Дюкарева Г. І. - Вплив овочевих та ягідних порошків на якість макаронних виробів, Стьопін Р. О. (2013)
Шидакова-Каменюка О. Г. - Вплив дієтичної добавки "клітковина ядер волоського горіха" на якість цукрового печива, Рогова А. Л., Місюля І. (2013)
Рогова А. Л. - Вплив борошна з нуту на поживну цінність виробів із масляного бісквіта, Положишникова Л. О. (2013)
Холодова О. Ю. - Підвищення якості ковбасних виробів за рахунок використання зернобобової сировини (2013)
Головко М. П. - Перспективи використання прісноводних двійчастих молюсків роду anodonta в ресторанному господарстві, Головко Т. М., Геліх А. О. (2013)
Торяник О. І. - Визначення похибки параметрів нелінійної моделі, Дьяков О. Г., Воронцова Ж. В. (2013)
Обозна М. В. - Оптимізація параметрів гідротермічної обробки модельної системи сирного продукту з використанням рослинних добавок, Чаговець В. В., Чаговець Л. О., Перцевой Ф. В. (2013)
Маяк В. І. - Структурно-механічні властивості цукатів із додаванням квіткового пилку, Маяк О. А. (2013)
Кухтин М. Д. - Мікробіологічні аспекти наукового обґрунтування режимів стерилізації консервів "десерт із кавбуза", Мельнічук О. Є., Сельський Р. (2013)
Артамонова М. В. - изначення оптимальних умов екстракції барвних речовин із кріопорошку суданської троянди, Пілюгіна І. С., Іванова Н. C. (2013)
Василишина О. В. - Особливості кристалоутворення під час заморожування плодів вишні (2013)
Поварова Н. М. - Виробництво ковбасних виробів із зниженим вмістом нітриту натрія (2013)
Головко М. П. - Ринок взуття в Україні та аналіз двогодинної вологоємності натуральної шкіри, Захаренко В. О., Сахедова О. Р., Циганенко В. В. (2013)
Головко М. П. - Підвищення обізнаності та компетентності споживачів у виборі харчових продуктів, Василенко О. О., Геліх А. О. (2013)
Дубініна А. А. - Розробка раціональної форми паковання з комбінованого біорозкладувального пакувального матеріалу для фруктових та овочевих паст і соусів, Ленерт С. О., Круглова О. С. (2013)
Віннікова В. О. - Перспективи розвитку нових послуг в Україні, Бондаренко В. Ф., Березовський Д. В. (2013)
Пілюгіна І. С. - Розробка програмного засобу навчального призначення для організації самостійної роботи студентів з теми "жорсткість води", Аксьонова О. Ф., Сибірякова І. Г. (2013)
Алфавітний покажчик (2013)
Олейнікова Л. Г. - Система оподаткування як складова конкурентоспроможності держави (2011)
Говорушко Т. А. - Теоретичні аспекти сутності контролінгу і різних його моделей, Кроніковський Д. О. (2011)
Копилюк О. І. - Напрями формування і використання кредитно-інвестиційного потенціалу банків України в посткризовий період, Пила В. І. (2011)
Липчанська О. В. - Аналіз особливостей застосування оціночних показників фінансової ефективності інвестицій (2011)
Погребняк М. М. - Проблема цілепокладання при розробці державних цільових програм (2011)
Ревуцька Т. В. - Стратегії маркетингової діяльності провайдерів логістичних послуг (2011)
Штангрет А. М. - Теоретичні підходи до визначення ієрархічних рівнів категорії "економічна безпека", Петрашова О. М. (2011)
Тимченко О. М. - Вплив податкового боргу на споживання та інвестиції, Сибірянська Ю. В. (2011)
Волот О. І. - Організація інформаційної системи внутрішнього контролю (2011)
Циганюк А. В. - Основні методичні підходи щодо розробки Стратегічного плану як частини загальної стратегії економічної політики (2011)
Фомін І. С. - Закордонне інвестування України як засіб стимулювання експорту (2011)
Івахненко С. П. - Роль та місце комерційних банків у формуванні та розвитку валютного ринку України, Делас В. А. (2011)
Ковтонюк О. В. - Кореляційно-регресійне моделювання взаємозв’язку обсягів експортно-імпортних операцій та банківського кредитування в контексті світових та вітчизняних тенденцій (2011)
Литвин М. В. - Становлення концепції впровадження міжнародних стандартів банківської діяльності в Україні (2011)
Малій О. В. - Регулювання вхідних бар’єрів на ринки у світовій практиці (2011)
Могілат І. М. - Проблеми оцінки вартості капіталу в економіці України (2011)
Коваленко Ю. М. - Економічна сутність інвестицій, Мискіна О. О. (2011)
Токар В. В. - Інституційна архітектоніка мобілізаційно-інноваційної моделі розвитку (2011)
Шевчук С. В. - Визначення поняття інноваційна економіка (2011)
Резнік Н. П. - Методика економічної оцінки інвестиційної привабливості агропромислового комплексу (2011)
Білошапка В. А. - Компетенції охоплення у створенні культури результативності, Кулик Ю. Є. (2011)
Ценклер Н. І. - Облік витрат у системі управління операційною діяльністю підприємства (2011)
Данилевська-Жугунісова О. Є. - Аналіз тенденцій розвитку молокопродуктового підкомплексу АПК України (2011)
Котирло О. О. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності фондового ринку України (2011)
Омельчук В. О. - Державне регулювання ринку доступного житла через участь в іпотечному кредитуванні: досвід США (2011)
Сердюк О. М. - Проблеми аудиту фінансової звітності суб'єктів малого підприємництва (2011)
Сєрік Ю. В. - Система управління банківськими ризиками (2011)
Болгарова Н. К. - Інституційні аспекти формування рентних відносин (2011)
Бердар М. М. - Фінансова прозорість підприємства в управлінні фінансових ресурсів (2011)
Баличев Є. Ю. - Ретроспективний аналіз розвитку податків на споживання (2011)
Гусєва Ю. М. - Аналіз формування фінансових результатів діяльності молокопереробних підприємств Київської області (2011)
Лагутіна З. В. - Нові моделі забезпечення економічної безпеки державного інвестування будівельних проектів (2011)
Ліщинський М. П. - Ефективність функціонування акціонерних товариств у корпоративному секторі аграрної економіки України (2011)
Монастирська Е. Ф. - Методологічні підходи до дослідження інвестиційного механізму здійснення природоохоронних заходів підприємства (2011)
Нагайчук В. В. - Методологічні аспекти змісту, класифікації та визначення напрямів зниження витрат виробництва (2011)
Палеха О. Ю. - Сутнісний підхід до формування туристичного продукту (2011)
Татаренко О. Г. - Аграрне страхування як один із найбільш ефективних фінансових механізмів розвитку аграрного сектору економіки України (2011)
Ус Р. Л. - Аудит інформаційних технологій як складова системи аудиту організацій (2011)
Фищук І. М. - Первинне розміщення акцій українськими компаніями як альтернативна форма залучення фінансових ресурсів на міжнародних фондових ринках (2011)
Сопко В. В. - Інноваційний статус міжнародної конкурентоспроможності регіонів Європейського Союзу, Андрос С. В. (2011)
Мамрош Т. В. - Маркетингові стратегії регіону: поняття, їх види та місце в розвитку регіону (2011)
Корнілова І. М. - Види регіональних інноваційних систем (2011)
Гоменюк М. О. - Регіональний механізм регулювання інноваційної діяльності (2011)
Рибак Ю. В. - Стратегії підвищення міжнародної конкурентоспроможності регіонів (2011)
Кифяк В. Ф. - Конкурентні переваги перспективного розвитку територіальної рекреаційної системи Карпатського регіону (2011)
Андрущенко А. В. - Основні недоліки методів вкладення коштів на сучасному єтапі розвитку системи фінансів населення (2011)
До авторів збірника (2011)
Вихідні дані (2011)
Бутенко Н. В. - Сегментація ринку товарів промислового призначення (2011)
Дараган В. П. - Аналіз кредитоспроможності банків-контрагентів – цільова функція управління на ринку міжбанківського кредитування (2011)
Гвоздь В. С. - Оцінка впливу зовнішніх ринків на економіку України (2011)
Мехтієв Е. О. - Місце банківського сектору в грошово-кредитній системі (2011)
Олофінський О. О. - Малий бізнес як сучасний механізм розв’язання соціально-економічних проблем в Україні (2011)
Піжук О. І. - Інституційне забезпечення соціально-економічного розвитку з урахуванням гендерної складової (2011)
Шабліна Я. В. - Вплив ТНК на конкурентоспроможність економіки України (2011)
Шевчук Н. В. - Узагальнення існуючих рекомендацій щодо виміру показників багатофакторної продуктивності (2011)
Школенко О. Б. - Моделі захисту вітчизняних товаровиробників: теоретико-методичні засади та особливості застосування (2011)
Токар В. В. - Інституційні основи інтеграційної політики України в посткризовий період (2011)
Баженова О. В. - Аналіз наслідків впливу світової фінансово-економічної кризи на стан економічної безпеки України, Чорнодід І. С. (2011)
Циганюк А. В. - Методичні підходи щодо аналізу досягнення цілей стратегії розвитку економіки України (2011)
Пенькова О. Г. - Методологія прогнозування основних макроекономічних показників на довгостроковий період (2011)
Руденко Т. В. - Захист інтересів споживачів від проявів недобросовісної конкуренції (2011)
Якимчук Т. П. - Методика розрахунку показників облігаційної позики підприємства-емітента (2011)
Щербак В. Г. - Особливості інноваційного використання інтелектуального капіталу, Щербак В. М. (2011)
Сітнікова Н. П. - Домінанта людського розвитку в системі стратегічного планування на наднаціональному і національному рівнях (2011)
Шахова Т. В. - Механізм реалізації державної інвестиційної політики щодо підтримки корпорацій (2011)
Ганущак-Єфіменко Л. М. - Кібернетична модель інноваційного процесу (2011)
Балашова Р. І. - Особливості методу інноваційного планування туристичної діяльності (2011)
Зелінська Г. О. - Освітній менеджмент в умовах інноваційного соціально-економічного розвитку регіону (2011)
Струк Н. П. - Методичні підходи щодо розрахунку ціни на послуги підприємств газотранспортної та газорозподільної систем (2011)
Сергієнко О. М. - Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні (2011)
Ковшова І. О. - Процес багаторівневої сегментації для підприємств на ринку корпоративних продаж послуг зв’язку (2011)
Ревуцька Т. В. - Аналіз розвитку європейського та вітчизняного ринку транспортно-експедиторських послуг (2011)
Головко Л. О. - Ринок акціонерного капіталу в Україні (2011)
Котирло О. О. - Роль комерційних банків на ринку цінних паперів України (2011)
Коваль П. Ф. - Зовнішні фактори, які обумовлюють вимоги до туристичних центрів, Бриль К. Г. (2011)
Кубіцький Ю. С. - Тенденції розвитку системи управління сільськими територіями в Україні в кінці ХХ – на початку ХХІ століття (2011)
Білик М. Д. - Моделювання фінансової стійкості банку в умовах кризи, Савченко Л. В. (2011)
Лагутіна З. В. - Альтернативні ресурсно-календарні моделі управління будівельними проектами з державною часткою інвестування (2011)
Михайловська О. В. - Макроекономічне регулювання ресурсного забезпечення видавничо-поліграфічної галузі (2011)
Нагайчук В. В. - Проблеми прибутковості підприємств спиртової промисловості та шляхи їх вирішення (2011)
Сердюк Т. В. - Перспективи впровадження саморегулювання в будівництві (2011)
Шафорост Я. П. - Зниження витрат виробництва та собівартості продукції як важливий фактор зростання прибутку підприємства (2011)
Стасюк О. М. - Стратегічні напрями розвитку малого бізнесу в галузі залізничного транспорту: методологічні основи (2011)
Корецький Б. М. - Формування регіональної політики держави на базі інструментів стратегування розвитку територій, Мамрош Т. В. (2011)
Панухник О. В. - Регіон як самодостатня система: проблеми забезпечення (2011)
Ніколаєнко І. В. - Методологічні підходи до управління економічними ризиками в регіоні (2011)
Гордей О. Д. - Особливості функціонування системи фінансового забезпечення рівня життя населення (2011)
Федорович І. В. - Процес відтворення основних виробничих засобів та його особливості для лінійної частини магістральних газопроводів (2011)
Смірнова О. М. - До питання оскарження результатів податкового контролю: звичайні ціни (2011)
Довбуш Н. Є. - Сутність бюджетування на підприємствах малого і середнього бізнесу (2011)
Запухляк І. Б. - Моделювання енергомісткості транспортування природного газу, Побігун С. А. (2011)
Дзюба О. В. - Аналіз та шляхи удосконалення адміністрування податку на додану вартість через вплив нормативно-правових актів на фінансово-господарську діяльність банків (2011)
До авторів збірника (2011)
Вихідні дані (2011)
Котирло О. О. - Державне регулювання фондового ринку України (2011)
Воробйова О. І. - Інвестиційні ризики банків на фондовому ринку та підходи до їх оцінки (2011)
Давиденко Н. М. - Етика бізнесу як основний елемент корпоративної культури в АПК (2011)
Єфремов Д. П. - Конвергенція України з ЄС за макроекономічними параметрами: стан та перспективи (2011)
Циганюк А. В. - Прогнозування структури ВВП на довгострокову перспективу: методичні підходи (2011)
Штангрет А. М. - Загрози на шляху України до економіки знань: стан та ключові проблеми освіти, Мельников О. В. (2011)
Дмитренко Л. О. - Посилення конкурентних позицій українських підприємств на світовому ринку машинобудування (2011)
Карачина Н. П. - Комплексність та спектральність категорії "економічна безпека" (2011)
Лобова О. М. - Державне регулювання страхування агропромислових ризиків (2011)
Лопатюк Р. І. - Особливості фінансування сільськогосподарських підприємств (2011)
Предборський В. А. - Ефективна еліта як ключова складова стратегії вітчизняної трансформації (2011)
Попович О. В. - Специфіка здійснення фінансових взаємовідносин при міжнародних перевезеннях різними видами транспорту (2011)
Бурбела Т. М. - Аналіз структурних зрушень в економіці і їх вплив на ефективність виробництва (2011)
Юрик Н. Є. - Проблеми реалізації стратегії в умовах кризової ситуації на підприємствах машинобудівної галузі (2011)
Макарчук І. М. - Сутність, склад і структура ліквідності підприємств (2011)
Корнілова І. М. - Види інноваційних стратегій та особливості їх використання вітчизняними підприємствами (2011)
Пугачова О. Г. - Інновації як властивість емерджентності складних систем (2011)
Резнік Н. П. - Особливості розвитку інвестиційних процесів в агропромисловому комплексі (2011)
Гапоненко Н. В. - Інноваційні аспекти сучасного розвитку систем заробітної плати в аграрних підприємствах, Мельянкова Л. В. (2011)
Михальська В. В. - Забезпечення майбутніх фахівців якісними професійними компетенціями у вищій школі (2011)
Кудласевич О. М. - Основні віхи історії вітчизняного підприємництва: ретроспективний аналіз (2011)
Данилевська-Жугунісова О. Є. - Оцінка джерел формування кредитного забезпечення відтворення основних засобів (2011)
Кнейслер О. - Теоретико-прагматичні підходи до визначення сутності перестрахування (2011)
Блакита Г. В. - Управління стратегічними перетвореннями на торговельних підприємствах у режимі реального часу (2011)
Батир А. В. - Фінансіалізація економіки як одна з причин зростання цін на сільськогосподарську продукцію, Кирилюк Є. М. (2011)
Бурдонос Л. І. - Теоретико-методологічні основи наукової діяльності вищих навчальних закладів (2011)
Дяченко О. О. - Підходи до управління змінами при впровадженні нових організаційних структур у сфері авіатранспортних компаній (2011)
Гарматюк О. В. - Прогнозування збуту як механізм управління підприємством (2011)
Клапків Л. М. - Вплив макроекономічних факторів на рівень фінансових ризиків в діяльності страховиків (2011)
Кубіцький Ю. С. - Сучасна модель та парадигма управління сільськими територіями (2011)
Моташко Т. П. - Вітчизняний досвід залучення грошових доходів населення шляхом емісії державних цінних паперів (2011)
Мисліцька Н. С. - Структурний аналіз конкурентного середовища економіки України (2011)
Палеха О. Ю. - Аналіз формування системи взаємодії операторів ринку в управлінні якістю туристичного продукту (2011)
Скляров Р. В. - Ефективність оподаткування ПДВ в Україні (2011)
Духновська Л. М. - Розробка захисних заходів щодо забезпечення конкурентних можливостей для вітчизняних виробників цукру (2011)
Щербина О. І. - Взаємодія держави з міжнародними фінансовими організаціями як інструмент покращення стану соціальної сфери України (2011)
Галяс В. І. - Економічний вимір глобалізаційного впливу на регіональний розвиток (на прикладі Волинської області) (2011)
Кучеренко С. - Запровадження інноваційної технології вирощування соняшнику в аграрних підприємствах регіону (2011)
Булах Т. М. - Сільська молодь – основний ресурс у забезпеченні соціально-економічного відродження села (2011)
Мамрош Т. В. - Методичні підходи щодо порядку визначення об’єктів, що підлягають приватизації (2011)
Франченко О. Л. - Використання заощаджень населення в інвестування економіки країни через структури фондового ринку (2011)
Ярошенко В. І. - Передумови розвитку професійного ринку праці (2011)
Будниченко Ю. М. - Ефективне використання енергетичних ресурсів України як основа добробуту нації (2011)
До авторів збірника (2011)
Вихідні дані (2011)
Верхоглядова Н. І. - Сутність та значення державного регулювання економічних та інвестиційних процесів, Левчинський Д. Л. (2011)
Ушеренко С. В. - Особливості визначення, визнання та оцінки нематеріальних активів на сучасному етапі формування їх ринку (2011)
Предборський В. А. - До проблеми детінізації неформального сектору економіки (2011)
Циганюк А. В. - Світові тенденції галузевих структурних зрушень в економіці (2011)
Загурський О. М. - Удосконалення ролі державного регулювання фондового ринку в ринковій економіці (2011)
Сітшаєва Л. З. - Пріоритети реалізації податкової політики України в сучасних умовах (2011)
Підвисоцький В. Г. - Транскордонні кластери: європейський досвід створення та розвитку, Паппу Т. Б. (2011)
Головко Л. О. - Структура акціонерного капіталу України (2011)
Єрешко Ю. О. - Сутність грошових потоків підприємства як економічної категорії (2011)
Бойко А. С. - Прогнозування кризових явищ на товарному ринку за допомогою аналізу вейвлет-ентропії (2011)
Стефаненко-Шупик А. П. - Актуалізація інноваційного потенціалу виробничо-економічних систем методами функціонально й ціннісно орієнтованого управління, Гребенюк О. В. (2011)
Токар В. В. - Мобілізаційно-інноваційна модель розвитку КНР (2011)
Ляхно М. І. - Формування інноваційної системи в Україні (2011)
Кравченко К. В. - Особливості інвестиційної діяльності підприємств добувної промисловості (2011)
Котирло О. О. - Організація оплачуваних громадських робіт для подолання наслідків світової фінансово-економічної кризи (2011)
Бортницький В. - США і Японія: еволюція національних інноваційних систем та їхня роль у процесі економічного зростання (2011)
Чукаєва І. К. - Сучасний стан та перспективи розвитку нафтотранспортної системи України (2011)
Білик М. Д. - Фіксований сільськогосподарський податок в умовах нового законодавства, Ушаков О. О. (2011)
Кочетков В. М. - Визначення ринкової вартості банку на основі методів угод та котирувань у межах порівняльного підходу, Камарицький Ю. С. (2011)
Терещенко Т. О. - Методи та моделі оцінки рівня фінансово-банківської кризи, Литвиненко Н. П., Богомазова В. М. (2011)
Данилевська-Жугунісова О. Є. - Стан та розвиток ринку молока і молокопродуктів в Україні (2011)
Білий О. Л. - Методи ціноутворення на банківські послуги, Череп О. Г. (2011)
Маначинська Ю. А. - Визначення фінансового результату в умовах комплексного характеру готельних послуг (2011)
Мельянкова Л. В. - Первинний облік оплати праці в аграрних підприємствах: напрями удосконалення (2011)
Клименко С. О. - Оцінка тенденцій ринку продукції переробних підприємств АПК (2011)
Гордієнко І. В. - Необхідність інтермодальності для ефективного функціонування транспортної системи (2011)
Бодюк А. В. - Теоретичні обґрунтування економіки природно-ресурсного виробництва (2011)
Мельник Т. М. - Оцінка рівнів технологічної місткості зовнішньої торгівлі України, Зубко О. В. (2011)
Мустеца І. В. - Особливості документування основних засобів на підприємствах готельного господарства (2011)
Осадчук О. П. - Якість продукції як об’єкт управління (2011)
Щеглова О. Ю. - Функції ринку в сучасних економічних умовах (2011)
Скригун Н. П. - Використання портфельного і однопродуктового аналізу при розробленні асортиментної політики підприємства, Стеценко В. А., Капінус Л. В. (2011)
Старовойтенко О. А. - Етнокультурний туризм (2011)
Іванова А. М. - Генезис поняття "інфраструктура ринку споживчих товарів" (2011)
Сибирка Л. А. - Трансформація банківської системи України в контексті світової фінансової кризи (2011)
Труш Ю. Л. - Аналіз факторів, що впливають на якість хлібобулочної продукції (2011)
Яцюта А. В. - Порівняльний підхід оцінки вартості та можливість його застосування в банках (2011)
Бондарук Т. Г. - Регіональна політика у фінансовому забезпеченні місцевого самоврядування (2011)
Мамрош Т. В. - Особливості обґрунтування доцільності приватизації об’єктів соціальної сфери регіону, Рудченко О. Ю., Шкільняк М. М. (2011)
Алексеєнко Л. М. - Суперечності взаємодії елементів програмно-цільового методу в процесі бюджетування сфери соціально-культурних послуг, Шулюк Б. С. (2011)
Біда С. О. - Новації Податкового кодексу України щодо податку на доходи фізичних осіб (2011)
Кондиріна А. Г. - Прогноз індексу людського розвитку в Україні до 2015 року (2011)
Лепьохіна-Таберко І. О. - Підходи, що визначають економічну ефективність роботи з персоналом (2011)
Романенко М. О. - Використання методу Ван Вестендорпа для оцінювання ризику плинності кадрів (2011)
Сергієнко О. М. - Заробітна плата: еволюція поглядів та система формування (2011)
Ушенко Н. В. - Науково-теоретичні засади якості трудового життя персоналу підприємства (2011)
Юрченко Ю. О. - Інтелектуальний капітал як об’єкт стратегічного управління (2011)
Зубрицька Я. О. - Теоретичні засади управління трудовим потенціалом підприємства в сучасних умовах (2011)
До авторів збірника (2011)
Вихідні дані (2011)
Содержание (2013)
Токарь А. В. - Теоретическое изучение влияния сольватационных эффектов среды на механизм гетероциклизации N,N-диалкиламинохлоргидринов (2013)
Зубарева И. М. - Влияние жирных кислот на развитие смешанной культуры гриба Blakeslea trispora, Митина Н. Б. (2013)
Собечко И. Б. - Энергетические особенности органических гидроксилсодержащих соединений, Пуняк М. Я., Прокоп Р. Т., Ван-Чин-Сян Ю. Я. (2013)
Кушнир М. Л. - Исследование термической стабильности рафинированного подсолнечного масла, Манк В. В., Черваков О. В., Филинская Т. Г., Бортницкий В. И., Комлякова Е. Н., Филинская А. А. (2013)
Манченко О. В. - Хімічна пластифікація хлоровмістних полімерів, Нижник В. В., Линець Л. П. (2013)
Свердліковська О. С. - Застосування дичетвертинних амонієвих солей – іонних рідин нового типу в якості компонент рідких електролітів для сонячних батарей, Бурмістр М. В. (2013)
Шевчук О. М. - Синтез гідро- та органозолів наночастинок CdSe в присутності поверхнево-активних олігопероксидів, Нікітішин Є. Ю., Букартик Н. М., Калитчук С. М., Корбутяк Д. В., Ільчук Г. А., Токарев В. С. (2013)
Ситар В. І. - Адгезія фенілонових покриттів до металевих матеріалів різної природи, Клименко А. В., Колесник Є. В. (2013)
Ситар В. І. - Оцінювання взаємного впливу компонентів у композиціях на основі фенілону з урахуванням режимів перероблення шляхом застосування пакета MathCad, Кузяєв І. М., Лободенко А. В. (2013)
Волнянская Н. В. - Деэмульгирующее действие водных смазочно-охлаждающих жидкостей, применяемых при механической обработке металлов по отношению к инородным маслам, Дедушева О. В. (2013)
Григоров А. Б. - Диэлектрическая проницаемость нефти как дополнительный классификационный признак, Руднев В. А. (2013)
Трофімов І. Л. - Підвищення трибологічних властивостей паливно-мастильних матеріалів електричним полем (2013)
Павлова О. В. - Титриметрическое определение окислителей щелочными растворами Cr(III).Сообщение II.Определение оксоанионов марганца, Плаксиенко И. Л., Супрунович В. И., Головко Д. А. (2013)
Симонова Т. Н. - Экстракция тиоцианатных комплексов хрома(III) и спектроскопическое определение его в расслаивающихся водных системах, Дубровина В. А., Мусаева М. В. (2013)
Трохименко А. Ю. - Спектрофотометрическое йодометрическое определение каптоприла в фармацевтических препаратах, Запорожець О. А. (2013)
Холмовой Ю. П. - Время отклика ионоселективного электрода ЭМ-Mg-01 и скорость потенциометрического титрования, Авдеенко А. П. (2013)
Нетреба Е. Е. - Синтез и исследование молекулярной и кристаллической структуры координационного металлополимера нитрата кобальта(II) с 4,4,10,10-тетраметил-1,3,7,9-тетраазоспиро (5. 5) ундекан-2,8-дионом (2013)
Биков І. П. - Структурно-хімічні особливості термічного розкладання сумісно осаджених гідроксидів цирконію з домішками Ітрію(ІII), Скандію(ІII), Церію(IV), Верещак В. Г. (2013)
Гржонка У. - Структурні дослідження нанорозмірних порошків стабілізованого Скандієм(ІІІ) та Церієм(ІV) діоксиду цирконію, Андреіщук М., Верещак В. Г., Левандовська М., Шевченко О. В., Кужидловський К., Васильє О. Д. (2013)
Кожура О. В. - Применение продукта гидролиза отходов полиакрилонитрила в гидрометаллургии урана, Пасенко А. А., Ищенко Л. Е., Письменный Б. В., Чуйко Т. В. (2013)
Смотраев Р. В - Исследование термодинамического равновесия процесса абсорбции диоксида серы электрохимически обработанным поглотительным раствором, Манидина Е. А. (2013)
Завгородня Н. І. - Організаційно-методичні заходи поводження з твердими побутовими відходами, Півоваров О. А. (2013)
Олексієнко О. В. - Вплив гідротермального оброблення на формування поруватої структури титаносилікатів, Мелешевич С. І., Стрелко В. В., В’юнов О. І., Матковський О. К., Мільграндт В. Г., Циба М. М., Каніболоцький В. А. (2013)
Білий Я. І. - Дослідження безфтористих безборних стекол в системі Nа2O–СаО–TіО2–SіО2 та одержання на їх основі яскравозабарвлених емалевих покриттів, Павлова К. В., Кислична Р. І., Мінакова Н. О. (2013)
Брижан М. Л. - Определение оптимального режима ионнообменной обработки для упрочнения стекла, Беломеря Н. И. (2013)
Масалітіна Н. Ю. - Перенесення енергії матрицями атомарних кріокристалів до матрично-ізольованих молекул N2 та CO, Огурцов О. М., Близнюк О. М., Хлопицький О. О. (2013)
Васильева Е. А. - Электроосаждение железа из сульфатного и метансульфонатного растворов, Гречанюк А. А., Сменова И. В., Проценко В. С., Данилов Ф. И. (2013)
Гиренко Д. В. - Электролиз низкоконцентрированных растворов хлорида натрия в электролизере с разделенным электродным пространством, Пилецкая А. А., Величенко А. Б. (2013)
Данилов Ф. И. - Влияние специальных серосодержащих органических добавок на структуру и свойства гальванопокрытий сплавом Ni–Fe, полученных из метансульфонатных электролитов, Скнар Ю. Е., Скнар И. В., Баскевич А. С. (2013)
Козлов В. М. - Теоретический анализ стадии некогерентного зародышеобразования при электрокристаллизации металлов, Хлынцев В. П., Тимошенко В. Н. (2013)
Смирнова Е. В. - Влияние носителя платинового катализатора на характеристики кислородно-водородного мембранного топливного элемента, Кошель Н. Д. (2013)
Чергинец В. Л. - Особенности кинетики карбохлорирования расплава KCl–LiCl, Науменко В. А., Пономаренко Т. В., Реброва Т. П. (2013)
Чувасова Н. А. - Закономерности электрохимического окисления транс-3,4-дигидроксикоричной кислоты (2013)
Юшко В. Л. - Розвиток конструкцій тарілок з двома зонами контакту фаз і перспективи їх застосування.Повідомлення 2, Ведь В. В., Карпенко В. А. (2013)
Косолап А. И. - Оптимизация потенциальной энергии атомов (2013)
Насонова С. С. - Системный подход к управлению эксплуатационным состоянием нефтяных резервуаров (2013)
Титул, зміст (2014)
Городницкий Е. А. - Художественный мир литературного произведения в контексте творческого процесса (2014)
Багратион-Мухранели И. Л. - Проблема коммуникации, диалога и творческое наследие Бахтина (2014)
Удалов В. Л. - Методологія науки: історичні рівні розвитку, сучасний "перехідний період" (2014)
Пахсарьян Н. Т. - Современные дискуссии о концепции мировой литературы в художественно-филологическом романе-диалоге Ж. Давида (2014)
Наєнко М. К. - Шевченків геній без кордонів (2014)
Полежаева Т. В. - Принципы драматургии А. П. Чехова: целостно-системное прочтение (2014)
Тищук Д. С. - Асоціонім як троп: своєрідність метатекстової присутності (2014)
Туренко В. Е. - Гомер та Гесіод: до питання про конотації любові в давньогрецьких епосах (2014)
Венедиктов В. Ю. - Владимир Соловьев: между Логосом и Софией, Никольский Е. В. (2014)
Alіyev B. - The role of artıstıc perceptıon ın ımprovıng self-esteem ın adolescents, Türkmen A. (2014)
Подлісецька О. О. - "Камінний хрест" В. Стефаника та "Міф про Сізіфа" А. Камю: екзистенційні виміри (2014)
Штельмухова Ю. В. - Поэтика мотива в литературе переходного времени (А. П. Чехов, В. Вулф) (2014)
Муршудова Р. М. - Художественное выражение социальных и политических проблем в современном романе как реинтерпретация личности (2014)
Накашидзе І. С. - Образ міста як топосу "другої" батьківщини у творчості україномовних поетів Канади другої половини ХХ ст. (2014)
Гаджиева И. М. - Сходство и различие в Месневи "Лейли и Меджнун" Низами и Чакери (2014)
Власенко Л. В. - Зв’язок образів у творчості І. С. Тургенєва та забутих письменниць Росії початку XIX ст. (2014)
Оляндер Л. К. - Поетика заголовка людських документів: назва як текст (2014)
Филат Т. В. - Особенности семантики, композиции и функции финала "Огней" А. П. Чехова (2014)
Барковская Н. В. - Трансформация образа царя Соломона в русской литературе XX–XXI вв. (А. Куприн, А. Ремизов, Л. Горалик) (2014)
Патлань Ю. В. - Элементы вертепной драмы и мистерии в пьесе Василия Ерошенко "Облако Персикового Цвета" (2014)
Герасимова И. Ф. - Героизация казачества в русской батальной лирике периода Первой мировой войны (2014)
Краснобаева О. Д. - Тема искусства в сатирической интерпретации А. Аверченко (2014)
Зозуля О. В. - Метаморфози літературної пародії в постмодерністському романі Д. Бартельма "Білосніжка" (2014)
Винник Т. А. - Ліричний сюжет у вірші-метафорі (2014)
Gajda R. - Latynizacja w "Ognistym aniele" Walerego Briusowa (2014)
Савич В. І. - Жанрова специфіка роману Р. Володимира "Нація на світанку" (2014)
Колтуцкая И. А. - Объективизация концепта "движение" в восточнославянском мифологическом дискурсе и языковой картине мира (2014)
Аббасова В. Д. - О становлении и развитии функциональных стилей азербайджанского литературного языка (2014)
Краснобаєва Б. О. - Сучасна американська публіцистика у комунікативно-функціональному дискурсі (2014)
Турчак О. М. - Лексема "очі" як основа портретної деталі та її мовна реалізація у творах Григора Тютюнника (2014)
Бортников В. И. - Речевой портрет СМС-пользователя и проблема фасцинации (2014)
Смоляна А. Л. - Фреймова організація рекламно-інформаційного колажу (на матеріалі суперобкладинок англомовної літератури) (2014)
Пирога Н. Г. - Про зміни правопису слів з пів-, напів- (пол-, полу-) в українській та російській мовах (2014)
Boryssewych I. Р. - Rolle der Anschaulichkeit bei der Arbeit an den Hörtexten (2014)
Приймачок О. І. - Лексико-граматичні особливості російського перекладу поеми Т. Шевченка "Гайдамаки" (2014)
Іщенко Т. В. - Деякі особливості перекладу фахових текстів спортивної тематики (2014)
Силантьева В. И. - Мужчины нашего времени. Арсений (2014)
Пам’яті Романа Гром’яка (2014)
Реферати (2014)
Наші автори (2014)
Фільштейн Л. М. - Використання сучасних методів управління економічною діяльністю підрозділів підприємства, Малаховський Ю. В., Глух В. М. (2011)
Комарова О. А. - Теоретичні основи дослідження економічної природи освітнього потенціалу (2011)
Левченко О. М. - Економічна категорія "професіональний потенціал”: актуальність впровадження у контексті формування інноваційної моделі національної економіки (2011)
Салига К. С. - Розвиток теорії інвестування інноваційної діяльності підприємств (2011)
Сазонець І. Л. - Холдинги в міжнародних злиттях та поглинаннях, Лещенко М. М. (2011)
Палига Є. М. - Основні проблеми визначення ефективності інвестиційних проектів, Яремик Х. Я., Скворцов І. Б. (2011)
Корінєв В. Л. - Роль реінжинірингу в підвищенні ефективності підприємницької діяльності підприємства (2011)
Ревчун Б. Г. - Історія виникнення та розвитку макроекономічної науки (2011)
Яковенко Р. В. - Соціально-економічні погляди Тараса Шевченка та їх значення для сьогодення (2011)
Костромін Г. Т. - Особливості структурних трансформацій та зміни пріоритетів розвитку виробничої та соціальної інфраструктур в регіонах України, Савченко В. М. (2011)
Фільштейн Л. М. - Сільські регіони України та їх соціально-економічний розвиток, Пальчевич Г. Т. (2011)
Ходико Д. І. - Галузеві СО2-індикатори як показники міжнародної конкурентоспроможності металургійної промисловості (2011)
Невесенко В. Д. - Науково-методичні засади сталого розвитку сільського господарства (2011)
Осадчий О. Д. - Провідні форми міжкорпоративного співробітництва (2011)
Гришина Л. О. - Оцінка економічного потенціалу регіону при формуванні стратегії його розвитку, Єфімова Г. В., Гришина Н. В. (2011)
Пєрєвєрзєв В. І. - Економічна безпека АПК, Козачкова В. В. (2011)
Жовновач Р. І. - Теоретико-методологічні підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємств (2011)
Великий Ю. В. - Формування стратегії інноваційного розвитку підприємств машинобудування (2011)
Полтавець М. М. - Класифікація процесів енергетичного забезпечення промислового підприємства, Журило І. В. (2011)
Левченко О. М. - Трансфер сучасних знань як чинник забезпечення високої якості підготовки кадрів з вищою освітою в умовах формування інноваційної моделі економіки, Жукова В. О. (2011)
Оливко О. А. - Міграція робочої сили в країнах ЄС у кризовий період (2011)
Решитько Т. В. - Проблема розширення сфери зайнятості сільського населення (2011)
Стародубцев В. В. - Розвиток соціально-трудового потенціалу як стратегічна мета, Колос Ю. Ю., Шалімова Н. С., Магопець О. А. (2011)
Нагара М. Б. - Підхід до оцінювання процесу управління людськими ресурсами на підприємствах (2011)
Сторожук О. В. - Структурні трансформації сфери зайнятості Кіровоградської області: проблеми та шляхи вирішення, Давидов Г. М. (2011)
Пермінова С. О. - Трудові відносини як фактор розвитку соціальної інфраструктури підприємства, Пермінова В. О. (2011)
Насипайко Д. С. - Моделювання відтворення людського капіталу, Резніченко О. О., Давидов Г. М., Магопець О. А. (2011)
Куліш Н. В. - Проблеми та наслідки молодіжного безробіття (2011)
Янішевська А. В. - Регіональні особливості гендерного розвитку Кіровоградської області, Ляшенко Н. В., Шалімова Н. С. (2011)
Урсакій Ю. А. - Еволюція феномену бідності у країнах пострадянського простору (2011)
Пустовіт М. В. - Cоціально-економічна оцінка трудоресурсного потенціалу Кіровоградського регіону (2011)
Збаржевецька Л. Д. - Оплата праці як один з основних факторів забезпечення високої якості життя персоналу підприємства, Буряк В. О., Ляшко В. І. (2011)
Романюк Л. М. - Взаємозв’язок конкурентної стратегії із персонал-стратегією як реалізація конкурентних переваг, Давидов Г. М. (2011)
Заярнюк О. В. - Регіональні асиметрії зайнятості інвалідів в Україні, Шалімова Н. С. (2011)
Шаварина М. П. - Недержавне пенсійне забезпечення в Україні в умовах становлення ринкової економіки, Шаманська Н. В. (2011)
Нерубайська Н. І. - Тарифікація робіт на молокопереробних підприємствах – складова удосконалення оплати праці, Ткаченко Р. В., Витоптова В. А. (2011)
Барський Ю. М. - Теорія бюджетного стимулювання регіонального розвитку, Зінчук Ю. М. (2011)
Папуша Н. С. - Фінансова безпека особи: генезис (2011)
Карась П. М. - Вдосконалення аналізу фінансової діяльності підприємств машинобудування, Гришина Л. О., Кондратьєва В. Ф. (2011)
Гаврилова Н. В. - Методи стабілізації грошової маси в обігу (2011)
Журавльов В. М. - Формування корпоративного капіталу в економіці України (2011)
Іщенко Н. А. - Організація бюджетування в системі фінансового планування на підприємстві (2011)
Азаренков Г. Ф. - Аналіз можливостей впровадження аутсорсингу в установах охорони здоров’я (2011)
Коцюрубенко Г. М. - Аналіз доходів та витрат вітчизняних домогосподарств у сучасних умовах розвитку економіки України (2011)
Крот Ю. М. - Аудиторська перевірка довгострокових активів: практика та перспективи (2011)
Савченко В. М. - Професійне спрямування при формуванні знань з охорони праці у підготовці спеціалістів та магістрів за напрямом "Бухгалтерський облік та аудит", Кононенко Л. В., Кононенко С. О. (2011)
Шип В. Ю. - Визнання та оцінка безнадійної дебіторської заборгованості відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку та податкового кодексу України (2011)
Писарчук О. В. - Аутстаффінг як один з засобів спрощення кадрового діловиробництва, Марачевська А. В. (2011)
Холявко Н. І. - Аналіз та оцінка тенденцій інноваційного розвитку України (2011)
Панченко О. П. - Вітчизняна кооперативна періодика як ефективний комунікаційний канал у зв'язках кооперативних організацій з їх маркетинговим мікросередовищем (кінець XIX - початок XX ст. ) (2011)
Гончар Т. І. - Привабливість галузі свинарства в Україні для інвестиційних ресурсів, Тегляй О. М. (2011)
Витоптова В. А. - Напрями підвищення ефективності виробництва ріпаку, Бондаренко Н. А. (2011)
Немченко А. Б. - Особливості розвитку технопарків в Україні, Немченко Т. Б. (2011)
Рибалко-Рак Л. А. - Інформаційне забезпечення управління якістю у торгівлі системи споживчої кооперації: сучасний стан і характеристика (2011)
Панченко В. А. - Матеріально-технічна підсистема як складова системи показників діагностики управління якістю торговельного обслуговування в системі споживчої кооперації (2011)
Василенко Ю. О. - Ефективність виробництва свинини в Степовій зоні України, Касюкіна Ю. П. (2011)
Тягун О. С. - Особливості впровадження системи управління якістю молочної продукції (2011)
Пальчук О. В. - Підходи до визначення поняття "технологія управління" діяльністю підприємства, Гуцалюк О. М. (2011)
Чубань В. С. - Кореляційно-регресійний аналіз цін продукції сільського господарства на товарних біржах (2011)
Богоявленська Ю. В. - Вплив е-соmmerce на обсяги послуг поштового зв’язку, Мельник А. С. (2011)
Панченко В. А. - Організація процесу формування стандартів торговельного обслуговування для підприємств роздрібної торгівлі системи споживчої кооперації (2011)
Філіна С. В. - Генезис проблеми процесного підходу у торговельному менеджменті системи споживчої кооперації (2011)
Дудатій Л. М. - Особливості використання безтарифної системи оплати праці на підприємствах, Магопець О. А. (2011)
Серебренніков Б. С. - Аналіз впливу економічної кризи на процеси електроспоживання на регіональних ринках, Петрова К. Г. (2011)
Рубан В. М. - Гендерні особливості використання трудового потенціалу регіону, Пустовіт М. В. (2011)
Хачатурян О. С. - Про необхідність системного підходу до оцінки зайнятості у малому підприємництві регіону, Пальчевич Г. Т. (2011)
Павліковський А. М. - Фінансово-економічна криза в Україні: причини, актуальні тенденції та перспективи подолання (2011)
Миненко О. О. - Концепція ефективного впровадження програм зовнішньої допомоги розвитку для реалізації пріоритетів України (2011)
Погребняк М. М. - Застосування принципу планомірності при державному регулюванні перехідної економіки (2011)
Щукін Б. М. - Практичні аспекти макроекономічного прогнозування на основі динамічної моделі "витрати-випуск" (2011)
Мудрак Р. П. - Міжнародна методологія індикаторів продовольчої безпеки: відмінності у підходах та можливості застосування на національному рівні (2011)
Кудласевич О. М. - З історії становлення моделі соціальної відповідальності підприємництва у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2011)
Сова В. В. - Стан та тенденції розвитку інформаційного суспільства в Україні (2011)
Вишнівська Н. В. - Трансферти в системі міжбюджетних відносин (2011)
Бодюк А. В. - Обґрунтування поняття товару, надроресурсного товару і його особливостей (2011)
Деркач М. І. - Сучасна аксіоматика фіскальної децентралізації державного управління (2011)
Жуманкулова Л. О. - Повышение эффективности реализации государственных инвестиционных проектов, направленных на развитие рынка потребительских товаров (2011)
Варламова М. Л. - Інвестиційно-інноваційна діяльність на підприємствах переробної галузі як фактор конкурентоспроможності регіону (2011)
Квасова О. П. - Підвищення ефективності організаційно-економічного механізму діяльності фінансових посередників на ринку цінних паперів (2011)
Ляхно М. І. - Методичні підходи щодо оцінки ефективності впливу науково-технічного прогресу на рівень використання основних факторів виробництва (2011)
Романенко Л. Ф. - Основні джерела формування та управління оборотним капіталом в умовах ринкової економіки, Нестеренко С. С. (2011)
Геєць І. О. - Сучасні проблеми та економічні аспекти розвитку світового ринку авіабудування (2011)
Дронова А. Ю. - Основні аспекти державного регулювання цін на ринку нафтопродуктів України (2011)
Булах Т. М. - Стратегічні напрями аграрної політики в контексті соціально-економічного розвитку села (2011)
Резнік Н. П. - Принципи інвестиційного забезпечення в національному агропромисловому комплексі (2011)
Рудченко О. Ю. - Ефективність управління об’єктами державної власності в агропромисловій сфері, Омельянчик Н. І., Тютюн М. Ф., Нецора Т. Г., Мудрак Н. В. (2011)
Шуст О. А. - До питання використання аутсорингу в практичній діяльності аграрних підприємств (2011)
Артімонова І. В. - Формування каналів розподілу сільськогосподарської продукції (2011)
Свиноус І. В. - Переваги і недоліки державної підтримки виробництва молока у великотоварних сільськогосподарських підприємствах (2011)
Кісіленко Т. А. - До питання необхідності використання контролінгу на підприємствах бурякоцукрової галузі (2011)
Гаврик О. Ю. - Основні напрями, критерії і показники ефективності в яєчному виробництві (2011)
Гурджиян К. В. - Програма лояльності: сутність та етапи створення (2011)
Гордієнко І. В. - Технологічна взаємодія видів транспорту при організації доставки вантажів (2011)
Дяченко Т. О. - Удосконалення комерційної діяльності автосервісних підприємств – ринкові потреби економіки України (2011)
Білянський О. М. - Економічний аналіз Житлового кодексу України в історичному і міжнародному контексті, Ніколаєв В. П. (2011)
Баланчук Д. В. - Сегментування корпоративних клієнтів банку (2011)
Старовойтенко О. А. - Пізнавальний туризм (2011)
Ус Р. Л. - Моделі холістичного аудиту інформаційних технологій (2011)
Пузирьова П. В. - Особливості функціонування виробничої стратегії промислових підприємств у сучасних умовах (2011)
Білик М. Д. - Особливості оцінки цілісних майнових комплексів в Україні: історія, реалії та проблеми, Артеменко Д. М. (2011)
Гриценко О. М. - Проблемні питання обліку запасів у торговельно-виробничій діяльності підприємств ресторанного господарства (2011)
Левицька І. В. - Модель забезпечення пропорцій відтворення основних засобів у корпораціях (2011)
Коваленко В. В. - Оцінка ефективності присутності іноземного капіталу і фінансова безпека банківської системи, Єріс Л. М. (2011)
Богомазова В. М. - Методи оцінки впливу зовнішніх припущень та внутрішніх передумов на розвиток економіки, Гвоздь В. С. (2011)
Мусіна Л. А. - Сучасний інструментарій та світова практика стратегічного планування розвитку і впровадження енергоефективних технологій (2011)
Семенченко Н. В. - Імперативи запровадження вертикальної та горизонтальної інтеграції (2011)
Костенок І. В. - Проблеми та перспективи залучення іноземного капіталу до інноваційного розвитку регіонів України, Хоменко Я. В. (2011)
Кремпова Н. Л. - Формування фінансової стратегії соціально-економічного розвитку регіонів (2011)
Чернюк О. В. - Виділення однорідних регіонів України за соціально-економічними характеристиками (2011)
Бондарук Т. Г. - Становлення інституту місцевих фінансів (2011)
Токар В. В. - Прожитковий мінімум: соціально-економічна сутність та українські реалії (2011)
Коваль О. П. - Механізми забезпечення гарантій збереження коштів пенсійних накопичень (2011)
Палига Є. М. - Зовнішні загрози кадровій безпеці підприємств в Україні, Бурда І. Я. (2011)
Лепьохіна І. О. - Єдність економічної та соціальної ефективності управління персоналом підприємств (2011)
Кондирін О. В. - Доходи населення як основний показник рівня життя в Україні (2011)
До авторів збірника (2011)
Вихідні дані (2011)
Янчева Л. М. - Удосконалення проведення внутрішнього аудиту в комп’ютерному середовищі готельних підприємств, Наумова Т. А., Герасимова Н. С. (2012)
Янчева Л. М. - Методичні підходи до організації бухгалтерського обліку витрат виробництва та обігу на підприємствах ресторанного господарства, Шталь Т. В., Ільченко М. О. (2012)
Гаркуша Н. М. - Сучасні інформаційні системи аналізу діяльності підприємств, Горошанська О. О., Цуканова О. В. (2012)
Близнюк О.П. - Теоретичні підходи до визначення сутності фінансових ресурсів підприємства, Горпинченко А.П. (2012)
Акімова Н. С. - Організаційно-методичні аспекти аудиту нематеріальних активів торговельних підприємств, Наумова Т. А., Герасимова Н. С. (2012)
Кащена Н. Б. - Концептуальні основи оцінки вартості капіталу підприємств роздрібної торгівлі, Чміль Г. Л. (2012)
Бігдан І. А. - Організація облікових номенклатур як першооснова організації облікового процесу, Фадєєва Г. М. (2012)
Озеран А. В. - Превалювання сутності над формою – фундамент довіри до фінансової інформації? (2012)
Чорна М. В. - Ефективність формування центру управління конкурентними перевагами на підприємствах торгівлі (2012)
Гросул В. А. - Ринок плодово-овочевої продукції України: необхідність державного регулювання (2012)
Гросул В. А. - Фінансова стратегія підприємства як інструмент подолання кризових явищ, Колєснік Т. С. (2012)
Краснокутська Н. С. - Умови ефективності розвитку торговельного підприємства за рахунок реструктуризації асортименту, Ков’ях Т. В. (2012)
Власова Н. О. - Стан ліквідності та платоспроможності підприємств у сучасних умовах, Смірнова П. В. (2012)
Власова Н. О. - Система показників оцінки ефективності цінової політики підприємств торгівлі, Смольнякова Н. М. (2012)
Власова Н. О. - Тенденції розвитку процесів концентрації в торговельній галузі України, Ковінько О. С. (2012)
Филипенко О. М. - Систематизація джерел фінансування оборотних активів підприємств торгівлі, Мілаш І. В. (2012)
Мілаш І. В. - Показники майбутніх витрат у стратегічному управлінні торговельними підприємствами, Красноусов А. В. (2012)
Зубков С. О. - Критерії ефективності політики фінансування оборотних активів підприємства (2012)
Кушнір Т. Б. - Специфіка розвитку сектору роздрібної торгівлі в Україні (2012)
Артьомова А. В. - Аналіз заходів щодо зниження витрат підприємства на електроенергію, Ніконов О. С. (2012)
Тягунова Н. М. - Сучасні підходи до визначення поняття форматів роздрібної торгівлі та їх розвиток в Україні, Лісіца В. В. (2012)
Волосов А. М. - Система чинників формування трансакційних витрат підприємств торгівлі (2012)
Чернікова Г. С. - Організаційні засади розвитку торговельних центрів (2012)
Товма О. А. - Методичні підходи до оцінювання ділової репутації підприємства (2012)
Шталь Т. В. - Еколого-економічне регулювання в контексті міжнародного досвіду та проблем глобальної конкурентоспроможності, Штангей Н. М. (2012)
Єсінова Н. І. - Аналіз реалій соціально-економічних, міграційних та демографічних процесів молодіжного ринку праці, Звягіна Ю. В. (2012)
Андросова Т. В. - Методика оцінки міжнародної конкурентоспроможності підприємств, Чернишова Л. О., Козуб В. О. (2012)
Близнюк О. П. - Конкурентні переваги та недоліки акціонерних товариств у системі організаційно-правових форм господарювання, Іванюта О. М. (2012)
Янчев А. В. - Ефективність використання експортного потенціалу України в системі світового господарства, Печенка О. І., Пірштук В. О. (2012)
Носач Л. Л. - Дослідження сучасного ринку маркетингових комунікацій, Величко К. Ю. (2012)
Давидова І. О. - Постіндустріальні тенденції зайнятості в умовах трансформацій (2012)
Богатирьова В. В. - Людський капітал у контексті теорії факторів виробництва (2012)
Іванюта О. М. - Фондовий ринок в Україні та особливості формування його інфраструктури (2012)
Калініна Л. Є. - Теоретичні засади поняття "праця" (2012)
Савицька Н. Л. - Чинники гальмування економіки знань в Україні: суб’єктний підхід (2012)
Артеменко В. С. - Основні складові елементи комплексу маркетингу сучасного торгового підприємства, Бубенець І. Г. (2012)
Парцирна Т. М. - Інтернет-маркетинг у туризмі, Фадєєва Є. С. (2012)
Жегус О. В. - Ціновий моніторинг на ринку роздрібної торгівлі в Харкові, Фадєєва Є. С., Остапенко Ю. В. (2012)
Жегус О. В. - Ресурсне забезпечення ринку м’яса та м’ясопродуктів в Україні та Харківській області, Афанасьєва О. П. (2012)
Петренко Н. В. - Роль кримського гірського клубу в розвитку вітчизняного туристичного краєзнавства (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2012)
Варипаєв О. М. - Дослідження стратегій споживання на прикладі торговельно-розважального центру, Варипаєва Л. М. (2012)
Лебідь О. В. - Обґрунтування вибору напрямку впровадження технологій управління (2012)
Зима А. Г. - Обеспечение экологической устойчивости как одна из главных целей развития тысячелетия ООН, Зима О. Г. (2012)
Гайдай Ю. В. - Механізм впливу організаційної культури на діяльність підприємств торгівлі (2012)
Куценко О. В. - Якість послуг готельних підприємств та їх споживча оцінка (2012)
Савченко Т. В. - Обґрунтування напрямів підвищення конкурентоспроможності підприємств хлібопекарської галузі (2012)
Носова О. В. - Вища освіта в Німеччині в контексті болонського процесу, Маковоз О. С. (2012)
Шудрик І. О. - Наукові основи викладання "Історії філософської думки в Україні" в сучасних умовах (2012)
Борисова А. О. - Роль ділової гри у вивченні іноземної мови, Колесник А. О., Архипова В. О. (2012)
Мануєнкова О. О. - Аудіолінгвальний та аудіовізуальний методи навчання іноземним мовам, Колесник А. О. (2012)
Алфавітний покажчик (2012)
Кропівний В. М. - Збірник наукових праць КНТУ "Економічні науки" - літопис становлення та розвитку економіки України, Фільштейн Л. М. (2011)
Левченко А. О. - Національна система кваліфікацій: актуальність та напрями формування в Україні (2011)
Штутман П. Л. - Роль і місце бенчмаркінгу у сфері професійного розвитку персоналу підприємств (2011)
Миценко І. М. - Глобальні виклики і трансформація геоекономічної політики України (2011)
Комарова О. А. - Пріоритетні напрямки удосконалення державної освітньої політики (2011)
Зайченко В. В. - Сучасний стан та напрями удосконалення системи професійно-технічної освіти в Україні, Лаптєва А. В. (2011)
Простебі Л. І. - Схема виникнення та поширення економічних коливань через глобальну фінансову систему (2011)
Пронь Н. О. - Документування в Україні: сучасний стан та напрями наступних досліджень (2011)
Великий Ю. В. - Механізм функціонування інноваційного підприємництва машинобудівних підприємств (2011)
Немченко А. Б. - Підходи до удосконалення організаційних структур управління на промислових підприємствах і територіально-виробничих комплексах України, Немченко Т. Б. (2011)
Чупріна М. О. - Сутність та зміст базових категорійних понять теорій загального управління та управління стратегічним потенціалом (2011)
Кошик О. М. - Приватизація в Україні: ідеологія, реалізація, проблеми, Легінькова Н. І., Фабрика І. В. (2011)
Довгенко Я. О. - Статистична оцінка тенденцій розвитку виробництва зернових та формування пропозиції (2011)
Жерибор Л. Л. - Природні ресурси сільських територій як основа їх відтворення (2011)
Левченко О. М. - Модель інноваційного розвитку професіонального потенціалу: актуальність та напрями формування, Ковальов В. О. (2011)
Бондаренко І. С. - Людський капітал та його місце в інноваційній економіці (2011)
Довгань Л. Є. - Роль компетенцій в системі управління персоналом, Пермінова В. О. (2011)
Мороз В. Є. - Нормування праці робітників зайнятих на газо- та електрозварювальних роботах (2011)
Гамалій В. Ф. - Вплив людського фактору на визначення тарифної ставки в автомобільному страхуванні, Осадча-Фіц Л. С., Ковальов В. О. (2011)
Ядранський Д. М. - Логіка розрахунку облікової вартості персоналу (2011)
Баранов В. В. - Світовий досвід побудови ефективної системи оплати праці на підприємстві (2011)
Сафарова А. Т. - Нормативно-правове забезпечення розрахунків з оплати праці на хлібопекарних підприємствах (2011)
Стежко Н. В. - Світовий досвід формування та розвитку людського капіталу (2011)
Сухомлин М. О. - Теоретичні та методологічні підходи до визначення безпеки людського розвитку (2011)
Кармазін В. А. - Маркетинг персоналу як фактор реалізації кадрової стратегії підприємства, Пермінова О. О. (2011)
Орлова А. А. - Методичні підходи до оцінювання ефективності підготовки робітничих кадрів (2011)
Салига С. Я. - Особливості тендерного ціноутворення на підприємствах машинобудівної галузі України, Кучерова Г. Ю. (2011)
Верига Ю. А. - Проведення внутрішнього аудиту на підприємстві: процесний аспект, Захарченко В. Ю., Карпенко Є. А. (2011)
Баєва О. І. - Економічне обґрунтування лізингових платежів (2011)
Писарчук О. В. - Послідовність формування облікової політики бюджетної установи, Жулій С. В. (2011)
Марченко Л. Н. - Малый бизнес Беларуси: состояние и тенденции развития (на примере Гомельского региона), Федосенко Л. В. (2011)
Іванов С. В. - Планування та контроль реалізації інвестиційного проекту на основі управління змінами (2011)
Костромін Г. Т. - Конкурентоспроможність підприємств: шляхи підвищення, Корнєєва Т. С. (2011)
Пугаченко О. Б. - Завдання обліку в сучасних умовах господарювання (2011)
Фоміна Т. В. - Концептуальні засади організації внутрішнього контролю, Фомін В. С. (2011)
Шелковникова О. В. - Податкові різниці у розрізі витрат як основа формування прибутку до оподаткування (2011)
Черновол О. М. - Особливості формування собівартості на підприємствах олійножирової промисловості (2011)
Назарова Г. Б. - Основні принципи формування доходів підприємств з метою визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток (2011)
Савченко В. М. - Особливості застосування оцінки в обліку сільськогосподарської діяльності (2011)
Меліхова Т. О. - Формування інформаційної безпеки підприємства на основі документування обліку запасів (2011)
Берднікова Т. М. - Еволюція розвитку обліку і аналізу фінансових результатів (2011)
Колупаєва І. В. - Про необхідність організації податкового менеджменту на підприємстві (2011)
Дем’янчук М. А. - Удосконалення понятійного апарату визначення терміну "інноваційно-інвестиційний потенціал підприємства” (2011)
Стахно Н. Д. - Оценка внешних и внутренних факторных воздействий на финансовый потенциал предприятий рекреационного комплекса (2011)
Флегантова А. Л. - Сучасні підходи до класифікації інвестицій (2011)
Мартинова Т. О. - Особливості фінансування освіти та охорони здоров'я в Україні і за кордоном (2011)
Ніколаєва С. П. - Сутність, прийоми та методи аналізу фінансового стану підприємств (2011)
Дяченко Н. М. - Проблеми формування облікової політики в сільськогосподарських підприємствах (2011)
Письменна М. С. - Аналітичні процедури внутрішнього аудиту у запобіганні ризикам банківської діяльності (2011)
Кузьменко Г. І. - Організація податкової політики підприємства відповідно до вимог чинного законодавства (2011)
Serdiuk L. V. - Motivational factors for foreign investors in the banking sector of Ukraine, Serdiukova O. I., Tarasova L. K. (2011)
Савченко В. М. - Проблеми формування та дотримання норм професійної етики бухгалтера, Кононенко Л. В., Бегун А. П. (2011)
Serdiuk L. V. - Improving of the organizational structure in the bank’s internal control and it’s effectiveness, Kylbawna O. M., Savorona A. A. (2011)
Назаренко І. М. - "Дью ділідженс": сутність, призначення та послідовність проведення, Орєхова А. І. (2011)
Шапошников К. С. - Електронні комунікації сучасних бізнес-структур: проблеми побудови корпоративних мереж (2011)
Русіна Н. В. - Використання програмного забезпечення в аудиті (2011)
Частоколенко-Дрент И. П. - Минимизация пожарного риска как фактор достижения устойчивого развития субъекта хозяйственной деятельности, Частоколенко П. П. (2011)
Фільштейн Л. М. - Проблемні питання фінансування галузі охорони здоров'я, Гохголеринт Н. Л. (2011)
Даниленко-Кульчицька В. А. - Особливості розвитку міжнародного туризму в світі (2011)
Пила В. І. - Сутність, завдання та основні етапи стратегічного планування в державному управлінні, Майстер Т. В. (2011)
Соскін О. І. - Трансформація інтегративної економічної моделі України в контексті швейцарського досвіду (2011)
Предборський В. А. - Тіньова економіка як фактор нерівномірності економічного розвитку (2011)
Жуманкулова Л. О. - Государственное регулирование рынка потребительских товаров (на примере социального сегмента) (2011)
Кожем’якіна С. М. - Методичні підходи щодо прогнозування продуктивності праці на макроекономічному рівні (2011)
Гусак О. Ю. - Податкові реформи в країнах Європейського Союзу як інструмент антикризової політики (2011)
Білик М. Д. - Погашення податкового боргу платників податків за новим Податковим кодексом, Грига А. І. (2011)
Андрющенко Г. О. - Сучасні проблеми організації бухгалтерського обліку на малих підприємствах України (2011)
Лиско Н. А. - Основні етапи розвитку обліку в казначейській системі України (2011)
Клівіденко Л. М. - Вплив доходів державного бюджету на соціально-економічний розвиток України, Прокопишин Ю. Б. (2011)
Олейнікова Л. Г. - Реформування моделі податкового контролю як елемента конкурентоспроможної податкової системи (2011)
Сітнікова Н. П. - Цілі розвитку в системі стратегічного планування на наднаціональному і національному рівнях (2011)
Шірінян Л. В. - Ризикова складова мікрострахування (2011)
Ладонько Л. С. - Вплив інноваційного потенціалу на ефективність функціонування національної інноваційної системи, Ткаленко Н. В. (2011)
Кравченко О. М. - Впровадження інвестиційних проектів у стратегічні пріоритети національної економіки на стадії довгострокового планування (2011)
Ляхно М. І. - Загальні методичні підходи до прогнозування науково-технічного прогресу (НТП) (2011)
Яценко А. В. - Рейтингові позиції України на міжнародному ринку інвестиційної та інноваційної продукції (2011)
Карачина Н. П. - Комплексний підхід до аналізу проблем інвестування в Україні, Вітюк А. В. (2011)
Вірченко В. В. - Передумови та наслідки соціально-економічних реформ Маргарет Тетчер та Беназір Бхутто (2011)
Омельянчик Н. І. - Залучення іноземних інвестицій в національну економіку, Мудрак Н. В., Тютюн М. Ф. (2011)
Вірченко В. В. - Кредитні спілки як механізм кооперації та фінансової підтримки працівників підприємств (2011)
Рассихіна В. Є. - Управлінська оцінка фінансового забезпечення інноваційного розвитку економіки України (2011)
Кочетков В. М. - Оцінка діючих методів мотивації праці персоналу в системі управління машинобудівними підприємствами, Грінько І. М. (2011)
Галюк І. Б. - Можливості розвитку нафтогазової галузі на інноваційних засадах технологічної орієнтації (2011)
Леонтович С. П. - Аудит ефективності використання коштів Державного бюджету України для підтримки розвитку аграрного сектору економіки (2011)
Чепка В. В. - Становлення та фінансування сільськогосподарських підприємств в умовах соціально-економічних перетворень (2011)
Руда Т. П. - Ризики товаровиробників молока та підходи до їх нейтралізації (2011)
Зубченко В. В. - Сучасний стан та тенденції розвитку молочного скотарства (2011)
Дяченко Я. Я. - Організаційно-методичні засади реформування економічного механізму лісопромислового комплексу (2011)
Сердюк Т. В. - Порівняльна характеристика житлового будівництва по деяких країнах СНД (2011)
Старовойтенко О. А. - Оздоровчий туризм (2011)
Семенченко Н. В. - Керування процесом реструктуризації підприємства (2011)
Бердар М. М. - Організаційно-методичні аспекти бухгалтерського обліку доходів і фінансових результатів підприємства (2011)
Ревтюк Є. А. - Економіко-управлінські аспекти функціонування організації, що навчається, Кісь С. Я., Кісь Г. Р. (2011)
Волков Д. П. - Стратегічна оцінка результатів операційної діяльності машинобудівних підприємств (2011)
Бондаренко Т. Ю. - Критерії та ознаки класифікації витрат на виробництво продукції як елемент управління діяльністю підприємств (2011)
Дідок К. Ю. - Вплив енергетичної кризи на становлення ринку альтернативної енергетики в Україні (2011)
Мамонова Г. В. - Оцінка ефективності бюджетної підтримки вугільної галузі в Україні, Мельничук Г. С. (2011)
Кравець К. П. - Сутність та форми концентрації виробництва підприємств харчової промисловості (2011)
Кривенко В. Г. - Основні засади формування та функціонування системи іпотечного кредитування в Україні (2011)
Сімонова В. С. - Підходи до визначення поняття "конкурентний потенціал" та його роль у формуванні конкурентоспроможності підприємства (2011)
Бондарук Т. Г. - Особливості управління місцевими фінансами в Україні (2011)
Маджара О. В. - Сучасні тенденції інноваційного розвитку промислових підприємств Закарпатської області (2011)
Бережна І. В. - Стратегічне бачення збалансованого розвитку курортних територій АР Крим, Мельнікова Н. В. (2011)
Вітер В. І. - Взаємозв’язок подолання бідності та соціально-економічного розвитку держави (2011)
Токар В. В. - Мінімальна заробітна плата в контексті демографічної кризи в Україні (2011)
Сидоренко-Стеценко Д. В. - Моделі вимірювання соціальної напруженості на підприємстві (2011)
До авторів збірника (2011)
Вихідні дані (2011)
Кропівний В. М. - Збірник наукових праць КНТУ "Економічні науки" - літопис становлення та розвитку економіки України, Фільштейн Л. М. (2011)
Семикіна М. В. - Інтелектуальний потенціал: проблеми ефективного управління (2011)
Магопець О. А. - Теоретико-методологічні основи мотивації і стимулювання трудової діяльності (2011)
Малаховський Ю. В. - Зведені рахунки вимірювання ефективності соціально-економічної діяльності (2011)
Абашина О. В. - Дослідження факторів впливу на ефективність праці зайнятих у сучасній економіці України (2011)
Сторожук О. В. - Сфера зайнятості: технолого-інноваційні аспекти (2011)
Липчанський В. О. - Питання оптимізації сучасного механізму управління людськими ресурсами (2011)
Терон І. В. - Соціальні інновації у процесах модернізації соціально-трудових відносин (2011)
Бойко Е. Н. - Высокотехнологический комплекс - основа инновационной модернизации экономики Украины (2011)
Лопушинська О. В. - Концептуальні підходи до оцінки конкурентоспроможності персоналу підприємства (2011)
Заярнюк О. В. - Зарубіжний досвід сприяння зайнятості інвалідів (2011)
Кіріченко О. В. - Про склад факторів впливу на зростання продуктивності конкурентної праці (2011)
Савченко В. М. - Проблемні аспекти застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності в умовах дії Податкового кодексу України, Смірнова І. В. (2011)
Пальчук О. В. - Професія "бухгалтер": історія та сучасність, Нечай Н. М. (2011)
Савченко В. М. - Проблеми розвитку методології бухгалтерського обліку реалізації відносин власності, Колос Н. М. (2011)
Шалімова Н. С. - Основні напрямки регулювання аудиторської діяльності в європейському співтоваристві (2011)
Кулик В. А. - Вплив облікової політики підприємства на результати аналізу фінансової звітності (2011)
Вишневська В. А. - Визначення часових параметрів моделі процесу управління (2011)
Шалімов В. В. - Податкові джерела формування доходної бази місцевих бюджетів (2011)
Гуцалюк О. М. - Особливості розвитку технологій управління діяльністю підприємства (2011)
Хачатурян О. С. - Регіональна інноваційна система і місце в ній малих інноваційних підприємств (2011)
Коваленко Т. В. - Сертифікація бухгалтерів в Україні, Бегун А. П. (2011)
Журавльов В. М. - Колективізм і індивідуалізм як фактори формування корпоративних структур (2011)
Гавриленко О. Є. - Проблеми обліку доходів підприємств міського транспорту та шляхи їх вирішення (2011)
Михайленко О. Г. - Зарубіжний досвід формування системи контролю якості аудиторських послуг (2011)
Лисенко А. М. - Теоретико-методологічні та організаційно-прикладні засади розвитку економічного аналізу в умовах інституційних змін (2011)
Пасєка С. Р. - Теоретичні підходи до визначення категорії "соціально-трудовий потенціал регіону" (2011)
Назаренко О. В. - Організація системи внутрішнього контролю підприємства в умовах сільськогосподарського виробництва, Волошина О. І. (2011)
Прохар Н. В. - Використання інформаційних технологій в обліку фінансових результатів сільськогосподарських формувань (2011)
Панченко В. А. - Управління організаціями та підприємствами торгівлі системи споживчої кооперації на засадах удосконалення торговельного обслуговування (2011)
Рибалко-Рак Л. А. - Оцінка доцільності впровадження та розвитку системи управління якістю (2011)
Сиротенко Н. А. - Звітність в умовах глобалізації (2011)
Орлик С. В. - Проблеми визначення бази оподаткування для податку на нерухоме майно (XIX – початок XX ст. ) (2011)
Пустовіт М. В. - Концептуальні основи стратегії модернізації трудоресурсного забезпечення потреб економіки регіону (2011)
Андрощук І. І. - Умови та порядок прийняття завдання з надання впевненості, яке не є аудитом чи оглядом фінансової звітності (2011)
Остафійчук С. М. - Класифікація грошових коштів та їх еквівалентів для потреб бухгалтерського обліку та економічного аналізу (2011)
Власенко В. А. - Перспективні напрями удосконалення системи забезпечення господарської діяльності підприємств і організацій споживчої кооперації України (2011)
Глевацька Н. М. - Вивчення зарубіжного досвіду у формуванні прибудинкових територій цілісних житлових комплексів об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (2011)
Сисоліна Н. П. - Інноваційний менеджмент та перспективи його розвитку, Кононенко Л. В., Сисоліна І. П. (2011)
Гобир І. Б. - Дослідження методів реформування природних монополій (2011)
Дяченко Ю. В. - Еволюція концепції інтелектуального капіталу: досягнення й виклики (2011)
Бочарова Н. А. - Розробка алгоритму визначення кризового стану автотранспортного підприємства, Верьовка Р. С. (2011)
Vynogradova M. O. - Responsibility of the entities of auditing activity in Ukraine (2011)
Ядранська О. В. - Регіональний аспект формування кадрового потенціалу держави (2011)
Медведєва О. В. - Еколого-економічні аспекти розвитку зеленого туризму на Кіровоградщині, Мірзак Т. П. (2011)
Гаврилова Н. В. - Фактори підвищення рівня інвестиційної привабливості підприємства (2011)
Дзеверіна К. С. - Роль інституціонального механізму реалізації державної власності в національній економіці (2011)
Корнєєва Т. С. - До питання оцінки інвестування у матеріальні та нематеріальні активи основного капіталу (2011)
Мельник В. М. - Напрями модернізації оподаткування споживання в Україні, Мельник М. М., Баличев Є. Ю. (2011)
Рожко О. Д. - Причини виникнення та наслідки існування бюджетного дефіциту для соціально-економічного розвитку України (2011)
Кирилюк Є. М. - Еволюція національних економічних систем в умовах постіндустріальної трансформації та глобалізації (2011)
Меджибовська Н. С. - Нова економічна парадигма: вплив на матеріально-технічне забезпечення (2011)
Шкрабалюк Ю. О. - Теорія валютних курсів та закон А. Ф. Терлволла в контексті кейнсіанського та посткейнсіанського аналізу (2011)
Вірченко А. А. - Канали фіскальної трансмісії в контексті забезпечення макроекономічної стабільності (2011)
Волощук Р. Є. - Напрями практичної реалізації адміністрування податків та фактори впливу на нього (2011)
Журило В. В. - Інтегрований підхід до моделювання поведінки споживачів на українському ринку товарів високих технологій (2011)
Білик М. Д. - Оптимізація податкових надходжень з урахуванням технічного прогресу, Ситєнко А. А. (2011)
Кучерук Т. Г. - Цілепокладаюча оцінка науково-дослідної діяльності за умов інноваційно орієнтованого економічного розвитку регіонів України (2011)
Філіпова Н. В. - Державне регулювання інвестиційної діяльності банківського сектору, Косач І. А. (2011)
Білоног Т. В. - Моніторинг інвестиційного проекту як елемент системи управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства (2011)
Ареф’єва О. В. - Стан та загрози авіабудування як основи сучасного наукоємного промислового виробництва в Україні, Штангрет А. М. (2011)
Клокар О. О. - Аналіз та підвищення ефективності підприємницької діяльності в аграрному секторі економіки (2011)
Семенченко Н. В. - Наслідки вибору джерела фінансування для процесу злиття і поглинання підприємства (2011)
Рибалко-Рак Л. А. - Аудит і сертифікація в системі управління якістю: прикладні напрями реалізації (2011)
Юр’єва П. Б. - Стан та перспективи розвитку роздрібної торгівлі торгово-економічних районів України (2011)
Коваленко Д. І. - Методичні підходи щодо оцінки можливих фінансових ресурсів як джерело підвищення ефективності діяльності промислового підприємства, Белялов Т. І. (2011)
Герасименко В. В. - Державна підтримка банківського сектору України: уроки кризи та нагальні проблеми (2011)
Гордієнко І. В. - Модульний принцип синтезу системи доставки вантажів (2011)
Цибок В. О. - Реформування системи бюджетного фінансування сільськогосподарських підприємств України в післякризовий період (2011)
Корженевська В. М. - Дослідження Факторів впливу на фінансовий стан підприємства (2011)
Косинська О. В. - Оптимізація витрат як засіб підвищення прибутковості підприємств (2011)
Ковалевська К. А. - Аналіз структури витрат світових компаній (2011)
Крайнюченко О. Ф. - Досвід вітчизняних підприємств у створенні корпоративного бренда, Максименко Ю. І., Гаврилова Т. В. (2011)
Левченко О. М. - Напрями впровадження процесу трансферу освітньо-професійних знань у сферу вищої освіти в умовах інноваційного розвитку економіки (2011)
Лотоцька С. В. - Зовнішні фактори ефективності функціонування авіаційного транспорту України (2011)
Людвенко Д. В. - Автоматизація та постановка управлінського обліку на сільськогосподарських підприємствах (2011)
Приказюк Н. В. - Стан та перспективи розвитку страхування життя в Україні (2011)
Старовойтенко О. А. - Класифікація видів туризму в контексті культури (2011)
Заревчацька Т. В. - Аналіз руху грошових потоків у процесі управління ефективністю діяльності малих підприємств (2011)
Панченко В. А. - Моніторинг інформаційної підсистеми управління якістю торговельного обслуговування в споживчій кооперації (2011)
Черкасова А. О. - Концептуальні засади управління капіталом акціонерного товариства (2011)
Ковальчук С. Я. - Регіональні особливості попередження впливу дії кризових явищ на розвиток аграрних відносин (2011)
Сітнікова Н. П. - Стратегічне планування на регіональному рівні (2011)
Петренко К. В. - Депресивні території: особливості трактування, формування та класифікація (2011)
Величко О. В. - Ресурсний потенціал сільськогосподарських підприємств регіону: використання та відтворення (2011)
Паппу Т. Б. - Формування концепції екологічного аудиту території (2011)
Гордей О. Д. - Значення диференціації доходів громадян у системі фінансового забезпечення рівня життя населення (2011)
Ушенко Н. В. - Теоретичні концепції категорії "людський капітал" (2011)
До авторів збірника (2011)
Вихідні дані (2011)
Янчева Л. М. - Шляхи вдосконалення облікової політики на готельних підприємствах, Герасимова Н. С., Нестеренко О. О. (2013)
Гаркуша Н. М. - Дослідження еволюції економічних знань про прибуток, Сідорова Т. О., Цуканова О. В. (2013)
Гаркуша Н. М. - Аналіз фінансової стійкості підприємства як засіб попередження його банкрутства, Сідорова Т. О., Руденко І. В. (2013)
Сідорова Т. О. - Удосконалення методики аналізу товарних запасів підприємства, Кащена Н. Б., Лисак Г. Г. (2013)
Нестеренко О. О. - Документування товарних операцій у системі електронного документообігу "Спрут", Коробкіна І. С. (2013)
Наумова Т. А. - Методичні аспекти внутрішнього контролю дебіторської заборгованості торговельних підприємств, Бойченко Н. В., Нестеренко І. В. (2013)
Наумова Т. А. - Облікове забезпечення фінансового лізингу сучасних підприємств, Бойченко Н. В., Нестеренко І. В. (2013)
Чернікова І. Б. - Про інформаційне забезпечення складання балансу: вітчизняні реалії та міжнародний досвід, Гладій І. О., Ляшенко С. І. (2013)
Кирильєва Л. О. - Про деякі управлінські аспекти організації обліку на підприємствах кейтерінгу, Кирильєва Д. Д. (2013)
Янчева І. В. - Досвід розвитку професійних аудиторських знань для підвищення якості послуг, Янчев В. В. (2013)
Ляшенко С. І. - Забезпечення бухгалтерського обліку прибутку та витрат в умовах застосування МСФЗ на підприємствах торгівлі та ресторанного господарства, Ільченко М. О. (2013)
Трапаідзе Р. - Зміст обліково-аналітичного забезпечення системи управління акціонерного товариства (2013)
Бочуля Т. В. - Концептуальні підходи до методології інформаційно-аналітичного забезпечення фінансового менеджменту (2013)
Чорна М. В. - Методичний підхід до оцінки інвестиційного розвитку підприємств торгівлі, Жувагіна І. О. (2013)
Краснокутська Н. С. - Теоретичні аспекти управління розвитком малих підприємств, Бубенець А. Г. (2013)
Гросул В. А. - Методичний підхід до оцінки фінансової безпеки підприємства торгівлі на основі дослідження його грошового потоку, Антонова О. В. (2013)
Дядюк М. А. - Типи політики управління оборотними активами підприємств торгівлі, Михайлова О. В. (2013)
Мілаш І. В. - Аналіз концепцій стратегічного управління витратами торговельних підприємств, Красноусов А. В. (2013)
Лачкова Л. І. - Сутність та механізм розгортання кризи на підприємствах роздрібної торгівлі, Іщенко А. В. (2013)
Лачкова Л. І. - Антикризове управління комерційним банком: сутність та критерії ефективності, Лалабєкян В. А. (2013)
Шинкар С. М. - Дослідження ефективності використання основних елементів оборотних активів на підприємствах роздрібної торгівлі, Мілаш І. В., Михайлова О. В. (2013)
Близнюк О. П. - Сучасні тенденції розвитку акціонерних товариств в Україні, Сідорова Т. О., Зубов В. А. (2013)
Близнюк О. П. - Теоретичні підходи до формування структури капіталу підприємства, Конончук С. С. (2013)
Мелушова І. Ю. - Динаміка та склад оборотних активів на підприємствах роздрібної торгівлі, Тімченко О. Д., Михайлова О. В. (2013)
Стрижеус Л. В. - Застосування партисипативного стилю управління підприємством (2013)
Кропівцова Н. І. - Оцінка інвестиційних стратегій підприємства, Волкова А. В., Головіна О. В. (2013)
Колєснік Т. С. - Технологія розробки фінансової стратегії підприємства (2013)
Кулініч О. А. - Особливості формування послуги як продукту інтернет-мережі, Андросов В. Ю. (2013)
Зарецька Л. М. - Теорії постіндустріального економічного розвитку, Помінова І. І. (2013)
Кропівцова Н. І. - Механізм стимулювання соціально-економічного розвитку регіону (2013)
Шевчук І. Л. - Бюджетний дефіцит та джерела його фінансування в сучасних умовах (2013)
Іванюта О. М. - Фінансові інструменти фондового ринку: класифікація та механізм функціонування, Кафарова К. Р. (2013)
Маркарова С. А. - Формування інформаційного забезпечення сфери туристичної діяльності, Владова В. О. (2013)
Сахаров П. О. - Роль електронних платіжних інструментів у розвитку економіки, Кононихіна Х. С. (2013)
Чернов Г. Е. - Методологические подходы к управлению системой питания населения в рыночных условиях, Яцун Л. Н. (2013)
Яцун Л. М. - Сфера харчування населення: структура, функції та показники розвитку (2013)
Борисова О. В. - Удосконалення операційної діяльності в туризмі та готельному господарстві за сучасних умов господарювання (2013)
Селютін В. М. - Аналіз індексу конкурентоспроможності туристичної сфери України, Токарчук Г. В. (2013)
Жегус О. В. - Особливості розвитку роздрібної торговельної мережі в Харківській області, Маляров М. А. (2013)
Ольшанський О. В. - Заходи з підвищення конкурентоспроможності підприємств туристичного профілю (2013)
Логвінова О. П. - Сутність аутсорсингу оцінки якості сервісу на основі методики Mystery Shopping та перспективи його розвитку в Україні (2013)
Буданова О. С. - Міжнародний туризм як засіб формування іміджу України (2013)
Єсінова Н. І. - Формування лідерських якостей студентів за допомогою участі в діяльності органів самоврядування, Клеймьонова В. В. (2013)
Шудрик І. О. - Перші кроки в науку майбутнього лауреата Нобелівської премії Саймона Сміта Кузнеця (2013)
Льовшина Л. Д. - Вплив культурно-просвітницької діяльності наукової бібліотеки харківського державного університету харчування та торгівлі на формування моральних якостей високорозвиненої особистості, Бакуменко Л. Г. (2013)
Муравйова О. М. - Навчання студентів економічних спеціальностей у рамках англомовного спецкурсу "практика комерційних переговорів", Кравцова Т. А., Обозна О. В. (2013)
Алфавітний покажчик (2013)
Баранова А. О. - Методика аудиту експортно-імпортних операцій, Макеєва З. О. (2013)
Литвиненко О. Д. - Методологічна сутність та роль фінансової системи в державній фінансовій політиці, Литвиненко А. О. (2013)
Безверхий К. В. - Організація та методика електронного документообігу на підприємстві: стан та перспективи розвитку (2013)
Ілляшенко О. В. - Передумови формування сучасної системи внутрішнього контролю на основі моделі ризик-орієнтованого контролю coso (2013)
Ілляшенко О. В. - Системний контроль господарських операцій із використанням інформаційних технологій (2013)
Логвінова О. П. - Фінансовий аутсорсинг: сутність, тенденції та перспективи розвитку в Україні (2013)
Логвінова О. П. - Оцінювання економічного ризику на основі критерію ризикостійкості економічного потенціалу підприємства (2013)
Зарецька Л. М. - Організація комерційної роботи з продажу продукції в торгово-виробничій фірмі (2013)
Іванова В. В. - Облік нематеріальних активів згідно з національним та міжнародним стандартами бухгалтерського обліку (2013)
Чорна М. В. - Підбір персоналу на підприємстві:системний та процесний підходи, Білоножко М. М. (2013)
Іванілов О. С. - Методичний підхід щодо комплексного аналізу інноваційної діяльності підприємства, Сиром`ятникова А. Г. (2013)
Іванілов О. С. - Моделювання стратегічного набору під час оцінці конкурентоспроможності будівельних підприємств, Сидоренко О. І. (2013)
Віннікова В. В. - Ефективність реалізації дивідендної політики торговельних підприємств (2013)
Чатченко О. Є. - Процесний підхід до оцінки попиту на продукцію підприємств ресторанного господарства (2013)
Афанасьєва М. В. - Класифікація торговельних мереж (2013)
Кушнір Т. Б. - Сучасні особливості розвитку українського споживчого ринку (2013)
Шталь Т. В. - Теоретичні основи реалізації інвестиційних стратегій транснаціональних корпорацій в умовах динамізму світової економіки (2013)
Зарецька Л. М. - Сфера послуг у контексті теорії технологічних укладів, Помінова І. І. (2013)
Артеменко В. С. - Особливості маркетингової діяльності торговельних мереж України, Бубенець І. Г., Чатченко О. Є. (2013)
Парцирна Т. М. - Удосконалення маркетингової діяльності промислового підприємства, Красноусов А. В. (2013)
Жегус О. В. - Ціновий моніторинг як інструмент інформаційного забезпечення прийняття цінових рішень на підприємствах роздрібної торгівлі (2013)
Забродська Л. Д. - Практичні аспекти оцінки економічної ефективності транспортування хлібопродуктів до споживачів, Забродська Г. І., Швед С. А. (2013)
Петренко Н. В. - Сучасні тенденції розвитку процесів глобалізації та регіоналізації (2013)
Варипаєв О. М. - Дослідження орієнтацій та принципів задоволення потреб споживачівна прикладі національного ресторану, Варипаєва Л. М. (2013)
Кривошеєва Н. М. - Інформаційне забезпечення потреб сучасного підприємства (2013)
Віннікова В. А. - Мотиваційні механізми управління персоналомпідприємств сфери торгівлі (2013)
Левітан І. А. - Процес стратегічного контролю маркетингу торговельного підприємства (2013)
Безродна С. М. - Розробка інтегрального показника для удосконалення управління якістю продукції підприємств ресторанного господарства (2013)
Янчева Л. М. - Методичні аспекти застосування навчального інтерактивного електронного посібника "le français" у процесі викладання іноземних мов, Борисова А. О., Удовенко І. В., Вялкіна С. П. (2013)
Петрова Л. І - Загальна фізична витривалість як один із чинників впливу на адаптаційні можливості студентів до навчання у ВНЗ, Русанов М. В., Черних М. М. (2013)
Варипаєв О. М - Постнекласичний підхід до сучасної філософії освіти, Запаренко Г. В. (2013)
Колесник А. О. - Становлення, розвиток та використання комунікативного методу під час навчання іноземних мов, Мануєнкова О. О. (2013)
Пляшешник А. М. - Пошук шляхів мотивації студентів у процесі фізичного виховання у вищих навчальних закладах, Левченко М. О., Артюгін А. В. (2013)
Кравцова Т. А. - Профессиональная направленностьв обучении иностранных студентов экономической терминологии на занятиях русского язика, Муравьёва Е. Н. (2013)
Кудряшов І. О. - Моніторинг як ключовий фактор оптимізації навчального процесу фізичного виховання в ХДУХТ, Артюгін А. В. (2013)
Кравцова Т. А. - Навчання діалогічного мовлення з використанням рольової гри під час вивчення російської мови як іноземної у ВНЗ, Муравйова О. М., Володіна І. О. (2013)
Алфавітний покажчик (2013)
Дроздовська О. С. - Податкові пільги: надбання чи бюджетні втрати?, Озерчук О. В. (2011)
Гусак О. Ю. - Перспективи впровадження нових інструментів оподаткування фінансового сектору в Європі (2011)
Кухоль І. М. - Нетиповий експорт – одна зі схем ухилення від сплати податків (2011)
Радзієвська С. О. - Моделювання взаємодії інтеграційних процесів і конкурентоспроможності національної економіки (2011)
Гвоздь В. С. - Методичні підходи щодо дослідження економічної кон’юнктури (2011)
Шевчук Н. В. - Методи оцінки показників багатофакторної продуктивності (2011)
Добровенко О. А. - Еволюція поняття стратегічного планування (2011)
Буянова Н. А. - Інституційний механізм забезпечення державного захисту економічної конкуренції в Україні (2011)
Ходан І. В. - Державна підтримка підприємництва: світовий досвід загального та особливого (2011)
Чмир О. С. - Методичні засади оцінювання інвестиційної привабливості галузей (видів економічної діяльності) та їх апробація в Україні (2011)
Ганущак-Єфіменко Л. М. - Формування національних інноваційних кластерооб’єднаних підприємств як елементів інституціонального забезпечення сталого розвитку (2011)
Чернявська Ю. Б. - Інноваційне підприємництво – пріоритетний напрям розвитку вітчизняного ринку праці (2011)
Попрозман О. І. - Загальні аспекти оптимізації залучення інвестицій в економіку України (2011)
Манцуров І. Г. - Синергічні ефекти при створенні об’єднань підприємств, Нусінова О. В. (2011)
Білик М. Д. - Особливості визначення ставки капіталізації при оцінюванні комерційної нерухомості в Україні, Артеменко Д. М. (2011)
Крайнюченко О. Ф. - Методичні підходи щодо оцінювання параметрів товарної номенклатури та асортименту продукції, Фещенко І. М. (2011)
Кондратюк О. І. - Характеристика експортного потенціалу рослинництва (2011)
Клокар О. О. - Економічна оцінка та підвищення ефективності відтворення грошових і матеріально-технічних ресурсів аграрного сектору економіки (2011)
Дем’яненко В. В. - Моделювання розвитку ціни на енергетичних ринках за допомогою факторних моделей, Бойко А. С. (2011)
Капустіна Т. А. - Впровадження в діяльність туристичного підприємства антикризової стратегії (2011)
Бодюк А. В. - Теоретичні обґрунтування генезису потреб геологічного вивчення надр (2011)
Бегларашвілі О. П. - Деякі аспекти впровадження клієнт-орієнтованої стратегії на підприємстві (2011)
Белякова В. П. - Організація системи ризик-орієнтованого внутрішнього контролю (2011)
Довга Т. М. - Міжнародний досвід рециклінгу твердих побутових відходів та можливість його використання в Україні (2011)
Дьолог Т. І. - Обґрунтування методичного підходу щодо управління економічною ефективністю виробництва сільськогосподарських підприємств (2011)
Хіленко О. О. - Сутність та вихідні положення арбітражного управління підприємством (2011)
Мягкий М. В. - Трансформація середнього циклу кон’юнктури у постіндустріальну добу (2011)
Мостовенко О. О. - Проблемні аспекти приватизації стратегічного об’єкта "Укртелеком" (2011)
Олех Н. Л. - Особливості підходів до управління витратами на промислових підприємствах (2011)
Кухарук А. Д. - Класифікація та аналіз методів оцінки конкурентоспроможності промислових підприємств (2011)
Прочан А. О. - Потенціал впливу інформаційних технологій при організації надання туристичних послуг (2011)
Шуміло О. Л. - Електроенергетика України: сучасний стан та тенденції розвитку (2011)
Сініцина Т. В. - Аналіз умов проведення страхування врожаю сільськогосподарських культур страховими компаніями України (2011)
Сіташ Т. Д. - Стан та реформування фінансування системи охорони здоров'я в Україні (2011)
Бабак А. В. - Концепція удосконалення інвестиційної та цінової політики у житлово-комунальній сфері (2011)
Степанов В. В. - Оновлення рухомого складу залізничного транспорту як фактор нарощування експорту транспортних послуг (2011)
Абрамова О. В. - Функціонально-вартісний аналіз спецвзуття відповідно до встановлених граничних витрат (2011)
Громоздова Л. В. - Розрахунок стратифікаційних параметрів сталого розвитку, Простотіна С. В. (2011)
Петренко К. В. - Депресивний регіон у контексті державної регіональної політики (2011)
Лігоненко Л. - Науковий аналіз поняття "потенціал регіону" (2011)
Левченко О. М. - Національна система кваліфікації як складова сучасної моделі безперервної професійної підготовки кадрів (2011)
Коваль О. П. - Аналіз світових моделей багаторівневих пенсійних систем (2011)
До авторів збірника (2011)
Вихідні дані (2011)
Янчева Л. М. - Проектування системи внутрішнього аудиту підприємств готельного господарства, Герасимова Н. С., Нестеренко О. О. (2013)
Акімова Н. С. - Організаційно-методичні аспекти надання знижок та проведення розпродажів на підприємствах роздрібної торгівлі, Наумова Т. А., Нестеренко І. В. (2013)
Руденко І. В. - Удосконалення комплексного економічного аналізу фінансового стану підприємства, Гаркуша Нат. М. (2013)
Кирильєва Л. О. - Теоретичні аспекти організації обліку поточних фінансових інвестицій на сучасному етапі, Корнієнко Г. О. (2013)
Горошанська О. О. - Формування системи показників оцінки ділової активності підприємства, Гаркуша Н. М., Сідорова Т. О. (2013)
Бойченко Н. В. - Організаційно-методичні аспекти обліку формування та розподілу доходів, Наумова Т. А., Нестеренко І. В. (2013)
Бочуля Т. В. - Розробка моделі реінжинірингу облікової системи (2013)
Чернікова І. Б. - Про управлінську політику в обліковій стратегії підприємства (2013)
Сідорова Т. О. - Фінансовий аналіз як інструмент підтримки прийняття управлінських рішень, Лисак Г. Г. (2013)
Чорна М. В. - Метод оцінки інтенсивності попиту на продукцію підприємств ресторанного господарства, Чатченко О. Є. (2013)
Власова Н. О. - Трудовий потенціал як фактор забезпечення конкурентоспроможності підприємств торгівлі, Мелушова І. Ю., Андросов В. Ю. (2013)
Мілаш І. В. - Планування як функція управління реалізацією ресурсного потенціалу торговельного підприємства, Мазепа Т. С., Смокова Л. М. (2013)
Смольнякова Н. М. - Цінова політика як засіб забезпечення взаємозв’язку ресурсного потенціалу зі створенням цінності, Волосов А. М. (2013)
Гончаренко М. Л. - Особливості реальних інвестицій на підприємствах торгівлі (2013)
Зарецька Л. М. - Управління збутом роздрібно-торговельного підприємства, Родіна В. О. (2013)
Горпинченко А. П. - Принципи формування фінансових ресурсів підприємства (2013)
Шталь Т. В. - Основні етапи розвитку та особливості інвестиційної діяльності в Україні, Зосимова Ж. С., Дзаламідзе С. Т. (2013)
Єсінова Н. І. - Особливості українського ринку праці, Мельник О. В. (2013)
Єсінова Н. І. - Трудові ресурси як чинник розвитку інноваційних процесів (2013)
Ковальова Я. Г. - Теоретико-методологічні засади формування логістичного менеджменту комерційної діяльності торговельних підприємств (2013)
Пічугіна Т. С. - Інвестиційна діяльність підприємства: сутність та зміст управління, Забродська Л. Д. (2013)
Іванілов О. С. - Сучасні підходи до оцінки інвестиційної привабливості торговельного підприємства, Безгінова Л. І., Шарапова О. М. (2013)
Яцун Л. М. - Механізм структурно-функціонального синтезу управління природовідповідним розвитком сфери харчування населення (2013)
Яцун Л. М. - Диверсифікація потреб харчування домогосподарств (2013)
Ольшанський О. В. - Забезпечення конкурентоспроможності підприємств санаторно-курортного комплексу (2013)
Борисова О. В. - Формування іміджу підприємств готельного господарства, Каліберда А. О. (2013)
Борисова О. В. - Шляхи підвищення ефективності управління підприємствами готельного господарства, Швед С. В. (2013)
Мітяєва Т. Л. - Поняття галузі та передумови її формування (2013)
Жегус О. В. - Ціна як соціальний індикатор розвитку споживчого ринку, Парцирна Т. М. (2013)
Бовш Л. А. - Підсумки "Євро-2012" у процесі глобалізації економіки України (2013)
Стадницький Ю. І. - Особливості формування професійної компетентності управлінського персоналу готельно-ресторанного господарства, Дзяна О. С., Коропецька Т. О. (2013)
Петрова Л. І. - Порівняльна характеристика розвитку витривалості у футболістів за допомогою бігових та ігрових вправ, Москальов В. В., Пляшешник А. М. (2013)
Покровська О. А. - Інноваційні аспекти лекції в педагогічному процесі, Самусєва Л. Ю. (2013)
Муравйова О. М. - Особливості перекладу фінансово-економічних термінів іншомовного походження, Кравцова Т. А., Обозна О. В. (2013)
Алфавітний покажчик (2013)
Чмир О. С. - Комплексне оцінювання структурних зрушень в економіці, Михайленко О. С., Захарін С. В. (2011)
Рудченко О. Ю. - Концептуальні питання реформування моделі управління об’єктами державної власності в Україні, Шкільняк М. М., Романовська Н. Ю., Сінгаєвський І. П. (2011)
Старостіна А. О. - Критерії вибору стратегії просування бренда країни, Антонюк О. В. (2011)
Мельник В. М. - Напрями удосконалення адміністрування податків на споживання в Україні, Мельник М. М., Баличев Є. Ю. (2011)
Гвоздь В. С. - Аналіз розвитку економіки України та її залежності від зовнішніх факторів (2011)
Семенченко Н. В. - Процес глобалізації та його вплив на реструктуризацію підприємств (2011)
Гащицький О. А. - Модернізація митної системи України в контексті євроінтеграції (2011)
Майба А. А. - Фіскальний простір: економічна сутність та структура (2011)
Волошин Ю. М. - Стратегічні напрями розвитку партнерства України з міжнародними фінансовими організаціями (2011)
Топчій Ю. В. - Вплив іноземного капіталу на розвиток банківської системи України (2011)
Павленко К. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку похідних цінних паперів світового ринку капіталів (Частина ІІ. Практичний аспект), Сущенко О. М. (2011)
Мягких І. М. - Аналіз і оцінка інвестиційної привабливості корпорацій та формування системи управління інвестиційними ресурсами авіаційних підприємств (2011)
Ганущак-Єфіменко Л. М. - Система ефективного управління розвитком інноваційного потенціалу в умовах прогнозованих ризиків (2011)
Гусак О. Ю. - Механізми інноваційного фінансування для посткризової світової економіки (2011)
Шабранська Н. І. - Удосконалення інструментів підтримки МІП (2011)
Мержа Н. В. - Економічна сутність фінансового забезпечення інвестиційної діяльності підприємства (2011)
Николаев В. П. - Информационное и нормативно-методическое обеспечение анализа жизненного цикла капитальных инвестиций (2011)
Савкова О. М. - Ринок офісної нерухомості: інвестиційно-фінансові аспекти функціонування (2011)
Хоменко Я. В. - Оцінка інвестиційного клімату України за методом дихотомії максимальної резолюції, Бараненко І. О. (2011)
Породко Ю. М. - Вітчизняні інвестиційні фонди в посткризовому періоді та основні напрями оптимізації їхньої діяльності (2011)
Чукаєва І. К. - Напрями підвищення ефективності функціонування нафтовидобувної та нафтопереробної промисловості (2011)
Білик М. Д. - Показник середньозваженої вартості капіталу (WACC) як критерій оптимізації структури капіталу промислових підприємств, Манько В. А. (2011)
Сидоренко І. О. - Якість готельних послуг (2011)
Наливайченко К. В. - Планування систем захисту економічної інформації національних компаній (2011)
Бужин О. А. - Управління птахівничими господарствами: формалізація собівартості яєць репродуктивного стада з урахуванням амортизації птиці (2011)
Овчарук В. В. - Економічна оцінка якості продукції деревообробки (2011)
Кавун О. О. - Концептуальні рішення для підприємства роздрібної торгівлі, що вводиться в експлуатацію (2011)
Небога М. М. - Роль основних факторів щодо захисту прав акціонерів (2011)
Зорінець П. І. - Економічна стійкість та фінансова безпека підприємства в умовах нестабільності ринку (2011)
Врубель Н. М. - Виробничий потенціал підприємства та його складові (2011)
Олех Н. Л. - Теоретичні аспекти управління витратами виробництва на підприємствах у ринкових умовах (2011)
Бегларашвілі О. П. - Тенденції розвитку ринку меблів в Україні (2011)
Іванова А. М. - Показники системи захисту прав споживачів як індикатор розвитку інфраструктури ринку споживчих товарів (2011)
Пащенко Є. Ю. - Важелі організаційно-економічного механізму регулювання видобутку і використання напівдорогоцінного каміння в Україні (2011)
Тельнов А. С. - Кваліметрична оцінка якості праці промислових підприємств (2011)
Волот О. І. - Поняття та значення інформації, знань та інформаційних технологій в умовах розвитку інформаційного суспільства (2011)
Пузирьова П. В. - Сучасні аспекти та необхідність впровадження контролінгу на промислових підприємствах (2011)
Клементьєва О. Ю. - АВС аналіз в управлінні прибутком підприємств ресторанного бізнесу (2011)
Попрозман О. І. - Вплив рекреаційно-туристичного потенціалу на формування стратегії економічного розвитку регіону (2011)
Петренко К. В. - Проблеми депресивності та глобальності в українському контексті (2011)
Важинський Ф. А. - Вплив економічної кризи на розвиток сільських територій, Колодійчук А. В. (2011)
Рибак Ю. В. - Транскордонні кластери в системі регіонального розвитку країн високого конкурентного статусу (2011)
Ковбан C. П. - Теоретичні засади формування механізму подолання кризових явищ на регіональному рівні (2011)
Жарінова А. Г. - Модель оцінки доцільності аутсорсингу знань у процесі розвитку персоналу (2011)
Кондиріна А. Г. - Гідна заробітна плата – передумова збереження та розвитку людського капіталу України (2011)
Галіцина О. В. - Структурний аналіз тенденцій розвитку економіки, Самченко Н. К. (2011)
Бала Р. Д. - Метод ідентифікування видів коучингу на підприємстві (2011)
До авторів збірника (2011)
Вихідні дані (2011)
Титул, зміст (2012)
Слива Владимир Иванович (2012)
Савченкова Л. В. - Лекарственная коррекция нарушений сна, Рощупкин А. А. (2012)
Егоров О. О. - Гидроксиэтилкрахмалы различных поколений: от химии к клинике, Пейчева Е. И., Ли А. В., Купершмидт В. Р., Налапко Ю. И. (2012)
Гур’єв С. О. - Про організацію навчання окремих категорій немедичних працівників навичкам надання першої невідкладної допомоги, Шкатула Ю. В. (2012)
Глазков Е. О. - Особливості психологічної адаптації студентів при навчанні у вищому навчальному закладі (2012)
Курсов С. В. - Связь центрального венозного давления с производительностью сердца и сосудистым тонусом при абдоминальном сепсисе (2012)
Кузнецов Н. С. - Динамика утреннего подъема артериального давления и частоты сердечных сокращений при курсовом (стационарном) лечении больных гипертонической болезнью, Кириленко Е. Н., Сахалтуев А. Д., Смуглов Е. П., Мостовой В. П. (2012)
Гурбанов Я. З. - Особенности суточного профиля артериального давления при сахарном диабете типа 2 в сочетании с метаболическим синдромом, Новрузова М. С. (2012)
Перцов В. И. - Сбалансированная инфузионная терапия в большой абдоминальной хирургии, Клименко В. Н., Воротынцев С. И., Подкорытов А. К., Кононенко С. К., Гончаренко А. С. (2012)
Сибирева О. Ф. - Показатели тромбоцитарного гемостаза и дисфункции эндотелия у пациентов с сахарным диабетом с диабетической нефропатией, Уразова О. И., Калюжин В. В. (2012)
Кобеляцкий Ю. Ю. - Оценка эффективности "Аминосола НЕО 10%" в комплексной интенсивной терапии после обширных абдоминальных онкологических операций, Петрашенок Е. В., Рябченко Е. В., Василишин А. В., Бородай Л. В., Ильина В. В., Карась Р. К. (2012)
Строгуш О. М. - Антидепресант міртазапін як складова періопераційної мультимодальної аналгезії в травматології, Шлапак І. П. (2012)
Лесной И. И. - Влияние препаратов для аналгезии на качество сна и когнитивную функцию у хирургических больных в отделении интенсивной терапии, Черний В. И. (2012)
Магомедов А. М. - Метаболические нарушения соединительной ткани у больных сахарным диабетом при переломах длинных костей конечностей, Ивченко А. В., Орленко В. Л., Кузуб Т. А. (2012)
Черний Т. В. - Морфогенез и лечебный патоморфоз посттравматической энцефалопатии у крыс с черепно-мозговой травмой, Шлопов В. Г., Волос Л. И. (2012)
Кебкало А. Б. - Використання пуповинної крові та пуповинного канатика в комплексному лікуванні хворих на некротичний панкреатит, Лобинцева Г. С., Семіног В. І., Шаблій В. А. (2012)
Лучишин Т. Р. - Порівняльний аналіз впливу МІГУ-5 та тіотриазоліну на вміст аденілових нуклеотидів за умов ендогенної інтоксикації, Рисухіна Н. В., Лук’янчук В. Д. (2012)
Никонова Е. М. - Случай повторного заболевания генерализованной формой менингококковой инфекции, Гриценко Е. В., Дикая Э. А., Лашина И. М. (2012)
Шальмин А. С. - Синдром легочной диссеминации, Разнатовская Е. Н. (2012)
Ахмедов Э. Т. - Патогенетическое лечение хронического инфекционного артрита височно-нижнечелюстного сустава (2012)
Янчева Л. М. - Методичні аспекти формування внутрішнього стандарту"облік власного капіталу", Акімова Н. С., Говоруха О. О. (2013)
Гринько А. П. - Методологічні особливості обліку основного капіталу в умовах ринкової економіки (2013)
Сідорова Т. О. - Аналіз ділової активності підприємств України на підставі методу експертних оцінок, Польова Т. В. (2013)
Логвінова О. П. - Теоретичні аспекти аутсорсингу управління проектами (2013)
Ілляшенко О. В. - Використання внутрішньогосподарського контролю в системі економічної безпеки підприємства (2013)
Карачарова К. А. - Сутність та складові стратегічного потенціалу підприємства (2013)
Пічугіна Т. С. - Матричний метод оцінки ефективності управління інноваційною діяльністю підприємств торгівлі, Чорна М. В., Проскуріна М. П. (2013)
Чорна М. В. - Сучасні проблеми формування інвестиційної політики торговельного підприємства, Головатюк К. О., Тарасенко В. Ю. (2013)
Краснокутська Н. С. - Методи управління комерційними ризиками підприємств торгівлі, Лачкова В. М. (2013)
Власова Н. О. - Вплив рівня концентрації на ефективність використання ресурсівна підприємствах роздрібної торгівлі, Ковінько О. С. (2013)
Дядюк М. А. - Прикладні аспекти економічної оцінки кризового стану підприємств роздрібної торгівлі, Круглова О. А. (2013)
Зубков С. О. - Система показників оцінки ефективності використання елементів ресурсного потенціалу торговельного підприємства (2013)
Янчев А. В. - Проблеми соціально-економічного розвитку регіонів, Кропівцова Н. І. (2013)
Мілаш І. В. - Стратегічний аналіз витрат як основа створення конкурентних переваг торговельного підприємства, Красноусов А. В. (2013)
Артеменко В. С. - Процес формування та реалізації стратегій маркетингу в торговельній мережі, Бубенець І. Г. (2013)
Кушнір Т. Б. - Сучасний погляд на торговельну інфраструктуру споживчого ринку (2013)
Шинкар С. М. - Обґрунтування конкурентної стратегії підприємства сільського господарства (2013)
Ілляшенко О. В. - Основні напрями розробки концепції системи економічної безпеки підприємства (2013)
Ілляшенко О. В. - Проблеми забезпечення економічної безпеки підприємств (2013)
Косарєва І. П. - Фінансові кризи: сутність, наслідки, світовий досвід, Асауленко С. І. (2013)
Міценко Н. Г. - Удосконалення управління вексельним оборотом торговельного підприємства в умовах дефіциту оборотного капіталу, Толопка Н. Б. (2013)
Артеменко С. B. - Методика тривимірної оцінки маркетингового потенціалу торговельного підприємства (2013)
Нікітіна О. В. - Маркетингові заходи у формуванні споживчого попиту підприємств торгівлі (2013)
Спащенко Г. М. - Науковий підхід до тлумачення поняття "ринок як суб’єкт господарювання" (2013)
Скоробогатова Т. Н. - Кейтеринг как особая форма логистического управления в ресторанном хозяйстве, Рябинина А. В. (2013)
Ушакова Н. Г. - Сфера послуг у структурі національної економіки, Борзило Ю. М., Рокитянська Г. В. (2013)
Єсінова Н. І. - Ринок праці молоді: проблеми та шляхи їх вирішення, Світлична І. В. (2013)
Єсінова Н. І. - Перспективи розширення зайнятості молоді, Чебанова П. Є. (2013)
Єсінова Н. І. - Людський капітал – один з основних чинників суспільного прогресу, Борзило Ю. М. (2013)
Єсінова Н. І. - Демократизація соціально-трудових відносин, Рокитянська Г. В. (2013)
Сукрушева Г. О. - Теоретичні основи стійкого розвитку регіонів на основі стратегічного підходу (2013)
Федоренко Н. М. - Деталізація сутності послуг та їх класифікація, Марушева О. Г. (2013)
Гринько П. Л. - Інструментарій формування інформаційного забезпечення управління грошовими потоками підприємства (2013)
Сокол Н. А. - Інституційні чинники інвестиційного процесу в Україні, Гебер Н. А. (2013)
Пічугіна Т. С. - Періодизація розвитку теорії стратегічного управління, Краснокутська Н. С., Подколзіна В. М. (2013)
Краснокутська Н. С. - Стан та перспективи розвитку ресторанного господарства України , Ткаченко О. П., Верменик А. С. (2013)
Артеменко В. С. - Проблеми управління якістю послуг на підприємствах сфери обслуговування, Ольшанський О. В. (2013)
Гвазава Н. Г. - Пріоритетні концепції економічного розвитку територіальних громад в Україні (2013)
Ткачова С. С. - Перспективи розвитку ресторанного бізнесу України в сегменті швидкого харчування (2013)
Волошин П. В. - Обоснование и форсайт использования воздушной криотерапии в реабилитационно-курортной сфере и гостиничном хозяйстве, Старченко А. П., Домбровская Ю. А. (2013)
Ситник Н. С. - Формування концептуальної моделі управління інвестиційною базою модернізації сфери товарного обігу (2013)
Колесник А. О. - Система принципів комунікативного методу викладання англійської мови у ВНЗ, Мануєнкова О. О. (2013)
Подворна Л. А. - Usage of a conceptual framework for modeling Self-financing research and education networks, Кондратенко М. В. (2013)
Ков’ях І. І. - Some aspects of time management in online education (2013)
Алфавітний покажчик (2013)
Бутко М. П. - Моделювання інформаційного забезпечення в процесі прийняття управлінського рішення, Волот О. І. (2011)
Бугай Т. В. - Порівняльний аналіз бюджетного процесу в Україні та державах – членах Європейського Союзу (2011)
Швець С. М. - Дослідження факторів економічного зростання України (2011)
Грущинська Н. М. - Інноваційно-інформаційний напрям розвитку нових індустріальних країн Азії: велика стратегія Китаю як досвід для України (2011)
Карачина Н. П. - Організаційно-економічний механізм: проблематика термінології, Вітюк А. В. (2011)
Дідок К. Ю. - Підтримка розвитку альтернативних джерел енергії міжнародними фінансовими організаціями в країнах, що розвиваються як фактор забезпечення енергетичної безпеки (2011)
Козак І. А. - Розробка архітектури онтологічного моделювання інформаційних систем віртуальних організацій (2011)
Кожухова Т. В. - Особливості визнання витрат при операціях з імпорту товарів у податковому обліку (2011)
Кулініч О. М. - Проблематика використання земельних ресурсів в умовах постіндустріальної цивілізації: український напрям (2011)
Параниця Н. В. - Стан фінансового ринку в Україні та його вплив на розвиток економіки (2011)
Погребняк М. М. - Структура методів реалізації принципу планомірності в державному регулюванні ринкової економіки (2011)
Крещенко І. Л. - Аналіз причин, що спричиняють неефективне витрачання бюджетних коштів (2011)
Панасюк О. В. - Проблеми та перспективи застосування спрощеної системи оподаткування в Україні (2011)
Репін І. І. - Варіантна оптимізація балансів паливно-енергетичних ресурсів, Мельник О. В., Молчанова І. В. (2011)
Слізкова Г. В. - Особливості кризових явищ та антикризового управління в Україні (2011)
Сибирка Л. А. - Фінансова криза в контексті структурних перетворень економіки (2011)
Твердомед О. М. - Злиття та поглинання у період фінансово-економічної кризи (2011)
Швабу Ю. І. - Методичні підходи до податкового прогнозування (2011)
Геселева Н. В. - Економетричні підходи до моделювання інноваційних процесів (2011)
Максимович В. І. - Інвестиційний механізм соціальної сфери (2011)
Жарінова А. Г. - Функціонально-структурна модель системи внутрішньофірмового управління інтелектуального капіталу підприємства (2011)
Паламарчук Д. М. - Методологія оцінки показників інноваційного процесу (2011)
Бужин О. А. - Управління птахівничими господарствами: визначення рентабельності продукції птахівництва з урахуванням амортизації птиці в ринкових умовах (2011)
Сімченко Н. О. - Показники оцінювання стану розвитку корпоративної соціальної відповідальності підприємств (2011)
Довбуш В. І. - Проблемні аспекти розподілу загальновиробничих витрат та їх облік на молокопереробних підприємствах (2011)
Гоголь Т. А. - Особливості обліку, оподаткування і звітності підприємств малого бізнесу в Англії (2011)
Скригун Н. П. - Визначення оптимальної ціни товару з урахуванням найбільш значимих чинників, Семененко К. Ю., Гаврилова Т. В. (2011)
Абрамова О. В. - Облік та нормування витрат підприємства з виробництва засобів індивідуального захисту (2011)
Сидоренко І. О. - Реструктуризація у готельному бізнесі (2011)
Янчук М. Б. - Науково-практичний аспект формування інтегрованих структур в авіапромисловому комплексі України (2011)
Копилюк О. І. - Впровадження енергозберігаючих технологій у житлово-комунальне господарство як один із заходів антикризового управління (2011)
Бичков О. О. - Соціально відповідальна політика підприємства: сутність, зміст та передумови формування (2011)
Геєць І. О. - Реалізація моделі оптимального формування виробничої потужності для підприємств-учасників державного авіабудівного концерну "Антонов" (2011)
Борзенкова О. Д. - Проблематика прибуткового оподаткування юридичних осіб у фінансовій теорії (2011)
Бойко А. С. - Аналіз сезонності як особливості волатильності товарного ринку, Галіцина О. В. (2011)
Пащенко Ю. Є. - Основи державної політики щодо використання ресурсного потенціалу самоцвітного каміння (2011)
Іванова А. М. - Інформаційна складова інфраструктури ринку споживчих товарів в Україні (2011)
Чмир О. С. - Аналіз результатів функціонування вітчизняної системи СЕЗ і ТПР та перспективи її подальшого розвитку, Пила В. І., Хілько В. М. (2011)
Башта О. І. - Інноваційний розвиток рекреаційної системи регіону на засадах стратегії його соціально-економічного розвитку (2011)
Петренко К. В. - Соціальне підприємництво як фактор розвитку депресивної території (2011)
Карпець С. Л. - Становлення міських поселень: урбаністичний аспект (2011)
Герасименко В. В. - Людський капітал в соціально-економічних процесах та особливості його оцінки, Павліашвілі С. П., Даташвілі В. С. (2011)
Боков О. В. - Міграційні процеси населення України в умовах її інтеграції до світового економічного простору (2011)
Коваль О. П. - Щодо цілей та завдань пенсійної реформи (2011)
Мархонос С. М. - Фактор розвитку туризму у зниженні рівня безробіття в Україні, Турло Н. П. (2011)
Скляров Р. В. - Вплив податків на якість життя населення (2011)
До авторів збірника (2011)
Вихідні дані (2011)
Титул, зміст (2012)
Поздравляем! (2012)
Морозова Н. С. - Современный взгляд на роль антисептиков в профилактике и лечении гнойно-септических осложнений у пациентов хирургического профиля, Налапко Ю. И. (2012)
Єгоров О. О. - Сучасні стратегії глікемічного контролю у пацієнтів, що перебувають у відділеннях інтенсивної терапі, Налапко Ю. І. (2012)
Мазанько Ю. В. - Клінічне харчування хворих на цукровий діабет, Галушко О. А., Смілянська О. М. (2012)
Налапко К. К. - Синдром эндогенной интоксикации и его гепатотропная коррекция в клинической практике, Гетьманенко О. А., Купершмидт В. Р., Ли А. В., Халдер C. (2012)
Суслов В. В. - Особенности анестезии и интенсивной терапии при аллотрансплантации почки, Гриценко С. Н. (2012)
Черний В. И. - Сравнительная оценка эффективности вариантов мультимодальной анестезии при резекциях печени в онкохирургии, Колганова Е. А., Олейников К. Н., Нестеренко А. Н., Бубнов С. А., Шпаков Е. И., Ищенко Р. В., Михаленко А. Г. (2012)
Кулиева Н. Г. - Выживаемость больных раком прямой кишки после комбинированного лечения (2012)
Лесной И. И. - Изменение показателей центральной гемодинамики при проведении эпидуральной аналгезии у больных с аналгоседацией и ИВЛ, Черний В. И. (2012)
Педько В. М. - Залежність ступеня ураження коронарних артерій від факторів ризику у жінок з інфарктом міокарда (2012)
Усатов С. А. - Комбинированная гипотензивная терапия больных c гипертонической болезнью, перенесших геморрагический инсульт, Савченкова Л. В., Горобинская С. Н. (2012)
Павлова Т. В. - Терапия тяжелых гестозов при недоношенной беременности, Петрухин В. А., Семыкин А. Н. (2012)
Тарабрин О. А. - Современные подходы к контролю периоперационной кровопотери у больных с гистерэктомией, Ткаченко Р. А., Туренко А. В., Гуляев А. Е., Щербаков С. С., Гавриченко Д. Г., Мазуренко А. И. (2012)
Окладникова С. Л. - Использование лактулозы в комплексном лечении функциональных запоров в период гестации, Белоглазов В. А., Крутиков Е. С., Гордиенк А. И. (2012)
Новиков Н. Ю. - Клинико-морфологические показатели при развитии отека легких (2012)
Магомедов А. М. - Метаболизм острофазных белков у больных ревматоидным артритом и анкилозирующим спондилитом при эндопротезировании суставов, Герасименко С. И., Полулях М. В., Герасименко А. С., Черещук И. А., Полулях Д. М., Байчук Б. П. (2012)
Шкатула Ю. В. - Клініко-епідеміологічні та клініко-нозологічні характеристики постраждалих дитячого віку, що загинули внаслідок тяжкої механічної травми, Шашин С. О. (2012)
Бабаева Б. А. - Диагностическое значение короткоцепочечных жирных кислот при острых кишечных инфекциях ротавирусной этиологии у детей первого года жизни (2012)
Фомина К. А. - Экологически неблагоприятное влияние эпихлоргидрина на структурную организацию гипофиза крыс-самцов на разных этапах постнатального онтогенеза (2012)
Коломиец В. И. - Особенности диагностики узелкового полиартериита, Брежнева Е. Б., Некрасова Н. Б. (2012)
Налапко Ю. И. - Проведение неинвазивной вентиляции легких при синдроме острой дыхательной недостаточности у пациентки с острым лимфобластным лейкозом, Котилевская И. Т., Теймуров Т. Ю., Стафиняк И. И., Дрожа И. А., Гришина Л. В. (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського