Сіончук О. - Деякі психологічні особливості роботи диригента з аматорським духовим оркестром (2014)
Перенчук Т. - Підходи до формування вокальних навичок у юних вокалістів (2014)
Столярчук Б. - Відродження традиційної української інструментальної музики (2014)
Внукова Н. - Моніторинг розвитку та впровадження в системі освіти підсистеми екологічної освіти, Слищенко В. (2014)
Герлянд Т. - Організація інноваційної загальноосвітньої діяльності у ПТНЗ аграрного профілю (2014)
Голуб Т. - Оцінювання якості освітньої і наукової діяльності вищих навчальних закладів у Європі та в Україні 176-178 (2014)
Горбатюк Р. - Тестування як метод педагогічного контролю якості знань майбутніх фахівців із вищою освітою, Сіткар Т. (2014)
Грубінко В. - Моніторинг якості вищої освіти як засіб корекції природничо-наукової підготовки майбутніх учителів, Степанюк А. (2014)
Кондрашихін А. - Технологія моніторингу вступної кампанії: досвід вишів Києва (2014)
Лісова Н. - Вимірювання якості в системі загальної середньої освіти (2014)
Ростока М. - Моніторинг та прогнозування професійної підготовки майбутніх обліковців із реєстрації бухгалтерських даних (2014)
Флярковська О. - Самореалізація у підлітковому віці (2014)
Бочко Олена - Оптимізація формування ринкової ціни земельної ділянки в сучасних умовах, Бочко Олександр, Рій І. (2014)
Вашеняк І. - Інтеріоризація сучасної екологічної парадигми як головна умова забезпечення сталого розвитку суспільства (2014)
Грицанюк В. - Особливості екологічної освіти у вищій школі (2014)
Гусаковська Т. - Дидактична система навчально-дослідницьких завдань як засіб формування інтегрованих знань для реалізації завдань екологічної парадигми освіти (2014)
Крутенко О. - Проблема формування ціннісного ставлення до природи у педагогічній спадщині Олександра Захаренка (2014)
Матвійчук А. - Криза еколого-етичних концепцій: перспективи вирішення (2014)
Меркулова С. - Структура та зміст управління процесом педагогічної орієнтації старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів із застосуванням ІКТ (2014)
Степанюк Н. - Особливості формування екологічної культури особистості (2014)
Сяська І. - Розвиток професійної компетентності та готовності майбутнього педагога до формування екологічної свідомості школярів (2014)
Трохимчук І. - Методика формування екологічної вихованості учнів у процесі дослідницької діяльності з екології (2014)
Цимбалюк І. - Психолого-педагогічні аспекти формування духовно-моральних цінностей особистості в умовах реалізаціїнової моделі школи екологічної культури у світлі нової парадигми освіти (2014)
Цимбалюк О. - Професійна комунікативна діяльність учителя загальноосвітньої школи як фактор розвитку духовно-моральних цінностей учня в умовах реалізації нової моделі школи екологічної культури (2014)
Хоменко О. - Українознавча природа універсалізму Шевченкового "Букваря" (2014)
Отрошко Л. - Природні та історичні пам’ятки у творчій спадщині Тараса Шевченка (2014)
Смольницька О. - Компаративний аналіз маріології у поемі Т. Шевченка "Марія" і релігійній ліриці М. Кузміна (2014)
Салата О. - Ретроспекція постаті Тараса Шевченка в окупаційній пресі 1941 — 1944 рр. (2014)
Баран В. - Археологічні дослідження давнього Галича (червень — жовтень 1996 р.), Томенчук Б. (2014)
Толочко Д. - Самовизначення етнічних спільнот у сучасній Україні (2014)
Фігурний Ю. - Українські націєтворчі процеси у другій половині XVIII століття (2014)
Ємець Т. - Внесок В. Вернадського у становлення українознавства (2014)
Кухар В. - Національні та етнічні особливості українських неформальних субкультур (2014)
Вoрожбит І. - Темпоральність як механізм організації соціального часу професурою Університету Св. Володимира: О. Ф. Кістяківський (2014)
Краснодемська І. - Застосування принципу системності в українознавчих дослідженнях (2014)
Ворончук І. - Інститут опіки: правові норми та повсякденні практики на Волині ранньомодерної доби (2014)
Гула В. - Радянська історіографія 1960-х років: початок наукового вивчення радянського суспільства 1941 — 1942 рр. (2014)
Гула О. - Проблема взаємовідносин бійців Червоної Армії та населення етнічних німецьких територій у 1944 — 1945 роках (2014)
Крисаченко В. - Балкани та Швеція в геополітичних пріоритетах України доби Богдана Хмельницького (2014)
Саган Г. - Відродження громадських і культурних інституцій українців у 50—70-ті роки ХХ століття в Боснії і Герцеговині (2014)
Чирков О. - Поширення знань про місце України на світовій історичній осі ХV—ХІХ століть засобами веб-енциклопедії "Вікіпедія" (2014)
Данилюк-Кульчицька О. - Українські літературознавці Східної Словаччини та їхні наукові інтереси (після 1945 р.) (2014)
Крисаченко В. - Політичне русинство, Дякова О. (2014)
Калакура Я. - Цивілізаційний вибір України: теоретико-методологічний, історичний та освітянський аспекти (2014)
Мостяєв О. - Геополітичні складові цивілізаційного образу України (2014)
Воропаєва Т. - Ноосферна парадигма цивілізаційного розвитку: ноетичний вимір (2014)
Фігурний Ю. - Актуальне дослідження української візантиністики (2014)
Володченко О. М. - Мова як комунікаційна технологія у спілкуванні з цільовими аудиторіями у туристичних виданнях (2013)
Козир Ю. А. - Концепт "Україна-Росія" в мас-медійному дискурсі як теоретична проблема (2013)
Мірошниченко П. В. - Комунікативна ефективність звукового образу радіопрограм (фокус-групове дослідження) (2013)
Нетреба М. М. - Лексико-граматичні засоби вираження кваліфікативних модусних категорій (2013)
Перес В. В. - "Іліада" Гомера як історіографічний дискурс про Троянську війну: питання референційності (2013)
Сербін С. М. - Елементи рефлекторності картини єдиного світу в радіомовленні (2013)
Шутяк Л. М. - Гендерний аспект сучасної української літературної журналістики: жіночий вимір (2013)
Юферева О. В. - Наративні тенденції сучасної української тревел-журналістики в соціокультурній перспективі (на матеріалі журналу "Мандри") (2013)
Яцимірська М. Г. - Неологізація сучасного медіатексту: бар'єри та активізатори перцептивності, Гурч Л. А. (2013)
Варич М. В. - Розвиток жанру звіту на сторінках української періодики: сучасний етап та нові підходи у подачі матеріалів (2013)
Доценко К. О. - Специфіка жанрової палітри реклами брендів у пресі (на прикладі журналу "Корреспондент"), Мельник М. В. (2013)
Іващук А. А. - Традиції й новаторство в репортажному жанрі, зміни функціональних характеристик у межах групи (2013)
Клименко Н. О. - Вербальна репрезентація образу батька на сторінках журналу "Хорошие родители" (2013)
Ломоносова К. С. - Тексти малої форми як репрезентант медіаінтересів аудиторії (2013)
Монич Л. М. - Рецензія як специфічний жанр на сторінках літературно-художніх журналів (2013)
Смусь А. Г. - Жанрова специфіка програмного наповнення православних телеканалів (2013)
Чорнодон М. І. - Метафоричність образу чоловіка у сучасних глянцевих виданнях (2013)
Вялкова І. О. - Аудиторія періодичних друкованих видань Донецької області: аналіз читацьких вподобань (2013)
Євтушенко О. М. - "Маленькі герої" медіадискурсу як утілення сучасної Ukrainian dream (2013)
Кіндра С. О. - Специфіка ефірної промоції радіостанцій Ретро FM та KISS FM (2013)
Косюк О. М. - Моделювання процесів масової комунікації за хронологічним критерієм (2013)
Сімашова А. І. - Інформаційно-розважальні програми італійського телебачення в аспекті глобальної тенденції інфотейнменту (2013)
Федоришин Є. П. - Американська інтерпретаційна журналістика як сучасне тлумачення концепції об'єктивності (2013)
Фісенко Т. В. - Комунікаційний вимір механізмів ретаргетингу (2013)
Черемних І. В. - Медіапланування та мерчандайзинг телеефіру (2013)
Якименко Л. М. - Релігійний комунікативний дискурс у сучасному американському кіно (2013)
Яненко Я. В. - Феномен "контрманіпуляції" у сучасному інформаційному суспільстві (2013)
Битюк І. В. - "Кінець світу" в медіаконтенті як феномен "моральної паніки" (на прикладі телеканалу "1+1") (2013)
Бондаренко І. С. - До проблеми духовно-морального статусу сучасної української журналістики (2013)
Гвоздєв В. М. - Роль аудиторії та журналістів у функціонуванні громадянської журналістики (2013)
Гіленко О. І. - Образ України у нарисах на сторінках журналу "Вітчизна" (2013)
Жембровська К. О. - Застосування "брудних" технологій на парламентських виборах 2012 р. (2013)
Каракуць Т. Є. - Використання ЗМК як засобу маніпуляції в політиці та впливу на особистість (2013)
Манич Н. Є. - Трендвочингові прогнози кінця 2012 - початку 2013 рр. (2013)
Полєшко А. В. - Ціннісні орієнтації сучасної гендерно маркованої періодики (2013)
Садівничий В. О. - Дбаючи про збереження і передачу інформації (періодичні та продовжувані видання Харківського медичного товариства ХІХ - початку ХХ ст.) (2013)
Сащук Т. І. - Умови та критерії кваліфікації актуальних проблем соціальної практики в медіа (2013)
Фурманкевич Н. М. - Політичний портрет як один із способів формування громадської думки (2013)
Яценко Г. В. - Роль Івана Франка як публіциста у формуванні медіакартини галицького суспільства кінця ХІХ - початку ХХ ст., Яценко А. М. (2013)
Ковальова Т. В. - "Оновлена" людина в подорожньому нарисі ІІ половини 1920-х - початку 1930-х рр. (на прикладі журналів "Всесвіт" і "Червоний шлях") (2013)
Кравченко О. Л. - Формування редакторських підходів до довідкових видань у 20-х рр. ХХ ст. (на матеріалі рецензій "Вісника ІУНМ" (2013)
Лазарчук О. С. - Пошук нової організаційної моделі діловими виданнями на початку ХХІ ст. (на прикладі газети "The Financial Times") (2013)
Мельник Ю. І. - Публіцистика Амадео Бордіги 1920-х рр.: ідейний комунізм і протистояння диктату більшовицької Москви (2013)
Неврузова Г. М. - Газета "Ворошиловградська правда" 1953 р.: особливості тематичних змін як передчуття перших паростків демократизації суспільного життя (2013)
Попіль Д. Ю. - Медіакартина розвитку українського постмодернізму в пресі кінця 90-х - початку 2000-х рр. (2013)
Сипченко І. В. - Окружна газета на Сумщині (1923-1929): тематичне наповнення, редакційна політика (2013)
Ситник О. В. - Вплив українізаційних процесів у 20-30-х рр. ХХ ст. на творення навчальних видань в Україні (2013)
Владимиров В. М. - Принципи журналістики в світлі теорії розуміння (2013)
Дмитрів Л. Й. - Видавнича комунікація у соціальній мережі Facebook (2013)
Плеханова Т. М. - Новинна спортивна онлайн-журналістика: історія, сьогодення, тенденції розвитку, Деркач С. В. (2013)
Савончак В. Я. - Блогосфера інтернет-порталу risy.org.ua (2013)
Салига П. Г. - Специфіка роботи редактора над мережевими електронними журналами (2013)
Самуляк О. В. - Саморегулювання як визначальний чинник діяльності віртуальних медіа в Україні (2013)
Семенюк Г. С. - Поняття медіавірусу: виникнення й утвердження терміна (2013)
Сорока Л. П. - Особливості створення заголовків у процесі підготовки PR-текстів для інтернет-видань (2013)
Тонкіх І. Ю. - Завдання та функції читацьких блогів на сайтах інтернет-видань "Українська правда" та "Корреспондент.net" (2013)
Ворона А. Г. - Основні засади забезпечення ефективного сприйняття графічної інформації на журнальній сторінці (2013)
Волинець Г. М. - Малі інформаційні жанри фотожурналістики у сучасній українській пресі (2013)
Масімова Л. Г. - Візуальна репрезентація журнального контенту (2013)
Мітчук О. А. - Еволюція фотографії в контексті української фотожурналістики (2013)
Циховська Е. Д. - Попередники реаліті-ТБ: від мондо- до снафф-фільмів (2013)
Шевченко В. Е. - Функціональність візуального контенту в міжкультурній комунікації (2013)
Бузулук О. С. - Законодавче регулювання інформаційної діяльності органів місцевого самоврядування (2013)
Гаврилюк І. Л. - Шкільна газета як форма організації медіаосвітнього процесу, Садовнікова О. П. (2013)
Грицюта Н. М. - Загальні принципи державного регулювання етичних стандартів рекламної комунікації (2013)
Носова Б. М. - Актуальність медійного дискурсу українсько-польських відносин: сучасність та історична ретроспектива (2013)
Подліняєва І. В. - Піар-діяльність як наукова проблема (2013)
Потієнко М. О. - Сутність проблеми креативності викладача вищої школи у сфері медіаосвіти (2013)
Сафроньєва Г. М. - Журналістська етика в Україні: оцінно-модальний аспект (2013)
Сивоконь З. М. - Технології та методи промоції мистецьких проектів (на прикладі рекламної кампанії І Міжнародного конкурсу виконавців на дерев'яних духових інструментах ім. В. С. Антонова (2013)
Смишляєва О. О. - Соціальна відповідальність бізнесу як тренд репутаційного менеджменту (2013)
Стащук І. П. - Чемпіонат Євро-2012 і комерційні бренди: способи кодифікації споживацьких цінностей у телевізійній рекламі (2013)
Сулім А. А. - Особливості формування критичного мислення як результату медіакритики та медіаосвіти (2013)
Сушкова О. М. - Закон України "Про засади державної мовної політики" на сторінках місцевої газети "Ваш шанс", Коваль Ю. С. (2013)
Тишкевич К. І. - Бібліографічна продукція бібліотек України для юнацтва: розробка та промоція (2013)
Ткаченко О. Г. - Державна мовна політика на сторінках тижневика "Українське слово" (2013)
Хотєєва К. В. - PR як підсистема стратегічного менеджменту в організації роботи українських компаній (2013)
Дженжебір О. М. - Підходи до структурно-функціонального аналізу медіасередовища (2013)
Валькова К. Г. - Картина світу в подорожніх нарисах Іллі Ільфа та Євгена Петрова "Одноэтажная Америка" (2013)
Повний текст випуску (2013)
Ряба О. І. - Теорія про трудове селянське господарство і кооперацію у контексті еволюції систем землеробства (до 75-річчя з дня трагічної смерті О. В. Чаянова) (2012)
Кліпакова Ю. О. - Фізіолого-біохімічні реакції в насінні та проростках озимої пшениці за дії регулятора росту АКМі протруйника, Капінос М. В. (2012)
Таргоня В. С. - До питання використання біотехнологічних альтернатив для біологічного агровиробництва, Коломієць Ю. В., Оверченко В. В. (2012)
Колесніков М. О. - Адаптивні реакції пшениці на дію сольового стресу в гетеротрофний період Онтогенезу (2012)
Герасько Т. В. - Елементи продуктивності та якість плодів персика сорту Редхейвен за органічної технології вирощування (2012)
Тернавський А. Г. - Врожайність гібридів огірка залежно від впливу біологічних препаратів за вирощування рослинна вертикальній шпалері в умовах Правобережного Лісостепу України (2012)
Глеваський В. І. - Вплив різних умов вирощування на вихід і якість насіння цукрових буряків, Радченко В. П. (2012)
Ображій С. В. - Вплив систем основного обробітку і рівнів удобрення грунту найогобіологічну активність у зернопросапній сівозміні Центрального Лісостепу України (2012)
Андрійчук О. Л. - Видовий склад родини совки (Noctuidae) в агробіоценозі бурякового поля (2012)
Карпук Л. М. - Залежність польової схожості насіння цукрових буряків від лабораторної (2012)
Поліщук В. В. - Стерилізація проростків вихідних форм гібридів буряку цукрового для введення in vitro (2012)
Попович Г. Б. - Урожайність гібридів огірка за вирощування на вертикальній шпалері в умовах низинної зони Закарпаття, Садовська Н. П., Біров Г. М., Сабов У. А. (2012)
Колодій С. М. - Оцінка селекційного матеріалу картоплі за господарсько цінними ознаками та стійкістю проти хвороб (2012)
Тигунова И. Е. - Влияние морфологических показателей на формирование диаметра ложного стебля у лука-порея, выращенного на разных площадях питания (2012)
Полторецький С. П. - Формування посівних якостей насіння проса залежно від способу сівби та співвідношення мінеральних добрив (2012)
Карпенко В. П. - Фізіолого-біохімічні та анатомічні зміни у Cirsium arvense (L.) Scop. за дії різних видів гербіцидів (2012)
Іваніна В. В. - Динаміка фізико-хімічних властивостей чорнозему опідзоленого за тривалого використання добрив у зернобуряковій сівозміні (2012)
Лозінська Т. П. - Мінливість та успадкування ознаки "кількість зерен у колосі" у гібридних поколіннях пшениці м’якої, Власенко В. А. (2012)
Івко Ю. О. - Вплив інцухту на формування структурних елементів продуктивності у сорту Магнат ріпаку ярого (2012)
Сабадин В. Я. - Захист зерна пшениці озимої від насіннєвої інфекції, Мурашко Л. А., Кривов’яз І. З. (2012)
Баранчук Ю. В. - Реакція генотипів ранньостиглих сортів картоплі на дію інсектицидів за вирощування садивного матеріалу в умовах центральної частини північного Лісостепу Україні (2012)
Ракоїд О. О. - Екологічна оцінка агроландшафтів на місцевому рівні, Крикунова О. В., Діхтяр Я. П. (2012)
Заморський В. В. - Особливості анатомічної будови щеплених саджанців як фактора формування потенційної продуктивності яблуні, Найченко В. М. (2012)
Палапа Н. В. - Оцінка стану селітебних територій промислового міста, Сігалова І. О., Гапонова Т. В. (2012)
Балабак О. А. - Біологічні особливості адвентивного коренеутворення у стеблових живців дерену справжнього (Cornus mas L.) (2012)
Конончук О. Б. - Ростові процеси та бобово-ризобіальний симбіоз сої культурної за передпосівної обробки насіння рістрегуляторами Регоплант і Стімпо, Пида С. В., Пономаренко С. П. (2012)
Панченко Т. В. - Оцінка сортів пшениці озимої за елементами структури урожайності, її величиною та якістю зерна в умовах Центрального Лісостепу України, Ткачук В. М., Хахула В. С., Коваленко Р. В. (2012)
Грабовcький М. Б. - Вплив систем основного обробітку і рівнів удобрення грунту на забезпеченість нітратним азотом в зернопросапній сівозміні Центрального Лісостепу України, Лозінський М. В., Карпук Л. М., Ображій С. В., Івакін О. В. (2012)
Князюк О. В. - Вплив технологічних прийомів вирощування на фотосинтечичну продуктивність гібридів кукурудзи, Липовий В. Г., Підпалий І. Ф. (2012)
Перцьовий І. В. - Оцінка річних ефективних доз опромінення сільського населення, що проживає на радіоактивно забруднених територіях Білоцерківського району Київської області, Розпутній О. І., Герасименко В. Ю. (2012)
Олешко О. Г. - Оцінка сортового різноманіття колекції виду Callistephus chinensis (L.) Neesі перспективи використання в озелененні (2012)
Мнацаканян А. Г. - Актуальные вопросы развития инвестиционной среды в Республике Армения (2014)
Вдовенко Н. М. - Регуляторна політика держави і механізми її реалізації в перспективних галузях економіки, пов'язаних із рибним господарством (2014)
Бихова О. М. - Класифікація видів бенчмаркінгу в системі управління банками (2014)
Гуменюк В. В. - Тенденції податкового регулювання ринку санаторно-курортних послуг в Україні (2014)
Седляр М. О. - Модернізаційний вибір: наздоганяти чи випереджати (2014)
Крахiна В. А. - Тенденції та проблеми розвитку інвестиційних комплексів у регіонах України (2014)
Матiщак Ю. І. - Напрями вдосконалення податкового стимулювання інноваційної діяльності в Україні (2014)
Дехтяр Н. А. - Вплив інноваційних технологій на розвиток світового ринку туристичних послуг (2014)
Новіков Д. А. - Методика вимірювання та рангового оцінювання трудового потенціалу промислових регіонів України (2014)
Мазуренко А. В. - Міжнародні інвестиції в Україну (2014)
Скiбiцька Л. І. - Аспекти виходу авіабудівних підприємств на зовнішній ринок в умовах кризи (2014)
Трохименко В. І. - Еволюція ринку банківських послуг: теоретико-методологічні підходи (2014)
Жебчук Л. Л. - Удосконалення фіскальної складової механізму державного регулювання доходів населення (2014)
Жебчук Р. Л. - Оцінювання податкового потенціалу як елементу бюджетного потенціалу в процесі бюджетного планування (2014)
Ващенко Н. В. - Етапізація процесу формування інноваційного потенціалу персоналу торговельного підприємства (2014)
Гонтарева І. В. - Мiра системної ефективності діяльності підприємства (2014)
Іванчук К. О. - Стійкий економічний розвиток підприємства: теоретичне обґрунтування (2014)
Марусич О. В. - Аналіз підходів до оцінювання ефективності діяльності авіакомпанії (2014)
Полясковська К. В. - Інноваційний розвиток підприємств: сутність та особливості у сфері торгівлі (2014)
Носова Т. І. - Науково-методичний підхід до оцінювання незадіяного інтелектуального резерву торговельного підприємства (2014)
Сенчуков В. Ф. - Цілочислові сітки на площині в задачах дискретної оптимізації (2014)
Найпак Д. В. - Аналіз методів та моделей оцінювання рівня адаптації підприємства до організаційних змін в умовах стратегічного розвитку (2014)
Дорохов О. В. - Багатокритеріальне моделювання прийняття рішень щодо розміщення об'єктів соціальної інфраструктури (2014)
Галій П. В. - Особливості кристалографії поверхонь сколювання (100) шаруватих напівпровідникових кристалів In4Se3 (2014)
Ткачук О. И. - Структура и свойства первичных поверхностных образований германия на грани Si(001): квантовохимические исследования, Теребинская М. И., Лобанов В. В. (2014)
Снегір С. В. - СТМ-дослідження впорядкування молекул діарилетенів на поверхні Аu(111), Капітанчук О. Л., Кошова О. О., Марченко О. А. (2014)
Дем’яненко Є. М. - Квантовохімічне дослідження структурних перетворень акридинового оранжового в умовах лазерної десорбції/іонізації на поверхні терморозширеного графіту, Гребенюк А. Г., Лобанов В. В., Габович В. О., Покровський В. О. (2014)
Роик Н. В. - Функционализированные мезопористые кремнеземы как носители для высвобождения биологически активных веществ (2014)
Chaban M. O. - Influence of structural characteristics on sorption properties of lithium-selective composite materials based on TiO2 and MnO2, Rozhdestvenska L. M., Palchik A. V., Belyakov V. M. (2014)
Панов Э. В. - Электропроводность поверхности плёнок SnO2:Sb, модифицированных Pd и Pt, Милованова О. И., Малеваный С. М., Генкина Е. А. (2014)
Дмитренко Т. Ю. - Каталітична активність церійвмісних матеріалів у реакції розкладання пероксиду водню, Кулик К. С., Войтко К. В., Бакалінська О. М., Борисенко М. В., Картель М. Т. (2014)
Дмитренко Ю. А. - Взаимодействие гидрооксида натрия с природным сапонитом, Мамченко А. В. (2014)
Павлик Г. Є. - Дослідження властивостей гідрофобізованого шунгіту, Місчанчук Б. Г., Покровський В. О., Орел І. Л. (2014)
Цимбалюк В. В. - Дослідження різних типів модифікації і каталітичних властивостей базальтового туфу та вивчення його можливостей щодо очищення стічних вод (2014)
Григоренко Т. И. - Изменение структуры и химического состава волокон хризотил-асбеста под воздействием технологических факторов производства известково-кремнеземистых теплоизоляционных изделий, Захарова Н. А., Картель Н. Т., Бричка А. В., Оранская Е. И., Горелов Б. М., Бричка С. Я. (2014)
Зражевська Н. І. - Апокаліптичні наративи в сучасних медіатекстах як постмодерністська тенденція (2014)
Івченков В. І. - Дискурсна модель журналістики: від античності до сьогодення (2014)
Козачок Я. В. - Панорамність висвітлення національного концепту в публіцистиці Миколи Костомарова (2014)
Поплавська Н. М. - Риторика аргументації публіцистичного тексту (на матеріалі української публіцистики кінця XVI - початку XVII ст. (2014)
Іванюха Т. В. - Інтертекстуальність як засіб текстотворення в сучасній журнальній публіцистиці (на матеріалі есеїстики журналу для молоді "Отрок.UA") (2014)
Кіцаєва М. В. - Проблеми регіональної періодики в контексті постмодерних тенденцій сучасних мас-медіа (2014)
Ульянова К. М. - Комунікативна стратегія К. Ворошилова-публіциста в період становлення більшовицької ідеології (2014)
Галич В. М. - Пейзажна деталь у публіцистиці Олеся Гончара як феномен соціальної комунікації (2014)
Галич О. А. - Мемуарно-публіцистичні записи О. Довженка: старе й нове (2014)
Лизанчук В. В. - Од Бога і голос той, і ті слова ідуть меж люди... (2014)
Москалюк В. М. - Концептосфера української публіцистики (2014)
Павлюк І. З. - Українські письменники на сторінках радянської преси Волинської області 1939-1941, 1944-1990 рр. (2014)
Степаненко М. І. - Чорнобиль в аксіологічній парадигмі щоденникового дискурсу Олеся Гончара (2014)
Близнюк А. С. - Чорномор у Гонолулу. Григорій Матчет - фейлетоніст житомирської газети "Волинь" (2014)
Довженко О. В. - Особливості розкриття ролі письменника та редактора в публіцистиці на "Щоденниках" Олеся Гончара (2014)
Мороз В. Я. - Релігійна комунікація як соціокультурний і духовний феномен (2014)
Полякова Г. О. - Есеїстика О. Ірванця: проблемно-тематичні напрями та жанрові різновиди (2014)
Рижко О. М. - Концепція ціннісних орієнтирів сучасної людини (на матеріалі медійних виступів Блаженнішого Любомира Гузара (2014)
Садівничий В. О. - Письменницька публіцистика в контексті періодичних видань вегетаріанської тематики початку ХХ ст. (2014)
Синичич Г. В. - Публіцистика Івана Франка як предмет наукового дослідження (2014)
Сніжко О. С. - Концептосфера відродження нації: порівняльний аналіз концептів у щоденниках, епістолярію, публіцистичних та художніх творах В. Винниченка (2014)
Степаненко Н. С. - Літературознавча спадщина Олени Пчілки на сторінках часопису "Рідний край": Євген Гребінка - Тарас Шевченко (2014)
Цюп'як І. К. - Публіцистичний голос Олеся Гончара в контексті творчих задумів (2014)
Волковинський О. С. - Алюзивний заголовок фейлетонів Остапа Вишні як запрошення до комунікативної гри автора з реципієнтом (2014)
Заверталюк Н. І. - "Відчуття близькості" Іншого в зарубіжному нарисі Олеся Гончара (2014)
Михайлин І. Л. - Моя хата скраю, або Робінзонада в сучасній українській публіцистиці (2014)
Белькова С. В. - Модифікації подорожнього нарису в українських газетних ЗМІ (2014)
Бикова О. М. - Комунікаційно-жанрова специфіка художнього репортажу в сучасній періодиці (2014)
Валькова К. Г. - Пропагандистська складова у подорожніх нарисах І. Ільфа та Є. Петрова "Одноповерхова Америка" (2014)
Іващук А. А. - Аналітичний елемент як органічний складник сучасного репортажу (2014)
Попова Ю. М. - Інтерв'ю Павла Загребельного крізь призму соціальних комунікацій (2014)
Філіпенко Є. С. - Жанрово-комунікативні особливості фейлетонів у газеті "Червоний степ" (1924-1925) (2014)
Фєдотова Н. М. - Урбаністична публіцистика Юрія Макарова (на матеріалі авторської колонки журналу "Український тиждень") (2014)
Якименко Л. М. - "Презумпція кодованості" художньо-публіцистичного тексту в структуральній концепції комунікації (на матеріалі нарису Н. Суровцової "Брацлавський цадик") (2014)
Безчотнікова С. В. - Глобальні проблеми людства в сучасній прогностичній публіцистиці (на матеріалі програми Володимира Познера "Познер") (2014)
Горевалов С. І. - Фотокореспонденти й документальна фотографія періоду Другої світової війни (до 70-річчя Великої Перемоги) (2014)
Холод О. М. - Сучасні медіа як спосіб ізоляції індивіда від суспільства (2014)
Білоус О. М. - Історіографія вивчення ролі регіонального телебачення у процесі національно-патріотичного виховання дітей (2014)
Гвоздєв В. М. - Медійні концепції ставлення до аудиторії та проблеми її самоідентифікації в сучасному інформаційному просторі (2014)
Драчова О. П. - Міфопоетика документального образу у фільмі "Проти сонця" Валентина Васяновича (2014)
Дяченко І. М. - Вплив сучасного публіцистичного дискурсу гендерно маркованих журналів на розвиток дитячих часописів (2014)
Зикун Н. І. - Ілюстрація в українських сатиричних журналах початку ХХ ст. як інформаційний код (2014)
Соломін Є. О. - Публіцистичні програми в структурі регіонального телебачення Луганщини в 50-90-х рр. ХХ ст. (2014)
Сушкова О. М. - Передвиборча кампанія 2012 р. як реалізація пропагандистської функції публіцистики на сторінках комунальних газет (2014)
Чабаненко М. В. - Образність в інтернет-журналістиці на прикладі матеріалів львівського інтернет-видання Zaxid.net (2014)
Короченський О. П. - Публіцистика як поле міжкультурної комунікації: Хосе Марті про північноамериканську пресу 1880-х рр. (2014)
Пономаренко Л. Г. - Луганська школа журналістики в структурі сучасного журналістикознавства (2014)
Циховська Є. Д. - "The littles" у контексті американської журнальної періодики ХХ ст. (2014)
Галацька В. Л. - Комунікативна компетенція публіциста як основа формування мовленнєвої стратегії в сучасній театральній журналістиці України (2014)
Дроздова А. В. - Термінологічна драматургія публіцистики: до питання про публіцистичну свідомість (2014)
Клічак В. Й. - Внесок видань видавничого центру "Просвіта" у формування національного інтелектуалізму української публіцистики (2014)
Кондрико А. А. - Наративна семіотика в системі методів дослідження медіатексту/дискурсу (2014)
Мітчук О. А. - Національна публіцистика як соціокультурна інформація: український досвід (2014)
Косинська Ю. В. - Редагування перекладів публіцистичних творів у практиці видання двомовної газети: деякі спостереження та узагальнення (2014)
Кравченко О. Л. - "Сучасна українська еміграція та її завдання" С. Петлюри як джерело вивчення української видавничої справи 20-х рр. ХХ ст. (2014)
Перепелиця А. О. - Рецепція засад редагування в публіцистичній спадщині Павла Тичини (2014)
Погореловська І. О. - Позначення як засіб індивідуалізації видавця художньої літератури, документальної прози та публіцистики в сучасних соціокомунікативних потоках (2014)
Антонова О. В. - Зберегти скарб слова (Рецензія на: Гончар О. Твори : у 12 т. упоряд., післямова В. М. Галич, комент. - В. М. Галич, О. А. Галич. - К. : Наук. думка, 2012. - Т. 9 : Публіцистика у двох книгах. Кн. 1. - 888 с. (2014)
Патрікєєва Н. В. - Постмодерні тенденції в журналістиці нових медій (2014)
Повний текст випуску (2014)
Титул, зміст (2010)
Власов В. І. - Періодизація глобалізації в історичному аспекті (2010)
Полонський Л. Г. - Періодизація розвитку техніки напилення газотермічних покриттів (2010)
Корольов А. Г. - Становлення і розвиток ветеринарної освіти і науки на Харківщині (2010)
Войтюк Д. Г. - Дослідження історії розвитку засобів приготування кормосумішок в контексті системного підходу до вивчення еволюції годівлі тварин, Ачкевич О. М. (2010)
Анікіна О. П. - "Нова система землеробства" І.Є. Овсинського: наукові ідеї в історичному вимірі (2010)
Лупаренко Г. В. - Внесок М.Ф. Балжі в конструкцію гусеничних машин (2010)
Філіпова О. І. - Науково-освітянська діяльність Абби Юхимовича Глаубермана в контексті розвитку фізичної науки ХХ століття в Україні (2010)
Черниш О. О. - С. П. Кулжинський та К. К. Гедройц: з історії творчих взаємин (2010)
Отомась І. Г. - Інтелектуалізація процесів документаційного управління у науково-технічному розвитку України (2010)
Непомнящий А. А. - Нове ґрунтовне дослідження з історії православної церкви професора Валерія Ластовського (2010)
Карамаш С. Ю. - Пам’яті першого українського космонавта П.Р. Поповича (до 80-ти річчя від дня народження) (2010)
Варченко О. М. - Бюджетна підтримка як інструмент забезпечення ефективності державної аграрної політики (2012)
Непочатенко В. А. - Вплив рівня зносу машинно-тракторного парку на основні результативні показники діяльності сільськогосподарських підприємств, Непочатенко А. В. (2012)
Губенко В. І. - Теоретико-методологічні аспекти стратегії реструктуризації внутрішнього та зовнішнього продовольчих ринків України (2012)
Карпенко А. М. - Пріоритетні напрями інноваційного розвитку рослинництва (2012)
Гарбуз М. Ю. - Світовий ринок молока та місце України на ньому (2012)
Шаціло Н. І. - Сучасні тенденції сталого розвитку сільськогосподарських підприємств Київської області (2012)
Зубченко В. В. - Методичні підходи до визначення ефективності інтенсифікації молочного скотарства (2012)
Діденко С. В. - Особливості маркетингового забезпечення продукції птахівничих підприємств (2012)
Чумак Р. М. - Диверсифікація як важлива умова сталого функціонування сільськогосподарських підприємств та розвитку сільських територій (2012)
Стариченко М. А. - Зарубіжний досвід організації інвестування сільського господарства (2012)
Скурідіна Н. В. - Особливості функціонування системи бюджетного планування в аграрних підприємствах (2012)
Артімонова І. В. - Інвестиційне забезпечення розвитку аграрних підприємств через механізм первинного розміщення акцій (IPO) (2012)
Сокольська Т. В. - Екологічна безпека як складова сталого розвитку сільського господарства (2012)
Ткаченко К. В. - Якість продукції як об’єкт управління на аграрних підприємствах (2012)
Куцмус Н. М. - Гендерна асиметрія сільськогосподарської зайнятості в країнах ЄС (2012)
Ціхановська В. М. - Сучасний стан продовольчої безпеки в контексті економічних перетворень в країні (2012)
Куць Т. В. - Аналіз кон’юнктури ринку соняшнику (2012)
Паска І. М. - Економічні засади розвитку оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні (2012)
Рудич О. О. - Розвиток системи кредитування особистих селянських господарств як інструмент підтримки їх діяльності, Карпенко А. М. (2012)
Бабенкова Т. Ю. - Організаційно-економічні підходи до формування логістично-збутових підприємницьких структур (2012)
Радько В. І. - Розвиток коопераційних взаємозв’язків у сільському господарстві (2012)
Кудельський В. Е. - Організаційно-економічні засади формування сировинної зони для молокопереробних підприємств Хмельницької області (2012)
Калашнікова Т. В. - Оцінка державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників у міжнародному вимірі (2012)
Хоменко О. М. - Сучасні тенденції розвитку аграрної освіти в Україні (2012)
Свиноус І. В. - Роль і місце особистих селянських господарств у сучасному агропромисловому комплексі України (2012)
Шуст О. А. - Соціально-економічні аспекти споживання продуктів тваринного походження населенням країни (2012)
Сень О. В. - Організаційно-економічні засади виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах (2012)
Капінос С. С. - Логістичні принципи постачання сільськогосподарської продукції на основі холодних ланцюгів (2012)
Безкровний А. В. - Модернізація механізму державної підтримки сільського господарства відповідно до вимог СОТ (2012)
Ксьонжик І. В. - Організаційно-господарський механізм інноваційного підприємництва в АПК (2012)
Гошовська В. В. - Окремі аспекти удосконалення системи оцінювання якості податкового контролю в Україні (2012)
Зинченко Н. В. - Логістичний підхід до управління інвестиційними процесами на підприємствах АПК (2012)
Карман О. В. - Організаційно-економічні аспекти збуту овочів в Україні (2012)
Сатир Л. М. - Теоретичне обґрунтування класифікації чинників економічної ефективності сільськогосподарського виробництва (2012)
Шеленко Д. І. - Стратегічне управління в системі економічних відносин, Смушак М. В. (2012)
Трофимчук М. І. - Розвиток інфокомунікаційної інфраструктури фінансового ринку (2012)
Шевченко А. О. - Організація та підвищення ефективності біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією в Україні (2012)
Скоцик В. Є. - Імпорт сільськогосподарської техніки як тимчасовий засіб її оновлення (2012)
Руда Т. П. - Теоретичні підходи до формування управління виробничими ризиками молокопереробних підприємств (2012)
Вихідні дані (2012)
Титул, зміст (2010)
Соколов В. Ю. - Роль календарів у поширені природничо-наукових знань та розвитку книгодрукування в Україні у XVII-XVIII (2010)
Харук А. І. - Конструкторські роботи з літакобудування в Києві в 30-х – на початку 40-х рр. ХХ ст. (2010)
Кожушко Б. В. - Внесок львівських фізиків до утвердження атомної теорії будови речовини Джона Дальтона (2010)
Пилипенко А. Н. - Внесок колективу науковців та конструкторів ВНДІТВМАШ у розробку комплектів машин для приготування кормосумішок на тваринницьких фермах, Ачкевич О. М. (2010)
Безлуцька О. П. - Історико-науковий аналіз внеску Й. К. Пачоського в становлення та розвиток заповідника "Асканія-Нова" (2010)
Принь О. В. - Становлення і розвиток державної системи охорони культурної спадщини у Донбасі (1945–1991 рр. ): історіографія проблеми (2010)
Боротканич Н. П. - Висвітлення освоєння космічного простору в музеях України (2010)
Пономаренко Р. О. - Танки Т-34 в дивизии СС "Дас Райх" в 1943 году (2010)
Трофимович В. В. - Дослідження з історії вітчизняного літакобудування (2010)
Варич М. - Науково­популярна журналістика як спосіб комунікації у соціокультурному просторі (2014)
Гурчіані Х. - Телебачення як засіб втілення соціальної проблематики в інформаційному просторі України (2014)
Дудченко Л. - Медіаринок ділової періодики Великої Британії: сучасний стан, традиції, типологія (2014)
Кондрико А. - Новітні тенденції функціонування особистісних наративів у сучасному мас­медійному дискурсі (2014)
Циховська Е. - "Маленькі" журнали як площина діяльності модерністів (2014)
Гаврилюк І. - Ефірне програмування державного радіомовлення України та Білорусі (на прикладі "УР­1" та "Радьіе 1"), Садовнікова О. (2014)
Козир Ю. - Україна та Росія як актори в наративах української та російської преси (2014)
Кравченко С. - Юзеф Лободовський ­ речник польсько­українського діалогу (2014)
Василенко М. - Проблеми жанрової ідентифікації аналітичної статті (2014)
Євграфова А. - Актова лекція як жанр усного різновиду публіцистичного стилю (2014)
Зоріна О. - Художньо­публіцистичний нарис у творчих бакалаврських роботах студентів (2014)
Хіренко О. - Аналітична стаття з політичним прогнозом: традиції і новації (2014)
Волобуєва А. - Театральна преса Києва 1918-1941 рр.: типологічний аспект (2014)
Садівничий В. - Характерні ознаки тематики ветеринарної преси підросійської України середини ХІХ ­- початку ХХ ст. (2014)
Сидоренко Н. - Сатиричні альманахи Харкова (друга половина ХІХ ­- початок ХХ ст.) (2014)
Сипченко І. - Феномен "ворога народу" у місцевій пресі Сумщини 30-х рр. ХХ століття: особливості культивування та еволюція образу (2014)
Ткаченко О. - Соціокомунікативні принципи та особливості проведення медіа­кампанії "Колективізація" (2014)
Титул, зміст (2011)
Рижева Н. О. - Закладення основ панцерного судно-будування в Російській імперії в 60-70 рр. ХІХ ст. (2011)
Татаринов С. Й. - Вплив Бахмутського повітового земства на розвиток сільського господарства (1859-1916 рр.) (2011)
Ермолов П. П. - Радиоастрономические исследования в НИИ "Крымская астрофизическая обсерватория" (1952—2010 гг.) (2011)
Корнієнко О. М. - М. В. Келдиш і матеріалознавство в АН УРСР (до 100-сторіччя від дня народження) (2011)
Кушлакова Н. М. - Повітроплавний відділ Харківського відділення Імператорського Російського технічного товариства: організація та проведення Першої авіаційної виставки в Україні (2011)
Осадчий Є. М. - Укріплення фортець північного заходу Слобожанщини XVII ст. (2011)
Ромадін С. В. - До питання про автентичність збережених зразків залізничної техніки бойового призначення (2011)
Сорочинська О. Л. - Перші роки діяльності Харківського практичного технологічного інституту та його роль у підготовці інженерних кадрів (2011)
Брамський К. А. - Першому в Україні київському тролейбусу 75 років (2011)
Бойко М. І. - 30 років музею видатного вітчизняного винахідника.М.М. Бенардоса (2011)
Заболотна О. - Висвітлення теоретичних засад шкільної альтернативної освіти у вітчизняній та зарубіжній педагогіці: думки апологетів і критиків (2014)
Терьохіна Н. - Неформальна освіта дорослих у США у колоніальний період (2014)
Лінь Ц. - "Уявлення особистості" як психологічне поняття (2014)
Литовченко І. - Психологічний клімат і його вплив на ефективність вивчення англійської мови дорослими (за М. Ноулзом) (2014)
Оржеховська О. - Компетентнісна зорієнтованість курикулуму Великої Британії щодо формування здорового способу життя школярів (2014)
Деркач С. - Особливості навчальних програм для підготовки майбутніх учителів англійської мови у ВНЗ Польщі та України (2014)
Толіпов У. - Головні напрями вдосконалення контролю й оцінки діяльності студентів у експериментальні технології в Узбекистані (російською мовою) (2014)
Чернякова Ж. - Інтернаціоналізація інституційного освітнього простору Великої Британії (2014)
Чистякова І. - Особливості управління європейськими академічними університетськими мережами (2014)
Бойченко К. - Підготовка та організація діяльності головних суб’єктів управління школою в Нідерландах (2014)
Кришко А. - Гумбольдтівська модель університетської освіти (2014)
Ярова О. - Моделі релігійної освіти молодших школярів у країнах Європейського Союзу (2014)
Пашков В. - Сутність та основні моделі децентралізації управління вищою освітою у зарубіжних країнах та в Україні (2014)
Волинець Л. - Напрацювання ключових механізмів забезпечення якості загальної середньої освіти у Фінляндії (другa пол. ХХ ст.) (2014)
Мукан Н. - Детермінування та особливості розвитку неперервної педагогічної освіти на початку ХХІ ст. у сучасному освітньому просторі, Мукан О., Істоміна Е. (2014)
Бочарова О. - Підготовка вчителя до роботи з обдарованими учнями в Болгарії (2014)
Автори номера (2014)
Анотації (2014)
Содержание (2014)
Головченко Я. О. - Выбор рациональных конструктивно-силовых схем агрегатов самолета из композитов (2014)
Таврін В. А. - Класифікація тактичних дистанційно пілотованих літальних апаратів (2014)
Богачева Т. Б. - Загрузка сверхтяжелых моногрузов в транспортный самолет Ан-124-100 с помощью воздушной подушки, Вирский Б. Н., Вирский П. Б., Люшнин В. П., Сбойчаков В. Н. (2014)
Ковалев Е. С. - Возможности гашения шума с помощью конструкций с сотовыми заполнителями, Тиняков Д. В., Рябков В. И. (2014)
Лупкин Б. В. - Метод ремонта агрегатов из композиционных материалов с трубчатым (сотовым) заполнителем в полевых условиях, Нитка В. С. (2014)
Орловський М. Н. - Исследование свойств порошкового сплава CoTiC для увеличения износостойкости рабочих лопаток турбин ГТД, Воликова А. А. (2014)
Заруцкий А. В. - Остаточные напряжения при упрочнении отверстия методами местного глубокого пластического деформирования (2014)
Бекетова А. С. - Экспериментальные исследования влияния трансверсальных крепежных элементов на свойства углепластиков, Шевцова М. А. (2014)
Радченко С. Г. - Математическое моделирование прочности болтовых соединений композиционных материалов типа углепластиков, Лапач С. Н., Двейрин А. З., Василевский Е. Т. (2014)
Костюк Г. И. - Оценка числа частиц в нанокластере в алюминиевом сплаве при действии ионов, Миргородская Е. В., Матвеев А. А. (2014)
Сысоев Ю. А. - Обеспечение качества вакуумно-дуговых ионно-плазменных покрытий (2014)
Пономарев М. И. - Эффективность покрытий на основе вольфрама при обеспечении работоспособности подвижных узлов, изготовленных из титановых сплавов, Лось А. В. (2014)
Мороз Н. Н. - Влияние уменьшения сопротивления материала пластической деформации после предварительно малой деформации противоположного знака при моделировании процесса сложной вытяжки автокузовных деталей, Воронин А. В., Хорольский В. Л. (2014)
Дьяченко Ю. В. - Численное моделирование процессов лазерной резки листовых авиационных материалов, Маковецкий А. В., Хитрых Е. Е. (2014)
Соловьев А. И. - Равновесие ортотропной пластины, ослабленной двумя параллельными разрезами, Головченко А. В. (2014)
Тюрев В. В. - Решение задач гидромеханики методом конечных элементов, Тараненко В. А., Мащенко Ю. С. (2014)
Доник В. Д. - Моделирование газодинамических и аэроакустических процессов при внезапной разгерметизации отсеков летательного аппарата, Двейрин А. З. (2014)
Ганчина А. В. - Корневой метод оптимизации параметров системы стабилизации ракет-носителей по критерию "вероятность устойчивости", Сухоребрый В. Г. (2014)
Трифонов О. В. - Влияние выбора моделей горения и механизмов реакций на достоверность прогнозирования перехода горения в детонацию, Брега Д. А., Болоховец А. А., Палазюк Е. С. (2014)
Проценко В. С. - Обобщенное интегральное преобразование Фурье на смешанном спектре и некоторые его приложения , Денисова Т. В. (2014)
Романенков Ю. А. - Оценка рисков при принятии хозяйственных решений на основе модифицированной матрицы БКГ, Вартанян В. М., Лыба В. А., Колесник Т. В. (2014)
Кошовий М. Д. - Аналіз методу експертного оцінювання показників метрологічного забезпечення продукції, Ноженко О. М. (2014)
Гостудым Р. В. - Определение аэродинамических характеристик осциллирующего профиля с помощью системы FlowVision-HPC (2014)
Буйвал Л. Ю. - Аванпроект гражданского легкого многоцелевого самолета, Гуменный А. М. (2014)
Павленко В. Н. - Обзор методов исследования схватывания металлов при совместном пластическом деформировании (2014)
Требования к оформлению статей в тематический сборник научных трудов Национального аэрокосмического университета им. Н. Е. Жуковского "ХАИ" "Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии" (2014)
Выходные данные (2014)
Титул, зміст (2011)
Щербак О. А. - Перетворення Лоренца в історії української наукової думки: перші виведення (2011)
Вечурко С. І. - Еволюція розвитку мобільних засобів для виконання операцій ремонту сільськогосподарської техніки (2011)
Щебетюк Н. Б. - Бджільництво стародавніх народів: зародження галузевих знань (2011)
Полонский Л. Г. - Наследники славы железорудного производства Житомирского Полесья, Ноник Л. Ю. (2011)
Крюков М. М. - Михайло Єгорович Ващенко-Захарченко (1825-1912) – видатний математик та педагог, Клецька Т. С. (2011)
Слободян Л. Р. - До історії кафедри теоретичних основ електротехніки Київського політехнічного інституту, Трофімова Н. В. (2011)
Пономаренко Р. О. - Харківський політехнічний інститут в роки окупації 1941-1943 (2011)
Філіпова О. І. - Напрями науково-дослідної роботи інституту фізики Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова (1975 - 1991 рр.) (2011)
Яшний Д. В. - Дорадянські поштові картки, ілюстровані видами міст Південно-Східного Криму, як історичне джерело (2011)
Крахмальная Т. В. - Отзыв на книгу "Археологічне музейництво (енциклопедичний довідник)" (2011)
Непомнящий А. А. - Цінне дослідження з історії матеріальної культури кримського ханату (2011)
Титул, зміст (2014)
Слободян Л. Р. - Становлення та розвиток теоретичної електротехніки у вищих навчальних закладах України, Трофимова Н. В., Чибеліс В. І. (2014)
Антонюк Т. С. - До історії становлення та розвитку вагонного господарства на Одеській залізниці (друга половина ХІХ – початок ХХ століть) (2014)
Potapenko L. L. - Snowy problem for railways of Ukraine in wartime (2014)
Кушлакова Н. М. - Структурно-функціональні зміни Катеринославського відділення Російського технічного товариства в процесі соціально-економічних перетворень (2014)
Добровольский В. А. - Константин Алексеевич Рыбников – историк математики, Константинов В. А. (2014)
Сухенко І. І. - В. В. Салов про будівництво залізниць в Російській імперії: дискусія середини ХІХ ст. (2014)
Mashtalir V. V. - Engineers military objects in the Development of military-historical museum (2014)
Гнера В. А. - Застосування нових методів дослідження в історико-меморіальній роботі на місцях боїв Великої Вітчизняної війни (2014)
Титаренко А. О. - Проблеми атрибуції та експертизи тонкокерамічних виробів в музеях України (2014)
Корниенко А. Н. - Юбилей академика А.П. Александрова и других событий, Лютый А. П. (2014)
Ластовська О. Л. - Історіографія сучасних пам’яткознавчих досліджень православних монастирів в Україні (2014)
Garkava K. G. - Lymphocytic chalones under stress conditions (2014)
Матвєєва О. Л. - Формування умов середовища для прискорення біодеградації нафтопродуктів, Алієва О. Р. (2014)
Ліщук А. В. - Застосування мікроводоростей у біотехнології, Васильченко О. А., Миненко А. Б., Касянівська Е. С., Кудас В. Є. (2014)
Lazariev V. G. - Analysis of some aspects of microorganisms application for inorganic and minerals treatment, Drazhnikova A. V., Karpenko V. I. (2014)
Клестова З. С. - Порівняльний аналіз цитопатичної дії ентеровірусів у культурі клітин ВНК-21, Попова Е. М., Ладисюк Г. А. (2014)
Малиновська І. М. - Вплив агротехнічних заходів на мікробні угруповання сірого лісового ґрунту, Ткаченко М. А., Сачок В. Г., Скуміна М. О. (2014)
Лошицький П. П. - Вплив електромагнітного випромінювання на молочнокислі бактерії, Косоголова Л. О., Дем'янова Я. В., Яблонська К. М. (2014)
Блайда І. А. - Особливості співтовариства хемолітотрофних бактерій відходів вуглезбагачення (2014)
Косоголова Л. О. - Використання водяного горіха Trapa natans L. для одержання ферментованих напоїв, Яблонська К. М., Романова З. М. (2014)
Васильева Т. В. - Разнообразие сообществ микроорганизмов в техногенных экосистемах топливно-энергетического комплекса Украины (2014)
Деревянко В. І. - Енергоактивні будинки та агросадиби для рекультивації деградованих земель, Карпенко В. І., Дутка С. М., Богатирьов Ю. А., Святенко С. О. (2014)
Свідзінська Н. Б. - Вплив антропогеного навантаження на синтез фенольних речовин у листі каштана Аesculus L., Чепурко А. В. (2014)
Колесник Ю. А. - Вміст арбутину у листі толокнянки Arctostaphylos Uva-ursi з різних регіонів України (2014)
Титул, зміст (2014)
Геза А. В. - Перші транзисторні електронні обчислювальні машини (2014)
Євтушик Р. В. - Етап наукових досліджень однонасінного сегментованого насіння цукрових буряків (2014)
Дацків Л. В. - Розвиток біотехнології рослин в Інституті молекулярної біології і генетики НАН України (2014)
Мороз Т. П. - З історії танкобудування, Трофимова Н. В. (2014)
Камчатний В. Г. - Внесок професора І.П. Осипова в історію хімії як складова його науково-педагогічної діяльності (2014)
Корольов А. Г. - Професор О.В. Репрєв – засновник харківської наукової школи патофізіологів (2014)
Черняхівська О. М. - Внесок професора С. В. Безсонова у вивчення розвитку монументального ансамблю Києво-Печерської лаври (2014)
Mashtalir V. V. - Military history museums of Ukraine: historical and statistical aspects (2014)
Школьна О. В. - Шовк у побуті українців ХVІІ–ХІХ століть і питання його музейного експонування (2014)
Жам О. В. - Зернозбиральні машини на кінній тязі в НІЕЗ "Переяслав": формування колекції, Черняк І. М. (2014)
Артемьєва І. С. - Особливості формування позитивного ставлення до навчання в учнів перших класів у навчально-виховному процесі (2013)
Бейгер Г. - Образ современной школы в ретроспективной оценке студентов (2013)
Вихрущ А. В. - Філософія освіти як педагогічна проблема (2013)
Дубровський В. Л. - Роль педагогічної діагностики в контексті особистісно орієнтованої освіти: теоретичний аспект (2013)
Калюжна Т. Г. - Сучасні вимоги до професійної підготовки майбутнього вчителя (2013)
Касаткін Д. Ю. - Аналіз застосування міжнародного рейтингу Webometrics до університетів України, Касаткіна О. М. (2013)
Кнодель Л. В. - Инновация, глобализация, интернационализация – основные черты современного университетского образования в развивающихся странах (2013)
Кононко О. Л. - Психолого-педагогічні де термінанти світогляду майбутнього фахівця з дошкільної освіти (2013)
Павлюк Л. М. - Соціально-педагогічне проектування: теоретичні аспекти (2013)
Регейло І. Ю. - Розвиток докторської освіти в інноваційному суспільстві (2013)
Яцула Т. В. - Концептуальні підходи до конструювання змісту підготовки студентів вищих педагогічних навчальних закладів до взаємодії зі школярами у сфері дозвілля (2013)
Андрійко І. Ф. - Особистісно орієнтований підхід у навчанні іншомовного творчого письма (2013)
Баніт О. В. - Інноваційні технологіїнавчання співробітників у межах педагогічного вищого навчального закладу (2013)
Бобро А. А. - Формування у молодого покоління здорового способу життя (2013)
Борисенко В. - Місце проблемного навчання в теорії й практиці мовної освіти, Ковальська О. (2013)
Колейчик О. О. - Новітні методи навчання іноземних мов у немовних вишах у контексті євроінтеграції (2013)
Кузьма-Качур М. І. - Форми підготовки студентів педагогічних факультетів до краєзнавчої роботи у початковій школі (2013)
Пінчук І. О. - Використання інтерактивних методів у процесі фахової підготовки майбутніх учителів англійської мови початкових класів (2013)
Рудик Я. М. - Методика формування бази завдань для проведення тестового контролю успішності майбутніх бухгалтерів (2013)
Тукач І. І. - Організація самостійної роботи студентів спеціальності "Дошкільна освіта” увивченні навчальної дисципліни "Основи сценічної майстерності” (2013)
Гордієнко Т. В. - Розвиток професійно-педагогічної спрямованості у майбутніх учителів (2013)
Кожем’яко Н. В. - Аналіз сформованості комунікативної компетентності майбутніх фахівців юридичної галузі (2013)
Кочерга О. М. - Сучасні підходи до використання музейної педагогіки у професійній освіті вчителя початкової школи (2013)
Полозенко О. В. - Синергетичний підхід до психологічної підготовки майбутніх фахівців аграрної галузі (2013)
Таран О. М. - Рефлексивна модель підготовки вчителів іноземної мови як шлях удосконалення процесу професійного становлення (2013)
Ткаченко Л. І. - Формування морально-ціннісного компоненту критичного мислення майбутньоговчителя початкової школи (2013)
Шевчук М. О. - Механізми проектних технологій в управлінні процесом формування професійної компетентності майбутніх учителів (2013)
Давиденко О. В. - Діяльність педагогічної секції Вільного Польсько го університету в роки окупації (1940–1944 рр.) (2013)
Демешкант Н. А. - Інтердисциплінарна екологічна підготовка в системі вищої освіти Польщі (2013)
Зброєва Н. Б. - Особливості системи вищої освіти у сучасній Японії (2013)
Євтушик Л. П. - Проблема формування ключових кваліфікаційі компетентностейу системі професійної підготовки Німеччини (2013)
Коваленко Є. І. - Підходи до формування творчої особистості в українській педагогіці ХХ століття (2013)
Красуля А. В. - Філантропічні традиції у США: суб’єкти благодійництва у сфері вищої освіти (2013)
Лещенко М. Є. - Морально-етичне виховання молодших школярів у педагогіці України в другій половині ХХ ст. (2013)
Логвиненко Т. О. - Ересундський університет як інноваційна форма інтеграції у вищій освіті скандинавських країн (2013)
Малько Н. М. - Внесок О. Я. Герда у розвиток вищої освіти жінок. (2013)
Орел О. В. - Внесок І. Ф. Тесленка у розроблення методики шкільної математики для вчителів та студентів вишів (2013)
Федорчук І. В. - Нормативно-правові засади розвитку вищої педагогічної освіти в Азербайджані, Вірменії та Грузії (2013)
Шапаренко М. В. - Історія розвитку соціальної роботи у Сполучених Штатах Америки (2013)
Шарошкіна Н. Г. - С. Сірополко про народні бібліотеки в освітньому просторі (2013)
Шацька О. П. - Місце англійської мови у вищій освіті Китаю, Японії, Сінгапуру (2013)
Шеверун Н. В. - Функції оцінювання у забезпеченні якості навчання у вищих навчальних закладах Польщі (2013)
Ярмак Н. О. - Ніжинський період у педагогічній діяльності Олександра Музиченка (1908–1910-ті) (2013)
Самойленко О. В. - Освітні реформи ХІХ ст. в педагогічній спадщині М. Є. Скворцова (2013)
Наші автори (2013)
Дегтяр А. О. - Адаптація зарубіжного досвіду державного фінансування вищої освіти, Календжян Я. В. (2010)
Приходченко Л. Л. - Політичний та інституційний механізми державного управління: узгодження інтересів (2010)
Бульба В. Г. - Сутність і зміст функцій сучасних демократичних держав (2010)
Дрешпак В. М. - Тенденції розвитку семіотичних елементів системи державного управління сучасної України (2010)
Єльчанінов Д. Б. - Системологічні засади нового публічного менеджменту та належного врядування (2010)
Козуб В. П. - Розвиток теорії публічного адміністрування в контексті суспільних перетворень (2010)
Маліков В. В. - Стратегічні засади формування моделі економічного розвитку України (2010)
Степанов В. Ю. - Комунікація в політичній системі суспільства: державно-управлінський аспект (2010)
Бондаренко М. Ю. - Вплив громадськості на прийняття владних рішень у сучасній Україні (2010)
Козачок С. М. - Державна регуляторна політика України в аспекті вирішення проблеми залучення громадян до управління державою (2010)
Корнат А. В. - Система управлінських механізмів активізації діяльності громади (2010)
Ревенко Т. В. - Сутність і перспективи розвитку технологій соціальної реклами органів влади (2010)
Чопенко А. В. - Особливості організації процесу прийняття управлінського рішення в органах влади (2010)
Кузнецов А. О. - Партисипативна демократія: історичні нариси, Ігнатенко Л. Ю. (2010)
Левченко Н. В. - Українська державна ідея у творчості В'ячеслава Липинського та Дмитра Донцова (2010)
Лазор О. Д. - Функціонування статутів локальних громад країн ЄС: досвід для України, Заяць Д. Д. (2010)
Мельтюхова Н. М. - Досвід європейських країн з організації місцевого самоврядування на базовому рівні, Шабатько К. В. (2010)
Єлагін В. П. - Розробка ефективної моделі соціальної підтримки осіб з обмеженими фізичними можливостями в соціальній державі, Артюх С. О. (2010)
Братковський М. Л. - Роль держави в регулюванні економічної складової розвитку місцевого самоврядування (2010)
Козлов К. І. - Політична модернізація: імплементація принципів Good governance (2010)
Макаренко О. М. - Шляхи реалізації соціального захисту осіб похилого віку на рівні місцевої громади (2010)
Семенов В. М. - Мовний аспект регіональної поляризації в Україні (2010)
Копил Б. К. - Досвід реформування місцевого самоврядування в країнах Європейського Союзу (2010)
Тищенко К. М. - Реформування системи місцевого самоврядування в Україні (2010)
Хромова Ю. О. - Шляхи вдосконалення роботи виборчих комісій в Україні (2010)
Чурсін В. П. - Корупція в Україні як перешкода впровадженню належного врядування (2010)
Хріпливець Д. Є. - Удосконалення системи відповідальності органів і посадових осіб місцевого самоврядування (2010)
Бондаренко А. І. - Вплив держави на формування місцевих бюджетів у країнах Европи (2010)
Щербакова О. Л. - Суб'єктно-об'єктна характеристика системи управління містом (2010)
Ворона П. В. - Механізми впливу органів місцевого самоврядування на регіональний розвиток (2010)
Карамишев Д. В. - Обгрунтування необхідності введення єдиної системи збору та обліку внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, Карамишева Л. Є. (2010)
Коротич О. Б. - Підприємництво як соціально-економічне явище, Орел Ю. Л., Рябічко О. В. (2010)
Мартиненко В. М. - Міжнаціональні відносини і проблеми самоідентифікації корінних народів на території Автономної Республіки Крим, Головко С. В. (2010)
Богуславський Є. І. - Фінансові аспекти диверсифікації підприємств, Мілаш Л. М., Петрук О. В. (2010)
Бібленко С. Б. - Державне регулювання розвитку сервісного обслуговування технічних засобів сільськогосподарського виробництва (2010)
Статівка Н. В. - Державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників: пріоритети та ефективність (2010)
Гасюк І. Л. - Механізми фінансування галузі "фізична культура і спорт" (2010)
Соболь Р. Г. - Удосконалення державної політики в галузі страхування в Україні (2010)
Левченко Н. М. - Оптимізація ввізного мита – запорука ефективного державного регулювання імпорту м'яса (2010)
Домбровська С. М. - До вивчення питання про деякі механізми державного регулювання системи вищої освіти (2010)
Коваленко М. М. - Засади раціональної державної політики відносно іноземних банків (2010)
Кирик Г. В. - Розвиток якості освіти як основного принципу державної освітньої політики (2010)
Самофалова Т. О. - Методичні основи забезпечення реалізації державної політики в сфері інновацій як складової економіки розвитку (2010)
Хохрякова І. В. - Державне управління зайнятістю молоді як чинник впливу на процес становлення та розвитку державно-суспільних відносин (2010)
Шубін С. П. - Державно-управлінські маркетингові технології регулювання соціальних відносин в Україні (2010)
Калюга О. О. - Механізми державного регулювання фондового ринку (2010)
Кармінська-Бєлоброва М. В. - Податкова система держави: визначення критеріїв оптимальності (2010)
Лєонова Ю. О. - Державне втручання в інвестиційні процеси фармацевтичного ринку України як засіб підвищення конкурентноздатності вітчизняних підприємств (2010)
Мельникова М. О. - Аналіз адекватності методів і прийомів кількісної оцінки фінансового стану підприємств (2010)
Пахлова С. Є. - Специфіка публічного управління у сфері культури: український та європейський досвід (2010)
Помаз А. М. - Економічна сутність конкурентноспроможності (2010)
Сімкіна О. В. - Основні засади та історичні етапи становлення й розвитку соціального забезпечення (на прикладах країн Європи та України) (2010)
Шапоренко Д. Е. - Механізми регулювання інфраструктури ринку праці (2010)
Райхенбах Т. М. - Основи використання альтернативних джерел енергії (2010)
Котуков О. А. - Напрями модернізації державної служби в Україні (2010)
Савченко Б. Г. - Головні якості ефективного керівництва в системі державного управління (2010)
Древаль Ю. Д. - Політична культура як базовий неінституціональний чинник парламентаризму (2010)
Стрельцов В. Ю. - Розвиток публічної служби в Україні в умовах біпатризму (2010)
Федорів Т. В. - Комунікативна компетентність і параметри (2010)
Худоба О. В. - Оцінка кадрового потенціалу системи охорони здоров'я України (2010)
Яшина Ю. В. - Етапи професійного становлення державних службовців (2010)
Труш О. О. - Механізми реалізації державної політики у сфері цивільного захисту в Україні (2010)
Горячук В. Ф. - Концептуальні підходи та методи оцінки конкурентноспроможності регіонів (2010)
Жерліцин Д. К. - Теоретико-методологічні засади надання послуг органами місцевого самоврядування (2010)
Кьоппль О. І. - Визначення підходів до впровадження відновлювальної енергетики як основи європейської політики у сфері енергетики (на прикладі ЄС) (2010)
Світлична Ю. О. - Механізми забезпечення реалізації зовнішньоторговельної діяльності країни: транспортний і транзитний потенціали (2010)
Дементов В. О. - Громадські організації в Україні: вплив на прийняття соціально-відповідальних рішень (2010)
Онуфриенко Л. М. - К теории E-плоскостного волноводного трансформатора с осевой симметрией N-го порядка, Чумаченко Я. В., Чумаченко В. П. (2014)
Дорошенко В. А. - Математическое моделирование возбуждения конической антенны с полупрозрачными стенками и продольной щелью, Стрельницкий А. Е., Стрельницкий А. А. (2014)
Ігнаткін В. У. - Моделі процесів метрологічного обслуговування засобів вимірювальної техніки, Литвиненко В. А., Олійник Л. В., Томашевський О. В., Шпаковський О. Ю. (2014)
Zinkovskiy Yu. F. - Electric field homogeneity problem in the multi-electrode phase-adjustable applicator, Sydoruk Yu. K., Turovskiy A. O. (2014)
Карпуков Л. М. - Прямой синтез шлейфных фильтров нижних частот с Чебышевской характеристикой, Корольков Р. Ю. (2014)
Костенко В. О. - Электропитание охранной сигнализации от высоковольтной линии электропередач, Сметанин И. Н., Щекотихин О. В. (2014)
Висоцька В. А. - Концептуальна модель систем електронної контент-комерції, Чирун Л. В. (2014)
Ильяшенко М. Б. - Решение задачи поиска граф-подграф изоморфизма для распределения ресурсов организации (2014)
Karayuz I. V. - Short-term forecasting of coal and oil production in Ukraine, Bidyuk P. I. (2014)
Kucherenko Ye. I. - Fuzzy models in problems of complex systems control, Driuk O. D. (2014)
Кудин А. В. - Компьютерное моделирование изгиба круглой трехслойной пластины с использованием аналитического и численного подходов, Чопоров С. В. (2014)
Лисняк А. А. - Дискретизация границы трехмерных моделей геометрических объектов, заданных с помощью R-функций (2014)
Фандеева Е. А. - Применение метода анализа иерархий для выбора рекламной сети в интернете, Харченко В. В. (2014)
Шаховська Н. Б. - Опрацювання невизначеності у великих даних, Болюбаш Ю. Я. (2014)
Зайко Т. А. - Скорочення розмірності навчальної вибірки на основі асоціативних правил, Олійник А. О., Субботін С. О. (2014)
Bodyanskiy Ye. V. - Extended neo-fuzzy neuron in the task of images filtering, Kulishova N. E. (2014)
Subbotin S. A. - Methods and characteristics of locality-preserving transformations in the problems of computational intelligence (2014)
Тищенко О. К. - Гібридна каскадна оптимізована нейронна мережа, Плісс І. П., Копаліані Д. С. (2014)
Андрущенко Д. М. - Защита авторских прав на цифровые изображения (2014)
Баркалов А. А. - Оптимизация схемы композиционного микропрограммного устройства управления с общей памятью, Титаренко Л. А., Зеленева И. Я., Цололо С. А. (2014)
Демчук А. Б. - Відеоконтент для незрячих: метод тифлокоментування (2014)
Дубровин В. И. - Автоматизированная система анализа и интерпретации ЭКГ, Твердохлеб Ю. В., Харченко В. В. (2014)
Kozhukhivska O. A. - Decision support system architecture for forecasting of nonstationary financial processes and corresponding risks, Fefelov A. O., Bidyuk P. I., Kozhukhivskyi A. D. (2014)
Мирошкин А. Н. - Расширение формата микрокоманд при реализации устройства управления на гибридных FPGA (2014)
Чередникова О. Ю. - Синтез оптимального по быстродействию управления объектом со знакопеременной переходной функцией, Лапко В. В. (2014)
Орловський И. А. - Використання нейроконтролерів в електромеханічних системах, Горобець Є. І. (2014)
Башнянин Г. І. - Прогнозування обсягів інвестицій в економіку України за видами економічної діяльності, Лінтур І. В. (2014)
Дудар Т. Г. - Розвиток органічного агоровиробництва як основа забезпечення якості і безпечності сільськогосподарської продукції в Україні, Дудар О. Т. (2014)
Лендєл М. А. - Особливості інноваційного розвитку агропромислового сектора: аналітичний аспект, Жулканич Н. М. (2014)
Паулик А. Я. - Проблеми і перспективи розвитку торгівлі в Україні (2014)
Пітюлич М. М. - Теоретичні аспекти дослідження малих форм господарювання, Воронич К. М. (2014)
Товканець С. А. - Науково-технічне співробітництво як тенденція в розвитку вищої економічної освіти в європейських країнах, Товканець Г. В. (2014)
Шевчук О. В. - Чинники впливу на національний ринок (2014)
Білак Г. Г. - Методичні підходи до формування моделі організації територіального економічного розвитку в регіоні (2014)
Войтюк А. В. - Удосконалення механізму формування інвестиційних процесів у регіоні (2014)
Газуда Л. М. - Спільні інвестиційні проекти та програми транскордонного співробітництва і зовнішньоекономічна діяльність регіону, Рубіш М. А. (2014)
Звонар Й. П. - Складові регіональної політики підвищення конкурентоспроможності соціально-трудового потенціалу та етапи її реалізації (2014)
Ковальчук І. Є. - Проблеми та перспективи кластеризації туристичної галузі Закарпаття (2014)
Когут Л. І. - Особливості ресурсного забезпечення діяльності виробничого підприємства в сучасних умовах господарювання (2014)
Проскура В. Ф. - Науковий підхід до економічної безпеки з позицій стійкого розвитку регіону (2014)
Слюсаренко В. Є. - Економічна самоорганізація територіальних громад (2014)
Хаустова К. М. - Регіональні чинники формування стратегії інвестиційно-інноваційного розвитку підприємств деревообробної промисловості Закарпаття (2014)
Баланюк І. Ф. - Стан та тенденції забезпечення працівниками суб’єктів господарювання аграрної сфери, Сас Л. С. (2014)
Пітюлич М. І. - Новітні тенденції розвитку міжнародної трудової міграції та їх наслідки для України (2014)
Мусаткіна В. П. - Вплив маркетингової політики на продуктивність торговельного підприємства (2014)
Пилипчук В. П. - Формування системи управління промисловим підприємством на засадах концепції холістичного (цілісного) маркетингу, Данніков О.В. (2014)
Рега М. Г. - Управління маркетинговою діяльністю підприємства готельно-ресторанного бізнесу (2014)
Россоха В. В. - Маркетингові технології у політичній сфері, Толмачов І. В. (2014)
Бакаїм Н. Я. - Інформаційне забезпечення контролю резервного капіталу банків в умовах виходу з кризи (2014)
Боднарчук А. В. - Удосконалення бухгалтерського обліку додаткового капіталу для підвищення рівня його інформативності (2014)
Гамкало О. Б. - Іпотечні операції в обліковій політиці банку (2014)
Даньків Й. Я. - Особливості діяльності автотранспортних підприємств та їх вплив на організацію обліку витрат і формування собівартості автотранспортних перевезень, Остап’юк М. Я. (2014)
Ігнатишин М. І. - Нейромережеве прогнозування інструментів фінансового ринку, Ігнатишин М. В. (2014)
Лизанець А. Г. - Роль ІЄСП у фінансовому забезпеченні транскордонного співробітництва (2014)
Навроцький С. А. - Формування перспективної моделі страхового захисту сільського господарства України (2014)
Романенко О. А. - Оцінка соціальної та комерційної ефективності в аудиті проектів (2014)
Черничко Т. В. - Аналіз фінансових результатів як база для прийняття управлінських рішень (2014)
Гоблик В. В. - Формування та удосконалення інвестиційного клімату в межах українсько-польського транскордонного регіону, Папп В. В. (2014)
Пугачевська К. С. - Імпортозаміщення в контексті вибору напрямів зовнішньоторговельної політики (2014)
Батракина Е. - Роль дискурсов в разрешении социально-политических проблем (2014)
Безродный А. - Феномен жизни: методологический анализ (2014)
Булатова Л. - Проблема розвитку художнього мислення чоловіка і жінки в контексті творчої інтерпретатики (2014)
Козинцева Т. - Понятие сети: логико-гносеологический анализ (2014)
Логвиненко Ю. - Формування світоглядних позицій підростаючого покоління в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів в Україні, Мазуренко В. (2014)
Стукалова Т. - Влив освіти на формування особистості в суспільстві постійних змін (2014)
Ванакова Т. - Некоторые аспекты науки и духовности Шри Чинмоя в решении насущных проблем (2014)
Eskov S. - Hesyhasm in the discourse of philosophical antropology (2014)
Мозговий І. - Феномен паралельних світів: до проблеми засобів їх виявлення (2014)
Осадчий Ю. - Последний кошевой атаман запорожской сечи Петр Калнышевский – узник Соловецкого монастыря (2014)
Пухно С. - Психологічні ідеї П. Д. Юркевича – представника вітчизняної філософсько-психологічної думки XIX століття (2014)
Руско Н. - Іконописна спадщина Галичини кінця XIX – початку XX століття (2014)
Чергеєв А. - Крим в контексті проблеми суб’єктивного "прошарку” музичної культури (2014)
Беседина Е. - Реализация коммеморативной и информационно-коммуникативной функций мемориальных досок в начале XXI века, Буркова Т. (2014)
Беценко Т. - Закони звукової архітектоніки художнього тексту (2014)
Денісова Д. - Відображення світогляду постмодерної доби у сучасних англомовних літературних текстах (2014)
Жулінський М. - Начерк як засіб розширення свідомості при формуванні творчої особистості студента на заняттях рисунком у педагогічному ВНЗ (2014)
Zgierska M. - Nobilitacja potocznosci w polskiej grzecznosci jezykowej (na podztawie komplementow) (2014)
Логвиненко Ю. - Актуальність світоглядних та суспільних проблем роману М. Руденка "Орлова балка” (2014)
Матковський О. - Особливості роботи концертмейстера-баяніста в хореографічному класі (заняття з народного танцю) (2014)
Мудраков В. - Переклади (2014)
Title (2013)
Content (2013)
Біляков А. М. - Визначення тривалості перебігу смертельної травми в ранньому терміні антемортального періоду за вмістом ефірів холестерину в тканині наднирників людини (2013)
Булавенко О. В. - Моделювання змін сироватки крові при різних захворюваннях та лікувальних заходах, Герич І. Д., Остап'юк Л. Р., Волошиновський А. С., Мягкота С. В., Ващук В. В. (2013)
Макогончук А. В. - Репаративна регенерація кісткової тканини на тлі системного остеопорозу (2013)
Климовицький Ф. В. - Вплив активних метаболітів вітаміну D на ризик падінь у жінок, які хворіють системним постменопаузальним остеопорозом (2013)
Шпак І. В. - Клініко-морфологічні передумови антенатального дистресу плода у вагітних, які перенесли грип А/Н1N1 (2013)
Дуло О. А. - Порівняльна характеристика аеробної продуктивності дівчат з різнимсоматотипом, які проживають у гірських та низинних районах закарпаття, Фурман Ю. М. (2013)
Белік Н. В. - Кореляційні зв'язки показників кардіоінтервалографії з антропометричними і соматотипологічними параметрами у практично здорових чоловіків і жінок першого зрілого віку з еукінетичним типом гемодинаміки (2013)
Булавенко О. В. - Морфологічні особливості фетоплацентарної недостатності при герпетичній інфекції у вагітних, Гаврилюк А. О., Король Т. М., Кливак В. В., Масіброда Н. Г. (2013)
Родінкова В. В. - Закономірності пилкування видів роду alnus у містах лісостепової та степової зон України (2013)
Власов В. В. - До соматотипів хворих на пупкову грижу, Калиновський С. В. (2013)
Гаврилюк-Скиба Г. О. - Динаміка змін макрометричних та морфометричних показників селезінки після експериментальної термічної травми, Волков К. С., Небесна З. М. (2013)
Пипа Л. В. - Поліморфізм гену TNF-? при локалізованих і генералізованих гнійно-септичних захворюваннях у дітей, Мургіна М. М. (2013)
Криницька І. Я. - Морфометрична характеристика легень у щурів з модельованим гепатопульмональним синдромом, Орел Ю. М. (2013)
Дуло О. А. - Вивчення рівня фізичного здоров'я дівчат гірських районів Закарпаття за метаболічним рівнем аеробного енергозабезпечення (2013)
Hunas I. V. - Stomach inflammation modeling with use of phlogogenic agents, Sarafiniuk L. A. (2013)
Сарафинюк Л. А. - Амплітудні показники електрокардіограми у спортсменів і неспортсменів юнацького віку, Кириченко Ю. В., Сухань С. С., Кулібаба С. О. (2013)
Драчук О. П. - Дослідження гострої токсичності нових похідних бензімідазолу та кислот циклу кребса (2013)
Качула С. О. - Біотрансформація індометацину у голодуючих щурів на фоні введення УДФ-глюкози (2013)
Олійниченко А. В. - Особливості діагностики гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, поєднаної з метаболічним синдромом (2013)
Цимбалюк В. І. - Морфологічні особливості регенерації сідничного нерва у щура в експерименті в умовах комбінованої пластики, Третяк І. Б., Гацький О. О., Вернигородський С. В. (2013)
Борис Р. М. - Субмікроскопічні зміни печінки при експериментальній політравмі та ішемії (2013)
Фоміна Н. С. - Вивчення антиадгезивних властивостей антисептиків на клінічних штамах мікроорганізмів (2013)
Сергета Д. П. - Прогностична оцінка показників фізичного розвитку новонароджених дітей у матерів, що мешкають в умовах міста (2013)
Козак Д. В. - Особливості функціонального стану печінки в динаміці раннього посттравматичного періоду політравми (2013)
Гур'єв С. О. - Ефективність оперативних втручань при хронічному постравматичному. остеомієліті, як ускладнення політравми, Танасієнко П. В. (2013)
Solyeyko O. V. - Risk factors and strategy of primary and secondary prophylaxis of arterial hypertension of railwaymen (2013)
Богомаз О. В. - Просторово-часові параметри ходьби при частково зміненому вестибулярному потоці, Величко Т. О. (2013)
Коробко О. А. - Особливості показників якості життя хворих на бронхіальну астму при використанні різних схем лікування (2013)
Дмитренко С. В. - Імунологічні аспекти терапії іхтіозу (2013)
Мантак Г. І. - Діагностика екг порушень у дітей різного віку при відсутності у них патології серцево-судинної системи в анамнезі (2013)
Масік Н. П. - Вітамін- D - дефіцит/недостатність у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень (2013)
Лисенко Д. А. - Гендерні та вікові особливості впливу анемії на показники якості життя хворих на хронічні мієлопроліферативні захворювання, Данилюк І. І., Сергєєв С. В. (2013)
Палапа В. В. - Стан гідратації тканин у жінок раннього репродуктивного віку з набряковою формою передменструального синдрому (пмс) (2013)
Барало Р. П. - Відхаркуюча терапія при запальних захворюваннях нижніх дихальних шляхів (2013)
Gusakova I. V. - Davis' interpersonal reactivity index (iri) in diagnostics of empathy (2013)
Резніченко Н. Ю. - Стан симпато-адреналової та ваго-інсулярної систем у чоловіків зрілого віку, хворих на псоріаз (2013)
Лисенко Д. А. - Клональний та реактивний тромбоцитози: диференційна діагностика та якість життя, Данилюк І. І., Сєргєєв С. В. (2013)
Сергєєв С. В. - Оптимізація фармакотерапії у хворих на хронічні мієлопроліферативні захворювання з анемічним синдромом (2013)
Бабляк С. Д. - Проблеми і особливості діагностики ремоделювання лівого шлуночка у пацієнтів похилого віку з артеріальною гіпертензією, Лозинський С. Е. (2013)
Бойко А. А. - Аутоагрессивное поведение у созависимых женщин (2013)
Булавенко О. В. - Корекція тазового болю у жінок з ендометріозом яєчників (2013)
Король Т. М. - Вчення про діагноз як важливий розділ біопсійно-секційного курсу для формування клінічного мислення у майбутніх лікарів (2013)
Шевчук Н. М. - Досвід особливостей викладання курсу мікробіології студентам стоматологічного факультету (2013)
Лозинська Л. Ф. - Методика формування толерантної свідомості у студентів вищих медичних навчальних закладів (2013)
Чугу Т. В. - Підвищення ефективності викладання розділу "алергічні враження слизової оболонки порожнини рота у дітей" з використанням сучасних педагогічних технологій (2013)
Дроненко В. Г. - Хоспіс та етичні аспекти евтаназії (2013)
Мостова О. П. - Фізіолого-гігієнічна оцінка особливостей організації навчальної та позанавчальної діяльності учнів старших класів сучасної школи (2013)
Теклюк С. В. - Актуальні проблеми медико-соціальної реабілітації пацієнтів із первинним епізодом шизофренії (2013)
Вавріневич О. П. - Гігієнічна оцінка застосування фунгіциду сігнум, в. г. на плодових і овочевих культурах, Омельчук С. Т., Бардов В. Г., Ліпавська А. О. (2013)
Браткова О. Ю. - Оцінка режиму дня підлітків як необхідна складова моніторингу стану здоров'я сучасних школярів (2013)
Семененко С. И. - L-карнитин: опыт и перспективы применения в педиатрии (2013)
Волощук Н. І. - Вплив статі та віку на захворюваність та відповідь на дію лікарських засобів (огляд літератури) (2013)
Старжинська О. Л. - Поліморфізм генів ренін-ангіотензин-альдостеронової системи в кардіології (2013)
Свістільнік Т. В. - Феномен ексайтотоксичності. Механізми виникнення, значення в розвитку нейронального пошкодження та можливості його корекції при патологіях цнс (2013)
Burtyak N. G. - The modern clinical aspects in obstetricians training (2013)
Масіброда Н. Г. - Експериментальні міоми матки (2013)
Старовер А. В. - Особенности течения беременности и родов при синдроме элерса-данлоса (2013)
Мнихович М. В. - Ангиогенез: морфогенетические механизмы, роль межклеточных взаимодействий, Гершзон Д., Брикман М., Давидзон Я., Гаврилюк А. А., Фомина Л. В., Гуминский Ю. И., Калинин Р. Е., Вернигородский С. В., Сучков И. А. (2013)
Яцина О. І. - Оцінка якості життя хворих з ортотопічним артифіциальним сечовим міхуром (огляд літератури) (2013)
Куляс С. М. - Сучасний погляд на особливості специфічної діагностики, лікування та профілактики лайм-бореліозу (2013)
Шпонька І. С. - Патогенез ушкоджень печінки при хронічних вірусних гепатитах В та С, Мніхович М. В., Кириленко В. А., Харковенко Р. В. (2013)
Гунько П. М. - Длительное сохранение бальзамированного тела Н. И. Пирогова - уникальный научный эксперимент, Гайдуков В. А., Мартынова З. С., Фоменко Л. И. (2013)
Касьяненко Л. М. - Особливості застосування фінансово-процесуальних норм, Кузьменко О. О. (2013)
Ніщимна С. О. - Суб’єктно-об’єктний склад відносин у сфері публічного фінансового контролю (2013)
Сирота А. І. - Банківська таємниця як правова категорія (2013)
Калиновська Л. В. - До питання про спеціальний облік платників податків та зборів (2013)
Кучерявенко М. П. - До проблеми визначення юрисдикційності податкових спорів (2013)
Ліпко О. Ю. - Елементи механізму податку: правова природа та співвідношення (2013)
Стріяшко Г. М. - Щодо прав і обов’язків податкового агента та представника при адмініструванні податків (2013)
Чинчин М. М. - Межі та стадії податкового адміністрування (2013)
Мітрофанова Д. К. - Виконання бюджету як стадія бюджетного процесу (2013)
Трубіна М. В. - Зарубіжний досвід функціонування єдиного казначейського рахунку в управлінні бюджетними коштами (2013)
Аністратенко Ю. І. - Специфіка правової регламентації соціального захисту працівників органів Державної фінансової інспекції України (2013)
Даніш С. П. - Особливості адаптації антимонопольного законодавства України до конкурентного права Європейського Союзу (2013)
Дорошенко Д. П. - Система фінансового права та система фінансового законодавства (2013)
Криницький І. Є. - Податково-процесуальні строки: сутність і специфіка (2013)
Аністратенко Ю. І. - До питання про порядок сплати єдиного податку в Україні (2013)
Білецька Г. М. - Правовий аналіз складових категорії "плата за землю" (2013)
Гамбаров Г. Д. - Механізм міжнародно-правового співробітництва у сфері боротьби з офшорними схемами ухилення від сплати податків (2013)
Долгополова М. В. - Об экономическом анализе практики применения налогового права РФ (2013)
Єкасьова О. В. - Порівняльно-правовий аналіз екологічного оподаткування: українські реалії та зарубіжний досвід (2013)
Кармаліта М. В. - Доктринальні підходи до пільги як способу правового регулювання відносин у сфері оподаткування (2013)
Києнко О. Б. - Правосуб’єктність платників податків (2013)
Омельчук В. В. - Особливості еволюції системи фінансово-податкових привілеїв візантійських монастирів (2013)
Скоробогач В. І. - Регулювання повноважень органів місцевого самоврядування щодо надання пільг та цільових надбавок: співвідношення публічного та приватного (2013)
Содержание (2014)
Beletskii N. N. - Study of spectral and polarization characteristics of layered chiral media, Polevoy S. Y., Tarapov S. I. (2014)
Балабан М. В. - Повышение направленности излучения кольцевой антенной решетки, Сомов А. В. (2014)
Шарабура О. М. - Аналіз властивості широкосмуговості біконуса з одним скінченним плечем (2014)
Линкова А. М. - Восстановление интенсивности жидких осадков с помощью много-частотного активно-пассивного зондирования, Хлопов Г. И. (2014)
Веселовская А. Б. - Сечение обратного рассеяния несферическими частицами дождя, Хлопов Г. И. (2014)
Замараев В. Б. - Определение характеристик тропосферной рефракции в зоне тени по излучению удаленного источника. Часть 1. Модель, Синицкий В. Б. (2014)
Рохманова Т. Н. - Управление отражательной способностью слоистого сверхпроводника с помощью статического магнитного поля, Майзелис З. А., Апостолов С. С., Ямпольский В. А. (2014)
Николаев С. В. - Влияние анизотропии показателя преломления на оптические и генерационные характеристики лазерных матриц на основе активированных красителями полиуретанов, Пожар В. В., Дзюбенко М. И. (2014)
Пузанов А. О. - Активное сопротивление факельного разряда и частотная зависимость наименьшего для его поддержания напряжения ВЧ-генератора, Ефимов Б. П., Кулешов А. Н. (2014)
Прохоров Э. Д. - Эффективность генерации планарного диода с туннельным анодом и туннельной боковой границей, Боцула О. В., Реутина О. А. (2014)
Желтов В. Н. - Аналитическая теория формирования статического электронного потока в пространстве взаимодействия генератора дифракционного излучения, Цвык А. И. (2014)
Гурин О. В. - Распространение и фокусировка мод диэлектрического резонатора терагерцевого лазера, Дегтярев А. В., Маслов В. А., Свич В. А., Сенюта В. С., Топков А. Н. (2014)
Безбородов В. И. - Дифференциальные фазовые секции на основе двулучепреломления формы в терагерцевом диапазоне частот, Косяк О. С., Кулешов Е. М., Ячин В. В. (2014)
Погорелов С. В. - Калибровка тонкопроволочного болометра энергии импульса лазера на длине волны 1,06 мкм (2014)
Анатолий Иванович Фисун (2014)
Сергей Иванович Тарапов (2014)
Папп В. В. - Стратегічні напрямки покращення інвестиційної привабливості України, Гоблик В. В. (2014)
Кампі О. Ю. - Особливості правового статусу компаній з управління активами інституційних інвесторів (2014)
Лінтур І. В. - Моделювання обсягів інвестицій в економіку України за країнами Європи (2014)
Мілашовська О. І. - Паливно-енергетичні ресурси України: сьогодення та майбутні перспективи, Гоблик-Маркович Н. М. (2014)
Папп В. В. - Концептуальні підходи до управління інноваційною діяльністю підприємств, Гладинець Н. Ю. (2014)
Петричко М. М. - Інвестиційне забезпечення виноградарсько-виноробної галузі України (2014)
Пугачевська К. Й. - Економічний суверенітет країни в умовах глобалізації (2014)
Волошенко С. С. - Засади менеджменту підприємницької діяльності у сфері сільського туризму (2014)
Іртищева І. О. - Сталий розвиток територіальних одиниць Закарпаття в контексті транскордонного співробітництва, Стегней М. І. (2014)
Проскура В. Ф. - Система управління ресурсним забезпеченням регіону: принципи, методи та інструментарій (2014)
Корнієнко І. О. - Проблема розвитку професійно-важливих якостей майбутніх керівників (2014)
Лендєл М. А. - Сучасні проблеми зайнятості сільського населення, Виноградов Ю. Л. (2014)
Малець О. О. - Формування особистості при викладанні правових дисциплін на сучасному етапі (2014)
Бобрицька Н. Д. - Технологія крос-маркетингу як фактор конкурентоспроможності підприємства (2014)
Данніков О. В. - Актуальні проблеми маркетингового забезпечення процесу управління оптово-роздрібних підприємств України (2014)
Пилипчук В. П. - Розвиток промислових підприємств та їх брендів, Фертюк С. В. (2014)
Головачко В. М. - Методика обліку витрат на ремонт і поліпшення основних засобів (2014)
Ігнатишин М. В. - Регулювання податкових платежів через призму податкового контролю (2014)
Ігнатишин М. В. - Фінансова стійкість підприємства як гарантія забезпечення платоспроможності, Алтухова О. В. (2014)
Кратко І. Р. - Облік доходів від основної діяльності шляхо-будівельних підприємств (2014)
Максименко Д. В. - Еволюція управлінського обліку та його сучасні концепції (2014)
Ліба Н. С. - Деякі аспекти управлінського обліку у сільському господарстві (2014)
Лінтур І. В. - Напрями оптимізації формування доходів місцевих бюджетів, Байса К. Ю., Гомонай Ю. М. (2014)
Нестерова С. В. - Аналіз проблеми присвоєння прибутку на підприємствах з колективною формою власності (2014)
Плиса В. Й. - Стратегія посткризової модернізації страхового ринку України (2014)
Плиса З. П. - Балансові конструкції: економічна природа, зміст та історія розвитку (2014)
Романчук К. В. - Особливості організації франчайзингової діяльності в Україні та їх вплив на об’єкти бухгалтерського обліку, Остап’юк Н. А., Котенко І. В. (2014)
Черничко Т. В. - Фінансові результати діяльності підприємств Закарпатської області: оцінка та прогнозування, Черничко С. Ф. (2014)
Щербан Т. Д. - Основні напрямки психопрофілактики синдрому емоційного вигорання фінансистів на різних етапах професіоналізації (2014)
Головачова О. С. - Напрямки удосконалення регуляторної політики у сфері зовнішньої торгівлі сільськогосподарською продукцією України (2014)
Лужанська Т. Ю. - Стратегії розвитку регіональних туристичних дестинацій (2014)
Паулик А. Я. - Застосування європейського досвіду у формуванні вітчизняної системи організації регіонального управління (2014)
Попович О. П. - Теоретичні аспекти та практична роль транскордонного співробітництва регіонів України (2014)
Рубіш М. А. - ЗЕД регіону: сутність і завдання реалізації (2014)
Севрук І. М. - Стратегічні пріоритети міжнародних торговельних мереж на ринку органічної продукції: аналітичний огляд (2014)
Жила С. О. - Джерела творення образу Батурина за поемою-містерією Т. Г. Шевченка "Великий льох" (2014)
Шакура Ю. О. - Транзит одного сюжету в п’єсах Т. Шевченка "Назар Стодоля" та Я. Кухаренка "Чорноморський побит" в інтерпретації В. Рєзанова (2014)
Михед П. В. - Гоголь-гимназист в мемуаристике, Якубина Ю. В. (2014)
Чоботько А. В. - Художественное пространство повести Н. Гоголя "Страшная месть" 43-53 (2014)
Стребкова І. О. - Казкові мотиви у "Ночі перед Різдвом" Миколи Гоголя (2014)
Прохоренко Є. Є. - Микола Гоголь і Тарас Шевченко в українських порівняльних студіях 20–30-х рр. ХХ ст. (2014)
Самойленко Г. В. - Гоголевские сюжеты в различных формах художественного воплощения (к постановке проблемы) (2014)
Сквира Н. М. - "Правила" духовного возрождения в "Лествице" Иоанна Синайского и втором томе "Мертвых душ" Николая Гоголя (2014)
Ролик А. В. - Рефлексивные структуры обыденного сознания и их отражение в переводе (на материале немецкого перевода поэмы Н. В. Гоголя "Мертвые души") (2014)
Анненкова Е. С. - "Думающий и сознающий себя": творчество как предмет авторефлексии в малой прозе И. А. Бунина (2014)
Ковальчук О. Г. - Візуальне як засіб переформатування природного у соціальне (на матеріалі творів М. Коцюбинського) (2014)
Капленко О. М. - Екзистенційна парадигма у "тюремному циклі" оповідань Івана Франка (2014)
Kharkhun V. Р. - The Aesthetic and Ideological Strategies of "New" Ukrainian Literature (2014)
Остапенко Л. М. - Письменник, породжений відчаєм: до проблеми духовного самовизначення Ф. Кафки (2014)
Kohut О. - Poetics of modeling realism in modern Ukrainian drama plots (2014)
Bochkar O. V. - Shakespeare’s Canon as the Source of Gothic Tradition (2014)
Телегіна Н. І. - Своєрідність творчого методу Генріха Белля на матеріалі роману "Очима клоуна", Рилюк Р. М. (2014)
Чичиашвили Э. З. - Бескомпромиссный критик Франции III республики (2014)
Напирели М. - Метафора по стихотворению Фр. Шиллера "Пилигрим" (2014)
Ісаєнко К. П. - Літературний канон: до варіації змісту і контекстів терміну (2014)
Бережняк В. М. - Слова-символи як елементи моделювання цілісної мовної картини світу Т. Г. Шевченка (2014)
Петрик О. М. - Видільні чинники предикатів дії в українській мові (на матеріалі поезій Т. Г. Шевченка) (2014)
Баран Г. В. - Релігійна лексика в поемі Тараса Шевченка "Гайдамаки" (2014)
Кравець Л. В. - Архетипні метафори в мові української поезії Т. Шевченка (2014)
Мацько Л. І. - Концептуально-стилістичний аналіз поетичної мовотворчості Тараса Григоровича Шевченка в аспекті комунікативної лінгвістики (2014)
Семашко Т. Ф. - Стереотипи української етносвідомості у візуальному секторі поетики Тараса Шевченка (2014)
Цівун Н. М. - Поетична та наукова шевченкіана Максима Рильського 254-259 (2014)
Клипа Н. І. - Використання лексики релігійної семантики в "Роздумах про Божественну Літургію" Миколи Гоголя, Вакуленко Г. М. (2014)
Грушко С. П. - Роль имплицитной семантики антропонимов в художественной прозе ХІХ века (2014)
Павлюк І. З. - Українська культура в період становлення незалежної України: реверсивна розмітка (2014)
Дорохін В. Г. - Фактор музично-виконавського аналізу у процесуальному трактуванні (2014)
Самойленко Г. В. - Гоголевский юбилей 1909 года в Нежине (2014)
Бойко Н. І. - Рецензія на монографію Г. М. Вокальчук "Словотворчість українських поетів ХХ століття"(Острог : Національний університет "Острозька академія", 2008. – 536 с. (2014)
Петрик О. - Основні аспекти макропруденційної політики в сучасних умовах (2013)
Боярко І. - Аналіз бюджетної політики країн ЄС та України у сфері формування та використання державних видатків, Дехтяр Н., Дейнека О. (2013)
Матвійчук Ю. - Електронному грошовому обігу в Україні – 20 років! (2013)
У Чернігові відзначили 20-річчя СЕП (2013)
Внутрішньодержавні і транскордонні перекази за перше півріччя 2013 року (2013)
Смовженко Т. - Впровадження фінансової грамотності в Україні: сучасний стан і перспективи, Кузнєцова А. (2013)
Луцишин О. - Прагматизм формування системи кредитної кооперації в Україні (2013)
Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у липні 2013 року (2013)
Ринок державних цінних паперів України у липні 2013 року (2013)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України один раз на місяць (за липень 2013 року) (2013)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України щоденно (за липень 2013 року) (2013)
Сухий Р. - До питання визначення поняття "валютна операція” (2013)
Коваленко В. - Теоретичні та методичні підходи до оцінювання фінансової стабільності банківської системи, Гаркуша Ю. (2013)
Основні показники діяльності банків України на 1 серпня 2013 року (2013)
Структура активів банків України за станом на 01.07.2013 р. (у розрізі банків) (2013)
Структура зобов’язань банків України за станом на 01.07.2013 р. (у розрізі банків) (2013)
Прибутки і збитки банків України за станом на 01.07.2013 р. (у розрізі банків) (2013)
Структура власного капіталу банків України за станом на 01.07.2013 р. (у розрізі банків) (2013)
Зміни і доповнення до Державного реєстру банків, внесені у липні 2013 р. (2013)
Банки, включені до Державного реєстру банків у липні 2013 р. (2013)
Про введення в обіг пам’ятної монети "Юнацький чемпіонат світу з легкої атлетики” (2013)
Про введення в обіг пам’ятних монет "1025-річчя хрещення Київської Русі” (2013)
Про введення в обіг пам’ятної монети "100 років Київському науково-дослідному інституту судових експертиз” (2013)
Зінькова Т. - Новинки Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (2013)
Хроніка найважливіших подій і рішень. Липень 2013 року (2013)
Title (2013)
Content (2013)
Біляков А. М. - Критерії для встановлення травматичного ґенезу смерті та тривалості зажиттєвого перебігу смертельної механічної травми за вмістом адреналіну та норадреналіну в перикардіальній рідині (2013)
Ходоровський Г. І. - Вплив фотоперіоду різної тривалості на проокисно-антиоксидантний гомеостаз у тканинах ясен статевонезрілих самок щурів, Дмитренко Р. Р., Ясінська О. В. (2013)
Онисько І. О. - Зміни на електроннномікроскопічному рівні в тканинах язика під впливом малих доз опіоїду в кінці 6 і 8 тижнів (експериментальне дослідження), Онисько Р. М., Король А. П., Маєвський О. Є. (2013)
Гунас І. В. - Кореляції комп'ютерно-томографічних розмірів середньої черепної ямки з антропо-соматотипологічними параметрами тіла здорових юнаків і дівчат Поділля, Бабич Л. В., Варивода В. О., Белік Н. В., Фікс Д. О. (2013)
Мостова О. П. - Закономірності впливу заходів психогігієнічної корекції на процеси формування нервово-психічних корелят психічної адаптації учнів шкільного віку, Сергета І. В., Шаюк А. В. (2013)
Зятковська О. Я. - Структурні особливості печінки в динаміці посттравматичного періоду після опіку,політравми та їх комбінації в умовах попереднього гострого психоемоційного стресу (2013)
Гунас І. В. - Відмінності поперечного розміру бічної ямки та ширини борозен півкуль головного мозку за даними комп'ютерної томографії у хворих на епілепсію юнаків і дівчат без урахування та з урахуванням краніотипу, Московко С. П., Шевчук Ю. Г., Черкасова Л. А. (2013)
Фоміна Н. С. - Вивчення потенціювання дії антибактеріальних препаратів, Гончар О. О. (2013)
Юлдашова О. М. - Этнические особенности физического развития новорожденных Кыргызстана, Алексина Л. А. (2013)
Браверман Б. Л. - Оцінка величини протиішемічних та мнемотропних властивостей похідного 3,2'-спіро-пірроло-2-оксіндолу (сполука r-86) при модельному геморагічному інсульті (2013)
Голубовський І. А. - Динаміка морфологічних змін в тканинах маткових труб при гострому та хронічному запаленні в жінок репродуктивного віку (2013)
Колодій С. А. - Вплив електромагнітного випромінювання на морфологічні властивості та біологічну активність мікобактерій туберкульозу (2013)
Макаренко О. В. - Експериментальна оцінка анальгетичної дії мелоксикаму за умов МФТП-індукованого паркінсонізму на фоні антипаркінсонічної терапії (2013)
Семененко Н. О. - Оцінка лікувальної дії сполуки DSK-38 за динамікою морфологічної структури сенсомоторної кори щурів з модельованою ішемією-реперфузією головного мозку (2013)
Боднар Я. Я. - Структурні зміни автономної іннервації міокарда при ендогенній інтоксикації, Трач Росоловська С. В., Ваврух П. О. (2013)
Горбенко Н. І. - Вплив 17b-естрадіолу та його похідного ПЕ 0607 на клітинну ланку імунітету в умовах in vitro, Козар В. В., Іванова О. В. (2013)
Жорняк О. І. - Вивчення дії антисептичних препаратів на патогенні властивості стафілококів (2013)
Закрутний Р. Д. - Експериментальне дослідження актопротекторних властивостей діакамфу гідрохлориду за нормоглікемії та при цукровому діабеті, Штриголь С. Ю., Мерзлікін С. І. (2013)
Макарова О. І. - Гістологічна картина змін в легенях щурів на 14, 21 і 30 добу після термічного опіку шкіри (2013)
Остапенко А. О. - Оцінка дії 7-(2'-гідрокси-3'-ізопропокси)пропіл-3-метил-8-(4'-фенілпіперазин-1'-іл)-ксантину на показники кисневого балансу у крові щурів на тлі гіперліпідемії, Білай І. М., Романенко М. І. (2013)
Цигикало О. В. - Кропопостачання сфінктерних сегментів позапечінкових жовчних проток у пренатальному періоді онтогенезу людини (2013)
Школьніков В. С. - Закономірність морфометричних показників структур сегментів спинного мозку ембріонів людини 6-7 тижнів внутрішньоутробного розвитку в залежності від синтопії (2013)
Гумінський Ю. Й. - Динаміка морфологічних змін в селезінці щурів у ранні терміни після опіку шкіри 2-3 ступеня площею 21-23 % поверхні шкіри та їх корекція інфузійним розчином HAES-LX-5%, Очеретна Н. П. (2013)
Ільченко О. В. - Визначення гомоцистеїну в плазмі крові методом високоефективної рідинної хроматографії на основі п-хлормеркурібензоат натрію, Михайлова І. В., Сулім О. Г. (2013)
Ковальчук В. В. - Показники кардіоінтервалографії в здорових юнаків поділля з гіпо- та еукінетичним типами гемодинаміки (2013)
Іваниця А. О. - Статеві відмінності показників гемодинаміки гомілки у практично здорових осіб юнацького віку (2013)
Йолтухівський М. В. - Показники кардіоінтервалографії у практично здорових чоловіків і жінок Поділля першого зрілого віку, Іщенко Г. О. (2013)
Lysenko A. P. - The tuberculins contain unknown forms capable to restore viability of cell wall deficient mycobactria and acid-fast cells, Vlasenko V. V., Broxmeyer L., Lemish A. P., Novik T. P., Paliy G. K., Paliy I. G., Sorokoumov V. P. (2013)
Пилипонова В. В. - Прояви статевого диморфізму зв'язків між показниками кардіоінтервалографії та антропо-соматотипологічними параметрами у юнаків і дівчат Поділля загальних груп (2013)
Мельникова А. А. - Использование игры бочче для реабилитации пациентов с дцп и локомоторными нарушениями не церебрального происхождения, Мороз Г. А., Олиниченко В. Г. (2013)
Феджага О. П. - Результати застосування різних способів алопластики післяопераційних вентральних гриж (2013)
Андрікевич І. І. - Cучасна пробіотикотерапія у дітей грудного віку (2013)
Антонець В. А. - Характеристика кислотоутворюючої функції шлунка у дітей з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою та бронхіальною астмою (2013)
Мелащенко С. Г. - Вивчення кислотопригнічуючої дії подвійних доз інгібіторів протонної помпи за даними топографічної інтрагастральної рH-метрії у хворих на функціональну шлункову диспепсію та кислотозалежні захворювання, Ксенчин О. О., Чернова І. В., Шаповал І. І. (2013)
Бойчук В. Б. - Обгрунтування методики застосування інгібіторів протонної помпи у хворих на ГЕРХ з перевагою нічних рефлюксів, Міщук В. Г. (2013)
Оксюта В. М. - Ехографічні характеристики матки та яєчників у жінок з порушенням репродуктивної функції та гіпотиреозом (2013)
Булавенко О. В. - Нові підходи в корекції стану ендометрію у жінок репродуктивного віку із первинним стрес-індукованим непліддям, Льовкіна О. Л. (2013)
Малаховська А. О. - Роль нестероїдних протизапальних препаратів при проведенні премедикації у хворих з гнійно-запальними процесами, Шувалов С. М. (2013)
Нагайчук В. В. - Клінічна ефективність раннього хірургічного лікування хворих з дермальними поверхневими опіками щелепно-лицевої ділянки (2013)
Півторак В. І. - Синтопія прямої кишки у чоловіків в нормі, при ураженні її пухлинами, до та після черевно-анальної резекції за даними комп'ютерної томографії, Одарченко С. П. (2013)
Распутіна Л. В. - Гендерні особливості клінічного перебігу артеріальної гіпертензії у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (2013)
Рымша С. В. - Выбор психофармакотерапии у больных шизофренией в контексте их психо-социальной реабилитации, Теклюк С. В., Мруг Е. Ф. (2013)
Родінкова В. В. - Вплив психоемоційного стану сенсибілізованих осіб на розвиток симптоматики сезонної алергії, Сергета І. В., Кривоніс T. Г., Кондратюк A. І., Гельман E. Г. (2013)
Степанець С. О. - Плазмові концентрації с-натрійуретичного пептиду та ендотеліну-1 у чоловіків хворих на гіпертонічну хворобу з різними генотипами піроксисом проліфератор-активуючих рецепторів гамма (2013)
Коньков Д. Г. - Особливості фармакотерапії операційних ран після вагінальної гістеректомії, Таран О. А. (2013)
Юзвишина О. В. - Вплив антигіпертензивної терапії на функціональний стан судинного ендотелію у хворих з гіпертонічною хворобою і кальцинозом клапанів серця (2013)
Парницька О. І. - Морфологічні особливості гіперпластичних процесів ендометрія у жінок із неплідністю, Задорожна Т. Д., Арчакова Т. М., Ревенько О. О. (2013)
Дзісь Н. П. - Стан кровотоку в придатках матки у жінок репродуктивного віку при хронічному сальпінгоофориті в стадії загострення (2013)
Кузьмінова Н. В. - Оцінка клінічної ефективності тривалої комбінованої терапії у хворих на гіпертонічну хворобу (2013)
Дудник В. М. - Неинвазивный метод определения гипербилирубинемии у новорожденных, Изюмец О. И., Моравская О. А., Гуминская Г. С., Крекотень Е. Н., Васылик В. С., Королёва Н. Д., Чугу Т. В. (2013)
Мазченко В. Ф. - Проблема мотивації пізнавальної діяльності студентів-медиків на кафедрах теоретичного профілю, Шевченко В. М., Шпакова Н. А. (2013)
Кутинська І. П. - Застосування методу пошуково-дослідницьких проектів у підготовці медичних кадрів (2013)
Даниленко Г. М. - Стан здоров'я та фізичного розвитку учнів професійно-технічних навчальних закладів, які отримують професії у сфері послуг, Межибецька І. В., Пономарьова Л. І. (2013)
Моканюк О. І. - Причини та обставини смерті безпритульних у Вінницькій області, Гаврилюк А. О., Заічко К. О., Костюченко В. О., Мусієнко Д. В. (2013)
Мамчур В. Й. - Фармнагляд лікарськіх засобів, що використовуються при патології опорно-рухового апарату, Опришко В. І., Носівець Д. С. (2013)
Константинович Т. В. - Фармакоекономічне обгрунтування доцільності лікування бронхіальної астми з використанням психофармакокорекції (2013)
Гуцол Л. П. - Принципи формування асортименту гомеопатичних лікарських засобів аптеки, Клімов О. І., Богук Я. В. (2013)
Мельник В. М. - Природно-географічна концепція у соціокультурній та фізичній антропології: теоретичний аналіз (2013)
Стопінчук О. В. - Небажані лікарські реакції петльових діуретиків (2013)
Ковальчук А. П. - Гастроінтестинальна стромальна пухлина. Захворюваність та лікування у Вінницькій області (2013)
Білонько О. Ф. - Тромбоемболія легеневої артерії - трирічне спостереження (2013)
Костенко Є. Я. - Ідентифікація особи шляхом порівняльної оцінки атрофії нижньої щелепи за пропорційними антропометричними індексами - перспективний напрямок судової одонтології (2013)
Мнихович М. В. - Клеточно-матриксные и межклеточные взаимодействия при заживлении ран, Еремин Н. В., Фомина Л. В., Вернигородский С. В., Гаврилюк А. А., Гуминский Ю. И., Мигляс В. Г. (2013)
Власенко С. А. - Застосування антисептиків на полімерній основі та дезагрегантів з імуномоделювальними властивостями для лікування корів із післяродовим метритом за наявності ортопедичної патології, Рубленко М. В. (2013)
Вовкотруб Н. В. - Аналіз динаміки показників мінерального обміну у вівцематок за різного фізіологічного стану, Безух В. М., Мельник А. Ю., Надточій В. П. (2013)
Довгаль О. В. - Епізоотологічний моніторинг та основні заходи щодо профілактики та боротьби з лейкозом великої рогатої худоби у господарствах Білоцерківського району, Тирсін Р. В., Шульга П. Г., Ярчук Б. М. (2013)
Жулінська О. C. - Оптимальні періоди діагностики і застосування заходів із профілактики та корекції стану відтворної функції вівцематок (2013)
Івахів М. А. - Цитологічне дослідження секрету простати псів (2013)
Кассіч В. Ю. - Протеїногенні властивості виробничих штамів M. bovis "Valle" та "AN-5", Ребенко Г. І., Скрипник В. Г., Ушкалов В. О., Cкрипник А. В., Замазій А. А. (2013)
Кравчук О. В. - Функціональний стан печінки та підшлункової залози у коней української верхової породи за аліментарного виснаження (2013)
Ландсман А. О. - Особливості впливу типу вищої нервової діяльності свиней на активність трансфераз у сироватці крові, Васильєв А. П., Трокоз А. В., Карповський П. В., Карповський В. В., Шестринська В. ., Томчук В. А., Данчук О. В., Криворучко Д. І., Постой Р. В. (2013)
Матлак Д. О. - Вплив часу після зараження кролів вірусом геморагічної хвороби на гемаглютинабельну активність вірусовмісних матеріалів, отриманих від них, Дудніков Л. А., Корнієнко Л. Є. (2013)
Mikchelson L. - The modern state of veterinary medicine service reformation in Odessa region (2013)
Неволько О. М. - Результати серологічних моніторингових досліджень щодо цирковірусної інфекції серед свійських свиней на території України за період 2010–2012 рр., Ситюк М. П. (2013)
Ніщеменко М. П. - Динаміка зміни активності травних ферментів перепелів залежно від віку, Саморай М. М., Прокопішина Т. Б., Порошинська О. А. (2013)
Ордін Ю. М. - Кінетика ендокринних показників крові корів за норми та патології родів і післяродового періоду, Плахотнюк І. М. (2013)
Пархоменко Л. І. - Специфічна профілактика ньюкаслської хвороби та інфекційного бронхіту у папуг, Кононенко І. О. (2013)
Паска М. З. - Вплив мікроліповіту на гематологічні показники та продуктивність бугайців волинської м’ясної породи залежно від типів вищої нервової діяльності (2013)
Приступа Т. І. - Рухова активність поросят-сисунів за введення сполук феруму, Данчук В. В., Данчук О. В., Каплуненко В. Г. (2013)
Соколюк В. М. - Оцінка активності радіонуклідів 137 Cs і 90 Sr у воді для напування тварин в господарствах України (2013)
Солонін П. К. - Клінічні особливості перебігу лептоспірозного увеїту у собак, Балящук І. М. (2013)
Stovbetska L. - Hematological parameters and laying ability of japanese quails under the influence of amino acids complex and vitamin E (2013)
Тирсін Р. В. - Система управління ветеринарними препаратами в умовах свиноферм сучасного типу, Царенко Т. М., Ярчук Б. М., Довгаль О. В., Тирсіна Ю. М. (2013)
Уховський В. В. - Патогістологічні зміни в органах корів за лептоспірозу, Борисевич Б. В. (2013)
Filatova O. - Toxicokinetics of confodor 200 SL in rat organism after singele per oral administration (2013)
Ярчук Б. М. - Епізоотична ситуація та організаційно-методичні засади оздоровлення від лейкозу господарств України, Тирсін Р. В., Довгаль О. В., Білик С. А. (2013)
Вихідні дані (2013)
Новіков В. - Правова проблематика нормативного регулювання переказу коштів небанківськими юридичними особами: історія питання, сучасне законодавство, перспективи вдосконалення, Кармазин Р. (2013)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України один раз на місяць (за серпень 2013 року) (2013)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України щоденно (за серпень 2013 року) (2013)
Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у серпні 2013 року (2013)
Ринок державних цінних паперів України у серпні 2013 року (2013)
Кузнєцов Ю. - Практичні питання банківської діяльності (2013)
Підвисоцький Р. - Безготівкові розрахунки – надійний і сучасний спосіб оплати (2013)
Шаров О. - Монетарні та валютні війни як інструмент економічної політики (2013)
Богдан Т. - Моделювання впливу боргової політики на економічний розвиток України, Богдан І. (2013)
Крохмалюк Д. - Фінансовий механізм та обліково-аналітичне забезпечення сталого економічного розвитку (2013)
Зміни і доповнення до Державного реєстру банків, внесені у серпні 2013 р. (2013)
Банки, включені до Державного реєстру банків у серпні 2013 р. (2013)
Долгіх В. - Непараметричні оцінки впливу іноземного капіталу на ефективність діяльності банків України у 2005–2012 рр. (2013)
Коренєва О. - Стан капіталізації банківської системи України та оцінка можливостей покриття банківських ризиків капіталом, Кузніченко Я. (2013)
Гладких Д. - Не святковий "ювілей”. До п’ятої річниці від початку світової фінансової кризи (2013)
Основні показники діяльності банків України на 1 вересня 2013 року (2013)
Васильєва Т. - Розвиток структурно-функціонального підходу до аналізу фінансової стійкості в системі банківського нагляду, Заруцька О. (2013)
Поповнення готівково-грошового обігу банкнотами номіналами 10 і 50 гривень у вересні 2013 року (2013)
Про введення в обіг пам’ятних монет "Українська вишиванка” (2013)
Про введення в обіг пам’ятних монет "Визволення Харкова від фашистських загарбників” (2013)
Про введення в обіг пам’ятної монети "Чемпіонат світу з художньої гімнастики” (2013)
Про введення в обіг пам’ятних монет "650 років першій писемній згадці про м. Вінницю” (2013)
Про введення в обіг пам’ятної монети "Петля Нестерова” (2013)
Патрікац Л. - Впровадження МСФЗ та інтегрованої звітності сприятимуть європейській інтеграції України, Пацера М. (2013)
Міщенко В. - Дистанційний роздрібний банкінг – інновації обслуговування (2013)
Хроніка найважливіших подій і рішень. Серпень 2013 року (2013)
Зверев И. А. - Кинематика и жесткость радиально-упорных шарикоподшипников, Данильченко Ю. М. (2013)
Ляшок А. В. - Планування багатофакторного експерименту при дослідженні процесу ультразвукового розпилення в тонкому шарі (2013)
Грабовський А. П. - Кінетика накопичення пошкоджень при повторно-змінному осьовому навантаженні конструкційних матеріалів, Бабієнко І. І., Бондарець О. А. (2013)
Ковалев В. А. - Нестационарные циркуляции жидкого топлива в цилиндрическом резервуаре космического аппарата, Крищук Н. Г. (2013)
Павлюк Я. В. - Прямая и обратная ползучесть нелинейно-вязкоупругопластических материалов при одноосном нагружении, Рагулина В. С., Фернати П. В. (2013)
Добрянський С. С. - Виготовлення внутрішніх різьб за допомогою видавлюючих мітчиків (2013)
Дячун А. Є. - Дослідження динаміки гвинтового секційного конвеєра, Ляшук О. Л., Любачівський Р. О. (2013)
Петраков Ю. В. - Проектування управляючої програми для шліфування оправок станів холодної прокатки труб на верстаті з ЧПК, Чамата С. М. (2013)
Сліпчук А. М. - Аналіз динаміки робочого процесу намотування дроту з урахуванням збурюючих крайових умов (2013)
Рудаков К. М. - Про вплив величини зазору між болтом та отвором на напружений стан болта однозрізного болтового з’єднання в зоні "зрізу", Добронравов О. А. (2013)
Новік М. А. - Поліпшення статичних і динамічних характеристик пневмоелектричних багатопозиційних приводів з цифровим керуванням, Дідовець В. Є. (2013)
Алиев И. С. - Моделирование кузнечной протяжки в комбинированных бойках несимметричной формы, Жбанков Я. Г., Таган Л. В. (2013)
Бабенко А. Е. - Експериментальне дослідження механічних характеристик опор та руху центрифуги РІСО21, Лавренко Я. І. (2013)
Кондрашев П. В. - Дослідження внутрішньої мікроструктури сплавлених фрагментів при реалізації технології "Rapid Prototyping" (2013)
Чемерис О. М. - Коливання круглих кільцевих пластин (2013)
Узунов О. В. - Експериментальне дослідження гібридного позиційного приводу, Галецький О. С. (2013)
Ковалев В. А. - Оптимизация силовых воздействий перегородок на инерционные течения жидкости в резервуарах подвижных объектов (2013)
Цисар М. О. - Вплив тиску вуглецевого газу на топографію поверхні графенового покриття, сформованого на оксиді кремнію, Кривошея Ю. М., Шведов Л. К. (2013)
Чайка Т. В. - Исследования разделения карбида вольфрама и кобальта в результате микробиологической деструкции вольфрамкобальтовых отходов, Дербасова Н. М., Гавриш В. М. (2013)
Баранов Г. А. - Получение нанопорошков титана из титановой губки и отходов титановой промышленности с применением метода бактериального выщелачивания, Крюковская В. И., Марончук И. И. (2013)
Весков Е. В. - Методы обеспечения устойчивости решения в бессеточном методе сглаженных частиц (2013)
Федориненко Д. Ю. - Точність шпиндельних вузлів на регульованих гідростатичних опорах, Бойко С. В., Сапон С. П. (2013)
Молтасов А. В. - Инженерный метод расчёта коэффициента концентрации напряжений в нахлёсточном сварном соединении при растяжении и изгибе, Клочков И. Н., Кныш В. В. (2013)
Гончарук О. О. - Визначення впливу технологічних параметрів лазерного спікання на процес формування та властивості абразивних композитів із надтвердих матеріалів, Головко Л. Ф., Сороченко В. Г., Хагеризаде Мейсам (2013)
Кліско А. В. - Результати комп’ютерного моделювання формоутворення фланця при штампуванні обкочуванням з активними силами тертя (2013)
Прохоренко Д. В. - Численное моделирование остаточного напряженно-деформированного состояния при лазерной сварке безнаборной панели, Яхно Б. О. (2013)
Яворовский В. Н. - Особенности вырубки круглых деталей из тонколистового материала, Корнийченко П. А., Надводнюк Д. Н. (2013)
Клименко С. Ан. - Вплив зносостійкого покриття n-TiC/α-C на працездатність інструментів із пнтм на основі КНБ, Рижов Ю. Е., Бурикін В. В., Манохін А. С. (2013)
Яхно О. М. - Залежність середньої швидкості потоку від зростання тиску при неусталеному русі рідини в трубопроводі, Гнатів Р. М. (2013)
Данильчук Є. Л. - Дослідження процесів тривалого деформування технічних поліпропіленових волокнистих структур (2013)
Алексеенко Н. А. - Картографические игры – новая форма получения знаний, Медведев А. А. (2009)
Афанасьєв О. Є. - Особливості застосування проблемного навчання у магістерському курсі студентів-географів (2009)
Ачкасова О. О. - ГІС -моделювання швидкостей вітру центральної частини Вовчанського району Харківської області, Третьяков О. С. (2009)
Баринова И. И. - Компетентностная модель современного учителя географи (2009)
Барладін О. В. - Створення науково-методичних Інтернет-ресурсів з географії та історії з інтерактивними функціями, Бойко О. В., Бусол І. В. (2009)
Барладін О. В. - Шкільно-студентські геоінформаційні системи, Скляр О. Ю., Речіч О. Л. (2009)
Бережний В. А. - Про можливості застосування моделей структурної мережі рельєфу для дослідження граничних геоситуацій флювіального процесу (2009)
Бойко Н. О. - Методичні аспекти створення і використання навчальних презентацій при вивченні курсу "Регіональна економіка" (2009)
Бубир Н. О. - Геоінформаційне забезпечення картографування регіональних ланок освітнього комплексу України, Байназаров А. М. (2009)
Бурла М. П. - Особенности организации географического образования и роль географических наук в регионе с неопределённым международным политико-правовым статусом (на примере Приднестровья) (2009)
Бурла О. Н. - Краеведческий подход как инструмент обеспечения непрерывного географического образования и усиления межпредметных связей (2009)
Галай Е. И. - Экологизация географии в школах Беларуси (2009)
Гвоздь М. А. - Режим зволоження сільськогосподарських культур, Кобченко Ю. Ф. (2009)
Гордєєв А. Ю. - Пірі Рейс – представник турецької картографічної школи портоланів, Шевченко В. О. (2009)
Грінченко О. І. - Підготовка вчителів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів до зовнішнього незалежного оцінювання з географії (2009)
Даценко Л. М. - Особливості проектування та укладання історичних карт для школи (2009)
Дук Н. М. - Картографічне забезпечення аналітичної роботи в митній службі (2009)
Есназарова У. А. - Развитие непрерывного географического образования в Казахстане, Нусупова Р. (2009)
Журавель О. С. - Картографування дитячо-юнацького туризму – актуальний напрям сучасного туристичного картографування (2009)
Зеленська Л. І. - Методологічні проблеми розробки інформаційної системи "Розвиток географічних уявлень про територію регіону" (на прикладі Дніпропетровської області), Троценко О. В. (2009)
Клименко В. Г. - Формування у студентів знань і вмінь про хімічний склад та оцінку якості поверхневих вод, Фролова Л. І., Терещенко І. В. (2009)
Копилець Є. В. - Проблема узгодження навчальної інформації в українських підручниках з географії для 12-річної школи (2009)
Корецький А. В. - Економічні та правові основи оренди земель сільськогосподарського призначення, Роганін Ю. В. (2009)
Корнєєв В. П. - Профільне навчання і шкільна географія (2009)
Корнєєв О. В. - Загальнометодологічні засади географічного краєзнавства (2009)
Космачов В. Г. - Геологічні екскурсії на Харківщині як одна з форм безперервної географічної освіти, Космачова М. В. (2009)
Круглик Л. І. - Методологічне та методичне забезпечення профільного навчання з проблем соціальної географії (2009)
Кухарук Е. С. - Особенности картографирования почв Республики Молдова с различным уровнем радионуклидного загрязнения, Стегареску В. Г., Кривова О. Н. (2009)
Левицький І. Ю. - Інформаційно-картографічне забезпечення модернізації і реформування регіональних ланок освітнього комплексу України, Пересадько В. А., Байназаров А. М., Прасул Ю. І., Д’яченко Д. О. (2009)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського