Васильєв О. Б. - Використання імітаційного моделювання при оптимізації параметрів системи забезпечення пожежної безпеки об’єктів (2014)
Емец В. М. - Устройство переносного блока системы контроля радиационной обстановки, Шевелева Ю. В., Пелихатый Н. М. (2014)
Полєжаєв А. М. - Обґрунтування допустимого рівня небезпеки з урахуванням техногенного навантаження територіальних елементів (2014)
Рогозін А. С. - Аналіз реалізації загроз природного та техногенного характеру на території Чернігівської, Житомирської, Вінницької, Хмельницької, Черкаської областей (2014)
Тузіков С. А. - Методика оцінки втрат серед людей на момент комплексного впливу ударної хвилі і проникаючої радіації у процесі заповнення ними сховища цивільного захисту, Лазутський А. Ф., Писарєв А. В., Молодцов В. А. (2014)
Колесніченко О. С. - Психологічні особливості прояву професійної деформації військовослужбовців внутрішніх військ МВС України з різним стажем служби (2014)
Царев Ю. А. - Методические основы построения системы контроля обстановки на государственной границе Украины, Мельников А. Г. (2014)
Жилін В. А. - Класифікація сучасного програмного забезпечення системного рівня, рекомендованого для організації робочого місця студентів комп’ютерних спеціальностей, Панасенко Д. П. (2014)
Хроніка та інформація (Новітні технології – для захисту повітряного простору – Х наукова конференція Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба) (2014)
Наші автори (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
Обращение ученого совета Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика к медицинской общественности Украины и Российской Федерации (2014)
Габрієлян А. В. - Сучасні підходи та методики трансплантації стовбурових клітин хворим з термінальною стадією серцевої недостатності, Салютін Р. В., Якушев А. В., Оніщенко В. Ф., Шаблій В. М., Доманський Т. М., Кудлай І. В., Романова С. В., Миронюк О. І. (2014)
Тодуров Б. М. - Поліпшення результатів аортокоронарного шунтування за допомогою додаткового захисту міокарда, Ковтун Г. І., Шелудько С. О. (2014)
Фуркало С. Н. - Стентирование основного ствола левой коронарной артерии: технические подходы и результаты вмешательств (2014)
Глагола М. Д. - Ургентная тромбэмболэктомия у пациента с острой массивной тромбоэмболией легочной артерии, Демянчук В. Б., Бицадзе А. Г., Шателен Н. В., Максаков А. А., Максименко Л. Н., Сагура С. Н., Фурса Е. М., Тодуров Б. М. (2014)
Витовский Р. М. - Необычный случай злокачественного течения миксомы правого предсердия, Исаенко В. В., Кривенький А. В., Яковенко И. Г., Билинский Е. А., Параций А. З., Дедкова Т. И., Дырда М. Н., Чернякова Л. И. (2014)
Аксенова И. А. - Изолированный дивертикул левого желудочка у ребенка, Тодуров Б. М., Вашкеба В. Ю., Озерянский Н. А., Хартанович М. В., Калашникова Р. В., Дудко Е. Н., Бацак Б. В. (2014)
Орищин Н. Д. - Вогнищеве ураження міокарда лівого шлуночка і ризик раптової смерті при саркоїдозі серця, Іванів Ю. А., Лозинська Н. В., Сорока О. Я., Павлик С. С., Паламарчук Ю. О., Сороківський М. С. (2014)
Харкава І. Б. - Роль черезстравохідної ехокардіографії в діагностиці абсцесу аортомітрального контакту, Понич Н. В., Єпанчінцева О. А., Жарінов О. Й., Тодуров Б. М. (2014)
Meier P. - Альманах-2013: новітні некоронарні серцеві втручання, Franzen O., Lansky A. J. (2014)
Актуальные проблемы лечения больных с сердечной недостаточностью (2014)
Умови публікації статей у журналі (2014)
Ткаченко В. И. - Концептуальные подходы к оценке устойчивости и адаптивности сложных организационных систем управления, Смирнов Е. Б., Нерубацкий В. Е. (2013)
Темніков В. О. - Комплексна модель процесу функціонування системи технічного забезпечення оперативного застосування угруповання внутрішніх військ (2013)
Горбенко С. В. - Роль військових комісаріатів в виконанні державної комплексної програми реформування та розвитку Збройних Сил України по створенню професійної армії (2013)
Гриб Д. А. - Погляди на шляхи удосконалення матеріально-технічного забезпечення бойового застосування військ (сил), Гурін О. М. (2013)
Демидов Б. А. - Формализованный методический подход к формированию облика системы защиты объектов от высокоточного оружия, Науменко М. В., Хмелевская О. А. (2013)
Добровольський Ю. Б. - Пропозиції щодо удосконалення структури грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України, Семененко О. М., Абрамова М. В., Бойко Р. В., Кремешний О. І. (2013)
Климченко В. Й. - Обґрунтування раціонального співвідношення обсягів капітального ремонту, модернізації і закупівлі та розробок ОВТ РТВ на середньострокову та довгострокову перспективи, Бєлавін О. В. (2013)
Башинський В. Г. - Результати аналізу ступеню захищеності літальних апаратів за допомогою систем викиду хибних теплових цілей, Васильєв Д. Г., Камак Ю. О. (2013)
Дмитрієв А. Г. - Алгоритми траєкторного управління керованими авіаційними бомбами при неконтактному підриві бойових частин для ураження розосереджених легкоуразливих цілей, Печура Д. С., Нікітченко В. І. (2013)
Калугін Д. С. - Розробка алгоритмів виявлення сигналів невідомій форми при надширокосмуговій локації (2013)
Ковтунов А. Л. - Метод обнаружения маневра радиолокационной цели в обзорных РЛС с использованием сверхширокополосных сигналов, Лещенко С. П., Батуринський М. П., Польшина Л. В. (2013)
Козелкова К. С. - Псевдосупутникові радіонавігаційні системи, їх створення та оптимізація структури мережі (2013)
Озеров С. В. - Анализ надежности радиотехнической системы передачи информации, основанной на MIMO-технологии с множеством хаотических несущих, Артеменко А. А. (2013)
Сотников А. М. - Проблемы и перспективы развития навигационного обеспечения летательных аппаратов, Таршин В. А. (2013)
Хращевський Р. В. - Адаптивна система планування розподілу повітряного простору України як основний напрямок її розвитку (2013)
Швец А. В. - Обратная задача восстановления параметров волновода Земля-ионосфера, возбуждаемого разрядом молнии, Кривонос А. П., Сердюк Т. Н., Горишняя Ю. В. (2013)
Александров О. В. - Модель знань про тактику дій засобів повітряного нападу при подоланні протиповітряної оборони угруповання Повітряних Сил (2013)
Волков А. С. - Метод декодирования алгебраических каскадных сверточных кодов (2013)
Волошин А. Л. - Керування типовими робочими місцями у великих розподілених інформаційно-телекомунікаційних системах (2013)
Краснобаев В. А. - Метод контроля криптографической информации, представленной в модулярной системе счисления, Кошман С. А., Курчанов В. Н., Гарамась А. В. (2013)
Криховецький Г. Я. - Моделювання топологічної структури вторинної мережі зв’язку, Поляков А. О. (2013)
Кучук Г. А. - Метод управління розподілом ресурсів багатосерверного вузла обробки інформації, Косенко В. В., Давікоза О. П. (2013)
Лещинский В. А. - Об идентификации некоторых начальных логических понятий (2013)
Лубко Д. В. - Технологія створення експертних систем для тваринництва (2013)
Лукьянчук В. В. - Управление надёжностью сложных технических систем с многоуровневой работоспособностью, Ланецкий Б. Н. (2013)
Тимочко А. И. - Оценка оперативности принятия решений при назначении воздействий по объектам противника (2013)
Ткачёва Т. С. - Работа поисковой системы с большими объемами данных в облаке с внедрением технологии Solr, Аль-Сафи Ахмед Нурулдин, Ибрагим Мустафа Халил (2013)
Тристан А. В. - Застосування когнітивних підходів в слабоструктурованих системах підтримки прийняття рішень (2013)
Chupryna A. S. - Models and methods for heat loss evaluation, Ogunniyi Oreoluwa (2013)
Шматков С. И. - Метод оценки вероятности доставки сообщения за заданное время в компьютерных сетях (2013)
Болюбаш О. О. - Визначення показника якості обслуговування мобільної станції у випадку застосування процедури хендоверу (2013)
Бугаєв С. В. - Кругова продувка моделі підводної частини БТР-3У в аеродинамічній трубі (2013)
Горелова К. В. - Моделирование движения жидкости в баках цилиндрической формы (2013)
Кононов Б. Т. - Перехідні процеси в трифазній електричній мережі при несанкціонованому втручанні в її роботу, Мушаров А. О. (2013)
Кононов Б. Т. - Управління якістю електричної енергії, Рябуха Н. М., Щека В. М. (2013)
Писаренко А. В. - Компьютерное моделирование поведения транспортного средства с антиблокировочной системой, Белоус А. В., Кононенко Д. В. (2013)
Поляков А. П. - Покращення показників дизеля зміною пропорцій дизельного та біодизельного палив в паливній суміші, Галущак О. О., Поляков П. А., Королюк Д. Л. (2013)
Сапига Н. Н. - Пьезоэлектрический преобразователь для генераторов электростанций, Буданов П. Ф., Юкова Е. Н. (2013)
Шевченко В. В. - Тепловое состояние турбогенераторов малой и средней мощности с полным воздушным охлаждением, Минко А. Н., Фомина Е. М. (2013)
Коняхін Г. Ф. - Пристрій для виміру інтенсивності звукових коливань у суцільних середовищах, Верещагін В. Л., Яценко Р. А. (2013)
Карлов В. Д. - Метод оценки помеховой обстановки на антенном полигоне, Петрушенко Н. Н. Головин Г. А., Бесова О. В. (2013)
Aleksandrov O. A. - The estimation of the experimental investigation results of the powder gas pressure sensor in barrels of small arms, Pivovarov S. O., Kostenko I. V. (2013)
Манохіна О. С. - Аналіз ефективності роботи пасивного ІЧ детектора рухомих об’єктів (ПІЧ-детектора), Науменко А. М. (2013)
Науменко А. М. - Вживання вихрових витратомірів-лічильників у тяжких умовах експлуатації, Жила М. В. (2013)
Стеценко А. А. - Науково-технічна база системи вимірювання та обліку витрат текучого середовища (2013)
Чинков В. Н. - Оценки методических погрешностей при поверке электромеханических измерительных приборов сигналами специальной формы, Мошаренков В. В. (2013)
Гусєва Ю. Ю. - Інформаційна підтримка процесів моніторингу при управлінні проектами та програмами на промислових підприємствах, Гребенікова О. В., Пан М. П. (2013)
Семенов В. Б. - Оцінка ефективності інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств авіаційної промисловості, Туголуков В. О., Леховіцер В. О. (2013)
Брежнев Е. В. - Разработка гибридного метода оценки безопасности инфраструктур и объектов критического применения в условиях неопределенности (2013)
Дядюшенко О. О. - Методика побудови автоматизованих систем управління при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (2013)
Куценко С. В. - Обзор программных комплексов для расчета времени эвакуации людей из зданий и сооружений (2013)
Пахомов Р. І. - Аналіз електротравматизму у будівельній галузі, Дяченко Є. В., Лаврут Т. В. (2013)
Пустовіт М. О. - Моделювання поширення пожежі всередині будівель у двовимірному просторі методом клітинних автоматів (2013)
Рябченко І. М. - Алгоритмічний і програмний інструментарій аварійної стратегії управління системами подачі й розподілу води, Гагарін В. В., Рябченко Д. І. (2013)
Балицький І. І. - Модель можливих дій правопорушників щодо їх підготовки до незаконного перетину державного кордону в пунктах пропуску на шляхах міжнародного сполучення (2013)
Власенко І. В. - Суїцид в правоохоронних органах, як суспільне явище, Чміль М. О., Бакуменко С. М. (2013)
Дьяконов В. И. - Право населения на владения оружием как фактор обеспечения личной и общественной безопасности, Черепнев И. А., Ляшенко Г. А., Полянова Н. В., Никуличев Б. А. (2013)
Полікашин В. С. - Хто такі військові менеджери і чим вони повинні займатися у військовій організації?, Поляков С. Ю., Полікашин О. В. (2013)
Колесніченко О. С. - Факторна структура професійної самосвідомості курсантів внутрішніх військ МВС України (2013)
Морозова О. И. - Информационная технология организации процесса обучения на основе идентификации индивидуальных показателей (2013)
Наші автори (2013)
Алфавітний покажчик (2013)
Титул, зміст (2011)
Мурашко Н. К. - Медико-соціальна проблема розвитку цереброваскулярних захворювань у хворих із фібриляцією передсердь, Марухно Ю. I., Шкляєва О. П. (2011)
Скибчик В. А. - Проблеми у лікуванні артеріальної гіпертензії: ренесанс урапідила, Бабляк С. Д. (2011)
Бенца Т. М. - Фармакотерапия метаболического синдрома (2011)
Чернышов В. А. - Плейотропные эффекты эзетимиба у больных сахарным диабетом 2-го типа, Богун Л. В. (2011)
Гойда C. М. - Роль запалення у холестазі: фундаментальні та клінічні аспекти (2011)
Алмакаева Л. Г. - Аргинин и его применение в медицине и фармации, Литвинова Е. В. (2011)
Самарін Д. В. - Новітні класи антибіотиків. Черговий раунд боротьби з мікроорганізмами, або за ким залишиться останнє слово (2011)
Лазоришинець В. В. - антибіотикорезистентність клінічних штамів Enterobacter spp. в хірургічних стаціонарах України в 2010 році, Марієвський В. Ф., Салманов А. Г., Хобзей М. К., Зозуля І. С. (2011)
Світлик Г. В. - Статини і міокардіальна функція при гострому інфаркті міокарда: аторвастатин чи симвастатин?, Гарбар М. О., Базилевич А. Я. (2011)
Постернак Г. И. - Индивидуальный подход к выбору метода послеоперационного обезболивания, Ткачева М. Ю., Гарбуз Е. П., Бугаев Д. А., Попелов О. А., Соболева Т. Е., Бурдуковский К. А. (2011)
Циганенко А. Я. - Дослідження динаміки накопичення антимікробних лікарських засобів у вогнищі запалення при експериментальній абдомінальній інфекції, спричиненій STREPTOCOCCUS PYOGENES, Пащенко Ю. В., Мішина М. М., Пащенко К. Ю., Мішин Ю. М. (2011)
Яремчук С. Е. - Вплив антиестрогенних препаратів на розвиток алергічного риніту в експерименті, Карась А. Ф., Тимченко М. Д. (2011)
Курбанов Р. Д. - Дифференцированное применение ивабрадина и бисопролола в зависимости от состояния эндотелиальной функции у больных стабильной стенокардией напряжения, Кан А. О, Бекметова Ф. М., Шек А. Б. (2011)
Леонт’єва З. Р. - Кандесартана цилекситил як патогенетичний засіб у лікуванні вторинного синдрому рейно (2011)
Шманько О. В. - Предиктори розвитку ревматоїдного артриту у хворих із недиференційованим суглобовим синдромом (2011)
Усенко В. Ф. - Клиническое изучение фармакокинетических свойств кверцетина с углеводным комплексом при пероральном введении, Подпружников Ю. В., Безуглая Н. П., Зупанец И. А., Шаламай А. С. (2011)
Борщ С. К. - Поєднане застосування антибіотиків і пробіотиків у комбустіології і пластичній хірургії для профілактики антибіотикоасоційованих діарей та синдрому подразненого кишечника, Масляк Т. Р. (2011)
Лиснича В. Н. - Руководство по профилактике сердечно-сосудистой патологии у женщин (обновленные рекомендации Американской Ассоциации Сердца 2011 г.), Ярема Н. И., Була Л. С. (2011)
В Луцьку завершив роботу кабінет профілактики серцево-судинних захворювань (2011)
Бадюл Л. М. - Мовленнєві компетенції як професійна складова майбутніх економістів, Цибух Л. М. (2014)
Бочелюк В. В. - Особливості готовності майбутніх психологів до роботи з попередження віктимної поведінки підлітків (2014)
Бурейко Н. О. - Методологічні засади психологічного дослідження білінгвів у наукових підходах до психолінгвістичної типології білінгвізму (2014)
Василюк О. П. - Теоретико-методологічний аналіз поняття "травматична пам'ять" з позиції когнітивного підходу (2014)
Галкіна О. О. - Ціннісно-смислові відмінності у сприйнятті сучасної картини світу студентською молоддю України та Євросоюзу (2014)
Горбунова С. В. - Психологічні проблеми суб’єктності дитини 6-7 років та її діагностика, Саврасов В. П. (2014)
Gordienko-Mytrofanova I. V. - Play-based developing complex for the application of manipulative games in actual teaching (primary school) (2014)
Гохман І. О. - Психологічний аналіз компонентів візуально-мисленнєвих стратегій розв’язання задач з фізики (2014)
Гресь Л. О. - Юнгіанський підхід до кризи середини життя (2014)
Доцевич Т. І. - Метакогнітивна компетентність майбутніх викладачів вищої школи (2014)
Дяків І. В. - Соціально-психологічні передумови ресоціалізації неповнолітніх правопорушників (2014)
Калюжна Є. М. - Я-концепція як ресурс досягнення цілісності та зрілості особистості (2014)
Каліщук С. М. - Методика Фреда Е. Фідлера та вірогідність зміни установки особистості щодо інших (2014)
Кочарян О. С. - Психосемантичні особливості організації статеворольової сфери дівчат у період ранньої дорослості, Фролова Є. В., Поспєлова С. В. (2014)
Кузнєцов О. І. - Методологічні засади дослідження психічних станів у студентів (2014)
Логвінова Д. В. - Особливості прояву феномену упевненості в собі у молоді з позицій гендерного підходу (2014)
Мальнева Н. А. - Роль творчества в развитии психологического здоровья дошкольника (2014)
Мельничук М. Г. - Проблеми психосоціальної адаптації іноземних студентів в освітянському просторі: огляд літератури (2014)
Метельська Н. Й. - Проблема впливу соціометричного статусу на розвиток самосвідомості у ранньому юнацькому віці (2014)
Орап М. О. - Мовленнєва компетенція та мовленнєва діяльність у структурі мовленнєвого досвіду особистості (2014)
Саврасов М. В. - Структурно-функціональні особливості креативності школярів природничого та гуманітарного профілів навчання, Гунько Л. В., Чернякова О. В. (2014)
Сегеда О. О. - Особливості адаптації іноземних студентів до освітнього середовища України, Осипенко А. А. (2014)
Седашева С. Л. - Характеристика дефініції "взаємодія" (2014)
Скворчевська Є. Л. - Особливості взаємозв’язку мотивації досягнення успіху, учбової мотивації та професійної спрямованості студентів (2014)
Старагіна І. П. - Когнітивна, виконавча та афективно-оціночна частини дії висловлювання в контексті культурно-історичної психології (2014)
Старинська Н. В. - Особливості професійної ідентичності майбутнього психолога в аспекті його професіоналізації (2014)
Табачник І. Г. - Ставлення до здоров’я студентів з адиктивною поведінкою як психологічна проблема (2014)
Третяк О. М. - Професійна культура особистості в психологічній освіті (2014)
Філатова О. А. - Вікові та життєві кризи у колишніх учасників бойових дій та стратегії їх подолання, Ломакін Г. І. (2014)
Філенко І. О. - Спонтанність та доцільність: парадокси преадаптивної активності особистості в біфуркаційному середовщі (2014)
Хоменко Є. Г. - Взаємодія учителя з учнями як необхідний компонент професійної діяльності педагога, Калюжна Ю. І. (2014)
Вихідні дані (2014)
Вступне слово командувача Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-полковника Байдака Ю. А. (2014)
Ткаченко В. І. - Концепція повітряної операції в сучасних умовах збройної боротьби у повітрі, Смірнов Є. Б., Нерубацький В. О. (2014)
Пєвцов Г. В. - Реалізація підходів інформаційної війни Російською Федерацією в сучасному інформаційному просторі України, Залкін С. В., Сідченко С. О., Хударковський К. І., Гордієнко А. М. (2014)
Деменко М. П. - Аналіз досвіду створення протиракетної оборони Ізраїлю, Нечитайло С. В., Єрдяков В. Г. (2014)
Смірнов Є. Б. - Методика визначення важливості об’єктів прикриття з використанням методу аналізу ієрархій, Таран І. А., Тристан А. В. (2014)
Бреславець М. М. - Методологія підготовки льотних екіпажів військової авіації, Джус Р. М., Клюшніков І. М. (2014)
Обідін Д. М. - Аналіз теперішніх та перспективних науково-методичних підходів щодо побудови авіаційних комплексів та систем (2014)
Єланський О. В. - Методика формування параметричного обрису силової установки в системі навчально-бойового літака на попередніх етапах проектування (2014)
Кравченко И. Ф. - Анализ взаимосвязи технических и экономических характеристик проекта двигателя при формировании его параметрического облика на предварительных этапах проектирования (2014)
Лебедь В. Г. - Метод оперативного расчета аэродинамических характеристик рулевого винта вертолета для задач имитации динамики полета вертолета на тренажерах, Калкаманов С. А. (2014)
Крук Б. М. - Надманевреність вертольота та її застосування (2014)
Ясечко М. Н. - Временные требования к средствам функционального поражения радиотехнических систем бортового разведывательного оборудования, Красношапка И. В., Очкуренко А. В. (2014)
Бериславский Н. Ю. - Параметры и характеристики многокупольных парашютных систем, Иванов П. И., Иванов Р. П. (2014)
Малюга В. Г. - Усовершенствование методов выбора объектов для огневого поражения авиацией в условиях неопределенности обстановки на основе анализа когнитивных моделей сложных систем, Мисюра О. Н., Тихонов И. М., Сальникова О. Ф. (2014)
Павленко М.А. - Метод решения задачи автоматизации процесса выбора маршрута полета ударной авиации, Пархоменко Д.А. (2014)
Ряполов И. Е. - Расчет характеристик рассеяния идеально проводящего шара под сферической диэлектрической оболочкой, Василец В. А., Сухаревский О. И. (2014)
Ярош С. П. - Обґрунтування раціонального варіанту бойового порядку зенітних ракетних підрозділів при відбитті удару крилатих ракет (2014)
Скорик А. Б. - Математическое моделирование взрывательного устройства. Часть 1. Анализ задачи моделирования радиовзрывателя современных зур средней дальности, Камчатный Н. И., Рожков Н. И., Кусяк М. В. (2014)
Кныш Д. В. - Анализ боевой эффективности ЗРК при применении существующих показателей качества управления режимом сопровождения многофункциональной РЛС (2014)
Ланецкий Б. Н. - Методический подход к обоснованию требований к выживаемости зенитных ракетных комплексов в условиях огневого противодействия противника, Лукьянчук В. В., Лисовенко В. В., Николаев И. М. (2014)
Журавлев А. А. - Метод расчета прогнозируемой траектории аэробаллистического аппарата, Новиченко С. В., Герасимов С. В. (2014)
Гриб Д. А. - Про можливості створення комбінованого активно-пасивного маловисотного радіолокаційного поля при використанні кільцевих активних фазованих антенних решіток, Тютюнник В. О. (2014)
Коротя А. А. - Метод мінімізації часу пошуку повітряних цілей в оглядових радіолокаційних станціях, Адамовський О. О., Піскунов С. М. (2014)
Казаков Е. Л. - Анализ матрицы пространственно-временных корреляционных функций интенсивностей отраженных и рассеянных целью сигналов, Коломийцев А. В., Клевец С. И. (2014)
Кувшинов О. В. - Математична модель засобу радіозв'язку в умовах радіоелектронного конфлікту, Прокопенко Є. М. (2014)
Pechenin V. V. - The frequency-locked loop system of the narrow-band follow-up voltage-controlled oscillator filter, Scherbina K. A., Voitenko O. V. (2014)
Уваров Б. М. - Определение показателей надежности электронной аппаратуры при частичных отказах, Зиньковский Ю. Ф. (2014)
Кандырин Н. П. - Фазовые шумы кварцевых генераторов и генераторов, управляемых напряжением (2014)
Петрушенко Н. Н. - К вопросу о информационной безопасности в телекоммуникационных системах, Плешко Э. А., Шолохов С. Н. (2014)
Замула А. А. - Анализ моделей оценки рисков информационной безопасности для построения системы защиты информации, Северинов А. В., Корниенко М. А. (2014)
Бекиров А. Э. - Пути повышения безопасности информационных ресурсов в системах специального назначения, Трифоненко К. Ю., Кутя Н. В. (2014)
Баранник В. В. - Анализ особенностей применения видеоконференцсвязи в интересах профильных органов государственного управления, Власов А. В., Филоненко Б. В. (2014)
Тимочко А. И. - Сетевые модели для формализации знаний о ресурсах в системах поддержки принятия решений при управлении динамическими объектами (2014)
Коваленко А. С. - Разработка структуры экспертной системы технической диагностики интегрированной информационной системы, Смирнов А. А., Коваленко А. В. (2014)
Коваленко А. А. - Подходы к оптимизации распределения задач управления по компонентам компьютерной системы, образующей систему управления объектом критического применения (2014)
Бойко Ю. П. - Технология реконструкции массивов длин серий двоичных элементов для систем доставки видеоданных в телекоммуникационных сетях, Королева Н. А., Подорожняк А. А. (2014)
Ткаченко А. Л. - Обоснование требований к надёжности информационно-телекоммуникационных сетей, Бондаренко Л. А., Кучер В. П., Андреев К. В. (2014)
Воробьев О. В. - Анализ моделей описания трафика, Можаев А. А., Осколков А. П. (2014)
Алімпієв А. М. - Моделі і методи планування та управління науковими дослідженнями, Гриб Д. А., Демідов Б. О., Олізаренко С. А., Науменко М. В. (2014)
Кашаєв І. О. - Впровадження результатів наукових досліджень у навчальний процес, Пугачов Р. В. (2014)
Пєвцов Г. В. - Забезпечення національної безпеки держави за допомогою використання космічних технологій, Карлов Д. В., Пічугін М. Ф., Клімішен О. О. (2014)
Пашков Д. П. - Аналіз можливостей застосування космічних систем дистанційного зондування Землі для вирішення екологічних завдань (2014)
Захарченко В. А. - Методические основы проведения исследований значений назначенных ресурсов функциональных элементов системы электроснабжения, Ильенко С. С. (2014)
Лагутін Г. І. - Аналіз існуючих військових електростанцій та електроагрегатів, Матьорка В. В., Приходько Ю. М., Нежалківський П. І. (2014)
Брежнев Е. В. - Разработка подхода к оценке безопасности критической энергетической инфраструктуры с учетом влияния человеческого фактора (2014)
Полєжаєв А. М. - Оцінка рівня техногенної небезпеки територіальних елементів (2014)
Наші автори (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
Титул, зміст (2014)
Бурик З. - Генеза понятійно-категоріального апарату стратегічного управління (2014)
Ігнатенко О. - Нормативно-методичне забезпечення сфери благоустрою населених пунктів (2014)
Котуков О. - Класифікація просторових форм у державному управлінні (2014)
Рудік Н. - Банківський союз ЄС: ключові елементи та повноваження (2014)
Волошенко В. - Механізми державного управління конкурентоспроможністю туристичної галузі в сучасній Україні (2014)
Ворона М. - Механізми взаємодії органів влади України в процесі підготовки іноземних студентів (2014)
Гузенко Т. - Законодавчі основи розвитку інформаційного суспільства на прикладі Швейцарської Конфедерації (2014)
Ігнатьєва Г. - Використання досвіду функціонування суспільно-солідарної системи керованої медичної допомоги в умовах децентралізації управління системою охорони здоров’я України (2014)
Кравченко М. - Механізми державного регулювання демографічного розвитку: теоретичний аспект, Мельничук Л. (2014)
Крушельницька Т. - Аналіз історичних джерел розвитку функціональних аспектів державного управління в Україні (2014)
Машненков К. - Механізми формування екологічної правосвідомості громадян України, Ольмезов В. (2014)
Поканевич О. - Аналіз стратегії всесвітньої організації охорони здоров’я в галузі народної медицини 2014 – 2023 рр., Євтушенко В., Радиш Я. (2014)
Романенко Є. - Адаптація японського досвіду формування та реалізації політики транспарентності в Україні (2014)
Шеломовська О. - Реформування державного управління вищою освітою в Україні на основі європейського досвіду (2014)
Акімов О. - Правові аспекти формування кадрового резерву державної служби (2014)
Івасенко С. - Загальносвітові тенденції проявів корупції в правоохоронних органах (2014)
Хожило І. - Гуманістичний імператив у системі навчальних дисциплін підготовки магістрів державного управління в Україні (2014)
Ярмистий М. - Навчально-програмні засоби підвищення адміністративної компетентності службовців органів публічної влади (2014)
Дрешпак В. - Досвід реалізації проектів з розвитку системи надання електронних адміністративних послуг у Дніпропетровській області, Вискуб О. (2014)
Матвеєва О. - Децентралізація державного управління як чинник досягнення фінансової автономії місцевого самоврядування в Україні (2014)
Пісоцький В. - Зміст та основні складові розвитку територіальної громади як суб’єкта місцевого самоврядування (2014)
Содержание (2013)
Авдеенко А. П. - Галогенирование 2,5-диалкил-N-|арилсульфонилимино(метил)метил|-1,4-бензохинонмоноиминов и их восстановленных форм, Коновалова С. А., Леденева О. П., Санталова А. А. (2013)
Авдеенко А. П. - Синтез и бромирование 4-бензилиденацетилоксимино-2,5-циклогексадиен-1-онов, Коновалова С. А., Васильева В. М. (2013)
Капитанов И. В. - Протолитические равновесия в водных растворах 1,3-диметил-2-(оксиминометил)имидазолий иодида и 4-нитрофенола (2013)
Мамедов С. Э. - Влияние модифицирования и термообработки пентасилов на селективность образования олефинов С2–С4 из н-гептана, Ахмедов Э. И., Мустафаева Р. М., Ахмедова Н. Ф., Масмалиева Т. А., Дадашева С. С. (2013)
Шермолович Ю. Г. - Методи синтезу аналогів нуклеозидів з фтороалкілзаміщеними 1,2,3-триазолами та урацилами як нуклеїновими основами, Гудзь Г. П. (2013)
Галстян А. Г. - Дослідження процесу каталітичного окиснення 2-ацетокситолуолу озоном в оцтовій кислоті (2013)
Дячок В. В. - Про коефіцієнти дифузії при екстрагуванні рослинної сировини, Ятчишин Ю. Й. (2013)
Зубарева И. М. - Изучение растительных масел как стимуляторов каротиногенеза у гриба Blakeslea trispora, Митина Н. Б., Титова К. В. (2013)
Москвін М. М. - Нові просторовозшиті поліелектролітні мікрогелі з пероксидними та карбоксильними групами для люмінесцентного мічення ракових клітин, Навроцький С. Б., Дога П. Г., Мітіна Н. Є., Панчук Р. С., Мєшкова С. Б., Стойка Р. С., Заіченко О. С. (2013)
Рябцева А. О. - Синтез та дослідження нових термочутливих поліетиленглікольвмісних гребенеподібних олігопероксидів, Мітіна Н. Є., Надашкевич З. Я., Заіченко О. С. (2013)
Шанталий Т. А. - Вязкость дисперсий карбонанотрубок в растворе полиамидокислоты, Карпова И. Л., Драган Е. С., Гетманчук И. П., Шумский В. Ф. (2013)
Алексеева Т. Т. - Термические свойства органо-неорганических ВПС на основе сетчатого полиуретана и Ti-содержащего сополимера, Мартинюк И. С., Козак Н. В., Дударенко Г. В. (2013)
Ващенко Ю. М. - Дослідження впливу блокованих ізоціанатів на властивості гум для конвейєрних стрічок, Голуб Л. С., Писаревська Т. В., Піцик В. А., Шевцова К. В. (2013)
Долинская Р. М. - Влияние модифицирующей добавки на свойства композиций, Свидерская Т. Д., Прокопчук Н. Р., Лейзеронок М. Е., Коровина Ю. В., Русецкий Д. В., Кротова Т. В. (2013)
Долинская Р. М. - Использование полимерных отходов как вторичного сырья, Свидерская Т. Д., Прокопчук Н. Р., Русецкий В. В. (2013)
Кузьменко С. Н. - Полиуретановые покрытия на основе карбофункциональных титансодержащих олигоспиртов с высшими алкоксирадикалами, Бурмистр М. В., Кузьменко Н. Я. (2013)
Мамедалиев Г. А. - Исследование реакции сополимеризации моно(мет)акрилатолигооксипропиленгликолей со стиролом и свойств получаемых продуктов, Мамедова Э. С. (2013)
Марковська Л. А. - Епоксиуретанові клейові композиції цільового призначення (2013)
Никитин Ю. Н. - Основы усиления резины техуглеродом (2013)
Рыбалко А. Ю. - Анализ качества смешения энергонасыщенных композиций в комбинированных экструдерах, Бардадым Ю. В., Спорягин Э. А. (2013)
Курбатова М. В. - Дослідження механічної стабільності бентонітовых мастил, Любінін Й. А. (2013)
Тамко В. А. - Влияние кислотной модификации бурого угля на выход и состав жидких продуктов термохимической конверсии его смесей с углеродсодержащими отходами, Шендрик Т. Г., Пехтерева Т. М. (2013)
Волнянська О. В. - Визначення харчової добавки Е-233 (тіабендазол) методом амперометричного титрування 12-молібдофосфатною гетерополікислотою, Лех Н. М., Толстенко Ю. В., Ткач В. І. (2013)
Чмиленко Ф. О. - Фотометричне визначення іонів плюмбуму (ІІ) в водних розчинах з модифікованим бісазобарвником стильбазо, Жук Л. П., Смітюк Н. М., Воєвудський М. В., Топорницька А. О. (2013)
Изюмский М. С. - Кластерные хлоркарбоксилаты дирения(III) как новые исходные вещества для химического газофазного метода нанесения рениевых покрытий, Нейковский С. И., Мельник С. Г., Штеменко А. В. (2013)
Хома Р. Е. - Спектральные характеристики продуктов взаимодействия оксида серы (IV) с водными растворами N-алкилированных производных моноэтаноламина, Эннан А. А., Мазепа А. В., Гельмбольдт В. О. (2013)
Гиренко Д. В. - Растворы гипохлорита натрия высокой чистоты для ветеринарии и медицины. Технология получения, Величенко А. Б. (2013)
Гринь Г. И. - Изучение условий процесса поглощения фтористого водорода реагентами содержащими кальций, Созонтов В. И., Пономарев В. А., Лобойко А. Я. (2013)
Балашевская Ю. В. - Оценка влияния состава дезраствора на эффективность дезактивации отработавших ионообменных смол, Ганжа Д. Д., Рыбалка В. Б. (2013)
Песоцкая Л. А. - Методика оценки биологической активности воды, Евдокименко Н. М., Глухова Н. В., Удовенко Ю. Э., Лапицкий В. Н. (2013)
Хмарская Л. А. - Исследование процесса удаления нефтепродуктов при очистке хозяйственно-бытовых сточных вод на примере городских очистных сооружений г. Алчевска, Доманская Л. А., Нейковский С. И. (2013)
Черняк Л. М. - Перспективи впровадження сучасних екологічних систем на об’єктах системи нафтопродуктозабезпечення (2013)
Рижова О. П. - Розробка склооснови для одержання декоративного покриття на міді та алюмінії, Гуржій О. Б. (2013)
Шевченко В. В. - Роль добавок мелкомолотого стекла в прединдукционном периоде твердения портландцемента. Часть II, Коцай Г. М. (2013)
Масалітіна Н. Ю. - Нестаціонарна кінетика модифікації матеріалів електронними збудженнями, Огурцов О. М., Близнюк О. М., Хлопицький О. О. (2013)
Апостолова Р. Д. - Синтез електролітичних монофазних сульфідів Со та біметало-сульфідів (Со,Ni), допіруваних вуглецевими нанотрубками, та визначення їх розрядних характеристик у макетному літієвому акумуляторі, Коломоєць О. В., Шембель О. М. (2013)
Песков Р. П. - Влияние механической активации на электрохимические характеристики MnO2, катодного материала литиевых источников тока, Максюта И. М., Шембель Е. М. (2013)
Косолап А. И. - Эффективный поиск экстремальных собственных значений симметричных матриц (2013)
Манко Г. И. - Об использовании информационного критерия проверки гипотез о законе распределения ошибок измерений, Довгополая А. А. (2013)
Тітов Т. С. - Дослідження дитіокарбаматів металів як присадок до індустріальної оливи І-40А, Дудка А. М., Ранський А. П., Ситар В. І. (2013)
Прядко В. В. - Регіональні особливості здійснення науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах, Ротар І. В. (2014)
Виклюк Я. І. - Формування стратегій відтворення видів економічної діяльності в контексті динамічного зростання валової доданої вартості та подолання міжрегіональної диференціації на основі SoftComputing, Євдокименко В. К. (2014)
Зибарева О. В. - Механізми попередження девіантної соціалізації економіки регіонів (2014)
Алєксєєв С. Б. - Методичний підхід до аналізу зовнішнього стратегічного макропотенціалу торговельного підприємства (2014)
Арич М. І. - Оцінка ефективності управління фінансово-економічними результатами підприємств за допомогою матричного методу (2014)
Гаврилець В. А. - Податкова політика як стратегічний напрям управління діяльністю підприємств (2014)
Бозуленко О. Я. - Резерви підвищення ефективності торговельної мережі Чернівецького ТДВ "Чернівецький хімзавод", Бозуленко О. Ю. (2014)
Гилка М. Д. - Диференційований підхід до створення різних організаційно-правових форм господарювання за європейської моделі розвитку аграрного сектору економіки, Оліховська М. В. (2014)
Журавльова І. В. - Використання нейронних мереж у процесі форсайту функціонування інтелектуального капіталу підприємства (2014)
Левицький В. В. - Інноваційний розвиток як елемент стратегічного забезпечення системи управління фінансово-економічною безпекою підприємства, Суханова І. Ю. (2014)
Стащук О. В. - Факторний аналіз в управлінні операційним прибутком підприємства, Назарчук Т. П., Подвисоцька М. О. (2014)
Степаненко Н. И. - Маркетинговые методы исследования как информационное сопровождение товарной политики агросервисных предприятий, Луференко Л. Ю. (2014)
Ткач К. І. - Теоретичні засади поняття "розвиток підприємства" (2014)
Шеховцов В. В. - Факторы, влияющие на стоимость предприятия (бизнеса) (2014)
Юрій Е. О. - Концептуальні підходи до управління підприємством, Луцик І. Б. (2014)
Гуменюк М. М. - Організаційно-економічні передумови забезпечення ефективності сільськогосподарських підприємств (2014)
Ковальчук Н. О. - Вплив держави на інноваційно-інвестиційний розвиток вітчизняних підприємств (2014)
Чорний А. В. - Аналіз теоретичних засад логістичної діяльності підприємства (2014)
Белінська Я. В. - Девальвація гривні в Україні: умови, чинники і заходи подолання, Глоба Н. С. (2014)
Борисюк О. В. - Роль недержавних пенсійних фондів у пенсійній реформі України, Лесик Ю. А., Нінічук Ю. В. (2014)
Донець О. Б. - Овердрафт як інструмент кредитування банками малого та середнього бізнесу в Україні (2014)
Дрінь Я. М. - Вплив незалежних факторів на рентабельність банківської системи, Федишин М. П., Шпільчак О. І. (2014)
Жовнер В. В. - Оцінка ефективності податкових пільг: проблеми методики (2014)
Квасницька Р. С. - Дефініційний аналіз поняття "інвестиційна діяльність" (2014)
Клапків Ю. М. - Детермінанти страхування реальних інвестицій (2014)
Коротун В. І. - Перспективні напрями підвищення фіскальної ефективності податкової системи України (2014)
Лащак В. В. - Непрямі податки як регулятор споживчих цін в Україні, Лащак Т. В. (2014)
Левицький В. В. - Формування комплексної системи управління ресурсами комерційного банку, Козуб О. І. (2014)
Лелюк С. В. - Методичний підхід до організації моніторингу фінансової безпеки підприємств Харківського регіону (2014)
Пожуєва Т. О. - Антикризове управління – основа забезпечення економічної захищеності підприємства (2014)
Прокопів Г. Я. - Агропромисловий комплекс України як об’єкт державного фінансового контролю (2014)
Рибак С. О. - Суперечності бюджетної політики України як соціальної держави (2014)
Серебрянський Д. М. - Світові тренди фіскально-монетарної взаємодії, Капелюш А. А. (2014)
Храпко І. Є. - Особливості функціонування і фінансування закладів соціального захисту вразливих груп населення (2014)
Борисюк О. В. - Накопичувальне страхування життя: розвиток у контексті пенсійної реформи в Україні, Шемедюк Л. В. (2014)
Марич М. Г. - Особливості вимірювання ступеня розвитку глобалізаційних процесів (2014)
Петрук О. Ф. - Забезпеченість фінансовими ресурсами регіону – основа соціально-економічного розвитку (на прикладі Чернівецької області) (2014)
Кузь В. І. - Ідентифікація об’єктів стратегічного обліку в рамках побудови експертної системи прийняття стратегічних рішень на підприємстві (2014)
Воронцова І. І. - Особливості організації і методики аудиту активів малих підприємств, Готич М. В. (2014)
Гарасим П. М. - Адміністрування розрахунків з дебіторами: контрольно-аналітичний аспект, Гарасим М. П., Лобода Н. О. (2014)
Жиглей І. В. - Бухгалтерський облік експортно-імпортних операцій за контрактами, що містять валютно-цінові застереження: методичний аспект (2014)
Колесник О. Л. - Методика аудиту складання та затвердження кошторису, внесення до нього змін та стану виконання (2014)
Маркус О. В. - Особливості організації обліку процесу реалізації готової продукції за національними стандартами, Романюк І. О. (2014)
Маценко Л. Ф. - Фактори виникнення ризиків спільної діяльності (2014)
Проданчук М. А. - Вплив глобалізації економіки на формування методології бухгалтерського обліку в умовах управління бізнесом (2014)
Михалків А. А. - Класифікація тари та її вплив на організацію та методику бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю операцій з тарою (2014)
Ткаченко А. М. - Інформаційне забезпечення аналізу господарської діяльності підприємства, Гончарук П. А. (2014)
Фатенок-Ткачук А. О. - Деякі питання щодо переоцінки основних засобів, Тверда І. В. (2014)
Чернявська М. К. - Аналіз основних джерел фінансування інноваційної діяльності підприємств (2014)
Щербатюк В. В. - Национальные особенности и проблемы законодательного и нормативного регулирования бухгалтерского учёта (2014)
Горбач Л. М. - Проблеми та перспективи розвитку фінансово-економічного механізму регулювання природокористування (2014)
Бабірад-Лазунін В. О. - Методологічні засади та механізм формування сукупності товарів-представників для оцінювання умов зовнішньої торгівлі товарами України (2014)
Дронь В. С. - Випадкова величина відносно соціально-економічної події (2014)
Скицько А. І. - Моделювання динаміки розвитку страхових компаній (2014)
Яцько О. М. - Вплив хмарних технологій на розвиток малого та середнього бізнесу в України, Літвінчук Ю. А. (2014)
Підгірна В. Н. - Вплив діяльності транснаціональних корпорацій на економічний розвиток України, Ватаман А. В. (2014)
Корбутяк А. Г. - Критерії вибору джерела інвестування інноваційного розвитку вітчизняних суб’єктів господарювання (2014)
Євдокименко В. К. - Супровідний лист до Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку операцій, обумовлених фактами господарського життя з невизначеними наслідками, Маценко Л. Ф., Кузь В. І. (2014)
Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку операцій, обумовлених фактами господарського життя з невизначеними наслідками (проект) (2014)
Сватко Ю. І. - Конфлікт як предмет знання (2013)
Власюк О. Я. - Завдання та принципи формування готовності до екологічної самоосвіти у майбутніх фахівців природничих спеціальностей (2013)
Ярошенко Т. О. - Використання електронних ресурсів Наукової бібліотеки НаУКМА студентами факультету гуманітарних наук за період 2008-2012 рр., Чуканова С. О. (2013)
Копець Л. В. - Комунікативний світ особистості та його характеристики, Гордієнко В. І. (2013)
Гірник А. М. - Світоглядні та етико-правові засади медіації в Китаї, Резаненко В. Ф. (2013)
Святненко С. В. - Ціннісні орієнтації української молоді: порівняльний аналіз, Виноградов О. Г. (2013)
Боднар А. Я. - Психолого-педагогічний аналіз проблеми суб’єкта та суб’єктності в процесі становлення професійної суб’єктності майбутнього вчителя, Журат Ю. В. (2013)
Гордієнко В. І. - Сприйняття іншої людини як рішення комунікативної задачі, Копець Л. В. (2013)
Боднар А. Я. - Психологічні особливості стресостійкості представників стресогенних професій (на прикладі працівників приватних охоронних структур), Макаренко Н. Г. (2013)
Семигіна Т. В. - Глобальні пріоритети соціального розвитку: імперативи для політики і практики (2013)
Кабаченко Н. В. - Організація надання соціальних послуг людям похилого віку у соціальних службах: міжнародний досвід. (2013)
Савчук О. М. - Організація практики студентів на бакалаврських програмах з соціальної роботи: закордонний досвід, Кондратова Л. Д. (2013)
Красівський О. Я. - Соціальна складова стратегії розвитку регіону з урахуванням досвіду ЄС, Войтик О. Є. (2014)
Малик Я. Й. - Принцип територіальної цілісності у державній політиці (2014)
Кохалик Х. М. - Процес здійснення територіальних реформ у землях Німеччини: досвід для України (2014)
Матвіїшин Є. Г. - Результати аналізу змін у структурі населення Буковини та прогнозування окремих надходжень і видатків зведеного бюджету Чернівецької області, Мусаєва І. А. (2014)
Лавренюк Ю. Ф. - Досвід запобігання та протидії корупції у країнах азіатсько-тихоокеанського регіону (2014)
Возний С. О. - Історична генеза теоретичних уявлень про місцеве самоврядування (2014)
Макота Г. З. - Міжнародна технічна допомога як основна категорія в теорії та практиці міжнародного технічного співробітництва (2014)
Цап І. М. - Міжнародний досвід державного реформування податкових систем та можливості його застосування в Україні (2014)
Стукалін А. Т. - Особливості державного управління воєнною організацією Київської Русі (2014)
Пістракевич О. В. - Особливості законотворчого процесу в Європейському Союзі (2014)
Толкованов В. В. - Функціональне обстеження як дієвий інструмент модернізації діяльності органів публічної влади (2014)
Борщук Є. М. - Проблеми формування системи управління природно-техногенною безпекою, Серант А. Й., Соха Ю. І. (2014)
Олійченко І. М. - Шляхи модернізації виборчого процесу та референдумів на регіональному рівні, Дітковська М. Ю. (2014)
Кравченко М. В. - Напрями та механізми соціального захисту економічно активного населення України (2014)
Домбровська С. М. - Сучасна виховна концепція як механізм впливу на формування державної молодіжної політики, Россохатський П. М. (2014)
Ліпенцев А. В. - Розвиток клієнтоорієнтованої організаційної культури в органах публічної влади (2014)
Колосовська І. І. - Особливості функціонування національних систем соціального захисту: європейська практика (2014)
Криштанович М. Ф. - Система матеріального забезпечення персоналу ОВС як важливий фактор вирішення завдань національної безпеки України (2014)
Карпенко О. В. - Класифікація нормативно-правового забезпечення сервісної діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні (2014)
Гурієвська В. М. - Соціально-психологічні технології управління конфліктами в державно-управлінській діяльності (2014)
Мазій Н. Г. - Стимулювання розвитку та функціонування регіональної інфраструктури малого підприємництва (2014)
Ногінова Н. М. - Податкова реформа в Україні: досягнення і прорахунки (2014)
Матвейчук Л. О. - Теоретичні аспекти електронного оподаткування в контексті підвищення ефективності державного управління в Україні (2014)
Вировий С. І. - Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування (2014)
Ромін А. В. - Державна стратегія удосконалення управління вищими навчальними закладами державної служби надзвичайних ситуацій України (2014)
Садковий В. П. - Механізми управління розвитком системи підготовки офіцерських кадрів державної служби надзвичайних ситуацій України (2014)
Андреєв С. О. - Основні недоліки організаційних засад функціонування єдиної державної системи цивільного захисту на сучасному етапі її розвитку (2014)
Миронов Ю. Б. - Державне регулювання процесу валідації методологій складання банківських рейтенгів (2014)
Алмашій В. В. - Національно-культурні товариства Закарпаття: аналіз співпраці з органами державної влади та місцевого самоврядування у налагодженні прикордонного співробітництва краю (2014)
Шульга В. М. - До питання вдосконалення функціонування системи органів державної влади України в сфері трансплантації (2014)
Горецький А. І. - Основні напрямки державного управління рекреаційної сфери (2014)
Штогрин О. П. - Сучасні підходи до завдань державного управління у сфері репродуктивного здоров’я населення (2014)
Ковальчук В. М. - Міжнародна інтеграція діяльності пожежно-рятувальних служб країн ЄС (2014)
Слєпак С. В. - Механізми державної підтримки національного кіно в Україні (2014)
Лутчак В. Ф. - Інституційне та ресурсне забезпечення політики транскордонного співробітництва України та країн Європейського Союзу (2014)
Белец Ж. А. - Державне регулювання застосування програмно-цілового методу бюджетування в практиці розвинених країн світу (2014)
Дяченко Н. П. - Публічне урядування: стан та тенденції становлення в Україні (2014)
Мельник Я. В. - Нормативно-правове забезпечення державного управління галуззю освіти України (2014)
Шапочка Ю. В. - Порівняльний аналіз характеристик внутрішнього та зовнішнього оцінювання державної політики та програм (2014)
Пашковська М. В. - Комплексний механізм забезпечення транспарентності органів місцевої влади: теоретичний аспект (2014)
Шандрик В. І. - Бюджетна підтримка проектів публічно-приватного партнерства: проблематика та її вирішення (2014)
Ундір В. О. - Співпраця місцевих органів виконавчої влади і громадських об’єднань Рівненщини у формуванні та здійсненні державної політики (2014)
Сисоєва С. І. - Механізми реалізації державної політики в галузі туризму у зарубіжних країнах (2014)
Дзяна Г. О. - Роль місцевого самоврядування у забезпеченні сталого розвитку України та її регіонів, Дзяний Р. Б. (2014)
Николаїшин Б. Н. - Правове регулювання відносин між органами публічної влади і територіальними громадами в Україні (2014)
Костіна Н. А. - Особливості підтримки проектної діяльності студентської молоді органами місцевого самоврядування Полтавщини за період 2007 – 2013 рр. (2014)
Чорнобиль І. Б. - Стан та проблеми професійного саморозвитку державних службовців на сучасному етапі, Чорнобиль О. В. (2014)
Гусак І. В. - Кадрова робота у контексті набуття чинності оновленого законодавства про державну службу (2014)
Дубицький В. В. - Модернізаційна функція державної служби – виклик сьогодення (2014)
Крайник О. П. - Особливості сучасних підходів до управління регіональним економічним розвитком (2014)
Трещов М. М. - Фонди регіонального розвитку: європейський досвід та необхідність його впровадження в Україні (2014)
Саврас І. З. - Інформаційно-аналітична підтримка вирішення основних проблем розвитку ринку страхових послуг в Україні, Селіверстов Р. Г. (2014)
Бурик З. М. - Аналіз переваг та недоліків розвитку території в умовах забезпечення ефективного стратегічного планування (2014)
Куценко М. А. - Економічна оцінка держзамовлення фахівців із вищою освітою для служби цивільного захисту України (2014)
Мазуренко А. В. - Інвестування в золото, золотовалютні резерви (2014)
Рябушка Л. Б. - Науково-методичний підхід до оцінки рівня тінізації доходів населення, Бондаркова Д. В. (2014)
Турянський Ю. І. - Соціально-економічна суть та функції податків (2014)
Войт Д. С. - Стан сучасної інноваційної моделі в Україні (2014)
Денищук П. М. - Структура доходів та основні статті видатків державних ВНЗ III – IV рівнів акредитації (2014)
Денис А. І. - Організаційно-правові аспекти оренди комунальнального майна (на прикладі Львівської обласної ради) (2014)
Відомості про авторів (2014)
Задорожний П. В. - Препаративный подход к синтезу новых производных бензимидазола, бензоксазола и |1,2,4|триазоло|3,4-b||1,3,4|тиадиазола, Киселев В. В., Харченко А. В., Охтина О. В. (2013)
Штамбург В. Г. - Строение N-метоксимочевины и аномерный эффект в N-Х-N-алкоксимочевинах, Цыганков А. В., Шишкин О. В., Зубатюк Р. И., Штамбург В. В., Анищенко А. А., Успенский Б. В., Костяновский Р. Г. (2013)
Гармаш С. Н. - Биотрансформация целлюлозосодержащих отходов с целью получения этанола (2013)
Мацьків О. О. - Ізобутиловий спирт – сировина для одержання метакрилатів , Жизневський В. М., Івасів В. В. (2013)
Варваренко С. М. - Нові амфіфільні амінофункційні поліестери та дисперсні системи на їх основі, Носова Н. Г., Дронь І. А., Воронов А. С., Фігурка Н. В., Тарнавчик І. Т., Тарас Р. С., Вострес В. Б., Самарик В. Я., Воронов С. А. (2013)
Манченко О. В. - Хімічна пластифікація жорстколанцюгового полярного полімеру з бічними групами в макромолекулах , Нижник В. В. (2013)
Мышак В. Д. - Функционализация сополимеров этилена с винилацетатом методом алкоголиза и их свойства, Грищенко В. К., Семиног В. В., Бойко В. П., Лебедев Е. В. (2013)
Сухий К. М. - Технологія модифікації монтморилоніту полііоненами (2013)
Тюрина Т. Г. - Взаимодействие некоторых виниловых мономеров и малеинового ангидрида с хлороформом (2013)
Баштаник П. І. - Етоксіамінопохідні конденсованого бутилового етеру ортотитанової кислоти в якості апретів базальтового волокна для базальтопластиків, Кузьменко М. Я., Кузьменко С. М., Ропай Ю. В., Дацько Я. Ю., Тимощук М. М. (2013)
Гаголкіна З. О. - Вплив часу формування сітчастих поліуретанів з введеним in situ ацетилацетонатом кобальту (3+) на термічні та механічні властивості, Лобко Є. В., Козак Н. В., Нестеренко Г. М., Клепко В. В. (2013)
Євчук І. Ю. - Полімерні та органо-неорганічні матеріали з протонпровідними властивостями, Демчина О. І., Гірник І. С., Васьків А. П., Семенюк І. В. (2013)
Охтіна О. В. - S-амідоалкільовані тіоли в якості прискорювачів сірчаної вулканізації дієнових каучуків, Овчаров В. І., Кисельов В. В., Задорожній П. В. (2013)
Полоз А. Ю. - Вязкоупругие свойства износостойких эпоксидных композитов, Эбич Ю. Р., Долинская Р. М., Мозгалев В. В. (2013)
Семенюк Н. Б. - Закономірності одержання та властивості срібловмісних пористих композитів на основі полівінілпіролідону, Костів У. В., Дудок Г. Д., Суберляк О. В., Скорохода В. Й. (2013)
Сухий К. М. - Технологія одержання нанокомпозитів на основі поліаміду-6 і органомодифікаваного монтморилоніту (2013)
Сытар В. И. - Исследование триботехнических характеристик полимерного покрытия на основе фенилона, модифицированного комплексными соединениями меди состава |Cu(HL)2X|2, Евдокименко Н. М., Стовпник А. В., Ранский А. П. (2013)
Терещук М. Н. - Оптимизация процесса серной вулканизации в присутствии полимерного аминосодержащего стабилизатора Сообщение 1. Модельные резины на основе натурального каучука, Игнатенко А. С., Леванюк А. К., Ващенко Ю. Н. (2013)
Черваков О. В. - Модификация алкидных лакокрасочных материалов метиловыми эфирами жирных кислот. Часть 2. Физико-механические и декоративные свойства, Суворова Ю. А., Кузьминский В. Ю., Герасименко К. О., Филинская А. А., Масляк Р. Р. (2013)
Шевцова К. В. - Нанокомпозиции на основе каучуков общего назначения с техническим алмазосодержащим углеродом, Игнатенко А. С., Терещук М. Н. (2013)
Рипка А. М. - Модифікація нафтобітумних мастикових покриттів нафтополімерними смолами, Середницький Я. А., Никулишин І. Є., Піх З. Г., Ворончак Т. О. (2013)
Тамко В. А. - Изучение газов со-термолиза исходного и модифицированного бурого угля с жидкими углеродсодержащими отходами, Шендрик Т. Г. (2013)
Мироняк М. О. - Амперометричне визначення гліцирризинової кислоти та її похідних в корінні солодки голої, Луценко Н. В., Ткач В. І. (2013)
Цыганок Л. П. - Химико-аналитические свойства 15-молибдо-3-вольфрамодифосфата структуры Доусона, Вишникин А. Б., Денисенко Т. А. (2013)
Чмиленко Ф. О. - Ідентифікація рослинних олій, Мінаєва Н. П., Сидорова Л. П. (2013)
Пойманова Е. Ю. - Состояние изополивольфрамат-анионов в водно-диметилсульфоксидной среде, Розанцев Г. М., Божий А. С. (2013)
Товажнянський Л. Л. - Модифіковані срібні каталізатори окисної конверсії метанолу у формальдегід, Бутенко А. М., Лобойко О. Я., Русінов О. І., Гринь Г. І. (2013)
Пасенко А. А. - Влияние примесей на эффективность экстракционной очистки урановых концентратов, Кожура О. В., Чуйко Т. В., Письменный Б. В. (2013)
Самчилеев И. С. - Извлечение молибдена из отработанного железо-молибденового катализатора способом "мокрого" выщелачивания, Скнар И. В., Абрамова А. Н., Николенко Н. В. (2013)
Радбиль А. Б. - Сульфатный скипидар как возобновляемое сырье для получения новых материалов, Ильичев И. С., Шалашова А. А., Семенычева Л. Л. (2013)
Білий Я. І. - Безборні грунтові емалеві покриття, Кислична Р. І., Нагорна Т. І., Науменко С. Ю., Павлова К. В. (2013)
Голеус В. І. - Водостійкість промислових емалей, Рубанова О. М., Козирєва Т. І., Нагорна Т. І., Рижова О. П. (2013)
Рижова О. П. - Дослідження впливу хімічного складу склофрит на оптичні характеристики емалевих покриттів, які забарвлені сульфоселенідом кадмію, Хохлов М. А., Голеус В. І. (2013)
Саввова О. В. - Особливості структуроутворення кальцієсилікофосфатних склокристалічних матеріалів для захисту сплавів титану, Шадріна Г. М., Пантус Д. Є. (2013)
Калашников Ю. В. - Термодинамическое равновесие системы Fe(II)–Mo(VI). 2. Реакции комплексообразования, Николенко Н. В., Калашникова А. Н., Костынюк А. О. (2013)
Колесник К. В. - Рівноважні процеси утворення поліванадатів. 2. Рівновага у системі V2O5–H2O–H2C2O4–NH4OH, Мисов О. П., Калашніков С. Г. (2013)
Брускова Д.-М. Я. - Електрохімічна поведінка галогенідних димерних комплексів вольфраму у розплаві KCl–NaCl–K3W2Cl9 (2013)
Каюн І. Г. - Моделювання седиментації частинок при формуванні наносистем, Мисов О. П., Калашніков С. Г. (2013)
Швачка А. И. - Развитие информационных технологий в задаче экономико-математического моделирования методами векторной оптимизации, Лещенко Е. В., Олейник О. Ю. (2013)
Резников А. Г. - Экспериментальное изучение отдаленных последствий перинатального применения лекарственных средств для здоровья потомков, Носенко И. Д. (2013)
Абрамов А. В. - Показники експресії мет-енкефаліну в аркуатних ядрах гіпоталамуса в динаміці розвитку стрептозотоцин-індукованого діабету в щурів, Карнаух M. M., Василенко Г. В., Мельникова О. В. (2013)
Акімова B. M. - Функціональний стан регуляторих субпопуляцій т-хелперів у хворих на гострий мезентеріальний лімфаденіт, Лаповець Л. Є., Белявська Б. М., Лаповець Н. Є. (2013)
Анисимова Л. В. - Изменения в протеиназ-ингибиторном балансе бронхо-альвеолярного смыва как маркер повреждения легких при формировании синдрома полиорганной недостаточности (2013)
Achtemiichuk Yu. T. - Spatio-temporal characteristic of the sphincters of the extrahepatic bile ducts during prenatal period of human ontogenesis, Tsyhykalo O. V., Oliinyk I. Yu., Nahirniak V. M. (2013)
Бесединська О. В. - Гістохімічні властивості білків ендотеліоцитів судин мікроциркуляторного русла периферійних нервів при цукровому діабеті, Давиденко І. С., Бесединський В. І. (2013)
Боднар О. Б. - Функціональний стан ободової кишки при експериментальному моделюванні доліхосигми (2013)
Бойчук T. M. - Лазерна поляриметрична оцінка структури мережі колагенових фібрил дерми шкіри, Ушенко О. Г., Новаковська О. Ю., Григоришин П. М. (2013)
Бурлака Є. А. - Порушення в системі контролю апоптозу при хронічному гломерулонефриті в дітей (2013)
Залявська О. В. - Діагностична цінність дослідження вмісту ІЛ-1, ІЛ-4, ІЛ-6, ІФ-γ, ФНП-α та ІЛ-1ra у сироватці крові у хворих на реактивний артрит різної етіології (2013)
Zamorskii I. I. - Effect of melatonin on the activity of marker enzymes in the neuronal plasmatic membranes under conditions of acute hypoxia and varying photoperiodic duration (2013)
Karatieieva S. Yu. - Ozone application in complex treatment of pyoinflammatory complications in patients with diabetes mellitus (2013)
Карвацька Ю. П. - Стан мікробіоценозу вмісту порожнини товстої кишки у хворих на вугри звичайні - мешканців Чернівецької області (йододефіцитного регіону) (2013)
Кондратюк В. А. - Вплив наночастинок свинцю на показники периферичної крові піддослідних тварин на фоні вживання питної води з вмістом стеаратів натрію і калію, Федорів О. Є., Лотоцька О. В. (2013)
Лаповець Л. Є. - Цитокінопосередковані механізми розвитку запалення при гострому холециститі, Акімова В. А., Луців Н. З., Бойків Н. Д. (2013)
Лаповець Л. Є. - Стан натрієвого гомеостазу при тяжкій черепно-мозковій травмі в умовах інфузії осмотичних діуретинів, Павленко І. А. (2013)
Левицька С. А. - Типологія домінант мікрофлори носової порожнини при синуїтаху дітей (2013)
Лозинська M. P. - Спектр аномалій і природжених вад розвитку в пацієнтів із множинним аденоматозним поліпозом та колоректальним раком, не пов'язаним із поліпозом, Маркевич H. В., Лозинська Л. Ю., Монько О. О. (2013)
Мартьянова O. I. - Особливості неспецифічної ланки імунної відповіді у хворих на алкогольну кардіоміопатію, Лаповець Л. Є., Лесик М. О. (2013)
Мислицький В. Ф. - Окремі імунологічні аспекти патогенезу гемолітичної хвороби новонароджених, Чернюх О. Г. (2013)
Мухамедова M. Г. - Влияние диуретической терапии на активность оксида азота у пациентов с хронической сердечной недостаточностью ишемического генеза (2013)
Нечитайло Д. Ю. - Щодо методологічних принципів скринінгу школярів на артеріальну гіпертензію, Міхєєва Т. M. (2013)
Остапчук B. Г. - Інфікування Н. Pylori та функціональний стан шлунка в дітей, Сорокман Т. В., Сокольник C. В., Сокольник С. О. (2013)
Панько O. M. - Рівень фактору некрозу пухлин-а в крові хворих діабетичною ретинопатією в результаті лікування з використанням окювайт лютеїну (2013)
Польова С. П. - Структура матково-плацентарної ділянки при передчасних пологах у вагітних, хворих на туберкульоз легень, Гарбузюк В. В. (2013)
Распутіна Л. В. - Безпечність застосування антигіпертензивних препаратів у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень та супутню артеріальну гіпертензію (2013)
Sydorchuk L. I. - Experimental study of colon preepithelial mucous layer microflora in albino rats with induced diabetes mellitus, Sydorchuk A. S. (2013)
Скибчик В. А. - Зміни гіпофізарно-надниркової системи у хворих із гострим коронарним синдромом, поєднаним із цукровим діабетом 2-го типу, Булак О. В. (2013)
Сорокман Т. В. - Оцінка ефективності різних схем терапії виразкової хвороби в дітей, Хлуновська Л. Ю., Сокольник С. В., Сокольник С. О. (2013)
Хара M. P. - Особливості реакції холінорецепторів серця на розвиток гіпертиреозу в щурів залежно від гормонопродукуючої активності гонад, Гаврисьо В. А. (2013)
Хара М. Р. - Статеві аспекти участі мелатоніну в регуляції ритму серця при пошкодженні адреналіном, Шкумбатюк О. В., Кучирка Л. I., Головецька 3. С. (2013)
Цимбала О. П. - Зміни деяких біохімічних показників сироватки крові хворих на ускладнений гострий калькульозний холецистит, Акімова В. М., Лаповець Л. Є., Кадикало О. М. (2013)
Безрук В. В. - Нефрологічні аспекти артеріальної гіпертензії в дітей та підлітків (2013)
Комшук Т. С. - Морфологічні передумови виникнення уроджених вад розвитку головного мозку (2013)
Сморжевський В. Й. - Специфічні імунологічні ускладнення, при трансплантації стовбурових клітин, Якушев А. В., Салютін P. В., Габриєлян А. В., Шаблій В. М., Доманський Т. М., Оніщенко В. Ф., Кудла І. В. (2013)
Шкварковський I. В. - Патогенез впливу пахвинної герніопластики на репродуктивну функцію чоловіків, Москалюк О. П., Іфтодій А. Г., Бриндак І. А. (2013)
Havryliak V. V. - Assessment of human hair damage after oxidative stress (2013)
Шкробанець I. Д. - Вивчення громадської думки пацієнтів щодо доступності, задоволеності надання медичних послуг та реформування охорони здоров'я, Бідучак А. С., Кардаш E. В. (2013)
Пішак В. П. - Феромони: від морфологічної презентації до молекулярної ідентифікації (2013)
Резюме статей (2013)
Дейнека С. Є. - Іnternet-новини клінічної та експериментальної патології. Частина ХХХХІІ, Яковець К. І. (2013)
Єдині вимоги до оформлення статей (2013)
Cherednichenko G - Retrospective analysis of educational technologies of forming students' creative abilities, Kunitsa L, Shapran L. (2013)
Chernyshova E. - The realization of idea of the triumph of ersonality in the educational sphere (2013)
Drach І. - Organization and methods of experimental testing the model of management of forming a professional competence of the masters of pedagogic of high school (2013)
Chernyshova M. - The theoretical principles and its approaches on forming readiness of future managers to research (2013)
Gomenyuk D. - Educational experiment on training qualified workers for car service (2013)
Kalinina L. - Curriculum for the course "using google services in teachers’ work" for full-time and distance learning, Noskova M. (2013)
Klymova O. - Methodology of using video for teaching english, Cherednichenko G. (2013)
Kharkivska A. - Management goals of innovative development for institutes of higher pedagogical education (2013)
Kiyko T. - Experimental study of the implementation historiosophical component of development of health protection in teacher education in the system on professional preparation of future teachers (2013)
Kramarenko A. - Formation of ecological values of future primary school teachers in the conditions of ecologically grounded development of society (2013)
Maslov V. - Educational system modelling: content and techniques (2013)
Ostroverhova N. - Empirical and analytical researches of training subjects implementation of national standards of secondary education (2013)
Petrenko O. - Gender mainstreaming in education and upbringing: the problem of term formation (2013)
Strazhnikova I. - Ways of upgrading multimedia education system in modern comprehensive educational institutions of Ukraine (2013)
Tsybaniuk O. - Comprehensive training of young generation as a leading stream of activity of Ukrainian students’ societies’ abroad (the first half of the xx century) (2013)
Voskoboynikova G. - Health protection in the system of higher pedagogical education as a priority of development in xxi century (2013)
Zabrodska L. - Formation of educational content in post-graduate educational institutions by means of informational technologies (2013)
Zavgorodnia T. - Development of the creative potential of future specialists for the organization of educational work (2013)
Бакум О. - Розвиток корпоративних систем управління ресурсом організації як умова підвищення професіоналізму працівників організації (2013)
Безрученков Ю. - Реалізація педагогічних умов формування професійної культури майбутніх фахівців сфери ресторанного господарства у навчальному процесі вищого навчального закладу (2013)
Бєлікова І. - Мультимедійні засоби навчання - запорука підвищення якості вивчення іноземних мов у внз (2013)
Забродська Л. - Результативність професійної діяльності науково-педагогічних працівників як умова розвитку імідж-фактору (2013)
Ісаєнко О. - Ззахист результатів інтелектуальної діяльності науково-педагогічних працівників: правовий аспект (2013)
Лісковацька Х. - Компаративістський аспект вивчення російської та української мов у науковій спадщині л. а. булахівського (2013)
Лукашенко Т. - Особливості формування екологічної компетентності студентів з обмеженими фізичними можливостями (2013)
Мурована Н. - Стан сформованості інноваційної культури керівників загальноосвітніх навчальних закладів (2013)
Петриченко Л. - Аналіз етапів формувального експерименту задля ефективності управління якістю освіти (2013)
Сіданіч І. - Педагогічні аспекти духовно-морального виховання дітей у вітчизняній школі хх століття (2013)
Чернишова Є. - Стратегічний менеджмент в контексті розвитку кадрового потенціалу вищих навчальних закладів через реалізацію ідей філософії людиноцентризму (2013)
Чернишова М. - Оптимізація формування готовності майбутніх менеджерів організації до дослідницької діяльності: рекомендації (2013)
Кулєшов О. В. - Проблеми збалансування структури бойових статутів військ Протиповітряної оборони Сухопутних військ Збройних Сил України, Батурін О. В., Рябоконь Є. О., Оліфіров О. О. (2013)
Куприненко А. Н. - Влияние изменений характера ведения вооруженной борьбы на классификацию боевых бронированных машин, Ларин А. Ю., Мищенко Я. С. (2013)
Пугач В. В. - Підходи до оцінки бойових можливостей частин армійської авіації Сухопутних військ в ході підготовки та ведення противником інформаційно-психологічної боротьби, Таран І. А., Коцюба В. П. (2013)
Горбенко С. В. - Адаптація військовослужбовців до цивільного життя – один з основних напрямів розвитку кадрової політики у Збройних Силах України, Хома В. В., Шпанчук Г. В., Смірнов І. І. (2013)
Одноралов І. В. - Інфляційний ризик та його взаємозв’язок із повнотою та якістю використання бюджетних коштів, отриманих на розвиток озброєння та військової техніки, Демченко Є. Я., Дмитрієв А. Г., Хижняк А. С. (2013)
Середенко М. М. - Аналіз втрат мобілізаційних ресурсів, напрямки та перспективи розвитку системи комплектування Збройних Сил України військовозобов’язаними та резервістами, Єфімов Г. В., Фуртес О. О. (2013)
Яцино О. В. - Система роботи з кадрами державної служби в Збройних Силах Франції (2013)
Сухаревський О. І. - Розрахунок радіолокаційних характеристик моделі стратегічного бомбардувальника B52, Василець В. О., Колчигін М. М., Белевщук Я. О., Поляков А. В. (2013)
Шмельова Т. Ф. - Базові моделі людини-оператора аеронавігаційної системи, Сікірда Ю. В., Григорецький В. О. (2013)
Бодяк О. С. - Метод многопоточной реализации мультирадарной траекторной обработки в системах сбора и обработки радиолокационной информации (2013)
Кандырин Н. П. - Исследование вопросов применения цифровых синтезаторов для формирования сложных сигналов в метеорадиолокации (2013)
Ковтунов А. Л. - Возможности сокращения работного времени ЗРК за счет применения РЛС целеуказания с широкополосными сигналами, Лещенко С. П. (2013)
Кушнир А. И. - Анализ возможности применения мультипликативного конгруэнтного метода Лемера для стеганографической передачи данных в системе военной радиосвязи, Васюта К. С., Сухаревский О. И., Озеров С. В., Королюк А. Н. (2013)
Носовський А. М. - Інваріантні функції опису навігаційних станів просторового руху судна (2013)
Павлий В. А. - Функция размытия точки оптико-электронных изображений при смазе и дефокусировке, обусловленных неоднородностью атмосферы, Маковейчук А. Н., Худов Г. В. (2013)
Абдул-хади Алаа Мохаммед - Метод выбора вариантов проведения обслуживания и обновления программных средств веб-систем с учетом уязвимостей и проектных дефектов (2013)
Баранов Г. Л. - Формалізація засобів технічної діагностики та контролю процесів забезпечення функціональної стійкості систем навігації та управління рухом об’єктів транспорту, Тихонов І. В., Соболевський Г. Г. (2013)
Гиль Н. И. - Задача упаковки неориентированных эллипсов, Панкратов А. В., Романова Т. Е., Суббота И. А. (2013)
Громыко И. А. - Защита информации и задача Коши (2013)
Данюк Ю. В. - Сегментація мовних сигналів з використанням дискретного вейвлет-перетворення (2013)
Демьянчук Б. А. - Метод подготовки решений и прогнозирования последствий, Дяченко В. И. (2013)
Дуденко С. В. - Метод призначення групи перевірки (оцінювання) військових організаційних структур, Ткачук С. C., Калачова В. В., Колмиков М. М. (2013)
Дужий В. И. - Информационная технология поддержки оценивания многоверсионных систем (2013)
Егоров С. В. - Информационная технология семантического сжатия текста (2013)
Леонов В. В. - Алгоритм прийняття рішень на стратегічному рівні управління при створенні та розвитку складних організаційно-технічних систем, Бойко Р. В., Сівоха І. М., Корочкін О. А. (2013)
Лук’яненко Т. В. - Дослідження поведінки ссоціально-економічної системи на основі математичної моделі динаміки розвитку (2013)
Мелешко Е. В. - Метод встраивания двухуровневых цифровых водяных знаков в медиафайлы для защиты авторских прав (2013)
Мінов Є. В. - Програмне забезпечення для визначення розміру наночастинок шляхом аналізу траєкторій їх руху, Остапов С. Е., Халавка Ю. Б., Окрепка Г. М., Фочук П. М. (2013)
Файзулаева О. Н. - Технология ввода и выделения голосового сигнала пользователя системах аутентификации (2013)
Шабанов-Кушнаренко С. Ю. - Разработка предикатных моделей логических связей понятий, Кудхаир Абед Тамер, Лещинская И. А. (2013)
Бугаев С. В. - Применение гидродинамического крыла для увеличения скорости движения по воде легкобронированной плавающей машины (2013)
Косенко В. В. - Исследование возможности очистки стали 40Х от поверхностных пленок при пайке в соляных ваннах, Кобзев А. С. (2013)
Разживін В. П. - Розрахунок оптимального розподілу електроенергії, Кочоєв Ю. М. (2013)
Ручка О. О. - Векторне управління частотно-регульованого асинхронного електроприводу, Ніколаєв О. О. (2013)
Щека В. М. - Розрахунок параметрів обмоток силових трансформаторів, регулюємих під навантаженням, Антонов А. В. (2013)
Кучерявенко О. Ю. - Показники теплової інерції термоперетворювачів, Науменко А. М. (2013)
Доля В. К. - Управління проектами з безпеки дорожнього руху, Енглезі І. П. (2013)
Єфіменко Н. А. - Особливості застосування автоматизованих систем управління технологічним процесом якості продукції машинобудівного підприємства за умов динамічного впливу зовнішнього середовища (2013)
Морозова Л. В. - Принципи просторового розвитку соціально-економічної системи України (2013)
Старостина А. Ю. - Формирование информационной базы для инициации программ стабилизации коммунальных предприятий (2013)
Альбощій О. В. - Рекомендації щодо планування професійної підготовки оперативно-рятувальних підрозділів, Максимов М. М. (2013)
Землянский О. Н. - Структуризация процессов принятия решений при минимизации последствий химических аварий (2013)
Калугін В. Д. - Оцінка сумарного впливу складових техногенного навантаження на загальний рівень небезпеки життєдіяльності території України, Тютюник В. В., Чорногор Л. Ф., Шевченко Р. І. (2013)
Рогозін А. С. - Математична модель реагування сил та засобів цивільного захисту на території адміністративних одиниць (2013)
Роянов О. М. - Удосконалення автоматизації технологічного процесу у системі забезпечення пожежної безпеки теплоелектроцентралі, що працює на газоподібному паливі, Кулаков О. В. (2013)
Стародубцев С. О. - Визначення особливостей організації протипожежного нагляду на життєво важливих елементах об’єкта з метою протидії диверсії, яка здійснюється без проникнення на його територію (2013)
Андрощук О. С. - Аналіз ділянки державного кордону щодо протиправної діяльності із застосуванням нечіткого логічного виводу, Михайленко О. В. (2013)
Гунбін К. Ю. - Питання тактики дій формувань внутрішніх військ мвс України з використанням мобільної високоточної зброї, Башкатов Є. Г., Радченко І. О., Ковтуненко А. В. (2013)
Луцький О. Л. - Модель прогнозу інтенсивності потоку типових правопорушень на ділянці відповідальності органу охорони державного кордону поза пунктами пропуску (2013)
Поляков С. Ю. - Аналіз і узагальнення досвіду боротьби із засідками противника підрозділами військових формувань в ході збройного конфлікту та виконання миротворчих завдань в умовах гірської, гірсько-лісистої та сильнопересіченої місцевості, Ленкін В. М., Зміївський Г. А. (2013)
Товма Л. Ф. - Вдосконалення продовольчого забезпечення військових частин та підрозділів внутрішніх військ в умовах комплектування військовослужбовцями військової служби за контрактом, Єгоров Д. В. (2013)
Барашев К. С. - Информационная система "факультет". Организация ввода данных, Кирвас В. А. (2013)
Романенко І. О. - Формування переліку критеріїв якості складання розкладу навчальних занять в Харківському університеті Повітряних Сил, Смоляков Д. О., Калачова В. В., Алексєєв С. В. (2013)
Гризо А. А. - Сучасний стан розробки та тенденції розвитку американських та європейських протирадіолокаційних ракет, Ковалевський С. М., Невмержицький І. М., Шевченко О. О. (2013)
Наші автори (2013)
Алфавітний покажчик (2013)
Малихіна Я. - Управління взаємодією вищого навчально закладу із зовнішнім середовищем (2013)
Ульянова В. - Контроль якості освіти за умов євроінтеграції (2013)
Камишин В. - Проактивна модель розпізнання старшокласниками рівнів академічної обдарованості на континумі 200-бальної шкали (2013)
Курнишев Ю. - Обґрунтування педагогічних умов професійного саморозвитку особистості студентів факультетів фізичної культури (2013)
Махотин Д. - Организация мониторинга эффективности деятельности образовательных учреждений города москвы (2013)
Осадець М. - Організація виховної роботи: аспекти розвитку творчого потенціалу майбутніх спеціалістів (2013)
Певцова Е. - Совершенствование образовательного законодательства как важное условие эффективности образования в россии (2013)
Піддячий М. - Підвищення соціально-професійного рівня керівника загальноосвітньоо навчального закладу (2013)
Рогоза В. - Методичні засади професійного самовизначення старшокласників в процесі навчання технологій (2013)
Харківська А. - Управління інноваційним розвитком внз в умовах формування загальноєвропейського простору вищої освіти (2013)
Стражнікова І. - Використання засобів інформаційно-комунікативних технологій у системі освіти дорослих україни (історіографічний аспект) (2013)
Шевченко Н. - Педагогические факторы социализации выпускника российской школы (2013)
Андрусейко О. Б. - Склади зберігання пиломатеріалів: особливості запобігання виникненню пожежі, Грицюк Ю. І. (2013)
Баланюк В. М. - Визначення вогнегасної ефективності деяких аерозольутворюювальних сполук, Гарасимюк О. І., Пастухов П. В. (2013)
Балицький О. І. - Зміна міцнісних властивостей водневих балонів на енергоблоках електростанцій за тривалої експлуатації, Семерак М. М., Балицька В. О., Субота А. В., Еліаш Я., Вус О. Б. (2013)
Башинський О. І. - Вплив високих температур на процеси структуроутворення цементного каменю, Пелешко М. З., Бережанський Т. Г. (2013)
Веселівський Р. Б. - Експериментальне дослідження вогнестійкості огороджувальних конструкцій з фібролітовими плитами, Половко А. П., Василенко О. О. (2013)
Wroblewski D. - Koncepcja realizacji projektu "zintegrowany system budowy planow zarzadzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne”, Kedzierska M., Polec B. (2013)
Гащук П. М. - Загальний опис динаміки колеса пожежної машини у феноменологічних термінах (2013)
Гудим В. І. - Аналіз систем та агрегатів автотранспортних засобів за рівнем пожежної небезпеки, Гаврилюк А. Ф. (2013)
Гуліда Е. М. - Зменшення тривалості вільного розвитку пожежі на основі оптимізації шляху слідування пожежників до місця її виникнення (2013)
Гуцуляк Ю. В. - Вогнезахисні речовини на основі наповнених поліалюмосилоксанів для будівельних конструкцій, Артеменко В. В., Вовк С. Я. (2013)
Домінік А. М. - Вогнестійкість циліндричної колони в умовах пожежі, Байтала В. М., Семерак М. М., Чернецький В. В. (2013)
Ковалишин В. В. - Моделювання інертизації об'єкта великої протяжності з метою гасіння пожежі, Ковальчик В. М. , Бойко Т. В. (2013)
Кузик А. Д. - Оцінювання часу слідування пожежно-рятувальних підрозділів до місця пожежі, Ємельяненко С. О. (2013)
Кустов М. В. - Влияние межчастичных взаимодействий на процесс осадкообразования в искусственно ионизированной области атмосферы, Калугин В. Д. (2013)
Кушнір А. П. - Дослідження алгоритмів реалізації блока нечіткої корекції для димово-теплового пожежного сповіщувача, Копчак Б. Л., Кравець І. П. (2013)
Лущ В. І. - Аналіз підготовки газодимозахисників ДСНС України в теплодимокамері та димокамерах, Лазаренко О. В., Наливайко М. А., Сукач Р. Ю. (2013)
Михалічко О. Б. - Квантово-хімічне моделювання кількісних параметрів пожежовибухо-небезпеки аніліну у зв’язаному з купрум(іі) хлоридом стані, Щербина О. М. , Михалічко Б. М. , Лавренюк О. І. (2013)
Міллер О. В. - Нормативно-правова невідповідність пожежної безпеки на об’єктах з масовим перебуванням людей, Харчук А. І., Шелюх Ю. Є. (2013)
Пашечко М. І. - Покращення механічних характеристик пожежного інструменту покриттями на основі евтектичних композиційних матеріалів, Бережанський Т. Г. , Кузиляк В. Й. (2013)
Ренкас А. А. - Врахування реального розподілу температури при пожежі та його вплив на залишкову міцність залізобетонних плит перекриття, Гуліда Е. М. (2013)
Ренкас А. Г. - Розроблення засобів гасіння пожежі в підкапотному просторі автомобіля, Ренкас А. А. , Волинський Волинський, І. В. (2013)
Римар О. М. - Концентрація напружень в лінійному контакті деталей підшипників з перекосом твірних (2013)
Стародуб Ю. П. - Локалізація пожежонебезпеч-них ділянок з використанням супутникових даних для сейсмоактивних зон України, Купльовський Б. Є., Шелюх Ю. Є., Гаврись А. П. (2013)
Ущапівський І. Л. - Експериментальні дослідження вібрацій відцентрового пожежного насоса зі зношеними підшипниками, Кирилів Я. Б. , Водка О. О., Ларін О. О. (2013)
Ференц Н. О. - Пожежна безпека електролізних установок, Кучерява М. М. (2013)
Яковчук Р. С. - Розкриття особливостей інтумесцентної технології атмосферо-вогнезахисних покриттів для будівельних виробів на основі бетону, Пархоменко Р. В., Гивлюд М. М., Брайченко С. П. (2013)
Васильєва Н. С. - Особливості справляння екологічного податку податковим агентом (2014)
Хом’яченко С. І. - Особливості механізму адміністративно-правового регулювання цивільної авіації, Єряшов Є. К. (2014)
Шапенко Л. О. - Щодо співвідношення категорій "соціальний захист" та "соціальне забезпечення" працівників цивільної авіації (2014)
Бондаренко О. С. - Історичний аспект формування поняття "неправомірна вигода" (2014)
Волкова О. М. - Громадянське суспільство: український контекст (2014)
Забарський В. В. - Принцип поділу влади в українському державотворенні (2014)
Череватюк В. Б. - Громадянське суспільство як модель взаємовідносин людини та держави: від історії до сучасності , Олексієнко Ю. Є. (2014)
Бородін І. Л. - Адміністративно-юрисдикційні провадження (2014)
Лисак Я. А. - Міжнародно-правові основи застосування підрозділів Збройних Сил України за кордоном та проблеми їх реалізації на прикладі миротворчих операцій в Югославії та Іраку (2014)
Новицький А. М. - Міжнародний досвід правового регулювання Інтернет (2014)
Олійник О. В. - Стан забезпечення інформаційної безпеки в Україні (2014)
Тютьков І. В. - Щодо проблем взаємодії керівництва воєнною організацією держави в особливий період у системі адміністративно-правових відносин (2014)
Юринець Ю. Л. - Правозабезпечувальна та правозахисна функції адміністративного права: антропологічний вимір (2014)
Білоусов В. М. - Правова охорона торгівельних марок в Україні та Білорусі: порівняльний аспект, Халмурадова А. Б. (2014)
Гуйван П. Д. - Часові характеристики відносин, пов’язаних із користуванням чужим майном (2014)
Гуль В. В. - Продукти харчування як об’єкти приватних прав (2014)
Паскевич Ю. В. - Розірвання договору найму (оренди): окремі правові аспекти (2014)
Слома В. М. - Право на страйк та його реалізація в Україні (2014)
Melnichenko O. V. - Legal regime of matrimonial assets (2014)
Волкова А. В. - Відповідальність сторін за порушення їх зобов’язань за договором перевезення вантажів автомобільним транспортом (2014)
Голенко І. П. - Договір перевезення пасажирів автомобільним транспортом (2014)
Малишко В. М. - Поняття господарського договору: доктринальний аспект, Бородін Є. В. (2014)
Чуднов В. В. - Предмет договору на туристичне обслуговування (2014)
Дудко Є. В. - Прокуратура України як учасник кримінально-виконавчих правовідносин (2014)
Лук’янчиков Є. Д. - Освідування – засіб інформаційного забезпечення розслідування, Лук’янчиков Б. Є. (2014)
Минязева Т. Ф. - Реализация норм международного права при исполнении лишения свободы в Российской Федерации (2014)
Мозгова В. А. - Поняття та особливості злочинності неповнолітніх (2014)
Ярмиш О. Н. - "Творці" методик розслідування злочинів: професіонали чи переписувачі?, Іщенко А. В., Давиденко В. С. (2014)
Сопілко І. М. - Тенденції розвитку юридичної науки в ХХІ столітті, Череватюк В. Б. (2014)
Калюжний Р. А. - Держава. Політика. Інформація (2014)
Калюжний Р. А. - Трансформації правової системи України в контексті глобалізації: теоретичне дослідження (2014)
Взірець добра і справедливості. До ювілею Ростислава Андрійовича Калюжного (2014)
Бабкін Володимир Дмитрович: до 90-річчя від дня народження і 65-ліття науково-педагогічної діяльності (2014)
Відомості про авторів (2014)
Гончарук С. Т. - Посилення адміністративної відповідальності за порушення правил безпеки польотів, Гончаренко А. П. (2013)
Горбатюк Я. В. - Нормативно-правове регулювання інформаційно-аналітичної діяльності Державної авіаційної служби України (2013)
Довженко Є. В. - Закон - основний регулятор правовідносин у транспортній сфері (2013)
Єряшов Є. К. - Вплив європейських інтеграційних процесів на формування нормативно-правового регулювання цивільної авіації України (2013)
Козачок І. Я. - Правові засади відповідальності перевізника за національним та міжнародним законодавством (2013)
Кузьмич І. І. - Військові нормативні акти в нормотворчому процесі органів військового управління (2013)
Омельчук В. В. - Інститут єпископа у системі церковно-канонічного права Візантії: судові та правозахисні функції (2013)
Сосніна О. В. - Історичні витоки охорони честі, гідності та недоторканності приватного життя людини (2013)
Юринець Ю. Л. - Ґенеза створення Афінської держави як обґрунтування договірної теорії походження держави, Бєлкін Л. М. (2013)
Бородін І. Л. - Адміністративна відповідальність за корупційні правопорушення (2013)
Борцевич П. С. - Відповідальність службовця як чинник зміцнення управління державною владою, Блінов Д. О. (2013)
Колпаков В. К. - Поняття контрольного провадження у сфері нотаріату, Довженко І. В. (2013)
Мустафаева А. И. - Формирование национального законодательства Азербайджанской Республики о биоэтике и международная конвенционная практика (2013)
Спілко І. М. - Сучасний стан правового регулювання свободи віросповідання в Україні та перспективи його вдосконалення, Возняк І. Д. (2013)
Чуприна О. В. - Попередження адміністративних порушень права на інформацію (2013)
Бєлуга Ю. М. - Актуальні проблеми визначення системи приватного права, Жилкова А. А. (2013)
Корнієнко А. А. - Звільнення від позитивної юридичної відповідальності та принцип невідворотності: аспекти співвідношення (2013)
Любашенко А. О. - Особливості колізійного регулювання трудових правовідносин в міжнародному приватному праві (на прикладі Чеської Республіки) (2013)
Міщук М. О. - Вдосконалення правового регулювання дисципліни праці в умовах кодифікації трудового законодавства України (2013)
Пількевич В. Л. - Напрямки діяльності Кабінету Міністрів України в ході реалізації новел законодавства України щодо регулювання орендних відносин (2013)
Сопілко І. М. - Особливості охорони об'єктів авторського права за законодавством України, Пономаренко О. В. (2013)
Євсікова О. В. - Проблеми розгляду судових справ за участю органів державної податкової служби в контексті оновленого законодавства про банкрутство (2013)
Козирєва В. П. - Проблеми правового регулювання транскордонної неспроможності, Гаврилішин А. П. (2013)
Омельченко Г. В. - Особливості правового регулювання об'єктів незавершеного будівництва, Філатьєва Н. В. (2013)
Хом'яченко С. І. - Аналіз чинного законодавства щодо примусового відчуження земельних ділянок (2013)
Антипенко А. В. - Антитерористична складова права збройних конфліктів (2013)
Замула А. Ю. - Практика Європейського Суду у сфері захисту прав людини щодо злочинів катування (2013)
Лихова С. Я. - Кримінальна відповідальність за здійснення професійної діяльності членом екіпажу повітряного транспорту в стані сп'яніння, Кочнєва А. О. (2013)
Юзікова Н. С. - Забезпечення розвитку особистості дитини та запобігання злочинній активності частини неповнолітніх у контексті міжнародних правил, принципів і рекомендацій (2013)
Ященко О. Г. - Сучасний цивілізаційний підхід до розуміння сутності тероризму (2013)
Сопілко І. М. - Міжнародне співробітництво - перспектива для нових наукових досліджень у праві, Череватюк В. Б. (2013)
Цимбалюк М. М. - Проблеми конфліктів у сфері професійної діяльності юристів (2013)
Брюм В. З. - Влияние термического расширения газов на скорость развития пожара в угольных шахтах (2014)
Веселівський Р. Б. - Теоретичне обгрунтування вогнестійкості огороджувальної конструкції з фібролітовими плитами, Семерак М. М., Яковчук Р. С. (2014)
Гащук Л. П. - Екстремальна динаміка розгону й гальмування пожежного автомобіля, Гащук П. М. (2014)
Гивлюд М. М. - Формування складу високотемпературних та вогнезахисних покриттів будівельних конструкційних матеріалів, Демидчук Л. Б., Смоляк Д. В. (2014)
Гуцуляк Ю. В. - Визначення межі вогнестійкості монолітних залізобетонних ригелів розрахунковим методом, Артеменко В. В., Вовк С. Я. (2014)
Гуцуляк Ю. В. - Визначення групи вогнезахисної ефективності покриттів дерев’яних будівельних конструкцій, Лоїк В. Б., Вовк С. Я. (2014)
Дмитриченко А. С. - Определение расчетного времени эвакуации и алгоритма оповещения о пожаре в высотных зданиях, оборудованных системой оповещения со-5, Рафальский В. Н., Иванов Ю. С., Деменчук А. К., Красовский С. Г. , Макаров Е. К. (2014)
Ковалишин В. В. - Моделювання розвитку та гасіння пожежі в каналах інертними газами з наступною їх рециркуляцією, Ковальчик В. М., Юзьків Т. Б. (2014)
Ковалишин В. В. - Персональний сигналізатор небезпечного рівня густини теплового потоку для захисного одягу пожежників, Семерак М. М., Ковалишин В. В. (2014)
Кузик А. Д. - Про пожежну небезпеку молодих соснових насаджень, Товарянський В. І. (2014)
Кузик А. Д. - Оцінювання значення ризику загибелі від пожеж, Трусевич О. М., Карабин О. О. (2014)
Козяр Н. М. - Механізм дії та методологія розроблення рецептур порошкових вогнегасних засобів для гасіння пожеж класу А (2014)
Куценко М. А. - Імітаційне моделювання діяльності підрозділів дснс україни, Алєксєєв А. Г., Алексєєва О. С., Наконечний В. В. (2014)
Лин А. С. - Аналіз методів і устаткування для дослідження термозахисних властивостей захисного одягу рятувальників (2014)
Лущ В. І. - Проект смуги вогневої психологічної підготовки пожежників-газодимозахисників, Наливайко М. А. (2014)
Марущак Я. Ю. - Вентильний електропривод механізму повороту платформи пожежного автопідйомника, Кушнір А. П., Оксентюк В. М. (2014)
Mykhalitchko О. B. - Preproduction testing of extinguishing efficiency of a novel water-based fire-extinguishing agent on basis of k2 (CuCl4) compound, Godovanets N. M. , Shcherbina О. N. , Mykhalitchko B. M. (2014)
Пашечко М. І. - Покращення механічних характеристик евтектичних покриттів системи fе-mn-c-b-sі легованих cr для підвищення зносостійкості пожежної техніки та обладнання, Башинський О. І., Бережанський Т. Г. (2014)
Субота А. В. - Визначення та дослідження температурного поля в елементах металевих конструкцій за умов температурного режиму горіння водню, Семерак М. М., Стокалюк О. В. (2014)
Баланюк В. М. - Полуменевогасні добавки до аерозольутворювальних сумішей для придушення полум’я, Мельник К. В., Копистинський Ю. О. Гарасим’юк О. І. (2014)
Гуліда Е. М. - Вплив різних видів пожежного навантаження на димовиділення та на пониження концентрації кисню при пожежі в закритому приміщенні (2014)
Федоренко В. П. - Бальна оцінка ступеня тяжкості стану хворих на цукровий діабет, ускладнений некротично-запальними ураженнями стопи, за модифікованою системою APACHE II, Загородній О. В., Мота Ю. С. (2014)
Шевчук І. М. - Безпосередні та перші віддалені результати хірургічного лікування ускладнених форм хронічного панкреатиту з протоковою гіпертензією, Пилипчук В. І., Гедзик С. М. (2014)
Білоруський Р. О. - Аналіз функції нирок у хворих на уретеролітіаз, яких лікували за допомогою ендоскопічних методів, залежно від термінів перебування конкрементів у сечоводі, Борис Ю. Б., Дмитрієнко В. В. (2014)
Герасимюк І. Є. - Морфометрична характеристика змін у нирках та їх кровоносних руслах при поєднаній травмі грудної клітки і стегна в експерименті, Гданський С. М., Герасимюк Л. О. (2014)
П’ятницький Ю. С. - Метаболічні зміни у печінці при комбінованій травмі, Підручна С. Р., Куліцька М. І. (2014)
Дзюбановський І. Я. - Моделювання цирозу печінки з синдромом портальної гіпертензії. Критерії ефективності, Гнатюк М. С., Романюк Т. В. (2014)
Гойдало Т. Р. - Порівняльна характеристика ремоделювання судин і тканини легенів щурів при реперфузії тонкої кишки після її попередньої непрохідності та при застосуванні нового методу корекції реперфузійних змін (2014)
Заєць Т. А. - Стан жовчовидільної функції печінки в умовах краніоскелетної травми, ускладненої крововтратою, Гудима А. А. (2014)
Сніжко С. С. - Помилки у діагностиці гнійного медіастиніту на етапах надання медичної допомоги хворим, Шевчук І. М., Шевчук М. Г. (2014)
Лозинський Ю. С. - Періанальний абсцес у пацієнтів із хворобою Крона, Прокопович М. Б. (2014)
Стець М. М. - Можливості малоінвазивних технологій в діагностиці гострої хірургічної патології органів черевної порожнини у пацієнтів старечого віку з коморбідними станами (2014)
Новицький О. В. - Місцеве лікування післяопераційних ран у хворих з гострим парапроктитом (2014)
Пінчук В. Д. - Результати вивчення оптимального положення та форми брів українських жінок різних вікових групп, Ткач О. С. (2014)
Коломійцев В. І. - Пошкодження жовчних проток під час лапароскопічної холецистектомії у пацієнтів з ускладненим гострим калькульозним холециститом: фактори ризику і профілактика, Сироїд О. М. (2014)
Федорків М. Б. - Аналіз смертності у хворих із гострим панкреатитом (2014)
Максимлюк В. І. - Корекція проявів печінкової недостатності в ранньому післяопераційному періоді у хворих на механічну жовтяницю (2014)
Горобейко М. Б. - Антикоагулянтна терапія беміпарином у комплексному лікуванні хворих на діабетичну периферичну невропатію з прихованою ішемією тканин нижніх кінцівок (2014)
Кузик Ю. І. - Ультразвукові та патоморфологічні критерії діагностики атеросклеротичних бляшок внутрішньої сонної артерії (2014)
Поліщук В. Т. - Досвід хірургічного лікування хронічного панкреатиту, Невмержицький І. М., Кудін І. П. (2014)
Дутка Я. Р. - Сучасні методи хірургічної корекції механічної жовтяниці у хворих на холедохолітіаз, Чуклін С. М. (2014)
Шкварковський І. В. - Сучасні способи пахвинної герніопластики, Москалюк О. П., Більцан О. В. (2014)
Хоменко І. П. - Застосування тактики "damage control” у тяжких поранених і постраждалих в умовах бойових дій і мирного часу, Майданюк В. П. (2014)
Кріцак М. Ю. - Клітинно-тканинні технології в комплексному лікуванні ранових дефектів у хворих із синдромом стопи діабетика (2014)
Волошин М. М. - Тромболітична терапія при гострому тромбозі глибоких вен нижніх кінцівок (2014)
Судус А. В. - Хірургічне лікування аневризми висхідного відділу аорти, Гудзенко Т. Б., Шевчук І. М. (2014)
Бартош А. М. - Випадок успішного лікування перфорації виразки Камерона в невправимій грижі стравохідного отвору діафрагми, Арсенюк В. В., Гринів О. В. (2014)
Рибальченко І. Г. - Синдром набряклої калитки у новонароджених дітей (2014)
Доманський О. Б. - Травма селезінки у дітей (2014)
Шуст Н. Б. - Європейський тиждень місцевої демократії (2010)
Атоян О. М. - Селянське самоврядування в українській історико-правовій реальності кінця ХІХ- початку ХХ ст. (2010)
Бородін І. Л. - Генеза прав та свобод людини та громадянина (2010)
Боярська З. І. - Європейська Хартія місцевого самоврядування – основа ефективності прийняття управлінських рішень в органах місцевого управління і самоврядування (2010)
Братасюк М. Г. - Місцеве самоврядування і бюджетна політика сучасної України, Росоляк О. Б. (2010)
Бучинська А. Й. - Законодавчі підстави функціонування місцевого самоврядування в Польщі та Україні: порівняльний аналіз (2010)
Гончарук С. Т. - Професійна служба в органах місцевого самоуправління (порівняльний аспект) (2010)
Доляновська І. М. - Забезпечення права дітей на захист у контексті впровадження положень Європейської соціальної Хартії у законодавстві України (2010)
Єрєгян А. Р. - Звичаєве право в умовах самоуправління Київської Русі (2010)
Корчак Н. М. - Шляхи інтеграції норм та принципів права Європейського Співтовариства в конкурентне законодавство країни, Тимкович І. І. (2010)
Кузніченко С. О. - Державне управління в надзвичайних ситуаціях: проблеми правового забезпечення (2010)
Макаренко О. В. - Магдебурзьке право як основа самоврядування міст Гетьманщини (2010)
Малишко В. М. - Правові засади територіальної громади як основи місцевого самоврядування в Україні (2010)
Назаров В. В. - Застосування примусу у кримінальному провадженні в умовах демократичного суспільства (2010)
Наулік Н. С. - Місцеве самоврядування і управління у зарубіжних країнах (2010)
Печуляк В. П. - Економіко-правові аспекти державного регулювання відносин у сфері лісового господарства України (2010)
Розум І. О. - Спектральний аналіз поняття адміністративно-правового механізму забезпечення реалізації суб’єктивного виборчого права суб’єкта виборчого процесу щодо місцевих виборів (2010)
Русанова С. Ю. - Становлення та розвиток наукових знань про місцеве самоврядування: теоретико-правовий аспект (2010)
Самсонов В. М. - Проблеми залучення членів територіальних громад до участі у місцевому самоврядуванні (2010)
Сопілко І. М. - Органи місцевого самоврядування в системі забезпечення прав і свобод людини і громадянина (2010)
Теремцова Н. В. - Актуальні проблеми Європейського Союзу. Розширення Європейського Союзу (2010)
Ткаченко О. О. - Роль Земської реформи 1864 року в формуванні селянського самоврядування на Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2010)
Хорт І. В. - Теоретико-правові аспекти концепції місцевого самоврядування в Конституції України (2010)
Широкова-Мурараш О. Г. - Досвід Європейського Союзу у реалізації захисту прав та інтересів молоді, Новосад Я. А. (2010)
Островерхова Н. М. - Організаційна субсистема уроку та технологія аналізу її ефективності (2014)
Шкіренко О. В. - Обґрунтування психолого-педагогічного інструментарію діагностики сформованості духовних цінностей і потенціалу інтелектуально обдарованих майбутніх правознавців (2014)
Житнік Т. С. - Альтернативній підхід діагностування художньо-творчої активності дітей старшого дошкільного віку (2014)
Темербекова А. А. - Методологические подходы к понятию "самообразовательная компетентность" в педагогической теории, Алькова Л. А. (2014)
Чумак М. О. - Професійні цінності майбутнього вчителя початкової школи як чинник його особистісного становлення (2014)
Твердовська О. В. - Праксеологія творчості у процесі становлення особистості (2014)
Николин М. М. - Неформальні та інформальні ознаки альтернативної олімпіади у контексті нової освітньої парадигми в Україні (2014)
Оверченко Н. М. - Проектна діяльність в системі навчально-виховної роботи комсомольської гімназії імені В. О. Нижниченка (2014)
Андросович К. А. - Аналіз труднощів соціальної адаптації першокурсників професійного ліцею (2014)
Чудакова В. П. - Діагностично-інтерпретаційній і прогностичний компоненти дослідження "суб’єктивного локусу контролю" – показника сформованості психологічної готовності до інноваційної діяльності та конкурентоздатності особистості (2014)
Ускучакова С. І. - Твій успіх – життєвий вибір (2014)
Шумакова И. В. - Методичний кейс авторських розвивальних уроків "творча майстерня" (2014)
Григоращенко В. Ю. - Розвиток ключових компетентностей на уроках історії з використанням ІКТ (2014)
Гогерчак Г. І. - По обидва боки учнівської олімпіади (2014)
Неділько В. П. - Динаміка психофізичного розвитку дітей старшого дошкільного і молодшого шкільного віку, Руденко С. А. (2014)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2014)
Правила оформлення статей до фахових видань (2014)
Доповнення до оформлення фахових статей для аспірантів, докторантів (2014)
Двуліт П. Д. - Аналіз методів розрахунку частоти розташування гравіметричних пунктів уздовж ліній високоточного нівелювання, Смелянець О. В. (2014)
Cосса Р. І. - Обґрунтування вибору рівнопроміжної конічної проекції для середньо- і дрібномасштабного картографування України, Король П. П., Волошин В. У. (2014)
Федунків О. М. - Докдо – архіпелаг спотикання, Руденко І. С. (2014)
Дрогушевська І. Л. - Ідеологія і практика русифікації історичної топонімії Кримського півострова (2014)
Гордєєв А. Ю. - Карти-портолани: питання перспектив досліджень (2014)
Постельняк А. А. - Дослідження геометричної точності стереопари космічних знімків із супутника WorldView-2 (2014)
Семко І. Д. - Порівняльний аналіз методів автоматизованого виділення окремих дерев у лісовому масиві за даними лідарного знімання (2014)
Підлісецька І. О. - Розроблення 3-D моделі генуезької фортеці "Чембало" (2014)
Бревус С. М. - Використання ГІС як освітнього інструменту в Київській Малій академії наук, Паламарчук Л. Б. (2014)
Дрбал А. - До 100-річчя з дня народження А. В. Буткевича (1914-1983), Тревого І. С. (2014)
Сосса Р. І. - Література з картографії, Федунків О. М. (2014)
Вардовська М. С. - Форум "Новітні технології ГІС та ДЗЗ в Україні" (2014)
Відомості про авторів (2014)
Островерхова Н. М. - Дидактична субсистема уроку та технологія аналізу її ефективності (2014)
Твердовська О. В. - Критичне мислення як чинник розвитку обдарованості людини в сучасних соціокультурних трансформаціях (2014)
Темербекова А. А. - Профессиональная направленность будущего учителя математики (2014)
Козлова О. О. - Здоров’язберігаючі технології розвитку особистості у навчально-виховному процесі (2014)
Дардан Т. С. - Розвиток креативності та обдарувань учнів молодших класів (2014)
Сеньків В. М. - Роль соціальних мереж у формуванні комунікативної компетентності обдарованих учнів (2014)
Чудакова В. П. - Дослідження "рівня суб’єктивного локусу контролю", інтегральної характеристики "самоусвідомлення себе як професіонала" – критерію сформованості психологічної готовності до інноваційної діяльності та конкурентоздатності особистості (продовження) (2014)
Ускучакова С. І. - Твій успіх – життєвий вибір (продовження) (2014)
Шумакова И. В. - Учитель, перед именем твоим (творческая мастерская речетворчества, русский язык 8-й класс) (2014)
Гоцуляк Ю. В. - Обґрунтування необхідності нормативно-правового забезпечення підтримки та розвитку обдарованих дітей в Україні (2014)
Шевенко А. М. - Як рибка у воді (2014)
Фомін О. М. - Використання мережевих ресурсів для розвитку обдарованих дітей, Рубанова Т. І. (2014)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2014)
Правила оформлення статей до фахових видань (2014)
Доповнення до оформлення фахових статей для аспірантів, докторантів (2014)
План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на серпень 2014 року (2014)
Бєглий О. В. - Національні правові інструменти вирішення проблеми космічного сміття, Дабіжа М. Ю. (2010)
Корнеєєв Ю. В. - Принципи державного регулювання транспортної системи (2010)
Корнєєв Ю. В. - Європейсько-правовий механізм регулювання екологічних проблем транспорту, Яцишин Р. В. (2010)
Корнєєва К. Ю. - Поняття лісу як предмету лісового права (2010)
Печуляк В. П. - Перспективи розвитку державного управління у сфері лісового господарства 28-30 (2010)
Александрова О. В. - Погляди О.Кониського на судову систему Російської Імперії: актуальні аспекти (2010)
Биков О. М. - Методологічні підходи досліджень релігійних відносин (2010)
Діхтієвський П. В. - Забезпечення принципу верховенства права у державному управлінні та його особливості у сфері управління податковими відносинами, Лісовська В. С. (2010)
Мацелик М. О. - Проблемні питання проекту Податкового кодексу у частині впливу його недоліків на урегулювання адміністративно-податкових спорів, Пригоцький В. А. (2010)
Мацелик Т. О. - Адміністративно-правовий спір як категорія юридичного спору, Параниця С. П. (2010)
Осипенко Н. А. - Роль органів прокуратури у механізмі забезпечення особистої безпеки людини (2010)
Сопілко І. М. - Нормативно-правове закріплення визначення інформації:організаційно-правові питання теорії та практики (2010)
Устинова І. П. - Теоретичні питання співвідношення фінансово-правової та адміністративної відповідальності (2010)
Баланюк Л. Л. - Реформування процедури лістингу в фінансових операціях як комплексний захід протидії вчинення порушень, які виникають через купівлю неліквідних чи незабезпечених цінних паперів (2010)
Вавженчук С. Я. - Договір купівлі-продажу: класична доктрина та проблеми українського цивільного права (2010)
Федорченко Н. В. - Правова природа цивільних зобов’язань за договором про взаємоз’єднання (2010)
Касьяненко Л. М. Процесуальні особливості правозастосування у фінансовому праві 83-88 - (2010)
Козирєва В. П. - Підстави порушення справи про банкрутство, Гаврилішин А. П. (2010)
Корчак Н. М. - Цільове спрямування державної підтримки та захисту у сфері конкуренції (2010)
Німко О.Б. Проблемні питання законодавства - , що регулює встановлення внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування фізичними-особами – суб’єктами підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування 97-101 (2010)
Грабовський Л. А. - Окремі аспекти забезпечення прав потерпілого в кримінальному процесі України, Завидняк В. І. (2010)
Ларченко М. О. - Кримінологічний аналіз особистості жертви статевого злочину та її поведінки (2010)
Назаров В. В. - Актуальні проблеми застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту (2010)
Рудник Т. В. - Удосконалення правових основ гуманізації виконання покарання у виді позбавлення волі (2010)
Семчук Н. О. - Характеристика втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність: порівняльно-правове дослідження (2010)
Пильгун Н. В. - Методика підготовки студентів молодших курсів юридичного спрямування до науково-дослідної роботи (2010)
Головко С. Г. - Особливості розроблення та використання засобів комп’ютерної підтримки у підготовці майбутніх правників (2010)
Титул, зміст (2010)
Сердечно-сосудистый риск при использовании нестероидных противовоспалительных препаратов у пациентов после госпитализации по поводу тяжелой ишемической болезни сердца (2010)
Ліснича В. М. - Iшемічна хвороба серця у жінок: доказові позиції щодо особливостей клінічної картини (2010)
Хаустова О. О. - Психокорекція та психотерапія на етапі реабілітації пацієнтів з хворобами системи кровообігу (2010)
Гребеник М. В. - Стабільна стенокардія і метаболічний синдром: клініко-функціональні паралелі, Микуляк В. Р., Базилевич А. Я. (2010)
Салманов А. Г. - Руки медичного персоналу – фактор передачі резистентних збудників нозокоміальних інфекцій (2010)
Журавльова Л. В. - Роль порушень біоенергетичного метаболізму у хворих з поєднаним перебігом хронічного холециститу та гіпертонічної хвороби, Боброннікова Л. Р., Летік І. В. (2010)
Александрук Н. В. - Функція слухового аналізатора у хворих із нефрогенним гіперпаратиреозом (2010)
Нечай А. Ф. - Застосування електроенцефалографії при обстеженні дітей раннього віку з виниклими вперше в житті пароксизмами минущої втрати свідомості (2010)
Барнетт О. Ю. - РЕМОДЕЛЮВАННЯ МІОКАРДА ПРИ АРТЕРІАЛЬНІЙ ГІПЕРТЕНЗІЇ ТА ЙОГО КЛІНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ, Заремба Є. Х., Кияк Ю. Г., Кобзаренко О. А. (2010)
Хара М. Р. - Динаміка вмісту та ферментативного гідролізу ацетилхоліну в серці щурів після видалення гонад на тлі зміненої активності системи оксиду азоту, Дорохіна А. М. (2010)
Курило Т. М. - Вчинення нотаріальних дій у лікарській практиці (2010)
Содержание (2012)
Авдеенко А. П. - Взаимодействие N-метил-(трифторметил, арил)сульфонил-1,4-бензохинонмоноиминов с меркаптанами, Коновалова С. А., Михайличенко О. Н. (2012)
Просяник А. В. - Термическая Z,E-изомеризация иминов VII. N-арилсульфенилимины ацетона, мезоксалевого эфира и тетраметилмочевины, Куцик Н. В., Кольцов Н. Ю., Юхно А. Г., Коновалова С. А., Авдеенко А. П. (2012)
Федевич М. Д. - Про механізм взаємодії α-ненасичених альдегідів з пероцтовою кислотою (2012)
Зубарева И. М. - Изучение внеклеточных ферментов липаз гриба Blakeslea trispora, Митина Н. Б. (2012)
Карпенко О. В. - Коллоидно-химические характеристики продуктов биосинтеза штамма Pseudomonas sp. PS-17, Волошинец В. А., Семенюк И. В., Карпенко А. Я. (2012)
Карпенко О. В. - Застосування вихрового ферментера для одержання продуктів мікробного синтезу, Єрохін В. А., Пристай М. В., Шульга О. М. (2012)
Целищев А. Б. - Анализ способов активации метана в "мягких" условиях, Захаров И. И., Лория М. Г., Иджагбуджи А. А. (2012)
Джакипбекова Н. О. - Электрохимический синтез лекарственных препаратов на основе растительного сырья, Туребекова Г. З., Шортанбекова М. К. (2012)
Кузьменко Н. Я. - Синтез и свойства модельных уретанов на основе карбофункциональных борсодержащих олиго- и олигоэфироспиртов, Бугрим М. В. (2012)
Лобко Є. В. - Вплив мультипротонних карбонових кислот на термостійкість епоксидних композицій, Козак Н. В., Нестеренко Г. М., Клепко В. В. (2012)
Манк В. В. - Температурна поведінка водних розчинів полісахаридів, Мельник О. П. (2012)
Попадюк А. І. - Ковалентно-зшиті колоїдосоми на основі пероксидованих Пікерінг-емульсій, Соломко Н. Ю., Воронов А. С., Будішевська О. Г., Варваренко С. М., Вострес В. Б., Воронов С. А. (2012)
Буря О. І. - Дослідження термостійкості композитів на основі фенілону та фулереновмісних наповнювачів, Кузнецова О. Ю., Пеліна Т. О. (2012)
Зибайло С. М. - Оцінювання впливу будови нітроген-, фосфор-, галогеновмісних олігоестеракрилатів в анаеробних композиціях на міцність склеювання сталевих зразків, Ебіч Ю. Р., Ємельянов Ю. В., Дєлова І. О. (2012)
Кузяев И. М. - Исследование физико-механических свойств полимерных композиционных материалов на основе полиуретанов, Анисимов В. Н. (2012)
Кузяев И. М. - Оптимизация механических и трибологических свойств композитных материалов на основе полиамидов, Сытар В. И. (2012)
Науменко М. О. - Вплив рельєфу поверхні інертного волокнистого наповнювача на конструкційні властивості при стисненні термопластичних полімерних композитів за умов навантаження шинних виробів (2012)
Овчаров В. И. - Использование модифицированных оксиэтилированных спиртов и алкилфенолов в эластомерных композициях, Ломинога Е. А., Бурмистров К. С., Ковзолович А. П. (2012)
Рымар Т. Э. - Исследование ИК-спектров оксониевых и аммониевых каталитических систем при получении карбамидоформальдегидных пенопластов (2012)
Бойко М. Я. - Спектрофотометрическое определение сульфаниламида и его производных с использованием 4-(2-пиридилазо) резорцина, Врублевськая Т. Я., Коркуна О. Я., Коцюмбас И. Я., Тесляр Г. Ю. (2012)
Волнянська О. В. - Іонометрія меламіну та продуктів його деструкції в харчових продуктах, Лабяк О. В., Ткач В. І. (2012)
Лосев С. С. - Количественное определение Cu2+ c использованием модифицированного основанием Шиффа диатомита (2012)
Панченко В. В. - Амперометричне визначення фамотидину з 12-молібдофосфатною гетерополікислотою, Ткач В. І. (2012)
Смик Н. І. - Визначення рухливих форм цинку в грунтах, Сопільняк І. Ю., Запорожець О. А. (2012)
Чмиленко Ф. А. - Сонолюминесцентная спектроскопия в автоматизированной системе безопасной работы вакуум-выпарных аппаратов, Бакланов А. Н., Терещенко О. В., Бакланова Л. В. (2012)
Брем В. В. - Склад газової фази над оксидно-фторидними розплавами, Кожухар В. Я., Дмитренко І. В., Буга С. П. (2012)
Литвиненко Т. М. - Вплив оброблення сірковмісного газу стримерним розрядом на окиснення діоксиду сірки, Манідіна Є. А., Смотраєв Р. В., Будагова А. А. (2012)
Пивоваров А. А. - Влияние степени разбавления питьевой воды дистиллятом на рН плазмохимически обработанных водных растворов, Тищенко А. П., Трещук С. В. (2012)
Пивоваров А. А. - Влияние плазмохимически активированных водных растворов на доизмельчение золотосодержащего рудного концентрата мокрым способом, Воробьева М. И. (2012)
Білий Я. І. - Одержання пористих склокристалічних матеріалів з використанням бою скла та доменного шлаку, Кольцова Я. І., Нікітін С. В. (2012)
Деревянко В. Н. - Применение бетона, содержащего базальтовые волокна для производства плит, используемых при устройстве дорожных покрытий, Саламаха Л. В., Кулачко Е. А., Гопайца В. А. (2012)
Саввова О. В. - Дослідження особливостей взаємодії склокристалічних кальцієсилікофосфатних матеріалів з альбуміном, Брагіна Л. Л., Бабіч О. В. (2012)
Синюшкин А. Н. - Утилизация гальванических шламов, Супрунчук В. И., Иванюк Е. В., Костоглод О. Б. (2012)
Щукіна Л. П. - Особливості використання органо-мінеральної сировини Донецької області в технології фасадної кераміки, Цовма В. В., Лісачук Г. В., Пітак О. Я., Філатов Д. А. (2012)
Сергеєв В. В. - Ентальпії змішування ізобутилметакрилату з деякими органічними розчинниками (2012)
Апостолова Р. Д. - Сравнительная оценка эффективности электрохимического преобразования электролитических сульфидов Fe, Co, Ni в литиевом макетном аккумуляторе в зависимости от природы жидкофазного электролита, Задерей Н. Д., Коломоец О. В., Шембель Е. М. (2012)
Козлов В. М. - Образование структурных дефектов при электрокристаллизации металлов, Хлынцев В. П., Тимошенко В. Н. (2012)
Нефедов В. Г. - Исследование свойств композиционного электролитического покрытия никеля c углеродным наноматериалом, Королянчук Д. Г., Захаров В. Д., Ваганов В. Е., Абрамов Д. В. (2012)
Сахненко М. Д. - Електрофоретичне осадження сегнетокераміки на металеву підкладку з феритовим покриттям, Ведь М. В., Проскурін М. М., Баніна М. В., Богоявленська Е. В. (2012)
Нагурський О. А. - Експериментальні дослідження кінетики дифузійного вивільнення компонентів капсульованих мінеральних добрив, Гумницький Я. М. (2012)
Куманев С. А. - Разработка метода контроля качества сжигания природного газа с учетом эффекта ионизации (2012)
Огурцов М. И. - Определение коэффициента воccтановления гранита (2012)
Семенець О. А. - Моделювання та проектування обладнання хімічної промисловості за допомогою сучасних пакетів САПР, Кузяєв І. М. (2012)
Юшко В. Л. - Розвиток конструкцій тарілок з двома зонами контакту фаз та перспективи їх застосування. Повідомлення 1, Ведь В. В., Карпенко В. А. (2012)
Насонова С. С. - Синтез показателей надежности строительных конструкций на основе модели "слабейшего звена” (2012)
Городнича Н. М. - Забезпечення конкурентоспроможності продукції в умовах зношення основних фондів підприємств, Гуцалова В. І., Прялін М. А., Сиротенко О. О. (2012)
Погребеник В. Ф. - Фольклоризм поезії Сильвестра Яричевського в контексті розвою української літератури від романтичного традиціоналізму до сецесіонізму (2014)
Радишевський Р. П. - Павло Зайцев – шевченкознавець (2014)
Бондарева О. Є. - Образ Тараса Шевченка в авторському міфотворенні біографічного сюжету (2014)
Новик О. П. - Трансформація мотиву Memento mori у творах романтиків (2014)
Регуш Ю. С. - Фольклорні мотиви та образи в поетичній спадщині Якова Щоголева (2014)
Богданова М. М. - Специфіка інтерпретації доби Руїни в історичній повісті Богдана Лепкого "Крутіж” (2014)
Школа В. М. - Функціонування календарних обрядів у художніх текстах українських драматургів 20–30-х років ХХ ст. (2014)
Мельнікова Ю. О. - Інтерпретація історії в романі Н. Королеви "Quid est veritas?” ("Що є істина?”) (2014)
Анісімова Н. П. - Пізній поетичний модернізм як естетичний феномен (2014)
Лущій С. І. - Образ моря в поезії Нью-Йоркської групи (2014)
Казарин В. П. - Стихотворение О. Э. Мандельштама "Золотистого меда струя из бутылки текла…” (опыты реального комментария), Новикова М. А., Криштоф Е. Г. (2014)
Колінько О. П. - Модерністська новела (до проблеми типології) (2014)
Школа І. В. - Часопросторовий вимір роману "Повернення Дон Кіхота” Г.-К. Честертона (2014)
Дуброва В. О. - Поетичний доробок Волта Вітмена крізь призму гендерної інтерпретації (2014)
Єременко О. В. - Комунікація "автор / читач” у змістоформальній структурі тексту (параметри літератури другої половини ХІХ ст.) (2014)
Варикаша М. М. - Секс і кохання у літературі нон-фікшн (гендерний аспект) (2014)
Філоненко С. О. - Література плюс кулінарія: формування нового жанру масового письменства (2014)
Астаф’єв О. Г. - "Слово о полку Ігоревім” у перекладі Ципріяна Годебського (2014)
Журавльова С. С. - Вплив "Zywot s. Alexego…” о. Петра Скарги на агіографічний вірш "Житіє Алексія челов?ка божія” свт. Іоана Максимовича (2014)
Чик Д. Ч. - Ex providentia majorum: жанровий різновид сімейного роману-хроніки в англійській та українській літературі І половини ХІХ ст. (2014)
Чик О. І. - Анатомія імперій: історичний дискурс українського та німецькомовного роману виховання ІІ половини ХІХ ст. (2014)
Александрова Г. А. - Порівняльний метод у науковому осмисленні Володимира Перетца (2014)
Харлан О. Д. - Українська та польська література міжвоєнного двадцятиліття: катастрофічні ландшафти (2014)
Просалова В. А. - Картина А. Бекліна "Острів мертвих” очима поетів (2014)
Христіанінова Р. О. - Внутрішній синкретизм складнопідрядних речень (2014)
Харіна О. І. - Повноголосо звучати в школі полум’яному слову А. С. Малишка (2014)
Загороднова В. Ф. - Емоційно-оцінна й образно-експресивна концептуалізація дійсності як лінгвістична база крос-культурного навчання української мови учнів-білінгвів (2014)
Сердюк А. М. - Концепти rosa–rose–троянда: зіставний аспект (2014)
Сеничева О. А. - Односоставные инфинитивные предложения как способ представления концептуального пространства художественного текста (2014)
Греб М. М. - Особливості лексико-семантичної організації предикативних частин складносурядного речення зі сполучником а як засіб вираження власне-зіставлення (2014)
Громнацька Н. М. - Гендерні особливості метаболічного синдрому та основних його критеріїв у дітей (2014)
Копчак А. В. - Порівняльна оцінка способів остеосинтезу виросткового відростку нижньої щелепи при його травматичних переломах (2014)
Світлик Г. В. - Ризик виникнення госпітальних ускладнень у пацієнтів із гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST (2014)
Бичков М. А. - Математичне моделювання індивідуального проґнозування ефективності лікування раку грудної залози, Мриглоцький М. М., Бичков Ю. А. (2014)
Анікіна І. І. - Рівень якості життя та самооцінка тривоги у жінок, які перенесли мастектомію з приводу раку грудної залози (2014)
Коржинський Ю. С. - Епідеміолоґія народження дітей з великою масою тіла, Камуть Н. В., Шевчук О. В., Євтушок Л. С. (2014)
Мбаркі М. - Ефективність додавання ребаміпіду до стандартної терапії з омепразолом в лікуванні НПЗП - ґастропатій, Скляров Є. Я., Тумак І. М., Склярова О. Є. (2014)
Білобривка Р. І. - Рецидивні форми баланопоститів: сучасні аспекти проблеми, Попов І. В., Калітчук О. П. (2014)
Томашевська Н. Я. - Хвороба Ґоше - клініка, діаґностика, лікування (2014)
Сороківський І. С. - Профілактика післяекстракційної атрофії альвеолярних відростків щелеп. Сучасні методи та їх результати, Готь І. М. (2014)
Ярема Р. Р. - Рак шлунка з високим ризиком інтраперитонеального метастазування: особливості перебігу та сучасні методи лікування (2014)
Козопас В. С. - Способи та методи лікування переломів кісток таза на госпітальному етапі (2014)
Животовська Л. В. - Теоретичні та прикладні аспекти психотерапії осіб, які зазнали сексуального насильства (2014)
Ганіткевич Я. В. - Професори-лікарі Львівського медичного факультету університету/Медичного інституту - місцеві українці (2014)
До відома наших авторів (2014)
Зарва В. А. - Становлення, еволюція й особливості роману виховання (2014)
Погребная В. Л. - Элементы автобиографии в структуре женского романа 60–80-х гг. ХІХ века (2014)
Філоненко С. О. - 100 відтінків чорного. Нуар як жанр і стиль сучасної масової літератури (2014)
Костромицкий Р. И. - Постмодернистская природа героя в романе В. Пелевина "Священная книга оборотня” (2014)
Колінько О. П. - Теоретично-дискурсивні аспекти системного аналізу міжлітературних взаємин (2014)
Табакова Г. І. - Концепт "природа” в структурі художнього світу ліричної прози (2014)
Дуброва О. В. - Двовір’я як філософсько-світоглядна домінанта в поетичному дискурсі Волта Вітмена та Богдана-Ігоря Антонича (2014)
Патырбаева К. В. - Потребление как язык симулякров общества постмодерна в философской конструкции Ж. Бодрийяра (2014)
Новик О. П. - Елементи барокової риторики в українській романтичній прозі та драматургії ХІХ ст. (2014)
Трюхан О. І. - Мотив гріха і покари як провідний у творчості Данила Братковського (2014)
Коркішко В. О. - Межовий простір в літературній спадщині М. Гоголя (2014)
Регуш Ю. С. - Історичні мотиви та образи у творчій спадщині Якова Щоголева (2014)
Бєлаш Г. О. - Особливості художнього простору в історичній прозі В. Будзиновського (2014)
Школа В. М. - Епічний характер п’єс Юрія Яновського (2014)
Нехайчук Ю. А. - Художнє осмислення історичної постаті в пенталогії "Мазепа” Богдана Лепкого (2014)
Співак І. Е. - Психологія зради в повісті Б. Харчука "Панкрац і Юдка” (2014)
Bohdan V. V. - The equivalence of units at different syntactic levels: formal aspect of adjoining constructions and composite sentences in modern ukrainian (2014)
Джуманова Д. Р. - Концептуальная значимость сцепления, Ювашева Ш. М. (2014)
Филатова Е. В. - Синтагма в сложном предложении (2014)
Глазова С. М. - Закономірності функціонування пояснювально-ототожнювальних конструкцій директивного типу у мовленні (2014)
Греб М. М. - Семантична організація складнопідрядних конструкцій із зіставною семантикою (2014)
Губанов С. А. - Концептосфера Марины Цветаевой: лингвистический аспект (2014)
Скалкина Я. Ю. - Тенденции интернацио-нализации и национализации в компьютерной лексике болгарского и польского языков (2014)
Ходикіна І. І. - Ономастичний простір творів Григорія Лютого (2014)
Сомкин А. А. - Социопсихолингвистические и культуроцентристские тенденции в системно-целостном изучении социума: pro et contra современной гуманитарной интегративной парадигмы (2014)
Божинова К. Г. - Съчинение по аналогия – създаване на приказки в пети клас (2014)
Анісімова Н. П. - Нове прочитання творчості Платона Воронька. Рецензія на монографію Реви Л. "Платон Воронько” (Київ : Альтерпрес, 2014. – 204 с.) (2014)
Атрошенко А. А. - Изгиб полосы с учетом больших перемещений и влияния продольных усилий (2014)
Бондаренко М. О. - Дослідження напружено-деформованого стану каркасу кузова автобуса в умовах моделювання його тестового випробування на пасивну безпечність (2014)
Бородачев Н. М. - Контактное взаимодействие рельса и колеса, Тариков Г. П., Комраков В. В., Акулова Е. М. (2014)
Веретельник О. В. - Математическое и численное исследование различных конструкций ортезов при спондилодезе шейного отдела позвоночника, Ткачук Н. А., Тимченко И. Б., Дынник А. А., Погорелая А. В. (2014)
Господинов Д. Д. - Новые возможности при зaкалке зубчатых колес в вакууме, Ставрев Д. С. (2014)
Грабовский А. В. - Исследование связанной задачи аэроупругости с применением современных методов расчета (2014)
Диордийчук В. В. - Опыт конструирования и промышленное внедрение чугунных паллет в составе автоматизированных формовочных линий, Ткачук Н. А., Шкода В. А., Барчан Е. Н. (2014)
Зинченко Е. И. - Применение игрового проектирования в учебном процессе, Гречка И. П., Кротенко Г. А. (2014)
Калінін О. М. - Ситуаційні моделі застосування броньованих ремонтно-евакуаційних машин, Русіло П. О., Варванець Ю. В., Костюк В. В. (2014)
Кириченко С. Г. - Изготовление гиперболоидных зубчатых колес и фрез на однополостных гиперболоидах (2014)
Литвиненко А. В. - Общий подход к проектно-технологическому обеспечению тактико-технических характеристик военных колесных и гусеничных машин путем обоснования параметров бронекорпусов по критериям прочности и защищенности (2014)
Маргулис М. В. - Определение допускаемых контактных напряжений при работе волновых прецессионных передач с телами качения, Гордиенко Я. О. (2014)
Мартыненко А. В. - Компьютерное моделирование динамики и напряженно-деформированного состояния элементов объектов бронетанковой техники, подвергающихся воздействию гидрогазодинамических нагрузок, Танченко А. Ю., Бруль С. Т., Васильев А. Ю., Веретельник О. В. (2014)
Матусевич В. А. - Выбор оптимального распределения числа сателлитов по ступеням планетарного механизма типа 3xAI по критерию минимума массы, Шарабан Ю. В., Шехов А. В., Абрамов В. Т. (2014)
Назаренко С. А. - Основные результаты профессора Я. В. Столярова, Ткачук Н. А., Хавин В. Л. (2014)
Ольшанский В. П. - Переход через резонанс в осцилляторе линейно-переменной массы, Ольшанский С. В. (2014)
Плясуля Н. В. - Коэффициент полезного действия глобоидно-цилиндрической зубчатой передачи Новикова (2014)
Попов А. П. - Изгибная прочность зубчатых передач с точечным зацеплением зубьев, Медведовский А. М., Попова Л. А., Савенков О. И. (2014)
Пороховський Ю. В. - Розподіл залишкових технологічних напружень у зоні кільцевих зварних з’єднань кусково-однорідних оболонкових машинобудівних конструкцій, Кіндрацький Б. І. (2014)
Русіло П. О. - Обґрунтування тактико-технічних характеристик для розроблення перспективних зразків і подальшої модернізації вітчизняних танків, Будяну Р. Г., Калінін О. М., Костюк В. В., Варванець Ю. В. (2014)
Ткач П. М. - Функція передатного відношення циліндричної прямозубої передачі (2014)
Ткач П. М. - Геометрія циліндричних передач змішаного зачеплення з круговими арковими зубцями, Чала О. Ю. (2014)
Ткачук Н. Н. - Модели и разрешающие соотношения для анализа контактного взаимодействия гладких и шероховатых тел методом граничных элементов, Скрипченко Н. Б., Ткачук А. В., Головченко В. И. (2014)
Чурбанов П. В. - Влияние варьируемой толщины на статическое и динамическое напряженно-деформированное со-стояние тонкостенных конструкций, Литвиненко А. В., Ткачук А. В., Барчан Е. Н., Кохановская О. В. (2014)
Шимон М. А. - Моделювання оперативного лікування остеопорозу у людей старшого віку після первинного ендо-протезування кульшового суглоба, Литвак В. В., Шерегій А. А., Веретельник О. В., Ткачук М. А. (2014)
Zolochevsky A. - Damage accumulation in multilayer thin films on gamma titanium aluminides, Parkhomenko L., Gnitko V., Kühhorn A., Kober M. (2014)
Содержание (2012)
Авдеенко А. П. - Взаимодействие N-ацетил- и N-|арилсульфонилимино-(метил)метил|-1,4-бензохинонмоноиминов с роданидом калия, Коновалова С. А., Леденева О. П., Юсина А. Л. (2012)
Грекова А. В. - N,N-диэтилдитиокарбаматы 3d-металлов – катализаторы разложения третичных гидропероксидов , Иванченко П. А., Сейфуллина И. И. (2012)
Діденко Н. О. - Хімія тіоамідів. Повідомлення ХIII. Прямий синтез трис|2-(N,N-диметилтіокарбамоїл)бензімідазолято-1|-кобальту(III) , Ранський А. П., Штеменко О. В., Соколова Л. О. (2012)
Дутка В. С. - Каталітичний розклад пероксидеканової кислоти за наявності солей мангану та нікелю , Колобова В. В., Дутка Ю. В. (2012)
Марков В. И. - Синтез и химические свойства галогенпроизводных 5,6,7,8-тетрагидроспиро|циклогексан-1,2/ (1/Н)-хиназолин|-4/(3/Н)-она , Строев Ю. П. (2012)
Токарь А. В. - Квантово-химическое исследование механизма активации нуклеофильного реагента в условиях реакции N-глицидилирования каркасных сульфонамидов , Ренге В. П., Оковитый С. И., Касьян Л. И. (2012)
Зубарева И. М. - Изучение иононов как стимуляторов развития Blakeslea trispora, Митина Н. Б., Бабич Я. В. (2012)
Гриднева Т. В. - Исследование влияния способов подготовки рисовой шелухи на химический состав сырьевого материала при получении диоксида кремния , Сорока П. И., Смирнова Е. С., Белая А. А., Рябик П. В. (2012)
Алексєєва Т. Т. - Спектральні дослідження формування взаємопроникних полімерних сіток на основі сітчастого поліуретану та органо-неорганічного кополімеру , Менжерес Г. Я., Мартинюк І. С., Остапюк С. М. (2012)
Крупка О. М. - Нелінійно оптичні властивості азополімерів (2012)
Поп Г. С. - Особливості теплового молекулярного руху аміноамідів кислот ріпакової олії , Рациборська А. А., Біленька В. І., Бодачівська Л. Ю., Алєксєєв О. М., Лазаренко М. М. (2012)
Свердліковська О. С. - Перспективні іонні рідини на основі похідних морфоліну з аніоном йоду, Бурмістр М. В. (2012)
Бурмістр М. В. - Розробка термореактивних зв’язуючих на основі фенолоформальдегідних смол, модифікованих поліамідом, для полімерних композиційних матеріалів , Бойко В. С., Ліпко О. О., Михайлова О. І., Кобельчук Ю. М., Герасименко К. О., Сула Л. І. (2012)
Кузьменко Н. Я. - Термоокислительная деструкция модельных борсодержащих уретанов , Ласковенко Н. Н., Бугрим М. В. (2012)
Овчаров В. І. - Дослідження впливу добавки з відходів нафтохімії на властивості еластомерних композицій шинного типу , Качкуркіна І. А., Левченко Е. Д. (2012)
Симонова Т. Н. - Снижение опасности экстрагента при экстракционном концентрировании и определении германия с фенилфлуороном , Федотов А. Н., Каплун А. Ю. (2012)
Циганок Л. П. - Консервування фосфатів при їх визначенні у вигляді гетерополікомплексів, Старова Т. В., Вишнікін А. Б., Столяренко В. Г. (2012)
Чмиленко Ф. А. - Дифференциальное спектрофотометрическое титрование бинарных смесей благородных металлов , Худякова С. Н., Левчакова Ю. В. (2012)
Величко Е. В. - Синтез комплексного соединения дирения(III) с 1,3-адамантандикарбоновой кислотой цис-конфигурации , Голиченко А. А., Штеменко А. В. (2012)
Пономаренко А. В. - Каталитические свойства оксидов 3d-переходных элементов на корунде , Ведь В. Е. (2012)
Черненко І. М. - Фотокристалічні структури: матеріали, синтез , Каюн І. Г., Калашніков С. Г., Мисов О. П. (2012)
Бежин Н. А. - Физико-химические особенности сорбции стронция новым сорбентом на основе эндорецептора дибензо-18-краун-6 , Довгий И. И., Кожура О. В. (2012)
Кожура О. В. - Оптимизация расхода углеаммонийных солей в процессе реэкстракции урана , Пасенко А. А., Письменный Б. В., Чуйко Т. В. (2012)
Пивоваров А. А. - Стабилизация пероксида водорода в плазмохимически активированных растворах при выщелачивании благородных металлов из рудных концентратов , Воробьева М. И. (2012)
Пивоваров А. А. - Термодинамический анализ химических превращений в "активированных" плазмой водных растворах хлорида натрия , Николенко Н. В., Захаров Р. И., Тищенко А. П., Кравченко А. В. (2012)
Зайчук А. В. - Изучение взаимосвязи между оптико-цветовыми характеристиками хромсодержащих композиций системы CaO–MgO–SiO2, их химическим составом и температурой синтеза , Шовкопляс Е. В. (2012)
Саввова О. В. - Биоцидные стеклокомпозиционные покрытия для защиты стальных панелей специального назначения , Брагіна Л. Л., Бабич Е. В. (2012)
Тищенко Г. П. - Исследование свойств фасадных составов на силикатной основе , Банник Н. Г. (2012)
Апостолова Р. Д. - Дослідження електродів на основі електролітичних сульфідів FeCoSх, FeSx та їх композитів із графітом в реакції з літієм за методом спектроскопії електрохімічного імпедансу, Коломоєць О. В., Шембель О. М. (2012)
Ведь М. В. - Селективне розчинення псевдосплавів вольфраму в імпульсному режимі , Сахненко М. Д., Єрмоленко І. Ю. (2012)
Костыря М. В. - Исследование коррозионной стойкости решеток свинцово-кислотного аккумулятора с композиционным покрытием (2012)
Сахненко М. Д. - Електрофоретичне осадження сегнетокераміки на металеву підкладку з феритовим покриттям , Ведь М. В., Проскурін М. М., Баніна М. В., Богоявленська Е. В. (2012)
Шмычкова О. Б. - Электрохимическое окисление п-нитроанилина на диоксидносвинцовых анодах, микромодифицированных ионами Ni2+ , Лукьяненко Т. В., Дмитрикова Л. В., Величенко А. Б. (2012)
Гевод В. С. - Исследование процессов беспенного фракционирования разбавленных растворов ПАВ , Решетняк И. Л. (2012)
Начовний І. І. - Аналіз залежностей для визначення витоку рідини крізь ущільнення для поєднань зворотно-поступального руху (2012)
Огурцов М. И. - Определение коэффициента воccтановления фторопласта (2012)
Гусєв Д. В. - Електронна таблиця MS Excel при оцінюванні рівня якості промислових приладів і засобів автоматизації , Онищенко О. В., Довгополий Я. О. (2012)
Довгополий Я. О. - Аналіз корисних структурних схем ПІД-регуляторів з додатковою керуючою дією , Лещенко О. В., Блонський С. Д. (2012)
Курач В. П. - Інвестування хімічного комплексу України: проблеми та перспективи , Аксьонова Л. О. (2012)
Прялін М. А. - Визначення математичних моделей для прогнозу фінансової стійкості підприємств з виготовлення металевих труб, Гуцалова В. І., Філімонова А. В., Підпала В. С. (2012)
Title (2014)
Table of contents (2014)
Merezhko O. - Natural Private Law (2014)
Gaidei K. - The Presence of an Alleged Offender in a Forum State: a Prerequisite for the Exercise of UniversalJurisdiction (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського