Мегедь В. П. - Забезпечення якості медичної та санаторно-курортної допомоги особовому складу Державної прикордонної служби України (2009)
Лихота А. М. - Прогнозування та профілактика ускладнень під час лікування зубо-щелепних аномалій незнімною ортодонтичною апаратурою, Лихота К. М. (2009)
Вишневський В. А. - Шкірна пластика в ургентній і реконструктивній хірургії кисті, Литвин Ю. П., Гулай А. М., Гулай А. А. (2009)
Мороз І. С. - Перший досвід використання вуглець-вуглецевого композиційного матеріалу для пластики дефектів черепа, Бібіченко С. І., Тарасенко В. І., Бородай О. Л. (2009)
Бородай О. Л. - Використання вуглець-вуглецевих композиційних матеріалів при патології довгих кісток кінцівок, Тарасенко В. І., Погрібний К. М., Клапчук Ю. В. (2009)
Цвігун Г. В. - Досвід застосування радіонуклидної діагностики у виявленні осифікованих гематом при травматичних пошкодженнях, Чабан В. І., Ярмолюк Ю. А. (2009)
Бенюк В. О. - Сучасна діагностична програма гіперпластичних процесів ендометрію у жінок репродуктивного віку з застосуванням ендоскопічних технологій, Винярський Я. М., Гончаренко В. М., Курочка В. В. (2009)
Ткаленко О. М. - Актуальні питання діагностики та лікування вперше виявленої виразкової хвороби дванадцятипалої кишки у військовослужбовців (2009)
Гриценко Л. М. - Генетичний аналіз вірусів есно 6 типу, ізольованих на території України, Широбоков В. П. (2009)
Вікторов О. П. - Клінічне обгрунтування ефективності терапії остеоартрозу комбінацією препаратів - німесулід, глюкозаміну гідрохлорид, хондроітину сульфат, Лисенко І. В., Тер-Вартаньян С. Х., Леонтьєва Ф. С. (2009)
Кондратюк В. В. - Клінічна ефективність застосування дериватів артемізину в комплексному лікуванні середньотяжких форм тропічної малярії, Полукчи О. К. (2009)
Нагорна А. М. - Стан здоров’я та працевтрати льотного складу Збройних Сил України, Компанієць О. А. (2009)
Кальниш В. В. - Оцінка професійно важливих якостей військових лікарів з урахуванням їх акцентуацій характеру, Дорошенко М. М., Горобченко О. А. (2009)
Швець А. В. - Особливості впливу різних психофізіологічних станів на надійність операторської діяльності, Кальниш В. В. (2009)
Бібік Т. А. - Функціональний стан та працездатність військовослужбовців із хворобами системи кровообігу в процесі навчально-бойової діяльності (2009)
Левченко О. Є. - Оцінка впливу рідкого аерозолю з морфолідом пеларгонової кислоти на функцію печінки та стан фізичної витривалості (2009)
Устінова Л. А. - Проблема вірусних гепатитів з парентеральним шляхом передачі в Збройних Силах України (2009)
Кожокару А. А. - Питання імунопрофілактики правця у Збройних Силах комплексними імунопрепаратами (2009)
Серебряков О. М. - Світовий досвід побудови системи якості медичної допомоги та необхідність її впровадження у вітчизняну військову медицину (2009)
Резюме (2009)
До відома авторів (2009)
Волянський О. М. - Аналіз основних статистичних показників стану здоров’я військовослужбовців Київського гарнізону (2009)
Маслова М. Г. - Оцінка демографічної ситуації в україні і проблема комплектування особовим складом Збройних Сил держави, Дебренюк А. П., Володарський В. Л., Тракалюк О. Л., Шекера О. Г., Краснопольський А. Л. (2009)
Спаська Г. О. - Особливості змін трансмітрального кровотоку у хворих з серонегативними спондилоартритами (2009)
Боярська Г. М. - Інформативність іммунологічних показників для оцінки ефективності проведення плазмаферезу у хворих з післяопіковими рубцевими деформаціями (2009)
Власенко С. В. - Особливості застосування препарату "Діспорт" в терапії спастичності у хворих дитячим церебральним паралічем старшого дитячого віку (2009)
Красюк О. А. - Особливості застосування антигіпертензивної терапії у військовослужбовців із артеріальною гіпертензією та метаболічним синдромом, Марущенко К. Ю. (2009)
Бичкова С. А. - Актуальні питання лікування хронічного обструктивного захворювання легень у військовослужбовців, Пашковська Т. М. (2009)
Лихота К. М. - Морфологічна та функціональна діагностика аномалій прикусу за даними телерентгенографії (2009)
Третьяков В. В. - Сучасний погляд на деякі особливості клінічного перебігу варіцела-зостерної інфекції у осіб молодого віку (2009)
Швець А. В. - Особливості енергетичного забезпечення інтенсивної переробки інформації у осіб, що знаходяться в різних психофізіологічних станах, Кальниш В. В., Апихтін К. О. (2009)
Левченко О. Є. - Визначення оптимального співвідношення СS та морфоліду пеларгонової кислоти у комбінованій подразнюючій рецептурі (2009)
Кожокару А. А. - Аналіз охоплення адп-м щепленням молодого поповнення Збройних Сил України (2009)
Дубова Н. Ф. - Оцінка відносного ризику смертності у населення, яке мешкає на територіях україни з різними рівнями радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, Короткова Н. В. (2009)
Нікітюк О. В. - Підготовка санітарних інструкторів для Збройних Сил України (1991-2008 рр.) (2009)
Халік С. В. - Аналіз травматизму серед військовослужбовців строкової служби Збройних Сил України за період 2001-2008 рр., Ричка О. В., Ладєєва А. О. (2009)
Левченко Ф. М. - Передумови формування військової системи охорони здоров’я в умовах розвитку Збройних Сил України (2009)
Виноградов О. В. - Сучасні проблеми та перший позитивний досвід щодо управління і фінансування сільської медицини України (2009)
Торбін В. Ф. - Деякі проблеми комплектування Збройних Сил України здоровим поповненням, Хобзей В. Ф. (2009)
Бадюк М. І. - Про результати проведення Всеукраїнського міжкафедрального науково-практичного семінару "Організаційні і методичні проблеми медицини надзвичайних ситуацій як навчальної дисципліни", Солярик В. В., Бадюк Л. М. (2009)
Резюме (2009)
До відома авторів (2009)
Титул, Зміст (2014)
Ісаєнко В. - Разом з армією (2014)
Горжеєв В. М. - Дезінфекційні препарати для профілактики та боротьби з туберкульозом тварин (2014)
Ксьонз І. М. - Зміни у класифікації хламідій, Любецький В. Й. (2014)
Козловська Г. В. - Чутливість штамів yersinia enterocolitica, виділених із продуктів забою тварин, до антибіотиків (2014)
Приходько Ю. О. - Стронгілоїдозна інвазія свиней в Україні, Лаптій О. П., Пономар С. І. (2014)
Соколов Ю. В. - Дослідження терапевтичної ефективності розчину фенбендазолу при гельмінтозах свиней, Микитин Ю. В. (2014)
Semenyak S. А. - Prospects of use of biocomposite materials for comminuted fractures of tubular bones in dogs (2014)
Калашнікова Ю. В. - Клінічне дослідження дії мазі наносепт на основі наноаквахелатів Ag, Cu та J при піодермії в собак (2014)
Чорний М. В. - Проблеми зоогігієни завжди актуальні (До 130-річчя кафедри гігієни тварин та ветеринарної санітарії ХДЗВА) (2014)
Скрипник В. Г. - Дещо про контрабанду та контрафакцію ветеринарних препаратів (2014)
Курило В. Г. - Студенти-випускники звітують (науково-практична конференція в Мигійському коледжі), Кузнецова Т. М., Присяжнюк С. М. (2014)
Tolubko V. B. - An effective structure of the dynamic monitoring system of telecommunication network objects using mobile, Komarova L. O., Ilin O. O. (2014)
Кравченко Ю. В. - Визначення проблематики теорії функціональної стійкості щодо застосування в комп'ютерних системах, Нікіфоров С. В. (2014)
Копейка О. В. - Проектирование сервисов инфраструктуры приложений в дата-центрах (2014)
Манько О. О. - Моделювання передавальних характеристик пристроїв захисту вхідних кіл приймачів надвисоких частот (2014)
Титенко Е. А. - Структурная схема настраиваемого мультипроцессора, Мирталибов Т. А. (2014)
Семенко А. И. - Оценка пропускной способности телекоммуникационных систем, Хомич С. В. (2014)
Коваленко И. Г. - Методы увеличения продолжительности функционирования беспроводных сенсорных сетей с избыточным количеством узлов (2014)
Зінченко А. О. - Удосконалена модель багатопозиційної інтегрованої системи зв’язку та радіолокації на основі мулькористувальницького методу МІМО, Слюсар В. І. (2014)
Толюпа С. В. - Ефективність радіолокації при використанні технології штучного зниження ефективної поверхні випромінювання літальних апаратів, Дружинін В. А., Наконечний В. С. (2014)
Федорова Н. В. - Измерение параметров сигналов синхронизации в сетях с коммутацией пакетов (2014)
Браіловський М. М. - Мережі VPN та проблеми їх захисту, Погребна Т. В., Пташок О. В. (2014)
Труш О. В. - Використання технологій IP-телефонії для прихованої передачі інформації (2014)
Ярцев В. П. - Способы формирования квази-двумерной информационной модели светодиодной шкалы (2014)
Лещенко О. О. - Дослідження якості функціонування інфокомунікаційної мережі (2014)
Варфоломеєва О. Г. - Застосування механізмів кореляційного аналізу інформації в системах управління, Колченко Т. В. (2014)
Жебка В. В. - Використання технологій АТМ та Frame Relay у сучасних системах передачі інформації (2014)
Полоневич А. П. - Визначники показників якості системи ФАПЧ з диференційним звязком (2014)
Беркман Л. Н. - Розрахунок часу затримки проходження інформації з врахуванням структури мережі з комутацією пакетів, Жебка В. В. (2014)
Комарова Л. О. - Алгоритми управління потоками даних у телекомунікаційній мережі реального часу (2014)
Кравченко Ю. В. - Аналіз основних способів зниження радіолокаційної помітності та можливості їх застосування до наземних та повітряних об’єктів, Дубас Т. І. (2014)
Rozorynov G. N. - Development of modulation formats in optical fiber communication channel, Aymen Fendri Mohamed, Skryl'ov V. Yu. (2014)
Міщенко А. В. - Ресурсна оптимізація циклічних процесів "сітьового” типу функціонування авіатранспортної інфраструктури, Дробик О. В. (2014)
Браіловський М. М. - Основні вимоги до побудови та безпеки мереж наступного покоління, Пташок О. В., Погребна Т. В. (2014)
Лещенко О. О. - Особливості моделювання системи управління інфокомунікаційної мережі (2014)
Сайко В. Г. - Мобільні радіотехнології в освіті (2014)
Варфоломеєва О. Г. - Аналітичний метод визначення параметрів якості для системи черг у мережному вузлі, Лісковський І. О. (2014)
Олещенко Л. М. - Використання безпроводових автоматизованих технологій передавання даних при побудові ІТ для АТП (2014)
Цвілій О. О. - Безпека інформаційних технологій: сучасний стан стандартів ISO27k системи управління інформаційною безпекою (2014)
Соболевський Г. Г. - Метод нечіткого виведення при забезпеченні принципів інтелектуалізації експлуатації суден в критичних умовах (2014)
Копійка О. В. - Проектування сервісів зберігання даних (2014)
Лукін В. Є. - Проблеми цифрової обробки сигналів в оптичних системах зв’язку, що використовуються всередині будівлі (2014)
Черваньов І. Г. - Андрій Миколайович Краснов у сонмі географів-земляків та в історії вітчизняної географії (до 150-річчя від дня народження) (2012)
Афанасьєв О. Є. - Досвід регіоналізації території України за принципами географічного центризму (2012)
Балинська М. О. - Використання супутникових знімків Landsat і SPOT для розпізнання сільськогосподарських культур (2012)
Барладін О. В. - Використання електронних атласів "Адміністративно-територіальний поділ України" та "Україна туристична" в освітніх цілях, Бусол І. В., Миколенко Л. І. (2012)
Бузіна І. М. - Фіторемедіаційні технології як ефективне рішення проблеми очищення ґрунтів, забруднених важкими металами (2012)
Бурла М. П. - Платежный баланс как инструмент изучения состояния внешнеэкономических связей региона (на примере Приднестровья) (2012)
Воронина М. А. - Традиции и инновации в школьном географическом образовании (из опыта организации курсов повышения квалификации учителей) (2012)
Галай Е. И. - Реализация практической направленности обучения географии на основе выполнения школьных практических работ (2012)
Грінченко О. І. - Питання сталого розвитку у змісті шкільної географії (2012)
Даценко Л. М. - Основи картографічних знань у дошкільній освіті (2012)
Дмитрук Н. Г. - Условия самореализации личности в процессе обучения географии (2012)
Домбровська О. А. - Використання ГІС при грошовій оцінці земель населених пунктів (2012)
Зуева Н. К. - Роль дистанционного обучения в системе повышения квалификации учителей географии (2012)
Имангулова Т. В. - Применение географических названий в топонимике Казахстана (2012)
Іщук А. В. - Особливості зображення території сучасних західноукраїнських земель на польських загальногеографічних картах періоду 1919–1939 років, Бондаренко Е. Л. (2012)
Клименко В. Г. - Вивчення гідрологічного режиму річок України (на прикладі річки Уда), Журавель Г. Г. (2012)
Козаченко Т. І. - Принципи створення баз даних в геоінформаційному картографуванні техногенних загроз від потенційно небезпечних об’єктів (2012)
Копилець Є. В. - Вивчення вулканізму у шкільній географії: від стереотипів до інновацій (2012)
Лур’є А. Й. - Позашкільні навчально-виховні заклади Луганської області: сучасний стан та особливості територіальної організації, Нємець Л. М., Моштакова Н. В. (2012)
Мельник А. В. - Геопросторова інфраструктура в контексті інноваційних процесів у картографії (2012)
Омарова Н. А. - Физико-географические исследования Прикаспийской низменности в XV – начале XX вв., Турсагулов Б. Б. (2012)
Пересадько В. А. - Геоінформаційне забезпечення природоохоонних територій, Сінна О. І., Вяткін К. В., Бодня О. В. (2012)
Полякова Н. О. - Картосеміотичні моделі систематизованих фундаментальних представницьких інформаційно-картографічних творів в інформаційній структурі держави (2012)
Решетченко С. І. - Особливості зміни атмосферних опадів у Харкові на початку XXI століття (2012)
Ровенчак І. І. - Система карт ретроспективного політико-адміністративного положення міста в комплексному атласі Львова (2012)
Саванчиева А. С. - Актуальные вопросы исследования антропогенных ландшафтов (2012)
Салімон В. М. - Уроки географії з використанням музичних творів як форма сугестопедичної технології навчання (2012)
Сєрокурова Н. А. - Туристсько-рекреаційне районування Харківської області (2012)
Тимашова В. И. - Конструктивная идея – источник активизации творческих возможностей школьников (2012)
Тишковець В. В. - Особливості екологічного картографування в Україні, Опара В. М. (2012)
Чукреева О. А. - Географическое распространение этнического туризма в республике Казахстан (2012)
Шевченко Р. Ю. - Картосемантичний комплекс інструментів для візуалізації та передачі геопросторових даних у картографічних легендах (2012)
Шуліка Б. О. - Прогнозування погодних явищ у локальному природному середовищі (на прикладі селища Високий), Жемеров О. О. (2012)
Ачасов А. Б. - Геоінформаційні системи як основа сучасного картографування грунтів, Титенко Г. В., Власов О. В., Курілов В. І. (2014)
Дмитриков В. П. - Біокоректування результатів моніторингу природних середовищ, Никифоров В. В. (2014)
Квартенко Р. О. - Загальні напрямки оптимізації структури екологічної мережі Харківської області (2014)
Кепеняк Н. М. - Лісорекреаційна активність жителів населених пунктів на території НПП "Сколівські Бескиди" (2014)
Клапоущак О. І. - Встановлення тісноти взаємозв’язку між даними метеорологічних станцій та даними рівня води річки Прут (2014)
Максименко Н. В. - Оценка состояния водной экосистемы р. Харьков средствами ландшафтного планирования , Зинковская Л. В. (2014)
Рего М. З. - Еколого-геоморфологічна характеристика долини Дністра в Передкарпатті, Некос А. Н. (2014)
Соловьев В. О. - Природные катастрофы в истории человека (2014)
Феоктістов П. О. - Вплив змін клімату на строки сівби озимої пшениці на півдні України, Блищик Д. В. (2014)
Холопцев А. В. - Тенденции изменений среднемесячных значений поверхностных температур Атлантического океана в начале ХХI века, Больших А. В. (2014)
Шумілова А. В. - Оцінка рекреаційного навантаження на ландшафти НПП "Слобожанський" (2014)
Крайнюков О. М. - Використання конструктивно-географічної методології при встановленні нормативів антропогенного забруднення аквальних ландшафтів (2014)
Алексеева Т. Н. - Исследование экологического состояния почв агроценозов на примере Полтавской области , Солошич И. А. (2014)
Буц Ю. В. - Географическое положение акваторий Тихого океана как фактор значимости влияния изменений их поверхностных температур на состояние озоносферы, Крайнюк О. В. (2014)
Комісова Т. Є. - Напрямок сукцессіонних процесів на територіях відвалів вугільних шахт м. Краснодона Луганської області, Губська О. П., Кучер О. О. (2014)
Кочанов Е. О. - Методика оцінки та рекомендації щодо відновлення земель військово-промислових об’єктів на території Харківської області (на прикладі Чугуївького району), Товстий Ю. М. (2014)
Кравченко Н. Б. - Вирішення проблеми фінансування процесу екологізації швейного виробництва, Мільченко А. А. (2014)
Пономаренко Р. В. - Якісна питна вода запорука екологічної безпеки регіону, Буц Ю. В. (2014)
Третьяков О. В. - Теоретичні основи підвищення рівня екологічної безпеки об’єктів тепло- та електропостачання (2014)
Kharlamova O. V. - Using Sociogen And Technogen Factors In An Ecological Safety At The Regional Level (2014)
Дудченко В. Ю. - Теоретико-методичні основи медико-екологічної оцінки регіональних ландшафтних систем (2014)
Pogribna L. - Environmental Education As A Main Tool Of The Prosses Of Socialisation Of The Schoolchildren (2014)
Димитрова Л. М. - Синергетична модель "нової людини" і світу (2012)
Чабанна М. В. - Можливості застосування неоінституційного підходу до дослідження політичних режимів у перехідних державах (2012)
Зорич О. О. - Епістемологічні межі імплікації математичної теорії ігор для аналізу політики (2012)
Зуйковська А. А. - Дескриптивність і каузальність поняття політичної культури (2012)
Шейко Ю. О. - Критика редукціонізму політичного в німецькій політичній думці (2012)
Амельченко Н. А. - Стратегії легітимації влади в Україні в діяльності "помаранчевого" та "біло-блакитного" урядів (2004–2007) (2012)
Кушніренко В. О. - Проблема суверенітету та громадянства в контексті осучаснення історичної шаріатської політико-правової доктрини (2012)
Семигіна Т. В. - Вплив ендогенних чинників на політику охорони здоров’я сучасної держави (2012)
Яковлєв М. В. - Картина суспільно-політичних перетворень у постсоціалістичних країнах згідно з індексами демократизації, Гуменюк О. Г. (2012)
Карачай В. А. - Електронне врядування як інструмент забезпечення публічних цінностей (2012)
Гаращенко С. В. - Вплив ґендерного підходу на формування типу виборчої системи (2012)
Yakushik V. - Contemporary Ukraine's role in the caucasus (2012)
Гнатюк М. М. - Становлення дипломатичної служби Європейського Союзу: делегації Європейської комісії (2012)
Хельберг У. І. - Сек’юритизація як політичний феномен (2012)
Амельченко Н. А. - Рецензія на монографію І. В. Овчар "Політичні трансформації у Радянському Союзі в період перебудови (1985–1991 рр. )" (2012)
Відомості про авторів (2012)
Сватко Ю. І. - Методологічні засади європейського філософування в аспекті софійного синтезу (2012)
Козловський В. П. - До питання про антропологічні імплікації фізичної географії Іммануїла Канта (2012)
Семеняка О. О. - "Через лінію": дискусія Ернста Юнґера та Мартіна Гайдеґґера про європейський нігілізм (2012)
Дмитренко К. С. - Юрґен Габермас: від рефлексії до комунікації (2012)
Кириленко В. А. - Микола Хвильовий як продовжувач української філософії національної ідеї в УРСР у 1920-х роках (2012)
Юринець Я. І. - Біля джерел "критики сучасної буржуазної філософії" (до історії української філософії радянської доби) (2012)
Кузьміна С. Л. - Проблема тілесності у київській духовно-академічній філософії виховання другої половини ХІХ ст. (2012)
Головащенко С. І. - Викладання бібліологічних дисциплін у Київській духовній академії ХІХ – початку ХХ ст.: структура і зміст (2012)
Ткачук М. Л. - До життєпису Петра Кудрявцева: із матеріалів слідчої справи 1938–1939 років, Пастушенко Л. А. (2012)
Відомості про авторів (2012)
Затинайко О. І. - Політика безпеки та воєнно-політичні відносини Молдови, Можаровський В. М., Павленко В. І., Бочарніков В. П., Свєшніков С. В. (2014)
Шишолін П. А. - Поняття і сутність прикордонної діяльності, її місце та роль у системі національної безпеки (2014)
Байдак Ю. А. - Організаційне будівництво Повітряних Сил Збройних Сил України: методичні аспекти, Загорка О. М., Гамора В. В., Коваль В. В. (2014)
Андронатій В. Б. - Система медичного забезпечення Збройних Сил України: сучасний стан і напрями розвитку з огляду на тенденції змін у порядку застосування військ, Жаховський В. О., Булах О. Ю., Лівінський В. Г. (2014)
Телелим В. М. - Планування сил для виконання бойових завдань у гібридній війні", Музиченко Д. П., Пунда Ю. В. (2014)
Радковець Ю. І. - Ознаки технологій "гібридної війни" в агресивних діях Росії проти України (2014)
Чепков І. Б. - Проблеми технічного оснащення Збройних Сил України та шляхи їх розв’язання в сучасних умовах, Борохвостов І. В., Борохвостов В. К., Русевич А. О. (2014)
Демідов Б. О. - Концептуальні положення щодо створення автоматизованої системи управління протиповітряною обороною держави, Величко О. Ф., Кучеренко Ю. Ф. (2014)
Ющенко К. А. - Новітні технології забезпечення боєздатності авіації Збройних Сил, Самулєєв В. В., Матрунчик М. І. (2014)
Резюме (2014)
Коновалова В. В. - Дослідження кінетики вивільнення лікарських препаратів з термочутливих гідрогелів на основі n-ізопропілакриламіду та аліламіну, Самченко Ю. М., Побігай Г. А., Бурбан А. Ф., Ульберг З. Р. (2013)
Горобець А. В. - Одержання композитних флуоровмісних мембран, наповнених солями цирконію, Вакулюк П. В., Ранський А. П., Бурбан А. Ф. (2013)
Гуменюк Л. М. - Кополімер бутилметакрилату з метил-(4-метакрилокси)-бензоатом як основа композиції для виготовлення фоточутливих мембран, Михальонок Я. С, Момот Л. М., Вретік Л. О., Бурбан А. Ф. (2013)
Колесник І. С. - Порівняння методів мікрокапсулювання α-амілази в альгінатні мікрокапсули, Антонюк Н. Г., Бурбан А. Ф. (2013)
Потворова Н. В. - Іммобілізація йоду на поверхні модифікованих n-вінілпіролідоном поліакрилонітрильних мембран, Вакулюк П. В., Фуртат І. М., Бурбан А. Ф. (2013)
Петрук В. В. - Порожнистоволоконні мембрани та модулі для мембранно-дистиляційних процесів, Вакулюк П. В., Бурбан А. Ф. (2013)
Волювач О. В. - Аналіз взаємодії твіну-40 і гексадецилсульфату натрію в об’ємі водних розчинів і на межі з повітрям (2013)
Манченко О. В. - Хімічна пластифікація поліалкілметакрилатів, Нижник В. В., Лінець Л. П. (2013)
Білько Д. І. - Хітозан-колагенові плівки для вирощування нащадків мезенхімальних стовбурових клітин, Загородько О. В., Антонюк Н. Г., Колесник І. С., Борбуляк І.З. (2013)
Третяк М. О. - Сорбційні властивості нових функціональних матеріалів на основі гідратованих діоксидів титану та мангану щодо іонів літію, Рождественська Л. М., Пальчик О. В., Прищепа О. А., Василюк С. В., Бєляков В. М. (2013)
Пірський Ю. К. - Композиційні pd-co, pd-fe електрокаталізатори відновлення кисню: синтез, формування та властивості, Гайдін А. В., Крупеннікова О. С., Гладчук М. М., Матковська Л. К. (2013)
Відомості про авторів (2013)
Podunay Yu. A. - Mating system and two types of gametogenesis in the fresh water diatom Ulnaria ulna (Bacillariophyta), Davidovich O. I., Davidovich N. A. (2014)
Рябушко В. И. - Функциональная роль фукоксантина и фитогормонов из морских бурых водорослей, Мусатенко Л. И., Нехорошев М. В., Войтенко Л. В., Попова Е. В. (2014)
Гудвилович И. Н. - Продукционные характеристики Porphyridium purpureum (Bory) Ross. в условиях накопительной и квазинепрерывной культуры, Боровков А. Б. (2014)
Неврова Е. Л. - Эколого-таксономическая оценка донных диатомовых в Балаклавской бухте (юго-западный Крым, Черное море, Украина) (2014)
Маманазарова К. С. - Сезонное развитие индикаторно-сапробных водорослей нижнего течения бассейна реки Зeравшан (Респ. Узбекистан) (2014)
Садогурский С. Е. - Макрофитобентос у берегов Осовинской степи (Азовское море – Керченский пролив, Украина) (2014)
Пушкарь В. С. - Зональная диатомовая шкала плиоцена и квартера Северной Пацифики, Черепанова М. В., Лихачева О. Ю. (2014)
Генкал С. И. - XIII Международная научная конференция альгологов (XIII диатомовая школа), 24–29 августа 2013 г., Борок, Ярославская обл., Россия), Куликовский М. С., Кузнецова И. В. (2014)
Содержание (2014)
Куликовский М. С. - Биогеография пресноводных Bacillariophyta. Основные концепции и подходы, Кузнецова И. В. (2014)
Дмитриева А. Г. - Функциональная гетерогенность популяции клеток микроводоросли Desmodesmus communis (E. Hegew.) E. Hegew. (Chlorophyta) в норме и при интоксикации, Филенко О. Ф., Ипатова В. И. (2014)
Горбулин О. С. - Эколого-биологические характеристики Cyanoprokaryota (Cyanophyta) континентальных водоемов Украины (2014)
Шкундина Ф. Б. - Горизонтальные изменения сообществ фитопланктона Павловского водохранилища (Республика Башкортостан, Россия), Полева А. О. (2014)
Генкал С. И. - Bacillariophyta водных экосистем арктических тундр западного Ямала (бассейн р. Харасавэйяха, Россия), Ярушина М. И. (2014)
Баженова О. П. - Cyanoprokaryota в планктоне рек и озер Омского Прииртышья (Россия), Кренц О. О., Коржова Л. В., Барсукова Н. Н., Коновалова О. А. (2014)
Цой И. Б. - Peponia fenneriae sp. nov. (Bacillariophyta) из среднего эоцена (Дальний Восток, Россия), Ольштынская А. П. (2014)
Крахмальный А. Ф. - Новая разновидность Peridinium gatunense Nygaard f. kinnereta Krachmalny (Dinophyta) из озера Киннерет (Израиль), Вассер С. П., Нево Э., Капитанчук Л. М. (2014)
Воронкова В. Г. - "Общество риска" как следствие кризиса современной цивилизации в глобальном измерении (2014)
Bilogur V. E. - Problems of educational policy in sports sphere of modern transformational society (2014)
Ковтун Н. М. - Сутність та структура соціальної активності у контексті соціально-філософської парадигми дослідження (2014)
Рябека О. Г. - Глокалізація планетарного світу як продукт сучасного глобалізаційного процесу (2014)
Шавкун І. Г. - Організаційна культура як проблема кроскультурного менеджменту, Дибчинська Я. С. (2014)
Гулевський С. В. - Дискурсивний підхід до формування гендерної ідентичності у просторі телесеріалів (2014)
Сидоренко С. В. - Формування ефективного громадянського суспільства в Україні на засадах діалогу, партнерства і національної консолідації: зарубіжний і вітчизняний досвід (2014)
Нерубасская А. А. - Онтологический анализ экзистенциала "здоровье" (2014)
Максименюк М. Ю. - Теоретико-методологічні засади етнонаціональних утворень та їх відносин в контексті поліетнічного соціуму (2014)
Бондаревич І. М. - Педагогічні технології як умова розкриття потенціалу гуманітарних дисциплін (2014)
Путров С. Ю. - Про закономірності впливу ідеалу здоров’я, закладеного у біосоціальних технологіях, на особистість людини (2014)
Македонська С. І. - Культура вчителя як багатоелементна система (2014)
Мельник В. В. - Становлення і розвиток культурної політики в умовах глобалізації (2014)
Воропаєва В. Г. - Формування парадигми особистості в умовах культурної глобалізації (2014)
Постол О. Є. - Ідеологія прав і свобод людини і громадяна як нова парардигма ХХІ століття (2014)
Богаченко В. В. - Самоидентификация субъекта социального действия, ее сущность и структурная организация в поле социокультурного пространства современности (2014)
Сорокіна О. С. - Відтворення інформаційної системи в сучасних суспільствах у глобальному вимірі (2014)
Корнієнко Т. А. - Соціально-філософський дискурс життя людини в місті за умов впливу на неї дизайнерського середовища (2014)
Горбова І. О. - Поняття "інтелігенція" у предметному полі соціальної філософії (2014)
Бегаль О. М. - Ментально – організаційні виміри соціальної роботи (2014)
Невмержицкая М. В. - Соотношение традиционного и новаторского в формировании конкурентовозможности личности (2014)
Дяченко Р. О. - Аксіологічні засади підприємницької діяльності в умовах постіндустріального суспільства (2014)
Дуднікова І. І. - Становлення і розвиток екологічного менеджменту: теоретико-методологічний контекст (2014)
Krasnokutskyi O. V. - Fundamentals of optimization of development of the ideology of stat building in Ukraine (2014)
Свідчення про авторів (2014)
Вимоги до оформлення наукових статей (2014)
Передмова (2013)
Більченко Є. В. - Трагедія жіночого початку в культурі (на прикладі культурологічного аналізу вірша Марини Цвєтаєвої "Я тебя отвоюю") (2013)
Джулай Ю. В. - Про концептуальні та методологічні виміри культурологічних ініціатив антропології (випадок Л. А. Вайта) (2013)
Кирилова О. О. - Знання, істина, смисл за Жаком Лаканом: освітні виміри (2013)
Нікішенко Ю. І. - Костюм, одяг, річ: до традиції застосування понять (2013)
Сарапіна Є. В. - Пам’ять-слід: місце для бріколажу (2013)
Собуцький М. А. - Чому соцреалізм? Темпоральність і модус фантазування (2013)
Демчук Р. В. - Кримський топос у контексті візантійської/імперської парадигми (2013)
Брюховецька О. В. - "Поетичне кіно": фільм "Тіні забутих предків" у контексті візуальної культури 1960-х років (2013)
Ельфська Т. В. - Поетика мінливості: мистецькі медіа-медитації Олександра Гнилицького та Лесі Заяць (2013)
Личковах В. А. - Етнокультурографія у веселковій імперії Ольги Петрової (до ювілею мисткині — професора НаУКМА) (2013)
Лозова Л. Я. - До питання "метафізичного реалізму" К. Малевича у зв’язку з православною іконою (2013)
Павліченко Н. В. - Арт-ринок Києва кінця ХІХ — початку ХХ століття (2013)
Петрова О. М. - "La Bella pittura” Сергія Животкова (2013)
Погрібна А. І. - Виховання і боротьба: конструювання суб’єкта у радянській кіноказці (2013)
Тищенко І. М. - Історія сталінізації радянської архітектури у сучасних російськомовних дослідженнях: порівняльний аналіз основних концепцій (2013)
Король Д. О. - Прояви уявлень про дві душі в стародавніх суспільствах (2013)
Куцан О. В. - Проблема суфізму в дослідженнях етнічної кримськотатарської культури (2013)
Пустовалов С. Ж. - Теорія етносу Л. М. Гумільова в археології (2013)
Відомомсті про авторів (2013)
Безменникова Л. Н. - Диагностическтий комплекс для оптимизации срока службы энергоустановок, Чёрный С. Г. (2014)
Бобир В. О. - Класифікація суднових ергатичних систем (2014)
Ивановская А. В. - Постановка задачи исследований по формированию микроклимата перевозки грузов в судовых трюмах, Богатырева Е. В. (2014)
Воробей В. И. - Алгоритм самообучения классификации радиолокационных сигналов (2014)
Габрук Р. А. - Повышение безопасности и эффективности эксплутации подвижных объектов водного транспорта (2014)
Кучерук С. М. - Синтез оптимальной адаптивной эргатической системы эксплуатации грузового судна (2014)
Ивановский Н. В. - Постановка задачи обеспечения безопасности мореплавания в условиях совместного промысла при траловом лове рыбы, Козаченко Л. Н. (2014)
Масленников А. А. - Явление заверта трала и методы борьбы с ним (2014)
Носовський А. М. - Інваріантні функції опису навігаційних станів просторового руху судна (2014)
Сапига В. В. - Совершенствование методов анализа динамики судовых валопроводов, Кирюхин А. Л., Черпита П. В. (2014)
Топчій С. І. - Сучасні механізми газорозподілу та їх вплив на паливну економічність ДВЗ (2014)
Давыдов В. С. - Пути повышения эффективности обеспечения безопасности плавания крупнотоннажных судов в сложных навигационных условиях, Богомья В. И., Кожухаренко Р. В., Демичев В. В. (2014)
Баранов Г. Л. - Структурний аналіз складних динамічних систем траєкторного управління та безпеки руху об’єктів водного транспорту, Тихонов І. В., Соболевський Г. Г. (2014)
Аверічев І. М. - Заходи із забезпечення рівня економічної безпеки на підприємствах водного транспорту України (2014)
Бабина О. Є. - Формування інструментарію антикризового управління підприємств суднобудівної галузі, Павлова Н. М. (2014)
Байрактар Ю. П. - Поняття соціальної відповідальності підприємств та його еволюція (2014)
Боняр С. М. - Основні причини втрати попиту на портові послуги в Україні, Корнійко Я. Р. (2014)
Вовк О. М. - Теоретичні основи забезпечення ефективності управління інвестиційними ресурсами (2014)
Войченко Т. О. - Фактори та умови підвищення продуктивності підприємства (2014)
Тимощук О. М. - Аналіз внутрішнього водного транспорту України як частки транспортної системи, Горошко К. О. (2014)
Євтушевська О. А. - Проблеми та шляхи вдосконалення існуючих систем організації контролю на підприємствах (2014)
Згурська О. М. - Сутність та значення конкурентоспроможності в системі стратегічного управління агропромисловим підприємством (2014)
Карпенко О. О. - Управління інтелектуальним капіталом підприємства як запорука ефективності його функціонування у учасних умовах, Лизогуб М. С. (2014)
Клюєва В.І. - Інтелектуальний капітал підприємств водного транспорту (2014)
Ковбатюк М. В. - Історія, сучасний стан і перспективи розвитку кілійського суднобудівельно-судноремонтного заводу, Олту І. В. (2014)
Козаков В. Г. - Стратегії промислового маркетингу на ринку дитячих товарів (2014)
Логунова Н .А. - Роль морских портов Украины в развитии отечественного круизного бизнеса (2014)
Мельник Н. О. - Стан та проблеми сучасного суднобудування (2014)
Новикова І. В. - Механізм державної підтримки конкурентоспроможності підприємств телекомунікацій в сучасних умовах (2014)
Петренко О. І. - Теоретичні аспекти обґрунтування вибору та реалізації конкурентних стратегій судноплавних компаній, Горбенко О. І. (2014)
Семенчук Т. Б. - Сучасний інструментарій оцінки ефективності стратегії транспортної компанії (2014)
Ткаченко В. С. - Соціальна відповідальність бізнесу як наслідок державного регулювання економіки (2014)
Карпенко Д. - Складові міжнародної економічної інтеграції на початку ХХІ століття (2014)
Єфімова З. Є. - Початковий етап навчання вимові при оволодінні іноземною мовою, Коротка Н. В. (2014)
Мясоутов Ш. К. - Развитие творческого мышления у студентов на занятиях по истории (2014)
Колмакова С. І. - Впровадження засад полікультурності в українській освіті (2014)
Давидов В. С. - Пути повышения безопасности эксплуатации портов и судов путем внедрения кодекса ОСПС в мировом торговом флоте, Дереш А. І. (2014)
Жиленков А. А. - Интеллектуальная поддержка принятия решений при оптимальном управлений фильтро-компенсирующими устройствами (2014)
Маригодов В. К. - Экспертная оценка знаний студентов на основе энтропийного критерия, Мозолевская Т. В., Исаева Т. А. (2014)
Сущенко О. А. - Робастная оптимизация систем стабилизации информационно-измерительных устройств морских подвижных объектов (2014)
Гладка І. В. - Планування бюджетів менеджментських груп судноплавних компаній України (2014)
Автори випуску (2014)
Вимоги до оформлення статей (2014)
Думанский Ю. В. - Ультразвуковой алгоритм исследования органов малого таза у женщин с подозрением на злокачественный процесс яичников, Шкарбун К. Д., Шкарбун Л. И. (2014)
Berezin A. E. - The relationship between serum uric acid level and concentration of proangiogenic mononuclear cells in chronic heart failure patients, Kremzer A. A. (2014)
Хурані І. Ф. - Біохімічні зміни в сироватці крові хворих на доброякісні пухлини грудної залози в залежності від методу оперативного втручання (2014)
Наврузов С. Н. - Экспериментальное обоснование нейтрон-захватной терапии на горизонтальном канале исследовательского атомного реактора ВВР-СМ Института ядерной физики Республики Узбекистан, Каххоров Ж. Н., Ходжаева Н. Х. (2014)
Єщенко Є. В. - Вплив навчання хворих самоконтролю та самодопомозі на прихильність до лікування при хронічній серцевій недостатності (2014)
Ватутин Н. Т. - Эффективность и безопасность буспирона гидрохлорида у пациентов с тревожно-депрессивными расстройствами и хронической сердечной недостаточностью ишемического генеза, Христиченко М. А., Кетинг Е. В. (2014)
Перцева Т. О. - Роль "проблемних" мікроорганізмів інфекцій нижніх дихальних шляхів, Кіреєва Т. В., Штепа О. О. (2014)
Челпан Л. Л. - Возможности и преимущества различных вариантов антибактериальной терапии микробно-воспалительных заболеваний ротоглотки у детей (2014)
Федорчено Р. А. - Зависимость нарушений дыхания от пола, возраста, срока проживания в крупном индустриальном центре с загрязнённым воздухом, Панова Т. И., Бортникова А. К. (2014)
Борисова Т. П. - Хронический гломерулонефрит (гематурическая форма) и сопутствующая хроническая Эпштейн-Барр вирусная инфекция у детей: особенности течения и терапии, Толченникова Е. Н. (2014)
Гладчук В. Є. - Каскадність реакції цитокінових механізмів захисту організму при мікотичних ушкодженнях шкіри (2014)
Романенко К. В. - Патоморфоз шкіри хворих на morphea після вузькосмугової фототерапії (2014)
Осокина О. И. - Динамика клинических характеристик течения шизофрении на ранних стадиях, как показатель эффективности лечебно-реабилитационных мероприятий (2014)
Бабюк И. А. - Коррекция пароксизмальной тревоги и инсомний у больных паническим расстройством, Арнольдова Т. В., Ивнев Б. Б., Шульц О. Е., Титиевский С. В., Рымарь И. Б. (2014)
Панова Т. И. - Влияние дофаминовой коррекции на влечение к алкоголю и на способность мозга алкоголизированных крыс утилизировать глюкозу, Бортникова А. К. (2014)
Казаков В. Н. - Новая концепция регуляции осмотического гомеостаза (некоторые итоги двадцатилетнего опыта изучения водно-солевого баланса организма), Кузнецов И. Э., Натрус Л. В., Гайдарова Е. В., Вислый А. А., Гончаренко О. Н., Филюшина Е. В. (2014)
Журило И. П. - Роль инфекций TORCH-комплекса в возникновении врожденных пороков желудочно-кишечного тракта. Обзор, Климанский Р. П., Носова И. Н. (2014)
Дубинина В. Г. - Персонализированный подход в выборе таргетной терапии метастатического колоректального рака, Марцинковская Н. В., Кузнецова О. В. (2014)
Шульц О. Е. - Практическое применение сократовского диалога в процессе дианалитического консультирования (2014)
Думанский Ю. В. - Опыт организации обучения студентов практическим врачебным навыкам в центре практической подготовки, Ивнев Б. Б., Первак М. Б., Бутева Л. В., Вакуленко С. И., Дечева Ю. Н., Жадинский А. Н., Журавлева Ю. И., Кузьменко А. Е., Тарасова В. И. (2014)
Казаков В. Н. - Экзамен для стоматологов – аргументы "за", Ивнев Б. Б., Панова Т. И., Андреева В. Ф., Коноплянко В. А., Бортникова А. К. (2014)
Прохоров Є. В. - Роль алгоритмічного підходу в навчанні клінічному мисленні студентів на кафедрі педіатрії в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу, Челпан Л. Л., Островський І. М, Воробйова О. В. (2014)
Лобас В. М. - К вопросу об оптимизации офтальмологической помощи взрослому населению Украины, Слабкий Г. А., Збитнева С. В. (2014)
Мухин В. Н. - Елизавета Евстафьевна Федосова: к 90-летию со дня рождения (2014)
Титул, зміст (2014)
Петрушенко В. В. - Місце термінової ендоскопічної папілосфінктеротомії у комплексному лікуванні гострого панкреатиту та його ускладнень, Пашинський Я. М., Собко В. С., Ходаківський С. В. (2014)
Дробков О. Л. - Прогностичне значення циклічних нуклеотидів в оцінці функціонального стану печінки хворих на гострий холецистит, Давидов Д. М., Кадочников В.С., Шаповалов В. Ю., Герасименко О. С. (2014)
Паньків К. М. - Інтервенційна ендоскопія в лікуванні постхолецистектомічного синдрому, Пашинський Я. М. (2014)
Борота А. В. - Критерии эффективности электрической сварки мягких тканей в гемостазе при лапароскопических операциях, Гринцов А. Г., Совпель О. В., Шаповалова Ю. А. (2014)
Герич І. Д. - Анатомо-топографічні обставини, як чинник ризику інтраопераційних ускладнень при лапароскопічній холецистектомії, Огурцов О. В., Федоров В. Ю., Семань Т. Е. (2014)
Гур'єв С. О. - Віл-позитивні постраждалі з політравмою: діагностика інфекційних ускладнень, Соловйов О. С., Танасієнко П. В. (2014)
Тамм Т. И. - Пути профилактики гнойных осложнений у больных раком ободочной кишки, Захарчук А. П., Непомнящий В. В., Крамаренко К. А., Дворник И. А. (2014)
Шевченко В. Г. - Эффективность эндолапароскопического лечения псевдокист поджелудочной железы по результатам отдаленного периода, Запорожченко Б. С., Горбунов А. А., Муравьев П. Т., Зубков О. Б. (2014)
Годлевський А. І. - Сучасні аспекти післяопераційного знеболення хворих з обтураційною жовтяницею непухлинної етіології, Саволюк С. І. (2014)
Годлевський А. І. - Оптимізація лікувально-діагностичних та тактичних принципів курації гострого панкреатиту біліарної етіології у хворих з цукровим діабетом, Саволюк С. І., Томашевський Я. В. (2014)
Петрушенко В. В. - Аргоноплазмова коагуляція у лікуванні кіст печінки, Стойка В. І. (2014)
Андрющенко В. П. - Кредитно-модульний принцип викладання дисципліни "загальна хірургія": шляхи оптимізації в світлі досвіду роботи кафедри, Куновський В. В. (2014)
Борота А. В. - Студенческий научный кружок: проблемы организации и перспективы развития в условиях кредитно-модульной системы, Кухто А. П., Герасименко Е. А., Базиян-Кухто Н. К., Мендзяк Р. М., Кондратенко А. П. (2014)
Булат Л. М. - Інтерактивні технології навчання та формування клінічного мислення у студентів молодших курсів медичного вишу, Лисунець О. В., Дідик Н. В., Шінкарук-Диковицька М. М. (2014)
Задорожний В. В. - Сучасні аспекти викладання дисципліни "Загальна хірургія" за кредитно-модульною системою, Мунтян С. О., Баранник С. І., Лященко П. В. (2014)
Каніковський О. Е. - Методика використання тестових завдань у навчальному процесі, Сандер С. В., Бабійчук Ю. В., Павлик І. В., Жупанов О. А. (2014)
Кришень В. П. - Особливості викладання курсу "перша долікарська допомога" на кафедрі загальної хірургії іноземним студентам, що навчаються за фахом "фармація", Гузенко Б. В., Нор Н. М. (2014)
Кулигіна В. М. - Застосування інтерактивних технологій кооперативного навчання на заняттях терапевтичної стоматології у студентів медичного вузу, Гаджула Н. Г. (2014)
Лупальцов В. І. - Рефлексивний підхід при модульному навчанні хірургії студентів медичних вузів, Ворощук Р. С., Ягнюк А. І., Дехтярук І. А. (2014)
Петренко Д. Г. - Интегральная оценка ультразвукового исследования в диагностике и хирургическом лечении вентральных грыж, Сипливый В. А., Петренко Г. Д., Гузь А. Г., Петюнин А. Г., Менкус Б. В. (2014)
Сандер С. В. - Оцінка перспективи збереження стопи при передгангренозному стані і гангрені пальців (2014)
Філіп С. С. - Case-study метод при викладанні загальної хірургії, Скрипинець Ю. П., Шимон В. М., Сливка Р. М. (2014)
Борота А. В. - Особенности преподавания общей хирургии на английском языке студентам международного факультета, Герасименко Е. А., Борота А. А. (2014)
Форманчук Т. В. - Створення та використання лапароскопічного тренажера для покращення практичних навиків з хірургії (2014)
Герич І. Д. - Модифікація проби Мінора як тесту оцінки спроможності локальної антиінфекційної резистентності шкіри, Фусс Ю. О. (2014)
Бондарев Р. В. - Особенности лапароскопического адгезиолизиса в нижнем этаже брюшной полости, Орехов А. А. (2014)
Василюк С. М. - Особливості технічного виконання лапароскопічної апендектомії, Гудивок В. І., Біцька І. В., Осадець В. С., Лаб'як І. Р., Дмитрук О. М., Іванина В. В., Павлюк Н. М. (2014)
Дробков О. Л. - Підвищення ефективності навчання на кафедрі загальної хірургії в умовах кредитно-модульної системи, Давидов Д. М., Кадочников В. С., Шаповалов В. Ю., Герасименко О. С. (2014)
Петрушенко В. В. - Оптимізація ендоскопічних втручань у разі "проблемної" локалізації об'єкту маніпуляції, Гребенюк Д. І. (2014)
Лупальцов В. И. - Выбор метода хирургической коррекции механической желтухи, осложненной холангитом, Котовщиков М. С. (2014)
Запорожченко Б. С. - Новая лифтинговая система в лапароскопической хирургии острого холецистита у лиц с высоким индексом полиморбидности, Колодий В. В., Бородаев И. Е., Муравьев П. Т., Зубков О. Б. (2014)
Дробков О. Л. - Викладання загальної хірургії у англомовних студентів в умовах кредитно-модульної системи, Давидов Д. М., Кадочніков В. С., Шаповалов В. Ю., Герасименко О. С. (2014)
Годлевський А. І. - Ефективність закритих та відкритих методів повторних санацій черевної порожнини у хворих з загальним гнійним перитонітом, Саволюк С. І., Вовчук І. М, Гудзь М. А. (2014)
Форманчук А. М. - Дослідження антимікробних властивостей шовних матеріалів, оброблених розчинами декаметоксину та димексиду, Ковальчук В. П., Жученко О. П., Форманчук Т. В. (2014)
Гуцол Л. П. - Оцінка ефективності класичної гомеопатії за результатами ретроспективного аналізу амбулаторних карт пацієнтів гомеопатичного центру імені Дем'яна Попова (м. Київ), Попов Д. В., Гуцол К. М. (2014)
Кравченко Н. В. - Атестація тренерів і фахівців з питань фізкультурно-спортивної реабілітації для інвалідів: правові принципи, Яремчук П. В., Довбиш В. А. (2014)
Петрушенко В. В. - Аналіз роботи ендоскопічного відділення Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова за 2011-2013 роки, Коваль В. М., Дорожинський Ю. А., Радьога Я. В. (2014)
Афанасюк О. І. - Патогенетичні особливості розвитку серцевої недостатності при стабільній стенокардії з коморбідним цукровим діабетом типу 2 (2014)
Богомаз О. В. - Сучасні уявлення про нейрофізіологічні механізми організації локомоції (2014)
Дзісь Н. П. - Роль центральної та вегетативної нервової системи в забезпеченні репродуктивної функції жінки (2014)
Йолтухівський М. М. - Шляхи попередження нефротоксичності цисплатину (2014)
Маєвський О. Є. - Запальні захворювання органів малого таза (ззомт). Етіологічні чинники, критерії діагностики, методи лікування та профілактики (2014)
Трофімов М. В. - Використання метиленового синього в лікуванні гастродуоденальних кровотеч виразкового генезу, Кришень В. П. (2014)
Яремчук Л. В. - Істміко-цервікальна недостатність шийки макти, як причина невиношування: сучасний погляд на етіологію, діагностику та лікування (огляд літератури) (2014)
Кланца О. П. - Микола Іванович Пирогов і формування вітчизняної системи вищої медичної освіти в першій половині xix століття. Повідомлення 2. Від другого університетського статуту (1835 р.) до середини 40-х рр. XІХ ст. (2014)
Іван Ілліч Міщук (До 90-річчя від дня народження) (2014)
Саволюк С. І. - Обличчя кафедри факультетської хірургії. Історичний нарис до 80-річчя створення кафедри.Частина 1: керівники факультетської хірургічної клініки (2014)
Саволюк С. І. - Обличчя кафедри факультетської хірургії. Історичний нарис до 80-річчя створення кафедри.Частина 2: ректори ВНМУ та ВНМЗ, завучі кафедри факультетської хірургії (2014)
Bryzhan I. A. - Attaining sustainability of industrial production based on environment focused innovations, Lepa R. M. (2014)
Копилюк О. І. - Фінансово-економічна криза та її вплив на формування регіональної політики розвитку банківської системи України (2014)
Мадих А. А. - Моделювання перспективного планування бюджету промислового міста (на прикладі м. Донецька), Мазур Ю. О., Охтень О. О. (2014)
Ткаченко А. М. - Стратегія екологічно спрямованого інноваційного розвитку хімічної галузі, Вакуліч А. М. (2014)
Глущенко А. Н. - Особенности развития металлургии в Украине и странах – ведущих мировых производителях стали: сравнительный анализ (2014)
Болотская Д. В. - Опыт формирования систем пенсионного обеспечения в развивающихся странах мира (2014)
Вишневский А. С. - Социальная ориентация производства: роль в процессе социализации экономики Украины и направления её структурных изменений (2014)
Вступительное слово научных редакторов к материалам ежегодного аналитического доклада "Промышленность и промышленная политика Украины 2013: актуальные тренды, вызовы, возможности" (2014)
Промышленность и промышленная политика Украины 2013: актуальные тренды, вызовы, возможности: научно-аналитический доклад НАН Украины. Часть 1 (2014)
Аннотації (2014)
Аннотации (2014)
Abstracts (2014)
References (2014)
Відомості про авторів (2014)
Сведения об авторах (2014)
Authors information (2014)
Колісніченко Н. - Формування та розвиток людських ресурсів: висвітлення проблематики у зарубіжній літературі (2014)
Романенко Є. - Відкритість та прозорість як структурні рівні транспарентності державного управління та їх комунікативні функції (2014)
Червякова О. - Формування нормативно-правового поля трансформації державного управління в умовах суспільних змін в Україні (2014)
Карпенко О. - Роль анкетування в процесі оцінки порталів державно-управлінських послуг (2014)
Козуліна С. - Сучасні проблеми та основні шляхи вдосконалення правового статусу органів міністерства юстиції України (2014)
Котуков О. - Інституціоналізація діяльності політичних коаліцій на регіональному рівні (2014)
Кривогуз Г. - Пропозиції щодо змісту роботи заступника командира механізованого (танкового) батальйону з матеріально-технічного забезпечення під час підготовки і в ході бойових та інших дій (2014)
Літвак А. - Розвиток підприємництва в охороні здоров’я (2014)
Никитюк Г. - Протидія інформаційній агресії як умова формування національної ідентичності в сучасній Україні (2014)
Ростіянов Б. - Державне управління освітою для дорослих: вітчизняний досвід новітньої історії (2014)
Сивак Т. - Консолідація дійових осіб публічної політики в процесі реалізації соціального проекту (2014)
Стадник М. - Громадянське суспільство як суб’єкт публічної політики (2014)
Юрченко О. - Правовий механізм регулювання цін у системі державного управління (2014)
Толкованов В. - Реалізація реформ місцевого самоврядування в європейських країнах: досвід для України (2014)
Пашкова М. - Адміністративна етика в органах виконавчої влади: результати експертного опитування державних службовців (2014)
Титул, зміст (2008)
Дутчак М. - Створення умов для розвитку плавання – пріоритетне завдання реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту (2008)
Соколова Н. - Профилактика соматических заболеваний у спортсменов, занимающихся плаванием, Криволап Н., Подплетняя А., Луковская О. (2008)
Фетісова В. - Методичні особливості фізичної реабілітації висококваліфікованих плавців після гострих респіраторних захворювань, Клапчук В. (2008)
Шульга Л. - Побудова мікроциклів у тренуванні кваліфікованих спортсменок-плавців (2008)
Чаплінський М. - Ефективність використання підтримуючих засобів при початковому навчанні плаванню дітей шкільного віку, Сидорко О., Островський М., Лисих О. (2008)
Дукач Л. - Особенности заболеваемости спортсменов водных видов спорта, Пасичная Е., Сидоренко Е., Кузенко О. (2008)
Луковська О. - Функціональний стан системи кровообігу інвалідів-плавців з патологією нервової системи (2008)
Микитчик О. - Особистісна тривожність стрибунів у воду 5-6 років (2008)
Курко Я. - Вплив погоди на рівень фізичного стану плавців, Федчишин О. (2008)
Колісник В. - Динаміка показників функціонального резерву серця та фізичної роботоспроможності у юних плавців 7-9 років з нефіксованими порушеннями опорно-рухового апарату (2008)
Курко Я. - Психологічні показники плавців за різних погодних умов (2008)
Політько О. - Шляхи вдосконалення змагальної діяльності в сучасному спортивному плаванні, Пилипко О. (2008)
Лашко В. - Кафедра плавання – учора, сьогодні, завтра, Астахов В., Ковров Я. (2008)
Підсумки міжнародної науково-практичної конференції "Україна – плавання 2020" (2008)
Возняк О. Т. - Повітророзподільник із взаємодією зустрічних неспіввісних плоских струмин в приміщеннях ювелірного заводу, Миронюк Х. В., Сухолова І. Є. (2008)
Довгалюк В. Б. - Розрахункова модель неізотермічної струмини, що настилається на опуклу циліндричну поверхню, Мілейковський В. О. (2008)
Лабай В.Й. - Вплив різниць температур перегрівання у випарнику і переохолодження у конденсаторі на ексергетичний ККД split-кондиціонерів (2008)
Малкін Е. С. - Установки для обробки води в електричних і магнітних полях. Методи розрахунку, Фурат І. Е., Приймак О. В., Твердохліб О. С. (2008)
Малкін Е. С. - Експериментальні дослідження теплообміну горизонтального циліндричного нагрівача в опалювальному конвекторі з термогравітаційною конвекцією, Вишегородська О. О., Скляренко О. М., Вишегородська Я. В. (2008)
Ратушняк Г. С. - Моделювання теплообмінних процесів в біогазових установках, Анохіна К. В. (2008)
Мамедов Н. Я. - Математическая модель стохастического прогнозирования расхода тепловой энергии для зданий (2008)
Мороз П. М. - Дослідження режимів експлуатації енергоефективної системи теплопостачання будинку, Степанов М. В. (2008)
Росковшенко Ю. К. - Вимірювання та автоматичне регулювання теплового потоку в системах водяного опалення приміщень, Степанов М. В., Дудніков А. П., Штиленко В. П. (2008)
Редько А. А. - Методика розрахунку характеристик геотермальних теплонасосних установок, Харлампіді Д. Х. (2008)
Пісарєв В. Є. - Схема сумісної роботи холодильноабсорбційної машини з когенераційною установкою, Степанов М. В. (2008)
Возняк О. Т. - Ефективність роботи цілорічних геліосистем при дискретній орієнтації сонячних колекторів, Дацько О. С., Шаповал С. П. (2008)
Константинівський Б. Я. - Трубофільтри на основі нових вяжучих речовин і гравійно-пісчаних сумішей, Гузій С. Г. (2008)
Бондарчук О. В. - Оптимізація конфігурації проектів розвитку проектно-орієнтованих організацій, Тесля Н. Ю. (2008)
Видатні вчені, педагоги (2008)
Анотації (2008)
Вихідні дані (2008)
Титул, зміст (2014)
Вельчинская Е. В. - Новые преформированные пиримидины: их синтез и биологическая активность (2014)
Федюк Р. С. - Наружные железобетонные стены с несъемной опалубкой в условиях юга Дальнего Востока России, Тимохин А. М., Муталибов З. А. (2014)
Георгієва М. Д. - Розвиток аграрної науки болгарії у 1959-1969 рр. (2014)
Белецкая Е. А. - Брендирование объектов селького туризма в прохоровском районе (на примере Белгородской области), Мешков В. А., Товолжанская Н. В. (2014)
Крисак А. І. - Проблеми нормативного забезпечення регулювання земельних відносин (2014)
Левченко Е. А. - Нужен ли России налог на роскошь, Саркисян А. Г., Синицына В. А. (2014)
Логвінова О. П. - Особливості застосування статистичних методів при обґрунтуванні господарських рішень (2014)
Любенкова Е. П. - Государственное регулирование рынка труда и занятости населения в ставропольском крае, Любенкова А. С. (2014)
Прокудина О. А. - Исследование понятийно-терминологического аппарата дифиниций "продвижение" и "коммуникации", Малахова Н. Л. (2014)
Смирнов А. Л. - Как оценивать инновационные и венчурные проекты? (2014)
Шипицын А. В. - Оценка и повышение кредитоспособности предприятия в соответствии с методикой readyratios (2014)
Акулова Н. Ю. - Художній психологізм і засоби характеротворення в малій прозі в. Підмогильного, Дацева А. В. (2014)
Василишина Н. Д. - Ідейно-естетична концепція пригодницьких романів г.Р. Хаггарда (2014)
Випасняк Г. О. - Амбівалентність святості у романі М. де Унамуно "Тітка Тула" та повісті "Святий Мануель Добрий, мученик" (2014)
Сазанович Л. В. - Американские народные традиции в контексте мирового фольклора (2014)
Борисова А. М. - Напрямки та перспективи вдосконалення інформаційних банківських правовідносин (2014)
Коптелов А. О. - Политическая полиция российской империи 1825-1880-х гг. в немецкой историографии xix-хх вв. (2014)
Нечаева О. П. - Компетенция субъектов российской федерации по предоставлению жилья детям сиротам по договору найма специализированного жилого помещения, Кукина Т. Е. (2014)
Гончарова О. А. - Структура інноваційної діяльності майбутнього вчителя іноземної мови (2014)
Некрут Т. В. - Психодинамический подход к проблеме психокоррекции лиц с ограниченными возможностями здоровья (2014)
Ніжегородцев В. О. - Аналіз ефективності формування методичних компетентностей майбутніх учителів фізики (2014)
Павлюк Р. О. - Інформаційні засоби комунікації у віртуально-навчальному педагогічному середовищі (2014)
Перевознюк Т. О. - Концептуальний аналіз проблеми корекції агресивної поведінки (2014)
Повалій Л. В. - Співпраця школи і сім‘ї з проблеми формування гуманних батьківсько-дитячих взаємин (2014)
Прокофьева М. Ю. - Проектирование системы самостоятельной работы студентов в процессе профессиональной подготовки к обучению младших школьников на принципах дифференцированного подхода (2014)
Прохоренко Л. І. - Психологічні особливості прояву самооцінки у молодших школярів із затримкою психічного розвитку (2014)
Сердюк М. В. - Методичні позиції навчання орфографії у процесі роботи над зв’язними висловлюваннями учнів молодшого шкільного віку (2014)
Цибуляк Н. Ю. - Особливості психодіагностичного дослідження спостережливості майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2014)
Чернуха Н. М. - Основні тенденції розвитку полікультурного виховання в сучасному світі, Бахов І. С. (2014)
Аденинская Е. Е. - Медико-социальная эффективность модели медицинского наблюдения за работниками, занятыми в условиях шума, Горблянский Ю. Ю. (2014)
Бакун О. В. - Зміни імунологічних показників у жінок з безпліддям трубного походження під впливом плазмаферезу (2014)
Братішко Ю. С. - Дослідження сутності та рівнів соціальної відповідальності фармацевтичного бізнесу (2014)
Василевский В. П. - Хирургическое лечение мультифокального атеро-склероза с использованием гибридных технологий, Жук А. В., Бублевич Н. В., Смольский А. В. (2014)
Заболотная И. И. - Микротвердость твердых тканей зубов с клиновидным дефектом в зависимости от глубины микротрещин эмали (2014)
Любезнова О. Н. - Проблема хронического лайм-боррелиоза в эндемичном регионе россии (2014)
Нетюхайло Л. Г. - Механізми та роль апоптозу при опіках (огляд літератури), Іщейкіна Л. К., Басараб Я. О. (2014)
Петрушанко Т. А. - Динамика бактериальной обсеменности десневой борозды при лечении катарального гингивита у лиц молодого возраста, Череда В. В., Лобань Г. А. (2014)
Півнєва Т. І. - Динаміка вивчення вітамінної забезпеченості організму, Півнєв Б. А. (2014)
Рещиков В. А. - Особенности вегетативной регуляции детей дошкольного возраста, как показателя готовности ребенка к школьному обучению, Осычнюк Л. М. (2014)
Семеняк А. В. - Вплив мікоплазм hominis та уреаплазм urealyticum на стан загальної імунної системи, Пушкашу А. В., Симовонюк М. В. (2014)
Тарнавська С. І. - Особливості перебігу атопічного фенотипу бронхіальної астми в дітей залежно від типу ацетилювання (2014)
Тіманюк І. В. - Сучасні вимоги до професіоналу в сфері інтелектуальної власності, Тіманюк В. М. (2014)
Юрценюк О. С. - Особливості лікування психотичних психічних розладів у жінок – трудових мігрантів (2014)
Архипова Е. А. - Использование техник и методик управления временем в работе рекрутера, Суховий Е. С. (2014)
Кушнір Ю. В. - Соціологічний підхід у питаннях міжетнічного сприйняття (2014)
Дубняк М. О. - Політико-соціальні обставини практичної реалізації концепції відповідального корпоративного громадянства (2014)
Передмова (2013)
Залізняк Л. Л. - Дослідження стоянки Троянове 4В під Новомиргородом у 2012 році, Хоптинець І. М., Вєтров Д. О. (2013)
Кухарчук Ю. В. - До питання про критерії класифікації зубчастих і виїмчастих знарядь (2013)
Нездолій О. І. - Історія вивчення аналогів стоянки Коробчине-Курган півдня Східної Європи (2013)
Отрощенко В. В. - Герой чи заробітчанин? (2013)
Гордієнко Р. О. - Нові пам’ятки середньодніпровської культури у межиріччі Сейму та Псла (2013)
Білинський О. О. - Нові матеріали з Басівського городища на Посуллі (2013)
Сай Т. М. - Хто був власником дерев’яних чаш? (2013)
Шелехань О. В. - Підстава для типології скіфської клинкової зброї: культ чи морфологія? (2013)
Шейко І. М. - Історія вивчення світильників Ольвії VI–I ст. до н. е. (2013)
Капустін К. М. - Керамічні вироби Городська другої половини ХІІІ–ХІV ст. (2013)
Тарнавський М. С. - Внесок видатного археолога В. В. Ауліха у дослідження Княжого Галича (2013)
Мироненко Л. В. - Батуринські кахлі кінця ХVІІ — початку ХVIII ст. із зображеннями піших воїнів та вершників як додаткове джерело до вивчення вбрання та озброєння гетьманського війська (2013)
Залізняк Л. Л. - Козацька Україна — прямий нащадок Княжого Києва (2013)
Кублій М. В. - Морфологічна мінливість собаки свійського (2013)
Відомомсті про авторів (2013)
Стасєв Ю. В. - Метод формалізації процесу вирішення задачі визначення напрямків удару засобів повітряного нападу на оперативному напрямку, Клімов С. Б., Павленко М. А. (2007)
Шемаєв В. М. - Моделювання сценаріїв управління ситуаціями у сфері забезпечення воєнної безпеки держави (2007)
Афанасьев В. В. - Перспективные системы посадки летательных аппаратов, Кашаев И. А., Ситков А. М. (2007)
Литвяк А. Н. - Анализ и задачи вибродиагностики авиационных силовых установок, Логинов В. В. (2007)
Чернятьєв А. В. - Показники оцінки впливу точності польоту літаків по маршруту на результати виявлення екіпажами об’єктів у районі виконання завдання, Бабенко О. І., Костенко І. Л. (2007)
Дорощук В. А. - Параметричні методи порівняння отриманих радіолокаційних дальнісних портретів повітряних цілей з еталонами, Ященок В. Ж., Побережний А. А., Булаєнко М. В. (2007)
Зміївський Г. А. - Аналіз моделей і методів розрахунку зон радіопокриття систем мобільного зв'язку при їх використанні для забезпечення управління повсякденною діяльністю військ (сил), Краснокутський В. М., Колодєєв М. М. (2007)
Кандырин Н. П. - Использование радиолокационных методов измерения дальности в технологических процессах, Костянец А. В., Лошаков В. А. (2007)
Кучер Д. Б. - Экспериментальная оценка влияния внешнего подмагничивания тонкой высокотемпературной сверхпроводящей пленки на характеристики активных датчиков-ограничителей, Харланов А. И., Степанова М. В. (2007)
Марыкивский О. Е. - Расчет эквивалентного коэффициента теплопроводности конструктивного элемента микропроволочного приемника проходящего излучения - двухслойного цилиндра (2007)
Стрелков А. И. - Оценка эффективности метода накопления серии короткоэкспозиционных слабоконтрастных телевизионных кадров, Барсов В. И., Стрелкова Т. А., Кац Е. Н. (2007)
Тимочко О. І. - Локалізація об’єкта пошуку на поточному зображенні навігаційної системи з радіометричними датчиками, Подорожняк А. О., Васильєв Ю. Б. (2007)
Ткаченко В. І. - Завадостійкість систем радіолокаційного опiзнавання з адресною відповіддю, Бакуменко Б. В. (2007)
Бохан К. А. - Протокол обмена структурированными данными в телемедицинских системах, Гуржий С. В. (2007)
Завизиступ Ю. Ю. - Метод компенсации потерь производительности протокола ТСР при переходе мобильного узла в соседнюю зону обслуживания в беспроводных сетях, Коваленко А. А., Мохаммад А. С. (2007)
Коваленко Н. С. - Анализ нижних звеньев интегрированных систем объектовой безопасности (2007)
Кузнецов А. А. - Метод построения криптографически стойких булевых функций на основе градиентного спуска, Избенко Ю. А., Московченко И. В. (2007)
Лемешко О. В. - Результати порівняльного аналізу потокових моделей маршрутизації в телекомунікаційних мережах, Дробот О. А., Симоненко Д. В. (2007)
Лысенко И. В. - Модели обнаружения модификаций сообщений с использованием симметричной криптографии на основе принципа диверсности, Исиченко Т. А. (2007)
Можаев А. А. - Концепция обеспечения качества предоставления услуг в цифровых телекоммуникационных сетях (2007)
Рубан И. В. - Сегментация границ в условиях низкой контрастности изображений, Смеляков К. С., Шитова О. В. (2007)
Спорышев К. А. - Внутрисистемные помехи в сотовой связи, Ткачев А. М. (2007)
Харченко В. С. - Информационная технология поддержки определения компонентных функциональных структур живучих бортовых информационно-управляющих систем, Бородавка Н. П. (2007)
Егоров А. Б. - Анализ способов создания энергоэффективных осветительных установок, Кондратюк О. Ю. (2007)
Леоненко А. Н. - Исследование параметра пластичности поверхностного слоя деталей из специального легированного чугуна, Савченков Б. В. (2007)
Мезеря А. Ю. - Вопросы использования асинхронных генераторов на мини ГЭС, Ириков Д. В. (2007)
Шевченко В. В. - Предложения по использованию сверхпроводников в электротехнических устройствах, Шевченко С. Е., Шуджан Р. Я. (2007)
Раковская Н. Х. - Технологические ходовые устройства на основе системы "колесо-рельс" (2007)
Аллеров Ю. В. - Методичні підходи щодо визначення можливостей підрозділів спеціального призначення під час проведення пошуку диверсійно-розвідувальних груп, Бурков В. В., Обрядін В. В., Овчаренко В. В. (2007)
Бакулін І. Є. - Тенденції розвитку системи метрологічного забезпечення Збройних Сил Польщі, Герасимов С. В. (2007)
Захаров И. П. - Достоверность измерений и характеристик их точности (2007)
Дергачева Н. А. - Поиск знаний в базах данных для оценки финансовых рисков (2007)
Малый В. В. - Моделирование проектов развития предприятия с использованием математического аппарата гибридных автоматов, Климова Т. А., Яшина Е. С. (2007)
Ситников Д. Э. - Сравнительный анализ осцилляторов, как одной из разновидностей технических индикаторов. Сообщение 1., Ситникова П. Э., Усань А. А. (2007)
Чубукин В. В. - Виртуальные частные сети: выбор решений, Юров С. Н. (2007)
Воеводина М. Ю. - Об одном из аспектов применения Э-метрик в дистанционном образовании (2007)
Тимошенко О. В. - Удосконалення первинної льотної підготовки в ХУ ПС, Шмаков В. В., Іванюк В. О., Єрилкін А. Г. (2007)
Хроніка та інформація (2007)
Реферати (abstracts) (2007)
Наші автори (2007)
Алфавітний покажчик (2007)
Гром'як Р. - Мовний шар (рівень) структури літературно-художнього твору з рецептивно-комунікативного погляду (2009)
Нямцу А. - Трансформационная полифония "точек зрения" в современных обработках традиционных сюжетов, образов и мотивов (2009)
Волковинський О. - Поетика епітета: прологомени до теми (2009)
Корниенко О. - Игровой модус литературы (2009)
Драненко Г. - Символ та міф у теоретичній думці Ж. Дюрана (2009)
Черноиваненко Е. - Литературоведение в ситуации fin de siècle (2009)
Грицик Л. - "Література між двома світами": східний світ, літературознавчий аспект (2009)
Поліщук Я. - Слово усне і писемне: діахронія взаємин (2009)
Ткаченко А. - Художність і "шухляди ізмів" (2009)
Мегела І. - Трансляція міфу про Адоніса (змістово-формальні аспекти) (2009)
Лановик З. - Архетипні образи Духа Божого у Святому Письмі (2009)
Силантьева В. - Логика хаоса и порядка: опыт пришлого и современность (2009)
Бунчук Б. - Новаторство віршованої форми І. Франка як ознака модерністського характеру його поезії (2009)
Денисова Т. - Перечитуючи модернізм: американська версія (2009)
Висоцька Н. - Шоста книга Мойсеєва (афро-американська версія біблійної оповіді у романі З. Н. Герстон "Мойсей, людина гори") (2009)
Гон О. - Вавілонська вежа поезії: композиційна специфіка "Кантос" Паунда (2009)
Оляндэр Л. - Поэтика и художественно-философское содержание повести Я. Ивашкевича "Matka Ioanna od Aniołów" (2009)
Потницева Т. - "Современный Словарь" Г.Филдинга: "комический эпос" в лексикографии (2009)
Татаренко А. - Циклізація як складова наративної стратегії Данила Кіша-Оповідача (2009)
Михед Т. - Провіденційний дискурс у творчості Едгара По (2009)
Астаф’єв О. - Європейський вимір української повоєнної еміграційної літератури (2009)
Кирилюк С. - Жінка з чорним знаком в українській прозі fin de siecle (на матеріалі прози Ольги Кобилянської) (2009)
Скупейко Л. - "Суверенна особистість" як парадигма неоромантизму (в рецепції Лесі Українки) (2009)
Турган О. - "Життя й вогонь дав людям Прометей і знав, що муки ждуть його за теє..." (2009)
Шалагинов Б. - Поэтический цикл Марины Цветаевой "Хвала Афродите" (опыт структурального анализа) (2009)
Шевченко Л. - Теоцентрическая модель мира в русской прозе 70-90-х годов ХХ века ("Псалом. Роман-размышление о четырех казнях Господних" Ф. Горенштейна и "Пирамида" Л. Леонова) (2009)
Кеба А. - "Точка зрения" в контексте повествовательных стратегий А. Платонова (2009)
Левицкий В. - Понятия "резать" и "волшебство" в индоевропейском праязыке (2009)
Дащенко О. - Существительные с размерным и оценочным значениями (2009)
Тарангул И. - Своеобразие переосмысления мифа об Антигоне в литературном контексте ХХ века (2009)
Фоміна Г. - Трансформаційна міфологічна аура в драматургії Хайнера Мюллера (2009)
Антофійчук В. - У світлі біблійної герменевтики (2009)
Акуленко Н. - Благочестивое сухое миндальное дерево у дороги в Эдесс (2009)
Наші автори (2009)
Титул, зміст (2014)
Feschenko Y. I. - Features of cardio-vascular system functional state in patients with bronchial asthma at the background of long-term pathogenic organisms persistence in the upper respiratory tract, Parkhomenko N. V., Prymushko N. A., Rolik L. V., Kuryk L. M., Turchyna I. P., YasyrS. G., Myronchenko S. V. (2014)
Костроміна В. П. - Адаптаційно-резервні можливості організму дітей, хворих на бронхіальну астму, Речкіна О. О., Ярощук Л. Б., Стриж В. О., Дорошенкова А. С. (2014)
Дзюблик Я. О. - Етіологічна діагностика інфекційного загострення хронічного обструктивного захворювання легень: досвід комбінованого використання бактеріологічних та вірусологічних методів дослідження (2014)
Клименко В. А. - Якість життя дітей з алергічними захворюваннями, Карпушенко Ю. В. (2014)
Турчина І. П. - Особливості клінічного перебігу бронхіальної астми у хворих з колонізацією верхніх дихальних шляхів умовно-патогенною мікрофлорою (2014)
Дудка П. Ф. - Сучасні принципи відновлення прохідності дихальних шляхів та проведення штучної вентиляції легень, Добрянський Д. В., Бодарецька О. І., Тарченко І. П., Петелицька Л. Б. (2014)
Юдина Л. В. - Устранение обострений бронхиальной астмы – просто и доступно (2014)
Гришило А. П. - Проблема кашля в общетерапевтической практике (2014)
Малахов А. Б. - Эффективность небулайзерной терапии обострений бронхиальной астмы у детей на догоспитальном этапе, Желудова В. П., Макарова С. А., Рыжова Е. Г. (2014)
Ткачишин В. С. - Професійні ураження шкіри алергічної та неалергічної етіології (2014)
Нікітюк О. Б. - Розробка механізму підготовки та накопичення резерву особового складу мобілізаційних ресурсів для Повітряних Сил Збройних Сил України (2007)
Поляков С. Ю. - Проблеми впливу реформування Збройних Сил України на стан національної безпеки України (організаційно-правові питання) (2007)
Полякова О. С. - Деякі проблеми удосконалення Військових Статутів – як правових засад функціонування та реформування Збройних Сил України (2007)
Кириченко І. О. - Комплексний підхід до моделювання бойових дій військ (сил) протиповітряної оборони, Серватюк В. М. (2007)
Талавиря В. О. - Вимоги та фактори, які впливають на ефективність системи управління протиповітряної оборони під час вирішення завдань управління, Лезік О. В., Стадніченко В. Г. (2007)
Деденок В. П. - Точность оценивания координат летательных аппаратов при совместном использовании информации глобальных спутниковых радионавигационных систем и наземных измерительных средств, Бондаренко А. Л. (2007)
Денисюк В. Н. - Результаты проведения межведомственных наземных (стендовых) испытаний двигателя АИ-25ТЛШ разработки ГП "Ивченко-Прогресс", Чикалин А. И. (2007)
Дихановський В. М. - Застосування розрізних лопаток для системи регулювання компресорів авіаційних двигунів, Шаповалов О. Л. (2007)
Зінченко Д. М. - Вплив форми профілю на аеродинамічні характеристики модифікованого крила у присутності гвинта, Гоцак. В. В., Компанієць О. М. (2007)
Котельніков Г. Н. - Основні шляхи підтримання безпеки польотів модернізованого літального апарата, Кравченко Ю. В., Вовк О. В. (2007)
Моцарь П. І. - Моделювання критичних режимів польоту на вертолітному тренажері, Миргород Ю. І. (2007)
Моцарь А. І. - Авіаційні тренажери та деякі методологічні аспекти їх створення, Приймак А. В. (2007)
Расстрыгин А. А. - Методика расчета гидродинамических характеристик в задаче оценки мореходности самолета-амфибии при продольном движении по водной поверхности (2007)
Братченко Г. Д. - Математичне моделювання розпізнавання повітряних цілей по радіолокаційних портретах на бічних ракурсах, Бондаренко О. О. (2007)
Голота В. И. - Исследования разряда в системе электродов игла – плоскость при повышенных давлениях воздуха (катодонаправленный стример), Кадолин Б. Б., Болотов О. В., Остроушко В. Н., Маньковский С. Н. (2007)
Дубик А. Н. - Роль и место средств связи в обеспечении боевых действий будущего (2007)
Зинченко А. А. - Анализ ограничений на уровень неучтенного кросс-поляризационного излучения при демодуляции N-Ofdm сигналов (2007)
Зюкин В. Ф. - Повышение качества селекции в обзорных РЛС трасс целей за счет использования сигнальной информации, Гриб Д. А., Грызо А. А. (2007)
Линник Н. Ф. - Спектральные характеристики параллельного фазово-частотно-модулированного сигнала (2007)
Пащенко Р. Е. - Швидкодіючий метод визначення фрактальної розмірності аерокосмічних зображень, Новіков В. І., Карпенко О. В., Шаповалов О. В. (2007)
Спорышев К. А. - Анализ подходов к оценке прогнозируемых зон обслуживания базовыми станциями в системах подвижной радиосвязи, Ткачев А. М., Постольный А. С. (2007)
Смеляков К. С. - Пространственные фильтры резкости (2007)
Тітов І. В. - Дослідження ефективності методів корекції характеристик каналів цифрових антенних решіток інтегрованої інформаційної системи (2007)
Трошін О. М. - Про вплив електромагнітної обробки олив на їх службові характеристики, Джус Р. М. (2007)
Барабаш О. В. - Спосіб збирання діагностичної інформації при виконанні самодіагностування в розподілених інформаційних системах, Чмут О. В. (2007)
Ермолаев И. Р. - Эталонные изображения фигур пилотажа на основе данных средств объективного контроля, Кулешин В. В. (2007)
Збрицький Р. О. - Використання цифрових засобів відео реєстрації при випробуваннях парашутних систем технологічна лінія обробки відеоінформації (2007)
Кузнецов А. А. - Исследование протоколов и механизмов защиты информации в компьютерных системах и сетях, Евсеев С. П., Томашевский Б. П., Жмурко Ю. И. (2007)
Никитин Н. М. - Сравнение характеристик алгоритма определения числа одновременно действующих сигналов, отличающихся только направлением прихода (2007)
Паржин Ю. В. - Технология построения операционной семантики стратифицированной семантической сети для поддержки принятия управленческих решений, Любченко Н. Ю. (2007)
Романенко І. О. - Розробка тестів з використанням засобів обчислювальної техніки, Столбов В. Ф., Рубан І. В., Третяк В. Ф. (2007)
Рысованый А. Н. - Выбор полиномов c deg P(X) = 5 для сигнатурных анализаторов в поле Галуа GF(3) по критерию формирования последовательности максимальной длины, Гоготов В. В. (2007)
Савченко С. В. - Синтез структуры цифровых сетей интегрированного обслуживания с учетом существующих фрагментов сети (2007)
Серая О. В. - Адаптивное прогнозирование безотказности объектов эксплуатации, Амер Шади (2007)
Бусяк Ю. М. - Выбор совокупности тактико-технических характеристик образцов бронетанковой техники, определяющих их боевую эффективность, Макогон Е. А., Кобыжской Д. А. (2007)
Тищенко О. А. - Оценка перевода тягового электропривода на асинхронную тягу, Шевченко С. Е. (2007)
Захаров И. П. - Идентификация переходных характеристик средств измерительной техники методом наименьших квадратов Прони, Сергиенко М. П. (2007)
Крихтін Ю. О. - Критерії синтезу та класифікація вимірювальних сигналів з нормованим спектром (2007)
Чинков В. М. - Цифровий комбінований вимірювач модуляції з рівномірним кроком сканування АМ сигналу, Бронських В. О. (2007)
Білєтов В. І. - Актуальні питання побудови високоекономічних систем озброєння протиповітряної оборони на основі їх уніфікації на високих рівнях (рівні видів Збройних Сил, родів військ) (2007)
Величко Ю. О. - Оценка устойчивости результатов кластерного анализа финансового состояния банков, Дубницкий В. Ю., Сидоренко О. Н. (2007)
Ерохин А. Л. - Алгебрологические средства идентификации нештатных ситуаций (2007)
Барашев К. С. - Информационная система оценки и учета академических успехов студентов факультета при модульно-рейтинговой системе обучения, Кирвас В. А. (2007)
Кремешний О. І. - Використання тренажерів для удосконалення навчального процесу в системах підготовки авіаційних фахівців, Ковтонюк І. Б. (2007)
Єгоров О. М. - Специфіка взаємодії імпульсного надширокосмугового (НШС) електромагнітного випромінювання з елементами радіоелектронної апаратури (РЕА), Гавриленко Б. М., Грушенко М. В., Жук В. В., Карась В. І., Лонін Ю. Ф., Чумаков В. І. (2007)
Коломійцев О. В. - Система автоматичного супроводження літального апарату за напрямком з вузькосмуговою фільтрацією, Коваленко С. П., Кітов В. С., Кудряшов В. В., Хударковський К. І., Жермельова Р. Ю. (2007)
Реферати (abstracts) (2007)
Наші автори (2007)
Алфавітний покажчик (2007)
Суходуб Л. Б. - Хітозан: протимікробна активність та перспективи біомедичного використання (2014)
Волянський А. Ю. - Порівняння імуногенності і білкового складу експериментальної та офіцінальної віросомальних протигрипозних вакцин, Погоріла М. С., Романова О. А., Давидова Т. В., Мартинов А. В., Ігумнова Н. І., Сидоренко Т. А., Юхименко В. І., Перемот С. Д., Смілянська М. В. (2014)
Рибалкін М. В. - Біофармацевтичне обгрунтування розчинника у складі розчину імунобіологічного препарату для попередження та лікування кандидамікозів, Стрілець О. П., Стрельников Л. С., Калюжна О. С. (2014)
Ханін В. А. - Верифікація ВЕРХ методики кількісного визначення амлодипіну в таблетках, Комарицький І. Л., Бевз Н. Ю., Георгіянц В. А. (2014)
Барсук Д. О. - Антимікробна активність стереоізомерів похідних холанової кислоти в порівнянні з холевою кислотою, Савченко Д. С., Криськів О. С., Коваленко С. М. (2014)
Suprun E. V. - Effect of cytokine cerebroproteciton on the state of antioxidant thiol-disulfide system in the brain tissue of rats with experimental diabetes mellitus, Belenichev I. F., But N. A., Suprun A. S. (2014)
Похил С. І. - Особливості впливу бабезійної інфекції на будову шлунка нелінійних мишей (експериментально-морфологічне дослідження), Торяник І. І., Тимченко О. М., Чигиринська Н. А., Костиря І. А., Болецька Т. А. (2014)
Коляда Т. І. - Характеристика системного та місцевого імунітету хворих на хронічний тонзиліт, Вдовіченко Н. І., Тупотілов О. В., Коляда О. М. (2014)
Кучма И. Ю. - Особенности иммунологических показателей при хроническом тонзиллите, ассоциированном с вирусом Эпштейна-Барр у взрослых, Овчаренко С. В., Коляда О. Н., Почуева Т. В., Ямпольская Е. Е. (2014)
Волянский А. Ю. - Распространенность инфицирования герпетическими вирусами среди часто болеющих детей, Конорева Е. С. (2014)
Кучма І. Ю. - Алергія і протитуберкульозний імунітет в працях М. М. Цехновіцера, Моісеєнко Т. М. (2014)
Бабець І. Г. - Концептуальні засади стратегії економічної безпеки інтеррегіонального співробітництва України з країнами ЄС (2013)
Висоцька І. Б. - Поняття та сутність категорії "соціально-економічна стійкість національної економіки" (2013)
Вінічук М. В. - Регулювання зайнятості населення як механізм забезпечення соціальної безпеки держави (2013)
Волошин О. Р. - Гармонізація взаємовідносин суспільства і природи як складова екологічної безпеки (2013)
Жабинець О. Й. - Вплив інституту страхування на соціально-економічний розвиток та безпеку держави (2013)
Залізко В. Д. - Економічна безпека сільських територій: сутність поняття, структура, функції (2013)
Зотова М. Є. - Соціальна нерівність як загроза економічній безпеці держави (2013)
Кишакевич Л. Ю. - Кооперативний рух на західноукраїнських землях в кінці ХІХ – на початку ХХ століття (2013)
Кордюк Н. І. - Посилення енергетичної безпеки України (2013)
Наконечна Н. В. - Протидія фінансовим злочинам як передумова формування ефективної системи фінансової безпеки, Щурко У. В. (2013)
Остапчук Д. О. - Формування синергетичної концепції економічної безпеки держави (2013)
Піцур Я. С. - Соціально-економічне прогнозування як превентивний інструмент зміцнення економічної безпеки, Сенишин О. С. (2013)
Потернак Ю. П. - Податковий контроль у системі забезпечення економічної безпеки держави (2013)
Пушак Я. Я. - Оцінка тіньової складової в економіці України: методичний аспект, Лиса О. І. (2013)
Ратушняк С. М. - Системний підхід до вивчення проблем економічної безпеки (2013)
Семів Л. К. - Аспекти взаємозв’язку національної інноваційної системи та ринку знань у контексті економічної безпеки, Вйонцек О. С. (2013)
Скрипник А. В. - Ризики соціально-економічного розвитку України в умовах глобалізаційних викликів, Букін Е. К. (2013)
Сокол Р. В. - Соціальна сутність корупції в Україні (2013)
Сорока Р. С. - Специфіка та тенденції внутрішнього фінансового моніторингу в Україні, Сорока М. П. (2013)
Томаневич Л. М. - Бідність як соціально-економічна загроза національній безпеці держави (2013)
Хомин О. Й. - Соціально-економічні та моральні стимули в системі забезпечення демографічної безпеки (2013)
Босненко В. Б. - Економічні загрози, що виникають у разі непродуктивного відпливу капіталу (2013)
Ганич І. М. - Інформація як сутність комерційної таємниці суб’єктів підприємництва (2013)
Гапій І. Б. - Регіональні аспекти розвитку неорганізованого сектора торгівлі та його значення у забезпеченні економічної безпеки регіону (2013)
Гнилицька Л. В. - Методичне забезпечення оцінювання надійності бізнес-відносин між вітчизняними підприємствами в системі їх економічної безпеки, Франчук В. І., Пригунов П. Я. (2013)
Горбан І. М. - Дослідження впливу фактора еластичності пропозиції та попиту на рівень економічної безпеки великоформатного торговельного підприємства, Мельник С. І. (2013)
Грициняк О. І. - Ретроспективний аналіз видатків на відтворення робочої сили в командно-адміністративній системі (2013)
Живко З. Б. - Системний підхід до управлінського процесу підприємства: інформаційні технології та взаємодія підсистем безпеки (2013)
Качура К. М. - Сегментація ринку нерухомості (2013)
Кіржецький Ю. І. - Проблема тінізації економіки та її вплив на розвиток регіону (2013)
Лепський С. І. - Фінансова інформація про злочинну діяльність як предмет фінансових розслідувань (2013)
Марушко Н. С. - Соціальний аудит як комплексна інноваційна технологія економічної безпеки підприємства, Воляник Г. М. (2013)
Михаліцька Н. Я. - Теоретичні засади фінансової безпеки підприємства (2013)
Мних О. Б. - Формування фінансово-економічної безпеки підприємств корпоративного сектора (2013)
Мойсеєнко І. П. - Системний механізм управління фінансово-економічною безпекою підприємства (2013)
Палига Є. М. - Методичні засади розробки та реалізації стратегії забезпечення кадрової безпеки підприємства, Бурда І. Я. (2013)
Прокопенко В. Ю. - Практика застосування муніципальних запозичень на ринках нерухомості: зарубіжний досвід (2013)
Рібун М. В. - Безпека підприємств готельного бізнесу як об’єкт теоретичного дослідження (2013)
Скрипко Т. О. - Підприємництво в системі економічної безпеки держави, Сватюк О. Р. (2013)
Папакін Г. В. - До проблеми змістовного наповнення навчальної підготовки документознавців у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв (2013)
Добровольська В. В. - Моделювання системи керування документацією (2013)
Боряк Т. Г. - Формування сучасного напрямку розвитку архівної україніки: спроби унормування та надання інтелектуального доступу до ресурсів (перша половина 2000-х років) (2013)
Горбачова Г. Ю. - Теоретичні аспекти дослідження питання доступу до архівних документів (2013)
Сергєєва І. А. - Документальна спадщина Семена Акимовича Ан-ського в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2013)
Стоян П. Ф. - Архівна система Канади і її електронні ресурси: науково-методичне забезпечення, інтеграція та удоступнення інформації (2013)
Тихенко В. О. - Особливості організації прийому документів зарубіжної україніки на державне зберігання (з досвіду роботи Центрального державного архіву зарубіжної україніки), Горбунова Г. А. (2013)
Кунанець Н. Е. - Методологічні засади використання методів інформатики при дослідженні бібліотек (2013)
Лобузіна К. В. - Системно-інтегрована технологія побудови сховища знань бібліотеки (2013)
Несін В. П. - Бібліотечно-інформаційне забезпечення професійної діяльності користувачів сільської бібліотеки (2013)
Ляхоцький В. П. - Інформатизація суспільства: науковий сегмент – проблеми та перспективи (2013)
Вінічук І. М. - Термінологічне забезпечення нормативної документації у галузі інформаційних технологій (2013)
Моісєєва Н. І. - Проблеми вивчення комунікаційної діяльності у структурі соціально-комунікаційного знання (2013)
Саприкін О. А. - Преса республіки Індія: типологія та вектори розвитку (2013)
Дубровіна Л. - Слово про історика (Рецензія на книгу "Ярослав Степанович Калакура. До 75-річчя від дня народження та 50-річчя наукової діяльності: біобібліографічний довідник") (2013)
VІ Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття" (2013)
Відомості про авторів (2013)
Колоскова О. К. - Характеристика місцевого запалення за еозинофільного фенотипу бронхіальної астми у дітей шкільного віку, Микалюк Л. В., Білоус Т. М. (2013)
Ортеменка Є. П. - Клініко-анамнестичні особливості еозинофільного фенотипу бронхіальної астми у дітей шкільного віку (2013)
Теличко Л. В. - Особливості перебігу вагітності та пологів у жінок із багатоплідною вагітністю залежно від типу зиготності (2013)
Яцула М. С. - Проблеми діагностики та корекції шкільної дезадаптації у дітей молодшого шкільного віку (2013)
Горленко О. М. - Ботулінотерапія в комплексному лікуванні дітей із церебральним паралічем, Щербак М. Л., Томей А. І., Радь О. М., Кізляк-Бубряк М. Е., Сверлович С. В. (2013)
Фединчук Г. В. - Перебіг раннього неонатального періоду в дітей, народжених від матерів із прееклампсією різного ступеня важкості, Маляр В. А. (2013)
Галамба А. А. - Вплив спелеотерапії на якість життя та функцію зовнішнього дихання у хворих на бронхіальну астму при ожирінні (2013)
Маляр В. В. - Перинатальні аспекти вагітності у разі ідіопатичного багатоводдя (2013)
Горленко О. М. - Корекція лікування у хворих на корову інфекцію в асоціації з глистною інвазією та оцінка патогенетичної ефективності, Поляк-Товт В. М., Поляк М. А. (2013)
Горленко О. М. - Клініко-параклінічна характеристика кишкових кольок у дітей, Дубініна У. Г. (2013)
Горленко О. М. - Основні морфофункціональні параметри обстеження дитячого контингенту з діагнозом первинна артеріальна гіпертензія, асоційована з дисфункцією ендотелію, Сочка Н. В., Горленко Ф. В., Кенідра А. Ю. (2013)
Клітинська О. В. - Медичні правові передумови вдосконалення методик місцевого знеболення в дитячій стоматологічній практиці, Мочалов Ю. О., Кудрявцев А. А. (2013)
Богадєльніков І. В. - Померти від інфекцій - фантазія чи реальна небезпека? (2013)
Лялько В. і. - Від головного редактора (2014)
Лялько В. І. - Державна установа "Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту гелогічних наук Національної академії наук України”: до дня Центру, Попов М. О., Федоровський О. Д., Левчик О. І., Седлерова О. В. (2014)
Rogab Ch. - Engeomap — a Geological Mapping Tool Applied to the Enmap Mission, Segl K., Mielke Ch., Fuchs Y., Kaufmann H. (2014)
Popov M. O. - Spectral Response In-flight Estimation of Sich-2 Multispectral Satellite System, Stankevich S. A., Zelyk Ya. I., Sklyar S. V., Semeniv O. V. (2014)
Лялько В. І. - Використання даних наземного та космічного моніторингу для аналізу сучасних змін клімату в Україні, Єлістратова Л. О., Апостолов О. А. (2014)
Лялько В. І. - Аерокосмічні та гідрогеологічні методи вирішення задач екологічної безпеки при видобутку сланцевого газу в Україні, Азімов О. Т., Яковлєв Є. О. (2014)
Лялько В. І. - Класифікація земного покриву Карпат з використанням наземного хлорофільного індексу та позиції червоного краю за даними відеоспектрометра MERIS, Шпортюк З. М., Сахацький О. І., Сибірцева О. М. (2014)
Даргейко Л. Ф. - Оптимизация данных глобального спутникового геомониторинга методом пространственной интерполяции Колмогорова на примере измерений атмосферных концентраций СО2, Лялько В. И., Федоровский А. Д., Костюченко Ю. В., Артеменко И. Г. (2014)
Сахацький О. І. - Космічна Україна допомагає ядерній Фукусімі, Станкевич С. А. (2014)
14-та українська конференція з космічних досліджень (2014)
Правила та рекомендації для авторів (2014)
Варіводін Д. П. - Методика поділу простору в моделях бойових дій (2007)
Єрмошин М. О. - Структура системи протиповітряної оборони (2007)
Новоселов В. В. - Методика оценки эффективности функционирования зенитной ракетной батареи с учетом систем управления средствами в эшелонированной системе ПВО (2007)
Березанський В. Г. - Оптимізація багатоканальної структури протитанкового ракетного комплексу за умовним критерієм "ефективність-вартість”, Березанський О. Г., Кравченко С. А. (2007)
Олійник Ю. А. - Імовірнісні характеристики параметрів пульсацій швидкості вітру та поривів вітру, Бородавка В. А., Бутівченко Р. В. (2007)
Барышев В. И. - Статистический анализ бесконтурного фазового частотного дискриминатора (2007)
Белевщук Я. О. - Математическое моделирование диаграммы направленности зеркальной антенной системы с учетом подстилающей поверхности, Кукобко С. В., Нечитайло С. В., Сухаревский О. И. (2007)
Гордієнко Ю. О. - Автоматична ідентифікація об’ємних хвиль за результатами аналізу кутових характеристик сейсмічного сигналу від джерел в ближній зоні, Солонець О. І., Андрущенко Ю. А. (2007)
Довбня А. В. - Метод выявления распределенных объектов и оценивания их пространственных параметровпо данным обзорной РЛС на этапе траекторной обработки информации (2007)
Климченко В. И. - Эффективность систем селекции движущихся целей при коррекции спектра пассивных помех в когерентно-ипульсных РЛС с низкостабильными передатчиками, Очкуренко А. В., Бовкун А. Н., Коваленко П. А., Куприй В. Н. (2007)
Костенко П. Ю. - Восстановление бинарного сообщения, маскируемого хаотическим процессом Маккея-Гласса, методом регуляризации, Барсуков А. Н., Сиващенко С. И., Васюта К. С. (2007)
Купченко Л. Ф. - Метод спектральной фильтрации изображения объекта при наличии сигнала атмосферной помехи, Рыбяк А. С., Пашков Д. П. (2007)
Семенец В. В. - Aлгоритм размещения компонентов печатных плат, Ганжа С. Н., Хиль М. И., Иванов В. Г. (2007)
Стрелков А. И. - Анализ возможности увеличения обнаружительной способности оптико-электронных систем, Стрелкова Т. А., Лисовенко С. А. (2007)
Черепнев И. А. - Концепция воздействия импульсного электромагнитного поля на биологические объекты (2007)
Гарбузов О. А. - Застосування геоінформаційних і космічних навігаційних систем з метою підвищення ефективності дій у спеціальних операціях, Крамаренко О. Б., Черновол С. В. (2007)
Гуменюк В. О. - Метод підвищення точності навігаційних визначень при застосуванні цифрових антенних решіток з врахуванням геометричного фактору та складної електромагнітної обстановки (2007)
Козелкова К. С. - Аналіз тематичних задач та їх інформативних ознак для реєстрування засобами дистанційного зондування Землі (2007)
Мироненко В. В. - Методика підвищення якості та оперативності спостереження комплексом "космічний апарат – супутник ретранслятор – пункт управління" (2007)
Присяжний В. І. - Вирішення питання автономної навігації космічних апаратів оптико-електронного спостереження на основі використання цільової інформації (2007)
Скидан А. А. - Перспективы развития технической диагностики современных средств связи в Вооруженных Силах Украины, Лаврут А. А., Лаврут Т. В. (2007)
Яцевич С. Е. - Влияние сезонной динамики пропашных культур на отражательные характеристики в СВЧ диапазоне радиоволн (2007)
Бабешко Е. В. - Анализ безопасности и уязвимости компонентов современных SCADA-систем, Эльяси Комари И. (2007)
Баранник В. В. - Розробка способу відновлення масивів колірних координат, Гуржій П. М., Коломійцев О. В. (2007)
Грабчак В. І. - Аналіз стану та основні принципи побудови АСУ РВіА, Латін С. П., Мелешко О. М., Овчінніков В. О. (2007)
Карпенко C. В. - Создание подхода для исключения трехмерной избыточности изображений (2007)
Кириченко Л. О. - Алгоритм предупреждения перегрузки компьютерной сети путем прогнозирования средней длины очереди, Радивилова Т. А., Стороженко А. В. (2007)
Красноруцкий А. А. - Метод восстановления изображений с заданной потерей качества, Яценко С. Я. (2007)
Луцаевский А. С. - Параметрическая идентификация правила Инагаки с помощью генетических алгоритмов, Чайникова Т. С. (2007)
Рубан И. В. - Сравнительная оценка эффективности сжатия и восстановления статических изображений на основе дискретного преобразования Хартли, Колмыков М. Н., Дуденко С. В. (2007)
Cаенко В. И. - Метод оценивания состояния сервиса в компьютерной сети для систем непрерывного мониторинга, Голубев А. С. (2007)
Серая О. В. - Оценка эффективности сложных систем с использованием модифицируемого метода попарных сравнений, Макогон Е. А. (2007)
Ситников Д. Э. - Обобщённый логико-алгебраический метод нахождения аппроксимаций приближенных множеств и генерации на их основе логических правил, Романенко О. А., Титов С. В., Титова Е. В. (2007)
Стасев Ю. В. - Математична модель процесу заповнення буферів фільтрації комунікаційного обладнання мультисервісних мереж, Медведєв В. К., Кучук Г. А. (2007)
Левыкин В. М. - Модели требований к устройствам автоматического управления и защиты трансформаторного оборудования, Кудрявцева М. С. (2007)
Малыш А. Н. - Управление дизель-генератором в процессе синхронизации, Кушнерук Ю. Й. (2007)
Санин А. Ф. - Модель шарнирно опертой цилиндрической оболочки с учетом дискретно расположенных продольных усиливающих элементов от действия произвольной статической нагрузки (2007)
Щека В. М. - Снижение потерь при работе частотно-управляемого электропривода (2007)
Яковлев М. Ю. - Забезпечення метрологічної надійності засобів вимірювальної техніки авіаційних радіотехнічних систем на етапі експлуатації (2007)
Федоров Е. Г. - Обеспечение заданной эффективности прогнозирования валютного риска в дилинговых информационных системах (2007)
Шамша Б. В. - Прогнозирование волотильности для оценки степени риска в дилинговых информационных системах, Шатовская Т. Б., Христоева Л. А. (2007)
Сидоренко В. Л. - Оцінка збитків у військових частинах при аварії на складі боєприпасів, Азаров С. І. (2007)
Федюк І. Б. - Економічні аспекти впровадження нової системи пожежогасіння складів вибухових речовин та арсеналів у практику, Неклонський І. М. (2007)
Воротникова Т. С. - Информационные технологии в современном образовании, Кривчач С. Ф. (2007)
Кононов В. Б. - Кількісні та якісні показники в оцінці підготовки курсантів ВВНЗ, Краснокутський В. М. (2007)
Поморцева Е. Е. - Становление корпоративного обучения как часть культуры проектной деятельности (2007)
Реферати (abstracts) (2007)
Наші автори (2007)
Алфавітний покажчик (2007)
Титул, зміст (2014)
Пробні копки цукрових буряків обіцяють рекордний урожай, але він може опинитися під загрозою (прогноз виробництва цукрових буряків у 2014 році) (2014)
Ковальчук В. П. - Продуктивність і технологічні якості вітчизняних гібридів цукрових буряків - на рівні світових зразків, Бойко І. І., Кононюк Н. О., Фуніна І. Р. (2014)
Роїк М. В. - Генетично-модифіковані рослини: міфи та реальність, Гізбуллін Н. Г. (2014)
Сінченко В. М. - Агротехнічні способи захисту цукрових буряків від бур‘янів при біоадаптивній технології, Пиркін В. І., Макух Я. П., Широкоступ О. В., Москаленко В. П., Гізбулліна Л. Н., Шамсутдінова А. В., Аскаров В. Р. (2014)
Макух Я. П. - Способи контролювання золотушника канадського (Sоlidago canadensis L.), Ременюк С. О., Токарчук М. М. (2014)
Ганженко О. М. - Вплив способів отримання соку зі стебел цукрового сорго на його вихід та якість, Зиков П. Ю. (2014)
Зміни в земельному законодавстві (2014)
Титул, зміст (2008)
Кирилюк Є. М. - Проблемні аспекти функціонування інфраструктури аграрного ринку (2008)
Калетник Г. М. - Розвиток ринку енергетичних культур для виробництва біоеталону (2008)
Іщенко О. В. - Кластерізація як фактор формування сучасного ринку картоплі в Україні (2008)
Сало І. А. - Кон’юнктура ринку плодів і ягід в Україні (2008)
Амбросов В. Я. - Власність та доходність виробництва (2008)
Дієсперов В. С. - Український тип сільськогосподарського підприємства (2008)
Коваленко Ю. С. - Підвищення прибутковості рослинництва аграрних підприємств на основі гармонізації механізмів підприємницької та трудової мотивації, Охріменко І. В., Демченко О. В., Грищенко О. Ю., Малік Л. М. (2008)
Підлісецький Г. М. - Матеріально-технічна база аграрного виробництва: стан та проблеми відтворення, Товстопят В. Л., Бурилко А. В. (2008)
Вергун М. Г. - Управління перевезеннями вантажів у сільському господарстві (2008)
Литвинчук І. Л. - Використання світового досвіду корпоративного управління в аграрному секторі економіки України (2008)
Брусенко М. А. - Розвиток аграрного сектору економіки України на етапі адаптації до сучасних вимог екологізаціїй енергозбереження (2008)
Бузовський Є. А. - Інновації енергетики: нетрадиційні й поновлювальні джерела енергії, Витвицька О. Д., Скрипниченко В. А. (2008)
Свиноус І. В. - Методологічні аспекти трактування поняття "особисте селянське господарство" (2008)
Збарський В. К. - Тенденції розвитку особистих селянських господарств, Канінський П. К. (2008)
Мартинюк М. А. - Роль господарств населення у виробництві продукції тваринництва в Житомирській області, Ратошнюк Т. М. (2008)
Карпенко Г. В. - Етапи та особливості процесу утворення кластерів підприємств (2008)
Судомир С. М. - Стратегічний потенціал соціально-економічного розвитку підприємств: методологічні підходи до формування (2008)
Власенко О. П. - Емпірична оцінка трансакційних витрат сільськогосподарських підприємств: мікроекономічний аспект (2008)
Лімонт А. С. - Ефективність функціонування підприємств залежно від кількісного складу менеджерів з використання машинно-тракторного парку, Лімонт О. А., Устимович Л. Д., Лімонт Н. А. (2008)
Герун М. І. - Оцінка продуктивної і робочої худоби, Толкач М. І. (2008)
Николюк О. М. - Класифікація підприємницьких ризиків виробників хмелю (2008)
Стецюк П. А. - Сучасна парадигма управління фінансовими ресурсами підприємства (2008)
Дорошенко Є. В. - Проблеми оподаткування доходів страхових компаній (2008)
Тіней А. В. - Особливості оцінки сільськогосподарських угідь при іпотечному кредитуванні (2008)
Моссаковський В. Б. - Шляхи удосконалення обліку нематеріальних активів, Кононенко Т. В. (2008)
Костенко О. М. - Облік і аналіз як основні функції обліково-аналітичної системи управління (2008)
Погосова А. В. - Формування внутрішньої управлінської звітності (2008)
Топіха І. Н. - Проблеми паливно-енергетичних ресурсів та напрями підвищення ефективності їх використання у сільському господарстві (2008)
Алєксєєнко Т. Ф. - Осмислення доброчинності як соціального феномену і її виховного потенціалу (2014)
Ананко Т. В. - Профорієнтація та її складові (2014)
Ангелова С. О. - Материнство як сфера самореалізації жінки (2014)
Андрійчук С. В. - Забезпечення наступності у профілактиці соціальної дезадаптації дітей старшого дошкільного – молодшого шкільного віку (2014)
Архипова С. П. - Акмеологические технологии в профессиональной подготовке будущих специалистов оперативно-спасательной службы гражданской защиты, Майборода А. А. (2014)
Бондаренко З. П. - Гувернерство у контексті професійної підготовки фахівців корекційної освіти (2014)
Безпалько О. В. - Нормативне забезпечення права на освіту дітей з обмеженими функціональними можливостями у Великій Британії, Комар І. М. (2014)
Борисюк С. О. - Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи на молодіжній лінії телефону довіри (2014)
Булавенко С. Д. - Шляхи формування соціально активної та професійно зорієнтованої особистості в загальноосвітній школі (2014)
Буланов О. М. - Професійна-прикладна фізична підготовка у процесі навчання як педагогічна та соціально-економічна проблема (2014)
Виселко А. Д. - Про впровадження попереднього підготовчого занурення у курсі ділової англійської мови (2014)
Волківська Д. А. - Сучасні підходи до визначення лідерства (2014)
Волковницька Т. М. - Робота куратора академічної групи вищого навчального закладу як педагогічна умова професійного становлення майбутніх фахівців (2014)
Гаркуша С. В. - Соціально-педагогічні та нормативно-правові підходи до формування здорового способу життя учнів та студентів в Україні (2014)
Гончаренко О. В. - Дослідження проблеми виховання хлопчиків і дівчаток у контексті аналізу гендерної політики (на прикладі радянської гендерної політики 1917 – 1955-х рр.) (2014)
Грицик Н. В. - Моделювання процесу формування культурологічної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови (2014)
Денисова С. П. - Компоненти формування професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи в умовах педагогічного коледжу (2014)
Дзюбенко Н. М. - Формування економічної культури старшокласників як гарант економічної стабільності українського суспільства (2014)
Докторович М. О. - Соціальна реклама: структура, функції, психологічний вплив (2014)
Доропій Н. М. - Сім'я як первинний інститут статевого виховання (2014)
Завацька Л. М. - Новаторські ідеї К. Д. Ушинського у теорії розумового виховання, Жук О. Ю. (2014)
Завацька Л. М. - Проблемне поле соціально-педагогічного патронажу в умовах виховного простору загальноосвітнього навчального закладу (2014)
Зайченко Н. І. - Соціально-педагогічна підтримка дітей у Мексиці: умови, складові (2014)
Іваненко Л. І. - Милосердя як складова цивілізаційного архетипу сучасного школяра (2014)
Калініна О. В. - Формування справедливого ставлення до працівників у майбутніх менеджерів-управлінців (2014)
Кирилюк В. М. - Умови формування дитячого хореографічного колективу (2014)
Кобилянська Л. І. - Соціальний гувернер: теоретико-практичне обґрунтування актуальності професійної спеціалізації соціальних педагогів (2014)
Козерук Ю. В. - Ціннісні орієнтації школярів на шляху будівництва власного здоров’я, Козерук Д. В. (2014)
Козерук Ю. В - Шляхи здійснення особистого вкладу в соціальні проекти недержавних установ, Кузьміна Т. В. (2014)
Козубцов И. Н. - Модель диагностирования творческой составляющей методологической компетентности ученого (2014)
Конончук А. І. - Професійне самовизначення старшокласників як мета профорієнтаційної роботи соціального педагога ЗНЗ (2014)
Красницька О. В. - Показники сімейної депривації вихованців інтернатних закладів спортивного профілю (2014)
Коваль В. О. - Еколого-валеологічна підготовка майбутніх вихователів ДНЗ (2014)
Красюкова О. С. - Заклади опіки як фактор соціального виховання дітей в Криму в середині XIX – початку XX століття (2014)
Макарова Г. Г. - Експериментальне дослідження професійного розвитку майбутнього вчителя в умовах інформаційно-освітнього середовища наукової бібліотеки педагогічного ВНЗ (2014)
Мартинюк Т. А. - Соціально-педагогічні умови ефективного здійснення профілактики вживання психоактивних речовин підлітками, Чернета С. Ю. (2014)
Марчук М. В. - Формування системи суспільної опіки дітей та молоді на Буковині (кінець ХІХ – перша третина ХХ століть) (2014)
Махоткіна Л. Б. - Діяльність неурядових організацій щодо покращення якості життя дітей-сиріт в Україні (2014)
Микаілов Руслан Паша огли - Проблеми соціального виховання в Азербайджанській сім’ї (2014)
Миронюк Є. В. - Розвиток соціального інтелекту як складова професійної компетенції соціальних працівників, Симонок Д. С. (2014)
Михайленко О. В. - Особливості обдарованих дітей як категорії "групи ризику" (2014)
Могильний Ф. В. - Діагностика компонентів здорового способу життя учнів основної школи (2014)
Нестеренко А. А. - Обґрунтування та експериментальна перевірка моделі психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців пожежної безпеки до профілактичної діяльності (2014)
Новгородський Р. Г. - Форум-театр як інтерактивна форма профілактики соціальних проблем (2014)
Носко М. О. - Динаміка показників психофізичного стану студентів з вадами зору на заняттях фізичного виховання, Адирхаєв С. Г. (2014)
Носко М. О. - Інформування як основа запобігання торгівлі людьми в Україні та світі, Грищенко С. В. (2014)
Носко М.О. - Удосконалення діагностичного компоненту в процесі реалізації проекту "Школа сприяння здоров’ю", Шелупець Л. Г., Багінська О. В., Самоненко С. Б. (2014)
Острянко Т. С. - Аналіз результатів дослідження ефективності організаційно-педагогічної діяльності соціального педагога загальноосвітнього навчального закладу (2014)
Пасічник Н. О. - Динаміка розвитку образного і понятійного мислення у їх взаємозв’язках у учнів молодшого шкільного віку (2014)
Пеньковець О. М. - Розвиток філософії освіти в Україні (2014)
Платонова О. Г. - Професійне становлення майбутнього працівника соціальної сфери (2014)
Пустовойт Н. М. - Формування комунікативної культури майбутніх учителів іноземної мови як проблема педагогічної теорії та практики (2014)
Раскалінос В. М. - Використання рефлексивних задач у формуванні рефлексивної компетентності майбутніх соціальних педагогів (2014)
Рень Л. В. - Медіаосвіта як засіб формування медіакультури учнів (2014)
Скорик Т. В. - Освітньо-виховний потенціал дозвілля: від народних традицій до сучасності (2014)
Снітко М. А. - Формування безпечної поведінки підлітків в інтернет-мережі як соціально-педагогічна проблема (2014)
Суховєєва Н. М. - Реалізація компетентнісного підходу при підготовці майбутніх соціальних педагогів у вищій школі (2014)
Тевкун В. В. - Здоров’язбережувальні компетенції – основа професійної підготовки майбутніх вчителів фізичної культури (2014)
Тимошко Г. М. - Структурно-змістова специфіка складових організаційної культури керівника загальноосвітнього навчального закладу (2014)
Трофименко М. Ю. - Обґрунтування моделі стимулювання майбутнього вчителя іноземних мов до впровадження методик анімаційних технологій на заняттях з учнями основної школи (2014)
Федорець М. А. - Метод проектів як ефективний засіб особистісного та суспільного розвитку студентів у навчально-виховному процесі педагогічного коледжу (2014)
Фірсова І. М. - Рекламно-інформаційна діяльність як складова професійної підготовки майбутнього соціального педагога (2014)
Чалая Р. Г. - Влияние физических нагрузок на функциональное состояние зрительного анализатора, Возиян С. В., Коваль В. А., Чалый А. С. (2014)
Чернякова А. В. - Стратегії формування соціально безпечного освітнього середовища в контексті реформування загальноосвітньої школи: досвід США (2014)
Чубук Р. В. - Проблеми професійної підготовки майбутніх соціальних працівників у вищій школі (2014)
Чуносов М. О. - Аналіз дослідженості проблеми соціально-педагогічной профілактики делінквентної поведінки неповнолітніх (2014)
Шевцова Ю. А. - Представление о гендерных ролях в юношеском возрасте (2014)
Шевчук О. О. - Становлення системи педагогічної освіти в Україні та Англії (2014)
Шендерук О. Б. - Міждисциплінарне визначення поняття "Педагогічна майстерність" (2014)
Юрченко Ю. Д. - Державне регулювання у сфері пенсійного страхування в Україні (2014)
Юрченко З. В. - Науковий потенціал особистості: психологічні чинники актуалізації (2014)
Янченко Т. В. - Проблема реформування школи у педології кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Ткаченко В. І. - Нечіткі множини у процесах прийняття рішення, Смірнов Є. Б., Тристан А. В. (2008)
Наливайко Ю. В. - Про доцільність створення системи самоприкриття та наземної оборони підрозділів зенітних ракетних військ, Власов А. Ю., Карпенко Д. В. (2008)
Анипко О. Б. - Анализ характеристик крыла, обдуваемого струей от винта двигателя, Логинов В. В. (2008)
Кашаев И. А. - Уязвимость систем аэронавигационного обеспечения, Смык С. И., Шейгас А. К. (2008)
Белевщук Я. О. - Метод расчета вторичного излучения антенны РЛС П, Василец В. О., Нечитайло С. В. (2008)
Бильчук В. М. - Селекция объектов дистанционного зондирования земли при нечетком описании их характеристик рассеяния, Пащенко Р. Э., Вовк А. И. (2008)
Голян Н. В. - Моделирование характеристик газоразрядного контура газового лазера, Голян В. В. (2008)
Слюсар В. И. - Технология мульти-MIMO в гарантоспособных беспроводных системах связи, Масесов Н. А. (2008)
Печенин В. В. - Цифровая модель радиолокационных отражений от дождевых осадков, Нечипорук П. А., Фиров С. А. (2008)
Науменко М. І. - Антенная решетка рупорных излучателей, Порошин С. М., Бахвалов В. Б. (2008)
Рассомахин С. Г. - Нелинейная фильтрация квазигауссовых сигналов, Сорока Л. С. (2008)
Ткаченко А. А. - Применение многоэтапного метода первоначального определения параметров орбиты космического объекта в системе траекторных измерений, Шевчук В. Ф. (2008)
Ямницкий В. А. - Использование сплайн аппроксимации для программного ведения приводов космических радиолокаторов и радиотелескопов, Кулаков П. А. (2008)
Яцевич С. Е. - Статистические характеристики почвенного покрова и их влияние на отраженный сигнал при радиолокационном зондировании Земли, Егорова Л. А., Яцевич Е. И. (2008)
Дуденко С. В. - Двумерное смещенное дискретное преобразование Хартли, Колмиков М. М., Вельчев К. А. (2008)
Кошевой Н. Д. - Классификация планов многофакторного эксперимента, Павлик А. В., Сироклын В. П. (2008)
Кузнецов А. А. - Аспекты реализации криптоалгоритма ADE, Ковтун В. Ю., Сергиенко Р. В. (2008)
Кучеренко Е. И. - Методы анализа процессов принятия решений в нечетком пространстве состояний объектов на основе иерархии сетевых моделей, Краснокутский Д. Е. (2008)
Левыкин В. М. - Детализация определения ценности информации, сохраняемой в динамической информационной системе, Евланов М. В. (2008)
Ляшенко С. А. - Построение модели Гаммерштейна с помощью радиально-базисной сети, Сакало Т. С. (2008)
Манжос Ю. С. - Дескрипторный контроль программного обеспечения критического применения в реальном времени, Петрик В. Л. (2008)
Романенко О. А. - Метод оценки значимости признаков объектов в базах данных с использованием теории приближенных множеств, Титова Е. В., Усань А. А. (2008)
Романенко И. А. - Восстановление изображений на основе декодирования частотно-спектрального мультиадического представления, Баранник В. В., Сидченко С. А. (2008)
Шипулин А. И. - Приближенный метод выбора структуры систем с функциональным резервированием,  Павлик А. В., Дидык Н. А. (2008)
Егоров А. Б. - Формирование и анализ системы электроснабжения предприятий с помощью программы "ELSNA", Ириков Д. В., Цурак С. М. (2008)
Кононов Б. Т. - Повышение точности отработки постоянного времени опережения в импульсных синхронизаторах 107-112, Малыш А. Н., Кравченко М. C. (2008)
Пантелеева И. В. - Включение синхронных генераторов на параллельную работу, Рыкова И. А. (2008)
Сапига Н. Н. - Схема устройства контроля изоляции в сети 0,4 кв с глухозаземлённой нейтралью, Захарова Т. Н. (2008)
Хрупенко А. М. - Балістичний ефект активного способу старту балістичної ракети (2008)
Юрченко О. О. - Згинальні коливання лінійних дискретних систем з великою кількістю ступенів вільності (2008)
Божко Д. В. - Метод планирования проектной мощности создания продукта (2008)
Буданов Н. П. - Перспективы развития методов и средств контроля радиационной обстановки территории АЭС, Буданов П. Ф., Демидов Б. А. (2008)
Сидоренко В. Л. - Оцінка ризику ураження військовослужбовців фрагментами боєприпасів при вибуху на артскладі, Азаров С. І. (2008)
Пашкевич І. Д. - Питання підготовки фахівців тактичного рівня за галуззю знань "Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно – вимірювальні технології", Кононов В. Б., Прібилєв Ю. Б. (2008)
Полищук Л. И. - Элементы информационных технологий обучения программистов (2008)
Четверта наукова конференція Харківського університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба 143 -150 (2008)
Перша науково-технічна конференція "МНС України: сучасний стан та проблемні питання страхового фонду документації, перспективи розвитку та взаємодії" (2008)
Відомості про авторів (2008)
Наші автори (2008)
Годованюк С. П. - Исследования структурных свойств морской поисково-спасательной системы в зоне ответственности Украины, Селиванов С. Е. (2014)
Евдокимова В. А. - Гигиеническая оценка электромагнитного излучения при работе на тренажерном симуляторе, Короленко А. В., Товстокорый О. Н., Борисенко Е. И. (2014)
Koshevoy V. M. - Novel function of ecdis for smart VHF communication, Shishkin A. V. (2014)
Парменова Д. Г. - Cистематизация факторов опасности для построения профиля риска судовых работ (2014)
Приходько Е. А. - Область применения оценки риска в производственной и экологической безопасности (2014)
Рябенький В. М. - Формальное описание элементов автоматизированного рабочего места оператора электроэнергетической системы, Ушкаренко А. О. (2014)
Спешилов В. М. - Методика определения вероятности возникновения усиленной и резонансной бортовой качки судна на трансокеанском участке маршрута перехода, Степкова В. В. (2014)
Товстокорый О. Н. - Экспериментальное определение положения полюса поворота по тангенциальным скоростям носа и кормы (2014)
Хомяков В. Ю. - Загрузка судна типа "коастер" навалочным грузом с использованием метода "естественной" сепарации, Савчук В. Д. (2014)
Чернова Л. С. - Проектно-ориентированные подходы повышения конкурентоспособности на примере наукоемкого промышленного предприятия (2014)
Безлуцька О. П. - "Менеджмент морських ресурсів" як складова професійної підготовки майбутніх морських офіцерів, Лещенко А. М. (2014)
Дорогань О. И. - Cредства поэтапной подготовки специалистов по эксплуатации судового оборудования, Рябенький В. М., Ушкаренко А. О. (2014)
Зайцева Т. Г. - Щодо проблеми з удосконалення професійної психологічної підготовки сучасного моряка (2014)
Соколова Н. А. - Построение предметной модели обучаемого на основе учебного текста методом островной кластеризации, Щеголькова В. А. (2014)
Тищенко А. Ю. - Новый метод организации лабораторного практикума по микропроцессорным судовым системам (2014)
Котило О. В. - Зменшення гідроабразивного зносу напірних сталевих пульпопроводів за рахунок магнітно-імпульсної обробки, Малигін Б. В., Шкільнюк А. О. (2014)
Селиванов С. Е. - Cамовоспламенение, горение и самопроизвольное погасание пористой сажистой частицы при поглощении теплового излучения, Тригуб С. Н., Калинчак В. В., Черненко А. С., Кузьмин А. А. (2014)
Аппазов Е. С. - Моделювання гідродинамічних та теплових процесів при передпусковій підготовці автомобільних двигунів, Клюєв О. І., Русанов С. А. (2014)
Богдан Ю. А. - Разработка методики расчета тепловой и электрической мощности когенерационной установки на базе судового двигателя внутреннего сгорания (2014)
Браїло М. В. - Дослідження ударної в’язкості епоксикомпозитних матеріалів (2014)
Букетов А. В. - Оптимізація часу обробки феромагнітних наповнювачів та епоксидних композицій у високочастотному магнітному полі з урахуванням явища магнітної в’язкості, Скирденко В. О. (2014)
Вороненко С. В. - Система утилізації тепла вихлопних газів суднових дизелів з асинхронним турбогенератором, Даник В. В. (2014)
Гулієва Н. М. - Технологія виготовлення пористих фільтрувальних матеріалів для очищення питних вод (2014)
Исаев Е. А. - Динамика уплотнения элементарного объема сыпучего материала (2014)
Іщенко І. М. - Аналіз режимів роботи та розрахунок основних характеристик диференціального привід-генераторного агрегату, Черненко В. В., Клементьєва О. Ю. (2014)
Казак В. А. - Модель телевізійної системи самонаведення кулі, Казак В. М., Лазарчук П. Г. (2014)
Коробко В. В. - Интенсивность теплообмена как фактор, определяющий характеристики термоакустических тепловых машин, Московко А. А. (2014)
Мисковець С. В. - Зносостійкість бронзових деталей паливної апаратури в середовищі дизельних палив, Савчук П. П. (2014)
Настасенко В. А. - Новые основы для строгого определения волновых параметров гравитационного поля и объединения гравитационного и электромагнитного полей (2014)
Пелевін Л. Є. - Аналіз конструктивних схем існуючих траншеєкопачів та перспективи їх розвитку, Горбатюк Є. В., Тетерятник О. А. (2014)
Просянок В. В. - Влияние температурных показателей на работоспособность дейдвудных капролоновых подшипников (2014)
Сапронов О. О. - Оптимізація складу захисних покриттів для елементів СЕУ методом математичного планування експерименту (2014)
Селиверстов И. А. - Исследования структуры и свойств плазменных покрытий на основе Fе-Al, Троцан Г. Н., Смирнов И. В., Селиверстова С. Р. (2014)
Худяков И. В. - Возможность применения различных видов датчиков давления для управления рабочим процессом в двигателях внутреннего сгорания (2014)
Бень А. П. - Усовершенствование методов контроля подъемного угла (Hoisting Angle) во время проведения грузовых операций с тяжелыми и негабаритными грузами на специализированных судах, Соловей А. С. (2014)
Zaporozhets O. I. - GIS-monitoring of the environment in airport vicinity (2014)
Караюз І. В. - Прогнозування об’ємів імпорту природного газу в Україну з використанням фільтра Калмана, Бідюк П. І. (2014)
Мухтаров П. Ш. - Людський чинник в аеронавігації: рівні домагань авіадиспетчерів при оцінці бажаності відстані між повітряними судами (2014)
Нефедов Л. И. - Структурная модель информационной технологии автоматизированного синтеза системы управления качеством добычи, переработки и транспорта газа, Шевченко М. В., Кудырко О. Н. (2014)
Сафонов М. С. - Об’єктно-орієнтований метод управління потоками інформації в базах даних, Яковенко О. Є. (2014)
Сафонова Г. Ф. - Формалізація процесу перетворення геометричних образів САПР одягу (2014)
Соколова О. В. - Условие инвариантности системы распознавания к нестационарным возмущениям (2014)
Тимофеев В. А. - Мониторинг качества автоматизированного управления технологическими линиями проката листовой стали, Лага Cамер (2014)
Байрачна Х. В. - Удосконалення обслуговування пасажирів на основі раціоналізації схем формування пасажирських поїздів, Малахова О. А. (2014)
Обухова А. Л. - Аналіз та пропозиції щодо удосконалення технології роботи прикордонних передавальних станцій, Бакун В. О. (2014)
Запара Я. В. - Аналіз вантажної та комерційної роботи технічної станції в умовах реформування галузі, Безуглий І. С. (2014)
Кулешов В. В. - Удосконалення технології роботи сортувальної станції Ясинувата в умовах розвитку інформатизації, Сварник Р. С. (2014)
Федорюк Д. П. - Аналіз можливих шляхів зменшення простою місцевого вагона на станції Рутченкове (2014)
Костєнніков О. М. - Дослідження питання раціональної організації вагонопотоків у групові поїзди , Бауліна Г. С., Мазепа В. В., Куришко І. М. (2014)
Лаврухін О. В. - Удосконалення автоматизованої технології оперативного планування роботи залізничної станції, Митрофанова О. В. (2014)
Долгополов П.В. - Шляхи підвищення безпеки перевезень небезпечних вантажів залізничним транспортом, Козодой Д. С. (2014)
Альошинський Є. С. - Дослідження можливих варіантів доставки міжнародних вантажопотоків при змішаних перевезеннях у межах транспортної системи України, Світлична С.О., Багно А. М. (2014)
Козодой Н. В. - Методи оцінки професійного ризику з урахуванням комплексної дії шкідливих факторів (2014)
Губанов К. І. - Діагностування технічного стану ходових частин рухомого складу залізничного транспорту (2014)
Косилов К. В. - Дослідження процесу автоматичного вимірювання параметрів тональних рейкових кіл, Удовiков О. О. (2014)
Нечаєв А. М. - Дослідження ефективності контролю стану колійних ділянок на станції з використанням методу рахунку осей (2014)
Ордін П. О. - Дослідження рейкових кіл тональної частоти як точкових датчиків для систем переїзної сигналізації, Удовiков О. О. (2014)
Бойнік А. Б. - Аналіз методів синтезу тональних рейкових кіл системи АБТЦ, Чуднецов В. В. (2014)
Лисечко В. П. - Аналіз бітових помилок у каналах мережі широкосму-гового адіо доступу на основі технології LTE, Вінник О. І. (2014)
Геніатуліна О. П. - Дослідження трафіка в мережах NGN, Приходько С. І. (2014)
Воронін С. В. - Дослідження електричних властивостей олив та робочих рідин будівельних машин, Онопрейчук Д. В., Кебко О. В., Ляшенко І. В. (2014)
Даренский А. Н. - Сопротивление промежуточных скреплений КБ и КПП-5 перемещениям рельсов в продольной плоскости, Дудник Р. А. (2014)
Даренський О. М. - Просторова жорсткість проміжного скріплення типу КПП-5, Вітольберг В. Г., Копилов І. Л. (2014)
Ватуля Г. Л. - Определение огнестойкости сталебетонных балок с подбором эффективной огнезащиты, Орел Е. Ф., Игнатенко А. В. (2014)
Харлан В. І. - Коефіцієнти постілі дерев’яних шпал для умов під’їзних колій будівельного підприємства (2014)
Асмаковський П. М. - Модернізація систем управління електровоза ВЛ-11М (2014)
Харламов П. О. - Оцінка ефективності заміни допоміжних машин електровоза ЧС7 на асинхронні машини, Даценко Є. М. (2014)
Смоляк М. І. - Розроблення заходів з підвищення ефективності роботи депо за рахунок раціонального використання енергоресурсів, Фалендиш А. П., Зіньківський А. М. (2014)
Українська державна академія залізничного транспорту (2014)
Вихідні дані (2014)
Вікович І. А. - Поперечно-кутові коливання бітумо-щебеневого агрегату для ямкового ремонту доріг, Дубневич О. М., Глобчак М. В., Яворський Я. П., Панкевич Б. В. (2014)
Вільковський Є. К. - Дослідження ефективності використання програмного комплексу "TachoScholar" при підготовці водіїв комерційних транспортних засобів, Поляник Р. Р. (2014)
Горбай О. З. - Cтатичні випробування пасажирських сидінь великогабаритних транспортних засобів, Когут В. М., Керницький І. С. (2014)
Гудз Г. С. - Комплексний вплив вагомих чинників на температурний режим автомобільних дискових гальм при циклічних гальмуваннях, Захара І. Я. (2014)
Дем'янюк В. А. - Ідентифікація параметрів алгоритму блоку керування антиблокувальної системи автобкса (2014)
Дівеєв Б. М. - Визначення значення механічних характеристик матеріалу вібропоглинаючого покриття, Керницький І. С., Когут І. С., Сава Р. В., Когут В. М. (2014)
Дівеєв Б. М. - Визначення параметрів розрахункової моделі штанги з динамічними гасниками коливань та оптимізація, Мартин В. Є. (2014)
Дубянський О. В. - Особливості розрахунку основних параметрів консольного крану та параметрів його гідросистеми (2014)
Жук М. М. - Аналіз функціонального стану водія під час його роботи у темний період доби, Бойків М. В. (2014)
Жук М. М. - Зміна психофізіологічного стану водія у різних за складом транспортних потоках, Постранський Т. М., Афонін М. О. (2014)
Кайгародова В. П. - Транспортні перевезення як складова туристичних послуг, Донарська Т. П. (2014)
Кельман І. І. - Удосконалення методів державного регулювання міжнародних перевезень в Україні відповідно до міжнародних норм та практики, Козак В. Р. (2014)
Michalski J. - Badania przyczyn zatarcia silnika Diesla (2014)
Попович В. В. - Деякі дорожні дослідження стійкості та керованості автобуса А074 з різними видами кермового приводу (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського