Ляшенко Д. О. - Методологічні основи картографічного дослідження міжнародних зв’язків України та її регіонів (2009)
Молочко В. В. - Особливості створення географічного атласу для вищої школи (2009)
Нгуен Ле Тхием - Методические основы создания и использования туристических карт с отображением объектов историко-культурного и природного наследия, Опара В. Н. (2009)
Нємець Л. М. - Системний підхід до суспільно-географічного дослідження населення регіону, Сегіда К. Ю. (2009)
Паламарчук Л. Б. - Формування педагогічної компетентності вчителя географії в умовах змін освітнього і культурного середовища: теорія і методика (2009)
Пересадько В. А. - Методика розробки медико-екологічних карт населених пунктів (2009)
Петров О. А. - Підходи до картографічного забезпечення автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру (2009)
Погойда В. П. - Правове і картографічне забезпечення використання земельних ресурсів, Свір Н. В. (2009)
Редіна В. А. - Позашкільний заклад у системі безперервної географічної освіти, Редіна О. В. (2009)
Салімон В. М. - Новітні методи викладання географії на основі ультрапедагогічної концепції навчання (2009)
Скриль І. А. - Вивчення можливостей сільського зеленого туризму на Харківщині (2009)
Сосса Р. І. - Внесок ДНВП "Картографія" у розвиток тематичного картографування в Україні (2009)
Сухинин С. А. - Новый школьный учебник по региональной социально-экономической географии в Приднестровье (2009)
Тишковець В. В. - Аналіз становлення та розвитку системи земельного кадастру Швеції (2009)
Черванёв И. Г. - Практическая география (2009)
Шерстюк С. А. - Проблема формирования толерантности при изучении школьной географи (2009)
Шуліка Б. О. - Особливості мікроклімату селища Високий, Жемеров О. О. (2009)
Ярымбаш Д. С. - Влияние расположения заготовок электродов на распределение удельной мощности в керне печи Ачесона (2014)
Власенко Р. В. - Аналіз енергетичних процесів в трифазному силовому активному фільтрі з використанням спектрального моделювання, Бялобржеський О. В. (2014)
Міщенко Т. М. - Перспективи схемотехнічних рішень і моделювання підсистем електричної тяги при високошвидкісному русі поїздів (2014)
Трушевський В. Е. - Застосування автоматичних стрілок тролейбусу як детекторів в системах світлофорного авторегулювання (2014)
Коцур М. И. - Особенности ударного теплового воздействия на асинхронный двигатель с модифицированной системой импульсного регулирования в условиях частых пусков (2014)
Ершов А. В. - Конвективный и лучистый теплообмен при плавлении проволоки в струе дуговой плазмы, Зеленина Е. А. (2014)
Андриенко П. Д. - Особенности мониторинга технического состояния основной изоляции высоковольтных вводов и трансформаторов тока, Сахно А. А., Конограй С. П., Спица А. Г., Скрупская Л. С. (2014)
Крисан Ю. O. - Модернізація лабораторного стенда дослідження асинхронного электропривода (2014)
Кулагін Д. О. - Визначення динамічних індуктивностей асинхронного двигуна з урахуванням процесів насичення (2014)
Сивокобыленко В. Ф. - Совершенствование пусковых органов бавр в системах электроснабжения с двигательной нагрузкой, Деркачев С. В. (2014)
Ткаченко С. Н. - Энергосистема будущего. Концепция smart grid. Специфика реализации на Украине (2014)
Ярымбаш Д. С. - Особенности идентификации интенсивности солнечной радиации при проектировании солнечных электростанций, Даус Ю. В. (2014)
Немудрый И. Ю. - Повышение эффективности преобразования энергии в ветроэлектрических установках с аэродинамической мультипликацией (2014)
Борисюк І. В. - Музика як культурний текст у романі "Ворошиловград" С. Жадана (2013)
Демська-Будзуляк Л. М. - Антипозитивістичний поворот та початок українського модерного літературознавства (2013)
Ісіченко І. (архиєпископ) - Аксіологічний вимір художнього світу Григорія Квітки-Основ’яненка (повість "Добре роби, добре й буде") (2013)
Жодані І. М. - Взаємодія літератури та орнаменту у книзі Віри Вовк "Вікно навстіж" (2013)
Кандинська В. П. - Образ митця-естета в автобіографічній повісті Уляни Кравченко"Хризантеми" (2013)
Когут О. В. - Жіночий деконструкт як головна парадигма сюжету п’єси Павла Ар’є "Кольори" (2013)
Комаренець І. В. - Художньо-стильова еволюція Ігоря Римарука (2013)
Нескородяна О. П. - Поетика тілесності у "Странствованіях" Василя Григоровича-Барського (2013)
Ніколенко В. А. - Канон української класики у роботах М. Зерова (2013)
Новик О. П. - Художнє переосмислення образу Тараса Шевченка в оповіданні Івана Андрусяка "Нечиста сила" (2013)
Панченко В. П. - Диптих про втрачену свободу (2013)
Полюхович О. П. - "Плинна" ідентичність у прозі Ігоря Костецького (2013)
Семків Р. А. - Бурлескний гумор у "Зачарованій Десні" О. Довженка (2013)
Стороженко Л. Г. - Філософсько-етична проблематика прози Бориса Тенети (2013)
Ткачук Г. С. - Простір зростання: образ міста у повісті Юрія Смолича "Дитинство" (2013)
Білоножко Л. В. - Словесна музика як засіб психологізації та естетизації художньої оповіді у романі Т. Моррісон "Джаз" (2013)
Глодзь Г. Л. - "З днем народження, Вандо Джун" Курта Воннегута: драматичне переосмислення гомерової "Одіссеї" (2013)
Кулешір М. М. - Розвиток апокаліптичного жанру в романах Дж. Уіндема та Дж. Крістофера (2013)
Семенова Д. С. - Екзотичні пригодницькі романи для юнацтва в українській та польській літературах: два структурні типи з огляду на національну ідентичність (2013)
Шалагінов Б. Б. - Проект модерності у ранніх німецьких романтиків (2013)
Гусєв В. І. - У пошуках фундаментальної теорії свідомості: критичні нотатки до книги Девіда Чалмерса (2014)
Лисий І. Я. - Культурна ідентичність: культурні виміри націй у баченні М. Гібернау (2014)
Михайлов Д. Є. - Основні напрями дослідження у сучасній постантропології (2014)
Бадянова К. О. - Ідея автономності мистецтва: протиріччя та соціальне значення (2014)
Кутіліна Х. Є. - Перспективізм у сучасній філософії мистецтва (теорія Джеймса О. Янґа) (2014)
Сватко Ю. І. - Міф про кредит, або Вправа з прикладної філософії (2014)
Мінаков М. А. - Модерн і революція в Україні: до питання про генеалогію Євромайдану (2014)
Козловський В. П. - Дещо про полеміку між І. Кантом і Е. Платнером: прагматика versus фізіології (2014)
Лютий Т. В. - Два "невчасні міркування" Ніцше: проблеми культурної ідентичності (2014)
Поляков Є. М. - Проблема Цезаря у неофреґеанській філософії математики (2014)
Петруньок Н. І. - Аргументація Пола К. Феєрабенда у дискусіях навколо проблеми неспівмірності (2014)
Макух Ю. Ю. - Ідея "кінця науки" у контексті філософії постпозитивізму та сучасного природознавства (2014)
Головащенко С. І. - Біблієзнавство в Київській духовній академії (ХІХ – поч. ХХ ст.): деякі понятійно-термінологічні питання дослідження (2014)
Щербак В. О. - Становлення концепції "Руського народу" і творення державної ідеї в Україні (2014)
Гаврилюк І. В. - Командний склад приватних військ князя Владислава Домініка Заславського протягом 1632–1656 рр. (2014)
Яременко М. В. - Роль освітнього цензу кандидатів у номінуванні на парафіяльні настоятельства у Київській митрополії XVIII ст. (2014)
Диса К. Л. - Путівник Вацлава Чеховського "Kijów i Jego Pamiątki" як приклад представлення польських місць пам’яті у Києві (2014)
Бажан О. Г. - Місця масових захоронень жертв сталінських репресій в УРСР в 1937–1938 роках: географія, проблеми ідентифікації (2014)
Денисенко О. А. - Громадські ініціативи з охорони пам’яток історії та культури в Українській Державі 1918 р. (2014)
Левченко Ю. І. - Еволюція ідеології націонал-соціалізму щодо України протягом 1933–1942 рр. (2014)
Кірсенко M. В. - Витоки і еволюція французької державності (2014)
Джура О. О. - Житіє св. Сави Сербського від Доментіяна як джерело середньовічної агіографічної традиції Сербії (2014)
Черноіваненко В. В. - Гомоеротичні мотиви в юдейській літературі Пізньої античності (2014)
Іщенко Д. В. - Політичне застосування репрезентацій минулого як об’єкт історичного дослідження: приклад ранньомодерної Англії (2014)
Балабушевич Т. А. - Східна Галичина в економічних зв’язках Центрально-Східної Європи наприкінці XVIII ст. (2014)
Мицик Ю. А. - Листування Ярослава Ісаєвича з Омеляном Пріцаком, Тарасенко І. Ю. (2014)
Орел Ю. В. - Януш Корчак і Ісаак Еліасберг в роки Першої світової війни: листування (2014)
Гаврилюк І. В. - Рец. на: Damian Płowy. Od Konstantynowa do Piławiec. Działania wojenne na ziemiach ukrainnych od czerwca do września 1648 roku. Zabrze – Tarnowskie Góry, 2012. – 223 s. (2014)
Черноіваненко В. В. - Рец. на: Шефер П. Єврейський Ісус. Як юдаїзм і християнство сформували одне одного / П. Шефер. – Прінстон ; Оксфорд : Вид-во Прінстонського ун-ту, 2012. – 349 с. (2014)
Авдєєнко Є. В. - Система юридичних гарантій забезпечення діяльності судів (2014)
Андрійчук О. В. - Трудові гарантії особам, мобілізованим для участі в АТО (2014)
Антіпова О. І. - Використання можливостей судових експертиз при розслідуванні дорожньо-транспортних пригод (2014)
Бабакін В. М. - Співробітництво органів внутрішніх справ України з правоохоронними органами зарубіжних країн щодо протидії молодіжній злочинності (2014)
Бабенко А. М. - Регіональна система злочинності: її місце у загальній системі злочинності та деякі закономірності функціонування (2014)
Баганець В. О. - Сутність і види державного контролю за господарською діяльністю (2014)
Баганець О. О. - Проблеми правового регулювання інноваційної діяльності, Івченко А. В. (2014)
Бандурка І. О. - Система захисту дітей від жорстокого поводження та попередження насильства в сім’ї (2014)
Батигіна О. М. - Особливості державної реєстрації права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення (2014)
Васильєва Н. С. - Профілактика адміністративних правопорушень у сільському господарстві: поняття, особливості та види (2014)
Вовк Т. В. - Місце міжнародних договорів в системі права США (2014)
Гаруст Ю. В. - Поняття та ознаки гарантій забезпечення прав громадян у податковій сфері (2014)
Гринчак С. В. - Генезис правового регулювання трансплантації органів і тканин людини (2014)
Грицак О. В. - Деякі питання застосування категорії "моральні засади суспільства" в контексті недійсності правочинів (2014)
Грібов М. Л. - Використання засобів забезпечення конспірації при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій (2014)
Гуня І. І. - Види насильства в кримінальному праві (2014)
Денисевич А. Ю. - Адаптація трудового законодавства України до законодавства Європейського Союзу (2014)
Долинська М. С. - Деякі аспекти правового статусу державного нотаріуса (2014)
Дудін М. М. - Адміністративно-олігархічні суб’єкти підприємництва як тіньовий інструмент монополізації влади і ресурсів підприємництва, розвитку системної корупції (2014)
Запорожченко А. А. - Танатологические права в контексте прав человека (2014)
Зеленяк А. С. - Поняття та класифікація огляду речових доказів як способу їх дослідження в цивільному процесі (2014)
Змерзлый Б. В. - Регулирование вопросов владения судов и меры, направленные на развитие судостроения во второй половине ХIХ – начале XX вв. (2014)
Зозуля І. В. - Щодо членства вищого керівництва держави у допоміжних органах Президента України правоохоронного спрямування (2014)
Зозуля О. І. - Періодизація формування апарату Президента України (2014)
Іванійчук Т. Ю. - Механізм правового регулювання обігу лікарських засобів, як складова його правового режиму (2014)
Іванова С. С. - Незалежна професійна діяльність: податково-правовий аспект (2014)
Івлєв М. М. - Розвиток правової думки щодо поняття і форм насильства в кримінально-правовій доктрині (2014)
Ільіна Р. Ю. - Міжгенераційні права в законодавстві ЄС (2014)
Іншин М. І. - Права працівників за проектом Трудового кодексу (2014)
Кагановська Т. Є. - Електронне урядування як форма державного управління в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку (2014)
Кальян К. В. - Деякі питання розрахунку строків у податковому праві (2014)
Каплюченко Т. В. - Внутрішній ринок Європейського Союзу: особливості та українські перспективи (2014)
Карпенко Л. К. - Медичний працівник як спеціальний суб’єкт розголошення лікарської таємниці (2014)
Коваленко К. В. - Шляхи вдосконалення категоріального апарату інституту дисципліни праці (2014)
Корольов С. С. - Щодо деяких видів юридичної відповідальності військовозобов’язаних і призовників (2014)
Котеньов О. Г. - Роль принципів права природокористування в практиці правозастосування (2014)
Кошман Л. А. - Фiлoсoфськe рoзумiння eкoлoгiчних прaв у кoнтeкстi eвoлюцiї уявлeнь прo прaвa людини (2014)
Краснояров Ф. Ф. - Удосконалення методів управління органами внутрішніх справ у контексті євроінтеграційних процесів в Україні (2014)
Криворучко А. В. - О деятельности Комиссии правительства Индии по заработной плате клерков (2014)
Кулик Д. О. - Щодо правової природи розрахункового чека (2014)
Курова А. А. - Правовідносини у сфері дистанційної зайнятості працівників (2014)
Марущак Н. В. - Деякі аспекти розуміння гідності людини у творах російських філософів, юристів на початку ХХ століття (2014)
Марущак О. А. - Залучення спеціаліста при розслідуванні ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) (2014)
Мельник О. М. - Охорона інтелектуальної власності в Україні (2014)
Миронюк Д. М. - Науково-методичні засади кримінологічного моніторингу ефективності правового регулювання у сфері протидії злочинності (2014)
Михайлова Ю. О. - Основні принципи дистанційного навчання в системі підготовки кадрів для ОВС України (2014)
Мовчан Р. О. - Кримінальна відповідальність за умисне знищення або пошкодження об’єктів життєзабезпечення: перспективи удосконалення та систематизації норм, Незнайко С. В. (2014)
Мотрич А. І. - Сумісництво та суміщення професій (посад) як правові форми організації праці: сутність та особливості (2014)
Наваляна Я. Т. - Стан наукового дослідження проблеми латентних зґвалтувань (2014)
Науменко К. С. - Поняття та види форм цивільно-правового захисту особистих немайнових прав фізичної особи, що забезпечують її соціальне буття (2014)
Николайчук А. И. - Насилие в семье над детьми: причины, последствия и психологическая помощь потерпевшим (2014)
Новак О. М. - Застосування виборчих систем при проведенні місцевих виборів: український досвід (2014)
Овсянко Д. С. - Повноваження роботодавця за Проектом Трудового кодексу України (2014)
Олексюк Т. І. - Щодо особливостей неповного та скороченого робочого часу (2014)
Олійник О. М. - Кримінологічна характеристика осіб, які використовують бюджетні кошти не за цільовим призначенням у Збройних Силах України (2014)
Орел Ю. В. - Історія розвитку кримінального законодавства з питань відповідальності за посягання на нормальну діяльність органів та установ пенітенціарної служби України в началі ХХ століття (2014)
Оріщенко М. М. - Види, форми та методи аудиторської діяльності (2014)
Орлов В. А. - Оcновні історико-правові засади комуналізації міліції на території України (2014)
Перунова О. М. - Ознаки процесуальних актів-документів з цивільних справ (2014)
Петренко О. І. - Кримінально-правове визначення поняття "допінг" (2014)
Пєнцов М. В. - Функції судової влади в Україні та країнах СНД (2014)
Попова Н. О. - Поняття комерційної таємниці як об’єкта права інтелектуальної власності в законодавстві України (2014)
Рямзіна А. Ю. - Проблеми удосконалення адміністративної відповідальності за адміністративні правопорушення, що посягають на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення (2014)
Севрюков Д. Г. - Реформування соціальної держави у Фінляндії (2014)
Семеногов І. В. - Деякі особливості звільнення від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати аліментів на утримання дітей або коштів на утримання непрацездатних батьків (2014)
Середа В. В. - Порядок застосування дисциплінарних стягнень за адміністративні проступки (2014)
Синчук В. Л. - Поняття та особливості самоврядного контролю за діяльністю органів прокуратури (2014)
Ситар І. М. - Критично-правові дослідження в процесі акультурації права (2014)
Ситник В. А. - Визначення спеціальної операції в теорії правничих наук (2014)
Слабак М. М. - Практика Європейського Суду з прав людини: спроба аксіологічного аналізу (за матеріалами справи Фон Ганновер проти Німеччини) (2014)
Стойка М. С. - Сучасні погляди на розуміння концепції справедливості (2014)
Стулов О. О. - Медико-санітарне обслуговування засуджених до обмеження та позбавлення волі: проблеми забезпечення законності (2014)
Ткаченко Ю. В. - Конституційні засади економічної системи України (2014)
Толкач А. М. - Еволюція теорії розподілу влади в історії світової політико-правової думки (2014)
Томусякова И. И. - Международные правовые акты, регулирующие противодействие насилию в семье (2014)
Тюрін Г. Є. - Порядок діяльності прокурора у кримінальному провадженні на підставі угод (2014)
Фесюнін В. М. - Сучасні тенденції розвитку податкового законодавства України (2014)
Фоміна С. В. - Досвід конституційно-правового регулювання стадії голосування у країнах Північної та Південної Америки (2014)
Хименко О. А. - Щодо сутності та значення нормування праці у відносинах з організації і управління працею (2014)
Хоменко О. В. - Еволюція ідеї поділу державної влади у другій половині ХІХ–ХХ століть (2014)
Щербакова О. Ю. - Доказування на стадії судового вирішення податкових спорів (2014)
Щукін О. М. - Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері державних закупівель (2014)
Содержание (2007)
Бідюк П. І. - Аналіз ефективності функціонування мережі Байєса, Литвиненко В. І., Кроптя А. В. (2007)
Исаев Е. А. - Математическое описание влияния кривизны контактирующих тел на угол смачивания жидкости в межчастичном пространстве, Наговский Д. А. (2007)
Ковриго Ю. М. - Математическое моделирование систем автоматического регулирования с учетом ограничений на управление в пакете Matlab, Фоменко Б. В., Полищук И. А. (2007)
Ложечников В. Ф. - Аналитическая многорежимная математическая модель динамики газовоздушного тракта барабанного котла средней мощности, Михайленко В. С., Максименко И. Н. (2007)
Передерий В. И. - Математические модели и алгоритмы определения релевантности принимаемых решений с учетом психофункциональных характеристик пользователей при управлении автоматизированными динамическими системами, Еременко А. П. (2007)
Хомченко А. Н. - Новые решения обобщенной задачи Бюффона (2007)
Бакшанська Т. Д. - Математична модель процесу горіння природного газу з рециркуляцією продуктів згорання для цілей управління, Рижиков Ю. Г., Тодорцев Ю. К. (2007)
Шеховцов А. В. - Алгоритм сжатия информации без потерь: модифицированный алгоритм LZ77, Везумский А. К., Середа Е. С. (2007)
Гасанов А. С. - Информационные технологии построения систем прогнозирования отказов (2007)
Грицик В. В. - Застосування штучних нейронних мереж при проектуванні комп’ютерного зору (2007)
Кириллов О. Л. - Изучение электрического поля с помощью датчика измерителя электростатического потенциала на модели замкнутого металлического объема, Якимчук Г. С., Якимчук С. Г. (2007)
Ролик А. И. - Модель управления перераспределением ресурсов информационно-телекоммуникационной системы при изменении значимости бизнес-процессов (2007)
Слань Ю. М. - Оперативна нейромережна ідентифікація складних об’єктів керування, Трегуб В. Г. (2007)
Фефелов А. А. - Использование байесовских сетей для решения задачи поиска места и типа отказа сложной технической системы (2007)
Хобин В. А. - К вопросу измерения парожидкостного фронта в дефлегматоре абсорбционно-диффузионной холодильной машины (АДХМ), Титлова О. А. (2007)
Шиманські З. - Апаратні засоби сегментації мовного сигналу (2007)
Бардачев Ю. Н. - Использование положений теории опасности в искусственных иммунных системах, Дидык А. А. (2007)
Литвиненко В. И. - Компенсация ошибок оператора в контуре управления следящей системы на основе синтезируемых вейвелет-сетей, Четырин С. П. (2007)
Ладієва Л. Р. - Оптимізація плівкового апарату роторного типу за максимальною продуктивністю, Зав'ялова Т. П. (2007)
Корнієнко Б. Я. - Оптимізація параметрів процесу зневоднення і гранулоутворення в апараті псевдозрідженого шару, Снігур О. В. (2007)
Вишневский Л. В. - Выбор критерия для оценки процесса включения генераторов на параллельную работу, Веретенник А. М., Войтецкий И. Е. (2007)
Клименко А. К. - Об ускорении сходимости процессов в адаптивной системе с обратной моделью (2007)
Ковриго Ю. М. - Адаптивное управление теплоэнергетическими процессами, Мовчан А. П., Полищук И. А., Фоменко Б. В. (2007)
Михайленко В. С. - Использование нечеткой адаптивной системы управления для компьютерного мониторинга сетью котельных установок, Никольский В. В. (2007)
Шеховцов А. В. - Решение многокритериальной оптимизации с использованием адаптивных алгоритмов, Крючковский В. В., Мельник А. Н. (2007)
Черевко О. И. - Теоретическое обоснование перспективного биконического резонатора для свч-устройств при переработке растительного сырья, Ефремов Ю. И., Одарченко А. М., Одарченко Д. М, Агафонова Ю. Ю. (2007)
Пляшкевич О. М. - Моделі інформаційних технологій оптимізації поведінки виробника, Забитовська О. І. (2007)
Пляшкевич О. М. - Моделі і методи інформаційних технологій виробництва (2007)
Рефераты (2007)
Сведения об авторах (2007)
Галамай О. З. - Вплив природно-правового звичаю на формування правових відносин, Савайда О. І. (2014)
Ковальчук В. Б. - Правові засади функціонування громадських організацій у процесі становлення громадянського суспільства в Україні (2014)
Кондратюк О. В. - Щодо мовного питання здійснення судочинства на території Галичини у складі Австро-Угорщини (2014)
Крамар С. І. - Самоврядування руської (української) громади Кам’янця у XV– XVII ст. (2014)
Липитчук О. В. - Суд і судочинство в Росії після судової реформи 1864 року, Лешкович Н. О. (2014)
Мельник Н. В. - Шляхи формування громадянського суспільства в Україні (2014)
Савчин Г. Я. - Співпраця органів виконання покарань з органами державної безпеки у боротьбі з бандитизмом (на матеріалах Західної України 1944–1953 рр.) (2014)
Сливка С. С. - Фінансово-економічне становище західноукраїнських земель у роки Першої світової війни: історико-правовий аспект (2014)
Іщук С. І. - Державне регулювання економічної діяльності інститутів громадянського суспільства в Україні (2014)
Нестерович В. Ф. - Громадськість як суб’єкт впливу на прийняття нормативно-правових актів: аргументи "за" і "проти" (2014)
Чистоклетов Л. Г. - Досвід європейських країн у адміністративно-правовому забезпеченні безпеки діяльності суб’єктів господарювання (2014)
Долинська М. С. - До питання допуску до складання кваліфікаційного іспиту осіб, які мають намір займатися нотаріальною діяльністю (2014)
Кучер В. О. - Визначення розміру компенсації моральної шкоди, Поляк С. П. (2014)
Мелех Л. В. - Правові аспекти реєстрації земельних ділянок і прав на них за чинним законодавством (2014)
Дмитрик А. Б. - Забезпечення адміністративного позову у справах про оскарження рішень щодо застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства (2014)
Єсімов С. С. - Окремі аспекти удосконалення інституту доменних імен в інформаційному праві України (2014)
Ковалів М. В. - Участь громадськості у забезпеченні охорони громадського порядку та боротьбі з правопорушеннями, Стахура І. Б. (2014)
Когут Я. М. - Визначення кола суб’єктів поліцейської діяльності (2014)
Назар Ю. С. - Підстави застосування повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету (2014)
Новіков В. В. - Основні форми релігійної діяльності в Україні (2014)
Середа В. В. - Щодо питання кваліфікації правопорушень, за які передбачено дисциплінарну відповідальність (2014)
Сиймовський Р. М. - Взаємодія ОВС із Міністерством економічного розвитку і торгівлі України щодо застосування спеціальних санкцій (2014)
Тимчишин Т. М. - Окремі аспекти діяльності громадських формувань як суб’єктів протидії правопорушенням на залізничному транспорті (2014)
Хатнюк Ю. А. - Особливості профілактичної діяльності органів внутрішніх справ у боротьбі з рейдерством в Україні (2014)
Башта І. І. - Окремі аспекти удосконалення організації оперативно-розшукової діяльності щодо виявлення злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних засобів (2014)
Гула Н. Л. - Теоретико-правова характеристика сфери цільових спеціалізованих державних фондів (2014)
Довгань-Бочкова Н. В. - Окремі проблеми визначення змісту погрози як способу вчинення злочинів за чинним КК України (2014)
Карчевський М. В. - Особливості кваліфікації шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (2014)
Малишенко Є. Л. - Профілактика службових злочинів і корупційних проявів в органах внутрішніх справ (2014)
Сабан І. Д. - Історичний розвиток теоретичних уявлень щодо превентивної ролі покарання у протидії злочинності (2014)
Старосольська С. П. - Поняття та система покарань, непов’язаних з ізоляцією особи (2014)
Фальшовник Д. В. - Рейдерство як різновид протидії законній господарській діяльності (2014)
Ярема О. Г. - Фінансово-правове регулювання валютної системи України (2014)
Гула Л. Ф. - Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, що вчиняються організованими групами, як одна з форм економічної загрози фінансовому ринку (2014)
Захаров В. П. - Можливості застосування біометричного методу ідентифікації за геометрією обличчя в системах відеоспостереження право- охоронних органів, Зачек О. І. (2014)
Лисюк Ю. В. - Деякі питання участі обвинуваченого у судовому провадженні (2014)
Пряхін Є. В. - Застосування паралінгвістики під час допиту, Когут Н. І. (2014)
Балинська О. М. - Семіотика права: історія становлення в Україні та Росії (2014)
Блавацька-Калінська О. М. - Трактування поняття "злочин" у філософсько-правовому вченні Г. Гегеля (2014)
Кісіль Р.-В. В. - Онтологічний аспект дослідження проблематики впливу феномена корупції на фундаментальні засади забезпечення конституційного правопорядку в Україні та світі (2014)
Саміло А. В. - Розуміння тероризму в контексті правової антропології, Шишко В. В., Лозинський Ю. Р. (2014)
Migdał Jerzy - Perspectives on Imprisonment Penalty in the Light of European Prison Rules (2006) (2014)
Hałasa Michał - Economic Interests of the State and Principles of Corporate Supervision over Companies with State Treasury Shareholding in Poland (2014)
Каденюк О. С. - Шляхи та методи впровадження сільськогосподарських знань на Поділлі у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. (2013)
Бойчук Я. А. - Кооперативний рух етноменшин в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Доценко В. О. - Політика царської влади щодо єврейського населення українських губерній Російської імперії в період Першої світової війни (2013)
Сидорович О. С. - Співпраця споживчих товариств Лівобережної України з іншими формами кооперації під час Першої світової війни (2013)
Ямполець П. В. - Добробут міського населення України доби НЕПу: аналіз статистичних джерел (2013)
Жолоб М. П. - Взаємини влади з етнічними релігійними громадами підрадянської України наприкінці 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст. (2013)
Журба М. А. - Селянські громадські об’єднання етноменшин України в умовах репресивної політики комуністичного режиму (кінець 20-х – 30-ті рр. ХХ ст.) (2013)
Придибайло О. М. - Чеська національна меншина в Україні в 20– 30-ті роки ХХ ст. (2013)
Дзюбак С. О. - Єврейська громада та кооперативний рух у Кам’янець-Подільському окрузі у 1920-ті рр. (2013)
Ісакова Н. П. - Історіографія проблеми голодомору 1932-1933 рр. в українській та зарубіжній літературі (2013)
Лановюк Л. П. - Трагедія "остарбайтерів" в роки Великої Вітчизняної війни (2013)
Marchenko L. - Recruitment labor from Ukraine through the prism of agitation and propaganda activities of occupation authorities (1942-1943) (2013)
Буряк С. А. - Науково-педагогічна діяльність Вовка А. А. у Київському державному педагогічному інститутіімені О. М. Горького 1944-56 рр. (2013)
Близнюк Р. О. - Історіографія вищої аграрної освіти України історичній науковій літературі 1950 – середина 1960-х рр. (2013)
Кравченко Н. Б. - Реформування форм власності та господарювання у сільськогосподарському виробництві України в другій половині 80-х – першій половині 90-х років ХХ століття (2013)
Левчук К. І. - Громадські організації – виразники інтересів українського селянства (1991 – 2010 рр.) (2013)
Хвіст В. О. - Соціально-демографічні трансформації українського села (1990-ті – початок ХХІ ст.) (2013)
Коломієць С. С. - Соціальна інфраструктура сільської місцевості України: проблеми ринкової трансформації (1990-ті – поч. ХХІ ст.) (2013)
Кропивко О. М. - Розвиток соціальної складової сталого розвитку сільських територій України (кін. 1990-х – 2010 рр.) (2013)
Білан С. О. - Сільський туризм як фактор збереження соціальної сфери українського села (2013)
Падалка С. С. - Селянство України: соціальна конфігурація та новітні ментальні імперативи самобутності (1990 – 2000-ті роки) (2013)
Пилипчук Я. В. - Заборони у кипчаків (2013)
Бабенко Р. В. - Оборона міст Південно-Західної Русі під час монгольського вторгнення 1240 – 1241 рр. (2013)
Осмоловський С. О. - Станова організація підприємців Російської імперії у XVIII – XIX століттях (2013)
Semanyshyn T. - International cooperative alliance from its origins (2013)
Дегтярьов С. І. - Соціальний склад педагогічного чиновництва на українських землях у першій половині ХІХ ст. (2013)
Шевченко О. Т. - Розуміння історії російського анархізму ХІХ ст., як еволюційного типу політичної свідомості (2013)
Романюк Н. Й. - Особливості розвитку аграрного підприємництва в губерніях Південно-Західного краю Російської імперії (90-ті рр. ХІХ ст. – 1914 р.) (2013)
Берендєєва О. В. - Російський кооперативний рух в політиці комуністів (1918 – 1928) (2013)
Слесаренко О. О. - Формування світогляду М. П. Драгоманова як історика (1850-ті – середина 1870-х рр.) (2013)
Галах В. В. - Формування наукового світогляду О. Г. Черняхівського в Київському університеті св. Володимира (1894 – 1918) (2013)
Гальчинський В. Л. - Внесок Олексія Федорова у розвиток сільського господарства та транспортної галузі Чернігівської області (1938-1941 рр.) (2013)
Поливач М. А. - Становлення Павла Пшеничного, як науковця в галузі зоотехнічної науки (2013)
Давиденко М. М. - Роль академіка А. М. Гродзинського у підвищенні рівня наукових досліджень у ботанічних садах України та Молдови (2013)
Діденко О. М. - Місце юридичної науки в системі суспільних наук: зародження, становлення та розвиток (2013)
Непорожній В. А. - Академічна соціогуманітаристика незалежної України у міжнародному науковому співробітництві (2013)
Відомості про авторів (2013)
Титул, зміст (2014)
Прокопенко О. В. - Роль міжнародного фактору в формуванні інноваційної екосистеми Англійською мовою, Єременко Ю. І., Омельяненко В. А. (2014)
Конотоп Г. О. - Основні напрями інноваційного розвитку в контексті залучення зовнішнього фінансування трансформаційних економік (2014)
Зайцева М. В. - Політико-економічна модель взаємодії країн БРІКС: тенденції та перспективи (2014)
Макарюк О. В. - Особливості інвестиційного процесу між Україною та Кіпром, Москаленко Б. А. (2014)
Голованова І. А. - Економічне обґрунтування реформи галузі охорони здоров’я: досвід постсоціалістичних країн та доцільність його впровадження в Україні, Краснова О. І. (2014)
Холявко Н. І. - Тенденції розвитку системи вищої освіти України Російською мовою, Мостова М. А., Шестаковська Т. Л. (2014)
Петрович Й. М. - Концептуальні підходи до розвитку персоналу організації, Винничук Р. О. (2014)
Адаменко М. В. - Кваліметрична оцінка інноваційного потенціалу персоналу підприємства Англійською мовою (2014)
Драган О. І. - Економіко-екологічні проблеми підприємств харчової галузі Англійською мовою, Лозовська Н. М. (2014)
Цопа Н. В. - Оцінка економічної ефективності методів теплопостачання споживачів теплової енергії (на прикладі Севастополя) Російською мовою, Зелинська Н. Б. (2014)
Донець Л. І. - Діагностика впливу зовнішніх факторів на стратегічне планування діяльності туристичних підприємств Англійською мовою, Давидюк І. В. (2014)
Винниченко Н. В. - Оцінка стану фінансової безпеки в Україні, Есманов О. М. (2014)
П’ятницький Д. В. - Оцінка фінансової стійкості: індикатори і зведені індекси в українській та міжнародній практиці (2014)
Галімова Г. А. - Основні напрями розвитку інноваційної регіональної екоекономіки Російською мовою, Байгузіна Л. З., Брагіна Т. Є. (2014)
Ропотан І. В. - Фінансова конвергенція сталого розвитку регіонів держави (2014)
Кузьменко О. В. - Методологічні засади та формалізація процесу досягнення стабільності ринку перестрахування Англійською мовою (2014)
Расулова Н. В. - Особливості класифікації та обліку витрат на природоохоронну діяльність Англійською мовою, Ардатьєва Т. І. (2014)
Білорус О. Г. - Глобальний інтелектуальний капіталРецензія на підручник Базилевича В. Д. "Інтелектуальна власність” (2014) (2014)
Титул, зміст (2014)
Новини законопроектної діяльності (2014)
Як на Вінниччині обговорювали удосконалення орендних відносин (2014)
На Сумщині дискутували, що доопрацювати в законопроекті (2014)
Кулачок Ю. - Рідну землю, кровію умиту, я нікому в світі не віддам… (2014)
Коник О. - Щоб визначитися на майбутнє, порівнюємо нинішнє з минулим (2014)
Сугоняко О. - Де-факто українська нива безгоспна (2014)
Панасенко В. - Збереження ґрунтів України — завдання державної ваги (2014)
Колядинська Т. - Хто має охороняти кургани?, Звірко В. (2014)
Колосюк А. - Методологічні ризики використання даних державного обліку забудованих земель України з метою їх нормативного оцінювання (2014)
Третяк А. - Природні рекреаційні ресурси України: стан використання та потенціал, Гребенник Г. (2014)
За проектами розмежування виникає право комунальної власності, яке реєструється Укрдержреєстром (2014)
Обмін пайовими землями (2014)
Спадкування земель, право власності на які виникло до 2013 року (2014)
Запитували — відповідаємо (2014)
Запрошуємо до обговорення (2014)
Офіційні документи (2014)
Титул, зміст (2014)
Безперервний двогодинний діалог засвідчив: громадяни потребують допомоги (2014)
Новини законопроектної діяльності (2014)
Колядинська Т. - Земля для учасників АТО: бажаючі є, черг поки що немає, Звірко В. (2014)
Ясиновський В. - Чим слово відгукнеться, або Євросоюз поближчав? (2014)
Новаковський Л. - Нормативно-технічне зебезпечення землеустрою в Україні (2014)
Михлик З. - Малі річки — великі біди (2014)
Ясиновський В. - Поки грім не вдарить (2014)
Перович Л. - До Порядку ведення Державного земельного кадастру (2014)
Третяк Р. - Капіталізація землекористування в Україні: ключові питання та напрямки досліджень, Третяк Н., Сакаль О. (2014)
Актуальні питання реалізації прав на землю: відповіді та рішення (2014)
Гривнак К. - Особливості плати за землю (2014)
Держземагентство України роз'яснює (2014)
Запитували — відповідаємо (2014)
Офіційні документи (2014)
Арзуманова Т. В. - Соціокультурна ізоляція як фактор збереження традиційної етноконфесійної культури росіян-старообрядців (2013)
Горбаньов В. В. - Джерела для вивчення поміщицького господарства Харківської губернії другої половини ХІХ – початку ХХ ст (2013)
Дворкін І. В. - Українське музейництво Наддніпрянщини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. у процесі націотворення: постановка проблеми (2013)
Дедурін Г. Г. - Ідея білоруської державності крізь призму поглядів Юзефа Пілсудського (1918-1921 рр.) (2013)
Демочко Г. Л. - Проблеми відображення біографічних даних у науковій спадщині істориків медицини (2013)
Єремєєва І. В. - "Кримінальний портрет" певних представників акторського середовища Наддніпрянської України другої половини ХІХ – початку ХХ (2013)
Жигло В. В. - Актуалізація документів з історії німецького окупаційного режиму в Україні на сучасному етапі розвитку української історіографії (2013)
Жуков С. М. - Методичне забезпечення навчального процесу у земських школах Харківської губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2013)
Кравченко Р. І. - Заворушення у харківських в’язницях під час російської революції 1905-1907 рр. (2013)
Логовський І. М. - Робота місцевих органів влади Харківської губернії по покращенню санітарних умов життя та благоустрою населенних пунктів (початок ХХ ст.) (2013)
Мешковая С. І. - "Позбавлена як матеріально залежна від експлоататорів батьків": особиста справа "позбавленки" Оксани Бут (1928-1930 рр.) (2013)
Науменко В. М. - Діяльність економічного штабу "Схід" у непріоритетних галузях промисловості в окупованій Україні (1941-1943 рр.) (2013)
Олійник О. М. - Розвиток робітничого законодавства та органів регулювання трудових відносин в період діяльності українських урядів (1917-1920 рр.) (2013)
Олійник Ю. О. - Роль просвітителів Кирила й Мефодія у створенні слов’янської письменності (2013)
Посвістак О. А. - Деякі проблеми повсякдення сільських вчителів у 30-х рр. XX ст. на прикладі Поділля (2013)
Проць Н. В. - Динамика численности и изменения в составе дворянства Харьковской губернии (XIX – начале XX вв.) (2013)
Тахтаулова М. Ю. - Основні джерела формування топонімічного середовища Харкова у другій половині XVII – на початку XX ст. (2013)
Телуха С. С. - Роль владики Антонія (Храповицького) в реформуванні церковного управління та відродження патріаршества (2013)
Чернуха О. В. - Стан матеріального забезпечення підрозділів харківської міліції та карного розшуку у роки НЕПу (2013)
Харченко А. В. - Сімейне законодавство як регулятор відносин у купецькій родині XIX ст. (2013)
Содержание (2008)
Степанкова Г. А. - Побудова гібридних моделей на основі прихованих марківських моделей та нейронних мереж, Баклан І. В. (2008)
Маркута О. В. - Программная реализация и исследование особенностей метода группового учета аргументов, Мысак В. Ф. (2008)
Славич В. П. - Модель автоматизованої системи управління потоками транспортних засобів (2008)
Хомченко А. Н. - Геометрическое моделирование дискретных элементов с криволинейными границами, Козуб Н. А. (2008)
Chizhenkova R. A. - Mathematical Aspects of Bibliometrical Analysis of Neurophysiological Investigations of Action of Non-ionized Radiation (Medline-Internet) (2008)
Шелестов А. Ю. - Имитационная модель взаимодействия Grid-узлов с очередью доступа к общей памяти (2008)
Китаев А. И. - Анализ работы асинхронного двигателя по данным каталога, Глухова В. И. (2008)
Забытовская О. И. - Построение функции полезности по экспериментальным данным (2008)
Браїловський В. В. - Керований детектор імпульсного ЯКР спектрометра, Іванчук М. М., Ватаманюк П. П., Танасюк В. С. (2008)
Ковриго Ю. М. - Автоматизована система діагностики генераторів електростанцій, Мисак В. Ф., Мовчан А. П., Любицький С. В. (2008)
Литвиненко В. И. - Прогнозирования нестационарных временных рядов с помощью синтезируемых нечетких нейронных сетей (2008)
Полякова М. В. - Определение границ сегмента упорядоченной текстуры на изображении с однородным фоном с помощью многоканального обнаружения пачки импульсов (2008)
Шеховцов А. В. - Інформаційний аспект: розпізнавання образів індивідуума (2008)
Терновая Т. И. - Контроль качества тканей специального назначения с помощью автоматических систем, Сумская О. П., Слободянюк И. И., Булка Т. И. (2008)
Абрамов Г. С. - Разработка навигационного комплекса для автоматического наведения на цель системы груз-управляемый парашют, Иванов П. И., Купавский И. С., Павленко И. Г. (2008)
Кравчук А. Ф. - Алгоритм ситуационного управления процессом кристаллизации сахара в вакуум-аппарате периодического действия с механическим циркулятором, Ладанюк А. П., Прокопенко Ю. В. (2008)
Кузьменко А. С. - Результати розробки методу еквівалентування функціональних особливостей fuzzy-контролерів, Коломіц Г. В., Сушенцев О. О. (2008)
Потапенко Е. М. - Высокоточное управление упругой электромеханической системой с нелинейным трением, Казурова А. Е. (2008)
Соломаха А. В. - Разработка метода упреждающей компенсации искажений статорного напряжения ад, вносимых выходными силовыми фильтрами (2008)
Гульовата Х. Г. - Архітектура автоматизованої системи моніторингу і дослідження характеристик мінеральних вод, Цмоць І. Г., Пелешко Д. Д. (2008)
Луцька Н. М. - Синтез та порівняння багатовимірних регуляторів для колонної дифузійної установки цукрового заводу, Заєць Н. А., Ладанюк А. П. (2008)
Бакшанська Т. Д. - Мінімізація токсичності продуктів згорання та втрат теплоти у топкових пристроях з рециркуляцією продуктів згорання на основі узагальненого критерію оптимізації, Рижиков Ю. Г., Тодорцев Ю. К. (2008)
Клименко А. К. - Об обеспечении сходимости процесса адаптации посредством воспроизведения измерительной программы в обратном времени (2008)
Малахов В. П. - Адаптивная перестройка цифрового фильтра в системе автоматического управления, Ситников В. С., Яковлева И. Д. (2008)
Кузнєцов Ю. М. - Програмно математичний апарат керування виконавчим органом багатокоординатних верстатів нових компоновок, Дмитрієв Д. О. (2008)
Крючковський В. В. - Прийняття рішень при бюджетному інвестустуванні на основі моделі аналізу вигід і витрат (2008)
Рогальский Ф. Б. - Информационная поддержка принятия решений при управлении социотехническими системами (2008)
Ходаков В. Е. - Формирование экспертных оценок при решении задач размещения производств, Чёрный С. Г., Мартыновец С. Н. (2008)
Рефераты (2008)
Сведения об авторах (2008)
Вєтрова Г. В. - Кочове та осіле населення Південної Бессарабії у ранньому середньовіччі (2014)
Пилипчук Я. В. - Огузько-кипчацькі відносини у XI-XIII ст. (2014)
Чорноіваненко І. В. - Рід Скадовських і Білозерка (2014)
Москалюк М. М. - Становлення і роль підприємців у цукровій промисловості українських губерній Російської імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Петренко І. М. - Роль земств у розвитку церковнопарафіяльної освіти в українських лівобережних губерніях Російської імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Рубан В. С. - Участь купецтва Слобожанщині у відкритті університету в Харкові (2014)
Біла О. М. - Визвольна війна під проводом Б. Хмельницького на сторінках волинської преси ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Кучернюк І. В. - Часопис "Рідний край” у національно-культурному житті Наддніпрянщини: передумови заснування і діяльність (1905-1907 рр.) (2014)
Волос О. В. - Заходи земств Херсонської губернії по боротьбі з ховрахами (остання третина ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Андріяка Г. О. - Медично-санітарне й матеріально-технічне забезпечення земських установ охорони здоров’я Київщини у 1904-1914 рр. (2014)
Давибіда Л. І. - Діяльність Самаритянської секції українського Горожанського комітету у сфері охорони здоров’я (1918–1923 рр.) (2014)
Вівчарик П. І. - Степан Качала – депутат Галицького крайового сейму (1861-1888) (2014)
Синявська Л. І. - Вплив соціально-політичних відносин у Російській імперії на діяльність промислових підприємств Півдня та Сходу України у 1914–1916 рр. (2014)
Турченко Г. Ф. - Імперський проект "Новоросія”: більшовицький варіант (2014)
Ігнатуша О. М. - Православна церква і російська агресія в Україні (1919–1920 рр.): Ч. 2. Суперечності взаємодії церкви та політичних режимів (2014)
Козир В. В. - Ідеологічний вимір феномену лікнепу в Україні у 20-30-і рр. ХХ ст. (2014)
Мотричук Р. Г. - Діяльність комітетів незаможних селян в середовищі національних меншин України в 1920-30-ті рр. (2014)
Мазурок О. М. - Господарсько-фінансова діяльність професійної організації українського студентства "Профорус" на західноукраїнських землях упродовж 1921–1926 рр. (2014)
Петренко І. Є. - Політико-дипломатична діяльність урядів УНР на Балканах на прикладі відносин з Болгарським царством (1918-1920 рр.) (2014)
Магурчак А. М. - Питання УНДО у світлі листування Андрія Жука і Романа Перфецького протягом 1925-1926 рр. (2014)
Власенко В. М. - Формування міжвоєнної української політичної еміграції в Югославії (перша хвиля) (2014)
Давидюк Р. П. - Розселення та становище уенерівської політичної еміграції у Волинському воєводстві на початку 20-х років ХХ ст. (2014)
Стряпко І. О. - Роль української політичної еміграції у розвитку освіти на Закарпатті 1919-1939 рр. (2014)
Бліндер Н. М. - "Нова Зоря" – друкований орган консервативно-клерикального руху інтелігенції східної Галичини міжвоєнного періоду (2014)
Славік Ю. В. - Використання примусової праці в Закарпатті (1939-1944 рр.) (2014)
Самсонюк Т. М. - Діяльність польських підпільних організацій у м. Дубно (1939-1941 рр.) (2014)
Сухих А. Ю. - Боротьба Тернопільського партизанського з'єднання ім. М. С. Хрущова проти військової округи УПА "Заграва" (1943–1944 рр.) (2014)
Марчук І. В. - Розшук радянськими карально-репресивними органами Д. Клячківського - "Клима Савура" (2014)
Василенко Д. П. - Стан повоєнної народної шкільної освіти в Українській РСР на прикладі Полтавської області в 1943-1946 роках (2014)
Краснянська Н. Ю. - Соціальне служіння віруючих протестантських громад Південноукраїнського регіону у 1943–1964 рр. (2014)
Кулик Ж. І. - Олена Теліга: громадсько-культурницька діяльність поетеси в Польщі (1929-1941 рр.) (2014)
Ільницький В. І. - Заходи щодо реалізація програми "Орлик” у Карпатському краї ОУН (1945–1954) (2014)
Гусак Д. І. - Реформування системи управління сільським господарством у Волинській області (1965–1985 рр.) (2014)
Голубовська Л. Р. - Міська молодь України у суспільних змінах 1990-х – 2000-х років (2014)
Полканова А. Ю. - Пословицы и поговорки крымских караимов (караев) – важный источник реконструкции этапов развития этнокультуры (2014)
Умєров Р. В. - Внутрішньополітичні процеси в державі Хорезмшахів напередодні монгольського вторгнення, 1216-1218 років (за арабо-персидськими джерелами) (2014)
Звягіна О. М. - Ягеллони та Габсбурги: боротьба за імператорську корону (1519 р.) (2014)
Рудик О. І. - Зміна підходів до будівництва довготривалої фортифікації наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Казаков Г. І. - Висвітлення лісабонського царевбивства 1908 р. на сторінках періодичних видань Російської імперії (2014)
Скубий И. А. - Юзеф Пилсудский и формирование внешнеполитического курса Польши по отношению к Советской России в ноябре 1918 – январе 1919 годов (военно-политический аспект) (2014)
Роїк С. В. - Перцепція часу польським суспільством в умовах нацистської окупації (2014)
Зелінський М. В. - Проблема визначення східного кордону Польщі в "інкорпораційній" концепції Романа Дмовського (2014)
Підберезних І. Є. - Зовнішньополітичний напрям адміністрації Б. Обами на співробітництво з країнами Південно-Східної Азії (2014)
Кудінов Д. В. - Мемуаристика селянського руху в Україні початку ХХ ст. у світлі історіографічного бачення (2014)
Слесаренко О. О. - Методологічні засади наукових досліджень М. П. Драгоманова (2014)
Островський В. В. - Українська націоналістична проблематика у творчій спадщині Зіновія Красівського (2014)
Стопчак М. В. - Протиборство Директорії УНР з ліворадикальними українськими політичними силами в українській зарубіжній історіографії (2014)
Маньківська Т. О. - Проблема становища вчителів Слобожанщини у 1917–1921 рр. у сучасній українській історіографії (2014)
Постика І. О. - Україномовна преса республіканського значення про діяльність жіночих рад на Україні (1948–1951 рр.) (2014)
Чорна Н. М. - Співробітництво України та Польщі у рамках єврорегіонів: історіографічні інтерпретації (2014)
Гарбарук А. С. - Національне відродження та самоорганізація польської меншини в незалежній Україні: історіографічний аспект (2014)
Пагіря А. В. - Історіографія проблеми діяльності інтелігенції Української РСР у сфері охорони навколишнього природного середовища у др. пол. 1940-х – середині 1980-х рр. (2014)
Івченко О. О. - Соціальні та економічні зміни в українському селі 1953-1959 рр.: сучасна російська історіографія (2014)
Коваленко Н. П. - Наукові сільськогосподарські товариства та їхня роль у поширенні знань про сівозміни в землеробстві України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Мерко О. М. - Роль Кримської обласної дослідної станції у розвитку виноградарства степового Криму (2014)
Рогожа М. М. - Соціокультурне середовище та розвиток зоогеографії в Україні (2014)
Левченко І. М. - Становлення та розвиток Харківського медичного товариства у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Козубенко Ю. Л. - Громадська, педагогічна та редакційна діяльність професора М. І. Котова (1896-1978) (2014)
Рудюк М. В. - Внесок М. С. Філоненка в удосконалення системи організації руху поїздів (2014)
Шульга І. М. - Підготовка науково-педагогічних кадрів у Харківському хіміко-технологічному інституті (1930–1949 рр.) (2014)
Кривоконь О. Г. - Особливості виготовлення продукції тракторобудування на Державному Харківському паровозобудівному заводі ім. Комінтерну (1923-1924 рр.) (2014)
Грушицька І. Б. - Школа наукової фотографії Є. А. Кирилова (2014)
Непорожній В. А. - Кадровий потенціал установ НАН соціогуманітарного профілю (1990-2010 рр.) (2014)
Кулініч М. Ю. - Діяльність державної архівної служби України та наукових інституцій у сфері реституції і повернення архівної україніки (2014)
Палієнко О. А. - Становлення геронтології в Україні у ХХ столітті: внесок академіка В. В. Фролькіса (2014)
Гейда О. С. - "Непременно побольше пишите". (Рец.): Листи Михайла та Марії Могилянських до Іллі Шрага (1907–1917 рр.): наукове видання / Упорядкування, передмова, примітки Т. П. Демченко, С. Г. Іваницької. – Чернігів: Просвіта, 2014. – 144 с. (2014)
Винарчук Т. В. - (Рец.): Тетеріна-Блохин Д. Історія української політичної еміграції в славних іменах. – Полтава-Мюнхен: Видавець Шевченко Р. В., 2011. – Т. ІІ. – 414 с. (2014)
Яковенко Н. Л. - (Рец.): Слободян Н. В. Сполучені Штати Америки та Російська Федерація в Перській Затоці: союзники – суперники : Монографія / Наталія Володимирівна Слободян. – Київ : "Поліграфія плюс", 2014. – 396 с. (2014)
Ачасов А. Б. - Картографування ґрунтового покриву з використанням цифрових моделей рельєфу (2012)
Банников С. В. - Использование космических технологий на уроках географии в школе (2012)
Бєлова Н. В. - Сучасний стан функціонування агроландшафтів Прибескидського Передкарпаття (2012)
Бодня О. В. - Оптимізація територіальної організації регіональних ландшафтних парків (2012)
Бубир Н. О. - Освітній геоінформаційний портал як середовище для навчальної та науково-дослідницької роботи викладачів і студентів у галузі географії (2012)
Бурла О. Н. - Оценка особенностей и содержания учебника по общественной географии для общеобразовательных учреждений (2012)
Буц Ю. В. - До питання екологічної небезпеки полігонів твердих побутових відходів для компонентів геосистем (на прикладі досліджень щодо концентрацій важких металів у складових геосистем), Некос А. Н. (2012)
Грушина Т. П. - Экологический туризм в содержании школьной географи (2012)
Даценко Л. М. - Навчальна картографія у вищій школі (2012)
Дук Н. М. - Інновації і картографування митної діяльності (2012)
Ивлева Н. В. - Географическое образование в профессиональной подготовке школьников в системе двенадцатилетнего обучения, Тургумбекова Н. М. (2012)
Кадырбекова Д. С. - Инновация как важнейший фактор человеческого развития, Кадырбекова С. С. (2012)
Клименко В. Г. - Екологічна оцінка якості води річки Харків у межах України (2012)
Коренець О. В. - Геоінформаційне картографування взаємозв’язків явищ на основі інфраструктур просторових даних (2012)
Кочуров Б. И. - Концепция эффективного природопользования в аспекте образования, Лобковский В. А., Смирнов А. Я. (2012)
Курач Т. М. - Формування множини географічних карт – вихідних елементів класифікаційної системи (2012)
Кухарук Е. С. - Карта эродированных почв, используемая для ведения мониторинга, Кривова О. Н., Корман Ю. Х., Чорба А. Г. (2012)
Ляшенко Д. О. - Картографування міжнародної діяльності України в галузі попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (2012)
Максименко Н. В. - Ландшафтне планування як засіб екологічного впорядкування території (2012)
Мамоев Б. Ш. - Топонимический словарь "Северный Тянь-Шань" (2012)
Машкіна В. В. - Використання ментальних карт як інноваційних засобів викладання географії (2012)
Молодцов Д. В. - Географическое образование в условиях перехода к новым федеральным государственным образовательным стандартам (2012)
Нємець К. А. - Просторовий аналіз особливостей розвитку автомобільного транспорту Харківської області, Отечко С. А. (2012)
Низовцев В. А. - Ландшафтно-историческое картографирование и ГИС-технологии (2012)
Опара В. М. - Особливості застосування геоінформаційних систем в організації раціонального використання та охорони земель населених пунктів, Винограденко С. О. (2012)
Остроух В. І. - Використання новітніх засобів навчання як одне з актуальних питань сучасної методики викладання географічних знань (2012)
Писарєв Д. М. - Професор Яків Самійлович Едельштейн та його внесок у розвиток геоморфології (2012)
Поклонський О. О. - Учнівська неуспішність та засоби її подолання на уроках географії (2012)
Помаз Р. Ю. - Бонітування ґрунтів як складова комплексної оцінки території (2012)
Прасул Ю. І. - Інформаційно-картографічне забезпечення туристсько-краєзнавчої діяльності, Пономаренко О. В. (2012)
Путренко В. В. - Картографування інфраструктурних мереж для цілей управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій (2012)
Садвакасова А. Т. - Особо охраняемые природные территории Казахстана: современное состояние и перспективы развития (2012)
Сінна О. І. - Розробка алгоритму картографування ландшафтів засобами ГІС: досвід, проблеми, перспективи, Шерстюк О. І. (2012)
Топузов О. М. - Навчально-методичний комплект для вивчення шкільного курсу географії, Сосса Р. І. (2012)
Фоменко В. Г. - Проблемы и перспективы интеграции Приднестровского региона Молдавии в туристско-рекреационное пространство Украины (2012)
Черваньов І. Г. - Геоморфологічна наукова школа Харківського університету: від історії до сучасного стану (2012)
Шарухо И. Н. - Агрогородки и агроэкоусадьбы как объекты краеведческих исследований, Демьянёнок У. С. (2012)
Шилова Л. Г. - Сучасній шкільній освіті – сучасного вчителя (2012)
Солован М. М. - Електричні властивості світловипромінюючої гетероструктури n-TiN/n-GaP, Брус В. В., Мар’янчук П. Д., Майструк Е. В., Орлецький І. Г. (2014)
Литвинов А. Г. - Построение математической модели равномерного распределения светимости фронтальной поверхности светильника переотраженного света, Литовченко С. Н., Фомин А. А. (2014)
Добровольський Ю. - Дослідження параметрів фотодіодів для вимірювання енергетичних характеристик оптичного випромінення видимого діапазону спектру, Шабашкевич Б., Кузенко В., Назаренко Л. (2014)
Базар М. С. - Визначення сили струму в індукторі індукційного нагрівального приладу (2014)
Андрійчук В. А. - Енергоощадні джерела світла для світлокультури рослин, Гнатович М. І., Герц А. І. (2014)
Поталіцин С. Ю. - Світлотехнічні системи зовнішнього освітлення та аналіз їх енергетичної ефективності (2014)
Сисоєв А. С. - Дифракція гауссового пучка на тонкій голографічніій гратці (2014)
Любарский Б. Г. - Оптимальные режимы работы тягового привода на основе реактивного индукторного двигателя (2014)
Андрійченко В. П. - Виявлення залежності зміни напруги в еквіпотенційних точках від інтенсивності буксування, Закурдай С. А., Матвійчук Д. А. (2014)
Центр світлотехнічних вимірювань світтлових приладів та джерел світла (2014)
Правила оформлення статей та подання рукописів (2014)
Титул, зміст (2013)
Грет Г. П. - Організація обслуговування покупців як складова культури роздрібної книжкової торгівлі, Голуб М. Б. (2013)
Левчук О. М. - Становлення Київської школи літературного редагування професора Р. Г. Іванченка (2013)
Синєокий О. В. - Структура та динаміка інформаційно-комунікативного компонента музичного телебачення, радіопередач і відеопрограм в умовах соціалізму (2013)
Дмитрів Л. Й. - Редакторське опрацювання періодичних видань (2013)
Сеньківський В. М. - Метод ранжування факторів впливу на якість технологічних процесів, Піх І. В., Мельников О. В. (2013)
Ратушняк Ю. В. - Функціональна модель процесу проектування електронних видань для планшетних комп’ютерів (2013)
Сеньківський В. М. - Ранжування факторів впливу на якість формування монтажних спусків, Голубник Т. С. (2013)
Бабинець Є. Д. - Психологічні особливості використання книжки споживачами (2013)
Барановський І. В. - Інтегральні показники якості локального процесу растрування, Філь Л. В. (2013)
Маїк В. З. - Зносостійкість фотополімерних штампів для тиснення, Кулак М. Й., Медяк Д. М., Ярка Н. В. (2013)
Кукура Ю. А. - Якість відбитків при додаванні коректуючих домішок в офсетні друкарські фарби, Кукура В. В., Репета В. Б. (2013)
Хохлова Р. А. - Проектування сучасного гнучкого паковання для цукерок із використання матеріалів, що біорозкладаються, Шулякова Н. О. (2013)
Якубовська М. С. - Формування світогляду студента як основа професійного становлення майбутнього професіонала-фахівця (з досвіду роботи професора О. Я. Красівського) (2013)
Швайка Л. А. - Талант науковця і людини (до 75-річчя з дня народження Є. П. Брикайла) (2013)
Скрипник А. Ю. - Нормативні та джерельні засади дослідження діяльності військово-судових установ на Правобережній Україні в середині ХІХ ст. (2013)
Каденюк О. С. - Еволюція господарської діяльності в Подільській губернії у другій половині ХІХ ст. (2013)
Малюга В. В. - Становлення і розвиток мережі сільськогосподарських освітніх закладів Чернігівщини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Бойчук Я. А. - Діяльність благодійних товариств етноменшин на Правобережжі України (1880 – 1914 рр.) (2013)
Доценко В. О. - Єврейський антипогромний рух в Україні 1917 – 1920-ті рр. (2013)
Палилюлько О. М. - Діяльність громадсько-господарських товариств Галичини в організації сільськогосподарської освіти (1919 – 1939 рр.) (2013)
Костенко С. В. - Теоретичні засади діяльності класових селянських спілок України у 20-ті роки ХХ століття (2013)
Гайдай В. В. - Компаративний аналіз діяльності громадських організацій Польщі та України у 20-ті рр. ХХ ст. (2013)
Котвицький В. С. - Спротив селянства Київщини репресивній політиці більшовицького режиму (І- пол. 20-х рр. ХХ ст.) (2013)
Ямполець П. В. - Матеріальне становище міського населення УСРР в період НЕПу: аналіз архівних джерел (2013)
Яременко В. В. - Функціонування системи паспортно-візового режиму в УСРР 1920-х рр. (2013)
Журба М. А. - Химери інтернаціоналізму. Громадські об'єднання України і зарубіжний світ (20-30 рр. XX ст.) (2013)
Свистович С. М. - Історія громадських організацій підрадянської України 1920 – 1930-х років у працях зарубіжних дослідників (2013)
Падалка С. С. - Експропріація власності по-більшовицьки як одна з основних причин геноциду українського селянства в 1932-1933 рр. (2013)
Кропивко О. М. - Трансформація організаційної структури училищ механізації сільського господарства УРСР в 50-тих роках ХХ ст. (2013)
Марченко С. Д. - Суперечливі процеси розвитку аграрного виробництва та продовольчі труднощі у 1980-ті роки (2013)
Кравченко Н. Б. - Концептуальні підходи щодо реформування сільськогосподарського машинобудування із здобуттям Україною незалежності (2013)
Половинська В. В. - Контакти та взаємовпливи Скандинавії і Східнослов’янського світу ХІ – І-ї пол. ХІІ ст. в сфері матеріальної культури і мистецтва (2013)
Шевченко О. Т. - Підґрунтя розвитку ідей класичних форм анархізму другої половини ХІХ ст. (2013)
Ishchenko Zh. - M. Sokolnicki’s essay in the context of european realities of the late XVIII – early XIX: the possibility of the franco-russian strategic partnership (2013)
Романюк Н. Й. - Благодійництво і меценатство як засіб підвищення соціального статусу підприємців Південно – Західного краю Російської імперії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Тонких С. В. - Комунальний відділ НКВС – наступник і розпорядник приватної житлової нерухомості в містах УСРР (2013)
Пакліна Є. В. - Роль таборів ГУЛАГу у розвитку економіки СРСР у 1930-х – 1940-х рр. (2013)
Андрєєв А. С. - Ідеологічна та агітаційно-пропагандистська діяльність радянських органів репатріації серед "переміщених осіб" української національності, що поверталися з Франції у 1946 р. (2013)
Мелещенко Т. В. - Идеи гражданского общества Вацлава Гавела (2013)
Мальований О. О. - Енергетична складова нового етапу європейського інтеграційного процесу наприкінці ХХ ст. (2013)
Слесаренко О. О. - Наукова та громадська діяльність Михайла Петровича Драгоманова в еміграції (1876 – 1895 рр.) (2013)
Черноколова К. О. - Діяльність сільськогосподарських музеїв України на початку ХХ століття (2013)
Піпан Х. М. - Науково-практичні з’їзди селекціонерів і сорто-насіннєвого управління Цукротресту (2013)
Присяжнюк М. В. - Організація наукового супроводу розвитку сільського господарства УРСР кінця 50-х – початку 60-х рр. ХХ ст. (2013)
Поливач М. А. - Основні засади науково-організаційної діяльності та вплив П. Д. Пшеничного на становлення Української сільськогосподарської академії (2013)
Lanovyuk L. - NUBiP of Ukraine is leading educational establishment of agrarian profile (to the 115th anniversary of university) (2013)
Хвіст В. О. - НУБіП України: історія та перспективи розвитку (2013)
Коломієць С. С. - Музейна спадщина Національного університету біоресурсів і природокористування України: історія та сучасність (2013)
Відомості про авторів (2013)
Новіков О. Є. - Створення конкурентоспроможного підприємства з виробництва свинини на базі Навчально-науково-практичного центру Миколаївського національного аграрного університету, Лихач В. Я., Шебанін П. О., Бородаєнко Ф. А. (2014)
Потриваєва Н. В. - Облікові аспекти формування майна та розподілу доходу у сільськогосподарських кооперативах (2014)
Криленко В. І. - Нормативно-правові особливості регулювання економічної безпеки аграрного сектора (2014)
Котикова О. І. - Впровадження екологічно чистого виробництва продукції сільського господарства в Україні, Юрченко Ю. І. (2014)
Порудєєва Т. В. - Тенденції розвитку зовнішньої торгівлі послугами у Миколаївській області, Іваненко Т. Я. (2014)
Пилипенко Т. В. - Біоенергетичний потенціал аграрного сектора як передумова сталого розвитку України (2014)
Тивончук C. В. - Світовий ринок молока і молочних продуктів: особливості формування та тенденції розвитку, Тивончук Я. О. (2014)
Лазарєва О. В. - Діагностика соціально-економічного стану регіону (2014)
Приймачук Т. Ю. - Співпраця хмелярства та пивоваріння: світовий та вітчизняний ракурс, Ратошнюк Т. М., Сітнікова Т. Ю., Проценко А. В., Штанько Т. А. (2014)
Цуркан Н. В. - Формування та функціонування ринку продукції багаторічних трав на півдні України (2014)
Павлюк Є. О. - Реформування системи пенсійного забезпечення України: передумови та основні засади (2014)
Шавурська О. В. - Облік витрат на відтворення деревних лісових активів шляхом лісорозведення (2014)
Морозов О. В. - Оцінка сучасного гідрогеолого-меліоративного стану земель Каховського зрошуваного масиву, Біднина І. О., Морозов В. В., Найдьонов В. Г. (2014)
Чабан В. О. - Оцінка забруднення водоймищ морським транспортом та біологічний метод очищення водного середовища за допомогою ейхорнії товстоножкової (2014)
Письменний О. В. - Вивчення впливу препаратів (quicelum, granfol k, triamin radicular) на урожайність та якість продукції капусти білокачанної, Левкова О. С. (2014)
Гасанова І. І. - Ріст та розвиток рослин пшениці озимої протягом весняно-літньої вегетації в Північному степу, Ноздріна Н. Л. (2014)
Трубілов О. В. - Особливості формування врожайності зерна гібридів кукурудзи різних груп стиглості залежно від елементів технології (2014)
Поляшенко Н. В. - Морфологічні особливості та загальні фізичні властивості еродованих чорноземних ґрунтів Степу України (2014)
Філіпов Є. Г. - Вплив агротехнічних прийомів на економічну ефективність вирощування сафлору красильного в умовах зрошення півдня України (2014)
Козечко В. І. - Формування надземної маси рослинами сортів пшениці озимої в умовах північного Степу (2014)
Богульська C. В. - Агробактеріальна трансформація ярого ріпаку без етапу регенерації in vitro (2014)
Фотіна Т. І. - Порівняльна характеристика фізико-хімічного складу цистернального та альвеолярного козячого молока за умов видоювання, Шаповалов С. О., Калашніков В. О., Кисельов О. В., Ладика Л. М. (2014)
Іовенко В. М. - Особливості відтворювальної здатності вівцематок асканійської тонкорунної породи, Іванина О. В. (2014)
Лянзберг О.В. - Вплив екологічних умов на результати вирощування цьоголітків коропових риб (2014)
Поручник М. М. - Оцінка відтворювальних якостей свиноматок залежно від генотипу (2014)
Шарейко Д. Ю. - Адаптивний регулятор у структурі сучасного комплектного електроприводу, Шведененко І. О. (2014)
Ліннік А. Ю. - Обґрунтування конструкції апарату для очищення голівок коренеплодів цукрових буряків (2014)
Содержание (2008)
Квасницкий В. В. - Оценка применимости метода компьютерного моделирования к исследованию напряженно-деформиррованного состояния цилиндрических узлов, Ермолаев Г. В., Матвиенко М. В., Бугаенко Б. В., Квасницкий В. Ф. (2008)
Китаев А. В. - Анализ работы трансформатора по данным каталога, Глухова В. И. (2008)
Хомченко А. Н. - Явление "сверхсходимости" в задаче Прандтля для уравнения Пуассона, Колесникова Н. В. (2008)
Михайловская Т. В. - Исследование правил клеточных автоматов для моделирования процессов затвердевания квазиравновесных бинарных сплавов, Михалев А. И., Гуда А. И. (2008)
Передерий В. И. - Математические модели и алгоритмы принятия релевантных решений пользователями автоматизированных систем с учетом личностных и внешних факторов на базе генетических алгоритмов, Еременко А. П. (2008)
Передерій В. І. - Математична модель та алгоритм автоматизації розрахунку параметрів комп’ютеризованих систем працюючих у реальному часі, Касап А. М. (2008)
Рудакова А. В. - Проблемы интеграции сложных систем (2008)
Селін Ю. М. - Використовування контекстних марківських моделей для аналізу дії промислових вибухів на будівельні конструкції (2008)
Беляев А. В. - Построение навигации для иерархических структур в WEB-системах и системах управления WEB-сайтом (2008)
Лубяный В. З. - Прямоотсчетные измерители расхождений емкостей, Голощапов С. С. (2008)
Литвиненко В. И. - Компьютерная система для решения задач классификации на основе модифицированных иммунных алгоритмов, Дидык А. А., Захарченко Ю. А. (2008)
Луцкий М. Г. - Обработка сигналов акустической эмиссии при определении положения сквозных дефектов, Пономаренко А. В., Филоненко С. Ф. (2008)
Полякова М. В. - Сегментація зображень стохастичних текстур амплітудно-детекторним методом у просторі вейвлет-перетворення, Волкова Н. П., Іванова О. В. (2008)
Соколов А. Є. - Деякі аспекти систезу комп’ютеризованої адаптивної системи навчання (2008)
Сосюк А. В. - Інтелектуальний автоматизований контроль знань в системах дистанційного навчання (2008)
Тверезовский В. С. - Технические аспекты проектирования устройства для разбраковки варикапов по емкостным параметрaм и добротности, Бараненко Р. В. (2008)
Гончаренко А. В. - Вплив суб’єктивних переваг на показники роботи суднової енергетичної установки (2008)
Мотылев K. И. - Обработка избыточной траекторной информации в измерительно-вычислительных системах, Михайлов M. В., Паслен В. В. (2008)
Биленко М. С. - Многоканальная система контроля качества текстильных материалов, Серов А. В., Рожков С. А., Буглов О. А. (2008)
Фарионова Н. А. - Системный подход построения алгоритмов и моделей систем поддержки принятия решений при возникновении нештатных ситуаций (2008)
Михайленко В. С. - Сравнительный анализ комплексного и нечеткого регуляторов при управлении многомерным объектом, Ложечников В. Ф. (2008)
Балтовский А. А. - Выбор критериев эффективности функционирования адаптивной автоматизированной системы управления, ее подсистем и промышленного производства (2008)
Клименко А. К. - Об устранении колебательности адаптивной системы в промежутках дискретного времени (2008)
Митрахович М. М. - Интеграция методов при синтезе сложных систем в условиях априорной неопределенности (2008)
Шутеев Э. И. - Определение постоянной составляющей сигналов методом адаптации, Белокопытов Д. О. (2008)
Щокін В. П. - Метод оцінки максимального запізнення елементів фільтрованого входу нейроемуляторів з зовнішньою динамікою (2008)
Аппазов Э. С. - Применение твердых растворов InGaN в фотовольтаике (2008)
Евдокимов А. В. - Исследование причин, определяющих вращение рамки с током в магнитном поле после воздействия на нее внешнего импульса, Китаев А. В., Агбомассу В. Л. (2008)
Ковриго Ю. М. - Врахування обмежень для підвищення якості функціонування систем регулювання енергоблоків ТЕС і АЕС, Фоменко Б. В. (2008)
Ладанюк А. П. - Управління автоматизованими технологічними комплексами харчових виробництв на основі сценарного підходу, Українець А. І., Кишенько В. Д. (2008)
Данилец Е. В. - Имитационное моделирование систем управления качеством в экономике (2008)
Прохоренко Д. В. - Определение структуры и свойств организационного механизма управления промышленным производством (2008)
Рефераты (2008)
Сведения об авторах (2008)
Титул, зміст (2008)
Розгон А. В. - Формування та функціонування біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією в Україні (2008)
Пуцентейло П. Р. - Формування і розвиток інфраструктури аграрного ринку (2008)
Ревенко С. О. - Основні положення розвитку маркетингу (2008)
Приліпка О. В. - Організація внутрішньогосподарських економічних відносин на підприємствах закритого ґрунту (2008)
Нестерчук Ю. О. - Сучасний стан та перспективи розвитку міжгалузевих економічних відносин в АПК (2008)
Климчук С. В. - Трансформація відносин власності в аграрній сфері (2008)
Рибаченко О. М. - Трансформація майнових відносин у бурякоцукровому підкомплексі (2008)
Збарський В. К. - Особисті селянські господарства: місце і роль у продовольчому забезпеченні країни, Канінський М. П. (2008)
Коденська М. Ю. - Оцінка інноваційного продукту аграрної науки, Перепелиця Н. М. (2008)
Мельник П. П. - Оцінка інновацій в захисті рослин (2008)
Гавриш В. І. - Економічні основи формування сільськогосподарських кооперативів паливно-енергетичної спрямованості (2008)
Козаченко О. А. - Організаційно-економічний механізм управління виробничими процесами підприємства та його дія в ринкових умовах (2008)
Дюбо О. М. - Моделювання системи цін на сільськогосподарську продукцію як фактор забезпечення економічної безпеки підприємства (2008)
Андрющенко В. М. - Інформаційні технології в управлінні, Барило С. І., Мокрієв М. В. (2008)
Лазаревич А. П. - Регіональні особливості ведення тваринництва на інноваційній основі, Радченко В. О. (2008)
Іванюта С. М. - Ефективність біотехнологічних методів виробництва м’ясної сировини, Бейдик Н. М., Смислов С. Ю. (2008)
Олійник Т. І. - Демографічні передумови формування трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств Харківської області (2008)
Кареба М. І. - Сільським територіям – збалансований розвиток (2008)
Вдовенко Л. О. - Кредитне забезпечення підприємств аграрного сектору економіки (2008)
Моссаковський В. Б. - Шляхи удосконалення обліку нематеріальних активів, Кононенко Т. В. (2008)
Іванюта П. В. - Первинний облік в системі управління якістю продукції (2008)
Черемісіна С. Г. - Проблеми формування і розвитку ринку землі в АР Крим (2008)
Сафонова В. І. - Проблеми грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення напередодні ринку землі в Україні (2008)
Кандиба А. М. - Методологічні засади менеджменту наукового дослідження (2008)
Россоха В. В. - Людський фактор: науковий пошук активізації (2008)
Іванюта В. Ф. - Теоретико-методологічні підходи формування конкурентоспроможності (2008)
Лобас М. Г. - Конкурентоспроможність плодів і ягід (2008)
Миколі Андрійовичу Пєхоті – 65 років (2008)
Титул, зміст (2013)
Грет М. Я. - Блоги як складова наукової комунікації (2013)
Кіца М. О. - Етичні аспекти використання дітей у рекламі (2013)
Проців З. Д. - Інформаційні видання НТШ як центр координації діяльності товариства (2013)
Грет Г. П. - Шляхи підвищення продуктивності праці персоналу книготорговельних підприємств, Пайкова В. С. (2013)
Мудра І. M. - Маркетингові стратегії регіональних газет як інструментарій завоювання популярності (на прикладі газет "Високий Замок" і "Експрес") (2013)
Сеньківський В. М. - Вагомість функцій належності у забезпеченні якості друкарського процесу, Сеньківська Н. Є., Петрів Ю. І., Калиній І. В. (2013)
Пальчевський Б. О. - Імітаційна модель оптимізації системи захисту паковань алкогольної продукції, Крестьянполь Л. Ю. (2013)
Петрів Ю. І. - Фактори якості фальцювання обкладинок малооб’ємних книжкових видань (2013)
Дурняк Б. В. - Розробка алгоритму проектування образу книги, Бабинець Є. Д. (2013)
Кузін М. О. - Визначення оптимальних параметрів структури поверхневих шарів деталей з урахуванням умов експлуатації (2013)
Гавенко С. Ф. - УФ-спектроскопічні дослідження зміни інтенсивності аромату в процесі експлуатації друкарських відбитків, Котмальова О. Г., Петрик П. Б. (2013)
Маїк В. З. - Проблеми стандартизації шрифту Брайля при виготовленні видань для незрячих, Дурняк Б. В., Голоб Г., Брацко C., Дудок Т. Г. (2013)
Хохлова Р. А. - Аналіз автоматизованих систем управління поліграфічним підприємством, Романенко А. І. (2013)
Якубовська М. С. - Формування культурологічного світогляду студентів як парадигма професійного становлення фахівців нового типу (на прикладі науково-педагогічної діяльності професора Ігоря Васильовича Огірка). (2013)
Гузела О. І. - Невтомний сіяч (до 70-ліття С. С. Крилошанської), Швайка Л. А. (2013)
Титул,зміст (2014)
Орлова Н. С. - Ответственное инвестирование в условиях устойчивого развития глобальной экономики, Харламова А. О. (2014)
Tancosova J. - Investment attractiveness of Slovak Republic and its determinants (2014)
Галлямова Д. Х. - Кластерная политика как инструмент повышения конкурентоспособности экономики регионов (2014)
Grynevych L. - Structural changes in economy and the labor market: European Union and Ukraine, Zirko O. (2014)
Еськов А. Л. - Анализ структуры рынка энергетического угля Украины, Ерфорт И. Ю. (2014)
Котенок Д. М. - Екологічний концепт сталого розвитку муніципальних утворень України (2014)
Мудрак Р. П. - Поведінка споживача як чинник продовольчої безпеки домогосподарства (2014)
Ілляшенко С. М. - Факторний аналіз стану інноваційної культури підприємства, Шипуліна Ю. С. (2014)
Kachanakova A. - Present state of organisational culture in Slovakia, Stachova K. (2014)
Шматко А. Д. - Инновационная деятельность организации: дилеммы и выбор, Растов М. А. (2014)
Kravchenko O. - M&A market operations as a tool of domestic enterprises’ business model transformation (2014)
Князєва О. А. - Модель функціонального зв’язку між фінансовим контролінгом та інвестуванням у системі управління підприємством, Мелих О. В. (2014)
Криворучкіна О. В. - Інструментарій аналізу середовища функціонування в управлінні продуктивністю підприємства (2014)
Kapinus L. - Development of electronic banking technologies in Ukraine, Skrygun N. (2014)
Sneidere R. - Legislative basis for corporate social responsibility reporting, Vigante I. (2014)
Дзьоба О. Г. - Використання рейтингових процедур при формуванні моделі управління вищим навчальним закладом (2014)
Майорова Т. В. - Синергетичний підхід у формуванні сучасної парадигми фінансово-кредитного механізму активізації інвестиційного процесу (2014)
Мискін Ю. І. - Оцінка методів нарахування амортизації в контексті стимулювання інвестиційної активності, Мискіна О. О. (2014)
Pashkevych M. - Regional convergence and innovative management, Papizh Y. (2014)
Голубкова Т. В. - Влияние факторов макросреды на развитие комплекса маркетинга в области культуры Балтийского региона, Ільина А. Б. (2014)
Ковальська Л. Л. - Транзитний потенціал регіону: оцінка та напрями оптимізації, Савош Л. В., Павлюк Л. В. (2014)
Yakubiv V. - Model of region’s balanced agricultural development using the biomass energy potential, Zhuk O., Prodanova I. (2014)
Krasikova T. - Role of universities in the regional innovation system formation, Ognev D., Kirilenko A. (2014)
Ібатуллін Ш. І. - Методичні підходи до масової оцінки земельних ресурсів, Степенко О. В. (2014)
Шурда К. Э. - Экономическая оценка климатических изменений (2014)
Soloshych O. - Transportation service system modeling for people with limited mobility (2014)
Tereshchenko M. - Rehabilitation audit: what coal mines are to be invested during the economic recession? (2014)
Титул, зміст (2013)
Штангрет А. М. - Трансфертне ціноутворення: світовий і вітчизняний досвід застосування, Мартинюк С. Г., Шанигін А. В. (2013)
Благун І. Г. - Передумови виникнення і тенденції становлення податкового механізму ринкової економіки, Когут М.-Х. І., Склярська Л. А. (2013)
Осипенко М. В. - Перспективи використання механізмів ДПП в охороні здоров’я (2013)
Малярчук І. І. - Основні аспекти формування фінансової звітності промислових підприємств за національними П(С)БО (2013)
Стеців Л. П. - Теоретико-методичні основи побудови ефективної системи фінансового менеджменту підприємства (2013)
Гальчак Х. Р. - Інформаційне забезпечення соціально відповідального управління підприємством, Козак П. З. (2013)
Котляревський Я. В. - Організаційно-економічний механізм управління інноваційним розвитком видавничо-поліграфічної діяльності в Україні (2013)
Яремик М. І. - Аналіз стану та перспективи застосування управлінських інформаційних систем у поліграфії (2013)
Барзилович О. М. - Теоретичні аспекти соціальної відповідальності у видавничому бізнесі (2013)
Караїм М. М. - Антикризові заходи протидії рейдерській атаці на машинобудівних підприємствах (2013)
Кіпчарська Я. М. - Методичні засади забезпечення інформаційної безпеки поліграфічного підприємства (2013)
Турхан Х. О. - Механізм забезпечення фінансової безпеки машинобудівних підприємств (2013)
Несхозієвська Т. М. - Зміцнення поверхонь деталей аркушепровідних систем офсетних друкарських машин, Киричок П. О., Лотоцька О. І. (2013)
Кузін О. А. - Структура і міжзеренне пошкоджуваність сталей, Кузін М. О. (2013)
Нерода Т. В. - Моделювання структури даних контрольного заходу для комп’ютеризованої навчальної системи (2013)
Сичак С. В. - Точнісні характеристики флексографічних фарбодрукарських систем з паралельною подачею фарби (2013)
Лозинський Т. М. - Аналіз середовищ керування проектами для настільного видавництва (2013)
Барановський І. В. - Побудова й аналіз характеристик растрування, Луцків М. М., Філь Л. В., Чернозубова Г. А. (2013)
Чередник А. В. - Основные проблемы подготовки специалистов издательско-полиграфической отрасли, Чередник Д. В. (2013)
Якубовська М. С. - Формування комунікативної культури як основи професійної компетентності студентів заочної форми навчання внз технічного профілю (з досвіду роботи заочного відділення Української академії друкарства) (2013)
Мережинська А. М. - Класифікація поліграфічної продукції в контексті потенційних бактеріологічних загроз, Киричок Т. Ю. (2013)
Денисова Т. - Нортроп Фрай і дискурс міфокритики (2008)
Лановик М. - Перекодування художнього тексту як семіотична проблема літературознавства (2008)
Лановик З. - Архетип Хліба як Слова Божого у біблійній семіосфері (2008)
Драненко Г. - Міф та сучасне французьке порівняльне літературознавство (2008)
Висоцька Н. - Сонетарій як об’єкт інтерпретативної гри у сучасних англомовних біографіях В. Шекспіра (2008)
Шалагинов Б. - "Веймарский классицизм" или "веймарская классика"? (у истоков модерного мифотворчества) (2008)
Потницева Т. - Итоги одного короткого путешествия Мери Уолстонкрафт (2008)
Нямцу А. - Функциональность приема "очеловечивания” традиционных структур в литературе (2008)
Скупейко Л. - Леся Українка й (анти)християнство (полемічні зауваги) (2008)
Копаниця Л. - Літературний твір як модель комунікації: історична семантика драматичного панегірика Феофана Прокоповича "Володимир" (2008)
Турган О. - "...Славутня Іфігенія, що радо життя своє дівоче положила за славу рідного народу” (2008)
Хороб С. - Українська одноактна драма: виміри структури модерністського тексту (2008)
Филат Т. - Рассказ И. С. Шмелёва "Оборот жизни": концепция и поэтика художественного мира произведения (2008)
Черноиваненко Е. - Реквием на два голоса (2008)
Нямцу А. - Евангельские мотивы в тоталитарном контексте (2008)
Чередниченко О. - Великдень, Пасха, Рâques у фразеології української та французької мов: труднощі перекладу, Забула І. (2008)
Слухай Н. - Лингвистика сферы сакрального: русская культурно-языковая традиция (введение) (2008)
Дащенко О. - Существительные с размерным значением (2008)
Левицкий В. - О происхождении некоторых германских терминов родства (2008)
Томоруг А. - Трансформация архетипа предательства в литературе XIX-XX вв. (2008)
Борисевич И. - Новая версия булгаковского романа (2008)
Тарангул И. - К проблеме рецепции мифа о Кассандре в творчестве Леси Украинки (2008)
Фоміна Г. - Міф про побудову Вавілонської башти в інтерпретації Ф. Дюрренматта (2008)
Антофійчук В. - Нове про літературну критику міжвоєнного періоду (2008)
Наші автори (2008)
Титул, зміст (2013)
Черниш Н. І. - Видавнича діяльність Миколи Бажана в контексті зміцнення україно-грузинських культурних зв’язків (2013)
Якубенко Я. А. - Книга в структурі соціокомунікативної діяльності (2013)
Штангрет А. М. - Трансфертне ціноутворення як один із механізмів функціонування транснаціональних корпорацій, Мартинюк С. Г., Сухомлин Л. Є. (2013)
Шляхетко В. В. - Облік основних засобів: від минулого до сьогодення (міжнародний аспект) (2013)
Лозовицький Д. С. - Використання сучасних інформаційних технологій у процесі управління підприємством (2013)
Гецілевич М. Б. - Тенденції та особливості розвитку машинобудування в Україні (2013)
Котляревський Я. В. - Стратегічне управління на засадах інноваційних перетворень в організації поліграфічного виробництва (2013)
Базилюк В. Б. - Формування механізму та організація проведення реінжинірингу бізнес-процесів (на прикладі підприємств видавничо-поліграфічної галузі) (2013)
Андросюк Л. А. - Методи оцінки ефективності управління якістю продукції (2013)
Макарчук О. В. - Стратегія економічної безпеки підприємства: обґрунтування та окремі методичні засади формування (2013)
Жидецька Х. В. - Аналіз чинників впливу на безпеку кадрів підприємства (2013)
Турхан Х. О. - Теоретичні засади гарантування фінансової безпеки підприємства (2013)
Дурняк Б. В. - Метод реалізації моделі процесу проектування образу книги, Бабинець Є. Д. (2013)
Сеньківський В. М. - Модель факторів якості комплектування малооб’ємних книжкових блоків у вкладально-швейно-різальних агрегатах, Петрів Ю. І. (2013)
Олійник Р. В. - Аналіз середовищ керування хмаринними системами для КВС (2013)
Маїк В. З. - Теплофізичні дослідження полімерних штампів лазерного гравіювання для тиснення (2013)
Філь Л. В. - Аналіз впливів підсвітлення на процес растрування (2013)
Гальчак Х. Р. - Формування професійної адаптації персоналу на засадах соціальної відповідальності підприємств, Козак П. З. (2013)
Якубовська М. С. - Аксіологічні засади якості педагогічної освіти (з досвіду роботи української академії друкарства) (2013)
Мережинська А. М. - Класифікація методів підвищення бактеріологічної безпечності банкнот та іншої поліграфічної продукції, Киричок Т. Ю. (2013)
Мельник О. С. - Обгрунтування вибору методу очищення хромовмісних гальваностоків (2013)
Швайка Л. А. - Пам’яті професора Ю.О. Барнича (2013)
Бадюк М. І. - Методологічні підходи і принципи розподілу небойових санітарних втрат військ за лікувально-евакуаційними ознаками, Лур’є К. І. (2009)
Клішевич Б. А. - До історії питання щодо створення Української військово-медичної академії та наслідки започаткованих організаційних недоліків в її подальшому функціонуванні (2009)
Мегедь В. П. - Забезпечення якості медичної та санаторно-курортної допомоги особовому складу Державної прикордонної служби України (2009)
Лихота А. М. - Прогнозування та профілактика ускладнень під час лікування зубо-щелепних аномалій незнімною ортодонтичною апаратурою, Лихота К. М. (2009)
Вишневський В. А. - Шкірна пластика в ургентній і реконструктивній хірургії кисті, Литвин Ю. П., Гулай А. М., Гулай А. А. (2009)
Мороз І. С. - Перший досвід використання вуглець-вуглецевого композиційного матеріалу для пластики дефектів черепа, Бібіченко С. І., Тарасенко В. І., Бородай О. Л. (2009)
Бородай О. Л. - Використання вуглець-вуглецевих композиційних матеріалів при патології довгих кісток кінцівок, Тарасенко В. І., Погрібний К. М., Клапчук Ю. В. (2009)
Цвігун Г. В. - Досвід застосування радіонуклидної діагностики у виявленні осифікованих гематом при травматичних пошкодженнях, Чабан В. І., Ярмолюк Ю. А. (2009)
Бенюк В. О. - Сучасна діагностична програма гіперпластичних процесів ендометрію у жінок репродуктивного віку з застосуванням ендоскопічних технологій, Винярський Я. М., Гончаренко В. М., Курочка В. В. (2009)
Ткаленко О. М. - Актуальні питання діагностики та лікування вперше виявленої виразкової хвороби дванадцятипалої кишки у військовослужбовців (2009)
Гриценко Л. М. - Генетичний аналіз вірусів есно 6 типу, ізольованих на території України, Широбоков В. П. (2009)
Вікторов О. П. - Клінічне обгрунтування ефективності терапії остеоартрозу комбінацією препаратів - німесулід, глюкозаміну гідрохлорид, хондроітину сульфат, Лисенко І. В., Тер-Вартаньян С. Х., Леонтьєва Ф. С. (2009)
Кондратюк В. В. - Клінічна ефективність застосування дериватів артемізину в комплексному лікуванні середньотяжких форм тропічної малярії, Полукчи О. К. (2009)
Нагорна А. М. - Стан здоров’я та працевтрати льотного складу Збройних Сил України, Компанієць О. А. (2009)
Кальниш В. В. - Оцінка професійно важливих якостей військових лікарів з урахуванням їх акцентуацій характеру, Дорошенко М. М., Горобченко О. А. (2009)
Швець А. В. - Особливості впливу різних психофізіологічних станів на надійність операторської діяльності, Кальниш В. В. (2009)
Бібік Т. А. - Функціональний стан та працездатність військовослужбовців із хворобами системи кровообігу в процесі навчально-бойової діяльності (2009)
Левченко О. Є. - Оцінка впливу рідкого аерозолю з морфолідом пеларгонової кислоти на функцію печінки та стан фізичної витривалості (2009)
Устінова Л. А. - Проблема вірусних гепатитів з парентеральним шляхом передачі в Збройних Силах України (2009)
Кожокару А. А. - Питання імунопрофілактики правця у Збройних Силах комплексними імунопрепаратами (2009)
Серебряков О. М. - Світовий досвід побудови системи якості медичної допомоги та необхідність її впровадження у вітчизняну військову медицину (2009)
Резюме (2009)
До відома авторів (2009)
Волянський О. М. - Аналіз основних статистичних показників стану здоров’я військовослужбовців Київського гарнізону (2009)
Маслова М. Г. - Оцінка демографічної ситуації в україні і проблема комплектування особовим складом Збройних Сил держави, Дебренюк А. П., Володарський В. Л., Тракалюк О. Л., Шекера О. Г., Краснопольський А. Л. (2009)
Спаська Г. О. - Особливості змін трансмітрального кровотоку у хворих з серонегативними спондилоартритами (2009)
Боярська Г. М. - Інформативність іммунологічних показників для оцінки ефективності проведення плазмаферезу у хворих з післяопіковими рубцевими деформаціями (2009)
Власенко С. В. - Особливості застосування препарату "Діспорт" в терапії спастичності у хворих дитячим церебральним паралічем старшого дитячого віку (2009)
Красюк О. А. - Особливості застосування антигіпертензивної терапії у військовослужбовців із артеріальною гіпертензією та метаболічним синдромом, Марущенко К. Ю. (2009)
Бичкова С. А. - Актуальні питання лікування хронічного обструктивного захворювання легень у військовослужбовців, Пашковська Т. М. (2009)
Лихота К. М. - Морфологічна та функціональна діагностика аномалій прикусу за даними телерентгенографії (2009)
Третьяков В. В. - Сучасний погляд на деякі особливості клінічного перебігу варіцела-зостерної інфекції у осіб молодого віку (2009)
Швець А. В. - Особливості енергетичного забезпечення інтенсивної переробки інформації у осіб, що знаходяться в різних психофізіологічних станах, Кальниш В. В., Апихтін К. О. (2009)
Левченко О. Є. - Визначення оптимального співвідношення СS та морфоліду пеларгонової кислоти у комбінованій подразнюючій рецептурі (2009)
Кожокару А. А. - Аналіз охоплення адп-м щепленням молодого поповнення Збройних Сил України (2009)
Дубова Н. Ф. - Оцінка відносного ризику смертності у населення, яке мешкає на територіях україни з різними рівнями радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, Короткова Н. В. (2009)
Нікітюк О. В. - Підготовка санітарних інструкторів для Збройних Сил України (1991-2008 рр.) (2009)
Халік С. В. - Аналіз травматизму серед військовослужбовців строкової служби Збройних Сил України за період 2001-2008 рр., Ричка О. В., Ладєєва А. О. (2009)
Левченко Ф. М. - Передумови формування військової системи охорони здоров’я в умовах розвитку Збройних Сил України (2009)
Виноградов О. В. - Сучасні проблеми та перший позитивний досвід щодо управління і фінансування сільської медицини України (2009)
Торбін В. Ф. - Деякі проблеми комплектування Збройних Сил України здоровим поповненням, Хобзей В. Ф. (2009)
Бадюк М. І. - Про результати проведення Всеукраїнського міжкафедрального науково-практичного семінару "Організаційні і методичні проблеми медицини надзвичайних ситуацій як навчальної дисципліни", Солярик В. В., Бадюк Л. М. (2009)
Резюме (2009)
До відома авторів (2009)
Титул, Зміст (2014)
Ісаєнко В. - Разом з армією (2014)
Горжеєв В. М. - Дезінфекційні препарати для профілактики та боротьби з туберкульозом тварин (2014)
Ксьонз І. М. - Зміни у класифікації хламідій, Любецький В. Й. (2014)
Козловська Г. В. - Чутливість штамів yersinia enterocolitica, виділених із продуктів забою тварин, до антибіотиків (2014)
Приходько Ю. О. - Стронгілоїдозна інвазія свиней в Україні, Лаптій О. П., Пономар С. І. (2014)
Соколов Ю. В. - Дослідження терапевтичної ефективності розчину фенбендазолу при гельмінтозах свиней, Микитин Ю. В. (2014)
Semenyak S. А. - Prospects of use of biocomposite materials for comminuted fractures of tubular bones in dogs (2014)
Калашнікова Ю. В. - Клінічне дослідження дії мазі наносепт на основі наноаквахелатів Ag, Cu та J при піодермії в собак (2014)
Чорний М. В. - Проблеми зоогігієни завжди актуальні (До 130-річчя кафедри гігієни тварин та ветеринарної санітарії ХДЗВА) (2014)
Скрипник В. Г. - Дещо про контрабанду та контрафакцію ветеринарних препаратів (2014)
Курило В. Г. - Студенти-випускники звітують (науково-практична конференція в Мигійському коледжі), Кузнецова Т. М., Присяжнюк С. М. (2014)
Tolubko V. B. - An effective structure of the dynamic monitoring system of telecommunication network objects using mobile, Komarova L. O., Ilin O. O. (2014)
Кравченко Ю. В. - Визначення проблематики теорії функціональної стійкості щодо застосування в комп'ютерних системах, Нікіфоров С. В. (2014)
Копейка О. В. - Проектирование сервисов инфраструктуры приложений в дата-центрах (2014)
Манько О. О. - Моделювання передавальних характеристик пристроїв захисту вхідних кіл приймачів надвисоких частот (2014)
Титенко Е. А. - Структурная схема настраиваемого мультипроцессора, Мирталибов Т. А. (2014)
Семенко А. И. - Оценка пропускной способности телекоммуникационных систем, Хомич С. В. (2014)
Коваленко И. Г. - Методы увеличения продолжительности функционирования беспроводных сенсорных сетей с избыточным количеством узлов (2014)
Зінченко А. О. - Удосконалена модель багатопозиційної інтегрованої системи зв’язку та радіолокації на основі мулькористувальницького методу МІМО, Слюсар В. І. (2014)
Толюпа С. В. - Ефективність радіолокації при використанні технології штучного зниження ефективної поверхні випромінювання літальних апаратів, Дружинін В. А., Наконечний В. С. (2014)
Федорова Н. В. - Измерение параметров сигналов синхронизации в сетях с коммутацией пакетов (2014)
Браіловський М. М. - Мережі VPN та проблеми їх захисту, Погребна Т. В., Пташок О. В. (2014)
Труш О. В. - Використання технологій IP-телефонії для прихованої передачі інформації (2014)
Ярцев В. П. - Способы формирования квази-двумерной информационной модели светодиодной шкалы (2014)
Лещенко О. О. - Дослідження якості функціонування інфокомунікаційної мережі (2014)
Варфоломеєва О. Г. - Застосування механізмів кореляційного аналізу інформації в системах управління, Колченко Т. В. (2014)
Жебка В. В. - Використання технологій АТМ та Frame Relay у сучасних системах передачі інформації (2014)
Полоневич А. П. - Визначники показників якості системи ФАПЧ з диференційним звязком (2014)
Беркман Л. Н. - Розрахунок часу затримки проходження інформації з врахуванням структури мережі з комутацією пакетів, Жебка В. В. (2014)
Комарова Л. О. - Алгоритми управління потоками даних у телекомунікаційній мережі реального часу (2014)
Кравченко Ю. В. - Аналіз основних способів зниження радіолокаційної помітності та можливості їх застосування до наземних та повітряних об’єктів, Дубас Т. І. (2014)
Rozorynov G. N. - Development of modulation formats in optical fiber communication channel, Aymen Fendri Mohamed, Skryl'ov V. Yu. (2014)
Міщенко А. В. - Ресурсна оптимізація циклічних процесів "сітьового” типу функціонування авіатранспортної інфраструктури, Дробик О. В. (2014)
Браіловський М. М. - Основні вимоги до побудови та безпеки мереж наступного покоління, Пташок О. В., Погребна Т. В. (2014)
Лещенко О. О. - Особливості моделювання системи управління інфокомунікаційної мережі (2014)
Сайко В. Г. - Мобільні радіотехнології в освіті (2014)
Варфоломеєва О. Г. - Аналітичний метод визначення параметрів якості для системи черг у мережному вузлі, Лісковський І. О. (2014)
Олещенко Л. М. - Використання безпроводових автоматизованих технологій передавання даних при побудові ІТ для АТП (2014)
Цвілій О. О. - Безпека інформаційних технологій: сучасний стан стандартів ISO27k системи управління інформаційною безпекою (2014)
Соболевський Г. Г. - Метод нечіткого виведення при забезпеченні принципів інтелектуалізації експлуатації суден в критичних умовах (2014)
Копійка О. В. - Проектування сервісів зберігання даних (2014)
Лукін В. Є. - Проблеми цифрової обробки сигналів в оптичних системах зв’язку, що використовуються всередині будівлі (2014)
Черваньов І. Г. - Андрій Миколайович Краснов у сонмі географів-земляків та в історії вітчизняної географії (до 150-річчя від дня народження) (2012)
Афанасьєв О. Є. - Досвід регіоналізації території України за принципами географічного центризму (2012)
Балинська М. О. - Використання супутникових знімків Landsat і SPOT для розпізнання сільськогосподарських культур (2012)
Барладін О. В. - Використання електронних атласів "Адміністративно-територіальний поділ України" та "Україна туристична" в освітніх цілях, Бусол І. В., Миколенко Л. І. (2012)
Бузіна І. М. - Фіторемедіаційні технології як ефективне рішення проблеми очищення ґрунтів, забруднених важкими металами (2012)
Бурла М. П. - Платежный баланс как инструмент изучения состояния внешнеэкономических связей региона (на примере Приднестровья) (2012)
Воронина М. А. - Традиции и инновации в школьном географическом образовании (из опыта организации курсов повышения квалификации учителей) (2012)
Галай Е. И. - Реализация практической направленности обучения географии на основе выполнения школьных практических работ (2012)
Грінченко О. І. - Питання сталого розвитку у змісті шкільної географії (2012)
Даценко Л. М. - Основи картографічних знань у дошкільній освіті (2012)
Дмитрук Н. Г. - Условия самореализации личности в процессе обучения географии (2012)
Домбровська О. А. - Використання ГІС при грошовій оцінці земель населених пунктів (2012)
Зуева Н. К. - Роль дистанционного обучения в системе повышения квалификации учителей географии (2012)
Имангулова Т. В. - Применение географических названий в топонимике Казахстана (2012)
Іщук А. В. - Особливості зображення території сучасних західноукраїнських земель на польських загальногеографічних картах періоду 1919–1939 років, Бондаренко Е. Л. (2012)
Клименко В. Г. - Вивчення гідрологічного режиму річок України (на прикладі річки Уда), Журавель Г. Г. (2012)
Козаченко Т. І. - Принципи створення баз даних в геоінформаційному картографуванні техногенних загроз від потенційно небезпечних об’єктів (2012)
Копилець Є. В. - Вивчення вулканізму у шкільній географії: від стереотипів до інновацій (2012)
Лур’є А. Й. - Позашкільні навчально-виховні заклади Луганської області: сучасний стан та особливості територіальної організації, Нємець Л. М., Моштакова Н. В. (2012)
Мельник А. В. - Геопросторова інфраструктура в контексті інноваційних процесів у картографії (2012)
Омарова Н. А. - Физико-географические исследования Прикаспийской низменности в XV – начале XX вв., Турсагулов Б. Б. (2012)
Пересадько В. А. - Геоінформаційне забезпечення природоохоонних територій, Сінна О. І., Вяткін К. В., Бодня О. В. (2012)
Полякова Н. О. - Картосеміотичні моделі систематизованих фундаментальних представницьких інформаційно-картографічних творів в інформаційній структурі держави (2012)
Решетченко С. І. - Особливості зміни атмосферних опадів у Харкові на початку XXI століття (2012)
Ровенчак І. І. - Система карт ретроспективного політико-адміністративного положення міста в комплексному атласі Львова (2012)
Саванчиева А. С. - Актуальные вопросы исследования антропогенных ландшафтов (2012)
Салімон В. М. - Уроки географії з використанням музичних творів як форма сугестопедичної технології навчання (2012)
Сєрокурова Н. А. - Туристсько-рекреаційне районування Харківської області (2012)
Тимашова В. И. - Конструктивная идея – источник активизации творческих возможностей школьников (2012)
Тишковець В. В. - Особливості екологічного картографування в Україні, Опара В. М. (2012)
Чукреева О. А. - Географическое распространение этнического туризма в республике Казахстан (2012)
Шевченко Р. Ю. - Картосемантичний комплекс інструментів для візуалізації та передачі геопросторових даних у картографічних легендах (2012)
Шуліка Б. О. - Прогнозування погодних явищ у локальному природному середовищі (на прикладі селища Високий), Жемеров О. О. (2012)
Ачасов А. Б. - Геоінформаційні системи як основа сучасного картографування грунтів, Титенко Г. В., Власов О. В., Курілов В. І. (2014)
Дмитриков В. П. - Біокоректування результатів моніторингу природних середовищ, Никифоров В. В. (2014)
Квартенко Р. О. - Загальні напрямки оптимізації структури екологічної мережі Харківської області (2014)
Кепеняк Н. М. - Лісорекреаційна активність жителів населених пунктів на території НПП "Сколівські Бескиди" (2014)
Клапоущак О. І. - Встановлення тісноти взаємозв’язку між даними метеорологічних станцій та даними рівня води річки Прут (2014)
Максименко Н. В. - Оценка состояния водной экосистемы р. Харьков средствами ландшафтного планирования , Зинковская Л. В. (2014)
Рего М. З. - Еколого-геоморфологічна характеристика долини Дністра в Передкарпатті, Некос А. Н. (2014)
Соловьев В. О. - Природные катастрофы в истории человека (2014)
Феоктістов П. О. - Вплив змін клімату на строки сівби озимої пшениці на півдні України, Блищик Д. В. (2014)
Холопцев А. В. - Тенденции изменений среднемесячных значений поверхностных температур Атлантического океана в начале ХХI века, Больших А. В. (2014)
Шумілова А. В. - Оцінка рекреаційного навантаження на ландшафти НПП "Слобожанський" (2014)
Крайнюков О. М. - Використання конструктивно-географічної методології при встановленні нормативів антропогенного забруднення аквальних ландшафтів (2014)
Алексеева Т. Н. - Исследование экологического состояния почв агроценозов на примере Полтавской области , Солошич И. А. (2014)
Буц Ю. В. - Географическое положение акваторий Тихого океана как фактор значимости влияния изменений их поверхностных температур на состояние озоносферы, Крайнюк О. В. (2014)
Комісова Т. Є. - Напрямок сукцессіонних процесів на територіях відвалів вугільних шахт м. Краснодона Луганської області, Губська О. П., Кучер О. О. (2014)
Кочанов Е. О. - Методика оцінки та рекомендації щодо відновлення земель військово-промислових об’єктів на території Харківської області (на прикладі Чугуївького району), Товстий Ю. М. (2014)
Кравченко Н. Б. - Вирішення проблеми фінансування процесу екологізації швейного виробництва, Мільченко А. А. (2014)
Пономаренко Р. В. - Якісна питна вода запорука екологічної безпеки регіону, Буц Ю. В. (2014)
Третьяков О. В. - Теоретичні основи підвищення рівня екологічної безпеки об’єктів тепло- та електропостачання (2014)
Kharlamova O. V. - Using Sociogen And Technogen Factors In An Ecological Safety At The Regional Level (2014)
Дудченко В. Ю. - Теоретико-методичні основи медико-екологічної оцінки регіональних ландшафтних систем (2014)
Pogribna L. - Environmental Education As A Main Tool Of The Prosses Of Socialisation Of The Schoolchildren (2014)
Димитрова Л. М. - Синергетична модель "нової людини" і світу (2012)
Чабанна М. В. - Можливості застосування неоінституційного підходу до дослідження політичних режимів у перехідних державах (2012)
Зорич О. О. - Епістемологічні межі імплікації математичної теорії ігор для аналізу політики (2012)
Зуйковська А. А. - Дескриптивність і каузальність поняття політичної культури (2012)
Шейко Ю. О. - Критика редукціонізму політичного в німецькій політичній думці (2012)
Амельченко Н. А. - Стратегії легітимації влади в Україні в діяльності "помаранчевого" та "біло-блакитного" урядів (2004–2007) (2012)
Кушніренко В. О. - Проблема суверенітету та громадянства в контексті осучаснення історичної шаріатської політико-правової доктрини (2012)
Семигіна Т. В. - Вплив ендогенних чинників на політику охорони здоров’я сучасної держави (2012)
Яковлєв М. В. - Картина суспільно-політичних перетворень у постсоціалістичних країнах згідно з індексами демократизації, Гуменюк О. Г. (2012)
Карачай В. А. - Електронне врядування як інструмент забезпечення публічних цінностей (2012)
Гаращенко С. В. - Вплив ґендерного підходу на формування типу виборчої системи (2012)
Yakushik V. - Contemporary Ukraine's role in the caucasus (2012)
Гнатюк М. М. - Становлення дипломатичної служби Європейського Союзу: делегації Європейської комісії (2012)
Хельберг У. І. - Сек’юритизація як політичний феномен (2012)
Амельченко Н. А. - Рецензія на монографію І. В. Овчар "Політичні трансформації у Радянському Союзі в період перебудови (1985–1991 рр. )" (2012)
Відомості про авторів (2012)
Сватко Ю. І. - Методологічні засади європейського філософування в аспекті софійного синтезу (2012)
Козловський В. П. - До питання про антропологічні імплікації фізичної географії Іммануїла Канта (2012)
Семеняка О. О. - "Через лінію": дискусія Ернста Юнґера та Мартіна Гайдеґґера про європейський нігілізм (2012)
Дмитренко К. С. - Юрґен Габермас: від рефлексії до комунікації (2012)
Кириленко В. А. - Микола Хвильовий як продовжувач української філософії національної ідеї в УРСР у 1920-х роках (2012)
Юринець Я. І. - Біля джерел "критики сучасної буржуазної філософії" (до історії української філософії радянської доби) (2012)
Кузьміна С. Л. - Проблема тілесності у київській духовно-академічній філософії виховання другої половини ХІХ ст. (2012)
Головащенко С. І. - Викладання бібліологічних дисциплін у Київській духовній академії ХІХ – початку ХХ ст.: структура і зміст (2012)
Ткачук М. Л. - До життєпису Петра Кудрявцева: із матеріалів слідчої справи 1938–1939 років, Пастушенко Л. А. (2012)
Відомості про авторів (2012)
Затинайко О. І. - Політика безпеки та воєнно-політичні відносини Молдови, Можаровський В. М., Павленко В. І., Бочарніков В. П., Свєшніков С. В. (2014)
Шишолін П. А. - Поняття і сутність прикордонної діяльності, її місце та роль у системі національної безпеки (2014)
Байдак Ю. А. - Організаційне будівництво Повітряних Сил Збройних Сил України: методичні аспекти, Загорка О. М., Гамора В. В., Коваль В. В. (2014)
Андронатій В. Б. - Система медичного забезпечення Збройних Сил України: сучасний стан і напрями розвитку з огляду на тенденції змін у порядку застосування військ, Жаховський В. О., Булах О. Ю., Лівінський В. Г. (2014)
Телелим В. М. - Планування сил для виконання бойових завдань у гібридній війні", Музиченко Д. П., Пунда Ю. В. (2014)
Радковець Ю. І. - Ознаки технологій "гібридної війни" в агресивних діях Росії проти України (2014)
Чепков І. Б. - Проблеми технічного оснащення Збройних Сил України та шляхи їх розв’язання в сучасних умовах, Борохвостов І. В., Борохвостов В. К., Русевич А. О. (2014)
Демідов Б. О. - Концептуальні положення щодо створення автоматизованої системи управління протиповітряною обороною держави, Величко О. Ф., Кучеренко Ю. Ф. (2014)
Ющенко К. А. - Новітні технології забезпечення боєздатності авіації Збройних Сил, Самулєєв В. В., Матрунчик М. І. (2014)
Резюме (2014)
Коновалова В. В. - Дослідження кінетики вивільнення лікарських препаратів з термочутливих гідрогелів на основі n-ізопропілакриламіду та аліламіну, Самченко Ю. М., Побігай Г. А., Бурбан А. Ф., Ульберг З. Р. (2013)
Горобець А. В. - Одержання композитних флуоровмісних мембран, наповнених солями цирконію, Вакулюк П. В., Ранський А. П., Бурбан А. Ф. (2013)
Гуменюк Л. М. - Кополімер бутилметакрилату з метил-(4-метакрилокси)-бензоатом як основа композиції для виготовлення фоточутливих мембран, Михальонок Я. С, Момот Л. М., Вретік Л. О., Бурбан А. Ф. (2013)
Колесник І. С. - Порівняння методів мікрокапсулювання α-амілази в альгінатні мікрокапсули, Антонюк Н. Г., Бурбан А. Ф. (2013)
Потворова Н. В. - Іммобілізація йоду на поверхні модифікованих n-вінілпіролідоном поліакрилонітрильних мембран, Вакулюк П. В., Фуртат І. М., Бурбан А. Ф. (2013)
Петрук В. В. - Порожнистоволоконні мембрани та модулі для мембранно-дистиляційних процесів, Вакулюк П. В., Бурбан А. Ф. (2013)
Волювач О. В. - Аналіз взаємодії твіну-40 і гексадецилсульфату натрію в об’ємі водних розчинів і на межі з повітрям (2013)
Манченко О. В. - Хімічна пластифікація поліалкілметакрилатів, Нижник В. В., Лінець Л. П. (2013)
Білько Д. І. - Хітозан-колагенові плівки для вирощування нащадків мезенхімальних стовбурових клітин, Загородько О. В., Антонюк Н. Г., Колесник І. С., Борбуляк І.З. (2013)
Третяк М. О. - Сорбційні властивості нових функціональних матеріалів на основі гідратованих діоксидів титану та мангану щодо іонів літію, Рождественська Л. М., Пальчик О. В., Прищепа О. А., Василюк С. В., Бєляков В. М. (2013)
Пірський Ю. К. - Композиційні pd-co, pd-fe електрокаталізатори відновлення кисню: синтез, формування та властивості, Гайдін А. В., Крупеннікова О. С., Гладчук М. М., Матковська Л. К. (2013)
Відомості про авторів (2013)
Podunay Yu. A. - Mating system and two types of gametogenesis in the fresh water diatom Ulnaria ulna (Bacillariophyta), Davidovich O. I., Davidovich N. A. (2014)
Рябушко В. И. - Функциональная роль фукоксантина и фитогормонов из морских бурых водорослей, Мусатенко Л. И., Нехорошев М. В., Войтенко Л. В., Попова Е. В. (2014)
Гудвилович И. Н. - Продукционные характеристики Porphyridium purpureum (Bory) Ross. в условиях накопительной и квазинепрерывной культуры, Боровков А. Б. (2014)
Неврова Е. Л. - Эколого-таксономическая оценка донных диатомовых в Балаклавской бухте (юго-западный Крым, Черное море, Украина) (2014)
Маманазарова К. С. - Сезонное развитие индикаторно-сапробных водорослей нижнего течения бассейна реки Зeравшан (Респ. Узбекистан) (2014)
Садогурский С. Е. - Макрофитобентос у берегов Осовинской степи (Азовское море – Керченский пролив, Украина) (2014)
Пушкарь В. С. - Зональная диатомовая шкала плиоцена и квартера Северной Пацифики, Черепанова М. В., Лихачева О. Ю. (2014)
Генкал С. И. - XIII Международная научная конференция альгологов (XIII диатомовая школа), 24–29 августа 2013 г., Борок, Ярославская обл., Россия), Куликовский М. С., Кузнецова И. В. (2014)
Содержание (2014)
Куликовский М. С. - Биогеография пресноводных Bacillariophyta. Основные концепции и подходы, Кузнецова И. В. (2014)
Дмитриева А. Г. - Функциональная гетерогенность популяции клеток микроводоросли Desmodesmus communis (E. Hegew.) E. Hegew. (Chlorophyta) в норме и при интоксикации, Филенко О. Ф., Ипатова В. И. (2014)
Горбулин О. С. - Эколого-биологические характеристики Cyanoprokaryota (Cyanophyta) континентальных водоемов Украины (2014)
Шкундина Ф. Б. - Горизонтальные изменения сообществ фитопланктона Павловского водохранилища (Республика Башкортостан, Россия), Полева А. О. (2014)
Генкал С. И. - Bacillariophyta водных экосистем арктических тундр западного Ямала (бассейн р. Харасавэйяха, Россия), Ярушина М. И. (2014)
Баженова О. П. - Cyanoprokaryota в планктоне рек и озер Омского Прииртышья (Россия), Кренц О. О., Коржова Л. В., Барсукова Н. Н., Коновалова О. А. (2014)
Цой И. Б. - Peponia fenneriae sp. nov. (Bacillariophyta) из среднего эоцена (Дальний Восток, Россия), Ольштынская А. П. (2014)
Крахмальный А. Ф. - Новая разновидность Peridinium gatunense Nygaard f. kinnereta Krachmalny (Dinophyta) из озера Киннерет (Израиль), Вассер С. П., Нево Э., Капитанчук Л. М. (2014)
Воронкова В. Г. - "Общество риска" как следствие кризиса современной цивилизации в глобальном измерении (2014)
Bilogur V. E. - Problems of educational policy in sports sphere of modern transformational society (2014)
Ковтун Н. М. - Сутність та структура соціальної активності у контексті соціально-філософської парадигми дослідження (2014)
Рябека О. Г. - Глокалізація планетарного світу як продукт сучасного глобалізаційного процесу (2014)
Шавкун І. Г. - Організаційна культура як проблема кроскультурного менеджменту, Дибчинська Я. С. (2014)
Гулевський С. В. - Дискурсивний підхід до формування гендерної ідентичності у просторі телесеріалів (2014)
Сидоренко С. В. - Формування ефективного громадянського суспільства в Україні на засадах діалогу, партнерства і національної консолідації: зарубіжний і вітчизняний досвід (2014)
Нерубасская А. А. - Онтологический анализ экзистенциала "здоровье" (2014)
Максименюк М. Ю. - Теоретико-методологічні засади етнонаціональних утворень та їх відносин в контексті поліетнічного соціуму (2014)
Бондаревич І. М. - Педагогічні технології як умова розкриття потенціалу гуманітарних дисциплін (2014)
Путров С. Ю. - Про закономірності впливу ідеалу здоров’я, закладеного у біосоціальних технологіях, на особистість людини (2014)
Македонська С. І. - Культура вчителя як багатоелементна система (2014)
Мельник В. В. - Становлення і розвиток культурної політики в умовах глобалізації (2014)
Воропаєва В. Г. - Формування парадигми особистості в умовах культурної глобалізації (2014)
Постол О. Є. - Ідеологія прав і свобод людини і громадяна як нова парардигма ХХІ століття (2014)
Богаченко В. В. - Самоидентификация субъекта социального действия, ее сущность и структурная организация в поле социокультурного пространства современности (2014)
Сорокіна О. С. - Відтворення інформаційної системи в сучасних суспільствах у глобальному вимірі (2014)
Корнієнко Т. А. - Соціально-філософський дискурс життя людини в місті за умов впливу на неї дизайнерського середовища (2014)
Горбова І. О. - Поняття "інтелігенція" у предметному полі соціальної філософії (2014)
Бегаль О. М. - Ментально – організаційні виміри соціальної роботи (2014)
Невмержицкая М. В. - Соотношение традиционного и новаторского в формировании конкурентовозможности личности (2014)
Дяченко Р. О. - Аксіологічні засади підприємницької діяльності в умовах постіндустріального суспільства (2014)
Дуднікова І. І. - Становлення і розвиток екологічного менеджменту: теоретико-методологічний контекст (2014)
Krasnokutskyi O. V. - Fundamentals of optimization of development of the ideology of stat building in Ukraine (2014)
Свідчення про авторів (2014)
Вимоги до оформлення наукових статей (2014)
Передмова (2013)
Більченко Є. В. - Трагедія жіночого початку в культурі (на прикладі культурологічного аналізу вірша Марини Цвєтаєвої "Я тебя отвоюю") (2013)
Джулай Ю. В. - Про концептуальні та методологічні виміри культурологічних ініціатив антропології (випадок Л. А. Вайта) (2013)
Кирилова О. О. - Знання, істина, смисл за Жаком Лаканом: освітні виміри (2013)
Нікішенко Ю. І. - Костюм, одяг, річ: до традиції застосування понять (2013)
Сарапіна Є. В. - Пам’ять-слід: місце для бріколажу (2013)
Собуцький М. А. - Чому соцреалізм? Темпоральність і модус фантазування (2013)
Демчук Р. В. - Кримський топос у контексті візантійської/імперської парадигми (2013)
Брюховецька О. В. - "Поетичне кіно": фільм "Тіні забутих предків" у контексті візуальної культури 1960-х років (2013)
Ельфська Т. В. - Поетика мінливості: мистецькі медіа-медитації Олександра Гнилицького та Лесі Заяць (2013)
Личковах В. А. - Етнокультурографія у веселковій імперії Ольги Петрової (до ювілею мисткині — професора НаУКМА) (2013)
Лозова Л. Я. - До питання "метафізичного реалізму" К. Малевича у зв’язку з православною іконою (2013)
Павліченко Н. В. - Арт-ринок Києва кінця ХІХ — початку ХХ століття (2013)
Петрова О. М. - "La Bella pittura” Сергія Животкова (2013)
Погрібна А. І. - Виховання і боротьба: конструювання суб’єкта у радянській кіноказці (2013)
Тищенко І. М. - Історія сталінізації радянської архітектури у сучасних російськомовних дослідженнях: порівняльний аналіз основних концепцій (2013)
Король Д. О. - Прояви уявлень про дві душі в стародавніх суспільствах (2013)
Куцан О. В. - Проблема суфізму в дослідженнях етнічної кримськотатарської культури (2013)
Пустовалов С. Ж. - Теорія етносу Л. М. Гумільова в археології (2013)
Відомомсті про авторів (2013)
Безменникова Л. Н. - Диагностическтий комплекс для оптимизации срока службы энергоустановок, Чёрный С. Г. (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського