Голубенко Т. О. - Особливості процесу формування готовності майбутніх соціальних працівників до патронажної роботи з людьми похилого віку (2013)
Максим О. В. - Психологічні механізми адаптації дезадаптованих молодших школярів, Рябовол Т. А. (2013)
Халемендик Ю. Є. - Готовність майбутніх вчителів іноземної мови до формування соціокультурної компетенції в учнів (2013)
Чайковская Л. А. - Урок по стилизации и декоративному изображению животного мира ("Кошки") (2013)
Черкасов В. Г. - Ультраструктурні зміни мозкової речовини нирки щурів після локального термічного опіку, Дзевульська І. В., Маліков О. В. (2013)
Руснак И. Т. - Клинический случай скрытого обезвоживания организма, Тащук В. К., Ибрагимова С. Ю., Семенов П. В. (2013)
Руснак И. Т. - Роль воды в организме человека, риски обезвоживания, Тащук В. К., Ибрагимов Э. Ю., Скоропадский В. В. (2013)
Тащук В. К. - Ефективність лікування у хворих з гіпертрофією лівого шлуночка, Руснак І. Т., Єрохова А. А., Боднар І. О., Павлова Н. А. (2013)
Тіманюк І. В. - Перспективи фармацевтичного ринку після патентного обвалу (2013)
Нездолій А. О. - Вивчення гострої токсичності цукерок із вмістом L–карнітину та глюкозаміну, Малецька З. В. (2013)
Титул, содержание (2014)
Двирная О. З. - Повышение качества газотурбинных дисков путем усовершенствования технологии их обработки, Шумилов А. П. (2014)
Тимофеева Л. А. - Формирование поверхностного слоя триботехнического назначения для железоуглеродистых сплавов, Тимофеев С. С., Дёмин А. Ю., Ягодинский Е. С. (2014)
Козарь О. П. - Розкрійні властивості шкіряних матеріалів, наповнених мінералами природного походження, Мокроусова О. Р., Ліщук В. І., Коновал В. П. (2014)
Скоркін А. О. - Методика оптимізації організаційно-технологічної структури систем дрібносерійної зборки складних машинобудівних виробів (2014)
Гужва В. О. - Про один підхід до розробки системи щодо поводження з твердими побутовими відходами, Журавель Н. М. (2014)
Скуріхін В. І. - Визначення зносостійкості контактного проводу методом повного факторного експерименту (2014)
Шацький С. П. - Удосконалення методів керування енергоспоживанням на міському електричному транспорті (2014)
Кривошия О. А. - Взаємозв’язок між диференційним ціноутворенням та сприйняттям споживачами якості товару: практика українських підприємств, Базілінська О. Я. (2014)
Химинець В. В. - Взаємозв’язок сталого розвитку та якості життя населення на прикладі Карпатського регіону (2014)
Балака Є. І. - Організаційний аспект відродження та розвитку залізничного туризму на основі кластерізації, Сіваконева Г. О. (2014)
Borowski F. P. - Changes in the legal conditions of transport biofuels in Poland on the background of the European Union, Golisz E., Izdebski W. (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, содержание (2014)
Синчук О. Н. - К вопросу моделирования генезиса электротравм в электротехнических комплексах и системах железорудных шахт, Харитонов А. А. (2014)
Любимова Н. А. - Информационный анализ процедур контроля загрязняющих выбросов энергоемких предприятий (2014)
Мирошниченко И. В. - Формирование математической модели волнистости по результатам вычисления шероховатости протяженных изделий (2014)
Безносик Ю. А. - Сжигание твердого топлива в низкотемпературном кипящем слое с определением выбросов токсичных веществ, Логвин В. А., Коринчук К. А., Киржнер Д. А. (2014)
Лимаренко О. М. - Шляхи вдосконалення ефективних методів утилізації нафтового газу в Україні, Халітова Л. А. (2014)
Лещинський О. Л. - Модель прогнозування обсягу споживання електричної енергії світлосигнального обладнання аеропорту, Коновалюк В. С., Соколова Н. П. (2014)
Луценко И. А. - Практический подход к выбору критерия оптимального управления (2014)
Малярец Л. М. - Концепция создания электронного учебника по высшей математике в Adobe Captivate, Ковалева Е. А. (2014)
Яглінський В. П. - Кінематика комбінованого модульного динамічного тренажера, Обайді А. С. (2014)
Міхалєва М. С. - Визначення та контроль концентрації складника багатокомпонентної рідини за одним електричним параметром (2014)
Бабіченко А. К. - Технологічний аудит в контексті підвищення ефективності систем управління виробництв аміаку, Красніков І. Л., Бабіченко Ю. А., Вельма В. І. (2014)
Стеценко Д. О. - Інтелектуальна обробка даних в системі автоматизованого управління технологічним комплексом брагоректифікації, Зігунов О. М., Смітюх Я. В. (2014)
Червоный И. Ф. - Рафинирование стержней кремния при бестигельной зонной плавке (2014)
Штихно А. П. - Властивості зварних з’єднань металоконструкцій після зміцнюючої деформаційно-термічної обробки, Алімов В. І., Полянський О. О., Васютченко Д. В. (2014)
Шульдинер Ю. В. - Организация местной работы на железнодорожных станциях в условиях создания транспортно-логистических кластеров (2014)
Коваленко В. І. - Кавітаційна та абразивна стійкість легкоплавких металів, Маринін В. Г. (2014)
Бутенко А. Н. - Влияние продуктов гидролиза адсорбента на его способность к обезвоживанию слабополярных жидкостей, Блинков Н. А., Юрченко А. А. (2014)
Назаренко И. А. - Выбор эффективной формы донного отражателя для равномерного нагрева высокотемпературного пека (2014)
Жученко А. І. - Параметричний аналіз папероробної машини як об’єкта автоматичного керування, Черьопкін Є. С. (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, зміст (2013)
Долганюк К. С. - Аспекти здійснення зовнішньоекономічних операцій на аграрних підприємствах, Чабан К. М. (2013)
Богацька Н. М. - Фінансовий стан підприємства та шляхи його покращення в бізнес-процесах підприємства, Галюк О. В. (2013)
Гуріна Т. І. - Проблеми організації системи управлінського обліку в Україні, Скиба К. В., Сморжанюк Т. П. (2013)
Дудчик О. Ю. - Інвестування в золото: переваги та недоліки, Брівко А. В., Нежива Н. Ю. (2013)
Нежурін М. Ю. - Вплив іноземного капіталу на ефективне функціонування банківської системи України, Подчесова В. Ю. (2013)
Поленкова М. В. - Господарський комплекс сільських територій: інтегральний аспект (2013)
Стратійчук В. М. - Основні засоби та аналіз їх ефективності в бізнес–процесах підприємства, Богацька Н. М. (2013)
Суров Д. В. - Формування клієнтської бази банківських установ України (2013)
Шевчук О. О. - Впровадження систем підтримки прийняття рішень для ефективного управління організацією, Кузьміна О. М., Міненко К. С. (2013)
Бондаренко Т. С. - Індивідуальний стиль Макса Кідрука (2013)
Ліпіна Н. М. - Трансформація проекцій фразеологічних одиниць у культурному просторі (2013)
Альберда Т. Г. - Механізм як загальнонаукова і правова категорія ("правовий механізм") (2013)
Бондаренко Т. В. - Правове регулювання принципів оподаткування (2013)
Заворотченко Т. М. - Науково-теоретичний аналіз конституційно-правових гарантів політичних прав громадян (2013)
Калашник Т. О. - Складнощі визначення дійсності заповітів самогубців, Гончарова А. В. (2013)
Михеев Д. Н. - Борьба с терроризмом и ограничения прав человека в международном праве (2013)
Загурська І. С. - Розвиток самооцінки творчих здібностей молодших школярів у діяльності з високим розвивально-творчим потенціалом (2013)
Пасєвіна О. А. - Можливості інклюзивного навчання дітей з розладами аутистичного спектру (2013)
Аденинская Е. Е. - Галузева характеристика професійної втрати слуху, Горблянский Ю. Ю., Хоружая О. Г. (2013)
Боднарюк О. І. - Оптимізація діагностики сальпінгоофоритів у дівчат-підлітків, Андрієць О. А., Гуменна К. Ю. (2013)
Гресько М. Д. - Надмірна вага в структурі патологічного перебігу менопаузи, Андрієць О. А., Дудко Т. О. (2013)
Ринжук Л. В. - Диференційований підхід до комплексного лікування безсимптомної бактеріурії у вагітних, Ринжук В. Є. (2013)
Триколенко С. Т. - Минимализм сценического оформления на примерах спектаклей "Обещание на рассвете" и "Gogol Поиск" (2013)
Козьма В. В. - Функціональні проблеми української державної машини (2013)
Науменко М. В. - Метод оценивания уровня технического совершенства модернизируемых образцов вооружения и военной техники (2009)
Рябоконь Є. О. - Способи і засоби протидії керованим ракетам з оптичними головками самонаведення, Кулєшов О. В., Батурін О. В. (2009)
Флоров О. Д. - Методика оперативного визначення переліку бойових пошкоджень зразків озброєння ЗРК, Штефан А. М. (2009)
До Куок Туан. - Комплексное решение задачи синтеза САУ малого беспилотного летательного аппарата типа вертикального взлета и посадки (2009)
Миргород Ю. І. - Приймак А. В. (2009)
Катунін А. М. - Вплив оптичних (лазерних) перешкод на значення відношення сигнал / шум на виході фотодетектора лазерної системи (2009)
Скакун С. В. - Система обработки радиолокационных спутниковых данных для картографирования наводнений (2009)
Козелков С. В. - Метод определения нелинейных передаточных функций для радиоприемных устройств на основе использования "нелинейных входных сигналов", Кучерук С. М. (2009)
Лемешко А. В. - Модель распределения частотных каналов с учетом территориальной удаленности станций в многоканальных mesh-сетях, Гоголева М. А., Симоненко Д. В. (2009)
Лытюга А. П. - Математическая модель сигналов в телевизионных системах при наблюдении низкоорбитальных космических объектов в дневное время (2009)
Моргун А. А. - Метод оценки параметров движения космического аппарата (2009)
Пашков Д. П. - Метод определения спектральных каналов переменной ширины в видеоспектрометрах космических систем дистанционного зондирования Земли (2009)
Рассомахін С. Г. - Обґрунтування принципів побудови каналу управління і телеметрії та інформаційного каналу малогабаритних безпілотних авіаційних комплексів, Снісаренко А. Г., Романенко В. В., Бзот В. Б. (2009)
Степанов М. М. - Метод виміру відстаней на земній поверхні при роботі з електронними картами в інформаційних системах Збройних Сил України (2009)
Двухглавов Д. Е. - Моделювання процесів передачі відеоданих в IP-мережах, Петров А. В., Грідіна В. В. (2009)
Дружинін С. В. - Аналіз стратегій процедури маршрутизації в телекомунікаційній мережі військового призначення, Климович О. К., Захараш О. М. (2009)
Лістровий С. В. - Управління інформацією в інтелектуальних засобах мережних інформаційних технологій, Сєвєрінов О. В., Осієвський С. В. (2009)
Бут А. А. - Изоморфизм моделей эквивалентности и дифункциональности при компараторной идентификации, Пресняков А. И., Шляхов В. В. (2009)
Дорохов О. В. - Розробка та використання засобів підтримки рішень для оптових фармацевтичних організацій, Дорохова Л. П. (2009)
Королев Р. В. - Исследование периодических свойств алгоритма поточного шифрования RC4 (2009)
Кучук Г. А. - Оценка безопасности мультисервисной сети, Коваленко А. А., Можаев А. А. (2009)
Любченко Н. Ю. - Модель взаимодействия компонентов интерактивной системы поддержки принятия решений (2009)
Осадчий С. І. - Технології і алгоритм структурної ідентифікації математичної моделі багатовимірного рухомого об’єкта з довільною динамікою у складі замкненої системи управління (2009)
Смеляков К. С. - Структурная модель подсистемы сегментации изображений для автономной системы технического зрения (2009)
Фан Явей Бин - Стеганографические возможности графического формата PNG, Холодная З. Б. (2009)
Хайрединов Р. А. - Исследование пропускной способности локальной сети жилого дома, Шевченко С. Е. (2009)
Черноморец М. В. - Исследование средств автоматизации регулирования транспортных потоков на перекрестке, Галькевич А. А. (2009)
Кір’янов Д. В. - Пристрій контролю вертикальності для системи автоматичного керування підйомом антенної щогли (2009)
Мінка С. В. - Шляхи зниження температури теплової обробки залізобетону при будівництві військових інженерних об’єктів, Вишневецький О. Л. (2009)
Щека В. Н. - Анализ существующих приводов вращения антенн радиолокационных станций (2009)
Ясинський Ю. О. - Аналіз і розрахунки надійності занурених асинхронних електродвигунів водяних шпар, Васюченко П. В., Васюченко О. Ю. (2009)
Віткін Л. М. - Визначення якісних характеристик моделі впливів в інтелектуальних системах навчання, Лемешко Т. А., Лемешко Ю. С., Хімічева Г. І., Зенкін А. С. (2009)
Воробйова І. В. - Основні чинники, що впливають на престиж професії співробітника сил охорони правопорядку (2009)
Злотніков А. Л. - Впровадження в процес навчання комп’ютерних програм модульного контролю рівня знань курсантів ВВНЗ, Толстолузька О. Г. (2009)
Ісаков М. А. - Аналіз існуючої системи аналізу і узагальнення досвіду підготовки військ в об’єднаних збройних силах НАТО та Сухопутних військах Збройних Сил України, Яковлев М. Ю., Хлопецький О. О., Василів Ю. І. (2009)
Приходько Д. П. - Методика дослідження психофізіологічних показників психологічної готовності курсантів Харківського університету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба та Університету цивільного захисту України до виконання службових обов’язків за допомогою комп’ютерної програми "Діагност ІІ", Ліпатов І. Й. (2009)
Наші автори (2009)
Алфавітний покажчик (2009)
Титул, содержание (2014)
Кузнєцов Д. І. - Розробка структури даних інформаційної технології групової спектр-струмової діагностики асинхронних двигунів, Купін А. І. (2014)
Чернышева Д. А. - Алгоритмическая модель информационной технологии формирования стратегического портфеля товаров предприятия, Лисицкий В. Л. (2014)
Надолинський О. В. - Побудова математичної моделі процесу сушіння поліетилентерефталат-грануляту, Коваленко І. В. (2014)
Аушева Н. М. - Розробка узагальненого підходу щодо формування кривих та поверхонь дійсного простору на основі ізотропних характеристик (2014)
Альджаафрех Мохаммад Ракан Абед Алнаби - Численное исследование устойчивости в системах Лотки-Вольтерра с возмущенной правой частью (2014)
Гондлях О. В. - Чисельне моделювання розповсюдження тріщин в біметалевих просторових конструкціях, Нікітін Р. Є., Онопрієнко В. Ю. (2014)
Мартиняк М. А. - Розробка методу визначення ефективності роботи децентралізованої системи теплопостачання, Мисак Й. С. (2014)
Міхалєва М. С. - Можливості використання електрохімічних технологій для модифікування властивостей та контролю якості води, Світлик І. В. (2014)
Гумен О. М. - Використання інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій та сучасних мультимедійних засобів у навчальному процесі, Коломієць Н. Я. (2014)
Думанский А. В. - Теоретический анализ процесса взаимодействия микроволнового излучения с животными, больными эндометритом (2014)
Любимова Н. А. - Коррекция прогнозирующих процедур при контроле загрязняющих выбросов энергетических предприятий (2014)
Топчій Р. І. - Встановлення зв’язку дорожньо-транспортних умов експлуатації автомобільної техніки внутрішніх військ з безпекою руху в населених пунктах (2014)
Muradian A. - Ensuring a coordinated cargo transshipment process management in general transport hubs (2014)
Далека В. Ф. Бондаренко А. Ю. - Расчет двухчастотных индукторных систем — инструментов внешней магнитно-импульсной рихтовки автомобильных кузовов, Степанов А. А. (2014)
Білинський Й. Й. - Дослідження спектрів випромінювання рідиннофазних об’єктів при газорозрядній візуалізації, Павлюк О. А., Юкиш С. В. (2014)
Торчук М. В. - Теоретический анализ распределения видеоимпульсов в молочной железе коров (2014)
Шемсединов Т. Г. - Использование интроспективных интерфейсов в протоколах прикладного уровня, Маленко Н. В., Мороз А. И., Карасюк П. В. (2014)
Чёрная М. А. - Определение параметров электромагнитного поля для предпосевной обработки семян подсолнуха (2014)
Abstracts and References (2014)
Титул, содержание (2014)
Бондаренко В. Л. - Экономические аспекты получения и обогащения криптоноксеноновой смеси, Корж Е. Г., Дьяченко Т. В., Дьяченко О. В. (2014)
Юрко І. В. - Вплив глобалізації на роздрібну торгівлю України, Іржавська Л. В. (2014)
Пласконь С. А. - Оптимізація управління банківськими операціями, Кармелюк Г. І., Сенів Г. В. (2014)
Крамарчук С. П. - Інформаційне забезпечення в системі менеджменту туристичних підприємств, Смачило І. І. (2014)
Бойченко Н. В. - Реализация системных методов управления профессиональными рисками (2014)
Izdebski W. - Opportunities and barriers to development of biofuels for transport in Poland — experience for Ukraine, Kry P., Skudlarski J., Zaj c S., Maznev G., Zaіka S. (2014)
Дунська А. Р. - Концептуальна схема побудови інноваційного механізму розвитку промислового підприємства (2014)
Сенічкіна О. Е. - Розробка методичних рекомендацій до формування відділу з активізації інноваційної праці фахівців (2014)
Маслак О. І. - Зовнішнє середовище економічного потенціалу підприємства, Коноваленко О. Д., Безручко О. О. (2014)
Жалдак Г. П. - Основи формування соціально-економічного механізму інноваційного розвитку промислових підприємств (2014)
Бала В. В. - Процес мотивації персоналу підприємства та його складові, Мацак А. Г. (2014)
Шемет Т. С. - Формування конкурентного статусу валюти в умовах глобальної інтеграції (2014)
Мироненко Г. В. - Інструменти валютної політики в системі регулювання дисбалансу зовнішніх платежів (2014)
Маслак О. І. - Конкуренція: її сутність та особливості в умовах глобалізації, Квятковська Л. А., Кулінічев П. К. (2014)
Прасолов Є. Я. - Підготовка майбутніх аграріїв до умов інноваційної економіки, Дудник В. В., Бєловол С. А. (2014)
Березуцький В. В. - Економія та раціональне використання води на підприємствах за рахунок зливових стоків, Максименко О. А., Коваленко М. С. (2014)
Abstracts and References (2014)
Титул, содержание (2014)
Шибецький В. Ю. - Розробка конструкції таблетовочної машини для виробництва тритураційних таблеток, Поводзинський В. М. (2014)
Мисак С. Й. - Розроблення та впровадження нових методів визначення продуктивності млинів пилосистем котлів (2014)
Мельник В. М. - Штучне формування енергетичної активності в біореакторі на резонансному рівні, Карачун В. В. (2014)
Тріщ Р. М. - Особливості забезпечення точності координованих розмірів при використанні типових технологічних схем, Бурдейна В. М. (2014)
Безвесільна О. М. - Застосування машинного зору та методів обробки зображення на виробництві, Цірук В. Г., Дяченко В. П., Ткачук А. Г. (2014)
Полишко С. А. - Влияние межплавочной разницы содержания компонентов в колесной стали марки КП-Т на трещиностойкость (2014)
Серко М. В. - Експериментальні дослідження теплообмінника на основі теплових труб, Мариненко В. І., Рогачов В. А ., Хайрнасов С. М. (2014)
Markin M. - Television pyrometry improvement (2014)
Синчук О. Н. - Оценка потенциала и тактика повышения электроэнергоэффективности подземных железорудных производств, Синчук И. О ., Гузов Э. С., Яловая А. Н., Баулина М. А. (2014)
Кишневский В. А. - Методика расчета водно-химического режима блочных многоступенчатых оборотных систем охлаждения АЭС, Чиченин В. В., Савич С. Л. (2014)
Яглинский В. П. - Повышение подвижности кабин динамических тренажеров мобильных машин, Обайди А. С., Фелько Н. В. (2014)
Животкова Е. А. - Разработка рекламного электронного издания типографии "PrintHouse", Колесникова Т. А. (2014)
Носко С. В. - Перераспределение кинетической энергии на гидродинамическом начальном участке, Шевчук А. А. (2014)
Зінченко В. П. - Дослідження та підбір параметрів котушки для мікросупутника НТУУ"КПІ", Сарибога Г. В. (2014)
Abstracts and References (2014)
Титул, зміст (2014)
Притульська Н. В. - Дослідження динаміки продажу засобів регуляції ваги тіла в Україні, Сєногонова Г. І. (2014)
Лебеденко Т. Є. - Перспективи удосконалення прискорених технологій хліба шляхом використання шипшини та глоду, Кожевнікова В. О., Новічкова Т. П. (2014)
Дейниченко Г. В . - Разработка оборудования для исследования количественных и качественных характеристик пектиновых концентратов, Афукова Н. А., Мазняк З. А., Гузенко В. В. (2014)
Погожих М. І. - Особливості перерозподілу сухих речовин при підготовці проб для оцінки якості рослинної сировини, Одарченко Д. М. (2014)
Токарчук В. В. - Вплив складу мінеральних добавок на властивості цементів, Сокольцов В. Ю., Свідерський В. А. (2014)
Дульнева Т. Ю. - Оцінка ефективності модифікування керамічних мембран, Сіренко Л. В., Чіркова К. М. (2014)
Безносик Ю. О. - Математичне моделювання процесу хемосорбції хлорорганічних виробництв (2014)
Бойко В. П. - Кинетическое ацетилирование гидроксильных групп сополимера изопрена и монометакрилового эфира этиленгликоля (2014)
Даниленко С. Г. - Створення функціональної добавки БК-П (2014)
Корчевский А. Н. - Кинематический анализ аппаратов с подвижным рабочим органом в виде плоской поверхности (2014)
Кравченко А. В. - Вплив алюмінатних добавок на спучення геоцементного покриття для вогнезахисту деревини (2014)
Литвиненко О. А. - Перспективне обладнання для очищення стоків тепличних господарств (2014)
Столярчук В. М. - Методологічні аспекти оцінювання якості продукції готельно-ресторанного господарства (2014)
Тараненко Н. Н. - Получение и свойства структурно-окрашенной алкидной смолы (2014)
Шестопалов О. В. - Аналіз існуючих процесів та апаратів біологічної очистки газових викидів, Пітак І. В. (2014)
Тумин А. Н. - Образование слоя осадка и его влияние на снижение производительности ультрафильтрационного модуля (2014)
Філенко О. М. - Визначення ефективності вловлювання аміаку в комбінованому контактному пристрої, Гринь С. О. (2014)
Цапко Ю. В. - Дослідження механізму вогнестійкості деревини при модифікуванні просочувальними засобами (2014)
Чепель Н. В. - Вакуумна ректифікація ефірної олії шавлії мускатної (2014)
Abstracts and References (2014)
Балинська М. О. - До питання доцільності вивчення структури біоенергетичного потенціалу Харківської області за одиницями фізико-географічного районування, Третьяков О. С. (2009)
Баранова Л. Г. - Методичні основи дослідження ринкових перетворень у господарському комплексі регіону (2009)
Барладін О. В. - Інтернет-версії підручників з географії, Бусол І.В. (2009)
Барладін О. В. - Розробка сегментних картографічних основ глобусів з використанням геоінформаційних технологій, Городецький Є.М. (2009)
Бондаренко Е. Л. - Коефіцієнти територіальної концентрації захворюваності населення для потреб картографування, Шевченко В.О. (2009)
Бубир Н. О. - Картографічне забезпечення вузівської ланки безперервної географічної освіти засобами геоінформаційних технологій (2009)
Володченко А. - О новом международном проекте в картографическом образовании "Cartosemiotic course 2009–2010", Ротанова И. Н., Кошкарев А. В. (2009)
Волошенко И. В. - Организация непрерывного географического образования в рамках проблемной группы по изучению качества окружающей среды, Гордеев Л. Ю., Уколов И. М. (2009)
Вороненко Д. В. - Роль школьных комплексных экспедиций в геоэкологическом образовании (2009)
Гавриленко Л. І. - Розвиток самоосвітньої компетенції учнів основної школи в процесі вивчення фізичної географії (2009)
Гнєдашев В. В. - Роль картографічного методу в розвитку мислення учнів під час походів вихідного дня (2009)
Гнєдашев В. М. - "Ефект жульвернізму" і деякі психічні аспекти пізнавальної діяльності учнів у роботі з картою (2009)
Голота Н. С. - Використання особистісно орієнтованої технології в шкільній географічній освіті (2009)
Григорьев Г. Н. - Использование информационных средств и технологий в процессе непрерывного обучения сельских школьников географи, Линькова Г. А., Линькова И. А. (2009)
Донцов О. О. - Історико-культурна спадщина – чинник структурних змін та розвитку туристичної галузі, Трюхан М. О. (2009)
Жемеров О. О. - Актуальні проблеми методики викладання географії у загальноосвітній школі (2009)
Зеленська Л. І. - Картографічна оцінка привабливості міських ландшафтів (на прикладі м. Дніпропетровськ), Цурікова Ю. В. (2009)
Ігнатьєв С. Є. - Географічні та інженерні аспекти проектування природоохоронних територій, Чорногор Т. С., Бодня О. В. (2009)
Имангулова Т. В. - Создание школьно-краеведческого атласа Мамлютского района Северо-Казахстанской области (2009)
Кобченко Ю. Ф. - Методы статистической обработки и анализа гидрометеорологической информации и их применение, Резуненко В. А. (2009)
Ковалевська З. А. - Маршрутний мікрокліматичний профіль – перший етап дослідження специфіки конкретної місцевості, Борисенко К. Б. (2009)
Кулик В. Б. - Використання Інтернет-ресурсу для естетичного оформлення картографічних творів (2009)
Курач Т. М. - Методика викладання дисципліни "Дистанційне зондування Землі" в умовах модульно-рейтингової системи (2009)
Кутузова Е. В. - Проблема оценки качества знаний, умений и навыков школьников по географии (2009)
Лисичарова Г. О. - Структура і завдання педагогічного експерименту з підготовки майбутніх учителів географії до краєзнавчої діяльності в умовах великого міста (2009)
Луценко П. В. - Створення індексно-кадастрових карт для потреб землеустрою (2009)
Любченко В. Є. - Тематичні карти областей (2009)
Опара В. М. - Особливості застосування геоінформаційних систем у кадастрі населених пунктів, Загній Д. М. (2009)
Орещенко А. В. - Засоби публікації тривимірних реалістичних картографічних моделей (2009)
Остроух В. І. - Створення картографічного посібника з краєзнавства на рівні адміністративного району, Скавронський В. П. (2009)
Пархоменко Г. О. - Нова концепція атласного еколого-географічного картографування (2009)
Пересадько В. А. - Науково-методичні підходи до розробки регіональних медико-екологічних картографічних творів різних територіальних рангів (2009)
Підлісецька І. О. - Картографування об’єктів історико-культурного призначення (2009)
Полякова Н. О. - Деякі чинники візуального сприйняття інформації з карти (2009)
Прасул Ю. І. - Туристсько-рекреаційне картографування сільського адміністративного району (2009)
Роганін Ю. В. - Особливості використання нормативної грошової оцінки земельних ділянок при навчанні студентів-географів, Роганіна В. Є., Черненко Ю. Ю. (2009)
Свір Н. В. - Особливості контролю навчальних досягнень учнів з географії (2009)
Скавронський П. С. - До питання про зміст терміну та структуру поняття "картознавча компетенція" (2009)
Смирнов Ю. Б. - Передумови для виробництва електронних карт внутрішніх водних шляхів в Україні (2009)
Суматохіна І. М. - Принципи картографування геоморфологічних небезпек для екологічного менеджменту урбанізованих геосистем (2009)
Тимашова В. И. - Аспекты международного туризма в школьном курсе "Страноведение" (2009)
Філозоф Р. С. - Картографічні матеріали, необхідні для створення природоохоронних об’єктів (2009)
Черноморець І. М. - Прикладні питання проектування технологій навчання географії (2009)
Чиркова Т. А. - Картографування урболандшафтів (на прикладі міста Новомосковськ Дніпропетровської області), Столбцов С. В. (2009)
Яценко В. С. - Особливості географічної картографії у зображенні культурних процесів (2009)
Литвин С. Х. - Документаційне забезпечення управління вищим навчальним закладом як чинник надання якісної освіти та доступності знань (історіографічний аналіз) (2013)
Харченко С. В. - Проблемні аспекти функціонування національних стандартів серії "Інформація та Документація", Литвинська С. В. (2013)
Лугова Т. А. - Еволюція систем електронного документообігу підприємств, Акімов О. Є. (2013)
Григораш С. М. - Змістова композиція аналітичних документів (2013)
Удовик В. М. - Європейська традиція збереження спадщини президентства (2013)
Древетняк О. В. - Трансформація діяльності бібліотеки в інформаційно-освітньому просторі вищого навчального закладу (2013)
Варенко В. М. - Інформаційна аналітика в Україні: необхідність упровадження, проблеми функціонування, перспективи розвитку (2013)
Добровольська В. В. - Перспективні напрями розвитку керування документацією в органах управління культурою (2013)
Загурська С. М. - Гендерні особливості владних комунікацій (2013)
Кирилишен Я. В. - Особливості побудови сучасних документально-інформаційних систем з використанням хмарних технологій, Остапенко А. В. (2013)
Сєкунова І. О. - Суть та значення контент-аналізу в дослідженні інформаційних матеріалів президентських кампаній в Україні (2013)
Чорна І. В. - Порівняльний аналіз нормативно-правового регулювання рекламних ринків в Україні та Австралії (2013)
Саприкін О. А. - Преса Китайської Народної Республіки: культура й освіта (2013)
Шкарлат І. В. - Законодавче забезпечення розвитку електронного урядування, Заєць Н. М., Омельченко В. В., Полосіна Л. О. (2013)
Збанацька О. М. - Понятійно-категоріальний апарат архівних інформаційно-пошукових систем (2013)
Міжнародна науково-теоретична конференція "Якість вищої освіти: українська національна система та європейські практики" (2013)
Міжнародна науково-практична конференція "Документ, мова, соціум: теорія та практика" (2013)
Відомості про авторів (2013)
Вимоги до оформлення статей (2013)
Титул, содержание (2014)
Палант О. Ю. - Аспекти фінансування транспортної работи підприємств міського електричного транспорту (2014)
Махуренко Г. С. - Страхование проектных рисков в порту, Савельева И. В., Боу-Торган Д. П. (2014)
Пласконь С. А. - Прогнозування та аналіз ефективності інвестиційних рішень, Смачило Т. В. (2014)
Ясинська Н. А. - Розвиток платіжних інструментів на грошово-кредитному ринку України, Шира Н. О. (2014)
Прядко І. В. - Концептуальні основи дослідження сутності поняття "інновація" (2014)
Бакуменко М. А. - Оценка возможного влияния реализации реального инвестиционного проекта на имидж предприятия, Сигал А. В. (2014)
Чорнодід І. С. - Порівняння моделей соціально-орієнтованих економік (2014)
Фартушняк О. В. - Організація технічного переозброєння в господарській діяльності машинобудівних підприємств, Цибулько Д. І. (2014)
Куруджи Ю. В. - Применение линейного программирования для оптимизации плана выпуска и доставки продукции в цепи поставок, Постан М. Я. (2014)
Полуектова Н. Р. - Проблема вибору інформаційної системи управління ресурсами підприємства та методи її рішення (2014)
Фартыгина В. И. - Исследование технологии территориального брендинга, Вовк А. В. (2014)
Канцір І. А. - Державне регулювання фінансової системи України (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, содержание (2014)
Воденников С. А. - Влияние методов волочения на функциональные характеристики алюминиевых трубок прецизионной точности, Скачков В. А., Иванов В. И., Воденникова О. С. (2014)
Кіндрачук М. В. - Розробка градієнтних покриттів для накладок гальмівних пристроїв, Тісов О. В., Стебелецька Н. М. (2014)
Склабинский В. И. - Технический аудит узлов грануляции расплава в производстве минеральных удобрений башенным способом, Скиданенко М. С., Кононенко Н. П. (2014)
Атаманов Ю. Л. - Выбор структуры и параметров ударного пневмоагрегата со встроенным резервуаром, Крутиков Г. А., Стрижак М. Г. (2014)
Gaydamakа A. - Calculation of the contact arc of the cage with the locator ring of the bearing (2014)
Питак И. В. - Исследование опытно-промышленного образца роторного вихревого аппарата (2014)
Становский А. Л. - Моделирование жизненного цикла машин, накапливающих скрытые повреждения, Торопенко А. В., Щедров И. Н. (2014)
Зубенко Д. Ю. - Підвищення надійності роботи пневматичних пристроїв для транспортних засобів (2014)
Самородов В. Б. - Результати експериментального дослідження процесу гальмування колісного трактора "Fendt 936 Vario", Бондаренко А. І. (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, зміст (2013)
Рикуніч Ю. М. - Прогнозування ресурсу клапанів з двопозиційним електромагнітним приводом, Зайончковський Г. Й. (2013)
Бондар О. А . - Охолождувані металічні стрижні з теплозахисною оболонкою, Дудзінський Ю. М., Колесник Х. В., Воронова О. І. (2013)
Поводзинський В. М. - Безпечність та технологічна гігієна у виробництві активних фармацевтичних інгредієнтів (2013)
Севостьянов І. В. - Високоефективні технологічні комплекси для зневоднення та фільтрування дисперсних харчових відходів (2013)
Бачурський Д. В. - Осадження TiCl2(3) у розплаві KCl : NaCl : MgCl2 в залежності від вологості NaCl, що завантажується (2013)
Литвин Т. Р. - Автоматизоване регресійне тестування обчислювальних алгоритмів на основі нейронних мереж, Сердюк П. В., Зачковська Х. О. (2013)
Мамедов Б. Ш. - Єдина теорія рушіїв не неперерваних потоках. Стисла теорія контробертаючихся гребних гвинтів (2013)
Алєксєєв І. В. - Оцінювання якості основних фондів лікувально-профілактичних закладів, Бондар А. В. (2013)
Галкін А. С. - Аналіз альтернативних проектів при визначенні кількості і марки автотранспортних засобів (2013)
Партин Г. О. - Ризики аутсорсингу та їх оцінювання, Дідух О. В. (2013)
Смачило Т. В. - Ефективність призначення персоналу підприємства на посади: математичний аспект (2013)
Abstracts and References (2013)
Титул, зміст (2014)
Косенкова М. В. - Определение понятия равновесия в математической модели образовательной системы региона и доказательство необходимых условий его существования (2014)
Родионов А. В. - Исследования нагруженности рычага динамического лункообразователя при посадке леса (2014)
Чуйко А. М. - Розробка борошняної і кондитерської продукції лікувально-профілактичного призначення, Чуйко М. М., Дриль М. В., Шейка А.І. (2014)
Герасименко А. А. - Инновационные проблемы сельского хозяйства современной украины, Богачев Л. А. (2014)
Eроxiн I. Ю. - Козацтво: подвійність історії – подвійність світогляду (2014)
Ilieva L. M. - Research on the key generating markets for destination "Bulgaria" (2014)
Безугла Т. В. - "Економічна стійкість" та "Фінансова стійкість" (2014)
Большакова М. С. - Зарубежный опыт организации и регулирования банковского проектного финансирования (2014)
Казак Ю. М. - Адміністративне управління в управлінні персоналом (2014)
Кляп М. М. - Напрямки вдосконалення фінансових послуг в системі електронного бізнесу (2014)
Корнілова Н. В. - Фактори впливу на формування життєвого циклу розвитку туристичних підприємств (2014)
Милян О. С. - Напрями співпраці України та ЄС у сфері цивільної авіації, Геєць І. О. (2014)
Саргаева Н. Ю. - Особенности оценки инновационной деятельности высших учебных заведений (2014)
Сербина О.Г. - Тенденції розвитку мобільного банкінгу в Україні, Пономар В. В. (2014)
Титарчук Т. П. - Удосконалення механізму державного регулювання регіональних ринків праці, Шарманська В. М. (2014)
Товт В. З. - Можливі наслідки запровадження безвізового режиму між Україною та ЄС (2014)
Ушенко О. П. - Державне та регіональне регулювання міграції населення України (2014)
Черкас А. В. - Місце і роль контролінгу в управлінні підприємством (2014)
Крутій Ю. М. - Людина і Бог у тлумаченні Аврелія Августина (2014)
Скуріхін Д. С. - Роль антропології права в вирішенні спорів позасудовими способами (2014)
Гончарова Є. В. - Правова основа, поняття та ознаки агентських договорів (2014)
Височан Л. М. - Шляхи формування здорового способу життя в учнів початкових класів (2014)
Гриньова О. М. Коротинська О. П. - Ідеї Ф. Фребеля в практиці роботигруп короткочасного перебування з активізації інтелектуального розвитку дітей старшого дошкільного віку (2014)
Економова Е. К. - Методика психолого-педагогічної підготовки співаків до концертного виступу в класі камерного співу (2014)
Рябовол Т. А. - Соціально-психологічні чинники розвитку емпатії у молодших школярів загальноосвітніх навчальних закладів (2014)
Сокол І. М. - Віртуальні педагогічні спільноти як платформа для саморозвитку педагогічних працівників (2014)
Товкач І. Є. - Формування пізнавальної активності старшого дошкільника у ході мовленнєвих занять (2014)
Александровська Л. М. - Первинна відкритокутова глаукома: патогенез, Пенішкевич Я. І. (2014)
Алексеев А. Д. - Респираторно-синцитиальная инфекция крупного рогатого скота (Обзор иностранной литературы), Петрова О. Г. (2014)
Бойко А. В. - Установлення характеру ураження органів системи травлення у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень, оцінка важкості ендогенної інтоксикації, Сем`янів І. О. (2014)
Буряк В. В. - Васкулярне ремоделювання та брахіоцефальна гемодинаміка – взаємозв’язок, вікові і клінічні особливості, Заіка І. В. (2014)
Васкес Абанто Анна Эстуардовна - Есть ли этика в нашей медицине?, Васкес Абанто Хесус Эстуардо (2014)
Вітріщак С. В. - Забруднення атмосферного повітря викидами автотранспорту – реальна небезпека нації (2014)
Войтів Я. Ю. - Корелятивний зв’язок між показниками систем фібринолізу, протеолізу плазми крові та тканини тонкої кишки в умовах експериментального перитоніту, Сірук А. В., Марічук М. С. (2014)
Измайлова Л. В. - Анатомия сосудов корня сердца и трансперикардиальные доступы к ним, Зиновьев И. Э. (2014)
Казимирко Н. К. - Иммунология физиологической беременности, Акимова Е. Е., Завацкий В. Ю., Поляков А. С., Татаренко Д. П. (2014)
Каушанська О. В. - Досвід застосування препарату лефлуноміду у хворих на ревматоїдний артрит, Каньовська Л. В., Трефаненко І. В., Ткач Є. П. (2014)
Коровка С. Я. - Диагностический метод КТ-цистернофистулографии в лечении назальной ликвореи, Военный И. В., Гриценко О. О., Коровка С. С., Военная В. Л. (2014)
Нетюхайло Л. Г. - Взаємозв’язок між клітинами ушкодженої шкіри при експериментальній опіковій хворобі (2014)
Пинчукова А. А. - Изменения микрофлоры полости рта, связанные с ношением полных съемных пластиночных протезов, Руденко О. В. (2014)
Чевычелов С. С. - Качественная оценка диастолической функции левого желудочка при цветовом допплеровском картировании (2014)
Шемет І. А. - Однополярність домінування США в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (2014)
Шкуро А. С. - Функціональні тенденції процесу прийняття політичних рішень (на прикладі діяльності ЄС) (2014)
Мельникова О. С. - Теленовини як засіб формування іміджу Маріуполя за 2013 рік (на прикладі національних телеканалів "СТБ", "Новий канал" та "Інтер"), Свергун С. В. (2014)
Дорожкин А. С. - Молодежные субкультуры на современном этапе развития белорусского общества (на примере города Гродно) (2014)
Заїка В. К. - Вміст пластидних пігментів у підростах бука і дуба на ділянках різних стадій дигресії зеленої зони Львова, Дерех О. І. (2014)
Осадчук Л. С. - Морфолого-таксаційні особливості дерев сосни звичайної різних категорій смолопродуктивності, Король М. М. (2014)
Хоєцький П. Б. - Аналіз умов для вольєрного розведення зубра (Bison bonasus L.) в Ужанському національному природному парку, Копач В. О., Коваль Н. П., Чикут Н. Ю. (2014)
Скольський І. М. - Теоретичні аспекти вивчення закономірностей основних таксаційних показників в'яза шорсткого у вологих грудах західного Лісостепу України, Каганяк Ю. Й. (2014)
Гудима В. М. - Вплив оброблення насіння ялини європейської хімічними препаратами системної дії на подальший ріст її сіянців, Шолонкевич І. М., Лисенко М. О. (2014)
Оніщук А. С. - Поширення окремих представників роду Sylvaemus у лісових біотопах на території Кременецького горбогір'я (2014)
Левченко В. Б. - Еколого-патологічна та ентомологічна характеристика хвороб і шкідників сіянців сосни звичайної в насадженнях лісонасіннєвого комплексу в умовах Житомирського військового лісгоспу, Власюк В. П. (2014)
Соколенко У. М. - Сезонна динаміка лісової підстилки та її зв'язок з показниками кліматичних факторів (на прикладі заказника "Лісники", м. Київ), Дідух Я. П., Расевич В. В., Гаврилов С. О. (2014)
Мудрак О. В. - Особливості природокористування у межах південно-подільського екокоридору регіональної екомережі (2014)
Дубовіч І. А. - Теоретико-методичні та практичні засади реалізації екологічного страхування від надзвичайних ситуацій природного характеру в Україні, Василишин Х. Р. (2014)
Żukowska G. - Sewage sludge and mineral wool for reclamation of devastated soils and in forest management, Baran S., Wójcikowska-Kapusta A., Wesołowska-Dobruk S., Kopiy L. I., Bik-Małodzińska M. (2014)
Книш Ю. В. - Шляхи зменшення шкідливих викидів автотранспорту у навколишнє середовище, Копій М. Л. (2014)
Осташа Т. П. - Інформаційне забезпечення моніторингу впливу птахофабрик Львівщини на поверхневі води басейну річки західний Буг (2014)
Ошуркевич-Панківська О. Є. - Оцінювання якості поверхневих вод річок Львівщини, Панківський Ю. І., Вишиваний О. А. (2014)
Пахолюк О. Т. - Гідромережа як природний каркас під час формування зеленої зони міста Львова (2014)
Шведюк Ю. В. - Стан і динаміка лісовідновлення в умовах Малого Полісся (2014)
Пінчевська О. О. - Фізика низькотемпературного сушіння пилопродукції, Олійник Р. В., Спірочкін А. К. (2014)
Соколовський Я. І. - Дослідження пружнов'язкопластичного стану деревини у процесі сушіння, Прусак Ю. В., Крошний І. М. (2014)
Шабатура Ю. В. - Оцінювання та дослідження прохідності модифікованих військових колісних засобів, Залипка В. Д. (2014)
Бондаренко Т. В. - Використання деревної біомаси в Україні та Словаччині, Тренчанський M. (2014)
Гринчук Ю. М. - Вплив епоксиду ріпакової олії на фізико-механічні властивості дорожніх бітумів (2014)
Дзюбик Л. В. - Взаємодія оброблюваного матеріалу та футерівки з корпусом обертового агрегату (2014)
Карпінський Б. А. - Політична непередбачуваність – характерна домінанта фінансового клімату території, Григоренко В. О. (2014)
Андел І. В. - Підвищення ефективності використання інвестиційних коштів підприємств для оновлення основного капіталу виробничої сфери регіону (2014)
Білецька Н. В. - Теоретичні аспекти дослідження впливу трансакційних витрат на ефективність функціонування економіки (2014)
Орловська О. В. - Формування та становлення системи менеджменту в Україні (2014)
Берлінг Р. З. - Концептуальні засади проведення модернізації основного капіталу регіону, Лиса О. І. (2014)
Віблий П. І. - Перехід до інфляційного таргетування в Україні, Горбова Х. В., Федак Б. А. (2014)
Volkova V. V. - Analysis of the main operations of commercial banks (2014)
Воськало В. І. - Відображення власного капіталу у фінансовій звітності підприємств різних організаційно-правових форм, Воськало Н. М. (2014)
Демчишак Н. Б. - Податкова політика в україні: фіскальний та регулювальний аспекти впливу непрямого оподаткування, Процак О.-О. В. (2014)
Должанський А. М. - Економічне формулювання та розгорнута класифікація грошових потоків, Беца В. В. (2014)
Жмурко Н. В. - Доцільність переходу україни до гнучкого режиму валютного курсоутворення, Комарницька Л. І. (2014)
Лазур С. П. - Особливості формування податкової системи в сучасних умовах (2014)
Лех Г. А. - Вплив інституційних чинників на розвиток домашніх господарств (2014)
Новосельська Л. І. - Аналіз єдиного соціального внеску: переваги та недоліки (2014)
Ожубко Г. В. - Механізм управління інвестиційним процесом в Україні та її регіонах (2014)
Прокопишак В. Б. - Деякі аспекти формування фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств як засобу зміцнення їх фінансової безпеки, Ярмольський С. І. (2014)
Сорока Р. С. - Тенденції бюджетної безпеки місцевих органів влади, Кметик У. А., Щепаняк І. С. (2014)
Ступень О. І. - Концептуальні засади сек'ютиризації діяльності земельно-господарських систем (2014)
Фігун Н. В. - Механізм застосування маркетингових стратегій на підприємствах харчової промисловості України, Дуда А. В. (2014)
Фурсіна О. В. - Основні джерела фінансування та ризики в інвестуванні аграрних підприємств (2014)
Шандрівська О. Є. - Ознаки прийняття стратегічних логістичних рішень підприємства у процесі логістичної інтеграції, Кузяк В. В., Бек О. М. (2014)
Волкова Н. І. - Вибір кредитної стратегії банками України (2014)
Швырева О. В. - Инновационная банковская конкуренция: сущность и особенности (2014)
Якимишин Л. Я. - Управління відносинами в ланцюгу поставок на засадах Vеsted, Савіна Н. Б., Шевців Л. Ю. (2014)
Ящук В. І. - Організаційно-економічні засади механізму управління якістю трудового життя на торговельному підприємстві, Бойчук Д. В. (2014)
Чорній З. П. - Активаторні центри забарвлення в кристалах BaCl2-Pb, Пірко І. Б., Салапак В. М., Дячук М. В., Кобринович М. С. (2014)
Поберейко Б. П. - Деформативність гігроскопічних матеріалів зі змінними потенціалами тепломасоперенесення (2014)
Пастух О. А. - Математичне моделювання ефективності квантових радіотехнічних систем перетворення нечіткої інформації (2014)
Нечай О. М. - Проектування інтелектуальної системи розшифрування криптограм на основі методу інформаційної дошки (2014)
Плекан М. В. - Істотність інформаційної бази у забезпеченні ефективності економічного інструментарію, Жигало І. І. (2014)
Кайдрович Х. І. - Фінансова рівновага підприємства: огляд основних моделей і інструментарію (2014)
Лотиш І. Л. - Математичні та програмні аспекти моделювання розвитку двовидового лісу (2014)
Нанівський Р. А. - Вплив на занесення коливань підресореної частини колісного транспортного засобу під час його руху вздовж криволінійної ділянки шляху (2014)
Паснак І. В. - Розкриття особливостей впливу організаційних чинників на тривалість вільного розвитку пожежі (2014)
Ящук В. І. - Моделювання процесу формування кадрової політики торговельного підприємства, Яблонський В. П. (2014)
Коссак Г. М. - Підготовка майбутніх вчителів до екологічного навчання у загальноосвітній школі, Скробач Т. Б., Кречківська Г. В. (2014)
Сальнікова О. Ф. - Аналіз військово-технічної політики як складової державної політики України (2014)
Штибель У. І. - Оцінювання рівня впливу банку на соціальні процеси та його ділову репутацію (2014)
Ящук В. І. - Теоретичні основи ефективного управління інноваційною діяльністю, Герус О. В. (2014)
До відома авторів статей (2014)
Баранецька О. В. - Аналіз показників фіскальної сфери (2011)
Бенч Л. Я. - Фіскально-бюджетна політика у кризовому і посткризовому періодах: реалії та перспективи (2011)
Бенько І. Д. - Аналіз податкових надходжень до бюджету, Бенько В. С. (2011)
Дем’янчук О. І. - Теоретичні основи фінансового забезпечення місцевих бюджетів (2011)
Дем’янишин В. В. - Джерела формування спеціального фонду бюджетних установ: сучасні реалії, проблеми і перспективи (2011)
Дерій В. А. - Проблеми оподаткування і міра їхнього впливу на облік та звітність про витрати та доходи підприємств (2011)
Десятник О. М. - Комплексний підхід до оцінювання податкових ризиків суб’єктів господарювання (2011)
Зорій Н. М. - Нецільове використання бюджетних коштів: теоретико-прагматичний аспект, Данилюк І. В. (2011)
Іванчук Н. В. - Соціальні податки у податковій системі України та розподіл податкового навантаження (2011)
Карлін М. І. - Теоретична і практичні проблеми функціонування фінансової системи високо дотаційного регіону в умовах дії Податкового кодексу України (2011)
Пенякова Г. Л. - Функціональна трансформація системи оподаткування в умовах відновлювального зростання (2011)
Русін В. М. - Місцеві податки і збори та їх роль у фінансовому забезпеченні реалізації власних повноважень органів місцевого самоврядування (2011)
Сидорович О. Ю. - Сучасні тенденції та проблемні аспекти земельного оподаткування в Україні, Рудницька Ю. В. (2011)
Спасів Н. Я. - Прагматика та проблематика формування доходів бюджетів, Мартинюк В. Ф. (2011)
Табачун Б. М. - Корупція в Україні як чинник низької ефективності використання бюджетних коштів (2011)
Тарангул В. І. - Теоретичний базис формування фінансового механізму стимулювання соціально-економічного розвитку регіонів (2011)
Тимошенко І. О. - SWOT-аналіз як фактор стратегічного програмування сталого розвитку на регіональному рівні (2011)
Тимошенко М. В. - Витрати держбюджету за напрямками розвитку та споживання (2011)
Фільо М. М. - Податкові втрати: теоретичний аспект (2011)
Цимбалюк І. О. - Тенденції розвитку податкової системи Великобританії, Цуз О. В. (2011)
Безгубенко Л. М. - Теоретико-методологічні засади політики управління грошовими потоками підприємства (2011)
Безпала-Павлова Т. В. - Стан і перспективи розвитку будівельних підприємств України (2011)
Бруняк Ю. Ю. - Оцінювання ефективності інвестицій в основний капітал (2011)
Бучковська Я. Г. - Бюджетне фінансування як основа фінансового забезпечення дошкільної освіти (2011)
Данилевич О. А. - Инновационная стратегия развития вуза как инструмент повышения эффективности его функционирования в современных условиях (2011)
Левицька О. О. - Фінансові результати діяльності підприємства як об’єкт обліку (2011)
Мальчик М. В. - Основні тенденції та перспективи розвитку харчової промисловості Рівненщини, Васюк І. В. (2011)
Мамонтова Н. А. - Теоретико-методологічні засади капіталізації компаній (2011)
Мостинець С. В. - Домогосподарство як домінуючий інститут розвитку держави (2011)
Овчинникова М. М. - Оптимізація структури фінансових активів пайового інвестиційного фонду (2011)
Павлов В. В. - Оцінка ризику настання кризового фінансового стану на підприємстві (2011)
Попадюк О. М. - Особливості функціонування організаційно-правових форм господарювання в аграрній сфері виробництва (2011)
Проскуріна Н. М. - Методологічні підходи формування аудиторських процедур (2011)
Скалюк Р. В. - Концепція формування економічного механізму управління фінансовими результатами діяльності промислових підприємств (2011)
Тадеєва Н. В. - Особливості використання сучасних інформаційних технологій як одного з факторів результативності фінансового аудиту (2011)
Ткаченко С. А. - Методологічно-інформаційний інструментарій бюджетування в інформаційному забезпеченні системи управління інноваційним розвитком переробних підприємств АПК (2011)
Чуліпа І. Д. - Венчурне підприємництво: проблеми та перспективи функціонування в сучасних умовах (2011)
Чуркіна І. Є. - Податкові важелі підтримки інвестиційної активності підприємств (2011)
Волошина О. В. - Динаміка кількісних показників соціального розвитку Полтавської області, Заїка Д. О. (2011)
Гошко Т. Д. - Шляхи залученні коштів трудових мігрантів в економіку України (2011)
Недзведовська О. Є. - Еволюція досліджень соціальної захищеності населення (2011)
Топішко І. І. - Наростання відчуження як загроза соціальній стабільності в Україні (2011)
Яременко В. А. - Напрямки розвитку нормування праці, Малашенко Ю. А. (2011)
Безгубенко В. Ю. - Розвиток орендних відносин та концептуалізація оренди об’єктів державної власності (2011)
Бобрикович Е. С. - Полная процентная ставка как пользователь оценки реальной стоимости кредита (2011)
Галецька Т. І. - До питання про методику оцінки ефективності агролізингового проекту (2011)
Двігун А. О. - Сучасні фінансово-кредитні системи в умовах міжнародної економічної інтеграції, Алексеєнко Л. М. (2011)
Матлага Л. О. - Особливості капіталізації банківських установ України (2011)
Скибинская О. В. - Перспективные инструменты рефинансирования банков в Республике Беларусь (2011)
Спяк Г. І. - Облікова політика в управлінні банком: організаційно-методологічний аспект (2011)
Тимків А. О. - Становлення ризик-менеджменту в інвестиційній діяльності комерційних банків в Україні (2011)
Фітас Н. Ю. - Участь держави в управлінні проблемними активами банків в умовах кризи (2011)
Дем’янюк О. Б. - Демпінг як форма конкурентної боротьби на світовому ринку (2011)
Довгань Ж. М. - Вплив міжнародного руху капіталу на фінансову стійкість банківської системи України (2011)
Дишко І. Ю. - Місце України на світовому ринку лісопродукції: огляд, аналіз та тенденції розвитку (2011)
Охота В. І. - Вплив світової фінансової кризи на рівень конкурентоспроможності держави в контексті глобалізації, Запухляк В. З. (2011)
Плевако І. Г. - Динаміка торгово-економічної співпраці України з Федеративною Республікою Бразилія на сучасному етапі (2011)
Андрєєва Г. І. - Роль і місце спекулятивних операцій на ринку похідних цінних паперів (2011)
Захарін С. В. - Теоретико-методологічні засади формування стратегічних орієнтирів інвестиційного розвитку регіонів (2011)
Радова Н. В. - Пріоритетні методи оцінки ефективності фінансування злиття та поглинання банків (2011)
Соколовський Є. А. - Сучасні моделі іпотечного кредитування в умовах фінансової стабілізації (2011)
Кармелюк Г. І. - Економетричні дослідження інвестицій в основний капітал у до кризовий період в Україні (2011)
Ляшенко О. М. - Математичні моделі та інформаційні технології інноваційно-інвестиційного проектування (2011)
Тивончук І. О. - До проблеми кількісної та якісної оцінки рівня соціального захисту населення, Топішко Н. П. (2011)
Содержание (2007)
Красовская Н. А. - Термодинамические свойства поверхностного слоя расплавов систем Тi-Cu и Zr-Cu, Красовский В. П., Найдич Ю. В., Ниженко В. И. (2007)
Григоренко М. Ф. - Дослідження кінетики змочування та розтікання адгезійно-активних розплавів Cu-Sn-Ti по поверхнях надтвердих матеріалів із нітриду бору, Полуянська В. В., Черніговцев Є. П. (2007)
Таранец Н. Ю. - Смачиваемость, адгезия и механическая прочность контакта в системах серебро-алмаз и (серебро-платина)-алмаз, Уманский В. П. (2007)
Баглюк Г. А. - Применение параметров локальной когезии для интерпретации материаловедческих эффектов в порошковых материалах, Грищишина Л. Н., Пятачук С. Г. (2007)
Габ И. И. - Исследование морфологии нанопленок благородных металлов, нанесенных на оксидные и углеродные материалы, Костюк Б. Д., Стецюк Т. В., Куркова Д. И., Пасичный В. В., Емцов В. М., Дукаров С. В., Крышталь А. П., Литвин О. С. (2007)
Колендовский М. М. - Переохлаждение при кристаллизации пленок висмута на германиевой подложке, Богатыренко С. И., Крышталь А. П., Гладких Н. Т., Дукаров С. В., Самсоник А. Л., Сухов Р. В. (2007)
Найдич Ю. В. - Процессы металлизации и пайки перовскитной керамики на основе титаната бария, Сидоренко Т. В., Дуров А. В. (2007)
Максимова С. В. - Аморфные припои для пайки нержавеющей стали и титана и структура паяных соединений (2007)
Сабадаш О. М. - Пайка алюминия припоями на основе олова с использованием реактивных флюсов (2007)
Квасницкий В. В. - Напряженно-деформированное состояние двухслойных втулок из разнородных материалов, Ермолаев Г. В., Лабарткава А. В., Фам Ван Туан (2007)
Уманский В. П. - Улучшение эксплуатационных характеристик алмазных трубчатых сверл за счет металлизации алмазов хромом (2007)
Баженов Ю. М. - Современная технология бетона (2010)
Керш В. Я. - Математическое моделирование и оптимизация свойств легких бетонов с полистирольным заполнителем, Холдаева М. И., Штец А. В. (2010)
Новицкий А. Г. - Аспекты применения базальтовой фибры для армирования бетонов, Ефремов М. В. (2010)
Шабанова Г. Н. - Бетоны полифункционального назначения на основе огнеупорных цементов, Тараненкова В. В., Проскурня Е. М., Миргород О. В., Васютин Ф. А., Корогодская А. Н., Мокрицкая В. К. (2010)
Боганик А. Г. - Звукоизоляция от внутренних источников в жилом здании (2010)
Гаенко О. В. - Мікроармування в технології скріплених систем утеплення, Носовський Ю. Л. (2010)
Купчак В. - Материалы ТМ "BOLIX” для красоты и комфорта ваших домов, Супрун Л. А. (2010)
Нечепорчук А. А. - Економія енергії в житлово-громадському будівництві (2010)
Сердюк В. Р. - Макроекономічні аспекти політики енергозбереження в Україні, Франишина С. Ю. (2010)
Смирнов А. Ю. - Новые инженерные решения и материалы для защиты от шума и вибрации (2010)
Терещенко В. В. - Системы утепления фасадов PAROC (2010)
Трохименко М. П. - Вплив параметрів шумозахисного екрану на його ефективність, Заєць В. П. (2010)
Фаренюк Г. Г. - Методи експериментального визначення показників теплової надійності конструкцій фасадної теплоізоляції (2010)
Черных Л. Ф. - Тепловые режимы помещений при энергосберегающем теплоаккумуляционном напольном электроотоплении (2010)
Черных Л. Ф. - Применение волокнистых теплоизоляционных материалов из минеральной ваты и стеклянного штапельного волокна в жилых и общественных зданиях, Оноприенко М. А. (2010)
Соха В. Г. - Влияние технологических параметров устройства систем скрепленной изоляции на их надежность и долговечность (2010)
Червяков Ю. Н. - Опыт применения вспученного перлита в строительстве, Нациевский С. Ю., Алексеева Л. В. (2010)
Критерии выбора качественной теплоизоляции, обеспечивающие долговечность при эксплуатации (2010)
Черных Л. Ф. - ПВХ как материал для изготовления оконных профилей, Лозан М. В. (2010)
Реферат (2010)
Барабаш О. В. - Математична модель інтелектуалізації процесів управління рухомим об’єктом на основі нечітких семантичних мереж, Обідін Д. М., Мусієнко А. П. (2014)
Кайдан М. В. - Тензорна модель системи зв’язку фотонної транспортної мережі, Климаш М. М. (2014)
Toroshanko Ya. I. - Automatic search of breaks with step-by-step variations of parameters of tests in communication systems, Shmatko V. S. (2014)
Колченко Т. В. - Методика розрахунку матеріального резерву для відновлення телекомунікаційних мереж, Колченко О. В. (2014)
Зингаева Е. И. - Кремниевый МДП-фототранзистор для оптической связи, Зуев В. А., Горыня Л. М. (2014)
Холявкина Т. В. - Особенности вычисления оценок показателей безопасности при эксплуатации воздушного судна (2014)
Шмигін Д. А. - Термостабільність коливальних НВЧ систем на основі діелектричних резонаторів , Татарчук Д. Д. (2014)
Максимов В. В. - Моделювання характеристик передачі трафіку мультисервісної мережі, Воробчук І. М. (2014)
Олещенко Л. М. - Експериментальне дослідження зони покриття УКХ радіоканалу для зв’язку диспетчера автотранспортного підприємства з водіями рухомого складу, Мошенський А. О. (2014)
Бреславський В. О. - Вимірювання якості передачі мови в телефонних системах. Використання алгоритму PESQ, як оцінки сприйняття якості передачі мови (2014)
Морозов Д. С. - Впровадження синхронних засобів комунікацій в формі онлайн конференцій та вебінарів в платформах дистанційної освіти в Україні, Алійник М. О., Зайцев В. Є. (2014)
Belichenko M. A. - Methodological informational challenges in researching cross-cultural and intercultural communication (2014)
Максимов В. В. - Розробка та дослідження динамічного забезпечення якості обслуговування із кінця в кінець з використанням мережевих посередників, Буркан Л. О. (2014)
Долінський Р. О. - Дослідження завадостійкості до неадитивної завади сигналу систем з постійними параметрами, що використовують фазорізницеву модуляцію (2014)
Belichenko M. A. - Translation as a means of informatisation and intercultural communication (2014)
Кучеренко О. А. - Аналіз та розробка методів деобфускації скриптів для виявлення загроз інформаційної стійкості комп’ютера (2014)
Аникеенко Л. В. - Способность ритмизации движений в обучении техники спортивных игр детей и молодежи (2014)
Аникеенко Л. В. - Морфофункциональные особенности воздействия оздоровительных упражнений (2014)
Арефьєв В. Г. - Сучасні аспекти диференційованого програмування розвивально-оздоровчих занять з фізичної культури учнів загальноосвітньої школи (2014)
Без'язичний Б. І. - Індивідуалізація як принцип наукового пізнання у процесі навчання студентів педагогічних університетів (2014)
Бейгул І. О. - Негативний вплив екстремальної діяльності на регуляцію функціональних систем і працездатність дзюдоїстів (2014)
Бондаренко В. В. - Теоретичні знання як складова підготовленості працівників міліції до ефективної діяльності в умовах протиборства із супротивником, озброєним холодною зброєю (2014)
Вереньга Ю. В. - Високий рівень фізичної підготовленості працівників МВС України на етапі професійного становлення як результат занять за авторською програмою (2014)
Височина Н. Л. - Особенности проявления психических свойств личности у квалифицированных легкоатлетов в условиях стресса, Козлова Е. К. (2014)
Владімірова І. В. - Нетрадиційний підхід щодо розвитку силових якостей дівчат першого курсу вищих навчальнихї закладів (2014)
Гаврилюк В. О. - Формування спеціальних умінь та навичок учнів 8-9 класів у процесі занять таеквон-до в позакласній роботі (2014)
Галан Я. П. - Використання засобів спортивного орієнтування у фізичній культурі дітей 13-14 років (2014)
Ганчар А. І. - Рейтинги командных достижений пловцов-студентов на всемирных уныверсиадах с 1993-2013 гг. (II этап) (2014)
Грибан Г. П. - Функціональний стан та фізичне здоров'я військовослужбовців-жінок протягом проходження військової служби, Тимошенко О. В., Романчук В. М., Боярчук О. М., Гусак О. Д. (2014)
Дакал Н. А. - Занятия калланетик и их влияние на развитие гибкости (2014)
Дакал Н. А. - Основні поняття методології оздоровчої гімнастики студентів (2014)
Дзензелюк Д. О. - Оцінка рівень рухової активності учнів загальноосвітніх закладів та студентів м. Житомира, Білоконь Л. Б., Ткаченко П. П., Денисовець А. П., Канділов І. Ю. (2014)
Зюзь В. Н. - Совершенствование подготовки спасателей на воде, Балухтина В. В. (2014)
Ковінько М. С. - Теоретичний аналіз детермінованості культури здоров'я студентів (2014)
Козлова Е. - Оценка индивидуальных показателей физичексой подготовленности квалифицированных лыжников-гонщиков, Ворфоломеева Л. (2014)
Литвин М. П. - Вплив народної фізичної культури на підвищення мотивації самовдосколналення фізичних якостей студентів (2014)
Лускань О. Ю. - Побудова учбово-тренувального процесу хокеїстів (2014)
Назарук В. М. - Формирование положительной мотивации студентов к занятиям физической культурой и спортом (2014)
Николаенко В. В. - Здоровьесберегающая напроавленность физической подготовки юных футболистов (2014)
Паевский В. В. - Особенности системы эффективного управления подготовкой спортсменовв игровых видах спорта (2014)
Панкратов Н. С. - Підвищення професійної підготовки студентів на заняттях атлетичною гімнастикою (2014)
Пітин М. - Сучасна система змагань у фехтуванні на шпагах, Ваулін О. (2014)
Присяжнюк С. І. - Вплив засобів фізичної культури на підвищення розумової діяльності учнів початкових класів (2014)
Ракитіна Т. І. - Фактори, що сприяють мотивації студентів до регулярних занять фізичними вправами, Турчина Н. І., Коротя В. В., Оленєв Д. Г. (2014)
Сіваш І. - Факторы успешной соревновательной деятельности в групповых упражнениях художественной гимнастики (2014)
Сотник О. В. - Спортивні ігри у фізичному вихованні студентської молоді, Зубрицький Б. Д., Сініцина О. В. (2014)
Тихонова Н. В. - Обгрунтування моделі забезпечення регламентації фізкультурно-спортивної дозвіллєвої діяльності дітей та молоді сучасності (2014)
Толмачева С. Е. - Антистрессовая пластическая гимнастика в физическом воспитании студентов (2014)
Тракалюк Т. А. - Становление и развитие спортивного танца в мире (2014)
Файнберг Б. А. - Социально-психологические факторы оздоровительных систем студентов технических ВУЗов (2014)
Фотинюк В. Г. - Складові методики професійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх бакалаврів з авіації та космонавтики (2014)
Черевичко А. В. - Природно-біологічне обгрунтування оздоровлення студентів технічних спеціальностей до їх професійної діяльності засобами гімнастики (2014)
Чернєв О. В. - Застосування сукцинату натрію та його вплив на психофункціональний стан спортсменів після фізичних навантажень (2014)
Щур Л. - Особливості ставлення студентів мистецьких спеціальностей до ведення здорового способу життя, Грибовська І., Іваночко В., Музика Ф. (2014)
Асланов Л. Ф. - Структура турбулентного потока волны и влияние ее на конструкции свайного фундамента морских сооружений (2014)
Vovk O. O. - Investigation of some Features of the Movement of Surface Waves and their Interaction with the Surface Objects´ Bases and Foundations Providing Seismic Safety, Remez N. S., Tkachuk K. K., Savchuk V. P. (2014)
Зайченко С. В. - Експериментальне дослідження напружено-деформованого стану середовища при роликовому методі формування кріплення тунелю кругового обрису (2014)
Remez N. S. - Methods for Determination of Seismic Safe Parameters of the Explosion Works and it Programm Realezation, Yashchenko Y. S., Kraychuk S. A. (2014)
Желтоножко А. А. - Исследование влияния концентрации ионов водорода на стабильность эмульсионных взрывчатых веществ, Кравець В. Г., Ган А. Л., Демещук В. Л. (2014)
Жукова Н. І. - Розробка конструкцій свердловинних зарядів на основі критерію енергоємності буріння масивів гірничих порід з пустотами (2014)
Самедов А. М. - Податливые виброизолирующие основания подземных сооружений на слабых или переувлажненных грунтах, подверженных динамическим воздействиям, Ткач Д. В. (2014)
Воробйов В. Д. - Експериментальне визначення радіуса воронки руйнування та коефіцієнта анізотропії у масиві з вертикальними шарами різних типів порід, Терентьєв О. М., Тверда О. Я. (2014)
Тишевич Б. Л. - Застосування нейронних мереж у сучасних методах прогнозування енергоспоживання (2014)
Матвієнко М. П. - Про один "ручний" метод проектування систем автоматики із застосуванням ПЛМ (2014)
Колунаєв Є. В. - Аналіз ефективності технічних засобів очищення фільтрату (2014)
Кудрявська Т. Б. - Обгрунтування використання показника абортивності біоіндикатора для оцінки техногенного навантаження (2014)
Таірова Т. М. - Прогнозування травматизму у вугільній промисловості на основі регресійної моделі, Ткачук К. Н. (2014)
Кучерявий В. П. - Теоретичні аспекти реконструкції парку Перені у місті Виноградові Закарпатської області, Дудин Р. Б., Левусь Т. М. (2014)
Черняк В. М. - Наукові основи лісоінтродукційної діяльності на Волино-Поділлі у контексті світових тенденцій розвитку лісового господарства (2014)
Іванченко О. Є. - Видовий склад та стан деревних насаджень Парку "Воїнам визволителям" міста Дніпропетровська, Бессонова В. П. (2014)
Іщук Л. П. - Асортимент, особливості культури та перспективи використання аркто-монтанних видів роду Salix L. (2014)
Вишневський А. В. - Лісовідновлення та трансформація природних фітоценозів на ділянках, що вийшли із сільськогосподарського користування (2014)
Галкін С. І. - Стратегія збереження природних насаджень у старовинних парках, Драган Н. В., Пидорич Ю. В. (2014)
Гнатюк Н. О. - Алелопатична активність рослинних решток видів Dracocephalum moldavicum L., Hyssopus officinalis L., Monarda didyma L (2014)
Дойко Н. М. - Збереження старовинних паркових композицій із граба звичайного у Державному дендрологічному парку "Олександрія" НАН України (2014)
Жихарева К. В. - Роль озеленения и зеленых насаждений в формировании городской среды города Белая Церковь (2014)
Зыкова В. К. - Становление дендрологических коллекций приморского парка Никитского ботанического сада, его современное состояние и перспективы реконструкции, Улейская Л. И., Коба В. П., Герасимчук В. Н., Харченко А. Л., Спотарь Е. Н. (2014)
Калашнікова Л. В. - Експозиційні ділянки Державного дендрологічного парку "Олександрія" НАН України як об'єкти екологічної просвіти та виховання, Рубіс В. Л., Дойко Н. М., Бойко Н. С., Кривдюк Л. М., Катревич М. В. (2014)
Коваленко О. А. - Використання жоржини культурної (Dahlia cultorum L.) при плануванні та озелененні дачних ділянок, Чернова А. В., Кондрашенкова І. В. (2014)
Коваль С. А. - Утворення додаткових коренів у стеблових живців туї західної (форма колоноподібна) залежно від оброблення росторегулятивною речовиною (2014)
Левандовська С. М. - Історія інтродукції та сучасний світовий сортимент айстри однорічної (Callistephus chinensis (L.) Nees), Олешко О. Г. (2014)
Лесь М. М. - Едафо-кліматичні умови природного та екстенсивного розвитку Pleurotus osteratus в межах одного біогеоценотичного середовища (2014)
Масальський В. П. - Газо- і димостійкість культивованих видів роду Tilia L. в умовах урбанізованого середовища правобережного лісостепу України (на прикладі вуличних насаджень міст Києва та Білої Церкви), Мордатенко І. Л. (2014)
Осіпов М. Ю. - Вегетативне розмноження глоду одноматочкового (2014)
Перебойчук О. П. - Перспективи використання представників роду Primula L. у квітникарстві Лісостепу України (2014)
Плескач Л. Я. - Дослідження видового складу ліхенофлори дендропарку "Олександрія" НАН України, Кондратюк С. Я. (2014)
Реут А. А. - Цветоводство в Башкирии: история и современность, Миронова Л. Н. (2014)
Роговський С. В. - Причини деградації багаторічних зелених насаджень та шляхи вирішення наявних проблем на прикладі м. Біла Церква (2014)
Рубіс В. Л. - Становлення та розвиток дендрологічної колекції державного Дендрологічного парку "Олександрія" НАН України, Галкін С. І., Бойко Н. С. (2014)
Середюк О. О. - Перспективи використання хвойних деревних рослин для зеленого будівництва в умовах міста Києва на прикладі зелених насаджень Національного університету біоресурсів і природокористування України, Якобчук О. М., Кривохатько Г. А. (2014)
Ситник С. А. - Структура деревостанів головних лісотвірних порід сухих типів лісу Кочерезького лісництва Новомосковського лісгоспу, Ловинська В. М. (2014)
Хрик В. М. - Особливості культивування протиерозійних соснових насаджень Придніпровського Правобережного Лісостепу (2014)
Чипиляк Т. Ф. - Квітниково-декоративне оформлення парків та скверів міста Кривий Ріг. Рекомендації щодо його поліпшення, Мазура М. Ю., Береславська О. О., Лещенюк О. М. (2014)
Шпарик Ю. С. - Результати моніторингу лісів Українських Карпат і прилеглих територій у 2013 році, Вітер Р. М., Яновська І. М., Юник Т. Р., Фалько Р. І. (2014)
Хоєцький П. Б. - Перспективи відтворення азіатського Буйвола (Bubalus bubalis L.) у Карпатах, Біляк Б. І. (2014)
Волошанська С. Я. - Фармакологічні властивості ялівцю звичайного (Juniperus communis L.) та екологічні особливості його поширення на Дрогобиччині, Коссак Г. М., Скробач Т. Б., Харачко Т. І. (2014)
Грабовська С. Л. - Видова різноманітність кліщів-фітосеїд (Parasitiformes, Phytoseiidae) у рослинних насадженнях міста Василькова, Колодочка Л. О. (2014)
Депутат Б. Ю. - Дослідження впливу нафтових родовищ на довкілля на різних стадіях розробки (2014)
Дубовіч І. А. - Теоретико-методичні та практичні засади реалізації екологізації економіки, Юзич Н. А. (2014)
Ковалишин В. Р. - Удосконалення моніторингу виробничо-господарської діяльності лісових підприємств України з врахуванням вимог екологічної сертифікації лісів (2014)
Костенко С. М. - Індукція флуоресценції хлорофілу листків представників роду Philadelphus L. в умовах міста Києва, Китаєв О. І., Ковалевський С. Б. (2014)
Кузик А. Д. - Пожежонебезпечні властивості лісових горючих матеріалів (2014)
Пелик Л. В. - Інноваційні технічні матеріали у ринкових еколого-економічних системах (2014)
Возняк О. Т. - Економічна ефективність використання повітророзподільника із утворенням закрученої і настильної струмини, Миронюк Х. В., Сухолова І. Є., Сподинюк Н. А. (2014)
Войтович В. В. - Визначення ресурсу вала та осі горизонтального стрічкопилкового верстата, Шостак В. В. (2014)
Салдан Р. Й. - Вплив режимних параметрів на вміст дрібної фракції під час виготовлення паливних гранул, Шепелюк О. О., Копанський М. М., Ковальчук О. С. (2014)
Артус М. М. - Детінізація економіки як засіб фінансово-економічної безпеки України (2014)
Штангрет А. М. - Методичні засади антикризового управління персоналом машинобудівних підприємств, Караїм М. М. (2014)
Воськало Н. М. - Порівняльна характеристика національних і міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для державного сектору (2014)
Андел І. В. - Роль державних трансфертів у фінансуванні модернізації основного капіталу виробничої сфери регіону (2014)
Шлапак А. В. - Оцінювання вартості деревних насаджень історичного ядра Національного дендрологічного парку "Софіївка" (2014)
Гринчишин Я. М. - Основні підходи до визначення поняття "криза підприємства" (2014)
Дашко І. М. - Урахування чинника ризику при виборі критерію ухвалення інвестиційних рішень на підприємстві, Колещук О. Я., Зарицька О. Л. (2014)
Дуляба Н. І. - Соціально-економічна суть та місце поточних витрат у діяльності підприємства, Шкіря М. Г. (2014)
Клепанчук О. Ю. - Дослідження місця та ролі податків у суспільстві (2014)
Скорик Г. І. - Енергетична складова економічної безпеки України: стан та перспективи розвитку, Швецова М. Б., Тревого О. І. (2014)
Станасюк Н. С. - Прогнозування розвитку агробізнесу у Львівській області, Оліховська М. В. (2014)
Тиховская Т. Н. - Рынок силовой электроники как производная энергетики (2014)
Шушкова Ю. В. - Проблеми та перспективи зміцнення фінансової складової економічної безпеки суб'єктів підприємництва України (2014)
Поберейко Б. П. - Обґрунтування обмежень практичного використання рівнянь Вольтери-Больцмана (2014)
Пастух О. А. - Дослідження та математичне моделювання ефективності перетворення інформації квантовими радіотехнічними системами (2014)
Стоцько З. А. - Вплив неперіодичних сил на динамічні процеси у сипкому середовищі під час вібраційної сепарації, Ребот Д. П., Топільницький В. Г. (2014)
Ящук В. І. - Моделі вибору оптимального функціонування інформаційно-сервісних систем економічного об'єкта, Ганусин В. Б. (2014)
Іванишин Т. В. - Методика розрахунку параметрів двоверстатної автоматизованої лінії зі стохастичною тривалістю технологічних операцій, Валюх О. А. (2014)
Токар O. Є. - Визначення запасів вуглецю у фітомасі лісових насаджень із використанням інформаційних технологій, Король М. М., Шпаківська І. М., Дичкевич В. М. (2014)
Мілянич А. Р. - Визначення максимальної жорсткості при пружному контактуванні між елементами голкофрези і поверхнею застиглого пеку (2014)
Ящук В. І. - Моделювання задач управління інвестиційними проектами в умовах ризику та невизначеності, Іванчак В. І. (2014)
Набиванець І. Р. - Етимологія та сутність категорії "економічна безпека" (2014)
Стеців Л. П. - Забезпечення кадрової безпеки в процесі формування кадрового потенціалу підприємства (2014)
Крупа Н. М. - Методика викладання дисципліни "Консервація, реконструкція та реставрація садово-паркових об'єктів" у вищих навчальних закладах (2014)
Третьяк О. П. - Сучасні персонал-технології у системі управління персоналом на підприємстві (2014)
До відома авторів статей (2014)
Мокін О. Б. - Визначення умов, за яких рух динамічних об’єктів з порядком математичних моделей вищим трьох можна описувати еквівалентними моделями з порядком не вищим трьох, Мокін В. Б., Мокін Б. І. (2014)
Белзецький Р. С. - Програмно-апаратний комплекс та математична модель для контролю видачі зброї добовим нарядом, Шиян А. А., Сєргєєва В. В. (2014)
Небава М. І. - Аналіз впливу секторально-галузевої структури економіки на розвиток регіонів України, Мартьянов М. П. (2014)
Марусич О. В. - Теоретичні основи побудови транслогарифмічної функції витрат авіакомпанії, Коновалюк В. С. (2014)
Алєксєєв С. Б. - Визначення ринкового потенціалу торговельного підприємства (2014)
Білик Р. Р. - Завдання удосконалення інституційно-правового забезпечення регіональної політики в Україні (2014)
Кулик В. В. - Врахування змінних параметрів електричної системи в процесі оптимального керування її режимами, Бурикін О. Б., Видмиш В. А. (2014)
Мошноріз М. М. - Модель двигуна постійного струму змішаного збудження, Лобатюк Ю. А. (2014)
Ракитянська Г. Б. - Генерування правил ЯКЩО–ТО на основі рівнянь нечітких відношень і генетичного алгоритму (2014)
Колесницький О. К. - Принципи побудови архітектури спайкових нейрокомп’ютерів (2014)
Азаров О. Д. - Нелінійні спотворення двотактних підсилювачів постійного струму з вибірковим зворотним зв’язком, Крупельницький Л. В., Теплицький М. Ю. (2014)
Аулін В. В. - Удосконалення процесу технічного обслуговування автомобілів з використанням методів дистанційної електронної діагностики, Панарін Д. Є. (2014)
Сакун Л. М. - Застосування принципів ощадливого виробництва на підприємствах машинобудівної галузі, Невмивака І. А. (2014)
Кочан О. В. - Бездемонтажний метод тестування стану електродів термоелектричних перетворювачів (2014)
Філинюк М. А. - Аналіз чутливості давача на основі двокаскадного УПІN, Ліщинська Л. Б., Ткачук Я. С. (2014)
Монашненко А. М. - Професійна компетентність майбутнього перекладача та її складові (2014)
Мусійчук С. М. - Розвиток навичок професійно-орієнтованого читання на заняттях з іноземної мови у немовних ВНЗ (2014)
Городнича К. О. - Методика оцінки та підвищення валідності педагогічного тесту на базі критеріїв якості тесту, Крісілов В. А., Оніщенко Т. В. (2014)
Ляховченко Н. В. - Аналіз факторів, що впливають на вибір майбутньої професії старшокласниками, Петрук В. А. (2014)
Коломієць А. А. - Аналіз підходів до формування мотивації навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі їх фундаментальної підготовки, Криворучко І. М. (2014)
Бабаєва Г. Г. - Модуляція біохімічних змін в сироватці крові при експериментальному некрозі міокарда екстрактом кріоконсервованих фрагментів серця поросят, Рогоза Л. А., Чиж М. О., Дюбко Т. С., Бєлочкіна І. В., Гальченко С. Є., Сандомирський Б. П (2014)
Бондаренко А. В. - Лабораторная диагностика бартонеллёза (2014)
Карнаух Э. В. - Актуальные простатопротекторы в современной урологии и андрологии, Олефир А. С. (2014)
Клименко Н. А. - Реакции поджеудочной железы при развитии в организме вторично хронического воспаления, Руднева Е. А., Омельченко О. А., Литвиненко Е. Ю. (2014)
Наконечна О. А. - Інформативні біохімічні показники для оцінки стану нервової системи організму за умов тривалого впливу простих поліефірів (2014)
Свидко Е. Н. - Влияние криоконсервированной кордовой крови на показатели крови кроля при лимбальной недостаточности роговицы, Бондарович Н. А., Останков М. В., Дёмин Ю. А., Гольцев А. Н. (2014)
Степаненко А. Ю. - Зависимость возрастной динамики величины мозжечка от краниометрических показателей (2014)
Ащеулова Т. В. - Маркери про- та протизапальної активації у хворих на артеріальну гіпертензію з супутнім цукровим діабетом 2-го типу, Ковальова О. М., Аббас С. М. (2014)
Болокадзе Є. О. - Cтан системи матриксних металопротеїназ та їх тканинних інгібіторів у хворих з метаболічним синдромом (2014)
Капустник В. А. - Активність симпатоадреналової системи у хворих з ішемічною хворобою серця в динаміці прогресування силікозу, Братусь В. М. (2014)
Капустник В. А. - Перекисное окисление липидов, антиоксидантная и гиполипидемическая терапия больных ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом, Кучеренко О. Д., Брек В. В., Телегина Н. Д., Бутенко Л. Б., Галагура Н. И. (2014)
Ковальова О. М. - Глюкометаболічні порушення у хворих при поєднанні гіпертонічної хвороби та цукрового діабету 2-го типу: роль прозапальних цитокінів, Кочубєй О. А. (2014)
Ковалёва О. Н. - Сравнительный анализ распространённости факторов риска у больных артериальной гипертензией г. Харькова (Украина) и г. Андижана (Узбекистан), Юлдашев Р. Н., Турсунов С. Ю., Сытина И. В., Ибрагимова Н. М., Касимова Н. Д., Каландаров Д. М., Абдель Нур Абдель Нур (2014)
Кравчун П. Г. - Ефекти раміприлу з симвастатином у хворих на стабільну стенокардію напруги з ожирінням, Ковальова Ю. О., Шелест Б. О., Риндіна Н. Г., Шелест О. М. (2014)
Погорелов В. Н. - Некоторые аспекты лечения больных с хроническим лёгочным сердцем, осложнённым застойной сердечной недостаточностью, Брек В. В., Прохоренко В. Л., Волкова И. В., Бирюков М. С. (2014)
Шевченко О. О. - Сучасні підходи до лікування псоріатичної хвороби (2014)
Журавлёв А. С. - Особенности противомикробных эффектов различных способов лечения больных хроническим декомпенсированным тонзиллитом, Ханс Мани, Дёмина Е. В. (2014)
Гончарь М. О. - Ремоделювання серця у дітей з уродженими вадами серця у віддаленому післяопераційному періоді (2014)
Сенаторова Г. С. - Особливості дебюту цукрового діабету у дітей раннього віку, Чайченко Т. В., Шульга Н. В., Помазуновська О. П., Лутай Т. В., Муратов Г. Р. (2014)
Чернуский В. Г. - Биохимические нарушения при бронхиальной астме у детей (2014)
Говсеев Д. А. - Иммунологические аспекты диагностики и лечения эктопий шейки матки (2014)
Макаренко М. В. - Cостояние имунологического статуса у беременных с синдромом задержки роста плода (2014)
Шокирова С. М. - Прогнозирование внутриутробного инфицирования плода у беременных женщин, Юлдашев Р. Н., Ибрагимова С. Р., Мирзаабдуллахожиева О. У., Каландаров Д. М., Юлдашева О. С., Нигматшаева Х. Н. (2014)
Завгородня Н. І. - Механізм формування і клінічні аспекти розладів адаптації у жінок, що народили недоношену дитину (2014)
Петухова И. С. - Возникновение эпилептических приступов у больных симптоматической локально обусловленной эпилепсией под действием провоцирующих факторов и их прогнозирование (2014)
Тахташова Д. Р. - Клинико-психопатологический анализ структуры маниакального эпизода биполярного аффективного расстройства у больных с суицидальным поведением (2014)
Винник Ю. А. - Оценка ответа злокачественых опухолей щитовидной железы на противоопухолевую терапию, Горбенко В. Н., Васько А. Р., Гаргин В. В. (2014)
Колеснік О. П. - Ефективність медіастинальної лімфодисекції в залежності від експресії Кi-67 у первинній пухлині хворих з І–ІІ стадіями недрібноклітинного раку легенів (2014)
Макаров А. В. - Использование eortc qlq- c30+br23 в оценке качества жизни онкологических больных в ходе стационарного лечения после мастэктомии, Шпак В. С., Сокур И. В., Савицкий И. В. (2014)
Копчак А. В. - Порівняльний аналіз способів остеосинтезу при переломах нижньої щелепи на ділянці підборіддя (клініко-експериментальне дослідження) (2014)
Гулида М. О. - Применение экстракта плаценты в комплексном лечении больных ревматоидным артритом, Мирошниченко Е. В., Берёзка Н. И., Гарячий Е. В. (2014)
Літовченко А. В. - Хірургічне лікування хондромаляцій суглобового хряща колінного суглоба, Березка М. І., Мірошниченко О. В., Гуліда М. О. (2014)
Єлісєєва О. В. - Оцінка ефективності комплексного лікування хворих з хронічним генералізованим пародонтитом на тлі червоного плоского лишаю моніторуванням показників локального імунітету, Соколова І. І. (2014)
Слинько Ю. А. - Морфофункциональные особенности костного компонента пародонта у потомства самок крыс, выношенного в условиях разной двигательной нагрузки, Губина-Вакулик Г. И. (2014)
Соколова И. И. - Состояние тканей пародонта у школьников 8–11 лет с различной учебной нагрузкой, Волченко Н. В. (2014)
Байназаров А. М. - Структура та зміст атласу освітнього комплексу України (2010)
Баранова Л. Г. - Методи дослідження структурної перебудови господарського комплексу регіону (2010)
Барладін О. В. - Реалізація шкільно-студентської геоінформаційної системи на основі мультимедійного атласу м. Харкова, Скляр О. Ю., Речич О. Л. (2010)
Бурла М. П. - Роль географического картографирования в формировании образа самопровозглашенного региона (2010)
Гененко И. А. - Актуальность использования ГИС-технологий на уроках географи, Серпилина М. А. (2010)
Григорьев Г. Н. - Агроклиматическое районирование территории Белгородской области, Волошенко И. В. (2010)
Гриченко Н. А. - Робота творчої групи вчителів географії з метою активізації професійної діяльності по формуванню картознавчої компетенції учнів, Скавронський П. С. (2010)
Даценко Л. М. - Закордонні навчальні атласи для школи. Європа (2010)
Євтушенко Н. А. - Використання картографічного методу дослідження при вивченні туристсько-рекреаційних можливостей території (2010)
Есназарова У. А. - Картография и школьная география, Жунусбаева М. Т., Жакупов А. А. (2010)
Жемеров О. О. - Завдання з топографії та картографії на учнівських географічних олімпіадах (2010)
Замураева М. Е. - Использование моделей геообработки для исследования антропогенных модификаций ландшафтов, Нарожняя А. Г., Мозговая О. М. (2010)
Имангулова Т. В. - Значение картографических исследований при изучении родного края (2010)
Капіруліна С. Л. - Міжпредметні зв’язки як складова шкільної географічної освіти, Кобзар М. О. (2010)
Клименко В. Г. - Визначення середнього багаторічного стоку та його картографування в курсі "Гідрологія України", Кійко С. О. (2010)
Кобченко Ю. Ф. - Вивчення агроклімату у шкільній географії (2010)
Коваленко Л. М. - Удосконалення земельно-орендних відносин з використанням матеріалів земельного кадастру (2010)
Коренець О. В. - Метадані як основа якості інфраструктур просторових даних для використання у геоінформаційному картографуванні (2010)
Корнєєв В. П. - Урок географії у профільній школі (2010)
Круглик Л. І. - Методичні засади становлення географічної освіти у профільній школі України (2010)
Курач Т. М. - Розробка програми курсу "Космічна картографія/3D-аналіз" (2010)
Максименко Н. В. - Мультимедійне супроводження викладання географії у школі, Махота С. П. (2010)
Мальчикова Д. С. - Використання ГІС/ДЗЗ-технологій для вивчення територіальної структури землекористування регіону (2010)
Малютіна Н. О. - Картографічний метод вивчення географії у Мелітопольському училищі культури (2010)
Мацібора О. В. - Геоінформаційне забезпечення порівняльного аналізу природних умов голоцену півдня України (2010)
Недялкова М. И. - Использование географических информационных технологий для моделировния глубины фрагментации рельефа, Райлян В. Я., Млявая Г. В., Кривова О. Н. (2010)
Опара В. М. - Картографічні матеріали для економічного аналізу показників екологічного стану рекреаційних земель населених пунктів, Винограденко С. О. (2010)
Павловский А. А. - Разработка схемы градоэкологических условий территории (на примере Санкт-Петербурга), Петерсон Г. Н., Михайлов К. В. (2010)
Пересадько В. А. - Розробка атласу виборчого процесу в Україні як складова фахової підготовки магістрів географії, Красовська Г. М. (2010)
Підлісецька І. О. - Вивчення культурної спадщини в школі (2010)
Полякова Н. О. - Легенди карт за семіотичними ознаками (2010)
Прасул Ю. І. - Інформаційно-картографічне забезпечення пріоритетних видів туризму в Харківській області (2010)
Роганін Ю. В. - Шляхи удосконалення охорони земель на сучасному етапі земельних відносин, Ремінний В. І. (2010)
Смірнов Ю. Б. - Планування гідрографічних робіт для укладання річкових навігаційних карт (2010)
Столбцов С. В. - Картографічне забезпечення краєзнавчої навчальної практики студентів-географів, Лисичарова Г. О. (2010)
Тимашова В. И. - Творческая работа школьников при составлении экономических карт своей области (2010)
Шилова Л. Г. - Створення карти "Духовні світочі Запорізької області" для туристичного паломництва (2010)
Вступ (2013)
Світленко С. І. - Постать Т. Г. Шевченка у творчій спадщині М. П. Драгоманова (2013)
Нікітенко А. І. - Вплив політики російського уряду стосовно громадівської інтелігенції на родинне життя В. Антоновича та П. Чубинського (2013)
Ткаченко-Плахтій О. П. - Ставлення українського та російського суспільства до проявів революційного терору на початку ХХ ст. (2013)
Коломоєць Ю. І. - Роль і місце революційної еміграції у створенні РСДРП (1898 р.) (2013)
Чепурко О. О. - Історія діяльності соціал-демократичних організацій Катеринославської губернії напередодні революції 1905–1907 рр. (2013)
Шляхов О. Б. - Підприємці України та їх партійно-політичні уподобання на початку ХХ ст. (2013)
Берестень Ю. В. - Санітарна служба менонітів-добровольців у період російсько-японської війни 1904–1905 рр. (2013)
Головіна О. В. - Сучасна історіографія монархічних організацій в Україні: особливості і тенденції (2013)
Назарова Є. П. - Діяльність кримськотатарських політичних партій та організацій на початку ХХ ст. (2013)
Лучка Л. М. - Революція 1905–1907 років та розвиток бібліотечної справи на Катеринославщині (2013)
Поляков С. І. - Деякі питання історії Базельського з’їзду закордонних груп сприяння РСДРП 1908 р. (2013)
Сарнацький О. П. - Етнополітичні аспекти в репресивних діях царизму під час першої світової війни щодо діячів і прихильників українських політичних партій та заручників із Галичини (2013)
Мороз В. І. - Діяльність російської робітничої соціал-демократії в міжнародних організаціях Європи (1914–1917 рр.), Левін О. Л. (2013)
Савченко О. І. - Російські емігранти в політичному житті Австралії у роки Першої світової війни (2013)
Кривошеєва Л. М. - Національно-політичне виховання військовополонених у таборах Австро-Угорщини часів Першої світової війни (2013)
Яценко В. Я. - Питання освіти в діяльності гласних-українців Катеринославської міської думи восени 1917 р. (2013)
Митрофаненко Ю. С. - Політична боротьба в УНР у 1918–1919 рр. та поширення отаманщини (2013)
Гула Р. В. - Патріотичне та інтернаціональне виховання бійців Червоної армії у 1918–1922 рр. (на матеріалах України) (2013)
Коломоєць О. Ю. - Внутрішньопартійна дискусія напередодні XV з’їзду ВКП(б) (2013)
Барабаш Ю. В. - Соціально-політична діяльність уряду УСРР з розвитку фармацевтичної мережі Донбасу у 1920-х рр. (2013)
Білан С. О. - Суспільно-політична активність сільської молоді України в 1933–1939 рр. (2013)
Гулай В. В. - Структуризація правого спектра українського етнополітичного руху в Західній Україні в умовах посилення внутрішньої конфронтації (30-ті роки ХХ ст.) (2013)
Панченко Панченко - В. Г. Економічна складова в ідеології ОУН за кордоном ("двійкарів") повоєнної доби (2013)
Кривчик Г. Г. - Організація влади в СРСР за конституцією "розвинутого соціалізму", Кошарна Г. Б. (2013)
Наші автори (2013)
Сухомлинов О. М. - Проблема польсько-українського діалогу в романі В. Одоєвського "Оксана" (2012)
Єршов В. О. - Польськомовна художня література Правобережної України доби романтизму в системі української літературної таксономії (2012)
Білявська В. С. - Предметний світ урбаністичного простору в "Спогадах із подорожі до Сибіру та перебування в Березові й Саратові" Єви Фелінської (2012)
Строцька А. П. - Особливості жанру та проблематика у гальчинських гавендах Міхала Чайковського, Венгровська Л. В., Єршов В. О. (2012)
Козловець М. А. - Національне самовизначення українського народу: історична ретроспектива і сучасні реалії, Федоренко В. О. (2012)
Jacek J. P. - Godność człowieka fundamentem jego wolności (2012)
Герасимчук А. А. - Проблема діалогу православної і католицької церков в сучасному українському суспільстві, Бойко Б. (2012)
Місяць Н. К. - Роль Яна Павла П у налагодженні міжконфесійного діалогу між католиками та юдеями (2012)
Slusar W. - Nowa racjonalność jako atrybut przemocy w dobie globalizacji (2012)
Кузьмін О. С. - Католицький некрополь Житомира (2012)
Truszczyński М. - Stosunki Polski Ludowej oraz Kościoła rzymskokatolickiego od roku 1945 do 1948, na tle nominacji biskupich na ziemiach wschodnich i zachodnich, jak również organizacji Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce (2012)
Соколовський О. Л. - Трансформація віровчення релігійного об’єднання польських братів у другій половині XVI ст (2012)
Ференець О. П. - Щоденник Станіслава Освенцима (2012)
Бобрицька В. І. - Сприяння здоров’ю дітей та молоді: порівняльний аналіз освітньої політики України і Польщі (2012)
Сейко Н. А. - Католицька громада Правобережжя як суб’єкт доброчинності у сфері освіти (перша половина ХІХ століття) (2012)
Дубасенюк О. А. - Проблема самоосвіти учнівської молоді у працях польських учених (2012)
Parzęcki R. - Szkolny doradca zawodowy, Parzęcka-Denis A. (2012)
Якса Н. В. - Загальноцивілізаційні тенденції розвитку освіти у Польщі (2012)
Вознюк О. В. - Професійний розвиток педагога у Польщі та провідних країнах світу (2012)
Круковська І. М. - Медична освіта на Волині (ХІХ – 30-ті рр.. ХХ ст..): польський аспект (2012)
Мирна І. О. - Важливість розвитку професійних комтепенцій педагогів, класних керівників України та Польщі (2012)
Шелест Ю. - Польська серед інших мов викладання і спілкування в Київському університеті св. Володимира (перша половина ХІХ століття) (2012)
Слоньовська О. Б. - Сутність міжнародної співпраці у забезпеченні полікультурної освіти (2012)
Wiatrowski Z. - ІV forum Polsko-Urkaiński w Czerkasach (2012)
Єршов В. - Універсум Юзефа Ігнація Крашевського, Коржовська О. (2012)
Дубасенюк О. - Співпраця українських і польських учених: проблема становлення і розвитку науково-педагогічних шкіл, Антонова О. (2012)
Місяць Н. - Життя польської громади Житомирщини (липень 2011р. – жовтень 2012 р.) (2012)
Дєгтяр А. О. - Управління інноваціями в системі вищих навчальних закладів, Календжян Я. В. (2011)
Лозинська Т. М. - Історичний розвиток державного управління дорожнім господарством, Захаров В. М. (2011)
Мельниченко О. А. - Генеза наукових поглядів на роль держави в підвищенні рівня добробуту населення (2011)
Олійченко І. М. - Аналіз інформаційного забезпечення ведення Державного реєстру виборців (2011)
Радченко О. В. - Вплив виборчої культури на формування політичного режиму в Україні, Дуравкіна Н. О. (2011)
Бєлай С. В. - Теоретико-методологічні засади ідентифікації кризових явищ соціального характеру (2011)
Дітковська М. Ю. - Формування сучасного інформаційного середовища в закладах охорони здоров'я (2011)
Древаль Ю. Д. - Менеджмент в органах державної влади: досвід реалізації та перспективи (2011)
Єльчанінов Д. Б. - Системологічні засади оцінки функціонування органів державного управління (2011)
Котуков О. А. - Основні особливості та аспекти соціального розвитку, Копилова Н. А. (2011)
Лєсная О. С. - Державна політика в галузі житлового будівництва (2011)
Непомнящій О. М. - Соціально орієнтована житлова політика (2011)
Лиска О. Г. - Відповідальність як ознака суб'єкта управління (2011)
Медвідь М. М. - Соціально-економічне підґрунтя вибору способу комплектування військових формувань в Україні, Чернишенко О. Є. (2011)
Орлов О. В. - Системний підхід до визначення ієрархії державноуправлінських функцій (2011)
Самсонов И. Ф. - Профиль личностных качеств гражданского служащего в условиях обновления российского общества (2011)
Сиченко О. О. - Вплив механізмів творчого пристосування й пасивної адаптації на прийняття управлінських рішень (2011)
Соломатина Т. В. - Коррупция как социально патологическое явление в системе государственного управления (2011)
Туркіна І. Є. - Призначення інститутів судової влади в механізмі держави (2011)
Білоконь М. В. - Теоретико-філософський аналіз демократичних трансформацій соціально-політичних систем (2011)
Гребцова І. А. - Українські відповідники технічних термінів у гармонізованих стандартах і нормативних документах (2011)
Діденко О. В. - Інформаційно-комунікаційні технології як інструмент підвищення ефективності взаємодії влади, суспільства і бізнесу (2011)
Коваленко Н. В. - Консолідація суспільства як запорука подолання бідності (2011)
Соболь М. П. - Соціологічне дослідження як інструмент аналізу ризиків у межах механізмів державного управління (2011)
Поклонський Ф. Ю. - Систематизація проблем державного регулювання інноваційної діяльності в науково-технічній сфері, Дунаєва В. В. (2011)
Бабаєв В. Ю. - Управління дебіторською заборгованістю підприємств, Гальченко І. О. (2011)
Громова Т. М. - Приватизація та інституціоналізація системи форм власності у сфері торгівлі (2011)
Качний О. С. - Механізми регулювання ринку праці в Україні, Шапоренко Д. Е. (2011)
Коваленко М. М. - Сутність і складові механізму державного регулювання банківського сектора економіки (2011)
Кривачук Л. Ф. - Теоретичні аспекти дитячої бездоглядності та безпритульності в Україні (2011)
Мельников О. С. - Проблеми організації державних закупівель в Україні та шляхи їхнього вирішення (2011)
Мироненко М. Ю. - Фінансово-кредитне регулювання реального сектора економіки (2011)
Плішка Т. П. - Механізми державного управління процесами внутрішнього та зовнішнього інвестування (2011)
Самофалова Т. О. - Соціальна відповідальність бізнесу як об'єктивна категорія соціально-економічної системи (2011)
Сафронова О. М. - Розвиток системи державного регулювання підприємницької діяльності у процесі посткризового відновлення економіки України (2011)
Бондаренко А. І. - Принципи здійснення державного фінансового контролю (2011)
Іванова Т. П. - Державне казначейство як гарант економічної безпеки державних коштів при виконанні бюджетів усіх рівнів (2011)
Ревенко Т. В. - Методика оцінювання ефективності соціальної реклами органів влади в Україні (2011)
Хмельков А. В. - Фінансовий механізм державного управління: визначення та вплив на систему державного фінансового контролю (2011)
Левченко Н. М. - Принципи державного регулювання розвитку АПК в умовах євроінтеграції (2011)
Олексин А. Г. - Фінансування розвитку вищих навчальних закладів (2011)
Амосов О. Ю. - Інтелектуальна власність в умовах економіки знань (2011)
Найпак Д. В. - Формування алгоритму управління організаційними змінами в забезпеченні розвитку підприємства на основі процесного підходу (2011)
Лопушняк Г. С. - Соціальний захист населення: теоретична концептуалізація та особливості державного управління (2011)
Гопцій Д. О. - Оцінка сталого розвитку міст, Коваленко М. Й. (2011)
Кучерук Т. Г. - Методологічні принципи дослідження механізму стимулювання інноваційно орієнтованого розвитку регіонів (2011)
Поступна О. В. - Громадська теорія місцевого самоврядування як теоретична конструкція організації політико-правового інституту народовладдя (2011)
Фоміцька Н. В. - Інституційні основи розвитку місцевого самоврядування в Україні (2011)
Будко О. О. - Шляхи покращення соціально-психологічного клімату в органах державної влади та місцевого самоврядування (2011)
Жерліцин Д. К. - Місцеве самоврядування як функціональний механізм надання якісних послуг населенню (2011)
Мінаєва Г. М. - Механізми підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування щодо сталого розвитку громад (2011)
Олефіренко О. В. - Регіональна екологічна політика і проблеми національного розвитку (2011)
Свєшнікова Н. М. - Схема дворівневого фінансування регіональної інноваційної діяльності (на прикладі Донецького регіону) (2011)
Тупіцин В. М. - Конвергенція теорій місцевого самоврядування (2011)
Боковикова Ю. В. - Керівник органу державної виконавчої влади регіонального рівня в сучасній соціально-економічній реальності (2011)
Золотарьов В. Ф. - Сутність управління кадровими процесами у сфері державної служби (2011)
Клімушин П. С. - Кваліфікаційні вимоги до інформаційної компетентності державних службовців (2011)
Побережна В. А. - Проблеми та перспективи модернізації державної кадрової політики (2011)
Дементов В. О. - Демократичні перетворення в державній службі в контексті демократизації державноуправлінських відносин (2011)
Бульба В. Г. - Історико-компаративний аналіз трансформації соціальних функцій держави в Німеччині кінця ХХ ст. (2011)
Жадан О. В. - Світові тенденції розвитку державного регулювання соціально-трудових відносин (2011)
Соболь Р. Г. - Особливості державного регулювання страхової діяльності Великобританії (2011)
Тамм А. Є. - Державна політика України у сфері європейської інтеграції (2011)
Чала Н. Д. - Особливості бюджетного управління на місцевому рівні в нових економічних умовах: аналіз європейського досвіду (2011)
Іванова Н. С. - Концептуальні засади стратегічного управління регіоном у напрямі євроінтеграції (2011)
Побережний В. В. - Місце та значення міжнародних антикорупційних договорів у системі запобігання корупції в органах державної влади (2011)
Сидоренко Н. О. - Іституційно-правові аспекти міжнародного співробітництва органів місцевого самоврядування України (2011)
Харченко В. В. - Роль і місце вугледобувної галузі в забезпеченні енергетичної безпеки держави (2011)
Кремень В. Г. - Людина як суб’єкт творчої діяльності: інноваційний аспект (2014)
Островерхова Н. М. - Виховна субсистема уроку та аналіз її ефективності (2014)
Буркова Л. В. - Рефлексия как механизм развития проектной деятельности одаренных учащихся (2014)
Родіна Н. В. - Системні уявлення про копінг у парадигмі марковських моделей (2014)
Ткаченко Л. І. - Креативність і творчість: сучасний контент (2014)
Никитина О. А. - Школьное математическое образование в сша как пример моделирования развивающей среды (2014)
Ярема І. Г. - Розвиток музичної обдарованості дітей молодшого шкільного віку у загальноосвітніх навчальних закладах України, Сорока С. В., Ємець В. В. (2014)
Затворнюк О. М. - Формування та розвиток професійного іміджу майбутніх психологів (2014)
Радул С. Г. - Міжособистісна комунікація як детермінанта професійної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови (2014)
Шелестова Л. В. - Пізнання світу та естетичний розвиток старших дошкільників засобами образотворчого мистецтва (2014)
Стьопул В. І. - Хто має дар?! А дух?! (У пошуках обдарованості) (2014)
Бельская Н. А. - Особенности и характер эмоционально-ценностных ориентаций старшеклассников – членов (2014)
Демченко В. В. - Психолого-педагогічні особливості підготовки педагогічних кадрів до роботи з обдарованими дітьми (2014)
Івахненко С. В. - Формування компетентностей обдарованої особистості на уроках інформатики (2014)
Кульбаба Л. М. - Створення поля креативності обдарованої дитини (2014)
Корінна Л. В. - Психологічний супровід та підтримка розвитку обдарованої особистості, формування у неї успішних життєвих стратегій (2014)
Войтенко О. О. - Прояв обдарованості учнів як результат професійної діяльності творчого вчителя (2014)
Прашко О. В. - Дослідно-експериментальна перевірка розвитку соціальної компетентності підлітків (2014)
Грицишина Т. І. - Формування життєвої компетентності обдарованих дошкільників засобами краєзнавчо-туристичної діяльності в умовах дошкільного навчального закладу (2014)
Чудакова В. П. - "Спрямованість мотивації" показник сформованості психологічної готовності до інноваційної діяльності й конкурентоздатності особистості (2014)
Рыбак С. Б. - Научиться быстро читать. тяжело? Легко! (часть 1) (2014)
Шумакова И. В. - Песни трудных шахтерских дорог (2014)
Смуглякова М. К. - Основні принципи та етапи діагностики виключних здібностей особистості у сучасній системі освіти Канадської провінції Онтаріо (2014)
Адаменко В. А. - Любов до професії переливається в уроки творчості, а далі − у серця дітей (2014)
Мандзій О. Л. - Управлінське забезпечення та методичний супровід роботи з розвитку здібностей та обдарувань учнів бережанської гімназії імені Б. Лепкого (2014)
Ткаченко Л. І. - Результати науково-педагогічного супроводу обдарованості: успіхи й перспективи (2014)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2014)
Правила оформлення статей до фахових видань (2014)
Доповнення до оформлення фахових статей для аспірантів, докторантів (2014)
План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на жовтень 2014 року (2014)
Фурдичко О. І. - Еколого-економічні особливості використання природних ресурсів в аграрному виробництві України, Дєм’янюк О. С. (2013)
Дємидов О. А. - Організаційні й агроекологічні основи рекультивації промислово порушених земель (2013)
Моклячук Л. І. - Втрати азоту у сільському господарстві України, Пінчук В. О., Марткоплішвілі М. М. (2013)
Пилипєнко Ю. В. - Радіоекологічна ситуація в екосистемах малих водосховищ різного цільового призначення (2013)
Ізюмова О. Г. - Водно-фізичні властивості ґрунту в умовах техногенезу (2013)
Власов В. В. - Етапи формування бази даних виноградників, Ляшєнко Г. В., Власова О. Ю., Бузовська М. Б., Мєльник Е. Б., Булаєва Ю. Ю., Суздалова В. І., Павленков М. О. (2013)
Канівець В. І. - Чорноземи перехідної смуги північної і центральної частин Лівобережного Лісостепу, Канівець С. В., Кулик Н. А. (2013)
Лопушняк В. І. - Екологічний стан темно-сірого опідзолено- го ґрунту за різних систем удобрення (2013)
Коваленко С. А. - Зміни показників балансу гумусу у ґрунтах сільськогосподарських угідь Чернігівської області, Матухно Ю. Д., Мукосій М. П. (2013)
Проневич В. А. - Трансформація органічної речовини торфового ґрунту за різних польових сівозмін (2013)
Марютін О. Ф. - Наметовий спосіб дезінфекції ґрунту у блокових теплицях як чинник біологічної безпеки, Онищєнко О. І., Шевченко В. Д. (2013)
Барановський О. В. - Агроекологічне обґрунтування доцільності вирощування зернового сорго в посушливих умовах Луганської області, Трофименко М. М., Вечеров В. І., Шумська Г. М., Митрошин А. М. (2013)
Борисюк Б. В. - Вплив регуляторів росту рослин на активність мікрофлори кореневої зони рослин хмелю, Дем’янчук Л. С., Бунас А. А. (2013)
Ткач Є. Д. - Екологічні аспекти інвазії Iva xanthiifolia Nutt. в агрофітоценози, Шерстобоєва О. В. (2013)
Шоляк К. В. - Поширення хромрезистентних мікроорганізмів у стічних водах, Перетятко Т. Б., Гудзь С. П. (2013)
Яковлева Л. М. - Нові збудники бактеріозів рослин в Україні, Огородник Л. Є., Мороз С. М. (2013)
Мілютєнко Т. Б. - Цикл азоту в ризосферному ґрунті рослин кукурудзи, Шерстобоєва О. В., Волкогон В. В., Бєрдніков О. М. (2013)
Волкогон К. І. - Розвиток мікроорганізмів азотного циклу в ризосфері пшениці озимої під впливом мінеральних добрив та бактеріальних препаратів (2013)
Жукорський О. М. - Галузь свинарства - реальна та прогнозована загроза для довкілля, Никифорук О. В. (2013)
Чабанюк Я. В. - Молекулярні методи вивчення різноманіття ґрунтових мікроорганізмів (2013)
Бойко О. А. - "Нанобактерії": поширення, властивості, гіпотези, Бойко А. А., Грицев О. А. (2013)
Красільнікова Т. М. - Критерії добору сортів пшениці озимої орендними аграрними підприємствами (2013)
Содержание (2014)
Холодов В. Н. - Киммерийская железорудная провинция Причерноморья, условия ее формирования и перспективы развития, Голубовская Е. В., Недумов Р. И. (2014)
Краюшкин В. А. - Нефть и природный газ на восточном склоне Бразильского щита, Гусева Э. Е. (2014)
Бозуков Х. - Опыт применения черноморских сапропелей при выращивании саженцев табака в флоат-системе, Кочев Й. (2014)
Захаров И. Г. - Исследование земной коры вдоль региональных профилей "Dobre" и "Dobre-2" методом спонтанной электромагнитной эмиссии Земли, Кулинич М. С., Лойко Н. П., Федотова И. Н., Черняков А. М. (2014)
Ломакин И. Э. - Тектонические факторы развития новейших геодинамических процессов Юго-Западного Крыма, Иванов В. Е., Кочелаб В. В. (2014)
Плетнев С. П. - Биоиндикация метановых экосистем на основе анализа фораминифер и изотопии их раковин (Охотское море), Ву Ю., Аннин В. К. (2014)
Ломтев В. Л. - К строению ложа СЗ Пацифики на профиле МОГТ31: стратиграфические аспекты (2014)
Осьмачко Л. С. - О многоактности образования породных ассоциаций Березнинской толщи Днестровско-Бугского мегаблока УЩ, Петриченко Е. В., Лесная И. М., Котвицкая И. Н. (2014)
От редакции (2014)
Фурдичко О. І. - Якість і безпечність сільськогосподарської продукції в контексті продовольчої безпеки України, Дем’янюк О. С. (2014)
Моклячук Л. І. - Забруднення навколишнього природного середовища хімічно активним азотом із сільськогосподарських джерел: проблема та шляхи розв’язання, Лукін С. М., Козлова Н. П., Марткоплішвілі М. М. (2014)
Дацько Л. В. - Напрями раціонального використання осушуваних земель Західного Полісся, Козаченко О. А., Дацько М. О. (2014)
Єгорова Т. М. - Фоновий уміст важких металів як екологічна характеристика ґрунтів Лісостепу (2014)
Кучма Т. Л. - Оцінювання ландшафтного різноманіття за даними дистанційного зондування Землі, Сиротенко О. В. (2014)
Бригас О. П. - Біоіндикація стану атмосферного повітря в зоні діяльності тваринницьких комплексів, Масберг І. В., Кейван М. П., Тертична О. В. (2014)
Лісовий М. М. - Чисельність домінуючих видів ентомофауни герпетобіонтів у агроценозах Лісостепу за різних способів застосування інсектицидів, Сюткіна Н. Г., Вагалюк Л. В., Чайка В. М. (2014)
Яцук І. П. - Особливості деградації сільськогосподарських земель Чернігівського Полісся, Ліщук А. М. (2014)
Канівець С. В. - Карбонатні утворення в процесі реградації лісостепових опідзолених ґрунтів та їх генетичне значення (2014)
Мілютенко Т. Б. - Міграція біогенних елементів з ґрунту за різних систем удобрення, Демидов О. А., Шерстобоєва О. В. (2014)
Ізюмова О. Г. - Обмінні властивості та кислотний режим ґрунту за аеротехногенного забруднення території в умовах цементного виробництва (2014)
Ящук В. У. - Вплив препаратів Біополіцид та Екотон на поширення збудників гнилі цибулі ріпчастої під час зберігання, Чабанюк Я. В., Бунас А. А. (2014)
Зінчук М. І. - Мікробіологічна меліоративна дія препарату Azoteг на осушуваних дерново-підзолистих глеюватих ґрунтах, Бойко Н. В., Гаврилюк В. А., Насєдкін І. Ю. (2014)
Морозов В. В. - Агроекологічна ефективність закритої чекової рисової системи з оборотним циклом водокористування, Грановська Л. М., Морозов О. В., Дудченко К. В., Корнбургер В. Г. (2014)
Ткач Є. Д. - Таксономічно-типологічний аналіз адвентивної фракції флори напівприродних фітоценозів, Довгич К. І., Стародуб В. І. (2014)
Дерев’янко С. В. - Розповсюдження тєшовірусів у свинарських господарствах Чернігівської області, Бова Т. О., Решотько Л. М., Божок Л. В., Сорока В. І. (2014)
Кириченко А. М. - Виявлення та ідентифікація вірусів хост в Україні, Коваленко А. Г. (2014)
Назаровець У. Р. - Різноманіття мікроміцетів ґрунтів девасто- ваних земель, Тарас У. М., Оліферчук В. П. (2014)
Жукорський О. М. - Вплив стану водного середовища на популяції патогенних бактерій, Гулай О. В. (2014)
Кожемякіна Л. М. - Оптимізація методів виділення РНК із трансгенних рослин цукрових буряків (2014)
Клименко А. М. - Посівні якості та мікофлора насіння кукурудзи за впливу препаратів захисної дії (2014)
Швець В. В. - Концентрації Pb і Cd у бджолиному обніжжі та перзі за вапнування кислих ґрунтів медоносних угідь (2014)
Фурдичко О. І. - У співпраці з природою (Відгук на книгу В. Черкаса "Автограф на землі") (2014)
Окабе Й. - Політико-економічна ситуація в Японії у контексті кризи українсько-російських відносин та роль Транс-Тихоокеанського партнерства (2014)
Степаненко С. М. - Зміни режиму опадів в Україні, Польовий А. М., Дем’янюк О. С., Дронова О. О. (2014)
Єгорова Т. М. - Еколого-геохімічні процеси міграції молібдену в агроландшафтах України, Моклячук Л. І. (2014)
Собко В. І. - Оцінювання забруднення ксенобіотиками ґрунтів сільгоспугідь Буковини, Старовойтова О. О., Тиндюк Т. М. (2014)
Дутов О. І. - Інноваційні підходи до застосування агротехнічних заходів на забрудненій радіоактивними речовинами території (2014)
Бригас О. П. - Динаміка виробництва продукції і обсяги забруднення у галузі тваринництва АР Крим, Масберг І. В., Кейван М. П., Тертична О. В. (2014)
Бердніков О. М. - Агроекологічна і ресурсозберігаюча роль сівозмін (на основі лізиметричних досліджень), Чміль О. П., Потапенко Л. В., Кризька М. А. (2014)
Яцук І. П. - Агроекологічне оцінювання ґрунтів Волинської області, Драга М. В., Зацарінна Ю. О. (2014)
Єргіна О. І. - Самовідновлення ґрунтів за рекультивації відвалів у АР Крим, Вінник А. Л. (2014)
Проневич В. А. - Зміна фізичних та агрохімічних властивостей торфових ґрунтів у польових сівозмінах (2014)
Канівець С. В. - Вплив елементів ландшафту на запаси продуктивної вологи в Північно-Східному Степу та раціональне використання добрив, Панасенко Є. В., Коростін О. В., Глушко Т. С., Шигимага І. Л. (2014)
Корнута Ю. П. - Реакція рослин льону на застосування біопрепаратів за різних погодних умов року, Гриник І. В. (2014)
Віннічук Т. С. - Найпоширеніші шкідливі організми у короткоротаційних сівозмінах Лівобережного Лісостепу, Пармінська Л. М., Гаврилюк Н. М. (2014)
Шумигай І. В. - Вирощування гібридів кукурудзи на Півдні України в умовах зрошення, Дементьєва О. І. (2014)
Жукорський О. М. - Екологічна безпека яловичини бугайців південної м’ясної породи за вмістом сполук важких металів, Вдовиченко Ю. В., Омельченко Л. О. (2014)
Коніщук В. В. - Трансформація рослинного покриву перелогів Лівобережного Степу України, Домбровська С. С. (2014)
Бунас А. А. - Різноманіття бактеріальних ізолятів ризосфери рослин ріпаку, Чабанюк Я. В., Лобова О. В. (2014)
Адамчук-Чала Н. І. - Вплив інокуляції Bradyrhizobium japonicum УКМ В-6035 на фотосинтетичний апарат трансгенної сої (2014)
Клименко І. І. - Характеристика екотоксикологічного стану агроекотопів за показниками захисних функцій ґрунту (2014)
Болтик Н. П. - Математичне моделювання прогнозування вмісту важких металів у продукції тваринництва (2014)
Білокінь О. А. - Вплив застосування препаратів Віталист, Неофіт та Оазис на накопичення важких металів зеленою масою кукурудзи (2014)
Артюшин Л. М. - Методичний підхід до вирішення завдань відмовостійкого автоматичного керування груповим польотом безпілотних літальних апаратів (2005)
Абдула С. Л. - Оцінка міцності та довговічності несучих систем шарнірно-з?єднаних модульних енергетично-технологічних засобів аеродромно-технічного забезпечення польотів, Краснокутський В. М., Кухтов В. Г. (2005)
Адаменко М. І. - Розрахунок установки автоматичного пожежогасіння складів боєприпасів у трьох режимах витікання рідини з резервуара під дією газу і сили ваги (2005)
Баришев І. В. - Вплив маскуючої флуктуаційної перешкоди на відповідачі запитальних радіотехнічних систем, Обод І. І., Лікаренко А. І. (2005)
Бовкун А. Н. - Метод моноімпульсної селекції головних променів діаграми спрямованості антени в засобах радіотехнічного контролю з дзеркальними антенами, Добринін І. С., Писаревський В. І., Рафальський Ю. І., Снєгуров А. В., Фінаєв В. П. (2005)
Голкин Д. В. - Перспективы применения космических систем для обеспечения действий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, Пастушенко Н. С., Худов Г. В. (2005)
Гончарук С. С. - Шляхи створення системи приховання демаскуючої інформації від технічних засобів розвідки супротивника, Ткаченко М. Д., Варакута В. П. (2005)
Деденок В. П. - Ієрархічний метод виявлення малорозмірного об'єкта, що рухається, Саваневич В. Є. (2005)
Дуденко С. В. - Оптимальне проектування структури і складу обчислювальної мережі корпоративної інформаційної системи, Калачева В. В., Пудов В. А. (2005)
Ермаков Г. В. - Определение функции неопределенности пачки сверхширокополосных сигналов, Норинчак И. В., Калугин Д. С., Литовченко Д. М. (2005)
Кривошеєв О. В. - Особливості застосування технології ревіталізації для стволів стрілецької зброї у Збройних Силах України, Родюков А. О., Фєклістов А. О. (2005)
Крюков О. М. - Проблеми формування системи основних понять військової метрології, Полуляшна Т. М., Привознов Л. К. (2005)
Лазутський А. Ф. - Готовність радіотехнічних систем з випадковим періодом контролю, Челпанов А. В. (2005)
Лысечко В. П. - Метод формирования ансамблей сложных сигналов на основе последовательностей с минимальным энергетическим взаимодействием (2005)
Мінка С. В. - Теоретичні основи екологічного захисту військ в умовах застосування сучасної зброї, Мінка В. А. (2005)
Орлов М. М. - Методичні підходи оцінювання ефективності взаємодії наземного і повітряного компонентів Повітряних Сил в умовах ресурсних обмежень, Олещук М. М. (2005)
Стасєв Ю. В. - Синхронізація сигналів з мінімальним зсувом у космічних системах зв?язку та управління (2005)
Хрупенко А. Н. - Выбор способа утилизации твердых ракетных топлив (2005)
Шевченко С. В. - Покращання паливної ефективності військово-транспортного літака, Пічко І. О. (2005)
Ширман Я. Д. - Пассивная радиолокация скрытных радиоизлучений, Орленко В. М., Селезнев С. В. (2005)
Шостко С. М. - Аналіз загроз радіолокаційним засобам протиповітряної оборони при застосуванні електромагнітної зброї, Шостко І. С. (2005)
Реферати до статей (2005)
Автори журналу (2005)
Алфавітний покажчик авторів (2005)
Обод І. І. - Потенційні можливості модернізованої станції виявлення цілей зенітного гарматно-ракетного комплексу "Тунгуска" з виявлення та вимірювання координат повітряних цілей, Страшний І. Л., Григус О. Й. (2006)
Антюфєєв В. І. - Принципи побудови високоточної системи управління високошвидкісних літальних апаратів, Биков В. М., Гричанюк О. М. (2006)
Єрмаков Г. В. - Оцінювання стійкості антенних систем космічних апаратів до впливу світіння хмари магнітосферного ядерного вибуху, Воробйов Р. В., Коробка О. Г., Кулік О. П. (2006)
Орлов М. М. - Метод контролю та управління рухомими об’єктами (2006)
Демидов Б. А. - Модель и методика управления жизненными циклами образцов вооружения и военной техники при принятии плановых и управленческих решений в условиях неопределенности значений параметров внешней среды, Хмелевская О. А. (2006)
Хомяков Е. Н. - Подвійна диференціальна корекція, Васюта К. С., Наумова О. Є., Медведєв В. Н. (2006)
Голкін Д. В. - Особливості застосування космічних систем спостереження для раннього попередження про повітряний напад, Присяжний В. І., Варакута В. П., Худов Г. В., Бутко І. М., Коновалов В. М. (2006)
Вотяков О. І. - Розпізнавання об'єктів в умовах невизначеності за даними космічного моніторингу, Дремлюга О. В., Писарьонок Г. Г. (2006)
Кузнєцов І. Б. - Контроль напружено-деформованого стану поверхневих шарів навантажених деталей промислового, Кузнєцов Б. Т., Ішутін І. С., Гаврилов А. Б. (2006)
Пащенко Р. Е. - Фільтрація фрактальних радіолокаційних сигналів, Вовк О. І., Окунєв О. О. (2006)
Панченко А. М. - Перехідні процеси в загальмованому асинхронному двигуні (2006)
Кононов О. А. - Методичні аспекти синтезу функціонально стійких ергатичних систем керування перспективними бойовими авіаційними та авіаційно-космічними комплексами, Пастушенко В. П. (2006)
Адаменко М. І. - Обґрунтування впровадження нового технічного рішення щодо пожежогасіння складів вибухових речовин, Полуляшна Т. М. (2006)
Зарубін А. М. - Аналіз сумарних інструментальних похибок інерціальних навігаційних систем, Астанін В. В. (2006)
Краснокутський В. М. - Метод проектування з’єднувально-керуючого вузла засобів аеродромно-технічного забезпечення польотів, що побудовані за модульним принципом, Гаркуша О. А. (2006)
Добров О. О. - Дослідження впливу початкових значень параметрів на точність ідентифікації методом сканування (2006)
Бакулін І. Є. - Пропозиції щодо удосконалення нормативної бази метрологічного забезпечення військових топогеодезичних приладів, Герасимов С. В., Лоза Р. С. (2006)
Стасєв Ю. В. - Каскадні схеми захисту інформації на алгеброгеометричних кодах, Кузнецов О. О., Грабчак В. І., Євсєєв С. П. (2006)
Волосюк В. К. - Синтез оптимальних алгоритмів оцінки параметрів зображень, Жеребятьєв Д. П., Кравченко О. І., Ксендзук О. В. (2006)
Сісков О. В. - Імовірнісне оцінювання надлишковості процедури бітстаффінгу при передачі даних в перспективних АСУ Повітряних Сил, Шило С. Г., Акулінін Г. В. (2006)
Линнік М. Ф. - Методи кодування двійкових даних сигналами відсічених паралельних фазо-частотних модульованих ансамблів, Рассомахін С. Г., Злидень І. В. (2006)
Кандирін М. П. - Математична модель перетворювача кодів фази в коди амплітуди при цифровому синтезі простих і складних ЧМ сигналів, Дзігора О. М. (2006)
Красношапка І. В. - Дослідження шляхів зменшення нелінійності частотно-настроювальних характеристик керованих генераторів, Коржов А. М., Максюта Д. В. (2006)
Дихановський В. М. - Моментні характеристики профілів у решітці з газо-механічним регулюванням кута атаки (2006)
Приймаков О. Г. - Визначення параметрів зносостійкості стосовно абразивного зношування, Хрістов В. О. (2006)
Чекунова О. М. - Аналіз принципів побудови швидкодіючих синтезаторів частот на основі систем фазової синхронізації, Макаров С. А., Коваленко Р. В. (2006)
Реферати до статей (2006)
Автори журналу (2006)
Алфавітний покажчик авторів (2006)
Титул, зміст (2010)
Щурик М. В. - Приватизація земельних угідь АПК: найважливіші передумови та критерії (2010)
Добрянська Л. О. - Методологічні аспекти дослідження екологізації стратегічного потенціалу просторового розвитку продуктивних сил України, Хлобистов Є. В. (2010)
Туманова О. А. - Особливості державного регулювання страхування сільськогосподарських ризиків в Україні (2010)
Ціхановська В. М. - Перспективи розвитку та удосконалення організаційно-економічного механізму регіонального зернопродуктового комплексу, Ціхановська О. М. (2010)
Василенька Н. І. - Європейські інструменти добросусідства та партнерства у сприянні розвитку сільських регіонів львівщини (2010)
Лисецький А. С. - Цукробуряковий комплекс України: теорія і практика розвитку, Амбросенко О. П. (2010)
Стеценко О. М. - Проблеми розвитку орендних земельних відносин у регіоні (2010)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського