Городецький В. Г. - Визначення параметрів гідромолотка за екпериментальними даними, Лістовщик Л. К. (2014)
Зайченко С. В. - Дослідження ефективності роликового ущільнення при будівництві тунелю методом скінченних елементів (МСЕ), Загоруйко Є. А., Стовпник С. М. (2014)
Иванова А. П. - К вопросу о причинах разрушения надшахтных сооружений, Фалина О. В. (2014)
Головань І. В. - Підвищення енергоефективності електромеханічних систем водовідливу кар'єру за результатами комплексного математичного моделювання, Поліщук В. О. (2014)
Гунько І. О. - Забезпечення оптимального керування нормальними режимами еес шляхом підвищення надійності високовольтних вводів, Лежнюк П. Д. (2014)
Кузнецов П. А. - Система частотно-струмового керування швидкістю асинхронного двигуна на основі перетворювача частоти з керованим випрямлячем та автономним інвертором струму, Борщевський С. В., Кузнецов Д. І. (2014)
Кузьмик О. В. - Аналіз впливу розосередженого генерування на режим роботи розподільних електричних мереж, Комар В. О. (2014)
Кулик В. В. - Дослідження ефективності сумісної експлуатації локальних електричних мереж з вде та систем централізованого електропостачання, Бурикін О. Б., Малогулко Ю. В. (2014)
Оборонов Т. Ю. - Визначення технічного стану синхронного електропривода (2014)
Очередько В. І. - Розрахунок ефективності використання комплексів обмеження струмів короткого замикання в електропостачальних виробничих системах, Калінчик В. П., Побігайло В. А., Розен В. П. (2014)
Півнюк Ю. Ю. - Компенсація реактивної потужності в локальній електричній системі в умовах балансуючого ринку електроенергії, Лежнюк П. Д. (2014)
Попович О. М. - Дослідження та проектування асинхронних двигунів із внутрішньою компенсацією із застосуванням Імітаційного та структурного моделювання, Смаглюк М. О. (2014)
Торопов А. В. - Оптимальное управление электродвигателем роторного колеса на базе ПЛК с применением концепции метода Пирсона, Торопова Л. В. (2014)
Шипика Е. С. - Совершенствования технологии использования геотермальной энергии для теплоснабжения коммунальных объектов, Завьялова Е. Л. (2014)
Гребенюк Т. В. - Захист працівників від шкідливих та небезпечних факторів при видобутку щебеню, Коляда Я. С., Демещук В. Л. (2014)
Ткачук К. Н. - Оцінка стану охорони праці на у зварювальному виробництві за допомогою математичного моделювання, Полукаров Ю. О. (2014)
Шмарин С. Л. - Анализ инвентаризации выбросов парниковых газов с мест захоронения твердых бытовых отходов в Украине, Тимощук А. А., Ремез Н. С. (2014)
Ткаченко В. І. - Метод прийняття рішень щодо управління угрупованнями Повітряних Сил в ході ведення бойових дій (2008)
Грабчак В. І. - Узагальнення аналітичної моделі бою для різнорідних протидіючих угрупувань, Супрун В. М., Вакал А. О., Петренко В. М. (2008)
Єрмошин М. О. - Основні показники для оцінки ефективності функціонування системи протиповітряної оборони (2008)
Коваль В. В. - До питання застосування сітьових графіків в роботі органів управління військ РХБ захисту (2008)
Кучеренко Ю. Ф. - Деякі особливості сучасних локальних війн, Гузько О. М. (2008)
Леонтьєв О. Б. - Методика оцінки бойового потенціалу ударних авіаційних комплексів при вирішенні ними вогневих задач, Компанієць О. М., Шмаков В. В. (2008)
Наливайко Ю. В. - Щодо організації протиповітряної оборони об’єктів від дій повітряних суден, які можуть бути використані для вчинення терористичного акту, Генов Б. А. (2008)
Ткаченко М. Д. - Послідовність та зміст роботи командира і штабу з’єднання щодо організації маневреної оборони, Павленко М. А. (2008)
Миргород Ю. І. - Дослідження аеродинамічних характеристик модифікованого рульового гвинта в присутності кіля вертольота на режимі осьового обтікання, Бердочник В. А., Шлапацький В. О. (2008)
Ланецкий Б. Н. - Сокращение объемов контрольных испытаний на надежность группы однотипных изделий, Лукьянчук В. В., Кобзев В. В. (2008)
Попонин Ю. А. - Особенности применения многопозиционных пассивных систем локации целей для информационного обеспечения войск (2008)
Просов А. В. - Алгоритмы межпозиционного отождествления результатов радиолокационных измерений, Квиткин В. П. (2008)
Сотников А. М. - Базовая модель композитного материала с радиоизотопными включениями и определение основных физических механизмов,влияющих на отражающие и излучательные свойства материала, Сидоренко Р. Г., Рыбалка Г. В. (2008)
Черепнев А. С. - Использование импульсного электромагнитного излучения для обеззараживания зерновой смеси, Черепнев И. А., Ляшенко Г. А. (2008)
Ширман Я. Д. - Использование широкополосных зондирующих сигналов в задаче наведения зенитных управляемых ракет, Потелещенко П. В., Сачук И. И., Орленко В. М. (2008)
Битченко А. Н. - Помехозащищенность и развитие содержания параметра "база" сигналов, Макаров Л. Б., Подорожняк А. A. (2008)
Деденок В. П. - Применение метода формирования дифференциальных поправок для аппаратуры спутниковой навигации космических аппаратов видового наблюдения, Резников Ю. В. (2008)
Івасюк О. О. - Аналіз властивостей нелінійних послідовностей розширення спектра (2008)
Кір’янов Д. В. - Вимірювач параметрів відхилення антенної щогли в вертикальній площині, Тишко С. А., Васюк В. М. (2008)
Рачинський К. О. - Стратегія проведення навігаційних вимірювань на борту космічного апарата (2008)
Баранник В. В. - Метод одномерного плавающего структурного кодирования двоичных данных, Хаханова А. В. (2008)
Віткін Л. М. - Використання функцій розподілу ймовірностей для контролю статистично керованих процесів, Ігнаткін В. У. (2008)
Кириченко Л. О. - Об одном методе идентификации закона выборочного распределения, Шкловец А. В., Поляков Д. А., Боковиков Е. А. (2008)
Коваленко А. О. - Дослідження кількості та серій помилок у декодованому повідомленні для стегоалгоритму з центруванням значень колірних компонент зображення, Різуненко А. О. (2008)
Кривенко C. И. - Декодирование апертурных координат изображений, Поляков В. П. (2008)
Рубан И. В. - Модель целенаправленного поиска объектов и обработки изображений, Шитова О. В., Осиевский С. В. (2008)
Стасев Ю. В. - Формирование больших ансамблей дискретных сигналов с использованием избыточных кодов, Кузнецов А. А., Носик А. М., Качур Л. Н. (2008)
Стахєєв М. О. - Про структуру, функції та завдання органів управління радіотехнічних з’єднань у перспективній системі управління Повітряних Сил, Кукобко С. В., Хмелевський С. І. (2008)
Янсонс Я. В. - Оценка количества областей дифференцирования защиты параметров кадров кодера речи (2008)
Егоров А. Б. - Современное состояние производства и применениявысоковольтных токоограничивающих предохранителей, Егорова О. Ю. (2008)
Волобуев А. П. - Математическая модель установившегося процесса эксплуатации средств измерительной техники авиационных радиотехнических систем (2008)
Дорохов О. В. - Основи нечіткого моделювання впливу факторів зовнішнього середовища на функціонування підприємств, Дорохова Л. П. (2008)
Замирец Н. В. - Метод выбора структуры финансирования программы государственного уровня, Баулин С. А. (2008)
Карпенко Н. Ю. - Алгоритм определения первого событиями его реализация в MS Excel , Уфимцева В. Б., Левиков Ю. В. (2008)
Латкин М. А. - Оценка эффективности мероприятий реагирования на проектные риски (2008)
Некрасов А. Б. - Метод кластеризации и оценки множества аналогов проектных решений, Лысенко Д. Э., Соколова Н. А. (2008)
Шостак И. В. - Метрические свойства информационного пространства в иерархических структурах управления сложными организационно-техническими объектами (2008)
Галайченко О. М. - Сенсорні властивості електрохемілюмінесцентної системи нанокристалу CdTe та органічного маркеру туберкульозного процесу (2008)
Шамраева Е. О. - Сравнительный анализ методов построения черепных имплантатов в зависимости от типа исходных данных (2008)
Штик С. В. - Сліпий розділ сигналів у підвищенні вірогідності діагностики захворювань шлунку електрогастрографією, Булага В. В., Замятін П. М. (2008)
Бочаров Б. П. - Формирование актуального множества вопросов в системе тестирования знаний, Воеводина М. Ю. (2008)
Метешкин К. А. - Концепция построения единого геоинформационного пространства для образовательных систем, Патракеев И. М, Евдокимов А. А. (2008)
Наші автори (2008)
Алфавітний покажчик (2008)
Малина В. В. - Якість води призначеної для напування молодняку свиней у ТОВ "Прогрес", Лясота В. П., Бондаренко Л. В., Гришко В. А. (2012)
Цхвітава О. К. - Особливості формування лактаційних кривих у корів різних типів стресостійкості (2012)
Шаповал І. Г. - Вплив умов утримання на біохімічні показники крові свиней (2012)
Таран С. І. - Порівняльна характеристика яйценосності бджолиних маток української породи в умовах степової зони (2012)
Скиба В. В. - Роль води в міграції радіонуклідів 137Cs і 90Sr між абіотичними компонентами рибоводних ставів (2012)
Городна О. В. - Варіабельність ДНК-поліморфізму структурних генів гормону росту та лептину у корів різних типів формування організму, Каратєєва О. І. (2012)
Романчук Л. Д. - Особливості накопичення 127І та 129І, їх міграція в глибоких профілях ґрунту Полісся України (2012)
Ставецька Р. В. - Вплив різних факторів на кількість дійних днів корів (2012)
Поліщук Г. Є. - Стан пектинових речовин у яблучному пюре як стабілізаторі структури морозива за різних способів оброблення, Мацько Л. М., Калініна Г. П. (2012)
Мерзлова Г. В. - Біохімічні показники в організмі мишей за введення біомаси спіруліни збагаченої кобальтом, Мельниченко О. М. (2012)
Пазич В. М. - Кормова та енергетична цінність Eichhornia сrassipes (Mart. ) Solms. (2012)
Мерзлов С. В. - Визначення гострої токсичності кормової добавки змішанолігандного комплексу Кобальту на білих щурах, Калініна Г. П., Утеченко М. В., Патерега І. П., Ривак Г. П. (2012)
Маляр Д. Д. - Біохімічні показники крові за використання пребіотичної композиції олігоцукрів в раціонах перепелів (2012)
Косяненко О. М. - Продуктивність молодняку кролів за різних доз селену в комбікормах залежно від статі, Чернюк С. В., Чернявський О. О. (2012)
Кобилінська А. М. - Забруднення важкими металами кормів та сільськогосподарської продукції в радіаційній зоні Полісся (2012)
Бітлян О. К. - Результативна дія преміксів з різними солями мікроелементів на продуктивні показники свиней (2012)
Бомко В. С. - Ефективність використання сої та продуктів її переробки в годівлі сухостійних корів (2012)
Маршалок В. А. - Вплив змішанолігандного комплексу Цинку на ріст і розвиток свиней породи велика біла на відгодівлі, Бомко В. С. (2012)
Долід С. В. - Вплив змішанолігандного комплексу Купруму на продуктивність молодняку свиней (2012)
Чернявський О. О. - Фізико-хімічні властивості м’яса і сала свиней за згодовування пробіотику і ферментного препарату, Бабенко С. П., Сломчинський М. М. (2012)
Чернюк С. В. - Ваговий та лінійний ріст телят за обмеженого використання незбираного молока, Косяненко О. М., Чернявський О. О. (2012)
Ткач Є. Ф. - Склад крові і його зв'язок з молочною продуктивністю корів (2012)
Старостенко І. С. - Племінна цінність ремонтних бугаїв на основі оцінки їх предків, Ткаченко М. В., Ткаченко С. В. (2012)
Кучерявий В. П. - Морфологічні та біохімічні показники крові за згодовування Ентеро-активу відгодівельному молодняку свиней, Трачук Є. Г., Шевчук Т. В. (2012)
Олешко В. П. - Вплив системи вирощування ремонтних телиць на їх майбутню молочну продуктивність, Бабенко О. І., Буштрук М. В., Титаренко І. В. (2012)
Ковальова С. П. - Анатомо-морфологічні особливості внутрішніх органів качок за різних технологій вирощування у зоні радіоактивного забруднення (2012)
Пентилюк С. І. - Особливості росту свиней за використання в їх раціонах різних препаратів (2012)
Ломако Д. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку великої чорної породи свиней в Україні (2012)
Каркач П. М. - Вплив переривчастих режимів освітлення на продуктивні якості ремонтних молодок кросу "Ломман Нік", Машкін Ю. О. (2012)
Машкін Ю. О. - Вплив пробіотика "Протекто-актив" на показники крові курчат-бройлерів за кліткового утримання, Каркач П. М., Бомко В. С., Фесенко В. Ф. (2012)
Злочевський М. В. - Вплив іммобілізованої глюкоамілази на продуктивність молодняку м’ясної худоби, Веред П. І., Харчишин В. М., Костюк М. М., Онищенко Л. С. (2012)
Лясота В. П. - Гістологічні показники структури окремих органів шлунково-кишкового тракту кролів при застосуванні пребіотика Біо-актив, Малина В. В., Гришко В. А., Бондаренко Л. В., Утеченко М. В., Лобко В. В. (2012)
Бітюцький В. С. - Дослідження токсичності пребіотичної композиції олігоцукрів, Мельниченко О. М., Шадура Ю. М., Маляр Д. Д., Соломонюк Я. В. (2012)
Цехмістренко С. І. - Активність ферментів антиоксидантного захисту в еякулятах бугаїв за додавання L-карнітину до розріджувача сперми, Коберська В. А. (2012)
Мельниченко О. П. - Емпіричне дослідження кореляційних зв’язків показників молока, Гребельник О. П. (2012)
Надточій В. М. - Органолептичні та фізико-хімічні показники масла, виробленого у різні періоди року (2012)
Цехмістренко С. І. - Особливості вільнорадикальних процесів у спермі кнурів-плідників, Поліщук С. А., Поліщук В. М. (2012)
Поліщук В. М. - Морфофункціональні особливості показників крові страусів, Цехмістренко С. І., Пономаренко Н. В., Цехмістренко О. С., Девеча І. О. (2012)
Недашківський В. М. - Вплив протеаз на ефективність використання вуглеводно-білкових замінників у годівлі бджіл (2012)
Гуцол Г. В. - Питома активність 137Сs у бджолиному обніжжі та перзі, вироблених на територіях різного рівня забруднення ґрунтів (2012)
Гузеев Ю. В. - ДНК-технологии в изучении филогенетического родства популяции серого украинского скота (2012)
Винничук Д. Т. - Теоретические аспекты сохранения генофонда животных (2012)
Рудик І. А. - Ефективність добору корів-первісток за вим’я-масо-метричним індексом у селекції молочної худоби, Клопенко Н. І. (2012)
Атаманюк В. В. - Дослідження діаграми зворотного розсіювання моделі головної частини ракети, Звонко А. А. (2014)
Волочій Б. Ю. - Моделювання реакції комплексу охоронної сигналізації на появу рухомого об’єкта сейсмодатчиками, розміщеними у дальній та ближній зонах контролю, Онищенко В. А. (2014)
Врублевський І. Й. - Оптимальний за швидкістю закон двокомпонентних коливань вібраційних транспортних пристроїв з електромагнітним приводом (2014)
Грабчак В. І. - Математична модель оптимального розподілу засобів ураження, Супрун В. М., Бистрик Ю. С. (2014)
Грабчак В. І. - Застосування методів варіаційного числення до опису руху "ідеальної” ракети у вертикальній площині, Ванкевич П. І., Іваник Є. Г. (2014)
Гречка Г. П. - Оцінка похибки визначення азимута самоорієнтовною БІНС при дії на неї випадкової хитавиці, Корольов В. М. (2014)
Зубков А. М. - Удосконалення методичного апарату обґрунтування оперативно-тактичних вимог до зразків озброєння та військової техніки, Д’яков А. В., Герасименко Є. С. (2014)
Клюшников І. М. - Аналіз проблем і розробка пропозицій з озброєння Збройних Сил України безпілотними авіаційними комплексами, Єрилкін А. Г., Джус Р. М., Крук Б. М. (2014)
Мандрус В. І. - Вдосконалення пневматичного врівноважуючого механізму гармати, Середюк Б. О., Савчук П. В., Бондаренко С. В. (2014)
Павленко М. А. - Сценарный подход к разработке информационных моделей обеспечения деятельности оператора автоматизированных систем управления, Тимочко А. И., Яковлев М. Ю., Гусак М. Ю. (2014)
Пєвцов Г. В. - Енергетичне виявлення та оцінювання параметрів тривалого немодульованого радіосигналу в активно-пасивній багатопозиційній радіолокаційній системі та визначення повного вектора швидкості цілі із заданою можливою точністю, Яцуценко А. Я., Карлов Д. В., Пічугін М. Ф., Трофименко Ю. В., Чернявський О. Ю., Борцова М. В. (2014)
Приймаков О. Г. - Визначення зношування вала генератора хвиль силової хвильової передачі, Градиський Ю. О., Янчик О. Г. (2014)
Приймаков О. Г. - Розмірно-функціональний аналіз силових трихвильових зубчастих передач, Градиський Ю. О., Янчик О. Г. (2014)
Ткачук П. П. - Система автоматизованого управління польотом і корисним навантаженням тактичних безпілотних літальних апаратів, Сальник Ю. П., Пащук Ю. М., Матала І. В. (2014)
Chikovani V. - Fiber-optic gyro versus coriolis vibratory one (2014)
Чорний М. В. - Моделювання транспортної обстановки на перехресті для її імітації на тренажері, Дуфанець І. Б. (2014)
Казмірчук В. О. - Проблемні питання радіаційного, хімічного, біологічного захисту механізованої бригади при веденні бойових дій в контексті сучасної теорії та практики воєнних конфліктів, Саврун Б. Є., Цибуля С .А. (2014)
Гащук М. П. - Впровадження багатокритеріальної методики формування складу парку транспортних засобів на основі використання специфічної додаткової інформації (2014)
Подолян О. Ю. - Нормування паливної економічності новітніх зразків транспортних засобів підрозділів охорони кордону (2014)
Чмир В. М. - Методика оптимізації обсягів запасних частин для автомобільних транспортних засобів органу охорони державного кордону в умовах інтегрованого управління кордонами (2014)
Герасимов С. В. - Аналіз оптимального вимірювального сигналу залежно від тривалості контролю технічного стану бортового обладнання ракетного озброєння (2014)
Яковлев М. Ю. - Підхід до вибору засобів вимірювальної техніки військового призначення для метрологічного обслуговування військової техніки зв'язку, Рижов Є. В. (2014)
Адейшвили-Сыромятникова М. К. - Влияние мелатонина на перекисное окисление липидов при воспалении, Абрамова Л. П., Загоруйко Ю. В., Мясоедов В. В. (2013)
Клименко Н. А. - Реакции поджелудочной железы при развитии в организме острого воспаления, Руднева Е. А., Омельченко О. А., Литвиненко Е. Ю. (2013)
Копитчак І. З. - Дослідження впливу тяжкої і комбінованої травми на неспецифічну резистентність організму (2013)
Лантух А. П. - К вопросу о репродуктивной функции человека: моральный и сакральный аспекты, Лапкина И. И., Гаргин В. В. (2013)
Лупырь М. В. - Внутриствольное строение лицевого нерва в одноимённом канале височной кости (2013)
Наконечна О. А. - Сучасні уявлення про механізми адаптації до дії ксенобіотиків, Маракушин Д. І., Стеценко С. О., Закірова С. В., Артюгіна Л. І. (2013)
Панас М. А. - Дія низькоінтенсивного лазерного випромінювання синього спектра на Staphylococcus aureus і Escherichia coli при пародонтиті, Корнійчук О. П., Бариляк А. Я. (2013)
Підручна С. Р. - Морфофункціональний стан легеневої і серцевої тканини при моно- та політравмі (2013)
Сокол В. К. - Динаміка гістологічних змін в травмованих шкірі і м’язах білих щурів (2013)
Тимчук І. В. - Вплив цитостатиків на гриби роду Candida в онкогематологічних хворих, Корнійчук О. П., Масляк З. В., Бойко О. І., Данилейченко В. В. (2013)
Тыныныка Л. Н. - Влияние замораживания и ионизирующего излучения на целостность клеточных элементов артерий, Шевченко Е. В., Михайлова И. П., Сандомирский Б. П., Наумова О. В. (2013)
Шевченко О. О. - Методичні аспекти визначення ризиків для здоров’я населення хімічних забруднювачів джерел водопостачання в практиці сімейного лікаря (2013)
Амбросова Т. Н. - Роль цитокиновой системы в формировании хронической сердечной недостаточности (2013)
Гальчінська В. Ю. - Експресія рецепторів селектину PSGL-1 на моноцитах при діабетичній нефропатії, Топчій І. І., Єфімова Н. В., Семенових П. С., Борисова О. Л. (2013)
Коломієць М. В. - Фактори, які впливають на розвиток порушень обміну ксантинів у хворих на хронічну серцеву недостатність з та без супутньої хронічної хвороби нирок (2013)
Милославський Д. К. - Ефективність бета-адреноблокаторів з вазодилатуючою дією у осіб з гіпертонічною хворобою та гіперурикемією, Снігурська І. О., Мисниченко О. В., Пенькова М. Ю., Божко В. В., Щенявська О. М. (2013)
Чуб О. І. - Основні фактори, пов’язані з наявністю плазмід-індукованих механізмів резистентності до антибіотиків у хворих на хронічний пієлонефрит (2013)
Давиденко Е. В. - Риск развития бронхиальной астмы у детей раннего возраста с обструктивным бронхитом (2013)
Ольховська О. М. - Удосконалення патогенетичної терапії дітей, хворих на тяжкі форми бактеріальних кишкових інфекцій (2013)
Сенаторова Г. С. - Ранні маркери формування бронхолегеневої дисплазії в неонатальному періоді, Логвінова О. Л. (2013)
Бубало В. О. - Особливості епідемічного процесу сальмонельозної інфекції в Україні (2013)
Воропай А. Ю. - Оценка эффективности лечения поверхностного и инвазивного рака мочевого пузыря (2013)
Потапов С. Н. - Анализ частоты онкологических заболеваний яичек по данным Харьковского областного клинического центра урологии и нефрологии им. В.И. Шаповала за 1993–2012 гг. (2013)
Полторацький В. Г. - Причини сукупної черепно-мозкової травми (2013)
Добржанська Є. І. - Аналіз змін показників імунітету у хворих на псоріаз (2013)
Аветіков Д. С. - Досвід застосування алотрансплантатів в естетичній і реконструктивній ринопластиці, Соколов В. М., Яценко І. В., Ставицький С. А., Локес К. П. (2013)
Волошина Л. І. - Cтан реактивності слинних залоз у пацієнток з хірургічною менопаузою, Скікевич М. Г., Соколова Н. А., Бойко І. В. (2013)
Гармаш О. В. - Доцільність використання різних джерел низькоінтенсивного світлового випромінювання для корекції мікроциркуляторних порушень в пародонті, Назарян Р. С. (2013)
Гладка О. М. - Визначення антибактеріальних властивостей магній-вмісних засобів в умовах in vitro з метою профілактики карієсу зубів, Рябоконь Є. М. (2013)
Камина Т. В. - Клиническая оценка пломб, выполненных из фторсодержащих композитов (2013)
Кузняк Н. Б. - Спосіб поліпшення якості дренування одонтогенних аденоабсцесів підщелепної ділянки із застосуванням діалізаторів, наповнених сорбентами, Трифаненко С. І., Паліс С. Ю., Горицький Я. В. (2013)
Куц П. В. - Клініко-функціональна оцінка ефективності протезування з опорою на внутрішньокісткові імплантати при адентії, Неспрядько В. П., Гонтар Н. О., Парій В. В. (2013)
Нідзельський М. Я. - Правова обізнаність лікарів-стоматологів і якість їх послуг: особливості взаємозв’язку, Давиденко Г. М., Цветкова Н. В., Кузнецов В. В. (2013)
Нідзельський М. Я. - Роль комп’ютерних технологій в сучасній ортопедичній стоматології , Давиденко Г. М., Цветкова Н. В., Соколовська В. М. (2013)
Рузін Г. П. - Показники фагоцитарної ланки імунітету при лікуванні переломів нижньої щелепи в осіб молодого віку, Калініченко С. В., Чирик О. І. (2013)
Таравнех Ш. Д. - Вивчення психологічного стану хворих на запальні захворювання м’яких тканин щелепно-лицьової ділянки як невід’ємна складова стоматологічної допомоги (2013)
Фоменко Ю. В. - Применение технологии Endo-express и Safe-sider при повторном эндодонтическом лечении зубов, ранее запломбированных резорцин-формалиновым методом (2013)
Терещенко А. А. - Творческий путь и наследие А. К. Белоусова(к 165-летию со дня рождения), Жарова Н. В., Боягина О. Д. (2013)
Варченко О. М. - Складові економічного механізму сталого розвитку сільського господарства (2012)
Мазур А. Г. - Науково-теоретичні засади регіоналізації економічного розвитку (2012)
Паска І. М. - Взаємозв'язок посередницьких структур із господарствами населення (2012)
Сокольська Т. В. - Основні чинники формування та забезпечення сталого розвитку агросфери (2012)
Чужмир М. А. - Підвищення ефективності використання матеріально-технічних ресурсів сільськогосподарських підприємств (2012)
Плєшакова О. А. - Акціонерна форма власності: економічний зміст (2012)
Хоменко О. М. - Організаційно-економічні засади формування маркетингової діяльності вищих навчальних закладів аграрної освіти (2012)
Діденко С. В. - Обгрунтування стратегії підвищення ефективності виробництва продукції яєчного птахівництва (2012)
Чумак Р. М. - Методичні підходи до оцінювання диверсифікації виробничої діяльності сільськогосподарського підприємства (2012)
Бабенкова Т. Ю. - Методичні підходи до формування системи показників оцінювання ефективності логістичних систем реалізації сільськогосподарської продукції (2012)
Ціхановська В. М. - Сучасні тенденції розвитку інтеграції у виробництві тваринницької продукції (2012)
Гарбуз М. Ю. - Теоретичні підходи до формування засад державної підтримки виробництва сільськогосподарської продукції в Україні (2012)
Приходько Т. В. - Основні засади формування та розвитку земельної іпотеки в Україні (2012)
Пархоменко Л. М. - Виробництво цукру в Україні: стан, проблеми та шляхи їх вирішення (2012)
Сатир Л. М. - Концептуальні засади відтворення виробничо-технічних ресурсів сільськогосподарських підприємств (2012)
Іванова Л. С. - Формування системи управління конкурентними перевагами Підприємства (2012)
Людвенко Д. В. - Особливості відображення фінансових результатів операційної діяльності на підприємствах АПК (2012)
Ткаченко К. В. - Конкурентоспроможність підприємства як економічна категорія (2012)
Хомяк Н. В. - Контроль за використанням бюджетних коштів органами державної контрольно-ревізійної служби із застосуванням аудиту ефективності (2012)
Мельник О. П. - Таргетування інфляції: досягнення і виклики (2012)
Костенко О. М. - Управління продуктивністю сільськогосподарського виробництва (2012)
Стаднік Л. І. - Організація документального оформлення операцій з біологічними активами на сільськогосподарських підприємствах (2012)
Губенко В. І. - Україна і Євросоюз: стан і потенціал розвитку (2012)
Безкровний А. В. - Стан та тенденції державної підтримки сільського господарства через податковий механізм (2012)
Руда Т. П. - Формування системи управління господарськими ризиками молокопереробних підприємств (2012)
Гринчук Ю. O. - Методичні підходи до трактування поняття "особисте селянське господарство" як форми дрібнотоварного виробництва (2012)
Радько В. І. - Сучасні аспекти розвитку виробництва яловичини в Україні (2012)
Дребот О. І. - Еколого-економічна роль захисних лісових насаджень та полезахисних лісосмуг в агропромисловому виробництві (2012)
Вихідні дані (2012)
Курдюк В. Ф. - Перспективи використання інформаційних технологій в збройній боротьбі (2008)
Сальник Ю. П. - Варіант модуля розвідки легкої БРМ, Годій М. В. (2008)
Худов Г. В. - Аналіз досвіду застосування космічних систем зв’язку в інтересах збройної боротьби та перспективи їх розвитку (2008)
Воронько В. В. - Проектирование многопереходной штамповки крышки гидроцилиндра с использованием численного моделированияїї, Шипуль О. В. (2008)
Самотьос В. М. - Оцінка та прогнозування показників надійності військової авіаційної техніки при її експлуатації з продовженими календарними показниками (2008)
Бакуменко Б. В. - Беззапитний режим роботи системи радіолокаційного впізнавання повітряних сил, як шлях збереження їх ресурсу та підвищення завадо захищеності (2008)
Вовк А. И. - Модель сигналов на выходе канала фазового детектирования когерентно-импульсной РЛС, при распознавании движущихся целей, Фатеев А. С., Пащенко Р. Э. (2008)
Карлов В. Д. - Экспериментальное исследование параметров тропосферных радиоволноводов над морем, Петрушенко Н. Н., Лукашук Е. В., Челпанов А. В. (2008)
Куприй В. Н. - Оценка искажений фазового фронта радиоволны, принимаемой линейной ФАР, методом Ньютона, Окунев О. А., Нос И. А. (2008)
Кучер Д. Б. - Особенности воздействия мощных электромагнитных излучений на радиоэлектронные средства УКВ диапазона, Тараненко C. В., Харланов А. И., Макогон В. П. (2008)
Планковский С. И. - Определение параметров зонной энергетической структуры электронов в полупроводниковых катодах донорного типа (2008)
Хмелевский С. И. - Измерение координат источников излучения при совместной адаптивной и корреляционной обработке методом пространственного разрешения по алгоритму Кейпона (2008)
Верещак И. А. - Систематизация основных моделей пространственного шума для цифровых изображений реальных сцен (2008)
Іващук Б. М. - Спосіб визначення розрізнювальної здатності інфрачервоних систем повітряної розвідки в лабораторних умовах, Клімішен О. О., Бердочник А. Д. (2008)
Маковейчук А. Н. - Обзор основных методов защиты видовых изображений от воздействия протяжённых маскирующих помех (2008)
Подліпаєв В. О. - Стратегія проведення вимірювань навігаційних параметрів рентгенівських пульсарів на борту космічного апарата (2008)
Присяжний В. І. - Методика багатокритеріального структурного синтезу системи архівації даних авіаційно-космічного спостереження, Писарчук О. О., Кухарський І. А. (2008)
Приходько А. И. - Определение дирекционных углов ориентирных направлений по наблюдению Полярной звезды, Кривошеев А. М., Колобылин С. Н. (2008)
Савченко С. В. - Повышение эффективности использования ресурсов цифровых сетей интегрированного обслуживания за счет сглаживающего влияния накопителей на параметры трафика (2008)
Яцевич С. Е. - Структурность почвенного покрова и ее влияние на отраженный сигнал при радиолокационном зондировании Земли, Егорова Л. А., Марыкивский О. Е. (2008)
Баранник В. В. - Информационная оценка архитектурного позиционирования высот рельефа изображения, Слободянюк А. В. (2008)
Барсов В. И. - Метод обнаружения и исправления ошибок в модулярной арифметике (2008)
Дзеверін І. Г. - Моделювання процесу відбиття повітряного нападу (2008)
Дзюбчук Р. В. - Використання програм-імітаторів для вирішення проблем практичної підготовки спеціалістів з експлуатації складних інформаційно-технічних систем (2008)
Кузнецов А. А. - Усовершенствованный метод быстрого формирования последовательностей псевдослучайных чисел, Королёв Р. В., Рябуха Ю. Н. (2008)
Липанов А. В. - Модель представления мультимедиа данных в системах передачи информации, Михайлов А. Ю. (2008)
Лисий М. І. - Формалізація синтезу структури підсистеми виявлення волоконно-оптичного типу (2008)
Новічонок С. М. - Визначення структури бази даних для автоматизованого робочого місця енергетика, Дробот О. А., Лагутін Г. І. (2008)
Поляков Г. А. - Метод формального архитектурно-ориентированного проектирования временных параллельных программ для ЭВМ с симметричной мультипроцессорной обработкой данных, Толстолужская Е. Г. (2008)
Радванская Л. Н. - Методы адаптации компьютеризированных систем тестирования знаний обучаемых, Лещенко И. Е., Чепурная Ю. В. (2008)
Рубан И. В. - Метод поиска областей изображений по цветовымзначениям пикселей, Шитова О. В. (2008)
Рудницкий В. Н. - Метод повышения быстродействия арифметических устройств, Беседина С. В. (2008)
Удовенко С. Г. - Метод нечеткой идентификации нелинейных объектов цифрового управления, Дибе Г., Перепелица В. И. (2008)
Чалый С. Ф. - Разработка модели и технологии формирования электронных документов на основании шаблонов в web-ориентированных информационных системах, Кравченко Д. Л., Моспан Е. А. (2008)
Чалый С. Ф. - Разработка метода построения нечетких запросов к реляционным базам данных для задач поиска персональной информации, Синяков А. А. (2008)
Кузнецов Б. И. - Разработка и исследование нейросетевой системы наведения и стабилизации вооружения легкобронированных машин, Василец Т. Е., Варфоломеев А. А. (2008)
Толок И. В. - Построение информационной базы системы технического обслуживания и ремонта автомобильной техники (2008)
Баулин С. А. - Метод оценки предварительных затрат проектов в составе программ государственного уровня, Замирец О. Н. (2008)
Болгаров А. Д. - Системная методика оценки реализуемости национальной программы информатизации Украины, Дружинин Е. А., Зянчурина И. Н. (2008)
Дорохов О. В. - Нечітко-множинний SWOT-аналіз діяльності оптового фармацевтичного підприємства, Дорохова Л. П., Чернов В. Г. (2008)
Прохоров А. В. - Особенности использования онтологий при взаимодействии агентов в системе имитационного моделирования производственных процессов, Пахнина Е. М. (2008)
Андрощук О. С. - Ситуаційна база знань інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень в управлінні органами охорони Державного кордону (2008)
Марфін М. І. - Фактори, які впливають на працездатність, безпеку праці, життя та здоров'я робітників при роботі на висоті, Лаврут Т. В. (2008)
Тютюник В. В. - Основні принципи інтегральної системи безпеки, Шевченко Р. І. (2008)
Зинченко В. П. - Проблемы разработки дизельных силовых установок для авиации (2008)
Галушко Ю. І. - Пропозиції щодо удосконалення системи практичної підготовки фахівців зенітних ракетних військ у Харківському університеті Повітряних Сил, Ярош С. П. (2008)
Хроніка та інформація (2008)
Наші автори (2008)
Алфавітний покажчик (2008)
Титул, зміст (2014)
Василенко В. М. - Дослідження механічних властивостей багатошарових текстильних матеріалів для взуття, Супрун Н. П., Щуцька Г. В., Мархай М. А. (2014)
Пашкевич К. Л. - Дослідження закономірностей тектонічного формоутворення моделей одягу, Колосніченко М. В., Гаврилко Н. С. (2014)
Бабіч М. С. - Аналіз художнього забезпечення для виготовлення схем-блоків із застосуванням техніки печворк, Пенчук О. П. (2014)
Давидовська В. О. - Розробка конструктивного рішення побудови схем-блоків з застосуванням техніки печворк, Пенчук О. П. (2014)
Воронцова М. І. - Система пневматичного регулювання термічного опору в багатошаровому одязі, Мойсеєнко С. І. (2014)
Донченко С. В. - Результати дослідження споживчої характеристики "пуховиків", Катаєва Н. А. (2014)
Литвиненко Д. С. - Дослідження процесорів Intel для високопродуктивних обчислювальних систем методом кластерного аналізу, Рябцев В. Г., Люта М. В. (2014)
Гаркавий Є. Ю. - Дослідження принципу побудови системи охоронно-пожежної сигналізації, Люта М. В. (2014)
Федоренко О. О. - Аналіз прогнозування та попередження виробничого травматизму на підприємствах легкої промисловості, Мартиненко О. В. (2014)
Ключук І. В. - Дослідження каркасної системи формотворення з метою розробки повсякденного одягу з корисними властивостями впливу на носія, Слітюк О. О. (2014)
Івасенко М. В. - Удосконалення процесу проектування чоловічих сорочок методами аналітичного прогнозування, Покотило Н. С. (2014)
Чупріна Н. В. - Дослідження художньо-композиційних компонентів музичного напряму "гранж" з метою проектування актуальної колекції сучасного одягу, Данилко Ю. В. (2014)
Жуковська І. І. - Дослідження ергономічності виробів плащового асортименту, Влєзкова Ю. Г. (2014)
Федоряк Р. М. - Обґрунтування управлінських рішень в системі менеджменту підприємства, Худік О. О. (2014)
Панченко О. В. - Процес розробки та реалізації конкурентної стратегії підприємства, Мурована Л. В. (2014)
Явнікова М. О. - Вдосконалення маркетингової діяльності підприємств ресторанного бізнесу, Хоменко О. І. (2014)
Огнєва А. Ю. - Концепція життєвого циклу товару в управлінні ТМ "Valenta", Лабурцева О. І. (2014)
Курдюкова О. С. - Аналіз можливостей і загроз на ринку спортивних товарів, Лабурцева О. І. (2014)
Грідін В. І. - Визначення раціонального значення узагальненого показника бойової ефективності засобів функціонального ураження з урахуванням їх вартості при застосуванні артилерійських систем (2009)
Нерубацкий В. Е. - Планирование создания перспективных вооружений на основе адаптивных моделей жизненного цикла, Авчинников Е. А. (2009)
Олейник Ю. А. - Постановка цели при оценке эффективности вооружения и военной техники, Бородавка В. А., Кожушко Я. Н., Квиткин К. П. (2009)
Сотников А. М. - Анализ характеристик оружия на новых физических принципах и возможные направления противодействия, Жуйков Д. Б., Карпич Ю. В. (2009)
Толстой О. В. - Класифікація бойових наземних робототехнічних систем (2009)
Бархударян М. В. - Похибки пеленгації головки самонаведення зенітної керованої ракети в ближній зоні великорозмірної цілі (2009)
Иванец М. Г. - Методика определения электрических характеристик антенно-фидерной системы сверхширокополосных радиотехнических средств, Власик С. Н. (2009)
Коломійцев О. В. - Оцінка показника якості підсистем автосупроводження за дальністю та радіальною швидкістю багатоканальної РЛС з фазованою антенною решіткою за допомогою уточненої моделі, Красношапка І. В., Печкін А. М., Сосунов О. О. (2009)
Рысаков Н. Д. - Анализ частотных свойств многоточечных целей, Титов И. В., Макаров С. А. (2009)
Смирнов О. Л. - Выбор показателя качества управления режимом сопровождения многофункциональной РЛС, Ставицкий О. Н., Рябоконь Е. А., Чепига В. Н. (2009)
Тишко С. О. - Визначення похибки засобу вимірювання кута у горизонтальній площині на основі опосередкованих методів вимірювання, Сорокіна Г. Ю. (2009)
Дейнеко В. Н. - Исследование влияния ионосферной погрешности измерений псевдодальностей на точность определения местоположения с использованием спутниковой навигационной аппаратуры (2009)
Ломоносов С. Е. - Разработка методики наведения систем слежения радиотехнических средств контроля космического пространства при переходе антеннами области зенита, Павловский А. А., Герасимов С. В., Подорожняк А. А. (2009)
Пермяков О. Ю. - Особливості створення та застосування наземних функціональних доповнень глобальної навігаційної супутникової системи на території України, Лаврінчук О. В., Залужний Р. М. (2009)
Флерко С. Н. - Методика построения системы непрерывного геодинамического мониторинга гидротехнических сооружений на основе ГНСС технологий (2009)
Баранник В. В. - Метод оценки временных характеристик сжатия битовых плоскостей, Юдин А. К., Гулак Н. К. (2009)
Белова Н. В. - О системотехническом синтезе специализированного процессора, Лобода В. Г., Умяров Р. Я. (2009)
Бодянский Е. В. - Нейронная сеть Т., Волкова В. В., Махиборода Е. В. (2009)
Єрохін А. Л. - Метод перетворення архітектури бізнес-логіки в слабоструктурованих програмних системах, Мончак М. О. (2009)
Ланецкий Б. Н. - Обоснование требований к показателям надежности эксплуатируемых изделий однократного применения, Лукьянчук В. В. (2009)
Попов С. В. - Прогнозирование нестационарного многомерного временного ряда на основе специализированной нейронной сети, Чепенко Т. Е. (2009)
Смеляков К. С. - Адаптивные методы пространственной фильтрации изображений (2009)
Буданов П. Ф. - Методика расчёта потерь электроэнергии, Лучков В. С., Краснокутский М. В., Васюченко Ю. В. (2009)
Ванько В. М. - Вдосконалений аналізатор тимчасових перенапруг та западин напруги в електричних мережах, Чорний М. В., Парфенюк Т. В. (2009)
Нікітюк О. Б. - Методика оптимізації використання існуючих генеруючих потужностей споживачами Збройних Сил України (2009)
Пантелеева И. В. - Определение метода измерения электрических и магнитных параметров цилиндрических токопроводящих деталей, Калмыков А. П. (2009)
Форнальчик Є. Ю. - Обґрунтування початкових параметрів до імітаційного моделювання системи технічного обслуговування і ремонту військової автомобільної техніки, Будяну Р. Г. (2009)
Заволодько А. Э. - Интеллектуальный агент управления этапами разработки проектов, Кащеев С. А. (2009)
Ходыревская А. В. - Особенности оценки экономической эффективности информационной технологии предприятия на основе сбалансированной системы показателей, Савченко Т. С. (2009)
Бєлай С. - В., Приходько І. І. (2009)
Войтенко С. Д. - Залежність характеристик вибухозахисного контейнера від динаміки ударної хвилі (2009)
Кустов М. В. - Исследование огнетушащего действия эмульсий пропеллентов в воде методом многофакторного планирования эксперимента, Калугин В. Д., Рагимов С. Ю. (2009)
Заборовський В. В. - Формування основ інформаційно-психологічного впливу на супротивника у війнах першого та другого поколінь, Желтобородов О. М. (2009)
Наші автори (2009)
Алфавітний покажчик (2009)
Демидов Б. А. - Методический подход к идентификации и оцениванию рисков при проведении модернизации образцов вооружения и военной техники, Науменко М. В. (2009)
Довбня В. В. - Визначення оперативних, тактичних та технічних вимог до безпілотного літального апарату, як засобу розвідувального забезпечення вирішення службово-бойових завдань внутрішніх військ, Сутюшев Т. А., Миргород Ю. І. (2009)
Макеєв В. І. - Розробка методики урахування умов вильоту снаряду (міни) зі стволу, Кривошеєв А. М. (2009)
Невгад С. С. - Досвід ведення повітряної розвідки замаскованих об’єктів, Корнієнко А. П. (2009)
Романенко І. О. - Модель системи підготовки в військовій організації на основі координаційних підходів до управління функціонуванням і розвитком, Алексєєв С. В., Рубан І. В., Дуденко С. В. (2009)
Тристан А. В. - Урахування нестохастичної невизначеності даних обстановки в інформаційно-аналітичній моделі підготовки і прийняття рішення (2009)
Никифоров А. В. - Модель ограничений при инженерно-авиационном и аэродромно-техническом обеспечении полётов в авиационной части, Пичко И. А. (2009)
Иванец М. Г. - Методика определения диаграммы направленности сверхширокополосной зеркальной антенны с учетом взаимного влияния облучателя и рефлектора, Ермаков Г. В., Воинов В. В., Власик С. Н. (2009)
Ільїн О. Ю. - Оцінка показника якості підсистем автосупроводження за дальністю та кутовою координатою багатоканальної РЛС з фазованою антенною решіткою за допомогою уточненої моделі, Коломійцев О. В., Печкін А. М., Сосунов О. О. (2009)
Карлов В. Д. - Метод оценки эквивалентных диаграмм направленности излучателей в малоэлементных фазированных антенных решетках, Петрушенко Н. Н., Свитенко Н. И. (2009)
Ковбасюк С. В. - Методика визначення координат дислокації РЛС в багатопозиційному радіолокаційному комплексі, Стефанович В. І. (2009)
Ковкін В. В. - Алгоритм розпізнавання протирадіолокаційних ракет за даними оглядових РЛС (2009)
Кукобко С. В. - Оцінка характеристик розсіяння напівпричепа 6УФ РЛС 19Ж6 (2009)
Мегельбей В. В. - Обоснование частного показателя эффективности затрат энергетического ресурса при реализации режима обнаружения воздушных целей многофункциональной РЛС зенитного ракетного комплекса, Кадубенко С. В., Мегельбей А. В., Смоляков Д. О. (2009)
Невмержицький І. М. - Моделювання елементів систем озброєння радіотехнічних військ засобами візуально-імітаційного моделювання SIMULINK, Гризо А. А., Малишев О. А., Купрій В. М. (2009)
Николаев И. М. - Принципы построения, структура и содержание баз данных о радиоизлучающих объектах для многофункциональных комплексов РЭБ, Попонин Ю. А., Закиров С. В. (2009)
Стрелков А. И. - Повышение динамического диапазона акустооптического анализатора спектра за счет применения методов сверхрелеевского разрешения радиосигналов, Жилин Е. И., Карнаух В. В., Панасенко Д. П. (2009)
Тітов І. В. - Основні аспекти сучасного конструювання електронної апаратури (2009)
Антюхов О. В. - Метод визначення періоду проходження коротких відеоімпульсів в послідовностях з покращеними взаємокореляційними властивостями, Лисечко В. П., Жученко О. С., Трубчанінова К. А. (2009)
Кучер Д. Б. - Особенности воздействия мощных электромагнитных помех на радиоприемные средства, Тараненко С. В., Харланов А. И., Медведь И. В., Макогон В. П. (2009)
Кучеренко Ю. Ф. - Етапи розробки спеціального програмного забезпечення сучасних програмно-технічних комплексів, Гузько О. М. (2009)
Павленко М. А. - Класифікація програмних засобів анонімного використання ресурсів глобальної мережі, Прибильнов Д. В., Сісков О. В., Капранов В. О. (2009)
Бєлявін В. Ф. - Математична модель випадкового сигналу аналогового провідного каналу сигналізації охоронних систем військових об?єктів на основі багатомірної системи алгебраїчних лінійних рівнянь, Чигрін Р. М., Миронович В. М. (2009)
Волк М. А. - Методы распределения ресурсов для Grid-систем, Филимончук Т. В., Гридель Р. Н. (2009)
Гулак Н. К. - Неравновесное позиционное представление битовых плоскостей трансформант (2009)
Поляков В. П. - Метод кодирование служебных данных технологического процесса сжатия изображений, Калашник Д. Н. (2009)
Смеляков К. С. - Методологические основы машинного самообучения для сегментации изображений объектов нерегулярного вида (2009)
Стрелков А. И. - Влияние алгоритма сжатия Wavelet на эффективность метода накопления кадров слабоконтрастных крупноразмерных изображений, Кальной С. Е., Стрелкова Т. А., Соломко Е. А. (2009)
Буданов П. Ф. - Применение информационно-имитационных моделей в системах управления электроснабжением энергообъектов, Лучков В. С., Шалыгин Д. Н., Комышанская Е. А., Помогаев К. В. (2009)
Воробьев Ю. А. - Исследование возможности образования болтозаклепочных соединений импульсным способом, Воронько В. В., Степаненко В. Н. (2009)
Кононов Б. Т. - Трансформаторы с соединением регулируемой обмотки по схеме "скользящий треугольник”, Журба Л. Ю., Щека В. Н. (2009)
Кремешный А. И. - Теоретические основы расчетов на освещение наземных (морских) объектов, Корочкин А. А., Бердочник А. Д. (2009)
Пантелеева И. В. - Некоторые вопросы анализа устройств защиты и автоматики специальных электроустановок, Плахотя Т. В. (2009)
Раковська Н. Х. - Рейковий шлях пересування промислового транспорту з жорсткістю підстави, що змінюється (2009)
Юрченко О. О. - Задача оптимального вибору дискретних механічних моделей (2009)
Крюков О. М. - Проблеми вимірювального контролю параметрів внутрішньобалістичних процесів, Александров О. А. (2009)
Дорохов О. В. - Маршрутизація перевезень фармацевтичної продукції на основі нейромережного підходу (2009)
Рябченко И. Н. - Согласование критериев оценки при управлении водораспределительными сетями в штатных ситуациях, Гагарин В. В., Свиридов С. А. (2009)
Білощицький А. О. - Принципи та засоби реалізації електронного документообігу вищому навчальному закладі, Трошин Д. С. (2009)
Гончар И. А. - Использование модели технологической зрелости в учебных процессах, Чобитько М. А. (2009)
Лаврут О. О. - Здоров’я військовослужбовців та рівень їх фізичної підготовки як запорука національної безпеки України, Лаврут Т. В. (2009)
Хроніка та інформація (2009)
Наші автори (2009)
Алфавітний покажчик (2009)
Соркін І. - Вітання з Новим роком і Різдвом Христовим (2013)
Хроніка найважливіших подій і рішень. Жовтень 2013 року (2013)
Азаренкова Г. - Вплив політики кількісного пом’якшення на фінансовий ринок, Шкодіна І., Гойхман М. (2013)
Серебрянський Д. - Передумови та можливості фіскальної девальвації: уроки для України, Зубрицький А. (2013)
Заєць О. - Фінансування інноваційного розвитку України: стан, проблеми та перспективи (2013)
Підвисоцький Р. - Модернізація НСМЕП: безготівкові платежі виконуватимуться відповідно до відкритих міжнародних стандартів (2013)
Балакіна Ю. - Імплементація міжнародних стандартів у законодавство України щодо нагляду (оверсайта) платіжних систем та систем розрахунків (2013)
Поповнення готівково-грошового обігу банкнотою номіналом 200 гривень у листопаді 2013 року (2013)
Про введення в обіг пам’ятної монети "Ольга Кобилянська” (2013)
Про введення в обіг пам’ятної монети "Нестор Махно” (2013)
Про введення в обіг пам’ятних монет "Битва за Дніпро” (2013)
Про введення в обіг пам’ятних монет "100 років Національній музичній академії України імені П. І. Чайковського” (2013)
Про введення в обіг пам’ятної монети "Борис Грінченко” (2013)
Вовчак О. - Модернізація підходів до оцінки кредитоспроможності позичальників банків, Меда Н. (2013)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют який встановлюється Національним банком України один раз на місяць (за жовтень 2013 року) (2013)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України щоденно (за жовтень 2013 року) (2013)
Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у жовтні 2013 року (2013)
Ринок державних цінних паперів України у жовтні 2013 року (2013)
Башко В. - Прогнозування процентних ставок ОЗДП України (2013)
Зміни і доповнення до Державного реєстру банків, внесені у жовтні 2013 р. (2013)
Банки, включені до Державного реєстру банків у жовтні 2013 р. (2013)
Банки, вилучені з Державного реєстру банків у жовтні 2013 р. (2013)
Основні показники діяльності банків України на 1 листопада 2013 року (2013)
Структура активів банків України станом на 01.10.2013 р. (у розрізі банків) (2013)
Структура зобов’язань банків України станом на 01.10.2013 р. (у розрізі банків) (2013)
Прибутки і збитки банків України станом на 01.10.2013 р. (у розрізі банків) (2013)
Структура власного капіталу банків України станом на 01.10.2013 р. (у розрізі банків) (2013)
Пацера М. - Молодь вчиться ощадливості (2013)
Зміст журналу "Вісник Національного банку України” за 2013 рік (2013)
Авраменко В. І. - Формування основних напрямків розвитку інформаційних технологій в охороні здоров’я України на основі світових тенденції, Качмар В. О. (2011)
Лозан О. - Развитие телемедицинских технологий в Республике Молдова, Бадан В. (2011)
Павлович Р. В. - Результаты работы всеукраинской телемедицинской сети ургентной ЭКГ-диагностики "Телекард" в 2004-2010 гг. (2011)
Баркова А. В. - Особенности применения биомеханического анализа в дентальной имплантологии на базе современных компьютерных технологий, Чуйко А. Н., Здоровик Т. В., Захаренко Е. А. (2011)
Лях Ю. Є. - Нейромережевий аналіз показників стабілометрії в діагностиці функціональних станів людини, Вихованець Ю. Г. (2011)
Азархов О. Ю. - Процедура отримання діагностичної інформації для медичних інформаційних систем, Моторний А. П., Штофель Д. Х. (2011)
Бублик А. А. - Системы электронного документооборота в работе дезотделов (2011)
Шпаченко Н .Н. - Электромиография – неинвазивный метод оценки эффективности лечения вывихов акромиально-ключичного сочленения, Черниш В. Ю., Уманський К. С., Колесніченко Г. Е., Коваленко Е. В. (2011)
Тарасенко Г. Н. - Дистанционные дерматологические консультации в многопрофильном лечебном учреждении (2011)
Мацаренко А. В. - Телемедицинские технологии в организации скрининговых исследований молочной железы, Прудько Т. В., Владзимирський А. В. (2011)
Мальцев А. В. - Автоматизированная информационная система как один из методов усовершенствования контроля и качества лечения пациента, Башеева Л. А., Жмутська Л. Л., Кучеренко М. Н. (2011)
Dernarova L’. - Utilization of telemedicine for teaching in nursing, Cibrikova S., Mytnik M. (2011)
Хоружая Р. Ю. - Применение интеграционных технологий в высшей медицинской школе, Исакова Т. И, Татаренко Л. Л., Чепурняк О. Н., Исаков С. В. (2011)
Лепшина С.Н. - Результаты использования дистанционного обучения на кафедре фтизиатрии и пульмонологии ДонНМУ, Тищенко Е. В., Обухова Н. В., Гуренко Е. Г., Миндрул М. А., Кельманская С. И., Шестопалов Д. Л., Горбунова Ю. Н. (2011)
Mihova P. - Systematic review of medical software solutions in Bulgaria, Penjurov I. (2011)
Владзимирський А. В. - Розширення можливостей організації фтизіатричної допомоги на основі електронної охорони здоров'я: аналіз досвіду й перспектив, Мозговой В. В. (2011)
Статинова Е. А. - Индивидуальная электронная медицинская карта – необходимость применения современных компьютерных технологий в медицине, Никитенко С. Н., Никитенко Д. В. (2011)
Арингазина Р. А. - Объективизация эффективности β-адреноблокатора - карведилола, Губергриц Н. Б. (2011)
Антонов В. М. - Кібернетично–акмеологічна експертно–аналітична система, Антонова-Рафі Ю. В. (2011)
Ляш Т. Г. - Деякі аспекти досліджень стосовно впровадження нових технологій в телекомунікаційних мережах загального користування України, Колченко Г. Ф., Мороз С. М. (2014)
Семенко А. И. - Инженерный подход к определению пропускной способности телекоммуникационных систем при наличии помех, Хомич С. В., Домрачева Е. А., Белова Ю. В. (2014)
Комарова Л. О. - Метод рішення задачі багатокритеріальної оптимізації систем управління телекомунікаційними мережами (2014)
Лунтовский А. О. - Использование технологии SMART GRID для повышения эффективности энергосетей, Семенко А. И., Губанков С. В. (2014)
Урывский Л. А - Алгоритм оценки энергетического потенциала линии оптоволоконной связи, Мошинская А. В. (2014)
Копійка О. В. - Архітектура мережі в сучасних дата-центах (2014)
Одіяненко О. В. - Метод контролю стану багатопроменевого каналу зв’язку в МІМО-системах, Розорінов Г. М. (2014)
Манько О. О. - Вимоги до надійності ВОЛЗ на етапі впровадження технологій зі спектральним розділенням каналів, Ніколов К. О., Скубак О. М. (2014)
Сергієнко І.-В. О. - Вимоги до одномодових світловодів мереж зв’язку, Омецінська О. Б. (2014)
Недашківський О. Л. - Дослідження місця мереж на основі PLC в структурі існуючих і перспективних рішень для "останньої милі” (2014)
Максимов В. В. - Аналітичний порівняльний аналіз алгоритмів завчасного виявлення перевантаження RED/WRED та механізмів розподілу ресурсів MDRR/WFQ, Воробчук І. М. (2014)
Миколайчук Р. А. - Удосконалення теорії функціональної стійкості складних технічних систем з динамічною структурою (2014)
Рогоза В. С. - Оценка оптимальности фильтрации периодических сигналов при помощи оптимизированного на базе аппроксимации расчета порядка цифрового фильтра, Сергеєв-Горчинський А. А. (2014)
Zinkovskiy Yu. F. - Rotating electric field in a multi-phase electrode system, Sydoruk Yu. K., Turovskiy A. O. (2014)
Жебка В. В. - До питання розв’язання задачі когерентного прийому багатопозиційних сигналів (2014)
Щебланін Ю. М. - Безпечне функціонування електронного документообігу на прикладі Microsoft Sharepoint 2010, Пелешенко А. В. (2014)
Pidgurska T. V. - "Quadruple" mode of the rectangular dielectric resonators (2014)
Іщук Г. П. - Забезпечення безпеки даних карткових платіжних систем при проведенні платіжних операцій, Пелешенко А. В. (2014)
Мирутенко Л. В. - Аналіз надання освітніх послуг дистанційної форми навчання в Україні (2014)
Кучеренко О. А. - Шляхи вдосконалення антивірусних систем (2014)
Зінченко А. О. - Модель багатопозиційної інтегрованої системи зв’язку та радіолокації на основі мультикористувальницького методу МІМО (2014)
Кунєв Ю. Д. - Визначення сутності та змісту основних митно-правових понять: "митні формальності”, Баязітов Л. Р. (2014)
Рабінович С. П. - Ідеологія як чинник формування політичної нації в Україні: конституційно-правові аспекти (2014)
Батанова Л. О. - Особливості порушення справи про порушення митних правил під час здійснення прокурорського нагляду за виконанням законів під час провадження у справах про адміністративні правопорушення (2014)
Ващенко Л. В. - Використання експертних методів для оцінки ризиків в митній діяльності (2014)
Іщук С. І. - Правові проблеми реалізації свободи мирних зібрань в Україні (2014)
Ковальчук В. Б. - Громадянська правосвідомість як фактор утвердження легітимності державної влади (2014)
Коросташова І. М. - Деякі питання застосування процедури зміни маркування на товарах та їх упаковці за митним законодавством України (2014)
Ліпинський В. В. - Правові аспекти протидії незаконному переміщенню тютюнових виробів через митний кордон України (2014)
Лялька А. Б. - Нормативно-правове регулювання системи контролю за сплатою митних платежів (2014)
Пєтков С. В. - Місце адміністративного права в сучасній системі права:концептуальний вектор і сутнісний вимір (2014)
Сироїд Т. Л. - Правова основа та механізми захисту прав людини на міжнародному регіональному рівні (2014)
Хачатуров Е. Б. - Становлення та зміст митної справи у вітчизняному суднобудуванні (2014)
Зуєв В. А. - Екологічна політика у сфері поводження з відходами в Україні на сучасному етапі (2014)
Пилипенко А. А. - Питання регулювання трудових відносин малолітніх осіб у сфері шоу-бізнесу, Кравчук М. О., Полякова К. А. (2014)
Пилипенко А. А. - Психічно хворі люди як суб’єкти трудових відносин, Могильова О. Л., Чернявська Ю. А. (2014)
Антонов Д. К. - Окремі актуальні проблеми взаємодії оперативних підрозділів із суб’єктами протидії злочинам, пов’язаним з порушенням авторського і суміжних прав (2014)
Антонов К. В. - Актуальні проблеми міжнародного співробітництва щодо запобігання та протидії контрабанді зброї та боєприпасів, Варава В. В. (2014)
Антонов Р. К. - Особливості організаційно-тактичного забезпечення допиту неповнолітніх (2014)
Гнатенко Є. С. - Окремі проблеми звільнення від кримінальної відповідальності: реалії сьогодення (2014)
Давлатов Ш. Б. - Окремі аспекти призначення додаткового покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю (2014)
Комашко В. В. - Особливості організаційно-правових основ функціонування державного бюро розслідувань як однієї з новел Кримінального процесуального кодексу України (2014)
Степанюк Р. Л. - Джерела та принципи формування окремих методик розслідування злочинів, учинених у бюджетній сфері України (2014)
Тертишник В. М. - Інститут компромісу в кримінальному процесі (2014)
Чаплинська Ю. А. - Організаційно-тактичне забезпечення проведення слідчого експерименту (2014)
Чаплинський К. О. - Особливості тактики пред’явлення для впізнання в умовах протидії досудовому розслідуванню (2014)
Бондаренко К. В. - Документальні перевірки: зарубіжний досвід формалізації процесу (2014)
Дуженко С. А. - Докази як важливий елемент провадження у справах про порушення митних правил (2014)
Кунєва З. Ю. - Теоретичні аспекти розвитку митної справи в Україні (2014)
Рибченко А. О. - Шляхи вдосконалення взаємодії контрольних органів із судовою гілкою влади (2014)
Чернілевська О. І. - Недоговірні підстави виникнення множинності осіб у зобов’язанні (2014)
Чуприна О. В. - Переробка товарів на митній території України: динаміка законодавчих змін (2014)
Шановні автори! (2014)
Титул, зміст (2014)
Островський Л. М. - Экология и распостранение пауков-охотников рода Dolomedes latreille, 1804 (Araneae, Pisauridae) на юго-востоке Беларуси (2014)
Бондаренко Л. Б. - Критеріальні показники розвитку метаболічного синдрому у дорослих щурів та тварин пубертатного віку, Чижиков Т. В., Шаяхметова Г. М., Карацуба Т.А., Матвієнко А.В., Коваленко В.М. (2014)
Родионов А. В. - Выбор профиля поперечного сечения рычага динамического лункообразователя (2014)
Драпалюк М. В. - Совершенствование процесса работы грунтометательной машины, Малюков С. В., Гнусов М. А. (2014)
Демочко Г. Л. - Вивчення соціальних аспектів охорони здоров’я та приклад використання отриманих результатів у практиці сьогодення (2014)
Erokhin I. Ur. - For questions systematization history of the cossacks (2014)
Зелинский М. В. - Роман дмовский как идеолог и теоретик польского национализма (2014)
Ночовний О. В. - Основні засади та процес утворення постійних комісій верховної ради української РСР (2014)
Петрухін С. В. - Формування штрафних батальйонів і рот у Червоній армії та їх бойове використання в період Великої Вітчизняної війни, Шляхтич Р. П. (2014)
Пуйда Р. Б. - Українське національно-демократичного об’єднання 1928-1939 рр. у польському парламенті (2014)
Сазонов В. В. - Політичні та військові організації російської еміграції в 1920–1930-х рр. в Європі (2014)
Шпакович К. В. - Преса Харкова 1920-х рр. як чинник розвитку театрального та музичного мистецтва (2014)
Апухтін А. І. - Теоретичні основи формування маркетингової стратегії розвитку банківської сфери (2014)
Асаинов А. Ж. - Вступление Казахстана в ВТО вопросы экологий (2014)
Задорожний С. В. - Современные проблемы института страхового посредничества, Ищенко А. С. (2014)
Леденёва М. В. - Модель международной торговли в условиях обмена продукцией разной степени обработки (2014)
Макасевич И. Ю. - Возникновение и становление Европейской банковской системы (2014)
Трутнева Е. В. - Реабилитация заключённых и информационные технологии, Богомолов А. И. (2014)
Власенко Л. В. - Поняття "першочергових" та "другорядних" письменників у творчості О.І. Білецького (2014)
Расевич Л. П. - Міф шерлока холмса у працях англомовних дослідників (2014)
Щербицкая В. В. - Влияние гендерного фактора на жанровое своеобразие современной английской автобиографии (2014)
Борисова А. М. - Напрямки та перспективи вдосконалення інформаційних банківських правовідносин (2014)
Зайцева И. В. - Сущность категории "права человека" – фундаментальная ценность глобальной цивилизации, Герасимова Е. Е. (2014)
Кукина Т. Е. - Система образования в соответствии с Федеральным Законом РФ "Об образовании в Российской Федерации" (2014)
Михеев Д. Н. - Правовой нигилизм, как социально-правовое явление (2014)
Пташник І. Р. - Етичні питання проведення ксенотрансплантації (2014)
Федюк Л. В. - Захист права юридичної особи на ділову репутацію (2014)
Ченцов С. Д. - Становление института уполномоченного по правам ребенка в России, Новикова А. Е. (2014)
Дідик Н. М. - Феномен особистісної зрілості в інтерпретації українських дослідників (2014)
Камінська О. В. - Психологічні особливості формування та прояву кіберсексуальної залежності (2014)
Княжева І. А. - Результати діагностики рівнів розвитку методичної культури майбутніх викладачів педагогічних дисциплін спеціальності "дошкільна освіта" (2014)
Кузава І. Б. - Експериментальне моделювання інклюзивної освіти дошкільників,які потребують корекціїпсихофізичного розвитку (2014)
Манохіна І. В. - Практична складова навчальної діяльності якосновна передумова формування у майбутніх соціальних педагогів готовності до роботи з дітьми-сиротами (2014)
Мільчевська Г. С. - Форми і методи роботи зі старшими підлітками в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку (2014)
Москалюк В. Д. - Якісна медична освіта в україні на додипломному етапі: міф чи реальність?, Сидорчук А. С. (2014)
Наконечна О. В. - Арт-терапія як спосіб впливу на особистість у зарубіжній та вітчизняній літературі (2014)
Савченко Л. Л. - Народність виховання як основа національного виховання у спадщині педагогів минулого (2014)
Смешнова А. В. - Ефективне застосування інтерактивних методів у навчанні учнів молодшого шкільного віку (2014)
Фролова О. В. - Особливості дослідження проявів етнічних стереотипів у процесі спілкування (2014)
Хоменко Є. Г. - Особливості взаємодії у системі стосунків "класний керівник – учнівський колектив" (2014)
Чвала М. С. - Розробка фірмового стилю вищого навчального закладу (2014)
Шевченко М. В. - Асоціативне навчання на заняттях з англійської мови в немовних вищих навчальних закладах (2014)
Ярова О. Б. - Білінгвальна освіта як тенденція розвитку початкової школи євросоюзу (2014)
Ярославцева М. І. - Шляхи вдосконалення методики оцінки професійної самореалізації майбутнього фахівця з дошкільної освіти (2014)
Ясько О. М. - Всесвітня мережа інтернет як засіб формування комунікативної культури майбутніх учителів іноземних мов (2014)
Буряк В. В. - Клинический опыт применения мельдония у больных ишемической болезнью сердца, ассоциированной с артериальной гипертензией, Овская Е. Г., Насоненко А. В., Буханец О. А. (2014)
Васкес Абанто А. Э. - От времен гиппократа до наших дней, Васкес Абанто Х. Э. (2014)
Дуб Н. Є. - Засоби реформування системи охорони здоров’я україни на основі зарубіжного досвіду (2014)
Дудка П. Ф. - Н.М. Колотова-Паєвська – доцент кафедри терапії стоматологічного факультету Київського медичного інституту, Тарченко І. П., Бодарецька О. І., Добрянський Д. В. (2014)
Lysiuk R. M. - innovative technologies within the studying of pharmacognosy by english medium students (2014)
Бондарець Д. В. - Історичні та клініко-морфологічні аспекти вивчення йододефіцитних захворювань, Дзевульська І. В., Маліков О. В. (2014)
Шайко-Шайковський О. Г. - Біомеханічна оцінка ефективності різних накісткових фіксаторів при поперечних діафізарних переломах трубчастих кісток, Білик Г. А., Чорненька-Осовська І. М., Войцеховський О. Ф. (2014)
Грищенко Н. І. - Закономірності та тенденції розвитку політичної еліти в умовах сучасного українського суспільства (2014)
Шаповал І. Г. - Етнічна структура та етнічний склад суспільства на прикладі українського суспільства (2014)
Присяжнюк А. В. - Роль информационно-коммуникационных технологий в управлении персоналом (2014)
Тернова А. І. - Тeхнологічні прийоми операторської майстерності при підготовці якісного аудіовізуального матеріалу (2014)
Шерстюк Н. С. - Роль довідкової літератури у процесі підготовки майбутнього фахівця, Грона Н. В. (2014)
Кучеренко Ю. Ф. - Інформаційне забезпечення сучасних бойових дій та його вплив на бойові можливості міжвидового угруповання (2009)
Леонтьєв О. Б. - Визначення вагового внеску основних груп властивостей ударного авіаційного комплексу в узагальнений показник бойової ефективності шляхом експертного оцінювання, Гриб Д. А., Українець Є. О., Компанієць О. М. (2009)
Макеєв В. І. - Можливості технічних засобів щодо визначення параметрів кінця активної ділянки траєкторії під час стрільби активно-реактивними снарядами (мінами), Петренко В. М., Житник В. Є. (2009)
Науменко М. В. - Критерий оценивания уровня технического совершенства модернизируемого образца вооружения и военной техники (2009)
Скорик А. Б. - Аналіз операції "Союзницька сила" і оцінка її впливу на зміну стратегії оборони США, Воронин В. В., Доска О. М. (2009)
Толстой О. В. - Класифікація гусеничних рушіїв бойових наземних робототехнічних систем (2009)
Никифоров А. В. - Модель прогнозирования состояния парков авиационной и специальной техники при проведении полётов в авиационной части (2009)
Бархударян М. В. - Взаємозв’язок між характеристиками точності полігонного вимірювально-обчислювального комплексу та вимірювальних радіотехнічних систем, Кулагін К. К., Чумак Б. О. (2009)
Воинов В. В. - Методика расчета и анализ автокорреляционной функции сверхширокополосного сигнала, полученного методом многочастотного пространственного формирования с использованием набора логопериодических вибраторных антенн, Ермаков Г. В., Иванец М. Г., Леонов И. Г. (2009)
Зинченко А. А. - Использование N-OFDM сигналов двойной поляризации для формирования комплексной формы их представления. Коррекция поляризационной неидентичности (2009)
Карлов В. Д. - К вопросу о точности измерения запаздывания полезного сигнала на фоне мешающего, Корняков С. А., Карлов Д. В. (2009)
Карлов В. Д. - К вопросу о моделировании характеристик излучения элементов выпуклой антенной решетки, Окунев О. А., Петрушенко Н. Н., Лукашук Е. В. (2009)
Ковальчук А. О. - Оцінка показника якості підсистем автосупроводження за кутовою координатою та радіальною швидкістю багатоканальної РЛС з фазованою антенною решіткою за допомогою уточненої моделі, Коломійцев О. В., Максюта Д. В., Сосунов О. О. (2009)
Новіченко С. В. - Модель стаціонарного процесу функціонування багаторежимних радіоелектронних засобів, Квіткін В. П. (2009)
Пащенко Р. Э. - Анализ влияния отношения сигнал/помеха на величину фрактальной размерности, Пащенко Э. И. (2009)
Чирикалов А. С. - Методика определения характеристик акустических сигналов работающих механизмов систем корабельных артиллерийских установок (2009)
Балабасьова Н. О. - Системний підхід до пакетної передачі інформації, Лиска В. М. (2009)
Газал Мохамед Саид - Повышение производительности беспроводных сетей на основе управления порогом фрагментации пакетов данных, Горбенко А. В., Тарасюк О. М. (2009)
Ефимова О. В. - Пути совершенствования аккустических фильтров для видеоспектрометров дистанционного зондирования Земли, Черкашина Е. Л. (2009)
Загорулько А. Н. - Методы и модели контроля и диагностики бортовых систем космического аппарата (2009)
Козелков С. В. - Напрямки розвитку радіонавігаційного забезпечення України, Кучерук С. М. (2009)
Косенко В. В. - Распределение однородных транзакций в мультисервисных сетях, Бережная Н. Д., Горишная Ю. В. (2009)
Кучук Г. А. - Метод построения оптимальных временных шкал для аппроксимации значения максимального размера очереди, Можаев А. А., Коваленко А. А. (2009)
Науменко М. І. - Метод оперативного перерозподілу навантаження ланки NGN-мережі, Стасєв Ю. В. (2009)
Смирнов А. А. - Разработка метода определения оптимального множества путей передачи информации в телекоммуникационной сети, Босько В. В. (2009)
Дибе Г. - Нейро-нечеткий цифровой регулятор энергии электронов линейного ускорителя, Удовенко С. Г., Шамраев А. А. (2009)
Жолткевич Г. Н. - Компьютерное моделирование дифракции электромагнитных волн на решетке из идеально проводящих брусьев прямоугольного поперечного сечения (случай H-поляризации), Хорошун В. В., Хохольков В. Б. (2009)
Кеберле Н. Г. - Моделирование динамических предметных областей в онтологиях (2009)
Львов М. С. - Верифікація інтерпретаторів алгебраїчних операцій в розширеннях багатосортних алгебр (2009)
Мартыненко С. О. - Исследование возможности применения кодов модулярной системы счисления для создания системы обработки криптографической информации реального времени, Краснобаев В. А. (2009)
Приходько В. М. - Разграничения доступа к информационным ресурсам на основе биометрической речевой верификации пользователей (2009)
Редькина Т. В. - Преобразование Бэклунда для нелинейного дифференциального уравнения в частных производных, Лушникова Г. А. (2009)
Сайковская Л. Ф. - Результаты использования корреляционного метода для моделирования состояния человека-оператора (2009)
Стокипный А. Л. - Способ эффективного представления исследуемого набора данных в методах поиска ассоциативных правил (2009)
Астахов Д. С. - Автоматическая система компенсации помех в системах измерения, Городничий В. В. (2009)
Меркулова Н. А. - Аналіз похибок компаратора (2009)
Троцько М. Л. - Аналіз методів та засобів синхронізації шкал часу, існуючих в Україні (2009)
Яковлев М. Ю. - Питання оцінювання ефективності управління метрологічною надійністю засобів вимірювальної техніки військового призначення (2009)
Кононов Б. Т. - Параметры, определяющие износ подвижных контактов переключающих устройств высоковольтных трансформаторов, Журба Л. Ю. (2009)
Сотников А. М. - Исследование излучательных свойств наземных объектов с пассивной защитой на основе композитных радиоизотопных покрытий, Сидоренко Р. Г., Рыбалка Г. В., Хмелевская О. А. (2009)
Хижняк В. М. - Модель оптимального розподілу фінансувань на ремонт та закупівлю авіаційних ракет, Баранік О. М., Калкаманов С. А. (2009)
Абрамов Ю. А. - Динамические характеристики полупроводникового чувствительного элемента спиралевидного типа газового пожарного извещателя, Прусский А. В. (2009)
Бутенко О. С. - Сценарий формирования пространства управляющих параметров при анализе возможности перехода различных аномалий в один из типов элементарных катастроф (2009)
Дядюшенко О. О. - Вибір показників оцінки якості інформаційних технологій для моніторингу причин та наслідків пожеж, Андрієнко В. М., Щерба В. О. (2009)
Игнатьев А. М. - Обеспечение достоверности передачи сообщений при мониторинге потенциально опасных объектов, Семкив О. М., Куренко А. Б. (2009)
Заборовський В. В. - Подальший розвиток форм та методів інформаційно-психологічного впливу на супротивника в роки першої та другої світових війн, Желтобородов О. М. (2009)
Романенко І. О. - Модель процесу набуття необхідного рівня знань, умінь та навичок об’єктами підготовки, Алексєєв С. В., Рубан І. В. (2009)
Сіненко Д. В. - Критерії оцінки льотної підготовки майбутнього льотчика, Бусигін Ю. Г. (2009)
Наші автори (2009)
Алфавітний покажчик (2009)
Радиш Я. Ф. - Моделювання процесу управління системою охорони здоров'я в дослідженнях українських військових лікарів, Мегедь В. П., Поживілова О. В. (2011)
Радченко О. В. - Взаємозв'язок соціальних, політичних і державноуправлінських технологій у публічному управлінні, Титовський І. І. (2011)
Бабаєв В. Ю. - Методологічні аспекти прогнозування у сфері державного управління (2011)
Домбровська С. М. - Основні тенденції впливу держави на сучасний розвиток вищої освіти України (2011)
Єльчанінов Д. Б. - Формування стратегії сталого розвитку держави: системологічні основи (2011)
Калашник Н. С. - Самоосвіта державних службовців як об'єкт державного управління (2011)
Клімушин П. С. - Нормативно-методичні основи забезпечення електронного документообігу в державному управлінні, Мордвинцев М. В. (2011)
Козлов К. І. - Адміністративне реформування державного управління в умовах політичної модернізації країни (2011)
Крутій О. М. - Соціально-психологічний механізм як умова активізації діалогової взаємодії органів влади та громадськості (2011)
Малиш Н. А. - Ефективна державна політика України у сфері охорони довкілля (2011)
Мельников О. С. - Деякі аспекти створення та організації роботи комітетів з конкурсних торгів (2011)
Орлов О. В. - Історична та філософська обумовленість плинності державно-управлінських сенсів (2011)
Самофалова Т. О. - Історичний контекст, зовнішні впливи і зовнішні ефекти у формуванні інформаційної економіки (2011)
Степанов В. Ю. - Концептуальні засади реалізації державної інформаційної політики (2011)
Туркіна І. Є. - Правосуддя як форма здійснення державної діяльності (2011)
Ульянченко Ю. О. - Дослідження створення кластерів як стратегічного напряму державного управління (2011)
Шубін С. П. - Політичний маркетинговий аналіз сутності сучасного соціально-політичного конфлікту в державі (2011)
Бібленко С. Б. - Базові принципи механізму функціонування органів державного технічного нагляду в Україні (2011)
Біла Г. М. - Організаційні механізми забезпечення державної політики дотримання законодавства про працю (2011)
Матвієнко С. В. - Проблеми утилізації побутових відходів у рамках концепції стійкого розвитку (2011)
Петраков С. І. - Концептуальні підходи до державного регулювання інформаційної сфери (2011)
Поліщук О. Ю. - Управління якістю – основа всіх напрямів діяльності органів публічного управління (2011)
Репешко П. І. - Реалізація спеціальних принципів державного управління в організації судово-експертної діяльності (2011)
Соболь М. П. - Особливості управління ризиками в механізмах державного управління на прикладі системи прийняття та реалізації державно-управлінських рішень (2011)
Дєгтяр А. О. - Державна політика формування інноваційної інфраструктури підтримки підприємнитцва, Гончаренко М. В. (2011)
Лозинська Т. М. - Стратегія державного управління розвитком аграрного ринку, Голобородько О. П. (2011)
Бублій М. П. - Теоретичні та методологічні основи організації державних закупівель (2011)
Бульба В. Г. - Діяльність громадських гуманітарних рад та її висвітлення на веб-сайтах обласних державних адміністрацій, Меляков А. В. (2011)
Кузнецов А. О. - Соціально-економічний розвиток регіону: зміст, форми та особливості державного регулювання (2011)
Лєсная О. С. - Шляхи розбудови сільськогосподарської інфраструктури регіону (2011)
Гавкалова Н. Л. - Дослідження впливу трансакційних витрат підприємства на ефективність менеджменту персоналу на прикладі підприємств Харківського регіону, Власенко Т. А. (2011)
Непомнящій О. М. - Державне регулювання економіки в ринкових умовах (2011)
Соболь Р. Г. - Місце страхового ринку в соціально-економічній системі держави (2011)
Батенчук М. М. - Формування управлінської структури забезпечення майнових прав дітей: регіональний аспект (2011)
Влізло Є. М. - Тенденції розвитку інвестиційних процесів (2011)
Гулевська С. Ф. - Самоорганізація населення як спосіб забезпечення соціальних прав громадян (2011)
Гуріна О. В. - Економічні методи і засоби забезпечення стійкого розвитку еколого-економічних систем (2011)
Дуб Н. Є. - Нормативно-правові механізми реформування медсестринства (2011)
Круглов В. В. - Приватизація в системі управління трансформаційними процесами в Україні (2011)
Матвієнко П. В. - Розробка організаційно-економічної моделі управління ресурсозбереженням (2011)
Нестругіна І. М. - Організаційно-правовий механізм державного фінансового контролю у сфері державних закупівель (2011)
Підопригора А. Ю. - Кризові явища у ХХ ст. (2011)
Райхенбах Т. М. - Основи державного регулювання використання альтернативних джерел енергії (2011)
Статівка Н. В. - Демографічна складова економічної безпеки України, Смаглюк А. А. (2011)
Стефанова О. А. - Державне управління реформуванням фінансової складової системи надання соціальних послуг особам похилого віку (2011)
Фролов А. Ю. - Принципи державного регулювання забезпечення продовольством населення: від проектування інституту до інституційної пастки (2011)
Харук Ю. М. - Підвищення якості діяльності районних відділів у справах дітей в напрямку профілактики правопорушень (2011)
Шатило О. А. - Вертикально інтегровані структури в аграрному секторі як складова національної інноваційно-інвестиційної системи: організаційно-правові аспекти, Пелешко І. Ю. (2011)
Мельниченко О. А. - Реформування ЖКГ на інноваційних засадах як запорука якіснішого виконання містом побутової функції, Шевченко А. С. (2011)
Гончарук Н. Т. - Взаємодія органів державної влади та органів місцевого самоврядування: правові та функціональні аспекти, Прокопенко Л. Л. (2011)
Тарабан С. В. - Пріоритети сталого розвитку Харківської області в контексті глобальних і національних проблем (2011)
Янов В. В. - Підхід до побудови рейтингу сайтів місцевих державних адміністрацій (2011)
Свиридов І. І. - Сучасний стан правового забезпечення самостійності місцевих бюджетів як фінансової основи місцевого самоврядування (2011)
Лазор О. Я. - Особливості кадрової політики на сучасному етапі розвитку України, Заяць О. І. (2011)
Золотарьов В. Ф. - Стан наукової розробки проблеми державного управління кадровими процесами (2011)
Будко О. О. - Фактори та їх вплив на стан соціально-психологічного клімату в трудових колективах органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (2011)
Медвідь А. П. - Психофізіологічний аспект системи кадрового менеджменту в Збройних силах України (2011)
Карамишев Д. В. - Зарубіжний досвід державного управління професійним навчанням безробітних, Шенкаренко О. В. (2011)
Бєлай С. В. - Кластерний аналіз соціально-економічної безпеки регіонів України (2011)
Дегтярьова І. О. - Формування політики підвищення конкурентоспроможності регіонів у зарубіжних країнах (2011)
Євсєєва Г. П. - Державна мовна політика в Україні в контексті євроінтеграційних процесів 398-402 (2011)
Крамарева О. М. - Зовнішньоекономічна діяльність в Україні: аналіз та стратегія розвитку (2011)
Левченко Н. М. - Основні принципи та відмінні риси північноамериканської моделі бюджетної підтримки розвитку АПК (2011)
Медвідь М. М. - Аналіз взаємовпливу національного та міжнародного ринків праці на формування трудових ресурсів для виконання службово-бойових завдань (2011)
Тамм А. Є. - Роль Ради Європи у забезпеченні прав людини (до історіографії проблеми) (2011)
Чернятевич Я. В. - Концептуальні основи геоекономіки та економічна безпека держави (2011)
Ісаєнко Д. В. - Соціальна безпека: вплив органів державної влади на розвиток житлового будівництва (2011)
Нужнова Ю. А. - Перспективи формування конкурентної політики АПК у контексті історичного досвіду розвинених країн (2011)
Чуприна Ю. Ю. - Міжнародні стандарти ефективності судової влади (2011)
Титул, зміст (2014)
Гадецька З. М. - Створення системи безпеки в готелях України та Черкаського регіону (2014)
Shamanskij S. J. - Improvement of sludge stabilization technology along with biogas production, Bezugla O. V. (2014)
Заболотний О. І. - Мікробіологічна активність грунту при застосуванні гербіциду мерлін, Заболотна А. В. (2014)
Cугак В. В. - Освітній рівень робітництва південної України другої половини ХІХ – початку ХХ століття (2014)
Алексеев А. О. - Модель ценообразования финансовых активов применительно к объектам недвижимости, Чобан Э. С., Торсунова Н. А. (2014)
Гриценко О. І. - Тенденції та проблеми формування інтегрованої звітності суб’єктами господарювання (2014)
Ilieva L. M. - Development of the tourist brand (2014)
Климчук А. О. - Моніторинг рівня конкуренто-спроможності в оперативному управлінні підприємством (2014)
Коломейченко А. С. - Анализ информационной системы трансфера результатов научных исследований в агропромышленный комплекс России, Ноздрина Ю. В. (2014)
Левицька І. В. - Формування регіонального туристського кластера (2014)
Стрехова С. В. - Стан впровадження інноваційних технологій в управлінні персоналом на машинобудівних підприємствах Вінницької області (2014)
Чернова Ю. В. - Раскрытие информации о финансовых вложениях в бухгалтерской отчетности предприятий агропромышленного сектора (2014)
Швед В. В. - Методологічне забезпечення стратегічного управління діяльності підприємства, Даних О. В. (2014)
Шпеник Т. К. - Оцінка природно-ресурсного потенціалу районів Закарпатської області з точки зору перспективи розвитку сільського (зеленого) туризму (2014)
Ярыгина И. З. - Проблемы и перспективы использования национальных валют в обеспечении экономического сотрудничества (2014)
Казаков М. А. - Введение предиката эмпирической конъюнкции как правила установления истинности на уровне языка фактов (2014)
Крутій Ю. М. - Людина і Бог у тлумаченні Аврелія Августина (2014)
Зленко Ю. М. - Перифраз у художньому мовленні Євгена Гуцала (2014)
Науменко О. В. - Колірні уподобання як складова індивідуального стилю письменника та перекладача (2014)
Прасол Є. А. - Репрезентації образа Фудзи у творі Р.Желязни "24 види гори Фуджі кисті Хокусая" (2014)
Тоцький Б. А. - Використання концепції неукладеності правочинів як спосіб захисту приватних інтересів (2014)
Чижаєв В. І. - Звільнення особи від кримінальної відповідальності, передбачене ст. 45 КК України (дійове каяття): юридично-правові аспекти у земельному праві України (2014)
Гришко Т. Г. - Использование малых фольклорных жанров на уроках русского языка как средства формирования духовно-моральных качеств учащихся начальных классов (2014)
Дєда В. М. - Особливості організації експериментальної роботи з дітьми старшого дошкільного віку щодо вироблення вмінь та навичок вимірювальної діяльності (2014)
Захарова Г. Б. - Самостійна навчальна діяльність студентів внз у рамках компетентнісного підходу (2014)
Капран С. Б. - Реалізація організаційно-педагогічних умов підготовки майбутніх організаторів діловодства до самоосвітньої діяльності у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації (2014)
Кочерга О. М. - Особливості використання тренінгових технологій у процесі формування практичної компоненти професійної підготовки майбутнього учителя (2014)
Портницька Н. Ф. - Психолого-педагогічні особливості рівня домагань підлітків, що потребують корекції розумового розвитку, Татаріна А. О., Лесик С. Н. (2014)
Рябовол Т. А. - Окремі аспекти соціально-психологічної корекції особистості молодших школярів з викривленнями у розвитку емпатії (2014)
Рябуха А. Ю. - Модель підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до застосування мультимедійних технологій (2014)
Фурса О. О. - Комплексний розвиток дизайну і дизайн-освіти як наріжна освітня тенденція (2014)
Хміль Н. А. - Организация внеклассных воспитательных мероприятий по информатике в начальных классах с использованием интерактивных методов, Морквян І. В. (2014)
Чайковская Л. А. - Стилизация в декоративном пейзаже. Фломастерная техника (2014)
Ярощук Н. П. - Умови формування ціннісно-смислового ставлення до психології (2014)
Викторова И. А. - Гипермобильность суставов: её роль в дифференциальной диагностике болевого суставного синдрома у лиц молодого возраста, Киселева Д. С., Коншу Н. В. (2014)
Гарас М. Н. - Динаміка показників лабільності бронхів у школярів на тлі базисної протизапальної терапії тяжкої персистуючої бронхіальної астми (2014)
Гасюк П. А. - Морфометричні показники коронки малих кутніх зубів верхньої та нижньої щелеп людини в нормі, Ковтун Н. Я., Воробець А.Б. (2014)
Дудка П. Ф. - Гемореологічні й імунні порушення та можливості їх корекції у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Добрянський Д. В., Ільницький Р. І. (2014)
Золотухина Е. Л. - Механизмы участия зубного ликвора в формировании свойств твердых тканей зуба (2014)
Комаревская Е. В. - Антигалитозная эффективность зубной пасты "Halita", Семенова О. А., Семенова О. А. (2014)
Романенкова Ю. В. - Стилистические характеристики маньеризма в скульптурном наследии А. Монторсоли (2014)
Папуша В. С. - Форми та напрями впливу громадянського суспільства на державне управління: представництво интересів (2014)
Ядровський О. Є. - Роль ванілоїдного компонента в антиноцицептивній дії кеторолаку, Бухтіарова Т. А. (2012)
Морозова Л. П. - Вплив високодисперсного кремнезему на гідратацію ліофілізованої тканини тонкої кишки, Штатько О. І., Луцюк М. Б., Таран І. В., Маланіч В. С., Туров В. В. (2012)
Іванова Н. М. - Активність антимікробних препаратів у ліпосомальній формі стосовно staphylococcus aureus, Мавров Г. І., Деркач С. А., Коцар Е. В. (2012)
Савченкова Л. В. - Скринінг потенційних аналгетиків серед похідних 4-(гідроксі)-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбонових кислот на моделі "оцтовокислих корчів”, Фоменко С. І. (2012)
Кравченко О. О. - Активність фосфатидилінозитол-3-кінази за умов розвитку експериментального колітасоційованого канцерогенезу, Тимошенко М. О., Гайда Л. М., Сокур О. В., Остапченко Л. І. (2012)
Резуненко Ю. К. - Вплив поліолів на основі гліцеролу на вміст фосфоліпідних фракцій мембран еритроцитів і гепатоцитів щурів, Стеценко С. О., Прокопов В. О. (2012)
Хара М. Р. - Метаболізм ацетилхоліну в пошкодженому адреналіном міокарді самців і самок щурів за застосування модуляторів активності системи оксиду азоту, Юріїв К. Є., Кузів О. В. (2012)
Горбачова С. В. - Вплив тіотриазоліну та A-ліпоєвої кислоти на показники тіолдисульфідної системи за умов експериментальної церебральної ішемії, Бєленічев І. Ф. (2012)
Ніженковська І. В. - Вплив похідних краун-ефірів на біоенергетичні процеси в міокарді, Ніженковський О. І., Вельчинська О. В., Філіпова К. Ю. (2012)
Кобернік А. О. - Лікарська форма пелоїду Куяльницького лиману та її протизапальна активність, Кравченко І. А. (2012)
Гаїна Ж. М. - Коригувальний вплив мілдронату на показники оксидантно-антиоксидантної рівноваги в організмі щурів на тлі токсичної дії доксорубіцину, Косуба Р. Б., Яремій І. М. (2012)
Челін Н. В. - Аналіз речовин ліпофільної природи в органах любистку лікарського (Levisticum officinale koch.), Марчишин С. М. (2012)
Петрух Л. І. - ДІя деяких антибіотиків на основні компоненти молока, Михалик О. І., Коваленко М. М., Павленко О. В., Панич О. П. (2012)
Гуда Н. В. - Вміст амінокислот та мікроелементів у кріоліофілізованій ксеношкірі як показник її біологічної активності, Цимбалюк А. В. (2012)
Лотоцька О. В. - Вплив питної води з різними концентраціями міді на стан антиоксидантної системи піддослідних тварин (2012)
Сулейман М. М. - Синтез і фармакологічна активність 9-аміно-5-нітроакридинію 3-оксамоїлзаміщених n-фенілантранілатів, Ісаєв С. Г., Яременко В. Д., Микитенко О. Є., Кізь О. В., Шевельова Н. Ю. (2012)
Авдєєв О. В. - Аналіз біохімічних показників сироватки крові й екг у тварин з гіпо- та гіперергічним запальним процесом у пародонті (2012)
Колодницька Г. Б. - Патогенетичне обґрунтування місцевого застосування пегільованої супероксиддисмутази при пародонтиті, Корда М. М. (2012)
Усенко В. Ф. - Експериментальне дослідження фармакокінетичних властивостей кверцетину при пероральному застосуванні з модифікаторами розчинності, Зупанець І. А., Тарасенко О. О., Шебеко С. К. (2012)
Банний І. П. - Синтез, фармакологічна активність та гостра токсичність карбоксиметиламідів r-бензолсульфогідразидів щавлевої кислоти, Банна Н. І., Криськів О. С., Савченко В. М. (2012)
Єрьоменко Р. Ф. - Визначення впливу екстракту з трави люцерни посівної на білковий обмін у системі крові за умов доксорубіцинової гіпопротеїнемії (2012)
Марущак М. І. - Роль активних форм кисню у розвитку і прогресуванні гострого ураження легень в експерименті (2012)
Волкова Н. М. - Стан пол у мозку і зміни реактивності автономної регуляції кровообігу в молодих щурів при метеоциклоні (2012)
Яковлєва Л. В. - Експериментальне дослідження потенційної антимутагенної дії Елгацину, Сахарова Т. С. (2012)
Гнатюк М. С. - Гістохімічна характеристика структури ацинарного відділу великих слинних залоз людини, Гасюк П. А. (2012)
Демкович А. Є. - Роль цитокінів у механізмах розвитку запальних процесів одонтогенного походження (2012)
Гонський Я. І. - Поступ біохімії на перехресті XX–XXI ст. (2012)
Федорчук О. Г. - Імуногенні властивості високоангіогенного варіанта карциноми легені Льюїс: зв’язок з метастатичним потенціалом (2012)
Максимович Я. С. - Експресія ізоформ синтази оксиду азоту за умов розвитку та загоєння стресіндукованих уражень слизової оболонки шлунка щурів, Драницина А. С., Сокур О. В., Остапченко Л. І. (2012)
Воронкова Ю. С. - Характеристика анемічного та гіпоглікемічного стану крові при розвитку карциноми герена та застосуванні цисплатину і кластерних сполук ренію при різних формах введення, Скорик О. Д., Штеменко Н. І. (2012)
Пясковська О. М. - Антиангіогенна дія циклофосфану відносно метастазуючих експериментальних пухлин (2012)
Поляков В. В. - Особливості обміну сполучної тканини в дітей із бронхіальною астмою та рецидивним обструктивним бронхітом, Сенаторова Г. С. (2012)
Голік М. Ю. - Синтез та діуретична дія алкіламідів 4-гідрокси-2-оксо-1,2,5,6,7,8-гексагідрохінолін-3-карбонової кислоти, Українець І. В., Кравченко В. М., Петрушова Л. О. (2012)
Шлюсар О. І. - Кількісне визначення трифлюоперазину в лікарських препаратах методом спектрофлуориметрії у вигляді S-оксиду, Блажеєвський М. Є., Александрова Д. І. (2012)
Сусла О. Б. - Особливості порушень мінерального метаболізму у хворих із кальцинозом клапанів серця на додіалізному та діалізному етапах хронічної хвороби нирок (2012)
Олещук О. М. - Прооксидантно-антиоксидантний баланс у печiнцi щурiв при її iшемiї-реперфузії за присутностi модуляторів синтезу оксиду азоту (2012)
Яковлєва Л. В. - Дослідження імунотропних властивостей препарату ехінацеї пурпурової у формі желе, Немятих О. Д., Кошова О. Ю. (2012)
Філіпцова К. А. - Фізико-хімічні властивості карбоксипептидази а злоякісного новоутворення молочної залози, Вовчук І. Л. (2012)
Щерба В. В. - Патогенетичні особливості перебігу пародонтиту на фоні хронічного гепатиту, Корда М. М. (2012)
Іскра Р. Я. - Білковий обмін у вагітних щурів за дії цитрату нанохрому (2012)
Йолтухівський М. М. - Дослідження процесів метилування, транссульфування та утворення гідроген сульфіду в нирках щурів за умов цисплатинової нефропатії (2012)
Доцюк Л. Г. - Інтраренальні механізми регуляції циркадіанного ритму функції нирок, Кушнір І. Г., Бойчук Т. М. (2012)
Петрух Л. І. - Взаємодія флуоренів з основними компонентами молока, Коваленко М. М., Михалик О. І., Павленко О. В., Панич О. П. (2012)
Пацкань Л. О. - Вплив парацетамолу на активність процесів ліпопероксидації і стан антиоксидантної системи щурів на тлі тривалого застосування нітритів, Кліщ І. М. (2012)
Вербіловський Я. П. - Визначення ловастатину в плазмі крові методом високоефективної рідинної хроматографії, Ільченко О. В. (2012)
Цимбалюк А. В. - Антитоксичний феномен кріоліофілізованого ксенодермального субстрату (2012)
Марущак М. І. - Метаболічні порушення у щурів з гострим ураженням легень (2012)
Ісаєв С. Г. - Синтез, будова та біологічна активність нітро- та хлорзаміщених 9-(R-іліден) гідразиноакридинів, Девяткіна А. О., Єрьоміна Г. О., Семенов А. М., Мазейко А. Ю., Сокуренко І. А., Шевельова Н. Ю. (2012)
Загайко А. Л. - Вплив субстанції "Полікатехін” на вміст гіалуронової кислоти у шкірі щурів та проліферативну активність фібробластів, Филимоненко В. П., Красільнікова О. А., Соловйова Л. М., Огай Ю. О. (2012)
Ніженковська І. В. - Біоорганічна та біологічна хімія на медико-психологічному факультеті: стан викладання та перспективи, Стеченко О. В., Ягупова А. С., Яніцька Л. В. (2012)
Майданник В. Г. - Механізми прогресування пошкодження нирок при хронічному гломерулонефриті у дітей, Бурлака Є. А., Ганусевіч І. І. (2012)
Бурлака А. П. - Вплив комплексу попередників і модулятора біосинтезу убіхінону на систему церулоплазмін/трансферин, вільнорадикальне окиснення ліпідів і білків та активність матриксних металопротеїназ у крові тварин за введення доксорубіцину, Кучменко О. Б., Петухов Д. М., Ганусевич І. І., Лукін С. М., Лук'янчук Є. В., Сидорик Є. П., Делеменчук Н. В., Донченко Г. В. (2012)
Мончак І. Л. - Дослідження впливу диклофенаку та амізону на TRPV1 ворітної вени, Ядловський О. Є., Бухтіарова Т. А. (2012)
Пивоваренко Ю. В. - Природа взаємодiї мiж катiонними N-оксидфеназинами та ДНК, Шабликін О. В., Васильєв О. М. (2012)
Хара М. Р. - Метаболізм ацетилхоліну в пошкодженому адреналіном міокарді самців і самок щурів за застосування блокатора АТФ-чутливих калієвих каналів глібенкламіду та блокатора кальцієвих каналів верапамілу, Усинський Р. С. (2012)
Дармограй Н. М. - Вивчення умов екстракції агомелатину органічними розчинниками (2012)
Рубан А. М. - Міжфазні взаємодії вітреоретинального силікону з розчином гіалуронової кислоти, Казанець А. І., Крупська Т. В., Туров В. В. (2012)
Максимюк Г. В. - Гомеостаз іонів cолей лужних металів нативної сперми, Воробець З. Д., Максим'юк В. М. (2012)
Романовська І. І. - Фізико-хімічні властивості й офтальмонешкідливість очної лікарської мазі з лізоцимом, Сотникова О. П., Декіна С. С., Шестеренко Є. А. (2012)
Підручна С. Р. - Зміни показників неспецифічної резистентності організму при тяжкій та комбінованій травмі, Захарчук У. М., Кулянда О. О. (2012)
Ніколаєнко Т. В. - Вплив іонів свинцю на показники гепатобіліарної системи та азотистого катаболізму, Бесараб І. В., Почтарьова Г. О., Непийвода Х. Д., Лаврова К. В., Ступак Ю. А., Томачинська Л. І., Гарманчук Л. В. (2012)
Кліщ І. М. - Вікові особливості впливу парацетамолу на деякі показники пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантної системи у щурів, Погорецька Х. В., Куліцька М. І. (2012)
Посохова К. А. - Метаболічні порушення при експериментальному цукровому діабеті 2 типу та призначенні водорозчинної форми кверцетину, Зозуляк Н. Б., Ніколаєва В. В. (2012)
Вовк Т. Б. - Особливості функціонування тромбоцитів за умов розвитку системного червоного вовчака , Бурлова-Васильєва Н. К., Остапченко Л. І. (2012)
Щерба В. В. - Застосування інгібітора індуцибельної синтази оксиду азоту N-(3-(амінометил)бензил)ацетамідину при ліпополісахаридному запаленні тканин пародонта, Корда М. М. (2012)
Авдєєв О. В. - Стан ендогенної інтоксикації у тварин різного віку з гіпо- і гіперергічним пародонтитом (2012)
Сікорин У. Б. - Одержання і стандартизація екстрактів стародуба широколистого (2012)
Козак Д. В. - Вплив політравми на динаміку раннього апоптозу тканинних лімфоцитів, Гудима А. А. (2012)
Татарчук Л. В. - Особливості структурно-функціональних змін в артеріях шлуночків серця при пострезекційній легеневій гіпертензії (2012)
Уліщенко Є. О. - Віртуальний скринінг та синтез нових N-ацильних похідних S-(2-метилхінолін-4-іл)-L-цистеїну як потенційних біорегуляторів направленої дії, Бражко О. А., Омельянчик Л. О., Генчева В. І., Бражко О. О. (2012)
Марценюк В. П. - Аналіз об’єктивності новітніх методик оцінювання при викладанні біологічної та біоорганічної хімії, Сельський П. Р. (2012)
Мізь А. В. - Отруєння тетрахлорметаном: поширеність, патогенез, клінічні та морфофункціональні прояви (2012)
Коваль О. С. - Біологічно активні речовини видів роду Hypericum L., Фтемова Л. В., Дробик Н. М. (2012)
Титул, зміст (2013)
Букреев И. А. - Повышение конкурентоспособности рекреационно-туристской отрасли региона (2013)
Васильєва В. В. - Розвиток фінансового ринку в контексті формування фінансової безпеки України, Фоміна О. О. (2013)
Глушко Ю. В. - Организация создания сбытовых кооперативов на виноградарско-винодельческих предприятих (2013)
Hrushchynska N. M. - Development tendencies of Ukrainian-Israeli relations in the context of Ukrainian geo-economic priorities (2013)
Дудчик О. Ю. - Аналіз інвестиційної привабливості Дніпропетровського регіону, Кудлай Ю. С., Панасенко Ю. М. (2013)
Кудріна О. Ю. - Динаміка розвитку стратегічно пріоритетних об’єктів промисловості Луганського регіону (2013)
Суров Д. В. - Формування клієнтської бази банківських установ України (2013)
Турчак В. В. - Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку малого бізнесу в Україні (2013)
Ярмош В. В. - Мотивація персоналу на сучасних підприємствах (2013)
Василишина Н. Д. - Творчість Г. Р. Хаггарда як неоромантика (2013)
Ліпіна Н. М. - Трансформація проекцій фразеологічних одиниць у культурному просторі (2013)
Расевич Л. П. - Еволюція образу Шерлока Холмса у світлі кризи ідеології модерну (2013)
Александренко О. В. - Прояви вандалізму на об`єктах культурної спадщини, Веселовська Н. О. (2013)
Голубенко Т. О. - Особливості процесу формування готовності майбутніх соціальних працівників до патронажної роботи з людьми похилого віку (2013)
Максим О. В. - Психологічні механізми адаптації дезадаптованих молодших школярів, Рябовол Т. А. (2013)
Халемендик Ю. Є. - Готовність майбутніх вчителів іноземної мови до формування соціокультурної компетенції в учнів (2013)
Чайковская Л. А. - Урок по стилизации и декоративному изображению животного мира ("Кошки") (2013)
Черкасов В. Г. - Ультраструктурні зміни мозкової речовини нирки щурів після локального термічного опіку, Дзевульська І. В., Маліков О. В. (2013)
Руснак И. Т. - Клинический случай скрытого обезвоживания организма, Тащук В. К., Ибрагимова С. Ю., Семенов П. В. (2013)
Руснак И. Т. - Роль воды в организме человека, риски обезвоживания, Тащук В. К., Ибрагимов Э. Ю., Скоропадский В. В. (2013)
Тащук В. К. - Ефективність лікування у хворих з гіпертрофією лівого шлуночка, Руснак І. Т., Єрохова А. А., Боднар І. О., Павлова Н. А. (2013)
Тіманюк І. В. - Перспективи фармацевтичного ринку після патентного обвалу (2013)
Нездолій А. О. - Вивчення гострої токсичності цукерок із вмістом L–карнітину та глюкозаміну, Малецька З. В. (2013)
Титул, содержание (2014)
Двирная О. З. - Повышение качества газотурбинных дисков путем усовершенствования технологии их обработки, Шумилов А. П. (2014)
Тимофеева Л. А. - Формирование поверхностного слоя триботехнического назначения для железоуглеродистых сплавов, Тимофеев С. С., Дёмин А. Ю., Ягодинский Е. С. (2014)
Козарь О. П. - Розкрійні властивості шкіряних матеріалів, наповнених мінералами природного походження, Мокроусова О. Р., Ліщук В. І., Коновал В. П. (2014)
Скоркін А. О. - Методика оптимізації організаційно-технологічної структури систем дрібносерійної зборки складних машинобудівних виробів (2014)
Гужва В. О. - Про один підхід до розробки системи щодо поводження з твердими побутовими відходами, Журавель Н. М. (2014)
Скуріхін В. І. - Визначення зносостійкості контактного проводу методом повного факторного експерименту (2014)
Шацький С. П. - Удосконалення методів керування енергоспоживанням на міському електричному транспорті (2014)
Кривошия О. А. - Взаємозв’язок між диференційним ціноутворенням та сприйняттям споживачами якості товару: практика українських підприємств, Базілінська О. Я. (2014)
Химинець В. В. - Взаємозв’язок сталого розвитку та якості життя населення на прикладі Карпатського регіону (2014)
Балака Є. І. - Організаційний аспект відродження та розвитку залізничного туризму на основі кластерізації, Сіваконева Г. О. (2014)
Borowski F. P. - Changes in the legal conditions of transport biofuels in Poland on the background of the European Union, Golisz E., Izdebski W. (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, содержание (2014)
Синчук О. Н. - К вопросу моделирования генезиса электротравм в электротехнических комплексах и системах железорудных шахт, Харитонов А. А. (2014)
Любимова Н. А. - Информационный анализ процедур контроля загрязняющих выбросов энергоемких предприятий (2014)
Мирошниченко И. В. - Формирование математической модели волнистости по результатам вычисления шероховатости протяженных изделий (2014)
Безносик Ю. А. - Сжигание твердого топлива в низкотемпературном кипящем слое с определением выбросов токсичных веществ, Логвин В. А., Коринчук К. А., Киржнер Д. А. (2014)
Лимаренко О. М. - Шляхи вдосконалення ефективних методів утилізації нафтового газу в Україні, Халітова Л. А. (2014)
Лещинський О. Л. - Модель прогнозування обсягу споживання електричної енергії світлосигнального обладнання аеропорту, Коновалюк В. С., Соколова Н. П. (2014)
Луценко И. А. - Практический подход к выбору критерия оптимального управления (2014)
Малярец Л. М. - Концепция создания электронного учебника по высшей математике в Adobe Captivate, Ковалева Е. А. (2014)
Яглінський В. П. - Кінематика комбінованого модульного динамічного тренажера, Обайді А. С. (2014)
Міхалєва М. С. - Визначення та контроль концентрації складника багатокомпонентної рідини за одним електричним параметром (2014)
Бабіченко А. К. - Технологічний аудит в контексті підвищення ефективності систем управління виробництв аміаку, Красніков І. Л., Бабіченко Ю. А., Вельма В. І. (2014)
Стеценко Д. О. - Інтелектуальна обробка даних в системі автоматизованого управління технологічним комплексом брагоректифікації, Зігунов О. М., Смітюх Я. В. (2014)
Червоный И. Ф. - Рафинирование стержней кремния при бестигельной зонной плавке (2014)
Штихно А. П. - Властивості зварних з’єднань металоконструкцій після зміцнюючої деформаційно-термічної обробки, Алімов В. І., Полянський О. О., Васютченко Д. В. (2014)
Шульдинер Ю. В. - Организация местной работы на железнодорожных станциях в условиях создания транспортно-логистических кластеров (2014)
Коваленко В. І. - Кавітаційна та абразивна стійкість легкоплавких металів, Маринін В. Г. (2014)
Бутенко А. Н. - Влияние продуктов гидролиза адсорбента на его способность к обезвоживанию слабополярных жидкостей, Блинков Н. А., Юрченко А. А. (2014)
Назаренко И. А. - Выбор эффективной формы донного отражателя для равномерного нагрева высокотемпературного пека (2014)
Жученко А. І. - Параметричний аналіз папероробної машини як об’єкта автоматичного керування, Черьопкін Є. С. (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, зміст (2013)
Долганюк К. С. - Аспекти здійснення зовнішньоекономічних операцій на аграрних підприємствах, Чабан К. М. (2013)
Богацька Н. М. - Фінансовий стан підприємства та шляхи його покращення в бізнес-процесах підприємства, Галюк О. В. (2013)
Гуріна Т. І. - Проблеми організації системи управлінського обліку в Україні, Скиба К. В., Сморжанюк Т. П. (2013)
Дудчик О. Ю. - Інвестування в золото: переваги та недоліки, Брівко А. В., Нежива Н. Ю. (2013)
Нежурін М. Ю. - Вплив іноземного капіталу на ефективне функціонування банківської системи України, Подчесова В. Ю. (2013)
Поленкова М. В. - Господарський комплекс сільських територій: інтегральний аспект (2013)
Стратійчук В. М. - Основні засоби та аналіз їх ефективності в бізнес–процесах підприємства, Богацька Н. М. (2013)
Суров Д. В. - Формування клієнтської бази банківських установ України (2013)
Шевчук О. О. - Впровадження систем підтримки прийняття рішень для ефективного управління організацією, Кузьміна О. М., Міненко К. С. (2013)
Бондаренко Т. С. - Індивідуальний стиль Макса Кідрука (2013)
Ліпіна Н. М. - Трансформація проекцій фразеологічних одиниць у культурному просторі (2013)
Альберда Т. Г. - Механізм як загальнонаукова і правова категорія ("правовий механізм") (2013)
Бондаренко Т. В. - Правове регулювання принципів оподаткування (2013)
Заворотченко Т. М. - Науково-теоретичний аналіз конституційно-правових гарантів політичних прав громадян (2013)
Калашник Т. О. - Складнощі визначення дійсності заповітів самогубців, Гончарова А. В. (2013)
Михеев Д. Н. - Борьба с терроризмом и ограничения прав человека в международном праве (2013)
Загурська І. С. - Розвиток самооцінки творчих здібностей молодших школярів у діяльності з високим розвивально-творчим потенціалом (2013)
Пасєвіна О. А. - Можливості інклюзивного навчання дітей з розладами аутистичного спектру (2013)
Аденинская Е. Е. - Галузева характеристика професійної втрати слуху, Горблянский Ю. Ю., Хоружая О. Г. (2013)
Боднарюк О. І. - Оптимізація діагностики сальпінгоофоритів у дівчат-підлітків, Андрієць О. А., Гуменна К. Ю. (2013)
Гресько М. Д. - Надмірна вага в структурі патологічного перебігу менопаузи, Андрієць О. А., Дудко Т. О. (2013)
Ринжук Л. В. - Диференційований підхід до комплексного лікування безсимптомної бактеріурії у вагітних, Ринжук В. Є. (2013)
Триколенко С. Т. - Минимализм сценического оформления на примерах спектаклей "Обещание на рассвете" и "Gogol Поиск" (2013)
Козьма В. В. - Функціональні проблеми української державної машини (2013)
Науменко М. В. - Метод оценивания уровня технического совершенства модернизируемых образцов вооружения и военной техники (2009)
Рябоконь Є. О. - Способи і засоби протидії керованим ракетам з оптичними головками самонаведення, Кулєшов О. В., Батурін О. В. (2009)
Флоров О. Д. - Методика оперативного визначення переліку бойових пошкоджень зразків озброєння ЗРК, Штефан А. М. (2009)
До Куок Туан. - Комплексное решение задачи синтеза САУ малого беспилотного летательного аппарата типа вертикального взлета и посадки (2009)
Миргород Ю. І. - Приймак А. В. (2009)
Катунін А. М. - Вплив оптичних (лазерних) перешкод на значення відношення сигнал / шум на виході фотодетектора лазерної системи (2009)
Скакун С. В. - Система обработки радиолокационных спутниковых данных для картографирования наводнений (2009)
Козелков С. В. - Метод определения нелинейных передаточных функций для радиоприемных устройств на основе использования "нелинейных входных сигналов", Кучерук С. М. (2009)
Лемешко А. В. - Модель распределения частотных каналов с учетом территориальной удаленности станций в многоканальных mesh-сетях, Гоголева М. А., Симоненко Д. В. (2009)
Лытюга А. П. - Математическая модель сигналов в телевизионных системах при наблюдении низкоорбитальных космических объектов в дневное время (2009)
Моргун А. А. - Метод оценки параметров движения космического аппарата (2009)
Пашков Д. П. - Метод определения спектральных каналов переменной ширины в видеоспектрометрах космических систем дистанционного зондирования Земли (2009)
Рассомахін С. Г. - Обґрунтування принципів побудови каналу управління і телеметрії та інформаційного каналу малогабаритних безпілотних авіаційних комплексів, Снісаренко А. Г., Романенко В. В., Бзот В. Б. (2009)
Степанов М. М. - Метод виміру відстаней на земній поверхні при роботі з електронними картами в інформаційних системах Збройних Сил України (2009)
Двухглавов Д. Е. - Моделювання процесів передачі відеоданих в IP-мережах, Петров А. В., Грідіна В. В. (2009)
Дружинін С. В. - Аналіз стратегій процедури маршрутизації в телекомунікаційній мережі військового призначення, Климович О. К., Захараш О. М. (2009)
Лістровий С. В. - Управління інформацією в інтелектуальних засобах мережних інформаційних технологій, Сєвєрінов О. В., Осієвський С. В. (2009)
Бут А. А. - Изоморфизм моделей эквивалентности и дифункциональности при компараторной идентификации, Пресняков А. И., Шляхов В. В. (2009)
Дорохов О. В. - Розробка та використання засобів підтримки рішень для оптових фармацевтичних організацій, Дорохова Л. П. (2009)
Королев Р. В. - Исследование периодических свойств алгоритма поточного шифрования RC4 (2009)
Кучук Г. А. - Оценка безопасности мультисервисной сети, Коваленко А. А., Можаев А. А. (2009)
Любченко Н. Ю. - Модель взаимодействия компонентов интерактивной системы поддержки принятия решений (2009)
Осадчий С. І. - Технології і алгоритм структурної ідентифікації математичної моделі багатовимірного рухомого об’єкта з довільною динамікою у складі замкненої системи управління (2009)
Смеляков К. С. - Структурная модель подсистемы сегментации изображений для автономной системы технического зрения (2009)
Фан Явей Бин - Стеганографические возможности графического формата PNG, Холодная З. Б. (2009)
Хайрединов Р. А. - Исследование пропускной способности локальной сети жилого дома, Шевченко С. Е. (2009)
Черноморец М. В. - Исследование средств автоматизации регулирования транспортных потоков на перекрестке, Галькевич А. А. (2009)
Кір’янов Д. В. - Пристрій контролю вертикальності для системи автоматичного керування підйомом антенної щогли (2009)
Мінка С. В. - Шляхи зниження температури теплової обробки залізобетону при будівництві військових інженерних об’єктів, Вишневецький О. Л. (2009)
Щека В. Н. - Анализ существующих приводов вращения антенн радиолокационных станций (2009)
Ясинський Ю. О. - Аналіз і розрахунки надійності занурених асинхронних електродвигунів водяних шпар, Васюченко П. В., Васюченко О. Ю. (2009)
Віткін Л. М. - Визначення якісних характеристик моделі впливів в інтелектуальних системах навчання, Лемешко Т. А., Лемешко Ю. С., Хімічева Г. І., Зенкін А. С. (2009)
Воробйова І. В. - Основні чинники, що впливають на престиж професії співробітника сил охорони правопорядку (2009)
Злотніков А. Л. - Впровадження в процес навчання комп’ютерних програм модульного контролю рівня знань курсантів ВВНЗ, Толстолузька О. Г. (2009)
Ісаков М. А. - Аналіз існуючої системи аналізу і узагальнення досвіду підготовки військ в об’єднаних збройних силах НАТО та Сухопутних військах Збройних Сил України, Яковлев М. Ю., Хлопецький О. О., Василів Ю. І. (2009)
Приходько Д. П. - Методика дослідження психофізіологічних показників психологічної готовності курсантів Харківського університету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба та Університету цивільного захисту України до виконання службових обов’язків за допомогою комп’ютерної програми "Діагност ІІ", Ліпатов І. Й. (2009)
Наші автори (2009)
Алфавітний покажчик (2009)
Титул, содержание (2014)
Кузнєцов Д. І. - Розробка структури даних інформаційної технології групової спектр-струмової діагностики асинхронних двигунів, Купін А. І. (2014)
Чернышева Д. А. - Алгоритмическая модель информационной технологии формирования стратегического портфеля товаров предприятия, Лисицкий В. Л. (2014)
Надолинський О. В. - Побудова математичної моделі процесу сушіння поліетилентерефталат-грануляту, Коваленко І. В. (2014)
Аушева Н. М. - Розробка узагальненого підходу щодо формування кривих та поверхонь дійсного простору на основі ізотропних характеристик (2014)
Альджаафрех Мохаммад Ракан Абед Алнаби - Численное исследование устойчивости в системах Лотки-Вольтерра с возмущенной правой частью (2014)
Гондлях О. В. - Чисельне моделювання розповсюдження тріщин в біметалевих просторових конструкціях, Нікітін Р. Є., Онопрієнко В. Ю. (2014)
Мартиняк М. А. - Розробка методу визначення ефективності роботи децентралізованої системи теплопостачання, Мисак Й. С. (2014)
Міхалєва М. С. - Можливості використання електрохімічних технологій для модифікування властивостей та контролю якості води, Світлик І. В. (2014)
Гумен О. М. - Використання інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій та сучасних мультимедійних засобів у навчальному процесі, Коломієць Н. Я. (2014)
Думанский А. В. - Теоретический анализ процесса взаимодействия микроволнового излучения с животными, больными эндометритом (2014)
Любимова Н. А. - Коррекция прогнозирующих процедур при контроле загрязняющих выбросов энергетических предприятий (2014)
Топчій Р. І. - Встановлення зв’язку дорожньо-транспортних умов експлуатації автомобільної техніки внутрішніх військ з безпекою руху в населених пунктах (2014)
Muradian A. - Ensuring a coordinated cargo transshipment process management in general transport hubs (2014)
Далека В. Ф. Бондаренко А. Ю. - Расчет двухчастотных индукторных систем — инструментов внешней магнитно-импульсной рихтовки автомобильных кузовов, Степанов А. А. (2014)
Білинський Й. Й. - Дослідження спектрів випромінювання рідиннофазних об’єктів при газорозрядній візуалізації, Павлюк О. А., Юкиш С. В. (2014)
Торчук М. В. - Теоретический анализ распределения видеоимпульсов в молочной железе коров (2014)
Шемсединов Т. Г. - Использование интроспективных интерфейсов в протоколах прикладного уровня, Маленко Н. В., Мороз А. И., Карасюк П. В. (2014)
Чёрная М. А. - Определение параметров электромагнитного поля для предпосевной обработки семян подсолнуха (2014)
Abstracts and References (2014)
Титул, содержание (2014)
Бондаренко В. Л. - Экономические аспекты получения и обогащения криптоноксеноновой смеси, Корж Е. Г., Дьяченко Т. В., Дьяченко О. В. (2014)
Юрко І. В. - Вплив глобалізації на роздрібну торгівлю України, Іржавська Л. В. (2014)
Пласконь С. А. - Оптимізація управління банківськими операціями, Кармелюк Г. І., Сенів Г. В. (2014)
Крамарчук С. П. - Інформаційне забезпечення в системі менеджменту туристичних підприємств, Смачило І. І. (2014)
Бойченко Н. В. - Реализация системных методов управления профессиональными рисками (2014)
Izdebski W. - Opportunities and barriers to development of biofuels for transport in Poland — experience for Ukraine, Kry P., Skudlarski J., Zaj c S., Maznev G., Zaіka S. (2014)
Дунська А. Р. - Концептуальна схема побудови інноваційного механізму розвитку промислового підприємства (2014)
Сенічкіна О. Е. - Розробка методичних рекомендацій до формування відділу з активізації інноваційної праці фахівців (2014)
Маслак О. І. - Зовнішнє середовище економічного потенціалу підприємства, Коноваленко О. Д., Безручко О. О. (2014)
Жалдак Г. П. - Основи формування соціально-економічного механізму інноваційного розвитку промислових підприємств (2014)
Бала В. В. - Процес мотивації персоналу підприємства та його складові, Мацак А. Г. (2014)
Шемет Т. С. - Формування конкурентного статусу валюти в умовах глобальної інтеграції (2014)
Мироненко Г. В. - Інструменти валютної політики в системі регулювання дисбалансу зовнішніх платежів (2014)
Маслак О. І. - Конкуренція: її сутність та особливості в умовах глобалізації, Квятковська Л. А., Кулінічев П. К. (2014)
Прасолов Є. Я. - Підготовка майбутніх аграріїв до умов інноваційної економіки, Дудник В. В., Бєловол С. А. (2014)
Березуцький В. В. - Економія та раціональне використання води на підприємствах за рахунок зливових стоків, Максименко О. А., Коваленко М. С. (2014)
Abstracts and References (2014)
Титул, содержание (2014)
Шибецький В. Ю. - Розробка конструкції таблетовочної машини для виробництва тритураційних таблеток, Поводзинський В. М. (2014)
Мисак С. Й. - Розроблення та впровадження нових методів визначення продуктивності млинів пилосистем котлів (2014)
Мельник В. М. - Штучне формування енергетичної активності в біореакторі на резонансному рівні, Карачун В. В. (2014)
Тріщ Р. М. - Особливості забезпечення точності координованих розмірів при використанні типових технологічних схем, Бурдейна В. М. (2014)
Безвесільна О. М. - Застосування машинного зору та методів обробки зображення на виробництві, Цірук В. Г., Дяченко В. П., Ткачук А. Г. (2014)
Полишко С. А. - Влияние межплавочной разницы содержания компонентов в колесной стали марки КП-Т на трещиностойкость (2014)
Серко М. В. - Експериментальні дослідження теплообмінника на основі теплових труб, Мариненко В. І., Рогачов В. А ., Хайрнасов С. М. (2014)
Markin M. - Television pyrometry improvement (2014)
Синчук О. Н. - Оценка потенциала и тактика повышения электроэнергоэффективности подземных железорудных производств, Синчук И. О ., Гузов Э. С., Яловая А. Н., Баулина М. А. (2014)
Кишневский В. А. - Методика расчета водно-химического режима блочных многоступенчатых оборотных систем охлаждения АЭС, Чиченин В. В., Савич С. Л. (2014)
Яглинский В. П. - Повышение подвижности кабин динамических тренажеров мобильных машин, Обайди А. С., Фелько Н. В. (2014)
Животкова Е. А. - Разработка рекламного электронного издания типографии "PrintHouse", Колесникова Т. А. (2014)
Носко С. В. - Перераспределение кинетической энергии на гидродинамическом начальном участке, Шевчук А. А. (2014)
Зінченко В. П. - Дослідження та підбір параметрів котушки для мікросупутника НТУУ"КПІ", Сарибога Г. В. (2014)
Abstracts and References (2014)
Титул, зміст (2014)
Притульська Н. В. - Дослідження динаміки продажу засобів регуляції ваги тіла в Україні, Сєногонова Г. І. (2014)
Лебеденко Т. Є. - Перспективи удосконалення прискорених технологій хліба шляхом використання шипшини та глоду, Кожевнікова В. О., Новічкова Т. П. (2014)
Дейниченко Г. В . - Разработка оборудования для исследования количественных и качественных характеристик пектиновых концентратов, Афукова Н. А., Мазняк З. А., Гузенко В. В. (2014)
Погожих М. І. - Особливості перерозподілу сухих речовин при підготовці проб для оцінки якості рослинної сировини, Одарченко Д. М. (2014)
Токарчук В. В. - Вплив складу мінеральних добавок на властивості цементів, Сокольцов В. Ю., Свідерський В. А. (2014)
Дульнева Т. Ю. - Оцінка ефективності модифікування керамічних мембран, Сіренко Л. В., Чіркова К. М. (2014)
Безносик Ю. О. - Математичне моделювання процесу хемосорбції хлорорганічних виробництв (2014)
Бойко В. П. - Кинетическое ацетилирование гидроксильных групп сополимера изопрена и монометакрилового эфира этиленгликоля (2014)
Даниленко С. Г. - Створення функціональної добавки БК-П (2014)
Корчевский А. Н. - Кинематический анализ аппаратов с подвижным рабочим органом в виде плоской поверхности (2014)
Кравченко А. В. - Вплив алюмінатних добавок на спучення геоцементного покриття для вогнезахисту деревини (2014)
Литвиненко О. А. - Перспективне обладнання для очищення стоків тепличних господарств (2014)
Столярчук В. М. - Методологічні аспекти оцінювання якості продукції готельно-ресторанного господарства (2014)
Тараненко Н. Н. - Получение и свойства структурно-окрашенной алкидной смолы (2014)
Шестопалов О. В. - Аналіз існуючих процесів та апаратів біологічної очистки газових викидів, Пітак І. В. (2014)
Тумин А. Н. - Образование слоя осадка и его влияние на снижение производительности ультрафильтрационного модуля (2014)
Філенко О. М. - Визначення ефективності вловлювання аміаку в комбінованому контактному пристрої, Гринь С. О. (2014)
Цапко Ю. В. - Дослідження механізму вогнестійкості деревини при модифікуванні просочувальними засобами (2014)
Чепель Н. В. - Вакуумна ректифікація ефірної олії шавлії мускатної (2014)
Abstracts and References (2014)
Балинська М. О. - До питання доцільності вивчення структури біоенергетичного потенціалу Харківської області за одиницями фізико-географічного районування, Третьяков О. С. (2009)
Баранова Л. Г. - Методичні основи дослідження ринкових перетворень у господарському комплексі регіону (2009)
Барладін О. В. - Інтернет-версії підручників з географії, Бусол І.В. (2009)
Барладін О. В. - Розробка сегментних картографічних основ глобусів з використанням геоінформаційних технологій, Городецький Є.М. (2009)
Бондаренко Е. Л. - Коефіцієнти територіальної концентрації захворюваності населення для потреб картографування, Шевченко В.О. (2009)
Бубир Н. О. - Картографічне забезпечення вузівської ланки безперервної географічної освіти засобами геоінформаційних технологій (2009)
Володченко А. - О новом международном проекте в картографическом образовании "Cartosemiotic course 2009–2010", Ротанова И. Н., Кошкарев А. В. (2009)
Волошенко И. В. - Организация непрерывного географического образования в рамках проблемной группы по изучению качества окружающей среды, Гордеев Л. Ю., Уколов И. М. (2009)
Вороненко Д. В. - Роль школьных комплексных экспедиций в геоэкологическом образовании (2009)
Гавриленко Л. І. - Розвиток самоосвітньої компетенції учнів основної школи в процесі вивчення фізичної географії (2009)
Гнєдашев В. В. - Роль картографічного методу в розвитку мислення учнів під час походів вихідного дня (2009)
Гнєдашев В. М. - "Ефект жульвернізму" і деякі психічні аспекти пізнавальної діяльності учнів у роботі з картою (2009)
Голота Н. С. - Використання особистісно орієнтованої технології в шкільній географічній освіті (2009)
Григорьев Г. Н. - Использование информационных средств и технологий в процессе непрерывного обучения сельских школьников географи, Линькова Г. А., Линькова И. А. (2009)
Донцов О. О. - Історико-культурна спадщина – чинник структурних змін та розвитку туристичної галузі, Трюхан М. О. (2009)
Жемеров О. О. - Актуальні проблеми методики викладання географії у загальноосвітній школі (2009)
Зеленська Л. І. - Картографічна оцінка привабливості міських ландшафтів (на прикладі м. Дніпропетровськ), Цурікова Ю. В. (2009)
Ігнатьєв С. Є. - Географічні та інженерні аспекти проектування природоохоронних територій, Чорногор Т. С., Бодня О. В. (2009)
Имангулова Т. В. - Создание школьно-краеведческого атласа Мамлютского района Северо-Казахстанской области (2009)
Кобченко Ю. Ф. - Методы статистической обработки и анализа гидрометеорологической информации и их применение, Резуненко В. А. (2009)
Ковалевська З. А. - Маршрутний мікрокліматичний профіль – перший етап дослідження специфіки конкретної місцевості, Борисенко К. Б. (2009)
Кулик В. Б. - Використання Інтернет-ресурсу для естетичного оформлення картографічних творів (2009)
Курач Т. М. - Методика викладання дисципліни "Дистанційне зондування Землі" в умовах модульно-рейтингової системи (2009)
Кутузова Е. В. - Проблема оценки качества знаний, умений и навыков школьников по географии (2009)
Лисичарова Г. О. - Структура і завдання педагогічного експерименту з підготовки майбутніх учителів географії до краєзнавчої діяльності в умовах великого міста (2009)
Луценко П. В. - Створення індексно-кадастрових карт для потреб землеустрою (2009)
Любченко В. Є. - Тематичні карти областей (2009)
Опара В. М. - Особливості застосування геоінформаційних систем у кадастрі населених пунктів, Загній Д. М. (2009)
Орещенко А. В. - Засоби публікації тривимірних реалістичних картографічних моделей (2009)
Остроух В. І. - Створення картографічного посібника з краєзнавства на рівні адміністративного району, Скавронський В. П. (2009)
Пархоменко Г. О. - Нова концепція атласного еколого-географічного картографування (2009)
Пересадько В. А. - Науково-методичні підходи до розробки регіональних медико-екологічних картографічних творів різних територіальних рангів (2009)
Підлісецька І. О. - Картографування об’єктів історико-культурного призначення (2009)
Полякова Н. О. - Деякі чинники візуального сприйняття інформації з карти (2009)
Прасул Ю. І. - Туристсько-рекреаційне картографування сільського адміністративного району (2009)
Роганін Ю. В. - Особливості використання нормативної грошової оцінки земельних ділянок при навчанні студентів-географів, Роганіна В. Є., Черненко Ю. Ю. (2009)
Свір Н. В. - Особливості контролю навчальних досягнень учнів з географії (2009)
Скавронський П. С. - До питання про зміст терміну та структуру поняття "картознавча компетенція" (2009)
Смирнов Ю. Б. - Передумови для виробництва електронних карт внутрішніх водних шляхів в Україні (2009)
Суматохіна І. М. - Принципи картографування геоморфологічних небезпек для екологічного менеджменту урбанізованих геосистем (2009)
Тимашова В. И. - Аспекты международного туризма в школьном курсе "Страноведение" (2009)
Філозоф Р. С. - Картографічні матеріали, необхідні для створення природоохоронних об’єктів (2009)
Черноморець І. М. - Прикладні питання проектування технологій навчання географії (2009)
Чиркова Т. А. - Картографування урболандшафтів (на прикладі міста Новомосковськ Дніпропетровської області), Столбцов С. В. (2009)
Яценко В. С. - Особливості географічної картографії у зображенні культурних процесів (2009)
Литвин С. Х. - Документаційне забезпечення управління вищим навчальним закладом як чинник надання якісної освіти та доступності знань (історіографічний аналіз) (2013)
Харченко С. В. - Проблемні аспекти функціонування національних стандартів серії "Інформація та Документація", Литвинська С. В. (2013)
Лугова Т. А. - Еволюція систем електронного документообігу підприємств, Акімов О. Є. (2013)
Григораш С. М. - Змістова композиція аналітичних документів (2013)
Удовик В. М. - Європейська традиція збереження спадщини президентства (2013)
Древетняк О. В. - Трансформація діяльності бібліотеки в інформаційно-освітньому просторі вищого навчального закладу (2013)
Варенко В. М. - Інформаційна аналітика в Україні: необхідність упровадження, проблеми функціонування, перспективи розвитку (2013)
Добровольська В. В. - Перспективні напрями розвитку керування документацією в органах управління культурою (2013)
Загурська С. М. - Гендерні особливості владних комунікацій (2013)
Кирилишен Я. В. - Особливості побудови сучасних документально-інформаційних систем з використанням хмарних технологій, Остапенко А. В. (2013)
Сєкунова І. О. - Суть та значення контент-аналізу в дослідженні інформаційних матеріалів президентських кампаній в Україні (2013)
Чорна І. В. - Порівняльний аналіз нормативно-правового регулювання рекламних ринків в Україні та Австралії (2013)
Саприкін О. А. - Преса Китайської Народної Республіки: культура й освіта (2013)
Шкарлат І. В. - Законодавче забезпечення розвитку електронного урядування, Заєць Н. М., Омельченко В. В., Полосіна Л. О. (2013)
Збанацька О. М. - Понятійно-категоріальний апарат архівних інформаційно-пошукових систем (2013)
Міжнародна науково-теоретична конференція "Якість вищої освіти: українська національна система та європейські практики" (2013)
Міжнародна науково-практична конференція "Документ, мова, соціум: теорія та практика" (2013)
Відомості про авторів (2013)
Вимоги до оформлення статей (2013)
Титул, содержание (2014)
Палант О. Ю. - Аспекти фінансування транспортної работи підприємств міського електричного транспорту (2014)
Махуренко Г. С. - Страхование проектных рисков в порту, Савельева И. В., Боу-Торган Д. П. (2014)
Пласконь С. А. - Прогнозування та аналіз ефективності інвестиційних рішень, Смачило Т. В. (2014)
Ясинська Н. А. - Розвиток платіжних інструментів на грошово-кредитному ринку України, Шира Н. О. (2014)
Прядко І. В. - Концептуальні основи дослідження сутності поняття "інновація" (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського