Августин Р. Р. - Узагальнення світового досвіду формування ефективної системи детінізації національного господарства (2014)
Віблий П. І. - Перспективи інвестиційного співробітництва України з Європейським Союзом, Горбова Х. В., Федак Б. А. (2014)
Кривохатько Н. Д. - Ідентифікація напрямів та структури механізму формування управлінського персоналу машинобудівних підприємств (2014)
Ваврик В. Б. - Збільшення доходів домогосподарств як основа формування сприятливого цінового середовища розвитку сільськогосподарських підприємств (2014)
Дідик Я. М. - Дослідження рівня відпочинкових пропозицій у сільських оселях (2014)
Должанський А. М. - Місце і значення класифікації витрат для виробничого процесу, Петльоха Є. П. (2014)
Заблоцький М. Б. - Централізована фінансово-економічна управлінська система і причини кризи недовиробництва (2014)
Ковач М. Й. - Передумови виникнення та розвитку фінансового контролю (2014)
Маргіта Н. О. - Теоретико-методологічні засади регулювання бюджетного дефіциту, Маргіта М. В. (2014)
Миронов Ю. Б. - Сутність і призначення банківських рейтингів (2014)
Миронова М. І. - Фактори впливу на стійке функціонування комерційних банків (2014)
Михайловський В. І. - Функціонування виробничого потенціалу та оцінювання економічного розвитку підприємства, Михайловська І. В. (2014)
Ногінова Н. М. - Оподаткування малого підприємництва в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку (2014)
Парфенюк Є. І. - Уточнення сутнісних характеристик категорії "фінансова безпека підприємництва", Шушкова Ю. В. (2014)
Потинський А. М. - Факторні детермінації трансформаційних змін структури національної економіки: територіальний аспект (2014)
Савіцька О. П. - Особливості залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України, Бай Т. В. (2014)
Савіцька О. П. - Проблеми та тенденції розвитку спільних підприємств України, Дюс Х. М. (2014)
Сербина О. Г. - Світовий досвід податкового регулювання банківської діяльності та уроки для України (2014)
Турянський Ю. І. - Податки як суспільно-економічна категорія їх функції та види (2014)
Прокопенко Н. С. - Складові безпеки банківської діяльності, Виклюк М. І. (2014)
Рогоза В. С. - Сравнение стохастических алгоритмов для расчета порядка фильтра нижних частот, Сергеев-Горчинский А. А. (2014)
Бондарчук М. К. - Побудова моделі інвестування санаційних інновацій в інтегрованих структурах, Воляник Г. М. (2014)
Кшивецький Б. Я. - Розрахунок масштабного коефіцієнта для прогнозування міцності та довговічності термопластичних клейових з'єднань деревини (2014)
Стоянов Г. С. - Моделі системного формату розвитку кредитних спілок (2014)
Бондаренко О. В. - Вплив інформатизації на розвиток сучасного суспільства (2014)
Пастух О. А. - Узагальнена математична модель радіотехнічних і радіокомп'ютерних систем (2014)
Дмитришин Б. Б. - Метод граток Больцмана для моделювання потоку рідини в мікропотокових системах (2014)
Лучик В. Є. - Побудова моделі для оцінювання рівня економічної безпеки аграрної галузі, Лучик М. В. (2014)
Лотиш І. Л. - Системи підтримки прийняття рішень в лісовому господарстві (2014)
Макара О. В. - Державно-приватне партнерство в контексті соціально орієнтованого розвитку країни (2014)
Колодійчук А. В. - Інноваційна метрополійна функція міста Чернівців: інфраструктурний підхід (2014)
Савіцька О. П. - Культурний туризм: реалії та перспективи розвитку у Львівській області, Федорович О. І. (2014)
Татомир І. Л. - "Ворота глобалізації" як загроза "відпливу інтелекту" та зникнення національних освітніх і наукових шкіл (2014)
Долбнєва Д. В. - Інтерактивні методи навчання: сутність необхідність та використання при підготовці фахівців з обліку та аудиту у ВНЗ України (2014)
До відома авторів статей (2014)
Титул, зміст (2012)
Корицький Г. І. - Чaстота та структура захворюваності дітей у Тернопільській області та шляхи її зниження (2012)
Загородний М. І. - Вплив карведилолу та його сумісного застосування з тіотриазоліном на рівень та швидкість ранішнього підйому систолічного та діастолічного артеріального тиску у хворих на артеріальну гіпертензію ІІ стадії (2012)
Клебан К. І. - Хронобіологічні особливості у пацієнтів з метаболічним синдромом Х: огляд літератури та результати власних спостережень (2012)
Свінціцький А. С. - Особливості порушень мікроциркуляції слизової оболонки шлунка у хворих з хронічним гастритом при неалкогольному стеатогепатиті, Курик О. Г., Долгая Н. Є. (2012)
Світлик Г. В. - Ремоделювання лівого шлуночка в ранній післяінфарктний період у пацієнтів з професійно-шкідливою працею, Гарбар М. О. (2012)
Сулік В. В. - Алгоритм діагностики компресійного синдрому хребтової артерії з урахуванням чутливості ультразвукових та ангіографічних методик (2012)
Оброцька Х. М. - Клініко-функціональні особливості перебігу алкогольної кардіоміопатії (2012)
Горобець Н. І. - Дизенергетичні стани та їх корекція у дітей, що часто хворіють, на фоні недиференційованої дисплазії сполучної тканини (2012)
Вороненко Ю. В. - Нормативно-правове забезпечення організації надання медичної допомоги на етапі реформування сфери Охорони Здоров'я, Гойда Н. Г., Курило Т. М. (2012)
Міщенко Л. А. - Зв'язок регресу гіпертрофії лівого шлуночка з динамікою прозапальних і метаболічних факторів серцево-судинного ризику під впливом антигіпертензивної терапії (2012)
Єфімов А. С. - Діагностика і лікування ранніх стадій діабетичної нефропатії у хворих на цукровий діабет 1-го типу, Скробонська Н. А., Соколова Л. К., Цимбал Т. С. (2012)
Сирова Г. О. - Експериментальне вивчення впливу анальбену, кофеїну та їх композиції на емоційно-поведінкові реакції щурів в умовах формалінового набряку (2012)
Соловьян А. Н. - Структурно-функциональное состояние миокарда, вариабельность ритма сердца и электрофизиологические показатели у больных с пароксизмальной формой фибрилляции предсердий ишемического и неишемического генеза (2012)
Матвієць Л. Г. - Стресовий вплив на ефективність лікування геріатричних пацієнтів з соматичними захворюваннями та способи її підвищення на первинній ланці (2012)
Антиейджинг - не боротьба з віком, а низка профілактичних заходів задля якісного і тривалого життя (2012)
Титул, зміст (2009)
Салманов А. Г. - Антибіотики у профілактицінозокоміальних гнійно-запальних інфекцій в хірургії (2009)
Немятих О. Д. - Aronia melanocarpa:фармакогностична характеристика, фармакологічна активність, застосування в медицині, Тернинко І. І. (2009)
Кулдиркаєва К. В. - Ribes nigrum: фармакогностична характеристика, фармакологічна активність, застосування в медицині (2009)
Шупер С. В. - Особливості активності вегетативної нервової системи у хворих з пептичною виразкою дванадцятипалої кишки у сполученні з гіпертонічною хворобою (2009)
Свинтозельський О. О. - Вплив довготривалої терапії із застосуванням селективних бета-адреноблокаторів на рівень мозкового натрійуретичного пептиду, стан кардіогемодинаміки та показники якості життя у хворих на хронічну серцеву недостатність похилого та старечого віку (2009)
Пузак О. А. - Дослідження вуглеводів листя абрикоса звичайного (Armeniaca vulgaris Lam. ), Упир Л. В., Кисличенко В. С. (2009)
Ярошенко І. В. - Якісне визначення біологічно активних речовин в лікарських зборах для корекції надмірної маси тіла, Бурда Н. Є., Журавель І. О., Кисличенко В. С. (2009)
Стрилец О. П. - Разработка таблетированной формы гипотензивного препарата. Изучение некоторых физико-химических и технологических характеристик действующих веществ, Стрельников Л. С. (2009)
Карпюк У. В. - Амінокислотний та елементний склад густого екстракту із сої щетинистої, Кисличенко В. С., Вельма В. В., Бухарін О. В. (2009)
Мельник Г. І. - Розповсюдження рослин роду Чемериця, Грицик А. Р. (2009)
Попик А. І. - Визначення елеутерозиду в корі, листях та квітках бузку звичайного, Кисличенко В. С., Король В. В. (2009)
Койро О. О. - Кількісне визначення суми гідроксикоричних кислот у сировині яглиці звичайної, Степанова С. І., Штриголь С. Ю. (2009)
Подстрелова І. О. - Розробка методик кількісного аналізу тербінафіну гідрохлориду в лікарських формах, Черняєв С. В., Гладух Є. В., Ханін В. А. (2009)
Панова О. М. - Пошук нових рослинних засобів з урикозуричною дією, Штриголь С. Ю., Степанова С. І. (2009)
Михайленко В. В. - Розробка методики кількісного визначення отрути бджолиної в комбінованій м’якій лікарській формі (гелі) з німесулідом, Тихонов О. І., Клименко Л. Ю. (2009)
Рубан О. А. - Термогравіметричні дослідження мазі глюкорибіну, Гладух Є. В. (2009)
Машталер В. В. - Кількісний вміст деяких груп біологічно активних речовин трави та насіння бораго лікарського та субстанцій, отриманих з даних видів сировини, Гонтова Т. М., Хворост О. П. (2009)
Блажеєвський М. Є. - Оксидиметричний метод кількісного визначення трамадолу гідрохлориду за допомогою пероксомоносульфатної кислоти, Анацька Я. Ю., Ахмедов Е. Ю. (2009)
Малыш П. Н. - Глутатион и жизнеспособность консервированного эритроцита, Фролова Е. В., Письменная Т. В. (2009)
Колесник С. В. - Рентгеноструктурное исследование этилового эфира 2-оксоиндолин-3-глиоксиловой кислоты, Болотов В. В., Шишкина С. В. (2009)
Євтіфєєва О. А. - Розробка та валідація спектрофотометричної методики кількісного визначення для розчинів пілокарпіну гідрохлориду аптечного виготовлення, Проскуріна К. І., Георгіянц В. А. (2009)
Акчурин Э. Ф. - Опыт лечения гипертонической болезни, осложненной хронической сердечной недостаточностью на фоне ожирения IV степени, Соколов А. С., Пархомчук Д. С. (2009)
Кириченко О. М. - Комп’ютерне прогнозування антидіабетичної активності похідних янтарної кислоти на підставі логіко-структурних методів аналізу, Кириченко О. А. (2009)
Штрыголь В. С. - Нефропротекторные свойства диакамфа на модели аллоксанового сахарного диабета у мышей, Товчига О. В., Мерзликин С. И. (2009)
Соколюк Т. В. - Дослідження впливу діакамфу на оксидативний стрес за умов експериментального цукрового діабету та метаболічного синдрому, Горбенко Н. І., Мерзлікін С. І., Подгайний Д. Г. (2009)
Кириченко О. М. - Вплив похідного сукцинанілової кислоти на глюкозний гомеостаз та оксидантний статус щурів із цукровим діабетом 2 типу (2009)
Давиденко С. В. - Корекція патологічних змін тканин пародонта за умов експериментальної виразки шлунка та цукрового діабету глутаргіном, Непорада К. С. (2009)
Загайнова Н. Н. - Минеральный состав зубов у детей 5-15 лет, Кожухарь Ю. Ю., Скрипник О. И. (2009)
Яковлева Л. В. - Влияние мази "Биофлорин" на морфогенез асептических кожных язв, Ларьяновская Ю. Б., Ткачева О. В. (2009)
Євтіфєєва О. А. - Спектрофотометричне визначення кількісного вмісту левоміцетину 0,02% в ізотонічному розчині аптечного виготовлення, Бочкарьова А. Ю., Георгіянц В. А. (2009)
Шикова В. В. - Залежність протизапальної активності від хімічної структури в ряду 4-моно- та 3,5-дизаміщених 1,2,4-триазолу (2009)
Корниенко В. И. - Изучение анальгетической и противовоспалительной активности в ряду 7,8-ди- и 1,7,8-тризамещенных 3-метилксантина, Самура Б. А., Киреев И. В. (2009)
Кузнецова И. В. - Особенности изменения концентраций некоторых про- и антивоспалительных цитокинов у пациентов при критических состояниях инфекционного и неинфекционного генеза (2009)
Киреев И. В. - Экспериментальное исследование взаимодействия замещенных 3-метил-7-алкил-8-N,N-диалкиламиноксантинов с барбитуратами и аналептиками (2009)
Борулько Д. Н. - Психологическая подготовка и оценка психоэмоционального состояния спортсменов-единоборцев, Гаврилин В. А., Ушаков А. В., Коваленко А. П. (2009)
Андрєєва В. В. - Зміни імунних та метаболічних показників у спортсменів, які займаються греко-римською боротьбою (2009)
Глазков Е. О. - Вплив кверцетину на показники клітинної ланки імунітету організму спортсменів при інтенсивному фізичному навантаженні (2009)
Комаревцева И. А. - Промотор апоптоза ген р53 и антиапоптозный ген bcl-2 в пролиферирующих клетках, Попов Э. Н., Комаревцева Е. В., Заика А. В. (2009)
Постернак Г. И. - Клинический опыт использования цереброкурина у новорожденных с гипоксически-ишемическим повреждением головного мозга, Ткачева М. Ю., Фетисов Н. Н., Калиниченко Л. В., Сабадаш А. В., Чеканова И. Н., Холин И. Л., Черкасов В. Б. (2009)
Ковтуненко А. В. - Применение паклитаксела в лечении больных раком верхних дыхательных путей (2009)
Комаревцева Е. В. - Роль альтерации клеточного объема (по данным ЯМР-релаксометрии) в развитии апоптоза при узловых заболеваниях щитовидной железы (2009)
Нішкумай О. І. - Зміни рівня остеопротегерину та мінеральної щільності кісток у жінок з ішемічною хворобою серця в менопаузі (2009)
Цуркан В. Г. - Психогігієнічний вплив умов праці диспетчерів при новій технології управління процесом перевезень (2009)
Доброва В. Є. - Вплив широкосмугового сигналу електромагнітного випромінювання міліметрового діапазону низької інтенсивності на клітини кісткового мозку щурів, Должикова О. В., Малоштан Л. М., Степанова К. О. (2009)
Малыш П. Н. - Опыт Луганской областной станции переливания крови в проведении лечебного плазмафереза больному псориазом, Пригородова М. Ю. (2009)
Із зали засідань Президії НАН України (2 липня 2014 р.) (2014)
Із зали засідань Президії НАН України (11 липня 2014 р.) (2014)
Лукін О. Ю. - Забезпечення України власним природним газом: проблемні аспекти (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 2 липня 2014 р.) (2014)
Карнаухов І. М. - Про спорудження ядерної підкритичної установки "Джерело нейтронів" (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 2 липня 2014 р.) (2014)
Патон Б. Є. - Пріоритети Національної стратегії теплозабезпечення населених пунктів України, Долінський А. А., Геєць В. М., Кухар В. П., Басок Б. І., Базєєв Є. Т., Подолець Р. З. (2014)
Большаков В. І. - Чорна металургія і національна безпека України, Тубольцев Л. Г. (2014)
Онопрієнко В. І. - Нобеліана Уппсали (частина І. Учені-нобеліанти) (2014)
Солонська Н. Г. - До Дня слов’янської писемності і культури (міжнародні наукові конференції "Слов’янський світ у культурному просторі XXI століття" і "Тарас Григорович Шевченко в слов’янському світі"), Філіпович М. А. (2014)
Олійник О. С. - Рекомбінантні антитіла для фундаментальних і прикладних досліджень (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 7 травня 2014 р.) (2014)
Кушнір Р. М. - Найавторитетніша енциклопедія з термонапружень (рецензія на видання "Encyclopedia of Thermal Stresses", Springer, 2014), Токовий Ю. В. (2014)
Хімія як мистецтво ускладнення матерії (до 75-річчя від дня народження іноземного члена НАН України Жан-Марі Лена) (2014)
90-річчя академіка НАН України М.П. Щербака (2014)
80-річчя члена-кореспондента НАН України М.М. Ільницького (2014)
Хоєцький П. Б. - ведення мисливського господарства в угіддях ДП МГ "Звірівське" (2014)
Климчук О. О. - Консортивні зв'язки птахів чистих соснових насаджень у весняно-літній період у лісах Центрального Полісся (2014)
Задорожний А. І. - Лісівничо-таксаційна характеристика деревостанів державного лісового фонду Полонинського хребта Українських Карпат, Гриник Г. Г. (2014)
Іванюк Т. М. - Щодо причини всихання дубових деревостанів Полісся України (2014)
Вінтонів І. С. - Біомаса і водоємність стовбурів дерев у деревостанах, сформованих на Південно-західному мегасхилі Українських Карпат, Білей П. В., Вінтонів Р. С. (2014)
Голяка Д. М. - Нормативне забезпечення процесу оцінювання компонентів фітомаси кущів Salix cinerea L. для біотехнічних заходів, Білоус А. М. (2014)
Дудич Г. М. - Динаміка формування та ефективності використання земельних угідь сільськогосподарських підприємств (2014)
Жежкун А. М. - Методика обліку підросту та оцінювання успішності супутнього відновлення у соснових деревостанах, призначених для поступових рубок (2014)
Кравець Т. О. - Морфологічна характеристика насіння представників роду Heuchera L., Запливана Ю. А. (2014)
Миколайко І. І. - Фенологічні аспекти розвитку генотипів Hippophae rhamnoides L. у правобережному Лісостепу України (2014)
Шишканинець І. Ф. - Вплив клімату на радіальний приріст ранньої та пізньої деревини бука в умовах гірських букових лісів басейну річки Латориця, Мазепа В. Г. (2014)
Юник Т. Р. - Характеристика інтродуцентів у Говерлянському природоохоронному науково-дослідному відділенні Карпатського національного природного парку, Яцик Р. М., Парпан В. І., Заячук В. Я. (2014)
Baran S. - The Usefulness of Sewage Sludge and Mineral Wool for Soil Reclamation on Areas Devastated Due to Sulfur Extraction by Means of Frash Method, Żukowska G., Wójcikowska-Kapusta A., Wesołowska-Dobruk S., Bik-Małodzińska M., Sompor-Kulik M. (2014)
Алексейченко Н. А. - внутривидовая адаптационная способность Rhus typhina L. в условиях урбоэдафотопов Киева, Борщевский М. А., Китаев О. И. (2014)
Адамовський О. М. - Еволюція підходів до менеджменту лісових екосистем (2014)
Лесь М. М. - Біоекологічні особливості екстенсивного вирощування Pleurotus osteratus у природних умовах Львівського Розточчя (2014)
Мельник П. П. - Концепції еколого-економічного управління в агроекосистемі, Єгорова Т. М. (2014)
Михайлюк Ю. Д. - Екологічний стан території компресорних станцій (2014)
Соваков О. В. - Особливості мінерального живлення деревних рослин у міських насадженнях Києва (2014)
Якимчук А. Ю. - Економічний та управлінський аспекти збереження біорізноманіття України за вимогами Кіотського протоколу (2014)
Максимів В. М. - Визначення припусків на всихання пиломатеріалів з деревини явора, Білей П. В., Комбаров А. М., Білей П. П. (2014)
Челядин Л. І. - Фізико-хімічні перетворення шлакошламових відходів у матеріал з очищення викидних газів транспортних засобів (2014)
Дуда С. Т. - Формування елементів стратегії покращення життєздатності підприємства, Шеремета Н. І. (2014)
Мельник О. Д. - Перспективи використання полімерних відходів як наповнювачів у бетонні суміші, Малишевська О. С. (2014)
Нарівський О. Е. - Вплив хімічних елементів і структурної гетерогенності сталі AISI 321 на корозійне розчинення Cr, Ni та Fe у хлоридовмісних розчинах (2014)
Павлишин М. Л. - Формування якості морозива з додаванням дикорослих ягід, Захарчин Р. М., Бурак Є. І. (2014)
Шевчук Г. П. - Використання стовбурів "живої" деревини для опор повітряних ліній електропередач напругою до одного кіловата (2014)
Бондарчук М. К. - Планування бюджету на основі цільових програм, Скоропад І. С. (2014)
Дейнека А. М. - Пріоритетні напрямки перерозподілу коштів на профілактику виробничого травматизму на підприємствах лісової галузі, Степанишин В. М. (2014)
Васильців Т. Г. - Механізми розвитку та забезпечення економічної безпеки підприємництва на сільських територіях, Поповіченко Ю. А. (2014)
Прокопенко Н. С. - Теоретичні аспекти фінансового механізму функціонування домогосподарств в Україні, Навроцький С. А., Алтухова Н. В. (2014)
Фомішина В. М. - Особливості управління кінцевим споживанням і заощадженням у системі цілей економічної політики (2014)
Безус Р. М. - Фінансові ресурси благодійних організацій – інвестиції в аграрний комплекс України, Демчук Н. І. (2014)
Васильців Т. Г. - Передумови конкурентоспроможності підприємств роздрібної торгівлі, Магас Н. В. (2014)
Должанський А. М. - Теоретичні аспекти та класифікація дебіторської заборгованості, Когутич А. М. (2014)
Дуда С. Т. - Узагальнення методичних підходів до оптимізації структури капіталу підприємства, Палько В. А. (2014)
Дуляба Н. І. - Дослідження сутності вартості підприємства, Корнілов С. О. (2014)
Сардак О. В. - Дослідження теоретичних аспектів управління лояльністю персоналу підприємства (2014)
Жук М. О. - Аналіз динаміки величини внутрішніх валових заощаджень України, Здрок В. В. (2014)
Ковач М. Й. - Глобалізація як передумова трансформації контрольних функцій держави (2014)
Кулиняк І. Я. - Тенденції розвитку світового ринку аутсорсингу, Глянцева О. І. (2014)
Маргіта Н. О. - Організаційні основи конкурентоспроможності суб'єктів господарювання, Маргіта М. В. (2014)
Прокоф'єва О. В. - Особливості розвитку перестрахової групи reinsurance group of america та її основних сегментів (2014)
Рібун М. В. - Особливості ринку страхування у сфері туризму (2014)
Романишин С. Б. - Горизонтальна інтеграція дрібних сільськогосподарських виробників, Мартинюк І. І. (2014)
Сорока Р. С. - Реструктуризація заборгованості як елемент формування економічної безпеки підприємства, Брень І. В., Колич О. М. (2014)
Стеців Л. П. - Превентивний захист від рейдерської атаки: методичні засади (2014)
Фурсіна О. В. - Інвестиційний процес в аграрних підприємствах: теоретичний аспект (2014)
Черничко Т. В. - Структура державного боргу України, Черничко С. Ф. (2014)
Шевців Л. Ю. - Управлінський облік як фактор підвищення конкурентоспроможності бізнесу, Приймак С. В. (2014)
Шушкова Ю. В. - Основні тенденції ринку банківського споживчого кредитування в Україні (2014)
Поберейко Б. П. - Теоретичні основи розрахунку короткочасної міцності деревини (2014)
Пастух О. А. - Математичний формалізм елементної бази квантових радіотехнічних систем перетворення інформації, Яцишин В. В., Лесів В. В. (2014)
Мандрона М. М. - Порівняльний аналіз закладних пристроїв для несанкціонованого отримання акустичної інформації, Сало Р. В. (2014)
Буяк Л. М. - Порівняння можливих наслідків інтегрування господарства україни в економіку Євросоюзу або Росії, Паучок В. К. (2014)
Шира Т. Б. - Теоретичні аспекти забезпечення економічної безпеки підприємства (2014)
Кучер Л. І. - Моделювання та управління ризиками для створення бренду (2014)
Стрямець О. С. - Моделювання георозподіленої фітомаси лісів на прикладі Мазовецького воєводства Республіки Польща (2014)
Скотний П. В. - Віртуальна та мережева економіка: теоретико-методологічний аспект (2014)
Гальків Л. І. - Попередження втрат інтелектуального потенціалу молоді: чинник інвестування освіти (2014)
Матвіїшин Є. Г. - Порівняння підходів до прогнозування видатків на заробітну плату працівників дошкільної та загальної середньої освіти (на прикладі м. Червоноград) (2014)
Кучер Л. Р. - Сучасні тенденції процесу набору персоналу підприємств індустрії гостинності, Замрій О. М. (2014)
Машика Ю. В. - Проблеми ефективної зайнятості населення України (2014)
До відома авторів статей (2014)
Гнатюк М. С. - Особливості ядерно-цитоплазматичних відношень у епітеліоцитах слизової оболонки дванадцятипалої кишки, Татарчук Л. В., Слабий О. Б. (2014)
Гуранич Т. В. - Структурні зміни міокарда та печінки у щурів із гіпофункцією щитоподібної залози на тлі комбінованого дефіциту йоду та міді 6-10, Багрій М. М., Воронич-Семченко Н. М. (2014)
Дєльцова О. І. - Морфометричні зміни в сітківці під впливом паклітакселу, Геращенко С. Б., Довга Н. З. (2014)
Николишин Л. В - Структурно-функціональні особливості гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдної системи у тварин із дефіцитом йоду та селену, Багрій М. М , Попадинець О. Г , Воронич-Семченко Н. М. (2014)
П’ятницький Ю. С - Гістологічний стан внутрішніх органів щурів при тривалому внутрішньошлунковому введенні суспензії ксенодермального субстрату, Волков К. С , Дацко Т. В., Боднар П. Я. (2014)
Архій Е. Й. - Хронічний панкреатит , поєднаний з ішемічною хворобою серця: особливості процесів травлення та інтерлейкінового статусу, Москаль О. М., Мишанич Т. В. (2014)
Коваль В. Ю. - Визначення ступеня депресивності у хворих на хронічний панкреатит, Архій Е. Й., Рішко Я. Ф., Брич Н. І. (2014)
Руденко Т. М. - Ендотелійзалежна та ендотелійнезалежна вазодилятація у хворих на артеріальну гіпертензію з ожирінням (2014)
Русин В. І. - Динаміка показників якості життя та психосоматичних змін у хворих на хронічний панкреатит після холецистектомії на фоні патогенетично обґрунтованої комплексної терапії, Сірчак Є. С., Курчак Н. Ю., Москаль О. М., Футько Х. В. (2014)
Свистак В. В. - Вивчення розповсюдженості симптоматичних артеріальних гіпертензій серед вагітних, Блецкан М. М., Рішко О. А., Левкулич Ю. Ю., Левкулич С. Я. (2014)
Скірак З. С. - Особливості зв’язувальної функції сироваткового альбуміну в організмі експериментальних тварин при гострому токсичному тетрахлорметановому гепатиті (2014)
Бенедикт В. В. - Патогенетичні аспекти порушень рухової функції тонкої кишки у хворих на гостру непрохідність кишки та їх корекція (2014)
Воронич В. М. - Застосування вільної аутовенозної пластики у хірургічному лікуванні трофічних виразок нижніх кінцівок варикозного генезу, Воронич М. В., Шеремет А. П., Манкулич В. В. (2014)
Галюк В. М. - Гепатопротекторна терапія у хворих на гостру спайкову кишкову непрохідність (2014)
Гощинський В. Б. - Морфологічні , клінічні та біохімічні паралелі дисфукції сполучної тканини у хворих на варикозну хворобу нижніх кінцівок, Продан А. М., Пятничка О. З. (2014)
Дєльцова О. І. - Ультраструктурні зміни печінки при експериментальній гострій тонкокишковій непрохідності в процесі лікування, Скрипко В. Д., Гончар М. Г. (2014)
Denisenko V. L. - Tumour laser recanilization application in complex surgical treatment of obstructing colorectal cancer, Gain Yu. M. (2014)
Дутка Я. Р. - Хірургічне лікування пацієнтів із холедохолітіазом , зумовленим великими конкрементами, Чуклін С. М. (2014)
Запорожченко Б. С. - Сучасні підходи до лікування хворих з обтураційною жовтяницею доброякісного генезу, Горбунов А. А., Муравйов П. Т., Кірпічнікова К. П., Колодій В. В., Бондарець Д. А. (2014)
Запорожченко Б. С. - Використання ліфтингової технології при симультанних лапароскопічних втручаннях на органах черевної порожнини, Колодій В. В., Запорожченко М. Б., Горбунов А. А., Муравйов П. Т., Зубков О. Б. (2014)
Іваненко А. O. - Діагностика і хірургічне лікування синдрому хронічної абдомінальної ішемії, Родін Ю. В., Шаповалов І. М., Пшеничний В. М., Хацько К. М., Ковальчук О. М. (2014)
Каніковський О. Є. - Вибір обсягу хірургічного лікування ускладнених форм хронічного панкреатиту, Павлик І. В. (2014)
Коломійцев В. І. - Показники печінкового кровоплину в оцінці функціонального стану печінки при гнійному холангіті на тлі жовчнокам’яної хвороби, Довгань Ю. П. (2014)
Копчак А. В. - Інтраопераційне визначення твердості кісткової тканини у пацієнтів із травматичними переломами нижньої щелепи (2014)
Копчак В. М. - Сучасні підходи до лікування ускладнених псевдокіст підшлункової залози, Копчак К. В., Хомяк І. В., Дувалко О. В., Перерва Л. О., Терешкевич І. С., Мошківський Г. Ю., Кондратюк В. А. (2014)
Костів С. Я. - Тромбопрофілактика при оперативному втручанні у пацієнтів із високим ризиком розвитку тромбоемболічних ускладнень, Венгер І. К., Зарудна О. І., Костів О. І., Гусак М. О. (2014)
Криворучко І. А. - Результати лікування хворих на хронічну критичну ішемію нижніх кінцівок, Гоні С.-К. Т., Лодяна І. М. (2014)
Криворучко І. А. - Міждисциплінарний підхід у вивченні патогенеза гострих рідинних скупчень при панкреатиті, Сорокина І. В., Балака С. М., Гончарова Н. М. (2014)
Кузьменко Г. І. - Ураження проксимальних відділів шлунково-кишкового тракту в пацієнтів ангіохірургічного профілю, Гардубей Є. Ю., Малицька А. П., Малицький В. Є. (2014)
Маляр-Газда Н. М. - Суспільна думка та професія лікаря анестезіолога-реаніматолога, Русин В. І. (2014)
Пиптюк О. В. - Інфузійна антибіотикотерапія у хворих із панкреонекрозом, Телемуха С. Б. (2014)
Попович Я. О. - Комплексне хірургічне лікування та анестезіологічне забезпечення оперативних втручань у хворих із нагнійними ускладненнями синдрому діабетичної стопи (2014)
Рачкевич С. Л. - Мультидисциплінарний підхід до лікування портальної гіпертензії , ускладненої шлунково-кишковими кровотечами та гіперспленізмом: сучасна терапія , ендоскопія , інтервенційна радіологія, Кушнірук О. І., Бубняк М. Р., Сало В. М., Tумак І. М., Артюшенко М. Є., Гайошко В. Д. (2014)
Русин В. В. - Зміни ліпідного обміну у хворих на хронічну критичну ішемію нижніх кінцівок (2014)
Русин В. І. - Можливості ендоваскулярного лікування атеросклеротичного ураження екстракраніальних артерій у гострий період ішемічного інсульту, Корсак В. В., Буцко Є. С., Голяка А. Г., Борсенко М. І. (2014)
Русин В. І. - Хірургічне лікування місцевопоширеного нирково-клітинного раку , ускладненого лівобічним пухлинним тромбозом нижньої порожнистої вени, Корсак В. В., Русин А. В., Бойко С. О., Попович Я. М. (2014)
Сандер С. В. - Дослідження тонусу судин та характеру місцевого кровоплину для оцінки життєздатності органа і перспективи його збереження (2014)
Сипливий В. О. - Критерії діагностики та прогнозування виникнення ACLF-синдрому при хірургічному лікуванні хворих на цироз печінки, Петюнін О. Г., Марковський В. Д., Петюнін П. О., Євтушенко Д. В. (2014)
Скоромний О. М. - Органні гемодинамічні порушення в черевній порожнині при гострому панкреатиті та ефективність їх медикаментозної корекції, Бутирський О. Г., Хілько С. С., Кудрявцев Л. К. (2014)
Скрипинець Ю. П. - Застосування пов'язок Aquaсel® Ag у лікуванні трофічних виразок нижніх кінцівок, Філіп С. С., Сливка Р. М., Вайнагій О. М., Полянський П. А., Серветник П. Ф. (2014)
Страфун С. С. - Порівняння ефективності відкритої та артроскопічної методик банкарта при хірургічному лікуванні пацієнтів зі звичним вивихом плеча, Страфун О. С., Гомонай І. В. (2014)
Хворостов Є. Д. - Оцінка ефективності застосування відеоендоскопічних технологій у діагностиці і лікуванні жовчовитікань після лапароскопічної холецистектомії, Бичков С. О., Гриньов Р. М. (2014)
Чуклін С. М. - Зміни у нутрощевих артеріях при гострому панкреатиті, Осміловська І. В., Усач О. Б. (2014)
Шано В. П. - Гостре післяопераційне пошкодження нирок при хірургічній патології органів черевної порожнини, Гуменюк І. В., Губієва Є. З., Гладка С. В., Єрецька Р. В., Чумак Г. В. (2014)
Шапринський В. О. - Причини , діагностика та лікування синдрому Меллорі-Вайсса, Дзьоба А. І. (2014)
Шапринський В. О. - Оперативне лікування хворих із синдромом езофагеальної дисфагії, Кривецький В. Ф., Шапринський Є. В. (2014)
Вітковський В. Ф. - Сучасне лікування гострого пієлонефриту у вагітних (2014)
Данко В. В. - Прогнозування передчасних пологів при звичному невиношуванні вагітності (2014)
Маляр В. В. - Моніторингові пренатальні чинники ризику і їх значення в прогнозі патології об’єму навколоплодового середовища (2014)
Бензар І. М. - Гемангіома печінки у дітей: поєднання зі шкірними ураженнями , особливості діагностики та перший досвід лікування, Осипенко П. В. (2014)
Городиловська М. І. - Особливості діагностики та лікування еозинофільних езофагітів у дітей шкільного віку, Няньковський С. Л. (2014)
Садова О. Р. - Основні показники якості життя у дітей із хронічною гастродуоденальною патологією, Няньковський С. Л. (2014)
Рогач I. М. - Обізнаність курсантів із питань культури управління в системі післядипломного удосконалення, Качала Л. О., Погоріляк Р. Ю. (2014)
Миронюк І. С. - Соціально-демографічні характеристики трудових мігрантів - жителів Закарпатської області як представників групи високого ризику інфікування ВІЛ (2014)
Сміянов В. А. - Медико-соціальне дослідження рівня обізнаності хворих на артеріальну гіпертензію, Тарасенко С. В., Сміянова О. І., Деміхова Н. В., Бокатов А. В. (2014)
Фера О. В. - Кафедра соціальної медицини та гігієни Ужгородського національного університету: історія , досягнення , перспективи розвитку, Поляк О. В., Кочмарь В. М., Копосович М. В., Сливка О. Я. (2014)
Красносельський М. В. - Фотодинамічна терапія у хірургічному лікуванні променевих ушкоджень покривних тканин, Сімонова-Пушкар Л. І., Гоні С. -А. Т. (2014)
Доктор медичних наук , професор , академік Циб Анатолій Федорович (21. 01. 1934 – 08. 11. 2013) (2014)
Заслуженому лікарю України , доктору медичних наук , професору , завідувачу кафедри хірургічних хвороб , декану медичного факультету Ужгородського національного університету Олександру Болджіру – 60 (2014)
Ветерану хірургії Закарпаття Георгію Улиганцю – 90 (2014)
Пам’яті професора Ахтемійчука Юрія Танасовича (1958 – 2014) (2014)
Пєвцов Г. В. - Модель регіону України як об’єкту забезпечення інформаційної безпеки (2010)
Лужецький В. А. - Використання операції множення за модулем в симетричних блокових шифрах, Дмитришин О. В. (2010)
Миронець І. В. - Методологія підвищення оперативності доступу до конфіденційних інформаційних ресурсів, Рудницький В. М., Бабенко В. Г. (2010)
Бондаренко М. А. - Розробка класів для підсистем синтаксичного аналізу трансляторів з алгоритмічних мов високого рівня, Жилін В. А., Панасенко Д. П. (2010)
Боярчук А. В. - Информационная технология оценки гарантоспособности Web-сервисов, Гордеев А. А., Братушка С. Н., Головань Р. Н. (2010)
Греков В. Ф. - Автоматическое устройство с сервоприводом для отвода конденсата компрессорных установок, Пьянков А. А., Ткаченко Ю. А., Шокин М. Г. (2010)
Єгорова О. Ю. - Аналіз сучасного стану повітряних ліній та визначення шляхів підвищення їх надійності, Мальцев О. Ю. (2010)
Завизиступ Ю. Ю. - Особенности функционирования протоколов в беспроводных сетях, Коваленко А. А., Мохаммад А. С., Можаев М. А. (2010)
Карлов В. Д. - Сопровождение радиолокационных целей в условиях помех, Петрушенко Н. Н., Челпанов А. В., Квиткин К. П. (2010)
Кебкал К. Г. - Экспериментальное исследование характеристик фазоманипулированных гидроакустических сигналов с непрерывным расширением спектра в реверберационных каналах (2010)
Коломійцев О. В. - Канал вимірювання похилої дальності до літального апарату для лазерної інформаційно-вимірювальної системи з можливістю формування та обробки зображення (розпізнавання) ЛА, Васильєв Д. Г., Клівець С. І., Нікітюк О. Б., Руденко Д. В. (2010)
Коржик А. В. - Исследование закономерностей акустического взаимодействия элементов антенных решеток, образованных электроупругими цилиндрическими преобразователями (2010)
Кортунов В. И. - Методы параметрического сжатия на основе асимптотического наблюдателя состояния, Гора А. Н., Акулиничев А. А. (2010)
Косенко В. В. - Экономическая эффективность применения гидравлических цилиндров с составными корпусами для механизации станочных приспособлений, Кобзев А. С., Белик В. Н. (2010)
Кулик А. Я. - Використання медіанного фільтра в системах передавання інформації, Кулик Я. А. (2010)
Кучеренко Е. И. - О модификации методов оперативной настройки функций принадлежности в знаниеориентированных моделях, Корниловский А. В., Глушенкова И. С. (2010)
Ланецкий Б. Н. - Формализация понятия "работоспособное состояние" сложных технических систем, Лукьянчук В. В., Фоменко Д. В. (2010)
Lesna N. S. - Research of dynamic clustering on linearly inseparable plagued experimental data, Shatovska T. B., Lyakhovets A. V. (2010)
Луковський О. Я. - Модель розподілу коефіцієнта заломлення тропосфери в прибережних районах, Карлова К. І., Саваткова А. А. (2010)
Лупандін В. А. - Методика та результати оцінювання якості статистичних алгоритмів розпізнавання з навчанням на основі складного еталонного опису в автоматизованих засобах радіомоніторингу (2010)
Межуев В. И. - Предметно-ориентированное моделирование распределенных параллельных приложений реального времени (2010)
Морозова О. И. - Метод нечеткого структурного анализа онтологий, Соколов А. Ю., Хуссейн В. М. (2010)
Мсаллам Е. П. - Моделирование статистических характеристик координатных "блужданий" статистического центра отражений протяженного объекта, Кравченко А. И. (2010)
Мысов О. П. - Термодинамический анализ системы S-CA-F-P-H-O в процессе получения экстракционной фосфорной кислоты, Шевчук Н. С. (2010)
Пашков Д. П. - Метод оптимального вибору спектральних каналів довільної структури у відеоспектрометрах (2010)
Пелішок В. О. - Ймовірність появи бітових помилок та її дослідження для цифрових модуляцій (2010)
Поповский В. В. - Определение частот формант голосового сигнала на выходе гребенки полосовых фильтров, Бобрицкий С. М., Саваневич В. Е., Ткачев В. Н. (2010)
Пустовойтов П. Е. - Управление ресурсами узла компьютерной сети по критерию среднее число очередей, длина которых не ниже критической (2010)
Романова А. О. - Оперативно-диспетчерське керування, як один із напрямків удосконалення експлуатації електромереж, Єгорова О. Ю. (2010)
Сытник О. В. - Алгоритм оценки параметров центроида группы неразрешенных объектов, Карташов В. М., Супрун А. А. (2010)
Титарчук А. О. - Системний підхід до створення інформаційного забезпечення рішення задач процесів автоматизованого конструювання технологічного обладнання (2010)
Туз Ю. М. - Оптимізація часу термокомпарування, Добролюбова М. В., Ульянова А. А. (2010)
Чинков В. М. - Математична модель методу багатопараметричних вимірювань на основі аналого-цифрової обробки періодичних сигналів, Ефімова Т. М. (2010)
Чинков В. М. - Методика оцінки похибки цифроаналогового синтезу вимірювальних синусоїдних сигналів на основі кусково-східчастої апроксимації, Наливайська Т. Я. (2010)
Шувалова Л. А. - Структура программного комплекса синтеза и верификации моделей цифровых автоматов, Моамар Д. Н., Уткина Т. Ю. (2010)
Яремчук Н. А. - Побудова лінгвістичних шкал при експертному оцінюванні властивостей складних об’єктів, Сікоза О. М. (2010)
Козелкова Е. С. - Анализ оптимального метода траекторных измерений для баллистико-навигационного обеспечения управления космическими аппаратами двойного назначения среднего и дальнего космоса (2010)
Дубницкий В. Ю. - Оценка параметров ранговых распределений: распределение Мандельброта-Ципфа, Ходырев А. И. (2010)
Кужель И. Е. - Алгебраическое построение сверточных кодов (2010)
Рудницький В. М. - Моделювання процесу паралельного додавання чотирьох і менше доданків в надлишкових системах числення, Федотова-Півень І. М., Бєсєдіна С. В. (2010)
Андрейчіков О. О. - Аналіз значення інтелектуального капіталу в сучасному світі (2010)
Галушко Ю. І. - Застосування принципу єдиного інформаційного простору при організації зенітного ракетного прикріття важливих об’єктів держави, Флоров О. Д. (2010)
Косило Н. С. - Иерархическая кластеризация мультимножеств в процессе консолидации информации, Ельчанинов Д. Б. (2010)
Фролов М. Ю. - Модель организации исследовательского поиска в электронных архивах на основе естественной классификации (2010)
Дорохов О. В. - Аналіз українських сайтів фармацевтичної спрямованості – систематизація критеріїв оцінювання та практичне порівняння, Моісіл І., Дорохова Л. П. (2010)
Кучук Н. Г. - Выбор стратегии распределения логических фрагментов баз данных системы обработки кирлианографической информации, Левенец А. С., Кирвас В. В. (2010)
Поворознюк А. И. - Модель нечеткой экспертной системы прогноза риска развития профессионально обусловленных заболеваний, Чикина Н. А., Антонова И. В. (2010)
Поворознюк О. А. - Программное обеспечение системы формирования комплекса лекарственных препаратов в дерматологии (2010)
Федин С. С. - Идентификация закона надежности сложных изделий медицинской техники в условиях статистической неопределенности (2010)
Евланов М. В. - Применение системы сбалансированных показателей в информационной технологии мониторинга автоматизированных бизнес-процессов, Антонов В. А., Корнеева Е. В. (2010)
Кавун С. В. - Використання кластерного аналізу для вирішення задачі оптимізації платежів за використання природних ресурсів на підприємствах в галузі будівельних матеріалів, Ридаш О. С., Зима О. Г. (2010)
Козелков О. А. - Модель формирования положительного имиджа компании, Подорожняк А. А., Пинчук Т. А. (2010)
Колесник І. С. - Оцінка впливу витоку інформації на стан підприємства, Дудатьєв А. В., Войтович О. П. (2010)
Шматько Н. М. - Деякі аспекти управління гнучкістю підприємства (2010)
Шостак И. В. - Метод оценки компетентностного резерва разработчиков программного обеспечения ИТ компании, Стрельчук Е. А., Щеблыкина М. А. (2010)
Кузнецов М. В. - Моделювання та прогнозування стану забруднення ґрунтів Харківської області важкими металами, Зима О. Г. (2010)
Павленко С. М. - Антропогенні зміни лісових масивів під впливом діяльності промислових підприємств, Зима О. Г. (2010)
Ушакова І. О. - Нечіткий підхід до прогнозування екологічних ризиків від забруднення атмосферного повітря, Катасонова О. І. (2010)
Ушакова І. О. - Моделювання процесу прийняття рішень щодо зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, Миколайчук А. Б. (2010)
Данилевич С. Б. - Электронное тестирование средствами MS OFFICE, Кирвас В. А. (2010)
Дуденко С. В. - Моделі придбання професійних знань курсантами в системі вищої військової освіти України, Калачова В. В., Кучерявенко І. В. (2010)
Калиниченко О. В. - Групове оцінювання учасників навчального процесу як засіб формування рейтингу суб'єктів навчання, Лєсна Н. С., Портянченко Г. А. (2010)
Лисечко В. П. - Компенсація надлишкового шуму у волоконно-оптичному гіроскопі з відгалуджевачем типу 3?3, Подлужна О. В. (2010)
Наші автори (2010)
Воскобойнікова-Гузєва О. - Модернізаційні моделі розвитку бібліотечно-інформаційних установ у період глобалізації: визначення базових складових (2012)
Пальчук В. - Сучасні інформаційно-аналітичні структури бібліотек як інтелектуально-комунікативні підсистеми бібліотечно-інформаційної інфраструктури (2012)
Соколова І. - Тенденції розвитку наукових комунікацій (інформаційний аспект) (2012)
Ворошилов О. - Розвиток бібліотечних установ в Україні: тенденції та перспективи (2012)
Кулицький С. - Дослідження фінансових комунікацій на базі ресурсів наукової бібліотеки (2012)
Медведєва В. - Роль сучасних бібліотечних у станов в інфотворчому процесі (2012)
Беззуб І. - Бібліотека вищого навчального закладу у формуванні інформаційної культури студента (2012)
Кобєлєв О. - "Інформаційна аналітика" як дисципліна для підготовки магістрів зі спеціальності "книгознавство, бібліотекознавство і бібліографознавство" (2012)
Желай О. - Інформатизація як важливий чинник розвитку бібліотечної діяльності (2012)
Терещенко І. - Маркетинговий підхід як засіб покращання якості обслуговування користувачів сучасної бібліотеки (2012)
Булахова Г. - Реклама бібліотек як вид соціальної реклами (2012)
Матвійчук Л. - Бібліографія шевченкіани: початок створення та основні віхи розвитку в працях академічних дослідників (1919 –1990) (2012)
Шлапак Ю. - Формування інформаційної культури: особистість як користувач сучасної бібліотеки (2012)
Іванова Н. - Комунікативна діяльність сучасних інформаційних центрів у сфері правового інформування (2012)
Половинчак Ю. - Зарубіжний досвід представлення бібліотеками досягнень національної правової думки (2012)
Гранчак Т. - Формування бібліотечної традиції в системі політичної комунікації (2012)
Лобузіна К. - Технологія організації комплексних бібліотечних юридичних інформаційних ресурсів (2012)
Блажкевич А. - Вплив правової інформації бібліотек на рівень правової культури громадяну контексті сучасного розвитку українського суспільства (2012)
Потіха А. - Інформація партійних ЗМІ в системі комунікативного ресурсу бібліотек (2012)
Іванова М. - Комплексні онлайнові юридичні інформаційні ресурси Національної юридичної бібліотеки (2012)
Шульга І. - Шляхи забезпечення відкритого доступу до наукових ресурсів у галузі права (2012)
Семесько В. - Питання реформування бібліотечного законодавства (2012)
Удовик В. - Представлення глави держави в сучасному інформаційному просторі: досвід провідних країн (2012)
Галаган Л. - Специфіка інформаційно-аналітичних систем органів державної влади в контексті впровадження технології електронного урядування (2012)
Натаров О. - Роль сучасних бібліотек у процесі забезпечення культурних прав та свобод в Україні (2012)
Чернявська Л. - Інформаційно-аналітичний супровід гендерної політики як завдання бібліотеки в інформаційному суспільстві (2012)
Вітушко Н. - Роль бібліотечних установ у створенні та підтримці електронного діалогу: влада – суспільство (2012)
Присяжна Л. - Роль сучасної бібліотеки в інформаційному супроводі діяльності органів державної влади (2012)
Троїцька К. - Інформаційне забезпечення веб-сайтів для висвітлення роботи органів державної влади Луганської області (2012)
Костенко М. - Бібліографічні посібники в системі засобів інформаційного забезпечення художньої культури та мистецтва (2012)
Сербін О. - Процеси систематизації в умовах адаптації до сучасних вимог інформаційного пошуку, Галицька С. (2012)
Левченко Л. - Методи вибіркової експертизи цінності документів для постійного зберігання в архівах Сполучених Штатів Америки (2012)
Дубас Т. - Розвиток електронних інформаційно-аналітичних продуктів сучасної бібліотеки (з практичного досвіду СІАЗ НБУВ) (2012)
Аксьонова Н. - Бібліотечна практика формування електронних ресурсів газетних видань (зарубіжний досвід) (2012)
Лиханова І. - Бібліографічний покажчик "Книга в Україні. 1861–1917: Матеріали до репертуару української книги" (з досвіду створення) (2012)
Пастушенко О. - Питання історії українського державотворення та періодичної преси в сучасних дисертаційних дослідженнях в Україні (2012)
Вітушко А. - Реалізація іформування інформаційно-моніторингових систем як ІТ-продукту на базі аналітичних служб (2012)
Тарасенко Н. - Шляхи вдосконалення комплектування сучасної бібліотеки електронним ресурсом (2012)
Бондаренко В. - Дистантне інформаційно-аналітичне забезпечення користувачів бібліотек у контексті розвитку національного інформаційного простору в умовах глобалізації (2012)
Автономова Н. - Формування системи інформаційно-аналітичних видань вітчизняних наукових бібліотек (2012)
Зуб В. - Документальні ресурси з питань охорони праці в системі безпеки функціонування бібліотек Великобританії та США (2012)
Стоян П. - Електронні бібліотечні та архівні документальні ресурси національних державних установ та органів влади Австралії (2012)
Коночкіна О. - Аналіз контенту регіональних інтернет-видань як джерела бібліотечного комплектування (2012)
Покровська Г. - Розширення джерельної бази інтернет-ресурсів як шлях підвищення рівня бібліотечних інформаційно-аналітичних досліджень (2012)
Степченко Л. - Читання в епоху розвитку електронних ресурсів: книга чи Інтернет? (2012)
Жабін А. - Наукова мережева комунікація та юзабіліті (2012)
Чуприна Л. - Оперативна інформація в соціальних мережах: особливості обігу та використання бібліотеками (2012)
Якименко Ю. - Соціальні мережі та соціальні рухи (2012)
Самсонов М. - Реклама бібліотек в онлайнових соціальних мережах (2012)
Рябоконь О. - Маніпуляції масовою свідомістю в політичному сегменті соціальних мереж (2012)
Гриценко Н. - Дистанційна зайнятість працівників бібліотек як один зі шляхів підвищення ефективності інформаційно-аналітичного виробництва (2012)
Руснак І. С. - Вступне слово (2009)
Романенко І. О. - Формалізація процесів координаційного управління системою підготовки військ (сил) (2009)
Петрушенко М. М. - Система воєнно-наукових досліджень Повітряних Силах Збройних Сил України: основні завдання та перспективи розвитку (2009)
Ткаченко В. І. - Оперативне мистецтво Повітряних Сил в сучасних умовах розвитку воєнної науки (2009)
Пєвцов Г. В. - Метод синтезу гібридних алгоритмів прийняття рішень в умовах стохастичної та нечіткої невизначеності (2009)
Смірнов Є. Б. - Методика роботи посадових осіб органів управління Повітряних Сил при прийнятті рішень на бойові дії за допомогою інформаційно-аналітичної моделі процесів підготовки і прийняття рішень "ЕШЕЛОН-ІНФ" (2009)
Коваль В. В. - Деякі погляди щодо комплексного застосування сил та засобів оперативного забезпечення для захисту військ і об’єктів від ударів високоточної зброї противника (2009)
Бурсала О. Л. - Вибір раціональних параметрів трубопроводів вимірювальної системи повітряних параметрів літака Су-27, Кремешний О. І., Чигрин Р. М. (2009)
Корочкін О. А. - Оцінка ефективності виконання бойових задач бойовим авіаційним комплексом, Дяченко Д. В., Олійник Ю. А. (2009)
Поспєлов Б. Б. - Ймовірнісно-часовий метод оцінки якості функціонування авіаційних ліній інформаційного обміну з урахуванням динаміки радіоелектронної протидії, Дода В. І., Куренко О. Б. (2009)
Трошін О. М. - Розробка моделі визначення швидкості роботи дисипації в трібосистемах, Джус Р. М., Мітіков С. А. (2009)
Гриб Д. А. - Методологічні аспекти розробки оперативно-тактичних вимог до системи озброєння та військової техніки зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України, Ланецький Б. М., Лук’янчук В. В. (2009)
Донцов С. М. - Аналітична модель функціонування зенітного ракетного комплексу (системи) при стрільбі по одиночній цілі, Лук’янчук В. В., Фоменко Д. В. (2009)
Півнєв Д. А. - Аналіз наближених методів розрахунку нестаціонарного коефіцієнта готовності радіоелектронних засобів зенітних ракетних комплексів і їх застосування до вирішення завдань експлуатації, Калугін Д. С., Попов В. П. (2009)
Васильєв В. А. - Вимірювання кута в РЛС з частотно-багатопроменевою антенною решіткою, Сачук І. І., Селезньов С. В. (2009)
Казаков Е. Л. - Анализ информации о геометрических характеристиках цели, получаемой по отраженному некогерентному многочастотному сигналу в совмещенном и вынесенном приемных пунктах, Казаков А. Е. (2009)
Полішко С. В. - Аналіз способів підвищення ефективності систем міжперіодної обробки імпульсних РЛС (2009)
Седишев П. Ю. - Однозначне оцінювання дальності рухомої цілі при її супроводженні по швидкості й кутових координатах радіолокатором з використанням когерентних сигналів з високою частотою повторення імпульсів, Подорожняк А. О., Рощупкін Є. С. (2009)
Ширман Я. Д. - Еволюція математичної статистики і корекції теорій стабілізації хибних тривог й адаптивної просторово-часової обробки, Орленко В. М. (2009)
Бархударян М. В. - Обґрунтування вимог до обсягу і швидкості передавання інформації в інформаційно-вимірювальних системах, Кулагін К. К., Чумак Б. О. (2009)
Коломійцев О. В. - Багатофункціональний селектор подовжніх мод для лазерної інформаційно-вимірювальної системи з модернізованим частотно-часовим методом вимірювання, Баранник В. В., Болюбаш О. О., Клівець С. І. (2009)
Коробка О. Г. - Застосування стандарту ІЕЕЕ 802.11 для забезпечення обміну інформацією між пунктами управління та об’єктами авіаційної бригади, Воробйов Р. В., Кулик О. П. (2009)
Кучеренко Ю. Ф. - Пропозиції по застосуванню алгоритмів синтезу топологічних структур при проектуванні телекомунікаційних мереж різної розмірності, Олізаренко С. А., Гузько О. М. (2009)
Тітов І. В. - Основні тенденції розвитку систем радіозв’язку армій провідних країн світу, Воронов Д. M., Батурін О. В. (2009)
Шубін Є. В. - Метод розподілення інформаційних потоків в мережах передачі даних з самоподібним трафіком, Володін М. І., Гусарєва О. В., Першина Е. Ю. (2009)
Агафонов Ю. М. - Порівняльний аналіз різних схем польоту літальних апаратів до нерухомих цілей, Журавльов А. А. (2009)
Герасимов С. В. - Коригування міжповірочних інтервалів засобів вимірювальної техніки військового призначення, Фтемов Ю. О., Яковлев М. Ю. (2009)
Горпинко Ю. І. - Сумісний вплив вторинних ефектів теплопереносу на досконалість протиструмних теплообмінників кріогенних систем (2009)
Наші автори (2009)
Алфавітний покажчик (2009)
Вимоги до оформлення статей (2009)
Title (2014)
Content (2014)
Подолян В. Н. - Психопатологические расстройства у лиц, состоящих в браке с вич-инфицированым инъекционным потребителем наркотиков (2014)
Бурков М. В. - Зміни в стінці тонкої кишки в динаміці гострої обтураційної тонкокишкової непрохідності в експерименті (2014)
Сарафинюк Л. А. - Особливості амплітудних показників електрокардіограми у юнаків і дівчат спортсменів і неспортсменів різних соматотипів, Кириченко Ю. В., Кириченко І. М. (2014)
Семененко А. І. - Вплив 0,9% розчину NaCl на показники енергетичного обміну в головному мозку щурів на моделі гострої церебральної ішемії, Кондрацький Б. О., Кобеляцький Ю. Ю., Сурсаєв Ю. Є. (2014)
Шевчук Ю. Г. - Відмінності тотальних, поздовжніх і обхватних розмірів тіла між здоровими й хворими на епілепсію юнаками та дівчатами поділля (2014)
Бандурка Н. М. - Експериментальне дослідження механізмів порушень ритму серця в умовах перевантаження кардіоміоцитів іонами кальцію та способи їх корекції (2014)
Булько М. П. - Макро- та мікроскопічні особливості лімфоїдних вузликів тонкої кишки в динаміці розвитку високої гострої тонкокишкової непрохідності (2014)
Іваниця А. О. - Особливості похідних показників реовазограми гомілки у здорових міських юнаків і дівчат різних соматотипів (2014)
Сорокоумова Л. К. - Вплив антисептичного лікарського препарату офтальмодек на тканини макроорганізму, Шевчук Н. М., Задерей Н. В. (2014)
Палій В. Г. - Протимікробна дія атисептичних препаратів, антибіотиків на збудники запальних захворювань, Сухляк В. В., Палій Д. В., Гончар О. О., Крижановська А. В., Береза Б. М., Буркот В. М., Кравчук П. О., Задерей Н. В. (2014)
Шепітько К. В. - Морфометрична характеристика стінки порожньої кишки у щурів при одноразовому підшкірному введенні кріоконсервованої плаценти (2014)
Тарасюк С. А. - Роль антропометричних досліджень в оцінці фізичного статусу матері та дитини (2014)
Палій Д. В. - Дослідження антисептиків в умовах формування резистентності у мікроорганізмів, Стукан О. К. (2014)
Палій В. Г. - Вивчення протимікробних властивостей антисептиків в різних умовах дослідів, Сухляк В. В., Береза Б. М., Гончар О. О., Крижановська А. В., Буркот В. М., Задерей Н. В., Олійник Д. П., Кордон Ю. В. (2014)
Власенко І. Г. - Діагностичне середовище для виявлення helicobacter pylori при шлунково-кишкових захворюваннях, Новицький А. О., Власенко В. В. (2014)
Штанюк Є. А. - Вивчення антимікробної активності мазей, які містять офлоксацин та левофлоксацин, щодо основних збудників ранової інфекції, Мінухін В. В., Ляпунов М. О., Лисокобилка О. А. (2014)
Мінухін В. В. - Комбінована дія ефірної олії мануки з антибіотиками по відношенню до збудників інфекцій верхніх дихальних шляхів в дослідах in vitro, Коваленко Н. І., Ткаченко В. Л., Замазій Т. М., Гвоздецька А. -В. А., Коваленко Ю. Д. (2014)
Богомольний Б. Р. - Вплив електромагнітними полями "кск-барс" на збудників інфекційних захворювань, Барзинський В. П., Гридіна Т. Л., Федчук А. С. А., Лозицький В. П., Мудрик Л. М., Шитікова Л. I. 2, Сочесло Л. В. (2014)
Давиденко Н. В. - Адресна антибактеріальна терапія гострих деструктивних пневмоній у дітей, Мішина М. М., Пащенко Ю. В., Давиденко В. Б. (2014)
Степанский Д. А. - Исследование антимикробных свойств раствора натрия гипохлорита и таурина, Кременчуцкий Г. М., Кошевая И. П., Торопин Н. В., Торопин В. Н. (2014)
Палій Г. К. - Характеристика сучасного арсеналу дезінфекційних засобів та проблеми дезінфектології, Ковальчук В. П., Фоміна Н. С. (2014)
Панас М. А. - Поєднаний вплив низькоінтенсивного лазерного випромінювання та антибактеріальних препаратів на моделі escherichia coli, Корнійчук О. П. (2014)
Торопин В. Н. - Получение дезинфицирующих и асептических растворов с использованием модифицированных полимеров, Бурмистров К. С., Кременчуцкий Г. Н., Торопин Н. В. (2014)
Ковальчук В. П. - Результати порівняльного дослідження чутливості до антисептиків плівкових та планктонних форм бактерій, Кондратюк В. М., Трофіменко Ю. Ю. (2014)
Мінухін В. В. - Вплив комплексної терапії на активність індикаторних ферментів при експериментальній генералізованій ентерококовій інфекції, Мозгова Ю. А., Габишева Л. С., Мішина М. М., Дубовик О. С., Кузьменко А. М., Мішин Ю. М., Мінухіна Д. В. (2014)
Лаврик Г. С. - Антагоністичні властивості лактобактерій, виділених з вагіни, відносно умовно-патогенної мікрофлори, Тимчук І. В., Корнійчук О. П., Костюк Л. П. (2014)
Кордон Ю. В. - До застосування протимікробних антисептичних препаратів, Палій І. Г. (2014)
Трофіменко Ю. Ю. - Чутливість грамнегативних неферментуючих бактерій та інших збудників вап до антибіотиків та антисептиків, Палій І. Г. (2014)
Чуркина Л. Н. - Морфологические и ультраструктурные изменения атипичных форм staphulococcus aureus (sscvs), выделенных у больных с хроническим остеомиелитом , Авдеева Л. В., Лютко О. Б., Озерянская Н. М., Войчук С. И., Макушенко А. С. (2014)
Коваленко І. М. - Дослідження антисептичних властивостей супозиторіїв десептол, гексикон (2014)
Гураль А. Р. - Характеристика мікрофлори кишечника та зміни no-синтазної системи за умов поєднаної дії гострого стресу та блокування циклооксигенази, Фоменко І. С., Шикула Р. Г., Панасюк Н. Б., Скляров О. Я., Корнійчук О. П. (2014)
Путілін Д. А. - Особливості експресії tlr2 і tlr4 адипоцитами парапанкреатичної клітковини при експериментальному цукровому діабеті, Камишний О. М., Коновалова О. О., Камишна В. А. (2014)
Бабійчук Ю. В. - Внутрішньоклітинний розвиток збудника туберкульозу в системі крові (2014)
Цвинтарний А. В. - Вікові особливості часових і амплітудних показників реовазограми стегна у здорових міських юнаків і дівчат (2014)
Иванова Т. Г. - Влияние новых производных бензотиазола на морфологические показатели некоторых органов мышей под влиянием физической нагрузки, Лютый Р. Ю., Трошина М. В., Цублова Е. Г. (2014)
Шевчук Н. М. - Антимікробна активність сполук нітронів, Сорокоумова Л. К. (2014)
Романяк І. В. - Недифтирійні корінебактерії у мікробіоценозах патологічно змінених слизових оболонок, Юнусова О. Л. (2014)
Лукавецький Н. О. - Клінічні фактори прогнозу хірургічного лікування місцево-розповсюдженого раку стравоходу та кардіального відділу шлунка (2014)
Solyeyko O. V. - Intracardial hemodynamic features in patients with q- myocardial infarction based on undifferentiated connective tissue dysplasia, Chernykh M. O. (2014)
Лонський К. Л. - Патоморфологічні зміни сечовидільної системи при експериментальному гідронефрозі єдиної нирки в умовах затрудненого відтоку сечі , Лонський Л. Й. Костюк Г. Я., Король А. П., Король В. А. (2014)
Феджага І. В. - Показники ефективної дії різних доз пантопразолу в складі комплексної терапії у хворих на хронічний панкреатит у стадії загострення (2014)
Римша О. В. - Характеристика ефективності використання уретральних катетерів з протимікробним покриттям, Сорокоумова Л. К. (2014)
Іванова М. О. - Вплив антисептика декасан на бактерицидність ротової рідини у хворих з одонтогенними флегмонами (2014)
Бурова Є. Д. - Чутливість до антимікробних хіміотерапевтичних препаратів штамів streptococcus b-haemolyticus, ізольованих від пацієнтів на гострий тонзилофарингіт (2014)
Береза Б. М. - Дослідження ефективності лікувальної композиції з декаметоксином для місцевого лікування гінгівіту, Назарчук О. А., Чепель Л. І. (2014)
Дніпровська А. В. - Ефективність диференційованих програм кінезотерапії пацієнтів із різними клінічними варіантами хвороби шейермана (2014)
Горай М. А. - Оцінка ефективності лікування лейкоплакії слизової оболонки порожнини рота травматичного ґенезу за показниками цитологічного дослідження (2014)
Превар А. П. - Аналіз антибіотикочутливості клінічних штамів мікроорганізмів, виділених з осередків гнійно-запальних процесів м'яких тканин, Крижановська А. В., Дзісь Н. П. (2014)
Фурман В. Г. - Герпес-асоційований синдром лімфаденопатії у дітей (2014)
Гарлінська Ю. В. - Клінічні особливості позагоспітальної пневмонії у дітей раннього віку (2014)
Гребенюк Д. І. - Фактори ризику розвитку рецидиву гастродуоденальної кровотечі виразкового ґенезу (2014)
Нагайчук В. І. - Вивчення властивостей мікрофлори опікової поверхні у пацієнтів з опіками, Назарчук О. А., Палій В. Г., Макац Є. Ф., Буркот В. М. (2014)
Саволюк С. І. - Порівняльна характеристика ефективності та безпечності відкритих методів внутрішньої біліарної декомпресії в хірургії ускладненою непухлинною обтураційною жовтяницею, Вовчук І. М., Ярмак О. А., Лосєв В. О. (2014)
Власов В. В. - Фенотипові прояви недиференційованої дисплазії сполучної тканини у хворих на пупкову грижу, Калиновський С. В. (2014)
Харченко О. В. - Диспластичнi зміни слизової оболонки шлунка, що виявлені за допомогою методу issr-pcr у пацієнтів хворих на рак шлунка (2014)
Ющенко Л. О. - Психоемоційний стан дітей старшого віку з функціональною диспепсією (2014)
Арсенюк В. В. - Вплив антисептичного препарату декасану® на виникнення злукового процесу в черевній порожнині при перитоніті, Бартош А. М., Зарицький О. О., Назарчук С. А., Гринів О. М. (2014)
Трет'яков М. С. - Характеристика властивостей ентерококів, що приймають участь у розвитку баланопоститів (2014)
Колодій С. А. - Використання тестового контролю в процесі вивчення мікробіології, вірусології та імунології в медичному вузі (2014)
Крушинская Т. Ю. - Педагогическая технология практического изучения темы "микробиологические основы антибиотикотерапии" в медицинском вузе, Шарун А. В., Степанский Д. А. (2014)
Лобань Г. А. - Інформаційно-методична підтримка вивчення предмету на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології вднзу "українська медична стоматологічна академія", Звягольська І. М., Полянська В. П. (2014)
Широбоков В. П. - Шляхи вдосконалення викладання медичної мікробіології іноземним студентам, Палій Г. К., Вовк І. М., Прокопчук З. М. (2014)
Крижановська А. В. - Значення та організація самостійної роботи студентів на кафедрі мікробіології, Бобир В. В. (2014)
Фоміна Н. С. - Освоєння профілактичного напряму діяльності в процесі підготовки сімейного лікаря (2014)
Жорняк О. І. - Досвід особливостей викладання курсу мікробіології іноземним студентам, Жорняк П. В. (2014)
Палій Г. К. - Досвід викладання клінічної мікробіології на етапі післядипломного навчання, Іванова С. А., Ковальчук В. П. (2014)
Широбоков В. П. - Значення дисципліни "мікробіологія, вірусологія та імунологія" для формування лікаря в сучасних умовах, Войцеховський В. Г., Якименко А. І. (2014)
Климнюк С. І. - Особливості навчального процесу в тдму ім. І. я. горбачевського, Покришко О. В., Ткачук Н. І. (2014)
Паламарчук В. Б. - Основні аспекти викладання загальної хірургії для студентів медичних коледжів, Біліченко О. В. (2014)
Дідик Н. В. - Методи інтерактивних технологій навчання у науково-педагогічному процесі викладання професійних хвороб для студентів медичного факультету (2014)
Яремчук Л. В. - Використання методу рольової гри при проведенні практичних занять на клінічних кафедрах (2014)
Мруг В. М. - Оптимізація вивчення мікробіології, вірусології та імунології при використанні інноваційних технологій (2014)
Голубовський І. А. - Ожиріння як одна з найважливіших проблем сучасності в різних галузях медицини, шляхи вирішення, Вовчук О. М., Очеретна О. Л., Шаповал І. І., Башинська О. І., Чухріенко С. Д. (2014)
Осадчук Н. І. - Дослідження стану здоров'я школярів та особливості його зв'язку з показниками фізичного розвитку, Гончар О. О. (2014)
Мруг В. М. - Імунологічні аспекти шизофренії, Мруг О. Ф. (2014)
Андрєєва І. А. - Контрольоване застосування антибіотиків як результат мікробіологічного моніторингу з використанням аналітичної програми whonet, Сердюк Р. О., Савицька І. В., Яковлєва Ю. М. (2014)
Сладкова Л. М. - Мікробіологічний моніторинг як складова частина системи інфекційного контролю, Семеняк М. В. (2014)
Маєвський О. Є. - Лейоміома матки як актуальна проблема медицини, етіологічні чинники, морфологічні критерії діагностики, методи лікування (2014)
Артеменко Т. М. - Прагматичний та семантичний аналіз квеситивних реплік-відповідей при навчанні ефективного спілкування іноземною мовою, Липко І. П. (2013)
Дроздова І. П. - Типологія навчальних текстів для розвитку професійного мовлення студентів вищих навчальних закладів нефілологічного профілю (2013)
Задорожна І. П. - Організація позааудиторної самостійної роботи майбутніх учителів з оволодіння англомовною компетентністю в діалогічному мовленні (2013)
Иванова Т. А. - Сравнительная характеристика согласованных и несогласованных определений русского и туркменского языков, Винниченко С. Д., Байлиев К. (2013)
Кобзар О. І. - Засоби подолання психологічного бар’єру у студентів на заняттях з англійської мови, Лєшньова Н. О. (2013)
Кушнір І. М. - Структура дистанційного курсу з російської мови для іноземних студентів нефілологічних спеціальностей, Петров І. В., Курілюк Т. І. (2013)
Николенко Е. Ю. - Электронная лингводидактика в преподавании русского языка как иностранного (2013)
Одегова Н. М. - Активізація навчальної діяльності студентів шляхом організації мовленнєвої розминки на заняттях із практичної граматики англійської мови (2013)
Пономарьова О. І. - Інноваційні технології формування іншомовної професійної компетенції, Ковальова А. В. (2013)
Ройтберг Н. В. - Формування лексичних навичок студентів-іноземців – когнітивний аспект (2013)
Рощупкина О. А. - Алгоритми як засіб формування вмінь самостійної роботи під час навчання іноземних студентів читання (2013)
Сорока Н. А. - Роль психологічних процесів розпізнавання знакових систем у процесі вивчення іноземної мови студентами, Щокіна Т. М. (2013)
Удовенко І. В. - Використання ігрових ситуацій під час вивчення англійської мови на немовних факультетах ВНЗ, Котова А. В. (2013)
Ушакова Н. В. - Сучасний стан вивчення аудіювання як виду мовленнєвої діяльності іноземних студентів-нефілологів (2013)
Червінко Є. О. - Досвід розробки системи символів для забезпечення скороченого запису під час усного послідовного перекладу у сфері міжнародних організацій (2013)
Шатілова О. С. - Проблема декодування спонукальних конструкцій іноземними студентами ВНЗ (2013)
Ушакова Н. І. - Рецензия на журнал института филологических и межкультурных исследований (ICFI) Международного независимого университета Молдовы (УЛИМ) Francopolyphonie (N8-2013) "Диалог культур в семиотическом аспекте” (2013)
Титул, зміст (2009)
Русанова С. В. - Синтез N-(R-феніл)-11-іміно-2,3,6,7-тетрагідро-1Н,5Н,11Н-пірано |3,2-f| піридо |3,2,1-ijZ|хінолін-10-карбоксамідів, Колесніков О. В., Коваленко С. М., Черних В. П. (2009)
Шаповалов В. В. - Організаційні підходи до розробки програмної системи ампульного виробництва при впровадженні на фармацевтичний ринок лікарських засобів для лікування алкоманії, Шаповалова В. О., Сорокін О. І. (2009)
Басакіна І. І. - Аналітичний огляд вітчизняного ринку лікарських засобів для лікування кашлю, Дмитрієвський Д. І. (2009)
Домар Н. А. - Технологічні аспекти створення таблеток на основі порошку вичавок винограду культурного та метилурацилу, Січкар А. А., Кузнєцова В. Ю., Губченко Т. Д. (2009)
Пестун І. В. - Методичні підходи до визначення ефективності управління фармацевтичними оптово-роздрібними підприємствами (2009)
Стрилец О. П. - Разработка таблетированной формы нового комбинированного антигипертензивного препарата, Стрельников Л. С., xТрутаев Л. С. (2009)
Кушнарьов Є. А. - Дослідження показників якості настоїв, одержаних з фільтр-пакетів, Кисличенко О. А., Гладух Є. В., Кухтенко О. С., Литвиненко Є. О. (2009)
Мамедова С. О. - Дослідження ліпофільних фракцій трави та кореневища Fragaria vesca L., Журавель І. О., Павлій О. І. (2009)
Омельченко З. І. - Одержання, стандартизація та вивчення фармакологічної активності рідкого екстракту з трави чумизи, Кисличенко В. С., Вельма В. В. (2009)
Попик А. І. - Аналіз ліпофільних фракцій надземних і підземних органів бузку звичайного, Кисличенко В. С., Король В. В. (2009)
Попович В. П. - Амінокислотний склад лікарської рослинної сировини вишні та черешні, Упир Л. В., Кисличенко В. С. (2009)
Кащенко С. А. - Органометрические особенности строения тимуса белых крыс после иммуностимуляции и иммуносупрессии, Захаров А. А. (2009)
Любимий С. А. - Визначення гепатопротекторної активності серед гомеопатичних потенцій спиртової настоянки чорнокореня лікарського (Cynoglossum officinale L. ), Літаров В. Є. (2009)
Малий В. В. - Дослідження ліпофільних комплексів сировини Acer negundo L. (Aceraceae), Федченкова Ю. А., Хворост О. П. (2009)
Мала О. С. - Визначення деяких технологічних параметрів кори берези бородавчастої (Betula verrucosa Ehrh. ), Хворост О. П. (2009)
Підгірний Я. М. - Гастроінтестинальна дисфункція як компонент поліорганної дисфункції: діагностика та лікування (2009)
Грицик А. Р. - Рослини роду Медунка — перспективне джерело біологічно активних речовин, Колісник С. П. (2009)
Ярошенко І. В. - Кількісне визначення органічних кислот в листі та квітках Orchis militaris L., Orchis maculata L., Orchis provincialis Balb., Orchis sphaerica M. B., Журавель І. О., Кисличенко В. С., Бурда Н. Є. (2009)
Тернинко І. І. - Порівняльне хромато-мас-спектрометричне вивчення ефірних олій плодів анісу та фенхелю (2009)
Половко Н. П. - Реологічне вивчення безводного гелю з клотримазолом (2009)
Баранова І. І. - Розробка гелевих композицій на основі ксантану з природними гелеутворювачами (2009)
Георгіянц В. А. - Синтез та властивості г-(4-N-R-оксамідосульфонілбензолоксамідо)-бутанових кислот, Банна Н. І., Савченко В. М., Банний І. П. (2009)
Григорьева Л. В. - Исследование острой токсичности, аналгетической и противовоспалительной активности натриевых солей замещенных 5-N,N-диэтилсульфамоил-N-фенилантраниловой кислоты (2009)
Георгіянц В. А. - Виявлення перспективних фізико-хімічних параметрів для визначення фармакологічної активності в ряду похідних1-арил- 4-арилсульфоніл-5-аміно-1,2,3-триазолів (1Н), Перехода Л. О., Сич І. А., Глущенко А. В. (2009)
Zaletok S. P. - Influence of plant polyphenols on metabolism of polyamines and expression of proteins, products of some oncogenes in experimental tumors, Orlovsky A. A., Gogol S. V., Samoylenko E. A., Klenov O. A., Malitska I. V., Gulua L. (2009)
Савченкова Л. В. - Клинические аспекты применения-адреноблокаторов в лечении артериальной гипертензии, Горобинская С. Н. (2009)
Спицын О. Н. - Эффективность пробиотического препарата "Бифи-Форм" в лечении антибиотикоассоциированного диарейного синдрома у детей, Соколов А. С., Никонова Е. М., Дикая Э. А., Лашина И. М. (2009)
Гладух Є. В. - Обґрунтування вибору допоміжних речовин лікарської форми на основі тербінафіну гідрохлориду з бензалконієм хлоридом, Подстрелова І. О., Повєткін С. О., Сорокіна Е. В. (2009)
Киреев И. В. - Влияние фуксамета на системное артериальное давление и дыхание у нормотензивных кошек, Крылов Ю. Ф., Самура Б. А. (2009)
Стериони И. В. - Влияние липополисахаридов и пептидогликанов на секреторную активность нейтрофилов и моноцитов in vitro, Русалов В. Л., Дычко Е. А., Смирнов А. С. (2009)
Малыш П. Н. - Полимеразная цепная реакция в диагностике гемотрансмиссивных инфекций, Антонюк А. Е., Ткачева Е. А., Щербакова В. Ю., Полтенко Л. И. (2009)
Русалов В. Л. - Стан процесів перекисного окислення ліпідів та системи антиокислювального захисту в нейтрофілах та моноцитах периферійної крові хворих на хронічний середній отит, Некрасов В. Ю., Петруня Н. А., Шумова І. М. (2009)
Торопчин В. И. - Изменение липидного спектра у пациентов с кальцификацией митрального кольца, ранее работавших в неблагоприятных производственных условиях, Потапенко П. И., Бабицкий В. Л., Вертий О. А., Мирошниченко И. В. (2009)
Иоффе И. В. - Печеночная недостаточность у больных с механической желтухой неопухолевого генеза, Потеряхин В. П. (2009)
Олещук О. М. - Ефективність застосування попередників синтезу оксиду азоту при гострому токсичному ураженні печінки (2009)
Борулько Д. Н. - Психологическая подготовка и оценка психоэмоционального состояния спортсменов-единоборцев, Лицоева Н. В., Усенко Г. В., Ступницкая Н. С., Коваленко А. П., Андреева В. В., Гаврилин В. А. (2009)
Фесенко У. А. - Периопераційна динаміка кортизолемії у дітей (2009)
Скороходова Н. О. - Диференційна діагностика інфільтративного туберкульозу легень та негоспітальної пневмонії із затяжним перебігом за допомогою визначення цитокінового профілю периферичної крові та бронхоальвеолярного лаважу (2009)
Козар В. В. - Вплив сполук з імуномодулюючими властивостями на рівень цитокінів за умов метаболічного синдрому в оваріектомованих щурів (2009)
Ершова И. Б. - Коррекция психовегетативного статуса подростков с вазомоторным ринитом, Руселевич М. В. (2009)
Машталер В. В. - Вільні та зв’язані амінокислоти субстанцій трави та насіння бораго лікарського, Гонтова Т. М., Хворост О. П. (2009)
Дяченко О. П. - Вимірювальний пристрій для морфометричних досліджень черепа ті інших об’єктів, Вовк Ю. М., Фоміних Т. А. (2009)
Осокина О. И. - Содержание и оценка эффективности экзистенциально-личностной реабилитации больных шизофренией, Абрамов В. А., Пырков С. Г., Выговская Е. М., Голоденко О. Н. (2014)
Федак Б. С. - Клінічна структура непсихотичних порушень психічної сфери у пацієнтів із соматичними захворюваннями (2014)
Зайцева Л. В. - Влияние депрессивных расстройств различного генеза у матерей на психическое состояние их детей (клинико-психопатологические особенности, диагностика) (2014)
Косенко К. А. - Особливості клініко-психопатологічної симптоматики параноїдної шизофренії у жінок із різними моделями родинної взаємодії (2014)
Черкасова А. А. - Депрессивные расстройства у детей и подростков с нарушениями опорно-двигательного аппарата (2014)
Зайцева Л. В. - Особенности восприятия родителями расстройств поведения и эмоций у детей в семьях, матери в которых страдают депрессиями различного генеза, Барычева Э. Н., Шейнина Т. Л. (2014)
Волошина Д. М. - Діагностична значущість вираженості адиктивних розладів у хворих із наслідками черепно-мозкових травм (2014)
Шестопалова Л. Ф. - Особливості комплаєнса у пацієнтів із гіпертонічною хворобою, Горецька А. М. (2014)
Ушакова В. Р. - Особливості особистісної сфери жінок із різним перебігом вагітності (2014)
Юсупалиева М. М. - Динамика качества жизни больных хроническим обструктивным заболеванием легких на фоне реабилитационных методов лечения (2014)
Абдряхімова Ц. Б. - Клініко-організаційні й змістовні аспекти комплексної медичної допомоги пацієнтам із непсихотичними психічними розладами внаслідок часткової втрати зору травматичного генезу (2014)
Погорелко О. В. - Комплексна багаторівнева програма корекції та психопрофілактики аутоагресивної поведінки у підлітків із розладами емоцій і поведінки (2014)
Маркова М. В. - Вплив медико-психологічного супроводу на динаміку психоемоційного стану підлітків із соматоформною вегетативною дисфункцією серцево-судинної системи на етапі стаціонарного лікування, Веньовцева Н. Ю. (2014)
Балка Л. О. - Індивідуально-психологічні й психосоціальні особливості пацієнтів зі сечокам’яною хворобою однієї або єдиної нирки (2014)
Кожина Г. М. - Механізми формування і психотерапевтична корекція розладів адаптації лікарів у процесі їхньої професійної діяльності, Коростій В. І., В’юн В. В., Вітенко І. С. (2014)
Чугунов В. В. - Гипносуггестивная психотерапия в сфере компетенции психосоматики и неврозологии, Михайлов Б. В., Заседа Ю. И., Данилевская Н. В. (2014)
Резніченко Н. Ю. - Досвід застосування психокоригуючих методик у лікуванні хворих на хронічні алергодерматози (2014)
Стрельнікова І. М. - Комплексний підхід до психотерапевтичної корекції органічних афективних розладів (2014)
Бессмертный А. В. - Смирнова С. Н.: "Моя профессия психиатра - нести доброту пациентам" (2014)
Паржин Ю. В. - Основы теории формальных систем интеллектуального типа. (2010)
Кораблев Н. М. - Классификация объектов на основе искусственных иммунных систем, Фомичёв А. А. (2010)
Онищенко В. В. - Оценка эффективности применения метода структурно-лингвистической классификации и идентификации изображений (2010)
Шевченко А. Ю. - Модель распределенной онтологической базы знаний для интеллектуальных информационных систем, Лещинская Е. Л. (2010)
Асташкина Е. Н. - Подход к формированию расписания ключей для блочного симметричного криптоалгоритма ГОСТ 28147-89, Лысенко И. В. (2010)
Гарасимчук О. І. - Оцінка якості генератора Голлманна, реалізованого на основі модифікованих генераторів М-послідовностей, Костів Ю. М., Паршенко Т. Г. (2010)
Дахно Т. В. - Класифікація трьохрозрядних спеціалізованих логічних функцій за складністю реалізації, Рудницький В. М. (2010)
Ковтун Я. В. - Анализ возможностей интеграции национальных стандартов криптографии в ОС WINDOWS (2010)
Аникин В. В. - Перспективы использования GTEM-камер для автоматизированных испытаний технических средств на электромагнитную совместимость, Бакулин И. Е., Герасимов С. В. (2010)
Ахиезер Е. Б. - Методика имитационного моделирования нестационарных стохастических процессов на примере давления в цилиндрах системы трансмиссии, Пиротти Е. Л. (2010)
Белокуров А. А. - Принципы и подходы к анализу параметров OFDM сигналов в системах автоматического радиомониторинга, Кузниченко В. С., Рассомахин С. Г. (2010)
Бугаев С. В. - Морозостойкость современных аэродромных покрытий из бетона, Орлов С. В., Солоненко И. П. (2010)
Васюта К. С. - Метод передачи информации, основанный на манипуляции показателя Херста фрактального ("цветного”) гауссовского шума (2010)
Ведмедь А. Г. - Восстановление изображений с использованием анализа главных и независимых компонент, Машталир С. В., Сакало Е. С. (2010)
Герасіна О. В. - Алгоритми глобальної і локальної оптимізації в задачі ідентифікації складних динамічних систем, Корнієнко В. І. (2010)
Гриб Д. А. - Використання супутникових даних в інтересах оцінки пожежної обстановки при бойовому застосуванні Повітряних Сил Збройних Сил України, Худов Г. В., Маковейчук О. М., Карлов Д. В., Жуйков Д. Б. (2010)
Доля Г. Н. - Преобразование амплитудно-фазового распределения при отражении лазерного излучения от тетраэдрических ретрорефлекторов, Литвинова Е. С. (2010)
Капура И. А. - Анализ методов и средств защиты радиоэлектронной аппаратуры от воздействия мощных электромагнитных излучений, Бакуменко Б. В. (2010)
Карлов В. Д. - Оценка возможностей обнаружения целей при наличии морского тропосферного волновода, Петрушенко М. М., Челпанов В. В., Квиткин К. П. (2010)
Карлов В. Д. - Применение мощных сверхширокополосных акустических импульсов в системах радиоакустического зондирования, Ульянов Ю. Н., Мисайлов В. Л., Максимова Н. Г. (2010)
Кебкал К. Г. - Обнаружение манипулированного по амплитуде гидроакустического сигнала с линейной частотной модуляцией (2010)
Козелкова Е. С. - Анализ устойчивости нелинейной угломестной системы командно-измерительной системы радиотехнического комплекса (2010)
Кононов Б. Т. - Повышение точности отработки постоянного времени опережения в устройствах автоматической точной синхронизации, Кусакин Ю. А., Малыш А. Н. (2010)
Кулик А. С. - Синтез системы позиционирования потока энтальпии вихревого энергоразделителя, Пасичник С. Н. (2010)
Купченко Л. Ф. - Последовательная дифракция света на двух ультразвуковых пучках при первом и втором брэгговских резонансах, Рыбьяк А. С., Черкашина Е. Л. (2010)
Кучук Г. А. - Применение лазерных систем в корпоративных сегментах мультисервисной сети, Болюбаш А. А., Стасева Я. Ю. (2010)
Малафеев Е. Е. - Динамические алгоритмические преобразователи, Малафеев Е. Е. (2010)
Мелешко О. М. - Шляхи підвищення ефективності вогневого ураження високоманеврених цілей, Трофименко П. Є. (2010)
Новожилова М. В. - Разработка информационной терминологической системы в области бетоноведения, Ушеров-Маршак А. В., Латорец Е. В., Михеев И. А. (2010)
Ольховиков С. В. - Выбор диагностических параметров химических источников тока (2010)
Посухов А. С. - Информационно-аналитическая система для исследования диффузии в металлах и сплавах, Семененко В. Е., Сорока Л. С., Стервоедов Н. Г. (2010)
Пустовойтов П. Е. - Эрланговская аппроксимация самоподобного случайного потока с заданными свойствами (2010)
Рева С. Н. - Система гарантированного питания излучателя флюорографического рентгеновского аппарата, Стервоедов Н. Г. (2010)
Romanuke V. V. - A program module for fundamental model of searching the active object within partial indeterminancy as multistage diagonal 2 ? 2-game (2010)
Рыканов А. С. - Анализ методов распознания отпечатков пальца (2010)
Саваневич В. Е. - Оценка экваториальных координат астероида по оценкам его координат на ПЗС-кадре, Кожухов А. М., Брюховецкий А. Б., Диков Е. Н. (2010)
Тарек Юсеф Бади Биштави - О прототипе экспертной системы для поддержки автоматизации прогнозирования характеристик телетрафика, Жолткевич Г. Н., Соляник Ю. В. (2010)
Ткаченко А. А. - Оценка эффективности многоэтапного алгоритма первоначального определения траектории низкоорбитального космического объекта по результатам радиолокационных измерений на одном мерном витке, Кочура В. А., Резников Ю. В., Куценко В. В. (2010)
Агафонов Ю. Н. - Информационная модель автоматизированной системы управления войсками, Звиглянич С. Н., Изюмский Н. П. (2010)
Воробйов О. В. - Вдосконалений метод прогнозування фрактальних процесів для систем підтримки прийняття рішень, Воробйов П. О. (2010)
Кириченко Л. О. - Мультифрактальный анализ нестабильных финансовых рядов, Кузьмина О. А., Удовенко С. Г. (2010)
Меленець А. В. - Обрання типу сховища для зберігання документів страхового фонду в електронному вигляді (2010)
Никитюк О. Б. - Планирование и управление работой по активизации творческой деятельности и созданию интеллектуальной продукции в организации, Евсюков А. Ф., Васильев Д. Г. (2010)
Поляруш О. Н. - Применение байесовских вероятностных сетей для анализа социальных сетей, Витько А. В. (2010)
Гадецкая С. В. - Определение числовых характеристик функций распределения случайных величин, аргументы которых гиперболические функции: дискретные случайные величины, Дубницкий В. Ю. (2010)
Житарюк А. Г. - Представление образцов концептов информационных систем посредством ациклических графов, Жолткевич Г. Н. (2010)
Мартыненко С. О. - Математическая модель безотказности спецпроцессора обработки криптографической информации в модулярной системе счисления, Дугин М. В., Краснобаев В. А. (2010)
Оксіюк О. Г. - Статична оцінка складності булевих функцій за допомогою лінійного бінарного графу (2010)
Приходько С. И. - Метод построения алгебраических каскадных сверточных кодов, Волков А. С. (2010)
Халимов Г. З. - Условия существования нетривиальных кривых Гурвица (2010)
Драшкович М. - Направления и примеры применения информационных технологий в интегрированной логистике морских портов, Дорохов А. В. (2010)
Калмыков А. В. - Анализ производственного менеджмента на основе системных моделей (на примере телекоммуникационного предприятия), Кулик Ю. А. (2010)
Нечволода Л. В. - Разработка и исследование информационной технологии обработки экспертных оценок при техническом переоснащении машиностроительного предприятия с использованием нечетко-возможностного подхода (2010)
Федорович О. Е. - Системное моделирование управления качеством продуктов и процессов производства, Лещенко Ю. А., Шуфани С. Т. (2010)
Чалый С. Ф. - Использование иерархии шаблонов в process mining, Богатов Е. О., Альшейх Али Джамиль (2010)
Чумаченко И. В. - Анализ эффективности организационного управления инновационной деятельностью в условиях неопределенности финансовых затрат, Витюк В. А. (2010)
Гордієнко Ю. О. - Оцінка характеристик вибірковості системи сейсмічного групування при врахуванні форми сейсмічного сигналу, Солонець О. І., Толчонов І. В., Гордієнко В. О. (2010)
Пащенко Р. Е. - Аналіз сигналів геофізичних датчиків для виявлення землетрусів малої інтенсивності з використанням фазових портретів та фрактальної розмірності, Карлов Д. В., Медведський С. В., Журавський М. М. (2010)
Петрушенко Н. Н. - Особенности предъявления требований точности целеуказания зенитному ракетному комплексу прикрытия экологически опасных объектов, Карлов В. Д., Леонов И. Г., Карлов Д. В., Нос И. А. (2010)
Таран В. М. - Кластеризація даних для формування висновку при прогнозуванні зсувних процесів південного берега Криму (2010)
Чуб И. А. - Метод решения задачи размещения пожароопасных объектов с учетом изменения формы и размеров зоны загрязнения (2010)
Сорока Л. С. - Исследование дифференциальных свойств блочно-симметричных шифров, Кузнецов А. А., Московченко И. В., Исаев С. А. (2010)
Наші автори (2010)
Алфавітний покажчик (2010)
Bandura A. V. - Hidden resource overuse as initial driving force of macroeconomic dynamics: recource model of economic cycles (2014)
Bui T. - Corporate social responsibility and its impact on company's financial performance, Biletska S. (2014)
Faryna O. - Financial system stability assessment: the case of Ukraine (2014)
Ganuschak-Efymenko L. - Logit-model of management innovation processes, Gumenna O. (2014)
Glushchenko S. - Influence external debt commercial banks on the activity of short-term lending on Ukraine, Vasylieva K. (2014)
Ivakhnenkov S. - International financial reporting standarts vs. Ukrainian national accounting standarts: the comparison of financial ratios case study, Droniuk S. (2014)
Ivanova Z. - Theoretical aspects functioning of the financial-investment mechanism of tourism (2014)
Kupets O. - Do Ukrainians vote with their feet: local public expeditures and inter-regional migration (2014)
Lukianenko L. - Financial management decision of mergence and acquisition process for innovative companies, Krykun O. (2014)
Lytvyn A. - The problems of defining enterprise crisis management (2014)
Mertens O. - Interest rate restrictions policy; possibilities and consequences for Ukraine (2014)
Oliskevych M. - Econometric modelling of regional labour market indicators in Ukraine (2014)
Pichyk K. - Mechanism of marketing innovation for a competitive market success (2014)
Pinchuk A. - Optimum currency area theory: overview of empirical researches (2014)
Primierova O. - Dynamics of propensity to personal finansial savings in the post-crisis period: case of Belarus and Ukraine, Abakumova Iu. (2014)
Shestakov D. - Company's source of financial valuation using strategic real option approach (2014)
Stelmashenko Ia. - Benefits of using Bayesian Estimation for macromodels of Ukraine: the case of application to bivariate var model (2014)
Tokarchuk V. - New approaches of performance estimation of UKrainian commercial banks (2014)
Volkotrub A. - Higher education market in Ukraine, Ivanova N. (2014)
Положення про Координаційну раду науково-технічного журналу "Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України" (2009)
Петрушенко М. М. - Погляди щодо розвитку оперативного мистецтва Повітряних Сил в умовах впровадження в практику військ нових видів озброєння і військової техніки (2009)
Сідаш В. В. - Організація бойової підготовки в умовах фінансових обмежень (2009)
Волков О. І. - До питання застосування методів експертного оцінювання під час оцінювання систем управління військового призначення, Коваль В. В., Кузнєцова О. В. (2009)
Коваль В. В. - До питання обґрунтування оперативно-тактичних вимог до зразків озброєння і військової техніки, Коцюруба В. І. (2009)
Ляшенко В. Я. - Аналіз застосування високоточної зброї у ході останніх локальних конфліктів та перспективи її подальшого розвитку, Олійник І. М., Гарнець П. Ф. (2009)
Гриб Д. А. - Прогнозування напрямків змін вимог до озброєння та військової техніки протиповітряної оборони, Нізієнко Б. І., Печкін А. М., Арасланов М. Р. (2009)
Леонтьєв О. Б. - Обґрунтування методичного підходу до визначення раціонального розподілу бюджетних коштів на підтримку рівня справності озброєння та військової техніки Повітряних Сил (2009)
Авдєєв М. О. - Форми та зміст застосування Повітряних Сил (2009)
Борових С. І. - Перспективна схема побудови засобу рухомості аеродромного пересувного електроагрегату, Новічонок С. М., Рогозін І. В., Терентьєва І. В. (2009)
Кашаєв І. О. - Оцінка досяжного рівня точнісних характеристик інерціально-супутникових навігаційних систем авіаційного призначення, Пугачов Р. В., Смик С. І. (2009)
Гриб Д. А. - Організаційні аспекти продовження призначених показників зенітного ракетного озброєння, за яким не здійснюється авторський нагляд, Ланецький Б. М., Лук'янчук В. В., Міхіденко В. П. (2009)
Мартинчук О. О. - Поляризаційно-просторова обробка сигналів на фоні активних шумових перешкод в радіолокаційних станціях з різними поляриметричними режимами обробки, Зубрицький Г. М., Рожков М. І. (2009)
Смирнов О. Л. - Эффективность нелинейной схемы компромиссов при управлении режимом сопровождения многофункциональной РЛС, Ставицкий О. Н., Рябоконь Е. А. (2009)
Климченко В. Й. - Структура захищеного від пасивних перешкод радіолокатора з низькостабільними генераторними приладами, Очкуренко О. В., Шрамков А. Ю. (2009)
Літвінов В. В. - Розрахунок енергетичних показників і параметрів зони виявлення маловисотних РЛС Х-діапазону, Зюкін В. Ф., Климченко В. Й. (2009)
Черниш О. М. - Інформаційно-розрахункова система начальників служб радіоелектронної боротьби органів військового управління, Певцов Г. В., Волков В. І., Лупандін В. А., Закіров С. В., Мегельбей Г. В. (2009)
Бархударян М. В. - Вибір показників достовірності траєкторного контролю руху літальних апаратів,  Кулагін К. К.,  Чумак Б. О. (2009)
Двухглавов Д. Е. - Розробка структури бази даних для зберігання моделі предметної області в системах підтримки прийняття рішень (2009)
Кліменков С. В. - Метод розрахунку показників якості виявлення траєкторій повітряних об'єктів, що динамічно відділяються, Чумак Б. О. (2009)
Коломійцев О. В. - Лазерна інформаційно-вимірювальна система з можливістю селекції та розпізнавання літального апарата (2009)
Сосунов А. А. - Оценка параметра эквивалентной флуктуационной характеристики дискриминатора (2009)
Хижняк В. В. - Розробка адаптивної моделі комплексування засобів вимірювань (2009)
Джус Р. М. - Моделювання беззносного тертя металокерамічних покриттів з ревіталізантів, Трошін О. М., Крук Б. М. (2009)
Клюшников І. М. - Визначення інтервалу спостерігання при визначенні технічного стану цифрових систем, Зєнович О. Є., Никифоров О. В. (2009)
Кулєшов О. В. - Алгоритм розподілу зенітних ракет (боєприпасів) в угрупуванні ППО Сухопутних військ при відбитті ударів повітряного противника, Батурін О. В., Тристан А. В. (2009)
Наші автори (2009)
Алфавітний покажчик (2009)
Вимоги до оформлення статей (2009)
Васильцова Н. В. - Информационная поддержка оценки показателей кадрового потенциала организации (2010)
Грисюк Ю. С. - Інформаційні технології в системах оплати проїзду та моніторингу пасажиропотоків в пасажирському транспорті, Лабута А. В. (2010)
Дорохов А. В. - Оценка качества программного обеспечения для логистических информационных систем, Гаркин В. В., Драшкович M. (2010)
Евланов М. В. - Информационная технология синтеза варианта конфигурации функциональной структуры сервис-ориентированной информационной системы, Керносов М. А. (2010)
Евланов М. В. - Апробация информационной технологии мониторинга учебного процесса в высшем учебном заведении Украины, Керносов М. А., Неумывакина О. Е., Панферова И. Ю. (2010)
Корнеева Е. В. - Взаимное отображение аналитического представления и модифицированной онтологической модели автоматизированного бизнес-процесса (2010)
Лосєв М. Ю. - Оцінка величини запобігання шкоди від забруднення водного середовища (2010)
Мінухін С. В. - Оптимізація плану вибірки завдань з черги кластеру на основі паралельного вирішення булєвих нелінійних рівнянь з обмеженнями, Ганжа О. О. (2010)
Павленко Л. А. - Розробка концепції побудови системи підтримки прийняття рішень з управління противопаводковими заходами на основі ГІС-технологій (2010)
Парфенов Ю. Э. - Анализ основных особенностей Silverlight 4, Федорченко В. Н., Щербаков А. В. (2010)
Сергеева Е. Л. - Построение системы нечеткого логического вывода для оценки пожароопасности терриконов с использованием материалов космической съемки (на примере Донбасса) (2010)
Тарасов А. В. - Состав и структура локального кустового контроллера в автоматизированной системе управления нефтедобычи, Ченцов В. Ф. (2010)
Ушакова И. А. - Определение требований к программному продукту на основе прототипов (2010)
Чалый С. Ф. - Алгоритм выделения элементов сценария бизнес-процессов с изменяющейся структурой на основании журнала событий, Кальницкая А. Ю., Алесковский А. А., Канивец И. А., Плис А. И. (2010)
Чен Р. Н. - Программный комплекс "Оверия-туризм" для туристических компаний, Костина О. В., Беседовский А. Н. (2010)
Яковишин K. Н. - Проектирование сетей с мультимедийным и текстовым трафиком на основе коммутаторов Ethernet (2010)
Андрущенко Д. М. - Метод защиты программного обеспечения от незаконного использования, Козина Г. Л. (2010)
Долгов В. И. - Теоретическая и экспериментальная оценка сложности криптографических преобразований на эллиптических и гиперэллиптических кривых, Неласая А. В. (2010)
Дудикевич В. Б. - Гібридні системи на базі волоконно-оптичного та коаксіального кабелю, Опірський І. Р. (2010)
Задачин В. М. - Система прогнозирования водопотребления города (2010)
Коломиец Д. В. - Использование алгоритма Microsoft Clustering при анализе медицинских статистических данных (2010)
Куклин Н. Н. - Информационная технология оценки структуры модели прогнозирования нерегулярных временных рядов, Лазебник Т. С., Севостьянова Е. А. (2010)
Бутова Р. К. - Застосування сучасних інформаційних технологій для створення систем управління корпоративними знаннями, Гаврилова А. А. (2010)
Головань В. Г. - Спосіб інформаційної підтримки аудиторних та дистанційних занять, Дроздов О. М., Маміч В. В. (2010)
Костикова М. В. - Использование системы Moodle при дистанционной организации самостоятельной работы студентов, Скрипина И. В. (2010)
Мазорчук М. С. - Оценка параметров теста на основе модели IRT, Добряк В. С., Гончарова К. А. (2010)
Онуфрей О. Ю. - Використання імітаційної моделі придбання знань студентами з урахуванням ефективності самостійної роботи (2010)
Поперешняк С. В. - Проблеми підготовки ІТ-спеціалістів (2010)
Федько В. В. - Формирование информационной компетентности при самостоятельном изучении электронных таблиц, Плоткин В. И. (2010)
Андрющенко Т. Ю. - Автоматизація та системи підтримки прийняття рішень на поліграфічних підприємствах (2010)
Бондар І. О. - Вибір інтегрованої системи управління діяльністю поліграфічного підприємства, Хорошевський О. І. (2010)
Браткевич В. В. - Трендовый анализ для разработчиков web-ресурсов, Климнюк В. В. (2010)
Грабовський Є. М. - Специфіка інтеграції розподіленої інформації в процесі інформаційного забезпечення видавничої діяльності (2010)
Климнюк В. В. - Иерархическая модель критериев оценки качества мультимедийных изданий, Браткевич В. В. (2010)
Потрашкова Л. В. - Комп’ютерна підтримка прийняття рішень у сфері дизайну поліграфічної продукції (2010)
Пушкарь А. И. - Изменения бизнес-процессов предприятий по созданию и реализации информационных продуктов и услуг в Интернет-среде, Назарова С. А. (2010)
Наші автори (2010)
Алфавітний покажчик (2010)
Титул, зміст (2009)
Волянський П. Б. - Характеристика процесу надання медичної допомоги постраждалим внаслідок землетрусів (2009)
Торбін В. Ф. - Демографічні критерії — одна з важливих характеристик стану здоров’я населення, Хобзей М. К. (2009)
Гудзенко О. П. - Дослідження арсеналу лікарських засобів антиалергійної дії на вітчизняному оптовому ринку, Козицька К. І. (2009)
Шаповалова В. О. - Фармацевтичне законодавство: деякі особливості здійснення державного контролю якості лікарських засобів, які застосовуються хворими з адиктивними розладами здоров’я, Шаповалов В. В., Абросимов О. С., Курижева О. О. (2009)
Гудзенко А. П. - Изучение покупательской способности населения, Передерий Е. А., Горячева Д. В. (2009)
Слободянюк М. М. - Оцінка ринкового розвитку торговельних марок омепразолу шляхом стратегічного позиціонування, Івченко А. В., Скрильова Н. М. (2009)
Тернинко І. І. - Амінокислотний склад плодів окремих представників родини Apiaceae, Кисличенко В. С. (2009)
Шевцов І. М. - Ідентифікація та кількісне визначення вмісту гідроксикоричних кислот в лусках Allium cepa L., Журавель І. О., Кисличенко В. С. (2009)
Муин Фуад Салман Дабабне - Элементный состав травы хатьмы, листьев подорожника ланцетного и цветков пижмы, заготовленных в Украине и Иордании (2009)
Мусієнко К. С. - Дослідження ліпофільних фракцій сировини бирючини звичайної, Кисличенко В. С. (2009)
Попик А. І. - Визначення жирнокислотного складу та вмісту токоферолів в сировині Syrina vulgaris L., Кисличенко В. С., Король В. В. (2009)
Кравченко Г. Б. - Вивчення антитциклооксигеназних та антиліпооксигеназних властивостей екстрактів з листя абрикосу звичайного, Файзуллін О. В., Пузак О. А., Упир Л. В., Кисличенко В. С. (2009)
Гапоненко В. П. - Хімічне вивчення ліпофільних фракцій деяких видів роду Hypericum L., Левашова І. Г., Сербін А. Г. (2009)
Бурцева О. В. - Дослідження амінокислотного складу трави та зерна вівса посівного (2009)
Малий В. В. - Кількісне визначення деяких груп БАР в листі поширених видів кленів, Федченкова Ю. А., Хворост О. П. (2009)
Солдатов Д. П. - Обґрунтування вибору екстрагенту для екстракції листя винограду культурного, Чуєшов В. І., Новосел О. М., Кисличенко В. С. (2009)
Альхуссейн В. В. - Вивчення реологічних властивостей мазей з екстрактами кори осики та декаметоксином на поліетиленоксидній основі, Дмитрієвський Д. І. (2009)
Половко Н. П. - Вивчення показників якості гелю з біфоназолом (2009)
Криклива І. О. - Термогравіметричний аналіз мазей з ксероформом, Рубан О. А., Юдина Ю. В. , Шмирьова Ю. В. (2009)
Кондратюк Н. А. - Розробка методики кількісного визначення діючих речовин у складі комбінованих супозиторіїв, Ханін В. А., Грудько В. О., Дмитрієвський Д. І. (2009)
Маслій Ю. С. - Розробка методик контролю якості препарату "Нафтатрин" та дослідження його стабільності в процесі зберігання, Єгоров І. А., Малиновська С. А. (2009)
Колісник С. В. - Ліпофільні властивості метилових естерів N-, Свєчнікова О. М., Болотов В. В., Алтухов О. О. (2009)
Кашута В. Е. - Острая токсичность и диуретическая активность сульфамоильных производных бензойной кислоты (2009)
Орлова О. А. - Активність окислювальної модифікації білків у різних тканинах дорослих щурів під впливом парафармацевтика "Він-Віта", Лазарчук О. О. (2009)
Алиева А. А. - Динамика содержания гормонов в крови животных в период реадаптации после воздействия экстремальной гипертермии и интенсивной физической нагрузки (2009)
Олещук А. М. - Изучение эффективности использования энтеросгеля в лекарственной форме пасты для перорального применения при ятрогенной интоксикации противотуберкулезными средствами, Николаева В. В., Клищ И. Н., Шевчук О. О., Масленный В. Н., Ястремская С. О. (2009)
Макаренко О. В. - Оксидативний стрес нервової системи за умовекспериментального МФТП-індукованого паркінсонізму: шляхи корекції нестероїдними протизапальними засобами (2009)
Павлова Ж. С. - Клинические особенности синдрома постгистерэктомии у женщин с сохраненными придатками в раннем послеоперационном периоде (2009)
Фесенко В. С. - Гемодинамічні ефекти блокади плечового сплетення в ортопедичних пацієнтів: підключичний, надключичний і міждрабинчастий доступи (2009)
Фесенко У. А. - Вікові особливості когнітивних показників дітей після наркозу (2009)
Журавльова Л. В. - До питання про роль хелікобактеріозу при хронічному холециститі, Хворостінка В. М., Цівенко О. І., Лахно О. В. (2009)
Иванова Л. Н. - Клинические проявления у больных с пептической язвой двенадцатиперстной кишки в сочетании с ишемической болезнью сердца, Джахаф А. А. (2009)
Комаревцев В. Н. - Цитокины — диагностические и прогностические показатели опухолевого процесса у больных с урологической патологией, Рами Мухам мед Салим Юсеф, Комаревцева Е. В., Мазник А. Е., Хворастяной К. В., Стратович М. Л. (2009)
Магомедов А. М. - Метаболические изменения в соединительной ткани при дегенеративно-дистрофическом повреждении сухожилий у экспериментальных животных, Коструб А. А., Блонский Р. И. (2009)
Комаревцева И. А. - Уровень оксида азота в тканях, сыворотке крови, мононуклеарных и мезенхимальных стволовых клетках, Орлова Е. А., Тарасова М. В., Соловьева И. В., Комаревцева Е. В., Заика А. В., Попов Э. Н., Савенко Д. В., Филиппова О. И., Бриндак Д. В., Белоус Ю. А., Ходневич Я. В. (2009)
Луговськов О. Д. - Гепатит А: екстрена хіміопрофілактика в умовах індустріального регіону, Луговськова І. В., Луговськов Є. О. (2009)
Корсунов В. А. - Спланхнічна циркуляція, транспорт кисню та їх взаємозв’язок із оксидом азоту при септичних станах у дітей (2009)
Згржебловская Л. В. - Динамика маркеров метаболического ответа при развитии синдрома полиорганной недостаточности у пострадавших с тяжелой политравмой, Малыш И. Р. (2009)
Орловський О. А. - Експериментальні дані до питання про диференційований підхід до лікувального харчування соєвими продуктами при пухлинах різного ступеня гормонзалежності, Залєток С. П., Шаркова Н. О. (2009)
Грицик Л. М. - Перспективи використання рослин роду Гравілат у медицині та фармації, Тучак Н. І., Грицик А. Р. (2009)
Дяченко О. П. - Нові пінцети, які можуть бути використані при оперативних втручаннях на мозочку, інших відділах центральної нервової системи та на твердій мозковій оболоні, Кащенко С. А. (2009)
Титул, зміст (2013)
Визир В. А. - Взаимосвязь вазоактивных пептидов с процессами цереброваскулярной реактивности у больных с артериальной гипертензией, перенесших ишемический инсульт, Волошина И. Н. (2013)
Сирова Г. О. - Вивчення антиліпоксигеназного механізму антиексудативної дії нового комбінованого протизапального засобу (2013)
Грузинський О. В. - Місце симультанних та комбінованих оперативних втручань в абдомінальній хірургії (2013)
Соломенчук Т. М. - Нефропротективна ефективність аторвастатину при хронічній хворобі нирок недіабетичного генезу, Семеген-Бодак Х. В., Климкович О. Ю. (2013)
Ватутин Н. Т. - Влияние адвокарда на тяжесть ишемии миокарда у больных стенокардией напряжения, Калинкина Н. В., Колесников В. С. (2013)
Шевченко Е. П. - Диагностика генотипов вируса папилломы человека при смешанных урогенитальных инфекциях у женщин, Мацас Е. Ю., Мулькина Е. И. (2013)
Комісаренко Ю. І. - Вивчення особливостей перебігу поєднаної ендокринної патології на тлі дефіциту 25(ОН)D3 (2013)
Камінський В. В. - Оцінка фетоплацентарного комплексу у жінок-носіїв цитомегаловірусної інфекції та інфекції генітального герпесу після застосування допоміжних репродуктивних технологій, Шипко І. M. (2013)
Рибалко С. Л. - Порівняльне дослідження анти-віл дії нуклеозидних інгібіторів зворотної транскриптази зидовудину та ламівудину (ЗАТ "ФФ "Дарниця", Україна), їх аналогів ретровіру і епівіру ("GLAXO WELLCOME", Великобританія), Носач Л. М., Повниця О. Ю., Дядюн С. Т., Максименок О. В., Трохимчук Т. Ю., Сокуренко Л. М., Чайковський Ю. Б. (2013)
Єрмоленко Т. І. - Деякі аспекти безпеки та переносимості оригінального вітчизняного комбінованого уролітика за результатами доклінічних та клінічних досліджень, Жулай Т. С., Отрішко І. А. (2013)
Гречківська Н. В. - Структура професійної захворюваності працівників певних категорій на підприємствах міста Києва (2013)
Ярема Н. І. - Сучасні підходи до призначення комбінованої антигіпертензивної терапії у жінок з есенціальною артеріальною гіпертензією та остеопорозом у постменопаузальний період (2013)
Бутко Я. О. - ЕФективність лікування дерматиту препаратами з глюкокортикостероїдами та керамідами (2013)
Залісна Ю.Д. - Інформативність однофотонної емісійної комп’ютерної томографії при цереброваскулярних захворюваннях (2013)
Парамош О. В. - Фармакоекономічний аналіз лікарських засобів для лікування хворих з алкогольною залежністю (2013)
Корицький Г. І. - Аналіз роботи кардіоревматологічної служби на тернопіллі (2013)
Війна інтересів чи дії в інтересах пацієнтів? (2013)
Тітул (2014)
Белоус А. В. - О пресимволистском характере книги Д. С. Мережковского "Стихотворения (1883–1887)" (1887) (2014)
Возьняк М. - Эстетические споры вокруг творчества Александра Сергеевича Пушкина в русском религиозно-философском ренессансе (2014)
Волошко А. В. - Мотив встречи с мистическими персонажами в балладах В. А. Жуковского (2014)
Гончарова О. А. - Забытые имена английского модернизма: Мэй Синклер (2014)
Горбунова Г. А. - Проблематика драматургии М. Е. Салтыкова-Щедрина (2014)
Ленська С. В. - Функції біблійного компоненту в структурі оповідання В. Домонтовича "Апостоли" і новели В. Русальського "Сміх Іскаріота" (2014)
Наден А. С. - Художник как квинтэссенция национального сознания: "Гении охраняющие" К. Бальмонта (2014)
Плотникова А. А. - К вопросу о синтетичности "ариеток" А. Н. Вертинского (2014)
Погорєлова О. В. - Специфіка паратекстуальності лірики О. Ірванця (2014)
Прасол Є. А. - Образ Японії в романі Девіда Мітчелла "Літературний привид": впливи Харукі Муракамі (2014)
Реутова М. А. - Експресіоністична домінанта в історичному романі Юрія Косача "День гніву" (2014)
Ротова Н. В. - Роль пародіювання у творенні авторської світомоделі І. Сенченка (за повістю "Чорна брама") (2014)
Сергеева В. А. - К проблеме этического конфликта в волшебной сказке (2014)
Тарарак А. В. - Наполеон в стихах Серебряного века (2014)
Тарарак М. Ю. - О некоторых особенностях поэтики лирики И. Эренбурга (2014)
Тертычная Н. Н. - Проблема творческой личности в произведениях В. Токаревой (2014)
Хинкиладзе Е. В. - Идейно-художественные особенности романа В. Крымова "Сидорово ученье": к постановке проблемы (2014)
Чень Ченьлин - Проблематика и жанровая специфика повести Р. П. Погодина "Трень-брень" (2014)
Чимирис Ю. В. - "Дневник" Суворина в контексте дневниковой прозы конца ХІХ – начала ХХ вв. (2014)
Шеин Н. В. - Связь цвета и образа главного героя в романе А. Мердок "Время ангелов" (2014)
Шульга А. П. - Роль и образ автора в литературной биографии Э. Берджесса "Уильям Шекспир. Гений и его эпоха" (2014)
Янкаускас Е. С. - Формы присутствия автора в тексте современного женского рассказа (на примере рассказов Татьяны Толстой) (2014)
Мінцер О. П. - Про загальне впорядкування медико-біологічних знань. Створення онтології, Бабінцева Л. Ю. (2014)
Рубан А. М. - Ефективність локального індивідуального протоколу хірургічного лікування хворих на проліферативну діабетичну ретинопатію (2014)
Джундубаева С. О. - Онтологии в страховой медицине (2014)
Риган М. М. - Концептуальна основа застосування онтології для систематизації знань в ортопедії (2014)
Ткаченко В. І. - Методика оцінювання якості діабетологічної допомоги на основі анкетування лікарів, Маньковський Б. М., Краснов В. В., Бабінцева Л. Ю. (2014)
Лябах М. А. - Керування процесом масажу при корекції головного болю із використанням біологічного зворотного зв’язку, Горго Ю. П. (2014)
Кучма І. Л. - Корекція потенційно модифікованих факторів ризику при лікуванні методом гемодіалізу: стандарти лікування і індивідуальні діалізні програми (2014)
Бліхар В. Є. - Визначення взаємодії потоків інформації при оцінці якості формулярної системи (2014)
Семенець А. В. - Про досвід інтеграції радіовізіографа Dr.Suni 1800 та вільно-розповсюджуваного програмного забезпечення МІС ЕМК з відкритим кодом OpenDental, Кузів Н. І. (2014)
Стаханська О. О. - Розробка клінічної діагностичної системи, що ґрунтується на правилах, побудованих методом послідовного покриття (2014)
Горовенко Н. Г. - Інформаційна система реєстру хворих на муковісцидоз, Стецюк В. З., Іванова Т. П., Савицький А. Й., Луговський Ю. О. (2014)
Стецюк В. З. - Автоматизована клінічна база моніторингу хворих на мукополісахаридоз, Горовенко Н. Г., Савицький А. Й., Пічкур Н. А., Китаєв К. К. (2014)
Костицький М. В. - Логіка як методологія наукового пізнання (зокрема в правознавстві) (2014)
Бандура О. О. - Основне питання філософії та сучасні ідеологічні проблеми (2014)
Толстенко В. Л. - Методологічні основи аналізу форми держави й розвиток сучасної теорії держави та права (2014)
Токарська А. С. - Право захисту людини й громадянина від інформаційно-психологічної агресії та війни (2014)
Носенко О. В. - Аксіологічний чинник громадянського суспільства на шляху подолання маргіналізації соціуму (2014)
Бровко Н. І. - Філософсько-правовий аналіз категорії свободи та відповідальності людини (2014)
Житник О. О. - Поняття справедливості в сучасних наукових дослідженнях (2014)
Андреєв Д. В. - Комунікаційний феномен права як фактор забезпечення дієвості соціально-правових комунікацій (2014)
Бухтатий О. Є. - Захист суспільної моралі та свобода слова в Україні: утилітаристський підхід (2014)
Поліщук П. В. - Особливості взаємовпливу правосвідомості та професійної діяльності працівників органів внутрішніх справ (2014)
Вовк В. М. - Манципація як елемент культу предків у римській правовій культурі (2014)
Невідомий В. І. - Модернізація компетенції та правового статусу рахункової палати України в контексті легітимації вищої аудиторської інституції (2014)
Пясковський В. В. - Система типових версій під час розслідування викрадення людей (2014)
Сидорчук Ю. М. - Інституціоналізація права на захист у різних правових системах: особливості та проблемні аспекти (2014)
Дорош В. С. - Міжнародне адміністративне судочинство в захисті прав людини (2014)
Ольхова Т. О. - Загальнотеоретичні підходи до контрольно-наглядової функції держави (2014)
Ширшикова Р. М. - Забезпечення досягнення мети покарання під час притягнення до адміністративної відповідальності юридичних осіб (2014)
Ваньчик Ю. А. - Загальнотеоретичні підходи до визначення корупції, корупційних діянь і корупційних відносин (2014)
Оніщенко Н. М. - Комунікаційна складова гармонізації громадянського суспільства (2014)
Агеев Д. В. - Проектирование сети доступа мультисервисной телекоммуникационной системы с использованием многослойного графа (2010)
Бекирова Л. Р. - Повышение быстродействия спектрометрической системы (2010)
Брагин А. П. - Гидродинамическое перфорирование трубчатых заготовок, Зайцев В. Е., Полтарушников С. А. (2010)
Греков В. Ф. - Методика выбора параметров механизма подъема стрелы манипулятора, Пьянков А. А., Ткаченко Ю. А. (2010)
Жебель Ю. Ю. - Прогнозирование нагрузки потока задач на Grid-ресурсы, Нечаусов С. Н., Шевченко А. В. (2010)
Ильина И. В. - Метод мінімізації сумарного обсягу інтегральних потоків розподіленої інформаційно-довідкової системи, Кучук Г. А., Мішуніна Ю. В. (2010)
Кондратюк О. Л. - Оптимізація вибору траєкторії обробки поверхонь пера лопаток турбін, Сичов Ю. І., Скоркін А. О. (2010)
Котов А. Б. - К вопросу о повышении точности учета воздействия дождей на параметры РЛС микроволнового диапазона, Левадный Ю. В., Малышенко Ю. И., Петрушенко Н. Н. (2010)
Крук О. Я. - Активный датчик с пространственно-распределенными чувствительными зонами в электро-гастроэнтерографии и потенциалографии (2010)
Куприянов А. В. - Методы комплектования деталей на основе ранжирования для уменьшения допуска замыкающего звена размерной цепи, Ламнауэр Н. Ю. (2010)
Лисицына Е. С. - Разделение векторной смеси сигнала и помехи по методу максимального правдоподобия, Швыдкий В. В., Щерба А. И., Фауре Э. В. (2010)
Мелешко Е. В. - Методы идентификации трафика и динамического управления очередями в многопротокольных узлах связи и оценка их эффективности (2010)
Стрюк О. Ю. - Метод забезпечення справедливого рівня сприйняття якості обслуговування абонентів mesh-радіомережі, Лаврут О. О., Янсонс Я. В. (2010)
Тарасюк О. М. - Пример комплексного использования формальных методов спецификации требований и анализа надежности компьютерных систем управления, Горбенко А. В., Харченко В. С., Мотора Ю. В. (2010)
Тимочко А. И. - Совершенствование средств формализации задач по управлению динамическими объектами (2010)
Андрощук О. С. - Методика визначення класів текстових документів щодо діяльності Державної прикордонної служби України (2010)
Бондар І. О. - Оформлення та розрахунок вартості замовлення за допомогою системи "ASystem” (2010)
Смирнов Е. Б. - Метод усреднения множественной субъективности органов управления при принятии решений (2010)
Хращевський Р. В. - Оцінка процесів функціонування системи планування повітряного простору України (2010)
Шостак И. В. - Подход к автоматизации процесса формирования нормативного профиля при сертификации программных продуктов, Бутенко Ю. И. (2010)
Дубницький В. Ю. - Одночасне розв’язання прямої і зворотної задачі Марковіца пошуковим методом, Самородов Б. В. (2010)
Олизаренко С. А. - Нечеткие множества типа 2. Терминология и представление, Брежнев Е. В., Перепелица А. В. (2010)
Романюк В. В. - Теорема про сім розв’язків однієї строго опукло-вгнутої антагоністичної гри з ядром на одиничному квадраті (2010)
Бірюков Д. С. - Оцінювання рівня розвитку територій України на основі методів багатокритеріальної оптимізації, Заславський В. А. (2010)
Роца Б. - Информационные технологии и современные интегрированные маркетинг-логистические системы, Дорохов А. В. (2010)
Тупкало С. В. - Метод синтеза пирамиды процессного менеджмента предприятия, Тупкало В. Н. (2010)
Дендаренко В. Ю. - Метод адаптивного формування структури інформаційної системи моніторингу пожежної безпеки (2010)
Шостак И. В. - Метод определения масштабов распространения опасных химических веществ в атмосфере на основе регрессионного анализа, Давиденко В. О. (2010)
Берковський В. В. - Основні моменти процесу побудови сайтів, Грищенко Д. В. (2010)
Наші автори (2010)
Алфавітний покажчик (2010)
Руснак І. С. - До 65-ої річниці перемоги в Великій Вітчизняній війні! (2010)
Руснак І. С. - Вступне слово (2010)
Ткаченко В. І. - Розвиток оперативного мистецтва і тактики в роки Великої Вітчизняної війни, Масалитин П. М., Малюга В. Г., Лазебник С. В. (2010)
Щигло О. І. - Особливості організації управління радянськими військами протягом першого періоду Великої Вітчизняної війни (2010)
Кірсанов С. О. - Перспективи розвитку системи управління Збройних Сил України з використанням принципу єдиного інформаційного простору (2010)
Сидоров С. В. - Оперативна спадщина Червоної Армії в операціях на території України в роки Великої Вітчизняної війни (2010)
Загорка О. М. - Зарубіжний досвід створення нестратегічних систем протиракетної оборони (ПРО на ТВД), Дейнега О. В. (2010)
Дубницкий В. Ю. - Исторический миф и его роль в принятии военно-политических решений на примере советско-германского противостояния накануне 22.06.1941, Любарцев Б. Л. (2010)
Широбоков Ю. М. - Діяльність Харківських психологів в роки Великої Вітчизняної війни, Кислий В. Д. (2010)
Панфілов О. Ю. - Сучасна війна: проблема осмислення характеру та змісту, Кротюк В. А. (2010)
Сідаш В. В. - Служба земного забезпечення літаководіння у роки Великої Вітчизняної війни, Воробйов Р. В., Висоцький О. В., Кулик О. П. (2010)
Волков О. І. - Розвиток тактики винищувальної авіації в роки Великої Вітчизняної війни, Шалигін А. А., Бреславець М. М. (2010)
Кремешний О. І. - Становлення системи технічної експлуатації та ремонту авіаційної техніки напередодні та в роки Великої Вітчизняної війни, Лященко Р. В., Бердочник А. Д. (2010)
Смірнов О. О. - Аналіз бойового застосування авіації в локальних війнах і збройних конфліктах другої половини XX – початку XXI сторіч, Блінов О. В. (2010)
Нерубацкий В. Е. - Выполнение боевого полета истребительной авиационной эскадрильи по обеспечению действий бомбардировочной авиации способом патрульного сопровождения: история и современность, Немченко С. В., Тристан А. В. (2010)
Білецький І. Г. - Особливості застосування безпілотної розвідувальної авіації в сучасних воєнних конфліктах, Андронов В. В. (2010)
Борових С. І. - Еволюція засобів рухомості засобів наземного забезпечення дій авіації з часів Великої Вітчизняної війни до наших днів, Новічонок С. М., Дробот О. А., Терентьєва І. В. (2010)
Нор П. И. - Анализ развития учебно-тренировочных самолетов с турбореактивными двигателями (2010)
Галушко Ю. І. - Вплив розвитку військ ППО в часи Великої Вітчизняної війни на створення зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України, Шершнев М. А., Карпенко В. І. (2010)
Деменко М. П. - Вплив досвіду Великої Вітчизняної війни та локальних війн і збройних конфліктів на розвиток теорії і практики бойового застосування зенітних ракетних військ, Єрдяков В. Г., Косенко В. П., Наливайко Ю. В., Новіченко С. В., Петренко О. С., Печкін А. М. (2010)
Донцов С. М. - Розвиток системи технічного забезпечення зенітного артилерійського озброєння в роки Великої Вітчизняної війни, Зубрицький Г. М., Ставицький О. М., Старцев В. В. (2010)
Петрушенко М. М. - Створення єдиного поля радіолокаційного контролю повітряного простору держави, Карлов В. Д. (2010)
Артеменко А. М. - Радіолокація: від Великої Вітчизняної війни до наших днів, Гриб Д. А., Арасланов М. Р., Климченко В. Й. (2010)
Стахєєв М. О. - Від постів ПСОЗ до РТВ, Рафальський Ю. І., Колеснік О. М. (2010)
Гризо А. А. - Розвиток радіолокаційних засобів ППО в роки Великої Вітчизняної війни. Короткий нарис, Тесленко О. В., Невмержицький І. М., Купрій В. М. (2010)
Боровий В. І. - Роль радіотехнічних військ Повітряних Сил в сучасних умовах, Ковкін В. В., Роденко С. М., Висоцький О. В.  (2010)
Кучеренко Ю. Ф. - Розвиток теорії автоматизації управління військами та бойовими засобами в війнах ХХ- ХХІ століть, Олізаренко С. А., Сісков О. В., Гордієнко В. М. (2010)
Тітов І. В. - Авіаційний зв’язок в роки Великої Вітчизняної війни, Макаров С. А., Карєв В. Г. (2010)
Черниш О. М. - Радіоелектронна боротьба. історія виникнення та перспективні напрямки розвитку, Пєвцов Г. В., Лупандін В. А., Мегельбей Г. В. (2010)
Чікалов М. А. - Вплив Великої Вітчизняної війни та локальних війн і конфліктів другої половини XX століття на розвиток засобів і систем РЕБ, Кузьменко Т. П., Кучеров Д. П. (2010)
Кучеров Д. П. - Розвиток засобів боротьби з радіопідривачами (2010)
Пєвцов Г. В. - Космічна розвідка крок від Великої Вітчизняної війни в сьогодення, Карлов Д. В., Худов Г. В. (2010)
Загорка О. М. - Застосування аерозольних утворень для захисту військ і об’єктів від ударів літаків тактичної авіації: досвід, сучасний стан та тенденції подальшого розвитку, Коваль В. В., Тюрін В. В., Загорка І. О. (2010)
Гишко Г. Б. - Опыт применения сил и средств аэрозольного противодействия техническим средствам разведки и поражения противника, Ушмаров П. В., Кочанов Э. А. (2010)
Каблуков О. А. - Особливості застосування засобів маскування військ і об’єктів від оптико-електронних засобів повітряної розвідки противника: історичний аспект (2010)
Куліков С. П. - Щодо створення вітчизняного автоматизованого комплексу добування інформації на базі стратегічного безпілотного літального апарата з використанням космічних технологій, Куляниця О. Й., Комаров В. С. (2010)
Кучерина С. Є. - Аналіз досвіду розвідувально-диверсійних бойових дій у ході партизанської боротьби в СРСР, Гарбузов О. А. (2010)
Серветник Ю. С. - Сили спеціальних операцій: історичні передумови створення та розвитку за досвідом Великої Вітчизняної війни, Антонов А. В., Романенко В. В., Бзот В. Б. (2010)
Мусієнко І. І. - Історико-аналітичний огляд досвіду бойового застосування підрозділів спеціального призначення в Афганістані, Крамаренко О. Б. (2010)
Павловський О. В. - Значення досвіду технічного забезпечення військ у Великій Вітчизняній війні для розвитку сучасної системи технічного забезпечення, Сисоєв О. О. (2010)
Савченко В. А. - Аналіз досвіду застосування космічних систем у локальних війнах й збройних конфліктах кінця ХХ – початку ХХІ століть в інтересах матеріально-технічного забезпечення, Рансевич Р. І. (2010)
Пашкевич І. Д. - Основні питання трансформації системи метрологічного обслуговування Збройних Сил України з урахуванням світових тенденцій розвитку ОВТ для ведення війн нового покоління, Дзябенко О. М., Рондін Ю. П. (2010)
Кулагін К. К. - Роль стандартизації та уніфікації військової техніки в роки Великої Вітчизняної війни, післявоєнний період та на сучасному етапі розвитку збройних сил, Бархударян М. В., Чумак Б. О. (2010)
Сендецкий Н. Н. - Развитие теории и практики технического прикрытия железных дорог в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., Степаненко А. А. (2010)
Ізюмский М. П. - Реактивні системи залпового вогню Другої світової війни, Шокін М. Г., Ткаченко Ю. А., Брежнєв Є. В., Балабуха О.С. (2010)
Науменко І. В. - Розвиток структури вогневого ураження противника артилерією в наступі під час Великої Вітчизняної війни, Латін С. П. (2010)
Овчінніков В. О. - Огляд застосування ракетних військ та тенденції розвитку принципів їх бойового застосування, Філіпенко Ю. Г. (2010)
Семенюк В. І. - Стрілецька зброя переможців (і все-таки вона краща), Гишко Г. Б., Лавров О. Ю. (2010)
Наші автори (2010)
Алфавітний покажчик (2010)
Титул, зміст (2010)
Гудзенко О. П. - Аналiз цiнової кон’юнктури вiтчизняного ринку лiкарських препаратiв антигiпертензивної дiї, Зобова I. О. (2010)
Сагайдак-Нiкiтюк Р. В. - Концептуальнi пiдходи до управлiння логiстичними ризиками в складних багатопотокових системах в умовах фармацевтичної галузi, Посилкiна О. В. (2010)
Мнушко З. М. - Формування складової "Навчання та розвиток" збалансованої системи показникiв на базi аптечного пiдприємства, Тутутченко О. В., Cотнiкова Н. В., Оккерт I. Л. (2010)
Мудрая В. Н. - Новые возможности административно-управленческих мер в практике современного стоматологического сервиса, Власова Г. И., Бабенко А. Д. (2010)
Бондарь В. Н. - Препарат "Орион": бионическое решение в стиле ТРИЗ, Орловский А. А., Жуковский О. И., Поляков В. И. (2010)
Бесполудiна Г. В. - Етапи розвитку кафедри соцiальної медицини, органiзацiї та економiки охорони здоров’я: минуле та сьогодення, Жила А. В., Козiкова О. А., Бесполудiн Є. Д., Жила Г. А., Малькова О. Є., Щербакова А. В. (2010)
Шаповалов В. В. - Судово-фармацевтичнi дослiдження розповсюдження адиктивних розладiв здоров’я та нелегального обiгу психоактивних речовин на територiї Хмельницької областi, Шаповалова В. О., Шувера О. В. (2010)
Кошовий О. М. - Перспективи створення нового антибактерiального засобу з листя шавлiї лiкарської, Передерiй Є. О., Гудзенко О. П., Ковальова А. М., Комiсаренко А. М. (2010)
Пузак O. A. - Вивчення мiнерального складу кори, бруньок та листя персика звичайного (Persica vulgaris Mill. ), Упир Л. В., Кисличенко В. С., Толкачова Н. В. (2010)
Койро О. О. - Порiвняльний аналiз жирнокислотного складу рiзних видiв сировини яглицi звичайної (Aegopodium podagraria L. ), Степанова С. I., Штриголь С. Ю. (2010)
Самура Б. А. - Исследование антиэкссудативной активности производных цимарина и эризимина, Николаев В. А., Ковалев С. В. (2010)
Половко Н. П. - Дослідження властивостей поліетиленоксидних гелів карбомерів, Башура О. Г. (2010)
Коваленко Св. М. - Вивчення в’язкості розчинів декстрану та його комплексів з іонами металів, Гладух Є. В. (2010)
Мудрая В. Н. - Применение костнопластических материалов в современной стоматологии, Степаненко И. Г., Шаповалов А. С. (2010)
Баранова І. І. - Вивчення впливу ряду допоміжних речовин на реологічні властивості гелів із "Structure XL", Башура О. Г. (2010)
Струс О. Є. - Розробка складу та технологiї крему з каротином мiкробiологiчним, Башура О. Г., Половко Н. П. (2010)
Гавкалюк М. И. - Экспериментальное обоснование способа введения смеси экстрактов в эмульгелевую основу при разработке технологии лечебно-косметического средства для коррекции целлюлита, Соколова Л. В. (2010)
Бойко М. О. - Термогравіметричний аналіз компонентів мазі фенсукциналу, Гладух Є. В., Кустова С. П. (2010)
Юдіна Ю. В. - Дослідження фармакологічних властивостей гранул "Гіногран", Дем’яненко В. Г., Деримедвідь Л. В., Дроговоз С. М. (2010)
Колесник С. В. - Рентгеноструктурное исследование N-(1,5-диметил- 3-оксо-2-фенил-2,3-дигидро-1-Н-пиразол-?-ил)- 2-гидрокси-2-(2-оксо-1,2-дигидро-3Н-индол- 3-илиден)-ацетамида, Болотов В. В., Алтухов А. А., Шишкина С. В. (2010)
Альошина Р. М. - Клініко-імунопатогенетичні особливості алергічних захворювань у промисловому регіоні Донбасу (2010)
Іванова Л. М. - Особливості клінічного перебігу хронічного некалькульозного холециститу у хворих на ішемічну хворобу серця, Латіф Мустафа Мохаммад (2010)
Компанієць К. М. - Особливості ендотеліальної функції у хворих на ішемічну хворобу серця у сполученні з хронічним некалькульозним холециститом на фоні хелікобактеріозу (2010)
Ковешніков О. В. - Вміст VCAM-1 у сироватці крові хворих на хронічний калькульозний холецистит (2010)
Ребров Б. О. - Стан ендотеліальної регуляції судинного тонусу у хворих на ревматоїдний артрит з атеросклеротичним ураженням судин, Благініна І. І., Реброва О. О., Мєщєрякова Т. В., Блудова Н. Г., Гамачек О. Є. (2010)
Бринзяник І. Г. - Новий підхід щодо лікування дітей, хворих на ДЦП, з порушенням мовлення, Гаркуша В. В., Скурідіна Н. М., Єфімова І. І., Поливода В. М., Тютюнник М. М., Рустамова В. С. (2010)
Крохмаль І. П. - Особливості перебігу та лікування пієлонефриту у вагітних із цукровим діабетом, Терехова Н. В., Белінська І. П., Ковтонюк І. О. (2010)
Ковтонюк І. О. - Особливості перебігу вагітності у жінок, схильних до гострих респіраторних захворювань, Кузьміна А. В., Мещерякова Л. П., Ковтонюк О. Ю. (2010)
Климов В. А. - Патогенетически обоснованная терапия гестационного пиелонефрита, Чуб В. В., Креминский Я. Н. (2010)
Лубяная С. С. - Способ негормональной коррекции нейровегетативных и психоэмоциональных расстройств у женщин с ранним постгистерэктомическим синдромом, Удовика Н. А., Павлова Ж. С. (2010)
Маніщенкова Ю. О. - Окислювальна модифікація білків у хворих з коморбідною патологією, Орлова О. А., Шкала Л. В. (2010)
Гаврилов В. А. - Иммунный ответ на травму нижней челюсти в раннем посттравматическом периоде у больных, проживающих в Луганской области, Киселев Б. В. (2010)
Лєвих А. Е. - Можливості фармакологічної корекції проагрегантних властивостей рофекоксибу антитромбоцитарними препаратами (експериментальне дослідження), Мамчур В. Й. (2010)
Орловский А. А. - Влияние некоторых модуляторов метаболизма полиаминов на морфологическую картину гибели клеток перевивной карциномы молочной железы Са-755 мышей (2010)
Лук’янчук В. Д. - Вплив корвітину на процеси детоксикації при перитоніті в експерименті, Деркачевська В. В. (2010)
Трутаєв І. В. - Вивчення гострої токсичності нового комбінованого антигіпертензивного препарату в таблетованій формі, Стрілець О. П., Стрельников Л. С. (2010)
Лукьянчук В. Д. - "Депуралина" — высокоэффективное пробиотическое средство детоксицирующего типа действия, Мищенко Е. М., Бабенко М. Н. (2010)
Буднюк О. О. - Вплив спеціального положення для струмектомії на кровотік по яремних венах (2010)
Марієвський В. Ф. - Аналіз етіологічної структури збудників гнійно-запальних інфекцій у хірургічних стаціонарах України в 2008 р., Салманов А. Г., Доан С. І., Поліщук О. І., Налапко Ю. І. (2010)
Никитенко Н. А. - Влияние обработки стафилококковым токсином на моноциты и нейтрофилы периферической крови человека in vitro, Шаблий Л. М. (2010)
Овчаренко М. О. - Вміст інтерлейкіну-4 у сироватці крові хворих на опіоїдну залежність (2010)
Мелещенко А. В. - Реадаптационные изменения морфогенеза надпочечных желез крыс после экстремальной хронической гипертермии и в условиях фармакологического корригирования Гинкго билоба (2010)
Беляков А. В. - Активность гормонов стресса у больных с сопутствующей артериальной гипертензией после оперативных вмешательств, Селиваненко В. Т., Добруха А. В., Костенко П. А. (2010)
Костицький М. В. - Про математику як методологію пізнання (зокрема в психології) (2014)
Романенко О. В. - Психічна діяльність як предмет експериментального дослідження (2014)
Ніколенко Д. О. - Психологічні особливості спостережливості в процесі випереджального відображення дійсності (2014)
Присяжнюк М. М. - Теорія установки в типології особистості (2014)
Мартенко О. Л. - Основні елементи механізму злочинної поведінки (2014)
Остафійчук Т. В. - Соціальна робота в курсантському житті, Біленко М. О. (2014)
Хохліна О. П. - Психологічні особливості студентів із різним стилем лідерства, Шут Г. С. (2014)
Дука О. А. - Здійснення професійної підготовки пенітенціарного персоналу у відомчих навчальних закладах державної пенітенціарної служби України (2014)
Чорна С. Л. - Формування колективу співробітників пенітенціарного закладу як колективу вихователів (2014)
Конопацька О. М. - Конфлікти в трудових колективах і шляхи їх подолання (2014)
Сахнік О. В. - Професійно-психологічна підготовка персоналу державної пенітенціарної служби України як засіб забезпечення його особистої безпеки та надійності (2014)
Чичуга М. М. - Дослідження негативних психічних станів начальників відділень соціально-психологічних служб установ виконання покарань України (2014)
Можарівська І. М. - Нормативно-правове забезпечення функціонування системи позашкільної освіти на Волині (ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) (2014)
Левенець О. А. - Принципи розвитку психологічної стійкості працівників ОВС при виконанні професійної діяльності у ризиконебезпечних ситуаціях (2014)
Александров Д. О. - Дослідження психологічних детермінант негативних трансформацій особистості як наслідку професійної дезадаптації працівника ОВС (2014)
Шелег Л. С. - Причини психосоматичних розладів у працівників органів внутрішніх справ (2014)
Запорожанов О. В. - Приготування до стрільби з пістолета з урахуванням специфіки типових ситуацій застосування вогнепальної зброї працівниками міліції, Нестеренко А. В. (2014)
Волошина О. В. - Організаційно-управлінські засади взаємодії працівників кримінальної міліції у справах дітей із психологічною службою системи освіти (2014)
Гора І. Ю. - Механізм формування антисоціальної поведінки в осіб, які вчиняють злочини з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості (2014)
Скулкіна К. М. - Психологічні детермінанти ксенофобії неповнолітніх (2014)
Матвєєва Ю. О. - Особливості ресоціалізації неповнолітніх злочинниць в умовах виховної колонії (2014)
Оверченко А. І. - Психологічні особливості правової свідомості вихованців спецшколи соціальної реабілітації (2014)
Резюме (2014)
Багіров С. Р. - Тлумачення деяких положень Повітряного кодексу України у кримінально-правовому аспекті (2013)
Малярчук Н. В. - Право власності на землю в контексті питання особливого правового режиму земель природно-заповідного фонду та їх захисту, Овчинников Д. В. (2013)
Величко Д. С. - Принципи реалізації зовнішньополітичної діяльності України: євроінтеграційний контекст (2013)
Коршенко А. В. - Генеза права на правову допомогу (2013)
Рибікова Г. В. - Правова експертиза нормативно-правових актів як правова категорія та наукова доктрина (2013)
Рижов І. М. - Акмеологічні засади антитерористичної діяльності (2013)
Череватюк В. Б. - Адвокатська етика і практика: невідповідності та шляхи їх подолання, Рогатюк А. В. (2013)
Капінус Л. І. - Проблеми вироблення уніфікованого поняття права на доступ до інформації та його змісту (2013)
Коропатнік І. М. - Вдосконалення нормотворчої діяльності органів військового управління Збройних Сил України, Кузьмич І. І. (2013)
Мандзюк О. А. - Податкова інформація: окремі аспекти реалізації права на доступ (2013)
Миськів Л. І. - Органи виконавчої влади як суб’єкти реалізації інклюзивної освіти в Україні (2013)
Сопілко І. М. - Генезис змісту категорії "персональні дані" (2013)
Токарєва К. С. - Правові наслідки закінчення строку накладення адміністративного стягнення згідно законодавства України (2013)
Чехоєва Н. М. - Стандарти державної служби України: сучасний рівень та потреба в запозиченні європейського досвіду (2013)
Лукасевич-Крутник І. С. - Обов’язки підрядника за договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт (2013)
Михайлюк Г. О. - Компаративний аналіз судової практики країн-членів Європейського Союзу та Європейського Суду справедливості щодо настання відповідальності сторін у справах про порушення прав на комерційні позначення (2013)
Нікітіна З. В. - Співвідношення понять "рухоме" і "нерухоме" майно з урахуванням досвіду зарубіжних правових систем (2013)
Синенко С. В. - Зміна умов трудового договору з працівниками транспорту (2013)
Тищенко О. В. - Державні соціальні стандарти та гарантії як основа соціального забезпечення в Україні (2013)
Pitskhelauri N. - Arbitral agreement (2013)
Нечипоренко М. О. - Укладення договору на проведення оцінки майна (2013)
Чуднов В. В. - Предмет договору на туристичне обслуговування (2013)
Шишка Р. Б. - Характеристика договорів (2013)
Сhebotaryova Y. - Legal aspects of ensuring rights, freedoms and legitimate interest of persons, convicted to deprivation of liberty in Ukraine (2013)
Дем’яненко Ю. І. - Окремі аспекти значення конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини для розуміння приватного життя як об’єкта кримінально-правової охорони (2013)
Мотлях О. І.. - Поліграф у кадровому відборі персоналу в органи внутрішніх справ України: здобутки, недоліки та механізм їх подолання, Потильчак А. О. (2013)
Однолько І. В. - Теоретичні засади запобігання злочинності (2013)
Стринатко Ю. Д. - Сучасні тенденції звернення із запитами про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні до генеральної прокуратури України (2013)
Тракало Р. І. - право на повагу до приватного життя в кримінальному провадженні (2013)
Якулин В. - Уголовно-правовая политика в сфере назначения наказаний (сравнительно-правовой анализ), Лиховая С. Я. (2013)
Сопілко І. М. - Перспективи розвитку космічного і повітряного права, Череватюк В. Б. (2013)
Лихова С. Я. - Актуальні проблеми реформування державної пенітенціарної служби України (2013)
Шишка Р. Б. - Тлумачення правових норм (2013)
Вступне слово командувача Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Онищенка С.І. (2010)
Сідаш В. В. - До питання подальшого розвитку системи військової освіти (2010)
Коваль В. В. - До питання вибору критеріїв для оцінювання ефективності застосування засобів маскування та імітації об’єктів Повітряних Сил, Возний О. В., Каблуков О. А. (2010)
Єрмошин М. О. - Маневр військ (сил) при виконанні бойових завдань, Нікіфоров І. А. (2010)
Ткаченко В. І. - Методичний підхід до обґрунтування складу міжвидового угруповання військ з урахуванням завдань операції (бойових дій), Малюга В. Г., Сорокоумов Г. В., Лазебник С. В., Нерубацький В. О. (2010)
Скорик А. Б. - К вопросу о дескриптивном определении системы противовоздушной обороны, Воронин В. В., Ольховиков С. В., Кирилюк А. С. (2010)
Бойко В. О. - Вибір способів ведення воєнних дій в залежності від характеристик озброєння (2010)
Романенко І. О. - Модель прогнозування технічного стану і перепускної здатності аеродромної системи прийому, зберігання і роздачі авіаційного палива, Сідаш В. В., Никифоров О. В. (2010)
Загорка О. М. - До питання порівняльного оцінювання варіантів дій авіації під час завоювання переваги в повітрі в сучасних операціях (бойових діях), Коваль В. В., Колесников В. О., Шишкін В. С. (2010)
Волков О. І. - Оцінювання ефективності повітряної розвідки при плануванні бойового застосування її засобів, Пєвцов Г. В., Клименко В. А., Ситник Ю. Б. (2010)
Сафронов С. П. - Методичний підхід до визначення реального стану боєздатності авіації Збройних Сил України, Хомік М. М., Шишкін В. С. (2010)
Бабський В. В. - Особливості застосування авіації по об’єктах транспортної мережі в ході операції "Рішуча сила”, Шкробот С. В. (2010)
Чернавина О. Е. - Методика обоснования рационального решения на ведение воздушной разведки незаконных вооруженных формирований в лесистой местности (2010)
Войтов В. А. - Прогнозирование технического состояния главного редуктора вертолета на основе использования метода спектрального анализа вибрационного сигнала, Чернявский В. Н., Дашук Д. С., Исаченко И. Ф. (2010)
Демидов Б. А. - Методический подход к формированию облика перспективных боевых авиационных комплексов, Хмелевская О. А. (2010)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського