Однолько І. В. - Теоретичні засади запобігання злочинності (2013)
Стринатко Ю. Д. - Сучасні тенденції звернення із запитами про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні до генеральної прокуратури України (2013)
Тракало Р. І. - право на повагу до приватного життя в кримінальному провадженні (2013)
Якулин В. - Уголовно-правовая политика в сфере назначения наказаний (сравнительно-правовой анализ), Лиховая С. Я. (2013)
Сопілко І. М. - Перспективи розвитку космічного і повітряного права, Череватюк В. Б. (2013)
Лихова С. Я. - Актуальні проблеми реформування державної пенітенціарної служби України (2013)
Шишка Р. Б. - Тлумачення правових норм (2013)
Вступне слово командувача Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Онищенка С.І. (2010)
Сідаш В. В. - До питання подальшого розвитку системи військової освіти (2010)
Коваль В. В. - До питання вибору критеріїв для оцінювання ефективності застосування засобів маскування та імітації об’єктів Повітряних Сил, Возний О. В., Каблуков О. А. (2010)
Єрмошин М. О. - Маневр військ (сил) при виконанні бойових завдань, Нікіфоров І. А. (2010)
Ткаченко В. І. - Методичний підхід до обґрунтування складу міжвидового угруповання військ з урахуванням завдань операції (бойових дій), Малюга В. Г., Сорокоумов Г. В., Лазебник С. В., Нерубацький В. О. (2010)
Скорик А. Б. - К вопросу о дескриптивном определении системы противовоздушной обороны, Воронин В. В., Ольховиков С. В., Кирилюк А. С. (2010)
Бойко В. О. - Вибір способів ведення воєнних дій в залежності від характеристик озброєння (2010)
Романенко І. О. - Модель прогнозування технічного стану і перепускної здатності аеродромної системи прийому, зберігання і роздачі авіаційного палива, Сідаш В. В., Никифоров О. В. (2010)
Загорка О. М. - До питання порівняльного оцінювання варіантів дій авіації під час завоювання переваги в повітрі в сучасних операціях (бойових діях), Коваль В. В., Колесников В. О., Шишкін В. С. (2010)
Волков О. І. - Оцінювання ефективності повітряної розвідки при плануванні бойового застосування її засобів, Пєвцов Г. В., Клименко В. А., Ситник Ю. Б. (2010)
Сафронов С. П. - Методичний підхід до визначення реального стану боєздатності авіації Збройних Сил України, Хомік М. М., Шишкін В. С. (2010)
Бабський В. В. - Особливості застосування авіації по об’єктах транспортної мережі в ході операції "Рішуча сила”, Шкробот С. В. (2010)
Чернавина О. Е. - Методика обоснования рационального решения на ведение воздушной разведки незаконных вооруженных формирований в лесистой местности (2010)
Войтов В. А. - Прогнозирование технического состояния главного редуктора вертолета на основе использования метода спектрального анализа вибрационного сигнала, Чернявский В. Н., Дашук Д. С., Исаченко И. Ф. (2010)
Демидов Б. А. - Методический подход к формированию облика перспективных боевых авиационных комплексов, Хмелевская О. А. (2010)
Похил В. С. - Удосконалений метод та інформаційна технологія забезпечення функціональної безпеки бортових інформаційно-керуючих систем авіації на етапі проектування (2010)
Суханов М. І. - Обґрунтування вибору інформативного параметру акустико-емісійного випромінювання при дослідженні процесів зношування вузлів тертя авіаційної техніки, Приймак А. В., Божевільний К. М., Панкевич О. О., Новосельцева А. Г. (2010)
Маковейчук О. М. - Оцінка коефіцієнту використання енергії при захисті видових зображень від маскуючих перешкод штучного походження, Худов Г. В. (2010)
Шатов В. А. - Експлуатація зенітного ракетного озброєння за технічним станом: науково-методичні та організаційні аспекти, Гриб Д. А., Ланецький Б. М., Лук'янчук В. В. (2010)
Ланецкий Б. Н. - Особенности анализа надежности ракетных двигателей твердого топлива зенитных управляемых ракет для решения задач продления их назначенных показателей, Лукьянчук В. В., Шоколовский А. А., Коваль И. В., Попов В. П. (2010)
Калугін Д. С. - Вибір показника ефективності боротьби з високоточною зброєю ЗРК, що є на озброєнні, Півнєв Д. А. (2010)
Пєвцов Г. В. - Принципи створення пасивної багатопозиційної радіолокаційної просторово рознесеної системи в зоні дії радіолокаційної станції дальнього виявлення, Яцуценко А. Я., Карлов Д. В., Клімішен О. О., Остапова А. М. (2010)
Грачов В. М. - Метод объединения радиолокационной информации с учетом координатных и признаковых измерений, Корнеев В. О. (2010)
Малишев О. А. - Simulink-модель безпошукової системи АПЧ оглядових РЛС для дослідження впливу нестабільностей параметрів частотного дискримінатора на показники якості підстроювання частоти, Сосунов О. О., Яхніс С. В. (2010)
Козелкова Е. С. - Анализ построения траекторного радиоинтерферометра (2010)
Романенко И. А. - Анализ влияния отказов на узлах коммутации на временные характеристики процесса передачи данных в режиме обнаружения ошибок получателем, Рубан И. В., Алексеев С. В., Долгий Ю. С. (2010)
Ярош С. П. - Аналіз перспективи інтеграції систем розвідки, управління і зв’язку для вирішення завдань протиповітряної оборони (2010)
Романов А. И. - Модифицированный метод оценки емкости сети мобильной связи WCDMA, Маньковский В. Б., Лаврут А. А. (2010)
Толок И. В. - Сетевое представление информации для автоматизированной системы управления активными средствами, Коваль А. В. (2010)
Іващук Б. М. - Обґрунтування вимог до комп’ютерного тренажеру де шифрувальника, Маренич С. Ю. (2010)
Кузнецов А. А. - Метод структурной идентификации информационных потоков в телекоммуникационных сетях на основе BDS-тестирования, Семенов С. Г., Симоненко С. Н., Мелешко Е. В. (2010)
Невмержицький І. М. - Візуально-імітаційне моделювання цифрової системи СРЦ, що реалізує дискретне перетворення Хартлі, Гризо А. А., Калініченко І. І., Кліменко Р. Ю. (2010)
Носик А. М. - Особливості організації еталонного сервера часу АСУ спеціального призначення на основі атомного годинника, що синхронізується за сигналами глобальних навігаційних супутникових систем, Нарєжній O. П. (2010)
Онищенко В. В. - Математическая модель процесса семантического преобразования контурного изображения в структуру концепта (2010)
Пєвцов Г. В. - Аналіз сумісності процесів управління проектами та заходів організації наукових досліджень у Збройних Силах України, Просов А. В., Феклістов А. О. (2010)
Галій В. А. - Аналіз інформаційних моделей діючих корабельних зенітних ракетних комплексів (2010)
Карлов В. Д. - К вопросу об оценке эффективности определения факта запуска космического объекта по изменению параметров ионосферы, контролируемой методом некогерентного рассеяния радиоволн, Котов А. Б., Журавский М. Н., Карлов Д. В. (2010)
Коломійцев О. В. - Канал автоматичного супроводження космічного апарату за напрямком для ЛІВС з використанням МЧЧМВ та можливістю розпізнавання космічних апаратів, Болюбаш О. О., Васильєв Д. Г., Губа А. В. (2010)
Кебкал К. Г. - Щодо питання про часове упорядкування фазо-маніпульованих гідроакустичних сигналів з безперервною розгорткою несучої (2010)
Махонин Е. И. - Анализ основных направлений развития систем управления космическими аппаратами, Загорулько А. Н. (2010)
Кучер Д. Б. - Экспериментальные исследования деструктивного воздействия мощных электромагнитных излучений на подземные многопроводные линии связи, Харланов А. И., Медведь И. В., Литвиненко Л. В. (2010)
Солонець О. І. - Оцінка сейсмічного ефекту наземного вибуху для підсистеми геофізичного контролю полігонних випробувань (2010)
Оксіюк О. Г. - Математична модель представлення знань у системі дистанційного навчання, Волосюк Ю. В. (2010)
Олійник Ю. А. - Визначення функцій ймовірностей станів активних засобів протидіючої сторони, Бородавка В. А., Кусакін Ю. О. (2010)
Дзеверін І. Г. - Синтез структури комплексної системи охорони і оборони військових об’єктів Повітряних Сил, Костенко І. Л., Борщевський О. М. (2010)
Иванченко О. В. - Эволюционный подход к управлению готовностью критических инфраструктур по мегасостоянию (2010)
Трофименко П. Є. - Розробка методів приведення та нормалізації вимірюваної швидкості снарядів за допомогою перспективної балістичної станції, Макеєв В. І. (2010)
Наші автори (2010)
Алфавітний покажчик (2010)
Титул, зміст (2010)
Васiна Ю. В. - Фармацевтичне право: iсторичнi аспекти розподiлу лiкарських засобiв за номенклатурно-правовими групами на засадах фармацевтичного законодавства, судової та доказової фармацiї (2010)
Шаповалова В. О. - Cудова фармацiя щодо вивчення впливу психоактивної речовини алкоголю на органiзм особистостi, Шаповалов В. В., Рудика М. П., Сорокiн О. I. (2010)
Губин Ю. И. - Обзор антидиарейных лекарственных средств и применение препаратов, содержащих цинк, для лечения диареи, Зборовская Т. В., Коваленко С. Н., Евсеева Л. В., Безчаснюк Е. М. (2010)
Бурцева О. В. - Дослiдження сировини вiвса посiвного на вмiст органiчних кислот, Тернинко I. I., Бабушкiна А. С. (2010)
Кабачний Г. I. - Дослiдження мiкробiологiчної чистоти густого екстракту листя дуба черешчатого, Осолодченко Т. П., Кукiна В. М., Дмитрiєвський Д. I. (2010)
Добра О. О. - Дослiдження аналгетичної активностi рослинних зборiв з кропивою собачою, Самура Б. А. (2010)
Зайченко Г. В. - Фармакологiчне вивчення густого екстракту трави сої щетинистої, Карпюк У. В., Кисличенко В. С., Гноєвий В. I., Гноєвий I. В. (2010)
Бензель I. Л. - Розробка пiдходiв до стандартизацiї фiтосубстанцiй листкiв бадану товстолистого (2010)
Ветров П. П. - Капельный метод определения содержания липофильных веществ в растительном сырье, Гарная С. В., Георгиянц В. А. (2010)
Струк О. А. - Морфолого-анатомiчне дослiдження видiв роду гадючник, Грицик А. Р. (2010)
Юдiна Ю. В. - Дослiдження якiсного та кiлькiсного вмiсту полiфенольних сполук у листках гiнкго бiлоба, Крикливая I. О., Рубан О. А., Дем’яненко В. Г., Маслiй Ю. С. (2010)
Мнушко З. М. - Маркетинговi дослiдження ринку лiкарських засобiв для лiкування захворювань нервової системи, Карам Ахмед, Софронова I. В. (2010)
Слободянюк М. М. - Науково-методичнi пiдходи до оптимiзацiї фiнансування iнновацiйного портфелю фармацевтичного пiдприємства, Жадько С. В., Самборський О. С. (2010)
Савченкова Л. В. - Поиск потенциальных антиоксидантов в ряду производных 5,6,7,8-тетрагидро-2,2a, 8a-триазациклопента, Оглоблина М. В., Колесников А. В., Глущенко А. В., Демченко А. М., Акимова М. С., Рокотянская В. В. (2010)
Ткач Т. О. - Пiдбiр оптимального зволожувача при одержаннi таблеток iндапамiду пролонгованої дiї за допомогою методу вологої грануляцiї, Дмитрiєвський Д. I. (2010)
Ролiк С. М. - Обґрунтування вибору носiя комбiнованого стоматологiчного гелю, Пiмiнов О. Ф., Шитєєва Т. О., Шульга Л. I. (2010)
Єрещенко О. А. - Розробка складу i технологiї емульсiї з комплексом бактерiофагiв, Стрельников Л. С., Кабачний Г. I., Стрiлець О. П. (2010)
Євтiфєєва О. А. - Вибiр оптимального методу кiлькiсного визначення димедролу в порошках аптечного виготовлення, Савченко Л. П., Георгiянц В. А. (2010)
Коваленко С. М. - Вивчення оптичної активностi розчинiв декстрану та його комплексiв з iонами металiв (2010)
Ханiн В. А. - Розробка методики кiлькiсного визначення пiрацетаму та цинаризину в капсулах "Цинатропiл", Кисличенко В. С. (2010)
Мамiна О. О. - Iдентифiкацiя та кiлькiсне визначення теофiлiну методом похiдної спектрофотометрiї у витяжках з бiологiчного матерiалу, Бевз Н. Ю., Бур’ян Г. О., Бур’ян К. О. (2010)
Орлова Е. А. - Влияние парафармацевтика Вин-Вита на уровень метаболитов оксида азота в тканях органов молодых и взрослых крыс, Лазарчук О. А. (2010)
Стрилец О. П. - Изучение фармакологических свойств нового комбинированного препарата с гипотензивным действием (2010)
Мудрая В. Н. - Опыт лечения гиперестезии твердых тканей зуба у больных глоссодинией, Власова Г. И., Оноприенко Н. В. (2010)
Овчаренко М. О. - Показники перекисiндукованої хемiлюмiнесценцiї сироватки кровi у хворих на опiоїдну залежнiсть (2010)
Вельчинська О. В. - Протипухлинна активнiсть нових похiдних 5-метилурацилу, Вiльчинська В. В., Лисенко О. Ю. (2010)
Щокiна К. Г. - Експериментальне вивчення гiпоурикемiчної дiї рекомбiнантного антагонiсту рецепторiв iнтерлейкiну-1 (АРIЛ-1), Штриголь С. Ю., Iщенко О. М. (2010)
Васильєва I. Г. - Експресiя генiв хiмiорезистентностi в глiомах головного мозку рiзного ступеня злоякiсностi, Розуменко В. Д., Главацький О. Я., Чопик Н. Г., Олексенко Н. П., Галанта О. С., Цюбко О. I. (2010)
Матолiнець Н. В. - Iмунореактивнiсть при полiтравмi з домiнуванням скелетної травми, Клигуненко О. М. (2010)
Згржебловская Л. В. - Стратегия инфузионной терапии, показатели кислотно-щелочного равновесия и газообмена при развитии синдрома полиорганной недостаточности у пострадавших с тяжелой политравмой (2010)
Корсунов В. А. - Вплив транспорту кисню на тяжкiсть органних розладiв та прогноз при септичних станах у дiтей (2010)
Буднюк О. О. - Попередження постекстубацiйного набряку гортанi в тиреоїднiй хiрургiї (2010)
Лубяная С. С. - Анализ перинатальных исходов при беременности крупным плодом, Манищенков С. Н., Терехова Н. В. (2010)
Джахаф А. А. - Синдром вегетативної дистонiї у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки у сполученнi з iшемiчною хворобою серця, Iванова Л. М. (2010)
Шаповалов В. В. - Судово-фармацевтичний аналiз щодо попередження розповсюдження адиктивної залежностi серед неповнолiтнiх як складової населення України, Шаповалова В. О., Курижева О. О. (2010)
Разумний Р. В. - Стан системи глутатiону у хворих на негоспiтальну пневмонiю, сполучену зi стеатозом печiнки (2010)
Мiщук В. Р. - Гнiйно-септичнi ускладнення у дiтей раннього вiку з абдомiнальною хiрургiчною патологiєю (2010)
Вступне слово командувача Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Онищенка С. І. (2011)
Онищенко С. І. - Підходи до вибору критеріїв оцінювання якості прикриття важливих державних об’єктів, Жарик О. М., Коваль В. В., Дяченко Д. В. (2011)
Сідаш В. В. - Визначення раціонального порядку організації та здійснення заходів льотної підготовки в авіаційних частинах у мирний час (2011)
Артеменко А. М. - Методика прийняття рішень під час розпізнавання загрозливих ситуацій у повітрі, Пєвцов Г. В. (2011)
Волков А. И. - Методика оценки возможностей офицера боевого управления по выполнению операций на автоматизированном пункте наведения, Певцов Г. В., Тимочко А. И. (2011)
Кириченко І. О. - Принципи створення та організації функціонування розвідувально-управляючих інформаційних систем ППО, Ярош С. П. (2011)
Єфімов Г. В. - Сучасні напрямки в організації бойової та оперативної підготовки з’єднань, частин та підрозділів провідних країн світу та НАТО: досвід для України (2011)
Клименко В. М. - Статистична модель для оцінки імовірності досягнення мети бойової протидії, Дем’янчук Б. О. (2011)
Подліпаєв В. О. - Використання ситуаційних центрів на основі супутникових даних в інтересах Повітряних Сил Збройних Сил України (2011)
Котов О. Б. - Удосконалена методика обґрунтування потрібних нарядів сил тактичної авіації для ураження одиночних та групових наземних (надводних) об'єктів противника, Петров В. М. (2011)
Дмитрієв В. А. - Аналіз аеродинамічних особливостей роботи несучого гвинта вертольота на великих висотах польоту, Тимошенко А. В., Потапов О. І. (2011)
Лемко О. Л. - Аэродинамическое проектирование винтового движителя для легкого самолета вертикального взлета и посадки, Украинец Е. А., Сиверин С. Д. (2011)
Феденько В. М. - Про підвищення ефективності випробувальних польотів і в цілому програми випробувань з оцінки льотно-технічних характеристик, Тимошенко А. В. (2011)
Челпанов А. В. - Фільтрація параметрів траєкторії маневруючої цілі, Сидоренко Р. Г., Меленті Є. О. (2011)
Шоколовський А. А. - Діагностування та прогнозування технічного стану бортового обладнання зенітних керованих ракет великої дальності при продовженні призначених показників з використанням методу факторного аналізу, Коваль І. В., Попов В. П., Ткачик В. Д. (2011)
Карлов В. Д. - Статистичні характеристики радіолокаційних сигналів, відбитих від місцевих предметів в умовах аномальної рефракції, Пєвцов Г. В., Петрушенко М. М., Місайлов В. Л. (2011)
Пєвцов Г. В. - Енергетичне виявлення радіосигналів в умовах радіоперешкод, Яцуценко А. Я., Трофименко Ю. В., Карлов Д. В., Остапова А. М. (2011)
Гриб Д. А. - Об’єднання двокоординатних РЛС чергового режиму в мультирадарну систему для створення зон видачі бойової радіолокаційної інформації, Тютюнник В. О., Зайцев О. В. (2011)
Белевщук Я. О. - Розробка методики оцінки радіолокаційних характеристик вертолітної техніки Повітряних Сил Збройних Сил України, Бречка М. М., Василець В. О., Сухаревський О. І. (2011)
Васильєв В. А. - Розподіляючі функції алгоритму прийняття рішення при ідентифікації моделі руху об’єкта за результатами вимірювань, Сачук І. І., Селезньов С. В., Чопенко А. С. (2011)
Гризо А. А. - Імовірнісна модель флуктуацій амплітуди відліків хаотичної імпульсної перешкоди, Бровченко С. В. (2011)
Казаков Е. Л. - Адаптация реализаций амплитуд отраженных узкополосных сигналов при определении признаков распознавания радиолокационных целей в однопозиционной РЛС, Казаков А. Е. (2011)
Курило А. А. - Шляхи подолання актуальних проблем випробувань наземних радіолокаційних засобів, Походенко О. М. (2011)
Невмержицький І. М. - Підвищення ефективності компенсації несинхронних імпульсних перешкод, що діють на когерентно-імпульсну РЛС, компенсатором, який реалізує подвійне дискретне перетворення Хартлі, Малишев О. А., Купрій В. М., Бровченко С. В. (2011)
Клімов С. Б. - Врахування динаміки зміни даних про повітряну обстановку при визначенні напрямку удару засобів повітряного нападу (2011)
Барсов В. И. - Анализ влияния ширины полосы сигнала подсветки наземных объектов на качество функционирования радиометрических информационных систем, Самсонов Ю. В. (2011)
Бархударян М. В. - Обґрунтування вимог до точності оптико-електронних вимірювальних систем, Кулагін К. К., Мішуков О. М., Чумак Б. О. (2011)
Козелкова К. С. - Формування дискретно-кодованих складних діаграм направленості шляхом сканування амплітудної характеристики діаграми направленості (2011)
Коршець О. А. - Cинтез рівнянь радіоелектронної системи управління винищувачами по курсу у просторі станів різницевих параметрів (2011)
Лосев Ю. И. - Математическая модель процесса мультимаршрутного обмена данными типа "точка-точка" в адаптивных компьютерных сетях, Шматков С. И., Руккас К. М., Щебенюк В. С. (2011)
Макаров С. А. - Математична модель швидкодіючої нелінійної системи фазового автопідстроювання частоти синтезатора частот з розширеною смугою захоплення, Рот С. М., Чекунова О. М. (2011)
Неділько С. М. - Методика оптимального використання надмірності для забезпечення функціональної стійкості автоматизованої системи управління повітряним рухом (2011)
Агафонов Ю. Н. - Оценка влияния метеорологических условий на возможность использования оптических датчиков в системах навигации летательных аппаратов, Ткаченко Ю. А. (2011)
Адаменко А. А. - Методика формування множини факторів воєнного конфлікту та системи взаємозв’язків між ними (2011)
Безверхий А. В. - Формулировка задачи функционального поражения противорадиолокационных ракет с использованием электромагнитного оружия, Будур О. Н., Ермаков Г. В., Шевченко А. Ф. (2011)
Бойко Р. В. - Погляди на оборонні аспекти економічної стратегії в Україні, Семененко О. М., Добровольський Ю. Б., Кремешний О. І. (2011)
Калачова В. В. - Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку тренажерної бази Повітряних Сил Збройних Сил України, Дуденко С. В., Дзеверін І. Г., Осієвський С. В. (2011)
Кононов В. Б. - Обґрунтування методики розрахунку складу та кількості засобів вимірювальної техніки військового призначення обмінного фонду (2011)
Коцюба В. П. - Удосконалення організації охорони тимчасово розташованих військових об’єктів шляхом впровадження сучасних технічних засобів охорони (2011)
Куренко О. Б. - Розробка перспективних навчально-тренувальних пультів керування для підготовки фахівців з матеріально-технічного забезпечення Повітряних Сил, Лагутін Г. І., Новічонок С. М. (2011)
Наші автори (2011)
Алфавітний покажчик (2011)
Анипко О. Б. - Анализ соотношений для определения ресурса ствола при изменении показателей внутренней баллистики, вызванных геронтологическими свойствами заряда, Черкашин О. Д., Баулин Д. С., Гончаренко П. Д. (2010)
Баришев І. В. - Метод розпізнавання ситуацій повітряної обстановки у системах управління повітряним рухом (2010)
Барсов В. И. - Оценка СВЧ пробоя в атмосфере (воздухе) при распространении в ней СВЧ импульса, Антоненко Н. С. (2010)
Беляков В. И. - Изготовление листовых деталей методом раскатки, Мовшович А. Я., Кочергин Ю. А. (2010)
Білько П. А. - Методика визначення ймовірності маршрутної навігації із забезпеченням заданого рівня безпеки польотів (2010)
Бохан К. А. - Анализ сетей Петри в среде моделирования CPN Tools, Худолей М. С. (2010)
Васильченко Е. С. - Анализ производительности систем управления сайтом CMS, Горбенко А. В. (2010)
Дем’янчук Б. О. - Просторові плазмові утворення при НВЧ-пробиванні в суміші іоноутворюючої речовини та частинок легких металів, Карпенко В. І., Моісеєва Г. О. (2010)
Емельянова Н. Ю. - Информационная технология процесса контроля перевозки жидкого чугуна, Емельянов В. А. (2010)
Єгоров О. Б. - Проблеми й шляхи їх рішення при створенні й експлуатації диспетчерської системи регіонального електропостачання (2010)
Иванов В. Г. - Разработка среды дореализационного моделирования и тестирования программного обеспечения, Ныцик А. М. (2010)
Капура И. А. - Результаты экспериментальных исследований защитного устройства на основе ВТСП-линий передачи, Коняхин Г. Ф., Сотников А. М. (2010)
Карлов В. Д. - К вопросу о генерации в ионосфере перемещающихся возмущений, обусловленных запуском ракет, Журавский М. Н., Карлов Д. В., Бесова О. В. (2010)
Карлов В. Д. - Спектр амплитудных флуктуаций эхо-сигнала при использовании зондирующих сигналов декаметрового диапазона радиоволн с изменяющейся частотой, Сирык Ю. А., Тугай А. В. (2010)
Козелкова К. С. - Моніторинг та аналіз моделі мережевої системи багатосупутникової екологічної системи дистанційного зондування Землі (2010)
Кондратюк О. Л. - Дослідження точності різьби при охоплюючому різьбофрезеруванні, Сичов Ю. І., Скоркін А. О. (2010)
Куценко В. В. - Оценка эффективности боевых действий зенитного комплекса ближнего действия с использованием подвижной системы пассивной радиолокации, Ермаков Г. В., Телюков С. Н. (2010)
Ламнауэр Н. Ю. - Оценка времени выхода биения за допуск (2010)
Лосєв Ю. І. - Методи розширення смуги захоплення швидкодіючих систем фазової автопідстройки частоти синтезаторів частот засобів радіозв'язку, Макаров С. А., Рот С. М. (2010)
Носик А. М. - Синхронизация первичных атомных часов АСУ специального назначения по сигналам глобальных навигационных спутниковых систем, Нарежний А. П., Носик А. М. (2010)
Обод І. І. - Порівняльний аналіз якості виявлення повітряних об’єктів запитальними системами спостереження, Свид І. В. (2010)
Остапів В. В. - Критерії оптимізації форми тіл обтікання вихорових витратомірів, Піндус Н. М., Чеховський С. А. (2010)
Пантелеева И. В. - Новые принципы автоматики ликвидации асинхронного режима энергосистемы, Калиберда Н. А. (2010)
Пашков Д. П. - Математическая модель частотно-избирательных свойств радиоприемных устройств (2010)
Сапига Н. Н. - Датчики температуры обмотки силового трансформатора, Захарова Т. Н., Котюк А. В. (2010)
Сидоренко Г. С. - Синтез системы мониторинга и управление эксплуатацией системы передачи эталонных сигналов времени и частоты (2010)
Синотин А. М. - Исследование влияния объёма радиоэлектронных аппаратов на максимальный перегрев, Колесникова Т. А. (2010)
Сопронюк І. І. - Моніторинг спектру у каналах із завмираннями та частотними спотвореннями, Лисечко В. П., Сєвєрінов О. В. (2010)
Старостенко М. Б. - Метод розрахунку магнітного поля двопровідної лінії, Мушаров А. О. (2010)
Титарчук А. О. - Логічна схема конструювання технологічної машини-автомата (2010)
Ткачов А. М. - Оцінка захищеності інформаційно-управляючих систем (2010)
Трищ Г. М. - Управление качеством машиностроительной продукции по малым выборкам (2010)
Троцько М. Л. - Вдосконалення системи передачі еталонних сигналів часу по каналах цифрового телебачення (2010)
Тюрин С. Ф. - Автоматно-базисный подход к созданию естественно надежных и безопасных систем, Харченко В. С. (2010)
Червонный С. И. - Об управлении системой фазовой автоподстройки частоты, Гейко Г. В. (2010)
Шевченко А. И. - Метод оптимального распределения транзакций корпоративной сети, Нечаусов С. Н. (2010)
Ясечко М. Н. - Оценивание характеристик многочастотных пространственно-временных сигналов при многоступенчатом распределении частот по апертуре цилиндрической ФАР, Ермаков Г. В. (2010)
Ясинський Ю. О. - Прогнозування технічного стану ізоляції електрообладнання з урахуванням якості споживаємої електроенергії, Немчинов А. О., Нікішин О. М. (2010)
Кононов Б. Т. - Неполнофазные режимы работы дизель-инерционных установок гарантированного питания, Ручка А. Е. (2010)
Адаменко А. А. - Метод визначення інтегральної оцінки фактору в когнітивній моделі військової операції на базі логіки антонімів (2010)
Валенда Н. А. - Метод анализа многозначных конструкций языка (2010)
Гороховатський В. А. - Модели обработки дескрипторов характерных признаков изображений на основе анализа гистограмм, Куликов Ю. А. (2010)
Кобзев І. В. - Web-орієнтована адаптивна система тестування знань, Петров К. Е., Тулупов В. В. (2010)
Коноваленко О. Є. - Концепція використання багатоагентних систем управління в дистанційному навчанні, Брусенцев В. О. (2010)
Попов А. В. - Вероятностные модели логистических систем, Лысенко Д. Э. (2010)
Романенко І. О. - Аналіз теоретико-інформаційних моделей формування стійких знань, Бабенко О. П., Рубан І. В., Осієвський С. В. (2010)
Рябова Н. В. - Обобщенная модель семантического аннотирования текстовых документов в системах управления знаниями, Шубкина О. В. (2010)
Федорченко В. М. - Нечітко-множинна модель для оцінки мовних знань та її комп’ютерна реалізація в середовищі MatLab, Дорохов М. О. (2010)
Хращевський Р. В. - Класифікація та багатопредметне подання проблемних ситуацій (2010)
Щербак С. С. - Технологія мікроформатів як стратегія підвищення якості інформаційного пошуку (2010)
Бабенко В. Г. - Синтез правил выполнения операций сложения на основе моделей позиционных систем счисления, Кучеренко С. Ю., Зажома В. М. (2010)
Бут А. А. - Условия существования и предикатные характеристические свойства задания мультигрупп, Пресняков А. И., Шляхов В. В. (2010)
Дубницкий В. Ю. - Обработка открытой информации о финансовом состоянии юридических лиц для оценки их кредитоспособности, Пискунов Р. А., Тараскина Н. В. (2010)
Приходько С. И. - Метод построения алгебраических каскадных сверточных кодов в частотной области, Волков А. С. (2010)
Ситников Д. Э. - Об условиях существования решения логических уравнений с неизвестными бинарными отношениями в информационной системе, Ситникова П. Э., Коваленко А. И. (2010)
Беседіна С. В. - Створення програмного комплексу для медичної клініки, Лісовий А. В. (2010)
Дацюк О. М. - Обработка гемодинамических параметров беременных, Краснікова С. А. (2010)
Миргород Ю. В. - Розробка програмного забезпечення підсистеми ідентифікації біосигналів на основі перетворення Хока (2010)
Соловьева О. И. - Информационно-компьютерное обеспечение скринигового обследования на сахарный диабет, Лапта С. И., Лапта С. С. (2010)
Попов В. А. - Оптимизационные задачи на основе генетического поиска, Бердочник А. В. (2010)
Бірюков Д. С. - Розвиток систем моніторингу соціально-економічного стану малих міст і селищ України, Заславський В. А. (2010)
Москаленко В. В. - Технологія прийняття рішень по формуванню інвестиційної політики інвестиційної компанії, Захарова Т. В., Дереза Є. О. (2010)
Дендаренко В. Ю. - Формування горизонтальних зв’язків в структурі інформаційної системи багаторівневого моніторингу пожежної безпеки (2010)
Рудницький В. М. - Дослідження добового навантаження електромереж у житлових будинках на основі розрахунку сумарної повної потужності електроприладів, Мельник О. Г., Мельник Р. П. (2010)
Шостак И. В. - Применение контекстно-зависимого подхода в моделировании процесса формирования тактики и стратегии ликвидации чрезвычайных ситуаций, Давиденко В. О. (2010)
Берковський В. В. - Аналіз типів навчаючих програм та видів навчання, яке програмується, Колос С. С. (2010)
Наші автори (2010)
Алфавітний покажчик (2010)
Титул, зміст (2010)
Вiтаємо! (2010)
Щербаков А. Ю. - Перинатальные исходы беременности при аутоиммунных тиреопатиях, Щербаков В. Ю., Новикова Е. А., Шаповал Д. Н (2010)
Шаповалова В. О. - Судова фармацiя: органiзацiйно-правова процедура знищення контрольованих рослин в Українi, Шаповалов В. В., Негрецький С. М. (2010)
Мамiна О. О. - Розробка умов аналiзу метоклопрамiду методом газорiдинної хроматографiї, Бевз Н. Ю., Бур’ян Г. О., Бур’ян К. О. (2010)
Левашова О. Л. - Изучение активных ингредиентов пренатального мультивитаминного комплекса Gesticare (2010)
Рибачук В. Д. - Вивчення об’ємно-технологiчних властивостей порошку цеолiту природного, Рибачук Д. В., Манський О. А. (2010)
Ярних Т. Г. - Вивчення структурно-механiчних та осмотичних властивостей песарiїв iз метронiдазолом та олiєю чайного дерева, Левачкова Ю. В., Чушенко В. М. (2010)
Гапоненко В. П. - Отходы производства подсолнечного масла — перспективный источник биологически активных веществ, Левашова И. Г. (2010)
Криклива I. О. - Дисперсний аналiз та мiкробiологiчне дослiдження мазей з ксероформом, Рубан О. А. (2010)
Кошовий О. М. - Оптимiзацiя процесу етилацетатної екстракцiї бiологiчно активних речовин з листя шавлiї лiкарської, Передерiй Є. О., Гудзенко О. П., Осолодченко Т. П., Ковальова А. М., Комiсаренко А. М. (2010)
Проскурiна К. I. - Стандартизацiя методик iдентифiкацiї нiтрофуралу в лiкарських формах аптечного виготовлення, Євтiфєєва О. А., Георгiянц В. А. (2010)
Половко Н. П. - Термогравiметричний аналiз антимiкотичних гелiв, Башура О. Г. (2010)
Карпюк У. В. - Фiтоiнжинiринг як сучасний напрям створення анаболiчних засобiв нової генерацiї, Кисличенко В. С., Зайченко Г. В., Гноєвий В. I., Гноєвий I. В. (2010)
Лобурцова М. С. - Вивчення елементного та вiтамiнного складу сировини медунки темної, Гонтова Т. Н., Хворост О. П. (2010)
Данилова I. А. - Дослiдження анатомiчної будови листя та кори iльму граболистого Ulmus carpinifolia L. (Ulmaceae), Малий В. В., Хворост О. П. (2010)
Лебединець О. В. - Особливостi розробки основи стоматологiчного гелю, Баранова I. I., Петровська Л. С. (2010)
Ролiк С. М. - Обґрунтування вибору носiя комбiнованого стоматологiчного гелю, Пiмiнов О. Ф., Шитєєва Т. О., Шульга Л. I. (2010)
Бойко М. О. - Бiофармацевтичнi дослiдження мазi фенсукциналу, Гладух Є. В., Кустова С. П., Нiкiшина Л. Є., Губаревич I. Г., Черняєва О. I. (2010)
Кухтенко О. С. - Фармакологiчнi дослiдження супозиторiїв для лiкування проктологiчних захворювань, Нiколайчук Н. О., Рубан О. А., Гнатюк В. В. (2010)
Бензель I. Л. - Отримання та вивчення фармакологiчної активностi полiфенольного комплексу листкiв скумпiї звичайної, Козловський М. М., Виноград Н. О., Бензель О. Л. (2010)
Домар Н. А. - Експериментальне обґрунтування використання лiпосомального препарату лiпiну як фрiгопротектора, Штриголь С. Ю. (2010)
Вельчинська О. В. - Оригiнальнi N-фенiлзамiщенi сукцинiмiди з потенцiйною бiологiчною активнiстю (2010)
Орлова Е. А. - Активность цитозольной супероксиддисмутазы в тканях крыс разного возраста на фоне применения парафармацевтика "Вин-Вита", Лазарчук О. А. (2010)
Лук’янчук В. Д. - Вплив МIГУ-2 на газовий склад та кислотно-лужну рiвновагу кровi у щурiв з гiпоксичною гiпоксiєю на тлi гiпертермiї, Вiтохiна Н. В., Кравець Д. С., Сейфуллiна I. Й., Ткаченко В. М. (2010)
Погорiла I. В. - Толерантнiсть до протисудомної дiї нового похiдного пептидамiдобензофенону та дiазепаму за умов їх тривалого застосування, Годован В. В., Годлевський Л. С. (2010)
Мiхановська Н. Г. - Методологiя корекцiї психопатологiчних розладiв у дiтей 1,5-3,5 рокiв життя iз перинатальним ураженням мозку (2010)
Слободянюк М. М. - Оцiнка ринкових позицiй лiкарських препаратiв на основi концепцiї капiталу бренду, Самборський О. С., Жадько С. В. (2010)
Целюба Ю. С. - Дослiдження жирнокислотного складу бодяги (Spongilla lacustris L. ), Баранова I. I., Кисличенко В. С. (2010)
Доморацький О. Е. - Помiрнi розлади вищої нервової дiяльностi пiсля операцiй, що були виконанi в умовах тотальної iнтравенозної анестезiї у рiзних вiкових групах, Шлапак I. П., Коваль О. Р. (2010)
Салманов А. Г. - Аналiз етiологiчної структури збудникiв нозокомiальних iнфекцiй у хiрургiчних стацiонарах України в 2009 р., Марiєвський В. Ф., Доан С. I. (2010)
Згржебловская Л. В. - Способы адреномиметической коррекции и их влияние на показатели центральной гемодинамики при развитии синдрома полиорганной недостаточности у пострадавших с тяжелой политравмой, Шлапак И. П., Малыш И. Р. (2010)
Бiлобривка Р. I. - Критерiї сексуального здоров’я чоловiкiв, в яких спостерiгаються афективнi порушення та виникає сексуальна дисгармонiя (2010)
Щокiна К. Г. - Церебропротекторнi властивостi рекомбiнантного антагонiста рецепторiв iнтерлейкiну-1 на моделi закритої черепно-мозкової травми, Штриголь С. Ю., Iщенко О. М. (2010)
Смирнова М. П. - Состояние мозговой гемодинамики у пациентов с посттравматической эпилепсией (по данным ультразвуковой допплерографии) (2010)
Коломаченко В. I. - Плазмовi рiвнi лiдокаїну у ортопедичних пацiєнтiв пiсля блокад нервiв нижньої кiнцiвки, Чубенко О. В., Петюнiн Г. П., Фесенко В. С. (2010)
Удовiка Н. О. - Iндол-Ф як засiб медичної реабiлiтацiї жiнок з постгiстеректомiчним синдромом на фонi хронiчної неспецифiчної патологiї гепатобiлiарної системи, Макагонова В. В., Кладiєв В. М., Шупик А. I. (2010)
Вiтрiщак В. Я. - Боротьба з шумом на територiї житлової забудови мiст та комунальних об’єктiв, Вiтрiщак С. В., Савiна О. Л., Санiна О. В. (2010)
Кучеренко Н. В. - Аналiз стану захворюваностi населення м. Луганська на порушення лiпiдного спектра кровi (2010)
Нiконова О. М. - Синдром Рейе у дiтей, Грiценко Є. В., Лашина I. М., Нiкольська Г. О. (2010)
Юревич Н. А. - Анкета как способ выявления высокого риска развития сенсибилизации к грибковым аллергенам (2010)
Ханiн В. А. - Розробка методики кiлькiсного аналiзу дiючих речовин вагiнальних супозиторiїв "Флугедин", Бур’ян К. О., Бур’ян Г. О. (2010)
Вступне слово голови Координаційної ради науково-технічного журналу "Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України" кандидата технічних наук, старшого наукового співробітника генерал-лейтенанта Петрушенка М. М. (2011)
Петрушенко М. М. - До питання подальшого розвитку форм і способів застосування Повітряних Сил Збройних Сил України, Гамора В. В., Коваль В. В. (2011)
Коваль В. В. - Можливі підходи до визначення раціонального варіанту складної системи військового призначення, Ткачов В. В., Жарик О. М. (2011)
Сафронов С. П. - До питання визначення кількісно-якісного співвідношення сил авіаційних угрупувань, Шишкін В. С. (2011)
Лещенко С. П. - Оцінка просторових показників можливостей по прикриттю визначених об’єктів винищувальною авіацією в програмному комплексі моделювання бойових дій "Віраж-РД", Бурковський С. І., Олійник І. М., Александров О. В. (2011)
Ярош С. П. - Аналіз ведення бойових дій, тактики застосування ЗПН і використання нових інформаційних технологій у ході воєнного конфлікту в Лівії в 2011 році (2011)
Волков О. І. - Особливості автоматизованого управління винищувальною авіацією в умовах нестохастичної невизначеності, Зуєв П. П., Пєвцов Г. В., Тимочко О. І. (2011)
Котов О. Б. - Методика прогнозування вартості серійних зразків перспективних (модернізованих) авіаційних засобів ураження, Леонтьєв О. Б., Дмитрієв А. Г., Хижняк А. С. (2011)
Коршець О. А. - Синтез алгоритмів зовнішнього контуру управління винищувачами по методу паралельного зближення (2011)
Лагутін Г. І. - Застосування методу динамічного програмування для розв’язання задачі визначення оптимальної кількості джерел електричної енергії для споживачів військового аеродрому, Лисенко В. М. (2011)
Тараненко В. В. - Вибір параметрів неконтактного підриву керованих авіаційних бомб з бойовою частиною дистанційної дії, Нікітченко В. І., Єфімова Р. Г. (2011)
Кожушко Я. Н. - Тенденции развития авиационных средств радиоэлектронной борьбы военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки, Резниченко А. И., Олейник Ю. А., Михайлик А. А. (2011)
Топал А. С. - Методы и инструментальные средства создания и поддержки единого информационного пространства технологической службы самолетостроительного предприятия, Топал А. Н., Шостак И. В. (2011)
Ланецкий Б. Н. - Общие методические положения по выбору моделей прогнозирования технического состояния и надежности изделий однократного применения для решения задач продления их назначенных показателей, Лукьянчук В. В., Коваленко И. В., Борисенко К. В. (2011)
Смирнов О. Л. - Анализ распределения временных и энергетических ресурсов многофункциональной РЛС в режиме сопровождения, Ставицкий О. Н., Рябоконь Е. А., Чепига В. Н., Кныш Д. В. (2011)
Зюкин В. Ф. - Предельная дальность обнаружения и опознавания движущейся цели обзорной РЛС военного назначения, Гриб Д. А., Колесник А. Н. (2011)
Карлов В. Д. - Использование разнесенных по частоте радиоимпульсов для измерения функции автокорреляции тепловых флуктуаций электронов ионосферы, Журавский М. Н., Бесова О. В., Черный А. Н. (2011)
Курило А. А. - Аналіз існуючої нормативно-технічної бази із випробувань наземних радіолокаційних засобів на перешкодозахищеність та електромагнітну сумісність, Камалтинов Г. Г. (2011)
Леонов И. Г. - Измерение время-фазо-частотных характеристик приемных трактов РЛС аппаратно-программным комплексом допускового контроля, Сидоров В. В., Животовский Р. Н. (2011)
Романенко В. В. - Спосіб автоматизованого аналізу часових параметрів сигналів на виході приймачів пасивних радіотехнічних засобів, Потелещенко П. В., Кужель І. Є., Журавльов О. О. (2011)
Челпанов В. В. - Возможности повышения точности траекторных измерений при рефракции радиоволн над морем, Челпанов А. В., Луковський О. Я. (2011)
Альошин Г. В. - Синтез реальних систем синхронізації PDH за умовним критерієм перешкодостійкості, Сербін А. В. (2011)
Альошин Г. В. - Вплив похибки фазової синхронізації на якість ФАПЧ з синхронним детектором та схемою АРП, Бойко Д. О. (2011)
Замула А. А. - Методология анализа рисков информационной безопасности при проектировании информационных систем с использованием нечетких сетей, Волобуев Б. В., Черныш В. И., Землянко Ю. В. (2011)
Капурін В. В. - Дослідження характеристик низхідного каналу технології LTE в складних перешкодових умовах, Лисечко В. П., Сєвєрінов О. В. (2011)
Козубцов І. М. - Оцінка стану методів прогнозування оптимальних робочих частот декаметрового діапазону (2011)
Носик А. М. - Метод оценки разности частот опорных генераторов АСУ специального назначения по начальной фазе синхронизируемого блока цифровой последовательности, Нарежний А. П., Носик А. М. (2011)
Рудницький В. М. - Алгебраїчна структура множини логічних операцій кодування, Бабенко В. Г., Жиляєв Д. А. (2011)
Рысаков Н. Д. - Особенности построения радиолокационного посадочного комплекса для автоматизированного управления посадкой самолета, Титов И. В., Куценко В. В., Кулик А. П. (2011)
Сєркова Л. Е. - Проектування систем підтримки прийняття рішень з використанням адаптивного аналізу, Гамоцька С. Л. (2011)
Смирнов А. А. - Стеганографическое встраивание данных в неподвижные изображения методом прямого расширения спектра (2011)
Ткачёва Т. С. - Исследование технологий кроссплатформенного программного обеспечения для мобильных устройств (2011)
Шувалова Л. А. - Методи захисту даних у WI-FI мережах (2011)
Войтенко С. С. - Методика визначення складу та виробничих можливостей виїзної метрологічної групи, Волобуєв А. П., Герасимов С. В. (2011)
Есин В. И. - Интерпретатор языка для универсальной модели данных, Есина М. В. (2011)
Засуха С. А. - Модель готовности двухканальной информационно-управляющей системы космического аппарата с оперативной верификацией программных средств, Поночовный Ю. Л. (2011)
Панченко В. Ю. - Розмежування понять "локалізація” та "ізоляція”., Сутюшев Т. А. (2011)
Рубльов В. І. - Методика розрахунку двигунів внутрішнього згоряння за допомогою рівнянь Навьє-Стокса (2011)
Рудницький В. М. - Програмна модель одночасного додавання п’яти додатних цілих чисел в надлишковій рекурентній системі числення третього порядку, Федотова-Півень І. М. (2011)
Тарадуда Д. В. - Визначення коефіцієнтів безпеки основних елементів аміачної холодильної установки за "технічною надійністю" (2011)
Шостак И. В. - Методы создания и функционирования системы поддержки принятия решений в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера, Давиденко В. О. (2011)
Наші автори (2011)
Алфавітний покажчик (2011)
Ярош С. П. - Побудова структурно-функціональної математичної моделі розвідувально-управляючої інформаційної системи ППО (2012)
Школяренко В. В. - Щодо оцінки ефективності функціонування оперативних центрів пунктів управління, Призиглей Ю. І. (2012)
Колмиков М. М. - Підвищення оперативності управління підготовкою військ (сил) Збройних Сил України за рахунок автоматизації процесу планування заходів військового навчання, Дуденко С. В., Трублін О. А., Калачова В. В., Ткачук С. С. (2012)
Степанов Г. С. - Досвід іноземних держав щодо здійснення прикриття об'єктів від можливих терористичних атак (актів) з повітря при проведенні заходів міжнародного та європейського рівня (2012)
Адаменко А. А. - Управління операцією з використанням її когнітивної моделі (2012)
Леонтьєв О. Б. - Оцінка бойових можливостей і ефективності бойових авіаційних комплексів при вирішенні ударних задач, Туголуков В. О., Башинський К. В. (2012)
Барабаш О. В. - Принципи побудови адаптивних систем планування розподілу повітряного простору, Котов О. Б., Хращевський Р. В. (2012)
Стадніченко М. Г. - Оцінка ефективності використання технологій тріботехнічного відновлення для подовження ресурсу засобів наземного забезпечення дій авіації, Джус Р. М., Степанов С. В., Сігайло Г. П., Гурін О. М. (2012)
Логинов В. В. - Пути улучшения летно-технических характеристик транспортного самолета на основе замены двигателя силовой установки, Иленко Е. Ю., Митяй Р. И., Еланский А. В. (2012)
Гудков М. В. - Методика оптимізації режимів експлуатації параметрів бортового обладнання військової авіаційної техніки (2012)
Анипко О. Б. - Статический показатель рациональности аэродинамической компоновки органов поперечного управления пассажирских самолетов, Ковтонюк И. Б. (2012)
Чмовж В. В. - Метод модификации сверхкритического профиля в области задней кромки, Каленюк И. А. (2012)
Шлапацький В. О. - Аеродинамічні характеристики вертолітних рульових гвинтів різних форм в умовах бічного вітру (2012)
Городнов В. П. - Выбор показателей и критериев для оценки эффективности ведения воздушной разведки по выявлению незаконных вооруженных формирований, Смирнов Е. Б., Тристан А. В., Чернавина О. Е. (2012)
Шмельова Т. Ф. - Мережеве планування дій авіадиспетчера, Бондар О. П., Якуніна І. Л. (2012)
Твердохліб М. М. - Розрахунок зони розсіювання елементів літака, ураженого зенітною керованою ракетою, Мікайлова Н. Ш., Піскунов С. М., Оборонов М. І. (2012)
Рамшов Д. В. - Удосконалена методика оцінювання узагальненого показника якості зенітного ракетного комплексу, Звєрєв О. О., Гайовий С. В. (2012)
Павликов В. В. - Оптимальная оценка яркостной температуры объектов в двухантенном радиометре (2012)
Корниенко Л. Г. - Особенности фазирования сфокусированных антенных решеток (2012)
Куценко В. В. - Особенности реализации доплеровской фильтрации отражений в моноимпульсной РЛС автосопровождения самолета на заключительном этапе посадки (2012)
Полішко С. В. - Аналіз можливостей оптимальної міжперіодної обробки гаусівських сигналів та деяких відхилень від оптимальної обробки (2012)
Лаврут О. О. - Метод управління потоками інформації у фрагменті мобільного компоненту перспективної системи зв’язку в надзвичайних ситуаціях, що змінюються (2012)
Олейник Ю. А. - Структурные схемы управления с использованием дополнительных субъектов управления, Кожушко Я. Н., Тихонов Г. М. (2012)
Герасимов С. В. - Застосування векторних аналізаторів для контролю за частотним розподіленням радіосигналів, Подорожняк А. О., Рачинський О. П. (2012)
Шульга А. В. - Экспериментальные исследования вольтамперных характеристик разряда в металлогалогенных лампах высокой интенсивности при управлении пуском в системах навигации, Нелюба Д. Н., Данник О. И. (2012)
Баранник В. В. - Математическая модель источника нормированных двухосновных позиционных чисел с локально-чувствительными ограничениями, Кальченко Д. С. (2012)
Барсов В. И. - Исследование методов логической обработки информации в модулярной системе счисления, Краснобаев В. А., Контылева Е. А. (2012)
Коваль В. В. - До питання прогнозування подальшого розвитку технічних засобів маскування і імітації військових об’єктів (2012)
Стаховський О. В. - Сучасний засіб маскування військових об’єктів у оптичному, тепловому та радіолокаційному діапазонах, Коритченко К. В., Кістерний Ю. І., Сінько О. Г., Завізіон Д. Ю. (2012)
Єрмошин М. О. - Методичний підхід до оцінки оперативності системи управління частинами та підрозділами протиповітряної оборони сухопутних військ, Кулєшов О. В., Деменко М. П., Коломійцев О. В. (2012)
Бутенко С. Г. - Екологічна розвідка як складова екологічної безпеки Збройних Сил України на сучасному етапі державного розвитку (2012)
Лагутін Г. І. - Аналіз кількісного та якісного стану військових електростанцій та електроагрегатів, Матьорка В. В. (2012)
Кочуров В. Л. - Анализ концепций создания транспортных воздушно-космических систем, Соловьев О. В., Беспалый В. А. (2012)
Блоха Д. А. - Аналіз вимог до наземного автоматизованого комплексу управління космічними апаратами, Богомья В. І. (2012)
Наші автори (2012)
Алфавітний покажчик (2012)
Величко О. Н. - Внедрение международных и региональных нормативных документов в области метрологии на национальном уровне, Гордиенко Т. Б. (2011)
Левин С. Ф. - "Руководство по выражению неопределенности измерения" и измерительные задачи обеспечения единства измерений (2011)
Стеценко А. А. - Проблемы нормативного обеспечения единства измерений в расходометрии, Костылев В. В., Недзельский С. Д. (2011)
Штефан Н. В. - Технічне регулювання в Україні: проблеми та досягнення (2011)
Warsza Z. L. - Evaluation and numerical presentation of the results of multivariate measurements – selected problems, Ezhela V. V. (2011)
Левин С. Ф. - Статистические методы теории измерительных задач и классическая неопределенность (2011)
Machekhin Y. P. - Measurement science foundations (2011)
Мокійчук В. М. - Оцінювання результату вимірювання за одномодального несиметричного закону розподілу спостережень, Самойліченко О. В. (2011)
Бавыкин О. Б. - Комплексное использование современного компьютерного программного обеспечения в процессе обучения и оценки знаний студентов по дисциплине "Метрология, стандартизация и сертификация", Вячеславова О. Ф., Зайцев С. А. (2011)
Бакулина А. Н. - Оценка уровня качества деятельности профессиональных участников фондового рынка, Денисенко О. Ю. (2011)
Задорожний А. В. - Проблеми якості в системі вищої освіти, Грабовський О. В., Осадчук І. В. (2011)
Коломієць Л. В. - Забезпечення ефективності системи гарантії якості освітніх послуг, Дяченко О. Ф., Грабовський О. В. (2011)
Кравцова С. Е. - Разработка методики "Управление старением оборудования" системы менеджмента качества исследовательского реактора, Лескив А. О. (2011)
Кузовик В. Д. - Методика оцінювання рівня якості процесу ремонту медичного обладнання, Кошева Л. О., Кучеренко В. Л. (2011)
Малышкина Е. С. - Критериальная модель управления качеством образовательного процесса (2011)
Сінь Чень - Показники якості електровакуумних систем зі схрещеними полями, Руженцев І. В., Нікітенко О. М. (2011)
Стёжка Н. С. - Оценка качества данных в специализированных информационно-измерительных системах, Шишкевич Е. В. (2011)
Стригунова М. Н. - Исследование и анализ показателей качества подготовки экипажей кораблей к борьбе за живучесть, Цветков В. Н. (2011)
Глухова Н. В. - Моделювання та експериментальне дослідження характеристик вимірювальних каналів з використанням віртуальних стендів, Коваленко І. В., Дороніна М. A. (2011)
Кондрашов С. И. - Тестовые методы повышения точности измерительных преобразователей систем в рабочих режимах, Чунихина Т. В., Григоренко И. В. (2011)
Крюков М. А. - Методика задания и корректировки межповерочных интервалов измерительных систем с цифровой обработкой сигналов (2011)
Малецкая О. Е. - Метрологический контроль: калибровка средств измерительной техники (2011)
Полярус О. В. - Метрологічне забезпечення при відновленні сигналів на вході лінійних інерційних датчиків, Поляков Є. О. (2011)
Сергиенко М. П. - Применение метода Прони для идентификации переходных характеристик средств измерительной техники колебательного типа (2011)
Туз Ю. М. - Оптимальний вибір складових частин окремих багатокомпонентних пристроїв, Добролюбова М. В., Шумков Ю. С., Зейгерман Я. О. (2011)
Волков О. О. - Оценивание неопределенности измерения при поверке (калибровке) цифровых омметров, Захаров И. П., Лапченко А. Н. (2011)
Волкова Ю. Т. - Методи метрологічної перевірки вимірювальних електричних томографічних систем, Дорожовець М. М. (2011)
Дегтярёв А. В. - Точечный метод измерения параметров и пространственной конфигурации внешнего магнитного поля объекта (2011)
Захаров И. П. - Особенности оценивания неопределенности измерений радиопомех от наземного горэлектротранспорта, Шевченко Н. С. (2011)
Князев В. В. - Метод диагностики электромагнитной герметичности электромагнитных экранов, Скобликов А. Ю. (2011)
Сахаров К. Ю. - Подготовка государственного специального эталона единиц напряженностей импульсных электрического и магнитного полей с длительностью фронта импульсов до 20 пс (ГЭТ 178-2010) России к сличению с национальным эталоном Украины, Туркин В. А., Михеев О. В., Сухов А. В., Днищенко В. Н. (2011)
Туз Ю. М. - Високоточні вимірювання напруги змінного струму в широкому діапазоні частот, Кривченкова О. М. (2011)
Винничук А. Г. - Дослідження торцевих сопел для вимірювання малих витрат природного газу, Середюк О. Є., Витвицька Л. А. (2011)
Доброва В. Е. - Подходы к расчетам неопределенности результатов клинических испытаний, Колесник Е. С. (2011)
Захаров И. П. - Оценивание неопределенности измерений при определении содержания серы в твердом минеральном топливе, Шевченко Е. Н. (2011)
Кухтин М. П. - Измерение анизотропии диэлектрической проницаемости жидких кристаллов на СВЧ методом частотной модуляции, Кочержин А. И., Лисецкий Л. Н., Черняков Э. И. (2011)
Писарец А. В. - Определение осевого перемещения чувствительного элемента турбинных преобразователей расхода с уравновешенным ротором, Коробко И. В. (2011)
Bocharova O. I. - Methods and instrumentation of digital holography in micro and nano metrology (2011)
Galovskyi B. - Analysis of principles and solutions for the multi-coordinate position determination in a large indoor work space, Zentner J. (2011)
Vassilev V. - Measurement of the gun-drill shift in the processing of large hollow shafts (2011)
Борзенкова А. В. - Метрологическое обеспечение систем взвешивания и центровки летательных аппаратов, Черепащук Г. А. (2011)
Корсун В. І. - Оцінка похибок результату ідентифікації параметрів квазістаціонарного об'єкта за допомогою неінерційних дискретних моделей, Бєлан В. Т., Глухова Н. В., Гуляєв К. Є., Швачка М. С. (2011)
Котляр Т. Ю. - Про підвищення точності повірки скляних штрихових мір довжини, Сакало С. М. (2011)
Мухаровський М. Я. - Передавання часу каналами електрозв'язку з використанням протоколу прецизійного часу (РТР) IEEE 1588, v. 2, Головня М. В., Нижник А. Д., Нікітенко О. В., Янко П. О. (2011)
Неежмаков К. П. - Перспективы развития нанометрологии в Украине с использованием растровых электронных микроскопов (2011)
Неєжмаков П. І. - Забезпечення єдності координатно-часових вимірювань при використанні апаратури глобальних навігаційних супутникових систем, Прокопов О. В., Романько В. М. (2011)
Светличный В. А. - Оценка диапазона измерений на основе критерия допустимой относительной погрешности, Хорошайло Ю. Е. (2011)
Скачков В. В. - Пространственное разрешение шумовых источников на основе коррекции контраста спектрального разложения оценки корреляционной матрицы наблюдаемых выборок, Ефимчиков А. Н., Братченко Г. Д. (2011)
Богомолова О. Э. - Портальные мониторы: создание, разработка нормативной документации и роль в обеспечении радиационной безопасности населения, Гринев Б. В., Иванов А. И., Любинский В. Р., Молчанова Н. И. (2011)
Демиденко Л. В. - Ультрафиолетовое излучение в медицине, Еремеева О. К. (2011)
Отряскин Д. А. - Измерение термодинамической температуры высокотемпературных реперных точек, Хлевной Б. Б., Григорьева И. А., Солодилов М. В., Гаврилов В. Р., Самойлов М. Л. (2011)
Жарко Ю. Г. - Измерение параметров конструктивной безопасности при испытании автотранспортных средств (2011)
Клещёв Г. М. - Интеллектуальная адаптивная сквозная компьютерная технология механообработки деталей штампов, Гутник В. С., Резцова С. В., Клещёв М. А. (2011)
Лузганов В. С. - Идентификация источников погрешностей измерений температуры емкостными датчиками, Марущенко Ю. В. (2011)
Шевченко О. І. - Визначення параметрів акустичної емісії та дослідження спектрів акустоемісійних сигналів при навантаженні малолегованих сплавів хрому (2011)
Наші автори (2011)
Алфавітний покажчик (2011)
Алтухова А. В. - Самостійна робота учнів у контексті реалізації принципу міцності знань у загальноосвітніх школах України другої половини ХХ століття (2014)
Без’язичний Б. І. Без’язичний Б. І. - Тенденції розвитку системи професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури (2014)
Болбас В. С. Болбас В. С. - Этнопедагогическая подготовка будущих учителей (2014)
Борщ О. І. Борщ О. І. - Підготовка вчителя початкових класів до забезпечення наступності навчання дітей старшого дошкільного і молодшого шкільного віку (2014)
Гринченко І. Б. Гринченко І. Б. - Професійна підготовка майбутніх учителів фізичного виховання: досвід європейських країн (2014)
Деміденко В. В. Деміденко В. В. - Середовищний підхід до розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів коледжу (2014)
Закирова Н. Н. Закирова Н. Н. - Педагогические исследования в ГГПИ имени В. Г. Короленко, Сутягина А. Ю. Сутягина А. Ю. (2014)
Луніна В. Ю. Луніна В. Ю. - Складова творчого потенціалу як фактор успішності становлення особистості вчителя в умовах післядипломної педагогічної освіти (2014)
Міхеєнко О. І. Міхеєнко О. І. - Професійна підготовка майбутніх фахівців зі здоров’я людини до застосування здоров’язміцнювальних технологій у контексті компетентнісного підходу (2014)
Монке О. С. Монке О. С. - Педагогічні технології в контексті підготовки майбутніх педагогів до морально-духовного виховання дошкільників: оцінка і вибір (2014)
Rengel K. Rengel K. - Teacher competences in early childhood and primary education (2014)
Столяренко Т. Л. Столяренко Т. Л. - Компетентнісний підхід до підготовки майбутніх економістів (2014)
Уткина О. Н. Уткина О. Н. - Управление качеством в системе российского образования в процессе перехода к профессиональному стандарту педагога, Широких В. М. Широких В. М. (2014)
Ушмарова В. В. Ушмарова В. В. - Сучасні тенденції формування готовності вчителів початкової школи до роботи зі здібними та обдарованими учнями (2014)
Фоменко Т. М. Фоменко Т. М. - Визначення поняття "соціокультурна компетентність" у сучасній парадигмі вищої освіти (2014)
Чжан Лун - Діалектика традиціоналізму та модернізації в системі освіти Китаю епохи глобалізації (2014)
Юр’єва К. А. Юр’єва К. А. - Компетенція, компетентність, міжкультурна компетентність учителя: сутність і зміст, Тіщенко О. М. Тіщенко О. М. (2014)
Юткало С. Ю. Юткало С. Ю. - Соціокультурні фактори формування авторитету вчителя у другій половині ХХ століття (2014)
Відомості про авторів (2014)
Кучеренко Ю. Ф. - Методика загальної оцінки ефективності автоматизованої системи управління міжвидового угруповання військ (2013)
Гузченко С. В. - Аналіз досвіду ведення бойових дій міжвидовими тактичними групами в ході війн і локальних конфліктів, Ярош С. П. (2013)
Ткачук С. C. - Шляхи реалізації інформаційної технології оцінювання бойової виучки органів військового управління Збройних Сил України, Рубан І. В., Калачова В. В., Носик А. М., Ткачов А. М. (2013)
Алімпієв А. М. - Результати аналізу ретроспективи розвитку багатофункціональних тактичних винищувачів, Леонтьєв О. Б. (2013)
Кубарь С. В. - Синтез інформаційних динамічних образів граничних режимів польоту винищувача (2013)
Еременко С. М. - Методы изучения характеристик дальнего вихревого следа, Соловьев О. В., Чмовж В. В. (2013)
Королюк Н. О. - Процедура визначення доцільної стратегії перехоплення повітряної цілі винищувальною авіацією в умовах невизначеності, Бєлокуров С. О., Михальчук С. В. (2013)
Шмельова Т. Ф. - Соціотехнічний аналіз аеронавігаційної системи, Сікірда Ю. В., Сундучков К. С. (2013)
Иванов П. И. - Методы уменьшения минимально безопасной высоты применения (десантирования) парашютных систем, Ситайло М. В., Иванов Р. П. (2013)
Пєвцов Г. В. - Рекомендації щодо підвищення маневрених можливостей угруповання ЗРВ при здійсненні прикриття об'єктів та військ, Нікіфоров І. А., Печкін А. М. (2013)
Скорик А. Б. - Математическое моделирование бортового вычислителя ЗУР. Анализ задачи моделирования наведения ЗУР на этапе самонаведения, Ольховиков С. В., Зверев А. А., Котенко Т. Н. (2013)
Ланецкий Б. Н. - Разработка моделей процесса текущего ремонта радиоэлектронных средств парка зенитных ракетных комплексов группировки зенитных ракетных войск, Лукъянчук В. В., Жуков В. С., Теребуха И. Н. (2013)
Кандырин Н. П. - Разработка и изготовление аппаратно – программного комплекса регистрации и отображения радиолокационной информации для РЛС с аналоговым выходом (2013)
Ткаченко В. Н. - Применение избыточности входных данных в задаче определения координат цели пассивными многопозиционными комплексами, Коротков В. В., Поздняков Е. К. (2013)
Пащенко Р. Э. - Распознавание БПЛА мультироторного типа с использованием фазовых портретов, Кортунов В. И., Цюпак Д. О., Барданова О. А. (2013)
Попов С. Е. - Математична модель функціонування системи інженерно-радіоелектронного забезпечення військових частин радіотехнічних військ (2013)
Васюта К. С. - Формирователь хаотических несущих для информационно-коммуникационных систем, Ковтунов А. Л., Зоц Ф. Ф., Озеров С. В. (2013)
Закіров С. В. - Визначення системи критеріїв оцінки ефективності засобів радіоелектронної боротьби в сучасних умовах, Феклістов А. О. (2013)
Рубан И. В. - Метод выявления низкоскоростной атаки типа "Отказ в обслуживании", Прибыльнов Д. В., Лошаков Е. С. (2013)
Смеляков К. С. - Эффективный вычислительный подход представления изображений в цветовом пространстве HSI (2013)
Болюбаш О. О. - Вплив потужності сигналу базових станцій на середню затримку пакета даних в мережі мобільного зв’язку четвертого покоління (4G) (2013)
Усачова О. А. - Дослідження функціональної моделі діяльності посадових осіб в циклі управління з використанням комплексу засобів автоматизації, Медведєв В. К., Усачов О. М., Гриценко П. М. (2013)
Бодяк О. С. - Разработка метода формирования модели деятельности оператора систем управления сложными динамическими объектами (2013)
Иванович В. В. - Использование информации о состоянии объекта в двукратной инвариантностной автоматической системе, Васюхно С. И. (2013)
Хижняк В. В. - Модель метрологічного забезпечення процесу полігонних випробувань складних рухомих технічних об’єктів (2013)
Кухарський І. А. - Моніторинг екологічно-небезпечних об'єктів із застосуванням геоінформаційних технологій та використанням матеріалів дистанційного зондування Землі, Подліпаєв В. О., Шумейко В. О., Атрасевич О. В. (2013)
Аносов А. О. - Модель комп’ютерної радіомережі військово-морського об’єднання як об’єкта програмно-комп’ютерного подавлення під час оборони держави з морського напрямку, Василенко С. П., Сторожук О. В. (2013)
Галак О. В. - Напрями розвитку лазерної зброї вчора, сьогодні, завтра, Карлов Д. В., Чернявський О. Ю., Сінько О. Г. (2013)
Демьянчук Б. А. - Метод порівняння підрозділів високомобільних десантних військ за узагальненим показником їх бойового потенціалу, Дяченко В. И. (2013)
Кононов Б. Т. - Экспериментальные исследования феррорезонансных явлений, Мушаров А. А. (2013)
Наші автори (2013)
Алфавітний покажчик (2013)
Гаврилова А. А. - Анализ однородных групп по уровню корпоративного управления (2011)
Гардашева Л. А. - Планирование нефтеперерабатывающего производства на основе метода дифференциальной эволюционной оптимизации, Гасанова Н. И., Агаев Ф. M. (2011)
Заманова Э. Э. - Модель системы принятия решений при составлении учебного расписания (2011)
Золотарьова І. О. - Інтернет-телефонія як сучасний засіб комунікацій в бізнесі, Костюков А. І. (2011)
Золотарьова І. О. - Аналіз факторів та методологій інноваційного розвитку підприємств, Краснікова В. Ю. (2011)
Лосєв М. Ю. - Багатокритерійні оцінки якості повітряного середовища і стану здоров'я населення міста (2011)
Мамедов Р. К. - Информационные технологии в испытании буровых вышек в промысловых условиях, Сулейманова С. Т., Джабиева А. Д. (2011)
Мухамед Саиф К. - Особенности построения информационных систем технического учета энергоресурсов предприятия (2011)
Рамазанов К. Ш. - Информационное обеспечение дистанционного мониторинга технического состояния объектов аэронавигации (2011)
Тарасов О. В. - Рекламні кампанії в Інтернеті як невід’ємна частина сучасного бізнесу, Бакіров М. А. (2011)
Ушакова И. А. - Проникновение CRM систем в социальные сети, Панасенко С. А. (2011)
Федорченко В. М. - Сучасні технології комунікації мобільних та стаціонарних пристроїв як невід`ємна частина сучасного бізнесу, Карпенко К. І. (2011)
Федорченко В. Н. - Нововведення в Windows Phone SDK 7. 1 для розробників, Парфьонов Ю. Е. (2011)
Верещак М. И. - Особенности реализации библиотеки арифметики произвольной точности на графических ускорителях для криптографических приложений, Неласая А. В. (2011)
Красиленко В. Г. - Матричні афінні шифри для створення цифрових сліпих підписів на текстографічні документи, Грабовляк С. К. (2011)
Тарасов О. В. - Огляд та порівняльний аналіз методів стиснення інформації, Онопко Є. В. (2011)
Федорченко В. Н. - Анализ угроз для мобильных устройств и способов их защиты, Гензерский И. В., Шевякова Н. Ю. (2011)
Костикова М. В. - О некоторых аспектах деятельности тьютора в системе дистанционного образования, Скрипина И. В. (2011)
Миронова Н. О. - Використання групових методів прийняття рішень в задачах управління навчальним процесом, Табунщик Г. В. (2011)
Щербаков О. В. - Моделювання елементів навчального процесу вищого навчального закладу, Захарова Є. С. (2011)
Браткевич В. В. - Оптимизация связей между критериями оценки качества мультимедийных изданий (2011)
Назарова С. А. - Информационная модель хранилища данных кафедры (2011)
Інформаційне повідомлення (2011)
Агаев Ф. М. - Планирование нефтеперерабатывающего производства на основе метода дифференциальной эволюционной оптимизации, Гасанова Н. И., Гардашева Л. А. (2011)
Бекирова Л. Р. - Повышение достоверности результатов измерения систем мониторинга (2011)
Бурикін О. Б. - Тренажер персоналу оптимального оперативного керування режимом електроенергетичної системи як елемент Smart Grid технологій, Реза Надеран. (2011)
Владимирский Э. И. - Визуальный нелинейный рекуррентный анализ модели телетрафика в контексте принятия решений в управлении, Исмайлов Б. И. (2011)
Гаврилова А. А. - Використання алгоритмів кластеризації для первинного аналізу стану корпоративного управління (2011)
Гріньков М. О. - Організація сховища даних на корпоративному порталі, Федько В. В. (2011)
Дудикевич В. Б. - Метод побудови крипто-кодових засобів захисту інформації на недвійкових рівновагових кодах, Томашевський Б. П. (2011)
Заманова Э. Э. - Система поддержки принятия решений при составлении учебного расписания (2011)
Лосєв М. Ю. - Оптимізація регіонального бюджету природоохоронної і оздоровчої діяльності (2011)
Мазур Т. И. - Информационные технологии и дистанционное обучение, Подорожняк А. А., Скорин Ю. И. (2011)
Мамедов Р. К. - Информационные технологии в испытании буровых вышек в промысловых условиях, Сулейманова С. Т., Джабиева А. Д. (2011)
Минухин С. В. - Оценки алгоритмов и сложности их реализации решения задачи о покрытии (2011)
Парфьонов Ю. Е. - Вибір показників ефективності інформаційного пошуку в мережі Інтернет (2011)
Павленко Л. А. - ГІС-технології в моделюванні прийняття рішень щодо раціонального розміщення нових підприємств в районі індустріальних міст (2011)
Пивень А. А. - Модуль баг-трекинга при разработке программного обеспечения, Скорин Ю. И., Стадник В. В. (2011)
Плеханова А. О. - Применение деловых игр в процессе изучения ERP-систем студентами экономических специальностей (2011)
Погорелая Н. И. - Исследование моделей и методов оценивания квалификаций персонала в информационных технологиях управления IT-проектом, Евланов М. В. (2011)
Порошин А. В. - Дослідження моделей ранжування документів у метапошукових системах (2011)
Рамазанов К. Ш. - Информационное обеспечение дистанционного мониторинга технического состояния объектов аэронавигации (2011)
Савченко О. С. - Розроблення методик організації та аналізу опитувань співробітників IT-компаній (2011)
Sidorenko I. G. - IT infrastructure and business intelligence (2011)
Субботовский И. Ю. - Передача мгновенных сообщений иерархического типа, Скорин Ю. И., Щербаков А. В. (2011)
Тарасов О. В. - Блочно-статистичний метод стиснення інформації, Онопко Є. В. (2011)
Ушакова И. А. - Перспективы интеграции CRM систем и социальных сетей, Панасенко С. А. (2011)
Федько В. В. - Аналіз змісту навчання основ офісного програмування та засоби його реалізації, Плоткин В. И. (2011)
Поляков Д. А. - О формальной модели образования наречий русского языка (2011)
Белецкий А. Я. - Обобщенные примитивные полиномы (2011)
Белецкий А. Я. - Односторонняя функция на основе обобщенных примитивных полиномов (2011)
Борисенко А. А. - Метод биномиального нумерационного сжатия, Кулик И. А., Кобяков А. Н., Костель С. В. (2011)
Височин І. В. - Застосування data mining в управлінні товарооборотом підприємства роздрібної торгівлі (2011)
Демьяник Д. С. - Оценка частоты дискретно-экспоненциального сигнала при помощи функций Виленкина-Крестенсона (2011)
Дудикевич В. Б. - Виявлення побічних електромагнітних випромінювань та наводів від засобів ЕОМ, Собчук І. С., Ракобовчук Л. М., Юр’єв С. О. (2011)
Красиленко В. Г. - Матричні афінні шифри для створення цифрових сліпих підписів на текстографічні документи, Грабовляк С. К. (2011)
Заболотній С. В. - Нелінійне оцінювання параметрів поліноміальних трендів при негаусовій стохастичній компоненті, Селін В. О. (2011)
Задачин В. М. - Адаптивный метод решения вырожденных задач безусловной оптимизации (2011)
Король О. Г. - Метод универсального хеширования на основе модулярных преобразований, Евсеев С. П. (2011)
Кузнецов А. А. - Исследование вероятностных методов формирования нелинейных узлов замен, Исаев С. А. (2011)
Охріменко А. О. - Визначення понять ризик і управління ризиками в сфері інформаційної безпеки (2011)
Пігур-Пастернак О. М. - Про проблеми зберігання даних на флеш-носіях (2011)
Щербаков А. В. - Повышение эффективности бизнеса с помощью технологии облачных вычислений, Скорин Ю. И. (2011)
Барков А. Н. - РНР заслуживает большего внимания (2011)
Бурдаев В. П. - Модель формирования фактов онтологии в системе "Каркас" (2011)
Вільхівська О. В. - Технології організації дистанційного навчання (2011)
Гайдусь А. Ю. - Выбор системы персонального обучения в дистанционном образовании (2011)
Гороховатский А. В. - Облачные технологии в образовании, Передрий Е. О. (2011)
Давыдов Д. Д. - Методы обучения и их оптимизация в системе дистанционного обучения (2011)
Донченко Т. В. - Експертні навчальні системи в дистанційній освіті (2011)
Затхей В. А. - Аналіз моделей подання знань про процеси навчання, Ковріжних І. П. (2011)
Костикова М. В. - О роли тьютора в системе дистанционного образования, Скрипина И. В. (2011)
Куликов Ю. А. - Применение экспертных систем для определения уровня компетенции специалиста, Легедина А. В., Суранов А. А., Чепур Е. В. (2011)
Павлюк В. А. - Нетрадиційний спосіб побудови лабораторного обладнання для ВНЗ та ЗОШ, Сальніков В. П. (2011)
Поморцева Е. Е. - Выравнивание знаний абитуриентов (2011)
Миронова Н. О. - Використання групових методів прийняття рішень в задачах управління навчальним процесом, Табунщик Г. В. (2011)
Попеленко А. А. - Апробация рейтинговой системы "Студент", Плоткин В. И., Комышан А. И. (2011)
Путятіна Г. М. - управління ризиками у сфері інформаційних технологій (2011)
Сейтгулыев А. Д. - Определение этапов концепции создания электронных учебников, Борозенец И. А. (2011)
Степанов В. П. - Компетентностный подход к организации системы контроля по информатике (2011)
Сукачова О. В. - Інтелектуальні агенти в дистанційному навчанні (2011)
Шило С. Г. - Аналітична модель роботоспроможності особи, що навчається в системі дистанційного навчання (2011)
Бережна О. Б. - Вимоги до шрифтів у рекламному дизайні (2011)
Гіковатий В. М. - Структура автоматизованої системи управління додрукарським робочим потоком (2011)
Пандорин А. К. - Архитектурные особенности баз данных WEB 2. 0 (2011)
Браткевич В. В. - Модель якості системи розробки мультимедіа (2011)
Грабовський Є. М. - Системи управління контентом у видавничій діяльності (2011)
Євсєєв О. С. - Використання методичного підходу щодо розробки інтерактивних web-порталів туристичних агентств (2011)
Климнюк В. Е. - Адаптивная подсистема контроля знаний (2011)
Мищеряков Ю. В. - Применение информационных технологий для автоматизации планирования технологического процесса выпуска полиграфической продукции, Кобзев В. Г. (2011)
Пономаренко Є. В. - Перспективи розвитку комп’ютерних технологій поліграфічного виробництва (2011)
Потрашкова Л. В. - Комп'ютерна підтримка управління партнерськими відносинами підприємств, Андрющенко Т. Ю. (2011)
Потрашкова Л. В. - Методика выбора оформления персонализированной детской книги, Мельникова М. А. (2011)
Потрашкова Л. В. - Компьютерная система поддержки проектирования и вёрстки изданий, стилизованных под старину, Шаповалов А. А. (2011)
Автори статей (2011)
Алфавітний покажчик (статті) (2011)
Алфавітний покажчик (тези доповідей) (2011)
Козак Д. В. - Структурні зміни деяких внутрішніх органів тварин із модельованою політравмою за умов корекції карбацетамом, Волков К. С. (2014)
Прищепа О. О. - Стероїдні патогенетичні механізми довготривалого пентиленететразолового кіндлінгу (2014)
Babčák M. - Diabetologist´s approach to the patient with type 2 diabetes and cardiovascular disease, Kiško A., Németh F. (2014)
Kiško A. - Prognostic value of myocardial scintigraphy in non-stenotic coronary lesion, Babčák M., Neméth F., Vereb M. (2014)
Маляр-Газда Н. М. - Гемодинамічні параметри кровоплину та динаміка інтоксикаційного синдрому у пацієнтів після укусу отруйних змій, Борсенко М. І. (2014)
Русин В. І. - Оцінка ефективності замісної ферментної терапії за допомогою 13С-змішаного тригліцеридного та 13С-амілазного дихальних тестів у хворих на хронічний панкреатит після холецистектомії, Сірчак Є. С., Курчак Н. Ю. (2014)
Андрющенко Д. В. - Гострий панкреатит як мультидисциплінарна проблема невідкладної абдомінальної хірургії (2014)
Bereznitskiy J. S. - Technical features of the implementation of sleeve gastrectomy and biliopancreatic diversion in the treatment of obese patients, Duka R. V. (2014)
Березницький Я. С. - Результати хірургічного лікування пацієнтів на хронічний геморой за допомогою електрокоагуляції біологічних тканин, Сулима В. П. (2014)
Бондарєв Р. В. - Роль гемомікроциркуляції у виникненні неспроможності швів ентероанастомозу, сформованого в умовах гострого розлитого перитоніту, Чибісов А. Л., Еріцян А. А., Лєсний В. В. (2014)
Вастьянов Р. С. - Єдність патофізіологічних механізмів травматичного та ішемічного ушкодження внутрішніх органів, Стоянов О. М., Демидов В. М. (2014)
Воронич М. В. - Тромбоемболія легеневої артерії в ургентній хірургії, Шпряха Я. С., Добош В. М., Воронич В. М. (2014)
Дронов О. І. - Вибір хірургічної тактики при пухлинах підшлункової залози та органів малого тазу з ураженням магістральних судин, Крючина Є. А., Бакунець П. П., Скомаровський О. А., Земсков С. В., Добуш Р.Д., Бакунець Ю. П. (2014)
Раденко Є. Є. - Тактика лікування гострої виразкової гастродуоденальної кровотечі: проблеми і перспективи, Кондратенко П. Г., Жаріков С. О., Доценко Д. Н. (2014)
Кондратенко П. Г. - Влияние интраабдоминальной гипертензии на исход лечения острого распространенного гнойного перитонита, Койчев Е. А. (2014)
Конькова М. В. - Сонографічні акценти в діагностиці розвитку парапанкреатиту, Смирнов М. Л., Юдін О. О., Кондратенко А. П., Бистрова О. Д. (2014)
Криворучко І. А. - Роль маркерів пошкодження ендотелію в прогнозуванні гострого післяопераційного панкреатиту після прямих втручань на підшлунковій залозі з переважним ураженням її головки, Тесленко С. М., Тесленко М. М., Чеверда В. М. (2014)
Кузьменко Г. І. - Ураження проксимальних відділів шлунково-кишкового тракту в пацієнтів ангіохірургічного профілю, Гардубей Є. Ю., Малицька А. П., Малицький В. Є. (2014)
Кучірка Я. М. - Діагностика та хірургічна тактика при гострому інтерстиціальному панкреатиті, Гончар М. Г., Богуш А. Є., Винник Д. М. (2014)
Левчак Ю. А. - Хірургічне лікування гострого варикотромбофлебіту у басейні великої підшкірної вени, Сірчак С. С., Лопіт В. М., Краснопольська О. С., Кочмарь О. М. (2014)
Матвійчук Б. О. - Тромбоз глибоких вен у постраждалих із тяжкою поєднаною травмою, Бохонко Р. Л., Федчишин Н. Р., Федоришин Т. М. (2014)
Матвійчук Б. О. - Ускладнення різних форм туберкульозу в умовах загальнохірургічного стаціонару, Бочар В. Т., Патер Я. З., Данилко В. М., Жінко В. В., Ковалишин М. І., Кушта О. Ю., Шимків М. Б., Ломака В. Ю. (2014)
Матвійчук Б. О. - Релапаротомії у хворих із гострою абдомінальною патологією та травмою, Федчишин Н. Р., Губицький А. Л., Онисько Л. Р., Соболь І. П., Яновська Х. В., Соломко О. Б. (2014)
Никоненко А. С. - Диагностика и тромболитическая терапия тромбоэмболии легочной артерии, Никоненко А. А., Осауленко В. В., Наконечный С. Ю., Матерухин А. Н., Матвеев С. А., Рудик Н. В., Пономаренко А. В., Тория Р. Г. (2014)
Русин В. В. - Порушення гомеостазу та вплив операційної травми на перебіг атеросклерозу й утворення неоінтими у хворих на хронічну критичну ішемію нижніх кінцівок (2014)
Русин В. І. - Обґрунтування показів до хірургічної профілактики тромбоемболії легеневої артерії, Корсак В. В., Попович Я. М., Бойко С. О., Левчак Ю. А. (2014)
Русин А. В. - Впровадження селективного скринінгу раку грудної залози в Закарпатській області, Русин В. І., Одошевська О. М. (2014)
Русин В. І. - Профілактика тромбоемболізму в хірургічній практиці, Румянцев К. Є., Кополовець І. І. (2014)
Русин В. І. - Пролонгована внутрішньоартеріальна терапія у комплексному лікуванні хворих на гострий панкреатит, Філіп С. С., Болдіжар О. О., Румянцев К. Є. (2014)
Скрипко В. Д. - Характеристика змін і корекція порушення метаболічного гомеостазу та стану патоморфологічних змін печінки при експериментальній гострій тонкокишковій непрохідності, Клименко А. О., Гончар М. Г. (2014)
Стоянов О. М. - Нейровегетативна діагностика діабетичної вісцеральної невропатії, Вастьянов Р. С., Бакуменко І. К. (2014)
Шаповал С. Д. - Сепсис із погляду етіологічного чинника, Савон І. Л., Смирнова Д. О. (2014)
Шпряха Я. С. - Застосування високочастотного електрокоагулятора у хірургічному лікуванні пахвинних гриж, Воронич М. В., Шпряха Ю. Я. (2014)
Петелкакі О. В. - Відновлення м’язових та моторних порушень у щурів, що спричинені субарахноїдальною кровотечею під впливом модуляції нітратергічних механізмів (2014)
Попівняк Х. І. - Динаміка змін біспектрального індексу та балансу ноцицепції/аналгезії при застосуванні різних стратегій анестезіологічного забезпечення оперативних втручань із приводу раку прямої кишки, Тітов І. І. (2014)
Ігнат М. В. - Неоад’ювантна гормонотерапія місцево-розповсюдженого гормонозалежного раку грудної залози у жінок репродуктивного віку, Русин А. В., Ігнат В. І., Рішко М. Ф. (2014)
Бучок О. О. - Черезшкірна нефростомія в лікуванні хворих на рак сечового міхура, Шеремета Р. З., Боржієвський А. Ц., Литвак Ю. В. (2014)
Казакова Р. В. - Вивчення стоматологічного статусу та факторів ризику виникнення стоматологічних захворювань у студентської молоді міста Ужгород, Білищук Л. М., Мельник В. С., Дячук Е. Й., Кенюк А. Т. (2014)
Федишин Т. В. - Дизбіотичні порушення піхви при спорадичному та звичному невиношуванні вагітності (2014)
Бабік І. В. - Особливості варіабельності серцевого ритму у дітей шкільного віку із позашпитальною пневмонією, Няньковський С. Л. (2014)
Горленко О.М. - Імунозапальна відповідь дитячого організму при кишкових кольках у дітей, Дубініна У. Г. (2014)
Горленко О. М. - Основні морфофункціональні параметри обстеження дитячого контингенту з первинною артеріальною гіпертензією (ПАГ), асоційованою з дисфункцією ендотелія, Сочка Н. В., Горленко Ф. В., Кенідра А. Ю. (2014)
Чернега Н. Ф. - Сучасні підходи до діагностики і лікування вірусних гепатитів у дітей раннього віку (2014)
Заслуженому лікарю України, доктору медичних наук, професорові кафедри хірургічних хвороб медичного факультету Ужгородського національного університету Василю Русину – 65 (2014)
Кандидат медичних наук, доцент Богдан Володимирович Гавата (до 90-річчя від дня народження) (2014)
Андрейчук Н. І. - Мовна особливість королеви Єлизавети Першої як об’єкт антропокультурної лінгвістики, Жидік О. Л. (2010)
Андреева О. В. - Категория одиночества в контексте человеческой коммуникации (на примере текстов современной белорусской прозы) (2010)
Барамикова Т. В. - Формування іншомовної професійної комунікативної компетентності фахівця у сфері техніки і технології (2010)
Бахов І. С. - Міжкультурний компонент як основа формування міжкультурної компетенції майбутніх перекладачів (2010)
Введенська Т. Ю. - Психологічні особливості акультурації українців у США (2010)
Великорода Ю. М. - Маніпулятивна функція прецедентних феноменів в американському медіа дискурсі (на матеріалі статей із журналів "Time" та "Newsweek") (2010)
Войцешук Л. А. - Філологічна герменевтика Ф. Шляєрмахера та В. Дільтея як основа сучасної художньої комунікації (2010)
Волосюк О. М. - Особливості використання апелятивних номінацій та етикетних форм у драматургії Б. Шоу і Лесі Українки (2010)
Воронцова Н. Г. - Комунікативна позиція стороннього реципієнта: лінгвопрагматичний аспект (2010)
Галицька О. Б. - Die revidierte version der prototypentheorie (2010)
Гальчак Т. В. - Переклад як процес і результат аналітико-синтетичної діяльності майбутнього перекладача у процесі навчання у виші (2010)
Гапачило Н. Я. - Категорія ввічливості в контексті само презентації учасників комунікації (за матеріалами телевізійних інтерв’ю) (2010)
Грибок О. М. - Етнічний стереотип як елемент мовної картини світу (на матеріалі німецької мови) (2010)
Гусленко І. М. - Діалог культур як основа формування міжкультурної компетенції (2010)
Денисенко С. Н. - Роль концепту мовної картини світу в антропоцентричній лінгвістичній парадигмі, Романчук О. В., Матвіяс О. В., Проценко У. М. (2010)
Дерді Е. Т. - Своєрідність мови патентів як проблема перекладу (2010)
Дєнєжна Е. В. - Культурні домінанти Півдня США: перекладацький ракурс (2010)
Желтовський В. М. - Study of George W. Bush politically correct preferences in his addresses to thenation during the 2nd presidential term (2010)
Зарівна О. Т. - Дискусія як метод навчання англійської мови в технічних вузах (2010)
Зернов А. В. - Взгляд на концептуальное понятие "свобода" в украинской культуре через призму понятия "демократия" (2010)
Кобякова Ы. К. - Гендерні відносини в мовній картині світу, Ляпа А. М. (2010)
Колодіна Л. С. - Культура мовлення як один із складників іміджу викладача (2010)
Комарницкая Т. М. - Дискурс толерантности в межкультурном (интеркультурном) диалоге (2010)
Красовська І. В. - Роль емоцій в усному мовленні (лінгвокогнітивний аспект) (2010)
Лещишин З. - Внутрішній монолог як модель комунікації (2010)
Лінькова Д. В. - Метафоричність і символічність кольоропозначення як засіб збагачення образу у перекладі (на матеріалі українського перекладу "Сага про Форсайтів" Дж. Голсуорсі) (2010)
Литвинов О. О. - Зорова поведінка мовця як функціональний компонент невербальної комунікації (2010)
Lyfar A. S. - Interralations of language and culture (2010)
Маковська О. О. - Концептуалізація наукового знання як процес когнітивної лінгвістики (2010)
Маслова Ю. П. - Репрезентація образів сучасного чоловіка у друкованих ЗМІ: гендерний аспект (2010)
Мельник О. М. - До проблеми вивчення комунікативної поведінки учасників англомовного сімейного дискурсу (2010)
Найдюк О. В. - Роль прецедентних феноменів у самовираженні суб’єкта мовлення (2010)
Намакштанський Я. В. - Виховання особистості в шведській школі, Атанова Г. Ю., Лапиніна Н. М. (2010)
Наумова Н. Г. - Гармонізація концептуальної інтеграції в англомовному дискурсі (2010)
Ніколаєнко О. В. - Роль аудіовізуальних мистецтв в системі професійної мовної підготовки майбутнього фахівця туристичної сфери, Ушата Т. О. (2010)
Новоселецька С. В. - Вплив глобалізацій них процесів на мовну соціалізацію та міжкультурну комунікацію (2010)
Озимінська С. О. - Лінгвістичний аспект аргументації у медіа-дискурсі: порівняльний аналіз матеріалів інформаційно-аналітичних телекомпаній Аль-Джазіра та Сі-Ен-Ен (2010)
Осовська І. М. - Стратегії і референтні тактики парентального німецькомовного дискурсу (2010)
Павлюх Н. М. - Читання і переклад як інтерпретаційні процеси (2010)
Палінська О. М. - Змішування мовних кодів в ідіолекті Ольги Кобилянської (2010)
Плавуцька І. Р. - Шляхи оптимізації викладання англійської економічної лексики студентами економічних спеціальностей вищих навчальних закладів (2010)
Семегин Т. С. - Еволюція терміна "концепт" у науковій парадигмі (2010)
Seryakova I. I. - Functions of touch communication (2010)
Слободян М. В. - Концепт як одиниця когнітивних досліджень (2010)
Sobol Y. - Content and language integrated learning (2010)
Сорокіна Л. Є. - Мовленнєва маніпуляція крізь призму теорії релевантності (2010)
Терещенко Л. Я. - Мовна особистість брехуна: на перехресті когніції та комунікації (2010)
Цьмух О. П. - Особливості когнітивного підходу до вивчення мови (2010)
Чекаль Г. С. - Шляхи раціоналізації навчання часових форм англійського дієслова у вищих мовних закладах освіти, Жилко Н. Н. (2010)
Черхава О. - Рекурентні парадигматичні маркери транзитивності учасників як складників протетичної комунікації (2010)
Шалова Н. С. - Distance education as a new method of teaching and intercultural communication (2010)
Шамаева Ю. Ю. - Этнокультурная маркированность образной составляющей концепта радость (2010)
Шапран Н. В. - Теоретичні передумови вживання компліменту в українській, англійській та французькій комунікативних культурах (2010)
Широких О. В. - Лінгвістична специфіка комунікації в світовій інформаційній мережі (2010)
Шутак Л. Б. - Підручник з української мови як іноземної для студентів вищих медичних навчальних закладів: досвід, проблеми, перспективи, Собко І. О. (2010)
Щербина С. М. - Онтологічний вимір лінгвістичного концепту (2010)
Якимчук Н. В. - Gender differences in interviewer – interviewee communicative interaction in English radio interviews (2010)
Якуба В. В. - Лінгвокультурні аспекти реалізації ситуації овдовіння (2010)
Czuczupaka M. - Obraz Ukrainy w regionalnej praise Lubelskie (2010)
Левчук Л. - Проблема художньої творчості в контексті сучасної естетичної теорії: процес концептуалізації (2014)
Залужна А. Є. - Проблема метафізики у фундаментальній онтології М. Гайдеггера (2014)
Копилов В. О. - Вибір університету як соціальна проблема (локальний вимір глобальної модальності) (2014)
Днепровська Є. В. - Страждання як екзистенціал чуттєвості людини (2014)
Янковський С. В. - Соціально-культурні універсалії, цінності та соціокультурні світи сучасності в контексті проблеми синтезу мистецтв як феномену постмодерної культури (2014)
Компаниец Л. В. - Траектории полета идеи реинкарнации: историко-философский контекст (2014)
Філяніна Н. М. - Метафорика як методологія розуміння природи (2014)
Яровицька Н. А. - Філософія та архітектура в просторі східної рефлексії (2014)
Ковтун Н. М. - Концептуальні підходи до розуміння ірраціональної складової вольової активності індивіда і суспільства (2014)
Байрачная Л. К. - Легитимность власти как условие сохранения суверенитета (2014)
Дудар О. П. - Синестезія та її феноменальні вияви: гносеолого-психологічний, літературо-мистецтвознавчий та аксіолого-естетичний зрізи (2014)
Радионова Л. А. - Местное самоуправление как императив субъектности города в гражданском обществе (2014)
Гордін Л. Я. - Соціальна процедура як механізм упорядковування та інституалізації стосунків (2014)
Канищев Г. Ю. - Человек и государство на Слобожанщине в конце XVIII века (по материалам Харьковского совестного суда) (2014)
Баканова А. Ф. - Соотношение понятий "норма", "стандарты", "тесты" в структуре построения системы контроля над физическим развитием, физической подготовленностью и физическим состоянием (2014)
Шитов С. И. - Искусство и здоровье: использование арт-терапии в медицинской практике (2014)
Бібліографія статей, що опубліковані у "Гуманітарному часописі" за десять років (2014)
Відомості про авторів (2014)
Титул, зміст (2010)
Казимирко Н. К. - Предпатологические состояния и заболевания спортсменов при нерациональных занятиях спортом, Линниченко Е. Р., Гаврилин В. А., Дычко В. В. (2010)
Бухтиярова И. П. - Хронобиологические аспекты сахарного диабета, Уланова В. А. (2010)
Борбуляк I. З. - Стан гемопоетичного мiкрооточення при опромiненнi стронцiєм-90 (2010)
Стрiлець О. П. - Термографiчне дослiдження нового комбiнованого препарату iз гiпотензивною дiєю (2010)
Бреусова С. В. - Розробка складу сиропу з фенольним комплексом iз суцвiть липи, Дем’яненко В. Г., Дем’яненко Д. В. (2010)
Благодаренко Г. Б. - Змiни клiнiко-лабораторних показникiв у хворих на ревматоїдний артрит iз супутньою субклiнiчною гiпотиреоїдною дисфункцiєю (2010)
Вельчинська О. В - хiмiчнi модифiкацiї молекули iмiдазолу (2010)
Антипова С. В. - Рак полового члена в Луганской области: эпидемиология и лечение, Аболмасов Е. И., Харченко В. В., Серёгин В. В., Серёгина Н. М., Морару-Бурлеску Р. П. (2010)
Чернов Є. О. - Оцiнка деяких показникiв iнтенсивностi перекисного окиснення лiпiдiв у тканинах мiокарда на тлi використання нестероїдних протизапальних засобiв за умов кардiомiопатiї, спричиненої доксорубiцином (2010)
Galkin O. Yu. - Approaches to the synthesis of conjugates for enzyme immunoassay test-systems and evaluation of their use for diagnostics of infectious diseases (2010)
Салманов А. Г. - Антибiотикорезистентнiсть нозокомiальних штамiв Staphylococcus aureus в хiрургiчних стацiонарах в Українi в 2008 р., Марiєвський В. Ф., Доан С. I. (2010)
Бiлько Д. I. - Регуляцiя апоптозу модифiкованими солями трифенiл-фосфонiум-бромiду в культурах пухлинних клiтин (2010)
Ганчева О. В. - Возрастные особенности гормонального статуса у самцов крыс, потомков самок с экспериментальным гестационным диабетом, в зависимости от уровня базальной гликемии (2010)
Комаревцев В. Н. - Изучение эффективности алгоритма полной программы скрининга ранних проявлений или латентных форм рака предстательной железы по программе, рекомендуемой ВОЗ, Тачко А. В., Мажник А. Е., Комаревцева Е. В., Рами Мухам мед Салим Юсеф, Комаревцева И. А. (2010)
Аскеров М. М. - Влияние артериальной гипертензии на показатели клинико-метаболического состояния мужчин, больных сахарным диабетом II типа (2010)
Компанiєць К. М. - Клiнiко-функцiональна характеристика хворих на хронiчний некалькульозний холецистит на фонi хелiкобактерiозу у сполученнi з iшемiчною хворобою серця (2010)
Джахаф А. А. - Ефективнiсть гастритолу в медичнiй реабiлiтацiї хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки у сполученнi з iшемiчною хворобою серця (2010)
Латiф Мустафа Мохаммад - Метаболiчна терапiя у хворих на хронiчний некалькульозний холецистит у сполученнi з iшемiчною хворобою серця (2010)
Чайковский Ю. Б. - Ультраструктурные особенности влияния липофлавона на восстановление травмированного периферического нерва, Храпай Е. В. (2010)
Жиляєв С. О. - Препарати кверцетину як церебропротектори при експериментальнiй черепно-мозковiй травмi, Штриголь С. Ю. (2010)
Супрун Э. В. - Ронколейкин — корректор нарушений энергетического метаболизма при экспериментальном геморрагическом инсульте (2010)
Щокiна К. Г. - Антигiпоксичнi та церебропротекторнi властивостi рекомбiнантного антагонiста рецепторiв iнтерлейкiну-1, Штриголь С. Ю., Iщенко О. М. (2010)
Шутка А. О. - Математично-фармакологiчний аналiз режиму дозування нового антигiпоксанта ОК-5, Кравець Д. С., Лук’янчук В. Д. (2010)
Фисталь Э. Я. - Состояние миркоциркуляции в области посттравматических рубцово-язвенных дефектов нижних конечностей, Арефьев В. В., Солошенко В. В., Оксимец В. М. (2010)
Закотянський О. П. - Аферезнi методи детоксикацiї в комплекснiй терапiї гострої печiнкової дисфункцiї (2010)
Посохова К. А. - Корекцiя гепатотоксичної дiї антиретровiрусних засобiв за допомогою глутаргiну та ентеросгелю, Шевчук О. О. (2010)
Григорь’єва А. С. - Вплив есмiну на метаболiзм лiпiдiв в умовах голодування, Канахович Н. Ф., Шаповалов С. О., Долгая М. М., Узленкова Н. Є. (2010)
Степанова Н. В. - Обоснование целесообразности применения климатотерапии при реабилитации больных сахарным диабетом (2010)
Савченкова Л. В. - Розробка оптимального режиму дозування лiофiлiзованого порошку аронiї чорноплiдної як найбiльш активного гепатопротектора за умов гострого токсичного гепатиту методом двофакторного експерименту, Рокотянська В. В. (2010)
Шаповал Д. Н. - Особенности процессов перекисного окисления липидов и липидного обмена у беременных с метаболическим синдромом (2010)
Воронин К. В. - Полиморфизм гена ангиотензиногена у беременных с преэклампсией, Лоскутова Т. А. (2010)
Савченкова Л. В. - Розробка дозового режиму речовини ВО-60 як знеболюючого засобу методом двофакторного експерименту, Янкович С. I. (2010)
Халикова Л. А. - Безопасность нестероидных противовоспалительных средств в условиях экспериментального повреждения костной ткани, Мамчур В. Й. (2010)
Сацута С. В. - Выбор метода анестезиологического обеспечения послеоперационной санации брюшной полости у больных с острым разлитым перитонитом (2010)
Витрищак С. В. - Анализ загрязнения атмосферного воздуха крупных промышленных городов и его влияние на уровень заболеваемости детей и подростков, Санина Е. В., Сичанова Е. В., Савина Е. Л., Клименко А. В., Жук С. В., В. М. Юркевич (2010)
Шаповалов В. В. - Фармацевтичне право: фармацевтичне законодавство в державнiй системi регулювання обiгу безрецептурних лiкарських засобiв, Шаповалова В. О., Пересипкiн О. В. (2010)
Кучеренко Н. В. - Аналiз стану фармацевтичного забезпечення хворих на гiперлiпiдемiчнi порушення спектра кровi в аптеках м. Луганська (2010)
Рибалкiн М. В. - Дослiдження амiнокислотного складу екстракту грибiв Candida aldbicans, Фiлiмонова Н. I., Дика О. М., Дубiнiна Н. В. (2010)
Тернинко I. I. - Дослiдження лiпофiльних фракцiй трави та плодiв окремих рослин з родини Apiaceae, Кисличенко В. С. (2010)
Слободянюк М. М. - Особливостi фармакотерапiї кропив’янки антигiстамiнними препаратами на регiональному рiвнi, Самборський О. С., Iвченко А. В. (2010)
Количева Н. Л. - Антимiкробна активнiсть ефiрної олiї, отриманої з надземної частини рослини петрушки листової, Авраменко А. И., Пряхiн О. Р., Денисенко О. М., Портна О. О. (2010)
Кошовий О. М. - Оптимiзацiя процесу спиртової екстракцiї бiологiчно активних речовин з листя шавлiї лiкарської, Передерiй Є. О., Гудзенко О. П., Комiсаренко А. М., Шубенок О. О. (2010)
Шкроботько П. Ю. - хромато-масс-спектрометрическая идентификация и расчет относительного содержания компонентов эфирного масла официнального сырья и листьев валерианы холмовой, Ткачев А. В., Юсубов М. С., Белоусов М. В., Соленникова С. Н., Фурса Н. С. (2010)
Мельник Г. I. - ТШх-скринiнг деяких токсичних речовин видiв чемерицi, Грицик А. Р. (2010)
Напраснiкова Г. С. - Технологiчнi дослiдження лiкарської рослинної сировини у створеннi добавки дiєтичної, Владимирова I. М., Георгiянц В. А. (2010)
Количева Н. Л. - Порiвняльна характеристика результатiв дослiдження антимiкробної активностi густих спиртових екстрактiв, отриманих iз трави гiрчака звичайного (Polygonum aviculare L. ), непомiтного (P. neglectum bees) та монпелiйського (P. monspeliense Thieb. ex Pers. ), Сiлiна Т. М., Одинцова В. М., Мазулiн О. В. (2010)
Колесник С. В. - Рентгеноструктурное исследование (2Е)-n-бензил- 2-гидрокси-2-(2-оксо-1,2-дигидро-3Н-индол- 3-илиден)-ацетамида, Болотов В. В., Шишкина С. В., Колесник Е. В. (2010)
Дитхельм Л. - К 100-летию со дня рождения (2010)
Титул, зміст (2014)
Ісаєнко В. - Проект ЄС щодо безпечності харчових продуктів (2014)
Любецький В. Й. - Наукове ветеринарне забезпечення розвитку високопродуктивного молочного скотарства в Україні (2014)
Сімонов Р. П. - Атестація вимірювальних лабораторій ветеринарної медицини з урахуванням настанов ІSO/IES, Шапошнік В. М., Сидорко І. І. (2014)
Горжеєв В. М. - Туберкульоз тварин: Науково-практичні аспекти боротьби та профілактики в Україні (2014)
Цівенко Т. М. - Реальний стан поширення хламідійної інфекції серед собак, Ксьонз І. М. (2014)
Алєксєєва Г. Б. - Аналіз еколого-географічного поширення лептоспірозу коней на території України, Волинець В. О., Уховський В. В. (2014)
Приходько Ю. О. - Гістоморфологічні зміни в кишечнику собак за дипілідіозу, Лаптій О. П., Пономар С. І. (2014)
Калиновський Г. М. - Патологія маткових труб як причина симптоматичної неплідності корів, Омеляненко М. М., Шнайдер В. Л. (2014)
Грищенко В. А. - Коригування вмісту жиророзчинних вітамінів в організмі ссавців за розвитку токсичного гепатиту, Томчук В. А. (2014)
Boyko Y. V. - Veterinary-sanitary assessment products of slaughtered broiler chickens at the combined effect of ochratoxin a and deoxynivalenol and sorbents application, Boyko G. V., Bіlik R. I., Duhnitskiy V. B. (2014)
Матвійчук Р. Л. - Обережно – сказ! (2014)
Корольов А. Г. - Історія бактеріологічної станції при Харківському ветеринарному інституті (2014)
Кравчук В. Ф. - Про фасціольоз (2014)
Матюшко В. К. - Філософія лікаря ветеринарної медицини (2014)
Непийвода Т. - Цілющі ліки (2014)
Величко О. Н. - Особенности оценки неопределенности при лабораторных измерениях, Гордиенко Т. Б. (2011)
Захаров И. П. - Особенности подходов к оцениванию неопределенности в области ЭМС в документах CISPR 16-4, Шевченко Н. С. (2011)
Константинова B. Р. - Некоторые вопросы по оценке неопределенности в лабораторной практике (2011)
Левин С. Ф. - "Новые" "Пояснения по оценке результатов измерений" к "Руководству по выражению неопределенности измерения" (2011)
Чалий В. П. - Концепція непевності у вимірюванні (деякі філософсько-інтерпретаційні та прикладні аспекти) (2011)
Водотыка С. В. - Использование искусственных нейронных сетей при построении калибровочной зависимости средства измерения (2011)
Дорожовець М. М. - Результати дослідження кореляції між середнім значенням, медіаною та серединою розмаху для випадкових спостережень з типовими розподілами, Никипанчук O. М. (2011)
Захаров И. П. - Сравнительный анализ методов обработки экспериментальных данных при косвенных некоррелированных измерениях, Рабинович С. Г. (2011)
Левин С. Ф. - Автоматизация обработки данных многократных измерений по программе "ММИ–поверка 2. 0", Сулейман И. А. (2011)
Москаленко М. В. - Оценка неопределенности при контроле метрологических характеристик средств измерительной техники на основе порядковых статистик (2011)
Прокопов А. В. - Проблема обоснования уравнения измерения и оценки методической составляющей погрешности (неопределенности) результата измерения (2011)
Сікоза О. М. - Обчислення невизначеності при експертному оцінюванні вагових коефіцієнтів, Яремчук Н. А. (2011)
Väljaots E. E. - Uncertainty in ground vehicle dynamics measurement system, Laaneots R. A., Sell R. S. (2011)
Дербаба В. А. - Влияние расширенной неопределенности на риски изготовителя и заказчика при измерении толщины зуба, Корсун В. И., Пацера С. Т. (2011)
Радев Х. К. - Неопределенность оценок отклонений формы геометрических элементов, Богев В. Й., Василев В. А. (2011)
Ляшенко В. П. - Оценивание неопределенности измерений температурных полей, Григорова Т. А. (2011)
Нечепуренко О. И. - Использование неопределенности измерений для разработки метода расчета температурных показателей, Григорова Т. А. (2011)
Володарский Е. Т. - Уменьшение неопределенности процедуры разведения растворов при аналитических исследованиях, Кошевая Л. А., Мороженко М. В. (2011)
Джаббаров Р. Р. - Неопределенности определения меди, свинца, кадмия и цинка в пищевых продуктах и сырье полярографированием, Хакимов О. Ш. (2011)
Доброва В. Є. - Методика статистичної оцінки переносимості лікарських засобів з урахуванням невизначеності вимірювань, Зупанець І. А. (2011)
Єременко В. С. - Достовірність оцінювання складових невизначеності стандартних зразків, обумовлених неоднорідністю та нестабільністю, Мокійчук В. М., Самойліченко О. В. (2011)
Жданов В. В. - Обробка результатів та оцінка невизначеності вимірювань при здійсненні внутрішнього контролю якості результатів лабораторних досліджень в лабораторії санітарно-гігієнічного відділу, Давидюк Л. І., Трокай А. М. (2011)
Заболотный А. В. - Экспериментальное исследование суммарной погрешности измерения влажности сыпучих материалов, Кошевой Н. Д., Костенко Е. М., Саттаров А. Н. (2011)
Захаров И. П. - Оценивание неопределенности измерений при определении зольности в твердом минеральном топливе, Шевченко Е. Н. (2011)
Нежиховский Г. Р. - Оценивание неопределенности построения линейных градуировочных характеристик в аналитических лабораториях, Звягин Н. Д., Чуновкина А. Г. (2011)
Опарин А. Л. - О построении некоторых показателей вариабельности колебательных процессов путем анализа восходящей и нисходящей фаз сигнала процесса, Рудык Ю. С., Овчаренко И. Е. (2011)
Скрипко Г. А. - Оценка границ неопределенности при установлении массовой доли шерстяных волокон, входящих в состав текстильного материала, методом поляризационной микроскопии, Ваколюк С. Н. (2011)
Zebian M. - Uncertainty study on the characterisation of ear canal probes, Galovska M., Hensel J., Fedtke T. (2011)
Чеховський С. А. - Дослідження метрологічних характеристик витратовимірювального комплексу для виявлення витоків природного газу в газорозподільних мережах, Прудніков Б. І., Середюк О. Є., Піндус Н. М., Долішня Н. Б., Сенів Г. О., Ярошенко І. О. (2011)
Анохин Ю. Л. - Оценивание неопределенности измерений при калибровке измерителей высокого напряжения постоянного тока, Вендичанский В. В., Копшин В. В. (2011)
Величко О. Н. - Оценка неопределенности результатов калибровки рабочих эталонов индуктивности на Государственном первичном эталоне единиц индуктивности и тангенса угла потерь, Сурду М. Н., Шевкун С. Н. (2011)
Волков О. О. - Оценивание неопределенности измерений при поверке мер электрического сопротивления многозначных, применяемых в цепях постоянного тока, Захаров И. П., Лапченко А. Н. (2011)
Князев В. В. - Оценка неопределенности результатов подтверждения соответствия технических средств требованиям технического регламента Украины по электромагнитной совместимости (2011)
Туз Ю. М. - Методики визначення короткочасової нестабільності вихідного сигналу прецизійних джерел напруги, Добролюбова М. В. (2011)
Туз Ю. М. - Дослідження параметрів характеристик термоперетворювачів, Кривченкова О. М., Струініна Ю. О. (2011)
Наші автори (2011)
Алфавітний покажчик (2011)
Ясній О. - Моделювання НДС колектора пароперегрівача котла ТП-100 за комплексного термомеханічного навантаження методом скінченних елементів, Пиндус Ю., Ясній В. (2014)
Ясній П. - Дослідження КІН двох взаємодіючих поверхневих півеліптичних тріщин методом скінченних елементів, Підгурський І. (2014)
Ревенко В. - Визначення тривимірного напруженого стану багатошарового циліндра (2014)
Попович В. - Дослідження термопружного стану контактуючих термочутливих півпросторів з тепловиділеннями на межі дотику, Вовк О. (2014)
Полутренко М. - Вплив мікроорганізмів на корозію підземних металоконструкцій, Крижанівський Є., Побережний Л., Марущак П., Бусько Б., Данилюк І. (2014)
Ясній П. - Моделювання росту втомної тріщини в сплаві д16т методом скінченних елементів, Пиндус Ю., Галущак О. (2014)
Окрепкий Б. - Осесиметрична контактна задача термопружності про тиск пружного циліндра на пружний півпростір з урахуванням неідеального теплового контакту, Шелестовська М. (2014)
Ковальчук Я. - Деформування зварної будівельної ферми при статичних навантаженнях, Шингера Н., Рибачок О. (2014)
Конончук О. - Врахування малоциклових навантажень при розрахунку підсилених згинальних залізобетонних елементів (2014)
Букетов А. - Оптимізація вмісту і природи інґредієнтів епоксидної матриці за її властивостями, Браїло М. (2014)
Архипов О. - Деградація металу труб під час тривалого транспортування аміаку (2014)
Барановський В. - Методологічні та конструктивно-технологічні аспекти розроблення адаптованих коренезбиральних машин, Підгурський М., Паньків М. (2014)
Луців І. - Характеристики подач і зусиль при тонкому точінні багаторізцевими головками, Шарик В. (2014)
Гевко Ів. - Вплив динамічного процесу на напружений стан шнека (2014)
Волков Д. - Дослідження ступеня пластичного деформування присаджувального матеріалу при електроконтактному наплавленні порошковим дротом (2014)
Гевко Ів. - Обґрунтування економічної ефективності використання конвеєрів при транспортуванні насіннєвого матеріалу по криволінійних траєкторіях, Ляшук О., Тарасюк Ю. (2014)
Шанайда В. - Аналіз геометричної моделі процесу фрезерування внутрішніх замкових різей, Скляров Р., Редько О. (2014)
Клец Д. - Застосування методу парціальних прискорень для оцінювання керованості автомобілів (2014)
Тарасенко М. - Навколокатодні процеси в люмінесцентних лампах, Коваль В. (2014)
Грицик В. - Порівняльне оцінювання розроблених інформаційних технологій для сучасних систем комп’ютерного зору, Грицик В., Пастух О. (2014)
Боровік Б. - Мікроконтролерна система діагностики для оцінювання двигуна Стірлінга, Карпінська О. (2014)
Микитин Г. - Засади стратегічної безпеки системи "об’єкт – інформаційна технологія” (2014)
Петрик М. - Моделювання процесів дифузійного перенесення хрому в багатокомпозитиних оксидних наноплівках , Михалик Д., Петрик О., Бабій Н. (2014)
Власюк А. - Математичне моделювання процесу солепереносу при фільтрації та вологопереносі в насичено-ненасиченому ґрунтовому масиві за наявності рухомої вільної поверхні, Цвєткова Т. (2014)
Бомба А. - Модельні сингулярно збурені задачі процесів відбору ґрунтового тепла, Сидорчук Б., Присяжнюк О. (2014)
Гладка О. - Задачі ідентифікації характеристик середовища і параметрів квазіідеального процесу за умов їх взаємовпливу (2014)
Єрьоменко В. - Метод умовних найменших квадратів дослідження поліноміальних регресійних моделей без вільного члена, Кочан О. (2014)
Хома-Могильська С. - Застосування теорем існування для моделювання періодичних розв’язків загальних крайових періодичних задач для лінійного неоднорідного гіперболічного рівняння другого порядку (2014)
Редакційні сторінки (2014)
Титул, зміст (2011)
Гур’єв C. О. - Особливостi медичного захисту дiтей за умов надзвичайних ситуацiй, Терент’єва А. В., Iскра Н. I. (2011)
Алиева К. А. - Значение проточной цитометрии в диагностике злокачественной фиброзной гистиоцитомы (2011)
Клименко I. В. - Системнi помилки в практицi гiгiєни рук: виявлення, наслiдки та шляхи усунення (2011)
Сагайдак-Нiкiтюк Р. В. - Пiдходи до оцiнки ефективностi логiстичної дiяльностi в умовах фармацевтичної галузi (2011)
Шмирьова Ю. В. - Удосконалення дистриб’юторської дiяльностi оптових компанiй на фармацевтичному ринку України, Колосар В. Ю., Безрукавий Є. А. (2011)
Левицька О. Р. - Систематизацiя обмежень застосування лiкарських засобiв герiатричними хворими на основi аналiзу державного формуляра лiкарських засобiв, Попович В. П., Левицька О. Є., Громовик Б. П. (2011)
Челiн Н. В. - Жирнокислотний склад любистку лiкарського (Levisticum officinale Koch. ), Марчишин С. М. (2011)
Тернинко I. I. - Актуальнiсть фармакогностичного вивчення мальви лiсової як перспективного джерела нових лiкарських засобiв, Онищенко У. Є. (2011)
Позднякова А. Ю. - Фармакологiчна ефективнiсть полiфенольного комплексу iз суцвiть липи серцелистої та сиропу "Липофен" при диклофенаковiй гастропатiї, Куценко Т. О. (2011)
Дем’яненко Д. В. - Перспективнiсть використання сумiшей зрiджених газiв для екстракцiї бiологiчно активних речовин суцвiть липи, Дем’яненко В. Г., Бреусова С. В. (2011)
Марчишин С. М. - Макро- та мiкроскопiчний аналiзи листкiв липи широколистої, Луканюк М. I. (2011)
Стасiв Т. Г. - Котяча м’ята справжня та перспективи її використання, Грицик А. Р. (2011)
Galkin O. Yu. - Study of biologically active substances content in herbal preparation for the treatment and prevention of alopecia, Kotov A. G. (2011)
Дерпак Ю. Ю. - Вивчення показникiв механiчної, теплової та кислотної резистентностi еритроцитiв у регулярних донорiв кровi (2011)
Кебкало А. Б. - Стовбуровi клiтини кордової кровi та їх вплив на систему гемостаза у хворих iз панкреонекрозом, Мамчич В. I., Лобинцева Г. С., Шаблiй В. А. (2011)
Немятих О. Д. - Визначення маскуючого потенцiалу ряду коригуючих композицiй у дитячому желе з ехiнацеєю пурпуровою, Кулдиркаєва К. В., Кащишина В. I. (2011)
Горяча О. В. - Дослiдження впливу лiпофiльних фракцiй трави пiдмаренника справжнього на адгезивнi властивостi мiкроорганiзмiв, Кашпур Н. В., Волянський А. Ю., Iльїна Т. В., Ковальова А. М., Осолодченко Т. П. (2011)
Гарна С. В. - Валiдацiя методики кiлькiсного визначення флавоноїдiв у комплексному фiтопрепаратi седативної дiї, Бочкарьова А. Ю., Георгiянц В. А. (2011)
Маслiй Ю. С. - Новi можливостi мiсцевої антибактерiальної терапiї запальних захворювань пародонту, Рубан О. А. (2011)
Ковальская Е. В. - Выбор оптимальных условий анализа доксазозина методом хромато-масс-спектрометрии, Мамина Е. А., Лачин С. В. (2011)
Оксимец В. М. - Роль мезенхимальных стромальных клеток в остеоиммунных процессах (2011)
Криклива I. О. - Вивчення структурно-механiчних властивостей мазi для лiкування дерматитiв, ускладнених грибковою мiкрофлорою, Рубан О. А. (2011)
Керимов Е. А. - Исследование взаимосвязи количественной высеваемости Candida spp. с факторами патогенности гриба у больных кандидозом желудочно-кишечного тракта (2011)
Рибалкiн М. В. - Розробка складу розчину алергену на основi гриба Candida albicans для виявлення кандидозної iнфекцiї, Фiлiмонова Н. I., Спиридонов Д. А., Дубiнiна Н. В. (2011)
Колесник С. В. - Синтез и свойства n-|(1z)-2-(алкиламино)- 2-оксо-1-(2-оксо-1,2-дигидро-3Н-индол- 3-лиден)этил|бензамидов, Болотов В. В., Алтухов А. А., Шишкина С. В. (2011)
Казакова А. А. - Участь глутаматергiчної системи в механiзмi ноотропної дiї нових похiдних цис-3-арилiден(гетералiден)-1,2-дигiдро-1, 4-бенздiазепiн-2-онiв (2011)
Ханiн В. А. - Розробка методики кiлькiсного визначення нiмесулiду, бензалконiю хлориду та лiдокаїну гiдрохлориду в мазi "Iнфларакс", Кисличенко В. С. (2011)
Антипова С. В. - Сравнительный анализ результатов методов лечения по показателям пятилетней выживаемости больных раком гортани III стадии, Надирашвили М. А., Пищиков А. К., Котилевская В. И. (2011)
Антипова С. В. - Сравнительный анализ частоты развития лимфоцитопении при рентгенотерапии и гамма-терапии, Высочина И. Ф., Надирашвили М. А., Стрюков Д. А., Нестеренко Е. А. (2011)
Вельчинська О. В. - Новi похiднi урацилу та їх протипухлинна активнiсть на моделях експериментального пухлинного зросту, Нiженковська I. В., Шарикiна Н. I., Вiльчинська В. В. (2011)
Жук С. В. - Профiлактичне застосування антиоксидантiв i адаптогенiв при захворюваннях бронхолегеневої системи у дiтей, якi народилися в сiм’ях лiквiдаторiв аварiї на Чорнобильськiй атомнiй електростанцiї в умовах метеоролого-синоптичних впливiв у регiонi Луганської областi, Сiчанова О. В., Вiтрiщак С. В., Санiна О. В. (2011)
Михайленко С. М. - Визначення вмiсту серотонiну в плазмi кровi донорiв плазми, Видиборець С. В. (2011)
Сергиенко А. В. - Изменение метаболизма глюкозы в эритроцитах больных железодефицитной анемией пожилого и старческого возраста (2011)
Лесной И. И. - Сравнение аналгетического эффекта парекоксиба и омнопона у хирургических больных в отделении интенсивной терапии. Двойное слепое рандомизированное исследование (2011)
Сацута С. В. - Мiсцева респiраторна терапiя при синдромi гострого пошкодження легенiв у постраждалих з торакоабдомiнальною травмою (2011)
Лук’янчук В. Д. - Порiвняльна оцiнка ефективностi ацетилцистеїну з ноотропiлом при черепно-мозковiй травмi, Федорова В. С., Кравець Д. С., Висоцька Л. В. (2011)
Усатов С. А. - Анализ электрокардиограмм при поражениях центральной нервной системы, Горобинская С. Н., Шопин В. Н. (2011)
Журавльова Ю. П. - Бiомеханiчнi властивостi конвекситальної та базальної частин твердої оболони головного мозку людини в осiб зрiлого та похилого вiку (2011)
Швец А. И. - Стабилизация переломов грудопоясничного и поясничного отделов позвоночника транспедикулярными фиксаторами, Ивченко В. К., Самойленко А. А. (2011)
Салманов А. Г. - Контамiнацiя мультирезистентними бактерiями об’єктiв лiкарняного середовища, Марiєвський В. Ф. (2011)
Вiтрiщак С. В. - Аналiз епiдемситуацiї та особливостi профiлактичних заходiв проти грипу та iнших гострих респiраторних вiрусних iнфекцiй у Луганську та областi, Вiтрiщак В. Я., Сiчанова О. В., Гаврик С. Ю., Санiна О. В. (2011)
Разнатовська О. М. - Оцiнка бiохiмiчних показникiв та активностi запального процесу у хворих на хiмiорезистентний туберкульоз легень (2011)
Швец А. И. - Болезненное плечо как проявление хронического рецидивирующего нейродистрофического синдрома (2011)
Комарова Е. Б. - Современные возможности лабораторной диагностики системных заболеваний соединительной ткани, Белкина Г. А. (2011)
Боброннiкова Л. Р. - Iндикатори структурного-функцiонального стану жовчного мiхура у хворих на хронiчний холецистит у поєднаннi з гiпертонiчною хворобою, Журавльова Л. В. (2011)
Овчаренко М. О. - Результати дисперсiйного, дискримiнантного та кластерного аналiзу в оцiнцi впливу активностi коморбiдного хронiчного гепатиту С на бiохiмiчнi показники сироватки кровi у хворих на опiоїдну залежнiсть (2011)
Григор’єва А. С. - Вивчення впливу есмiну на метаболiзм лiпiдiв в умовах голодування, Канахович Н. Ф., Шаповалов С. О., Долгая М. М., Цюпко В. В., Узленкова Н. Є. (2011)
Олещук О. М. - Застосування модуляторiв синтезу оксиду азоту при токсичному та холестатичному ураженнях печiнки (2011)
Журавльова Л. В. - Комплексна терапiя пацiєнтiв з неалкогольною жировою хворобою печiнки та цукровим дiабетом 2-го типу, Бабичева О. О. (2011)
Лантухова Н. Д. - Влияние состояния компенсации углеводного обмена на динамику гликемии у хирургических больных с сопутствующим сахарным диабетом 2 типа в периоперационном периоде (2011)
Воронцова Л. Л. - Влияние эндотоксина грамотрицательных бактерий на состояние иммунологической реактивности у больных с ишемической болезнью сердца в ранние сроки после аортокоронарного шунтирования, Смолина A. M. (2011)
Супрун Э. В. - Влияние рецепторного антагониста интерлейкина-1 на свободнорадикальное повреждение в условиях билатеральной окклюзии общих сонных артерий у крыс, Беленичев И. Ф., Ищенко А. М. (2011)
Bobyr M. - Phenomenological damage models of anisotropic structural materials, Khalimon O., Bondarets O. (2013)
Karpuschewski B. - Deepchilledwet-ice blasting- thepowerof water-ice particles, Petzel M. (2013)
Novak M. - Problems of surface quality of ground hardened steels during dynamic load (2013)
Střihavková E. - The new type of Al-Si-Mg Ca alloys with different Ca and their identification using of the color metallography (2013)
Weiss V. - Evaluation of homogenizing annealing of AlZn5,5Mg2,5Cu1,5 alloy, Střihavková E. (2013)
Weiss V. - Assessment of the effect of temperature and annealing time homogenization AlCu4MgMn alloys in terms of microstructure image analysis methods and edx, Kvapilova I. (2013)
Michna Š. - Processing of aluminum waste from the food packaging, Majrich P. (2013)
Náprstková N. - Tool wear after inoculating AlSi7Mg0,3 alloy (2013)
Kryshchuk M. - Computer modelling of patellar instability in association with trochlear dysplasia, Buryanov А., Lykhodii V., Ieshchenko V. (2013)
Shevchenko O. - Effect of orientation of principal axises of stiffness of an elastic-system of the toolholder on a stability of turning process, Zharov A. A. (2013)
Petrakov Y. - The CAD/САМ system module for design of NC data for 3D surfaces machining of human knee-joint prosthetis, Pisarenko V. (2013)
Muraschenko A. - Effectiveness of the multimode hydrodrive, Yakhno O., Solonin R. (2013)
Gladskyi M. - Notch effect on cyclic deformation of structural steel under axial and torsional loading, Tymoshenko O., Koval V. (2013)
Levchenko O. - Resource improving of equipment using automatic centralized lubrication systems (2013)
Strutins’ky S. - Assessing the impact of transverse vibrations of pneumatic buildings on the parameters of the spatial vibration field of the drive system, Gurzhiy A. (2013)
Lugovskoy A. - Physical analogue of the process of ultrasonic liquid nebulization in a thin layer, Lyashok А. (2013)
Gubarev A. - Thermal hydraulic actuator, Ganpantsurova O., Belikov K. (2013)
Barilyuk E. - Generalized method for selecting the parameters of pipeline valves with sealing type "metal-to-metal", Zajonchkovskij G. (2013)
Яхно Б. О. - Напряжено-деформированное состояние цилиндрических толстостенных перфорированных оболочек, Трубачев С. И. (2013)
Finkelstein Z. - Hydrodynamic calculation of the power circuit of the complex for electrochemical processing, Yamkova M. (2013)
Lishchenko N. - Nonstationary and discontinuous grinding temperature determination, Larshin V. (2013)
Гожий С. П. - Предпосылки создания и освоения серийного оборудования для штамповки с обкатыванием, Клиско А. В. (2013)
Lotous V. - New explosive welding techniques, Dragobetskii V. (2013)
Hamuyela J. A. Guerra - Creation of new clamping mechanisms using genetic-morphological method, Kuznetsov Y. N., Ibrahim Al-Refo Farhan (2013)
Карускевич М. В. - Экспресс-метод оценки влияния поверхностно-активных антикоррозионных составов на усталость алюминиевых сплавов (2013)
Радченко А. К. - Роль трения при несимметричной прокатке, Гогаев К. А. (2013)
Salenko O. - About some results of processing SiC-microarrays by hydroabrasive precision jet, Gabuzyan G., Myronov Y., Nikitin V. (2013)
Homberg W. - Investigation of a pneumo-mechanical high speed forming process with respect to the forming of complex sheet and tube components, Djakow E., Akst O. (2013)
Долматов А. И. - Теоретическое исследование деформированного состояния материала детали при алмазном выглаживании, Кабатов А. А., Курин М. А. (2013)
Алюшин Ю. А. - Осесимметричная деформация в переменных лагранжа (2013)
Рудаков К. Н. - Моделирование болтовых соединений из пкм в программном комплексе FEMAP/NX NASTRAN, Шукаев С. Н. (2013)
Герлига В. А. - Анализ причин возмущающих сил, вызывающих повышенную вибрацию трубопроводов рециркуляции спринклерной системы энергоблока АЭС, Мирошниченко С. Т., Коваль В. А., Емец О. З., Мирошниченко А. С., Чупрынин С. А. (2013)
Титов В. А. - Особенности течения металла в цилиндрическом канале матрицы при прессовании с перемешиванием, Шмелёва Л. В. (2013)
Вітання (2013)
Абдулаев М. Г. - Гематурия крупного рогатого скота (2013)
Айшпур О. Є. - Порівняльне вивчення результатів застосування вакцин проти респіраторних хвороб свиней (2013)
Бабкіна М. М. - Дослідження антибактеріальної дії похідних триазину, феназину та триазинобензотіазинув проти мікроорганизму Erysipelothrix rhusiopathiae, Васильченко О. В., Головко А. М. (2013)
Березовський А. В. - Вивчення впливу препарату "Євітсел" нарепродуктивністьсвиноматокта якість отриманих від них поросят, Ображей А. Ф., Недзельський Б. В. (2013)
Березовський А. В. - Обоснование способа дегельминтизации овец и коз в условиях отгонно-пастбищного животноводства, Джураев С. Д. (2013)
Березовська А. І. - Гармонізація закондавства України щодо виробництва ветеринарних препаратів з правом Євросоюзу: стан та ерспективи (2013)
Бойко Т. В. - Продуктивні показники бджолиних сімей під впливом імуностимулятору "Авесстим" (2013)
Васянович О. М. - Вивчення адсорбційної ефективності сорбентів та кормових добавок призначених для попередження мікотоксикозів у тварин, Руда М. Є., Ображей А. Ф., Розпутня О. А. (2013)
Волколупова В. А. - Ектопаразитози коней та ефективність боротьби з ними в умовах гірського Криму, Тимошенко Н. В. (2013)
Галат В. Ф. - Токсоплазмоз собак: особливості епізоотології та лікування хворих тварин, Галат М. В., Суботенко Т. О. (2013)
Галка І. В. - Визначення специфічності та чутливості імуноферментної тест-систем для діагностики фузобактеріозу "ІФА-фузобактеріоз, Ничик С. А. (2013)
Гаркавенко Т. О. - Вплив кормів рослинного та тваринного походження на забруднення сальмонелами продуктів харчування тваринного походження, Кравцова О. Л., Марчук О. О., Семенчукова І. В., Мех Н. Я., Яненко У. М. (2013)
Гнатенко А. В. - Гістологічні дослідження впливу бактерицидного препарату "Аргіцид" на організм лабораторних тварин (2013)
Головко А. М. - Сучасна епізоотична ситуація щодо пташиного грипу на території України, Постоєнко В. О., Сапачова М. А. (2013)
Головко В. О. - Сучасні підходи регулювання епізоотичної ситуації емерджентних репродуктивно-неонатальних інфекцій свиней, Северин Р. В., Смолянінов В. К., Зіміна К. С. (2013)
Гончаренко-Прокоф'єва В. В. - Визначення критеріїв оцінки (Сut off) компонентів набору для виявлення антитіл до Brucella ovis непрямим методом імуноферментного аналізу (2013)
Горчин С. В. - Якість сперми кнурів за інкубації in vitro при використанні комбінацій антибактеріальних препаратів у складі розріджувача, Шаран М. М., Корнят С. Б. (2013)
Грицик О. Б. - Вплив антигельмінтного препарату "Трематозол" нагематологічні та імунологічні показники великої рогатої худоби (2013)
Гриневич О. Й. - Нанобактерії: проблеми та перспективи, Яворська К. В., Поліщук І. В. (2013)
Гутий Б. В. - Вплив хлориду кадмію у токсичних дозах на глутатіонову систему антиоксидантного захисту організму бичків (2013)
Данчук В. В. - Динаміка холестеролу ліпопротеїдів у крові поросят-сисунів при введенні препаратів Fe, Приступа Т. І., Поліщук О. І. (2013)
Дахно І. С. - Експериментальне визначення дезінвазійних властивостей препаратів ДЗПТ – 1 та ДЗПТ – 2, Негреба Ю. В., Дахно Г. П. (2013)
Дворська Ю. Є. - Чутливість Listeria monogytogenes до Цефтіоклину (2013)
Демиденко І. Ф. - Клонування ентеровірусів свиней і порівняльне вивчення генетичних властивостей одержаних клонів (2013)
Долбаносова Р. В. - Удосконалення методів профілактики та боротьби з ектопаразитами у страусівничих господарствах, Нагорна Л. В. (2013)
Долецький С. П. - Вплив кормової добавки Панкорм на білковий та мінеральний обміни у лактуючих корів за сучасних екологічних умов (2013)
Жемердей О. В. - Ураження коропів нематодою Нepaticola рetruschewskii у водоймах закритого типу, Сорока Н. М. (2013)
Завгородній А. І. - Поживне середовище для культурального дослідження паратуберкульоз, Помозгова С. А., Гірка О. М. (2013)
Завірюха Г. А. - Особливості токсигенних властивостей вакцинних штамів збудника сибірки Вacillus anthracis К-79z та Вacillus anthracis СБ, Яворська К. В., Слупська В. В., Давиденко Т. І. (2013)
Засекін Д. А. - Вивчення впливу геомагнітного поля та намагніченої води на технологічні показники курчат бройлерів, Орлюк Т. М., Орлюк М. І. (2013)
Захарченко М. О. - Обмін речовин у тканинах свиноматок за дії β–каротину біотехнологічного синтезу, Шевченко Л. В., Поляковський В. М., Михальська В. М., Малюга М. В. (2013)
Касяненко О. І. - Експериментальне та практичне обгрунтування ефективності застосувння препарату "Бі-септим" в системі профілактичних заходів кампілобактеріозної інфекції птиці, Собина М. М. (2013)
Кацев А. М. - Оценка применимости биолюминесцентного анализа при определении активности лекарственных препаратов, Сафронюк С. Л., Цокало И. Е., Шереметьева А. В., Стародуб Н. Ф. (2013)
Клестова З. С. - Дослідження впливу ДМСО на культури клітин тварин, Вороніна А. К., Ташута В. С. (2013)
Клестова З. С. - Підготування чутливих моделей для виділення збудників вірусних захворювань сільськогосподарських і холоднокровних тварин – один із шляхів якісних досліджень, Білоконь В. І., Савінова І. В., Мельниченко О. М., Ташута В. С., Дремух Ю. Ю. (2013)
Коваленко В. Л. - Визначення бактерицидності універсального бактерицидного препарату "Геоцид", Гнатенко А. В., Шаргало М. С., Балацький Ю. О., Лясота В. П., Савченко Л. Г. (2013)
Коваленко В. Л. - Профілактична дія Аргіциду за хронічного отруєння поросят аміаком, Ничик С. А., Розумнюк А. В., Гнатенко О. В., Гарькавий В. О., Москаленко В. П. (2013)
Ковальчук І. І. - Вміст Cd, Pb і Ni в організмі медоносних бджіл за згодовування цитрату хрому та селену (2013)
Ковтун В. А. - Конструювання захисного середовища для ліофілізації бактерій роду Listeria, Ушкалов В. О., Виговська Л. М., Мачуський О. В. (2013)
Козій В. І. - Фармакотерапевтичне обгрунтування використання йоддицерину у ветеринарній медицині, Авраменко Н. В., Козій Н. В., Підборська Р. В. (2013)
Козятинський Є. В. - Паразитологічна ситуація в рибогосподарських водоймах Хмельницької області (2013)
Корбецька О. О. - Вплив діаметру соломинок та режиму розморожування на показники якості деконсервованої сперми кнурів (2013)
Кос'янчук Н. І. - Перспективи розвитку виробництва екологічно чистої сільськогосподарської продукції, Тютюн А. І. (2013)
Коцюмбас І. Я. - Вплив ПЕО-400 на чутливісь мікроорганізмів до різних груп антибіотиків, Кушнір І. М., Семен І. С., Колодій Г. В. (2013)
Кравцова О. Л. - Ефективність застосування вакцини "Актиносан" для специфічної профілактики та лікування актинобацильозу великої рогатої худоби (2013)
Краєвський А. Й. - Побічні ефекти нестероїдних протизапальних препаратів за маститу у корів (2013)
Краснобаєв Є. О. - Виділення та ідентифікація польових ізолятів вірусу інфекційного бронхіту курей QX-подібного типу. Вивчення їх патогенності для курчат, Дерябін О. М., Попова Г. А., Куьаєв А. П., Собко І. О., Килименко В. В., Лук'янець В. П. (2013)
Кривошия П. Ю. - Порівняльний аналіз способів усунення специфічних гемаглютинінів сироватки крові коней (2013)
Кривохижа Є. М. - Розрахунок вартості санітарної обробки доїльного устаткування при використанні мийно-дезінфікуючого засобу "Сандез" (2013)
Кухтин М. Д. - Формування мікробних біоплівок на поверхнях різних матеріалів мікроорганізмами, які виділені з технологічного устаткування, Перкій Ю. Б., Крушельницька Н. В. (2013)
Куцан О. Т. - Клінічні та органічні зміни у щурів після внутрішньошлункового введення нанокомпозиту металів (Аg, Сu, Fe, двоокис Mn) за умов гострого токсикологічного експерименту, Оробченко О. Л., Романько М. С. (2013)
Кушнір І. М. - Вплив мікроскопічних грибів на фармакологічні властивості допоміжних речовин, Коцюмбас І. Я., Кушнір Г. В., Чайковська О. І. (2013)
Левицька В. А. - Етіологія, перебіг та діагностика енцефалозоонозу кролів, Березовський А. В. (2013)
Лесик Я. В. - Репродуктивна здатність та показники антиоксидантного стану організму кролематок за згодовування хлориду хрому, Федорук Р. С. (2013)
Лисиця А. В. - Комплексна дія полімерних похідних гуанідіну на клітинні культури, Кривошия П. Ю., Мандигра М. С., Степаняк І. В., Кот Л. Б., Жигалюк С. В., Андрущук І. Л., Дмитрієв І. М. (2013)
Лобойко Ю. В. - З’ясування ефективністікомплексного застосування "Бровермектин–гранулятутм” та муномодулятора "Авесстимтм” за лернеозної інвазії коропа та їх впливун а організм риб, Березовський А. В., Стибель В. В., Парченко В. В. (2013)
Махмудов С. М. - Терапевтическая эффективность нового препарата "Тейлерсан" при тейлериозе крупного рогатого скота, Муминов А. М., Березовський А. В. (2013)
Мироненко В. М. - Влияние мониезий на макрофлору кишечника коров в составе ассоциативных инвазий, Кирищенко В. Г., Алешкевич В. Н. (2013)
Мироненко В. Г. - Разработка искусственного интеллекта для диагностики паразитозов на основе нейронной сети Хэмминга, Корчевская Е. А., Маевская С. С. (2013)
Митрофанов С. В. - Патоморфологічні зміни в сичузі кіз за стронгілятозної інвазії, Сердюков Я. К. (2013)
Муминов А. М. - Основы технологии изготовлеения вакцины против эхинококкоза животных (2013)
Нагорна Л. В. - Визначенння параметрів гострої токсичності експериментального препарату "Літарзин", Михайлова Є. М. (2013)
Неволько О. М. - Діагногстика африканської чуми свиней (2013)
Нестеренкова В. В. - Порівняльне вивчення комплексного застосування бактерицидних та імуномодулюючих препаратів (2013)
Нікітова А. П. - Морфологічні показники крові морських свинок за антирабічної вакцинації в умовах стресу, Недосеков В. В., Ничик С. А., Полупан І. М., Іванов М. Ю. (2013)
Ображей А. Ф. - Терапевтична ефективність препарату цефтіоклин при лікуванні корів, хворих на метрит, Жук Ю. В., Ситнік В. А. (2013)
Овчарук Н. П. - Ефективність антигельмінтиків НВФ "Броварфарма" за шлунково-кишкових стронгілятозів великої рогатої худоби, Сорока Н. М. (2013)
Огородник Н. З. - Вплив вітамінів А, D3, Е, L-аргініну і цинку у формі ліпосомальної емульсії на показники неспецифічної резистентності поросят при відлученні (2013)
Пархоменко Н. А. - Антибактеріальна ефективність сріблоутримуючого засобу Аргодерм в композиції з волокнистими матеріалами спанбонд та АУВМ "Днепр"-МН", Сахно Л. О., Рябушко В. І., Осипенко Н. І., Захарова С. Л. (2013)
Пашкевич і. Ю. - Експериментальне зараження суценят клітинную суспензію трансмісивної венеричної саркоми, Сорока Н. М. (2013)
Підборська Р. В. - Лікування отодектозу котів, Авраменко Н. В., Козій Н. В. (2013)
Понкало Л. І. - Гематологічний профіль крові корів та їх телят за дії імунотропних засобів у вигляді ліпосомальної емульсії, Віщур О. І. (2013)
Попик І. М. - Інтенсивність процесів ПОЛ в організмі коропа залежно від рівня вітаміну А у раціоні, Віщур О. І., Олексюк Н. П. (2013)
Прус М. П. - Морфо-імунологічні показники крові великої рогатої худоби, хворої на гельмінтози, за впливу рефектину, комбітрему та рафензолу, Кручиненко О. В., Шабалін О. М. (2013)
Пустовіт Н. А. - Вивчення біологічних властивостей культур Pseudomonas aerogenosa та Serratia marsencens, що спричинюють бактеріальні пороки молока (2013)
Ржевська В. С. - Антагоністична активність препарату "Емпробіо" по відношенню до умовно-патогенної мікрофлори, Омельченко С. О., Кудрявченко О. П. (2013)
Риженко В. П. - Етіопатогенетичні особливості формування мікробіоценозів за некробактеріозу, ускладненого асоціативною мікрофлорою, Риженко Г. Ф., Горбатюк О. І., Терешко Б. М., Андріящук В. О., Жовнір О. М., Тютюн С. М., Теплюк Н. А., Мілько Л. С., Каменчук П. П. (2013)
Риженко В. П. - Результати вивчення антибіотикочутливості мікроорганізмів, виділених від великої рогатої худоби, Риженко Г. Ф., Горбатюк О. І., Андріящук В. О., Мілько Л. С., Мазигула Т. М., Галка І. В., Рудой О. В., Тютюн С. М., Жовнір О. В. (2013)
Риженко В. П. - Обгрунтування створення та ефективність вакцини асоційованої інактивованої для одночасної профілактики фузобактеріозу і актинобацильозу тварин – "Фузоактиносан", Риженко Г. Ф., Горбатюк О. І., Андріящук В. О., Рудой О. В., Мілько Л. С., Кравцова О. Л. (2013)
Риженко Г. Ф. - Спирометроз (спарганумоз) – опасная эмерджентная инвазия животных и человека (2013)
Рубленко М. В. - Застосування ацелізину для корекції перебігу післяопераційного запально-регенеративного gроцесу в собак, Андрієць В. Г., Власенко В. М. (2013)
Рубленко М. В. - Застосування транексамової кислоти і ацелізину за остеосинтезу переломів трубчастих кісток у собак, Єрошенко О. В., Власенко В. М. (2013)
Рубленко С. В. - Застосування місцевих анестетиків у комплексному знеболюванні за абдомінальних оперативних втручань у собак, Мельніков А. В., Березовський А. В. (2013)
Руденко Є. В. - Організація ветеринарно-санітарних заходів щодо інфекційних хвороб бджіл (2013)
Руденко П. А. - Технологічний процес виробництва rомплексних пробіотично-сорбційних препаратів "Ділаксил" і "Сорбелакт" (2013)
Салимов Б. С. - Распространение цестод, принадлежащих к роду Moniezia blanchard, 1891 в Узбекистане, Тайлоков Т. И., Худоярова С. Н. (2013)
Салимов Б. С. - Расширение ареала некоторых опасных трематодозов домашних жвачных в условиях Узбекистана, Отабоев Х. Э., Хощимов Б. (2013)
Сапон Н. В. - Роль біологічних досліджень при діагностиці проліферативної ентеропатії свиней (2013)
Синицин В. А. - Лабораторна діагностика хвороб тварин методом імуноферментного аналізу (2013)
Синицин В. А. - Африканська чума коней, Ничик С. А., Пекний М. В., Євтушенко В. А., Капралюк Р. О. (2013)
Синицин В. А. - Лабораторна дыагностика хвороб коней, Пекний М. В., Євтушенко В. А., Капралюк Р. О., Синицина І. В. (2013)
Ситюк М. П. - Визначення специфічних гуморальних антитіл проти вірусу хвороби ауєскі в сироватках крові диких свиней методом імуноферментного аналізу та в реакції нейтралізації, Осмловська Л. В., Неволько О. М., Дрожже Ж. М. (2013)
Соколюк В. М. - Санітарно-гігієнічна характеристика води для напування тварин у центральній біогеохімічній зоні України, Засекін Д. А. (2013)
Cтародуб М. Ф. - Деякі аспекти специфічного та високочутливого визначення активності хімази в плані оцінки ефективності фармакотерапії, Самохіна Л. М. (2013)
Cтравський Я. С. - Використання герматранолу в ліпосомальній емульсії у профілактиці післяотельної патології корів, Стравська С. М. (2013)
Сузанский А. А. - Патоморфологический мониторинг поражения мочевой системы при колибактериозе поросят (2013)
Тарасов О. А. - Визначення антимікробної дії рослинних ефірних олій на тестові мікроорганізми та патогенні ізоляти, Сапейко В. П., Сидоренко Т. В., Зоценко І. А., Фрідріх А. В. (2013)
Тішин О. Л. - Вплив протипаразитарного препарату клозаверм-А на показники неспецифічної резистентності овець (2013)
Тютюн А. І. - Законодавчий базис щодо використання генетично модифікованих організмів в Україні, Кос'янчук Н. І., Міськевич З. С. (2013)
Улько Л. Г. - Ефективність препарату оксіпролтм при асоційованих бактеріозах кінцівок у корів, Фотіна Т. І., Березовський А. В. (2013)
Уховський В. В. - Серологічний моніторинг лептоспірозу cеред популяції диких кабанів, Ситюк М. П., Кучерявенко О. О., Куликова В. В., Піотрович М. М. (2013)
Ушкалов А. В. - Вивчення антигенних властивостей бактерій роду Yersinia з колекції нцшм ДНКІБШМ (2013)
Фотіна Г. А. - Чутливість мікрофлори що ізольована в інкубаторіях до дезінфектантів, Коваленко І. В. (2013)
Фотіна Г. А. - Визначення антибактеріальної активності препарату "Цефтиоклин" щодо збудників бактеріальних інфекцій, Левченко А. Г. (2013)
Фотін О. В. - Запліднювальна здатність кріоконсервованої сперми бугаїв-плідників під вплив препарату "Термосредсан" (2013)
Хаірова А. Н. - Морфологічні та біохімічні показники крові дрібної рогатої худоби за дикроцеліозної інвазії (2013)
Харів І. І. - Вплив бровітакокциду та плодів розторопші плямистої на активацію клітинного, гуморального та неспецифічного ланок імунної системи інтактних індиків (2013)
Хижня Л. Ю. - Видовий склад збудників малофагозівкурей а територіїгосподарств Полтавської області (2013)
Цибульський Д. В. - З’ясування параметрів безпечності молока корів після лікування їх препаратом "Цефтіоклин", Розпутній М. В., Левченко А. Г. (2013)
Чалий В. Г. - Мікробіологічні характеристики кормової добавки "Соя повножирова екструдована", Богатиренко Я. П., Денисенко В. П., Ничик С. А., Коваленко В. Л., Чехун А. І. (2013)
Чехун А. І. - Дослідження впливу дезінфікуючого препарату "Гуанцид" на аеробну спороутворюючу мікрофлору, Коваленко В. Л., Розумнюк В. А., Яненко В. М., Гарькавий В. О., Пономарьова С. А. (2013)
Шевченко А. М. - Вплив бовікольозної інвазії на продуктивність лактуючих корів (2013)
Юрко П. С. - Застосування дуплексної ПЛР при виробництві інактивованої вакцини проти вірусного ентериту гусей (хвороби держі), Білецька Г. В., Кулібаба Р. О. (2013)
Ямцун Т. С. - Застосування імуномоделюючого препарату "Арселан" для лікування та профілактики інфекційних хвороб тварин (2013)
Ярошенко М. О. - Бактерицидна дія дезінфектанту "Фаг" щодо плісеневих грибів роду Аspergillus, Завгородній А. І., Палій А. П. (2013)
Iнститут ветеринарної медицини НААН пропонує (2013)
Правила оформлення статтей (2013)
Смеляков С. В. - Алгебраическая модель спектра нейронных осцилляций (2011)
Гороховатский В. А. - Критерии и модели структурной классификации с применением принципа голосования, Полякова Т. В. (2011)
Дубницкий В. Ю. - Оценивание параметров двупараметрического распределения Коши методом максимума правдоподобия для негруппированных и группированных наблюдений, Ходырев А. И. (2011)
Есин В. И. - Универсальная модель данных и ее математические основы (2011)
Колесник Т. П. - Об одном методе минимизации результатов операции соединения (2011)
Кораблёв Н. М. - Анализ сходимости иммунных алгоритмов, Макогон А. Э., Фомичев А. А. (2011)
Лещинская И. А. - Лингвистическая алгебра как аппарат формализации смысла предложений естественного языка, Лещинский В. А., Петрова Л. Г., Шабанов-Кушнаренко С. Ю. (2011)
Олизаренко С. А. - Интервальные нечеткие множества типа 2., Капранов А. В., Перепелица А. В. (2011)
Подоляка А. Н. - Поиск сбалансированных решений задачи о назначениях, Никонов О. Я., Тимонин В. А. (2011)
Ситников Д. Э. - Метод решения логических уравнений с конечными бинарными отношениями в информационной системе, Ситникова П. Э., Коваленко А. И. (2011)
Замула О. А. - Аналіз міжнародних стандартів в галузі оцінювання ризиків інформаційної безпеки, Черниш В. І. (2011)
Пєвцов Г. В. - Концептуальні підходи щодо забезпечення інформаційної безпеки у воєнній сфері, Залкин С. В., Феклістов А. О. (2011)
Багдасарян С. Т. - Точность совместного оценивания времени запаздывания, частоты и параметра ионосферы при приеме широкополосных сигналов, Хачатуров В. Р., Васильев В. А. (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського