Семак Б. Б. - Перспективи заготівлі і використання рослинних барвників у вітчизняному текстильному виробництві, Семак З. М. (2011)
Тонковид Т. В. - Перспективи розвитку сільськогосподарського виробництва регіону (2011)
Мязіна Н. Б. - Вплив глобалізації аграрного ринку на вітчизняний ринок (2011)
Олійник Є. О. - Економічна природа формування і використання трудових ресурсів та їх роль в агробізнесі (2011)
Онищук Ю. В. - Цукробуряковий комплекс вінничини: шляхи подолання кризи (2011)
Дробаха Г. А. - Методика визначення бойового порядку зенітних ракетних підрозділів з використанням геоінформаційних і космічних навігаційних систем, Єрмошин М. О., Макаров А. Ф., Торопчин А. Я., Харитонов О. Л. (2006)
Ланецький Б. М. - Проблемні питання експлуатації і ремонту засобів ЗРС та основні напрямки їх вирішення (2006)
Кандирін М. П. - Імітаційно-тренажерний комплекс для операторів РЛС, Лещенко C. П., Арасланов М. Р. (2006)
Кузнецов І. Б. - Комплекс діагностичної апаратури для реалізації методу сенсорної діагностики металевої поверхні, Кузнецов Б. Т., Ярошенко О. В., Гаврилов А. Б. (2006)
Кондратенко О. П. - Оцінка і порівняння полів підсвічування, створюваних різними радіотехнічними системами, Коваленко П. А., Коржов А. М. (2006)
Бакуменко Б. В. - Завадозахищеність запитувальних радіотехнічних систем, Обод І. І. (2006)
Панченко А. М. - Математична модель асинхронного двигуна (2006)
Кульчицький А. Б. - Вибір оптимального ряду потужностей автономних електроагрегатів як задача багатовимірної оптимізації (2006)
Войтович С. А. - Теоретичні основи ідентифікації об?єктів Повітряних Сил для визначення потенційно небезпечних, Адаменко М. І., Полуляшна Т. М. (2006)
Яковлев М. Ю. - Щодо підвищення метрологічної надійності засобів вимірювальної техніки авіаційних радіотехнічних систем на етапі проектування, Семеренко Ю. О., Адаменко С. В. (2006)
Єрмаков Г. В. - Оцінка надійності зенітних керованих ракет при обмеженій інформації про їх експлуатацію, Іванець Г. В., Борисенко К. В., Клівець С. І. (2006)
Заліван О. В. - Раціональний розподіл засобів виявлення та вогневого ураження між об’єктами на полі бою, Заїка В. Ф., Таран І. А. (2006)
Гриб Д. А. - Методика оцінки ефективності пристроїв доплерівської селекції цілі на фоні пасивних завад "ангел-луна", Яровий С. В., Луковський О. Я. (2006)
Приймаков О. Г. - Надійність і ресурс авіаційної наземної техніки, Джус Р. М. (2006)
Ругаль А. І. - Теоретичні основи ремонту авіаційних нікель-кадмієвих батарей (2006)
Рєзников Ю. В. - Метод підвищення точності прив'язки видових космічних знімків без використання наземних контрольних точок (2006)
Хісматулін В. Ш. - Порівняльний аналіз якості функціонування алгоритмів супроводження цілей за радіальною швидкістю, Сосунов О. О., Ковальчук А. О. (2006)
Стасєв Ю. В. - Спеціальне програмне забезпечення аналізу і перетворення текстової інформації, Сідченко С. О., Залкін С. В. (2006)
Герасименко О. Д. - Еволюційно-компонентна модель інформаційно-керуючих систем, Скляр В. В., Харченко В. С. (2006)
Тупкало В. М. - Частотно-часові дослідження трафіка телекомунікаційних мереж систем швидкого реагування, Кучук Г. А. Стасєва Я. Ю. (2006)
Орлов М. М. - Методичні підходи щодо визначення характеристик регіону держави (2006)
Бейлін М. В. - Про необхідність удосконалювання нормативно-правової бази міжнародної миротворчої діяльності України, Нємченко С. В. (2006)
Сотніков О. М. - Оцінка зниження ймовірності правильної локалізації об'єкту кореляційно-екстремальною системою при використанні композитних радіоізотопних покрить (2006)
Реферати до статей (2006)
Автори журналу (2006)
Вимоги до оформлення наукової статті (2006)
Алфавітний покажчик авторів (2006)
Титул, зміст (2011)
Щурик М. В. - Екологічні імперативи регенеративних властивостей водних ресурсів (2011)
Данкевич А. Є. - Ефективність господарських структур в умовах трансформації відносин власності (2011)
Усков И. В. - Экономическая роль, функции и принципы построения местных бюджетов в Украине (2011)
Демчук Н. І. - Напрями розвитку матеріально-технічного забезпечення сільського господарства України в умовах членства в сот, Дуброва Н. П., Пугач А. М. (2011)
Одінцов М. М. - Важелі стратегічного управління процесом розвитку ринку молока і молочних продуктів (2011)
Осацька Ю. Є. - Актуальні проблеми сегментування ринку та позиціонування товарів, Титова Л. Л. (2011)
Власенко Ю. Г. - Економічна ефективність використання сукупного аграрного ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств (2011)
Федякина Т. Е. - Факторы формирования урожая сельскохозяйственных культур при космическом зондировании земли (2011)
Бурбела О. В. - До питання дослідження конкурентоспроможності соняшникової олії, Шалагай Ю. О., Мельник Т. О. (2011)
Поліщук М. А. - Інноваційна діяльність у сільському господарстві (2011)
Селевко Є. О. - Економічна суть та характеристика інновацій (2011)
Титул, зміст (2014)
Редакційна сторінка (2014)
Загрева В. Я. - Освітні інновації у сучасній школі (2014)
Олешко П. С. - Створення умов для ефективного забезпечення діяльності інституту післядипломної педагогічної освіти (2014)
Ткачук Н. М. - Освітньо-інформаційне середовище навчального закладу з погляду формування соціально активної особистості: теоретичний аспект, Янчук Т. С. (2014)
Філоненко О. С. - Підготовка майбутніх учителів географії до туристсько-краєзнавчої роботи з дітьми у закладах оздоровлення та відпочинку в літній період, Філоненко І. М. (2014)
Свиридюк Т. В. - Телекомунікаційні проекти як засіб міжкультурного спілкування, Ведищева О. В., Іванюк А. І. (2014)
Костюк О. В. - Дослідницько-пошукова діяльність у формуванні пізнавального інтересу дошкільників до природи (2014)
Сокол Н. П. - Форми і методи роботи з обдарованими дітьми (2014)
Кобель Г. П. - Третій етап LI Всеукраїнської олімпіади з фізики, Савош В. О. (2014)
Гешеліна Т. Б. - Особливості виховання і навчання дітей у Німеччині, Бобак В. М., Волинюк О. С. (2014)
Ураєва І. Г. - Формування комунікативної компетентності учнів засобами українознавчих текстів та самостійного інтернет-пошуку (2014)
Береза О. В. - Роль віртуального кабінету в процесі викладання біології, Верба Т. П. (2014)
Гресь Н. К. - Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках світової літератури, Шкамарда Г. С. (2014)
Бондар В. О. - Правосуддя, судова влада в Україні (2014)
Карпець Г. В. - Шахтарське місто: погляд крізь призму реструктуризації вугільної промисловості України (2014)
Дацюк Н. М. - Інструменти фінансового регулювання: податки, видатки уряду та державний бюджет, Бондя М. М. (2014)
Баран В. М. - Вплив харчових домішок на здоров’я людини (2014)
Приходько М. І. - Музично-етнографічна скарбниця українського народу як джерело самоідентифікації сучасного школяра (2014)
Бондарук В. І. - Розвиток математичних здібностей учнів засобами позакласної роботи (2014)
Романчук Г. Д. - Слухачі курсів про підвищення кваліфікації: результати, проблеми, пропозиції (2014)
Артеменко Е. А. - Коллизионные характеристики универсальных классов хеш-функций (2006)
Багров С. С. - Вирішення задачі розрахунку втрат сторін за різними критеріями розподілу вогневих впливів різнорідних типів озброєння з одного угруповання на обраному типі озброєння з другого угруповання, Волохова І. В., Зварич С. С., Натарова І. Г. (2006)
Бохан К. А. - Концепция сжатия данных, поступающих с прикладного уровня в телекоммуникационных системах, Карпов М. С. (2006)
Воронов Д. Н. - Необходимые условия существования управляющих последовательностей для реализации динамического режима функционирования командно-телеметрических радиолиний управления космическими аппаратами, Литвинов Ю. С., Гостев А. Л., Шлокин В. Н. (2006)
Герасименко К. Е. - Метод обнаружения неисправностей в нелинейных системах c использованием интервальных математических моделей (2006)
Грушенко М. В. - Обработка аэрокосмических изображений с использованием поля фрактальных размерностей, Пащенко Р. Э., Петрушенко Н. Н., Шаповалов А. В. (2006)
Ермаков Г. В. - Оценка мощности непреднамеренных помех для станции обнаружения цели, создаваемых сверхширокополосной ртс, Калугин Д. С., Смирнов О. Л., Литовченко Д. М. (2006)
Жолткевич Г. Н. - О моделировании одного из факторов качества информации в информационных системах, ахмад юсеф ибрахим ибрахим. (2006)
Замятин В. И. - Оценка границы дальней зоны линейной антенной решетки, Шевченко А. Ф. (2006)
Звиглянич С. Н. - Выбор вероятностных показателей качества информации баз данных автоматизированных информационных систем (2006)
Зюкин В. Ф. - Метод расчета информационного расстояния между моделями радиолокационных сигналов, Грызо А. А. (2006)
Іващук Б. М. - Метод визначення коефіцієнта пропускання атмосфери в інфрачервоному діапазоні, Чорний С. В., Жевтюк О. А. (2006)
Кирвас А. В. - Алгоритм обучения нейронной сети для классификации нестационарных данных в режиме реального времени (2006)
Козелкова Е. С. - Выбор модели динамики орбитальной структуры многоспутниковой низкоорбитальной системы, Тарохтей В. П., Тарохтей Ю. В. (2006)
Кузнецов А. А. - Исследование стойкости к взлому противником каскадных теоретико-кодовых схем, Грабчак В. И., Евсеев С. П. (2006)
Кучук Г. А. - Методика оцінки якості функціонування системи передачі і доведення даних до користувачів, Пашнєв А. А. (2006)
Лановой А. Ф. - Некоторые аспекты построения имитационных моделей сложных систем (2006)
Макаренко В. Г. - Бесплатформенная комплексная навигационная система для управления транспортными средствами, Подорожняк А. О., Рудаков С. В., Швец С. В. (2006)
Маркин А. Н. - Оценка способа удержания длинновыдвижной тросовой системы в заданном положении, Фам Зуй Кьен. (2006)
Місюра О. М. - Основні напрямки забезпечення ефективного маскування самохідного зрк в умовах вимушеного раптового розгортання з маршу, Стахєєв М. О., Опалєв Ю. І., Ковальчук В. С. (2006)
Обод И. И. - Оптимизация обнаружения воздушных целей запросной системой вторичной радиолокации, Овсянников П. В., Булай А. Н. (2006)
Павленко М. А. - Метод представлення знань в експертній системі спеціального призначення, Руденко В. М., Берднік Б. П., Загурський І. М., Шило С. Г. (2006)
Польщиков К. О. - Математическая модель предоставления программируемых услуг абонентам телекоммуникационной сети, Лаврут О. О., Струць В. A. (2006)
Рубан И. В. - Исследование подходов к компенсации движения при сжатии динамических изображений, Сумцов Д. В., Тарасов А. Ф. (2006)
Семёнов С. Г. - Оптимизация структуры распределенных вычислительных сетей при ограничениях на показатели своевременности доставки сообщений и живучести сети (2006)
Сидоренко Р. Г. - Анализ помехоустойчивости радиометра при воздействии узкополосной помехи, Красношапка И. В. (2006)
Смоляр В. Г. - Результати дослідження середньоквадратичної помилки визначення амплітуд сигналів N-OFDM при блочному розміщенні піднесучих, Слюсар І. І., Дружинін С. В., Ольховський В. О. (2006)
Федюк І. Б. - Підбір вогнегасячої рідини та розробка методики пожежегасіння складів вибухових речовин за допомогою автоматичної установки пожежегасіння нового типу (2006)
Чинков В. Н. - О применении адаптивной нейронной сети для предсказания расхождения системных шкал времени, Троцко М. Л. (2006)
Щербак С. С. - Розвиток методів автоматичного формування онтологій та їх використання в системах штучного інтелекту, Волкова В. В. (2006)
Али Найф Халил Альхжуж. - Моделирование структуры кластера (2006)
Гнап А. К. - Особенности применения зондовых методик в скрещенных электрическом и магнитном полях, Колесник В. В., Онищенко В. В., Колесник В. В., Гнап Б. А., Коваленко Н. И., Дубровин Ю. В. (2006)
Иванов Н. И. - Детектирование электромагнитного излучения полупроводниковыми детекторами с горячими носителями, Курская Т. Н., Мищенко И. В. (2006)
Масленников Д. И. - Распад мощной неоднородной волны накачки в плазме с ионами двух сортов на ионную циклотронную и ион-ионную гибридную волны (2006)
Пантєлєєва І. В. - Розробка методу стану елемента енергосистеми шляхом контролю його електричних параметрів (2006)
Прилепский Е. Д. - Статистический фазовый синтез антенных решеток (2006)
Сотников А. М. - Экспериментальная оценка электродинамических характеристик неравновесной плазмы, созданной при разряде в сильноточном магнитоплазменном компрессоре, Мещеряков С. Н., Гаврилов А. Б. (2006)
Дуденко С. В. - Методика оцінки трудомісткості процесу створення дистанційних курсів, Калачова В. В., Пудов В. А. (2006)
Реферати (Abstracts) (2006)
Наші автори (2006)
Алфавітний покажчик (2006)
Войтович С. А. - Метод об’єднання інформації в системах обробки радіолокаційної інформації з врахуванням часу надходження даних від джерел, Клімов С. Б., Шило С. Г. (2006)
Заліван О. В. - Оптимізація структури системи управління розвідкою загальновійськового формування для підвищення ефективності вогневого ураження противника в бою, Таран І. А. (2006)
Урсакій Ю. Ф. - Математичне формулювання показника ефективності взаємодії тактико-вогневих підрозділів зенітного ракетного полку (2006)
Кір’янов Д. В. - Дослідження моделі САУ нестаціонарними об’єктами управління на основі нечіткого регулятора, Дружинін С. В. (2006)
Бородавка Н. П. - Формування функціональних структур живучих бортових інформаційно-керуючих систем (2006)
Васильєв В. А. - Поліпшення завадозахисту РЛС ЗРК з фазованою антенною решіткою, Ковальчук А. О., Таршин В. А. (2006)
Шевцова О. О. - Біохімічно-стійкі покриття для військової техніки, Жадан Т. О. (2006)
Мінєрвін М. М. - Аналіз впливу фазових флуктуацій завади на ефективність роботи автокомпенсаторів активних шумових завад при використанні антен з різними розмірами, Кузнєцов О. Л., Шумейко І. Є. (2006)
Королюк Н. О. - Особливості формалізації лінгвістичних змінних, які використовуються при описі процесу вибору параметрів запланованого перехвату при призначенні впливів винищувачами на повітряні цілі, Тимочко О. І., Коршец О. А. (2006)
Леонов І. Г. - Компенсація активних прицільних завад у разі використання багаточастотного сигналу, Присяжний А. Є. (2006)
Лієпінь У. Р. - Метод і алгоритм діагностики і настройки погоджуючих пристроїв в трактах розподільних систем ФАР, Світенко Н. І. (2006)
Сідченко С. О. - Можлива організаційна структура підрозділу розвідки в кібернетичному просторі, Бєлімов В. В., Хударковський К. І. (2006)
Стасєв Ю. В. - Управління розподілом ресурсів ланки широкосмугової цифрової мережі інтегрального обслуговування, Медведєв В. К., Кучук Г. А. (2006)
Безкоровайний В. В. - Структурно-параметрична ідентифікація моделей багатофакторного оцінювання, Трофименко І. В. (2006)
Двухглавов Д. Е. - Мінімізація затримки транзакцій при паралельній обробці запитів, Гусак Ю. А., Клівець С. І. (2006)
Деренько М. С. - Постановка та розв'язання задачі оптимального резервування в класі лишків, Краснобаєв В. А. (2006)
Науменко М. І - Оптимальний розподіл таблиць об'єктно-реляційної системи управління базами даних, Стасєва Я. Ю. (2006)
Кузнєцов О. О. - Алгебраїчний метод декодування лінійних блокових кодів на алгебраїчних кривих у Р3, Пасько І. В. (2006)
Черепньов І. А. - Формування закону управління кібернетичною системою (2006)
Ветлугін Є. В. - Байєсівський класифікатор вимірів параметрів руху космічних об'єктів з ієрархічною попередньою селекцією гіпотез (2006)
Онищенко В. В. - Методика верифікації контурних зображень об'єктів (2006)
Юрченко О. О. - Особливості розрахунку лінійних дискретних систем з великою кількістю ступенів свободи (2006)
Дорошенко Т. В. - Оцінка інтермодуляційних перекручувань випадкових сигналів (2006)
Дяченко Д. В. - Метод разнесеного прогнозування для нерезервованих засобів складних технічних систем, Кошель А. В., Поляков А. В. (2006)
Захаров І. П. - Коефіцієнти обхвату для композиції випадкових величин, розподілених за законом арксинуса, Сафарян Г. Г., Сергієнко М. П. (2006)
Воробйов О. В. - Моделювання самоподібного трафіку синтезом ансамблю стохастичних квазіперіодичних джерел та ON/OFF-моделі (2006)
Петунін Ю. Ф. - Шляхи удосконалення та розвитку системи інформаційного забезпечення управління технічним станом військових засобів вимірювальної техніки, Дубовік О. І., Красинський Ю. В. (2006)
Раковская Н. Х. - Рейковий шлях спеціальних агрегатів з жорсткістю підстави, що змінюється (2006)
Адаменко А. А. - Визначення нечіткої множини факторів інформаційного впливу на супротивника в інтересах корегування його стратегічної цілі розвитку озброєння і військової техніки (2006)
Реферати (Abstracts) (2006)
Наші автори (2006)
Алфавітний покажчик (2006)
Скляр О. Г. - Методи інтенсифікації процесів метанового зброджування, Скляр Р. В. (2014)
Болтянський Б. В. - Впровадження енергозберігаючих технологій при будівництві та реконструкції тваринницьких підприємств в Україні (2014)
Болтянська Н. І. - Забезпечення високоефективного функціонування технологічного процесу приготування і роздавання кормів у тваринництві (2014)
Ліщинський С. П. - Забезпечення високоефективного використання установок для доїння корів, Заболотько О. О., Музиченко Я. М. (2014)
Волошина А. А. - Параметрические исследования вытеснительной и распределительной систем гидравлического вращателя планетарного типа (2014)
Павлюченко І. С. - Умови експлуатації, види і причини відмов робочих органів сівалок прямого посіву (2014)
Бакарджиев Р. О. Комарова І. Б. - Глибока переробка ріпаку на паливо-енергетичні цілі (2014)
Мілько Д. О. - Обґрунтування конструктивно-технологічної схеми самозавантажувального кормороздавача з розширеними властивостями вивантаження (2014)
Кириченко О. С. - Статичні характеристики гвинтоканавочних вузлів тертя електронасосних агрегатів для електротехнологій (2014)
Болтянський Б. В. - Перспективи та доцільність використання нетрадиційних джерел енергії в тваринництві (2014)
Волошина А. А. - Обоснование начальных условий моделирования работы гидровращателя планетарного типа в составе гидроагрегата (2014)
Скляр О. Г. - Аналіз існуючих багатошарових захисних конструкцій біогазових установок, Скляр Р. В. (2014)
Дереза О. О. - Аналіз методів моделювання процесу змішування кормів, Дереза С. В. (2014)
Дашивець Г. І. - Дослідження факторів, що впливають на якість ремонту двигунів, Паніна В. В. (2014)
Бондар А. М. - Визначення показників керованості колісної машини з адаптивним рульовим керуванням за допомогою комп’ютерного імітатора (2014)
Паніна В. В. - Підвищення зносостійкості гільз циліндрів двигунів, Дашивець Г. І. (2014)
Смєлов А.О. - Конструктивно-технологічне підвищення надійності ходової частини культиватора КПС-4 (2014)
Рогач Ю. П. - Методичні основи пропаганди охорони праці на підприємствах АПК (2014)
Куценко Ю. М. - Обґрунтування параметрів біогазових установок у тваринництві та їх автоматизація (2014)
Цехмістренко С. І. - Вплив багатокомпонентного пробіотику "Мультибактерін" на активність ферментів енергетичного обміну в субклітинних структурах сперміїв кнурів-плідників, Радзівілова Ю. О. (2011)
Бомко В. С. - Перетравність кормів, обмін речовин за різних рівнів енергії, протеїну, лізину і метіоніну в раціонах високопродуктивних корів (2011)
Каркач П. М . - Вирішення проблеми роздільної за статтю годівлі курей та півнів батьківського стада бройлерів (2011)
Осіпенко О. П. - Перетравність корму, баланс азоту та мінеральних елементів в організмі курей-несучок за різних рівнів селену та оптимального рівня сірки в комбікормі, Надточій В. М. (2011)
Надточій В. М. - Зв’язок показників спермопродукції з показниками гуморального фактора неспецифічної резистентності у бугаїв-плідників, Надточій В. П., Осіпенко О. П. (2011)
Цехмістренко О. С. - Показники ліпідного обміну в організмі перепелів (2011)
Єсьман Д. В. - Вплив вмісту вітаміну Е в кормах на білковий обмін в яєчнику перепела (2011)
Цехмістренко С. І. - Особливості ліпідного складу сперми кнурів-плідників великої білої породи та синтетичної лінії SS23, Поліщук С. А., Поліщук В. М. (2011)
Михальська Л. П. - Ефективність використання у годівлі перепелів соняшникової макухи та препарату "Оллзайм ВЕГПРО", Царенко Т. М., Мельник А. Ю., Білан А. В. (2011)
Бомко В. С. - Якість м’яса курчат-бройлерів залежно від рівнів треоніну в комбікормах, Мартинюк Р. В., Недашківський В. М., Костюк М. М., Яценко О. В. (2011)
Ставецька Р. В. - Сучасний стан генофонду української червоно-рябої молочної породи, Рудик І. А. (2011)
Романчук Л. Д. - Формування доз внутрішнього опромінення населення при споживанні продуктів харчування в критичних населених пунктах Народицького району Житомирської області (2011)
Чернявський О. О. - Гематологічні показники у молодняку свиней при згодовуванні протекто-активу та мацерази, Сломчинський М. М. (2011)
Подолян Ю. М. - Перетравність поживних речовин та ретенція мінеральних елементів у курчат-бройлерів при згодовуванні пробіотика (2011)
Бомко Л. Г. - Показники обміну речовин у організмі курчат-бройлерів за умов використання целюлаз, одержаних за удосконаленої біотехнології, Мерзлов С. В. (2011)
Бількевич В. В. - Ефективність згодовування курчатам-бройлерам різних доз препарату НуПРО, Дяченко Л. С. (2011)
Соболєв О. І. - Продуктивні якості курчат-бройлерів за використання у комбікормах добавок селену (2011)
Пінчук В. О. - Вплив паратипових факторів на формування екстер’єрно-конституційних ознак коней, Заблудовський Є. Є., Куновський Ю. В. (2011)
Колесник Д. М. - Особливості впливу кропиви дводомної на перебіг процесу ліпопероксидації та вміст жиророзчинних вітамінів у курячому фарші, Данченко О. О. (2011)
Балух Н. М. - Якість м’яса курчат-бройлерів за згодовування кормової добавки "Проензим" (2011)
Польовий Л. В. - Пристосування корів залежно від підготовки їх до літнього утримання та часу отелення, Поліщук Т. В. (2011)
Пікула О. А. - Підготовка корів української чорно-рябої молочної породи до лактації: способи утримання, відтворні ознаки та продуктивність (2011)
Пентилюк Р. С. - Генотипові відмінності свиней при застосуванні пробіотичного препарату, Пентилюк С. І. (2011)
Разанов С. Ф. - Вплив мінеральних та органічних добрив на рівень концентрації кадмію у квітковому пилку, Дідур І. М., Швець В. В. (2011)
Разанова О. П. - Інтенсивність росту перепелів при частковій заміні в їх раціоні високобілкових кормів Апімором (2011)
Вихідні дані (2011)
Багмет М. О. - Науково-просвітницькі євроінтеграційні доробки Чорноморського державного університету імені Петра Могили (2014)
Бочкарьова Т. Ю. - Скандинавський субрегіон у процесі диференціації Європейського Союзу (2014)
Гуцалова М. В. - Моделі молодіжної політики в країнах Європейського Союзу (2014)
Дерега В. В. - Державна сімейна політика та проблеми її формування в Європейському Союзі (2014)
Матяж С. В. - Європейський досвід розвитку та функціонування інститутів громадянського суспільства (2014)
Міхель Д. О. - Політико-економічні перешкоди у співпраці України з Європейським Союзом (2014)
Палагнюк О. В. - Міграція як соціально-економічний феномен та геополітичний виклик розвитку сучасного суспільства (2014)
Палагнюк Ю. В. - Еволюція процесу розширення та інтеграції у Західній Європі (2014)
Подаєнко Ю. Л. - Європейський досвід реалізації культурної дипломатії: специфіка та перспективи подальшого розвитку (2014)
Сорока С. В. - Історіографія проблеми взаємодії органів державної влади в країнах Європейського Союзу (2014)
Шатун В. Т. - Оборонна і безпекова політика Європейського Союзу: формування та еволюція (2014)
Бархударян М. В. - Можливість застосування зенітної керованої ракети 3М8 у якості ракети-мішені, Кукобко С. В. (2006)
Лісовець О. В. - Задача визначення маневру по виходу в атаку літального апарата на наземну ціль в горизонтальній площині, Бурсала О. Л., Калкаманов С. А., Клюшников І. М. (2006)
Бакуменко Б. В. - Аналіз якості об'єднання інформації первинного радіолокатора та системи радіолокаційного опiзнавання (2006)
Булай А. М. - Методи підвищення завадостійкості систем вторинної радіолокації (2006)
Коломійцев О. В. - Канал кутового автосупроводження об'єктів за напрямком для лазерної інформаційно-вимірювальної системи (2006)
Стрелков О. І. - Підвищення частотної точності акустооптичних засобів спектрального і радіочастотного аналізу (експериментальні дослідження), Барсов В. І., Стрілкова Т. О., Жилін Є. І., Марченко В. В. (2006)
Мартинчук О. О. - Спосіб зниження максимальної похибки вимірювання елементів поляризаційної матриці розсіювання цілі, Ряполов І. Є., Волювач С. А. (2006)
Кірєєв О. О. - Вогнезахисні властивості гелеутворюючих сполук при використанні їх для захисту озброєння та військової техніки від запалювальних речовин, Гишко Г. Б. (2006)
Григор’єв О. М. - Дослідження способів локації джерел проникаючих ядерних випромінювань, Беденко Л. Б., Сакун О. В., Коваленко С. М. (2006)
Орлов М. М. - Методика оцінювання можливостей систем зв’язку різних суб‘єктів безпеки, що діють в районі проведення спеціальної операції (2006)
Талавиря В. О. - Теоретичні основи урахування безперервності управління силами та засобами військ протиповітряної оборони сухопутних військ при визначенні оцінки ефективності системи управління, Книш Д. В., Бутенко А. В., Орехов С. В. (2006)
Черепньов І. А. - Вплив факторів вібрації та шуму на діяльність екіпажу, бойової і спеціальної техніки, Мелентьєва Є. С., Биков І. Ю. (2006)
Моцарь П. І. - Дослідження можливості застосування імітаторів акселераційних ефектів в авіаційних тренажерах, Корчін І. О., Зінченко В. П. (2006)
Заліван О. В. - Математична модель структури системи управління розвідкою механізованої бригади при доведенні розвідувальних даних від засобів розвідки до засобів ураження, Таран І. А., Тіхонов І. М. (2006)
Бабич А. П. - Обґрунтування принципів формування мобілізаційного резерву повітряних сил в умовах комплектування збройних сил військовослужбовцями за контрактом, Краснокутський В. М., Пархоменко Д. О. (2006)
Шемаєв В. М. - Особливості проведення переговорного процесу на ринку озброєння та військової техніки в сучасних умовах (2006)
Худов Г. В. - Доцільність використання нових технічних рішень при створенні перспективної апаратури аерокосмічного моніторінгу надзвичайних ситуацій, Бутко І. М., Кондратов О. М. (2006)
Чабаненко П. П. - Порівняння ефективності систем за критерієм першої серії успіхів (2006)
Кузнецов О. О. - Побудова криптографічних функцій з використанням методу градієнтного спуску, Ізбенко Ю. А., Московченко І. В. (2006)
Можаєв О. О. - Оцінка параметрів негаусових стохастичних процесів, Подорожняк А. О., Стасєв С. Ю. (2006)
Раковський Х. В. - Аналіз систем багатоярусних балансирів важких агрегатів, Раковська Н. Х. (2006)
Козелкова К. С. - Формування структурної схеми багатосупутникової низькоорбітальної екологічної системи дистанційного зондування Землі подвійного призначення, Арабаджи Т. Ш. (2006)
Стасєв Ю. В. - Аналіз існуючих послуг і механізмів захисту інформації, Кузнецов О. О., Корольов Р. В. (2006)
Коваленко А. М. - Формування псевдовипадкових дискретних послідовностей з використанням циклічних кодів (2006)
Кузнецов І. Б. - Перспективи застосування та розвитку енергетичного методу контролю, Кузнецов Б. Т., Гаврилов А. Б. (2006)
Кандирін Н. П. - Цифрові синтезатори сигналів в пристроях управління і зв'язку (2006)
Третяк В. Ф. - Паралельний метод розв’язання задачі цілочисельного лінійного програмування з булевими змінними (ЦЛП З БЗ), Шимук Д. С., Шимук Ю. Д. (2006)
Рубан І. В. - Одновимірне зміщене дискретне перетворення Хартлі, Дуденко С. В., Колмиков М. М. (2006)
Верещак І. О. - Застосування бази ймовірних квантів знань для вибору оптимального робочого сузір’я навігаційних супутників, Сіроджа І. Б. (2006)
Паржин Ю. В. - Оптимізація управлінських рішень в складних організаційних ієрархічних системах, Васильєв Ю. Б., Любченко Н. Ю. (2006)
Yakymets N. - Diversification Techniques of Fault-Tolerant Systems on FPGAs Using CAD-Based and Genetic Algorithms-Based Designs, Kharchenko V. (2006)
Orlenko V. - Bayesian regularization in the theory of STAP, Shirman Y. (2006)
Більчук В. М. - Прийняття рішень щодо визначення перспективних зразків озброєння при нечіткому опису їх інформаційного ресурсу (2006)
Кучук Г. А. - Розрахунок навантаження мультисервісної мережі, Стасєва Я. В., Болюбаш О. О. (2006)
Реферати (Abstracts) (2006)
Наші автори (2006)
Алфавітний покажчик (2006)
Титул, зміст (2014)
Доній Н. - Девіталізація як негативна позитивність: критичне осмислення дійсності (2014)
Морозов В. - Дослідницька діяльність педагога: напрями реалізації (2014)
Москалик Г. - Комунікаційна природа освіти (2014)
Отрешко В. - Формування моралі українського суспільства в умовах сучасної глобалізації (2014)
Петінова О. - Глобалізація в історико-філософській ретроспективі (2014)
Свиридов К. - Ефективність державної молодіжної політики: реалізація у співпраці (2014)
Ханжи В. - Детерминанты истории. Аттрактор жизни: криогенное замораживание и нанотехнологии (2014)
Шелюк Л. - Наукоцентризм та інформаційна забезпеченість модернізаційних процесів в освіті (2014)
Абдульманова Л. - Технологии формирования основ здорового образа жизни у детей дошкольного возраста (2014)
Бабій С. - Поняття "модернізації освіти" в контексті сучасного дискурсу про освіту (2014)
Бегунова Е. - Культура слушания как компонент профессиональной компетентности педагога в проекции трансформации дошкольного образования (2014)
Бояринцев О. - Історія та освіта як поле взаємодії школи і громадських організацій у справі патріотичного виховання молоді (2014)
Добрицкая И. - Воспитание языковой личности ребенка в процессе ознакомления с современной поэзией (2014)
Жмієвська Е. - Виклики для початкової педагогіки у багатокультурному суспільстві (2014)
Куликовская И. - Архитектоника мироотношения ребёнка-дошкольника (2014)
Лапот-Джєрва К. - Художня освіта і підтримка розвитку дитини (2014)
Митрош О. - Модель формирования у детей старшего дошкольного возраста интереса к культуре родного края в процессе проектной деятельности, Рейт Е. (2014)
Поляновська О. - Формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи: теоретичний аспект (2014)
Репетій С. - Розвиток духовності дитини засобами мистецтва (2014)
Рибалко О. - Флеш-технології як засіб створення комп’ютерних дидактичних ігор для дітей (2014)
Татаринцева Н. - Проектирование культуросообразной технологии полоролевого воспитания детей дошкольного возраста (2014)
Тукач В. - Традиции и инновации в повышении квалификации педагогов дошкольных учреждений в Республике Беларусь (2014)
Чернишова М. - Історія розвитку сімейних відносин в Україні та США (2014)
Дьоміна Г. - Психологічні особливості розвитку вольових якостей майбутніх фахівців соціальної сфери (2014)
Камінська О. - Результати емпіричного дослідження інтернет-залежності за допомогою авторської проективної методики "Я в Інтернеті" (2014)
Карабаєва І. - Сучасні підходи до понятійно-термінологічного забезпечення процесу створення розвивального освітнього середовища ДНЗ (2014)
Мельник М. - Теоретичні аспекти побудови розвивального освітнього середовища для обдарованих (2014)
Омельченко І. - Структура та психологічні функції просторового компонента хронотопу комунікативної діяльності дошкільника (2014)
Павлик Н. - Психологічні особливості гармонійності характеру майбутнього педагога (2014)
Руденко І. - Вплив стилю сімейного спілкування на розвиток особистості дитини (2014)
Семенова Р. - Теоретико-методологический аспект формирования психологической готовности педагогов к роботе с одаренными детьми и молодежью (2014)
Терещенко М. - Самодопомога у вирішенні сімейних конфліктів (2014)
Ткаченко В. І. - Рекомендації щодо створення формалізованого середовища процесів підготовки й прийняття рішень як основної складової інформаційно-аналітичної системи забезпечення процесів управління угрупованнями Повітряних Сил (2008)
Єрмошин М. О. - Основні показники для аналізу та синтезу структури системи протиповітряної оборони (2008)
Іваницький Р. С. - Організація спільних дій розвідувальних підрозділів спеціального призначення регулярних військ і партизанських формувань на території, що окупована противником (2008)
Лісовенко Д. В. - Тактико-технічний розвиток армійської авіації у війнах ХХ-ХХІ століття (2008)
Печериця С. В. - Організаційні основи взаємодії суб’єктів боротьби з тероризмом у розшуку осіб, які готують чи вчинили терористичний акт (2008)
Авчінніков Є. О. - Науково-технічні проблеми розробки електромагнітної зброї (2008)
Васильєв В. А. - Уточнена модель для обґрунтування вимог до показника якості радіотехнічної слідкуючої системи зенітного ракетного комплексу, Сачук І. І., Сосунов О. О. (2008)
Величко О. Ф. - Методичний підхід до обґрунтування доцільності модернізації зразків озброєння і військової техніки в рамках військово-технічного співробітництва з іноземними державами, Демідов Б. О., Науменко М. В. (2008)
Войтенко С. Д. - Чисельне моделювання напружено-деформованого стану вибухозахисного контейнера, Тищенко О. А. (2008)
Задерієнко С. І. - Світові тенденції використання альтернативного палива в авіації (2008)
Звіглянич С. М. - Постановка задачі визначення комбінації елементів об'єкту, що поражається, Ізюмський М. П., Агафонов Ю. М. (2008)
Коваль В. В. - Визначення потрібної кількості аерозольних засобів для захисту військ і об'єктів від ударів тактичної авіації противника (2008)
Коломійцев О. В. - Пропозиції по розрахунку фокусної відстані оптичної системи інфрачервоної ГСН ракети засобів ППО СВ, Клівець С. І., Коваленко С. П. (2008)
Кукобко С. В. - Структура спеціального математичного забезпечення імітації повітряної обстановки в підсистемі тренажу АСУ спеціального призначення, Павленко М. А., Рощупкін Є. С. (2008)
Ланецький Б. М. - Організаційні аспекти технічної експлуатації за станом зенітного ракетного озброєння, Лук’янчук В. В., Лісовенко В. В. (2008)
Наливайко Ю. В. - , Урсакій Ю. Ф., Генов Б. А Особливості побудови системи зенітного ракетного прикриття важливих державних об’єктів (2008)
Неуров І. В. - Постачання та закупівлі у військовій логістиці (2008)
Ольшанський В. В. - Забезпечення повної і рівномірної виробки ресурсу парка маневрових літаків за фактичною пошкоджуваністю силової конструкції, Ляшенко Р. В. (2008)
Пашкевич І. Д. - Актуальні метрологічні проблеми координатно-часового забезпечення Збройних Сил України та шляхи їх розв’язання, Гаврилов А. Б., Романко В. М. (2008)
Толстой О. В. - Бойові системи майбутнього, їх вплив на боєздатність сухопутних військ (2008)
Бакуменко В. М. - Мікрохвильове гібридне кільце, Петров C. В. (2008)
Бараннік В. В. - Нумерація одновимірних плаваючих структурних чисел в двійковому просторі, Хаханова Г. В. (2008)
Гриб Д. А. - Проблеми використання супутникових даних дистанційного зондування Землі для рішення задач Повітряних Сил Збройних Сил України, Голкін Д. В., Карлов Д. В., Худов Г. В. (2008)
Карлов В. Д. - Алгоритм обробки кутомісцевої інформації в фазовій моноімпульсній РЛС, Челпанов А. В. (2008)
Ковтун А. В. - Математичне моделювання відхилення траєкторії руху елемента ураження під впливом газодинамічного відхиляючого потоку, Топчій Р. І., Табуненко В. О. (2008)
Кривєнко C. І. - Інформаційна модель апертурно-координатного представлення зображення, Сидоренко М. Ф., Остроумов Б. В. (2008)
Олійник Ю. А. - Вплив швидкості вітру на змінення коефіцієнту лобового опору (2008)
Пєвцов Г. В. - Методика розпізнавання груп радіовипромінювань на основі непараметричного підходу до оцінювання усереднених функцій правдоподібності (2008)
Русанов А. В. - Вплив складного навалу лопаток ЦВТ парової турбіни на структуру просторового потоку, Волков Ю. П., Сігайло Г. П. (2008)
Савченко В. М. - Параметри електричної схеми Batterworth-Van Dyke п'єзоелемента з міжелектродним зазором і однобічним масонавантаженням, Хуторненко С. В. (2008)
Семенов С. Г. - Обґрунтування вимог до якості зв'язку при передачі інформації у комп'ютерних мережах систем критичного застосування, Можаєв О. О., Ільїна І. В. (2008)
Стародубцев С. О. - Математичні моделі оптимізації раціонів харчування військовослужбовців, Кушнерук Ю. І., Тробюк В. І. (2008)
Таран І. А. - Імітаційна статистична модель процесу викриття порушника рухомими засобами охорони об’єктів, Пугач В. В., Тіхонов І. М. (2008)
Ударцева Т. Є. - Контроль працездатності людини за допомогою ергографічного методу (2008)
Хижняк В. В. - Оцінка ефективності функціонування інформаційно-вимірювальних систем (2008)
Шишанов М. О. - Обґрунтування технічних вимог до планового ремонту радіоелектронних систем, Парфеня С. Г., Гуляєв А. В. (2008)
Яковенко О. В. - Методологічні основи комплексного представлення зображень з контрольованою погрішністю (2008)
Наші автори (2008)
Алфавітний покажчик (2008)
Романчук Л. Д. - Ріст і розвиток сорго багаторічного в умовах Полісся України, Василюк Т. П., Можарівська І. А. (2013)
Бахмат М. І. - Агроекологічне обгрунтування вирощування лікарських олієвмісних культур в умовах південної частини Лісостепу Західного, Хоміна В. Я. (2013)
Гораш О. С. - Вплив позакореневого мінерального підживлення ячменю ярого на ріст і розвиток рослин, Бігуляк С. П. (2013)
Кочерга М. О. - Ентомопатогенний вірусний препарат Вірин КД. Оримання та використання в технологіях захисту ягідних культур (2013)
Квасніцька Л. С. - Продуктивність буряків цукрових у п’ятипільних сівозмінах поділля (2013)
Храпійчук І. П. - Технологія механізованого збирання насінників конюшини повзучої в умовах Полісся (2013)
Сучек М. М. - Біологічна ефективність використання стимулятора росту та мікродобрива на посівах пшениці озимої в умовах Західного Лісостепу України, Степанчук Т. В. (2013)
Положенець В. М. - Біологічні особливості збудників фузаріозної гнилі (FUSARIUM EQUISETI) та сіро-зеленого пліснявіння (PENICILIUM EXPANCUM) часнику в умовах Полісся України, Ганько Т. В. (2013)
Шеремет Ю. В. - Особливості елементів сортової технології вирощування льону олійного в Поліссі України (2013)
Білявський Ю. А. - Канцерогенний та неканцерогенний ризик від споживання картоплі та овочів, що складають раціон населення сільських селітебних територій, Мислива Т. М. (2013)
Біденко В. М. - Ефективність використання різних сполук мікроелементів у годівлі молочних корів зони радіоактивного забруднення, Шубенко О. І. (2013)
Надточій П. П. - Інтеграція радіоекологічної складової у регіональній стратегії та плани дій з охорони навколишнього середовища (на прикладі Житомирської області), Мартенюк Г. М., Мартенюк М. В. (2013)
Калиновський Г. М. - Якість сперми бугаїв плідників за введення їм комплексного тканинного препарату, Євтух Л. Г. (2013)
Горальський Л. П. - Імуноморфогінез у курей, вакцинованих проти інфекційного бронхіту, Гуральська С. В. (2013)
Лігоміна І. П. - Стан природної резинстентності і кровотворення та методи їх корекції у великої рогатої худоби в умовах техногенного навантаження на довкілля, Фасоля В. П., Фурман С. В. (2013)
Громов И. Н. - Морфология паренхиматозных органов птиц при ассоциированной вакцинации против ньюкаслской болезни, инфекционного бронхита, инфекцинной бурсальной болезни и синдрома снижения яйценоскости, Герман С. П. (2013)
Кот Т. Ф. - Морфометричні показники складок слизової оболонки яйцепроводу гусок (2013)
Горальська І. Ю. - Діагностичні критерії гепаторенального синдрому у собак за бабезіозу (2013)
Гарда С. О. - Дослідження мікрофлори м’яса птиці щодо відповідності ветеринарно-санітарних вимог, Даниленко С. Г., Панасюк І. В., Литвинов Г. С. (2013)
Демус Н. В - Морфометрія внутрішніх структур лівого шлуночка серця теличок залежно від типу автономної регуляції (2013)
Демус Н. В. - Аналіз гістоморфічних параметрів судин теличок залежно від типу автономної регуляції серцевого ритму, Горальський Л. П., Сокульський І. М. (2013)
Довгій Ю. Ю. - До питання якості та безпеки м’яса кролів, вирощених у приватному секторі с. Клочеве Коростенського району Житомирської області, Котелевич В. А., Лігоміна І. П., Невмержицька М. А. (2013)
Довгій Ю. Ю. - Порівняльний аналіз якості та безпеки продуктів забою птиці, яка вирощена у приватному господарстві та на комплексі "Агромарс", Котелевич В. А., Лігоміна І. П., Бурківська Д. А. (2013)
Пелехатий М. С. - Лінійна оцінка екстер’єру корів українських чорно-рябої і червоно-рябої молочних порід та її вплив на їх молочну продуктивність в аналогічних умовах, Кочук-Ященко О. А. (2013)
Польовий Л. В. - Вирощування ремонтних та надремонтних теличок й нетелій за різними технологіями, Поліщук Т. В., Данчевський О. В. (2013)
Борщенко В. В. - Динаміка накопичення 137CS в кормах та організмі козулі європейської в лісових екосистемах Полісся України (2013)
Усатенко Н. Ф. - Кореляція поверхневих та внутрішньом’язових властивостей м’яса курчат-бройлерів у технологічному процесі виробництва формованих продуктів, Змієвська Т. М., Крижська Т. А., Охріменко Ю. І. (2013)
Пікула О. А. - Формування молочної продуктивності залежно від технології підготовки худоби до отелення (2013)
Теслюк В. В. - Математична модель пропускної здатності еліпсного очисника вороху коренеплодів (2013)
Присяжнюк М. П. - Формування продуктивності пшениці озимої залежно від строків сівби і застосування регуляторів росту в умовах Лісостепу Західного (2013)
Чеботарьова Л. В. - Методологічні аспекти виділення та визначення активності лектинів пшениці озимої (TRITICUM AESTIVUM L.) (2013)
Веремчук Я. Ю. - Морфологія спинномозкових вузлів домашньої курки (2013)
Ковальчук І. І. - Морфологія паренхіматозних органів собак за бабезіозу (2013)
Волківський І. А. - Морфометрична характеристика легень кролів при згодовуванні комбікорму з різним вмістом хрому (2013)
Анотації (2013)
Вимоги (2013)
Кислова М. А. - Розвиток мобільного навчального середовища як проблема теорії і методики використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті, Семеріков С. О., Словак К. І. (2014)
Коневщинська О. Е. - Формування ІКТ-компетентності викладачів-тьюторів ресурсних центрів дистанційної освіти (2014)
Лещенко М. П. - Підходи до стандартизації сформованості інформаційно-комунікаційної компетентності учнів: польський досвід, Тимчук Л. І. (2014)
Гончаренко І. Ф. - Інформаційно-комунікаційні технології в професійній діяльності науково-педагогічного працівника у сфері військово-медичної післядипломної освіти (2014)
Мотилькова З. О. - Встановлення рівня ІКТ-компетентності вчителів спеціальних шкіл (для дітей з вадами слуху) (2014)
Рацул О. А. - Інформаційна культура як соціальна якість майбутніх соціальних педагогів (2014)
Тимошенко Є. В. - Формування комунікаційної складової ІКТ-компетентності інженерів-педагогів комп’ютерного профілю (2014)
Олійник Т. О. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій для оцінювання рівня навчальних досягнень студентів ВНЗ (2014)
Овсієнко Ю. І. - Навчання студентів-аграріїв математичної статистики засобами MS Excel (2014)
Семеніхіна О. В. - Комп’ютерні інструменти програм динамічної математики і методичні проблеми їх використання, Друшляк М. Г. (2014)
Морзе Н. В. - Вебінари як засіб підвищення кваліфікації викладачів, Кочарян А. Б., Варченко-Троценко Л. О. (2014)
Гаврілова Л. Г. - Використання освітнього веб-сайту "Мультимедійні технології в музичній освіті" у формуванні професійної компетентності майбутніх учителів музики (2014)
Мацібора Н. Г. - Збереження і використання культурного спадку з фондів освітянських бібліотек України (2014)
Стрюк А. М. - Система хмаро орієнтованих засобів навчання як елемент інформаційного освітньо-наукового середовища ВНЗ, Рассовицька М. В. (2014)
Шишка О. Ю. - Основні напрями розвитку технології програмно-імітаційних тренажерів у сфері професійної освіти військовослужбовців (2014)
Хоружий К. С. - Компонентна структура і функції інформаційної системи управління якістю освіти майбутніх економістів (2014)
Середа Х. В. - Теоретичні основи інформатизації менеджменту наукових досліджень у галузі педагогічних наук (2014)
Титул, зміст (2014)
Шибанов В. В. - Фотоініційована полімеризація метакрилатів у матрицях дієн-стирольних термоеластопластів (2014)
Величко О. М. - Технологічні основи стабілізації параметрів контакту, Скиба В. М. (2014)
Морфлюк В. Ф. - Програмно-апаратні засоби моделювання процесів суміщення фарб в аркушевих друкарських машинах, Карпенко І. С. (2014)
Маїк В. З. - Дослідження впливу процесів нанесення шрифту Брайля На стійкість картонів до продавлювання (2014)
Базилюк В. Б. - Формування моделі оптимізації структури капіталу підприємства (2014)
Гнатюк Я. І. - Інноваційність як основа розвитку конкурентоспроможності (2014)
Мазій Н. Г. - Процедурні механізми заснування та функціонування малого підприємства (2014)
Стеців Л. П. - Теоретико-методичні аспекти управління Фінансовим станом підприємства (2014)
Ковальчук Т. Т. - Потенціал забезпечення економічної безпеки розвитку підприємств видавничо-поліграфічної діяльності: методичні засади формування, Штангрет А. М. (2014)
Кайдрович Х. І. - Концепція формування механізму фінансової рівноваги Підприємства в системі забезпечення його економічної безпеки (2014)
Ривліна В. М. - Роль сучасного мистецтва як особлтвого типу комуніканта (2014)
Струк Н. Р. - Логістичні принципи організації взаємодії книготоргівельних підприємств у системі ланцюга постачань (2014)
Голубник Т. С. - Засади нечіткої логіки при забезпеченні якості формування монтажних спусків, Піх І. В., Сеньківський В. М. (2014)
Репета В.Б. - Прогнозування якості процесу уф-флексографічного друку етикетки на основі нечіткої логіки, Сеньківський В.М., Гургаль Н.С. (2014)
Пілат О. Ю. - Інформаційна технологія оцінювання якості сайтів (2014)
Регей Р. І. - Актуалізація використання технологічно-технічних засобів в інформаційних системах (2014)
Мельников О. В. - Підвищення ефективності природоохоронної діяльності в поліграфії, Котляревський Я. В. (2014)
Колосова М. П. - Особливості діяльності північної екологічної фінансової корпорації (NEFCO) в Україні (2014)
Титул, зміст (2014)
Андрущенко В. - Демократична культура особистості: проблема формування (2014)
Бак М. - Держава й інститути громадянського суспільства як суб’єкти модернізації та інноваційного розвитку (2014)
Зінченко В. - Роль вальдорфської моделі для розвитку інтегративної системи суспільної творчої освіти і гуманістичного виховання (2014)
Отрешко В. - Мовна політика в Україні: витоки, еволюція, сучасний стан (2014)
Петінова О. - Метод моделювання як інструмент дослідження нової економічної людини (2014)
Старовойт О. - Креативна природа інноваційної культури (2014)
Шелюк Л. - Сутність освітньої політики в контексті Болонських декларацій (2014)
Біганська І. - Комунікаційно-мовленнєві аспекти сучасної синонімії (2014)
Дем’яненко С. - Оволодіння психолінгвістичними одиницями як основа метамовної компетенції старших дошкільників (2014)
Ільницька Л. - Педагогічна інноватика: універсальність науково-образотворчого пошуку у втіленні естетичного досвіду заслуженого художника України Леоніда Давиденка (2014)
Козина Е. - Специфика подготовки учителя к работе в условиях предшкольного естественнонаучного и обществоведческого образования (2014)
Короп О. - Аналіз програмної літератури з проблеми розвитку у дітей старшого дошкільного віку навичок і вмінь аудіювання (2014)
Куркіна С. - Аналіз соціокультурних, економічних передумов виникнення кризи традиційної системи навчання масової школи в країнах Західної Європи наприкінці ХІХ століття (2014)
Левченко Л. - Особливості сімейного виховання у формуванні особистісних якостей дошкільників (2014)
Максимова В. - Казка як метод гуманістичного виховання дітей дошкільного віку (2014)
Поніманська Т. - Умови застосування комп’ютера в навчально-виховному процесі дошкільних навчальних закладів, Павлюк Т. (2014)
Рудківська Н. - Формування у старших дошкільників синтаксичної будови мовлення засобами словосполучень (2014)
Харькова Є. - Дошкільник у сучасному соціальному середовищі та особливості взаємодії (2014)
Чернякова О. - Вплив білінгвізму на розвиток мовлення дитини (2014)
Чорнойван Я. - Специфіка виховної роботи та освіти в підліткових групах віри багаї (2014)
Шендерук О. - До питання про сутність професіоналізму (2014)
Калмиков Г. - Психолого-педагогічні принципи формування у майбутніх психологів комунікативно-мовленнєвої діяльності (2014)
Каніболоцька М. - Емоційна та вольова саморегуляція як передумова психологічного благополуччя молоді (2014)
Кононова М. - Проблема ролі психічної травми у розвитку невротичної форми заїкання: теоретичний аналіз (2014)
Кучеренко Є. - Субособистість як структурно-динамічний компонент несвідомого в практиці психосинтезу (2014)
Прокопенко О. - Психологічні технології формування емоційно-вольової саморегуляції підлітків з розумовою відсталістю (2014)
Сірик І. - Особливості психічного розвитку дитини, яка виховувалась в неповній сім’ї та інтернаті (2014)
Харченко Н. - Проблема розуміння в контексті герменевтичного аналізу (2014)
Якимчук О. - Національний простір освіти як предмет філософського та психолого-педагогічного дискурсу (2014)
Титул, зміст (2014)
Андрущенко В. - Поняття культури: філософський дискурс на рубежі століть (2014)
Бабій С. - Модернізація мовної освіти як соціальне завдання, Малишева А. (2014)
Гриньків А. - Роль культурно-дозвіллєвої діяльності у процесах соціалізації дитини (2014)
Загарницька І. - Соціальне самопочуття суспільства як чинник формування життєвого світу дитини (2014)
Зінченко В. - Соціальна філософія "нового гуманізму" у принципах освіти та менеджменті морально-ціннісного виховання і формуванні інтелектуальної особистості (2014)
Морозов В. - Філософія впровадження інновацій у педагогічний процес (2014)
Савош Г. - Правова культура у контексті виховання в умовах трансформації сучасного українського суспільства (2014)
Старовойт О. - Соціокультурно і духовна сфери реалізації інноваційної культури особистості (2014)
Шелюк Л. - Громадянська освіта: проблеми впровадження (2014)
Бак М. - Особливості функціонування інформації у просторі освіти (2014)
Бойченко Т. - Використання сучасних методів навчання на етапі післядипломної підготовки керівних кадрів освіти (2014)
Гусак Л. - Система підготовки майбутніх учителів до асоціативного навчання іноземних мов молодших школярів (2014)
Дудка Т. - Педагогічний потенціал освітнього туризму (2014)
Кот Н. - Керівництво самостійною роботою студентів при опануванні курсів "Основи природознавства з методикою" та "Технології формування екологічної культури дошкільників" (2014)
Лисакова І. - Музика як чинник формування психокультури дитини дошкільного віку (2014)
Савченко Р. - Спецкурс "Актуальні питання теорії і методики формування музично-педагогічної компетентності майбутніх вихователів та музичних керівників дошкільних навчальних закладів" (2014)
Яременко Л. - Позашкільна освіта: проблема визначення (2014)
Гальченко В. - Чинники розвитку акмеологічного потенціалу майбутніх педагогів дошкільної освіти (2014)
Доценко Л. - Психологічні особливості розвитку евристичного мислення майбутніх психологів у процесі професійної підготовки (2014)
Каряка І. - Психологічні особливості розвитку музично-образного мислення старших дошкільників (2014)
Катюк Я. - Особливості формування професійної самосвідомості майбутніх психологіво засобами особистісно-орієнтованих технологій (2014)
Курдибаха О. - Гендерні особливості становлення підлітків у процесі соціалізації (2014)
Кушель Н. - Теоретичний аналіз рольових моделей особистості (2014)
Репетій С. - Розвиток духовності майбутнього спеціаліста як необхідна умова його професійного зростання (2014)
Циганенко Г. - Стилі батьківського ставлення: що може стати бар’єром у розвитку особистості дитини молодшого шкільного віку?, Шкуратенюк Г. (2014)
Пересадько В. А. - Картографування інноваційних процесів у вітчизняній освіті, Байназаров А. М., Прасул Ю. І., Пілюгін А. В., Пересадько В. О. (2011)
Алексеенко Н. А. - Инновационные подходы и пути реализации дистанционного географического образования школьников с помощью сетевых ресурсов в Московском университете, Алексеенко В. В. (2011)
Барладін О. В. - Інтерактивні карти з фізичної географії України –новий інструмент картографічного забезпечення навчального процесу, Бусол І. В., Хворостенко С. О., Скляр О. Ю. (2011)
Бойко Н. О. - Використання навчальних презентацій при вивченні соціально-демографічного і трудового потенціалу в курсі регіональної економіки (2011)
Бондаренко Е. Л. - Вирішення проблемно-орієнтованих завдань еколого-географічного картографування на основі ГІС-технологій, Шевченко В. О. (2011)
Бурла О. Н. - Развитие знаний о населении и их отражение в современных образовательных програмных документах ПМР по географии (2011)
Галай Е. И. - Новые образовательные технологии в подготовке геоэкологов (2011)
Грінченко О. І. - Програмно-методичне забезпечення вивчення географічного краєзнавства в загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області, Пужайчереда Л. М. (2011)
Гудзевич А. В. - Пізнання природно-антропогенної обумовленості ландшафтно-територіального устрою як складова освітньо-виховного процесу, Любченко В. Є. (2011)
Домбровська О. А. - Формування стійкої ландшафтної структури землеволодінь та землекористувань (в умовах Харківської області) (2011)
Есназарова У. А. - Стимулирование и развитие креативного потенциала учащихся на уроках географи, Орынбек Б. А. (2011)
Жемеров О. О. - Вплив агрометеорологічних умов селища Високий на фази розвитку винограду, Шуліка Б. О. (2011)
Квартенко Р. О. - Фрактальність стратегічних задач сучасного етапу формування національної екологічної мережі в Харківській області, Максименко Н. В. (2011)
Клименко В. Г. - Особливості формування хімічного складу води ріки Сіверський Донець, Бойко Г. Г., Івашина А. О., Федь Н. С. (2011)
Кобченко Ю. Ф. - Теплобалансові дослідження фітопогодного комплексу, Гвоздь М. А. (2011)
Копилець Є. В. - Досвід створення авторської програми гуртка географічного краєзнавства для підлітків (2011)
Кухарук Е. С. - Картографированиe городских почв в исследованиях окружающей среды, Бульмага К. П. (2011)
Ляшенко Д. О. - Картографування зовнішньоторговельної складової продовольчої безпеки України (2011)
Машкіна В. В. - Використання ментальних карт у підготовці фахівців з географії (2011)
Орещенко А. В. - Актуалізація географічної освіти: управляюча інформація (2011)
Остроух В. І. - Навчальний посібник "Основи геоінформаційних систем і технологій" як приклад реалізації сучасних методів навчання в контексті інформатизації освіти, Даценко Л. М. (2011)
Паламарчук Л. Б. - Принципи формування і відбору соціокультурної складової змісту шкільних курсів географії (2011)
Підоріна Л. І. - Значення рівневого навчання географії для професійної орієнтації учнів, Гавриленко Н. І. (2011)
Путренко В. В. - Підходи до класифікації географічних баз даних (2011)
Ремінний В. І. - Новітнє в державному контролі за використанням і охороною земель, Роганін Ю. В. (2011)
Ровенчак І. І. - До питання етногеокультурного картографічного аналізу (2011)
Салімон В. М. - Застосування фреймів при викладанні географії з використанням сугестопедичної технології навчання (2011)
Сєрокурова Н. А. - Вивчення проблеми сталого розвитку на уроках географії (2011)
Сонько С. П. - Проблема вибору масштабу в суспільно-географічному дослідженні, Шиян Д. В. (2011)
Суматохіна І. М. - Міждисциплінарні зв`язки екологічної геоморфології урбосфери (2011)
Тимашова В. И. - Мотивация в творческой деятельности учащихся (2011)
Тімець О. В. - Формування географічної культури майбутнього вчителя географії як основи його фахової компетентності (2011)
Тишковець В. В. - Землеохоронна діяльність в Україні та питання картографування земельних ресурсів, Опара В. М. (2011)
Хлебосолова О. А. - Перспективы школьной географии в России в свете нового Федерального образовательного стандарта, Царева Л. А. (2011)
Щабельська В. Г. - Суспільно-географічні проблеми розвитку системи розселення Житомирської області, Пологовська Ю. Ю., Бикова М. Д. (2011)
Титул, зміст (2014)
Огар Е. І. - Сучасна дитяча книга як національний культурний продукт (2014)
Гірняк Г. З. - Про необхідність впровадження новітніх технологій документування у діяльності міських виконавчих органів (2014)
Грет Г. П. - Товарна політика видавництва "Дух і літера", Гуленко А. В. (2014)
Миколаєнко А. Ю. - Українське видавництво "Смолоскип" у діаспорі: організаційні засади та структура (2014)
Цебенко О. І. - Літературна і видавнича діяльність роду Гербуртів на теренах Галичини (XVI–XVII ст.), Гривняк О. О. (2014)
Косинська Ю. В. - Редагування перекладної літератури: історіографія наукової думки (2014)
Голубник Т. С. - Синтез моделей факторів прогнозування якості формування монтажного спуску книжкових видань, Сеньківський В. М. (2014)
Луцків М. М. - Імітаційна модель дискретного відтворення растрового елемента округлої форми, Логойда М. М. (2014)
Стельмащук С. Г. - Аналіз впливу окремих факторів на ефект зрівноважування надлишкових сил в механізмах неповнозубих коліс (2014)
Морфлюк В. Ф. - Інтегрований метод цифрового визначення параметрів стабілізації суміщення фарб у аркушевих друкарських машинах, Карпенко І. С. (2014)
Маїк В. З. - Дослідження впливу процесів нанесення шрифту Брайля на стійкість картонів до подвійних перегинів (2014)
Швайка Л. А. - Пам’яті Учителя і колеги, Гузела О. І. (2014)
Варцаба В. І. - Гармонізоване управління і менеджмент — актуальний напрям розвитку теорії і практики управління, Петренко В. П. (2014)
Макара О. В. - Перспективи формування ефективної моделі соціального партнерства (2014)
Мних О. Б. - Актуальні проблеми управління ринковою вартістю міжнародних компаній (2014)
Павлик Х. Б. - Управління еклектикою соціальних підприємств (2014)
Свинчук А. А. - Міжнародний досвід розвитку соціальних підприємств: уроки для України (2014)
Соболь С. М. - Малий бізнес України у контексті євроінтеграції (2014)
Федулова І. В. - Дослідження продовольчої безпеки: принципи і підходи щодо оцінки (2014)
Чернихівська А. В. - Переваги застосування проектного менеджменту у сфері регіонального управління (2014)
Ткаленко С. І. - Економічний суверенітет у контексті забезпечення економічної безпеки України (2014)
Юринець З. В. - Аналіз методик та результатів оцінки конкурентоспроможності національних економік у напрямі впровадження інновацій (2014)
Хапатнюковський М. М. - Зовнішньоторговельний вимір глобальних дисбалансів (2014)
Кісь С. Я. - Особливості процесів управління капіталізацією підприємств нафтогазового комплексу, Кісь Г. Р., Вівчар Г. О. (2014)
Клєцова Н. В. - Причини та наслідки плинності найманих працівників на сільськогосподарських підприємствах України (2014)
Рябенко В. В. - Організаційний механізм управління формуванням стратегічного потенціалу підприємств харчової промисловості (2014)
Ковтун К. С. - Методичні рекомендації щодо елімінування впливу факторів, що стримують впровадження інновацій на підприємствах фармацевтичної галузі (2014)
Никифоренко В. Г. - Активізація інноваційного розвитку — підґрунтя економічної безпеки підприємства, Кравченко В. О. (2014)
Скочиляс С. М. - Організаційні форми взаємодії учасників інвестиційного процесу, Черничинець С. П. (2014)
Носирєв О. О. - Менеджмент регіонального інноваційного розвитку (2014)
Кукурудзяк Л. В. - Формування системи управління нематеріальними активами підприємства (2014)
Соболєва Т. О. - Інноваційна діяльність в Україні: тенденції в контексті реалізації відкритих інновацій (2014)
Поплавська Ж. В. - Вдосконалення стратегічного управління шляхом використання концепції Foresight (2014)
Богатирьов І. І. - Імперативи формування і реалізації фінансової стратегії корпорації (2014)
Кузик О. В. - Стратегічне управління маркетинговими комунікаціями на сучасних підприємствах (2014)
Хлевицька Т. Б. - Методичний підхід до оцінки ефективності корпоративної соціальної діяльності підприємств на інтегративній платформі (2014)
Черпак А. Є. - Методичні підходи до оцінки якості побудови системи корпоративного управління акціонерного товариства (2014)
Верба В. А. - Еволюція управлінських технологій як віддзеркалення проблематики та завдань розвитку підприємств (2014)
Полянська А. С. - Роль менеджменту знань у ситуаційному управлінні на підприємстві (2014)
Скопенко Н. С. - Методичні підходи до визначення доцільності та ефективності інтеграційної взаємодії суб’єктів господарювання (2014)
Борисова Т. М. - Концептуальна схема некомерційного маркетингу (2014)
Багацький В. М. - Удосконалення оцінки конкурентоспроможності продукції, Островський Я. В. (2014)
Володькіна М. В. - Тенденції розвитку форм організації функціональних підсистем сучасних підприємств (2014)
Анотації (2014)
Багров С. С. - Вирішення задачі оптимізації розподілу вогневих впливів сторін між різнорідними групами типів озброєння (кількості 1хm), Власов А. В., Зварич С. С. (2006)
Баранник В. В. - Метод восстановления видеоданных, Гуржий П. Н. (2006)
Баранов А. Н. - Метод расчета трубопроводных систем энергетических установок при высокочасотном нагружении, Полищук С. М., Кипоренко А. С., Манузин А. А. (2006)
Бейлин М. В. - Анализ подходов США и Израиля к разработке и эксплуатации разведывательных беспилотных летательных аппаратов большой продолжительности полета, Немченко С. В. (2006)
Воронин В. В. - Математическая модель боевого функционирования многоканального зенитного ракетного комплекса с усовершенствованной функциональной структурой, Скорик А. Б. (2006)
Гордиенко Ю. А. - Построение систем акустического группирования для реализации инфразвукового мониторинга, Карягин Е. В., Лящук А. И., Солонец А. И. (2006)
Дяченко Д. В. - Інформатизація як один зі шляхів удосконалення підготовки льотного складу Повітряних Сил Збройних Сил України, Єрилкін А. Г., Кошель А. В. (2006)
Жолткевич Г. Н. - Многопродуктовая транспортная задача континуального линейного программирования, Али Найф Халил Альхжуж. (2006)
Загорулько А. Н. - Анализ системы управления космическими аппаратами в условиях однопунктной технологии (2006)
Казаков Е. Л. - Оценка ошибок определения угловой скорости вращения цели в РЛС с разнесенным приемом, Казаков А. Е., Бзот В. Б. (2006)
Красовская Э. Т. - Применение ограничителей перенапряжения на линиях электропередачи без тросов (2006)
Кучук Г. А. - Структура управляющей подсети сети передачи данных, Болюбаш А. А. (2006)
Ланецький Б. М. - Науково-технічне супроводження експлуатації і ремонту засобів зенітних ракетних систем: основні положення, сучасний стан та пропозиції щодо удосконалення, Бурцев В. В., Карпенко В. І., Лісовенко В. В. (2006)
Ланецкий Б. Н. - Расчетно-экспериментальный метод оценки показателей остаточного срока службы (ресурса) рэс эксплуатируемых зрк по результатам испытаний и эксплуатационных наблюдений, Кобзев В. В., Лукьянчук В. В. (2006)
Макаров С. А. - Аналіз електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів в умовах впровадження в Україні цифрового мовлення, Поздняк В. П., Дукін Г. Ю. (2006)
Мелешенко С. Ю. - Обобщенная модель управления массовым маркетингом в системе обработки информации проекта, Власенко И. В. (2006)
Мохаммед Саламе Ибрахим Арабиат - Анализ модели рекрутизации (2006)
Никифоров А. В. - Методика оценки технического состояния и остаточного ресурса электрических машин средств аэродромно-технического обеспечения полетов, Бабич А. П. (2006)
Носик А. М. - Аналіз алгоритмів формування нелінійних квазіортогональних систем сигналів із заданими властивостями, Носик О. М., Калачева В. В. (2006)
Ольховиков С. В. - Изменение массы активных веществ в токообразующих процессах химических источников тока (2006)
Паржин Ю. В. - Декомпозиция структур контурных изображений с проективными искажениями, Гринев Д. В., Онищенко В. В. (2006)
Свистунов Д. Ю. - Формализация задачи оптимизации пространственного размещения радиолокационного средства на местности (2006)
Сисков А. В. - Оценка потребной пропускной способности канала связи для передачи сообщений о воздушных объектах в перспективной асу воздушными силами, Шило С. Г., Акулинин Г. В. (2006)
Судаков Б. Н. - Подход к разработке модели внутреннего языка для системы поддержки принятия решений, Першин А. В. (2006)
Чинков В. Н. - Идентификация модели поведения шкалы времени управляемой меры частоты и времени при помощи многослойной нейронной сети прямого распространения, Троцко М. Л. (2006)
Яровой С. В. - Оптимальный алгоритм обнаружения низколетящей надводной цели на фоне "ангел-эхо” за пределами радиогоризонта (2006)
Карась В. І. - Конверсія випромінювання імпульсних тераватних лазерів у релятивістські електронні пучки та рентгенівське випромінювання для дії на об’єкти, Гавриленко Б. М., Заліван О. В. (2006)
Сухоручко О. Н. - Радиофизические методы определения компонентного состава мелкодисперсных смесей. Часть 1, Луценко В. И., Корецкий А. П. (2006)
Евсеева Л. Г. - Интервальная математическая модель комбинаторной оптимизационной задачи размещения интервальных параллелепипедов (2006)
Тимочко А. И. - Использование турбокодов в последовательных каскадных кодовых конструкциях с кодами Рида-Соломона, Северинов А. В., Жученко А. С., Лысечко В. П. (2006)
Юкальчук А. А. - Критерии и показатели эффективности нелинейных преобразований симметричных криптоалгоритмов (2006)
Буданов М. П. - Модель програмного забезпечення підсистеми АСУВ РХБ захисту, Буданов П. Ф. (2006)
Мінка С. В. - Екологічні наслідки локальних військових конфліктів (2006)
Чумаченко С. М. - Порівняльний аналіз методів екологічної оцінки та особливості їх застосування для оцінки впливу військових полігонів на навколишнє природне середовище (2006)
Бобыр Е. И. - Алгоритм организации системы управления для адаптивной компьютерной системы обучения, Лещенко И. Е. (2006)
Приходько В. М. - Пропозиції щодо методики рейтингової оцінки спроможності кафедри з організації викладання навчальних дисциплін, Садовий К. В., Голубничий Д. Ю., Карманний Є. В. (2006)
Стасюк В. В. - Cоціально-психологічні виміри переходу на військову службу за контрактом (2006)
Реферати (Abstracts) (2006)
Наші автори (2006)
Алфавітний покажчик (2006)
Содержание (2014)
Злобин Г. К. - Приветствие Академии строительства Украины участникам конференции (2014)
Фаренюк Г. Г. - Влияние научно-технической и инновационной деятельности на развитие строительной отрасли (2014)
Куликов П. М. - Вопросы формирования системы подготовки и переподготовки кадров с учетом требований современной нормативной базы в строительстве, Горохов Е. В., Дорофеев В. С. (2014)
Барзилович Д. В. - Законодательство по вопросам технического регулирования. Анализ, перспективы развития, Тарасюк В. Г. (2014)
Немчинов Ю. І. - Сейсмостійке будівництво в Україні: стан експериментально-теоретичних досліджень та розробка нормативної бази, Хавкін О. К., Мар’єнков М. Г., Бабік К. М. (2014)
Непомнящий А. М. - Перспективы строительства доступного жилья в Украине (2014)
Фаренюк Г. Г. - Использование научно-технического сопровождения в обеспечении безопасности и эффективности технических решений в строительстве, Маликов С. В., Галинский А. М., Кривошеев П. И. (2014)
Гараев А. Н. - Анализы и решение проблем, связанных с разработкой нормативных строительных норм и правил в Азербайджане (2014)
Барзилович Д. В. - Особенности формирования нормативной базы строительной отрасли Украины на базе национального и европейского опыта, Тарасюк В. Г., Горохов Е. В., Мущанов В. Ф. (2014)
Зоценко Н. Л. - Научно-технические проблемы строительства в сложных инженерно-геологических условиях, Шокарев В. С., Матвеев И. В., Петраков А. А., Корниенко Н. В. (2014)
Жусупбеков А. Ж. - Геотехнические проблемы строительства мегапроектов в сложных грунтовых условиях Казахстана, Лукпанов Р. Е., Утепов Е. Б., Омаров А. Р. (2014)
Ержанов С. Е. - Основные направления обеспечения надежности зданий и сооружений в условиях перехода на новую нормативную базу строительства в Республике Казахстан, Лапин В. А. (2014)
Гараев А. Н. - Решение проблем проектирования сейсмостойких сооружений в Азербайджане, Юсифов Н. Р., Рзаев Р. А., Амрахов А. Т. (2014)
Лобанов Л. М. - До 60-річчя мосту імені Є. О. Патона (2014)
Габибов Ф. Г. - Оценка риска при проектировании, строительстве и эксплуатации сложных объектов (2014)
Слюсаренко Ю. С. - Опыт обеспечения надежности и безопасности реконструкции и строительства объектов НСК "Олимпийский" к Евро-2012, Шимановский А. В., Галинский А. М. (2014)
Горохов Е. В. - Обеспечение надежности и безаварийной эксплуатации объектов, Мущанов В. Ф. (2014)
Дорофеев В. С. - Актуальность и перспективы использования международных и национальных достижений в развитии науки, практики и образования в строительстве, Кривошеев П. И., Козелецкий П. М., Сенаторов В. Н. (2014)
Адрианов В. П. - Опыт использования научно-технических достижений в практике металлостроительства, Курашев Р. В. (2014)
Галинский А. М. - Современные решения технологии, организации строительного производства и индустриализации строительства (2014)
Савицкий Н. В. - Малоэтажное жилищное "зеленое" строительство - альтернатива жилью ХХ века (2014)
Тимофеев Н. В. - Возможности использования облицовки c отражающей изоляцией в фасадных системах (2014)
Гавриш О. М. - Застосування сучасних будівельних матеріалів для створення енергоефективних будівель (2014)
Буравченко В. С. - Проектирование инсоляционного режима энергоэффективных зданий, Сергейчук О. В. (2014)
Абсиметов В. Э. - Термомодернизация многоэтажных жилых зданий постройки 60-90-х годов, серий 510, 511, 517 (2014)
Трохименко Н. А. - Акустическое благоустройство строительных объектов и территорий (2014)
Саницький М. А. - Енергетичні та економічні показники індивідуальних будинків, Марущак У. Д., Секрет Р., Вуйцікевич М. (2014)
Басок Б. І. - Концептуальні основи створення експериментального будинку пасивного типу (загальною площею 300 кв. м), Фаренюк Г. Г. (2014)
Корсун В. И. - О предупреждении аварийных ситуаций на промышленных дымовых и вентиляционных трубах (2014)
Габибов Ф. Г. - Проектирование, строительство и эксплуатация на опелзнеопасных склонах в Азербайджанской Республике (2014)
Крысан В. И. - О некоторых аспектах использования грунтоцемента, Крысан В. В. (2014)
Шпилевский И. И. - Современная градостроительная политика в формировании территорий населенных пунктов для жилищной застройки (2014)
Шилюк П. С. - Индустриальное домостроение в решении проблем доступного жилья в Украине, Мойсеенко Н. Н., Омельчук В. П. (2014)
Павликов А. Н. - Индустриальные безбалочные каркасные конструктивные системы для жилых зданий, Критов В. А., Петтер Б. Н. (2014)
Габибов Ф. Г. - Разработка новых конструкций в строительной отрасли на основе использования утилизированных отходов, Габибова Л. Ф. (2014)
Ивлева Н. П. - Проблемы коммерциализации научно-технической деятельности в строительстве с учетом её эффективности (2014)
Старчук В. Н. - До питання виробництва стінових панелей та блоків з автоклавного газобетону для індустріального домобудування (2014)
Результаты конференции (2014)
Биков В. О. - Система управління якістю державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки у сфері використання ядерної енергії, Валігун Н. П. (2009)
Бончук Ю. В. - Выбросы при нормальной эксплуатации АЭС и облучение населения, Ратиа Г. Г., Кашпаров А. В. (2009)
Павленко Т. А. - Существующие дозы облучения населения Украины, Лось И. П. (2009)
Давыдов В. О. - Оценка качества восстановления распределения выгорания по объему ТВС методами пассивной компьютерной томографии, Маслов О. В., Неделин О. В. (2009)
Навалихин В. М. - Выбор стратегии снятия с эксплуатации энергоблоков Ровенской АЭС, Носовский А. В., Половинкин О. В., Салий Л. М. (2009)
Калванд А. - Проблема охлаждения расплава кориума в контейнменте в пассивных системах защиты от тяжелых аварий. Часть 1, Казачков И. В. (2009)
Кондратьєв С. М. - Достовірність сортування радіаційно забруднених грунтів при виконанні земляних робіт на проммайданчику, Кіліна О. О., Кадкін Є. П., Домніков В. М. (2009)
Арясов П. Б. - Программа мониторинга радиоактивных аэрозолей с применением персональных импакторов при выполнении работ на объекте "Укрытие", Нечаев С. Ю., Дмитриенко А. В., Константиненко С. Н. (2009)
Асламова Л. І. - Вплив умов рентгенологічних досліджень на визначення дози медичного опромінення пацієнтів, Солодовник К. М. (2009)
Носовский А. В. - Развитие атомной энергетики России и Украины как фактор устойчивого межгосударственного сотрудничества (2009)
Summaries (2009)
Лебедєв А. Т. - Тракторна енергетика: проблеми та рішення, Кравчук В. И., Лебедєв С. А. (2014)
Калінін Є. І. - Вплив зміщення центру ваги бульдозерного агрегату при диференті остова трактора на буксування гусеничного рушія (2014)
Шуляк М. Л. - Свободнопоршневые конструкции – одно из перспективных направлений совершенствования силовых установок транспортных средств (2014)
Черниш О. М. - Методика расчета барабанной подъемной установки, Марковський Р. В. (2014)
Гуцол Т. Д. - Сучасний стан виробництва картоплі в Україні, Василюк В. І., Лукач В. С. (2014)
Черепнев И. А. - Обоснование возможности диагностики иммунитета животных с помощью электрофизических показателей биологически активных точек, Ляшенко Г. А., Дьяконов В. И., Артюшенко А. В. (2014)
Мельник В. И. - Перспективный метод решения задач почвообработки, Тищенко Л. Н. (2014)
Тищенко Л. Н. - Использование гидродинамической аналогии с применением уравнений Навье-Стокса для решения задач очистки воздушного потока в пылеосадочных камерах зерноочистительных сепараторов, Харченко С. А., Харченко Ф. М. (2014)
Мельник В. И. - Математическое моделирование напряженного состояния плодов томатов при сдавливании в таре (2014)
Бакум Н. В. - Влияние исходной засоренности на полноту разделения семенных смесей, Винокуров Н. А., Сансай Н. Н., Андреянов В. А. (2014)
Пастухов В.І. - Продуктивність дозуючого пристрою машини для стрічкового внесення добрив, Сівцов Ю. В. (2014)
Ольшанский В. П. - О параметрическом резонансе в осцилляторе линейно-переменной массы, Ольшанский С. В. (2014)
Бабка В. М. - Дослідження ударної взаємодії вібраційного копача з коренеплодом, Маліновський А. С. (2014)
Горбовий А. Ю. - Дослідження руху льонозбирального агрегату по поверхні ґрунту, Яременко В. В., Гайдук О. В. (2014)
Пилипака С. Ф. - До теорії складного руху матеріальної частинки по площині, Бабка В. М. (2014)
Дерев’янко Д. А. - Травмування та якість насіння на різних стадіях технологічних процесів (2014)
Правила для авторів журналу "Інженерія природокористування" (2014)
Никулина Е. Н. - Многокритериальный синтез систем управления реакторной установки путем минимизации интегральных квадратичных оценок, Северин В. П. (2009)
Максимов М. В. - Влияние неопределенности исходных данных на оценку долговечности оболочки твэла при переменном режиме эксплуатации, Пелых С. Н., Маслов О. В., Баскаков В. Е. (2009)
Шугайло А. П. - К вопросу о переназначении допустимого числа циклов нагружения тепломеханического оборудования, Костенко С. П., Шугайло А. П., Крицкий В. Б., Рыжов Д. И., Хамровская Л. В. (2009)
Азаров С. І. - Розрахунок температурних процесів, що відбуваються в захисній оболонці АЕС при авіакатастрофі, Сорокін Г. А. (2009)
Шевель В. Н. - Обеспечение контроля радиационной безопасности исследовательского реактора ВВР-М, Лобач Ю. Н., Нестерук Ю. Н., Хомич И. В. (2009)
Королев А. В. - Использование инжектора в системе САОЗ для повышения ее функциональной надежности (2009)
Габелков С. В. - Эволюция фазового состава при термической обработке соосажденных гидроксидов циркония, иттрия и европия, Тарасов Р. В., Полтавцев Н. С., Курило Ю. П., Ледовская Е. Г., Белкин Ф. В. (2009)
Богорад В. І. - Загальні підходи до розробки програми радіаційного захисту при перевезенні радіоактивних матеріалів, Литвинська Т. В., Носовський А. В., Трофімова О. Є. (2009)
Калванд А. - Проблема охлаждения расплава кориума в контейнменте в пассивных системах защиты от тяжелых аварий. Часть 2, Казачков И. В. (2009)
Носовский А. В. - Управление ядерными знаниями - необходимое условие реализации энергетической стратегии Украины, Васильченко В. Н., Ключников А. А. (2009)
Summaries (2009)
Сайганов А. С. - Обоснование организационных схем функционирования вторичного рынка сельскохозяйственной техники, Миклуш В. П. (2014)
Войтов В. А. - Трибологические свойства моторных масел для двухтактных двигателей внутреннего сгорания на растительной основе, Сысенко И. И., Кравцов А. Г. (2014)
Герук С. М. - Тенденціі розвитку конструкцій посівних агрегатів, Петриченко Є. А. (2014)
Ужик О. В. - Безвредный доильный аппарат для коров (2014)
Новицький А. В. - Моніторинг забезпечення молочного скотарства машинами та обладнанням, Ружило З. В. (2014)
Карабиньош С.С. - Комп’ютерна голографія - засіб визначення технічного стану сільсько і лісогосподарських машин, Буряк В. О. (2014)
Герук С. М. - Теоретичне обгрунтування енергетичних параметрів фрезерного ро-бочого органу (2014)
Козаченко О. В. - Формування зубчастого леза при зношуванні лап культиватора, Шкрегаль О. М., Блезнюк О. В., Каденко В. С. (2014)
Тришевский О. И. - Деформационное упрочнение гнутых профилей проката (2014)
Скобло Т. С. - Перераспределение углерода в тонкостенном режущем инструменте при эксплуатации, Романюк С. П., Белкин Е. Л. (2014)
Сидашенко А. И. - Анализ причин преждевременного износа и раз-рушения деталей машин сельскохозяйственной техники, Скобло Т. С. (2014)
Грицака О. М. - Молотильно – сепарувальнісистеми – виробників зернозбираль-них комбайнів (2014)
Романюк Н. Н. - К вопросу обоснования некоторых параметров глубокорыхлителя, Нукешев С. О., Тойгамбаев С. К., Теловов Н. К. (2014)
Адамчук В. В. - Удосконалення подрібнювача-розподілювача незернової частини урожаю до зернозбиральних комбайнів, Білоус С. В. (2014)
Яцко С. А. - Методика експерементальних досліджень процесу роботи подрібню-вача сіна (2014)
Романюк Н. Н. - Совершенствование работы дозирующего устройства для консервации и инкрустации кукурузы, Астрахан Б. М., Шмат Т. М. (2014)
Полянский А. С. - Перспективные системы повышения надежности и устойчивости средств транспорта, Дубинин Е. А., Плетнев В. Н., Пастухов В. И. (2014)
Холодова О. О. - Щодо питання удосконалення паркування біля центрів транспортного тяжіння в центральній діловій частині міста, Музильов Д. О. (2014)
Герук С. Н. - Академик Евгений Оскарович Патон, Сукманюк Е. Н. (2014)
Від Редакційної колегії (1996)
Ісаєвич Я. Д. - Біографічний словник – національний пріоритет (1996)
Чишко В. С. - Сучасні проблеми підготовки Українського біографічного словника (1996)
Попик В. І. - Проблеми відображення в Українському біографічному словнику історичних і культурних зв’язків України з народами Європи та персоналій діячів неукраїнського походження (1996)
Брайчевська О. А. - Про традиції та джерелознавчу базу національної біографічної школи (кінець Х – початок ХХ ст.), Ляшко С. М., Чишко В. С. (1996)
Алфавітний словник Українського біографічного словника (1996)
Редакційна інструкція Українського біографічного словника (1996)
Лист-звернення (1996)
Анкета для Українського біографічного словника (1996)
Нахлік Є. К. - Авдикович Орест Львович (1996)
Сидоренко О. О. - Барвінський Володимир Григорович (1996)
Романюк М. М. - Барвінський Олександр Григорович, Баб’як П. Г. (1996)
Сухобоков О. В. - Березовець Дмитро Тарасович (1996)
Попик В. І. - Вітте Сергій Юлійович (1996)
Залозна С. П. - Драй-Хмара Михайло Опанасович (1996)
Спицька О. В. - Іванишев Микола Дмитрович (1996)
Матвєєва Л. В. - Кезма Тауфік Гаврилович (1996)
Яновський О. К. - Кордиш Леон Йосипович (1996)
Ходоровський М. Д. - Курбас Лесь Степанович (1996)
Курас Д. І. - Липинський Вячеслав Казимирович, Ходоровський М. Д. (1996)
Горбик В. О. - Лохвицький Кіндрат Андрійович, Федорова Л. Д. (1996)
Циганкова Е. Г. - Малиновський Оникій Олексійович, Усенко І. Б. (1996)
Ляшко С. М. - Новицький Яків Павлович (1996)
Пилинський Я. М. - Піскун Іван Романович (1996)
Брайчевська О. А. - Самоквасов Дмитро Якович (1996)
Кислов В. В. - Сікорський Ігор Іванович (1996)
Куриленко Т. В. - Слуцький Євген Євгенович (1996)
Даниленко В. М. - Смаль-Стоцький Степан Йосипович (1996)
Бугаєва О. В. - Станкович Євген Федорович (1996)
Ісаєвич Я. Д. - Українознавство: проблеми бібліографії та інформатики (1996)
Шостак В. О. - Деякі питання програмно-комп’ютерного забезпечення Українського біографічного словника, Чишко В. С. (1996)
Брайчевський С. М. - Використання ієрархічних файлових структур для організації баз даних у біографічних дослідженнях (1996)
Кислов В. В. - Нові парадигми інформатики та основи комп’ютерного забезпечення біографістики, Яценко О. М. (1996)
Андрухов П. З. - 600 імен з історії Великої Волині (1996)
Полєк В. Т. - Біографічний словник Прикарпаття (1996)
Ротач П. П. - Доля "Літературної Полтавщини" (1996)
Самойленко Г. В. - Ніжинська філологічна школа (1820-1990) (1996)
Столярчук Б. Й. - Біографічний словник "Контрабасисти України" (1996)
Варварцев М. М. - Українці в біографічних словниках італійця Де Губернатіса (1996)
Держалюк М. С. - З історії розвитку біографічних досліджень в Угорщині (1996)
Романова Н. П. - Польський біографічний словник (Polski Slownik Biograficzny). Принципи побудови. Ucrainica (1996)
Корибут С. - Рецензія на Polski Slownik Biograficzny, Дашкевич Я. (1996)
Купріянович Г. - Люблінський словник: Ucrainica. Рецензія на І том Біографічного словника міста Люблін (перекл. Романової Н. П.) (1996)
Горбик В. О. - Рецензія на науково-матодичні документи до Українського біографічного словника, Піскова Е. М. (1996)
Погребенник Ф. П. - З приводу проекту видання "Українського біографічного словника" (1996)
Степанченко Г. В. - Рецензія на роботу Інституту біографічних досліджень по створенню науково-методичної бази Українського біографічного словника", Немкович О. М. (1996)
Стасєв Ю. В. - Порівняльний аналіз завадостійкості існуючих систем радіолокаційного опізнавання, Карпенко В. І., Обод І. І. (2005)
Демидов Б. О. - Методика обґрунтування і вибору структури автоматизованої інформаційної системи підтримки рішень, що приймаються при управлінні життєвими циклами зразків озброєння і військової техніки, Хмелевська О. О. (2005)
Ковальчук А. О. - Порівняльна оцінка потенційних можливостей підсистем автосупроводження за радіальною швидкістю та кутовою координатою багатоканальної РЛС з фазованою антенною решіткою, Сосунов О. О., Хісматулін В. Ш. (2005)
Іванов М. І. - Джозефсонівський синхронний детектор на основі високотемпературної надпровідникової кераміки, Курська Т. М., Міщенко І. В. (2005)
Деренько М. С. - Розробка та дослідження математичної моделі надійності системи обробки інформації в класі лишків, Краснобаєв В. А. (2005)
Федоренко К. К. - До питання оцінки якості системи управління армійського корпусу під час прийняття рішення та планування оборонної операції, Гончарук С. С., Бутенко О. А., Щоголєв І. В. (2005)
Пятков Ю. П. - Метод розробки системи інформа-ційного забезпечення процесів оцінювання стану об'єктів керування оператором, Павленко М. А., Бердник П. Г., Руденко В. М., Бодяк О. С. (2005)
Лієпінь У. Р. - Метод оцінювання параметрів діаграм спрямованості фазованих антенних решіток, Порошин С. М., Головін Г. О. (2005)
Черепенников Г. Б. - Обеспечение скрытности подвижной пусковой установки ракетного комплекса в позиционном районе, Пискачева І. В., Балабуха О. С. (2005)
Сотников О. М. - Метод повышения помехоустойчивости радиометра на основе накопления сигнала, Сидоренко Р. Г. (2005)
Пащенко Р. Е. - Підвищення інформаційних можливостей РЛС з використанням фрактальності луна-сигналів, Петрушенко М. М., Вовк О. І. (2005)
Макаров С. А. - Підвищення швидкодії синтезаторів частот засобів радіозв'язку, Чекунова О. М. (2005)
Єрмошин М. О. - Методика синтезу структури системи зенітного ракетного прикриття воєнних об’єктів (2005)
Звиглянич С. Н. - Обоснование модели выбора профиля полета беспилотных летательных аппаратов, Изюмский Н. П., Федченко В. В. (2005)
Панченко А. М. - Математична модель складної системи електропостачання (2005)
Приймаков О. Г. - Оцінка несучої здатності й раціонального технічного обслуговування авіаційної техніки, Градиський Ю. О., Смик С. І. (2005)
Маркін О. М. - , Фам Зуй Кьен Проектно-параметричний аналіз довговисувної тросової системи спеціального призначення (2005)
Биленко А. И. - Оценка эффективности стрелкового оружия, Афанасьев В. В. (2005)
Калачева В. В. - Оценка эффективности процедур устойчивого нелинейного оценивания процесса обработки данных в системах вооружения, Сумцов Д. В., Носик А. М. (2005)
Зенович А. Е. - Методика выбора программных средств оценки технического состояния цифровых систем, Клюшников И. Н., Подгорбунский О. А. (2005)
Морозов О. О. - Автоматизація управління системами метрологічного забезпечення: структура, моделі та алгоритм прийняття рішень, Харченко В. С. (2005)
Дубницький В. Ю. - Економічний аналіз чисельності Військово-Повітряних Сил робітниче-селянської Червоної Армії в 1930 – 1938 рр., Ходирєв О. І. (2005)
Рубан И. В. - Быстрый алгоритм формирования трансформанты дискретного преобразования Хартли, Колмыков М. Н., Дуденко С. В. (2005)
Маковейчук О. М. - Алгоритми реставрації дефокусованих зображень, Подліпаєв В. О. (2005)
Реферати до статей (2005)
Автори журналу (2005)
Алфавітний покажчик авторів (2005)
Вимоги до оформлення наукової статті (2005)
Фрумкин Р. А. - Теоретические основы методологии прогнозирования многопараметрических горных процессов и явлений (2013)
Литвинский Г. Г. - Несущая способность стальной арочной крепи при ее запредельном деформировании, Фесенко Э. В. (2013)
Финкельштейн З. Л. - Высокомоментные планетарные гидромоторы с плавающими сателлитами - путь создания малогабаритного горного оборудования, Палюх А. П. (2013)
Литвинский Г. Г. - Разработка аксиальных гармонических гидромашин нового поколения, Ковалёв Г. П. (2013)
Окалелов В. Н. - Современное состояние угольной промышленности Украины и перспективы развития малых шахт, Величко В. Н. (2013)
Литвинский Г. Г. - Исследование влияния формы образца при испытаниях на раскол, Бикяшева Ю. Н. (2013)
Чепурная Л. А. - О параметрах математического моделирования сдвижения земной поверхности при отработке угольных пластов, Филатьев М.В., Антощенко Н. И. (2013)
Ларченко В. Г. - Анализ допустимой погрешности ориентирования шахт через два вертикальных ствола, Денисенко Е. А. (2013)
Харин Е. Н. - Прогноз динамики газовыделения из подработанных угольных пластов и пород после прекращения очистных работ, Антощенко Н. И., Гасюк Р. Л. (2013)
Петрушов С. Н. - Производительность аглоустановок в зависимости от режима возврата и некоторых других параметров шахты, Русанов И. Ф., Дорогой Е. В. (2013)
Смирнов А. Н. - Метод определения теплофизических свойств шлаков для непрерывной разливки стали, Андрощук Р. С., Епишев М. В., Головчанский А. В. (2013)
Куберский С. В. - Разновидности конструкции блоков для дуговой глубинной обработки расплавов и области их применения (2013)
Мушегян В. О. - Исследование свойств слитков и проката молибденовых сплавов, полученных методом электроннолучевой плавки (2013)
Ухин В. Е. - Исследование особенностей формирования подповерхностных трещин в непрерывнолитой сортовой заготовке (2013)
Диментьев А. О. - Определение местоположения и размеров тотермана в горне доменной печи, Дорофеев В. Н., Новохатский А. М. (2013)
Чебан В. Г. - Анализ существующих ультрафильтрационных методов очистки воды, Тумин А. Н. (2013)
Кравченко В. М. - Влияние глубокого обезуглероживания металла на состав конвертерной ванны и экономику процесса, Романчук А. Н., Романчук Я. А. (2013)
Кучма С. М. - Аналіз впливу холодної деформації на структуру та властивості елінвару 45НХТВЮ, Стародубов С. Ю. (2013)
Боровик П. В. - Теоретическое исследование работы дисковых ножниц при увеличенном диаметре верхнего ножа, Селезнёв М. Е. (2013)
Петрушов С. Н. - Тонкая структура холоднодеформированной малоуглеродистой стали, Ершов В. М, Грицунова К. А, Смельский А. А. (2013)
Рутковский Ю. А. - Повышение производительности обработки зубьев колес, Чекалов А. Н., Мосягин Н. А., Ревякин А. С. (2013)
Блинов А. М. - Совершенствование загрузочного устройства агломерационной машины позволяющее снизить вредные бортовые прососы, Попов Г. Н. (2013)
Дрозд Г. Я. - Методика прогнозирования степеней агрессивности эксплуатационной среды канализационных коллекторов (2013)
Должиков П. Н. - Исследование влияния дисперсности гранулированного доменного шлака на прочность цемента, Семирягин С. В., Фурдей П. Г. (2013)
Дрозд Г. Я. - Оценка надежности канализационных трубопроводов, Хвортова М. Ю. (2013)
Соколенко В. М. - Оцінка енергоощадних заходів за рахунок мешканців міст як фактор еволюції систем теплозабезпечення (2013)
Симонова И. Н. - Проблемы энергоэффективности в коммунальной сфере, Долголаптев В. М., Симонов С. И. (2013)
Бондарчук В. В. - Исследование напряженного состояния бетона на приопорных участках сталежелезобетонных двухпролетных плит с несъемной опалубкой из профилированного настила, ориентированного узкими полками вниз, Пантелеев А. Е. (2013)
Бизирка И. И. - Органо-минеральный порошок как заменитель традиционного минерального порошка для асфальтобетона (2013)
Заблодський М. М. - Визначення складових корисної потужності та коефіцієнта корисної дії заглибного електромеханічного перетворювача, Грицюк В. Ю., Кулдиркаєв І. М., Гринь Г. М. (2013)
Лущик В. Д. - Шестифазні обмотки трифазних асинхронних двигунів, Полезін С. Ю. (2013)
Заблодский Н. Н. - Оценка электромагнитных усилий в рабочей зоне электромеханического дезинтегратора, Грицюк В. Ю., Шека С. В. (2013)
Павленко Т. П. - Псевдорідиннометалеві електричні контакти для низьковольтних автоматичних вимикачів (2013)
Заблодский Н. Н. - Моделирование электромагнитного поля электромеханического дизинтегратора, Филатов М. А., Грицюк В. Ю. (2013)
Корсунов К. А. - Мобильные плазменные установки для утилизации опасных отходов (2013)
Заблодський М. М. - Математична модель силового кола електротехнічного комплексу для розмірної електрохімічної обробки, Ямкова М. А., Шадрін С. В. (2013)
Шавёлкин А. А. - Активный выпрямитель тока для высоковольтных преобразователей частоты c автономным инвертором тока (2013)
Захожай О. И. - Высокоскоростная обработка изображений с применением цифровых фильтров на базе fpga, Солошенко А. Н. (2013)
Кухарев А. Л. - Моделирование фазосдвигающих трансформаторов для высоковольтных преобразователей частоты каскадного типа (2013)
Захожай О. И. - Применение структур цифровых фильтров для высокоскоростной обработки видеоизображений, Дубовик В. С. (2013)
Гречко М. В. - Вплив геометрії на Індуктивні параметри вентильного генератора індукторного типу з суміщеними обмотками (2013)
Мітрахович М. М. - Схема інтеграції методів синтезу систем управління об’єктів озброєння та вІйськової техніки в умовах невизначеності (2008)
Науменко М. І. - Дослідження вірогідності передачі даних при використанні потокових теоретико-кодових схем, Кужель І. Є. (2008)
Сутюшев Т. А. - Проблема атестування незаконних збройних формувань як об’єкту наземної розвідки, Павлов Д. В., Морозов І. Є. (2008)
Тітов І. В. - Мережоцентрична концепція ведення війни ХХІ сторіччя (2008)
Харитонов О. Л. - К питанню про обґрунтування та вдосконалення складу угруповань ППО Сухопутних військ мирного часу з урахуванням основних обмежень, що визначаються економічними можливостями держави, визначення їх раціонального складу в сучасних умовах (2008)
Хращевський Р. В. - Тенденції впливу стану озброєння і військової техніки на розвиток форм і способів застосування Збройних Сил (2008)
Крюков М. П. - Методологічні основи оцінювання ефективності застосування нового виду Збройних Сил – Повітряних Сил та їх об’єднань, Барабаш О. В. (2008)
Курдюк В. Ф. - Напрями воєнно-економічного аналізу Повітряних Сил Збройних Сил України (2008)
Мельничук Ю. І. - Вдосконалення процесу розробки і постановки бойових завдань військам (силам) (2008)
Аніпко О. Б. - Експериментальне дослідження впливу терміну зберігання на експлуатаційні показники багатоцільового легкоброньованого тягуна МТ-ЛБ, Маренко Г. М., Іленко Є. Ю. (2008)
Дзеверін І. Г. - Вирішення задачі оптимального розміщення апаратури радіопротидії на військових літаках (2008)
Довбня В. В. - Удосконалення управління наведення і стабілізації головного озброєння бойових гусеничних машин з використанням синтезу нейромережевої системи, Афанасьєва К. О. (2008)
Коваль В. В. - До питання оцінювання можливостей частин (підрозділів) радіаційного, хімічного та біологічного захисту (2008)
Кривошеєв А. М. - Обґрунтування необхідності прийняття на озброєння інформаційного снаряду з GPS-трекером (2008)
Мегельбей Г. В. - Розподілення енергетичного ресурсу багатофункціональної РЛС зенітного ракетного комплексу при наведенні зенітних керованих ракет на цілі, Кадубенко С. В., Мегельбей В. В. (2008)
Неклонський І. М. - Використання окремих математичних моделей для оцінки інженерної обстановки при прогнозуванні наслідків вибуху боєприпасів на об'єктах зберігання (2008)
Сальник Ю. П. - Оперативність обробки візуальної інформації на борту комплексів дистанційного спостереження (2008)
Самотьос В. М. - Методика оцінки показників надійності літальних апаратів Повітряних Сил Збройних Сил України (2008)
Федюк І. Б. - Розрахунок геометричних параметрів порохових акумуляторів тиску і твердопаливних акумуляторів тиску для застосування в автоматичних установках пожежегасіння (2008)
Худов Г. В. - Аналіз застосування космічних систем у Російсько-Грузинському конфлікті 2008 року (2008)
Бараннік В. В. - Модель оцінки інфомативності мультиіїзотпоного зв'язного архітектурного представлення в поліадичному просторі, Слободянюк О. В. (2008)
Батуринський М. П. - Оцінювання впливу стану збуреності атмосфери на показники якості виявлення аеродинамічних об’єктів засобами активної радіолокації (2008)
Бойко А. П. - Методика досліджень високонавантаженого вузла кріплення підредукторної рами вертольотів типу МИ-8МТ при вирішенні питань продовження призначених показників (2008)
Воротніков В. В. - Інваріантні алгоритми оцінювання параметрів траєкторій літальних об’єктів, Канкін І. О., Умінський В. В. (2008)
Жилін В. А. - Алгоритмічне забезпечення визначення оптимальної структури вимірювачів вищих похідних фізичних величин (2008)
Ігнатків В. У. - Обгрунтування концепції оптимізації метрологічного обслуговування засобів вимірювальної техніки, оцінки його параметрів і показників функціонування, Віткін Л. М., Литвиненко В. А. (2008)
Іщенко С. А. - Експериментальні дослідження стану примежового шару, збуреного генератором вихорів, Бондар О. В., Аббас Ф. М. (2008)
Казмірчук Р. В. - Підвищення ефективності системи РХБ захисту в наслідок інтенсифікації її ресурсного потенціалу (2008)
Кирилюк А. С. - Моделі для розрахунку показників залишкового ресурсу функціональних систем радіоелектронних засобів ЗРК за параметром технічного стану при відомій моделі його зміни (2008)
Клівець С. І. - Порівняльна оцінка показника якості підсистеми автосупроводження за дальністю багатоканальної РЛС з фазованою антенною решіткою двома моделями, Коломійцев О. В., Сосунов О. О. (2008)
Клімченко В. І. - Застосування байесівського методу оцінювання параметрів для підвищення точності виміру висоти повітряних об'єктів в оглядових трьоххкоординатних РЛС, Малишев О. А., Невмержицький І. М. (2008)
Кононов О. А. - Методичний підхід до реалізації синергетичного принципу побудови ергатичних систем управління (2008)
Корольов Р. В. - Дослідження періодичних властивостей генераторів псевдовипадкових чисел, заснованих на використанні надмірних блокових кодів (2008)
Левченко А. О. - Процедура оцінки величини впливу на нормовані параметри складних систем для інформаційних систем керування станом (2008)
Лисий М. І. - Метод компенсації систематичної похибки визначення місцеположення об'єкта локації (2008)
Маковейчук О. М. - Об’єктивна оцінка якості обробки зображень (2008)
Місайлов В. Л. - Вплив точності визначення вертикального градієнта індексу заломлення тропосфери на виявлення тропосферного хвилеводу, Петрушенко М. М., Рябуха Ю. М. (2008)
Можаєв О. О. - Моделювання телекомунікаційного трафіку гетерогенної мережі нелінійними динамічними системами (2008)
Новічонок С. М. - Розробка загальної методики прийняття рішень з розподілу державних ресурсів, призначених для виконання завдань наземного забезпечення дій авіації на базі об’єктно-діяльнісного підходу, Дробот О. А., Усачов О. М. (2008)
Пащенко С. В. - Методика вибору засобів неруйнівного контролю за множиною показників (2008)
Поляков П. Ф. - Стиснення двійкових структур на основі каскадного кодування у телекомунікаційних системах, Бараннік В. В., Хаханова Г. В. (2008)
Потелещенко П. В. - Оцінка ефективності розширення бази сигналу РЛС наведення ЗКР для різних потенційно реалізуємих промахів (2008)
Рябоконь Є. О. - Способи виготовлення носових діелектричних обтічників, що мають малі помилки пеленгу цілі (2008)
Смеляков К. С. - Адаптивна просторова фільтрація зображень, Рубан І. В. (2008)
Супрун Т. П. - Визначення показників надійності системи електропостачання за експериментальними даними при раптових відмовах (2008)
Толок І. В. - Інформаційна підготовка проведення ремонту автомобільної техніки (2008)
Третяк В. Ф. - Автоматизована підсистема для АІС "Аналіз та документування надзвичайних ситуацій", Дуденко С. В., Місюра О. М. (2008)
Наші автори (2008)
Алфавітний покажчик (2008)
Артюх С. Ф. - Аналіз надійності електроустаткування енергоблоків атомних електричних станцій, Заниборщ П. В., Іріков Д. В. (2006)
Бакуменко Б. В. - Синтез та аналіз оптимальних виявлювачів сигналів запиту у літакових відповідачах систем радіолокаційного опiзнавання, Булай А. М., Обод І. І. (2006)
Варнаков О. І. - Оцінка ефективності функціонування телекомунікаційних мереж критичного застосування, Галушка С. Г. (2006)
Воронин В. В. - Оценка эффективности боевого использования многоканального зенитного ракетного комплекса с усовершенствованной функциональной структурой, Скорик А. Б. (2006)
Гнатов А. В. - Загальна характеристика основних математичних моделей контролю і діагностування на основі електромагнітної обстановки, Старостенко М. Б., Храмов О. В. (2006)
Дремлюга О. В. - Аналіз впливу якості оцінок параметрів руху на оцінки прогнозу вектору стану космічного апарату, Лисаченко І. Г., Роянов О. М., Чумак Б. О., Попов В. М. (2006)
Дяченко Д. В. - Критерий классификации искусственных спутников Земли по данным оптико-электронных измерений (2006)
Ермаков Г. В. - Вероятностная оценка уровня бокового излучения сверхширокополосных зеркальных антенн, Акулинин Г. В., Ставицкий О. Н., Иванец М. Г. (2006)
Замятін В. І. - Статистичні характеристики основних параметрів діаграми спрямованості циліндричної антенної решітки при малих значеннях фазових помилок, Чепіга В. М., Лєвагін Г. А., Шевченко А. Ф. (2006)
Карлов В. Д. - Организация управления режимами обнаружения и сопровождения целей в РЛС с ФАР, Квиткин К. П., Гаврилкин В. В., Челпанов В. В. (2006)
Кондратенко А. П. - Принципы и варианты построения радиолокационной системы с использованием излучения мобильной связи, Коваленко П. А., Добрынин И. С. (2006)
Кондратюк О. Ю. - Анализ аварийных режимов работы асинхронных двигателей к вопросу выбора их эффективной защиты, Егоров А. Б. (2006)
Корниенко А. П. - Оценка влияния относительного положения воздушного винта на аэродинамические характеристики комбинации "арочное крыло – воздушный винт", Леонтьев А. Б., Украинец Е. А. (2006)
Косухін В. Ю. - Створення розвідувально-ударної вогневої системи на основі перспективного ракетного комплексу, Мартиненко С. А. (2006)
Кульчицкий А. Б. - Особенности выбора оптимального ряда мощностей автономных электроагрегатов (2006)
Ланецкий Б. Н. - Обоснование требований к точности оценок показателей безотказности РЭС эксплуатируемых зрк для решения задач продления назначенных сроков службы (ресурсов), Кобзев В. В. (2006)
Леонов И. Г. - Автокорреляционная обработка когерентных многочастотных сигналов, Присяжный А. Е., Волошин С. В. (2006)
Лошаков В. A. - Анализ возможностей цифровых синтезаторов сигналов по формированию сложных сигналов с изменяемыми параметрами, Красношапка И. В., Костянец А. В. (2006)
Мартынчук А. А. - Исследование влияния основных параметров ортогональных многочастотных линейно-частотно-модулированных сигналов на области локализации измеренных поляризационных векторов, Качуровский Г. Н., Зубрицкий Г. Н., Смирнов О. Л. (2006)
Никифоров А. В. - Выбор критериев для оптимизации параметрических рядов технологического оборудования средств аэродромно-технического обеспечения полетов, Гончаренко А. Н. (2006)
Носенко В. И. - Полумарковская модель надежности зенитного ракетного комплекса надводного корабля со встроенной системой контроля технического состояния, Иванченко О. В., Матузаев К. Б., Маврин C. А. (2006)
Опалєв Ю. І. - Основні проблеми побудови єдиної системи інформаційного забезпечення управління військами, Стахєєв М. О., Місюра О. М., Малюга В. Г. (2006)
Сєвєрінов О. В. - Аналіз методів побудови кодів автентифікації повідомлень, Іохов О. Ю., Жученко О. С., Лисечко В. П. (2006)
Стасєв Ю. В. - Визначення непараметричних статистик фрактального мережного трафіка, Харітонов О. Л., Кучук Г. А. (2006)
Троцко М. Л. - Моделирование нейросетевого выделения эталонных сигналов времени из вейвлет-спектра изображений, транслируемых по каналам цифрового телевидения (2006)
Усин В. А. - Применение линейных фазированных антенных решеток для измерения ближнего поля антенн, Ковальчук В. А. (2006)
Прилепский Е. Д. - Коррекция искажений изображения, обусловленных равномерным сдвигом (2006)
Кузнецов А. А. - Метод построения высоко нелинейных булевых функций, Избенко Ю. А., Юкальчук А. А. (2006)
Смирнов А. А. - Исследование стойкости алгоритмов шифрования при использовании современных ЭВМ, Ковтун В. Ю. (2006)
Шостак А. В. - Использование алгоритма Хаффмана для построения псевдомедианного фильтра, Дорошенко Ю. И. (2006)
Артем'єв С. Р. - Контроль токсичності відпрацьованих газів транспортних засобів у Збройних Силах України, Петров С. І., Пісня Л. А. (2006)
Гордиенко Ю. А. - Возможности инфразвукового мониторинга для использования в интересах Вооруженных Сил, Лящук А. И., Солонец А. И. (2006)
Чумаченко С. М. - Метод оптимізації розміщення навчальних об’єктів на території військового полігону за еколого-економічним критерієм (2006)
Євстрат Д. І. - Математична модель оптимального розподілу часу підготовки військового фахівця, Кушнерук Ю. І., Баркатов І. В. (2006)
Хроніка та інформація (2006)
Реферати (Abstracts) (2006)
Наші автори (2006)
Алфавітний покажчик (2006)
Міщенко В. - Сучасна практика споживчого кредитування в Україні, Шаповал О. (2013)
Козьменко О. - Поведінка страхових компаній на інвестиційному ринку: досвід України та Німеччини, Роєнко В. (2013)
Нескородєва І. - Визначення перспективного сценарію розвитку фондового ринку України (2013)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України один раз на місяць (за вересень 2013 року) (2013)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України щоденно (за вересень 2013 року) (2013)
Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у вересні 2013 року (2013)
Ринок державних цінних паперів України у вересні 2013 року (2013)
Поповнення готівково-грошового обігу розмінною монетою номіналом 50 копійок із низьковуглецевої сталі (2013)
Приз глядацьких симпатій "Монетного сузір’я-2013” здобув набір українсько-польських пам’ятних монет (2013)
Про введення в обіг пам’ятних монет "150 років Національній філармонії України” (2013)
Про введення в обіг пам’ятної монети "Будинок Поета (до 100-річчя Будинку М.Волошина” (2013)
Про введення в обіг пам’ятних монет "Визволення Донбасу від фашистських загарбників” (2013)
Про введення в обіг пам’ятної монети "Прорив радянськими військами німецької лінії оборони "Вотан” та визволення Мелітополя” (2013)
Бодров В. - Нова депозитарна система України, Рудалєва Л. (2013)
Матвійчук Ю. - Глобальна фінансова невизначеність: що попереду? (2013)
Онищенко В. - Регулювання іноземного капіталу в банківській системі: зарубіжний досвід та імплементація його в Україні, Манжос С. (2013)
Зміни і доповнення до Державного реєстру банків, внесені у вересні 2013 р. (2013)
Банки, включені до Державного реєстру банків у вересні 2013 р. (2013)
Васильєва Т. - Діагностика банківських криз на основі розрахунку прогнозного індикатора кризи, Лєонов С., Афанасьєва О. (2013)
Пацера М. - "Банкиръ” відзначив кращих (2013)
Мельниченко О. - Аналіз використання альтернативних каналів продажів та новітніх технологій у діяльності банків (2013)
Болгар Т. - Аналіз доцільності застосування зовнішніх механізмів стягнення боргів у банківській системі держави (2013)
Основні показники діяльності банків України на 1 жовтня 2013 року (2013)
Панченко Г. - Окремі питання щодо накладення арешту і примусового списання коштів із поточних рахунків зі спеціальним режимом використання (2013)
Зінькова Т. - Зацікавленим читачам – від найбільшої книгозбірні України (2013)
Університет банківської справи НБУ – лідер у сфері освітянських інновацій (2013)
Хроніка найважливіших подій і рішень. Вересень 2013 року (2013)
Али Найф Халил АльхЖуж - Моделирование расчетно-клирингового центра кластера (2006)
Баранник В. В. - Обоснование возможности представления массивов длин серий в смешанном пространстве, Гуржий П. Н., Сидченко С. А. (2006)
Грабчак В. И. - Разработка алгоритма формирования кодограмм в каскадных теоретико-кодовых схемах (2006)
Жолткевич Г. Н. - О возможности представления образцов понятий полусхем маркированными деревьями, Ахмад Юсеф Ибрахим Ибрахим. (2006)
Зима И. И. - Применение спутных средних и сверхдлинных волн для определения временных и пространственных характеристик радиоэлектронных средств, Асанов Е. Е., Леушин А. Г. (2006)
Иванов В. К. - Оценка характеристик снежного покрова по радиолокационным изображениям с использованием фракталов, Пащенко Р. Э., Яцевич С. Е., Егорова Л. А., Яцевич Е. И. (2006)
Кандырин Н. П. - Математическая модель цифрового вычислителя кодов фазы простых и сложных ЧМ сигналов, Дзигора А. М. (2006)
Князев В. В. - Комплекс для испытаний бортового оборудования самолетов и вертолетов на электромагнитную совместимость. КИ-БОЛА-ЭМС-В. Испытания внешними помехами, Кравченко В. И., Лесной И. П., Немченко Ю. С., Сомхиев С. Б. (2006)
Коняхин Г. Ф. - Нейтронный генератор, Клевец С. И., Верещагин В. Л. (2006)
Коробкова Е. Н. - К программной реализации алгоритма сжатия области определения логических функций, Шпак А. С. (2006)
Кравець С. Л. - Можливості підвищення швидкодії фазового автопідстроювання частоти генераторів на ЛПД, Кравець А. Л., Моісеєнков А. В. (2006)
Кучук Г. А. - Модель процесу буферізації пакетів в апаратних засобах мультиплексування (2006)
Леонов И. Г. - Неискажающая трансформация спектра многочастотного сигнала с целью устранения неоднозначностей при измерении дальности, Присяжный А. Е., Волошин С. В. (2006)
Лысенко И. В. - Модели обеспечения конфиденциальности сообщений средствами криптографии на основе принципа диверсности, Филиппов Д. А. (2006)
Мазорчук М. С. - Анализ качества функционирования организации с использованием оценочных показателей, Аникин И. А. (2006)
Нежальская К. Н. - Решение задачи комплексирования измерений в системах дистанционного зондирования с учетом корреляционных связей (2006)
Носик Ан. М. - Условия теоретической недешифруемости динамического режима функционирования радиосети управления, Носик Ал. М., Калачева В. В. (2006)
Пантелеева И. В. - Использование метода комбинаторной линеаризации для анализа состояния энергообъектов (2006)
Пасхин С. А. - Модель надежности изделия радиоэлектронной техники на этапе продления назначенных сроков службы (ресурсов), Зверев А. А. (2006)
Пашнєв А. А. - Формування логічної структури розподіленого гомогенного сховища даних, Курко О. В., Мігура О. В. (2006)
Рябцев В. В. - Методика ідентифікації нечіткої ситуації з виробленням рекомендацій інформаційній підсистемі, Голуб А. І., Новиков Ю. О. (2006)
Сидоренко О. В. - Особенности кинетики и представления о механизме процесса электролитического алюминирования в ксилольных растворах, Ларин В. И., Опалева Н. С. (2006)
Спорышев К. А. - Спектральные свойства сигналов с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты и непрерывной модуляцией фазы, Ткачев А. М., Осиевский С. В. (2006)
Судаков О. Г. - Оцінка впливу застосування радіолокаційних засобів дистанційного зондування землі на окремі показники якості наземного озброєння та військової техніки, Кулагін К. К. (2006)
Судаков Б. Н. - Модель ограниченного естественного языка для системы поддержки принятия решений в процессе управления, Першин А. В. (2006)
Черепенников Г. Б. - Влияние природно-климатических факторов на тепловую заметность объектов военной техники, Пискачева И. В., Балабуха А. С. (2006)
Шматько Н. М. - Анализ факторов риска невостребованности продукции предприятий (2006)
Юрков В. И. - Методика расчета максимальной величины плотности потока энергии в спецпомещении (2006)
Марыкивский О. Е. - Применение проволочных первичных преобразователей в квазиоптических трактах миллиметрового диапазона волн (2006)
Стрелков А. И. - О работе акустооптического датчика при больших амплитудах звука, Кальной С. Е., Стрелкова Т. А., Карнаух В. В. (2006)
Листровая Е. С. - Метод решения задач определения изоморфизма произвольных графов (2006)
Буданов Н. П. - Организация информационного обеспечения РХБ защиты с учетом метеоданных, Качанов Э. А., Корзанов Г. Б. (2006)
Фесенко Г. В. - Визначення сил і засобів для консервації радіоактивно забруднених ділянок лісу при аварії на атомній електростанції, Барбашин В. В., Ромін А. В., Подорожняк А. О. (2006)
Чумаченко С. М. - Класифікація навчальних об’єктів військових полігонів за факторами воєнно-техногенного навантаження на довкілля (2006)
Куртов А. І. - Науковий підхід до створення моделі курсу у вищих військових навчальних закладах збройних сил україни, Нікітюк О. Б., Полікашин В. С. (2006)
Мінка С. В. - Шляхи вдосконалення вивчення дисципліни "основи екології" у вищих військових навчальних закладах, Мінка В. А. (2006)
Скорик А. Б. - Разработка информационно-обучающих систем для аудиторного и дистанционного обучения по специальности "Комплексы и системы зенитного вооружения", Воронин В. В., Коваль И. В., Скорик А. А. (2006)
Реферати (Abstracts) (2006)
Наші автори (2006)
Алфавітний покажчик (2006)
Ткаченко В. І. - Підхід щодо визначення адаптивної структури метода прийняття рішення на бойові дії в різних умовах невизначеності обстановки, Корняков О. С., Смірнов Є. Б. (2008)
Черниш О. М. - Основні тенденції створення електромагнітної зброї, Пєвцов Г. В., Лупандін В. А., Авчінніков Є. О. (2008)
Кириченко І. О. - Стохастична сітьова модель оповіщення і збору командного складу при приведенні військової частини у підвищені ступені бойової готовності, Клішин В. М. (2008)
Кривошеєв А. М. - Обґрунтування тактичної необхідності створення перспективної балістичної станції інтегрованої з артилерійським формувачем установок для стрільби (2008)
Стасєв Ю. В. - Метод розпізнавання тактичних груп повітряного противника 29-32, Литвиненко М. І. (2008)
Сутюшев Т. А. - Результати польових досліджень змін можливостей снайперів в ході проведення снайперської засідки, Шайтанов В. А., Шкорбатов Ю. Г. (2008)
Харитонов О. Л. - Методика визначення раціональних співвідношень складових угруповань ППО Сухопутних військ мирного часу за ступенями їх боєготовності в умовах ресурсних обмежень (2008)
Бархударян М. В. - Обґрунтування вимог до обсягу і швидкості передавання інформації в інформаційно-вимірювальних системах, Кулагін К. К., Чумак Б. О. (2008)
Батуринський М. П. - Використання дерев подій для оцінювання ймовірностей зав’язки траєкторії та її супроводження без зривів засобами радіолокації (2008)
Буданов М. П. - Модель обліку впливу турбулентності на оптичні властивості лазерного випромінювання лідарних систем для контролю бойових і сильнодіючих отруйних речовин, Демідов Б. О. (2008)
Войтович С. А. - Метод об’єднання інформації про повітряні об’єкти від сукупності різнотипових джерел, Стасєв С. Ю., Корнєєв В. О. (2008)
Закіров С. В. - Функціональна структура інформаційно-розрахункової системи з радіоелектронної боротьби (2008)
Казмірчук Р. В. - Деякі погляди щодо управління складними системами військового призначення в умовах інформаційного впливу (2008)
Кисельова Я. Г. - Інтелектуальна підтримка прийняття рішень по забезпеченню безпеки об'єктів в умовах надзвичайних ситуацій (2008)
Кузнєцов О. Л. - Вплив умов поширення активних маскувальних завад на завадозахищеність радіолокаційних станцій радіотехнічних військ, Таршин В. А., Мінєрвін М. М. (2008)
Кукобко С. В. - Розрахунок характеристик розсіяння напівактивних голівок самонаведення зенітних керованих ракет (2008)
Кучеренко Ю. Ф. - Основні шляхи розвитку систем управління військами та зброєю на сучасному етапі, Гузько О. М. (2008)
Леоненко О. М. - Вплив термомеханічного зміцнення гільз циліндрів на ресурс роботи двигуна КамАЗ-740, Савченков Б. В. (2008)
Моцар А. І. - Дослідження якості імітації польоту вертольота Ми-8МТВ на комплексному тренажері, Миргород Ю. І. (2008)
Свистунов Д. Ю. - Параметри радіолокаційних відбиттів від земної поверхні та елементів місцевості в задачах моделювання пасивних завад для роботи оглядових РЛС (2008)
Шабрат І. І. - Експериментальні дослідження впливу розміщення мотогондол двигунів на аеродинамічні характеристики моделі літального апарата (2008)
Шмирьов В. Ф. - Штурманське забезпечення підготовки льотного складу на імітаційно-тренажному комплексі штурмана на основі ПЕОМ (2008)
Віткін Л. М. - Оптимізація параметрів якості технічних пристроїв і систем, Ігнаткін В. У., Литвиненко В. А. (2008)
Воротніков В. В. - Методика підвищення ефективності функціонування інформаційно-вимірювальних систем за інформаційно-статистичним критерієм (2008)
Гриб Д. А. - Формування множини альтернатив доцільного складу структурних елементів угруповань, що залучаються до виконання завдань з використанням інтегрованої концептуальної класифікаційної моделі в системах підтримки управлінських рішень, Дзеверін І. Г., Воробйов О. В. (2008)
Дейкало С. О. - Корекція фазових флуктуацій гармонійного коливання, спотвореного випадково-неоднорідною тропосферою з урахуванням кореляції між флуктуаціями його амплітуди й фази, Женжера С. В. (2008)
Дуденко С. В. - Задача узгодженості даних в розподілених системах, Перепелиця О. В., Еловських Р. О. (2008)
Жилін Є. І. - Застосування методів кореляційного аналізу для вирішення задач виявлення і оцінки параметрів оптичних сигналів в системах технічного зору (2008)
Карлов В. Д. - Аналіз флуктуацій інформативних параметрів радіолокаційних сигналів при їх розповсюдженні над морем, Петрушенко М. М., Челпанов А. В. (2008)
Карлов В. Д. - Метод і алгоритм швидкого розрахунку амплітудно-фазового розподілу активних фар, що формує діаграму спрямованості з широкими провалами в заданих напрямах, Окунєв О. А., Головін Г. А. (2008)
Коваленко А. А. - Огляд моделей трафіка, які використовуються під час аналізу черг (2008)
Козелков С. В. - Перспективи використання космічних систем дистанційного зондування Землі для вирішення завдань військового призначення, Пашков Д. П. (2008)
Кочин А. В. - Про розмір кутових коливань лазерного випромінювання відбитого від світлоповертаючого покриття (2008)
Кузнецов О. О. - Метод швидкого формування послідовностей псевдовипадкових чисел доказової стійкості, Корольов Р. В., Рябуха Ю. М. (2008)
Кухарський І. А. - Оптимізаційна математична модель параметричного аналізу системи архівації даних дистанційного зондування Землі (2008)
Кучук Г. А. - Метод визначення моментів зміни характеристик трафікового процесу (2008)
Поночовний Ю. Л. - Вибір методу комплексування показників надійності компонент інформаційних систем за похибкою, що вноситься (2008)
Чорнобородова Н. П. - Синтез вагових функцій з малим рівнем міжфільтрового просочування для дискретного перетворення Фур’є, Чорнобородов М. П. (2008)
Крюков М. П. - Методика ресурсно-економічного обґрунтування витрат на утримання типових структурних підрозділів при будівництві та розвитку Повітряних Сил (2008)
Краснобаєв В. А. - Оцінка значущості впливу поєднаних травм на ступінь тяжкості стану пацієнтів із пошкодженнями підшлункової залози, Нессонова М. М. (2008)
Наші автори (2008)
Алфавітний покажчик (2008)
Bilyavskyj Yu. - Heavy metals in soils of 20-kilometre suburban zone of Zhytomyr, Myslyva T. M. (2014)
Шумигай І. В. - Дефторування питних вод (2014)
Гамаюнова В. В. - Продуктивність та азотфіксуюча здатність сортів сої залежно від факторів вирощування на півдні степу України, Назарчук А. А. (2014)
Дереча О. А. - Поширення хвороб кукурудзи на Житомирщині, Руденко Ю. Ф., Плотницька Н. М. (2014)
Дерев’янський В. П. - Формування продуктивності сортів гірчиці білої залежно від агротехнічних прийомів вирощування, Ліщук О. А., Ковальчук Н. В. (2014)
Дробітько А. В. - Вплив способів сівби та норм висіву на урожайність насіння сої, Дробітько О. М. (2014)
Іваненко О. В. - Вплив органо-мінеральних добрив на накопичення важких металів вегетативними і генеративними органами пшениці ярої, Тогачинська О. В., Ничик О. В. (2014)
Качанова Т. В. - Вплив добрив на урожайність та хімічний склад рослин вівса (2014)
Левченко В. Б. - Фітопатологічна та ентомологічна характеристика насаджень сосни звичайної в лісових масивах Житомирського Полісся (2014)
Мойсієнко В. В. - Насіннєва та кормова продуктивність грястиці збірної залежно від технології вирощування в умовах Полісся, Сладковська Т. А. (2014)
Нікончук Н. В. - Вплив систем удобрення на якість виноматеріалів білих вин в умовах Південного Степу України (2014)
Опришко Н. О. - Ураженість кореневими гнилями та продуктивність огірка при застосуванні препарату Екотон (2014)
Павлюк С. Д. - Екологічний аналіз системи удобрення в плодових насадженнях (2014)
Панфілова А. В. - Продуктивність ячменю ярого залежно від обробки насіння біопрепаратами (2014)
Руденко Ю. Ф. - Захист багаторічних насаджень від американського білого метелика на території Житомирської області, Плотницька Н. М., Ігнатюк А. І. (2014)
Чайка О. В. - Розвиток борошнистої роси та продуктивність ячменю ярого залежно від строків сівби, Тимощук Т. М. (2014)
Гнидюк В. С. - Технологічні аспекти переробки відходів птахофабрик та тваринницьких комплексів (2014)
Бунчак О. М. - Обґрунтування виробництва органічного добрива з відходів шкіряного виробництва та осаду очисних споруд (2014)
Горальський Л. П. - Ферментативна активність сироватки крові поросят першого місяця життя, Панікар І. І. (2014)
Дубовий А. А. - Гістологічна характеристика та морфометричні показники щитоподібної залози собак, вирощених в умовах радіоактивного забруднення (2014)
Кривда М. І. - Проблеми ідентифікації ентеробактерій при дослідженні клінічного матеріалу, Галатюк О. Є., Солодка Л. О. (2014)
Маршалкіна Т. В. - Особливості лікування міксінвазії курей в умовах виробництва (2014)
Ситюк М. П. - Серопревалентність популяції диких кабанів на території України до вірусу репродуктивно-респіраторного синдрому свиней (2014)
Іванов І. А. - Оцінка фенотипової консолідації показників молочної продуктивності первісток української чорно-рябої і червоно-рябої молочних порід різних генотипів (2014)
Ковальчук І. І. - Рівень важких металів у продукції карпатських бджіл різних породних типів в умовах Закарпаття, Федорук Р. С., Ковальська Л. М. (2014)
Ковальчук В. І. - Особливості будови тіла корів української чорно-рябої молочної породи різних екстер'єрно-конституційних типів (2014)
Кучерявий В. П. - Кислотність вмістимого кишківника свиней при згодовуванні бактеріальних препаратів (2014)
Яремчук О. С. - Умови формування живої маси у надремонтних бичків української червоно-рябої молочної породи за двофазною технологією (2014)
Білецький В. Р. - Теоретичне обгрунтування стану грунту під колісним рушієм машинно-тракторного агрегату, Шубенко В. О., Томашевський І. С. (2014)
Кухарець С. М. - Механіко-технологічний підхід до конструювання агроекосистем (2014)
Медведський О. В. - Обгрунтування режимних характеристик пластинчасто-роторного вакуумного насоса двосторонньої дії, Бушма С. В., Кухарець С. М., Коновалов О. В. (2014)
Поліщук О. В. - Методика потенціометричного титрування, Козак Н. І., Поліщук В. М., Білецький А. В. (2014)
Муковоз В. М. - Олія рафінована дезодорована бутильована – альтернативний вихід при зберіганні, Обштат С. В., Карпуленко М. С. (2014)
Сяська І. О. - Вплив біоекологічних умов та антропогенного навантаження на розвиток новоутворень репродуктивної системи жінок Сарненщини (2014)
Бойчук В. М. - Вплив пребіотичного препарату на структуру шлунково-кишкового тракту свиней (2014)
Панчишин В. З. - Продуктивність пелюшко-вівсяної сумішки залежно від елементів технології вирощування в умовах Житомирського Полісся (2014)
Ступніцька О. С. - Вплив елементів технології вирощування на якісний склад насіння сої, Баранов А. І. (2014)
Юрію Івановичу Савченку – 75 (2014)
Анотації (2014)
Вимоги (2014)
Амосов О. Ю. - Проблема ресурсозбереження в Україні та шляхи її вирішення, Гавкалова Н. Л. (2011)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського