Майстро С. В. - Державне регулювання національної продовольчої безпеки в умовах глобального підвищення цін на продукти харчування, Олійник В. О. (2011)
Грабельников В. А. - Удосконалення державного регулювання роботи міського пасажирського транспорту (2011)
Дегтярьова І. О. - Правові засади реалізації державної політики у сфері забезпечення конкурентоспроможності регіонів України (2011)
Єльчанінов Д. Б. - Упровадження системологічних методів у діяльність органів державної влади України (2011)
Золотарьов В. Ф. - Сучасний стан організаційно-нормативного забезпечення процесу надання органами влади державних послуг населенню, Коняєва В. В. (2011)
Клімова С. М. - Участь комітетів Верховної Ради України в процесі управління публічними фінансами (2011)
Клімушин П. С. - Інформаційна культура державних службовців як чинник розвитку інформаційного суспільства, Іванова І. Д. (2011)
Корецький А. В. - Державне регулювання охорони земель у сучасних умовах (2011)
Матвіїшин Є. Г. - Визначення міграційного руху населення регіону за відхиленнями між коефіцієнтами вибуття і смертності за віковими групами (2011)
Орлова Н. С. - Специфіка розвитку української моделі корпоративного управління в інформаційному суспільстві (2011)
Блінов Є. М. - Державна політика у сфері політичних технологій: роль консенсусу (2011)
Бондар В. С. - Стан і перспективи розвитку корпоративних відносин в Україні (2011)
Макєєва Л. М. - Теоретичні аспекти державного регулювання використання та охорони земель (2011)
Намчук В. А. - Моделі соціальної держави: ідеологічне підґрунтя та загальна характеристика (2011)
Ревенко Т. В. - Концепція розвитку соціальної реклами органів влади в Україні (2011)
Савенко С. О. - Просвітницька роль реклами в реформуванні українського суспільства (2011)
Скібчик Г. Є. - Актуальні напрями державної політики в бібліотечній справі (2011)
Тимофеєва О. А. - Державне регулювання будівництва житлової нерухомості в Україні (2011)
Холодок В. Д. - Інституційне забезпечення управління охороною культурної спадщини в Україні (2011)
Чопенко А. В. - Формалізація процесу прийняття управлінського рішення в органі державної влади (2011)
Амосов О. Ю. - Подолання наслідків економічної кризи в Україні шляхом регулювання міграційних процесів, Станков Д. В. (2011)
Дєгтяр А. О. - Економіка знань як теоретична база формування державної економічної політики, Календжян Я. В. (2011)
Родіонов О. В. - Дослідження впливу чинників зовнішнього середовища на конкурентоспроможність і репутацію підприємства (2011)
Артеменко В. О. - Фінансова оцінка конкурентоспроможності підприємства (2011)
Бабаєв В. Ю. - Формування інноваційної інфраструктури в Україні, Поронько А. О. (2011)
Головій В. М. - Еволюція теорій державного регулювання економіки та підвищення якості життя громадян: необхідність узгодження (2011)
Гончаренко М. В. - Теоретико-методологічні основи аудиту ефективності бюджетних коштів (2011)
Домбровська С. М. - Державне управління освітою в умовах економічної та освітньої глобалізації (2011)
Коваленко М. М. - Грошово-кредитна політика національного банку в контексті кредитування реального сектору економіки України (2011)
Кривачук Л. Ф. - Сімейні форми влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (2011)
Кузьменко С. Г. - Соціальна допомога в системі державних органів управління (2011)
Лемішко Б. Б. - Реалізація державної політики у сфері охорони здоров'я через організацію консультативних лікувально-діагностичних центрів (на прикладі м. Львова) (2011)
Мироненко М. Ю. - Державне регулювання економіки АПК (2011)
Непомнящій О. М. - Житлова політика як складова соціальної політики держави (2011)
Пасемко Г. П. - Наукові засади дослідження і оцінки ефективності державного регулювання аграрних відносин (2011)
Соболь Р. Г. - Сучасні ознаки страхового ринку України та вплив на нього фінансово-економічної кризи (2011)
Кантур К. С. - Картелі на ринку нафтопродуктів України (2011)
Ліпач О. О. - Бюджети представницьких органів влади в новому бюджетному законодавстві (2011)
Ляшевська О. І. - Валовий регіональний продукт у механізмі економічних індикаторів (2011)
Перебейнос О. М. - Демографічні процеси в Україні як об'єкт державного регулювання (2011)
Перебейнос Ю. В. - Інновації та інноваційна діяльність як об'єкт державного регулювання: теоретичний аспект (2011)
Приходько Р. В. - Організаційно-правовий механізм регулювання сфери захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій (2011)
Ромат Т. Є. - Захист торговельних марок як об'єктів інтелектуальної власності (2011)
Мельникова М. О. - Адаптивна система показників фінансового стану підприємства (2011)
Мамонова В. В. - Управління об'єктами комунальної власності: проблеми та шляхи їх вирішення, Сердюкова О. Є. (2011)
Мельниченко О. А. - Методичні підходи до оцінювання розвитку міст як результат регуляторного впливу держави, Шевченко А. С. (2011)
Могильний С. А. - Етика взаємодії посадових осіб з міською територіальною громадою у стратегічному плануванні (2011)
Нужнова Ю. А. - Шляхи формування і реалізації конкурентної політики АПК на рівні регіону (2011)
Пастушенко М. А. - Нові інноваційні форми регіонального розвитку (2011)
Ріпка Ю. М. - Передумови та етапи формування бренду населеного пункту (2011)
Свірідов І. І. - Правові засади розвитку комунальної власності у структурі економічної основи місцевого самоврядування (2011)
Стрілець Ю. П. - Види і форми контролю в місцевому самоврядуванні (2011)
Тупіцин В. М. - Перспективи реформування системи місцевого самоврядування України (2011)
Щербакова О. Л. - Основи формування сучасної стратегії розвитку монофункціональних міст і механізми її реалізації (2011)
Мінаєва Г. М. - Управління проектною діяльністю органами місцевого самоврядування для зміцнення інфраструктури території (2011)
Карамишев Д. В. - Механізми формування системи професійної підготовки керівних кадрів галузі охорони здоров'я в Україні, Федак Н. М. (2011)
Крутій О. М. - Інноваційні технології підготовки та підвищення кваліфікації службовців публічного управління (2011)
Пашко Л. А. - Суб'єктно-об'єктна взаємодія у процесі щорічного оцінювання (2011)
Родіонова О. Ю. - Формування механізму організаційної культури підприємств АПК (2011)
Савченко Б. Г. - Психологічний портрет сучасного керівника органу державної влади (експертне бачення), Боковикова Ю. В. (2011)
Гнидюк Н. А. - Проходження служби у вищому корпусі державної служби: теорія та практика (2011)
Кирій С. Л. - Підстави припинення публічної служби в контексті оцінювання персоналу (2011)
Кравченко Ж. Д. - Основні напрями вдосконалення структурно-функціонального забезпечення реалізації державноуправлінських відносин на територіальному рівні (2011)
Мельтюхова Н. М. - Світовий досвід управління освітньою галуззю, Михайленко Г. В. (2011)
Бублій М. П. - Міжнародний досвід організації та здійснення державних закупівель (2011)
Жадан О. В. - Взаємодія України з Міжнародною організацією праці у вирішенні глобальних проблем соціально-трудової сфери (2011)
Мельникова К.І. - Досвід роботи керівників органів влади в європейських країнах, Мельников О.С. (2011)
Рогова О.Г. - Захист персональних даних у законодавстві Європейського Союзу та України (2011)
Стрельцов В.Ю. - Соціальна аномія та остракізм як головна перешкода інтеграційних процесів між Україною та ЄС (2011)
Тычинская И.А. - Прогнозы развития России и её регионов (2011)
Ліщук Р.М. - Закордонний досвід державного управління в умовах макро-економічної нестабільності: "Новий курс" Ф. Рузвельта як нагадування (2011)
Лєрмонтова Ю.О. - Організаційно-правове регулювання лікарського забезпечення при виникненні надзвичайних ситуацій (2011)
Барабаш О. В. - Методика оптимізації складу угруповання сил та засобів видової космічної розвідки в операціях за умов деструктивного впливу противника, Зуйко В. В. (2009)
Биченков В. В. - Методика розробки штабних моделей оцінки ефективності планування відбиття повітряного нападу противника, Лиходєєв О. С. (2009)
Бірюков І. Ю. - Про можливу тактику дій підрозділів внутрішніх військ у ході боротьби із незаконними збройними формуваннями, Казіміров О. О. (2009)
Тристан А. В. - Методи представлення даних та знань в інформаційно-аналітичній моделі підготовки і прийняття рішень (2009)
Харитонов О. Л. - Бойове застосуваннязасобів повітряного нападу в останніх локальних війнах і військових конфліктах, його вплив на склад, стан угруповань ППО ЗС України мирного часу (2009)
Шершнєв М. А. - Тенденції розвитку збройної боротьби в повітрі та їх вплив на формування вимог до перспективних зенітних ракетних систем, Наливайко Ю. В., Воронін В. В. (2009)
Адаменко А. А. - Метод формування переліку об’єктів ураження противника в операції з нечітко визначеною метою при виконанні завдань превентивної оборони (2009)
Василець В. О. - Загальні особливості характеристик розсіяння зразків наземної техніки Повітряних Сил Збройних Сил України, Белевщук Я. О. (2009)
Довбня В. В. - Використання мереж GSM для виявлення наземних і повітряних об'єктів (2009)
Єрмошин М. О. - Типи цілей для зенітних ракетних підрозділів, Дробаха Г. А., Романюк М. М. (2009)
Кривошеєв А. М. - Напрямки використання балістичної інформації провідними виробниками артилерійських систем (2009)
Момот М. М. - Результати аналізу ретроспективи розвитку вертольотів військового призначення (2009)
Мосов С. П. - Аналіз застосування авіації в післявоєнний період, Хращевський Р. В. (2009)
Пєвцов Г. В. - Теоретичні основи побудови багатопозиційної системи контролю засобів авіаційного радіозв’язку за радіообрієм при використанні метеорного розповсюдження радіохвиль, Яцуценко А. Я., Карлов Д. В., Остапова А. М. (2009)
Семенюк В. І. - Розробка програмного модулю для навчання приведенню зброї до нормального бою, Прибильнов Д. В., Гишко Г. Б. (2009)
Бєлай С. В. - Оптимізація розподілу ресурсів за видами забезпечення в умовах обмеженого фінансування частин та підрозділів сил охорони правопорядку (2009)
Бодяк О. С. - Метод управління відображенням інформаційних моделей у системах управління складними динамічними об'єктами, Павленко М. А., Омельченко А. І. (2009)
Деденок В. П. - Розробка методу компенсації випадкової складової іоносферної похибки супутникових навігаційних визначень з використанням двочастотних вимірів контрольно-корегуючих станцій, Флерко С. М., Дейнеко В. М. (2009)
Дзябенко О. М. - Напрямки підвищення якості експлуатаційно-ремонтної практики у системі військово-професійної підготовки метрологів тактичного рівня, Кононов В. Б., Гаврилов А. Б. (2009)
Ільяшов О. А. - Особливості використання методики визначення ефективних оцінок під час вимірювання параметрів радіовипромінювань на фоні бігауссівського білого шуму (2009)
Карлов В. Д. - Модельне представлення тропосферних радіохвилеводів над морем, Петрушенко Н. Н., Луковський О. Я., Лукашук Е. В., Квіткін К. П. (2009)
Ковкін В. В. - Оцінка дії вражаючих факторів протирадіолокаційних ракет на РЛС, Гризо А. А. (2009)
Коломійцев О. В. - Пристрій спряження апаратури передачі даних С23-1 з персональною електронно-обчислювальною машиною через USB – порт, Болюбаш О. О., Толстолузька О. Г. (2009)
Левченко А. О. - Аналіз працездатності процедур інформаційно-довідкової автоматизованої системи визначення стану об’єктів експлуатації та адекватності моделей, що будуються реальним процесам зміни стану РЭЗ, Кравчук О. І. (2009)
Носик А. М. - Захист інформації в мережах АТМ (2009)
Поляков О. Л. - Дослідження напрямків підвищення ефективності алгоритмів обробки сигналів неконтрольованого випромінювання бортової апаратури космічного апарата в умовах заважаючих впливів нелінійної РТС (2009)
Романенко І. О. - Інформаційна модель взаємодії заходів у процесі підготовки військ (сил), Ткачов А. М., Рубан І. В. (2009)
Смеляков К. С. - Побудова моделі спотворень функції яскравості зображення в умовах зашумления в просторовій області (2009)
Стасєв Ю. В. - Інформаційні системи на основі динамічного хаосу, Васюта К. С., Женжера С. В. (2009)
Торба Г. О. - Дослідження емпіричних законів розподілу імовірностей імпульсних сигналів шумових діодів (2009)
Шевченко В. О. - Навантаження, що діють в хребтовій балці автогрейдера, Краснокутський В. М., Рєзніков О. О. (2009)
Якобінчук О. В. - Методика оцінки завадозахищеності системи зв’язку, радіотехнічного забезпечення та автоматизації управління (2009)
Адаменко М. І. - Відновлення спеціалізованих військових та цивільних споруд після надзвичайних ситуацій, пов’язаних із землетрусами (2009)
Фердман Г. П. - Соціально-політичні проблеми національної безпеки України (2009)
Наші автори (2009)
Алфавітний покажчик (2009)
Вимоги до оформлення статей (2009)
Войтер А. П. - Комплексний аналіз ефективної швидкості передачі в адаптивних пакетних радіомережах (2013)
Мазін В. О. - Розрахунок теплофізичних характеристик випускного газу дизельного комбінованого двигуна внутрішнього згоряння (2013)
Дичка І. А. - Апаратна реалізація обчислень у скінченних полях характеристики два, Онай М. В., Бухтіяров Ю. В. (2013)
Іванюк Н. О. - Алгоритми реставрації образів за методом умовної деконволюції в області трансформант перетворення Адамара, Рибін О. І. (2013)
Діденко О. О. - Система моніторингу державного бюджету України, Коваль О. В., Сенченко В. Р. (2013)
Коршевнюк Л. О. - Формалізація постановки задачі керування ризиками в системах різної природи, Бідюк П. І. (2013)
Гавриш А. П. - Силове поле при тонкому алмазному шліфуванні деталей тертя з нових композиційних сплавів для друкарської техніки, Киричок П. О., Роїк Т. А., Віцюк Ю. Ю. (2013)
Ковальов В. А. - Структура циркуляційних течій в’язкої нестисливої рідини поблизу радіальних перегородок (2013)
Лобода П. І. - Вплив механічних коливань на формування мікроструктури монокристалів і керамічних композитів під час вирощування з розплаву, Богомол Ю. І., Соловйова Т. О. (2013)
Чернега Д. Ф. - Способи створення пошарової системи із рудно-флюсо-паливних композицій з підвищеним вмістом твердого палива, Нещадим В. М., Кудь П. Д., Іванченко Д. В. (2013)
Колобродов В. Г. - Інфрачервона гібридна лінза з виправленою сферичною аберацією, Микитенко В. І., Сірий Є. А. (2013)
Букет О. І. - Вплив електроосмотичних явищ на час перехідних процесів у амперометричних газових сенсорах, Лінючева О. В., Блуденко А. В., Нагорний О. В., Лінючев О. Г. (2013)
Герасименко Ю. С. - Розвиток електрохімічних методів вимірювання швидкості корозії металів наукової школи професора Л.І. Антропова, Білоусова Н. А., Васильєв Г. С., Васильєва С. М., Клименко А. В., Вишневська Ю. П. (2013)
Донченко М. І. - Отримання компактної міді з карбонатної руди електрохімічним способом, Лінючева О. В., Ущаповський Д. Ю., Редько Р. М., Бик М. В. (2013)
Ігнатович В. М. - Побудова причинно-наслідкової діаграми для герметизованих електрохімічних пристроїв методом сходження від абстрактного до конкретного (2013)
Погребова І. С. - Моделювання процесів адсорбції органічних сполук на металах на основі концепції "жорстких” і "м’яких” кислот та основ (2013)
Реферати (2013)
Автори номера (2013)
Биченков В. В. - Планування бойових дій винищувальної авіації при вирішенні задачі прикриття надводних сил від ударів з повітря, Лиходєєв О. С. (2009)
Вакаренко А. В. - Удосконалення зенітних ракетних комплексів тактичної ланки з використанням технології цифрових антенних решіток, Нікітін М. М., Митяй Р. І. (2009)
Казіміров О. О. - Аналіз способів і прийомів застосування тактичної авіації в локальних війнах та збройних конфліктах, Нєвзоров Р. В., Шмаков В. В. (2009)
Коломійцев О. В. - Ефективність управління вогнем та стрільби переносного ЗРК в обумовлених умовах його застосування, Кудряшов В. Є., Шевченко А. Ф. (2009)
Коновалов О. М. - Модель руху снаряду при стрільбі зенітних гарматних комплексів, Піскунов С. М., Оборонов М. І. (2009)
Левченко А. О. - Аналіз складу технічних засобів системи технічного обслуговування комплексів керованої ракетної зброї танків, Хахула В. В. (2009)
Макєєв В. І. - Дослідження можливостей визначення установок для стрільби активно-реактивними снарядами (мінами) за даними вимірів параметрів активної ділянки траєкторії, Петренко В. М., Житник В. Є. (2009)
Наливайко Ю. В. - Застосування зенітного ракетного десанту для вирішення завдань ППО важливих державних об’єктів (2009)
Печкін А. М. - Методичні рекомендації щодо створення ефективної системи зенітного ракетного прикриття об'єктів та військ (2009)
Скрипченко О. П. - Математична модель бою протитанкового артилерійського комплексу, Серпенінов С. А., Варава В. В. (2009)
Харитонов О. Л. - Пропозиції щодо вдосконалення методик розрахунку вогневих можливостей частин і підрозділів ППО Сухопутних військ (2009)
Чинков В. М. - Роль та місце метрологічного забезпечення військової вимірювальної техніки у системі метрологічного забезпечення Збройних Сил України, Спренне В. С. (2009)
Бакуменко В. М. - Симетричне мікрохвильове гібридне кільце, Петров С. В. (2009)
Бархударян М. В. - Розробка і наукове обґрунтування методологічних принципів побудови раціональної системи полігонних випробувань, Кулагін К. К., Нос І. А., Чумак Б. О. (2009)
Герасимов С. В. - Обґрунтування пропозицій щодо створення військового еталону одиниці магнітної індукції постійного магнітного поля, Філістєєв Д. А. (2009)
Гецовіч Є. М. - Математична модель пневматичного приводу робочої гальмівної системи з захисним пристроєм, Рогозін І. В. (2009)
Гриб Д. А. - Системно-концептуальні основи і елементи методології формування оперативно-тактичних і тактико-технічних вимог, що пред'являються до перспективних зразків озброєння і військової техніки та зразків, що модернізуються, Демідов Б. О., Науменко М. В. (2009)
Грищук Р. В. - Методика оцінювання гарантованого рівня захищеності технічних об’єктів, Хмара О. О. (2009)
Демідов Б. О. - Деякі особливості випробування спеціального програмного забезпечення сучасних програмно-технічних комплексів, Кучеренко Ю. Ф., Гузько О. М. (2009)
Корнієнко Л. Г. - Оцінка впливу конструктивних похибок антен на показники поляризаційного компенсатора завад (2009)
Корольов В. М. - Математична модель оцінки похибок зовнішнього цілевказування при використанні додаткового вимірювання відстані, Руденко К. В., Корольова О. В. (2009)
Котляров В. П. - Аналіз автоколивального руху в нелінійній динамічній системі четвертого порядку (2009)
Кравченко Ю. В. - Концепція синтезу локальної багатопозиційної радіонавігаційної системи, Лаврінчук О. В., Залужний Р. М. (2009)
Мінервин М. М. - Граничні можливості послаблення зовнішньої завади при оптимальній просторовій обробці реалізацій корисного сигналу і завади, що приймаються, в радіотехнічних системах приморського базування, Карлов В. Д., Петрушенко М. М., Луковський О. Я. (2009)
Можаєв О. О. - Аналіз поведінки черг маршрутизаторів у мережах передачі даних в залежності від типів трафіку, Завизіступ Ю. Ю., Коваленко А. А. (2009)
Носик А. М. - Оцінка завадостійкості синтезованих ансамблів складних сигналів (2009)
Ракушев М. Ю. - Прогнозування руху космічного апарата у гринвіцький прямокутній системі координат методом диференціально-тейлорівських перетворень, Завада А. А., Ковбасюк С. В., Болотніков В. Й. (2009)
Романенко І. О. - Часткова модель процесу набуття необхідного рівня знань, умінь та навичок об’єктом підготовки, Алексєєв С. В., Рубан І. В. (2009)
Стрюк О. Ю. - Підсистема інформаційного обміну мобільних абонентів системи управління тактичної ланки Збройних Сил України на основі обладнання стандарту IEEE 802. 16e-2005, Харибін О. В. (2009)
Толстолузька О. Г. - Спосіб управління енергоспоживанням процесорів з однорідною паралельно-декомпозиційною архітектурою (2009)
Усачов О. М. - Класифікація дефектів, виникаючих в об'єкті Автоматизованої системи управління спеціального призначення, Руденко В. М., Дробот О. А. (2009)
Флерко С. М. - Інверсний DGPS/RTK режим супутникових технологій позиціонування: результати досліджень (2009)
Буданов П. Ф. - Вдосконалення систем контролю безпеки АЕС, Лучков В. С., Шалигін Д. М. (2009)
Егорова О. Ю. - Порівняльний аналіз методів визначення місця пошкодження ПЛЕП, Егоров О. Б., Карова Т. А. (2009)
Захаренко О. В. - Підвищення безпеки життєдіяльності об’єктів хімічної промисловості шляхом моделювання заходів по локалізації надзвичайних ситуацій, Адаменко М. І., Клименко О. А. (2009)
Зінченко Д. М. - Персоналізація пасажирських перевезень в Україні за умов глобалізації та урбанізації, Рудик М. П. (2009)
Серветник Ю. С. - Роль, місце та завдання сил спеціальних операцій Збройних Сил України у загальнодержавній системі боротьби з тероризмом, Бзот В. Б., Дзеверін І. Г. (2009)
Старостенко М. Б. - Розрахунок електростатичного поля, що проникає в ізоляцію кабелів, які перебувають в експлуатації на атомних станціях, Рудаков С. В., Швець C. В. (2009)
Тютюник В. В. - Принцип комплектування технічними засобами складової "інформаційна безпека" інтегральної системи безпеки за критерієм "ефективність – інтегральна ціна", Шевченко Р. І. (2009)
Романченко І. С. - Методика раціонального розподілу осіб офіцерського складу по посадах, Артюх В. М. (2009)
Злотніков А. Л. - Детермінанти станів психічного напруження та їх кореляційний аналіз у військовослужбовців які готуються до виконання миротворчих операцій, Приходько Д. П. (2009)
Наші автори (2009)
Алфавітний покажчик (2009)
Даник Ю. Г. - Перспективи розвитку комунікаційно-діагностичних технологій моніторингу кібернетично-психологічного стану інформаційного простору визначеного регіону, Труш О. О., Кливець В. В. (2011)
Дєгтяр А. О. - Особливості державного регулювання інноваційної інфраструктури в регіональному вимірі, Крюков О. І. (2011)
Єлагін В. П. - Формування соцієтальної соціальної держави в умовах демократичного транзиту (2011)
Астапова Т. О. - Історичний розвиток форм народовладдя (2011)
Бублій М. П. - Етапи розвитку нормативно-правового забезпечення системи державних закупівель (2011)
Бульба В. Г. - Cоціальне як основи соціальної держави (2011)
Єльчанінов Д. Б. - Консолідація інформації у процесах державного управління (2011)
Кушнір М. О. - Етапи розвитку українського регіоналізму: інституційно-правові етапи (2011)
Мельников О. С. - Інформаційне забезпечення проведення конкурсних торгів (2011)
Непомнящій О. М. - Глобальні аспекти житлової політики та житлового будівництва (2011)
Орлов М. М. - Порядок формування органів управління силових структур (2011)
Поступна О. В. - Теоретичні основи державного управління системою дошкільної освіти в Україні (2011)
Сергєєва Л. М. - Систематизація повноважень суб’єктів у сфері протидії торгівлі людьми, Карпенко О. С. (2011)
Фоміцька Н. В. - Підходи до розкриття змісту поняття "інституціональні засади” (2011)
Козачок С. М. - Громадяни – власники житла та їх об’єднання як суб’єкт діалогу з державою (2011)
Мінаєва І. М. - Упровадження сучасних ІТ-технологій у роботу органів публічної влади (2011)
Михайлов Г. М. - Державний архітектурно-будівельний контроль як управлінська функція (2011)
Молчанова О. П. - Концептуальна модель як інструмент створення стратегії національного розвитку України (2011)
Дементов В. О. - Особливості розвитку державної служби в умовах демократизації державного управління (2011)
Рубанов М. М. - Роль держави в регулюванні інноваційної діяльності на регіональному рівні (2011)
Владимиров М. В. - Громадянська політична культура (2011)
Гавкалова Н. Л. - Процедура оптимізації витрат на персонал, Криворучко А. С. (2011)
Бабаєв В. Ю. - Формування інноваційної інфраструктури в аграрному секторі економіки України (2011)
Боклаг В. А. - Державна політика оптимізації землекористування в умовах ринкових земельних відносин (2011)
Гоголь Т. В. - Формування системи державного регулювання земельних відносин та управління землекористуванням на сільських територіях (2011)
Жадан О. В. - Сутнісна характеристика механізму державного регулювання соціально-трудових відносин (2011)
Коваленко М. М. - Ринкове саморегулювання банківського сектора та першочергові напрямки його розвитку (2011)
Лисенкова Н. В. - Страхування фiнансових ризикiв (2011)
Ревенко О. В. - Дослідження впливу податкової політики на розвиток соціальної інфраструктури в Україні, Ревенко Т. В. (2011)
Соболь Р. Г. - Політика розвитку страхового ринку України в докризовий період (2011)
Собченко В. В. - Історико-національні етапи розвитку соціального захисту населення (2011)
Ульянченко Ю. О. - Формування кластерів як засіб сталого соціально-економічного розвитку регіону (2011)
Дорош Т. Л. - Особливості управління розвитком музичної освіти на місцевому рівні (2011)
Ковальчук В. Г. - Проблеми державного стимулювання економічного розвитку регіонів (2011)
Куренна Т. О. - Актуальні проблеми внутрішнього фінансового контролю в Міністерстві аграрної політики та продовольства України (2011)
Подобєд Н. В. - Державна політика формування здорового способу життя молоді в Україні: підходи та заходи (2011)
Репетько О. О. - Аналіз ефективності чинної системи державного фінансового контролю в бюджетній сфері України (2011)
Стороженко О. В. - Нормативно-правова основа функціонування сфери культури (2011)
Тимошенко П. Б. - Інституційне забезпечення реалізації державної політики стосовно ВІЛ-позитивних й уразливих до ВІЛ дітей (2011)
Шульгінова Л. А. - Механізми державного регулювання заробітної плати в Україні: сутність і складові (2011)
Яблунівський С. В. - Удосконалення організаційно-правового забезпечення державного регулювання театральної діяльності в Україні (2011)
Яроцький В. І. - Економіко-статистичне дослідження трудових ресурсів України (2011)
Карамишева Л. Є. - Механізм реформування системи загальнообов’язкового державного соціального страхування через запровадження єдиного соціального внеску (2011)
Мельникова М. О. - Теоретичні та методичні аспекти застосування прогностичної регресійної моделі для оцінки рівня фінансового стану підприємства (2011)
Нестругіна І. М. - Організаційно-правовий механізм державного фінансового контролю у сфері державних закупівель (2011)
Ворона П. В. - Особливості становлення та розвитку представницької влади в Україні (на прикладі місцевого самоврядування) (2011)
Дегтярьова І. О. - Інноваційні підходи до залучення і використання потенціалу молоді в управлінні регіональним розвитком, Ляхоцький А. І. (2011)
Кривачук Л. Ф. - Актуальні проблеми реалізації повноважень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері освіти, культурного та духовного розвитку дітей (2011)
Макаренко О. М. - Базові принципи моделі управління розвитком людського потенціалу територіальної громади (2011)
Жерліцин Д. К. - Публічно-приватне партнерство як функціональний механізм удосконалення місцевого самоврядування (2011)
Калашник Н. С. - Самоосвіта державних службовців як фактор формування кадрової політики органів державної влади (2011)
Колісніченко Н. М. - Лідерство і вища державна служба: порівняльні перспективи у контексті розвитку компетентностей (2011)
Падафет Ю. Г. - Етична складова профілю особистості керівника державної служби (2011)
Єдгарова І. В. - Проблеми впровадження моніторингу діяльності державних службовців з надання публічних послуг (2011)
Лахижа М. І. - Фінансове забезпечення органів територіального самоврядування: досвід Республіки Польща (2011)
Смальскис В. - Развитие реформ государственного управления после восстановления независимости Литовской Республики, Образцов В. (2011)
Кіктенко О. В. - Тенденції регулювання біржової діяльності Японії: досвід для України (2011)
Котуков О. А. - Форми державної фінансової підтримки третього сектора у країнах постсоціалістичного табору (2011)
Лунячек В. Е. - Публічне управління освітою в США: проблеми підготовки фахівців (2011)
Меняйло В. І. - Науково-інноваційні та євроінтеграційні вектори державного реформування вищої освіти в Україні (2011)
Медвідь М. М. - Міжнародний досвід державного регулювання зайнятості найманих працівників у військових формуваннях, Вергун О. Ю. (2011)
Стрельцов В. Ю. - Використання інструментів неоінституціоналізму для аналізу системи багаторівневого врядування ЄС (2011)
Тамм А. Є. - Європейський вибір України та реформування ринкової економіки (2011)
Царьов Ю. О. - Історичні аспекти державного врегулювання процесів договірно-правового оформлення кордону між США та Канадою (2011)
Бородіна О. А. - Особливості формування регіональної політики в країнах ЄС: досвід для України (2011)
Даньшина Ю. В. - Зарубіжний досвід оцінювання якості надання адміністративних послуг (2011)
Криштанович С. В. - Основні напрямки гірської політики країн ЄС: досвід для України (2011)
Ріпка Ю. М. - Зарубіжний досвід публічного врядування управління територією (2011)
Сумська В. В. - Лобіювання як інструмент публічного врядування: зарубіжний досвід (2011)
Акулевич О. В. - Кінетика росту молочнокислих бактерій р. Lactobacillus на живильних середовищах з різноманітними джерелами вуглецевого й азотного живлення, Орябінська Л. Б., Дуган О. М. (2013)
Бухало А. С. - Виділення вищих базидіоміцетів, перспективних продуцентів біологічно активних речовин, у чисту культуру і їх довготривале зберігання, Дзигун Л. П., Ліновицька В. М. (2013)
Галкін О. Ю. - Розробка удосконаленої методики вилучення й очистки IgЕ людини (2013)
Гарда С. О. - Визначення стійкості до антибіотиків пробіотичних штамів бактерій, Даниленко С. Г., Литвинов Г. С. (2013)
Горобець О. Ю. - Біомінералізація внутрішньоклітинних біогенних магнітних наночастинок і їх можливі функції, Горобець С. В., Горобець Ю. І. (2013)
Горобець С. В. - Феритин і біомінералізація біогенних магнітних наночастинок у мікроорганізмах, Горобець О. Ю., Дем’яненко І. В. (2013)
Горобець С. В. - Застосування магнітомічених клітин S. cerevisiae як біосорбенту на очисних спорудах, Карпенко Ю. В., Ковальов О. В., Олішевський В. В. (2013)
Дехтяренко Н. В. - Виробництво ферментних препаратів в Україні (2013)
Клечак І. Р. - Вплив цитратів біогенних металів, отриманих методом аквананотехнологій, на ріст і біосинтетичну активність лікарського гриба Trametes versicolor, Бісько Н. А., Митропольська Н. Ю., Антоненко Л. О. (2013)
Кузьменко А. В. - Cтворення трансгенних рослин салату, що містять ген зшитого білка антигенів ESAT6:Ag85b з Mycobacterium tuberculosis, Маринченко Л. В., Щербак Н. Л., Василенко М. Ю., Кучук М. В. (2013)
Мальцев А. Ю. - Математична і програмна моделі співіснування популяцій типу "хижак–жертва” (2013)
Мельник В. М. - Газліфтний барботажний апарат (2013)
Сороченко В. Ф. - Використання видових макромолекулярних особливостей лігніну судинних рослин у сучасних фармацевтичних біотехнологіях, Сороченко О. В., Весельський С. П., Кузьмінський Є. В. (2013)
Ушанов Ю. А. - Гипотеза о применении склероции спорыньи в древнерусской иконописи (2013)
Хрокало Л. А. - Визначення компонентного складу біогазу волюмометричним методом, Обушенко Т. І., Перерва Є. С., Козловець О. А. (2013)
Чугунова К. О. - Антагоністична активність штаму Pseudomonas fluorescens 2303 щодо фітопатогенів (2013)
Барбаш В. А. - Вплив амфотерної полімерної смоли на показники зневоднення волокнистої суспензії і якості паперу, Остапенко А. А. (2013)
Васільєв О. О. - Розрахунок термодинамічних властивостей графіту і графену за їх спектроскопічними та пружно-динамічними характеристиками, Муратов В. Б., Дуда Т. І. (2013)
Донцова Т. А. - Механізм фотокаталізу на поверхні TiO2, Бредихін І. В. (2013)
Дульнева Т. Ю. - Мікрофільтраційне очищення від іонів Fe3+ промивних вод станцій знезалізнення (2013)
Лобанов О. Ю. - Експлуатаційні властивості газобетону з модифікованою поверхнею, Свідерський В. А. (2013)
Макаров А. С. - Вплив складу водно-спиртових дисперсійних середовищ на електрокінетичні і реологічні властивості композиційних водовугільних суспензій, Кліщенко Р. Є., Коновал О. А. (2013)
Медведєв Р. Б. - Водно-хімічний режим і математичне моделювання другого контуру АЕС із реактором типу ВВЕР-1000, Мердух С. Л. (2013)
Пилипенко І. В. - Структуроутворення в дисперсіях монтморилоніту за наявності четвертинних амонієвих солей, Маковецький О. Л., Корнілович Б. Ю. (2013)
Реферати (2013)
Автори номера (2013)
Титул, содержание (2014)
Gubarev V. F. - Well-Posed Identification of Nuclear Type Infinite and Multidimentional Systems, Gummel A. V., Melnichuk S. V. (2014)
Бабий Н. А. - Внешние эллипсоидальные аппроксимации множеств достижимости динамических систем, Волосов В. В., Шевченко В. Н. (2014)
Копец М. М. - Оптимальное управление колебаниями прямоугольной мембраны (2014)
Павлова С. В. - Организация эффективного обмена данными в сетевых системах управления динамическими объектами, Богачук Ю. П., Мельников С. В., Господарчук А. Ю. (2014)
Кальниш В. В. - Информационная технология психофизиологического обеспечения высокой надежности операторской деятельности, Швец А. В. (2014)
Grygoryan R. D. - Formal Analysis of Mechanisms Increasing Arterial Pressure (2014)
Кнышов Г. В. - Особенности проектирования медицинской информационной системы поддержки принятия решений, основанной на интеллектуальном анализе данных, Руденко А. В., Настенко Е. А., Яковенко А. В., Сиромаха С. О., Галич С. С. (2014)
Abstracts (2014)
Авторы номера (2014)
Адамович О. О. - Частота зустрічання, особливості перебігу та діагностики вертебрологічної патології серед осіб юнацького віку (2014)
Антипов Н. В. - Экспериментально-морфологическое обоснование механизмов вторичного кровотечения при ранении сосудов ягодичной области, Орлова Ю. А., Зарицкий А. Б., Заплавский А. В., Сироид Д. В. (2014)
Антипов Н. В. - Надфасциальный метод пластики пахового канала с применением сетчатого трансплантата, Фесак И. В., Зарицкий А. Б., Жиляев Р. А. (2014)
Ахтемійчук Ю. Т. - Пренатальний розвиток органів і структур організму, Слободян О. М., Лаврів Л. П. (2014)
Бойко В. В. - Оптимізація формування гастростоми із застосуванням ультразвукового методу дослідження, Савві С. О., Жидецький В. В., Бодрова А. Ю., Новіков Є. А., Грищенко І. Ю. (2014)
Бондаренко А. В. - Патоморфологічні особливості туберкульозного та Епштейна-Барр вірусного ураження ЦНС у ВІЛ-інфікованих (2014)
Вдовиченко В. Ю. - Топографическая классификация почечных пирамид человека, Ворощук Р. С. (2014)
Вовк О. Ю. - Топометрическая характеристика послойного строения чешуи затылочной кости, Шмаргалев А. А., Икрамов В. Б., Богуславский Ю. В., Редякина О. В. (2014)
Гиленко Ж. О. - Патоморфологические и клинико-эхографические особенности пубертатных маточных кровотечений у подростков на фоне железодефицитной анемии (2014)
Горбулич А. В. - Варианты коррекции антирефлюксной функции кардии при грыжах пищеводного отверстия диафрагмы и ахалазии пищевода (2014)
Грінівецька Н. В. - Розподіл глікозаміногліканів у сполучнотканинній стромі підшлункової залози новонароджених щурів в нормі та після внутрішньоутробної дії антигенів (2014)
Губина-Вакулик Г. И. - Особенности развития аорты и сосудов микроциркуляторного русла у новорожденных потомков родителей-"курильщиков", Юнусов В. Ю., Лукьянова Е. М. (2014)
Дісковський І. С. - Особливості мікроструктури шкіри щура за умов впливу опіоїду (2014)
Зенин О. К. - Действие холодной плазмы на живые клетки (научный обзор), Потапов В. В., Ковальчук М. В. (2014)
Костюк О .Г. - Способи попередження дилюції хіміопрепарату в лікуванні поверхневого раку сечового міхура (2014)
Литвиненко Г. Л. - Вплив речовини L486-0021 на морфофункціональний стан легеневої тканини при експериментальному гострому токсичному набряку легенів, Ларьяновська Ю. Б., Власов С. В. (2014)
Логаш М. В. - Зміни біохімічних показників крові щура при інтоксикації опіоїдами в динаміці перебігу експерименту, Покотило П. Б., Федевич Ю. М., Кривко Ю. Я. (2014)
Лукьянцева Г. В. - Прочность плечевой кости у белых крыс с нанесенным дефектом большеберцовой кости после 60-дневного введения тартразина, Лузин В. И. (2014)
Марковський В. Д. - Морфологічні особливості легеневої артерії у плодів і новонароджених від матерів з прееклампсією, Сорокіна І. В., Калужина О. В. (2014)
Марковский В. Д. - Влияние различных вариантов гипоксии на количество крысят в помете и на их соматометрические показатели (экспериментальное исследование), Сорокина И. В., Мирошниченко М. С., Плитень О. Н., Шапкин А. С. (2014)
Масна З. З. - Частота зустрічання різних видів прикусу в поєднанні з аномаліями положення зубів у підлітків м. Львова, Масна-Чала О. З., Павлів Х. І., Ступницький І. Р. (2014)
Міськів В. А. - Структурні особливості гемомікроциркуляторного русла панкреатичних острівців у щурів 24-місячного віку та його перебудова на 14-ту та 28-му добу перебігу експериментального цукрового діабету (2014)
Михайлусов Р. М. - Фотодинамическая терапия и флуоресцентная диагностика – новый, перспективный метод комплексного планирования оперативных вмешательств, Ромаев С. Н., Свириденко Л. Ю. (2014)
Морозов В. Н. - Влияние введения мексидола на органометрические параметры надпочечных желез белых крыс в период реадаптации после 60-дневного введения бензоата натрия, Лузин В. И. (2014)
Павлів Х. І. - Дослідження структурної перебудови твердих тканин коренів постійних зубів на різних етапах їх формування та розвитку (2014)
Підвальна У. Є. - Морфологічне підґрунтя безпечного застосування налбуфіну на прикладі судинної оболонки очного яблука (2014)
Романюк А. М. - Морфологія біомінералізатів у тканині раку молочної залози та експресія рецепторів остеопонтину, Линдін М. С., Москаленко Р. А., Гортинська О. М. (2014)
Савран В. В. - Еволюція хірургічного лікування раку молочної залози, Кашлюк Н. І., Савpан В. Р. (2014)
Скоробогатов А. Н. - Гистологическое строение диафиза большеберцовой кости после 60-дневного воздействия паров толуола у крыс разного возраста (2014)
Соловьёв И. А. - Клинико-анатомические особенности ложных суставов ладьевидной кости запястья при цифровом рентгено- и томографическом их анализе, Антипов Н. В., Жиляев Р. А. (2014)
Ткачук Ю. Л. - Морфологічні зміни гемомікроциркуляторного русла кіркової речовини наднирників при стрептозотоциновому цукровому діабеті (2014)
Тютюник А. А. - Особенности роста и формообразования нижней челюсти у белых крыс после 60-дневного внутрижелудочного введения тартразина в различных концентрациях, Пастухова В. А. (2014)
Щербина Н. А. - Клинико-морфологические аспекты развития синдрома задержки роста плода, Макаренко М. В. (2014)
Дуденко В. Г. - Методика обработки медицинских изображений для предоперационного моделирования диафрагмы человека, Куринной В. В. (2014)
Лєрмонтов О. О. - Методика виявлення артерій та вен надниркових залоз людини, Іщенко І. Я. (2014)
Арасланов М. Р. - Оцінка і прогнозування стану засобів радіолокації автоматизованої системи спостереження повітряного простору ЗС України, Колеснік О. М. (2009)
Бархударян М. В. - Типові нештатні ситуації та оцінка ризиків їх виникнення при стрільбах ЗРК С-300П, Бурцев В. В., Ведмідь О. І., Кліменков С. В. (2009)
Головко Б. Б. - Методика визначення імовірності ураження наземної одиночної цілі при застосуванні різнотипних авіаційних засобів ураження ударної дії в одній атаці (2009)
Гризо А. А. - Методика розрахунку імовірності ураження наземної оглядової РЛС протирадіолокаційною ракетою, Ковкін В. В., Невмержицький І. М. (2009)
Колодій О. П. - Аналіз зразків малогабаритних безпілотних авіаційних комплексів, які спроможні вирішувати завдання в інтересах оперативних підрозділів Cил спеціальних операцій Збройних Сил України, Луковський О. Я., Леках А. А. (2009)
Коломійцев О. В. - Лазерна інформаційно-вимірювальна система з можливістю пошуку літального апарата (2009)
Корнієнко А. П. - Автоматизація інженерно-штурманських розрахунків (2009)
Скорик А. Б. - Принципи розробки перспективного зенітного ракетного комплексу з використанням NSW-концепції і еволюційно-технологічного підходу, Флоров О. Д., Доска О. М., Коробков Ю. В. (2009)
Старцев В. В. - Пропозиції щодо розвитку системи технічного забезпечення зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України, Бровко М. Б., Зубрицький Г. М., Ковальчук А. О. (2009)
Пісарев В. П. - Особливості проектування легких броньованих колісних машин з горизонтально розташованими неметалевими пружними елементами, Горбунов А. П. (2009)
Шоколовський А. А. - Розробка структури моделі процесу функціонування системи забезпечення зенітними керованими ракетами 9М38М1 (9М38) підрозділів з’єднання (частини) ЗРВ, Коваль І. В., Попов В. П., Шевченко В. І. (2009)
Адаменко М. І. - Основи планування взаємодії підрозділів різного підпорядкування з урахуванням сумарного показника уразливості об’єкта для надзвичайних ситуацій, Довбня В. В. (2009)
Нерубацький В. О. - Оцінка бойових можливостей міжвидових угруповань військ, Малюга В. Г., Власов А. В. (2009)
Батурін О. В. - Методи виміру координат цілі при паралельному підсвіті з "фарбуванням" простору (2009)
Гуль А. Ю. - Метод для рішення задачі розрахунку мінімальної кількості радіолокаційних станцій на основі рангового підходу, Приходько В. М., Огурцов В. В. (2009)
Довжук Д. В. - Обмеження існуючих методів забезпечення стійкості до відмов ергатичних систем управління (2009)
Кебкал К. Г. - Результати випробувань удосконаленої системи цифрового гідроакустичного (бездротового) зв'язку для завдань подвійного призначення (2009)
Кравчук О. І. - Модель системи технічного забезпечення експлуатації для радіоелектронних засобів з послідовною структурною схемою надійності (2009)
Павленко М. А. - Використання середовища Matlab для моделювання діяльності оператора АСУ, Руденко В. М., Сериченко С. В., Сімонов С. І. (2009)
Толстой О. В. - Методологічні аспекти формування оперативно-тактичних вимог до бойових наземних робототехнічних систем (2009)
Чорний М. В. - Пропозиції з удосконалення нормативної бази метрологічного забезпечення топогеодезичних приладів сухопутних військ (2009)
Шершнєв М. А. - Методика оцінки тактичної важливості повітряних цілей при проведенні цілерозподілу в розподіленій системі зенітного ракетного прикриття, Наливайко Ю. В., Воронін В. В. (2009)
Яковлев М. Ю. - Система аналізу і узагальнення досвіду підготовки військ, як складова системи бойової підготовки, Хлопецький О. О., Ісаков М. А., Крупкін А. Б. (2009)
Каракуркчі Д. А. - Удосконалення технічних засобів протидії розповсюдженню хмари забрудненого повітря, Кошкаров Ю. Ю., Писарєв С. А. (2009)
Прохач Е. Ю. - Екологічне обстеження об'єктів загальновійськового призначення (2009)
Абрашин В. О. - Експертне оцінювання стану матеріально-технічних засобів в умовах недостатнього фінансування, Новічонок С. М., Старостенко М. Б., Куренко О. Б. (2009)
Віткін Л. М. - Мультикритеріальна математична модель доступу української продукції на ринок ЄС, Хімічева Г. І., Лапач С. М. (2009)
Смаль C. М. - Скорочення термінів впровадження у виробництво технологічних процесів виготовлення корпусних деталей керованої ракети, Вітюк В. А., Монін А. П. (2009)
Попович О. І. - Досвід Сполучених Штатів Америки у створенні системи національної протиракетної оборони на початку XXI століття (2009)
Наші автори (2009)
Алфавітний покажчик (2009)
Фрумкин Р.А. - Проблемы математического описания многопараметрических горных процессов и явлений (2013)
Литвинский Г.Г. - Экспериментальные исследования потери устойчивости несущих элементов крепи из ко-робчатого профиля, Фесенко Э.В. (2013)
Фрумкин Р.А. - Методика обоснования эффективных технологий очистных работ по геологоразведочным данным, Лемеш И.П. (2013)
Клишин Н.К. - Обоснование структуры модели толщи пород в зоне влияния лавы при компьютерном моделировании, Касьян С.И. (2013)
Окалелов В.Н. - Алгоритм оценки сложности условий залегания угольных пластов (2013)
Должиков П.Н. - Проектирование шлакоглинистых тампонажно-закладочных суспензий для ликвидации подземных пустот, Семирягин С.В., Фурдей П.Г. (2013)
Зубова Л.Г. - Исследование объемной плотности породы и почвогрунта породного отвала, Макаришина Ю.И. (2013)
Чепурная Л.А. - Обобщенная схема сдвижения земной поверхности до и после образования плоского дна мульды, Антощенко Н.И. (2013)
Палейчук Н.Н. - Оценка технико-экономического уровня угольных шахт, Кобзарь Ю.И., Должикова А.П. (2013)
Аверин Г. А. - Влияние прочных породных слоев в кровле вынимаемого пласта на максимальные оседа-ния земной поверхности, Корецкая Е. Г. (2013)
Максимова Э.А. - Типы месторождений газовых гидратов и их учет при подземной разработке (2013)
Кизияров О.Л. - Методика выбора скрепляющего состава для упрочнения неустойчивой кровли в лаве нагнетанием (2013)
Богатова Е.Н. - Повышение надежности горно-шахтного оборудования (2013)
Смирнов А.Н. - Анализ влияния параметров мягкого обжатия на качество непрерывного сляба, Куберский С.В., Левит М.Б., Семирягин С.В. (2013)
Куберский С.В. - Гидравлический расчет промежуточного ковша МНЛЗ, оборудованного электромагнитным перемешивателем (2013)
Диментьев А.О. - Определение объема продуктов плавки в металлоприемнике доменной печи по данным системы контроля состояния горна, Новохатский А.М., Дорофеев В.Н. (2013)
Чебан В.Г. - Теоретическое исследование характера течения разделяемой смеси в ультрафильтрационных модулях с полыми волокнами, Тумин А.Н. (2013)
Кузнецов Д.Ю. - Промышленное опробование новой технологии десиликонизации малокремнистой автолистовой стали в АКП (2013)
Антыкуз О.В. - Усовершенствование несинусоидального режима качания кристаллизатора слябовой МНЛЗ (2013)
Cалмаш И.Н. - Изучение процесса перемешивания расплава при продувке через два отверстия на трехмерных моделях ковшей (2013)
Ухин В.Е. - Современные решения относительно конструкции гильз кристаллизаторов для высокопроизводительной разливки стали на сортовую заготовку (2013)
Карпов А.В. - Аналитическое исследование влияния расхода вдуваемого ПУТ на показатели работы доменной печи (2013)
Дорогой Е.В. - Современное состояние вопроса окомкования агломерационной шихты, содержащей большое количество тонкоизмельченных материалов. Сообщение 1: анализ шихтовых условий агломерационного производства Украины (2013)
Должиков П.Н. - Методика проектирования инъекционной стабилизации оползневых грунтов, Кипко А.Э., Кирияк К.К. (2013)
Дрозд Г.Я. - Механизм преобразования биологически активной среды канализационных коллекторов в агрессивную эксплуатационную среду, Хвортова М.Ю., Пилипенко В.Н. (2013)
Должиков П.Н. - Влияние обводненности и трещиноватости на деформационные свойства оснований фундаментов, Ивлиева Е.О. (2013)
Емец Е.В. - Исследования напряженно-деформированного состояния рам каркасных зданий при воздействии на них перемещений податливого основания (2013)
Медведь И. И. - Построение математической модели процесса исследования малоцикловой усталости, Балашова О.С., Белевцова Н.Л. (2013)
Абед С.Ф. - Исследования осадки обводненной толщи грунтов в зависимости от типа фундамента методом конечных элементов (2013)
Заблодський М.М. - Підвищення точності розмірної електрохімічної обробки введенням корегуючого магнітного поля, Ямкова М.А., Шадрін С.В. (2013)
Заблодский Н.Н. - Моделирование взаимосвязанных электромагнитных и механических процессов в массиве ротора шнекового полифункционального электромеханического преобразователя, Плюгин В.Е., Грицюк В.Ю., Кулдыркаев И.Н. (2013)
Павленко Т.П. - Определение параметров аморфного сплава, предназначенного для электромагнитных систем электрических аппаратов, Токарь М.Н. (2013)
Сергієнко С.М. - Розрахунок плазмотрона для плазмового диспергування тугоплавких порошків та визначення його основних арактеристик, Бірюкова Т.В., Алєксєєва М.Ю. (2013)
Сергієнко С.М. - Дослідження процесу плазмового диспергування тугоплавких порошків, Бірюкова Т.В., Алєксєєва М.Ю. (2013)
Блащак Н. І. - Асимптотичні властивості неперервних розв’язків лінійних функціонально-різницевих рівнянь, Сивак О. А. (2013)
Вірченко Н. О. - Інтегральні рівняння з r-гіпергеометричними функціями, Ізбаш А. М. (2013)
Virchenko N. O. - r-Hypergeometric Function and its Application, Ovcharenko O. V. (2013)
Гречко А. Л. - Монотонні матричні диференціальні рівняння Ляпунова та Рікатті (2013)
Dyriv M. M. - Stochastic Integrals with Respect to a Levy Process and Stochastic Derivatives on Spaces of Regular Test and Generalized Functions, Kachanovsky N. A. (2013)
Денисюк В. П. - Метод покращення збіжності рядів Фур’є та інтерполяційних багаточленів по ортогональних функціях (2013)
Жуковська О. А. - Дослідження закону дистрибутивності в класичній інтервальній арифметиці для загального випадку, Титаренко А. О. (2013)
Жураковський Б. М. - Асимптотичні властивості періодограмних оцінок параметрів модульованого майже періодичного сигналу, Іванов О. В. (2013)
Іванов О. В. - Граничні теореми для екстремальних залишків у лінійній моделі регресії з гауссовим стаціонарним шумом, Приходько В. В. (2013)
Клесов О. І. - PRV-умови необмеженості розв’язку стохастичного диференціального рівняння, Тимошенко О. А. (2013)
Коваленко С. С. - Попередня групова класифікація одного класу узагальнених лінійних рівнянь Колмогорова, Копась І. М., Стогній В. І. (2013)
Козак В. І. - Обернена спектральна задача для блочних матриць типу Якобі, відповідних дійсній двовимірній проблемі моментів (2013)
Овчаренко О. В. - Застосування апарату теорії дробового числення до інтегральних операторів із узагальненими гіпергеометричними функціями (2013)
Санжаревський Я. Ю. - Варіаційний підхід до задачі Діріхле з лапласіаном по мірі на гільбертовому просторі (2013)
Сєров М. І. - Групова класифікація нелінійних рівнянь колмогорівського типу, Спічак С. В., Стогній В. І., Рассоха І. В. (2013)
Скуратовський Р. В. - Твірні та співвідношення силовських p-підгруп групи Sn (2013)
Горобець О. Ю. - Рух електроліту при травленні й осадженні металів у неоднорідному постійному магнітному полі, Горобець Ю. І., Роспотнюк В. П. (2013)
Демченко В. Л. - Вплив магнітного поля на структуру і властивості полімерів та їх композитів, Штомпель В. І., Рябов С. В., Унрод В. І. (2013)
Космачов О. О. - Особливості формування нематичної фази в магнетику з S = 2 (2013)
Лук’янов П. В. - Генерація компактного турбулентного вихору: наближена модель для відносно великих моментів часу (2013)
Лук’янов Петро В. - Шум взаємодії вихору і лопаті гелікоптера (2013)
Нелін Є. А. - Квантово-механічні структури з дельта-функціональним потенціалом, Водолазька М. В. (2013)
Ольшанський В. П. - Інверсія розв’язку Дідіона в задачі балістики матеріальної точки, Ольшанський С. В. (2013)
Сидоренко С. І. - "Пряма задача” й "обернена задача” в інженерному конструюванні матеріалів, Замулко С. О. (2013)
Снарский А. А. - Критические явления в графе динамической видимости, Безсуднов И. В. (2013)
Реферати (2013)
Автори номера (2013)
Титул, зміст (2012)
Пасічник М. С. - Документальні свідчення про початкову діяльність гетьмана І. Виговського (2012)
Савчук Г. М. - Історична еволюція поняття "документ" (2012)
Левицька М. Я. - Терміни українського діловодства: історичні та сучасні назви (2012)
Пасічник М. С. - Основні джерела науковоі інформації. Інформаційний документ (2012)
Савчук Г. М. - Співвідношення "класичного" та "нового" документознавства в сучасній Україні (2012)
Гірняк Г. З. - Перспективні напрями організації діловодства в Україні (2012)
Якимчук Б. Л. - Когнітивні компоненти в психології оцінювання ситуації та прийняття рішення, Сікора Л. С., Сеньківський В. М., Калиній І. В. (2012)
Лях І. М. - Технічні аспекти використання ІКТ навчання в сучасному університеті, Білак Ю. Ю., Пашкевич В. З. (2012)
Репета В. Б. - Вибір альтернативи процесу вузькорулонного УФ-флексографічного друку, Гургаль Н. С., Сеньківський В. М. (2012)
Гавриш Б. М. - Основні технологічні параметри растрових скануючих пристроїв запису, Ющик О. В. (2012)
Васюта С. П. - Оптимізація моделі параметрів шрифту на зручність читання тексту в електронних виданнях (2012)
Гавенко С. Ф. - Нові можливості "розумного" і "активного" паковання, Савченко О. М. (2012)
Лотошинська Н. - Розроблення оригінальної конструкції картонного паковання для лікарських засобів, Мартинюк М., Соколовська І. (2012)
Коротка В. О. - Аналіз сучасних тенденцій виготовлення паковань з біодеградуючих полімерних матеріалів (2012)
Сеньківський В. М. - Синтез моделі факторів якості фальцювання обкладинок у вкладально-швейно-різальних агрегатах, Петрів Ю. І. (2013)
Воржева О. В. - Автоматизація технологічної підготовки виробництва (2013)
Нерода Т. В. - Проектування багатокористувацької моделі підготовлення публікації, Лозинський Т. М. (2013)
Олійник Р. В. - Проектування статичної моделі виділеного фрагмента хмари (2013)
Філь Л. В. - Аналіз нелінійності характеристик растрування для елемента квадратної форми (2013)
Ривак П. М. - Сучасні універсальні тестові засоби контролю якості друкування на цифрових машинах та пристроях, Шаблій І. В., Репета В. Б., Сухоцька З. С. (2013)
Кулік Л. Й. - Дослідження якості віддрукованих відбитків на картоні, Кадиляк М. С., Снігур Н. С. (2013)
Шелудько С. В. - Вплив товщини полімерного покриття об’ємної етикетки на її якісні характеристики кольорового зображення (2013)
Маїк В. З. - Аналіз створення шрифтів для незрячих, Дудок Т. Г., Маїк Л. Я. (2013)
Овдієнко А. Я. - Внутрішні напруження у фотополімерах для поліграфії, Шаблій І. В. (2013)
Бернацек В. В. - Особливості використання адгезивів у виробництві паковань: каширування, ламінування, флокування, Конюхова І. І., Мартинюк М. С., Рибка Р. В. (2013)
Лабецька М. Т. - Дослідження термічних властивостей УФ-лаку для відтворення рельєфно-крапкових елементів шрифту Брайля капле-струминним друком. (2013)
Савченко О. М. - Оксо-біорозкладання полімерної упаковки (2013)
Коротка В. О. - Спектроскопічні дослідження оксо-біодеградуючих плівкових матеріалів для виготовлення паковань, Зацерковна Р. С. (2013)
Слоцька Л. С. - Дослідження характеристик відбитків, оздоблених тисненням фольгою, Кривошеєв А. А. (2013)
Piłczyńska Katarzyna - Digital ink-jet for book printing (2013)
Проць О. І. - Використання технологій офсетного друку і Grawerton для відтворення багатофарбових зображень на металі (2013)
Назар І. М. - Папери для рулонного друку: тенденції в їх виготовленні та використанні (2013)
Пасічник М. С. - Руська правда як основний законодавчий документ Давньої Русі (2013)
Савчук Г. М. - Генеральна військова канцелярія як центральний орган діловодства в гетьманській Україні (2013)
Левицька М. Я. - Документ, документальне джерело та друковані засоби масової інформації: до розв’язання головного завдання теоретичного документознавства (2013)
Якубовська М. С. - Культурологічний підхід при формуванні особистості майбутнього фахівця як аксіологічна складова становлення професійної компетентності сучасного студента ВНЗ (на прикладі роботи кафедри економіки підприємства та маркетингу у ВПК УАД) (2013)
Батюк А. М. - Модульно-рейтиногова система оцінювання знань (2014)
Бондаренко В. В. - Динаміка підготовленності майбутніх працівників міліції до ефективної діяльності в умовах небезпеки (2014)
Вереньга Ю. В. - Зв’язок показників фізичної підготовленності та фізичного стану і здоров’я працівників МВС України на етапі професійного становлення (2014)
Волік С. В. - Інвестування у дитячо-юнацький футбол – запорука перспективи українських команд (2014)
Вржесневский И. И. - Мотивация студентов к регулярным занятиям физическими упражнениями в контексте междисциплинарного дискурса (2014)
Глиняна О. О. - Облік резервних можливостей при проведенні занять у відділенні атлетизму із студентами ІІ курсів, Соболенко А. І. (2014)
Голец А. В. - Исследование ценностно-смысловой сферы личности спортсменов с учетом применения психокоррекционной программы (2014)
Грибан Г. П. - Роль фізичної підготовленості та рухової активності в системі професійної підготовки жінок-військовослужбовців, Тимошенко О. В., Романчук В. М., Боярчук О. М., Гусак А. Д. (2014)
Гринь А. Р. - Методика формування координаційних здібностей у студентів-футболістів, Кондратович А. Б (2014)
Дзензелюк Д. О. - Рівень рухової активності учнів загальноосвітніх закладів м. Житомира, Білоконь Л. Б., Ткаченко П.П., Курилло Т. В. (2014)
Єрмакова Т. С. - Погляди мислителів періоду античності щодо формування здорової особистості (2014)
Жигадло Г. Б. - Теоретичні і методичні аспекти формування знань майбутніх учителів фізичної культури до організації спортивних ігор (2014)
Журавльов Ю. Г. - Оптимізація фізичного стану студентів 18-19 років з використанням засобів кондиційного плавання (2014)
Завальнюк О. В. - Науково-методичне забезпечення професійної підготовки фахівців з фізичного виховання та спорту в системі післядипломної освіти (2014)
Зенченков І. П. - Використання особистісно-орієнтованого підходу для формування духовних цінностей майбутнього фахівця з основ здоров`я (2014)
Иванов А. В. - Биомеханические параметры техники толчка штанги в зависимости от успешности реализации технико-тактических действий спортсменов (2014)
Капущу О. О. - Фізична реабілітація жінок хворих на гіпертонічну хворобу І-ІІ ступеня на санаторно-курортному етапі лікування, Одинець Т. Є. (2014)
Кіпріянов І. Ю. - Використання арт-терапії у роботі з дітьми з особливими потребами, Ковальчук Т. І. (2014)
Куниця А. А. - Вплив засобів гідрокінезотерапії на стан респіраторної системи дітей з ДЦП, Баришок Т. В. (2014)
Лозяна В. В. - Соціальна адаптація дошкільнят з затримкою психічного розвитку засобами фізичної реабілітації в умовах спеціалізованного закладу, Баришок Т. В. (2014)
Луцький В. - Розвиток туристично-краєзнавчих мандрівок в другій половині ХІХ - початку ХХ ст. (2014)
Назарук В. М. - Оздоровительное плавание для студентов (2014)
Николаенко В. В. - Индивидуально-дифференцирцированный подход к тренировочному процессу на этапах многолетней подготовки футболистов (2014)
Омельянчик-Зюркалова О. - Построение тренировочного процесса юных гимнастов на начальном этапи подготовки с учётом определения их темперамента (2014)
Присяжнюк С. І. - Сучасний досвід реалізації здоров`язбережувальних технологій фізичного виховання студентів спеціальних медичних груп (2014)
Пронтенко К. В. - Шляхи вдосконалення психологічної підготовки спортсменів у гирьовому спорті, Пронтенко В. В., Михнюк О. В., Безпалий С. М., Журавель О. В., Хуторянський О. В. (2014)
Римар Ю. - Анализ показателей, уровня физической работоспособности и физической подготовленности юных гребцов, приступивших к систематическим занятиям на этапе начальной подготовки в начале и после формирующего эксперимента, Губриенко А., Слабышев Ю. (2014)
Сватьєв А. В. - Освітній контекст підготовки майбутнього тренера-викладача у вищих навчальних закладах України (2014)
Свістельник І. - Спортивний контент видавництва ELSEVIER та бази даних SCOPUS (2014)
Усаковский Ю. А. - Ретроспективный анализ организации и проведения премьер-лиги чемпионата Украины по футболу, Бова Н. И., Балан Б. А. (2014)
Файенберг Б. А. - Основы методики обучения и тренировок в баскетболе студентов 1-2 курсов (2014)
Фєтісова В. В. - Застосування комплексів лікувальної фізичної культури в реабілітації хворих з посттравматичною контрактурою ліктьового суглоба, Гагара В. Ф., Мартіросов А. В. (2014)
Хачикян С.С. - Спеціальні тренажери для розвитку рухових якостей боксерів (2014)
Черненко Е. Е. - Влияние занятий фитбол-аэробикой на тип телосложения девушек 18-19 лет (2014)
Чертов І. І. - Загальна характеристика тижневої динаміки прояву швидкісно-силових здібностей студентів при заняттях дзюдо (2014)
Чопилко Т. Г. - Взаимосвязь специальной физической подготовленности с количеством ошибочных решений футбольных арбитров высокой квалификации во время соревновательной деятельности, Гончарук А. И. (2014)
Шарапа В. Г. - Ефективність застосування елементів футболу у розвитку професійно важливих якостей студентів-податківців (2014)
Ясинський Д. В. - Сучасний погляд на методику розвитку координаційних здібностей підлітків на заняттях спортивною акробатикою у позаурочний час (2014)
Литвинский Г.Г. - Горное давление на малых и больших глубинах разработки (2012)
Окалелов В. Н. - Прогноз среднесуточной нагрузки на лаву с использованием метода линейных дискриминантных функций (2012)
Фрумкин Р. А. - Оценка эффективности оптимизации производственных систем, Самкова Э. Р. (2012)
Антощенко Н. И. - Условия образования плоского дна мульды сдвижения земной поверхности при обработке антрацитовых пластов, Филатьев М. В., Сятковский С. С. (2012)
Клишин Н. К. - Исследование напряженно-деформированного состояния почвы выработки в зоне влияния очистного забоя, Склепович К. З., Пронь П. А. (2012)
Литвинский Г. Г. - Исследование и оптимальное проектирование стальных арочных крепей, Фесенко Э. В. (2012)
Окалелов В. Н. - О метановыделении в окрестности геологических нарушений, Лисянский П. Л. (2012)
Гайко Г.И. - Исследования трещиноватости породного массива в содизъюнктивных зонах, Должиков Ю.П. (2012)
Харин Е. Н. - О методике расчета метанообильности очистных выработок и выемочных участков угольных шахт по фактическому газовыделению, Антощенко Н. И., Сятковский С. С. (2012)
Амосов В.А. - Cиловые параметры устройства для ремонта вагонеток шахтного транспорта, Марусей О.В. (2012)
Заев В. В. - Физическое моделирование процесса теплообмена в подземном газогенераторе (2012)
Кизияров О. Л. - Исследование влияния скорости подвигания очистного забоя на НДС кровле в лаве (2012)
Рутковский М. А. - Обоснование применения осесимметричной модели для расчета цилиндрических барабанов со спиральной канавкой (2012)
Боровик П. В. - Математическое моделирование напряженно-деформированного состояния непрерывного сляба в процессе разливки, Куберский С. В., Максаев Е. Н. (2012)
Крымов В.Н. - Карбонитрация деталей паросиловых установок (2012)
Боровик П. В. - Влияние деформационного нагрева на результаты математического моделирования процесса резки на ножницах (2012)
Чебан В.Г. - Исследование скоростного режима мидкости в напорном канале шарового очистителя (2012)
Романчук А. Н. - Анализ динамики изменения состава металла и шлака при передуве конвертерной плавки, Кравченко В. М., Романчук Я. А. (2012)
Боровик П. В. - Развитие технологии обрезки боковых кромок листового проката дисковыми ножами, Селезнёв М. Е. (2012)
Романчук А. Н. - Оптимизация процесса дефосфорации металла при выплавке низкофосфористой стали в кислородных конвертерах, Кравченко В. М., Романчук Я. А. (2012)
Ершов В. М. - К вопросу о механизме образования фаз в металле при электроискровом легировании (2012)
Петрищев А. С. - Некоторые физико-химические закономерности углеродотермического восстановления вольфрама, Григорьев Д. С. (2012)
Божанова Е. С. - Электрохимическое концентрирование хрома(III) из разбавленных растворов при переработке отходов металлургического производства (2012)
Мишин И. В. - Применение горячих восстановительных газов в доменной плавке (2012)
Чумак Ю. А. - Исследование редукторов привода вертикальных клетей крупносортного стана, Шпаков В. А. (2012)
Должиков П. Н. - Ресурсосберегающие технологии ликвидации подземных пустот закладочными смесями на основе отходов производства, Фурдей П. Г., Ивлиева Е. О. (2012)
Дрозд Г. Я. - Физико-химические свойства депонированных осадков сточных вод (илов) с позиций использования их в качестве минерального порошка, Бизирка И. И. (2012)
Псюк В. В. - Исследование остаточного напряженного состояния в прокатных двутаврах, Голоднов А. И., Карапетян С. Х. (2012)
Дрозд Г. Я. - Обеспечение эксплуатационной надежности дренажно-коммуникационного тоннеля в условиях биологического воздействия, Хвортова М.Ю. (2012)
Карапетян С. Х. - Влияние немногократно повторных нагружений на несущую способность внецентренно сжатых железобетонных стоек, Псюк В. В., Отрош Ю. А. (2012)
Белевцова Н. Л. - Исследование траекторий деформирования конической оболочки, находящейся в условиях неизотермического нагрева, Медведь И. И. (2012)
Дзюба В. Л. - Результаты холодных продувок модели плазмотрона, Корсунов К. А., Сергиенко С. Н. (2012)
Полилов Е. В. - Робастное управление параметрически неопределенной электромеханической системой (2012)
Дрючин В. Г. - Двухрегуляторная система управления объектом с запаздыванием, Ткачев Р. Ю. (2012)
Баракин А. Г. - Система фазового регулирования тиристорного преобразователя напряжения электронагревателя колонны синтеза аммиака, Квашнина О. В. (2012)
Кухарев А. Л. - Разработка и испытание высоковольтного преобразователя частоты (2012)
Полилов Е. В. - Выбор весовых функций в Н∞-теории робастного управления электроприводами, Руднев Е. С., Скорик С. П. (2012)
Белоха Г. С. - Универсальный источник питания с расширенным диапазоном регулирования тока, Дрючин В. Г., Самчелеев Ю. П. (2012)
Филатов М. А. - Оценка возможности использования электромеханического дезинтегратора в технологии приготовления водоугольного топлива, Грицюк В. Ю., Котлярова В. В. (2012)
Руднев Е. С. - Сравнительный анализ H2, H∞ И µ-регуляторов робастных систем управления синхронным электроприводом (2012)
Грицюк В. Ю. - Исследование механических характеристик полуфункциональных электромеханических преобразователей с полным перфорированным ротором (2012)
Бондаренко В. П. - О сути гидродинамической очистки жидкости в очистителях типа "Цилиндр в конусе" (2012)
Лежнюк П. Д. - Оцінювання впливу на якість функціонування локальної електричної системи відновлюваних джерел електроенергії, Комар В. О., Собчук Д. С. (2014)
Мороз О. М. - Критерії побудови параметричного ряду перерізу проводів повітряних ліній, Романченко В. І., Черемісін М. М. (2014)
Сіротін Ю. О. - Локальні енергетичні режими в трипровідній мережі та компенсація неактивних потужностей (2014)
Холод А. В. - Управление пропускной способностью воздушных линий электропередачи в условиях active smart grid analytics (2014)
Кузнецов В. Г. - Методика оценки качества электроэнергии в нечеткой форме, Тугай Ю. И., Тимчук С. А., Черемисин Н. М. (2014)
Давиденко В. А. - Оцінювання рівня енергоефективності складних виробничих систем з позицій багатокритеріальної класифікації, Давиденко Л. В. (2014)
Дудніков С. М. - Обгрунтування методики визначення загальних обсягів різних видів енергії від комбінованої системи енергопостачання (2014)
Мірошник О. В. - Діагностування пошкоджень у розподільних лініях з роз’єднувачами РЛК-10, Коробка В. О. (2014)
Доценко С. І. - Архітектоніка функціональної системи як основа для формування моделі діяльності системи енергетичного менеджменту, Краснобаєв В. А. (2014)
Куценко Ю. Н. - Разработка установки для обработки в электрических и магнитных полях семян и корневой системы тепличных культур (2014)
Середа А. И. - Исследование скоростной структуры и объемного воздухосодержания аэрированного потока, Миленин Д. Н. (2014)
Середин М. Ю. - Моделювання регульованого електропривода змішувальної установки лінії приготування багатокомпонентної кормосуміші (2014)
Ковальов О. В. - Комутація в ДПС електропривода ґрунтообробного мотоблока, Хандола Ю. М. (2014)
Сотнік О. В. - Застосування лічильників на напругу 220В для обліку електричної енергії у високовольтних мережах, Лисиченко М. Л., Вітренко М. М. (2014)
Кунденко Н. П. - Исследования криоконсервации микрообъектов крупного рогатого скота (2014)
Романченко М. А. - Математичне моделювання процесу впливу теплопровідності нагрівальної структури електрообігрівної підлоги на тепловий режим її поверхні (2014)
Ковальчук І. М. - Розробка та обґрунтування ефективності технологічного світлодіодного освітлення пташника, Румянцев О. О. (2014)
Бархатов О. М. - Проблеми енергозбереження в Україні, Ковальчук І. М. (2014)
Черенков А. Д. - Теоретический анализ системы преобразования частоты в генераторах миллиметрового диапазона на основе фазовой автоподстройки частоты, Гордийчук И. И., Косулина Н. Г. (2014)
Мегель Ю.Е. - Линейные электротехнические модели проводимости биологической клетки, Шигимага В.А. (2014)
Krivtsov V. - Reliability analysis of "sibling" components, Frankstein M. (2014)
Святобатько А. В. - Нейромережевий метод прогнозування параметрів зернової маси, що зберігається у бункерах елеваторів, Фурман І. О. (2014)
Тимчук С. О. - Нечітка оцінка несиметричних режимів роботи сільських мереж 0,38/0,22 КВ, Мірошник О. О., Свергун Ю. Ф., Авраменко А. Є. (2014)
Скляр В. В. - Інформаційна технологія для автоматизації завдань точного землеробства, Одарущенко О. М., Івасюк О. О., Бульба Є. М. (2014)
Малиновский М. Л. - Модель конвейерного автомата управления объектами железнодорожной автоматики, Пушкар А. Н., Аленин Д. А., Конищева А. П. (2014)
Арефьєв В. Г. - Передумови розробки концепції диференціалізації розвивально-оздоровчих занять з фізичної культури учнів основної школи (2014)
Байрачный О. - Характеристика функцыональной подготовленности футболистов на этапе специалезированной базовой подготовки, Банитараф Г. Д. (2014)
Бондаренко В. В. - Особливості зіткнень працівників міліції з правопорушниками, озброєними холодною зброєю (2014)
Галимский В.А. - Факторная структура физической подготовленности каратистов на этапе предварительной базовой подготовке (2014)
Гоголь М. В. - Порівняльна характеристика показників розвитку психомоторних якостей та музичних здібностей в учнів музичних шкіл (2014)
Гусєв В. Г. - Аналіз фізичної підготовленості футболістів високого класу, Стрикаленко Є. А., Шалар О. Г. (2014)
Жигадло Г. Б. - Перспективні напрями організації професійно-виробничої підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації спортивних ігор (2014)
Коцкович О. І. - Характеристика синдрому професійного вигорання у жінок соціономічних професій (2014)
Кочубей Ю. О. - Аналізфізичної підготовленності баскетболістіввисокого класу, Стрикаленко Є. А., Шалар О. Г. (2014)
Кривобок Т. - Особливості відбору юних плавців на початкових етапах багаторічного спортивного удосконалення (2014)
Кузьменко Н. В. - Підвищення рухових можливостей студентів в процесі фізичного виховання (2014)
Мартишко А. Ю. - Особливості навчання працівників органів внутрішніх справ України захисту від загрози холодною зброєю (2014)
Михнов А. М. - Модельные характеристики технико-тактических действий хоккеистов высокого класса различного игрового амплуа (2014)
Назарук В. М. - Мотивация потребности в спортивном совершенствовании занимающихся спортом (2014)
Ніколаєнко В. В. - Педагогічна технологія управління багаторічним процесом формування техніко-тактичної майстерності футболістів (2014)
Пітин М. - Класифікація теоритичної підготовки за джерелами та шляхамипередачі інформації (2014)
Пітин М. - Порівняльна характеристики доходів провідних професійспорцменів світу за 2013 рік, Нерода Н., Ваулін О. (2014)
Присяжнюк С. І. - Обгрунтування структурно-функціональної моделі фізичного виховання студентів спеціального медичного відділення із використанням здоров’язбережувальних технологій (2014)
Сватьєв А. В. - Особливості застосування мережі інтернет у процесі підготовки майбутніх тренерів-викладачів в ВНЗ (2014)
Тищенко Т. Б. - Оцінювання сформованості професійної компетентності майбутніх тренерів-викладачів з волейболу у вищих навчальних закладах (2014)
Шевченко А. Ю. - Стркутура і зміст процесу підготовки юних футболістів на етапі початкової підготовки, Бойченко С. В. (2014)
Ясько Л. В. - Оптимзация занятий физическим воспитанием студенток с учётом гендерных особенностей женского организма (2014)
Колесник О. С. - Людська та космічна правда в інтерпретації В. Шекспіра (2014)
Стоян С. П. - Фр. Шлегель: культурологічний аспект символізму в образотворчому мистецтві (2014)
Жукова Н. А. - Деякі міркування щодо творчості митців кінця ХХ – початку ХХІ століття (до питання про своєрідність розвитку мистецтва в країнах пострадянського простору) (2014)
Індутний В. В. - Ринки культурних цінностей: порівняльний аналіз (2014)
Петрова І. В. - Індустрія дозвілля у контексті сучасних культурних трансформацій (2014)
Бабенко Н. Б. - Особистість у сучасному українському суспільстві: процеси соціалізації та становлення (2014)
Копієвська О. Р. - Стейкхолдери в культурному житті українців (2014)
Матушенко В. Б. - Українські обряди післявесільного циклу (2014)
Овчарук О. В. - Ідеал у просторі культури: категоріальний статус поняття (2014)
Радзієвський В. О. - Вікові субкультури: до питання систематизації (2014)
Русавська В. А. - Ритуали прийому гостя в українській гостинності (2014)
Скорик А. Я. - Інформаційна сфера як чинник постіндустріального суспільства (2014)
Гончаров В. В. - До проблеми взаємодії традицій та інновацій у сучасній культурі (2014)
Матвійчук Б. С. - Історія становлення реклами: опрацювання наукової літератури (2014)
Михалюк О. І. - Особливості проведення церемоніалу коронації у Речі Посполитій як складова культури епохи Бароко (2014)
Пилявець Л. С. - Ментально-духовні цінності як основні ідентитети самовизначення людини в епоху глобалізації (2014)
Романуцький В. М. - Індивідуалістські та колективістські пріоритети української культури в емпіричних дослідженнях (2014)
Смірнова О. О. - Ритуал як складова магічної практики (2014)
Трунова І. М. - Деякі аспекти проведення культурно-мистецьких фестивалів у Хмельницькій області: початок ХХІ століття (2014)
Кірієнко А. О. - Співвідношення історичного часу та творчого процесу: аналіз теоретичних концепцій (2014)
Сушицька І. М. - Історичні аспекти формування сім‘ї та шлюбно-сімейних відносин у соціально-культурному просторі (2014)
Сватковський С. О. - Регіональні відмінності традиційної кераміки Лівобережної України (2014)
Безручко О. В. - П. П. Вершигора: режисер театру та кіно, педагог, письменник (2014)
Бєлявіна Н. Д. - Концертні віртуози як директори-засновники французької асоціації громадських концертів "Concert Spiritual" (2014)
Косінова О. М. - Характеристика педагогічного спілкування і його значення для формування корпоративної культури режисера (2014)
Кравченко Н. І. - Проблема датування найдавніших українських багаточасних ікон Страстей Христових (2014)
Михальчук В. В. - Художні галереї і візуальне мистецтво новітніх технологій (2014)
Терещенко-Кайдан Л. В. - Рукописна слов’янська (кирилична) спадщина Свято-Пантелеймонова монастиря св. гори Афон у контексті культурних традицій XIII–XVII ст. (2014)
Щербакова О. К. - Пространственные искусства в контексте развития жанра фортепианного дуэта (2014)
Щербаков В. В. - До проблеми нотації в Італії доби Відродження хореографічних творів для їх збереження та відтворення (перша половина XV – кінець XVI ст.) (2014)
Данчук О. Л. - Шляхи розвитку художньо-естетичних орієнтирів в українському театрі (2014)
Каблова Т. Б. - Поняття композиції художнього твору в образотворчому мистецтві: до питання вивчення золотого перетину (2014)
Кривушенко Я. О. - Вироби Севрської порцелянової мануфактури в стилі Людовіка XVI у найдорожчих світових інтер’єрах XVIII – XXI ст. (2014)
Малихіна М. А. - Особливості розвитку українського циркового мистецтва: (ХІХ – початок ХХ століття) (2014)
Маслова-Лисичкіна І. А. - Художнє оформлення масових свят Києва радянського періоду: 60-80-і роки ХХ ст. (2014)
Самойленко О. Ю. - Вітражі в інтер’єрах станцій Київського метрополітену і фунікулеру та їхня роль у формуванні архітектурного простору (2014)
Толубко В. О. - Режисура фольклорного фестивалю (2014)
Карпов В. В. - Історичні передумови військової символіки України: ХХ століття (2014)
Казаков О. О. - Російсько-литовська воєнна кампанія 1500 р.: битва на Ведроші, Крачковський В. С. (2014)
Росляк Р. В. - Вітчизняне кіномистецтво і процеси українізації: 20-і – початок 30-х років ХХ століття (2014)
Ластовська О. Л. - Сучасна історіографія православних монастирів Києва: постановка питання (2014)
Алєксєєнко І. В. - Потенціал прямої демократії: критичне осмислення (2014)
Дубов Д. В. - Проблеми нормативно-правового забезпечення інформаційного суверенітету в Україні (2014)
Костиря І. О. - Можливості впливу на ідентичність майбутніх поколінь (2014)
Берегова О. М. - Рецензія на монографію О. П. Опанасюка "Інтенціональність у просторі культури: мистецтвознавчий, культурологічний та філософський аспекти" (2014)
Відомості про авторів (2014)
Ільченко М. Ю. - Конвергенція фіксованих і мобільних інформаційно-телекомунікаційних платформ та мереж, Кравчук С. О. (2013)
Сушко І. О. - Особливості використання методу регуляризації при розв’язанні оберненої задачі імпедансної томографії методом зон провідності, Рибін О. І. (2013)
Проценко О. Р. - Розрахунок основних характеристик датчика вологості трансформаторного масла, Троценко Є. О. (2013)
Братусь О. В. - Побудова багатовимірної моделі на основі фільтра Калмана й аналіз алгоритмів оцінювання її параметрів, Подладчіков В. М. (2013)
Kasitskyj O. V. - Effective implementation of the EM-algorithm using GPGPU, Bidyuk P. I., Korshevnyuk L. A. (2013)
Макасєєв О. М. - Моделювання впливу запізнювання на коливання маятників при обмеженому збудженні, Швець О. Ю. (2013)
Скуратовський Р. В. - Модифікований алгоритм Шенкса з упорядкованими блоками (2013)
Теленик С. Ф. - Логічний підхід до інтеграції програмних застосувань підтримки міждисциплінарних наукових досліджень, Амонс О. А., Єфремов К. В., Лиско В. Т. (2013)
Bariakhtar I. V. - Anomalous oneparticle properties in the normal state of a model with superconductivity, Gorobets Yu. I., Nazarenko A. B. (2013)
Гавриш А. П. - Вплив складу інструмента і режимів тонкого алмазного шліфування на шорсткість поверхонь композитних підшипників ковзання поліграфічних машин, Киричок П. О., Роїк Т. А., Віцюк Ю. Ю. (2013)
Степанчук А. М. - Отримання зносостійких композиційних матеріалів за участю самофлюсівних сплавів просочуванням, Шевчук М. Б. (2013)
Шукаєв С. М. - Вплив технологічних факторів на міцність болтових з’єднань із композиційних матеріалів, Рудаков К. М., Корнєв П. А. (2013)
Кирилова А. В. - Алгоритм автоматизованого оцінювання впливу ультразвуку на біологічну тканину, Терещенко М. Ф., Тимчик Г. С., Рудик В. Ю. (2013)
Колобродов В. Г. - Зниження рівня підсиленої люмінесценції при імпульсному режимі генерації, Мурга О. В., Мурга В. В. (2013)
Віленський В. О. - Теплофізичні властивості й термодеструкція нанокомпозитів, отверднених у сталих фізичних полях, Бардадим Ю. В., Рябов С. В., Дмитрієва Т. В. (2013)
Реферати (2013)
Автори номера (2013)
Від редакційної колегії (2012)
Коханик І. М. - Світло особистості Ігоря Болеславовича Пясковського – ученого, музиканта, педагога, Сумарокова В. Г. (2012)
Шарабар К. В. - Українська козацька тематика у творчій спадщині Миколи Гоголя та Миколи Лисенка (на прикладі повісті та однойменної опери "Тарас Бульба") (2012)
Антонюк В. Г. - Етнокультурний зріз драматургії жіночих образів опери Миколи Лисенка "Тарас Бульба" за однойменною повістю Миколи Гоголя (2012)
Скорульська Р. М. - Штрихи до історії створення та перших постановок опери Миколи Лисенка "Тарас Бульба" (2012)
Кузик В. В. - Опера "Тарас Бульба". Микола Лисенко – Левко Ревуцький – Борис Лятошинський (2012)
Летичевська О. М. - Хорові сцени в опері Миколи Лисенка "Тарас Бульба": виконавський аспект (2012)
Корчова О. О. - Деякі міркування щодо жанрової природи опери Миколи Лисенка "Тарас Бульба" (2012)
Путятицька О. В. - Опера "Тарас Бульба" Марселя Семюеля-Руссо: французька версія прочитання повісті Миколи Гоголя (2012)
Хірна (Капелюшна) В. С. - Опера "Запорожці" Джона Девіда Девіса: невідоме прочитання відомого сюжету (2012)
Сюта Б. О. - Жанри музичної мови: постановка питання (2012)
Лук’янченко О. О. - Специфіка формоутворення у камерно-вокальній творчості Сергія Прокоф’єва (2012)
Рудницький О. М. - Індивідуальні параметри взаємодії стильових напрямів першої половини ХХ століття та авторської інтенції у контексті розвитку жанрових моделей мініатюри ﴾на прикладі фортепіанної творчості Миколи Колесси﴿ (2012)
Когут Г. О. - Про діатонічні мікротонові структури (2012)
Ляхович А. В. - Регенераційні властивості тональної системи (2012)
Гусарчук Т. В. - Творча діяльність Миколи Гобдича в аспекті особистісної детермінації (2012)
Литвинова С. А. - Псалом № 136 "На ріках Вавилонських" в українському хоровому мистецтві ХVІІІ – ХХІ століть (композиторська творчість та виконавство) (2012)
Сулім Р. А. - Казка Ганса Крістіана Андерсена "Снігова королева" у драматургічній концепції однойменного фортепіанного альбому Жанни Колодуб (2012)
Дзюбан Г. В. - Жанр хоку в хоровому диптиху Лесі Дичко "Поява місяця" і "Сонячний струм" (2012)
Шейко А. О. - Хорова творчість Гоффредо Петрассі у контексті його релігійного світогляду (2012)
Діміняца О. М. - Принципи втілення гротеску в музиці (на прикладі творів сучасних українських композиторів) (2012)
Жарик А. І. - У тіні історії (невідоме листування Петра Сокальського) (2012)
Щепакін В. М. - "…Міцно тисну твою руку, люб’язний Фельдау…" (феномен творчих стосунків одеського музиканта Рудольфа Фельдау та Генріха Венявського) (2012)
Виставкіна О. І. - Ундина Фрідріха де ла Мотт Фуке – Густава Альберта Лорцинга у дзеркалі романтичної натурфілософії (2012)
Литвиненко А. І. - Олександр Єрофєєв і Полтавський оперний театр (2012)
Алексєєв Р. Є. - Типи функціонування українських біг-бендів в умовах світових тенденцій жанру (2012)
Даньшина Н. В. - "Еталон звучання" ренесансної вокальної музики (2012)
Коробка Т. С. - Хорове виконавство як каталізатор міжкультурних комунікаційних процесів (на прикладі творчої діяльності академічного хору імені Платона Майбороди Національної радіокомпанії України) (2012)
Лаврова З. С. - Аспекти мобільності драматургічної моделі "Диптиху" Валентина Сильвестрова у диригентських інтерпретаціях Євгена Савчука (хор "Думка") та Миколи Гобдича (хор "Київ") (2012)
Ракочі В. О. - Фортепіано як інструмент оркестру (2012)
Вимоги до статей (2012)
Андрійчук М. І. - Синтез плоскої гексагональної антенної решітки за заданою енергетичною діаграмою спрямованості (2013)
Завальнюк О. П. - Моніторинг напружено-деформованого стану несучих елементів суднових конструкцій, Учанін В. М. (2013)
Поліщук О. Д. - Про умови коректної розв’язності інтегральних рівнянь теорії потенціалу, еквівалентних задачам з умовами стрибка шуканої функції та її нормальної похідної для рівняння Лапласа в R3 (2013)
Яворський І. М. - Обґрунтування величини кроку дискретизації у процесі компонентного взаємокореляційного аналізу періодично нестаціонарних випадкових сигналів, Юзефович Р. М., Мацько І. Й. (2013)
Чекурін В. Ф. - Моделювання стаціонарного кондуктивно-променевого теплообміну в кусково-однорідному плоскому шарі, Бойчук Ю. В. (2013)
Воробель Р. А. - Побудова операторів мультиплікативного морфологічного перетворення зображень (2013)
Івасенко І. Б. - Використання морфологічних перетворень для сегментації утяжин та непроварів на зображеннях зварних швів (2013)
Ковела І. М. - Автоматизована ідентифікація об’єктів регулювання за їх експериментальними перехідними характеристиками, Наконечний А. Й., Яцук Ю. В. (2013)
Максименко О. П. - Використання динамічних спекл-полів для дослідження процесів in vitro у м’язовій тканині, Коцюмбас І. Я., Ткаченко В. І., Березюк М. І., Муравський Л. І., Щебентовська О. М. (2013)
Ващишин Л. В. - Критерії виявлення сигналу від поперечної тріщини рейки за допомогою неперервного вейвлет-перетворення, Нічога В. О. (2013)
Маляр А. В. - Розрахунок параметрів функціонування штангової нафтовидобувної глибиннопомпової установки, Андреїшин А. С. (2013)
Джала Р. М. - Визначення поляризаційного потенціалу металу в електропровідному середовищі, Вербенець Б. Я., Мельник М. І. (2013)
Івантишин О. Л. - Використання декаметрового радіотелескопа УРАН-3 для аналізу спорадичного випромінювання Сонця (2013)
Вороняк Т. І. - Визначення акустооптичної ефективності та інтерферометричний контроль геометрії зразків (2013)
Бомба А. Я. - Підвищення ефективності ентропійного виділення нечітких фрагментів об’єктів зображень за допомогою предикторів, Шпортько О. В., Яйлимов Б. Я. (2013)
Максименко О. П. - Алгоритм обробки спекл-зображень для виявлення зміни шорсткості поверхні біля концентратора напружень, Вороняк Т. І. (2013)
Івасенко І. Б. - Сегментація пор на зображеннях оксидокерамічних покриттів, Посувайло В. М., Клапків М. Д. (2013)
Рогальський Ф. Б. - Модель інформаційного простору господарського комплексу, Литвин В. В., Литвиненко В. І. (2013)
Яценко А. О. - Порівняння ефективності алгоритмів планування, реалізованих для марківської моделі клієнта пошукової системи, Досин Д. Г. (2013)
Рицар Б. Є. - Простий візуальний метод визначення логікових похідних довільних порядків (2013)
Титул, зміст (2013)
Гарбар Г. - Тенденції розвитку сільського туризму в Україні (2013)
Дребніцька К. - Поняття "світові мови": стан, проблеми та суперечності освоєння в українському освітньому просторі (2013)
Загарницька І. - Сучасні трансформації феномена дитинства: вітчизняні особливості (2013)
Захаріна М. - Феномен дитинства у творчій спадщині В. В. Зеньковського (2013)
Касьянов Д. - Необхідність підготовки людини до нанотехнологічного способу життя (2013)
Малишева А. - Демократизація освіти як соціальна проблема (2013)
Морозов В. - Педагогічний процес як предмет педагогічного дискурсу (2013)
Москалик Г. - Інформаційно-комунікаційне середовище неоіндустріального суспільства (2013)
Бояринцев О. - Форми та методи підвищення ефективності участі молодіжних громадських організацій у патріотичному вихованні молоді (2013)
Воронецкая Л. - Системообразующий подход к организации патриотического воспитания дошкольников (2013)
Діхтяренко З. - Формування у старшого дошкільника справедливості в дошкільному навчальному закладі: діагностичний аспект (2013)
Дубинина Д. - Краевидение как средство гражданственно-патриотического воспитания детей старшего дошкольного возраста (2013)
Єрьоменко Е. - Реалізація проблеми наступності в процесі виховання наполегливості у дошкільників та молодших школярів засобами хортингу (2013)
Корень А. - Зміст загально педагогічної підготовки майбутнього вчителя як наукова проблема (2013)
Нападій Н. - Виховання ціннісного ставлення до людини у дітей старшого дошкільного віку засобами синтезу мистецтв (2013)
Париш Н. - Поняття "технологій навчання" в системі екологічної освіти студентів інженерних спеціальностей (2013)
Пашко В. - Метафоричность речи и условия ее развития в старшем дошкольном возрасте (2013)
Рібцун Ю. - Викладання іноземної мови у спеціальному дошкільному навчальному закладі компенсую чого типу (2013)
Савченко Р. - Музично-педагогічна компетентність вихователя та музичного керівника ДНЗ: специфіка їх педагогічної взаємодії (2013)
Стріхар О. - Характер педагогічної діяльності як зовнішній фактор розвитку музичних здібностей дітей (2013)
Хован И. - Информационно-коммуникационные технологии обучения как метод усовершенствования педагогических технологий (2013)
Ярчук Ю. - Інформатизація суспільства та здоров’я дитини: проблемність та розвиток (2013)
Дворнікова А. - Теоретичні засади застосування інформаційно-комунікаційних технологій для розвитку пізнавального інтересу дошкільників (2013)
Житнік Т. - Художньо-творча активність як особистісний феномен (2013)
Кучеренко Є. - Змінені стани свідомості як об’єкт психологічного дослідження (2013)
Лапченко І. - Порівняння ставлення дошкільників до себе і ровесників в умовах безпосереднього та опосередкованого оцінювання (2013)
Моїсеєва І. - Соціально-психологічний тренінг як засіб формування моральної стійкості підлітків (2013)
Науменко О. - Психологічні особливості побудови розвивального освітнього середовища для соціально обдарованих дітей (2013)
Павлик Н. - Гармонізація комунікативного компоненту характеру особистості в юнацькому віці (2013)
Янковчук М. - Психологічні особливості індивідуальної освіти як умови розвитку обдарованості (2013)
Михайловський Володимир Миколайович (до 100-річчя від дня народження) (2014)
Русин Б. П. - В. М. Михайловський – засновник нового наукового напрямку "Фізикометрія” (2014)
Бондарук Б. Л. - Особливості побудови ферозондових магнітометрів, Марусенков А. А., Корепанов В. Є. (2014)
Скіпа М. І. - Інформаційна гідроакустика у дослідженнях неоднорідних середовищ (2014)
Кошовий В. В. - Розвиток методів і засобів відновлення неоптичних зображень: від геоакустики до комп’ютерної томографії (2014)
Яворський І. М. - Дослідження ритміки природних явищ та її характерних особливостей в системах різного походження, Юзефович Р. М., Мацько І. Й. (2014)
Джала Р. М. - Електромагнітне поле – носій інформації для геофізики та дефектоскопії (2014)
Черчик Г. Т. - Методи та пристрої паралельної дії для обробки інформації в реальному часі (2014)
Бєлєнький Я. Ю. - Спогади про розробку релаксаційних генераторів у Фізико-механічному інституті (2014)
Дікмарова Л. П. - Спогади співробітників відділу В. М. Михайловського, Михайлова Є. Д., Нерубенко С. Г., Пророк Я. М. (2014)
ІІІ науково-технічна конференція "Обчислювальні методи і системи перетворення інформації” (2014)
Гашев М. Х. - Аналіз порушень в роботі АЕС України, які сталися протягом 2008 року, Лігоцький О. І., Печериця Л. М., Носовський А. В. (2009)
Печерица А. В. - Взаимосвязь детерминистических и вероятностных подходов при решении вопросов, связанных с безопасностью АЭС, Зеленый О. В., Дыбач А. М. (2009)
Рижов Д. І. - Аналіз доцільності перегляду національних регулюючих документів стосовно локалізуючих систем безпеки атомних станцій на основі їх порівнянь з європейськими стандартами, Шугайло О-й П., Шугайло О-р П., Крицький В. Б., Бойчук В. С., Буряк Р. Я. (2009)
Лігоцький О. І. - Порівняльний аналіз вимог міжнародних стандартів та нормативно-правових актів України стосовно безпеки дослідницьких реакторів, Носовський А. В., Чемерис І. О. (2009)
Костромин А. С. - Анализ аварии с разрывом паропровода для реакторной установки ВВЭР-1000/В-320, Абдуллаев А. М., Марехин С. В., Слепцов С. Н. (2009)
Прохорець И. М. - Исследование ядерной безопасности объектов методом Монте-Карло, Прохорец С. И., Рудычев Е. В., Федорченко Д. В., Хажмурадов М. А. (2009)
Саенко С. Ю. - Капсулирование горячим изостатическим прессованием поврежденных твэлов: технологический подход и макетные эксперименты, Ажажа Ж. С., Холомеев Г. А., Пилипенко А. В., Габелков С. В., Тарасов Р. В. (2009)
Бережний А. І. - Розробка вимог до використання імовірнісних методів для оптимізації технічного обслуговування та ремонтів обладнання, Севбо О. Є., Семенюк І. О. (2009)
Лобач Ю. М. - Обґрунтування вибору стратегії знаття з експлуатації дослідницького ядерного реактора ВВР-М, Лисенко М. В., Макаровський В. М. (2009)
Гавриш В. М. - Оценка затрат на обращение с радиоактивными отходами при снятии с эксплуатации энергоблоков Чернобыльской АЭС, Ткачев Д. А. (2009)
Клевцов С. В. - Культура безпеки у сфері використання ядерної енергії, Валігун Н. П., Носовський А. В., Комаров І. С. (2009)
Summaries (2009)
Барабаш О. В. - Методика оцінки стійкості структури системи космічної розвідки в умовах впливу противника, Зуйко В. В. (2009)
Скорик А. Б. - Проблемні питання проведення повітряної наступальної операції авіацією НАТО у балканському конфлікті, Воронін В. В., Коробков Ю. В. (2009)
Скрипнюк С. І. - Визначення можливостей військової частини щодо збору особового складу під час її приведення у готовність до дій за призначенням, Башкатов Є. Г. (2009)
Сутюшев Т. А. - Сутність, завдання, принципи та побудова пошуково-ударних дій внутрішніх військ у спеціальній операції з локалізації та нейтралізації внутрішнього збройного конфлікту, Пістряк П. В. (2009)
Хращевський Р. В. - Формування локальних функцій якості системи планування та їх модифікація (2009)
Шмаков О. М. - Концептуальні відмінності у застосуванні показників бойових можливостей і бойової ефективності дій угруповань збройних сил в процесах прийняття рішень (2009)
Гаврилов А. Б. - Напрямки удосконалення науково-методичних, організаційних та технічних основ метрологічного контролю сигналів координатно-часового забезпечення споживачів Збройних Сил України, Рондін Ю. П., Троцько М. Л. (2009)
Головльов Е. Ю. - До питання вибору раціонального складу системи топогеодезичного і навігаційного забезпечення військ (сил) при впровадженні геоінформаційної системи ЗС України, Фурманов К. В., Казмірчук Р. В. (2009)
Демідов Б. О. - Методичний підхід до вибору раціонального варіанту проведення модернізації зразків озброєння і військової техніки, Науменко М. В. (2009)
Коваль В. В. - До питання оцінювання заходів маскування об’єктів від технічних засобів повітряної розвідки противника, Каблуков О. А., Котляр С. О. (2009)
Колодій О. П. - Аналіз тактико-технічних характеристик малогабаритних безпілотних авіаційних комплексів закордонного виробництва, Луковський О. Я., Рибяк А. С., Леках А. А. (2009)
Полішко С. В. - Напрямки модернізації неадаптивних систем міжперіодної обробки сигналів для деяких РТС розвідки повітряних цілей, Романенко В. В., Храпчинський В. О. (2009)
Станкевич С. А. - Аналіз завдань видової космічної розвідки, які можуть бути вирішені за допомогою гіперспектрального знімання, Захаров О. Б. (2009)
Толубко В. Б. - Перспективи підвищення мобільності і безаварійності засобів рухомості озброєння і військової техніки за рахунок рішення проблеми маневреності, Васильєв Б. Г., Березан О. М. (2009)
Чірікалов О. С. - Побудова та аналіз розгорненої циклограми роботи функціональних систем корабельної артилерійської установки середнього калібру (2009)
Шершнєв М. А. - Основні характеристики та особливості використання зенітних керованих ракет у розподілених системах ППО, Наливайко Ю. В., Романюк М. М. (2009)
Батурін О. В. - Оцінювання ефективності застосування додаткової дешифрувальної ознаки об’єкту спостереження, Топольницький М. В., Хамула С. В., Толокнєєв Е. О. (2009)
Більчук В. М. - Моделювання мети операції при плануванні вогневого ураження об’єктів противника в сучасних умовах ведення збройної боротьби, Адаменко А. А. (2009)
Бердочник В. А. - Оптимізація параметрів торсіона осьового шарніра втулки несучого гвинта вертольота, Бердочник А. Д. (2009)
Васильєв Д. Г. - Питання реалізації методів визначення геометричних характеристик радіолокаційних цілей при використанні багаточастотного сигналу з урахуванням особливостей РЛС, Казаков Є. Л. (2009)
Власік С. М. - Визначення часових характеристик надширокосмугової дзеркальної антени із спіральним конічним опромінювачем у наближенні фізичної оптики, Єрмаков Г. В. (2009)
Задерієнко С. І. - Розробка нечіткої експертної моделі для регулювання параметрів системи управління запасами в бою і операції (2009)
Залужний Р. М. - Порівняльний аналіз властивостей надійності та живучості складних систем військового призначення, Лаврінчук О. В., Сєряков І. І. (2009)
Катунін А. М. - Використання дифракційно-відбивних покриттів для формування хибної цілі: результати експерименту (2009)
Кебкал К. Г. - Оптимізація форми кривої розширення спектра гідроакустичного сигналу зв'язку (2009)
Кір’янов Д. В. - Модель системи автоматичного керування підйомом антенної щогли в умовах вітрових навантажень (2009)
Козелков С. В. - Проблеми розвитку радіонавігаційного забезпечення, Кучерук С. М., Костенко Б. А., Богом'я В. І. (2009)
Козелкова К. С. - Дослідження нелінійних спотворень в радіолініях передачі інформації комплексу управління космічним апаратом (2009)
Коломійцев О. В. - Лазерна вимірювальна система з можливістю пошуку літального апарата, Руденко Д. В., Ковальчук А. О. (2009)
Лаврут О. О. - Тензор – можлива модель опису системи супутникового зв’язку як складного динамічного об’єкту, Стрюк О. Ю., Польщиков К. О. (2009)
Литюга О. П. - Ефективність виявлення оптичних сигналів в телевізійних системах при спостереженні низькоорбітальних космічних об’єктів в денний час (2009)
Малишев О. А. - Автоматизація процедури настроювання системи пеленгування постановників активних завад в РЛС "старого парку", Сидоров В. В., Невмержицький І. М. (2009)
Моргун О. А. - Експериментальні дослідження впливу тропосферного шару на розповсюдження радіохвиль міліметрового діапазону (2009)
Павленко С. В. - Метод оцінки захищеності інформаційних систем (2009)
Пащетник О. Д. - Аналіз перспективних напрямків розробок GPS-систем аерознімального типу, Пашковський В. В., Сальник Ю. П. (2009)
Присяжний В. І. - Концепція формалізованого опису космічних систем розвідки, Кухарський І. А., Подліпаєв В. О. (2009)
Рисаков М. Д. - Алгоритм відновлення однозначності вимірювання дальності цілей в РЛС з когерентним накопиченням сигналів та високою частотою повторення імпульсів запуску, Тітов І. В., Кулик О. П. (2009)
Рябуха Ю. М. - Метод формування псевдовипадкових послідовностей максимального періоду із використанням модулярних перетворень (2009)
Степаненко Ю. Г. - Метод визначення періоду проходження коротких відеоімпульсів в кодових послідовностях на основі апроксимації функції Хевісайда, Приходько С. І., Лисечко В. П. (2009)
Тимочко О. І. - Метод проектування інформаційної моделі конфліктних ситуацій для систем управління складними динамічними об'єктами, Бодяк О. С. (2009)
Шуригін О. В. - Методичні основи аналізу відмов в системах обробки інформації зразків озброєння та військової техніки (2009)
Юдін О. М. - Огляд засобів і технологій контролю вузлів комп'ютерної мережі, Гроза П. М., Сомов С. В., Тесленко О. В. (2009)
Ясечко М. М. - Огляд механізмів деградації радіоелементів при функціональному придавленні (2009)
Єманов В. В. - Аналіз характеру завдань, які виконувались внутрішніми військами в умовах надзвичайного стану (2009)
Наші автори (2009)
Алфавітний покажчик (2009)
Хижняк В. В. - Проблеми впровадження в Україні військової системи стандартизації НАТО (2005)
Андреєв Ф. М. - Реформа Повітряних Сил України у світі тенденцій розвитку системи командування і управління ВПС НАТО, Статкус А. В. (2005)
Науменко М. І. - Алгеброгеометричне узагальнення лінійних блокових кодів, Стасев Ю. В., Кузнецов О. О. (2005)
Козелков С. В. - Шляхи підвищення завадостійкості в радіомережі передачі інформації, Пашков Д. П., Коробчинський М. В. (2005)
Краснобаєв В. А. - Створення відмовостійких систем обробки інформації безпілотних літальних апаратів на основі використання кодів модулярної арифметики (2005)
Більчук В. М. - Метод формування доцільних стратегій модернізації та створення нових зразків озброєнь (2005)
Демідов Б. О. - Системно-концептуальна модель управління життєвим циклом зразка озброєння і військової техніки, Хмелевська О. О. (2005)
Чинков В. М. - Дослідження марківської моделі експлуатації військових засобів вимірювальної техніки з урахуванням проміжних контрольних перевірок, Герасимов С. В., Мельниченко О. Є. (2005)
Орлов М. М. - Методика обчислення сил охорони особливо важливих державних об’єктів, Марущенко А. А. (2005)
Куц В. С. - Обґрунтування доцільного розміру та положення часового стробу при вимірюванні затримки у бістатичній РЛС, Коржов А. М. (2005)
Сотників О. М. - Імітаційне моделювання процесу локалізації малорозмірних об'єктів озброєння і військової техніки радіометричними голівками самонаведення в умовах протидії, Гаврилов А. Б. (2005)
Нізієнко Б. І. - Концептуальні основи створення пер-спективної АСУ протиповітряною обороною й авіацією Збройних Сил України, Войтович С. А., Грачов В. М., Бодяк О. С. (2005)
Присяжний В. І. - Оцінювання можливостей космічних систем дистанційного зондування Землі по спостереженню заданого району, Кондратов О. М., Бутко І. М., Худов Г. В. (2005)
Приймаков О. Г. - Методика обробки результатів діагностичних випробувань дизельних двигунів, Градиський Ю. О. (2005)
Крамаренко В. М. - Методичні аспекти формування оперативно-тактичних вимог до безпілотних авіаційних комплексів Повітряних Сил Збройних Сил України, Нерубацький В. О., Смірнов Є. Б., Харченко І. М. (2005)
Атаманський Д. В. - Потенційні можливості модернізованого посадочного радіолокатору щодо виявлення і вимірювання координат повітряних цілей, Обод І. І., Залевський Г. С. (2005)
Доля Г. М. - Обґрунтування можливості побудови оповіщувача раннього виявлення осередків пожежі, тління, Катунін А. М., Мазанов В. Г., Садовий К. В. (2005)
Шаповалов С. В. - Порівняльний аналіз методів маршрутизації, Страшний І. Л., Болюбаш О. О. (2005)
Краснокутський В. М. - Оцінювання динамічних характеристик модульних енергетично-техноло-гічних засобів аеродромно-технічного забезпечення польотів (2005)
Маренич С. Ю. - Евристична екстраполяція розрядної характеристики нікель-кадміє-вих акумуляторів, Ругаль А. І. (2005)
Реферати до статей (2005)
Автори журналу (2005)
Афанасьев В. В. - Применение компьютера для штурманских расчетов на этапе предварительной подготовки к полету (2006)
Баранник В. В. - Метод двухизофотного апертурного представления изображений, Брыдня Е. А., Коломийцев А. В. (2006)
Варнаков О. И. - Ортогональный метод идентификации разностной модели динамических систем связи, Галушка С. Г. (2006)
Величко О. М. - Система стандартизації національної метрологічної системи у глобальному зовнішньому середовищі (2006)
Гарячевська І. В. - Методи перетворення інформації у автоматизованих системах управління громадським пасажирськім транспортом (2006)
Герасименко К. Е. - Методы контроля технического состояния информационно-управляющих систем в условиях параметрической неопределенности (2006)
Гнатов А. В. - Фізичні основи екранування з погляду питань електромагнітної сумісності, Шимук Д. С., Шевченко А. О. (2006)
Губар В. О. - Рівняння оптимізації ієрархічної телекомунікаційної мережі за критерієм мінімальних експлуатаційних витрат, Можаєв О. О., Рондін Ю. П., Любченко Н. Ю. (2006)
Дубницкий В. Ю. - Интервальное вычисление эффективности тестирования компьютерных программ, Кобылин А. М., Супрун И. А. (2006)
Дуденко С. В. - Способ повышения эффективности обновления информации в реляционных базах данных с иерархической структурой (2006)
Єрохін А. Л. - Візуалізація позаштатних подій в складних системах з канальною структурою (2006)
Иванилов А. А. - Метод бинарной декомпозиции функциональных предикатов (2006)
Калита Н. И. - Оценка эффективности решений в задачах распределения ресурсов в нестационарных условиях (2006)
Кір’янов Д. В. - Модель цифрового нечіткого регулятора САУ нестаціонарними об’єктами управління (2006)
Козелков С. В. - Модифікація методу прогнозу сигнатур для синтезу контролепридатних цифрових автоматів, Стасєв Ю. В., Тупкало В. М. (2006)
Кульчицкий А. Б. - Выбор оптимального ряда мощностей автономных электроагрегатов в случае отсутствия агрегатов больших мощностей (2006)
Кучер Д. Б. - Основные аспекты повышения чувствительности сверхпроводящих датчиков-ограничителей, Зайцев С. А., Харланов А. И., Степанова М. В. (2006)
Кучук Г. А. - Синтез функціональної структури розподіленої гетерогенної регіональної мережі, Стасева Я. Ю., Адаменко С. В. (2006)
Михайлов А. Н. - Исследование анализа стойкости стеганографических алгоритмов, Холодная З. Б. (2006)
Пархомей І. Р. - Шляхи підвищення ефективності ураження зенітними ракетними комплексами середньої дальності повітряних цілей зі штучно зниженою площею віддзеркалення, Піскунов С. М., Акулінін Г. В., Ставицький О. М. (2006)
Пашков Д. П. - Аналіз впливу електромагнітних перешкод на приймальні пристрої радіотехнічних систем, Ломоносов С. Є., Челобітченко О. О. (2006)
Прокопов В. А. - Определение вероятности возникновения средней скорости ветра в заданном интервале значений, Олейник Ю. А., Пугач В. В., Тихонов И. М. (2006)
Прохоров А. В. - Структуризация знаний на основе высокоуровневых и продукционно-фреймовых моделей в экспертных системах принятия управленческих решений, Головань К. В. (2006)
Сидченко С. А. - Метод недетерминированного преобразования информации на основе комбинирования разнотипных цикловых функций (2006)
Али Найф Халил Альхжуж - Моделирование многофазных обслуживающих комплексов, Игнатов С. Ю. (2006)
Стрелков А. И. - Оптимизация процесса измерения частоты радиосигнала с учетом вида аппаратной функции акустооптического анализатора спектра, Жилин Е. И., Марченко В. В., Лытюга А. П. (2006)
Листровой С. В. - О распознавательном и вычислительном вариантах задачи "выполнимость", Листровая Е. С. (2006)
Чалый С. Ф. - Разработка типовой модели бизнес-процессов предприятия общественного питания, Коротченко В. М. (2006)
Черепнев И. А. - Стохастический резонанс в клетках биологических объектов и механизмы адаптации (2006)
Поворознюк А. И. - Разработка функциональной схемы автоматизированной системы диагностики туберкулеза, Ницын Д. А. (2006)
Хрупенко А. М. - Підвищення аварієрезистентності технічних стаціонарних і рухомих об’єктів шляхом їх структурної децентралізації (2006)
Грек А. М. - Биологические показатели качества воды, Белых И. А., Жадан Т. А., Шевцова О. А., Сакун А. В., Марущенко В. В. (2006)
Кочанов Е. О. - Деякі погляди щодо співробітництва України та НАТО з питань ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, Гишко Г. Б. (2006)
Лаврут Т. В. - Алгоритм функціонування екологічного моніторингу військ зв'язку (2006)
Реферати (Abstracts) (2006)
Наші автори (2006)
Алфавітний покажчик (2006)
Ничитайло М. Ю. - Особливості діагностики та хірургічного лікування нефункціонуючих нейроендокринних пухлин підшлункової залози, Скумс А. В., Шкарбан В. П., Юревич В. В., Шкарбан П. О., Скумс А. А. (2013)
Винник Ю. А. - Профилактика послеоперационного панкреонекроза при операциях по поводу рака желудка, Олексенко В. В., Ефетова Т. С., Алиев К. А. (2013)
Воронов Н. В. - Оценка качества жизни пациентов после оперативного лечения инфицированного панкреонекроза, Воронов А. Н., Кисляков В. В., Древетняк А. А. (2013)
Аблаев Э. Э. - Результаты лечения больных по поводу некротического панкреатита (2013)
Шейко В. Д. - Оптимізація хірургічної тактики при обмежених скупченнях рідини у хворих за тяжкого гострого панкреатиту, Оганезян А. Г. (2013)
Яковенко В. О. - Ендоскопічна резекція слизової оболонки кишечнику з приводу колоректальної неоплазії, Курик О. Г. (2013)
Дубинина В. Г. - Опыт применения радиочастотной термоабляции в лечении метастатического колоректального рака, Четвериков С. Г., Максимовский В. Е., Машуков А. А. (2013)
Іванов Я. Ю. - Безпосередні та віддалені результати радикальної корекції загального артеріального стовбура (2013)
Никоненко А. А. - Окклюзионно–стенотическое поражение непарных висцеральных ветвей – диагностика и лечение (2013)
Горобейко М. Б. - Контроль ефективності лікування хворих з приводу синдрому діабетичної стопи та периферійної ангіопатії (2013)
Захарычев В. Д. - Диагностика и лечение первичной ангиосаркомы средостения, Захарычева Е. В. (2013)
Опанасенко Н. С. - Диагностика и хирургическое лечение кистозной гипоплазии легких с аортальным кровоснабжением, Клименко В. И., Кшановский А. Э., Терешкович А. В., Калениченко М. И., Коник Б. Н., Демус Р. С., Обремская О. К., Леванда Л. И., Кононенко В. А. (2013)
Шейко В. Д. - Интенсивная терапия неконтролируемого внутреннего кровотечения до проведения хирургического гемостаза при политравме, Панасенко С. И., Крыжановский А. А., Кравченко С. П., Шкурупий А. А., Сытник Д. А. (2013)
Полковников А. Ю. - Дифференцированное хирургическое лечение артерио–венозных мальформаций полушарий большого мозга малого и среднего размера при эпилептиформном типе клинического течения, Орлов М. Ю., Яроцкий Ю. Р. (2013)
Возняк О. М. - Результати мікрохірургічного лікування велетенських аденом гіпофіза з застосуванням ендоскопічної асистенції, Майданник О. В. (2013)
Кучин Ю. Л. - Анестезіологічне забезпечення оперативного втручання остеосинтезу ключиці у пацієнтів за поєднаних переломів ребер (2013)
Заруцький Я. Л. - Хірургічне лікування постраждалих з приводу закритих поєднаних абдомінальних ушкоджень залежно від тяжкості травми, Асланян С. А., Жовтоножко О. І. (2013)
Сухін І. А. - Класифікація високотемпературних методів дисекції тканин та здійснення гемостазу, Фурманов Ю. О., Худецький І. Ю., Білиловець О. М., Дуніна С. В. (2013)
Петрушенко В. В. - Новий підхід до лікування хронічного панкреатиту, спричиненого L–аргініном, у щурів, Суходоля С. А., Фалалєєва Т. М., Берегова Т. В. (2013)
Кулянда О. О. - Динаміка профілю цитокінів при застосуванні пентоксифіліну в умовах політравми (2013)
Козак Д. В. - Динаміка вмісту циркулюючих імунних комплексів та імуноглобулінів у відповідь на політравму в експерименті (2013)
Судус А. В. - Дефект перикарда з частковою дислокацією серця в ліву плевральну порожнину, Гудзенко Т. Б., Соловей Л. Я. (2013)
Лупенко Ю. О. - Журналу "Економіка АПК" – 20 років (2014)
Гусаков В. Г. - Международному научно-производственному журналу "Экономика АПК" – 20 лет (2014)
Калиев Г. А. - К юбилею Международного научно-производственного журнала "Экономика АПК", Молдашев А. Б., Григорук В. В. (2014)
Жук В. М. - Економічна наука в забезпеченні розвитку агропродовольчої галузі (2014)
Шебанін В. С. - Наукове забезпечення інноваційного розвитку АПК як пріоритетний напрям діяльності аграрного університету (2014)
Лупенко Ю. О. - Результати і проблеми реформування сільського господарства України, Саблук П. Т., Месель-Веселяк В. Я., Федоров М. М. (2014)
Гайдуцький П. І. - Структурні перекоси і ризики кризи в АПК (2014)
Сичевський М. П. - Розвиток харчової промисловості: акценти державної політики, Юзефович А. Е. (2014)
Шубравська О. В. - Агропродовольчий розвиток України в контексті глобальних викликів (2014)
Ткаченко В. Г. - Організаційна модель трансформації відносин власності аграрних підприємств у регіонах України (2014)
Фурдичко О. І. - Лісівництво як вид економічної діяльності в галузі аграрного виробництва України, Бобко А. М. (2014)
Малік М. Й. - Формування та розвиток кооперативних відносин в аграрній сфері економіки України (2014)
Shpychak O. M. - The potential of the grain market in Ukraine: problems and prospects (2014)
Захарчук О. В. - Проблеми матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств України (2014)
Заяць В. М. - Відносини власності у розвитку сільськогосподарського підприємництва (2014)
Кропивко М. Ф. - Організація та планування комплексного розвитку агропромислового виробництва і сільських територій в умовах децентралізації владних повноважень (2014)
Хвесик М. А. - Модернізація водогосподарської інфраструктури як фактор прискорення соціально-економічного піднесення сільських територій, Голян В. А. (2014)
Булавка О. Г. - Місцеві бюджети – основа розвитку сільських територіальних громад, Ставнича Л. А. (2014)
Кваша С. М. - Зміни у тенденціях глобальної торгівлі в напрямах регіональної інтеграції, Власов В. І. (2014)
Ушачев И. Г. - Системные проблемы воспроизводства в аграрном секторе России, Серков А. Ф., Чекалин В. С. (2014)
Nagy J. - Climate change, agricultural land use and food safety (2014)
Cramon-Taubadel S. - The evolution of the European Union’s agricultural policy, Holst C. (2014)
Лупенко Ю. О. - Залежна економіка незалежної України: виклики сьогодення, Саблук П. Т. (2014)
Реферати (2014)
Автори номера (2014)
Бакуменко Б. В. - Єдине координатно-часове забезпечення як основа розв’язання протиріч спільного функціонування систем первинної і вторинної радіолокації, Булай А. М., Обод І. І. (2006)
Верещак И. А. - Оценивание адекватности и эффективности моделей принятия решений методом вероятных алгоритмических квантов знаний, Сироджа И. Б. (2006)
Грызо А. А. - Анализ опыта построения имитационных комплексов, Гриб Д. А., Лещенко С. П. (2006)
Ерохин А. Л. - О когнитивной визуализации оперативной информации в интеллектуальных системах (2006)
Загорулько О. М. - Точність вимірювань параметрів руху космічних апаратів в умовах однопунктної технології управління, Ожінський В. В. (2006)
Иванченко О. В. - Комплексный подход к обоснованию требований живучести системы связи морских подвижных объектов, Зайцев С. А., Маврин C. А., Грушевой И. В., Скибин Т. Н. (2006)
Кириллов И. Г. - Методика оценки потенциальной распараллеливаемости циклических задач, Толстолужская Е. Г. (2006)
Кирьянов Д. В. - Методика параметрического синтеза цифрового нечеткого регулятора САУ нестационарными объектами управления (2006)
Клімов С. Б. - Вибір структури обчислювальної мережі АСУ авіації та ППО, Стасєв Ю. В. (2006)
Колмыков М. Н. - Формат данных представления статических изображений на основе дискретного преобразования Хартли (2006)
Кондратюк О. Ю. - Исследование переходных режимов работы асинхронного генератора ветроэлектростанции, Егоров А. Б. (2006)
Кошель А. В. - Методика расчета стоимости спутников-ретрансляторов, Дяченко Д. В., Гайворонский И. Я., Петров С. В., Поляков А. В. (2006)
Красноруцкий А. А. - Оценка погрешности аппроксимации изображения в базисах кусочно-постоянных и тригонометрических функций, Коломийцев А. В., Олексин А. А. (2006)
Кульчицкий А. Б. - Обобщенная методика решения одномерной задачи выбора оптимального ряда мощностей автономных электроагрегатов (2006)
Никулин С. Б. - Цифровая реализация многополюсного согласованного фильтра, Галушка С. Г. (2006)
Обод И. И. - Потенциальные возможности модернизированной станции обнаружения целей зенитного ракетного комплекса "оса", Наконечный А. А., Страшный И. Л., Григус А. И. (2006)
Пашков Д. П. - Дослідження можливості кількісної оцінки ефективності радіотехнічних систем в умовах взаємних перешкод, Ломоносов С. Є. (2006)
Ругаль А. І. - Імітаційна модель авіаційних нікель-кадмієвих батарей, Маренич С. Ю. (2006)
Северинов А. В. - Анализ ансамблевых свойств сложных сигналов, Лысечко В. П., Жученко А. С. (2006)
Тупкало В. М. - Поширення математичного апарату сигнатурної алгебри для захисту комп’ютерних мереж, Харитонов О. Л., Кучук Г. А. (2006)
Усин В. А. - Оценка точности восстановления характеристик антенных систем амплитудными методами, Ковальчук В. А. (2006)
Хисматулин В. Ш. - Адаптивные алгоритмы сопровождения целей по радиальной скорости с параллельной фильтрацией, Сосунов А. А., Ковальчук А. А. (2006)
Черепенников Г. Б. - Метрологическое обеспечение подготовки топогеодезических и гравиметрических данных измерительными средствами подвижных пусковых установок, Бакулин И. Е., Герасимов С. В. (2006)
Кононов Б. Т. - Моделирование физических полей, Ольховиков С. В. (2006)
Сухоручко О. Н. - Радиофизические методы определения компонентного состава мелкодисперсных смесей. Часть 2., Хоменко С. И., Корецкий А. П. (2006)
Кандырин Н. П. - Математическая модель цифрового синтезатора сигналов, Дзигора А. М. (2006)
Листровой С. В. - Определение кратчайших гамильтоновых циклов в неориентированном графе, Пудов В. А., Калачева В. В. (2006)
Дубницький В. Ю. - Модель поведінки несумлінного платника податків, Юргелевич Д. В. (2006)
Жолткевич Г. Н. - Факторный анализ промышленного кластера, Али Найф Халил Альхжуж. (2006)
Линник С. Н. - Особенности разработки программного обеспечения системы реографических исследований, Величко О. Н., Белянский Д. В. (2006)
Сакало С. Н. - Модель распределения глубинных температур в тканях человека, Азархов А. Ю. (2006)
Смольянова К. С. - Анализ возможностей исследования аномальной проводимости сердца (2006)
Утицких А. Н. - Оптимизация параметров системы ускоренной седиментации форменных элементов крови, Дацок О. М., Возиян И. В. (2006)
Куртов А. І. - Мистецтво військового менеджера і підлеглих щодо прихованого управління в діловому (службовому) спілкуванні, Нікітюк О. Б., Полікашин В. С. (2006)
Хроніка та інформація (2006)
Реферати (Abstracts) (2006)
Наші автори (2006)
Алфавітний покажчик (2006)
Фомін П. Д. - Патоморфологічні зміни при гострокровоточивих гастродуоденальних виразках у хворих на цукровий діабет 2 типу, Гула Г. В. (2014)
Козинець Г. П. - Клінічна ефективність застосування препаратів гідроксиетилкрохмалю нового покоління у хворих з поширеними опіками при розвитку септичних ускладнень, Осадча О. І., Боярська Г. М., Ісаєнко Н. П., Солодкий Ю. А., Шматова О. O. (2014)
Шаповал С. Д. - Вираження діабетичної нейропатії у хворих на цукровий діабет 2 типу при синдромі діабетичної стопи, Савон І. Л., Максимова О. О. (2014)
Сандер С. В. - Терапевтичне і прогностичне значення форсованого внутрішньоартеріального введення в комплексному веденні хворих на синдром діабетичної стопи (2014)
Шимон В. М. - Оптимізація комплексу лікувальних заходів при остеомієліті нижніх кінцівок у пацієнтів з цукровим діабетом, Шерегій А. А., Сливка Р. М. (2014)
Тронина Е. Ю. - Сравнительный анализ лечения больных эмпиемой плевры с использованием видеоторакоскопии и традиционных методов, Байдан В. И., Севергин В. Е. (2014)
Мерлєв Д. І. - Порушення ниркового транспорту іонів натрію в умовах скелетної, черепно-мозкової та поєднаної травм у період ранніх проявів травматичної хвороби, Гудима А. А. (2014)
Демкович А. Є. - Порушення імунологічної реактивності організму та фагоцитарної активності лейкоцитів при експериментальному постекстракційному альвеоліті за умов корекції їх тіотриазоліном (2014)
Паламарчук В. І. - Особливості облітерації вени і перебіг фіброзного процесу залежно від застосованих технологій лікування варикозної хвороби, Бондаренко Ю. І., Счастний В. М. (2014)
Десятерик В. І. - 10-річний досвід лікування хворих із гнійно-некротичними ускладненнями синдрому стопи діабетика, Яременко І. О., Міхно С. П. (2014)
Тамм Т. І. - Особливості хірургічного лікування деформацій у хворих із нейропатичною формою синдрому діабетичної стопи, Попов М. С., Базаринская З. І. (2014)
Русин В. І. - Комплексне лікування нейроішемічної форми синдрому діабетичної стопи: можливості вакуум-терапії, Корсак В. В., Русин В. В., Носенко О. А., Корсак Ю. В. (2014)
Венгер І. К. - Превентивні операції у віддаленому післяопераційному періоді у пацієнтів з реконструкцією аорто-стегнового сегмента, Костів С. Я., Вайда А. Р. (2014)
Бєлов С. Г. - Шляхи поліпшення хірургічного лікування гнійно-некротичних ускладнень синдрому стопи діабетика, Гірка Е. І. (2014)
Ковальчук А. О. - Ефективність застосування комбінованих регенеративних засобів на етапах раннього хірургічного лікування хворих з опіковою травмою, Долик Н. Я. (2014)
Польовий В. П. - Індивідуалізація вибору внутрішньовенної озонотерапії у лікуванні гнійно-запальних ускладнень цукрового діабету, Сидорчук Р. І., Паляниця А. С. (2014)
Дзюбановський І. Я. - Вибір методу знеболювання у хворих із ускладненнями діабетичної стопи, Кріцак М. Ю. (2014)
Цвях А. І. - Клінічні ризики травм плеча при політравмі у розрізі обставин та механізмів травматизму (2014)
Підмурняк О. О. - Діагностика та ендовідеохірургічне лікування кіст нирок (2014)
Диб’як Ю. М. - Сучасні підходи до гомілкових реконструкцій і проблеми, що виникають при їх виконанні (2014)
Скакун Л. М. - Рак слинних залоз: епідеміологія, клініко-морфологічні особливості і методи лікування (2014)
Лисюк Ю. С. - Кістозна трансформація термінального відділу холедоха (холедохоцеле) як причина тяжкого гострого панкреатиту, Кушнірук О. І., Бокотей І. А., Когут Л. М. (2014)
Креньов К. Ю. - Інтенсивна терапія цукрового діабету 1 типу, декомпенсованого та ускладненого кетоацидозом, у хворої із супутньою хворобою Жильбера та інсуліновою помпою (2014)
Муравйов Т. В. - Клінічний випадок лікування хондросаркоми груднини, Бартош Г. К., Патола А. О. (2014)
Василюк С. М. - Науковий студентський гурток на кафедрі хірургії як форма наукової діяльності студентів, Шевчук А. Г., Федорченко В. М., Біцька І. В., Гудивок В. І. (2014)
Рецензія на навчальний посібник А. О. Протопопова, В. М. Лазька, І. І. Січака"Рак прямої кишки”. – Луцьк : Волинські старожитності, 2014. – 198 с. (2014)
Світлій пам’яті професора Ігоря Герича (2014)
Баняс В. В. - Міф у контексті західноєвропейського романтизму та в творчості Жерара де Нерваля зокрема, Баняс Н. Ю. (2014)
Белоус А. В. - О восприятии "Стихотворений (1883–1887)" Д. С. Мережковского критикой рубежа веков (2014)
Валуева Н. Н. - Historical mystery: исторический детектив и/или ретро-детектив (2014)
Гонсалєс-Муніс С. Ю. - Сповідальний модус поезії Енн Секстон, Сильвії Плат, Едріенн Річ (2014)
Елисеенко А. П. - Элюаровский "слой" в романе Б. Поплавского "Аполлон Безобразов" (2014)
Кальян К. А. - Творчество Р. А. Катаевой в оценке литературной критики (2014)
Кириленко Н. І. - Художній домисел як засіб усебічного розкриття образу Ярослава Мудрого в романі П. Загребельного "Диво" (2014)
Кобилко Н. А. - Реальний і міфологічний хронотоп дороги в романі Валерія Шевчука "Дім на горі" (2014)
Курьянов С. О. - Херсонесский миф древнерусской литературы как один из претекстов римского текста русской литературы (2014)
Мунтян А. А. - Проблемы поэтики серии книг Дж. К. Роулинг в англоязычной критике и литературоведении, Шпак И. В. (2014)
Нестеренко Н. П. - Домінантні хронотопи в історичному романі П. Загребельного "Роксолана" (2014)
Семенец О. С. - Миф об Орфее и Эвридике в авторской рецепции Б. Вербера (на материале романа "Танатонавты") (2014)
Старостенко Т. М. - Феномен імені у романі Дж. Р. Р. Мартіна "Гра престолів" за циклом "Пісня льоду і полум’я" (2014)
Ступницкая Н. Н. - Столыпин и Сталин глазами Солженицына (2014)
Тарарак А. В. - К истории изучения специфики восприятия Наполеона в России (2014)
Телешман С. І. - Жанрова природа поем М. Ткача "Руки на штурвалі" та "Стадіон" (2014)
Тройникова Н. М. - Поэтика очерков-портретов М. Алданова (2014)
Устінова Т. А. - Модернізація класичних літературних жанрів у творчості Е.М. Форстера, Христова О. Ф. (2014)
Хинкиладзе Е. В. - Гоголевский интертекст в книге С. Р. Минцлова "За мёртвыми душами" (2014)
Чимирис Ю. В. - А. С. Суворин в оценках современников, Купина Я. В. (2014)
Шевченко А. Г. - Багрицкий и Маяковский (2014)
Шуба Ю. В. - Вікторіанський і неовікторіанський роман: інтертекстуальний діалог культур (на прикладі роману "Чаттертон" Пітера Акройда) (2014)
Патон Борис Євгенович (до 95-річчя від дня народження) (2013)
Тетерко А. Я. - Композиційна модель зворотної функції перетворення для систем двопараметрового вихрострумового контролю, Гутник В. І. (2013)
Яворський І. М. - Оцінювання кореляційних інваріантів періодично нестаціонарних вібраційних сигналів, Юзефович Р. М., Мацько І. Й., Шевчик В. Б. (2013)
Мандзій Б. А. - Математична модель для аналізу причин непрацездатності системи із ковзним резервуванням, Щербовських С. В. (2013)
Боцян В. В. - Параметрична модель зору для опрацювання зображень, Воробель Р. А. (2013)
Кочан Р. В. - Дослідження інтегральної нелінійності функції перетворення однобітного сигма-дельта модулятора третього порядку (2013)
Максименко О. П. - Оцінювання похибок визначення положення піка крос-кореляції за вхідними зображеннями (2013)
Косаревич Р. Я. - Оцінка розміру зерна матеріалу за характеристиками точкових процесів (2013)
Гапонюк Я. В. - Багатодугові наближення околу еліпса (2013)
Мельник Р. А. - Сегментування зображень за кумулятивною гістограмою, Каличак Ю. І. (2013)
Малачівський П. С. - Чебишовське наближення термометричної характеристики германієвого мікросенсора, Мітін В. Ф., Холевчук В. В., Данчак Н. В., Орáзов Е. Б., Соловйов Є. О. (2013)
Ковалевич В. М. - Метод оцінювання новизни знань під час навчання онтологій, Литвин В. В. (2013)
Шаховська Н. Б. - Розроблення архітектури системи аналізу функціонування наукових шкіл, Нога Р. Ю. (2013)
Zayats V. M. - Two approaches to building of numerical methods second order for analysis (2013)
Мороз О. В. - Тезаурус лінгвістичних термінів: методика створення і структура (2013)
Воробель Р. А. - Логарифмічна обробка зображень (2013)
Мицик Б. Г. - Фотопружність анізотропних матеріалів (2013)
Яворський І. М. - Математичні моделі та аналіз стохастичних коливань (2013)
Мандзій Б. А. (до 80-річчя від дня народження) (2013)
Драган Я. П. (до 80-річчя від дня народження) (2013)
Жулинський М. - Парадигма "іншого" у творах волинського циклу Ю. І. Крашевського (2014)
Радишевський Р. - Ю. І. Крашевський: діалоги з Україною (2014)
Борковська Г. - Містечка Ю. І. Крашевського (2014)
Астаф’єв О. - Повість Юзефа Ігнація Крашевського "Пан Твардовський" (2014)
Булаховська Ю. - Декілька міркувань з приводу ролі Юзефа Ігнація Крашевського в історії польської літератури (2014)
Єршов В. - Житомирський Ю. І. Крашевський: між сходом і заходом (2014)
Komorowski J. - Teatr szlachty wołyńskiej – teatr Kraszewskiego. Żytomierz 1857 – 1859 (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського