Клименко Т. - Молитовний дискурс у "Повісті минулих літ" (2013)
Левчук Ю. - Принципи побудови ліричного циклу з точки зору когнітивної генології (на матеріалі лірики Лесі Українки) (2013)
Миненко Ю. - Мелетій Смотрицький в Острозькому культурному осередку (2013)
Перлієв-Цюрхер Н. - До питання правди в дослідженні давніх східнослов'янських середньовічних текстів (на прикладі Київського літопису) (2013)
Сушкевич Т. - "Поліфонія" у тексті роману "Кохання в стилі бароко" В. Даниленка (2013)
Шевченко-Савчинська Л. - Жанрово-стильова належність латиномовних творів у давній літературі України (2013)
Юрчук О. - "Голоси" українського літературного андеграунду (2013)
Білоус Б. - Вільям Шекспір у перекладах Бориса Тена (2013)
Зарудняк Н. - Образ червоної рути у творчості Олександера Де (2013)
Зінченко Н. - Фольклоризм роману Євгена Гребінки "Чайковський" (2013)
Левицький В. - Метаміфологія Київського тексту (2013)
Левченко Г. - Структурні елементи чарівної казки в поемах Лесі Українки (2013)
Мислива В. - Жанрова своєрідність "Казки про калинову сопілку" Оксани Забужко (2013)
Франчук М. - Традиційні сюжети в сучасному літературознавстві: до проблеми термінології (2013)
Чайковська В. - "Якби я всіми барвами владала..." (за листами і спогадами Лесі Українки) (2013)
Школа В. - Казкові сюжети п'єс Івана Кочерги (2013)
Астрахан Н. - Поліфонія літературного твору: теоретичний аспект (2013)
Божук А. - Дихотомія "сила-слабкість" у гендерному аспекті (на матеріалі драматичних творів Степана Васильченка) (2013)
Випасняк Г. - між святістю та гріховністю: дилема Андрія Лаговського в однойменному романі Агатангела Кримського (2013)
Горбань А. - Імперський наратив "Велесової книги": симулякр історії (2013)
Гречаник І. - Багатосуб'єктивність як конструкт хронотопної поліфонії у романах-феєріях Олесі Бердника (2013)
Денисенко О. - Адресатно-рецептивна спрямованість епістолярної спадщини Юрія Шевельова (2013)
Жаркова Р. - Самотній політ через море: шлях жіночого письма до літературного (чоловічого) канону (на матеріалі нарису Ольги Кобилянської "Через море") (2013)
Жигун С. - "Сибірські новели" Б. Антоненка-Давидовича: своєрідність нарації (2013)
Карабльова О. - Конфлікт між жіночою ідентичністю та панівною ідеологією як сюжетна основа малої прози Ірини Вільде (2013)
Кирильчук О. - Російськомовна історична романістика Данила Мордовця у постколоніальній перспективі (2013)
Коржовська О. - Особливості часопростору "Слова о полку Ігоревім" (2013)
Крупка М. - Інваріанти художнього простору сучасної жіночої прози (Євгенія Кононенко) (2013)
Марчук К. - Екстрадієгетичний наратор у "Повісті врем'яних літ" (2013)
Савенко О. - Наративна модель "Сказання про чудеса" Петра Могили (2013)
Сухарєва С. - Літературна діяльність Йоахима Мороховського на українсько-польському пограниччі (2013)
Шаф О. - Феміноцентричні засади лірики Віри Китайгородської (на матеріалі збірки "Сім вінків сонетів") (2013)
Рубец В. С. - Избирательность оплодотворения как возможная причина биологического засорения семеноводческих посевов тритикале, Митрошина О. В., Пыльнев В. В. (2013)
Примак І. Д. - Сучасне філософське осмислення системи землеробства як наукової категорії, Войтовик М. В., Примак О. І. (2013)
Ivanina V. - Influence of fertilizers system on stability of nitrogen fund in leached black soil, Shymanska N., Mazur G. (2013)
Matskevych V. - In vitro regeneration introduction in dormancy state as a way of post-aceptic adaptation, Filipova L., Dyba R. (2013)
Князюк О. В. - Вплив строків сівби на продуктивність цибулі ріпчастої, Орлюк Л. Л. (2013)
Звягін А. Ф. - Характеристика новоствореного селекційного матеріалу пшениці озимої з підвищеною стійкістю до фітопатогенів (2013)
Бурденюк-Тарасевич Л. А. - Формування довжини головного колосу в ліній пшениці озимої різного еколого-географічного походження, Лозінський М. В. (2013)
Купчик В. І. - Біологічний кругообіг елементів живлення в короткоротаційній сівозміні, Примак І. Д., Колесник Т. В. (2013)
Качанова Т. В. - Вплив мінеральних добрив на поживний режим чорнозему південного за вирощування вівса (2013)
Адаменко Д. М. - Використання UGmax з метою ефективного підвищення врожайності сільськогосподарських культур та поліпшення родючості грунту, Поліщук В. В., Кравець І. С., Яценко А. А. (2013)
Хахула В. С. - Вплив екологічного чинника на реалізацію селекційного потенціалу нових сортів пшениці озимої м’якої, Улич Л. І., Улич О. Л. (2013)
Присяжнюк М. П. - Продуктивність пшениці озимої залежно від строків сівби і застосування регуляторів росту в умовах Лісостепу Західного (2013)
Єгорова Т. М. - Ландшафтно-геохімічні фактори екологічної стійкості сільськогосподарських земель Київської області (2013)
Кикало М. М. - Особливості росту і розвитку буряків цукрових залежно від розміру насінних фракцій і генотипу (2013)
Карпук Л. М. - Формування продуктивності буряків цукрових залежно від агротехнічних прийомів вирощування (2013)
Глеваський В. І. - Схожість та продуктивні властивості чоловічостерильного гібрида буряків цукрових залежно від технології підготовки насіння (2013)
Балагура О. В. - Вплив метеорологічних факторів на якість і кількість маточників буряків цукрових (2013)
Сенчук М. М. - Обґрунтування математичної моделі системи органічного землеробства (2013)
Воробйова Н. В. - Вплив регуляторів росту рослин на урожайність картоплі ранньостиглої в Правобережному Лісостепу України (2013)
Положенець В. М. - Біоекологічні особливості розвитку збудника сріблястої парші картоплі Helminthosporium solani в умовах Полісся України, Карась І. Ф., Фещук О. М. (2013)
Колтунов В. А. - Якість картоплі (Solanum tuberosum L.) залежно від строків садіння і вирощування з використанням мікробіологічних препаратів в умовах Передгір'я Карпат, Бородай В. В., Данілкова Т. В. (2013)
Ткачук О. О. - Вплив ретардантів на вміст різних форм вуглеводів в органах картоплі (2013)
Кудлай І. М. - Урожайність і якість зерна сої залежно від технологічних прийомів вирощування, Осипчук А. М., Осипчук О. С. (2013)
Тернавський А. Г. - Ефективність застосування біостимуляторів росту на рослинах огірка в умовах Лісостепу України, Накльока О. П. (2013)
Опришко Н. О. - Дослідження властивостей препарату екотон для екологобезпечних технологій вирощування огірка (2013)
Садовська Н. П. - Вплив рістрегулюючих речовин на ростові процеси та урожайність баклажана, Маргітай Л. Г., Гамор А. Ф., Диковець Д. П. (2013)
Заморський В. В. - Приріст фітомаси дерев яблуні залежно від типу підщепи, інтеркалярної вставки, щільності садіння та строків обрізування (2013)
Колесніков М. О. - Вплив токоферолу на проростання гороху (Pisum sativum L.) та формування його біологічної врожайності (2013)
Кобець О. В. - Вплив обробітку маточних рослин аґрусу регуляторами росту на укорінення зелених живців залежно від умов утримання маточника (2013)
Кубрак С. М. - Підбір сортів та гібридів дині для вирощування у плівкових теплицях на сонячному обігріві (2013)
Кецкало В. В. - Урожайність сортів та гібридів буряку столового в умовах Правобережного Лісостепу України (2013)
Пиж’янова А. А. - Агробіологічні особливості розмноження сортів чорниці високорослої (Vaccinium corymbosum L.) здерев’янілими стебловими живцями у Правобережному Лісостепу України, Балабак А. Ф. (2013)
Фесенко А. М. - Перспективи агропромислового комплексу Харківської області у виробництві біопалива, Солошенко О. В., Безпалько В. В. (2013)
Павліченко А. А. - Вплив систем обробітку та рівнів удобрення на біологічну активність ґрунту під ячменем, Вахній С. П. (2013)
Грицаєнко З. М. - Вплив комплексного застосування гербіцидів і Біолану на продуктивність та структурні показники посівів сої, Голодрига О. В., Розборська Л. В. (2013)
Шушківська Н. І. - Ентомофауна агроценозу гороху посівного (2013)
Пида С. В. - Накопичення вуглеводів в онтогенезі люпину білого за застосування ризобофіту і рістрегуляторів, Тригуба О. В. (2013)
Слободяник Г. Я. - Застосування біопрепаратів як фактора підвищення продуктивності цибулі-батун, Войцехівський В. І. (2013)
Піціль А. О. - Особливості поверхневого стоку різного походження, Буднік І. П. (2013)
Василюк Т. П. - Фітоіндикація поверхневих вод басейну р. Тетерів за водневим показником (рН), Дема В. М., Пазич В. М. (2013)
Господаренко Г. М. - Формування симбіотичного апарату та врожай нуту залежно від мінерального живлення та інокуляції насіння, Прокопчук С. В. (2013)
Завгородний А. И. - Периодический виброударный режим движения сферической частицы по дуге параболы, Хессро Монтасер. (2013)
Гончар Л. М. - Підвищення стійкості рослин пшениці озимої до несприятливих факторів середовища, Коваленко Р. В. (2013)
Міщенко С. В. - Особливості розщеплення за висотою у потомстві самозапилених рослин конопель (на прикладі сорту Золотоніські 15) (2013)
Філонова О. М. - Особливості застосування регуляторів росту при вирощуванні коріандру посівного за різних строків сівби в умовах Лісостепу України (2013)
Дубовий В. І. - Вплив осаду очисних споруд каналізації на основні фенотипічні показники рослин пшениці, Табакаєва М. Г. (2013)
Ткалич В. В. - Необхідність культурозміни в грунтових теплицях та оранжереях Миронівського фітотронно-тепличного комплексу у зв’язку із збідненням мікробного ценозу, Дубовий В. І. (2013)
Петриченко В. Ф. - Вплив нульового обробітку ґрунту на його фізичні властивості в правобережному Лісостепу України, Колісник С. І., Панасюк О. Я., Єрмолаєв М. М., Хахула В. С. (2013)
Титул, зміст (2012)
Бараннiков К. В. - Особливостi ендоскопiчних методiв у дiагностицi раку шлунка на раннiх стадiях (2012)
Труфанов Е. А. - Патология вегетативной нервной системы у больных болезнью Паркинсона (2012)
Болотина Л. А. - Экспресс-диагностика нарушений водно-электролитного баланса методом клиновидной дегидратации ротовой жидкости у детей младшего возраста в отделении интенсивной терапии, Савинков С. С., Модная Ю. Н., Дикая Э. А. (2012)
Кадимова Ш. Г. - Цитокиновый профиль крови у беременных с почечной патологией (2012)
Коровай С. В. - Некоторые показатели свободнорадикального окисления и липидного обмена у беременных с преждевременными родами и эндотелиальной дисфункцией (2012)
Гейдарова Н. Ф. - Оценка состояния новорожденных, родившихся от матерей со смешанной вирусной инфекцией (2012)
Iскра Р. Я. - Стан iмунної системи та вуглеводного обмiну в органiзмi вагiтних самок щурiв за дiї хром цитрату (2012)
Гур’єв С. О. - Про необхiднiсть упорядкування та унiфiкацiї термiнологiчного фонду важкої механiчної травми, Шкатула Ю. В. (2012)
Климочкина Е. М. - Связь апоптотических процессов в условиях селективной и неселективной активации опиатных рецепторов в культуре клеток с состоянием митохондриальных К+АТФ-зависимых каналов, Сухоставская Н. А. (2012)
Середюк Н. М. - Дослiдження iмунних порушень у хворих iз рiзними формами гемобластозiв та супутнiм загостренням хронiчного пiєлонефриту, Бардяк Є. М. (2012)
Налапко К. К. - Вплив комбiнацiї цитраргiнiну та дiалiпону на клiнiко-бiохiмiчнi показники хворих на неалкогольний стеатогепатит у сполученнi з хронiчним бронхiтом на фонi ожирiння (2012)
Бiловол О. М. - Сироватковий рiвень еритропоетину у хворих з анемiчним синдромом на тлi хронiчної серцевої недостатностi в залежностi вiд стадiї хронiчної хвороби нирок, Кравчун П. Г., Риндiна Н. Г., Титова Г. Ю., Мiшина М. М. (2012)
Велика А. Я. - Ступiнь окисної модифiкацiї бiлкiв (за коефiцiєнтом R/B) у нирках щурiв при сулемовiй нефропатiї на тлi водного та сольового дiурезу, Пiшак В. П., Мацьопа I. В. (2012)
Слободян К. В. - Оцiнка стану клубочково-канальцевого балансу та функцiї нирок у здорових статевонезрiлих (одномiсячних) щурiв за умов водного індукованого дiурезу i навантаження 3% розчином хлориду натрiю (2012)
Мацьопа I. В. - Кореляцiйний зв’язок показникiв вiльнорадикального окиснення i антиоксидантної системи в нирках щурiв при iнтоксикацiї тетрахлорметаном, Григор’єва Н. П., Велика А. Я. (2012)
Степанюк Г. I. - Вплив похiдних тетразоло|1,5-с|хiназолiну на фiзичну витривалiсть щурiв при рiзних температурних режимах, Тозюк О. Ю., Чорноiван Н. Г., Коваленко С. I., Воскобойнiков О. Ю. (2012)
Комаревцева И. А. - Содержание свободного сфингозина в почечной ткани при введении аллогенных мезенхимальных стволовых клеток на фоне развития экспериментальной острой почечной недостаточности, Сенчий В. Н., Фильчуков Д. А., Бриндак Д. В., Русалов В. Л. (2012)
Єрмоленко Т. I. - Дослiдження впливу препарату "Фларосукцин" на фiльтрацiйно-реабсорбцiйну функцiю нирок в умовах розвитку експериментальної ниркової недостатностi (2012)
Сятиня М. Л. - Iнтегрований aBC/fMR/vn-аналiз споживаннялiкарських засобiв, що застосовуються для корекцiї ускладнень вагiтностi та пологiв, Коваленко Е. О. (2012)
Компанiєць К. М. - Особливостi перебiгу хронiчного некалькульозного холециститу на фонi хелiкобактерiозу у хворих з iшемiчною хворобою серця (2012)
Супрун Е. В. - Аналiз антигiпоксичного ефекту iмунокоректора ронколейкiну методом кореляцiйних структур, Громов Л. О., Бут Н. О. (2012)
Грабарь И. В. - Роль семьи в формировании зависимости от психоактивных веществ в подростковом возрасте, Давидчук А. В. (2012)
Керимов Э. Э. - Стоматологическая заболеваемость, обеспеченность и нуждаемость населения субтропической зоны aзербайджана в ортопедической стоматологической помощи, Багиров А. А. (2012)
Овчаренко Н. А. - Динамические изменения показателей цитолиза, холестаза и липидограммы у наркозависимых больных, Пинский Л. Л., Радченко Т. Н., Оффор Модестус Икечукву (2012)
Бабаева Севда Гусейн кызы - Лучевая диагностика при поражениях медиастинальных лимфоузлов (2012)
Любченко О. В. - Техника формирования искусственного апикальногобарьера с применением гидравлического цемента (2012)
Андреева И. В. - Взаимосвязи компьютерно-томографических параметров поясничной области с типом телосложения, Карчевский С. А. (2012)
Овчаренко В. В. - Особливостi ультрамiкроскопiчної будови селезiнки в нормi та пiсля впливу хронiчної гiпертермiї середнього ступеня вираженостi (2012)
Шаповалов(мол.) В. В. - Судова фармацiя: вивчення режиму контролю антидепресантiв для включення у схеми фармакокорекцiї наркопацiєнтiв iз девiантною поведiнкою (2012)
Позур В. В. - Оцiнка змiн бiлкового складу сироватки кровi мишей у нормi та з карциномою ерлiха методом maldi-tof мас-спектрометрiї, Мележик I. О., Рудик М. П., Макаренко О. М., Сухомлин М. М., Святецька В. М., Довгий Р. С. (2012)
Ващук В. А. - Вивчення мiкробiологiчної чистоти стоматологiчногогелю на основi CO2 -екстрактiв, Бiрюкова С. В., Колоколова О. Б., Давтян Л. Л. (2012)
Исаев Р. Т. - Особенности микробиоценоза угревых элементов у больных угревой болезнью (2012)
Мамедов М. К. - Применение тимозина-альфа1 в комбинированной этиотропной терапии заболеваний, обусловленных бактериальными инфекциями, Сафаpова С. М., Дадашева А. Э. (2012)
Гаджиев Я. В. - Сравнительная характеристика микроскопических и культуральных методов исследования при инфекциях Trichomonas vaginalis (2012)
Позур В. В. - Реакцiя лiмфоїдних органiв мишей на введення екстракту мiцелiю гриба Leucoagaricus macrorhizus в нормi i при пухлинному ростi, Рудик М. П., Макаренко О. М., Сухомлин М. М., Святецька В. М., Довгий Р. С. (2012)
Жемерова К. Г. - Розробка методiв контролю якостi та дослiдження пробiотичного препарату, призначеного для лiкування i профiлактики алергiї та дисбактерiозу, Дунай О. В., Галкiн О. Ю., Малдер Л., ванХемерт С. (2012)
Гребенюк А. М. - Обоснование необходимости применения хондропротекторов в поликлинической практике у пациентов с посттравматическими остеоартрозами голеностопных суставов, Оксимец В. М., Ивашутин Д. А., Волкова А. М. (2012)
Золотарева Н. А. - Эффективность применения "Xондроксида" у больных с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями суставов (2012)
Тарабрин О. А. - Диагностика и профилактика фибринолитических расстройств в оперативной гинекологии, Мазуренко А. И., Туренко А. И., Салех Е. Н., Лёшенко И. А. (2012)
Шульга Л. I. - Гемостатична активнiсть та гостра токсичнiсть нових лiкарських рослинних зборiв, Безценна Т. С., Пiмiнов О. Ф. (2012)
Яковлєва Л. В. - Вплив густого екстракту подорожника великого на судинно-тканинну проникнiсть шкiри щурiв, Мацiйчук О. П., Ковальова Є. О., Чорна Н. С. (2012)
Бутко А. Ю. - Порiвняльний аналiз якiсного складу летких сполук сировини оману високого та оману британського (2012)
Волошина А. А. - Визначення кiлькiсного вмiсту фенольних сполук у сировинi дивини звичайної, Кисличенко В. С., Журавель I. О., Бурда Н. Є. (2012)
Завада О. О. - Пошук речовин з антигiстамiнною активнiстю в ряду похiдних iмiдазо, Кошева О. Ю., Журавель I. О., Яковлєва Л. В. (2012)
Iвахненко О. Л. - Визначення температурних режимiв виробництва м’якої лiкарської форми з катiазином, Стрiлець О. П., Стрельников Л. С., Кустова С. П. (2012)
Хохлова К. О. - Обґрунтування складу настойки складної "aтерофiт-норма" для терапiї cерцево-судинних захворювань, Вишневська Л. I., Набока О. I., Гарна С. В. (2012)
Нурметова I. К. - Маркетинговий аналiз вiтчизняного ринку плазмозамiнних та перфузiйних розчинiв, Кривов’яз О. В., Семененко С. I. (2012)
Яковенко В. К. - Розробка методик iдентифiкацiї компонентiв рiдкого лiкарського засобу проносної дiї, Вишневський I. А., Шекель А. М. (2012)
Тернинко I. I. - Вивчення компонентного складу ефiрної олiї трави кiрказону ломоносоподiбного, Бурцева О. В., Лазарєва О. О. (2012)
Джафарова Р. Э. - Исследование влияния экстракта Morus alba на течение экспериментального сахарного диабета (2012)
Басакiна I. I. - Дослiдження мiкробiологiчної чистоти шипучих таблеток пульмонологiчного призначення "Комбiтусин", Дмитрiєвський Д. I., Осолодченко Т. П. (2012)
Гунiна Л. М. - Метаболiчнi аспекти впливу фiзичних навантажень: оксидативний стрес та адаптацiя, Носач О. В. (2012)
Цьоха I. О. - Варiант дебюту та перебiгу паранеопластичного ураження нервової системи (2012)
Титул, зміст (2013)
Кравчун П. Г. - Фахова підготовка студентів 5-го курсу на кафедрі внутрішньої медицини №2, клінічної імунології та алергології в умовах кредитно-модульної системи, Шушляпін О. І., Бабаджан В. Д., Шелест О. М., Кожин М. І., Шумова Н. В., Ломакіна О. В., Залюбовська О. І., Ринчак П. І. (2013)
Ярних Т. Г. - Визначення показників якості та вивчення стабільності ректальних супозиторіїв з екстрактом солодкового кореня для дітей, Мельник Г. М., Рухмакова О. А., Чушенко В. М. (2013)
Хара М. Р. - Вплив L-аргініну на вегетативну регуляцію серця щурів різної статі зі стрептозотоциновим цукровим діабетом, Головач Н. А. (2013)
Захаренко Н. Ф. - Індол-3-карбінол у терапії аденоміозу, Задорожня Т. Д., Калугіна Л. В. (2013)
Глазков Е. О. - Дослідження фізіологічних реакцій серцево-судинної системи при порушенні адаптації іноземних студентів (2013)
Пилькевич Н. Б. - Антропометрические показатели физического развития у детей c дефектами зрения в возрасте 7–10 лет (2013)
Толубаєв В. В. - Аналіз даних доказової медицини щодо медичних технологій для базисної терапії хронічного обструктивного захворювання легень, Заліська О. М. (2013)
Зупанец И. А. - Взаимозаменяемость препаратов, содержащих кандесартан: биоэквивалентность препаратов касарк и атаканд, Безуглая Н. П., Сабко В. Е., Хиль И. М. (2013)
Мельник В. О. - Психофармакологічні основи надання допомоги особам з комп’ютерною залежністю (2013)
Бабієнко В. В. - Cтан здоров’я працівників агропромислового комплексу, що мають постійний контакт зі сполуками прекурсорів NO (2013)
Рыткис И. С. - Тревожная и депрессивная симптоматика в структуре расстройств адаптации у студентов с привычным курением на инициальном этапе формирования никотиновой зависимости (2013)
Корнійчук О. П. - Соціальні складові структури індикаторів якості надання медичної допомоги (2013)
Цанько І. І. - Аналіз соціально-гігієнічного дослідження вибору призначення лікарями гіпотензивних препаратів, Дрофа Л. Б., Бабакова О. В., Мишанич О. М., Клебан Я. І. (2013)
Леоненко П. В. - Порівняльний біомеханічний аналіз конструкцій зубних шин в експериментальному моделюванні генералізованого пародонтиту, Крищук М. Г., Єщенко В. О. (2013)
Примак І. Д. - Еволюція культури пшениці в Україні за різних систем землеробства до XX століття, Войтовик М. В., Примак О. І. (2014)
Бурденюк-Тарасевич Л. А. - Зернова продуктивність ліній пшениці м’якої озимої отриманих від схрещування батьківських форм різногоеколого-географічного походження, Лозінський М. В. (2014)
Пыльнев В. В. - История и достижения селекции озимой тритикале в РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, Рубец В. С., Игонин В. Н. (2014)
Хахула В. С. - Розвиток пшениці озимої та формування кількості рослин у ценозі (2014)
Сабадин В. Я. - Варіювання елементів продуктивності колоса ячменю ярого залежно від генотипу сорту та ступеня ураження хворобами (2014)
Глеваський В. І. - Якісні показники та продуктивні властивості триплоїдного гібрида Олександрія буряків цукрових, залежно від розміру фракцій та способів підготовки насіння (2014)
Адаменко Д. М. - Вплив однонасінності елітного насіння ЦЧС компонентів цукрових буряків на якість гібридного насіння, Поліщук В. В. (2014)
Карпук Л. М. - Вплив позакореневого підживлення мікродобривами на показники фотосинтетичної продуктивності цукрових буряків (2014)
Карпук Л. М. - Особливості росту і розвитку біологічних форм цукрових буряків залежно від норм висіву насіння, Кикало М. М. (2014)
Baranchuk Y. - Yield of early potato varieties planting tubers under treatment with chemical means in the central part of the northern forest-steppe of Ukraine (2014)
Богульська C. В. - Аgrobacterium − опосередкована трансформація буряку цукрового методом in planta (2014)
Грабовський М. Б. - Вплив гідротермічних умов вегетації на урожайність гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах Центрального Лісостепу України, Грабовська Т. О., Ображій С. В. (2014)
Івко Ю. О. - Вплив інцухту на формування елементів продуктивності у сортозразків ріпаку озимого (2014)
Полторецький С. П. - Формування посівних якостей насіння проса залежно від впливу попередника та удобрення (2014)
Лопушняк В. І. - Вплив удобрення осадом стічних вод на динаміку наростання біомаси верби енергетичної, Грицуляк Г. М. (2014)
Калитка В. В. - Вплив ультрагумату на ріст, розвиток і продуктивність розсади суниці садової (Fragaria ananassa L.), Карпенко М. В. (2014)
Князюк О. В. - Продуктивність сортів томату залежно від строку висаджування розсади та просторового розміщення на площі, Пантилимон І. А., Піскорська Т. В. (2014)
Лендел В. Ф. - Особливості росту і розвитку рослин та урожайність гарбуза мускатного залежно від віку розсади за розсадного способу вирощування (2014)
Миколайко В. П. - Оцінювання сортів цикорію коренеплідного уманської селекції за врожайністю та масою коренеплоду (2014)
Овчарук О. В. - Особливості симбіотичної продуктивності сортів квасолі залежно від способів сівби в умовах Лісостепу Західного (2014)
Сухар С. В. - Вплив технологічних факторів на формування продуктивності рослин нагідок лікарських в умовах Західного Лісостепу (2014)
Туровцева Н. М. - Сорти черешні селекції Інституту зрошуваного садівництва імені М. Ф. Сидоренка НААН, Туровцев М. І. (2014)
Шушківська Н. І. - Ковалики (Coleoptera, Elateridae) в біоценозах Центрального Лісостепу України (2014)
Глюдзик М. Ю. - Особливості селекції тютюну на підвищення ефекту гетерозису (2014)
Бородай В. В. - Оцінка стійкості сортів Solanum tuberosum L. до фузаріозної гнилі бульб та ефективність мікробіологічних препаратів, Войцешина Н. І., Колтунов В. А. (2014)
Кривенко А. І. - Біологічні особливості збудника борошнистої роси на різних сортах озимої пшениці в умовах Центрального Лісостепу України, Панченко Т. В. (2014)
Сяська І. О. - Кореляційна залежність чисельності популяцій Coccinella septempunctata L. та сисних шкідників зернових культур (2014)
Покотило І. А. - Польова схожість плодів коріандру залежно від сорту, способів сівби та норм висіву в умовах Центрального Лісостепу України (2014)
Вишневська Л. В. - Продуктивність гібридів буряка цукрового в умовах Правобережного Лісостепу України, Кононенко Л. М., Січкар А. О. (2014)
Центило Л. В. - Вирощування різних культур в сівозміні агрофірми "Колос" Сквирського районуКиївської області залежно від формування чисельності мікроорганізмів, грибів, зміни біологічноїактивності ґрунту, потенційної активності азотфіксації, Ткачук В. М., Хахула В. С., Панченко Т. В. (2014)
Карпенко М. О. - М. П. Драгоманов на терені Швейцарії: наступність ідей Київської істоирко-філологічної школи, Маймескул О. А. (2011)
Кравчук Г. Д. - Имя и этнос в древнерусской антропонимии (в контексте исследований М. Максимовича) (2011)
Карпенко М. О. - Лінгвістична шевченкіана Л. А. Булаховського в українознавчому контексті Київської історико-філологічної школи (2011)
Якімова А. М. - До історії бібліотеки М. П. Драгоманова В Софії (2011)
Маймескул О. А. - Публікації М. П. Драгоманова та про нього в бібліотеках Швейцарії 40-48 (2011)
Малиновська І. В. - The Impact of the English Language on the Multiversum of Philosophy (2011)
Прокофьева Л. П. - Методика фоносемантического исследования речи, Дурнова Н. А. (2011)
Трусов С. С. - Соціолінгвістичні характеристики англомовного дискурсу Ради ООН з прав людини (2011)
Пустовіт Т. М. - Акровірш як вид тайнопису в Давній Русі (соціокультурні аспекти криптографії), Дудатьєва В. М. (2011)
Луканська Г. А. - Національно-культурна специфіка англійських фразеологічних одиниць з власними назвами: основні підходи до виявлення, Олексієнко Л. І. (2011)
Науменко Л.О. - Діалоговий дискурс у прозовому контексті (на матеріалі українських письменників поч. ХХ століття) (2011)
Петрикова В. Т. - Особливості сучасних вербальних комунікацій в системі культурологічних координат: соціологічні та культуротворчі аспекти (2011)
Данилюк Л. В. - До питання розвитку полікультуралізму у багатонаціональній державі (2011)
Сидоренко Е. Н. - Экстралингвистические факторы в номинации эргонимических объектов Донетчины (2011)
Голі-Оглу Т. В. - Етнокультурні маркери паремій весняної календарної обрядовості східних слов’ян: зіставний вимір (2011)
Дьячок Н. В. - Еще раз об особенностях лексикализации вербальных реализаций номинатем типа "словосочетание + эллиптический универб" (2011)
Жижома О. О. - Степові гвоори у ліричних піснях Приазов’я (2011)
Данилюк І. В. - Маринізми в образній структурі апозитивних словосполучень (на матеріалі українського поетичного дискурсу) (2011)
Прокопова Л. І. - До проблеми дослідження німецького розмовного мовлення (2011)
Воронина Л. В. - Репрезентация категории имени деятеля отсубстантивными и отадъективными моделями немецкого языка (2011)
Коваль О. П. - Термінотвірні процеси у підмові настільного тенісу (2011)
Дрібнюк О. Т. - Функції метафори у публіцистичному стилі (2011)
Брага І. І. - Мовна особистість суржикомовцяв інтернет-дискурсії (2011)
Столяренко М. Н. - "Буря" Вильяма Шекспира и Эме Сезера: латиноамериканский контекст интерпретации классики (2011)
Лотоцька К. Я. - Типологія та прагматика іншомовних елементів у текстах сучасних травелогів (на матеріалі "A Year in Provence" П. Мейла) (2011)
Зіневич В. В. - Образ дому в оповіданні Вільяма Фолкнера "Троянда для Емілі" (2011)
Ерохина И. В. - Поэма Анны Ахматовой "У самого моря" как "начало" мифа о поэте (2011)
Добробабіна О. Ю. - "Авторська свідомість" у повістях Л. М. Толстого "Крейцерова соната", "Диявол" (2011)
Тєлєжкіна О. О. - Стислість форми і лаконічність змісту Рубаї - ознака мовної майстерності Д.Павличка (2011)
Пономаренко О. О. - The languages of science fiction and their role in the creation of other worlds and societies (2011)
Старецкий Т. B. - Сатира и юмор в сборниках армейских "досугов" В. И. Даля (2011)
Вишницька Ю. В. - Лабіринти "трамвайно-підземних" часпоросторів новел Хуліо Кортасара та Мірча Еліаде (2011)
Лаптёнок Е. Н. - Белорусскоязычные элементы в русском переводе : виды и специфика употребления (2011)
Зінукова Н. В. - Переклад як складова лінгвістичної й літературознавчої компаративістики (2011)
Волченко О. М. - Аналіз граматичних засобів реалізації зв’язності тексту в українському художньому перекладі (2011)
Лоза Г. І. - Навчальні тексти: комунікативна цільова настанова і структурна організація (2011)
Гурінчук С. В. - Роль і значення культури спілкування у професійній діяльності фахівця (2011)
Ділай М. П. - Особливості мовленнєвожанрової організації англомовної протестантської проповіді (2011)
Тішечкіна К. В. - Сільськогосподарська термінологія в україномовних словниках (2011)
Люлька В. Н. - Тематическая организация романа А. С. Пушкина "Евгений Онегин" (2011)
Каращук А. Я. - Методи і підходи до прикладних лінгвістичних досліджень (лексико-і текстоцентричні підходи у лінгвістичних дослідженнях) (2011)
Шевцова О. В. - Теорії еквівалентності в науці перекладознавства (2011)
Форманова С. В. - Лінгвоконфліктологія як нова галузь прикладної лінгвістики (2011)
Малюхова Н. І. - Особливості розвитку мовлення у слабозорих дітей молодшого шкільного віку (2011)
Марченко Т. Я. - Дослідження з історії слов’янських мов у середині ХХ ст. (2011)
Остапчук В. В. - Наративний дискурс та історична правда в романах-епопеях "POPIOŁY" С. Жеромського та "Война и мир" Л. Толстого: компаративний вимір (2011)
Юдін О. А. - Авторське самоусвідомлення у "Новому житті" Данте і його обумовленість рамками спільноти поезії народною мовою (2011)
Зарецька О. О. - Дискурс особистісного зростання (за матеріалами емпіричного дослідження) (2011)
Сторощук І. І. - Роман про митця у контексті літературних дискусій (2011)
Титул, зміст (2013)
Бойчук Л. Г. - Особливості диспансерного спостереження за перебігом фізіологічної вагітності лікарем загальної практики (2013)
Рухмакова О. А. - Основні принципи імунотерапії та сучасний асортимент імуномодуляторів для дітей на фармацевтичному ринку України, Ярних Т. Г. (2013)
Долженко М. М. - Клінічні дослідження динаміка показників добового моніторингу та варіабельності ат протягом 12 місяців після операції АКШ на фоні прийому блокаторів РААС, Лучинська Ю. О., Мимренко С. М. (2013)
Целуйко В. Й. - Фактори, що впливають на перебіг інфаркту міокарда у хворих на ішемічну хворобу серця, Яковлева Л. М., Попова К. І. (2013)
Рыткис И. С. - Эмоционально-стрессовая психотерапия табакокурения и табачной зависимости лиц молодого возраста в комплексном лечении (2013)
Коляденко К. В. - Cтановлення вітчизняної венерологічної служби (2013)
Павленко С. В. - Влияние антигипертензивной терапии на состояние диастолической функции левого желудочка у больных гипертонической болезнью, Свищенко Е. П., Матова Е. А., Мищенко Л. А. (2013)
Здорик І. Ф. - Місце психокорекції та тренінгу когнітивних функцій в комплексній терапії депресивних та когнітивних розладів у хворих на гіпертонічну хворобу (2013)
Байрамова Р. С. - Исследование апоптоза и некроза нейтрофилов индуцированной мокроты у больных хроническим обструктивным заболеванием легких (2013)
Стыгарь М. В. - Уровни адипокинов у больных ревматоидным артритом: связь с активностью заболевания, Станиславчук М. А. (2013)
Назарко Н. М. - Пoрівняльна оцінка програм фізичної реабілітації при дисфункції жовчного міхура та наявності біліарного сладжу, Дудар Л. В., Парунян Л. М., Волинець Л. М. (2013)
Юсиф-Заде К. Р. - Повышение эффективности лечения и профилактики осложнений лапароскопической холецистэктомии (2013)
Алиев Д. А. - Эпидемиологические аспекты заболеваемости раком шейки и тела матки в городах Азербайджанской Республики, Марданлы Ф. А., Зейналова У. А., Мадатова В. М. (2013)
Припхан І. Б. - Порушення діастолічної функції лівого шлуночка у хворих на стабільну стенокардію напруження (2013)
Титул, зміст (2013)
Сергєєв С. В. - Побiчнi дiї хiмiотерапiї в онкогематологiчних хворих: перспектива зменшення токсичностi та методи лiкування (погляд на проблему) (2013)
Крутиков Е. С. - Современные подходы к ведению больных с диабетической нефропатией, Цветков В. А., Полищук Т. Ф., Польская Л. В., Шахназаров А. А. (2013)
Дем’яненко Д. В. - Технологiчнi аспекти застосування циклодекстринiв у виробництвi фiтопрепаратiв, Бреусова С. В., Дем’яненко В. Г. (2013)
Федорець В. Г. - Гiпоталамiчний синдром (2013)
Малий В. В. - Мiкродiагностичнi ознаки сировини жимолостi татарської, Хворост О. П. (2013)
Педько В. М. - Вiдмiнностi факторiв ризику та особливостi перебiгу iнфаркту мiокарда в залежностi вiд статi (2013)
Коломиец В. И. - Эффективность применения альфакальцидола у пациентов с хронической болезнью почек, находящихся на гемодиализе, Нишкумай О. И., Одуд А. М., Гринев М. А. (2013)
Потеряхин В. П. - Эпидемиологические аспекты острого панкреатита у пациентов с метаболическим синдромом на фоне коморбидной патологии, Иоффе И. В. (2013)
Скороплёт О. И. - Уровень некоторых маркеров стресса и послеоперационная когнитивная дисфункция у больных молодого возраста, прооперированных по поводу челюстно-лицевой патологии, Георгиянц М. А. (2013)
Грiчушенко I. С. - Профiлактика тромбогеморагiчних ускладнень пiсля операцiй у хворих з переломами довгих трубчастих кiсток нижнiх кiнцiвок (2013)
Жадько С. В. - Сучаснi аспекти позицiонування лiкарських препаратiв на фармацевтичному ринку (2013)
Єрмоленко Т. I. - Дослiдження впливу препарату "Фларосукцин" на морфологiчну структуру нирок за умов розвитку експериментальної ниркової недостатностi, Деєва Т. В., Отрiшко I. А. (2013)
Мищенко О. Я. - Препараты итраконазола в лечении больных с хроническим кандидозным вульвовагинитом: фармакоэкономический аспект (2013)
Ткачова О. В. - Вивчення лiкувальної дiї гелю "Живiтан®" на моделi хiмiчної виразки шкiри у щурiв, Яковлєва Л. В. (2013)
Рибалкiн М. В. - Дослiдження стабiльностi розчину алергену гриба Candida albicans для дiагностики кандидамiкозiв, Фiлiмонова Н. I., Гаман Д. В., Стрiлець О. П., Стрельников Л. С., Голубка О. В. (2013)
Альхуссейн Али Мустафа - Антимикробная активность производных ацилированных таннидов, Мартынов А. В. (2013)
Кривов’яз О. В. - Подiл таблеток: переваги та ризики (2013)
Лоскутов О. А. - Влияние севофлурана и пропофола на уровень кардиоспецифических ферментов при аорто-коронарном шунтировании (2013)
Drеll V. F. - Catalase activity in the blood serum and liver of intact rats during the 30-day observation process, Vinogradov A. A. (2013)
Иоффе И. В. - Применение обтуратора из биосовместимого материала на основе коллагена в хирургическом лечении сложных форм острого парапроктита, Усачев С. Н. (2013)
Орлова Е. А. - Состояние внутриклеточных катионов и перемещение воды в тромбоцитах при хранении в разных суспендирующих средах, Комаревцева И. А., Кондрашев С. А., Гусакова В. Я. (2013)
Рындина Н. Г. - Трансферрин и функциональный класс хронической сердечной недостаточности у пациентов с анемическим синдромом (2013)
Крутиков Е. С. - Сравнительная оценка эффективности различных комбинаций антигипертензивных препаратов у больных с эссенциальной артериальной гипертензией, Чистякова С. И., Филиппов А. В., Горбатюк В. В. (2013)
Щокiна К. Г. - Вплив антагонiсту рецепторiв iнтерлейкiну-1 на мозковий та нирковий кровоток в умовах модельної iшемiї (2013)
Демихова Н. В. - Фармакодинамические эффекты комбинированной терапии у больных артериальной гипертензией при хронической болезни почек (2013)
Корниенко В. И. - Влияние бенфурама на водно-электролитный обмен в условиях острого экспериментального нефрита (2013)
Габiсонiя Т. Н. - Дисфункцiя адипоцитокiнiв та змiни лiпiдного профiлю у хворих на стабiльну стенокардiю та ожирiння (2013)
Крилюк В. О. - Показники iнтегральної реограми у пiддослiдних тварин з тяжкою поєднаною травмою органiв черевної порожнини, Доморацький О. Е. (2013)
Салютiн Р. В. - Iмуногiстохiмiчна характеристика диференцiацiї гемопоетичних стовбурових клiтин фетальної печiнки за рiзних умов експериментальної трансплантацiї, Соколов М. Ф., Сiрман В. М., Шаблiй В. А., Панченко Л. А. (2013)
Луговськов О. Д. - Особливостi системи ейкозаноїдiв та циклiчних нуклеотидiв у хворих на вiрусний гепатит А, Козiкова О. А., Жила А. В., Руденко О. А., Головчанська С. Є. (2013)
Шальмiн О. С. - Порiвняльний аналiз випадкiв смертi вiд ВIЛ/СНIД-асоцiйованого туберкульозу в залежностi вiд типу специфiчного процесу, Разнатовська О. М., Ясiнський Р. М. (2013)
Позур В. В. - Реакцiя лiмфоїдних органiв мишей на введення екстракту мiцелiю гриба Leucoagaricus macrorhizus у нормi i при пухлинному ростi, Рудик М. П., Макаренко О. М., Сухомлин М. М., Святецька В. М., Довгий Р. С. (2013)
Коровай С. В. - Патогенетическое обоснование коррекции эндотелиальной дисфункции у беременных с преждевременными родами (2013)
Иоффе И. В. - Динамика цитологических изменений раневого процесса у больных с острым гнойным лактационным маститом в зависимости от сроков и методов лечения, Чернова Н. В. (2013)
Калюжная О. С. - Мiкробiологiчнi аспекти розробки комплексного пробiотичного засобу для профiлактики та лiкування гiнекологiчних захворювань, Стрiлець О. П., Стрельников Л. С. (2013)
Мамедова Г. С. - Цитохимическая оценка неспецифических эстераз, липидов и нуклеопротеидов в лейкоцитах крови у девочек с дисфункцией яичников в пубертатном периоде (2013)
Байрамов Ю. И. - Комплексное лечение острого герпетического стоматита у детей (2013)
Морозов C. А. - Морфологiчна характеристика зачаткiв зубiв новонародженого щура при фiзiологiчному перебiгу вагiтностi (2013)
Алиев Т. Я. - Особенности гиперестезии твердых тканей зубов при физиологической и патологической беременности (2013)
Сулейманлы А. А. - Коррекция иммунных нарушений при остеопеническом синдроме, протекающем на фоне сахарного диабета I типа (2013)
Власенко I. О. - Активнi фармацевтичнi iнгредiєнти у складi лiкарських засобiв для мiсцевого лiкуваннявиразок при дiабетичнiй стопi, Давтян Л. Л., Руденко В. В. (2013)
Кравчун П. Г. - Влияние терапии рамиприлом на sCD40Lу больных с артериальной гипертензией и сахарным диабетом 2 типа, Кадыкова О. И. (2013)
Пiвоварова О. А. - Структурно-функцiональна реорганiзацiя епiтелiальної вистилки нижнiх повiтроносних шляхiв у щурiв при експериментальному цукровому дiабетi (2013)
Бабаханов И. С. - Характеристика труда и состояние здоровья сотрудников органов внутренних дел (2013)
Глазков Е. О. - Варiабельнiсть серцевого ритму та загальна реактивнiсть органiзму студентiв у процесi адаптацiї до навчання у вищих навчальних закладах (2013)
Галацан О. В. - Вивчення судово-фармацевтичних ризикiв в органiзацiї фармацевтичної справи в сiльськiй мiсцевостi на засадах фармацевтичного права, Шаповалова В. О., Шаповалов В. В., Хмелевський М. О. (2013)
Хоменко В. М. - Дослiдження iсторичних аспектiв розвитку аптечної мережi в Українi та їх впливу на сьогодення, Бухтiярова I. П., Ярмола I. К. (2013)
Шаповалов(мол.) В. В. - Вивчення сучасного стану наркоманiї на засадах судової фармацiї (2013)
Кобець М. М. - Аналiз вiтчизняного ринку наркотичних та психотропних препаратiв (2013)
Мнушко З. М. - Аналiз забезпеченостi населення України флебопротекторними лiкарськими препаратами, Мунес Алабдулла Джома Халiл, Жадько С. В. (2013)
Гавкалюк М. I. - Вивчення капiляпротекторної дiї та токсикологiчних показникiв безпеки антицелюлiтної мазi на основi рослинних екстрактiв i ефiрних олiй, Шеремета Л. М., Посацька-Денис Н. М. (2013)
Iсаєв С. Г. - Реакцiйна здатнiсть похiдних N-фенiлантранiлових кислот. ХХ. Синтез та кислотно-основнi властивостi 3,5-дибром-N-фенiлантранiлових кислот, Свєчнiкова О. М., Алферова Д. О., Гриценко I. С., Святська Т. М. (2013)
Вельчинська О. В. - Хiмiя та бiологiчнi властивостi 5-бромурацилу (2013)
Девяткiна А. О. - Синтез, властивостi та фармакологiчна активнiсть алкiламiдiв i анiлiдiв 3,5-дихлор-N-фенiлантранiлових кислот, Iсаєв С. Г., Жегунова Г. П., Яременко В. Д. (2013)
Гудзенко О. П. - Дослiдження активностi антимiкробних консервантiв в дитячому сиропi на основi соку смородини чорної та етамзилату, Немятих О. Д., Кулдиркаєва К. В. (2013)
Ващенко О. О. - Дослiдження мiкробiологiчної чистоти протигрибкових розчинiв, Калинюк Т. Г., Кушнiр I. М. (2013)
Савченкова Л. В. - Дослiдження нейротоксикологiчного профiлю сполуки ВО-60 як потенцiйного аналгетика, Фоменко С. I. (2013)
Бурда Н. Є. - Вивчення жирнокислотного складу плодових тiл базидiальних грибiв (2013)
Юрченко Н. С. - Дослiдження ароматичних кислот трави маренки сланкої (Asperula humifusa(m. b. ) bess. ), Iльїна Т. В., Ковальова А. М. (2013)
Новрузова А. А. - Состояние иммунной системы у больных с серозным менингитом и менингитом в сочетании с миокардитом, вызванными вирусами Коксаки В3 и В5, Караев З. О. (2013)
Титул, зміст (2013)
Аскеров М. М. - Артериальная гипертензия при сахарном диабете (2013)
Рустамова А. Б. - Геморрой — современный взгляд на проблему (2013)
Витрищак С. В. - Воздействие толуола на организм человека и меры профилактики, Бондаренко В. В., Изоркина И. И., Гаврик С. Ю., Бондаренко М. В., Санина Е. В. (2013)
Нурметова I. К. - Роль тиреоїдних гормонiв у пiдтримцi гомеостазу, Кухар I. Д., Ковальчук Л. А., Кривов’яз О. В. (2013)
Прокопенко Ю. С. - Перспективи застосування деяких представникiв родин Айстровi та Маковi для лiкування псорiазу (2013)
Шаповалов В. В. - Органiзацiйно-правовi заходи з пiдвищення рiвня доступностi наркопацiєнтiв до медико-фармацевтичної допомоги (2013)
Дегтярьова К. О. - Перспективи використання рослинної сировини гарбуза для створення лiкарського препарату на його основi, Вишневська Л. I., Ярних Т. Г., Ткачук О. Ю. (2013)
Кулиева Ф. С. - Допплерометрическая и морфогистохимическая характеристика фетоплацентарной системы у беременных с анемией (2013)
Хохленкова Н. В. - Дослiдження стабiльностi мазi з густим екстрактом кори дуба, Ярних Т. Г., Буряк М. В. (2013)
Євтiфєєва О. А. - Валiдацiя методик кiлькiсного визначення компонентiв салiцилово-резорцинового спиртового розчину, Проскурiна К. I., Мордiнсон А. Ю., Хмельова М. О., Савченко Л. П. (2013)
Куценко С. А. - Дослiдження показникiв якостi лiкарської рослинної сировини настойки "Венотон", Рубан О. А. (2013)
Кривов’яз О. В. - Екстемпоральнi стоматологiчнi лiкарськi форми та допомiжнi речовини в їх технологiї, Томашевська Ю. О. (2013)
Бутко Я. О. - Дослiдження впливу крему "Мометазон з керамiдами"на перебiг алергiчного контактного дерматиту (2013)
Коваленко С. М. - Термогравiметричне дослiдження нового лiкарського засобу для лiкування дiабетичних виразок (2013)
Руденко В. В. - Розробка технологiї виготовлення мазi для лiкування ран у фазi ранового процесу (2013)
Iванова Л. М. - Стан клiтинної ланки iмунiтету у пацiєнтiв з неалкогольним стеатогепатитом, сполученим з хронiчним бронхiтом та ожирiнням, Налапко К. К. (2013)
Климовицкий В. Г. - Дифференцированный подход к выбору способа остеосинтеза внесуставных переломов костей голени, Черныш В. Ю., Лафи Хатем (2013)
Ниженковский А. И. - Сравнительная токсикометрия потенциального церебропротектора ВИТАГЕРМ-2 в норме и на модели закрытой черепно-мозговой травмы, Лукьянчук В. Д., Кравец Д. С., Федорова В. С., Сейфуллина И. И., Марцинко Е. Е., Песарогло О. Г. (2013)
Алыпова Е. Е. - Использование мази "Хондроксид" в сочетании с физиотерапевтическими методами лечения больных с остеоартрозом коленных суставов, Величко К. В., Тимофейчук В. В. (2013)
Рзаева А. Ш. - Сравнительная оценка распространения полиморфизма интерлейкина-8-251-Т\А среди женщин Азербайджана, страдающих внутренним эндометриозом (2013)
Алиевa Г. З. - Особенности клинического течения острого гепатита В на фоне хронических персистирующих инфекций различной этиологии (2013)
Ахмедова С. Д. - Клинико-эпидемиологическая оценка заболеваемости поверхностными микозами кожи в городе Баку за период 2000-2012 гг. (2013)
Рустамова Х. Д. - Состояние плода и новорожденного у беременных с гельминтно-протозойными инвазиями (2013)
Мельник Г. I. - Дослiдження оптимальних умов екстракцiї алкалоїдiв чемерицi (2013)
Бабаева Г. И. - Возможные причины и прогностические критерии развития плацентарной недостаточности (2013)
Гарницька А. В. - Взаємовiдносини мiж даними нейрометрiї та клiнiчною характеристикою дiабетичної полiнейропатiї (2013)
Бiловол О. М. - Характер змiн прозапальних цитокiнiв (iнтерлейкiну-6 та фактора некрозу пухлин-a ) у хворих на нестабiльну стенокардiю iз супутнiм цукровим дiабетом 2 типу, Кравчун П. Г., Трифонова Н. С. (2013)
Азизов В. А. - Особенности поражения коронарных сосудову больных с ишемической болезнью сердца на фоне сахарного диабета, Султанова М. Дж., Гамишаев Дж. З. (2013)
Кузовкова С. Д. - Гистохимическое изучение кислой и щелочной фосфатаз в тканях легких при мультирезистентном фиброзно-кавернозном туберкулезе, Лискина И. В. (2013)
Пилькевич Н. Б. - Физическое развитие детей школьного возраста с дефектами зрения (2013)
Захарчук О. I. - Клiнiко-лабораторнi прояви токсокарозу у дiтей (2013)
Имамвердиев С. Б. - Связь индекса массы тела с минерально-солевым составом мочевого камня у больных с мочекаменной болезнью среди населения Гахского района Азербайджанской Республики, Гусейн-заде Р. T. (2013)
Вагабова Ш. Б. - Особенности эхографических показателей при истмико-цервикальной недостаточности, Алиева Э. М., Ахундова Н. Н., Асадова Ш. Ш. (2013)
Єрмоленко Т. I. - Дослiдження впливу препарату "Фларосукцин" на морфологiчну структуру нирок за умов розвитку експериментальної ниркової недостатностi, Деєва Т. В., Отрiшко I. А. (2013)
Бабкiна О. П. - Змiни ультразвукових показникiв селезiнки при сполученiй травмi в залежностi вiд давностi її заподiяння (2013)
Иоффе И. В. - Исследование концентрации иммунорегуляторных цитокинов сыворотки при аутоиммунных тиреопатиях, Храброва Е. П., Ляшенко Е. А. (2013)
Алиев Д. А. - Сравнительное изучение результатов иммуногистохимического исследования первичной опухоли и метастатически пораженных лимфоузлов у больных раком молочной железы, Меджидова Л. А., Зейналов Р. С., Османов Ш. Ш., Аббасов Б. Э. (2013)
Покас О. В. - Поширення штамiв продуцентiв метало-бета-лактамаз серед множиннорезистентних до антибiотикiв грамнегативних неферментуючих бактерiй, Лоскутова М. М., Полiщук О. I., Яновська В. В. (2013)
Собкова Ж. В. - Динамика выделения и видовой состав дрожжеподобных грибов рода candida, изолированных от больных многопрофильного стационара, Полищук Е. И. (2013)
Колiсник С. В. - Реакцiйна здатнiсть метилових естерiв N-, Свєчнiкова О. М., Винник О. Ф., Петухова I. Ю., Колiсник О. В. (2013)
Borovs’ka I. M. - Сatalimetric determination of nanogram amounts of copper (II) using the chemiluminescence method, Blazheyevskiy M. Ye., Yevtukhov V. O. (2013)
Гасанова А. С. - Состояние гипоталамо-гипофизарно- надпочечниково-яичниковой системы и функциональной активности щитовидной железы при синдроме поликистозных яичников и инсулинорезистентности, Алиева Э. М. (2013)
Крыськив О. С. - Количественные отношения структура — биологическая активность в ряду 2-R-3-гидрокси- 4-оксо(3,4-дигидро)хиназолин-4-онов (2013)
Вишницкая И. А. - Влияние оксиэтилированных алкилфенолов на состояние белкового обмена в подостром токсикологическом опыте, Маракушин Д. И., Наконечная О. А. (2013)
Кузь М. В. - Методика визначення метрологічних характеристик гідравлічних робочих еталонів об’єму газу (2014)
Білинський Й. Й. - Класифікація оптико-електронних координатно-вимірювальних систем, Юкиш М. Й., Сухоцька І. В. (2014)
Нестеренко Т. М. - Теоретичні основи розв’язання задачі з оцінки напружено- деформованого стану системи "вібрований грунтоцементний елемент—основа" (2014)
Косточка Н. А. - Підвищення достовірності прогнозування стисливості ґрунтової основи (2014)
Гомеля М. Д. - Оцінка ефективності зворотноосмотичного опріснення води після її пом’якшення на слабокислотному катіоніті, Трус І. М., Радовенчик В. М. (2014)
Кур’ята В. Г. - Вплив суміші регуляторів росту на якість продукції маку олійного, Поливаний С. В. (2014)
Ткачук О. О. - Екологічна безпека та перспективи застосування регуляторів росту рослин (2014)
Ємельянова К. С. - Джерела залучення інвестицій в круїзний бізнес України (2014)
Щербакова В. І. - Від страхового продукту до страхової послуги: визначення об’єкта страхового ринку (2014)
Сердюк В. Р. - Економія енергетичних ресурсів через вдосконалення нормативної бази виробництва ніздрюватого бетону, Августович Б. І. (2014)
Кутін В. М. - Вдосконалення методу розрахунку індуктивного опору систем електропостачання з повітряними лініями електропередачі напругою 6–35 кВ, Кутіна М. В. (2014)
Яндульский О. С. - Моделювання мікропроцесорного диференційного захисту трансформатора, Марченко А. А., Хлистов В. М. (2014)
Денисюк С. П. - Особливості формування активного споживача в сучасних електромережах, Базюк Т. М. (2014)
Паранчук Я. С. - Дослідження оцінок факторів впливу на електричний режим дугової сталеплавильної печі з регулятором АРДМ-Т, Головач І. Р., Мацигін А. Б., Цяпа В. Б. (2014)
Оверко В. С. - Дослідження кровотоку в різних типах дихотомій артеріальної системи людини, Зенін О. К., Білоусов В. В., Тополов П. О., Дмитриєв А. В., Безкровна М. В. (2014)
Волков В. П. - Особливості організації віртуального підприємства інженерно-технічної служби автомобільного транспорту "ХНАДУ ТЕСА", Комов П. Б., Комов О. Б., Грицук І. В. (2014)
Тесля В. О. - Аналіз існуючих систем запобігання зіткнення автомобілів при обгоні і визначення напрямів їх розвитку (2014)
Кичак В. М. - Математична модель переходу Джозефсона, Кичак В. В. (2014)
Онищук О. В. - Оцінка можливості застосування моноімпульсного методу вимірювання кута місця маловисотної цілі в РЛС із дзеркальними антенами, Долгушин В. П., Ленков Є. С., Лоза В. М. (2014)
Михалевич В. М. - Організація самостійної роботи студентів шляхом використання системи комп’ютерної математики Maple, Крупський Я. В., Тютюнник О. І. (2014)
Заюков І. В. - Розвиток андрагогіки в умовах демографічних змін в Україні, Кобилянський О. В., Марченко А. В. (2014)
Ульченко Ю. В. - Обґрунтування системи управління розвитком електронної бібліотеки в освітньому середовищі вищого навчального закладу (2014)
Колесников С. О. - Здійснення якісного аналізу однієї прикладної математичної моделі під час вивчення диференціальних рівнянь першого порядку, Левандовська І. В. (2014)
Айстраханов Д. Д. - Математичні моделі професійної компетентності майбутнього фахівця (2014)
Требик О. С. - Раціональне поєднання інноваційних і традиційних методів навчання математики у коледжах (2014)
Тарасенко Р. О. - Компонентна структура інформаційної компетентності майбутніх перекладачів (2014)
Залюбівська О. Б. - Особливості використання навчального портфоліо у викладанні риторики у технічному університеті (2014)
Бондарева Л. В. - Інтеграційний підхід до проблеми державного забезпечення доступності медичної допомоги населенню на базовому рівні (2014)
Бут В. А. - Державні засади впровадження концепції неперервної освіти в Україні (2014)
Головчук С. П. - Розвиток форм співпраці органів державної влади з громадськістю з питань управління освітньої галузі (2014)
Гончарук Н. Т. - Взаємозв’язок методів і стилів управління персоналом у сфері державної служби, Летучий Д. М. (2014)
Гонюкова Л. В. - Законодавче забезпечення гендерної політики в Україні, Сичева В. В. (2014)
Грицко Р. Ю. - Медико-соціальні аспекти управління соціальною сферою в Україні (2014)
Гуськова Е. О. - Роль інституціональної спроможності громадських рад у формуванні довіри до органів виконавчої влади (2014)
Ковальська Н. М. - Підготовка фахівців сфери соціально-побутових послуг в Україні: державно-управлінський аспект (2014)
Ромазанов О. С. - Правові засади формування соціального статусу державного службовця в Україні (2014)
Філіппова В. Д. - Реформування педагогічної освіти: світові тенденції та українські реалії (2014)
Шевченко С. О. - Удосконалення інструментального забезпечення державно-громадського оцінювання якості вищої освіти (2014)
Аржанухина С. В. - Роль репертуара в развитии исполнительской культуры будущих учителей музыкального искусства и художественной культуры (2014)
Астремська І. В. - Сетінг в супервізії соціальних служб (2014)
Бацуровська І. В. - Перспективні напрямки модернізації вищої освіти, Ручинська Н. С. (2014)
Безбах О. М. - Проблеми професійної підготовки майбутніх інженерів-судноводіїв в умовах інформаційного суспільства (2014)
Без’язичний Б. І. - Педагогічна етика як складова професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури (2014)
Бєлікова І. В. - Структура якocтi професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови (2014)
Болдирев О. В. - Компоненти, критерії та показники сформованості педагогічної фасилітації майбутніх офіцерів-прикордонників (2014)
Бутенко О. В. - Правове виховання студентів вищих технічних навчальних закладів як науково-педагогічна проблема (2014)
Владимирова А. Л. - Педагогічне забезпечення естетичного виховання молодших школярів засобами етнопісенного фольклору (2014)
Глазкова І. Я. - Діагностичні методики сформованості у майбутніх учителів компетентності запобігання і подолання педагогічних бар'єрів (2014)
Голубнича Л. О. - Досвід навчально-пізнавальної діяльності студентів у вищих закладах освіти східноукраїнського регіону (60-ті рр. ХХ ст.) (2014)
Гомозова Т. В. - Сучасні підходи до вирішення проблеми формування естетичного ставлення до етномузичних цінностей у студентів педагогічного коледжу (2014)
Горбатюк Р. М. - Професійна підготовка майбутніх фахівців у галузі комп’ютерних технологій (2014)
Гуменюк С. В. - Характеристика та особливості педагогічного мислення (2014)
Данілова Л. В. - Громадська активність студентської молоді – найважливіша складова процесу виховання у вищих навчальних закладах (2014)
Денисенко А. О. - Розвиток вітчизняної інфраструктури дозвілля молоді у 70-80-х рр. ХХ. ст. (2014)
Жерновникова О. А. - Психолого-педагогічна готовність особистості в структурі підготовки майбутнього вчителя (2014)
Жилкіна О. І. - Формування у майбутнього вчителя музичного мистецтва диригентської майстерності (2014)
Ільєнко О. Л. - Сутність поняття "конкурентоспроможність спеціаліста" у психолого-педагогічних науках (2014)
Кириліва В. О. - Специфіка організації розвивального навчання в Харкові (др. пол. 70-х – 90-ті рр. XX століття) (2014)
Клочко А. Г. - Особливості мовленнєво-комунікативної культури і виховання (2014)
Коваль Г. В. - Історія становлення системи патріотичного виховання в Україні (2014)
Короткова О. М. - Аналіз дефініції "інфантилізм" у соціально-педагогічній та психологічній науках (2014)
Криволапчук М. В. - Зарубіжний досвід становлення та розвитку професійно-технічної освіти (2014)
Малихіна Я. А. - Конкурентоспроможність як показник зовнішньої ефективності діяльності ВНЗ (2014)
Нестеренко Л. О. - Особливості використання психологічних тренінгів у процесі викладання іноземної мови за професійним спрямуванням (2014)
Паньок Т. В. - Окремі нотатки до історії розвитку Харківської державної академії дизайну і мистецтв (2014)
Пейчева О. - Навчання студентів немовних ВНЗ реферування англомовних текстів, Келембет Р. (2014)
Перетяга Л. Є. - Ознайомлення майбутніх учителів з будовою і роботою голосового апарату як початковий етап в роботі над голосом (2014)
Пижук В. В. - Проблема громадянського виховання у педагогічній спадщині українських громадських діячів (2014)
Погода О. В. - Деякі аспекти розвитку виконавських здібностей як умова професійної майстерності музиканта-інструменталіста, Цуранова О. О. (2014)
Полторак Л. Ю. - Актуальні сфери використання методів арт-терапії у професійній діяльності соціальних працівників (2014)
Ревенко І. В. - Особистісно-діяльнісний підхід у підготовці майбутніх учителів до художньо-естетичного виховання школярів (2014)
Розумна Т. С. - Засоби підготовки майбутніх учителів до організації інтерактивної взаємодії з учнями (2014)
Сабадаш В. І. - Роль вищої школи у формуванні валеологічної культури майбутніх фахівців (2014)
Сай Д. В. - Функції волонтерської діяльності у формуванні моральних цінностей соціальних працівників (2014)
Самойленко О. М. - Впровадження експериментальної моделі підготовки бакалаврів-учителів математики за дистанційною формою навчання (2014)
Самойленко О. О. - Організаційні умови підвищення кваліфікації керівників професійно-технічних навчальних закладів на основі технології дистанційного навчання (2014)
Сафонова І. Я. - Геометрична складова математичної компетентності старшокласника (2014)
Сербінова Х. О. - Типологія пізнавальних бар’єрів навчальної діяльності учнів (2014)
Слятіна І. О. - Особливості формування інтересів учнів підліткового віку у сфері музичного мистецтва (2014)
Скавронська О. М. - Особливості організації соціально-педагогічної діяльності з неповнолітніми правопорушниками (2014)
Смолянюк Н. М. - Шляхи використання педагогічного досвіду організації природничої освіти молодших школярів (другої половини ХХ ст.) у сучасній освітній практиці (2014)
Соломіна С. - Методи і прийоми подолання мовленнєвих бар'єрів на заняттях з англійської мови у ВНЗ, Попова А. (2014)
Тарарак Н. Г. - Формування ціннісних орієнтацій студентів вищих навчальних закладів мистецького профілю (кін. 50-х - 60-ті рр. ХХ ст.) (2014)
Ткаченко О. Г. - Проблема формування професійно-особистісної відповідальності студентської молоді в процесі фахової підготовки у ВНЗ (2014)
Ульянова В. С. - Кваліметрична модель вимірювання результативності управління якістю музичної освіти у ВНЗ (2014)
Устинова Н. В. - Самоосвітня діяльність класного керівника як основна умова підвищення ефективності виховного процесу (2014)
Файчук О. Л. - Роль позааудиторної роботи у процесі формування валеологічної культури майбутніх соціальних працівників (2014)
Харківська А. А. - Аналіз шляхів удосконалення змісту професійної підготовки майбутнього вчителя інформатики (2014)
Хатунцева С. М. - Самоосвіта в структурі самовдосконалення вчителя (2014)
Хрупало М. М. - Зародження передумов формування складових професійної компетентності фахівця з тилового забезпечення за часів слов’янських племен та Київської Русі (2014)
Чубук Р. В. - Професійна підготовка соціальних працівників з використанням методу проектів (2014)
Чумак Л. В. - Педагогічні основи розвитку професійної майстерності вчителя світової літератури в системі дидактичних положень К. Д. Ушинського (2014)
Шауерман О. - Забезпечення гнучкості знань студентів на заняттях з англійської мови, Тернавська Л. (2014)
Шерман М. І. - Інформаційна культура майбутніх інженерів-судноводіїв як психолого-педагогічний феномен, Безбах О. М. (2014)
Штуца О. В. - Студент вищого технічного навчального закладу як суб’єкт навчально-пізнавальної діяльності (2014)
Відомості про авторів (2014)
Содержание (2014)
Фаренюк Є. Г. - Проблема нормативної бази покрівельних робіт України, можливі шляхи їх рішення, Павлюк П. О. (2014)
Громадський Ю. С. - Природне і штучне освітлення (до впровадження ДБН В.2.5-28:201Х "Природне і штучне освітлення"), Чижик П. А. (2014)
Колесник Є. С. - Визначення лінійних коефіцієнтів теплопередачі вузлів примикань огороджень, що контактують з ґрунтом, Білоус О. М. (2014)
Сергейчук О. В. - Особливості врахування регульованого сонцезахисту у розрахунках сонячних теплонадходжень (2014)
Дворецкий А. Т. - Сравнение показателей энергоэффективности квадратного и прямоугольного в плане жилого одноквартирного дома для юга Украины, Клевец К. Н. (2014)
Захарченко П. В. - Тенденцiї розвитку енергоефективного будiвництва в Українi, Огороднiк I. В. (2014)
Бабиченко В. Я. - Энергосберегающая технология укладки и уплотнения бетонной смеси с помощью метательного устройства, Данелюк В. И., Дудник А. В. (2014)
Бабиченко В. Я. - Енергоефективні огороджувальні стінові монолітні конструкції будівель та споруд, Кирилюк С. В., Піддубний О. О., Черепащук Л. А. (2014)
Агєєва Г. М. - Порівняльний аналіз конструктивних рішень утеплення житлового будинку (2014)
Шишкин А. А. - Поризованные бетоны повышенной прочности, Шишкина А. А. (2014)
Педченко О. В. - Вітчизняний та зарубіжний досвід розвитку енерго-біологічних комплексів (2014)
Парута В. А. - Проектирование состава штукатурных растворов для энергосберегающих стен из автоклавного газобетона с учетом механики разрушения системы "кладка - штукатурное покрытие", Гавурский А. М., Марченко В. В., Фомина Т. И., Брынзин Е. В. (2014)
Дешко В. І. - Математичні моделі будівель для оцінки енергоспоживання, Білоус І. Ю. (2014)
Дешко В. І. - Енергетичний баланс систем вентиляції з утилізацією, Суходуб І. О., Попков А. В. (2014)
Бурова З. А. - Еталонування визначення теплопровідності теплоізоляційних будівельних матеріалів, Декуша Л. В., Воробйов Л. Й., Грищенко Т. Г., Декуша О. Л. (2014)
Колесник Є. С. - Розділ проекту "Енергоефективність” житлових і громадських будівель. Вимоги до порядку складання, Прокопчук М. В. (2014)
Радомцев Д. О. - Аналіз методів розрахунку ефективності прямолінійних порожнистих трубчастих світловодів (2014)
Басок Б. І. - Особливості теплозабезпечення адміністративної будівлі на основі індивідуального теплового пункту, Лисенко О. М., Приємченко В. П., Андрейчук С. В. (2014)
Сплавська В. О. - Методика визначення непрямих викидів СО2 будівлями житлового сектору з урахуванням життєвого циклу будівель (2014)
Заковоротный А. И. - Определение корректной модели турбулентности для моделирования кратковременного воздухообмена между помещением и окружающей средой (2014)
Басок Б. І. - Експериментальні дослідження теплозабезпечення адміністративної будівлі за опалювальний період 2012 – 2013 рр., Давиденко Б. В., Лисенко О. М. (2014)
Басок Б. И. - Моделирование теплопередачи через наружное ограждение зданий с учетом непрерывного действия климатических факторов, Накорчевский А. И. (2014)
Бондаренко В. В. - Визначення зміни теплофізичних характеристик волокнистиих теплоізоляційних матеріалів під дією циклічних кліматичних впливів (2014)
Добрянський І. М. - Аналітична оцінка вогнестійкості сталебетонних балок на основі урахування зміни деформативних характеристик, Добрянська Л. О., Іваник Є. Г. (2014)
Гончарова Е. Н. - Принципы проектирования энергосберегающих зданий с альтернативными энерготехнологиями (2014)
Ионов Д. С. - Исследование особенностей взаимодействия полиэтиленгликоля с продуктами гидратации цемента и его влияние на свойства бетонных смесей и бетонов (2014)
Ковтун С. И. - Средства измерения теплового потока, применяемые в строительной отрасли, Шмаров Е. В., Декуша Л. В., Воробьев Л. И., Грищенко Т. Г., Декуша О. Л. (2014)
Лаповська С. Д. - Енергоефективні будинки з автоклавного газобетону, Волошина Т. М. (2014)
Мартынов В. Л. - Определение оптимальной ориентации энергоэффективных зданий с соблюдением норм освещенности и инсоляции (2014)
Нечепуренко Д. С. - Визначення фактора комплексної технологічності енергозберігаючих рішень при реконструкції житлової забудови (2014)
Пріщенко А. М. - Приведений опір теплопередачі верху віконного перерізу цегляної стіни з зовнішньою теплоізоляцією (2014)
Саницький М. А. - Енергетичні та економічні показники індивідуальних будинків, Марущак У. Д., Секрет Р., Вуйцікевич М. (2014)
Савицкий Н. В. - Малоэтажное жилищное "зеленое" строительство, Бендерский Е. Б., Куличенко И. И., Новиченко Н. В. (2014)
Савицкий Н. В. - Энергоэффективность многоэтажных зданий, Юрченко Е. Л., Панченко Н. В., Коваль Е. А., Котов Н. А. (2014)
Семашко П. В. - Удосконалення критеріїв суб’єктивної оцінки шуму транспортних потоків (2014)
Шинкевич Е. С. - Энергоэффективные стеновые композиты на основе силикатной поризованной матрицы, Доценко Ю. В. (2014)
Сиренко А. П. - Влияние уровня грунтовых вод на устойчивость оползневого склона (2014)
Тертычный А. А. - Разработка энергоэффективных составов для омоноличивания конструкций, Луцкин Е. С., Шинкевич Е. С. (2014)
Веселівський Р. Б. - Можливості досліджень фрагментів будівельних конструкцій та вогнезахисних покриттів у вогневій печі, Половко А. П., Демчина Б. Г. (2014)
Юрін О. І. - Аналіз норм опору паропроникненню шару пароізоляції в покритті будівель холодильників, Галінська Т. А., Пащенко А. М., Камінська Л. С., Твердохліб В. С. (2014)
Паржин Ю. В. - Модально-векторная теория формальных интеллектуальных систем (2011)
Пятикоп Е. Е. - Покомпонентное распознавание символов текста на основе нечеткого представления, Каргин А. А. (2011)
Ситников Д. Э. - Семантические свойства информативности ассоциативных зависимостей между признаками объектов в базах данных, Титов С. В., Титова Е. В. (2011)
Артьомов М. П. - До методики оцінки функціональної стабільності мобільних сільськогосподарських машин (2011)
Барсов В. И. - Устройства обработки информации в модулярной системе счисления на основе применения метода унитарного кодирования, Жадан В. О., Краснобаев В. А., Сотник Е. А. (2011)
Білик М. В. - Шляхи підвищення ефективності алгоритмів контролю при синтезі систем управління виробництвом та споживанням електричної енергії (2011)
Буданов П. Ф. - Защита электронных компонентов систем комплексной автоматизации подъёмно-транспортных машин от мешающих воздействий на основе применения радиоизотопно-полупроводниковых покрытий и материалов, Сотников А. М., Чернюк А. М., Егоров А. Б. (2011)
Водотыка С. В. - Учет погрешности квантования при оценивании неопределенности результатов измерений с многократными наблюдениями, Захаров И. П. (2011)
Войтенко С. С. - Модель расчета живучести системы метрологического обслуживания средств измерительной техники (2011)
Володарский Е. Т. - Робастное оценивание точностных характеристик результатов наблюдений, Паляничко Д. А. (2011)
Глєбов Ю. В. - Алгоритм оцінки площинних координат постановників активних завад в багатопозиційній системі пеленгації при наявності в просторі декількох радіовипромінюючих об’єктів, Світлик Р. В. (2011)
Гулина И. Г. - Адаптивная САУ сложным многосвязным объектом управления с интеллектуальным прогнозированием, Корниенко В. И. (2011)
Дробот О. А. - Комплексна система гарантованого електропостачання для інфокомунікаційного обладнання з використанням нетрадиційних і відновлювальних джерел електроенергії (2011)
Емельянова Н. Ю. - Метод автоматизированной оценки технического состояния передвижного миксера (2011)
Ермаков Г. В. - Анализ точности измерения координат воздушных целей при разностно-дальномерном методе пассивной радиолокации, Куценко В. В., Телюков С. Н. (2011)
Жолудов Ю. Т. - Моделирование переходных процессов в электрохемилюминесцентном сенсоре с модифицированным электродом (2011)
Лебедєв А. Т. - Планування експерименту при дослідженні впливу зміни ефективного прохідного перерізу соплових отворів розпилювача форсунки дизельного двигуна на потужнісні характеристики МТА, працюючого на альтернативних видах палива, Шуляк М. Л., Калінін Є. І. (2011)
Леонов И. Г. - Некоторые трудности, возникающие при работе с программой системного проектирования радиоэлектронных устройств SystemView (SystemVuetm), Присяжный В. А., Сидоренко Д. С., Сидоренко В. В. (2011)
Макаров Л. Б. - Синтез инверсных пороговых схем для реализации в неалгебраических декодерах корректирующих кодов, Битченко А. Н., Коняхин Г. Ф., Коваленко Н. А. (2011)
Мельник О. Г. - Схемотехнічні основи реалізації системи залишкових класів в двійково-четвірковій системі числення (2011)
Мороз В. В. - Кватерніонно-вейвлетна компенсація руху, Чубач О. С. (2011)
Мусиенко М. П. - Метод измерения нескольких физических величин одним мономорфным пьезокерамическим преобразователем, Коваленко А. М. (2011)
Нємченко С. В. - До питання використання методу аналізу зв’язності структури складних систем для розв’язування задач планування вогневого ураження об’єктів противника, Тристан А. В., Бусигін Ю. Г. (2011)
Обод І. І. - Структура та показники якості інформаційного забезпечення споживачів системами спостереження повітряного простору, Заволодько Г. Е. (2011)
Сидоров В. В. - Розробка пристрою об’єктивного контролю радіолокаційної інформації з використанням флеш накопичувачів. (2011)
Сорока Л. С. - Исследование вероятностных методов формирования нелинейных узлов замен, Кузнецов А. А., Исаев С. А. (2011)
Стоянов Ф. А. - Выбор шаблона проекта восстановления участка водоотводящей сети по различным критериям, Старкова О. В., Цибинога М. А., Бондаренко Д. А. (2011)
Таран А. Н. - Расчет эффективности применения отказоустойчивой системы управления ориентацией и стабилизации спутника, Фирсов С. Н., Бычкова И. В. (2011)
Федин С. С. - Многофакторное прогнозирование качества изготовления неразъемных соединений, Зубрецкая Н. А. (2011)
Харченко В. С. - Оперативная верификация и коррекция программного обеспечения ИУС космических систем., Замирец Н. В., Засуха С. А. (2011)
Хрулёв Н. В. - Функции и структура системы ЧПУ, Задорожный В. И., Куницкая С. Ю. (2011)
Король О. И. - Представление и классификация неструктурированных патентно-конъюнктурных данных на основе использования алгебры конечных предикатов (2011)
Петренко Т. Г. - Пакет библиотек и среда поддержки нечетких дискретных интервальных логических систем второго типа, Тимчук О. С. (2011)
Черенков И. А. - Автоматический поиск данных из новостей на примере рынка полимеров (2011)
Антощенков В. М. - Математична модель визначення потужності, необхідної для функціонування сільськогосподарського агрегату, Антощенков Р. В. (2011)
Дубницкий В. Ю. - Выбор метода прогнозирования оценки стабильности банковской системы с учетом показателя Херста для динамического ряда наблюдений, Погореленко Н. П., Сидоренко О. Н. (2011)
Лаврут О. О. - Математичне моделювання процесів функціонування фрагменту мобільного компоненту системи зв’язку ЗС України, Блажко Л. М. (2011)
Павлишенко Б. М. - Моделювання нечітких семантичних полів у масивах текстових документів (2011)
Romanuke V. V. - An expected case in the antagonistic model of making the four-mount construction under interval uncertainties with incorrectly pre-evaluated one left and two right endpoints (2011)
Рудницький В. М. - Систематизація повної множини логічних функцій для криптографічного перетворення інформації, Миронець І. В., Бабенко В. Г. (2011)
Баранник В. В. - Метод динамического управления параметрами апертурной аппроксимации видеопоследовательностей, Королева Н. А., Школьник А. Ю. (2011)
Горюшкіна А. Е. - Обґрунтування вибору методу моделювання систем зв`язку (2011)
Есин В. И. - Оценка функциональности и надежности базы данных с универсальной моделью данных (2011)
Кальченко Д. С. - Обоснование базовой технологи компрессии без потери информации с использованием апертурного описания изображений (2011)
Комар М. П. - Интеллектуальная система обнаружения сетевых атак на информационные ресурсы на основе метода главных компонент (2011)
Корнієнко В. І. - Ідентифікація та прогнозування трафіку в телекомунікаційних системах, Будкова Л. В. (2011)
Кучук Г. А. - Метод параметрического управления передачей данных для модификации транспортных протоколов беспроводных сетей, Мохаммад А. С., Коваленко А. А. (2011)
Лемешко А. В. - Разработка и исследование потоковых моделей динамической балансировки очередей на маршрутизаторах мультисервисной телекоммуникационной сети, Али С. Али, Семеняка М. В. (2011)
Лемешко А. В. - Анализ решений задач однопутевой и многопутевой маршрутизации многопотокового трафика в телекоммуникационных сетях, Вавенко Т. В. (2011)
Проценко А. Г. - Исследование быстродействия алгоритмов обеспечения целостности данных на базе технологии . NET Framework (2011)
Руккас К. М. - Сравнительный анализ современных систем управления сетями MPLS, Овчинников К. А., Королюк Н. А. (2011)
Семенов С. Г. - Оценка статистических свойств информационного трафика на основе метода нормированного размаха, Королев Р. В., Петров А. В. (2011)
Сівко Л. В. - Аналіз характеристик web-сайтів з точки зору забезпечення комунікативної складової бізнес-діяльності підприємств, Дорохов О. В., Драшкович М. (2011)
Сидоренко В. В. - Утворення і функціонування системного та реального часу комп’ютера ІВМ РС та алгоритм його корекції, Помазан Л. В., Доренський О. П. (2011)
Толстолужская Е. Г. - Методика синтеза временной модели управления параллельным вычислительным процессом, Артюх Ю. А. (2011)
Шубін Є. В. - Паралельний генетичний алгоритм синтезу топологічної структури комп’ютерної мережі (2011)
Пурський О. І. - Експертна система дистанційної діагностики організму: побудова логічної схеми прийняття рішень, Федоренко С. С. (2011)
Соловьева О. И. - Нейросетевая обработка гликемических данных ПТТГ для повышения его диагностической эффективности, Лапта С. И., Лапта С. С. (2011)
Артюх Р. В. - Модели формирования вариантов стратегии развития, Белоцкий А. А. (2011)
Болгаров А. Д. - Влияния модели информационного взаимообмена на содержание проектов программы информатизации, Погудина О. К., Бабак И. Н., Гайдабрус Б. В. (2011)
Голян Н. В. - Алгебро-логические модели конструкций неявного выбора в бизнес процессах, Шабанов-Кушнаренко Ю. П. (2011)
Губа В. М. - Информационный анализ объектов оценивания, Косенко В. В., Некрасов А. Б. (2011)
Пушкарь А. И. - Классификация информационных продуктов и услуг, Назарова С. А. (2011)
Федорович О. Е. - Выбор рационального варианта реинжиниринга логистической системы управления распределенным производством, Западня К. О., Маринин Д. В. (2011)
Черенков А. Д. - Основные факторы экологического давления на составляющие агропромышленного комплекса, Черепнев И. А., Ляшенко Г. А., Курченко А. Г. (2011)
Веремко А. В. - Усовершенствование структуры системы мониторинга процесса подготовки специалистов в ВУЗе, Кравцова С. Е., Маловик К. Н. (2011)
Коноваленко О. Є. - Концепція створення і використання інформаційного порталу тестування та оцінювання знань, Брусенцев В. О., Ярута В. О. (2011)
Побіженко В. В. - Плагіат, як чинник зниження якості освіти, Побіженко І. А. (2011)
Радивоненко О. С. - Применение моделей IRT в системе мониторинга и оценки научной деятельности сотрудников высшего учебного заведения, Авакян А. А., Мазорчук М. С., Волковой А. В. (2011)
Наші автори (2011)
Алфавітний покажчик (2011)
Секан А. С. - Створення конструкцій з сайт-специфічною рекомбіназною системою CRE/loxP під контролем 35s промотору та їх використання для отримання трансформантів Arabidopsis thaliana, вільних від маркерних послідовностей, Ісаєнков С. В. (2014)
Ракоїд О. О. - Екологічна оцінка залежності обсягів викидів N2O від внесення мінеральних добрив, Андріяненко В. А. (2014)
Макаренко Н. А. - Екотоксикологічна регламентація фосфоритів родовищ України за вмістом миш'яку, Бондарь В. І. (2014)
Слишик Н. Ф. - Імунний біосенсор на основі ISFETs з оксид церієвою чутливою поверхнею для визначення патуліну, Стародуб М. Ф. (2014)
Мінічева Г. Г. - Оцінка природної стійкості лиманів Північно-західного Причорномор'я відповідно до принципів водної директиви ЄС, Соколов Є. В. (2014)
Полякова І. О. - Доместикація дикоростучих в Україні видів льону Linum hirsutum та Linum austriacum (2014)
Проневич В. А. - Особливості накопичення 137Сs в біоценозах пасовищ в умовах західного сліду аварії на ЧАЕС (2014)
Ліханов А. Ф. - Біотехнологічні аспекти створення колекції in vitro сортів малини в НУБіП України, Чорнобров О. Ю., Клюваденко А. А., Мельничук М. Д. (2014)
Іванов Ю. О. - Довготривала динаміка надходження 90Sr і 137Cs в злакові трави з контрастних за властивостями грунтів, Хомутінін Ю. В. (2014)
Клюваденко А. А. - Особливості отримання асептичної культури Ribes nigrum L., Білоус С. Ю., Оверченко О. В. (2014)
Ковальчук І. І. - Вміст важких металів в тканинах організму медоносних бджіл і продукції за умов органічного та традиційного виробництва, Федорук Р. С. (2014)
Макаренко Н. А. - Наукові основи формування переліку препаратів для удобрення та захисту сільськогосподарських рослин в органічному виробництві України, Мала А. В., Бондарь В. І. (2014)
Ткаченко М. А. - Залежність стабілізації запасів гумусу сірого лісового ґрунту від вмісту обмінного кальцію, Григора Т. І., Шкляр В. М. (2014)
Кирик М. М. - 100-річчя з дня народження видатного фітопатолога –академіка Володимира Федоровича Пересипкіна, Піковський М. Й. (2014)
Грищенко Н. П. - Ефективність відгодівлі молодняку свиней за різної кратності годівлі (2014)
Лесь С. А. - Відтворна здатність високопродуктивних корів голштинської породи за безприв’язного боксового утримання в СТОВ "Агросвіт", Костенко В. І. (2014)
Угнівенко А. М. - Генотипні фактори, що призводять до дистоції у м’ясної худоби, Бондаренко Г. П., Кос Н. В. (2014)
Сорока Н. М. - Фауна кишкових паразитоценозів свиней в умовах господарств Північно-Західного регіону України, Кичилюк Ю. В., Слободян Р. О., Пономар С. І. (2014)
Андрущенко Р. О. - Радіальний приріст феноформ дуба звичайного в осередках масового размножения пядуна зимового (Operophtera brumata L.) у лісах Центрального Полісся , Коваль І. М. (2014)
Давидюк В. П. - Нова концепція взаємодії елементів механічної системи і методи створення аналітичних моделей (2014)
Лобов В. Й. - Автоматизований стенд для моделювання роботи сівалок, Єфименко Л. І., Дубовик І. І. (2014)
Афанасьев И. Н. - Эпоха катастроф и "филологическая онтология" человека (из опыта белорусской литературы) (2012)
Денисенко С. Н. - Код культури і моделювання дійсності (на матеріалі фразеології), Тараба І. О. (2012)
Слєпиніна Н. О. - Типологія наукових підходів до проблеми мовної та концептуальної картин світу (2012)
Данилова З. В. - Поняття системності лексики, лексичних угруповань у мові та мовленні (2012)
Чайка Л. В. - Соціолінгвістичні аспекти досліджень вербального конфлікту (2012)
Занько Г. П. - Феномен дитячої лексики та її характерні особливості (2012)
Селезінка О. М. - Біблійна алюзія "(all too precious) you" у 86 сонеті В. Шекспіра (2012)
Лавриненко С. Т. - Лінгвокультурологічний аналіз правових скриптів українських народних казок (2012)
Жуковська К. В. - Когнітивний підхід до вивчення аспектів сприйняття літотичного висловлювання (2012)
Шандрук Т. В. - Фразеологізми з комічною конотацією, які позначають здібності людини, у німецькій мовній картині світу (2012)
Гач Н. О. - Концепт new england (на матеріалі американських віршованих творів XVII ст.) (2012)
Багрійчук Н. B. - Функціональне навантаження евфемізмів у художній прозі початку XXI століття (2012)
Руденко Ю. А. - Сутність концепту "увиразнення мовлення" у світлі культурологічного підходу (2012)
Матузкова Е. П. - Междисциплинарные научные подходы к изучению идентичности (2012)
Бервячонак A. У. - Эклезіонімы культавых будынкаў як перспектыўныя анамастычныя аб’екты развіцця рэлігійнага турызму мазыршчыны (2012)
Мукоид О. В. - Жаргонизмы в речи персонажей в повести Татьяны Устиновой "Hеразрезанные страницы" (2012)
Румбешт Г. Ю. - Архетипне підґрунтя концепту відокремлення/seclusion (на матеріалі творів Дж. Фаулза) (2012)
Бобошко Т. М. - Комунікативно-прагматичний характер категорії оцінки (2012)
Боса A. В. - Культуронім як засіб створення кумулятивного образу в художньому тексті (на матеріалі роману Надіма Аслама ‘Maps for Lost Lovers’) (2012)
Лотоцька К. Я. - Антропоморфізація опису у американській прозі "місцевого колориту" (до питання комплексного аналізу художнього тексту) (2012)
Стешин I. О. - Old wine in new bottles (the analysis of cultural constructions of femininity in a.Carter’s "the bloody chamber”), Янкова Т. М. (2012)
Гарсія де Хесус М. О. - Повтор як засіб вираження авторської індивідуальності в наукових есе Y. Еко (2012)
Гончаренко А. С. - Концепт дружба/friendship як складова американського образу світу (на матеріалі новелістики О. Генрі) (2012)
Юр’єва О. В. - Сучасний стан вивчення проблеми мовленнєвих жанрів (2012)
Кастрица E. А. - Метеорологические приметы и поверья белорусов в восточнославянском контексте (2012)
Золотаренко Т. О. - Інвектива як прояв емотивності дискурсу (2012)
Селезнева Т. А. - Кодированные лингвострановедческие реалии Германии: сущность и специфика (2012)
Ефимова О. И. - Ethnic cultural markers of personality speech behavior (2012)
Ковалюк Ю. В. - Cемантика соматичних ідіом у національних варіантах англійської мови (2012)
Новак В. С. - Мифологические представления в досвадебной обрядности белорусов (2012)
Знась О. Ф. - Структурно-семантична організація складносурядного речення з ознаками контрасту (на матеріалах новел й. Гете) (2012)
Дехтярьова О. В. - Прийоми експресивно-стилістичного використання діалектних фразеологічних одиниць у художніх текстах (2012)
Микитюк О. Р. - Українські фраземи як засіб творення національної ідентичності (2012)
Вергеенко С. А. - Категория времени в белорусских заговорах (2012)
Бернацька С. М. - Формальна організація синтаксичних конструкцій із модальним значенням можливості в сучасній українській мові (2012)
Боцман A. В. - Аналітичні футуральні форманти у сучасних германських мовах (2012)
Герман Л. В. - Національна специфіка новозеландської топоніміки (2012)
Дімова В. І. - Поняття стилю в українських і німецьких барокових поетиках і риториках (2012)
Корольова В. В. - Поетична семантика кольоративів у сучасній українській мові (2012)
Олекса В. I. - Лексико-семантична класифікація дієслів на позначення руху (2012)
Кравченко Н. К. - Пресуппозиция, импликация, импликатура, экспликатура: к проблеме разграничения терминов (2012)
Мельник Н. М. - Автомобільний сленг та його особливості (2012)
Максимчук Н. М. - Особливості вербальної поведінки співробітників Mіністерства оборони США під час проведення брифінгів (на матеріалі брифінгів Міністерства оборони США) (2012)
Декшна Т. А. - Засоби інтимізації у функціонально-стилістичному аспекті (на основі україномовних і англомовних рекламних текстів) (2012)
Шварцман О. И. - Просодические средства устных судебных высказываний (2012)
Трубіцина О. С. - Відображення мовної політики сучасного Китаю у лексико-стилістичних особливостях друкованих ЗМІ (2012)
Миресашвили М. Э. - Сновидение как художественный прием в творчестве Ф. М. Достоевского и М. А. Булгакова (2012)
Петриашвили О. М. - Гротеск в русской литературе второй половины XX века (2012)
Намакштанская И. Е. - Символические значения геометрических фигур в поэтических произведениях В. С. Высоцкого, Романова E. В. (2012)
Гетман Ю. С. - Источники исторической драматургии Д. В. Аверкиева (2012)
Циганок О. М. - Про античну епітафію в українських поетиках XVII – першої половини XVIII ст. (2012)
Богданова І. В. - Реалізм Ч. Діккенса: синтез елементів різних художніх систем (за романом "Пригоди Олівера Твіста") (2012)
Айвазова Э. P. - Становление сатирической традиции в английской литературе XVII-XVIII века (2012)
Аникина Ю. А. - Особенности конфликтогенов в цикле В. П. Крапивина "В глубине великого кристалла" (2012)
Бондарук A. Г. - Столкновение востока и запада в романе Ю. Н. Тынянова "Смерть Вазир-Мухтара" (2012)
Шевченко A. Г. - Багрицкий и Mаяковский (2012)
Ведерникова Т. В. - Литературная судьба Н. Н. Страхова в истории русской культуры (2012)
Іовхімчук Н. В. - Мовні засоби вираження простору в поезії Лесі Українки (2012)
Гусева Е. А. - Очерковая традиция в современной документальной прозе (2012)
Марченко Н. В. - Підбір варіативних відповідників у процесі адекватного перекладу (2012)
Здражко А. Є. - Видання української дитячої перекладної літератури на початку ХХ століття (1917 – поч. 1930-х рр.) (2012)
Гудманян A. Г. - Функції факторів когезії та когерентності як засобів формування зв’язності в оригінальних та перекладних наукових текстах, Кондратьєва О. В. (2012)
Бойко Г. А. - Способи перекладу англійських політичних реалій (2012)
Кузнєцова О. О. - Сучасні педагогічні принципи в методиці і практиці викладання іноземних мов (2012)
Гіков Л. В. - Grammatische kenntnisse und ihre wirksamkeit im fremdsprachenunterricht (2012)
Домнич С. П. - Внеаудиторная работа и ее место в системе обучения аудированию (2012)
Мелінчук Н. В. - Е.Т.А. Гофман та німецький романтизм: методичний аспект (2012)
Юрчук Л. В. - Дискурсивна компетенція в системі навчання міжкультурної комунікації (2012)
Занько Г. П. - Феномен дитячої лексики та її характерні особливості (2012)
Бабушкина Т. В. - Современный учебный комплект по русскому языку как дидактическая и лингвистическая задача (2012)
Гинкевич O. В. - Преподавание литературы в школе: культурологический подход (2012)
Бречак Е. О. - Проблема выделения единиц интеракции как формально-содержательного единства (2012)
Абламская Е. В. - Отаббревиаты в современном русском языке (2012)
Сычёва Е. Н. - Семантическая корреляция "молчание – говорение" в поэтической фразеологии Ф. И. Тютчева (2012)
Олексин О. Ю. - Структура та особливості асоціативного моделювання концептів "час" і "простір" у світлі психолінгвістичного експерименту (на матеріалі фразеологічних одиниць) (2012)
Крижанівська Г. Т. - Взаємозв’язок вербального та невербального у реалізації прагматики жанру "інтерв’ю-монолог” (на матеріалі сучасних англомовних жіночих журналів) (2012)
Ткаченко В. І. - Цільове поєднання досліджень у галузях воєнного мистецтва і технічних наук, Корняков О. С., Смірнов Є. Б. (2010)
Дробаха Г. А. - Розвиток тактики дій засобів повітряного нападу в локальних конфліктах ХХІ століття, Піскунов С. М., Тихонов І. М. (2010)
Ермошин М. А. - Классификация войн XXI века (2010)
Андрійченко Г. І. - Основні положення методики оцінювання ефективності реалізації маневрених можливостей з’єднання під час стабілізаційних дій (2010)
Клименко В. М. - Прогнозування оцінки виграшу і ризику рішень, що приймаються в умовах бойової протидії, Дем'янчук Б. О. (2010)
Луценко А. С. - Аналіз досвіду створення, тенденцій розвитку та особливостей підготовки сил спеціальних операцій (2010)
Бровко М. Б. - Погляди на побудову адаптивної системи технічного забезпечення зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України, Зубрицький Г. М., Ковальчук А. О., Старцев В. В. (2010)
Бурковский С. И. - Сравнительная оценка эффективности зарубежных вариантов модернизации ЗРК С-125М1 "Печора-М1" при решении задач ПВО важных государственных объектов Украины, Седышев П. Ю. (2010)
Вакаренко А. В. - Конструкційні та функціональні аспекти вітчизняної апаратури для діагностування і ремонту електронних модулів зенітних ракетних комплексів, Наконечний В. С., Голуб В. А., Матіїшен Р. В. (2010)
Гаврилов А. Б. - Деякі погляди на проблемні питання організації метрологічного забезпечення через призму метрологічної експертизи документації на озброєння та військову техніку, що розробляється (модернізується), Красинський С. В. (2010)
Герасимов С. В. - Підвищення боєготовності зенітних ракетних військ шляхом оптимальної закупівлі комплектуючих виробів зенітних ракетних комплексів, Ізосімов Д. М., Рощупкін Є. С., Старцев В. В. (2010)
Дружинін С. В. - Сучасний стан автоматизації управління військами в Збройних Силах України, Климович О. К., Саєнко О. Г. (2010)
Кобзєв В. В. - Моделювання процесу функціонування системи забезпечення запасними елементами ЗРК. Обґрунтування підходу, Ряполов І. С., Фоменко Д. В. (2010)
Колодій О. П. - Аналіз зразків малогабаритних безпілотних авіаційних комплексів вітчизняного виробництва, які спроможні вирішувати завдання в інтересах оперативних підрозділів Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, Луковський О. Я., Леках А. А., Петров С. В. (2010)
Кривошеєв А. М. - Обґрунтування необхідності створення конкурентоспроможних артилерійських систем (2010)
Кучеренко Ю. Ф. - Загальні положення про автоматизовані системи військового призначення, Гордієнко В. М. (2010)
Скрипченко О. П. - Методичний підхід до врахування впливу рельєфу місцевості в моделі бою протитанкового артилерійського комплексу, Варава В. В. (2010)
Слюсаренко О. І. - Місце і роль броньованих автомобілів у вирішенні завдань сухопутних військ, Купріненко О. М. (2010)
Сорокоумов Г. В. - Аналіз стану та розвитку ракетно-артилерійського озброєння передових країн світу (2010)
Стаховський О. В. - Вирішення танковими (механізованими) підрозділами задачі маскування (2010)
Тюрін В. В. - Методичний підхід до оцінювання ефективності заправлення літаків бригади тактичної авіації, Івчук О. В. (2010)
Харибін О. В. - Структурна схема мобільної базової станції радіодоступу рухомих користувачів системи зв’язку та інформатизації тактичної ланки Збройних Сил України, Стрюк О. Ю. (2010)
Хахула В. В. - Ієрархічна модель системи технічного забезпечення експлуатації комплексів керованої ракетної зброї танків (2010)
Шийко О. М. - Складова опору тиску аеродинамічного коефіцієнта лобового опору артилерійського снаряда , Полениця П. В., Коплик І. В., Авдєєва О. М., Думчиков А. А. (2010)
Білецький І. Г. - Особливості застосування безпілотної розвідувальної авіації в сучасних воєнних конфліктах, Андронов В. В. (2010)
Більчук В. М. - Метод визначення доцільного терміну довгочасного прогнозування параметрів функціонування системи озброєнь з урахуванням умов нестохастичної невизначеності, Адаменко А. А. (2010)
Борисенко В. С. - Особливості реалізації методики оцінки впливу тривалості експлуатації на стан безпеки польотів (2010)
Вишнівський В. В. - Метод векторної оцінки кута місця цілей в приземному шарі, Куташев В. І., Настич Ю. Б. (2010)
Войтович С. А. - Модель знань про поведінку засобів повітряного нападу в зоні відповідальності угруповання Повітряних Сил, Александров О. В., Литвиненко М. І. (2010)
Воробйова І. В. - Інформаційно-психологічна зброя як самостійний засіб ведення інформаційно-психологічної війни (2010)
Греков В. Ф. - Оцінка ефективності стрільби ракетного комплексу з урахуванням надійності озброєння і протидії противника, Пьянков А. А., Ткаченко Ю. А. (2010)
Жарик О. М. - Підхід до визначення бойових можливостей авіаційного угруповання (2010)
Козелков С. В. - Аналіз основних принципів досягнення максимальної точності синхронізації, Козелкова К. С. (2010)
Коломійцев О. В. - Канал автоматичного супроводження літального апарату за напрямком з використанням МЧЧМВ та лазерних сигналів із просторовою модуляцією поляризації (2010)
Кравчук М. В. - Аналіз результатів експериментальних досліджень можливостей покращення властивостей алюмінієвого сплаву типу В95 шляхом мікродугового оксидування, Сутюшев Т. А. (2010)
Кузнєцов О. Л. - Вплив статистичних характеристик фазових флуктуацій радіолокаційного сигналу на точність оптимального вимірювання радіального прискорення цілі (2010)
Куліков С. П. - Щодо створення вітчизняного автоматизованого комплексу добування інформації на базі стратегічного безпілотного літального апарата з використанням космічних технологій, Куляниця О. Й., Комаров В. С. (2010)
Лантвойт О. Б. - Аналіз методів і розробка нового технічного рішення визначення місцеположення об’єкта пасивними засобами локації, Лисий М. І., Плосконос І. М. (2010)
Лєнков С. В. - Аналіз можливостей кутового розрізнення цілей у межах імпульсного об’єму РЛС при обробці за методом проекційних алгоритмів і часткової кореляції відбитих сигналів, Долгушин В. П., Лоза В. Н. (2010)
Лисечко В. П. - Дослідження принципів функціонування солітонових мереж зв’язку, Рєутов О. А., Качуровський Г. М. (2010)
Пашков Д. П. - Метод спектральної фільтрації в відеоспектрометрах дистанційного зондування (2010)
Романов О. І. - Оцінка ємності мережі мобільного зв'язку WCDMA, Чмиренко О. В., Маньківський В. Б. (2010)
Севостьянов Ю. В. - Динамічна режекція повітряних цілей, замаскованих корельованими відбиттями, із застосуванням параметричних систем на нелінійних реактивностях у режимі синтезу апертури (2010)
Смоляр В. Г. - Обґрунтування вихідних даних для синтезу перспективних засобів автоматизованого управління військами (2010)
Сосунов О. О. - Порівняльна оцінка параметра еквівалентної флуктуаційної характеристики дискримінатора двома методами (2010)
Українець Є. О. - Експериментальне визначення аеродинамічних характеристик моделей фюзеляжів класичної і "малопомітної" форми (2010)
Шлапацький В. О. - Математична модель для досліджень явища втрати ефективності рульового гвинта вертольота (2010)
Ярош С. П. - Алгоритмізація процесу управління вогнем (2010)
Бакуменко В. М. - Вплив неузгодженості селектора на умову одержання одночастотної генерації лазера, що перестроюється, Петров С. В., Глазунова А. Ю. (2010)
Горбатюк А. О. - Методичний підхід до оцінювання своєчасного передавання інформації пунктами управління армійського корпусу в оборонній операції оперативного угруповання військ (сил), Коваль В. В. (2010)
Бірюков І. Ю. - Аналіз досвіду ведення розвідки федеральними військами Росії в ході проведення контртерористичної операції, Казіміров О. О. (2010)
Климчук Ю. В. - Постановка задачі раціонального розміщення полігонів та сховищ промислових та побутових відходів, Соболь О. М., Тютюник В. В., Шевченко Р. І. (2010)
Пантєлєєва І. В. - Протиаварійне керування в енергосистемах при глибоких зниженнях напруги, Шматько Н. М., Горбенко Н. І. (2010)
Скрипнюк С. І. - Методика синтезу структур інформаційних систем для моніторингу бойової служби з конвоювання, екстрадиції та охорони підсудних (2010)
Тарадуда Д. В. - До питання підвищення ефективності визначення ризику виникнення аварій на потенційно небезпечних об’єктах, до складу яких входять аміачні холодильні установки (2010)
Устименко Е. Б. - Использование конверсионных продуктов утилизации боеприпасов и ракет при модернизации и обновлении ракетных двигателей, Шиман Л. Н., Подкаменная Л. И., Ищук Г. И. (2010)
Шаповалов О. І. - Математична модель визначення стійкості блочної багатоярусної загороджувальної перешкоди рядного порядку побудови з рідиною при прикладанні зовнішнього навантаження (2010)
Наші автори (2010)
Алфавітний покажчик (2010)
Титул, зміст (2013)
Шановнi колеги! (2013)
Ивченко В. К. - Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии вчера, сегодня, завтра, Вовк Ю. Н. (2013)
Вовк Ю. Н. - Современные аспекты преподавания клинической анатомии и оперативной хирургии (2013)
Шимон В. М. - Шляхи вдосконалення вивчення курсу оперативної хiрургiї та топографiчної анатомiї, Вайнагiй О. М., Шерегiй А. А. (2013)
Вовк Ю. Н. - Междисциплинарная интеграция оперативной хирургии и топографической анатомии в системе высшего медицинского образования, Вовк О. Ю. (2013)
Малеев Ю. В. - Психолого-педагогические аспекты организации научно-исследовательской работы студентов на кафедре оперативной хирургии с топографической анатомией ВГМА им. Н. Н. Бурденко, Черных А. В., Шевцов А. Н., Неровный А. И. (2013)
Попович Ю. Л. - Досвiд викладання дисциплiни "Оперативна хiрургiя i топографiчна анатомiя" в умовах кредитно-модульної системи в Iвано-франкiвському нацiональному медичному унiверситетi, Кавин В. О., Федорак В. М., Ковальчук Н. Є., Книгиницький В. Ф., Мєсоєдова В. А. (2013)
Порох Д. О. - Вплив культурно-освiтнього середовища вищого навчального закладу на адаптацiйний процес, Стрельцова В. Ю. (2013)
Хмара Т. В. - История создания, задачи и перспективы работы студенческого кружка по анатомии человека, Процак Т. В. (2013)
Дуденко В. Г. - Аспекты выбора системы координат при изучении индивидуальной анатомической изменчивости строения человека, Аврунин О. Г., Тимкович М. Ю., Вдовиченко В. Ю., Куренной В. В. (2013)
Андрiйчук В. М. - Особливостi змiн поздовжнiх параметрiв юнакiв-курсантiв в умовах педагогiчного процесу (2013)
Шпакова Н. А. - Порiвняльна характеристика рiчних змiн охватних параметрiв тiла солдат та студентiв (2013)
Вовк О. Ю. - Особенности взаимоотношений костей черепа с твердой оболочкой головного мозга в онтогенезе (2013)
Вовк Ю. Н. - Предложение, апробация и внедрение рациональных способов оперирования на синусах твердой оболочки головного мозга, Черно В. С., Богуславский Ю. В., Редякина О. В., Зверев И. Г. (2013)
Кувенев А. А. - Особенности строения базальной части твердой оболочки головного мозга человека (2013)
Журавльова Ю. П. - Iндивiдуальна мiнливiсть верхньої стрiлової пазухи твердої оболонки головного мозку людини (2013)
Черно В. С. - Iндивiдуальна морфометрична мiнливiсть верхньої стрiлової пазухи твердої оболонки головного мозку у дорослих людей у залежностi вiд типу будови черепа (2013)
Пеннер В. А. - Морфологическое обоснование формирования и применения аутотрансплантатов из серпа большого мозга человека, Коваленко А. П. (2013)
Кисель М. Н. - Современная краниометрическая характеристика турецкого седла в онтогенезе (2013)
Шмаргальов А. О. - Кранiотопографiчнi особливостi потиличної кiсткипри рiзних формах будови черепа (2013)
Пiдвальна У. Є. - Морфометрична характеристика перебудови судинної оболонки очного яблука пiд впливом налбуфiну (2013)
Слободян О. М. - Рентгенанатомiя та морфометрiя верхньої щелепи в другому триместрi внутрiшньоутробного розвитку, Корчинська Н. С. (2013)
Икрамов В. Б. - Изменчивость и асимметрия альвеолярной дуги верхней челюсти (2013)
Процак Т. В. - Особливостi будови верхньощелепних пазух у дiтей грудного вiку (2013)
Protsak T. V. - Features blood supply and innervation of the axillary sinus rights, Gaina N. I., Yakymchuk P. M., Melnychuk A. V. (2013)
Солодкая М. М. - Особенности формы, размеров и положения верхнечелюстной артерии у взрослых людей (2013)
Бойчук О. М. - Будова решiтчастої кiстки та сумiжних анатомiчних структур у зрiлому вiцi онтогенезу людини, Макар Б. Г. (2013)
Пронiна О. М. - Порiвняльна характеристика гiстотопографiчних та морфометричних особливостей залоз слизової оболонки нижньої стiнки та перетинки лобової пазухи людини в норм, Сербiн С. I. (2013)
Vovk U. N. - Vascular relationship of the infrate poral fossa: age-related aspect, Kornieieva M. A., Tkachenko D. A. (2013)
Антонюк О. П. - Синтопiя та динамiка росту стравоходу в ранньому перiодi онтогенезу людини, Макар Б. Г., Марчук О. Ф. (2013)
Федченко С. Н. - Морфометрические показатели слизистой оболочки желудка крыс в постнатальном онтогенезе, Кондаурова А. Ю. (2013)
Мiськiв В. А. - Особливостi будови гемомiкроциркуляторного русла панкреатичних острiвцiв у щурiв 3-мiсячного вiку та його перебудова на раннiх етапах експериментального цукрового дiабету (2013)
Tsyhykalo O. V. - Specific charcteristics of the blood supply of the sphincteric apparatus of the extrahepatic bile ducts during the prenatal period of human ontogenesis (2013)
Гаїна Н. I. - Використання способу визначення критерiїв розвитку верхньої та нижньої брижових артерiй у плодовому перiодi та у новонароджених (2013)
Стрижаковська Л. О. - Топографоанатомiчнi особливостi сечового мiхура i сечiвника у плодiв людини (2013)
Антипов Н. В. - Особенности вариантной анатомии пахового промежутка у мужчин, Фесак И. В., Зарицкий А. Б. (2013)
Васильчишина А. В. - Ембрiотопографiчнi особливостi сiдничної фасцiї у плодiв людини (2013)
Проняєв Д. В. - Передумови виникнення порушень морфогенезу жiночих статевих органiв, Хмара Т. В. (2013)
Матешук-Вацеба Л. Р. - Ультраструктурна органiзацiя звивистих сiм’яних канальцiв яєчка щура в нормi та за умов експериментального цукрового дiабету, Савка I. I. (2013)
Топка Э. Г. - Электронно-микроскопические особенности кровеносного и лимфатического русла семенников крыс после их облучения электромагнитным полем и использования раствора иммуномодулятора, Шарапова Шарапова, Байбаков В. М. (2013)
Пiвторак В. I. - Морфометричний аналiз параметрiв артерiолi венул яєчка пiсля лiкування варикоцелє, Смiюха О. А. (2013)
Антипов Н. В. - Варикоцеле-индуцированные дегенеративно-дистрофические изменения мужских гонад в условиях морфологической предрасположенности к реноспермальному венозному рефлюксу, Бердников М. А., Зарицкий А. Б., Колесникова И. А. (2013)
Черных А. В. - Изучение особенностей топографии околощитовидных желез с использованием методов многомерного статистического анализа, Малеев Ю. В., Шевцов А. Н. (2013)
Kornieieva M. - Morphology of the vertebral artery in asian population, Azmy M. Al-Hadidi (2013)
Коптев М. М. - Органометричне дослiдження легень щурiв у нормi та пiсля впливу експериментального iммобiлiзацiйного стресу (2013)
Бойчук Т. М. - Диференцiацiя поляризацiйних полiкристалiчних мереж тонких шарiв амiнокислот, Ушенко О. Г., Баланецька В. О., Григоришин П. М. (2013)
Дiсковський I. С. - Морфометричний аналiз кровоносних сплетень шкiри в нормi та за умов репаративного процесу в експериментi (2013)
Коломоец Т. А. - Региональные различия раннего эмбриогистогенеза кожи у человека (2013)
Мартынюк А. В. - Пролиферативная и апоптотическая активность клеток кожи человека при патологическом регенераторном гистогенезе (2013)
Вовк Ю. Н. - Разработка нового хирургического инструментария для операций в области головы, головного мозга и его оболочек, Богуславский Ю. В., Вовк О. Ю., Шмаргалев А. А., Редякина О. В. (2013)
Ткаченко К. Д. - Способ изготовления тотальных коррозионных препаратов артериального и ликворного русла головного мозга (2013)
Федоров Д. Ю. - Современные методики изучения сосудистых образований твердой оболочки головного мозга человека (2013)
Лезік О. В. - Аналіз можливих дій тактичної та армійської авіації по підрозділах першого ешелону загальновійськового з’єднання в обороні, Самоквіт В. І., Шевченко А. Ф. (2010)
Поляков А. В. - Моделювання виконання авіаційного удару по позиції підрозділу ЗРВ в інтересах створення системи розіграшу бойових дій з метою відпрацювання варіантів замислу операцій, Свистунов Д. Ю., Батуринський М. П. (2010)
Сорокоумов Г. В. - Пропозиції щодо розвитку системи зв’язку підрозділів ракетних військ і артилерії Сухопутних військ, Щигло О. І., Трофименко П. Є. (2010)
Стаховський О. В. - Вирішення танковими (механізованими) підрозділами задачі введення противника в оману (2010)
Тюрін В. В. - Сітьова модель приведення тилу в готовність до виконання завдань тилового забезпечення бойових дій авіаційних бригад тактичної авіації, Кириченко В. В. (2010)
Феклістов А. О. - Сучасні погляди на місце інформаційних операцій в системах інформаційної боротьби (2010)
Агафонов Ю. М. - Постановка завдання цілерозподілу для підрозділів ракетних військ з пусковими установками пакетного заряджання, Звиглянич С. М., Ізюмський М. П., Шокін М. Г. (2010)
Арасланов М. Р. - Напрями побудови автоматизованої системи контролю та прогнозування технічного стану засобів радіолокації радіотехнічних військ, Колеснік О. М., Батиєв В. Д. (2010)
Белевщук Я. О. - Розрахунок ефективної поверхні розсіяння моделі пускової установки 5П85Д зенітного ракетного комплексу С300ПС, Василець В. О., Кукобко С. В. (2010)
Галій В. А. - Оцінка інформаційного завантаження операторів корабельних зенітно-ракетних комплексів (2010)
Гриб Д. А. - Вибір показників оцінки якості радіолокаційної інформації для мультирадарних систем радіотехнічних військ, Бакуменко Б. В., Зайцев О. В. (2010)
Левченко А. О. - Структурна модель оператора забезпечення експлуатації для переносних протитанкових ракетних комплексів, як об’єкту експлуатації ієрархічної структури, Кравчук О. І. (2010)
Макеєв В. І. - Вплив обертання та кривизни Землі на політ снарядів (мін), Петренко В. М., Житник В. Є. (2010)
Піскунов С. М. - Аналіз впливу засобів РЕП і РЕБ противника на функціонування системи управління ППО СВ, Тіхонов І. М. (2010)
Русіло П. О. - Проблемні питання щодо стану та перспектив розвитку навчально-тренажерних засобів для механізованих і танкових підрозділів (2010)
Селезньов C. Є. - Метод визначення параметрів відрізка пошуку зенітним ракетним комплексом постановника активних завад на пеленгу, Довбня О. В., Сісков О. В., Сімонов С. І. (2010)
Скорик А. Б. - Можливості щодо створення вітчизняного зенітного ракетного комплексу, Єрмошин М. О., Воронін В. В., Звєрєв О. О. (2010)
Харитонов О. Л. - Пропозиції щодо вдосконалення управління силами та засобами ППО шляхом підвищення життєвості пунктів управління, Харитонов А. О. (2010)
Шоколовський А. А. - Прогнозування технічного стану виробів зенітного ракетного озброєння та радіоелектронної техніки за допомогою використання методу факторного аналізу в стратегії технічного обслуговування та ремонту за станом, Коваль І. В., Наконечний О. А., Попов В. П. (2010)
Шуригін О. В. - Забезпечення збереження рівня точності при визначенні метрологічних характеристик складних технічних систем озброєння та військової техніки, Станіщук А. Б., Дзябенко О. М. (2010)
Аніпко О. Б. - Оцінка помітності літака-винищувача на основі рівняння існування, Українець Є. О. (2010)
Афтєнтьєв Р. М. - Аналіз методів формування вимірювальних сигналів з нормованим коефіцієнтом гармонік (2010)
Бєлімов В. В. - Метод підвищення ефективності функціонування бортового радіоелектронного обладнання, Стасєва Я. Ю., Черних Ю. О. (2010)
Білокінь Ю. А. - Системне подання життєвого циклу складної техніки з урахуванням стадії утилізації (2010)
Гризо А. А. - Узагальнена імовірнісна модель флуктуацій амплітуди відліків нестаціонарної шумової завади, Невмержицький І. М., Обозовський О. Б. (2010)
Дзеверін І. Г. - Напрямки автоматизації системи охорони і оборони типового об'єкту повітряних сил Збройних Сил України, Кучеренко Ю. Ф., Олізаренко С. А., Гордієнко В. М. (2010)
Запорожець В. В. - Механізм дисипації енергії при терті металокерамічного шару в технологіях тріботехнічного відновлення деталей машин і механізмів, Стадніченко В. М., Трошін О. М. (2010)
Карлов В. Д. - До питання про вимір швидкості переміщення іоносферних збурень методом некогерентного розсіяння радіохвиль з використанням спектрального способу, Журавський М. М., Карлов Д. В., Чорний А. М. (2010)
Межуєв В. І. - Доцільність застосування UML для моделювання систем озброєння та військової техніки (2010)
Наконечний О. А. - Методика вибору параметрів контролю технічного стану автомобільного тягача, Герасимов С. В., Подорожняк А. О. (2010)
Олейник Ю. А. - Определение функций вероятностей состояний наземной подвижной системы комплекса РЭБ, Тихонов Г. М., Кожушко Я. Н. (2010)
Похил В. С. - Удосконалений метод аналізу й оцінювання функціональної безпеки бортових інформаційно-керуючих систем повітряного судна (2010)
Рисаков М. Д. - Посадковий радіолокатор з адаптивним настроюванням когерентного накопичувача, Тітов І. В., Макаров С. А. (2010)
Ровненко Д. А. - Інформаційні вимірювальні системи на базі волоконно-оптичних датчиків (2010)
Саваневич В. Є. - Комплексна модель маршрутизації та обмеження трафіку в телекомунікаційних мережах військового призначення, Лемешко О. В., Агеєв Д. В., Добришкін Ю. М. (2010)
Седишев Ю. М. - Про можливість визначення висоти повітряних цілей в мультирадарній системі двокоординатних оглядових РЛС, Тютюнник В. О., Шевченко А. Ф. (2010)
Суханов М. І. - Дослідження методики моделювання сумісності моторних олив з матеріалами трибосистем, Коноваленко М. М., Лебединський Д. В., Селіверстов А. Г. (2010)
Устименко Е. Б. - Высокоэнергетические композиции для ракетных двигателей и газогенераторов с регулируемым режимом работы, Шиман Л. Н., Подкаменная Л. И. (2010)
Харибін О. В. - Інформаційна технологія забезпечення функціональної безпеки бортових інформаційно-керуючих систем авіації на етапі експлуатації (2010)
Хрупенко А. М. - Додаткові заходи з підвищення безпеки літерних авіарейсів (2010)
Чорний М. В. - Обґрунтування пропозицій щодо визначення необхідного рівня захисту автомобілів багатоцільового призначення в залежності від характеру та місця їх використання, Купріненко О. М., Голуб В. А. (2010)
Болотських М. В. - Формалізація обмежень в задачі раціонального розміщення "кущових" сховищ твердих побутових відходів первинної переробки з урахуванням специфіки міської інфраструктури, Климчук Ю. В., Поповський А. В. (2010)
Бородич П. Ю. - Обґрунтування методики розрахунку часових характеристик під час ліквідації надзвичайних ситуацій в метрополітені, Беридзе С. С. (2010)
Катунін А. М. - Застосування променевих інфрачервоних систем для охорони периметрів об'єктів в складних погодних умовах, Бзот В. Б., Колодій О. П., Луковський О. Я. (2010)
Кондратенко О. П. - Якісний аналіз основних підходів до створення спеціальних (поліцейських) машин, Маренко Г. М., Кайдалов Р. О. (2010)
Полєжаєв А. М. - Облік підсистеми прогнозування надзвичайної ситуації техногенного характеру, Малько О. Д. (2010)
Таран І. А. - Імітаційна статистична модель процесу охорони периметра об’єкта, Пугач В. В., Коцюба В. П. (2010)
Дерюга О. В. - Дослідження метрологічних характеристик цифрових мультиметрiв (2010)
Коваленко С. П. - Ефективний розподіл цілей між підрозділами протиповітряної оборони сухопутних військ показник відверненого збитку військам, Коломійцев О. В., Левагін Г. А. (2010)
Науменко А. М. - Дослідження методів вимірювання вологості газів та метрологічне забезпечення гігрометрії, Почтаренко Л. Д. (2010)
Присяжна О. Г. - Інтелектуальні засоби вимірювання (2010)
Твердохлібова А. Г. - Аналіз похибок компаратора (2010)
Наші автори (2010)
Алфавітний покажчик (2010)
Гомба Л. А. - До питання сутності категорії економічної безпеки, Федорова В. О. (2013)
Зибарева О. В. - Парадокси розвитку людського капіталу в умовах соціалізації економіки, Підгірна В. Н. (2013)
Peciak Renata - Theory of regulation as a subject of economic analysis (2013)
Словік О. М. - Ідентифікація та ідентичність: основні характеристики (2013)
Швець Л. І. - Питання аналізу соціальних витрат підприємств (2013)
Шестерняк М. М. - Спільна діяльність без створення юридичної особи як новий напрям в інституційній економіці (2013)
Вдовічен А. А. - Роль світової тріади в диспропорційному розвитку глобальної економіки (2013)
Верстяк О. М. - Теоретико-методологічні основи досвіду регулювання цін в ЄС (2013)
Шкабара Т. Л. - Перспективи адаптації європейських регламентів щодо безпечності харчових продуктів в Україні, Присакар І. І., Федорова В. О. (2013)
Горяна І. В. - Основи управління сталим регіональним розвитком (2013)
Гуменюк А. М. - Структурний аналіз основних загроз економічної безпеки регіону (2013)
Лучик В. Є. - Моделювання механізму реалізації державної політики регіонального розвитку (2013)
Петрук О. Ф. - Політика управління регіональним соціально-економічним розвитком (2013)
Вольська А. О. - Землекористування в Україні, Ніколашин А. О. (2013)
Замятіна Н. В. - Особливості управління інвестиційною діяльністю сільськогосподарських підприємств (2013)
Левченко О. М. - Економічний механізм розвитку інтегрованих структур в аграрному секторі економіки (2013)
Хамзе Махмуд Аль-Равашдех - Сутність і роль державно-приватного партнерства в регулюванні розвитку аграрної сфери (2013)
Бурцева Т. І. - Методи регресійно-кореляційного аналізу у визначенні впливу новітніх технологічних процесів на виробничу діяльність підприємства (2013)
Волошаненко Є. В. - Діагностика та стратегія розвитку підприємств ДАК "Укрвидавполіграфія" (2013)
Ісар І. В. - Оптимізація структури капіталу як передумова підвищення ефективності діяльності підприємства: проблеми та напрямки їх розв’язання (2013)
Круглянко А. В. - Стратегічне планування як основа стратегічного управління малими підприємствами, Білоус А. Я. (2013)
Павлюк В. І. - Сутність та роль превентивного антикризового управління підприємствами торгівлі (2013)
Полякова Н. С. - Современное состояние предприятий коммунальной инфраструктуры в Украине (2013)
Сарапіна О. А. - Комплексний аналіз фінансового стану як елемент антикризового управління підприємством, Пінчук Т. А. (2013)
Фаріон С. Я. - Місце майнового потенціалу у структурі сукупного потенціалу підприємства (2013)
Зайченко К. С. - Інноваційна діяльність машинобудування України: сучасний стан та перспективи розвитку (2013)
Паранчук С. В. - Особливості інвестування інноваційного розвитку національного господарства, Корбутяк А. Г. (2013)
Рилєєв С. В. - Інвестиційна привабливість: види та підходи до її оцінки, Романчук А. Л. (2013)
Родіонова І. В. - Вплив внутрішніх та зовнішніх факторів на рівень інноваційного потенціалу підприємств легкої промисловості (2013)
Сівіцька С. П. - Перспективні напрями інвестування альтернативної енергетики в Україні (2013)
Соколюк О. В. - Інфраструктурне забезпечення інноваційного процесу (2013)
Бунтова Н. В. - Основні детермінанти розвитку готельного бізнесу в Україні (2013)
Кравець А. В. - Особливості розвитку туристичного бізнесу в Україні, Чех Х. Б. (2013)
Гут Л. В. - Стратегічне управління персоналом підприємства, Угринчук Н. В. (2013)
Чичун В. А. - Напрямки розвитку особистості при впровадженні інструментів гуманітарної концепції управління персоналом (2013)
Антонів О. М. - Стратегічні пріоритети розвитку виставково-ярмаркової діяльності в контексті глобалізації товарних ринків, Бойчук І. В. (2013)
Вардеванян С. І. - Психологічні аспекти формування бренду території, Вардеванян В. А. (2013)
Вдовічена О. Г. - Місце сучасного рекламного ринку в умовах розвитку світових медіа (2013)
Михайлина Д. Г. - Позиціонування національного бренду на світовому туристичному ринку, Полєжаєва І. О. (2013)
Полєжаєва І. О. - Механізм проведення аналізу результативності розповсюдження продукції підприємства (2013)
Сопоцько О. Ю. - Аналіз ринкового середовища підприємств у галузі виробництва ковбасних виробів (2013)
Городюк А. Б. - Зарубіжний досвід організації фінансування охорони здоров’я (2013)
Грубляк О. М. - Стан та стратегічні напрями боргової політики України в контексті державної фінансової політики економічного зростання (2013)
Добровенко О. А. - Оцінювання конкурентної позиції банківської установи у процесі стратегічного планування (2013)
Ігнатенко В. Ю. - Особливості формування доходів бюджету на основі власних, закріплених і регулюючих джерел (2013)
Лещух І. В. - Особливості здійснення податкового контролю в розвинутих федеративних державах (2013)
Мартинюк І. В. - Екологічна ефективність податкової політики в сфері використання та охорони природно-ресурсного потенціалу (2013)
Васюк Н. В. - Особливості управління дебіторською заборгованістю (2013)
Карпенко Д. В. - Облікове забезпечення реалізації системи лояльності підприємств ресторанного господарства (2013)
Маначинська Ю. А. - Актуарна концепція обліково-аналітичного забезпечення управління прибутковістю (2013)
Медвідь І. Б. - Облік запасів бюджетних установ: сучасні реалії та майбутні перспективи, Долішня Т. І., Костюк У. З. (2013)
Ніколенко Н. В. - Класифікація орендних операцій для цілей бухгалтерського обліку (2013)
Скрипник М. Є. - Аналітичний інструментарій багатомірного порівняльного аналізу результативності діяльності швейних фабрик, Маначинська Ю. А. (2013)
Терен Г. М. - Удосконалення методики аналізу балансу ліквідності підприємства (2013)
Фурса В. П. - Фінансова звітність: актуальні питання зближення НП(С)БО та МСФЗ (2013)
Баловсяк С. В. - Використання нечіткої логіки на прикладі Web-сайту магазину, Гімчинський О. Г. (2013)
Кифяк В. Ф. - Практика використання можливостей аналітичної програми Project Expert у діяльності сучасних підприємств, Присакар І. І. (2013)
Тищенко О. В. - Розвиток інформаційних систем державних органів відповідно до національної програми інформатизації (2013)
Верстяк А. В. - Розробка методології прогнозування зміни факторів поширення фінансових інфекцій, Николюк В. П. (2013)
Ситник Н. С. - Моделювання процесів модернізації сфери товарного обігу (2013)
Багрій К. Л. - Особливості застосування методу кейсів у процесі професійної підготовки майбутнього фахівця (2013)
Блакита Г. В. - Сучасний механізм фінансового ресурсного забезпечення закладів вищої освіти, Откаленко О. М. (2013)
Почтовюк А. Б. - Нові підходи до розуміння сутності вищої освіти (2013)
Якимчук Д. М. - Использование метода проблемного обучения при профессиональной подготовке специалистов технологии и дизайна тканей, Рябова Н. А. (2013)
Титул, зміст (2013)
Порох Д. О. - Сутнiсть професiйно-етичних якостей та комунiкативних навичок у вдосконаленнi вивчення iноземних мов у майбутнiх медикiв, Федорова К. В. (2013)
Вишневский В. А. - Психолого-педагогический анализ практического заняти (2013)
Витрищак С. В. - Неблагоприятные экологические факторы города Луганска и Луганской области как фактор риска для здоровья детей и подростко, Жук С. В., Клименко А. К. (2013)
Пишак В. П. - Никотинзависимый оксидативный стресс и роль мелатонина, Кривчанская М. И., Громик О. А. (2013)
Щербаков А. Ю. - Перинатальные осложнения у беременных с эндокринной патологией, Щербаков В. Ю., Новикова Е. А., Тихая И. А., Шаповал Д. Н. (2013)
ЛЕКЦIЇСовенко В. М. - Перспективы применения иммунотерапевтических подходов в лечении больных раком легкого, Храновская Н. Н., Ганул А. В., Орел В. Э., Скачкова О. В. (2013)
Рощупкин А. А. - Некоторые критерии фармакологической геропротекции (2013)
Хмыз Т. Г. - Компрессионно-дистракционные методы лечения в травматологии и при реконструкции нижней челюсти (2013)
Шахмурадов Р. Р. - Лабораторная оценка эффективности применения фитопрепаратов в комплексном лечении осложнений съемного протезирования, Сафаров А. М. (2013)
Мамедов А. М. - Лечение заболеваний пародонта, Мамедов Ф. Ю. (2013)
Лях С. И. - Морфофункциональные изменения расслаивающей аневризмы аорты до и после наложения анастомозов и эндопротезирования, Замятин П. Н., Невзоров В. П., Невзорова О. Ф. (2013)
Храновська Н. М. - Вплив статусу плоїдностi ДНК пухлини на перебiг захворювання у дiтей з нейробластомою, Скачкова О. В., Свергун Н. М., Iонкiна Н. В., Iномiстова М. В., Павлик С. В., Шайда Е. В., Климнюк Г. I. (2013)
Багиров И. A. - Прогностические факторы в мультицентровом исследовании лечения острого лимфобластного лейкоза у детей в Азербайджане (2013)
Андреева С. В. - Клональные аномалии хромосом в клетках костного мозга при остром миелобластном лейкозе у детей и подростков (2013)
Iванова Л. М. - Роль перекисного окислення лiпiдiвта антиоксидантного захисту в патогенезi синдрому подразненого кишечника у сполученнi з гiпертонiчною хворобою, Мироненко Т. В. (2013)
Азизов В. А. - Влияние отвара "Метабол" в комбинации с аторвастатином на липидный спектр крови, Маммедярова К. Ф., Эфендиева Л. Г., Амрахова Л. Г. (2013)
Ковальова О. М. - Iнтерлейкiн 33 та ремоделюваннязагальних сонних артерiй у хворихна гiпертонiчну хворобу з ожирiнням, Гончарь О. В., Хмара А. Т. (2013)
Тартинська Г. С. - Визначення кiлькiсного вмiсту фенольних сполук у насiннi, травi та стулках стручечкiв талабану польового (Thlaspi arvense L. ) (2013)
Бутко А. Ю. - Дослiдження впливу густих екстрактiв рослин роду Inula на гематологiчнi показники кровi щурiв iз трафаретними ранами (2013)
Гулиева Н. Т. - Морфофункциональные особенности структурных изменений эпиневральных микрососудов седалищных нервов белой крысы при экспериментальной эндотоксемии (2013)
Шлєєнкова Г. О. - Неврологiчний статус та нервово-психiчний розвиток дiтей раннього вiку, позбавлених батькiвського пiклування (2013)
Подольський I. М. - Вплив перспективного антидепресанта з ноотропними властивостями 2-метил-3-фенiламiнометилхiнолiн-4-ону на фази пам’ятi, Штриголь С. Ю., Гриценко I. С. (2013)
Гулиева А. В. - Определение линейных и объемных параметров сердца у доношенных новорожденных в неонатальном периоде при гипоксическом ишемическом поражении ЦНС (2013)
Кобець Ю. М. - Аналiз фармацевтичного ринку України на прикладi препаратiв-простатопротекторiв (2013)
Корниенко В. И. - Влияние бенфурама на функцию почек в условиях острого экспериментального нефрита, Самура Б. А., Романенко Н. И. (2013)
Середюк Н. М. - Терапевтична ефективнiсть мельдонiю дигiдрату та канефрону Н у лiкуваннi хворих на артерiальну гiпертензiю з хронiчним пiєлонефритом, Лучко О. Р. (2013)
Гусейн-заде Р. T. - Роль группы крови в формировании мочекаменной болезни на примере населения Гахского района (2013)
Коваленко Т. С. - Стан серцево-судинної системи за даними холтерiвського монiторування у дiтей раннього вiку, хворих на гострий обструктивний бронхiт, Третьякевич З. М. (2013)
Данилюк О. I. - Застосування L-aргiнiну з метою профiлактики гепатоцелюлярної токсичностi амiодарону у хворих з фiбриляцiєю передсердь (2013)
Керимова Р. Дж. - Изменение некоторых показателей белкового обмена в условиях хронической интоксикации в зависимости от длительности ишемии печени, Гараев Г. Ш. (2013)
Тiщенко О. Б. - Оцiнка бiохiмiчних зсувiв у сироватцi кровi хворих на хронiчний некалькульозний холецистит, коморбiдний iз цукровим дiабетом 2 типу (2013)
Тимофiйчук I. Р. - Особливостi стану проокисно-антиоксидантної системи в полях гiпокампу та вмiст метаболiтiв оксиду азоту в плазмi кровi щурiв рiзних вiкових груп (2013)
Байрамова Г. М. - Частота встречаемости пороков сердца плода у беременных с сахарным диабетом при ультразвуковом исследовании (2013)
Мамедбейли Г. А. - Комбинированное лечение рака тела матки начальных стадий с применением видеохирургии, Акперов К. С. (2013)
Березький О. М. - Створення гiбридної iнтелектуальної системи морфометричної дiагностики для верифiкацiї внутрiшньопротокового раку молочної залози за цитологiчного дослiдження, Дацко В. А., Мельник Г. М., Дацко Т. В., Косило Л. I., Николюк В. Д. (2013)
Рустамли У. Г. - Совместное применение антигомотоксического лечения и лазерной терапии при непроходимости маточных труб (2013)
Волков А. О. - Уровень противовоспалительного цитокина IL-10 в крови у родильниц после кесарева сечения при тотальной внутривенной анестезии (2013)
Ахмедова С. Д. - Цитокиновый статус у больных с дерматомикозами (2013)
Макаренко О. В. - Аналiз структури супутньої патологiї у хворих на глаукому, Кривов’яз О. В., Кривов’яз С. О. (2013)
Бухтiярова I. П. - Вплив ралейкiну на показники глюкозного гомеостазу щурiв за умов порушеної толерантностi до вуглеводiв, Дроговоз С. М., Iщенко О. М. (2013)
Гоюшова Р. Р. - Роль перекисного окисления липидов в формировании эндотелиальной дисфункции при диабетической нефропатии (2013)
Клименко Л. Ю. - Модификация и валидация Уф-спектрофотометрической методики количественного определения доксиламина в крови: специфичность/селективность, Трут С. Н., Петюнин Г. П., Иванчук И. М. (2013)
Рустамова А. Б. - Гигантские язвы желудка, их оперативное и консервативное лечение (2013)
Шпаченко Н. Н. - эффективность оперативного лечения переломов костей голени в зависимости от времени выполнения операций и тяжести состояния пострадавших с политравмой, Салем Абдаллах Аль Шобаки, Золотухин С. Е., Данькина И. А. (2013)
Сабадош Р. В. - Гострий варикотромбофлебiт нижнiх кiнцiвок з поширенням тромботичного процесу через гирло великої пiдшкiрної вени в глибоку венозну систему (2013)
Шаповалов В. В. - Розробка соцiально орiєнтованої схеми фармакокорекцiї алкогольного абстинентного синдрому в структурi алкогольної залежностi (F10. 2), Сосiн I. К., Шувера О. В. (2013)
Лиса Я. П. - Дослiдження процесу лiофiлiзацiїта шляхiв його оптимiзацiї, Беспалова О. Я. (2013)
Бурцева О. В. - Кiлькiсне визначення фенольних сполук Avena sativa L. (2013)
Запорожська С. М. - Дослiдження смакових характеристик оромукозних пастилок (2013)
Курбанов А. К. - Возможности сохранения репродуктивной функции у женщин с шеечной беременностью: случай инструментального удаления шеечной беременности при двойне, индуцированной в программе эКО, Гаджиева Ф. Р. (2013)
Титул, зміст (2014)
Кундієв Ю. І. - Концепція розвитку ДУ "Інститут медицини праці НАМН України" на 2014–2020 роки, Чернюк В. І., Нагорна А. М. (2014)
Дворніченко Г. Б. - Епідеміологічні аспекти цереброваскулярних захворювань у гірничих робітників, хворих на вібраційну хворобу від дії загальної вібрації, Ященко А. Б., Гринюк С. В., Базовкін П. С., Матвійчук Т. Д. (2014)
Basanets A. V. - Sudden Cardiac Death at Workplace, Ostapenko T. A., Cherkesov V. V., Fartushna O. Y. (2014)
Гречківська Н. В. - Роль профілактичних медичних оглядів для забезпечення своєчасного виявлення та профілактики професійних захворювань у працівників підприємств м. Києва (2014)
Кальниш В. В. - К анализу особенностей обеспечения работоспособности при монотонной деятельности операторов, Красотин Е. В., Пышнов Г. Ю. (2014)
Назаренко В. І. - Фізіолого­гігієнічна оцінка мікроклімату сучасних офісних приміщень та адаптаційні реакції організму офісних працівників, Терещенко П. С., Палійчук С. П., Никіфорук О. І., Чуй Т. С. (2014)
Кулаківська О. Г. - Особливості впливу професійного навантаження різного рівня на психофізіологічний стан осіб льотного складу, Кравчук В. В. (2014)
Рубцов Р. В. - Эхокардиографические показатели сократительной способности сердца у рабочих горнорудной промышленности с хроническим обструктивным заболеванием легких профессиональной этиологии в постконтактный период (2014)
Карлова Е. А. - Клінічна характеристика та оцінка токсемії у працівників, експонованих свинцем, Шейман Б. С. (2014)
Антропов К. Д. - Гігієнічна оцінка технології застосування фунгіциду Талендо Екстра, к. е. на винограднику, Вавріневич О. П., Гиренко Т. В. (2014)
Чирва О. В. - Профілактика відхилень функціональних показників здоров’я в осіб організованої студентської популяції (2014)
Реферати (2014)
Про проведення курсів підвищення кваліфікації лікарів у 2014 році (2014)
Семенюк В. І. - Російському самородку або неперевершеному Калашникову – 91, Гишко Г. Б., Лавров О. Ю. (2010)
Онищенко С. І. - Особливості застосування авіації в локальних війнах та збройних конфліктах другої половини ХХ – початку ХХІ століть, Волошенко О. О., Шишкін В. С. (2010)
Абрашин В. О. - Можливості застосування альтернативних джерел електричної енергії у Збройних Силах України, Новічонок С. М. (2010)
Бархударян М. В. - Визначення основних тактико-технічних характеристик вимірювальних засобів полігонного вимірювально-обчислювального комплексу, які впливають на рівень безпеки при проведенні бойових стрільб, пусків ракет, бомбометання та полігонних випробувань, Мішуков О. М., Чумак Б. О. (2010)
Башинський В. Г. - Підвищення захищеності вертольотів при проведенні їх модернізації, Шабан Р. Г., Туренко С. М., Котов О. Б. (2010)
Воїнов В. В. - Методика розрахунку ймовірності виконання вогневої задачі зенітним артилерійським комплексом ближньої дії при введенні в його склад багаточастотної трикоординатної РЛС, Єрмаков Г. В., Леонов І. Г., Телюков С. М. (2010)
Грицай П. М. - Підходи до удосконалення шляхів застосування сил і засобів артилерії за досвідом локальних війн та збройних конфліктів, Тіхонов І. М. (2010)
Ермаков Г. В. - Сравнительный анализ боевой эффективности РТС блокирования и РТС функционального поражения приемных устройств радиовзрывателей, Власик С. Н. (2010)
Коваль В. В. - До питання порівняльного оцінювання однотипних зразків озброєння і військової техніки РХБ захисту військ (2010)
Корнєєв В. О. - Метод об’єднання та узагальнення траєкторій повітряних об'єктів з урахуванням координатних і ознакових вимірів (2010)
Котов О. П. - Навігація літальних апаратів за допомогою скомплексованої апаратури (2010)
Коцюба В. П. - Особливості забезпечення збройних сил провідних країн світу вихідними топогеодезичними даними у збройних конфліктах останніх десятиліть, Федченко О. П. (2010)
Кривошеєв А. М. - "Мережецентрична війна" – заходи оборони і нейтралізації нападу (2010)
Ланецький Б. М. - Модель надійності радіоелектронних засобів групи однотипних ЗРК з'єднання (частини) зенітних ракетних військ при відновленні їх працездатності спеціалізованими бригадами, Лук'янчук В. В., Теребуха І. М. (2010)
Мокроцький М. Ю. - Підхід щодо розподілу боєприпасів з використанням методу нормованих функцій (2010)
Поспєлов Б. Б. - Технологія зв'язку з безпілотними літальними апаратами на основі керованих динамічних радіоканалів, Тоцький О. В. (2010)
Похил В. С. - Метод забезпечення функціональної безпеки бортових інформаційно-керуючих систем літальних апаратів на етапі їх експлуатації (2010)
Скорик А. Б. - Аналіз загальної методології формування вимог до військово-технічних систем і озброєння ЗРВ. Частина 1. Еволюційний розвиток оперативно-тактичних вимог, Демідов Б. О., Дранник П. А. (2010)
Сорокін Д. М. - Методика розрахунку балансу потужностей та навантажень джерел бортового електроживлення модернізованого літака (2010)
Трофименко П. Є. - Оцінка точності урахування метеорологічних факторів при стрільбі на великі дальності, Макєєв В. І., Раскошний А. Ф. (2010)
Черкашин А. Д. - Проверка достоверности прогноза и коррекция зависимости изменения начальной скорости пули 9 мм пистолетного патрона ПМ (2010)
Барсов В. І. - Методологічні засади створення інформаційної технології побудови відмовостійких систем управління, що функціонують в модулярній системі числення (2010)
Бойша В. В. - Аналіз кореляційного методу вимірювання коефіцієнта гармонік (2010)
Васюта К. С. - Використання сурогатних сигналів для оцінки квантифікацій рекурентних діаграм хаотичних сигналів, спостережуваних на фоні білого шуму (2010)
Гаршин А. Ю. - Методика оценки уровня опасности морской критической инфраструктуры, Иванченко О. В., Мащенко Е. Н. (2010)
Герасимов С. В. - Оцінка параметрів руху повітряних об'єктів при об'єднанні результатів незалежних первинних вимірювань в активній багатопозиційній системі радіолокації, Ізосімов Д. М., Рощупкін Є. С., Богдановський О. М. (2010)
Давидов С. О. - Експериментальне визначення динамічної утримуючої здатності сітчастих розділювачів фаз (2010)
Іващук Б. М. - Ефективність застосування фотографічного обладнання на сучасних БПЛА, Приступа Р. В., Бердочник А. Д. (2010)
Калашник Н. С. - Деякі особливості аналізу електромагнітної сумісності в сучасних засобах мобільного зв‘язку, Леонов І. Г., Мироничева Н. М., Нос А. І. (2010)
Корнієнко Л. Г. - Ефективність подавлення частково поляризованих завад компенсаторами бічних пелюсток, Фрунжиєв А. Д. (2010)
Криворчук А. О. - Особливості логічного синтезу багатотактних пристроїв релейного захисту електричних систем, Уваров В. М. (2010)
Онищенко В. В. - Способ сбора релевантных изображений с использованием метода структурно-лингвистической классификации и идентификации (2010)
Орлова О. А. - Аналіз методів вимірювання фазових зсувів підвищеної завадозахищеності на основі цифрової обробки сигналу (2010)
Пашков Д. П. - Вплив шумів на роботу станцій радіолокацій бічного огляду з синтезованою апертурою, Домнін С. В. (2010)
Приймак А. В. - Аналіз доцільності створення та застосування багатофункціональних безпілотних авіаційних комплексів цивільного призначення, Дар’їн Я. В., Стрюк Д. М., Слободянюк А. А. (2010)
Процька Є. О. - Рекомендації за розрахунком глибини занурення калібруємих/поверяємих термометрів, Мощенко О. І. (2010)
Риб’як А. С. - Математична модель процесу попереднього оброблення зображень в оптоелектронних системах ідентифікації особи за спектральними ознаками, Товста І. П., Лебедєва Т. Є. (2010)
Рубан И. В. - Автоматизация процессов лабораторных и стендовых испытаний в триботехнике, Трошин О. Н., Смирнов С. В., Мусиенко Ю. А. (2010)
Саваневич В. Е. - Метод сложения ПЗС-кадров с накоплением сигнала от астероида со слабым блеском и ненулевым видимым движением на серии ПЗС-кадров, Кожухов А. М., Брюховецкий А. Б., Власенко В. П. (2010)
Светличный В. А. - Неразрушающий контроль неферомагнитных пленок и покрытий, Тулупов В. В. (2010)
Старець Г. О. - Про моменти та значення деяких атомарних функцій, Курпа Л. І. (2010)
Суханов М. І. - Дослідження сумісності мастил газотурбінних двигунів і працездатності їхніх сумішей, Богаченко А. П., Малько С. М., Цуканов О. Ю. (2010)
Тимочко О. І. - Метод автоматизації підтримки прийняття рішень по управлінню динамічними об’єктами на основі інтелектуальних інформаційних технологій (2010)
Черних Ю. О. - Метод cинтезу структури інформаційної складової радіоелектронної системи бортового радіоелектронного обладнання (2010)
Адаменко М. І. - Основи розрахунку меж екологічного впливу найбільш важливих чинників ураження аварій на арсеналах та складах вибухових речовин, Селіванов С. Є. (2010)
Гриб Д. А. - Використання супутникових даних в інтересах оцінки пожежної обстановки при бойовому застосуванні Повітряних Сил Збройних Сил України, Худов Г. В., Маковейчук О. М., Карлов Д. В., Жуйков Д. Б. (2010)
Пащенко Р. Е. - Аналіз сигналів наддовгохвильових передавачів для виявлення атмосферних явищ (гроз) з використанням фазових портретів та фрактальної розмірності, Карлов Д. В., Медведський С. В., Клімішен О. О., Морозов А. І. (2010)
Сутюшев Т. А. - Спосіб виводу пошуково-ударної групи на об’єкт впливу з проміжку ешелону ізоляції в ході спеціальної операції спрямованої проти незаконних збройних формувань (2010)
Каткова Т. Г. - Відповідальність за порушення законів та звичаїв війни за міжнародним правом і законодавством України (2010)
Степаненко О. О. - Розробка математичної моделі функціонування системи управління (2010)
Шевченко О. В. - Визначення необхідного рівня замовлення в системі забезпечення армійського корпусу топографічними картами, Шишкін В. С., Фурманов К. В. (2010)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського