Мельник Т. В. - З історії розвитку основної хімічної технології: виробництво соди (2011)
Тверитникова О. Є. - До історії створення науково-виробничого об’єднання "Хартрон", Белоус О. В. (2011)
Харитонова М. О. - Брати Боголюбови, Євдокименко І.Д. (2011)
Корнієнко О. М. - Сікорський М.І.: він пам’ятник собі спорудив із тридцяти музеїв (2011)
Машталір В. В. - Нове життя старовинного "Арсеналу" (2011)
Христенко В. І. - Мовний аспект румуно-молдовських відносин на Одещині (2011)
Червінська О. В. - Віртуальна парадигма історичного буття (2003)
Кіндзерська Ю. Ю. - Образ героя як елемент ідеологічної пропаганди у ХХ столітті (2003)
Зварич І. М. - Міфопоетичний контекст імагінації образу Плюшкіна у "Мертвих душах” М. В. Гоголя (2003)
Бойченко О. В. - "Московіада” Юрія Андруховича як мономіфологічна меніппея (2003)
Рихло П. В. - Німецькомовна література Буковини та її сучасна українська рецепція (2003)
Матійчак А. А. - А. Мердок та її читач у ракурсі рецептивної теорії (2003)
Шуришин О. В. - Отець Федір у романі І. Ільфа та Є. Петрова "Дванадцять стільців” як рецептивна композиційна парадигма (2003)
Бубняк Р. А. - Рецепція роману Е. Золя "Жерміналь” у Франції 1884–1885 рр. (2003)
Бунчук Б. І. - Віршування Михайла Старицького (синхронічний огляд) (2003)
Клим’юк Ю. І. - Жанрова специфіка стансів Івана Франка (2003)
Шерякова О. В. - Віршові форми Якова Щоголева (на матеріалі поетичних творів 80-х років) (2003)
Мальцев В. С. - Про віршову структуру поетичних творів Якова Головацького (2003)
Ісаєнко С. В. - Структурно-семантичні елементи обряду ініціації в постмодерністському романі (2003)
Лавренов В. А. - Антифашистська поема Ґео Мілева "Вересень” (2003)
Теленько Г. М. - Війна як парадигма людської долі в романі М. Спарк "Теплиця на Іст-Рівер” (2003)
Івасюк О. М. - Влада і українські письменники Чехословаччини міжвоєнного періоду (2003)
Пермінова А. В. - Поезія Емілі Дікінсон у контексті українських перекладів (2003)
Кушнір І. Б. - Роман К. Лемоньє "Закоханий”: трактування мотиву землі (2003)
Рагузіна Л. Ю. - Новаторський характер художніх пошуків поетів-бітників 70-80-х років ХХ ст. (2003)
Логвінов І. І. - Духовність на теренах маргінальності: з досвіду Лейли Себбар (2003)
Горман И. А. - Актуальные проблемы изучения особенностей русского литературного развития конца ХVIII – начала ХІХ века (2003)
Ромащенко Л. І. - Історична проза: деміфологізація чи творення нових міфів? (2003)
Глотов А. Л. - Государственное управление литературой советского периода (2003)
Бескоровайная О. Л. - "Политическая ошибка” В. В. Вересаева (к историинаписания и публикации романа "Сестры”) (2003)
Броварська О. А. - Література у формуванні моральних цінностей суспільства (2003)
Кіндзерська Ю. Ю. - Експлуатація образу героя тоталітарними ідеологіями ХХ століття (2003)
Кушнір І. Б. - Проблема влади землі у французькій літературі (О. де Бальзак "Селяни” та Е. Золя "Земля”) (2003)
Лесовая Т. В. - Власть как воплощение абсурдности социальной жизни в пьесах Л. Андреева (2003)
Островська І. Т. - У лабіринті історії: з досвіду Вашингтона Ірвінга (2003)
Папушина В. А. - Проблема митця і влади у творчості українських символістів (2003)
Руденко С. М. - Біблія як соціокультурний феномен та її вплив на культурний розвиток людства (2003)
Спивачук В. А. - Освещение социальных феноменов в рассказах Пантелеймона Романова (2003)
Горбачевська І. І. - Проблема влади в артуріані (2003)
Горман И. А. - Политический лидер в ипостаси создателя (2003)
Зушман М. Б. - Богдан Лепкий в духовній історії України як літературознавець та популяризатор українського письменства (2003)
Мельник Г. Г. - Гомер як свідок історії (2003)
Сердюк Л. П. - Шарль Пеґі (Внесок "Cahiers de la Quinzaine” у формування суспільної свідомості кінця ХIХ століття) (2003)
Березенко В. В. - Использование литературных образов в современной отечественной рекламе (2003)
Гранкіна Н. В. - Літературні проблеми через призму якісних видань (2003)
Ежелая З. В. - "Русский архив” – первый в России литературно-исторический журнал (2003)
Покровська О. А. - Ритмічно організовані рекламні тексти на українському телебаченні (2003)
Савченко Л. В. - Література й електронні мас-медіа: напрями розвитку та взаємодії (2003)
Король А. В. - Реципієнт як "жертва” рекламної експансії (2003)
Волковинский А. С. - Символизация социально-исторической темы в стихотворении А. Блока "– Все ли спокойно в народе?.." (2003)
Загайська Г. М. - Поет і влада: на прикладі стосунків Горація й Мецената (2003)
Кужільна Л. В. - Національна модель світу в ліриці літературного шістдесятництва (2003)
Тарасюк Я. П. - Фр. Моріак "Місця за рангом”: комунікація самостей (2003)
Титаренко І. Л. - Художній образ світу як сукупність комунікативно-когнітивних репрезентацій (2003)
Цибенко Р. О. - Оративність як усна форма викладу сучасних літературних творів (2003)
Клічук О. Д. - Внесок Р. Дала в історію про хитрого лиса: ономастичний аналіз (2003)
Шерякова О. В. - Народно-пісенна силабіка в поезії Якова Щоголева (2003)
Шуришин О. В. - Досвід рецептивного аналізу опозиції "старе-нове” в романі І. Ільфа та Є. Петрова "Дванадцять стільців” (2003)
Поліщук С. В. - Вплив агротехнічних заходів на ураженість сої бактеріозами (2013)
Яковлєв Р. В. - Особливості біології хрестоцвітих блішок у посівах гірчиці (2013)
Ткаленко Г. М. - Павутинні кліщі та біопрепарати для регулювання їх чисельності на овочевих культурах закритого грунту (2013)
Скрипник Н. В. - Пошук джерел стійкості томатів проти збудника фітофторозу (2013)
Пилипенко Л. А. - Оцінка нематодостійкості диких видів картоплі (2013)
Козаренко Д. О. - Застосування гуматів — перспективний метод зменшення хімічного навантаження на агроценози (2013)
Борисенко В. І. - Бур'яни на виведених із обробітку землях (2013)
Челомбітко А. Ф. - Моделювання розвитку бурої гнилі картоплі в Україні, Демчинський О. В., Демчинська М. І. (2013)
Господаренко Г. М. - Вплив азотних добрив на поживний режим чорнозему опідзоленого та врожай нуту, Прокопчук С. В. (2014)
Господаренко Г. М. - Трансформація кислотно-основних властивостей грунту за тривалого застосування добрив у польовій сівозміні, Прокопчук І. В. (2014)
Недвига М. В. - Щільність та водопроникність чорнозему опідзоленого залежно від систем удобрення сільськогосподарських культур у польовій сівозміні, Галасун Ю. П., Прокопчук І. В., Стасінєвич О. Ю. (2014)
Копитко П. Г. - Поживний режим ґрунту та врожайність молодих дерев груші за оптимізації мінерального живлення, Петришина І. П. (2014)
Господаренко Г. М. - Динаміка вмісту азоту в рослинах жита озимого та коефіцієнт його використання з добрив, Пташник М. М. (2014)
Єщенко В. О. - Напруження екологічної рівноваги за мінімалізації зяблевого обробітку ґрунту, Калієвський М. В. (2014)
Карнаух О. Б. - Забур’яненість посівів і врожайність культур п’ятипільної сівозміни залежно від заходів мінімалізації механічного обробітку грунту (2014)
Шемякин М. В. - Вплив мульчування пристовбурних смуг в інтенсивних яблуневих садах на врожайність та ефективність використання поливної води (2014)
Заболотний О. І. - Рівень забур’яненості та врожайності посівів кукурудзи при застосуванні гербіциду Трофі 90, Заболотна А. В. (2014)
Полторецький С. П. - The influence of harvesting peculiarities on formation of qualitative indices of millet seeds (2014)
Кравченко В. С. - Попередник і строк сівби, як фактор сортової технології вирощування пшениці ярої у південній частині Правобережного Лісостепу (2014)
Грицаєнко З. М. - Забур’яненість та врожайність посівів соняшнику за різних способів застосування гербіцидів Дуал Голд 960, Фюзилад Форте 150 і регулятора росту рослин Радостим, Підан Л. Ф. (2014)
Карпенко В. П. - Фізіологічні зміни в рослинах ячменю ярого за дії біологічно активних речовин, Притуляк Р. М. (2014)
Грицаєнко З. М. - Анатомічна структура епідермісу листкового апарату гречки за дії біологічних препаратів, Даценко А. А. (2014)
Волошина Л. Г. - Чисельність еколого-трофічних груп мікроорганізмів ризосфери пшениці озимої на фоні різних попередників і біологічно активних препаратів (2014)
Парій Ф. М. - Оцінка низькостеблових форм чотиривидових тритикале за основними господарсько–цінними ознаками, Діордієва І.П. (2014)
Осокіна Н. М. - Порівняльна оцінка круп’яних властивостей зерна ярих пшениці, тритикале та ячменю, Костецька К. В. (2014)
Дмитрук Є. А. - Вплив зволожування зерна тритикале та тривалості відволожування на вихід ядра, Новіков В. В., Полянецька І. О., Любич В. В. (2014)
Бредіхіна Ю. Л. - Еколого-флористичні особливості формування спонтанної рослинності паркової зони м. Мелітополя, Соломаха Т. Д. (2014)
Варлащенко Л. Г. - Впровадження інтродукованих видів родини Caprifoliaceae Juss. в озеленення населених місць (2014)
Парубок М. І. - Інтродукція рідкісних та зникаючих деревних і чагарникових рослин у ботанічному розсаднику Уманського національного університету садівництва та перспективи використання їх в озелененні, Мамчур Т. В., Свистун О. В. (2014)
Величко Ю. А. - Результати інтродукції Cyclamen Coum Mill. у Правобережний Лісостеп України, Пушка І. М., Поліщук В. В. (2014)
Ибрагимов К. Х. - Проблемы развития садоводства России в условиях меняющегося климата (2014)
Красноштан Т. В. - Стратифікація та схожість насіння сортів смородини золотистої (Ribes Aureum Pursh.), Балабак А.Ф. (2014)
Осокіна Н. М. - Content and composition of organic acids in strawberries (Fragaria Ananassa Duch.) Of various varieties, grown in the right-bank forest- steppe zone of Ukraine, Заморська І. Л. (2014)
Осіпов М. Ю. - Особливості росту і розвитку надземної частини глоду одноматочкового в лісових насадженнях Правобережного Лісостепу України (2014)
Титул, зміст (2012)
Колтачихіна Ол. Ю. - Становлення поняття "інформація" в кібернетиці та теорії інформації(середина ХХ ст.) (2012)
Гамалія К. М. - Зародження наукових знань у Давньому Єгипті (2012)
Фирсов А. В - Термодинамический цикл Б.Г. Луцкого (2012)
Харук А. І. - Авіаційна промисловість України в 1918-1919 рр. (2012)
Коцюбанська О. О. - Мануфактурна та фабрично-мануфактурна стадії розвитку кондитерської промисловості Харкова (2012)
Левчук К. Г. - Штаєрман Ілля Якович (до120-ліття від дня народження), Степаненко С. Г. (2012)
Соколов А. А. - Охорона пам’яток історії та культури Криму наприкінці 50-х – у першій половині 60-х рр. XX ст. (2012)
Принь М. О. - Луганський культурний музей в радянській музейній мережі початку 1920-х років (2012)
Лук’яненко Л. О. - Лісогосподарська техніка в Музеї історії лісового господарства (2012)
Москалець А. І. - Основні напрямки фондової діяльності Державного політехнічного музею (2012)
Баталкина В. И. - Археология и космос (2012)
Часопис "Питання історії науки і техніки" ? від першого до двадцятого випуску (2012)
Титул, зміст (2012)
Левицька Н. М. - Розвиток науки у вищих спеціальних навчальних закладах України (ІІ-а половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2012)
Кушлакова Н. М. - Соціально-економічні засади виникнення та законодавчі основи діяльності Південно-Російського товариства Технологів (2012)
Грицюта О. О. - Наукова діяльність Механіко-будівного відділу Київського відділення Російського технічного товариства в галузі залізничного транспорту (2012)
Безлуцька О. П. - Природоохоронна діяльність Й. К. Пачоського (2012)
Кривоконь О. Г. - Дослідження В.М. Болтинського в контексті розвитку вітчизняного тракторобудування (2012)
Лещенко А. М. - Значення діяльності герцога Рішельє для розвитку Північного Причорномор’я (2012)
Коваленко С. Д. - Проблеми посухи в діяльності Сільськогосподарського наукового комітету України (2012)
Виздрик В. С. - Використання машин та удосконалених знарядь праці в західно-українському селі у 20-30-х роках ХХ ст. (2012)
Сорочинська О. Л. - Розвиток охорони праці в Україні (2012)
Пістоленко І. О. - Розвиток мережі авіаційних музейних експозицій у Полтаві (2012)
Восколуп В. П. - Академік Ю. К. Делімарський – видатний український учений-хімік (2012)
Новікова В. В. - Прогнозування внутрішнього валового продукту на основі апарату штучних нейронних мереж (2014)
Бутрим О. В. - Напрями оптимізації землекористування в аграрному секторі Київської області (2014)
Задорожна Р. П. - Дослідження формування вільних фінансових ресурсів в рамках циклу суспільного відтворення на засадах методологічного стандарту системи національних рахунків (2014)
Рудич О. О. - Іпотечне кредитування як метод залучення інвестицій в сільське господарство (2014)
Артімонова І. В. - Особливості формування товароруху продукції на агропродовольчому ринку (2014)
Бочко О. Ю. - Використання елементів стратегії кайдзен в маркетингових комунікаціях (2014)
Паска І. М. - Удосконалення організаційно-економічних відносин за збуту сільськогосподарської продукції (2014)
Добровольська О. В. - Фактори формування стратегії сільськогосподарських підприємств та їх спрямованість (2014)
Ткаченко К. В. - Характеристика складових потенціалу зерновиробництва сільськогосподарських підприємств (2014)
Єфіменко Н. А. - Методика формування раціональної структури управління якістю на підприємствах із виготовлення комбікормів, Ткаченко Т. І. (2014)
Мовчанюк А. В. - Концентрація молочного скотарства як чинник підвищення його ефективності (2014)
Лавров Р. В. - Банківське лізингове кредитування суб’єктів аграрної сфери (2014)
Непочатенко А. В. - Аналіз кількісно-якісного стану машинно-тракторних парків сільськогосподарських підприємств Володарського району Київської області, Непочатенко В. А. (2014)
Даниленко А. С. - Проблеми матеріально-технічного забезпечення виробництва продукції в сільськогосподарських підприємствах, Карпенко А. М. (2014)
Іщенко А. В. - Організаційно-економічні засади розвитку сільськогосподарської кооперації, Cвиноус І. В. (2014)
Бабенкова Т. Ю. - Теоретичні засади формування збутової політики сільськогосподарських підприємств (2014)
Карман О. В. - Організаційно-економічні засади виробництва та збуту овочів в Україні (2014)
Демчак І. М. - Соціально-економічна сутність категорії "особисте селянське господарство" (2014)
Радько В. І. - Проблеми формування інфраструктури ринку м’ясного скотарства в Україні, Гура А. М. (2014)
Заболотний В. С. - Сучасні тенденції виробництва яєць в Україні, Гаврик О. Ю. (2014)
Герасименко І. О. - Інформаційне забезпечення системи управління інноваційною діяльністю аграрних підприємств (2014)
Матвійчук О. Є. - Прибутковість як інструмент забезпечення економічної стійкості сільськогосподарських підприємств (2014)
Вернюк Н. О. - Організаційно-економічні засади управління ефективністю виробництва продукції сільськогосподарськими підприємствами (2014)
Припута Н. В. - Антимонопольна та конкурентна політика в економіці: значення, еволюція становлення та напрями здійснення (2014)
Скоцик В. Є. - Організаційно-економічні засади формування сервісного обслуговування сільськогосподарської техніки в Україні (2014)
Чумак Р. М. - Проблеми розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні, Іббатулін М. І. (2014)
Сокольська Т. В. - Фінансове забезпечення сільськогосподарського виробництва (2014)
Стариченко М. А. - Фактори забезпечення інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств (2014)
Varchenko О. М. - Рrioritywaysfor te development of the state regulation system of the Ukrainian food market, Stepura L. О. (2014)
Gubenko V. - Trends of progress of world economic connections Ukrainian AIC with the economic groupments countries of the world (2014)
Вихідні дані (2014)
Губерський Л. - Вступне слово (2013)
Брижицька С. - Поняття "батьківщина" як формовияв національної ідентичності у писемній спадщині Тараса Шевченка (2013)
Воропаєва Т. - Поетична спадщина Т. Шевченка як ідентифікаційний ресурс українства (за результатами теоретико-емпіричних досліджень 1991–2012 рр.) (2013)
Гайович Г. - Естетична інтерпретація концепту "рідний край" у творах Шевченка (2013)
Грабовська І. - Шевченкіана Дмитра Донцова – вагомий внесок в теорію українського націєтворення (2013)
Двуличанська О. - Рецепція образу Тараса Шевченка в художньо-біографічній романістиці В. Яворівського (2013)
Ємець Т. - Тарас Шевченко як визначальна постать національного відродження (2013)
Коротя-Ковальська В. - Тарас Шевченко – взірець пісенно-духовної творчості українців (2013)
Обушний М. - Політичні ідеї у поетичній спадщині Тараса Шевченка (2013)
Юрченко Е. - Тарас Шевченко: між стихійним традиціоналізмом та теоретичним модернізмом (2013)
Білокінь О. - Аксіологічні характеристики виявів національної ідентичності у книгах вражень відвідувачів Тарасової гори (2013)
Головай І. - "Ми мусимо навчитися чути себе українцями…": проблеми національної ідентичності у творчості Т. Шевченка та І. Франка (2013)
Ільків А. - Проблема української ідентичності в ранньому епістолярію Тараса Шевченка (2013)
Косьмій О. - Структура та перспективи міфу Тараса Шевченка, Усачова К. (2013)
Литвин Я. - Український міф Т. Шевченка у формуванні національної ідентичності українців (2013)
Литвиненко О. - Тарас Шевченко як згуртувальний чинник творення українського інформаційного простору (2013)
Петруньок Б. - Тарас Шевченко в конструюванні української національної ідентичності (2013)
Талько Т. - Містична харизма любові – визначальна складова національної ідентичності українського жіноцтва у творчості Т. Шевченка (2013)
Авер’янова Н. - Образотворчість Тараса Шевченка як вияв національного відродження українців (2013)
Дахно С. - Маловідома сторінка малярської спадщини Тараса Шевченка (на прикладі малюнку "Стінка") (2013)
Ліщук-Торчинська Т. - Образ "непроминального минулого" України у творах Тараса Шевченка (історіографічні рефлексії) (2013)
Сорочук Л. - Художнє відтворення волинсько-подільської подорожі в літературному доробку Тараса Шевченка (2013)
Чебанюк О. - Концепт "поле" та його фольклорні джерела у творчості Тараса Шевченка (2013)
Червінський А. - Проблеми і тенденції розвитку скульптурної шевченкіани Прикарпаття на межі ХХ–XXI cт. (2013)
Щербакова О. - "Нев’януча квітка" українського балету "Лілея": Шевченкові смисли образів і сценічна доля вистав (2013)
Янковська Ж. - Відображення архетипів національного буття у поемі Т. Шевченка "Катерина" (2013)
Єржиківська Н. - Рецепція Тараса Шевченка в російській літературі кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2013)
Коруняк Ю. - Англомовна поетична Шевченкіана у рецепції Михайлини Коцюбинської (2013)
Пилипишин С. - Предметність критичних оцінок українського письменства в російській науковій думці кінця ХІХ століття: від Тараса Шевченка до Пантелеймона Куліша, Роман Б. (2013)
Чабанов В. - Тарас Шевченко про збереження етнокультурної самобутності українців в контексті євроінтеграційних процесів (2013)
Шептицька Т. - Зарубіжне українство в утвердженні образу Тараса Шевченка як "конструктора української нації" (2013)
Александрова Г. - Шевченкознавчі студії Івана Стешенка: національна форма і всесвітнє значення (2013)
Антонюк Т. - Ювілей Т. Г. Шевченка як фактор активізації міжнародних зв’язків українських ВНЗ (2013)
Даниленко І. - Пророцтво Осії у поетичній рецепції Т. Г. Шевченка (2013)
Краснощок В. - Концепти "геніальність" та "месіанство" в шевченкіані Є. Маланюка (2013)
Мазурак А. - Синтетизм художнього мислення Тараса Шевченка як чинника його "кіномови" (2013)
Назарець В. - Адресована лірика Тараса Шевченка (2013)
Усатенко Г. - Мистецтвознавча лектура у творчості Тараса Шевченка (2013)
Школа В. - Міфологізація образу Шевченка у п’єсах українських драматургів (2013)
Школа Г. - Тарас Шевченко в рецепції Трохима Зіньківського (2013)
Юрченко І. - Націєтворчі заповіді Т. Г. Шевченка в інтерпретації поетів Канівської літературної студії "Зорянка" (2013)
Яблонська О. - Український світ першого видання "Кобзаря" Тараса Шевченка (2013)
Коломієць В. - Післямова (2013)
Мaslak О. - Тhe estimation of innovative potential of Ukraine, Kozhushko D. (2014)
Черницька Т. В. - Науково-технологічний компонент економічної безпеки держави (2014)
Уманців Ю. М. - Конкурентна політика у системі чинників активізації економічного розвитку, Дуцька А. С. (2014)
Dusek J. - Тhe cooperation coefficient as an effective way to measure inter-municipal cooperation (2014)
Гришко Н. Є. - Управління економічною безпекою підприємства на засадах превентивного регулювання (2014)
Залунина О. М. - Структурирование ключевых экономических показателей информационного поля строительного сектора Украины (2014)
Pana L. - Historical and present environmental sustainable development in V4 countries, Riha R. (2014)
Коваль Д. В. - Развитие и модернизация экономики Удмуртской республики как старопромышленного региона, Павлов К. В. (2014)
Збиранник О. М. - Конкурентоспроможність як ключова економічна категорія ринкової системи (2014)
Бондар-Підгурська О. В. - Управління процесом гармонізації національних інтересів в контексті інноваційного соціально-орієнтованого розвитку України (2014)
Безручко О. О. - Особливості управління економічним потенціалом підприємства в умовах мінливого зовнішнього середовища (2014)
Пожуєва Т. О. - Інноваційний процес розвитку економічної захищеності суб’єкта господарювання (2014)
Почтовюк А. Б. - Інструментарій раціоналізації діяльності індивідуума щодо реалізації місії вищої освіти (2014)
Хоменко М. М. - Ієрархічна процедура управління партнерськими відносинами машинобудівних підприємств (2014)
Дружиніна В. В. - Прогнозування зайнятості населення в системі регулювання соціально-економічного розвитку міста (2014)
Дорожкіна Г. М. - Цінова стратегія туристичного підприємства (2014)
Сніщенко Р. Г. - Фінансова безпека домогосподарств у період нестабільності економіки (2014)
Гноєва І. М. - Особливості обліку модернізації та реконструкції основних засобів, Винник С. М. (2014)
Хоменко Л. М. - Використання оборотних засобів із застосуванням динамічної моделі управління запасами (2014)
Ярошенко С. В. - Роль торгового фінансування на ринку банківських послуг України (2014)
Khovrak I. - Industrial parks: international experience and national practices (2014)
Авер’янова Н. - Концепція українськості Дмитра Донцова у культурологічному контексті ХХ ст. (2013)
Асрян Л. - Духовно-ціннісний потенціал хорового піснеспіву як чинник формування національної музичної культури (2013)
Балановський Я. - Ціннісні орієнтації етномаргінальної субкультури (2013)
Волков О. - Топологія дискурсу протестного політичного суб’єкта (2013)
Воропаєва Т. - Цивілізаційний вимір творчої спадщини Дмитра Донцова (2013)
Грабовська І. - Смислове наповнення образу "жінки-лицаря" в творчому доробку Дмитра Донцова (2013)
Гудзь В. - Співвідношення етнополітичних і соціально-економічних чинників голоду 1932-1933 років в Україні: історіографічний дискурс (2013)
Гудзь В. - Етнорегіональні клівіджі у сучасній Україні: причини появи і шляхи подолання (2013)
Загребельний І. - До питання критики греко-католицьким духовенством окремих моментів націоналістичного дискурсу у 20-30 роки минулого століття (2013)
Замуруйцев О. - Система початкової освіти у німецьких поселеннях Таврійської губернії в середині ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Ільницький В. - До питання функціонування референтури пропаганди Карпатського крайового проводу ОУН (1945-1952) (2013)
Ліщук-Торчинська Т. - Філософсько-історичне бачення Дмитром Донцовим минувщини України (2013)
Мартинюк А. - Світоглядні засади служби Божої у творчості українських композиторів (2013)
Мартинюк Т. - Національний ідеал в літургіях українських композиторів ХХ століття (2013)
Маслак О. - Політична філософія Юрія Русова (2013)
Михайлов В. - Роль неформальних об’єднань Південної України у державотворчих процесах др. пол. 80-х – поч. 90-х рр. ХХ ст. (2013)
Окса М. - Значення народної педагогіки та мистецтва у духовному відродженні національної свідомості та гідності, Сажнєва А., Кучина К. (2013)
Пасько І. - Нація: архетипи, культура, цивілізація (2013)
Попенко Я. - Особливості реформ в Україні за часів уряду гетьмана П. Скоропадського (2013)
Ситник О. - Проблеми українського державотворення періоду 1917-1921 років: причини поразки національно-визвольних змагань крізь призму очевидців та сучасних дослідників (2013)
Таравська Я. - Ідея національного державотворення А. І. Жука на шпальтах кооперативного часопису "Економіст" (2013)
Томулец В. - Некоторые проблемы касающиеся внедрения русского языкасреди населения Бессарабии в ХІХ веке (на примере секретного рапорта бессарабского губернатора Александра Константиновича от 17 декабря 1886 г.), Кикарош Т. (2013)
Шептицька Т. - Цивілізаційне самовизначення України: підхід Дмитра Донцова (2013)
Шкода Н. - Роль культурно-просвітницьких організацій Наддніпрянської України у поширенні самодіяльного театрального руху в другій половині ХІХ – першій половині ХХ ст. (2013)
Юрченко Е. - Націонал-традиціоналізм Дмитра Донцова як оригінальна українська форма традиціоналізму (2013)
Юрченко Т. - Теорія О. О. Потебні про логіко-семантичні та національні форми мислення, Мітяй З. (2013)
Яблонський В. - Тоталітаризм чи демократія: боротьба ідей в українському еміграційному середовищі (20-30 рр. ХХ ст.) (2013)
Содержание (2014)
Карпов Я. С. - Общая методика определения напряженно-деформированного состояния адгезионных соединений в линейной одномерной постановке, Гагауз П. М., Гагауз Ф. М. (2014)
Санин А. Ф. - Преднапряженность, термонеравновесность и формостабильность обшивок панелей из углерод-углеродного композита сложной структуры при термонагружении, Гайдачук В. Е., Кондратьев А. В., Харченко М. Е. (2014)
Бетин А. В. - Теоретические основы оценки достоверности проектных значений осевых моментов инерции летательных аппаратов, Бетин Д. А., Дунаев А. А. (2014)
Ветлугин А. А. - Напряженно-деформированное состояние двухстороннего адгезионного соединения деталей постоянной жесткости, Гагауз П. М., Карпов Я. С. (2014)
Куреннов С. С. - Упрощенная двумерная модель клеевого соединения. Учет неравномерного приложения нагрузки (2014)
Заруцкий А. В. - Экспериментальное исследование долговечности образцов с упрочненными отверстиями. Сообщение 2. Программное нагружение (2014)
Карпов Я. С. - Феноменологическая модель явления нагрева композиционных материалов при повторно-статическом нагружении, Шевцова М. А., Тараненко И. М. (2014)
Сикульский В. Т. - Оценка экономической эффективности конструктивно-технологических решений при проектировании частей самолета, Корнилов Л. Н., Воронько И. А. (2014)
Лебедь В. Г. - Метод оперативного расчета аэродинамических характеристик крыла при углах атаки от 0о до 360о, Калкаманов С. А., Володин Ф. В. (2014)
Николаев А. Г. - Напряжения в упругом материале со сферическими порами под действием внешней нагрузки, Танчик Е. А. (2014)
Чигрин Р. Н. - Методика постановки условия Кутта – Жуковского на крыльях с конечной толщиной задней кромки (2014)
Гайдуков В. Ф. - Анализ технологических характеристик при электроимпульсной утилизации отходов, Кручина В. В. (2014)
Ковтуненко О. П. - Методичні основи урахування впливу умов експлуатації складних систем озброєння та військової техніки на їх надійність, Коростельов О. П., Зубарев О. В. (2011)
Адаменко А. А. - Моделювання імпульсних процесів в когнітивних моделях військових операцій на базі логіки антонімів (2011)
Городнов В. П. - Підходи до визначення спроможності частин і підрозділів спеціального призначення військових формувань держави до виконання завдань за призначенням, Кириленко В. А., Репило Ю. Є. (2011)
Кучеренко Ю. Ф. - Визначення загальних заходів з виконання стадій формування вимог до автоматизованої системи військового призначення та розробки концепції її створення, Коберський О. В. (2011)
Поляков C. Ю. - До питання удосконалення бойового порядку механізованого взводу (відділення), Лєнкін В. М., Зміївський Г. А. (2011)
Сутюшев Т. А. - Результати аналізу особливостей системи управління розвідувально-пошуковими та пошуково-ударними діями внутрішніх військ з застосуванням авіації, Шайтанов В. А., Хань С. П. (2011)
Агафонов Ю. Н. - Оценка возможностей компенсации навигационных ошибок движения летательных аппаратов, оснащенных оптическими системами самонаведения, Осипов Ю. М., Ткаченко Ю. А. (2011)
Васильев Б. Г. - Повышение маневренности и мобильности модульных машин аэродромно-технического обеспечения полетов авиации, Баистов Ю. В., Бодько С. А., Кириченко В. В. (2011)
Гуленко В. Д. - Изменение качества контроля безопасности при процессной концепции производства полетов, Ударцева Т. Е., Пономарева А. Ю., Тимошенко Т. М. (2011)
Каленюк И. А. - Численное моделирование обтекания сверхкритического профиля с модифицированной верхней (нижней) поверхностью (2011)
Неділько С. М. - Дослідження математичної формалізації функціональної стійкості автоматизованої системи управління повітряним рухом (2011)
Стадниченко В. Н. - Классификация видов наноизноса по значению коэффициента диссипации подводимой внешней энергии к трибосистеме, Трошин О. Н., Стадниченко Н. Г., Приймак А. В., Просяник И. И. (2011)
Арасланов М. Р. - Динамічна імітаційна модель радіолокаційних відбиттів від місцевих предметів (2011)
Глєбов Ю. В. - Оцінка часових параметрів складових програми взяття на супроводження постановника активних завад методом триангуляції, Світлик Р. В. (2011)
Гризо А. А. - Селекція імпульсних завад на підставі модифікованого алгоритму векторної медіанної фільтрації, Невмержицький І. М., Обозовський О. Б. (2011)
Карлов В. Д. - К вопросу об оценке количества целей в составе групповой при локации в декаметровом диапазоне радиоволн, Сирык Ю. А., Тугай А. В. (2011)
Климченко В. Й. - Обґрунтування вимог до оптико-електронних пристроїв візуального виявлення і супроводження повітряних цілей в інтересах радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України, Камалтинов Г. Г., Місайлов В. Л., Свистунов Д. Ю. (2011)
Коломійцев О. В. - Другий рід помилок стрільби ракетами по нетиповим цілям ЗРК малої дальності, Кудряшов В. Е., Васильєв Д. Г., Загоруйко І. Я., Ворошилов С. С. (2011)
Лисицына О. С. - Оценка различимости векторного сигнала на фоне помех (2011)
Рысаков Н. Д. - Комбинированный метод измерения угла места цели в обзорной РЛС с ФАР, Титов И. В., Карев В. Г., Дорощук В. А. (2011)
Синотин А. М. - Исследование зависимости эффективной теплопроводности нагретых зон радиоэлектронных аппаратов от его конструктивных параметров, Колесникова Т. А. (2011)
Соболенко С. О. - Алгоритм просторової обробки сигналів для покращення перешкодозахищеності РЛС кругового огляду, Носова Г. Д., Болобан С. І. (2011)
Таршин В. А. - Аналіз можливостей ДЧМ сигналів щодо підвищення функціональності радіолокаційних систем, Очкуренко О. В., Кузнєцов О. Л. (2011)
Федотов Б. Н. - Факторы, определяющие расширение диаграммы направленности радиолокатора с синтезируемой апертурой, и оценка их совместного влияния на разрешающую способность, Слюсарчук А. А. (2011)
Челпанов А. В. - Супроводження складних балістичних цілей, Хмелевська О. О., Хмелевський С. І., Рибалка Г. В. (2011)
Ясечко М. Н. - Излучение последовательностей многочастотных пространственно-временных сигналов цилиндрическими фазированными антенными решетками с заданными характеристиками, Ермаков Г. В. (2011)
Бєсєдіна С. В. - Формування віртуального простору робочої зони утилітарним роботом, Небилиця Ю. М. (2011)
Голуб С. В. - Експлуатаційні характеристики елементів структури автоматизованих систем багаторівневого перетворення інформації, Дяченко А. Ю. (2011)
Гороховатский А. В. - Применение робастных методов анализа данных при обработке структурных описаний, Гороховатский В. А. (2011)
Гріненко Т. О. - Властивості детермінованих випадкових послідовностей, що генеруються на основі багатомодульних перетворень в полях Галуа, Горбенко Ю. І. (2011)
Кухарський І. А. - Застосування зміщеної Т-схеми на основі ступеневих функцій до розв’язку балістичних задач (2011)
Кучеренко Е. И. - Информационная технология оценивания состояния сложных пространственно распределенных объектов, Глушенкова И. С. (2011)
Оксіюк О. Г. - Метод послідовного зменшення норми матриці складності неоднорідної семантичної мережі, Кравченко І. Ю. (2011)
Приходько С. И. - Вычислительная сложность методов кодирования и декодирования алгебраических каскадных сверточных кодов во временной и частотной области, Волков А. С. (2011)
Соловьева О. И. - Исследование погрешности схемы численного решения дифференциального уравнения с запаздывающим аргументом, Лапта С. И., Лапта С. С., Бутенко Н. С. (2011)
Стадник Е. О. - Системно-динамическая модель цепочек поставок (2011)
Усик В. В. - Применение геометрической теории для построения профиля звукоотражающей поверхности, Мягкий И. Г. (2011)
Ярош С. П. - Обґрунтування показників для оцінки важливості елементів структури системи управління (2011)
Босько В. В. - Розробка і дослідження концептуальної моделі джерел помилок в сегменті мобільної мережі зв'язку, Березюк І. А., Семенов С. Г. (2011)
Кобзев І. В. - Internet технології ведення електронного документообігу в органах внутрішніх справ, Петров К. Е. (2011)
Колісник Т. П. - Підтримка цілісності у базах даних з неоднорідною структурою (2011)
Пучков О. О. - Розрахунок імовірності передачі кадру мережею АТМ при використанні методу ковзного вікна, Колачов С. П., Ромащенко Р. А. (2011)
Северинов А. В. - Политика безопасности при разворачивании беспроводной сети, Жуков И. О. (2011)
Апьонкін Ю. В. - Необхідність удосконалення розрахунків ланцюгових передач на основі досвіду експлуатації сільськогосподарської техніки, Рябчиков М. Л. (2011)
Беляков В. И. - Некоторые вопросы формообразования деталей методом пластического изгиба, Резниченко Н. К., Мовшович А. Я., Косенко В. В. (2011)
Лагутин Г. И. - Типы автономных источников электрической энергии в системах электроснабжения военных объектов, Ручка А. Е. (2011)
Пантелеева И. В. - Исследование математической модели генератора для управления процессами синхронизации с сетью, Частников Д. А. (2011)
Пащенко Э. А. - Оптимизация показателей качества координированных размеров отверстий при механической обработке, Трищ Г. М. (2011)
Трофименко П. Є. - Визначення відхилення початкової швидкості з урахуванням початкових умов вильоту снаряду (міни) із каналу ствола, Макеєв В. І. (2011)
Фурсенко А. К. - О некоторых вычислительных особенностях математических моделей динамических процессов в объемных гидромашинах, Кайдаш М. В. (2011)
Юрченко О. О. - Розрахунок гармонічних коливань лінійних систем методом Лагранжа другого роду (2011)
Водотыка С. В. - Использование искусственных нейронных сетей с интервальной арифметикой при построении калибровочной зависимости средства измерения (2011)
Микийчук М. М. - Підвищення метрологічної автономності локальних систем вимірювань, Столярчук П. Г. (2011)
Безкровний Д. В. - Аналіз підходів до ідентифікації повітряних суден-загроз застосування терористичних атак в провідних країнах світу, Ляшенко І. О., Каркищенко І. М., Козловський А. В. (2011)
Гордієнко Ю. О. - Оцінка часу отримання вимірювальних даних від мережі сейсмічних спостережень ГЦСК, Солонець О. І., Петров С. В. (2011)
Коврегін В. В. - Формування методологічних підходів до визначення коефіцієнтів безпеки основних елементів аміачної холодильної установки за критерієм "вплив суб'єкта", Тарадуда Д. В., Шевченко Р. І. (2011)
Савченко В. А. - Модель пошукового агента системи підтримки прийняття рішень пошуково-рятувальних служб (2011)
Собина В. О. - Моделювання раціонального покриття об’єктів залізниці районами виїзду пожежно-рятувальних підрозділів (2011)
Толкунов І. О. - Вплив природних джерел аероіонізації на процеси формування полів концентрації аероіонів у повітряному середовищі приміщень, Попов І. І. (2011)
Топчій Р. І. - Шляхи удосконалення діючої системи оцінювання умов експлуатації транспорту сил охорони правопорядку (2011)
Романченко І. С. - Застосування метода LARES для кластеризації компонентів вектора глобальних пріоритетів, отриманого за методом аналізу ієрархій, Артюх В. М., Потьомкін М. М. (2011)
Генералова Н. М. - Факторная экспертиза взаимосвязи успеваемости и личностных способностей курсантов радиотехнического профиля подготовки, Марченко О. Г., Генералова М. С. (2011)
Зинченко В. П. - Применение современных компьютерных обучающих систем для обучения и повышения уровня профессиональной подготовки летных экипажей вертолетов Ми-8МТВ, Фоменко О. Н. (2011)
Іванов В. Г. - Інформатика в системі юридичної освіти, Любарський М. Г., Кошева Н. А., Гвозденко М. В., Мазниченко Н. І. (2011)
Клері Л. Р. - Основні підходи щодо проведення спеціалізованого курсу з управління оборонною галуззю в широкому контексті безпеки, Гребенюк М. В., Пошедін О. В., Феклістов А. О. (2011)
Рябцев В. В. - Визначення системи показників для вибору комплексу авторських засобів розроблення курсів дистанційного навчання, Тищенко М. Г. (2011)
Корольов С. С. - Досвід створення норм соціальних гарантій військовослужбовців Червоної армії в 20-40 роки минулого століття (2011)
Хроніка та інформація (2011)
Наші автори (2011)
Алфавітний покажчик (2011)
Абрашин В. О. - Порядок проведення заходів короткострокового оборонного планування у Командуванні виду Збройних Сил України, Гурін О. М., Дробот О. А. (2010)
Головко Б. Б. - Врахування варіантів закладки патронної стрічки при визначенні імовірності ураження цілі літаком-бомбардувальником (2010)
Жуков В. І. - Визначення шляхів протидії диверсіям формувань сил спеціальних операцій, Коцюба В. П., Тітов О. С. (2010)
Піскунов С. М. - Модель оцінки втрат підрозділів та частин ППО Сухопутних військ при нейтралізації збройного конфлікту, Тіхонов І. М., Рощенко М. С. (2010)
Скорик А. Б. - Анализ общей методологии формирования требований к военно-техническим системам и вооружению ЗРВ. Часть II. Оперативно-тактические исследования, Демидов Б. А., Бортновский С. А., Ольховиков С. В. (2010)
Харитонов О. Л. - О принципах ведення протиповітряного бою та удосконаленні тактики бойового застосування з’єднань, частин і підрозділів ППО, на озброєнні яких знаходяться багатоканальні ЗРК середньої дальності, Харитонов А. О. (2010)
Чепков І. Б. - Воєнно-технічні аспекти, що впливають на рівень воєнної безпеки й характер воєнних загроз (2010)
Ткачов А. М. - Аналіз технологій боротьби у інформаційному просторі (2010)
Ярош С. П. - Визначення показників для оцінювання ступеня впливу інформаційних мереж на організацію управління військами в єдиному інформаційному просторі (2010)
Стадніченко В. Н. - Прогнозирование ресурса трибосистем, работающих в режиме наноизнашивания, методом акустической эмиссии, Трошин О. Н., Приймак А. В., Кисель Е. А., Веретельников Р. С., Гуржий К. А. (2010)
Трофименко П. Е. - Влияние поля тяготения Земли на движение летательных аппаратов, Макеев В. И. (2010)
Черкашин А. Д. - Особенности эксплуатации вертолетных двигателей, обусловленные спецификой работы авиации во внутренних войсках МВД Украины (2010)
Шулежко В. В. - Основні напрямки розвитку та застосування безпілотних літальних апаратів, Доска О. М., Рогуля О. В. (2010)
Авчінніков Є. О. - Експериментальні дослідження щодо функціонального подавлення елементів безпроводового засобу відеоспостереження (2010)
Братченко Г. Д. - Классификация дестабилизирующих воздействий в процессе радиолокационного распознавания, Скачков В. В. (2010)
Грачев В. М. - Метод совместного обнаружения-сопровождения-распознавания воздушных объектов по излучению их бортовых радиоэлектронных средств, Довбня А. В., Корнеев В. А. (2010)
Капура И. А. - Разработка метода защиты радиоэлектронной аппаратуры от воздействия мощных ЭМИ на основе высокотемпературных сверхпроводников, Коняхин Г. Ф., Сотников А. М. (2010)
Корнієнко Л. Г. - Поляризаційна компенсація завад при неідентичних частотних характеристиках трактів, Мохаммад Р. Б. (2010)
Куценко В. В. - Оценивание точности определения местоположения радиоизлучающих целей триангуляционным методом в подвижной системе пассивной радиолокации зенитных комплексов ближнего действия, Ермаков Г. В., Телюков С. Н., Дементиюк Г. М. (2010)
Обод І. І. - Оптимізація імовірності передачі польотної інформації по каналам запитувальних систем спостереження повітряного простору, Свид І. В., Черних О. П. (2010)
Рисаков М. Д. - Принципи і умови вимірювання кута місця цілі в РЛС з ФАР за співвідношенням амплітуд сигналів сусідніх пелюсток парціальної діаграми спрямованості, Тітов І. В., Макаров С. А. (2010)
Андрощук О. С. - Застосування штучних нейро-нечітких мереж для прогнозування у діяльності державної прикордонної служби (2010)
Більчук В. М. - Метод визначення рівнів впливу чинників соціальної та суб’єктивної природи на управління функціонуванням складної системи, Генералова Н. М., Марченко О. Г. (2010)
Бондаренко О. Г. - Методика та алгоритм синтезу організаційної структури органу управління тиловим забезпеченням оперативно-тактичного об’єднання внутрішніх військ МВС України при виконанні службово-бойових завдань, Павлов С. П., Каплун О. С., Дундуков В. Г. (2010)
Воскобойник О. Н. - Математическая модель функционирования хемостата с учетом управляющих воздействий, Герасин С. Н., Матийченко Н. А. (2010)
Герасименко В. В. - Удосконалена математична модель повітряної дуелі з урахуванням фактичного рівня підготовки льотного складу, Горбенко В. М., Компанієць О. М. (2010)
Долішня Н. Б. - Застосування параметричних підходів для перевірки закону розподілу статистичних даних в умовах обмеженого об’єму вибірок, Піндус Н. М., Чеховський С. А. (2010)
Козелкова Е. С. - Синтез алгоритмов и структур устройств формирования линейно-частотномодулированных диаграмм направленности (2010)
Лапта С. И. - Эффективный подход к имитационному моделированию гомеостатических систем, Соловьева О. И., Лапта С. С. (2010)
Лубенець С. В. - Імітаційне агентне моделювання в міжнародних відносинах, Харченко І. М. (2010)
Мелешко Е. В. - Математическая модель подсистемы управления и обслуживания в многопротокольном узле связи (2010)
Пашков Д. П. - Методика повышения качества радиолокационного изображения в космических системах дистанционного зондирования Земли, Домнин С. В. (2010)
Романюк В. В. - Моделювання пошуків об’єкта в умовах часткової невизначеності щодо імовірностей його позиціювання у трьох зонах пошукових смуг (2010)
Роца Б. - Обзор информационных средств для моделирования систем массового обслуживания в розничной торговле, Дорохов А. В. (2010)
Тупкало С. В. - Бизнес-модель и базовые правила синтеза системы процессного управления предприятием, Тупкало В. Н. (2010)
Хращевський Р. В. - Організація системи планування повітряного простору України (2010)
Єгоров О. Б. - До питання розрахунку динамічних режимів електричної системи (2010)
Костюк Г. И. - Применение покрытий и упрочненных слоев для повышения работоспособности деталей авиадвигателей, Павленко В. Н., Суккариех М. Э. (2010)
Кравченко Г. В. - Общие требования к системам электроснабжения комплексов вооружения и военной техники, Лагутин Г. И. (2010)
Пасічник С. М. - Позиціювання режимів вихрового енергорозділювача (2010)
Соколовский С. А. - Эффективность использования механической системы с прощелкиванием для защиты от вибраций при эксплуатации транспортных средств, Гринченко Е. Н., Калиновский А. Я., Яковлев А. М. (2010)
Шевченко В. В. - Разработка предложений по использованию генераторов ФС c постоянными магнитами в энергетических установках, Пидкивка С. В. (2010)
Ясинський Ю. О. - Аналіз надійності низьковольтних електромеханічних комутаційних апаратів схем керування, Баженін В. В., Гончаров Д. М. (2010)
Ратнакар Ю. В. - Аналіз методів вимірювання тиску з використанням кварцової мембрани (2010)
Сидоренко Г. С. - Исследование возможности повышения точности системы передачи эталонных сигналов времени и частоты в Украине (2010)
Троцько М. Л. - Вдосконалення математичної моделі контуру управління системи передачі еталонних сигналів часу по каналах цифрового телебачення (2010)
Безкровний Д. В. - Проблема ідентифікації повітряних суден-загроз застосування терористичних атак, Ляшенко І. О., Пермяков О. Ю. (2010)
Городнов В. П. - Методика прогнозу результатів виконання військово-службовцями підрозділу спеціального призначення внутрішніх військ бойових завдань по знешкодженню озброєних злочинців, Овчаренко В. В. (2010)
Иванов В. Г. - Методика количественной оценки безопасности, Лис Ю. С., Иванов С. В. (2010)
Серпухов О. В. - Математичне моделювання розмінування об’ємним вибухом (2010)
Ильина И. В. - Синтез информационно-справочной системы факультета, Пантелеев А. А. (2010)
Мацегора Я. В. - Особливості мотивації курсантів академії внутрішніх військ МВС України з різним рівнем успішності професійного навчання, Воробйова І. В. (2010)
Нікітюк О. Б. - Креативність як невід’ємний компонент інтелектуального розвитку творчої особистості в процесі навчання у вищих навчальних закладах, Євсюков О. Ф. (2010)
Полікашин В. С. - Методика планування особистої роботи командира для підвищення ефективності управління часом, Поляков С. Ю., Полікашин О. В. (2010)
Сідаш В. В. - Модель перепускної спроможності інструкторського складу і парку учбово-бойових літаків під час планування льотної підготовки в авіаційній частині, Никифоров О. В. (2010)
Сіненко Д. В. - Методики оцінки навичок пілотування курсантів-льотчиків: структура, цілі, завдання, Онипченко П. М., Бусигін Ю. Г. (2010)
Александров В. М. - Порядок зарахування та термін перебування громадян України на військовій службі (2010)
Корольов С. С. - Нормативно-правове забезпечення державних гарантій соціального захисту військовослужбовців в період реформування Збройних Сил України: історичний аспект (2010)
Поляков С. Ю. - Деякі аспекти визначення категорії "військове управління” та його складових частин (2010)
Марусенко Р. І. - Проблеми змісту земельно-кадастрової інформації як основи державного земельного кадастру (2010)
Бєсєдіна С. В. - Автоматизація проектування документообігу бібліотеки (2010)
Наші автори (2010)
Алфавітний покажчик (2010)
Ткаченко В. И. - Анализ функциональной структуры системы военного управления для совершенствования модели принятия решений, Корняков А. С., Смирнов Е. Б. (2011)
Адаменко А. А. - Метод квантифікації цілей воєнного конфлікту (2011)
Єрмошин М. О. - Основні напрямки та тенденції розвитку воєнного мистецтва, Воронін В. В., Романюк М. М. (2011)
Макаров А. Ф. - Моделювання бойових дій змішаних угруповань ЗРВ і військ ППО СВ у геоінформаційній системі "Аргумент-2011”, Савельєв А. М., Ярош С. П. (2011)
Бойко Р. В. - Воєнно-економічні аспекти забезпечення національної безпеки України, Кремешний О. І., Семененко О. М., Чекед І. В. (2011)
Єфімов Г. В. - Тенденції розвитку організаційно-штатних структур, форм і способів підготовки органів управління оперативно-стратегічної ланки провідних країн світу та НАТО: досвід для України (2011)
Коваль В. В. - До питання застосування методів науково-технічного прогнозу розвитку озброєння і військової техніки на основі аналізу патентної та науково-технічної інформації, Коршець О. А., Котляр С. О., Кузнєцова О. В. (2011)
Кривошеєв А. М. - Обґрунтування необхідності відродження підрозділів військової артилерійської розвідки (2011)
Кропивченко С. І. - Професіоналізація Збройних Сил України., Ващенко Є. М., Литвиненко М. І., Петрова Л. О. (2011)
Сальник Ю. П. - Сучасний стан оснащення Збройних Сил України безпілотними авіаційними комплексами, Матала І. В., Онищенко В. А. (2011)
Добриденко О. М. - Визначення причин розвитку корозійних уражень стикових накладок кілів літаків типу МиГ-29, Качмар Р. В., Кремешний О. І. (2011)
Лемко О. Л. - Экспериментальное исследование аэродинамических характеристик перспективного самолета вертикального взлета и посадки, Иленко Е. Ю., Силка Н. В. (2011)
Шмельова Т. Ф. - Аналіз розвитку польотних ситуацій в авіаційній соціотехнічній системі, Сікірда Ю. В. (2011)
Ермаков Г. В. - Анализ точности установки фаз и несущих частот по апертуре цилиндрической ФАР при функциональном поражении бортовых РЭС с использованием пространственно-временных сигналов, Ясечко М. Н., Ирха А. В. (2011)
Карлов В. Д. - Особенности диагностики параметров ионосферы при использовании парных радиоимпульсов, Журавский М. Н., Карлов Д. В., Бесова О. В. (2011)
Кучер Д. Б. - Экспериментальное исследование деградации элементов приемного тракта под воздействием мощных радиочастотных излучений, Харланов А. И., Зонтова Т. В, Макогон В. П. (2011)
Рудницкий В. Н. - Особенности использования современных квантовых технологий для обеспечения конфиденциальной связи, Корченко А. Г., Гнатюк С. А. (2011)
Синотин А. М. - Исследование влияния плоских теплостоков на температуру в центральной точке нагретой зоны РЭА, Колесникова Т. А. (2011)
Авраменко В. П. - Формування репрезентативних вибірок для статистичних досліджень, Ткаченко В. П., Попов О. В. (2011)
Горностаев А. С. - Исследование методов отбора данных с использованием нечетких запросов на примере интернет-магазина, Чалый С. Ф. (2011)
Городнов В. П. - Вимоги до показників штабної методики оцінювання потреб в підготовці офіцерських кадрів для поповнення некомплекту в лінійних частинах та підрозділах внутрішніх військ МВС України, Радіонов Г. О. (2011)
Клімов С. Б. - Метод формування бази знань щодо оцінки дій повітряного противника (2011)
Неділько С. М. - Метод поетапного зменшення потужності бази перестановочного багатогранника для організації направленого перебору в задачах дискретної оптимізації (2011)
Нікітіна Т. С. - Наближений метод розв'язування задачі розподілу ресурсів на основі рішення задачі про найменше покриття в системах паралельної обробки даних (2011)
Плиско Д. А. - Прогнозирование нестационарных временных рядов на основе модифицированного адаптивного нео-фаззи-предиктора, Волкова В. В., Бодянский Е. В. (2011)
Сєркова Л. Е. - Проектування систем підтримки прийняття рішень з використанням адаптивного аналізу, Гамоцька С. Л. (2011)
Тимочко А. И. - Математическая модель рефлексивного программирования при управлении динамическими объектами (2011)
Дема К. В. - Анализ архитектур и характеристик современных планировщиков заданий в GRID-системах, Волк М. А., Филимончук М. А. (2011)
Колісник М. О. - Вибір надійної структури пристрою управління цифрових телекомунікаційних систем на основі пріоритетних рядів з урахуванням багатоверсійності програмного забезпечення, Піскачова І. В. (2011)
Лосев Ю. И. - Сравнительная оценка эффективности одномаршрутного и мультимаршрутного методов передачи сообщений, Шматков С. И., Руккас К. М., Щебенюк В. С. (2011)
Рудницкий В. Н. - Исследование возможности использования персональных компьютеров в качестве управляющей ЭВМ устройств ЧПУ, Деткин В. Г., Хрулёв Н. В. (2011)
Смелякова А. С. - Автоматизация поиска и анализ его применения в информационных системах и веб-сервисах, Галас Д. П., Ткачёва Т. С. (2011)
Тимофеева О. Ю. - Разработка метода расчета социальной дистанции в Web 2. 0 (2011)
Буданов П. Ф. - Анализ и пути усовершенствования методики подготовки оперативного персонала для обеспечения безопасности электростанций, Мезенцев Р. Н., Панин А. В., Рыхлин А. Н. (2011)
Єгорова О. Ю. - Дослідження ефективності застосування в розподільчих мережах багатогранних металевих опор, Гусєв Д. О. (2011)
Єфименко М. Г. - Дощечкіна І. В. (2011)
Кононов В. Б. - Шляхи удосконалення системи метрологічного забезпечення Збройних Сил України (2011)
Крюков О. М. - Дослідження температурної похибки тензорезисторного датчика імпульсного тиску, Александров О. А., Афанасьєв В. В., Забула О. Є. (2011)
Боровик О. В. - Використання інформаційного аналізу при розв’язанні системної задачі визначення допустимого періоду часу на формування та реалізацію рішень, які запобігають виникненню критичних, надзвичайних або катастрофічних ситуацій у пунктах пропуску через державний кордон, Дмитренко О. М. (2011)
Гордієнко Ю. О. - Виявлення сейсмічного сигналу від землетрусу в районі Вранча за поляризаційною ознакою (2011)
Григор’єв О. М. - Визначення напрямку на точкове джерело фотонного випромінювання в площині, Сакун О. В., Білик З. В. (2011)
Кустов М. В. - Использование водосодержащих образований в атмосфере для тушения крупных пожаров на открытой местности, Калугин В. Д. (2011)
Литвинов В. В. - Методи оцінки ступеня небезпеки поведінки натовпу при проведенні видовищних заходів, Слюсар А. А. (2011)
Стрелец В. М. - Анализ закономерностей работы спасателей в процессе ликвидации аварий с выбросом опасных химических веществ, Васильев М. В. (2011)
Дорохов О. В. - Вибір місця відпочинку за економічними та екологічними показниками з використанням інформаційних технологій, Лакічевіч М., Погосов І. Ю. (2011)
Кудрявцева Т. О. - Позааудиторна самостійна робота студентів як складова підготовки майбутніх медичних сестер до розв’язання проблемних ситуацій у професійній діяльності (2011)
Ліпатов І. І. - Підхід щодо побудови математичної моделі інформаційно-психологічного впливу на особовий склад внутрішніх військ під час виконання службово-бойових завдань, Гунбін К. Ю., Башкатов Є. Г., Розанова Л. В. (2011)
Маренич С. Ю. - Особливості теоретичної підготовки курсантів льотних спеціалізацій з бортового обладнання конкретного типу літального апарата, Петренко М. М. (2011)
Романенко І. О. - Моделювання пізнавальної діяльності об’єктів навчання в системі дистанційного навчання військового призначення, Бабенко О. П., Рубан І. В., Калачова В. В. (2011)
Усик В. В. - Розробка електронного підручника як один із засобів підвищення ефективності навчання у вищих учбових закладах, Астапов О. М. (2011)
Наші автори (2011)
Алфавітний покажчик (2011)
Алібекова Ю. Т. - Формування системи екологоорієнтованого управління на базовому рівні адміністративного району та області (2014)
Бондар Т. В. - Принципи коеволюційного розвитку території, Кислий В. М. (2014)
Грущинська Н. М. - Розвиток сучаснoго світового господарства у процесах формування нового світового економічного порядку (2014)
Щербаков В. Н. - Теоретические принципы и механизмы регулирования социально-экономических систем, Лукьянихина Е. А., Лукьянихин В. А., Ли Мин (2014)
Faschuk Y. V. - Economic Assessment of Diversification as a Strategic Development Alternative, Smolennikov D.O. (2014)
Сус Л. В. - Інструментарій державного регулювання галузі тваринництва в Україні (2014)
Федоришин О. В. - Інтелектуальна система класифікаційного прогнозування успішності соціальних проектів, Карпуша В. Д., Теліженко О. М. (2014)
Байстрюченко Н. О. - Роль инновационной составляющей в формировании стратегии развития предприятия, Алланазаров Ч. (2014)
Бєлік В. Д. - Автоматизована система обробки інформації як механізм підтримки прийняття рішення добору і розподілу персоналу на підприємствах харчової промисловості (2014)
Колосок С. І. - Про циклічні процеси в Україні (2014)
Мельник Ю. М. - Система управління конкурентоспроможністю продукції вітчизняного підприємства, Опанасюк Ю. А., Тачмурадов Б. Б. (2014)
Сотник І. М. - Бойкот товарів російського виробництва українськими споживачами, Мазін Ю. О., Макаренко Є. В. (2014)
Пашко П. В. - Щодо досягнення окремих ефектів від діяльності податкової та митної служб під керівництвом міністерства фінансів, Пашко Д. В. (2014)
Вакульчик О. М. - Проблеми та особливості впровадження в Україні механізму контролю трансфертного ціноутворення, Рябич О. В. (2014)
Олексієнко Р. Ю. - Сутність і передумови трансформації прав власності суб’єктів у сфері митного регулювання ЗЕД (2014)
Зінов’єв І. Ф. - Місце зовнішньої торгівлі у транскордонному співробітництві України, Петрова Г. Є. (2014)
Ганусик Ю. Б. - Доларизація економіки України та її вплив на інфляційні процеси (2014)
Мещеряков А. А. - Проблеми розвитку валютного ринку України в контексті забезпечення фінансової безпеки, Сопотян С. В. (2014)
Акімова Л. М. - Вплив міжнародної фінансової системи на економічний розвиток України (2014)
Навроцька Н. А. - Пріоритетні напрями інвестиційної стратегії України в умовах впливу глобальних детермінант (2014)
Геращенко С. О. - Прямі іноземні інвестиції як фактор бізнес-середовища в Україні, Петруня В. Ю. (2014)
Борисенко О. П. - Прийняття управлінських рішень у цільовій програмі державного фінансування: методологічний аспект (2014)
Чириченко Ю. В. - Проблеми створення та функціонування індустріальних парків: аналіз та імплементація світового досвіду, Котко О. К. (2014)
Бутенко Н. В. - Реалізація стратегії партнерства між суб’єктами національної економіки (2014)
Рева Т. М. - Налоговые льготы в системе регулирования внешней торговли (2014)
Вакульчик О. М. - Інтегральна оцінка фінансового стану суб’єктів господарювання під час отримання статусу уповноваженого економічного оператора, Книшек О. О., Петросян А. М. (2014)
Осецька Д. В. - Фіскальні інструменти реалізації політики економічного зростання в умовах посилення інтеграційних процесів (2014)
Коляда С. П. - Побудова ефективної системи розвитку персоналу митного органу, Рябой В. І. (2014)
Краснопольський Д. С. - Управління інноваційним розвитком України на основі зарубіжного досвіду (2014)
Ломейко Ю. А. - Контроль за трансфертним ціноутворенням в Україні: переваги та недоліки (2014)
Браткова І. М. - Вдосконалення інструментів ринку боргових цінних паперів уряду в контексті глобальних тенденцій (2014)
Кущенко Д. І. - Роль інновацій у діяльності зарубіжних митних адміністрацій (2014)
Халіпова Н. В. - Моделювання та аналіз контейнерних перевезень в Україні, Леснікова І. Ю. (2014)
Архірейська Н. В. - Аналіз ефективності процедур митного контролю (2014)
Агафонов Ю. Н. - Модели поражения бронетанковой техники с использованием специальных боевых элементов, Звиглянич С. Н., Изюмский Н. П. (2012)
Антонець В. В. - Загальні вимоги до озброєння та військової техніки спеціальних частин внутрішніх військ (2012)
Бородавка В. А. - Перспективи розвитку конструкції зразків бойової гладкоствольної зброї, Бзот В. Б., Статінов О. В. (2012)
Галушко Ю. І. - Особливості організації інформаційного забезпечення підрозділів ЗРВ при веденні бойових дій в єдиному інформаційному просторі, Дудуш А. С., Седишев Ю. М., Флоров О. Д. (2012)
Головань А. В. - Можливості пасивного протирадіолокаційного маскування озброєння та військової техніки, Головань В. Г., Дроздов М. О., Фелько М. В. (2012)
Гризо А. А. - Оцінка ймовірності ураження наземної оглядової РЛС протирадіолокаційними ракетами з урахуванням накопичення втрат засобів захисту, Ковалевський С. М., Невмержицький І. М., Бровченко С. В. (2012)
Дем’янчук Б. О. - Модель для зіставлення експрес-оцінок бойового потенціалу зразків озброєння і військової техніки протиповітряної оборони Сухопутних військ, Душкін Ю. Г., Оленєв В. М. (2012)
Єрмошин М. О. - Методика обґрунтування структури системи зенітного ракетного прикриття воєнних об’єктів при порушенні боєздатності угруповання зенітних ракетних військ, Шулежко В. В. (2012)
Журавльов О. О. - Методика оптимізації маси вражаючих елементів касетної бойової части, Герасимов С. В. (2012)
Калінін О. М. - Стан, проблеми та перспективи розвитку танків у провідних танкобудівних країнах світу, Варванець Ю. В., Русіло П. О. (2012)
Корочкін О. А. - Інформаційна помітність військового літального апарату та її джерела, Корнієнко А. П., Лященко Р. В. (2012)
Лагутін Г. І. - Модель системи автоматичного керування пуском дизель-електричної станції 5И57А, Гвоздинський О. В. (2012)
Леонтьєв О. Б. - Оцінка бойових можливостей і ефективності бойових авіаційних комплексів при рішенні винищувальних задач, Туголуков В. О., Башинський К. В. (2012)
Логинов В. В. - Улучшение летно-технических характеристик учебно-тренировочного самолета на основе выбора и замены двигателя силовой установки, Кравченко И. Ф., Еланский А. В., Смык С. И. (2012)
Мазманишвили А. С. - Построение случайных поверхностей движения объектов бронетанковой техники, Александрова Т. Е. (2012)
Стаховський О. В. - Сучасний засіб маскування військових об’єктів у оптичному, тепловому та радіолокаційному діапазонах, Коритченко К. В., Кістерний Ю. І., Сінько О. Г., Завізіон Д. Ю. (2012)
Чорнобородова Н. П. - Поліпшення швидкісної характеристики РЛС 35Д6, Чорнобородов М. П., Сіренко А. С., Бугрова Т. І. (2012)
Бабенко В. Г. - Синтез функцій перекодування для групи трьохрозрядних криптографічних операцій, Рудницький С. В. (2012)
Борисенко В. С. - Зменшення систематичної похибки вимірювань польотної інформації при вирішенні задач динаміки польотів, Котов О. Б. (2012)
Даниленко Д. О. - Дослідження методів виявлення вторгнень в телекомунікаційні системи та мережі, Смірнов О. А., Мелешко Є. В. (2012)
Демидов Б. А. - Проблемные аспекты развития технологий, ориентированных на создание и применение перспективных средств вооруженной борьбы, Хмелевский С. И., Хмелевская О. А., Кулешова Т. В. (2012)
Демьянчук Б. А. - Критерий для выбора вариантов модернизации вооружения военной техники противовоздушной обороны Сухопутных войск, Ковалишин С. С., Помаз В. П., Антошкин В. П. (2012)
Твердохліб М. М. - Методика формування пропозицій щодо розташування зенітних засобів військ ППО Сухопутних військ при прикритті з повітря важливого державного об’єкту, Мікайлова Н. Ш., Піскунов С. М. (2012)
Кабанячий В. В. - Оптимальне керування пілотажними стендами за осями тангажу і рискання з урахуванням конструктивного ресурсу (2012)
Ключка Ю. П. - Оцінка імовірності руйнування систем зберігання водню в рідкому вигляді (2012)
Коломійцев О. В. - Канал кутового автоматичного супроводження літальних апаратів за напрямком для лазерної інформаційно-вимірювальної системи полігонного випробувального комплексу, Васильєв Д. Г., Воробйов Р. В., Воронов Д. М., Ставицький О. М. (2012)
Мiтiков Ю. О. - Надхолодне польотне наддування бакiв з вуглеводневим пальним ракет-носіїв (2012)
Обідін Д. М. - Ознаки та критерії функціональної стійкості інтелектуалізованої системи автоматичного управління польотом літака, Барабаш О. В. (2012)
Чернявський В. М. - Напрямки удосконалення системи поопераційного контролю виконання робіт на авіаційній техніці, Приймак А. В., Сігайло Г. П., Скляр О. І. (2012)
Шквар Є. О. - Математична модель шару стоку дощових опадів зі злітно-посадкової смуги за наявності бокового вітру, Козлова Т. В. (2012)
Левченко О. В. - Результати випробувань по оцінці сумісності моторних олив матеріалами трибосистем двигунів внутрішнього згоряння, Суханов М. І. (2012)
Сутюшев Т. А. - Результати досліджень прикриття смуги ізоляції району спеціальної операції при загрозі її прориву, Старух О. С., Панченко В. Ю. (2012)
Філістєєв Д. А. - Методологія системного підходу при формуванні перспективного плану наукової та науково-технічної діяльності у сфері військової метрології, Бойко В. М., Гаврилов А. Б., Рондін Ю. П. (2012)
Феклістов А. О. - Метод формалізації ситуації рефлексивного оцінювання конкурентоспроможності продукції в проектах оборонного призначення (2012)
Наші автори (2012)
Алфавітний покажчик (2012)
Воропаєва Т. - Роль еліт у цивілізаційному поступі українства (2013)
Косяк Я. - Шляхи формування і трансформації української еліти (2013)
Литвиненко О. - Роль національної еліти в інформаційному суспільстві (2013)
Мостяєв О. - Українська еліта в європейському цивілізаційному поступі (2013)
Обушний М. - Особливості формування політичних еліт у сучасних українських реаліях (2013)
Окара А. - Українська еліта на тлі Майдану гідності (2013)
Петруньок Б. - Роль еліти в процесі етнічної мобілізації (2013)
Розумний М. - Цивілізаційний вибір України в контексті боротьби еліт за панування (2013)
Сабадуха О. - Відповідальність української еліти в процесі національного державотворення (2013)
Сєрова Ю. - Соціальна міфотворчість як атрибут функціонування еліти (2013)
Юрченко Е. - Реставрація української природної еліти (історичний досвід та перспективи) (2013)
Кобченко К. - Українство в інтелектуальній історії Європи за часів Середньовіччя: погляд з цивілізаційної перспективи (2013)
Конча С. - Біля витоків давньоруської еліти: цар Аль-Дір з повідомлення аль-Масуді (2013)
Ластовський В. - Остафій Дашкович у міфотворчості істориків (2013)
Попружна А. - Надгробний портрет як атрибут поховальної культури козацької старшини другої половини ХVІІ-ХVІІІ ст. (2013)
Бойко С. - Борис Грінченко як представник української національної еліти кінця ХІХ - початку ХХ століття (2013)
Ганусин О. - Українська інтеліґенція ХІХ століття в історіографічних інтерпретаціях (2013)
Грабовська І. - Інтелектуальне шістдесятництво та його рецепція у працях вітчизняних та зарубіжних авторів (2013)
Дарморіз О. - Феномен шістдесятників у контексті проблеми формування культурної еліти в Україні, Мокрик Р. (2013)
Ємець Т. - Особистісний чинник в українському русі ХІХ століття (2013)
Сабадуха В. - Ідеї персоналізму в українському націоналізмі (2013)
Черчович І. - Емансипація жінок в інтерпретаціях національної еліти Галичини другої половини ХІХ - початку ХХ століть (2013)
Чик А. - Внесок Петра Зінченка у розвиток психологічної науки (2013)
Яблонська О. - Інтелігент із "смутного часу": повість О. Кониського "Юрій Горовенко" (2013)
Янковська Ж. - Пантелеймон Куліш як представник та ідеолог національно-інтелектуальної еліти середини ХІХ ст. (2013)
Абизова Л. - Українська інтелігенція та парадигма національної ідеї у сучасному інтелектуальному контексті (2013)
Дроботенко М. - Проблема зміни еліт, або чи працюють "соціальні ліфти" для молоді? (2013)
Дунець В. - Проблема державної підтримки обдарованих дітей України (2013)
Миколаєнко І. - Європейська інтеграція і українська еліта в умовах глобалізаційних процесів (2013)
Рудакевич О. - Політична культура української еліти: проблема ефективності (2013)
Стемковська О. - Регіональна еліта як фактор ефективного розвитку місцевого самоврядування (2013)
Фесенко Г. - Формування ґендерної компетентності української еліти (2013)
Авер’янова Н. - Василь Кричевський як представник української мистецької еліти (2013)
Антонюк Т. - Університетська еліта у забезпеченні міжнародної інтеграції національної системи вищої освіти України (2013)
Даниліна О. - Оксана Забужко і Юрій Шевельов: діалог інтелектуалів різних поколінь (2013)
Сорочук Л. - Інтелектуально-мистецькі здобутки родини Косачів у становленні української еліти (2013)
Цівун Н. - Максим Рильський як поборник української мови та культури (2013)
Чужа Т. - Українська література як предмет наукових досліджень Юзефа Третяка (2013)
Швець О. - Творчі еліти про українську радянську культуру в українській пресі націоналістичного спрямування Другої Речі Посполитої (2013)
Вєжбєнєц В. - Значення церковної еліти для українців в Польщі після Другої світової війни на прикладі о. Василя Гриника, Потачек Й. Е. (2013)
Довбищенко М. - Роль українського духовенства у поширенні мистецької традиції українського бароко в церковній архітектурі Сибіру XVIII ст. (2013)
Кагамлик С. - Українська церковна еліта ранньомодерного часу: нові аспекти дослідження (2013)
Ластовська О. - Еліта українського православного чернецтва в сучасній українській історіографії (2013)
Подобєд П. - Державно-церковні відносини України за президентства Леоніда Кравчука (2013)
Співак В. - Антоній Радивиловський як представник "нового духівництва" XVII ст. (2013)
Трегубенко Т. - Роль української церковної еліти у розвитку музичного мистецтва XVII–XVIII ст. (2013)
Фощан Я. - Українські архієреї Могильовської єпархії: сутність і перспективи дослідження (2013)
Виноградова О. - Особливості формування науково-технічної еліти у Харківському технологічному інституті на початку ХХ століття (2013)
Гелеш А. - Професор Т.П. Губенко - видатний учений у галузі теорії електричних машин (2013)
Голова В. - Внесок професора О.П. Лідова у підготовку кадрів хімічної науки у Харківському технологічному інституті (2013)
Гутник М. - Місце української технічної еліти у поступі світової науки (на прикладі наукового доробку В. Рвачова) (2013)
Кривоконь О. - Представники вітчизняного тракторобудування: повернення із забуття (2013)
Куделко С. - Василь Каразін біля витоків формування української науково-технічної інтелігенції, Вовк О. (2013)
Кузьменко Н. - Представники харківської школи радіофізики другої половини ХХ ст. (2013)
Овчаренко Ю. - Роль Б. Є. Вєркіна та його учнів у розвитку фізики низьких температур (2013)
Радогуз С. - Роль В. Л. Кірпічова у формуванні інженерної еліти України (2013)
Тверитникова О. - Інженерно-технічна еліта Харківського політехнічного інституту у становленні електротехнічної галузі України (1950-1970 рр.) (2013)
Ушенко П. - Українська технічна еліта у розвитку галузі кондиціонеробудування у другій половині 60-х рр. - на початку 90-х рр. (2013)
Шульга І. - Проблеми формування технічної інтелігенції в Україні у 30-х роках XX ст. (на матеріалах Харківського хіміко-технологічного інституту) (2013)
Білан С. - Партійні кадри України в процесі соціалістичних перетворень сільського господарства у 30-х рр. ХХ ст. (2013)
Валюшко І. - Політична еліта і розвиток громадянського суспільства в контексті протидії корупції (2013)
Василик І. - Адвокатська еліта Східної Галичини у становленні української державності (2013)
Гордієнко М. - "Маргінальний синдром" політичної еліти як атрибут перехідного суспільства (2013)
Жадько П. - Політична комунікація в процесах становлення української політичної еліти (2013)
Кушинська Л. - Політико-правові погляди Богдана Кістяківського у контексті сучасних українських реалій (2013)
Lewandowska-Malec I. - Udzial lwowskich prawnikow w dorobku polskiej Komisji Kodyfikacyjnej (1919-1939) (2013)
Moklak J. - Ukrainska elita polityczna Galicji i kwestia szkolnictwa narodowego na poczatku XX wieku (2013)
Шелеп Ю. - Партійний працівник у радянській Україні 1970-1980-х років: між офіційним і приватним простором (2013)
Балера О. - Діяльність провідних українських громадських організацій Російської Федерації у 1991-2013 рр. (2013)
Бойко Т. - Психологічний напрямок націології у працях представників української еміграції (2013)
Денисюк С. - Ю. Шевельов про роль духовного проводу в процесах національно-культурного відродження України (2013)
Зуляк М. - Антін Крушельницький в діяльності педагогічної місії Міністерства освіти УНР у Відні (2013)
Конопка Н. - До витоків українських геополітичних студій на еміграції: Тиміш Олесіюк та його праця "Північні межі Української Матірної Держави" (2013)
Лисенко Н. - Громадська діяльність О. Олеся на еміграції (2013)
Пархоменко Н. - Проблема міграції інтелектуальної еліти України (2013)
Тимошик М. - Книжкові видання Українського католицького університету в Римі як чинник формування української еліти в діаспорі (2013)
Цимбал Т. - "Ті ж самі ми: нам цілий світ чужина": українська еліта в еміграції (2013)
Шахно Ю. - Міграційний потенціал української інтелектуальної еліти (2013)
Шептицька Т. - Українські інтелектуали за кордоном: способи самореалізації українства у світовому культурному просторі (2013)
Агапова О. Л. - Досвід картографічного забезпечення альтернативної енергетики в Україні та світі, Пересадько В. А. (2014)
Арсалан Омер Абдулкадир - Разработка экологического атласа провинции Киркук (2014)
Бубир Н. О. - Географічна складова проведення нормативної оцінки земель населених пунктів України як об’єкт науково-дослідної роботи студентів, Ярошенко Я. О. (2014)
Бурла О. Н. - Интеллектуальный конкурс "Ступени мастерства" как элемент внеучебной деятельности в университетском географическом образовании, Фоменко В. Г. (2014)
Васильев Т. А. - Возможности сакральной географии в духовном воспитании студентов, Тимашова В. И. (2014)
Галай Е. И. - Пространственное распределение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух Брестской области (2014)
Гордеев А. Ю. - Статистический метод для идентификации анонимных карт (2014)
Гудзевич А. В. - Частина світу: проблема означення та використання (2014)
Даценко Л. М. - Особливості змісту навчальної дисципліни "Картографія та картографічні методи в туризмі", Підлісецька І. О. (2014)
Денисик Г. І. - Картографування антропогенних ландшафтів, Война І. М. (2014)
Дук Н. М. - Теоретичні засади та досвід ГІС-моделювання митно-логістичної інфраструктури (2014)
Жемеров О. О. - Удосконалення системи ландшафтознавчих понять і методики їх формування, Дмитриков О. О. (2014)
Зеленская Л. И. - Историко–географический "след" в урботопонимическом "поле" города Днепропетровска (2014)
Клименко В. Г. - Оцінка якості води річки Уда у межах Харківської області (2014)
Коваленко Л. М. - Шляхи удосконалення управління земельними ресурсами у межах населених пунктів (2014)
Копилець Є. В. - Навчальна програма гуртка "Географічне краєзнавство" нового покоління: досягнення і невирішені проблеми (2014)
Корнус А. О. - Картографування трансформації структури валової доданої вартості регіональних соціогеосистем України (2014)
Корнус О. Г. - Поширення хвороб серед населення Сумської області та особливості їх картографування, Шищук В. Д. (2014)
Курач Т. М. - Оцінка ступеня вираження динамічності/статичності на геозображеннях (2014)
Малышев В. Б. - Разработка и создание базы данных спектральных и предметно-специфических характеристик объектов земной поверхности, Жемерова И. К. (2014)
Машкіна В. В. - Теоретичні аспекти оцінки забруднення атмосферного повітря у межах великого міста (2014)
Миргородська О. Л. - Формування картографічних дослідницьких умінь майбутніх учителів географії, Колотуха О. В. (2014)
Назарук М. М. - Світоглядні питання оптимізації соціоприродної взаємодії в умовах міста (2014)
Остроух В. І. - Специфіка роботи редактора при створенні навчальних електронних картографічних посібників (2014)
Писарев Д. Н. - Изучение стратиграфии градижской террасы Среднего Днепра геоморфологами XIX — первой половины XX века (2014)
Поклонський О. О. - Дистанційне навчання як елемент безперервної географічної освіти (2014)
Поліщук Л. Б. - Географічний компонент природознавчої галузі базової і повної загальної середньої освіти, Попов В. С. (2014)
Решетченко С. І. - Особливості радіаційного режиму міста Полтава, Кітченко В. А. (2014)
Салімон В. М. - Використання художнього слова як засобу кращого запам’ятовування інформації на уроках географії із сугестопедичною технологією навчання (2014)
Свір Н.В. - Державна підсумкова атестація з географії як підготовка абітурієнтів до зовнішнього незалежного оцінювання (2014)
Сегіда К. Ю. - Теоретико-методологічні основи викладання курсу "Екскурсознавство" для студентів географічних спеціальностей, Мельничук А. А. (2014)
Суматохіна І. М. - Використання матеріалів космічної зйомки у сфері екологічного страхування (2014)
Тишковець В.В. - Використання світового досвіду підготовки картографів-геодезистів для сталого розвитку вищої географічної освіти в Україні, Опара В. М. (2014)
Чернявський О. І. - Створення власного електронного продукту – сучасний напрям у викладанні шкільної географії, Жемеров О. О. (2014)
Шакура З. В. - Использование информационно-коммуникационных технологий в обучении географии, Воронина М. А. (2014)
Шарухо И. Н. - Диверсификация промышленности Беларуси за четверть века суверенитета, Шадраков А. В., Хомяков В. Г., Погоцкий М. A. (2014)
Шуліка Б. О. - Аналіз повторюваності грозової діяльності у селищі Високий Харківської області (2014)
Gryshchenko N. - Environmental management education: international traditions and Ukrainian experience (2014)
Peresadko V. - Trans-border territories mapping: realities and perspectives, Popovich N. (2014)
Shpurik K. - Natural, historical and cultural heritage as a mapping object (2014)
Титул, зміст (2014)
Аннєнков І. О. - Електромашинобудування на українських теренах Росії напередодні революційних потрясінь громадянської війни (1917 р.) (2014)
Апостол М. В. - Андрій Опанасович Сапєгін – фундатор основ наукової селекції на півдні України (2014)
Богач. Є. М. - Вплив професора В.І. Сазанова на формування наукового світогляду та становлення С.І. Лебедєва як вченого (2014)
Вергунов В. А. - Професор Б.К. Єнкен (1873–1943) - учений, педагог, організатор вітчизняної селекційної дослідної справи (2014)
Власов В. І. - Глобальні форми економічного розвитку (2014)
Волощук В. М. - Напрями наукової діяльності протягом ХХ ст. з вивчення питань травлення у кишечнику свиней, Юдіна К. Є. (2014)
Горбань Т. Ю. - Формування підрозділу прикладного природознавства в структурі УАН в період її організаційного становлення (2014)
Давиденко М. М. - Науковий доробок академіка АН УРСР А.М. Гродзинського (1926–1988) в галузі хімічної взаємодії рослин (алелопатії) (2014)
Євтушик Р. В. - Історичний аналіз етапу становлення наукових досліджень однонасінних цукрових буряків (початок 30-х − кінець 50-х рр. ХХ ст.) (2014)
Ковпак Л. В. - Екологічні проблеми Закарпаття за документами державних архівів області (кінець 1960-х – 2001 рр.) (2014)
Никитюк О. А. - Чинники упорядкування ветеринарно-санітарного контролю за експортом сирої продукції тваринництва (1912 р.) (2014)
Пекарчук В. М. - Просторові (регіональні) координати етнокультурної політики та їх культурно-мистецькі репрезентації у 1990–2000-х рр. (2014)
Поєдинок М. С. - Роль чернігівського типу земської статистики кінця ХІХ ст. у розвитку аграрних досліджень (2014)
Чередник К. П. - Життєва канва Миколи Ничипоровича Шевченка (1909−1995 рр.) – корифея у галузі меліоративного землеробства та культури боліт на українських теренах (2014)
Шелкунова Н. Л. - Створення професором Г.Я. Анрдєєвим провідного напрямку дослідженнь в Українському заочному політехнічному інституті (2014)
Августюк М. - Ілюзія знання в метакогнітивному моніторингу процесу навчання: основні аспекти та змістові характеристики (2014)
Архіпов В. В. - Саногенне мислення в структурі художньої творчості, Гільман А. Ю. (2014)
Бабак К. В. - Структурно-інтегративний підхід до професійного розвитку особистості на етапі первинної професіоналізації (2014)
Білюк С. П. - Заняття тенісом як спосіб спрямування дитячої агресії в позитивну форму вираження (2014)
Вербець В. В. - Ескалація соціально-психологічного дискомфорту особистості (2014)
Волошина В. О. - Феномен інтерференції у процесах пам’яті: її види та причини виникнення (2014)
Гаврилюк Н. М. - Актуальність здійснення моніторингу технології проектування у викладанні латинської мови студентам-агробіологам (2014)
Галичанська А. В. - Міжпоколінний конфлікт, як спосіб взаємодії представників різних поколінь у сім’ї (2014)
Герасимова І. Г. - До проблеми розробки моделі професійної мобільності майбутніх фахівців аграрної галузі (2014)
Гриджук О. Є. - Лінгвістичне підґрунтя навчання студентами фахової термінології (на матеріалі термінів-словосполучень лісівництва та деревообробки) (2014)
Гушук І. В. - Вплив екологічних факторів на психічне здоров’я особистості, Нижник А. Є., Шугай М. А. (2014)
Довгалюк Т. А. - До проблем ефективності метапам’яті (2014)
Івашкевич Е. З. - Структура соціального інтелекту особистості та характеристика його базових складових (2014)
Єлагіна Н. І. - Рольова гра як аспект мотивації у викладанні іноземних мов студентам-медикам (2014)
Жигайло Н. І. - Проблема феномену та структури "Я-концепції" особистості в контексті поглядів вітчизняних і зарубіжних дослідників, Шибрук О. В. (2014)
Кирийчук А. О. - Педагогічні умови виховання милосердя учнів середнього шкільного віку загальноосвітньої школи Украйни (2014)
Кулаков Р. С. - Самооцінка та рівень домагань як особистісні конструкти та детермінанти професійного самовизначення у ранньому юнацькому віці (2014)
Моісеєва О. С. - Психологічні чинники професійного становлення майбутнього вчителя іноземної мови як ключове питання сучасної освіти (2014)
Моран І. В. - Поняття толерантності та основні підходи до її визначення (2014)
Набочук О. Ю. - Теоретичний дискурс у проблему структури екологічної свідомості осогбистості (2014)
Німченко Н. М. - Категорія соціально-психологічного впливу в лікувальному процесі як система засобів медичної деонтології (2014)
Пасічник Я. А. - Позааудиторна робота як одна з форм підвищення математичного рівня знань майбутніх вчителів початкової школи (2014)
Полюхович (Горбачевська) Л. Д. - "Плекання читача", або висвітлення проблеми формування літературних компетентностей школярів у методичній спадщині Бориса Степанишина (2014)
Романова Ю. В. - Структурні особливості професійного мислення майбутніх психологів (2014)
Сіліванова І. М. - Забезпечення міжнародної академічної мобільності іноземних студентів у Франції (на прикладі університету Ренн ІІ Верхньої Британії) (2014)
Тарасюк Л. М. - Стилі батьківського виховання як чинник формування міжособистісної взаємодії дітей в дошкільному віці (2014)
Тур О. М. - Підвищення якості фахової підготовки молоді як важлива проблема сучасної вищої освіти (2014)
Федчишин Н. О. - Використання дидактичної гри при вивченні німецької мови в умовах університету (2014)
Цип’ящук М. Б. - Дослідження розвитку практичного мислення майбутніх юристів за критерієм їх залучення до практичної діяльності (2014)
Шарата Н. Г. - Загальні засади управління вищою освітою в радянський період (2014)
Шнайдер О. В. - Психологічні особливості емоційного вигорання працівників сфери інформаційних технологій (2014)
Шулдик А. В. - Психологічні умови розвитку професіоналізму керівників вищих навчальних закладів (2014)
Gejdoš M. - Martin Heidegger a jeho pedagogicko-filozoficke reflexie "Existencie” (2014)
Lubina E. - Kształcenie przez całe źycie jako szansa na redukcję problemow społecznych (2014)
Мільчев В. І. - Декан навіки: ad memoriam В. Г. Ткаченка (2014)
Турчина Л. В. - Світла пам'ять Вчителю (2014)
Руднік Д. Г. - Князівська влада й боярство Південно-Західної Русі (2014)
Білущак Т. М. - Аналіз архівних документів гродських та земських судів, сеймиків з питань обороноздатності міста Львова XVI-XVIII ст., Шеломенцев-Терський С. В. (2014)
Авсенёва С. М. - Записки путешественников первой половины XIX века о Крыме: Керчь и ее окрестности в описании Роберта Лайэлла (2014)
Баковецька О. О. - Римо-католицька церква Східної України в ХІХ столітті (2014)
Бойков О. Ю. - Роль російської православної церкви у житті буржуазії та селянства південної України у кінці ХІХ – на початку ХХ ст., Додонова Г. В. (2014)
Діанова Н. М. - Діяльність православних братств на Півдні України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Фицик І. Д. - Французька візія етносоціальної історії Правобережної України ХІХ століття (Даніель Бовуа в історичному інтелектуальному просторі Центрально-Східної Європи) (2014)
Горохов С. В. - Польсько-російське протистояння в освітній сфері на прикладі Київської губернії на поч. XIX століття (2014)
Кравченко О. В. - Доброчинність та опіка над дітьми на Катеринославщині у ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Яшин В. О. - Реміснича та підприємницько-виробнича діяльність південноукраїнського єврейства (ІІ пол. ХІХ ст.) (2014)
Замуруйцев О. В. - Приватні аграрні господарства німецьких колоністів на території таврійської губернії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Яковенко Г. Г. - Домашні учительки м. Олександрівська (2014)
Кліш А. Б. - Програмні засади та політична діяльність польської християнсько-соціальної партії в Галичині (2014)
Турченко Г. Ф. - Імперський проект "Новоросія": спроба реалізації царською владою та Тимчасовим урядом (2014)
Пилипишин О. І. - Юліан Романчук як співзасновник і член українських політичних партій (1899-1923 рр.) (2014)
Доценко В. О. - Єврейський погромний рух в Україні в 1917-1920 рр. (2014)
Дітковська С. О. - Розвиток політико-правових основ діяльності радянських громадських організацій (2014)
Панасюк О. П. - Спроби створення білоруської національної армії у 1917-1918 рр. (2014)
Вінцковський Т. С. - Катеринославська українська губернська рада в роботі губернського земства під час революції 1917 року (2014)
Матвієнко Т. О. - Результати виборів до волосних земств в Україні 1917 р. (2014)
Ігнатуша О. М. - Православна церква і російська агресія в Україні (1919–1920 рр.): Ч. 1. Ідейні орієнтири та характер діяльності (2014)
Жолоб М. П. - Взаємини радянської влади з національними меншинами України в релігійній сфері (20-і роки ХХ ст.) (2014)
Ямполець П. В. - Концептуальні підходи до вивчення рівня життя міського населення України доби непу (2014)
Тарасенко Л. Б. - Оренда землі в селах Донбасу в роки нової економічної політики (2014)
Барабаш Ю. В. - Місце клубних установ у повсякденному житті Донбасу (1920-ті рр.) (2014)
Гвоздик В. С. - Дискусія архітекторів щодо майбутнього соцміста Південно-Східної України у 1920–1930-ті рр., Бондаренко Т. М. (2014)
Мазипчук М. Д. - Постать Юрія Коцюбинського у контексті радянської репресивної політики в 30-х роках XX століття (2014)
Вороніна М. С. - П. Ангеліна, М. Демченко та ін.: українська еліта 1930-х чи ні? (2014)
Савчук Т. Г. - Стратегії виживання православних священиків у 1930-х рр. (2014)
Дєдков М. В. - Стан та динаміка соціальної сфери на території Запорізької області у 1943-1945 рр., Спудка І. М. (2014)
Попов О. М. - Серпень 1941 року. Запорізька група військ (2014)
Орлянський В. С. - Новомиколаївське державне господарство у період окупації (1941-1943 рр.) (2014)
Зек Б. М. - Луцьк у перші дні німецько-радянської війни (22–25 червня 1941 р.) (2014)
Іванов С. С. - Регламентація життя населення Волині в роки німецької окупації (2014)
Стельникович С. В. - Мовне становище на території генерального округу Житомир (друга половина 1941 – початок 1944 рр.) (2014)
Радзієвський В. О. - Православна субкультура в Україні у 1941-1945 рр. (2014)
Бондаренко В. Г. - "Третя хвиля” української еміграції і вільнокозацький рух у 1945-1952 рр. (2014)
Попп Р. П. - Депортаційно-переселенські процеси в Дрогобицькій області (1944–1953 рр.) (2014)
Дідух Т. Г. - Становище Римо-католицької церкви на території Дрогобицької області у 1953–1958 рр. (2014)
Каганов Ю. О. - Радянська преса і конструювання масової суспільної свідомості в Україні (1950–1985 рр.) (2014)
Кожанов А. В. - Становище національно-демократичних друкованих видань напередодні проголошення незалежності України (2014)
Штейнле О. Ф. - Вихідці з Харкова у вищій ланці радянської номенклатури (1950-1970-ті роки) (2014)
Гіцевич В. С. - "Мода" у повсякденному житті населення Донбасу в 1953-1985 рр. (2014)
Карачевська В. І. - Забезпеченість аптечною мережею і лікарськими засобами населення українського Донбасу в середині 1960-х – кінці 1980-х років (2014)
Савицька І. С. - Добробут українських громадян у 1964–1985 рр. (2014)
Рошко І. М. - Формування сучасного складу населення міст Запорізької області (1959–2001 рр.) (2014)
Рощина Л. О. - Стан українського православ'я в перше десятиріччя незалежності України, Тюльченко І. К. (2014)
Мороко В. В. - "Наша Україна": становлення та опозиційна діяльність (2001–2004 рр.) (2014)
Ширай В. В. - Розвиток кримськотатарського національного руху в Україні наприкінці XX ст. (2014)
Сайко М. М. - Кредитні документи імператорського благодійного фонду в Давньому Римі ("Tabula Baebianorum") (2014)
Ціватий В. Г. - Європейські та українські інституції і дипломатична практика доби раннього нового часу (ХVІ-ХVІІІ ст.) (2014)
Іщенко Ж. М. - Дунайські князівства – об’єкт геополітичного протистояння Росії та Франції (кін. XVIII – початок ХІХ ст.) (2014)
Дорофеев Д. В. - Ратификация Конституции 1787 г. США в Коннектикуте: внешнеполитическая проблематика (2014)
Гончаренко Л. Л. - Отто фон Бісмарк та перехід Німеччини до політики колоніальних захоплень, 1882–1884 рр. (2014)
Давлєтов О. Р. - Німеччина на шляху до Другої світової війни: від Веймарської Республіки до Третього Рейху (1928-1935 рр.) (2014)
Корочанська А. О. - Пан’європейський проект Р. Куденхове-Калергі у 1920–1930-ті рр.: аналіз основних положень (2014)
Куценко О. О. - Об’єднання частини СДПН і КПН у Радянській зоні окупації Німеччини (жовтень 1945 – квітень 1946 рр.) (2014)
Філіпчук І. В. - Питання опозиції: дискусія в чехословацькій пресі періоду "Празької весни" (2014)
Лєбєдєва Ю. О. - Самодостатність української історичної науки у ХІХ ст. (2014)
Телегуз І. О. - Дослідження проблем формування української нації у науковій спадщині Микити Шаповала (2014)
Волкова О. Ю. - Історія таємних організацій у першій чверті XIX століття у Росії в науковій спадщині Михайла Драгоманова (2014)
Івлєва Я. А. - Архівні джерела щодо віровчення православних сект Таврійської губернії у першій половині ХІХ ст. (2014)
Радіонова Ю. А. - Громадська діяльність М. М. Аркаса в історіографічному контексті (2014)
Священко З. В. - Проурядові аграрні ініціативи в Російській імперії у 1901–1906 рр. в оцінці дослідників початку ХХ ст. (2014)
Гандрабура Н. Я. - Україномовна окупаційна преса як джерело з історії нацистської експлуатації населення України (1941–1944 рр.) (2014)
Козакова О. В. - Доля українських циган у часи Другої світової війни в сучасній українській історіографії (2014)
Близнюк Р. О. - Радянська історіографія дослідження розвитку вищої сільськогосподарської освіти України в роки хрущовської "відлиги" (2014)
Агапов В. Л. - Перші шахтарські страйки часів горбачовської "перебудови" в УРСР (1988 – перше півріччя 1989 рр.): історіографія питання, сучасний погляд (2014)
Демченко Т. П. - Петро Стебницький: "лицар нездоланний" в історіографічних рефлексіях сьогодення. (Рец.): Петро Стебницький в українському національному житті (до 150-річчя від дня народження) / Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України ; Миронець Надія, Піскун Валентина, Старовойтенко Інна та ін. – К., 2013. – 249 с., Іваницька С. Г., Єрмашов Т. В. (2014)
Коріненко П. С. - (Рец.): Перехрест О. Г. Українське село в 1941–1945 рр.: економічне та соціальне становище / НАН України. Інститут історії України. – Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. – 668 с. (2014)
Грушева Т. В. - (Рец.): Моргун В. А. МАР. "Поема вольного народа": Вступ до сакральної історії України / Василь Андрійович Моргун. – Київ–Донецьк: Промінь, 2013. – 168 с. (2014)
До 60-річчя від дня народження члена-кореспондента НАН України Миколи Андрійовича Якимчука (2014)
Якимчук М. А. - Електричне поле і його роль у житті Землі (2014)
Левашов С. П. - Новые результаты рекогносцировочных исследований в Барецевом море с целью поисков скоплений углеводородов методом частотно-резонансной обработки данных ДЗЗ, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Божежа Д. Н. (2014)
Михальченко И. И. - Положение урановорудных натриевых метасоматитов Новоконстантиновского рудного поля относительно зон с нарушенной корреляцией плотности и магнитной восприимчивости пород поверхности кристаллического фундамента, Украинский щит (2014)
Поляченко Е. Б. - Балтика в системе среднепалеозойских палеотектонических реконструкций, Бахмутов В. Г. (2014)
Вижва З. О. - Дослідження густини крейдяної товщі методом Монте-Карло на проммайданчику Рівненської АЕС із застосуванням 3D моделей, Демидов В. К., Вижва А. С. (2014)
Лубков М. В. - Процес великомасштабного складкоутворення в осадовому шарі земної кори (2014)
Еремеев В. Н. - Структура поля приземного ветра над Мировым океаном, Букатов А. Е., Бабий М. В., Букатов А. А. (2014)
Козловський Е. М. - Нейронно-мережеве моделювання для задач уточнення часу вступу прямої Р-хвилі і розрахунку глибини розміщення джерела землетрусу, Малицький Д. В., Павлова А. Ю. (2014)
Божежа Д. Н. - Украинское местное сообщество членов EAGE вновь признано лучшим (2014)
Булатова О. В. - Iнноваційна складова північно-американської моделі регіональної інтеграції як умова забезпечення міжнародної конкурентоспроможностi (2014)
Дугинец А. В. - Становление и развитие глобального рынка консалтинговых услуг (2014)
Карабаза І. А. - Оцінка рівня інноваційного потенціалу економіки скандинавських країн, Кожухова Т. В., Кірсич Д. В. (2014)
Босовська М. В. - Методологічні напрями дослідження інтеграційних процесів (2014)
Бурлуцький С. В. - Система наукових принципів дослідження домогосподарства (2014)
Карачина Н. П. - Вплив іміджу держави на інвестиційну привабливість підприємства, Сорока Л. Ю. (2014)
Настюк С. С. - Форми, методи й інструменти державного регулювання соціально-економічних процесів в Україні (2014)
Овчарук В. В. - Конкурентоспроможність регіону в умовах кластеризації національної економіки сутність та перспективи розвитку, Маслак О. О., Дорошкевич К. О. (2014)
Петрушевська В. В. - Фінансова політика держави та її вплив на економічну активність суб’єктів господарювання (2014)
Сеник Г. П. - Методичний підхід до оцінки рівня доходності вантажних залізничних перевезень на основі таксономічних процедур (2014)
Уфімцева О. Ю. - Розробка методики оцінки ефективності залучення інформаційних ресурсів, Дрожак С. В., Штепа Т. Є. (2014)
Дубинецька П. П. - Оцінювання результативності реформування податкової системи України (2014)
Дуднік І. М. - Неоінституціональний підхід до аналізу фінансової системи (2014)
Підсосонна Я. Г. - Проблемні аспекти визначення сутності та структури кредитного механізму (2014)
Разумова Г. В. - Організаційні та фінансові аспекти державного регулювання регіонального житлового будівництва (2014)
Гук О. В. - Інноваційні технології в системі управління, Вітовтова М. С. (2014)
Іваній К. О. - Передумови формування та розвитку принципів корпоративного управління у міжнародній та національній практиці (2014)
Сабецька Т. І. - Теоретичні аспекти визначення виробничо-маркетингового потенціалу підприємства (2014)
Сметанюк О. А. - Фінансова стійкість в системі фінансової безпеки підприємства, Кругляк С. О. (2014)
Хома І. Б. - Прийняття рішень щодо нейтралізації бізнес-конфліктів у підприємницькій діяльності (2014)
Данканіч О. М. - Регіоналізація процесів фінансового забезпечення розвитку галузі вищої освіти в Україні (2014)
Терованесов М. Р. - Дослідження часових параметрів інерційності розвитку системи вищої освіти (2014)
Сотник І. М. - Регіональне ресурсозбереження як чинник інноваційного економічного зростання України, Кулик Л. А. (2014)
Маценко О. М. - Економічні засади організації менеджменту з енергозбереження підприємств машинобудування, Овчаренко Д. М. (2014)
Гриб Д. А.. Ткаченко В. І.. Смірнов Є. Б. - Проблема вибору критерійної оцінки якості побудови протиповітряної оборони об‘єктів (2011)
Коваль В. В.. Горбатюк А. О. - Можливий підхід до оцінювання ефективності спеціальної обробки озброєння і військової техніки (2011)
Куянов А. Ю. - Регрессионная модель динамики точности десантирования парашютных грузовых систем западных стран (2011)
Леонтьєв О. Б.. Рамшов Д. В. - Визначення вагових внесків основних груп властивостей в узагальнений показник якості зенітного ракетного комплексу (2011)
Лещенко С. П.. Бурковський С. І.. Жарік О. М.. Бобикіна О. І. - Оцінка імовірнісних показників можливостей по прикриттю визначених об’єктів винищувальною авіацією в програмному комплексі моделювання бойових дій "Віраж-РД" (2011)
Сидоренко Р. Г. - Обґрунтування можливих шляхів підвищення точності та ймовірності ураження цілей (2011)
Шулежко В. В. - Математична модель визначення області варіантів структури системи зенітного ракетного прикриття (2011)
Ярош С. П. - Використання методу експертного оцінювання для аналізу внеску засобів розвідки, зв’язку, автоматизації управління та навігації в ефективність бойового застосування озброєння родів військ, задіяних для ППО України (2011)
Кропивченко С. І.. Ващенко Є. М.. Литвиненко М. І.. Петрова Л. О. - Професіоналізація Збройних Сил України. (2011)
Бєляєв М. І.. Варава В. В. - Аналіз досвіду проведення реформування збройних сил в провідних у військовому відношенні та сусідніх з Україною країнах (2011)
Бойко Р. В.. Семененко О. М.. Чекед І. В. - Проблемні питання інтегрування оборонного та бюджетного планування в єдину систему (2011)
Каленюк И. А. - Исследование влияния отклонения задней кромки крылового профиля на его аэродинамические характеристики (2011)
Котов О. Б. - Удосконалена методика оцінювання узагальнених показників якості перспективних ударних авіаційних комплексів та тих, що модернізуються, Леонтьєв О. Б., Компанієць О. М., Дмитрієв А. Г. (2011)
Щербонос О. Г. - Визначення нестаціонарних аеродинамічних похідних за даними динамічного експерименту (2011)
Корнієнко Л. Г. - Поляризаційні характеристики антенних решіток ортогональних випромінювачів з випадковими фазовими помилками (2011)
Рысаков Н. Д.. Куценко В. В.. Титов И. В.. Добрышкин Ю. Н. - Алгоритм работы измерителя угловых координат повышенной точности в составе радиолокационного посадочного комплекса (2011)
Турсунходжаєв Х. А.. Лавров О. Ю. - Алгоритми супроводження постановників активних завад та їх аналіз (2011)
Адаменко А. А. - Підвищення адекватності нечітких когнітивних моделей (2011)
Баранник В. В.. Кальченко Д. С. - Модель оценки информативности двухосновного позиционного представления с фиксированным приращением (2011)
Баранник В. В.. Школьник А. Ю.. Королева Н. А. - Информационная модель построчно-масштабирующих составляющих фрагмента изображения (2011)
Барсов В. І.. Сотник Є. О.. Жадан В. О.. Краснобаєв В. А. - Підвищення ефективності функціонування системи обробки інформації та управління безпілотних літальних апаратів на основі застосування модулярної системи числення (2011)
Болгаров А. Д.. Бабак И. Н.. Погудина О. К.. Коба С. А. - Метод формирования интегрального показателя эффективности проектов информатизации (2011)
Голян В. В.. Голян Н. В.. Пелешенко С. С.. Смиян С. С. - Эффективные методы в современных бизнес процессах (2011)
Замирец О. Н.. Артюх Р. В.. Белоцкий А. А. - Модель оценки вариантов стратегии развития (2011)
Замула О. А.. Черниш В. І.. Іванов К. І.. Аніщенко О. І. - Необхідність моделі структурування при оцінюванні ризиків інформаційної безпеки (2011)
Клюшников І. М.. Шалигін А. А.. Джус Р. М. - Визначення вимог до побудови систем підтримки прийняття рішень (2011)
Ланецкий Б. Н.. Лукьянчук В. В. - Надежность сложных технических систем с многоуровневой работоспособностью. (2011)
Romanuke V. V. - A liable case optimal strategy in projecting the four-mount construction under range uncertainties with incorrect pre-evaluations of two left and one right endpoints (2011)
Сизова Н. Д.. Долгова Н. Г. - Экономико-математические модели управления на прединвестиционной стадии девелоперского проекта (2011)
Засуха С. А. - Исследование влияния временных параметров обновления программных средств на готовность двухканальной информационно-управляющей системы космического аппарата (2011)
Кобзев І. В.. Петров К. Е. - Принципи побудови розподілених web-систем (2011)
Кучук Г. А.. Мохаммад А. С.. Коваленко А. А. - Метод перераспределения пропускной способности для уменьшения времени передачи данных в беспроводной сети (2011)
Рудницький В. М.. Миронець І. В.. Бабенко В. Г. - Технологія побудови пристрою реалізації методу підвищення оперативності доступу до конфіденційних інформаційних ресурсів (2011)
Царенко Д. В.. Усачов О. М.. Дробот О. А. - Обґрунтування вимог до системи підтримки прийняття рішень для управління телекомунікаційною мережею (2011)
Шубін Є. В.. Носик Ан. М.. Ткачов А. М. - Формування множини початкових рішень в еволюційних алгоритмах синтезу топологічної структури телекомунікаційної мережі (2011)
Беденко Д. A. - Снижение уровня помех различных типов при тепловой дефектоскопии сотовых конструкций (2011)
Буданов П. Ф.. Сытин А. А.. Ясинский Ю. А. - Выбор и расчёт параметров профилактических испытаний междувитковой изоляции силовых трансформаторов (2011)
Гребенюк С. Н.. Мелащенко О. П. - Определение прочности тканевого композита (2011)
Грязнова C. А. - Построение оптимизационных программ движения подвижного состава метрополитена с учетом неоднородностей воздушной среды (2011)
Кононов Б. Т.. Деркач К. С. - Показатель эффективности релейной защиты системы электроснабжения объекта (2011)
Кононов Б. Т.. Едаменко М. Ю. - Обеспечение быстродействия при дальнем резервировании токовых защит систем электроснабжения (2011)
Кононов Б. Т.. Пекалев А. Н. - Автоматизация учета потребления электрической энергии (2011)
Крутий Л. М.. Хворост Н. В.. Зубенко Д. Ю. - Пневматический штангоуловитель (2011)
Мушаров А. О. - Аналіз засобів функціонального ураження електротехнічних засобів комплексів озброєння та військової техніки (2011)
Рикун В. Г.. Савостьянов О. С. - Діагностичні параметри двигунів внутрішнього згорання (2011)
Ручка А. Е.. Селиверстов С. С. - Обеспечение качественных показателей электрической энергии при пусковых режимах в системах электроснабжения (2011)
Хомяков Є. Г. - Складання рівнянь динаміки довільного руху твердого тіла за допомогою формули Ейлера (2011)
Шевченко В. О.. Краснокутський М. В. - Підбір двигунів внутрішнього згорання для будівельних і дорожніх машин з урахуванням впливу неусталених режимів навантаження (2011)
Бородавка В. А. - Призначення вимірювань параметрів технічних засобів озброєння та військової техніки військ (сил) (2011)
Войтенко С. С. - Математическая модель функциональной готовности системы метрологического обслуживания средств измерительной техники (2011)
Дараган Н. С.. Мощенко О. І. - Диференціальне перетворення сигналів у волоконно-оптичних перетворювачах тиску відбивного типу (2011)
Журавель К. О.. Хутренко О. М. - Дослідження замкнутих універсальних систем автоматичного дозування (2011)
Tzvetkov P. - Modeling and simulation of analog amplitude and pulse-amplitude modulation and demodulation measurement transducers (2011)
Черняєва С. С.. Науменко А. М. - Методи оцінки точності моделей для завдань дослідження, оцінки і контролю надійності датчиків (2011)
Чинков В. Н.. Мошаренков В. В. - Обобщенная математическая модель электроизмерительных приборов при входных периодических сигналах сложной формы (2011)
Чоломбитько Р. В. - Аналіз діагностування технічного стану транспортних засобів (2011)
Єфімов Г. В.. Яковлев М. Ю. - Особливості дій складових воєнної організації держави в умовах надзвичайних обставин (2011)
Миргород О. В. - Розрахунок виробничих можливостей лабораторій вимірювальної техніки при надзвичайних ситуаціях (2011)
Заборовський В. В. - Підготовка льотних кадрів напередодні й у ході Першої світової війни (1910 – 1917 р. ) (2011)
Барашев К. С.. Кирвас В. А.. Козыренко В. П. - Информационные технологии в управлении учебным процессом факультета (2011)
Брижатий Є. І. - Критерії оцінки рівня сформованості до майбутньої професійної діяльностіофіцерів інженерних військ на різних рівнях підготовки (2011)
Власенко І. В.. Чміль М. О.. Ярещенко О. А. - Способи підвищення професійної готовності працівників міліції (2011)
Гапоненко Г. М. - Аналіз поглядів вітчизняних та зарубіжних фахівців на підготовку водолазів-підривників на сучасному етапі (2011)
Мацегора Я. В. - Оцінювання ефективності навчальної діяльності курсантів ВВНЗ МВС України (2011)
Мацегора Я. В.. Воробйова І. В.. Приходько І. І.. Горєлишев С. А.. Побережний А. А. - Психологічні критерії успішності навчання в академії внутрішніх військ МВС України (2011)
Морозова О. И. - Анализ современных методов оценивания качества обучения (2011)
Чухрай А. Г.. Педан С. И. - Многоуровневая система подсказок в интеллектуальных компьютерных обучающих программах (2011)
Корольов С. С. - Практичні аспекти створення, утвердження та нормативно-правового забезпечення гарантій соціального захисту військовослужбовців країн-членів НАТО (2011)
Наші автори (2011)
Алфавітний покажчик (2011)
Буздуган Я. М. - Теоретико-правові засади благодійних надходжень (2012)
Хохуляк В. В. - Предмет науки фінансового права у розумінні вчених кінця ХІХ – початку ХХ століття (2012)
Алимбекова А. С. - Нововведения в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах в порядке проведения проверок взаимозависимых лиц (2012)
Дмитренко Е. С. - Проблеми правового регулювання повноважень органів Державної податкової служби України у сфері забезпечення фінансової безпеки держави (2012)
Криницький І. Є. - Податкова пільга як елемент правового механізму податкового платежу (2012)
Шкільова Н. В. - Особливості визначення податкового зобов’язання фізичних осіб на межі приватного та публічного регулювання (2012)
Касьяненко А. М. - Порушення норм бюджетного законодавства як застосування фінансової відповідальності (2012)
Разгильдиева М. Б. - Проблемы института бюджетно-правовой ответственности в бюджетном праве России (2012)
Добрянська Н. В. - Актуальні питання законодавчого регулювання адміністративної відповідальності та її систематизації (2012)
Кальян О. С. - Адміністративні та фінансово-правові засади діяльності європейського кагалу на українських землях у ХІХ столітті (2012)
Печуляк В. П. - Лісовий фонд чи лісові землі: проблемні питання понятійного апарату у сфері державного регулювання лісогосподарських відносин (2012)
Вимоги до оформлення статей (2012)
Содержание (2006)
Астионенко И. А. - Моделирование физических полей с распределенными параметрами в многоугольных областях, Гучек П. И., Литвиненко Е. И., Хомченко А. Н. (2006)
Марасанов В. В. - Применение законов Кирхгофа для расчета тепломассообменных процессов в электрических машинах, Корень Е. В. (2006)
Становский А. Л. - Оценка адекватности аналитической модели управления запасами материальных ресурсов в многоуровневой логистической системе, Кухаренко С. В., Колчин Р. В. (2006)
Завальнюк И. П. - Моделирование динамики выхода технологического аппарата из критического режима эксплуатации, Бражник А. М., Завальнюк О. П. (2006)
Русанов С - Математичне моделювання процесу віброкипіння сипких середовищ, Луняка К., Карманов В. (2006)
Бражник Д. А. - Использование проективного преобразования для автоматизации обнаружения объектов (2006)
Рожков С. О. - Алгоритм розпізнавання дефектів тканин для автоматичної системи контролю якості, Федотова О. М. (2006)
Полякова М. В. - Мультифрактальный метод автоматизированного распознавания помех на изображении, Крылов В. Н. (2006)
Тверезовский В. С. - Модель измерителя емкости с линейной шкалой измерений, Бараненко Р. В. (2006)
Корниенко-Мифтахова И. К. - Информационно-измерительная система для анализа характеристик динамического поведения конструкций, Филоненко С. Ф. (2006)
Тищенко И. А. - Управление коммутационными процессами в интегрированных сетях связи, Лубяный В. З. (2006)
Сидорук М. В. - Информационные системы управления корпорацией в решении задач разработки бюджета, Сидорук В. В. (2006)
Ходаков В. Е. - Стукрура и принципы функционирования системы поддержки принятия решений при ликвидации лесных пожаров на базе новых геоинформационных технологий, Граб М. В., Ляшенко Е. Н. (2006)
Петрушенко А. М. - Про підключення до мови САА/Д деяких засобів паралельного програмування пакету МРІСН, Хохлов В. А., Петрушенко Ы. А. (2006)
Водічев В. А. - Порівняльний аналіз швидкодії алгоритмів керування у системі оптимізації технологічного процесу металообробки (2006)
Кириллов О. Л. - Оптимальное управление технологическим процессом заполнения слабопроводящими заряжающимися жидкостями (СПЗЖ) замкнутых объемов, Якимчук Г. С. (2006)
Исаев Е. А. - К вопросу принятия решений при оптимизации гранулирования рыбной муки в барабане, Чернецкая И. Е., Завальнюк О. П. (2006)
Лебеденко Ю. А. - Исследование непосредственного преобразователя частоты с оптимальным управлением (2006)
Бобриков С. А. - Коррекция нелинейной характеристики типа "реле с зоной нечувствительности", Пичугин Е. Д. (2006)
Ситников В. С. - Анализ коэффициентов перестраиваемого цифрового фильтра нижних частот второго порядка, Брус А. А. (2006)
Ладанюк А. П. - Системна задача управління біотехнологічними процесами, Кишенько В. Д., Ладанюк О. А. (2006)
Ковальов В. М. - Облік енергії з урахуванням вищих гармонік, Білоха Д. О. (2006)
Головащенко Н. В. - Енергосистема як об'єкт управління з фрактальною структурою, Рудакова Г. В., Саратовцева І. В. (2006)
Купцова Е. Е. - Научно-технический прогресс и возобновляемые источники энергии, Деменский А. Н., Быря А. П. (2006)
Лошак Т. В. - Ефективність реінжинірингу бізнес-процесів фарчових виробництв, Ладанюк А. П. (2006)
Рефераты (2006)
Сведения об авторах (2006)
Журналу "Фінансове право” – 5 років (2012)
Кармаліта М. В. - Теоретико-правове дослідження тенденцій фінансової політики держави (2012)
Литвинова Ю. М. - К вопросу о принципах финансового контроля в области таможенного дела (2012)
Сітовська Л. В. - Правова природа іпотеки та її генезис (2012)
Трофимова Л. В. - Финансовая политика как категория финансового права (2012)
Хохуляк В. В. - Російсько-німецька школа фінансів та її вплив на становлення вітчизняної науки фінансового права (2012)
Білецька Г. М. - Плата за землю в Україні: історичні та правові аспекти розвитку (2012)
Бойко-Слобожан О. О. - Актуальні питання правового забезпечення витрат та інших структурних елементів місцевих бюджетів (2012)
Гайка О. Р. - Предмет правового регулювання рішення про місцевий бюджет (2012)
Ільницький О. В. - Часові детермінації бюджетного планування та виконання бюджету в Україні (2012)
Пустовіт Ю. Ю. - Система принципів бюджетного права України (2012)
Рекомендації науково-практичного круглого столу "Реформування системи сплати податків та зборів з урахуванням міжнародного досвіду” (2012)
Вимоги до оформлення статей (2012)
Панов Б. С. - Техногенные месторождения Донбасса и Украины (2004)
Зборщик М. П. - Вещества новообразования в углях и углистоглинистых породах, предопределяющие опасные и вредные проявления в них, Осокин В. В. (2004)
Комов И. Л. - Техногенные месторождения минерального сырья (2004)
Зарицкий П. В. - Изучение и освоение техногенных месторождений — объект новой специализации в университетах (2004)
Шендрик Т. Г. - Минеральный состав углеродсодержащих отходов Донбасса по данным рентгенофазового анализа, Пащенко Л. В., Кудряшов А. Н., Пащенко А. В. (2004)
Евтехов В. Д. - Минералогия техногенных железорудных отложений Криворожского бассейна, Федорова И. А. (2004)
Мельников В. С. - Минералогенезис в горящих угольных отвалах: фундаментальные и прикладные аспекты неоминералогии, Греченовская Е. Е. (2004)
Шехунова С. Б. - Карбонатні новоутворення дренажних штольневих систем парку вічної Слави в м. Києві, Селівачова У. М. (2004)
Панов Б. С. - Экологическая минералогия как новое направление минералогических исследований в Донбассе, Проскурня Ю. А. (2004)
Бройде З. С. - Выявление, учет, классификация и паспортизация в сфере управления обращением с отходами от их генезиса до сертификации техногенных месторождений, Макаров Е. А., Бройде Г. З. (2004)
Шамаев В. В. - Экономическая оценка техногенных ресурсов при освоении угольных месторождений, Кулиш Е. В. (2004)
Выборов С. Г. - Эпигенетические изменения водовмещающих пород под действием техногенных факторов, Павелко А. И., Щукин В. Н. (2004)
Панов Б. С. - Эколого-экономические аспекты внедрения новых технологий обогащения углей, Янковская Э. В., Лаптиенко А. Я., Басанцева М. Е. (2004)
Шабалин Б. Г. - Техногенные месторождения минерального сырья при захоронении радиоактивных отходов (2004)
Губанова Е. Р. - Оценка инвестиционной привлекательности освоения техногенних месторождений (2004)
Масленко Ю. В. - Германий, как попутное сырье при добыче угля, Мальченко А. К. (2004)
Волкова Т. П. - Вопросы радиационной безопасности техногенных месторождений (на примере Мазуровского месторождения), Омельченко А. А., Попов Р. В. (2004)
Дудник В. А. - Мезозойские поля напряжений в пределах Ольховатско-Волынцевской антиклинали Донбасса, Корчемагин В. А. (2004)
Алехин В. И. - Поля деформаций и напряжений в докембрийских породных комплексах и щелочных метасоматитах участка Красновка — Знаменовка (2004)
Никитенко А. В. - Рассеянные элементы в углях пластов h8 и h10 шахты "Кировская" Донецко-Макеевского горнопромышленного района, Мальченко А. К. (2004)
Доброгорский Н. А. - Оценка золошлаковых отходов в тепловых электростанциях как сырья для производства строительных материалов, Сафонов И. Л., Михалоченок Д. Я., Толубец Д. В. (2004)
Панов Б. С. - Современное состояние и некоторые перспективы развития минерально-сырьевого комплекса Донецкой области на период до 2020 г., Панов Ю. Б. (2004)
Галецкий Л. С. - Техногенні відходи — потенційні джерела для утворення техногенних родовищ, Польской Ф. Р, Петрова Л. О., Пилипчук А. Д. (2004)
Петрова Л. О. - Умови формування техногенних родовищ (2004)
Сапунов В. А. - Термоинициированная десорбция метана углями, Панов Б. С., Стариков Г. П., Купенко В. И. (2004)
Привалов В. А. - Напряженное состояние разломно-блоковых структур как регулятор локальных палеогеографических обстановок в среднем карбоне Донбасса (2004)
Гутянський Р. А. - Ефективність гербіцидів на основі імазетапіру й імазамоксу в посівах сої, Зуза В. С. (2013)
Романченко В. О. - Західний квітковий трипс, Башинська О. В., Стефківський В. М., Ткаченко В. С., Логунова С. В. (2013)
Романченко В. О. - Небезпечні регульовані шкідливі комахи лісу, Башинська О. В., Коваленко В. В., Андросова О. В. (2013)
Зеля А. Г. - Золотиста картопляна цистоутворююча нематода у Чернівецькій області, Сухарєва Р. Д., Гунчак В. М., Фіалковський Л. Г. (2013)
Харченко О. О. - Фенетичний моніторинг популяцій колорадського жука з територій радіоактивного забруднення Чернігівської області (2013)
Борисенко В. І. - Агроекологічний стан земель Полісся Житомирщини, виведених з сільськогосподарського користування (2013)
Петрик О. І. - Екологія яблуневої плодожерки в умовах змін клімату, Чайка В. М., Неверовська Т. М. (2013)
Скрипник Н. В. - Одержання вільного від вірусів підщепного і прищепного матеріалу груші, Бондаренко П. Є., Чернега Н. П. (2013)
Черній А. М. - Міжнародна конференція СПРС МОББ (2013)
Піковський М. Й. - Візуальна діагностика сірої гнилі на рослинах троянд, Кирик М. М., Крезуб В. М. (2013)
Білецька Г. М. - Окремі аспекти застосування судових доктрин при розкритті податкових злочинів: світові та історичні тенденції (2013)
Гетманцев Д. О. - До питання про строк звернення платника податків до суду за захистом прав (2013)
Лекарь С. І. - Діяльність Державної податкової служби України – запоруканаціональної безпеки держави в економічній сфері (2013)
Михайлов В. В. - Про загальні засади класифікації податкових платежів (2013)
Онуфрик М. С. - Пільгове оподаткування фізичних осіб в Україні: нормативно-правовий контекст (2013)
Романенко В. В. - Екологічне оподаткування у країнах Європейського Союзу та в Україні: порівняльний аналіз (2013)
Самсін І. Л. - Податкові правовідносини як різновид фінансово-правових (2013)
Трубін І. О. - Сучасні наукові підходи до формулювання критеріїв класифікації податкових пільг (2013)
Трубіна М. В. - Нормативно-правове та інституційне забезпечення управління відходами в Україні (2013)
Ханова Р. Ф. - Щодо погашення податкового боргу в разі ліквідації платника податків (2013)
Никитченко Н.В. - Забезпечення законності у сфері здійснення фінансового контролю (2013)
Євсєєва І. О. - До питання концептуального забезпечення розвитку Міністерства доходів і зборів України (2013)
Кривенко Д. В. - Адміністративна відповідальність юридичних осіб за порушення податкового законодавства: досвід Італії (2013)
Омельчук В. В. - Адміністративно-судові та фінансово-податкові привілеї візантійських монастирів (2013)
Вимоги до оформлення статей (2013)
Кравців В. С. - Інститут регіональних досліджень НАН України за 2006-2010 рр.: здобутки, проблеми, перспективи (2012)
Марцин В. С. - Інфляційні процеси, причини їх виникнення та шляхи подолання в Україні (2012)
Другов О. О. - Перспективи створення інтелектуально-інноваційних кластерів в економіці України (2012)
Чужиков В. І. - Еволюція методології лідерства міст, Орловська В. С. (2012)
Кузьмин В. М. - Засади і принципи інтеграційного управління територіальною громадою (теоретичний аспект) (2012)
Крупін В. Є. - Економічний розвиток сільських територій Карпатського регіону України: стан, тенденції, перспективи (2012)
Пашкевич М. С. - Комплексний розвиток вугледобувних регіонів України в умовах реформування вугільної галузі (2012)
Прядко В. В. - Вдосконалення методики оцінки фінансового стану підприємств у контексті регулювання їх економічної поведінки в мінливому середовищі, Євдокименко В. К., Юрій Е. О., Карвацький М. В. (2012)
Кузьмін О. Є. - Інформаційне забезпечення антисипативного управління підприємствами, Адамів М. Є. (2012)
Маслак О. І. - Основні етапи оцінювання стратегічного потенціалу підприємства, Квятковська Л. А. (2012)
Козоріз М. А. - Механізм управління кредитним потенціалом регіону, Музика І. С. (2012)
Возняк Г. В. - Фінансовий потенціал реального сектора економіки регіону: підходи до формування та використання (2012)
Слобода Л. Я. - Обґрунтування методів управління власним капіталом банків, Юрків Н. Я. (2012)
Карасьова Н. А. - Вдосконалення методики нарахувань лізингових платежів (2012)
Домбровська Л. В. - Регіональні диспропорції у розвитку ринку платіжних карток в Україні (2012)
Гірна О. Й. - Показники та класифікації банківської концентрації на регіональному рівні (2012)
Безштанько Д. В. - Внутрішні системні передумови фінансової кризи (2012)
Гнатишак О. В. - Вплив фінансових факторів на зростання вартості комерційного банку (2012)
Огородник В. В. - Кредитно-інвестиційна діяльність банків України за умов фінансової нестабільності та фактори впливу на неї (2012)
Слав'юк Н. Р. - Особливості дефолтів за суверенними зобов'язаннями країн світу (2012)
Цапок С. О. - Вплив демографічного розвитку на якість трудового потенціалу регіональних суспільних систем, Бідак В. Я. (2012)
Гальків Л. І. - Інтегральні оцінки втрат людського капіталу регіонів України (2012)
Гончаренко І. В. - Проблеми збереження соціально-демографічного потенціалу сільських поселень (на прикладі Миколаївської області) (2012)
Соляр В. В. - Обґрунтування перспективних напрямів розвитку соціальної інфраструктури регіону (2012)
Кушнірчук-Ставнича О. М. - Тенденції, ризики та наслідки трудової міграції населення в регіональному вимірі (2012)
Марков А. В. - Эндогенные факторы белорусского финансово-экономического кризиса (2012)
Filip S. - Risk Management at Regional Level in the Slovak Republic (2012)
Лифар В. В. - Технологія створення транзитної послуги на основі процесного підходу (2012)
Бондаренко В. М. - Емпірична оцінка зовнішніх та внутрішніх ризиків бізнесу у Закарпатській області (2012)
Ярембаш А. И. - Методика прогнозирования технико-экономических показателей проведения подготовительных выработок на основе вероятностно-статистической модели (2005)
Борщевский С. В. - Разработка оборудования для исследования быстропротекающих процессов при взаимодействии продуктов детонации с донной забойкой, Лабинский К. Н., Лабинский Н. Н. (2005)
Назимко Е. В. - Динамические проявления сдвижений над длинными очистными забоями при больших темпах их подвигания (2005)
Ещенко С. А. - Обоснование геометрических параметров подземных вентиляторных установок главного проветривания с использованием теории струйных аппаратов для условий соляных рудников (2005)
Калякин С. А. - О влиянии энергии, передаваемой при взрыве вв в ударную волну на его предохранительность (2005)
Манжос Ю. В. - О воздействии электромагнитных излучений на промышленные электродетонаторы в упаковке, Терентьева Л. Н., Бунин А. Б., Галиакберова Ф. Н., Горшков С. C. (2005)
Борщевский С. В. - К вопросу о методологических подходах и Критериях оценки интенсивных технологий строительства стволов шахт, Формос В. Ф., Лабинский К. Н., Дрюк А. А., Сирачев А. Ж. (2005)
Борщевский С. В. - Многофакторные корреляционные модели продолжительности сооружения вертикальных стволов (2005)
Гречихин Л. И. - Динамика разлета частиц разных веществ при проведении взрывных строительных работ, Шевцов Н. Р., Хоменчук О. В. (2005)
Лисничук Н. В. - Сооружение ливневого коллектора в неустойчивых грунтах на комбинате "Криворожсталь", Лебедева А. С., Гнездилов В. Г. (2005)
Гамаюнов В. В. - Неорганические составы для закрепления анкеров, Лебедева А. С. (2005)
Мартовицкий А. В. - Компьютерная проверка способа предупреждения пучения пород почвы протяженной выработки, Шашенко А. Н., Гапеев С. Н. (2005)
Богданов Р. К. - Алмазный инструмент для бурения в породах средней твердости, Закора А. П., Исонкин А. М. (2005)
Исонкин А. М. - Некоторые особенности механизма износа синтетических алмазов в импрегнированных буровых коронах, Богданов Р. К. (2005)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського