Сичова О. Д. - Сучасні напрями підвищення ефективності землекористування сільськогосподарськими підприємствами в Україні. (2013)
Тужик К. Л. - Індикативне управління сталим розвитком сільськогосподарського підприємства з використанням відтворюювального підходу. (2013)
Ус С. І. - Критерії оптимальності розмірів та виробничої структури аграрних формувань. (2013)
Четверик О. В. - Формування стратегічних напрямків розвитку підприємств бурякоцукрового підкомплексу. (2013)
Яворська М. С. - Розвиток сільськогосподарської кооперації та її вплив на рівень життя сільського населення. (2013)
Ярославська О. П. - Теоретичні аспекти розширеного відтворення аграрних підприємств. (2013)
Вдович В. Г. - Сучасний стан виробництва органічної продукції в Україні., Черкаська І. С. (2013)
Радзівон С. М. - Адміністративно-правове регулювання спеціального догляду повітряних суден цивільної авіації україни (2012)
Череватюк В. Б. - До проблеми конфліктів у сфері авіації (2012)
Юрченко М. В. - Генезис розвитку організаційно-правових форм управління авіаційним транспортом України в радянський та пострадянський час (2012)
Атаманчук І. В. - Поняття та елементарна будова механізму процесуально-правового регулювання (2012)
Корнієнко А. А. - Принцип невідворотності юридичної відповідальності: історичний екскурс (2012)
Пильгун Н. В. - Реалізація принципу верховенства права як необхідна умова побудови правової держави, Рощук М. В. (2012)
Тимченко А. П. - Організаційно-правові основи діяльності працівників міліції України по відновленню законності і правопорядку на звільненій від німецьких загарбників території у 1943–1945 рр. (2012)
Філик Н. В. - Особливості правотворення в діяльності судових органів, Калістратов О. О. (2012)
Галай А. О. - Історія становлення та розвитку громадської доброчинної діяльностІ (2012)
Дутка М. Т. - Функціональний аспект муніципально-правових норм (2012)
Калюжний К. Р. - Сутність інформаційних прав людини в науці інформаційного права (2012)
Новицька Н. Б. - Адміністративна відповідальність за правопорушення в сфері захисту суспільної моралі (2012)
Олійник О. В. - Державна політика інформаційної безпеки України (2012)
Рустамзаде Айхан Х. о. - Конституционный суд азербайджанской республики (2012)
Вишновецький В. М. - Проблеми правореалізації у сфері працевлаштування молоді в Україні, Поліщук Л. І. (2012)
Омельченко Г. В. - Проблематика охорони фотографічних творів нормами авторського права, Вітковська Ю. В. (2012)
Сопілко І. М. - Технічні засоби захисту авторських прав в мережі інтернет: проблематика використання, Пономаренко О. В. (2012)
Старицька О. О. - Проблемні питання правового регулювання діяльності об’єднань співвласників багатоквартирного будинку, Польська М. О. (2012)
Федорченко Н. В. - Загальна характеристика договору на готельне обслуговування (2012)
Бутрин Н. С. - До питання про корпоративні спори та їх підвідомчість (2012)
Козирєва В. П. - Правове регулювання керуючого іноземною процедурою банкрутства в Україні, Гаврилішин А. П. (2012)
Корчак Н. М - Судова практика як форма забезпечення правопорядку у сфері конкуренції (2012)
Малишева М. Х. - Кодифікація господарського законодавства у сфері ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (2012)
Нашинець-Наумова А. Ю. - Проблеми правового регулювання доступу до конфіденційної інформації на підприємстві (2012)
Боднарчук О. Г. - Адміністративно-правова заборона як засіб протидії корупції в державній кримінально-виконавчій службі України (2012)
Дем’яненко Ю. І. - Кримінальна відповідальність за порушення недоторканності приватного життя: аналіз нової редакції ст. 182 кк України (2012)
Доляновська І. М. - Загальносоціальне попередження експлуатації дітей в Україні: основні риси та шляхи подолання проблем (2012)
Шкуратенко О. В. - Сучасні інтерпретації поняття кримінальної субкультури (2012)
Яремко О. М. - Інститут кримінальних проступків у контексті гуманізації кримінальної юстиції сучасної україни, Ониськів І. О. (2012)
Сопілко І. М. - Участь у конференціях,науково-практичних семінарах, круглих столах як дієва форма наукової роботи в університеті, Череватюк В. Б. (2012)
Калюжний Р. А. - Криміналістичне дослідження розслідування злочинів міжнародного характеру (2012)
Кресін О. В. - Науково-практичний семінар "Рада Європи: проблеми реформування" (2012)
Толкованов В. - Інноваційні інструменти та прилади для вдосконалення національної системи підготовки українських державних службовців та місцевих органів самоврядування (2012)
Ємельянов В. М. - Основні аспекти механізму наближення законодавства України з питань оподаткування до стандартів Європейського Союзу, Косенчк С. І. (2012)
Якубовський Я. - Колективні дії користувачів інтернету – нова якість у політичній комунікації? Приклад Польщі та України (2012)
Євтушенко О. Н. - Глобалізація політики та перспективи її розвитку в сучасних умовах, Андріяш В. І. (2012)
Коваль Г. В. - Роль студентського самоврядування в реалізації державної молодіжної політики (2012)
Філіпова В. Д. - Модернізація державної політики в галузі освіти України (2012)
Шкіца І. М. - Стан та перспективи українсько-польського транскордонного співробітництва в контексті візової політики Європейського Союзу (2012)
Іванов Д. В. - Проблеми розвитку єврорегіонів в Україна (2012)
Слабих Д. М. - Особливості процесів європеїзації в Республіці Польща (2012)
Палагнюк О. В. - Необхідність реформування та подальшого вдосконалення державної політики України у сфері протидії злочину "торгівля людьми" (2012)
Картузов К. М. - Державне управління бібліотеками навчальних закладів: проблеми та перспективи (на прикладі м. Миколаїв) (2012)
Ібрагімова А. А. - Взаємодія органів виконавчої влади зі ЗМІ та напрями її дієвого налагодження (2012)
Бадалова О. С. - Реформа державної виконавчої служби України – шлях до створення правової держави (2012)
Плевак С. М. - Трансформація системи державного управління Республіки Польща (2012)
Орцева О. С. - Формування механізмів реалізації державної політики у сфері розвитку громадянського суспільства в Україні (2012)
Верба С. М. - Державне регулювання діяльності кадрових служб органів виконавчої влади в Україні (2012)
Гавінська О. І. - Легітимаційний потенціал взаємодії органів публічної влади та засобів масової комунікації на місцевому рівні (2012)
Сиченко В. В. - Розробка заходів антикорупційної діяльності для забезпечення економічної безпеки держави (2012)
Сиченко О. О. - Динамічні процеси та властивості глобального регулювання соціальної політики (2012)
Линник С. О. - Напрями реалізації в Україні європейської стратегії ВООЗ щодо профілактики та боротьби з неінфекційними захворюваннями (2012)
Трусов С. І. - Механізми взаємодії органів державної влади з громадськістю в управлінні митною справою (2012)
Кийда Л. І. - Застосування процедури спрощеного митного контролю до підприємств-суб’єктів ЗЕД (2012)
Іванова К. В. - Концептуальні підходи до формування стратегічного управління митною справою (2012)
Критенко О. О. - Розвиток державного регулювання системи закупівель за бюджетні кошти (2012)
Слабінська О. - Інвестиційні ресурси фінансування соціальної інфраструктури адміністративно-територіальних одиниць (2012)
Титовська Т. В. - Ліцензування медичної практики як форма державного контролю в галузі охорони здоров’я: концептуальні засади і практичні наслідки (2012)
Возний С. - Основні напрями (чинники, механізми та технології) підвищення дієздатності місцевих громад (2014)
Гладкий М. А. - Роль держави в підтримці розвитку сфери послуг (2014)
Дейненко О. Т. - Правові колізії забезпечення науковців додатковою житловою площею (2014)
Євтушенко О. Н. - Теоретичні аспекти джеррімендерінгу як особливого методу утворення виборчих округів, Карабіло О. І. (2014)
Карташов Є. Г. - Екологічний фактор у системі державного управління стійкістю регіонів (2014)
Коваль Г. В. - Особливості військово-патріотичного виховання в Україні (2014)
Козлова Л. В. - Нормативно-правові засади взаємодії органів місцевого самоврядування з органам виконавчої влади (2014)
Криволапчук М. В. - Зарубіжний досвід становлення та розвитку професійно-технічної освіти (2014)
Круглов М. П. - Науково-методичні підходи до формування державної політики сталого розвитку регіонів (2014)
Малікіна О. А. - Адміністративні послуги: сутність, ознаки, класифікація та місце в системі державного управління, Фуртатов В. С. (2014)
Нікітенко С. В. - Проблеми сучасного кадрового менеджменту органів управління фізичною культурою та спортом в Україні (2014)
Олійник В. В. - Сприяння реалізації функцій післядипломної освіти як завдання державного управління (2014)
Орцева О. С. - Поняття та основні види механізмів формування та реалізації державної політики у сфері розвитку громадянського суспільства (2014)
Палагнюк Ю. В. - Моніторінг громадської думки щодо європейської інтеграції України як механізм реалізації державної євроінтеграційної політики (2014)
Плевак С. М. - Теоретичні засади проблеми трансформації системи органів державної влади Республіки Польща (2014)
Сімак С. В. - Світовий досвід організації державно-приватного партнерства (2014)
Стоян О. Ю. - Світовий та вітчизняний досвід реалізації механізмів державного регулювання розвитку відновлюваної енергетики: основні тенденції розвитку та перспективи (2014)
Тимофєєв С. П. - Урахування громадської думки під час впровадження державної політики (2014)
Томлін-Татаренко В. Б. - Правомірність та ефективність публічної адміністрації: поняття адміністративної процедури (2014)
Тухтарова Т. К. - Концептуальні засади цільового програмування в державному управлінні (2014)
Шатун В. Т. - Оцінювання та атестація державних службовців у руслі європейського і світового тренду (2014)
Шевчук В. В. - Підходи до реалізації механізмів державного регулювання інноваційного розвитку системи охорони здоров’я України (2014)
Штирьов О. М. - Взаємодія елементів системи місцевого самоврядування на муніципальному рівні: зарубіжний досвід та національні особливості (2014)
Міщан О. О. - Напрями вдосконалення механізмів впливу громадськості на прийняття управлінських рішень на місцевому рівні (2014)
Антонова Л. В. - Стратегічні пріоритети розвитку державного регулювання будівельної галузі економіки України (2014)
Садковий В. П. - Болонський процес як один з напрямів державного реформування освіти (2014)
Ємельянов В. М. - Інструменти формування та реалізації регіональної політики України (2013)
Кальниш Ю. Г. - Проблеми та перспективи європейської інтеграції соборної України (2013)
Сорока С. В. - Взаємодія уряду та парламенту в законодавчому процесі країн Європейського Союзу (2013)
Загороднюк С. В. - Психолого-педагогічні передумови організації навчального процесу в системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців (2013)
Головко-Гавришева О. І. - Правові аспекти співробітництва між Європейським Союзом і причорноморськими країнами (2013)
Асанова А. А. - Готовність інститутів громадянського суспільства до демократії участі (2013)
Багмет М. О. - Пріоритети реформування державної міграційної політики України в умовах загальноєвропейського співробітництва, Палагнюк О. В. (2013)
Коваль Г. В. - Роль молодіжних громадських організацій у формуванні та реалізації державної молодіжної політики (2013)
Картузов К. М. - Реформування бібліотечної статистики як механізм модернізації системи державного управління бібліотечною справою в Україні (2013)
Нікітенко С. В. - Організація управління заняттям фізичною культурою та спортом в Україні місцевими органами влади (2013)
Парамонов Є. Ю. - Перші кроки на шляху до побудови в Україні механізму державного регулювання захисту прав дітей (2013)
Павлов К. В. - Патоинституты и патоинституционализм и модернизация российской экономики (2013)
Кузьменко Л. В. - Конвергенція ринку праці в країнах ЄС (2013)
Адубецька Н. В. - Загальні принципи формування та реалізації причинно-наслідкового взаємозв’язку функцій держави та механізмів державного управління (2013)
Андріяш В. І. - Особливості громадської діяльності національних меншин як прояв інституціоналізації етнополітчних відносин (2013)
Глубоченко К. О. - Особливості застосування технологій проектного менеджменту в галузі місцевого самоврядування (2013)
Бадалова О. С. - Державна виконавча служба за часів Київської Русі (2013)
Палагнюк Ю. В. - Особливості формування договірно-правового механізму співробітництва України та ЄС (2013)
Оленковська Л. П. - Проблеми інституційного забезпечення інтеграційних процесів у місцевому самоврядуванні України (2013)
Шаповалова В. М. - Конвергенція інвестиційних процесів країн ЄС та України (2013)
Дерега В. В. - Концептуальні засади державної сімейної політики (2013)
Хоржевська І. М. - Професіоналізм та професійний розвиток особистості (2013)
Бондар О. С. - Щодо вдосконалення правового механізму звільнення працівників за невідповідність обійманій посаді (2013)
Косенчук С. І. - Правове забезпечення податкового регулювання господарської діяльності в сучасних умовах та перспективи удосконалення (2013)
Козлова Л. В. - Особливості міжрівневої взаємодії в органах місцевого самоврядування (2013)
Максак Г. А. - Диверсифікаційна політика Європейського Союзу у формуванні енергетичної безпеки України (2013)
Скиба Т. Ю. - Аналіз стану і тенденції розвитку вищої освіти в Україні (2013)
Євтушенко О. Н. - Рецензія на монографію кандидата політичних наук, доцента Андріяш Вікторії Іванівни "Державна етнополітика України в умовах глобалізації" (2013)
Бахрушин В. Є. - Застосування методів багатокритеріального прийняття рішень при відборі абітурієнтів, Бахрушин А. В. (2014)
Білокопитова М. В. - Особливості програмних засобів персоналізації навчального процесу (2014)
Бомба А. Я. - Методи комплексного аналізу при моделюванні трифазної фільтрації в нафтогазових пластах, Ярощак С. В. (2014)
Верлань А. Ф. - Математическое моделирование нелинейных процессов динамики вязкоупругих пластин в потоке газа, Худаяров Б. А. (2014)
Верлань Д. А. - Некоторые особенности численной реализации нелинейных интегральных моделей динамических объектов, Протасов С. Ю. (2014)
Власюк А. П. - Чисельне моделювання масоперенесення сольових розчинів у ненасичених шаруватих ґрунтах, Цвєткова Т. П. (2014)
Громик А. П. - Моделювання коливних процесів у кусково-однорідному клиновидному суцільному циліндрі (2014)
Іванюк В. А. - Комп'ютерна реалізація детермінованого способу ідентифікації інтегральних моделей нелінійних динамічних об’єктів, Понеділок В. В., Грищук В. А. (2014)
Ирмухаметова Р. М. - Организация программных средств диагностической обработки сигналов акустической эмиссии, Наконечная О. А. (2014)
Коновал В. С. - Реалізація інтегрального методу для аналізу стійкості електроенергетичних систем, Мороз В. І. (2014)
Костьян Н. Л. - Основные формы и особенности явных интегральных динамических моделей (2014)
Медвідь Н. В. - Математичне моделювання впливу на надлишкові напори наявності зони вимиву в ґрунтовій греблі з водоводом, Мартинюк П. М. (2014)
Мороз В. І. - Аналіз реалізацій методів визначення кута при обробці сигналів з індукційних давачів кута, Болкот П. А., Снітков І. Ф., Снітков К. І. (2014)
Мосенцова Л. В. - Моделирование процессов и систем компьютерной интерпретации экспериментальных зависимостей с использованием метода модельных экспериментов (2014)
Нікорюк М. С. - Розробка алгоритму зміни напруги задатчика інтенсивності системи автоматичного керування електропривода бурової лебідки ЛБ 650 Е, Карпенко В. М. (2014)
Оксентюк В. М. - Синтез контуру оптимального релейного регулювання швидкістю для великого оптичного телескопа (2014)
Павлов О. А. - Задача складання розкладу виконання завдань паралельними приладами з метою мінімізації максимуму відхилення від директивного терміну моментів завершення приладами усіх завдань, Жданова О. Г., Сперкач М. О. (2014)
Паранчук Я. С. - Оптимальна стабілізація координат електричного режиму дугової сталеплавильної печі на основі нечітких регуляторів, Паранчук Р. Я., Цяпа В. Б., Яцута С. Ю. (2014)
Петрик М. Р. - Моделювання та ідентифікація параметрів процесів дифузійного перенесення в багатошарових оксидних наноплівках, Михалик Д. М., Шинкарик М. І., Петрик О. Ю., Бабій Н. В. (2014)
Положаєнко С. А. - Математичне моделювання процесів первинної переробки сирих вуглеводнів, Григоренко Ю. В. (2014)
Федорчук В. А. - Дослідження динаміки нестаціонарних теплових процесів із симетричними граничними умовами методом перерізів, Махович О. І. (2014)
Furtat Yu. O. - Of some approaches to the personalized user interface organization in automated systems, Diachuk O. A. (2014)
Ходневич Я. В. - Модельний аналіз інтенсивності водного потоку при оцінці деформацій русла в місці обтікання донних гряд (2014)
Чмырь И. А. - Моделирование активного агента эротетического диалога (2014)
Щербовських С. В. - Математична модель надійності для аналізу причин непрацездатності системи із складним загальним навантажувальним резервуванням (2014)
Відомості про авторів (2014)
Ємельянов В. М. - Державне управління пожежною та техногенною безпекою підприємств на початку організації їх господарської діяльності, Петров П. П. (2013)
Багмет М. О. - Реалізація проекту "Наукове забезпечення впровадження європейських соціальних стандартів у південному регіоні України" (2013)
Коваль Г. В. - Теорія та історія державної молодіжної політики (2013)
Шатун В. Т. - Кризи у системі державного управління (2013)
Попова Г. Л. - Фактори, що впливають на формування іміджу та ефективність розвитку управлінської компетентності державних службовців (2013)
Стоян О. Ю. - Основні особливості державного регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні та методи його удосконалення (2013)
Ібрагімова А. А. - Проблеми забезпечення автономії місцевого самоврядування спроможних територіальних громад на прикладі Миколаївської області (2013)
Шевчук В. В. - Еволюція поняття "інновація" у контексті модернізації державного регулювання розвитку системи охорони здоров’я України (2013)
Орцева О. С. - Еволюція ідеї громадянського суспільства: від витоків до сучасності (2013)
Тимофєєв С. П. - Особливості взаємодії державного управління та громадської думки (2013)
Томлін-Татаренко В. Б. - Інформаційні технології в державному управлінні (2013)
Поп’юк Л. В. - Професіоналізація муніципальної служби як складова формування позитивного іміджу влади та підвищення якості надання адміністративних послуг (2013)
Репешко П. І. - Система державних органів та установ у сфері захисту прав інтелектуальної власності в Україні (2013)
Бадалова О. С. - Виконавче провадження Російської Імперії в феодально-кріпосницькому періоді (2013)
Мазепа К. М. - Механізми державного регулювання процесу соціальної інтеграції випускників вищих навчальних закладів на ринку праці України (2013)
Баришніков С. В. - Чинники успішності публічного виступу сільського голови (2013)
Криволапчук М. В. - Історія становлення та розвитку системи професійно-технічної освіти України (2013)
Шипілов В. А. - Вдосконалення безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем в єдності вирішення деяких проблем життя суспільства (2013)
Мельник С. В. - Старі та нові проблеми сфери підготовки кадрів в Україні (2013)
Герганов Л. Д. - Національні особливості формування професійної компетентності в поєднанні з обізнаністю в інформаційній безпеці плавскладу України для забезпечення конкурентоспроможності їх на світовому ринку праці (2013)
Фоміна Д. С. - Принципи Європейської хартії місцевого самоврядування 1985 року та інших міжнародно-правових актів щодо правової організації місцевого самоврядування (2013)
Штирьов О. М. - Управління людськими ресурсами як стратегічна перспектива розвитку державного управління (2013)
Кірєєва С. С. - Експресія маркерних білків епітеліальних стовбурових та прогеніторних клітин: регуляторного ядерного білку p63 і цитокератинів СК5/14 у епітелії слизової оболонки порожнини рота при передракових станах та у осіб з групи ризику, Юрченко Н. П., Сидоренко М. В., Першко Н. Ю., Процик В. С. (2014)
Евчев Ф. Д. - Клинико-эндоскопическая семиотика оперированной и облученной гортани, Гаевский В. В. (2014)
Лукач Э. В. - Эндоскопические операции при раке гортани срединной локализации, Багирова И. М., Куренева Е. Ю., Покрышень Д. О., Шафинский О. В. (2014)
Паламарчук В. А. - Применение фрагмента вены в качестве эпиневральной муфты при первичной нейрорафии возвратного гортанного нерва в тиреоидной хирургии (2014)
Кокоркин Д. Н. - Использование имплантов из пористого политетрафторэтилена в реконструктивной хирургии среднего уха, Гусаков А. Д., Диденко В. Й. (2014)
Borysenko O. - Effect of the mastoid cavity and external auditory canal volume changes in sound transmission (2014)
Макарина-Кибак Л. Э. - Вибропластика как способ хирургической реабилитации пациентов со смешанной тугоухостью при хроническом гнойном среднем отите, Гребень Н. И. (2014)
Палій Г. К. - Дослідження чутливості збудників гнійно-запальних захворювань до сучасних антимікробних препаратів, Назарчук О. А., Назарчук Г. Г., Палій Д. В., Кордон Ю. В., Гончар О. О., Береза Б. М., Олійник Д. П., Задерей Н. В. (2014)
Журавлев А. С. - Микробиоценоз нёбных миндалин у больных с различными формами хронического тонзиллита, Мани Ханс, Демина Е. В. (2014)
Кизим В. В. - Ларингофарингеальный рефлюкс: клиника и диагностика. Сообщение І, Юренко Е. А. (2014)
Шкорботун Я. В. - Прогнозування можливості візуального контролю простору верхньощелепного синуса при ендоназальній ендоскопічній гайморотомії (2014)
Борзенкова И. В. - Аспергиллезно-кокцидиоидный верхнечелюстной синусит, Мирошниченко М. С., Плитень О. Н., Жолудева В. И., Мирошниченко М. М. (2014)
Пухлик С. М. - Применение "Тантум Верде®" при хронических фарингитах, Тагунова И. К., Богданов К. Г., Андреев А. В. (2014)
Молочек Ю. А. - Клінічна ефективність препарату "Іов-малюк" у дітей з аденоїдними вегетаціями, Куркова О. В. (2014)
Скобська О. Є. - Сучасні підходи до діагностики вестибулярних розладів (аналітичний огляд) (2014)
Шевченко Т. О. - Хірургічне лікування пацієнтів з хворобою Меньєра у історичному аспекті (2014)
Пам’яті Григорія Максимовича Титаря (2014)
Титул, зміст (2014)
Гликин М. А. - Поиск альтернативной каталитической технологии. Аэрозольный нанокатализ (2014)
Семенюк Н. Б. - Закономірності одержання та властивості наповнених гідроксіапатитом пористих композитів на основі полівінілпіролідону, Дудок Г. Д., Скорохода Т. В., Суберляк О. В. (2014)
Пивоваров А. А. - Получение нанодисперсных железосодержащих пигментов с использованием контактной неравновесной плазмы, Фролова Л. А., Цепич Е. Г., Воробьева М. И. (2014)
Музика К. М. - Метод теорії функціонала густини у дослідженні псевдо-іммунологічної специфічності штучного рецептора на меламін (2014)
Буртная И. А. - Экспериментальное определение возможных моделей диффузии во время первапорационного процесса в полимерных мембранах, Гачечиладзе О. О. (2014)
Ковальский Я. П. - Квантово-химическое исследование механизма реакции (4+2) -циклоприсоединения 2,3 диметилбута-1,3-диена и аллилметакрилата, Костив И. С., Маршалок О. И., Маршалок Г. А., Пыриг И. Ю. (2014)
Stetsenko M. - Determination of elastic constants of anisotropic heavy petroleum product using molecular dynamics simulation (2014)
Чепель Н. В. - Розроблення ароматичних композицій з ефірної олії шавлії мускатної для інкапсулювання гуміарабіком (2014)
Галстян А. Г. - Окисление изомерных гидрокситолуолов озоном в уксусном ангидриде (2014)
Железный В. П. - Исследование поверхностного слоя растворов диметилового эфира в три-этиленгликоле, Севастьянова Т. Д. (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, зміст (2014)
Удод В. М. - Разработка современных биоценотических методов контроля экологического состояния гидроэкосистем рек, Вильдман И. Л., Жукова Е. Г. (2014)
Петрова М. А. - Адсорбційне очищення мідевмісних стоків на бентоніті Язівського родовища сірки, Войтович М. О. (2014)
Шевченко О. О. - Моделювання ефективності роботи станції біологічного очищення стічних вод, Крупко В. А., Клінцов Л. М., Іванова І. М. (2014)
Ковач В. О. - Розробка математичної моделі для системи комплексного радіоекологічного моніторингу міста Дніпродзержинська (2014)
Флейшер Г. Ю. - Вплив азотвмісних сполук на процес помелу та фізико-механічні властивості цементів, Сокольцов В. Ю., Токарчук В. В., Свідерський В. А. (2014)
Матвєєва О. Л. - Дослідження характеру сорбції матеріалу на основі торф’яного мха роду Sphagnum, Бондарець Ю. В. (2014)
Петрова М. А. - Адсорбційно-бар’єрні властивості бентоніту Язівського родовища як матеріалу протифільтраційних екранів, Постнікова М. О., Степова К. В. (2014)
Вавулин П. А. - Расчет прогнозного техногенного риска промышленных объектов при эксплуатации, Бойко Т. В. (2014)
Петрушка І. М. - Інтенсифікація сорбції цезію комплексними природними сорбентами з рідких радіоактивних середовищ, Ятчишин Ю. Й., Петрушка К. І. (2014)
Белогуров В. П. - Разработка методологии интегрального оценивания экологического состояния территорий (2014)
Abstract and References (2014)
Черенько С. О. - Ототоксичні побічні реакції від протитуберкульозних препаратів та методи їх профілактики і лікування, Ігнатьєва В. І., Рева О. А. (2013)
Мельников О. Ф. - Сравнительная характеристика уровней иммуноглобулинов и антител к тканевым антигенам периферических нервов у больных акустической невриномой при различных методах лечения, Борисенко О. Н., Минина А. Ю. (2013)
Березнюк В. В. - Экспериментальное изучение сроков регенерации барабанной перепонки после различных видов лазерных тимпаностомий, Василенко М. Г., Усенко Т. В. (2013)
Голод О. М. - Порівняльна характеристика показників слуху на тони у дітей із змішаною приглухуватістю при негнійних та гнійних захворюваннях середнього вуха з випотом (2013)
Насретдинова М. Т. - Местное применение мази "Мирамистин-Дарница" с эндоауральной локальной аэрацией кислородом при консервативном лечении детей, больных хроническим гнойным средним отитом, Матниязов Г. А., Самиева Г. У. (2013)
Шидловська Т. А. - Комплексне лікування хворих зі стійкими функціональними дисфоній з вираженим гіпотонусом голосового апарата під контролем електрофізіологічних досліджень, Волкова Т. В. (2013)
Шидловська Т. В. - Характеристика вмісту основних біоритмів головного мозку у хворих з початковою сенсоневральною приглухуватістю на фоні різних судинних чинників (епізодичне підвищення АТ, ВСД по гіпертонічному типу, гіпертонічна хвороба І ступеня), Шидловська Т. А., Герасименко С. І., Римар В. В. (2013)
Троян В. И. - Клинико-функциональная характеристика гемодинамики в перихондрии щитовидного хряща у больных раком гортани T1-2N0M0 в периоперационном периоде, Синайко И. А., Костровский А. Н. (2013)
Пухлик Б. М. - Сучасні підходи до алерген-специфічної імунотерапії при алергічних захворюваннях органів дихання у дітей, Гогунська І. В., Корицька І. В., Бібікова Л. П., Яковенко О. К., Булеза Б. Я., Наумова О. О. (2013)
Гарюк Г. И. - Патогенетические аспекты хирургического лечения осложненных синуситов, Филатова И. В., Азизов Э. Г. (2013)
Думанский Ю. В. - Резорбция костных пластинок в зоне естественных соустий oколоносовых пазух при хроническом синусите, Боенко Д. С., Шлопов В. Г., Боенко С. К. (2013)
Акил Али Фарид - Роль препаратов морской воды в восстановлении физиологической активности слизистой оболочки полости носа при риносинуитах, Казаков В. Н., Селезнев К. Г., Окунь О. С. (2013)
Дєєва Ю. В. - Лікування хворих на хронічний гнійний гайморит препаратом "Цифран СТ", Василенко К. П., Бринза О. В. (2013)
Бариляк А. Ю. - Нетиповий віддалений метастаз раку гортаноглотки (2013)
Професор Кузьма Петрович Дерепа (до 90-річчя з дня народження) (2013)
Кузьма Микитович Веремеєєнко. До 90-річчя з дня народження (13.11.1922 – 28.02.2006) (2013)
Международный семинар по микрохирургии уха "Прогресс в отиатрии" (2013)
Лопушинський І. П. - Актуальні проблеми реформування державної служби в Україні на новому етапі державотворення (2010)
Корецький М. Х. - Умови глобалізації інституціональної сфери як фактор конкурентних переваг держави (2010)
Плохих В. І. - Теоретико-методологічні основи дослідження процесів глобалізації, Фуртатов В. С. (2010)
Палагнюк Ю. В. - Економічні аспекти інтеграції України до ЄС (у рамках дії Угоди про партнерство і співробітництво) (2010)
Мусієнко І. І. - Принципові відмінності системи освіти України від вимог Європейського простору вищої освіти (2010)
Приходько І. П. - Методика державної експертизи вищих навчальних закладів (2010)
Сорока С. В. - Вотум довіри парламенту в процесі формування уряду: досвід країн ЄС та Україна (2010)
Богданова Н. О. - Регіональні управлінські кадри як учасники трансформаційних процесів: професіоналізм або загрози некомпетентності (2010)
Глубоченко К. О. - Соціальні комунікації органів державної влади з молодіжною громадськістю щодо питань забезпечення першим робочим місцем, Донченко Т. О. (2010)
Матяж С. В. - Співпраця держави, громадських організацій і бізнесу у сфері меценатства в Республіці Польща (2010)
Ємельянов В. М. - Кадрове забезпечення органів державної влади та місцевого самоврядування в Миколаївській області, Верба С. М. (2010)
Репешко П. І. - Окремі питання управління судово-експертними установами в умовах їх реформування (2010)
Дацій О. І. - Напрями удосконалення механізмів управління інноваційною діяльністю в Україні (2010)
Іванова Т. В. - Сутність і результати взаємодії ринку та державного регулювання за умови зростання дефіциту ресурсів і деградації довкілля (2010)
Биркович Т. І. - Державна енергетична політика в контексті вимог зовнішнього світу (2010)
Горник В. Г. - Заходи державного регулювання інвестиційної діяльності у національному виробництві (2010)
Матійко С. А. - Орієнтація на відновлення відтворювального процесу у державній промисловій політиці (2010)
Темиргалієв Р. І. - Державний контроль загроз економічній безпеці регіону (2010)
Драган І. О. - Принципи державного управління процесом розширеного відтворення житлово-комунального господарства (2010)
Бова Т. В. - Пріоритети державної інноваційної політики на державному та регіональному рівнях (2010)
Бондарчук Н. В. - Законодавче забезпечення державної політики розвитку інноваційного потенціалу (2010)
Дацій Н. В. - Модель державної інвестиційної політики на засадах соціально орієнтованої ринкової економіки (2010)
Драган І. В. - Елементи державного механізму раціонального природокористування (2010)
Міщенко Д. А. - Аналіз методів державного регулювання аграрного сектора економіки України (2010)
Пельтек Л. В. - Концептуальні засади державного забезпечення умов економічного зростання й розвитку промисловості регіонів (2010)
Рудкевич І. В. - Структурно-інвестиційна політика держави в сфері зайнятості (2010)
Шевченко Н. О. - Напрями державного регулювання системи інноваційного забезпечення сільськогосподарських підприємств (2010)
Туболець І. І. - Механізми та інструменти муніципального фінансового контролю (2010)
Ситнік І. В. - Розвиток системи державного гарантування вкладів як засіб стабілізації банківського сектора України, Саєнко В. Б. (2010)
Цепенда І. Є. - Державна політика республіки Польща у переговорному процесі щодо отримання членства в НАТО (2010)
Title (2014)
Content (2014)
Semenikhina V. V. - Prospects for reformation of economic and legal mechanisms of subsoil use in Ukraine (2014)
Kologryvov Y. I. - Application of cyclically oriented forecasting: modern approaches to business management (2014)
Krivenko S. V. - Methodology of formation of modern oriented environmental management systems in waste management (2014)
Lazorko K. - Internal marketing and talent management as integral elements of employer branding strategies, Zajac M. (2014)
Kuznietsova K. O. - Preconditions and perspectives of Ukrainian energy market development (2014)
Prokopov O. A. - Role of judicial principles at consideration of businesses about offence of competition legislation (2014)
Shabanov V. A. - Economic and environmental evaluation of recreation units in residential districts of Samara by using total economic value method, Shabanovа A. V. (2014)
Kniazieva T. V. - Localization in the management of international ecological policy (2014)
Артамонова І. М. - Інтеграція соціальних мереж та Інтернет-ЗМК: вплив на соціалізацію споживачів сучасних медіа (2014)
Баранецька А. Д. - Медіакомунікація як специфічний вид соціокультурної взаємодії: до теорії питання (2014)
Бурлаков О. В. - Формування алгоритму інформаційної взаємодії органів місцевого самоврядування в Україні (2014)
Кухаренко А. Л. - Модель трансляції гуманістичних цінностей у навчально-виховному процесі освітньо-комунікаційного простору (2014)
Мельникова О. С. - Методи розповсюдження дисидентської комунікації як альтернативного джерела інформації (2014)
Моісєєва Н. І. - Історичні трансформації соціально-комунікаційної діяльності: етапи та механізми (2014)
Рижко О. М. - Парадигма європейських цінностей у віддзеркаленні українських ЗМІ (2014)
Савчин Ю. О. - Українсько-польські відносини на сторінках журналу "Будяк" (1921–1923 рр.) – провідна тематична лінія часопису (2014)
Блажеєвська Ю. М. - Геополітичні орієнтири України в історіософському баченні Юрія Липи (за матеріалами праці "Геополітичні орієнтири нової України"): журналістикознавчий аспект (2014)
Гиріна Т. С. - Дитяче радіомовлення України та країн близького зарубіжжя: методологія дослідження й напрями розвитку наукової думки (2014)
Горецька С. Д. - Методи й форми роботи редакцій українських періодичних видань при висвітленні теми наркоманії (2014)
Гурч Л. А. - Критерії ідентифікації авторської колонки в українському медіапросторі (2014)
Гусєва О. О. - Російский нарис 40–50-х років ХIХ століття (2014)
Дженжебір О. М. - Методика побудови кластерної моделі медіа-середовища на прикладі медій міста Бориспіль (2014)
Євдокименко І. М. - Публікації Софії Русової на сторінках журналу "Світло” з погляду журналістської та редакторської майстерності (2014)
Загороднюк В. Є. - Контент дитячого телевізійного каналу "Плюсплюс”: функціональне спрямування (2014)
Зражевська Н. І. - Критична парадигма досліджень медіакультури (франкфуртська школа) (2014)
Іваницька Б. В. - Господарсько-фахові видання ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст. В інформаційному полі Галичини: до проблем диференціації західноукраїнської преси (2014)
Костюк Ю. В. - Запорізьке FM-радіомовлення: від зародження до сьогодення (2014)
Костюк В. В. - Маніпулятивні методи в ЗМІ: історія та сучасність, Галич М. А., Ставицька А. Ю. (2014)
Монич Л. М. - Мистецтво портрета на сторінках літературно-художніх журналів "Кур’єр Кривбасу" та "Всевсіт" (2014)
Орєхов В. В. - Комунікативні завдання та засоби їх реалізації в газетному політичному дискурсі (2014)
Садівничий В. О. - Формування системи ветеринарної преси підросійської України в середині ХІХ – перших десятиліттях ХХ століття (2014)
Сипченко І. В. - Заводські багатотиражки в системі галузевої преси Сумщини 1930-х років (2014)
Сащук Т. І. - Аспекти реалізації актуальної соціальної проблематики в аналітичних публікаціях всеукраїнських суспільно-політичних видань "День" та "Дзеркало тижня" (2014)
Темченко Л. В. - Обласна громадсько-політична газета "Зоря" в контексті сучасної регіональної преси Дніпропетровщини (2014)
Трегуб А. М. - Експертна функція новітніх медіа: критерії ефективності (2014)
Усманова О. В. - Журнал "Дзвін" як тип літературно-мистецького видання другої половини ХХ – початку ХХІ століття (2014)
Чернявська Л. В. - Соціопросторові концепти мас-медійного дискурсу (2014)
Шутяк Л. М. - Особливості українського художнього репортажу в контексті "нового журналізму" (2014)
Бессараб А. О. - Буктрейлер як нове явище у сфері соціальних комунікацій (2014)
Миколаєнко А. Ю. - Книжкова продукція видавництва "Смолоскип" у рецепції ЗМІ (2014)
Березенко В. В. - Використання PR-інструментарію у сфері політичної комунікації (2014)
Глушкова Т. В. - Ембіент-реклама як засіб ефектного маркетингу (2014)
Голік О. В. - Класифікація видів реклами за критерієм етичності (2014)
Гусєв А. В. - Зв’язки з громадськістю у сфері спорту (2014)
Доценко К. О. - Ювелірні бренди України: рекламна комунікація в глянсовій пресі, Іванець Т. О. (2014)
Лященко А. В. - Трансформація реклами в умовах нових економічних відносин інформаційного суспільства (2014)
Мантуло Н. Б. - Гра та іграїзація в зв’язках із громадськістю (2014)
Подашевська Т. Л. - Іміджмейкерство як ефективний інструмент розв’язання політичних завдань (2014)
Раренко Л. А. - Основні тенденції використання 3-D-графіки в інтерактивних видах зовнішньої реклами (2014)
Соколова Ю. О. - Зростання ролі Інтернет-реклами як інструменту рекламного менеджменту, Яблуновська А. Ю. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Боклаг В. А. - Земельно-кадастрова система як інструмент державного управління земельними ресурсами в Україні (2014)
Гузенко Т. А. - Проблемні питання формування та реалізації державної комунікативної політики в Україні (2014)
Кіслов Д. В. - Імідж країни у просторі соціокультурних комунікацій (2014)
Козаченко Ю. П. - Концептуальні засади системи міжбюджетних відносин (2014)
Малінін В. В. - Дискурс ідентичності в наукових дослідженнях: західна парадигма (2014)
Мальцева І. В. - Інформаційне забезпечення процесу звернення громадян (2014)
Неліпа Д. В. - Розвиток професійної підготовки державних службовців на основі компетентнісного підходу (2014)
Яцкін В. І. - Проблеми понятійно-термінологічного забезпечення державної політики у сфері охорони праці (2014)
Анікеєнко В. М. - Механізм відтворення інноваційного потенціалу агропромислового комплексу України (2014)
Манзя М. В. - Розвиток мотиваційного механізму участі територіальної громади в місцевому самоврядуванні України (2014)
Мишко А. М. - Економічний механізм державного управління розвитком морських портів (2014)
Стефанова О. А. - Дієвість організаційно-функціонального механізму державного управління системою надання соціальних послуг: критичний аналіз (2014)
Тимошенко О. В. - Теоретичні підходи до визначення складових комплексного механізму державного регулювання підприємницької діяльності (2014)
Бабич О. Б. - Участь громадськості у формуванні та реалізації державної політики (2014)
Бікулов Д. Т. - Структура економічних ресурсів місцевих громад в Україні (2014)
Авраменко Т. П. - Державне управління системою охорони здоров’я в умовах системних змін в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку (2014)
Сокур Н. В. - Соціальна політика Європейського Союзу: перспективи та шляхи запровадження в Україні, Попова Л. В. (2014)
До уваги авторів (2014)
Титул, зміст (2014)
Кораблинова И. А. - Необходимость перехода к компетентностному управлению инфокоммуникационных компаний в современных условиях (2014)
Непокупна Т. А. - Вища педагогічна освіта і комерціалізація наукового знання: проблеми і суперечності, Степаненко С. В. (2014)
Махмод А. Ю. Е. - Многофакторные методы исследования глобальной конкурентоспособности стран MENA (опыт для Ливии) (2014)
Сєніна А. О. - Особливості та організаційний досвід надання адміністративних послуг у країнах ЄС (2014)
Тищенко О. П. - Державна кластерна політика в контексті формування інноваційної моделі розвитку національної економіки, Заніздра С. А. (2014)
Васильців Т. Г. - Узагальнення концептуальних положень організаційно-економічного механізму та інструментів державної структурної політики імпортозаміщення, Цап М. В. (2014)
Белевская О. А. - Рейтинг конкурентоспособности Украины и пути совершенствования государственной поддержки приоритетных отраслей (2014)
Коба В. Г. - Методичний підхід до оцінки інвестиційного потенціал підприємств внутрішнього водного транспорту, Горошко К. О. (2014)
Zdrenyk V. S. - Bibliographic Analysis of the Reference Sources on Accounting and Control of Financial Investments (2014)
Васильчук І. П. - Соціальні підприємства: особливості організаційно-правового устрою та фінансування діяльності (2014)
Мосін О. О. - Практичні аспекти вимірювання технологічного інноваційного потенціалу машинобудівного підприємства (2014)
Ковтун К. С. - Аналіз наслідків впровадження інновацій на підприємствах фармацевтичної галузі Харківської області, Велика О. Ю. (2014)
Диленко В. А. - Математическое моделирование интеграции экономик, Сабодаш Е. Л. (2014)
Вітлінський В. В. - Моделювання збутової електронної логістичної підсистеми з використанням нечіткої мережі Петрі, Мельник Г. В., Скіцько В. І. (2014)
Melnyk A. G. - Foresight Model of Innovation and Technological Development in Economic Systems (2014)
Блудова Т. В. - Моделювання економічного ризику для оцінювання рівня економічної безпеки регіонів, Черевко Д. Р. (2014)
Максюта В. В. - Прогнозні моделі продуктивності праці на торговельних підприємствах (2014)
Гангал Л. С. - Аналіз рівня ресурсозабезпеченості аграрних підприємств різних організаційно-правових форм і моделювання впливу основних виробничих факторів на фінансові-економічні результати діяльності суб’єктів господарювання (2014)
Манжура О. В. - Ефективність сільського господарства України як галузі національної економіки (2014)
Бужин А. А. - Совершенствование структуризации продукции сельского хозяйства (2014)
Кондратенко Д. В. - Концептуальні засади розвитку агрострахування в Україні (2014)
Бондаревська К. В. - Проблема цінового диспаритету та шляхи її вирішення в галузі АПК (2014)
Кучеренко С. А. - Порівняльний аналіз показників європейської соціальної політики, Балозян Д. Р. (2014)
Rad N. S. - Pension System and Social Standards: Socialization or Pragmatism (2014)
Августин Р. Р. - Оцінювання рівня тінізaції ринку праці України як передумова формування державної політики його детінізації (2014)
Yuryk Y. I. - The Labor Market of Ukraine: Yesterday, Today and Tomorrow, Konovalov Y. I. (2014)
Митрофанова А. С. - Роль організаційно-економічних відносин у взаємодії продуктивних сил і виробничих відносин (2014)
Свинчук А. А. - Фактори інтенсифікації та бар’єри розвитку соціальних підприємств (2014)
Гуріна І. В. - Удосконалення підходів до атестації лікарів, Бандура Д. Ю. (2014)
Касьмін Д. С. - Проблеми функціонування молодіжного сегменту ринку праці (2014)
Бурак Т. В. - Готельні мережі: еволюція та становлення (2014)
Євтушенко Д. Д. - Електронний бізнес, електронна комерція, Інтернет-торгівля: сутність та взаємозв’язок понять (2014)
Глинська А. Є. - Параметри часу в контексті управління результативністю організації (2014)
Попович А. В. - Матриця вибору стратегії реструктуризації підприємства (2014)
Чайка Т. Ю. - Проблемы формирования интегрального показателя конкурентоспособности товаров (услуг) (2014)
Денисюк О. В. - Концептуальні засади управління організаційним розвитком підприємства, Гаміє А. М. (2014)
Преображенська О. С. - Методичні рекомендації до управління економічною безпекою підприємства, Комарков Д. В. (2014)
Гаприндашвілі Б. В. - Енергозбереження як чинник підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств (2014)
Косова Т. Д. - Інформаційне забезпечення фінансового контролю на основі міжнародних стандартів обліку для державного сектора, Ангеліна І. А. (2014)
Ільчак О. В. - Облікові аспекти земельних відносин в умовах інтеграційних процесів (2014)
Капленко Г. В. - О вероятностном характере прогнозирования покупательского спроса на основе данных сплошного наблюдения (2014)
Войтенко О. М. - Теоретичні аспекти сутності ринку фінансових послуг (2014)
Паєнтко Т. В. - Акумулювання фінансових ресурсів фінансовими посередниками та його вплив на розвиток економіки, Сиротюк Ю. В. (2014)
Корнєєв М. В. - Удосконалення системи регулювання вітчизняного фінансового сектора в умовах фінансіалізації економіки (2014)
Пістун Т. Т. - Оцінка мультиплікативних ефектів у контексті аналізу впливу податкової політики на макроекономічні процеси (2014)
Семів Л. К. - Формування стратегії управління репутаційним капіталом банківських установ, Куценко К. В. (2014)
Марченко О. В. - Зниження ліквідності банківської системи як ключова проблема реалізації грошово-кредитної політики (2014)
Грищенко Т. В. - Сутність та структура фінансового потенціалу ринку цінних паперів, Івахненко І. С. (2014)
Vlasenko M. A. - Prospects for the Development of the Financial Sector of Ukraine in the Context of European Integration and Institutional Convergence (2014)
Телишевська Л. І. - Управління фінансовими ресурсами підприємства в межах його інвестиційної діяльності, Птащенко О. В., Бєлоус А. В. (2014)
Магдич І. П. - Аналіз впливу зміни грошових потоків на чутливість інвестиційної діяльності підприємства (2014)
Циган Р. М. - Аналітичні індикатори управління грошовими потоками підприємства: тактичний рівень (2014)
Партин Г. О. - Формування системи контролю за процесами залучення коштів на машинобудівні підприємства, Задерецька Р. І. (2014)
Попова Л. О. - Банківська конкуренція на депозитному ринку: оцінка та вплив на маркетинговий механізм, Тарасов І. Ю. (2014)
Berezovska H. I. - Foreign Models of Financial Regulation and Feasibility of their Usage in Ukraine, Kmit V. M. (2014)
Піддубна Л. В. - Використання комп’ютерних технологій в організації діловодства як фактор підвищення ефективності управлінської діяльності (2014)
Лазарева М. Г. - Новые инструменты портфельного анализа: матрица привлекательности (2014)
Мамонов К. А. - Визначення інтелектуального капіталу будівельних підприємств: підходи та особливості застосування, Пруненко Д. О., Грицьків Є. В. (2014)
Печенюк А. В. - Оцінка мотиваційної спрямованості науково-педагогічних працівників до професійного розвитку (2014)
Марченко К. С. - Господарське рішення в контексті перспектив сталого розвитку добувних підприємств (2014)
Вейсялли Фахраддин Ядигярь оглу - Понятие "смысла" в лингво-философских концепциях, Бабаев Джамиль Мамедага оглу (2013)
Козубай Л. І. - Архітектура міста Хмельницького як фактор формування системи культурних цінностей молоді (2013)
Трохимчук П. П. - Концепція ноосфери та поліметричний аналіз: проблеми взаємовпливу (2013)
Колосова Н. А. - Артефакт в ракурсе искусства и культурологии (2013)
Гребинник Л. В. - Специфика взаимовосприятия языкового образа страны в немецком и русском языковом сознании (2013)
Кудрявцева Н. С. - Теоретико-методологічні передумови формування поняття лінгвофілософської картини світу (2013)
Ковалевич И. О. - Полярная симметричность детского мышления и ее отображение в окказиональном словотворчестве (2013)
Нестерук-Володимирець О. В. - Психолінгвістичні аспекти діагностики комунікативної культури старшокласників (2013)
Ковалева Т. Г. - Креолизованный текст как средство развития социокультурной компетенции (2013)
Ніколенко А. Г. - Лінгво-культурологічні характеристики кінодискурсу американського гангстерського фільму (2013)
Сковородина С. В. - Проблемы определения границ диалогического единства в категориях стимула и реакции (2013)
Козубай В. І. - Універсальність лінгвокультурології (2013)
Качмар О. Ю. - Теоретичні засади лінгвокогнітивного та лінгвокультурологічного дослідження концепту management (2013)
Миколенко Т. М. - Сленгова об’єктивація фрейму "Відпочинок” (2013)
Сокур И. А. - Текстово-дискурсивный подход к анализу научно-гуманитарного исследования (2013)
Карнаух А. В. - Метафорична модель "чуже – це хаос" у текстопросторі англомовного фентезі (лінгвокультурологічний аспект) (2013)
Ананко Т. Р. - Стратегії аргументації у корпоративному дискурсі (2013)
Землякова Е. А. - Использование паралингвистических средств в комментариях англоязычных корпоративных блогов, Коляда В. В. (2013)
Карпенко У. А. - Названия животных, восходящие к первокорням (2013)
Литвин О. Є. - Information in emotive and emotional English discourse (2013)
Кощова А. В. - Сучасні лінгвістичні підходи до інтерпретації художнього тексту (2013)
Полюгова Е. В. - Использование инвективной лексики в политических текстах (на примере агитационных материалов избирательной кампании партии ЛДПР в Областную Думу Законодательного собрания Свердловской области 2010 года) (2013)
Браїлко Ю. І. - Відтеонімні прикметники як важливий стилістичний засіб українського поетичного мовлення II половини ХХ століття (2013)
Попко Т. Г. - Особенности формирования культурно-языковой компетенции у взрослых (на примере французского языка) (2013)
Полякова Т. М. - Лингвокультурологическое исследование русского художественного текста (на материале произведений А. И. Куприна) (2013)
Сквіра Н. М. - Антагоністичність у літературі. До питання про літературний канон (2013)
Сацюк О. В. - Слов'яно-румунські мовні контакти: загальна характеристика (2013)
Марченко Н. В. - Міжкультурна та медійна компетенція особи в сучасній концептуальній та мовній картині (2013)
Матова Ю. В. - Метафора профессиональной деятельности в современном русском языке (2013)
Косович О. В. - Типологiя гiбридних неолексем в рамках теорiї неологiї (2013)
Драпак О. З. - Фонетико-графічні характеристики лексичного складу української мови пострадянського періоду (2013)
Баринова О. В. - Аналитические колоративы в русском языке (2013)
Казимирова І. А. - Ономастична термінологія української мови в аспекті проблеми гармонізації (2013)
Корнєва Н. А. - Функціонування оцінних лексичних одиниць у тексті наукової рецензії (на матеріалі німецької мови) (2013)
Кралевич Н. В. - Cпецифика градации признака, выраженного абстрактным именем (на материале русского, китайского и английского языков) (2013)
Хвесько С. Г. - Усечение как морфонологическое средство отсубстантивной деривации существительных с суффиксом -ств- (на материале белорусского языка), Гордей Н. Н. (2013)
Цехмейструк О. Г. - Функціонування складних мовленнєвих актів у староукраїнських ділових документах (2013)
Мазепова О. В. - Опозиція "свій–чужий" у перській мовній свідомості (на матеріалі фразеології перської мови) (2013)
Ковтун В. В. - Семантична характеристика прикметника Чорний у діалектному тексті (на матеріалі українських східнослобожанських говірок) (2013)
Величко Н. М. - Особливості звертання в університетському і науковому середовищі (на матеріалі німецької та англійської мов) (2013)
Цебровская Т. А. - Этнонимы как средство демаркации вариантов английского языка (2013)
Вакулич М. - Двоосновні литовські імена в українському антропоніміконі (на матеріалі "Словника староукраїнської мови XIV-XV ст. ") (2013)
Борщевський С. В. - Доіндоєвропейський субстрат слов’янських, германських та романських мов і його позамовна база (2013)
Петренко С. В. - Аксіологічні особливості літературно-критичних жанрів медійного дискурсу (на матеріалі англійської мови) (2013)
Левченко Н. О. - Заголовний комплекс сайту як один із основних компонентів створення іміджу англомовного мистецтвознавчого онлайн-видання (2013)
Новак В. С. - Свадебная обрядность белорусов (на матери але фольклора Ветковского р-на Гомельской области) (2013)
Оляндер Л. К. - Музыка в структуре художественно-философской системы Ярослава Ивашкевича (2013)
Shopin P. Y. - The myth of language in G. B. Shaw ’s Pygmalion (2013)
Баранова І. О. - Літературна традиція як діалогічне розуміння міжлітературних зв ’язків (родо-жанровий та стильовий аспекти) (2013)
Авдейчик Л. Л. - Софийная основа пейзажной лирики В. С. Соловьева (2013)
Анапреєнко Н. Я. - Фольклорний компонент в творчості Б. Лесьмяна (на прикладі балади "Дусёлак"/"Dusiołek") (2013)
Гук І. В. - Історизм у творчості І. Франка та М. Гоголя (на матеріалі повістей "Захар Беркут" і "Тарас Бульба") (2013)
Карпенко С. Д. - Проблематика досліджень української народної казки у вимірі слов’янських культур (2013)
Хоминич Г. И. - Эпитетные структуры в тексте тропеического характера (2013)
Пирошенко С. Ю. - Субъектная организация лирики И. Анненского (2013)
Чернуха А. О. - Поема Ігоря Муратова "Сповідь солдата": проблема історичної пам’яті (2013)
Ачкан Л. С. - Художнє трансформування архетипу землі у творчості Н. Білоцерківець (2013)
Гречаникова Е. Л. - Специфика реализации темы Великой Отечественной войны в русской советской литературе конца 1970-х – 1980-х гг. : патриотизм и псевдопатриотизм, категория памяти (на примере прозы Б. Васильева) (2013)
Даценко В. В. - Шляхи моделювання художнього простору і часу в американській літературі ХХ ст. (на матеріалі творів Ф. С. Фіцджеральда і Теннессі Вільямса) (2013)
Макєєв О. О. - "Фальшивомонетники” Андре Жіда як інваріант "Mise en abyme” (2013)
Сігаева С. А. - Вобразы-архетыпы антычнай міфалогіі ў паэзіі Уладзіміра Жылкі (2013)
Остапчук В. В. - Новела Г. Сенкевича "Czy ci najmilszy?" і біблійна притча про блудного сина: компаративний вимір (2013)
Лівіцька О. В. - Системність епітетних структур у збірці Т. Еліота "Prufrock and other observations” (2013)
Адаменко О. В. - Механізм метафоричного зображення ґендерно маркованих стереотипів (на матеріалі англомовного любовного роману) (2013)
Козачук К. О. - Право в історіософії роману П. Куліша "Чорна рада" (2013)
Григоренко Е. С. - Иван Франко и роман И. С. Тургенева "Новь" (2013)
Коломієць Л. В. - Перекладачі 1920-30-х років – видатні державно-громадські діячі Української народної республіки: повернення із забуття (2013)
Циган Л. В. - Принципи формування усної перекладацької компетентності (2013)
Коваленко А. К. - Жанрово-стилістичні домінанти інтерв'ю: перекладознавчий аспект (2013)
Kincans V. - Narrative. Pedagogical potential of narrative in education (2013)
Зеленська О. П. - Культурологічні можливості аудіювання на заняттях з англійської мови у ВНЗ МВС України (2013)
Дементьева Т. Г. - Аутентичные материалы как средство приобщения к культуре страны изучаемого язика (на примере видеофильмов) (2013)
Тарасенко О. Д. - Методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)” у вищих військових навчальних закладах (2013)
Барысенка В. У. - Камунікатыўны падыход пры навучанні беларускай мове як замежнай (2013)
Ячник Л. М. - Стихотворение "Прямая речь" Александра Кушнера в контексте поэтического цитирования (2013)
Ганзицька Т. С. - Судова гілка влади в механізмі забезпечення ґендерного паритету в українському суспільстві: теоретико-правовий аналіз (2014)
Демченко Ю. В. - Зарубіжний досвід формування публічної служби (2014)
Слабко С. М. - Мотивація як правова категорія (2014)
Гамбург І. А. - Розпорядження товарами та транспортними засобами, які не підлягають реалізації, за митним законодавством України (2014)
Кондратенко В. М. - Місце гласності та відкритості серед принципів адміністративного судочинства України (2014)
Телійчук В. Г. - Способи вчинення злочинів у сфері використання електронно-обчислюваних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку та заходи протидії (2014)
Чернадчук В. Д. - Заходи впливу Національного банку України за порушення банківського законодавства: поняття та види (2014)
Маріхін К. В. - Історіографія проблеми виникнення спрощеної системи оподаткування (2014)
Наголюк О. Є. - Актуальні питання вдосконалення бюджетних повноважень органів місцевого самоврядування в Україні (2014)
Трипольська М. І. - Особливості закріплення суб’єктивної сторони податкового правопорушення в Податковому кодексі України (2014)
Апаров А. М. - Окремі питання вдосконалення державного регулювання господарської діяльності, Павленко Т. А. (2014)
Орлова І. М. - Участь держави в господарських зобов’язаннях (2014)
Абакумова Ю. В. - Проблеми криміналізації та декриміналізації суспільно небезпечних діянь в умовах політики у сфері гуманізації Кримінального законодавства України (2014)
Кричун Ю. А. - Теоретичні положення визначення поняття та змісту правового статусу засуджених до позбавлення волі (2014)
Леоненко Т. Є. - "Нові релігійні групи" (тоталітарні секти) як структурна основа поширення релігійного кримінального фанатизму (2014)
Рябчинська О. П. - Поняття системи покарань: методологічний вимір (2014)
Саламатова М. В. - Проблемні питання визначення рівня латентної злочинності у сфері нотаріальної діяльності (2014)
Степанов П. Л. - Підстави й умови звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям: проблеми визначення (2014)
Товмазова Є. М. - Відмежування умисного вбивства матір’ю своєї новонародженої дитини (ст. 117 КК України) від умисного вбивства малолітньої дитини (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України) (2014)
Гороховська О. В. - Кодекс Лібера та його значення для розвитку й кодифікації міжнародного гуманітарного права, Семенюк І. С. (2014)
Залата М. Г. - Соціальна політика захисту материнства: зарубіжний досвід (2014)
Онищенко О. А. - Порівняння правового статусу дипломатичних агентів і консульських посадових осіб у сучасному міжнародному праві (2014)
Лукашевич В. Г. - До питання щодо необхідності розвитку напрямів співпраці криміналістів, Калюга К. В. (2014)
Нікітін Ю. В. - Антитерористична операція як необхідна форма протидії злочинності та забезпечення безпеки суспільства (2014)
Окопник О. М. - Актуальні питання організаційної діяльності Кабінету Міністрів України (2014)
Скрябін О. М. - Участь адвоката при вирішенні питання про обрання підозрюваному, обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (2014)
Науково-практичний круглий стіл "Форс-мажорні обставини та ускладнення при виконанні ЗЕД-контрактів. Практика підтвердження форс-мажору та рекомендації для бізнесу" (2014)
До уваги авторів (2014)
Азарян О. М. - Машинобудівний комплекс України: стратегічні аспекти розвитку й відносницький підхід, Біленький О. Ю. (2014)
Бакурова А. В. - Оптимальний розподіл ресурсів для медичного обслуговування Бердянського району Запорізької області, Закоморний М. М. (2014)
Олійник Г. Ю. - Реалізація національного проекту: реформування залізничного комплексу України (2014)
Пожуєва Т. О. - "Нова економіка” – інноваційний стиль економічної діяльності (2014)
Теряник О. А. - Формування системи статистичних показників розвитку ринку інформаційних послуг, Стець А. А. (2014)
Фурсін О. О. - Провідні шляхи реформування спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва в Україні, Ляшко М. В. (2014)
Болдуєв М. В. - Впровадження в практику українських підприємств – учасників зовнішньоекономічної діяльності передових міжнародних стандартів організації внутрішнього аудиту (2014)
Власюк Г. В. - Особливості аудиторської перевірки фінансової звітності, складеної за міжнародними стандартами фінансової звітності (2014)
Гнєзділова О. М. - Аналіз тенденцій розвитку теорії бухгалтерського обліку (2014)
Гончарук П. А. - Основні чинники підвищення конкурентоспроможності суб’єкта господарювання (2014)
Корінєв В. Л. - Трудоресурсний потенціал у системі ресурсозбереження підприємства, Ащаулов В. В. (2014)
Корінєв В. Л. - Сутність поняття ресурсозбереження та шляхи підвищення ефективності на металургійних підприємствах, Карпуніна М. С. (2014)
Корінєв В. Л. - Стратегічне планування маркетингу як складова адаптивного управління підприємством, Мартиненко Д. О. (2014)
Коротунова О. В. - Обґрунтування напрямів забезпечення конкурентоспроможності підприємства металургійної промисловості, Пуліна Т. В., Ляховець С. О. (2014)
Кудінов Е. О. - Механізм управління витратами торговельного підприємства: інституціональний підхід (2014)
Лищенко О. Г. - Визначення сутності категорії "запаси" з метою організації обліку на підприємстві, Матюха Л. В. (2014)
Матієшин М. М. - Сутність обліково-аналітичного забезпечення процесу експлуатації основних засобів будівельних підприємств (2014)
Птіцина Л. А. - Застосування методів аналізу ефективності використання трудових ресурсів у системі управлінського обліку промислового підприємства (2014)
Smygol N. - Diagnostics of enterprise development as a component of an effective strategy (2014)
Косова Т. Д. - Кодекс фіскальної прозорості: ініціативи МВФ, Ангеліна І. А. (2014)
Сачовський І. М. - Регіональні особливості сільськогосподарського виробництва (рослинницької галузі) в Україні (2014)
Чугаєвська С. В. - Теоретико-методологічні основи кластерного аналізу регіонів за показником товарності молока (2014)
До уваги авторів (2014)
ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка Національної академії медичних наук України" (2013)
Про доктора медичних наук, професора, члена-кореспондента АН України Олексія Сидоровича Коломійченка, який створив науково-дослідний інститут отоларингології на Україні, що нині носить його ім'я (2013)
Яремчук С. Е. - Вивчення змін складових назального секрету, що виникають під час вагітності, Весельский С. П. (2013)
Кудь Л. А. - Результаты лечения детей с острыми гнойными риносинуситами (2013)
Кіщук В. В. - Етіологічна структура тонзилофарингіту у дітей, хворих на інфекційний мононуклеоз, Ковальчук В. П., Незгода І. І., Бобрук С. В. (2013)
Мельников О. Ф. - Цитокиновый спектр сыворотки крови у больных с акустической невриномой до и после лечения различными методами, Минина А. Ю., Борисенко О. Н., Тимченко М. Д. (2013)
Шидловська Т. А. - Показники довголатентних слухових викликаних потенціалів у хворих з функціональною дисфонією з різною вираженістю порушення голосової функції, Шевцова Т. В., Шемлі Мохамед (2013)
Римар В. В. - Состояние слуховой, сердечно-сосудистой систем и мозгового кровообращения у жителей Украины, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы (2013)
Гарюк Г. І. - Корекція виявлених порушень у ЛОР-хворих з наркотичною залежністю, Киричок Д. В. (2013)
Джалилов Д. С. - Патология ЛОР-органов при врождённых зубочелюстных аномалиях, Гасымов Д. Л., Панахиан В. М., Талыбов Д. М. (2013)
Кулыгина В. Н. - Эхографические критерии гемодинамики артерий языка, Дорош И. А., Капица А. В. (2013)
Деева Ю. В. - Актуальные вопросы применения препарата "Тантум Верде®" в лечении пациентов с воспалительными заболеваниями глотки (2013)
Гогунская И. В. - Особенности терапии пациентов с аллергическим ринитом при острых воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей, Смагина Т. В., Забродская Л. В., Наумова О. А., Зарицкая И. С. (2013)
Шрамко А. Н. - Острый туберкулезный средний отит, осложненный парезом лицевого нерва (2013)
Березнюк В. В. - Осложненный хронический двустороний эпитимпанит, Зайцев А. В., Хоботова Н. В., Ламза Н. В., Лыщенко Д. В., Моргачева А. К. (2013)
Багірова І. М. - Застосування ендоскопічних методів діагностики і невідкладної допомоги у хворих на рубцевий стеноз гортані та трахеї (2013)
Кокоркин Д. Н. - Эффективность первичной специализации в последипломном обучении детских оториноларингологов (2013)
Скоробогатый В. В. - Особенности преподавания оториноларингологии семейным врачам на выездных циклах (2013)
Кіщук Василь Васильович (До 60-річчя з дня народження) (2013)
Привітання з ювілейним Днем народження Зої Іванівни та Івана Івановича Тимошенків (2012)
Філіпенко А. С. - Концептуальна основа світового господарства (2012)
Климко С. Г. - Активація науково-технічного й інноваційного розвитку економіки як основа механізму зростання ефективності використання людського капіталу України (2012)
Фомін І. С. - Національна зовнішньоекономічна політика в контексті міжнародних зобов'язань України (2012)
Остафійчук Я. В. - Теоретико-методологічні основи розвитку сфери послуг та сервісизації економіки (2012)
Луцій О. П. - Маркетинг у часи невизначеності: тенденції спаду або нові можливості розвитку (2012)
Вітренко Ю. М. - Освітня діяльність у системі макроекономічних показників (2012)
Натрошвілі С. Г. - Організація інноваційної діяльності установ вищої освіти (2012)
Огородник Н. П. - Сфера послуг у забезпеченні кругообігу людського капіталу (2012)
Лиско Н. А. - Бюджетне планування: актуальні проблеми та пріоритетні напрямки розвитку (2012)
Солоха Д. В. - Удосконалення стратегії інноваційного розвитку потенціалу промислового регіону (2012)
Рихлицька Х. М. - Розвиток сільського туризму зарубіжних країн: досвід для України (2012)
Шпильова Ю. Б. - Наукові засади формування потенціалу об’єктів роздрібної торгівлі України (2012)
Красільчук Я. В. - Прямі іноземні інвестиції Іспанії в Латинській Америці: досвід для України (2012)
Васюткіна Н. В. - Діалектика розвитку сутнісних характеристик поняття "корпорація" (2012)
Васьковська Я. В. - Шляхи інноваційного розвитку промислових підприємств (2012)
Грищенко А. І. - Управління фінансовими ризиками на засадах системного підходу (2012)
Хомченко Л. В. - Маркетинговий контролінг та його місце в діяльності підприємства (2012)
Дякон Л. Л. - Створення фундаментальної системи організації маркетинг-контролінгу на підприємстві (2012)
Бенько М. М. - Інноваційна діяльність у бухгалтерському обліку (2012)
Кілимник Л. А. - Побудова комплексної системи формування і використання власного та залученого капіталу підприємства (2012)
Осадчий Ю. М. - Розширення виробництва з використанням зовнішніх коштів (2012)
Гаврилюк С. І. - Формування портфеля цінних паперів банків (2012)
Головень О. В. - Дискримінантні моделі діагностики стану підприємств чорної металургії (2012)
Хворов М. М. - Формування системи кількісних показників стійкого виробництва і споживання (2012)
Тимошенков И. В. - В центре внимания - преподаватель! (2012)
Наші автори (2012)
Колонка редактора (2014)
Abramova N. O. - Effect of pro1 97leu polymorphism of the gene gpx 1 on functional state of endothelium indices of patients with metabolic syndrome, Pashkovska N. V. (2014)
Авраменко А. А. - Механизм формирования симптома "чувство кислоты в полости рта" у больных хроническим хеликобактериозом, Короленко Р. Н. (2014)
Bachynskiy V. Т. - Lazer-polarimetric methods of investigation of biological tissues in forensic medicine - perspectives, realities and the future, Boychuk Т. M., Vanchuliak О. Ya., Ushenko О. G. (2014)
Боднарук Ю. Б. - Індексна оцінка гігієнічного стану порожнини рота у дітей, хворих на дитячий церебральний параліч (2014)
Бурденюк І. П. - Антимікрбна активність та спектр антимікробної дії деяких нових синтетичних сполук похідних піразолу зі структурним вмістом в молекулах гідроксиметильної та уреїдної угрупувань in vitro, Братенко М. К., Барус М. М., Мислицький В. Ф., Тащук К. Г. (2014)
Власик Л. І. - Особливості патоморфологічних змін у внутрішніх органах щурів унаслідок підгострого впливу срібних нанодекаедрів, Андрійчук Н. Й., Давиденко І. С. (2014)
Волошина Н. О. - Віддалені результати комплексного лікування хворих на вугри вульгарні на тлі гелікобактерної інфекції та інфекції вірусів простого герпесу (2014)
Герман Л. В. - Ехографічні особливості розвитку ембріона у вагітних групи ризику по невиношуванню (2014)
Горбань Є. М. - Вплив інтервального гіпоксичного тренування на ліпідний обмін дорослих та старих щурів після одноразового опромінення, Топольнікова Н. В., Под’яченко О. В. (2014)
Глушко Л. В. - Кількість лейкоцитів та показники лейкоцитарних індексів при серцевій недостатності, Федоров С. В. (2014)
Гуменна К. Ю. - Зміни мікробіоценозу піхви у дівчат пубертатного періоду, хворих на сальпінгоофорит (2014)
Дячук І. І. - Особливості будови і топографо-анатомічні взаємовідношення стінок клиноподібної пазухи із суміжними структурами в зрілому віці (2014)
Завалий М. А. - Экспериментальное обоснование применения внутрипазушного лекарственного электрофореза при лечении острого гнойного верхнечелюстного синусита (2014)
Загуровский В. М. - Личностные особенности и доклинические проявления у больных психосоматическими нарушениями (2014)
Іващук С. І. - Клітинна реактивність і рівень адаптаційного напруження організму хворих на гострий панкреатит, залежно від статі (2014)
Каратєєва С. Ю. - Ефективність озонотерапії в лікуванні гнійних ускладнень цукрового діабету (2014)
Кметь Т. І. - Уміст РНК у нервових та гліальних клітинах різних часток кори великих півкуль за умов неповної глобальної ішемії-реперфузії головного мозку (2014)
Колесник М. Ю. - Стан діастолічної функції лівого шлуночка в стані спокою та після фізичного навантаження в чоловіків з артеріальною гіпертензією та порушеннями метаболізму глюкози (2014)
Колоскова О. К. - Чи відображує запальний паттерн крові клінічні та імунологічні особливості перебігу бронхіальної астми в дітей?, Повзун А. М., Мислицька Г. О. (2014)
Кузняк Н. Б. - Стан місцевого імунітету порожнини рота у дітей, хворих на цукровий діабет і типу, Годованець О. І., Мороз А. В. (2014)
Кулачек В. Т. - Діагностична цінність показників окиснювальних процесів у хворих на ревматоїдний артрит з ураженням нирок (2014)
Левицька С. А. - Роль мікроекологічних особливостей порожнинної мікрофлори верхніх дихальних шляхів у розвитку рецидивів респіраторних інфекцій у дітей (2014)
Левицька C. А. - Частота епізодів ГРВІ та їх тривалість як маркери ризику розвитку хронічних синуїтів у дітей, Понич О. М., Співак С. Г., Сайдаков Д. В., Стефанюк І. С. (2014)
Мокрик О. Я. - Вивчення в умовах експерименту впливу даларгіну на вміст гістаміну у вогнищі гострого запалення та больову реакцію, Горицький В. М. (2014)
Петровська В. В. - Структурно-функціональні показники міокарда в жінок, хворих на неускладнену гіпертонічну хворобу з різними генотипами гена пероксисом проліфератор-активуючого рецептора гамма2 (2014)
Підмурняк О. О. - Алгоритм формування доступу при ретроперитонеоскопічних втручаннях на верхніх сечових шляхах (2014)
Платонова О. М. - Лікування дітей шкільного віку з функціональними захворюванями кишечнику середньотяжкого перебігу (2014)
Рикало Н. А. - Особливості клітинного циклу гепатоцитів у щурів різного віку за умов хронічного токсичного гепатиту, Полінкевич С. Г. (2014)
Рудень В. В. - Науково-методичні основиформування граничного значенняабсолютного ризику в можливому виникненні / розвитку раку молочної залози (C50) в осіб жіночої статі, Москвяк-Лесняк Д. Є., Гутор Т. Г. (2014)
Семчишин М. Г. - Динаміка змін вмісту міді в сироватці крові хворих із черепно-мозковою травмою легкого і середнього ступенів тяжкості в гострому і проміжному періодах, Задорожна Б. В. (2014)
Сенютович Р. В. - Хіміотерапія раку шлунка. Мета аналізи, Іващук О. І., Баранніков К. В., Пилипів В. М., Сенютович М. А., Бодяка В. Ю., Чорний О. В. (2014)
Sydorchuk I. Y. - The degree of tetracycline influence on the intestine microbiocenosisand its correctionby "Bifiform - 21", Holyar O. I., Sokolenko M. O. (2014)
Скірак З. С. - Динаміка показників ендогенної інтоксикації в умовах гострого токсичного алкогольного гепатиту, Андрейчин С. М. (2014)
Собко О. В. - Стокс поляриметричне картографування кристаліч¬ної побудови речовини гістологічних зрізів окорухових м’язів плодів людини, Олійник І. Ю., Ушенко О. Г. (2014)
Степан Н. А. - Цитокіновий профіль периферійної крові хворих на екзему в стадії загострення, Денисенко О. І. (2014)
Ткачук О. В. - Порожнинна та мукозна мікробіота товстої кишки в щурів із наслідками ішемії-реперфузії головного мозку, Повар М. А. (2014)
Федонюк Л. Я. - Особливості закладки та морфологічна характеристика клапанів серця в пренатальному періоді онтогенезу людини, Семенюк Т. О., Підгайна І. Я. (2014)
Filipets O. O. - Stroke Burden in Ukraine: Analysis of the Official Stroke Statistics and Overview of Population-Based Epidemiological Studies, Pashkovsky V. M. (2014)
Ходоровський Г. І. - Вплив ретино-гіпоталамо-епіфізарної системи на протеоліз у тканинах ясен у статевозрілих самців щурів, Дмитренко Р. Р., Ясінська О. В., Мотрук М. П. (2014)
Чернюх О. Г. - Деякі генетичні та патологічні особливості гемолітичної хвороби новонароджених за АВ0-конфліктом, Мислицький В. Ф. (2014)
Шатов Д. В. - Анализ морфометрических показателей паренхимы лёгких крыс, подвергшихся одноразовому тотальному облучению и коррекции ксеногенной цереброспинальной жидкостью, Григорьев П. Е. (2014)
Максимчук Н. О. - Методи стратифікації ступенів тяжкості стану пацієнтів із сепсисом. Огляд літературних даних, Коновчук В. М. (2014)
Рідковець С. Г. - Аналіз сучасних методів оцінки та немедикаментозних засобів відновлення стану фізичного здоров’я практично здорової людини (2014)
Ротар Д. В. - Пробіотики: дві сторони однієї медалі (2014)
Сергиенко Л. Ю. - Ранний онтогенез – критический период для "программирования" эндокринных и гормонально-зависимых патологий во взрослой жизни (2014)
Ткачук О. В. - Патобіохімічні та патоморфологічні еквіваленти ураження пародонта та слизової оболонки ротової порожнини при цукровому діабеті, Галагдина А. А., Ткачук С. С., Мислицький В. Ф. (2014)
Якобчук С. О. - Інфекції шкіри і м’яких тканин, Іфтодій А. Г., Антонюк Т. В., Рева В. Б. (2014)
Авраменко А. А. - Случай образования недифференцированной формы рака верхней трети тела - кардиального отдела желудка после проведения стандартной последовательной антихеликобактерной терапии (2014)
Бідучак А. С. - Вивчення наявності шкідливих звичок серед населення Чернівецької області, Курик М. В., Доманчук Т. І., Янченко С. М. (2014)
Дейнека С. Є. - Здобутки кафедри мікробіології та вірусології Буковинського державного медичного університету в проведенні мікробіологічних досліджень, Бурденюк І. П., Патратій В. К. (2014)
Світла пам'ять. Леонід Якович Ковальчук (1947-2014 рр.) (2014)
Дейнека С. Є. - Internet-новини клінічної та експериментальної патології. Частина XXXXV, Яковець К. І., Дейнека Л. Л. (2014)
Єдині вимоги до оформлення статей (2014)
Титул, содержание (2012)
Самородов В. Б. - Основные параметры гидрообъемно-механических трансмиссий, работающих по схеме "дифференциал на выходе”, Бондаренко А. И. (2012)
Шамровский А. Д. - Напряжения в деформированном дискретном элементе, Колесник Д. Н. (2012)
Кривоконь О. Г. - Заходи державної політики щодо розвитку національного легкового автомобілебудування (2012)
Кондратюк О. Л. - Оцінка динамічних навантажень лопаток останнього ступеня парової турбіни в умовах зворотного потоку, Скоркін А. О., Литвинова О. О. (2012)
Карачун В. В. - Влияние периодичности возмущений на координатные функции оболочки с нулевой гауссовой кривизной (2012)
Мельник В. Н. - Особенности инерциального курсоуказания наземных объектов (2012)
Гавриленко И. А. - Исследование методов расчета надежности трубопроводных систем (2012)
Фомін О. В. - Визначення перспективних напрямків проектування несучих систем у вантажному вагонобудуванні (2012)
Павленко В. М. - Спосіб підвищення міцності з’єднань з натягом, Петко І. В., Мартиненко Л. П. (2012)
Рындяев В. И. - Адаптивные системы трансмиссий приводов конвейеров и перспективы их использования (2012)
Долгов Н. А. - Сравнение различных методов определения остаточных напряжений в полимерных покрытиях, Букетова Н. Н., Бесов А. В. (2012)
Кагляк О. Д. - Стійкість металевих конструкцій отриманих лазерним формуванням, Гончарук О. О., Сіора О. В., Палагеша А. М., Мельник Н. О. (2012)
Овчаренко М. С. - Розробка стенду для дослідження гідродинамічних ефектів в проточній частині РДАГ (2012)
Митиков Ю. А. - Совершенствование газобаллонной системы полетного наддува, Артамонов А. И. (2012)
Ісьєміні І. І. - Аналіз існуючих рушійних установок автомобілів з метою виявлення найбільш екологічних, Баканов А. С., Кірсенко С. А. (2012)
Ковальов С. Ф. - Стан справ у дослідженні гідромлина, орієнтованого на спиртове виробництво (2012)
Гондлях А. В. - Адаптация итерационно - аналитического многослойного конечного элемента в систему ABAQUS (2012)
Титул, зміст (2012)
Панченко Є - Суть і сучасні форми прояву конкурентоспроможності транснаціональних банків, Коваль В. (2012)
Буряченко А. - Волатильність економічного розвитку регіону від впливу внутрішніх та зовнішніх міграційних процесів (2012)
Малащук Д. - Визначення світового фінансового ринку на основі системного підходу, Алаторських М. (2012)
Руденко Ю. - Об’єктивна необхідність регулювання міжнародного фінансового ринку, Салмінський Д. (2012)
Лесько М. - ПДВ-облігації та можливості гармонізації відносин між державою і платниками податків (2012)
Баторшина А. - Інсайдерська інформація: міжнародний досвід державного регулювання, Діденко Л. (2012)
Буратчук Н. - Beyond budgeting – Модель фінансового управління ХХІ століття (2012)
Павловський С. - Внутрішні резерви фінансування антикризових заходів на промислових підприємствах (2012)
Диба О. - Кредитування як джерело інноваційного розвитку, Гернего Ю. (2012)
Кущ О. - Інвестиційна діяльність банків в Україні (2012)
Острівна Л. - Сутність проблематики розвитку аудиту в Україні (2012)
Парандій О. - Використання послуг центрального контрагента на фінансовому ринку України (2012)
Зінькевич Т. - Застосування величини Р – значення Р – value при перевірці статистичних гіпотез, Лісовська В., Стасюк В. (2012)
Долінський Л. - Кореляційно-регресійний аналіз залежності українських фондових індексів від кон’юнктури біржових ринків світу, Ніколаєнко К. (2012)
Титул, зміст (2012)
Кублікова Т. - Сучасний стан і напрями інноваційного розвитку України (2012)
Гончарук Я. - Методологiя визначення фінансового потенціалу регіону, Жук І. (2012)
Кондратенко М. - Фінансові фактори вибору моделі соціальної держави в Україні (2012)
Бенч Л. - Тенденції та проблеми фіскально-бюджетної політики у кризовому і посткризовому періодах (2012)
Коломієць Г. - Макрофінансові пріоритети та інституційно-функціональні аспекти податкового планування (2012)
Бец О. - Деякі аспекти боргової політики України (2012)
Брикова І. - Механізм реалізації кластерного потенціалу регіонів України (2012)
Тітова О. - Феномен лідерства глобальних корпорацій (2012)
Ткаченко Ю. - Динаміка прямих іноземних інвестицій в Україну в контексті світових тенденцій (2012)
Лаптєва В. - Проблемні аспекти реалізації політики залучення інвестицій вітчизняними промисловими підприємствами (2012)
Чуб О. - Заставні операції банків РЕПО та кредитування під заставу цінних паперів (2012)
Мамушева К. - Необхідність консолідації банківської системи України на сучасному етапі (2012)
Жуковська О. - Інтервальна модель оцінки обсягу страхових резервів, Ткаченко І. (2012)
Цвігун Т. - Теоретичні аспекти визначення сутності страхового захисту (2012)
Баранов А. - Особливості страхування як сфери підприємницької діяльності, Баранова О. (2012)
Зінькевич Т. - Моделювання розміру збитків в страхуванні, Лісовська В. (2012)
Калинин В. - О проблематике научных исследований И. Г. Спаського (2011)
Лепехина Е. - И. Г. Спасский: тернистый путь ученого и музейщика в ХХ веке (2011)
Щукина Е. - И. Г. Спасский и собрание медалей Эрмитажа (2011)
Вуич Л. - "Какое счастье ссудила нам судьба, послав в мир в доме батюшки Спасского!” (Из воспоминаний Ивана Георгиевича Спасского) (2011)
Котляр Н. - "Влияние учителя вечно!” (Об Иване Георгиевиче Спасском) (2011)
Скржинская М. - Мои воспоминания об Иване Георгиевиче Спасском (2011)
Анохина Н. - Жизнь Спасской Евгении Юрьевны в Казахстане (по воспоминаниям родных и переписке ученой) (2011)
Ситий І. - Щоденник Євгенії Спаської як джерело з історії цехових прапорів Лівобережної України (2011)
Луняк Є. - Життя Феодосія Спаського у Франції (2011)
Кулик Л. - З історії розвитку ковальства на Ніжинщині XVII–XIX ст. (2011)
Фатюк О. - Вивчення історії становлення стародавнього суспільствана Ніжинщині від неоліту до козацької доби (за матеріалами археологічної колекції фондів НКМ імені Івана Спаського) (2011)
Кондрашов В. - Профспілка сільськогосподарських робітників Ніжинщини в 1920–1931 роках (2011)
Моціяка П. - Виникнення і перший період функціонування метеорологічної станції в Ніжині (1885–1904 роки) (2011)
Морозов О. - Ніжинський скарб давньоруських срібників 1852 р.: доля знахідки (2011)
С. Ф. Шишко (1911-1997) Від редакційної колегії (2011)
Пономар О. - Квіти художника Сергія Шишка (2011)
Пушкар Н. - І. Г. Кулжинський і Волинь (2011)
Руденко Л. - Побачити обличчя (штрихи до портрету Р. К. Музиченка-Цибульського) (2011)
Діденко Т. - Володимир Лесючевський – організатор Ніжинського музею історії, мистецтва та етнографії (2011)
Ємельянов В. - До історії Української автокефальної православної церкви на Ніжинщині (добірка документів) (закінчення), Кулик В. (2011)
Морозова А. - З історії ніжинських бруківок (2011)
Повернення в Ніжин (корпус документів з епістолярію І. Г. Спаського) (підготовка до друку та передмова Н. Дмитренко (Ніжин), коментарі С. Зозулі) (2011)
Дмитренко Н. - Пам’ятні наукові читання у Санкт-Петербурзі (2011)
Зозуля С. - Відкриття польського меморіалу на старому Католицькому кладовищі в Ніжині (2011)
Акічев Ш. - З історії участі конотопчан у громадянській війні в Іспанії (2011)
Страшко Є. - Костенко Іван Петрович (замість некрологу) (2011)
Ємельянов В. М. - Регіоналістика та прикладні аспекти формування організаційних систем управління сталим просторовим розвитком (2011)
Кальниш Ю. Г. - Концепти і парадокси політичного аналізу в державному управлінні (2011)
Лопушинський І. П. - Збереження і розквіт мов національних меншин в Україні: євроінтеграційна політика української держави (2011)
Лихачов С. В. - Співвідношення громадського порядку та громадської безпеки: державно-управлінський аспект (2011)
Сорока С. В. - Депутатські запити як форма парламентського контролю Кабінету Міністрів України: правове регулювання та практика (2011)
Євтушенко О. Н. - Радянська модель організації місцевої влади в Україні (2011)
Топалова Е. Х. - Витоки та загальні засади європейської регіональної демократії (2011)
Палагнюк Ю. В. - Європейська політика сусідства як інструмент співробітництва ЄС з Україною (2011)
Чернов С. І. - Формування й розвиток регіональної політики (2011)
Коваль Г. В. - Сутність державної молодіжної політики (2011)
Козлова Л. В. - Теоретико-методологічні засади механізму формування державної політики (2011)
Темиргалієв Р. І. - Заходи державного регулювання міжрегіональної інтеграції і зменшення диференціації регіонального розвитку (2011)
Коваленко С. О. - Професійне навчання безробітних: актуальні питання формування та реалізації державної політики (2011)
Теодорович Д. О. - Компетенція органів місцевого самоврядування у стратегічному плануванні соціально-економічного розвитку територій України (2011)
Коваленко С. М. - Формування теорії соціально-правової держави в філософії Томаса Гоббса: "Левіафан" (2011)
Ємельянова І. А. - Особливості дослідження маргінальності українського соціокультурного типу (2011)
Синиця М. І. - Визначення основних напрямів технологічної інноватизації державного управління (2011)
Герасимчук З. В. - Теоретико-методологічні засади раціонального використання та охорони туристичних ресурсів, Матвійчук Л. Ю. (2011)
Тополенко Н. М. - Особливості та проблеми організації бухгалтерського обліку у країнах ЄС, Нетовчена О. І. (2011)
Матяж С. В. - До проблеми стимулювання меценатської діяльності з боку органів державної влади України (2011)
Шкуратова І. І. - Сучасний стан та проблеми вдосконалення політики управління відходами (2011)
Ремезов Д. А. - Засади формування стратегії державного регулювання економічного розвитку України в проекції до проголошеного курсу реформ (2011)
Замикула В. В. - Етапи ринкової трансформації та еколого-економічна реструктуризація АПК (2011)
Щапін Є. С. - Моделі функціонування конкурентного ринку енергопостачання (2011)
Акімов О. В. - Аналіз зарубіжного досвіду реалізації державної транспортної політики (2011)
Ситник І. В. - Розвиток системи державного гарантування вкладів як засіб стабілізації банківського сектору України, Саєнко В. Б. (2011)
Война В. Г. - Розвиток недержавних ВНЗ як фактор формування конкурентного середовища в освіті (2011)
Штермер О. Є. - Становлення та розвиток управління фінансів в Україні (2011)
Кондратюк Т. В. - "Канадська енциклопедія" як узірцевий північноамериканський навчально-науковий інтернет-ресурс у галузі державного управління і сімейної політики (2011)
Ємельянов В. М. - Етична інфраструктура державного управління: механізми впровадження, Штирьов О. М. (2011)
Пашко Л. А. - Адміністративна реформа як процес реформування Української держави (2011)
Татаренко В. Б. - Владні повноваження публічного адміністрування: його поняття та особливості (2011)
Сорока С. В. - Парламентські слухання та дебати як інструменти інформаційно-корекційного контролю уряду в країнах ЄС та Україні (2011)
Палагнюк Ю. В. - Сутність та зміст державної політики (2011)
Коваленко С. О. - Державна політика України у сфері соціального захисту безробітних: поняття та загальна характеристика (2011)
Козлова Л. В. - Координаційні, субординаційні та реординаційні зв’язки органів виконавчої влади та місцевого самоврядування (2011)
Синиця М. І. - Підходи та принципи технологізації державного управління (2011)
Репешко П. І. - Щодо питання державного регулювання судово-експертної діяльності в системі Міністерства внутрішніх справ України (2011)
Бадалова О. С. - Органи юстиції в Україні: становлення та основні завдання (2011)
Петров П. П. - Організаційно-управлінські аспекти підвищення ефективності державного управління щодо запобігання виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру (2011)
Верба С. М. - Професіоналізація державної служби України – напрямок до європейської спільноти (2011)
Ємельянов В. М. - Теоретичне обґрунтування і методологічне забезпечення державного регулювання господарської діяльності на рівні регіону (2011)
Антонова Л. В. - Розвиток багаторівневої системи державного регулювання інвестиційної діяльності (2011)
Дацій Н. В. - Вплив іноземних інвестицій в Україну на розвиток міжнародного співробітництва (2011)
Сидун С. - Вступ Польщі у Європейський Валютний Союз: переваги і загрози (2011)
Штермер О. - Концептуальні підходи до формування фінансової політики держави (2011)
Іванилова О. А. - Пріоритетні напрями стратегічної орієнтації державного регулювання розвитку підприємств (2011)
Ситник В. В. - Участь держави у конкурентних правовідносинах (2011)
Ковтун О. А. - Правові особливості державного регулювання меценатства в Україні (2011)
Клименко О. М. - Державний контроль у сфері пенсійного страхування та пенсійного забезпечення в Україні (2011)
Cенюшкина Т. А. - Синергетический потенциал управляющего воздействия в условиях системного кризиса в Украине (2011)
Григор’єва Л. І. - Оптимізація державного управління радіаційним захистом за допомогою "дозових цін" джерела випромінювання, Григор’єв К. В. (2011)
Толкованов В. В. - Концептуальні підходи до підвищення якості надання адміністративних (публічних) послуг (2011)
Стельмах А. - Изменения в законодательстве о выборах в парламент Польши (2011)
Чахур З. - Будущее интеграции и системы Европейского Союза. Попытка прогноза (2011)
Витко Т. Ю. - Організаційно-правові засади кадрового забезпечення органів державної влади (2011)
Палагнюк Ю. В. - Формування інституційних механізмів державної євроінтеграційної політики України (2011)
Лазарєва О. В. - Імплементація засобів публічної політики в державному управлінні України (2011)
Сорока С. В. - Роль уряду як суб’єкта законодавчої ініціативи в процесі прийняття законів: досвід європейських країн (2011)
Матвєєва Л. О. - Сутність парламентського контролю у державному управлінні України (2011)
Сидун С. - Головування Польщі в Раді Європейського Союзу: шанси та виклики (2011)
Шкіца І. М. - Особливості реформування системи місцевого самоврядування в Республіці Польща (2011)
Кондратюк Т. В. - Провадження державно управлінської сімейної політики у США на початку ХХІ століття (2011)
Дерега В. В. - Наукова розробка проблем державної сімейної політики в Україні (2011)
Андріяш В. І. - Етнополітичні процеси: аналіз наукової дефініції (2011)
Даньшина Ю. В. - Удосконалення нормативно-правового регулювання адміністративних послуг в Україні (2011)
Репешко П. І. - Особливості державного регулювання діяльності судових експертів, які не працюють у державних експертних установах (2011)
Немчук О. В. - До обґрунтування доцільності і необхідності удосконалення механізмів державного управління розвитком театрального мистецтва України (2011)
Ємельянов В. М. - Знаходження балансу інтересів та налагодження оптимальних взаємовідносин між бізнесом та владою на регіональному рівні (2011)
Бабіак Є. - Rules of management of agricultural real property of the Treasury in Poland (2011)
Беглиця В. П. - Інструменти реалізації концепції приватно-державного партнерства в суднобудівній галузі (2011)
Жарая С. Б. - Особливості системи державної підтримки розвитку малого та середнього підприємництва у країнах-членах ЄС на прикладі Німеччини (2011)
Комаров О. В. - Адміністрування митних рзиків як один з механізмів державного управління (2011)
Шкуратова І. І. - Методичні підходи до проведення фінансового контролю на засадах митного пост аудиту (2011)
Тоцька Т. С. - Управління ризиками як інструмент забезпечення митної безпеки в контексті євроінтеграції (2011)
Сорока М. П. - Теоретичні основи функціонування регіональної соціально-економічної системи (2011)
Вишиванюк М. В. - Розробка нової регіональної політики держави й стратегії її проведення (2011)
Друк В. В. - Концептуальні засади удосконалення державного управління у сфері розвитку гірського туризму (2011)
Косенчук С. І. - Державна податкова служба в контексті адміністративної реформи: практичні та правові проблеми (2011)
Толкованов В. В. - Розвиток місцевого самоврядування в Україні в контексті реалізації політики європейської інтеграції (2012)
Ємельянов В. М. - Актуальні проблеми функціонування міжрайонних, об’єднаних та спеціалізованих державних податкових інспекцій, Косенчук С. І. (2012)
Вишиванюк М. В. - Методи і засоби впливу держави на розвиток усіх сфер регіонального життя (2012)
Крутій О. М. - Технології соціального діалогу органів влади і громадськості (2012)
Кобець А. С. - Впровадження механізмів самоорганізації у відкритій системі освіти України (2012)
Коваль Г. В. - Особливості державної молодіжної політики в Миколаївській області (2012)
Сиченко О. О. - Деонтологія державної служби як основа впровадження соціальної відповідальності в органах державного управління (2012)
Якименко О. О. - Зміст і особливості трансформації вищої освіти в Україні (2012)
Татаренко В. Б. - Система публічного адміністрування в Україні: становлення та розвиток (2012)
Шапоренко Д.Е. - Цілі та інструменти державної політики зайнятості (2012)
Сорока С. В. - Делеговане законодавство як форма участі уряду в законодавчому процесі у країнах Європейського Союзу (2012)
Палагнюк Ю. В. - "Державна політика" та "публічна політика": теоретичний аспект (2012)
Івашова Л .М. - Напрями вдосконалення державного регулювання оцінюванням та розпорядженням майном, що конфісковане митними органами, Івашов М. Ф. (2012)
Анпілогова Ж. Д. - Управлінська діяльність держави щодо розвитку промисловості (2012)
Антонов А. В. - Наслідки економічної глобалізації та інтеграції для розвитку сільських територій України (2012)
Бакуменко Д. О. - Нормативно-правове регулювання діяльності митних органів з надання адміністративних послуг (2012)
Беглиця В. П. - Напрями державного сприяння розвитку перспективних сегментів ринку суднобудування України (2012)
Галайчук Б. В. - Інноваційний механізм удосконалення державного управління охороною здоров’я в умовах євроінтеграції України (2012)
Гіндес О. Г. - Забезпечення екологічно сталого розвитку на державному та регіональному рівнях (2012)
Кощинець В. В. - Підсилення ефекту синергії внутрішньорегіональної інтеграції на базі поєднання національних і закордонних ресурсів (2012)
Орленко Я. Ю. - Роль держави у забезпеченні стабільності регіонів щодо формування продовольчих запасів (2012)
Казюк Я. М. - Державні соціальні стандарти як основа бюджетної політики держави в соціальній сфері, Корецька В. В. (2012)
Ковалевська О. П. - Контрольні функції та принципи держави у процесі створення нового житла (2012)
Литвин Ю. О. - Державні заходи міжгалузевого регулювання в АПК (2012)
Марінов М. М. - Гарантування прозорості заходів щодо розвитку рекреаційної сфери (2012)
Тимошенко 3. І. - Освіті дайте слово! (зі збірки "Мої джерела". — Київ, 2012 р.) (2012)
Климко С. Г. - Інтелектуальний капітал підприємницького господарювання в наступаючій економічній системі (2012)
Дрозд В. Д. - Методи державного регулювання технологічного розвитку національної економіки України, Гузенко І. Ю., Пилипенко Ю. І. (2012)
Забуранна Л. В. - Сталий розвиток аграрної сфери: сутність та чинники (2012)
Кучеренко Д. Г. - Особливості інтеграції освіти та виробництва на сучасному етапі розвитку суспільства, Шморгун Н. П. (2012)
Ільєнко Р. В. - Оптимізація механізму фінансування вищого навчального закладу (2012)
Нерода-Березка К. В. - Фактори впливу на формування міжнародної цінової політики (2012)
Хомчежо Л. В. - Формування конкурентних переваг підприємства шляхом підвищення якості продукції (2012)
Гаврилюк С. І. - Фундаментальний і технічний аналіз фінансових ринків (2012)
Ямкова О. М. - Зміст формування збутової політики виробничих підприємств (2012)
Сирочук Н. А. - Машинобудівна галузь Рівненської області: стан, проблеми та перспективи розвитку (2012)
Шпильова Ю. Б. - Особливості та перспективи розвитку вендингу в Україні (2012)
Рогач О. І. - Структуризація та фінансове забезпечення угод злиттів та поглинань ТНК, Македон В. В. (2012)
Захарін С. В. - Податкове адміністрування як елемент підтримки фінансової безпеки держави, Чаленко Н. В. (2012)
Ружицький А. В. - Правова та економічна сутність поняття зобов'язання підприємства, Томчишена Т. В. (2012)
Остафійчук Я. В. - Механізми узгодження економічних інтересів суб'єктів ринку послуг (2012)
Мягких І. М. - Використання способів та технологій у процесі формування інтегрованих бізнес-структур (2012)
Нечипорук С. В. - Організаційне та методичне забезпечення стратегічного планування маркетингу на підприємствах готельного господарства (2012)
Васюткіна Н. В. - Управління маркетинговою діяльністю туристичного підприємства (2012)
Глущенко О. М. - Особливості організації логістичної системи автоскладального підприємства (2012)
Зотова Є. В. - Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємств (2012)
Ісмаїлова Л. Л. - Система критеріїв оцінки економічної безпеки підприємств (2012)
Бондар Т. І. - Командний настрій Всеукраїнського теоретично-практичного семінару з питань розвитку інновацій студентського самоврядування в Україні (2012)
Степанюк О. М. - Міжнародний студентський форум "Модель країн Вишеградської четвірки в інтеграції молоді у єдиний науково-культурний простір" у Волинському інституті економіки та менеджменту (2012)
Астахова К. В. - "Наука у сучасному суспільстві: інноваційні підходи та рішення" — науково-теоретична конференція молодих вчених (2012)
Сидорчук Ю. М. - Юридична освіта в Україні: проблеми теорії та практики (2012)
Наші автори (2012)
Кальниш Ю. Г. - Системні фактори впливу на формування та реалізацію державної євроінтеграційної політики України в умовах глобалізації, Ребкало В. А., Калина М. С. (2012)
Багмет М. О. - Використання європейських підходів і стандартів у підготовці кадрів нової генерації в Україні (2012)
Палагнюк Ю. В. - Політика ЄС щодо України на етапі реалізації Україною євроінтеграційної стратегії (2012)
Сорока С. В. - Сутність та моделі взаємодії уряду і парламенту в процесі реалізації законодавчої функції державного управління (2012)
Коваль Г. В. - Міжнародна практика формування та реалізації державної молодіжної політики (2012)
Сиченко О. О. - Соціальна безпека в системі національної безпеки держави (2012)
Громадська Н. А. - Аналіз політики в діяльності державного службовця (2012)
Гуцов В. І. - Удосконалення дослідження механізмів взаємодії органів державної влади з інститутами громадянського суспільства (2012)
Бадалова О. С. - Історико-правова природа становлення діяльності державної виконавчої служби України (2012)
Якименко О. О. - Державне регулювання і державне управління: співвідношення понять у контексті трансформації вищої освіти в Україні (2012)
Палагнюк О. В. - Основні засади державної політики України у сфері протидії злочину "торгівля людьми" (2012)
Картузов К. М. - Державне управління бібліотечною справою в Україні в 1917-1939 роках (2012)
Мазепа К. М. - Теоретичні та організаційно-правові засади формування самодостатніх місцевих (територіальних) громад у контексті адміністративно-територіальної реформи (2012)
Матійко С. А. - Формування та впровадження елементів державного регулювання розвитку промислових підприємств (2012)
Рибачук В. Л. - Основні напрями вдосконалення системи державної підтримки розвитку й реформування житлово-комунального господарства (2012)
Івашов М. Ф. - Виклики і загрози епохи глобалізації (2012)
Івашова Л. М. - Роль митної служби України в забезпеченні економічної безпеки країни в умовах глобалізації (2012)
Сорока М. П. - Заходи державної селективної підтримки окремих регіонів України (2012)
Шкуратова І. І. - Методичні підходи до проведення фінансового контролю на засадах митного постаудиту (2012)
Беглиця В. П. - Оцінка механізмів підтримки технологічного розвитку світового суднобудування в умовах глобальної конкуренції (2012)
Грабельніков В. А. - Інформаційне забезпечення регулювання автотранспортної діяльності при ухвалені управлінських рішень (2012)
Поворозник Р. В. - Комплексна оцінка стану екологічної безпеки в державі (2012)
Шапоренко Д. Е. - Управління динамічним процесом ринку праці (2012)
Скрипник В. В. - Ідея кооперації в теоретичній думці першої чверті ХХ століття (2012)
Туболець К. Г. - Шляхи вдосконалення управління маркетинговою діяльністю аграрних підприємств (2012)
Шкуропат О. В. - Суперечності земельних відносин у контексті державного управління (2012)
Кондрашихін А. Б. - Особливості підготовки кадрів державної служби під час модернізації економіки (2012)
Швиданенко Г. О. - Удосконалення механізму державного регулювання процесів екологізації гірничо-збагачувальних підприємств, Матукова Д. Г. (2012)
Скиба Т. Ю. - Правові механізми державного управління розвитком системи вищої освіти (2012)
Маматова Т. В. - Здобутки та перспективи Е-платформи "Спільнота практиків: інновації у місцевому самоврядуванні, Маліков С. В., Тертишна О. А., Катерняк І. Б. (2012)
Вишиванюк М. В. - Обґрунтування пріоритетності соціальної спрямованості розвитку регіону як основи сталого розвитку (2012)
Лопушинський І. П. - Державна мовна політика в Україні: сучасні реалії та перспективи (2012)
Клюцевський В. І. - Механізми здійснення електронного документообігу в організації діяльності місцевих органів виконавчої влади (2012)
Болюбаш Н. М. - Формування професійної компетентності державних службовців у вищих навчальних закладах (2012)
Парамонов Є. Ю. - Актуальні питання захисту прав дитини в Україні (2012)
Нестеров Д. Ю. - Особливості реалізації регуляторної політики держави в пенсійному страхуванні (2012)
Биркович Т. І. - Особливості формування сучасної зовнішньої енергетичної політики країн ЄС та України (2012)
Борецька Н. О. - Форми та методи державного регулювання сфери вищої освіти (2012)
Ніколаєв О. Д. - Роль держави у розвитку фізичної культури і спорту (2012)
Євтушенко О. Н. - Соціальна стратифікація в умовах глобалізації сучасного світу, Громадська Н. А. (2012)
Сиченко О. О. - Проблеми формування державної концепції соціально відповідального бізнесу (2012)
Анпілогова Ж. Д. - Стратегії інноваційного розвитку підприємства на основі збалансованої системи показників (2012)
Борисенко О. П. - Інформаційне забезпечення спеціальних механізмів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (2012)
Герасименко І. С. - Організаційно-правове забезпечення державної політики зростання інвестиційного потенціалу регіонів України (2012)
Величко Л. А. - Формування соціальної структури суспільства у країнах із розвинутою ринковою економікою та в Україні (2012)
Холоднюк З. В. - Методологічні підходи до формування соціально-економічної політики держави в управлінні регіоном (2012)
Двигун С. М. - Уніфікація механізмів регулювання зовнішньоекономічної діяльності з вимогами СОТ (2012)
Литвин Ю. О. - Національна агропродовольча система як об’єкт регулювання (2012)
Добрунов С. С. - Підвищення конкурентоспроможності як напрямок національної інноваційно-промислової політики (2012)
Зубрицька Н. Б. - Організаційні механізми регулювання банківської системи України (2012)
Клименко А. В. - Створення системи інститутів та інструментів розв’язання житлової проблеми на ринкових засадах (2012)
Грабельников В. А. - Система міського пасажирського транспорту як об’єкт управління (2012)
Сірий Ю. М. - Регулювання державою здійснення корпоративних послуг (2012)
Волчецький Р. В. - Роль туристичних інформаційних центрів у сучасній індустрії туризму (2012)
Новорічне привітання голови Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності, ректора Європейського університету (2012)
Климко С. Г. - Порівняльний аналіз розвитку людського капіталу у глобальному вимірі: досвід США як провідної держави (2012)
Пригода В. М. - Розбудова системи інформаційної безпеки України: стан та перспективи (2012)
Рогач О. І. - Європа: сучасна боргова криза (2012)
Дрозд В. Д. - Модели экономического роста в свете институциональной теории, Быконя С. Ф. (2012)
Лотош О. М. - Вплив прямих іноземних інвестицій на економічне зростання: сучасні дослідження (2012)
Островецький В. І - Окремі аспекти стимулювання розвитку освітньої діяльності в Україні (2012)
Левківський В. М. - Вплив іноземних інвестицій ТНК в Україну на конкурентоспроможність національної економіки (2012)
Козловський І. В. - Підходи до оцінки технологічної конкурентоспроможності країн в умовах швидкого розвитку високих технологій (2012)
Нерода-Березка К. І. - Експансія ТНК у країни різного рівня розвитку в умовах глобалізації (2012)
Шарко В. В. - Шляхи, основні напрямки та інструменти механізму інтенсифікації виробництва промислового підприємства (2012)
Сєрік Ю. В. - Управління кредитним портфелем банку (2012)
Сімонова В. С. - Нормативно-методичне забезпечення управління якістю торговельного обслуговування на підприємствах системи споживчої кооперації (2012)
Велещук С. С. - Адміністративний менеджмент у контексті концепції сталого розвитку організації (2012)
Скалецька О. В. - Теоретико-методологічне обґрунтування механізму кредитування сільськогосподарських підприємств комерційними банками (2012)
Красикова С. І. - Складники комплексу маркетингу туристичного підприємства (2012)
Дяченко Л. А. - Фактори впливу на управління та розвиток підприємств туристичної сфери: загальне та особливе щодо Львівської області (2012)
Підлісна О. В. - Організаційно-економічний механізм проведення рекламних кампаній туристичних підприємств (2012)
Васюткіна Н. В. - Корпорація як система з відкритими зв’язками (2012)
Драбаніч А. В. - Процес оптимізації витрат швейного виробництва на забезпечення планового рівня споживчої якості (2012)
Бедратенко О. Г. - Роль залучення боргового капіталу у фінансуванні зростання підприємств (2012)
Топузов М. О. - Віртуальні засоби навчання у змісті організаційно-економічного механізму інформатизації вищої освіти (2012)
Пашкова О. Б. - Традиційна науково-практична конференція "Україна XXІ століття: тенденції та перспективи розвитку" (2012)
Наші автори (2012)
Wallas M. - Komunikacja międzykulturowa. Wymiar edukacyjny (2012)
Пшибыльска-Машнер Б. - Кризис руководства во внешней политике и политике безопасности Европейского Союза после Лиссабонского договора (2012)
Донай Л. - Проблемы прогнозирования общественных явлений – теория детерминистического хаоса. Размышления на примере так называемой Оранжевой Революции (2012)
Musiał-Karg M. - The Election Silence in Poland. Controversies over the Legitimacy of Election Silence in the Internet Age (selected issues) (2012)
Lukaszewski M. - The problem of ensuring continuity of authority in the exercise of the head of state in the event of a vacancy in this office on the example of the political systems of the Balkan Republics (2012)
Сидун С. - Региональное сотрудничество Украины и стран Вышеградской группы после их вступления в ЕС (2012)
Стельмах А. - Легитимность власти в Польше (2012)
Nowiak W. - Polish "welfare state" after transformation. Conclusions and recommendations for Ukraine (2012)
Lizakowski P. - Główne zadania audytu wewnętrznego (2012)
Червякова О. В. - Виявлення тенденцій дисертаційних розвідок у галузі науки "Державне управління" за основними напрямами зовнішнього вектора суспільних змін (2012)
Баскакова Ю. В. - Фракційна стабільність парламенту України: інноваційно-інформаційний акспект (2012)
Антонова О. Р. - Вплив неурядових організацій на проведення парламентських виборів: форми участі та концептуальні засади (2012)
Грищенко І. М. - Характеристика принципів діяльності органів місцевого самоврядування України (2012)
Гавінська О. І. - Нормативно-правове забезпечення взаємодії органів публічної влади та засобів масової інформації (2012)
Фролова Х. Р. - Механізми взаємодії наднаціональних інституцій Європейського Союзу (2012)
Андріяш В. І. - Соціальна стратифікація сучасного суспільства: етнічний аспект, Громадська Н. А. (2012)
Дерега В. В. - Основні поняття та категорії дослідження державної сімейної політики (2012)
Болюбаш Н. М. - Упровадження дистанційних технологій у професійну підготовку державних службовців, Ємельянов В. М. (2012)
Коваль Г. В. - "Молоді спеціалісти" на ринку праці (2012)
Кузьменко С. Г. - Розвиток системи відновлення трудового потенціалу людей із особливими потребами (2012)
Нікітенко С. В. - Ключові проблеми в організації державного управління розвитком фізичної культури та спорту в Україні на сучасному етапі (2012)
Плоский К. В. - Технічна допомога у системі міжнародного сприяння розвитку: сутність, сучасний дискурс, проблеми імплементації в Україні (2012)
Лазарєва О. В. - Регіональна політика: стан, проблеми розвитку на стратегічних засадах (2012)
Поліщук В. В. - Основні проблеми бюджетної політики на тлі проведення бюджетної реформи на регіоналньому рівні (2012)
Бобровська О. Ю. - Методичні засади кількісного виміру економічних параметрів і характеристик збалансованості розвитку соціальної сфери міст і регіонів, Шумік І. В. (2012)
Борисенко О. П. - Удосконалення державних механізмів управління митними ризиками при реалізації зовнішньоекономічної політики (2012)
Казюк Я. М. - До проблеми зміцнення ресурсної бази місцевих бюджетів в Україні (2012)
Онищенко О. Р. - Інструментарій активізації ресурсно-інноваційної діяльності держави (2012)
Шайдоров О. І. - Державні механізми боротьби з економічною злочинністю (2012)
Ковальська Н. М. - Сутність та перспективи сфери послуг у реалізації державної стратегії розвитку економіки України (2012)
Скиба Т. Ю. - Інституційні механізми державного управління розвитком системи вищої освіти (2012)
Білобровець В. - Біографія та наукові здобутки Є. М. Кудрицького (2002)
Єршов В. - Patriae patres. Михайло Петрович Кудрицький (2002)
Костриця М. - "Евгений... Будь мудрым, как царь Соломон... " (2002)
Кондратюк Р. - Матеріали до генеалогії священицького роду Кудрицьких (2002)
Пультер С. - Любив людей творчої праці (мої зустрічі з Є. М. Кудрицьким (2002)
Бондарчук Л. - Уроки Є. М. Кудрицького (2002)
Титаренко Н. - Під чистим небом (2002)
Лєцкін М. - Житомирська перекладацька школа (2002)
Місяць Н. - Ярослава Павлюк - поет і перекладач (2002)
Слободянюк Т. - Ассоциативно-образные системы оригинала и перевода (2002)
Павлюк Я. - З практики художнього перекладу (2002)
Федоровська І. - Проблемы перевода текстов на страницах русскоязычной прессы Америки, Місяць Н. (2002)
Карпенко У. - Устойчивые выражения, называющие пространство и время в русском и итальянском языках (2002)
Прищепа В. - Автентичні художні тексти - невичерпне джерело соціокультурної інформації (2002)
Гречина Л. - Проблеми перекладу фразеологічних одиниць (на матеріалі німецької, української, латинської, російської мов (2002)
Білоус В. - Медичні терміни в науковому тексті (2002)
Слухай Н. - Разрушение архетипа как фактор формирования патогенного текста (2002)
Прищепа В. - Компресія в системі німецьких компаративних тропів (2002)
Місяць Н. - Гіпертекст - новий крок у розвитку тексту (2002)
Сингаївська А. - Функціонально-семантичні особливості іменників-предикатів пропозиційного відношення з проспективними темпоральними семами (2002)
Корольова О. - Метонимия в сленге и арго (2002)
Котнюк Л. - Егоцентричні параметри наукового тексту (2002)
Мойсієнко В. - До проблеми визначення рідної говірки автора "Граматики словенської" Івана Ужевича (2002)
Григораш А. - Використання крилатих висловів у сучасній публіцистиці (на матеріалі сучасної преси України (2002)
Конторчук Г. - Етно-культурологічні аспекти українських фразем із компонентом "кіт" (2002)
Приймак А. - Мовні сигнали зв’язності щоденникового тексту (на матеріалі щоденників Л. М. Толстого) (2002)
Доброльожа Г. - Світ української родини у прислів’ях та приказках з порівняльним компонентом (2002)
Власенко В. - Емоційно-експресивні засоби та їх стилістичні функції у поетичній мові Ліни Костенко, Яцик С. (2002)
Кардащук О. - Вплив контексту на актуалізацію семного складу прикметників-предикатів, Кульбабська О. (2002)
Гримашевич Г. - Роль тексту в діалектологічних дослідженнях (на прикладі зразків поліського живого мовлення) (2002)
Врублевська Г. - Суржик як мовна характеристика персонажа в сучасній українській мові (2002)
Титаренко В. - Запозичена лексика привілеїв Київському магістрату ХVІ - ХVІІ ст. (2002)
Литвинчук Л. - Найменування жінки в пам’ятках Житомирщини ХVІ - ХVІІ ст. (2002)
Папіна А. - Слуховая (звуковая) сенсорная оценка в поэтической речи А. С. Пушкина (2002)
Іванова Л. - Синтаксические средства импрессионистического описания в художественном тексте (2002)
Астрахан Н. - Художній текст і аналітичне моделювання (2002)
Кузнєцова І. - Особливості гендерної характеризації персонажів та гендерні характеристики автора (2002)
Чайковська В. - Сон і сновидіння як художні прийоми психологічного розкриття персонажів в українській літературі (2002)
Дем’янюк М. - Внутрішній монолог як засіб вираження екзистенції суб’єкта в оповіданні І. Буніна "Захар Воробйов" (2002)
Дяченко В. - Особливості мови та стилю романів А. Бєлого "Петербург" і "Москва" (2002)
Назарець В. - Особливості графічної організації вірша (2002)
Васильєв Є. - Жанр містерії-буф у драматургії ХХ століття (2002)
Хмелінська Р. - Аналіз вірша в прозі І. С. Тургенєва "Два четверостишия" (2002)
Масловська М. - Казковий світ Василя Сухомлинського (2002)
Лісовський А. - Цілісність художнього твору і його сприйняття (2002)
Вишневська Г. - Гоголевские традиции в творчестве М. Булгакова (2002)
Калініна Л. - Засоби мотивації молодших школярів при роботі з текстом, Білоус А. (2002)
Самойлюкевич І. - Навчання читання на старшому етапі загальноосвітньої школи з урахуванням елементів індивідуалізації, Козачок О. (2002)
Янчук Н. - Роль тексту в реалізації функціонально-комунікативного підходу до вивчення лексики студентами філологічного факультету (2002)
Березенська Л. - Використання пісні в якості автентичного іншомовного тексту для розвитку аудитивної компетенції старшокласників, Паєнтко Н. (2002)
Памірська Л. - Лінгвістичні особливості дидактичних текстів науково-популярного стилю, Памірський М. (2002)
Зимовець О. - Навчання вивчаючого читання (на прикладі фізико-математичного факультету педагогічного університету), Темченко Л. (2002)
Сіваєва Н. - Формування мовленнєвої монологічної компетенції студентів філологічного факультету на основі текстів до спеціальності, Кухарьонок С. (2002)
Кравець О. - Використання автентичних друкованих текстів як засіб формування лексичної компетенції на початковому етапі навчання іноземної мови у студентів мовних вузів (2002)
Добржанська В. - Врахування особливостей текстів науково-популярного та наукового характеру при організації роботи студентів неспеціальних факультетів по їх перекладу (2002)
Усатий В. - Культура мови і мовлення вчителя початкових класів (2002)
Алексєєва Т. - Аналіз художнього тексту (2002)
Усатий А. - Діалог з текстом як засіб розвитку уміння сприймати і осмислювати художній твір (2002)
Меркадо А. - Діяльність Міжнародного інституту мов і культур (2002)
Троттер Е. - Семінар з перекладу у Флоридському університеті (2002)
Місяць Н. - Міжнародна конференція "Проблеми аналізу тексту", присвячена Євгенові Кудрицькому (2002)
Титул, содержание (2014)
Ущаповський К. В. - Надійність прогнозів електроспоживання як чинник підвищення ефективності функціонування ДП "НЕК "Укренерго" (2014)
Васюченко П. В. - Управление потерями в электрических сетях с помощью регулируемых устройств продольной компенсации (2014)
Сетюков В. Б. - Аккумулирование энергии в домах с нулевым энергопотреблением (2014)
Андреев С. Ю. - Увеличение эффективности отпущенного тепла при оптимальном выборе количества жилых домов и полной реконструкции системы централизованного горячего водоснабжения квартала, Федоров А. П., Бондаренко А. И. (2014)
Деревянко О. В. - Новые аппараты подпитки тепломассообменного оборудования в системе управления энергоблоком, Королев А. В., Погосов А. Ю. (2014)
Миллер Роман-Франк - Способ повышения эффективности работы ветродвигателя (2014)
Мехович С. А. - Экономико – математическая модель зонирования промышленных предприятий, Ахиезер А. Б., Дунаевская О. И. (2014)
Кондратенко Д. В. - Проблеми та перспективи страхування у паливно-енергетичному комплексі України (2014)
Эпштейн И. И. - Расчет параметров асинхронного двигателя (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського