Алькема В. Г. - Аналіз системи економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності (2011)
Безпала-Павлова Т. В. - Система фінансового планування будівельних підприємств (2011)
Брух О. О. - Оптимізація збутової діяльності сільськогосподарських підприємств (2011)
Викиданець І. В. - Діагностика типів фінансової стратегії формування власного капіталу торговельних підприємств (2011)
Волощук К. Б. - Фінансове забезпечення стратегічних напрямків регіонального розвитку підприємств АПК, Волощук Ю. О., Колісніченко І. О., Чернієнко О. О., Волощук В. Р. (2011)
Іонін Є. Є. - Фінансове планування в умовах антикризового менеджменту, Беспалова А. Г. (2011)
Карпенко О. В. - Класифікація управлінської звітності як основа розуміння її сутності, Любимов М. О. (2011)
Касич А. О. - Розвиток малого бізнесу в Україні як: оподаткування, облік та аналіз діяльності, Черевик Н. В., Клочко К. С. (2011)
Козак Л. В. - Філософська концепція стратегії підприємства як чинник формування стратегій позиціювання (2011)
Кулик Р. Р. - Оцінювання фінансового стану суб’єктів господарювання: доцільність залучення аудиторських фірм (2011)
Лазарева Л. І. - Злиття та поглинання як альтернативи конкурентної стратегії металургійних підприємств України (2011)
Левицька О. О. - Фінансово-управлінський аналіз діяльності центрів відповідальності "Витрати" (2011)
Марущак Л. І. - Оренда не витребуваних земельних часток (паїв) як додаткове джерело фінансування місцевих бюджетів, Марущак П. О. (2011)
Мащенко К. С. - Фінанси приватних дошкільних навчальних закладів: особливості і проблеми (2011)
Проскуріна Н. М. - Теоретико-практичні аспекти діяльності служби внутрішнього аудиту на підприємстві, Гороховець Ю. А. (2011)
Рендович П. М. - Моніторинг структури капіталу підприємств санаторно-курортного комплексу (2011)
Титаренко І. В. - Організація управління фінансовою системою підприємства (2011)
Ткаченко С. А. - Щодо оцінки системи управління інноваційним розвитком переробних підприємств АПК (2011)
Щурик М. В. - Органічне землеробство як напрям розвитку аграрного сектора Карпатського макрорегіону (2011)
Яременко О. Ф. - Класифікація чинників фінансової безпеки промислових підприємств (2011)
Баранник Л. Б. - "Соціальне благо" як ключова категорія соціального захисту населення: теорія і реальність (2011)
Галашко С. І. - Аспекти соціального захисту: вітчизняна проблематика та шляхи її вирішення (2011)
Гуцалова Ю. Є. - Проблеми пенсійної системи України (2011)
Дем’янчук О. І. - Формування властивостей соціального капіталу підприємства (2011)
Заяць Т. А. - Модернізація соціально-трудових відносин в цілях нарощування соціального капіталу (2011)
Карлін М. І. - Впровадження єдиного соціального внеску: досвід зарубіжних країн та його застосування в Україні, Гриценюк А. В. (2011)
Лучик С. Д. - Інвестиційно-інноваційний розвиток аграрних підприємств як чинник збереження трудового потенціалу села (2011)
Рудик В. К. - Роль фінансово-економічних чинників у запровадженні обов’язкового накопичувального пенсійного страхування в Україні (2011)
Харчук Ю. Ю. - Організаційно-економічні аспекти забезпечення фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні в контексті сталого розвитку (2011)
Веселий І. О. - Розподіл банків України за групами: конкурентний аспект (2011)
Довгань Ж. М. - Проблеми фінансової стійкості банківської системи України в сучасних умовах (2011)
Денисюк Г. Л. - Форми і методи залучення та використання інвестицій для забезпечення інноваційного розвитку регіону (2011)
Заяць В. С. - Фінансово-кредитні відносини та формування інвестиційного капіталу: проблеми взаємодії (2011)
Іващук І. О. - Міжнародна торгівля у вирішенні глобальних проблем економічного розвитку країни (2011)
Кобринь С. С. - Управління фінансовою стійкістю комерційного банку в умовах фінансової кризи (2011)
Колісник О. Я. - Економічна природа бюджетної безпеки держави (2011)
Кравченко О. В. - Методологічні засади внутрішнього контролю в банках (2011)
Кузьмак О. М. - Принципи банківського ризик-менеджменту (2011)
Павелко О. В. - Вплив принципу нарахування та відповідності доходів і витрат на методику обліку кредитних операцій банків (2011)
Приказюк Н. В. - Теоретичні засади та роль інвестиційної діяльності комерційних банків на ринку цінних паперів (2011)
Сегеда Л. М. - Монетарна політика та грошово-кредитне регулювання: сутнісна характеристика та теоретичне розмежування (2011)
Слободяник Ю. Б. - Державний аудит місцевих бюджетів (2011)
Соковець Т. В. - Фінансово-кредитний механізм забезпечення населення доступним житлом (2011)
Шимко О. В. - Ринок логістичних послуг: проблеми становлення та розвитку (2011)
Анісімова О. М. - Аналіз світового ринку металопродукції (2011)
Бричко А. М. - Стимулювання розвитку механізму активації кластерної адаптивності підприємств АПК (2011)
Крум Э. В. - Общие тенденции развития морового рынка образовательных услуг (2011)
Топішко І. І. - Еволюція економічних систем сучасних розвинутих країн і українська модель соціально-економічного розвитку, Шустерук З. С. (2011)
Черняга Л. П. - Особливості економічного розвитку країн Південно-Східної Азії (2011)
Безгубенко Л. М. - Концептуалізація фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування, Рожок І. А. (2011)
Галецька Т. І. - Особливості використання економічних важелів державного регулювання лізингового ринку в Україні, Мартин О. М. (2011)
Кнейслер О. В. - Правова природа перестрахувальних відносин: специфічні ознаки та критерії ідентифікації (2011)
Коровій В. В. - Україна в умовах загострення світової продовольчої кризи (2011)
Мамонтова Н. А. - Основні тенденції розвитку нафтогазового комплексу України в умовах сталого розвитку (2011)
Орищин Т. М. - Домінанти національної економіки в посткризовий період (2011)
Проскуріна М. О. - Трансформація середньострокового економічного циклу та сучасна фінансова криза (2011)
Роменська А. С. - Структура ефективного управління страховою компанією (2011)
Сидорович О. Ю. - Парадигми фіскальної соціології в контексті західної фінансової думки (2011)
Спасів Н. Я. - Асиметрія інвестиційної діяльності в світлі кумулятивного ефекту фінансової кризи, Дідик В. А., Спасів О. Я. (2011)
Тарасова О. В. - Грошова політика України і країн СНД (2011)
Тлуста Г. Ю. - Титульне страхування в Україні: механізм функціонування та перспективи розвитку (2011)
Шкварець Г. В. - Дискусійні питання визначення сутності страхування (2011)
Гончаренко В. А. - Прогнозування дохідності цінних паперів на підґрунті застосування інструментарію нейронних мереж (2011)
Григорків М. В. - Двохсекторна модель еколого-економічної динаміки в умовах економічної кластеризації суспільства (2011)
Григорків В. С. - Динамічна модель економіки з урахуванням ринку землі, Буяк Л. М., Іщенко С. В. (2011)
Новоселецький О. М. - Еволюція підходів щодо оцінювання фінансового стану підприємства, Кмитюк Т. Л. (2011)
Левицька С. О. - Автоматизація господарського обліку як чинник прискорення процесу діяльності підприємств, Андрєєва А. О. (2011)
Ліхновський П. М. - Портфель цінних паперів на основі в-коефіцієнта з моделі У. Шарпа: вибір активів та оцінка ефективності (2011)
Ковальчук В. М. - Перспективи використання методів нечіткого регресійного аналізу при дослідженні інноваційного процесу, Мороз О. С. (2011)
Гайдай О. М. - Парафіївський маєток П. Харитоненка в історії повсякденності (2014)
Шешунова І. М. - Політична радикалізація вчителів в умовах революції 1905-1907 рр., Горбань О. В. (2014)
Шабельников В. І. - Етнічні мережі та зовнішні кордони України в умовах адміністративно-територіальних реформ 20-х рр. ХХ ст. (2014)
Погромський В. О. - Діяльність "Джойнта" і "Агро-Джойнта" на Півдні України та у Криму у міжвоєнний період (2014)
Полякова М. Є. - Республіка Казахстан у зовнішній політиці України (2014)
Шеїн С. С. - Ольвія та Херсонес: до проблеми міжполісних відносин понтійського періоду (2014)
Сосюкіна О. О. - Відносини Китаю і Радянського Союзу в культурно-мистецькій сфері періоду антияпонської війни (перша половина ХХ ст.) (2014)
Хмель А. О. - Збереження ідентичності іспанців (на прикладі діяльності дитячих будинків та шкіл СРСР після 1939 року) (2014)
Стрільчук Л. В. - Інституційне забезпечення сучасних українсько-польських двосторонніх відносин (2014)
Кульчицька О. В. - Позиція Української РСР щодо проблеми роззброєння на сесіях Генеральної Асамблеї ООН (2014)
Туряниця І. А. - Балтійський фактор зовнішньої політики України (на прикладі Литовської Республіки) (2014)
Щербатюк Д. В. - Вопрос расширения ШОС и перспективы вступления государств-претендентов (2004-2012 гг.) (2014)
Тригуб П. М. - Ялтинська європейська стратегія: форум перед Вільнюським самітом (2014)
Ласінська М. Ю. - Міжнародні та міжконтинентальні міграції євреїв у ХІХ – на початку ХХ ст. за працями В. В. Оболенського (Осинського) (2014)
Романцова Н. І. - Емігрантський період наукових досліджень М. Грушевського (1919-1924 рр.): історіографічний огляд проблеми (2014)
Грибеник М. В. - Музична культура Півдня України на сторінках регіональної преси (1950-1960 рр.) (2014)
Ширяєв М. В. - Г. Л. Бондаревський про розвиток американсько-азербайджанських відносин у нафтовій галузі (перша половина 90-х рр. ХХ ст.), Якименко Л. М. (2014)
Шевченко Н. В. - Український науковий інститут Гарвардського університету в інтеграційних процесах вітчизняної історіографії до світової історичної науки (2014)
Котляр Ю. В. - Роль сакральной географии в изучении истории Николаева (2014)
Татарченко О. Б. - Особливості радянської політики щодо православних культових споруд на Херсонщині в 1943-1965 рр. (2014)
Погорєлов А. А. - Прийом переселенців до Херсонщини у 1949 р. (2014)
Левченко Л. Л. - "Типово американські" архівні установи "Промислового поясу" США (північно-східні центральні штати: Огайо, Іллінойс, Індіана, Вісконсин, Мічиган) (2014)
Погромский В. О. - Політико-економічна ситуація в радянській Україні на початку 20-х рр. ХХ ст. та її вплив на соціально-гуманітарне становище країни, Яремчак С. (2014)
Бернацький С. В. - Проблема островів Сенкаку (Дяоюйдао) та експансіоністські прояви у зовнішній політиці Китаю (2014)
Вишневецька К. В. - Енергетична стратегія Китаю в Африці (2014)
Титул, зміст (2013)
Салата С. А. - До історії розробки теоретичних питань в пам’яткоохоронній діяльності: термінологія та класифікація (2013)
Радзієвський В. О. - Про історію вивчення субкультур у незалежній Україні (2013)
Подгаєцький О. О. - Обчислювальна техніка у США у 1942–1964 рр (2013)
Сопко Р. О. - Історичні передумови виникнення науково-технічної періодики Харківського політехнічного інституту (2013)
Вдовиченко Є. В. - Будівництво пароплавів Чорноморського воєнно-морського флоту (20-50 рр. ХІХ ст.) (2013)
Ушенко П. А. - Становлення та розвиток кондиціонеробудування в Україні в другій половині ХХ століття (2013)
Сандурська О. В. - Становлення та розвиток річкового транспорту України в ХІХ – на початку ХХ століття (2013)
Коломієць Н. Д. - Внесок професора В. І. Дейча у розвиток меліоративної справи XIX століття (2013)
Асанова У. К. - К истории Государственного Херсонесского историко-археологического музея (середина 20-х гг. ХХ в.) (2013)
Шкіра М. В. - До питання вивчення та побутування чумацького промислу на Україні, Шкіра Л. М. (2013)
Маньковська Р. В. - Новітні технології у формуванні сучасного музейного простору (2013)
Титул, зміст (2013)
Гріффен Л. О. - До питання про визначення техніки (2013)
Бєсов Л. М. - Гуманітарна складова підготовки кадрів у Національному технічному університеті "Харківський політехнічний інститут" (2013)
Кожушко Б. В. - Фізика в найстарішому технічному навчальному закладі України (1844- 1920) (2013)
Фирсов А. В. - Немецкий конструктор Готтлиб Даймлер: к вопросу о его приоритете в создании бензинового двигателя внутреннего сгорания и автомобиля (2013)
Соколівська З. - Позиції Бочковського О.-І. щодо державницьких концепцій науковців ХІХ-ХХ століття, Шендеровський В. (2013)
Харитонова М. О. - Фізичні та математичні передумови становлення математичної теорії дифракції, Євдокименко І. Д. (2013)
Піпан Х. М. - Історія заснування та діяльність Наукового інституту селекції (1922–1930) (2013)
Тютюнник Ю. Г. - Цукрові заводи – архітектурні, містобудівні та ландшафтні пам’ятки України (2013)
Ищенко Э. С. - К истории православных культовых сооружений Симферополя при благотворительных учреждениях (2013)
Баталкіна В. І. - Музей з особливим статусом (2013)
Вдовиченко Є. В. - Історія Херсонського адміралтейства в експозиції Обласного краєзнавчого музею (2013)
Про журнал (2013)
Вимоги журналу (2013)
Попович А. І. - Вплив бальнеотерапії на курорті Трускавець на адаптаційний потенціал і фізичну працездатність урологічних пацієнтів, Пецюх С. В., Кузишин С. Я., Флюнт І. С., Філь В. М., Зав’ялова В. О., Ходак О. Л., Федяєва С. І., Івасівка А. С., Угрин М. Р. (2013)
Стародуб А. Г. - Вплив бальнеочинників курорту Трускавець на рівень гормонів щитовидної залози і кори наднирників у крові дітей, Пономаренко Р. Б., Попович А. І., Драновський А. Л., Кузишин С. Я., Пікуш В. В., Пікуш В. М., Зав’ялова В. О., Фучко О. Л. (2013)
Козявкіна Н. В. - Поліваріантність термінових тиротропних ефектів біоактивної води Нафтуся, їх нейроендокринно-імунний супровід та можливість прогнозування, Гоженко А. І., Бариляк Л. Г., Королишин Т. А., Попович І. Л. (2013)
Гайдук Р.В. - Морфометрична характеристика репаративної регенерації експериментальних дірчастих кісткових дефектів у порівняльному аспекті, Огоновський Р. З., Горицька К. В., Горицький В. М., Федько В. В. (2013)
Матолич У. Д. - Зміни мікробіоценозу ротової порожнини у хворих на абсцеси та флегмони щелепно-лицевої ділянки (2013)
Гайдук Р. В. - Кореляційні взаємозв’язки клінічних показників після хірургічного лікування ретенції та дистопії фронтальних зубів верхньої щелепи при застосуванні остеопластичного матеріалу (2013)
Кіт З. М. - Особливості розвитку ендотеліальної дисфункції у пацієнтів з артеріальною гіпертензією на тлі ожиріння (2013)
Гуща С. Г. - Вплив умов зберігання пелоїдів Куяльницького лиману на їх біологічну активність (2013)
Алипова О. Є. - Динаміка параметрів нейрогуморального профілю при курсовому відновлювальному лікуванні хворих похилого віку з різними варіантами артеріальної гіпертензії (2013)
Горицький В. М. - Антиоксидантна активність "Глутатіону” при запаленні в слизовій оболонці порожнини рота у сенсибілізованому організмі щурів і терапії постійним магнітним полем (2013)
Бульба А. Я. - Природна класифікація тироїдного статусу жінок з гіперплазією щитовидної залози, котрі прибувають на курорт Трускавець, Федун Т. В., Філь В. М., Янчій О. Р., Романський Р. Ю., Зав’ялова О. Р. (2013)
Іваницька О. М. - Нейро-гуморальна регуляція панкреатичної секреції, Попович І. Л., Бариляк Л. Г. (2013)
Іван Семенович Сміян (до 85-річчя з дня народження) (2013)
Тамара Іванівна Свистун, НЕКРОЛОГ (світлої пам’яті) (2013)
Цвіліховський М. І. - Зміна методологічних орієнтирів ветеринарної освіти, Береза В. І., Немова Т. В. (2013)
Риженко В. П. - Імуномодулюючі тканинні препарати як коректори природної резистентності у тварин, Тютюн С. М. (2013)
Антіпов А. А. - Ефективність верміку 1 %-ного ін’єкційного розчину за кишкових нематодозів свиней, Гончаренко В. П., Джуринський О. М. (2013)
Барабаш А. Ф. - Микромицеты кормов растительного происхождения и навоза животных в хозяйствах Симферопольского района АР Крым и их токсичность, Полищук С. В., Гуренко И. А. (2013)
Білий Д. Д. - Гемостазологічний статус у собак за різних розмірів пухлин молочної залози, Рубленко М. В., Шаганенко В. С. (2013)
Боровков С. Б. - Функціональний стан серцево-судинної системи коней української верхової породи залежно від віку, Коренев М. І., Боровкова В. М. (2013)
Букалова Н. В. - Санітарно-гігієнічний та бактеріологічний контроль виробництва незбираного коров’ячого молока на фермі (2013)
Великанов В. В. - Профилактика фузариотоксикоза у поросят с применением энтеросорбента Экофильтрум на основе изучения некоторых сторон патогенеза, Андрийчук А. В. (2013)
Власенко В. М. - Проблеми евтаназії тварин, Рубленко С. В., Яремчук А. В. (2013)
Власенко С. А. - Висока продуктивність корів як сприяючий фактор для зниження відтворної здатності та розвитку післяродових акушерських хвороб і гнійно-некротичних уражень в ділянці пальців (2013)
Волков С. С. - Розробка способу корекції статевої функції бугаїв-плідників підсиленням ерекції (2013)
Воложанинова Н. В. - Эпизоотическая ситуация по аскарозу свиней в ЧАО "Птицефабрика Южная" Симферопольского района АР Крым, Ипатова Е. Г. (2013)
Головаха В. І. - Клініко-гематологічний статус свиней за білом’язової хвороби, Піддубняк О. В., Шуляк В. В., Паценко Д. А. (2013)
Дахно Ю. І. - Ураженість собак дирофіляріями залежно від породи та господарського призначення (2013)
Джміль В. І. - Епізоотичний стан ПрАТ ‘‘Білоцерківсільрибгосп’’ щодо ураження коропових риб збудниками інвазійних хвороб (2013)
Ємельяненко О. В. - Технологічні прийоми та операції за профілактики травматизму поросят, Чорнозуб М. П. (2013)
Єрошенко О. В. - Гематологічні показники у собак за кістково-суглобової патології (2013)
Жовнір О. М. - Визначення біотипів музейних культур і польових ізолятів F. necrophorum та підбір штамів для виготовлення вакцини проти некробактеріозe (2013)
Калюжний А. В. - Вивчення етіологічної структури лептоспірозу сільськогосподарських тварин в Харківcькій області, Асланова А. І., Ушкалов В. О. (2013)
Козій В. І. - Залежність захворюваності корів у ділянці пальців від молочної продуктивності, Осмола В. В. (2013)
Корзуненко В. Д. - Новий препарат для профілактики мікотоксикозів птиці та його поглинальні властивості, Білан А. В. (2013)
Кравчук О. В. - Активність α-амілази за порушення функціонального стану печінки у коней (2013)
Кудрявченко О. П. - Епізоотична ситуація з токсоплазмозу свійських тварин у м. Києві (2013)
Куевда Н. Н. - Клинико-гематологический статус коз при анемии, Куевда Е. Н. (2013)
Куцан О. Т. - Інтенсивність процесів пероксидного окиснення ліпідів у курей-несучок за хронічного впливу плюмбуму ацетату, Лаптєва К. А., Мельник А. Ю. (2013)
Лотоцький В. В. - Ефективність методу визначення стадії збудження статевого циклу корів за індексами активності руху (2013)
Лукьянова Г. А. - Влияние акарицидных препаратов на клеточный состав гемолимфы пчёл (2013)
Мазигула Т. М. - Теоретичне та експериментальне обґрунтування одночасної вакцинопрофілактики перфрінгіозів та ешерихіозів тварин (2013)
Мацинович А. А. - Токсикологическая характеристика комплексонатов микроэлементов в опытах на овцах (2013)
Надточій В. П. - Показники А-вітамінного обміну,лужної фосфатази та мікроелементів у бугаїв-плідників червоно- і чорно-рябої голштинської порід за андрологічної диспансеризації, Надточій В. М., Бойко О. В. (2013)
Нехайчук Е. В. - Морфология соединительно-тканных компонентов в почках у ягнят, Лемещенко В. В. (2013)
Ніщеменко М. П. - Зміни кількісного та якісного складу мікрофлори рубця у телят за впливу сірковмісних амінокислот, Саморай М. М., Порошинська О. А., Стовбецька Л. С., Рябчук А. І. (2013)
Пивненко Т. В. - Эхокардиография собак с дилатационной кардиомиопатией (2013)
Присяжнюк Н. М. - Будова печінки окремих видів прісноводних риб, Клименко О. М., Куновський Ю. В., Михальський О. Р., Гейко Л. М. (2013)
Рустемова А. Э. - Сравнительная характеристика лечебно-профилактических мероприятий при мастите коров в Германии и Украине, Шахов П. А. (2013)
Семененко О. О. - Принципи вакцинопрофілактики та контролю імуногенності вакцин проти цирковірусної інфекції, Головко В. О., Северин Р. В., Смолянінов В. К. (2013)
Ситюк М. П. - Імунний статус популяції диких свиней на території України щодо хвороби Тешена за рівнем специфічних віруснейтралізуючих антитіл (2013)
Соколюк В. М. - Показники якості води для напування тварин у південній біогеохімічній зоні України (2013)
Тарасенко Л. О. - Уміст важких металів у воді різних регіонів та зон півдня України (2013)
Телятніков А. В. - Поширення переломів кісток у собак (2013)
Тирсін Р. В. - Консалтинг у свинарстві, Царенко Т. М., Ярчук Б. М., Тирсіна Ю. М., Довгаль О. В. (2013)
Федорченко А. М. - Вплив вітаміну С на показники імунореактивності та антиоксидантної системи телят, вакцинованих проти сальмонельозу (2013)
Шарандак П. В. - Білковий обмін у вівцематок за різного фізіологічного стану (2013)
Щербатий А. Р. - Стан пероксидного окиснення ліпідів у кобил за гіпокобальтозу і гіпокупрозу, Слівінська Л. Г. (2013)
Яценко І. В. - Порівняння різних моделей росту курчат-бройлерів у процесі їх відгодівлі у разі застосування наноаквахелату срібла, Гетманець О. М., Сененко Є. О. (2013)
Музика Д. В. - Антигенна активність експериментальних серій інактивованої вакцини проти високопатогенного грипу птиці з різним рівнем гемаглютинінів (2013)
Вихідні дані (2013)
Титул, зміст (2010)
Мищак І. М. - Історіографія економічних і соціальних перетворень на західноукраїнських землях у повоєнний період (2010)
Гріффен О. Л. - Розвиток методів неруйнівного контролю (2010)
Сандул І. А. - Розвиток сигналізаційних систем на Південно-Західних залізницях (2010)
Корнієнко О. П. - Історія виготовлення зварних конструкцій атомних електростанцій, Літвінов О. П. (2010)
Горбенко Е. В. - Разработка теории колебаний в научно-технической школе профессора ДНУ И. К. Косько (2010)
Руденко О. П. - Боголюбов М. М. та поступ фізико-математичної думки ХХ ст. , Хорольський О. В. (2010)
Білик А. Ю. - Професор О. В. Ліверовський (1867–1951): формування світогляду (2010)
Трачук О. М. - Джерела сировини для виробництва міді та бронзи на території України (2010)
Гармаш Т. П. - Історія становлення та розвитку природоохоронної справи на Півдні України та в Криму (ХІХ – початок ХХ ст. ) (2010)
Кепин Д. В. - Необходима азбука музееведения (2010)
Білецький В. І. - Унікальне видання з історії гірництва (2010)
Черних Г. Г. - Суднобудування як складова соціально-економічного та технічного прогресу (2010)
Шевченко П. М. - Реставрация памятников военной техники, Башкирцева О. С. (2010)
Різун В. В. - До питання про соціальнокомунікаційні наукові проблеми і про наукові проблеми взагалі (2013)
Іванов В. Ф. - Історія використання контент-аналізу в різних науках у ХХ ст. (2013)
Горевалов С. І. - Військові ЗМК України на зламі століть: проблеми й завдання (євроінтеграційний процес), Зикун Н. І. (2013)
Городенко Л. М. - Рекламні технології у мережевій комунікації (2013)
Грицюта Н. М. - Систематика етики реклами: естимаційна модель (2013)
Різун В. В. - Методи соціальнокомунікаційних досліджень, Скотникова Т. В. (2013)
Серажим К. С. - Від культури тексту до культури видання (2013)
Хоменко І. А. - Від драматичних мініатюр до аудіобуктрейлерів з елементами тизерної соціальної реклами: інноваційні концепти кафедри телебачення та радіомовлення Інституту журналістики, Фоменко В. І. (2013)
Вернигора Н. М. - Проблеми термінології в книговиданні для дітей (2013)
Женченко М. І. - Поняття "мультимедіа", "крос-медіа", "трансмедіа" у науковому дискурсі цифрової доби (2013)
Крайнікова Т. С. - Медіаспоживання в Україні: духовний вакуум і пошук моральних авторитетів (2013)
Кулініч О. О. - Міфи і PR-технології в сучасному суспільстві: специфіка співіснування (2013)
Нагорняк М. В. - Патогенність у змістовому компоненті інформаційних повідомлень на радіо (2013)
Носова Б. М. - Міжнародна комунікація: між протоколом і реальністю (2013)
Рябічев В. Л. - Мультиплатформна концепція в сучасній журналістиці (2013)
Сербін С. М. - Взаємозв'язок між радіожурналістикою і національними цінностями (2013)
Стародуб С. А. - Глобалізація як простір для формування нового суспільства (2013)
Хилько М. М. - Сучасний стан вітчизняних досліджень у галузі соціальних комунікацій (2013)
Цимбаленко Є. С. - Трансформація видів журналістики: онлайнова журналістика (2013)
Черемних І. В. - Сугестивні технології рекламного впливу (2013)
Шевченко В. Е. - Наукові принципи застосування візуального контенту в друкованих медіа (2013)
Шендеровський К. С. - Соціально значущі комунікації у сфері вирішення соціальних проблем (2013)
Чекалюк В. В. - Медіаінструменти створення державного іміджу для українців і світової спільноти (2013)
Щербина Ю. В. - Історія виникнення та становлення шоу-програм на Британському телебаченні (2013)
Задорожна О. С. - Українські матеріали на сторінках журналу "National Geographic Україна" (2013)
Холод О. М. - Ефект відтяжки, ігнорування та рекурсивність у системі трансформації свідомості (2013)
Зикун Н. І. - Типологічні особливості гумористично-сатиричних видань Наддніпрянщини початку ХХ ст. (2013)
Досенко А. К. - Соціальна реклама України: перспективи розвитку (2013)
Ковальчук В. М. - Тенденції розвитку української політичної колумністики (за матеріалами журналу "Український тиждень" (2013)
Демченко В. Д. - Дніпропетровська школа журналістикознавства та комунікативістики в контексті підготовки фахівців з масової комунікації (концептуальні та методологічні засади) (2013)
Галацька В. Л. - Публіцистична інтерпретація театрального буття в спеціалізованих друкованих виданнях незалежної України (2013)
Федорова О. Л. - До питання про медіакомпонент соціальної мережі: персоналізація інформації та соціально-медійна орієнтація (2013)
Лобойко Т. В. - Роль соціальної реклами у формуванні ціннісних орієнтирів сучасної української молоді (2013)
Галич В. М. - Концепт "небо" в мемуаристиці Олеся Гончара: соціально-комунікативна рецепція (2013)
Антонова О. В. - Оригінальні жанрові форми інтерв'ю в письменницькій публіцистиці (2013)
Дроздова А. В. - Авторське редагування: етика відповідальності та феномен універсальної прагматики (2013)
Корчагіна О. В. - Інформаційний простір Ворошиловградщини 1938-1941 рр.: конвергенція пропаганди та реклами (2013)
Косинська Ю. В. - Переклад як об'єкт авторського й професійного редагування (2013)
Соломін Є. О. - Місце новин у телевізійному регіональному контенті (2013)
Бідзіля Ю. М. - Угорськомовна преса на Закарпатті (2013)
Шаповалова Г. В. - Специфіка реалізації просвітницької функції в сучасних українських друкованих ЗМІ (2013)
Шаркань В. В. - Журнал "Основа" в контексті формування наукового стилю сучасної української мови (2013)
Шебештян Я. М. - Діалектика об'єктивного і суб'єктивного в ономастиці друкованого медіамовлення (2013)
Шумицька Г. В. - Медіацентр вищого навчального закладу як інструмент реалізації інформаційного потенціалу вишу, Путрашик В. І. (2013)
Бондаренко І. С. - Проблема журналістської етики в контексті освітніх та соціально-професійних трансформацій (2013)
Семенець О. О. - Системний аналіз дискурсивних практик у професійній підготовці фахівців із соціальних комунікацій (2013)
Чабаненко М. В. - Місце та роль інтернет-подій у новинах інтернет-видань (2013)
Мірошниченко П. В. - Звуковий образ радіомовлення як медіаефект (2013)
Голік О. В. - Школа українського рекламознавства кафедри маркетингу та реклами КНТЕУ: історія, здобутки, перспективи розвитку (2013)
Вернигора С. М. - До проблеми ефективності соціальної реклами в Україні (2013)
Гвоздєв В. М. - Соціальні ролі медіааудиторії в контексті масовокомунікаційних стратегій (2013)
Лизанчук В. В. - Засади функціонування національного інформаційного простору в Україні (2013)
Бурдіна Е. О. - Інформаційно-публіцистичні проекти українського телебачення: стильові тенденції (2013)
Сазонова Ю. О. - Київська спортивна преса 1920-1930-х рр. в історії української журналістики (2013)
Блажеєвська Ю. М. - Національний характер, ментальність, менталітет: проблеми дослідження (журналістикознавчий аспект) (2013)
Попович Ю. О. - Журналістсько-публіцистична діяльність Дениса Квітковського в контексті розвитку українського національного руху на Буковині в 30-х рр. ХХ ст. (2013)
Василик Л. Є. - Крос-медіа як тренд сучасної журналістики (2013)
Шутяк Л. М. - Авторська колонка як зразок "нового журналізму" (на прикладі Gazeta.ua і Погляди-ТСН.ua (2013)
Повний текст випуску (2013)
Корабльова Н. С. - Законність і справедливість у державному управлінні: читаючи Платона, Лебець В. С. (2010)
Коротич О. Б. - Застосування методу оцінювальної матриці для прийняття раціонального рішення (2010)
Смалькис В. - Новый публичный менеджмент и модернизация управления, Бубнис Г. (2010)
Степанов В. Ю. - Концептуальні аспекти управління в сучасному інформаційному просторі (2010)
Єльчанінов Д. Б. - Системологічний підхід до функціонального моделювання в державному управлінні (2010)
Романенко К. М. - Державний маркетинг та територіальний маркетинг (2010)
Гурковський В. І. - Проблеми реалізації державної наукової політики в контексті розвитку інформаційного суспільства в Україні (2010)
Цибуліна І. В. - Гендерна освіта - невід'ємний елемент підготовки майбутнього управлінця (2010)
Медведєв І. А. - Ідея університету в Україні: напрями державноуправлінських впливів (2010)
Чуприна Ю. Ю. - Механізми реформування судової влади в Україні (2010)
Левченко Н. В. - Складові української національної ідеї та її вплив на процес державотворення в сучасній Україні (2010)
Івашина О. Ю. - Розвиток теорії та практики державного регулювання оплати праці в Україні (2010)
Бортейчук Р. Ю. - Управлінські соціальні трансформації в контексті сучасних стратегій розвитку (2010)
Щербакова Н. Ф. - Підхід до концепції механізму надання послуг бізнесу владними структурами (2010)
Серняк О. І. - Роль цінностей у формуванні адміністративного капіталу (2010)
Солових В. П. - Типи та моделі політико-адміністративних відносин у системі державного управління (2010)
Чаплигін О. К. - До питання про пошук оптимального співвідношення між персоніфікованим та інституційним іміджем органу місцевого самоврядування, Солових Є. М. (2010)
Мамонова В. В. - Щодо механізму фінансування державної молодіжної політики, Васильєв А. О. (2010)
Ульянченко Ю. О. - Проблеми інвестиційної привабливості регіонів України, Винокурова О. І. (2010)
Шамраєва В. М. - Міста-побратими як інструмент активізації регіонального співробітництва між Україною та США (2010)
Кучабський О. Г. - Система сільського розселення та малі міста у формуванні нової моделі адміністративно-територіального устрою України (2010)
Савоста О. П. - Удосконалення механізмів державного регулювання розвитку курортів України (2010)
Збукар В. П. - Стандартизація алгоритму стратегічного планування (2010)
Лисенко Л. В. - Місцеве самоврядування в контексті демографічної ситуації в селах Харківської області (2010)
Слобожан О. В. - Історія становлення юридичної служби в органах місцевого самоврядування України (2010)
Будник М. А. - Основні напрями вдосконалення адміністративно-державного управління на регіональному рівні (2010)
Підкуйко О. О. - Потенціал самоврядування сучасної територіальної громади: теоретико-методологічний підхід (2010)
Ковальова О. М. - Концепція розвитку комунальної власності в Україні (2010)
Амосов О. Ю. - "Послуга" при розгляді звернень громадян: економічна та правова категорія, Кіщак Ю. І. (2010)
Майстро С. В. - Теоретичні концепції та етапи формування системи соціального захисту економічно активного населення, Процюк С. Л. (2010)
Ворона П. В. - Державна підтримка малого і середнього бізнесу як елемент сприяння регіональному розвитку (зарубіжний досвід), Мучник А. М. (2010)
Чечель О. М. - Стан і перспективи розвитку земельних ресурсів в Україні (2010)
Статівка Н. В. - Удосконалення системи державного регулювання земельних відносин (2010)
Савченко І. Г. - Торговельне співробітництво України й Угорщини: перспективи розвитку (2010)
Міненко В. Л. - Формування концепції зайнятості населення в умовах глобалізації економіки (2010)
Клімова С. М. - Функції фінансів: сучасний стан та перспективи розвитку (2010)
Клімушин П. С. - Визначення механізмів реалізації електронної демократії та надання електронних державних послуг (2010)
Горячук В. Ф. - Системний аналіз процесу капіталізації економіки країни та визначення його як системи (2010)
Левченко Н. М. - Коеволюційний процес інтеграції підприємств агропромислового комплексу (2010)
Молодченко Т. Г. - Формування кадастру нерухомості в Україні: передумови та перспективи, Ткаченко А. Ю. (2010)
Чала Н. Д. - Методологічні підходи до оцінки державної політики економічного розвитку (2010)
Жадан О. В. - Соціально-трудові відносини як елемент соціально орієнтованої економіки (2010)
Ковальова Т. В. - Мовні конфлікти як об'єкт державного регулювання (2010)
Ясюкевич О. А. - Концептуальні підходи до побудови системи інтелектуальної власності в Україні (2010)
Гнип Н. О. - Система планування і нейтралізації ризиків у механізмі управління фінансовим потенціалом підприємства (2010)
Ткачов Д. С. - Теоретичні засади формування соціально відповідального бізнесу (2010)
Шуригіна Н. Ю. - Страховий ринок України в умовах світової фінансової кризи (2010)
Криштоф Н. С. - Державна політика України щодо розвитку малого та середнього підприємництва (2010)
Копилова Н. А. - Основні стратегії соціального розвитку (2010)
Косенко А. В. - Динаміка інвестицій в інноваційні сфери економіки (2010)
Світлична Ю. О. - Удосконалення інституційного забезпечення державного регулювання зовнішньої торгівлі (2010)
Клепікова-Чижова Ю. В. - Напрямки вдосконалення державного контролю ухилення від оподаткування (2010)
ОМашкаров Ю. Г. - Еволюція публічного адміністрування в умовах впровадження механізмів електронного уряду, Мордвинцев М. В., Карташов С. М. (2010)
Савченко Б. Г. - Резерв керівних кадрів в державному управлінні (2010)
Лахижа М. І. - Теоретичні аспекти модернізації цивільної служби в посткомуністичних країнах (2010)
Панченко Г. О. - Формування та реалізація принципу толерантності в державній мовній політиці (2010)
Гайдученко С. О. - Фактори розвитку технології оцінювання в управлінні персоналом державної служби (2010)
Чорна К. О. - Соціальна політика держави щодо забезпечення населення України житлом (2010)
Будко О. О. - Консультування як метод удосконалення управлінської практики (2010)
Труш О. О. - Досвід побудови та функціонування систем цивільного захисту країн - членів Європейського Союзу Південної Європи (2010)
Козубенко О. А. - Організаційно-правове забезпечення міждержавного співробітництва України у сфері цивільного захисту (2010)
Шкільова Н. В. - Організаційно-правові засади здійснення ріелторської діяльності в США (2010)
Корженко В. В. - Особливості управлінської діяльності, Мельтюхова Н. М. (2010)
Карамишев Д. В. - Державне управління курортною справою в Україні (2010)
Орлов О. В. - Системний підхід до визначення понятійного апарату галузі науки "державне управління" (2010)
Степанов В. Ю. - Вплив інформаційного простору на сучасне суспільство (2010)
Єльчанінов Д. Б. - Системологічні основи антикризового державного управління (2010)
Анциферова Н. Г. - Формирование позитивной национальной самоиндентификации как задача государственного управления (2010)
Падафет Ю. Г. - Соціально-психологічні чинники ухвалення управлінських рішень (2010)
Медведєв І. А. - Витоки ідеї університету в Україні та її вплив на національний менталітет (2010)
Горячук В. Ф. - Нагромадження основного капіталу України та державне регулювання цим процесом (2010)
Кузнякова Т. В. - Інформаційне суспільство як один з чинників політичної модернізації України (2010)
Бортейчук Р. Ю. - Сутність, місце та роль корпоративних стратегій у системі стратегічного управління діяльністю органів державної влади (2010)
Проців О. Р. - Державне регулювання відповідальності за браконьєрство в Царстві Польському середини XIX – XX ст. (2010)
Холодок В. Д. - Фактори актуалізації державного управління розвитком палацово-паркових комплексів (2010)
Бережний В. О. - Реформування державного управління у Великобританії (2010)
Хаіт Л. Б. - Дослідження проблем запровадження системи управління якістю надання медичних послуг: сучасні теоретичні підходи (2010)
Сапа Н. В. - Синегретична методологія антикризового державного управління (2010)
Євсєєва Г. П. - Державна мовна політика в соціокультурному контексті України (2010)
Євдоченко Л. О. - Інформаційна безпека держави: еволюція підходів (2010)
Дрешпак В. М. - Соціокультурне середовище семіотичної підсистеми державного управління (2010)
Сергієнко М. Г. - Організаційний механізм управління обласним (регіональним) страховим фондом документації України (2010)
Козлов К. І. - Взаємодія органів влади і громадськості як чинник політичної модернізації регіональних органів влади (2010)
Міненко В. Л. - Види та форми зайнятості населенні на регіональному ринку праці (2010)
Котуков О. А. - Особливості регіональної політики в умовах модернізації України (2010)
Пухкал О. Г. - Поєднання державних і громадських засад у місцевому самоврядуванні (2010)
Ворона П. В. - Механізми впливу органів місцевого самоврядування на соціально-економічний розвиток регіону (на досвіді Полтавської області) (2010)
Гуляк О. О. - Проблеми та перспективи обліку майна комунальної власності в Україні (2010)
Немчінов О. М. - Актуальні проблеми управління районами в містах України (на прикладі м. Львова) (2010)
Вєлков В. М. - Взаємодія влади та бізнесу на регіональному рівні: стан і шляхи вдосконалення (2010)
Яцук Н. В. - Теорії соціального простору у становленні регулювання рекреаційної сфери (2010)
Таран В. В. - Діяльність виконавчих органів місцевих рад у системі державного управління (2010)
Амосов О. Ю. - Розвиток транспортної інфраструктури як вагомий чинник підвищення ефективності зовнішньоторговельної діяльності країни, Світлична Ю. О. (2010)
Пасемко Г. П. - Вплив членства в СОТ на зміст і форми державного регулювання аграрних відносин в Україні (2010)
Лєсная О. С. - Інституціональний підхід до дослідження проблем корупції в Україні (2010)
Статівка Н. В. - Суперечності державного регулювання розвитку аграрної сфери в Україні (2010)
Толуб'як В. С. - Заробітна плата та її вплив на формування фінансових ресурсів системи пенсійного забезпечення (2010)
Філіпенко Т. В. - Організаційно-правові засади управління валютним ринком України (2010)
Соболь Р. Г. - Методологія управління фінансовою стійкістю страховика (2010)
Чала Н. Д. - Система державного управління економічним розвитком в Україні (2010)
Савостенко Т. О. - Система фінансового забезпечення місцевого самоврядування Франції в умовах децентралізації управління: досвід для України, Матвеєва О. Ю. (2010)
Кіктенко О. В. - Регулювання фондового ринку в сучасних умовах (2010)
Ульянченко Ю. О. - Стратегія розвитку державної інноваційної діяльності в Україні, Винокурова О. І. (2010)
Левченко Н. М. - Сутність державної політики інноваційного розвитку АПК та її основні напрямки (2010)
Кудіна В. О. - Соціальні фактори регіонального розвитку: проблеми теорії (2010)
Покотило Т. В. - Удосконалення оцінки ефективності механізму державного регулювання регіональних інвестиційних процесів (2010)
Кириченко К. Я. - Структурні зрушення в економіці України за сучасних умов (2010)
Мерзляк Д. С. - Правовий механізм державного регулювання ЗЕД України (2010)
Польовий І. В. - Роль держави у вирішенні проблем суб'єктів малого підприємництва (2010)
Гайдабрус А. О. - Принципи інтелектуалізації держави як інноваційного суб'єкта постіндустріального розвитку суспільства (2010)
Анікеєнко В. М. - Інституційні засади державного регулювання аграрного ринку на регіональному рівні (2010)
Чернятін А. С. - Удосконалення механізмів державного регулювання умов інвестиційної привабливості АПК (2010)
Процюк С. Л. - Стратегічні напрямки вдосконалення державної політики соціального захисту економічно активного населення (2010)
Мельникова М. О. - Аналіз пристосовності існуючих методів оцінки фінансового стану підприємства до прогнозування на формальному рівні (2010)
Корженко В. В. - Конгруентність понять людського капіталу та суб'єктивного фактора, Коробко І. В. (2010)
Бабенко А. Г. - Аналіз матеріального стимулювання та нематеріальних мотивів праці державних службовців, Бабенко С. М. (2010)
Матвіїшин Є. Г. - Людський капітал як базова категорія в концепції людського розвитку в регіональному вимірі (2010)
Соломатина Т. В. - Кадровые технологии в государственной службе (2010)
Карпенко В. В. - Урахування гендерного аспекту в процесі комплексного розвитку сільських територіальних громад (2010)
Харченко Л. В. - Ідеалізація поняття політичної еліти в українському науковому дискурсі першої половини ХХ ст. (2010)
Колісніченко Н. М. - Основні тенденції виховання майбутніх суб'єктів політичної діяльності в закладах елітної освіти (2010)
Федько О. А. - Питання дослідження сучасної соціоекологічної ситуації в Україні (2010)
Чорнобиль І. Є. - Діяльність Кабінету Міністрів щодо нормативно-правового забезпечення механізму професійної адаптації в системі державного управління України (2010)
Дрозд Р. О. - Розмежування політичних і адміністративних посад на державній службі як дієвий спосіб запобігання корупції в Україні (2010)
Фурсін О. О. - Нові парадигмальні основи соціально орієнтованого управління (2010)
Шенкаренко О. В. - Вплив типу особистості на професійну орієнтацію та формування кар'єри у сфері управлінської діяльності (2010)
Труш О. О. - Досвід побудови та діяльності системи цивільного захисту країн – членів ЄС центральної Європи (2010)
Стрельцов В. Ю. - Інституційні вимоги переговорного процесу з Європейським Союзом (2010)
Клімушин П. С. - Інтеграція інформаційного простору України у світову інформаційну спільноту (2010)
Єделєв Р. С. - Принципи ефективного врядування в ЄС (2010)
Титул, зміст (2010)
Патон Б. Е. - Танковые армады со сварным швом (2010)
Бобрякова И. Л. - Основные направления развития моделирования системы дыхания человека (2010)
Слободян Л. Р. - До розвитку електротехніки та електроенергетики в Україні (1861–1913 рр.). Електротехнічні з’їзди, Трофимова Н. В. (2010)
Каліновський В. В. - Церковне історико-археологічне товариство таврійської єпархії (2010)
Батов І. В. - Зародження та початок наукової діяльності Новоросійського товариства природодослідників (2010)
Кушлакова Н. М. - Музей Харківського відділення Імператорського російського технічного товариства: створення, діяльність, колекції (2010)
Язвінська О. М. - Історія автомобіля в Україні (2010)
Панина Е. А. - "Аскания-Нова” в системе эвакуационных и реэвакуационных мероприятий (2010)
Коцюбанська О. О. - Розвиток обладнання кондитерської галузі України (до індустріалізації 30–х рр. ХХ ст.) (2010)
Руденко О. П. - Олександр Дмитрович Засядько – видатний конструктор бойових ракет (2010)
Зозуля С. Ю. - Найбільш суперечливий український історик ХХ століття (2010)
Шевченко Я. Д. - Сторінки історії Аерокосмічного інституту Національного авіаційного університету, Шевченко В. Г. (2010)
Шпильовий К. Л. - Український нефелін, Шпильовий Л. В., Назарова Т. С. (2010)
Приходченко Л. Л. - Сутність механізму забезпечення ефективного державного управління (2010)
Степанов В. Ю. - Інформаційна політика: концептуальні засади формування та розвитку (2010)
Єльчанінов Д. Б. - Державне будівництво: системологічний підхід (2010)
Мокрецов С. Є. - Вплив демографічної політики держави на репродуктивний стан здоров'я населення країни (2010)
Гасюк І. Л. - Інформаційно-ресурсне забезпечення галузі "фізична культура і спорт": сучасний стан і тенденції розвитку (2010)
Гурковський В. І. - Методологічні питання державного управління національною інформаційною безпекою в умовах глобального інформаційного суспільства (2010)
Кузнецов А. О. - Державна влада як суспільно-політичний феномен, Владимиров М. В. (2010)
Кузнякова Т. В. - Видавнича діяльність як складова інформаційного суспільства в умовах модернізації України (2010)
Савков А. П. - Проблеми забезпечення демократизації виборчого процесу в Україні під впливом засобів масової інформації (2010)
Баранова А. В. - Виховання молоді: державно-управлінські аспекти (2010)
Кравченко Ж. Д. - Порівняльний аналіз структурно-функціонального забезпечення національних систем охорони здоров'я (2010)
Кульчій І. О. - Еволюція реформ системи органів виконавчої влади України: особливості та перспективи (2010)
Мартинюк М. С. - Реалізація організаційних стратегій в органах влади (2010)
Сухорукова А. Л. - Обласні державні адміністрації: становлення та тенденції розвитку (2010)
Фікс І. Є. - Трансформація мовної політики в Автономній Республіці Крим: особливості та перспективи (2010)
Глоба Г. О. - Освіта як об'єкт державного управління, Приживара С. В. (2010)
Матвіїшин Є. Г. - Конкурентноспроможність як мета стратегічного управління розвитком регіону (2010)
Козлов К. І. - Закордонний досвід політичної модернізації регіональних органів влади (2010)
Артеменко А. Г. - Принципи системності у взаєминах територіальної громади малого міста України із законодавчою та виконавчою гілками влади (2010)
Боршош І. С. - Шляхи вдосконалення системи територіального управління економікою України (2010)
Коновалова І. В. - Класифікаційні ознаки регіональних програм соціального та економічного розвитку (2010)
Півцаєва В. О. - Закріплення впливу громадян на прийняття рішень органами місцевого самоврядування в чинному законодавстві (2010)
Попович Ю. Д. - Реалізація екологічної політики на державному та місцевому рівнях у контексті запровадження концепції сталого розвитку (2010)
Харук Ю. М. - Вплив моральних чинників на злочинність неповнолітніх та організація профілактики правопорушень місцевими органами виконавчої влади (2010)
Амосов О. Ю. - Управління якістю продукції як основа її конкурентноспроможності (2010)
Бабенко А. Г. - Аналіз стану та шляхи підвищення ефективності виробництва в аграрному секторі України (макроекономічний аспект), Бабенко С. М. (2010)
Пруненко Д. О. - Засади державного регулювання екологічно безпечної діяльності гірничодобувного і будівельного комплексів, Сергієнко В. І. (2010)
Карамишев Д. В. - Класифікація факторів при прийнятті рішень під час управління підприємствами автотранспортної галузі, Кононов І. О., Кононов О. І., Бриксін С. О. (2010)
Бульба В. Г. - Наукові підходи до розуміння функцій держави у світовій політико-філософській спадщині ХVІІІ – ХХ ст. (2010)
Кравченко М. В. - Шляхи подолання бідності в контексті сучасного стану соціального захисту населення України (2010)
Соболь Р. Г. - Управління ризиками та оцінка фінансового стану страховика (2010)
Домбровська С. М. - Деякі аспекти державного регулювання якісного розвитку системи освіти України (2010)
Осадчук С. В. - Аналіз механізму надання субвенцій з державного місцевим бюджетам (2010)
Малиш Н. А. - Механізм реалізації ефективної геоекономічної стратегії екологічної політики (2010)
Молодченко Т. Г. - Організаційні аспекти оподаткування нерухомості в Україні (2010)
Семенко С. В. - Організаційно-правові аспекти ціноутворення на послуги державного пробірного контролю в Україні (2010)
Дарієнко А. О. - Вплив світової фінансово-економічної кризи на систему пенсійного забезпечення України (2010)
Калюга О. О. - Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку як основна ланка в системі регулювання українського ринку цінних паперів (2010)
Кармінська-Белоброва М. В. - Напрями реформування механізму адміністрування податків (2010)
Левченко Н. М. - Світова практика державного регулювання іпотеки земель сільськогосподарського призначення (2010)
Линдюк О. А. - Сучасний стан і перспективи державного регулювання фінансового забезпечення пенсійної системи України (2010)
Пасемко Г. П. - Удосконалення системи державного регулювання аграрних відносин (2010)
Поплевічева Н. Г. - Роль держави в запровадженні фінансової амністії: світовий досвід і реалії України (2010)
Протасенко К. О. - Міжнародний досвід підтримання суспільної злагоди (2010)
Стефанова О. А. - Реалізація державної соціальної політики підтримки осіб похилого віку серед ветеранів і дітей війни (2010)
Шевченко В. І. - Легалізація тіньового ринку медичної послуги як механізм державного регулювання фінансових ресурсів системи охорони здоров'я (2010)
Шимановська Р. М. - Державні механізми реформування системи оплати праці (2010)
Пантелейчук І. В. - Державний іміджмейкінг в умовах кризи глобального капіталізму (2010)
Рідей Н. М. - Підготовка магістрів зі стандартизації, сертифікації та якості за програмою "Екологічна стандартизація і сертифікація" для кадрового забезпечення органів державної стандартизації і сертифікації (2010)
П'ятіна О. С. - Корпоративний імідж органів державної влади як управлінський ресурс (2010)
Ковальова Д. В. - Вплив факторів стресу на результативність діяльності державних службовців (2010)
Михайлець Л. М. - Граматичні помилки в усному діловому мовленні державних службовців (2010)
Гнидюк Н. А. - Модернізація координаційної взаємодії органів державної влади при розробці та реалізації політики європейської інтеграції України (2010)
Стрельцов В. Ю. - Реформа державного управління та інституційне середовище інструменту Twinning в Україні (2010)
Приходченко Д. В. - Характеристика складу та якості вугілля Північної Самойлівської площі Західного Донбасу (2012)
Остафійчук Н. М. - Особливості пошуків родовищ алмазів шліхо-мінералогічними методами в геологічних умовах території України, Підвисоцький В. Т., Чашка О. І., Ковалевич Л. А. (2012)
Сахно И. Г. - Особенности конвергенции пород и пространственного перемещения рам крепи в условиях шахты "Щегловская-Глубокая", Касьян Н. Н. (2012)
Филимоненко Н. Т. - Классификация типов подач насосов с механическим и пневматическим вытеснителем (2012)
Пилипец В. И. - Разработка одноколонного эрлифтного насоса для бурения в условиях поглощения промывочной жидкости, Радченко В. В., Зинченко С. А., Халимендиков Е. Н. (2012)
Мирный В. В. - Автоматизация определения типа разрывного нарушения пласта средствами векторной алгебры на графике изолонг , Корниенко А. Н. (2012)
Пилипец В. И. - Совершенствование технических средств для откачки жидкости из скважин, Украинцев А. А. (2012)
Калякин С. А. - Обоснование безопасности применения предохранительных ВВ при взрывных работах в угольных шахтах (2012)
Ильина Е. А. - Исследование зависимости критического диаметра детонации от содержания сенсибилизатора в эмульсионных взрывчатых веществах, Манжос Ю. В. (2012)
Праздникова Т. Н. - Усовершенствование состава и технологии изготовления граммонита 79/21, Рогатко М. И. (2012)
Каряченко А. А. - Влияние содержания эмульгатора на средний размер частиц эмульсии и время эмульгирования, Манжос Ю. В., Галиакберова Ф. Н. (2012)
Седова Е. В. - Акцессорные минералы редкометального каменномогильского комплекса Приазовья как показатели его рудоносности (2012)
Донченко Э. В. - Экологические аспекты отработки месторождений глин в Донецком бассейне (на примере Новорайского месторождения огнеупорных глин) (2012)
Грищенков А. Н. - Оценка влияния грубых ошибок на положение наиболее удаленного пункта сети (2012)
Игнатов А. В. - Сравнительный анализ энергозатрат при осушении емкостей одноступенчатой и многоступенчатой эрлифтными установками, Стегниенко А. П., Варавкина Т. Ю., Атрощенко Д. А. (2012)
Катушков В. О. - Ректифікація неметричних, наземних, растрових знімків до фототріангуляції, Луньов А. О. (2012)
Кузнецова Д. С. - Практические аспекты оценки недвижимости с учетом влияния подземных горных работ, Гавриленко Д. Ю. (2012)
Юшков И. А.; Петраков А. Е. - Разработка бурового снаряда для бурения дегазационных направленных скважин (2012)
Юшков І. О. - Розробка бурового пристрою зі з’ємним керноприймачем для буріння інженерно-геологічних свердловин, Глущенко Є. С. (2012)
Кауфман Л. Л. - Опыт США добычи сланцевого газа, Лысиков Б. А. (2012)
Николин В. И. - Изменения проявлений выбросоопасности в шахтах Донбасса на глубинах более 1000 м, Худолей О. Г., Рыбалко А. С. (2012)
Вапничная В. В. - Визначальні параметри при вивченні механічного ефекту вибуху (2012)
Дреус А. Ю. - Розрахунок параметрів розтеплення криогенно-гравійного елемента фільтру бурових свердловин, Лисенко К. Є., Судаков А. К. (2012)
Парфенюк С. Н. - Результаты испытаний гидроударника для интенсификации шарошечного бурения скважин на воду самоходными роторными установками типа 1БА-15В, Каракозов А. А., Калиниченко О. И., Глоба В. А., Савенко А. С. (2012)
Алёхин В. И. - Особенности деформаций горных пород в районе меднорудного проявления "Пилипчатое" Бахмутской котловины Донбасса (2012)
Кочкодан Я. М. - Обґрунтування необхідної величини розширення тампонажного каменю (2012)
Каракозов А. А. - Об использовании забивных пробоотборников с гидравлическим приводом при реализации технологии поинтервального бурения геотехнических скважин с буровых судов и самоподъёмных буровых установок (2012)
Игнатов А. А. - Аналитические исследования скорости движения керна в вязкой жидкости (2012)
Давиденко А. Н. - Некоторые вопросы организации очистки скважин, Игнатов А. А., Камышацкий А. Ф. (2012)
Игнатов А. А. - Материалы к определению характеристик процесса взаимодействия продуктов разрушения с очистным агентом (2012)
Игнатов А. А. - Забойные процессы при работе снаряда с эффектом механического разрушения (2012)
Давиденко А. Н. - Комплексная оценка свойств активированных промывочных жидкостей, Игнатов А. А., Полищук П. П. (2012)
Блохин В. С. - Интенсификация строительства глубоких нефтегазовых скважин, Политучий А. И., Пащенко А. А. (2012)
Шевелев В.Л. - Скоростное бурения дегазационных скважин в условиях Донбасса, Пилипец В. И., Зинченко С. А., Халимендиков Е. Н., Юшков Е. О. (2012)
Титул, Зміст (2014)
Баталія Л. - Становлення та розвиток освітніх альтернатив у країнах західнослов’янського світу (Польща, Чехія, Словаччина) (2014)
Віднічук М. - Науково-методичний супровід фахового зростання педагога на засадах компетентнісного підходу (2014)
Мельник Н. - Модернізація системи управління професійним розвитком методистів науково-методичних установ у регіональній неперервній педагогічній освіті (2014)
Бирка М. - Якісний стан організації професійного розвитку вчителів природничо-математичних дисциплін на рівні регіону (2014)
Білик Н. - Розвиток мережевої взаємодії регіональних і зональних шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників (2014)
Бухальська С. - Компетентнісно зорієнтований розвиток студента в системі навчально-виховної та методичної роботи медичного коледжу як умова модернізації вищої медичної освіти, Мельничук О. (2014)
Демченко В. - Андрагогічні домінанти в роботі викладача системи післядипломної педагогічної освіти (2014)
Кравченко Г. - Адаптивне управління розвитком кафедральної системи інституту післядипломної педагогічної освіти на основі факторно-критеріального моделювання (2014)
Лук’янчук Г. - Розвиток управлінської компетентності керівників ЗНЗ в умовах інноваційної освітньої діяльності (2014)
Любченко Н. - Окремі аспекти створення індивідуальної траєкторії підвищення рівня професійної компетентності науково-педагогічних працівників вищої школи в умовах утвердження компетентнісного підходу в освіті (2014)
Носенко Є. - Системний підхід в освіті, Коротков В., Матюшкін М. (2014)
Оліфіра Л. - Професійна управлінська компетентність керівників вищих педагогічних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації як педагогічна категорія (2014)
Лютко О. - "Філософія для дітей" (П4с): програма розвитку інноваційного мислення (2014)
Павлова Н. - Олімпіада з інформаційних технологій як форма організації навчання з інформатики у загальноосвітніх навчальних закладах (2014)
Тулашвілі Ю. - Застосування методів тестового контролю як засобу збору інформації для педагогічного моніторингу (2014)
Зобенько Н. - Гуманістично-громадянська спрямованість освітньо-виховного процесу в змісті підготовки майбутніх соціальних педагогів у системі університетської освіти (2014)
Іванюк І. - Застосування ефективних засобів педагогічного впливу щодо попередження підліткової злочинності у системі цілісного педагогічного простору (2014)
Козяр М. - Система роботи з обдарованими старшокласниками в рамках співпраці з ВНЗ (2014)
Овадюк О. - Розвиток латерального мислення в дітей молодшого шкільного віку (2014)
Шевчук Ю. - Молодіжна субкультура як складова формування особистості підлітків: позитивні та негативні аспекти (2014)
Павлович Ю. - Рання іншомовна освіта в системі безперервної іншомовної освіти в країнах Вишеградської четвірки (2014)
Саприкіна О. - Сучасна літературна герменевтика як мистецтво розуміння й інтерпретації художнього тексту (2014)
Тусик Н. - Особливості прояву явища міжмовної інтерференції в процесі вивчення іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах (2014)
Трифонова О. - Методичні засади формування мовленнєвої особистості дітей старшого дошкільного віку (2014)
Пишко О. - Особливості навчання правознавства учнів 9-х класів (2014)
Бабкова О. - Критеріальне оцінювання навчальних досягнень учнів із предметів природничого циклу (2014)
Белешко Д. - Загальні питання теорії математичних задач. Поняття задачі, класифікація задач, вправи, запитання (2014)
Бордюк М. - Формування знань про макромолекулярні системи у студентів та вчителів фізики у процесі їх неперервної освіти, Шевчук Т. (2014)
Галатюк Ю. - Діяльнісний підхід у формуванні професійної компетентності майбутніх учителів фізики (2014)
Крівцов В. - Про доцільність застосування способу косокутного проекціювання та декількох варіантів розв’язку однієї задачі при вивченні нарисної геометрії, Франчук С. (2014)
Олексюк О. - Стан готовності вчителя математики до моніторингу навчальних досягнень учнів (2014)
Сорока В. - Дослідження мотивації навчальної діяльності студентів за напрямом підготовки "Транспортні технології (автомобільний транспорт)", Кисіль Ю. (2014)
Шофолов Д. - Збалансоване природокористування: ефективність структурно-функціональної організації підготовки майбутніх екологів (2014)
Загородня А. - Актуальність патріотичного виховання молоді, Шевчук Д. (2014)
Страшний В. - Інтерактивні методи формування здорового способу життя молоді в системі вищої освіти (2014)
Яківчук Г. - Актуалізація полікультурного виховання школярів засобами українських традицій та фольклору (2014)
Ганжа М. - Основні орієнтири в організації роботи з естетичного виховання молодших школярів засобами дизайну (2014)
Іваник Н. - Специфіка виконання духовних піснеспівів у контексті музичної літургіки (2014)
Комаровська О. - Художньо-естетичне виховання школярів: технології і реалії (2014)
Сіончук О. - Деякі психологічні особливості роботи диригента з аматорським духовим оркестром (2014)
Перенчук Т. - Підходи до формування вокальних навичок у юних вокалістів (2014)
Столярчук Б. - Відродження традиційної української інструментальної музики (2014)
Внукова Н. - Моніторинг розвитку та впровадження в системі освіти підсистеми екологічної освіти, Слищенко В. (2014)
Герлянд Т. - Організація інноваційної загальноосвітньої діяльності у ПТНЗ аграрного профілю (2014)
Голуб Т. - Оцінювання якості освітньої і наукової діяльності вищих навчальних закладів у Європі та в Україні 176-178 (2014)
Горбатюк Р. - Тестування як метод педагогічного контролю якості знань майбутніх фахівців із вищою освітою, Сіткар Т. (2014)
Грубінко В. - Моніторинг якості вищої освіти як засіб корекції природничо-наукової підготовки майбутніх учителів, Степанюк А. (2014)
Кондрашихін А. - Технологія моніторингу вступної кампанії: досвід вишів Києва (2014)
Лісова Н. - Вимірювання якості в системі загальної середньої освіти (2014)
Ростока М. - Моніторинг та прогнозування професійної підготовки майбутніх обліковців із реєстрації бухгалтерських даних (2014)
Флярковська О. - Самореалізація у підлітковому віці (2014)
Бочко Олена - Оптимізація формування ринкової ціни земельної ділянки в сучасних умовах, Бочко Олександр, Рій І. (2014)
Вашеняк І. - Інтеріоризація сучасної екологічної парадигми як головна умова забезпечення сталого розвитку суспільства (2014)
Грицанюк В. - Особливості екологічної освіти у вищій школі (2014)
Гусаковська Т. - Дидактична система навчально-дослідницьких завдань як засіб формування інтегрованих знань для реалізації завдань екологічної парадигми освіти (2014)
Крутенко О. - Проблема формування ціннісного ставлення до природи у педагогічній спадщині Олександра Захаренка (2014)
Матвійчук А. - Криза еколого-етичних концепцій: перспективи вирішення (2014)
Меркулова С. - Структура та зміст управління процесом педагогічної орієнтації старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів із застосуванням ІКТ (2014)
Степанюк Н. - Особливості формування екологічної культури особистості (2014)
Сяська І. - Розвиток професійної компетентності та готовності майбутнього педагога до формування екологічної свідомості школярів (2014)
Трохимчук І. - Методика формування екологічної вихованості учнів у процесі дослідницької діяльності з екології (2014)
Цимбалюк І. - Психолого-педагогічні аспекти формування духовно-моральних цінностей особистості в умовах реалізаціїнової моделі школи екологічної культури у світлі нової парадигми освіти (2014)
Цимбалюк О. - Професійна комунікативна діяльність учителя загальноосвітньої школи як фактор розвитку духовно-моральних цінностей учня в умовах реалізації нової моделі школи екологічної культури (2014)
Хоменко О. - Українознавча природа універсалізму Шевченкового "Букваря" (2014)
Отрошко Л. - Природні та історичні пам’ятки у творчій спадщині Тараса Шевченка (2014)
Смольницька О. - Компаративний аналіз маріології у поемі Т. Шевченка "Марія" і релігійній ліриці М. Кузміна (2014)
Салата О. - Ретроспекція постаті Тараса Шевченка в окупаційній пресі 1941 — 1944 рр. (2014)
Баран В. - Археологічні дослідження давнього Галича (червень — жовтень 1996 р.), Томенчук Б. (2014)
Толочко Д. - Самовизначення етнічних спільнот у сучасній Україні (2014)
Фігурний Ю. - Українські націєтворчі процеси у другій половині XVIII століття (2014)
Ємець Т. - Внесок В. Вернадського у становлення українознавства (2014)
Кухар В. - Національні та етнічні особливості українських неформальних субкультур (2014)
Вoрожбит І. - Темпоральність як механізм організації соціального часу професурою Університету Св. Володимира: О. Ф. Кістяківський (2014)
Краснодемська І. - Застосування принципу системності в українознавчих дослідженнях (2014)
Ворончук І. - Інститут опіки: правові норми та повсякденні практики на Волині ранньомодерної доби (2014)
Гула В. - Радянська історіографія 1960-х років: початок наукового вивчення радянського суспільства 1941 — 1942 рр. (2014)
Гула О. - Проблема взаємовідносин бійців Червоної Армії та населення етнічних німецьких територій у 1944 — 1945 роках (2014)
Крисаченко В. - Балкани та Швеція в геополітичних пріоритетах України доби Богдана Хмельницького (2014)
Саган Г. - Відродження громадських і культурних інституцій українців у 50—70-ті роки ХХ століття в Боснії і Герцеговині (2014)
Чирков О. - Поширення знань про місце України на світовій історичній осі ХV—ХІХ століть засобами веб-енциклопедії "Вікіпедія" (2014)
Данилюк-Кульчицька О. - Українські літературознавці Східної Словаччини та їхні наукові інтереси (після 1945 р.) (2014)
Крисаченко В. - Політичне русинство, Дякова О. (2014)
Калакура Я. - Цивілізаційний вибір України: теоретико-методологічний, історичний та освітянський аспекти (2014)
Мостяєв О. - Геополітичні складові цивілізаційного образу України (2014)
Воропаєва Т. - Ноосферна парадигма цивілізаційного розвитку: ноетичний вимір (2014)
Фігурний Ю. - Актуальне дослідження української візантиністики (2014)
Володченко О. М. - Мова як комунікаційна технологія у спілкуванні з цільовими аудиторіями у туристичних виданнях (2013)
Козир Ю. А. - Концепт "Україна-Росія" в мас-медійному дискурсі як теоретична проблема (2013)
Мірошниченко П. В. - Комунікативна ефективність звукового образу радіопрограм (фокус-групове дослідження) (2013)
Нетреба М. М. - Лексико-граматичні засоби вираження кваліфікативних модусних категорій (2013)
Перес В. В. - "Іліада" Гомера як історіографічний дискурс про Троянську війну: питання референційності (2013)
Сербін С. М. - Елементи рефлекторності картини єдиного світу в радіомовленні (2013)
Шутяк Л. М. - Гендерний аспект сучасної української літературної журналістики: жіночий вимір (2013)
Юферева О. В. - Наративні тенденції сучасної української тревел-журналістики в соціокультурній перспективі (на матеріалі журналу "Мандри") (2013)
Яцимірська М. Г. - Неологізація сучасного медіатексту: бар'єри та активізатори перцептивності, Гурч Л. А. (2013)
Варич М. В. - Розвиток жанру звіту на сторінках української періодики: сучасний етап та нові підходи у подачі матеріалів (2013)
Доценко К. О. - Специфіка жанрової палітри реклами брендів у пресі (на прикладі журналу "Корреспондент"), Мельник М. В. (2013)
Іващук А. А. - Традиції й новаторство в репортажному жанрі, зміни функціональних характеристик у межах групи (2013)
Клименко Н. О. - Вербальна репрезентація образу батька на сторінках журналу "Хорошие родители" (2013)
Ломоносова К. С. - Тексти малої форми як репрезентант медіаінтересів аудиторії (2013)
Монич Л. М. - Рецензія як специфічний жанр на сторінках літературно-художніх журналів (2013)
Смусь А. Г. - Жанрова специфіка програмного наповнення православних телеканалів (2013)
Чорнодон М. І. - Метафоричність образу чоловіка у сучасних глянцевих виданнях (2013)
Вялкова І. О. - Аудиторія періодичних друкованих видань Донецької області: аналіз читацьких вподобань (2013)
Євтушенко О. М. - "Маленькі герої" медіадискурсу як утілення сучасної Ukrainian dream (2013)
Кіндра С. О. - Специфіка ефірної промоції радіостанцій Ретро FM та KISS FM (2013)
Косюк О. М. - Моделювання процесів масової комунікації за хронологічним критерієм (2013)
Сімашова А. І. - Інформаційно-розважальні програми італійського телебачення в аспекті глобальної тенденції інфотейнменту (2013)
Федоришин Є. П. - Американська інтерпретаційна журналістика як сучасне тлумачення концепції об'єктивності (2013)
Фісенко Т. В. - Комунікаційний вимір механізмів ретаргетингу (2013)
Черемних І. В. - Медіапланування та мерчандайзинг телеефіру (2013)
Якименко Л. М. - Релігійний комунікативний дискурс у сучасному американському кіно (2013)
Яненко Я. В. - Феномен "контрманіпуляції" у сучасному інформаційному суспільстві (2013)
Битюк І. В. - "Кінець світу" в медіаконтенті як феномен "моральної паніки" (на прикладі телеканалу "1+1") (2013)
Бондаренко І. С. - До проблеми духовно-морального статусу сучасної української журналістики (2013)
Гвоздєв В. М. - Роль аудиторії та журналістів у функціонуванні громадянської журналістики (2013)
Гіленко О. І. - Образ України у нарисах на сторінках журналу "Вітчизна" (2013)
Жембровська К. О. - Застосування "брудних" технологій на парламентських виборах 2012 р. (2013)
Каракуць Т. Є. - Використання ЗМК як засобу маніпуляції в політиці та впливу на особистість (2013)
Манич Н. Є. - Трендвочингові прогнози кінця 2012 - початку 2013 рр. (2013)
Полєшко А. В. - Ціннісні орієнтації сучасної гендерно маркованої періодики (2013)
Садівничий В. О. - Дбаючи про збереження і передачу інформації (періодичні та продовжувані видання Харківського медичного товариства ХІХ - початку ХХ ст.) (2013)
Сащук Т. І. - Умови та критерії кваліфікації актуальних проблем соціальної практики в медіа (2013)
Фурманкевич Н. М. - Політичний портрет як один із способів формування громадської думки (2013)
Яценко Г. В. - Роль Івана Франка як публіциста у формуванні медіакартини галицького суспільства кінця ХІХ - початку ХХ ст., Яценко А. М. (2013)
Ковальова Т. В. - "Оновлена" людина в подорожньому нарисі ІІ половини 1920-х - початку 1930-х рр. (на прикладі журналів "Всесвіт" і "Червоний шлях") (2013)
Кравченко О. Л. - Формування редакторських підходів до довідкових видань у 20-х рр. ХХ ст. (на матеріалі рецензій "Вісника ІУНМ" (2013)
Лазарчук О. С. - Пошук нової організаційної моделі діловими виданнями на початку ХХІ ст. (на прикладі газети "The Financial Times") (2013)
Мельник Ю. І. - Публіцистика Амадео Бордіги 1920-х рр.: ідейний комунізм і протистояння диктату більшовицької Москви (2013)
Неврузова Г. М. - Газета "Ворошиловградська правда" 1953 р.: особливості тематичних змін як передчуття перших паростків демократизації суспільного життя (2013)
Попіль Д. Ю. - Медіакартина розвитку українського постмодернізму в пресі кінця 90-х - початку 2000-х рр. (2013)
Сипченко І. В. - Окружна газета на Сумщині (1923-1929): тематичне наповнення, редакційна політика (2013)
Ситник О. В. - Вплив українізаційних процесів у 20-30-х рр. ХХ ст. на творення навчальних видань в Україні (2013)
Владимиров В. М. - Принципи журналістики в світлі теорії розуміння (2013)
Дмитрів Л. Й. - Видавнича комунікація у соціальній мережі Facebook (2013)
Плеханова Т. М. - Новинна спортивна онлайн-журналістика: історія, сьогодення, тенденції розвитку, Деркач С. В. (2013)
Савончак В. Я. - Блогосфера інтернет-порталу risy.org.ua (2013)
Салига П. Г. - Специфіка роботи редактора над мережевими електронними журналами (2013)
Самуляк О. В. - Саморегулювання як визначальний чинник діяльності віртуальних медіа в Україні (2013)
Семенюк Г. С. - Поняття медіавірусу: виникнення й утвердження терміна (2013)
Сорока Л. П. - Особливості створення заголовків у процесі підготовки PR-текстів для інтернет-видань (2013)
Тонкіх І. Ю. - Завдання та функції читацьких блогів на сайтах інтернет-видань "Українська правда" та "Корреспондент.net" (2013)
Ворона А. Г. - Основні засади забезпечення ефективного сприйняття графічної інформації на журнальній сторінці (2013)
Волинець Г. М. - Малі інформаційні жанри фотожурналістики у сучасній українській пресі (2013)
Масімова Л. Г. - Візуальна репрезентація журнального контенту (2013)
Мітчук О. А. - Еволюція фотографії в контексті української фотожурналістики (2013)
Циховська Е. Д. - Попередники реаліті-ТБ: від мондо- до снафф-фільмів (2013)
Шевченко В. Е. - Функціональність візуального контенту в міжкультурній комунікації (2013)
Бузулук О. С. - Законодавче регулювання інформаційної діяльності органів місцевого самоврядування (2013)
Гаврилюк І. Л. - Шкільна газета як форма організації медіаосвітнього процесу, Садовнікова О. П. (2013)
Грицюта Н. М. - Загальні принципи державного регулювання етичних стандартів рекламної комунікації (2013)
Носова Б. М. - Актуальність медійного дискурсу українсько-польських відносин: сучасність та історична ретроспектива (2013)
Подліняєва І. В. - Піар-діяльність як наукова проблема (2013)
Потієнко М. О. - Сутність проблеми креативності викладача вищої школи у сфері медіаосвіти (2013)
Сафроньєва Г. М. - Журналістська етика в Україні: оцінно-модальний аспект (2013)
Сивоконь З. М. - Технології та методи промоції мистецьких проектів (на прикладі рекламної кампанії І Міжнародного конкурсу виконавців на дерев'яних духових інструментах ім. В. С. Антонова (2013)
Смишляєва О. О. - Соціальна відповідальність бізнесу як тренд репутаційного менеджменту (2013)
Стащук І. П. - Чемпіонат Євро-2012 і комерційні бренди: способи кодифікації споживацьких цінностей у телевізійній рекламі (2013)
Сулім А. А. - Особливості формування критичного мислення як результату медіакритики та медіаосвіти (2013)
Сушкова О. М. - Закон України "Про засади державної мовної політики" на сторінках місцевої газети "Ваш шанс", Коваль Ю. С. (2013)
Тишкевич К. І. - Бібліографічна продукція бібліотек України для юнацтва: розробка та промоція (2013)
Ткаченко О. Г. - Державна мовна політика на сторінках тижневика "Українське слово" (2013)
Хотєєва К. В. - PR як підсистема стратегічного менеджменту в організації роботи українських компаній (2013)
Дженжебір О. М. - Підходи до структурно-функціонального аналізу медіасередовища (2013)
Валькова К. Г. - Картина світу в подорожніх нарисах Іллі Ільфа та Євгена Петрова "Одноэтажная Америка" (2013)
Повний текст випуску (2013)
Ряба О. І. - Теорія про трудове селянське господарство і кооперацію у контексті еволюції систем землеробства (до 75-річчя з дня трагічної смерті О. В. Чаянова) (2012)
Кліпакова Ю. О. - Фізіолого-біохімічні реакції в насінні та проростках озимої пшениці за дії регулятора росту АКМі протруйника, Капінос М. В. (2012)
Таргоня В. С. - До питання використання біотехнологічних альтернатив для біологічного агровиробництва, Коломієць Ю. В., Оверченко В. В. (2012)
Колесніков М. О. - Адаптивні реакції пшениці на дію сольового стресу в гетеротрофний період Онтогенезу (2012)
Герасько Т. В. - Елементи продуктивності та якість плодів персика сорту Редхейвен за органічної технології вирощування (2012)
Тернавський А. Г. - Врожайність гібридів огірка залежно від впливу біологічних препаратів за вирощування рослинна вертикальній шпалері в умовах Правобережного Лісостепу України (2012)
Глеваський В. І. - Вплив різних умов вирощування на вихід і якість насіння цукрових буряків, Радченко В. П. (2012)
Ображій С. В. - Вплив систем основного обробітку і рівнів удобрення грунту найогобіологічну активність у зернопросапній сівозміні Центрального Лісостепу України (2012)
Андрійчук О. Л. - Видовий склад родини совки (Noctuidae) в агробіоценозі бурякового поля (2012)
Карпук Л. М. - Залежність польової схожості насіння цукрових буряків від лабораторної (2012)
Поліщук В. В. - Стерилізація проростків вихідних форм гібридів буряку цукрового для введення in vitro (2012)
Попович Г. Б. - Урожайність гібридів огірка за вирощування на вертикальній шпалері в умовах низинної зони Закарпаття, Садовська Н. П., Біров Г. М., Сабов У. А. (2012)
Колодій С. М. - Оцінка селекційного матеріалу картоплі за господарсько цінними ознаками та стійкістю проти хвороб (2012)
Тигунова И. Е. - Влияние морфологических показателей на формирование диаметра ложного стебля у лука-порея, выращенного на разных площадях питания (2012)
Полторецький С. П. - Формування посівних якостей насіння проса залежно від способу сівби та співвідношення мінеральних добрив (2012)
Карпенко В. П. - Фізіолого-біохімічні та анатомічні зміни у Cirsium arvense (L.) Scop. за дії різних видів гербіцидів (2012)
Іваніна В. В. - Динаміка фізико-хімічних властивостей чорнозему опідзоленого за тривалого використання добрив у зернобуряковій сівозміні (2012)
Лозінська Т. П. - Мінливість та успадкування ознаки "кількість зерен у колосі" у гібридних поколіннях пшениці м’якої, Власенко В. А. (2012)
Івко Ю. О. - Вплив інцухту на формування структурних елементів продуктивності у сорту Магнат ріпаку ярого (2012)
Сабадин В. Я. - Захист зерна пшениці озимої від насіннєвої інфекції, Мурашко Л. А., Кривов’яз І. З. (2012)
Баранчук Ю. В. - Реакція генотипів ранньостиглих сортів картоплі на дію інсектицидів за вирощування садивного матеріалу в умовах центральної частини північного Лісостепу Україні (2012)
Ракоїд О. О. - Екологічна оцінка агроландшафтів на місцевому рівні, Крикунова О. В., Діхтяр Я. П. (2012)
Заморський В. В. - Особливості анатомічної будови щеплених саджанців як фактора формування потенційної продуктивності яблуні, Найченко В. М. (2012)
Палапа Н. В. - Оцінка стану селітебних територій промислового міста, Сігалова І. О., Гапонова Т. В. (2012)
Балабак О. А. - Біологічні особливості адвентивного коренеутворення у стеблових живців дерену справжнього (Cornus mas L.) (2012)
Конончук О. Б. - Ростові процеси та бобово-ризобіальний симбіоз сої культурної за передпосівної обробки насіння рістрегуляторами Регоплант і Стімпо, Пида С. В., Пономаренко С. П. (2012)
Панченко Т. В. - Оцінка сортів пшениці озимої за елементами структури урожайності, її величиною та якістю зерна в умовах Центрального Лісостепу України, Ткачук В. М., Хахула В. С., Коваленко Р. В. (2012)
Грабовcький М. Б. - Вплив систем основного обробітку і рівнів удобрення грунту на забезпеченість нітратним азотом в зернопросапній сівозміні Центрального Лісостепу України, Лозінський М. В., Карпук Л. М., Ображій С. В., Івакін О. В. (2012)
Князюк О. В. - Вплив технологічних прийомів вирощування на фотосинтечичну продуктивність гібридів кукурудзи, Липовий В. Г., Підпалий І. Ф. (2012)
Перцьовий І. В. - Оцінка річних ефективних доз опромінення сільського населення, що проживає на радіоактивно забруднених територіях Білоцерківського району Київської області, Розпутній О. І., Герасименко В. Ю. (2012)
Олешко О. Г. - Оцінка сортового різноманіття колекції виду Callistephus chinensis (L.) Neesі перспективи використання в озелененні (2012)
Мнацаканян А. Г. - Актуальные вопросы развития инвестиционной среды в Республике Армения (2014)
Вдовенко Н. М. - Регуляторна політика держави і механізми її реалізації в перспективних галузях економіки, пов'язаних із рибним господарством (2014)
Бихова О. М. - Класифікація видів бенчмаркінгу в системі управління банками (2014)
Гуменюк В. В. - Тенденції податкового регулювання ринку санаторно-курортних послуг в Україні (2014)
Седляр М. О. - Модернізаційний вибір: наздоганяти чи випереджати (2014)
Крахiна В. А. - Тенденції та проблеми розвитку інвестиційних комплексів у регіонах України (2014)
Матiщак Ю. І. - Напрями вдосконалення податкового стимулювання інноваційної діяльності в Україні (2014)
Дехтяр Н. А. - Вплив інноваційних технологій на розвиток світового ринку туристичних послуг (2014)
Новіков Д. А. - Методика вимірювання та рангового оцінювання трудового потенціалу промислових регіонів України (2014)
Мазуренко А. В. - Міжнародні інвестиції в Україну (2014)
Скiбiцька Л. І. - Аспекти виходу авіабудівних підприємств на зовнішній ринок в умовах кризи (2014)
Трохименко В. І. - Еволюція ринку банківських послуг: теоретико-методологічні підходи (2014)
Жебчук Л. Л. - Удосконалення фіскальної складової механізму державного регулювання доходів населення (2014)
Жебчук Р. Л. - Оцінювання податкового потенціалу як елементу бюджетного потенціалу в процесі бюджетного планування (2014)
Ващенко Н. В. - Етапізація процесу формування інноваційного потенціалу персоналу торговельного підприємства (2014)
Гонтарева І. В. - Мiра системної ефективності діяльності підприємства (2014)
Іванчук К. О. - Стійкий економічний розвиток підприємства: теоретичне обґрунтування (2014)
Марусич О. В. - Аналіз підходів до оцінювання ефективності діяльності авіакомпанії (2014)
Полясковська К. В. - Інноваційний розвиток підприємств: сутність та особливості у сфері торгівлі (2014)
Носова Т. І. - Науково-методичний підхід до оцінювання незадіяного інтелектуального резерву торговельного підприємства (2014)
Сенчуков В. Ф. - Цілочислові сітки на площині в задачах дискретної оптимізації (2014)
Найпак Д. В. - Аналіз методів та моделей оцінювання рівня адаптації підприємства до організаційних змін в умовах стратегічного розвитку (2014)
Дорохов О. В. - Багатокритеріальне моделювання прийняття рішень щодо розміщення об'єктів соціальної інфраструктури (2014)
Галій П. В. - Особливості кристалографії поверхонь сколювання (100) шаруватих напівпровідникових кристалів In4Se3 (2014)
Ткачук О. И. - Структура и свойства первичных поверхностных образований германия на грани Si(001): квантовохимические исследования, Теребинская М. И., Лобанов В. В. (2014)
Снегір С. В. - СТМ-дослідження впорядкування молекул діарилетенів на поверхні Аu(111), Капітанчук О. Л., Кошова О. О., Марченко О. А. (2014)
Дем’яненко Є. М. - Квантовохімічне дослідження структурних перетворень акридинового оранжового в умовах лазерної десорбції/іонізації на поверхні терморозширеного графіту, Гребенюк А. Г., Лобанов В. В., Габович В. О., Покровський В. О. (2014)
Роик Н. В. - Функционализированные мезопористые кремнеземы как носители для высвобождения биологически активных веществ (2014)
Chaban M. O. - Influence of structural characteristics on sorption properties of lithium-selective composite materials based on TiO2 and MnO2, Rozhdestvenska L. M., Palchik A. V., Belyakov V. M. (2014)
Панов Э. В. - Электропроводность поверхности плёнок SnO2:Sb, модифицированных Pd и Pt, Милованова О. И., Малеваный С. М., Генкина Е. А. (2014)
Дмитренко Т. Ю. - Каталітична активність церійвмісних матеріалів у реакції розкладання пероксиду водню, Кулик К. С., Войтко К. В., Бакалінська О. М., Борисенко М. В., Картель М. Т. (2014)
Дмитренко Ю. А. - Взаимодействие гидрооксида натрия с природным сапонитом, Мамченко А. В. (2014)
Павлик Г. Є. - Дослідження властивостей гідрофобізованого шунгіту, Місчанчук Б. Г., Покровський В. О., Орел І. Л. (2014)
Цимбалюк В. В. - Дослідження різних типів модифікації і каталітичних властивостей базальтового туфу та вивчення його можливостей щодо очищення стічних вод (2014)
Григоренко Т. И. - Изменение структуры и химического состава волокон хризотил-асбеста под воздействием технологических факторов производства известково-кремнеземистых теплоизоляционных изделий, Захарова Н. А., Картель Н. Т., Бричка А. В., Оранская Е. И., Горелов Б. М., Бричка С. Я. (2014)
Зражевська Н. І. - Апокаліптичні наративи в сучасних медіатекстах як постмодерністська тенденція (2014)
Івченков В. І. - Дискурсна модель журналістики: від античності до сьогодення (2014)
Козачок Я. В. - Панорамність висвітлення національного концепту в публіцистиці Миколи Костомарова (2014)
Поплавська Н. М. - Риторика аргументації публіцистичного тексту (на матеріалі української публіцистики кінця XVI - початку XVII ст. (2014)
Іванюха Т. В. - Інтертекстуальність як засіб текстотворення в сучасній журнальній публіцистиці (на матеріалі есеїстики журналу для молоді "Отрок.UA") (2014)
Кіцаєва М. В. - Проблеми регіональної періодики в контексті постмодерних тенденцій сучасних мас-медіа (2014)
Ульянова К. М. - Комунікативна стратегія К. Ворошилова-публіциста в період становлення більшовицької ідеології (2014)
Галич В. М. - Пейзажна деталь у публіцистиці Олеся Гончара як феномен соціальної комунікації (2014)
Галич О. А. - Мемуарно-публіцистичні записи О. Довженка: старе й нове (2014)
Лизанчук В. В. - Од Бога і голос той, і ті слова ідуть меж люди... (2014)
Москалюк В. М. - Концептосфера української публіцистики (2014)
Павлюк І. З. - Українські письменники на сторінках радянської преси Волинської області 1939-1941, 1944-1990 рр. (2014)
Степаненко М. І. - Чорнобиль в аксіологічній парадигмі щоденникового дискурсу Олеся Гончара (2014)
Близнюк А. С. - Чорномор у Гонолулу. Григорій Матчет - фейлетоніст житомирської газети "Волинь" (2014)
Довженко О. В. - Особливості розкриття ролі письменника та редактора в публіцистиці на "Щоденниках" Олеся Гончара (2014)
Мороз В. Я. - Релігійна комунікація як соціокультурний і духовний феномен (2014)
Полякова Г. О. - Есеїстика О. Ірванця: проблемно-тематичні напрями та жанрові різновиди (2014)
Рижко О. М. - Концепція ціннісних орієнтирів сучасної людини (на матеріалі медійних виступів Блаженнішого Любомира Гузара (2014)
Садівничий В. О. - Письменницька публіцистика в контексті періодичних видань вегетаріанської тематики початку ХХ ст. (2014)
Синичич Г. В. - Публіцистика Івана Франка як предмет наукового дослідження (2014)
Сніжко О. С. - Концептосфера відродження нації: порівняльний аналіз концептів у щоденниках, епістолярію, публіцистичних та художніх творах В. Винниченка (2014)
Степаненко Н. С. - Літературознавча спадщина Олени Пчілки на сторінках часопису "Рідний край": Євген Гребінка - Тарас Шевченко (2014)
Цюп'як І. К. - Публіцистичний голос Олеся Гончара в контексті творчих задумів (2014)
Волковинський О. С. - Алюзивний заголовок фейлетонів Остапа Вишні як запрошення до комунікативної гри автора з реципієнтом (2014)
Заверталюк Н. І. - "Відчуття близькості" Іншого в зарубіжному нарисі Олеся Гончара (2014)
Михайлин І. Л. - Моя хата скраю, або Робінзонада в сучасній українській публіцистиці (2014)
Белькова С. В. - Модифікації подорожнього нарису в українських газетних ЗМІ (2014)
Бикова О. М. - Комунікаційно-жанрова специфіка художнього репортажу в сучасній періодиці (2014)
Валькова К. Г. - Пропагандистська складова у подорожніх нарисах І. Ільфа та Є. Петрова "Одноповерхова Америка" (2014)
Іващук А. А. - Аналітичний елемент як органічний складник сучасного репортажу (2014)
Попова Ю. М. - Інтерв'ю Павла Загребельного крізь призму соціальних комунікацій (2014)
Філіпенко Є. С. - Жанрово-комунікативні особливості фейлетонів у газеті "Червоний степ" (1924-1925) (2014)
Фєдотова Н. М. - Урбаністична публіцистика Юрія Макарова (на матеріалі авторської колонки журналу "Український тиждень") (2014)
Якименко Л. М. - "Презумпція кодованості" художньо-публіцистичного тексту в структуральній концепції комунікації (на матеріалі нарису Н. Суровцової "Брацлавський цадик") (2014)
Безчотнікова С. В. - Глобальні проблеми людства в сучасній прогностичній публіцистиці (на матеріалі програми Володимира Познера "Познер") (2014)
Горевалов С. І. - Фотокореспонденти й документальна фотографія періоду Другої світової війни (до 70-річчя Великої Перемоги) (2014)
Холод О. М. - Сучасні медіа як спосіб ізоляції індивіда від суспільства (2014)
Білоус О. М. - Історіографія вивчення ролі регіонального телебачення у процесі національно-патріотичного виховання дітей (2014)
Гвоздєв В. М. - Медійні концепції ставлення до аудиторії та проблеми її самоідентифікації в сучасному інформаційному просторі (2014)
Драчова О. П. - Міфопоетика документального образу у фільмі "Проти сонця" Валентина Васяновича (2014)
Дяченко І. М. - Вплив сучасного публіцистичного дискурсу гендерно маркованих журналів на розвиток дитячих часописів (2014)
Зикун Н. І. - Ілюстрація в українських сатиричних журналах початку ХХ ст. як інформаційний код (2014)
Соломін Є. О. - Публіцистичні програми в структурі регіонального телебачення Луганщини в 50-90-х рр. ХХ ст. (2014)
Сушкова О. М. - Передвиборча кампанія 2012 р. як реалізація пропагандистської функції публіцистики на сторінках комунальних газет (2014)
Чабаненко М. В. - Образність в інтернет-журналістиці на прикладі матеріалів львівського інтернет-видання Zaxid.net (2014)
Короченський О. П. - Публіцистика як поле міжкультурної комунікації: Хосе Марті про північноамериканську пресу 1880-х рр. (2014)
Пономаренко Л. Г. - Луганська школа журналістики в структурі сучасного журналістикознавства (2014)
Циховська Є. Д. - "The littles" у контексті американської журнальної періодики ХХ ст. (2014)
Галацька В. Л. - Комунікативна компетенція публіциста як основа формування мовленнєвої стратегії в сучасній театральній журналістиці України (2014)
Дроздова А. В. - Термінологічна драматургія публіцистики: до питання про публіцистичну свідомість (2014)
Клічак В. Й. - Внесок видань видавничого центру "Просвіта" у формування національного інтелектуалізму української публіцистики (2014)
Кондрико А. А. - Наративна семіотика в системі методів дослідження медіатексту/дискурсу (2014)
Мітчук О. А. - Національна публіцистика як соціокультурна інформація: український досвід (2014)
Косинська Ю. В. - Редагування перекладів публіцистичних творів у практиці видання двомовної газети: деякі спостереження та узагальнення (2014)
Кравченко О. Л. - "Сучасна українська еміграція та її завдання" С. Петлюри як джерело вивчення української видавничої справи 20-х рр. ХХ ст. (2014)
Перепелиця А. О. - Рецепція засад редагування в публіцистичній спадщині Павла Тичини (2014)
Погореловська І. О. - Позначення як засіб індивідуалізації видавця художньої літератури, документальної прози та публіцистики в сучасних соціокомунікативних потоках (2014)
Антонова О. В. - Зберегти скарб слова (Рецензія на: Гончар О. Твори : у 12 т. упоряд., післямова В. М. Галич, комент. - В. М. Галич, О. А. Галич. - К. : Наук. думка, 2012. - Т. 9 : Публіцистика у двох книгах. Кн. 1. - 888 с. (2014)
Патрікєєва Н. В. - Постмодерні тенденції в журналістиці нових медій (2014)
Повний текст випуску (2014)
Титул, зміст (2010)
Власов В. І. - Періодизація глобалізації в історичному аспекті (2010)
Полонський Л. Г. - Періодизація розвитку техніки напилення газотермічних покриттів (2010)
Корольов А. Г. - Становлення і розвиток ветеринарної освіти і науки на Харківщині (2010)
Войтюк Д. Г. - Дослідження історії розвитку засобів приготування кормосумішок в контексті системного підходу до вивчення еволюції годівлі тварин, Ачкевич О. М. (2010)
Анікіна О. П. - "Нова система землеробства" І.Є. Овсинського: наукові ідеї в історичному вимірі (2010)
Лупаренко Г. В. - Внесок М.Ф. Балжі в конструкцію гусеничних машин (2010)
Філіпова О. І. - Науково-освітянська діяльність Абби Юхимовича Глаубермана в контексті розвитку фізичної науки ХХ століття в Україні (2010)
Черниш О. О. - С. П. Кулжинський та К. К. Гедройц: з історії творчих взаємин (2010)
Отомась І. Г. - Інтелектуалізація процесів документаційного управління у науково-технічному розвитку України (2010)
Непомнящий А. А. - Нове ґрунтовне дослідження з історії православної церкви професора Валерія Ластовського (2010)
Карамаш С. Ю. - Пам’яті першого українського космонавта П.Р. Поповича (до 80-ти річчя від дня народження) (2010)
Варченко О. М. - Бюджетна підтримка як інструмент забезпечення ефективності державної аграрної політики (2012)
Непочатенко В. А. - Вплив рівня зносу машинно-тракторного парку на основні результативні показники діяльності сільськогосподарських підприємств, Непочатенко А. В. (2012)
Губенко В. І. - Теоретико-методологічні аспекти стратегії реструктуризації внутрішнього та зовнішнього продовольчих ринків України (2012)
Карпенко А. М. - Пріоритетні напрями інноваційного розвитку рослинництва (2012)
Гарбуз М. Ю. - Світовий ринок молока та місце України на ньому (2012)
Шаціло Н. І. - Сучасні тенденції сталого розвитку сільськогосподарських підприємств Київської області (2012)
Зубченко В. В. - Методичні підходи до визначення ефективності інтенсифікації молочного скотарства (2012)
Діденко С. В. - Особливості маркетингового забезпечення продукції птахівничих підприємств (2012)
Чумак Р. М. - Диверсифікація як важлива умова сталого функціонування сільськогосподарських підприємств та розвитку сільських територій (2012)
Стариченко М. А. - Зарубіжний досвід організації інвестування сільського господарства (2012)
Скурідіна Н. В. - Особливості функціонування системи бюджетного планування в аграрних підприємствах (2012)
Артімонова І. В. - Інвестиційне забезпечення розвитку аграрних підприємств через механізм первинного розміщення акцій (IPO) (2012)
Сокольська Т. В. - Екологічна безпека як складова сталого розвитку сільського господарства (2012)
Ткаченко К. В. - Якість продукції як об’єкт управління на аграрних підприємствах (2012)
Куцмус Н. М. - Гендерна асиметрія сільськогосподарської зайнятості в країнах ЄС (2012)
Ціхановська В. М. - Сучасний стан продовольчої безпеки в контексті економічних перетворень в країні (2012)
Куць Т. В. - Аналіз кон’юнктури ринку соняшнику (2012)
Паска І. М. - Економічні засади розвитку оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні (2012)
Рудич О. О. - Розвиток системи кредитування особистих селянських господарств як інструмент підтримки їх діяльності, Карпенко А. М. (2012)
Бабенкова Т. Ю. - Організаційно-економічні підходи до формування логістично-збутових підприємницьких структур (2012)
Радько В. І. - Розвиток коопераційних взаємозв’язків у сільському господарстві (2012)
Кудельський В. Е. - Організаційно-економічні засади формування сировинної зони для молокопереробних підприємств Хмельницької області (2012)
Калашнікова Т. В. - Оцінка державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників у міжнародному вимірі (2012)
Хоменко О. М. - Сучасні тенденції розвитку аграрної освіти в Україні (2012)
Свиноус І. В. - Роль і місце особистих селянських господарств у сучасному агропромисловому комплексі України (2012)
Шуст О. А. - Соціально-економічні аспекти споживання продуктів тваринного походження населенням країни (2012)
Сень О. В. - Організаційно-економічні засади виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах (2012)
Капінос С. С. - Логістичні принципи постачання сільськогосподарської продукції на основі холодних ланцюгів (2012)
Безкровний А. В. - Модернізація механізму державної підтримки сільського господарства відповідно до вимог СОТ (2012)
Ксьонжик І. В. - Організаційно-господарський механізм інноваційного підприємництва в АПК (2012)
Гошовська В. В. - Окремі аспекти удосконалення системи оцінювання якості податкового контролю в Україні (2012)
Зинченко Н. В. - Логістичний підхід до управління інвестиційними процесами на підприємствах АПК (2012)
Карман О. В. - Організаційно-економічні аспекти збуту овочів в Україні (2012)
Сатир Л. М. - Теоретичне обґрунтування класифікації чинників економічної ефективності сільськогосподарського виробництва (2012)
Шеленко Д. І. - Стратегічне управління в системі економічних відносин, Смушак М. В. (2012)
Трофимчук М. І. - Розвиток інфокомунікаційної інфраструктури фінансового ринку (2012)
Шевченко А. О. - Організація та підвищення ефективності біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією в Україні (2012)
Скоцик В. Є. - Імпорт сільськогосподарської техніки як тимчасовий засіб її оновлення (2012)
Руда Т. П. - Теоретичні підходи до формування управління виробничими ризиками молокопереробних підприємств (2012)
Вихідні дані (2012)
Титул, зміст (2010)
Соколов В. Ю. - Роль календарів у поширені природничо-наукових знань та розвитку книгодрукування в Україні у XVII-XVIII (2010)
Харук А. І. - Конструкторські роботи з літакобудування в Києві в 30-х – на початку 40-х рр. ХХ ст. (2010)
Кожушко Б. В. - Внесок львівських фізиків до утвердження атомної теорії будови речовини Джона Дальтона (2010)
Пилипенко А. Н. - Внесок колективу науковців та конструкторів ВНДІТВМАШ у розробку комплектів машин для приготування кормосумішок на тваринницьких фермах, Ачкевич О. М. (2010)
Безлуцька О. П. - Історико-науковий аналіз внеску Й. К. Пачоського в становлення та розвиток заповідника "Асканія-Нова" (2010)
Принь О. В. - Становлення і розвиток державної системи охорони культурної спадщини у Донбасі (1945–1991 рр. ): історіографія проблеми (2010)
Боротканич Н. П. - Висвітлення освоєння космічного простору в музеях України (2010)
Пономаренко Р. О. - Танки Т-34 в дивизии СС "Дас Райх" в 1943 году (2010)
Трофимович В. В. - Дослідження з історії вітчизняного літакобудування (2010)
Варич М. - Науково­популярна журналістика як спосіб комунікації у соціокультурному просторі (2014)
Гурчіані Х. - Телебачення як засіб втілення соціальної проблематики в інформаційному просторі України (2014)
Дудченко Л. - Медіаринок ділової періодики Великої Британії: сучасний стан, традиції, типологія (2014)
Кондрико А. - Новітні тенденції функціонування особистісних наративів у сучасному мас­медійному дискурсі (2014)
Циховська Е. - "Маленькі" журнали як площина діяльності модерністів (2014)
Гаврилюк І. - Ефірне програмування державного радіомовлення України та Білорусі (на прикладі "УР­1" та "Радьіе 1"), Єадовнікова О. (2014)
Козир Ю. - Україна та Росія як актори в наративах української та російської преси (2014)
Кравченко С. - Юзеф Лободовський ­ речник польсько­українського діалогу (2014)
Василенко М. - Проблеми жанрової ідентифікації аналітичної статті (2014)
Євграфова А. - Актова лекція як жанр усного різновиду публіцистичного стилю (2014)
Зоріна О. - Художньо­публіцистичний нарис у творчих бакалаврських роботах студентів (2014)
Хіренко О. - Аналітична стаття з політичним прогнозом: традиції і новації (2014)
Волобуєва А. - Театральна преса Києва 1918­1941 рр.: типологічний аспект (2014)
Садівничий В. - Характерні ознаки тематики ветеринарної преси підросійської України середини ХІХ ­ початку ХХ ст. (2014)
Сидоренко Н. - Сатиричні альманахи Харкова (друга половина ХІХ ­ початок ХХ ст.) (2014)
Сипченко І. - Феномен "ворога народу" у місцевій пресі Сумщини 30­х рр. ХХ століття: особливості культивування та еволюція образу (2014)
Ткаченко О. - Соціокомунікативні принципи та особливості проведення медіа­кампанії "Колективізація" (2014)
Титул, зміст (2011)
Рижева Н. О. - Закладення основ панцерного судно-будування в Російській імперії в 60-70 рр. ХІХ ст. (2011)
Татаринов С. Й. - Вплив Бахмутського повітового земства на розвиток сільського господарства (1859-1916 рр.) (2011)
Ермолов П. П. - Радиоастрономические исследования в НИИ "Крымская астрофизическая обсерватория" (1952—2010 гг.) (2011)
Корнієнко О. М. - М. В. Келдиш і матеріалознавство в АН УРСР (до 100-сторіччя від дня народження) (2011)
Кушлакова Н. М. - Повітроплавний відділ Харківського відділення Імператорського Російського технічного товариства: організація та проведення Першої авіаційної виставки в Україні (2011)
Осадчий Є. М. - Укріплення фортець північного заходу Слобожанщини XVII ст. (2011)
Ромадін С. В. - До питання про автентичність збережених зразків залізничної техніки бойового призначення (2011)
Сорочинська О. Л. - Перші роки діяльності Харківського практичного технологічного інституту та його роль у підготовці інженерних кадрів (2011)
Брамський К. А. - Першому в Україні київському тролейбусу 75 років (2011)
Бойко М. І. - 30 років музею видатного вітчизняного винахідника.М.М. Бенардоса (2011)
Заболотна О. - Висвітлення теоретичних засад шкільної альтернативної освіти у вітчизняній та зарубіжній педагогіці: думки апологетів і критиків (2014)
Терьохіна Н. - Неформальна освіта дорослих у США у колоніальний період (2014)
Лінь Ц. - "Уявлення особистості" як психологічне поняття (2014)
Литовченко І. - Психологічний клімат і його вплив на ефективність вивчення англійської мови дорослими (за М. Ноулзом) (2014)
Оржеховська О. - Компетентнісна зорієнтованість курикулуму Великої Британії щодо формування здорового способу життя школярів (2014)
Деркач С. - Особливості навчальних програм для підготовки майбутніх учителів англійської мови у ВНЗ Польщі та України (2014)
Толіпов У. - Головні напрями вдосконалення контролю й оцінки діяльності студентів у експериментальні технології в Узбекистані (російською мовою) (2014)
Чернякова Ж. - Інтернаціоналізація інституційного освітнього простору Великої Британії (2014)
Чистякова І. - Особливості управління європейськими академічними університетськими мережами (2014)
Бойченко К. - Підготовка та організація діяльності головних суб’єктів управління школою в Нідерландах (2014)
Кришко А. - Гумбольдтівська модель університетської освіти (2014)
Ярова О. - Моделі релігійної освіти молодших школярів у країнах Європейського Союзу (2014)
Пашков В. - Сутність та основні моделі децентралізації управління вищою освітою у зарубіжних країнах та в Україні (2014)
Волинець Л. - Напрацювання ключових механізмів забезпечення якості загальної середньої освіти у Фінляндії (другa пол. ХХ ст.) (2014)
Мукан Н. - Детермінування та особливості розвитку неперервної педагогічної освіти на початку ХХІ ст. у сучасному освітньому просторі, Мукан О., Істоміна Е. (2014)
Бочарова О. - Підготовка вчителя до роботи з обдарованими учнями в Болгарії (2014)
Автори номера (2014)
Анотації (2014)
Содержание (2014)
Головченко Я. О. - Выбор рациональных конструктивно-силовых схем агрегатов самолета из композитов (2014)
Таврін В. А. - Класифікація тактичних дистанційно пілотованих літальних апаратів (2014)
Богачева Т. Б. - Загрузка сверхтяжелых моногрузов в транспортный самолет Ан-124-100 с помощью воздушной подушки, Вирский Б. Н., Вирский П. Б., Люшнин В. П., Сбойчаков В. Н. (2014)
Ковалев Е. С. - Возможности гашения шума с помощью конструкций с сотовыми заполнителями, Тиняков Д. В., Рябков В. И. (2014)
Лупкин Б. В. - Метод ремонта агрегатов из композиционных материалов с трубчатым (сотовым) заполнителем в полевых условиях, Нитка В. С. (2014)
Орловський М. Н. - Исследование свойств порошкового сплава CoTiC для увеличения износостойкости рабочих лопаток турбин ГТД, Воликова А. А. (2014)
Заруцкий А. В. - Остаточные напряжения при упрочнении отверстия методами местного глубокого пластического деформирования (2014)
Бекетова А. С. - Экспериментальные исследования влияния трансверсальных крепежных элементов на свойства углепластиков, Шевцова М. А. (2014)
Радченко С. Г. - Математическое моделирование прочности болтовых соединений композиционных материалов типа углепластиков, Лапач С. Н., Двейрин А. З., Василевский Е. Т. (2014)
Костюк Г. И. - Оценка числа частиц в нанокластере в алюминиевом сплаве при действии ионов, Миргородская Е. В., Матвеев А. А. (2014)
Сысоев Ю. А. - Обеспечение качества вакуумно-дуговых ионно-плазменных покрытий (2014)
Пономарев М. И. - Эффективность покрытий на основе вольфрама при обеспечении работоспособности подвижных узлов, изготовленных из титановых сплавов, Лось А. В. (2014)
Мороз Н. Н. - Влияние уменьшения сопротивления материала пластической деформации после предварительно малой деформации противоположного знака при моделировании процесса сложной вытяжки автокузовных деталей, Воронин А. В., Хорольский В. Л. (2014)
Дьяченко Ю. В. - Численное моделирование процессов лазерной резки листовых авиационных материалов, Маковецкий А. В., Хитрых Е. Е. (2014)
Соловьев А. И. - Равновесие ортотропной пластины, ослабленной двумя параллельными разрезами, Головченко А. В. (2014)
Тюрев В. В. - Решение задач гидромеханики методом конечных элементов, Тараненко В. А., Мащенко Ю. С. (2014)
Доник В. Д. - Моделирование газодинамических и аэроакустических процессов при внезапной разгерметизации отсеков летательного аппарата, Двейрин А. З. (2014)
Ганчина А. В. - Корневой метод оптимизации параметров системы стабилизации ракет-носителей по критерию "вероятность устойчивости", Сухоребрый В. Г. (2014)
Трифонов О. В. - Влияние выбора моделей горения и механизмов реакций на достоверность прогнозирования перехода горения в детонацию, Брега Д. А., Болоховец А. А., Палазюк Е. С. (2014)
Проценко В. С. - Обобщенное интегральное преобразование Фурье на смешанном спектре и некоторые его приложения , Денисова Т. В. (2014)
Романенков Ю. А. - Оценка рисков при принятии хозяйственных решений на основе модифицированной матрицы БКГ, Вартанян В. М., Лыба В. А., Колесник Т. В. (2014)
Кошовий М. Д. - Аналіз методу експертного оцінювання показників метрологічного забезпечення продукції, Ноженко О. М. (2014)
Гостудым Р. В. - Определение аэродинамических характеристик осциллирующего профиля с помощью системы FlowVision-HPC (2014)
Буйвал Л. Ю. - Аванпроект гражданского легкого многоцелевого самолета, Гуменный А. М. (2014)
Павленко В. Н. - Обзор методов исследования схватывания металлов при совместном пластическом деформировании (2014)
Требования к оформлению статей в тематический сборник научных трудов Национального аэрокосмического университета им. Н. Е. Жуковского "ХАИ" "Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии" (2014)
Выходные данные (2014)
Титул, зміст (2011)
Щербак О. А. - Перетворення Лоренца в історії української наукової думки: перші виведення (2011)
Вечурко С. І. - Еволюція розвитку мобільних засобів для виконання операцій ремонту сільськогосподарської техніки (2011)
Щебетюк Н. Б. - Бджільництво стародавніх народів: зародження галузевих знань (2011)
Полонский Л. Г. - Наследники славы железорудного производства Житомирского Полесья, Ноник Л. Ю. (2011)
Крюков М. М. - Михайло Єгорович Ващенко-Захарченко (1825-1912) – видатний математик та педагог, Клецька Т. С. (2011)
Слободян Л. Р. - До історії кафедри теоретичних основ електротехніки Київського політехнічного інституту, Трофімова Н. В. (2011)
Пономаренко Р. О. - Харківський політехнічний інститут в роки окупації 1941-1943 (2011)
Філіпова О. І. - Напрями науково-дослідної роботи інституту фізики Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова (1975 - 1991 рр.) (2011)
Яшний Д. В. - Дорадянські поштові картки, ілюстровані видами міст Південно-Східного Криму, як історичне джерело (2011)
Крахмальная Т. В. - Отзыв на книгу "Археологічне музейництво (енциклопедичний довідник)" (2011)
Непомнящий А. А. - Цінне дослідження з історії матеріальної культури кримського ханату (2011)
Войціховська А. С. - Поширення різних за рухомістю форм цинку у ґрунтах у зоні техногенезу сміттєзвалищ, Карабин В. В., Погребенник В. Д. (2013)
Шоломицкий А. А. - Использование формальных грамматик для анализа кадастровой информации, Лепеш М. Л. (2013)
Петелин Э.А. - О критерии рационального энергонасыщения горных пород (2013)
Налисько Н.Н. - Численный расчет параметров взрывного горения газовоздушных смесей в выработках угольных шахт (2013)
Судаков А. К. - Производственные испытания технологии оборудования гидрогеологической скважины криогенно-гравийным фильтром на участке Ждановка Магдалиновского района Днепропетровской области (2013)
Игнатов А. В. - Определение базовых параметров для расчета расходных характеристик эрлифта, Варавкина Т. Ю. (2013)
Каракозов А. А. - Разработка программного обеспечения математической модели работы бурильной колонны при ликвидации прихватов бурового снаряда, Алексеев Е. Р., Кучер Т. В., Парфенюк С. Н. (2013)
Ефремов И.А. - Реализация концепции комплексной дегазации и создание теплоэнергетических комплексов с использованием метана угольных шахт в условиях шахты им. "А. Ф. Засядько" (2013)
Юшков И. А. - Проектирование траектории направленных дегазационных скважин при бурении из подземных горных выработок (2013)
Таранец В.И. - Защита территорий от геологических и техногенных процессов, Оглоблин В. Ф. (2013)
Куликов В. В. - Затраты мощности на разрушение забоя геологоразведочной скважины (2013)
Куликов В. В. - Оценка расхода энергии, затрачиваемой в единицу времени на вращение колонны бурильных труб, по величине коэффициента полезного действия (2013)
Ганджумян Р. А. - Вибрационная надежность подвижного вращателя буровой установки УРБ-2А2, Фролова М. С. (2013)
Алексей Д. Цих - Термодинамический расчет турбодетандера (2013)
Ганин И. П. - Транспортирование частиц бурового шлама по скважине в поле действия массовых сил, Куликов В. В. (2013)
Прокопов А. Ю. - К вопросу определения дополнительных нагрузок на жесткую армировку стволов от эксцентриситета загрузки скипов, Борщевский С. В., Формос В. Ф., Михеева А. А. (2013)
Рязанов А.Н. - Исследование работы водоструйного насоса с двумя струйными аппаратами, Парфенюк С.Н. (2013)
Черниш О. Г. - Ізотопний склад свинцю галенітів Донецького басейну (2013)
Панов Ю. Б. - Оценка перспектив потенциальной алмазоносности геоблоков Украинского щита в зависимости от времени консолидации подстилающей субконтинентальной литосферной мантии, Проскурня Ю. А., Гриффин В. Л. (2013)
Исонкин А. М. - Влияние металлизации алмазов на структурообразование и прочность композиционного материала WC-Co-Cu, Дуда Т. М., Белявина Н. Н., Ткач В. Н. (2013)
Ильницкая Г. Д. - Влияние качества шлифпорошков из синтетических алмазов на работоспособность бурового инструмента, Исонкин А. М., Зайцева И. Н. (2013)
Исонкин А. Н. - Оценка перспективности использования в буровом породоразрушающем инструменте синтетических алмазов разных ростовых систем, Ильницкая Г. Д., Ткач В. Н., Зайцева И. Н. (2013)
Грищенков Н. Н. - Исследование влияния различных видов измерительных средств и различных конфигураций ходов на погрешность определения пунктов теодолитных и полигонометрических ходов, Грищенков А. Н. (2013)
Турчин В. А. - Скоростное бурение технических скважин большого диаметра, Шевелев В. Л., Загорскис А. И., Сагайдак И. Д., Пилипец В. И. (2013)
Пилипец В. И. - Использование многоступенчатого штангового насоса для бурения в условиях поглощения промывочной жидкости, Турчин В. А., Шевелев В. Л. (2013)
Лабинский К. Н. - Расчет параметров паспорта БВР при короткозамедленном взрывании с учетом ударной адиабаты горных пород и их радиуса разрушения (2013)
Каталенец А. И. - К стратиграфии Приазовского блока Украинского щита. Корсакская зона складчатости. (2013)
Алёхин В. И. - Структурно-геодинамическое картирование при решении различных задач, связанных с приповерхностными деформациями горного массива (2013)
Каракозов А. А. - Методика расчета параметров гидродвигателя забивного пробоотборника для опробования грунтов при бурении геотехнических скважин на шельфе, Рязанов А. Н., Парфенюк С. Н. (2013)
Мостыка Ю.С. - Анализ состояния и перспективы извлечения марганецсодержащего сырья из шламохранилищ Никопольского бассейна методом сухой магнитной сепарации, Зубарев А.И. (2013)
Садовенко И.А. - Моделирование работы теплового модуля в условиях ликвидируемой шахты, Инкин А.В., Рудаков Д.В., Хрипливец Ю.В. (2013)
Волобуєв А. І. - Удосконалення методики вибору місця закладення свердловин для водопостачання і складування шкідливих речовин, Коцкулич Я. С., Слепко М. М. (2013)
Каракозов А. А. - Создание однослойных алмазных коронок, оснащённых синтетическими монокристаллами, Попова М. С., Парфенюк С. Н., Богданов Р. К., Закора А. П. (2013)
Супрун М. В. - Оценка характера разрушения горных пород различными породоразрушающими элементами, Закора А. П., Богданов Р. К., Ильницкая Г. Д., Зайцева И. Н. (2013)
Каракозов А. А. - Выбор рациональной скважинной компоновки при бурении скважин на шельфе гидроударными буровыми снарядами и забивными пробоотборниками с подвижным колонковым набором (2013)
Титул, зміст (2014)
Слободян Л. Р. - Становлення та розвиток теоретичної електротехніки у вищих навчальних закладах України, Трофимова Н. В., Чибеліс В. І. (2014)
Антонюк Т. С. - До історії становлення та розвитку вагонного господарства на Одеській залізниці (друга половина ХІХ – початок ХХ століть) (2014)
Potapenko L. L. - Snowy problem for railways of Ukraine in wartime (2014)
Кушлакова Н. М. - Структурно-функціональні зміни Катеринославського відділення Російського технічного товариства в процесі соціально-економічних перетворень (2014)
Добровольский В. А. - Константин Алексеевич Рыбников – историк математики, Константинов В. А. (2014)
Сухенко І. І. - В. В. Салов про будівництво залізниць в Російській імперії: дискусія середини ХІХ ст. (2014)
Mashtalir V. V. - Engineers military objects in the Development of military-historical museum (2014)
Гнера В. А. - Застосування нових методів дослідження в історико-меморіальній роботі на місцях боїв Великої Вітчизняної війни (2014)
Титаренко А. О. - Проблеми атрибуції та експертизи тонкокерамічних виробів в музеях України (2014)
Корниенко А. Н. - Юбилей академика А.П. Александрова и других событий, Лютый А. П. (2014)
Ластовська О. Л. - Історіографія сучасних пам’яткознавчих досліджень православних монастирів в Україні (2014)
Garkava K. G. - Lymphocytic chalones under stress conditions (2014)
Матвєєва О. Л. - Формування умов середовища для прискорення біодеградації нафтопродуктів, Алієва О. Р. (2014)
Ліщук А. В. - Застосування мікроводоростей у біотехнології, Васильченко О. А., Миненко А. Б., Касянівська Е. С., Кудас В. Є. (2014)
Lazariev V. G. - Analysis of some aspects of microorganisms application for inorganic and minerals treatment, Drazhnikova A. V., Karpenko V. I. (2014)
Клестова З. С. - Порівняльний аналіз цитопатичної дії ентеровірусів у культурі клітин ВНК-21, Попова Е. М., Ладисюк Г. А. (2014)
Малиновська І. М. - Вплив агротехнічних заходів на мікробні угруповання сірого лісового ґрунту, Ткаченко М. А., Сачок В. Г., Скуміна М. О. (2014)
Лошицький П. П. - Вплив електромагнітного випромінювання на молочнокислі бактерії, Косоголова Л. О., Дем'янова Я. В., Яблонська К. М. (2014)
Блайда І. А. - Особливості співтовариства хемолітотрофних бактерій відходів вуглезбагачення (2014)
Косоголова Л. О. - Використання водяного горіха Trapa natans L. для одержання ферментованих напоїв, Яблонська К. М., Романова З. М. (2014)
Васильева Т. В. - Разнообразие сообществ микроорганизмов в техногенных экосистемах топливно-энергетического комплекса Украины (2014)
Деревянко В. І. - Енергоактивні будинки та агросадиби для рекультивації деградованих земель, Карпенко В. І., Дутка С. М., Богатирьов Ю. А., Святенко С. О. (2014)
Свідзінська Н. Б. - Вплив антропогеного навантаження на синтез фенольних речовин у листі каштана Аesculus L., Чепурко А. В. (2014)
Колесник Ю. А. - Вміст арбутину у листі толокнянки Arctostaphylos Uva-ursi з різних регіонів України (2014)
Титул, зміст (2014)
Геза А. В. - Перші транзисторні електронні обчислювальні машини (2014)
Євтушик Р. В. - Етап наукових досліджень однонасінного сегментованого насіння цукрових буряків (2014)
Дацків Л. В. - Розвиток біотехнології рослин в Інституті молекулярної біології і генетики НАН України (2014)
Мороз Т. П. - З історії танкобудування, Трофимова Н. В. (2014)
Камчатний В. Г. - Внесок професора І.П. Осипова в історію хімії як складова його науково-педагогічної діяльності (2014)
Корольов А. Г. - Професор О.В. Репрєв – засновник харківської наукової школи патофізіологів (2014)
Черняхівська О. М. - Внесок професора С. В. Безсонова у вивчення розвитку монументального ансамблю Києво-Печерської лаври (2014)
Mashtalir V. V. - Military history museums of Ukraine: historical and statistical aspects (2014)
Школьна О. В. - Шовк у побуті українців ХVІІ–ХІХ століть і питання його музейного експонування (2014)
Жам О. В. - Зернозбиральні машини на кінній тязі в НІЕЗ "Переяслав": формування колекції, Черняк І. М. (2014)
Артемьєва І. С. - Особливості формування позитивного ставлення до навчання в учнів перших класів у навчально-виховному процесі (2013)
Бейгер Г. - Образ современной школы в ретроспективной оценке студентов (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського