Яковлєва Л. В. - Ретроспективний аналіз споживання антибактеріальних лікарських засобів у хірургічній практиці, Матяшова Н. О. (2011)
Шульга Л. І. - Фітозасоби в стоматології: сучасний стан та перспективи створення (2011)
Гаврилюк Д. Я. - Синтез нових 5-(3-нафтален-2-іл-5-арил-4,5-дигідропіразол-1-іл)-2,4-тіа-золідиндіонів та вивчення їх протипухлинної і антипротозойної активностей, Зіменковський Б. С., Зеліско Н. І., Семенців Г. М., Грельє Філіп, Лесик Р. Б. (2011)
Девіняк О. Т. - QSAR аналіз 2(4)-тіазолідинонів із піразоліновим фрагментом в молекулах, що проявляють протипухлинну активність щодо клітин недрібноклітинного раку легень in vitro, Гаврилюк Д. Я., Зіменковський Б. С., Лесик Р. Б. (2011)
Галькевич І. Й. - Оцінка ефективності методик ізолювання сертраліну та його метаболіту із біологічних об’єктів, Зіменковський Б. С., Труш Г. С. (2011)
Горілик Д. В. - Інструмент для проведення автоматизованого інтегрованого ABC/FMR/(XYZ)/VED-аналізу , Горілик А. В., Попович В. П., Громовик Б. П. (2011)
Борецька О. Б. - Комп'ютерна система підтримки прийняття клінічних рішень на основі програмного продукту на базі MySQL для виявлення та попередження лікових взаємодій в закладах охорони здоров’я України, Зіменковський А. Б., Горілик Д. В. (2011)
Горбань А. - Радянізація західних та південно-західних областей України і суспільний спротив її заходам (1939-1941 рр.) (2012)
Бадах Ю. - СРСР і Німеччина: переддень та початок війни (липень 1940 - липень 1941) (2012)
Каліберда Ю. - Поліське лозове козацтво - попередник української повстанської армії (2012)
Соколюк С. - Прорив дніпровського загону кораблів з Бубнового до Києва - героїчна сторінка Київської стратегічної оборонної операції (2012)
Колєчкін В. - Бойові дії авіації у березнеговато-снігирівській наступальній операції 1944 року, Грищук А. (2012)
Кривизюк А. - Оперативне мистецтво рухомих з’єднань на завершальному етапі Дніпровсько-Карпатської наступальної операції (2012)
Чірікалов О. - Евакуація військ (сил) з військово-морських баз: передвоєнні погляди та досвід її проведення у перший період Радянсько-Німецької війни (2012)
Телуха С. - Співпраця православної церкви Харківської Єпархії з благодійницькими організаціями в роки Першої світової війни (2012)
Литвин С. - Парох Майданека - отець Омелян Ковч (2012)
Ліпкевич С. - Протиракетна оборона США в Європі як визначальний чинник розбудови сучасної архітектури європейської системи безпеки (2012)
Пашковець М. - Князь Костянтин Іванович Острозький - великий гетьман Литовсько-Руської держави (2012)
Кононов І. Ф. - Вибори: гра еліт на полі суспільних опіній (2013)
Єнін М. Н. - Формування вибору кандидатів по мажоритарних округах (2013)
Хобта С. В. - Ідентичність як фактор формування електоральних установок (на прикладі виборів в м. Луганську до Верховної Ради України 2012 р.) (2013)
Лебідь Л. І. - Етнокультурні фактори електоральної поведінки луганчан у парламентській кампанії 2012 року (2013)
Петренко О. С. - Джерела інформації про партії та кандидатів-мажоритарників у ході передвиборчої кампанії 2012 року (на прикладі мешканців м. Луганська) (2013)
Живілова М. С. - Територіальний фактор електоральної поведінки (приклад м. Луганська) (2013)
Нужна Ю. С. - Гендерні та вікові особливості електоральної поведінки у великому місті (на прикладі виборів до Верховної Ради України 28 жовтня 2012 р. у м. Луганську) (2013)
Уколова А. А. - Соціально-професійні групи як поле формування електоральних установок під час виборів до Верховної Ради України (2013)
Рознатовський І. В. - Тероризм: внутрішня загроза в Україні (2013)
Кухаренко О. В. - Уявлення про соціальну справедливість як чинник електоральної поведінки (на прикладі м. Луганськ) (2013)
Никифоров А. Р. - Электоральное районирование украинского политического пространства (2013)
Віхров М. М. - Вибори – 2012: донбаський і галицький проекти України в ідеології провідних суб’єктів виборчого процесу (2013)
Князєва Е. В. - Фундаментальные причины недоверия к опросам общественного мнения в предвыборный период (2013)
Романенко С. В. - Предвыборный pick-up или флирт с избирателем без обязательств жениться (2013)
Черкашин К. В. - Общая оценка итогов выборов – 2012 в Украине и Донецкой области (2013)
Пелін О. В. - Трансформація моделей електоральної поведінки виборців Закарпаття (2013)
Демків О. Б. - Парламентські вибори 2012 року на Львівщині: "сила бренду", "права радикалізація" та "проблемні перспективи" (2013)
Лобанова А. С. - Політичні експектації та електоральні пріоритети виборців Центральної України. (Парламентські вибори – 2012) (2013)
Катаєв С. Л. - Електоральні переваги дорослих і дітей у Запоріжжі: порівняльний аналіз, Мосаєв Ю. В. (2013)
Кір'янов М. В. - Особливості політичного графіті у містах Свердловськ та Ровеньки Луганської області (2013)
Шумилов А. В. - Математические и статистические методы как инструмент манипуляции электоральными процесами (2013)
Сковиков А. К. - Политическое участие акторов в избирательном процессе (2013)
Злотников А. А. - Социологический портрет избирателя Гомельской области накануне выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь (2013)
Чантурія А. В. - Про перспективи філософії та можливості науки: два погляди на есе Марини Рудницької, Кучера Т. М. (2013)
Лебідь Л. І. - Перспективи використання ігрових методів навчання соціології (2013)
Наслєдніков С. В. - Моделювання руху точки підвісу штанг для свердловинного обладнання, Тимків Д. Ф. (2012)
Яцишин М. М. - Інформаційно-категорійна формалізація процесів та об’єктів нафтогазової предметної області, Юрчишин В. М., Процюк В. Р. (2012)
Крижанівський Є. І. - Конструювання CNG-модуля для транспортування природного газу суднами-контейнеровозами, Артим В. І., Мандрик О. М., Савицький М. М. (2012)
Олійник А. П. - Математичне моделювання процесу деформування трубопроводів під дією аеродинамічних навантажень, Незамай Б. С. (2012)
Дзьоба О. Г. - Оптимізація рішень в процесі проектування берегових терміналів для транспортування газу за технологією CNG, Джус А. П. (2012)
Чигур Л. Я. - Методи визначення ефективних керувальних дій для автоматизації процесу керування відпрацюванням доліт (2012)
Бляут Ю. Є. - Автоматична ідентифікація реальних приведених витратно-напірних характеристик відцентрових нагнітачів, Давиденко Л. І. (2012)
Карпаш А. М. - Аналіз відомих методів контролю фізико-механічних характеристик металлу (2012)
Котурбаш Т. Т. - Шляхи практичної реалізації розробленого методу безконтактного ультразвукового контролю товщини стінки газопроводів у процесі внутрішньотрубної діагностики газопроводів, Карпаш М. О. (2012)
Семенцов Г. Н. - Автоматизація процесу керування бурінням свердловин з регулюванням витрати бурового розчину, Гутак О. В., Головата Ю. Б. (2012)
Михайлів М. І. - Створення локальних джерел електроенергії на базі паливних комірок , Савуляк П. В. (2012)
Панін В. - Столітній ювілей водно-транспортного навчального закладу України (2012)
Нікітін П. - Факультет судноводіння - провідний підрозділ академії (2012)
Задорожний Ю. - Історико-освітні витоки юридичного факультету: професіоналізм, набутий роками (2012)
Горбань А. - Українська повстанська армія: форми та методи боротьби за самостійницькі пріоритети (2012)
Мясоутов Ш. - Боротьба горців Дагестану і Чечні за незалежність під керівництвом Шаміля (2012)
Литвин С. - Зайняття Києва військами директорії унр - головна військова операція протигетьманського повстання (листопад-грудень 1918 року) (2012)
Вознюк Ю. - Геополітичний аналіз сучасного планетарного світоустрою на зламі тисячоліть (1991-2001 роки) (2012)
Міщук В. - Перспективи розвитку та удосконалення державного устрою України: унітаризм чи федералізм? (2012)
Каліберда Ю. - Національні частини в російській армії часів Першої світової війни (1914-1918 рр.) На території України (2012)
Берндський Б. - Надзвичайний розвідник доби Першої світової війни (до 125-річчя Дмитра Вітовського) (2012)
Капарулін Ю. О. - Рябінін-Скляревський на службі в арміях української народної республіки та української держави (2012)
Харук А. - Літак-розвідник р-10 (хаі-5): історія створення, виробництва та вдосконалення (2012)
Яким’як С. - Розвиток форм застосування військово-морських сил у "Холодній війні" (2012)
Литвин С. - Архівний документ, що зміцнює єдність Наддніпрянщини і Галичини: до питання допомоги С. Петлюри Галичині у 1919 році (2012)
Babich A. V. - Self-consistent calculations of work function, shottky barrier heights and surface energy of metal nanofilms in dielectric confinement, Pogosov V. V., Vakula P. V. (2013)
Марченко С. В. - Электродинамический расчет линейной фар с согласующей периодической структурой, Морозов В. М. (2013)
Величко Е. В. - Локация в двухслойной среде при помощи упрощенных датчиков (2013)
Горбань А. Н. - Особенности формирования комплементарных транзисторов для ИМС с диэлектрической изоляцией элементов (2013)
Дзензерский В. А. - Метод обработки сигналов отклика химического источника тока на импульсное воздействие, Беда М. А., Житник Н. Е., Плаксин С. В. (2013)
Коваль Ю. А. - Возможности снижения ионосферной составляющей погрешности синхронизации при использовании сигналов системы SBAS, Приймак В. Ю., Хуссейн А. Ф. (2013)
Міщенко М. В. - Моделювання багатопровідних зв'язаних мікросмужкових ліній у квазідинамічному наближенні з урахуванням неоднорідностей топології, Фарафонов О. Ю., Сіциліцин Ю. О., Крищук В. М., Романенко С. М. (2013)
Пиза Д. М. - Влияние интерференции помех на системы помехозащиты импульсно-доплеровских радаров, Залевский А. П., Сиренко А. С. (2013)
Шама Є. О. - Побудова класифікатора рослинних об'єктів за допомогою нейронних мереж, Субботін С. О., Морщавка С. В. (2013)
Калинин Д. А. - Быстродействие шифров "Калина" и AES, Козина Г. Л. (2013)
Керносов М. А. - Гибкая множественная модель учебного плана в подсистеме планирования и контроля учебного процесса ИАС ВУЗа, Михнова А. В., Имшенецкий Д. А. (2013)
Курапов С. В. - Топологические методы построения рисунка графа, Чеченя В. С. (2013)
Решевская Е. С. - Схема контактного взаимодействия в трехмерной постановке в системе МIРЕЛА+ (2013)
Чуб И. А. - Математическая модель оптимизационной задачи размещения пожароопасных объектов с учетом рельефа области размещения (2013)
Шкарупило В. В. - Модель TLA-спецификации композитного веб-сервиса с множеством динамик (2013)
Шитикова Е. В. - Информационная модель процесса испытаний газотурбинных установок наземного применения, Табунщик Г. В. (2013)
Bodyanskiy Ye. - Noisy distorted images recovery using blind deconvolution, Kulishova N. (2013)
Субботин С. А. - Формирование и редукция выборок для интеллектуального анализа данных (2013)
Даніч В. М. - Класи елементарних перетворень в динаміці інформаційно-управлінських архітектур, Шевченко С. М. (2013)
Бідюк П. І. - Система підтримки прийняття рішень для аналізу і прогнозування стану підприємства, Кожухівський А. Д., Кожухівська О. А. (2013)
Миронова Н. А. - Информационная технология синтеза методов принятия групповых решений (2013)
Стенин А. А. - Экспертная оценка деятельности операторов эргатических систем, Губский А. Н., Польшакова О. М. (2013)
Фирсов С. Н. - Обеспечение функциональной устойчивости измерителей параметров движения спутниковых систем стабилизации и ориентации (2013)
Хаханов В. И. - Развитие киберпространства и информационная безопасность, Чумаченко С. В., Литвинова Е. И., Мищенко А. С. (2013)
Кудин В. Ф. - Субоптимальное нелинейное управление электроприводом упаковочных механизмов, Торопов А. В. (2013)
Федоришин Д. Д. - Комплексна інтерпретація результатів імпульсного нейтрон-нейтронного каротажу та параметрів математичної статистики для підвищення видобутку газу із порід-колекторів тонкошаруватих неогенових відкладів, Пятковська І. О. (2012)
Петрина Д. Ю. - Вплив характеру навантаження та робочого середовища на довговічність бурильних труб (2012)
Головата Ю. Б. - Вплив деформації колони бурильних труб і температури в свердловині на точність вимірювання проходки долота, Гутак О. В. (2012)
Артим В. І. - Удосконалення засобів тензометрування для підвищення безпеки експлуатації відповідального великогабаритного обладнання, Райтер П. М., Мандрик О. М., Осадча В. Р. (2012)
Криштопа С. І. - Електротермостимульована деполяризація ділянок металополімерних пар тертя стрічково-колодкового гальма бурової лебідки (частина І) (2012)
Полутренко М. С. - Дослідження біоцидних та біорезистентних властивостей нітрогеновмісних інгібіторів корозії, Піляшенко-Новохатний А. І. (2012)
Грудз Я. В. - Оптимізація режимів роботи газопроводу з урахуванням енерговитратності транспорту газу (2012)
Лагойда А. І. - Аналіз динамічних властивостей відцентрового нагнітача ГПА з газотурбінним приводом як об’єкта керування, Бляут Ю. Є., Лесів Є. М., Семенцов Г. М. (2012)
Семенцова А. О. - Аналіз характеристик занурного електропривода, Годлевська К. С., Дрислюк В. О. (2012)
Горбійчук М. І. - Прогнозування тривалості роботи газоперекачувальних агрегатів на засадах генетичних алгоритмів, Самуляк С. Т., Медведчук В. М., Федоров А. А. (2012)
Шавранський В. М. - Кластеризація набору ознак для розпізнавання ускладнень у процесі буріння свердловин (2012)
Кузь М. В. - Дослідження взаємозв’язків між середньомісячними значеннями тиску природного газу та температурою повітря для умов обліку побутовими лічильниками, Середюк О. Є. (2012)
Долішня Н. Б. - Вдосконалення алгоритму опрацювання результатів вимірювання витрати природного газу турбінним лічильником (2012)
Wagenknecht M. - Application of fuzzy relations to test theory, Sokolov O., Molchanova O. (2012)
Fiss Daniel. - Modeling a boiling process under uncertainties, Wagenknecht M., Hampel M. (2012)
Іванов О. В. - Оптимізація системи обслуговування компресорних станцій магістральних газопроводів, Тимків Д. Ф. (2012)
Шологон В. Д. - Підвищення ефективності охолодження газу у водяних холодильниках шляхом інтенсифікації теплообміну (2012)
Осипчук І. Ю. - Адам Єжи Чарторийський: ідеї європейського федералізму (2013)
Мінаєва Т. В. - Особливості адаптації російських військовополонених до умов перебування в таборах в роки Першої світової війни (2013)
Нечаєва-Юрійчук Н. В. - Особливості духовного розвитку західноєвропейського суспільства після Першої світової війни (2013)
Назария С. М. - Международная обстановка вокруг бессарабского вопроса в 1939-1940 гг. Общее и особенное в при­­соединении Бессарабии к СССР в сравнении с аналогичными событиями в Западной Украине, Западной Белоруссии и Прибалтийских странах (2013)
Галушка-Адайкін А. Р. - Суспільно-політична криза в Республіці Індонезія та повстання PRRI (2013)
Сахновський Є. В. - Арнольд Джозеф Тойнбі як експерт міжнародних відносин, Конська Г. В. (2013)
Сахновський О. Є. - Історія повсякденності як напрям історичних досліджень в Росії: становлення і перспективи розвитку (2013)
Ткачик О. О. - Українсько-сербські зв’язки крізь призму діяльності глав держав (1999–2008 рр.) (2013)
Гончаренко С. - Наукові школи в педагогіці (2013)
Аніщенко О. - Реалії і перспективи розвитку освіти людей третього віку в Україні (2013)
Герасимова І. - Концепція формування професійної мобільності майбутніх фахівців аграрної сфери (2013)
Десятов Т. - Модернізація вищої педагогічної освіти з позицій реалізації модульно-діяльнісних програм (2013)
Жукевич І. - Професійна компетентність майбутнього правоохоронця: сутність і складові (2013)
Зінченко С. - Взаємодія суб’єктів в освіті дорослих: соціокультурний і психологічний аспекти (2013)
Кравченко О. - Професійна підготовка майбутніх медичних сестер у медичному коледжі: аксіологічний підхід (2013)
Насілєнко Л. - Професійна підготовка майбутніх юристів на основі компетентнісного підходу (з досвіду роботи Університету сучасних знань) (2013)
Проскуркіна Я. - Навчальні програми з мовних курсів для іноземних студентів підготовчих факультетів: компетентнісний підхід (2013)
Робак В. - Психосоціальні теорії старіння та їх значення для забезпечення процесу якісної опіки літніх людей (2013)
Третько В. - Міждисциплінарний підхід у підготовці майбутніх магістрів міжнародних відносин (2013)
Аніщенко В. - Культурологічний підхід у професійній підготовці вчителя, Падалка О. (2013)
Колодько Т. - Мовленнєва поведінка майбутнього вчителя іноземної мови (2013)
Лавриненко О. - Особливості освітньої діяльності сучасної вечірньої школи (2013)
Лещенко І. - Теоретичні основи впровадження тестового контролю у вищих педагогічних навчальних закладах України (2013)
Мачинська Н. - Теоретичні аспекти організації процесу педагогічної підготовки майбутніх магістрів в умовах вищого навчального закладу непедагогічного профілю (2013)
Семеног О. - Ніла Волошина: "Основне для вчителя – не вичерпати себе” (2013)
Станіславська К. - До питання структурної організації та змістового наповнення спецкурсу "Художня культура постмодерну” у вищій школі (2013)
Тимчук Л. - Розробка організаційних форм і методів навчання дорослих у вітчизняній педагогіці 20-30-х років ХХ ст (2013)
Тищенко С. - Особливості використання теорії кореляції у підготовці майбутнього вчителя до науково-дослідної роботи (2013)
Черненко Н. - Педагогічні умови застосування андрагогічної моделі навчання (2013)
Бабушко С. - Напівформальні освітня система: аналіз зарубіжних підходів (2013)
Балахадзе Л. - Компетентнісний підхід у професійній освіті фахівців сфери туризму у Мексиці (2013)
Василенко О. - Сучасні підходи до професійного навчання безробітних у Російській Федерації (2013)
Давиденко О. - Розвиток підпільної освіти дорослих у Польщі (1940-1944 рр.) (2013)
Жижко О. - Навчальні програми для професійної освіти маргіналів у Мексиці й Венесуелі (2013)
Сидоренко Т. - Упровадження інтеграційних курсів для дорослих мігрантів в Україні з урахуванням досвіду Німеччини (2013)
Чапка М. - Допоміжні освітні матеріали для формування правильних настанов з безпеки дітей, молоді та дорослих (опрацювання Центрального інституту охорони праці – державного дослідного інституту (СІОР-РІВ), Уршула К. (2013)
Баніт О. - Використання сучасних інформаційних технологій у процесі самостійного вивчення дорослими іноземних мов (2013)
Бондарєва Л. - Інноваційна діяльність вищої школи в підготовці фахівців комунікаційних технологій (2013)
Мосіюк О. - Концепція соціальної освітньої мережі як інноваційного засобу навчання (2013)
Сігаєва Л. - Роль сучасних інформаційних технологій у навчанні дорослих (2013)
Степаненко А. - Інформаційна культура як складова загальної культури суспільства (2013)
Кришко А. - Світоглядні засади філософсько-педагогічних ідей В. Гумбольдта (2013)
Нікітчина С. - Традиції ідентичності у педагогічній освіті (2013)
Шарненкова Т. - Христина Алчевська та її внесок у розвиток освіти дорослих (2013)
Пам’ятка автору (2013)
Авдонін К. В. - Окремі розв’язки однорідних диференціальних рівнянь у вигляді функціональних рядів (2009)
Біла Т. Я. - Дослідження впливу типу та параметрів регуляторів на роботу системи керування змішувальним комплексом безперервної дії, Стаценко В. В. (2009)
Гамеляк І. П. - Проблеми використання геосинтетичних матеріалів в дорожньому будівництві та шляхи їх вирішення, Кострицький В. В., АртеменкоЛ. Ф. (2009)
Долгов М. А. - Дослідження когезійної міцності та тріщиностійкості плазмових покриттів, Зубрецька Н. А., Бєсов А. В. (2009)
Лапшин В. Ф. - Аморфний СDP2 - перспективний матеріал для електронної техніки, Максимов В. К., Потапов А. А. (2009)
Кузнєцова О. О. - Прогнозування ефективної теплопровідності пустотілих будівельних блоків (2009)
Олійник О. Ю. - Стабілізація тиску відтяжних валиків на полотно круглов’язальної машини, Піпа Б. Ф. (2009)
Пастух О. А. - Порівняння витрат обчислювальних ресурсів на зберігання відношень нечітких множин другого роду та відношень квантових нечітких множин другого роду (2009)
Луканіна Т. Г. - Визначення параметрів переміщення тіл за допомогою повітряних струменів (2009)
Пищиков В. О. - Оптимізація формул будови плоских важільних механізмів, Орловський Б. В. (2009)
Чупринка В. І. - Методика визначення оптимальної послідовності суміщення секцій розкрійної схеми, Хоменко О. О., Свістунова Л. Т. (2009)
Яхно В. М. - Обчислювальна схема алгоритмів послідовної оптимізації, що мінімізує пошуки в дереві варіантів. Повідомлення 1, Мельник Г. В. (2009)
Рябчиков О. М. - Компютерне моделювання геометричних властивостей криволінійних границь натуральних шкір (2009)
Полонський В. А. - Статика систем стабілізації ниткоподачі, Дроменко В. Б. (2009)
Здоренко В. Г. - Дослідження основов’язальної машини при неусталених режимах роботи, Санніков В. Ю., Чорноморченко В. К., Чефранов В. П. (2009)
Будаш Ю. А. - Взаємозв’язок об’ємної маси і середнього діаметру чарунок у пористих системах, Малютин Д. А., Харитонов Д. В. (2009)
Ліщук В. І. - Дифузійна теорія масообміну у виробництві шкіри. Загальні принципи постановки проблеми, Кострицький В. В., Данилкович А. Г. (2009)
Тесля О. П. - ІЧ-спектроскопічні дослідження взаємодії композиції еконат з колагеном хромованої дерми, Мокроусова О. Р., Ковтуненко О. В., Бехарський В. Й. (2009)
Фролова Н. А. - Аналіз точності роботи функціональних потенціометрів, Швед О. В., Румбешта В. О. (2009)
Баранова А. І. - Визначення композиційно-технологічних ознак українського народного костюма в проектуванні колекцій сучасного одягу, Ніколаєва Т. В. (2009)
Власенко В. І. - Теоретичні дослідження процесу водовбирання текстильними матеріалами. Повідомлення 1 (2009)
Гардабхадзе І. А. - Аналіз факторів підвищення ефективності процесів створення сучасного одягу (2009)
Кошевко Ю. В. - Формозакріплення деталей швейних виробів із наданням їм гідрофобних властивостей, Кулаков О. І., Кущевський М. О. (2009)
Попович О. В. - Визначення складових силового поля при формуванні об’ємних деталей одягу гідроструминним способом, Прибега Д. В., Кущевський М. О. (2009)
Михайловська О. А. - Антропобіометричні обґрунтування удосконалення внутрішньої форми та конструкції спеціального дитячого взуття для занять спортивними танцями, Домбровський А. Б., Либа В. П. (2009)
Бабич Л. М. - Актуальні проблеми формування бюджетного законодавства в сучасних економічних умовах (2009)
Бабіна Н. О. - Передумови формування механізму економічної безпеки підприємства (2009)
Власюк Т. М. - Становлення та розвиток методичного забезпечення оцінки інвестиційної привабливості промислових підприємств (2009)
Жовна О. М. - Планування величини видатків на споживання та інвестиції на гірничо-збагачувальних комбінатах (2009)
Божкова Т. В. - Інформаційні потоки логістичних систем (2009)
Лозинська С. І. - Визначення змісту сутності та процесів трансформаційного періоду економіки України (2009)
Максименко І. О. - Основні положення концептуального підходу до управління рівнем економічного розвитку підприємства, Бокій В. І. (2009)
Мотузка О. М. - Передумови статистичного вимірювання результативності міжнародної технічної допомоги (2009)
Молодецька О. М. - Сучасні підходи до класифікації складових економічної безпеки підприємства (2009)
Натрошвілі Г. Р. - Підвищення експортного потенціалу підприємств регіонів України (2009)
Сербенівська А. Ю. - Взаємодія рівнів державного управління інноваційною діяльністю в Україні (2009)
Шульга В. М. - Перспективи розвитку стратегічного управління витратами на вітчизняних промислових підприємствах (2009)
Янковець Т. М. - Класифікація інновацій з метою стратегічного управління підприємствами легкої промисловості (2009)
Павленко Г. Ю. - Сучасні підходи до соціальної відповідальності, як складової комерціалізації розробок КНУТД, Остапчук І. П., Пруднікова Н. Д., Карнаух О. П., Наталушко Н. І. (2009)
Цимбаленко О. П. - Кредитно-модульна система очима студентів, Мокроусова О. Р., Сергієнкова О. М. (2009)
Мущанов В. П. - Обоснование выбора экспериментальной модели мембранного покрытия на квадратном плане, Кащенко М. П., Сивоконь Ю. В. (2012)
Колесник Є. С. - Методи розрахунку теплопередачі через ґрунт, Білоус О. М. (2012)
Пчельніков С. Б. - Оценка влияния коррозионного износа на срок эксплуатации резервуаров для хранения нефтепродуктов, Крiвенко Є. А., Нікітін Р. Б. (2012)
Василев В. М. - Сравнительный анализ расчета одноболтовых соединений по украинским и зарубежным нормам, Карабанов О. С., Агбаш Н. В. (2012)
Югов А. М. - Аналіз конструктивних особливостей несучих стін зі штучних Анализ конструктивных особенностей несущих стен из штучных материалов, Бершадська Д. Є. (2012)
Левченко В. М. - Разработка метода оценки работы арочной трехзвеньевой крепи на основе строительной механики стержневых систем, Фролов Е. К., Ярош О. Е. (2012)
Бачурін О. М. - Технология и оборудование для производства изделий из золопласта, Нефедов В. В., Мiрончiк M. А. (2012)
Коннов М. С. - О технико-экономической целесообразности использования модифицированной битумной эмульсионной мастики для гидроизоляции железобетонных конструкций (2012)
Цапко Ю. В. - Дослідження окремих параметрів деструкції деревини при експлуатації (2012)
Мущанов В. П. - План и методика проведения эксперимента исследований устойчивости сжато изогнутого опорного контура мембранного покрытия на эллиптическом плане, Варданян А. Г. (2012)
Фаренюк Є. Г. - Вплив вентиляційних провітрювачів на теплотехнічні показники світлопрозорих огороджуючих конструкцій та нормативний повітрообмін у приміщенні (2012)
Кущенко В. М. - Анализ напряжённо-деформированного состояния опорного узла неподвижной опоры решётчатой конвейерной галереи, Губарев М. В. (2012)
Єфремов О. М. - Сравнительная термостойкость алюмосиликатных бетонов на основе различных вяжущих (2012)
Стіфєєв Ф. Ф. - Определение рациональной плотности пульпы в подъемной трубе эрлифта (2012)
Азроян Г. Н. - Моделювання осадження кремнезему на карбонатних породах, Журавель Н. В., Луцишин Т. І., Непеляк С. А., Хомин А. Я., Думенко С. С., Крикливий Я. В. (2012)
Орлов О. О. - Бітумонафтогазогеологічне районування і напрямки пошуків нафти і газу в нетрадиційних колекторах західних областей України, Боднарчук В. С., Калиній Ю. А., Мазур А. П. (2012)
Аніщенко Ю. В. - Геогустинні властивості геологічного розрізу Оболонської астроблеми, Ганженко Н. С., Омельченко В. В. (2012)
Старостін В. А. - Індивідуальне моделювання електропровідності поліміктових глинистих газонасичених пісковиків, Коваль Я. М., Федак І. О. (2012)
Журавчак Л. М. - Математичне моделювання розподілу пластового тиску з урахуванням фізичної неоднорідності пласта, Струк А. Є. (2012)
Шкіца Л. Є. - Математичне моделювання забруднення приземного шару атмосфери парами бурового розчину, Яцишин Т. М., Попов О. О. (2012)
Заміховський Л. М. - Аналіз потужності електропривода бурових установок при проходці тріщинуватих гірських порід, Шаповал О. А. (2012)
Чудик І. І. - Експериментальні дослідження енергопередавальних функцій бурильної колони у стовбурі скерованої свердловини, Різничук А. І., Мілостян М. О., Жолоб Н. Р. (2012)
Дорошенко Ю. І. - Огляд сучасних методик розрахунку втрат нафтопродуктів від випаровування за умов зберігання у наземних резервуарах, Люта Н. В. (2012)
Булат А. Ф. - Технология очистки буровых растворов на вибрационном поличастотном грохоте МВГ, Шевченко Г. А., Шевченко В. Г., Бокий Б. В. (2012)
Демчина М. М. - Імплементація концепцій штучного інтелекту в технологічних процесах буріння нафтових і газових свердловин (2012)
Чернова М. Є. - Генерація віброколивань у процесі буріння свердловин (2012)
Полутренко М. С. - Біостійкість захисних ізоляційних покриттів (2012)
Стоцький Ф. І. - Визначення закону руху двоступінчастого поршневого компресора з приводом від асинхронного двигуна, Тутко Т. Ф. (2012)
Грудз Я. В. - Оцінка впливу нестаціонарності газового потоку на енергоефективність транспортування газу (2012)
Онищенко В. О. - Деформації металевого трубопроводу у ґрунтах, що набрякають, Зоценко М. Л., Шлапак Л. С., Зімін О. Л. (2012)
Мандра А. А. - Напіваналітичний метод скінченних елементів для обчислення параметрів ультразвукових спрямованих хвиль у стінці магістрального трубопроводу, Лютак І. З., Лютак З. П. (2012)
Кривенко Г. М. - Спрощений метод діагностування ефективного діаметра нафтопроводу, Возняк М. П., Возняк Л. В. (2012)
Бестильний М. Я. - Формальні основи комп’ютерної інтерпретації даних геофізичних досліджень свердловин, Козак О. Ф., Юрчишин В. М. (2012)
Андрієцький Б. Р. - Архітектура нейромережевого комплексу для прогнозування часових послідовностей на основі нейромережевого спектрального аналізу (2013)
Гожий О. П. - Побудова динамічних моделей на основі нечітких когнітивних карт для вирішення задач сценарного планування (2013)
Грицюк М. Ю. - Моделювання оптимальної траєкторії сталого розвитку туризму в регіоні Українських Карпат (2013)
Купчак М. І. - Тенденції та проблеми впровадження інформаційних технологій в управління підрозділами університету, Смотр О. О., Купчак М. Я. (2013)
Малець І. О. - Моделювання рівня техногенно-екологічної безпеки після Чорнобильської катастрофи (2013)
Пелешко Д. Д. - Передискретизація зображень у наборах на основі поєднання оператора кросинговера та мінімаксних операцій (2013)
Пелешко Д. Д. - Імовірнісна ідентифікація захисних графічних елементів спотворених змазами, Дронюк I. М., Клювак A. В., Пелешко М. З. (2013)
Прокопенко Т. О. - Комплексна модель стратегічного управління організаційно-технічними системами в умовах невизначеності (2013)
Смотр О. О. - Стратегія вибору оптимальної тактики ліквідації лісової пожежі в процесі управління пожежно-рятувальними підрозділами, Грицюк Ю. І. (2013)
Сташевський З. П. - Аналіз джерел загроз інформаційним системам на етапі ініціації проекту, Грицюк Ю. І. (2013)
Гащук П. М. - Проектно окреслена концепція автобуса для обслуговування вітчизняних аеропортів, Войтків С. В. (2013)
Зачко О. Б. - Формування проектних команд в системі цивільного захисту на основі тимчасових віртуальних структур, Баришева Ю. В. (2013)
Квашук В. П. - Система цивільного захисту та безпеки держави, проектно-орієнтоване управління: компетентнісний підхід, Рак Ю. П. (2013)
Крап Н. П. - Метод недомінованих альтернатив в контексті управління конфігураціями проектів для аналізу туристичних потоків, Юзевич В. М. (2013)
Лущ В.І. - Проект методики вибору захисних дихальних апаратів під час аварій на атомних електростанціях (2013)
Оленюк Ю. Р. - Управління проектом розвитку транспортної мережі міста при трансформації виробничих зон, Мартин Є. В., Вікович І. А., Оленюк І. Ю. (2013)
Полотай О. І. - Визначення ефективності освітнього проекту запровадження дистанційного навчання у вищих навчальних закладах (2013)
Придатко О. В. - Інноваційні технології підвищення якості освітніх проектів в системі цивільного захисту, Лозинський Ю. Р. (2013)
Сидорчук О. В. - Особливості обґрунтування перспективного стану системи молочного тваринництва у програмах його розвитку, Тригуба А. М. (2013)
Стародуб Ю. П. - Проект збільшення туристичної привабливості водозбірного басейну ріки Дністер, Урсуляк П. П., Федюк Я. І. (2013)
Штайн Б. В. - 3D-тренажер як проект підготовки рятувальника-пожежника, Лоїк В. Б., Дубасюк В. С. (2013)
Bąk T. - Wpływ infrastruktury telekomunikacyjnej na bezpieczeństwo informacji, Ciekanowski Z. (2013)
Бабаджанова О. Ф. - Сучасні системи попередження та прогнозування повеней, Павлюк Ю. Е., Сукач Ю. Г. (2013)
Витрикуш Н. М. - Вибір та обґрунтування ефективності розчинника з метою підвищення безпеки процесів з використанням аміаку, Гіщак Х.Я., Макітра Р.Г. (2013)
Гринчишин Н. М. - Роль екологічних податків у підвищенні рівня екологічної безпеки держави, Петрова М. А., Мартин О. М. (2013)
Карпінська Т. Г. - Формування та особливості Державної служби медицини катастроф України та США, Мірус О. Л., Фірман В. М., Абашина Н. М. (2013)
Лавренюк О. І. - Компонентний склад та токсичність продуктів термоокисної деструкції епоксиполімерів (2013)
Малик Ю. О. - Моніторинг екологічного стану місць складування відходів збагачення корисних копалин, Демків О. М., Петрушка І. М. (2013)
Павлюк Ю. Е. - Техногенна небезпека гірничих виробок калійних мінеральних добрив, Ференц Н. О., Мелько В. М. (2013)
Рижков C. C. - Алгоритм визначення категорії екологічної небезпеки прибережних ділянок акваторії лиманного каналу, Тимченко В. Л., Гіржева О. Л., Тимченко І. В. (2013)
Семерак М. М. - Математичне моделювання та дослідження величини теплового потоку факела пожежі, Домінік А. М., Мигаленко К. І., Руденко Д. В. (2013)
Голець Н. Ю. - Розрахунок класу небезпеки фільтрату Грибовицького полігону твердих побутових відходів, Мальований М. С., Малик Ю. О. (2013)
Семерак М. М. - Моделювання термогазодинамічних параметрів струменя водню у разі розгерметизації корпуса турбогенератора електричної станції, Субота А. В., Желяк В. І. (2013)
Семерак М. М. - Температурне поле масивних будівельних конструкцій зумовлене тепловим потоком полум’я пожежі, Юнашов І. С., Байтала В. М., Чернецький В. В. (2013)
Сидорчук О. В. - Сорбція іонів купруму із водних розчинів природним клиноптилолітом, Гумницький Я. М. (2013)
Щербина О. М. - Методики експрес визначення дамілен малеїнату в хіміко-токсикологічному аналізі, Бедзай А. О., Михалічко Б. М. (2013)
Антонюк Г. Д. - Раціоналізація етичних вчень у вітчизняному освітньому просторі XVII –XVIII ст. (2013)
Демент М. О. - Сформованість професійної мотивації в ході педагогічного експерименту майбутніх офіцерів Державної служби України з надзвичайних ситуацій (2013)
Карабин О. О. - Застосування сучасних інформаційних технологій до вирішення однієї прикладної задачі, Чмир О. Ю. (2013)
Козяр М. М. - Значення інформатики при підготовці фахівців галузі цивільного захисту, Гудим В. І., Кухарська Н. П., Кусій М. І. (2013)
Лабач М. М. - Творча самореалізація педагога вищої школи як необхідна умова успішної педагогічної взаємодії (2013)
Манюк Л. В. - Структура й зміст електронного дистанційного курсу з англійської мови для студентів-медиків (2013)
Панченко Л. Ф. - Електронне портфоліо студента (2013)
Саміло А. В. - Теоретичні засади комерціалізації результатів науково-технічної діяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Повстин О. В., Купчак М. Я. (2013)
Татаровська О. В. - Стратегії читання та мовна компетенція під час вивчення англійських літературних текстів (2013)
Шуневич Б. І. - Популяризація дистанційного навчання в освітніх закладах України (2013)
Грудз В. Я. - Сучасні програмні продукти як засіб діагностування неізотермічних нафтопроводів, Мельник Л. І., Болонний В. Т., Ждек А. Я. (2012)
Говдяк Р. М. - Шляхи підвищення енергоекологічної безпеки та ефективності роботи магістральних газопроводів України (2012)
Оринчак М. І. - Буровий розчин для якісного вторинного розкриття продуктивних горизонтів, Оринчак М. М., Бейзик О. С. (2012)
Мамедов Ф. М. - Расчет процесса осушки газа с применением абсорбента в НГДУ "Гум адасы”, Сейфиев Ф. Г. (2012)
Венгринюк Т. П. - Автоматизована установка для нанесення ізоляційного покриття на трубопровід (2012)
Чернов Б. О. - Оцінка техніко-економічних показників сучасних методів підвищення проникності привибійної зони пласта та розробка технічних засобів інтенсифікації свердловин гідроакустичним методом, Западнюк М. М. (2012)
Кунцяк Я. В. - Удосконалення конструкцій породоруйнівного інструменту, оснащених полікристалічними алмазними різцями (2012)
Маєвський Б. Й. - Вплив постседиментаційних процесів на ємнісно-фільтраційні властивості палеогенових порід-колекторів Бориславського НГПР та їх нафтогазоносність, Ярема А. В., Куровець С. С., Здерка Т. В. (2012)
Щербій Р. В. - Встановлення кореляційних емпіричних залежностей між коефіцієнтом демпфування бурильного інструменту та механічною швидкістю буріння нафтових та газових свердловин, Мойсишин В. М., Лисканич О. М. (2012)
Крижанівський Є. І. - Оцінка росту півеліпсоїдних втомних тріщин у бурильних трубах за змінних умов навантажування, Артим В. І., Гойсан І. М., Гриців В. В. (2012)
Ширмовська Н. Г. - Моделювання об’єкта управління на основі квазістаціонарних логіко-статистичних та кластерних інформаційних моделей в передаварійних та аварійних ситуаціях, Николайчук Я. М., Ширмовський Г. Я., Левицька Г. І., Левицький А. Ю. (2012)
Гімер П. Р. - Математичне моделювання роботи насосної установки на трубопровід, Муж М. П. (2012)
Грушецький М. В. - Закономірності формування мікроструктури та розподілу механічних властивостей зварного з’єднання, отриманого методом контактного стикового зварювання, Гнилиця І. Д., Присяжнюк П. М., Бартків М. І. (2012)
Чернова М. Є. - Прогнозування довговічності елементів бурильної колони з врахуванням законів нелінійної деформації (2012)
Мураста В. А. - Літологічне експрес-розчленування карбонатно-хемогенного розрізу нафтогазової свердловини, Карпенко О. М. (2012)
Копчалюк А. Я. - Геологічна будова, нафтогазоносність, історія геологічного розвитку Ярошівської структури у Дніпровсько-Донецькій западині та особливості формування на ній покладів вуглеводнів (2012)
Бойко В. С. - Дослідження особливостей роботи видобувної свердловини в системі з нафтовим покладом з метою її проектування та експлуатації, Міщук Б. М., Веклин Т. С. (2012)
Коцкулич Я. С. - Підвищення надійності кріплення свердловин, Сенюшкович М. В., Ковбасюк І. М., Марцинків О. Б. (2012)
Палійчук І. І. - Аналіз проблем та шляхів підвищення надійності і герметичності муфтових з’єднань обсадних колон, Василишин В. Я., Щеглюк П. В., Рокецький С. П. (2012)
Гурбанов А. Н. - Промышленные испытания полипропиленгликоля при осушке природного газа (2012)
Криштопа С. І. - Дослідження надійності турбокомпресорів на режимах пуску та зупинки дизельних двигунів нафтогазового технологічного транспорту та бурових установок, Криштопа Л. І., Мисюк С. В. (2012)
Ксенич А. І. - Особливості гідравлічного розрахунку поліетиленових газових мереж із урахуванням їх енерговитратності, Середюк М. Д., Височанський І. І. (2012)
Концур І. Ф. - Донець Кім Григорович — видатний вчений в нафтогазовій галузі, Возняк Л. В. (2012)
Тиховод С. М. - Расчет переходных процессов электромагнитных устройств на основе магнитоэлектрических схем замещения с магнитными конденсаторами, Токмаков И. В. (2013)
Павленко Т. П. - Определения параметров состава композиции псевдожидкометаллических контактов по математической модели (2013)
Швед Ю. С. - Экспериментальные исследования и математическое моделирование асинхронного электропривода передвижения мостового крана, Орловский И. А. (2013)
Бондаренко Є. А. - Застосування методики визначення допустимих рівнів напруг дотику та струмів для забезпечення електробезпеки (2013)
Коцур М. И. - Оценка теплового состояния изоляции асинхронного двигателя с фазным ротором с модифицированной системой импульсного регулирования (2013)
Назарова Е. С. - К вопросу разработки систем диагностирования электромеханических систем станов холодной прокатки (2013)
Спица А. Г. - Эксплуатационные факторы, влияющие на работу систем непрерывного контроля изоляции трансформаторного оборудования (2013)
Бурлака В. В. - Прямоходовый инверторный источник питания прямого преобразования с коррекцией коэффициента мощности, Гулаков С. В. (2013)
Конащук В. В. - Особливості аварійних режимів перетворювачів частоти безмультиплікаторних вітроелектричних установок (2013)
Величко О. В. - Відновлення щільності заряду лінійного провідника за відомим розподілом потенціалів, Кондратенко К. Г. (2013)
Милых В. И. - Численно-полевой анализ режимов возбуждения и разных видов реакции якоря в мощном турбогенераторе, Полякова Н. В. (2013)
Серебренніков Б. С. - управління режимом електроспоживання промислових підприємств з використанням технологічного ресурсу, Петрова К. Г. (2013)
Попов В. В. - Розробка методу вибору пристроїв компенсації реактивної потужності за умови мінімальних зведених витрат, Комарічина Д. І. (2013)
Киношенко Е. И. - Неотложные состояния при приобретенных пороках сердца (2013)
Биркун А. А. - Современные представления о диагностике госпитальной пневмонии (2013)
Постернак Г. И. - Оценка боли у новорожденных и детей раннего возраста , Ткачева М. Ю., Соболева Т. Е. (2013)
Терапия черепно­мозговой травмы с позиции доказательной медицины (2013)
Ніконов В. В. - Клінічне значення концентрації лактату в плазмі крові у хворих з ознаками сепсису (літературний огляд із результатами власних досліджень, Курсов С. В. (2013)
Голяновский О. В. - Клиническое применение комбинированных гипертонических/коллоидных растворов у родильниц при тяжелом геморрагическом шоке, Жежер А. А., Кулаковский М. М. (2013)
Бєлая І. Є. - Векторкардіографічні особливості гострого періоду інфаркту міокарда задньонижньої локалізації з поширенням на правий шлуночок (2013)
Кобеляцкий Ю. Ю. - Механическая компрессия грудной клетки при проведении сердечно­легочной реанимации: опыт использования аппарата AutoPulse, Царев А. В. (2013)
Шано В. П. - Профилактика острого послеоперационного почечного повреждения , Гуменюк И. В., Губиева Е. З., Гайдаш Л. Л. (2013)
Світлик Г. В. - Хронічна післяінфарктна аневризма: гібернація, апоптоз і вторинний некроз кардіоміоцитів, Кияк Ю. Г., Чнгрян Г. В., Беш Д. І., Гарбар М. О., Барнетт О. Ю. (2013)
Палієнко І. А. - Застосування L­аргініну в лікуванні системної склеродермії, Кармазина О. М., Шепетько І. С., Кармазін Я. О., Тарасенко О. М., Синиця Ю. П. (2013)
Волошин Н. И. - Динамика состояния когнитивной и эмоциональной сферы при различных методах обезболивания после оперативных вмешательств по поводу сколиоза у детей, Георгиянц М. А., Маркова М. В. (2013)
Закотянський О. П. - Вплив консервативних методів детоксикації на показники ендогенної інтоксикації, процеси перекисного окислення ліпідів та антиоксидантного захисту у хворих з печінковою дисфункцією (2013)
Івахненко Д. С. - Преморбідний фон як фактор пізньої летальності при поєднаній травмі (2013)
Яворський В. В. - Порівняльний аналіз імунологічної реактивності у первинних та кадрових донорів залежновід донорського стажу (2013)
Чуйко Н. Я. - Гістологічні зміни церебральних судин при ішемічному інсульті на фоні гіпертонічної хвороби та цукрового діабету II типу (2013)
Тезисы конгресса (2013)
Современные подходы к ведению больных тяжелым сепсисом и септическим шоком на основе доказательной медицины (2013)
Ткачишин В. С. - Отруєння похідними феноксіалканкарбонових кислот (2013)
Ушкевич О. А. - Тестування теоретичного рівня знань бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги під час проведення змагань — важливий фактор підвищення якості надання екстреної медичної допомоги, Гураєвський В. О., Тарасюк І. В., Римаренко П. В. (2013)
Педько В. М. - Алгоритм для неінвазивої діагностики ступеня порушення коронарного кровообігу у жінок, які перенесли гострий інфаркт міокарда, Целуйко В. І. (2013)
Ломей Я. І. - Самоампутація апендикса як прояв саногенезу, Ломей Ю.Я. (2013)
Андрійчук Ю. М. - Вплив експериментальної методики на функціональний стан школярів, що займаються у секції з волейболу, Чижик В. В. (2013)
Белых С. И. - Динамика показателей физического и функционального состояния студентов в ходе эксперимента по апробации личностно ориентированного физического воспитания (2013)
Головаха М. Л. - Оптимізація проведення фізичної реабілітації при вродженій клишоногості (2013)
Григонене Йоланта Янина. - Анализ физической активности учителей начальных классов, Скирене Валентина., Маргялене Нина. (2013)
Запорожанов В. А. - О переносе навыков ловкости в разных условиях двигательной деятельности, Борачински Т. (2013)
Колумбет О. М. - Виявлення професійно значущих координаційних здібностей у студенток-педагогів (2013)
Коробейнік В. А. - Дослідження особливостей методики перевірки знань учнів на уроках фізичної культури (2013)
Криворучко Н. В. - Влияние чирлидинга на проявление силовых способностей студентов вузов І-ІІ уровня аккредитации, Масляк И. П., Журавлёва И. Н. (2013)
Марців В. П. - Динаміка психофізіологічного стану боксерів під впливом стандартного спеціалізованого навантаження на етапі спеціалізованої базової підготовки (2013)
Марченко О. Ю. - Гендерний аспект формування цінностей фізичної культури у студентів вищих навчальних закладів (2013)
Омельяненко В. І. - Використання суггестії в спортивній практиці (2013)
Потоп Владимир. - Биомеханические показатели узловых элементов спортивной техники гимнастических упражнений, Град Рафал., Болобан Виктор. (2013)
Присяжнюк С. І. - Вплив засобів фізичного виховання на функціональний стан дихальної системи студентів з хронічним захворюванням легенів, Приймаков О. О. (2013)
Пур Хейдари Рудбери Анвар Морад. - Обоснование использования физической реабилитации у больных с нарушением коронарного кровообращения, Манжуловский В. Н. (2013)
Свістельник І. Р. - Спортивні журнали в системі документальної наукової комунікації (2013)
Стадник С. А. - Совершенствование подготовки менеджеров в сфере физической культуры и спорта в Украине, Приходько И. И. (2013)
Шрамко Ю. И. - Современные подходы к проведению занятий лечебной физической культурой при реабилитации пожилых пациентов с гонартрозом, Жмурова Т. А. (2013)
Nooshin B. - Decision making styles and professionalization of sports: experience of managers of the offices of youth and sports in Yazd province, Nastaran Y. F., Saeid F. M., Mostafa E. Z. (2013)
Journal information. Contents. Требования к статьям в журнал. Submission of manuscripts (2013)
Огар О. М. - Розрахунок раціональних конструктивно-технологічних параметрів сортувальних гірок на основі системного підходу (2013)
Кулешов В. В. - Аналіз перспектив розвитку сортувальних станцій за кордоном та на залізницях України в умовах реформування транспорту (2013)
Куценко М. Ю. - Дослідження динамічних та енергетичних характеристик полого-східчастого поздовжнього профілю сортувальних гірок (2013)
Крячко К. В. - Технічне забезпечення необхідної пропускної спроможності внутрішньовузлових ходів, Шалімова О. М., Кабанець Є. В. (2013)
Брусенцов В. Г. - Личностные особенности как фактор работоспособности железнодорожных операторов, Ворожбиян М. И., Бугайченко И. И., Брусенцов О. В., Аладышева Л. В. (2013)
Данько В. М. - Шляхи формалізації процесу навчання локомотивних бригад (2013)
Мороз В. І. - Удосконалення технології проектування тягових зубчатих передач моторвагонного рухомого складу, Братченко О. В., Бобрицький С. В., Громов В. І. (2013)
Устенко А. В. - Развитие высокоскоростного железнодорожного транспорта (2013)
Бабанін О. Б. - Організація проведення випробувань силового обладнання тягового рухомого складу з урахуванням ефективного ризику, Коваленко О. С. (2013)
Шелейко Т. В. - Дослідження характеристик гальмівних систем з використанням методів математичної статистики (2013)
Труфанова А. В. - До питання визначення надійності буксових вузлів вантажних вагонів (2013)
Груник І. С. - Розрахунок подачі осьової оливи в моторно-осьовий підшипник локомотива з урахуванням адсорбційних явищ на поверхнях тертя (2013)
Жалкін Д. С. - Прогнозування показників використання локомотивів (2013)
Капіца М. І. - Визначення тривалості вибігу локомотива при переході з режиму тяги в режим гальмування, Кислий Д. М. (2013)
Логвіненко О. А. - Порівняльний аналіз пружно-диси-пативних параметрів механізмів газорозподілу тепловозних дизелів Д80 та Д49, Астахова К. В., Громов В. І. (2013)
Тіщенко В. С. - Дослідження особливостей формування навантажень на шийки колінчатого вала енергетичних установок тепловозів 2ТЕ116 (2013)
Бабанін О. Б. - Технологія відцентрової регенерації синтетичних фільтрів тепловозів, Грищенко Ю. М. (2013)
Братченко О. В. - Особливості аналітичного дослідження кінематичних характеристик механічної системи регулювання швидкості дизель-поїзда ДР1А (2013)
Павшенко А. В. - Особливості визначення кінематичних характеристик рамно-трапецеїдального струмознімального пристрою (2013)
Акімов О. І. - Підвищення ефективності профілактичних випробувань кабельних ліній електропередачі, Акімова Ю. О. (2013)
Мартинов І. Е. - Аналіз технічного стану буксових вузлів критих вантажних вагонів, Ільчишин В. М., Семененко А. П. (2013)
Мартинов І. Е. - Дослідження динамічних навантажень, що діють на візки пасажирських вагонів нового покоління, Ільчишин В. В., Калмиков О. С., Троцька М. В. (2013)
Трихліб О. Д. - Удосконалення вимірів рівня палива при автоматизованому контролі його витрати (2013)
Блиндюк В. С. - Керування електропоїздами метрополітену на основі нейронних мереж адаптивної резонансної теорії. Частина 2. Розробка методу оптимізації руху поїзда метрополітену на основі дискретної нейронної мережі АРТ-1 (2013)
Яцько С. І. - Обгрунтування вибору методів контролю нагрівостійкості тягових електричних машин, Карпенко В. В., Василенко Д. Ю. (2013)
Яровой Г. І. - Побудова математичної моделі електропередачі дизель-поїзда ДЕЛ-02, Ніконенко Д. В., Шкурпела О. О., Тукалов І. О. (2013)
Шраменко В. П. - Кваліметрична модель діяльності колійної бригади при поточному утриманні колії, Бронза С. Д., Коростельов Є. М. (2013)
Афанасов Г. М. - Дослідження швидкості зношування пари тертя "Поршневе кільце – гільза циліндрів" тепловозних дизелів при обробці моторних олив електростатичним полем (2013)
Федоренко О. Ю. - Технологія, структура та властивості керамічного клінкеру для брукування доріг, Рищенко М. І., Присяжна Л. В. (2013)
Фалендиш А. П. - До питання раціоналізації конструкції комбінованих систем, Ватуля Г. Л. (2013)
Аманова М. В. - Возможности интеграции транспортной системы Казахстана в мировую экономическую систему (2013)
Омарова Б. А. - Оценка промерзания земляного полотна железных дорог в регионах Казахстана (2013)
Касимов Б. Р. - Влияние внешних факторов на путевую безопасность промышленного транспорта (2013)
Омарова Г. А. - Влияние качества выправки пути при его устройстве на темпы накопления просадок (2013)
Слободяник В. А. - Вопросы обоснования модернизации кранов мостового типа как альтернативы покупки нового крана, Козарь Л. М. (2013)
Афанасьев А. В. - Анализ материалов для защитных покрытий железобетонных и металлических конструкций искусственных сооружений железных дорог (2013)
Штомпель А. М. - Есплуатаційна довговічність елементів проміжного пружного скріплення (2013)
Мельник П. І. - Проблеми формування сучасного світогляду: крона та корені, Борщов В. А., Ніколенко А. М., Богданова Т. Є., Гришина І. М. (2013)
Ахмед Абдульсахіб Абдуль Амер. - Джерела фінансового забезпечення організаційно-технологічних рішень процесу оздоблювальних робіт (2013)
Даренський О. М. - Математична модель просторових жорсткостей скріплення типу ДО (2013)
Приходько С. И. - Метод простроения алгебраических сверточных кодов перемежения, Волков А. С., Штомпель Н. А., Боцул А. В. (2013)
Вовк Р. В. - Оптимизация диффузии кислорода в катодных материалах для твердотопливных оксидных элементов, Гресь В. Ю., Назыров З. Ф. (2013)
Гребенюк В. Ю. - Нейро-нечеткое моделирование процессов работы индуктивно-проводного датчика (2013)
Кондусова Н. В. - Підвищення ефективності роботи служб матеріально-технічного забезпечення підприємств (2013)
Тимофеєва Л. А. - Удосконалення термічної та хіміко-термічної обробки залізовуглецевих сплавів, Альохін М. С. (2013)
Тимофеев С. С. - Повышение ресурса деталей плунжерных пар (2013)
Мельник О. М. - Эффективность горячего прессования с прямым пропусканием тока системы ZrO2-Al2O3 в отношении особенностей формирования структуры с различной топологией исходных нанопорошков (2013)
Остапчук В. Н. - Совершенствование процесса термомеханического упрочнения колес цельнокатаных (2013)
Автоматика, телемеханіка, зв’язок (2013)
Рухомий склад і тяга поїздів (2013)
Транспортне будівництво та залізнична колія (2013)
Організація перевезень і управління на транспорті (2013)
Економіка транспорту (2013)
Гуманізація науки і освіти на транспорті (2013)
Баланюк В. М. - Вплив виду аерозоль-утворювальних сполук на основі солей калію та добавок інертних газів на флегматизувальну ефективність аерозолю, Журбинський Д. А., Лин А. С. (2013)
Башинський О. І. - Культові споруди – проблеми сьогодення: пожежна небезпека та сучасний стан протипожежного захисту, Пелешко М. З., Кузиляк В. Й. (2013)
Боднар Г. Й. - Визначення показників надійності електроживлення системи внутрішнього протипожежного водопостачання, Шаповалов О. В. (2013)
Болібрух Б. В. - Визначення температурних режимів підкостюмного простору теплозахисного одягу пожежника під час гасіння пожеж в закритих приміщеннях, Штайн Б. В., Лозинський Р. Я., Лин А. С. , Васютяк А. О. (2013)
Войтович Д. П. - Оперативні документи як невід’ємна складова проведення розвідки для прийняття рішень щодо застосування сил і засобів на вирішальному напрямку оперативних дій (2013)
Гащук П. М. - Особливості перебігу узагальненої характеристики зчіпних властивостей колеса пожежного автомобіля (2013)
Гивлюд М. М. - Вплив модифікаторів на процеси фазоутворення в вогнезахисних покриттях, Гуцуляк Ю. В., Вовк С. Я. (2013)
Гудим В. І. - Особливості мікроструктури мідних дротів, нагрітих електричним струмом і відкритим полум’ям, Назаровець О. Б., Кузін О. А. (2013)
Гуліда Е. М. - Визначення температури нагрівання поверхні залізобетонних конструкцій при пожежі в приміщенні, Ренкас А. А. (2013)
Гуцуляк Ю. В. - До визначення межі вогнестійкості металевих незахищених колон з урахуванням зміни механічних характеристик металу при нагріванні, Артеменко В. В., Вовк С. Я., Коваль О. М. (2013)
Ємельяненко С. О. - Удосконалення протипожежного захисту житлових будинків, Кузик А. Д. , Карабин О. О., Рак Т. Є. (2013)
Жартовський С. В. - Сучасні засоби активного і пасивного захисту об`єктів культового призначення (2013)
Желяк В. І. - Врахування аномалії в’язкості рідин при розрахунку систем аварійного зливу, Регуш А. Я., Лазаренко О. В. (2013)
Кавецький Л. А. - Дослідження руху рятувального пристрою з потерпілим по похилій переправі, Меньшикова О. В., Дзюба Л. Ф. (2013)
Калугін В. Д. - Оцінка рівня пожежної небезпеки території України на основі аналізу енергетичних показників стану життєдіяльності, Коврегін В. В., Тютюник В. В., Чорногор Л. Ф., Шевченко Р. І. (2013)
Ковалишин В. В. - Моделювання гасіння пожеж в закритих об’ємах інгібіторами горіння, Антонов А. В., Зінченко І. М., Гончаренко С. І. (2013)
Коваль О. М. - Процес розвитку та поширення пожежі в приміщеннях будівель деревообробних підприємств (2013)
Ковальчук В. М. - Інформаційно-комунікаційні технології, аварійно-рятувальні роботи при перевезенні пожежо-вибухонебезпечних речовин автомобільним транспортом, Лоїк В. Б. (2013)
Корнійчук В. В. - Концепція розроблення автоматизованої системи підтримки прийняття рішень для гасіння пожеж на зернових елеваторах, Грицюк Ю. І., Бережанський Т. Г. (2013)
Круковський П. Г. - Аналіз теплового стану металевих конструкцій навісу над трибунами нск "олімпійський" для оцінювання їх вогнестійкості в умовах реальних пожеж, Чала І. В. (2013)
Кузиляк В. Й. - Управління безпекою сучасного промислово-небезпечного об'єкта та компетентність дипетчера в умовах невизначеності, Пелешко М. З. (2013)
Кушнір А. П. - Синтез блока нечіткої корекції для димово-теплового пожежного сповіщувача, Копчак Б. Л., Кравець І. П. (2013)
Лавренюк О. І. - Застосування мінеральних наповнювачів для зниження горючості епоксиполімерів (2013)
Лин А. С. - Обгрунтування розміщення контрольних точок для визначення температури підкостюмного простору на манекені, Мичко А. А., Штайн Б. В., Бормецький А. М. (2013)
Лобойченко В. М. - Экспресс-оценка качества воды в установках пожаротушения по показателю электро-проводности (2013)
Лущ В. І. - Полігон для підготовки газодимозахисників до ведення оперативних дій у важких умовах (2013)
Михалічко Б. М. - Петровський В. Л. Методика експериментального визначення вогнегасної ефективності водних розчинів мінеральних солей, Щербина О. М., Годованець Н. М. (2013)
Мовчан І. О. - Оптимізаційна модель протипожежного захисту міста для допустимого значення пожежного ризику, Васильєв М. І., Гуліда Е. М. (2013)
Ольховий І. М. - Дослідження міцності горизонтальних циліндричних резервуарів, опертих по твірних і навантажених рідиною і газовим тиском, Ліщинська Х. І. (2013)
Підгородецький Я. І. - Узгодження параметрів роботи двигуна і насоса пожежного автомобіля, Мартин Є. В., Сичевський М. І. (2013)
Попович В. В. - Продукти горіння сміття із підвищеним вмістом полімерних матеріалів, Гвоздь В. М. (2013)
Семичаєвський С. В. - Дослідження параметрів пожежного навантаження машинних залів атомних і теплових електростанцій, Мартюк Д. В. Міллер О. В., Шелюх Ю. Є. (2013)
Яковчук Р. С. - Вогнезахисна здатність наповнених силіційорганічних покриттів для бетону, Пархоменко Р. В., Гивлюд М. М., Сташко Н. П. (2013)
Лавров В. В. - "Найти ненужным и меня…" (об одном конспиративном письме академика В. И. Вернадского) (2013)
Рижков С. С. - Моделювання сценаріїв розвитку аварійних розливів шкідливих речовин у Бузько-Дніпровському суднохідному каналі, Тимченко І. В., Гіржева О. Л. (2013)
Солодкий В. Д. - Програма запобігання негативним стихійним явищам Карпатського регіону, Беспалько Р. І., Казімір І. І. (2013)
Пономаренко Р. В. - Підвищення рівня екологічної безпеки питного водопостачання регіону в умовах забруднення поверхневого джерела (2013)
Орлінська О. В. - Рудні відвали як фактор підтоплення та забруднення прилеглих територій, Максимова Н. М., Пікареня Д. С. (2013)
Пляцук Л. Д. - Утилізація відходів нафтовидобутку, Матюшенко І. Ю. (2013)
Мальований М. С. - Аналіз та систематизація існуючих методів оцінювання ступеня екологічної небезпеки, Шмандій В. М., Харламова О. В., Челядин Л. І., Сакалова Г. В. (2013)
Романко Р. М. - Особливості моніторингу порушених і деградованих земельвнаслідок впливу екзогенних геологічних процесів, Беспалько Р. І. (2013)
Ремешевська І. В. - Процедура моніторингу екологічних показників у системі екологічного менеджменту суднобудівного підприємства, Белібова О. В. (2013)
Орел С. М. - Імовірнісна оцінка ризику для населення, що вживає питну воду після аварії на складі боєприпасів за допомогою двовимірного методу Монте-Карло, Мальований М. С. (2013)
Мандрик О. М. - Прогнозування екологічного ризику при аварії на дільниці магістрального газопроводу (на прикладі Богородчанського району) (2013)
Щербина О. М. - Токсикологічна оцінка та хроматографічне виявлення сполук меркурію у довкіллі, Михалічко Б. М., Бедзай А. О., Щербина І. О. (2013)
Атаєв С. В. - Особливості обгрунтування санітарно-захисної зони молочних комплексів (2013)
Ковров О. С. - Оцінка впливу гідрогеологічних характеристик грунтів на стійкість природних схилів для прогнозу зсувів (2013)
Макаришина Ю. І. - Дослідження кута укосу склонів породного відвалу № 1 шахти сел. Сутоган (2013)
Мальований М. С. - Склад та потенційні запаси вторинної сировини в твердих побутових відходах міста Житомира, Мяновська М. Б., Бахарєв В. С. (2013)
Ошкадєр Г. В. - Екологічна оцінка забруднення підземних вод Керченського півострова важкими металами, Кудрік І. Д. (2013)
Пернеровська С. В. - Обґрунтування можливостей комплексного прогнозування гідроекологічного ризику (2013)
Крестінков І. С. - Індексна оцінка екологічної небезпеки виноробних підприємств, Крусір Г. В., Соколова І. Ф. (2013)
Булавенко Р. В. - Можливості застосування рослин – фіторемедіантів для захисту ґрунтів Полтавщини від діяльності об’єктів нафтопромислового комплексу (2013)
Котенко Є. О. - Розрахунок ефективності зниження рівня аеродинамічного шуму газового потоку перфорованою металевою пластиною, Поліщук Д. В., Поліщук В. С., Бахарєв В. С. (2013)
Список авторів (2013)
Дем’янчук Б. О. - Модель для вибору варіантів цілерозподілу за показниками ефективності та ризику засобів протиповітряної оборони сухопутних військ з урахуванням їх бойових втрат, Ковалішин С. С., Проценко П. В. (2012)
Лещенко С. П. - Оцінювання показників бойових можливостей по прикриттю визначених об’єктів угрупованням зенітних ракетних військ за допомогою програмного комплексу перативно-тактичних розрахунків і імітаційного моделювання розиграшу бойових дій "Віраж-РД", Батуринський М. П., Бурковський С. І., Польшина Л. В., Жарик О. М. (2012)
Ярош С. П. - Методи управління силами та засобами протиповітряної оборони міжвидового угруповання військ (сил) в єдиному інформаційно-бойовому просторі, Макаров А. Ф. (2012)
Кремешний О. І. - Методичний підхід щодо підвищення ефективності виконання заходів програм розвитку Збройних Сил України шляхом раціонального розподілу фінансових ресурсів на них, Бойко Р. В., Семененко О. М., Чернишова І. М. (2012)
Айдин О. - Вплив параметрів компонування БПЛА з паракрилом на його аеродинамічні характеристики, Зінченко Д. М., Спіркін Д. М. (2012)
Анипко О. Б. - Аэродинамическая эффективность органов управления креном маневренных самолетов, Ковтонюк И. Б. (2012)
Кириченко В. В. - Експериментальне визначення динамічних властивостей перспективних засобів рухомості засобів наземного забезпечення дій авіації на базі колісних технологічних та енергетичних модулів та порівняння їх з динамічними властивостями засобів рухомості засобів наземного забезпечення дій авіації, що є на озброєнні Повітряних Сил Збройних Сил України в умовах військового аеродрому, Подригало М. А., Куренко О. Б., Клец Д. М. (2012)
Кравченко В. В. - Мікропрофілювання обтічної поверхні як метод ефективного управління турбулентним примежовим шаром, Шквар Є. О. (2012)
Мариношенко О. П. - Аеродинамічні властивості крила некласичної форми в плані, Молодчик О. Д., Безпалий В. А. (2012)
Чернявський В. М. - Визначення діагностичних ознак технічного стану агрегатів авіаційної техніки на основі методу статистичних рішень (2012)
Ерёменко С. М. - Исследование аэродинамических характеристик крыла у плоскости раздела сред, Захаренко В. А., Чмовж В. В. (2012)
Васюта К. С. - Корреляционная обработка хаотических сигналов, Грызо A. А., Зоц Ф. Ф. (2012)
Воробей В. І. - Вимірювання координат берегових виступів у засобах автоматичної радіолокаційної прокладки (2012)
Климченко В. Й. - Можливі варіанти використання авіаційних комплексів дальнього радіолокаційного виявлення і управління у Збройних Силах України, Камалтинов Г. Г., Колеснік О. М. (2012)
Кобзев А. В. - Оптимальная пространственно-временная обработка сигналов неизвестного вида в многоканальных приемных системах, Романенко В. В. (2012)
Бархударян М. В. - Методичний підхід щодо формування структури перспективного полігонного вимірювально-обчислювального комплексу, Кулагін К. К., Мішуков О. М., Чумак Б. О. (2012)
Бойко Д. А. - Основные этапы обработки изображений при проектировании биотехнических систем в медицинской радиологии, Поворознюк А. И., Филатова А. Е. (2012)
Залкін С. В. - Методичний підхід до виявлення ознак проведення спеціальної інформаційної операції, Сідченко С. О., Хударковський К. І. (2012)
Лабазов М. С. - Методы и модели конфигурации серверов в cloud системах для задач прогнозирования нагрузки вычислительной сети, Лесная Н. С. (2012)
Рудов Б. А. - Специфіка побудови електронного архіву даних внутрішніх військових підрозділів (2012)
Старець Г. О. - Оцінювання близькості функцій деяких класів, Курпа Л. І. (2012)
Буданов П. Ф. - Удосконалення методики підтвердження гарантій регулювання гідроагрегатів при збільшенні напору, Чернюк А. М., Ковширко В. В. (2012)
Егорова О. Ю. - Практические задачи повышения качества электроснабжения наружных освети-тельных установок (2012)
Кононов Б. Т. - Феррорезонанс в электрических цепях с различными схемами соединения активного сопротивления, емкости и катушки с ферромагнитным сердечником, Мушаров А. А. (2012)
Косенко В. В. - Прогрессивная технология изготовления составных корпусов гидроцилиндров высокого давления, Кобзев А. С. (2012)
Мітіков Ю. О. - Рекомендації по проектуванню газовводів баків великого подовження ракетносіів, Поляков М. В. (2012)
Кіраш І. С. - Визначення похибки вимірювання напруги змінного струму за допомогою термоелектричного компаратору, Єрмолаєв В. А. (2012)
Мірошник І. Ю. - Дослідження впливу випромінюючої здатності об’єктів при використанні інфрачервоних датчиків температури, Науменко А. М. (2012)
Тахтай Н. В. - Аналіз методів економічної ефективності стандартизації та якості продукції, Мощенко О. І. (2012)
Чинков В. Н. - Обобщенное выражение для оценивания методической погрешности поверки электроизмерительных приборов переменного тока сигналами сложной формы, Мошаренков В. В. (2012)
Кустов М. В. - К вопросу о возможности применения различных методов конденсации для осаждения атмосферной влаги, Калугин В. Д. (2012)
Назаренко А. А. - Оценка взрывопожарной опасности паров топлива во внутреннем объеме бронеобъекта, Стаховский О. В., Корытченко К. В., Данилевский C. П. (2012)
Фердман Г. П. - Попередження та запобігання фінансування тероризму як забезпечення національної безпеки держави (2012)
Балабай М. О. - Організація виховної роботи в кадетських корпусах Російської імперії, створених на території українських губерній в середині ХІХ на початку ХХ ст. (2012)
Радіонов Г. О. - Методика прогнозування потреб у підготовлених офіцерських кадрах за напрямками освіти (2012)
Полторак С. Т. - Актуальні проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення службово-бойової діяльності Внутрішніх військ Мвс України (2012)
Каткова Т. Г. - Захист навколишнього середовища у міжнародному гуманітарному праві (2012)
Овецький С. О. - Визначення основних напрямків дослідження можливості видобування донних гідратів, Витязь О. Ю., Фем'як Я. М., Галик Я. П. (2012)
Кунцяк Я. В. - Технічні засоби для орієнтованого відбору керна у похило-скерованих та горизонтальних свердловинах (2012)
Чудик І. І. - Проблеми і шляхи енергоефективної модернізації процесу промивання скерованих свердловин, Ковбасюк М. І., Король Д. І., Боржковський А. О., Яценко Т. В. (2012)
Воловецький В. Б. - Шляхи зменшення втрат вуглеводнів під час експлуатації газоконденсатних свердловин Юліївського НГКР, Щирба О. М., Коцаба В. І., Витязь О. Ю. (2012)
Вольченко Н. А. - Работоспособность многопарных фрикционных узлов в ленточно-колодочном тормозе буровой лебедки, Вольченко Д. А., Криштопа С. И., Журавлев Д. Ю., Возный А. В. (2012)
Тарко Я. Б. - Перспективи газогідратної технології на ринку морських перевезень природного газу, Педченко Л. О., Педченко М. М. (2012)
Іванов О. В. - Аналіз обслуговування технологічного обладнання магістральних газопроводів (2012)
Петрина Д. Ю. - Вплив експлуатаційної деградації на періоди зародження та поширення втомних тріщин трубних сталей, Козак О. Л., Петрина Ю. Д. (2012)
Шаповал О. А. - Проходка породоруйнівного інструменту за оберт як критерій оптимізації бурового технологічного процесу (2012)
Щербій Р. В. - Оцінка впливу жорсткості та демпфування компоновки низу бурового інструменту на середнє значення обертового моменту під час буріння шарошковими долотами (2012)
Гриманюк В. І. - Дослідження механічних властивостей дисперсноармованого тампонажного каменю під час статичних та динамічних навантажень (2012)
Порада Я. Р. - Основні завдання дослідження ефективності роботи системи регулювання швидкості внутрішньотрубного пристрою (2012)
Грудз Я. В. - Статистична оцінка втрат газу в розподільних мережах, Дрінь Н. Я., Фейчук В. В. (2012)
Лисканич М. В. - Методика визначення довговічності елементів бурильної колони в умовах вібраційного навантажування, Артим В. І., Гриджук Я. С., Джус А. П. (2012)
Заміховський Л. М. - Контроль технічного стану відцентрових насосних агрегатів систем підтримання пластового тиску, Паньків Ю. В. (2012)
Чернов Б. О. - Матеріальний баланс газоконденсатних покладів, Коваль В. І. (2012)
Купер І. М. - Раціональне використання енергії розчиненого газу на пізній стадії розробки родовищ, Михайлюк В. Д. (2012)
Семеген О. М. - Пристрій для дослідження параметрів ударно-абразивного зношування елементів озброєння бурового інструменту, Одосій З. М., Семеген М. М. (2012)
Оринчак М. І. - Дослідження і розробка складу карбоксильного крохмального реагента, Бейзик О. С., Чудик І. І. (2012)
Борин В. С. - Удосконалення автоматизованої системи керування технологічним процесом масляної десорбції на базі сучасних технічних засобів автоматизації, Когутяк М. І., Михайлів С. Б. (2012)
Савик В. М. - Оцінка впливу геометричних параметрів на ефективність роботи піногенеруючого пристрою (2012)
Кривуля С. В. - Експлуатаційні критерії перспектив газоносності на завершальній стадії розробки великих родовищ у відкладах Р1 –С33 в ДДЗ на прикладі Кегичівського ГКР (2012)
Артим В. І. - Аналіз корозійно-втомних руйнувань елементів бурильної колони, Яциняк І. І., Гриців В. В., Юрич А. Р., Рачкевич Р. В. (2012)
Шкурупій О. В. - Indices of talent and creativity as indicators of the level of development of knowledge economy, Туль С. І. (2013)
Біляк Ю. В. - Розвиток контрактного процесу як умова мотиваційного менеджменту (2013)
Коваль М. І. - Удосконалення обліку, аналіз та аудит готівкових розрахунків підприємства, Нетреба Ю. О. (2013)
Комаров В. А. - Про соціальну справедливість у практиці правового регулювання трудових відносин в Україні (2013)
Strelchenko N. M. - Currency arbitration in strategies of Ukrainian banks (2013)
Поп’юк Б. С. - Аналіз підходів до планування прибутку підприємства (2013)
Алиев Э. - Взаимосвязь внешней торговки и государственной кредитной политики Украины (2013)
Жуган І. О. - Тенденції розвитку інноваційної діяльності сучасного вищого навчального закладу (2013)
Лукьяненко З. В. - Методичні підходи щодо застосування бюджетного методу в управлінні підприємством (2013)
Ляхович С. В. - Інформаційні технології у розвитку та регулюванні ринкових відносин в Україні (2013)
Магеррамзаде А. С. - Методи дослідження порівняльного впливу системних чинників фінансових криз (2013)
Мехметі І. - Моделі оцінки ефективності системної підтримки аграрного сектору (2013)
Рекіянов С. О. - Сутність банківської системи України та її функції в сучасних умовах (2013)
Скрипнік К. В. - Кодекс корпоративної етики на сучасному етапі розвитку кадрової політики у банківській сфері: теоретико-практичні аспекти (2013)
Шестак М. Л. - Проблеми функціонування державних підприємств у ринковій економіці: теоретичний аспект (2013)
Шчіне М. І. - Концептуальне розуміння соціальної складової сталого розвитку суб’єктів господарювання (2013)
Коваленко О. С. - Щодо ролі методів і моделей прийняття управлінських рішень у процесі розробки стратегії економічного розвитку сучасних підприємств (2013)
Токман А. А. - Сутність і структура професійної компетентності майбутніх фахівців, Распотнюк І. В. (2013)
Turinina O. L. - Peculiarities of educational interaction with future psychologists (2013)
Василевський А. М. - Особливості та етапи адаптації молодих працівників до умов професійної діяльності в органах Cлужби безпеки України (2013)
Міельчарек А. - Поняття кар’єри та професійного успіху в системі соціологічних категорій (2013)
Моцар М. М. - Проблеми формування дистанційних форм зайнятості в Україні (2013)
Садовнікова О. Є. - Теоретичний аналіз психосоціального розвитку особистості в період ранньої дорослості (2013)
Тачі Е. - Екологічна психологія як напрям сучасних психологічних досліджень (2013)
Тунік І. Ю. - Психологічне сприяння розвитку критичного мислення в освітньому процесі у вищих військових навчальних закладах (2013)
Шакірі М. К. - Основні засади формування сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі (2013)
Некрасова Л. С. - Епідемічна ситуація щодо інфекцій, керованих засобами імунопрофілактики, у 2012 році, Свита В. М., Ємець М. А. (2013)
Андрейчин М. А. - Удосконалення лікування хворих на грип та інші ГРВІ, Копча В. С., Москалюк В. Д., Гиріна О. М., Йосик Я. І. (2013)
Піддубна А. І. - Імунологічні зміни та профіль цитокінів у хворих на ВІЛ-інфекцію, Чемич М. Д. (2013)
Москалюк В. Д. - Зміни маркерів ендотеліальної дисфункції у пацієнтів з ВІЛ-інфекцією/СНІДом на тлі ВААРТ, Сорохан В. Д., Меленко С. Р., Баланюк І. В. (2013)
Миронюк І. С. - Результати оцінки стану диспансеризації ВІЛ-інфікованих осіб в умовах регіональної субепідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Закарпатті (2013)
Покровська Т. В. - Ураження серця у хворих на гостру Епштейна-Барр вірусну інфекцію і синдром Кавасакі, Зінчук О. М. (2013)
Андрейчин М. А. - Особливості перебігу кліщового енцефаліту за різних шляхів інфікування, Морочковський Р. С. (2013)
Ліпковська І. В. - Клініко-лабораторна характеристика гострої стадії набутого токсоплазмозу (2013)
Полукчи О. К. - Динаміка прозапальних цитокінів у хворих на тропічну малярію, Трихліб В. І., Кондратюк В. В., Павлов С. Б. (2013)
Васильєва Н. А. - Поєднана паразитарна інвазія аскаридоз і лямбліоз: особливості імунітету та лікування хворих, Шкільна М. І. (2013)
Копча B. C. - Удосконалення лікування хворих на гострі кишкові інфекції і корекція дисбіозу кишечнику, Деркач С. А., Ситник О. М. (2013)
Незгода І. І. - Роль асоціантів у структурі ротавірусної інфекції у дітей, Науменко О. М., Бук А. Я., Князева В. І. (2013)
Безруков Л. О. - Діагностична цінність клінічних і окремих лабораторних показників у виявленні сальмонельозу у дітей, Гарас М. Н., Болтенков В. Л., Гук Л. І., Хуторна О. В. (2013)
Олійник О. В. - Особливості мікрофлори хворих у відділенні анестезіології Тернопільської університетської лікарні в 2012 році (2013)
Сніцарь Н. А. - Диференційна діагностика гарячок з використанням показників С-реактивного протеїну та прокальцитоніну, Чемич М. Д., Сніцарь А. О., Харченко Л. А. (2013)
Бутов Д. О. - Динаміка показників оксидантно-антиоксидантної системи у процесі лікування хворих на вперше діагностований туберкульоз легень (2013)
Бондаренко А. М. - "Біохімічна" біопсія печінки у діагностиці фіброзу і цирозу печінки (частина I) (2013)
Сотник Ю. О. - Помилки в постмортальній діагностиці парагонімозу в ін’єкційних наркоманів, Зайцев І. А., Сотник Ю. П., Латарцева Л. М. (2013)
Малий В. П. - Сальмонельоз: клініка, діагностика, лікування (2013)
Марієвський В. Ф. - Інформація про дисертації, захищені у 2012 р. за спеціальністю 14.01.13 – інфекційні хвороби, 14.02.02 – епідеміологія та 16.00.11 - паразитологія, Панасюк О. Л. (2013)
Колектив а. - Світлої пам’яті професора Бондаренко Валентини Іванівни (22.05.1929 – 22.03.2013) (2013)
Дахно І. І. - Острів Даманський: етнополітичний аспект (2013)
Долженков О. О. - Перспективи українського парламентаризму в контексті пострадянської моделі організації влади (2013)
Гольцов А. Г. - Внутрішня імперська геополітика Російської Федерації: сучасні напрями та тенденції (2013)
Дідух Г. Я. - Політичний імідж України в контексті сучасних глобалізаційних умов (2013)
Дікарєв О. І. - "Геометрія” дипломатії та революція нового часу (2013)
Казарінов Ю. І. - Технологія прийняття та імплементації рішень у політичних проектах (2013)
Чайка Н. Г. - Політологічна складова змісту підготовки магістрів за спеціальністю "Адміністративний менеджмент” (2013)
Гетьманчук П. М. - Проблеми конституційного закріплення ефективного політичного управління на сучасному етапі (2013)
Загородній І. В. - Сутність та структура управління вищими навчальними закладами системи МВС України (2013)
Кшитштоф П. - Характеристика концепції міграційної політики України та напрями її розвитку (2013)
Утави А. А. - Восприятие явлений глобализации в арабском мире как центральный аспект исследования: вместо предисловия (2013)
Чіка Е. Н. - Вплив глобалізації на процес реалізації функцій ООН: виклики XXI століття (2013)
Александров Ю. В. - Смертна кара: вічна проблема? (2013)
Зарудний Є. О. - Експеримент в юридичній науці (2013)
Омельчук В. В. - Церковно-канонічне право Візантійської імперії у науковій літературі (2013)
Кравченко Т. А. - Роль Конституції і конституційного законодавства у легітимації системи державної влади (2013)
Мусаєв А. Г. - Правове забезпечення державної інноваційної політики в Україні: проблеми і перспективи (2013)
Щокін Р. Г. - Інтелектуальна власність у господарській системі розвитку України (2013)
Яценко І. С. - Конституційна скарга як елемент реалізації системи стримування і противаг на прикладі Республіки Польща (2013)
Вергуненко Н. В. - Особливості сучасної видової структури європейського ринку консалтингових послуг (2013)
Конєв С. І . - забезпечення ефективності експортно-імпортної діяльності вітчизняних підприємств за умов членства в СОТ (2013)
Простебі Л. І. - Причини виникнення та трансформації в глобальну фінансово-економічної кризи 2008 року (2013)
Чужиков В. І. - Зміна глобальних парадигм: наслідки для машинобудівної галузі, Гончарова А. О. (2013)
Горіна Г. О. - Забезпечення енергетичної безпеки як основний напрямок підвищення конкуренто-спроможності держави (2013)
Козелецький П. С. - Проблеми зовнішнього державного боргу україни, його обслуговування та регулювання, Кравченко А. В. (2013)
Музиченко А. С. - Організаційно-економічні засади управління туристичною індустрією в умовах економічної нестабільності, Стойка С. О. (2013)
Пакуліна А. А. - Державне регулювання соціального розвитку населення регіону (2013)
Топій І. І. - Теоретичний підхід до трактування поняття "криза" та виокремлення притаманних їй особливостей, Кондрат І. Ю. (2013)
Бакушевич І. В. - Особливості створення та функціонування фінансових кластерів в Україні, Зарічна Н. З. (2013)
Бондаренко Л. П. - Характерні особливості джерел формування капіталу промислово-фінансових груп, Політило М. П. (2013)
Зінченко Т. В. - Методичні підходи щодо оцінки фінансово-кредитного забезпечення функціонування галузі (2013)
Микитюк П. П. - Основні критерії оцінки ефективності інвестиційно-інноваційних проектів (2013)
Тимошенко О. В. - Страхування фінансових ризиків як фактор забезпечення фінансових ресурсів підприємства (2013)
Щербатенко І. В. - Виділення ключових принципів методики оцінки інвестиційної привабливості на основі аналізу існуючих методик (2013)
Вяткіна Т. Г. - Використання ресурсної концепції при формуванні конкурентних переваг підприємств (2013)
Жук Ю. О. - Система показників ефективності логістичного управління підприємствами готельного господарства (2013)
Карачина Н. П. - Соціальний пакет як метод підвищення мотивації до трудової діяльності працівників підприємства, Зайкова В. С., Орищук Л. І. (2013)
Кокура К. В. - Функціональне моделювання процесу підвищення конкурентоспроможності підприємства на зовнішньому ринку (2013)
Колесник В. М. - Теоретичні підходи до функцій менеджменту, його ефективності в системі управління сільськогосподарськими підприємствами, Воєнна К. І. (2013)
Кремень В. М. - Дискримінантна модель визначення імовірності банкрутства підприємств машинобудівної галузі України, Омардібірова А. Н. (2013)
Надвиничний О. А. - Розробка програмного забезпечення аналізу маркетингової діяльності підприємств (2013)
Нусінова Я. В. - Особливості оцінки рівня корпоративного управління підприємств (2013)
Пирець Н. М. - Методи визначення собівартості продукції підприємства будівельної галузі в системі управлінського обліку, Черненко Т. С. (2013)
Савіцький А. В. - Стандартизація і сертифікація як важливий інструмент управління якістю продукції підприємства (2013)
Сивопляс Ю. В. - Використання концепції управління знаннями як ключового фактору підтримки інноваційного розвитку підприємства, Мироненко М. А. (2013)
Telnova A. V. - The substantiation of approaches synthesis to construction of the financial management’s conception at the integrated corporate structures (2013)
Чашин Д. Ю. - Cтратегічне управління конкуренто-спроможністю будівельного підприємства, Оскома О. В., Якименко А. М. (2013)
Бардась А. В. - Вплив гірничих робіт на техногенне руйнування ґрунтового покриву та екологічне використання земельних ресурсів, Богач К. С. (2013)
Євсєєнко В. О. - Екологічній аспект еволюції управлінського обліку: від обліку витрат виробництва до стратегічного управління, Неліпа А. І. (2013)
Молодченко Т. Г. - Застосування принципів дпп при формуванні методологічних основ економічної оцінки міських територій, Мущинська Н. Ю. (2013)
Мережинская А. Ю. - Диалог с классикой: интерпретация наследия А.П.Чехова и авторецепция в русской драматургии 1990 – 2000-х годов (2010)
Беляева Н. В. - Чеховский текст в прозе В. Пелевина (2010)
Назаренко М. И. - А.П. Чехов на Цейлоне: опыт русского путешественника (2010)
Мусулевская Е. А. - Отражение литературной и журналистской полемики в во-девилях П.А. Каратыгина (2010)
Луговская Ю. В. - Функционирование диалогических моделей в "Записках из подполья" Ф.М.Достоевского: диатриба и солилоквиум (2010)
Виноградова Ю. А. - Элементы литературной готики в романе "Идиот" Ф.М.Достоевского (2010)
Чечуй Е. - Роман виховання та історична проза В. Скотта (2010)
Филат Т. В. - Художественный мир рассказа И.Шмелёва "Оборот жизни" (2010)
Прусенко Г. Е. - Метатекстуальные параметры прозы Андрея Белого 1916-1922-го годов (2010)
Карасёв Е. Н. - Нарративная организация романа К. Вагинова "Козлиная песнь" (1928) (2010)
Шуберт А. Н. - Ритм в новеллистике Сигизмунда Кржижанов-ского (Статья вторая) , Корниенко О. А. (2010)
Кисляк А. И. - Концептосфера С.Д. Кржижановского (2010)
Шмырова. В. Г. - Трансформация мифа в романе В. Набокова "Лолита" (1955) (2010)
Заярная И. С. - Своеобразие поэтического мира Дмитрия Быкова (книга "По-следнее время. Стихи. Поэмы. Баллады") (2010)
Садыкова Л. В. - Культурный кризис в книге эссе Д. Быкова "Блуд труда" (2010)
Громова М. В. - Проблемы научной рецепции метафизической поэзии в современном литературоведении (2010)
Кондакова Д. Ю. - Петербургский текст в поэзии Геннадия Григорьева (2010)
Букина Ю. А. - Доминантные черты художественного мира В.Токаревой (2010)
Василевич Е. А. - Художественные особенности романа П. Санаева "Похороните меня за плинтусом" (2010)
Гороховская Л. Е. - Трансформация традиционного образа Дон Жуана в романе Л. Улицкой "Искренне ваш Шурик" (2010)
Михед А. П. - "ANTI/ФАБРИКА" Милы Мичевой как реалити-роман (2010)
Кормилов С. И. - О программе по литературе для поступающих в МГУ и о зна-менитом двухтомном пособии "Русская литература XIX–XX веков" (2010)
Липина-Березкина В. И. - Русское эссе ХХ века в контексте идейно-эстетических и художественных поисков эпохи (2010)
А.В. Кулинич – ученый, педагог, человек (к 90-летию со дня рождения) (2011)
Кулинич А. В. - Александр Твардовский. Очерк жизни и творчества (страницы из книги) (2011)
Мацапура В. И. - Об индивидуальном стиле Гоголя и его характерных особенностях (2011)
Храмова С. И. - Традиции народного песенного фольклора в поэзии Н. П. Огарева (2011)
Прусенко Г. Е. - Роман Андрея Белого "Котик Летаев": поэтика метапрозы (2011)
Карасев Е. Н. - Абсурд знаков: структура изображения в романе Л. Добычина "Город Эн" (2011)
Курницкая В. А. - Структура эпиграфа русского романа-комментария (2011)
Мережинская А. Ю. - Каталогизация мира-хаоса в русском нелинейном романе 2000-х гг. (2011)
Шевченко Л. И. - Мотив воплощения/внедрения в чужое тело в книге В. Пелевина "Ананасная вода для прекрасной дамы" (2011)
Ильинская Н. И. - "Адская волость" в поэме Юрия Кузнецова "Сошествие в ад": традиция и интертекстуальность (2011)
Подденежная Е. В. - Традиции жанра "филологического романа" в литературе русской эмиграции III волны (на материале романа И. Ефимова "Неверная") (2011)
Гусева Е. А. - Путевой очерк в творческом наследии П. Вайля (2011)
Соловьёва А. Г. - Барочные традиции в драматургии Нины Садур (2011)
Василевич Е. А. - Критическая рецепция творчества Захара Прилепина (2011)
Кондакова Д. Ю. - Модификация Петербургского текста в творчестве Полины Барсковой (на примере цикла "Сделанность (Ленинградские картины)") (2011)
Климова В. - Деконструкция канона соцреализма в пьесе Л. Петрушевской "Московский хор" (2011)
Диденко Н. П. - Специфика лирического субъекта в лирике Петра Мамонова (2011)
Кирилюк З. В. - Русско-американские контакты в процессе становления русской реалистической прозы: Пушкин и Ирвинг (2011)
Росовецкий С. К. - Шевченко и Шекспир: некоторые культурологические параллели (2011)
Заярная И.С. - Сад как интерсемиотическая художественная система в лирике Бориса Пастернака (2011)
Беляева Н. В. - Жанровый код русского романа и просветительский дискурс (2011)
Назаренко М. И. - Палимпсест античности в "Рассказах Геродота..." М.Л. Гаспарова (2011)
Дзик Р.А. - Становлення впливу Ф.М. Достоєвського на французьку літературну традицію (2011)
Володарская М. В. - Рецепция литературы для детства и юношества: дискуссионные проблемы (2011)
Сліпушко О. М. - Християнсько-історичний світогляд літопису "Повість врем’яних літ" (2011)
Перевертень Н. С. - Роль християнських цінностей в житті особистості (на матеріалі творчості Є. Гребінки) (2011)
Хворостяний І. Г. - Концепт свободи в історико-літературному контексті ХІХ ст. (творчість Панаса Мирного) (2011)
Миц К. В. - Інтерпретація художніх концептів історії в літературі ХІХ – початку ХХ століття (2011)
Cлухай Н. В. - Терапевтические метафоры и их суггестивный потенциал: теоретические ресурсы НЛП (2011)
Климентова О. В. - Специфіка вербальної сугестії на основі кореляції сакральних текстів з емоцією гніву (2011)
Зимомря М. И. - Творчество Федора Достоевского в свете духовной традиции Дмитрия Чижевского (Рецензия на монографию Е.А. Быстровой) (2011)
Багратион-Мухранская К. В. - Отклик на монографию И.А. Манкевич "Поэтика обыкновенного: опыт культурологической интерпретации" (2011)
Булаховская Ю. Л. - Памяти Андрея Васильевича Кулинича (2011)
Нагорная Н. М. - Мастерство педагога (Вспоминая учителя: к 90-летию со дня рождения доктора филологических наук, профессора Андрея Васильевича Кулинича) (2011)
Ильинская Н. И. - Анакреонтический мотив цикады / кузнечика в поэзии Булата Окуджавы (2012)
Прусенко Г. Е. - Научная рецепция метапрозы Андрея Белого (2012)
Щербакова Е. А. - Историко-литературные сведения о святой равноапостольной царице Елене на "памятных" страницах "Синаксаря" как нового продолжателя древних агиографических традиций (2012)
Дзик Р. А. - Семантика парадигми "Достоєвський" в інтерпретації французького нового роману (2012)
Громова М. В. - Метафизическая поэзия в научной рецепции Г. Кружкова (2012)
Черткова Н. Ю. - Достоевский в поэтическом мире Набокова (2012)
Євтушенко С. О. - Громадсько-політична лірика Б. Грінченка в контексті слов’янської поезії кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2012)
Червинская О.В. - "Смешной" человек Ф.М. Достоевского в жанровой перспективе текста (2012)
Мережинская А. Ю. - Стратегии мифологизации литературы в русской прозе и драматургии 2000-х гг. (2012)
Беляева Н. В. - Поэтика эпических форм повествования в творчестве Чингиза Айтматова (2012)
Шульгун М. Э. - Проблема жанровой и метажанровой специфики путешествий (2012)
Подденежная Е. В. - "Одна или две русских литературы?" – диалог двух эмиграций (2012)
Росовецкий С. С. - "Его-моя биография…" Василия Каменского. Проблема двойственности авторской позиции (2012)
Вільчанська Ю. Ю. - Випробування маргінальністю (шлях Б. Поплавського) (2012)
Харитоненко Е. И. - Образ редактора в произведениях русских писателей (2012)
Соловьева А. Г. - Дискуссии о параметрах современной "новой драмы" (2012)
Прушковська І. В. - Ідентифікація жіночих образів у сучасній турецькій драматургії (2012)
Морозова И. В. - 80-летие опытового бассейна Одесского национального морского университета, Баскаков С. Н. (2013)
Некрасов В. А. - Определение характеристик эскортных буксиров на основе данных модельных испытаний в опытовом бассейне Национального университета кораблестроения, Дробот Д. А., Череватенко С. А., Ястреба А. П. (2013)
Клева Я. А. - Сравнительный анализ методов расчетов сопротивления лоцманских катеров с переходным режимом движения, Бондаренко А. В., Некрасов В. А. (2013)
Кочин В. А. - Буксировочные исследования модели частично разгруженного с помощью воздушной подушки катамарана, который движется в канале в диапазоне критических скоростей, Мороз В. В. (2013)
Белинский В. Г. - Опыт исследования задач аэродинамики методами гидродинмического эксперимента, Кочин В. А., Мороз В. В. (2013)
Баскаков С. Н. - Буксировочные испытания модели танкера RST27 в условиях регулярного волнения, Егоров Г. В., Демидюк А. В., Нильва В. А. (2013)
Буй Д. Т. - Расчет буксировочного сопротивления катамаранов в задаче синтеза, Бондаренко А. В., Бойко А. П. (2013)
Старостин С. Н. - Методика расчета рабочего процесса в кавитационном сепараторе судовых льяльных вод (2013)
Гирин А. Г. - Механизм дробления струи топлива в пневматической форсунке градиентной неустойчивостью течения в сопряженных погранслоях на ее поверхности, Руденко С. В. (2013)
Егоров Г. В. - Исследование надежности и риска эксплуатации отечественных речных пассажирских судов, Егоров А. Г. (2013)
Егоров Г. В. - Сухогрузные суда "Волго-Дон МАКС" класса с пониженным надводным габаритом, Автутов Н. В. (2013)
Кириллов Ю. И. - Обоснование оптимального распределения контейнеропотоков между судами, обслуживающими магистрально-фидерные линии (2013)
Аврамов В. В. - Сравнительный анализ традиционных методов оценки предельной прочности корпусов транспортных судов с рекомендациями МАКО 2006 г. (2013)
Сёмин А. А. - Классификация способов оценки комфортабельности, как составляющий элемент проектирования судов и организации обслуживания пассажиров (2013)
Вычужанин В. В. - Анализ методов оценки живучести судовых технических систем, Бойко В. Д. (2013)
Ма Ф. - Модель процесса формирования и управления имиджем учебного заведения, Гловацкая С. Н., Руденко С. Н. (2013)
Крижанівський Є. І. - Ефективність використання сучасних ізоляційних покриттів для захисту підземних нафтогазопроводів від корозії, Полутренко М. С., Федорович Я. Т., Федорович І. В. (2012)
Кондрат Р. М. - Промислові дослідження інгібіторного методу боротьби з відкладенням солей під час експлуатації обводнених газових і газоконденсатних свердловин, Кондрат О. Р. (2012)
Зяйя Ян. - Развитие техники подземной прокладки труб в технологии горизонтального направленного бурения (ГНБ) в Польше (2012)
Міронов Ю. В. - Кваліметричний аналіз підйомних агрегатів для ремонту і обслуговування свердловин, Авраменко І. І. (2012)
Басараб Р. М. - Аналіз методів контролю стану технологічної обв’язки нафтоперекачувальних станцій магістральних нафтопроводів, Цих В. С., Карпаш О. М. (2012)
Чудик І. І. - Один із методів вирішення проблеми стійкості стовбура свердловини при бурінні в сланцевих відкладах, Різничук А. І., Юрич А. Р. (2012)
Савик В. М. - Аналіз і раціоналізація конструкції піногенеруючого устаткування або пристрою, Лях М. М., Вакалюк В. М., Солоничний Я. В. (2012)
Рачкевич Р. В. - Напружено-деформований стан стисненої бурильної колони у горизонтальному стовбурі свердловини (2012)
Витязь О. Ю. - Аналіз аварійності та оцінка ступеня ризику небезпек на морських нафтогазових спорудах, Боднарук В. Б., Аблякімов Л. С. (2012)
Побережний Л. Я. - Втомна довговічність та кінетика деформації матеріалу трубопроводу за низькочастотного навантаження, Пиріг Т. Ю. (2012)
Музика В. В. - Мольні частки псевдокомпонентів конденсату за рівнянням Пенга-Робінсона і даними фракційного складу (2012)
Петрина Ю. Д. - Вплив експлуатаційних чинників на корозійно-втомне руйнування сталей магістральних нафтогазопроводів, Петрина Д. Ю., Козак О. Л. (2012)
Грудз Я. В. - Енергетичний баланс трубопровідного транспортування газу (2012)
Козак Ф. В. - Про методи зниження токсичності відхідних газів автомобільних двигунів внутрішнього згоряння, Мельник В. М. (2012)
Романюк Ю. Ф. - Вибір місць оптимального розташування головних розподільчих підстанцій (розподільчих пунктів) у нафтопромислових електричних мережах із врахуванням ліній зовнішнього живлення, Соломчак О. В., Соломчак А. О. (2012)
Кривуля С. - Будова та фаціальні особливості літологічно-екранованого покладу продуктивного горизонту Г-62 Кобзівського газоконденсатного родовища, Лагутін А., Загороднов А., Горяйнова О., Повєрєнний С. (2012)
Оринчак М. І. - Модифікована гідрофобно-бітумна ванна, Бейзик О. С., Чудик І. І. (2012)
Фем'як Я. М. - Розробляння техніко-технологічних заходів, спрямованих на підвищення газоконденсатовилучення у свердловинах морських родовищ ДАТ "Чорноморнафтогаз” із використанням кавітаційно-пульсаційних технологій, Шарко В. О. (2012)
Воловецький В. Б. - Дослідження гідравлічної ефективності міжпромислового газопроводу від УППГ Наріжнянського ГКР до УКПГ-2 Юліївського НГКР, Витязь О. Ю., Щирба О. М., Коцаба В. І., Коцаба Н. М. (2012)
Борин В. С. - Автоматизація технологічного процесу видобування сланцевого газу, Лагойда А. І. (2012)
Назаренко І. В. - Побудова систем управління об’єктами газотранспортної системи на базі уніфікованої технології генерування функціональних блоків з їх математичних моделей, Николайчук М. Я. (2012)
Зайцев В. В. - Розрахунок міцності конічно-циліндричних елементів рухомих трубопроводів, Зайцев Д. В., Мандрик О. М. (2012)
Шологон В. Д. - Аналіз методів охолодження газу на компресорних станціях, Радиш В. М. (2012)
Козак Ф. В. - Аналіз аварійності на автотранспорті в Україні і підприємствах нафтогазового комплексу. Дослідження складності перехрестя, Дикун Т. В., Долішній Б. В., Гук В. І. (2012)
Зіменковський А. Б. - Сучасний міжнародний досвід клінічного аудиту (на прикладі університетського шпиталю St. George, університет Лондона, Велика Британія) , Степаненко А. В., Єремеєва Т. В., Шибінський В. Я. (2012)
Ривак Т. Б. - Ін’єкційні лікові "коктейлі": виявлення drp як шлях до раціональної та безпечної фармакотерапії, Парій В. Д., Зіменковський А. Б. (2012)
Шманько В. В. - Вплив комбінованої фармакотерапії на імунний статус у хворих із захворюваннями пародонта на тлі хронічного панкреатиту, Чорній Н. В. (2012)
Городнича О. Ю. - Дослідження ліко-пов’язаних проблем (DRP) фармакотерапії стаціонарних хворих ревматологічного профілю, Чоп’як В. В., Зіменковський А. Б., Синенький О. В. (2012)
Настюха Ю. С. - Оцінка повідомлень про побічну реакцію лікарських засобів з позицій раціональної фармакотерапії за участі клінічного провізора. Повідомлення ІІ, Матвєєва О. В., Зіменковський А. Б. (2012)
Надашкевич О. Н. - Клініко-етіологічна характеристика хворих на токсико-алергічні дерматози, Іванюшко-Назарко Н. В., Вольбин С. В. (2012)
Регеда М. С. - Вплив тіотриазоліну на показники перекисного окислення ліпідів та антиоксидантну систему в легенях у динаміці розвитку експери-ментальної пневмонії в умовах стресу, Нестерук С. І. (2012)
Парій В. Д. - Дослідження визначення фінансових потреб на медикаменти для забезпечення лікування пацієнтів з діагнозом "Пневмонія" (J12-J18) в умовах цілодобового стаціонару на регіональному рівні (2012)
Яковлева Л. В. - Аналіз споживання антибактерійних лікарських засобів у інфекційному відділенні військово-медичного клінічного центру північного регіону для військовослужбовців, Панкратов І. О. (2012)
Новосад А. В. - Вплив мелатоніну на ступінь нічного зниження артеріального тиску у пацієнтів із гіпертонічною хворобою (2012)
Борищук В. О. - Професійна спадщина Л.О. Семикіної – безцінний дар для сучасних і майбутніх поколінь фармацевтичних працівників (2012)
Федущак А. Л. - До історії вітчизняної фармацевтичної освіти періоду ІІ-ої світової війни (2012)
Юрейко О.В. - Про заснування та діяльність крайової ради здоров’я у місті Львові (1871-1918 рр.) (2012)
Городецька І. Я. - Сутність фармацевтичної опіки при реалізації супутніх товарів аптечного асортименту, Корнієнко О. М. (2012)
Сятиня В. Я. - Сучасний стан та перспективи клінічної фармації в Україні за оцінкою фахівців охорони здоров’я, Настюха Ю. С., Зіменковський А. Б. (2012)
Білоус С. Б. - Методологічні підходи до досліджень із фармацевтичної розробки лікарських засобів з нанорозмірними інгредієнтами, Калинюк Т. Г., Чекман І. С. (2012)
Калинюк Т.Г. - Перспективи удосконалення біологічного контролю стерильних лікарських засобів для парентерального застосування, Ділай Н. В. (2012)
Дацко А. Й. - Аналіз ринку лікарських засобів для фармакотерапії хронічного больового синдрому онкологічного ґенезу, Прокіп С. Є. (2012)
Severina A. I. - Synthesis of 2,6-substituted 4-(N-arylpiperazin-1-yl)pyrimidines as potential anticonvulsants, Skupa O. O., Georgiyants V. А. (2012)
Калитовська М. Б. - Твердофазна екстракція меркурію із плазми крові людини Н-клиноптилолітом, Галькевич І. Й. (2012)
Мироненко С. І. - Пошук нових антиконвульсантних агентів в ряду 4-тіазолідинонів та споріднених гетероциклічних систем, Камінський Д. В., Нєктєгаєв І. О., Піняжко О. Р., Лесик Р. Б. (2012)
Коваль Д. В. - Синтез та антиоксидантна активність N-заміщених N-(2,4-диметил-3-карбетокси)пірол-5-іл сечовини, Воєвудський М. В., Астахіна В. О., Коваленко С. І., Петухова О. І., Крищик О. В., Харченко О. В. (2012)
Кричковська А. М. - Медичний кластер як структурна одиниця системи обов’язкового медичного страхування, Комар В. С., Новіков В. П. (2012)
Слабий М. В. - Системний аналіз напрямів підготовки провізорських кадрів для оптимізації допомоги хворим на туберкульоз (2012)
Егоров Г. В. - Обоснование параметров однотрюмного сухогрузного судна длиной около 85 м с высокой ледовой категорией и максимально возможным дедвейтом, Тонюк В. И. (2013)
Егоров Г. В. - "Линейка" круизных пассажирских судов для внутренних водных путей, Ильницкий И. А. (2013)
Гришин В. А. - Морские искусственные острова. Ч.2 (2013)
Дубровский М. П. - К оценке несущей способности системы "Причальное сооружение-грунтовая среда", Хонелия Н. Н., Кострец Н. В. (2013)
Зубко Н. Ф. - Прогнозирование коэффициентов динамичности в элементах крановых механизмов (2013)
Кириллова Е. В. - Динамические показатели критической и коммерчески целесообразной загрузки грузопассажирского парома, Мелешенко Е. С. (2013)
Вишневский Д. О. - Система формирования вычислений в линейном судоходстве (2013)
Верещака М. А. - Системна оптимізація інвестицій у річковий флот, порти та інфраструктуру внутрішніх водних шляхів (2013)
Яровенко В. А. - Критерии динамического подобия в сравнительных оценках проектов ГЭУ электроходов (2013)
Вычужанин В. В. - Развитие инфраструктурных решений для технологии облачных вычислений (2013)
Руденко С. В. - Модель оценки эффективности портфеля проектов, Гловацкая С. Н., Колесникова Е. В. (2013)
Шамов А. В. - Модель энергетического баланса в управлении проектно-ориентированными организациями, Шахов А. В. (2013)
Питерская В. М. - Кластерный подход в проектной стратегии инновационного научно-технологического развития, Логинов О. В. (2013)
Нещерет В. И. - Об инвариантных многообразиях в задаче локально-оптимального управления (2013)
Леонова С. Н. - Модель управления этапами реализации программы (2013)
Марченко О. М. - Результати уточнення квазігеоїда УКГ2012 для території України, Кучер О. В., Марченко Д. О. (2013)
Баран П. І. - Новий спосіб розміщення клотоїди та її з’єднання з незміщеною коловою кривою, Бурак К. О. (2013)
Савчук С. Г. - Дослідження точності RTK-вимірювань у мережі UA-EUPOS/ZAKPOS за технологією SPARSE VRS, Ланьо О. В. (2013)
Каблак Н. І. - Дослідження просторово-часової нестабільності атмосфери та її впливу на точність визначення координат у мережі активних референцних станцій UA-EUPOS/ZAKPOS , Савчук С. Г. (2013)
Козаченко Т. І. - Концептуальні основи картографічного моделювання розвитку освітнього комплексу України, Дудун Т. В. (2013)
Могильний С. Г. - Автоматизація процесу топологічного узгодження кадастрової карти, Гавриленко Д. Ю. (2013)
Рябчій В. А. - Удосконалення нормативно-правового забезпечення перевірки якості документації із землеустрою, Рябчій В. В. (2013)
Ісаєв Д. В. - Історичні карти й сім типів невизначеності (2013)
Ісаєв Д. В. - Шляхи реалізації проекту "Історичний атлас європейських міст" в Україні: новий рівень історичного картографування (2013)
Яблочкіна І. Ю. - Одинадцяте засідання Відділу Східна Європа, Північна та Середня Азія Групи експертів ООН з географічних назв (2013)
Міхно О. Г. - Міжнародний семінар "Неогеографія та метакартосеміотика 2013: знаковий світ Приазов’я" (2013)
Матвійчук В. К. - Сучасні концепції правової держави, Стецюра В. В. (2013)
Пішко Роберт. - Роль звичаїв та принципів при тлумаченні законів (2013)
Шуба Б. В. - Захист майнових інтересів кредиторів господарського товариства (порівняльний аналіз) (2013)
Самбор М. А. - Дотримання строків розгляду справи про адміністративне правопорушення за ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення та застосування адміністративного затримання під час розгляду такої справи (2013)
Юрченко О. М. - Стратегічна побудова підрозділів міліції (поліції) України, Сервецький І. В., Сапрун О. В. (2013)
Решнюк А. В. - Загальнотеоретичні положення для подальшого з’ясування суб’єкта складу злочину посягання на життя захисника чи представника особи у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги (2013)
Карпенко М. І. - Суд присяжних в Україні, Бандурович А. В. (2013)
Карпенко М. І. - Концепція кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні, Бойко Л. І. (2013)
Карпенко М. І. - Угода про примирення у кримінальному процесі, Зоря О. Д., Малова О. О. (2013)
Карпенко М. І. - Розслідування військових злочинів – одна з форм боротьби за зміцнення військової дисципліни і правопорядку у військових формуваннях України (2013)
Сацький П. В. - Візантійський вплив на еволюцію політико-правового статусу Великого князя Київського (2013)
Коломієць К. Є. - Юридична служба Збройних Сил України: сучасний стан та перспективи розвитку (2013)
Пашинський В. Й. - Правове регулювання соціального і правового захисту військовослужбовців в Україні, Свистільник І. А. (2013)
Рецензія на монографію Армаш Н. О. Державні політичні діячі. Становлення та перспективи їх адміністративно-правового статусу (2013)
Привітання з ювілеєм доцента, полковника юстиції запасу, заступника головного редактора наукового журналу "Юридична наука" Карпенка М. І. (2013)
Титтул (2013)
Никула Т. Д. - Українські малобілкові страви та аміно-кислоти / кетокислоти в лікуванні хронічної хвороби нирок (2013)
Красюк І. В. - Сучасний погляд на пульморенальний синдром (2013)
Никула Т. Д. - Гемодинамічні та вазорегуляторні розлади у хворих на хронічний гломерулонефрит, Мойсеєнко В. О., Парафенко О. І. (2013)
Палієнко І. А. - Ураження нирок у хворих з гіперурикемією, Кармазіна О. М., Синиця Ю. П., Шепетько І. С., Кармазін Я. О. (2013)
Дріянська В. В. - Особливості HLA-антигенів у хворих на пієло- та гломерулонефрит, їх асоціативні зв’язки з прозапальними цитокінами (2013)
Мойсеєнко В. О. - Оцінка моніторування артеріального тиску у хворих з гемодинамічними порушеннями, Пасько І. В., Парафенко О. І. (2013)
Moyseyenko V. O. - Crystalluries: treatment and preventive maintenance (2013)
Никула Т. Д. - Результати порівняльного аналізу обстеження хворих з використанням стандартних схем лікування при виразковій хворобі, поєднаній чи не поєднаній з хронічним пієлонефритом, Фурлета В. В. (2013)
Ружицька О. О. - Ефективність комплексного лікування порушень мінерального обміну та кісткового ремоделювання у хворих на хронічну хворобу нирок II-IIІ стадій (2013)
Савченко В. С. - Особливості прозапальних цитокінів крові у хворих на пієлонефрит (2013)
Савчук В. М. - Диференційована оцінка маркерів запалення (феритину, С-реактивного протеїну) в залежності від ступеня важкості анемії (2013)
Трунова С. В. - Доцільність застосування метамерної дозованої кінезотерапії в комплексному лікуванні хворих на хронічну хворобу нирок з артеріальною гіпертензією, поєднаною з метамерними ураженнями мезоаортального басейну (2013)
Ювілей (2013)
Никула Т. Д. - До 100-річчя від дня народження Анатолія Петровича Пелещука, Мойсеєнко В. О., Палієнко І. А., Трунова С. В., Прима А. В. (2013)
Никула Т. Д. - Конгрес Всеукраїнського Лікарського Товариства, Мойсеєнко В. О. (2013)
Мойсеєнко В. О. - Зупинимо гостре ураження нирок! (До Всесвітнього Дня нирки), Красюк І. В. (2013)
Мойсеєнко В. О. - Нирки в міждисциплінарному аспекті(за матеріалами Міжнародних медичних форумів "Інновації в медицині – здоров’я нації" (2013)
Мойсеєнко В. О. - Проблемні питання діагностики і лікування хвороб нирок (за матеріалами науково-практичної конференції 11-12 жовтня 2012 року, м. Луцьк), Крот В. Ф. (2013)
Алфавітний покажчик авторів (2013)
Alphabetical author index (2013)
Божко Т. О. - Умови активізації проектування в графічному дизайні (2011)
Борисов Ю.Б. - Практика гризайлі у підготовці майбутніх дизайнерів (2011)
Бойко О. Г. - До питання про орнаментальні форми, що використовуються в дизайні, Шиманська Т. А. (2011)
Брижинська М.С. - Американський графічний дизайн 50-х років XX століття, Лесняк В.І. (2011)
Ганоцька О. В. - Діалектична єдність понять "форма" та "зміст" у графічному дизайні (2011)
Гора А. П. - Особливості формування художньо-графічних умінь майбутніх дизайнерів (2011)
Дяченко Ю.Г. - Природничі принципи формоутворення в пропедевтиці промислового дизайну (2011)
Єременко І. І. - Теоретико-методологічні засади дослідження сучасного дизайну костюма (2011)
Калашникова Е. А. - Взаимосвязь развития визуально-пластического языка книги и изобразительного аспекта визуального языка графического дизайна (2011)
Марейчева М. М. - Тактильний дизайн, Бригинець І. Б. (2011)
Поліха Л. Я. - Дизайн рекламив періодичних виданнях закарпаття початку хх століття (2011)
Сбітнєва Н. Ф. - Графічний дизайн України початку ІІІ тисячоліття:проблеми та перспективи розвитку (2011)
Удріс І. М. - Історія рисованої ілюстрації моди як предмет дослідження та навчальна дисципліна (2011)
Шапаренко Е.Н. - Прогнозирование тенденций в контексте дизайна (2011)
Шилов А. И. - Синтез инженерного и художественного подхода к процессу проектирования, Думбур Е. А., Крикун А. А. (2011)
Яковець І. О. - Конкурсно-виставкова діяльність студентів спеціальності "ДИЗАЙН" Черкаського державного технологічного університету: 10-ти річний досвід (2011)
Авдєєва М. С. - Колір та освітлення як засіб художнього образу в дизайні сучасних магазинів, Вишневська О. В. (2011)
Дедкова С. А. - Трансформерный подход как новая ступень эволюции проектной культуры, Мироненко В. В. (2011)
Дядюх-Богатько Н. - Традиції оздоблення в гуцульських крісах XIX - ХХ ст. (2011)
Дяченко В. Ю. - Проблеми вивчення акустичного середовища в дизайні (2011)
Кротова Т. Ф. - Класичний костюм: конкретизація змісту категорії (2011)
Кузнецова І. О. - Прийоми використання оп-арту, Арбузова К. М. (2011)
Малік Т. В. - Особливості дизайнерського мистецтва в структурі людської діяльності (2011)
Мироненко В. В. - Функции орнамента в художественном проектировании, Дедова Н. (2011)
Обуховська Л. В. - Національна ідентичність українських аеровокзалів на прикладі орнаментів: способи використання, Шинкарчук І. В. (2011)
Подлевских М. Б. - Роль текстиля в формировании украинского народного образа (на примере предприятий общественного питания) (2011)
Прусак В. Ф. - Екологічні особливості формування житла етнічних українців, Герасименко Т. В. (2011)
Скляренко Н. В. - Категорії простору і часу в дизайні сучасного предметно-просторового середовища (2011)
Чепукас Я. І. - Використання екологічно чистих матеріалів у інтер'єрі офісних приміщень, Обуховська Л. В. (2011)
Чуніс А. А. - Ф'южн - нова філософія гармонізації предметного середовища, Прусак В. Ф. (2011)
Чупріна Н. В. - Специфіка дизайну костюма в умовах індустрії моди (2011)
Яремчук О. М. - Як "оживає" Віртус: дизайн архітектурного середовища (2011)
Алексеева Е. Н. - Деятельность И. К. Айвазовского и формирование школы пейзажной живописи в Феодосии (2011)
Андрейканіч А. І. - Розвиток плакатної графіки в українському культурному просторі Галичини на початку ХХ сторіччя (2011)
Ваврух М. - Етноживопис Світлани Стародубцевої (2011)
Грищенко В. В. - Особливості дизайну в мистецтві плаката (2011)
Золотухина Н. А. - Крым в графике А. Н. Кушнерёва (2011)
Колесник Л. Є. - Львівський художник Ян Машковський (2011)
Колтукова Г. В. - Традиції української орнаментики в сучасних ювелірних прикрасах (2011)
Колісниченко Г. В. - Колаж в образотворчому мистецтві: термінологія, класифікація та проблема вивчення (2011)
Котляр Е. - Мотивы музыкальных инструментовв росписях синагог восточноевропейской традиции (2011)
Левицкая В. А. - Влияние крымско-татарского национального костюма на формирование костюма крымских караимов (2011)
Лубенский В. И. - Теория колорита и живопись (2011)
Сафонова Т. В. - Музична та пісенна інформативність як духовний і культурний пласт української екcлібрисистики (2011)
Чурсіна В. І. - Грані художнього процессу (2011)
Шандренко О. М. - Передумови виникнення модної фотографії як культурної комунікації (2011)
Щербакова О. О. - Художественно-выразительный язык живописных полотен Н. Самокиша, посвященных теме гражданской войны(в контексте развития советской батальной живописи 20-40-ых гг.) (2011)
Горбулич Г. В. - Специфика концертмейстерской подготовки будущих учителей музыки (2011)
Євсеєнко О. О. - Музичний переклад: мовний та мовленнєвий аспекти (на прикладі домрового перекладу) (2011)
Каблова Т. Б. - К проблеме анализа драматургии балета "Петрушка" И. Стравинского (с позиции феномена золотого сечения) (2011)
Пісклова І. С. - Хоровод як дієвий елемент у весняно-літніх обрядових циклах слобожанських свят (2011)
Симпозиум "Імунна тромбоцитопенія в дітей" (2013)
Крючко Т. О. - Особливості позастравохідних проявів гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у дітей, Несіна І. М. (2013)
Височина І. Л. - Вікові особливості імунної системи у дітей із дитячих будинків у стані клінічного здоров’я (2013)
Шадрін О. Г. - Сучасні підходи до диференціальної діагностики функціональних захворювань кишечника у дітей, Платонова О. М., Старець О. О. (2013)
Боброва В. І. - Особливості мікроциркуляторних порушень слизової оболонки шлунка та дванадцятипалої кишки у дітей при хронічному гастродуоденіті, П’янкова О. В., Надточій Н. І., Вороніна С. С., Замула В. В. (2013)
Хоменко В. А. - Жіноча консультація — найважливіша ланка у профілактиці внутрішньоутробної гіпоксії плода (аналіз літературних та власних досліджень), Могілевкіна І. О., Яковлева Е. Б. (2013)
Марушко Ю. В. - Можливості застосування левоцетиризину в терапії бронхітів та пневмоній у дітей з атопічними станами, Шеф Г. Г. (2013)
Одинець Ю. В. - Можливості моніторингу гострих бронхолегеневих захворювань у дітей на основі аналізу конденсату видихуваного повітря, Ручко А. Ф., Череднікова Т. Ю. (2013)
Романкевич І. В. - Стан артеріального тиску у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит (2013)
Чернишова Л. І. - Хронічна гранулематозна хвороба: досвід діагностики та лікування в дітей, Волоха А. П., Бондаренко А. В., Гільфанова А. М., Чернишов В. П. (2013)
Няньковський С. Л. - Принципи харчової корекції функціональних розладів травної системи у дітей раннього віку, Івахненко О. С., Яцула М. С. (2013)
Юлиш Е. И. - Острый стрептококковый тонзиллофарингит у детей: вопросы диагностики и терапии, Чернышева О. Е., Кривущев Б. И., Глинская Е. В. (2013)
Богадельников И. В. - Дождались, Вяльцева Ю. В., Кравченко Н. Г., Сюрина Н. А., Мазинова Э. Р., Дядюра Е. Н. (2013)
Ярошевская Т. В. - Применение Эспумизана в детской гастроэнтерологии (2013)
Богадельников И. В. - "Угадай мелодию", или Многокомпонентные циклические и нециклические инфекционные процессы в практике педиатра, Крюгер Е. А., Бобрышева А. В., Мазинова Э. Р., Дядюра Е. Н., Смирнов Г. И. (2013)
Современный взгляд на клиническое применение пероральных цефало-споринов II поколения при острых инфекциях дыхательных путей (2013)
Волосовець О. П. - Зіставлення стану фетоплацентарного кровотоку та перебігу раннього неонатального періоду в новонароджених від багатоплідної вагітності, Сенаторова А. В., Ріга О. О. (2013)
Снисарь В. I. - Бронхолегенева дисплазія у недоношених новонароджених: патогенез, клініка, лікування та профілактика (частина 1), Оболонський О. I., Сурков Д. М., Капустіна О. Г., Волков Д. Г. (2013)
Журило И. П. - Эффективность консервативной тактики при закрытых повреждениях паренхиматозных органов брюшной полости у детей, Мишаков С. В., Грона В. Н., Лепихов П. А., Москаленко С. В. (2013)
Грона В. Н. - Магниты — агрессивные и опасные инородные тела пищеварительного канала у детей, Буслаев А. И., Колодязный Р. П., Черкун А. В., Вакуленко М. В. (2013)
Журило И. П. - Лечебная тактика при осложнениях БЦЖ-вакцинации у детей, Черкун А. В., Кириллова Т. В., Лепихов П. А., Буслаев А. И. (2013)
Богадельников И. В. - Проблемы сегодняшней вакцинологии, Бобрышева А. В., Крюгер Е. А., Ильин А. В., Смирнов Г. И. (2013)
Пипа Л. В. - Вивчення впливу ексайтотоксичних амінокислот на ступінь порушення свідомості при гнійних менінгітах у дітей, Свістільнік Т. В. (2013)
Рецензия на учебник "Дитяча імунологія" / Под ред. Чернышовой Л.И., Волохи А.П. — К.: ВСВ "Медицина", 2013. — 720 с. (2013)
Ривак Т. Б. - Оцінка думки населення щодо якості медикаментозного лікування, Зіменковський А. Б. (2012)
Маркін Л. Б. - Раціональна антибіотикотерапія гінекологічних хворих, Шахова О. В. (2012)
Климовицький Ф. В. - Ефективність активних метаболітів вітаміну D у лікуванні постменопаузального остеопорозу, Поворознюк В. В. (2012)
Маркін Л. Б. - Раціональна ферротерапія залізодефіцитних анемій у вагітних, Ященко Л. М. (2012)
Борецька О. Б. - Використання системи ліко-пов’язаних проблем (drug related problems, DRP) для оцінки якості рецептурних призначень в аптечних закладах (2012)
Зіменковський А. Б. - Передумови та перспективи створення клініко-фармацевтичної служби у стаціонарних закладах охорони здоров’я України, Настюха Ю. С. (2012)
Гудзь А. С. - Стандартизація системи організації офтальмоонкологічної допомоги хворим на рак та меланому шкіри повік, Риков С. О., Варивончик Д. В. (2012)
Федущак А. Л. - Вища медична освіта у Львові: 1939–1944 роки (2012)
Білоус С. Б. - Загальні підходи до фармацевтичної розробки та клінічних досліджень лікарських засобів з нанорозмірними активними фармацевтичними інгредієнтами, Калинюк Т. Г., Чекман І. С. (2012)
Кутельмах О. І. - Вивчення впливу монойодацетату на тканини пародонту у щурів (2012)
Яковлева О. О. - Особливості реалізації Н1-гістаміноблокаторів провізорами аптек у дитячій практиці, Побережна Я. І., Барало Р. П. (2012)
Заяць М. М. - Фізична доступність основних лікарських засобів для фармакотерапії метаболічного синдрому, Зіменковський А. Б., Думенко Т. М. (2012)
Романюк Л. Б. - Особливості проведення VED аналізу у кардіологічному відділенні, Левицька О. Р., Скибчик В. А. (2012)
Походило Н. Т. - Синтез похідних 1Н-1,2,3-триазол-4-карбоксамідів та вивчення їх протипухлинної активності, Шийка О. Я., Скробала В. Е., Матійчук В. С. (2012)
Гаврилюк Д. Я. - Основні підходи до синтезу та біологічна активність 4-тіазоллідинонів з 2-оксоіндоліновим фрагментом, Зіменковський Б. С., Хирков С. В., Роман О. М., Лесик Р. Б. (2012)
Яворський А. В. - Методичне і технічне забезпечення попередження геодинамічної небезпеки в зоні пролягання нафтогазопроводів, Тахар Айфа, Райтер П. М., Рибіцький І. В., Ващишак С. П. (2012)
Міронов Ю. В. - Функціонально-вартісний аналіз підйомних агрегатів для ремонту і обслуговування свердловин, Авраменко І. І. (2012)
Кондрат Р. М. - Технології видобування залишкової нафти з обводнених родовищ із застосуванням поверхнево-активних систем, Мороз Л. Б., Михайлюк В. Д. (2012)
Шкіца Л. Є. - Дослідження формування ареалів забруднення і загазованості витоками з трубопроводів на математичних моделях, Грудз В. Я., Палійчук О. В., Мандрик О. М. (2012)
Аніщенко Ю. В. - Формування апріорної просторової моделі Оболонської площі на основі сейсмогравітаційного моделювання, Ганженко Н. С., Федченко Т. О., Кропивницький Я. М. (2012)
Фтемов Я. М. - Особливості будови структури порового простору карбонатних колекторів на Лопушнянському нафтовому родовищі (2012)
Федоришин Д. Д. - Розпізнавання образів фізичних полів літолого-стратиграфічних комплексів за результатами геофізичних досліджень та методів математичної статистики, Пятковська І. О., Федоришин С. Д., Саварин М. В. (2012)
Виноградова О. П. - Особливості механізму руйнування гірської породи функціональними елементами з композиційних алмазовмісних матеріалів (2012)
Чудик І. І. - Експериментальні дослідження на моделях компоновок низу бурильної колони, Різничук А. І., Мілостян М. О., Шутка П. М. (2012)
Савула Р. С. - Дослідження фізико-механічних властивостейпластично деформованої трубної сталі 17Г1С після тривалої експлуатації (2012)
Сичов Ю. С. - Методика визначення тангенціальних залишкових напружень в сталевих бурильних трубах (2012)
Чернов Б. О. - Гідродинамічний симулятор для проектування розробки родовищ вуглеводнів, Коваль В. І. (2012)
Савик В. М. - Дослідження процесу піноутворення в піногенеруючих пристроях ежекторного типу, Лях М. М., Вакалюк В. М., Федоляк Н. В. (2012)
Кондрат Р. М. - Лабораторні дослідження процесу руху газорідинних сумішей у рельєфному трубопроводі, Угриновський А. В. (2012)
Даляк Т. М. - Вплив композиційного покриття на напружений стан трубопроводу з дефектом, Шацький І. П., Венгринюк Т. П. (2012)
Василик А. В. - Особливості зварювальних робітна діючих газопроводах, Шлапак Л. С., Степ'юк М. Д., Пеньківський В. Ю., Рудюк О. А. (2012)
Грудз Я. В. - Прогнозування технічного стану газоперекачувальних агрегатів (2012)
Онищук О. М. - Апріорна просторова геолого-геофізична модель північно-західної частини Карпатської НГП — перший крок до розуміння глибинної будови, Федченко Т. О., Петровський О. П. (2012)
Кондрат О. Р. - Підвищення ефективності експлуатації свердловин та роботи системи збору і підготовки свердловинної продукції зі значним вмістом рідини, Гедзик Н. М. (2012)
Калугин А. Ю. - Увеличение конденсатоизвлечения из газоконденсатных месторождений путем оптимального распределения отборов газа (2012)
Полутренко М. С. - Мікробіологічна корозія підземних металоконструкцій та способи їх захисту (2012)
Тараєвський О. С. - Аспекти моніторингу працездатності кільцевих зварних з’єднань труб із корозійними дефектами (2012)
Григорський С. Я. - Визначення положення та ступеня заповнення самопливних ділянок магістральних трубопроводів, Середюк М. Д. (2012)
Іванов О. В. - Дослідження ефективності методів ремонту блочно-комплектного устаткування магістральних газопроводів (2012)
Гара А. А. - Влияние многофракционного каркаса на механические свойства модифицированных эпоксидных композиций, работающих в контакте с адсорбционно-активными средами (2013)
Шишкин А. А. - Особенности использование отходов горно-обогатительных комбинатов в производстве строительных материалов, Шишкіна О. О., Щерба В. В. (2013)
Дерев'янко В. Н. - Физико-механические свойства магнезиального камня, Полтавцев А. П., Максименко А. А., Кондратьєва Н. В. (2013)
Александров В. Д. - Этапы развития кластерно-коагуляционной теории кристаллизации переохлажденных жидкостей, Александрова О. В., Грицук І. В., Костанда Ю. В., Нагорна Н. П., Постников В. А., Соболь О. В., Фролова С. О., Щебетовська Н. В., Покинтелиця О. А., Мозгунова Т. В. (2013)
Татаренко Н. Н. - Использование пен, минерализованных железистыми комплексами, для производства пенобетона (2013)
Бачурін О. М. - Технология производства еврорубероида с использованием местного сырья и отходов, Нефедов В. В. (2013)
Сохіна С. І. - Декоративные и защитные свойства покрытий, содержащих структурноокрашенные полимеры, Шевченко О. М. (2013)
Астахова Н. В. - Исследование наполнителя из активированных отходов гок, железосиликатного щелочного коллоидного раствора, а также их влияния на гидратацию портландцемента (2013)
Свинарьов М. О. - ВВлияние технологии модификации нефтеполимерной смолы термоэластопластом типа сбс на свойства жидких вяжущих (2013)
Онищенко А. М. - Заходи з підвищення колієстійкості асфальтобетонного покриття автомобільних доріг з інтенсивним рухом великовантажних транспортний засобів, Невінгловський В. Ф., Гаркуша М. В., Різніченко О. С., Аксьонов С. Ю., Білан О. О. (2013)
Єрмолюк Р. С. - Аналіз стану і перспектив розвитку нормативної документації, яка регламентує якість і безпеку фарб в Україні, у контексті загальноєвропейських норм (2013)
Пиріг Я. І. - Определение когезии битумных вяжущих на когезиометре КХД-1, Галкін А. В., Золотарьов В. О. (2013)
Доля А. Г. - Холодні асфальтобетони на основі розріджуваних бітумів, Гуляк Д. В., Коновалов В. В., Губар А. В. (2013)
Ромасюк Є. О. - Оценка влияния активированных минеральных порошков и полимерных модификаторов на температуру хрупкости асфальтовяжущего вещества, Братчун В. І., Гончаренко В. В., Ахмед Таліб Мутташар Мутташар (2013)
Братчун В. І. - Особенности реологического поведения состаренных битумов, Пактер М. К., Стукалов А. А., Беспалов В. Л., Нарижна О. М. (2013)
Ляшенко Т. В. - Реологические критерии при оптимизации фиброполимерцементных композиций для наливных покрытий полов, Крюковська С. А. (2013)
Золотарьова В. В. - Влияние мелкодисперсных наполнителей на износ эпоксидных и эпоксидно-каучуковых полимеров, Григоренко Т. І., Кочергін Ю. С., Самойлова О. Е. (2013)
Al-Shamsi Khaled Ali Said - Compressive strength and deformations of modified sand concrete (2013)
Коваль С. В. - Влияние добавок на однородность прочности бетона в строительном элементе, Савченко С. В. (2013)
Єфремов О. М. - Оценка возможности замены кварцевого песка в бетонах гранитным отсевом (2013)
Кіценко Т. П. - Термомеханические свойства алюмосиликатных огнеупорных бетонов на основе жидкого стекла (2013)
Зайченко М. М. - Бетоны с высоким содержанием золы для массивных железобетонных конструкций, Сердюк О. І. (2013)
Саліх Ф. - Повышение сохранности бетонной смеси при поэтапном введении добавок, Коваль С. В. (2013)
Єгорова О. В. - Влияние модификаторов на физико-механические свойства цементных бетонов, Петрик І. Ю., Губар В. М. (2013)
Завялов В. М. - Ползучесть бетона при постоянных напряжениях сжатия и растяжения, Невгень М. О. (2013)
Єфремов О. М. - Закономерности минералообразования огнеупорных шлакощелочных вяжущих системы Na2O-САО-SiO2 при нагреве (2013)
Тодирика В. В. - Автодорожные мосты Украины – угроза безопасности движения транспорта и пешеходов, Давиденко О. О., Доля А. Г., Бородай Д. І. (2013)
Пилипенко В. М. - Релаксационные процессы, происходящие в бетонной смеси при видро-ударноимпульсной деформации (2013)
Гузій С. Г. - Математическое моделирование формирования пористой структуры вспучивающихся щелочных гидроалюмосиликатов (2013)
Радioнов Т. В. - Комплексные процедуры методики реконструкции типовой жилой застройки (2013)
Свєтлічна О. С. - Современное понимание термина ревалоризация в теории реставрации памятников архитектуры и его трактовка (2013)
Матейко Г. Б. - Роль парвовірусів у патології людини: вивчені та невивчені аспекти, Горбаль Н. Б. (2013)
Боброва І. А. - Антитіла до інтерферону при лікуванні гепатиту С залежно від стану щитоподібної залози (2013)
Козько В. М. - Клініко-лабораторні показники у хворих на інфекційний мононуклеоз різної етіології, Могиленець О. І., Меркулова Н. Ф., Соломенник Г. О., Бондаренко А. В., Юрко К. В., Єкімова Н. О., Нікітіна В. В. (2013)
Бобровицька А. І. - Особливості диференційної діагностики інфекційного мононуклеозу та оптимізація терапії, Яценко І. В., Швецова Н. В., Орленко В. В. (2013)
Москалюк В. Д. - Кількісна і видова характеристика мікрофлори товстої кишки хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, Баланюк І. В. (2013)
Меленко С. Р. - Вплив антиретровірусної терапії на стан імунної системи та показники гемограми хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД (2013)
Герасименко Т. В. - Динаміка показників смертності та відносний ризик смерті від хвороби, зумовленої ВІЛ, залежно від геостатусу в Одеській області (2005-2010 рр.) (2013)
Бессараб М. Ю. - Концентрація інтерферону-альфа, імуноглобулінів основних класів і кількість імунокомпетентних клітин периферичної крові хворих на парагрип (2013)
Дикий Б. М. - Лікування та профілактика кору із використанням препарату нуклекс, Кондрин О. Є., Ткачук З. Ю., Процик А. Л., Мазурок У. Я. (2013)
Одинець Т. М. - Особливості антиендотоксинового імунітету і ендогенної метаболічної інтоксикації при ГКІ ротавірусної та ротавірусно-бактерійної етіології, Карімов І. З., Шмойлов Д. К., Лось-Яценко Н. Г., Одинець О. А. (2013)
Ткаченко С. О. - Алгоритм діагностики гелікобактерного інфікування дітей, хворих на ешерихіоз, Зіміна М. С. (2013)
Полов’ян К. С. - Мікробіотичні та фармакоекономічні аспекти раціонального лікування гострих кишкових інфекцій, спричинених умовно-патогенними мікроорганізмами, Чемич М. Д. (2013)
Васильєва Н. А. - Правець: проблема стара, але не вирішена, Івахів О. Л., Іщук І. С., Дивоняк О. М. (2013)
Ліпковська І. В. - Патоморфологічна діагностика токсоплазмозу (2013)
Кучма І. Ю. - Гетерогенність за критеріями біологічних властивостей та чутливості до протимікробних засобів бактерій роду Streptococcus, вегетуючих у дихальній системі хворих на пневмонію дітей (2013)
Бакуменко А. В. - Склад мікрофлори, вилученої у хворих з гнійно-деструктивними ускладненнями пневмонії, Бірюкова С. В., Давиденко М.Б. (2013)
Славіна Н. Г. - Детермінанти поведінкової моделі хворих на коінфекцію ВІЛ/туберкульоз, Постнов О. В., Нікітіна О. В., Авербух Л. Г., Поздняков С. В. (2013)
Копча В. С. - Сучасні етіотропні противірусні хіміопрепарати, Завіднюк Н. Г., Ничик Н. А., Легеза К. М., Іщук І. С., Борак В. П. (2013)
Бондаренко А. М. - Антивірусна активність циклоферону в етіотропній терапії гепатиту С (2013)
Yungareva I. Ch. - Necrotizing Fasciitis – Case Report and Review of the Literature, Nikolov V. V., Marina S. S. (2013)
Зінчук О. М. - До 125-річчя від дня народження професора Вітольда Ліпінського, Яворський І. Г., Бідюк Ю. Б. (2013)
Андрейчин М. А. - Вирусные гепатиты в схемах, таблицах и рисунках. Руководство про проблеме вирусных гепатитов для врачей-интернов и слушателей ФПДО /Б.А. Герасун, Р.Ю. Грицко, А.Б. Герасун, Е.Ю. Малинникова, М.И. Михайлов. – Львов : Кварт, 2012. – 122 с. (2013)
Маркін Л. Б. - Терапія бактеріального вагінозу з використанням протимікробних та антисептичних засобів , Медведєва О. С. (2012)
Балацька Н. І. - Корекція дефіциту вітаміну D у жінок із постменопаузальним остеопорозом (2012)
Соломенчук Т. М. - Прогностичне значення раціональної статинотерапії пацієнтів зі стабільним перебігом ішемічної хвороби серця, Скибчик В. А., Семеген-Бодак Х. В., Мисишин М. Б. (2012)
Коваль А. Я. - Оцінка задоволеності населення якістю надання стаціонарної медичної допомоги на момент виписки із стаціонару (2012)
Вежновець Т. А. - Особливості ухвалення управлінських рішень керівниками закладів охорони здоров’я з різним стажем роботи (2012)
Дуб Л. Р. - Критерії вибору аптечного закладу відвідувачами як підгрунтя оцінки якості фармацевтичних послуг (2012)
Федущак А. Л. - Проблеми та перспективи впровадження локальних клінічних протоколів у закладах охорони здоров’я України, Чайківський Р. А. (2012)
Городнича О. Ю. - Дослідження бази спонтанних повідомлень про побічні реакції лікарських засобів як важливого інформаційного ресурсу для вивчення лікових взаємодій, Зіменковський А. Б., Матвєєва О. В. (2012)
Заяць М. М. - Програма фармацевтичної опіки хворих метаболічним синдромом у аптечному закладі України, Зіменковський А. Б. (2012)
Левицька О. Р. - Фармакоепідеміологічні аспекти гострої церебральної судинної патологї , Громовик Б. П. (2012)
Галькевич І. Й. - Оптимізація умов ізолювання та визначення кветіапіну в біологічних пробах , Ігліцька С. І. (2012)
Пшик-Тітко І. О. - Особливості прозапальних реакцій за умов моделювання активності ентеросаліваторної рециркуляції нітритів (2012)
Анотації наукових робіт (2012)
Вимоги до журналу (2012)
Бойко О. Д. - Чутка як інструмент формування та корегування колективної пам’яті (2013)
Вашкевич В. М. - Пріоритети сприйняття історії сучасною молоддю (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського