Корзуненко В. Д. - Новий препарат для профілактики мікотоксикозів птиці та його поглинальні властивості, Білан А. В. (2013)
Кравчук О. В. - Активність α-амілази за порушення функціонального стану печінки у коней (2013)
Кудрявченко О. П. - Епізоотична ситуація з токсоплазмозу свійських тварин у м. Києві (2013)
Куевда Н. Н. - Клинико-гематологический статус коз при анемии, Куевда Е. Н. (2013)
Куцан О. Т. - Інтенсивність процесів пероксидного окиснення ліпідів у курей-несучок за хронічного впливу плюмбуму ацетату, Лаптєва К. А., Мельник А. Ю. (2013)
Лотоцький В. В. - Ефективність методу визначення стадії збудження статевого циклу корів за індексами активності руху (2013)
Лукьянова Г. А. - Влияние акарицидных препаратов на клеточный состав гемолимфы пчёл (2013)
Мазигула Т. М. - Теоретичне та експериментальне обґрунтування одночасної вакцинопрофілактики перфрінгіозів та ешерихіозів тварин (2013)
Мацинович А. А. - Токсикологическая характеристика комплексонатов микроэлементов в опытах на овцах (2013)
Надточій В. П. - Показники А-вітамінного обміну,лужної фосфатази та мікроелементів у бугаїв-плідників червоно- і чорно-рябої голштинської порід за андрологічної диспансеризації, Надточій В. М., Бойко О. В. (2013)
Нехайчук Е. В. - Морфология соединительно-тканных компонентов в почках у ягнят, Лемещенко В. В. (2013)
Ніщеменко М. П. - Зміни кількісного та якісного складу мікрофлори рубця у телят за впливу сірковмісних амінокислот, Саморай М. М., Порошинська О. А., Стовбецька Л. С., Рябчук А. І. (2013)
Пивненко Т. В. - Эхокардиография собак с дилатационной кардиомиопатией (2013)
Присяжнюк Н. М. - Будова печінки окремих видів прісноводних риб, Клименко О. М., Куновський Ю. В., Михальський О. Р., Гейко Л. М. (2013)
Рустемова А. Э. - Сравнительная характеристика лечебно-профилактических мероприятий при мастите коров в Германии и Украине, Шахов П. А. (2013)
Семененко О. О. - Принципи вакцинопрофілактики та контролю імуногенності вакцин проти цирковірусної інфекції, Головко В. О., Северин Р. В., Смолянінов В. К. (2013)
Ситюк М. П. - Імунний статус популяції диких свиней на території України щодо хвороби Тешена за рівнем специфічних віруснейтралізуючих антитіл (2013)
Соколюк В. М. - Показники якості води для напування тварин у південній біогеохімічній зоні України (2013)
Тарасенко Л. О. - Уміст важких металів у воді різних регіонів та зон півдня України (2013)
Телятніков А. В. - Поширення переломів кісток у собак (2013)
Тирсін Р. В. - Консалтинг у свинарстві, Царенко Т. М., Ярчук Б. М., Тирсіна Ю. М., Довгаль О. В. (2013)
Федорченко А. М. - Вплив вітаміну С на показники імунореактивності та антиоксидантної системи телят, вакцинованих проти сальмонельозу (2013)
Шарандак П. В. - Білковий обмін у вівцематок за різного фізіологічного стану (2013)
Щербатий А. Р. - Стан пероксидного окиснення ліпідів у кобил за гіпокобальтозу і гіпокупрозу, Слівінська Л. Г. (2013)
Яценко І. В. - Порівняння різних моделей росту курчат-бройлерів у процесі їх відгодівлі у разі застосування наноаквахелату срібла, Гетманець О. М., Сененко Є. О. (2013)
Музика Д. В. - Антигенна активність експериментальних серій інактивованої вакцини проти високопатогенного грипу птиці з різним рівнем гемаглютинінів (2013)
Вихідні дані (2013)
Титул, зміст (2010)
Мищак І. М. - Історіографія економічних і соціальних перетворень на західноукраїнських землях у повоєнний період (2010)
Гріффен О. Л. - Розвиток методів неруйнівного контролю (2010)
Сандул І. А. - Розвиток сигналізаційних систем на Південно-Західних залізницях (2010)
Корнієнко О. П. - Історія виготовлення зварних конструкцій атомних електростанцій, Літвінов О. П. (2010)
Горбенко Е. В. - Разработка теории колебаний в научно-технической школе профессора ДНУ И. К. Косько (2010)
Руденко О. П. - Боголюбов М. М. та поступ фізико-математичної думки ХХ ст. , Хорольський О. В. (2010)
Білик А. Ю. - Професор О. В. Ліверовський (1867–1951): формування світогляду (2010)
Трачук О. М. - Джерела сировини для виробництва міді та бронзи на території України (2010)
Гармаш Т. П. - Історія становлення та розвитку природоохоронної справи на Півдні України та в Криму (ХІХ – початок ХХ ст. ) (2010)
Кепин Д. В. - Необходима азбука музееведения (2010)
Білецький В. І. - Унікальне видання з історії гірництва (2010)
Черних Г. Г. - Суднобудування як складова соціально-економічного та технічного прогресу (2010)
Шевченко П. М. - Реставрация памятников военной техники, Башкирцева О. С. (2010)
Різун В. В. - До питання про соціальнокомунікаційні наукові проблеми і про наукові проблеми взагалі (2013)
Іванов В. Ф. - Історія використання контент-аналізу в різних науках у ХХ ст. (2013)
Горевалов С. І. - Військові ЗМК України на зламі століть: проблеми й завдання (євроінтеграційний процес), Зикун Н. І. (2013)
Городенко Л. М. - Рекламні технології у мережевій комунікації (2013)
Грицюта Н. М. - Систематика етики реклами: естимаційна модель (2013)
Різун В. В. - Методи соціальнокомунікаційних досліджень, Скотникова Т. В. (2013)
Серажим К. С. - Від культури тексту до культури видання (2013)
Хоменко І. А. - Від драматичних мініатюр до аудіобуктрейлерів з елементами тизерної соціальної реклами: інноваційні концепти кафедри телебачення та радіомовлення Інституту журналістики, Фоменко В. І. (2013)
Вернигора Н. М. - Проблеми термінології в книговиданні для дітей (2013)
Женченко М. І. - Поняття "мультимедіа", "крос-медіа", "трансмедіа" у науковому дискурсі цифрової доби (2013)
Крайнікова Т. С. - Медіаспоживання в Україні: духовний вакуум і пошук моральних авторитетів (2013)
Кулініч О. О. - Міфи і PR-технології в сучасному суспільстві: специфіка співіснування (2013)
Нагорняк М. В. - Патогенність у змістовому компоненті інформаційних повідомлень на радіо (2013)
Носова Б. М. - Міжнародна комунікація: між протоколом і реальністю (2013)
Рябічев В. Л. - Мультиплатформна концепція в сучасній журналістиці (2013)
Сербін С. М. - Взаємозв'язок між радіожурналістикою і національними цінностями (2013)
Стародуб С. А. - Глобалізація як простір для формування нового суспільства (2013)
Хилько М. М. - Сучасний стан вітчизняних досліджень у галузі соціальних комунікацій (2013)
Цимбаленко Є. С. - Трансформація видів журналістики: онлайнова журналістика (2013)
Черемних І. В. - Сугестивні технології рекламного впливу (2013)
Шевченко В. Е. - Наукові принципи застосування візуального контенту в друкованих медіа (2013)
Шендеровський К. С. - Соціально значущі комунікації у сфері вирішення соціальних проблем (2013)
Чекалюк В. В. - Медіаінструменти створення державного іміджу для українців і світової спільноти (2013)
Щербина Ю. В. - Історія виникнення та становлення шоу-програм на Британському телебаченні (2013)
Задорожна О. С. - Українські матеріали на сторінках журналу "National Geographic Україна" (2013)
Холод О. М. - Ефект відтяжки, ігнорування та рекурсивність у системі трансформації свідомості (2013)
Зикун Н. І. - Типологічні особливості гумористично-сатиричних видань Наддніпрянщини початку ХХ ст. (2013)
Досенко А. К. - Соціальна реклама України: перспективи розвитку (2013)
Ковальчук В. М. - Тенденції розвитку української політичної колумністики (за матеріалами журналу "Український тиждень" (2013)
Демченко В. Д. - Дніпропетровська школа журналістикознавства та комунікативістики в контексті підготовки фахівців з масової комунікації (концептуальні та методологічні засади) (2013)
Галацька В. Л. - Публіцистична інтерпретація театрального буття в спеціалізованих друкованих виданнях незалежної України (2013)
Федорова О. Л. - До питання про медіакомпонент соціальної мережі: персоналізація інформації та соціально-медійна орієнтація (2013)
Лобойко Т. В. - Роль соціальної реклами у формуванні ціннісних орієнтирів сучасної української молоді (2013)
Галич В. М. - Концепт "небо" в мемуаристиці Олеся Гончара: соціально-комунікативна рецепція (2013)
Антонова О. В. - Оригінальні жанрові форми інтерв'ю в письменницькій публіцистиці (2013)
Дроздова А. В. - Авторське редагування: етика відповідальності та феномен універсальної прагматики (2013)
Корчагіна О. В. - Інформаційний простір Ворошиловградщини 1938-1941 рр.: конвергенція пропаганди та реклами (2013)
Косинська Ю. В. - Переклад як об'єкт авторського й професійного редагування (2013)
Соломін Є. О. - Місце новин у телевізійному регіональному контенті (2013)
Бідзіля Ю. М. - Угорськомовна преса на Закарпатті (2013)
Шаповалова Г. В. - Специфіка реалізації просвітницької функції в сучасних українських друкованих ЗМІ (2013)
Шаркань В. В. - Журнал "Основа" в контексті формування наукового стилю сучасної української мови (2013)
Шебештян Я. М. - Діалектика об'єктивного і суб'єктивного в ономастиці друкованого медіамовлення (2013)
Шумицька Г. В. - Медіацентр вищого навчального закладу як інструмент реалізації інформаційного потенціалу вишу, Путрашик В. І. (2013)
Бондаренко І. С. - Проблема журналістської етики в контексті освітніх та соціально-професійних трансформацій (2013)
Семенець О. О. - Системний аналіз дискурсивних практик у професійній підготовці фахівців із соціальних комунікацій (2013)
Чабаненко М. В. - Місце та роль інтернет-подій у новинах інтернет-видань (2013)
Мірошниченко П. В. - Звуковий образ радіомовлення як медіаефект (2013)
Голік О. В. - Школа українського рекламознавства кафедри маркетингу та реклами КНТЕУ: історія, здобутки, перспективи розвитку (2013)
Вернигора С. М. - До проблеми ефективності соціальної реклами в Україні (2013)
Гвоздєв В. М. - Соціальні ролі медіааудиторії в контексті масовокомунікаційних стратегій (2013)
Лизанчук В. В. - Засади функціонування національного інформаційного простору в Україні (2013)
Бурдіна Е. О. - Інформаційно-публіцистичні проекти українського телебачення: стильові тенденції (2013)
Сазонова Ю. О. - Київська спортивна преса 1920-1930-х рр. в історії української журналістики (2013)
Блажеєвська Ю. М. - Національний характер, ментальність, менталітет: проблеми дослідження (журналістикознавчий аспект) (2013)
Попович Ю. О. - Журналістсько-публіцистична діяльність Дениса Квітковського в контексті розвитку українського національного руху на Буковині в 30-х рр. ХХ ст. (2013)
Василик Л. Є. - Крос-медіа як тренд сучасної журналістики (2013)
Шутяк Л. М. - Авторська колонка як зразок "нового журналізму" (на прикладі Gazeta.ua і Погляди-ТСН.ua (2013)
Повний текст випуску (2013)
Корабльова Н. С. - Законність і справедливість у державному управлінні: читаючи Платона, Лебець В. С. (2010)
Коротич О. Б. - Застосування методу оцінювальної матриці для прийняття раціонального рішення (2010)
Смалькис В. - Новый публичный менеджмент и модернизация управления, Бубнис Г. (2010)
Степанов В. Ю. - Концептуальні аспекти управління в сучасному інформаційному просторі (2010)
Єльчанінов Д. Б. - Системологічний підхід до функціонального моделювання в державному управлінні (2010)
Романенко К. М. - Державний маркетинг та територіальний маркетинг (2010)
Гурковський В. І. - Проблеми реалізації державної наукової політики в контексті розвитку інформаційного суспільства в Україні (2010)
Цибуліна І. В. - Гендерна освіта - невід'ємний елемент підготовки майбутнього управлінця (2010)
Медведєв І. А. - Ідея університету в Україні: напрями державноуправлінських впливів (2010)
Чуприна Ю. Ю. - Механізми реформування судової влади в Україні (2010)
Левченко Н. В. - Складові української національної ідеї та її вплив на процес державотворення в сучасній Україні (2010)
Івашина О. Ю. - Розвиток теорії та практики державного регулювання оплати праці в Україні (2010)
Бортейчук Р. Ю. - Управлінські соціальні трансформації в контексті сучасних стратегій розвитку (2010)
Щербакова Н. Ф. - Підхід до концепції механізму надання послуг бізнесу владними структурами (2010)
Серняк О. І. - Роль цінностей у формуванні адміністративного капіталу (2010)
Солових В. П. - Типи та моделі політико-адміністративних відносин у системі державного управління (2010)
Чаплигін О. К. - До питання про пошук оптимального співвідношення між персоніфікованим та інституційним іміджем органу місцевого самоврядування, Солових Є. М. (2010)
Мамонова В. В. - Щодо механізму фінансування державної молодіжної політики, Васильєв А. О. (2010)
Ульянченко Ю. О. - Проблеми інвестиційної привабливості регіонів України, Винокурова О. І. (2010)
Шамраєва В. М. - Міста-побратими як інструмент активізації регіонального співробітництва між Україною та США (2010)
Кучабський О. Г. - Система сільського розселення та малі міста у формуванні нової моделі адміністративно-територіального устрою України (2010)
Савоста О. П. - Удосконалення механізмів державного регулювання розвитку курортів України (2010)
Збукар В. П. - Стандартизація алгоритму стратегічного планування (2010)
Лисенко Л. В. - Місцеве самоврядування в контексті демографічної ситуації в селах Харківської області (2010)
Слобожан О. В. - Історія становлення юридичної служби в органах місцевого самоврядування України (2010)
Будник М. А. - Основні напрями вдосконалення адміністративно-державного управління на регіональному рівні (2010)
Підкуйко О. О. - Потенціал самоврядування сучасної територіальної громади: теоретико-методологічний підхід (2010)
Ковальова О. М. - Концепція розвитку комунальної власності в Україні (2010)
Амосов О. Ю. - "Послуга" при розгляді звернень громадян: економічна та правова категорія, Кіщак Ю. І. (2010)
Майстро С. В. - Теоретичні концепції та етапи формування системи соціального захисту економічно активного населення, Процюк С. Л. (2010)
Ворона П. В. - Державна підтримка малого і середнього бізнесу як елемент сприяння регіональному розвитку (зарубіжний досвід), Мучник А. М. (2010)
Чечель О. М. - Стан і перспективи розвитку земельних ресурсів в Україні (2010)
Статівка Н. В. - Удосконалення системи державного регулювання земельних відносин (2010)
Савченко І. Г. - Торговельне співробітництво України й Угорщини: перспективи розвитку (2010)
Міненко В. Л. - Формування концепції зайнятості населення в умовах глобалізації економіки (2010)
Клімова С. М. - Функції фінансів: сучасний стан та перспективи розвитку (2010)
Клімушин П. С. - Визначення механізмів реалізації електронної демократії та надання електронних державних послуг (2010)
Горячук В. Ф. - Системний аналіз процесу капіталізації економіки країни та визначення його як системи (2010)
Левченко Н. М. - Коеволюційний процес інтеграції підприємств агропромислового комплексу (2010)
Молодченко Т. Г. - Формування кадастру нерухомості в Україні: передумови та перспективи, Ткаченко А. Ю. (2010)
Чала Н. Д. - Методологічні підходи до оцінки державної політики економічного розвитку (2010)
Жадан О. В. - Соціально-трудові відносини як елемент соціально орієнтованої економіки (2010)
Ковальова Т. В. - Мовні конфлікти як об'єкт державного регулювання (2010)
Ясюкевич О. А. - Концептуальні підходи до побудови системи інтелектуальної власності в Україні (2010)
Гнип Н. О. - Система планування і нейтралізації ризиків у механізмі управління фінансовим потенціалом підприємства (2010)
Ткачов Д. С. - Теоретичні засади формування соціально відповідального бізнесу (2010)
Шуригіна Н. Ю. - Страховий ринок України в умовах світової фінансової кризи (2010)
Криштоф Н. С. - Державна політика України щодо розвитку малого та середнього підприємництва (2010)
Копилова Н. А. - Основні стратегії соціального розвитку (2010)
Косенко А. В. - Динаміка інвестицій в інноваційні сфери економіки (2010)
Світлична Ю. О. - Удосконалення інституційного забезпечення державного регулювання зовнішньої торгівлі (2010)
Клепікова-Чижова Ю. В. - Напрямки вдосконалення державного контролю ухилення від оподаткування (2010)
ОМашкаров Ю. Г. - Еволюція публічного адміністрування в умовах впровадження механізмів електронного уряду, Мордвинцев М. В., Карташов С. М. (2010)
Савченко Б. Г. - Резерв керівних кадрів в державному управлінні (2010)
Лахижа М. І. - Теоретичні аспекти модернізації цивільної служби в посткомуністичних країнах (2010)
Панченко Г. О. - Формування та реалізація принципу толерантності в державній мовній політиці (2010)
Гайдученко С. О. - Фактори розвитку технології оцінювання в управлінні персоналом державної служби (2010)
Чорна К. О. - Соціальна політика держави щодо забезпечення населення України житлом (2010)
Будко О. О. - Консультування як метод удосконалення управлінської практики (2010)
Труш О. О. - Досвід побудови та функціонування систем цивільного захисту країн - членів Європейського Союзу Південної Європи (2010)
Козубенко О. А. - Організаційно-правове забезпечення міждержавного співробітництва України у сфері цивільного захисту (2010)
Шкільова Н. В. - Організаційно-правові засади здійснення ріелторської діяльності в США (2010)
Корженко В. В. - Особливості управлінської діяльності, Мельтюхова Н. М. (2010)
Карамишев Д. В. - Державне управління курортною справою в Україні (2010)
Орлов О. В. - Системний підхід до визначення понятійного апарату галузі науки "державне управління" (2010)
Степанов В. Ю. - Вплив інформаційного простору на сучасне суспільство (2010)
Єльчанінов Д. Б. - Системологічні основи антикризового державного управління (2010)
Анциферова Н. Г. - Формирование позитивной национальной самоиндентификации как задача государственного управления (2010)
Падафет Ю. Г. - Соціально-психологічні чинники ухвалення управлінських рішень (2010)
Медведєв І. А. - Витоки ідеї університету в Україні та її вплив на національний менталітет (2010)
Горячук В. Ф. - Нагромадження основного капіталу України та державне регулювання цим процесом (2010)
Кузнякова Т. В. - Інформаційне суспільство як один з чинників політичної модернізації України (2010)
Бортейчук Р. Ю. - Сутність, місце та роль корпоративних стратегій у системі стратегічного управління діяльністю органів державної влади (2010)
Проців О. Р. - Державне регулювання відповідальності за браконьєрство в Царстві Польському середини XIX – XX ст. (2010)
Холодок В. Д. - Фактори актуалізації державного управління розвитком палацово-паркових комплексів (2010)
Бережний В. О. - Реформування державного управління у Великобританії (2010)
Хаіт Л. Б. - Дослідження проблем запровадження системи управління якістю надання медичних послуг: сучасні теоретичні підходи (2010)
Сапа Н. В. - Синегретична методологія антикризового державного управління (2010)
Євсєєва Г. П. - Державна мовна політика в соціокультурному контексті України (2010)
Євдоченко Л. О. - Інформаційна безпека держави: еволюція підходів (2010)
Дрешпак В. М. - Соціокультурне середовище семіотичної підсистеми державного управління (2010)
Сергієнко М. Г. - Організаційний механізм управління обласним (регіональним) страховим фондом документації України (2010)
Козлов К. І. - Взаємодія органів влади і громадськості як чинник політичної модернізації регіональних органів влади (2010)
Міненко В. Л. - Види та форми зайнятості населенні на регіональному ринку праці (2010)
Котуков О. А. - Особливості регіональної політики в умовах модернізації України (2010)
Пухкал О. Г. - Поєднання державних і громадських засад у місцевому самоврядуванні (2010)
Ворона П. В. - Механізми впливу органів місцевого самоврядування на соціально-економічний розвиток регіону (на досвіді Полтавської області) (2010)
Гуляк О. О. - Проблеми та перспективи обліку майна комунальної власності в Україні (2010)
Немчінов О. М. - Актуальні проблеми управління районами в містах України (на прикладі м. Львова) (2010)
Вєлков В. М. - Взаємодія влади та бізнесу на регіональному рівні: стан і шляхи вдосконалення (2010)
Яцук Н. В. - Теорії соціального простору у становленні регулювання рекреаційної сфери (2010)
Таран В. В. - Діяльність виконавчих органів місцевих рад у системі державного управління (2010)
Амосов О. Ю. - Розвиток транспортної інфраструктури як вагомий чинник підвищення ефективності зовнішньоторговельної діяльності країни, Світлична Ю. О. (2010)
Пасемко Г. П. - Вплив членства в СОТ на зміст і форми державного регулювання аграрних відносин в Україні (2010)
Лєсная О. С. - Інституціональний підхід до дослідження проблем корупції в Україні (2010)
Статівка Н. В. - Суперечності державного регулювання розвитку аграрної сфери в Україні (2010)
Толуб'як В. С. - Заробітна плата та її вплив на формування фінансових ресурсів системи пенсійного забезпечення (2010)
Філіпенко Т. В. - Організаційно-правові засади управління валютним ринком України (2010)
Соболь Р. Г. - Методологія управління фінансовою стійкістю страховика (2010)
Чала Н. Д. - Система державного управління економічним розвитком в Україні (2010)
Савостенко Т. О. - Система фінансового забезпечення місцевого самоврядування Франції в умовах децентралізації управління: досвід для України, Матвеєва О. Ю. (2010)
Кіктенко О. В. - Регулювання фондового ринку в сучасних умовах (2010)
Ульянченко Ю. О. - Стратегія розвитку державної інноваційної діяльності в Україні, Винокурова О. І. (2010)
Левченко Н. М. - Сутність державної політики інноваційного розвитку АПК та її основні напрямки (2010)
Кудіна В. О. - Соціальні фактори регіонального розвитку: проблеми теорії (2010)
Покотило Т. В. - Удосконалення оцінки ефективності механізму державного регулювання регіональних інвестиційних процесів (2010)
Кириченко К. Я. - Структурні зрушення в економіці України за сучасних умов (2010)
Мерзляк Д. С. - Правовий механізм державного регулювання ЗЕД України (2010)
Польовий І. В. - Роль держави у вирішенні проблем суб'єктів малого підприємництва (2010)
Гайдабрус А. О. - Принципи інтелектуалізації держави як інноваційного суб'єкта постіндустріального розвитку суспільства (2010)
Анікеєнко В. М. - Інституційні засади державного регулювання аграрного ринку на регіональному рівні (2010)
Чернятін А. С. - Удосконалення механізмів державного регулювання умов інвестиційної привабливості АПК (2010)
Процюк С. Л. - Стратегічні напрямки вдосконалення державної політики соціального захисту економічно активного населення (2010)
Мельникова М. О. - Аналіз пристосовності існуючих методів оцінки фінансового стану підприємства до прогнозування на формальному рівні (2010)
Корженко В. В. - Конгруентність понять людського капіталу та суб'єктивного фактора, Коробко І. В. (2010)
Бабенко А. Г. - Аналіз матеріального стимулювання та нематеріальних мотивів праці державних службовців, Бабенко С. М. (2010)
Матвіїшин Є. Г. - Людський капітал як базова категорія в концепції людського розвитку в регіональному вимірі (2010)
Соломатина Т. В. - Кадровые технологии в государственной службе (2010)
Карпенко В. В. - Урахування гендерного аспекту в процесі комплексного розвитку сільських територіальних громад (2010)
Харченко Л. В. - Ідеалізація поняття політичної еліти в українському науковому дискурсі першої половини ХХ ст. (2010)
Колісніченко Н. М. - Основні тенденції виховання майбутніх суб'єктів політичної діяльності в закладах елітної освіти (2010)
Федько О. А. - Питання дослідження сучасної соціоекологічної ситуації в Україні (2010)
Чорнобиль І. Є. - Діяльність Кабінету Міністрів щодо нормативно-правового забезпечення механізму професійної адаптації в системі державного управління України (2010)
Дрозд Р. О. - Розмежування політичних і адміністративних посад на державній службі як дієвий спосіб запобігання корупції в Україні (2010)
Фурсін О. О. - Нові парадигмальні основи соціально орієнтованого управління (2010)
Шенкаренко О. В. - Вплив типу особистості на професійну орієнтацію та формування кар'єри у сфері управлінської діяльності (2010)
Труш О. О. - Досвід побудови та діяльності системи цивільного захисту країн – членів ЄС центральної Європи (2010)
Стрельцов В. Ю. - Інституційні вимоги переговорного процесу з Європейським Союзом (2010)
Клімушин П. С. - Інтеграція інформаційного простору України у світову інформаційну спільноту (2010)
Єделєв Р. С. - Принципи ефективного врядування в ЄС (2010)
Титул, зміст (2010)
Патон Б. Е. - Танковые армады со сварным швом (2010)
Бобрякова И. Л. - Основные направления развития моделирования системы дыхания человека (2010)
Слободян Л. Р. - До розвитку електротехніки та електроенергетики в Україні (1861–1913 рр.). Електротехнічні з’їзди, Трофимова Н. В. (2010)
Каліновський В. В. - Церковне історико-археологічне товариство таврійської єпархії (2010)
Батов І. В. - Зародження та початок наукової діяльності Новоросійського товариства природодослідників (2010)
Кушлакова Н. М. - Музей Харківського відділення Імператорського російського технічного товариства: створення, діяльність, колекції (2010)
Язвінська О. М. - Історія автомобіля в Україні (2010)
Панина Е. А. - "Аскания-Нова” в системе эвакуационных и реэвакуационных мероприятий (2010)
Коцюбанська О. О. - Розвиток обладнання кондитерської галузі України (до індустріалізації 30–х рр. ХХ ст.) (2010)
Руденко О. П. - Олександр Дмитрович Засядько – видатний конструктор бойових ракет (2010)
Зозуля С. Ю. - Найбільш суперечливий український історик ХХ століття (2010)
Шевченко Я. Д. - Сторінки історії Аерокосмічного інституту Національного авіаційного університету, Шевченко В. Г. (2010)
Шпильовий К. Л. - Український нефелін, Шпильовий Л. В., Назарова Т. С. (2010)
Приходченко Л. Л. - Сутність механізму забезпечення ефективного державного управління (2010)
Степанов В. Ю. - Інформаційна політика: концептуальні засади формування та розвитку (2010)
Єльчанінов Д. Б. - Державне будівництво: системологічний підхід (2010)
Мокрецов С. Є. - Вплив демографічної політики держави на репродуктивний стан здоров'я населення країни (2010)
Гасюк І. Л. - Інформаційно-ресурсне забезпечення галузі "фізична культура і спорт": сучасний стан і тенденції розвитку (2010)
Гурковський В. І. - Методологічні питання державного управління національною інформаційною безпекою в умовах глобального інформаційного суспільства (2010)
Кузнецов А. О. - Державна влада як суспільно-політичний феномен, Владимиров М. В. (2010)
Кузнякова Т. В. - Видавнича діяльність як складова інформаційного суспільства в умовах модернізації України (2010)
Савков А. П. - Проблеми забезпечення демократизації виборчого процесу в Україні під впливом засобів масової інформації (2010)
Баранова А. В. - Виховання молоді: державно-управлінські аспекти (2010)
Кравченко Ж. Д. - Порівняльний аналіз структурно-функціонального забезпечення національних систем охорони здоров'я (2010)
Кульчій І. О. - Еволюція реформ системи органів виконавчої влади України: особливості та перспективи (2010)
Мартинюк М. С. - Реалізація організаційних стратегій в органах влади (2010)
Сухорукова А. Л. - Обласні державні адміністрації: становлення та тенденції розвитку (2010)
Фікс І. Є. - Трансформація мовної політики в Автономній Республіці Крим: особливості та перспективи (2010)
Глоба Г. О. - Освіта як об'єкт державного управління, Приживара С. В. (2010)
Матвіїшин Є. Г. - Конкурентноспроможність як мета стратегічного управління розвитком регіону (2010)
Козлов К. І. - Закордонний досвід політичної модернізації регіональних органів влади (2010)
Артеменко А. Г. - Принципи системності у взаєминах територіальної громади малого міста України із законодавчою та виконавчою гілками влади (2010)
Боршош І. С. - Шляхи вдосконалення системи територіального управління економікою України (2010)
Коновалова І. В. - Класифікаційні ознаки регіональних програм соціального та економічного розвитку (2010)
Півцаєва В. О. - Закріплення впливу громадян на прийняття рішень органами місцевого самоврядування в чинному законодавстві (2010)
Попович Ю. Д. - Реалізація екологічної політики на державному та місцевому рівнях у контексті запровадження концепції сталого розвитку (2010)
Харук Ю. М. - Вплив моральних чинників на злочинність неповнолітніх та організація профілактики правопорушень місцевими органами виконавчої влади (2010)
Амосов О. Ю. - Управління якістю продукції як основа її конкурентноспроможності (2010)
Бабенко А. Г. - Аналіз стану та шляхи підвищення ефективності виробництва в аграрному секторі України (макроекономічний аспект), Бабенко С. М. (2010)
Пруненко Д. О. - Засади державного регулювання екологічно безпечної діяльності гірничодобувного і будівельного комплексів, Сергієнко В. І. (2010)
Карамишев Д. В. - Класифікація факторів при прийнятті рішень під час управління підприємствами автотранспортної галузі, Кононов І. О., Кононов О. І., Бриксін С. О. (2010)
Бульба В. Г. - Наукові підходи до розуміння функцій держави у світовій політико-філософській спадщині ХVІІІ – ХХ ст. (2010)
Кравченко М. В. - Шляхи подолання бідності в контексті сучасного стану соціального захисту населення України (2010)
Соболь Р. Г. - Управління ризиками та оцінка фінансового стану страховика (2010)
Домбровська С. М. - Деякі аспекти державного регулювання якісного розвитку системи освіти України (2010)
Осадчук С. В. - Аналіз механізму надання субвенцій з державного місцевим бюджетам (2010)
Малиш Н. А. - Механізм реалізації ефективної геоекономічної стратегії екологічної політики (2010)
Молодченко Т. Г. - Організаційні аспекти оподаткування нерухомості в Україні (2010)
Семенко С. В. - Організаційно-правові аспекти ціноутворення на послуги державного пробірного контролю в Україні (2010)
Дарієнко А. О. - Вплив світової фінансово-економічної кризи на систему пенсійного забезпечення України (2010)
Калюга О. О. - Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку як основна ланка в системі регулювання українського ринку цінних паперів (2010)
Кармінська-Белоброва М. В. - Напрями реформування механізму адміністрування податків (2010)
Левченко Н. М. - Світова практика державного регулювання іпотеки земель сільськогосподарського призначення (2010)
Линдюк О. А. - Сучасний стан і перспективи державного регулювання фінансового забезпечення пенсійної системи України (2010)
Пасемко Г. П. - Удосконалення системи державного регулювання аграрних відносин (2010)
Поплевічева Н. Г. - Роль держави в запровадженні фінансової амністії: світовий досвід і реалії України (2010)
Протасенко К. О. - Міжнародний досвід підтримання суспільної злагоди (2010)
Стефанова О. А. - Реалізація державної соціальної політики підтримки осіб похилого віку серед ветеранів і дітей війни (2010)
Шевченко В. І. - Легалізація тіньового ринку медичної послуги як механізм державного регулювання фінансових ресурсів системи охорони здоров'я (2010)
Шимановська Р. М. - Державні механізми реформування системи оплати праці (2010)
Пантелейчук І. В. - Державний іміджмейкінг в умовах кризи глобального капіталізму (2010)
Рідей Н. М. - Підготовка магістрів зі стандартизації, сертифікації та якості за програмою "Екологічна стандартизація і сертифікація" для кадрового забезпечення органів державної стандартизації і сертифікації (2010)
П'ятіна О. С. - Корпоративний імідж органів державної влади як управлінський ресурс (2010)
Ковальова Д. В. - Вплив факторів стресу на результативність діяльності державних службовців (2010)
Михайлець Л. М. - Граматичні помилки в усному діловому мовленні державних службовців (2010)
Гнидюк Н. А. - Модернізація координаційної взаємодії органів державної влади при розробці та реалізації політики європейської інтеграції України (2010)
Стрельцов В. Ю. - Реформа державного управління та інституційне середовище інструменту Twinning в Україні (2010)
Приходченко Д. В. - Характеристика складу та якості вугілля Північної Самойлівської площі Західного Донбасу (2012)
Остафійчук Н. М. - Особливості пошуків родовищ алмазів шліхо-мінералогічними методами в геологічних умовах території України, Підвисоцький В. Т., Чашка О. І., Ковалевич Л. А. (2012)
Сахно И. Г. - Особенности конвергенции пород и пространственного перемещения рам крепи в условиях шахты "Щегловская-Глубокая", Касьян Н. Н. (2012)
Филимоненко Н. Т. - Классификация типов подач насосов с механическим и пневматическим вытеснителем (2012)
Пилипец В. И. - Разработка одноколонного эрлифтного насоса для бурения в условиях поглощения промывочной жидкости, Радченко В. В., Зинченко С. А., Халимендиков Е. Н. (2012)
Мирный В. В. - Автоматизация определения типа разрывного нарушения пласта средствами векторной алгебры на графике изолонг , Корниенко А. Н. (2012)
Пилипец В. И. - Совершенствование технических средств для откачки жидкости из скважин, Украинцев А. А. (2012)
Калякин С. А. - Обоснование безопасности применения предохранительных ВВ при взрывных работах в угольных шахтах (2012)
Ильина Е. А. - Исследование зависимости критического диаметра детонации от содержания сенсибилизатора в эмульсионных взрывчатых веществах, Манжос Ю. В. (2012)
Праздникова Т. Н. - Усовершенствование состава и технологии изготовления граммонита 79/21, Рогатко М. И. (2012)
Каряченко А. А. - Влияние содержания эмульгатора на средний размер частиц эмульсии и время эмульгирования, Манжос Ю. В., Галиакберова Ф. Н. (2012)
Седова Е. В. - Акцессорные минералы редкометального каменномогильского комплекса Приазовья как показатели его рудоносности (2012)
Донченко Э. В. - Экологические аспекты отработки месторождений глин в Донецком бассейне (на примере Новорайского месторождения огнеупорных глин) (2012)
Грищенков А. Н. - Оценка влияния грубых ошибок на положение наиболее удаленного пункта сети (2012)
Игнатов А. В. - Сравнительный анализ энергозатрат при осушении емкостей одноступенчатой и многоступенчатой эрлифтными установками, Стегниенко А. П., Варавкина Т. Ю., Атрощенко Д. А. (2012)
Катушков В. О. - Ректифікація неметричних, наземних, растрових знімків до фототріангуляції, Луньов А. О. (2012)
Кузнецова Д. С. - Практические аспекты оценки недвижимости с учетом влияния подземных горных работ, Гавриленко Д. Ю. (2012)
Юшков И. А.; Петраков А. Е. - Разработка бурового снаряда для бурения дегазационных направленных скважин (2012)
Юшков І. О. - Розробка бурового пристрою зі з’ємним керноприймачем для буріння інженерно-геологічних свердловин, Глущенко Є. С. (2012)
Кауфман Л. Л. - Опыт США добычи сланцевого газа, Лысиков Б. А. (2012)
Николин В. И. - Изменения проявлений выбросоопасности в шахтах Донбасса на глубинах более 1000 м, Худолей О. Г., Рыбалко А. С. (2012)
Вапничная В. В. - Визначальні параметри при вивченні механічного ефекту вибуху (2012)
Дреус А. Ю. - Розрахунок параметрів розтеплення криогенно-гравійного елемента фільтру бурових свердловин, Лисенко К. Є., Судаков А. К. (2012)
Парфенюк С. Н. - Результаты испытаний гидроударника для интенсификации шарошечного бурения скважин на воду самоходными роторными установками типа 1БА-15В, Каракозов А. А., Калиниченко О. И., Глоба В. А., Савенко А. С. (2012)
Алёхин В. И. - Особенности деформаций горных пород в районе меднорудного проявления "Пилипчатое" Бахмутской котловины Донбасса (2012)
Кочкодан Я. М. - Обґрунтування необхідної величини розширення тампонажного каменю (2012)
Каракозов А. А. - Об использовании забивных пробоотборников с гидравлическим приводом при реализации технологии поинтервального бурения геотехнических скважин с буровых судов и самоподъёмных буровых установок (2012)
Игнатов А. А. - Аналитические исследования скорости движения керна в вязкой жидкости (2012)
Давиденко А. Н. - Некоторые вопросы организации очистки скважин, Игнатов А. А., Камышацкий А. Ф. (2012)
Игнатов А. А. - Материалы к определению характеристик процесса взаимодействия продуктов разрушения с очистным агентом (2012)
Игнатов А. А. - Забойные процессы при работе снаряда с эффектом механического разрушения (2012)
Давиденко А. Н. - Комплексная оценка свойств активированных промывочных жидкостей, Игнатов А. А., Полищук П. П. (2012)
Блохин В. С. - Интенсификация строительства глубоких нефтегазовых скважин, Политучий А. И., Пащенко А. А. (2012)
Шевелев В.Л. - Скоростное бурения дегазационных скважин в условиях Донбасса, Пилипец В. И., Зинченко С. А., Халимендиков Е. Н., Юшков Е. О. (2012)
Титул, Зміст (2014)
Баталія Л. - Становлення та розвиток освітніх альтернатив у країнах західнослов’янського світу (Польща, Чехія, Словаччина) (2014)
Віднічук М. - Науково-методичний супровід фахового зростання педагога на засадах компетентнісного підходу (2014)
Мельник Н. - Модернізація системи управління професійним розвитком методистів науково-методичних установ у регіональній неперервній педагогічній освіті (2014)
Бирка М. - Якісний стан організації професійного розвитку вчителів природничо-математичних дисциплін на рівні регіону (2014)
Білик Н. - Розвиток мережевої взаємодії регіональних і зональних шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників (2014)
Бухальська С. - Компетентнісно зорієнтований розвиток студента в системі навчально-виховної та методичної роботи медичного коледжу як умова модернізації вищої медичної освіти, Мельничук О. (2014)
Демченко В. - Андрагогічні домінанти в роботі викладача системи післядипломної педагогічної освіти (2014)
Кравченко Г. - Адаптивне управління розвитком кафедральної системи інституту післядипломної педагогічної освіти на основі факторно-критеріального моделювання (2014)
Лук’янчук Г. - Розвиток управлінської компетентності керівників ЗНЗ в умовах інноваційної освітньої діяльності (2014)
Любченко Н. - Окремі аспекти створення індивідуальної траєкторії підвищення рівня професійної компетентності науково-педагогічних працівників вищої школи в умовах утвердження компетентнісного підходу в освіті (2014)
Носенко Є. - Системний підхід в освіті, Коротков В., Матюшкін М. (2014)
Оліфіра Л. - Професійна управлінська компетентність керівників вищих педагогічних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації як педагогічна категорія (2014)
Лютко О. - "Філософія для дітей" (П4с): програма розвитку інноваційного мислення (2014)
Павлова Н. - Олімпіада з інформаційних технологій як форма організації навчання з інформатики у загальноосвітніх навчальних закладах (2014)
Тулашвілі Ю. - Застосування методів тестового контролю як засобу збору інформації для педагогічного моніторингу (2014)
Зобенько Н. - Гуманістично-громадянська спрямованість освітньо-виховного процесу в змісті підготовки майбутніх соціальних педагогів у системі університетської освіти (2014)
Іванюк І. - Застосування ефективних засобів педагогічного впливу щодо попередження підліткової злочинності у системі цілісного педагогічного простору (2014)
Козяр М. - Система роботи з обдарованими старшокласниками в рамках співпраці з ВНЗ (2014)
Овадюк О. - Розвиток латерального мислення в дітей молодшого шкільного віку (2014)
Шевчук Ю. - Молодіжна субкультура як складова формування особистості підлітків: позитивні та негативні аспекти (2014)
Павлович Ю. - Рання іншомовна освіта в системі безперервної іншомовної освіти в країнах Вишеградської четвірки (2014)
Саприкіна О. - Сучасна літературна герменевтика як мистецтво розуміння й інтерпретації художнього тексту (2014)
Тусик Н. - Особливості прояву явища міжмовної інтерференції в процесі вивчення іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах (2014)
Трифонова О. - Методичні засади формування мовленнєвої особистості дітей старшого дошкільного віку (2014)
Пишко О. - Особливості навчання правознавства учнів 9-х класів (2014)
Бабкова О. - Критеріальне оцінювання навчальних досягнень учнів із предметів природничого циклу (2014)
Белешко Д. - Загальні питання теорії математичних задач. Поняття задачі, класифікація задач, вправи, запитання (2014)
Бордюк М. - Формування знань про макромолекулярні системи у студентів та вчителів фізики у процесі їх неперервної освіти, Шевчук Т. (2014)
Галатюк Ю. - Діяльнісний підхід у формуванні професійної компетентності майбутніх учителів фізики (2014)
Крівцов В. - Про доцільність застосування способу косокутного проекціювання та декількох варіантів розв’язку однієї задачі при вивченні нарисної геометрії, Франчук С. (2014)
Олексюк О. - Стан готовності вчителя математики до моніторингу навчальних досягнень учнів (2014)
Сорока В. - Дослідження мотивації навчальної діяльності студентів за напрямом підготовки "Транспортні технології (автомобільний транспорт)", Кисіль Ю. (2014)
Шофолов Д. - Збалансоване природокористування: ефективність структурно-функціональної організації підготовки майбутніх екологів (2014)
Загородня А. - Актуальність патріотичного виховання молоді, Шевчук Д. (2014)
Страшний В. - Інтерактивні методи формування здорового способу життя молоді в системі вищої освіти (2014)
Яківчук Г. - Актуалізація полікультурного виховання школярів засобами українських традицій та фольклору (2014)
Ганжа М. - Основні орієнтири в організації роботи з естетичного виховання молодших школярів засобами дизайну (2014)
Іваник Н. - Специфіка виконання духовних піснеспівів у контексті музичної літургіки (2014)
Комаровська О. - Художньо-естетичне виховання школярів: технології і реалії (2014)
Сіончук О. - Деякі психологічні особливості роботи диригента з аматорським духовим оркестром (2014)
Перенчук Т. - Підходи до формування вокальних навичок у юних вокалістів (2014)
Столярчук Б. - Відродження традиційної української інструментальної музики (2014)
Внукова Н. - Моніторинг розвитку та впровадження в системі освіти підсистеми екологічної освіти, Слищенко В. (2014)
Герлянд Т. - Організація інноваційної загальноосвітньої діяльності у ПТНЗ аграрного профілю (2014)
Голуб Т. - Оцінювання якості освітньої і наукової діяльності вищих навчальних закладів у Європі та в Україні 176-178 (2014)
Горбатюк Р. - Тестування як метод педагогічного контролю якості знань майбутніх фахівців із вищою освітою, Сіткар Т. (2014)
Грубінко В. - Моніторинг якості вищої освіти як засіб корекції природничо-наукової підготовки майбутніх учителів, Степанюк А. (2014)
Кондрашихін А. - Технологія моніторингу вступної кампанії: досвід вишів Києва (2014)
Лісова Н. - Вимірювання якості в системі загальної середньої освіти (2014)
Ростока М. - Моніторинг та прогнозування професійної підготовки майбутніх обліковців із реєстрації бухгалтерських даних (2014)
Флярковська О. - Самореалізація у підлітковому віці (2014)
Бочко Олена - Оптимізація формування ринкової ціни земельної ділянки в сучасних умовах, Бочко Олександр, Рій І. (2014)
Вашеняк І. - Інтеріоризація сучасної екологічної парадигми як головна умова забезпечення сталого розвитку суспільства (2014)
Грицанюк В. - Особливості екологічної освіти у вищій школі (2014)
Гусаковська Т. - Дидактична система навчально-дослідницьких завдань як засіб формування інтегрованих знань для реалізації завдань екологічної парадигми освіти (2014)
Крутенко О. - Проблема формування ціннісного ставлення до природи у педагогічній спадщині Олександра Захаренка (2014)
Матвійчук А. - Криза еколого-етичних концепцій: перспективи вирішення (2014)
Меркулова С. - Структура та зміст управління процесом педагогічної орієнтації старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів із застосуванням ІКТ (2014)
Степанюк Н. - Особливості формування екологічної культури особистості (2014)
Сяська І. - Розвиток професійної компетентності та готовності майбутнього педагога до формування екологічної свідомості школярів (2014)
Трохимчук І. - Методика формування екологічної вихованості учнів у процесі дослідницької діяльності з екології (2014)
Цимбалюк І. - Психолого-педагогічні аспекти формування духовно-моральних цінностей особистості в умовах реалізаціїнової моделі школи екологічної культури у світлі нової парадигми освіти (2014)
Цимбалюк О. - Професійна комунікативна діяльність учителя загальноосвітньої школи як фактор розвитку духовно-моральних цінностей учня в умовах реалізації нової моделі школи екологічної культури (2014)
Хоменко О. - Українознавча природа універсалізму Шевченкового "Букваря" (2014)
Отрошко Л. - Природні та історичні пам’ятки у творчій спадщині Тараса Шевченка (2014)
Смольницька О. - Компаративний аналіз маріології у поемі Т. Шевченка "Марія" і релігійній ліриці М. Кузміна (2014)
Салата О. - Ретроспекція постаті Тараса Шевченка в окупаційній пресі 1941 — 1944 рр. (2014)
Баран В. - Археологічні дослідження давнього Галича (червень — жовтень 1996 р.), Томенчук Б. (2014)
Толочко Д. - Самовизначення етнічних спільнот у сучасній Україні (2014)
Фігурний Ю. - Українські націєтворчі процеси у другій половині XVIII століття (2014)
Ємець Т. - Внесок В. Вернадського у становлення українознавства (2014)
Кухар В. - Національні та етнічні особливості українських неформальних субкультур (2014)
Вoрожбит І. - Темпоральність як механізм організації соціального часу професурою Університету Св. Володимира: О. Ф. Кістяківський (2014)
Краснодемська І. - Застосування принципу системності в українознавчих дослідженнях (2014)
Ворончук І. - Інститут опіки: правові норми та повсякденні практики на Волині ранньомодерної доби (2014)
Гула В. - Радянська історіографія 1960-х років: початок наукового вивчення радянського суспільства 1941 — 1942 рр. (2014)
Гула О. - Проблема взаємовідносин бійців Червоної Армії та населення етнічних німецьких територій у 1944 — 1945 роках (2014)
Крисаченко В. - Балкани та Швеція в геополітичних пріоритетах України доби Богдана Хмельницького (2014)
Саган Г. - Відродження громадських і культурних інституцій українців у 50—70-ті роки ХХ століття в Боснії і Герцеговині (2014)
Чирков О. - Поширення знань про місце України на світовій історичній осі ХV—ХІХ століть засобами веб-енциклопедії "Вікіпедія" (2014)
Данилюк-Кульчицька О. - Українські літературознавці Східної Словаччини та їхні наукові інтереси (після 1945 р.) (2014)
Крисаченко В. - Політичне русинство, Дякова О. (2014)
Калакура Я. - Цивілізаційний вибір України: теоретико-методологічний, історичний та освітянський аспекти (2014)
Мостяєв О. - Геополітичні складові цивілізаційного образу України (2014)
Воропаєва Т. - Ноосферна парадигма цивілізаційного розвитку: ноетичний вимір (2014)
Фігурний Ю. - Актуальне дослідження української візантиністики (2014)
Володченко О. М. - Мова як комунікаційна технологія у спілкуванні з цільовими аудиторіями у туристичних виданнях (2013)
Козир Ю. А. - Концепт "Україна-Росія" в мас-медійному дискурсі як теоретична проблема (2013)
Мірошниченко П. В. - Комунікативна ефективність звукового образу радіопрограм (фокус-групове дослідження) (2013)
Нетреба М. М. - Лексико-граматичні засоби вираження кваліфікативних модусних категорій (2013)
Перес В. В. - "Іліада" Гомера як історіографічний дискурс про Троянську війну: питання референційності (2013)
Сербін С. М. - Елементи рефлекторності картини єдиного світу в радіомовленні (2013)
Шутяк Л. М. - Гендерний аспект сучасної української літературної журналістики: жіночий вимір (2013)
Юферева О. В. - Наративні тенденції сучасної української тревел-журналістики в соціокультурній перспективі (на матеріалі журналу "Мандри") (2013)
Яцимірська М. Г. - Неологізація сучасного медіатексту: бар'єри та активізатори перцептивності, Гурч Л. А. (2013)
Варич М. В. - Розвиток жанру звіту на сторінках української періодики: сучасний етап та нові підходи у подачі матеріалів (2013)
Доценко К. О. - Специфіка жанрової палітри реклами брендів у пресі (на прикладі журналу "Корреспондент"), Мельник М. В. (2013)
Іващук А. А. - Традиції й новаторство в репортажному жанрі, зміни функціональних характеристик у межах групи (2013)
Клименко Н. О. - Вербальна репрезентація образу батька на сторінках журналу "Хорошие родители" (2013)
Ломоносова К. С. - Тексти малої форми як репрезентант медіаінтересів аудиторії (2013)
Монич Л. М. - Рецензія як специфічний жанр на сторінках літературно-художніх журналів (2013)
Смусь А. Г. - Жанрова специфіка програмного наповнення православних телеканалів (2013)
Чорнодон М. І. - Метафоричність образу чоловіка у сучасних глянцевих виданнях (2013)
Вялкова І. О. - Аудиторія періодичних друкованих видань Донецької області: аналіз читацьких вподобань (2013)
Євтушенко О. М. - "Маленькі герої" медіадискурсу як утілення сучасної Ukrainian dream (2013)
Кіндра С. О. - Специфіка ефірної промоції радіостанцій Ретро FM та KISS FM (2013)
Косюк О. М. - Моделювання процесів масової комунікації за хронологічним критерієм (2013)
Сімашова А. І. - Інформаційно-розважальні програми італійського телебачення в аспекті глобальної тенденції інфотейнменту (2013)
Федоришин Є. П. - Американська інтерпретаційна журналістика як сучасне тлумачення концепції об'єктивності (2013)
Фісенко Т. В. - Комунікаційний вимір механізмів ретаргетингу (2013)
Черемних І. В. - Медіапланування та мерчандайзинг телеефіру (2013)
Якименко Л. М. - Релігійний комунікативний дискурс у сучасному американському кіно (2013)
Яненко Я. В. - Феномен "контрманіпуляції" у сучасному інформаційному суспільстві (2013)
Битюк І. В. - "Кінець світу" в медіаконтенті як феномен "моральної паніки" (на прикладі телеканалу "1+1") (2013)
Бондаренко І. С. - До проблеми духовно-морального статусу сучасної української журналістики (2013)
Гвоздєв В. М. - Роль аудиторії та журналістів у функціонуванні громадянської журналістики (2013)
Гіленко О. І. - Образ України у нарисах на сторінках журналу "Вітчизна" (2013)
Жембровська К. О. - Застосування "брудних" технологій на парламентських виборах 2012 р. (2013)
Каракуць Т. Є. - Використання ЗМК як засобу маніпуляції в політиці та впливу на особистість (2013)
Манич Н. Є. - Трендвочингові прогнози кінця 2012 - початку 2013 рр. (2013)
Полєшко А. В. - Ціннісні орієнтації сучасної гендерно маркованої періодики (2013)
Садівничий В. О. - Дбаючи про збереження і передачу інформації (періодичні та продовжувані видання Харківського медичного товариства ХІХ - початку ХХ ст.) (2013)
Сащук Т. І. - Умови та критерії кваліфікації актуальних проблем соціальної практики в медіа (2013)
Фурманкевич Н. М. - Політичний портрет як один із способів формування громадської думки (2013)
Яценко Г. В. - Роль Івана Франка як публіциста у формуванні медіакартини галицького суспільства кінця ХІХ - початку ХХ ст., Яценко А. М. (2013)
Ковальова Т. В. - "Оновлена" людина в подорожньому нарисі ІІ половини 1920-х - початку 1930-х рр. (на прикладі журналів "Всесвіт" і "Червоний шлях") (2013)
Кравченко О. Л. - Формування редакторських підходів до довідкових видань у 20-х рр. ХХ ст. (на матеріалі рецензій "Вісника ІУНМ" (2013)
Лазарчук О. С. - Пошук нової організаційної моделі діловими виданнями на початку ХХІ ст. (на прикладі газети "The Financial Times") (2013)
Мельник Ю. І. - Публіцистика Амадео Бордіги 1920-х рр.: ідейний комунізм і протистояння диктату більшовицької Москви (2013)
Неврузова Г. М. - Газета "Ворошиловградська правда" 1953 р.: особливості тематичних змін як передчуття перших паростків демократизації суспільного життя (2013)
Попіль Д. Ю. - Медіакартина розвитку українського постмодернізму в пресі кінця 90-х - початку 2000-х рр. (2013)
Сипченко І. В. - Окружна газета на Сумщині (1923-1929): тематичне наповнення, редакційна політика (2013)
Ситник О. В. - Вплив українізаційних процесів у 20-30-х рр. ХХ ст. на творення навчальних видань в Україні (2013)
Владимиров В. М. - Принципи журналістики в світлі теорії розуміння (2013)
Дмитрів Л. Й. - Видавнича комунікація у соціальній мережі Facebook (2013)
Плеханова Т. М. - Новинна спортивна онлайн-журналістика: історія, сьогодення, тенденції розвитку, Деркач С. В. (2013)
Савончак В. Я. - Блогосфера інтернет-порталу risy.org.ua (2013)
Салига П. Г. - Специфіка роботи редактора над мережевими електронними журналами (2013)
Самуляк О. В. - Саморегулювання як визначальний чинник діяльності віртуальних медіа в Україні (2013)
Семенюк Г. С. - Поняття медіавірусу: виникнення й утвердження терміна (2013)
Сорока Л. П. - Особливості створення заголовків у процесі підготовки PR-текстів для інтернет-видань (2013)
Тонкіх І. Ю. - Завдання та функції читацьких блогів на сайтах інтернет-видань "Українська правда" та "Корреспондент.net" (2013)
Ворона А. Г. - Основні засади забезпечення ефективного сприйняття графічної інформації на журнальній сторінці (2013)
Волинець Г. М. - Малі інформаційні жанри фотожурналістики у сучасній українській пресі (2013)
Масімова Л. Г. - Візуальна репрезентація журнального контенту (2013)
Мітчук О. А. - Еволюція фотографії в контексті української фотожурналістики (2013)
Циховська Е. Д. - Попередники реаліті-ТБ: від мондо- до снафф-фільмів (2013)
Шевченко В. Е. - Функціональність візуального контенту в міжкультурній комунікації (2013)
Бузулук О. С. - Законодавче регулювання інформаційної діяльності органів місцевого самоврядування (2013)
Гаврилюк І. Л. - Шкільна газета як форма організації медіаосвітнього процесу, Садовнікова О. П. (2013)
Грицюта Н. М. - Загальні принципи державного регулювання етичних стандартів рекламної комунікації (2013)
Носова Б. М. - Актуальність медійного дискурсу українсько-польських відносин: сучасність та історична ретроспектива (2013)
Подліняєва І. В. - Піар-діяльність як наукова проблема (2013)
Потієнко М. О. - Сутність проблеми креативності викладача вищої школи у сфері медіаосвіти (2013)
Сафроньєва Г. М. - Журналістська етика в Україні: оцінно-модальний аспект (2013)
Сивоконь З. М. - Технології та методи промоції мистецьких проектів (на прикладі рекламної кампанії І Міжнародного конкурсу виконавців на дерев'яних духових інструментах ім. В. С. Антонова (2013)
Смишляєва О. О. - Соціальна відповідальність бізнесу як тренд репутаційного менеджменту (2013)
Стащук І. П. - Чемпіонат Євро-2012 і комерційні бренди: способи кодифікації споживацьких цінностей у телевізійній рекламі (2013)
Сулім А. А. - Особливості формування критичного мислення як результату медіакритики та медіаосвіти (2013)
Сушкова О. М. - Закон України "Про засади державної мовної політики" на сторінках місцевої газети "Ваш шанс", Коваль Ю. С. (2013)
Тишкевич К. І. - Бібліографічна продукція бібліотек України для юнацтва: розробка та промоція (2013)
Ткаченко О. Г. - Державна мовна політика на сторінках тижневика "Українське слово" (2013)
Хотєєва К. В. - PR як підсистема стратегічного менеджменту в організації роботи українських компаній (2013)
Дженжебір О. М. - Підходи до структурно-функціонального аналізу медіасередовища (2013)
Валькова К. Г. - Картина світу в подорожніх нарисах Іллі Ільфа та Євгена Петрова "Одноэтажная Америка" (2013)
Повний текст випуску (2013)
Ряба О. І. - Теорія про трудове селянське господарство і кооперацію у контексті еволюції систем землеробства (до 75-річчя з дня трагічної смерті О. В. Чаянова) (2012)
Кліпакова Ю. О. - Фізіолого-біохімічні реакції в насінні та проростках озимої пшениці за дії регулятора росту АКМі протруйника, Капінос М. В. (2012)
Таргоня В. С. - До питання використання біотехнологічних альтернатив для біологічного агровиробництва, Коломієць Ю. В., Оверченко В. В. (2012)
Колесніков М. О. - Адаптивні реакції пшениці на дію сольового стресу в гетеротрофний період Онтогенезу (2012)
Герасько Т. В. - Елементи продуктивності та якість плодів персика сорту Редхейвен за органічної технології вирощування (2012)
Тернавський А. Г. - Врожайність гібридів огірка залежно від впливу біологічних препаратів за вирощування рослинна вертикальній шпалері в умовах Правобережного Лісостепу України (2012)
Глеваський В. І. - Вплив різних умов вирощування на вихід і якість насіння цукрових буряків, Радченко В. П. (2012)
Ображій С. В. - Вплив систем основного обробітку і рівнів удобрення грунту найогобіологічну активність у зернопросапній сівозміні Центрального Лісостепу України (2012)
Андрійчук О. Л. - Видовий склад родини совки (Noctuidae) в агробіоценозі бурякового поля (2012)
Карпук Л. М. - Залежність польової схожості насіння цукрових буряків від лабораторної (2012)
Поліщук В. В. - Стерилізація проростків вихідних форм гібридів буряку цукрового для введення in vitro (2012)
Попович Г. Б. - Урожайність гібридів огірка за вирощування на вертикальній шпалері в умовах низинної зони Закарпаття, Садовська Н. П., Біров Г. М., Сабов У. А. (2012)
Колодій С. М. - Оцінка селекційного матеріалу картоплі за господарсько цінними ознаками та стійкістю проти хвороб (2012)
Тигунова И. Е. - Влияние морфологических показателей на формирование диаметра ложного стебля у лука-порея, выращенного на разных площадях питания (2012)
Полторецький С. П. - Формування посівних якостей насіння проса залежно від способу сівби та співвідношення мінеральних добрив (2012)
Карпенко В. П. - Фізіолого-біохімічні та анатомічні зміни у Cirsium arvense (L.) Scop. за дії різних видів гербіцидів (2012)
Іваніна В. В. - Динаміка фізико-хімічних властивостей чорнозему опідзоленого за тривалого використання добрив у зернобуряковій сівозміні (2012)
Лозінська Т. П. - Мінливість та успадкування ознаки "кількість зерен у колосі" у гібридних поколіннях пшениці м’якої, Власенко В. А. (2012)
Івко Ю. О. - Вплив інцухту на формування структурних елементів продуктивності у сорту Магнат ріпаку ярого (2012)
Сабадин В. Я. - Захист зерна пшениці озимої від насіннєвої інфекції, Мурашко Л. А., Кривов’яз І. З. (2012)
Баранчук Ю. В. - Реакція генотипів ранньостиглих сортів картоплі на дію інсектицидів за вирощування садивного матеріалу в умовах центральної частини північного Лісостепу Україні (2012)
Ракоїд О. О. - Екологічна оцінка агроландшафтів на місцевому рівні, Крикунова О. В., Діхтяр Я. П. (2012)
Заморський В. В. - Особливості анатомічної будови щеплених саджанців як фактора формування потенційної продуктивності яблуні, Найченко В. М. (2012)
Палапа Н. В. - Оцінка стану селітебних територій промислового міста, Сігалова І. О., Гапонова Т. В. (2012)
Балабак О. А. - Біологічні особливості адвентивного коренеутворення у стеблових живців дерену справжнього (Cornus mas L.) (2012)
Конончук О. Б. - Ростові процеси та бобово-ризобіальний симбіоз сої культурної за передпосівної обробки насіння рістрегуляторами Регоплант і Стімпо, Пида С. В., Пономаренко С. П. (2012)
Панченко Т. В. - Оцінка сортів пшениці озимої за елементами структури урожайності, її величиною та якістю зерна в умовах Центрального Лісостепу України, Ткачук В. М., Хахула В. С., Коваленко Р. В. (2012)
Грабовcький М. Б. - Вплив систем основного обробітку і рівнів удобрення грунту на забезпеченість нітратним азотом в зернопросапній сівозміні Центрального Лісостепу України, Лозінський М. В., Карпук Л. М., Ображій С. В., Івакін О. В. (2012)
Князюк О. В. - Вплив технологічних прийомів вирощування на фотосинтечичну продуктивність гібридів кукурудзи, Липовий В. Г., Підпалий І. Ф. (2012)
Перцьовий І. В. - Оцінка річних ефективних доз опромінення сільського населення, що проживає на радіоактивно забруднених територіях Білоцерківського району Київської області, Розпутній О. І., Герасименко В. Ю. (2012)
Олешко О. Г. - Оцінка сортового різноманіття колекції виду Callistephus chinensis (L.) Neesі перспективи використання в озелененні (2012)
Мнацаканян А. Г. - Актуальные вопросы развития инвестиционной среды в Республике Армения (2014)
Вдовенко Н. М. - Регуляторна політика держави і механізми її реалізації в перспективних галузях економіки, пов'язаних із рибним господарством (2014)
Бихова О. М. - Класифікація видів бенчмаркінгу в системі управління банками (2014)
Гуменюк В. В. - Тенденції податкового регулювання ринку санаторно-курортних послуг в Україні (2014)
Седляр М. О. - Модернізаційний вибір: наздоганяти чи випереджати (2014)
Крахiна В. А. - Тенденції та проблеми розвитку інвестиційних комплексів у регіонах України (2014)
Матiщак Ю. І. - Напрями вдосконалення податкового стимулювання інноваційної діяльності в Україні (2014)
Дехтяр Н. А. - Вплив інноваційних технологій на розвиток світового ринку туристичних послуг (2014)
Новіков Д. А. - Методика вимірювання та рангового оцінювання трудового потенціалу промислових регіонів України (2014)
Мазуренко А. В. - Міжнародні інвестиції в Україну (2014)
Скiбiцька Л. І. - Аспекти виходу авіабудівних підприємств на зовнішній ринок в умовах кризи (2014)
Трохименко В. І. - Еволюція ринку банківських послуг: теоретико-методологічні підходи (2014)
Жебчук Л. Л. - Удосконалення фіскальної складової механізму державного регулювання доходів населення (2014)
Жебчук Р. Л. - Оцінювання податкового потенціалу як елементу бюджетного потенціалу в процесі бюджетного планування (2014)
Ващенко Н. В. - Етапізація процесу формування інноваційного потенціалу персоналу торговельного підприємства (2014)
Гонтарева І. В. - Мiра системної ефективності діяльності підприємства (2014)
Іванчук К. О. - Стійкий економічний розвиток підприємства: теоретичне обґрунтування (2014)
Марусич О. В. - Аналіз підходів до оцінювання ефективності діяльності авіакомпанії (2014)
Полясковська К. В. - Інноваційний розвиток підприємств: сутність та особливості у сфері торгівлі (2014)
Носова Т. І. - Науково-методичний підхід до оцінювання незадіяного інтелектуального резерву торговельного підприємства (2014)
Сенчуков В. Ф. - Цілочислові сітки на площині в задачах дискретної оптимізації (2014)
Найпак Д. В. - Аналіз методів та моделей оцінювання рівня адаптації підприємства до організаційних змін в умовах стратегічного розвитку (2014)
Дорохов О. В. - Багатокритеріальне моделювання прийняття рішень щодо розміщення об'єктів соціальної інфраструктури (2014)
Галій П. В. - Особливості кристалографії поверхонь сколювання (100) шаруватих напівпровідникових кристалів In4Se3 (2014)
Ткачук О. И. - Структура и свойства первичных поверхностных образований германия на грани Si(001): квантовохимические исследования, Теребинская М. И., Лобанов В. В. (2014)
Снегір С. В. - СТМ-дослідження впорядкування молекул діарилетенів на поверхні Аu(111), Капітанчук О. Л., Кошова О. О., Марченко О. А. (2014)
Дем’яненко Є. М. - Квантовохімічне дослідження структурних перетворень акридинового оранжового в умовах лазерної десорбції/іонізації на поверхні терморозширеного графіту, Гребенюк А. Г., Лобанов В. В., Габович В. О., Покровський В. О. (2014)
Роик Н. В. - Функционализированные мезопористые кремнеземы как носители для высвобождения биологически активных веществ (2014)
Chaban M. O. - Influence of structural characteristics on sorption properties of lithium-selective composite materials based on TiO2 and MnO2, Rozhdestvenska L. M., Palchik A. V., Belyakov V. M. (2014)
Панов Э. В. - Электропроводность поверхности плёнок SnO2:Sb, модифицированных Pd и Pt, Милованова О. И., Малеваный С. М., Генкина Е. А. (2014)
Дмитренко Т. Ю. - Каталітична активність церійвмісних матеріалів у реакції розкладання пероксиду водню, Кулик К. С., Войтко К. В., Бакалінська О. М., Борисенко М. В., Картель М. Т. (2014)
Дмитренко Ю. А. - Взаимодействие гидрооксида натрия с природным сапонитом, Мамченко А. В. (2014)
Павлик Г. Є. - Дослідження властивостей гідрофобізованого шунгіту, Місчанчук Б. Г., Покровський В. О., Орел І. Л. (2014)
Цимбалюк В. В. - Дослідження різних типів модифікації і каталітичних властивостей базальтового туфу та вивчення його можливостей щодо очищення стічних вод (2014)
Григоренко Т. И. - Изменение структуры и химического состава волокон хризотил-асбеста под воздействием технологических факторов производства известково-кремнеземистых теплоизоляционных изделий, Захарова Н. А., Картель Н. Т., Бричка А. В., Оранская Е. И., Горелов Б. М., Бричка С. Я. (2014)
Зражевська Н. І. - Апокаліптичні наративи в сучасних медіатекстах як постмодерністська тенденція (2014)
Івченков В. І. - Дискурсна модель журналістики: від античності до сьогодення (2014)
Козачок Я. В. - Панорамність висвітлення національного концепту в публіцистиці Миколи Костомарова (2014)
Поплавська Н. М. - Риторика аргументації публіцистичного тексту (на матеріалі української публіцистики кінця XVI - початку XVII ст. (2014)
Іванюха Т. В. - Інтертекстуальність як засіб текстотворення в сучасній журнальній публіцистиці (на матеріалі есеїстики журналу для молоді "Отрок.UA") (2014)
Кіцаєва М. В. - Проблеми регіональної періодики в контексті постмодерних тенденцій сучасних мас-медіа (2014)
Ульянова К. М. - Комунікативна стратегія К. Ворошилова-публіциста в період становлення більшовицької ідеології (2014)
Галич В. М. - Пейзажна деталь у публіцистиці Олеся Гончара як феномен соціальної комунікації (2014)
Галич О. А. - Мемуарно-публіцистичні записи О. Довженка: старе й нове (2014)
Лизанчук В. В. - Од Бога і голос той, і ті слова ідуть меж люди... (2014)
Москалюк В. М. - Концептосфера української публіцистики (2014)
Павлюк І. З. - Українські письменники на сторінках радянської преси Волинської області 1939-1941, 1944-1990 рр. (2014)
Степаненко М. І. - Чорнобиль в аксіологічній парадигмі щоденникового дискурсу Олеся Гончара (2014)
Близнюк А. С. - Чорномор у Гонолулу. Григорій Матчет - фейлетоніст житомирської газети "Волинь" (2014)
Довженко О. В. - Особливості розкриття ролі письменника та редактора в публіцистиці на "Щоденниках" Олеся Гончара (2014)
Мороз В. Я. - Релігійна комунікація як соціокультурний і духовний феномен (2014)
Полякова Г. О. - Есеїстика О. Ірванця: проблемно-тематичні напрями та жанрові різновиди (2014)
Рижко О. М. - Концепція ціннісних орієнтирів сучасної людини (на матеріалі медійних виступів Блаженнішого Любомира Гузара (2014)
Садівничий В. О. - Письменницька публіцистика в контексті періодичних видань вегетаріанської тематики початку ХХ ст. (2014)
Синичич Г. В. - Публіцистика Івана Франка як предмет наукового дослідження (2014)
Сніжко О. С. - Концептосфера відродження нації: порівняльний аналіз концептів у щоденниках, епістолярію, публіцистичних та художніх творах В. Винниченка (2014)
Степаненко Н. С. - Літературознавча спадщина Олени Пчілки на сторінках часопису "Рідний край": Євген Гребінка - Тарас Шевченко (2014)
Цюп'як І. К. - Публіцистичний голос Олеся Гончара в контексті творчих задумів (2014)
Волковинський О. С. - Алюзивний заголовок фейлетонів Остапа Вишні як запрошення до комунікативної гри автора з реципієнтом (2014)
Заверталюк Н. І. - "Відчуття близькості" Іншого в зарубіжному нарисі Олеся Гончара (2014)
Михайлин І. Л. - Моя хата скраю, або Робінзонада в сучасній українській публіцистиці (2014)
Белькова С. В. - Модифікації подорожнього нарису в українських газетних ЗМІ (2014)
Бикова О. М. - Комунікаційно-жанрова специфіка художнього репортажу в сучасній періодиці (2014)
Валькова К. Г. - Пропагандистська складова у подорожніх нарисах І. Ільфа та Є. Петрова "Одноповерхова Америка" (2014)
Іващук А. А. - Аналітичний елемент як органічний складник сучасного репортажу (2014)
Попова Ю. М. - Інтерв'ю Павла Загребельного крізь призму соціальних комунікацій (2014)
Філіпенко Є. С. - Жанрово-комунікативні особливості фейлетонів у газеті "Червоний степ" (1924-1925) (2014)
Фєдотова Н. М. - Урбаністична публіцистика Юрія Макарова (на матеріалі авторської колонки журналу "Український тиждень") (2014)
Якименко Л. М. - "Презумпція кодованості" художньо-публіцистичного тексту в структуральній концепції комунікації (на матеріалі нарису Н. Суровцової "Брацлавський цадик") (2014)
Безчотнікова С. В. - Глобальні проблеми людства в сучасній прогностичній публіцистиці (на матеріалі програми Володимира Познера "Познер") (2014)
Горевалов С. І. - Фотокореспонденти й документальна фотографія періоду Другої світової війни (до 70-річчя Великої Перемоги) (2014)
Холод О. М. - Сучасні медіа як спосіб ізоляції індивіда від суспільства (2014)
Білоус О. М. - Історіографія вивчення ролі регіонального телебачення у процесі національно-патріотичного виховання дітей (2014)
Гвоздєв В. М. - Медійні концепції ставлення до аудиторії та проблеми її самоідентифікації в сучасному інформаційному просторі (2014)
Драчова О. П. - Міфопоетика документального образу у фільмі "Проти сонця" Валентина Васяновича (2014)
Дяченко І. М. - Вплив сучасного публіцистичного дискурсу гендерно маркованих журналів на розвиток дитячих часописів (2014)
Зикун Н. І. - Ілюстрація в українських сатиричних журналах початку ХХ ст. як інформаційний код (2014)
Соломін Є. О. - Публіцистичні програми в структурі регіонального телебачення Луганщини в 50-90-х рр. ХХ ст. (2014)
Сушкова О. М. - Передвиборча кампанія 2012 р. як реалізація пропагандистської функції публіцистики на сторінках комунальних газет (2014)
Чабаненко М. В. - Образність в інтернет-журналістиці на прикладі матеріалів львівського інтернет-видання Zaxid.net (2014)
Короченський О. П. - Публіцистика як поле міжкультурної комунікації: Хосе Марті про північноамериканську пресу 1880-х рр. (2014)
Пономаренко Л. Г. - Луганська школа журналістики в структурі сучасного журналістикознавства (2014)
Циховська Є. Д. - "The littles" у контексті американської журнальної періодики ХХ ст. (2014)
Галацька В. Л. - Комунікативна компетенція публіциста як основа формування мовленнєвої стратегії в сучасній театральній журналістиці України (2014)
Дроздова А. В. - Термінологічна драматургія публіцистики: до питання про публіцистичну свідомість (2014)
Клічак В. Й. - Внесок видань видавничого центру "Просвіта" у формування національного інтелектуалізму української публіцистики (2014)
Кондрико А. А. - Наративна семіотика в системі методів дослідження медіатексту/дискурсу (2014)
Мітчук О. А. - Національна публіцистика як соціокультурна інформація: український досвід (2014)
Косинська Ю. В. - Редагування перекладів публіцистичних творів у практиці видання двомовної газети: деякі спостереження та узагальнення (2014)
Кравченко О. Л. - "Сучасна українська еміграція та її завдання" С. Петлюри як джерело вивчення української видавничої справи 20-х рр. ХХ ст. (2014)
Перепелиця А. О. - Рецепція засад редагування в публіцистичній спадщині Павла Тичини (2014)
Погореловська І. О. - Позначення як засіб індивідуалізації видавця художньої літератури, документальної прози та публіцистики в сучасних соціокомунікативних потоках (2014)
Антонова О. В. - Зберегти скарб слова (Рецензія на: Гончар О. Твори : у 12 т. упоряд., післямова В. М. Галич, комент. - В. М. Галич, О. А. Галич. - К. : Наук. думка, 2012. - Т. 9 : Публіцистика у двох книгах. Кн. 1. - 888 с. (2014)
Патрікєєва Н. В. - Постмодерні тенденції в журналістиці нових медій (2014)
Повний текст випуску (2014)
Титул, зміст (2010)
Власов В. І. - Періодизація глобалізації в історичному аспекті (2010)
Полонський Л. Г. - Періодизація розвитку техніки напилення газотермічних покриттів (2010)
Корольов А. Г. - Становлення і розвиток ветеринарної освіти і науки на Харківщині (2010)
Войтюк Д. Г. - Дослідження історії розвитку засобів приготування кормосумішок в контексті системного підходу до вивчення еволюції годівлі тварин, Ачкевич О. М. (2010)
Анікіна О. П. - "Нова система землеробства" І.Є. Овсинського: наукові ідеї в історичному вимірі (2010)
Лупаренко Г. В. - Внесок М.Ф. Балжі в конструкцію гусеничних машин (2010)
Філіпова О. І. - Науково-освітянська діяльність Абби Юхимовича Глаубермана в контексті розвитку фізичної науки ХХ століття в Україні (2010)
Черниш О. О. - С. П. Кулжинський та К. К. Гедройц: з історії творчих взаємин (2010)
Отомась І. Г. - Інтелектуалізація процесів документаційного управління у науково-технічному розвитку України (2010)
Непомнящий А. А. - Нове ґрунтовне дослідження з історії православної церкви професора Валерія Ластовського (2010)
Карамаш С. Ю. - Пам’яті першого українського космонавта П.Р. Поповича (до 80-ти річчя від дня народження) (2010)
Варченко О. М. - Бюджетна підтримка як інструмент забезпечення ефективності державної аграрної політики (2012)
Непочатенко В. А. - Вплив рівня зносу машинно-тракторного парку на основні результативні показники діяльності сільськогосподарських підприємств, Непочатенко А. В. (2012)
Губенко В. І. - Теоретико-методологічні аспекти стратегії реструктуризації внутрішнього та зовнішнього продовольчих ринків України (2012)
Карпенко А. М. - Пріоритетні напрями інноваційного розвитку рослинництва (2012)
Гарбуз М. Ю. - Світовий ринок молока та місце України на ньому (2012)
Шаціло Н. І. - Сучасні тенденції сталого розвитку сільськогосподарських підприємств Київської області (2012)
Зубченко В. В. - Методичні підходи до визначення ефективності інтенсифікації молочного скотарства (2012)
Діденко С. В. - Особливості маркетингового забезпечення продукції птахівничих підприємств (2012)
Чумак Р. М. - Диверсифікація як важлива умова сталого функціонування сільськогосподарських підприємств та розвитку сільських територій (2012)
Стариченко М. А. - Зарубіжний досвід організації інвестування сільського господарства (2012)
Скурідіна Н. В. - Особливості функціонування системи бюджетного планування в аграрних підприємствах (2012)
Артімонова І. В. - Інвестиційне забезпечення розвитку аграрних підприємств через механізм первинного розміщення акцій (IPO) (2012)
Сокольська Т. В. - Екологічна безпека як складова сталого розвитку сільського господарства (2012)
Ткаченко К. В. - Якість продукції як об’єкт управління на аграрних підприємствах (2012)
Куцмус Н. М. - Гендерна асиметрія сільськогосподарської зайнятості в країнах ЄС (2012)
Ціхановська В. М. - Сучасний стан продовольчої безпеки в контексті економічних перетворень в країні (2012)
Куць Т. В. - Аналіз кон’юнктури ринку соняшнику (2012)
Паска І. М. - Економічні засади розвитку оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні (2012)
Рудич О. О. - Розвиток системи кредитування особистих селянських господарств як інструмент підтримки їх діяльності, Карпенко А. М. (2012)
Бабенкова Т. Ю. - Організаційно-економічні підходи до формування логістично-збутових підприємницьких структур (2012)
Радько В. І. - Розвиток коопераційних взаємозв’язків у сільському господарстві (2012)
Кудельський В. Е. - Організаційно-економічні засади формування сировинної зони для молокопереробних підприємств Хмельницької області (2012)
Калашнікова Т. В. - Оцінка державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників у міжнародному вимірі (2012)
Хоменко О. М. - Сучасні тенденції розвитку аграрної освіти в Україні (2012)
Свиноус І. В. - Роль і місце особистих селянських господарств у сучасному агропромисловому комплексі України (2012)
Шуст О. А. - Соціально-економічні аспекти споживання продуктів тваринного походження населенням країни (2012)
Сень О. В. - Організаційно-економічні засади виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах (2012)
Капінос С. С. - Логістичні принципи постачання сільськогосподарської продукції на основі холодних ланцюгів (2012)
Безкровний А. В. - Модернізація механізму державної підтримки сільського господарства відповідно до вимог СОТ (2012)
Ксьонжик І. В. - Організаційно-господарський механізм інноваційного підприємництва в АПК (2012)
Гошовська В. В. - Окремі аспекти удосконалення системи оцінювання якості податкового контролю в Україні (2012)
Зинченко Н. В. - Логістичний підхід до управління інвестиційними процесами на підприємствах АПК (2012)
Карман О. В. - Організаційно-економічні аспекти збуту овочів в Україні (2012)
Сатир Л. М. - Теоретичне обґрунтування класифікації чинників економічної ефективності сільськогосподарського виробництва (2012)
Шеленко Д. І. - Стратегічне управління в системі економічних відносин, Смушак М. В. (2012)
Трофимчук М. І. - Розвиток інфокомунікаційної інфраструктури фінансового ринку (2012)
Шевченко А. О. - Організація та підвищення ефективності біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією в Україні (2012)
Скоцик В. Є. - Імпорт сільськогосподарської техніки як тимчасовий засіб її оновлення (2012)
Руда Т. П. - Теоретичні підходи до формування управління виробничими ризиками молокопереробних підприємств (2012)
Вихідні дані (2012)
Титул, зміст (2010)
Соколов В. Ю. - Роль календарів у поширені природничо-наукових знань та розвитку книгодрукування в Україні у XVII-XVIII (2010)
Харук А. І. - Конструкторські роботи з літакобудування в Києві в 30-х – на початку 40-х рр. ХХ ст. (2010)
Кожушко Б. В. - Внесок львівських фізиків до утвердження атомної теорії будови речовини Джона Дальтона (2010)
Пилипенко А. Н. - Внесок колективу науковців та конструкторів ВНДІТВМАШ у розробку комплектів машин для приготування кормосумішок на тваринницьких фермах, Ачкевич О. М. (2010)
Безлуцька О. П. - Історико-науковий аналіз внеску Й. К. Пачоського в становлення та розвиток заповідника "Асканія-Нова" (2010)
Принь О. В. - Становлення і розвиток державної системи охорони культурної спадщини у Донбасі (1945–1991 рр. ): історіографія проблеми (2010)
Боротканич Н. П. - Висвітлення освоєння космічного простору в музеях України (2010)
Пономаренко Р. О. - Танки Т-34 в дивизии СС "Дас Райх" в 1943 году (2010)
Трофимович В. В. - Дослідження з історії вітчизняного літакобудування (2010)
Варич М. - Науково­популярна журналістика як спосіб комунікації у соціокультурному просторі (2014)
Гурчіані Х. - Телебачення як засіб втілення соціальної проблематики в інформаційному просторі України (2014)
Дудченко Л. - Медіаринок ділової періодики Великої Британії: сучасний стан, традиції, типологія (2014)
Кондрико А. - Новітні тенденції функціонування особистісних наративів у сучасному мас­медійному дискурсі (2014)
Циховська Е. - "Маленькі" журнали як площина діяльності модерністів (2014)
Гаврилюк І. - Ефірне програмування державного радіомовлення України та Білорусі (на прикладі "УР­1" та "Радьіе 1"), Єадовнікова О. (2014)
Козир Ю. - Україна та Росія як актори в наративах української та російської преси (2014)
Кравченко С. - Юзеф Лободовський ­ речник польсько­українського діалогу (2014)
Василенко М. - Проблеми жанрової ідентифікації аналітичної статті (2014)
Євграфова А. - Актова лекція як жанр усного різновиду публіцистичного стилю (2014)
Зоріна О. - Художньо­публіцистичний нарис у творчих бакалаврських роботах студентів (2014)
Хіренко О. - Аналітична стаття з політичним прогнозом: традиції і новації (2014)
Волобуєва А. - Театральна преса Києва 1918­1941 рр.: типологічний аспект (2014)
Садівничий В. - Характерні ознаки тематики ветеринарної преси підросійської України середини ХІХ ­ початку ХХ ст. (2014)
Сидоренко Н. - Сатиричні альманахи Харкова (друга половина ХІХ ­ початок ХХ ст.) (2014)
Сипченко І. - Феномен "ворога народу" у місцевій пресі Сумщини 30­х рр. ХХ століття: особливості культивування та еволюція образу (2014)
Ткаченко О. - Соціокомунікативні принципи та особливості проведення медіа­кампанії "Колективізація" (2014)
Титул, зміст (2011)
Рижева Н. О. - Закладення основ панцерного судно-будування в Російській імперії в 60-70 рр. ХІХ ст. (2011)
Татаринов С. Й. - Вплив Бахмутського повітового земства на розвиток сільського господарства (1859-1916 рр.) (2011)
Ермолов П. П. - Радиоастрономические исследования в НИИ "Крымская астрофизическая обсерватория" (1952—2010 гг.) (2011)
Корнієнко О. М. - М. В. Келдиш і матеріалознавство в АН УРСР (до 100-сторіччя від дня народження) (2011)
Кушлакова Н. М. - Повітроплавний відділ Харківського відділення Імператорського Російського технічного товариства: організація та проведення Першої авіаційної виставки в Україні (2011)
Осадчий Є. М. - Укріплення фортець північного заходу Слобожанщини XVII ст. (2011)
Ромадін С. В. - До питання про автентичність збережених зразків залізничної техніки бойового призначення (2011)
Сорочинська О. Л. - Перші роки діяльності Харківського практичного технологічного інституту та його роль у підготовці інженерних кадрів (2011)
Брамський К. А. - Першому в Україні київському тролейбусу 75 років (2011)
Бойко М. І. - 30 років музею видатного вітчизняного винахідника.М.М. Бенардоса (2011)
Заболотна О. - Висвітлення теоретичних засад шкільної альтернативної освіти у вітчизняній та зарубіжній педагогіці: думки апологетів і критиків (2014)
Терьохіна Н. - Неформальна освіта дорослих у США у колоніальний період (2014)
Лінь Ц. - "Уявлення особистості" як психологічне поняття (2014)
Литовченко І. - Психологічний клімат і його вплив на ефективність вивчення англійської мови дорослими (за М. Ноулзом) (2014)
Оржеховська О. - Компетентнісна зорієнтованість курикулуму Великої Британії щодо формування здорового способу життя школярів (2014)
Деркач С. - Особливості навчальних програм для підготовки майбутніх учителів англійської мови у ВНЗ Польщі та України (2014)
Толіпов У. - Головні напрями вдосконалення контролю й оцінки діяльності студентів у експериментальні технології в Узбекистані (російською мовою) (2014)
Чернякова Ж. - Інтернаціоналізація інституційного освітнього простору Великої Британії (2014)
Чистякова І. - Особливості управління європейськими академічними університетськими мережами (2014)
Бойченко К. - Підготовка та організація діяльності головних суб’єктів управління школою в Нідерландах (2014)
Кришко А. - Гумбольдтівська модель університетської освіти (2014)
Ярова О. - Моделі релігійної освіти молодших школярів у країнах Європейського Союзу (2014)
Пашков В. - Сутність та основні моделі децентралізації управління вищою освітою у зарубіжних країнах та в Україні (2014)
Волинець Л. - Напрацювання ключових механізмів забезпечення якості загальної середньої освіти у Фінляндії (другa пол. ХХ ст.) (2014)
Мукан Н. - Детермінування та особливості розвитку неперервної педагогічної освіти на початку ХХІ ст. у сучасному освітньому просторі, Мукан О., Істоміна Е. (2014)
Бочарова О. - Підготовка вчителя до роботи з обдарованими учнями в Болгарії (2014)
Автори номера (2014)
Анотації (2014)
Содержание (2014)
Головченко Я. О. - Выбор рациональных конструктивно-силовых схем агрегатов самолета из композитов (2014)
Таврін В. А. - Класифікація тактичних дистанційно пілотованих літальних апаратів (2014)
Богачева Т. Б. - Загрузка сверхтяжелых моногрузов в транспортный самолет Ан-124-100 с помощью воздушной подушки, Вирский Б. Н., Вирский П. Б., Люшнин В. П., Сбойчаков В. Н. (2014)
Ковалев Е. С. - Возможности гашения шума с помощью конструкций с сотовыми заполнителями, Тиняков Д. В., Рябков В. И. (2014)
Лупкин Б. В. - Метод ремонта агрегатов из композиционных материалов с трубчатым (сотовым) заполнителем в полевых условиях, Нитка В. С. (2014)
Орловський М. Н. - Исследование свойств порошкового сплава CoTiC для увеличения износостойкости рабочих лопаток турбин ГТД, Воликова А. А. (2014)
Заруцкий А. В. - Остаточные напряжения при упрочнении отверстия методами местного глубокого пластического деформирования (2014)
Бекетова А. С. - Экспериментальные исследования влияния трансверсальных крепежных элементов на свойства углепластиков, Шевцова М. А. (2014)
Радченко С. Г. - Математическое моделирование прочности болтовых соединений композиционных материалов типа углепластиков, Лапач С. Н., Двейрин А. З., Василевский Е. Т. (2014)
Костюк Г. И. - Оценка числа частиц в нанокластере в алюминиевом сплаве при действии ионов, Миргородская Е. В., Матвеев А. А. (2014)
Сысоев Ю. А. - Обеспечение качества вакуумно-дуговых ионно-плазменных покрытий (2014)
Пономарев М. И. - Эффективность покрытий на основе вольфрама при обеспечении работоспособности подвижных узлов, изготовленных из титановых сплавов, Лось А. В. (2014)
Мороз Н. Н. - Влияние уменьшения сопротивления материала пластической деформации после предварительно малой деформации противоположного знака при моделировании процесса сложной вытяжки автокузовных деталей, Воронин А. В., Хорольский В. Л. (2014)
Дьяченко Ю. В. - Численное моделирование процессов лазерной резки листовых авиационных материалов, Маковецкий А. В., Хитрых Е. Е. (2014)
Соловьев А. И. - Равновесие ортотропной пластины, ослабленной двумя параллельными разрезами, Головченко А. В. (2014)
Тюрев В. В. - Решение задач гидромеханики методом конечных элементов, Тараненко В. А., Мащенко Ю. С. (2014)
Доник В. Д. - Моделирование газодинамических и аэроакустических процессов при внезапной разгерметизации отсеков летательного аппарата, Двейрин А. З. (2014)
Ганчина А. В. - Корневой метод оптимизации параметров системы стабилизации ракет-носителей по критерию "вероятность устойчивости", Сухоребрый В. Г. (2014)
Трифонов О. В. - Влияние выбора моделей горения и механизмов реакций на достоверность прогнозирования перехода горения в детонацию, Брега Д. А., Болоховец А. А., Палазюк Е. С. (2014)
Проценко В. С. - Обобщенное интегральное преобразование Фурье на смешанном спектре и некоторые его приложения , Денисова Т. В. (2014)
Романенков Ю. А. - Оценка рисков при принятии хозяйственных решений на основе модифицированной матрицы БКГ, Вартанян В. М., Лыба В. А., Колесник Т. В. (2014)
Кошовий М. Д. - Аналіз методу експертного оцінювання показників метрологічного забезпечення продукції, Ноженко О. М. (2014)
Гостудым Р. В. - Определение аэродинамических характеристик осциллирующего профиля с помощью системы FlowVision-HPC (2014)
Буйвал Л. Ю. - Аванпроект гражданского легкого многоцелевого самолета, Гуменный А. М. (2014)
Павленко В. Н. - Обзор методов исследования схватывания металлов при совместном пластическом деформировании (2014)
Требования к оформлению статей в тематический сборник научных трудов Национального аэрокосмического университета им. Н. Е. Жуковского "ХАИ" "Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии" (2014)
Выходные данные (2014)
Титул, зміст (2011)
Щербак О. А. - Перетворення Лоренца в історії української наукової думки: перші виведення (2011)
Вечурко С. І. - Еволюція розвитку мобільних засобів для виконання операцій ремонту сільськогосподарської техніки (2011)
Щебетюк Н. Б. - Бджільництво стародавніх народів: зародження галузевих знань (2011)
Полонский Л. Г. - Наследники славы железорудного производства Житомирского Полесья, Ноник Л. Ю. (2011)
Крюков М. М. - Михайло Єгорович Ващенко-Захарченко (1825-1912) – видатний математик та педагог, Клецька Т. С. (2011)
Слободян Л. Р. - До історії кафедри теоретичних основ електротехніки Київського політехнічного інституту, Трофімова Н. В. (2011)
Пономаренко Р. О. - Харківський політехнічний інститут в роки окупації 1941-1943 (2011)
Філіпова О. І. - Напрями науково-дослідної роботи інституту фізики Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова (1975 - 1991 рр.) (2011)
Яшний Д. В. - Дорадянські поштові картки, ілюстровані видами міст Південно-Східного Криму, як історичне джерело (2011)
Крахмальная Т. В. - Отзыв на книгу "Археологічне музейництво (енциклопедичний довідник)" (2011)
Непомнящий А. А. - Цінне дослідження з історії матеріальної культури кримського ханату (2011)
Войціховська А. С. - Поширення різних за рухомістю форм цинку у ґрунтах у зоні техногенезу сміттєзвалищ, Карабин В. В., Погребенник В. Д. (2013)
Шоломицкий А. А. - Использование формальных грамматик для анализа кадастровой информации, Лепеш М. Л. (2013)
Петелин Э.А. - О критерии рационального энергонасыщения горных пород (2013)
Налисько Н.Н. - Численный расчет параметров взрывного горения газовоздушных смесей в выработках угольных шахт (2013)
Судаков А. К. - Производственные испытания технологии оборудования гидрогеологической скважины криогенно-гравийным фильтром на участке Ждановка Магдалиновского района Днепропетровской области (2013)
Игнатов А. В. - Определение базовых параметров для расчета расходных характеристик эрлифта, Варавкина Т. Ю. (2013)
Каракозов А. А. - Разработка программного обеспечения математической модели работы бурильной колонны при ликвидации прихватов бурового снаряда, Алексеев Е. Р., Кучер Т. В., Парфенюк С. Н. (2013)
Ефремов И.А. - Реализация концепции комплексной дегазации и создание теплоэнергетических комплексов с использованием метана угольных шахт в условиях шахты им. "А. Ф. Засядько" (2013)
Юшков И. А. - Проектирование траектории направленных дегазационных скважин при бурении из подземных горных выработок (2013)
Таранец В.И. - Защита территорий от геологических и техногенных процессов, Оглоблин В. Ф. (2013)
Куликов В. В. - Затраты мощности на разрушение забоя геологоразведочной скважины (2013)
Куликов В. В. - Оценка расхода энергии, затрачиваемой в единицу времени на вращение колонны бурильных труб, по величине коэффициента полезного действия (2013)
Ганджумян Р. А. - Вибрационная надежность подвижного вращателя буровой установки УРБ-2А2, Фролова М. С. (2013)
Алексей Д. Цих - Термодинамический расчет турбодетандера (2013)
Ганин И. П. - Транспортирование частиц бурового шлама по скважине в поле действия массовых сил, Куликов В. В. (2013)
Прокопов А. Ю. - К вопросу определения дополнительных нагрузок на жесткую армировку стволов от эксцентриситета загрузки скипов, Борщевский С. В., Формос В. Ф., Михеева А. А. (2013)
Рязанов А.Н. - Исследование работы водоструйного насоса с двумя струйными аппаратами, Парфенюк С.Н. (2013)
Черниш О. Г. - Ізотопний склад свинцю галенітів Донецького басейну (2013)
Панов Ю. Б. - Оценка перспектив потенциальной алмазоносности геоблоков Украинского щита в зависимости от времени консолидации подстилающей субконтинентальной литосферной мантии, Проскурня Ю. А., Гриффин В. Л. (2013)
Исонкин А. М. - Влияние металлизации алмазов на структурообразование и прочность композиционного материала WC-Co-Cu, Дуда Т. М., Белявина Н. Н., Ткач В. Н. (2013)
Ильницкая Г. Д. - Влияние качества шлифпорошков из синтетических алмазов на работоспособность бурового инструмента, Исонкин А. М., Зайцева И. Н. (2013)
Исонкин А. Н. - Оценка перспективности использования в буровом породоразрушающем инструменте синтетических алмазов разных ростовых систем, Ильницкая Г. Д., Ткач В. Н., Зайцева И. Н. (2013)
Грищенков Н. Н. - Исследование влияния различных видов измерительных средств и различных конфигураций ходов на погрешность определения пунктов теодолитных и полигонометрических ходов, Грищенков А. Н. (2013)
Турчин В. А. - Скоростное бурение технических скважин большого диаметра, Шевелев В. Л., Загорскис А. И., Сагайдак И. Д., Пилипец В. И. (2013)
Пилипец В. И. - Использование многоступенчатого штангового насоса для бурения в условиях поглощения промывочной жидкости, Турчин В. А., Шевелев В. Л. (2013)
Лабинский К. Н. - Расчет параметров паспорта БВР при короткозамедленном взрывании с учетом ударной адиабаты горных пород и их радиуса разрушения (2013)
Каталенец А. И. - К стратиграфии Приазовского блока Украинского щита. Корсакская зона складчатости. (2013)
Алёхин В. И. - Структурно-геодинамическое картирование при решении различных задач, связанных с приповерхностными деформациями горного массива (2013)
Каракозов А. А. - Методика расчета параметров гидродвигателя забивного пробоотборника для опробования грунтов при бурении геотехнических скважин на шельфе, Рязанов А. Н., Парфенюк С. Н. (2013)
Мостыка Ю.С. - Анализ состояния и перспективы извлечения марганецсодержащего сырья из шламохранилищ Никопольского бассейна методом сухой магнитной сепарации, Зубарев А.И. (2013)
Садовенко И.А. - Моделирование работы теплового модуля в условиях ликвидируемой шахты, Инкин А.В., Рудаков Д.В., Хрипливец Ю.В. (2013)
Волобуєв А. І. - Удосконалення методики вибору місця закладення свердловин для водопостачання і складування шкідливих речовин, Коцкулич Я. С., Слепко М. М. (2013)
Каракозов А. А. - Создание однослойных алмазных коронок, оснащённых синтетическими монокристаллами, Попова М. С., Парфенюк С. Н., Богданов Р. К., Закора А. П. (2013)
Супрун М. В. - Оценка характера разрушения горных пород различными породоразрушающими элементами, Закора А. П., Богданов Р. К., Ильницкая Г. Д., Зайцева И. Н. (2013)
Каракозов А. А. - Выбор рациональной скважинной компоновки при бурении скважин на шельфе гидроударными буровыми снарядами и забивными пробоотборниками с подвижным колонковым набором (2013)
Титул, зміст (2014)
Слободян Л. Р. - Становлення та розвиток теоретичної електротехніки у вищих навчальних закладах України, Трофимова Н. В., Чибеліс В. І. (2014)
Антонюк Т. С. - До історії становлення та розвитку вагонного господарства на Одеській залізниці (друга половина ХІХ – початок ХХ століть) (2014)
Potapenko L. L. - Snowy problem for railways of Ukraine in wartime (2014)
Кушлакова Н. М. - Структурно-функціональні зміни Катеринославського відділення Російського технічного товариства в процесі соціально-економічних перетворень (2014)
Добровольский В. А. - Константин Алексеевич Рыбников – историк математики, Константинов В. А. (2014)
Сухенко І. І. - В. В. Салов про будівництво залізниць в Російській імперії: дискусія середини ХІХ ст. (2014)
Mashtalir V. V. - Engineers military objects in the Development of military-historical museum (2014)
Гнера В. А. - Застосування нових методів дослідження в історико-меморіальній роботі на місцях боїв Великої Вітчизняної війни (2014)
Титаренко А. О. - Проблеми атрибуції та експертизи тонкокерамічних виробів в музеях України (2014)
Корниенко А. Н. - Юбилей академика А.П. Александрова и других событий, Лютый А. П. (2014)
Ластовська О. Л. - Історіографія сучасних пам’яткознавчих досліджень православних монастирів в Україні (2014)
Garkava K. G. - Lymphocytic chalones under stress conditions (2014)
Матвєєва О. Л. - Формування умов середовища для прискорення біодеградації нафтопродуктів, Алієва О. Р. (2014)
Ліщук А. В. - Застосування мікроводоростей у біотехнології, Васильченко О. А., Миненко А. Б., Касянівська Е. С., Кудас В. Є. (2014)
Lazariev V. G. - Analysis of some aspects of microorganisms application for inorganic and minerals treatment, Drazhnikova A. V., Karpenko V. I. (2014)
Клестова З. С. - Порівняльний аналіз цитопатичної дії ентеровірусів у культурі клітин ВНК-21, Попова Е. М., Ладисюк Г. А. (2014)
Малиновська І. М. - Вплив агротехнічних заходів на мікробні угруповання сірого лісового ґрунту, Ткаченко М. А., Сачок В. Г., Скуміна М. О. (2014)
Лошицький П. П. - Вплив електромагнітного випромінювання на молочнокислі бактерії, Косоголова Л. О., Дем'янова Я. В., Яблонська К. М. (2014)
Блайда І. А. - Особливості співтовариства хемолітотрофних бактерій відходів вуглезбагачення (2014)
Косоголова Л. О. - Використання водяного горіха Trapa natans L. для одержання ферментованих напоїв, Яблонська К. М., Романова З. М. (2014)
Васильева Т. В. - Разнообразие сообществ микроорганизмов в техногенных экосистемах топливно-энергетического комплекса Украины (2014)
Деревянко В. І. - Енергоактивні будинки та агросадиби для рекультивації деградованих земель, Карпенко В. І., Дутка С. М., Богатирьов Ю. А., Святенко С. О. (2014)
Свідзінська Н. Б. - Вплив антропогеного навантаження на синтез фенольних речовин у листі каштана Аesculus L., Чепурко А. В. (2014)
Колесник Ю. А. - Вміст арбутину у листі толокнянки Arctostaphylos Uva-ursi з різних регіонів України (2014)
Титул, зміст (2014)
Геза А. В. - Перші транзисторні електронні обчислювальні машини (2014)
Євтушик Р. В. - Етап наукових досліджень однонасінного сегментованого насіння цукрових буряків (2014)
Дацків Л. В. - Розвиток біотехнології рослин в Інституті молекулярної біології і генетики НАН України (2014)
Мороз Т. П. - З історії танкобудування, Трофимова Н. В. (2014)
Камчатний В. Г. - Внесок професора І.П. Осипова в історію хімії як складова його науково-педагогічної діяльності (2014)
Корольов А. Г. - Професор О.В. Репрєв – засновник харківської наукової школи патофізіологів (2014)
Черняхівська О. М. - Внесок професора С. В. Безсонова у вивчення розвитку монументального ансамблю Києво-Печерської лаври (2014)
Mashtalir V. V. - Military history museums of Ukraine: historical and statistical aspects (2014)
Школьна О. В. - Шовк у побуті українців ХVІІ–ХІХ століть і питання його музейного експонування (2014)
Жам О. В. - Зернозбиральні машини на кінній тязі в НІЕЗ "Переяслав": формування колекції, Черняк І. М. (2014)
Артемьєва І. С. - Особливості формування позитивного ставлення до навчання в учнів перших класів у навчально-виховному процесі (2013)
Бейгер Г. - Образ современной школы в ретроспективной оценке студентов (2013)
Вихрущ А. В. - Філософія освіти як педагогічна проблема (2013)
Дубровський В. Л. - Роль педагогічної діагностики в контексті особистісно орієнтованої освіти: теоретичний аспект (2013)
Калюжна Т. Г. - Сучасні вимоги до професійної підготовки майбутнього вчителя (2013)
Касаткін Д. Ю. - Аналіз застосування міжнародного рейтингу Webometrics до університетів України, Касаткіна О. М. (2013)
Кнодель Л. В. - Инновация, глобализация, интернационализация – основные черты современного университетского образования в развивающихся странах (2013)
Кононко О. Л. - Психолого-педагогічні де термінанти світогляду майбутнього фахівця з дошкільної освіти (2013)
Павлюк Л. М. - Соціально-педагогічне проектування: теоретичні аспекти (2013)
Регейло І. Ю. - Розвиток докторської освіти в інноваційному суспільстві (2013)
Яцула Т. В. - Концептуальні підходи до конструювання змісту підготовки студентів вищих педагогічних навчальних закладів до взаємодії зі школярами у сфері дозвілля (2013)
Андрійко І. Ф. - Особистісно орієнтований підхід у навчанні іншомовного творчого письма (2013)
Баніт О. В. - Інноваційні технологіїнавчання співробітників у межах педагогічного вищого навчального закладу (2013)
Бобро А. А. - Формування у молодого покоління здорового способу життя (2013)
Борисенко В. - Місце проблемного навчання в теорії й практиці мовної освіти, Ковальська О. (2013)
Колейчик О. О. - Новітні методи навчання іноземних мов у немовних вишах у контексті євроінтеграції (2013)
Кузьма-Качур М. І. - Форми підготовки студентів педагогічних факультетів до краєзнавчої роботи у початковій школі (2013)
Пінчук І. О. - Використання інтерактивних методів у процесі фахової підготовки майбутніх учителів англійської мови початкових класів (2013)
Рудик Я. М. - Методика формування бази завдань для проведення тестового контролю успішності майбутніх бухгалтерів (2013)
Тукач І. І. - Організація самостійної роботи студентів спеціальності "Дошкільна освіта” увивченні навчальної дисципліни "Основи сценічної майстерності” (2013)
Гордієнко Т. В. - Розвиток професійно-педагогічної спрямованості у майбутніх учителів (2013)
Кожем’яко Н. В. - Аналіз сформованості комунікативної компетентності майбутніх фахівців юридичної галузі (2013)
Кочерга О. М. - Сучасні підходи до використання музейної педагогіки у професійній освіті вчителя початкової школи (2013)
Полозенко О. В. - Синергетичний підхід до психологічної підготовки майбутніх фахівців аграрної галузі (2013)
Таран О. М. - Рефлексивна модель підготовки вчителів іноземної мови як шлях удосконалення процесу професійного становлення (2013)
Ткаченко Л. І. - Формування морально-ціннісного компоненту критичного мислення майбутньоговчителя початкової школи (2013)
Шевчук М. О. - Механізми проектних технологій в управлінні процесом формування професійної компетентності майбутніх учителів (2013)
Давиденко О. В. - Діяльність педагогічної секції Вільного Польсько го університету в роки окупації (1940–1944 рр.) (2013)
Демешкант Н. А. - Інтердисциплінарна екологічна підготовка в системі вищої освіти Польщі (2013)
Зброєва Н. Б. - Особливості системи вищої освіти у сучасній Японії (2013)
Євтушик Л. П. - Проблема формування ключових кваліфікаційі компетентностейу системі професійної підготовки Німеччини (2013)
Коваленко Є. І. - Підходи до формування творчої особистості в українській педагогіці ХХ століття (2013)
Красуля А. В. - Філантропічні традиції у США: суб’єкти благодійництва у сфері вищої освіти (2013)
Лещенко М. Є. - Морально-етичне виховання молодших школярів у педагогіці України в другій половині ХХ ст. (2013)
Логвиненко Т. О. - Ересундський університет як інноваційна форма інтеграції у вищій освіті скандинавських країн (2013)
Малько Н. М. - Внесок О. Я. Герда у розвиток вищої освіти жінок. (2013)
Орел О. В. - Внесок І. Ф. Тесленка у розроблення методики шкільної математики для вчителів та студентів вишів (2013)
Федорчук І. В. - Нормативно-правові засади розвитку вищої педагогічної освіти в Азербайджані, Вірменії та Грузії (2013)
Шапаренко М. В. - Історія розвитку соціальної роботи у Сполучених Штатах Америки (2013)
Шарошкіна Н. Г. - С. Сірополко про народні бібліотеки в освітньому просторі (2013)
Шацька О. П. - Місце англійської мови у вищій освіті Китаю, Японії, Сінгапуру (2013)
Шеверун Н. В. - Функції оцінювання у забезпеченні якості навчання у вищих навчальних закладах Польщі (2013)
Ярмак Н. О. - Ніжинський період у педагогічній діяльності Олександра Музиченка (1908–1910-ті) (2013)
Самойленко О. В. - Освітні реформи ХІХ ст. в педагогічній спадщині М. Є. Скворцова (2013)
Наші автори (2013)
Дегтяр А. О. - Адаптація зарубіжного досвіду державного фінансування вищої освіти, Календжян Я. В. (2010)
Приходченко Л. Л. - Політичний та інституційний механізми державного управління: узгодження інтересів (2010)
Бульба В. Г. - Сутність і зміст функцій сучасних демократичних держав (2010)
Дрешпак В. М. - Тенденції розвитку семіотичних елементів системи державного управління сучасної України (2010)
Єльчанінов Д. Б. - Системологічні засади нового публічного менеджменту та належного врядування (2010)
Козуб В. П. - Розвиток теорії публічного адміністрування в контексті суспільних перетворень (2010)
Маліков В. В. - Стратегічні засади формування моделі економічного розвитку України (2010)
Степанов В. Ю. - Комунікація в політичній системі суспільства: державно-управлінський аспект (2010)
Бондаренко М. Ю. - Вплив громадськості на прийняття владних рішень у сучасній Україні (2010)
Козачок С. М. - Державна регуляторна політика України в аспекті вирішення проблеми залучення громадян до управління державою (2010)
Корнат А. В. - Система управлінських механізмів активізації діяльності громади (2010)
Ревенко Т. В. - Сутність і перспективи розвитку технологій соціальної реклами органів влади (2010)
Чопенко А. В. - Особливості організації процесу прийняття управлінського рішення в органах влади (2010)
Кузнецов А. О. - Партисипативна демократія: історичні нариси, Ігнатенко Л. Ю. (2010)
Левченко Н. В. - Українська державна ідея у творчості В'ячеслава Липинського та Дмитра Донцова (2010)
Лазор О. Д. - Функціонування статутів локальних громад країн ЄС: досвід для України, Заяць Д. Д. (2010)
Мельтюхова Н. М. - Досвід європейських країн з організації місцевого самоврядування на базовому рівні, Шабатько К. В. (2010)
Єлагін В. П. - Розробка ефективної моделі соціальної підтримки осіб з обмеженими фізичними можливостями в соціальній державі, Артюх С. О. (2010)
Братковський М. Л. - Роль держави в регулюванні економічної складової розвитку місцевого самоврядування (2010)
Козлов К. І. - Політична модернізація: імплементація принципів Good governance (2010)
Макаренко О. М. - Шляхи реалізації соціального захисту осіб похилого віку на рівні місцевої громади (2010)
Семенов В. М. - Мовний аспект регіональної поляризації в Україні (2010)
Копил Б. К. - Досвід реформування місцевого самоврядування в країнах Європейського Союзу (2010)
Тищенко К. М. - Реформування системи місцевого самоврядування в Україні (2010)
Хромова Ю. О. - Шляхи вдосконалення роботи виборчих комісій в Україні (2010)
Чурсін В. П. - Корупція в Україні як перешкода впровадженню належного врядування (2010)
Хріпливець Д. Є. - Удосконалення системи відповідальності органів і посадових осіб місцевого самоврядування (2010)
Бондаренко А. І. - Вплив держави на формування місцевих бюджетів у країнах Европи (2010)
Щербакова О. Л. - Суб'єктно-об'єктна характеристика системи управління містом (2010)
Ворона П. В. - Механізми впливу органів місцевого самоврядування на регіональний розвиток (2010)
Карамишев Д. В. - Обгрунтування необхідності введення єдиної системи збору та обліку внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, Карамишева Л. Є. (2010)
Коротич О. Б. - Підприємництво як соціально-економічне явище, Орел Ю. Л., Рябічко О. В. (2010)
Мартиненко В. М. - Міжнаціональні відносини і проблеми самоідентифікації корінних народів на території Автономної Республіки Крим, Головко С. В. (2010)
Богуславський Є. І. - Фінансові аспекти диверсифікації підприємств, Мілаш Л. М., Петрук О. В. (2010)
Бібленко С. Б. - Державне регулювання розвитку сервісного обслуговування технічних засобів сільськогосподарського виробництва (2010)
Статівка Н. В. - Державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників: пріоритети та ефективність (2010)
Гасюк І. Л. - Механізми фінансування галузі "фізична культура і спорт" (2010)
Соболь Р. Г. - Удосконалення державної політики в галузі страхування в Україні (2010)
Левченко Н. М. - Оптимізація ввізного мита – запорука ефективного державного регулювання імпорту м'яса (2010)
Домбровська С. М. - До вивчення питання про деякі механізми державного регулювання системи вищої освіти (2010)
Коваленко М. М. - Засади раціональної державної політики відносно іноземних банків (2010)
Кирик Г. В. - Розвиток якості освіти як основного принципу державної освітньої політики (2010)
Самофалова Т. О. - Методичні основи забезпечення реалізації державної політики в сфері інновацій як складової економіки розвитку (2010)
Хохрякова І. В. - Державне управління зайнятістю молоді як чинник впливу на процес становлення та розвитку державно-суспільних відносин (2010)
Шубін С. П. - Державно-управлінські маркетингові технології регулювання соціальних відносин в Україні (2010)
Калюга О. О. - Механізми державного регулювання фондового ринку (2010)
Кармінська-Бєлоброва М. В. - Податкова система держави: визначення критеріїв оптимальності (2010)
Лєонова Ю. О. - Державне втручання в інвестиційні процеси фармацевтичного ринку України як засіб підвищення конкурентноздатності вітчизняних підприємств (2010)
Мельникова М. О. - Аналіз адекватності методів і прийомів кількісної оцінки фінансового стану підприємств (2010)
Пахлова С. Є. - Специфіка публічного управління у сфері культури: український та європейський досвід (2010)
Помаз А. М. - Економічна сутність конкурентноспроможності (2010)
Сімкіна О. В. - Основні засади та історичні етапи становлення й розвитку соціального забезпечення (на прикладах країн Європи та України) (2010)
Шапоренко Д. Е. - Механізми регулювання інфраструктури ринку праці (2010)
Райхенбах Т. М. - Основи використання альтернативних джерел енергії (2010)
Котуков О. А. - Напрями модернізації державної служби в Україні (2010)
Савченко Б. Г. - Головні якості ефективного керівництва в системі державного управління (2010)
Древаль Ю. Д. - Політична культура як базовий неінституціональний чинник парламентаризму (2010)
Стрельцов В. Ю. - Розвиток публічної служби в Україні в умовах біпатризму (2010)
Федорів Т. В. - Комунікативна компетентність і параметри (2010)
Худоба О. В. - Оцінка кадрового потенціалу системи охорони здоров'я України (2010)
Яшина Ю. В. - Етапи професійного становлення державних службовців (2010)
Труш О. О. - Механізми реалізації державної політики у сфері цивільного захисту в Україні (2010)
Горячук В. Ф. - Концептуальні підходи та методи оцінки конкурентноспроможності регіонів (2010)
Жерліцин Д. К. - Теоретико-методологічні засади надання послуг органами місцевого самоврядування (2010)
Кьоппль О. І. - Визначення підходів до впровадження відновлювальної енергетики як основи європейської політики у сфері енергетики (на прикладі ЄС) (2010)
Світлична Ю. О. - Механізми забезпечення реалізації зовнішньоторговельної діяльності країни: транспортний і транзитний потенціали (2010)
Дементов В. О. - Громадські організації в Україні: вплив на прийняття соціально-відповідальних рішень (2010)
Онуфриенко Л. М. - К теории E-плоскостного волноводного трансформатора с осевой симметрией N-го порядка, Чумаченко Я. В., Чумаченко В. П. (2014)
Дорошенко В. А. - Математическое моделирование возбуждения конической антенны с полупрозрачными стенками и продольной щелью, Стрельницкий А. Е., Стрельницкий А. А. (2014)
Ігнаткін В. У. - Моделі процесів метрологічного обслуговування засобів вимірювальної техніки, Литвиненко В. А., Олійник Л. В., Томашевський О. В., Шпаковський О. Ю. (2014)
Zinkovskiy Yu. F. - Electric field homogeneity problem in the multi-electrode phase-adjustable applicator, Sydoruk Yu. K., Turovskiy A. O. (2014)
Карпуков Л. М. - Прямой синтез шлейфных фильтров нижних частот с Чебышевской характеристикой, Корольков Р. Ю. (2014)
Костенко В. О. - Электропитание охранной сигнализации от высоковольтной линии электропередач, Сметанин И. Н., Щекотихин О. В. (2014)
Висоцька В. А. - Концептуальна модель систем електронної контент-комерції, Чирун Л. В. (2014)
Ильяшенко М. Б. - Решение задачи поиска граф-подграф изоморфизма для распределения ресурсов организации (2014)
Karayuz I. V. - Short-term forecasting of coal and oil production in Ukraine, Bidyuk P. I. (2014)
Kucherenko Ye. I. - Fuzzy models in problems of complex systems control, Driuk O. D. (2014)
Кудин А. В. - Компьютерное моделирование изгиба круглой трехслойной пластины с использованием аналитического и численного подходов, Чопоров С. В. (2014)
Лисняк А. А. - Дискретизация границы трехмерных моделей геометрических объектов, заданных с помощью R-функций (2014)
Фандеева Е. А. - Применение метода анализа иерархий для выбора рекламной сети в интернете, Харченко В. В. (2014)
Шаховська Н. Б. - Опрацювання невизначеності у великих даних, Болюбаш Ю. Я. (2014)
Зайко Т. А. - Скорочення розмірності навчальної вибірки на основі асоціативних правил, Олійник А. О., Субботін С. О. (2014)
Bodyanskiy Ye. V. - Extended neo-fuzzy neuron in the task of images filtering, Kulishova N. E. (2014)
Subbotin S. A. - Methods and characteristics of locality-preserving transformations in the problems of computational intelligence (2014)
Тищенко О. К. - Гібридна каскадна оптимізована нейронна мережа, Плісс І. П., Копаліані Д. С. (2014)
Андрущенко Д. М. - Защита авторских прав на цифровые изображения (2014)
Баркалов А. А. - Оптимизация схемы композиционного микропрограммного устройства управления с общей памятью, Титаренко Л. А., Зеленева И. Я., Цололо С. А. (2014)
Демчук А. Б. - Відеоконтент для незрячих: метод тифлокоментування (2014)
Дубровин В. И. - Автоматизированная система анализа и интерпретации ЭКГ, Твердохлеб Ю. В., Харченко В. В. (2014)
Kozhukhivska O. A. - Decision support system architecture for forecasting of nonstationary financial processes and corresponding risks, Fefelov A. O., Bidyuk P. I., Kozhukhivskyi A. D. (2014)
Мирошкин А. Н. - Расширение формата микрокоманд при реализации устройства управления на гибридных FPGA (2014)
Чередникова О. Ю. - Синтез оптимального по быстродействию управления объектом со знакопеременной переходной функцией, Лапко В. В. (2014)
Орловський И. А. - Використання нейроконтролерів в електромеханічних системах, Горобець Є. І. (2014)
Башнянин Г. І. - Прогнозування обсягів інвестицій в економіку України за видами економічної діяльності, Лінтур І. В. (2014)
Дудар Т. Г. - Розвиток органічного агоровиробництва як основа забезпечення якості і безпечності сільськогосподарської продукції в Україні, Дудар О. Т. (2014)
Лендєл М. А. - Особливості інноваційного розвитку агропромислового сектора: аналітичний аспект, Жулканич Н. М. (2014)
Паулик А. Я. - Проблеми і перспективи розвитку торгівлі в Україні (2014)
Пітюлич М. М. - Теоретичні аспекти дослідження малих форм господарювання, Воронич К. М. (2014)
Товканець С. А. - Науково-технічне співробітництво як тенденція в розвитку вищої економічної освіти в європейських країнах, Товканець Г. В. (2014)
Шевчук О. В. - Чинники впливу на національний ринок (2014)
Білак Г. Г. - Методичні підходи до формування моделі організації територіального економічного розвитку в регіоні (2014)
Войтюк А. В. - Удосконалення механізму формування інвестиційних процесів у регіоні (2014)
Газуда Л. М. - Спільні інвестиційні проекти та програми транскордонного співробітництва і зовнішньоекономічна діяльність регіону, Рубіш М. А. (2014)
Звонар Й. П. - Складові регіональної політики підвищення конкурентоспроможності соціально-трудового потенціалу та етапи її реалізації (2014)
Ковальчук І. Є. - Проблеми та перспективи кластеризації туристичної галузі Закарпаття (2014)
Когут Л. І. - Особливості ресурсного забезпечення діяльності виробничого підприємства в сучасних умовах господарювання (2014)
Проскура В. Ф. - Науковий підхід до економічної безпеки з позицій стійкого розвитку регіону (2014)
Слюсаренко В. Є. - Економічна самоорганізація територіальних громад (2014)
Хаустова К. М. - Регіональні чинники формування стратегії інвестиційно-інноваційного розвитку підприємств деревообробної промисловості Закарпаття (2014)
Баланюк І. Ф. - Стан та тенденції забезпечення працівниками суб’єктів господарювання аграрної сфери, Сас Л. С. (2014)
Пітюлич М. І. - Новітні тенденції розвитку міжнародної трудової міграції та їх наслідки для України (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського