Шевеля В. В. - Реология контактых процессов при трении закаленной стали в связи с влиянием температуры отпуска, Соколан Ю. С. (2014)
Пастух І. М. - Вплив режимних параметрів азотування у тліючому розряді на товщину нітридної зони модифікованого шару, Соколова Г. М., Здибель О. С. (2014)
Горошко А. В. - Обернена задача ідентифікації фізико-механічних характеристик матеріалів структурно-складних технічних систем (2014)
Жеребецький В. В. - Використання комп’ютерної системи solidworks та підпрограми solidworks motion при моделюванні роботи просторових важільних механізмів із зупинкою вихідної ланки (2014)
Пітулей Л. Д. - Дослідження оптимальних параметрів запресування вставних зубків шарошок бурових доліт, Карпик Р. Т., Шуляр І. О. (2014)
Капустенський П. Г. - Взаємодія каретки із коливним човником в механізмах приводу із прискорювачем, Манзюк Е. А. (2014)
Кармаліта А. К. - Математичний експеримент впливу параметрів механізму в’язання круглов`язальної машини типу ко на довговічність роботи клинів, Плешко С. А., Піпа Б. Ф. (2014)
Олійник О. Ю. - Експериментальні дослідження зусилля знімання рулону круглов'язального полотна з товарного валика, Плешко С. А., Піпа Б. Ф. (2014)
Михайлик В. Д. - Физические основы вибрации, контроль вибрации на судах, Тригуб С. Н., Маслов В. А. (2014)
Горохівський А. С. - Веб-орієнтована модель динаміки вартості автомобілів, Стрілецький М. В., Пасічник Р. М. (2014)
Базилюк Е. В. - Методика визначення естетичних приростів градації конструкцій жіночих плечових виробів (2014)
Пашкевич К. Л. - Дослідження параметрів побудови членувань плечового одягу на базі комп’ютерних технологій, Цирульник І. В. (2014)
Сиротенко О. П. - Розробка типізованих конструкцій комірів піджачного типу в жіночому верхньому одязі (2014)
Андреєва О. А. - Дослідження сорбційної здатності колагенвмісних матеріалів відносно промислових барвників, Тегза М. М., Майстренко Л. А. (2014)
Кобильська М. С. - Удосконалення технології промивання тканин в процесі фарбування активними барвниками, Сумська О. П. (2014)
Данченко В. В. - Влияние катионоактивных полимеров на электрокинетические свойства хлопчатобумажных текстильных материалов с различными структурными характеристиками, Сарибекова Д. Г. (2014)
Горященко С. Л. - Огляд матеріалів легкої промисловості для використання з покриттям (2014)
Матвейцова Д. С. - Формування асортименту та класифікація бавовняних тканини, Карван С. А., Параска О. А. (2014)
Галавська Л. Є. - Методи отримання інформації про метричні та структурні характеристики трикотажу, Єліна Т. В., Демчишин А. А., Аушева Н. М. (2014)
Вдовенко А. В. - Типологія стоп дітей україни. повідомлення 1. особливості статево-вікових змін параметрів стоп дітей шкільного віку, Коновал В. П. (2014)
Надопта Т. А. - Загальні критерії якості взуттєвих виробів для дітей-школярів, Домбровський А. Б., Скідан О. В. (2014)
Якимова Г. П. - Особливості вологопереносу в багатошаровій конструкції заготовки верху взуття при зволоженні її в емульсійному середовищі, Лобанова Г. Є. (2014)
Михайловський Ю. Б. - Impactopt плагін для autodesk inventor, Бондарчук К. Є. (2014)
Маломуж Т. В. - Математичне моделювання технологічних процесів одержання нетканих матеріалів з льону олійного, Тернова Т. І., Головенко Т. М. (2014)
Титул, зміст (2012)
Данилюк М. - Міжнародні підходи до системи оцінювання ефективності діяльності організацій бізнес-інкубування, Бойчук Р., Гречаник Б. (2012)
Бабіченко В. - Технічний та фундаментальний аналіз: використання у процесі інвестування, Волошина І. (2012)
Краснова І. - Концепція сталого розвитку та вихід на ринки "сталих інвестицій" (2012)
Швидкий О. - Нафтогазові ТНК і глобальна енергетична безпека (2012)
Лук'яненко О. - Європейський контекст інноваційної конкурентоспроможності української економіки, Федірко О. (2012)
Диба В. - Соціальна відповідальність ведення бізнесу: теорія і практика, Диба О. (2012)
Франчук Т. - Шляхи залучення іноземних інвестицій в економіку України (2012)
Яренко Г. - Податки на багатство: сутність та класифікація згідно ОЕСР (2012)
Гапонюк М. - Корпоративні стратегії в умовах посилення невизначеності економічних тенденцій в Україні (2012)
Бирюк С. - Эволюция стратегических целей предприятия в процессе IPO: опыт Украины, Смирна О. (2012)
Нагорний Є. - Контролінг як важливий інструмент забезпечення ефективності інвестиційних проектів, Мар’янов Є. (2012)
Василишен Ю. - Економічна сутність банківських інвестицій (2012)
Жолнерчик Г. - Причини, що гальмують розвиток лізингової діяльності в Україні (2012)
Бабич М. - Прогнозна оцінка ефективності створення центрального депозитарію (2012)
Хлівний В. - До питання про бюджетування у Франції, Славкова А., Алексєєва Н. (2012)
Телятников В. - Перспективи інвестування у боргові цінні папери місцевих органів влади в Україні (2012)
Усатий Д. - Аналіз застосування товарних деривативів як інструментів худжування цінових ризиків (на прикладі підприємств АПК) (2012)
Долінський Л. - Формування репрезентативної статистичної вибірки за котирувальними даними Українського фондового ринку, Пріма Д. (2012)
Титул, зміст (2014)
Пастух І. М. - Аналіз процесів азотування в тліючому розряді отворів з відносно малим діаметром, Люховець В. В., Лук’янюк М. В. (2014)
Чабан В. В. - Динаміка привода рукавичного автомату з демпфіруючими елементами, Піпа Б. Ф., Чабан О. В. (2014)
Мороз С. А. - Вплив силових параметрів алмазно-вигладжувального оброблення на мікрогеометрію робочих поверхонь спряжених деталей (2014)
Гордєєв О. А. - Експериментальне дослідження динамічних характеристик та визначення оптимальних режимів роботи вібраційного обладнання для нанесення мастилоутримуючих лунок, Кармаліта А. К., Мазур М. П. (2014)
Иванов В. В. - Обобщенные эвристические методы проектирования трансмиссий (2014)
Козлов Л. Г. - Адаптивний регулятор з динамічною fuzzy-корекцією настройки для мехатронного привода мобільної машини (2014)
Тарандушка Л. А. - Оцінка рівня роботи автосервісів за параметрами показників якості технічного обслуговування та ремонту автомобілів, Тарандушка І. П. (2014)
Пастух І. М. - Експлуатаційні критерії аналізу ефективної ширини поверхневого шару, азотованого в тліючому розряді, Соколова Г. М., Здибель О. С., Лук’янюк М. В. (2014)
Горошко А. В. - Підвищення ефективності розв’язання обернених задач, що описуються лінійними моделями (2014)
Романюк В. В. - Статистическая вероятность наличия ситуаций равновесия по нешу в чистых стратегиях в диадической игре со стохастически ограничиваемыми выигрышами для задачи реализации игрового моделирования рационального использования ресурсов с альтернативным выбором действия (2014)
Матвейцова Д. С. - Нанотехнології у виробництві текстильних матеріалів, Карван С. А., Параска О. А. (2014)
Карван С. А. - Комплексна оцінка гігієнічних властивостей поліфункціональних текстильних матеріалів з урахуванням антистатичної обробки, Ганзюк А. Я., Сокол Г. М. (2014)
Галавська Л. Є. - Теоретичні аспекти визначення ширини подвійного неповного трикотажу (2014)
Колиско О. З. - Модифікація графічного редактора для автоматизованого представлення контурів деталей шкіргалантерейних виробів (2014)
Надопта Т. А. - Методика дослідження динаміки росту довжини стоп дітей-школярів, Домбровський А. Б., Скідан О. В. (2014)
Колиско О. З. - Практична реалізація алгоритму побудови розкрійної схеми для шкіргалантерейних виробів (2014)
Базилюк Е. В. - Дослідження зміни параметрів нагрудної виточки в жіночих плечових виробах за міжзростової градації, Баннова І. М. (2014)
Близнюк Т. В. - Исследование оптимальных концентраций реагентов красильной ванны методами математической статистики, Гаранина О. А., Романкевич О. В. (2014)
Паньків Н. О. - Ферментативний гідроліз крохмалю, Паляниця Л. Я., Косів Р. Б., Березовська Н. І. (2014)
Горященко С. Л. - Моделювання процесу нанесення покриття на поверхню матеріалів легкої промисловості методом розпилення (2014)
Осадчук В. С. - Радіовимірювальний мікроелектронний перетворювач витрат газу з частотним виходом, Осадчук О. В., Яремішена Н. А. (2014)
Варешко В. О. - Повна лінійна шкала для вимірювальних перетворювачів інформації із використанням двох допоміжних шкал з різними одиницями квантування (2014)
Осадчук В. С. - Прилад контролю кутових положень з використанням автогенераторних магніточутливих пристроїв, Осадчук О. В., Білилівська О. П. (2014)
Горященко К. Л. - Огляд систем імітаційного моделювання телекомунікаційних мереж, Доротюк М. Д. (2014)
Стецюк В. І. - Вимірювання просторового положення та орієнтація в просторі конструкцій кварцових резонаторів (2014)
Осадчук В. С. - Частотний оптичний перетворювач зфототранзистором та активним індуктивним елементом для контролю плазмохімічних процесів, Осадчук О. В., Селецька О. О., Звягін О. С. (2014)
Любчик В. Р. - Контроль провідних ліній зв’язку від несанкціонованого доступу багаточастотним фазовим методом, Євтушок В. П., Карпова Л. В. (2014)
Полікаровських О. І. - Фазове коло як основа класифікації прямих синтезаторів частоти (2014)
Федула М. В. - Виявлення періодичних сигналів із застосуванням обробки фазового портрету хаотичної системи у перерізі Пуанкаре (2014)
Лантвойт М. О. - Задачі удосконалення аеродромних оглядових радіолокаторів (2014)
Кондратов В. Т. - Разработка концепции построения и архитектуры измерительныхсистеми приборовдля экспресс-диагностики состоянияфизических и биологических объєктов. сообщение 1 (2014)
Клепіковський А. В. - Розробка алгоритму способу активного термостатування із передбаченням (2014)
Захарченко С. М. - Метод оперативного контролю відхилень ваг розрядів АЦП послідовного наближення та його структурна реалізація, Росощук A. В., Захарченко М. Г. (2014)
Сотула Ж. В. - Підвищення рівня звукового тиску, створюваного мономорфними дисковими п'єзоелементами (2014)
Базіло К. В. - Збудження коливань згину в циліндричних п'єзоелементах (2014)
Горященко К. Л. - Пошкодження провідникових ліній та їх моделі (2014)
Бармак О. В. - Інформаційна технологія для отримання особливостей обличчя при відтворенні емоційних станів, Сорокатий Р. В. (2014)
Рувинская В. М. - Информационная технология детектирования вредоносных программ на основе сценариев, Молдавская А. В., Григоренко М. И. (2014)
Царьов Ю. О. - Методи структурного та параметричного синтезу волоконно-оптичних мереж передачі даних спеціального призначення (2014)
Євдохович Б. В. - Багатокритеріальне оцінювання та вибір найкращих зразків тепловізійної техніки для охорони державного кордону, Євтушенко Г. Л. (2014)
Каштальян А. С. - Апроксимація залежності вольт-амперної характеристики діода шоткі від температури (2014)
Кондратов В. Т. - Разработка концепции построения и архитектуры измерительныхсистеми приборов для экспресс-диагностики состоянияфизических и биологических объєктов. сообщение 2, Кондратов Ю. Т. (2014)
Єрьоменко О. І. - Аналіз особливостей впливу амплітудно фазових спотворень на оброблення маніпульованих сигналів (2014)
Молчанова М. О. - Дослідження впливу параметрів навчання когнітрону на якість розпізнавання вихідних образів, Протасов М. В. (2014)
Бедратюк Л. П. - Використання системикомп’ютерної алгебри Maple для розв’язання задач оптимізації, Бедратюк Г. І. (2014)
Будняк Д. В. - О некоторых проблемах комплексного исследования этногенеза славян (2013)
Дубенко О. Ю. - Художня картина світу: основні напрями дослідження (2013)
Мірошниченко Л. Я. - Нескептичний Девід Г’юм (до питання про літературний скептицизм ) (2013)
Антоненко Н. П. - Психологические ассоциативы восточных славян в зеркале теории возможных миров (2013)
Зинич Е. - Интеграция разных образных систем в творчестве Раду Поклитару (театр "Киев модерн-балет") (2013)
Мазепова О. - Серце як центр емоційного та інтелектуального життя людини (на матеріалі перської мови ) (2013)
Агібалова Т. М. - Інтелектуальний простір мовотворчості Лесі Українки: специфіка інтерпретації лінгво-естетичного знака серце в драматичних поемах. (2013)
Костенко Н. Д. - Структурно-семантичні параметри неономінацій семантичного поля "навчання " (2013)
Оліщук Р. Л. - Лексико-семантичні особливості тактильних прикметників мікрополя "гостроти” (на матеріалі поетичних творів письменників епохи принципату Августа), Антонюк С. А. (2013)
Кузнецова М. О. - Вербалізація гіперконцепту "power" у текстопросторі саги Дж.Р.Р. Мартіна "А song of ice and fire" (2013)
Білокінь С. О. - "Проблемотоп " в урбаністичній прозі Ю. Андруховича (2013)
Колтакова Н. Г. - Лінгвокультурема "прозорості" в художніх світах Б. І. Антонича та В’яч. Іванова (2013)
Лыткина О.И. - "Научный текст" в содержании концепта "Америка" в русской языковой картине мира (2013)
Головатюк В. Д. - Фольклорно-етнографічна спадщина Івана Ігнатюка (2013)
Mammadova A. - Publications of Ahmed Jafaroghlu about the folklore of Azerbaijan in Europe (2013)
Мацькович М. Р. - Роль біографічних елементів у творчій спадщині Анджея Кусьневича (2013)
Намазова Ф. Камран кызы - Подтекстовое значение лексических единиц в языке драмы Ильяса Эфендиева (2013)
Литвинов О. - Лінгвокультурологічна специфіка номінацій зорових знаків комунікації в англомовному дискурсі (2013)
Корнієнко Л. М. - Про синонімію у фразеологічних словниках (2013)
Моштак О. В. - Аксіологічний аспект категорії оцінки (2013)
Колеснікова І. А. - Колоративи у дзеркалі міжкультурної комунікації (на матеріалі дизайну одягу) (2013)
Дзисюк М. В. - Стилістичні характеристики фразеологізмів у поезії сучасної Уманщини (2013)
Цицалюк Н. М. - Відображення національної історії в українських прізвищах (2013)
Вовчанська С. І. - Синтаксичні особливості німецького фахового маркетингового дискурсу (2013)
Гончарова Н. А. - К вопросу о соизучении латинского язика и античной культуры. (2013)
Спільник Т. М. - Особливості лексико-семантичного наповнення частин складного речення як чинник формування градаційного відношення (2013)
Ахундова К. Ш. - О некоторых теоретических и методических проблемах, возникающих при изучении и анализе многокомпонентных сложных предложений (МКСП) в Азербайджане (2013)
Герман Л. В. - Відродження мов , що зникають , як одна з проблем eколінгвістики (2013)
Керимова З. Мусеиб кызы - Речевые этикеты, связанные с ситуациями одобрения и порицания (на основе материалов азербайджанского языка) (2013)
Сергієнко Л. В. - Деякі аспекти членованості в текстах проспектів емісї цінних паперів (на матеріалі проспектів емісії цінних паперів) (2013)
Нагорна С. С. - Аналіз словозмінної парадигми англійського дієслова : статистичний досвід (2013)
Данкевич Т. М. - Американські фразеологізми (2013)
Слабко О. О. - Питома германська лексика староукраїнських пам’яток як цілісна семантична структура (2013)
Зінченко О. - Ритмічна організація сучасного німецького мовлення (2013)
Сорока О. Б. - Нові іншомовні слова в сучасній болгарській мові (спроба впорядкування термінів та дефініцій) (2013)
Карапетова Е. Г. - Репрезентация условий восприятия в семантике английских перцептивных глаголов (2013)
Ткачик О. В. - Номінативні процеси в англомовному політичному дискурсі (скорочення, усічення, злиття, реверсія, конверсія) (2013)
Сіленко Н. В. - Експлікація функціонування метафори в турецькому рекламному дискурсі (2013)
Лапко О. А. - Особливості транспозиції сюжету драми "Украдене щастя” І. Франка в її телевізійній версії (2013)
Четвертак Є. - Особливості "політкоректності " політичного дискурсу США (2013)
Акімова Н. В. - Специфіка впливу мови інтернету на рівень грамотності (за результатами експериментального дослідження (2013)
Герасимчук В. А. - Естетичні знаки в художній свідомості Тараса Шевченка (2013)
Яковлева Н. М. - Роман Джозефа Конрада "Таємний агент” у контексті творчої еволюції письменника (2013)
Дяків Ю. - Інтелектуальна драма Бернарда Шоу: структурні oсобливості (2013)
Логвинова И. В. - Автор и зрители в комедиях Л. Тика (2013)
Белинская Е. В. - Образы шолоховских героинь в контексте славянского язычества (на материале романа–эпопеи "Тихий Дон") (2013)
Пастушенко Л. І. - Учення про політику і дипломатію в німецькому "галантному" романі (2013)
Білоус Н. В. - Лірична спадщина А. фон Дросте-Гюльсхоф як об’єкт літературознавчих трактувань (2013)
Дьомова Н. В. - The role of prosody in the Anglophone and Ukrainian poetry (2013)
Міхєєва Ю. О. - Тоталітарне мистецтво третього рейху як предмет сучасного наукового осмислення (2013)
Новаковска-Оздоба И. - Трансформации готического мотива замка в русской прозе периода романтизма (2013)
Раковская Н. М. - Критический дискурс К. Леонтьева (к постановке проблемы) (2013)
Асташина Е. И. - Художественный опыт гносеологического программирования (на материале романа Е. И. Замятина "Мы") (2013)
Клюйко Г. С. - "Музей покинутих секретів". Исторический и детективный нарративы (2013)
Волощук М. Б. - Проблемы классификации и осмысления эпитетов в поздней художественной прозе Л. Толстого (2013)
Мащенко О. А. - Тема "холостяцької спільноти" в романі Луїса Чу "Скуштуй чашку чаю" (2013)
Федунь М. Р. - Поетика подорожніх творів Софії Яблонської (2013)
Квирикадзе Н. Г. - Деталь-подзаголовок в художественной структуре романа Томаса Манна "Будденброки” (2013)
Белогорская Л. В. - Пространственные символы в романах Александра Грина (2013)
Сквіра Н.М. - Тарас Шевченко і російська література XVII – першої третини XIX ст. (2013)
Петрикова В. Т. - Європейська новела відродження в історії мистецтва: традиції і новації в сучасній мистецькій освіті (2013)
Ильясова А. А. - "Баллада" ("Пять коней подарил мне мой друг Люцифер…") и "Заблудившийся трамвай" Н. Гумилева: жанровый динамизм (2013)
Юдин А. С. - Скрытый историзм ранней эстетики и философии М. М. Бахтина (2013)
Бігун В. П. - Семантичний обсяг корелятів вік та age в українській та англійській мовах (2013)
Велилаева Л. Р. - Лингвоконцепты "эмиграция", "Родина" и "чужбина": анализ и интерпретация (2013)
Жеймо Б. - Восприятие творчества Всеволода Михайловича Гаршина в Польше (2013)
Шпак Р. - Функционально-семантические особенности заглавия романа "Кролики и удавы" Фазиля Искандера (2013)
Бурлакова І. В. - Поліхудожній простір Оксани Лятуринської (2013)
Білас А. А. - До питання перекладу одиниць зниженого розмовного мовлення (2013)
Пригодій О. С. - Національні особливості та їх вплив на підсвідомому рівні на перекладача при перекладі твору Генрі Джеймса "Дейзі Міллер" (2013)
Зарицька Т. Г. - Українські народні пісні та думи на канадській землі : переклади англійською мовою (2013)
Кушмет М. С. - Назви капусти в східностепових говірках Донеччини (2013)
Литвиненко С. Г. - Навчання студентів вищих навчальних закладів спортивного профілю іноземної мови з урахуванням їх психологічних особливостей, Шепелюк В. Л. (2013)
Глінська О. М. - Using professionally -oriented audio and video sequences for teaching University students to perceive text through listening (2013)
Ломтадзе Т. Р. - К значению онлайн-словарей в деле изучения грузинского языка как иностранного (2013)
Хоружева Л. Є. - Навчання студентів-іноземців на підготовчому відділенні з урахуванням законів психологічного розвитку особистості, Шепелюк В. Л. (2013)
Кошин Е. Б. - "Для среднего школьного возраста": к вопросу об имплицитном читателе в романе В. А. Каверина "Два капитана" (2013)
Лисюченко Е. - Лингвистические и психологические основы формирования коммуникативной компетенции у иностранных студентов-медиков (2013)
Рост Ю. Н. - Витоки викладания англійської мови як учбового предмета (2013)
Комарова І. С. - Автентичний художній фільм як метод заохочення студентів вузів до міжкультурного іншомовного спілкування (2013)
Sobetska N. - Linguistic processing and acquisition of second language communicative competence (2013)
Бочкарьова О. Ю. - Teaching EAP VIA ‘Language across curriculum’ concept (2013)
Кондратюк Е. С. - Преподавание языка как культуртрегерская деятельность (2013)
Черненко Г. А. - Принципи ієрархічної систематизації ціннісних концептів (2013)
Курьянов С. О. - Первый крымский миф (Об одном из претекстов Крымского текста русской литературы) (2013)
Горлачева В. В. - Названия фиолетового цвета в современной рекламе (2013)
Довбня К. В. - Концепція створення навчально-методичного комплексу з мови гінді для майбутніхфахівців-сходознавців (2013)
Зарецька О. О. - Homo narrantus: особливості епістолярної нарації у віртуальному просторі (2013)
Клименко О. В. - Композиційна роль міркування у повісті А. Камю "Сторонній" (2013)
Крацило С. О. - Реалізація скрипту "шлюб" в британській художній прозі початку ХХІ ст. (на матеріалі роману Sasha Wagstaff "Changing Grooms ” ) (2013)
Крижановська Н. В. - Психопоетика художнього образу в українських історичних романах ХХІ ст. (2013)
Кулеш Е. В. - К описанию фрагмента деривационного поля глагола грустить (2013)
Кулібаба А. С. - Реалізація максим спілкування у пісенному дискурсі Східного Середземномор’я (2013)
Орлова Ю. В. - Особливості вербалізації концепту вік людини в українській, російській та англійській лінгвокультурах (2013)
Пермінова А. В. - Особливості входження американської поезії в українську літературну полі систему (2013)
Сидорец В. С. - К проблеме концепции текст (2013)
Бондар М. - Турецька безеквівалентна лексика: лексико-тематичні групи та специфіка функціонування (на матеріалі турецько -українських художніх перекладів) (2013)
Підгрушна О. Г. - Переклад гумору: відтворення культурно-специфічної лексики (2013)
Бардіна Л. М. - До питання адаптації студентів-іноземців до умов навчання у вищій школі, Юнак В. Г. (2013)
Носкова А .Е. - Основные аспекты языковой подготовки иностранных учащихся к общению в общественно-политической сфере, Торшина Л. М. (2013)
Науменко Н. - Природа мистецтва та мистецтво природи у новелах Михайла Коцюбинського (2013)
Зимовець Г. - Специфіка семантики відзоонімних комерційних власних назв (2013)
Mykhalchuk N. O. - Culturologically-oriented teaching of students a foreign language in modern society (2013)
Константінов Д. В. - Моделювання системи розподілу вагонопотоків на технічних станціях, Болдир Т. В. (2014)
Долгополов П. В. - Удосконалення перевізного процесу на транспортному полігоні на основі моделі диспетчерського управління, Манзуля В. П., Роженко А. О. (2014)
Кулешов В. В. - Удосконалення диспетчерського управління регіональними центрами залізниць в умовах інформатизації, Дочія К. В., Оробченко С. А. (2014)
Константінов Д. В. - Дослідження сучасних пасажирських перевезень залізничним транспортом України, Коновалюк Л. В. (2014)
Колісник А. Г. - Удосконалення технології роботи прикордонної сортувальної станції шляхом впровадження супутникових технологій (2014)
Огар О. М. - Розрахунок конструктивних параметрів структур гіркових горловин з вагонними уповільнювачами легких типів (2014)
Крячко К. В. - Визначення впливу конструктивних параметрів пасажирських станцій на їх пропускну спроможність, Саленко О. Є., Єршов В. А. (2014)
Пархоменко Л. О. - Дослідження напрямків розвитку швидкісного і високошвидкісного пасажирського руху поїздів на залізницях України (2014)
Котенко А. М. - Перевезення негабаритних і великовагових вантажів в транспортних системах, Лаврухін О. В., Шилаєв П. С., Світлична А. В., Шевченко В. І., Пилипейко О. М. (2014)
Коваленко В. В. - Удосконалення пасажирських перевезень на основі раціоналізації використання парку пасажирських вагонів, Малахова О. А. (2014)
Хоробрих П. М. - Аналіз підходів до проведення судової залізнично-транспортної експертизи (2014)
Рибальченко Л. І. - Оптимізація використання порожніх вагонів в умовах дефіциту рухомого складу, Франковський Д. В. (2014)
Макаренко Л. І. - Удосконалення процесу просування вагонопотоків в умовах функціонування міжнародних транспортних коридорів (2014)
Петрушов В. В. - Удосконалення роботи контейнерного терміналу на станції Харків – Ліски та розрахунок його переробної спроможності, Погребна Г. Ю. (2014)
Сумщенко М. М. - Оцінка конструкції сортувальної гірки, Бажан А. В. (2014)
Прохорченко А. В. - Дослідження пропускної спроможності залізничної інфраструктури з позиції теорії транспортних потоків, Петренко В. Г. (2014)
Бутько Т. В. - Удосконалення управління процесом просування вагонів з небезпечними вантажами на залізничній мережі, Савчук Т. М. (2014)
Тартаковський Е. Д. - Використання гальмівних колодок нової конструкції на залізницях України, Фалендиш А. П., Шапран Є. М., Залеський Л. І., Сумцов А. Л. (2014)
Мороз В. І. - Результати моделювання кінематики удосконаленого привода клапанів локомотивних енергетичних установок д80 та д49, Братченко О. В., Логвіненко О. А. (2014)
Братченко О. В. - Опис особливостей формування крутних моментів у механічній системі енергетичної установки тепловоза на основі використання гармонічного аналізу (2014)
Кулагін Д. О. - Керування моторвагонним рухомим складом за умови відставання від графіка руху (2014)
Астахова К. В. - Аналіз особливостей конструкції та функціонування розподільних валів транспортних дизелів (2014)
Бобрицький С. В. - Дослідження особливостей зносу тягових зубчатих передач електропоїздів серії ЕР-2 (2014)
Труфанова А. В. - Основні результати експлуатаційних випробувань здвоєних циліндричних підшипників касетного типу (2014)
Остапчук В. Н. - Особенности износа поверхности катания колес, Федченко И. И. (2014)
Тимофеев С. С. - Моделирование упруго-пластических свойств покрытия (2014)
Тимофеева Л. А. - Повышение износостойкости режущих инструментов для обработки железоуглеродистых сплавов, Комарова А. Л. (2014)
Путятина Л. И. - Особенности применения отливок из высокопрочного чугуна, Тимофеева Л. А. (2014)
Піскачова І. В. - Аналіз надійності мікропроцесорних систем релейного захисту й автоматики для енергосистем залізничного транспорту, Бантюков С. Є., Колісник М. О. (2014)
Морозов В. С. - Анализ материалов для электрических контактов электрооборудования железнодорожного транспорта (2014)
Дьомін А. Ю. - Системний підхід до оцінки якості нанесення захисного покриття при відновленні деталей транспортного призначення (2014)
Ленив Я. Г. - Анализ способов восстановления распределительных валов транспортных ДВС (2014)
Ягодинский Е. С. - Характер повреждений деталей автосцепного устройства и способы их восстановления (2014)
Геворкян Е. С. - Математичне моделювання міцнісних характеристик електроконсолідованих матеріалів у системі ZrO2-Al2O3, Петасюк Г. А., Мельник О. М. (2014)
Лоцман К. Р. - Математико-статистическое исследование влияния погрешностей исходных дирекционных углов и погрешностей углов поворота на надежность полигонометрических ходов (2014)
Пустовойтова О. М. - Инновационные подходы к процессу проектирования надежных и экономических сечений элементов сложных стержневых систем с использованием энергетического критерия, Камчатная С. Н., Набока С. Ю., Лоцман К. П. (2014)
Інформаційне повідомлення (2014)
Вихідні дані (2014)
Титул, содержание (2014)
Безвесильная Е. Н. - Разработка математической модели термоанемометрического расходомера для измерения расхода биологического топлива, Ильченко А. В., Ткачук А. Г. (2014)
Доценко С. И. - Процесс и деятельность "единицы деятельности" — две формы проявления сущности организованного целого (2014)
Стахорний Д. Б. - Удосконалення взаємодії поїздоутворення на технічних станціях з графіком руху поїздів, Малахова О. А. (2014)
Харитонов А. А. - Усовершенствование методики расчета вентильной схемы контроля изоляции 3В с двухобмоточным измерительным реле, Ликаренко А. Г., Мельник О. Е., Ляхова Н. Н. (2014)
Кіктєв М. О. - Розробка алгоритму розрахунку тягової здатності приводу та натяжних пристроїв конвеєрів (2014)
Райко Г. О. - Структурно-класифікаційний аналіз в управлінні конкурентоспроможністю території, Ігнатенко Г. А. (2014)
Петрушевський A. О. - Геометричні алгоритми створення орнаментальних заповнень у комп’ютерному проектуванні двовимірних вітражів (2014)
Мельник В. Н. - Построение линейных дифференциальных уравнений оболочки биореактора произвольного очертания в ультразвуковом поле, Карачун В. В. (2014)
Вікович І. А. - Визначення ефективності методу "спеціальна смуга у зоні перехрестя" з позиції забезпечення пріоритету у часі, Зубачик Р. М., Беспалов Д. О. (2014)
Шепель А. А. - Совершенствование технологий и оборудования процесса прокатки на широкополосных станах первого поколения (2014)
Чабан О. П. - Формулювання засад для ймовірнісного моделювання та оцінювання якості медичних послуг (2014)
Бабіченко А. К. - Дослідження загальних тенденцій сучасного розвитку виробництва аміаку, Азаров М. І., Бабіченко Ю. А., Красніков І. Л., Лисаченко І. Г. (2014)
Прасолов Є. Я. - Дослідження процесу очищення нафтовмісних вод сільськогосподарських угідь, Ломига А. Ю. (2014)
Прасолов Є. Я. - Підвищення довговічності шестерних насосів в сільськогосподарській техніці, Семененко Р. С. (2014)
Несторенко А. В. - Математическое моделирование логистики промышленных предприятий при различных вариантах базовой информации (2014)
Abstract and References (2014)
Передмова (2014)
Малафіїк І. В. - Актуальні проблеми сучасної дидактики в площині системного підходу (2014)
Литвиненко С. А. - Використання воркшопів у підготовці майбутніх психологів до професійної діяльності (2014)
Вихрущ В. О. - Підручник для вищої школи як комплексна інформаційна модель підготовки майбутнього учителя: проблеми онтодидактики (2014)
Безкоровайна О. В. - Пріоритетні тенденції розвитку методики викладання іноземних мов та культур в контексті особистісно орієнтованого підходу (2014)
Богачик М. С. - Розвиток соціокультурної компетентності студентів-філологів засобами інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання англійської мови (2014)
Грицай Н. Б. - Методичні компетенції майбутніх учителів біології (2014)
Кизенко В. І. - Варіативна складова змісту освіти в контексті диференціації навчання (2014)
Корчагіна Г. С. - Розвиток пізнавального інтересу майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі фахової підготовки (2014)
Краєвська О. Д. - Обґрунтування специфічних дидактичних принципів формування комунікативної компетентності майбутніх менеджерів-аграріїв (2014)
Красовська О. О. - Принципи відбору та структурування змісту професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи у галузі мистецької освіти засобами інноваційних технологій (2014)
Мардарова І. К. - Особистісно-орієнтоване навчання студентів засобами комп’ютерних технологій (2014)
Міськова Н. М. - Сучасні технології навчання математики у підготовці студентів педагогічних факультетів (2014)
Пододіменко І. І. - Форми та методи організації навчання бакалаврів комп’ютерних наук у педагогічному процесі вищої школи Японії (2014)
Полюхович Н. В. - Створення та запровадження педагогічних програмних засобів у навчальний процес (2014)
Романишина Н. В. - Філософські засади вивчення української новелістики студентами філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів (2014)
Тимчук Л. І. - Теоретичні основи дидактики дорослих: історико-педагогічний спадок і сучасні інтерпретації (2014)
Астафьєва Л. С. - Особливості виховної системи багатонаціональних вищих навчальних закладів Росії (2014)
Бандура Р. Р. - Аспекти інтегративного навчання дітей з особливими потребами в загальноосвітній школі (2014)
Войтович О. В. - Емоційна компетенція у структурі професійної підготовки вихователя дошкільного закладу (2014)
Голуб Т. П. - Інтегративний фактор у професійній підготовці майбутніх фахівців технічних спеціальностей: досвід німеччини (2014)
Давидюк І. В. - Професійно-педагогічна підготовка вчителів початкових класів до організації оздоровчо-спортивної роботи з учнями (2014)
Заглинська Л. В. - Економічна освіта в контексті інвестиційних процесів в галузі, Лукомська О. І. (2014)
Кашуба А. А. - Проблема агітації та пропаганди фізичної культури і спорту для студентів педагогічного факультету Рівненського державного гуманітарного університету (2014)
Кіндрат В. К. - Технологія формування національної свідомості студентів вищих навчальних закладів (ментальний компонент) (2014)
Княжева І. А. - Діагностика ціннісно-мотиваційного компонента методичної культури майбутніх викладачів вищої школи спеціальності "Дошкільна освіта" (2014)
Косарева Г. М. - Підготовка майбутніх вихователів до впровадження інклюзивних форм навчання в освітню практику (2014)
Янцур М. С. - Підготовка майбутніх учителів технологій до читання курсу "Людина і світ професій" на основі інформаційно-комунікаційних технологій (2014)
Герасименко О. А. - Дидактичні особливості використання наочності в процесі вивчення дисципліни "Практикум в навчальних майстернях з художньою обробкою матеріалів” (2014)
Кострубська Т. В. - Теоретичні засади підготовки майбутніх судноводіїв до використання копінг-стратегій у професійній діяльності (2014)
Лавор О. Ф. - Особливості розвитку професійної компетентності сучасного вчителя (2014)
Балалаєва О. Ю. - Еволюція поняття "електронний підручник" (2014)
Фещук Ю. В. - Бланк-конспект лекцій з нарисної геометрії як засіб активізації пізнавальної діяльності студентів (2014)
Мосіюк О. О. - Структура кейсу для підготовки майбутніх учителів математики до інноваційно-дослідної діяльності (2014)
Осіпчук Н. В. - Розвиток мовної підготовки студентів вищих технічних навчальних закладів у радянський час (2014)
Очеретна О. Ю. - Аналіз феномену "акмеологічна культура студентів вищих технічних навчальних закладів" як об'єкта наукових досліджень (2014)
Падалка О. І. - Виявлення сформованості пріоритетних педагогічних цінностей майбутніх вихователів у процесі професійної підготовки (2014)
Полюхович (Горбачевська) Л. Д. - Аксіологічне наповнення методичної спадщини Бориса Степанишина (2014)
Раскалінос В. М. - Характеристика моделі формування рефлексивної компетентності майбутніх соціальних педагогів (2014)
Сидорчук Н. Л. - Педагогічна рефлексія як вияв творчого потенціалу особистості педагога (2014)
Совгар О. М. - Вклад українських педагогів кінця XIX початку ХХ ст. в розвиток сучасної науки про виховання людини (на прикладі діяльності Юліана Романчука) (2014)
Трофимчук А. О. - Роль науково-технічної творчості в процесі фахової підготовки майбутнього вчителя технології (2014)
Тюска В. Б. - Творча самореалізація студентів у процесі клубної діяльності (2014)
Федосова І. В. - Формування студентського контингенту вищих технічних навчальних закладів (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ століття) (2014)
Фурса О. О. - Професійна підготовка дизайнерів у контексті неперервної освіти (2014)
Яковишина Т. В. - Теоретичні основи формування педагогічної творчості в умовах вищої школи (2014)
Лісова С. В. - Професійна підготовка вчителя як умова забезпечення якісної освіти для всіх (2014)
Дупак Н. В. - Система забезпечення якості вищої освіти у країнах Західної Європи й США (2014)
Казначеєва Л. М. - Формування культури міжособистісного спілкування студентів у процесі вивчення дисципліни "Тренінг ділових комунікацій” (2014)
Олійник Л. В. - Методика констатувального експерименту навчання військово-спеціальних дисциплін магістрів військово-соціального управління на засадах компетентісного підходу (2014)
Козяр М. М. - Інноваційні підходи до формування графічних знань із побудови зображень у майбутніх фахівців технічної галузі під час вивчення нарисної геометрії та інженерної графіки (2014)
Кочубей А. В. - Інтеграція як ефективне методичне явище в процесі підготовки студентів технічного вищого навчального закладу (2014)
Дмітренко Н. Є. - Застосування інформаційно-телекомунікаційних технологій у процесі інтеграції навчання в інформаційному суспільстві (2014)
Сілкова Е. О. - Застосування індивідуальних навчально-дослідних завдань для студентів у процесі вивчення методики викладання математики у початковій школі (2014)
Кузьмук Л. І. - Виховання толерантності у старших дошкільників, Анікина О. П. (2014)
Казанцева Л. І. - Культурологічний підхід до навчання дошкільників української мови в полікультурному просторі південно-східного регіону (2014)
Гущак Ж. М. - Впровадження професійно зорієнтованого тренінгу майбутніх педагогів у систему викладання навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності" (2014)
Відомості про авторів (2014)
Передмова (2014)
Лук’яненко І. Г. - Моделювання державного сектору економіки України за допомогою методів системної динаміки, Дадашова П. А. (2014)
Abakumova J. - Application of var-models for research household liquidity effect in monetary transmission (2014)
Bui T. - Corporate social responsibility practices in developed and developing countries, Biletska S. (2014)
Галицька Е. В. - Оцінювання впливу маніпулювання на студентське середовище, Донкоглова Н. А. (2014)
Глущенко С. В. - Мінімізаційні податкові схеми: зарубіжна та українська практика, Казакова М. О. (2014)
Zarytska І. - Social innovation in international business (2014)
Shportyuk V. - The impact of financial dollarization on the banking system of Ukraine, Mysko A. (2014)
Bezkorovainyi А. - Development of Internet marketing in Ukraine (2014)
Vasylieva K. - Risks of implementing inflation targeting in Ukraine (2014)
Возна В. О. - Концепції проведення первинного публічного розміщення акцій на світових фондових біржах (2014)
Ворон Т. О. - Аналіз грошово-кредитної політики Національного банку України за 2013 рік (2014)
Глазунов Є. О. - Сучасний стан розвитку ринку лізингових послуг в Україні (2014)
Грабовська Є. В. - Досвід виходу українських компаній на ринок ІРО (2014)
Казакова М. О. - Факторингові послуги на ринку короткострокового кредитування України (2014)
Карасьова Н. А. - Світова продовольча криза та перспективи аграрного сектору України (2014)
Кричильська Н. В. - Аналіз основних тенденцій та перспектив розвитку страхового ринку України (2014)
Кульгук Т. І. - Сучасний стан та перспективи розвитку проектів корпоративної соціальної відповідальності в Україні (2014)
Lytvyn А. - A review of approaches to understanding corporate crisis (2014)
Ляпкало Г. Т. - Метод побудови моделі бізнес-процесів на базі фінансової звітності підприємства (2014)
Нагірняк М. І. - Індекс людського розвитку, Швед У. І. (2014)
Овчаренко А. С. - Кон’юнктура світового агропродовольчого ринку (2014)
Осадча А. Ю. - Соціально-економічний розвиток регіонів України в післякризовий період 2010–2012 років (2014)
Приходько Я. С. - Вплив кредитної діяльності на економіку України (2014)
Прокопенко А. В. - Особливості трансфертного ціноутворення в Україні (2014)
Рилова К. О. - Менеджмент проблемних банків у процесі стабілізації банківської системи України (на прикладі санаційного банку), Хмарюк А. В. (2014)
Соловйова Т. В. - Стратегія "блакитного океану" як нова форма ринкових відносин (2014)
Яковенко Г. С. - Фондовий ринок: сучасний стан та перспективи розвитку (2014)
Відомості про авторів (2014)
Привітання колективу кафедри (2014)
Кафедра економічної теорії: історія і сьогодення (2014)
Шевченко Л. С. - Стратегічне управління університетом: Альтернативи зростання (2014)
Марченко О. С. - Родина як інтегратор знань:функції, умови та обмеження в Україні (2014)
Губін К. Г. - Системні засади нерівності доходів населення в Україні та шляхи їх подолання (2014)
Левковець О. М. - Інтелектуальна власність як ресурс розвитку: дилема трансферу технологій (2014)
Набатова О. О. - Соціально-економічна природа інтелектуального капіталу і проблеми його інституціоналізації (2014)
Овсієнко О. В. - Соціально-економічні суперечності "нової фірми" (2014)
Чуприна О. О. - Управління ризиками при здійсненні інвестицій в інтелектуальний капітал підприємств (2014)
Тютюнникова С. В. - От дефицита к консюмеризму: особенности личного потребления в условиях рыночной трансформации экономики, Ганжерли А. О. (2014)
Бервено О. В. - Парадигмы экономического образования (2014)
Єгорова О. Ю. - Інноваційно-інвестиційні фактори технологічної модернізації економіки регіонів, Єгорова Ю. В., Можайкіна Н. В. (2014)
Носик О. М. - Форми людського капіталу: головні підходи до визначення (2014)
Назиров К. З. - Сучасні фактори конкурентоспроможності національної економіки (2014)
Гончаров О. О. - Механізми державного регулювання у сфері поводження з відходами (2014)
Машкіна Л. О. - Механізм реалізації господарсько-правової політики національного банку України (2014)
Сергєєва Н. С. - Удосконалення механізму спеціального режиму господарювання в умовах воєнного стану (2014)
Усатий В. О. - Синтетична природа промислової політики держави (правові аспекти) (2014)
Череповський Є. В. - Організаційно-господарське забезпечення реалізації промислової політики держави (2014)
Штефан В. С. - Место и роль городских агломераций и мегаполисов в системе территориального устройства государства (2014)
Шевченко Л. С. - Юридична фірма: теорія і практика управління: юридична фірма: пошук моделі ефективного менеджменту : науково-практичне видання, Макуха С. М., Марченко О. С. (2014)
Шевченко Л. С. - Системне дослідження юридичної фірми: юридична фірма: пошук моделі ефективного менеджменту: науково-практичне видання, Макуха С. М., Марченко О. С. (2014)
Вимоги до оформлення статей у збірнику "вісник національного університету "юридична академія україни імені ярослава мудрого”. Серія: економічна теорія та право" (2014)
Вихідні дані (2014)
Баранько Я. С. - Особливості функціонування канонічного права в епоху Середньовіччя (2013)
Бобошко Н. М. - Особливості розуміння любові в німецькому ідеалізмі. (2013)
Гаврилюк Т. В. - Анропологія Карла Ранера у співвідношенні з сучасними світоглядними запитами (2013)
Гаджиєв В. В. - Еволюція поняття суспільного договору (Гоббс, Локк, Руссо) (2013)
Годованець Н. І. - Погляди муфассира Ібн Касира та їх відображення в його Тафсирі (2013)
Гудзенко Є. О. - Філософське підґрунтя трансгресивної проблематики Жоржа Батая: естетичний аналіз (2013)
Добко Т. Д. - Феноменологія смирення (2013)
Комісар Л. П. - Генералізація теорії наративу у дискурсі сучасної гуманітаристики: епістемологічний зріз (2013)
Комленко О. В. - Соціальна доктрина ісламу: філософсько-релігієзнавчий контекст (2013)
Крилова С. А. - Краса вчинків та відносин як критерій "акме" в процесі соціалізації: методологія соціальної метаантропології (2013)
Кудин О. О. - Особливості функціонування ісламу в сучасному світі (2013)
Лимар В. Б. - Розгляд свободи у межах сутнього: модальності необхідність–випадковість (2013)
Матвєєв В. О. - Українське характерництво як езотерична система самореалізації особистості (2013)
Омельченко В. Ю. - Концептуальні засади становлення і розвитку філософсько-правових вчень в Університеті Св. Володимира (2013)
Осадча Л. В. - Текст в культурі: філософсько-смисловий та соціально-інструментальний параметри (2013)
Світич С. І. - Мови богослужіння у контексті системи цінностей сучасної культури (2013)
Северин-Мрачковська Л. В. - Суспільно зорієнтоване підприємництво: соціально-філософський аналіз (2013)
Смульський Є. В. - До питання про типологізацію неоязичницьких течій (2013)
Соколіна О. В. - Українська літературна мова в сучасному соціокультурному дискурсі (2013)
Cтеценко Л. Л. - Розширення меж естетичної насолоди: екологічна естетика (2013)
Танцюра И. М. - Теория социальной перформативности в современном экспериментальном театре в философских концепциях Э. Гофмана и В. Тернера (2013)
Тормахова А. М. - Концепція дігімодернізму Алана Кірбі (2013)
Труш Т. В. - Християнський арістотелізм Альберта Великого (2013)
Туренко В. Е. - Біль та страждання в дискурсі любові: онтологічний та антропологічний контексти (2013)
Ущаповська Г. В. - Проблеми ідентифікації концепції критичного мислення (2013)
Жорнова О. І. - Становлення середнього класу в Україні: до внеску вищої школи у соціально-політичну розбудову українського суспільства (2013)
Косенко Д. В. - Демократія в теорії комунікативної дії Юргена Габермаса (2013)
Лященко І. А. - Діалог та гра в процесі політичної комунікації (2013)
Машаровська С. Ю. - Маніпулятивні технології в локальних політичних кампаніях (2013)
Стичинська А. Б. - Взаємозалежність процесу демократизації суспільства і вітчизняної практики забезпечення прав людини (2013)
Щербина Н. С. - Ціннісні засади визначення спрямованості соціальних процесів: порівняльний аналіз поглядів С. Гантінґтона та Ф. Фукуями (2013)
Баумейстер А. О. - Проект моральної онтології Чарльза Тейлора в контексті сучасного практично-філософського дискурсу (2014)
Вдовиченко Г. В. - Місце та роль П. Демчука в історії філософської думки УСРР 20-х – 30-х рр. ХХ ст. (2014)
Ведмедєв М. М. - Продуктивність мислення: психологічні чинники і культурні ресурси (2014)
Задоянчук О. О. - Забезпечення свободи слова в державно-церковних відносинах (2014)
Заїка Т. П. - Історичний нігілізм М. Сріблянського в контексті західноєвропейського та вітчизняного модернізму (2014)
Щербина О. Ю. - До питання про розуміння аргументації у логіко-юридичних дослідженнях (2014)
Кичкирук Т. В. - Формування сучасної концепції особистості з позиції нелінійного мислення (2014)
Колесник А. С. - Вплив картезіанського дуалізму на теорію пізнання Ральфа Кедворта (2014)
Коперльос Р. Ю. - Методологія наукового пізнання складності: багатоманітність варіантів (2014)
Пашковський О. С. - Антикультовий рух як вияв релігійної нетолерантності (на прикладі Франції та Німеччини в 1990-х роках) (2014)
Русін Р. М. - Художній образ в постмодерністському дискурсі (2014)
Туренко В. Е. - Феномен любові у ранніх давньогрецьких філософів: від міфу до логосу (2014)
Батрименко О. В. - Проблеми бюрократії в системі сучасної демократії (2014)
Каневський І. О. - Проблема дотримання прав і свобод людини в умовах демократичного транзиту (2014)
Мурашкіна М. З. - Військово-політичні відносини Росії, США і Китаю із країнами Центральної Азії (2014)
Панасюк Л. В. - До витоків білінгвізму в Україні: освіта в Україні 1944–1989 рр. (історико-політологічний аналіз) (2014)
Петренко І. І. - Аналіз державної політики в Україні (2014)
Печенюк Д. О. - Поняття політичної участі в контексті теорії сильної демократії Б. Барбера (2014)
Поппер Л. В. - Екологічний рух: від акцій заперечення і протесту до пошуку розумних альтернатив (2014)
Федорук П. І. - Щодо базових геополітичних цінностей, інтересів й пріоритетів України: проблеми визначення та світоглядний сенс (2014)
Брагіна Ю. А. - Проблема духовності у філософії А. Швейцера (2014)
Максименко С. Д. - Теорія психології нужди (життєвої енергії) (2014)
Абсалямова Л. М. - Розлади та порушення харчової поведінки особистості (2014)
Айвазян Л. Ю. - Відмінності та особливості різновидів самотності (2014)
Бовть О. Б. - Исследование психологических детерминант виктимного поведения подростков (2014)
Великодна М. С. - Становлення глибинного компонента гендерної ідентичності хлопців у неповній сім’ї (2014)
Гончарова Л. А. - Основні психологічні підходи до дослідження творчої активності особистості (2014)
Гордиенко-Митрофанова И. В. - Психологическая интерпретация лексикографического описания слова "игривый" (2014)
Григор’єва Я. Г. - Свобода і відповідальність як чинники конструювання сенсу життя (2014)
Колосович О. С. - Психологічні аспекти службової взаємодії у військово-професійному середовищі (2014)
Корнієнко І. О. - Вікові відмінності опанувальної поведінки (2014)
Кочубей О. С. - Психологічний аналіз структурних компонентів перекладацької компетентності фахівця (2014)
Кравчук C. Л. - Психологічні особливості життєстійкості особистості у зв’язку з її цінностями самоактуалізації (2014)
Курдибаха О. М. - Гендерні особливості становлення підлітків у процесі соціалізації (2014)
Лукашевич О. М. - Концептуалізація морально-психологічних витоків громадянського розвитку особистості в дорослому віці (2014)
Arkadiusz Marzec - Selected Aspects of Internet Addiction Disorder: Educating Children and Young People to Use Multimedia and Mass Media Properly, Ryszard Stefaniak (2014)
Danuta Marzec - Children’s right to physical exercise and recreation. Sociopedagogical phenomenon of Henryk Jordan, Magdalena Pluskota (2014)
Макарчук Н. О. - Агресія та агресивна поведінка як психічний засіб особистісної саморегуляції підлітків із порушеннями розумового розвитку (2014)
Максименко К. С. - Пресуппозиции по соотношениям: личность пациента – личность психотерапевта, диагноз – форма психотерапии (2014)
Марценюк М. О. - Особливості інтелектуального ставлення до здорового способу життя (2014)
Мельничук Т. І. - Ставлення батьків та дітей у сім’ях усиновителів/удочерителів до "таємниці" некровного походження прийнятої в сім’ю дитини (2014)
Мищишин М. М. - Експериментальне дослідження сили мотиву як рушійного стимулу в поведінці людини (2014)
Мосійчук В. В. - Нормативна криза фахової готовності: психологічні особливості переживання (2014)
Сабіна Москва - Miграція – проблема сучасних реалій Польщі (2014)
Mul S. A. - Situational and personal orientations of the chief and its impact on the readiness to professional activity (2014)
Набочук О. Ю. - Нормативна модель екологічної свідомості старшокласника (2014)
Немеш О. М. - Психологічний аналіз комп’ютерно-опосередкованої комунікації (2014)
Onufriieva L. A. - Theoretical and psychological analysis of the image "Me-professional" as a component of "Me-concept" of future socionomic specialists’ personality (2014)
Maрек Палюх - Компенсування недоліків та задоволення першочергових потреб – завдання сучасної соціальної роботи (2014)
Петрова А. С. - Психокорекційна робота із соціальними страхами осіб студентського віку (2014)
Підбуцька Н. В. - Оптимізм майбутнього інженера як умова його успішного особистісно-професійного розвитку (2014)
Порохняк Д. С. - Вікові особливості морального розвитку молодших школярів (2014)
Руда Н. Л. - Особливості лідерського потенціалу сучасної студентської молоді (2014)
Савченко О. В. - Компетентність особистості на когнітивному рівні (2014)
Сиропятов О. Г. - Психологічні особливості впровадження тренінгу "Збереження психічного здоров’я майбутніх лікарів засобами арт-терапії", Гончаренко Н. В. (2014)
Сімко Р. Т. - Особливості формування особистісних рис суб’єктів до прояву психомоторних якостей в екстремальних умовах (2014)
Сняданко І. І. - Психологічні умови підготовки студентів технічних університетів до майбутньої професійно-управлінської діяльності (2014)
Субботіна Г. С. - Результати дослідження особистісного розвитку хворих на міопію підлітків після танцювально-рухової терапії (2014)
Тарасенко Н. В. - Копінг як психологічний ресурс девіктимізації молоді (2014)
Терещенко А. М. - Дослідження зв’язку між диспозиційним оптимізмом і копінг-стратегіями поведінки у студентів (2014)
Ткалич М. Г. - Розробка та апробація опитувальника з визначення балансу "робота – життя" персоналу організацій (2014)
Туркова Д. М. - Психологічні, педагогічні та організаційні умови запровадження європейських стандартів підготовки майбутніх практичних психологів у системі вищої освіти України (2014)
Ушакова В. Р. - Психоэмоциональная сфера женщин в послеродовом периоде с учётом типов родов (2014)
Федько С. Л. - Религиозно-философские основания реализации принципа культуросообразности в психологическом консультировании (2014)
Філенко І. О. - Специфіка ціннісно-смислової регуляції процесів соціально-психологічної адаптації (2014)
Фоменко К. І. - Мотиваційні особливості академічної саморегуляції студентів, Кузнецов О. І. (2014)
Хміляр О. Ф. - Cимвол етнічного "Іншого" в конструюванні поведінки особистості (2014)
Чабан Д. Б. - Особливості типів економічної свідомості студентів в умовах навчання за різними спеціальностями (2014)
Шамне А. В. - Поняття психосоціального розвитку в контексті диференційно-порівняльного аналізу видів розвитку особистості та суб’єкта (2014)
Шебанова В. І. - Іпохондричний дискурс сучасності як базова основа викривленої турботи про себе (нав’язливе прагнення зниження ваги) (2014)
Шинкарюк А. І. - Теоретико-методологічні засади розуміння психомоторної активності суб’єкта (2014)
Щербина В. Л. - Формування особистості студента: ціннісні пріоритети (2014)
Відомості про авторів (2014)
Про збірник (2014)
Курило Л. І. - Формування інтелектуального капіталу в аграрній сфері: теоретичний аспект (2014)
Одінцов М. М. - Прогнозування конкурентоспроможного розвитку аграрного виробництва на основі індикативного планування, Одінцов О. М. (2014)
Бондар В. С. - До питання прибутковості виробництва цукрових буряків, Фурса А. В. (2014)
Корнійчук О. В. - Виробництво та використання кормового білка в Україні, Воронецька І. С., Рибаченко О. М. (2014)
Кальченко С. В. - Оцінка рівня економічної ефективності виробництва продукції в господарствах населення (2014)
Yermakov O. Y. - Competitiveness of products of agricultural enterprise in the context of informational support, Kharchenko V. V. (2014)
Кісіль М. І. - Інвестиційна привабливість сільського господарства регіону (2014)
Корнійчук Г. В. - Банківський кредитний продукт у системі інвестиційно-інноваційного розвитку агроформувань (2014)
Боднарчук А. В. - Оцінка власного капіталу агроформувань (2014)
Шпикуляк О. Г. - Інституційні засади формування соціального капіталу в механізмі розвитку сільських територій, Мазур Г. Ф. (2014)
Тивончук С. О. - Інституційне забезпечення інноваційної діяльності в аграрній сфері, Тивончук С. В., Костюк Р. В. (2014)
Петер М. В. - Концептуальні засади японської філософії Кайдзе́н в управлінні сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами (2014)
Саблук П. Т. - Роки успішної діяльності журналу "Економіка АПК" (2014)
Гуменюк М. М. - Економічні механізми підвищення ефективності сільськогосподарських підприємств регіону (2014)
Krakіvskiy Y. S. - The international system of insurance for the subject of agrarian sphere (2014)
Осецька Д. В. - Фіскально-інституційні інструменти розвитку аграрного сектору економіки України (2014)
Лазеба Є. С. - Шляхи забезпечення ефективного використання земель у сільськогосподарському виробництві (2014)
Браткова І. М. - Роль державних цінних паперів у розвитку аграрного сектору економіки (2014)
Басанська Л. О. - Інформація про проведення Координаційно-методичної ради Науково-методичного центру "Агроекономіка" (2014)
Лупенко Ю. О. - Перспективи України в умовах глобалізації ноосфери (рецензія на монографію "Глобалізація Ноосфери & Перспективи України", автор Кириленко І.Г.), Пугачов М. І. (2014)
Світлій пам’яті Котелянця Віктора Івановича (4.08.1924–27.07.2014) (2014)
Реферати (2014)
Автори номера (2014)
Содержание (2014)
Водічев В. А. - Дослідження динамічних характеристик параметричних систем керування технологічними процесами, Монтік П. М., Алдаїрі Алі (2014)
Воинова С. А. - О возможности управления процессом расходования ресурса техническим объектом (2014)
Волков В.Э. - Несоблюдение закона исключенного третьего в нечеткой логике и теория принятия решений в условиях неопределенности (2014)
Степанов М. Т. - Математическое имитационное моделирование зерносушилок как основа разработки эффективных систем управления, Еремин М. А., Веридусов П. А. (2014)
Егоров В. Б. - Управление процессом помола муки. идентификация моделей динамики. (2014)
Жигайло О. М. - Використання технології data mining в автоматизованій системі простежуванності виробництва сирої соняшникової олії (2014)
Чернышев Н. Н. - Использование пакета simscape для моделирования механических систем (2014)
Павлов А. И. - Результаты имитационного моделирования робастной системы автоматического регулирования с нелинейным диссипативным объектом (2014)
Червона Т. В. - Система контролю геометричних параметрів з’єднань при лазерному зварюванні криволінійних деталей (2014)
Шпинковський О. А. - Система перетворення текстової інформації в мову жестів, Шпинковська М. І., Філіпчук Я. Д. (2014)
Юхимчук М. С. - Аналіз швидкодії розподілених систем управління базами даних, Осіпенко Г. А., Ковтун В. В., Мазур О. В. (2014)
Левинский В. М. - Модернизация робота МП-9С для учебного стенда, Мартынов В. В., Старун Ю. В. (2014)
Гришаев Н. А. - Математическая модель САУ вентиляторной градирни (2014)
Трач О. Р. - Підтримка прийняття рішень персоналу елеватора комбікормового завод, Трач М. Р. (2014)
Яков Я. М. - Атоматизированная система учета и начисления коммунальных платежей в многоквартирном доме (2014)
Бакуменко В. Д. - Підхід до визначення паспортів спеціальностей шляхом системного аналізу державного управління (2014)
Васильєва О. І. - Діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері надання адміністративних послуг як об’єкт контролю, Телицька В. А. (2014)
Іванова Т. В. - Державне управління фінансовим механізмом використання навколишнього природного середовища (2014)
Kuratashvili А. А. - Theory of balance of rights and responsibility of officials – essential scientific basis of human rights protection (2014)
Кураташвили А. А. - Интересы человека и проблема эффективного государственного управления (2014)
Малиш Н. А. - Екологічні проблеми України в умовах глобалізації (2014)
Неліпа Д. В. - Адаптація державної служби України до сучасних світових стандартів (2014)
Удовиченко В. П. - Адміністративно-територіальний устрій: порядок денний (2014)
Банчук-Петросова О. В. - Загальна характеристика кадрової політики сектору безпеки провідних країн світу (2014)
Барило О. Г. - Науково-методичний підхід щодо визначення необхідного складу сил і засобів для реагування на надзвичайні ситуації, Потеряйко С. П., Тищенко В. О., Биков О. С. (2014)
Бєлоусова О. С. - Теоретичні підходи визначення ефективності управління та формування ефективної моделі державного управління (2014)
Долот В. Д. - Лікарняні каси як оптимальне позабюджетне джерело фінансування медичної допомоги та перспективний напрям реформування системи охорони здоров’я (2014)
Дорошенко В. С. - Здоровье нации – приоритет государственного управления (2014)
Євмєшкіна О. Л. - Психологічна готовність керівника органу державної влади до управлінської діяльності у змінному середовищі (2014)
Заікіна О. О. - Роль держави в залученні резервів функціонування економіки на базі інноваційного шляху розвитку (2014)
Ільницька Л. В. - Формування соціально-економічної рівноваги в контексті понятійного комплексу "Антикризового буття” (2014)
Карпенко О. В. - Оцінка проектів неурядових організацій з підтримки ініціатив щодо розвитку порталів державних та муніципальних послуг (2014)
Карташов Є. Г. - Механізми державного управління екологічною безпекою в Україні як умова формування стійких регіональних еколого-економічних систем (2014)
Клименко О. В. - Соціальний захист: історія виникнення (2014)
Minayeva V. О. - Application service to higher education institutions in the UK: experience for Ukraine (2014)
Попроцький О. П. - Рейтингове оцінювання соціально-політичних настроївгромадян у стратегічному управлінні (2014)
Червякова О. В. - Визначення стратегічного вектору суспільного розвитку за основними напрямами глобалізаційних впливів (2014)
Шатило О. А. - До питання про державну політику посткризової активізації національної економіки: фінансово-економічний аспект (2014)
Шойко В. А. - Проблеми реалізації положень кодексу цивільного захистуУкраїни (2014)
Шульга А. В. - Європейський досвід формування моделей і систем державного регулювання регіональної економічної політики (2014)
Якимчук А. Ю. - Принципи збереження біорізноманіття відповідно до стратегії розвитку державної екологічної мережі (2014)
Астапова Н. Л. - Пріорітетні напрями розвитку людських ресурсів регіонів України (на прикладі Вінницької області) (2014)
Бричук К . Г. - Інструментарій оцінки результативності діяльності органів влади у сфері надання державних послуг (2014)
Бут В. А. - Державний контроль і моніторинг якості освіти у вищій школі України (2014)
Ваграм Германян - Экономическая сторона впечатлений: экономика впечатлений в рекламной деятельности (2014)
Власенко О. С. - Науково-методологічне підгрунтя механізмів державного управління національною інноваційною системою (2014)
Книш П. В. - Сутнісні характеристики поняття "Управлінська технологія” (2014)
Коваленко Т. Ю. - Санаторно-курортне забезпечення дітей як складова страхової моделі управління охороною здоров’я (2014)
Кривенкова Р. Ю. - Політична нація та державне управління: аспекти проблеми національної консолідації (2014)
Кулик О. Г. - Антиризиковий механізм державного регулювання аграрного підприємництва (2014)
Мишко А. М. - Розвиток морських портів та збалансоване використання морської екосистеми (2014)
Нелезенко Н. П. - Аналіз ефективності прийняття стратегічних рішень щодо запобігання корупції (2014)
Новіков О. В. - Соціально-економічні засади протидії корупції в сфері державного регулювання регіональним розвитком у країнах ЄС (2014)
Остапчук Т. М. - Основні пріоритети охорони довкілля і раціонального використання природних ресурсів (2014)
Попович В. В. - Інструменти державної муніципальної політики: практика їх застосування (2014)
Смірнова О. М. - Структура комплексного механізму державного регулювання психологічною складовою цивільного захисту України (2014)
Стельмащук Л. С. - Формування антикорупційної культури державних службовців як спосіб протидії корупції (2014)
Тихонович В. В. - Оптимізація механізмів державного управління економічним співробітництвом з урахуванням позитивного іноземного досвіду (2014)
Шкуропат О. В. - Міжнародний досвід антикорупційної політики (2014)
Ящук Л. П. - Система місцевого самоврядування у запобіганні соціального сирітства крізь призму соціального капіталу (2014)
Васильєва О. І. - Дослідження організації діяльності органів місцевої влади щодо надання послуг, Васильєва Н. В. (2014)
Жовнірчик Я. Ф. - Теоретичні засади державного управління соціально-економічним розвитком на основі гармонізації інтересів громади та бізнесу (2014)
Немирівська О. Я. - Організаційно-правові засади управління діяльністю місцевих державних адміністрацій в Україні на сучасному етапі (2014)
Маланчук Л. О. - Особливості формування державної політики щодо регулювання відносин у сфері надрокористування (2014)
Мельник В. М. - Визначення рівня впровадження інновацій у вітчизняному місцевому самоврядуванні (2014)
Чувпило В. В. - Програмний підхід у регулюванні земельних відносин на місцевому рівні (2014)
Титул, зміст (2012)
Поліщук Є. - Класифікація небанківських фінансових установ (2012)
Чесноков В. - Теорія пакету акцій у зв’язку з поняттями окремого корпоративного правата управляючого капіталу (2012)
Буряченко А. - Параметри аналізу регіональних диспропорцій та регулювання соціально-економічного розвитку територій (2012)
Тищенко М. - Сучасні виклики ефективного функціонування страхової медицини в Україні (2012)
Червиць І. - Конкурентне середовище в економіці України: еволюція, чинники та сучасні тенденції (2012)
Диба О. - Держава у фінансуванні інноваційних проектів: зарубіжний досвід та проблеми реалізації в Україні (2012)
Селютіна А. - Корпоративне управління: структура, інструменти реалізації особливості для компаній країн, ринки яких розвиваються (2012)
Потій В. - Інтегровані методики оцінки фінансового стану підприємства: теорія і практика, Волянська А. (2012)
Міняйло О. - Конкуренційний вимір розвитку ринку банківських послуг в Україні, Головко Л. (2012)
Куліш Г. - Перспективи розвитку ринку факторингових послуг в Україні, Жабуровський О. (2012)
Армін Дж. К. - Компаративний аналіз парадигми регулювання діяльності інвестиційних фондів в Україні та ЄС, Леонов Д. (2012)
Савчук Д. - Фінансовий контролінг на підприємстві в період економічної кризи (2012)
Борисевич С. О. - Сучасна управлінська парадигма - якість менеджменту (2014)
Кравченко С. О. - Політичне забезпечення та взаємодія суспільства і влади в управлінні суспільними реформами: загальні підходи (2014)
Банчук-Петросова О. В. - Аналіз пріоритетних напрямів кадрової політики у безпековому секторі провідних країн світу (2014)
Бєлоусова О. С. - Актуальні питання процесу оцінки ефективності та якості в системі державного управління України (2014)
Бурик З. М. - Особливості розробки і реалізації стратегії та програм розвитку регіону (2014)
Гудович О. Д. - Деякі аспекти практичної реалізації питань підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях мирного часу та в особливий період , Переверзін Ю. П., Тищенко В. О. (2014)
Дорошенко В. С. - Деякі механізми вдосконалення державного управління та місцевого самоврядування (2014)
Ільницька Л. В. - Економічний та соціальний прогрес збереження парадигмальних якостей контексту вдосконалення (2014)
Мельничук Л. М. - Теоретико-методологічні засади дослідження державного регулювання демографічного розвитку (2014)
Олійник В. В. - Підготовка управлінців в системі післядипломної освіти в умовах трансформації державного управління (2014)
Онищук С. В. - Механізми впливу Замойського синоду на державотворчі процеси в Україні, Онищук І. І. (2014)
Пивоваров К. В. - Державний контроль за використанням іноземних інвестицій (2014)
Попроцький О. П. - Режими функціонування та способи використання матричної мережі органами влади (2014)
Сімак С. В. - Перспективні форми функціонування державно–приватного партнерства (2014)
Федчишина В. В. - Інституалізація концептуальних засад використання інструментів управління в розвитку професійної компетентності судових експертів недержавних спеціалізованих установ (2014)
Філіппова В. Д. - Термінологічний аналіз сутності механізму державного управління системою педагогічної освіти (2014)
Червякова О. В. - Напрями вдосконалення механізмів самоорганізації в системі державного управління (за експретними оцінками) (2014)
Щербина С. В. - Розвиток кооперативних об’єднань в аграрному секторі економіки України (2014)
Адам О. Ю. - Структурно-функціональна природа соціального капіталу в умовах сучасної системи державного управління (2014)
Власенко О. С. - Еволюція комплексного механізму державного управління формуванням та розвитком національної інноваційної системи в Україні (2014)
Іванова М. І. - Розвиток смислових стержнів концепції публічного управління та проблема прав і свобод людини (2014)
Книш П. В. - Технологія командотворенняв системі державної служби (2014)
Крикун Т. Є. - Теоретичні основи формування міжнародного іміджу країни в системі державного управління (2014)
Лазарєва Л. О. - Реформування інституту Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: теоретико-методологічний аспект (2014)
Мишко А. М - Інвестиційна політика розвитку морських портів (2014)
Панченко Г. В. - Контроль знань студентів дистанційної форми навчання, Устюгова Л. С. (2014)
Руднєва В. Ю. - Культурна дипломатія: вдосконалення інформаційної політики держави та перехід до комунікативної політики (2014)
Васильєва О. І. - Визначення проблем у ході обговорення проекту концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні (2014)
Грищенко І. М. - Впровадження лідерства в систему місцевого самоврядування України (2014)
Шульга А. В. - Засоби підвищення ефективності регуляторної політики у країнах ЄС (2014)
Михайлов А. О. - Функціональна детермінованість механізмів державного управління: зміст наукової проблеми (2014)
Макеєв С. О. - Класова та освітня мобільність в Україні, Оксамитна С. М. (2013)
Сірий Є. В. - Трансформаційні процеси ринково-підприємницької сфери сучасного українського суспільства в контексті неоінституціонального дослідницького поля (2013)
Макеєв С. О. - Співвідношення сприйняття нерівностей та соціальних орієнтацій у населення різних країн, Малиш Л. О. (2013)
Кулик М. А. - Соціальна пам’ять: підходи та традиції визначення (2013)
Сусак В. І. - Моделювання реґіоналізму в Північній Америці (2013)
Голоденко О. Ю. - Теоретичні та емпіричні можливості вивчення громадянської ідентичності (2013)
Андрущенко Г. І. - Міждисциплінарний характер поняття довіри (2013)
Супрунець Т. А. - Концептуалізація поняття "довіра” в контексті соціогуманітарних досліджень (2013)
Безрукова О. А. - Локус контролю як показник відповідальності особистості за даними соціологічних досліджень (2013)
Савка В. Є. - Цінності як чинник динаміки соціальних інституцій (приклад соціальної роботи) (2013)
Попович В. М. - Соціальна робота в контексті становлення громадянського суспільства в Україні (2013)
Науменко М. В. - З практики використання феноменологічної методології в сучасній українській соціології: деякі методологічні питання (2013)
Шапошникова І. В. - Теоретико-методологічні основи соціалізації сучасної молоді (2013)
Вашрова Н. В. - Модель релігійне / секулярне в методології соціологічного дослідження (2013)
Крячко В. І. - Релігійний простір і етнічність: ознаки взаємодії (2013)
Іванова Т. В. - Позитивістський та конструктивістський підходи до девіантності (2013)
Шепеленко І. П. - До проблеми соціологічної концептуалізації образу сучасного міста (2013)
Домбровська Н. В. - Етос споживчої поведінки: постановка проблеми (2013)
Вакуленко С. М. - Дослідження споживчого вибору в контексті парадигми акціонізму (2013)
Гордєєва Н. О. - Соціалізація як відображення домінування та рольової структури молодих сімей в Україні (2013)
Давиденко А. О. - Ефективність державної кадрової політики в Україні: необхідність соціологічного забезпечення (2013)
Мишковська О. П. - Поінформованість підприємців Львівщини про соціальну відповідальність бізнесу (2013)
Сальнікова С. А. - Професійний рівень водіїв як показник дієвості системи їх підготовки в контексті повсякденних практик (2013)
Химович О. С. - Соціальний портрет українських жінок - трудових мігранток крізь призму їхніх спогадів (2013)
Грушевський М. С. - Початки громадянства (генетична соціольогія) (2013)
Судин Д. Ю. - Празький період діяльності українського соціологічного інституту (квітень 1920 - січень 1921 рр.) (2013)
Олещук К. М. - Станіслав Дністрянський - основоположник соціології права в українському суспільствознавстві (2013)
Хомерікі О. А. - Модернізація у вищій школі як соціальний процес: концептуалізаці поняття в рамках соціологічного теоретизування (2013)
Олійник О. В. - Парадокси сучасної української вищої школи (2013)
Прохорова А. А. - Впровадження зовнішнього незалежного оцінювання в контексті освітньої нерівності в Україні (2013)
Кириленко О. М. - Інституціональний конфлікт між оздоровчо-рекреативним та професійним спортом: прояви та перспективи розв’язання (2013)
Сопко Р. І. - Становище людей похилого віку в Україні (2013)
Тупикова С. В. - "Тілесність” в соціологічному дискурсі: соціокультурні особливості детермінації (2013)
Устич С. І. - Соціологічні парадигми транскордонних процесів (2013)
Набруско І. Ю. - Споживання як теоретична проблема сучасної соціології (2013)
Титул, зміст (2013)
Рязанова Н. - Теоретичні аспекти корпоративних фінансів: нові підходи (2013)
Висоцький І. - Необхідність реформування системи державного фінансового контролю в Україні (2013)
Сибірянська Ю. - Роль податку на додану вартість у формуванні доходів бюджету (на прикладі Вінницької області) (2013)
Гернего Ю. - Фінансово-кредитна складова системи формування інновацій (2013)
Бірюк С. - Роль держави у фінансовому забезпеченні розвитку аграрного сектора в Україні, Кулішова В. (2013)
Журавльова О. - Особливості впливу факторів на фінансову стійкість страхових компаній (2013)
Гладчук К. - Розвиток світового ринку IPO в умовах фінансової глобалізації (2013)
Диба О. - Еволюція векселя та особливості вексельного обігу в Україні, Петренко І. (2013)
Залєтов О. - Економічна сутність та особливості страхування спортсменів (2013)
Щербина А. - Особливості розвитку електронної біржової торгівлі у світі (2013)
Парандій О. - Ризики та втрати у торгівлі деривативами (2013)
Подзигун І. - Фінансовий ринок та ринок фінансових послуг: взаємозв’язок та єдність (2013)
Филатьев М. В. - Теоретические и практические положения прогноза динамики газовыделения из подрабатываемых угольных пластов и вмещающих пород, Антощенко Н. И., Крыжановский Ю. Ю. (2014)
Мнухін А. Г. - Планування роботи вугільної промисловості при дослідженні залежностей між соціальними і технічними чинниками, Кобилянський Б. Б. (2014)
Антощенко Н. И. - Об эффективности схем проветривания выемочных участков угольных шахт при активизации сдвижения подработанных пород, Филатьев М. В., Гасюк Р. Л. (2014)
Степанов Е. И. - Построение системы индикации проявлений горного давления в лаве, Авершин А. А. (2014)
Пыжов С. В. - Теоретическое обоснование параметров минимальновозможной степени подработанности земной поверхности при выемке угольных пластов, Антощенко Н. И., Филатьев М. В. (2014)
Боровик П. В. - Анализ процесса разделения металла в холодном состоянии на ножницах с параллельными ножами (2014)
Кузнецов Д. Ю. - Восстановление кремния в системе металл-шлак при внепечной обработке малокремнистой стали в АК (2014)
Smirnova I. V. - Mathematical model of electroreduction of metals on amalgam electrodes of limited volume, Bozhanova Е. S. (2014)
Бровендер Ю. М. - Горная археология: к вопросу о понятийном аппарате, Шубин Ю. П. (2014)
Должиков П. М. - Визначення структурних і зсувних властивостей ґрунтів, які закріплені методом напірної цементації, Кіпко О. Е., Кіріяк К. К. (2014)
Ивлиева Е. О. - Физическое моделирование деформирования гидроактивизированных грунтов (2014)
Абед С. Ф. - Обоснование реконструкции фундамента с помощью грунтоглиноцементных свай в просадочных суглинистых грунтах (2014)
Dryuchin V.G. - Power supply with discrete electricity consumption, Samcheliev Yu.P., Belokha G.S., Bakaev O.V. (2014)
Алексеев В. П. - Исследование нестационарного теплообмена в тепловом аккумуляторе с огнеупорной насадкой при периодическом нагреве и охлаждении, Канчукова М. В. (2014)
Середа О. Г. - Захист асинхронних електродвигунів від струмів перевантаження з безпосереднім контролем температури обмотки в момент пуску (2014)
Мочалін Є. В. - Розрахунок енергетичних параметрів лазерного випромінювання для реалізації методу PIV, Браженко В. М. (2014)
Мурга В. В. - Обработка стальных изделий неравновесной плазмой в водной среде, Антропов И. И., Гамазин Д. К. (2014)
Мочалин Е. В. - Расчетный подход к моделированию турбулентного течения в кольцевом зазоре между вращающимися цилиндрами, Юрьев С. А. (2014)
Мурга В. В. - Условия формирования коллективного излучения, Мурга Е. В. (2014)
Буслаева Е. В. - Личностно-ориентированный подход в преподавании физики в ВУЗе (2014)
Бронікова C. А. - Проект "Відкрита академія" як відгук Національної академії на сучасні виклики (2014)
Бульба В. Г. - Місцеві референдуми як форма співпраці влади і населення вирішенні актуальних питань життєдіяльності територіальної громади (2014)
Воротін В. Є. - Державна політика у сфері соціального захисту населення в Україні, Демчак Р. Є. (2014)
Банчук-Петросова О. В. - Теоретичні основи розробки проекту національної стратегії розвитку державної кадрової політики сектору безпеки і оборони України (2014)
Бєлоусова О. С. - Міжнародний досвід трансформації відносин центральної та місцевої влади в процесі децентралізаціїї та її вплив на ефективність державного управління (2014)
Дорошенко В. С. - Предмет державного управління в перехідний період: проблеми і завдання (2014)
Дяченко С. А. - Модернізація системи управління місцевими запозиченнями в контексті фінансової децентралізації (2014)
Заікіна О. О. - Роль держави у виборі інноваційного шляху розвитку України (2014)
Ільницька Л. В. - Соціально-економічний розвиток в контексті реконструкції понятійного простору філософії економіки (2014)
Кушнір М. О. - Інституційно-правовий досвід окремих країн СНД у питаннях формування стратегій регіонального розвитку (2014)
Мариненко В. О. - Вплив природних ресурсів України на сталий розвиток (2014)
Мішин А. О. - Демократичне лідерство в системі державно-управлінських відносин (2014)
Олійник В. В. - Державна інноваційна політика у сфері післядипломної освіти (2014)
Федчишина В. В. - Місце та роль науково-судової експертизи в Україні у механізмі державного управління (1920 – 1923) (2014)
Червякова О. В. - Гендерні особливості експертного оцінювання можливого удосконалення процесів та механізмів самоорганізації в системі державного управління (2014)
Адам О. Ю. - Громадяньке суспільство та людський капітал як чинник розвитку системи державного управління (2014)
Долінченко О. М. - Аспекти формування демографічної кризи в Укрaїні (2014)
Драчов Є. В. - Сутність та функції комунікації в системі державного управління (2014)
Жук М. В. - Державна молодіжна політика в Україні: термінологічний аналіз (2014)
Коломієць Є. В. - Основні напрями модернізації інформаційно-аналітичного забезпечення органів виконавчої влади в Україні (2014)
Кривенкова Р. Ю. - Національна свідомість як агрегат політичної нації (2014)
Крикун Т. Є. - Інструментарій формування міжнародного іміджу в системі державного управління України (2014)
Михайлов А. О. - Особливості причинно-наслідкової детермінованості функцій держави та механізмів державного управління (2014)
Сіцінський Н. А. - Поняття та сутність державного управління у сфері договірно-правового оформлення державного кордону України (2014)
Чувпило В. В. - Управління земельними ресурсами: зарубіжний досвід (2014)
Шевчук І. В. - Методологічні аспекти державного управління фізичною культурою і спортом на регіональному рівні (2014)
Щербаківська Л. М. - Сучасні підходи до стратегічного планування розвитку регіонів (2014)
Якименко Т. В. - Аналіз напрямів впливу парламентських виборів на державотворчі процеси (2014)
Жовнірчик Я. Ф. - Моніторинг результативності діяльності місцевих органів виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики (2014)
Краснейчук А. О. - Удосконалення механізмів кадрового забезпечення місцевого самоврядування (2014)
Немирівська О. Я. - До питання про удосконалення управління в столиці України (2014)
Васильєва В. І. - Запровадження партнерства в сфері соціального захисту населення на місцевому рівні (2014)
Титул, зміст (2013)
Іващенко В. - Формування процесу виробництва інновацій (2013)
Малік Є. - Макрофінансові стабілізатори в системі регулювання економічного циклу (за підсумками Всеукраїнської міжвузівської наукової студентської конференції), Табакова Т. (2013)
Сущенко О. - Необхідність протидії лобізму в контексті реалізації фіскальної політики держави (2013)
Красножон С. - Комплексний інвестиційний показник (2013)
Макогон В. - Напрями розбудови системи місцевих фінансів (2013)
Кушнерик О. - Сучасні методи мотивації праці персоналу та їх вплив на діяльність підприємства (2013)
Федосов В. - Концептуальні питання теорії корпоративних фінансів, Рязанова Н. (2013)
Білошапка В. - Підвищення ефективності функціонування банків України на основі використання інноваційних банківських технологій та розробки нових банківських продуктів і послуг, Данилюк Є. (2013)
Ленін Д. - Трудовий потенціал банків України як складова економічного потенціалу та сучасні тенденції управління ним (2013)
Ройко І. - Сучасні тренди українського біржового ринку акцій (2013)
Диба О. - Тенденції та еволюція ІРО в умовах глобалізації (2013)
Машаро О. - Принципи та проблеми визначення коефіцієнту бонус-малус за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (2013)
Нагорна О. - Державно-приватне партнерство в системі фінансового забезпечення підприємств комунального господарства (2013)
Титул, зміст (2014)
Угрімов С. В. - Моделювання напружено-деформованого стану шаруватих ортотропних пластин на пружній основі, Тормосов Ю. М., Куценко В. А., Лебединець І. В. (2014)
Єременко В. С. - Розробка системи діагностики демпфірувальних характеристик гасників коливань рухомого складу, Шегедін П. А., Переїденко А. В. (2014)
Мартин В. Є. - Застосування різного типу маятникових динамічних гасників коливань, Дівеєв Б. М., Дорош І. Р. (2014)
Космач О. П. - Аналіз методів визначення статичної твердості деревини, Кадик А. В. (2014)
Джус А. П. - Дослідження умов експлуатації ємностей, виконаних у вигляді довгомірних труб, Сусак О. М. (2014)
Довбенко М. Н. - Разработка нетрадиционных путей повышения эксплуатационных характеристик аксиально-поршневых гидромашин с учетом возможностей ремонта, Евдокимов В. Д. (2014)
Терещенко Ю. М. - Влияние угла установки аэродинамических профилей на режимы "запирания" течения в межлопаточных каналах, Дорошенко Е. В., Техрани А. (2014)
Чуйко В. П. - Розробка методу компенсації впливу пульсацій тиску на рух багатоступеневого гідроциліндра, Кулініч С. П. (2014)
Якимечко Я. Я. - Експериментальні дослідження роботи гідродинамічного пульсатора та його вплив на параметри нафти (2014)
Самородов В. Б. - Исследование свойств шагового электропривода как системы управления двухпоточной гидрообъемно-механической трансмиссией, Митцель Н. А. (2014)
Abstract and References (2014)
Бакуменко В. Д. - Виділення системних характеристик (типів і видів) механізмів державного управління, Башкатов В. М. (2013)
Бакуменко В. Д. - Чинник самоорганізаційної спроможності розвитку соціальної системи та його врахування в процесах управління, Червякова О. В. (2013)
Драгомирецька Н. М. - Деякі аспекти ефективності сучасних технологій (2013)
Жарая С. Б. - Сутність та складові механізмів державного регулювання підприємницької діяльності (2013)
Кураташвили А. А. - Проблемы государственного управления: необходимость и пути искоренения геноцида народа в сфере здравоохранения (2013)
Кураташвили А. А. - Проблемы эффективности налоговой политики в системе государственного управления (2013)
Биркович Т. І. - Державні агентства з енергоефективності: особливості організації та функціонування (2013)
Гіндес О. Г. - Реалізація екологічної функції державної управління сталим розвитком (2013)
Корбутяк В. І. - Електронний документообіг та ефективність роботи органів державної влади (2013)
Марутян Р. Р. - Інтелектуальне забезпечення державного управління метологічні засади дослідження (2013)
Ковалевська О. П. - Форми й методи державного регулювання ринку житла (2013)
Матійко С. А. - Концептуальні підходи до забезпечення механізмів державної промислової політики (2013)
Науменко Р. А. - Пріоритети державної політики у сфері позашкільної освіти щодо підготовки резерву молодих науковців (2013)
Піддубна Л. П. - Науково-метологічні підходи до загальної класифікації документів (2013)
Рибачук В. Л. - Формування некомерційного партнерства щодо управління сферою житлово-комунальних послуг (2013)
Аршава І. О. - Державне управління процесами розвитку в сучасній Україні латинської моделі нотаріату (2013)
Бачевська І. П. - Нормативно-правові аспекти управління національними проектами (2013)
Величко Л. А. - Адаптація зарубіжного досвіду розвитку системи пенсійного страхування (2013)
Вилгін Є. А. - Формування механізму реалізації регіональної інноваційної політики (2013)
Власенко О. С. - Огляд зарубіжних наукових розвідок з формування національної інноваційної системи (2013)
Двигун С. М. - Зміст державного управління зовнішньоекономічною діяльністю в умовах інтеграції України у світовий економічний простір (2013)
Животенюк В. П. - Організаційно-правові основи розвитку лікарняних кас та механізмів регулювання надання медичної допомоги (2013)
Заболотний А. В. - Нове законодавство про державну службу: стимули для активної молоді (2013)
Завадський М. О. - Функціональне обстеження органів виконавчої влади, як один з важливих механізмів надання державних послуг (2013)
Зубрицька Н. Б. - Запровадження європейського досвіду до реалізації державного регулювання розвитку банківської системи в Україні (2013)
Кизима Г. М. - Періодизація становлення системи державного регулювання фінансового сектору України (2013)
Клименко А. В. - Аналіз моделей реалізації державної житлової політики (2013)
Крамаренко Л. В. - Судова влада України на захисті багатодітної сім’ї: практичний вимір правового механізму державного управління (2013)
Луцький О. Ю. - Особливості іміджу державної служби (2013)
Мосціпан Р. М. - Державна політика у сфері захисту економічної конкуренції на ринках страхових послуг України: механізми реалізації та шляхи вдосконалення (2013)
Немирівська О. Я. - До питання про еволюцію структури державних адміністрацій в містах зі спеціальним статусом (2013)
Сірий Ю. М. - Державне регулювання розвитку сфери послуг на основі механізму підтримки малого підприємництва (2013)
Скіць С. В. - Вдосконалення механізму взаємодії вищих органів державної влади як напрями підвищення ефективності управління інституту президентства в Україні (2013)
Сцібан О. Я. - Державне регулювання інтелектуальної власності в напрямі формування інноваційної економіки України (2013)
Тихонович В. В. - Розвиток суспільно-політичних та інституційних основ економічного співробітництва в зовнішньоекономічній сфері в Україні у перехідний період (2013)
Тоцький С. В. - Державне регулювання інноваційно-інвестиційного розвитку в системі гарантування економічної безпеки (2013)
Федорченко В. В. - Особливості державного регулювання малого підприємництва (2013)
Шостак Л. Й. - Роль і місце Державної служби медицини катастроф України в організації ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій (2013)
Щур Н. О. - Соціальна відповідальність бізнесу: ключовий елемент сильної соціальної політики (2013)
Дацій Н. В. - Створеня сприятливого інвестиційного середовища в міських та сільських поселеннях України (2013)
Антонов А. В. - Теоретичні засади розробки стратегії стійкого життєзабезпечення населення сільських територій (2013)
Антонова С. Є. - Оцінювання ефективності управління розвитком водозабезпечення населення як один із пріоритетних напрямків регіонального розвитку, Валюх А. М., Якимчук А. Ю. (2013)
Вишиванок М. В. - Реалізація стратегічної державної екологічної політики в Івано-Франківській області (2013)
Казюк Я. М. - Інструменти фінансування видатків розвитку місцевих бюджетів (2013)
Поліщук В. В. - Впровадження "регіонального бюджетного паспорту" як інструменту підвищення ефективності планування бюджетних коштів на рівні органів місцевого самоврядування (2013)
Онищенко О. Р. - Формування передумов здійснення модернізації ресурсного потенціалу економіки регіонів України (2013)
Поворозник Р. В. - Аналіз зарубіжного досвіду реалізації державної політики забезпечення стійкого розвитку регіонів з екологічною регламентацією (2013)
Романець О. А. - Розвиток державного регулювання аграрної сфери на регіональному рівні як умова гарантування продовольчої безпеки (2013)
Сороковська С. В. - Проблематика надання послуг органами місцевого самоврядування (2013)
Титул, зміст (2014)
Андрєєва С. С. - Дослідження мікроструктури крохмалів фізичної модифікації для обгрунтування використання в технології соусів, Колесникова М. Б. (2014)
Назаренко И. П. - Очистка и сепарация подсолнечного масла в бегущем электрическом поле (2014)
Паньків Н. О. - Зброджування зернового сусла, одержаного на основі активованої води, Паляниця Л. Я., Косів Р. Б., Березовська Н. І. (2014)
Сердюк М. Є. - Вплив екзогенної обробки антиоксидантами на динаміку фенольних речовин при зберіганні яблук, Калитка В. В., Байбєрова С. С. (2014)
Скульська І. В. - Вплив часткової заміни хлориду натрію на протеоліз при виробництві бринзи, Цісарик О. Й. (2014)
Шаніна О. М. - Вплив ферменту трансглютаміназа на властивості білків борошна, Лобачова Н. Л., Звєрєв В. О. (2014)
Капліна Т. В. - Технологія напоїв на основі водних екстрактів шипшини, обліпихи та калини, Миронов Д. А. (2014)
Прісс О. П. - Інтегральне оцінювання антиоксидантного статусу плодових овочів, Малкіна В. М., Калитка В. В. (2014)
Погожих М. І. - Дослідження системної води харчової сировини термодинамічними та молекулярно-кінетичними методами, Пак А. О., Чеканов М. А., Іштван Є. О., Павлюк І. М. (2014)
Омельченко С. Б. - Вивчення міжфазних адсорбційних шарів з метою розробки технології молочної продукції, Горальчук А. Б. (2014)
Cherno N. - Preparation and characterization of iron complexes based on polysaccharides from agaricus bisporus, Ozolina S., Nikitina O. (2014)
Фролова Н. Э. - Разработка методик капиллярной хроматографии терпеновых углеводородов и кислородсодержащих компонентов эфирных масел, Усатюк Е. М. (2014)
Лазаренко М. В. - Вплив термічної обробки на молекулярну рухливість в триацилгліцеринах, Баглюк С. В. (2014)
Abstract and References (2014)
Присяжнюк В. К. - Статистика та динаміка захистів дисертаційних робіт у галузі науки "Державне управління" в Академії муніципального управління (2008 – 2012 роки), Бакуменко В. Д. (2013)
Толкованов В. В. - Кластери як інноваційний інструмент сталого місцевого і регіонального розвитку: українська практика та досвід зарубіжних країн (2013)
Жарая С. Б. - Концепція адміністративних послуг та міжнародна практика управління якістю надання послуг (2013)
Жовнірчик Я. Ф. - Формування державно-приватного партнерства в системі державного управління щодо забезпечення стійкого соціально-економічного зростання суспільства (2013)
Kuratashvili A. A. - Рhilosophy of social goal – initial theoretical basis of the effective state management (2013)
Kuratashvili A. A. - Сontradictions of socially orientated market economy and the role of state management in their overcoming (2013)
Іванова Т. В. - Природні ресурси регіонів України як фактор розвитку та охорони довкілля, Орлатий М. К., Кризіна Н. П., Мариненко В. О. (2013)
Cуходоля О. М. - "Трансфер досвіду" як інструмент аналізу та стабілізації політики (2013)
Удовиченко В. П. - Від духовного суспільства до моральної держави (Українська толока реформ) (2013)
Khechoyan T. - Рublic policy of small and medium sized enterprises training support in Armenia (2013)
Барило О. Г. - Удосконалення процесу управління у надзвичайних ситуаціях, Потеряйко С.П., Тищенко В.О. (2013)
Бутник О. О. - Державне управління запровадженням екологічно орієнтованих інновацій, Валюх А. М., Якимчук А. Ю. (2013)
Гайдученко С. О. - Акмеологічний підхід до формування та розвитку організаційної культури державних службовців (2013)
Дорошенко В. С. - Проблема взаємозв'язку духовних принципів з принципами теоретичної економії (історичний аспект) (2013)
Дробко Е. В. - Державне управління та державна політика у сфері лісових відносин: теоретичний аспект, Левківський В. М. (2013)
Ільницька Л. В. - Дослідження феномену "антикризового буття" в контексті перспектив інформаційно-аналітичного простору соціального управління (2013)
Казюк Я. М. - Порівняльні характеристики інструментів фінансового вирівнювання: європейський досвід (2013)
Карпенко О. В. - Правові колізії надання державних та муніципальних послуг в Україні (2013)
Клименко О. В. - Управління й контроль якості медичної допомоги (2013)
Коврига О. С. - Управління змінами трансакційних витрат в контексті інституціональних перетворень (2013)
Козловський В. О. - Методико-праксеологічний підхід до оцінки управліської діяльності структурних підрозділів та посадових осіб цивільного захисту, Козловська Л. С. (2013)
Пивоваров К. В. - Дієві форми фінансового контролю в системи державного управління в Україні (2013)
Попович Н. Г. - Консенсус дискурсів як ресурс державного управління на сучасному етапі модернізації України (2013)
Сімак С. В. - Теоретичні засади формування взаємодії державного та приватного секторів в системі державного управління (2013)
Червякова О. В. - Аналіз та узагальнення досліджень з державного управління щодо формування громадянського суспільства (2013)
Барвіненко В. Д. - Формування ринку аграрної продукції в умовах світової продовольчої кризи (2013)
Гагаріна С. Г. - Міграція як фактор розвитку інтелектуального потенціалу (2013)
Дученко Г. В. - До проблеми оптимізації перерозподільчої функції державного управління (2013)
Животенюк В. П. - Державне регулювання політики обмежень у суспільно-солідарному секторі при наданні медичної допомоги членам лікарняної каси (2013)
Зотова Т. Г. - Структурно-функціональний аналіз апарату парламенту України за доби незалежності (2013)
Козак В. І. - Стан корупції в Україні та адміністративна реформа як механізм протидії їй (2013)
Колобов Ю. В. - Взаємодія державних службовців і суспільства в процесі вироблення та реалізації державно-управлінських рішень (2013)
Кохан С. О. - Зарубіжний досвід організації систем контролю (2013)
Луцький О. Ю. - Інституційний характер державної служби в контексті формування її іміджу (2013)
Немирівська О. Я. - До питання про реформування управління діяльністю місцевих державних адміністрацій в містах зі спеціальним статусом (2013)
Рудалєва Л. В. - Аналіз діяльності банків на фондовому ринку України в процесі модернізації національної економіки (2013)
Сагайдак М. В. - Фінансові аспекти адаптації державної служби України до стандартів ЄС: стан, проблеми та шляхи їх подолання (2013)
Сирота О. А. - Механізми залучення іноземних інвестицій у процесі приватизації державного майна (2013)
Ткачук Р. Л. - Інвестиції у трудові ресурси - фактор розвитку суспільств (2013)
Тихонович В. В. - Аналіз розвитоку суспільно-політичних та інституційних основ економічного співробітництва в зовнішньоекономічній сфері в Україні з 1993 року по теперешній час (2013)
Штельмашенко А. Д. - Бренд держави: сутність та особливості формування (2013)
Орлатий М. К. - Інформаційно-методологічне забезпечення оцінки рівня та якості життя сільських жителів, Демчак І. М. (2013)
Хожило І. І. - Роль громадського сектора в реалізації медичної реформи на місцевому рівні (2013)
Паутова Т. О. - Особливості місцевого самоврядування в Україні та Республіці Білорусь (2013)
Євсюкова О. В. - Правова практика становлення принципів побудови, функцій та повноважень місцевих рад (2013)
Антоненко І. - Поняттєве забезпечення авторитетного контролю (2013)
Шекера П. - До проблеми упорядкування бібліографічних записів серіальних видань, Радченко В. (2013)
Костиря Б. - Проблеми систематизації літератури з філології в умовах демократизації суспільства (2013)
Сілкова Г. - До питання класифікації інформаційно-аналітичної продукції (2013)
Шкаріна В. - Економічна метабібліографія (2013)
Пущук М. - Відображення розвитку інформаційного права в робочих таблицях класифікації як інноваційні тенденції в систематизації юридичних наук (2013)
Медвідь Т. П. - Розвиток сільськогосподарської науки як передумова і мотивація змістових змін робочих таблиць класифікації (2013)
Збанацька О. - Персоналії в інформаційно-пошуковому тезаурусі Національної парламентської бібліотеки України: форма представлення та використання при предметизації документів (2013)
Лобода В. - Обов’язковий примірник видань наукових установ Національної академії наук України як джерело комплектування Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: аналіз надходження за 2008–2011 рр. (2013)
Чернуха Н. - Особливості формування фонду іноземної літератури в сучасних умовах (2013)
Чайковська Л. - Міжнародний книгообмін Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: сучасний стан та перспективи розвитку (2013)
Ткаченко О. - Технічне опрацювання документів як один з елементів формування бібліотечних ресурсів (2013)
Медвідь Т. С. - Аналітичний огляд тематики надходжень як складова процесу диспетчеризації (2013)
Дзюба Н. - Правова культура в Інтернеті: дитяча бібліотека інформує, вчить, роз’яснює, Красножон В. (2013)
Данильченко Т. - Нормативне забезпечення інноваційних бібліотечних процесів в умовах впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (2013)
Мамрай В. - Збереження документальних фондів у системі бібліотечно-інформаційної діяльності, Лісневич Л. (2013)
Жабін О. - Вебометричні дослідження бібліотечних сайтів України (2013)
Карпюк Д. - Еволюція поглядів на визначення поняття "ВЕБ-ДОКУМЕНТ" (2013)
Рудич О. - Створення електронних ілюстративних баз даних негативів з метою збереження галузевої іконографії (З досвіду роботи Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного), Поночовна В. (2013)
Лопата О. - Інформаційні ресурси зали періодичних видань: від накопичення до ефективного використання в АБІС ІРБІС (2013)
Штан Г. - Збереження книжкових пам’яток XIX – початку XX століття у Центральній науковій бібліотеці ХНУ імені В. Н. Каразіна (2013)
Луцишина Т. - Ресурсна база бібліотеки вищого навчального закладу в системі інформаційного забезпечення освіти і науки (2013)
Романюк А. - Сучасний стан і тенденції розвитку систем автоматичного реферування (2013)
Сандул О. - Застосування інноваційних технологій у процесі реферування літератури з метою створення якісних інформаційних ресурсів (2013)
Клюшнікова О. - Бібліометричний аналіз динаміки наукових публікацій з питань держави та права на основі УРЖ "Джерело" (2013)
Ейсмонт Ю. - Актуальні проблеми редагування реферативних ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у контексті підвищення якості обслуговування вітчизняних вчених (2013)
Затока Л. - Ефективність використання сучасних матеріалів для відновлення раритетних документів у НБУВ (2013)
Лазоренко Ю. - Інноваційне використання сучасних технологій збереження і доступу до інформації (2013)
Ціборовська-Римарович І. - Стародруки з книгозбірні Кременецького монастиря отців реформатів як джерело до історії монастирської бібліотеки (2013)
Бондар Н. - Стародруки ХVІ ст. з монастирських збірок у фондах НБУВ (2013)
Железняк О. - Жанровий репертуар та тематична класифікація кириличної видавничої продукції друкарні Почаївського Успенського монастиря XVIII – першої третини XIX ст. (2013)
Бондар М. - Каталоги кириличних стародруків: друкована та електронна форма представлення (2013)
Андрусенко Г. - Конволюти в історичних бібліотечних колекціях: термінологія, причини створення, приклади (2013)
Гальченко О. - Питання уніфікації описань сюжетних зображень для бази даних "Оправи кириличних рукописних книг XІV–XVIII ст." (2013)
Заєць О. - Бібліотека друкарні Києво-Печерської лаври у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2013)
Деменко Л. - Періодика у бібліотеці Київської духовної академії (1819–1915): формування фонду, облік, систематизація застосування інноваційних технологій у процесі реферування літератури з метою створення якісних інформаційних ресурсів (2013)
Бондарчук А. - Пам’ятні книжки Військового міністерства Російської імперії у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2013)
Рабчун О. - Видання з родового книжкового зібрання Урбановських та Стажинських в електронному середовищі (2013)
Мяскова Т. - Особова бібліотека Олександра Васильовича Кочубея у фондах НБУВ: історія побутування та сучасний стан (2013)
Рибак Є. - Колекція Д. В. Табачника у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2013)
Вакульчук О. - Колекція російських газет 1732–1916 рр. у фондах Національної бібліотеки України : склад, зміст, особливості введення в електронний простір, Залізнюк О. (2013)
Білименко Л. - Створення цифрових ресурсів газетних фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2013)
Галькевич Т. - Зібрання українського плаката 1950–1964 рр. у фондах НБУВ: загальна характеристика та проблеми дослідження, Донець О. (2013)
Бобришева І. - Журнал "Музика" як джерело інформації про вокальні твори українських композиторів про вокальні твори українських композиторів 20-х років ХХ ст. (2013)
Супронюк О. - З історії розвитку українського книгознавства: журнал "Українська книга" (США, 1971–1982) (2013)
Березкіна В. - Бібліографічні студії українців Канади (2013)
Черниш Н. - Парадигма розвитку української енциклопедичної справи ХХ ст. (До 55-ї річниці створення Головної редакції УРЕ) (2013)
Пастушенко О. - Історико-книгознавчі дисертації як джерела з історії української періодики (2013)
Попик В. - Здобутки й завдання українських бібліотек в інтеграції та поширенні ресурсів біографічної інформації (2013)
Ляшко С. - З історії української біографічної довідкової справи: біографічні довідкові і довідкові видання 1920–1930-х рр., які не побачили світу (2013)
Любовець Н. - Українські мемуари в сучасному інформаційному просторі (2013)
Вернік Ю. - Домени українського національного біографічного архіву в дзеркалі онлайнових джерел біографічної інформації (2013)
Петрикова В. - Мистецькі рецепції в структуруванні академічної науки в Українській Академії наук в 1917–1923 роках (історія особистостей) (2013)
Муріна С. - Навчальні заклади України в долі визначних постатей (На прикладі домену "Навчальні заклади" БД "Персоналії") (2013)
Наумова Н. - Етапи наукового зростання видатного вченого-економіста, академіка НАН України М. В. Птухи через призму біографічних документів та документів з діяльності вченого (2013)
Булгаков Ю. - Листування відомого українського математика М. Крейна як джерело реконструкції кола його спілкування (2013)
Шаповал А. - Документна спадщина як складник біографічного дослідження (За матеріалами особового фонду академіка О. П. Маркевича) (2013)
Бодак О. - Михайло Брайчевський: життя та діяльність (За архівними документами) (2013)
Черняк І. - Наукова і педагогічна діяльність Олексія Степановича Сокальського у Київському державному інституті культури ім. О. Корнійчука (1968–1973) (2013)
Вихідні дані (2013)
Тихоненко Д. Г. - Проблеми картографування урбаноземів, Горін М. О. (2013)
Трускавецький С. Р. - Порівняльний аналіз різних підходів до картографування ґрунтів, Коляда Л. П. (2013)
Веремеєнко С. І. - Добовий хід температури темно-сірого ґрунту західного Лісостепу України в період активного прогрівання, Ковбасюк Н. В., Фурманець О. А. (2013)
Жуков А. В. - Пространственные паттерны инфильтрации почвы на склоне балки, Задорожная Г. А., Лядская И. В. (2013)
Балакірський В. Б. - Ґрунтово-картографічне забезпечення землевпорядних та земельнооцінних робіт (2013)
Тронза Г. Е. - Содержание и состав поглощенных катионов в лугово-каштановых солонцеватых почв крымского Причерноморья под различными фитоценозами и его трансформация при длительном рисосеянии (2013)
Дегтярьов Ю. В. - Уміст гумусу та основних поживних елементів на прикладі чорнозему типового різного типу використання Середньо-руської провінції Лісостепу України (2013)
Кучер Л. І. - Баланс калію в лучно-чорноземному ґрунті за різних систем обробітку (2013)
Хекало С. І. - Структурний склад і вологість посівного шару ґрунту як фактори проростання насіння та розвитку сільськогосподарських культур (2013)
Моргунова О. І. - Зміни вмісту гумусу та азоту в колоїдних формах гумусу темно-каштанових ґрунтів залежно від антропогенного впливу (2013)
Солоха М. О. - Динаміка спектральної яскравості посівів м’якої пшениці за даними аерофотозйомки (2013)
Величко Л. Л. - Сезонна динаміка кислотності й водорозчинних органічних речовин у дерновому піщаному ґрунті борової тераси р. Сіверський Донець, Величко О. Б. (2013)
Дегтярьов В. В. - Уміст колоїдних форм гумусу в лучно-чорноземних ґрунтах Правобережної частини Лісостепу України за різних систем удобрення, Усата Р. Ю. (2013)
Гавва Д. В. - Чисельність ґрунтової мікрофауни (microarthropoda) в чорноземах типових під різними фітоценозами в умовах південно-східного Лісостепу України, Новосад К. Б. (2013)
Бикін А. В. - Агрохімічна оцінка використання Філазоніту МЦ за вирощування картоплі столової на темно-сірому опідзоленому ґрунті Лівобережного Лісостепу України, Гуменюк О. В. (2013)
Філон В. І. - Ефективність "стартових" доз добрив під час вирощування ячменю в умовах Харківської області, Приказюк С. Ю. (2013)
Кудрявицька А. М. - Трансформація азоту в лучно-чорноземному грубопилувато-легкосуглинковому грунті за умови тривалого застосування добрив (2013)
Філон В. І. - Визначення вмісту поживних елементів у ґрунтах за допомогою портативної лабораторії "Агровектор", Сурменко В. Д., Шевченко С. С., Філоненко Т. А., Чернушенко І. М. (2013)
Ященко Л. А. - Динаміка сполук фосфору у лучно-чорноземному карбонатному ґрунті за післядії добрив у сівозміні, Осецька А. С. (2013)
Філоненко Т. А. - Функціональна діагностика мінерального живлення рослин нуту за одностороннього внесення азотних добрив (2013)
Нешта А. П. - Динаміка вмісту рухомого калію в ґрунтах Харківської області за інтенсивного та екстенсивного землеробства, Воронко Л. Ю., Волошина Ю. С. (2013)
Куц О. В. - Використання комплексних добрив для оптимізації живлення рослин моркви, Парамонова Т. В., Кирюхін С. О. (2013)
Залізовський В. С. - Важливість правильного оформлення результатів агрохімічних досліджень як необхідної передумови визначення напрямів підвищення їхньої точності (2013)
Панасенко Є. В. - Ефективність корегування мінерального живлення озимого жита за результатами функціональної діагностики за різних рівнів удобрення (2013)
Тронза Г. Є. - Особливості варіювання агрохімічних показників зрошуваних чорноземів південних Криму (2013)
Ольховський Г. Ф. - Динаміка маси органів озимої пшениці в репродуктивний період (2013)
Козак В. М. - Урожайність та якість плодів яблуні залежно від системи утримання міжрядь саду на темно-сірому опідзоленому ґрунті, Карабач К. С. (2013)
Гладкіх Є. Ю. - Особливості дії безводного аміаку на зміну вмісту азоту та лабільного гумусу чорнозему опідзоленого, Ревтьє А. В. (2013)
Чередниченко І. В. - Вплив різних систем землеробства на щільність складення чорнозему типового (2013)
Турак О. Д. - Продуктивність квасолі залежно від дії агротехнічних заходів вирощування в умовах Передкарпаття (2013)
Шевченко И. М. - Влияние длительного применения систем удобрения и обработкы почвы на агрохимические показатели плодородия чернозема южного и продуктивность севооборота в Передгорной зоне Крыма, Гордиенко В. П., Пичугин А. М. (2013)
Клочко М. К. - Підживлення пшениці озимої на чорноземі типовому за умов потепління клімату, Кудря С. І., Кудря Н. А. (2013)
Гладун Г. Б. - Перспективи розвитку агролісництва в Україні, Гладун Ю. Г. (2013)
Познякова С. И. - Дмитрий Васильевич Воробьев - выдающийся типолог ХХ столетия. К 110-летию со дня рождения (2013)
Мигунова Е. С. - Агроэкосистема как основной таксон классификации сельськохозяйственных земель (2013)
Ткач Л. І. - Особливості лісоуправління в Україні, Торосов А. С., Бондар О. Б. (2013)
Лісняк А. А. - Вивчення ерозійних процесів у ґрунтах яружно-балкової системи "Митришин Яр" за допомогою технології Field-map (2013)
Слюсарчук В. Є. - Дорощування вегетативного садивного матеріалу фундука, Онищенко А. С. (2013)
Горошко В. В. - Таблиці продуктивності модальних дубових деревостанів у D2КЛД водозборів приток річки Сіверський Донець (2013)
Криштоп Є. А. - Міські ґрунти як невід'ємний елемент урбанізованих і техногенно забруднених територій, Волощенко В. В. (2013)
Веремеєнко С. І. - Агроекологічна оцінка стану перелогів Малого Полісся України, Самчук Ж. С. (2013)
Герасимчук Л. О. - Особливості впливу поліелементного забруднення Cu, Zn, Pb i Cd на фітотоксичністьдерново-підзолистого ґрунту (2013)
Портухай О. І. - Радіологічний стан ґрунтів сільськогосподарських угідь Рокитнівського району (Рівненська область) (2013)
Строкаль В. П. - Науково-методичне забезпечення у сфері формування сировинних агрозон для отримання високоякісної продукції, Рибалко Ю. В., Шофолов Д. Л., Нарогнюк О. М. (2013)
Чайка Н. И. - Оценка посевных качеств семян растений для биологической рекультивации породных отвалов шахт Донбасса, Шевцова О. А. (2013)
Горін М. О. - Індикація трофності ґрунтів долинних ландшафтів в умовах вегетаційного досліду, Приходченко Д. М. (2013)
Строкаль В. П. - Екологічна паспортизація об'єктів господарювання за типами природокористування: теоретичне обґрунтування (2013)
Трушева С. С. - Аналіз стану еродованості ґрунтів Корецького району Рівненської області, Мороз О. С, Олійник О.О. (2013)
Валерко Р. А. - Особливості біотестування антропогенно забруднених ґрунтів з метою їх екотоксичної оцінки (2013)
Мілютенко Т. Б. - Продуктивність кукурудзи на зерно за впливу добрив та передпосівної бактерізації (2013)
Косар В. І. - На сторожі Землі-годувальниці (2013)
Волков В. Э. - Специфика и возможности управления взрывоопасными объектами (2014)
Хобин В. А. - Параметрическая идентификация типовых спектральных плотностей случайных процессов оцениванием их среднеквадратических частот, Лагерная С. И. (2014)
Хобин В. А. - Управление процессом помола муки: анализ изменений показателей качества сырья как случайных процессов, Егоров В. Б. (2014)
Хобин В. А. - САУ процессом очистки растительных масел от восков: повышение эффективности алгоритмов регулирования, Мазур А. В. (2014)
Чернишев М. М. - Розробка імітаційної моделі гідросистеми управління стопором промковша МБЛЗ (2014)
Юхимчук М. С. - Інформаційна технологія для моделювання систем з логічними управляючими пристроями (2014)
Власенко Л. О. - Статистическая диагностика процесса функционирования выпарной станции сахарного завода, Ладанюк А. П., Сыч М. А. (2014)
Масло А. Д. - Система мониторинга температуры зерна в элеваторах и зернохранилищах, Кропачев Д. Ю., Неделько А. Ю. (2014)
Риженко Є. С. - Пневматика в водных технологиях – оптимизация технологических процессов, Трипольська А. С. (2014)
Бабков А. В. - Розробка стенда для дослідження режимів управління технологічним процесом обробки біополімерів рослинного походження повітрям, збагаченим озоном, Гриняк А. М. (2014)
Петренко В. Н. - Алгоритм реверсивного теплообмена энергокомплекса на базе гелиоустановки горячего водоснабжения с централизованной теплосетью (2014)
Макогонюк Р. В. - Проблемы дистанционного обучения и методы их решения (2014)
Щербакан Д. В. - Использование шаблона проектирования MVC для создания ВЕБ – приложений (2014)
Гарматенко И. А. - Автоматизированный вибропривод для тороидальных вибромашин (2014)
Таран М. В. - Біологічний ефект нанокомпозитів на рослини, Шаванова К. Є., Стародуб М. Ф. (2014)
Тряпіцина Н. В. - Вплив хемотерапії на складні вірусні патокомплекси в експлантах малини, Медведєва Т. В. (2014)
Масберг І. В. - Екологічна оцінка стану атмосферного повітря у СЗЗ птахопідприємств та за його межами за допомогою рослин-біоіндикаторів, Кейван М. П., Бригас О. П., Кукурудзяк К. В. (2014)
Корнута Ю. П. - Екологобезпечні елементи технології вирощування льону-довгунця на Поліссі (2014)
Сліщук Г. І. - Аналіз локусів, асоційованих з відновленням фертильності ЦЧС техаського типу кукурудзи, Волкова Н. Е. (2014)
Данілова О. І. - Дослідження неспецифічної стійкості рослин помідора до М- та Y-вірусів картоплі (2014)
Євлагіна О. Г. - Вміст біологічно активних компонентів у гусеницях тутового шовкопряда і перспективи їх використання (2014)
Онопрієнко В. П. - Порівняння аналізу спектрів живлення бичка кругляка NEOGOBIUS MELANOSTOMUS (PALLAS, 1814) прісних та солонуватоводних водойм, Митяй І. С., Ткаченко М. Ю. (2014)
Чурілов А. М. - Адвентивні види в складі лісової рослинності півдня Київського Полісся, Якубенко Б. Є. (2014)
Танчик С. П. - Вплив систем землеробства на воднофізичні властивості ґрунту та продуктивність сої в Правобережному Лісостепу України, Мигловець О. П. (2014)
Лихацький В. І. - Оцінка елементів технології вирощування дині в умовах Південного Степу України, Шевчук К. М. (2014)
Унучко О. О. - Вплив строку сівби бамії на проходження основних фенологічних фаз і урожайність плодів у зоні Правобережного Лісостепу України (2014)
Повод М. Г. - Вплив антропогенних і паратипових факторів на відтворні якості свиноматок (2014)
Волков А. М. - Нашкірна проба для оцінки вірулентності дерматоміцетів (2014)
Кубаєв А. П. - Вплив віку курячих ембріонів на репродукцію вірусу інфекційного бронхіту вакцинного штаму "Н120", Мартинюк О. Г. (2014)
Матяшук Р. К. - Вікові дуби "Феофанії" – пам’ятки живої природи краю, Небесний В. Б., Конякін С. М., Ткаченко І. В. (2014)
Власенко А. С. - Аналіз видового складу дендросозоекзотів заповідних парків Степу України (2014)
Костенко С. М. - Вміст та співвідношення фотосинтетичних пігментів у листках представників роду Philadelphus L. насадженнь м. Києва, Ліханов А. Ф., Ковалевський С. Б. (2014)
Кухарська М. О. - Річний цикл розвитку деяких видів роду СATALPA SCOP. в умовах м. Києва (2014)
Гатальська Н. В. - Історико-архітектурна спадщина Д. М. Дяченка на території Національного університету біоресурсів і природокористування України (2014)
Вишневська Л. І. - Дослідження полісахаридів у рослинній cировині гарбуза роду сucurbita, Дегтярьова К. О., Бисага Є. (2014)
Материенко А. С. - Разработка методик определения тартразина и кармуазина в составе оболочки таблеток "Нитроксолин", Грудько В. А., Георгиянц В. А. (2014)
Посилкіна О. В. - Діагностика актуальних проблем кадрового менеджменту промислових фармацевтичних підприємств, Братішко Ю. С., Кубасова Г. В. (2014)
Пузак Н. О. - Використання економічної складової у формуванні асортиментної політики аптечних підприємств, Алексєєва Т. І., Пузак О. А. (2014)
Лебединець В. О. - Підготовка персоналу підприємства з виробництва лікарських засобів при впровадженні та в умовах функціонування системи управління якістю (2014)
Ратушна К. Л. - Дослідження рівня професійної підготовки фахівців з клінічних досліджень на базі системи самооцінок, Зупанець К. О., Доброва В. Є. (2014)
Семенів Д. В. - Аналіз фармацевтичного ринку україни на прикладі стоматологічних препаратів (2014)
Бондарєва І. В. - Дослідження впливу законодавчих актів на діяльність вітчизняних виробничих фармацевтичних підприємств (2014)
Сагайдак-Нікітюк Р. В. - Методика зонування регіонів україни за потенційною фармацевтичною кластеризацією (2014)
Сур С. В. - Порівняльна оцінка відтворюваності значень rf при використанні методу тонкошарової хроматографії в рамках програм професійного тестування лабораторій з контролю якості лікарських засобів, Гризодуб О. І., Губарь С. М., Леонтьєв Д. А., Зволінська Н. М. (2013)
Лебединець В. О. - Підходи до розробки настанови з якості підприємства з виробництва лікарських засобів, Ромелашвілі О. С. (2013)
Глущенко А. В. - Розробка та валідація методики кількісного визначення допоміжних речовин у дитячому сиропі, Шекель А. М., Вишневський І. А., Георгіянц В. А. (2013)
Ткаченко О. В. - Визначення констант іонізації похідних 5-метилтієно, Власов С. В., Свєчнікова О. М., Журавель А.В. (2013)
Доброва В. Є. - Модель взаємодії персоналу при організації системи управління даними у клінічних випробуваннях (2013)
Корж Ю. В. - Дослідження мотивації професійної діяльності cтудентів фармацевтичних вузів (2013)
Бойко А. І. - Реалізація концепції розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я україни на 2011–2020 рр.: завдання післядипломної підготовки провізорів (2013)
Стрельникова Ю. Л. - Аналіз показників доступності противотуберкульозних лікарських засобів в україні (2013)
Подгайна М. В. - Оцінка застосування нанотехнологій у профілактиці фотостаріння та дерматозів в україні (2013)
Цурікова О. В. - Актуальнісь епідеміологіних дослідень у розробці напрямів удосконалення медичної та фармацевтичної допомоги хворим на лейкози в україні за умов омс, Панфілова Г. Л. (2013)
Левицька О. Р. - Стан фармакотерапії пацієнтів з гострою церебральною судинною патологією на рівні міського стаціонару (2013)
Титул, зміст (2013)
Новини АПК (2013)
Гусак С. В. - Вплив хелатних сполук мікроелементів і мікробного бета-каротину на гематологічні показники та обмін речовин у японських перепелів, Шевченко Л. В. (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського