Ходоровський Г. І. - Вплив фотоперіоду різної тривалості на проокисно-антиоксидантний гомеостаз у тканинах ясен статевонезрілих самок щурів, Дмитренко Р. Р., Ясінська О. В. (2013)
Онисько І. О. - Зміни на електроннномікроскопічному рівні в тканинах язика під впливом малих доз опіоїду в кінці 6 і 8 тижнів (експериментальне дослідження), Онисько Р. М., Король А. П., Маєвський О. Є. (2013)
Гунас І. В. - Кореляції комп'ютерно-томографічних розмірів середньої черепної ямки з антропо-соматотипологічними параметрами тіла здорових юнаків і дівчат Поділля, Бабич Л. В., Варивода В. О., Белік Н. В., Фікс Д. О. (2013)
Мостова О. П. - Закономірності впливу заходів психогігієнічної корекції на процеси формування нервово-психічних корелят психічної адаптації учнів шкільного віку, Сергета І. В., Шаюк А. В. (2013)
Зятковська О. Я. - Структурні особливості печінки в динаміці посттравматичного періоду після опіку,політравми та їх комбінації в умовах попереднього гострого психоемоційного стресу (2013)
Гунас І. В. - Відмінності поперечного розміру бічної ямки та ширини борозен півкуль головного мозку за даними комп'ютерної томографії у хворих на епілепсію юнаків і дівчат без урахування та з урахуванням краніотипу, Московко С. П., Шевчук Ю. Г., Черкасова Л. А. (2013)
Фоміна Н. С. - Вивчення потенціювання дії антибактеріальних препаратів, Гончар О. О. (2013)
Юлдашова О. М. - Этнические особенности физического развития новорожденных Кыргызстана, Алексина Л. А. (2013)
Браверман Б. Л. - Оцінка величини протиішемічних та мнемотропних властивостей похідного 3,2'-спіро-пірроло-2-оксіндолу (сполука r-86) при модельному геморагічному інсульті (2013)
Голубовський І. А. - Динаміка морфологічних змін в тканинах маткових труб при гострому та хронічному запаленні в жінок репродуктивного віку (2013)
Колодій С. А. - Вплив електромагнітного випромінювання на морфологічні властивості та біологічну активність мікобактерій туберкульозу (2013)
Макаренко О. В. - Експериментальна оцінка анальгетичної дії мелоксикаму за умов МФТП-індукованого паркінсонізму на фоні антипаркінсонічної терапії (2013)
Семененко Н. О. - Оцінка лікувальної дії сполуки DSK-38 за динамікою морфологічної структури сенсомоторної кори щурів з модельованою ішемією-реперфузією головного мозку (2013)
Боднар Я. Я. - Структурні зміни автономної іннервації міокарда при ендогенній інтоксикації, Трач Росоловська С. В., Ваврух П. О. (2013)
Горбенко Н. І. - Вплив 17b-естрадіолу та його похідного ПЕ 0607 на клітинну ланку імунітету в умовах in vitro, Козар В. В., Іванова О. В. (2013)
Жорняк О. І. - Вивчення дії антисептичних препаратів на патогенні властивості стафілококів (2013)
Закрутний Р. Д. - Експериментальне дослідження актопротекторних властивостей діакамфу гідрохлориду за нормоглікемії та при цукровому діабеті, Штриголь С. Ю., Мерзлікін С. І. (2013)
Макарова О. І. - Гістологічна картина змін в легенях щурів на 14, 21 і 30 добу після термічного опіку шкіри (2013)
Остапенко А. О. - Оцінка дії 7-(2'-гідрокси-3'-ізопропокси)пропіл-3-метил-8-(4'-фенілпіперазин-1'-іл)-ксантину на показники кисневого балансу у крові щурів на тлі гіперліпідемії, Білай І. М., Романенко М. І. (2013)
Цигикало О. В. - Кропопостачання сфінктерних сегментів позапечінкових жовчних проток у пренатальному періоді онтогенезу людини (2013)
Школьніков В. С. - Закономірність морфометричних показників структур сегментів спинного мозку ембріонів людини 6-7 тижнів внутрішньоутробного розвитку в залежності від синтопії (2013)
Гумінський Ю. Й. - Динаміка морфологічних змін в селезінці щурів у ранні терміни після опіку шкіри 2-3 ступеня площею 21-23 % поверхні шкіри та їх корекція інфузійним розчином HAES-LX-5%, Очеретна Н. П. (2013)
Ільченко О. В. - Визначення гомоцистеїну в плазмі крові методом високоефективної рідинної хроматографії на основі п-хлормеркурібензоат натрію, Михайлова І. В., Сулім О. Г. (2013)
Ковальчук В. В. - Показники кардіоінтервалографії в здорових юнаків поділля з гіпо- та еукінетичним типами гемодинаміки (2013)
Іваниця А. О. - Статеві відмінності показників гемодинаміки гомілки у практично здорових осіб юнацького віку (2013)
Йолтухівський М. В. - Показники кардіоінтервалографії у практично здорових чоловіків і жінок Поділля першого зрілого віку, Іщенко Г. О. (2013)
Lysenko A. P. - The tuberculins contain unknown forms capable to restore viability of cell wall deficient mycobactria and acid-fast cells, Vlasenko V. V., Broxmeyer L., Lemish A. P., Novik T. P., Paliy G. K., Paliy I. G., Sorokoumov V. P. (2013)
Пилипонова В. В. - Прояви статевого диморфізму зв'язків між показниками кардіоінтервалографії та антропо-соматотипологічними параметрами у юнаків і дівчат Поділля загальних груп (2013)
Мельникова А. А. - Использование игры бочче для реабилитации пациентов с дцп и локомоторными нарушениями не церебрального происхождения, Мороз Г. А., Олиниченко В. Г. (2013)
Феджага О. П. - Результати застосування різних способів алопластики післяопераційних вентральних гриж (2013)
Андрікевич І. І. - Cучасна пробіотикотерапія у дітей грудного віку (2013)
Антонець В. А. - Характеристика кислотоутворюючої функції шлунка у дітей з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою та бронхіальною астмою (2013)
Мелащенко С. Г. - Вивчення кислотопригнічуючої дії подвійних доз інгібіторів протонної помпи за даними топографічної інтрагастральної рH-метрії у хворих на функціональну шлункову диспепсію та кислотозалежні захворювання, Ксенчин О. О., Чернова І. В., Шаповал І. І. (2013)
Бойчук В. Б. - Обгрунтування методики застосування інгібіторів протонної помпи у хворих на ГЕРХ з перевагою нічних рефлюксів, Міщук В. Г. (2013)
Оксюта В. М. - Ехографічні характеристики матки та яєчників у жінок з порушенням репродуктивної функції та гіпотиреозом (2013)
Булавенко О. В. - Нові підходи в корекції стану ендометрію у жінок репродуктивного віку із первинним стрес-індукованим непліддям, Льовкіна О. Л. (2013)
Малаховська А. О. - Роль нестероїдних протизапальних препаратів при проведенні премедикації у хворих з гнійно-запальними процесами, Шувалов С. М. (2013)
Нагайчук В. В. - Клінічна ефективність раннього хірургічного лікування хворих з дермальними поверхневими опіками щелепно-лицевої ділянки (2013)
Півторак В. І. - Синтопія прямої кишки у чоловіків в нормі, при ураженні її пухлинами, до та після черевно-анальної резекції за даними комп'ютерної томографії, Одарченко С. П. (2013)
Распутіна Л. В. - Гендерні особливості клінічного перебігу артеріальної гіпертензії у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (2013)
Рымша С. В. - Выбор психофармакотерапии у больных шизофренией в контексте их психо-социальной реабилитации, Теклюк С. В., Мруг Е. Ф. (2013)
Родінкова В. В. - Вплив психоемоційного стану сенсибілізованих осіб на розвиток симптоматики сезонної алергії, Сергета І. В., Кривоніс T. Г., Кондратюк A. І., Гельман E. Г. (2013)
Степанець С. О. - Плазмові концентрації с-натрійуретичного пептиду та ендотеліну-1 у чоловіків хворих на гіпертонічну хворобу з різними генотипами піроксисом проліфератор-активуючих рецепторів гамма (2013)
Коньков Д. Г. - Особливості фармакотерапії операційних ран після вагінальної гістеректомії, Таран О. А. (2013)
Юзвишина О. В. - Вплив антигіпертензивної терапії на функціональний стан судинного ендотелію у хворих з гіпертонічною хворобою і кальцинозом клапанів серця (2013)
Парницька О. І. - Морфологічні особливості гіперпластичних процесів ендометрія у жінок із неплідністю, Задорожна Т. Д., Арчакова Т. М., Ревенько О. О. (2013)
Дзісь Н. П. - Стан кровотоку в придатках матки у жінок репродуктивного віку при хронічному сальпінгоофориті в стадії загострення (2013)
Кузьмінова Н. В. - Оцінка клінічної ефективності тривалої комбінованої терапії у хворих на гіпертонічну хворобу (2013)
Дудник В. М. - Неинвазивный метод определения гипербилирубинемии у новорожденных, Изюмец О. И., Моравская О. А., Гуминская Г. С., Крекотень Е. Н., Васылик В. С., Королёва Н. Д., Чугу Т. В. (2013)
Мазченко В. Ф. - Проблема мотивації пізнавальної діяльності студентів-медиків на кафедрах теоретичного профілю, Шевченко В. М., Шпакова Н. А. (2013)
Кутинська І. П. - Застосування методу пошуково-дослідницьких проектів у підготовці медичних кадрів (2013)
Даниленко Г. М. - Стан здоров'я та фізичного розвитку учнів професійно-технічних навчальних закладів, які отримують професії у сфері послуг, Межибецька І. В., Пономарьова Л. І. (2013)
Моканюк О. І. - Причини та обставини смерті безпритульних у Вінницькій області, Гаврилюк А. О., Заічко К. О., Костюченко В. О., Мусієнко Д. В. (2013)
Мамчур В. Й. - Фармнагляд лікарськіх засобів, що використовуються при патології опорно-рухового апарату, Опришко В. І., Носівець Д. С. (2013)
Константинович Т. В. - Фармакоекономічне обгрунтування доцільності лікування бронхіальної астми з використанням психофармакокорекції (2013)
Гуцол Л. П. - Принципи формування асортименту гомеопатичних лікарських засобів аптеки, Клімов О. І., Богук Я. В. (2013)
Мельник В. М. - Природно-географічна концепція у соціокультурній та фізичній антропології: теоретичний аналіз (2013)
Стопінчук О. В. - Небажані лікарські реакції петльових діуретиків (2013)
Ковальчук А. П. - Гастроінтестинальна стромальна пухлина. Захворюваність та лікування у Вінницькій області (2013)
Білонько О. Ф. - Тромбоемболія легеневої артерії - трирічне спостереження (2013)
Костенко Є. Я. - Ідентифікація особи шляхом порівняльної оцінки атрофії нижньої щелепи за пропорційними антропометричними індексами - перспективний напрямок судової одонтології (2013)
Мнихович М. В. - Клеточно-матриксные и межклеточные взаимодействия при заживлении ран, Еремин Н. В., Фомина Л. В., Вернигородский С. В., Гаврилюк А. А., Гуминский Ю. И., Мигляс В. Г. (2013)
Власенко С. А. - Застосування антисептиків на полімерній основі та дезагрегантів з імуномоделювальними властивостями для лікування корів із післяродовим метритом за наявності ортопедичної патології, Рубленко М. В. (2013)
Вовкотруб Н. В. - Аналіз динаміки показників мінерального обміну у вівцематок за різного фізіологічного стану, Безух В. М., Мельник А. Ю., Надточій В. П. (2013)
Довгаль О. В. - Епізоотологічний моніторинг та основні заходи щодо профілактики та боротьби з лейкозом великої рогатої худоби у господарствах Білоцерківського району, Тирсін Р. В., Шульга П. Г., Ярчук Б. М. (2013)
Жулінська О. C. - Оптимальні періоди діагностики і застосування заходів із профілактики та корекції стану відтворної функції вівцематок (2013)
Івахів М. А. - Цитологічне дослідження секрету простати псів (2013)
Кассіч В. Ю. - Протеїногенні властивості виробничих штамів M. bovis "Valle" та "AN-5", Ребенко Г. І., Скрипник В. Г., Ушкалов В. О., Cкрипник А. В., Замазій А. А. (2013)
Кравчук О. В. - Функціональний стан печінки та підшлункової залози у коней української верхової породи за аліментарного виснаження (2013)
Ландсман А. О. - Особливості впливу типу вищої нервової діяльності свиней на активність трансфераз у сироватці крові, Васильєв А. П., Трокоз А. В., Карповський П. В., Карповський В. В., Шестринська В. ., Томчук В. А., Данчук О. В., Криворучко Д. І., Постой Р. В. (2013)
Матлак Д. О. - Вплив часу після зараження кролів вірусом геморагічної хвороби на гемаглютинабельну активність вірусовмісних матеріалів, отриманих від них, Дудніков Л. А., Корнієнко Л. Є. (2013)
Mikchelson L. - The modern state of veterinary medicine service reformation in Odessa region (2013)
Неволько О. М. - Результати серологічних моніторингових досліджень щодо цирковірусної інфекції серед свійських свиней на території України за період 2010–2012 рр., Ситюк М. П. (2013)
Ніщеменко М. П. - Динаміка зміни активності травних ферментів перепелів залежно від віку, Саморай М. М., Прокопішина Т. Б., Порошинська О. А. (2013)
Ордін Ю. М. - Кінетика ендокринних показників крові корів за норми та патології родів і післяродового періоду, Плахотнюк І. М. (2013)
Пархоменко Л. І. - Специфічна профілактика ньюкаслської хвороби та інфекційного бронхіту у папуг, Кононенко І. О. (2013)
Паска М. З. - Вплив мікроліповіту на гематологічні показники та продуктивність бугайців волинської м’ясної породи залежно від типів вищої нервової діяльності (2013)
Приступа Т. І. - Рухова активність поросят-сисунів за введення сполук феруму, Данчук В. В., Данчук О. В., Каплуненко В. Г. (2013)
Соколюк В. М. - Оцінка активності радіонуклідів 137 Cs і 90 Sr у воді для напування тварин в господарствах України (2013)
Солонін П. К. - Клінічні особливості перебігу лептоспірозного увеїту у собак, Балящук І. М. (2013)
Stovbetska L. - Hematological parameters and laying ability of japanese quails under the influence of amino acids complex and vitamin E (2013)
Тирсін Р. В. - Система управління ветеринарними препаратами в умовах свиноферм сучасного типу, Царенко Т. М., Ярчук Б. М., Довгаль О. В., Тирсіна Ю. М. (2013)
Уховський В. В. - Патогістологічні зміни в органах корів за лептоспірозу, Борисевич Б. В. (2013)
Filatova O. - Toxicokinetics of confodor 200 SL in rat organism after singele per oral administration (2013)
Ярчук Б. М. - Епізоотична ситуація та організаційно-методичні засади оздоровлення від лейкозу господарств України, Тирсін Р. В., Довгаль О. В., Білик С. А. (2013)
Вихідні дані (2013)
Новіков В. - Правова проблематика нормативного регулювання переказу коштів небанківськими юридичними особами: історія питання, сучасне законодавство, перспективи вдосконалення, Кармазин Р. (2013)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України один раз на місяць (за серпень 2013 року) (2013)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України щоденно (за серпень 2013 року) (2013)
Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у серпні 2013 року (2013)
Ринок державних цінних паперів України у серпні 2013 року (2013)
Кузнєцов Ю. - Практичні питання банківської діяльності (2013)
Підвисоцький Р. - Безготівкові розрахунки – надійний і сучасний спосіб оплати (2013)
Шаров О. - Монетарні та валютні війни як інструмент економічної політики (2013)
Богдан Т. - Моделювання впливу боргової політики на економічний розвиток України, Богдан І. (2013)
Крохмалюк Д. - Фінансовий механізм та обліково-аналітичне забезпечення сталого економічного розвитку (2013)
Зміни і доповнення до Державного реєстру банків, внесені у серпні 2013 р. (2013)
Банки, включені до Державного реєстру банків у серпні 2013 р. (2013)
Долгіх В. - Непараметричні оцінки впливу іноземного капіталу на ефективність діяльності банків України у 2005–2012 рр. (2013)
Коренєва О. - Стан капіталізації банківської системи України та оцінка можливостей покриття банківських ризиків капіталом, Кузніченко Я. (2013)
Гладких Д. - Не святковий "ювілей”. До п’ятої річниці від початку світової фінансової кризи (2013)
Основні показники діяльності банків України на 1 вересня 2013 року (2013)
Васильєва Т. - Розвиток структурно-функціонального підходу до аналізу фінансової стійкості в системі банківського нагляду, Заруцька О. (2013)
Поповнення готівково-грошового обігу банкнотами номіналами 10 і 50 гривень у вересні 2013 року (2013)
Про введення в обіг пам’ятних монет "Українська вишиванка” (2013)
Про введення в обіг пам’ятних монет "Визволення Харкова від фашистських загарбників” (2013)
Про введення в обіг пам’ятної монети "Чемпіонат світу з художньої гімнастики” (2013)
Про введення в обіг пам’ятних монет "650 років першій писемній згадці про м. Вінницю” (2013)
Про введення в обіг пам’ятної монети "Петля Нестерова” (2013)
Патрікац Л. - Впровадження МСФЗ та інтегрованої звітності сприятимуть європейській інтеграції України, Пацера М. (2013)
Міщенко В. - Дистанційний роздрібний банкінг – інновації обслуговування (2013)
Хроніка найважливіших подій і рішень. Серпень 2013 року (2013)
Зверев И. А. - Кинематика и жесткость радиально-упорных шарикоподшипников, Данильченко Ю. М. (2013)
Ляшок А. В. - Планування багатофакторного експерименту при дослідженні процесу ультразвукового розпилення в тонкому шарі (2013)
Грабовський А. П. - Кінетика накопичення пошкоджень при повторно-змінному осьовому навантаженні конструкційних матеріалів, Бабієнко І. І., Бондарець О. А. (2013)
Ковалев В. А. - Нестационарные циркуляции жидкого топлива в цилиндрическом резервуаре космического аппарата, Крищук Н. Г. (2013)
Павлюк Я. В. - Прямая и обратная ползучесть нелинейно-вязкоупругопластических материалов при одноосном нагружении, Рагулина В. С., Фернати П. В. (2013)
Добрянський С. С. - Виготовлення внутрішніх різьб за допомогою видавлюючих мітчиків (2013)
Дячун А. Є. - Дослідження динаміки гвинтового секційного конвеєра, Ляшук О. Л., Любачівський Р. О. (2013)
Петраков Ю. В. - Проектування управляючої програми для шліфування оправок станів холодної прокатки труб на верстаті з ЧПК, Чамата С. М. (2013)
Сліпчук А. М. - Аналіз динаміки робочого процесу намотування дроту з урахуванням збурюючих крайових умов (2013)
Рудаков К. М. - Про вплив величини зазору між болтом та отвором на напружений стан болта однозрізного болтового з’єднання в зоні "зрізу", Добронравов О. А. (2013)
Новік М. А. - Поліпшення статичних і динамічних характеристик пневмоелектричних багатопозиційних приводів з цифровим керуванням, Дідовець В. Є. (2013)
Алиев И. С. - Моделирование кузнечной протяжки в комбинированных бойках несимметричной формы, Жбанков Я. Г., Таган Л. В. (2013)
Бабенко А. Е. - Експериментальне дослідження механічних характеристик опор та руху центрифуги РІСО21, Лавренко Я. І. (2013)
Кондрашев П. В. - Дослідження внутрішньої мікроструктури сплавлених фрагментів при реалізації технології "Rapid Prototyping" (2013)
Чемерис О. М. - Коливання круглих кільцевих пластин (2013)
Узунов О. В. - Експериментальне дослідження гібридного позиційного приводу, Галецький О. С. (2013)
Ковалев В. А. - Оптимизация силовых воздействий перегородок на инерционные течения жидкости в резервуарах подвижных объектов (2013)
Цисар М. О. - Вплив тиску вуглецевого газу на топографію поверхні графенового покриття, сформованого на оксиді кремнію, Кривошея Ю. М., Шведов Л. К. (2013)
Чайка Т. В. - Исследования разделения карбида вольфрама и кобальта в результате микробиологической деструкции вольфрамкобальтовых отходов, Дербасова Н. М., Гавриш В. М. (2013)
Баранов Г. А. - Получение нанопорошков титана из титановой губки и отходов титановой промышленности с применением метода бактериального выщелачивания, Крюковская В. И., Марончук И. И. (2013)
Весков Е. В. - Методы обеспечения устойчивости решения в бессеточном методе сглаженных частиц (2013)
Федориненко Д. Ю. - Точність шпиндельних вузлів на регульованих гідростатичних опорах, Бойко С. В., Сапон С. П. (2013)
Молтасов А. В. - Инженерный метод расчёта коэффициента концентрации напряжений в нахлёсточном сварном соединении при растяжении и изгибе, Клочков И. Н., Кныш В. В. (2013)
Гончарук О. О. - Визначення впливу технологічних параметрів лазерного спікання на процес формування та властивості абразивних композитів із надтвердих матеріалів, Головко Л. Ф., Сороченко В. Г., Хагеризаде Мейсам (2013)
Кліско А. В. - Результати комп’ютерного моделювання формоутворення фланця при штампуванні обкочуванням з активними силами тертя (2013)
Прохоренко Д. В. - Численное моделирование остаточного напряженно-деформированного состояния при лазерной сварке безнаборной панели, Яхно Б. О. (2013)
Яворовский В. Н. - Особенности вырубки круглых деталей из тонколистового материала, Корнийченко П. А., Надводнюк Д. Н. (2013)
Клименко С. Ан. - Вплив зносостійкого покриття n-TiC/α-C на працездатність інструментів із пнтм на основі КНБ, Рижов Ю. Е., Бурикін В. В., Манохін А. С. (2013)
Яхно О. М. - Залежність середньої швидкості потоку від зростання тиску при неусталеному русі рідини в трубопроводі, Гнатів Р. М. (2013)
Данильчук Є. Л. - Дослідження процесів тривалого деформування технічних поліпропіленових волокнистих структур (2013)
Алексеенко Н. А. - Картографические игры – новая форма получения знаний, Медведев А. А. (2009)
Афанасьєв О. Є. - Особливості застосування проблемного навчання у магістерському курсі студентів-географів (2009)
Ачкасова О. О. - ГІС -моделювання швидкостей вітру центральної частини Вовчанського району Харківської області, Третьяков О. С. (2009)
Баринова И. И. - Компетентностная модель современного учителя географи (2009)
Барладін О. В. - Створення науково-методичних Інтернет-ресурсів з географії та історії з інтерактивними функціями, Бойко О. В., Бусол І. В. (2009)
Барладін О. В. - Шкільно-студентські геоінформаційні системи, Скляр О. Ю., Речіч О. Л. (2009)
Бережний В. А. - Про можливості застосування моделей структурної мережі рельєфу для дослідження граничних геоситуацій флювіального процесу (2009)
Бойко Н. О. - Методичні аспекти створення і використання навчальних презентацій при вивченні курсу "Регіональна економіка" (2009)
Бубир Н. О. - Геоінформаційне забезпечення картографування регіональних ланок освітнього комплексу України, Байназаров А. М. (2009)
Бурла М. П. - Особенности организации географического образования и роль географических наук в регионе с неопределённым международным политико-правовым статусом (на примере Приднестровья) (2009)
Бурла О. Н. - Краеведческий подход как инструмент обеспечения непрерывного географического образования и усиления межпредметных связей (2009)
Галай Е. И. - Экологизация географии в школах Беларуси (2009)
Гвоздь М. А. - Режим зволоження сільськогосподарських культур, Кобченко Ю. Ф. (2009)
Гордєєв А. Ю. - Пірі Рейс – представник турецької картографічної школи портоланів, Шевченко В. О. (2009)
Грінченко О. І. - Підготовка вчителів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів до зовнішнього незалежного оцінювання з географії (2009)
Даценко Л. М. - Особливості проектування та укладання історичних карт для школи (2009)
Дук Н. М. - Картографічне забезпечення аналітичної роботи в митній службі (2009)
Есназарова У. А. - Развитие непрерывного географического образования в Казахстане, Нусупова Р. (2009)
Журавель О. С. - Картографування дитячо-юнацького туризму – актуальний напрям сучасного туристичного картографування (2009)
Зеленська Л. І. - Методологічні проблеми розробки інформаційної системи "Розвиток географічних уявлень про територію регіону" (на прикладі Дніпропетровської області), Троценко О. В. (2009)
Клименко В. Г. - Формування у студентів знань і вмінь про хімічний склад та оцінку якості поверхневих вод, Фролова Л. І., Терещенко І. В. (2009)
Копилець Є. В. - Проблема узгодження навчальної інформації в українських підручниках з географії для 12-річної школи (2009)
Корецький А. В. - Економічні та правові основи оренди земель сільськогосподарського призначення, Роганін Ю. В. (2009)
Корнєєв В. П. - Профільне навчання і шкільна географія (2009)
Корнєєв О. В. - Загальнометодологічні засади географічного краєзнавства (2009)
Космачов В. Г. - Геологічні екскурсії на Харківщині як одна з форм безперервної географічної освіти, Космачова М. В. (2009)
Круглик Л. І. - Методологічне та методичне забезпечення профільного навчання з проблем соціальної географії (2009)
Кухарук Е. С. - Особенности картографирования почв Республики Молдова с различным уровнем радионуклидного загрязнения, Стегареску В. Г., Кривова О. Н. (2009)
Левицький І. Ю. - Інформаційно-картографічне забезпечення модернізації і реформування регіональних ланок освітнього комплексу України, Пересадько В. А., Байназаров А. М., Прасул Ю. І., Д’яченко Д. О. (2009)
Ляшенко Д. О. - Методологічні основи картографічного дослідження міжнародних зв’язків України та її регіонів (2009)
Молочко В. В. - Особливості створення географічного атласу для вищої школи (2009)
Нгуен Ле Тхием - Методические основы создания и использования туристических карт с отображением объектов историко-культурного и природного наследия, Опара В. Н. (2009)
Нємець Л. М. - Системний підхід до суспільно-географічного дослідження населення регіону, Сегіда К. Ю. (2009)
Паламарчук Л. Б. - Формування педагогічної компетентності вчителя географії в умовах змін освітнього і культурного середовища: теорія і методика (2009)
Пересадько В. А. - Методика розробки медико-екологічних карт населених пунктів (2009)
Петров О. А. - Підходи до картографічного забезпечення автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру (2009)
Погойда В. П. - Правове і картографічне забезпечення використання земельних ресурсів, Свір Н. В. (2009)
Редіна В. А. - Позашкільний заклад у системі безперервної географічної освіти, Редіна О. В. (2009)
Салімон В. М. - Новітні методи викладання географії на основі ультрапедагогічної концепції навчання (2009)
Скриль І. А. - Вивчення можливостей сільського зеленого туризму на Харківщині (2009)
Сосса Р. І. - Внесок ДНВП "Картографія" у розвиток тематичного картографування в Україні (2009)
Сухинин С. А. - Новый школьный учебник по региональной социально-экономической географии в Приднестровье (2009)
Тишковець В. В. - Аналіз становлення та розвитку системи земельного кадастру Швеції (2009)
Черванёв И. Г. - Практическая география (2009)
Шерстюк С. А. - Проблема формирования толерантности при изучении школьной географи (2009)
Шуліка Б. О. - Особливості мікроклімату селища Високий, Жемеров О. О. (2009)
Ярымбаш Д. С. - Влияние расположения заготовок электродов на распределение удельной мощности в керне печи Ачесона (2014)
Власенко Р. В. - Аналіз енергетичних процесів в трифазному силовому активному фільтрі з використанням спектрального моделювання, Бялобржеський О. В. (2014)
Міщенко Т. М. - Перспективи схемотехнічних рішень і моделювання підсистем електричної тяги при високошвидкісному русі поїздів (2014)
Трушевський В. Е. - Застосування автоматичних стрілок тролейбусу як детекторів в системах світлофорного авторегулювання (2014)
Коцур М. И. - Особенности ударного теплового воздействия на асинхронный двигатель с модифицированной системой импульсного регулирования в условиях частых пусков (2014)
Ершов А. В. - Конвективный и лучистый теплообмен при плавлении проволоки в струе дуговой плазмы, Зеленина Е. А. (2014)
Андриенко П. Д. - Особенности мониторинга технического состояния основной изоляции высоковольтных вводов и трансформаторов тока, Сахно А. А., Конограй С. П., Спица А. Г., Скрупская Л. С. (2014)
Крисан Ю. O. - Модернізація лабораторного стенда дослідження асинхронного электропривода (2014)
Кулагін Д. О. - Визначення динамічних індуктивностей асинхронного двигуна з урахуванням процесів насичення (2014)
Сивокобыленко В. Ф. - Совершенствование пусковых органов бавр в системах электроснабжения с двигательной нагрузкой, Деркачев С. В. (2014)
Ткаченко С. Н. - Энергосистема будущего. Концепция smart grid. Специфика реализации на Украине (2014)
Ярымбаш Д. С. - Особенности идентификации интенсивности солнечной радиации при проектировании солнечных электростанций, Даус Ю. В. (2014)
Немудрый И. Ю. - Повышение эффективности преобразования энергии в ветроэлектрических установках с аэродинамической мультипликацией (2014)
Борисюк І. В. - Музика як культурний текст у романі "Ворошиловград" С. Жадана (2013)
Демська-Будзуляк Л. М. - Антипозитивістичний поворот та початок українського модерного літературознавства (2013)
Ісіченко Ігор - Аксіологічний вимір художнього світу Григорія Квітки-Основ’яненка (повість "Добре роби, добре й буде"), архиєпископ. архиєпископ. (2013)
Жодані І. М. - Взаємодія літератури та орнаменту у книзі Віри Вовк "Вікно навстіж" (2013)
Кандинська В. П. - Образ митця-естета в автобіографічній повісті Уляни Кравченко"Хризантеми" (2013)
Когут О. В. - Жіночий деконструкт як головна парадигма сюжету п’єси Павла Ар’є "Кольори" (2013)
Комаренець І. В. - Художньо-стильова еволюція Ігоря Римарука (2013)
Нескородяна О. П. - Поетика тілесності у "Странствованіях" Василя Григоровича-Барського (2013)
Ніколенко В. А. - Канон української класики у роботах М. Зерова (2013)
Новик О. П. - Художнє переосмислення образу Тараса Шевченка в оповіданні Івана Андрусяка "Нечиста сила" (2013)
Панченко В. П. - Диптих про втрачену свободу (2013)
Полюхович О. П. - "Плинна" ідентичність у прозі Ігоря Костецького (2013)
Семків Р. А. - Бурлескний гумор у "Зачарованій Десні" О. Довженка (2013)
Стороженко Л. Г. - Філософсько-етична проблематика прози Бориса Тенети (2013)
Ткачук Г. С. - Простір зростання: образ міста у повісті Юрія Смолича "Дитинство" (2013)
Білоножко Л. В. - Словесна музика як засіб психологізації та естетизації художньої оповіді у романі Т. Моррісон "Джаз" (2013)
Глодзь Г. Л. - "З днем народження, Вандо Джун" Курта Воннегута: драматичне переосмислення гомерової "Одіссеї" (2013)
Кулешір М. М. - Розвиток апокаліптичного жанру в романах Дж. Уіндема та Дж. Крістофера (2013)
Семенова Д. С. - Екзотичні пригодницькі романи для юнацтва в українській та польській літературах: два структурні типи з огляду на національну ідентичність (2013)
Шалагінов Б. Б. - Проект модерності у ранніх німецьких романтиків (2013)
Гусєв В. І. - У пошуках фундаментальної теорії свідомості: критичні нотатки до книги Девіда Чалмерса (2014)
Лисий І. Я. - Культурна ідентичність: культурні виміри націй у баченні М. Гібернау (2014)
Михайлов Д. Є. - Основні напрями дослідження у сучасній постантропології (2014)
Бадянова К. О. - Ідея автономності мистецтва: протиріччя та соціальне значення (2014)
Кутіліна Х. Є. - Перспективізм у сучасній філософії мистецтва (теорія Джеймса О. Янґа) (2014)
Сватко Ю. І. - Міф про кредит, або Вправа з прикладної філософії (2014)
Мінаков М. А. - Модерн і революція в Україні: до питання про генеалогію Євромайдану (2014)
Козловський В. П. - Дещо про полеміку між І. Кантом і Е. Платнером: прагматика versus фізіології (2014)
Лютий Т. В. - Два "невчасні міркування" Ніцше: проблеми культурної ідентичності (2014)
Поляков Є. М. - Проблема Цезаря у неофреґеанській філософії математики (2014)
Петруньок Н. І. - Аргументація Пола К. Феєрабенда у дискусіях навколо проблеми неспівмірності (2014)
Макух Ю. Ю. - Ідея "кінця науки" у контексті філософії постпозитивізму та сучасного природознавства (2014)
Головащенко С. І. - Біблієзнавство в Київській духовній академії (ХІХ – поч. ХХ ст.): деякі понятійно-термінологічні питання дослідження (2014)
Щербак В. О. - Становлення концепції "Руського народу" і творення державної ідеї в Україні (2014)
Гаврилюк І. В. - Командний склад приватних військ князя Владислава Домініка Заславського протягом 1632–1656 рр. (2014)
Яременко М. В. - Роль освітнього цензу кандидатів у номінуванні на парафіяльні настоятельства у Київській митрополії XVIII ст. (2014)
Диса К. Л. - Путівник Вацлава Чеховського "Kijów i Jego Pamiątki" як приклад представлення польських місць пам’яті у Києві (2014)
Бажан О. Г. - Місця масових захоронень жертв сталінських репресій в УРСР в 1937–1938 роках: географія, проблеми ідентифікації (2014)
Денисенко О. А. - Громадські ініціативи з охорони пам’яток історії та культури в Українській Державі 1918 р. (2014)
Левченко Ю. І. - Еволюція ідеології націонал-соціалізму щодо України протягом 1933–1942 рр. (2014)
Кірсенко M. В. - Витоки і еволюція французької державності (2014)
Джура О. О. - Житіє св. Сави Сербського від Доментіяна як джерело середньовічної агіографічної традиції Сербії (2014)
Черноіваненко В. В. - Гомоеротичні мотиви в юдейській літературі Пізньої античності (2014)
Іщенко Д. В. - Політичне застосування репрезентацій минулого як об’єкт історичного дослідження: приклад ранньомодерної Англії (2014)
Балабушевич Т. А. - Східна Галичина в економічних зв’язках Центрально-Східної Європи наприкінці XVIII ст. (2014)
Мицик Ю. А. - Листування Ярослава Ісаєвича з Омеляном Пріцаком, Тарасенко І. Ю. (2014)
Орел Ю. В. - Януш Корчак і Ісаак Еліасберг в роки Першої світової війни: листування (2014)
Гаврилюк І. В. - Рец. на: Damian Płowy. Od Konstantynowa do Piławiec. Działania wojenne na ziemiach ukrainnych od czerwca do września 1648 roku. Zabrze – Tarnowskie Góry, 2012. – 223 s. (2014)
Черноіваненко В. В. - Рец. на: Шефер П. Єврейський Ісус. Як юдаїзм і християнство сформували одне одного / П. Шефер. – Прінстон ; Оксфорд : Вид-во Прінстонського ун-ту, 2012. – 349 с. (2014)
Авдєєнко Є. В. - Система юридичних гарантій забезпечення діяльності судів (2014)
Андрійчук О. В. - Трудові гарантії особам, мобілізованим для участі в АТО (2014)
Антіпова О. І. - Використання можливостей судових експертиз при розслідуванні дорожньо-транспортних пригод (2014)
Бабакін В. М. - Співробітництво органів внутрішніх справ України з правоохоронними органами зарубіжних країн щодо протидії молодіжній злочинності (2014)
Бабенко А. М. - Регіональна система злочинності: її місце у загальній системі злочинності та деякі закономірності функціонування (2014)
Баганець В. О. - Сутність і види державного контролю за господарською діяльністю (2014)
Баганець О. О. - Проблеми правового регулювання інноваційної діяльності, Івченко А. В. (2014)
Бандурка І. О. - Система захисту дітей від жорстокого поводження та попередження насильства в сім’ї (2014)
Батигіна О. М. - Особливості державної реєстрації права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення (2014)
Васильєва Н. С. - Профілактика адміністративних правопорушень у сільському господарстві: поняття, особливості та види (2014)
Вовк Т. В. - Місце міжнародних договорів в системі права США (2014)
Гаруст Ю. В. - Поняття та ознаки гарантій забезпечення прав громадян у податковій сфері (2014)
Гринчак С. В. - Генезис правового регулювання трансплантації органів і тканин людини (2014)
Грицак О. В. - Деякі питання застосування категорії "моральні засади суспільства" в контексті недійсності правочинів (2014)
Грібов М. Л. - Використання засобів забезпечення конспірації при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій (2014)
Гуня І. І. - Види насильства в кримінальному праві (2014)
Денисевич А. Ю. - Адаптація трудового законодавства України до законодавства Європейського Союзу (2014)
Долинська М. С. - Деякі аспекти правового статусу державного нотаріуса (2014)
Дудін М. М. - Адміністративно-олігархічні суб’єкти підприємництва як тіньовий інструмент монополізації влади і ресурсів підприємництва, розвитку системної корупції (2014)
Запорожченко А. А. - Танатологические права в контексте прав человека (2014)
Зеленяк А. С. - Поняття та класифікація огляду речових доказів як способу їх дослідження в цивільному процесі (2014)
Змерзлый Б. В. - Регулирование вопросов владения судов и меры, направленные на развитие судостроения во второй половине ХIХ – начале XX вв. (2014)
Зозуля І. В. - Щодо членства вищого керівництва держави у допоміжних органах Президента України правоохоронного спрямування (2014)
Зозуля О. І. - Періодизація формування апарату Президента України (2014)
Іванійчук Т. Ю. - Механізм правового регулювання обігу лікарських засобів, як складова його правового режиму (2014)
Іванова С. С. - Незалежна професійна діяльність: податково-правовий аспект (2014)
Івлєв М. М. - Розвиток правової думки щодо поняття і форм насильства в кримінально-правовій доктрині (2014)
Ільіна Р. Ю. - Міжгенераційні права в законодавстві ЄС (2014)
Іншин М. І. - Права працівників за проектом Трудового кодексу (2014)
Кагановська Т. Є. - Електронне урядування як форма державного управління в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку (2014)
Кальян К. В. - Деякі питання розрахунку строків у податковому праві (2014)
Каплюченко Т. В. - Внутрішній ринок Європейського Союзу: особливості та українські перспективи (2014)
Карпенко Л. К. - Медичний працівник як спеціальний суб’єкт розголошення лікарської таємниці (2014)
Коваленко К. В. - Шляхи вдосконалення категоріального апарату інституту дисципліни праці (2014)
Корольов С. С. - Щодо деяких видів юридичної відповідальності військовозобов’язаних і призовників (2014)
Котеньов О. Г. - Роль принципів права природокористування в практиці правозастосування (2014)
Кошман Л. А. - Фiлoсoфськe рoзумiння eкoлoгiчних прaв у кoнтeкстi eвoлюцiї уявлeнь прo прaвa людини (2014)
Краснояров Ф. Ф. - Удосконалення методів управління органами внутрішніх справ у контексті євроінтеграційних процесів в Україні (2014)
Криворучко А. В. - О деятельности Комиссии правительства Индии по заработной плате клерков (2014)
Кулик Д. О. - Щодо правової природи розрахункового чека (2014)
Курова А. А. - Правовідносини у сфері дистанційної зайнятості працівників (2014)
Марущак Н. В. - Деякі аспекти розуміння гідності людини у творах російських філософів, юристів на початку ХХ століття (2014)
Марущак О. А. - Залучення спеціаліста при розслідуванні ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) (2014)
Мельник О. М. - Охорона інтелектуальної власності в Україні (2014)
Миронюк Д. М. - Науково-методичні засади кримінологічного моніторингу ефективності правового регулювання у сфері протидії злочинності (2014)
Михайлова Ю. О. - Основні принципи дистанційного навчання в системі підготовки кадрів для ОВС України (2014)
Мовчан Р. О. - Кримінальна відповідальність за умисне знищення або пошкодження об’єктів життєзабезпечення: перспективи удосконалення та систематизації норм, Незнайко С. В. (2014)
Мотрич А. І. - Сумісництво та суміщення професій (посад) як правові форми організації праці: сутність та особливості (2014)
Наваляна Я. Т. - Стан наукового дослідження проблеми латентних зґвалтувань (2014)
Науменко К. С. - Поняття та види форм цивільно-правового захисту особистих немайнових прав фізичної особи, що забезпечують її соціальне буття (2014)
Николайчук А. И. - Насилие в семье над детьми: причины, последствия и психологическая помощь потерпевшим (2014)
Новак О. М. - Застосування виборчих систем при проведенні місцевих виборів: український досвід (2014)
Овсянко Д. С. - Повноваження роботодавця за Проектом Трудового кодексу України (2014)
Олексюк Т. І. - Щодо особливостей неповного та скороченого робочого часу (2014)
Олійник О. М. - Кримінологічна характеристика осіб, які використовують бюджетні кошти не за цільовим призначенням у Збройних Силах України (2014)
Орел Ю. В. - Історія розвитку кримінального законодавства з питань відповідальності за посягання на нормальну діяльність органів та установ пенітенціарної служби України в началі ХХ століття (2014)
Оріщенко М. М. - Види, форми та методи аудиторської діяльності (2014)
Орлов В. А. - Оcновні історико-правові засади комуналізації міліції на території України (2014)
Перунова О. М. - Ознаки процесуальних актів-документів з цивільних справ (2014)
Петренко О. І. - Кримінально-правове визначення поняття "допінг" (2014)
Пєнцов М. В. - Функції судової влади в Україні та країнах СНД (2014)
Попова Н. О. - Поняття комерційної таємниці як об’єкта права інтелектуальної власності в законодавстві України (2014)
Рямзіна А. Ю. - Проблеми удосконалення адміністративної відповідальності за адміністративні правопорушення, що посягають на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення (2014)
Севрюков Д. Г. - Реформування соціальної держави у Фінляндії (2014)
Семеногов І. В. - Деякі особливості звільнення від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати аліментів на утримання дітей або коштів на утримання непрацездатних батьків (2014)
Середа В. В. - Порядок застосування дисциплінарних стягнень за адміністративні проступки (2014)
Синчук В. Л. - Поняття та особливості самоврядного контролю за діяльністю органів прокуратури (2014)
Ситар І. М. - Критично-правові дослідження в процесі акультурації права (2014)
Ситник В. А. - Визначення спеціальної операції в теорії правничих наук (2014)
Слабак М. М. - Практика Європейського Суду з прав людини: спроба аксіологічного аналізу (за матеріалами справи Фон Ганновер проти Німеччини) (2014)
Стойка М. С. - Сучасні погляди на розуміння концепції справедливості (2014)
Стулов О. О. - Медико-санітарне обслуговування засуджених до обмеження та позбавлення волі: проблеми забезпечення законності (2014)
Ткаченко Ю. В. - Конституційні засади економічної системи України (2014)
Толкач А. М. - Еволюція теорії розподілу влади в історії світової політико-правової думки (2014)
Томусякова И. И. - Международные правовые акты, регулирующие противодействие насилию в семье (2014)
Тюрін Г. Є. - Порядок діяльності прокурора у кримінальному провадженні на підставі угод (2014)
Фесюнін В. М. - Сучасні тенденції розвитку податкового законодавства України (2014)
Фоміна С. В. - Досвід конституційно-правового регулювання стадії голосування у країнах Північної та Південної Америки (2014)
Хименко О. А. - Щодо сутності та значення нормування праці у відносинах з організації і управління працею (2014)
Хоменко О. В. - Еволюція ідеї поділу державної влади у другій половині ХІХ–ХХ століть (2014)
Щербакова О. Ю. - Доказування на стадії судового вирішення податкових спорів (2014)
Щукін О. М. - Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері державних закупівель (2014)
Содержание (2007)
Бідюк П. І. - Аналіз ефективності функціонування мережі Байєса, Литвиненко В. І., Кроптя А. В. (2007)
Исаев Е. А. - Математическое описание влияния кривизны контактирующих тел на угол смачивания жидкости в межчастичном пространстве, Наговский Д. А. (2007)
Ковриго Ю. М. - Математическое моделирование систем автоматического регулирования с учетом ограничений на управление в пакете Matlab, Фоменко Б. В., Полищук И. А. (2007)
Ложечников В. Ф. - Аналитическая многорежимная математическая модель динамики газовоздушного тракта барабанного котла средней мощности, Михайленко В. С., Максименко И. Н. (2007)
Передерий В. И. - Математические модели и алгоритмы определения релевантности принимаемых решений с учетом психофункциональных характеристик пользователей при управлении автоматизированными динамическими системами, Еременко А. П. (2007)
Хомченко А. Н. - Новые решения обобщенной задачи Бюффона (2007)
Бакшанська Т. Д. - Математична модель процесу горіння природного газу з рециркуляцією продуктів згорання для цілей управління, Рижиков Ю. Г., Тодорцев Ю. К. (2007)
Шеховцов А. В. - Алгоритм сжатия информации без потерь: модифицированный алгоритм LZ77, Везумский А. К., Середа Е. С. (2007)
Гасанов А. С. - Информационные технологии построения систем прогнозирования отказов (2007)
Грицик В. В. - Застосування штучних нейронних мереж при проектуванні комп’ютерного зору (2007)
Кириллов О. Л. - Изучение электрического поля с помощью датчика измерителя электростатического потенциала на модели замкнутого металлического объема, Якимчук Г. С., Якимчук С. Г. (2007)
Ролик А. И. - Модель управления перераспределением ресурсов информационно-телекоммуникационной системы при изменении значимости бизнес-процессов (2007)
Слань Ю. М. - Оперативна нейромережна ідентифікація складних об’єктів керування, Трегуб В. Г. (2007)
Фефелов А. А. - Использование байесовских сетей для решения задачи поиска места и типа отказа сложной технической системы (2007)
Хобин В. А. - К вопросу измерения парожидкостного фронта в дефлегматоре абсорбционно-диффузионной холодильной машины (АДХМ), Титлова О. А. (2007)
Шиманські З. - Апаратні засоби сегментації мовного сигналу (2007)
Бардачев Ю. Н. - Использование положений теории опасности в искусственных иммунных системах, Дидык А. А. (2007)
Литвиненко В. И. - Компенсация ошибок оператора в контуре управления следящей системы на основе синтезируемых вейвелет-сетей, Четырин С. П. (2007)
Ладієва Л. Р. - Оптимізація плівкового апарату роторного типу за максимальною продуктивністю, Зав'ялова Т. П. (2007)
Корнієнко Б. Я. - Оптимізація параметрів процесу зневоднення і гранулоутворення в апараті псевдозрідженого шару, Снігур О. В. (2007)
Вишневский Л. В. - Выбор критерия для оценки процесса включения генераторов на параллельную работу, Веретенник А. М., Войтецкий И. Е. (2007)
Клименко А. К. - Об ускорении сходимости процессов в адаптивной системе с обратной моделью (2007)
Ковриго Ю. М. - Адаптивное управление теплоэнергетическими процессами, Мовчан А. П., Полищук И. А., Фоменко Б. В. (2007)
Михайленко В. С. - Использование нечеткой адаптивной системы управления для компьютерного мониторинга сетью котельных установок, Никольский В. В. (2007)
Шеховцов А. В. - Решение многокритериальной оптимизации с использованием адаптивных алгоритмов, Крючковский В. В., Мельник А. Н. (2007)
Черевко О. И. - Теоретическое обоснование перспективного биконического резонатора для свч-устройств при переработке растительного сырья, Ефремов Ю. И., Одарченко А. М., Одарченко Д. М, Агафонова Ю. Ю. (2007)
Пляшкевич О. М. - Моделі інформаційних технологій оптимізації поведінки виробника, Забитовська О. І. (2007)
Пляшкевич О. М. - Моделі і методи інформаційних технологій виробництва (2007)
Рефераты (2007)
Сведения об авторах (2007)
Галамай О. З. - Вплив природно-правового звичаю на формування правових відносин, Савайда О. І. (2014)
Ковальчук В. Б. - Правові засади функціонування громадських організацій у процесі становлення громадянського суспільства в Україні (2014)
Кондратюк О. В. - Щодо мовного питання здійснення судочинства на території Галичини у складі Австро-Угорщини (2014)
Крамар С. І. - Самоврядування руської (української) громади Кам’янця у XV– XVII ст. (2014)
Липитчук О. В. - Суд і судочинство в Росії після судової реформи 1864 року, Лешкович Н. О. (2014)
Мельник Н. В. - Шляхи формування громадянського суспільства в Україні (2014)
Савчин Г. Я. - Співпраця органів виконання покарань з органами державної безпеки у боротьбі з бандитизмом (на матеріалах Західної України 1944–1953 рр.) (2014)
Сливка С. С. - Фінансово-економічне становище західноукраїнських земель у роки Першої світової війни: історико-правовий аспект (2014)
Іщук С. І. - Державне регулювання економічної діяльності інститутів громадянського суспільства в Україні (2014)
Нестерович В. Ф. - Громадськість як суб’єкт впливу на прийняття нормативно-правових актів: аргументи "за" і "проти" (2014)
Чистоклетов Л. Г. - Досвід європейських країн у адміністративно-правовому забезпеченні безпеки діяльності суб’єктів господарювання (2014)
Долинська М. С. - До питання допуску до складання кваліфікаційного іспиту осіб, які мають намір займатися нотаріальною діяльністю (2014)
Кучер В. О. - Визначення розміру компенсації моральної шкоди, Поляк С. П. (2014)
Мелех Л. В. - Правові аспекти реєстрації земельних ділянок і прав на них за чинним законодавством (2014)
Дмитрик А. Б. - Забезпечення адміністративного позову у справах про оскарження рішень щодо застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства (2014)
Єсімов С. С. - Окремі аспекти удосконалення інституту доменних імен в інформаційному праві України (2014)
Ковалів М. В. - Участь громадськості у забезпеченні охорони громадського порядку та боротьбі з правопорушеннями, Стахура І. Б. (2014)
Когут Я. М. - Визначення кола суб’єктів поліцейської діяльності (2014)
Назар Ю. С. - Підстави застосування повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету (2014)
Новіков В. В. - Основні форми релігійної діяльності в Україні (2014)
Середа В. В. - Щодо питання кваліфікації правопорушень, за які передбачено дисциплінарну відповідальність (2014)
Сиймовський Р. М. - Взаємодія ОВС із Міністерством економічного розвитку і торгівлі України щодо застосування спеціальних санкцій (2014)
Тимчишин Т. М. - Окремі аспекти діяльності громадських формувань як суб’єктів протидії правопорушенням на залізничному транспорті (2014)
Хатнюк Ю. А. - Особливості профілактичної діяльності органів внутрішніх справ у боротьбі з рейдерством в Україні (2014)
Башта І. І. - Окремі аспекти удосконалення організації оперативно-розшукової діяльності щодо виявлення злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних засобів (2014)
Гула Н. Л. - Теоретико-правова характеристика сфери цільових спеціалізованих державних фондів (2014)
Довгань-Бочкова Н. В. - Окремі проблеми визначення змісту погрози як способу вчинення злочинів за чинним КК України (2014)
Карчевський М. В. - Особливості кваліфікації шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (2014)
Малишенко Є. Л. - Профілактика службових злочинів і корупційних проявів в органах внутрішніх справ (2014)
Сабан І. Д. - Історичний розвиток теоретичних уявлень щодо превентивної ролі покарання у протидії злочинності (2014)
Старосольська С. П. - Поняття та система покарань, непов’язаних з ізоляцією особи (2014)
Фальшовник Д. В. - Рейдерство як різновид протидії законній господарській діяльності (2014)
Ярема О. Г. - Фінансово-правове регулювання валютної системи України (2014)
Гула Л. Ф. - Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, що вчиняються організованими групами, як одна з форм економічної загрози фінансовому ринку (2014)
Захаров В. П. - Можливості застосування біометричного методу ідентифікації за геометрією обличчя в системах відеоспостереження право- охоронних органів, Зачек О. І. (2014)
Лисюк Ю. В. - Деякі питання участі обвинуваченого у судовому провадженні (2014)
Пряхін Є. В. - Застосування паралінгвістики під час допиту, Когут Н. І. (2014)
Балинська О. М. - Семіотика права: історія становлення в Україні та Росії (2014)
Блавацька-Калінська О. М. - Трактування поняття "злочин" у філософсько-правовому вченні Г. Гегеля (2014)
Кісіль Р.-В. В. - Онтологічний аспект дослідження проблематики впливу феномена корупції на фундаментальні засади забезпечення конституційного правопорядку в Україні та світі (2014)
Саміло А. В. - Розуміння тероризму в контексті правової антропології, Шишко В. В., Лозинський Ю. Р. (2014)
Migdał Jerzy - Perspectives on Imprisonment Penalty in the Light of European Prison Rules (2006) (2014)
Hałasa Michał - Economic Interests of the State and Principles of Corporate Supervision over Companies with State Treasury Shareholding in Poland (2014)
Каденюк О. С. - Шляхи та методи впровадження сільськогосподарських знань на Поділлі у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. (2013)
Бойчук Я. А. - Кооперативний рух етноменшин в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Доценко В. О. - Політика царської влади щодо єврейського населення українських губерній Російської імперії в період Першої світової війни (2013)
Сидорович О. С. - Співпраця споживчих товариств Лівобережної України з іншими формами кооперації під час Першої світової війни (2013)
Ямполець П. В. - Добробут міського населення України доби НЕПу: аналіз статистичних джерел (2013)
Жолоб М. П. - Взаємини влади з етнічними релігійними громадами підрадянської України наприкінці 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст. (2013)
Журба М. А. - Селянські громадські об’єднання етноменшин України в умовах репресивної політики комуністичного режиму (кінець 20-х – 30-ті рр. ХХ ст.) (2013)
Придибайло О. М. - Чеська національна меншина в Україні в 20– 30-ті роки ХХ ст. (2013)
Дзюбак С. О. - Єврейська громада та кооперативний рух у Кам’янець-Подільському окрузі у 1920-ті рр. (2013)
Ісакова Н. П. - Історіографія проблеми голодомору 1932-1933 рр. в українській та зарубіжній літературі (2013)
Лановюк Л. П. - Трагедія "остарбайтерів" в роки Великої Вітчизняної війни (2013)
Marchenko L. - Recruitment labor from Ukraine through the prism of agitation and propaganda activities of occupation authorities (1942-1943) (2013)
Буряк С. А. - Науково-педагогічна діяльність Вовка А. А. у Київському державному педагогічному інститутіімені О. М. Горького 1944-56 рр. (2013)
Близнюк Р. О. - Історіографія вищої аграрної освіти України історичній науковій літературі 1950 – середина 1960-х рр. (2013)
Кравченко Н. Б. - Реформування форм власності та господарювання у сільськогосподарському виробництві України в другій половині 80-х – першій половині 90-х років ХХ століття (2013)
Левчук К. І. - Громадські організації – виразники інтересів українського селянства (1991 – 2010 рр.) (2013)
Хвіст В. О. - Соціально-демографічні трансформації українського села (1990-ті – початок ХХІ ст.) (2013)
Коломієць С. С. - Соціальна інфраструктура сільської місцевості України: проблеми ринкової трансформації (1990-ті – поч. ХХІ ст.) (2013)
Кропивко О. М. - Розвиток соціальної складової сталого розвитку сільських територій України (кін. 1990-х – 2010 рр.) (2013)
Білан С. О. - Сільський туризм як фактор збереження соціальної сфери українського села (2013)
Падалка С. С. - Селянство України: соціальна конфігурація та новітні ментальні імперативи самобутності (1990 – 2000-ті роки) (2013)
Пилипчук Я. В. - Заборони у кипчаків (2013)
Бабенко Р. В. - Оборона міст Південно-Західної Русі під час монгольського вторгнення 1240 – 1241 рр. (2013)
Осмоловський С. О. - Станова організація підприємців Російської імперії у XVIII – XIX століттях (2013)
Semanyshyn T. - International cooperative alliance from its origins (2013)
Дегтярьов С. І. - Соціальний склад педагогічного чиновництва на українських землях у першій половині ХІХ ст. (2013)
Шевченко О. Т. - Розуміння історії російського анархізму ХІХ ст., як еволюційного типу політичної свідомості (2013)
Романюк Н. Й. - Особливості розвитку аграрного підприємництва в губерніях Південно-Західного краю Російської імперії (90-ті рр. ХІХ ст. – 1914 р.) (2013)
Берендєєва О. В. - Російський кооперативний рух в політиці комуністів (1918 – 1928) (2013)
Слесаренко О. О. - Формування світогляду М. П. Драгоманова як історика (1850-ті – середина 1870-х рр.) (2013)
Галах В. В. - Формування наукового світогляду О. Г. Черняхівського в Київському університеті св. Володимира (1894 – 1918) (2013)
Гальчинський В. Л. - Внесок Олексія Федорова у розвиток сільського господарства та транспортної галузі Чернігівської області (1938-1941 рр.) (2013)
Поливач М. А. - Становлення Павла Пшеничного, як науковця в галузі зоотехнічної науки (2013)
Давиденко М. М. - Роль академіка А. М. Гродзинського у підвищенні рівня наукових досліджень у ботанічних садах України та Молдови (2013)
Діденко О. М. - Місце юридичної науки в системі суспільних наук: зародження, становлення та розвиток (2013)
Непорожній В. А. - Академічна соціогуманітаристика незалежної України у міжнародному науковому співробітництві (2013)
Відомості про авторів (2013)
Титул, зміст (2014)
Прокопенко О. В. - Роль міжнародного фактору в формуванні інноваційної екосистеми Англійською мовою, Єременко Ю. І., Омельяненко В. А. (2014)
Конотоп Г. О. - Основні напрями інноваційного розвитку в контексті залучення зовнішнього фінансування трансформаційних економік (2014)
Зайцева М. В. - Політико-економічна модель взаємодії країн БРІКС: тенденції та перспективи (2014)
Макарюк О. В. - Особливості інвестиційного процесу між Україною та Кіпром, Москаленко Б. А. (2014)
Голованова І. А. - Економічне обґрунтування реформи галузі охорони здоров’я: досвід постсоціалістичних країн та доцільність його впровадження в Україні, Краснова О. І. (2014)
Холявко Н. І. - Тенденції розвитку системи вищої освіти України Російською мовою, Мостова М. А., Шестаковська Т. Л. (2014)
Петрович Й. М. - Концептуальні підходи до розвитку персоналу організації, Винничук Р. О. (2014)
Адаменко М. В. - Кваліметрична оцінка інноваційного потенціалу персоналу підприємства Англійською мовою (2014)
Драган О. І. - Економіко-екологічні проблеми підприємств харчової галузі Англійською мовою, Лозовська Н. М. (2014)
Цопа Н. В. - Оцінка економічної ефективності методів теплопостачання споживачів теплової енергії (на прикладі Севастополя) Російською мовою, Зелинська Н. Б. (2014)
Донець Л. І. - Діагностика впливу зовнішніх факторів на стратегічне планування діяльності туристичних підприємств Англійською мовою, Давидюк І. В. (2014)
Винниченко Н. В. - Оцінка стану фінансової безпеки в Україні, Есманов О. М. (2014)
П’ятницький Д. В. - Оцінка фінансової стійкості: індикатори і зведені індекси в українській та міжнародній практиці (2014)
Галімова Г. А. - Основні напрями розвитку інноваційної регіональної екоекономіки Російською мовою, Байгузіна Л. З., Брагіна Т. Є. (2014)
Ропотан І. В. - Фінансова конвергенція сталого розвитку регіонів держави (2014)
Кузьменко О. В. - Методологічні засади та формалізація процесу досягнення стабільності ринку перестрахування Англійською мовою (2014)
Расулова Н. В. - Особливості класифікації та обліку витрат на природоохоронну діяльність Англійською мовою, Ардатьєва Т. І. (2014)
Білорус О. Г. - Глобальний інтелектуальний капіталРецензія на підручник Базилевича В. Д. "Інтелектуальна власність” (2014) (2014)
Титул, зміст (2014)
Новини законопроектної діяльності (2014)
Як на Вінниччині обговорювали удосконалення орендних відносин (2014)
На Сумщині дискутували, що доопрацювати в законопроекті (2014)
Кулачок Ю. - Рідну землю, кровію умиту, я нікому в світі не віддам… (2014)
Коник О. - Щоб визначитися на майбутнє, порівнюємо нинішнє з минулим (2014)
Сугоняко О. - Де-факто українська нива безгоспна (2014)
Панасенко В. - Збереження ґрунтів України — завдання державної ваги (2014)
Колядинська Т. - Хто має охороняти кургани?, Звірко В. (2014)
Колосюк А. - Методологічні ризики використання даних державного обліку забудованих земель України з метою їх нормативного оцінювання (2014)
Третяк А. - Природні рекреаційні ресурси України: стан використання та потенціал, Гребенник Г. (2014)
За проектами розмежування виникає право комунальної власності, яке реєструється Укрдержреєстром (2014)
Обмін пайовими землями (2014)
Спадкування земель, право власності на які виникло до 2013 року (2014)
Запитували — відповідаємо (2014)
Запрошуємо до обговорення (2014)
Офіційні документи (2014)
Титул, зміст (2014)
Безперервний двогодинний діалог засвідчив: громадяни потребують допомоги (2014)
Новини законопроектної діяльності (2014)
Колядинська Т. - Земля для учасників АТО: бажаючі є, черг поки що немає, Звірко В. (2014)
Ясиновський В. - Чим слово відгукнеться, або Євросоюз поближчав? (2014)
Новаковський Л. - Нормативно-технічне зебезпечення землеустрою в Україні (2014)
Михлик З. - Малі річки — великі біди (2014)
Ясиновський В. - Поки грім не вдарить (2014)
Перович Л. - До Порядку ведення Державного земельного кадастру (2014)
Третяк Р. - Капіталізація землекористування в Україні: ключові питання та напрямки досліджень, Третяк Н., Сакаль О. (2014)
Актуальні питання реалізації прав на землю: відповіді та рішення (2014)
Гривнак К. - Особливості плати за землю (2014)
Держземагентство України роз'яснює (2014)
Запитували — відповідаємо (2014)
Офіційні документи (2014)
Арзуманова Т. В. - Соціокультурна ізоляція як фактор збереження традиційної етноконфесійної культури росіян-старообрядців (2013)
Горбаньов В. В. - Джерела для вивчення поміщицького господарства Харківської губернії другої половини ХІХ – початку ХХ ст (2013)
Дворкін І. В. - Українське музейництво Наддніпрянщини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. у процесі націотворення: постановка проблеми (2013)
Дедурін Г. Г. - Ідея білоруської державності крізь призму поглядів Юзефа Пілсудського (1918-1921 рр.) (2013)
Демочко Г. Л. - Проблеми відображення біографічних даних у науковій спадщині істориків медицини (2013)
Єремєєва І. В. - "Кримінальний портрет" певних представників акторського середовища Наддніпрянської України другої половини ХІХ – початку ХХ (2013)
Жигло В. В. - Актуалізація документів з історії німецького окупаційного режиму в Україні на сучасному етапі розвитку української історіографії (2013)
Жуков С. М. - Методичне забезпечення навчального процесу у земських школах Харківської губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2013)
Кравченко Р. І. - Заворушення у харківських в’язницях під час російської революції 1905-1907 рр. (2013)
Логовський І. М. - Робота місцевих органів влади Харківської губернії по покращенню санітарних умов життя та благоустрою населенних пунктів (початок ХХ ст.) (2013)
Мешковая С. І. - "Позбавлена як матеріально залежна від експлоататорів батьків": особиста справа "позбавленки" Оксани Бут (1928-1930 рр.) (2013)
Науменко В. М. - Діяльність економічного штабу "Схід" у непріоритетних галузях промисловості в окупованій Україні (1941-1943 рр.) (2013)
Олійник О. М. - Розвиток робітничого законодавства та органів регулювання трудових відносин в період діяльності українських урядів (1917-1920 рр.) (2013)
Олійник Ю. О. - Роль просвітителів Кирила й Мефодія у створенні слов’янської письменності (2013)
Посвістак О. А. - Деякі проблеми повсякдення сільських вчителів у 30-х рр. XX ст. на прикладі Поділля (2013)
Проць Н. В. - Динамика численности и изменения в составе дворянства Харьковской губернии (XIX – начале XX вв.) (2013)
Тахтаулова М. Ю. - Основні джерела формування топонімічного середовища Харкова у другій половині XVII – на початку XX ст. (2013)
Телуха С. С. - Роль владики Антонія (Храповицького) в реформуванні церковного управління та відродження патріаршества (2013)
Чернуха О. В. - Стан матеріального забезпечення підрозділів харківської міліції та карного розшуку у роки НЕПу (2013)
Харченко А. В. - Сімейне законодавство як регулятор відносин у купецькій родині XIX ст. (2013)
Содержание (2008)
Степанкова Г. А. - Побудова гібридних моделей на основі прихованих марківських моделей та нейронних мереж, Баклан І. В. (2008)
Маркута О. В. - Программная реализация и исследование особенностей метода группового учета аргументов, Мысак В. Ф. (2008)
Славич В. П. - Модель автоматизованої системи управління потоками транспортних засобів (2008)
Хомченко А. Н. - Геометрическое моделирование дискретных элементов с криволинейными границами, Козуб Н. А. (2008)
Chizhenkova R. A. - Mathematical Aspects of Bibliometrical Analysis of Neurophysiological Investigations of Action of Non-ionized Radiation (Medline-Internet) (2008)
Шелестов А. Ю. - Имитационная модель взаимодействия Grid-узлов с очередью доступа к общей памяти (2008)
Китаев А. И. - Анализ работы асинхронного двигателя по данным каталога, Глухова В. И. (2008)
Забытовская О. И. - Построение функции полезности по экспериментальным данным (2008)
Браїловський В. В. - Керований детектор імпульсного ЯКР спектрометра, Іванчук М. М., Ватаманюк П. П., Танасюк В. С. (2008)
Ковриго Ю. М. - Автоматизована система діагностики генераторів електростанцій, Мисак В. Ф., Мовчан А. П., Любицький С. В. (2008)
Литвиненко В. И. - Прогнозирования нестационарных временных рядов с помощью синтезируемых нечетких нейронных сетей (2008)
Полякова М. В. - Определение границ сегмента упорядоченной текстуры на изображении с однородным фоном с помощью многоканального обнаружения пачки импульсов (2008)
Шеховцов А. В. - Інформаційний аспект: розпізнавання образів індивідуума (2008)
Терновая Т. И. - Контроль качества тканей специального назначения с помощью автоматических систем, Сумская О. П., Слободянюк И. И., Булка Т. И. (2008)
Абрамов Г. С. - Разработка навигационного комплекса для автоматического наведения на цель системы груз-управляемый парашют, Иванов П. И., Купавский И. С., Павленко И. Г. (2008)
Кравчук А. Ф. - Алгоритм ситуационного управления процессом кристаллизации сахара в вакуум-аппарате периодического действия с механическим циркулятором, Ладанюк А. П., Прокопенко Ю. В. (2008)
Кузьменко А. С. - Результати розробки методу еквівалентування функціональних особливостей fuzzy-контролерів, Коломіц Г. В., Сушенцев О. О. (2008)
Потапенко Е. М. - Высокоточное управление упругой электромеханической системой с нелинейным трением, Казурова А. Е. (2008)
Соломаха А. В. - Разработка метода упреждающей компенсации искажений статорного напряжения ад, вносимых выходными силовыми фильтрами (2008)
Гульовата Х. Г. - Архітектура автоматизованої системи моніторингу і дослідження характеристик мінеральних вод, Цмоць І. Г., Пелешко Д. Д. (2008)
Луцька Н. М. - Синтез та порівняння багатовимірних регуляторів для колонної дифузійної установки цукрового заводу, Заєць Н. А., Ладанюк А. П. (2008)
Бакшанська Т. Д. - Мінімізація токсичності продуктів згорання та втрат теплоти у топкових пристроях з рециркуляцією продуктів згорання на основі узагальненого критерію оптимізації, Рижиков Ю. Г., Тодорцев Ю. К. (2008)
Клименко А. К. - Об обеспечении сходимости процесса адаптации посредством воспроизведения измерительной программы в обратном времени (2008)
Малахов В. П. - Адаптивная перестройка цифрового фильтра в системе автоматического управления, Ситников В. С., Яковлева И. Д. (2008)
Кузнєцов Ю. М. - Програмно математичний апарат керування виконавчим органом багатокоординатних верстатів нових компоновок, Дмитрієв Д. О. (2008)
Крючковський В. В. - Прийняття рішень при бюджетному інвестустуванні на основі моделі аналізу вигід і витрат (2008)
Рогальский Ф. Б. - Информационная поддержка принятия решений при управлении социотехническими системами (2008)
Ходаков В. Е. - Формирование экспертных оценок при решении задач размещения производств, Чёрный С. Г., Мартыновец С. Н. (2008)
Рефераты (2008)
Сведения об авторах (2008)
Вєтрова Г. В. - Кочове та осіле населення Південної Бессарабії у ранньому середньовіччі (2014)
Пилипчук Я. В. - Огузько-кипчацькі відносини у XI-XIII ст. (2014)
Чорноіваненко І. В. - Рід Скадовських і Білозерка (2014)
Москалюк М. М. - Становлення і роль підприємців у цукровій промисловості українських губерній Російської імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Петренко І. М. - Роль земств у розвитку церковнопарафіяльної освіти в українських лівобережних губерніях Російської імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Рубан В. С. - Участь купецтва Слобожанщині у відкритті університету в Харкові (2014)
Біла О. М. - Визвольна війна під проводом Б. Хмельницького на сторінках волинської преси ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Кучернюк І. В. - Часопис "Рідний край” у національно-культурному житті Наддніпрянщини: передумови заснування і діяльність (1905-1907 рр.) (2014)
Волос О. В. - Заходи земств Херсонської губернії по боротьбі з ховрахами (остання третина ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Андріяка Г. О. - Медично-санітарне й матеріально-технічне забезпечення земських установ охорони здоров’я Київщини у 1904-1914 рр. (2014)
Давибіда Л. І. - Діяльність Самаритянської секції українського Горожанського комітету у сфері охорони здоров’я (1918–1923 рр.) (2014)
Вівчарик П. І. - Степан Качала – депутат Галицького крайового сейму (1861-1888) (2014)
Синявська Л. І. - Вплив соціально-політичних відносин у Російській імперії на діяльність промислових підприємств Півдня та Сходу України у 1914–1916 рр. (2014)
Турченко Г. Ф. - Імперський проект "Новоросія”: більшовицький варіант (2014)
Ігнатуша О. М. - Православна церква і російська агресія в Україні (1919–1920 рр.): Ч. 2. Суперечності взаємодії церкви та політичних режимів (2014)
Козир В. В. - Ідеологічний вимір феномену лікнепу в Україні у 20-30-і рр. ХХ ст. (2014)
Мотричук Р. Г. - Діяльність комітетів незаможних селян в середовищі національних меншин України в 1920-30-ті рр. (2014)
Мазурок О. М. - Господарсько-фінансова діяльність професійної організації українського студентства "Профорус" на західноукраїнських землях упродовж 1921–1926 рр. (2014)
Петренко І. Є. - Політико-дипломатична діяльність урядів УНР на Балканах на прикладі відносин з Болгарським царством (1918-1920 рр.) (2014)
Магурчак А. М. - Питання УНДО у світлі листування Андрія Жука і Романа Перфецького протягом 1925-1926 рр. (2014)
Власенко В. М. - Формування міжвоєнної української політичної еміграції в Югославії (перша хвиля) (2014)
Давидюк Р. П. - Розселення та становище уенерівської політичної еміграції у Волинському воєводстві на початку 20-х років ХХ ст. (2014)
Стряпко І. О. - Роль української політичної еміграції у розвитку освіти на Закарпатті 1919-1939 рр. (2014)
Бліндер Н. М. - "Нова Зоря" – друкований орган консервативно-клерикального руху інтелігенції східної Галичини міжвоєнного періоду (2014)
Славік Ю. В. - Використання примусової праці в Закарпатті (1939-1944 рр.) (2014)
Самсонюк Т. М. - Діяльність польських підпільних організацій у м. Дубно (1939-1941 рр.) (2014)
Сухих А. Ю. - Боротьба Тернопільського партизанського з'єднання ім. М. С. Хрущова проти військової округи УПА "Заграва" (1943–1944 рр.) (2014)
Марчук І. В. - Розшук радянськими карально-репресивними органами Д. Клячківського - "Клима Савура" (2014)
Василенко Д. П. - Стан повоєнної народної шкільної освіти в Українській РСР на прикладі Полтавської області в 1943-1946 роках (2014)
Краснянська Н. Ю. - Соціальне служіння віруючих протестантських громад Південноукраїнського регіону у 1943–1964 рр. (2014)
Кулик Ж. І. - Олена Теліга: громадсько-культурницька діяльність поетеси в Польщі (1929-1941 рр.) (2014)
Ільницький В. І. - Заходи щодо реалізація програми "Орлик” у Карпатському краї ОУН (1945–1954) (2014)
Гусак Д. І. - Реформування системи управління сільським господарством у Волинській області (1965–1985 рр.) (2014)
Голубовська Л. Р. - Міська молодь України у суспільних змінах 1990-х – 2000-х років (2014)
Полканова А. Ю. - Пословицы и поговорки крымских караимов (караев) – важный источник реконструкции этапов развития этнокультуры (2014)
Умєров Р. В. - Внутрішньополітичні процеси в державі Хорезмшахів напередодні монгольського вторгнення, 1216-1218 років (за арабо-персидськими джерелами) (2014)
Звягіна О. М. - Ягеллони та Габсбурги: боротьба за імператорську корону (1519 р.) (2014)
Рудик О. І. - Зміна підходів до будівництва довготривалої фортифікації наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Казаков Г. І. - Висвітлення лісабонського царевбивства 1908 р. на сторінках періодичних видань Російської імперії (2014)
Скубий И. А. - Юзеф Пилсудский и формирование внешнеполитического курса Польши по отношению к Советской России в ноябре 1918 – январе 1919 годов (военно-политический аспект) (2014)
Роїк С. В. - Перцепція часу польським суспільством в умовах нацистської окупації (2014)
Зелінський М. В. - Проблема визначення східного кордону Польщі в "інкорпораційній" концепції Романа Дмовського (2014)
Підберезних І. Є. - Зовнішньополітичний напрям адміністрації Б. Обами на співробітництво з країнами Південно-Східної Азії (2014)
Кудінов Д. В. - Мемуаристика селянського руху в Україні початку ХХ ст. у світлі історіографічного бачення (2014)
Слесаренко О. О. - Методологічні засади наукових досліджень М. П. Драгоманова (2014)
Островський В. В. - Українська націоналістична проблематика у творчій спадщині Зіновія Красівського (2014)
Стопчак М. В. - Протиборство Директорії УНР з ліворадикальними українськими політичними силами в українській зарубіжній історіографії (2014)
Маньківська Т. О. - Проблема становища вчителів Слобожанщини у 1917–1921 рр. у сучасній українській історіографії (2014)
Постика І. О. - Україномовна преса республіканського значення про діяльність жіночих рад на Україні (1948–1951 рр.) (2014)
Чорна Н. М. - Співробітництво України та Польщі у рамках єврорегіонів: історіографічні інтерпретації (2014)
Гарбарук А. С. - Національне відродження та самоорганізація польської меншини в незалежній Україні: історіографічний аспект (2014)
Пагіря А. В. - Історіографія проблеми діяльності інтелігенції Української РСР у сфері охорони навколишнього природного середовища у др. пол. 1940-х – середині 1980-х рр. (2014)
Івченко О. О. - Соціальні та економічні зміни в українському селі 1953-1959 рр.: сучасна російська історіографія (2014)
Коваленко Н. П. - Наукові сільськогосподарські товариства та їхня роль у поширенні знань про сівозміни в землеробстві України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Мерко О. М. - Роль Кримської обласної дослідної станції у розвитку виноградарства степового Криму (2014)
Рогожа М. М. - Соціокультурне середовище та розвиток зоогеографії в Україні (2014)
Левченко І. М. - Становлення та розвиток Харківського медичного товариства у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Козубенко Ю. Л. - Громадська, педагогічна та редакційна діяльність професора М. І. Котова (1896-1978) (2014)
Рудюк М. В. - Внесок М. С. Філоненка в удосконалення системи організації руху поїздів (2014)
Шульга І. М. - Підготовка науково-педагогічних кадрів у Харківському хіміко-технологічному інституті (1930–1949 рр.) (2014)
Кривоконь О. Г. - Особливості виготовлення продукції тракторобудування на Державному Харківському паровозобудівному заводі ім. Комінтерну (1923-1924 рр.) (2014)
Грушицька І. Б. - Школа наукової фотографії Є. А. Кирилова (2014)
Непорожній В. А. - Кадровий потенціал установ НАН соціогуманітарного профілю (1990-2010 рр.) (2014)
Кулініч М. Ю. - Діяльність державної архівної служби України та наукових інституцій у сфері реституції і повернення архівної україніки (2014)
Палієнко О. А. - Становлення геронтології в Україні у ХХ столітті: внесок академіка В. В. Фролькіса (2014)
Гейда О. С. - "Непременно побольше пишите". (Рец.): Листи Михайла та Марії Могилянських до Іллі Шрага (1907–1917 рр.): наукове видання / Упорядкування, передмова, примітки Т. П. Демченко, С. Г. Іваницької. – Чернігів: Просвіта, 2014. – 144 с. (2014)
Винарчук Т. В. - (Рец.): Тетеріна-Блохин Д. Історія української політичної еміграції в славних іменах. – Полтава-Мюнхен: Видавець Шевченко Р. В., 2011. – Т. ІІ. – 414 с. (2014)
Яковенко Н. Л. - (Рец.): Слободян Н. В. Сполучені Штати Америки та Російська Федерація в Перській Затоці: союзники – суперники : Монографія / Наталія Володимирівна Слободян. – Київ : "Поліграфія плюс", 2014. – 396 с. (2014)
Ачасов А. Б. - Картографування ґрунтового покриву з використанням цифрових моделей рельєфу (2012)
Банников С. В. - Использование космических технологий на уроках географии в школе (2012)
Бєлова Н. В. - Сучасний стан функціонування агроландшафтів Прибескидського Передкарпаття (2012)
Бодня О. В. - Оптимізація територіальної організації регіональних ландшафтних парків (2012)
Бубир Н. О. - Освітній геоінформаційний портал як середовище для навчальної та науково-дослідницької роботи викладачів і студентів у галузі географії (2012)
Бурла О. Н. - Оценка особенностей и содержания учебника по общественной географии для общеобразовательных учреждений (2012)
Буц Ю. В. - До питання екологічної небезпеки полігонів твердих побутових відходів для компонентів геосистем (на прикладі досліджень щодо концентрацій важких металів у складових геосистем), Некос А. Н. (2012)
Грушина Т. П. - Экологический туризм в содержании школьной географи (2012)
Даценко Л. М. - Навчальна картографія у вищій школі (2012)
Дук Н. М. - Інновації і картографування митної діяльності (2012)
Ивлева Н. В. - Географическое образование в профессиональной подготовке школьников в системе двенадцатилетнего обучения, Тургумбекова Н. М. (2012)
Кадырбекова Д. С. - Инновация как важнейший фактор человеческого развития, Кадырбекова С. С. (2012)
Клименко В. Г. - Екологічна оцінка якості води річки Харків у межах України (2012)
Коренець О. В. - Геоінформаційне картографування взаємозв’язків явищ на основі інфраструктур просторових даних (2012)
Кочуров Б. И. - Концепция эффективного природопользования в аспекте образования, Лобковский В. А., Смирнов А. Я. (2012)
Курач Т. М. - Формування множини географічних карт – вихідних елементів класифікаційної системи (2012)
Кухарук Е. С. - Карта эродированных почв, используемая для ведения мониторинга, Кривова О. Н., Корман Ю. Х., Чорба А. Г. (2012)
Ляшенко Д. О. - Картографування міжнародної діяльності України в галузі попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (2012)
Максименко Н. В. - Ландшафтне планування як засіб екологічного впорядкування території (2012)
Мамоев Б. Ш. - Топонимический словарь "Северный Тянь-Шань" (2012)
Машкіна В. В. - Використання ментальних карт як інноваційних засобів викладання географії (2012)
Молодцов Д. В. - Географическое образование в условиях перехода к новым федеральным государственным образовательным стандартам (2012)
Нємець К. А. - Просторовий аналіз особливостей розвитку автомобільного транспорту Харківської області, Отечко С. А. (2012)
Низовцев В. А. - Ландшафтно-историческое картографирование и ГИС-технологии (2012)
Опара В. М. - Особливості застосування геоінформаційних систем в організації раціонального використання та охорони земель населених пунктів, Винограденко С. О. (2012)
Остроух В. І. - Використання новітніх засобів навчання як одне з актуальних питань сучасної методики викладання географічних знань (2012)
Писарєв Д. М. - Професор Яків Самійлович Едельштейн та його внесок у розвиток геоморфології (2012)
Поклонський О. О. - Учнівська неуспішність та засоби її подолання на уроках географії (2012)
Помаз Р. Ю. - Бонітування ґрунтів як складова комплексної оцінки території (2012)
Прасул Ю. І. - Інформаційно-картографічне забезпечення туристсько-краєзнавчої діяльності, Пономаренко О. В. (2012)
Путренко В. В. - Картографування інфраструктурних мереж для цілей управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій (2012)
Садвакасова А. Т. - Особо охраняемые природные территории Казахстана: современное состояние и перспективы развития (2012)
Сінна О. І. - Розробка алгоритму картографування ландшафтів засобами ГІС: досвід, проблеми, перспективи, Шерстюк О. І. (2012)
Топузов О. М. - Навчально-методичний комплект для вивчення шкільного курсу географії, Сосса Р. І. (2012)
Фоменко В. Г. - Проблемы и перспективы интеграции Приднестровского региона Молдавии в туристско-рекреационное пространство Украины (2012)
Черваньов І. Г. - Геоморфологічна наукова школа Харківського університету: від історії до сучасного стану (2012)
Шарухо И. Н. - Агрогородки и агроэкоусадьбы как объекты краеведческих исследований, Демьянёнок У. С. (2012)
Шилова Л. Г. - Сучасній шкільній освіті – сучасного вчителя (2012)
Солован М. М. - Електричні властивості світловипромінюючої гетероструктури n-TiN/n-GaP, Брус В. В., Мар’янчук П. Д., Майструк Е. В., Орлецький І. Г. (2014)
Литвинов А. Г. - Построение математической модели равномерного распределения светимости фронтальной поверхности светильника переотраженного света, Литовченко С. Н., Фомин А. А. (2014)
Добровольський Ю. - Дослідження параметрів фотодіодів для вимірювання енергетичних характеристик оптичного випромінення видимого діапазону спектру, Шабашкевич Б., Кузенко В., Назаренко Л. (2014)
Базар М. С. - Визначення сили струму в індукторі індукційного нагрівального приладу (2014)
Андрійчук В. А. - Енергоощадні джерела світла для світлокультури рослин, Гнатович М. І., Герц А. І. (2014)
Поталіцин С. Ю. - Світлотехнічні системи зовнішнього освітлення та аналіз їх енергетичної ефективності (2014)
Сисоєв А. С. - Дифракція гауссового пучка на тонкій голографічніій гратці (2014)
Любарский Б. Г. - Оптимальные режимы работы тягового привода на основе реактивного индукторного двигателя (2014)
Андрійченко В. П. - Виявлення залежності зміни напруги в еквіпотенційних точках від інтенсивності буксування, Закурдай С. А., Матвійчук Д. А. (2014)
Центр світлотехнічних вимірювань світтлових приладів та джерел світла (2014)
Правила оформлення статей та подання рукописів (2014)
Титул, зміст (2013)
Грет Г. П. - Організація обслуговування покупців як складова культури роздрібної книжкової торгівлі, Голуб М. Б. (2013)
Левчук О. М. - Становлення Київської школи літературного редагування професора Р. Г. Іванченка (2013)
Синєокий О. В. - Структура та динаміка інформаційно-комунікативного компонента музичного телебачення, радіопередач і відеопрограм в умовах соціалізму (2013)
Дмитрів Л. Й. - Редакторське опрацювання періодичних видань (2013)
Сеньківський В. М. - Метод ранжування факторів впливу на якість технологічних процесів, Піх І. В., Мельников О. В. (2013)
Ратушняк Ю. В. - Функціональна модель процесу проектування електронних видань для планшетних комп’ютерів (2013)
Сеньківський В. М. - Ранжування факторів впливу на якість формування монтажних спусків, Голубник Т. С. (2013)
Бабинець Є. Д. - Психологічні особливості використання книжки споживачами (2013)
Барановський І. В. - Інтегральні показники якості локального процесу растрування, Філь Л. В. (2013)
Маїк В. З. - Зносостійкість фотополімерних штампів для тиснення, Кулак М. Й., Медяк Д. М., Ярка Н. В. (2013)
Кукура Ю. А. - Якість відбитків при додаванні коректуючих домішок в офсетні друкарські фарби, Кукура В. В., Репета В. Б. (2013)
Хохлова Р. А. - Проектування сучасного гнучкого паковання для цукерок із використання матеріалів, що біорозкладаються, Шулякова Н. О. (2013)
Якубовська М. С. - Формування світогляду студента як основа професійного становлення майбутнього професіонала-фахівця (з досвіду роботи професора О. Я. Красівського) (2013)
Швайка Л. А. - Талант науковця і людини (до 75-річчя з дня народження Є. П. Брикайла) (2013)
Скрипник А. Ю. - Нормативні та джерельні засади дослідження діяльності військово-судових установ на Правобережній Україні в середині ХІХ ст. (2013)
Каденюк О. С. - Еволюція господарської діяльності в Подільській губернії у другій половині ХІХ ст. (2013)
Малюга В. В. - Становлення і розвиток мережі сільськогосподарських освітніх закладів Чернігівщини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Бойчук Я. А. - Діяльність благодійних товариств етноменшин на Правобережжі України (1880 – 1914 рр.) (2013)
Доценко В. О. - Єврейський антипогромний рух в Україні 1917 – 1920-ті рр. (2013)
Палилюлько О. М. - Діяльність громадсько-господарських товариств Галичини в організації сільськогосподарської освіти (1919 – 1939 рр.) (2013)
Костенко С. В. - Теоретичні засади діяльності класових селянських спілок України у 20-ті роки ХХ століття (2013)
Гайдай В. В. - Компаративний аналіз діяльності громадських організацій Польщі та України у 20-ті рр. ХХ ст. (2013)
Котвицький В. С. - Спротив селянства Київщини репресивній політиці більшовицького режиму (І- пол. 20-х рр. ХХ ст.) (2013)
Ямполець П. В. - Матеріальне становище міського населення УСРР в період НЕПу: аналіз архівних джерел (2013)
Яременко В. В. - Функціонування системи паспортно-візового режиму в УСРР 1920-х рр. (2013)
Журба М. А. - Химери інтернаціоналізму. Громадські об'єднання України і зарубіжний світ (20-30 рр. XX ст.) (2013)
Свистович С. М. - Історія громадських організацій підрадянської України 1920 – 1930-х років у працях зарубіжних дослідників (2013)
Падалка С. С. - Експропріація власності по-більшовицьки як одна з основних причин геноциду українського селянства в 1932-1933 рр. (2013)
Кропивко О. М. - Трансформація організаційної структури училищ механізації сільського господарства УРСР в 50-тих роках ХХ ст. (2013)
Марченко С. Д. - Суперечливі процеси розвитку аграрного виробництва та продовольчі труднощі у 1980-ті роки (2013)
Кравченко Н. Б. - Концептуальні підходи щодо реформування сільськогосподарського машинобудування із здобуттям Україною незалежності (2013)
Половинська В. В. - Контакти та взаємовпливи Скандинавії і Східнослов’янського світу ХІ – І-ї пол. ХІІ ст. в сфері матеріальної культури і мистецтва (2013)
Шевченко О. Т. - Підґрунтя розвитку ідей класичних форм анархізму другої половини ХІХ ст. (2013)
Ishchenko Zh. - M. Sokolnicki’s essay in the context of european realities of the late XVIII – early XIX: the possibility of the franco-russian strategic partnership (2013)
Романюк Н. Й. - Благодійництво і меценатство як засіб підвищення соціального статусу підприємців Південно – Західного краю Російської імперії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Тонких С. В. - Комунальний відділ НКВС – наступник і розпорядник приватної житлової нерухомості в містах УСРР (2013)
Пакліна Є. В. - Роль таборів ГУЛАГу у розвитку економіки СРСР у 1930-х – 1940-х рр. (2013)
Андрєєв А. С. - Ідеологічна та агітаційно-пропагандистська діяльність радянських органів репатріації серед "переміщених осіб" української національності, що поверталися з Франції у 1946 р. (2013)
Мелещенко Т. В. - Идеи гражданского общества Вацлава Гавела (2013)
Мальований О. О. - Енергетична складова нового етапу європейського інтеграційного процесу наприкінці ХХ ст. (2013)
Слесаренко О. О. - Наукова та громадська діяльність Михайла Петровича Драгоманова в еміграції (1876 – 1895 рр.) (2013)
Черноколова К. О. - Діяльність сільськогосподарських музеїв України на початку ХХ століття (2013)
Піпан Х. М. - Науково-практичні з’їзди селекціонерів і сорто-насіннєвого управління Цукротресту (2013)
Присяжнюк М. В. - Організація наукового супроводу розвитку сільського господарства УРСР кінця 50-х – початку 60-х рр. ХХ ст. (2013)
Поливач М. А. - Основні засади науково-організаційної діяльності та вплив П. Д. Пшеничного на становлення Української сільськогосподарської академії (2013)
Lanovyuk L. - NUBiP of Ukraine is leading educational establishment of agrarian profile (to the 115th anniversary of university) (2013)
Хвіст В. О. - НУБіП України: історія та перспективи розвитку (2013)
Коломієць С. С. - Музейна спадщина Національного університету біоресурсів і природокористування України: історія та сучасність (2013)
Відомості про авторів (2013)
Новіков О. Є. - Створення конкурентоспроможного підприємства з виробництва свинини на базі Навчально-науково-практичного центру Миколаївського національного аграрного університету, Лихач В. Я., Шебанін П. О., Бородаєнко Ф. А. (2014)
Потриваєва Н. В. - Облікові аспекти формування майна та розподілу доходу у сільськогосподарських кооперативах (2014)
Криленко В. І. - Нормативно-правові особливості регулювання економічної безпеки аграрного сектора (2014)
Котикова О. І. - Впровадження екологічно чистого виробництва продукції сільського господарства в Україні, Юрченко Ю. І. (2014)
Порудєєва Т. В. - Тенденції розвитку зовнішньої торгівлі послугами у Миколаївській області, Іваненко Т. Я. (2014)
Пилипенко Т. В. - Біоенергетичний потенціал аграрного сектора як передумова сталого розвитку України (2014)
Тивончук C. В. - Світовий ринок молока і молочних продуктів: особливості формування та тенденції розвитку, Тивончук Я. О. (2014)
Лазарєва О. В. - Діагностика соціально-економічного стану регіону (2014)
Приймачук Т. Ю. - Співпраця хмелярства та пивоваріння: світовий та вітчизняний ракурс, Ратошнюк Т. М., Сітнікова Т. Ю., Проценко А. В., Штанько Т. А. (2014)
Цуркан Н. В. - Формування та функціонування ринку продукції багаторічних трав на півдні України (2014)
Павлюк Є. О. - Реформування системи пенсійного забезпечення України: передумови та основні засади (2014)
Шавурська О. В. - Облік витрат на відтворення деревних лісових активів шляхом лісорозведення (2014)
Морозов О. В. - Оцінка сучасного гідрогеолого-меліоративного стану земель Каховського зрошуваного масиву, Біднина І. О., Морозов В. В., Найдьонов В. Г. (2014)
Чабан В. О. - Оцінка забруднення водоймищ морським транспортом та біологічний метод очищення водного середовища за допомогою ейхорнії товстоножкової (2014)
Письменний О. В. - Вивчення впливу препаратів (quicelum, granfol k, triamin radicular) на урожайність та якість продукції капусти білокачанної, Левкова О. С. (2014)
Гасанова І. І. - Ріст та розвиток рослин пшениці озимої протягом весняно-літньої вегетації в Північному степу, Ноздріна Н. Л. (2014)
Трубілов О. В. - Особливості формування врожайності зерна гібридів кукурудзи різних груп стиглості залежно від елементів технології (2014)
Поляшенко Н. В. - Морфологічні особливості та загальні фізичні властивості еродованих чорноземних ґрунтів Степу України (2014)
Філіпов Є. Г. - Вплив агротехнічних прийомів на економічну ефективність вирощування сафлору красильного в умовах зрошення півдня України (2014)
Козечко В. І. - Формування надземної маси рослинами сортів пшениці озимої в умовах північного Степу (2014)
Богульська C. В. - Агробактеріальна трансформація ярого ріпаку без етапу регенерації in vitro (2014)
Фотіна Т. І. - Порівняльна характеристика фізико-хімічного складу цистернального та альвеолярного козячого молока за умов видоювання, Шаповалов С. О., Калашніков В. О., Кисельов О. В., Ладика Л. М. (2014)
Іовенко В. М. - Особливості відтворювальної здатності вівцематок асканійської тонкорунної породи, Іванина О. В. (2014)
Лянзберг О.В. - Вплив екологічних умов на результати вирощування цьоголітків коропових риб (2014)
Поручник М. М. - Оцінка відтворювальних якостей свиноматок залежно від генотипу (2014)
Шарейко Д. Ю. - Адаптивний регулятор у структурі сучасного комплектного електроприводу, Шведененко І. О. (2014)
Ліннік А. Ю. - Обґрунтування конструкції апарату для очищення голівок коренеплодів цукрових буряків (2014)
Содержание (2008)
Квасницкий В. В. - Оценка применимости метода компьютерного моделирования к исследованию напряженно-деформиррованного состояния цилиндрических узлов, Ермолаев Г. В., Матвиенко М. В., Бугаенко Б. В., Квасницкий В. Ф. (2008)
Китаев А. В. - Анализ работы трансформатора по данным каталога, Глухова В. И. (2008)
Хомченко А. Н. - Явление "сверхсходимости" в задаче Прандтля для уравнения Пуассона, Колесникова Н. В. (2008)
Михайловская Т. В. - Исследование правил клеточных автоматов для моделирования процессов затвердевания квазиравновесных бинарных сплавов, Михалев А. И., Гуда А. И. (2008)
Передерий В. И. - Математические модели и алгоритмы принятия релевантных решений пользователями автоматизированных систем с учетом личностных и внешних факторов на базе генетических алгоритмов, Еременко А. П. (2008)
Передерій В. І. - Математична модель та алгоритм автоматизації розрахунку параметрів комп’ютеризованих систем працюючих у реальному часі, Касап А. М. (2008)
Рудакова А. В. - Проблемы интеграции сложных систем (2008)
Селін Ю. М. - Використовування контекстних марківських моделей для аналізу дії промислових вибухів на будівельні конструкції (2008)
Беляев А. В. - Построение навигации для иерархических структур в WEB-системах и системах управления WEB-сайтом (2008)
Лубяный В. З. - Прямоотсчетные измерители расхождений емкостей, Голощапов С. С. (2008)
Литвиненко В. И. - Компьютерная система для решения задач классификации на основе модифицированных иммунных алгоритмов, Дидык А. А., Захарченко Ю. А. (2008)
Луцкий М. Г. - Обработка сигналов акустической эмиссии при определении положения сквозных дефектов, Пономаренко А. В., Филоненко С. Ф. (2008)
Полякова М. В. - Сегментація зображень стохастичних текстур амплітудно-детекторним методом у просторі вейвлет-перетворення, Волкова Н. П., Іванова О. В. (2008)
Соколов А. Є. - Деякі аспекти систезу комп’ютеризованої адаптивної системи навчання (2008)
Сосюк А. В. - Інтелектуальний автоматизований контроль знань в системах дистанційного навчання (2008)
Тверезовский В. С. - Технические аспекты проектирования устройства для разбраковки варикапов по емкостным параметрaм и добротности, Бараненко Р. В. (2008)
Гончаренко А. В. - Вплив суб’єктивних переваг на показники роботи суднової енергетичної установки (2008)
Мотылев K. И. - Обработка избыточной траекторной информации в измерительно-вычислительных системах, Михайлов M. В., Паслен В. В. (2008)
Биленко М. С. - Многоканальная система контроля качества текстильных материалов, Серов А. В., Рожков С. А., Буглов О. А. (2008)
Фарионова Н. А. - Системный подход построения алгоритмов и моделей систем поддержки принятия решений при возникновении нештатных ситуаций (2008)
Михайленко В. С. - Сравнительный анализ комплексного и нечеткого регуляторов при управлении многомерным объектом, Ложечников В. Ф. (2008)
Балтовский А. А. - Выбор критериев эффективности функционирования адаптивной автоматизированной системы управления, ее подсистем и промышленного производства (2008)
Клименко А. К. - Об устранении колебательности адаптивной системы в промежутках дискретного времени (2008)
Митрахович М. М. - Интеграция методов при синтезе сложных систем в условиях априорной неопределенности (2008)
Шутеев Э. И. - Определение постоянной составляющей сигналов методом адаптации, Белокопытов Д. О. (2008)
Щокін В. П. - Метод оцінки максимального запізнення елементів фільтрованого входу нейроемуляторів з зовнішньою динамікою (2008)
Аппазов Э. С. - Применение твердых растворов InGaN в фотовольтаике (2008)
Евдокимов А. В. - Исследование причин, определяющих вращение рамки с током в магнитном поле после воздействия на нее внешнего импульса, Китаев А. В., Агбомассу В. Л. (2008)
Ковриго Ю. М. - Врахування обмежень для підвищення якості функціонування систем регулювання енергоблоків ТЕС і АЕС, Фоменко Б. В. (2008)
Ладанюк А. П. - Управління автоматизованими технологічними комплексами харчових виробництв на основі сценарного підходу, Українець А. І., Кишенько В. Д. (2008)
Данилец Е. В. - Имитационное моделирование систем управления качеством в экономике (2008)
Прохоренко Д. В. - Определение структуры и свойств организационного механизма управления промышленным производством (2008)
Рефераты (2008)
Сведения об авторах (2008)
Титул, зміст (2008)
Розгон А. В. - Формування та функціонування біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією в Україні (2008)
Пуцентейло П. Р. - Формування і розвиток інфраструктури аграрного ринку (2008)
Ревенко С. О. - Основні положення розвитку маркетингу (2008)
Приліпка О. В. - Організація внутрішньогосподарських економічних відносин на підприємствах закритого ґрунту (2008)
Нестерчук Ю. О. - Сучасний стан та перспективи розвитку міжгалузевих економічних відносин в АПК (2008)
Климчук С. В. - Трансформація відносин власності в аграрній сфері (2008)
Рибаченко О. М. - Трансформація майнових відносин у бурякоцукровому підкомплексі (2008)
Збарський В. К. - Особисті селянські господарства: місце і роль у продовольчому забезпеченні країни, Канінський М. П. (2008)
Коденська М. Ю. - Оцінка інноваційного продукту аграрної науки, Перепелиця Н. М. (2008)
Мельник П. П. - Оцінка інновацій в захисті рослин (2008)
Гавриш В. І. - Економічні основи формування сільськогосподарських кооперативів паливно-енергетичної спрямованості (2008)
Козаченко О. А. - Організаційно-економічний механізм управління виробничими процесами підприємства та його дія в ринкових умовах (2008)
Дюбо О. М. - Моделювання системи цін на сільськогосподарську продукцію як фактор забезпечення економічної безпеки підприємства (2008)
Андрющенко В. М. - Інформаційні технології в управлінні, Барило С. І., Мокрієв М. В. (2008)
Лазаревич А. П. - Регіональні особливості ведення тваринництва на інноваційній основі, Радченко В. О. (2008)
Іванюта С. М. - Ефективність біотехнологічних методів виробництва м’ясної сировини, Бейдик Н. М., Смислов С. Ю. (2008)
Олійник Т. І. - Демографічні передумови формування трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств Харківської області (2008)
Кареба М. І. - Сільським територіям – збалансований розвиток (2008)
Вдовенко Л. О. - Кредитне забезпечення підприємств аграрного сектору економіки (2008)
Моссаковський В. Б. - Шляхи удосконалення обліку нематеріальних активів, Кононенко Т. В. (2008)
Іванюта П. В. - Первинний облік в системі управління якістю продукції (2008)
Черемісіна С. Г. - Проблеми формування і розвитку ринку землі в АР Крим (2008)
Сафонова В. І. - Проблеми грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення напередодні ринку землі в Україні (2008)
Кандиба А. М. - Методологічні засади менеджменту наукового дослідження (2008)
Россоха В. В. - Людський фактор: науковий пошук активізації (2008)
Іванюта В. Ф. - Теоретико-методологічні підходи формування конкурентоспроможності (2008)
Лобас М. Г. - Конкурентоспроможність плодів і ягід (2008)
Миколі Андрійовичу Пєхоті – 65 років (2008)
Титул, зміст (2013)
Грет М. Я. - Блоги як складова наукової комунікації (2013)
Кіца М. О. - Етичні аспекти використання дітей у рекламі (2013)
Проців З. Д. - Інформаційні видання НТШ як центр координації діяльності товариства (2013)
Грет Г. П. - Шляхи підвищення продуктивності праці персоналу книготорговельних підприємств, Пайкова В. С. (2013)
Мудра І. M. - Маркетингові стратегії регіональних газет як інструментарій завоювання популярності (на прикладі газет "Високий Замок" і "Експрес") (2013)
Сеньківський В. М. - Вагомість функцій належності у забезпеченні якості друкарського процесу, Сеньківська Н. Є., Петрів Ю. І., Калиній І. В. (2013)
Пальчевський Б. О. - Імітаційна модель оптимізації системи захисту паковань алкогольної продукції, Крестьянполь Л. Ю. (2013)
Петрів Ю. І. - Фактори якості фальцювання обкладинок малооб’ємних книжкових видань (2013)
Дурняк Б. В. - Розробка алгоритму проектування образу книги, Бабинець Є. Д. (2013)
Кузін М. О. - Визначення оптимальних параметрів структури поверхневих шарів деталей з урахуванням умов експлуатації (2013)
Гавенко С. Ф. - УФ-спектроскопічні дослідження зміни інтенсивності аромату в процесі експлуатації друкарських відбитків, Котмальова О. Г., Петрик П. Б. (2013)
Маїк В. З. - Проблеми стандартизації шрифту Брайля при виготовленні видань для незрячих, Дурняк Б. В., Голоб Г., Брацко C., Дудок Т. Г. (2013)
Хохлова Р. А. - Аналіз автоматизованих систем управління поліграфічним підприємством, Романенко А. І. (2013)
Якубовська М. С. - Формування культурологічного світогляду студентів як парадигма професійного становлення фахівців нового типу (на прикладі науково-педагогічної діяльності професора Ігоря Васильовича Огірка). (2013)
Гузела О. І. - Невтомний сіяч (до 70-ліття С. С. Крилошанської), Швайка Л. А. (2013)
Титул,зміст (2014)
Орлова Н. С. - Ответственное инвестирование в условиях устойчивого развития глобальной экономики, Харламова А. О. (2014)
Tancosova J. - Investment attractiveness of Slovak Republic and its determinants (2014)
Галлямова Д. Х. - Кластерная политика как инструмент повышения конкурентоспособности экономики регионов (2014)
Grynevych L. - Structural changes in economy and the labor market: European Union and Ukraine, Zirko O. (2014)
Еськов А. Л. - Анализ структуры рынка энергетического угля Украины, Ерфорт И. Ю. (2014)
Котенок Д. М. - Екологічний концепт сталого розвитку муніципальних утворень України (2014)
Мудрак Р. П. - Поведінка споживача як чинник продовольчої безпеки домогосподарства (2014)
Ілляшенко С. М. - Факторний аналіз стану інноваційної культури підприємства, Шипуліна Ю. С. (2014)
Kachanakova A. - Present state of organisational culture in Slovakia, Stachova K. (2014)
Шматко А. Д. - Инновационная деятельность организации: дилеммы и выбор, Растов М. А. (2014)
Kravchenko O. - M&A market operations as a tool of domestic enterprises’ business model transformation (2014)
Князєва О. А. - Модель функціонального зв’язку між фінансовим контролінгом та інвестуванням у системі управління підприємством, Мелих О. В. (2014)
Криворучкіна О. В. - Інструментарій аналізу середовища функціонування в управлінні продуктивністю підприємства (2014)
Kapinus L. - Development of electronic banking technologies in Ukraine, Skrygun N. (2014)
Sneidere R. - Legislative basis for corporate social responsibility reporting, Vigante I. (2014)
Дзьоба О. Г. - Використання рейтингових процедур при формуванні моделі управління вищим навчальним закладом (2014)
Майорова Т. В. - Синергетичний підхід у формуванні сучасної парадигми фінансово-кредитного механізму активізації інвестиційного процесу (2014)
Мискін Ю. І. - Оцінка методів нарахування амортизації в контексті стимулювання інвестиційної активності, Мискіна О. О. (2014)
Pashkevych M. - Regional convergence and innovative management, Papizh Y. (2014)
Голубкова Т. В. - Влияние факторов макросреды на развитие комплекса маркетинга в области культуры Балтийского региона, Ільина А. Б. (2014)
Ковальська Л. Л. - Транзитний потенціал регіону: оцінка та напрями оптимізації, Савош Л. В., Павлюк Л. В. (2014)
Yakubiv V. - Model of region’s balanced agricultural development using the biomass energy potential, Zhuk O., Prodanova I. (2014)
Krasikova T. - Role of universities in the regional innovation system formation, Ognev D., Kirilenko A. (2014)
Ібатуллін Ш. І. - Методичні підходи до масової оцінки земельних ресурсів, Степенко О. В. (2014)
Шурда К. Э. - Экономическая оценка климатических изменений (2014)
Soloshych O. - Transportation service system modeling for people with limited mobility (2014)
Tereshchenko M. - Rehabilitation audit: what coal mines are to be invested during the economic recession? (2014)
Титул, зміст (2013)
Штангрет А. М. - Трансфертне ціноутворення: світовий і вітчизняний досвід застосування, Мартинюк С. Г., Шанигін А. В. (2013)
Благун І. Г. - Передумови виникнення і тенденції становлення податкового механізму ринкової економіки, Когут М.-Х. І., Склярська Л. А. (2013)
Осипенко М. В. - Перспективи використання механізмів ДПП в охороні здоров’я (2013)
Малярчук І. І. - Основні аспекти формування фінансової звітності промислових підприємств за національними П(С)БО (2013)
Стеців Л. П. - Теоретико-методичні основи побудови ефективної системи фінансового менеджменту підприємства (2013)
Гальчак Х. Р. - Інформаційне забезпечення соціально відповідального управління підприємством, Козак П. З. (2013)
Котляревський Я. В. - Організаційно-економічний механізм управління інноваційним розвитком видавничо-поліграфічної діяльності в Україні (2013)
Яремик М. І. - Аналіз стану та перспективи застосування управлінських інформаційних систем у поліграфії (2013)
Барзилович О. М. - Теоретичні аспекти соціальної відповідальності у видавничому бізнесі (2013)
Караїм М. М. - Антикризові заходи протидії рейдерській атаці на машинобудівних підприємствах (2013)
Кіпчарська Я. М. - Методичні засади забезпечення інформаційної безпеки поліграфічного підприємства (2013)
Турхан Х. О. - Механізм забезпечення фінансової безпеки машинобудівних підприємств (2013)
Несхозієвська Т. М. - Зміцнення поверхонь деталей аркушепровідних систем офсетних друкарських машин, Киричок П. О., Лотоцька О. І. (2013)
Кузін О. А. - Структура і міжзеренне пошкоджуваність сталей, Кузін М. О. (2013)
Нерода Т. В. - Моделювання структури даних контрольного заходу для комп’ютеризованої навчальної системи (2013)
Сичак С. В. - Точнісні характеристики флексографічних фарбодрукарських систем з паралельною подачею фарби (2013)
Лозинський Т. М. - Аналіз середовищ керування проектами для настільного видавництва (2013)
Барановський І. В. - Побудова й аналіз характеристик растрування, Луцків М. М., Філь Л. В., Чернозубова Г. А. (2013)
Чередник А. В. - Основные проблемы подготовки специалистов издательско-полиграфической отрасли, Чередник Д. В. (2013)
Якубовська М. С. - Формування комунікативної культури як основи професійної компетентності студентів заочної форми навчання внз технічного профілю (з досвіду роботи заочного відділення Української академії друкарства) (2013)
Мережинська А. М. - Класифікація поліграфічної продукції в контексті потенційних бактеріологічних загроз, Киричок Т. Ю. (2013)
Денисова Т. - Нортроп Фрай і дискурс міфокритики (2008)
Лановик М. - Перекодування художнього тексту як семіотична проблема літературознавства (2008)
Лановик З. - Архетип Хліба як Слова Божого у біблійній семіосфері (2008)
Драненко Г. - Міф та сучасне французьке порівняльне літературознавство (2008)
Висоцька Н. - Сонетарій як об’єкт інтерпретативної гри у сучасних англомовних біографіях В. Шекспіра (2008)
Шалагинов Б. - "Веймарский классицизм" или "веймарская классика"? (у истоков модерного мифотворчества) (2008)
Потницева Т. - Итоги одного короткого путешествия Мери Уолстонкрафт (2008)
Нямцу А. - Функциональность приема "очеловечивания” традиционных структур в литературе (2008)
Скупейко Л. - Леся Українка й (анти)християнство (полемічні зауваги) (2008)
Копаниця Л. - Літературний твір як модель комунікації: історична семантика драматичного панегірика Феофана Прокоповича "Володимир" (2008)
Турган О. - "...Славутня Іфігенія, що радо життя своє дівоче положила за славу рідного народу” (2008)
Хороб С. - Українська одноактна драма: виміри структури модерністського тексту (2008)
Филат Т. - Рассказ И. С. Шмелёва "Оборот жизни": концепция и поэтика художественного мира произведения (2008)
Черноиваненко Е. - Реквием на два голоса (2008)
Нямцу А. - Евангельские мотивы в тоталитарном контексте (2008)
Чередниченко О. - Великдень, Пасха, Рâques у фразеології української та французької мов: труднощі перекладу, Забула І. (2008)
Слухай Н. - Лингвистика сферы сакрального: русская культурно-языковая традиция (введение) (2008)
Дащенко О. - Существительные с размерным значением (2008)
Левицкий В. - О происхождении некоторых германских терминов родства (2008)
Томоруг А. - Трансформация архетипа предательства в литературе XIX-XX вв. (2008)
Борисевич И. - Новая версия булгаковского романа (2008)
Тарангул И. - К проблеме рецепции мифа о Кассандре в творчестве Леси Украинки (2008)
Фоміна Г. - Міф про побудову Вавілонської башти в інтерпретації Ф. Дюрренматта (2008)
Антофійчук В. - Нове про літературну критику міжвоєнного періоду (2008)
Наші автори (2008)
Титул, зміст (2013)
Черниш Н. І. - Видавнича діяльність Миколи Бажана в контексті зміцнення україно-грузинських культурних зв’язків (2013)
Якубенко Я. А. - Книга в структурі соціокомунікативної діяльності (2013)
Штангрет А. М. - Трансфертне ціноутворення як один із механізмів функціонування транснаціональних корпорацій, Мартинюк С. Г., Сухомлин Л. Є. (2013)
Шляхетко В. В. - Облік основних засобів: від минулого до сьогодення (міжнародний аспект) (2013)
Лозовицький Д. С. - Використання сучасних інформаційних технологій у процесі управління підприємством (2013)
Гецілевич М. Б. - Тенденції та особливості розвитку машинобудування в Україні (2013)
Котляревський Я. В. - Стратегічне управління на засадах інноваційних перетворень в організації поліграфічного виробництва (2013)
Базилюк В. Б. - Формування механізму та організація проведення реінжинірингу бізнес-процесів (на прикладі підприємств видавничо-поліграфічної галузі) (2013)
Андросюк Л. А. - Методи оцінки ефективності управління якістю продукції (2013)
Макарчук О. В. - Стратегія економічної безпеки підприємства: обґрунтування та окремі методичні засади формування (2013)
Жидецька Х. В. - Аналіз чинників впливу на безпеку кадрів підприємства (2013)
Турхан Х. О. - Теоретичні засади гарантування фінансової безпеки підприємства (2013)
Дурняк Б. В. - Метод реалізації моделі процесу проектування образу книги, Бабинець Є. Д. (2013)
Сеньківський В. М. - Модель факторів якості комплектування малооб’ємних книжкових блоків у вкладально-швейно-різальних агрегатах, Петрів Ю. І. (2013)
Олійник Р. В. - Аналіз середовищ керування хмаринними системами для КВС (2013)
Маїк В. З. - Теплофізичні дослідження полімерних штампів лазерного гравіювання для тиснення (2013)
Філь Л. В. - Аналіз впливів підсвітлення на процес растрування (2013)
Гальчак Х. Р. - Формування професійної адаптації персоналу на засадах соціальної відповідальності підприємств, Козак П. З. (2013)
Якубовська М. С. - Аксіологічні засади якості педагогічної освіти (з досвіду роботи української академії друкарства) (2013)
Мережинська А. М. - Класифікація методів підвищення бактеріологічної безпечності банкнот та іншої поліграфічної продукції, Киричок Т. Ю. (2013)
Мельник О. С. - Обгрунтування вибору методу очищення хромовмісних гальваностоків (2013)
Швайка Л. А. - Пам’яті професора Ю.О. Барнича (2013)
Бадюк М. І. - Методологічні підходи і принципи розподілу небойових санітарних втрат військ за лікувально-евакуаційними ознаками, Лур’є К. І. (2009)
Клішевич Б. А. - До історії питання щодо створення Української військово-медичної академії та наслідки започаткованих організаційних недоліків в її подальшому функціонуванні (2009)
Мегедь В. П. - Забезпечення якості медичної та санаторно-курортної допомоги особовому складу Державної прикордонної служби України (2009)
Лихота А. М. - Прогнозування та профілактика ускладнень під час лікування зубо-щелепних аномалій незнімною ортодонтичною апаратурою, Лихота К. М. (2009)
Вишневський В. А. - Шкірна пластика в ургентній і реконструктивній хірургії кисті, Литвин Ю. П., Гулай А. М., Гулай А. А. (2009)
Мороз І. С. - Перший досвід використання вуглець-вуглецевого композиційного матеріалу для пластики дефектів черепа, Бібіченко С. І., Тарасенко В. І., Бородай О. Л. (2009)
Бородай О. Л. - Використання вуглець-вуглецевих композиційних матеріалів при патології довгих кісток кінцівок, Тарасенко В. І., Погрібний К. М., Клапчук Ю. В. (2009)
Цвігун Г. В. - Досвід застосування радіонуклидної діагностики у виявленні осифікованих гематом при травматичних пошкодженнях, Чабан В. І., Ярмолюк Ю. А. (2009)
Бенюк В. О. - Сучасна діагностична програма гіперпластичних процесів ендометрію у жінок репродуктивного віку з застосуванням ендоскопічних технологій, Винярський Я. М., Гончаренко В. М., Курочка В. В. (2009)
Ткаленко О. М. - Актуальні питання діагностики та лікування вперше виявленої виразкової хвороби дванадцятипалої кишки у військовослужбовців (2009)
Гриценко Л. М. - Генетичний аналіз вірусів есно 6 типу, ізольованих на території України, Широбоков В. П. (2009)
Вікторов О. П. - Клінічне обгрунтування ефективності терапії остеоартрозу комбінацією препаратів - німесулід, глюкозаміну гідрохлорид, хондроітину сульфат, Лисенко І. В., Тер-Вартаньян С. Х., Леонтьєва Ф. С. (2009)
Кондратюк В. В. - Клінічна ефективність застосування дериватів артемізину в комплексному лікуванні середньотяжких форм тропічної малярії, Полукчи О. К. (2009)
Нагорна А. М. - Стан здоров’я та працевтрати льотного складу Збройних Сил України, Компанієць О. А. (2009)
Кальниш В. В. - Оцінка професійно важливих якостей військових лікарів з урахуванням їх акцентуацій характеру, Дорошенко М. М., Горобченко О. А. (2009)
Швець А. В. - Особливості впливу різних психофізіологічних станів на надійність операторської діяльності, Кальниш В. В. (2009)
Бібік Т. А. - Функціональний стан та працездатність військовослужбовців із хворобами системи кровообігу в процесі навчально-бойової діяльності (2009)
Левченко О. Є. - Оцінка впливу рідкого аерозолю з морфолідом пеларгонової кислоти на функцію печінки та стан фізичної витривалості (2009)
Устінова Л. А. - Проблема вірусних гепатитів з парентеральним шляхом передачі в Збройних Силах України (2009)
Кожокару А. А. - Питання імунопрофілактики правця у Збройних Силах комплексними імунопрепаратами (2009)
Серебряков О. М. - Світовий досвід побудови системи якості медичної допомоги та необхідність її впровадження у вітчизняну військову медицину (2009)
Резюме (2009)
До відома авторів (2009)
Волянський О. М. - Аналіз основних статистичних показників стану здоров’я військовослужбовців Київського гарнізону (2009)
Маслова М. Г. - Оцінка демографічної ситуації в україні і проблема комплектування особовим складом Збройних Сил держави, Дебренюк А. П., Володарський В. Л., Тракалюк О. Л., Шекера О. Г., Краснопольський А. Л. (2009)
Спаська Г. О. - Особливості змін трансмітрального кровотоку у хворих з серонегативними спондилоартритами (2009)
Боярська Г. М. - Інформативність іммунологічних показників для оцінки ефективності проведення плазмаферезу у хворих з післяопіковими рубцевими деформаціями (2009)
Власенко С. В. - Особливості застосування препарату "Діспорт" в терапії спастичності у хворих дитячим церебральним паралічем старшого дитячого віку (2009)
Красюк О. А. - Особливості застосування антигіпертензивної терапії у військовослужбовців із артеріальною гіпертензією та метаболічним синдромом, Марущенко К. Ю. (2009)
Бичкова С. А. - Актуальні питання лікування хронічного обструктивного захворювання легень у військовослужбовців, Пашковська Т. М. (2009)
Лихота К. М. - Морфологічна та функціональна діагностика аномалій прикусу за даними телерентгенографії (2009)
Третьяков В. В. - Сучасний погляд на деякі особливості клінічного перебігу варіцела-зостерної інфекції у осіб молодого віку (2009)
Швець А. В. - Особливості енергетичного забезпечення інтенсивної переробки інформації у осіб, що знаходяться в різних психофізіологічних станах, Кальниш В. В., Апихтін К. О. (2009)
Левченко О. Є. - Визначення оптимального співвідношення СS та морфоліду пеларгонової кислоти у комбінованій подразнюючій рецептурі (2009)
Кожокару А. А. - Аналіз охоплення адп-м щепленням молодого поповнення Збройних Сил України (2009)
Дубова Н. Ф. - Оцінка відносного ризику смертності у населення, яке мешкає на територіях україни з різними рівнями радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, Короткова Н. В. (2009)
Нікітюк О. В. - Підготовка санітарних інструкторів для Збройних Сил України (1991-2008 рр.) (2009)
Халік С. В. - Аналіз травматизму серед військовослужбовців строкової служби Збройних Сил України за період 2001-2008 рр., Ричка О. В., Ладєєва А. О. (2009)
Левченко Ф. М. - Передумови формування військової системи охорони здоров’я в умовах розвитку Збройних Сил України (2009)
Виноградов О. В. - Сучасні проблеми та перший позитивний досвід щодо управління і фінансування сільської медицини України (2009)
Торбін В. Ф. - Деякі проблеми комплектування Збройних Сил України здоровим поповненням, Хобзей В. Ф. (2009)
Бадюк М. І. - Про результати проведення Всеукраїнського міжкафедрального науково-практичного семінару "Організаційні і методичні проблеми медицини надзвичайних ситуацій як навчальної дисципліни", Солярик В. В., Бадюк Л. М. (2009)
Резюме (2009)
До відома авторів (2009)
Титул, Зміст (2014)
Ісаєнко В. - Разом з армією (2014)
Горжеєв В. М. - Дезінфекційні препарати для профілактики та боротьби з туберкульозом тварин (2014)
Ксьонз І. М. - Зміни у класифікації хламідій, Любецький В. Й. (2014)
Козловська Г. В. - Чутливість штамів yersinia enterocolitica, виділених із продуктів забою тварин, до антибіотиків (2014)
Приходько Ю. О. - Стронгілоїдозна інвазія свиней в Україні, Лаптій О. П., Пономар С. І. (2014)
Соколов Ю. В. - Дослідження терапевтичної ефективності розчину фенбендазолу при гельмінтозах свиней, Микитин Ю. В. (2014)
Semenyak S. А. - Prospects of use of biocomposite materials for comminuted fractures of tubular bones in dogs (2014)
Калашнікова Ю. В. - Клінічне дослідження дії мазі наносепт на основі наноаквахелатів Ag, Cu та J при піодермії в собак (2014)
Чорний М. В. - Проблеми зоогігієни завжди актуальні (До 130-річчя кафедри гігієни тварин та ветеринарної санітарії ХДЗВА) (2014)
Скрипник В. Г. - Дещо про контрабанду та контрафакцію ветеринарних препаратів (2014)
Курило В. Г. - Студенти-випускники звітують (науково-практична конференція в Мигійському коледжі), Кузнецова Т. М., Присяжнюк С. М. (2014)
Tolubko V. B. - An effective structure of the dynamic monitoring system of telecommunication network objects using mobile, Komarova L. O., Ilin O. O. (2014)
Кравченко Ю. В. - Визначення проблематики теорії функціональної стійкості щодо застосування в комп'ютерних системах, Нікіфоров С. В. (2014)
Копейка О. В. - Проектирование сервисов инфраструктуры приложений в дата-центрах (2014)
Манько О. О. - Моделювання передавальних характеристик пристроїв захисту вхідних кіл приймачів надвисоких частот (2014)
Титенко Е. А. - Структурная схема настраиваемого мультипроцессора, Мирталибов Т. А. (2014)
Семенко А. И. - Оценка пропускной способности телекоммуникационных систем, Хомич С. В. (2014)
Коваленко И. Г. - Методы увеличения продолжительности функционирования беспроводных сенсорных сетей с избыточным количеством узлов (2014)
Зінченко А. О. - Удосконалена модель багатопозиційної інтегрованої системи зв’язку та радіолокації на основі мулькористувальницького методу МІМО, Слюсар В. І. (2014)
Толюпа С. В. - Ефективність радіолокації при використанні технології штучного зниження ефективної поверхні випромінювання літальних апаратів, Дружинін В. А., Наконечний В. С. (2014)
Федорова Н. В. - Измерение параметров сигналов синхронизации в сетях с коммутацией пакетов (2014)
Браіловський М. М. - Мережі VPN та проблеми їх захисту, Погребна Т. В., Пташок О. В. (2014)
Труш О. В. - Використання технологій IP-телефонії для прихованої передачі інформації (2014)
Ярцев В. П. - Способы формирования квази-двумерной информационной модели светодиодной шкалы (2014)
Лещенко О. О. - Дослідження якості функціонування інфокомунікаційної мережі (2014)
Варфоломеєва О. Г. - Застосування механізмів кореляційного аналізу інформації в системах управління, Колченко Т. В. (2014)
Жебка В. В. - Використання технологій АТМ та Frame Relay у сучасних системах передачі інформації (2014)
Полоневич А. П. - Визначники показників якості системи ФАПЧ з диференційним звязком (2014)
Беркман Л. Н. - Розрахунок часу затримки проходження інформації з врахуванням структури мережі з комутацією пакетів, Жебка В. В. (2014)
Комарова Л. О. - Алгоритми управління потоками даних у телекомунікаційній мережі реального часу (2014)
Кравченко Ю. В. - Аналіз основних способів зниження радіолокаційної помітності та можливості їх застосування до наземних та повітряних об’єктів, Дубас Т. І. (2014)
Rozorynov G. N. - Development of modulation formats in optical fiber communication channel, Aymen Fendri Mohamed, Skryl'ov V. Yu. (2014)
Міщенко А. В. - Ресурсна оптимізація циклічних процесів "сітьового” типу функціонування авіатранспортної інфраструктури, Дробик О. В. (2014)
Браіловський М. М. - Основні вимоги до побудови та безпеки мереж наступного покоління, Пташок О. В., Погребна Т. В. (2014)
Лещенко О. О. - Особливості моделювання системи управління інфокомунікаційної мережі (2014)
Сайко В. Г. - Мобільні радіотехнології в освіті (2014)
Варфоломеєва О. Г. - Аналітичний метод визначення параметрів якості для системи черг у мережному вузлі, Лісковський І. О. (2014)
Олещенко Л. М. - Використання безпроводових автоматизованих технологій передавання даних при побудові ІТ для АТП (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського