Саприкін О. А. - Преса республіки Індія: типологія та вектори розвитку (2013)
Дубровіна Л. - Слово про історика (Рецензія на книгу "Ярослав Степанович Калакура. До 75-річчя від дня народження та 50-річчя наукової діяльності: біобібліографічний довідник") (2013)
VІ Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття" (2013)
Відомості про авторів (2013)
Колоскова О. К. - Характеристика місцевого запалення за еозинофільного фенотипу бронхіальної астми у дітей шкільного віку, Микалюк Л. В., Білоус Т. М. (2013)
Ортеменка Є. П. - Клініко-анамнестичні особливості еозинофільного фенотипу бронхіальної астми у дітей шкільного віку (2013)
Теличко Л. В. - Особливості перебігу вагітності та пологів у жінок із багатоплідною вагітністю залежно від типу зиготності (2013)
Яцула М. С. - Проблеми діагностики та корекції шкільної дезадаптації у дітей молодшого шкільного віку (2013)
Горленко О. М. - Ботулінотерапія в комплексному лікуванні дітей із церебральним паралічем, Щербак М. Л., Томей А. І., Радь О. М., Кізляк-Бубряк М. Е., Сверлович С. В. (2013)
Фединчук Г. В. - Перебіг раннього неонатального періоду в дітей, народжених від матерів із прееклампсією різного ступеня важкості, Маляр В. А. (2013)
Галамба А. А. - Вплив спелеотерапії на якість життя та функцію зовнішнього дихання у хворих на бронхіальну астму при ожирінні (2013)
Маляр В. В. - Перинатальні аспекти вагітності у разі ідіопатичного багатоводдя (2013)
Горленко О. М. - Корекція лікування у хворих на корову інфекцію в асоціації з глистною інвазією та оцінка патогенетичної ефективності, Поляк-Товт В. М., Поляк М. А. (2013)
Горленко О. М. - Клініко-параклінічна характеристика кишкових кольок у дітей, Дубініна У. Г. (2013)
Горленко О. М. - Основні морфофункціональні параметри обстеження дитячого контингенту з діагнозом первинна артеріальна гіпертензія, асоційована з дисфункцією ендотелію, Сочка Н. В., Горленко Ф. В., Кенідра А. Ю. (2013)
Клітинська О. В. - Медичні правові передумови вдосконалення методик місцевого знеболення в дитячій стоматологічній практиці, Мочалов Ю. О., Кудрявцев А. А. (2013)
Богадєльніков І. В. - Померти від інфекцій - фантазія чи реальна небезпека? (2013)
Лялько В. і. - Від головного редактора (2014)
Лялько В. І. - Державна установа "Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту гелогічних наук Національної академії наук України”: до дня Центру, Попов М. О., Федоровський О. Д., Левчик О. І., Седлерова О. В. (2014)
Rogab Ch. - Engeomap — a Geological Mapping Tool Applied to the Enmap Mission, Segl K., Mielke Ch., Fuchs Y., Kaufmann H. (2014)
Popov M. O. - Spectral Response In-flight Estimation of Sich-2 Multispectral Satellite System, Stankevich S. A., Zelyk Ya. I., Sklyar S. V., Semeniv O. V. (2014)
Лялько В. І. - Використання даних наземного та космічного моніторингу для аналізу сучасних змін клімату в Україні, Єлістратова Л. О., Апостолов О. А. (2014)
Лялько В. І. - Аерокосмічні та гідрогеологічні методи вирішення задач екологічної безпеки при видобутку сланцевого газу в Україні, Азімов О. Т., Яковлєв Є. О. (2014)
Лялько В. І. - Класифікація земного покриву Карпат з використанням наземного хлорофільного індексу та позиції червоного краю за даними відеоспектрометра MERIS, Шпортюк З. М., Сахацький О. І., Сибірцева О. М. (2014)
Даргейко Л. Ф. - Оптимизация данных глобального спутникового геомониторинга методом пространственной интерполяции Колмогорова на примере измерений атмосферных концентраций СО2, Лялько В. И., Федоровский А. Д., Костюченко Ю. В., Артеменко И. Г. (2014)
Сахацький О. І. - Космічна Україна допомагає ядерній Фукусімі, Станкевич С. А. (2014)
14-та українська конференція з космічних досліджень (2014)
Правила та рекомендації для авторів (2014)
Варіводін Д. П. - Методика поділу простору в моделях бойових дій (2007)
Єрмошин М. О. - Структура системи протиповітряної оборони (2007)
Новоселов В. В. - Методика оценки эффективности функционирования зенитной ракетной батареи с учетом систем управления средствами в эшелонированной системе ПВО (2007)
Березанський В. Г. - Оптимізація багатоканальної структури протитанкового ракетного комплексу за умовним критерієм "ефективність-вартість”, Березанський О. Г., Кравченко С. А. (2007)
Олійник Ю. А. - Імовірнісні характеристики параметрів пульсацій швидкості вітру та поривів вітру, Бородавка В. А., Бутівченко Р. В. (2007)
Барышев В. И. - Статистический анализ бесконтурного фазового частотного дискриминатора (2007)
Белевщук Я. О. - Математическое моделирование диаграммы направленности зеркальной антенной системы с учетом подстилающей поверхности, Кукобко С. В., Нечитайло С. В., Сухаревский О. И. (2007)
Гордієнко Ю. О. - Автоматична ідентифікація об’ємних хвиль за результатами аналізу кутових характеристик сейсмічного сигналу від джерел в ближній зоні, Солонець О. І., Андрущенко Ю. А. (2007)
Довбня А. В. - Метод выявления распределенных объектов и оценивания их пространственных параметровпо данным обзорной РЛС на этапе траекторной обработки информации (2007)
Климченко В. И. - Эффективность систем селекции движущихся целей при коррекции спектра пассивных помех в когерентно-ипульсных РЛС с низкостабильными передатчиками, Очкуренко А. В., Бовкун А. Н., Коваленко П. А., Куприй В. Н. (2007)
Костенко П. Ю. - Восстановление бинарного сообщения, маскируемого хаотическим процессом Маккея-Гласса, методом регуляризации, Барсуков А. Н., Сиващенко С. И., Васюта К. С. (2007)
Купченко Л. Ф. - Метод спектральной фильтрации изображения объекта при наличии сигнала атмосферной помехи, Рыбяк А. С., Пашков Д. П. (2007)
Семенец В. В. - Aлгоритм размещения компонентов печатных плат, Ганжа С. Н., Хиль М. И., Иванов В. Г. (2007)
Стрелков А. И. - Анализ возможности увеличения обнаружительной способности оптико-электронных систем, Стрелкова Т. А., Лисовенко С. А. (2007)
Черепнев И. А. - Концепция воздействия импульсного электромагнитного поля на биологические объекты (2007)
Гарбузов О. А. - Застосування геоінформаційних і космічних навігаційних систем з метою підвищення ефективності дій у спеціальних операціях, Крамаренко О. Б., Черновол С. В. (2007)
Гуменюк В. О. - Метод підвищення точності навігаційних визначень при застосуванні цифрових антенних решіток з врахуванням геометричного фактору та складної електромагнітної обстановки (2007)
Козелкова К. С. - Аналіз тематичних задач та їх інформативних ознак для реєстрування засобами дистанційного зондування Землі (2007)
Мироненко В. В. - Методика підвищення якості та оперативності спостереження комплексом "космічний апарат – супутник ретранслятор – пункт управління" (2007)
Присяжний В. І. - Вирішення питання автономної навігації космічних апаратів оптико-електронного спостереження на основі використання цільової інформації (2007)
Скидан А. А. - Перспективы развития технической диагностики современных средств связи в Вооруженных Силах Украины, Лаврут А. А., Лаврут Т. В. (2007)
Яцевич С. Е. - Влияние сезонной динамики пропашных культур на отражательные характеристики в СВЧ диапазоне радиоволн (2007)
Бабешко Е. В. - Анализ безопасности и уязвимости компонентов современных SCADA-систем, Эльяси Комари И. (2007)
Баранник В. В. - Розробка способу відновлення масивів колірних координат, Гуржій П. М., Коломійцев О. В. (2007)
Грабчак В. І. - Аналіз стану та основні принципи побудови АСУ РВіА, Латін С. П., Мелешко О. М., Овчінніков В. О. (2007)
Карпенко C. В. - Создание подхода для исключения трехмерной избыточности изображений (2007)
Кириченко Л. О. - Алгоритм предупреждения перегрузки компьютерной сети путем прогнозирования средней длины очереди, Радивилова Т. А., Стороженко А. В. (2007)
Красноруцкий А. А. - Метод восстановления изображений с заданной потерей качества, Яценко С. Я. (2007)
Луцаевский А. С. - Параметрическая идентификация правила Инагаки с помощью генетических алгоритмов, Чайникова Т. С. (2007)
Рубан И. В. - Сравнительная оценка эффективности сжатия и восстановления статических изображений на основе дискретного преобразования Хартли, Колмыков М. Н., Дуденко С. В. (2007)
Cаенко В. И. - Метод оценивания состояния сервиса в компьютерной сети для систем непрерывного мониторинга, Голубев А. С. (2007)
Серая О. В. - Оценка эффективности сложных систем с использованием модифицируемого метода попарных сравнений, Макогон Е. А. (2007)
Ситников Д. Э. - Обобщённый логико-алгебраический метод нахождения аппроксимаций приближенных множеств и генерации на их основе логических правил, Романенко О. А., Титов С. В., Титова Е. В. (2007)
Стасев Ю. В. - Математична модель процесу заповнення буферів фільтрації комунікаційного обладнання мультисервісних мереж, Медведєв В. К., Кучук Г. А. (2007)
Левыкин В. М. - Модели требований к устройствам автоматического управления и защиты трансформаторного оборудования, Кудрявцева М. С. (2007)
Малыш А. Н. - Управление дизель-генератором в процессе синхронизации, Кушнерук Ю. Й. (2007)
Санин А. Ф. - Модель шарнирно опертой цилиндрической оболочки с учетом дискретно расположенных продольных усиливающих элементов от действия произвольной статической нагрузки (2007)
Щека В. М. - Снижение потерь при работе частотно-управляемого электропривода (2007)
Яковлев М. Ю. - Забезпечення метрологічної надійності засобів вимірювальної техніки авіаційних радіотехнічних систем на етапі експлуатації (2007)
Федоров Е. Г. - Обеспечение заданной эффективности прогнозирования валютного риска в дилинговых информационных системах (2007)
Шамша Б. В. - Прогнозирование волотильности для оценки степени риска в дилинговых информационных системах, Шатовская Т. Б., Христоева Л. А. (2007)
Сидоренко В. Л. - Оцінка збитків у військових частинах при аварії на складі боєприпасів, Азаров С. І. (2007)
Федюк І. Б. - Економічні аспекти впровадження нової системи пожежогасіння складів вибухових речовин та арсеналів у практику, Неклонський І. М. (2007)
Воротникова Т. С. - Информационные технологии в современном образовании, Кривчач С. Ф. (2007)
Кононов В. Б. - Кількісні та якісні показники в оцінці підготовки курсантів ВВНЗ, Краснокутський В. М. (2007)
Поморцева Е. Е. - Становление корпоративного обучения как часть культуры проектной деятельности (2007)
Реферати (abstracts) (2007)
Наші автори (2007)
Алфавітний покажчик (2007)
Титул, зміст (2014)
Пробні копки цукрових буряків обіцяють рекордний урожай, але він може опинитися під загрозою (прогноз виробництва цукрових буряків у 2014 році) (2014)
Ковальчук В. П. - Продуктивність і технологічні якості вітчизняних гібридів цукрових буряків - на рівні світових зразків, Бойко І. І., Кононюк Н. О., Фуніна І. Р. (2014)
Роїк М. В. - Генетично-модифіковані рослини: міфи та реальність, Гізбуллін Н. Г. (2014)
Сінченко В. М. - Агротехнічні способи захисту цукрових буряків від бур‘янів при біоадаптивній технології, Пиркін В. І., Макух Я. П., Широкоступ О. В., Москаленко В. П., Гізбулліна Л. Н., Шамсутдінова А. В., Аскаров В. Р. (2014)
Макух Я. П. - Способи контролювання золотушника канадського (Sоlidago canadensis L.), Ременюк С. О., Токарчук М. М. (2014)
Ганженко О. М. - Вплив способів отримання соку зі стебел цукрового сорго на його вихід та якість, Зиков П. Ю. (2014)
Зміни в земельному законодавстві (2014)
Титул, зміст (2008)
Кирилюк Є. М. - Проблемні аспекти функціонування інфраструктури аграрного ринку (2008)
Калетник Г. М. - Розвиток ринку енергетичних культур для виробництва біоеталону (2008)
Іщенко О. В. - Кластерізація як фактор формування сучасного ринку картоплі в Україні (2008)
Сало І. А. - Кон’юнктура ринку плодів і ягід в Україні (2008)
Амбросов В. Я. - Власність та доходність виробництва (2008)
Дієсперов В. С. - Український тип сільськогосподарського підприємства (2008)
Коваленко Ю. С. - Підвищення прибутковості рослинництва аграрних підприємств на основі гармонізації механізмів підприємницької та трудової мотивації, Охріменко І. В., Демченко О. В., Грищенко О. Ю., Малік Л. М. (2008)
Підлісецький Г. М. - Матеріально-технічна база аграрного виробництва: стан та проблеми відтворення, Товстопят В. Л., Бурилко А. В. (2008)
Вергун М. Г. - Управління перевезеннями вантажів у сільському господарстві (2008)
Литвинчук І. Л. - Використання світового досвіду корпоративного управління в аграрному секторі економіки України (2008)
Брусенко М. А. - Розвиток аграрного сектору економіки України на етапі адаптації до сучасних вимог екологізаціїй енергозбереження (2008)
Бузовський Є. А. - Інновації енергетики: нетрадиційні й поновлювальні джерела енергії, Витвицька О. Д., Скрипниченко В. А. (2008)
Свиноус І. В. - Методологічні аспекти трактування поняття "особисте селянське господарство" (2008)
Збарський В. К. - Тенденції розвитку особистих селянських господарств, Канінський П. К. (2008)
Мартинюк М. А. - Роль господарств населення у виробництві продукції тваринництва в Житомирській області, Ратошнюк Т. М. (2008)
Карпенко Г. В. - Етапи та особливості процесу утворення кластерів підприємств (2008)
Судомир С. М. - Стратегічний потенціал соціально-економічного розвитку підприємств: методологічні підходи до формування (2008)
Власенко О. П. - Емпірична оцінка трансакційних витрат сільськогосподарських підприємств: мікроекономічний аспект (2008)
Лімонт А. С. - Ефективність функціонування підприємств залежно від кількісного складу менеджерів з використання машинно-тракторного парку, Лімонт О. А., Устимович Л. Д., Лімонт Н. А. (2008)
Герун М. І. - Оцінка продуктивної і робочої худоби, Толкач М. І. (2008)
Николюк О. М. - Класифікація підприємницьких ризиків виробників хмелю (2008)
Стецюк П. А. - Сучасна парадигма управління фінансовими ресурсами підприємства (2008)
Дорошенко Є. В. - Проблеми оподаткування доходів страхових компаній (2008)
Тіней А. В. - Особливості оцінки сільськогосподарських угідь при іпотечному кредитуванні (2008)
Моссаковський В. Б. - Шляхи удосконалення обліку нематеріальних активів, Кононенко Т. В. (2008)
Костенко О. М. - Облік і аналіз як основні функції обліково-аналітичної системи управління (2008)
Погосова А. В. - Формування внутрішньої управлінської звітності (2008)
Топіха І. Н. - Проблеми паливно-енергетичних ресурсів та напрями підвищення ефективності їх використання у сільському господарстві (2008)
Алєксєєнко Т. Ф. - Осмислення доброчинності як соціального феномену і її виховного потенціалу (2014)
Ананко Т. В. - Профорієнтація та її складові (2014)
Ангелова С. О. - Материнство як сфера самореалізації жінки (2014)
Андрійчук С. В. - Забезпечення наступності у профілактиці соціальної дезадаптації дітей старшого дошкільного – молодшого шкільного віку (2014)
Архипова С. П. - Акмеологические технологии в профессиональной подготовке будущих специалистов оперативно-спасательной службы гражданской защиты, Майборода А. А. (2014)
Бондаренко З. П. - Гувернерство у контексті професійної підготовки фахівців корекційної освіти (2014)
Безпалько О. В. - Нормативне забезпечення права на освіту дітей з обмеженими функціональними можливостями у Великій Британії, Комар І. М. (2014)
Борисюк С. О. - Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи на молодіжній лінії телефону довіри (2014)
Булавенко С. Д. - Шляхи формування соціально активної та професійно зорієнтованої особистості в загальноосвітній школі (2014)
Буланов О. М. - Професійна-прикладна фізична підготовка у процесі навчання як педагогічна та соціально-економічна проблема (2014)
Виселко А. Д. - Про впровадження попереднього підготовчого занурення у курсі ділової англійської мови (2014)
Волківська Д. А. - Сучасні підходи до визначення лідерства (2014)
Волковницька Т. М. - Робота куратора академічної групи вищого навчального закладу як педагогічна умова професійного становлення майбутніх фахівців (2014)
Гаркуша С. В. - Соціально-педагогічні та нормативно-правові підходи до формування здорового способу життя учнів та студентів в Україні (2014)
Гончаренко О. В. - Дослідження проблеми виховання хлопчиків і дівчаток у контексті аналізу гендерної політики (на прикладі радянської гендерної політики 1917 – 1955-х рр.) (2014)
Грицик Н. В. - Моделювання процесу формування культурологічної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови (2014)
Денисова С. П. - Компоненти формування професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи в умовах педагогічного коледжу (2014)
Дзюбенко Н. М. - Формування економічної культури старшокласників як гарант економічної стабільності українського суспільства (2014)
Докторович М. О. - Соціальна реклама: структура, функції, психологічний вплив (2014)
Доропій Н. М. - Сім'я як первинний інститут статевого виховання (2014)
Завацька Л. М. - Новаторські ідеї К. Д. Ушинського у теорії розумового виховання, Жук О. Ю. (2014)
Завацька Л. М. - Проблемне поле соціально-педагогічного патронажу в умовах виховного простору загальноосвітнього навчального закладу (2014)
Зайченко Н. І. - Соціально-педагогічна підтримка дітей у Мексиці: умови, складові (2014)
Іваненко Л. І. - Милосердя як складова цивілізаційного архетипу сучасного школяра (2014)
Калініна О. В. - Формування справедливого ставлення до працівників у майбутніх менеджерів-управлінців (2014)
Кирилюк В. М. - Умови формування дитячого хореографічного колективу (2014)
Кобилянська Л. І. - Соціальний гувернер: теоретико-практичне обґрунтування актуальності професійної спеціалізації соціальних педагогів (2014)
Козерук Ю. В. - Ціннісні орієнтації школярів на шляху будівництва власного здоров’я, Козерук Д. В. (2014)
Козерук Ю. В - Шляхи здійснення особистого вкладу в соціальні проекти недержавних установ, Кузьміна Т. В. (2014)
Козубцов И. Н. - Модель диагностирования творческой составляющей методологической компетентности ученого (2014)
Конончук А. І. - Професійне самовизначення старшокласників як мета профорієнтаційної роботи соціального педагога ЗНЗ (2014)
Красницька О. В. - Показники сімейної депривації вихованців інтернатних закладів спортивного профілю (2014)
Коваль В. О. - Еколого-валеологічна підготовка майбутніх вихователів ДНЗ (2014)
Красюкова О. С. - Заклади опіки як фактор соціального виховання дітей в Криму в середині XIX – початку XX століття (2014)
Макарова Г. Г. - Експериментальне дослідження професійного розвитку майбутнього вчителя в умовах інформаційно-освітнього середовища наукової бібліотеки педагогічного ВНЗ (2014)
Мартинюк Т. А. - Соціально-педагогічні умови ефективного здійснення профілактики вживання психоактивних речовин підлітками, Чернета С. Ю. (2014)
Марчук М. В. - Формування системи суспільної опіки дітей та молоді на Буковині (кінець ХІХ – перша третина ХХ століть) (2014)
Махоткіна Л. Б. - Діяльність неурядових організацій щодо покращення якості життя дітей-сиріт в Україні (2014)
Микаілов Руслан Паша огли - Проблеми соціального виховання в Азербайджанській сім’ї (2014)
Миронюк Є. В. - Розвиток соціального інтелекту як складова професійної компетенції соціальних працівників, Симонок Д. С. (2014)
Михайленко О. В. - Особливості обдарованих дітей як категорії "групи ризику" (2014)
Могильний Ф. В. - Діагностика компонентів здорового способу життя учнів основної школи (2014)
Нестеренко А. А. - Обґрунтування та експериментальна перевірка моделі психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців пожежної безпеки до профілактичної діяльності (2014)
Новгородський Р. Г. - Форум-театр як інтерактивна форма профілактики соціальних проблем (2014)
Носко М. О. - Динаміка показників психофізичного стану студентів з вадами зору на заняттях фізичного виховання, Адирхаєв С. Г. (2014)
Носко М. О. - Інформування як основа запобігання торгівлі людьми в Україні та світі, Грищенко С. В. (2014)
Носко М.О. - Удосконалення діагностичного компоненту в процесі реалізації проекту "Школа сприяння здоров’ю", Шелупець Л. Г., Багінська О. В., Самоненко С. Б. (2014)
Острянко Т. С. - Аналіз результатів дослідження ефективності організаційно-педагогічної діяльності соціального педагога загальноосвітнього навчального закладу (2014)
Пасічник Н. О. - Динаміка розвитку образного і понятійного мислення у їх взаємозв’язках у учнів молодшого шкільного віку (2014)
Пеньковець О. М. - Розвиток філософії освіти в Україні (2014)
Платонова О. Г. - Професійне становлення майбутнього працівника соціальної сфери (2014)
Пустовойт Н. М. - Формування комунікативної культури майбутніх учителів іноземної мови як проблема педагогічної теорії та практики (2014)
Раскалінос В. М. - Використання рефлексивних задач у формуванні рефлексивної компетентності майбутніх соціальних педагогів (2014)
Рень Л. В. - Медіаосвіта як засіб формування медіакультури учнів (2014)
Скорик Т. В. - Освітньо-виховний потенціал дозвілля: від народних традицій до сучасності (2014)
Снітко М. А. - Формування безпечної поведінки підлітків в інтернет-мережі як соціально-педагогічна проблема (2014)
Суховєєва Н. М. - Реалізація компетентнісного підходу при підготовці майбутніх соціальних педагогів у вищій школі (2014)
Тевкун В. В. - Здоров’язбережувальні компетенції – основа професійної підготовки майбутніх вчителів фізичної культури (2014)
Тимошко Г. М. - Структурно-змістова специфіка складових організаційної культури керівника загальноосвітнього навчального закладу (2014)
Трофименко М. Ю. - Обґрунтування моделі стимулювання майбутнього вчителя іноземних мов до впровадження методик анімаційних технологій на заняттях з учнями основної школи (2014)
Федорець М. А. - Метод проектів як ефективний засіб особистісного та суспільного розвитку студентів у навчально-виховному процесі педагогічного коледжу (2014)
Фірсова І. М. - Рекламно-інформаційна діяльність як складова професійної підготовки майбутнього соціального педагога (2014)
Чалая Р. Г. - Влияние физических нагрузок на функциональное состояние зрительного анализатора, Возиян С. В., Коваль В. А., Чалый А. С. (2014)
Чернякова А. В. - Стратегії формування соціально безпечного освітнього середовища в контексті реформування загальноосвітньої школи: досвід США (2014)
Чубук Р. В. - Проблеми професійної підготовки майбутніх соціальних працівників у вищій школі (2014)
Чуносов М. О. - Аналіз дослідженості проблеми соціально-педагогічной профілактики делінквентної поведінки неповнолітніх (2014)
Шевцова Ю. А. - Представление о гендерных ролях в юношеском возрасте (2014)
Шевчук О. О. - Становлення системи педагогічної освіти в Україні та Англії (2014)
Шендерук О. Б. - Міждисциплінарне визначення поняття "Педагогічна майстерність" (2014)
Юрченко Ю. Д. - Державне регулювання у сфері пенсійного страхування в Україні (2014)
Юрченко З. В. - Науковий потенціал особистості: психологічні чинники актуалізації (2014)
Янченко Т. В. - Проблема реформування школи у педології кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Ткаченко В. І. - Нечіткі множини у процесах прийняття рішення, Смірнов Є. Б., Тристан А. В. (2008)
Наливайко Ю. В. - Про доцільність створення системи самоприкриття та наземної оборони підрозділів зенітних ракетних військ, Власов А. Ю., Карпенко Д. В. (2008)
Анипко О. Б. - Анализ характеристик крыла, обдуваемого струей от винта двигателя, Логинов В. В. (2008)
Кашаев И. А. - Уязвимость систем аэронавигационного обеспечения, Смык С. И., Шейгас А. К. (2008)
Белевщук Я. О. - Метод расчета вторичного излучения антенны РЛС П, Василец В. О., Нечитайло С. В. (2008)
Бильчук В. М. - Селекция объектов дистанционного зондирования земли при нечетком описании их характеристик рассеяния, Пащенко Р. Э., Вовк А. И. (2008)
Голян Н. В. - Моделирование характеристик газоразрядного контура газового лазера, Голян В. В. (2008)
Слюсар В. И. - Технология мульти-MIMO в гарантоспособных беспроводных системах связи, Масесов Н. А. (2008)
Печенин В. В. - Цифровая модель радиолокационных отражений от дождевых осадков, Нечипорук П. А., Фиров С. А. (2008)
Науменко М. І. - Антенная решетка рупорных излучателей, Порошин С. М., Бахвалов В. Б. (2008)
Рассомахин С. Г. - Нелинейная фильтрация квазигауссовых сигналов, Сорока Л. С. (2008)
Ткаченко А. А. - Применение многоэтапного метода первоначального определения параметров орбиты космического объекта в системе траекторных измерений, Шевчук В. Ф. (2008)
Ямницкий В. А. - Использование сплайн аппроксимации для программного ведения приводов космических радиолокаторов и радиотелескопов, Кулаков П. А. (2008)
Яцевич С. Е. - Статистические характеристики почвенного покрова и их влияние на отраженный сигнал при радиолокационном зондировании Земли, Егорова Л. А., Яцевич Е. И. (2008)
Дуденко С. В. - Двумерное смещенное дискретное преобразование Хартли, Колмиков М. М., Вельчев К. А. (2008)
Кошевой Н. Д. - Классификация планов многофакторного эксперимента, Павлик А. В., Сироклын В. П. (2008)
Кузнецов А. А. - Аспекты реализации криптоалгоритма ADE, Ковтун В. Ю., Сергиенко Р. В. (2008)
Кучеренко Е. И. - Методы анализа процессов принятия решений в нечетком пространстве состояний объектов на основе иерархии сетевых моделей, Краснокутский Д. Е. (2008)
Левыкин В. М. - Детализация определения ценности информации, сохраняемой в динамической информационной системе, Евланов М. В. (2008)
Ляшенко С. А. - Построение модели Гаммерштейна с помощью радиально-базисной сети, Сакало Т. С. (2008)
Манжос Ю. С. - Дескрипторный контроль программного обеспечения критического применения в реальном времени, Петрик В. Л. (2008)
Романенко О. А. - Метод оценки значимости признаков объектов в базах данных с использованием теории приближенных множеств, Титова Е. В., Усань А. А. (2008)
Романенко И. А. - Восстановление изображений на основе декодирования частотно-спектрального мультиадического представления, Баранник В. В., Сидченко С. А. (2008)
Шипулин А. И. - Приближенный метод выбора структуры систем с функциональным резервированием,  Павлик А. В., Дидык Н. А. (2008)
Егоров А. Б. - Формирование и анализ системы электроснабжения предприятий с помощью программы "ELSNA", Ириков Д. В., Цурак С. М. (2008)
Кононов Б. Т. - Повышение точности отработки постоянного времени опережения в импульсных синхронизаторах 107-112, Малыш А. Н., Кравченко М. C. (2008)
Пантелеева И. В. - Включение синхронных генераторов на параллельную работу, Рыкова И. А. (2008)
Сапига Н. Н. - Схема устройства контроля изоляции в сети 0,4 кв с глухозаземлённой нейтралью, Захарова Т. Н. (2008)
Хрупенко А. М. - Балістичний ефект активного способу старту балістичної ракети (2008)
Юрченко О. О. - Згинальні коливання лінійних дискретних систем з великою кількістю ступенів вільності (2008)
Божко Д. В. - Метод планирования проектной мощности создания продукта (2008)
Буданов Н. П. - Перспективы развития методов и средств контроля радиационной обстановки территории АЭС, Буданов П. Ф., Демидов Б. А. (2008)
Сидоренко В. Л. - Оцінка ризику ураження військовослужбовців фрагментами боєприпасів при вибуху на артскладі, Азаров С. І. (2008)
Пашкевич І. Д. - Питання підготовки фахівців тактичного рівня за галуззю знань "Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно – вимірювальні технології", Кононов В. Б., Прібилєв Ю. Б. (2008)
Полищук Л. И. - Элементы информационных технологий обучения программистов (2008)
Четверта наукова конференція Харківського університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба 143 -150 (2008)
Перша науково-технічна конференція "МНС України: сучасний стан та проблемні питання страхового фонду документації, перспективи розвитку та взаємодії" (2008)
Відомості про авторів (2008)
Наші автори (2008)
Годованюк С. П. - Исследования структурных свойств морской поисково-спасательной системы в зоне ответственности Украины, Селиванов С. Е. (2014)
Евдокимова В. А. - Гигиеническая оценка электромагнитного излучения при работе на тренажерном симуляторе, Короленко А. В., Товстокорый О. Н., Борисенко Е. И. (2014)
Koshevoy V. M. - Novel function of ecdis for smart VHF communication, Shishkin A. V. (2014)
Парменова Д. Г. - Cистематизация факторов опасности для построения профиля риска судовых работ (2014)
Приходько Е. А. - Область применения оценки риска в производственной и экологической безопасности (2014)
Рябенький В. М. - Формальное описание элементов автоматизированного рабочего места оператора электроэнергетической системы, Ушкаренко А. О. (2014)
Спешилов В. М. - Методика определения вероятности возникновения усиленной и резонансной бортовой качки судна на трансокеанском участке маршрута перехода, Степкова В. В. (2014)
Товстокорый О. Н. - Экспериментальное определение положения полюса поворота по тангенциальным скоростям носа и кормы (2014)
Хомяков В. Ю. - Загрузка судна типа "коастер" навалочным грузом с использованием метода "естественной" сепарации, Савчук В. Д. (2014)
Чернова Л. С. - Проектно-ориентированные подходы повышения конкурентоспособности на примере наукоемкого промышленного предприятия (2014)
Безлуцька О. П. - "Менеджмент морських ресурсів" як складова професійної підготовки майбутніх морських офіцерів, Лещенко А. М. (2014)
Дорогань О. И. - Cредства поэтапной подготовки специалистов по эксплуатации судового оборудования, Рябенький В. М., Ушкаренко А. О. (2014)
Зайцева Т. Г. - Щодо проблеми з удосконалення професійної психологічної підготовки сучасного моряка (2014)
Соколова Н. А. - Построение предметной модели обучаемого на основе учебного текста методом островной кластеризации, Щеголькова В. А. (2014)
Тищенко А. Ю. - Новый метод организации лабораторного практикума по микропроцессорным судовым системам (2014)
Котило О. В. - Зменшення гідроабразивного зносу напірних сталевих пульпопроводів за рахунок магнітно-імпульсної обробки, Малигін Б. В., Шкільнюк А. О. (2014)
Селиванов С. Е. - Cамовоспламенение, горение и самопроизвольное погасание пористой сажистой частицы при поглощении теплового излучения, Тригуб С. Н., Калинчак В. В., Черненко А. С., Кузьмин А. А. (2014)
Аппазов Е. С. - Моделювання гідродинамічних та теплових процесів при передпусковій підготовці автомобільних двигунів, Клюєв О. І., Русанов С. А. (2014)
Богдан Ю. А. - Разработка методики расчета тепловой и электрической мощности когенерационной установки на базе судового двигателя внутреннего сгорания (2014)
Браїло М. В. - Дослідження ударної в’язкості епоксикомпозитних матеріалів (2014)
Букетов А. В. - Оптимізація часу обробки феромагнітних наповнювачів та епоксидних композицій у високочастотному магнітному полі з урахуванням явища магнітної в’язкості, Скирденко В. О. (2014)
Вороненко С. В. - Система утилізації тепла вихлопних газів суднових дизелів з асинхронним турбогенератором, Даник В. В. (2014)
Гулієва Н. М. - Технологія виготовлення пористих фільтрувальних матеріалів для очищення питних вод (2014)
Исаев Е. А. - Динамика уплотнения элементарного объема сыпучего материала (2014)
Іщенко І. М. - Аналіз режимів роботи та розрахунок основних характеристик диференціального привід-генераторного агрегату, Черненко В. В., Клементьєва О. Ю. (2014)
Казак В. А. - Модель телевізійної системи самонаведення кулі, Казак В. М., Лазарчук П. Г. (2014)
Коробко В. В. - Интенсивность теплообмена как фактор, определяющий характеристики термоакустических тепловых машин, Московко А. А. (2014)
Мисковець С. В. - Зносостійкість бронзових деталей паливної апаратури в середовищі дизельних палив, Савчук П. П. (2014)
Настасенко В. А. - Новые основы для строгого определения волновых параметров гравитационного поля и объединения гравитационного и электромагнитного полей (2014)
Пелевін Л. Є. - Аналіз конструктивних схем існуючих траншеєкопачів та перспективи їх розвитку, Горбатюк Є. В., Тетерятник О. А. (2014)
Просянок В. В. - Влияние температурных показателей на работоспособность дейдвудных капролоновых подшипников (2014)
Сапронов О. О. - Оптимізація складу захисних покриттів для елементів СЕУ методом математичного планування експерименту (2014)
Селиверстов И. А. - Исследования структуры и свойств плазменных покрытий на основе Fе-Al, Троцан Г. Н., Смирнов И. В., Селиверстова С. Р. (2014)
Худяков И. В. - Возможность применения различных видов датчиков давления для управления рабочим процессом в двигателях внутреннего сгорания (2014)
Бень А. П. - Усовершенствование методов контроля подъемного угла (Hoisting Angle) во время проведения грузовых операций с тяжелыми и негабаритными грузами на специализированных судах, Соловей А. С. (2014)
Zaporozhets O. I. - GIS-monitoring of the environment in airport vicinity (2014)
Караюз І. В. - Прогнозування об’ємів імпорту природного газу в Україну з використанням фільтра Калмана, Бідюк П. І. (2014)
Мухтаров П. Ш. - Людський чинник в аеронавігації: рівні домагань авіадиспетчерів при оцінці бажаності відстані між повітряними судами (2014)
Нефедов Л. И. - Структурная модель информационной технологии автоматизированного синтеза системы управления качеством добычи, переработки и транспорта газа, Шевченко М. В., Кудырко О. Н. (2014)
Сафонов М. С. - Об’єктно-орієнтований метод управління потоками інформації в базах даних, Яковенко О. Є. (2014)
Сафонова Г. Ф. - Формалізація процесу перетворення геометричних образів САПР одягу (2014)
Соколова О. В. - Условие инвариантности системы распознавания к нестационарным возмущениям (2014)
Тимофеев В. А. - Мониторинг качества автоматизированного управления технологическими линиями проката листовой стали, Лага Cамер (2014)
Байрачна Х. В. - Удосконалення обслуговування пасажирів на основі раціоналізації схем формування пасажирських поїздів, Малахова О. А. (2014)
Обухова А. Л. - Аналіз та пропозиції щодо удосконалення технології роботи прикордонних передавальних станцій, Бакун В. О. (2014)
Запара Я. В. - Аналіз вантажної та комерційної роботи технічної станції в умовах реформування галузі, Безуглий І. С. (2014)
Кулешов В. В. - Удосконалення технології роботи сортувальної станції Ясинувата в умовах розвитку інформатизації, Сварник Р. С. (2014)
Федорюк Д. П. - Аналіз можливих шляхів зменшення простою місцевого вагона на станції Рутченкове (2014)
Костєнніков О. М. - Дослідження питання раціональної організації вагонопотоків у групові поїзди , Бауліна Г. С., Мазепа В. В., Куришко І. М. (2014)
Лаврухін О. В. - Удосконалення автоматизованої технології оперативного планування роботи залізничної станції, Митрофанова О. В. (2014)
Долгополов П.В. - Шляхи підвищення безпеки перевезень небезпечних вантажів залізничним транспортом, Козодой Д. С. (2014)
Альошинський Є. С. - Дослідження можливих варіантів доставки міжнародних вантажопотоків при змішаних перевезеннях у межах транспортної системи України, Світлична С.О., Багно А. М. (2014)
Козодой Н. В. - Методи оцінки професійного ризику з урахуванням комплексної дії шкідливих факторів (2014)
Губанов К. І. - Діагностування технічного стану ходових частин рухомого складу залізничного транспорту (2014)
Косилов К. В. - Дослідження процесу автоматичного вимірювання параметрів тональних рейкових кіл, Удовiков О. О. (2014)
Нечаєв А. М. - Дослідження ефективності контролю стану колійних ділянок на станції з використанням методу рахунку осей (2014)
Ордін П. О. - Дослідження рейкових кіл тональної частоти як точкових датчиків для систем переїзної сигналізації, Удовiков О. О. (2014)
Бойнік А. Б. - Аналіз методів синтезу тональних рейкових кіл системи АБТЦ, Чуднецов В. В. (2014)
Лисечко В. П. - Аналіз бітових помилок у каналах мережі широкосму-гового адіо доступу на основі технології LTE, Вінник О. І. (2014)
Геніатуліна О. П. - Дослідження трафіка в мережах NGN, Приходько С. І. (2014)
Воронін С. В. - Дослідження електричних властивостей олив та робочих рідин будівельних машин, Онопрейчук Д. В., Кебко О. В., Ляшенко І. В. (2014)
Даренский А. Н. - Сопротивление промежуточных скреплений КБ и КПП-5 перемещениям рельсов в продольной плоскости, Дудник Р. А. (2014)
Даренський О. М. - Просторова жорсткість проміжного скріплення типу КПП-5, Вітольберг В. Г., Копилов І. Л. (2014)
Ватуля Г. Л. - Определение огнестойкости сталебетонных балок с подбором эффективной огнезащиты, Орел Е. Ф., Игнатенко А. В. (2014)
Харлан В. І. - Коефіцієнти постілі дерев’яних шпал для умов під’їзних колій будівельного підприємства (2014)
Асмаковський П. М. - Модернізація систем управління електровоза ВЛ-11М (2014)
Харламов П. О. - Оцінка ефективності заміни допоміжних машин електровоза ЧС7 на асинхронні машини, Даценко Є. М. (2014)
Смоляк М. І. - Розроблення заходів з підвищення ефективності роботи депо за рахунок раціонального використання енергоресурсів, Фалендиш А. П., Зіньківський А. М. (2014)
Українська державна академія залізничного транспорту (2014)
Вихідні дані (2014)
Вікович І. А. - Поперечно-кутові коливання бітумо-щебеневого агрегату для ямкового ремонту доріг, Дубневич О. М., Глобчак М. В., Яворський Я. П., Панкевич Б. В. (2014)
Вільковський Є. К. - Дослідження ефективності використання програмного комплексу "TachoScholar" при підготовці водіїв комерційних транспортних засобів, Поляник Р. Р. (2014)
Горбай О. З. - Cтатичні випробування пасажирських сидінь великогабаритних транспортних засобів, Когут В. М., Керницький І. С. (2014)
Гудз Г. С. - Комплексний вплив вагомих чинників на температурний режим автомобільних дискових гальм при циклічних гальмуваннях, Захара І. Я. (2014)
Дем'янюк В. А. - Ідентифікація параметрів алгоритму блоку керування антиблокувальної системи автобкса (2014)
Дівеєв Б. М. - Визначення значення механічних характеристик матеріалу вібропоглинаючого покриття, Керницький І. С., Когут І. С., Сава Р. В., Когут В. М. (2014)
Дівеєв Б. М. - Визначення параметрів розрахункової моделі штанги з динамічними гасниками коливань та оптимізація, Мартин В. Є. (2014)
Дубянський О. В. - Особливості розрахунку основних параметрів консольного крану та параметрів його гідросистеми (2014)
Жук М. М. - Аналіз функціонального стану водія під час його роботи у темний період доби, Бойків М. В. (2014)
Жук М. М. - Зміна психофізіологічного стану водія у різних за складом транспортних потоках, Постранський Т. М., Афонін М. О. (2014)
Кайгародова В. П. - Транспортні перевезення як складова туристичних послуг, Донарська Т. П. (2014)
Кельман І. І. - Удосконалення методів державного регулювання міжнародних перевезень в Україні відповідно до міжнародних норм та практики, Козак В. Р. (2014)
Michalski J. - Badania przyczyn zatarcia silnika Diesla (2014)
Попович В. В. - Деякі дорожні дослідження стійкості та керованості автобуса А074 з різними видами кермового приводу (2014)
Jaremcio M. - Badania porównawcze wybranych parametrów samochodów osobowych na hamowni podwoziowej, Lejda K., Siedlecka S. (2014)
Юрків Н. Я. - Аналіз проблем і пріоритетів державної політики за етапами розвитку базових видів економічної діяльності в Україні в контексті забезпечення економічної безпеки держави (2014)
Пшик Б. І. - Інфраструктура грошового ринку: теоретичні засади дослідження, Неклюдова Т. М. (2014)
Шевчук О. О. - Економічний еквівалент вартості життя як стимул розвитку страхового ринку та модернізації економіки України (2014)
Тищенко А. С. - Сутність інструментів антициклічного регулювання фінансового сектору (2014)
Бардин І. І. - Вплив підвищення ефективності фондового ринку України на вартість кредитних ресурсів (2014)
Цікановська Н. А. - Концептуальні основи державної політики у сфері недержавного пенсійного забезпечення (2014)
Ващенко В. В. - Гарантійно-компенсаційні механізми у фінансовому секторі (2014)
Кравченко О. В. - Проблемні аспекти оцінки ефективності управління бюджетними витратами (2014)
Рипкович М. П. - Фінансове забезпечення розвитку туристичної галузі (2014)
Топій І. І. - Сучасний стан і перспективи розвитку харчової промисловості України, Білейчук М. І. (2014)
Фігун Н. В. - Маркетинг: теорія і сучасні реалії, Чорний О. І. (2014)
Михайлишин Б. І. - Оцінка втрат ВВП України від трудової міграції населення (2014)
Лернер Ю. І. - Протиріччя між навчанням економічних дисциплін і реальною економічною діяльністю підприємств (2014)
Артеменко А. В. - Постсоціалістичне господарювання: загальне та особливе у приватизації власності у пострадянських країнах (2014)
Гладунський В. Н. - Людський фактор як складова людського капіталу і проблеми його формування, Коблик М. Ю., Строгуш Х. І. (2014)
Климова Н. І. - Актуальні питання підвищення ефективності управління корпоративними фінансами (2014)
Маслюк О. В. - Використання стрес-тестування для оцінки вразливості економічної стійкості машинобудівного підприємства (2014)
Кудря Я. В. - Нюанси менеджменту матеріальних активів корпорацій (2014)
Глущенко М. М. - Оцінювання факторів, які впливають на ефективність застосування механізмів фінансової підтримки суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (2014)
Князь С. В. - Метод економічного оцінювання механізмів залучення інвестицій, Георгіаді Н. Г., Федорчак О. Є. (2014)
Вознюк М. А. - Концепція, сучасний стан і тенденції розвитку інвестиційного потенціалу енергозбереження, Дурицька Г. В. (2014)
Тяжкороб І. В. - Інвестиційні важелі забезпечення економічного розвитку регіону (2014)
Шевчук О. В. - Інноваційна діяльність на внутрішньому ринку України в контексті забезпечення конкурентних переваг національної економіки (2014)
Мусієнко О. М. - Актуальні аспекти управління інвестиційною діяльністю банків на ринку цінних паперів, Маслова А. Ю. (2014)
Шабанова О. В. - Інвестиційний клімат функціонування недержавних пенсійних фондів (2014)
Тридід О. М. - Складові формування загальної концепції регулювання вітчизняної банківської системи, Погореленко Н. П., Гойхман М. І. (2014)
Любіч О. О. - Забезпечення стабільності банківської системи як стратегічна складова фінансової політики держави в умовах глобалізації, Домрачев В. М. (2014)
Семеген І. Б. - Передумови інтеграції вітчизняної банківської системи в європейську банківську систему, Левко А. А. (2014)
Кравченко І. С. - Сучасний стан і перспективи розвитку Національної системи масових електронних платежів на ринку банківських платіжних карток в Україні, Дрозд І. В. (2014)
Пшик Б. І. - Актуальні проблеми рейтингового оцінювання діяльності банків в Україні (2014)
Самородов Б. В. - Рейтингове оцінювання в аналізі фінансового стану банків, Саєнко І. І., Єндовцева Н. І. (2014)
Рисін М. В. - Рейтингова оцінка діяльності банків як інструмент аналізу фінансового стану (2014)
Харченко А. М. - Щодо питання скорингу при наданні роздрібних банківських кредитів у сучасних економічних умовах України (2014)
Бондаренко Л. А. - Оцінка портфеля проблемних кредитів комерційних банків України в контексті забезпечення стабільності банківської системи, Стародубцева Т. В. (2014)
Коць О. О. - Перспективи діяльності фінансових супермаркетів в Україні, Скробач І. І. (2014)
Карпінець В. Й. - Муніципальний банк як механізм підвищення фінансової спроможності територіальної громади в умовах бюджетної децентралізації (2014)
Чеховський Д. Б. - Функціональне призначення і принципи функціонування механізму гарантування банківських вкладів (2014)
Коцовська Р. Р. - Основні напрями реформування української системи кредитної кооперації (2014)
Юнко О. М. - Проблеми і перспективи кредитування малого і середнього бізнесу в Україні (2014)
Нагайчук Н. Г. - Інструментарій управління фінансовою безпекою страховиків (2014)
Любенко А. М. - Розвиток системи державного фінансового контролю на засадах стандартизації (2014)
Шевчук О. А. - Вплив міжнародних інтеграційних процесів на розвиток системи державного фінансового контролю в Україні (2014)
Коблянська Г. Ю. - Основні напрями здійснення аудиту імпортних операцій (2014)
Коблянська О. І. - Актуальні аспекти обліку екологічних зобов’язань (2014)
Дземішкевич І. О. - Інтегрована звітність як еволюція поняття "звітність" (2014)
Коваленко С. В. - Вплив зміни форм фінансової звітності суб’єктів малого i мікропідприємництва на оцінку їхньої кредитоспроможності (2014)
Тувакова Н. В. - Емпіричні оцінки взаємного впливу українських закордонних приватних трансфертів i ВВП (2014)
Хом’як В. Р. - Прогнозування кризи платіжного балансу за допомогою сигнального і модельного підходів (2014)
Янішевський В. С. - Ціноутворення опцiонiв. Модель Мертона – Гармана, Фещур Р. В., Яцишин В. П. (2014)
Лучаківський А. О. - Оптимізація фінансової стійкості банку з допомогою методу послідовних поступок (2014)
Циганчук Р. О. - Моделювання економічних процесів, дискретних у часі, різницевими рівняннями, розв’язаними відносно вузлових функцій (2014)
Голуб Р. Р. - Сильні і слабкі сторони концепції паритету купівельної спроможності при визначенні рівноважного валютного курсу національної грошової одиниці (2014)
Титул, зміст (2014)
Подолян В. М. - Порівняльна характеристика спадкової обтяженості віл-інфікованих ін'єкційних споживачів наркотиків і їхніх подружніх пар (2014)
Гончарук О. С. - Чутливість до антисептиків мікрофлори, виділеної з ротової порожнини та горла у дітей (2014)
Кириченко Ю. В. - Показники електричної активності серця у юнаків і дівчат спортсменів і неспортсменів з різними типами будови тіла (2014)
Йолтухівський М. В. - Кореляції між показниками кардіоінтервалографії та антропо-соматотипологічними параметрами у здорових чоловіків Поділля першого зрілого віку різних соматотипів, Іщенко Г. О. (2014)
Козак Д. В. - Антиоксидантно-прооксидантний баланс тканини серця, легень і печінки в динаміці політравми (2014)
Дорошкевич І. О. - Фармакоепідеміологія інгібіторів фосфодиестерази 5 (2014)
Іваниця А. О. - Особливості зв'язків похідних показників реовазограми гомілки з показниками будови й розмірів тіла здорових юнаків і дівчат поділля (2014)
Школьніков В. С. - Структура причин пізніх абортів і мертвонароджених у вінницькій області за 2013 рік, Гумінський Ю. Й., Тихолаз В. О., Холод Л. П., Стельмащук П. О. (2014)
Костюк Г. Я. - Наслідки підвищеного тиску у протоці підшлункової залози, Костюк О. Г., Голубовський І. А., Бурков М. В., Коростій Т. О. (2014)
Четверіков С. Г. - Порівняльна характеристика застосування двокомпонентних композитних алотрансплантатів окремо та в комплексі зі збагаченою тромбоцитами плазмою в експерименті, Михайлов О. С., Сажієнко В. В. (2014)
Польовий В. П. - Динаміка змін мікробіоти біоплівки ран, протеолітичної та фібринолітичної активності крові у щурів із змодельованим цукровим діабетом під впливом композиції "сорбент-антибіотик", Павлович К. В., Сидорчук Р. І., Паляниця А. С., Волянюк П. М., Карлійчук О. О. (2014)
Палій Г. К. - Мікробіологічне дослідження властивостей порошкової композиції асперсепт плюс, Назарчук О. А., Палій Д. В., Береза Б. М., Буркот В. М., Кравчук П. О., Назарчук Г. Г. (2014)
Шевчук Ю. Г. - Кореляції кт параметрів ліквороутримуючих структур головного мозку з показниками будови та розмірів тіла дівчат-доліхоцефалів (2014)
Саволюк С. І. - Імунологічні критерії оцінки важкості та результатів хірургічної корекції непухлинної обтураційної жовтяниці, що ускладнена печінковою недостатністю (2014)
Барило О. С. - Динаміка больового синдрому в пацієнтів з переломами нижньої щелепи при використанні препарату нуклео цмф форте, Фурман Р. Л., Благун О. Д. (2014)
Лурін І. А. - Досвід використання пункційно-дренажних технологій в лікуванні порожнинних утворень органів черевної порожнини, заочеревинного простору та пілонідального абсцесу крижово-куприкової ділянки, Гладишенко О. І., Цема Є. В., Макаров Г. Г. (2014)
Міщук І. І. - Аналіз летальності при правці важкого ступеня та вплив інфузійної терапії на результати лікування хворих, Шлапак І. П., Бевз Г. В., Титаренко Н. В. (2014)
Навроцький В. А. - Хірургічне лікування дітей з ускладненнями бцж-імфаденіту (2014)
Ющенко Л. О. - Функціональна диспепсія у дітей: частота, структура, особливості клінічних проявів та факторів ризику (2014)
Ісакова Н. М. - Ефективністьзастосування гелю та ополіскувача з протизапальним ефектом у хворих на генералізований пародонтит, Філімонов Ю. В., Ісаков П. А., Киніна О. С., Романяк І. В., Даних В. М. (2014)
Кацал В. А. - Програма комплексного періопераційного лікування хворих на розповсюджений гнійнийперитоніт (2014)
Тарасюк С. А. - Ведення вагітності при неускладнених інфекціях сечовивідних шляхів (2014)
Пролигіна І. В. (мол.) - Особистісні особливості жінок із загрозою переривання вагітності, Булавенко О. В., Пролигіна І. В., Балабуєва С. В. (2014)
Бабійчук Ю. В. - Малоінвазивні ендоскопічні транспапілярні втручання при механічній жовтяниці у хворих похилого та старечого віку (2014)
Міщенко В. В. - Торако-абдомінальна травма в практиці ургентного хірурга-оптимізація алгоритму надання допомоги, Грубник В. В., Горячий В. В. (2014)
Бабій І. В. - Якість життя у хворих після хірургічного лікування пахвинної грижі (2014)
Бойко В. В. - Підходи до виконання езофагопластики при стенозуючих захворюваннях стравоходу, Шапринський В. О., Кривецький В. Ф., Шапринський Є. В. (2014)
Калиновський С. В. - Якість життя у хворих після хірургічного лікування пупкової грижі (2014)
Шимон В. М. - Досвід використання високоінтенсивного лазарного випромінювання для санації остеомієлітичної рани на фоні хронічного йододефіциту, Сливка Р. М., Ковач В. В., Філіп С. С., Шерегій А. А., Скрипинець Ю. П. (2014)
Иващенко В. В. - К вопросу о рациональной хирургической тактике у больных с острым холециститом на фоне гипербилирубинемии в свете 20-летнего опыта лапароскопической хирургии, Иващенко А. В., Скворцов К. К., Скворцов К. К.(мл.) (2014)
Міщенко В. В. - Підходи до лікування гострого деструктивного інфікованого панкреатиту, Грубник В. В., Вододюк Р. Ю. (2014)
Нагайчук В. І. - Мікроаутодермопластика у відновній хірургії при глибоких поширених опіках (2014)
Даценко Б. М. - Профилактика гнойно-септических осложнений при низкой резекции прямой кишки с формированием первичного анастомоза, Або Гали М. С., Даценко А. Б., Хмызов Р. А, Седак В. В. (2014)
Жупанов О. А. - До питання лікування псевдокіст підшлункової залози, Покидько М. І., Желіба М. Д., Богачук М. Г. (2014)
Пентюк Н. О. - Мікронутрієнтні та метаболічні детермінанти гіпергомоцистеїнемії у хворих на хронічні захворювання печінки (2014)
Лисюк Ю. С. - Обґрунтування емпіричної антибіотикотерапії запально-гнійних захворювань м'яких тканин на підставі даних мікробіологічного паспорта відділення, Мотиль М. С., Пилипович О. І. (2014)
Жученко О. П. - Профілактика інфільтративно-запальних ускладнень післяопераційних ран у хворих на неускладнені форми гриж передньої черевної стінки, Жученко А. О. (2014)
Сипливий В. О. - Хірургічне лікування гострого некротичного панкреатиту: критерії, що визначають результат лікування, Робак В. І., Євтушенко Д. В., Бизов Д. В., Грінченко С. В. (2014)
Чурпій І. К. - Зміни показників роботи серцево-судинної системи у хворих з перитонітом в залежності від його розповсюдженості при госпіталізації, Чурпій К. Л., Чурпій В. К. (2014)
Полунин Г. Е. - Оценка эффективности внутриартериальной терапии культи прямой кишки у пациентов с тяжелой формой язвенного колита, Косарь Н. В. Танасов И. А. (2014)
Лисюк Ю. С. - Діагностичні проблеми в лікуванні некротизуючих інфекцій м'яких тканин, Савчак Я. О., Романчак Д. Л. (2014)
Шаповал С. Д. - Антибактеріальна терапія хворих на ускладнений синдром діабетичної стопи, Савон І. Л., Мартинюк В. Б., Василевська Л. А., Якунич А. М., Максимова О. О., Смирнова Д. О., Софілканич М. М., Бєлінська В. О. (2014)
Пиптюк О. В. - Обґрунтування доцільності регіонарного введення антикоагулянтів при гнійно-некротичній формі діабетичної стопи, Телемуха С. Б., Пиптюк В. О. (2014)
Чернуха С. М. - Цитопротекторний вплив колоїдного вісмуту при антихелікобактерній терапії у пацієнтів з недиференційованою дисплазією сполучної тканини (2014)
Герич І. Д. - Комплексна консервативна корекція хронічної венозної хвороби: веносмін і ліогель як складові компоненти терапії, Ващук В. В. (2014)
Бондарев Р. В. - Особенности профилактики послеоперационных гнойно-воспалительных осложнений при лапароскопических вмешательствах в неотложной хирургии, Чибисов А. Л., Селиванов С. С., Ерицян А. А. (2014)
Василюк С. М. - Значення магнітно-резонансної томографії для етапного лікування хворих з гнійними виразками при синдромі діабетичної стопи, Шевчук А. Г., Федорченко В. М., Кримець С. А., Галюк В. М., Ткачук О. С., Белегай А. З., Маліборська С. В. (2014)
Желіба М. Д. - Клініко-імунологічні критерії ефективності місцевого застосування комбінації препаратів ліастен та левомеколь при експериментальній гнійній рані, Бурковський М. І., Чорнопищук Р. М. (2014)
Петрушенко В. В. - Роль дивертикулів дванадцятипалої кишки у розвитку ускладнень ендоскопічних оперативних втручань, Пашинський Я. М., Собко В. С., Цмок С. В. (2014)
Від редакційної колегії (2014)
Копиця М. Д. - Діяльність Рейнгольда Глієра в Києві: джерелознавчий погляд (2014)
Шамаєва К. І. - З історії одного документа (2014)
Гусарчук Т. В. - Фортепіанна творчість Володимира Пухальського як втілення традицій європейського музичного мистецтва ХІХ століття, Хмара Г. М. (2014)
Пясковський І. Б. - Музично-теоретичні ідеї Михайла Вериківського (2014)
Давидова О. М. - Михайло Вериківський: пошук шляху (2014)
Таранченко О. Г. - Музика у творчості життя. Анатолій Буцькой – неординарна особистість, митець, вчений (2014)
Антропова Т. А. - Київські учні Болеслава Яворського: специфіка становлення композиторських індивідуальностей Пилипа Козицького та Михайла Вериківського (на прикладі аналізу камерних творів 10–20-х років ХХ ст.). (2014)
Путятицька О. В. - Григорій Любомирський і формування педагогічних засад Київської консерваторії перших десятиліть ХХ ст. (2014)
Волосатих О. Ю. - Григорій Верьовка. Роки становлення (2014)
Безбородько О. А. - Всесвітньо невідомий композитор (2014)
Єськова М. А. - Володимир Дукельський. Невідомі романси київського період (2014)
Відомості про авторів (2014)
Каптур В. - Сучасний стан та перспективи розвитку методів фільтрації контенту в телекомунікаційних мережах (2014)
Rajba S. - Generalized models, construction methodology and the application of secure wireless sensor networks with random network parameters, Karpinski M., Korchenko O. (2014)
Бурячок В. - Рекомендації щодо розробки та запровадження профілю навчання "Кібернетична безпека" в Україні, Богуш В. (2014)
Максименко Е. - Государственная и кадровая политика Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации в области кибербезопасности, Жилин А. (2014)
Бабенко В. - Синтез нелінійних операцій криптографічного перетворення, Мельник О., Стабецька Т. (2014)
Васіліу Є. - Атака розділення числа фотонів на квантовий протокол розподілення ключів із шістьома станами (2014)
Фауре Э. - Закон распределения дискретной случайной величины на выходе комбинационного генератора (2014)
Лужецький В. - Шифр заміни на основі псевдонедетермінованого генератора гами, Горбенко І. (2014)
Туйчиев Г. - О сетях PES32–8, PES32–4, PES32–2 и PES32–1, созданных на основе сети PES32–16 (2014)
Кухарська Н. - Загрози безпеці дітей у соціальних мережах, Кухарський В. (2014)
Дрейс Ю. - Функціонування системи охорони державної таємниці в україні: організаційно-правова структура, принципи та завдання (2014)
Швец В. - Необходимость защиты информации глобальных навигационных спутниковых систем GPS, ГЛОНАСС, ГАЛИЛЕО (2014)
Кінзерявий В. - Базові показники ефективності роботи команд реагування на кіберінциденти, Гнатюк В. (2014)
Корченко О. - Розширена класифікація методів соціального інжинірингу, Горніцька Д., Гололобов А. (2014)
Белявцева О. А. - Вивчення тривалого культивування клітин на селенітних cередовищах, Войналович С. А. (2012)
Гончаренко І. В. - Удосконалена технологія кріоконсервації сперми жеребців, Платонова Н. П. (2012)
Олешко В. П. - Залежність молочної продуктивності корів від інтенсивності їх вирощування, Даниленко В. П., Старостенко І. С., Буштрук М. В., Ткаченко С. В. (2012)
Бабенко О. І. - Ефективність селекції в популяціях молочної худоби (2012)
Бомко Л. Г. - Результати забою птиці за згодовування целюлази, одержаної за удосконаленої біотехнології (2012)
Шевчук К. В. - Динаміка росту теличок спеціалізованих м’ясних порід, Донченко Т. А. (2012)
Закусілов М. П. - Вплив препарату "Кафі" на вовнову та овчинну продуктивність молодняку овець, Пацеля О. А., Фесенко В. Ф., Акетін В. С. (2012)
Титаренко І. В. - Взаємозв’язок між показниками молочної продуктивності та відтворної здатності корів, Судика В. В., Ткаченко М. В. (2012)
Клопенко Н. І. - Проблема маститу в стадах молочної худоби (2012)
Кобилінська А. М. - Накопичення радіонуклідів у м’ясі бугайців поліської м’ясної породи в радіаційній зоні Полісся (2012)
Ставецька Р. В. - Вплив генотипових факторів на відтворні показники корів, Рудик І. А. (2012)
Славкова Л. Г. - Технологія збагачення комбікормів жиророзчинними вітамінами та пристрій для її реалізації, Науменко О. А., Бойко І. Г. (2012)
Чернюк С. В. - Ефективність застосування консервованого методом заморожування молозива при вирощуванні телят, Чернявський О. О. (2012)
Чернявський О. О. - Продуктивність та якість м’яса свиней за згодовування пробіотику і ферментного препарату, Бабенко С. П., Чернюк С. В. (2012)
Яремчук Т. С. - Вплив селену на обмін енергії в організмі перепелів за дії солей кадмію, Цехмістренко С. І., Цехмістренко О. С., Пономаренко Н. В. (2012)
Нанка О. В. - Шляхи зниження енергоємності подрібнення зернових кормів та підвищення якості подрібнення, Бойко І. Г. (2012)
Іванов І. А. - Залежність зв’язків між продуктивними ознаками корів української чорно-рябої молочної породи від технологічних умов утримання (2012)
Гребельник О. П. - Розробка технології збитих сметанних десертів оздоровчого характеру (2012)
Медведєв А. Ю. - Ефективність різних типів раціонів при відгодівлі бугайців за альтернативною технологією (2012)
Підпала Т. В. - Етологічна оцінка придатності молочної худоби до інтенсивної технології, Ясевін С. Є. (2012)
Дубін О. В. - ПЛР-ПДРФ-аналіз гена цитохрому б як метод видової ідентифікації осетрових видів риб, Шостак Л. В., Димань Т. М. (2012)
Облап Р. В. - Розроблення діагностичної тест-системи для якісного визначення ГМО у продовольчій сировині і харчових продуктах, Новак Н. Б., Семенович В. К., Димань Т. М. (2012)
Ященко С. А. - Бджоли як індикатори біорізноманітності агроекосистем, Димань Т. М. (2012)
Машкін Ю. О. - Вплив пробіотика на хімічний склад та відносну біологічну цінність м’язів курчат-бройлерів, Каркач П. М., Кузьменко П. І., Гордієнко В. М. (2012)
Каркач П. М. - Вплив джерел світла на динаміку живої маси та внутрішніх органів індиченят і дорослих індичок (2012)
Бомко В. С. - Вплив різних рівнів сирого протеїну і критичних амінокислот на економічну ефективність виробництва молока (2012)
Пелехатий М. С. - Племінний підбір у відкритій популяції молочної худоби, Піддубна Л. М., Кучер Д. М. (2012)
Власенко В. В. - Використання пробіотичних продуктів, Новгородська Н. В., Соломон А. М. (2012)
Колесник Д. М. - Особливості впливу кропиви дводомної на перебіг процесів ліпопероксидації та оксидативний розпад жирних кислот у курячому фарші, Данченко О. О. (2012)
Косіор Л. Т. - Молочна продуктивність та показники молоковиведення корів різного віку української чорно-рябої молочної та голштинської порід, Борщ О. В., Пірова Л. В. (2012)
Пірова Л. В. - Баланс міді, цинку і марганцю у організмі свиней за різних доз та сполук селену у раціоні, Косіор Л. Т., Король А. П. (2012)
Розпутній О. І. - Екологічна оцінка виробництва молока та яловичини на радіоактивно забруднених територіях лісостепової зони південної частини Київської області, Перцьовий І. В., Куркіна С. В. (2012)
Соболєв О. І. - Вплив добавок селену в комбікорми на перетравність поживних речовин каченятами, що вирощуються на м’ясо (2012)
Куркіна С. В. - Вміст важких металів у відходах птахокомбінату та екологічні особливості їх утилізації, Розпутній О. І. (2012)
Романчук Л. Д. - Еквівалентні дози опромінення щитоподібної залози 131І через вміст 129І в грунтах українського Полісся (2012)
Кравченко І. В. - Продуктивні і м’ясні якості каченят-бройлерів за різних рівнів і джерел селену в раціоні, Дяченко Л. С. (2012)
Скиба В. В. - Формування еквівалентної дози внутрішнього опромінення населення при споживанні рибопродукції, вирощеної в умовах радіоактивного забруднення водойм (2012)
Надточій В. М. - Фізико-хімічні показники молока корів, хворих на субклінічну форму маститу, Надточій В. П., Осіпенко О. П. (2012)
Бесулін В. І. - Резистентність та енергія росту перепелів за дії пробіотику в умовах напівінтенсивної технології, Гордієнко В. М., Кузьменко П. І., Фоменко С. Г., Меркулова І. В., Івашенко М. Р., Калюжний В. К., Олейник М. О., Садівська В. С., Усата Н. О. (2012)
Отченашко В. В. - Використання поживних речовин у молодняку перепелів за згодовування комбікормів із різними рівнями обмінної енергії (2012)
Рубан Г. В. - Специфічність перебігу процесів ліпопероксидації і змін вмісту жиророзчинних вітамінів у м’ясі гусей під час його низькотемпературного зберігання, Данченко О. О. (2012)
Леньков Л. Г. - Вплив рівня сирого жиру в раціоні на використання енергії поживних речовин кормів молодняком симентальської м’ясної породи (2012)
Харчишин В. М. - Вплив цеоліту Сокирницького родовища на продуктивність перепелів породи "Фараон" (2012)
Галстян А. С. - Розвиток ринку продукції скотарства в сучасних умовах (2012)
Островерхова Н. М. - Психологічна субсистема уроку та технологія оцінювання її ефективності (2014)
Андреева И. А. - Конструктивная деятельность как средство развития детей дошкольного возраста, Темербекова А. А. (2014)
Твердовська О. В. - Синергетичні засади формування творчого мислення особистості (2014)
Мельник М. Ю. - Особливості взаємодії навчального закладу та сім’ї при формуванні готовності до професійного самовизначення обдарованих старшокласників (2014)
Бузовська Т. В. - Розвиток педагогічної креативності як особливості професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови (2014)
Кобзей Н. В. - Особливості навчання учнівської та студентської молоді з ознаками обдарованості (2014)
Федорова Н. Ф. - Удосконалення змісту навчального-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у 90-х роках ХХ століття, Піонтковський-Вихватень Б. О. (2014)
Лопацька В. В. - Особливості комунікативної компетентності обдарованих старшокласників (2014)
Чудакова В. П. - Діагностично-інтерпретаційний компонент дослідження "рівня суб’єктивного локусу контролю" параметра сформованості психологічної готовності до інноваційної діяльності й конкурентоздатності особистості (2014)
Сидоренко Л. О. - Вставні слова (словосполучення, речення). Групи вставних слів і сполучень слів за значенням (2014)
Шумакова И. В. - Соль – добрая вещь (Евангелие от Луки 9.50). Интегрированная творческая мастерская (7 класс) (2014)
Фурдецька Т. В. - Обдарованість: виявлення і розвиток, Молчанова І. Г.. (2014)
Меркулова С. І. - Зростає особистість кредо якої – життя в стилі "puro аrt" (2014)
Тименко В. П. - Обдарованість дошкільників за теорією Говарда Гарднера (2014)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2014)
Правила оформлення статей до фахових видань (2014)
Доповнення до оформлення фахових статей для аспірантів, докторантів (2014)
План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на вересень 2014 року (2014)
Буряк С. Ю. - Исследование диагностических признаков стрелочных электроприводов переменного тока, Гаврилюк В. И., Гололобова О. А., Безнарытный А. М. (2014)
Беляев Н. Н. - Моделирование локальной защиты зданий (shelter in-place) с учетом сорбции опасного вещества на поверхностях внутри помещений, Росточило Н. В., Недопёкин Ф. В. (2014)
Зелікман В. Д. - Напрями удосконалення обліку та внутрішнього аудиту дебіторської заборгованості підприємств, Соніна Ю. А. (2014)
Марценюк Л. В. - Механізм створення проекту з відкриття ферми в контексті розвитку сільського туризму, Проскурня Ю. М., Тесленко Т. В. (2014)
Харченко О. И. - Исследование подходов к повышению эффективности функционирования подразделений железнодорожного транспорта с позиции устойчивого развития (2014)
Kapitsa M. I. - Rational recovery model of depot processing equipment at the industrial enterprise, Hryshechkina T. S. (2014)
Афанасов А. М. - Определение рациональных режимов взаимного нагружения тяговых двигателей электроподвижного состава магистрального и промышленного транспорта (2014)
Матусевич О. О. - Сучасні підходи з технічного обслуговування та ремонту обладнання тягових підстанцій електрифікованих залізниць на основі Smart-технологій (2014)
Вакуленко І. О. - Вплив хімічних сполук на формування електродугового розряду, Плітченко С. О., Макаревич Д. М. (2014)
Савченко В. О. - Термостійкість графітизованої сталі (2014)
Okorokov А. М. - Strategic management of transport cargo complex (2014)
Габринец В. А. - Концепция оптимального по энергозатратам пассажирского вагона с использованием нетрадиционных источников энергии, Титаренко И. В. (2014)
Крашенінін О. С. - Напрямки удосконалення системи утримання моторвагонного рухомого складу, Гогаєв В. А. (2014)
Petrenko V. D. - Analysis of deformed state structures of the Kyiv metro running tunnels on a transition zone from spondylov’s clay to buchatskiy sands, Huzchenko V. T., Tiutkіn O. L., Tiutkіn D. V. (2014)
Radkevych A. V. - Application prospects of threaded joint of armature, Netesa А. N. (2014)
Пічурін В. В. - Рівень розвитку психологічної і психофізичної підготовленості студентів до професійної праці на залізниці (2014)
Більчук В. М. - Оцінка ефективності прийняття рішень щодо оперативного управління в умовах нестохастичної невизначеності інформаційного забезпечення, Ткаченко В. І., Смірнов Є. Б. (2008)
Деденок В. П. - Метод визначення збитку неоднорідним груповим об’єктам з використанням нечітких продукційних моделей при плануванні та оцінці ефективності вогневого ураження противника, Брежнєв Є. В., Олізаренко С. А., Сафронов Р. В. (2008)
Курдюк В. Ф. - Перспективи розвитку форм та способів застосування Повітряних Сил ЗС України в інтересах національної безпеки та оборони (2008)
Талавиря В. О. - До питання оцінки ефективності системи управління протиповітряною обороною окремої механізованої бригади під час планування та прийняття рішення в збройному конфлікту, Абрашин В. О., Ясечко М. М. (2008)
Азаров С. І. - Визначення наслідків авіаційних катастроф, пов'язаних з повітряними судами військового призначення, Сорокін Г. А. (2008)
Буданов П. Ф. - Лідари. Основні властивості і перспективи застосування в зразках озброєння і військовій техніці, Буданов М. П., Демидов Б. О. (2008)
Васильєв В. А. - Поліпшення характеристик пеленгації багатоканальної радіосистеми при частотно-багатопроменевому зондуванні простору (2008)
Войтенко С. С. - Особливості метрологічного забезпечення повітряних сил у локальних війнах останніх десятиріч, Герасимов С. В. (2008)
Єрилкін А. Г. - Підвищення ефективності бойового застосування та підготовки авіаційних частин і підрозділів шляхом впровадження геоінформаційних систем, Гудима О. П., Годунов Р. М. (2008)
Латін С. П. - Аналіз стану розробки та умов бойового застосування артилерійських високоточних боєприпасів, Грабчак В. І., Пилипенко О. М. (2008)
Медведєв В. К. - Сучасна інформаційна війна та її обрис, Кучеренко Ю. Ф., Гузько Р. М. (2008)
Орлов М. М. - Принципи побудови регіональної системи управління сил охорони правопорядку (2008)
Павленко М. А. - Метод формалізації процесу вирішення задачі визначення напрямків удару засобів повітряного нападу на оперативному напрямку, Корнєєв В. О., Герасимов В. Є. (2008)
Сидоренко В. Л. - Розрахунок наслідків дії вибухової ударної хвилі на людину при вибуху на складі боєприпасів, Азаров С. І. (2008)
Сутюшев Т. А. - Результати польових досліджень щодо ефективності використання приймачів супутникової навігаційної системи при вирішенні підрозділами спеціального призначення пошукових завдань, Афанасьев В. В., Павлов Д. В. (2008)
Фердман Г. П. - Про попередження та запобігання хімічного тероризму у сфері забезпечення національної безпеки України (2008)
Баранник В. В. - Частотно-спектральне мультіадичне представлення відеоданих зі зниженим динамічним діапазоном, Сідченко С. О., Поляков В. П. (2008)
Баришев В. І. - Цифровий алгоритм вимірювання допплерівської частоти гармонічного сигналу, Печенін В. В., Коршець О. А. (2008)
Дода В. І. - Імітаційна модель оцінки надійності проектуємого обчислювального комплексу літального апарата, Богатов О. І., Кулявець Ю. В. (2008)
Закіров С. В. - Метод розрахунку дальності взаємного впливу радіоелектронних засобів з урахуванням умов розповсюдження радіохвиль (2008)
Карлов В. Д. - Метод математичного моделювання характеристик спрямованості вісесиметричних активних антенних решіток (на прикладі кругової циліндричної антенної решітки великих електричних розмірів), Леонов І. Г., Лукашук О. В., Шевченко А. Ф. (2008)
Колісник М. О. - Методика вибору типових програм для технічного діагностування пристроїв управління цифрових систем комутації (2008)
Коломійцев О. В. - Багатоканальний селектор подовжніх мод (2008)
Кононов Б. Т. - Зонні синхронізатори, Малыш А. Н., Щека В. Н. (2008)
Кравчук О. І. - Функціонування інформаційно-довідкової системи визначення стану радіоелектронних засобів під час багаторежимного утримання (2008)
Кузнєцов Б. І. - Система наведення і стабілізації озброєння легкоброньованих машин з нейромережевим регулятором, Василець Т. Ю., Варфоломієв О. О. (2008)
Кушнір О. І. - Спосіб побудови кодів великої довжини, Сєвєрінов О. В., Жученко О. С. (2008)
Науменко М. І. - Моделювання інтегрального трафіка мультисервісної мережі з використанням апарата вейвлет-перетворень, Кучук Г. А., Стасєва Я. Ю. (2008)
Скорик А. Б. - Аналіз задачі реалізації режиму передачі керування ЗКР між взаємодіючими самохідними вогневими установками ЗРК СД, Ольховіков С. В., Галицький О. Ф. (2008)
Харченко Є. В. - Просторові коливання агрегатів з жорсткими роторами, Палюх В. М., Червоний Б. І. (2008)
Шовкошитний І. І. - Методика обґрунтування вихідних даних для оцінювання бойових можливостей частин радіоелектронної боротьби (2008)
Куртов А. І. - Проблеми реформування та розвитку Збройних Сил України і шляхи їх подолання, Потрогош Ю. О. (2008)
Наші автори (2008)
Алфавітний покажчик (2008)
Кравець В. Г. - Кафедра геобудівництва і гірничих технологій (нарис діяльності 1948-59рр., 1993-2013рр.), Ган А. Л. (2014)
Крючков А. И. - Принцип наименьшего действия и метод N – характеристик в динамике трещин (2014)
Самедов А. М. - Реологічні параметри перезволожених глинистих грунтів за теорією старіння, Ткач Д. В. (2014)
Буллер М. Ф. - О стабильности эмульсионных взрывчатых составов, Вовк Т. Н., Лозовик Н. В. (2014)
Гайко Г. І. - Проблеми системного планування підземного простору великих міст (2014)
Дыняк С. В. - Совершенствование технологи производства щебня, Ткачук К. К. (2014)
Сергієнко М. І. - Використання відходів гірничого виробництва для виготовлення будівельної продукції (2014)
Сердюк О. С. - Порівняльна оцінка механізмів функціонування вертикально та горизонтально інтегрованих вугільних компаній України (2014)
Халимендик Ю. М. - Выбор крепи при перекреплении горных выработок в слоистых и слабых породах (2014)
Фролов О. О. - Встановлення раціональних відстаней між свердловинними зарядами на основі оптимізації об’ємів руйнування скельних порід, Лучко І. А., Краморенко Л. В. (2014)
Городецький В. Г. - Визначення параметрів гідромолотка за екпериментальними даними, Лістовщик Л. К. (2014)
Зайченко С. В. - Дослідження ефективності роликового ущільнення при будівництві тунелю методом скінченних елементів (МСЕ), Загоруйко Є. А., Стовпник С. М. (2014)
Иванова А. П. - К вопросу о причинах разрушения надшахтных сооружений, Фалина О. В. (2014)
Головань І. В. - Підвищення енергоефективності електромеханічних систем водовідливу кар'єру за результатами комплексного математичного моделювання, Поліщук В. О. (2014)
Гунько І. О. - Забезпечення оптимального керування нормальними режимами еес шляхом підвищення надійності високовольтних вводів, Лежнюк П. Д. (2014)
Кузнецов П. А. - Система частотно-струмового керування швидкістю асинхронного двигуна на основі перетворювача частоти з керованим випрямлячем та автономним інвертором струму, Борщевський С. В., Кузнецов Д. І. (2014)
Кузьмик О. В. - Аналіз впливу розосередженого генерування на режим роботи розподільних електричних мереж, Комар В. О. (2014)
Кулик В. В. - Дослідження ефективності сумісної експлуатації локальних електричних мереж з вде та систем централізованого електропостачання, Бурикін О. Б., Малогулко Ю. В. (2014)
Оборонов Т. Ю. - Визначення технічного стану синхронного електропривода (2014)
Очередько В. І. - Розрахунок ефективності використання комплексів обмеження струмів короткого замикання в електропостачальних виробничих системах, Калінчик В. П., Побігайло В. А., Розен В. П. (2014)
Півнюк Ю. Ю. - Компенсація реактивної потужності в локальній електричній системі в умовах балансуючого ринку електроенергії, Лежнюк П. Д. (2014)
Попович О. М. - Дослідження та проектування асинхронних двигунів із внутрішньою компенсацією із застосуванням Імітаційного та структурного моделювання, Смаглюк М. О. (2014)
Торопов А. В. - Оптимальное управление электродвигателем роторного колеса на базе ПЛК с применением концепции метода Пирсона, Торопова Л. В. (2014)
Шипика Е. С. - Совершенствования технологии использования геотермальной энергии для теплоснабжения коммунальных объектов, Завьялова Е. Л. (2014)
Гребенюк Т. В. - Захист працівників від шкідливих та небезпечних факторів при видобутку щебеню, Коляда Я. С., Демещук В. Л. (2014)
Ткачук К. Н. - Оцінка стану охорони праці на у зварювальному виробництві за допомогою математичного моделювання, Полукаров Ю. О. (2014)
Шмарин С. Л. - Анализ инвентаризации выбросов парниковых газов с мест захоронения твердых бытовых отходов в Украине, Тимощук А. А., Ремез Н. С. (2014)
Ткаченко В. І. - Метод прийняття рішень щодо управління угрупованнями Повітряних Сил в ході ведення бойових дій (2008)
Грабчак В. І. - Узагальнення аналітичної моделі бою для різнорідних протидіючих угрупувань, Супрун В. М., Вакал А. О., Петренко В. М. (2008)
Єрмошин М. О. - Основні показники для оцінки ефективності функціонування системи протиповітряної оборони (2008)
Коваль В. В. - До питання застосування сітьових графіків в роботі органів управління військ РХБ захисту (2008)
Кучеренко Ю. Ф. - Деякі особливості сучасних локальних війн, Гузько О. М. (2008)
Леонтьєв О. Б. - Методика оцінки бойового потенціалу ударних авіаційних комплексів при вирішенні ними вогневих задач, Компанієць О. М., Шмаков В. В. (2008)
Наливайко Ю. В. - Щодо організації протиповітряної оборони об’єктів від дій повітряних суден, які можуть бути використані для вчинення терористичного акту, Генов Б. А. (2008)
Ткаченко М. Д. - Послідовність та зміст роботи командира і штабу з’єднання щодо організації маневреної оборони, Павленко М. А. (2008)
Миргород Ю. І. - Дослідження аеродинамічних характеристик модифікованого рульового гвинта в присутності кіля вертольота на режимі осьового обтікання, Бердочник В. А., Шлапацький В. О. (2008)
Ланецкий Б. Н. - Сокращение объемов контрольных испытаний на надежность группы однотипных изделий, Лукьянчук В. В., Кобзев В. В. (2008)
Попонин Ю. А. - Особенности применения многопозиционных пассивных систем локации целей для информационного обеспечения войск (2008)
Просов А. В. - Алгоритмы межпозиционного отождествления результатов радиолокационных измерений, Квиткин В. П. (2008)
Сотников А. М. - Базовая модель композитного материала с радиоизотопными включениями и определение основных физических механизмов,влияющих на отражающие и излучательные свойства материала, Сидоренко Р. Г., Рыбалка Г. В. (2008)
Черепнев А. С. - Использование импульсного электромагнитного излучения для обеззараживания зерновой смеси, Черепнев И. А., Ляшенко Г. А. (2008)
Ширман Я. Д. - Использование широкополосных зондирующих сигналов в задаче наведения зенитных управляемых ракет, Потелещенко П. В., Сачук И. И., Орленко В. М. (2008)
Битченко А. Н. - Помехозащищенность и развитие содержания параметра "база" сигналов, Макаров Л. Б., Подорожняк А. A. (2008)
Деденок В. П. - Применение метода формирования дифференциальных поправок для аппаратуры спутниковой навигации космических аппаратов видового наблюдения, Резников Ю. В. (2008)
Івасюк О. О. - Аналіз властивостей нелінійних послідовностей розширення спектра (2008)
Кір’янов Д. В. - Вимірювач параметрів відхилення антенної щогли в вертикальній площині, Тишко С. А., Васюк В. М. (2008)
Рачинський К. О. - Стратегія проведення навігаційних вимірювань на борту космічного апарата (2008)
Баранник В. В. - Метод одномерного плавающего структурного кодирования двоичных данных, Хаханова А. В. (2008)
Віткін Л. М. - Використання функцій розподілу ймовірностей для контролю статистично керованих процесів, Ігнаткін В. У. (2008)
Кириченко Л. О. - Об одном методе идентификации закона выборочного распределения, Шкловец А. В., Поляков Д. А., Боковиков Е. А. (2008)
Коваленко А. О. - Дослідження кількості та серій помилок у декодованому повідомленні для стегоалгоритму з центруванням значень колірних компонент зображення, Різуненко А. О. (2008)
Кривенко C. И. - Декодирование апертурных координат изображений, Поляков В. П. (2008)
Рубан И. В. - Модель целенаправленного поиска объектов и обработки изображений, Шитова О. В., Осиевский С. В. (2008)
Стасев Ю. В. - Формирование больших ансамблей дискретных сигналов с использованием избыточных кодов, Кузнецов А. А., Носик А. М., Качур Л. Н. (2008)
Стахєєв М. О. - Про структуру, функції та завдання органів управління радіотехнічних з’єднань у перспективній системі управління Повітряних Сил, Кукобко С. В., Хмелевський С. І. (2008)
Янсонс Я. В. - Оценка количества областей дифференцирования защиты параметров кадров кодера речи (2008)
Егоров А. Б. - Современное состояние производства и применениявысоковольтных токоограничивающих предохранителей, Егорова О. Ю. (2008)
Волобуев А. П. - Математическая модель установившегося процесса эксплуатации средств измерительной техники авиационных радиотехнических систем (2008)
Дорохов О. В. - Основи нечіткого моделювання впливу факторів зовнішнього середовища на функціонування підприємств, Дорохова Л. П. (2008)
Замирец Н. В. - Метод выбора структуры финансирования программы государственного уровня, Баулин С. А. (2008)
Карпенко Н. Ю. - Алгоритм определения первого событиями его реализация в MS Excel , Уфимцева В. Б., Левиков Ю. В. (2008)
Латкин М. А. - Оценка эффективности мероприятий реагирования на проектные риски (2008)
Некрасов А. Б. - Метод кластеризации и оценки множества аналогов проектных решений, Лысенко Д. Э., Соколова Н. А. (2008)
Шостак И. В. - Метрические свойства информационного пространства в иерархических структурах управления сложными организационно-техническими объектами (2008)
Галайченко О. М. - Сенсорні властивості електрохемілюмінесцентної системи нанокристалу CdTe та органічного маркеру туберкульозного процесу (2008)
Шамраева Е. О. - Сравнительный анализ методов построения черепных имплантатов в зависимости от типа исходных данных (2008)
Штик С. В. - Сліпий розділ сигналів у підвищенні вірогідності діагностики захворювань шлунку електрогастрографією, Булага В. В., Замятін П. М. (2008)
Бочаров Б. П. - Формирование актуального множества вопросов в системе тестирования знаний, Воеводина М. Ю. (2008)
Метешкин К. А. - Концепция построения единого геоинформационного пространства для образовательных систем, Патракеев И. М, Евдокимов А. А. (2008)
Наші автори (2008)
Алфавітний покажчик (2008)
Малина В. В. - Якість води призначеної для напування молодняку свиней у ТОВ "Прогрес", Лясота В. П., Бондаренко Л. В., Гришко В. А. (2012)
Цхвітава О. К. - Особливості формування лактаційних кривих у корів різних типів стресостійкості (2012)
Шаповал І. Г. - Вплив умов утримання на біохімічні показники крові свиней (2012)
Таран С. І. - Порівняльна характеристика яйценосності бджолиних маток української породи в умовах степової зони (2012)
Скиба В. В. - Роль води в міграції радіонуклідів 137Cs і 90Sr між абіотичними компонентами рибоводних ставів (2012)
Городна О. В. - Варіабельність ДНК-поліморфізму структурних генів гормону росту та лептину у корів різних типів формування організму, Каратєєва О. І. (2012)
Романчук Л. Д. - Особливості накопичення 127І та 129І, їх міграція в глибоких профілях ґрунту Полісся України (2012)
Ставецька Р. В. - Вплив різних факторів на кількість дійних днів корів (2012)
Поліщук Г. Є. - Стан пектинових речовин у яблучному пюре як стабілізаторі структури морозива за різних способів оброблення, Мацько Л. М., Калініна Г. П. (2012)
Мерзлова Г. В. - Біохімічні показники в організмі мишей за введення біомаси спіруліни збагаченої кобальтом, Мельниченко О. М. (2012)
Пазич В. М. - Кормова та енергетична цінність Eichhornia сrassipes (Mart. ) Solms. (2012)
Мерзлов С. В. - Визначення гострої токсичності кормової добавки змішанолігандного комплексу Кобальту на білих щурах, Калініна Г. П., Утеченко М. В., Патерега І. П., Ривак Г. П. (2012)
Маляр Д. Д. - Біохімічні показники крові за використання пребіотичної композиції олігоцукрів в раціонах перепелів (2012)
Косяненко О. М. - Продуктивність молодняку кролів за різних доз селену в комбікормах залежно від статі, Чернюк С. В., Чернявський О. О. (2012)
Кобилінська А. М. - Забруднення важкими металами кормів та сільськогосподарської продукції в радіаційній зоні Полісся (2012)
Бітлян О. К. - Результативна дія преміксів з різними солями мікроелементів на продуктивні показники свиней (2012)
Бомко В. С. - Ефективність використання сої та продуктів її переробки в годівлі сухостійних корів (2012)
Маршалок В. А. - Вплив змішанолігандного комплексу Цинку на ріст і розвиток свиней породи велика біла на відгодівлі, Бомко В. С. (2012)
Долід С. В. - Вплив змішанолігандного комплексу Купруму на продуктивність молодняку свиней (2012)
Чернявський О. О. - Фізико-хімічні властивості м’яса і сала свиней за згодовування пробіотику і ферментного препарату, Бабенко С. П., Сломчинський М. М. (2012)
Чернюк С. В. - Ваговий та лінійний ріст телят за обмеженого використання незбираного молока, Косяненко О. М., Чернявський О. О. (2012)
Ткач Є. Ф. - Склад крові і його зв'язок з молочною продуктивністю корів (2012)
Старостенко І. С. - Племінна цінність ремонтних бугаїв на основі оцінки їх предків, Ткаченко М. В., Ткаченко С. В. (2012)
Кучерявий В. П. - Морфологічні та біохімічні показники крові за згодовування Ентеро-активу відгодівельному молодняку свиней, Трачук Є. Г., Шевчук Т. В. (2012)
Олешко В. П. - Вплив системи вирощування ремонтних телиць на їх майбутню молочну продуктивність, Бабенко О. І., Буштрук М. В., Титаренко І. В. (2012)
Ковальова С. П. - Анатомо-морфологічні особливості внутрішніх органів качок за різних технологій вирощування у зоні радіоактивного забруднення (2012)
Пентилюк С. І. - Особливості росту свиней за використання в їх раціонах різних препаратів (2012)
Ломако Д. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку великої чорної породи свиней в Україні (2012)
Каркач П. М. - Вплив переривчастих режимів освітлення на продуктивні якості ремонтних молодок кросу "Ломман Нік", Машкін Ю. О. (2012)
Машкін Ю. О. - Вплив пробіотика "Протекто-актив" на показники крові курчат-бройлерів за кліткового утримання, Каркач П. М., Бомко В. С., Фесенко В. Ф. (2012)
Злочевський М. В. - Вплив іммобілізованої глюкоамілази на продуктивність молодняку м’ясної худоби, Веред П. І., Харчишин В. М., Костюк М. М., Онищенко Л. С. (2012)
Лясота В. П. - Гістологічні показники структури окремих органів шлунково-кишкового тракту кролів при застосуванні пребіотика Біо-актив, Малина В. В., Гришко В. А., Бондаренко Л. В., Утеченко М. В., Лобко В. В. (2012)
Бітюцький В. С. - Дослідження токсичності пребіотичної композиції олігоцукрів, Мельниченко О. М., Шадура Ю. М., Маляр Д. Д., Соломонюк Я. В. (2012)
Цехмістренко С. І. - Активність ферментів антиоксидантного захисту в еякулятах бугаїв за додавання L-карнітину до розріджувача сперми, Коберська В. А. (2012)
Мельниченко О. П. - Емпіричне дослідження кореляційних зв’язків показників молока, Гребельник О. П. (2012)
Надточій В. М. - Органолептичні та фізико-хімічні показники масла, виробленого у різні періоди року (2012)
Цехмістренко С. І. - Особливості вільнорадикальних процесів у спермі кнурів-плідників, Поліщук С. А., Поліщук В. М. (2012)
Поліщук В. М. - Морфофункціональні особливості показників крові страусів, Цехмістренко С. І., Пономаренко Н. В., Цехмістренко О. С., Девеча І. О. (2012)
Недашківський В. М. - Вплив протеаз на ефективність використання вуглеводно-білкових замінників у годівлі бджіл (2012)
Гуцол Г. В. - Питома активність 137Сs у бджолиному обніжжі та перзі, вироблених на територіях різного рівня забруднення ґрунтів (2012)
Гузеев Ю. В. - ДНК-технологии в изучении филогенетического родства популяции серого украинского скота (2012)
Винничук Д. Т. - Теоретические аспекты сохранения генофонда животных (2012)
Рудик І. А. - Ефективність добору корів-первісток за вим’я-масо-метричним індексом у селекції молочної худоби, Клопенко Н. І. (2012)
Атаманюк В. В. - Дослідження діаграми зворотного розсіювання моделі головної частини ракети, Звонко А. А. (2014)
Волочій Б. Ю. - Моделювання реакції комплексу охоронної сигналізації на появу рухомого об’єкта сейсмодатчиками, розміщеними у дальній та ближній зонах контролю, Онищенко В. А. (2014)
Врублевський І. Й. - Оптимальний за швидкістю закон двокомпонентних коливань вібраційних транспортних пристроїв з електромагнітним приводом (2014)
Грабчак В. І. - Математична модель оптимального розподілу засобів ураження, Супрун В. М., Бистрик Ю. С. (2014)
Грабчак В. І. - Застосування методів варіаційного числення до опису руху "ідеальної” ракети у вертикальній площині, Ванкевич П. І., Іваник Є. Г. (2014)
Гречка Г. П. - Оцінка похибки визначення азимута самоорієнтовною БІНС при дії на неї випадкової хитавиці, Корольов В. М. (2014)
Зубков А. М. - Удосконалення методичного апарату обґрунтування оперативно-тактичних вимог до зразків озброєння та військової техніки, Д’яков А. В., Герасименко Є. С. (2014)
Клюшников І. М. - Аналіз проблем і розробка пропозицій з озброєння Збройних Сил України безпілотними авіаційними комплексами, Єрилкін А. Г., Джус Р. М., Крук Б. М. (2014)
Мандрус В. І. - Вдосконалення пневматичного врівноважуючого механізму гармати, Середюк Б. О., Савчук П. В., Бондаренко С. В. (2014)
Павленко М. А. - Сценарный подход к разработке информационных моделей обеспечения деятельности оператора автоматизированных систем управления, Тимочко А. И., Яковлев М. Ю., Гусак М. Ю. (2014)
Пєвцов Г. В. - Енергетичне виявлення та оцінювання параметрів тривалого немодульованого радіосигналу в активно-пасивній багатопозиційній радіолокаційній системі та визначення повного вектора швидкості цілі із заданою можливою точністю, Яцуценко А. Я., Карлов Д. В., Пічугін М. Ф., Трофименко Ю. В., Чернявський О. Ю., Борцова М. В. (2014)
Приймаков О. Г. - Визначення зношування вала генератора хвиль силової хвильової передачі, Градиський Ю. О., Янчик О. Г. (2014)
Приймаков О. Г. - Розмірно-функціональний аналіз силових трихвильових зубчастих передач, Градиський Ю. О., Янчик О. Г. (2014)
Ткачук П. П. - Система автоматизованого управління польотом і корисним навантаженням тактичних безпілотних літальних апаратів, Сальник Ю. П., Пащук Ю. М., Матала І. В. (2014)
Chikovani V. - Fiber-optic gyro versus coriolis vibratory one (2014)
Чорний М. В. - Моделювання транспортної обстановки на перехресті для її імітації на тренажері, Дуфанець І. Б. (2014)
Казмірчук В. О. - Проблемні питання радіаційного, хімічного, біологічного захисту механізованої бригади при веденні бойових дій в контексті сучасної теорії та практики воєнних конфліктів, Саврун Б. Є., Цибуля С .А. (2014)
Гащук М. П. - Впровадження багатокритеріальної методики формування складу парку транспортних засобів на основі використання специфічної додаткової інформації (2014)
Подолян О. Ю. - Нормування паливної економічності новітніх зразків транспортних засобів підрозділів охорони кордону (2014)
Чмир В. М. - Методика оптимізації обсягів запасних частин для автомобільних транспортних засобів органу охорони державного кордону в умовах інтегрованого управління кордонами (2014)
Герасимов С. В. - Аналіз оптимального вимірювального сигналу залежно від тривалості контролю технічного стану бортового обладнання ракетного озброєння (2014)
Яковлев М. Ю. - Підхід до вибору засобів вимірювальної техніки військового призначення для метрологічного обслуговування військової техніки зв'язку, Рижов Є. В. (2014)
Адейшвили-Сыромятникова М. К. - Влияние мелатонина на перекисное окисление липидов при воспалении, Абрамова Л. П., Загоруйко Ю. В., Мясоедов В. В. (2013)
Клименко Н. А. - Реакции поджелудочной железы при развитии в организме острого воспаления, Руднева Е. А., Омельченко О. А., Литвиненко Е. Ю. (2013)
Копитчак І. З. - Дослідження впливу тяжкої і комбінованої травми на неспецифічну резистентність організму (2013)
Лантух А. П. - К вопросу о репродуктивной функции человека: моральный и сакральный аспекты, Лапкина И. И., Гаргин В. В. (2013)
Лупырь М. В. - Внутриствольное строение лицевого нерва в одноимённом канале височной кости (2013)
Наконечна О. А. - Сучасні уявлення про механізми адаптації до дії ксенобіотиків, Маракушин Д. І., Стеценко С. О., Закірова С. В., Артюгіна Л. І. (2013)
Панас М. А. - Дія низькоінтенсивного лазерного випромінювання синього спектра на Staphylococcus aureus і Escherichia coli при пародонтиті, Корнійчук О. П., Бариляк А. Я. (2013)
Підручна С. Р. - Морфофункціональний стан легеневої і серцевої тканини при моно- та політравмі (2013)
Сокол В. К. - Динаміка гістологічних змін в травмованих шкірі і м’язах білих щурів (2013)
Тимчук І. В. - Вплив цитостатиків на гриби роду Candida в онкогематологічних хворих, Корнійчук О. П., Масляк З. В., Бойко О. І., Данилейченко В. В. (2013)
Тыныныка Л. Н. - Влияние замораживания и ионизирующего излучения на целостность клеточных элементов артерий, Шевченко Е. В., Михайлова И. П., Сандомирский Б. П., Наумова О. В. (2013)
Шевченко О. О. - Методичні аспекти визначення ризиків для здоров’я населення хімічних забруднювачів джерел водопостачання в практиці сімейного лікаря (2013)
Амбросова Т. Н. - Роль цитокиновой системы в формировании хронической сердечной недостаточности (2013)
Гальчінська В. Ю. - Експресія рецепторів селектину PSGL-1 на моноцитах при діабетичній нефропатії, Топчій І. І., Єфімова Н. В., Семенових П. С., Борисова О. Л. (2013)
Коломієць М. В. - Фактори, які впливають на розвиток порушень обміну ксантинів у хворих на хронічну серцеву недостатність з та без супутньої хронічної хвороби нирок (2013)
Милославський Д. К. - Ефективність бета-адреноблокаторів з вазодилатуючою дією у осіб з гіпертонічною хворобою та гіперурикемією, Снігурська І. О., Мисниченко О. В., Пенькова М. Ю., Божко В. В., Щенявська О. М. (2013)
Чуб О. І. - Основні фактори, пов’язані з наявністю плазмід-індукованих механізмів резистентності до антибіотиків у хворих на хронічний пієлонефрит (2013)
Давиденко Е. В. - Риск развития бронхиальной астмы у детей раннего возраста с обструктивным бронхитом (2013)
Ольховська О. М. - Удосконалення патогенетичної терапії дітей, хворих на тяжкі форми бактеріальних кишкових інфекцій (2013)
Сенаторова Г. С. - Ранні маркери формування бронхолегеневої дисплазії в неонатальному періоді, Логвінова О. Л. (2013)
Бубало В. О. - Особливості епідемічного процесу сальмонельозної інфекції в Україні (2013)
Воропай А. Ю. - Оценка эффективности лечения поверхностного и инвазивного рака мочевого пузыря (2013)
Потапов С. Н. - Анализ частоты онкологических заболеваний яичек по данным Харьковского областного клинического центра урологии и нефрологии им. В.И. Шаповала за 1993–2012 гг. (2013)
Полторацький В. Г. - Причини сукупної черепно-мозкової травми (2013)
Добржанська Є. І. - Аналіз змін показників імунітету у хворих на псоріаз (2013)
Аветіков Д. С. - Досвід застосування алотрансплантатів в естетичній і реконструктивній ринопластиці, Соколов В. М., Яценко І. В., Ставицький С. А., Локес К. П. (2013)
Волошина Л. І. - Cтан реактивності слинних залоз у пацієнток з хірургічною менопаузою, Скікевич М. Г., Соколова Н. А., Бойко І. В. (2013)
Гармаш О. В. - Доцільність використання різних джерел низькоінтенсивного світлового випромінювання для корекції мікроциркуляторних порушень в пародонті, Назарян Р. С. (2013)
Гладка О. М. - Визначення антибактеріальних властивостей магній-вмісних засобів в умовах in vitro з метою профілактики карієсу зубів, Рябоконь Є. М. (2013)
Камина Т. В. - Клиническая оценка пломб, выполненных из фторсодержащих композитов (2013)
Кузняк Н. Б. - Спосіб поліпшення якості дренування одонтогенних аденоабсцесів підщелепної ділянки із застосуванням діалізаторів, наповнених сорбентами, Трифаненко С. І., Паліс С. Ю., Горицький Я. В. (2013)
Куц П. В. - Клініко-функціональна оцінка ефективності протезування з опорою на внутрішньокісткові імплантати при адентії, Неспрядько В. П., Гонтар Н. О., Парій В. В. (2013)
Нідзельський М. Я. - Правова обізнаність лікарів-стоматологів і якість їх послуг: особливості взаємозв’язку, Давиденко Г. М., Цветкова Н. В., Кузнецов В. В. (2013)
Нідзельський М. Я. - Роль комп’ютерних технологій в сучасній ортопедичній стоматології , Давиденко Г. М., Цветкова Н. В., Соколовська В. М. (2013)
Рузін Г. П. - Показники фагоцитарної ланки імунітету при лікуванні переломів нижньої щелепи в осіб молодого віку, Калініченко С. В., Чирик О. І. (2013)
Таравнех Ш. Д. - Вивчення психологічного стану хворих на запальні захворювання м’яких тканин щелепно-лицьової ділянки як невід’ємна складова стоматологічної допомоги (2013)
Фоменко Ю. В. - Применение технологии Endo-express и Safe-sider при повторном эндодонтическом лечении зубов, ранее запломбированных резорцин-формалиновым методом (2013)
Терещенко А. А. - Творческий путь и наследие А. К. Белоусова(к 165-летию со дня рождения), Жарова Н. В., Боягина О. Д. (2013)
Варченко О. М. - Складові економічного механізму сталого розвитку сільського господарства (2012)
Мазур А. Г. - Науково-теоретичні засади регіоналізації економічного розвитку (2012)
Паска І. М. - Взаємозв'язок посередницьких структур із господарствами населення (2012)
Сокольська Т. В. - Основні чинники формування та забезпечення сталого розвитку агросфери (2012)
Чужмир М. А. - Підвищення ефективності використання матеріально-технічних ресурсів сільськогосподарських підприємств (2012)
Плєшакова О. А. - Акціонерна форма власності: економічний зміст (2012)
Хоменко О. М. - Організаційно-економічні засади формування маркетингової діяльності вищих навчальних закладів аграрної освіти (2012)
Діденко С. В. - Обгрунтування стратегії підвищення ефективності виробництва продукції яєчного птахівництва (2012)
Чумак Р. М. - Методичні підходи до оцінювання диверсифікації виробничої діяльності сільськогосподарського підприємства (2012)
Бабенкова Т. Ю. - Методичні підходи до формування системи показників оцінювання ефективності логістичних систем реалізації сільськогосподарської продукції (2012)
Ціхановська В. М. - Сучасні тенденції розвитку інтеграції у виробництві тваринницької продукції (2012)
Гарбуз М. Ю. - Теоретичні підходи до формування засад державної підтримки виробництва сільськогосподарської продукції в Україні (2012)
Приходько Т. В. - Основні засади формування та розвитку земельної іпотеки в Україні (2012)
Пархоменко Л. М. - Виробництво цукру в Україні: стан, проблеми та шляхи їх вирішення (2012)
Сатир Л. М. - Концептуальні засади відтворення виробничо-технічних ресурсів сільськогосподарських підприємств (2012)
Іванова Л. С. - Формування системи управління конкурентними перевагами Підприємства (2012)
Людвенко Д. В. - Особливості відображення фінансових результатів операційної діяльності на підприємствах АПК (2012)
Ткаченко К. В. - Конкурентоспроможність підприємства як економічна категорія (2012)
Хомяк Н. В. - Контроль за використанням бюджетних коштів органами державної контрольно-ревізійної служби із застосуванням аудиту ефективності (2012)
Мельник О. П. - Таргетування інфляції: досягнення і виклики (2012)
Костенко О. М. - Управління продуктивністю сільськогосподарського виробництва (2012)
Стаднік Л. І. - Організація документального оформлення операцій з біологічними активами на сільськогосподарських підприємствах (2012)
Губенко В. І. - Україна і Євросоюз: стан і потенціал розвитку (2012)
Безкровний А. В. - Стан та тенденції державної підтримки сільського господарства через податковий механізм (2012)
Руда Т. П. - Формування системи управління господарськими ризиками молокопереробних підприємств (2012)
Гринчук Ю. O. - Методичні підходи до трактування поняття "особисте селянське господарство" як форми дрібнотоварного виробництва (2012)
Радько В. І. - Сучасні аспекти розвитку виробництва яловичини в Україні (2012)
Дребот О. І. - Еколого-економічна роль захисних лісових насаджень та полезахисних лісосмуг в агропромисловому виробництві (2012)
Вихідні дані (2012)
Курдюк В. Ф. - Перспективи використання інформаційних технологій в збройній боротьбі (2008)
Сальник Ю. П. - Варіант модуля розвідки легкої БРМ, Годій М. В. (2008)
Худов Г. В. - Аналіз досвіду застосування космічних систем зв’язку в інтересах збройної боротьби та перспективи їх розвитку (2008)
Воронько В. В. - Проектирование многопереходной штамповки крышки гидроцилиндра с использованием численного моделированияїї, Шипуль О. В. (2008)
Самотьос В. М. - Оцінка та прогнозування показників надійності військової авіаційної техніки при її експлуатації з продовженими календарними показниками (2008)
Бакуменко Б. В. - Беззапитний режим роботи системи радіолокаційного впізнавання повітряних сил, як шлях збереження їх ресурсу та підвищення завадо захищеності (2008)
Вовк А. И. - Модель сигналов на выходе канала фазового детектирования когерентно-импульсной РЛС, при распознавании движущихся целей, Фатеев А. С., Пащенко Р. Э. (2008)
Карлов В. Д. - Экспериментальное исследование параметров тропосферных радиоволноводов над морем, Петрушенко Н. Н., Лукашук Е. В., Челпанов А. В. (2008)
Куприй В. Н. - Оценка искажений фазового фронта радиоволны, принимаемой линейной ФАР, методом Ньютона, Окунев О. А., Нос И. А. (2008)
Кучер Д. Б. - Особенности воздействия мощных электромагнитных излучений на радиоэлектронные средства УКВ диапазона, Тараненко C. В., Харланов А. И., Макогон В. П. (2008)
Планковский С. И. - Определение параметров зонной энергетической структуры электронов в полупроводниковых катодах донорного типа (2008)
Хмелевский С. И. - Измерение координат источников излучения при совместной адаптивной и корреляционной обработке методом пространственного разрешения по алгоритму Кейпона (2008)
Верещак И. А. - Систематизация основных моделей пространственного шума для цифровых изображений реальных сцен (2008)
Іващук Б. М. - Спосіб визначення розрізнювальної здатності інфрачервоних систем повітряної розвідки в лабораторних умовах, Клімішен О. О., Бердочник А. Д. (2008)
Маковейчук А. Н. - Обзор основных методов защиты видовых изображений от воздействия протяжённых маскирующих помех (2008)
Подліпаєв В. О. - Стратегія проведення вимірювань навігаційних параметрів рентгенівських пульсарів на борту космічного апарата (2008)
Присяжний В. І. - Методика багатокритеріального структурного синтезу системи архівації даних авіаційно-космічного спостереження, Писарчук О. О., Кухарський І. А. (2008)
Приходько А. И. - Определение дирекционных углов ориентирных направлений по наблюдению Полярной звезды, Кривошеев А. М., Колобылин С. Н. (2008)
Савченко С. В. - Повышение эффективности использования ресурсов цифровых сетей интегрированного обслуживания за счет сглаживающего влияния накопителей на параметры трафика (2008)
Яцевич С. Е. - Структурность почвенного покрова и ее влияние на отраженный сигнал при радиолокационном зондировании Земли, Егорова Л. А., Марыкивский О. Е. (2008)
Баранник В. В. - Информационная оценка архитектурного позиционирования высот рельефа изображения, Слободянюк А. В. (2008)
Барсов В. И. - Метод обнаружения и исправления ошибок в модулярной арифметике (2008)
Дзеверін І. Г. - Моделювання процесу відбиття повітряного нападу (2008)
Дзюбчук Р. В. - Використання програм-імітаторів для вирішення проблем практичної підготовки спеціалістів з експлуатації складних інформаційно-технічних систем (2008)
Кузнецов А. А. - Усовершенствованный метод быстрого формирования последовательностей псевдослучайных чисел, Королёв Р. В., Рябуха Ю. Н. (2008)
Липанов А. В. - Модель представления мультимедиа данных в системах передачи информации, Михайлов А. Ю. (2008)
Лисий М. І. - Формалізація синтезу структури підсистеми виявлення волоконно-оптичного типу (2008)
Новічонок С. М. - Визначення структури бази даних для автоматизованого робочого місця енергетика, Дробот О. А., Лагутін Г. І. (2008)
Поляков Г. А. - Метод формального архитектурно-ориентированного проектирования временных параллельных программ для ЭВМ с симметричной мультипроцессорной обработкой данных, Толстолужская Е. Г. (2008)
Радванская Л. Н. - Методы адаптации компьютеризированных систем тестирования знаний обучаемых, Лещенко И. Е., Чепурная Ю. В. (2008)
Рубан И. В. - Метод поиска областей изображений по цветовымзначениям пикселей, Шитова О. В. (2008)
Рудницкий В. Н. - Метод повышения быстродействия арифметических устройств, Беседина С. В. (2008)
Удовенко С. Г. - Метод нечеткой идентификации нелинейных объектов цифрового управления, Дибе Г., Перепелица В. И. (2008)
Чалый С. Ф. - Разработка модели и технологии формирования электронных документов на основании шаблонов в web-ориентированных информационных системах, Кравченко Д. Л., Моспан Е. А. (2008)
Чалый С. Ф. - Разработка метода построения нечетких запросов к реляционным базам данных для задач поиска персональной информации, Синяков А. А. (2008)
Кузнецов Б. И. - Разработка и исследование нейросетевой системы наведения и стабилизации вооружения легкобронированных машин, Василец Т. Е., Варфоломеев А. А. (2008)
Толок И. В. - Построение информационной базы системы технического обслуживания и ремонта автомобильной техники (2008)
Баулин С. А. - Метод оценки предварительных затрат проектов в составе программ государственного уровня, Замирец О. Н. (2008)
Болгаров А. Д. - Системная методика оценки реализуемости национальной программы информатизации Украины, Дружинин Е. А., Зянчурина И. Н. (2008)
Дорохов О. В. - Нечітко-множинний SWOT-аналіз діяльності оптового фармацевтичного підприємства, Дорохова Л. П., Чернов В. Г. (2008)
Прохоров А. В. - Особенности использования онтологий при взаимодействии агентов в системе имитационного моделирования производственных процессов, Пахнина Е. М. (2008)
Андрощук О. С. - Ситуаційна база знань інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень в управлінні органами охорони Державного кордону (2008)
Марфін М. І. - Фактори, які впливають на працездатність, безпеку праці, життя та здоров'я робітників при роботі на висоті, Лаврут Т. В. (2008)
Тютюник В. В. - Основні принципи інтегральної системи безпеки, Шевченко Р. І. (2008)
Зинченко В. П. - Проблемы разработки дизельных силовых установок для авиации (2008)
Галушко Ю. І. - Пропозиції щодо удосконалення системи практичної підготовки фахівців зенітних ракетних військ у Харківському університеті Повітряних Сил, Ярош С. П. (2008)
Хроніка та інформація (2008)
Наші автори (2008)
Алфавітний покажчик (2008)
Титул, зміст (2014)
Василенко В. М. - Дослідження механічних властивостей багатошарових текстильних матеріалів для взуття, Супрун Н. П., Щуцька Г. В., Мархай М. А. (2014)
Пашкевич К. Л. - Дослідження закономірностей тектонічного формоутворення моделей одягу, Колосніченко М. В., Гаврилко Н. С. (2014)
Бабіч М. С. - Аналіз художнього забезпечення для виготовлення схем-блоків із застосуванням техніки печворк, Пенчук О. П. (2014)
Давидовська В. О. - Розробка конструктивного рішення побудови схем-блоків з застосуванням техніки печворк, Пенчук О. П. (2014)
Воронцова М. І. - Система пневматичного регулювання термічного опору в багатошаровому одязі, Мойсеєнко С. І. (2014)
Донченко С. В. - Результати дослідження споживчої характеристики "пуховиків", Катаєва Н. А. (2014)
Литвиненко Д. С. - Дослідження процесорів Intel для високопродуктивних обчислювальних систем методом кластерного аналізу, Рябцев В. Г., Люта М. В. (2014)
Гаркавий Є. Ю. - Дослідження принципу побудови системи охоронно-пожежної сигналізації, Люта М. В. (2014)
Федоренко О. О. - Аналіз прогнозування та попередження виробничого травматизму на підприємствах легкої промисловості, Мартиненко О. В. (2014)
Ключук І. В. - Дослідження каркасної системи формотворення з метою розробки повсякденного одягу з корисними властивостями впливу на носія, Слітюк О. О. (2014)
Івасенко М. В. - Удосконалення процесу проектування чоловічих сорочок методами аналітичного прогнозування, Покотило Н. С. (2014)
Чупріна Н. В. - Дослідження художньо-композиційних компонентів музичного напряму "гранж" з метою проектування актуальної колекції сучасного одягу, Данилко Ю. В. (2014)
Жуковська І. І. - Дослідження ергономічності виробів плащового асортименту, Влєзкова Ю. Г. (2014)
Федоряк Р. М. - Обґрунтування управлінських рішень в системі менеджменту підприємства, Худік О. О. (2014)
Панченко О. В. - Процес розробки та реалізації конкурентної стратегії підприємства, Мурована Л. В. (2014)
Явнікова М. О. - Вдосконалення маркетингової діяльності підприємств ресторанного бізнесу, Хоменко О. І. (2014)
Огнєва А. Ю. - Концепція життєвого циклу товару в управлінні ТМ "Valenta", Лабурцева О. І. (2014)
Курдюкова О. С. - Аналіз можливостей і загроз на ринку спортивних товарів, Лабурцева О. І. (2014)
Грідін В. І. - Визначення раціонального значення узагальненого показника бойової ефективності засобів функціонального ураження з урахуванням їх вартості при застосуванні артилерійських систем (2009)
Нерубацкий В. Е. - Планирование создания перспективных вооружений на основе адаптивных моделей жизненного цикла, Авчинников Е. А. (2009)
Олейник Ю. А. - Постановка цели при оценке эффективности вооружения и военной техники, Бородавка В. А., Кожушко Я. Н., Квиткин К. П. (2009)
Сотников А. М. - Анализ характеристик оружия на новых физических принципах и возможные направления противодействия, Жуйков Д. Б., Карпич Ю. В. (2009)
Толстой О. В. - Класифікація бойових наземних робототехнічних систем (2009)
Бархударян М. В. - Похибки пеленгації головки самонаведення зенітної керованої ракети в ближній зоні великорозмірної цілі (2009)
Иванец М. Г. - Методика определения электрических характеристик антенно-фидерной системы сверхширокополосных радиотехнических средств, Власик С. Н. (2009)
Коломійцев О. В. - Оцінка показника якості підсистем автосупроводження за дальністю та радіальною швидкістю багатоканальної РЛС з фазованою антенною решіткою за допомогою уточненої моделі, Красношапка І. В., Печкін А. М., Сосунов О. О. (2009)
Рысаков Н. Д. - Анализ частотных свойств многоточечных целей, Титов И. В., Макаров С. А. (2009)
Смирнов О. Л. - Выбор показателя качества управления режимом сопровождения многофункциональной РЛС, Ставицкий О. Н., Рябоконь Е. А., Чепига В. Н. (2009)
Тишко С. О. - Визначення похибки засобу вимірювання кута у горизонтальній площині на основі опосередкованих методів вимірювання, Сорокіна Г. Ю. (2009)
Дейнеко В. Н. - Исследование влияния ионосферной погрешности измерений псевдодальностей на точность определения местоположения с использованием спутниковой навигационной аппаратуры (2009)
Ломоносов С. Е. - Разработка методики наведения систем слежения радиотехнических средств контроля космического пространства при переходе антеннами области зенита, Павловский А. А., Герасимов С. В., Подорожняк А. А. (2009)
Пермяков О. Ю. - Особливості створення та застосування наземних функціональних доповнень глобальної навігаційної супутникової системи на території України, Лаврінчук О. В., Залужний Р. М. (2009)
Флерко С. Н. - Методика построения системы непрерывного геодинамического мониторинга гидротехнических сооружений на основе ГНСС технологий (2009)
Баранник В. В. - Метод оценки временных характеристик сжатия битовых плоскостей, Юдин А. К., Гулак Н. К. (2009)
Белова Н. В. - О системотехническом синтезе специализированного процессора, Лобода В. Г., Умяров Р. Я. (2009)
Бодянский Е. В. - Нейронная сеть Т., Волкова В. В., Махиборода Е. В. (2009)
Єрохін А. Л. - Метод перетворення архітектури бізнес-логіки в слабоструктурованих програмних системах, Мончак М. О. (2009)
Ланецкий Б. Н. - Обоснование требований к показателям надежности эксплуатируемых изделий однократного применения, Лукьянчук В. В. (2009)
Попов С. В. - Прогнозирование нестационарного многомерного временного ряда на основе специализированной нейронной сети, Чепенко Т. Е. (2009)
Смеляков К. С. - Адаптивные методы пространственной фильтрации изображений (2009)
Буданов П. Ф. - Методика расчёта потерь электроэнергии, Лучков В. С., Краснокутский М. В., Васюченко Ю. В. (2009)
Ванько В. М. - Вдосконалений аналізатор тимчасових перенапруг та западин напруги в електричних мережах, Чорний М. В., Парфенюк Т. В. (2009)
Нікітюк О. Б. - Методика оптимізації використання існуючих генеруючих потужностей споживачами Збройних Сил України (2009)
Пантелеева И. В. - Определение метода измерения электрических и магнитных параметров цилиндрических токопроводящих деталей, Калмыков А. П. (2009)
Форнальчик Є. Ю. - Обґрунтування початкових параметрів до імітаційного моделювання системи технічного обслуговування і ремонту військової автомобільної техніки, Будяну Р. Г. (2009)
Заволодько А. Э. - Интеллектуальный агент управления этапами разработки проектов, Кащеев С. А. (2009)
Ходыревская А. В. - Особенности оценки экономической эффективности информационной технологии предприятия на основе сбалансированной системы показателей, Савченко Т. С. (2009)
Бєлай С. - В., Приходько І. І. (2009)
Войтенко С. Д. - Залежність характеристик вибухозахисного контейнера від динаміки ударної хвилі (2009)
Кустов М. В. - Исследование огнетушащего действия эмульсий пропеллентов в воде методом многофакторного планирования эксперимента, Калугин В. Д., Рагимов С. Ю. (2009)
Заборовський В. В. - Формування основ інформаційно-психологічного впливу на супротивника у війнах першого та другого поколінь, Желтобородов О. М. (2009)
Наші автори (2009)
Алфавітний покажчик (2009)
Демидов Б. А. - Методический подход к идентификации и оцениванию рисков при проведении модернизации образцов вооружения и военной техники, Науменко М. В. (2009)
Довбня В. В. - Визначення оперативних, тактичних та технічних вимог до безпілотного літального апарату, як засобу розвідувального забезпечення вирішення службово-бойових завдань внутрішніх військ, Сутюшев Т. А., Миргород Ю. І. (2009)
Макеєв В. І. - Розробка методики урахування умов вильоту снаряду (міни) зі стволу, Кривошеєв А. М. (2009)
Невгад С. С. - Досвід ведення повітряної розвідки замаскованих об’єктів, Корнієнко А. П. (2009)
Романенко І. О. - Модель системи підготовки в військовій організації на основі координаційних підходів до управління функціонуванням і розвитком, Алексєєв С. В., Рубан І. В., Дуденко С. В. (2009)
Тристан А. В. - Урахування нестохастичної невизначеності даних обстановки в інформаційно-аналітичній моделі підготовки і прийняття рішення (2009)
Никифоров А. В. - Модель ограничений при инженерно-авиационном и аэродромно-техническом обеспечении полётов в авиационной части, Пичко И. А. (2009)
Иванец М. Г. - Методика определения диаграммы направленности сверхширокополосной зеркальной антенны с учетом взаимного влияния облучателя и рефлектора, Ермаков Г. В., Воинов В. В., Власик С. Н. (2009)
Ільїн О. Ю. - Оцінка показника якості підсистем автосупроводження за дальністю та кутовою координатою багатоканальної РЛС з фазованою антенною решіткою за допомогою уточненої моделі, Коломійцев О. В., Печкін А. М., Сосунов О. О. (2009)
Карлов В. Д. - Метод оценки эквивалентных диаграмм направленности излучателей в малоэлементных фазированных антенных решетках, Петрушенко Н. Н., Свитенко Н. И. (2009)
Ковбасюк С. В. - Методика визначення координат дислокації РЛС в багатопозиційному радіолокаційному комплексі, Стефанович В. І. (2009)
Ковкін В. В. - Алгоритм розпізнавання протирадіолокаційних ракет за даними оглядових РЛС (2009)
Кукобко С. В. - Оцінка характеристик розсіяння напівпричепа 6УФ РЛС 19Ж6 (2009)
Мегельбей В. В. - Обоснование частного показателя эффективности затрат энергетического ресурса при реализации режима обнаружения воздушных целей многофункциональной РЛС зенитного ракетного комплекса, Кадубенко С. В., Мегельбей А. В., Смоляков Д. О. (2009)
Невмержицький І. М. - Моделювання елементів систем озброєння радіотехнічних військ засобами візуально-імітаційного моделювання SIMULINK, Гризо А. А., Малишев О. А., Купрій В. М. (2009)
Николаев И. М. - Принципы построения, структура и содержание баз данных о радиоизлучающих объектах для многофункциональных комплексов РЭБ, Попонин Ю. А., Закиров С. В. (2009)
Стрелков А. И. - Повышение динамического диапазона акустооптического анализатора спектра за счет применения методов сверхрелеевского разрешения радиосигналов, Жилин Е. И., Карнаух В. В., Панасенко Д. П. (2009)
Тітов І. В. - Основні аспекти сучасного конструювання електронної апаратури (2009)
Антюхов О. В. - Метод визначення періоду проходження коротких відеоімпульсів в послідовностях з покращеними взаємокореляційними властивостями, Лисечко В. П., Жученко О. С., Трубчанінова К. А. (2009)
Кучер Д. Б. - Особенности воздействия мощных электромагнитных помех на радиоприемные средства, Тараненко С. В., Харланов А. И., Медведь И. В., Макогон В. П. (2009)
Кучеренко Ю. Ф. - Етапи розробки спеціального програмного забезпечення сучасних програмно-технічних комплексів, Гузько О. М. (2009)
Павленко М. А. - Класифікація програмних засобів анонімного використання ресурсів глобальної мережі, Прибильнов Д. В., Сісков О. В., Капранов В. О. (2009)
Бєлявін В. Ф. - Математична модель випадкового сигналу аналогового провідного каналу сигналізації охоронних систем військових об?єктів на основі багатомірної системи алгебраїчних лінійних рівнянь, Чигрін Р. М., Миронович В. М. (2009)
Волк М. А. - Методы распределения ресурсов для Grid-систем, Филимончук Т. В., Гридель Р. Н. (2009)
Гулак Н. К. - Неравновесное позиционное представление битовых плоскостей трансформант (2009)
Поляков В. П. - Метод кодирование служебных данных технологического процесса сжатия изображений, Калашник Д. Н. (2009)
Смеляков К. С. - Методологические основы машинного самообучения для сегментации изображений объектов нерегулярного вида (2009)
Стрелков А. И. - Влияние алгоритма сжатия Wavelet на эффективность метода накопления кадров слабоконтрастных крупноразмерных изображений, Кальной С. Е., Стрелкова Т. А., Соломко Е. А. (2009)
Буданов П. Ф. - Применение информационно-имитационных моделей в системах управления электроснабжением энергообъектов, Лучков В. С., Шалыгин Д. Н., Комышанская Е. А., Помогаев К. В. (2009)
Воробьев Ю. А. - Исследование возможности образования болтозаклепочных соединений импульсным способом, Воронько В. В., Степаненко В. Н. (2009)
Кононов Б. Т. - Трансформаторы с соединением регулируемой обмотки по схеме "скользящий треугольник”, Журба Л. Ю., Щека В. Н. (2009)
Кремешный А. И. - Теоретические основы расчетов на освещение наземных (морских) объектов, Корочкин А. А., Бердочник А. Д. (2009)
Пантелеева И. В. - Некоторые вопросы анализа устройств защиты и автоматики специальных электроустановок, Плахотя Т. В. (2009)
Раковська Н. Х. - Рейковий шлях пересування промислового транспорту з жорсткістю підстави, що змінюється (2009)
Юрченко О. О. - Задача оптимального вибору дискретних механічних моделей (2009)
Крюков О. М. - Проблеми вимірювального контролю параметрів внутрішньобалістичних процесів, Александров О. А. (2009)
Дорохов О. В. - Маршрутизація перевезень фармацевтичної продукції на основі нейромережного підходу (2009)
Рябченко И. Н. - Согласование критериев оценки при управлении водораспределительными сетями в штатных ситуациях, Гагарин В. В., Свиридов С. А. (2009)
Білощицький А. О. - Принципи та засоби реалізації електронного документообігу вищому навчальному закладі, Трошин Д. С. (2009)
Гончар И. А. - Использование модели технологической зрелости в учебных процессах, Чобитько М. А. (2009)
Лаврут О. О. - Здоров’я військовослужбовців та рівень їх фізичної підготовки як запорука національної безпеки України, Лаврут Т. В. (2009)
Хроніка та інформація (2009)
Наші автори (2009)
Алфавітний покажчик (2009)
Соркін І. - Вітання з Новим роком і Різдвом Христовим (2013)
Хроніка найважливіших подій і рішень. Жовтень 2013 року (2013)
Азаренкова Г. - Вплив політики кількісного пом’якшення на фінансовий ринок, Шкодіна І., Гойхман М. (2013)
Серебрянський Д. - Передумови та можливості фіскальної девальвації: уроки для України, Зубрицький А. (2013)
Заєць О. - Фінансування інноваційного розвитку України: стан, проблеми та перспективи (2013)
Підвисоцький Р. - Модернізація НСМЕП: безготівкові платежі виконуватимуться відповідно до відкритих міжнародних стандартів (2013)
Балакіна Ю. - Імплементація міжнародних стандартів у законодавство України щодо нагляду (оверсайта) платіжних систем та систем розрахунків (2013)
Поповнення готівково-грошового обігу банкнотою номіналом 200 гривень у листопаді 2013 року (2013)
Про введення в обіг пам’ятної монети "Ольга Кобилянська” (2013)
Про введення в обіг пам’ятної монети "Нестор Махно” (2013)
Про введення в обіг пам’ятних монет "Битва за Дніпро” (2013)
Про введення в обіг пам’ятних монет "100 років Національній музичній академії України імені П. І. Чайковського” (2013)
Про введення в обіг пам’ятної монети "Борис Грінченко” (2013)
Вовчак О. - Модернізація підходів до оцінки кредитоспроможності позичальників банків, Меда Н. (2013)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют який встановлюється Національним банком України один раз на місяць (за жовтень 2013 року) (2013)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України щоденно (за жовтень 2013 року) (2013)
Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у жовтні 2013 року (2013)
Ринок державних цінних паперів України у жовтні 2013 року (2013)
Башко В. - Прогнозування процентних ставок ОЗДП України (2013)
Зміни і доповнення до Державного реєстру банків, внесені у жовтні 2013 р. (2013)
Банки, включені до Державного реєстру банків у жовтні 2013 р. (2013)
Банки, вилучені з Державного реєстру банків у жовтні 2013 р. (2013)
Основні показники діяльності банків України на 1 листопада 2013 року (2013)
Структура активів банків України станом на 01.10.2013 р. (у розрізі банків) (2013)
Структура зобов’язань банків України станом на 01.10.2013 р. (у розрізі банків) (2013)
Прибутки і збитки банків України станом на 01.10.2013 р. (у розрізі банків) (2013)
Структура власного капіталу банків України станом на 01.10.2013 р. (у розрізі банків) (2013)
Пацера М. - Молодь вчиться ощадливості (2013)
Зміст журналу "Вісник Національного банку України” за 2013 рік (2013)
Авраменко В. І. - Формування основних напрямків розвитку інформаційних технологій в охороні здоров’я України на основі світових тенденції, Качмар В. О. (2011)
Лозан О. - Развитие телемедицинских технологий в Республике Молдова, Бадан В. (2011)
Павлович Р. В. - Результаты работы всеукраинской телемедицинской сети ургентной ЭКГ-диагностики "Телекард" в 2004-2010 гг. (2011)
Баркова А. В. - Особенности применения биомеханического анализа в дентальной имплантологии на базе современных компьютерных технологий, Чуйко А. Н., Здоровик Т. В., Захаренко Е. А. (2011)
Лях Ю. Є. - Нейромережевий аналіз показників стабілометрії в діагностиці функціональних станів людини, Вихованець Ю. Г. (2011)
Азархов О. Ю. - Процедура отримання діагностичної інформації для медичних інформаційних систем, Моторний А. П., Штофель Д. Х. (2011)
Бублик А. А. - Системы электронного документооборота в работе дезотделов (2011)
Шпаченко Н .Н. - Электромиография – неинвазивный метод оценки эффективности лечения вывихов акромиально-ключичного сочленения, Черниш В. Ю., Уманський К. С., Колесніченко Г. Е., Коваленко Е. В. (2011)
Тарасенко Г. Н. - Дистанционные дерматологические консультации в многопрофильном лечебном учреждении (2011)
Мацаренко А. В. - Телемедицинские технологии в организации скрининговых исследований молочной железы, Прудько Т. В., Владзимирський А. В. (2011)
Мальцев А. В. - Автоматизированная информационная система как один из методов усовершенствования контроля и качества лечения пациента, Башеева Л. А., Жмутська Л. Л., Кучеренко М. Н. (2011)
Dernarova L’. - Utilization of telemedicine for teaching in nursing, Cibrikova S., Mytnik M. (2011)
Хоружая Р. Ю. - Применение интеграционных технологий в высшей медицинской школе, Исакова Т. И, Татаренко Л. Л., Чепурняк О. Н., Исаков С. В. (2011)
Лепшина С.Н. - Результаты использования дистанционного обучения на кафедре фтизиатрии и пульмонологии ДонНМУ, Тищенко Е. В., Обухова Н. В., Гуренко Е. Г., Миндрул М. А., Кельманская С. И., Шестопалов Д. Л., Горбунова Ю. Н. (2011)
Mihova P. - Systematic review of medical software solutions in Bulgaria, Penjurov I. (2011)
Владзимирський А. В. - Розширення можливостей організації фтизіатричної допомоги на основі електронної охорони здоров'я: аналіз досвіду й перспектив, Мозговой В. В. (2011)
Статинова Е. А. - Индивидуальная электронная медицинская карта – необходимость применения современных компьютерных технологий в медицине, Никитенко С. Н., Никитенко Д. В. (2011)
Арингазина Р. А. - Объективизация эффективности β-адреноблокатора - карведилола, Губергриц Н. Б. (2011)
Антонов В. М. - Кібернетично–акмеологічна експертно–аналітична система, Антонова-Рафі Ю. В. (2011)
Ляш Т. Г. - Деякі аспекти досліджень стосовно впровадження нових технологій в телекомунікаційних мережах загального користування України, Колченко Г. Ф., Мороз С. М. (2014)
Семенко А. И. - Инженерный подход к определению пропускной способности телекоммуникационных систем при наличии помех, Хомич С. В., Домрачева Е. А., Белова Ю. В. (2014)
Комарова Л. О. - Метод рішення задачі багатокритеріальної оптимізації систем управління телекомунікаційними мережами (2014)
Лунтовский А. О. - Использование технологии SMART GRID для повышения эффективности энергосетей, Семенко А. И., Губанков С. В. (2014)
Урывский Л. А - Алгоритм оценки энергетического потенциала линии оптоволоконной связи, Мошинская А. В. (2014)
Копійка О. В. - Архітектура мережі в сучасних дата-центах (2014)
Одіяненко О. В. - Метод контролю стану багатопроменевого каналу зв’язку в МІМО-системах, Розорінов Г. М. (2014)
Манько О. О. - Вимоги до надійності ВОЛЗ на етапі впровадження технологій зі спектральним розділенням каналів, Ніколов К. О., Скубак О. М. (2014)
Сергієнко І.-В. О. - Вимоги до одномодових світловодів мереж зв’язку, Омецінська О. Б. (2014)
Недашківський О. Л. - Дослідження місця мереж на основі PLC в структурі існуючих і перспективних рішень для "останньої милі” (2014)
Максимов В. В. - Аналітичний порівняльний аналіз алгоритмів завчасного виявлення перевантаження RED/WRED та механізмів розподілу ресурсів MDRR/WFQ, Воробчук І. М. (2014)
Миколайчук Р. А. - Удосконалення теорії функціональної стійкості складних технічних систем з динамічною структурою (2014)
Рогоза В. С. - Оценка оптимальности фильтрации периодических сигналов при помощи оптимизированного на базе аппроксимации расчета порядка цифрового фильтра, Сергеєв-Горчинський А. А. (2014)
Zinkovskiy Yu. F. - Rotating electric field in a multi-phase electrode system, Sydoruk Yu. K., Turovskiy A. O. (2014)
Жебка В. В. - До питання розв’язання задачі когерентного прийому багатопозиційних сигналів (2014)
Щебланін Ю. М. - Безпечне функціонування електронного документообігу на прикладі Microsoft Sharepoint 2010, Пелешенко А. В. (2014)
Pidgurska T. V. - "Quadruple" mode of the rectangular dielectric resonators (2014)
Іщук Г. П. - Забезпечення безпеки даних карткових платіжних систем при проведенні платіжних операцій, Пелешенко А. В. (2014)
Мирутенко Л. В. - Аналіз надання освітніх послуг дистанційної форми навчання в Україні (2014)
Кучеренко О. А. - Шляхи вдосконалення антивірусних систем (2014)
Зінченко А. О. - Модель багатопозиційної інтегрованої системи зв’язку та радіолокації на основі мультикористувальницького методу МІМО (2014)
Кунєв Ю. Д. - Визначення сутності та змісту основних митно-правових понять: "митні формальності”, Баязітов Л. Р. (2014)
Рабінович С. П. - Ідеологія як чинник формування політичної нації в Україні: конституційно-правові аспекти (2014)
Батанова Л. О. - Особливості порушення справи про порушення митних правил під час здійснення прокурорського нагляду за виконанням законів під час провадження у справах про адміністративні правопорушення (2014)
Ващенко Л. В. - Використання експертних методів для оцінки ризиків в митній діяльності (2014)
Іщук С. І. - Правові проблеми реалізації свободи мирних зібрань в Україні (2014)
Ковальчук В. Б. - Громадянська правосвідомість як фактор утвердження легітимності державної влади (2014)
Коросташова І. М. - Деякі питання застосування процедури зміни маркування на товарах та їх упаковці за митним законодавством України (2014)
Ліпинський В. В. - Правові аспекти протидії незаконному переміщенню тютюнових виробів через митний кордон України (2014)
Лялька А. Б. - Нормативно-правове регулювання системи контролю за сплатою митних платежів (2014)
Пєтков С. В. - Місце адміністративного права в сучасній системі права:концептуальний вектор і сутнісний вимір (2014)
Сироїд Т. Л. - Правова основа та механізми захисту прав людини на міжнародному регіональному рівні (2014)
Хачатуров Е. Б. - Становлення та зміст митної справи у вітчизняному суднобудуванні (2014)
Зуєв В. А. - Екологічна політика у сфері поводження з відходами в Україні на сучасному етапі (2014)
Пилипенко А. А. - Питання регулювання трудових відносин малолітніх осіб у сфері шоу-бізнесу, Кравчук М. О., Полякова К. А. (2014)
Пилипенко А. А. - Психічно хворі люди як суб’єкти трудових відносин, Могильова О. Л., Чернявська Ю. А. (2014)
Антонов Д. К. - Окремі актуальні проблеми взаємодії оперативних підрозділів із суб’єктами протидії злочинам, пов’язаним з порушенням авторського і суміжних прав (2014)
Антонов К. В. - Актуальні проблеми міжнародного співробітництва щодо запобігання та протидії контрабанді зброї та боєприпасів, Варава В. В. (2014)
Антонов Р. К. - Особливості організаційно-тактичного забезпечення допиту неповнолітніх (2014)
Гнатенко Є. С. - Окремі проблеми звільнення від кримінальної відповідальності: реалії сьогодення (2014)
Давлатов Ш. Б. - Окремі аспекти призначення додаткового покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю (2014)
Комашко В. В. - Особливості організаційно-правових основ функціонування державного бюро розслідувань як однієї з новел Кримінального процесуального кодексу України (2014)
Степанюк Р. Л. - Джерела та принципи формування окремих методик розслідування злочинів, учинених у бюджетній сфері України (2014)
Тертишник В. М. - Інститут компромісу в кримінальному процесі (2014)
Чаплинська Ю. А. - Організаційно-тактичне забезпечення проведення слідчого експерименту (2014)
Чаплинський К. О. - Особливості тактики пред’явлення для впізнання в умовах протидії досудовому розслідуванню (2014)
Бондаренко К. В. - Документальні перевірки: зарубіжний досвід формалізації процесу (2014)
Дуженко С. А. - Докази як важливий елемент провадження у справах про порушення митних правил (2014)
Кунєва З. Ю. - Теоретичні аспекти розвитку митної справи в Україні (2014)
Рибченко А. О. - Шляхи вдосконалення взаємодії контрольних органів із судовою гілкою влади (2014)
Чернілевська О. І. - Недоговірні підстави виникнення множинності осіб у зобов’язанні (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського