Камінська О. В. - Психологічні особливості формування та прояву кіберсексуальної залежності (2014)
Княжева І. А. - Результати діагностики рівнів розвитку методичної культури майбутніх викладачів педагогічних дисциплін спеціальності "дошкільна освіта" (2014)
Кузава І. Б. - Експериментальне моделювання інклюзивної освіти дошкільників,які потребують корекціїпсихофізичного розвитку (2014)
Манохіна І. В. - Практична складова навчальної діяльності якосновна передумова формування у майбутніх соціальних педагогів готовності до роботи з дітьми-сиротами (2014)
Мільчевська Г. С. - Форми і методи роботи зі старшими підлітками в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку (2014)
Москалюк В. Д. - Якісна медична освіта в україні на додипломному етапі: міф чи реальність?, Сидорчук А. С. (2014)
Наконечна О. В. - Арт-терапія як спосіб впливу на особистість у зарубіжній та вітчизняній літературі (2014)
Савченко Л. Л. - Народність виховання як основа національного виховання у спадщині педагогів минулого (2014)
Смешнова А. В. - Ефективне застосування інтерактивних методів у навчанні учнів молодшого шкільного віку (2014)
Фролова О. В. - Особливості дослідження проявів етнічних стереотипів у процесі спілкування (2014)
Хоменко Є. Г. - Особливості взаємодії у системі стосунків "класний керівник – учнівський колектив" (2014)
Чвала М. С. - Розробка фірмового стилю вищого навчального закладу (2014)
Шевченко М. В. - Асоціативне навчання на заняттях з англійської мови в немовних вищих навчальних закладах (2014)
Ярова О. Б. - Білінгвальна освіта як тенденція розвитку початкової школи євросоюзу (2014)
Ярославцева М. І. - Шляхи вдосконалення методики оцінки професійної самореалізації майбутнього фахівця з дошкільної освіти (2014)
Ясько О. М. - Всесвітня мережа інтернет як засіб формування комунікативної культури майбутніх учителів іноземних мов (2014)
Буряк В. В. - Клинический опыт применения мельдония у больных ишемической болезнью сердца, ассоциированной с артериальной гипертензией, Овская Е. Г., Насоненко А. В., Буханец О. А. (2014)
Васкес Абанто А. Э. - От времен гиппократа до наших дней, Васкес Абанто Х. Э. (2014)
Дуб Н. Є. - Засоби реформування системи охорони здоров’я україни на основі зарубіжного досвіду (2014)
Дудка П. Ф. - Н.М. Колотова-Паєвська – доцент кафедри терапії стоматологічного факультету Київського медичного інституту, Тарченко І. П., Бодарецька О. І., Добрянський Д. В. (2014)
Lysiuk R. M. - innovative technologies within the studying of pharmacognosy by english medium students (2014)
Бондарець Д. В. - Історичні та клініко-морфологічні аспекти вивчення йододефіцитних захворювань, Дзевульська І. В., Маліков О. В. (2014)
Шайко-Шайковський О. Г. - Біомеханічна оцінка ефективності різних накісткових фіксаторів при поперечних діафізарних переломах трубчастих кісток, Білик Г. А., Чорненька-Осовська І. М., Войцеховський О. Ф. (2014)
Грищенко Н. І. - Закономірності та тенденції розвитку політичної еліти в умовах сучасного українського суспільства (2014)
Шаповал І. Г. - Етнічна структура та етнічний склад суспільства на прикладі українського суспільства (2014)
Присяжнюк А. В. - Роль информационно-коммуникационных технологий в управлении персоналом (2014)
Тернова А. І. - Тeхнологічні прийоми операторської майстерності при підготовці якісного аудіовізуального матеріалу (2014)
Шерстюк Н. С. - Роль довідкової літератури у процесі підготовки майбутнього фахівця, Грона Н. В. (2014)
Кучеренко Ю. Ф. - Інформаційне забезпечення сучасних бойових дій та його вплив на бойові можливості міжвидового угруповання (2009)
Леонтьєв О. Б. - Визначення вагового внеску основних груп властивостей ударного авіаційного комплексу в узагальнений показник бойової ефективності шляхом експертного оцінювання, Гриб Д. А., Українець Є. О., Компанієць О. М. (2009)
Макеєв В. І. - Можливості технічних засобів щодо визначення параметрів кінця активної ділянки траєкторії під час стрільби активно-реактивними снарядами (мінами), Петренко В. М., Житник В. Є. (2009)
Науменко М. В. - Критерий оценивания уровня технического совершенства модернизируемого образца вооружения и военной техники (2009)
Скорик А. Б. - Аналіз операції "Союзницька сила" і оцінка її впливу на зміну стратегії оборони США, Воронин В. В., Доска О. М. (2009)
Толстой О. В. - Класифікація гусеничних рушіїв бойових наземних робототехнічних систем (2009)
Никифоров А. В. - Модель прогнозирования состояния парков авиационной и специальной техники при проведении полётов в авиационной части (2009)
Бархударян М. В. - Взаємозв’язок між характеристиками точності полігонного вимірювально-обчислювального комплексу та вимірювальних радіотехнічних систем, Кулагін К. К., Чумак Б. О. (2009)
Воинов В. В. - Методика расчета и анализ автокорреляционной функции сверхширокополосного сигнала, полученного методом многочастотного пространственного формирования с использованием набора логопериодических вибраторных антенн, Ермаков Г. В., Иванец М. Г., Леонов И. Г. (2009)
Зинченко А. А. - Использование N-OFDM сигналов двойной поляризации для формирования комплексной формы их представления. Коррекция поляризационной неидентичности (2009)
Карлов В. Д. - К вопросу о точности измерения запаздывания полезного сигнала на фоне мешающего, Корняков С. А., Карлов Д. В. (2009)
Карлов В. Д. - К вопросу о моделировании характеристик излучения элементов выпуклой антенной решетки, Окунев О. А., Петрушенко Н. Н., Лукашук Е. В. (2009)
Ковальчук А. О. - Оцінка показника якості підсистем автосупроводження за кутовою координатою та радіальною швидкістю багатоканальної РЛС з фазованою антенною решіткою за допомогою уточненої моделі, Коломійцев О. В., Максюта Д. В., Сосунов О. О. (2009)
Новіченко С. В. - Модель стаціонарного процесу функціонування багаторежимних радіоелектронних засобів, Квіткін В. П. (2009)
Пащенко Р. Э. - Анализ влияния отношения сигнал/помеха на величину фрактальной размерности, Пащенко Э. И. (2009)
Чирикалов А. С. - Методика определения характеристик акустических сигналов работающих механизмов систем корабельных артиллерийских установок (2009)
Балабасьова Н. О. - Системний підхід до пакетної передачі інформації, Лиска В. М. (2009)
Газал Мохамед Саид - Повышение производительности беспроводных сетей на основе управления порогом фрагментации пакетов данных, Горбенко А. В., Тарасюк О. М. (2009)
Ефимова О. В. - Пути совершенствования аккустических фильтров для видеоспектрометров дистанционного зондирования Земли, Черкашина Е. Л. (2009)
Загорулько А. Н. - Методы и модели контроля и диагностики бортовых систем космического аппарата (2009)
Козелков С. В. - Напрямки розвитку радіонавігаційного забезпечення України, Кучерук С. М. (2009)
Косенко В. В. - Распределение однородных транзакций в мультисервисных сетях, Бережная Н. Д., Горишная Ю. В. (2009)
Кучук Г. А. - Метод построения оптимальных временных шкал для аппроксимации значения максимального размера очереди, Можаев А. А., Коваленко А. А. (2009)
Науменко М. І. - Метод оперативного перерозподілу навантаження ланки NGN-мережі, Стасєв Ю. В. (2009)
Смирнов А. А. - Разработка метода определения оптимального множества путей передачи информации в телекоммуникационной сети, Босько В. В. (2009)
Дибе Г. - Нейро-нечеткий цифровой регулятор энергии электронов линейного ускорителя, Удовенко С. Г., Шамраев А. А. (2009)
Жолткевич Г. Н. - Компьютерное моделирование дифракции электромагнитных волн на решетке из идеально проводящих брусьев прямоугольного поперечного сечения (случай H-поляризации), Хорошун В. В., Хохольков В. Б. (2009)
Кеберле Н. Г. - Моделирование динамических предметных областей в онтологиях (2009)
Львов М. С. - Верифікація інтерпретаторів алгебраїчних операцій в розширеннях багатосортних алгебр (2009)
Мартыненко С. О. - Исследование возможности применения кодов модулярной системы счисления для создания системы обработки криптографической информации реального времени, Краснобаев В. А. (2009)
Приходько В. М. - Разграничения доступа к информационным ресурсам на основе биометрической речевой верификации пользователей (2009)
Редькина Т. В. - Преобразование Бэклунда для нелинейного дифференциального уравнения в частных производных, Лушникова Г. А. (2009)
Сайковская Л. Ф. - Результаты использования корреляционного метода для моделирования состояния человека-оператора (2009)
Стокипный А. Л. - Способ эффективного представления исследуемого набора данных в методах поиска ассоциативных правил (2009)
Астахов Д. С. - Автоматическая система компенсации помех в системах измерения, Городничий В. В. (2009)
Меркулова Н. А. - Аналіз похибок компаратора (2009)
Троцько М. Л. - Аналіз методів та засобів синхронізації шкал часу, існуючих в Україні (2009)
Яковлев М. Ю. - Питання оцінювання ефективності управління метрологічною надійністю засобів вимірювальної техніки військового призначення (2009)
Кононов Б. Т. - Параметры, определяющие износ подвижных контактов переключающих устройств высоковольтных трансформаторов, Журба Л. Ю. (2009)
Сотников А. М. - Исследование излучательных свойств наземных объектов с пассивной защитой на основе композитных радиоизотопных покрытий, Сидоренко Р. Г., Рыбалка Г. В., Хмелевская О. А. (2009)
Хижняк В. М. - Модель оптимального розподілу фінансувань на ремонт та закупівлю авіаційних ракет, Баранік О. М., Калкаманов С. А. (2009)
Абрамов Ю. А. - Динамические характеристики полупроводникового чувствительного элемента спиралевидного типа газового пожарного извещателя, Прусский А. В. (2009)
Бутенко О. С. - Сценарий формирования пространства управляющих параметров при анализе возможности перехода различных аномалий в один из типов элементарных катастроф (2009)
Дядюшенко О. О. - Вибір показників оцінки якості інформаційних технологій для моніторингу причин та наслідків пожеж, Андрієнко В. М., Щерба В. О. (2009)
Игнатьев А. М. - Обеспечение достоверности передачи сообщений при мониторинге потенциально опасных объектов, Семкив О. М., Куренко А. Б. (2009)
Заборовський В. В. - Подальший розвиток форм та методів інформаційно-психологічного впливу на супротивника в роки першої та другої світових війн, Желтобородов О. М. (2009)
Романенко І. О. - Модель процесу набуття необхідного рівня знань, умінь та навичок об’єктами підготовки, Алексєєв С. В., Рубан І. В. (2009)
Сіненко Д. В. - Критерії оцінки льотної підготовки майбутнього льотчика, Бусигін Ю. Г. (2009)
Наші автори (2009)
Алфавітний покажчик (2009)
Радиш Я. Ф. - Моделювання процесу управління системою охорони здоров'я в дослідженнях українських військових лікарів, Мегедь В. П., Поживілова О. В. (2011)
Радченко О. В. - Взаємозв'язок соціальних, політичних і державноуправлінських технологій у публічному управлінні, Титовський І. І. (2011)
Бабаєв В. Ю. - Методологічні аспекти прогнозування у сфері державного управління (2011)
Домбровська С. М. - Основні тенденції впливу держави на сучасний розвиток вищої освіти України (2011)
Єльчанінов Д. Б. - Формування стратегії сталого розвитку держави: системологічні основи (2011)
Калашник Н. С. - Самоосвіта державних службовців як об'єкт державного управління (2011)
Клімушин П. С. - Нормативно-методичні основи забезпечення електронного документообігу в державному управлінні, Мордвинцев М. В. (2011)
Козлов К. І. - Адміністративне реформування державного управління в умовах політичної модернізації країни (2011)
Крутій О. М. - Соціально-психологічний механізм як умова активізації діалогової взаємодії органів влади та громадськості (2011)
Малиш Н. А. - Ефективна державна політика України у сфері охорони довкілля (2011)
Мельников О. С. - Деякі аспекти створення та організації роботи комітетів з конкурсних торгів (2011)
Орлов О. В. - Історична та філософська обумовленість плинності державно-управлінських сенсів (2011)
Самофалова Т. О. - Історичний контекст, зовнішні впливи і зовнішні ефекти у формуванні інформаційної економіки (2011)
Степанов В. Ю. - Концептуальні засади реалізації державної інформаційної політики (2011)
Туркіна І. Є. - Правосуддя як форма здійснення державної діяльності (2011)
Ульянченко Ю. О. - Дослідження створення кластерів як стратегічного напряму державного управління (2011)
Шубін С. П. - Політичний маркетинговий аналіз сутності сучасного соціально-політичного конфлікту в державі (2011)
Бібленко С. Б. - Базові принципи механізму функціонування органів державного технічного нагляду в Україні (2011)
Біла Г. М. - Організаційні механізми забезпечення державної політики дотримання законодавства про працю (2011)
Матвієнко С. В. - Проблеми утилізації побутових відходів у рамках концепції стійкого розвитку (2011)
Петраков С. І. - Концептуальні підходи до державного регулювання інформаційної сфери (2011)
Поліщук О. Ю. - Управління якістю – основа всіх напрямів діяльності органів публічного управління (2011)
Репешко П. І. - Реалізація спеціальних принципів державного управління в організації судово-експертної діяльності (2011)
Соболь М. П. - Особливості управління ризиками в механізмах державного управління на прикладі системи прийняття та реалізації державно-управлінських рішень (2011)
Дєгтяр А. О. - Державна політика формування інноваційної інфраструктури підтримки підприємнитцва, Гончаренко М. В. (2011)
Лозинська Т. М. - Стратегія державного управління розвитком аграрного ринку, Голобородько О. П. (2011)
Бублій М. П. - Теоретичні та методологічні основи організації державних закупівель (2011)
Бульба В. Г. - Діяльність громадських гуманітарних рад та її висвітлення на веб-сайтах обласних державних адміністрацій, Меляков А. В. (2011)
Кузнецов А. О. - Соціально-економічний розвиток регіону: зміст, форми та особливості державного регулювання (2011)
Лєсная О. С. - Шляхи розбудови сільськогосподарської інфраструктури регіону (2011)
Гавкалова Н. Л. - Дослідження впливу трансакційних витрат підприємства на ефективність менеджменту персоналу на прикладі підприємств Харківського регіону, Власенко Т. А. (2011)
Непомнящій О. М. - Державне регулювання економіки в ринкових умовах (2011)
Соболь Р. Г. - Місце страхового ринку в соціально-економічній системі держави (2011)
Батенчук М. М. - Формування управлінської структури забезпечення майнових прав дітей: регіональний аспект (2011)
Влізло Є. М. - Тенденції розвитку інвестиційних процесів (2011)
Гулевська С. Ф. - Самоорганізація населення як спосіб забезпечення соціальних прав громадян (2011)
Гуріна О. В. - Економічні методи і засоби забезпечення стійкого розвитку еколого-економічних систем (2011)
Дуб Н. Є. - Нормативно-правові механізми реформування медсестринства (2011)
Круглов В. В. - Приватизація в системі управління трансформаційними процесами в Україні (2011)
Матвієнко П. В. - Розробка організаційно-економічної моделі управління ресурсозбереженням (2011)
Нестругіна І. М. - Організаційно-правовий механізм державного фінансового контролю у сфері державних закупівель (2011)
Підопригора А. Ю. - Кризові явища у ХХ ст. (2011)
Райхенбах Т. М. - Основи державного регулювання використання альтернативних джерел енергії (2011)
Статівка Н. В. - Демографічна складова економічної безпеки України, Смаглюк А. А. (2011)
Стефанова О. А. - Державне управління реформуванням фінансової складової системи надання соціальних послуг особам похилого віку (2011)
Фролов А. Ю. - Принципи державного регулювання забезпечення продовольством населення: від проектування інституту до інституційної пастки (2011)
Харук Ю. М. - Підвищення якості діяльності районних відділів у справах дітей в напрямку профілактики правопорушень (2011)
Шатило О. А. - Вертикально інтегровані структури в аграрному секторі як складова національної інноваційно-інвестиційної системи: організаційно-правові аспекти, Пелешко І. Ю. (2011)
Мельниченко О. А. - Реформування ЖКГ на інноваційних засадах як запорука якіснішого виконання містом побутової функції, Шевченко А. С. (2011)
Гончарук Н. Т. - Взаємодія органів державної влади та органів місцевого самоврядування: правові та функціональні аспекти, Прокопенко Л. Л. (2011)
Тарабан С. В. - Пріоритети сталого розвитку Харківської області в контексті глобальних і національних проблем (2011)
Янов В. В. - Підхід до побудови рейтингу сайтів місцевих державних адміністрацій (2011)
Свиридов І. І. - Сучасний стан правового забезпечення самостійності місцевих бюджетів як фінансової основи місцевого самоврядування (2011)
Лазор О. Я. - Особливості кадрової політики на сучасному етапі розвитку України, Заяць О. І. (2011)
Золотарьов В. Ф. - Стан наукової розробки проблеми державного управління кадровими процесами (2011)
Будко О. О. - Фактори та їх вплив на стан соціально-психологічного клімату в трудових колективах органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (2011)
Медвідь А. П. - Психофізіологічний аспект системи кадрового менеджменту в Збройних силах України (2011)
Карамишев Д. В. - Зарубіжний досвід державного управління професійним навчанням безробітних, Шенкаренко О. В. (2011)
Бєлай С. В. - Кластерний аналіз соціально-економічної безпеки регіонів України (2011)
Дегтярьова І. О. - Формування політики підвищення конкурентоспроможності регіонів у зарубіжних країнах (2011)
Євсєєва Г. П. - Державна мовна політика в Україні в контексті євроінтеграційних процесів 398-402 (2011)
Крамарева О. М. - Зовнішньоекономічна діяльність в Україні: аналіз та стратегія розвитку (2011)
Левченко Н. М. - Основні принципи та відмінні риси північноамериканської моделі бюджетної підтримки розвитку АПК (2011)
Медвідь М. М. - Аналіз взаємовпливу національного та міжнародного ринків праці на формування трудових ресурсів для виконання службово-бойових завдань (2011)
Тамм А. Є. - Роль Ради Європи у забезпеченні прав людини (до історіографії проблеми) (2011)
Чернятевич Я. В. - Концептуальні основи геоекономіки та економічна безпека держави (2011)
Ісаєнко Д. В. - Соціальна безпека: вплив органів державної влади на розвиток житлового будівництва (2011)
Нужнова Ю. А. - Перспективи формування конкурентної політики АПК у контексті історичного досвіду розвинених країн (2011)
Чуприна Ю. Ю. - Міжнародні стандарти ефективності судової влади (2011)
Титул, зміст (2014)
Гадецька З. М. - Створення системи безпеки в готелях України та Черкаського регіону (2014)
Shamanskij S. J. - Improvement of sludge stabilization technology along with biogas production, Bezugla O. V. (2014)
Заболотний О. І. - Мікробіологічна активність грунту при застосуванні гербіциду мерлін, Заболотна А. В. (2014)
Cугак В. В. - Освітній рівень робітництва південної України другої половини ХІХ – початку ХХ століття (2014)
Алексеев А. О. - Модель ценообразования финансовых активов применительно к объектам недвижимости, Чобан Э. С., Торсунова Н. А. (2014)
Гриценко О. І. - Тенденції та проблеми формування інтегрованої звітності суб’єктами господарювання (2014)
Ilieva L. M. - Development of the tourist brand (2014)
Климчук А. О. - Моніторинг рівня конкуренто-спроможності в оперативному управлінні підприємством (2014)
Коломейченко А. С. - Анализ информационной системы трансфера результатов научных исследований в агропромышленный комплекс России, Ноздрина Ю. В. (2014)
Левицька І. В. - Формування регіонального туристського кластера (2014)
Стрехова С. В. - Стан впровадження інноваційних технологій в управлінні персоналом на машинобудівних підприємствах Вінницької області (2014)
Чернова Ю. В. - Раскрытие информации о финансовых вложениях в бухгалтерской отчетности предприятий агропромышленного сектора (2014)
Швед В. В. - Методологічне забезпечення стратегічного управління діяльності підприємства, Даних О. В. (2014)
Шпеник Т. К. - Оцінка природно-ресурсного потенціалу районів Закарпатської області з точки зору перспективи розвитку сільського (зеленого) туризму (2014)
Ярыгина И. З. - Проблемы и перспективы использования национальных валют в обеспечении экономического сотрудничества (2014)
Казаков М. А. - Введение предиката эмпирической конъюнкции как правила установления истинности на уровне языка фактов (2014)
Крутій Ю. М. - Людина і Бог у тлумаченні Аврелія Августина (2014)
Зленко Ю. М. - Перифраз у художньому мовленні Євгена Гуцала (2014)
Науменко О. В. - Колірні уподобання як складова індивідуального стилю письменника та перекладача (2014)
Прасол Є. А. - Репрезентації образа Фудзи у творі Р.Желязни "24 види гори Фуджі кисті Хокусая" (2014)
Тоцький Б. А. - Використання концепції неукладеності правочинів як спосіб захисту приватних інтересів (2014)
Чижаєв В. І. - Звільнення особи від кримінальної відповідальності, передбачене ст. 45 КК України (дійове каяття): юридично-правові аспекти у земельному праві України (2014)
Гришко Т. Г. - Использование малых фольклорных жанров на уроках русского языка как средства формирования духовно-моральных качеств учащихся начальных классов (2014)
Дєда В. М. - Особливості організації експериментальної роботи з дітьми старшого дошкільного віку щодо вироблення вмінь та навичок вимірювальної діяльності (2014)
Захарова Г. Б. - Самостійна навчальна діяльність студентів внз у рамках компетентнісного підходу (2014)
Капран С. Б. - Реалізація організаційно-педагогічних умов підготовки майбутніх організаторів діловодства до самоосвітньої діяльності у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації (2014)
Кочерга О. М. - Особливості використання тренінгових технологій у процесі формування практичної компоненти професійної підготовки майбутнього учителя (2014)
Портницька Н. Ф. - Психолого-педагогічні особливості рівня домагань підлітків, що потребують корекції розумового розвитку, Татаріна А. О., Лесик С. Н. (2014)
Рябовол Т. А. - Окремі аспекти соціально-психологічної корекції особистості молодших школярів з викривленнями у розвитку емпатії (2014)
Рябуха А. Ю. - Модель підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до застосування мультимедійних технологій (2014)
Фурса О. О. - Комплексний розвиток дизайну і дизайн-освіти як наріжна освітня тенденція (2014)
Хміль Н. А. - Организация внеклассных воспитательных мероприятий по информатике в начальных классах с использованием интерактивных методов, Морквян І. В. (2014)
Чайковская Л. А. - Стилизация в декоративном пейзаже. Фломастерная техника (2014)
Ярощук Н. П. - Умови формування ціннісно-смислового ставлення до психології (2014)
Викторова И. А. - Гипермобильность суставов: её роль в дифференциальной диагностике болевого суставного синдрома у лиц молодого возраста, Киселева Д. С., Коншу Н. В. (2014)
Гарас М. Н. - Динаміка показників лабільності бронхів у школярів на тлі базисної протизапальної терапії тяжкої персистуючої бронхіальної астми (2014)
Гасюк П. А. - Морфометричні показники коронки малих кутніх зубів верхньої та нижньої щелеп людини в нормі, Ковтун Н. Я., Воробець А.Б. (2014)
Дудка П. Ф. - Гемореологічні й імунні порушення та можливості їх корекції у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Добрянський Д. В., Ільницький Р. І. (2014)
Золотухина Е. Л. - Механизмы участия зубного ликвора в формировании свойств твердых тканей зуба (2014)
Комаревская Е. В. - Антигалитозная эффективность зубной пасты "Halita", Семенова О. А., Семенова О. А. (2014)
Романенкова Ю. В. - Стилистические характеристики маньеризма в скульптурном наследии А. Монторсоли (2014)
Папуша В. С. - Форми та напрями впливу громадянського суспільства на державне управління: представництво интересів (2014)
Ядровський О. Є. - Роль ванілоїдного компонента в антиноцицептивній дії кеторолаку, Бухтіарова Т. А. (2012)
Морозова Л. П. - Вплив високодисперсного кремнезему на гідратацію ліофілізованої тканини тонкої кишки, Штатько О. І., Луцюк М. Б., Таран І. В., Маланіч В. С., Туров В. В. (2012)
Іванова Н. М. - Активність антимікробних препаратів у ліпосомальній формі стосовно staphylococcus aureus, Мавров Г. І., Деркач С. А., Коцар Е. В. (2012)
Савченкова Л. В. - Скринінг потенційних аналгетиків серед похідних 4-(гідроксі)-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбонових кислот на моделі "оцтовокислих корчів”, Фоменко С. І. (2012)
Кравченко О. О. - Активність фосфатидилінозитол-3-кінази за умов розвитку експериментального колітасоційованого канцерогенезу, Тимошенко М. О., Гайда Л. М., Сокур О. В., Остапченко Л. І. (2012)
Резуненко Ю. К. - Вплив поліолів на основі гліцеролу на вміст фосфоліпідних фракцій мембран еритроцитів і гепатоцитів щурів, Стеценко С. О., Прокопов В. О. (2012)
Хара М. Р. - Метаболізм ацетилхоліну в пошкодженому адреналіном міокарді самців і самок щурів за застосування модуляторів активності системи оксиду азоту, Юріїв К. Є., Кузів О. В. (2012)
Горбачова С. В. - Вплив тіотриазоліну та A-ліпоєвої кислоти на показники тіолдисульфідної системи за умов експериментальної церебральної ішемії, Бєленічев І. Ф. (2012)
Ніженковська І. В. - Вплив похідних краун-ефірів на біоенергетичні процеси в міокарді, Ніженковський О. І., Вельчинська О. В., Філіпова К. Ю. (2012)
Кобернік А. О. - Лікарська форма пелоїду Куяльницького лиману та її протизапальна активність, Кравченко І. А. (2012)
Гаїна Ж. М. - Коригувальний вплив мілдронату на показники оксидантно-антиоксидантної рівноваги в організмі щурів на тлі токсичної дії доксорубіцину, Косуба Р. Б., Яремій І. М. (2012)
Челін Н. В. - Аналіз речовин ліпофільної природи в органах любистку лікарського (Levisticum officinale koch.), Марчишин С. М. (2012)
Петрух Л. І. - ДІя деяких антибіотиків на основні компоненти молока, Михалик О. І., Коваленко М. М., Павленко О. В., Панич О. П. (2012)
Гуда Н. В. - Вміст амінокислот та мікроелементів у кріоліофілізованій ксеношкірі як показник її біологічної активності, Цимбалюк А. В. (2012)
Лотоцька О. В. - Вплив питної води з різними концентраціями міді на стан антиоксидантної системи піддослідних тварин (2012)
Сулейман М. М. - Синтез і фармакологічна активність 9-аміно-5-нітроакридинію 3-оксамоїлзаміщених n-фенілантранілатів, Ісаєв С. Г., Яременко В. Д., Микитенко О. Є., Кізь О. В., Шевельова Н. Ю. (2012)
Авдєєв О. В. - Аналіз біохімічних показників сироватки крові й екг у тварин з гіпо- та гіперергічним запальним процесом у пародонті (2012)
Колодницька Г. Б. - Патогенетичне обґрунтування місцевого застосування пегільованої супероксиддисмутази при пародонтиті, Корда М. М. (2012)
Усенко В. Ф. - Експериментальне дослідження фармакокінетичних властивостей кверцетину при пероральному застосуванні з модифікаторами розчинності, Зупанець І. А., Тарасенко О. О., Шебеко С. К. (2012)
Банний І. П. - Синтез, фармакологічна активність та гостра токсичність карбоксиметиламідів r-бензолсульфогідразидів щавлевої кислоти, Банна Н. І., Криськів О. С., Савченко В. М. (2012)
Єрьоменко Р. Ф. - Визначення впливу екстракту з трави люцерни посівної на білковий обмін у системі крові за умов доксорубіцинової гіпопротеїнемії (2012)
Марущак М. І. - Роль активних форм кисню у розвитку і прогресуванні гострого ураження легень в експерименті (2012)
Волкова Н. М. - Стан пол у мозку і зміни реактивності автономної регуляції кровообігу в молодих щурів при метеоциклоні (2012)
Яковлєва Л. В. - Експериментальне дослідження потенційної антимутагенної дії Елгацину, Сахарова Т. С. (2012)
Гнатюк М. С. - Гістохімічна характеристика структури ацинарного відділу великих слинних залоз людини, Гасюк П. А. (2012)
Демкович А. Є. - Роль цитокінів у механізмах розвитку запальних процесів одонтогенного походження (2012)
Гонський Я. І. - Поступ біохімії на перехресті XX–XXI ст. (2012)
Федорчук О. Г. - Імуногенні властивості високоангіогенного варіанта карциноми легені Льюїс: зв’язок з метастатичним потенціалом (2012)
Максимович Я. С. - Експресія ізоформ синтази оксиду азоту за умов розвитку та загоєння стресіндукованих уражень слизової оболонки шлунка щурів, Драницина А. С., Сокур О. В., Остапченко Л. І. (2012)
Воронкова Ю. С. - Характеристика анемічного та гіпоглікемічного стану крові при розвитку карциноми герена та застосуванні цисплатину і кластерних сполук ренію при різних формах введення, Скорик О. Д., Штеменко Н. І. (2012)
Пясковська О. М. - Антиангіогенна дія циклофосфану відносно метастазуючих експериментальних пухлин (2012)
Поляков В. В. - Особливості обміну сполучної тканини в дітей із бронхіальною астмою та рецидивним обструктивним бронхітом, Сенаторова Г. С. (2012)
Голік М. Ю. - Синтез та діуретична дія алкіламідів 4-гідрокси-2-оксо-1,2,5,6,7,8-гексагідрохінолін-3-карбонової кислоти, Українець І. В., Кравченко В. М., Петрушова Л. О. (2012)
Шлюсар О. І. - Кількісне визначення трифлюоперазину в лікарських препаратах методом спектрофлуориметрії у вигляді S-оксиду, Блажеєвський М. Є., Александрова Д. І. (2012)
Сусла О. Б. - Особливості порушень мінерального метаболізму у хворих із кальцинозом клапанів серця на додіалізному та діалізному етапах хронічної хвороби нирок (2012)
Олещук О. М. - Прооксидантно-антиоксидантний баланс у печiнцi щурiв при її iшемiї-реперфузії за присутностi модуляторів синтезу оксиду азоту (2012)
Яковлєва Л. В. - Дослідження імунотропних властивостей препарату ехінацеї пурпурової у формі желе, Немятих О. Д., Кошова О. Ю. (2012)
Філіпцова К. А. - Фізико-хімічні властивості карбоксипептидази а злоякісного новоутворення молочної залози, Вовчук І. Л. (2012)
Щерба В. В. - Патогенетичні особливості перебігу пародонтиту на фоні хронічного гепатиту, Корда М. М. (2012)
Іскра Р. Я. - Білковий обмін у вагітних щурів за дії цитрату нанохрому (2012)
Йолтухівський М. М. - Дослідження процесів метилування, транссульфування та утворення гідроген сульфіду в нирках щурів за умов цисплатинової нефропатії (2012)
Доцюк Л. Г. - Інтраренальні механізми регуляції циркадіанного ритму функції нирок, Кушнір І. Г., Бойчук Т. М. (2012)
Петрух Л. І. - Взаємодія флуоренів з основними компонентами молока, Коваленко М. М., Михалик О. І., Павленко О. В., Панич О. П. (2012)
Пацкань Л. О. - Вплив парацетамолу на активність процесів ліпопероксидації і стан антиоксидантної системи щурів на тлі тривалого застосування нітритів, Кліщ І. М. (2012)
Вербіловський Я. П. - Визначення ловастатину в плазмі крові методом високоефективної рідинної хроматографії, Ільченко О. В. (2012)
Цимбалюк А. В. - Антитоксичний феномен кріоліофілізованого ксенодермального субстрату (2012)
Марущак М. І. - Метаболічні порушення у щурів з гострим ураженням легень (2012)
Ісаєв С. Г. - Синтез, будова та біологічна активність нітро- та хлорзаміщених 9-(R-іліден) гідразиноакридинів, Девяткіна А. О., Єрьоміна Г. О., Семенов А. М., Мазейко А. Ю., Сокуренко І. А., Шевельова Н. Ю. (2012)
Загайко А. Л. - Вплив субстанції "Полікатехін” на вміст гіалуронової кислоти у шкірі щурів та проліферативну активність фібробластів, Филимоненко В. П., Красільнікова О. А., Соловйова Л. М., Огай Ю. О. (2012)
Ніженковська І. В. - Біоорганічна та біологічна хімія на медико-психологічному факультеті: стан викладання та перспективи, Стеченко О. В., Ягупова А. С., Яніцька Л. В. (2012)
Майданник В. Г. - Механізми прогресування пошкодження нирок при хронічному гломерулонефриті у дітей, Бурлака Є. А., Ганусевіч І. І. (2012)
Бурлака А. П. - Вплив комплексу попередників і модулятора біосинтезу убіхінону на систему церулоплазмін/трансферин, вільнорадикальне окиснення ліпідів і білків та активність матриксних металопротеїназ у крові тварин за введення доксорубіцину, Кучменко О. Б., Петухов Д. М., Ганусевич І. І., Лукін С. М., Лук'янчук Є. В., Сидорик Є. П., Делеменчук Н. В., Донченко Г. В. (2012)
Мончак І. Л. - Дослідження впливу диклофенаку та амізону на TRPV1 ворітної вени, Ядловський О. Є., Бухтіарова Т. А. (2012)
Пивоваренко Ю. В. - Природа взаємодiї мiж катiонними N-оксидфеназинами та ДНК, Шабликін О. В., Васильєв О. М. (2012)
Хара М. Р. - Метаболізм ацетилхоліну в пошкодженому адреналіном міокарді самців і самок щурів за застосування блокатора АТФ-чутливих калієвих каналів глібенкламіду та блокатора кальцієвих каналів верапамілу, Усинський Р. С. (2012)
Дармограй Н. М. - Вивчення умов екстракції агомелатину органічними розчинниками (2012)
Рубан А. М. - Міжфазні взаємодії вітреоретинального силікону з розчином гіалуронової кислоти, Казанець А. І., Крупська Т. В., Туров В. В. (2012)
Максимюк Г. В. - Гомеостаз іонів cолей лужних металів нативної сперми, Воробець З. Д., Максим'юк В. М. (2012)
Романовська І. І. - Фізико-хімічні властивості й офтальмонешкідливість очної лікарської мазі з лізоцимом, Сотникова О. П., Декіна С. С., Шестеренко Є. А. (2012)
Підручна С. Р. - Зміни показників неспецифічної резистентності організму при тяжкій та комбінованій травмі, Захарчук У. М., Кулянда О. О. (2012)
Ніколаєнко Т. В. - Вплив іонів свинцю на показники гепатобіліарної системи та азотистого катаболізму, Бесараб І. В., Почтарьова Г. О., Непийвода Х. Д., Лаврова К. В., Ступак Ю. А., Томачинська Л. І., Гарманчук Л. В. (2012)
Кліщ І. М. - Вікові особливості впливу парацетамолу на деякі показники пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантної системи у щурів, Погорецька Х. В., Куліцька М. І. (2012)
Посохова К. А. - Метаболічні порушення при експериментальному цукровому діабеті 2 типу та призначенні водорозчинної форми кверцетину, Зозуляк Н. Б., Ніколаєва В. В. (2012)
Вовк Т. Б. - Особливості функціонування тромбоцитів за умов розвитку системного червоного вовчака , Бурлова-Васильєва Н. К., Остапченко Л. І. (2012)
Щерба В. В. - Застосування інгібітора індуцибельної синтази оксиду азоту N-(3-(амінометил)бензил)ацетамідину при ліпополісахаридному запаленні тканин пародонта, Корда М. М. (2012)
Авдєєв О. В. - Стан ендогенної інтоксикації у тварин різного віку з гіпо- і гіперергічним пародонтитом (2012)
Сікорин У. Б. - Одержання і стандартизація екстрактів стародуба широколистого (2012)
Козак Д. В. - Вплив політравми на динаміку раннього апоптозу тканинних лімфоцитів, Гудима А. А. (2012)
Татарчук Л. В. - Особливості структурно-функціональних змін в артеріях шлуночків серця при пострезекційній легеневій гіпертензії (2012)
Уліщенко Є. О. - Віртуальний скринінг та синтез нових N-ацильних похідних S-(2-метилхінолін-4-іл)-L-цистеїну як потенційних біорегуляторів направленої дії, Бражко О. А., Омельянчик Л. О., Генчева В. І., Бражко О. О. (2012)
Марценюк В. П. - Аналіз об’єктивності новітніх методик оцінювання при викладанні біологічної та біоорганічної хімії, Сельський П. Р. (2012)
Мізь А. В. - Отруєння тетрахлорметаном: поширеність, патогенез, клінічні та морфофункціональні прояви (2012)
Коваль О. С. - Біологічно активні речовини видів роду Hypericum L., Фтемова Л. В., Дробик Н. М. (2012)
Титул, зміст (2013)
Букреев И. А. - Повышение конкурентоспособности рекреационно-туристской отрасли региона (2013)
Васильєва В. В. - Розвиток фінансового ринку в контексті формування фінансової безпеки України, Фоміна О. О. (2013)
Глушко Ю. В. - Организация создания сбытовых кооперативов на виноградарско-винодельческих предприятих (2013)
Hrushchynska N. M. - Development tendencies of Ukrainian-Israeli relations in the context of Ukrainian geo-economic priorities (2013)
Дудчик О. Ю. - Аналіз інвестиційної привабливості Дніпропетровського регіону, Кудлай Ю. С., Панасенко Ю. М. (2013)
Кудріна О. Ю. - Динаміка розвитку стратегічно пріоритетних об’єктів промисловості Луганського регіону (2013)
Суров Д. В. - Формування клієнтської бази банківських установ України (2013)
Турчак В. В. - Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку малого бізнесу в Україні (2013)
Ярмош В. В. - Мотивація персоналу на сучасних підприємствах (2013)
Василишина Н. Д. - Творчість Г. Р. Хаггарда як неоромантика (2013)
Ліпіна Н. М. - Трансформація проекцій фразеологічних одиниць у культурному просторі (2013)
Расевич Л. П. - Еволюція образу Шерлока Холмса у світлі кризи ідеології модерну (2013)
Александренко О. В. - Прояви вандалізму на об`єктах культурної спадщини, Веселовська Н. О. (2013)
Голубенко Т. О. - Особливості процесу формування готовності майбутніх соціальних працівників до патронажної роботи з людьми похилого віку (2013)
Максим О. В. - Психологічні механізми адаптації дезадаптованих молодших школярів, Рябовол Т. А. (2013)
Халемендик Ю. Є. - Готовність майбутніх вчителів іноземної мови до формування соціокультурної компетенції в учнів (2013)
Чайковская Л. А. - Урок по стилизации и декоративному изображению животного мира ("Кошки") (2013)
Черкасов В. Г. - Ультраструктурні зміни мозкової речовини нирки щурів після локального термічного опіку, Дзевульська І. В., Маліков О. В. (2013)
Руснак И. Т. - Клинический случай скрытого обезвоживания организма, Тащук В. К., Ибрагимова С. Ю., Семенов П. В. (2013)
Руснак И. Т. - Роль воды в организме человека, риски обезвоживания, Тащук В. К., Ибрагимов Э. Ю., Скоропадский В. В. (2013)
Тащук В. К. - Ефективність лікування у хворих з гіпертрофією лівого шлуночка, Руснак І. Т., Єрохова А. А., Боднар І. О., Павлова Н. А. (2013)
Тіманюк І. В. - Перспективи фармацевтичного ринку після патентного обвалу (2013)
Нездолій А. О. - Вивчення гострої токсичності цукерок із вмістом L–карнітину та глюкозаміну, Малецька З. В. (2013)
Титул, содержание (2014)
Двирная О. З. - Повышение качества газотурбинных дисков путем усовершенствования технологии их обработки, Шумилов А. П. (2014)
Тимофеева Л. А. - Формирование поверхностного слоя триботехнического назначения для железоуглеродистых сплавов, Тимофеев С. С., Дёмин А. Ю., Ягодинский Е. С. (2014)
Козарь О. П. - Розкрійні властивості шкіряних матеріалів, наповнених мінералами природного походження, Мокроусова О. Р., Ліщук В. І., Коновал В. П. (2014)
Скоркін А. О. - Методика оптимізації організаційно-технологічної структури систем дрібносерійної зборки складних машинобудівних виробів (2014)
Гужва В. О. - Про один підхід до розробки системи щодо поводження з твердими побутовими відходами, Журавель Н. М. (2014)
Скуріхін В. І. - Визначення зносостійкості контактного проводу методом повного факторного експерименту (2014)
Шацький С. П. - Удосконалення методів керування енергоспоживанням на міському електричному транспорті (2014)
Кривошия О. А. - Взаємозв’язок між диференційним ціноутворенням та сприйняттям споживачами якості товару: практика українських підприємств, Базілінська О. Я. (2014)
Химинець В. В. - Взаємозв’язок сталого розвитку та якості життя населення на прикладі Карпатського регіону (2014)
Балака Є. І. - Організаційний аспект відродження та розвитку залізничного туризму на основі кластерізації, Сіваконева Г. О. (2014)
Borowski F. P. - Changes in the legal conditions of transport biofuels in Poland on the background of the European Union, Golisz E., Izdebski W. (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, содержание (2014)
Синчук О. Н. - К вопросу моделирования генезиса электротравм в электротехнических комплексах и системах железорудных шахт, Харитонов А. А. (2014)
Любимова Н. А. - Информационный анализ процедур контроля загрязняющих выбросов энергоемких предприятий (2014)
Мирошниченко И. В. - Формирование математической модели волнистости по результатам вычисления шероховатости протяженных изделий (2014)
Безносик Ю. А. - Сжигание твердого топлива в низкотемпературном кипящем слое с определением выбросов токсичных веществ, Логвин В. А., Коринчук К. А., Киржнер Д. А. (2014)
Лимаренко О. М. - Шляхи вдосконалення ефективних методів утилізації нафтового газу в Україні, Халітова Л. А. (2014)
Лещинський О. Л. - Модель прогнозування обсягу споживання електричної енергії світлосигнального обладнання аеропорту, Коновалюк В. С., Соколова Н. П. (2014)
Луценко И. А. - Практический подход к выбору критерия оптимального управления (2014)
Малярец Л. М. - Концепция создания электронного учебника по высшей математике в Adobe Captivate, Ковалева Е. А. (2014)
Яглінський В. П. - Кінематика комбінованого модульного динамічного тренажера, Обайді А. С. (2014)
Міхалєва М. С. - Визначення та контроль концентрації складника багатокомпонентної рідини за одним електричним параметром (2014)
Бабіченко А. К. - Технологічний аудит в контексті підвищення ефективності систем управління виробництв аміаку, Красніков І. Л., Бабіченко Ю. А., Вельма В. І. (2014)
Стеценко Д. О. - Інтелектуальна обробка даних в системі автоматизованого управління технологічним комплексом брагоректифікації, Зігунов О. М., Смітюх Я. В. (2014)
Червоный И. Ф. - Рафинирование стержней кремния при бестигельной зонной плавке (2014)
Штихно А. П. - Властивості зварних з’єднань металоконструкцій після зміцнюючої деформаційно-термічної обробки, Алімов В. І., Полянський О. О., Васютченко Д. В. (2014)
Шульдинер Ю. В. - Организация местной работы на железнодорожных станциях в условиях создания транспортно-логистических кластеров (2014)
Коваленко В. І. - Кавітаційна та абразивна стійкість легкоплавких металів, Маринін В. Г. (2014)
Бутенко А. Н. - Влияние продуктов гидролиза адсорбента на его способность к обезвоживанию слабополярных жидкостей, Блинков Н. А., Юрченко А. А. (2014)
Назаренко И. А. - Выбор эффективной формы донного отражателя для равномерного нагрева высокотемпературного пека (2014)
Жученко А. І. - Параметричний аналіз папероробної машини як об’єкта автоматичного керування, Черьопкін Є. С. (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, зміст (2013)
Долганюк К. С. - Аспекти здійснення зовнішньоекономічних операцій на аграрних підприємствах, Чабан К. М. (2013)
Богацька Н. М. - Фінансовий стан підприємства та шляхи його покращення в бізнес-процесах підприємства, Галюк О. В. (2013)
Гуріна Т. І. - Проблеми організації системи управлінського обліку в Україні, Скиба К. В., Сморжанюк Т. П. (2013)
Дудчик О. Ю. - Інвестування в золото: переваги та недоліки, Брівко А. В., Нежива Н. Ю. (2013)
Нежурін М. Ю. - Вплив іноземного капіталу на ефективне функціонування банківської системи України, Подчесова В. Ю. (2013)
Поленкова М. В. - Господарський комплекс сільських територій: інтегральний аспект (2013)
Стратійчук В. М. - Основні засоби та аналіз їх ефективності в бізнес–процесах підприємства, Богацька Н. М. (2013)
Суров Д. В. - Формування клієнтської бази банківських установ України (2013)
Шевчук О. О. - Впровадження систем підтримки прийняття рішень для ефективного управління організацією, Кузьміна О. М., Міненко К. С. (2013)
Бондаренко Т. С. - Індивідуальний стиль Макса Кідрука (2013)
Ліпіна Н. М. - Трансформація проекцій фразеологічних одиниць у культурному просторі (2013)
Альберда Т. Г. - Механізм як загальнонаукова і правова категорія ("правовий механізм") (2013)
Бондаренко Т. В. - Правове регулювання принципів оподаткування (2013)
Заворотченко Т. М. - Науково-теоретичний аналіз конституційно-правових гарантів політичних прав громадян (2013)
Калашник Т. О. - Складнощі визначення дійсності заповітів самогубців, Гончарова А. В. (2013)
Михеев Д. Н. - Борьба с терроризмом и ограничения прав человека в международном праве (2013)
Загурська І. С. - Розвиток самооцінки творчих здібностей молодших школярів у діяльності з високим розвивально-творчим потенціалом (2013)
Пасєвіна О. А. - Можливості інклюзивного навчання дітей з розладами аутистичного спектру (2013)
Аденинская Е. Е. - Галузева характеристика професійної втрати слуху, Горблянский Ю. Ю., Хоружая О. Г. (2013)
Боднарюк О. І. - Оптимізація діагностики сальпінгоофоритів у дівчат-підлітків, Андрієць О. А., Гуменна К. Ю. (2013)
Гресько М. Д. - Надмірна вага в структурі патологічного перебігу менопаузи, Андрієць О. А., Дудко Т. О. (2013)
Ринжук Л. В. - Диференційований підхід до комплексного лікування безсимптомної бактеріурії у вагітних, Ринжук В. Є. (2013)
Триколенко С. Т. - Минимализм сценического оформления на примерах спектаклей "Обещание на рассвете" и "Gogol Поиск" (2013)
Козьма В. В. - Функціональні проблеми української державної машини (2013)
Науменко М. В. - Метод оценивания уровня технического совершенства модернизируемых образцов вооружения и военной техники (2009)
Рябоконь Є. О. - Способи і засоби протидії керованим ракетам з оптичними головками самонаведення, Кулєшов О. В., Батурін О. В. (2009)
Флоров О. Д. - Методика оперативного визначення переліку бойових пошкоджень зразків озброєння ЗРК, Штефан А. М. (2009)
До Куок Туан. - Комплексное решение задачи синтеза САУ малого беспилотного летательного аппарата типа вертикального взлета и посадки (2009)
Миргород Ю. І. - Приймак А. В. (2009)
Катунін А. М. - Вплив оптичних (лазерних) перешкод на значення відношення сигнал / шум на виході фотодетектора лазерної системи (2009)
Скакун С. В. - Система обработки радиолокационных спутниковых данных для картографирования наводнений (2009)
Козелков С. В. - Метод определения нелинейных передаточных функций для радиоприемных устройств на основе использования "нелинейных входных сигналов", Кучерук С. М. (2009)
Лемешко А. В. - Модель распределения частотных каналов с учетом территориальной удаленности станций в многоканальных mesh-сетях, Гоголева М. А., Симоненко Д. В. (2009)
Лытюга А. П. - Математическая модель сигналов в телевизионных системах при наблюдении низкоорбитальных космических объектов в дневное время (2009)
Моргун А. А. - Метод оценки параметров движения космического аппарата (2009)
Пашков Д. П. - Метод определения спектральных каналов переменной ширины в видеоспектрометрах космических систем дистанционного зондирования Земли (2009)
Рассомахін С. Г. - Обґрунтування принципів побудови каналу управління і телеметрії та інформаційного каналу малогабаритних безпілотних авіаційних комплексів, Снісаренко А. Г., Романенко В. В., Бзот В. Б. (2009)
Степанов М. М. - Метод виміру відстаней на земній поверхні при роботі з електронними картами в інформаційних системах Збройних Сил України (2009)
Двухглавов Д. Е. - Моделювання процесів передачі відеоданих в IP-мережах, Петров А. В., Грідіна В. В. (2009)
Дружинін С. В. - Аналіз стратегій процедури маршрутизації в телекомунікаційній мережі військового призначення, Климович О. К., Захараш О. М. (2009)
Лістровий С. В. - Управління інформацією в інтелектуальних засобах мережних інформаційних технологій, Сєвєрінов О. В., Осієвський С. В. (2009)
Бут А. А. - Изоморфизм моделей эквивалентности и дифункциональности при компараторной идентификации, Пресняков А. И., Шляхов В. В. (2009)
Дорохов О. В. - Розробка та використання засобів підтримки рішень для оптових фармацевтичних організацій, Дорохова Л. П. (2009)
Королев Р. В. - Исследование периодических свойств алгоритма поточного шифрования RC4 (2009)
Кучук Г. А. - Оценка безопасности мультисервисной сети, Коваленко А. А., Можаев А. А. (2009)
Любченко Н. Ю. - Модель взаимодействия компонентов интерактивной системы поддержки принятия решений (2009)
Осадчий С. І. - Технології і алгоритм структурної ідентифікації математичної моделі багатовимірного рухомого об’єкта з довільною динамікою у складі замкненої системи управління (2009)
Смеляков К. С. - Структурная модель подсистемы сегментации изображений для автономной системы технического зрения (2009)
Фан Явей Бин - Стеганографические возможности графического формата PNG, Холодная З. Б. (2009)
Хайрединов Р. А. - Исследование пропускной способности локальной сети жилого дома, Шевченко С. Е. (2009)
Черноморец М. В. - Исследование средств автоматизации регулирования транспортных потоков на перекрестке, Галькевич А. А. (2009)
Кір’янов Д. В. - Пристрій контролю вертикальності для системи автоматичного керування підйомом антенної щогли (2009)
Мінка С. В. - Шляхи зниження температури теплової обробки залізобетону при будівництві військових інженерних об’єктів, Вишневецький О. Л. (2009)
Щека В. Н. - Анализ существующих приводов вращения антенн радиолокационных станций (2009)
Ясинський Ю. О. - Аналіз і розрахунки надійності занурених асинхронних електродвигунів водяних шпар, Васюченко П. В., Васюченко О. Ю. (2009)
Віткін Л. М. - Визначення якісних характеристик моделі впливів в інтелектуальних системах навчання, Лемешко Т. А., Лемешко Ю. С., Хімічева Г. І., Зенкін А. С. (2009)
Воробйова І. В. - Основні чинники, що впливають на престиж професії співробітника сил охорони правопорядку (2009)
Злотніков А. Л. - Впровадження в процес навчання комп’ютерних програм модульного контролю рівня знань курсантів ВВНЗ, Толстолузька О. Г. (2009)
Ісаков М. А. - Аналіз існуючої системи аналізу і узагальнення досвіду підготовки військ в об’єднаних збройних силах НАТО та Сухопутних військах Збройних Сил України, Яковлев М. Ю., Хлопецький О. О., Василів Ю. І. (2009)
Приходько Д. П. - Методика дослідження психофізіологічних показників психологічної готовності курсантів Харківського університету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба та Університету цивільного захисту України до виконання службових обов’язків за допомогою комп’ютерної програми "Діагност ІІ", Ліпатов І. Й. (2009)
Наші автори (2009)
Алфавітний покажчик (2009)
Титул, содержание (2014)
Кузнєцов Д. І. - Розробка структури даних інформаційної технології групової спектр-струмової діагностики асинхронних двигунів, Купін А. І. (2014)
Чернышева Д. А. - Алгоритмическая модель информационной технологии формирования стратегического портфеля товаров предприятия, Лисицкий В. Л. (2014)
Надолинський О. В. - Побудова математичної моделі процесу сушіння поліетилентерефталат-грануляту, Коваленко І. В. (2014)
Аушева Н. М. - Розробка узагальненого підходу щодо формування кривих та поверхонь дійсного простору на основі ізотропних характеристик (2014)
Альджаафрех Мохаммад Ракан Абед Алнаби - Численное исследование устойчивости в системах Лотки-Вольтерра с возмущенной правой частью (2014)
Гондлях О. В. - Чисельне моделювання розповсюдження тріщин в біметалевих просторових конструкціях, Нікітін Р. Є., Онопрієнко В. Ю. (2014)
Мартиняк М. А. - Розробка методу визначення ефективності роботи децентралізованої системи теплопостачання, Мисак Й. С. (2014)
Міхалєва М. С. - Можливості використання електрохімічних технологій для модифікування властивостей та контролю якості води, Світлик І. В. (2014)
Гумен О. М. - Використання інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій та сучасних мультимедійних засобів у навчальному процесі, Коломієць Н. Я. (2014)
Думанский А. В. - Теоретический анализ процесса взаимодействия микроволнового излучения с животными, больными эндометритом (2014)
Любимова Н. А. - Коррекция прогнозирующих процедур при контроле загрязняющих выбросов энергетических предприятий (2014)
Топчій Р. І. - Встановлення зв’язку дорожньо-транспортних умов експлуатації автомобільної техніки внутрішніх військ з безпекою руху в населених пунктах (2014)
Muradian A. - Ensuring a coordinated cargo transshipment process management in general transport hubs (2014)
Далека В. Ф. Бондаренко А. Ю. - Расчет двухчастотных индукторных систем — инструментов внешней магнитно-импульсной рихтовки автомобильных кузовов, Степанов А. А. (2014)
Білинський Й. Й. - Дослідження спектрів випромінювання рідиннофазних об’єктів при газорозрядній візуалізації, Павлюк О. А., Юкиш С. В. (2014)
Торчук М. В. - Теоретический анализ распределения видеоимпульсов в молочной железе коров (2014)
Шемсединов Т. Г. - Использование интроспективных интерфейсов в протоколах прикладного уровня, Маленко Н. В., Мороз А. И., Карасюк П. В. (2014)
Чёрная М. А. - Определение параметров электромагнитного поля для предпосевной обработки семян подсолнуха (2014)
Abstracts and References (2014)
Титул, содержание (2014)
Бондаренко В. Л. - Экономические аспекты получения и обогащения криптоноксеноновой смеси, Корж Е. Г., Дьяченко Т. В., Дьяченко О. В. (2014)
Юрко І. В. - Вплив глобалізації на роздрібну торгівлю України, Іржавська Л. В. (2014)
Пласконь С. А. - Оптимізація управління банківськими операціями, Кармелюк Г. І., Сенів Г. В. (2014)
Крамарчук С. П. - Інформаційне забезпечення в системі менеджменту туристичних підприємств, Смачило І. І. (2014)
Бойченко Н. В. - Реализация системных методов управления профессиональными рисками (2014)
Izdebski W. - Opportunities and barriers to development of biofuels for transport in Poland — experience for Ukraine, Kry P., Skudlarski J., Zaj c S., Maznev G., Zaіka S. (2014)
Дунська А. Р. - Концептуальна схема побудови інноваційного механізму розвитку промислового підприємства (2014)
Сенічкіна О. Е. - Розробка методичних рекомендацій до формування відділу з активізації інноваційної праці фахівців (2014)
Маслак О. І. - Зовнішнє середовище економічного потенціалу підприємства, Коноваленко О. Д., Безручко О. О. (2014)
Жалдак Г. П. - Основи формування соціально-економічного механізму інноваційного розвитку промислових підприємств (2014)
Бала В. В. - Процес мотивації персоналу підприємства та його складові, Мацак А. Г. (2014)
Шемет Т. С. - Формування конкурентного статусу валюти в умовах глобальної інтеграції (2014)
Мироненко Г. В. - Інструменти валютної політики в системі регулювання дисбалансу зовнішніх платежів (2014)
Маслак О. І. - Конкуренція: її сутність та особливості в умовах глобалізації, Квятковська Л. А., Кулінічев П. К. (2014)
Прасолов Є. Я. - Підготовка майбутніх аграріїв до умов інноваційної економіки, Дудник В. В., Бєловол С. А. (2014)
Березуцький В. В. - Економія та раціональне використання води на підприємствах за рахунок зливових стоків, Максименко О. А., Коваленко М. С. (2014)
Abstracts and References (2014)
Титул, содержание (2014)
Шибецький В. Ю. - Розробка конструкції таблетовочної машини для виробництва тритураційних таблеток, Поводзинський В. М. (2014)
Мисак С. Й. - Розроблення та впровадження нових методів визначення продуктивності млинів пилосистем котлів (2014)
Мельник В. М. - Штучне формування енергетичної активності в біореакторі на резонансному рівні, Карачун В. В. (2014)
Тріщ Р. М. - Особливості забезпечення точності координованих розмірів при використанні типових технологічних схем, Бурдейна В. М. (2014)
Безвесільна О. М. - Застосування машинного зору та методів обробки зображення на виробництві, Цірук В. Г., Дяченко В. П., Ткачук А. Г. (2014)
Полишко С. А. - Влияние межплавочной разницы содержания компонентов в колесной стали марки КП-Т на трещиностойкость (2014)
Серко М. В. - Експериментальні дослідження теплообмінника на основі теплових труб, Мариненко В. І., Рогачов В. А ., Хайрнасов С. М. (2014)
Markin M. - Television pyrometry improvement (2014)
Синчук О. Н. - Оценка потенциала и тактика повышения электроэнергоэффективности подземных железорудных производств, Синчук И. О ., Гузов Э. С., Яловая А. Н., Баулина М. А. (2014)
Кишневский В. А. - Методика расчета водно-химического режима блочных многоступенчатых оборотных систем охлаждения АЭС, Чиченин В. В., Савич С. Л. (2014)
Яглинский В. П. - Повышение подвижности кабин динамических тренажеров мобильных машин, Обайди А. С., Фелько Н. В. (2014)
Животкова Е. А. - Разработка рекламного электронного издания типографии "PrintHouse", Колесникова Т. А. (2014)
Носко С. В. - Перераспределение кинетической энергии на гидродинамическом начальном участке, Шевчук А. А. (2014)
Зінченко В. П. - Дослідження та підбір параметрів котушки для мікросупутника НТУУ"КПІ", Сарибога Г. В. (2014)
Abstracts and References (2014)
Титул, зміст (2014)
Притульська Н. В. - Дослідження динаміки продажу засобів регуляції ваги тіла в Україні, Сєногонова Г. І. (2014)
Лебеденко Т. Є. - Перспективи удосконалення прискорених технологій хліба шляхом використання шипшини та глоду, Кожевнікова В. О., Новічкова Т. П. (2014)
Дейниченко Г. В . - Разработка оборудования для исследования количественных и качественных характеристик пектиновых концентратов, Афукова Н. А., Мазняк З. А., Гузенко В. В. (2014)
Погожих М. І. - Особливості перерозподілу сухих речовин при підготовці проб для оцінки якості рослинної сировини, Одарченко Д. М. (2014)
Токарчук В. В. - Вплив складу мінеральних добавок на властивості цементів, Сокольцов В. Ю., Свідерський В. А. (2014)
Дульнева Т. Ю. - Оцінка ефективності модифікування керамічних мембран, Сіренко Л. В., Чіркова К. М. (2014)
Безносик Ю. О. - Математичне моделювання процесу хемосорбції хлорорганічних виробництв (2014)
Бойко В. П. - Кинетическое ацетилирование гидроксильных групп сополимера изопрена и монометакрилового эфира этиленгликоля (2014)
Даниленко С. Г. - Створення функціональної добавки БК-П (2014)
Корчевский А. Н. - Кинематический анализ аппаратов с подвижным рабочим органом в виде плоской поверхности (2014)
Кравченко А. В. - Вплив алюмінатних добавок на спучення геоцементного покриття для вогнезахисту деревини (2014)
Литвиненко О. А. - Перспективне обладнання для очищення стоків тепличних господарств (2014)
Столярчук В. М. - Методологічні аспекти оцінювання якості продукції готельно-ресторанного господарства (2014)
Тараненко Н. Н. - Получение и свойства структурно-окрашенной алкидной смолы (2014)
Шестопалов О. В. - Аналіз існуючих процесів та апаратів біологічної очистки газових викидів, Пітак І. В. (2014)
Тумин А. Н. - Образование слоя осадка и его влияние на снижение производительности ультрафильтрационного модуля (2014)
Філенко О. М. - Визначення ефективності вловлювання аміаку в комбінованому контактному пристрої, Гринь С. О. (2014)
Цапко Ю. В. - Дослідження механізму вогнестійкості деревини при модифікуванні просочувальними засобами (2014)
Чепель Н. В. - Вакуумна ректифікація ефірної олії шавлії мускатної (2014)
Abstracts and References (2014)
Балинська М. О. - До питання доцільності вивчення структури біоенергетичного потенціалу Харківської області за одиницями фізико-географічного районування, Третьяков О. С. (2009)
Баранова Л. Г. - Методичні основи дослідження ринкових перетворень у господарському комплексі регіону (2009)
Барладін О. В. - Інтернет-версії підручників з географії, Бусол І.В. (2009)
Барладін О. В. - Розробка сегментних картографічних основ глобусів з використанням геоінформаційних технологій, Городецький Є.М. (2009)
Бондаренко Е. Л. - Коефіцієнти територіальної концентрації захворюваності населення для потреб картографування, Шевченко В.О. (2009)
Бубир Н. О. - Картографічне забезпечення вузівської ланки безперервної географічної освіти засобами геоінформаційних технологій (2009)
Володченко А. - О новом международном проекте в картографическом образовании "Cartosemiotic course 2009–2010", Ротанова И. Н., Кошкарев А. В. (2009)
Волошенко И. В. - Организация непрерывного географического образования в рамках проблемной группы по изучению качества окружающей среды, Гордеев Л. Ю., Уколов И. М. (2009)
Вороненко Д. В. - Роль школьных комплексных экспедиций в геоэкологическом образовании (2009)
Гавриленко Л. І. - Розвиток самоосвітньої компетенції учнів основної школи в процесі вивчення фізичної географії (2009)
Гнєдашев В. В. - Роль картографічного методу в розвитку мислення учнів під час походів вихідного дня (2009)
Гнєдашев В. М. - "Ефект жульвернізму" і деякі психічні аспекти пізнавальної діяльності учнів у роботі з картою (2009)
Голота Н. С. - Використання особистісно орієнтованої технології в шкільній географічній освіті (2009)
Григорьев Г. Н. - Использование информационных средств и технологий в процессе непрерывного обучения сельских школьников географи, Линькова Г. А., Линькова И. А. (2009)
Донцов О. О. - Історико-культурна спадщина – чинник структурних змін та розвитку туристичної галузі, Трюхан М. О. (2009)
Жемеров О. О. - Актуальні проблеми методики викладання географії у загальноосвітній школі (2009)
Зеленська Л. І. - Картографічна оцінка привабливості міських ландшафтів (на прикладі м. Дніпропетровськ), Цурікова Ю. В. (2009)
Ігнатьєв С. Є. - Географічні та інженерні аспекти проектування природоохоронних територій, Чорногор Т. С., Бодня О. В. (2009)
Имангулова Т. В. - Создание школьно-краеведческого атласа Мамлютского района Северо-Казахстанской области (2009)
Кобченко Ю. Ф. - Методы статистической обработки и анализа гидрометеорологической информации и их применение, Резуненко В. А. (2009)
Ковалевська З. А. - Маршрутний мікрокліматичний профіль – перший етап дослідження специфіки конкретної місцевості, Борисенко К. Б. (2009)
Кулик В. Б. - Використання Інтернет-ресурсу для естетичного оформлення картографічних творів (2009)
Курач Т. М. - Методика викладання дисципліни "Дистанційне зондування Землі" в умовах модульно-рейтингової системи (2009)
Кутузова Е. В. - Проблема оценки качества знаний, умений и навыков школьников по географии (2009)
Лисичарова Г. О. - Структура і завдання педагогічного експерименту з підготовки майбутніх учителів географії до краєзнавчої діяльності в умовах великого міста (2009)
Луценко П. В. - Створення індексно-кадастрових карт для потреб землеустрою (2009)
Любченко В. Є. - Тематичні карти областей (2009)
Опара В. М. - Особливості застосування геоінформаційних систем у кадастрі населених пунктів, Загній Д. М. (2009)
Орещенко А. В. - Засоби публікації тривимірних реалістичних картографічних моделей (2009)
Остроух В. І. - Створення картографічного посібника з краєзнавства на рівні адміністративного району, Скавронський В. П. (2009)
Пархоменко Г. О. - Нова концепція атласного еколого-географічного картографування (2009)
Пересадько В. А. - Науково-методичні підходи до розробки регіональних медико-екологічних картографічних творів різних територіальних рангів (2009)
Підлісецька І. О. - Картографування об’єктів історико-культурного призначення (2009)
Полякова Н. О. - Деякі чинники візуального сприйняття інформації з карти (2009)
Прасул Ю. І. - Туристсько-рекреаційне картографування сільського адміністративного району (2009)
Роганін Ю. В. - Особливості використання нормативної грошової оцінки земельних ділянок при навчанні студентів-географів, Роганіна В. Є., Черненко Ю. Ю. (2009)
Свір Н. В. - Особливості контролю навчальних досягнень учнів з географії (2009)
Скавронський П. С. - До питання про зміст терміну та структуру поняття "картознавча компетенція" (2009)
Смирнов Ю. Б. - Передумови для виробництва електронних карт внутрішніх водних шляхів в Україні (2009)
Суматохіна І. М. - Принципи картографування геоморфологічних небезпек для екологічного менеджменту урбанізованих геосистем (2009)
Тимашова В. И. - Аспекты международного туризма в школьном курсе "Страноведение" (2009)
Філозоф Р. С. - Картографічні матеріали, необхідні для створення природоохоронних об’єктів (2009)
Черноморець І. М. - Прикладні питання проектування технологій навчання географії (2009)
Чиркова Т. А. - Картографування урболандшафтів (на прикладі міста Новомосковськ Дніпропетровської області), Столбцов С. В. (2009)
Яценко В. С. - Особливості географічної картографії у зображенні культурних процесів (2009)
Литвин С. Х. - Документаційне забезпечення управління вищим навчальним закладом як чинник надання якісної освіти та доступності знань (історіографічний аналіз) (2013)
Харченко С. В. - Проблемні аспекти функціонування національних стандартів серії "Інформація та Документація", Литвинська С. В. (2013)
Лугова Т. А. - Еволюція систем електронного документообігу підприємств, Акімов О. Є. (2013)
Григораш С. М. - Змістова композиція аналітичних документів (2013)
Удовик В. М. - Європейська традиція збереження спадщини президентства (2013)
Древетняк О. В. - Трансформація діяльності бібліотеки в інформаційно-освітньому просторі вищого навчального закладу (2013)
Варенко В. М. - Інформаційна аналітика в Україні: необхідність упровадження, проблеми функціонування, перспективи розвитку (2013)
Добровольська В. В. - Перспективні напрями розвитку керування документацією в органах управління культурою (2013)
Загурська С. М. - Гендерні особливості владних комунікацій (2013)
Кирилишен Я. В. - Особливості побудови сучасних документально-інформаційних систем з використанням хмарних технологій, Остапенко А. В. (2013)
Сєкунова І. О. - Суть та значення контент-аналізу в дослідженні інформаційних матеріалів президентських кампаній в Україні (2013)
Чорна І. В. - Порівняльний аналіз нормативно-правового регулювання рекламних ринків в Україні та Австралії (2013)
Саприкін О. А. - Преса Китайської Народної Республіки: культура й освіта (2013)
Шкарлат І. В. - Законодавче забезпечення розвитку електронного урядування, Заєць Н. М., Омельченко В. В., Полосіна Л. О. (2013)
Збанацька О. М. - Понятійно-категоріальний апарат архівних інформаційно-пошукових систем (2013)
Міжнародна науково-теоретична конференція "Якість вищої освіти: українська національна система та європейські практики" (2013)
Міжнародна науково-практична конференція "Документ, мова, соціум: теорія та практика" (2013)
Відомості про авторів (2013)
Вимоги до оформлення статей (2013)
Титул, содержание (2014)
Палант О. Ю. - Аспекти фінансування транспортної работи підприємств міського електричного транспорту (2014)
Махуренко Г. С. - Страхование проектных рисков в порту, Савельева И. В., Боу-Торган Д. П. (2014)
Пласконь С. А. - Прогнозування та аналіз ефективності інвестиційних рішень, Смачило Т. В. (2014)
Ясинська Н. А. - Розвиток платіжних інструментів на грошово-кредитному ринку України, Шира Н. О. (2014)
Прядко І. В. - Концептуальні основи дослідження сутності поняття "інновація" (2014)
Бакуменко М. А. - Оценка возможного влияния реализации реального инвестиционного проекта на имидж предприятия, Сигал А. В. (2014)
Чорнодід І. С. - Порівняння моделей соціально-орієнтованих економік (2014)
Фартушняк О. В. - Організація технічного переозброєння в господарській діяльності машинобудівних підприємств, Цибулько Д. І. (2014)
Куруджи Ю. В. - Применение линейного программирования для оптимизации плана выпуска и доставки продукции в цепи поставок, Постан М. Я. (2014)
Полуектова Н. Р. - Проблема вибору інформаційної системи управління ресурсами підприємства та методи її рішення (2014)
Фартыгина В. И. - Исследование технологии территориального брендинга, Вовк А. В. (2014)
Канцір І. А. - Державне регулювання фінансової системи України (2014)
Abstract and References (2014)
Гетта В. Г. - Педагогічні засади організації технічної творчості учнів у сучасній школі, Денисенко В. В. (2014)
Головко М. В. - Невідомі імена в історії вітчизняної дидактики фізики: Володимир Левицький та Петро Огоновський – автори перших українських шкільних підручників фізики (2014)
Грудинін Б. О. - Дослідницький проект з астрономії "Визначення основних характеристик 10-ти найяскравіших зірок зоряного неба" (2014)
Дідович М. М. - Про роботу фізичного практикуму "Визначення електроємності конденсатора" (2014)
Даценко І. П. - Зв’язані маятники: модернізація стандартного обладнання і маятник "два в одному", Мінаєв Ю. П., Попович М. А. (2014)
Євтушенко А. І. - Особливості викладання дисципліни "Комп’ютерний експеримент у фізичних дослідженнях" у вищій школі (2014)
Заболотний В. Ф. - Теоретичні аспекти конструювання визначень фізичних понять, Мисліцька Н. А. (2014)
Закалюжний В. М. - Використання техніко-технологічного за змістом навчального матеріалу для організації самостійної роботи учнів з фізики, Бойко М. П. (2014)
Іваницька Н. А. - Веб-квест як основа самостійного проведення учнями-членами Малої академії наук України теоретичного дослідження з фізики, Іваницька Ю. А., Чернецький І. С. (2014)
Карпенко С. І. - Домашній експеримент із фізики на другому ступені навчання, Кнорозок Л. М., Руденко М. П. (2014)
Килимник С. М. - Організація професійно-орієнтованої самостійної роботи студентів з фізики в харчових коледжах (2014)
Корзаченко М. М. - Методика вивчення фізичних явищ у складних інженерно-геологічних умовах (2014)
Коробова І. В. - Методична діяльність учителя фізики в контексті праксеологічного підходу (2014)
Кремінський Б. Г. - Психологічні особливості процесу розв’язання учнями фізичних задач (2014)
Кух А. М. - Медіакомпетентність в системі методичної підготовки вчителя фізики, Кух О. М., Дінділевич Є. М., Роздобудько М. О. (2014)
Лазаренко Д. С. - Основні засади навчання понять механіки в профільній школі, Садовий М. І., Трифонова О. М. (2014)
Лозовенко О. А. - Дивні траєкторії або як перетворити задачу на цікаве ндивідуальне завдання (2014)
Минаев Ю. П. - Польза от добавления нуля при применении электростатической теоремы Гаусса (2014)
Мітус Н. О. - Окремі методичні аспекти використання засобів ігрової діяльності при вивченні фізики в основній школі (2014)
Мар'їнських Ю. М. - Всебічне врахування фізичних закономірностей при вивченні деяких розділів теплотехніки, Шкіра А. М., Єфіменко С. М. (2014)
Матвійчук О. В. - Роль математичної підготовки учнів та студентів у реалізації принципу наступності навчання фізики в системі ЗОШ та ВТНЗ, Подласов С. О., Бригінець В. П. (2014)
Меняйлов С. М - Тенденції розвитку фізичного лабораторного практикуму, Рудницька Ж. О., Сліпухіна І. А. (2014)
Наумчик П. І. - Лабораторна робота "Вивчення обертального руху твердого тіла" (2014)
Опачко М. В. - Організація та управління як компоненти методичної майстерності вчителя фізики (2014)
Остапович Н. В. - Дидактична гра як засіб активізації пізнавальної діяльності майбутніх лікарів у навчанні медичної і біологічної фізики (2014)
Остапчук М. В. - Родовід та науково-педагогічна діяльність К. Е. Ціолковського (2014)
Подопригора Н. В. - Практична і прикладна спрямованість математичного моделювання у лабораторному практикумі з фізики педагогічного університету (2014)
Попова Т. М. - Вивчення теми "альтернативна енергетика: реалії та перспективи" в загальноосвітній школі (2014)
Прядко Н. О. - Особливості професійної самооцінки особистості (2014)
Савченко В. Ф. - Гуманітаризація як засіб активізації навчального процесу з фізики в загальноосвітній школі (2014)
Сатюков А. І. - Проблеми розвитку технічного світогляду та інтересу до навчання у студентів молодших курсів технічного університету, Панченко Л. Б. (2014)
Семакова Т. О. - З досвіду реалізації міжпредметних зв’язків у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, Сафонова Г. Ф. (2014)
Сільвейстр А. М. - Структура та зміст курсу загальної фізики для студентів спеціальностей "Хімія" і "Біологія" педагогічних університетів (2014)
Терещук С. І. - Цілепокладання як складова методичної системи формування навчально-пізнавальних компетентностей у старшокласників (2014)
Ткаченко І. А. - Використання конструктору EAUTHOR у вивченні астрономії (2014)
Чабанюк Я. М. - Про БЖД і МНФ, їх дієвість у підготовці майбутнього учителя фізики, Мірус О. Л., Семерня О.М. (2014)
Черниш В. В. - Лабораторні роботи при вивченні термоелектричних явищ в курсі фізики (2014)
Швай Р. І. - Творчість, креативність та інноваційність як поняття ключової компетентності (2014)
Школа О. В. - Світоглядна культура майбутнього вчителя фізики як професійно значимий феномен (2014)
Титул, содержание (2014)
Воденников С. А. - Влияние методов волочения на функциональные характеристики алюминиевых трубок прецизионной точности, Скачков В. А., Иванов В. И., Воденникова О. С. (2014)
Кіндрачук М. В. - Розробка градієнтних покриттів для накладок гальмівних пристроїв, Тісов О. В., Стебелецька Н. М. (2014)
Склабинский В. И. - Технический аудит узлов грануляции расплава в производстве минеральных удобрений башенным способом, Скиданенко М. С., Кононенко Н. П. (2014)
Атаманов Ю. Л. - Выбор структуры и параметров ударного пневмоагрегата со встроенным резервуаром, Крутиков Г. А., Стрижак М. Г. (2014)
Gaydamakа A. - Calculation of the contact arc of the cage with the locator ring of the bearing (2014)
Питак И. В. - Исследование опытно-промышленного образца роторного вихревого аппарата (2014)
Становский А. Л. - Моделирование жизненного цикла машин, накапливающих скрытые повреждения, Торопенко А. В., Щедров И. Н. (2014)
Зубенко Д. Ю. - Підвищення надійності роботи пневматичних пристроїв для транспортних засобів (2014)
Самородов В. Б. - Результати експериментального дослідження процесу гальмування колісного трактора "Fendt 936 Vario", Бондаренко А. І. (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, зміст (2013)
Рикуніч Ю. М. - Прогнозування ресурсу клапанів з двопозиційним електромагнітним приводом, Зайончковський Г. Й. (2013)
Бондар О. А . - Охолождувані металічні стрижні з теплозахисною оболонкою, Дудзінський Ю. М., Колесник Х. В., Воронова О. І. (2013)
Поводзинський В. М. - Безпечність та технологічна гігієна у виробництві активних фармацевтичних інгредієнтів (2013)
Севостьянов І. В. - Високоефективні технологічні комплекси для зневоднення та фільтрування дисперсних харчових відходів (2013)
Бачурський Д. В. - Осадження TiCl2(3) у розплаві KCl : NaCl : MgCl2 в залежності від вологості NaCl, що завантажується (2013)
Литвин Т. Р. - Автоматизоване регресійне тестування обчислювальних алгоритмів на основі нейронних мереж, Сердюк П. В., Зачковська Х. О. (2013)
Мамедов Б. Ш. - Єдина теорія рушіїв не неперерваних потоках. Стисла теорія контробертаючихся гребних гвинтів (2013)
Алєксєєв І. В. - Оцінювання якості основних фондів лікувально-профілактичних закладів, Бондар А. В. (2013)
Галкін А. С. - Аналіз альтернативних проектів при визначенні кількості і марки автотранспортних засобів (2013)
Партин Г. О. - Ризики аутсорсингу та їх оцінювання, Дідух О. В. (2013)
Смачило Т. В. - Ефективність призначення персоналу підприємства на посади: математичний аспект (2013)
Abstracts and References (2013)
Титул, зміст (2014)
Косенкова М. В. - Определение понятия равновесия в математической модели образовательной системы региона и доказательство необходимых условий его существования (2014)
Родионов А. В. - Исследования нагруженности рычага динамического лункообразователя при посадке леса (2014)
Чуйко А. М. - Розробка борошняної і кондитерської продукції лікувально-профілактичного призначення, Чуйко М. М., Дриль М. В., Шейка А.І. (2014)
Герасименко А. А. - Инновационные проблемы сельского хозяйства современной украины, Богачев Л. А. (2014)
Eроxiн I. Ю. - Козацтво: подвійність історії – подвійність світогляду (2014)
Ilieva L. M. - Research on the key generating markets for destination "Bulgaria" (2014)
Безугла Т. В. - "Економічна стійкість" та "Фінансова стійкість" (2014)
Большакова М. С. - Зарубежный опыт организации и регулирования банковского проектного финансирования (2014)
Казак Ю. М. - Адміністративне управління в управлінні персоналом (2014)
Кляп М. М. - Напрямки вдосконалення фінансових послуг в системі електронного бізнесу (2014)
Корнілова Н. В. - Фактори впливу на формування життєвого циклу розвитку туристичних підприємств (2014)
Милян О. С. - Напрями співпраці України та ЄС у сфері цивільної авіації, Геєць І. О. (2014)
Саргаева Н. Ю. - Особенности оценки инновационной деятельности высших учебных заведений (2014)
Сербина О.Г. - Тенденції розвитку мобільного банкінгу в Україні, Пономар В. В. (2014)
Титарчук Т. П. - Удосконалення механізму державного регулювання регіональних ринків праці, Шарманська В. М. (2014)
Товт В. З. - Можливі наслідки запровадження безвізового режиму між Україною та ЄС (2014)
Ушенко О. П. - Державне та регіональне регулювання міграції населення України (2014)
Черкас А. В. - Місце і роль контролінгу в управлінні підприємством (2014)
Крутій Ю. М. - Людина і Бог у тлумаченні Аврелія Августина (2014)
Скуріхін Д. С. - Роль антропології права в вирішенні спорів позасудовими способами (2014)
Гончарова Є. В. - Правова основа, поняття та ознаки агентських договорів (2014)
Височан Л. М. - Шляхи формування здорового способу життя в учнів початкових класів (2014)
Гриньова О. М. Коротинська О. П. - Ідеї Ф. Фребеля в практиці роботигруп короткочасного перебування з активізації інтелектуального розвитку дітей старшого дошкільного віку (2014)
Економова Е. К. - Методика психолого-педагогічної підготовки співаків до концертного виступу в класі камерного співу (2014)
Рябовол Т. А. - Соціально-психологічні чинники розвитку емпатії у молодших школярів загальноосвітніх навчальних закладів (2014)
Сокол І. М. - Віртуальні педагогічні спільноти як платформа для саморозвитку педагогічних працівників (2014)
Товкач І. Є. - Формування пізнавальної активності старшого дошкільника у ході мовленнєвих занять (2014)
Александровська Л. М. - Первинна відкритокутова глаукома: патогенез, Пенішкевич Я. І. (2014)
Алексеев А. Д. - Респираторно-синцитиальная инфекция крупного рогатого скота (Обзор иностранной литературы), Петрова О. Г. (2014)
Бойко А. В. - Установлення характеру ураження органів системи травлення у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень, оцінка важкості ендогенної інтоксикації, Сем`янів І. О. (2014)
Буряк В. В. - Васкулярне ремоделювання та брахіоцефальна гемодинаміка – взаємозв’язок, вікові і клінічні особливості, Заіка І. В. (2014)
Васкес Абанто Анна Эстуардовна - Есть ли этика в нашей медицине?, Васкес Абанто Хесус Эстуардо (2014)
Вітріщак С. В. - Забруднення атмосферного повітря викидами автотранспорту – реальна небезпека нації (2014)
Войтів Я. Ю. - Корелятивний зв’язок між показниками систем фібринолізу, протеолізу плазми крові та тканини тонкої кишки в умовах експериментального перитоніту, Сірук А. В., Марічук М. С. (2014)
Измайлова Л. В. - Анатомия сосудов корня сердца и трансперикардиальные доступы к ним, Зиновьев И. Э. (2014)
Казимирко Н. К. - Иммунология физиологической беременности, Акимова Е. Е., Завацкий В. Ю., Поляков А. С., Татаренко Д. П. (2014)
Каушанська О. В. - Досвід застосування препарату лефлуноміду у хворих на ревматоїдний артрит, Каньовська Л. В., Трефаненко І. В., Ткач Є. П. (2014)
Коровка С. Я. - Диагностический метод КТ-цистернофистулографии в лечении назальной ликвореи, Военный И. В., Гриценко О. О., Коровка С. С., Военная В. Л. (2014)
Нетюхайло Л. Г. - Взаємозв’язок між клітинами ушкодженої шкіри при експериментальній опіковій хворобі (2014)
Пинчукова А. А. - Изменения микрофлоры полости рта, связанные с ношением полных съемных пластиночных протезов, Руденко О. В. (2014)
Чевычелов С. С. - Качественная оценка диастолической функции левого желудочка при цветовом допплеровском картировании (2014)
Шемет І. А. - Однополярність домінування США в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (2014)
Шкуро А. С. - Функціональні тенденції процесу прийняття політичних рішень (на прикладі діяльності ЄС) (2014)
Мельникова О. С. - Теленовини як засіб формування іміджу Маріуполя за 2013 рік (на прикладі національних телеканалів "СТБ", "Новий канал" та "Інтер"), Свергун С. В. (2014)
Дорожкин А. С. - Молодежные субкультуры на современном этапе развития белорусского общества (на примере города Гродно) (2014)
Заїка В. К. - Вміст пластидних пігментів у підростах бука і дуба на ділянках різних стадій дигресії зеленої зони Львова, Дерех О. І. (2014)
Осадчук Л. С. - Морфолого-таксаційні особливості дерев сосни звичайної різних категорій смолопродуктивності, Король М. М. (2014)
Хоєцький П. Б. - Аналіз умов для вольєрного розведення зубра (Bison bonasus L.) в Ужанському національному природному парку, Копач В. О., Коваль Н. П., Чикут Н. Ю. (2014)
Скольський І. М. - Теоретичні аспекти вивчення закономірностей основних таксаційних показників в'яза шорсткого у вологих грудах західного Лісостепу України, Каганяк Ю. Й. (2014)
Гудима В. М. - Вплив оброблення насіння ялини європейської хімічними препаратами системної дії на подальший ріст її сіянців, Шолонкевич І. М., Лисенко М. О. (2014)
Оніщук А. С. - Поширення окремих представників роду Sylvaemus у лісових біотопах на території Кременецького горбогір'я (2014)
Левченко В. Б. - Еколого-патологічна та ентомологічна характеристика хвороб і шкідників сіянців сосни звичайної в насадженнях лісонасіннєвого комплексу в умовах Житомирського військового лісгоспу, Власюк В. П. (2014)
Соколенко У. М. - Сезонна динаміка лісової підстилки та її зв'язок з показниками кліматичних факторів (на прикладі заказника "Лісники", м. Київ), Дідух Я. П., Расевич В. В., Гаврилов С. О. (2014)
Мудрак О. В. - Особливості природокористування у межах південно-подільського екокоридору регіональної екомережі (2014)
Дубовіч І. А. - Теоретико-методичні та практичні засади реалізації екологічного страхування від надзвичайних ситуацій природного характеру в Україні, Василишин Х. Р. (2014)
Żukowska G. - Sewage sludge and mineral wool for reclamation of devastated soils and in forest management, Baran S., Wójcikowska-Kapusta A., Wesołowska-Dobruk S., Kopiy L. I., Bik-Małodzińska M. (2014)
Книш Ю. В. - Шляхи зменшення шкідливих викидів автотранспорту у навколишнє середовище, Копій М. Л. (2014)
Осташа Т. П. - Інформаційне забезпечення моніторингу впливу птахофабрик Львівщини на поверхневі води басейну річки західний Буг (2014)
Ошуркевич-Панківська О. Є. - Оцінювання якості поверхневих вод річок Львівщини, Панківський Ю. І., Вишиваний О. А. (2014)
Пахолюк О. Т. - Гідромережа як природний каркас під час формування зеленої зони міста Львова (2014)
Шведюк Ю. В. - Стан і динаміка лісовідновлення в умовах Малого Полісся (2014)
Пінчевська О. О. - Фізика низькотемпературного сушіння пилопродукції, Олійник Р. В., Спірочкін А. К. (2014)
Соколовський Я. І. - Дослідження пружнов'язкопластичного стану деревини у процесі сушіння, Прусак Ю. В., Крошний І. М. (2014)
Шабатура Ю. В. - Оцінювання та дослідження прохідності модифікованих військових колісних засобів, Залипка В. Д. (2014)
Бондаренко Т. В. - Використання деревної біомаси в Україні та Словаччині, Тренчанський M. (2014)
Гринчук Ю. М. - Вплив епоксиду ріпакової олії на фізико-механічні властивості дорожніх бітумів (2014)
Дзюбик Л. В. - Взаємодія оброблюваного матеріалу та футерівки з корпусом обертового агрегату (2014)
Карпінський Б. А. - Політична непередбачуваність – характерна домінанта фінансового клімату території, Григоренко В. О. (2014)
Андел І. В. - Підвищення ефективності використання інвестиційних коштів підприємств для оновлення основного капіталу виробничої сфери регіону (2014)
Білецька Н. В. - Теоретичні аспекти дослідження впливу трансакційних витрат на ефективність функціонування економіки (2014)
Орловська О. В. - Формування та становлення системи менеджменту в Україні (2014)
Берлінг Р. З. - Концептуальні засади проведення модернізації основного капіталу регіону, Лиса О. І. (2014)
Віблий П. І. - Перехід до інфляційного таргетування в Україні, Горбова Х. В., Федак Б. А. (2014)
Volkova V. V. - Analysis of the main operations of commercial banks (2014)
Воськало В. І. - Відображення власного капіталу у фінансовій звітності підприємств різних організаційно-правових форм, Воськало Н. М. (2014)
Демчишак Н. Б. - Податкова політика в україні: фіскальний та регулювальний аспекти впливу непрямого оподаткування, Процак О.-О. В. (2014)
Должанський А. М. - Економічне формулювання та розгорнута класифікація грошових потоків, Беца В. В. (2014)
Жмурко Н. В. - Доцільність переходу україни до гнучкого режиму валютного курсоутворення, Комарницька Л. І. (2014)
Лазур С. П. - Особливості формування податкової системи в сучасних умовах (2014)
Лех Г. А. - Вплив інституційних чинників на розвиток домашніх господарств (2014)
Новосельська Л. І. - Аналіз єдиного соціального внеску: переваги та недоліки (2014)
Ожубко Г. В. - Механізм управління інвестиційним процесом в Україні та її регіонах (2014)
Прокопишак В. Б. - Деякі аспекти формування фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств як засобу зміцнення їх фінансової безпеки, Ярмольський С. І. (2014)
Сорока Р. С. - Тенденції бюджетної безпеки місцевих органів влади, Кметик У. А., Щепаняк І. С. (2014)
Ступень О. І. - Концептуальні засади сек'ютиризації діяльності земельно-господарських систем (2014)
Фігун Н. В. - Механізм застосування маркетингових стратегій на підприємствах харчової промисловості України, Дуда А. В. (2014)
Фурсіна О. В. - Основні джерела фінансування та ризики в інвестуванні аграрних підприємств (2014)
Шандрівська О. Є. - Ознаки прийняття стратегічних логістичних рішень підприємства у процесі логістичної інтеграції, Кузяк В. В., Бек О. М. (2014)
Волкова Н. І. - Вибір кредитної стратегії банками України (2014)
Швырева О. В. - Инновационная банковская конкуренция: сущность и особенности (2014)
Якимишин Л. Я. - Управління відносинами в ланцюгу поставок на засадах Vеsted, Савіна Н. Б., Шевців Л. Ю. (2014)
Ящук В. І. - Організаційно-економічні засади механізму управління якістю трудового життя на торговельному підприємстві, Бойчук Д. В. (2014)
Чорній З. П. - Активаторні центри забарвлення в кристалах BaCl2-Pb, Пірко І. Б., Салапак В. М., Дячук М. В., Кобринович М. С. (2014)
Поберейко Б. П. - Деформативність гігроскопічних матеріалів зі змінними потенціалами тепломасоперенесення (2014)
Пастух О. А. - Математичне моделювання ефективності квантових радіотехнічних систем перетворення нечіткої інформації (2014)
Нечай О. М. - Проектування інтелектуальної системи розшифрування криптограм на основі методу інформаційної дошки (2014)
Плекан М. В. - Істотність інформаційної бази у забезпеченні ефективності економічного інструментарію, Жигало І. І. (2014)
Кайдрович Х. І. - Фінансова рівновага підприємства: огляд основних моделей і інструментарію (2014)
Лотиш І. Л. - Математичні та програмні аспекти моделювання розвитку двовидового лісу (2014)
Нанівський Р. А. - Вплив на занесення коливань підресореної частини колісного транспортного засобу під час його руху вздовж криволінійної ділянки шляху (2014)
Паснак І. В. - Розкриття особливостей впливу організаційних чинників на тривалість вільного розвитку пожежі (2014)
Ящук В. І. - Моделювання процесу формування кадрової політики торговельного підприємства, Яблонський В. П. (2014)
Коссак Г. М. - Підготовка майбутніх вчителів до екологічного навчання у загальноосвітній школі, Скробач Т. Б., Кречківська Г. В. (2014)
Сальнікова О. Ф. - Аналіз військово-технічної політики як складової державної політики України (2014)
Штибель У. І. - Оцінювання рівня впливу банку на соціальні процеси та його ділову репутацію (2014)
Ящук В. І. - Теоретичні основи ефективного управління інноваційною діяльністю, Герус О. В. (2014)
До відома авторів статей (2014)
Баранецька О. В. - Аналіз показників фіскальної сфери (2011)
Бенч Л. Я. - Фіскально-бюджетна політика у кризовому і посткризовому періодах: реалії та перспективи (2011)
Бенько І. Д. - Аналіз податкових надходжень до бюджету, Бенько В. С. (2011)
Дем’янчук О. І. - Теоретичні основи фінансового забезпечення місцевих бюджетів (2011)
Дем’янишин В. В. - Джерела формування спеціального фонду бюджетних установ: сучасні реалії, проблеми і перспективи (2011)
Дерій В. А. - Проблеми оподаткування і міра їхнього впливу на облік та звітність про витрати та доходи підприємств (2011)
Десятник О. М. - Комплексний підхід до оцінювання податкових ризиків суб’єктів господарювання (2011)
Зорій Н. М. - Нецільове використання бюджетних коштів: теоретико-прагматичний аспект, Данилюк І. В. (2011)
Іванчук Н. В. - Соціальні податки у податковій системі України та розподіл податкового навантаження (2011)
Карлін М. І. - Теоретична і практичні проблеми функціонування фінансової системи високо дотаційного регіону в умовах дії Податкового кодексу України (2011)
Пенякова Г. Л. - Функціональна трансформація системи оподаткування в умовах відновлювального зростання (2011)
Русін В. М. - Місцеві податки і збори та їх роль у фінансовому забезпеченні реалізації власних повноважень органів місцевого самоврядування (2011)
Сидорович О. Ю. - Сучасні тенденції та проблемні аспекти земельного оподаткування в Україні, Рудницька Ю. В. (2011)
Спасів Н. Я. - Прагматика та проблематика формування доходів бюджетів, Мартинюк В. Ф. (2011)
Табачун Б. М. - Корупція в Україні як чинник низької ефективності використання бюджетних коштів (2011)
Тарангул В. І. - Теоретичний базис формування фінансового механізму стимулювання соціально-економічного розвитку регіонів (2011)
Тимошенко І. О. - SWOT-аналіз як фактор стратегічного програмування сталого розвитку на регіональному рівні (2011)
Тимошенко М. В. - Витрати держбюджету за напрямками розвитку та споживання (2011)
Фільо М. М. - Податкові втрати: теоретичний аспект (2011)
Цимбалюк І. О. - Тенденції розвитку податкової системи Великобританії, Цуз О. В. (2011)
Безгубенко Л. М. - Теоретико-методологічні засади політики управління грошовими потоками підприємства (2011)
Безпала-Павлова Т. В. - Стан і перспективи розвитку будівельних підприємств України (2011)
Бруняк Ю. Ю. - Оцінювання ефективності інвестицій в основний капітал (2011)
Бучковська Я. Г. - Бюджетне фінансування як основа фінансового забезпечення дошкільної освіти (2011)
Данилевич О. А. - Инновационная стратегия развития вуза как инструмент повышения эффективности его функционирования в современных условиях (2011)
Левицька О. О. - Фінансові результати діяльності підприємства як об’єкт обліку (2011)
Мальчик М. В. - Основні тенденції та перспективи розвитку харчової промисловості Рівненщини, Васюк І. В. (2011)
Мамонтова Н. А. - Теоретико-методологічні засади капіталізації компаній (2011)
Мостинець С. В. - Домогосподарство як домінуючий інститут розвитку держави (2011)
Овчинникова М. М. - Оптимізація структури фінансових активів пайового інвестиційного фонду (2011)
Павлов В. В. - Оцінка ризику настання кризового фінансового стану на підприємстві (2011)
Попадюк О. М. - Особливості функціонування організаційно-правових форм господарювання в аграрній сфері виробництва (2011)
Проскуріна Н. М. - Методологічні підходи формування аудиторських процедур (2011)
Скалюк Р. В. - Концепція формування економічного механізму управління фінансовими результатами діяльності промислових підприємств (2011)
Тадеєва Н. В. - Особливості використання сучасних інформаційних технологій як одного з факторів результативності фінансового аудиту (2011)
Ткаченко С. А. - Методологічно-інформаційний інструментарій бюджетування в інформаційному забезпеченні системи управління інноваційним розвитком переробних підприємств АПК (2011)
Чуліпа І. Д. - Венчурне підприємництво: проблеми та перспективи функціонування в сучасних умовах (2011)
Чуркіна І. Є. - Податкові важелі підтримки інвестиційної активності підприємств (2011)
Волошина О. В. - Динаміка кількісних показників соціального розвитку Полтавської області, Заїка Д. О. (2011)
Гошко Т. Д. - Шляхи залученні коштів трудових мігрантів в економіку України (2011)
Недзведовська О. Є. - Еволюція досліджень соціальної захищеності населення (2011)
Топішко І. І. - Наростання відчуження як загроза соціальній стабільності в Україні (2011)
Яременко В. А. - Напрямки розвитку нормування праці, Малашенко Ю. А. (2011)
Безгубенко В. Ю. - Розвиток орендних відносин та концептуалізація оренди об’єктів державної власності (2011)
Бобрикович Е. С. - Полная процентная ставка как пользователь оценки реальной стоимости кредита (2011)
Галецька Т. І. - До питання про методику оцінки ефективності агролізингового проекту (2011)
Двігун А. О. - Сучасні фінансово-кредитні системи в умовах міжнародної економічної інтеграції, Алексеєнко Л. М. (2011)
Матлага Л. О. - Особливості капіталізації банківських установ України (2011)
Скибинская О. В. - Перспективные инструменты рефинансирования банков в Республике Беларусь (2011)
Спяк Г. І. - Облікова політика в управлінні банком: організаційно-методологічний аспект (2011)
Тимків А. О. - Становлення ризик-менеджменту в інвестиційній діяльності комерційних банків в Україні (2011)
Фітас Н. Ю. - Участь держави в управлінні проблемними активами банків в умовах кризи (2011)
Дем’янюк О. Б. - Демпінг як форма конкурентної боротьби на світовому ринку (2011)
Довгань Ж. М. - Вплив міжнародного руху капіталу на фінансову стійкість банківської системи України (2011)
Дишко І. Ю. - Місце України на світовому ринку лісопродукції: огляд, аналіз та тенденції розвитку (2011)
Охота В. І. - Вплив світової фінансової кризи на рівень конкурентоспроможності держави в контексті глобалізації, Запухляк В. З. (2011)
Плевако І. Г. - Динаміка торгово-економічної співпраці України з Федеративною Республікою Бразилія на сучасному етапі (2011)
Андрєєва Г. І. - Роль і місце спекулятивних операцій на ринку похідних цінних паперів (2011)
Захарін С. В. - Теоретико-методологічні засади формування стратегічних орієнтирів інвестиційного розвитку регіонів (2011)
Радова Н. В. - Пріоритетні методи оцінки ефективності фінансування злиття та поглинання банків (2011)
Соколовський Є. А. - Сучасні моделі іпотечного кредитування в умовах фінансової стабілізації (2011)
Кармелюк Г. І. - Економетричні дослідження інвестицій в основний капітал у до кризовий період в Україні (2011)
Ляшенко О. М. - Математичні моделі та інформаційні технології інноваційно-інвестиційного проектування (2011)
Тивончук І. О. - До проблеми кількісної та якісної оцінки рівня соціального захисту населення, Топішко Н. П. (2011)
Содержание (2007)
Красовская Н. А. - Термодинамические свойства поверхностного слоя расплавов систем Тi-Cu и Zr-Cu, Красовский В. П., Найдич Ю. В., Ниженко В. И. (2007)
Григоренко М. Ф. - Дослідження кінетики змочування та розтікання адгезійно-активних розплавів Cu-Sn-Ti по поверхнях надтвердих матеріалів із нітриду бору, Полуянська В. В., Черніговцев Є. П. (2007)
Таранец Н. Ю. - Смачиваемость, адгезия и механическая прочность контакта в системах серебро-алмаз и (серебро-платина)-алмаз, Уманский В. П. (2007)
Баглюк Г. А. - Применение параметров локальной когезии для интерпретации материаловедческих эффектов в порошковых материалах, Грищишина Л. Н., Пятачук С. Г. (2007)
Габ И. И. - Исследование морфологии нанопленок благородных металлов, нанесенных на оксидные и углеродные материалы, Костюк Б. Д., Стецюк Т. В., Куркова Д. И., Пасичный В. В., Емцов В. М., Дукаров С. В., Крышталь А. П., Литвин О. С. (2007)
Колендовский М. М. - Переохлаждение при кристаллизации пленок висмута на германиевой подложке, Богатыренко С. И., Крышталь А. П., Гладких Н. Т., Дукаров С. В., Самсоник А. Л., Сухов Р. В. (2007)
Найдич Ю. В. - Процессы металлизации и пайки перовскитной керамики на основе титаната бария, Сидоренко Т. В., Дуров А. В. (2007)
Максимова С. В. - Аморфные припои для пайки нержавеющей стали и титана и структура паяных соединений (2007)
Сабадаш О. М. - Пайка алюминия припоями на основе олова с использованием реактивных флюсов (2007)
Квасницкий В. В. - Напряженно-деформированное состояние двухслойных втулок из разнородных материалов, Ермолаев Г. В., Лабарткава А. В., Фам Ван Туан (2007)
Уманский В. П. - Улучшение эксплуатационных характеристик алмазных трубчатых сверл за счет металлизации алмазов хромом (2007)
Баженов Ю. М. - Современная технология бетона (2010)
Керш В. Я. - Математическое моделирование и оптимизация свойств легких бетонов с полистирольным заполнителем, Холдаева М. И., Штец А. В. (2010)
Новицкий А. Г. - Аспекты применения базальтовой фибры для армирования бетонов, Ефремов М. В. (2010)
Шабанова Г. Н. - Бетоны полифункционального назначения на основе огнеупорных цементов, Тараненкова В. В., Проскурня Е. М., Миргород О. В., Васютин Ф. А., Корогодская А. Н., Мокрицкая В. К. (2010)
Боганик А. Г. - Звукоизоляция от внутренних источников в жилом здании (2010)
Гаенко О. В. - Мікроармування в технології скріплених систем утеплення, Носовський Ю. Л. (2010)
Купчак В. - Материалы ТМ "BOLIX” для красоты и комфорта ваших домов, Супрун Л. А. (2010)
Нечепорчук А. А. - Економія енергії в житлово-громадському будівництві (2010)
Сердюк В. Р. - Макроекономічні аспекти політики енергозбереження в Україні, Франишина С. Ю. (2010)
Смирнов А. Ю. - Новые инженерные решения и материалы для защиты от шума и вибрации (2010)
Терещенко В. В. - Системы утепления фасадов PAROC (2010)
Трохименко М. П. - Вплив параметрів шумозахисного екрану на його ефективність, Заєць В. П. (2010)
Фаренюк Г. Г. - Методи експериментального визначення показників теплової надійності конструкцій фасадної теплоізоляції (2010)
Черных Л. Ф. - Тепловые режимы помещений при энергосберегающем теплоаккумуляционном напольном электроотоплении (2010)
Черных Л. Ф. - Применение волокнистых теплоизоляционных материалов из минеральной ваты и стеклянного штапельного волокна в жилых и общественных зданиях, Оноприенко М. А. (2010)
Соха В. Г. - Влияние технологических параметров устройства систем скрепленной изоляции на их надежность и долговечность (2010)
Червяков Ю. Н. - Опыт применения вспученного перлита в строительстве, Нациевский С. Ю., Алексеева Л. В. (2010)
Критерии выбора качественной теплоизоляции, обеспечивающие долговечность при эксплуатации (2010)
Черных Л. Ф. - ПВХ как материал для изготовления оконных профилей, Лозан М. В. (2010)
Реферат (2010)
Барабаш О. В. - Математична модель інтелектуалізації процесів управління рухомим об’єктом на основі нечітких семантичних мереж, Обідін Д. М., Мусієнко А. П. (2014)
Кайдан М. В. - Тензорна модель системи зв’язку фотонної транспортної мережі, Климаш М. М. (2014)
Toroshanko Ya. I. - Automatic search of breaks with step-by-step variations of parameters of tests in communication systems, Shmatko V. S. (2014)
Колченко Т. В. - Методика розрахунку матеріального резерву для відновлення телекомунікаційних мереж, Колченко О. В. (2014)
Зингаева Е. И. - Кремниевый МДП-фототранзистор для оптической связи, Зуев В. А., Горыня Л. М. (2014)
Холявкина Т. В. - Особенности вычисления оценок показателей безопасности при эксплуатации воздушного судна (2014)
Шмигін Д. А. - Термостабільність коливальних НВЧ систем на основі діелектричних резонаторів , Татарчук Д. Д. (2014)
Максимов В. В. - Моделювання характеристик передачі трафіку мультисервісної мережі, Воробчук І. М. (2014)
Олещенко Л. М. - Експериментальне дослідження зони покриття УКХ радіоканалу для зв’язку диспетчера автотранспортного підприємства з водіями рухомого складу, Мошенський А. О. (2014)
Бреславський В. О. - Вимірювання якості передачі мови в телефонних системах. Використання алгоритму PESQ, як оцінки сприйняття якості передачі мови (2014)
Морозов Д. С. - Впровадження синхронних засобів комунікацій в формі онлайн конференцій та вебінарів в платформах дистанційної освіти в Україні, Алійник М. О., Зайцев В. Є. (2014)
Belichenko M. A. - Methodological informational challenges in researching cross-cultural and intercultural communication (2014)
Максимов В. В. - Розробка та дослідження динамічного забезпечення якості обслуговування із кінця в кінець з використанням мережевих посередників, Буркан Л. О. (2014)
Долінський Р. О. - Дослідження завадостійкості до неадитивної завади сигналу систем з постійними параметрами, що використовують фазорізницеву модуляцію (2014)
Belichenko M. A. - Translation as a means of informatisation and intercultural communication (2014)
Кучеренко О. А. - Аналіз та розробка методів деобфускації скриптів для виявлення загроз інформаційної стійкості комп’ютера (2014)
Аникеенко Л. В. - Способность ритмизации движений в обучении техники спортивных игр детей и молодежи (2014)
Аникеенко Л. В. - Морфофункциональные особенности воздействия оздоровительных упражнений (2014)
Арефьєв В. Г. - Сучасні аспекти диференційованого програмування розвивально-оздоровчих занять з фізичної культури учнів загальноосвітньої школи (2014)
Без'язичний Б. І. - Індивідуалізація як принцип наукового пізнання у процесі навчання студентів педагогічних університетів (2014)
Бейгул І. О. - Негативний вплив екстремальної діяльності на регуляцію функціональних систем і працездатність дзюдоїстів (2014)
Бондаренко В. В. - Теоретичні знання як складова підготовленості працівників міліції до ефективної діяльності в умовах протиборства із супротивником, озброєним холодною зброєю (2014)
Вереньга Ю. В. - Високий рівень фізичної підготовленості працівників МВС України на етапі професійного становлення як результат занять за авторською програмою (2014)
Височина Н. Л. - Особенности проявления психических свойств личности у квалифицированных легкоатлетов в условиях стресса, Козлова Е. К. (2014)
Владімірова І. В. - Нетрадиційний підхід щодо розвитку силових якостей дівчат першого курсу вищих навчальнихї закладів (2014)
Гаврилюк В. О. - Формування спеціальних умінь та навичок учнів 8-9 класів у процесі занять таеквон-до в позакласній роботі (2014)
Галан Я. П. - Використання засобів спортивного орієнтування у фізичній культурі дітей 13-14 років (2014)
Ганчар А. І. - Рейтинги командных достижений пловцов-студентов на всемирных уныверсиадах с 1993-2013 гг. (II этап) (2014)
Грибан Г. П. - Функціональний стан та фізичне здоров'я військовослужбовців-жінок протягом проходження військової служби, Тимошенко О. В., Романчук В. М., Боярчук О. М., Гусак О. Д. (2014)
Дакал Н. А. - Занятия калланетик и их влияние на развитие гибкости (2014)
Дакал Н. А. - Основні поняття методології оздоровчої гімнастики студентів (2014)
Дзензелюк Д. О. - Оцінка рівень рухової активності учнів загальноосвітніх закладів та студентів м. Житомира, Білоконь Л. Б., Ткаченко П. П., Денисовець А. П., Канділов І. Ю. (2014)
Зюзь В. Н. - Совершенствование подготовки спасателей на воде, Балухтина В. В. (2014)
Ковінько М. С. - Теоретичний аналіз детермінованості культури здоров'я студентів (2014)
Козлова Е. - Оценка индивидуальных показателей физичексой подготовленности квалифицированных лыжников-гонщиков, Ворфоломеева Л. (2014)
Литвин М. П. - Вплив народної фізичної культури на підвищення мотивації самовдосколналення фізичних якостей студентів (2014)
Лускань О. Ю. - Побудова учбово-тренувального процесу хокеїстів (2014)
Назарук В. М. - Формирование положительной мотивации студентов к занятиям физической культурой и спортом (2014)
Николаенко В. В. - Здоровьесберегающая напроавленность физической подготовки юных футболистов (2014)
Паевский В. В. - Особенности системы эффективного управления подготовкой спортсменовв игровых видах спорта (2014)
Панкратов Н. С. - Підвищення професійної підготовки студентів на заняттях атлетичною гімнастикою (2014)
Пітин М. - Сучасна система змагань у фехтуванні на шпагах, Ваулін О. (2014)
Присяжнюк С. І. - Вплив засобів фізичної культури на підвищення розумової діяльності учнів початкових класів (2014)
Ракитіна Т. І. - Фактори, що сприяють мотивації студентів до регулярних занять фізичними вправами, Турчина Н. І., Коротя В. В., Оленєв Д. Г. (2014)
Сіваш І. - Факторы успешной соревновательной деятельности в групповых упражнениях художественной гимнастики (2014)
Сотник О. В. - Спортивні ігри у фізичному вихованні студентської молоді, Зубрицький Б. Д., Сініцина О. В. (2014)
Тихонова Н. В. - Обгрунтування моделі забезпечення регламентації фізкультурно-спортивної дозвіллєвої діяльності дітей та молоді сучасності (2014)
Толмачева С. Е. - Антистрессовая пластическая гимнастика в физическом воспитании студентов (2014)
Тракалюк Т. А. - Становление и развитие спортивного танца в мире (2014)
Файнберг Б. А. - Социально-психологические факторы оздоровительных систем студентов технических ВУЗов (2014)
Фотинюк В. Г. - Складові методики професійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх бакалаврів з авіації та космонавтики (2014)
Черевичко А. В. - Природно-біологічне обгрунтування оздоровлення студентів технічних спеціальностей до їх професійної діяльності засобами гімнастики (2014)
Чернєв О. В. - Застосування сукцинату натрію та його вплив на психофункціональний стан спортсменів після фізичних навантажень (2014)
Щур Л. - Особливості ставлення студентів мистецьких спеціальностей до ведення здорового способу життя, Грибовська І., Іваночко В., Музика Ф. (2014)
Асланов Л. Ф. - Структура турбулентного потока волны и влияние ее на конструкции свайного фундамента морских сооружений (2014)
Vovk O. O. - Investigation of some Features of the Movement of Surface Waves and their Interaction with the Surface Objects´ Bases and Foundations Providing Seismic Safety, Remez N. S., Tkachuk K. K., Savchuk V. P. (2014)
Зайченко С. В. - Експериментальне дослідження напружено-деформованого стану середовища при роликовому методі формування кріплення тунелю кругового обрису (2014)
Remez N. S. - Methods for Determination of Seismic Safe Parameters of the Explosion Works and it Programm Realezation, Yashchenko Y. S., Kraychuk S. A. (2014)
Желтоножко А. А. - Исследование влияния концентрации ионов водорода на стабильность эмульсионных взрывчатых веществ, Кравець В. Г., Ган А. Л., Демещук В. Л. (2014)
Жукова Н. І. - Розробка конструкцій свердловинних зарядів на основі критерію енергоємності буріння масивів гірничих порід з пустотами (2014)
Самедов А. М. - Податливые виброизолирующие основания подземных сооружений на слабых или переувлажненных грунтах, подверженных динамическим воздействиям, Ткач Д. В. (2014)
Воробйов В. Д. - Експериментальне визначення радіуса воронки руйнування та коефіцієнта анізотропії у масиві з вертикальними шарами різних типів порід, Терентьєв О. М., Тверда О. Я. (2014)
Тишевич Б. Л. - Застосування нейронних мереж у сучасних методах прогнозування енергоспоживання (2014)
Матвієнко М. П. - Про один "ручний" метод проектування систем автоматики із застосуванням ПЛМ (2014)
Колунаєв Є. В. - Аналіз ефективності технічних засобів очищення фільтрату (2014)
Кудрявська Т. Б. - Обгрунтування використання показника абортивності біоіндикатора для оцінки техногенного навантаження (2014)
Таірова Т. М. - Прогнозування травматизму у вугільній промисловості на основі регресійної моделі, Ткачук К. Н. (2014)
Кучерявий В. П. - Теоретичні аспекти реконструкції парку Перені у місті Виноградові Закарпатської області, Дудин Р. Б., Левусь Т. М. (2014)
Черняк В. М. - Наукові основи лісоінтродукційної діяльності на Волино-Поділлі у контексті світових тенденцій розвитку лісового господарства (2014)
Іванченко О. Є. - Видовий склад та стан деревних насаджень Парку "Воїнам визволителям" міста Дніпропетровська, Бессонова В. П. (2014)
Іщук Л. П. - Асортимент, особливості культури та перспективи використання аркто-монтанних видів роду Salix L. (2014)
Вишневський А. В. - Лісовідновлення та трансформація природних фітоценозів на ділянках, що вийшли із сільськогосподарського користування (2014)
Галкін С. І. - Стратегія збереження природних насаджень у старовинних парках, Драган Н. В., Пидорич Ю. В. (2014)
Гнатюк Н. О. - Алелопатична активність рослинних решток видів Dracocephalum moldavicum L., Hyssopus officinalis L., Monarda didyma L (2014)
Дойко Н. М. - Збереження старовинних паркових композицій із граба звичайного у Державному дендрологічному парку "Олександрія" НАН України (2014)
Жихарева К. В. - Роль озеленения и зеленых насаждений в формировании городской среды города Белая Церковь (2014)
Зыкова В. К. - Становление дендрологических коллекций приморского парка Никитского ботанического сада, его современное состояние и перспективы реконструкции, Улейская Л. И., Коба В. П., Герасимчук В. Н., Харченко А. Л., Спотарь Е. Н. (2014)
Калашнікова Л. В. - Експозиційні ділянки Державного дендрологічного парку "Олександрія" НАН України як об'єкти екологічної просвіти та виховання, Рубіс В. Л., Дойко Н. М., Бойко Н. С., Кривдюк Л. М., Катревич М. В. (2014)
Коваленко О. А. - Використання жоржини культурної (Dahlia cultorum L.) при плануванні та озелененні дачних ділянок, Чернова А. В., Кондрашенкова І. В. (2014)
Коваль С. А. - Утворення додаткових коренів у стеблових живців туї західної (форма колоноподібна) залежно від оброблення росторегулятивною речовиною (2014)
Левандовська С. М. - Історія інтродукції та сучасний світовий сортимент айстри однорічної (Callistephus chinensis (L.) Nees), Олешко О. Г. (2014)
Лесь М. М. - Едафо-кліматичні умови природного та екстенсивного розвитку Pleurotus osteratus в межах одного біогеоценотичного середовища (2014)
Масальський В. П. - Газо- і димостійкість культивованих видів роду Tilia L. в умовах урбанізованого середовища правобережного лісостепу України (на прикладі вуличних насаджень міст Києва та Білої Церкви), Мордатенко І. Л. (2014)
Осіпов М. Ю. - Вегетативне розмноження глоду одноматочкового (2014)
Перебойчук О. П. - Перспективи використання представників роду Primula L. у квітникарстві Лісостепу України (2014)
Плескач Л. Я. - Дослідження видового складу ліхенофлори дендропарку "Олександрія" НАН України, Кондратюк С. Я. (2014)
Реут А. А. - Цветоводство в Башкирии: история и современность, Миронова Л. Н. (2014)
Роговський С. В. - Причини деградації багаторічних зелених насаджень та шляхи вирішення наявних проблем на прикладі м. Біла Церква (2014)
Рубіс В. Л. - Становлення та розвиток дендрологічної колекції державного Дендрологічного парку "Олександрія" НАН України, Галкін С. І., Бойко Н. С. (2014)
Середюк О. О. - Перспективи використання хвойних деревних рослин для зеленого будівництва в умовах міста Києва на прикладі зелених насаджень Національного університету біоресурсів і природокористування України, Якобчук О. М., Кривохатько Г. А. (2014)
Ситник С. А. - Структура деревостанів головних лісотвірних порід сухих типів лісу Кочерезького лісництва Новомосковського лісгоспу, Ловинська В. М. (2014)
Хрик В. М. - Особливості культивування протиерозійних соснових насаджень Придніпровського Правобережного Лісостепу (2014)
Чипиляк Т. Ф. - Квітниково-декоративне оформлення парків та скверів міста Кривий Ріг. Рекомендації щодо його поліпшення, Мазура М. Ю., Береславська О. О., Лещенюк О. М. (2014)
Шпарик Ю. С. - Результати моніторингу лісів Українських Карпат і прилеглих територій у 2013 році, Вітер Р. М., Яновська І. М., Юник Т. Р., Фалько Р. І. (2014)
Хоєцький П. Б. - Перспективи відтворення азіатського Буйвола (Bubalus bubalis L.) у Карпатах, Біляк Б. І. (2014)
Волошанська С. Я. - Фармакологічні властивості ялівцю звичайного (Juniperus communis L.) та екологічні особливості його поширення на Дрогобиччині, Коссак Г. М., Скробач Т. Б., Харачко Т. І. (2014)
Грабовська С. Л. - Видова різноманітність кліщів-фітосеїд (Parasitiformes, Phytoseiidae) у рослинних насадженнях міста Василькова, Колодочка Л. О. (2014)
Депутат Б. Ю. - Дослідження впливу нафтових родовищ на довкілля на різних стадіях розробки (2014)
Дубовіч І. А. - Теоретико-методичні та практичні засади реалізації екологізації економіки, Юзич Н. А. (2014)
Ковалишин В. Р. - Удосконалення моніторингу виробничо-господарської діяльності лісових підприємств України з врахуванням вимог екологічної сертифікації лісів (2014)
Костенко С. М. - Індукція флуоресценції хлорофілу листків представників роду Philadelphus L. в умовах міста Києва, Китаєв О. І., Ковалевський С. Б. (2014)
Кузик А. Д. - Пожежонебезпечні властивості лісових горючих матеріалів (2014)
Пелик Л. В. - Інноваційні технічні матеріали у ринкових еколого-економічних системах (2014)
Возняк О. Т. - Економічна ефективність використання повітророзподільника із утворенням закрученої і настильної струмини, Миронюк Х. В., Сухолова І. Є., Сподинюк Н. А. (2014)
Войтович В. В. - Визначення ресурсу вала та осі горизонтального стрічкопилкового верстата, Шостак В. В. (2014)
Салдан Р. Й. - Вплив режимних параметрів на вміст дрібної фракції під час виготовлення паливних гранул, Шепелюк О. О., Копанський М. М., Ковальчук О. С. (2014)
Артус М. М. - Детінізація економіки як засіб фінансово-економічної безпеки України (2014)
Штангрет А. М. - Методичні засади антикризового управління персоналом машинобудівних підприємств, Караїм М. М. (2014)
Воськало Н. М. - Порівняльна характеристика національних і міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для державного сектору (2014)
Андел І. В. - Роль державних трансфертів у фінансуванні модернізації основного капіталу виробничої сфери регіону (2014)
Шлапак А. В. - Оцінювання вартості деревних насаджень історичного ядра Національного дендрологічного парку "Софіївка" (2014)
Гринчишин Я. М. - Основні підходи до визначення поняття "криза підприємства" (2014)
Дашко І. М. - Урахування чинника ризику при виборі критерію ухвалення інвестиційних рішень на підприємстві, Колещук О. Я., Зарицька О. Л. (2014)
Дуляба Н. І. - Соціально-економічна суть та місце поточних витрат у діяльності підприємства, Шкіря М. Г. (2014)
Клепанчук О. Ю. - Дослідження місця та ролі податків у суспільстві (2014)
Скорик Г. І. - Енергетична складова економічної безпеки України: стан та перспективи розвитку, Швецова М. Б., Тревого О. І. (2014)
Станасюк Н. С. - Прогнозування розвитку агробізнесу у Львівській області, Оліховська М. В. (2014)
Тиховская Т. Н. - Рынок силовой электроники как производная энергетики (2014)
Шушкова Ю. В. - Проблеми та перспективи зміцнення фінансової складової економічної безпеки суб'єктів підприємництва України (2014)
Поберейко Б. П. - Обґрунтування обмежень практичного використання рівнянь Вольтери-Больцмана (2014)
Пастух О. А. - Дослідження та математичне моделювання ефективності перетворення інформації квантовими радіотехнічними системами (2014)
Стоцько З. А. - Вплив неперіодичних сил на динамічні процеси у сипкому середовищі під час вібраційної сепарації, Ребот Д. П., Топільницький В. Г. (2014)
Ящук В. І. - Моделі вибору оптимального функціонування інформаційно-сервісних систем економічного об'єкта, Ганусин В. Б. (2014)
Іванишин Т. В. - Методика розрахунку параметрів двоверстатної автоматизованої лінії зі стохастичною тривалістю технологічних операцій, Валюх О. А. (2014)
Токар O. Є. - Визначення запасів вуглецю у фітомасі лісових насаджень із використанням інформаційних технологій, Король М. М., Шпаківська І. М., Дичкевич В. М. (2014)
Мілянич А. Р. - Визначення максимальної жорсткості при пружному контактуванні між елементами голкофрези і поверхнею застиглого пеку (2014)
Ящук В. І. - Моделювання задач управління інвестиційними проектами в умовах ризику та невизначеності, Іванчак В. І. (2014)
Набиванець І. Р. - Етимологія та сутність категорії "економічна безпека" (2014)
Стеців Л. П. - Забезпечення кадрової безпеки в процесі формування кадрового потенціалу підприємства (2014)
Крупа Н. М. - Методика викладання дисципліни "Консервація, реконструкція та реставрація садово-паркових об'єктів" у вищих навчальних закладах (2014)
Третьяк О. П. - Сучасні персонал-технології у системі управління персоналом на підприємстві (2014)
До відома авторів статей (2014)
Мокін О. Б. - Визначення умов, за яких рух динамічних об’єктів з порядком математичних моделей вищим трьох можна описувати еквівалентними моделями з порядком не вищим трьох, Мокін В. Б., Мокін Б. І. (2014)
Белзецький Р. С. - Програмно-апаратний комплекс та математична модель для контролю видачі зброї добовим нарядом, Шиян А. А., Сєргєєва В. В. (2014)
Небава М. І. - Аналіз впливу секторально-галузевої структури економіки на розвиток регіонів України, Мартьянов М. П. (2014)
Марусич О. В. - Теоретичні основи побудови транслогарифмічної функції витрат авіакомпанії, Коновалюк В. С. (2014)
Алєксєєв С. Б. - Визначення ринкового потенціалу торговельного підприємства (2014)
Білик Р. Р. - Завдання удосконалення інституційно-правового забезпечення регіональної політики в Україні (2014)
Кулик В. В. - Врахування змінних параметрів електричної системи в процесі оптимального керування її режимами, Бурикін О. Б., Видмиш В. А. (2014)
Мошноріз М. М. - Модель двигуна постійного струму змішаного збудження, Лобатюк Ю. А. (2014)
Ракитянська Г. Б. - Генерування правил ЯКЩО–ТО на основі рівнянь нечітких відношень і генетичного алгоритму (2014)
Колесницький О. К. - Принципи побудови архітектури спайкових нейрокомп’ютерів (2014)
Азаров О. Д. - Нелінійні спотворення двотактних підсилювачів постійного струму з вибірковим зворотним зв’язком, Крупельницький Л. В., Теплицький М. Ю. (2014)
Аулін В. В. - Удосконалення процесу технічного обслуговування автомобілів з використанням методів дистанційної електронної діагностики, Панарін Д. Є. (2014)
Сакун Л. М. - Застосування принципів ощадливого виробництва на підприємствах машинобудівної галузі, Невмивака І. А. (2014)
Кочан О. В. - Бездемонтажний метод тестування стану електродів термоелектричних перетворювачів (2014)
Філинюк М. А. - Аналіз чутливості давача на основі двокаскадного УПІN, Ліщинська Л. Б., Ткачук Я. С. (2014)
Монашненко А. М. - Професійна компетентність майбутнього перекладача та її складові (2014)
Мусійчук С. М. - Розвиток навичок професійно-орієнтованого читання на заняттях з іноземної мови у немовних ВНЗ (2014)
Городнича К. О. - Методика оцінки та підвищення валідності педагогічного тесту на базі критеріїв якості тесту, Крісілов В. А., Оніщенко Т. В. (2014)
Ляховченко Н. В. - Аналіз факторів, що впливають на вибір майбутньої професії старшокласниками, Петрук В. А. (2014)
Коломієць А. А. - Аналіз підходів до формування мотивації навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі їх фундаментальної підготовки, Криворучко І. М. (2014)
Бабаєва Г. Г. - Модуляція біохімічних змін в сироватці крові при експериментальному некрозі міокарда екстрактом кріоконсервованих фрагментів серця поросят, Рогоза Л. А., Чиж М. О., Дюбко Т. С., Бєлочкіна І. В., Гальченко С. Є., Сандомирський Б. П (2014)
Бондаренко А. В. - Лабораторная диагностика бартонеллёза (2014)
Карнаух Э. В. - Актуальные простатопротекторы в современной урологии и андрологии, Олефир А. С. (2014)
Клименко Н. А. - Реакции поджеудочной железы при развитии в организме вторично хронического воспаления, Руднева Е. А., Омельченко О. А., Литвиненко Е. Ю. (2014)
Наконечна О. А. - Інформативні біохімічні показники для оцінки стану нервової системи організму за умов тривалого впливу простих поліефірів (2014)
Свидко Е. Н. - Влияние криоконсервированной кордовой крови на показатели крови кроля при лимбальной недостаточности роговицы, Бондарович Н. А., Останков М. В., Дёмин Ю. А., Гольцев А. Н. (2014)
Степаненко А. Ю. - Зависимость возрастной динамики величины мозжечка от краниометрических показателей (2014)
Ащеулова Т. В. - Маркери про- та протизапальної активації у хворих на артеріальну гіпертензію з супутнім цукровим діабетом 2-го типу, Ковальова О. М., Сайєд Муджахід Аббас (2014)
Болокадзе Є. О. - Cтан системи матриксних металопротеїназ та їх тканинних інгібіторів у хворих з метаболічним синдромом (2014)
Капустник В. А. - Активність симпатоадреналової системи у хворих з ішемічною хворобою серця в динаміці прогресування силікозу, Братусь В. М. (2014)
Капустник В. А. - Перекисное окисление липидов, антиоксидантная и гиполипидемическая терапия больных ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом, Кучеренко О. Д., Брек В. В., Телегина Н. Д., Бутенко Л. Б., Галагура Н. И. (2014)
Ковальова О. М. - Глюкометаболічні порушення у хворих при поєднанні гіпертонічної хвороби та цукрового діабету 2-го типу: роль прозапальних цитокінів, Кочубєй О. А. (2014)
Ковалёва О. Н. - Сравнительный анализ распространённости факторов риска у больных артериальной гипертензией г. Харькова (Украина) и г. Андижана (Узбекистан), Юлдашев Р. Н., Турсунов С. Ю., Сытина И. В., Ибрагимова Н. М., Касимова Н. Д., Каландаров Д. М., Абдель Нур Абдель Нур. (2014)
Кравчун П. Г. - Ефекти раміприлу з симвастатином у хворих на стабільну стенокардію напруги з ожирінням, Ковальова Ю. О., Шелест Б. О., Риндіна Н. Г., Шелест О. М. (2014)
Погорелов В. Н. - Некоторые аспекты лечения больных с хроническим лёгочным сердцем, осложнённым застойной сердечной недостаточностью, Брек В. В., Прохоренко В. Л., Волкова И. В., Бирюков М. С. (2014)
Шевченко О. О. - Сучасні підходи до лікування псоріатичної хвороби (2014)
Журавлёв А. С. - Особенности противомикробных эффектов различных способов лечения больных хроническим декомпенсированным тонзиллитом, Ханс Мани, Дёмина Е. В. (2014)
Гончарь М. О. - Ремоделювання серця у дітей з уродженими вадами серця у віддаленому післяопераційному періоді (2014)
Сенаторова Г. С. - Особливості дебюту цукрового діабету у дітей раннього віку, Чайченко Т. В., Шульга Н. В., Помазуновська О. П., Лутай Т. В., Муратов Г. Р. (2014)
Чернуский В. Г. - Биохимические нарушения при бронхиальной астме у детей (2014)
Говсеев Д. А. - Иммунологические аспекты диагностики и лечения эктопий шейки матки (2014)
Макаренко М. В. - Cостояние имунологического статуса у беременных с синдромом задержки роста плода (2014)
Шокирова С. М. - Прогнозирование внутриутробного инфицирования плода у беременных женщин, Юлдашев Р. Н., Ибрагимова С. Р., Мирзаабдуллахожиева О. У., Каландаров Д. М., Юлдашева О. С., Нигматшаева Х. Н. (2014)
Завгородня Н. І. - Механізм формування і клінічні аспекти розладів адаптації у жінок, що народили недоношену дитину (2014)
Петухова И. С. - Возникновение эпилептических приступов у больных симптоматической локально обусловленной эпилепсией под действием провоцирующих факторов и их прогнозирование (2014)
Тахташова Д. Р. - Клинико-психопатологический анализ структуры маниакального эпизода биполярного аффективного расстройства у больных с суицидальным поведением (2014)
Винник Ю. А. - Оценка ответа злокачественых опухолей щитовидной железы на противоопухолевую терапию, Горбенко В. Н., Васько А. Р., Гаргин В. В. (2014)
Колеснік О. П. - Ефективність медіастинальної лімфодисекції в залежності від експресії Кi-67 у первинній пухлині хворих з І–ІІ стадіями недрібноклітинного раку легенів (2014)
Макаров А. В. - Использование eortc qlq- c30+br23 в оценке качества жизни онкологических больных в ходе стационарного лечения после мастэктомии, Шпак В. С., Сокур И. В., Савицкий И. В. (2014)
Копчак А. В. - Порівняльний аналіз способів остеосинтезу при переломах нижньої щелепи на ділянці підборіддя (клініко-експериментальне дослідження) (2014)
Гулида М. О. - Применение экстракта плаценты в комплексном лечении больных ревматоидным артритом, Мирошниченко Е. В., Берёзка Н. И., Гарячий Е. В. (2014)
Літовченко А. В. - Хірургічне лікування хондромаляцій суглобового хряща колінного суглоба, Березка М. І., Мірошниченко О. В., Гуліда М. О. (2014)
Єлісєєва О. В. - Оцінка ефективності комплексного лікування хворих з хронічним генералізованим пародонтитом на тлі червоного плоского лишаю моніторуванням показників локального імунітету, Соколова І. І. (2014)
Слинько Ю. А. - Морфофункциональные особенности костного компонента пародонта у потомства самок крыс, выношенного в условиях разной двигательной нагрузки, Губина-Вакулик Г. И. (2014)
Соколова И. И. - Состояние тканей пародонта у школьников 8–11 лет с различной учебной нагрузкой, Волченко Н. В. (2014)
Байназаров А. М. - Структура та зміст атласу освітнього комплексу України (2010)
Баранова Л. Г. - Методи дослідження структурної перебудови господарського комплексу регіону (2010)
Барладін О. В. - Реалізація шкільно-студентської геоінформаційної системи на основі мультимедійного атласу м. Харкова, Скляр О. Ю., Речич О. Л. (2010)
Бурла М. П. - Роль географического картографирования в формировании образа самопровозглашенного региона (2010)
Гененко И. А. - Актуальность использования ГИС-технологий на уроках географи, Серпилина М. А. (2010)
Григорьев Г. Н. - Агроклиматическое районирование территории Белгородской области, Волошенко И. В. (2010)
Гриченко Н. А. - Робота творчої групи вчителів географії з метою активізації професійної діяльності по формуванню картознавчої компетенції учнів, Скавронський П. С. (2010)
Даценко Л. М. - Закордонні навчальні атласи для школи. Європа (2010)
Євтушенко Н. А. - Використання картографічного методу дослідження при вивченні туристсько-рекреаційних можливостей території (2010)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського