Соловйова А. - Злочини проти власності за Кримінальним кодексом України та деяких інших країн: порівняльний аналіз (2014)
Никоненко М. Я. - Уповноважена службова особа, яка вправі здійснити затримання у кримінальному процесі (2014)
Сервецький І. В. - Прогалини в кримінальному процесуальному законодавстві щодо порядку збору первинної інформації до початку кримінального провадження (2014)
Рецензія на друге видання монографії Берзіна П. С."Київська школа кримінального права (1834–1960 роки):історико-правове дослідження" (2014)
Привітання з ювілеєм Олександра Миколайовича Костенка (2014)
Привітання з ювілеєм Володимира Павловича Тихого (2014)
Привітання з нагоди Дня юриста (2014)
Бабаев М. М. - Нейросетевая модель функционирования индуктивно-проводного датчика с использованием сети с прямой передачей сигнала и обратным распространением ошибки, Гребенюк В. Ю. (2014)
Лактионов И. С. - Разработка и исследование макетного образца измерителя влажности почвы, Турупалов В. В. (2014)
Шрамко Н. А. - Моделювання впливу перешкод при розповсюдженні радіохвиль в умовах обмеженого простору, Молоковський І. О., Шебанова Л. О. (2014)
Мойсеєнко В. І. - Використання нечіткої логіки для ідентифікації перехідних етапів елементів залізничної автоматики, Чегодаєв Б. В., Зотова О. С. (2014)
Каменєв О. Ю. - Оцінка ефективності комбінованих випробувань мікропроцесорної централізації за критерієм мінімуму обладнання (2014)
Мороз В. П. - Метод визначення елементів колійного розвитку, що входять до зони виконання робіт на коліях, Змій С. О. (2014)
Змій С. О. - Метод та результати моделювання операцій по оповіщенню працюючих на коліях черговим по станції, Мороз В. П., Турчинов Р. В. (2014)
Борисов Э. А. - Опорные геодезические сети крупных железнодорожных станций (2014)
Куценко М. Ю. - Визначення максимальної довжини відчепу на сортувальних гірках Південної залізниці в умовах використання нових уповільнювачів, Ворона В. В., Куріліна Н. М., Тупотіна І. М., Єфіменко Ю. Ю., Фефелова В. Р. (2014)
Боровицкая А. О. - Оценка интенсивности потока опасных событий по сети железных дорог (2014)
Босов А. А. - Построение индекса произвольного процесса, Лоза П. А. (2014)
Халіпова Н. В. - Моделювання раціональних заходів з інвестування в розбудову пунктів пропуску митного кордону України (2014)
Братченко О. В. - Перспективи використання нових безударних газорозподільних кулачків на високооборотних дизелях вітчизняного виробництва (2014)
Мороз В. І. - Гармонійний аналіз формування крутних моментів в механічні системі енергетичної установки тепловоза з дизелем Д49, Братченко О. В., Тіщенко В. С. (2014)
Фомін О. В. - Аналіз експериментальних досліджень конструкції напіввагонів моделей 12-9904 та 12-9904-01 (2014)
Грицук І. В. - Особливості дослідження системи прогріву транспортного двигуна з використанням теплового акумулятора з фазовим переходом (2014)
Минчев Д. С. - Рациональное охлаждение наддувочного воздуха при работе дизельных двигателей на частичных нагрузках, Тягнирядно Б. А., Дьяконов А. С., Думенко К. Н. (2014)
Горобченко О. М. - Моделювання виникнення нештатної ситуації в ергатичній системі "локомотивна бригада-поїзд" (2014)
Прилепський Ю. В. - Визначення впливу режимів роботи дизельного двигуна внутрішнього згоряння на параметри сигналу вібродатчика, Грицук І. В., Дорошко В. І., Шаповалов К. С. (2014)
Передмова (2014)
Глухова Л. О. - Методи дослідження семантичної структури лексичної одиниці EDUCATIONAL MANAGEMENT в сучасній англійській мові (2014)
Кошевая И. Г. - О характере количественных отношений (2014)
Кузьменко А. О. - Мовні засоби вираження гіперконцепту "Person" в англомовних поетичних інфантичних текстах (2014)
Лисенко Н. О. - Аналіз засобів будови сучасних афоризмів (2014)
Маслова Т. Б. - Мова науки у вимірах функціонального стилю та дискурсу (2014)
Пономарева Л. Ф. - К вопросу об ограничениях в словообразовании и правилах ограничений словообразования (2014)
Приходько А. М. - Синергетична організація концептосистем: статика і динаміка (2014)
Свиридова Л. К. - Языковая и речевая сущность топонимики (2014)
Станкевич О. І. - Найпоширеніші засоби спонукання в англомовній рекламі (2014)
Yashkina V. V. - Stylistic reinforcement of hidden sense: syntactical level (2014)
Шевчик К. Ю. - Текст учебника как особый лингвистический феномен (2014)
Анісімова А. І. - Концепція мультилінгвізму в навчанні іноземним мовам (2014)
Біднова Ю. І. - Фразеологізми як засоби формування лінгвокультурологічної компетенції студентів (2014)
Ірчишина М. В. - Поєднання традиційної та особистісно-орієнтованої освіти, представленої ТМІ Г. Гарднера та таксономією Б. Блума (2014)
Лемещук Л. В. - Потенціал комунікативного методу у навчанні студентів-лінгвістів (2014)
Липська І. І. - Навчання студентів-юристів читання професійної орієнтованої преси французською мовою (2014)
Loukianenko L. N. - Some aspects of teaching intensive reading to EFL students stydying English as their major (2014)
Лук'яненко С. Ф. - Навчання другої іноземної мови (англійської) з опорою на першу (німецьку) на факультетах іноземних мов (2014)
Muntian A. A. - Multiple intelligences (2014)
Serdechny Yu. V. - The dilemma of teaching grammar (2014)
Сердюк О. В. - Інновації у методиці викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах України на сучасному етапі (2014)
Aksyutina T. V. - Translated and non-translated English: similar or different (2014)
Vilkova M. Yu. - Some pecularities of the comparative analysis of P. B. Shelley's "Cloud" and its Russian translation by W. Levik (2014)
Гончаренко Э. П. - "Ложные" или "мнимые друзья переводчика": проблемы перевода (2014)
Касьяненко О. О. - До питання про переклад анаграми в романі Д. Брауна "Код да Вінчі" (2014)
Панченко Е. И. - К вопросу об обучении нормам перевода (2014)
Перетокіна В. Ф. - Відображення національного менталітету в англійських фразеологізмах та їх переклад (2014)
Suima I. P. - Learning shorthand in the process of interpreter's training (2014)
Тарасова А. В. - Семантичний та прагматичний аспекти у перекладі англійських компаративних фразеологізмів (2014)
Шпак І. В. - Особливості перекладу творів фентезі (на прикладі романів Дж. К. Роулінг про Гаррі Поттера) (2014)
Безродних І. Г. - Поетична творчість Чарльза Сідлі в соціо-культурному контексті Англії другої половини XVII століття (2014)
Гайдар В. П. - Мотиви страждання і співчуття в творчості Івон Боланд (вірш "The famine road") (2014)
Gonzalez-Munis S. Yu. - The motif of duality in Anne Sexton's poetry (2014)
Єфимова Я. В. - Види та засоби лінгвістичної компресії (на матеріалі драматургічних творів Оскара Уайльда) (2014)
Кириченко Д. А. - Вопрос веры и безверия современного мира в контексте творческой эволюции Мартина Макдонаха (2014)
Конопелькіна О. О. - Лінгвостилістичні особливості творів П. Г. Вудхауза (2014)
Липин Г. В. - "Открытие Японии" в американской литературе начала ХХ ст.: транснациональный феномен творчества Ногути Ёнедзиро (2014)
Lipina V. I. - Pearl S. Buck's comparative poetics: the chinese novel versus the western canon (2014)
Литовченко Н. А. - Віртуальна театралізація прози як одна із форм візуалізації (2014)
Миронова Т. Ю. - Авторские параметры и роль цитат в англоязычном тексте (на материале биографического произведения Н. В. Эллис "Джон Мейджор") (2014)
Осташевская М. Г. - Художественный концепт "Spots of time" в поетической картине мира Уильяма Вордсворта (2014)
Посудиевская О. Р. - Примеры декоративного стиля в "Русской" драме О. Уайльда "Вера, или Нигилисты" (2014)
Потницева Т. Н. - Лингвистические игры Генри Филдинга (2014)
Прасол Є. А. - Образ Фуджі як національний символ Японії у творі Р. Желязни "24 види гори Фуджі кисті Хокусая" (2014)
Семешко Н. М. - Алюзія як одна з основних категорій інтертекстуальності в сонетах Е. Спенсера (2014)
Тетерина Л. М. - Индивидуально-авторские преобразования фразеологизмов в современной британской поэзии (2014)
Тытюк А. К. - Специфика образа главной героини в детективных романах Сары Парецки (2014)
Інформація (2014)
Бодянський Є. В. - Навчання нейро-фаззi мережi Колмогорова на основi зворотного поширення похибок та алгоритмiв оптимiзацiї другого порядку, Горшков Є. В., Колодяжний В. В. (2005)
Дерев’янко О. I. - Комп’ютерне моделювання динамiки геометричного фазового переходу в процесах агрегацiї (2005)
Кiку А. Г. - Синтез корегуючих пристроїв на основi iнтегральних та кореневих крiтерiєв якостi, Бурлаков В. М., Павловский Г. Ю. (2005)
Кiку А. Г. - Трансформацiя методу класичного варiацiйного числення для рiшення задач з розривними керуваннями, Бурлаков В. М. (2005)
Кратінов А. Г. - Що до питання про сучасну структуру АСУ ТП (2005)
Ямпольський Л. С. - Реалiзацiя моделювання дискретно-подiйних систем iєрархiчними розподiленими в часi сiтками Петрi, Ланкiн Ю. М., Лiсовиченко О. I. (2005)
Литвиненко В. I. - Вирiшення задачі оптимальної укладки блокiв з допомогою алгоритмiв клонального добору (2005)
Львов С. О. - Реалiзацiяформального нейрона на простiших елементах мережi (2005)
Мазулевський О. Є. - Адаптивний контроль захищеностi комп’ютерної мережi на основi нечiткої логiки (2005)
Архипов А. Є. - Питання технологiчнго забеспечення задач профотбору, Носок С. А. (2005)
Олiйник В. В. - Вдосконалення методiв та iнструментальних засобiв створення АУМ з використанням Internet-технологiй, Ямпольський Л. С. (2005)
Войлов Ю. Г. - Оцiнка метрологiчних параметрiв бiосенсорних перетворювачiв iнформацiйно-вимiрювальних систем, Овчинников О. Л. (2005)
Стенiн О. О. - Настроювання багатомiрного ПIД-регулятора для систем с невизначеними параметрами, Пасько В. П., Лiхоузова Т. А. (2005)
Малахов О. В. - Експериментальна оцiнка змiни просторової топологiї магнiтного поля, утвореного залишковою намагнiченiстю феромагнiтного тiла при ударному впливi, Малахов В. Н., Седньова О. А., Малахова М. О. (2005)
Войлов Ю. Г. - Оптимiзацiя режимiв утилiзацiї боєприпасiв гiдродинамiчним пристроєм у складi гнучкої виробничої системи, Шевченко І. І. (2005)
Шевченко В. Л. - Управлiння екологiчною безпекою лазерних систем зi скануванням променю у вiдкритому просторi за допомогою електромагнiтних дефлекторiв, Турейчук А. М., Лаптєв О. А. (2005)
Мирунко В. М. - Оптимальне (на множинi моделей i методiв iдентифiкацiї) вирiшення задачi прогнозування часових рядiв, Сiльвестров А. М. (2005)
Бойкова В. О - Оптимiзацiя режимiв активної iдентифiкацiї динамiчних об’єктiв, Мирунко В. М., Сiльвестров А. М., Спiнул Л. Ю. (2005)
Стоянченко С. С. - Маркiвська модель для аналізу продуктивностi багатопозiцiйного транспортера (2005)
Терентьєв О. М. - Методи побудови Байєсовських мереж, Бiдюк П. I. (2005)
Ткач М. М. - Методологiя формування групових операцiй при проектуваннi ГВС, Полiщук М. М. (2005)
Верховодов О. В. - Синтез системи керування РТК iз застосуванням програмної системи ZelioSoft, Герасимов Е. I. (2005)
Дробаха Г. А. - Концепція планування ситуацій і ситуаційного управління, Ткаченко В. І., Смірнов Є. Б. (2007)
Богданович В. Ю. - Метод реагування на виклики, небезпеки та загрози воєнній безпеці держави, Нечхаєв С. М. (2007)
Гаврилов А. Б. - Стан розробки та перспективи виготовлення мобільного комплексу еталонів передавання для Збройних Сил України, Красинський С. В., Пашкевич І. Д. (2007)
Грубель М. Г. - Багатофакторне нормування витрат палива повнопривідних автомобілів (2007)
Гусак Ю. А. - Порівняльний аналіз вогневого потенціалу перспективного зенітного комплексу безпосереднього прикриття на основі електродинамічної гармати, Машталир В. В. (2007)
Демідов Б. О. - Концептуально-методологічний підхід до вдосконалення системи озброєння Збройних Сил держави на основі модернізації озброєння та військової техніки, Хмелевська О. О., Науменко М. В. (2007)
Довбня В. В. - Комплекс математичних моделей для визначення району блокування незаконних збройних формувань та параметрів системи спостереження рубежем блокування, Кириченко І. О. (2007)
Єрмошин М. О. - Основні підходи до синтезу адаптивної структури системи зенітного ракетного прикриття (2007)
Карпенко В. І. - Метод діагностики стану фазообертачів ФАР, Купрій В. М., Головін Г. А. (2007)
Козелкова К. С. - Оцінка витрат палива на підтримання середньої висоти космічного апарата (2007)
Красноруцький А. О. - Аналіз радіотехнічних систем аерокосмічного моніторингу Землі (2007)
Малиш О. М. - Умови вибору суміщених електричних машин (2007)
Олізаренко С. А. - Побудова методики формалізації процесу прийняття рішень з класифікації повітряних суден – загроз здійснення терористичних актів, Шевченко О. В., Бідний С. А. (2007)
Орленко В. М. - Методика оцінки електромагнітної сумісності широкосмугових РЛС без використання методів адаптації (2007)
Подригало М. А. - Формування гальмових та динамічних властивостей модульної техніки для аеродромно-технічного забезпечення польотів авіації, Краснокутський В. М., Кириченко В. В. (2007)
Присяжний В. І. - Оцінка якості функціонування наземного автоматизованого комплексу управління в сучасних умовах, Мироненко В. В. (2007)
Рогозін А. С. - Підвищення захищеності обладнання споживачів від перенапруг (2007)
Ряполов І. Є. - Використання кластеризації в РЛС з повним поляризаційним зондуванням простору (2007)
Чернавіна О. Є. - Пізнавальні демаскуючі ознаки іррегулярних формувань (2007)
Черевко Ю. М. - Методика побудови математичних моделей транспортних машин і дослідження механічних систем з накопичувально пружно-демпфуючими елементами, Вікович І. А., Черевко М. І. (2007)
Яковлев М. Ю. - Аналіз дрейфу метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки авіаційних радіотехнічних систем (2007)
Гризо А. А. - Аналіз можливості використання процедури медіанної фільтрації при формуванні карти перешкод, Зюкін В. Ф., Невмержицький І. М. (2007)
Клімов С. Б. - Метод формалізації знань про процес оцінки дій повітряного противника, Войтович С. А., Стасєва Я. Ю. (2007)
Крюков М. І. - Показник ефективності комплектування Збройних Сил України офіцерським складом (2007)
Кононов В. Б. - Математичні моделі динаміки бою і операції двох угрупувань в умовах повної і неповної інформації (2007)
Ковтун В. Ю. - Несиметричні криптосистеми на гіпереліптичних кривих над полями парної характеристики, Кузнецов О. О., Стасєв С. Ю. (2007)
Кузнєцов О. Л. - Аналіз часу настройки кореляційного автокомпенсатору на подавлення активної завади в умовах флуктуацій фронту її хвилі, Таршин В. А., Шумейко І. Є. (2007)
Кузнецов О. О. - Теоретико-кодові схеми з поліпшеними характеристиками, Корольов Р. В., Медведєв Д. О. (2007)
Левченко А. О. - Теоретичні питання моделювання і оцінка якості систем забезпечення експлуатації складних технічних комплексів (2007)
Лемешко О. В. - Варіанти реалізації активних технологій на вузлах телекомунікаційних мереж військового призначення, Дробот О. А., Добришкін Ю. М. (2007)
Рубан І. В. - Оцінка ефективності стиску і якості відновлення зображень при об'єктно-орієнтованому підході до стиску зображень, Колмиков М. М. (2007)
Толстолузька О. Г. - Дослідження залежності часу вирішення задачі призначення від ширини паралельного процесу (2007)
Леонт’єв О. Б. - Нові концептуальні підходи до підготовки військового інженера-механіка Повітряних Сил, Пічко І. О., Ковтонюк І. Б. (2007)
Реферати (Abstracts) (2007)
Наші автори (2007)
Алфавітний покажчик (2007)
Євтух M. - Педагогічний досвід та педагогічна спадщина Макаренка А. С. (2014)
Шевченко Г. - Освіта та духовне виховання людини (2014)
Ільченко В. - Цінності освітньої моделі "Довкілля" у світлі педагогіки Макаренка А. С., Гуз К. (2014)
Гриньова М. - Вплив збалансованого харчування на розумову діяльність студентської молоді, Коновал Н. (2014)
Савенкова Л. - Продуктивний стиль педагогічного спілкування (2014)
Саннікова Н. - Макаренко А. С. як основоположник програмно-цільового управління соціальним вихованням (2014)
Федосов О. - Виховна система Макаренка А. С. в умовах інформатизації освіти: ідеї, перспективи (2014)
Асламова М. - Аксіологічні основи виховання морально-етичних якостей майбутнього лікаря (2014)
Баширова Н. - Інтегрування педагогічних ідей А. С. Макаренка у досвід сучасного викладача (2014)
Білянін Г. - Підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів закладів освіти України у період становлення більшовизму та довоєнний період (1917-1941 роки) (2014)
Бодруг Н. - Використання інтерактивних технологій формування педагогічної майстерності під час вивчення дисциплін гуманітарного циклу (2014)
Борисенко Д. - Педагогічні ідеї Макаренка А. С. через призму інформаційно-комунікативних освітніх інновацій сучасної вищої школи (2014)
Бочарова О. - Статус сучасного вчителя: порівняльний аналіз (2014)
Вознюк В. - Моделі управління послугами в розширених школах Великої Британії (2014)
Воскобойніков С. - Модульне проектування навчальної дисципліни "комп’ютерні мережі і телекомунікації" у професійній підготовці фахівців захисту інформації на основі компетентнісного підходу (2014)
Воскобойнікова Г. - Здоров’яформувальний виховний вплив у педагогічній діяльності Макаренка А. С. (2014)
Горбильова О. - Законодавча база педагогічної підтримки обдарованих дітей у загальноосвітніх школах Індії (2014)
Гриньов С. - Структура середовища для формування професійної культури майбутніх фахівців (2014)
Грицай Н. - Проектування змісту методичної підготовки майбутніх учителів біології (2014)
Гурська О. - Місце та роль самостійної роботи студентів у навчальному процесі (2014)
Дмитрюк С. - Багатодисциплінарна програма навчання майбутніх фахівців із дизайну у вищих навчальних закладах Великої Британії (2014)
Дяченко-Богун М. - Індивідуальна відповідність умов навчання студентів ВНЗ як основа формування їхньої професійної культури (2014)
Євсюков О. - Можливості проблемного навчання у формуванні професійно-педагогічної компетентності майбутніх викладачів аграрних вишів (2014)
Жамардій В. - Модель формування спеціальних умінь і навичок студентів вищих навчальних закладів у процесі занять із пауерліфтингу (2014)
Жданова-Неділько О. - Взаємодія як ключове поняття педагогічного процесу (2014)
Задорожна-Княгницька Л. - Удосконалення професійної підготовки менеджерів освіти в сучасному вищому навчальному закладі на антропологічних засадах (2014)
Зайцева Ю. - Специфіка діяльності вчителя фізичної культури як організатора фізкультурно-спортивної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах (2014)
Закупра Ж. - К вопросу о качестве языкового образования в университетах Украины (2014)
Ільченко О. - Освітня модель "Довкілля" як освіта стійкого розвитку у світлі педагогіки Макаренка А. С. (2014)
Іноземцев В. - Виховна педагогіка Макаренка А. С., Мороз С. (2014)
Ісаєва О. - Інноваційний підхід щодо культурно-ocвітнього середовища вищих навчальних медичних закладів освіти (2014)
Капінус А. - Навчальне співробітництво як засіб ефективного навчання молодших школярів (2014)
Колос Ю. - Ідеї А. С. Макаренка в контексті компетентнісно орієнтованої освіти, Пашко Л. (2014)
Кочерга О. - Виховання моральної культури майбутнього вчителя засобами української етнопедагогіки (2014)
Кращенко Ю. - Саморегуляційно-рефлексивний критерій вихованості лідерських якостей майбутніх учителів у системі студентського самоврядування (2014)
Куліш С. - Педагогічно-просвітницька діяльність університетів підросійської України як чинник формування культурно-політичних ідей українства в ХІХ– початку ХХ ст.(на матеріалах Харківського університету) (2014)
Кучина К. - Педагогічні ідеї А. Макаренка в контексті сучасних вітчизняних освітніх концепцій (2014)
Литвинюк Л. - Начерки філософсько-педагогічного аналізу автобіографічності "Педагогічної поеми" Макаренка А. С. (2014)
Лоза Т. - Особливості соціально-педагогічної роботи з категорією дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2014)
Мозговий В. - Режисура педагогічної дії у контексті професійної підготовки майбутніх учителів (2014)
Нікітіна О. - Епістемодидактичне дослідження сходинок формування знання і навчання, сформульованих низкою мислителів і педагогів (2014)
Понзель У. - Педагогічне прогнозування у професійній діяльності вчителя (2014)
Потієнко М. - Діагностика формування креативності студентів-філологів у системі вищої освіти (2014)
Сайковська В. - Впровадження педагогічних ідей С. М. Реформатського у сучасну хімічну освіту (2014)
Семчук С. - Проблема становлення комп’ютерних технологій в освіті: теоретичний і методичний аспект (2014)
Степаненко Н. - Поетичні твори Т. Г. Шевченка як засіб формування правописної пильності у першокласників, Олійник С. (2014)
Стинська В. - Деякі аспекти соціально-педагогічної підтримки дитинства й материнства у творчій спадщині Антона Макаренка (2014)
Ступак Д. - Педагогічні умови формування професійної компетентності викладача ВНЗ непедагогічного профілю в галузі безпеки життєдіяльності (2014)
Уйсімбаєва М. - Проектна діяльність: теоретичні аспекти (2014)
Фастівець А. - Підготовка майбутнього фахівця фізичної реабілітації до педагогічної та донозологічної діагностики (2014)
Фунтікова Н. - Феномен інтелігентності людини в сучасних дослідженнях (2014)
Ходаківська В. - Використання в сучасному світі ідей А. Макаренка щодо педагогічної майстерності вихователя (2014)
Ходаківська М. - Інтегральний розвиток у педагогічній системі Макаренка А. С. (2014)
Черновол О. - Проблеми і перспективи підготовки керівників вищих навчальних закладів (2014)
Щербань П. - Застосування ігрових технологій в освіті: історія і перспективи (2014)
Наші автори (2014)
Вихідні дані (2014)
Цандур М. О. - Зайняті пари як базовий елемент органічного землеробства, Друз’як В. Г., Янюк Н. А., Харіпончук Т. І. (2014)
Колісник С. І. - Вплив позакореневого підживлення органічним мікродобривом на насіннєву продуктивність стоколосу безостого, Антонів С. Ф., Сереветник О. В., Коновальчук В. В., Лохова В. І. (2014)
Снігур Г. О. - Оцінка чутливості сортів пшениці до ґрунтового вірусу мозаїки злакових (2014)
Шевчук Р. В. - Технологічні способи вирощування ріпаку озимого для виробництва біопалива, Ровна Г. Ф. (2014)
Влізло В. В. - Функціональний стан еритроцитів і метаболізм феруму в крові поросят за впливу ферум цитрату, Березовський Р. З., Максимович І. Я., Іскра Р. Я. (2014)
Лобачова І. В. - Ефективність стимуляції статевої функції вівцематок у глибокий анестральний період (2014)
Бех В. В. - Перспективи селекційно-племінної справи у рибництві України, Грициняк І. І., Олексієнко О. О., Осіпенко М. І. (2014)
Гречка Г. М. - Можливість селекції українських степових бджіл на посилення гігієнічної поведінки, Субота Ю. В., Григорків Л. М. (2014)
Смаглій В. І. - Рух матеріальної частинки, кинутої у вільний повітряний простір (2014)
Балюк С. А. - Комплексна оцінка агрогенних змін властивостей солонцевих ґрунтів Сухого Степу України, Дрозд. О. М., Гаврилович Н. Ю. (2014)
Чорний C. Г. - Просторове моделювання допустимої норми ерозії південних чорноземів з використанням ГІС-технологій, Хотиненко О. М. (2014)
Збарський В. К. - Удосконалення інноваційної підприємницької діяльності в аграрній сфері України, Бабієнко М. Ф. (2014)
Грищенко Н. П. - Ефективність відгодівлі молодняку свиней за різних умов утримання (2014)
Ничик С. А. - Проліферативна ентеропатія свиней у свинарських господарствах України, Айшпур О. Є., Сапон Н. В. (2014)
Липкань О. В. - Методичні підходи до обґрунтування потреби в розвитку сільського господарства (2014)
Україна та глобалізація ноосфери (2014)
В. М. Власенку — 80 (2014)
Титул, содержание (2012)
Зенкін А. С. - Особливості застосування системи управління якості на фармацевтичних підприємствах, Хімічева Г. І., Гулєва Л. А. (2012)
Хімічева Г. І. - Застосування стандартів ISO серії 31000 при оцінці ризиків архітектурних робіт, Шкура М. В. (2012)
Огар О. М. - Підвищення якості регулювання швидкості скочування відчепів на автоматизованихсортувальних гірках, Губачова О. С., Страна Л. А. (2012)
Тищенко А. К. - Предиктор сжатых данных на основе нейро-нео-фаззи сети встречного распространения, Плисс И. П., Тесленко Н. А. (2012)
Васильева Р. С. - Методика технико-экономической оценки внедрения фотовыводного устройства, Кулик А. Н., Турчинова Г. И. (2012)
Кравчук О. А. - Аналіз програмного забезпечення для автоматизації процесу створення вантажно-митних декларацій, Підгородецька В. М. (2012)
Журавель В. В. - Визначення раціональних варіантів процесу розформування-формування составів на сортувальних гірках (2012)
Саінчук А. О. - Команда аутсорсингового проекту (2012)
Yareschenko N. V. - Forecasting motor transport enterprise development, Potapenko A. V. (2012)
Куценко М. Ю. - Дослідження сучасних методик підвищення ефективності сортувального процессу, ЗагинайловаО. О., Завгородня І. О., Шамо В. П. (2012)
Ульяновська Ю. В. - Застосування нейронних мереж до визначення митної вартості товарів (2012)
Осипчук О. В. - Методы кластеризации и прогнозирования в аналитическом модуле системы электронной коммерции Magento, Шатовская Т. Б. (2012)
Гецович Е. М. - Об образовании и устранении заторов на улично-дорожной сети, Бочарова О.А. (2012)
Харченко В. Ф. - Дослідження впливу ціни реалізації продукції, її складових на показники комерційноїефективності ІП ЛС, Санько Я. В., Григорова Д. В. (2012)
Любченко В. В. - Модель системы управления деятельностью человека (2012)
Капский Д. В. - Методология повышения безопасности движения в городских очагах аварийности: принципы и способы (2012)
Титул, содержание (2012)
Мегель Ю. Е. - Математическая модель теплового нагрева многослойного микробиологического объекта, Левкин Д. А. (2012)
Маляр М. М. - Нечітка модель оцінки фінансової кредитоспроможності підприємств, Поліщук В. В. (2012)
Гюлев Н. У. - Нелинейная модель изменения функционального состояния водителя – сангвиника в транспортном заторе, Доля В. К. (2012)
Єгорова О. В. - Еволюційні методи розв’язання задач з обмеженнями. Аналіз і застосування (2012)
Делас Н. И. - Негауссово распределение как свойство сложных систем, организованных по типу ценозов, Касьянов В. А. (2012)
Бедратюк Г. І. - Системи комп’ютерної алгебри в математичній логіці (2012)
Шатовська Т. Б. - Модифікація алгоритму ієрархічної кластеризації хамелеон на основі схожості об’єктів, Онопрієнко О. І., Олійник М. Г. (2012)
Мастепан С. М. - Оцінка потенціалу виробничого процесу підприємства автосервісу, Кузьмін В. С., Пащенко Т. В. (2012)
Буханько О. М. - Метод маршрутизації на основі багатокритеріальної оптимізації та нечіткої логіки (2012)
Кіхтєва Ю. В. - Теоретичні дослідження процесу ТЕО вантажовласників залізничним транспортом в умовах ринкових відносин, Челмакіна О. С. (2012)
Нефьодов М. А. - Організація технологічної взаємодії видів транспорту в пунктах перевалки вантажів, Пономарьова Н. В. (2012)
Вакуленко К. Є. - Щодо якості перевезень на маршрутах міського пасажирського транспорту, Харченко В. Ф. (2012)
Мазурова О. А. - Метод поддержки декомпозиции целей принятия решений на базе классификационной модели (2012)
Слітюк О. О. - Оцінка показників цілісності композиції форменого одягу, Коваль В. О. (2012)
Наглюк И. С. - Особенности виктимизации в сфере дорожного движения, Степанов А. В. (2012)
Бідюк П. І. - Алгоритм ідентифікації стохастичних нелінійних систем на основі генетичного підходу, Литвиненко В. І., Помазан Л. В. (2006)
Бодянський Є. В. - Подвiйний вейвлет-нейрон: трикутнi активацiйнi функцiї, архiтектура, навчання, Винокурова О. А. (2006)
Богданова Н. В. - Спосіб підвищення ефективності системи управління телекомунікаційними мережами (2006)
Діхтяр З. В. - До питання динамічного аналізу складальних комп’ютерно-інтегрованих систем, Ігнатенко Б. В. (2006)
Гожий А. П. - Системне використання робастних i бутстреп методiв в задачах аналiзу даних, Коваленко I. I. (2006)
Гриша О. В. - Динамiчний розподiл ресурсiв проекту на основi оптимiзацiї змiшаної стратегiї (2006)
Кику А. Г. - Компенсація впливу розузгодження початкових умов фільтрів змінних стану, Рева Е. Ю. (2006)
Ліхоузова Т. А. - Структуровані моделі інформаційних полів, Ліхоузов О. С. (2006)
Лісовиченко О. І. - Підхід до створення об'єктно-орієнтованого середовища моделювання виробничих систем, Лавров О. А. (2006)
Стенін О. А. - Обґрунтування методу синергетичної SL-апроксимацiї в задачi оптимiзацiйного моделювання процесiв розвитку багатовимiрних складних систем, Шевченко В. Л., Мелкумян К. Ю., Пасько В. П. (2006)
Олійник В. В. - Раціональний вибір формалізмів семантично-узгодженого середовища при моделюванні комп'ютерний-інтегрованих виробничих систем, Лісовиченко О. І., Ямпольський Л. С. (2006)
Різваш Б. С. - Дослідження закону розподілення вирогідностей завантаженості процесора персонального комп’ютера, Крилов Є. В. (2006)
Зеленський К. Х. - Оптимальне за витратами палива програмне керування системами з транспортним запізнюванням, Ігнатенко В. М., Стенін О. А. (2006)
Ткач М. М. - Структурний системний аналіз гнучких виробничих систем (2006)
Лісовиченко О. І. - Оцінка прийняття рішень при виборі промислових роботів гнучкої виробничої системи, Пуховський Є. С., Ямпольський Л. С. (2006)
Михалев О. I. - Нечiтко – когнитивний пiдход у задачi управлiння процесом виплавки FeSi, Новикова К. Ю. (2006)
Стенiн О. А. - Моделi i цiльовi показники учбового процесу в автоматизованих учбових системах, Тiмошин Ю. А., Домаскiна Н. I., Шалабай I. П. (2006)
Крилов Є. В. - Методи та засоби підвищення ефективності функціонування програмного забезпечення систем реального часу, Анікін В. К. (2007)
Архипов О. Є. - Ентропiйний пiдхiд до оцiнювання узгодженостi суджень експертiв, Архiпова С. А., Носок С. О. (2007)
Бiдюк П. I. - Iмуномережева модифiкацiя алгоритму негативного добору для рiшення задачi виявлення аномалiй, Фефелов А. О., Литвиненко В. I. (2007)
Бодянський Є. В. - Адаптивне F-перетворення на основi узагальненої регресійної нейронної мережi, Тесленко Н. О. (2007)
Дубровкіна М. В. - Дослідження впливу технологічного процесу на характеристики перфорованого коду (2007)
Гриша С. М. - Стратегічне планування розвитку функціональності КІС методом редукції, Стенін О. А., Іотко О. А., Хедоят Хейдорі (2007)
Калюжний А. В. - Дослідження методів контролю прихованих порожнеч різними способами (2007)
Кіку А. Г. - Синтез фільтрів змінних стану на основі оцінок розузгодження початкових умов, Рева Є. Ю. (2007)
Лісовиченко О. І. - Алгоритм синтезу моделі ГВС в об’єктно-орієнтованому середовищі моделювання, Ямпольський Л. С., Лавров О. А., Пуховський Є. С. (2007)
Максименко Є. І. - Задача оптимізації навантаження на сервер з точки зору мінімізації часу відгуку, Крилов Є. В., Анікін В. К. (2007)
Мелкумян К. Ю. - Узгоджене керування роботом-маніпулятором, Лапковський С. В., Лемешко В. А. (2007)
Гуда А. I. - Інформаційні оцінки складності задачі параметричної ідентифікації динамічних систем, Михальов О. I. (2007)
Стенін О. А. - Аналіз та постановка задач дослідження проблеми ідентифікації швидких процесів, Волкова О. А., Мошковський Д. Ю., Ланкін Ю. М. (2007)
Сердюк М. Є. - Апроксимативна модель задачi реконструкцiї зображень (2007)
Сільвестров А. М. - Єдність і розбіжність сигнальної і параметричної ідентифікації (2007)
Сирота О. П. - Практичне застосування комп’ютерної технології верифікації моделей АС бізнес-правилам на прикладі системи "РКІС", Демченко О. М. (2007)
Сулейманов А. Ш. - Семантична близькість та семантична відстань між текстами (2007)
Коcтюк В. І. - Деякі питання створення архітектури ІПС адміністративно-виробничого призначення в середовищі даних різного ступеню структурованості, Тимошин Ю. А., Шемсединов Т. Г. (2007)
Ткач М. М. - Моделювання технологічних структур ГВС (2007)
Тихоненко Д. Г. - Екологічні парадигми і ноосфера В. І. Вернадського (2013)
Балаєв А. Д. - Родючість чорноземів Лісостепу за використання мінімізації обробітку ґрунту і елементів біологізації землеробства, Гаврилюк М. В., Стопа В. П. (2013)
Панасенко О. С. - Динаміка біологічної продуктивності і структурного стану чорноземів типових різних екосистем (2013)
Балюк С. А. - Аналіз методологічних основ оцінки стійкості агроландшафтів і ґрунтів до впливу зрошення, Воротинцева Л. І., Ладних В. Я., Недоцюк О. А., Верніченко Г. А. (2013)
Веремеєнко С. І. - Річна динаміка температури та вологості темно-сірого ґрунту Західного Лісостепу України, Фурманець О. А. (2013)
Цапко Ю. Л. - Вплив нормування та видів вапняних меліорантів на зміну кислотно-основної рівноваги ясно-сірого ґрунту, Десятник К. О. (2013)
Кравченко Ю. С. - Зміни агрофізичних властивостей китайського чорнозему залежно від технологій обробітку ґрунту (2013)
Чешко Н. Ф. - Застосування термодинамічного підходу до оцінки рухомості алюмінію в ґрунтах (2013)
Паляница Б. Б. - Використання методу десорбційної мас-спектрометрії для характеристики якісного складу гумусових речовин чорноземів, Тонха О. Л., Кулик Т. В. (2013)
Музика Р. М. - Вплив динаміки зволоження твердої фази органогенних ґрунтів басейну р. Іква на їх спрацювання (2013)
Богданович Р. П. - Баланс гумусу та врожайність культур за різних варіантів удобрення в умовах Правобережного Лісостепу України, Олійник В. С. (2013)
Коляда В. П. - Дефляційні процеси на ґрунтах Західного Полісся України (на прикладі копаївської осушуваної системи) (2013)
Піковська О. В. - Особливості азотного режиму чорнозему звичайного за різних систем обробітку ґрунту (2013)
Дегтярьов Ю. В. - Зміна водно-фізичних показників чорноземів типових під впливом різного використання (2013)
Вітвіцький С. В. - Органічна речовина чорнозему типового в природних і культурних екосистемах, Вітвіцька О. І. (2013)
Солоха М. О. - Прийняття управлінських рішень при вирішенні завдань ґрунтознавства за допомогою ДПЛА (дистанційно пілотованого літаючого апарата) (2013)
Кучер Л. І. - Вплив ґрунтозахисних технологій на вміст сполук калію в ґрунті (2013)
Богданович Р. П. - Зміни у структурно-агрегатному складі грунту при виведенні його з сільськогосподарського використання, Радомський Ю. А. (2013)
Кравченко Ю. С. - Особливості морфолого-генетичних ознак і властивостей чорнозему опідзоленого Зборівсько-заліщицького агроґрунтового району, Матвіїв Г. М. (2013)
Наумовська О. І. - Вплив несанкціонованих сміттєзвалищ на рівень забруднення ґрунтового покриву, Семенець Н. М. (2013)
Бодянський Є. В. - Робастний алгоритм навчання радiально–базисної адаптивної фаззi–вейвлет–нейронної мережi, Винокурова О. А. (2007)
Гавва Д. В. - Методи багатомірної статистики під час досліджень чорноземних ґрунтів, Сотников Ю. О., Новосад К. Б., Канівець С. В., Воронко Л. Ю., Глушко Т. С. (2013)
Печурін М. К. - Методи управління трафіком по віртуальному шляху, Артеменко В. А., Богданова Н. В. (2007)
Бикін А. В. - Вплив застосування добрив пролонгованої дії під капусту білоголову на азотний режим темно-сірого опідзоленого грунту, Бордюжа Н. П., Тарасенко О. В., Бордюжа І. П. (2013)
Михальов О. I. - Оцiнювання пропускної можливостi GERT-мережi з використанням характеристичних функцiй, Корсун В. I. Демченко Д. А. (2007)
Волкогон В. В. - Лізиметричні дослідження ефективності взаємодії мінеральних добрив і діазобактерину при вирощуванні жита озимого, Чучвага І. Г., Волкогон К. І. (2013)
Кеменяш Ю. М. - Комп’ютерне моделювання процесів демпфування рідини у рухомих резервуарах (2007)
Філон В. І. - Методика і результати визначення вмісту нітратів у чорноземі типовому на фотометрі "Агровектор", Шевченко С. С., Філоненко Т. А. (2013)
Кіку А. Г. - Вирішення задачі оптимального управління лінійними об’єктами при квадратичних критеріях якості, Рева Є. Ю., Шейко В. Ю. (2007)
Сало Л. В. - Вплив реакому на врожайність та посівні властивості насіня гречки, Василиненко Ю. В. (2013)
Любчик Л. М. - Стохастична оптимiзацiя багатовимiрних комбiнованих систем з динамiчними компенсаторами збурень, МалькоМ. М., Нурмахматов Д. Н. (2007)
Грищенко О. В. - Порівняльна оцінка біологічної фіксації гороху та люцерни в сівозміні (2013)
Ніфонтов М. С. - Про використання параметричних моделей в тестах закритого типу, Архипов О. Є. (2007)
Бикіна Н. М. - Оптимізація умов живлення цибулі ріпчастої за вирощуванні на темно-сірому опідзоленому ґрунті (2013)
Стенін А. А. - Синтез ієрархічної структури критеріїв контролю діяльності операторів, Пасько В. П., Лапковський С. В., Цакал А. А. (2007)
Залізовський В. С. - Характер змін варіабельності та показників ефективності мінеральних добрив, внесених під ячмінь у різних нормах на чорноземі типовому (2013)
Ревyнова О. Г. - Iнформацiйна технологiя аналiзy даних за допомогою лiнiйних моделей в yмовах невизначеностi (2007)
Гуменюк О. В. - Поживний режим темно-сірого опідзоленого ґрунту за використання біодеструктора стерні (2013)
Стенін О. А. - Методи трансформування математичних моделей технологічних процесів та об’єктів руху, Омельченко О. О., Романова Т. В., Солдатова М. О. (2007)
Шевчук О. В. - Вплив післядії різних систем удобрення на динаміку вмісту азоту в ґрунті, рослинах і зерні ячменю ярого (2013)
Богатир О. І. - EE-commercy – інструмент оптимізації системи "виробник-посередник-споживач”, Болю О. Г., Сільвестров А. М. (2007)
Пасічник Н. А. - Застосування КАС для підживлення пшениці озимої на лучно-чорноземному карбонатному ґрунті, Марчук І. У. (2013)
Ткач М. М. - Визначення та формальний опис взаємозв’язків між елементами технологічних структур ГВС (2007)
Сало Л. В. - Урожайність та посівні властивості насіння гречки залежно від обробки комплесними добривами Басфоліаром та Новофертом, Білоголова Д. В. (2013)
Ямпольський Л. С. - Концептуальна модель групового виробництва, Пуховський Є. С. (2007)
Бикін А. В. - Вплив добрив на показники якості коренеплодів буряка столового, Костюченко М. В. (2013)
Зеленський К. Х. - Математичне моделювання вмісту розчиненого кисню та біохімічного вживання кисню у поверхневих водах, Семанишин О. М. (2007)
Ященко Л. А. - Оцінка методів визначення рухомого фосфору в лучно-чорноземному карбонатному ґрунті (2013)
Войлов П.Ю. - Порiвняння ефективностi деяких алгоритмiв генерацiї псевдовипадкових послiдовностей (2007)
Ткачук С. О. - Вплив застосування мікродобрива "Оракул мультикомплекс" та "Оракул насіння" на врожайність кукурудзи на зерно в умовах Західного Лісостепу України, Олійник О. О. (2013)
Журавльов В. М. - Синергетична концепцiя енергоiнформацiйного обмiну мовнослухової системи (2007)
Зуза В. С. - Бур’яни посівів пшениці озимої й ефективність хімічної прополювання, Попов С. І. (2013)
Новiкова К. Ю. - Синтез критерiю iдентифiкацiї нелiнiйних динамiчних систем на фiзичних принципах, Гуда А. I., Михальов О. I. (2007)
Панасенко О. Л. - Вплив систем застосування гербіцидів на біологічну активність ґрунту, урожайність і якість зерна сої (2013)
Гепенко О. В. - Целюлозолітична активність ґрунту в різних короткоротаційних сівозмінах (2013)
Ситнік І. Й. - Професор Б. Ф. Остапенко і зелена зона агроуніверситету (2013)
Дем’яненко Л. В. - Вплив захисних насаджень на хімічні показники темно-сірих ґрунтів Новгород-сіверського Полісся, Гладун Г. Б. (2013)
Ворон В. П. - Формування шарів ранньої, пізньої та річної деревини в соснових насадженнях під впливом викидів ВАТ "Балцем" на північній межі Степової Зони України, Коваль І. М. (2013)
Сытник И. И. - Орехоплодные дендропарка ХНАУ (2013)
Полив’яний А. М. - Оцінка перспективності сортів та збагачення генофонду фундука в дендропарку ХНАУ, Ситнік І. Й., Слюсарчук В. Є., Онищенко А. С., Мойса Є. М. (2013)
Дишко В. А. - Особливості різноманіття та взаємозв’язку морфологічних і біохімічних ознак сосни звичайної (pinus sylvestris l.) у ДП "Чугуєво-бабчанське ЛГ" (2013)
Коваль І. М. - Вплив клімату та забруднення на динаміку радіального приросту сосни звичайної в Лісостеповій зоні (2013)
Горін М. О. - Індикація трофності при агрохімічному окультурюванні алювіальних та агрочорноземних ґрунтів, Ольховський Г. Ф. (2013)
Рідей Н. М. - Аналіз екологічного стану ґрунтового покриву та умов вирощування лікарських рослин на територіях агросфери, Строкаль В. П., Рибалко Ю. В., Шофолов Д. Л. (2013)
Чайка Н. И. - Выявление потенциала фито-альгоценоза в экологических условиях эмбриозема (2013)
Жолудєва І. Д. - Вплив різних систем удобрення на гумусовий стан і енергетичні характеристики чорнозему звичайного, Трунов О. П. (2013)
Клименко О. М. - Оцінка екологічної стійкості ґрунтів басейну річки Горинь (2013)
Герасимчук Л. О. - Міграція Cu, Zn, Pb, Cd У системі "ґрунт–рослина", Валерко Р. А. (2013)
Свіщова Я. О. - Установлення адсорбційної здатності різних типів ґрунтів до катіону мангану, Будвицька О. М. (2013)
Приходченко Д. М. - Вплив добрив на вміст важких металів у мезофітних травостоях кормового призначення (на прикладі моніторингових полігонів Цикалове і Рязанова балка), Кантамбадуно Фая (2013)
Шевцова О. О. - Землянi хробаки та родючiсть ґрунтiв (реферативне повідомлення), Хименко Н. Л. (2013)
Портухай О. І. - Радіологічний стан ґрунтів сільськогосподарських угідь Рокитнівського району (Рівненська область) (2013)
Яцук І. П. - Місце і роль ґрунтів у концепції функціонування ноосфери за В. І. Вернадським (2013)
Горін М. О. - Рецензія на монографію Р. С. Трускавецького "Торфові ґрунти і торфовища України" (2013)
Титул, зміст (2014)
Весніна Л. Е. - Формування бази даних генетичних зразків як стратегічне завдання сучасних медичних досліджень, Кайдашев І. П. (2014)
Белоглазов В. А. - Дисбаланс мукозального иммунитета при среднетяжелой и тяжелой бронхиальной астме, Попенко Ю. О. (2014)
Перцева Т. О. - Ефективність та необхідність проведення етіологічної діагностики у хворих на інфекційні захворювання нижніх дихальних шляхів, Кіреєва Т. В., Штепа О. О. (2014)
Перцева Т. О. - Особливості етіології та ідентифікації збудника у хворих на тяжку негоспітальну пневмонію, Кіреєва Т. В. , Бєлослудцева К. О. (2014)
Бугаєнко Н. С. - Проблема снід-індикаторних інфекційних хвороб, Сергеєва Т. А. (2014)
Кучерявченко М. А. - Состояние биоэнергетического обмена в организме белых крыс в условиях длительного воздействия субтоксических доз лапроксидов, Зайцева О. В., Жуков В. И., Книгавко В. Г. (2014)
Багмут И. Ю. - Состояние обмена l-триптофана в условиях подострого опыта под влиянием олигоэфирциклокарбоната в субтоксических дозах (2014)
Харченко О. В. - Комплексна діагностика виразково-інфільтративного раку шлунка (2014)
Подольський О. В. - Місце психофізичної реабілітації у лікуванні хворих на стрес-асоційовану артеріальну гіпертензію, Стеблюк В. В. (2014)
Титул, зміст (2014)
Становский А. Л. - Разработка методов оптимизации тепломассообмена с помощью фрактальных сверток компьютерных томограмм, Савельева О. С., Прокопович И. В., Торопенко А. В., Духанина М. А. (2014)
Васецька Л. О. - Поліпшення експлуатаційної стійкості дрібнорозмірного інструменту методом низькотемпературної імплантації іонів (2014)
Matkivska I. - Basic regularities of the filtration drying of wheat grain, Atamanyuk V., Symak D. (2014)
Луньов С. В. - Вплив інверсії типу (L1–Δ1) абсолютного мінімуму на енергію іонізації основного стану мілких донорів в монокристалах n-Ge (2014)
Якименко А. А. - Об образовании стратовой неоднородности в монокристаллах кремния, Червоный И. Ф. (2014)
Новосядлий С. П. - Схемотехнічні, технологічні та фізико-топологічні методи підвищення швидкодії інтегральних компараторів (2014)
Гранкин М. В. - Моделирование методом Монте-Карло свойств энтропийной эластичности молекул полимеров в атомарном разрешении, Каргин А. А., Карпов Э. Г. (2014)
Пашинский В. В. - Изучение влияния термической обработки на структуру и свойства спеченных сплавов TiC-Ti-Ni, TiC-Ni-Fe, Субботина М. Г. (2014)
Карвацкий А. Я. - Исследование электрического контактного сопротивления графита с медью и терморасширенным графитом, Лелека С. В., Пулинец И. В., Лазарев Т. В., Педченко А. Ю. (2014)
Оксамит Т. В. - Регулювання процесів структуроутворення керамічних мас системи глина полімінеральна-каолініт-польовошпатова сировина (2014)
Шамрай В. І. - Дослідження впливу шліфування-полірування природного каменю на його блиск та відтінки світлоти, Коробійчук В. В. (2014)
Медвідь О. Г. - Аналіз впливу затверджувача лейконату та НВЧ-енергії на міцність клейового шва, Олійникова В. В., Свістунова Л. Т. (2014)
Abstract and references (2014)
Титул, зміст (2014)
Кузнецов О. О. - Моделювання режиму вибіркового гамування із прискореним виробленням імітовставки, Колованова Є. П., Іваненко Д. В., Винокурова О. А. (2014)
Сидоров Я. Г. - Оптимизация углов места антенн системы акустического зондирования атмосферного пограничного слоя, Сидоров Г. И. (2014)
Бабич Ю. О. - Прогнозирование изменений вероятности потери цикловой синхронизации в конвергентных сетях, Никитюк Л. А. (2014)
Галкін П. В. - Аналіз моделей та оптимізації збору інформації в бездротових сенсорних мережах (2014)
Палагін В. В. - Комп’ютерне моделювання поліноміальних алгоритмів розрізнення радіосигналів та оцінювання їх параметрів, Гончаров А. В., Уманець В. М. (2014)
Горбенко Ю. І. - Розробка математичних та програмних моделей перспективного алгоритму шифрування для перевірки правильності реалізації, Мордвінов Р. І., Кузнецов О. О. (2014)
Карпухин А. В. - Применение методов нелинейной динамики для исследования поведения сетевого трафика высокосростных сетей, Грицив Д. И., Ткаченко А. А. (2014)
Захарченко Н. В. - Повышение качественных показателей передачи данных при влиянии процесса "старения информации", Гаджиев М. М., Корчинский В. В., Рябуха А. Н. (2014)
Бондаренко В. Є. - Розробка апарату структурно-графових об’єктів як засобу побудови моделей для дослідження живучості комп’ютерних мереж (2014)
Торошанко Я. И. - Исследование устойчивости и чувствительности метода приоритизации ключевых параметров эффективности информационной системы, Шматко В. С., Высочиненко М. С., Булаковская А. А. (2014)
Abstract and references (2014)
Дубина Н. А. - Законотворчість як правова категорія (2014)
Ситар І. М. - Теоретичні та практичні функції порівняльного правознавства в контексті акультурації права (2014)
Бабакін В. М. - Використання знань психології в оперативно-розшуковій діяльності щодо протидії молодіжній злочинності (2014)
Бандурка І. О. - Розвиток законодавства України у галузі кримінально-правового захисту прав дитини (2014)
Веприцький Р. С. - Економічні негативні явища та їх вплив на злочинність (2014)
Гладкова Є. О. - Питання запобігання насильницьким злочинам проти працівників ОВС (2014)
Дудін М. М. - Економічна безпека підприємництва як необхідний системний засіб боротьби з економічною злочинністю (2014)
Житний О. О. - Принципи кримінального права України як знаряддя координації національних і міжнародно-правових засобів протидії злочинності та захисту прав і свобод людини (постановка проблеми) (2014)
Ковальова Н. Г. - Особливості тактики слідчого експерименту під час розслідування самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва (2014)
Луньова О. С. - Процесуальні повноваження поліцейських у кримінальному провадженні в Англії та США (2014)
Миронюк Д. М. - Реалізація у правозастосовній практиці результатів кримінологічного моніторингу ефективності правового регулювання (2014)
Суворова Р. В. - Значення та використання інформації, отриманої в результаті проведення контролю за вчиненням злочину (2014)
Безпалова О. І. - Компетенція Служби безпеки України щодо реалізації правоохоронної функції держави (2014)
Безсмертний Є. О. - Поняття та види адміністративно-правових форм суб’єктів державної влади (2014)
Джафарова О. В. - Проблемні питання правозастосування в дозвільній діяльності (2014)
Красюк Н. І. - Деякі питання адміністративно-правового регулювання доступу до публічної інформації у сфері земельних відносин в Україні (2014)
Левченко К. Б. - До питання про нормативно-правове забезпечення здійснення державного фінансування діяльності громадських організацій України (2014)
Літвінова О. В. - Органи виконавчої влади як суб’єкти державного контролю та нагляду у сфері страхової діяльності (2014)
Музичук О. М. - Президентський контроль за діяльністю правоохоронних органів в Україні (2014)
Петрова І. А. - Соціальна спрямованість управління персоналом (2014)
Пєнцов М. В. - Теоретичні основи дослідження моделі судової влади в Україні та країнах СНД (2014)
Цюпак О. П. - Оцінка доказів в адміністративному судочинстві: правовий та логічний аспекти (2014)
Чумак В. В. - Адміністративно-правове регулювання обігу зброї, що має культурну цінність, у Республіці Білорусь (2014)
Шатрава С. О. - Щодо позасудового порядку оскарження рішення про застосування дисциплінарного стягнення (на прикладі органів прокуратури України) (2014)
Лантінов Ю. Ф. - Рішення про вчинення значного правочину господарського товариства та його зміст (2014)
Бабенко А. О. - Заборона дискримінації як важлива гарантія забезпечення рівності під час укладання трудового договору (2014)
Котеньов О. Г. - Сучасний стан та проблеми законодавчого закріплення окремих принципів права природокористування (2014)
Криворучко В. В. - Трудоправовий статус Служби безпеки України як роботодавця (2014)
Лесь І. О. - Поняття дисциплінарних правовідносин в органах міліції (2014)
Агаларова К. А. - Сім’я як мікрочинник політико-ідеологічної ідентифікації молоді (2014)
Бобро Н. В. - Соціальний капітал як соціологічна категорія: сутність, концепція виникнення (2014)
Рущенко І. П. - Суспільно-політичні настрої слобожан: березень – квітень 2014 року, Сердюк О. О. (2014)
Глущенко В. В. - Історія фінансової науки України (вишкіл студії) : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів спец. "Фінанси і кредит" та "Банківська справа" / В. В. Глущенко, Д. М. Загорська. – Харків : Вид-во ТОВ "Щедра садиба плюс", 2014. – 300 с. (2014)
Кириченко В. Є. - Історико-правове дослідження органів опіки і піклування в Україні (2014)
На книжкову полицю (2014)
Новини наукового життя (2014)
Наші автори (2014)
До уваги авторів (2014)
Желєзко Р. - Ніжинський козацький полк та гетьман Іван Брюховецький: завершення національно-визвольних змагань українського народу середини XVII ст. (2012)
Конончук І. - Ніжинська вища школа та національне відродження на Чернігівщині 20—30-х років ХХ ст. (2012)
Крупенко О. - Географічний, природнокліматичний та соціоетнічний фактори економічного розвитку Ніжинського повіту в другій половині ХІХ — на початку ХХ ст. (2012)
Потапенко М. - Польський громадський клуб Ніжина у 1917 році (2012)
Сидорович О. - Ніжинське технічне училище А.Ф. Кушакевича в революційних подіях 1905—1907 років (2012)
Страшко Є. - Фінансово-господарське забезпечення Ніжинської фельдшерсько-акушерської школи у контексті професійно-освітньої політики Третього Рейху (1941—1943 роки), Шпитяк В. (2012)
Морозов О. - Церковні старожитності в експозиції Музею рідкісної книги бібліотеки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя: напрестольне Євангеліє 1689 р. з Ніжинського Благовіщенського монастиря (2012)
Прудько В. - Побут і дозвілля населення дореволюційно ї Ніжинщини (2012)
Чутченко С. - Георгій Кониський та його вчення про душу (2012)
Ф.Г. Спаський (1897—1979) Від редакційної колегії (2012)
Спаський Ф. Г. - Предания города Нежина (підготовка до друку та післяслово С. Зозуля) (2012)
Неопубліковані спогади Феодосія Спаського (підготовка до друку та передмова О. Морозова) (2012)
Кожушко Б. - Дещо про українське коріння родоводу Г.В. Вульфа — видатного фізика-кристалографа (2012)
Котенко Т. - Літературно-історична хроніка "Чумаки, або Україна з 1768 року” Пилипа Морачевського (2012)
Моціяка П. - Кавказька війна генерала Л.П. Рудановського (2012)
Рахно О. - Земський лікар А.Г. Розенель: віхи життя та діяльності (2012)
Сушко Н. - Суперечлива постать представника духовного кліру — Симеон Адамович (2012)
Кочергін І. - Борзнянський дворянський рід Мізків в історії Катеринославщини (2012)
Галь Б. - "Строения для самого первого времени нужные”: до історії адміністративної забудови майбутніх повітових центрів на території Ніжинського полку (2012)
Ємельянов В. - Ніжинський виконавчий комітет і його діяльність навесні 1918 року, Кулик В. (2012)
Позняк О. - Славетний символ Приостерського краю: до питання минувшини і сьогодення сорту огірка Ніжинський місцевий та промислу на його основі (2012)
Ростовська О. - Рец. на кн.: Моціяка П.П. Ніжинський історико-філологічний інститут князя Безбородька у портретах його директорів. — Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2011. — 312 с. ; іл. 32 с. (2012)
Забара С. С. - Спосіб розділення трафіку на граничних вузлах мережі MPLS, Богданова Н. В. (2008)
Бодянський Є. В. - Дискретне вейвлет-перетворення функцiй на обмеженому iнтервалi та прогнозування на його основi часових послiдовностей, що заданi короткою вибiркою, Винокурова О. А., Павлов О. О. (2008)
Бурлаков В. М. - Модель гармонізованого стандарту захисту інформації в системах управління ресурсами підприємства, Кернасовська О. О. (2008)
Данішевський Б. М. - Використання мови скриптів як засобу програмного управління маніпулятором робота у віртуальному середовищі, Данішевська А. А., Лісовиченко О. І., Ямпольський Л. С. (2008)
Дубровкiна М. В. - Дослiдження впливу бокового пiдсвiчування на достовiрнiсть зчитування перфорованого коду (2008)
Стенін О. А. - Оптимальне управління паливом у системі з запізнюванням, Ігнатенко В. М., Гай І. С., Нікуліна Є. Є., Лемешко Д. А. (2008)
Кіку А. Г. - Синтез поліпшених фільтрів змінних стану дискретних об'єктів, Суворов І. С. (2008)
Гулаков В. В. - Моделювання предметного середовища засобами синтаксично-орієнтованої трансляції, Ковалюк Т. В. (2008)
Петренко О. М. - Про вибiр архiтектури нейронноi мережi при вирiшеннi деяких математичних задач дефектоскопii, Кучеренко О. Е. (2008)
Ліхоузов О. С. - Використання методів теорії ідентифікації при аналізі та оптимізації обчислювальних процесів, Ліхоузова Т. А. (2008)
Лісовиченко О. І. - Підхід до розподіленого управління транспортних потоків, Самотокін Б. Б. (2008)
Мороз М. Г. - Цифровий метод обробки спектрометричної iнформацiї в ядернiй фiзицi (2008)
Олійник А. О. - Еволюційний метод структурно-параметричного синтезу нейронних мереж, Субботін С. О. (2008)
Павлов О. А. - Система моделювання оптимізаційних методів знаходження ваг об’єктів в задачі багатокритеріального вибору по матрицям парних порівнянь, Штанькевич О. С., Іванова Г. А., Логінов М. І., Кут В. І. (2008)
Сарафаннікова Н. В. - Підвищення надійності і стійкості роботи інформаційно-управляючої системи електроенергетичними об’єктами (2008)
Шабайкович В. А. - Болонський процес в освiтянському просторi вищої школи України (2008)
Чумаченко О. І. - Вибір критерію оптимальності в задачах керування дорожнім рухом, Тищенко Р. Ф. (2008)
Ткач М. М. - Системно-структурний аналіз технологічних структур ГВС (2008)
Ткаченко С. Г. - Системи автоматичного керування з еталоном-спостерігачем, Шпіт С. В., Янцеловський О. І. (2008)
Ямпольський Л. С. - Оптимізація керування процесами металообробки різанням, Пуховський Є. С., Поліщук М. М. (2008)
Заморенова Д. В. - Модель поведiнки наладчика при обслуговуваннi автоматизованої синхроної лiнiї (2008)
Михальов О. I. - Адаптивно-пошукова iдентифiкацiя хаотичної динамiчної системи Дуффiнга, Гуда А. I. (2008)
Арiфов А. I. - Про непараметричний пiдхiд до iдентифiкацiї аномальних даних з вибiрок одновершинних розподiлiв, Архипов О. Є. (2008)
Левченко К. Б. - Національна дитяча "гаряча лінія" як інструмент захисту прав дітей (2014)
Пєнцов М. В. - Принципи судочинства як найважливіші засади ефективної організації судової влади в Україні та країнах СНД (2014)
Сворак С. Д. - Концепт народовладдя в українській національній ідеї: історико-правовий вимір (2014)
Ситар І. М. - Проблема секуляризації та десекуляризації в акультураційних процесах (2014)
Джафарова О. В. - Дозвільні правовідносини в Україні: стан і перспективи розвитку (2014)
Карпенко М. М. - Проблеми нормативно-правового забезпечення контролю за діяльністю Служби безпеки України (2014)
Коломоєць Н. В. - Роль адміністративного права в механізмі реалізації захисту прав дитини в Україні (2014)
Красюк Н. І. - Деякі питання адміністративно-правового статусу Державного агентства земельних ресурсів України (2014)
Літвінова О. В. - Суб’єкти громадського контролю у сфері страхової діяльності (2014)
Музичук О. М. - Контроль органів виконавчої влади за діяльністю правоохоронних органів в Україні (2014)
Пчелін В. Б. - Правові засади діяльності служби судових розпорядників (2014)
Румянцева-Козовник А. В. - Поняття та сутність адміністративної діяльності органів внутрішніх справ з охорони прав дитини (2014)
Тихонова Д. С. - Нормативні засади адміністративної відповідальності посадових осіб Державної реєстраційної служби України за порушення законодавства у сфері надання адміністративних послуг (2014)
Ульяновська О. В. - Відносини у сфері забезпечення права на судовий захист як предмет адміністративно-правового регулювання: питання методології (2014)
Шатрава С. О. - Адміністративні процедури виконання судового рішення в адміністративному судочинстві: питання сьогодення (2014)
Бабич А. А. - Особливості проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій при розслідуванні кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, і кримінальних правопорушень, вчинених на території дислокації військових частин (2014)
Ведернікова Г. О. - Кримінальна субкультура молоді: філософсько-правовий вимір (2014)
Веприцький Р. С. - Об’єкти та суб’єкти протидії злочинності (2014)
Гузей В. М. - Способи вчинення умисних вбивств і заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони чи перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця (2014)
Косий О. М. - Окремі аспекти функції органів прокуратури щодо кримінального переслідування на стадії досудового розслідування (2014)
Литвинов О. М. - Функціональний аналіз запобігання злочинам (2014)
Марков В. В. - Інформаційна складова державного суверенітету, Гордієнко Є. Г. (2014)
Миронюк Д. М. - Реалізація у правотворчості результатів кримінологічного моніторингу ефективності правового регулювання у сфері протидії злочинності (2014)
Олійник О. М. - Детермінація нецільового використання бюджетних коштів у Збройних силах України (2014)
Орлов Ю. В. - Наукові засади формування стратегій інтеграції політичної системи та системи протидії злочинності (2014)
Петрова І. А. - Виявлення правоохоронцями типових схем тіньового обігу нафтопродуктів (2014)
Пінчук І. С. - Використання мережі Інтернет у незаконному обігу наркотичних і психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів (2014)
Рязанцева І. М. - Проблемні питання розбудови національної системи кібербезпеки, Тулупов В. В. (2014)
Семеногов І. В. - Загальні питання кримінально-правової характеристики діяння у складах злочинів, передбачених статтями 164 та 165 Кримінального кодексу України (2014)
Суворова Р. В. - Особливості безпосереднього проведення контролю за вчиненням злочину (2014)
Шахова К. В. - Шляхи подолання причин та умов вчинення зґвалтувань в Україні (2014)
Юхно О. О. - Критерії оцінювання ефективності діяльності оперативних підрозділів ОВС щодо протидії молодіжній злочинності, Бабакін В. М. (2014)
Бабенко А. О. - Трудовий договір та інші підстави виникнення трудових правовідносин (2014)
Криворучко В. В. - Правовий статус службовців Служби безпеки України: трудоправовий аспект (2014)
Дудін М. М. - Конкуренція – особливий двигун економічного прогресу в західних моделях суспільного розвитку, фактора забезпечення національної безпеки країни (2014)
Котеньов О. Г. - Вплив принципів права природокористування на правотворення залежно від сфери правового регулювання (2014)
Балабанова Л. М. - Щодо методологічних проблем юридичної психології (2014)
Барко В. І. - Теоретичні засади оптимізації професійно-психологічного відбору та моніторингу персоналу органів внутрішніх справ (2014)
Большакова А. М. - Суб’єктивна картина успішності особистісного функціонування та установки на взаємодію з оточуючими у майбутніх правоохоронців (2014)
Віденєєв І. О. - Особливості деформації професійної правосвідомості слідчих ОВС (2014)
Євдокімова О. О. - Феномен проституції в ракурсі психологічних концепцій, Бондаренко Л. О. (2014)
Землянська О. В. - Проблеми судово-психологічної експертизи дорожньо-транспортних пригод (2014)
Шахова О. Г. - Що стоїть за ефектом Флінна? (2014)
Греченко В. А. - Волосник Ю. П. Підприємці і приватне підприємництво в радянській державі в добу непу (на матеріалах України) / Ю. П. Волосник. – Харків : Контраст, 2014. – 470 С. (2014)
Бобало Ю. Я. - Моделювання та керування потоками дефектiв та вiдмов радiо-електронних пристроїв (2008)
Чумаченко Е. И. - Використання сучасних веб-технологій для побудови тематичного пошукового робота-краулера аналізатора, Пономаренко С. О. (2008)
Чумаченко О. І. - Комплекс систем "Дозвільні документи України" з підсистемою прийняття рішень, Порохненко Т. Д. (2008)
Дзінько Р. І. - Дзінько Р.І., Лісовиченко О.І., Рибенок Ю.А., Лісовиченко О. І., Рибенок Ю. А. (2008)
Шемсединов Т. Г. - Алгоритм випереджаючої прокладки маршруту, Губский А. М., Киселёва С. Ю., Датських А. В. (2008)
Кузякін Ю. П. - Повітряний старт ракетносіїв з вантажного відсіку фюзеляжу транспортного літака (2008)
Молчановський О. І. - Використання методів штучного інтелекту для розв’язання задачі Boss (із застосуванням простого агента), Нахостін С. (2008)
Олійник В. В. - Концептуальний підхід до визначення складу СУС як задачі прийняття рішень в умовах лінгвістичної невизначеності, Ямпольський Л. С. (2008)
Поліщук М. М. - Конструювання багаторівневої складної агрегатованої системи (САС), Пушкін М. С. (2008)
Кику А. Г. - Синтез вкорочених моделей динамічних об`єктів, Рева Е. Ю. (2008)
Щербина Є. С. - Особливості управління технологічними процесами в умовах мікрогравітації та мікроприскорень (2008)
Шпіт С. В. - Автономна багатомірна система керування з еталонами – спостерігачами, Семчишин А. В. (2008)
Галай В. М. - Системний підхід до процесу навчання, Сільвестров А. М., Спінул Л. Ю. (2008)
Польшакова О. М. - Формування критеріїв контролю та оцінки діяльності операторів технологічних процесів та об’єктів руху, Стенін О. А., Хоменко П. С., Дамаскін І. С. (2008)
Олійник О. О. - Мультиагентна кластеризація з прямим зв’язком між агентами, Субботін С. О. (2008)
Ткач М. М. - Синтез організаційно-технологічних структур ГВС (2008)
Крилов Є. В. - Дослідження підходів до збільшення швидкодії інтерпретації CSS, Анікін В. К., Воронін А. О. (2008)
Ямпольський Л. С. - Узагальнена постановка задачі оптимального керування процесом металообробки різанням, Самотокін Б. Б., Ланкін Ю. М. (2008)
Архипов A. Є. - Технологiя побудови комбiнованих вимiрювальних шкал для оцiнювання значущостi iнформацiї (2008)
Новiкова К. Ю. - Оцiнка важкостi загального стану по системi SAPS хворих на розлитий перитонiт з використанням методiв нечiткого виводу, Михальов О. I., Гуда А. I. (2008)
Костюк В.I. - Розвиток наукових дослiджень на кафедрi технiчної кiбернетики Нацiонального Технiчного Унiверситету України "Київського Полiтехнiчного Iнституту” (2009)
Артеменко В. А. - Стахостична модель затримок блокiв даних у мiжмережевих вузках телекомунiкацiйної мережi, Богданова Н. В. (2009)
Гриша О. В. - Iгровий пiдхiд до задачi складання розкладу системи аграрних бiзнес-процесiв, Готвянська Н. Ю. (2009)
Кiт Г. В. - Алгоритм класифiкацiї бiомедичних сигналiв, iнварiантний вiдносно обертання (2009)
Краєвий А. С. - Класифiкацiя пiдходiв у iмiтацiйному моделюваннi децентралiзованих обчислювальних систем Вибір параметрів адаптивних систем обробки експериментальних даних (2009)
Крилов Є. В. - Оптимiзацiятривимiрнихмоделейзметоюїхвикористанняусередовищi Iнтернет, Анiкiн В. К., Булацан О. Є. (2009)
Кузякiн Ю. П. - Повiтряний старт ракет - носiїв з верхньої частинi фюзеляжу лiтака (2009)
Нiфонтов М. С. - Аналiз результатiв закритого тесту на основi багатопараметричних моделей IRT, Архипов О. Є. (2009)
Рева Е. Ю. - Покращення вiнерiвської фiльтрацiї змiнних стану об’єктiв загального виду (2009)
Ролiк О. I. - Система управлiння iнформацiйними потоками в корпоративної IP-мережi, Iосiфов В. А. (2009)
Щербина Є. С. - Особливостi управлiння технологiчними процесами в умовах мiкрогравiтацiї та мiкроприскорень. 2. Категорiї математичних моделей (2009)
Шпiт С. В. - Дуальний спостерiгач в системах автоматичного керування, Шпiт О. С. (2009)
Павлов О. А. - Iнверсний модифiкований алгоритм методу групового урахування аргументiв i аналiзу iєрархiй в задачi прийняття рiшень, Iванова Г. А., Штанькевич О. С. (2009)
Тащiлiн В. М. - Принципи нечiткого моделювання при зрошеннi (2009)
Ткач М. М. - Принципи реалiзацiї структурної моделi процесу технологiчного проектування ГВС (2009)
Зеленський К. Х. - Визначення геометрiї зварного шва при зварюваннi КДЕ (2009)
Михальов О. I. - Параметрична iдентифiкацiя хаотичної динамiчної системи Ресслера, Гуда А. I. (2009)
Данiшевський Б. М. - Використання програмного комплексу RSIM для вивчення кiнематичних i динамiчних властивостей манiпулятора, Лiсовиченко О. I., Ямпольський Л. С. (2009)
Портнов А - Марко фон Гаґен: "Пропоную "читати" Христюка як історика-антиколоніяліста й "бачити" історію України того часу як "колоніяльну"”я (2012)
Нефьодов Д. - Новітня історіографія руху Опору в Південній Україні (2001–2011 рр.) (2012)
Чура О. - Ставлення львівського обласного комітету КПРС–КПУ до Народного руху України за перебудову в 1988 році (2012)
Ільницький В. - Кадрове наповнення Турківського надрайонного проводу ОУН(Б) (1947–1952) (2012)
Бондаренко В. - Відновлення діяльності організацій Українського вільного козацтва після Другої світової війни (1946–1952 рр.) (2012)
Бевз Т. - Соборницько-державницькі стремління української еміґрації (2012)
Нікітенко К. - Переродження системи сільськогосподарської кредитової кооперації в умовах сталінської трансформації суспільства (2012)
Галай М. - Політика Другої Речі Посполитої у галузі початкової освіти в 1918–1924 роках (за матеріалами Тернопільського воєводства) (2012)
Кругляк М. - Шлюб і сім’я в житті студентства підросійської України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2012)
Кизилова В. - Християнсько-релігійний дискурс української прозової літературної казки другої половини ХХ – початку ХХІ століття (2012)
Моршна Н. - ІЖитіє Святого Олексія, чоловіка Божого, у редакції "Книг житій святих” святителя Димитрія (Туптала) (2012)
Павлюк Н. - Функції наратора та ремарки в "Патетичній сонаті” Миколи Куліша (2012)
Полюхович О. - ПАпологія споглядання в текстах еміґраційної літератури (Володимир Набоков, Юрій Косач) (2012)
Циганок О. - Про перспективні напрямки дослідження давніх українських поетик (2012)
Пулатова Л. - Когнітивний аспект творення етнофразем (2012)
Куранова С. - Семантико-рольовий аналіз дискурсів інтерв'ю у зіставному аспекті (на прикладі англійської та української мов) (2012)
Левчук-Хмара М. - Етико-правові та політико-правові аспекти теорії справедливості Джона Ролза (2012)
Гомотюк О. - Рец. Калакура Я. Українознавче дослідження: теорія та методологія, Ярошинський О. (2012)
Полянський Ф. - Рец. Літопис Української Повстанської Армії / упорядн. Ковальчук В., Огороднік В. (2012)
Mіжнародна наукова конференція "Україна на історіографічній мапі міжвоєнної Європи (2012)
Шляхтич Р. - Друга Всеукраїнська наукова конференція "Війна в історичній та індивідуальній пам’яті” (2012)
Про авторів (2012)
Барсук Д. О. - Синтез та фізико-хімічні властивості 3α- і 3β-ациламіно-7α,12α-дигідрокси-5β-холанових кислот, Криськів О. С., Коваленко С. М., Савченко Д. С. (2014)
Вельчинська О. В. - Хімічні модифікації і протипухлинна активність n(1)-(1’,1’-дифлуоро-(1’-гідрокси)-2’-бромо-2’-хлороетил)-5-метилурацилів та 1,1-біс-|5-метилпіримідин-2’,4’-діон-1’-іл| -2-бромо-2’-хлороетилену (2014)
Саїдов Н. Б. - Цілеспрямований синтез біологічно активних алкілованих похідних 3-меркапто-4-аміно-5-(3-метоксифеніл)-1,2,4-тріазолу-4н, Георгіянц В. А., Ліпакова К. Ю. (2014)
Марчишин С. М. - Морфолого-анатомічна будова трави вероніки дібровної (Veronica Chamaedrys L. ), Мілян І. І., Коваль П. М., Сіра Л. М. (2014)
Андріанов К. В. - Дослідження органічних кислот листя поширених сортів м’яти перцевої Mentha Piperita L. , Федченкова Ю. А., Хворост О. П. (2014)
Демидяк О. Л. - Вміст жирних та органічних кислот у квітках і листках хризантеми садової багаторічної (Chrysanthemum X Hortorum Bailey) (2014)
Ділай Н. В. - Способи зменшення вмісту бактерійних ендотоксинів на стадіях виготовлення лікарських засобів для парентерального застосування, Калинюк Т. Г. (2014)
Рухмакова О. А. - Технологічні аспекти створення стоматологічного гелю "дентавір-фіто", Ярних Т. Г. (2014)
Соколова Л. В. - Термогравіметричні дослідження таурину та лікарської форми на його основі, Лозовий В. П., Грищук О. Л., Бердей І. І. (2014)
Рибалкін М. В. - Експериментальне обгрунтування консерванту в складі імунобіологічного препарату для профілактики й лікування кандидамікозів, Філімонова Н. І., Стрілець О. П., Стрельников Л. С. (2014)
Бойко М. Я. - Спектрофотометричне визначання сульфатіазолу в сироватці крові людини з використанням азореагентів, Коцюмбас І. Я., Коркуна О. Я., Мелікян С. М., Врублевська Т. Я., Тесляр Г. Ю. (2014)
Клименко Л. Ю. - Валідація УФ-спектрофотометричної методики кількісного визначення доксиламіну в крові: лінійність, Трут С. М., Ахмедов Е. Ю. (2014)
Унгурян Л. М. - Асиметрія інформації на рівні підготовки фармацевтичних фахівців, Громовик Б. П. (2014)
Буткевич Т. А. - Аналіз імуностимулювальних лікарських засобів, що включені до державного реєстру лікарських засобів, Попович В. П. (2014)
Прилипко Н. А. - Проблемні питання фармацевтичної складової загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюваності на туберкульоз на 2012 – 2016 рр. (2014)
Убогов С. Г. - Обґрунтування структурної моделі забезпечення якості лікарських засобів на основі споживач-орієнтованого підходу, Ветютнева Н. О., Пилипчук Л. Б. (2014)
Марчишин С. М. - Дослідження відхаркувальної активності густого екстракту стокроток, Дахим І. С., Гарник М. С. (2014)
Ежнед М. А. - Дослідження гіпоглікемічної дії екстракту з коренів та кореневищ оману високого, Горошко О. М., Драчук В. М., Грошовий Т. А. (2014)
Гудивок Я. С. - Антицитолітична та антихолестатична ефективність препаратів із гепатопротекторною дією в умовах експериментальних токсичних гепатитів, Шеремета Л. М., Аравіцька М. Г., Кукурудз Н. І., Струтинський Г. М. (2014)
Хоменко С. Л. - Аналіз споживання та вартості терапії алергічних захворювань лікарськими препаратами групи глюкокортикостероїдів, Глущенко О. М., Попович В. П. (2014)
Олійник П. В. - Професійна й психологічна підготовка студентів із питань фармацевтичного забезпечення населення в умовах надзвичайних ситуацій (2014)
Вронська Л. В. - Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів, Демчук М. Б., Гордієнко О. І., Грошовий Т. А. (2014)
Чубка М. Б. - Вивчення асортименту допоміжних речовин, які використовують у капсулах, зареєстрованих в Україні (2014)
Міщенко В. А. - Перспективи застосування рослин роду паслін для створення фітотерапевтичних засобів (2014)
Волошин В. С. - Приазовскому государственному техническому университету – 80 лет (2010)
Казачков Е. А. - Комплексное раскисление стали алюминием и кальцием, Бойчук Л. Е. (2010)
Скребцов А. М. - Новое понятие относительной электро-отрицательности элементов и его использование в металлургии, Проценко Д. Н., Иванов Г. А., Кузьмин Ю. Д., Долгань В. М. (2010)
Харлашин П. С. - Термодинамические закономерности распределения серы в системе "Железо-углеродистый расплав – шлак", Коломийцева Ю. С., Гаврилова В. Г., Романов О. И., Бакланский В. М. (2010)
Анищенко С. А. - Расчёт теоретической температуры горения в горне доменной печи при вдувании пылеугольного топлива, Томаш А. А., Кравченко В. П. (2010)
Сущенко А. В. - Повышение энергоэффективности технологии доменной плавки с вдуванием пылеугольного топлива, Томаш М. А. (2010)
Федоренко Д. Ю. - Способ определения коэффициента активного веса столба шихтовых материалов в доменной печи путем анализа напряженного состояния вблизи стенки колошника, Кравченко В. П. (2010)
Ожогин В. В. - Брикетирование колошниковой пыли, Кипчарская О. Н., Акрамова Н. П. (2010)
Кравченко В. П. - Оценка гидравлической активности доменных шлаков (2010)
Томаш А. А. - Оптимизация состава шихты и технологических параметров аглодоменного производства, Кривенко С. В., Русских В. П., Тарасов В. П., Семакова В. Б. (2010)
Харлашин П. С. - Исследование характеристик движения пузырька при продувке жидкости нейтральным газом, Яценко А. Н. (2010)
Харлашин П. С. - Принципы моделирования процесса нанесения шлакового гарнисажа направленной раздувкой струями газа, Протопoпов Е. В. Бакст В. Я., Харин А. К., Яценко А. Н. (2010)
Троцан А. И. - Моделирование процесса растворения ультрадисперсных порошков для определения их оптимальных размеров при регулируемой кристаллизации расплава, Каверинский В. В., Бродецкий И. Л., Крейденко Ф. С. (2010)
Сердюк И. А. - Исследование влияния параметров струи на высоту подъема жидкой стали, натекающей на стенку изложницы со стороны поддона при разливке металла сверху, Данилов В. Л. (2010)
Федосов А. В. - Определение рациональных условий охлаждения краевых участков непрерывно-литого сляба, Казачков Е. А., Чичкарев Е. А., Кислица В. В., Исаев О. Б. (2010)
Макуров С. Л. - Усовершенствование технологии производства слитков кипящей и полуспокойной стали, Бондарь В. И. (2010)
Сущенко А. В. - Экспериментальное исследование гидродинамики охладителя в наконечниках кислородно - конвертерных фурм, Евченко В. Н., Балаба А. П. (2010)
Ларионов А. А. - Совершенствование методов нанесения на футеровку конвертеров факельного торкрет – покрытия, Белкин А. И., Харлашин П. С., Чемерис Н. О. (2010)
Капланов В. И. - Некоторые вопросы к проблеме охлаждения прокатных валков, Петренко А. С., Сухоруков И. С. (2010)
Сердюк А. И. - Выбор направления отрезки угловых профилей при поступательном движении ножа (2010)
Ткаченко Ф. К. - Анализ параметров электронного газа в металлах IV -периода, Ткаченко К. И., Гаврилова В. Г. (2010)
Ткаченко І. Ф. - Вплив умов нагрівання на структуру та твердість низьколегованих листових сталей, Уніят М. А. (2010)
Власовец В. М. - Влияние режимов и параметров термической обработки на свойства заэвтектоидной стали (2010)
Ткаченко І. Ф. - Порівняльний аналіз електронного стану заліза і мікролегуючих елементів: Ti, V, Nb, Zr, Al, Мірошниченко В. І., Ткаченко К. І. (2010)
Рябикина М. А. - Влияние отпуска на свойства котельной стали P460NL1, Ткаченко Ф. К., Ставровская В. Е., Галковская Е. А. (2010)
Чигарев В. В. - Влияние легирующих элементов и термообработки на микроструктуру, метастабильность и свойства науглероженных слоев Fe–Cr–Mn сталей, Чейлях Я. А., Олейник И. М. (2010)
Патюпкин А. В. - Разработка материалов и восстановление деталей при совместном воздействии на них кавитации, коррозии и абразивного изнашивания, Рудычев А. С., Грешта В. Л., Солидор Н. А. (2010)
Самохвалов Г. В. - Влияние мышьяка на коррозионную стойкость малоуглеродистых низколегированных сталей (2010)
Фролова З. В. - Влияние микролегирования на рекристаллизацию аустенита, Хлестов В. М. (2010)
Ткаченко К. И. - Расчетное определение термодинамических параметров твёрдых растворов на основе железа, Мирошниченко В. И., Ткаченко Н. В. (2010)
Маслов В. А. - Особенности подготовки к переработке дисперсных железографитовых отходов отделения десульфурации, Трофимова Л. А., Дан Л. А. (2010)
Жук В. И. - Анализ способов перемешивания жидкого ядра затвердевающей отливки (2010)
Хаджинов А. С. - Математическое моделирование тепловой работы доменного воздухонагревателя, Хаджинов Е. А., Тищенко В. А. (2010)
Деливеров В. П. - Разработка моделей струйных течений в металлургии (2010)
Чигарев В. В. - Механизм повышения трещиностойкости при высокоскоростной наплавке на низкой погонной энергии, Щетинина В. И., Щетинин С. В., Сагиров Д. А., Савкова М. А., Дмитриев Э. А., Оприщенко В. А. (2010)
Лазебнов П. П. - Использование вторичного сырья теплоэнергетики и металлургии в сварочном производстве, Патюпкин А. В., Иванов В. П. (2010)
Роянов В. А. - Влияние пульсирующей распыляющей струи на структуру и микротвердость частиц покрытий при электродуговой металлизации, Бобиков В. И. (2010)
Гулаков С. В. - Совершенствование технологии дуговой наплавки ленточным электродом, Бурлака В. В., Псарева И. С., Кулябина А. И. (2010)
Гулаков С. В. - Механизм колебания электрода для формирования наплавляемых валиков сложной формы, Бурлака В. В. (2010)
Муратов В. А. - К выбору оптимальных параметров режимов наплавки под флюсом порошковыми спеченными лентами (2010)
Щетинин С. В. - Концентрация дуги при односторонней высокоскоростной сварке (2010)
Маргулис М. В. - Выявление и расчёт исходного (замыкающего) звена при размерно-функциональном анализе силовой волновой зубчатой передачи (2010)
Бурлакова Г. Ю. - Особеннсости процесса вибрационной обработки деталей в квазипостоянном поле центробежных сил, Бурлаков В. И. (2010)
Андилахай А. А. - Теоретические и экспериментальные исследования динамики струйно-абразивной обработки, Новиков Ф. В. (2010)
Карпенко Т. Н. - К вопросу об определении частот собственных крутильных колебаний многомассовой динамической модели, Чурляев А. В. (2010)
Андилахай В. А. - Определение влияния интенсивности трения связки круга с обрабатываемым материалом на энергоемкость обработки, Новиков Ф. В. (2010)
Коваленко Ю. І. - Дослідження впливу морської води на мікрогеометрію поверхні металевих покриттів на оптичному склі K8, Бондаренко М. О., Рева І. А., Ващенко В. А., Яценко І. В., Конашевич Г. В., Бойко В. П. (2010)
Лоза Е. А. - Исследование геометрических и энергосиловых характеристик при упрочнении пильных дисков, Ширяев А. В., Сагиров Ю. Г. (2010)
Чигарев В. В. - Способ увеличения срока службы металлургического оборудования, Коваленко И. В. (2010)
Кравченко В. М. - Проблемы диагностики насосов смазочных систем, Сидоров В. А., Буцукин В. В. (2010)
Гаврилов Ф. А. - Влияние дуговых сталеплавильных печей малых объёмов на работу электрооборудования, Цибуля В. В. (2010)
Харламова З. В. - Управление технологическими процессами для снижения оплаты за электроэнергию, Троицкая Л. К. (2010)
Алексеев А. К. - Эксплуатационные качества вентильных преобразователей, Трамбовецкий В. Н., Савенко О. С. (2010)
Антошко В. Я. - Исследование магнитного поля, создаваемого проводником c переменным электрическим током (2010)
Зайцев В. С. - К вопросу создания интегрированных АСУ на металлургическом комбинате, Добровольская Л. А., Черевко Е. А. (2010)
Парунакян В. Э. - Исследование процесса размораживания железосодержащего сырья в вагонах с использованием компьютерной технологии "DATA MINING", Дженчако В. Г. (2010)
Маслак А. В. - Принципы формирования информационно-управляющей системы внешнего вагонопотока металлургического предприятия, Аксёнов М. Л. (2010)
Волошин В. С. - Методика оценки и моделирование экологической безопасности экосистем промышленно развитого города, Данилова Т. Г., Елистратова Н. Ю. (2010)
Наші ювеляри (2010)
Основні наукові видання співробітників ПДТУ (2010)
Титул, содержание (2014)
Троцько М. Л. - Дослідження структури похибки системи синхронізації еталонними сигналами часу по каналах цифрового телебачення, Тріщ Р. М. (2014)
Ділай І. В. - Дослідження капілярних подільників тиску для складних дросельних систем, Теплюх З. М., Брилинський Р. Б. (2014)
Oboznaya M. - The study of the physicochemical properties of soft cheese made with untraditional ingredients, Prasol D. (2014)
Prasol D. - The study of the biological value of the structured product from soft cheese made from concentrate chopped kernels of sunflower seeds (2014)
Левчук І. В. - Аналіз факторів небезпеки продукції в технохімконтролі олієжирових виробництв, Осейко М. І., Тимченко В. К. (2014)
Москвиченко И. М. - Исследование методов оптимизации планов производства и перевозки продукции с учетом инновационной деятельности предприятий, Постан М. Я. (2014)
Куруджи Ю. В. - Разработка метода оценки рыночного риска при планировании работы цепи поставок при случайном спросе (2014)
Брич В. Я. - Соціальна відповідальність вітчизняних підприємств, смачило І. І. (2014)
Пудычева Г. А. - Разработка концептуальных положений энергетического контроллинга (2014)
Лукашевич В. М. - Определение сущности концептуальных подходов к ведению крюингового бизнеса (2014)
Своробович Л. Н. - Формирование системы материальной ответственности производственных подразделений на предприятиях мясоперерабатывающей отрасли (2014)
Чорній В. В. - Залучення іноземних інвестицій в розвиток вітчизняних газовидобувних підприємств як необхідна умова для досягнення енегонезалежності України (2014)
Боярська М. О. - Дослідження перспектив розвитку економіки знань в Україні (2014)
Крикавський Є. В. - Обґрунтування напрямів розвитку підприємств роздрібної торгівлі України в умовах кризи, Косар Н. С., Кузьо Н. Є. (2014)
Постан М. Я. - Разработка метода оценки риска дополнительного простоя судна под грузовыми операциями из-за ограниченной надежности перегрузочных машин, Корниец Т. Е., Москалюк Л. В. (2014)
Полуэктова Н. Р. - Моделирование поведения участников проектов внедрения информационных систем управления ресурсами предприятия (2014)
Abstract and References (2014)
Сабадуха В. - Українська національна ідея та концепція особистісного буття (2012)
Джулія Ламі - Сучасна політична та соціальна ситуація в Україні не сприяють розвиткові україністики в країнах Західної Європи (2012)
Ніколаєв І. - Історико-правові аспекти ліквідаційної політики більшовиків щодо правоесерівських партійних угруповань УСРР в першій половині 1920-х років (на матеріалах Півдня України) (2012)
Машталір А. - Могила Тараса Шевченка у пам’ятникоохоронній політиці Української Центральної Ради і Гетьманату (2012)
Павлюк Н. - Епічність як елемент в українській бароковій драматургії (2012)
Юрчак Г. - Художня трансформація міфу та історії в романі Ольги Мак "Жаїра” (2012)
Рега А. - Українізація 34-го корпусу російської армії (серпень–листопад 1917 р.) (2012)
Прокопчук Ю. - Рима в літературознавчому осмисленні Дмитра Загула (2012)
Мальцев В. - Ізосилабізм, цезура та клаузула як основні елементи ритмікиbукраїнського 13-складового вірша ХVІІІ століття (2012)
Куранова С. - Дискурсивно-прагматичні особливості інтерв’ю публічної мовної особистості (на матеріалі англійської та української мов) (2012)
Рибіна Н. - Провідні та периферійні ознаки ритмічної структури англійського мовлення українських білінґвів, Лотоцька О. (2012)
Панчишин М. - Словотворча продуктивність афіксів при творенні власне українських медичних термінів у Галичині кінця ХІХ – першої половини ХХ століття (2012)
Грабовський С. - Чи можлива нині етика природничої науки? (2012)
Бліхар В. - Філософське осмислення кореляції соціального вчення церкви та суспільного життя (2012)
Полянський Ф. - Творча спадщина Дмитра Донцова як джерело української політико-психологічної думки (2012)
Пархоменко В. - Рец. Ніколаєв І. Сторінки соціально-політичної історії України в 20–40-і рр. ХХ ст. (2012)
Деревінський В. - Рец. Побережець Г., Шкварець В. Чорновіл В’ячеслав Максимович: життєпис – хроніка діяльності та творчості (2012)
Фенюк Б. - Презентація ювілейного сотого числа Всеукраїнського наукового журналу "Мандрівець” (2012)
Мороз В. - Міжнародна науково-практична конференція "Чин Святого Василія Великого у контексті історико-релігійних процесів в Україні: до 300-ліття заснування Бучацького василіянського монастиря” (2012)
"Мандрівець”: увесь рік (2012)
Про авторів (2012)
Крилов Є. В. - Дослідження впливу циклічних процедур на вирішення задачі підвищення ефективності функціонування програмного забезпечення систем реального часу, Анікін В. К. (2010)
Артеменко В. А. - Модель трафіку у цифрових каналах зв’язку, Богданова Н. В. (2010)
Довбиш А. С. - Аналіз алгоритмів оптимізації контрольних допусків на ознаки розпізнавання, Дзюба О. О. (2010)
Дзінько Р. І. - Методи захисту інформації від підміни джерела на веб сайтах, Лісовиченко О. І., Гордійчук А. М. (2010)
Гальчинський Л. Ю. - Імітаційна модель оцінки механізму державних закупівель з метою підвищення їх ефективності, Носок С. О., Васильченко А. А. (2010)
Гриша С. М. - Використання надбудови Risk Solver Platform пакету Microsoft Excel для розв’язання задачі планування виробництва комбікормів, Муха О. І. (2010)
Кіку А. Г. - Методи покращення ефективності фільтрації змінних стану дискретних об'єктів, Нікішанова М. О. (2010)
Томаш А. А. - Традиционные и новые методы расчета доменной плавки, Сущенко А. В., Томаш М. А. (2008)
Кисленко Ю. І. - Мовленнєва діяльність та її моделювання (2010)
ковальчик Р. В. - Теоретическая оценка влияния горячей прочности кокса CSR на его удельный расход в доменной плавке, Томаш А. А. (2008)
Мамілов С. А. - Прилад для неінвазивного дослідження характеристик покривних тканей, Есьман С. С., Тимошин Ю. А., Сдобников Ю. Ю. (2010)
Новохатский А. М. - Совершенствование режима выпуска продуктов плавки из горна доменной печи (2008)
Мелкумян К. Ю. - Вибір удосконаленого методу планування траєкторії руху маніпулятора (2010)
Кривенко С. В. - Расчёт аглодоменной шихты методом линейного программирования (2008)
Михайлова Є. Г. - Моделювання аварійних ситуацій в системі моделювання дорожнього руху, Богушевська Н. В. (2010)
Oжогин В. В. - Использование отходов деревообработки в качестве эффективного восстановителя железа, Жерлицина О. В., Бочек А. П., Ковалевский А. И. (2008)
Мокрова В. О. - Постановка задачі побудови пошукової системи з семантичним аналізатором на основі нейронних сіток, Савицкий А. Й. (2010)
Mаслов В. А. - Новое направление переработки дисперсных железографитовых отходов металлургического производства, Трофимова Л. А., Дан Л. А. (2008)
Поліщук М. М. - Вибір методу оптимізації критеріїв багаторівневої складної агрегатованої системи, Науменко Ю. О. (2010)
Kазачков Е. А. - Процесс десульфурации электростали на установке "ковш-печь", Чепурной А. Д., Юшкова М. Г., Шумаков М. А., Зюбрев С. И. (2008)
Пінчук І. М. - Методика розробки та візуалізації складної просторової моделі об‘єкта, Пластовець A. Б., Ямпольський Л. С. (2010)
Kазачков Е. А. - Окисленность конвертерной ванны в конце плавки низкоуглеродистой стали, Климанчук В. В. (2008)
Ролік О. І. - Адаптивні системи автоматичного управління, Пошак Ю. М., Никоненко М. О., Мельник А. В. (2010)
Федосов А. В. - Определение локальных коэффициентов теплоотдачи от поверхности слябовой заготовки МНЛЗ в зоне вторичного охлаждения, Казачков Е. А. (2008)
Шпіт С. В. - Адаптивна система керування кутом тангажу літальних об’єктів, Почекайлов А. В. (2010)
Mакуров С. Л. - Исследование выделения кристаллической фазы в шлаковых пленках, образующихся из промышленных шлакообразующих смесей в зазоре между слитком и кристаллизатором МНЛЗ, Епишев М. В. (2008)
Курбанов В. В. - Модель учня в аспекті біхевіористичної теорії, Польшакова О. М., Стенін О. А. (2010)
Xарлашин П. С. - Анализ влияния параметров газопорошковой струи, подаваемой в стальковш, на теплообменные процессы, Григорьева М. А., Чемерис Н. О., Яценко А. Н. (2008)
Стенін О. А. - Управління процесом підвищення технологічності виробів, Лапковський С. В., Солдатова М. О. (2010)
Cкребцов А. М. - Изучение структурных перестроек в жидких металлах на модельном сплаве, Иванов Г. И., Кузьмин Ю. Д., Долгань В. М., Божкова Е. Г. (2008)
Стенін О. А. - Вирішення задачі багатокритеріальної оптимізації інформаційного навантаження при структуризації корпоративного центру даних, Тимошин Ю. А., Ярченко В. П., Шуст С. О. (2010)
Иванов Г. И. - Улучшение качества легирования стали при вводе в металлический расплав добавок мелкокристаллической шихты, Скребцов А. М., Кузьмин Ю. Д., Раханская А. И., Тодуркин А. Е. (2008)
Ткач М. М. - Оптимізація організаційно-технологічних структур ГВС, Костюк В. І., Красничук А. В. (2010)
Троцан А. И. - Зависимость качества непрерывнолитой стали от содержания примесей цветных металлов, Карликова Я. П., Носоченко О. В., Бродецкий И. Л., Белов Б. Ф. (2008)
Бідюк П. И. - Дослідження алгоритмів ідентифікації параметрів моделі в адаптивній системі керування екструдером, Жученко А. А. (2010)
Белосточный А. В. - Влияние режимов термического упрочнения на механические свойства и эксплуатационную надежность газовых баллонов из среднеуглеродистой стали, Троцан А. И., Коротич И. К. (2008)
Гуда А. I. - Вибiр критерiю при адаптивно-пошукової iдентифiкацiї динамiчної системи Ван-Дер-Поля, Михальов О. I. (2010)
Чейлях А. П. - Разработка и исследование нового экономнолегированного жаростойкого сплава для колосников агломерационных машин, Прекрасный С. В., Климанчук В. В., Кирильченко П. Н. (2008)
Дан Л. А. - Механизм и кинетика разгара поверхности чугунных изделий, Скребцов А. М. (2008)
ткаченко И. Ф. - Особенности межатомных связей и свойства карбидов и нитридов переходных металлов, Гаврилова В. Г., Ткаченко В. И. (2008)
ткаченко К. И. - О взаимодействии водорода в α Fe-H твердом растворе, Гаврилова В. Г., Русецкий В. А., Григорьева М. А. (2008)
Pябикина М. А. - Влияние температуры охлаждающей среды на структуру и механические свойства стали К60, Иванова Т. Ю., Ткаченко К. И., Ставровская В. Е. (2008)
Tкаченко К. И. - Растворимость водорода в трехкомпонентных сплавах на основе железа (2008)
Xлестов В. М. - Лабораторная прокатная установка для моделирования промышленной контролируемой прокатки, Шебаниц М. Ю., Фролова З. В. (2008)
Bласов Т. Ф. - Прокатка листов высоколегированной стали из непрерывно-литой заготовки на толстолистовом стане, Власов В. Т. (2008)
Bласов В. Т. - Влияние параметров прокатки на микроструктуру высоколегированной стали (2008)
Tкачев Р. О. - Определение температурного интервала для обжима концов труб при индукционном дифференцированном нагреве, Каргин Б. С., Кирицев А. Д. (2008)
Cущенко А. В. - Анализ эффективности гидродинамической работы систем охлаждения наконечников кислородно-конвертерных фурм, Балаба А. П. (2008)
Cамотугин С. С. - Анализ напряженного состояния поверхностного упрочнённого слоя при плазменной обработке чугуна с шаровидным графитом, Ляшенко Б. А., Самотугина Ю. С. (2008)
Маргулис М. В. - Методика определения основных параметров силовой волновой передачи с промежуточными телами качения, Шайда А. С. (2008)
Лещенко А. И. - Анализ точности обработки фасонных поверхностей в зависимости от погрешности настройки инструментов на программную операцию (2008)
Данилов С. С. - О дополнительном расходе мощности в машинах для правки дисков пил (2008)
Карабаш Т.Б. - О повышении конструктивной прочности строительных сплавов, Дорожко Г.К. (2008)
Лупаренко Е.В. - Численно-аналитическое исследование коэффициентов концентрации динамических напряжений на границе раздела сред с различными упругими свойствами (2008)
Bовк Л. П. - Пространственная контактная задача динамического деформирования неоднородных цилиндрических деталей машин, Лупаренко Е. В. (2008)
Литвинов А. П. - В.И. Дятлов – один из основоположников научных основ сварки (2008)
Чигарев В. В. - Магнитное поле сварочного тока при односторонней высокоскоростной сварке хребтовых балок, Щетинина В. И., Щетинин С. В., Сагиров Д. А., Новохацкая А. С. (2008)
Чигарев В. В. - Влияние режимов прокатки однозамковой порошковой ленты на сварочно-технологические свойства и характер её плавления, Зареченский Д. А. (2008)
Чигарев В. В. - Усовершенствование методики испытания сварных биметаллических образцов при двухосном изгибе, Коваленко И. В. (2008)
Гулаков С. В. - Анализ условий плавления флюса при дуговой сварке, Ярыза-Стеценко А. В., Псарева И. С. (2008)
Гулаков С. В. - Методика и оборудование для имитации термического цикла сварки (наплавки), Носовский Б. И., Новохацкая А. С., Бурлака В. В. (2008)
Роянов В. А. - Определение оптимального соотношения шага роликов и расстояния между рядами роликов транспортных систем линий сборки и сварки тонколистовых полотнищ, Коросташевский П. В. (2008)
Размышляев А. Д. - Скорость вращения столба дуги и капли на торце электрода при дуговой наплавке в продольном магнитном поле, Миронова М. В., Дели А. А. (2008)
Пащенко В. М. - Просторове узгодження положення твердої та газової фаз при плазмовому нанесенні покриття (2008)
Костин В. А. - Комплексная оценка влияния содержания марганца и титана на структуру и свойства сварных швов низколегированных сталей (2008)
Щетинин С. В. - Закономерности воздействия магнитного поля сварочного тока и скорости сварки на дугу и формирование швов (2008)
Парунакян В. Э. - Идентификация процессных характеристик логистической цепи в транспортно-грузовом комплексе отгрузки металлопродукции. Часть 2, Маслак А. В., Сизова Е. И. (2008)
Парунакян В. Э. - Методика оценки перерабатывающей мощности грузовой железнодорожной станции промышленного предприятия. Часть 2, Бойко В. А. (2008)
Парунакян В. Э. - Методика определения размера запасов сырья агломерационных фабрик металлургических предприятий, Онищенко М. Ю. (2008)
Губенко В. К. - Факторная цепь готовности к транспортно-технологическим операциям вагонов промышленного транспорта, Хара М. В. (2008)
Гусев Ю. В. - Математическая модель процесса транспортирования чугуна в конвертеный цех, Гусев Д. Ю. (2008)
Hиколаенко И. В. - Выбор оптимального маршрута доставки металлопродукции в условиях риска, Булгакова Ю. В. (2008)
Помазков М. В. - Совершенствование оперативного управления технологическими автоперевозками сталеплавильного производства (2008)
Жилинков А. А. - Анализ отказов автопоездов на внешних перевозках металлопродукции (2008)
Волошин В. С. - Технологические процессы отходообразования при биологической очистке, Данилова Т. Г., Аксёнова О. Н. (2008)
Погребняк В. Г. - Шляхи подолання екологічної кризи на землі з точки зору представників природничих наук, Волошин В. С. (2008)
Bолошина А. В. - К вопросу о квотировании водных ресурсов (2008)
Kириченко О. В. - Зависимости скорости горения пиротехнических нитратных систем от соотношения компонентов, нахождение концентрационных пределов горения в условиях повышенных скоростей обдува потоком воздуха, Акиньшин В. Д., Кришталь Н. А., Заика П. И., Ващенко В. А. (2008)
Гребченко Н. В. - Повышение эффективности определения параметров дефектов изоляции в рабочих режимах, Полковниченко Д. В., Сидоренко А. А., Мендусь В. В. (2008)
Kизилов В. У. - Погрешности конденсаторной компенсации в несимметричных режимах трёхфазных цепей, Зубюк Ю. П., Партола О. В. (2008)
Xотомлянский А. Л. - Совершенствование методов экономического прогнозирования на основе регрессионного моделирования (2008)
Xотомлянский А. Л. - Методы формирования мультипликативных моделей показателей производственно-хозяйственной деятельности предприятия, Черната Т. Н. (2008)
Mеліхов А. А. - Проблеми оцінки економічної безпеки підприємства, Камишникова Е. В. (2008)
Гейзер Г. К. - Экспортная оценка конкурентоспособности металлургического предприятия, Музафарова В. А. (2008)
Cударев В. П. - Стохастическое нормирование производственных запасов, Федосова И. В. (2008)
Лаврентик О. А. - Построение математических моделей эконометрических систем на основе явления мультиколлинеарности, Лаврентик А. И., Симченко О.И., Федоренко В. В. (2008)
Федоренко И. А. - Материальное стимулирование персонала в модели бюджетирования листопрокатного цеха ЛПЦ – 1700 ОАО "ММК им. Ильича" (2008)
Лыкин А. А. - Рыночный подход к ценообразованию с ориентацией на спрос, Щолокова Е. М. (2008)
Bолощук В. А. - Оптимизация производственной программы промышленного предприятия, Гулакова С. А. (2008)
Логутова Т. Г. - К вопросу о трактовке понятий "инновация" и "инновационная деятельность", Бойчук Е. И. (2008)
Aдарюкова М. О. - Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку Україні (2008)
Aлістаєва А. В. - Загальні підходи та критерії оцінки соціальної ефективності (2008)
Артеменко В. А. - Результати моделювання затримок блоків стахостичних моделей даних у міжмережевих вузках телекомунікаційної мережі, Богданова Н. В. (2010)
Чумаченко О. І. - Моделювання орієнтаційних полів відбитків пальців за допомогою раціональних комплексних функцій, Дьомін М. В. (2010)
Чумаченко О. І. - Методи вирішення задач нечіткої оптимізації у системах підтримки прийняття рішення, Грицай В. Г, Мироненко О. С . (2010)
Чумаченко О. І. - Моделювання орієнтаційних полів відбитків пальців за допомогою раціональних комплексних функцій, Щукін Д. А. (2010)
Жоголєв Ю. В. - Розробка підсистеми семантичного аналізу й синтезу навчальних планів університет, Полянський А. О., Савицький А. Й. (2010)
Кіку А. Г. - Розробка системи синтезу криптографічних методів на основі попередньої обробки інформації, Богомазов К. С. (2010)
Кіку А. Г. - Комбінований метод покращення ефективності фільтрації змінних стану, Рева Є. Ю., Шейко В. Ю., Максименко О. М. (2010)
Кузякін Ю. П. - Порятунок ракети-носія (2010)
Лісовиченко О. І. - Підхід до оцінки якості формального відображення властивостей гнучкої виробничої системи, Носок С. О. (2010)
Писаренко В. Г. - Програмне забезпечення підбору параметрів маніпуляційної системи робота для роботи в стислих просторових умовах шахти, Писаренко Ю. В., Мелкумян К. Ю., Коваль О. С. (2010)
Олійник В. В. - Експериментальне дослідження нейро-фаззі моделі узгодження об’єктів виробництва і засобів упорядкування середовища, Ямпольський Л. С. (2010)
Пінчук І. М. - Реалізація моделювання складної просторової моделі з відображенням роботи штучного інтелекту, Пластовець A. Б., Ямпольський Л. С. (2010)
Шемсединов Т. Г. - Метамодель у задачах інтеграції інформаційних систем (2010)
Стенін О. А. - Синтез оптимальних законів руху лінійних стаціонарних моделей технологічних процесів при "неідеальному" операторі в контурі управління, Хоменко П. С., Рибенок Ю. А. (2010)
Стенiн О. А. - Використання сучасних CAD/CAM/CAE/PLM-систем при крізному паралельному циклі підготовки виробництва, Лапковський С. В., Солдатова М. О. (2010)
Тищенко М. А. - Мультимедійні технології в навчанні іноземних мов, Лісовиченко О. І. (2010)
Ткач М. М. - Методи композиції оптимальних варіантів структурної організації ГВС, Костюк В. І., Красничук А. В. (2010)
Ткач М. М. - Система контролю мікроклімату в приміщенні на базі контролеру Siemens TC65T, Назаренко В. М., Лобов В. Й., Котляр М. О. (2010)
Бодянський Є. В. - Вейвлет-нейро-фаззi-система типу-2 та алгоритм її навчання в задачах iнтелектуальної обробки iнформацiї, Винокурова О. А. (2010)
Гуда А. I. - Альтернативний спосiб створення критерiю адаптивно-пошукової iдентифiкацiї динамiчної системи Ван-Дер-Поля , Михалев О.I. (2010)
Пагіря О. - Діяльність ОУН та УПА на території Центрально-Східної та Південної України (2013)
Полич М. - Еміґраційний період громадсько-політичної та журналістської діяльності Лонґина Цегельського (2013)
Футала В. - Сучасна вітчизняна історіографія Українського національно-демократичного об’єднання (2013)
Нікітенко К. - Процеси організації політичних "чисток” в установах Держбанку (на матеріалах Вінницької парторганізації) (2013)
Білан С. - Запровадження виробничого змагання та ударництва в сільському господарстві УСРР у 30-х рр. ХХ ст. (2013)
Купин Л. - Українська політична імміґрація у Франції міжвоєнного періоду (1919–1939 рр.) (2013)
Турчин Т. - Опіка Українського центрального комітету над українцями, вивезеними з дистрикту "Галичина” в Німеччину під час Другої світової війни (2013)
Гумен Ю. - Урбоекологічні проблеми Західного реґіону України в 1960–1990 рр.:історичний аналіз (2013)
Андрющенко Е. - "Варта Руху” та її роль у суспільно-політичних процесах в Україні 1989–1991 рр. (2013)
Циганик М. - Збірка Якова Головацького "Народні пісні Галицької та Угорської Русі”:історія укладання (2013)
Нікоряк Н. - Рецептивна специфіка кіносценарію як автентичного літературного жанру (2013)
Фаріон І. - Руська (українська) мова у духовному дискурсі ХIV–ХVII ст.: рецепція та реальність (2013)
Бородін К. - Помилки у польських інскрипціях сучасного Львова (2013)
Загородня Л. - Відтворення образу порівняння як проблема перекладу англійських порівняльних структур українською мовою (2013)
Осипов А. - Мораль і мистецтво як аспекти духовності (2013)
Бліхар В. - Стратегія католицької церкви у захисті природних прав людини (2013)
Грабовський С. - "Політичні українці”: хто і коли був найпершим? (2013)
Нагайко Т. - Рец. Щеглова Т. Усна історія: навчальний посібник (2013)
Горбовий О. - Всеукраїнська наукова конференція "Історія повсякденності: теорія і практика” (2013)
Киричок О. - Історико-філософські читання пам’яті Вілена Горського (2013)
Сова А. - Всеукраїнська наукова конференція "Українська кооперація: історія, сучасність та перспективи розвитку”, присвячена 120-річчю від дня народження визначного громадського та військового діяча, педагога, вченого, дослідника української кооперації, члена НТШ Олени Степанів-Дашкевич (2013)
Про авторів (2013)
Алхімова С .М. - Візуалізація об’ємних даних з метою планування операцій видалення ювенільної ангіофіброми основи черепа людини, Яценко В. П. (2011)
Богушевська Н. В. - Автоматизація синтезу програмного коду вузла мережі Петрі для мови моделювання POSES+, Баляниця М. А. (2011)
Чумаченко О. І. - Застосування штучних нейронних мереж для оцінки кредитоспроможності позичальників, Жоголєв Ю. В. (2011)
Дзінько Р. І. - Використання мікропотоків для збору та обробки даних про стан ГВС, Гордійчук А., Лісовиченко О. І. (2011)
Дзюба І. О. - Багатовимірна адаптивна квазіоптимальна система, Овсейко Н. І., Шпит С. В. (2011)
Гончарук К. С. - Генетичні алгоритми в задачах синтезу маршрутів транспортних систем ГВС, Лісовиченко О. І. (2011)
Гриша О. В. - Нестаціонарні стратегії у задачі розподілу ресурсів ІТ проекту (2011)
Ковалюк Т. В - Моделі і алгоритми автоматизованої побудови об’єктних моделей предметного середовища, Гулаков В. В. (2011)
Кисленко Ю. І. - Категорії часу та простору в інформаційних природно-мовних технологіях, Черевко О. С. (2011)
Кравченко К. О. - Забезпечення інформаційної безпеки у системах комплексного управління підприємством, Самотокін Б. Б. (2011)
Крилов Є. В. - Дослідження методів підвищення швидкодії програм з використанням операцій з матрицями великої розмірності, Плащинська А. В., Базурін П. А. (2011)
Пархомей І. Р. - Рішення рівняння коливань у випадку резонансу опромінюючого радіосигналу і кристалічної структури радіопоглинаючої композитної речовини, Лемешко А. Д. (2011)
Ролік О. І. - Моделювання управління потоками даних в корпоративних IP-мережах, Пошак Ю. М., Никоненко М. О., Мельник А. В. (2011)
Кіку А. Г. - Квазіоптимальне управління регуляторами, синтезованими на основі укорочених фільтрів, Рева Є. Ю., Шейко В. Ю., Крам С. П., Снегирева В. Г. (2011)
Стенін О .А. - Синтез оптимальних програмних керувань на базі функцій Уолша, Хоменко П. С. (2011)
Стенін О. А. - Використання CALS-технологій в сучасній промисловості, Лапковський С. В. , Солдатова М. О. (2011)
Ткач М. М. - Принципи побудови організаційно-технологічних структур ГВС, Костюк В. І., Красничук А. В. (2011)
Зінченко В. П. - Актуальні питання створення сучасних систем контролю обмерзання літака, Зінченко Н. П., Шиков М. В., Муха И. П. (2011)
Гуда А. И. - Синтез критерия при адаптивно-поисковой идентификации динамической системы ЧУА, Михалев А. И. (2011)
Смоляр В. І. - Формула раціонального харчування (2013)
Романенко М. С. - Про структуру споживання продуктів харчування у Швейцарії та напрямки її змін у 1990-2010 роках, Романенко С. І. (2013)
Голинько О. Н. - Проблемы безопасности и качества хлебобулочных продуктов, Левицкая Н. П. (2013)
Смоляр В. І. - Про вміст мікроелементів харчових раціонах жителів незалежної України, Петрашенко Г. І., Голохова О. В. (2013)
Харченко О. А. - Синтетичні піретроїди: механізм дії, гострі отруєння та віддалені наслідки, Балан Г. М., Бубало Н. М. (2013)
Великая Н. В. - Новые противовоспалительные лекарственные соединения Аюрведической медицины с цитотоксическим действием для профилактики и лечения хронических, в том числе онкологических заболеваний, Залесский В. Н. (2013)
Лепешкин И. В. - Оценка опасности остаточных количеств дельтаметрина после обработки препаратами на его основе запасов зерна при хранении (2013)
Горцева Л. В. - К вопросу определения токсичных ингредиентов полиэтилентерефталата, используемого для упаковки пищевых продуктов, Шутова Т. В., Костюченко Т. П. (2013)
Калінін І. В. - Антиоксидантна система щурів за умов інтоксикації важкими металами та при застосуванні a-ліпоєвої і фолієвої кислот, Данченко Н. М., Цудзевич Б. О. (2013)
Шепельская Н. Р. - Пищевые контаминанты: методологические подходы к изучению их репродуктивной токсичности (2013)
Кузьмінов Б. П. - Алюміній як контамінант харчових продуктів, Зазуляк Т. С., де Агіар Даніель А. М., Харчук Р. В. (2013)
Смоляр В. І. - Ведична філософія харчування (2013)
Правила офрмлення рукописів для публікації в журналі "Проблеми Харчування” (2013)
Смоляр В. І. - Стан фактичного харчування жителів України при хронічній патології (2013)
Omelchuk S. - Abdominal obesity and low-grade inflammation: role of bioactive food factors in controlling inflammatory response, Velikaya N., Zalessky V. (2013)
Власик Л. І. - Гігієнічна оцінка збалансованості мінерального складу раціонів харчування дітей дошкільного віку в дитячих навчальних закладах м. Чернівці, Грачова Т. І., Кушнір О. В., Фундюр Н. М. (2013)
Проданчук М. Г. - Показники мікроелементного профілю цільної крові у дітей із хронічною хворобою нирок VД стадії, які отримують програмну замісну ниркову терапію, Макаров О. О., Шейман Б. С., Васильєва О. Г., Боднар Г. Б. (2013)
Карпенко П. О. - Особливості харчування спортсменів-підлітків, Бондар О. В. (2013)
Смоляр В. І. - Особливості отруєння талієм, Петрашенко Г. І., Голохова О. В. (2013)
Залесский В. Н. - Пчелиный мед и прополис – продукты пчеловодства: противоопухолевые иммуномодуляторы с противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, Великая Н. В. (2013)
Адамчук Т. В. - Гармонізація регламентів використання харчових добавок в Україні з міжнародними вимогами (2013)
Тарасенко Г. П. - До питання регламентації вмісту мікотоксинів у соєвих продуктах, Дейнека С. Є., Тураш М. М., Бліндер О. О., Бліндер О. В. (2013)
Балан Г. М. - Патологія печінки та шлунка у хворих з гострим отруєнням гербіцидами на основі 2,4-дихлорфеноксіоцтової кислоти у гострий та віддалений періоди, Харченко О. А., Бубало Н. М., Бабич В. А., Мимренко Т. В. (2013)
Краснобрыжев В. Г. - Изучение структурных свойств фасованной питьевой воды при добавлении к ней когерентной воды, Михлик И. В. (2013)
Смоляр В. І. - Відкриття мембранного травлення та пізнання механізмів транспорту харчових речовин (2013)
VІ науково-практична конференція з міжнародною участю "Сучасні аспекти раціонального харчування" (2013)
Правила оформлення рукописів для публікації в журналі "Проблеми харчування” (2013)
Пентегов И. В. - Результаты испытаний фильтра токов нулевой последовательности новой конструкции в административном здании, Письменный А. С., Волков И. В., Безручко В. М., Кривенко Г. С., Рымар С. В., Лавренюк А. В. (2008)
Cивокобыленко В. Ф. - Выбор величины резистора для заземления нейтрали в сетях 6-35 кВ, Лебедев В. К. (2008)
Лежнюк П. Д. - Математичне моделювання транзитних перетікань потужності в розподільних електричних мережах, Кулик В. В., Бурикін О. Б. (2008)
Bипанасенко С. І. - Особливості використання регресійного аналізу в системах енергоменеджменту вугільних шахт (2008)
Заїка В. Т. - Способи поглиблення енергоконтролю гірничих машин, Бажін Г. М., Румянцев А. С. (2008)
Kизилов В. У. - Підвищення точності вимірювання напруги, Рудевіч Н. В. (2008)
Cиченко В. Г. - Дослідження режиму напруги в тяговій мережі змінного струму при рекуперації електроенергії, Кузнєцов В. Г., Босий Д. О. (2008)
Kазачковский Н. Н. - Управление активным выпрямителем с релейно-векторным контуром тока для систем частотно-регулируемого электропривода, Якупов Д. В. (2008)
Kігель Г. А. - Дослідження перенапруг на реакторі з магнітопроводом в колі фільтра вищих гармонік, Хованська О. І., Лисенко О. Г., Папаїка Ю. А. (2008)
Лежнюк П. Д. - Комп’ютерне моделювання процесу поширення вищих гармонік в електричних мережах, Комар В. О., Ілюхін М. О. (2008)
Cамойленко В. В. - Вплив компенсації реактивних навантажень на проектні та експлуатаційні показники системи підземного електропостачання вугільної шахти (2008)
Kуваев В. Н. - Энерго- и ресурсосбережение на непрерывных сортопрокатных станах на основе технологической автоматизации, Чигринский В. А., Карпинский Ю. П., Иванов Д. А., Политов И. В., Куваев Я. Г. (2008)
Федів Є. І. - Силові випрямлячі систем електропостачання з покращеним коефіцієнтом реактивної потужності, Сівакова О. М. (2008)
Kузнецов В. Г. - Критерии оптимальной параллельной работы силовых трансформаторов для тяговых подстанций (2008)
Бобров А. В. - Нагрузка пневматической сети и ее влияние на уровни потерь мощности в элементах электротехнического комплекса поршневой компрессорной установки (2008)
Лежнюк П. Д. - Оцінка втрат електроенергії в електричних мережах 0,38 кВ за неповноти вихідних даних, Писклярова А. В. (2008)
Гоголюк П. Ф. - Вплив функцій частотного керування на ефективність режимів електропостачальної системи помпової станції, Лисяк В. Г. (2008)
Cиротин Ю. А. - Сбалансированная и разбалансированная составляющие тока в трехфазной несимметричной системе (2008)
Бубликов А. В. - Управление угольным комбайном по критерию минимальных удельных энергозатрат (2008)
Kулик В. В. - Ідентифікація коефіцієнта форми графіка групового навантаження для визначення втрат електроенергії в розподільних мережах, Пискляров Д. С. (2008)
Гриб О. Г. - Оценка закона распределения функции напряжения в распределительных электрических сетях, Довгалюк О. Н. (2008)
Kуваев В. Ю. - Энергетические показатели асинхронного электропривода при стохастической нагрузке, Николенко А. В. (2008)
Дыбрин С. В. - Способ регулирования напряжения на зажимах блока конденсаторов (2008)
Cапрыка А. В. - Анализ влияния низкого качества электрической энергии на технические показатели осветительных систем (2008)
Kалюжный Д. Н. - Определение схемы подключения трехэлементного счетчика электроэнергии по цепям напряжения в условиях несимметрии напряжений (2008)
Tкаченко С. Н. - Децентрализация программного обеспечения системы автоматизированного управления энергопотреблением шахты по функциональному критерию (2008)
Xованська Т. І. - Дослідження впливу технологічних показників на електроспоживання збагачувальних фабрик (2008)
Xацкевич Ю. В. - Энергосбережение в системах воздушно-лучистого отопления при управлении процессом нагрева помещения (2008)
Bыпанасенко Н. С. - Определение удельной поверхностной мощности индукционного нагрева соединений деталей, выполненных посадкой с натягом (2008)
Cущенко А. В. - Анализ эффективности гидродинамической работы систем охлаждения наконечников кислородно-конвертерных фурм, Балаба А. П. (2008)
Kойфман А. А. - Тепловой баланс регенеративного теплообменника, работающего под давлением, Симкин А. И., Томаш А. А. (2008)
Гулаков С. В. - Стабилизатор переменного напряжения на основе матричного преобразователя, Дьяченко М. Д., Бурлака В. В., Дьяченко В. М. (2008)
Дьяченко М. Д. - Исследование принципов действия селективной защиты от однофазных замыканий на землю в многокабельной линии сети с изолированной нейтралью, Кравченко В. Н., Бублик С. К., Бурлака В. В. (2008)
Kравченко В. Н. - К вопросу оценки экономической эффективности внедрения микропроцессорных устройств релейной защиты (2008)
Зайцев В. С. - Комплексный информационный критерий для сравнения и выбора технических средств контроля и измерения, Добровольская Л. А. (2008)
Зайцев В. С. - Застосування систем технічного зору для вимірювання геометричних розмірів нагрітого прокату, Пономарьов Є. Ю. (2008)
Xарланов О. В. - К вопросу расчета потерь в асинхронном электроприводе с частотным регулированием (2008)
Cокол С. П. - Прогнозирование дефектов при производстве литых заготовок (2008)
Tроицкая Л. К. - Энергосбережение в прокатном производстве, Василенко С. В. (2008)
Артеменко В. А. - Формування динамiчних прiоритетiв у вузлах телекомунiкацiйної мережi, Богданова Н. В. (2011)
Борисов В. В. - Система автоматизованого керування проектними даними, Зiнченко В. В., Муха I. П. (2011)
Довбиш А. С. - Оптимiзацiя параметрiв навчання системи керування вирощуванням монокристалiв, Москаленко В. В. (2011)
Дзюба I. О. - Адаптивний автомат стiйкостi, Овсейко Н. I., Шпит Шпит (2011)
Гончарук К. С. - Пiдхiд до вирiшення багатокритерiальної задачi синтезу транспортних маршрутiв ГВС за допомогою генетичного алгоритму (2011)
Гриша О. В. - Вибiр конфiгурацiї впровадження АIС на основi системи збалансованих показникiв, Роздольський Є. О. (2011)
Кiку А. Г. - Коректна постановка задачi фiльтрацiї змiнних стану i пiдходи її рiшення, Шейко В. Ю. (2011)
Кисленко Ю. I. - Категорiя простору в iнформацiйних природно-мовних технологiях, Черевко О. С. (2011)
Крилов Є. В. - Дослiдження методiв пiдвищення швидкодiї програм з використанням розподiлених систем, Плащинська А. В., Базурiн П. А. (2011)
Дзiнько Р. I. - Використання шаблонiв проектування програмного забезпечення у моделюваннi РТК, Гордiйчук А. М., Лiсовиченко О. I. (2011)
Могила I. А. - Нечiткий алгоритм керування дорожнiм рухом на регульованому перехрестi (2011)
Пархомей I. Р. - Моделювання умов резонансного збудження радiопоглинаючих дiелектрикiв (2011)
Полiщук М. М. - Оптимiзацiя параметрiв функцiонування роботизованого транспортно-складського комплексу, Фiлiппов Д. М., Красота Д. I. (2011)
Полiщук М. М. - Моделювання роботизованого процесу складання, Красота Д. I., Шкурченко О. А. (2011)
Полiщук М. М. - Оптимiзацiя режимiв функцiонування складної агрегатованої системи механiчної обробки деталей, Шкурченко О. А., Фiлiпов Д. М. (2011)
Ролiк О. I. - Метод нечiткої непараметричної оцінки якостi функцiонування елементiв iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем, Галушко Д. О., Можаровський П. Ф., Андрiєнко А. О., Вовк В. М. (2011)
Смолiй В. М. - Спосiб управлiння процесом виробництва електронних апаратiв (2011)
Стенiн О. А. - Системнi концепцiї органiзацiї та керування сучасним виробництвом, Лапковський С. В., Солдатова М. О. (2011)
Стенiн А. А. - Реалiзацiя еталоних стратегiй процесу прийняття рiшень в автоматизованих навчаючих системах, Мелкумян Є. Ю., Хоменко П. С. (2011)
Ткач М. М. - Формальне подання елементiв органiзацiйно-технологiчних структур ГВС та принципи побудови їх бази знань (2011)
Жураковський Я. Ю. - Дослiдження впливу iнформацiйного запiзнення на якiсть керування, Жураковська О. С. (2011)
Iгнатенко В. М. - Способи статистичної класифiкацiї дихотомiчних гiпотез, Кравченко А. Ю., Чумаков В. М. (2011)
Гуда А. I. - Моделювання та дослiдження хаотичної динамiки зв’язаних релаксацiйних, Михалев О. I. (2011)
Мельтюхова Н. М. - Організаційні кризи в системі державного управління: виникнення, розвиток, подолання (2007)
Миронова Н. С. - Концептуальні підходи до формування антикризових стратегій у державному управлінні (2007)
Трофімов О. М. - Інформаційна держава й теорія державного управління (2007)
Боков О. В. - Теоретичні аспекти соціального страхування (2007)
Дороніна Н. В. - Системний підхід до формування антикризової стратегії в державному управлінні (2007)
Покотило Т. В. - Історичний аспект розвитку державного регулювання інвестиційної діяльності (2007)
Севтунов М. А. - Теоретико-методологічні засади місцевого самоврядування (2007)
Коваленко Н. В. - Бідність як соціально-економічна категорія (2007)
Ємець А. В. - Підвищення якості послуг органів виконавчої влади (2007)
Крюков О. І. - Інформаційна безпека держави в умовах глобалізації (2007)
Горник А. В. - Теоретичні аспекти формування ефективних систем міжбюджетних відносин (2007)
Гаман П. І. - Методологічні підходи до моделювання процесу управління системою охорони здоров’я в умовах трансформаційного суспільства (2007)
Гончаренко М. В. - Бюджетне регулювання розвитку депресивних регіонів (2007)
Ільяшенко В. А. - Реформування системи державного регулювання продовольчого комплексу регіону (2007)
Кондрашов О. М. - Державна промислова політика як ефективний інструмент державного впливу на розвиток промисловості (2007)
Косенко В. В. - Розвиток інвестиційної інфраструктури депресивних територій (2007)
Кучабський О. Г. - Принципові підходи до класифікації адміністративно-територіальних одиниць (2007)
Латинін М. А. - Організаційно-правове забезпечення державного регулювання земельних відносин в аграрному секторі економіки України, Чернятін А. С. (2007)
Майстро С. В. - Формування та напрямки державного регулювання розвитку інфраструктури аграрного ринку (2007)
Надюк З. О. - Удосконалення державного контролю за дотриманням стандартів надання медичних послуг (2007)
Сиченко В. В. - Сутність та особливості маркетингу освітніх послуг в Україні (2007)
Франчук І. А. - Методологія аналізу паливно-енергетичного комплексу України (2007)
Шевченко О. О. - Підвищення ефективності функціонування продовольчого комплексу (2007)
Малишева О. В. - Напрямки вдосконалення економічного механізму державного управління охороною культурної спадщини АР Крим (2007)
Андреєв С. О. - Державна система цивільної оборони України: історія створення, стан і перспективи розвитку (2007)
Гузій О. І. - Зміна суб’єкта управління землями сільськогосподарського призначення і посилення ролі місцевого самоврядування у сфері регулювання аграрних відносин в Україні (2007)
Котляревський Ю. О. - Багаторівневий контроль як основа надання якісних медичних послуг (2007)
Котовенко М. А. - Інструменти регулювання аграрного ринку (2007)
Анікеєнко В. М. - Функціонування організаційно-правового механізму державного регулювання аграрного ринку регіону (2007)
Борисенко М. Б. - Синтез ефективних структур систем управління регіональними промисловими кластерами (2007)
Шаповалова І. В. - Удосконалення програмно-прогнозного механізму державного регулювання регіональним розвитком (2007)
Самофалова Т. О. - Мобілізаційний механізм інноваційно-інвестиційного відтворення в умовах цивілізаційної невизначеності в Україні (2007)
Іванченко О. В. - Стратифікаційний механізм як засіб формування державної політики територіального розвитку (2007)
Розметова О. Г. - Особливості функціонування механізму державного регулювання розвитку оздоровчо-курортної сфери на регіональному рівні (2007)
Ліпенцев А. В. - Управління людськими ресурсами на засадах компетенційного підходу в контексті формування культури управління державними установами (2007)
Мельников О. Ф. - Індивідуалізація навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування: специфіка і проблеми. Частина 1 (2007)
Деркач В. А. - Формування механізму соціального партнерства (2007)
Кононенко М. М. - Соціальне партнерство як тип соціального управління (2007)
Куйбіда М. С. - Деякі питання проходження служби в органах місцевого самоврядування та шляхи вдосконалення системи оцінювання якості їх діяльності, Росенко М. І. (2007)
Григанська С. В. - Фінансове забезпечення розвитку вищих навчальних закладів на державному рівні (2007)
Коробко Л. І. - Система маркетингу в державному управлінні професійною освітою (2007)
Латишева В. В. - Громадські слухання як механізм громадського контролю за якістю управлінських послуг (2007)
Клімова С. М. - Публічність управління фінансами держави як фактор розвитку демократичної соціальної держави (2007)
Краснопьорова С. В. - Правові аспекти професіоналізації служби в органах місцевого самоврядування (2007)
Чурсін В. П. - Конституційно-правова відповідальність у місцевому самоврядуванні (2007)
Дацюк І. П. - Порівняльний аналіз механізмів соціально-правового захисту військовослужбовців у розвинутих країнах світу (2007)
Єфімов Г. В. - Організація протидії міжнародному тероризму – актуальне завдання цивільно-військових відносин сучасності щодо забезпечення національної безпеки України (2007)
Приходько В. А. - Недоліки нормативно-законодавчого визначення діяльності місцевих державних адміністрацій (2007)
Бондаренко Ю. М. - Удосконалення державних механізмів регулювання соціального захисту населення (2007)
Пешко А. В. - Транснаціональні компанії та їх роль у міжнародній інвестиційній діяльності, Назаренко Г. В. (2007)
Колісніченко Н. М. - Управлінські компетенції високо посадовців деяких країн ОЕСР (2007)
Письмаченко Л. М. - Роль державного управління у вирішенні проблем економічної безпеки в умовах глобалізації (2007)
Стрельцов В. Ю. - Детермінанти розвитку груп інтересів в ЄС (2007)
Ульянченко Ю. О. - Державне регулювання аграрного ринку в країнах ЄС і США: досвід для України (2007)
Поступна О. В. - Нормативно-правове забезпечення вищої освіти в Україні в контексті європейської інтеграції (2007)
Титул, содержание (2012)
Астахов Є. А. - Особливості застосування газотермічного нанесення відновлювальних покриттів, Артемчук В. В. (2012)
Кунденко Н. П. - Исследования открытой резонансной системы с отрезком круглого волновода, Черенков А. Д. (2012)
Скачков В. А. - Анализ точности моделей прогнозирования триботехнических характеристик композитов, Баглюк Г. А., Воденникова О. С., Иванов В. И. (2012)
Лоєвська О. О. - Визначення та порівняльний аналіз теплопровідності залізофосфатних сумішей, Селівьорстов В. Ю., Доценко Ю. В. (2012)
Фастовець П. М. - Класифікація наноструктурованих матеріалів для інженерії поверхні деталей машин (2012)
Фесенко А. В. - Обзор устройств локальной УЗ-активации расплавов, используемых в производстве радиоэлектронных аппаратов, Яшков И. О. (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського