Piłczyńska Katarzyna - Digital ink-jet for book printing (2013)
Проць О. І. - Використання технологій офсетного друку і Grawerton для відтворення багатофарбових зображень на металі (2013)
Назар І. М. - Папери для рулонного друку: тенденції в їх виготовленні та використанні (2013)
Пасічник М. С. - Руська правда як основний законодавчий документ Давньої Русі (2013)
Савчук Г. М. - Генеральна військова канцелярія як центральний орган діловодства в гетьманській Україні (2013)
Левицька М. Я. - Документ, документальне джерело та друковані засоби масової інформації: до розв’язання головного завдання теоретичного документознавства (2013)
Якубовська М. С. - Культурологічний підхід при формуванні особистості майбутнього фахівця як аксіологічна складова становлення професійної компетентності сучасного студента ВНЗ (на прикладі роботи кафедри економіки підприємства та маркетингу у ВПК УАД) (2013)
Батюк А. М. - Модульно-рейтиногова система оцінювання знань (2014)
Бондаренко В. В. - Динаміка підготовленності майбутніх працівників міліції до ефективної діяльності в умовах небезпеки (2014)
Вереньга Ю. В. - Зв’язок показників фізичної підготовленності та фізичного стану і здоров’я працівників МВС України на етапі професійного становлення (2014)
Волік С. В. - Інвестування у дитячо-юнацький футбол – запорука перспективи українських команд (2014)
Вржесневский И. И. - Мотивация студентов к регулярным занятиям физическими упражнениями в контексте междисциплинарного дискурса (2014)
Глиняна О. О. - Облік резервних можливостей при проведенні занять у відділенні атлетизму із студентами ІІ курсів, Соболенко А. І. (2014)
Голец А. В. - Исследование ценностно-смысловой сферы личности спортсменов с учетом применения психокоррекционной программы (2014)
Грибан Г. П. - Роль фізичної підготовленості та рухової активності в системі професійної підготовки жінок-військовослужбовців, Тимошенко О. В., Романчук В. М., Боярчук О. М., Гусак А. Д. (2014)
Гринь А. Р. - Методика формування координаційних здібностей у студентів-футболістів, Кондратович А. Б (2014)
Дзензелюк Д. О. - Рівень рухової активності учнів загальноосвітніх закладів м. Житомира, Білоконь Л. Б., Ткаченко П.П., Курилло Т. В. (2014)
Єрмакова Т. С. - Погляди мислителів періоду античності щодо формування здорової особистості (2014)
Жигадло Г. Б. - Теоретичні і методичні аспекти формування знань майбутніх учителів фізичної культури до організації спортивних ігор (2014)
Журавльов Ю. Г. - Оптимізація фізичного стану студентів 18-19 років з використанням засобів кондиційного плавання (2014)
Завальнюк О. В. - Науково-методичне забезпечення професійної підготовки фахівців з фізичного виховання та спорту в системі післядипломної освіти (2014)
Зенченков І. П. - Використання особистісно-орієнтованого підходу для формування духовних цінностей майбутнього фахівця з основ здоров`я (2014)
Иванов А. В. - Биомеханические параметры техники толчка штанги в зависимости от успешности реализации технико-тактических действий спортсменов (2014)
Капущу О. О. - Фізична реабілітація жінок хворих на гіпертонічну хворобу І-ІІ ступеня на санаторно-курортному етапі лікування, Одинець Т. Є. (2014)
Кіпріянов І. Ю. - Використання арт-терапії у роботі з дітьми з особливими потребами, Ковальчук Т. І. (2014)
Куниця А. А. - Вплив засобів гідрокінезотерапії на стан респіраторної системи дітей з ДЦП, Баришок Т. В. (2014)
Лозяна В. В. - Соціальна адаптація дошкільнят з затримкою психічного розвитку засобами фізичної реабілітації в умовах спеціалізованного закладу, Баришок Т. В. (2014)
Луцький В. - Розвиток туристично-краєзнавчих мандрівок в другій половині ХІХ - початку ХХ ст. (2014)
Назарук В. М. - Оздоровительное плавание для студентов (2014)
Николаенко В. В. - Индивидуально-дифференцирцированный подход к тренировочному процессу на этапах многолетней подготовки футболистов (2014)
Омельянчик-Зюркалова О. - Построение тренировочного процесса юных гимнастов на начальном этапи подготовки с учётом определения их темперамента (2014)
Присяжнюк С. І. - Сучасний досвід реалізації здоров`язбережувальних технологій фізичного виховання студентів спеціальних медичних груп (2014)
Пронтенко К. В. - Шляхи вдосконалення психологічної підготовки спортсменів у гирьовому спорті, Пронтенко В. В., Михнюк О. В., Безпалий С. М., Журавель О. В., Хуторянський О. В. (2014)
Римар Ю. - Анализ показателей, уровня физической работоспособности и физической подготовленности юных гребцов, приступивших к систематическим занятиям на этапе начальной подготовки в начале и после формирующего эксперимента, Губриенко А., Слабышев Ю. (2014)
Сватьєв А. В. - Освітній контекст підготовки майбутнього тренера-викладача у вищих навчальних закладах України (2014)
Свістельник І. - Спортивний контент видавництва ELSEVIER та бази даних SCOPUS (2014)
Усаковский Ю. А. - Ретроспективный анализ организации и проведения премьер-лиги чемпионата Украины по футболу, Бова Н. И., Балан Б. А. (2014)
Файенберг Б. А. - Основы методики обучения и тренировок в баскетболе студентов 1-2 курсов (2014)
Фєтісова В. В. - Застосування комплексів лікувальної фізичної культури в реабілітації хворих з посттравматичною контрактурою ліктьового суглоба, Гагара В. Ф., Мартіросов А. В. (2014)
Хачикян С.С. - Спеціальні тренажери для розвитку рухових якостей боксерів (2014)
Черненко Е. Е. - Влияние занятий фитбол-аэробикой на тип телосложения девушек 18-19 лет (2014)
Чертов І. І. - Загальна характеристика тижневої динаміки прояву швидкісно-силових здібностей студентів при заняттях дзюдо (2014)
Чопилко Т. Г. - Взаимосвязь специальной физической подготовленности с количеством ошибочных решений футбольных арбитров высокой квалификации во время соревновательной деятельности, Гончарук А. И. (2014)
Шарапа В. Г. - Ефективність застосування елементів футболу у розвитку професійно важливих якостей студентів-податківців (2014)
Ясинський Д. В. - Сучасний погляд на методику розвитку координаційних здібностей підлітків на заняттях спортивною акробатикою у позаурочний час (2014)
Литвинский Г.Г. - Горное давление на малых и больших глубинах разработки (2012)
Окалелов В. Н. - Прогноз среднесуточной нагрузки на лаву с использованием метода линейных дискриминантных функций (2012)
Фрумкин Р. А. - Оценка эффективности оптимизации производственных систем, Самкова Э. Р. (2012)
Антощенко Н. И. - Условия образования плоского дна мульды сдвижения земной поверхности при обработке антрацитовых пластов, Филатьев М. В., Сятковский С. С. (2012)
Клишин Н. К. - Исследование напряженно-деформированного состояния почвы выработки в зоне влияния очистного забоя, Склепович К. З., Пронь П. А. (2012)
Литвинский Г. Г. - Исследование и оптимальное проектирование стальных арочных крепей, Фесенко Э. В. (2012)
Окалелов В. Н. - О метановыделении в окрестности геологических нарушений, Лисянский П. Л. (2012)
Гайко Г.И. - Исследования трещиноватости породного массива в содизъюнктивных зонах, Должиков Ю.П. (2012)
Харин Е. Н. - О методике расчета метанообильности очистных выработок и выемочных участков угольных шахт по фактическому газовыделению, Антощенко Н. И., Сятковский С. С. (2012)
Амосов В.А. - Cиловые параметры устройства для ремонта вагонеток шахтного транспорта, Марусей О.В. (2012)
Заев В. В. - Физическое моделирование процесса теплообмена в подземном газогенераторе (2012)
Кизияров О. Л. - Исследование влияния скорости подвигания очистного забоя на НДС кровле в лаве (2012)
Рутковский М. А. - Обоснование применения осесимметричной модели для расчета цилиндрических барабанов со спиральной канавкой (2012)
Боровик П. В. - Математическое моделирование напряженно-деформированного состояния непрерывного сляба в процессе разливки, Куберский С. В., Максаев Е. Н. (2012)
Крымов В.Н. - Карбонитрация деталей паросиловых установок (2012)
Боровик П. В. - Влияние деформационного нагрева на результаты математического моделирования процесса резки на ножницах (2012)
Чебан В.Г. - Исследование скоростного режима мидкости в напорном канале шарового очистителя (2012)
Романчук А. Н. - Анализ динамики изменения состава металла и шлака при передуве конвертерной плавки, Кравченко В. М., Романчук Я. А. (2012)
Боровик П. В. - Развитие технологии обрезки боковых кромок листового проката дисковыми ножами, Селезнёв М. Е. (2012)
Романчук А. Н. - Оптимизация процесса дефосфорации металла при выплавке низкофосфористой стали в кислородных конвертерах, Кравченко В. М., Романчук Я. А. (2012)
Ершов В. М. - К вопросу о механизме образования фаз в металле при электроискровом легировании (2012)
Петрищев А. С. - Некоторые физико-химические закономерности углеродотермического восстановления вольфрама, Григорьев Д. С. (2012)
Божанова Е. С. - Электрохимическое концентрирование хрома(III) из разбавленных растворов при переработке отходов металлургического производства (2012)
Мишин И. В. - Применение горячих восстановительных газов в доменной плавке (2012)
Чумак Ю. А. - Исследование редукторов привода вертикальных клетей крупносортного стана, Шпаков В. А. (2012)
Должиков П. Н. - Ресурсосберегающие технологии ликвидации подземных пустот закладочными смесями на основе отходов производства, Фурдей П. Г., Ивлиева Е. О. (2012)
Дрозд Г. Я. - Физико-химические свойства депонированных осадков сточных вод (илов) с позиций использования их в качестве минерального порошка, Бизирка И. И. (2012)
Псюк В. В. - Исследование остаточного напряженного состояния в прокатных двутаврах, Голоднов А. И., Карапетян С. Х. (2012)
Дрозд Г. Я. - Обеспечение эксплуатационной надежности дренажно-коммуникационного тоннеля в условиях биологического воздействия, Хвортова М.Ю. (2012)
Карапетян С. Х. - Влияние немногократно повторных нагружений на несущую способность внецентренно сжатых железобетонных стоек, Псюк В. В., Отрош Ю. А. (2012)
Белевцова Н. Л. - Исследование траекторий деформирования конической оболочки, находящейся в условиях неизотермического нагрева, Медведь И. И. (2012)
Дзюба В. Л. - Результаты холодных продувок модели плазмотрона, Корсунов К. А., Сергиенко С. Н. (2012)
Полилов Е. В. - Робастное управление параметрически неопределенной электромеханической системой (2012)
Дрючин В. Г. - Двухрегуляторная система управления объектом с запаздыванием, Ткачев Р. Ю. (2012)
Баракин А. Г. - Система фазового регулирования тиристорного преобразователя напряжения электронагревателя колонны синтеза аммиака, Квашнина О. В. (2012)
Кухарев А. Л. - Разработка и испытание высоковольтного преобразователя частоты (2012)
Полилов Е. В. - Выбор весовых функций в Н∞-теории робастного управления электроприводами, Руднев Е. С., Скорик С. П. (2012)
Белоха Г. С. - Универсальный источник питания с расширенным диапазоном регулирования тока, Дрючин В. Г., Самчелеев Ю. П. (2012)
Филатов М. А. - Оценка возможности использования электромеханического дезинтегратора в технологии приготовления водоугольного топлива, Грицюк В. Ю., Котлярова В. В. (2012)
Руднев Е. С. - Сравнительный анализ H2, H∞ И µ-регуляторов робастных систем управления синхронным электроприводом (2012)
Грицюк В. Ю. - Исследование механических характеристик полуфункциональных электромеханических преобразователей с полным перфорированным ротором (2012)
Бондаренко В. П. - О сути гидродинамической очистки жидкости в очистителях типа "Цилиндр в конусе" (2012)
Лежнюк П. Д. - Оцінювання впливу на якість функціонування локальної електричної системи відновлюваних джерел електроенергії, Комар В. О., Собчук Д. С. (2014)
Мороз О. М. - Критерії побудови параметричного ряду перерізу проводів повітряних ліній, Романченко В. І., Черемісін М. М. (2014)
Сіротін Ю. О. - Локальні енергетичні режими в трипровідній мережі та компенсація неактивних потужностей (2014)
Холод А. В. - Управление пропускной способностью воздушных линий электропередачи в условиях active smart grid analytics (2014)
Кузнецов В. Г. - Методика оценки качества электроэнергии в нечеткой форме, Тугай Ю. И., Тимчук С. А., Черемисин Н. М. (2014)
Давиденко В. А. - Оцінювання рівня енергоефективності складних виробничих систем з позицій багатокритеріальної класифікації, Давиденко Л. В. (2014)
Дудніков С. М. - Обгрунтування методики визначення загальних обсягів різних видів енергії від комбінованої системи енергопостачання (2014)
Мірошник О. В. - Діагностування пошкоджень у розподільних лініях з роз’єднувачами РЛК-10, Коробка В. О. (2014)
Доценко С. І. - Архітектоніка функціональної системи як основа для формування моделі діяльності системи енергетичного менеджменту, Краснобаєв В. А. (2014)
Куценко Ю. Н. - Разработка установки для обработки в электрических и магнитных полях семян и корневой системы тепличных культур (2014)
Середа А. И. - Исследование скоростной структуры и объемного воздухосодержания аэрированного потока, Миленин Д. Н. (2014)
Середин М. Ю. - Моделювання регульованого електропривода змішувальної установки лінії приготування багатокомпонентної кормосуміші (2014)
Ковальов О. В. - Комутація в ДПС електропривода ґрунтообробного мотоблока, Хандола Ю. М. (2014)
Сотнік О. В. - Застосування лічильників на напругу 220В для обліку електричної енергії у високовольтних мережах, Лисиченко М. Л., Вітренко М. М. (2014)
Кунденко Н. П. - Исследования криоконсервации микрообъектов крупного рогатого скота (2014)
Романченко М. А. - Математичне моделювання процесу впливу теплопровідності нагрівальної структури електрообігрівної підлоги на тепловий режим її поверхні (2014)
Ковальчук І. М. - Розробка та обґрунтування ефективності технологічного світлодіодного освітлення пташника, Румянцев О. О. (2014)
Бархатов О. М. - Проблеми енергозбереження в Україні, Ковальчук І. М. (2014)
Черенков А. Д. - Теоретический анализ системы преобразования частоты в генераторах миллиметрового диапазона на основе фазовой автоподстройки частоты, Гордийчук И. И., Косулина Н. Г. (2014)
Мегель Ю.Е. - Линейные электротехнические модели проводимости биологической клетки, Шигимага В.А. (2014)
Krivtsov V. - Reliability analysis of "sibling" components, Frankstein M. (2014)
Святобатько А. В. - Нейромережевий метод прогнозування параметрів зернової маси, що зберігається у бункерах елеваторів, Фурман І. О. (2014)
Тимчук С. О. - Нечітка оцінка несиметричних режимів роботи сільських мереж 0,38/0,22 КВ, Мірошник О. О., Свергун Ю. Ф., Авраменко А. Є. (2014)
Скляр В. В. - Інформаційна технологія для автоматизації завдань точного землеробства, Одарущенко О. М., Івасюк О. О., Бульба Є. М. (2014)
Малиновский М. Л. - Модель конвейерного автомата управления объектами железнодорожной автоматики, Пушкар А. Н., Аленин Д. А., Конищева А. П. (2014)
Арефьєв В. Г. - Передумови розробки концепції диференціалізації розвивально-оздоровчих занять з фізичної культури учнів основної школи (2014)
Байрачный О. - Характеристика функцыональной подготовленности футболистов на этапе специалезированной базовой подготовки, Банитараф Г. Д. (2014)
Бондаренко В. В. - Особливості зіткнень працівників міліції з правопорушниками, озброєними холодною зброєю (2014)
Галимский В.А. - Факторная структура физической подготовленности каратистов на этапе предварительной базовой подготовке (2014)
Гоголь М. В. - Порівняльна характеристика показників розвитку психомоторних якостей та музичних здібностей в учнів музичних шкіл (2014)
Гусєв В. Г. - Аналіз фізичної підготовленості футболістів високого класу, Стрикаленко Є. А., Шалар О. Г. (2014)
Жигадло Г. Б. - Перспективні напрями організації професійно-виробничої підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації спортивних ігор (2014)
Коцкович О. І. - Характеристика синдрому професійного вигорання у жінок соціономічних професій (2014)
Кочубей Ю. О. - Аналізфізичної підготовленності баскетболістіввисокого класу, Стрикаленко Є. А., Шалар О. Г. (2014)
Кривобок Т. - Особливості відбору юних плавців на початкових етапах багаторічного спортивного удосконалення (2014)
Кузьменко Н. В. - Підвищення рухових можливостей студентів в процесі фізичного виховання (2014)
Мартишко А. Ю. - Особливості навчання працівників органів внутрішніх справ України захисту від загрози холодною зброєю (2014)
Михнов А. М. - Модельные характеристики технико-тактических действий хоккеистов высокого класса различного игрового амплуа (2014)
Назарук В. М. - Мотивация потребности в спортивном совершенствовании занимающихся спортом (2014)
Ніколаєнко В. В. - Педагогічна технологія управління багаторічним процесом формування техніко-тактичної майстерності футболістів (2014)
Пітин М. - Класифікація теоритичної підготовки за джерелами та шляхамипередачі інформації (2014)
Пітин М. - Порівняльна характеристики доходів провідних професійспорцменів світу за 2013 рік, Нерода Н., Ваулін О. (2014)
Присяжнюк С. І. - Обгрунтування структурно-функціональної моделі фізичного виховання студентів спеціального медичного відділення із використанням здоров’язбережувальних технологій (2014)
Сватьєв А. В. - Особливості застосування мережі інтернет у процесі підготовки майбутніх тренерів-викладачів в ВНЗ (2014)
Тищенко Т. Б. - Оцінювання сформованості професійної компетентності майбутніх тренерів-викладачів з волейболу у вищих навчальних закладах (2014)
Шевченко А. Ю. - Стркутура і зміст процесу підготовки юних футболістів на етапі початкової підготовки, Бойченко С. В. (2014)
Ясько Л. В. - Оптимзация занятий физическим воспитанием студенток с учётом гендерных особенностей женского организма (2014)
Колесник О. С. - Людська та космічна правда в інтерпретації В. Шекспіра (2014)
Стоян С. П. - Фр. Шлегель: культурологічний аспект символізму в образотворчому мистецтві (2014)
Жукова Н. А. - Деякі міркування щодо творчості митців кінця ХХ – початку ХХІ століття (до питання про своєрідність розвитку мистецтва в країнах пострадянського простору) (2014)
Індутний В. В. - Ринки культурних цінностей: порівняльний аналіз (2014)
Петрова І. В. - Індустрія дозвілля у контексті сучасних культурних трансформацій (2014)
Бабенко Н. Б. - Особистість у сучасному українському суспільстві: процеси соціалізації та становлення (2014)
Копієвська О. Р. - Стейкхолдери в культурному житті українців (2014)
Матушенко В. Б. - Українські обряди післявесільного циклу (2014)
Овчарук О. В. - Ідеал у просторі культури: категоріальний статус поняття (2014)
Радзієвський В. О. - Вікові субкультури: до питання систематизації (2014)
Русавська В. А. - Ритуали прийому гостя в українській гостинності (2014)
Скорик А. Я. - Інформаційна сфера як чинник постіндустріального суспільства (2014)
Гончаров В. В. - До проблеми взаємодії традицій та інновацій у сучасній культурі (2014)
Матвійчук Б. С. - Історія становлення реклами: опрацювання наукової літератури (2014)
Михалюк О. І. - Особливості проведення церемоніалу коронації у Речі Посполитій як складова культури епохи Бароко (2014)
Пилявець Л. С. - Ментально-духовні цінності як основні ідентитети самовизначення людини в епоху глобалізації (2014)
Романуцький В. М. - Індивідуалістські та колективістські пріоритети української культури в емпіричних дослідженнях (2014)
Смірнова О. О. - Ритуал як складова магічної практики (2014)
Трунова І. М. - Деякі аспекти проведення культурно-мистецьких фестивалів у Хмельницькій області: початок ХХІ століття (2014)
Кірієнко А. О. - Співвідношення історичного часу та творчого процесу: аналіз теоретичних концепцій (2014)
Сушицька І. М. - Історичні аспекти формування сім‘ї та шлюбно-сімейних відносин у соціально-культурному просторі (2014)
Сватковський С. О. - Регіональні відмінності традиційної кераміки Лівобережної України (2014)
Безручко О. В. - П. П. Вершигора: режисер театру та кіно, педагог, письменник (2014)
Бєлявіна Н. Д. - Концертні віртуози як директори-засновники французької асоціації громадських концертів "Concert Spiritual" (2014)
Косінова О. М. - Характеристика педагогічного спілкування і його значення для формування корпоративної культури режисера (2014)
Кравченко Н. І. - Проблема датування найдавніших українських багаточасних ікон Страстей Христових (2014)
Михальчук В. В. - Художні галереї і візуальне мистецтво новітніх технологій (2014)
Терещенко-Кайдан Л. В. - Рукописна слов’янська (кирилична) спадщина Свято-Пантелеймонова монастиря св. гори Афон у контексті культурних традицій XIII–XVII ст. (2014)
Щербакова О. К. - Пространственные искусства в контексте развития жанра фортепианного дуэта (2014)
Щербаков В. В. - До проблеми нотації в Італії доби Відродження хореографічних творів для їх збереження та відтворення (перша половина XV – кінець XVI ст.) (2014)
Данчук О. Л. - Шляхи розвитку художньо-естетичних орієнтирів в українському театрі (2014)
Каблова Т. Б. - Поняття композиції художнього твору в образотворчому мистецтві: до питання вивчення золотого перетину (2014)
Кривушенко Я. О. - Вироби Севрської порцелянової мануфактури в стилі Людовіка XVI у найдорожчих світових інтер’єрах XVIII – XXI ст. (2014)
Малихіна М. А. - Особливості розвитку українського циркового мистецтва: (ХІХ – початок ХХ століття) (2014)
Маслова-Лисичкіна І. А. - Художнє оформлення масових свят Києва радянського періоду: 60-80-і роки ХХ ст. (2014)
Самойленко О. Ю. - Вітражі в інтер’єрах станцій Київського метрополітену і фунікулеру та їхня роль у формуванні архітектурного простору (2014)
Толубко В. О. - Режисура фольклорного фестивалю (2014)
Карпов В. В. - Історичні передумови військової символіки України: ХХ століття (2014)
Казаков О. О. - Російсько-литовська воєнна кампанія 1500 р.: битва на Ведроші, Крачковський В. С. (2014)
Росляк Р. В. - Вітчизняне кіномистецтво і процеси українізації: 20-і – початок 30-х років ХХ століття (2014)
Ластовська О. Л. - Сучасна історіографія православних монастирів Києва: постановка питання (2014)
Алєксєєнко І. В. - Потенціал прямої демократії: критичне осмислення (2014)
Дубов Д. В. - Проблеми нормативно-правового забезпечення інформаційного суверенітету в Україні (2014)
Костиря І. О. - Можливості впливу на ідентичність майбутніх поколінь (2014)
Берегова О. М. - Рецензія на монографію О. П. Опанасюка "Інтенціональність у просторі культури: мистецтвознавчий, культурологічний та філософський аспекти" (2014)
Відомості про авторів (2014)
Ільченко М. Ю. - Конвергенція фіксованих і мобільних інформаційно-телекомунікаційних платформ та мереж, Кравчук С. О. (2013)
Сушко І. О. - Особливості використання методу регуляризації при розв’язанні оберненої задачі імпедансної томографії методом зон провідності, Рибін О. І. (2013)
Проценко О. Р. - Розрахунок основних характеристик датчика вологості трансформаторного масла, Троценко Є. О. (2013)
Братусь О. В. - Побудова багатовимірної моделі на основі фільтра Калмана й аналіз алгоритмів оцінювання її параметрів, Подладчіков В. М. (2013)
Kasitskyj O. V. - Effective implementation of the EM-algorithm using GPGPU, Bidyuk P. I., Korshevnyuk L. A. (2013)
Макасєєв О. М. - Моделювання впливу запізнювання на коливання маятників при обмеженому збудженні, Швець О. Ю. (2013)
Скуратовський Р. В. - Модифікований алгоритм Шенкса з упорядкованими блоками (2013)
Теленик С. Ф. - Логічний підхід до інтеграції програмних застосувань підтримки міждисциплінарних наукових досліджень, Амонс О. А., Єфремов К. В., Лиско В. Т. (2013)
Bariakhtar I. V. - Anomalous oneparticle properties in the normal state of a model with superconductivity, Gorobets Yu. I., Nazarenko A. B. (2013)
Гавриш А. П. - Вплив складу інструмента і режимів тонкого алмазного шліфування на шорсткість поверхонь композитних підшипників ковзання поліграфічних машин, Киричок П. О., Роїк Т. А., Віцюк Ю. Ю. (2013)
Степанчук А. М. - Отримання зносостійких композиційних матеріалів за участю самофлюсівних сплавів просочуванням, Шевчук М. Б. (2013)
Шукаєв С. М. - Вплив технологічних факторів на міцність болтових з’єднань із композиційних матеріалів, Рудаков К. М., Корнєв П. А. (2013)
Кирилова А. В. - Алгоритм автоматизованого оцінювання впливу ультразвуку на біологічну тканину, Терещенко М. Ф., Тимчик Г. С., Рудик В. Ю. (2013)
Колобродов В. Г. - Зниження рівня підсиленої люмінесценції при імпульсному режимі генерації, Мурга О. В., Мурга В. В. (2013)
Віленський В. О. - Теплофізичні властивості й термодеструкція нанокомпозитів, отверднених у сталих фізичних полях, Бардадим Ю. В., Рябов С. В., Дмитрієва Т. В. (2013)
Реферати (2013)
Автори номера (2013)
Від редакційної колегії (2012)
Коханик І. М. - Світло особистості Ігоря Болеславовича Пясковського – ученого, музиканта, педагога, Сумарокова В. Г. (2012)
Шарабар К. В. - Українська козацька тематика у творчій спадщині Миколи Гоголя та Миколи Лисенка (на прикладі повісті та однойменної опери "Тарас Бульба") (2012)
Антонюк В. Г. - Етнокультурний зріз драматургії жіночих образів опери Миколи Лисенка "Тарас Бульба" за однойменною повістю Миколи Гоголя (2012)
Скорульська Р. М. - Штрихи до історії створення та перших постановок опери Миколи Лисенка "Тарас Бульба" (2012)
Кузик В. В. - Опера "Тарас Бульба". Микола Лисенко – Левко Ревуцький – Борис Лятошинський (2012)
Летичевська О. М. - Хорові сцени в опері Миколи Лисенка "Тарас Бульба": виконавський аспект (2012)
Корчова О. О. - Деякі міркування щодо жанрової природи опери Миколи Лисенка "Тарас Бульба" (2012)
Путятицька О. В. - Опера "Тарас Бульба" Марселя Семюеля-Руссо: французька версія прочитання повісті Миколи Гоголя (2012)
Хірна (Капелюшна) В. С. - Опера "Запорожці" Джона Девіда Девіса: невідоме прочитання відомого сюжету (2012)
Сюта Б. О. - Жанри музичної мови: постановка питання (2012)
Лук’янченко О. О. - Специфіка формоутворення у камерно-вокальній творчості Сергія Прокоф’єва (2012)
Рудницький О. М. - Індивідуальні параметри взаємодії стильових напрямів першої половини ХХ століття та авторської інтенції у контексті розвитку жанрових моделей мініатюри ﴾на прикладі фортепіанної творчості Миколи Колесси﴿ (2012)
Когут Г. О. - Про діатонічні мікротонові структури (2012)
Ляхович А. В. - Регенераційні властивості тональної системи (2012)
Гусарчук Т. В. - Творча діяльність Миколи Гобдича в аспекті особистісної детермінації (2012)
Литвинова С. А. - Псалом № 136 "На ріках Вавилонських" в українському хоровому мистецтві ХVІІІ – ХХІ століть (композиторська творчість та виконавство) (2012)
Сулім Р. А. - Казка Ганса Крістіана Андерсена "Снігова королева" у драматургічній концепції однойменного фортепіанного альбому Жанни Колодуб (2012)
Дзюбан Г. В. - Жанр хоку в хоровому диптиху Лесі Дичко "Поява місяця" і "Сонячний струм" (2012)
Шейко А. О. - Хорова творчість Гоффредо Петрассі у контексті його релігійного світогляду (2012)
Діміняца О. М. - Принципи втілення гротеску в музиці (на прикладі творів сучасних українських композиторів) (2012)
Жарик А. І. - У тіні історії (невідоме листування Петра Сокальського) (2012)
Щепакін В. М. - "…Міцно тисну твою руку, люб’язний Фельдау…" (феномен творчих стосунків одеського музиканта Рудольфа Фельдау та Генріха Венявського) (2012)
Виставкіна О. І. - Ундина Фрідріха де ла Мотт Фуке – Густава Альберта Лорцинга у дзеркалі романтичної натурфілософії (2012)
Литвиненко А. І. - Олександр Єрофєєв і Полтавський оперний театр (2012)
Алексєєв Р. Є. - Типи функціонування українських біг-бендів в умовах світових тенденцій жанру (2012)
Даньшина Н. В. - "Еталон звучання" ренесансної вокальної музики (2012)
Коробка Т. С. - Хорове виконавство як каталізатор міжкультурних комунікаційних процесів (на прикладі творчої діяльності академічного хору імені Платона Майбороди Національної радіокомпанії України) (2012)
Лаврова З. С. - Аспекти мобільності драматургічної моделі "Диптиху" Валентина Сильвестрова у диригентських інтерпретаціях Євгена Савчука (хор "Думка") та Миколи Гобдича (хор "Київ") (2012)
Ракочі В. О. - Фортепіано як інструмент оркестру (2012)
Вимоги до статей (2012)
Андрійчук М. І. - Синтез плоскої гексагональної антенної решітки за заданою енергетичною діаграмою спрямованості (2013)
Завальнюк О. П. - Моніторинг напружено-деформованого стану несучих елементів суднових конструкцій, Учанін В. М. (2013)
Поліщук О. Д. - Про умови коректної розв’язності інтегральних рівнянь теорії потенціалу, еквівалентних задачам з умовами стрибка шуканої функції та її нормальної похідної для рівняння Лапласа в R3 (2013)
Яворський І. М. - Обґрунтування величини кроку дискретизації у процесі компонентного взаємокореляційного аналізу періодично нестаціонарних випадкових сигналів, Юзефович Р. М., Мацько І. Й. (2013)
Чекурін В. Ф. - Моделювання стаціонарного кондуктивно-променевого теплообміну в кусково-однорідному плоскому шарі, Бойчук Ю. В. (2013)
Воробель Р. А. - Побудова операторів мультиплікативного морфологічного перетворення зображень (2013)
Івасенко І. Б. - Використання морфологічних перетворень для сегментації утяжин та непроварів на зображеннях зварних швів (2013)
Ковела І. М. - Автоматизована ідентифікація об’єктів регулювання за їх експериментальними перехідними характеристиками, Наконечний А. Й., Яцук Ю. В. (2013)
Максименко О. П. - Використання динамічних спекл-полів для дослідження процесів in vitro у м’язовій тканині, Коцюмбас І. Я., Ткаченко В. І., Березюк М. І., Муравський Л. І., Щебентовська О. М. (2013)
Ващишин Л. В. - Критерії виявлення сигналу від поперечної тріщини рейки за допомогою неперервного вейвлет-перетворення, Нічога В. О. (2013)
Маляр А. В. - Розрахунок параметрів функціонування штангової нафтовидобувної глибиннопомпової установки, Андреїшин А. С. (2013)
Джала Р. М. - Визначення поляризаційного потенціалу металу в електропровідному середовищі, Вербенець Б. Я., Мельник М. І. (2013)
Івантишин О. Л. - Використання декаметрового радіотелескопа УРАН-3 для аналізу спорадичного випромінювання Сонця (2013)
Вороняк Т. І. - Визначення акустооптичної ефективності та інтерферометричний контроль геометрії зразків (2013)
Бомба А. Я. - Підвищення ефективності ентропійного виділення нечітких фрагментів об’єктів зображень за допомогою предикторів, Шпортько О. В., Яйлимов Б. Я. (2013)
Максименко О. П. - Алгоритм обробки спекл-зображень для виявлення зміни шорсткості поверхні біля концентратора напружень, Вороняк Т. І. (2013)
Івасенко І. Б. - Сегментація пор на зображеннях оксидокерамічних покриттів, Посувайло В. М., Клапків М. Д. (2013)
Рогальський Ф. Б. - Модель інформаційного простору господарського комплексу, Литвин В. В., Литвиненко В. І. (2013)
Яценко А. О. - Порівняння ефективності алгоритмів планування, реалізованих для марківської моделі клієнта пошукової системи, Досин Д. Г. (2013)
Рицар Б. Є. - Простий візуальний метод визначення логікових похідних довільних порядків (2013)
Титул, зміст (2013)
Гарбар Г. - Тенденції розвитку сільського туризму в Україні (2013)
Дребніцька К. - Поняття "світові мови": стан, проблеми та суперечності освоєння в українському освітньому просторі (2013)
Загарницька І. - Сучасні трансформації феномена дитинства: вітчизняні особливості (2013)
Захаріна М. - Феномен дитинства у творчій спадщині В. В. Зеньковського (2013)
Касьянов Д. - Необхідність підготовки людини до нанотехнологічного способу життя (2013)
Малишева А. - Демократизація освіти як соціальна проблема (2013)
Морозов В. - Педагогічний процес як предмет педагогічного дискурсу (2013)
Москалик Г. - Інформаційно-комунікаційне середовище неоіндустріального суспільства (2013)
Бояринцев О. - Форми та методи підвищення ефективності участі молодіжних громадських організацій у патріотичному вихованні молоді (2013)
Воронецкая Л. - Системообразующий подход к организации патриотического воспитания дошкольников (2013)
Діхтяренко З. - Формування у старшого дошкільника справедливості в дошкільному навчальному закладі: діагностичний аспект (2013)
Дубинина Д. - Краевидение как средство гражданственно-патриотического воспитания детей старшего дошкольного возраста (2013)
Єрьоменко Е. - Реалізація проблеми наступності в процесі виховання наполегливості у дошкільників та молодших школярів засобами хортингу (2013)
Корень А. - Зміст загально педагогічної підготовки майбутнього вчителя як наукова проблема (2013)
Нападій Н. - Виховання ціннісного ставлення до людини у дітей старшого дошкільного віку засобами синтезу мистецтв (2013)
Париш Н. - Поняття "технологій навчання" в системі екологічної освіти студентів інженерних спеціальностей (2013)
Пашко В. - Метафоричность речи и условия ее развития в старшем дошкольном возрасте (2013)
Рібцун Ю. - Викладання іноземної мови у спеціальному дошкільному навчальному закладі компенсую чого типу (2013)
Савченко Р. - Музично-педагогічна компетентність вихователя та музичного керівника ДНЗ: специфіка їх педагогічної взаємодії (2013)
Стріхар О. - Характер педагогічної діяльності як зовнішній фактор розвитку музичних здібностей дітей (2013)
Хован И. - Информационно-коммуникационные технологии обучения как метод усовершенствования педагогических технологий (2013)
Ярчук Ю. - Інформатизація суспільства та здоров’я дитини: проблемність та розвиток (2013)
Дворнікова А. - Теоретичні засади застосування інформаційно-комунікаційних технологій для розвитку пізнавального інтересу дошкільників (2013)
Житнік Т. - Художньо-творча активність як особистісний феномен (2013)
Кучеренко Є. - Змінені стани свідомості як об’єкт психологічного дослідження (2013)
Лапченко І. - Порівняння ставлення дошкільників до себе і ровесників в умовах безпосереднього та опосередкованого оцінювання (2013)
Моїсеєва І. - Соціально-психологічний тренінг як засіб формування моральної стійкості підлітків (2013)
Науменко О. - Психологічні особливості побудови розвивального освітнього середовища для соціально обдарованих дітей (2013)
Павлик Н. - Гармонізація комунікативного компоненту характеру особистості в юнацькому віці (2013)
Янковчук М. - Психологічні особливості індивідуальної освіти як умови розвитку обдарованості (2013)
Михайловський Володимир Миколайович (до 100-річчя від дня народження) (2014)
Русин Б. П. - В. М. Михайловський – засновник нового наукового напрямку "Фізикометрія” (2014)
Бондарук Б. Л. - Особливості побудови ферозондових магнітометрів, Марусенков А. А., Корепанов В. Є. (2014)
Скіпа М. І. - Інформаційна гідроакустика у дослідженнях неоднорідних середовищ (2014)
Кошовий В. В. - Розвиток методів і засобів відновлення неоптичних зображень: від геоакустики до комп’ютерної томографії (2014)
Яворський І. М. - Дослідження ритміки природних явищ та її характерних особливостей в системах різного походження, Юзефович Р. М., Мацько І. Й. (2014)
Джала Р. М. - Електромагнітне поле – носій інформації для геофізики та дефектоскопії (2014)
Черчик Г. Т. - Методи та пристрої паралельної дії для обробки інформації в реальному часі (2014)
Бєлєнький Я. Ю. - Спогади про розробку релаксаційних генераторів у Фізико-механічному інституті (2014)
Дікмарова Л. П. - Спогади співробітників відділу В. М. Михайловського, Михайлова Є. Д., Нерубенко С. Г., Пророк Я. М. (2014)
ІІІ науково-технічна конференція "Обчислювальні методи і системи перетворення інформації” (2014)
Гашев М. Х. - Аналіз порушень в роботі АЕС України, які сталися протягом 2008 року, Лігоцький О. І., Печериця Л. М., Носовський А. В. (2009)
Печерица А. В. - Взаимосвязь детерминистических и вероятностных подходов при решении вопросов, связанных с безопасностью АЭС, Зеленый О. В., Дыбач А. М. (2009)
Рижов Д. І. - Аналіз доцільності перегляду національних регулюючих документів стосовно локалізуючих систем безпеки атомних станцій на основі їх порівнянь з європейськими стандартами, Шугайло О-й П., Шугайло О-р П., Крицький В. Б., Бойчук В. С., Буряк Р. Я. (2009)
Лігоцький О. І. - Порівняльний аналіз вимог міжнародних стандартів та нормативно-правових актів України стосовно безпеки дослідницьких реакторів, Носовський А. В., Чемерис І. О. (2009)
Костромин А. С. - Анализ аварии с разрывом паропровода для реакторной установки ВВЭР-1000/В-320, Абдуллаев А. М., Марехин С. В., Слепцов С. Н. (2009)
Прохорець И. М. - Исследование ядерной безопасности объектов методом Монте-Карло, Прохорец С. И., Рудычев Е. В., Федорченко Д. В., Хажмурадов М. А. (2009)
Саенко С. Ю. - Капсулирование горячим изостатическим прессованием поврежденных твэлов: технологический подход и макетные эксперименты, Ажажа Ж. С., Холомеев Г. А., Пилипенко А. В., Габелков С. В., Тарасов Р. В. (2009)
Бережний А. І. - Розробка вимог до використання імовірнісних методів для оптимізації технічного обслуговування та ремонтів обладнання, Севбо О. Є., Семенюк І. О. (2009)
Лобач Ю. М. - Обґрунтування вибору стратегії знаття з експлуатації дослідницького ядерного реактора ВВР-М, Лисенко М. В., Макаровський В. М. (2009)
Гавриш В. М. - Оценка затрат на обращение с радиоактивными отходами при снятии с эксплуатации энергоблоков Чернобыльской АЭС, Ткачев Д. А. (2009)
Клевцов С. В. - Культура безпеки у сфері використання ядерної енергії, Валігун Н. П., Носовський А. В., Комаров І. С. (2009)
Summaries (2009)
Барабаш О. В. - Методика оцінки стійкості структури системи космічної розвідки в умовах впливу противника, Зуйко В. В. (2009)
Скорик А. Б. - Проблемні питання проведення повітряної наступальної операції авіацією НАТО у балканському конфлікті, Воронін В. В., Коробков Ю. В. (2009)
Скрипнюк С. І. - Визначення можливостей військової частини щодо збору особового складу під час її приведення у готовність до дій за призначенням, Башкатов Є. Г. (2009)
Сутюшев Т. А. - Сутність, завдання, принципи та побудова пошуково-ударних дій внутрішніх військ у спеціальній операції з локалізації та нейтралізації внутрішнього збройного конфлікту, Пістряк П. В. (2009)
Хращевський Р. В. - Формування локальних функцій якості системи планування та їх модифікація (2009)
Шмаков О. М. - Концептуальні відмінності у застосуванні показників бойових можливостей і бойової ефективності дій угруповань збройних сил в процесах прийняття рішень (2009)
Гаврилов А. Б. - Напрямки удосконалення науково-методичних, організаційних та технічних основ метрологічного контролю сигналів координатно-часового забезпечення споживачів Збройних Сил України, Рондін Ю. П., Троцько М. Л. (2009)
Головльов Е. Ю. - До питання вибору раціонального складу системи топогеодезичного і навігаційного забезпечення військ (сил) при впровадженні геоінформаційної системи ЗС України, Фурманов К. В., Казмірчук Р. В. (2009)
Демідов Б. О. - Методичний підхід до вибору раціонального варіанту проведення модернізації зразків озброєння і військової техніки, Науменко М. В. (2009)
Коваль В. В. - До питання оцінювання заходів маскування об’єктів від технічних засобів повітряної розвідки противника, Каблуков О. А., Котляр С. О. (2009)
Колодій О. П. - Аналіз тактико-технічних характеристик малогабаритних безпілотних авіаційних комплексів закордонного виробництва, Луковський О. Я., Рибяк А. С., Леках А. А. (2009)
Полішко С. В. - Напрямки модернізації неадаптивних систем міжперіодної обробки сигналів для деяких РТС розвідки повітряних цілей, Романенко В. В., Храпчинський В. О. (2009)
Станкевич С. А. - Аналіз завдань видової космічної розвідки, які можуть бути вирішені за допомогою гіперспектрального знімання, Захаров О. Б. (2009)
Толубко В. Б. - Перспективи підвищення мобільності і безаварійності засобів рухомості озброєння і військової техніки за рахунок рішення проблеми маневреності, Васильєв Б. Г., Березан О. М. (2009)
Чірікалов О. С. - Побудова та аналіз розгорненої циклограми роботи функціональних систем корабельної артилерійської установки середнього калібру (2009)
Шершнєв М. А. - Основні характеристики та особливості використання зенітних керованих ракет у розподілених системах ППО, Наливайко Ю. В., Романюк М. М. (2009)
Батурін О. В. - Оцінювання ефективності застосування додаткової дешифрувальної ознаки об’єкту спостереження, Топольницький М. В., Хамула С. В., Толокнєєв Е. О. (2009)
Більчук В. М. - Моделювання мети операції при плануванні вогневого ураження об’єктів противника в сучасних умовах ведення збройної боротьби, Адаменко А. А. (2009)
Бердочник В. А. - Оптимізація параметрів торсіона осьового шарніра втулки несучого гвинта вертольота, Бердочник А. Д. (2009)
Васильєв Д. Г. - Питання реалізації методів визначення геометричних характеристик радіолокаційних цілей при використанні багаточастотного сигналу з урахуванням особливостей РЛС, Казаков Є. Л. (2009)
Власік С. М. - Визначення часових характеристик надширокосмугової дзеркальної антени із спіральним конічним опромінювачем у наближенні фізичної оптики, Єрмаков Г. В. (2009)
Задерієнко С. І. - Розробка нечіткої експертної моделі для регулювання параметрів системи управління запасами в бою і операції (2009)
Залужний Р. М. - Порівняльний аналіз властивостей надійності та живучості складних систем військового призначення, Лаврінчук О. В., Сєряков І. І. (2009)
Катунін А. М. - Використання дифракційно-відбивних покриттів для формування хибної цілі: результати експерименту (2009)
Кебкал К. Г. - Оптимізація форми кривої розширення спектра гідроакустичного сигналу зв'язку (2009)
Кір’янов Д. В. - Модель системи автоматичного керування підйомом антенної щогли в умовах вітрових навантажень (2009)
Козелков С. В. - Проблеми розвитку радіонавігаційного забезпечення, Кучерук С. М., Костенко Б. А., Богом'я В. І. (2009)
Козелкова К. С. - Дослідження нелінійних спотворень в радіолініях передачі інформації комплексу управління космічним апаратом (2009)
Коломійцев О. В. - Лазерна вимірювальна система з можливістю пошуку літального апарата, Руденко Д. В., Ковальчук А. О. (2009)
Лаврут О. О. - Тензор – можлива модель опису системи супутникового зв’язку як складного динамічного об’єкту, Стрюк О. Ю., Польщиков К. О. (2009)
Литюга О. П. - Ефективність виявлення оптичних сигналів в телевізійних системах при спостереженні низькоорбітальних космічних об’єктів в денний час (2009)
Малишев О. А. - Автоматизація процедури настроювання системи пеленгування постановників активних завад в РЛС "старого парку", Сидоров В. В., Невмержицький І. М. (2009)
Моргун О. А. - Експериментальні дослідження впливу тропосферного шару на розповсюдження радіохвиль міліметрового діапазону (2009)
Павленко С. В. - Метод оцінки захищеності інформаційних систем (2009)
Пащетник О. Д. - Аналіз перспективних напрямків розробок GPS-систем аерознімального типу, Пашковський В. В., Сальник Ю. П. (2009)
Присяжний В. І. - Концепція формалізованого опису космічних систем розвідки, Кухарський І. А., Подліпаєв В. О. (2009)
Рисаков М. Д. - Алгоритм відновлення однозначності вимірювання дальності цілей в РЛС з когерентним накопиченням сигналів та високою частотою повторення імпульсів запуску, Тітов І. В., Кулик О. П. (2009)
Рябуха Ю. М. - Метод формування псевдовипадкових послідовностей максимального періоду із використанням модулярних перетворень (2009)
Степаненко Ю. Г. - Метод визначення періоду проходження коротких відеоімпульсів в кодових послідовностях на основі апроксимації функції Хевісайда, Приходько С. І., Лисечко В. П. (2009)
Тимочко О. І. - Метод проектування інформаційної моделі конфліктних ситуацій для систем управління складними динамічними об'єктами, Бодяк О. С. (2009)
Шуригін О. В. - Методичні основи аналізу відмов в системах обробки інформації зразків озброєння та військової техніки (2009)
Юдін О. М. - Огляд засобів і технологій контролю вузлів комп'ютерної мережі, Гроза П. М., Сомов С. В., Тесленко О. В. (2009)
Ясечко М. М. - Огляд механізмів деградації радіоелементів при функціональному придавленні (2009)
Єманов В. В. - Аналіз характеру завдань, які виконувались внутрішніми військами в умовах надзвичайного стану (2009)
Наші автори (2009)
Алфавітний покажчик (2009)
Хижняк В. В. - Проблеми впровадження в Україні військової системи стандартизації НАТО (2005)
Андреєв Ф. М. - Реформа Повітряних Сил України у світі тенденцій розвитку системи командування і управління ВПС НАТО, Статкус А. В. (2005)
Науменко М. І. - Алгеброгеометричне узагальнення лінійних блокових кодів, Стасев Ю. В., Кузнецов О. О. (2005)
Козелков С. В. - Шляхи підвищення завадостійкості в радіомережі передачі інформації, Пашков Д. П., Коробчинський М. В. (2005)
Краснобаєв В. А. - Створення відмовостійких систем обробки інформації безпілотних літальних апаратів на основі використання кодів модулярної арифметики (2005)
Більчук В. М. - Метод формування доцільних стратегій модернізації та створення нових зразків озброєнь (2005)
Демідов Б. О. - Системно-концептуальна модель управління життєвим циклом зразка озброєння і військової техніки, Хмелевська О. О. (2005)
Чинков В. М. - Дослідження марківської моделі експлуатації військових засобів вимірювальної техніки з урахуванням проміжних контрольних перевірок, Герасимов С. В., Мельниченко О. Є. (2005)
Орлов М. М. - Методика обчислення сил охорони особливо важливих державних об’єктів, Марущенко А. А. (2005)
Куц В. С. - Обґрунтування доцільного розміру та положення часового стробу при вимірюванні затримки у бістатичній РЛС, Коржов А. М. (2005)
Сотників О. М. - Імітаційне моделювання процесу локалізації малорозмірних об'єктів озброєння і військової техніки радіометричними голівками самонаведення в умовах протидії, Гаврилов А. Б. (2005)
Нізієнко Б. І. - Концептуальні основи створення пер-спективної АСУ протиповітряною обороною й авіацією Збройних Сил України, Войтович С. А., Грачов В. М., Бодяк О. С. (2005)
Присяжний В. І. - Оцінювання можливостей космічних систем дистанційного зондування Землі по спостереженню заданого району, Кондратов О. М., Бутко І. М., Худов Г. В. (2005)
Приймаков О. Г. - Методика обробки результатів діагностичних випробувань дизельних двигунів, Градиський Ю. О. (2005)
Крамаренко В. М. - Методичні аспекти формування оперативно-тактичних вимог до безпілотних авіаційних комплексів Повітряних Сил Збройних Сил України, Нерубацький В. О., Смірнов Є. Б., Харченко І. М. (2005)
Атаманський Д. В. - Потенційні можливості модернізованого посадочного радіолокатору щодо виявлення і вимірювання координат повітряних цілей, Обод І. І., Залевський Г. С. (2005)
Доля Г. М. - Обґрунтування можливості побудови оповіщувача раннього виявлення осередків пожежі, тління, Катунін А. М., Мазанов В. Г., Садовий К. В. (2005)
Шаповалов С. В. - Порівняльний аналіз методів маршрутизації, Страшний І. Л., Болюбаш О. О. (2005)
Краснокутський В. М. - Оцінювання динамічних характеристик модульних енергетично-техноло-гічних засобів аеродромно-технічного забезпечення польотів (2005)
Маренич С. Ю. - Евристична екстраполяція розрядної характеристики нікель-кадміє-вих акумуляторів, Ругаль А. І. (2005)
Реферати до статей (2005)
Автори журналу (2005)
Афанасьев В. В. - Применение компьютера для штурманских расчетов на этапе предварительной подготовки к полету (2006)
Баранник В. В. - Метод двухизофотного апертурного представления изображений, Брыдня Е. А., Коломийцев А. В. (2006)
Варнаков О. И. - Ортогональный метод идентификации разностной модели динамических систем связи, Галушка С. Г. (2006)
Величко О. М. - Система стандартизації національної метрологічної системи у глобальному зовнішньому середовищі (2006)
Гарячевська І. В. - Методи перетворення інформації у автоматизованих системах управління громадським пасажирськім транспортом (2006)
Герасименко К. Е. - Методы контроля технического состояния информационно-управляющих систем в условиях параметрической неопределенности (2006)
Гнатов А. В. - Фізичні основи екранування з погляду питань електромагнітної сумісності, Шимук Д. С., Шевченко А. О. (2006)
Губар В. О. - Рівняння оптимізації ієрархічної телекомунікаційної мережі за критерієм мінімальних експлуатаційних витрат, Можаєв О. О., Рондін Ю. П., Любченко Н. Ю. (2006)
Дубницкий В. Ю. - Интервальное вычисление эффективности тестирования компьютерных программ, Кобылин А. М., Супрун И. А. (2006)
Дуденко С. В. - Способ повышения эффективности обновления информации в реляционных базах данных с иерархической структурой (2006)
Єрохін А. Л. - Візуалізація позаштатних подій в складних системах з канальною структурою (2006)
Иванилов А. А. - Метод бинарной декомпозиции функциональных предикатов (2006)
Калита Н. И. - Оценка эффективности решений в задачах распределения ресурсов в нестационарных условиях (2006)
Кір’янов Д. В. - Модель цифрового нечіткого регулятора САУ нестаціонарними об’єктами управління (2006)
Козелков С. В. - Модифікація методу прогнозу сигнатур для синтезу контролепридатних цифрових автоматів, Стасєв Ю. В., Тупкало В. М. (2006)
Кульчицкий А. Б. - Выбор оптимального ряда мощностей автономных электроагрегатов в случае отсутствия агрегатов больших мощностей (2006)
Кучер Д. Б. - Основные аспекты повышения чувствительности сверхпроводящих датчиков-ограничителей, Зайцев С. А., Харланов А. И., Степанова М. В. (2006)
Кучук Г. А. - Синтез функціональної структури розподіленої гетерогенної регіональної мережі, Стасева Я. Ю., Адаменко С. В. (2006)
Михайлов А. Н. - Исследование анализа стойкости стеганографических алгоритмов, Холодная З. Б. (2006)
Пархомей І. Р. - Шляхи підвищення ефективності ураження зенітними ракетними комплексами середньої дальності повітряних цілей зі штучно зниженою площею віддзеркалення, Піскунов С. М., Акулінін Г. В., Ставицький О. М. (2006)
Пашков Д. П. - Аналіз впливу електромагнітних перешкод на приймальні пристрої радіотехнічних систем, Ломоносов С. Є., Челобітченко О. О. (2006)
Прокопов В. А. - Определение вероятности возникновения средней скорости ветра в заданном интервале значений, Олейник Ю. А., Пугач В. В., Тихонов И. М. (2006)
Прохоров А. В. - Структуризация знаний на основе высокоуровневых и продукционно-фреймовых моделей в экспертных системах принятия управленческих решений, Головань К. В. (2006)
Сидченко С. А. - Метод недетерминированного преобразования информации на основе комбинирования разнотипных цикловых функций (2006)
Али Найф Халил Альхжуж - Моделирование многофазных обслуживающих комплексов, Игнатов С. Ю. (2006)
Стрелков А. И. - Оптимизация процесса измерения частоты радиосигнала с учетом вида аппаратной функции акустооптического анализатора спектра, Жилин Е. И., Марченко В. В., Лытюга А. П. (2006)
Листровой С. В. - О распознавательном и вычислительном вариантах задачи "выполнимость", Листровая Е. С. (2006)
Чалый С. Ф. - Разработка типовой модели бизнес-процессов предприятия общественного питания, Коротченко В. М. (2006)
Черепнев И. А. - Стохастический резонанс в клетках биологических объектов и механизмы адаптации (2006)
Поворознюк А. И. - Разработка функциональной схемы автоматизированной системы диагностики туберкулеза, Ницын Д. А. (2006)
Хрупенко А. М. - Підвищення аварієрезистентності технічних стаціонарних і рухомих об’єктів шляхом їх структурної децентралізації (2006)
Грек А. М. - Биологические показатели качества воды, Белых И. А., Жадан Т. А., Шевцова О. А., Сакун А. В., Марущенко В. В. (2006)
Кочанов Е. О. - Деякі погляди щодо співробітництва України та НАТО з питань ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, Гишко Г. Б. (2006)
Лаврут Т. В. - Алгоритм функціонування екологічного моніторингу військ зв'язку (2006)
Реферати (Abstracts) (2006)
Наші автори (2006)
Алфавітний покажчик (2006)
Ничитайло М. Ю. - Особливості діагностики та хірургічного лікування нефункціонуючих нейроендокринних пухлин підшлункової залози, Скумс А. В., Шкарбан В. П., Юревич В. В., Шкарбан П. О., Скумс А. А. (2013)
Винник Ю. А. - Профилактика послеоперационного панкреонекроза при операциях по поводу рака желудка, Олексенко В. В., Ефетова Т. С., Алиев К. А. (2013)
Воронов Н. В. - Оценка качества жизни пациентов после оперативного лечения инфицированного панкреонекроза, Воронов А. Н., Кисляков В. В., Древетняк А. А. (2013)
Аблаев Э. Э. - Результаты лечения больных по поводу некротического панкреатита (2013)
Шейко В. Д. - Оптимізація хірургічної тактики при обмежених скупченнях рідини у хворих за тяжкого гострого панкреатиту, Оганезян А. Г. (2013)
Яковенко В. О. - Ендоскопічна резекція слизової оболонки кишечнику з приводу колоректальної неоплазії, Курик О. Г. (2013)
Дубинина В. Г. - Опыт применения радиочастотной термоабляции в лечении метастатического колоректального рака, Четвериков С. Г., Максимовский В. Е., Машуков А. А. (2013)
Іванов Я. Ю. - Безпосередні та віддалені результати радикальної корекції загального артеріального стовбура (2013)
Никоненко А. А. - Окклюзионно–стенотическое поражение непарных висцеральных ветвей – диагностика и лечение (2013)
Горобейко М. Б. - Контроль ефективності лікування хворих з приводу синдрому діабетичної стопи та периферійної ангіопатії (2013)
Захарычев В. Д. - Диагностика и лечение первичной ангиосаркомы средостения, Захарычева Е. В. (2013)
Опанасенко Н. С. - Диагностика и хирургическое лечение кистозной гипоплазии легких с аортальным кровоснабжением, Клименко В. И., Кшановский А. Э., Терешкович А. В., Калениченко М. И., Коник Б. Н., Демус Р. С., Обремская О. К., Леванда Л. И., Кононенко В. А. (2013)
Шейко В. Д. - Интенсивная терапия неконтролируемого внутреннего кровотечения до проведения хирургического гемостаза при политравме, Панасенко С. И., Крыжановский А. А., Кравченко С. П., Шкурупий А. А., Сытник Д. А. (2013)
Полковников А. Ю. - Дифференцированное хирургическое лечение артерио–венозных мальформаций полушарий большого мозга малого и среднего размера при эпилептиформном типе клинического течения, Орлов М. Ю., Яроцкий Ю. Р. (2013)
Возняк О. М. - Результати мікрохірургічного лікування велетенських аденом гіпофіза з застосуванням ендоскопічної асистенції, Майданник О. В. (2013)
Кучин Ю. Л. - Анестезіологічне забезпечення оперативного втручання остеосинтезу ключиці у пацієнтів за поєднаних переломів ребер (2013)
Заруцький Я. Л. - Хірургічне лікування постраждалих з приводу закритих поєднаних абдомінальних ушкоджень залежно від тяжкості травми, Асланян С. А., Жовтоножко О. І. (2013)
Сухін І. А. - Класифікація високотемпературних методів дисекції тканин та здійснення гемостазу, Фурманов Ю. О., Худецький І. Ю., Білиловець О. М., Дуніна С. В. (2013)
Петрушенко В. В. - Новий підхід до лікування хронічного панкреатиту, спричиненого L–аргініном, у щурів, Суходоля С. А., Фалалєєва Т. М., Берегова Т. В. (2013)
Кулянда О. О. - Динаміка профілю цитокінів при застосуванні пентоксифіліну в умовах політравми (2013)
Козак Д. В. - Динаміка вмісту циркулюючих імунних комплексів та імуноглобулінів у відповідь на політравму в експерименті (2013)
Судус А. В. - Дефект перикарда з частковою дислокацією серця в ліву плевральну порожнину, Гудзенко Т. Б., Соловей Л. Я. (2013)
Лупенко Ю. О. - Журналу "Економіка АПК" – 20 років (2014)
Гусаков В. Г. - Международному научно-производственному журналу "Экономика АПК" – 20 лет (2014)
Калиев Г. А. - К юбилею Международного научно-производственного журнала "Экономика АПК", Молдашев А. Б., Григорук В. В. (2014)
Жук В. М. - Економічна наука в забезпеченні розвитку агропродовольчої галузі (2014)
Шебанін В. С. - Наукове забезпечення інноваційного розвитку АПК як пріоритетний напрям діяльності аграрного університету (2014)
Лупенко Ю. О. - Результати і проблеми реформування сільського господарства України, Саблук П. Т., Месель-Веселяк В. Я., Федоров М. М. (2014)
Гайдуцький П. І. - Структурні перекоси і ризики кризи в АПК (2014)
Сичевський М. П. - Розвиток харчової промисловості: акценти державної політики, Юзефович А. Е. (2014)
Шубравська О. В. - Агропродовольчий розвиток України в контексті глобальних викликів (2014)
Ткаченко В. Г. - Організаційна модель трансформації відносин власності аграрних підприємств у регіонах України (2014)
Фурдичко О. І. - Лісівництво як вид економічної діяльності в галузі аграрного виробництва України, Бобко А. М. (2014)
Малік М. Й. - Формування та розвиток кооперативних відносин в аграрній сфері економіки України (2014)
Shpychak O. M. - The potential of the grain market in Ukraine: problems and prospects (2014)
Захарчук О. В. - Проблеми матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств України (2014)
Заяць В. М. - Відносини власності у розвитку сільськогосподарського підприємництва (2014)
Кропивко М. Ф. - Організація та планування комплексного розвитку агропромислового виробництва і сільських територій в умовах децентралізації владних повноважень (2014)
Хвесик М. А. - Модернізація водогосподарської інфраструктури як фактор прискорення соціально-економічного піднесення сільських територій, Голян В. А. (2014)
Булавка О. Г. - Місцеві бюджети – основа розвитку сільських територіальних громад, Ставнича Л. А. (2014)
Кваша С. М. - Зміни у тенденціях глобальної торгівлі в напрямах регіональної інтеграції, Власов В. І. (2014)
Ушачев И. Г. - Системные проблемы воспроизводства в аграрном секторе России, Серков А. Ф., Чекалин В. С. (2014)
Nagy J. - Climate change, agricultural land use and food safety (2014)
Cramon-Taubadel S. - The evolution of the European Union’s agricultural policy, Holst C. (2014)
Лупенко Ю. О. - Залежна економіка незалежної України: виклики сьогодення, Саблук П. Т. (2014)
Реферати (2014)
Автори номера (2014)
Бакуменко Б. В. - Єдине координатно-часове забезпечення як основа розв’язання протиріч спільного функціонування систем первинної і вторинної радіолокації, Булай А. М., Обод І. І. (2006)
Верещак И. А. - Оценивание адекватности и эффективности моделей принятия решений методом вероятных алгоритмических квантов знаний, Сироджа И. Б. (2006)
Грызо А. А. - Анализ опыта построения имитационных комплексов, Гриб Д. А., Лещенко С. П. (2006)
Ерохин А. Л. - О когнитивной визуализации оперативной информации в интеллектуальных системах (2006)
Загорулько О. М. - Точність вимірювань параметрів руху космічних апаратів в умовах однопунктної технології управління, Ожінський В. В. (2006)
Иванченко О. В. - Комплексный подход к обоснованию требований живучести системы связи морских подвижных объектов, Зайцев С. А., Маврин C. А., Грушевой И. В., Скибин Т. Н. (2006)
Кириллов И. Г. - Методика оценки потенциальной распараллеливаемости циклических задач, Толстолужская Е. Г. (2006)
Кирьянов Д. В. - Методика параметрического синтеза цифрового нечеткого регулятора САУ нестационарными объектами управления (2006)
Клімов С. Б. - Вибір структури обчислювальної мережі АСУ авіації та ППО, Стасєв Ю. В. (2006)
Колмыков М. Н. - Формат данных представления статических изображений на основе дискретного преобразования Хартли (2006)
Кондратюк О. Ю. - Исследование переходных режимов работы асинхронного генератора ветроэлектростанции, Егоров А. Б. (2006)
Кошель А. В. - Методика расчета стоимости спутников-ретрансляторов, Дяченко Д. В., Гайворонский И. Я., Петров С. В., Поляков А. В. (2006)
Красноруцкий А. А. - Оценка погрешности аппроксимации изображения в базисах кусочно-постоянных и тригонометрических функций, Коломийцев А. В., Олексин А. А. (2006)
Кульчицкий А. Б. - Обобщенная методика решения одномерной задачи выбора оптимального ряда мощностей автономных электроагрегатов (2006)
Никулин С. Б. - Цифровая реализация многополюсного согласованного фильтра, Галушка С. Г. (2006)
Обод И. И. - Потенциальные возможности модернизированной станции обнаружения целей зенитного ракетного комплекса "оса", Наконечный А. А., Страшный И. Л., Григус А. И. (2006)
Пашков Д. П. - Дослідження можливості кількісної оцінки ефективності радіотехнічних систем в умовах взаємних перешкод, Ломоносов С. Є. (2006)
Ругаль А. І. - Імітаційна модель авіаційних нікель-кадмієвих батарей, Маренич С. Ю. (2006)
Северинов А. В. - Анализ ансамблевых свойств сложных сигналов, Лысечко В. П., Жученко А. С. (2006)
Тупкало В. М. - Поширення математичного апарату сигнатурної алгебри для захисту комп’ютерних мереж, Харитонов О. Л., Кучук Г. А. (2006)
Усин В. А. - Оценка точности восстановления характеристик антенных систем амплитудными методами, Ковальчук В. А. (2006)
Хисматулин В. Ш. - Адаптивные алгоритмы сопровождения целей по радиальной скорости с параллельной фильтрацией, Сосунов А. А., Ковальчук А. А. (2006)
Черепенников Г. Б. - Метрологическое обеспечение подготовки топогеодезических и гравиметрических данных измерительными средствами подвижных пусковых установок, Бакулин И. Е., Герасимов С. В. (2006)
Кононов Б. Т. - Моделирование физических полей, Ольховиков С. В. (2006)
Сухоручко О. Н. - Радиофизические методы определения компонентного состава мелкодисперсных смесей. Часть 2., Хоменко С. И., Корецкий А. П. (2006)
Кандырин Н. П. - Математическая модель цифрового синтезатора сигналов, Дзигора А. М. (2006)
Листровой С. В. - Определение кратчайших гамильтоновых циклов в неориентированном графе, Пудов В. А., Калачева В. В. (2006)
Дубницький В. Ю. - Модель поведінки несумлінного платника податків, Юргелевич Д. В. (2006)
Жолткевич Г. Н. - Факторный анализ промышленного кластера, Али Найф Халил Альхжуж. (2006)
Линник С. Н. - Особенности разработки программного обеспечения системы реографических исследований, Величко О. Н., Белянский Д. В. (2006)
Сакало С. Н. - Модель распределения глубинных температур в тканях человека, Азархов А. Ю. (2006)
Смольянова К. С. - Анализ возможностей исследования аномальной проводимости сердца (2006)
Утицких А. Н. - Оптимизация параметров системы ускоренной седиментации форменных элементов крови, Дацок О. М., Возиян И. В. (2006)
Куртов А. І. - Мистецтво військового менеджера і підлеглих щодо прихованого управління в діловому (службовому) спілкуванні, Нікітюк О. Б., Полікашин В. С. (2006)
Хроніка та інформація (2006)
Реферати (Abstracts) (2006)
Наші автори (2006)
Алфавітний покажчик (2006)
Фомін П. Д. - Патоморфологічні зміни при гострокровоточивих гастродуоденальних виразках у хворих на цукровий діабет 2 типу, Гула Г. В. (2014)
Козинець Г. П. - Клінічна ефективність застосування препаратів гідроксиетилкрохмалю нового покоління у хворих з поширеними опіками при розвитку септичних ускладнень, Осадча О. І., Боярська Г. М., Ісаєнко Н. П., Солодкий Ю. А., Шматова О. O. (2014)
Шаповал С. Д. - Вираження діабетичної нейропатії у хворих на цукровий діабет 2 типу при синдромі діабетичної стопи, Савон І. Л., Максимова О. О. (2014)
Сандер С. В. - Терапевтичне і прогностичне значення форсованого внутрішньоартеріального введення в комплексному веденні хворих на синдром діабетичної стопи (2014)
Шимон В. М. - Оптимізація комплексу лікувальних заходів при остеомієліті нижніх кінцівок у пацієнтів з цукровим діабетом, Шерегій А. А., Сливка Р. М. (2014)
Тронина Е. Ю. - Сравнительный анализ лечения больных эмпиемой плевры с использованием видеоторакоскопии и традиционных методов, Байдан В. И., Севергин В. Е. (2014)
Мерлєв Д. І. - Порушення ниркового транспорту іонів натрію в умовах скелетної, черепно-мозкової та поєднаної травм у період ранніх проявів травматичної хвороби, Гудима А. А. (2014)
Демкович А. Є. - Порушення імунологічної реактивності організму та фагоцитарної активності лейкоцитів при експериментальному постекстракційному альвеоліті за умов корекції їх тіотриазоліном (2014)
Паламарчук В. І. - Особливості облітерації вени і перебіг фіброзного процесу залежно від застосованих технологій лікування варикозної хвороби, Бондаренко Ю. І., Счастний В. М. (2014)
Десятерик В. І. - 10-річний досвід лікування хворих із гнійно-некротичними ускладненнями синдрому стопи діабетика, Яременко І. О., Міхно С. П. (2014)
Тамм Т. І. - Особливості хірургічного лікування деформацій у хворих із нейропатичною формою синдрому діабетичної стопи, Попов М. С., Базаринская З. І. (2014)
Русин В. І. - Комплексне лікування нейроішемічної форми синдрому діабетичної стопи: можливості вакуум-терапії, Корсак В. В., Русин В. В., Носенко О. А., Корсак Ю. В. (2014)
Венгер І. К. - Превентивні операції у віддаленому післяопераційному періоді у пацієнтів з реконструкцією аорто-стегнового сегмента, Костів С. Я., Вайда А. Р. (2014)
Бєлов С. Г. - Шляхи поліпшення хірургічного лікування гнійно-некротичних ускладнень синдрому стопи діабетика, Гірка Е. І. (2014)
Ковальчук А. О. - Ефективність застосування комбінованих регенеративних засобів на етапах раннього хірургічного лікування хворих з опіковою травмою, Долик Н. Я. (2014)
Польовий В. П. - Індивідуалізація вибору внутрішньовенної озонотерапії у лікуванні гнійно-запальних ускладнень цукрового діабету, Сидорчук Р. І., Паляниця А. С. (2014)
Дзюбановський І. Я. - Вибір методу знеболювання у хворих із ускладненнями діабетичної стопи, Кріцак М. Ю. (2014)
Цвях А. І. - Клінічні ризики травм плеча при політравмі у розрізі обставин та механізмів травматизму (2014)
Підмурняк О. О. - Діагностика та ендовідеохірургічне лікування кіст нирок (2014)
Диб’як Ю. М. - Сучасні підходи до гомілкових реконструкцій і проблеми, що виникають при їх виконанні (2014)
Скакун Л. М. - Рак слинних залоз: епідеміологія, клініко-морфологічні особливості і методи лікування (2014)
Лисюк Ю. С. - Кістозна трансформація термінального відділу холедоха (холедохоцеле) як причина тяжкого гострого панкреатиту, Кушнірук О. І., Бокотей І. А., Когут Л. М. (2014)
Креньов К. Ю. - Інтенсивна терапія цукрового діабету 1 типу, декомпенсованого та ускладненого кетоацидозом, у хворої із супутньою хворобою Жильбера та інсуліновою помпою (2014)
Муравйов Т. В. - Клінічний випадок лікування хондросаркоми груднини, Бартош Г. К., Патола А. О. (2014)
Василюк С. М. - Науковий студентський гурток на кафедрі хірургії як форма наукової діяльності студентів, Шевчук А. Г., Федорченко В. М., Біцька І. В., Гудивок В. І. (2014)
Рецензія на навчальний посібник А. О. Протопопова, В. М. Лазька, І. І. Січака"Рак прямої кишки”. – Луцьк : Волинські старожитності, 2014. – 198 с. (2014)
Світлій пам’яті професора Ігоря Герича (2014)
Баняс В. В. - Міф у контексті західноєвропейського романтизму та в творчості Жерара де Нерваля зокрема, Баняс Н. Ю. (2014)
Белоус А. В. - О восприятии "Стихотворений (1883–1887)" Д. С. Мережковского критикой рубежа веков (2014)
Валуева Н. Н. - Historical mystery: исторический детектив и/или ретро-детектив (2014)
Гонсалєс-Муніс С. Ю. - Сповідальний модус поезії Енн Секстон, Сильвії Плат, Едріенн Річ (2014)
Елисеенко А. П. - Элюаровский "слой" в романе Б. Поплавского "Аполлон Безобразов" (2014)
Кальян К. А. - Творчество Р. А. Катаевой в оценке литературной критики (2014)
Кириленко Н. І. - Художній домисел як засіб усебічного розкриття образу Ярослава Мудрого в романі П. Загребельного "Диво" (2014)
Кобилко Н. А. - Реальний і міфологічний хронотоп дороги в романі Валерія Шевчука "Дім на горі" (2014)
Курьянов С. О. - Херсонесский миф древнерусской литературы как один из претекстов римского текста русской литературы (2014)
Мунтян А. А. - Проблемы поэтики серии книг Дж. К. Роулинг в англоязычной критике и литературоведении, Шпак И. В. (2014)
Нестеренко Н. П. - Домінантні хронотопи в історичному романі П. Загребельного "Роксолана" (2014)
Семенец О. С. - Миф об Орфее и Эвридике в авторской рецепции Б. Вербера (на материале романа "Танатонавты") (2014)
Старостенко Т. М. - Феномен імені у романі Дж. Р. Р. Мартіна "Гра престолів" за циклом "Пісня льоду і полум’я" (2014)
Ступницкая Н. Н. - Столыпин и Сталин глазами Солженицына (2014)
Тарарак А. В. - К истории изучения специфики восприятия Наполеона в России (2014)
Телешман С. І. - Жанрова природа поем М. Ткача "Руки на штурвалі" та "Стадіон" (2014)
Тройникова Н. М. - Поэтика очерков-портретов М. Алданова (2014)
Устінова Т. А. - Модернізація класичних літературних жанрів у творчості Е.М. Форстера, Христова О. Ф. (2014)
Хинкиладзе Е. В. - Гоголевский интертекст в книге С. Р. Минцлова "За мёртвыми душами" (2014)
Чимирис Ю. В. - А. С. Суворин в оценках современников, Купина Я. В. (2014)
Шевченко А. Г. - Багрицкий и Маяковский (2014)
Шуба Ю. В. - Вікторіанський і неовікторіанський роман: інтертекстуальний діалог культур (на прикладі роману "Чаттертон" Пітера Акройда) (2014)
Патон Борис Євгенович (до 95-річчя від дня народження) (2013)
Тетерко А. Я. - Композиційна модель зворотної функції перетворення для систем двопараметрового вихрострумового контролю, Гутник В. І. (2013)
Яворський І. М. - Оцінювання кореляційних інваріантів періодично нестаціонарних вібраційних сигналів, Юзефович Р. М., Мацько І. Й., Шевчик В. Б. (2013)
Мандзій Б. А. - Математична модель для аналізу причин непрацездатності системи із ковзним резервуванням, Щербовських С. В. (2013)
Боцян В. В. - Параметрична модель зору для опрацювання зображень, Воробель Р. А. (2013)
Кочан Р. В. - Дослідження інтегральної нелінійності функції перетворення однобітного сигма-дельта модулятора третього порядку (2013)
Максименко О. П. - Оцінювання похибок визначення положення піка крос-кореляції за вхідними зображеннями (2013)
Косаревич Р. Я. - Оцінка розміру зерна матеріалу за характеристиками точкових процесів (2013)
Гапонюк Я. В. - Багатодугові наближення околу еліпса (2013)
Мельник Р. А. - Сегментування зображень за кумулятивною гістограмою, Каличак Ю. І. (2013)
Малачівський П. С. - Чебишовське наближення термометричної характеристики германієвого мікросенсора, Мітін В. Ф., Холевчук В. В., Данчак Н. В., Орáзов Е. Б., Соловйов Є. О. (2013)
Ковалевич В. М. - Метод оцінювання новизни знань під час навчання онтологій, Литвин В. В. (2013)
Шаховська Н. Б. - Розроблення архітектури системи аналізу функціонування наукових шкіл, Нога Р. Ю. (2013)
Zayats V. M. - Two approaches to building of numerical methods second order for analysis (2013)
Мороз О. В. - Тезаурус лінгвістичних термінів: методика створення і структура (2013)
Воробель Р. А. - Логарифмічна обробка зображень (2013)
Мицик Б. Г. - Фотопружність анізотропних матеріалів (2013)
Яворський І. М. - Математичні моделі та аналіз стохастичних коливань (2013)
Мандзій Б. А. (до 80-річчя від дня народження) (2013)
Драган Я. П. (до 80-річчя від дня народження) (2013)
Жулинський М. - Парадигма "іншого" у творах волинського циклу Ю. І. Крашевського (2014)
Радишевський Р. - Ю. І. Крашевський: діалоги з Україною (2014)
Борковська Г. - Містечка Ю. І. Крашевського (2014)
Астаф’єв О. - Повість Юзефа Ігнація Крашевського "Пан Твардовський" (2014)
Булаховська Ю. - Декілька міркувань з приводу ролі Юзефа Ігнація Крашевського в історії польської літератури (2014)
Єршов В. - Житомирський Ю. І. Крашевський: між сходом і заходом (2014)
Komorowski J. - Teatr szlachty wołyńskiej – teatr Kraszewskiego. Żytomierz 1857 – 1859 (2014)
Krauze-Karpińska J. - Józef Ignacy Kraszewski znawca, kolekcjoner i wydawca książek (2014)
Ławski J. - Józef Ignacy Kraszewski – nowe style lektury (2014)
Оляндер Л. - Наративна організація тексту та проблематика роману Ю. І. Крашевського "Dzieci wieku" (2014)
Петриченко Н. - Взаємозв'язок романтичних і реалістичних елементів у творчості Ю. І. Крашевського та Ю. Коженьовського (2014)
Ромащенко Л. - Польський світ у повісті К. Паустовського "Далекі роки" (2014)
Fabianowski А. - Idea ofiary w powieściach Bolesławity (2014)
Cetera А. - O przyjaźni, z Szekspirem W tle: korespondencja Józefa Ignacego Kraszewskiego i Ignacego Hołowińskiego (2014)
Czajkowska А. - Literatura w kuchni i w garderobie. Kraszewski – Gombrowicz (2014)
Черниш Т. - Слов’янські старожитності в художньому зображенні ю. І. Крашевського (2014)
Астрахан Н. - "Старий переказ" Ю. І. Крашевського: досвід прочитання (2014)
Бондаренко Г. - Руссоїстські мотиви в повісті Ю. І. Крашевського "Остап Бондарчук" (2014)
Брацка М. - Історична проза М. Чайковського, Ю. І. Крашевського, З. Мілковського: моделі оповідності (2014)
Зелінська Л. - "…To typ moskiewskiej nihilistki, ale nie polskiej dziewczyny": один епістолярний епізод із життя читачки Габріелі Запольської і письменника Юзефа Ігнація Крашевського (2014)
Котенко Н. - Польська література в літературно-критичному дискурсі київських неокласиків (2014)
Lul М. - Wokół "Ładowej pieczary". Kraszewski i słowianie (2014)
Місяць Н. - Культурно-освітній проект "Ю. І. Крашевський і Житомир" (2014)
Соболевська Г. - "Ю. І. Крашевський та і. С. Тургенєв: контактні та типологічні зв’язки" (2014)
Совтис Н. - Вплив української мови на мову творів Ю. І. Крашевського та Л. Е. Венглінського (2014)
Цівкач О. - Літературний портрет Катарини Коссаковської у романі Юзефа Ігнація Крашевського "Мачуха" (2014)
Чайковський К. - Збірник рисунків Ю. І. Крашевського (2014)
Янішевський О. - Антинігілістичні паралелі в дискурсах "бісів" Ф. Достоєвського, "шаленої" Ю. Крашевського та "нігілістів" В. Гонсьоровського (2014)
Єршов В. - Житомир вшановує Крашевського: міжнародна наукова конференція, присвячена 200-річчу з дня народження Ю. І. Крашевського "універсум Ю. І. Крашевського", Білявська В. (2014)
Ахмадов С. А. - Методика оценивания заявленной неопределенности государственного эталона единиц электрической мощности и коэффициента мощности Украины (2006)
Барашкова Т. В. - Методы оценок ковариаций при измерении переменного напряжения (2006)
Быкова Т. В. - Расчет неопределенности восстановления сигналов при динамических измерениях, Черепащук Г. А. (2006)
Величко О. Н. - Неопределенность методик оценки выбросов в атмосферу загрязняющих веществ на железнодорожном транспорте, Гордиенко Т. Б. (2006)
Володарский Е. Т. - Взаимосвязь вероятностного подхода и нечеткой логики при оценке неопределенности измерений, Кошевая Л. А., Карпенко А. Н. (2006)
Ефремова Н. Ю. - Особенности анализа данных межлабораторных сличений, проводимых в аккредитованных калибровочных лабораториях, Качур С. А. (2006)
Еременко В. С. - Оценка однородности выборок малого объема, Куц Ю. В., Мокийчук В. М. (2006)
Заворотный А. Л. - Редукция измерений к вычислениям в условиях нечеткости, Касьянюк В. С. (2006)
Захаров И. П. - Методика оценивания неопределенности измерений при выполнении метрологических работ, Сергиенко М. П., Величко О. Н., Чепела В. Н. (2006)
Колбасин А. И. - Новая парадигма метрологии (2006)
Копшин В. В. - Неопределенность государственных эталонов единицы напряжения, Кикало В. Н., Дарменко Ю. П., Вендичанский Р. В. (2006)
Кораблев Н. М. - Оценка количества экспертов для качественного измерения признаков в условиях неопределенности (2006)
Коцюба А. Н. - Требования ДСТУ ISO/IEC 17025-2001 в части оценивания неопределенности измерения и пути их реализации, Новиков В. Н. (2006)
Макаль Я. А. - Усовершенствованный метод измерения кривой потока и ее параметров при помощи урофлоуметра, Идзьковски А. И., Валендзюк В. А. (2006)
Мартынюк В. В. - Нелинейные параметры электрохимических суперконденсаторов и их измерение (2006)
Мачехин Ю. П. - Особенности анализа результатов измерений в динамических системах с хаотическим поведением (2006)
Недзельский С. Д. - Оптимизация алгоритмов определения коэффициентов передач фазовращателей фазированных антенных решеток в условиях параметрической неопределенности измерительной информации (2006)
Новиков В. В. - Автоматизация процесса вычисления оценок неопределенности измерений, Коцюба А. Н. (2006)
Пацера С. Т. - Изучение влияния расширенной неопределенности второго рода на риски изготовителя и заказчика методом статистического моделирования, Корсун В. И., Курдюков С. С. (2006)
Проданчук Н. Г. - Оценка пригодности методик и неопределенность результатов измерений методами количественного химического анализа, применяемыми для санитарно-эпидемиологической экспертизы пищевых продуктов и сопутствующих материалов, Подрушняк А. Е., Макарчук Т. Л., Забродская Т. В., Коваль А. В., Мехова Ю. В. (2006)
Рамазанова-Степкина Е. А. - Гибкость системы менеджмента качества в испытательной лаборатории (2006)
Сопрунюк П. М. - Неопределенность результатов измерений при контроле асинхронности вращения электромеханических преобразователей, Василевский А. Н., Чабанюк Ю. А. (2006)
Фунтиков А. А. - Анализ расчета неопределенности грузопоршневого манометра с газовой смазкой, Давиденко А. П. (2006)
Циделко В. Д. - Исследование способов оценивания неопределенности косвенного измерения при невозможности линеаризации уравнения погрешности, Яремчук Н. А., Василенко М. В. (2006)
Чалый В. П. - Неопределенность и погрешность, их сходство, различие и употребление в разных метрологических процедурах (2006)
Чубатенко В. Я. - К вопросу об априорном оценивании неопределенности измерений, реализуемых измерительным каналом (2006)
Чубатенко В. Я. - Приписанная неопределенность измерений как характеристика качества методики выполнения измерений (2006)
Щапов П. Ф. - Применение классификационных процедур дискриминантного анализа для уменьшения информационной неопределенности многомерных измерительных сигналов, Осина Т. Г., Муляров В. В. (2006)
Занимонский Е. М. - Метод уменьшения неопределенности при цифровом спектральном анализе, Олейник А. Е., Занимонский Е. Е., Крыньский Я. (2006)
Науменко А. М. - Неопределенность калибровок измерительных каналов, Чебыкина Т. В., Чепела В. Н. (2006)
Кондрашов С. И. - Методология тестового контроля метрологических характеристик средств измерений (2006)
Воронин А. Я. - Оценка неопределенности измерений при проведении испытаний, Корбуль И. М., Мельник Л. И., Минаков В. В. (2006)
Опарин А. Л. - Некоторые подходы к спектральному анализу ритма сердца при прогнозировании исхода острого инфаркта миокарда, Рудык Ю. С. (2006)
Реферати (Abstracts) (2006)
Наші автори (2006)
Алфавітний покажчик авторів (2006)
IMHA/NCMM workshop ”Maritime telemedicine –state of art”, Malta, February 2013 (2014)
Белобров Е. П. - Разработка инструкций по оказанию домедицинской помощи с использованием специальной аптечки при отравлении фосфиноном на борту судна (2014)
Гуценко І. В. - Аналіз загальних рівнів захворюваності військовослужбовців Збройних Сил України за 2009-2013 роки, Косарчук В. В., Чергава О. Ю., Бабієнко В. В., Кальчук Р. Д. (2014)
Игнатьев А. М. - Трудности при проведении профессиональных осмотров работников медицинских учреждений, Панюта А. И., Ярмула К. А., Ямилова Т. Н. (2014)
Волченко Н. В. - Комплексная оценка гигиены полости рта детей, обучающихся по различным школьным программам, Соколова И. И. (2014)
Черненко Е. В. - Особенности изменения психофизиологического статуса работников водного транспорта в состоянии утомления (2014)
Евстафьев В. Н. - Электромагнитные излучения на объектах водного транспорта (2014)
Голубятников Н. И. - Научное обоснование новых технологий защиты от загрязнения морских акваторий судами гражданского и военного флотов, Козишкурт Е. В., Сиденко В. П., Кальчук Р. Д. (2014)
Полінчук І. С. - Анестезіологічний супровід ендоскопічних втручань - запорука безпеки пацієнтів, Арбузова В. О., Полінчук І. М., Авраменко Ю. Г. (2014)
Сухин Ю. В. - Оценка эффективности хирургического лечения переломов ключицы (по материалам Одесского травматологического центра), Сердюк В. В., Топор В. П., Мен Синь, Гуриенко А. В., Попов А. И., Харитонов О. Д. (2014)
Дубинина В. Г. - Саногенез у больных с платинорефрактерным раком яичников, Рыбин А. И., Кузнецова О. В. (2014)
Сухина И. С. - Биохимические маркеры воспаления в ротовой жидкости больных раком молочной железы после адьювантной полихимиотерапии, Томилина Т. В., Соколова И. И., Насонова А. Н. (2014)
Лиходед А. Н. - К диагностике острого пиелонефрита, Шухтин В. В., Гоженко А. И. (2014)
Бадюк Н. С. - Тенденції щодо впливу сучасних проявів зміни клімату на здоров'я (на прикладі населення Одеської області), Гончаренко О. О. (2014)
Ткачук В. В. - Дисбиотические аспекты патогенеза стеатоза печени при экспериментальной спленэктомии, Левченко Е. М., Ткачук И. В., Левицкий А. П. (2014)
Литвиненко А. А. - Синдром гиперпролактинемии у больных с дисгормональными изменениями молочных желез, Бугайцов С. Г. (2014)
Педанов Ю. Ф. - Николай Иванович Пирогов. Анатомо-физиологический экскурс деятельности, Гоженко А. И. (2014)
Скорочений зміст статей, що надруковані в журналі "International maritime health" (2014)
Правила для авторів (2014)
Авторський показчик до журналу за 2013 рік (2014)
Arziutov G. N. - Rapid educating of technique in physical culture and sports, Lakhno D. N., Riabchun L. Y., Koptiev K. G., Kuznetsov A. E. (2014)
Ареф’єв В. Г. - Експериментальна перевірка впливу диференціації розвивально-оздоровчих занять з фізичної культури учнів основної школи (2014)
Бобровник С. І. - Коригування нормативів оцінювання фізичної підготовленості студентів фізкультурного профілю з виконання легкоатлетичних стрибків, Питомець О. П. (2014)
Болотов О. О. - Підвищення ефективності навчально-тренувального процесу в умовах застосування боротьби самбо на заняттях фізичного виховання (2014)
Бублик С. - Рівень сформованості психофізичних якостей молодших школярів, Синиця А. (2014)
Ефременко В. Н. - Динамика изменения психофизиологических показателей студентов, занимающихся баскетболом (2014)
Зюзь В. М. - Фізична культура як засіб соціальної адаптації студентів ПДТУ, Балухтіна В. В. (2014)
Киприч С. - Теоретические предпосылки реализации стратегии совершенствования управления спортивной тренировкой в боксе с учетом современных тенденций развития вида спорта (2014)
Маслова Е. В. - Функциональная характеристика системы кровообращения юных баскетболисток с учетом уровня их биологического созревания (2014)
Михальчук Р. В. - Дослідження стану застосування інтервального гіпоксичного тренування в гирьовому спорті (2014)
Николаенко В. В. - Тренировочный процесс в системе многолетней подготовки юных футболистов: сравнительный анализ (2014)
Оленєв Д. Г. - Кількісні та якісні характеристики фізичної підготовленості студентів, Турчина Н. І., Черняєв Е. Г., Тяжина А. М., Порадник С. Г. (2014)
Оргєєва С. В. - Критерії, показники та рівні сформованості готовності студентів - майбутніх авіафахівців до особистого здоров`язбереження у професійній діяльності (2014)
Попов С. В. - Особливості фізичної підготовки майбутніх правоохоронців на початковому етапі навчання (2014)
Присяжнюк С. І. - Вплив здоров`язбережувальних технологій на здоров`я студентів спеціальної медичної групи (2014)
Редковец Т. Г. - О влиянии программы физической реабилитации при близорукости у подростков, учащихся общеобразовательных школ, на поликлиническом этапе, Ромман Хайсам Дж М. (2014)
Сэмэнив Б. С. - Определение структуры профессиональной подготовки студентов технологов пищевой промышленности для использования оптимальных режимов физической тренировки (2014)
Смага Д. В. - Місце ходьби та бігу в оздоровленні юнаків 15-17 років (2014)
Хананаєв Л. І. - Розвиток поглядів на фізичне виховання, Пасічняк Л. В., Шумелда О. Є., Хананаєв Ю. Л. (2014)
Шахлина Л. Г. - Формирование ведущих органов и систем подростков в пубертатном периоде развития их организма, Футорный С. М. (2014)
Ющенко Н. С. - Фізична реабілітація осіб ІІ періоду зрілого віку з анкілозуючим спондилоартритом на санаторно-курортному етапі лікування, Одинець Т. Є. (2014)
Окалелов В. Н. - Прогнозная оценка метанообильности очистных забоев по данным геологической разведки угольных пластов (2012)
Литвинский Г. Г. - Теория расчета центрально-сжатых трубобетонных конструкций крепи, Фесенко Э. В (2012)
Антощенко Н. И. - Количественная оценка параметров сдвижения подработанных пород и земной поверхности при выемке угольных пластов, Чепурная Л. А., Филатьев М. В. (2012)
Бабиюк Г. В. - Совершенствование метода электроемкостной интроскопии массива горных пород, Пунтус В. Ф., Диденко М. А. (2012)
Морус В. Л. - Исследование процесса тонкослоевого грохочения при вращательном движении просеивающей поверхности, Филимонов П. Е. (2012)
Склепович К. З. - Исследование влияния горизонтального распора на напряженно-деформированное состояние почвы подготовительной выработки, Пронь П. А. (2012)
Денисенко Е. А. - Влияние капежа в вертикальных шахтных стволах на проектирование плановых координат гравитационным способом (2012)
Кизияров О.Л. - Исследование устойчивости кровли в лаве, упрочненной бесшпуровыми способами (2012)
Куценко О. М. - Результаты теоретических исследований сдвижений и деформаций земной поверхности в горно-геологических условиях восточного донбасса (2012)
Петрушов С. Н. - Аналитическое определение выхода возврата и твердого остатка при производстве агломерата, Русанов И. Ф., Дорогой Е. В. (2012)
Смирнов А. Н. - Мнргофункциональный промежуточный ковш для разливочных агрегатов металлургических микрозаводов, Куберский С. В., Эссельбах С. Б. (2012)
Бережний М. М - Множинна кореляційна залежність границі текучості сталі від температури, ступеня та швидкості деформації, Саітгареєв Л. Н., Чубенко В. А., Хіноцька А. А, Глінкин С.О. (2012)
Смирнов А. Н. - Анализ поведения ШОС в кристаллизаторе слябовой МНЛЗ и ее влияние на образование прорывов, Максаев Е. Н., Куберский С. В. (2012)
Смирнов А. Н. - Анализ влияния покрытия кристаллизатора на качество поверхности и свойства слитка, Гогаев К. А., Спиридонов Д. В., Куберский С. В., Головчанский А. В. (2012)
Диментьев А. О. - Порозность коксовой насадки в слое чугуна, Новохатский А. М., Дорофеев В. Н., Карпов А. В. (2012)
Стойкова Я. А. - Анализ показателей комкуемости тонкодисперсных материалов, Бережной М. М. (2012)
Данько А. В. - Поле напряжений при прокатке листов с низким очагом деформации, Данько В. М. (2012)
Боровик П. В. - Анализ влияния химсостава стали на удельное сопротивление резке в процессе горячего разделения на ножницах (2012)
Бревнов А. А. - Обоснование возможности улучшения условий регенерации фильтрующей поверхности циклона-фильтра, Давыдкова Н. С. (2012)
Ершов В. М. - Фазовый состав стальной поверхности после электроискрового легирования в жидкой среде (2012)
Чебан В. Г. - Стенд для определения способности жидкости к очистке гадродинамическим способом (2012)
Боровик П. В. - Особенности процесса холодной резки квадратной заготовки на сортовых ножницах, Петров П. А. (2012)
Кучма С. М. - Особливості гарячедеформованого стану елінвару 45НХТВЮ, Стародубов С. Ю. (2012)
Проценко М. Ю. - Теоретическая и экспериментальная оценка баланса компонентов при обработке металла методом дугового глубинного восстановления, Куберский С. В., Эссельбах С. Б. (2012)
Должиков П. Н. - Исследования процесса ликвидации прорыва грунтовой дамбы, Рыжикова О. А., Кипко А. Э. (2012)
Псюк В. В. - Выравнивание сваркой деформированных элементов стальных конструкций, Голоднов А. И., Иванов Б. В. (2012)
Куркин Н. П. - Усиление оснований фундаментов Луганской городской больницы №7 после взрыва, Неверов А. Г., Щукин С. В., Должиков П. Н. (2012)
Ивлиева Е. О. - Исследование деформирования объектов на подработанных подтопленных территориях стахановского региона (2012)
Корсунов К. А. - Математическое моделирование нагрева низкосортных углей в плазменной струе, Сергиенко С. Н., Бирюкова Т. В. (2012)
Саратовский Р. Н. - Резонансный инвертор с комбинированной структурой, Афанасьев А. М. (2012)
Кофанова Н. В. - Ситуаційне управління брагоректифікаційною установкою за допомогою експертної системи, Кишенько В. Д., Смітюх Я. В. (2012)
Афанасьев А. М. - Зависимость энергетических показателей силовых ключей импульсных преобразователей от коэффициента пульсации тока, Еремина А. В. (2012)
Кривошей Д. А. - Дослідження характеристик вторинного джерела живлення на основі п`єзотрансформатора (2012)
Худобин К. В. - Применение тиристорного управления в приводе конвейера (2012)
Бондаренко В. П. - О сути гидродинамической очистки жидкости в очистителях типа "Цилиндр в цилиндре" (2012)
Зубов О. Р. - Оцінка відвалів вугільних шахт для їх використання у вітроенергетиці, Зубова Л. Г., Буняченко В. В. (2012)
Мурга В. В. - Использование ресурса Алчевской научной станции для создания геоинформационных систем, Мельков С. М., Горельников С. А., Любич И. В. (2012)
Смирнова И. В. - Исследование состояния Исаковского водохранилища в рамках программы мониторинга окружающей природной среды "Экология - 2015" (2012)
Зубова Л. Г. - Перспективы использования поверхности терриконов для формирования "киотских лесов", Зубов А. Р., Харламова А. В. (2012)
Дрозд Г. Я. - Современное состояние решения проблемы утилизации коммунальных отходов (2012)
Джалилов А. - Краткая информация о перспективе внедрения энергосберегающей технологии в Луганской области (2012)
Мурга В. В. - Формирование модифицированного слоя в материалах при обработке в неравновесной плазме, Антропов И. И., Дж. Омеман, Гамазин Д. К. (2012)
Зубов А. Р. - Экологическое состояние Луганского водохранилища, Гречишкина Н. В. (2012)
Мурга В. В. - Комбинированный метод детектирования сигнала при лазерной локации, Мельков С. М., Мурга Е. В., Горельников С. А., Любич И. В. (2012)
Рищенко С. В. - Координатні та фотометричні спостереження на станції Дунаївці, Старжинський С. В., Дементьев Т. О. (2012)
Мурга В. В. - Компенсация выгорания дыр в твердотельных активных средах, Мурга Е. В., Мельков С. М. (2012)
Дмитроца А. И. - Проблемы точности на станции лазерной локации спутников SLR-1873, Артемов И. В., Неяченко Д. И. (2012)
Радишевський Р. - Томаш Падура - польсько-український поет (2012)
Астаф’єв О. - Твори Тараса Шевченка в перекладі Чеслава Ястшембця-Козловського (2012)
Єршов В. - Tertium comparationis: правобережна польськомовна література - між сходом і заходом (2012)
Ромащенко Л. - Повість "Гетьман Мазепа" Францішека Равіти-Гавронського в контексті польської мазепіани (2012)
Цетера А. - І слова вмирають на вустах: казання ксьондза Ігнація Головінського на виборах у Волинській Губернії в 1832 і 1835 роках у збірниках рукописів бібліотеки Ягеллонського університету (2012)
Брацка М. - Мала проза Міхала Чайковського: міф-історія-пам’ять (2012)
Байдацька С. - Проблема емансипації у романі Юзефа Ігнація Крашевського "Божевільна" (2012)
Руденко І. - Вплив ідей західноєвропейської філософії на критичні принципи М. Грабовського (2012)
Білявська В. - Портрет як текстуальний периферійний референт у "Мемуарах" Є. Фелінської волинського періоду життя (2012)
Варфоломеєва Н. - "Musa domestica" в еміграційній літературній спадщині Томаша Августа Олізаровського (2012)
Ткачук О. - Множинність культурної самобутності Джозефа Конрада (2012)
Юрчук О. - Чоловіче постколоніальне месіанство (на прикладі роману Є. Пашковського "Щоденний жезл") (2012)
Василюк В. - Лірика Оксани Лятуринської та Олекси Стефановича: архетип волинської осені (2012)
Дюжева К. - Древлянський триптих Ліни Костенко (2012)
Клименко Т. - Житомирщина на сторінках руських літописів (2012)
Копоть І. - Міжнародний фестиваль "Житомирська музична весна" імені Олександра Стецюка в культурному просторі міста: факти та міркування (2012)
Булаховська Ю. - Польсько-українське пограниччя літератури Правобережної України (2012)
Пультер С. - Поезія про дивосвіт долі ("Дзвонар" Марії Павленко) (2012)
Єршов В. - Міжнародна наукова конференція, присвячена 200-річчю з дня народження Ю. І. Крашевського "Універсум Юзефа Ігнація Крашевського", Коржовська О. (2012)
Мазурков М. И. - Быстрые ортогональные преобразования на основе бент-последовательностей, Соколов А. В. (2014)
Speranskyy V. - Effectiveness of the wavelet filtering application for identification of nolinear systems based on Volterra model in frequency domain, Pavlenko V. (2014)
Яремчук Ю. Є. - Дослідження статистичної безпеки методів відкритого розподілу секретних ключів на основі рекурентних послідовностей (2014)
Кононович І. В. - Динаміка кількості інцидентів інформаційної безпеки (2014)
Melnyk M. - Singular values decomposition as a tool enhancing the efficiency of steganographic algorithm (2014)
Паулин О. Н. - Моделирование влияния местоположения входного переноса на сложность схемы сумматора (2014)
Сиропятов О. А. - Сравнительный анализ теоретических подходов моделирования трафика с точки зрения соответствия сетям нового поколения, Чечельницкий В. Я. (2014)
Bodarev D. - Models of decision-making support on local energy conversion systems, Bodarev A., Grishin S. (2014)
Лебедева Е. Ю. - Метод локализации и идентификации оригинальной и клонированной областей изображения (2014)
Григоренко Ю. В. - Чисельний метод реалізації математичних моделей процесів первинної переробки сирих вуглеводнів (2014)
Технічна сторінка (2014)
Титул, зміст (2014)
Редакційна колегія (2014)
Андрощук О. С. - Вибір методу впровадження нових інформаційних технологій на автомобільному транспорті Збройних Сил України, Березенський Р. В. (2014)
Биченков В. В. - Винайдення часових вагових функцій для побудови моделі складної інерційної системи (2014)
Білобородов О. О. - Модель реєстрації випромінення оптико-електронною апаратурою на рухомому носії, Маланчук А. М., Присяжний В. І., Завадський Д. С. (2014)
Білорус А. М. - Методика оцінки ефективності функціонування системи збирання (добування) та обробки даних обстановки як складової побудови охорони державного кордону на ділянці відділу прикордонної служби (2014)
Бунаков В. П. - Моделювання характеристик антенної системи радіолокаційної станції П-18, Завадський Д. С., Волошин О. О., Слободенюк С. Й. (2014)
Волобуєв А. П. - Математична модель електромагнітної доступності перспективної рухомої системи радіозв’язку військового призначення, Прібилєв Ю. Б., Волобуєва І. Ю. (2014)
Воронін А. М. - Багатокритеріальна оптимізація динамічних систем керування, Зіатдінов Ю. К., Пермяков О. Ю., Вараламов І. Д. (2014)
Зінченко А. О. - Модель функціонування багатопозиційної інтегрованої системи зв’язку і радіолокації у режимі MIMO радіолокації, Слюсар В. І. (2014)
Ільїн О. Ю. - Побудова функціонально стійкої інформаційнокеруючої системи контролю перевезень радіоактивних матеріалів, Борисенко І. І. (2014)
Кобзєв В. В. - Планування комплексних вибіркових випробувань виробів одноразового застосування на надійність з урахуванням апріорної інформації, Опенько П. В., Дранник П. А., Косков Ю.М. (2014)
Кравченко Ю. В. - Ефективність обчислювальних схем інтегрування звичайних диференціальних рівнянь на основі диференціально-тейлорівських перетворень, Ракушев М. Ю., Судніков Є. О., Ушаков І. В. (2014)
Куртсеітов Т. Л. - Аналіз факторів, що впливають на ефективність радіоелектронного подавлення, Салій О. Я., Кононенко С. М., Мельник Я. В. (2014)
Пилипович Г. Г. - Оптимізація роботи чергового метеоролога із використанням автоматизованого робочого місця синоптика, Шевченко В. Л., Дровнін А. С., Мусін Р. Р., Олійник О. Л. (2014)
Рєзнік Д. В. - Можливість використання моделі узгодженої взаємодії для оцінки ефективності взаємодії військ, Чернобривченко О. М. (2014)
Стеценко О. О. - Аналіз експлуатаційних даних про надійність військової авіаційної техніки з використанням методів робастної статистики, Павленко А. Г., Гогонянц С. Ю. (2014)
Толюпа С. В. - Современные проблемы создания сложных информационно-управляющих систем реального времени в условиях конфликта, Недайбида Ю. П., Котова Ю. В., Загородних В. В. (2014)
Фурманюк А. Л. - Визначення підходів до удосконалення поштової інфраструктури в локальних мережах Збройних Сил України, Школяренко В. В., Дужий Р. В. (2014)
Шарий В. І. - Адаптація методу Данцига для вирішення оптимізаційних задач планування комбінованого вогневого ураження, Невольниченко А. І., Федченко О. П., Тищенко М. Г. (2014)
Дерев’янчук А. Й. - Доцільність використання 3D графіки під час підготовки військових спеціалістів, Москаленко Д. Р. (2014)
Чернов В. Г. - Проблеми підготовки офіцерів бойового управління авіацією, Тимочко О. І., Павленко М. А., Мартинюк О. Р. (2014)
Ревуцький А. В. - Управління спільними діями підрозділів Сил спеціальних операцій та інформаційних операцій під час проведення військової операції, Ушаков І. В., Кулинич І. І. (2014)
Шулежко В. В. - Напрямки дій щодо збереження системи зенітного ракетно-артилерійського прикриття об’єктів від ударів з повітря, Рябоконь Є. О., Паталаха В. Г. (2014)
Левченко О. В. - Класифікація інформаційної зброї за засобами ведення інформаційної боротьби (2014)
Тесля Ю. М. - Використання технологій інформаційного впливу під час підготовки та ведення бойових дій, Кубявка Л. Б., Кубявка М. Б., Миколенко А. О. (2014)
Вимоги оформлення статтей (2014)
Бобровник С. І. - Формування мотивації старшокласників до занять фізичною культурою та спортом (2014)
Волік С. В. - Стан відвідування стадіонів провідних клубів Європи, Росії та України вболівальниками під час домашніх матчів, Мулик В. В. (2014)
Гринь А. Р. - Дослідження особливостей змагальної діяльності гри у міні-футбол (2014)
Еременко (Спичак) Н. П. - Педагогические компоненты функциональной подготовленности квалифицированных гребцов-байдарочников, способствующие реализации функциональных возможностей (2014)
Жигадло Г. Б. - Навчально-методичне забезпечення професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації спортивних ігор у педагогічній теорії та практиці (2014)
Иванов В. И. - Визуальные качества спортивных мест занятий, Сосненко Е. П., Копчикова С. Г. (2014)
Іваночко В. В. - Аналіз сучасних проблем фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи, Грибовська І. Б., Яворський Т. І. (2014)
Курохтин В. І. - Особливості підготовки жінок в швидкісно-силових видах легкої атлетики (2014)
Кушель Ж. П. - Особливості фізичної підготовки спортсменок 13-15 років у художній гімнастиці, Бабіч Т. М. (2014)
Мулик К. В. - Вплив активного й пасивного відпочинку на здоров`я студентів, Дугіна Л. В. (2014)
Орленко Н. А. - Дослідження психолого-педагогічних аспектів впливу фізичної підготовленості на безпеку польоту, Турчина Н. І., Івахін В. А., Черниш Л. П. (2014)
Пастухова В. А. - Гуморальная регуляция сердечно-сосудистой системы женщин (2014)
Першегуба Я. В. - Забруднене атмосферне повітря, як додатковий фактор впливу на серцево-судинну систему населення при заняттях фізичними вправами (2014)
Проданчук В. А. - Форми та принципи тренування лижників, Рябіна С. А. (2014)
Редковец Т. Г. - Обоснование использования основных средств физической реабилитации для восстановления зрения у подростков с миопией, Ромман Хайсам Дж М. (2014)
Риндін О. В. - Про спеціальні координаційні здібності дзюдоїстів (2014)
Сладкевич В. К. - Методичні основи силової підготовки легкоатлетів, Руденко Б. В. (2014)
Смага Д. В. - Програма шкільних уроків фізкультури для юнаків 15-17 років за модулем "Оздоровча ходьба та біг" (2014)
Турчик І. Х. - Особливості організації шкільного спорту у США (2014)
Хачікян С. С. - Про удосконалення ударних рухів боксерів на основі використання технічних засобів контролю (2014)
Титул, зміст (2014)
Стойкова В. В. - Проблеми підготовки менеджерів освіти до організації мережевого профільного навчання (2014)
Зеленяк О. П. - Міжпредметні проектно-дослідницькі завдання (2014)
Колесніков С. Я. - Алгоритмічні принципи створення завдань ЗНО з математики (2014)
Надтока В. О. - Формування гідрологічних понять на основі впровадження в навчальний процес основної школи інформаційно-комунікаційних технологій (2014)
М’ясоїд Г. І. - Можливості застосування програмного продукту на уроці "Загальна характеристика типу молюски. Різноманітність молюсків", 8 клас, Юсипіва Т. І., Ємельянова В. Ю. (2014)
Муковіз О. П. - Підготовка викладача до організації дистанційного навчання в системі неперервної освіти вчителів початкової школи (2014)
Гуржій А. М. - Завдання XXVI Міжнародної олімпіади з інформатики та рекомендації щодо їх розв’язання, Бондаренко В. В. (2014)
Завдання турніру юних інформатиків 2014 - (2014)
Канонець Н. В. - DR.EXPLAIN як ефективний засіб створення електронних навчальних ресурсів для ресурсно-орієнтованого навчання (2014)
Ярмак В. О. - Залучення вчителів до складання тестів з наступним розміщенням їх в Інтернеті та проведенням он-лайн тестувань як засіб підвищення професійної компетентності (2014)
Сокол І. М. - Урок-квест у 10-му класі "В пошуках скарбів" (2014)
Жугастрова О. В. - Ініціалізація Skype (2014)
Лист МОН України від 26.08.2014 р. №1/9–435. Про переліки навчальної літератури, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році (2014)
Лист МОН України від 29.08.2014 р. №1/9–433. Рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 6 класі загальноосвітніх навчальних закладів у 2014/2015 навчальному році (2014)
Український педагогічний журнал (2014)
Корисні сайти за тематичною спрямованістю (2014)
Кобозева А. А. - Общий подход к анализу состояния информационных систем как теоретический базис для стеганоалгоритмов, устойчивых к атаке сжатием, Мельник М. А., Баранов П. Е. (2014)
Павленко В. Д. - Технология программирования параллельных вычислений на кластерах (2014)
Borowik B. - Wavelet-neural analysis for induction motor faults detection, Karpinskyi V. (2014)
Козина Ю. Ю. - Разработка методики контроля качества печатных плат на основе автоматического скрипта (2014)
Боряк К. Ф. - Моделирование и оптимизация процесса восполнения ресурса сложных объектов радиоэлектронной техники, Ленков С. В., Цыцарев В. Н. (2014)
Дудикевич В. Б. - Інформаційна модель безпеки технологій зв'язку, Хорошко В. О., Микитин Г. В., Банах Р. І., Ребець А. І. (2014)
Рувинская В. М. - Применение методов машинного обучения для формирования сценариев поведения вредоносных программ, Молдавская А. В. (2014)
Лєнков С. В. - Графова модель станів користувача системи дистанційного навчання, Гайша О. О., Лєнков Є. С. (2014)
Якименко І. З. - Використання символів Якобі для генерування параметрів еліптичної кривої в криптосистемах, Тимошенко Л. М., Мокріцький В. А. (2014)
Турченко І. В. - Метод розпізнавання вихідного сигналу мультисенсора за допомогою модульних нейронних мереж (2014)
Григоренко Ю. В. - Математичні моделі та узагальнення математичного опису процесів первинної переробки сирих вуглеводнів (2014)
Технічна сторінка (2014)
Сорока М. І. - Північноєвропейські лишайникові бори як об'єкт охорони в системі екомережі NATURA 2000, Куриляк М. В. (2014)
Івченко А. І. - Особливості організації результативної боротьби з омелою білою, Божок О. П., Пацура І. М., Коляда Л. Б., Божок В. О. (2014)
Голяка Д. М. - Моделювання фітомаси кущів Salix cinerea L. у природних фітоценозах Чернігівського Полісся (2014)
Лялін О. І. - Ріст саджанців дуба звичайного у лісових культурах, створених сіянцями із закритою кореневою системою (2014)
Кузик А. Д. - Експериментальні дослідження процесів висушування лісового горючого матеріалу (2014)
Гнатишин І. І. - Відкриті простори малих міст Прикарпаття (2014)
Міндер В. В. - Парки Києва з умовами складного рельєфу, Сидоренко І. О. (2014)
Роговський С. В. - Вікові дерева в зелених насадженнях Білої Церкви та їх роль у формуванні сучасного образу міста, Рижов О. М. (2014)
Ткачук О. М. - Особливості водопроникливості ґрунтів у передгірних і гірських лісах Карпат, Олійник В. С. (2014)
Феденишин М. Р. - Особливості природного поновлення сосни звичайної в умовах Малого Полісся України, Мазепа В. Г. (2014)
Мудрак О. В. - Організація та вдосконалення системи екологічного моніторингу заповідних територій Поділля (2014)
Вдович Ю. В. - Порівняльний аналіз категоріально-термінологічного апарату чинного законодавства України у сфері поводження з відходами (2014)
Булгакова М. Г. - Сучасні економіко-правові проблеми інформаційного забезпечення торгівлі квотами на викиди парникових газів в Україні (2014)
Максимів Л. І. - Роль еко-контролінгу у формуванні систем екологічного менеджменту на промислових підприємствах, Юсько І. В. (2014)
Драган Г. И. - Некоторые экологические аспекты взаимоотношений Adelges laricis и A. tardus (Adelgidae, Homoptera) с елью обыкновенной (2014)
Нестеренко Г. Б. - Створення містобудівного кадастру та оновлення відповідної документації на сучасному етапі розвитку земельних відносин (2014)
Соболенко Л. Ю. - Структура популяцій та гібридизація зелених жаб – Рelophylax esculentus (L.,1758) complex Західного Поділля (2014)
Терентьєв А. Ю. - Використання сучасних гіс-технологій для розрахунку площі живлення дерев у лісових насадженнях (2014)
Харачко М. В. - Застосування геоінформаційних систем в управлінні природно-заповідними територіями (2014)
Шлапак А. В. - Критерії рекреаційних навантажень на ландшафтні комплекси природно-заповідних територій за регульованого відвідування (2014)
Чорній З. П. - Активаторна радіолюмінесценція у кристалах bacl2-PB в інтервалі температур 145-300 К, Вайданич В. І., Пірко І. Б., Дячук М. В., Салапак В. М., Кобринович М. С. (2014)
Фиалко Н. М. - Интенсификация процессов переноса в горелочном устройстве с цилиндрическим стабилизатором пламени, Шеренковский Ю. В., Майсон Н. В., Меранова Н. О., Бутовский Л. С., Абдулин М. З., Полозенко Н. П., Клищ А. В., Стрижеус С. Н., Тимощенко А. Б. (2014)
Білей П. В. - Основи кінетики процесу сушіння, Соколовський І. А. (2014)
Кшивецький Б. Я. - Практичні рекомендації щодо прогнозування міцності та довговічності термопластичних клейових з'єднань деревини (2014)
Маєвський В. О. - Основні напрями досліджень у виробництві клеєних щитових конструкцій з деревини із дотриманням текстурних особливостей, Удовицька М. В. (2014)
Агеев К. В. - Современные тенденции конструирования металлических рекуператоров со вставками для повышения энергоэффективности печных агрегатов (2014)
Кійко І. О. - Вплив розмірів структурних елементів клеєних щитів на їх формостійкість (2014)
Руденко Д. В. - Організація заспокоєння транспортних потоків на вулично-дорожній мережі під час виїзду оперативних транспортних засобів за викликом, Рицький В. І. (2014)
Салдан Р. Й. - Дослідження залежності вмісту дрібної фракції аливних гранул від технічного стану гранулятора та їх транспортування, Шепелюк О. О., Копанський М. М., Вакулін І. В. (2014)
Черничко Т. В. - Кредитний канал української моделі монетарного трансмісійного механізму (2014)
Мельник М. І. - Документальна перевірка у системі податкового контролю: концептуальні засади організації та практика застосування, Лещух І. В. (2014)
Карпінський Б. А. - Фінансово-ресурсні втрати України від дій держави-анексора (частина І), Григоренко В. О., Карпінська О. Б. (2014)
Білик І. В. - Новий трудовий кодекс України: переваги та недоліки (2014)
Чернелевська О. Л. - Перспективи формування кластера росту на ринку курятини (2014)
Важинський Ф. А. - Організаційно-економічні механізми забезпечення розвитку сільських територій, Молнар О. С. (2014)
Вишиванюк М. М. - Активізація процесу залучення потенціалу банківської системи у розвиток економіки України (2014)
Горалько О. В. - Тимчасова адміністрація як інструмент зміцнення банківської системи України, Силкін О. С. (2014)
Дуляба Н. І. - Особливості управління витратами торговельного підприємства з метою їх оптимізації та зниження, Золотаревич І. В. (2014)
Квасній Л. Г. - Роль економічного потенціалу регіону в забезпеченні стійкого розвитку економіки, Паславська В. В. (2014)
Клепанчук О. Ю. - Фіскальна політика як інструмент регулювання економіки (2014)
Козик В. В. - Методологічні засади оцінювання інвестиційного потенціалу машинобудівних підприємств, Ємельянов О. Ю., Гришко В. А. (2014)
Кузяк В. В. - Планування якості обслуговування клієнтів у системі стратегічного управління, Шандрівська О. Є., Бек О. М. (2014)
Лукановська І. Р. - Досвід європейських країн щодо здійснення податкової політики (2014)
Макогін З. Я. - Вплив динаміки обмінного курсу на економічний розвиток регіонів України (2014)
Петрушка Т. О. - Впровадження прогресивних технологій у системі чинників підвищення конкурентоспроможності промислової продукції, Симак А. В., Крет І. З. (2014)
Рудницька О. М. - Удосконалення виробничо-господарської діяльності будівельних підприємств, Петльована О. О. (2014)
Солтис О. Г. - Детермінанти розвитку підприємництва в сільському господарстві (2014)
Тимощук М. Р. - Індикативне планування як основа збалансованого соціально-економічного розвитку (2014)
Шевчук Т. В. - Забезпечення населення соціальним житлом: світовий досвід (2014)
Турянський Ю. І. - Податкова реформа у системі заходів антикризового регулювання економіки України (2014)
Яневич Н. Я. - Методологічні засади формування стратегії соціального інвестування, що здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів (2014)
Поберейко Б. П. - Вплив геометричних розмірів на допустимий перепад вологи і розподіл полів напружень для пиломатеріалів хвойних порід, Флуд Л. О. (2014)
Зіньковський Ю. Ф. - Фактори, що визначають надійність електронної апаратури при дії механічних впливів, Уваров Б. М. (2014)
Войцеховська Ю. В. - Інноваційні аспекти оновлення технологічного обладнання виробничих систем, Мавріна А. О., Копець Г. Р. (2014)
Белей О. І. - Структурно-логічна модель управління прибутком на підприємстві, Маркевич Н. А. (2014)
Гірська О. З. - Використання часових трендів для аналізу та прогнозування податкових надходжень до бюджету України, Цегелик Г. Г. (2014)
Жмурко Н. В. - Електронна митниця як пріoритeтний напрям удосконалення митно-тарифного регулювання в Україні, Вульчин М. М. (2014)
Фігун Н. В. - Методологія нейромаркетингу: суть, класифікація, перспективи розвитку, Фігун А. В. (2014)
Краснюк М. Т. - Застосування нейромережевого підходу для виділення рентабельних перспективних пластів у наявному фонді свердловин української нафтогазовидобувної компанії (2014)
Котляревський Я. В. - Удосконалення системи підготовки кадрів для видавничо-поліграфічної діяльності (2014)
Ожубко Г. В. - Дослідження структури професійної діяльності менеджера: теоретичний аспект (2014)
Кальницька М. А. - Динамічно-структурні моделі в характеристиці соціального розвитку держави (2014)
Комарницька Г. О. - Ретроспективний аналіз обласних центрів західного регіону в контексті розвитку метрополійних функцій (2014)
До відома авторів статей (2014)
Ничитайло М. Ю. - Класифікація, диференційна і топічна діагностика та лікування кістозних утворень печінки, Литвиненко О. М., Мошківський Г. Ю., Загрійчук М. С., Булик І. І., Гоман А. В., Стоколос А. В., Присяжнюк В. В. (2014)
Шапринський В. О. - Тактика і результати лікування гострої кровотечі за виразково–ерозивного ураження гастродуоденальної зони внаслідок застосування препаратів гастроагресивної дії, Романчук В. Д., Коваль В. М. (2014)
Мясоедов С. Д. - Непосредственные и отдаленные результаты хирургического и комбинированного лечения больных по поводу рака правой половины толстой кишки различной локализации, Кошель К. В., Мясоедов Д. В., Гордийчук П. И., Терсенов Я. А., Кухар И. В., Богданова С. И. (2014)
Криворучко І. А. - Класифікація гострого панкреатиту: перегляд інтернаціональним консенсусом у 2012 р. класифікації, прийнятої в Атланті, Копчак В. М., Усенко О. Ю., Гончарова Н. М., Балака С. М., Тесленко С. М., Андреєщев С. А. (2014)
Андрющенко Д. В. - Реалізація концепції хірургії "швидкого шляху" в лікуванні хворих з приводу гострого панкреатиту (2014)
Копчак В. М. - Сучасні погляди на проблему хірургічного лікування хронічного панкреатиту, Пилипчук В. І., Андронік С. В., Перерва Л. О. (2014)
Авдосьев Ю. В. - Рентгенохирургические вмешательства в комбинированном лечении больных по поводу метастазов неколоректального рака в печени, Бойко В. В., Дудниченко А. С., Брицкая Н. Н. (2014)
Дмитриев Д. В. - Роль раннего энтерального питания в мультимодальной программе "fast track" хирургии у детей, Катилов О. В., Калинчук О. В. (2014)
Попов B. В. - Выполнение фрагментирующей операции для восстановления правильного ритма при коррекции изолированного порока митрального клапана, Дзахоева Л. С., Захарова В. П., Пукас Е. В., Руденко Е. В. (2014)
Русин В. І. - Безпосередні ускладнення ендоваскулярних втручань при хронічній ішемії тканин нижніх кінцівок, Корсак В. В., Попович Я. М., Русин В. В. (2014)
Глоба М. В. - Прогнозування ішемічних ускладнень церебрального вазоспазму при хірургічному лікуванні інтракраніальної аневризми у гострому періоді її розриву (2014)
Гомон М. Л. - Застосування мультимодальної анестезії/аналгезії в комплексі анестезіологічного забезпечення реконструктивних оперативних втручань на артеріях нижніх кінцівок (2014)
Пятковский В. М. - Современные подходы к ортопедическому лечению диабетической остеоартропатии стопы (2014)
Криворчук І. Г. - Вплив фактору часу на прогноз лікування хворих з приводу гострої мезентеріальної ішемії (2014)
Гур’єв С. О. - Клініко–епідеміологічна та клініко–нозологічна характеристика травми стегна як компоненту полісистемного пошкодження, Цвях А. І. (2014)
Лесовой В. Н. - Оптимизация обучения лапароэндоскопическим технологиям в Украине, Савенков В. И., Томин М. С. (2014)
Гуцуляк В. І. - Аналіз напружено–деформованого стану при переломах кісток гомілки в умовах зовнішньої фіксації з застосуванням апаратів з різним просторовим орієнтуванням опор (2014)
Ломей Я. І. - Сторонні тіла кишечнику, що маскують гострий апендицит, Олексовський В. О., Ломей Ю. Я. (2014)
Горолюк А. Ю. - Гангрена Фурнье, осложненная парапроктитом (2014)
Владимир Иванович Лупальцов к 75–летию со дня рождения (2014)
Фомин Петро Дмитрович 75 років від дня народженняъ 74–75 (2014)
Петр Николаевич Замятин 60 лет со дня рождения (2014)
Орєхов А. М. - Моделі загроз інформаційному простору систем управління повітряним рухом та механізми його захисту, Хорошко В. О. (2014)
Бобров О. Е. - Юбилей, который не наступит…(к 75–летию профессора Владимира Сергеевича Земскова) (2014)
Болтенков В. А. - Практическое исследование современных систем электронной цифровой подписи, Еникеев Р. И. (2014)
Кушниренко Н. И. - Метод криптографической передачи информации на базе эквивалентного класса совершенных двоичных решеток, Чечельницкий В. Я. (2014)
Polozhaenko S. - A technique to solve the problem of parametric identification of mathematical models of anomalous fluids filtration processes in porous media, Fomin A. (2014)
Рудниченко Н. Д. - Нечетко-вероятностная модель оценок рисков сложных технических систем, Вычужанин В. В. (2014)
Юхименко Б. И. - Модификация метода ветвей и границ для решения задачи размещения производительных сил (2014)
Дяченко П. В. - Аналогова модель динаміки коливальних процесів зубчастої передачі (2014)
Контрерас Д. Э. - Реализация моделей динамических объектов, представленных в виде нелинейных интегро-дифференциальных уравнений с краевыми условиями, Положаенко С. А. (2014)
Иванченко Е. В. - Обработка информационных потоков и составление для них расписаний в системах защиты информации, Хорошко В. А., Хохлачова Ю. Е. (2014)
Павлов І. М. - Методологія обґрунтування основних загальносистемних вимог до проектування систем захисту інформації на об’єктах критичної інфраструктури (2014)
Чайківська Ю. М. - Математична модель динаміки глюкози в процесі засвоєння їжі, Пасічник Р. М. (2014)
Lebedeva Ye. - Improvement of the accuracy of detection of cloned regions in digital images (2014)
Технічна сторінка (2014)
Малофей О. П. - Алгоритм записи и считывания информации в мажоритарно резервированной памяти (2006)
Богатов О. І. - Оцінка ефективності системи управління військами, Дода В. І., Скляр В. І. (2006)
Боярчук А. В. - Анализ современных разработок и технологий в области построения гарантоспособных web-сервисов, Харченко В. С. (2006)
Войтович О. А. - Влияние подстилающей поверхности на эффективность компенсации в РЛС с ФАР (2006)
Калита Н. И. - Решение задач распределения ресурсов при интервальных параметрах моделей (2006)
Карлов В. Д. - Возможности повышения эффективности сопровождения сложных целей в фазовой моноимпульсной РЛС, Луковский О. Я., Присяжный А. Е., Челпанов А. В., Гаврилкин В. В. (2006)
Козелков С. В. - Разработка метода траекторных измерений для баллистико-навигационного обеспечения управления космическими аппаратами среднего и дальнего космоса, Моргун А. А., Пашков Д. П. (2006)
Климченко В. И. - Измерение нестабильности несущей частоты радиоимпульсов малой длительности, Очкуренко А. В., Бовкун А. Н., Малышев А. А., Невмержицкий И. М., Куприй В. Н. (2006)
Ланецкий Б. Н. - Аналитическая модель для расчёта эффективности функционирования ЗРК с учётом технического состояния и надёжности его боевых средств, Донцов С. Н., Зверев А. А. (2006)
Лебедєва І. А. - Формалізація процесу подання запитів у системі управління базами даних, Стасєва Я. Ю., Жермельова Р. Ю. (2006)
Лисаченко І. Г. - Принципи побудови системи обробки інформації в автоматизованій системі управління рухом космічного апарату по програмній траєкторії, Роянов О. М., Чумак Б. О., Деденок Т. С. (2006)
Мазулевский О. Е. - Методика формирования плана действий администратора по результатам контроля защищенности (2006)
Свитенко Н. И. - Метод и алгоритм настройки и адаптации ФАР к техническому состоянию и влиянию взаимной связи излучателей на параметры диаграммы направленности антенны, Головин Г. А. (2006)
Сидченко С. А. - Методика проектирования и тестирования симметричных блочных алгоритмов преобразований информации, Петров В. Л., Белокуров А. А. (2006)
Сироджа И. Б. - Модели и методы инженерии квантов знаний для принятия решений в системах искусственного интеллекта, Верещак И. А. (2006)
Скляр В. В. - Метод комплексной верификации автоматов с программируемой логикой для информационно-управляющих систем, Головир В. А. (2006)
Стасев Ю. В. - Метод восстановления служебных данных апертурного представления изображений, Баранник В. В., Бридня Е. А. (2006)
Чумаченко И. В. - Обфускация алгоритмических структур, Малафеев Е. Е., Шевцов Е. Л. (2006)
Шевченко О. В. - Обґрунтування та вибір методів побудови баз даних та баз знань в перспективних автоматизованих системах управління повітряним рухом, Перепелиця О. В., Павленко М. А., Бердник П. Г. (2006)
Барсов В. И. - Анализ электромагнитной обстановки на техногенных объектах сложной пространственной структуры, Стрелкова Т. А., Жилин Е. И., Калмыков А. С. (2006)
Хоменко Е. В. - Эволюция распределения рентгеновских квантов по энергиям при взаимодействии их потока в веществе, Новиков В. Е. (2006)
Сидоренко В. Л. - Аналіз уражаючих факторів при аварії на артскладах, Азаров С. І. (2006)
Кузнецов А. А. - Результаты статистического тестирования безопасности каскадных теоретико-кодовых схем, Грабчак В. И., Евсеев С. П. (2006)
Завгородний А. Ю. - Метод быстрого поиска ассоциативных правил (2006)
Новожилова М. В. - Решение оптимизационной задачи размещения прямоугольников в полосе с учетом возможности их разбиения, Попельнюх Н. А., Беленченко И. В. (2006)
Черепнёв И. А. - Электромагнитное излучение клеток и их взаимодействие (2006)
Боровий В. І. - Використання апаратно-програмного комплексу імітації сигнально-завадової обстановки "Віраж" для підготовки фахівців радіотехнічних військ, Висоцький О. В., Ковкін В. В. (2006)
Столбов В. Ф. - Організація навчально-виховного процесу за дистанційною формою навчання, Рубан І. В., Калачова В. В. (2006)
Хроніка і інформація (2006)
Реферати (Abstracts) (2006)
Наші автори (2006)
Алфавітний покажчик (2006)
Глуховцева К. - Лексичні діалектні явища як основа для антропонімів жителів Луганщини (2013)
Гримашевич Г. - Поліська адвербіальна система як предмет наукового дослідження (2013)
Доброльожа Г. - Концепти півень і курка як відображення етносвідомості та світобачення поліщука (на матеріалі діалектної фразеології Середнього Полісся (2013)
Коваленко Б. - Фольклорні записи як джерело діалектологічних досліджень (2013)
Куриленко В. - Лексеми товар, худоба, гов’ядо, бидло, статок у поліських говорах (2013)
Лесюк М. - Назви одягу в с. Ковалівка на Коломийщині (2013)
Лєснова В. - Лінгвістичні засоби вираження оцінки в поліських говірках (2013)
Марєєв Д. - "Атлас української мови як база вивчення динаміки говірки (2013)
Москаленко Л. - Назви християнських свят, постів, днів, пам’яті святих як засіб темпорального членування дійсності в говірках чорнобильської зони (2013)
Панцьо С. - Оцінні назви осіб у лемківських говірках: словотвірний аспект (2013)
Сагаровський А. - Морфологічні "страждання" діалектного лексикографа (іменник) (2013)
Тищенко Т. - "Матеріали" М. В. Никончука як інструментарій для дослідження діалектної лексики (2013)
Балко М. - Граматики XVII ст. в історії становлення теорії словосполучення (2013)
Климчук Ф. - Украиноязычное городское население конца ХІХ в. в исторической ретроспективе (2013)
Мойсієнко В. - Острозький культурний осередок у процесі вироблення українського літературно-писемного стандарту (2013)
Мякишев В. - Стоит ли искать диалектные корни официального языка Великого княжества Литовского (2013)
Сабадош І. - Зміни в лексиці дикорослої трав’янистої флори поч. ХХ ст. (родина розові) (2013)
Сарікова І. - Форми називного-знахідного відмінків однини прикметників у пам’ятках Середньої Наддніпрянщини ХVІІ-ХVІІІ ст. (2013)
Титаренко В. - Динаміка запозиченої транспортної лексики в північноукраїнському наріччі (2013)
Ящук Л. - Фонетична адаптація початкових голосних у християнському антропоніміконі Житомирщини ХVІ-ХVІІ ст. (2013)
Біленька Н. - Середньополіська толока: семантика та номінація в тексті традиційного народного етикету (2013)
Плечко А. - Сонце в уявленнях і віруваннях поліщуків (2013)
Шарапа М. - Репрезентація теми природи в різнопланових одиницях середньополіських весняних обрядових текстів (2013)
Весельська Г. - Функціонування сурядних сполучників у поетичній творчості М. В. Никончука (2013)
Вольська Ю. - Особливості поетичного синтаксису Миколи Никончука (2013)
Дяченко Н. - Мовні засоби створення образу жінки в поезії М. В. Никончука (2013)
Конторчук Г. - Конотації синтаксичних одиниць у поезії О. Ольжича (2013)
Поповський А. - Живомовні елементи в поетичній збірці Д. І. Яворницького "Вечірні зорі" (2013)
Халін В. - Творчість М. В. Никончука в аспекті літературно-краєзнавчих досліджень (2013)
Янчук Н. - Фразеологічні одиниці в поетичній спадщині Миколи Никончука (2013)
Прус В. - Філософ прадавнього Полісся (2013)
Сагаровський А. - Із незабутніх (2013)
Поповський А. - День добрий, мій друже (2013)
Ватковська М. Г. - Самореалізація особистості в постіндустріальному суспільстві (2014)
Рудько В. О. - Атараксія як гармонійна вкоріненість буття духу в повсякденності (2014)
Свириденко Д. Б. - Мультикультуралізм як основа міжособистісної комунікації у процесах академічної мобільності (2014)
Сидоренко В. О. - Когнітивна схема як механізм трансляції культурного досвіду (2014)
Терепищий С. О. - Роль глобального та локального у структурі процесу глобалізації (2014)
Доманська О. А. - Україна і міжнародне культурне співробітництво (2014)
Ковальова Г. П. - Правове суспільство як можливість реалізації соціального ідеалу (2014)
Дерман Л. М. - Соціокультурні комунікації у дизайні XX–XXI століть (2014)
Ляшко Л. П. - "Навколишнє середовище": моделі естетичної реконструкції (2014)
Герчанівська П. Е. - Формування особистості у соціумі в контексті проблеми "Іншого" (2014)
Кодьєва О. П. - Філософсько-естетичне підґрунтя творчості Тараса Шевченка (до 200-річчя від дня народження Кобзаря (2014)
Гончарова О. М. - "Картинні галереї" Давньої Греції як художні протомузеї (2014)
Петрова І. В. - Дозвілля у працях ранньохристиянських апологетів (2014)
Яковлев О. В. - Українознавство як методологія культурологічних досліджень доби національного відродження, Шульгіна В. Д. (2014)
Сугробова Ю. Ю. - Типовість паремій і фразеологізмів традицій слов’ян і тюрків у соціокультурному просторі Криму (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського