Казмірчук Р. В. - Підвищення ефективності системи РХБ захисту в наслідок інтенсифікації її ресурсного потенціалу (2008)
Кирилюк А. С. - Моделі для розрахунку показників залишкового ресурсу функціональних систем радіоелектронних засобів ЗРК за параметром технічного стану при відомій моделі його зміни (2008)
Клівець С. І. - Порівняльна оцінка показника якості підсистеми автосупроводження за дальністю багатоканальної РЛС з фазованою антенною решіткою двома моделями, Коломійцев О. В., Сосунов О. О. (2008)
Клімченко В. І. - Застосування байесівського методу оцінювання параметрів для підвищення точності виміру висоти повітряних об'єктів в оглядових трьоххкоординатних РЛС, Малишев О. А., Невмержицький І. М. (2008)
Кононов О. А. - Методичний підхід до реалізації синергетичного принципу побудови ергатичних систем управління (2008)
Корольов Р. В. - Дослідження періодичних властивостей генераторів псевдовипадкових чисел, заснованих на використанні надмірних блокових кодів (2008)
Левченко А. О. - Процедура оцінки величини впливу на нормовані параметри складних систем для інформаційних систем керування станом (2008)
Лисий М. І. - Метод компенсації систематичної похибки визначення місцеположення об'єкта локації (2008)
Маковейчук О. М. - Об’єктивна оцінка якості обробки зображень (2008)
Місайлов В. Л. - Вплив точності визначення вертикального градієнта індексу заломлення тропосфери на виявлення тропосферного хвилеводу, Петрушенко М. М., Рябуха Ю. М. (2008)
Можаєв О. О. - Моделювання телекомунікаційного трафіку гетерогенної мережі нелінійними динамічними системами (2008)
Новічонок С. М. - Розробка загальної методики прийняття рішень з розподілу державних ресурсів, призначених для виконання завдань наземного забезпечення дій авіації на базі об’єктно-діяльнісного підходу, Дробот О. А., Усачов О. М. (2008)
Пащенко С. В. - Методика вибору засобів неруйнівного контролю за множиною показників (2008)
Поляков П. Ф. - Стиснення двійкових структур на основі каскадного кодування у телекомунікаційних системах, Бараннік В. В., Хаханова Г. В. (2008)
Потелещенко П. В. - Оцінка ефективності розширення бази сигналу РЛС наведення ЗКР для різних потенційно реалізуємих промахів (2008)
Рябоконь Є. О. - Способи виготовлення носових діелектричних обтічників, що мають малі помилки пеленгу цілі (2008)
Смеляков К. С. - Адаптивна просторова фільтрація зображень, Рубан І. В. (2008)
Супрун Т. П. - Визначення показників надійності системи електропостачання за експериментальними даними при раптових відмовах (2008)
Толок І. В. - Інформаційна підготовка проведення ремонту автомобільної техніки (2008)
Третяк В. Ф. - Автоматизована підсистема для АІС "Аналіз та документування надзвичайних ситуацій", Дуденко С. В., Місюра О. М. (2008)
Наші автори (2008)
Алфавітний покажчик (2008)
Артюх С. Ф. - Аналіз надійності електроустаткування енергоблоків атомних електричних станцій, Заниборщ П. В., Іріков Д. В. (2006)
Бакуменко Б. В. - Синтез та аналіз оптимальних виявлювачів сигналів запиту у літакових відповідачах систем радіолокаційного опiзнавання, Булай А. М., Обод І. І. (2006)
Варнаков О. І. - Оцінка ефективності функціонування телекомунікаційних мереж критичного застосування, Галушка С. Г. (2006)
Воронин В. В. - Оценка эффективности боевого использования многоканального зенитного ракетного комплекса с усовершенствованной функциональной структурой, Скорик А. Б. (2006)
Гнатов А. В. - Загальна характеристика основних математичних моделей контролю і діагностування на основі електромагнітної обстановки, Старостенко М. Б., Храмов О. В. (2006)
Дремлюга О. В. - Аналіз впливу якості оцінок параметрів руху на оцінки прогнозу вектору стану космічного апарату, Лисаченко І. Г., Роянов О. М., Чумак Б. О., Попов В. М. (2006)
Дяченко Д. В. - Критерий классификации искусственных спутников Земли по данным оптико-электронных измерений (2006)
Ермаков Г. В. - Вероятностная оценка уровня бокового излучения сверхширокополосных зеркальных антенн, Акулинин Г. В., Ставицкий О. Н., Иванец М. Г. (2006)
Замятін В. І. - Статистичні характеристики основних параметрів діаграми спрямованості циліндричної антенної решітки при малих значеннях фазових помилок, Чепіга В. М., Лєвагін Г. А., Шевченко А. Ф. (2006)
Карлов В. Д. - Организация управления режимами обнаружения и сопровождения целей в РЛС с ФАР, Квиткин К. П., Гаврилкин В. В., Челпанов В. В. (2006)
Кондратенко А. П. - Принципы и варианты построения радиолокационной системы с использованием излучения мобильной связи, Коваленко П. А., Добрынин И. С. (2006)
Кондратюк О. Ю. - Анализ аварийных режимов работы асинхронных двигателей к вопросу выбора их эффективной защиты, Егоров А. Б. (2006)
Корниенко А. П. - Оценка влияния относительного положения воздушного винта на аэродинамические характеристики комбинации "арочное крыло – воздушный винт", Леонтьев А. Б., Украинец Е. А. (2006)
Косухін В. Ю. - Створення розвідувально-ударної вогневої системи на основі перспективного ракетного комплексу, Мартиненко С. А. (2006)
Кульчицкий А. Б. - Особенности выбора оптимального ряда мощностей автономных электроагрегатов (2006)
Ланецкий Б. Н. - Обоснование требований к точности оценок показателей безотказности РЭС эксплуатируемых зрк для решения задач продления назначенных сроков службы (ресурсов), Кобзев В. В. (2006)
Леонов И. Г. - Автокорреляционная обработка когерентных многочастотных сигналов, Присяжный А. Е., Волошин С. В. (2006)
Лошаков В. A. - Анализ возможностей цифровых синтезаторов сигналов по формированию сложных сигналов с изменяемыми параметрами, Красношапка И. В., Костянец А. В. (2006)
Мартынчук А. А. - Исследование влияния основных параметров ортогональных многочастотных линейно-частотно-модулированных сигналов на области локализации измеренных поляризационных векторов, Качуровский Г. Н., Зубрицкий Г. Н., Смирнов О. Л. (2006)
Никифоров А. В. - Выбор критериев для оптимизации параметрических рядов технологического оборудования средств аэродромно-технического обеспечения полетов, Гончаренко А. Н. (2006)
Носенко В. И. - Полумарковская модель надежности зенитного ракетного комплекса надводного корабля со встроенной системой контроля технического состояния, Иванченко О. В., Матузаев К. Б., Маврин C. А. (2006)
Опалєв Ю. І. - Основні проблеми побудови єдиної системи інформаційного забезпечення управління військами, Стахєєв М. О., Місюра О. М., Малюга В. Г. (2006)
Сєвєрінов О. В. - Аналіз методів побудови кодів автентифікації повідомлень, Іохов О. Ю., Жученко О. С., Лисечко В. П. (2006)
Стасєв Ю. В. - Визначення непараметричних статистик фрактального мережного трафіка, Харітонов О. Л., Кучук Г. А. (2006)
Троцко М. Л. - Моделирование нейросетевого выделения эталонных сигналов времени из вейвлет-спектра изображений, транслируемых по каналам цифрового телевидения (2006)
Усин В. А. - Применение линейных фазированных антенных решеток для измерения ближнего поля антенн, Ковальчук В. А. (2006)
Прилепский Е. Д. - Коррекция искажений изображения, обусловленных равномерным сдвигом (2006)
Кузнецов А. А. - Метод построения высоко нелинейных булевых функций, Избенко Ю. А., Юкальчук А. А. (2006)
Смирнов А. А. - Исследование стойкости алгоритмов шифрования при использовании современных ЭВМ, Ковтун В. Ю. (2006)
Шостак А. В. - Использование алгоритма Хаффмана для построения псевдомедианного фильтра, Дорошенко Ю. И. (2006)
Артем'єв С. Р. - Контроль токсичності відпрацьованих газів транспортних засобів у Збройних Силах України, Петров С. І., Пісня Л. А. (2006)
Гордиенко Ю. А. - Возможности инфразвукового мониторинга для использования в интересах Вооруженных Сил, Лящук А. И., Солонец А. И. (2006)
Чумаченко С. М. - Метод оптимізації розміщення навчальних об’єктів на території військового полігону за еколого-економічним критерієм (2006)
Євстрат Д. І. - Математична модель оптимального розподілу часу підготовки військового фахівця, Кушнерук Ю. І., Баркатов І. В. (2006)
Хроніка та інформація (2006)
Реферати (Abstracts) (2006)
Наші автори (2006)
Алфавітний покажчик (2006)
Міщенко В. - Сучасна практика споживчого кредитування в Україні, Шаповал О. (2013)
Козьменко О. - Поведінка страхових компаній на інвестиційному ринку: досвід України та Німеччини, Роєнко В. (2013)
Нескородєва І. - Визначення перспективного сценарію розвитку фондового ринку України (2013)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України один раз на місяць (за вересень 2013 року) (2013)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України щоденно (за вересень 2013 року) (2013)
Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у вересні 2013 року (2013)
Ринок державних цінних паперів України у вересні 2013 року (2013)
Поповнення готівково-грошового обігу розмінною монетою номіналом 50 копійок із низьковуглецевої сталі (2013)
Приз глядацьких симпатій "Монетного сузір’я-2013” здобув набір українсько-польських пам’ятних монет (2013)
Про введення в обіг пам’ятних монет "150 років Національній філармонії України” (2013)
Про введення в обіг пам’ятної монети "Будинок Поета (до 100-річчя Будинку М.Волошина” (2013)
Про введення в обіг пам’ятних монет "Визволення Донбасу від фашистських загарбників” (2013)
Про введення в обіг пам’ятної монети "Прорив радянськими військами німецької лінії оборони "Вотан” та визволення Мелітополя” (2013)
Бодров В. - Нова депозитарна система України, Рудалєва Л. (2013)
Матвійчук Ю. - Глобальна фінансова невизначеність: що попереду? (2013)
Онищенко В. - Регулювання іноземного капіталу в банківській системі: зарубіжний досвід та імплементація його в Україні, Манжос С. (2013)
Зміни і доповнення до Державного реєстру банків, внесені у вересні 2013 р. (2013)
Банки, включені до Державного реєстру банків у вересні 2013 р. (2013)
Васильєва Т. - Діагностика банківських криз на основі розрахунку прогнозного індикатора кризи, Лєонов С., Афанасьєва О. (2013)
Пацера М. - "Банкиръ” відзначив кращих (2013)
Мельниченко О. - Аналіз використання альтернативних каналів продажів та новітніх технологій у діяльності банків (2013)
Болгар Т. - Аналіз доцільності застосування зовнішніх механізмів стягнення боргів у банківській системі держави (2013)
Основні показники діяльності банків України на 1 жовтня 2013 року (2013)
Панченко Г. - Окремі питання щодо накладення арешту і примусового списання коштів із поточних рахунків зі спеціальним режимом використання (2013)
Зінькова Т. - Зацікавленим читачам – від найбільшої книгозбірні України (2013)
Університет банківської справи НБУ – лідер у сфері освітянських інновацій (2013)
Хроніка найважливіших подій і рішень. Вересень 2013 року (2013)
Али Найф Халил АльхЖуж - Моделирование расчетно-клирингового центра кластера (2006)
Баранник В. В. - Обоснование возможности представления массивов длин серий в смешанном пространстве, Гуржий П. Н., Сидченко С. А. (2006)
Грабчак В. И. - Разработка алгоритма формирования кодограмм в каскадных теоретико-кодовых схемах (2006)
Жолткевич Г. Н. - О возможности представления образцов понятий полусхем маркированными деревьями, Ахмад Юсеф Ибрахим Ибрахим. (2006)
Зима И. И. - Применение спутных средних и сверхдлинных волн для определения временных и пространственных характеристик радиоэлектронных средств, Асанов Е. Е., Леушин А. Г. (2006)
Иванов В. К. - Оценка характеристик снежного покрова по радиолокационным изображениям с использованием фракталов, Пащенко Р. Э., Яцевич С. Е., Егорова Л. А., Яцевич Е. И. (2006)
Кандырин Н. П. - Математическая модель цифрового вычислителя кодов фазы простых и сложных ЧМ сигналов, Дзигора А. М. (2006)
Князев В. В. - Комплекс для испытаний бортового оборудования самолетов и вертолетов на электромагнитную совместимость. КИ-БОЛА-ЭМС-В. Испытания внешними помехами, Кравченко В. И., Лесной И. П., Немченко Ю. С., Сомхиев С. Б. (2006)
Коняхин Г. Ф. - Нейтронный генератор, Клевец С. И., Верещагин В. Л. (2006)
Коробкова Е. Н. - К программной реализации алгоритма сжатия области определения логических функций, Шпак А. С. (2006)
Кравець С. Л. - Можливості підвищення швидкодії фазового автопідстроювання частоти генераторів на ЛПД, Кравець А. Л., Моісеєнков А. В. (2006)
Кучук Г. А. - Модель процесу буферізації пакетів в апаратних засобах мультиплексування (2006)
Леонов И. Г. - Неискажающая трансформация спектра многочастотного сигнала с целью устранения неоднозначностей при измерении дальности, Присяжный А. Е., Волошин С. В. (2006)
Лысенко И. В. - Модели обеспечения конфиденциальности сообщений средствами криптографии на основе принципа диверсности, Филиппов Д. А. (2006)
Мазорчук М. С. - Анализ качества функционирования организации с использованием оценочных показателей, Аникин И. А. (2006)
Нежальская К. Н. - Решение задачи комплексирования измерений в системах дистанционного зондирования с учетом корреляционных связей (2006)
Носик Ан. М. - Условия теоретической недешифруемости динамического режима функционирования радиосети управления, Носик Ал. М., Калачева В. В. (2006)
Пантелеева И. В. - Использование метода комбинаторной линеаризации для анализа состояния энергообъектов (2006)
Пасхин С. А. - Модель надежности изделия радиоэлектронной техники на этапе продления назначенных сроков службы (ресурсов), Зверев А. А. (2006)
Пашнєв А. А. - Формування логічної структури розподіленого гомогенного сховища даних, Курко О. В., Мігура О. В. (2006)
Рябцев В. В. - Методика ідентифікації нечіткої ситуації з виробленням рекомендацій інформаційній підсистемі, Голуб А. І., Новиков Ю. О. (2006)
Сидоренко О. В. - Особенности кинетики и представления о механизме процесса электролитического алюминирования в ксилольных растворах, Ларин В. И., Опалева Н. С. (2006)
Спорышев К. А. - Спектральные свойства сигналов с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты и непрерывной модуляцией фазы, Ткачев А. М., Осиевский С. В. (2006)
Судаков О. Г. - Оцінка впливу застосування радіолокаційних засобів дистанційного зондування землі на окремі показники якості наземного озброєння та військової техніки, Кулагін К. К. (2006)
Судаков Б. Н. - Модель ограниченного естественного языка для системы поддержки принятия решений в процессе управления, Першин А. В. (2006)
Черепенников Г. Б. - Влияние природно-климатических факторов на тепловую заметность объектов военной техники, Пискачева И. В., Балабуха А. С. (2006)
Шматько Н. М. - Анализ факторов риска невостребованности продукции предприятий (2006)
Юрков В. И. - Методика расчета максимальной величины плотности потока энергии в спецпомещении (2006)
Марыкивский О. Е. - Применение проволочных первичных преобразователей в квазиоптических трактах миллиметрового диапазона волн (2006)
Стрелков А. И. - О работе акустооптического датчика при больших амплитудах звука, Кальной С. Е., Стрелкова Т. А., Карнаух В. В. (2006)
Листровая Е. С. - Метод решения задач определения изоморфизма произвольных графов (2006)
Буданов Н. П. - Организация информационного обеспечения РХБ защиты с учетом метеоданных, Качанов Э. А., Корзанов Г. Б. (2006)
Фесенко Г. В. - Визначення сил і засобів для консервації радіоактивно забруднених ділянок лісу при аварії на атомній електростанції, Барбашин В. В., Ромін А. В., Подорожняк А. О. (2006)
Чумаченко С. М. - Класифікація навчальних об’єктів військових полігонів за факторами воєнно-техногенного навантаження на довкілля (2006)
Куртов А. І. - Науковий підхід до створення моделі курсу у вищих військових навчальних закладах збройних сил україни, Нікітюк О. Б., Полікашин В. С. (2006)
Мінка С. В. - Шляхи вдосконалення вивчення дисципліни "основи екології" у вищих військових навчальних закладах, Мінка В. А. (2006)
Скорик А. Б. - Разработка информационно-обучающих систем для аудиторного и дистанционного обучения по специальности "Комплексы и системы зенитного вооружения", Воронин В. В., Коваль И. В., Скорик А. А. (2006)
Реферати (Abstracts) (2006)
Наші автори (2006)
Алфавітний покажчик (2006)
Ткаченко В. І. - Підхід щодо визначення адаптивної структури метода прийняття рішення на бойові дії в різних умовах невизначеності обстановки, Корняков О. С., Смірнов Є. Б. (2008)
Черниш О. М. - Основні тенденції створення електромагнітної зброї, Пєвцов Г. В., Лупандін В. А., Авчінніков Є. О. (2008)
Кириченко І. О. - Стохастична сітьова модель оповіщення і збору командного складу при приведенні військової частини у підвищені ступені бойової готовності, Клішин В. М. (2008)
Кривошеєв А. М. - Обґрунтування тактичної необхідності створення перспективної балістичної станції інтегрованої з артилерійським формувачем установок для стрільби (2008)
Стасєв Ю. В. - Метод розпізнавання тактичних груп повітряного противника 29-32, Литвиненко М. І. (2008)
Сутюшев Т. А. - Результати польових досліджень змін можливостей снайперів в ході проведення снайперської засідки, Шайтанов В. А., Шкорбатов Ю. Г. (2008)
Харитонов О. Л. - Методика визначення раціональних співвідношень складових угруповань ППО Сухопутних військ мирного часу за ступенями їх боєготовності в умовах ресурсних обмежень (2008)
Бархударян М. В. - Обґрунтування вимог до обсягу і швидкості передавання інформації в інформаційно-вимірювальних системах, Кулагін К. К., Чумак Б. О. (2008)
Батуринський М. П. - Використання дерев подій для оцінювання ймовірностей зав’язки траєкторії та її супроводження без зривів засобами радіолокації (2008)
Буданов М. П. - Модель обліку впливу турбулентності на оптичні властивості лазерного випромінювання лідарних систем для контролю бойових і сильнодіючих отруйних речовин, Демідов Б. О. (2008)
Войтович С. А. - Метод об’єднання інформації про повітряні об’єкти від сукупності різнотипових джерел, Стасєв С. Ю., Корнєєв В. О. (2008)
Закіров С. В. - Функціональна структура інформаційно-розрахункової системи з радіоелектронної боротьби (2008)
Казмірчук Р. В. - Деякі погляди щодо управління складними системами військового призначення в умовах інформаційного впливу (2008)
Кисельова Я. Г. - Інтелектуальна підтримка прийняття рішень по забезпеченню безпеки об'єктів в умовах надзвичайних ситуацій (2008)
Кузнєцов О. Л. - Вплив умов поширення активних маскувальних завад на завадозахищеність радіолокаційних станцій радіотехнічних військ, Таршин В. А., Мінєрвін М. М. (2008)
Кукобко С. В. - Розрахунок характеристик розсіяння напівактивних голівок самонаведення зенітних керованих ракет (2008)
Кучеренко Ю. Ф. - Основні шляхи розвитку систем управління військами та зброєю на сучасному етапі, Гузько О. М. (2008)
Леоненко О. М. - Вплив термомеханічного зміцнення гільз циліндрів на ресурс роботи двигуна КамАЗ-740, Савченков Б. В. (2008)
Моцар А. І. - Дослідження якості імітації польоту вертольота Ми-8МТВ на комплексному тренажері, Миргород Ю. І. (2008)
Свистунов Д. Ю. - Параметри радіолокаційних відбиттів від земної поверхні та елементів місцевості в задачах моделювання пасивних завад для роботи оглядових РЛС (2008)
Шабрат І. І. - Експериментальні дослідження впливу розміщення мотогондол двигунів на аеродинамічні характеристики моделі літального апарата (2008)
Шмирьов В. Ф. - Штурманське забезпечення підготовки льотного складу на імітаційно-тренажному комплексі штурмана на основі ПЕОМ (2008)
Віткін Л. М. - Оптимізація параметрів якості технічних пристроїв і систем, Ігнаткін В. У., Литвиненко В. А. (2008)
Воротніков В. В. - Методика підвищення ефективності функціонування інформаційно-вимірювальних систем за інформаційно-статистичним критерієм (2008)
Гриб Д. А. - Формування множини альтернатив доцільного складу структурних елементів угруповань, що залучаються до виконання завдань з використанням інтегрованої концептуальної класифікаційної моделі в системах підтримки управлінських рішень, Дзеверін І. Г., Воробйов О. В. (2008)
Дейкало С. О. - Корекція фазових флуктуацій гармонійного коливання, спотвореного випадково-неоднорідною тропосферою з урахуванням кореляції між флуктуаціями його амплітуди й фази, Женжера С. В. (2008)
Дуденко С. В. - Задача узгодженості даних в розподілених системах, Перепелиця О. В., Еловських Р. О. (2008)
Жилін Є. І. - Застосування методів кореляційного аналізу для вирішення задач виявлення і оцінки параметрів оптичних сигналів в системах технічного зору (2008)
Карлов В. Д. - Аналіз флуктуацій інформативних параметрів радіолокаційних сигналів при їх розповсюдженні над морем, Петрушенко М. М., Челпанов А. В. (2008)
Карлов В. Д. - Метод і алгоритм швидкого розрахунку амплітудно-фазового розподілу активних фар, що формує діаграму спрямованості з широкими провалами в заданих напрямах, Окунєв О. А., Головін Г. А. (2008)
Коваленко А. А. - Огляд моделей трафіка, які використовуються під час аналізу черг (2008)
Козелков С. В. - Перспективи використання космічних систем дистанційного зондування Землі для вирішення завдань військового призначення, Пашков Д. П. (2008)
Кочин А. В. - Про розмір кутових коливань лазерного випромінювання відбитого від світлоповертаючого покриття (2008)
Кузнецов О. О. - Метод швидкого формування послідовностей псевдовипадкових чисел доказової стійкості, Корольов Р. В., Рябуха Ю. М. (2008)
Кухарський І. А. - Оптимізаційна математична модель параметричного аналізу системи архівації даних дистанційного зондування Землі (2008)
Кучук Г. А. - Метод визначення моментів зміни характеристик трафікового процесу (2008)
Поночовний Ю. Л. - Вибір методу комплексування показників надійності компонент інформаційних систем за похибкою, що вноситься (2008)
Чорнобородова Н. П. - Синтез вагових функцій з малим рівнем міжфільтрового просочування для дискретного перетворення Фур’є, Чорнобородов М. П. (2008)
Крюков М. П. - Методика ресурсно-економічного обґрунтування витрат на утримання типових структурних підрозділів при будівництві та розвитку Повітряних Сил (2008)
Краснобаєв В. А. - Оцінка значущості впливу поєднаних травм на ступінь тяжкості стану пацієнтів із пошкодженнями підшлункової залози, Нессонова М. М. (2008)
Наші автори (2008)
Алфавітний покажчик (2008)
Bilyavskyj Yu. - Heavy metals in soils of 20-kilometre suburban zone of Zhytomyr, Myslyva T. M. (2014)
Шумигай І. В. - Дефторування питних вод (2014)
Гамаюнова В. В. - Продуктивність та азотфіксуюча здатність сортів сої залежно від факторів вирощування на півдні степу України, Назарчук А. А. (2014)
Дереча О. А. - Поширення хвороб кукурудзи на Житомирщині, Руденко Ю. Ф., Плотницька Н. М. (2014)
Дерев’янський В. П. - Формування продуктивності сортів гірчиці білої залежно від агротехнічних прийомів вирощування, Ліщук О. А., Ковальчук Н. В. (2014)
Дробітько А. В. - Вплив способів сівби та норм висіву на урожайність насіння сої, Дробітько О. М. (2014)
Іваненко О. В. - Вплив органо-мінеральних добрив на накопичення важких металів вегетативними і генеративними органами пшениці ярої, Тогачинська О. В., Ничик О. В. (2014)
Качанова Т. В. - Вплив добрив на урожайність та хімічний склад рослин вівса (2014)
Левченко В. Б. - Фітопатологічна та ентомологічна характеристика насаджень сосни звичайної в лісових масивах Житомирського Полісся (2014)
Мойсієнко В. В. - Насіннєва та кормова продуктивність грястиці збірної залежно від технології вирощування в умовах Полісся, Сладковська Т. А. (2014)
Нікончук Н. В. - Вплив систем удобрення на якість виноматеріалів білих вин в умовах Південного Степу України (2014)
Опришко Н. О. - Ураженість кореневими гнилями та продуктивність огірка при застосуванні препарату Екотон (2014)
Павлюк С. Д. - Екологічний аналіз системи удобрення в плодових насадженнях (2014)
Панфілова А. В. - Продуктивність ячменю ярого залежно від обробки насіння біопрепаратами (2014)
Руденко Ю. Ф. - Захист багаторічних насаджень від американського білого метелика на території Житомирської області, Плотницька Н. М., Ігнатюк А. І. (2014)
Чайка О. В. - Розвиток борошнистої роси та продуктивність ячменю ярого залежно від строків сівби, Тимощук Т. М. (2014)
Гнидюк В. С. - Технологічні аспекти переробки відходів птахофабрик та тваринницьких комплексів (2014)
Бунчак О. М. - Обґрунтування виробництва органічного добрива з відходів шкіряного виробництва та осаду очисних споруд (2014)
Горальський Л. П. - Ферментативна активність сироватки крові поросят першого місяця життя, Панікар І. І. (2014)
Дубовий А. А. - Гістологічна характеристика та морфометричні показники щитоподібної залози собак, вирощених в умовах радіоактивного забруднення (2014)
Кривда М. І. - Проблеми ідентифікації ентеробактерій при дослідженні клінічного матеріалу, Галатюк О. Є., Солодка Л. О. (2014)
Маршалкіна Т. В. - Особливості лікування міксінвазії курей в умовах виробництва (2014)
Ситюк М. П. - Серопревалентність популяції диких кабанів на території України до вірусу репродуктивно-респіраторного синдрому свиней (2014)
Іванов І. А. - Оцінка фенотипової консолідації показників молочної продуктивності первісток української чорно-рябої і червоно-рябої молочних порід різних генотипів (2014)
Ковальчук І. І. - Рівень важких металів у продукції карпатських бджіл різних породних типів в умовах Закарпаття, Федорук Р. С., Ковальська Л. М. (2014)
Ковальчук В. І. - Особливості будови тіла корів української чорно-рябої молочної породи різних екстер'єрно-конституційних типів (2014)
Кучерявий В. П. - Кислотність вмістимого кишківника свиней при згодовуванні бактеріальних препаратів (2014)
Яремчук О. С. - Умови формування живої маси у надремонтних бичків української червоно-рябої молочної породи за двофазною технологією (2014)
Білецький В. Р. - Теоретичне обгрунтування стану грунту під колісним рушієм машинно-тракторного агрегату, Шубенко В. О., Томашевський І. С. (2014)
Кухарець С. М. - Механіко-технологічний підхід до конструювання агроекосистем (2014)
Медведський О. В. - Обгрунтування режимних характеристик пластинчасто-роторного вакуумного насоса двосторонньої дії, Бушма С. В., Кухарець С. М., Коновалов О. В. (2014)
Поліщук О. В. - Методика потенціометричного титрування, Козак Н. І., Поліщук В. М., Білецький А. В. (2014)
Муковоз В. М. - Олія рафінована дезодорована бутильована – альтернативний вихід при зберіганні, Обштат С. В., Карпуленко М. С. (2014)
Сяська І. О. - Вплив біоекологічних умов та антропогенного навантаження на розвиток новоутворень репродуктивної системи жінок Сарненщини (2014)
Бойчук В. М. - Вплив пребіотичного препарату на структуру шлунково-кишкового тракту свиней (2014)
Панчишин В. З. - Продуктивність пелюшко-вівсяної сумішки залежно від елементів технології вирощування в умовах Житомирського Полісся (2014)
Ступніцька О. С. - Вплив елементів технології вирощування на якісний склад насіння сої, Баранов А. І. (2014)
Юрію Івановичу Савченку – 75 (2014)
Анотації (2014)
Вимоги (2014)
Амосов О. Ю. - Проблема ресурсозбереження в Україні та шляхи її вирішення, Гавкалова Н. Л. (2011)
Майстро С. В. - Державне регулювання національної продовольчої безпеки в умовах глобального підвищення цін на продукти харчування, Олійник В. О. (2011)
Грабельников В. А. - Удосконалення державного регулювання роботи міського пасажирського транспорту (2011)
Дегтярьова І. О. - Правові засади реалізації державної політики у сфері забезпечення конкурентоспроможності регіонів України (2011)
Єльчанінов Д. Б. - Упровадження системологічних методів у діяльність органів державної влади України (2011)
Золотарьов В. Ф. - Сучасний стан організаційно-нормативного забезпечення процесу надання органами влади державних послуг населенню, Коняєва В. В. (2011)
Клімова С. М. - Участь комітетів Верховної Ради України в процесі управління публічними фінансами (2011)
Клімушин П. С. - Інформаційна культура державних службовців як чинник розвитку інформаційного суспільства, Іванова І. Д. (2011)
Корецький А. В. - Державне регулювання охорони земель у сучасних умовах (2011)
Матвіїшин Є. Г. - Визначення міграційного руху населення регіону за відхиленнями між коефіцієнтами вибуття і смертності за віковими групами (2011)
Орлова Н. С. - Специфіка розвитку української моделі корпоративного управління в інформаційному суспільстві (2011)
Блінов Є. М. - Державна політика у сфері політичних технологій: роль консенсусу (2011)
Бондар В. С. - Стан і перспективи розвитку корпоративних відносин в Україні (2011)
Макєєва Л. М. - Теоретичні аспекти державного регулювання використання та охорони земель (2011)
Намчук В. А. - Моделі соціальної держави: ідеологічне підґрунтя та загальна характеристика (2011)
Ревенко Т. В. - Концепція розвитку соціальної реклами органів влади в Україні (2011)
Савенко С. О. - Просвітницька роль реклами в реформуванні українського суспільства (2011)
Скібчик Г. Є. - Актуальні напрями державної політики в бібліотечній справі (2011)
Тимофеєва О. А. - Державне регулювання будівництва житлової нерухомості в Україні (2011)
Холодок В. Д. - Інституційне забезпечення управління охороною культурної спадщини в Україні (2011)
Чопенко А. В. - Формалізація процесу прийняття управлінського рішення в органі державної влади (2011)
Амосов О. Ю. - Подолання наслідків економічної кризи в Україні шляхом регулювання міграційних процесів, Станков Д. В. (2011)
Дєгтяр А. О. - Економіка знань як теоретична база формування державної економічної політики, Календжян Я. В. (2011)
Родіонов О. В. - Дослідження впливу чинників зовнішнього середовища на конкурентоспроможність і репутацію підприємства (2011)
Артеменко В. О. - Фінансова оцінка конкурентоспроможності підприємства (2011)
Бабаєв В. Ю. - Формування інноваційної інфраструктури в Україні, Поронько А. О. (2011)
Головій В. М. - Еволюція теорій державного регулювання економіки та підвищення якості життя громадян: необхідність узгодження (2011)
Гончаренко М. В. - Теоретико-методологічні основи аудиту ефективності бюджетних коштів (2011)
Домбровська С. М. - Державне управління освітою в умовах економічної та освітньої глобалізації (2011)
Коваленко М. М. - Грошово-кредитна політика національного банку в контексті кредитування реального сектору економіки України (2011)
Кривачук Л. Ф. - Сімейні форми влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (2011)
Кузьменко С. Г. - Соціальна допомога в системі державних органів управління (2011)
Лемішко Б. Б. - Реалізація державної політики у сфері охорони здоров'я через організацію консультативних лікувально-діагностичних центрів (на прикладі м. Львова) (2011)
Мироненко М. Ю. - Державне регулювання економіки АПК (2011)
Непомнящій О. М. - Житлова політика як складова соціальної політики держави (2011)
Пасемко Г. П. - Наукові засади дослідження і оцінки ефективності державного регулювання аграрних відносин (2011)
Соболь Р. Г. - Сучасні ознаки страхового ринку України та вплив на нього фінансово-економічної кризи (2011)
Кантур К. С. - Картелі на ринку нафтопродуктів України (2011)
Ліпач О. О. - Бюджети представницьких органів влади в новому бюджетному законодавстві (2011)
Ляшевська О. І. - Валовий регіональний продукт у механізмі економічних індикаторів (2011)
Перебейнос О. М. - Демографічні процеси в Україні як об'єкт державного регулювання (2011)
Перебейнос Ю. В. - Інновації та інноваційна діяльність як об'єкт державного регулювання: теоретичний аспект (2011)
Приходько Р. В. - Організаційно-правовий механізм регулювання сфери захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій (2011)
Ромат Т. Є. - Захист торговельних марок як об'єктів інтелектуальної власності (2011)
Мельникова М. О. - Адаптивна система показників фінансового стану підприємства (2011)
Мамонова В. В. - Управління об'єктами комунальної власності: проблеми та шляхи їх вирішення, Сердюкова О. Є. (2011)
Мельниченко О. А. - Методичні підходи до оцінювання розвитку міст як результат регуляторного впливу держави, Шевченко А. С. (2011)
Могильний С. А. - Етика взаємодії посадових осіб з міською територіальною громадою у стратегічному плануванні (2011)
Нужнова Ю. А. - Шляхи формування і реалізації конкурентної політики АПК на рівні регіону (2011)
Пастушенко М. А. - Нові інноваційні форми регіонального розвитку (2011)
Ріпка Ю. М. - Передумови та етапи формування бренду населеного пункту (2011)
Свірідов І. І. - Правові засади розвитку комунальної власності у структурі економічної основи місцевого самоврядування (2011)
Стрілець Ю. П. - Види і форми контролю в місцевому самоврядуванні (2011)
Тупіцин В. М. - Перспективи реформування системи місцевого самоврядування України (2011)
Щербакова О. Л. - Основи формування сучасної стратегії розвитку монофункціональних міст і механізми її реалізації (2011)
Мінаєва Г. М. - Управління проектною діяльністю органами місцевого самоврядування для зміцнення інфраструктури території (2011)
Карамишев Д. В. - Механізми формування системи професійної підготовки керівних кадрів галузі охорони здоров'я в Україні, Федак Н. М. (2011)
Крутій О. М. - Інноваційні технології підготовки та підвищення кваліфікації службовців публічного управління (2011)
Пашко Л. А. - Суб'єктно-об'єктна взаємодія у процесі щорічного оцінювання (2011)
Родіонова О. Ю. - Формування механізму організаційної культури підприємств АПК (2011)
Савченко Б. Г. - Психологічний портрет сучасного керівника органу державної влади (експертне бачення), Боковикова Ю. В. (2011)
Гнидюк Н. А. - Проходження служби у вищому корпусі державної служби: теорія та практика (2011)
Кирій С. Л. - Підстави припинення публічної служби в контексті оцінювання персоналу (2011)
Кравченко Ж. Д. - Основні напрями вдосконалення структурно-функціонального забезпечення реалізації державноуправлінських відносин на територіальному рівні (2011)
Мельтюхова Н. М. - Світовий досвід управління освітньою галуззю, Михайленко Г. В. (2011)
Бублій М. П. - Міжнародний досвід організації та здійснення державних закупівель (2011)
Жадан О. В. - Взаємодія України з Міжнародною організацією праці у вирішенні глобальних проблем соціально-трудової сфери (2011)
Мельникова К.І. - Досвід роботи керівників органів влади в європейських країнах, Мельников О.С. (2011)
Рогова О.Г. - Захист персональних даних у законодавстві Європейського Союзу та України (2011)
Стрельцов В.Ю. - Соціальна аномія та остракізм як головна перешкода інтеграційних процесів між Україною та ЄС (2011)
Тычинская И.А. - Прогнозы развития России и её регионов (2011)
Ліщук Р.М. - Закордонний досвід державного управління в умовах макро-економічної нестабільності: "Новий курс" Ф. Рузвельта як нагадування (2011)
Лєрмонтова Ю.О. - Організаційно-правове регулювання лікарського забезпечення при виникненні надзвичайних ситуацій (2011)
Барабаш О. В. - Методика оптимізації складу угруповання сил та засобів видової космічної розвідки в операціях за умов деструктивного впливу противника, Зуйко В. В. (2009)
Биченков В. В. - Методика розробки штабних моделей оцінки ефективності планування відбиття повітряного нападу противника, Лиходєєв О. С. (2009)
Бірюков І. Ю. - Про можливу тактику дій підрозділів внутрішніх військ у ході боротьби із незаконними збройними формуваннями, Казіміров О. О. (2009)
Тристан А. В. - Методи представлення даних та знань в інформаційно-аналітичній моделі підготовки і прийняття рішень (2009)
Харитонов О. Л. - Бойове застосуваннязасобів повітряного нападу в останніх локальних війнах і військових конфліктах, його вплив на склад, стан угруповань ППО ЗС України мирного часу (2009)
Шершнєв М. А. - Тенденції розвитку збройної боротьби в повітрі та їх вплив на формування вимог до перспективних зенітних ракетних систем, Наливайко Ю. В., Воронін В. В. (2009)
Адаменко А. А. - Метод формування переліку об’єктів ураження противника в операції з нечітко визначеною метою при виконанні завдань превентивної оборони (2009)
Василець В. О. - Загальні особливості характеристик розсіяння зразків наземної техніки Повітряних Сил Збройних Сил України, Белевщук Я. О. (2009)
Довбня В. В. - Використання мереж GSM для виявлення наземних і повітряних об'єктів (2009)
Єрмошин М. О. - Типи цілей для зенітних ракетних підрозділів, Дробаха Г. А., Романюк М. М. (2009)
Кривошеєв А. М. - Напрямки використання балістичної інформації провідними виробниками артилерійських систем (2009)
Момот М. М. - Результати аналізу ретроспективи розвитку вертольотів військового призначення (2009)
Мосов С. П. - Аналіз застосування авіації в післявоєнний період, Хращевський Р. В. (2009)
Пєвцов Г. В. - Теоретичні основи побудови багатопозиційної системи контролю засобів авіаційного радіозв’язку за радіообрієм при використанні метеорного розповсюдження радіохвиль, Яцуценко А. Я., Карлов Д. В., Остапова А. М. (2009)
Семенюк В. І. - Розробка програмного модулю для навчання приведенню зброї до нормального бою, Прибильнов Д. В., Гишко Г. Б. (2009)
Бєлай С. В. - Оптимізація розподілу ресурсів за видами забезпечення в умовах обмеженого фінансування частин та підрозділів сил охорони правопорядку (2009)
Бодяк О. С. - Метод управління відображенням інформаційних моделей у системах управління складними динамічними об'єктами, Павленко М. А., Омельченко А. І. (2009)
Деденок В. П. - Розробка методу компенсації випадкової складової іоносферної похибки супутникових навігаційних визначень з використанням двочастотних вимірів контрольно-корегуючих станцій, Флерко С. М., Дейнеко В. М. (2009)
Дзябенко О. М. - Напрямки підвищення якості експлуатаційно-ремонтної практики у системі військово-професійної підготовки метрологів тактичного рівня, Кононов В. Б., Гаврилов А. Б. (2009)
Ільяшов О. А. - Особливості використання методики визначення ефективних оцінок під час вимірювання параметрів радіовипромінювань на фоні бігауссівського білого шуму (2009)
Карлов В. Д. - Модельне представлення тропосферних радіохвилеводів над морем, Петрушенко Н. Н., Луковський О. Я., Лукашук Е. В., Квіткін К. П. (2009)
Ковкін В. В. - Оцінка дії вражаючих факторів протирадіолокаційних ракет на РЛС, Гризо А. А. (2009)
Коломійцев О. В. - Пристрій спряження апаратури передачі даних С23-1 з персональною електронно-обчислювальною машиною через USB – порт, Болюбаш О. О., Толстолузька О. Г. (2009)
Левченко А. О. - Аналіз працездатності процедур інформаційно-довідкової автоматизованої системи визначення стану об’єктів експлуатації та адекватності моделей, що будуються реальним процесам зміни стану РЭЗ, Кравчук О. І. (2009)
Носик А. М. - Захист інформації в мережах АТМ (2009)
Поляков О. Л. - Дослідження напрямків підвищення ефективності алгоритмів обробки сигналів неконтрольованого випромінювання бортової апаратури космічного апарата в умовах заважаючих впливів нелінійної РТС (2009)
Романенко І. О. - Інформаційна модель взаємодії заходів у процесі підготовки військ (сил), Ткачов А. М., Рубан І. В. (2009)
Смеляков К. С. - Побудова моделі спотворень функції яскравості зображення в умовах зашумления в просторовій області (2009)
Стасєв Ю. В. - Інформаційні системи на основі динамічного хаосу, Васюта К. С., Женжера С. В. (2009)
Торба Г. О. - Дослідження емпіричних законів розподілу імовірностей імпульсних сигналів шумових діодів (2009)
Шевченко В. О. - Навантаження, що діють в хребтовій балці автогрейдера, Краснокутський В. М., Рєзніков О. О. (2009)
Якобінчук О. В. - Методика оцінки завадозахищеності системи зв’язку, радіотехнічного забезпечення та автоматизації управління (2009)
Адаменко М. І. - Відновлення спеціалізованих військових та цивільних споруд після надзвичайних ситуацій, пов’язаних із землетрусами (2009)
Фердман Г. П. - Соціально-політичні проблеми національної безпеки України (2009)
Наші автори (2009)
Алфавітний покажчик (2009)
Вимоги до оформлення статей (2009)
Поворознюк А. И. - Система поддержки принятия решений при проведении лечебно-диагностических мероприятий (2014)
Владов С. И. - Результаты клинической апробации модели системы кровообращения в виде согласованной длинной линии, Аврунин О. Г., Мосьпан В. А., Юрко А. А. (2014)
Носова Я. В. - Биотехническая система оценки слизистой оболочки верхних дыхательных путей, Аврунин О. Г., Калашник Ю. М., Шушляпина Н. А. (2014)
Павлова Н. В. - Оценка влияния уровня биохимических показателей при развитии депрессивных расстройств, Галайченко Е. Н., Бых А. И. (2014)
Селиванова К. Г. - Математическое моделирование электромиографического сигнала, Аврунин О. Г., Гелетка А. А. (2014)
Поспелов Л .А. - Актуальные проблемы локальной ВЧ гипертермии и пути их решения (2014)
Тымкович М. Ю. - Методы планирования нейрохирургических доступов, Аврунин О. Г., Фарук Х. И. (2014)
Порева А. С. - Применение полиспектрального анализа для определения диагностических признаков в звуках дыхания больных ХОБЛ, Макаренко А. А., Карплюк А. С., Гончаренко А. А. (2014)
Лапта С. С. - Компьютерная ранняя диагностика сахарного диабета методами математического моделирования, Поспелов Л. А., Соловьёва О. И. (2014)
Сокол Е. И. - Расчет режимов инсулинотерапии на основе математического компьютерного моделирования, Лапта С. С., Поспелов Л. А., Соловьёва О. И. (2014)
Лапта С. С. - Отрицательная обратная связь по параметру в гомеостатической колебательной системе, Поспелов Л. А., Соловьёва О. И. (2014)
Король Е. И. - Модель цифрового генератора зашумленного ЭКГ-сигнала, Томашевский Р. С., Носуля А. Н. (2014)
Васильева-Линецкая Л. Я. - Клиническая эффективность применения многофункциональных аппаратов АНЭТ и фотонной матрицы Коробова в комплексном лечении больных с дорсалгией, Тондий Л. Д., Кас И. В., Замятина Е. И. (2014)
Ушенко Ю. О. - Лазерная поляризационная флуоресценция сетей оптически анизотропных биологических нанокристаллов, Дуболазов О. В., Сидор М. И. (2014)
Поспелов Л. А. - Исследование поля излучательного электрода-аппликатора, Колесник К. В., Сомов В. Г. (2014)
Ушенко В. А. - Корреляционный анализ мюллер – матричных изображений биологических тканей в дифференциальной диагностике механизмов анизотропии протеиновых сетей, Ангельский П. О., Олар О. В. (2014)
Лебедев А. В. - Применение программного комплекса Solid Works для обучения студентов основам проектирования электрохирургического оборудования, Юрченко Н. Н., Дубко А. Г., Бойко И. А. (2014)
Сокол Е. И. - Электрическая модель состояния гидратации пациента во время процедуры ультрафильтрации, Воинова М. В., Ткачук Б. В., Томашевский Р. С. (2014)
Галица В. И. - Динамические модели биокинематических параметров движений атлетов, Качанов П. А. (2014)
Кипенский А. В. - Использование методов импульсной модуляции в медицинских озонаторах, Куличенко В. В., Махонин Н. В., Коробка А. А. (2014)
Павлиш В. А. - Моделювання пікових значень пульсових сигналів променевих артерій, Сторчун Є. В. (2014)
Поспелов Л. А. - Принципы модернизации системы циркуляции хладоагента в локальной ВЧ гипертермии, Колесник К. В. (2014)
Сокол Є. І. - Застосування апарата нечіткої логіки в модулі прийняття рішень комплексу діагностики для сімейного лікаря, Почебут М. В., Сітнікова О. О. (2014)
Кипенский А. В. - Рентгеновские комплексы МАДИС и ультразвуковые комплексы ULTIMA – диагностичес-кие средства для оснащения передвижных маммографических кабинетов, Литвиненко С. В., Хоменко Е. В. (2014)
Шишкин М. А. - Сравнительная оценка методов сжатия ЭКГ-сигналов для задач телемедицины, Колесник К. В. (2014)
Колесник К. В. - Состояние разработок в современной лечебной гипертермии, Поспелов Л. А., Сокол Т. В. (2014)
Кипенский А. В. - Разработка метода корректной дозировки озона в процедурах внутривенной инфузии озонированного физиологического раствора, Глухенькая Т. А. (2014)
Реферати (2014)
Войтер А. П. - Комплексний аналіз ефективної швидкості передачі в адаптивних пакетних радіомережах (2013)
Мазін В. О. - Розрахунок теплофізичних характеристик випускного газу дизельного комбінованого двигуна внутрішнього згоряння (2013)
Дичка І. А. - Апаратна реалізація обчислень у скінченних полях характеристики два, Онай М. В., Бухтіяров Ю. В. (2013)
Іванюк Н. О. - Алгоритми реставрації образів за методом умовної деконволюції в області трансформант перетворення Адамара, Рибін О. І. (2013)
Діденко О. О. - Система моніторингу державного бюджету України, Коваль О. В., Сенченко В. Р. (2013)
Коршевнюк Л. О. - Формалізація постановки задачі керування ризиками в системах різної природи, Бідюк П. І. (2013)
Гавриш А. П. - Силове поле при тонкому алмазному шліфуванні деталей тертя з нових композиційних сплавів для друкарської техніки, Киричок П. О., Роїк Т. А., Віцюк Ю. Ю. (2013)
Ковальов В. А. - Структура циркуляційних течій в’язкої нестисливої рідини поблизу радіальних перегородок (2013)
Лобода П. І. - Вплив механічних коливань на формування мікроструктури монокристалів і керамічних композитів під час вирощування з розплаву, Богомол Ю. І., Соловйова Т. О. (2013)
Чернега Д. Ф. - Способи створення пошарової системи із рудно-флюсо-паливних композицій з підвищеним вмістом твердого палива, Нещадим В. М., Кудь П. Д., Іванченко Д. В. (2013)
Колобродов В. Г. - Інфрачервона гібридна лінза з виправленою сферичною аберацією, Микитенко В. І., Сірий Є. А. (2013)
Букет О. І. - Вплив електроосмотичних явищ на час перехідних процесів у амперометричних газових сенсорах, Лінючева О. В., Блуденко А. В., Нагорний О. В., Лінючев О. Г. (2013)
Герасименко Ю. С. - Розвиток електрохімічних методів вимірювання швидкості корозії металів наукової школи професора Л.І. Антропова, Білоусова Н. А., Васильєв Г. С., Васильєва С. М., Клименко А. В., Вишневська Ю. П. (2013)
Донченко М. І. - Отримання компактної міді з карбонатної руди електрохімічним способом, Лінючева О. В., Ущаповський Д. Ю., Редько Р. М., Бик М. В. (2013)
Ігнатович В. М. - Побудова причинно-наслідкової діаграми для герметизованих електрохімічних пристроїв методом сходження від абстрактного до конкретного (2013)
Погребова І. С. - Моделювання процесів адсорбції органічних сполук на металах на основі концепції "жорстких” і "м’яких” кислот та основ (2013)
Реферати (2013)
Автори номера (2013)
Биченков В. В. - Планування бойових дій винищувальної авіації при вирішенні задачі прикриття надводних сил від ударів з повітря, Лиходєєв О. С. (2009)
Вакаренко А. В. - Удосконалення зенітних ракетних комплексів тактичної ланки з використанням технології цифрових антенних решіток, Нікітін М. М., Митяй Р. І. (2009)
Казіміров О. О. - Аналіз способів і прийомів застосування тактичної авіації в локальних війнах та збройних конфліктах, Нєвзоров Р. В., Шмаков В. В. (2009)
Коломійцев О. В. - Ефективність управління вогнем та стрільби переносного ЗРК в обумовлених умовах його застосування, Кудряшов В. Є., Шевченко А. Ф. (2009)
Коновалов О. М. - Модель руху снаряду при стрільбі зенітних гарматних комплексів, Піскунов С. М., Оборонов М. І. (2009)
Левченко А. О. - Аналіз складу технічних засобів системи технічного обслуговування комплексів керованої ракетної зброї танків, Хахула В. В. (2009)
Макєєв В. І. - Дослідження можливостей визначення установок для стрільби активно-реактивними снарядами (мінами) за даними вимірів параметрів активної ділянки траєкторії, Петренко В. М., Житник В. Є. (2009)
Наливайко Ю. В. - Застосування зенітного ракетного десанту для вирішення завдань ППО важливих державних об’єктів (2009)
Печкін А. М. - Методичні рекомендації щодо створення ефективної системи зенітного ракетного прикриття об'єктів та військ (2009)
Скрипченко О. П. - Математична модель бою протитанкового артилерійського комплексу, Серпенінов С. А., Варава В. В. (2009)
Харитонов О. Л. - Пропозиції щодо вдосконалення методик розрахунку вогневих можливостей частин і підрозділів ППО Сухопутних військ (2009)
Чинков В. М. - Роль та місце метрологічного забезпечення військової вимірювальної техніки у системі метрологічного забезпечення Збройних Сил України, Спренне В. С. (2009)
Бакуменко В. М. - Симетричне мікрохвильове гібридне кільце, Петров С. В. (2009)
Бархударян М. В. - Розробка і наукове обґрунтування методологічних принципів побудови раціональної системи полігонних випробувань, Кулагін К. К., Нос І. А., Чумак Б. О. (2009)
Герасимов С. В. - Обґрунтування пропозицій щодо створення військового еталону одиниці магнітної індукції постійного магнітного поля, Філістєєв Д. А. (2009)
Гецовіч Є. М. - Математична модель пневматичного приводу робочої гальмівної системи з захисним пристроєм, Рогозін І. В. (2009)
Гриб Д. А. - Системно-концептуальні основи і елементи методології формування оперативно-тактичних і тактико-технічних вимог, що пред'являються до перспективних зразків озброєння і військової техніки та зразків, що модернізуються, Демідов Б. О., Науменко М. В. (2009)
Грищук Р. В. - Методика оцінювання гарантованого рівня захищеності технічних об’єктів, Хмара О. О. (2009)
Демідов Б. О. - Деякі особливості випробування спеціального програмного забезпечення сучасних програмно-технічних комплексів, Кучеренко Ю. Ф., Гузько О. М. (2009)
Корнієнко Л. Г. - Оцінка впливу конструктивних похибок антен на показники поляризаційного компенсатора завад (2009)
Корольов В. М. - Математична модель оцінки похибок зовнішнього цілевказування при використанні додаткового вимірювання відстані, Руденко К. В., Корольова О. В. (2009)
Котляров В. П. - Аналіз автоколивального руху в нелінійній динамічній системі четвертого порядку (2009)
Кравченко Ю. В. - Концепція синтезу локальної багатопозиційної радіонавігаційної системи, Лаврінчук О. В., Залужний Р. М. (2009)
Мінервин М. М. - Граничні можливості послаблення зовнішньої завади при оптимальній просторовій обробці реалізацій корисного сигналу і завади, що приймаються, в радіотехнічних системах приморського базування, Карлов В. Д., Петрушенко М. М., Луковський О. Я. (2009)
Можаєв О. О. - Аналіз поведінки черг маршрутизаторів у мережах передачі даних в залежності від типів трафіку, Завизіступ Ю. Ю., Коваленко А. А. (2009)
Носик А. М. - Оцінка завадостійкості синтезованих ансамблів складних сигналів (2009)
Ракушев М. Ю. - Прогнозування руху космічного апарата у гринвіцький прямокутній системі координат методом диференціально-тейлорівських перетворень, Завада А. А., Ковбасюк С. В., Болотніков В. Й. (2009)
Романенко І. О. - Часткова модель процесу набуття необхідного рівня знань, умінь та навичок об’єктом підготовки, Алексєєв С. В., Рубан І. В. (2009)
Стрюк О. Ю. - Підсистема інформаційного обміну мобільних абонентів системи управління тактичної ланки Збройних Сил України на основі обладнання стандарту IEEE 802. 16e-2005, Харибін О. В. (2009)
Толстолузька О. Г. - Спосіб управління енергоспоживанням процесорів з однорідною паралельно-декомпозиційною архітектурою (2009)
Усачов О. М. - Класифікація дефектів, виникаючих в об'єкті Автоматизованої системи управління спеціального призначення, Руденко В. М., Дробот О. А. (2009)
Флерко С. М. - Інверсний DGPS/RTK режим супутникових технологій позиціонування: результати досліджень (2009)
Буданов П. Ф. - Вдосконалення систем контролю безпеки АЕС, Лучков В. С., Шалигін Д. М. (2009)
Егорова О. Ю. - Порівняльний аналіз методів визначення місця пошкодження ПЛЕП, Егоров О. Б., Карова Т. А. (2009)
Захаренко О. В. - Підвищення безпеки життєдіяльності об’єктів хімічної промисловості шляхом моделювання заходів по локалізації надзвичайних ситуацій, Адаменко М. І., Клименко О. А. (2009)
Зінченко Д. М. - Персоналізація пасажирських перевезень в Україні за умов глобалізації та урбанізації, Рудик М. П. (2009)
Серветник Ю. С. - Роль, місце та завдання сил спеціальних операцій Збройних Сил України у загальнодержавній системі боротьби з тероризмом, Бзот В. Б., Дзеверін І. Г. (2009)
Старостенко М. Б. - Розрахунок електростатичного поля, що проникає в ізоляцію кабелів, які перебувають в експлуатації на атомних станціях, Рудаков С. В., Швець C. В. (2009)
Тютюник В. В. - Принцип комплектування технічними засобами складової "інформаційна безпека" інтегральної системи безпеки за критерієм "ефективність – інтегральна ціна", Шевченко Р. І. (2009)
Романченко І. С. - Методика раціонального розподілу осіб офіцерського складу по посадах, Артюх В. М. (2009)
Злотніков А. Л. - Детермінанти станів психічного напруження та їх кореляційний аналіз у військовослужбовців які готуються до виконання миротворчих операцій, Приходько Д. П. (2009)
Наші автори (2009)
Алфавітний покажчик (2009)
Даник Ю. Г. - Перспективи розвитку комунікаційно-діагностичних технологій моніторингу кібернетично-психологічного стану інформаційного простору визначеного регіону, Труш О. О., Кливець В. В. (2011)
Дєгтяр А. О. - Особливості державного регулювання інноваційної інфраструктури в регіональному вимірі, Крюков О. І. (2011)
Єлагін В. П. - Формування соцієтальної соціальної держави в умовах демократичного транзиту (2011)
Астапова Т. О. - Історичний розвиток форм народовладдя (2011)
Бублій М. П. - Етапи розвитку нормативно-правового забезпечення системи державних закупівель (2011)
Бульба В. Г. - Cоціальне як основи соціальної держави (2011)
Єльчанінов Д. Б. - Консолідація інформації у процесах державного управління (2011)
Кушнір М. О. - Етапи розвитку українського регіоналізму: інституційно-правові етапи (2011)
Мельников О. С. - Інформаційне забезпечення проведення конкурсних торгів (2011)
Непомнящій О. М. - Глобальні аспекти житлової політики та житлового будівництва (2011)
Орлов М. М. - Порядок формування органів управління силових структур (2011)
Поступна О. В. - Теоретичні основи державного управління системою дошкільної освіти в Україні (2011)
Сергєєва Л. М. - Систематизація повноважень суб’єктів у сфері протидії торгівлі людьми, Карпенко О. С. (2011)
Фоміцька Н. В. - Підходи до розкриття змісту поняття "інституціональні засади” (2011)
Козачок С. М. - Громадяни – власники житла та їх об’єднання як суб’єкт діалогу з державою (2011)
Мінаєва І. М. - Упровадження сучасних ІТ-технологій у роботу органів публічної влади (2011)
Михайлов Г. М. - Державний архітектурно-будівельний контроль як управлінська функція (2011)
Молчанова О. П. - Концептуальна модель як інструмент створення стратегії національного розвитку України (2011)
Дементов В. О. - Особливості розвитку державної служби в умовах демократизації державного управління (2011)
Рубанов М. М. - Роль держави в регулюванні інноваційної діяльності на регіональному рівні (2011)
Владимиров М. В. - Громадянська політична культура (2011)
Гавкалова Н. Л. - Процедура оптимізації витрат на персонал, Криворучко А. С. (2011)
Бабаєв В. Ю. - Формування інноваційної інфраструктури в аграрному секторі економіки України (2011)
Боклаг В. А. - Державна політика оптимізації землекористування в умовах ринкових земельних відносин (2011)
Гоголь Т. В. - Формування системи державного регулювання земельних відносин та управління землекористуванням на сільських територіях (2011)
Жадан О. В. - Сутнісна характеристика механізму державного регулювання соціально-трудових відносин (2011)
Коваленко М. М. - Ринкове саморегулювання банківського сектора та першочергові напрямки його розвитку (2011)
Лисенкова Н. В. - Страхування фiнансових ризикiв (2011)
Ревенко О. В. - Дослідження впливу податкової політики на розвиток соціальної інфраструктури в Україні, Ревенко Т. В. (2011)
Соболь Р. Г. - Політика розвитку страхового ринку України в докризовий період (2011)
Собченко В. В. - Історико-національні етапи розвитку соціального захисту населення (2011)
Ульянченко Ю. О. - Формування кластерів як засіб сталого соціально-економічного розвитку регіону (2011)
Дорош Т. Л. - Особливості управління розвитком музичної освіти на місцевому рівні (2011)
Ковальчук В. Г. - Проблеми державного стимулювання економічного розвитку регіонів (2011)
Куренна Т. О. - Актуальні проблеми внутрішнього фінансового контролю в Міністерстві аграрної політики та продовольства України (2011)
Подобєд Н. В. - Державна політика формування здорового способу життя молоді в Україні: підходи та заходи (2011)
Репетько О. О. - Аналіз ефективності чинної системи державного фінансового контролю в бюджетній сфері України (2011)
Стороженко О. В. - Нормативно-правова основа функціонування сфери культури (2011)
Тимошенко П. Б. - Інституційне забезпечення реалізації державної політики стосовно ВІЛ-позитивних й уразливих до ВІЛ дітей (2011)
Шульгінова Л. А. - Механізми державного регулювання заробітної плати в Україні: сутність і складові (2011)
Яблунівський С. В. - Удосконалення організаційно-правового забезпечення державного регулювання театральної діяльності в Україні (2011)
Яроцький В. І. - Економіко-статистичне дослідження трудових ресурсів України (2011)
Карамишева Л. Є. - Механізм реформування системи загальнообов’язкового державного соціального страхування через запровадження єдиного соціального внеску (2011)
Мельникова М. О. - Теоретичні та методичні аспекти застосування прогностичної регресійної моделі для оцінки рівня фінансового стану підприємства (2011)
Нестругіна І. М. - Організаційно-правовий механізм державного фінансового контролю у сфері державних закупівель (2011)
Ворона П. В. - Особливості становлення та розвитку представницької влади в Україні (на прикладі місцевого самоврядування) (2011)
Дегтярьова І. О. - Інноваційні підходи до залучення і використання потенціалу молоді в управлінні регіональним розвитком, Ляхоцький А. І. (2011)
Кривачук Л. Ф. - Актуальні проблеми реалізації повноважень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері освіти, культурного та духовного розвитку дітей (2011)
Макаренко О. М. - Базові принципи моделі управління розвитком людського потенціалу територіальної громади (2011)
Жерліцин Д. К. - Публічно-приватне партнерство як функціональний механізм удосконалення місцевого самоврядування (2011)
Калашник Н. С. - Самоосвіта державних службовців як фактор формування кадрової політики органів державної влади (2011)
Колісніченко Н. М. - Лідерство і вища державна служба: порівняльні перспективи у контексті розвитку компетентностей (2011)
Падафет Ю. Г. - Етична складова профілю особистості керівника державної служби (2011)
Єдгарова І. В. - Проблеми впровадження моніторингу діяльності державних службовців з надання публічних послуг (2011)
Лахижа М. І. - Фінансове забезпечення органів територіального самоврядування: досвід Республіки Польща (2011)
Смальскис В. - Развитие реформ государственного управления после восстановления независимости Литовской Республики, Образцов В. (2011)
Кіктенко О. В. - Тенденції регулювання біржової діяльності Японії: досвід для України (2011)
Котуков О. А. - Форми державної фінансової підтримки третього сектора у країнах постсоціалістичного табору (2011)
Лунячек В. Е. - Публічне управління освітою в США: проблеми підготовки фахівців (2011)
Меняйло В. І. - Науково-інноваційні та євроінтеграційні вектори державного реформування вищої освіти в Україні (2011)
Медвідь М. М. - Міжнародний досвід державного регулювання зайнятості найманих працівників у військових формуваннях, Вергун О. Ю. (2011)
Стрельцов В. Ю. - Використання інструментів неоінституціоналізму для аналізу системи багаторівневого врядування ЄС (2011)
Тамм А. Є. - Європейський вибір України та реформування ринкової економіки (2011)
Царьов Ю. О. - Історичні аспекти державного врегулювання процесів договірно-правового оформлення кордону між США та Канадою (2011)
Бородіна О. А. - Особливості формування регіональної політики в країнах ЄС: досвід для України (2011)
Даньшина Ю. В. - Зарубіжний досвід оцінювання якості надання адміністративних послуг (2011)
Криштанович С. В. - Основні напрямки гірської політики країн ЄС: досвід для України (2011)
Ріпка Ю. М. - Зарубіжний досвід публічного врядування управління територією (2011)
Сумська В. В. - Лобіювання як інструмент публічного врядування: зарубіжний досвід (2011)
Акулевич О. В. - Кінетика росту молочнокислих бактерій р. Lactobacillus на живильних середовищах з різноманітними джерелами вуглецевого й азотного живлення, Орябінська Л. Б., Дуган О. М. (2013)
Бухало А. С. - Виділення вищих базидіоміцетів, перспективних продуцентів біологічно активних речовин, у чисту культуру і їх довготривале зберігання, Дзигун Л. П., Ліновицька В. М. (2013)
Галкін О. Ю. - Розробка удосконаленої методики вилучення й очистки IgЕ людини (2013)
Гарда С. О. - Визначення стійкості до антибіотиків пробіотичних штамів бактерій, Даниленко С. Г., Литвинов Г. С. (2013)
Горобець О. Ю. - Біомінералізація внутрішньоклітинних біогенних магнітних наночастинок і їх можливі функції, Горобець С. В., Горобець Ю. І. (2013)
Горобець С. В. - Феритин і біомінералізація біогенних магнітних наночастинок у мікроорганізмах, Горобець О. Ю., Дем’яненко І. В. (2013)
Горобець С. В. - Застосування магнітомічених клітин S. cerevisiae як біосорбенту на очисних спорудах, Карпенко Ю. В., Ковальов О. В., Олішевський В. В. (2013)
Дехтяренко Н. В. - Виробництво ферментних препаратів в Україні (2013)
Клечак І. Р. - Вплив цитратів біогенних металів, отриманих методом аквананотехнологій, на ріст і біосинтетичну активність лікарського гриба Trametes versicolor, Бісько Н. А., Митропольська Н. Ю., Антоненко Л. О. (2013)
Кузьменко А. В. - Cтворення трансгенних рослин салату, що містять ген зшитого білка антигенів ESAT6:Ag85b з Mycobacterium tuberculosis, Маринченко Л. В., Щербак Н. Л., Василенко М. Ю., Кучук М. В. (2013)
Мальцев А. Ю. - Математична і програмна моделі співіснування популяцій типу "хижак–жертва” (2013)
Мельник В. М. - Газліфтний барботажний апарат (2013)
Сороченко В. Ф. - Використання видових макромолекулярних особливостей лігніну судинних рослин у сучасних фармацевтичних біотехнологіях, Сороченко О. В., Весельський С. П., Кузьмінський Є. В. (2013)
Ушанов Ю. А. - Гипотеза о применении склероции спорыньи в древнерусской иконописи (2013)
Хрокало Л. А. - Визначення компонентного складу біогазу волюмометричним методом, Обушенко Т. І., Перерва Є. С., Козловець О. А. (2013)
Чугунова К. О. - Антагоністична активність штаму Pseudomonas fluorescens 2303 щодо фітопатогенів (2013)
Барбаш В. А. - Вплив амфотерної полімерної смоли на показники зневоднення волокнистої суспензії і якості паперу, Остапенко А. А. (2013)
Васільєв О. О. - Розрахунок термодинамічних властивостей графіту і графену за їх спектроскопічними та пружно-динамічними характеристиками, Муратов В. Б., Дуда Т. І. (2013)
Донцова Т. А. - Механізм фотокаталізу на поверхні TiO2, Бредихін І. В. (2013)
Дульнева Т. Ю. - Мікрофільтраційне очищення від іонів Fe3+ промивних вод станцій знезалізнення (2013)
Лобанов О. Ю. - Експлуатаційні властивості газобетону з модифікованою поверхнею, Свідерський В. А. (2013)
Макаров А. С. - Вплив складу водно-спиртових дисперсійних середовищ на електрокінетичні і реологічні властивості композиційних водовугільних суспензій, Кліщенко Р. Є., Коновал О. А. (2013)
Медведєв Р. Б. - Водно-хімічний режим і математичне моделювання другого контуру АЕС із реактором типу ВВЕР-1000, Мердух С. Л. (2013)
Пилипенко І. В. - Структуроутворення в дисперсіях монтморилоніту за наявності четвертинних амонієвих солей, Маковецький О. Л., Корнілович Б. Ю. (2013)
Реферати (2013)
Автори номера (2013)
Титул, содержание (2014)
Gubarev V. F. - Well-Posed Identification of Nuclear Type Infinite and Multidimentional Systems, Gummel A. V., Melnichuk S. V. (2014)
Бабий Н. А. - Внешние эллипсоидальные аппроксимации множеств достижимости динамических систем, Волосов В. В., Шевченко В. Н. (2014)
Копец М. М. - Оптимальное управление колебаниями прямоугольной мембраны (2014)
Павлова С. В. - Организация эффективного обмена данными в сетевых системах управления динамическими объектами, Богачук Ю. П., Мельников С. В., Господарчук А. Ю. (2014)
Кальниш В. В. - Информационная технология психофизиологического обеспечения высокой надежности операторской деятельности, Швец А. В. (2014)
Grygoryan R. D. - Formal Analysis of Mechanisms Increasing Arterial Pressure (2014)
Кнышов Г. В. - Особенности проектирования медицинской информационной системы поддержки принятия решений, основанной на интеллектуальном анализе данных, Руденко А. В., Настенко Е. А., Яковенко А. В., Сиромаха С. О., Галич С. С. (2014)
Abstracts (2014)
Авторы номера (2014)
Адамович О. О. - Частота зустрічання, особливості перебігу та діагностики вертебрологічної патології серед осіб юнацького віку (2014)
Антипов Н. В. - Экспериментально-морфологическое обоснование механизмов вторичного кровотечения при ранении сосудов ягодичной области, Орлова Ю. А., Зарицкий А. Б., Заплавский А. В., Сироид Д. В. (2014)
Антипов Н. В. - Надфасциальный метод пластики пахового канала с применением сетчатого трансплантата, Фесак И. В., Зарицкий А. Б., Жиляев Р. А. (2014)
Ахтемійчук Ю. Т. - Пренатальний розвиток органів і структур організму, Слободян О. М., Лаврів Л. П. (2014)
Бойко В. В. - Оптимізація формування гастростоми із застосуванням ультразвукового методу дослідження, Савві С. О., Жидецький В. В., Бодрова А. Ю., Новіков Є. А., Грищенко І. Ю. (2014)
Бондаренко А. В. - Патоморфологічні особливості туберкульозного та Епштейна-Барр вірусного ураження ЦНС у ВІЛ-інфікованих (2014)
Вдовиченко В. Ю. - Топографическая классификация почечных пирамид человека, Ворощук Р. С. (2014)
Вовк О. Ю. - Топометрическая характеристика послойного строения чешуи затылочной кости, Шмаргалев А. А., Икрамов В. Б., Богуславский Ю. В., Редякина О. В. (2014)
Гиленко Ж. О. - Патоморфологические и клинико-эхографические особенности пубертатных маточных кровотечений у подростков на фоне железодефицитной анемии (2014)
Горбулич А. В. - Варианты коррекции антирефлюксной функции кардии при грыжах пищеводного отверстия диафрагмы и ахалазии пищевода (2014)
Грінівецька Н. В. - Розподіл глікозаміногліканів у сполучнотканинній стромі підшлункової залози новонароджених щурів в нормі та після внутрішньоутробної дії антигенів (2014)
Губина-Вакулик Г. И. - Особенности развития аорты и сосудов микроциркуляторного русла у новорожденных потомков родителей-"курильщиков", Юнусов В. Ю., Лукьянова Е. М. (2014)
Дісковський І. С. - Особливості мікроструктури шкіри щура за умов впливу опіоїду (2014)
Зенин О. К. - Действие холодной плазмы на живые клетки (научный обзор), Потапов В. В., Ковальчук М. В. (2014)
Костюк О .Г. - Способи попередження дилюції хіміопрепарату в лікуванні поверхневого раку сечового міхура (2014)
Литвиненко Г. Л. - Вплив речовини L486-0021 на морфофункціональний стан легеневої тканини при експериментальному гострому токсичному набряку легенів, Ларьяновська Ю. Б., Власов С. В. (2014)
Логаш М. В. - Зміни біохімічних показників крові щура при інтоксикації опіоїдами в динаміці перебігу експерименту, Покотило П. Б., Федевич Ю. М., Кривко Ю. Я. (2014)
Лукьянцева Г. В. - Прочность плечевой кости у белых крыс с нанесенным дефектом большеберцовой кости после 60-дневного введения тартразина, Лузин В. И. (2014)
Марковський В. Д. - Морфологічні особливості легеневої артерії у плодів і новонароджених від матерів з прееклампсією, Сорокіна І. В., Калужина О. В. (2014)
Марковский В. Д. - Влияние различных вариантов гипоксии на количество крысят в помете и на их соматометрические показатели (экспериментальное исследование), Сорокина И. В., Мирошниченко М. С., Плитень О. Н., Шапкин А. С. (2014)
Масна З. З. - Частота зустрічання різних видів прикусу в поєднанні з аномаліями положення зубів у підлітків м. Львова, Масна-Чала О. З., Павлів Х. І., Ступницький І. Р. (2014)
Міськів В. А. - Структурні особливості гемомікроциркуляторного русла панкреатичних острівців у щурів 24-місячного віку та його перебудова на 14-ту та 28-му добу перебігу експериментального цукрового діабету (2014)
Михайлусов Р. М. - Фотодинамическая терапия и флуоресцентная диагностика – новый, перспективный метод комплексного планирования оперативных вмешательств, Ромаев С. Н., Свириденко Л. Ю. (2014)
Морозов В. Н. - Влияние введения мексидола на органометрические параметры надпочечных желез белых крыс в период реадаптации после 60-дневного введения бензоата натрия, Лузин В. И. (2014)
Павлів Х. І. - Дослідження структурної перебудови твердих тканин коренів постійних зубів на різних етапах їх формування та розвитку (2014)
Підвальна У. Є. - Морфологічне підґрунтя безпечного застосування налбуфіну на прикладі судинної оболонки очного яблука (2014)
Романюк А. М. - Морфологія біомінералізатів у тканині раку молочної залози та експресія рецепторів остеопонтину, Линдін М. С., Москаленко Р. А., Гортинська О. М. (2014)
Савран В. В. - Еволюція хірургічного лікування раку молочної залози, Кашлюк Н. І., Савpан В. Р. (2014)
Скоробогатов А. Н. - Гистологическое строение диафиза большеберцовой кости после 60-дневного воздействия паров толуола у крыс разного возраста (2014)
Соловьёв И. А. - Клинико-анатомические особенности ложных суставов ладьевидной кости запястья при цифровом рентгено- и томографическом их анализе, Антипов Н. В., Жиляев Р. А. (2014)
Ткачук Ю. Л. - Морфологічні зміни гемомікроциркуляторного русла кіркової речовини наднирників при стрептозотоциновому цукровому діабеті (2014)
Тютюник А. А. - Особенности роста и формообразования нижней челюсти у белых крыс после 60-дневного внутрижелудочного введения тартразина в различных концентрациях, Пастухова В. А. (2014)
Щербина Н. А. - Клинико-морфологические аспекты развития синдрома задержки роста плода, Макаренко М. В. (2014)
Дуденко В. Г. - Методика обработки медицинских изображений для предоперационного моделирования диафрагмы человека, Куринной В. В. (2014)
Лєрмонтов О. О. - Методика виявлення артерій та вен надниркових залоз людини, Іщенко І. Я. (2014)
Арасланов М. Р. - Оцінка і прогнозування стану засобів радіолокації автоматизованої системи спостереження повітряного простору ЗС України, Колеснік О. М. (2009)
Бархударян М. В. - Типові нештатні ситуації та оцінка ризиків їх виникнення при стрільбах ЗРК С-300П, Бурцев В. В., Ведмідь О. І., Кліменков С. В. (2009)
Головко Б. Б. - Методика визначення імовірності ураження наземної одиночної цілі при застосуванні різнотипних авіаційних засобів ураження ударної дії в одній атаці (2009)
Гризо А. А. - Методика розрахунку імовірності ураження наземної оглядової РЛС протирадіолокаційною ракетою, Ковкін В. В., Невмержицький І. М. (2009)
Колодій О. П. - Аналіз зразків малогабаритних безпілотних авіаційних комплексів, які спроможні вирішувати завдання в інтересах оперативних підрозділів Cил спеціальних операцій Збройних Сил України, Луковський О. Я., Леках А. А. (2009)
Коломійцев О. В. - Лазерна інформаційно-вимірювальна система з можливістю пошуку літального апарата (2009)
Корнієнко А. П. - Автоматизація інженерно-штурманських розрахунків (2009)
Скорик А. Б. - Принципи розробки перспективного зенітного ракетного комплексу з використанням NSW-концепції і еволюційно-технологічного підходу, Флоров О. Д., Доска О. М., Коробков Ю. В. (2009)
Старцев В. В. - Пропозиції щодо розвитку системи технічного забезпечення зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України, Бровко М. Б., Зубрицький Г. М., Ковальчук А. О. (2009)
Пісарев В. П. - Особливості проектування легких броньованих колісних машин з горизонтально розташованими неметалевими пружними елементами, Горбунов А. П. (2009)
Шоколовський А. А. - Розробка структури моделі процесу функціонування системи забезпечення зенітними керованими ракетами 9М38М1 (9М38) підрозділів з’єднання (частини) ЗРВ, Коваль І. В., Попов В. П., Шевченко В. І. (2009)
Адаменко М. І. - Основи планування взаємодії підрозділів різного підпорядкування з урахуванням сумарного показника уразливості об’єкта для надзвичайних ситуацій, Довбня В. В. (2009)
Нерубацький В. О. - Оцінка бойових можливостей міжвидових угруповань військ, Малюга В. Г., Власов А. В. (2009)
Батурін О. В. - Методи виміру координат цілі при паралельному підсвіті з "фарбуванням" простору (2009)
Гуль А. Ю. - Метод для рішення задачі розрахунку мінімальної кількості радіолокаційних станцій на основі рангового підходу, Приходько В. М., Огурцов В. В. (2009)
Довжук Д. В. - Обмеження існуючих методів забезпечення стійкості до відмов ергатичних систем управління (2009)
Кебкал К. Г. - Результати випробувань удосконаленої системи цифрового гідроакустичного (бездротового) зв'язку для завдань подвійного призначення (2009)
Кравчук О. І. - Модель системи технічного забезпечення експлуатації для радіоелектронних засобів з послідовною структурною схемою надійності (2009)
Павленко М. А. - Використання середовища Matlab для моделювання діяльності оператора АСУ, Руденко В. М., Сериченко С. В., Сімонов С. І. (2009)
Толстой О. В. - Методологічні аспекти формування оперативно-тактичних вимог до бойових наземних робототехнічних систем (2009)
Чорний М. В. - Пропозиції з удосконалення нормативної бази метрологічного забезпечення топогеодезичних приладів сухопутних військ (2009)
Шершнєв М. А. - Методика оцінки тактичної важливості повітряних цілей при проведенні цілерозподілу в розподіленій системі зенітного ракетного прикриття, Наливайко Ю. В., Воронін В. В. (2009)
Яковлев М. Ю. - Система аналізу і узагальнення досвіду підготовки військ, як складова системи бойової підготовки, Хлопецький О. О., Ісаков М. А., Крупкін А. Б. (2009)
Каракуркчі Д. А. - Удосконалення технічних засобів протидії розповсюдженню хмари забрудненого повітря, Кошкаров Ю. Ю., Писарєв С. А. (2009)
Прохач Е. Ю. - Екологічне обстеження об'єктів загальновійськового призначення (2009)
Абрашин В. О. - Експертне оцінювання стану матеріально-технічних засобів в умовах недостатнього фінансування, Новічонок С. М., Старостенко М. Б., Куренко О. Б. (2009)
Віткін Л. М. - Мультикритеріальна математична модель доступу української продукції на ринок ЄС, Хімічева Г. І., Лапач С. М. (2009)
Смаль C. М. - Скорочення термінів впровадження у виробництво технологічних процесів виготовлення корпусних деталей керованої ракети, Вітюк В. А., Монін А. П. (2009)
Попович О. І. - Досвід Сполучених Штатів Америки у створенні системи національної протиракетної оборони на початку XXI століття (2009)
Наші автори (2009)
Алфавітний покажчик (2009)
Фрумкин Р.А. - Проблемы математического описания многопараметрических горных процессов и явлений (2013)
Литвинский Г.Г. - Экспериментальные исследования потери устойчивости несущих элементов крепи из ко-робчатого профиля, Фесенко Э.В. (2013)
Фрумкин Р.А. - Методика обоснования эффективных технологий очистных работ по геологоразведочным данным, Лемеш И.П. (2013)
Клишин Н.К. - Обоснование структуры модели толщи пород в зоне влияния лавы при компьютерном моделировании, Касьян С.И. (2013)
Окалелов В.Н. - Алгоритм оценки сложности условий залегания угольных пластов (2013)
Должиков П.Н. - Проектирование шлакоглинистых тампонажно-закладочных суспензий для ликвидации подземных пустот, Семирягин С.В., Фурдей П.Г. (2013)
Зубова Л.Г. - Исследование объемной плотности породы и почвогрунта породного отвала, Макаришина Ю.И. (2013)
Чепурная Л.А. - Обобщенная схема сдвижения земной поверхности до и после образования плоского дна мульды, Антощенко Н.И. (2013)
Палейчук Н.Н. - Оценка технико-экономического уровня угольных шахт, Кобзарь Ю.И., Должикова А.П. (2013)
Аверин Г. А. - Влияние прочных породных слоев в кровле вынимаемого пласта на максимальные оседа-ния земной поверхности, Корецкая Е. Г. (2013)
Максимова Э.А. - Типы месторождений газовых гидратов и их учет при подземной разработке (2013)
Кизияров О.Л. - Методика выбора скрепляющего состава для упрочнения неустойчивой кровли в лаве нагнетанием (2013)
Богатова Е.Н. - Повышение надежности горно-шахтного оборудования (2013)
Смирнов А.Н. - Анализ влияния параметров мягкого обжатия на качество непрерывного сляба, Куберский С.В., Левит М.Б., Семирягин С.В. (2013)
Куберский С.В. - Гидравлический расчет промежуточного ковша МНЛЗ, оборудованного электромагнитным перемешивателем (2013)
Диментьев А.О. - Определение объема продуктов плавки в металлоприемнике доменной печи по данным системы контроля состояния горна, Новохатский А.М., Дорофеев В.Н. (2013)
Чебан В.Г. - Теоретическое исследование характера течения разделяемой смеси в ультрафильтрационных модулях с полыми волокнами, Тумин А.Н. (2013)
Кузнецов Д.Ю. - Промышленное опробование новой технологии десиликонизации малокремнистой автолистовой стали в АКП (2013)
Антыкуз О.В. - Усовершенствование несинусоидального режима качания кристаллизатора слябовой МНЛЗ (2013)
Cалмаш И.Н. - Изучение процесса перемешивания расплава при продувке через два отверстия на трехмерных моделях ковшей (2013)
Ухин В.Е. - Современные решения относительно конструкции гильз кристаллизаторов для высокопроизводительной разливки стали на сортовую заготовку (2013)
Карпов А.В. - Аналитическое исследование влияния расхода вдуваемого ПУТ на показатели работы доменной печи (2013)
Дорогой Е.В. - Современное состояние вопроса окомкования агломерационной шихты, содержащей большое количество тонкоизмельченных материалов. Сообщение 1: анализ шихтовых условий агломерационного производства Украины (2013)
Должиков П.Н. - Методика проектирования инъекционной стабилизации оползневых грунтов, Кипко А.Э., Кирияк К.К. (2013)
Дрозд Г.Я. - Механизм преобразования биологически активной среды канализационных коллекторов в агрессивную эксплуатационную среду, Хвортова М.Ю., Пилипенко В.Н. (2013)
Должиков П.Н. - Влияние обводненности и трещиноватости на деформационные свойства оснований фундаментов, Ивлиева Е.О. (2013)
Емец Е.В. - Исследования напряженно-деформированного состояния рам каркасных зданий при воздействии на них перемещений податливого основания (2013)
Медведь И. И. - Построение математической модели процесса исследования малоцикловой усталости, Балашова О.С., Белевцова Н.Л. (2013)
Абед С.Ф. - Исследования осадки обводненной толщи грунтов в зависимости от типа фундамента методом конечных элементов (2013)
Заблодський М.М. - Підвищення точності розмірної електрохімічної обробки введенням корегуючого магнітного поля, Ямкова М.А., Шадрін С.В. (2013)
Заблодский Н.Н. - Моделирование взаимосвязанных электромагнитных и механических процессов в массиве ротора шнекового полифункционального электромеханического преобразователя, Плюгин В.Е., Грицюк В.Ю., Кулдыркаев И.Н. (2013)
Павленко Т.П. - Определение параметров аморфного сплава, предназначенного для электромагнитных систем электрических аппаратов, Токарь М.Н. (2013)
Сергієнко С.М. - Розрахунок плазмотрона для плазмового диспергування тугоплавких порошків та визначення його основних арактеристик, Бірюкова Т.В., Алєксєєва М.Ю. (2013)
Сергієнко С.М. - Дослідження процесу плазмового диспергування тугоплавких порошків, Бірюкова Т.В., Алєксєєва М.Ю. (2013)
Блащак Н. І. - Асимптотичні властивості неперервних розв’язків лінійних функціонально-різницевих рівнянь, Сивак О. А. (2013)
Вірченко Н. О. - Інтегральні рівняння з r-гіпергеометричними функціями, Ізбаш А. М. (2013)
Virchenko N. O. - r-Hypergeometric Function and its Application, Ovcharenko O. V. (2013)
Гречко А. Л. - Монотонні матричні диференціальні рівняння Ляпунова та Рікатті (2013)
Dyriv M. M. - Stochastic Integrals with Respect to a Levy Process and Stochastic Derivatives on Spaces of Regular Test and Generalized Functions, Kachanovsky N. A. (2013)
Денисюк В. П. - Метод покращення збіжності рядів Фур’є та інтерполяційних багаточленів по ортогональних функціях (2013)
Жуковська О. А. - Дослідження закону дистрибутивності в класичній інтервальній арифметиці для загального випадку, Титаренко А. О. (2013)
Жураковський Б. М. - Асимптотичні властивості періодограмних оцінок параметрів модульованого майже періодичного сигналу, Іванов О. В. (2013)
Іванов О. В. - Граничні теореми для екстремальних залишків у лінійній моделі регресії з гауссовим стаціонарним шумом, Приходько В. В. (2013)
Клесов О. І. - PRV-умови необмеженості розв’язку стохастичного диференціального рівняння, Тимошенко О. А. (2013)
Коваленко С. С. - Попередня групова класифікація одного класу узагальнених лінійних рівнянь Колмогорова, Копась І. М., Стогній В. І. (2013)
Козак В. І. - Обернена спектральна задача для блочних матриць типу Якобі, відповідних дійсній двовимірній проблемі моментів (2013)
Овчаренко О. В. - Застосування апарату теорії дробового числення до інтегральних операторів із узагальненими гіпергеометричними функціями (2013)
Санжаревський Я. Ю. - Варіаційний підхід до задачі Діріхле з лапласіаном по мірі на гільбертовому просторі (2013)
Сєров М. І. - Групова класифікація нелінійних рівнянь колмогорівського типу, Спічак С. В., Стогній В. І., Рассоха І. В. (2013)
Скуратовський Р. В. - Твірні та співвідношення силовських p-підгруп групи Sn (2013)
Горобець О. Ю. - Рух електроліту при травленні й осадженні металів у неоднорідному постійному магнітному полі, Горобець Ю. І., Роспотнюк В. П. (2013)
Демченко В. Л. - Вплив магнітного поля на структуру і властивості полімерів та їх композитів, Штомпель В. І., Рябов С. В., Унрод В. І. (2013)
Космачов О. О. - Особливості формування нематичної фази в магнетику з S = 2 (2013)
Лук’янов П. В. - Генерація компактного турбулентного вихору: наближена модель для відносно великих моментів часу (2013)
Лук’янов Петро В. - Шум взаємодії вихору і лопаті гелікоптера (2013)
Нелін Є. А. - Квантово-механічні структури з дельта-функціональним потенціалом, Водолазька М. В. (2013)
Ольшанський В. П. - Інверсія розв’язку Дідіона в задачі балістики матеріальної точки, Ольшанський С. В. (2013)
Сидоренко С. І. - "Пряма задача” й "обернена задача” в інженерному конструюванні матеріалів, Замулко С. О. (2013)
Снарский А. А. - Критические явления в графе динамической видимости, Безсуднов И. В. (2013)
Реферати (2013)
Автори номера (2013)
Титул, зміст (2012)
Пасічник М. С. - Документальні свідчення про початкову діяльність гетьмана І. Виговського (2012)
Савчук Г. М. - Історична еволюція поняття "документ" (2012)
Левицька М. Я. - Терміни українського діловодства: історичні та сучасні назви (2012)
Пасічник М. С. - Основні джерела науковоі інформації. Інформаційний документ (2012)
Савчук Г. М. - Співвідношення "класичного" та "нового" документознавства в сучасній Україні (2012)
Гірняк Г. З. - Перспективні напрями організації діловодства в Україні (2012)
Якимчук Б. Л. - Когнітивні компоненти в психології оцінювання ситуації та прийняття рішення, Сікора Л. С., Сеньківський В. М., Калиній І. В. (2012)
Лях І. М. - Технічні аспекти використання ІКТ навчання в сучасному університеті, Білак Ю. Ю., Пашкевич В. З. (2012)
Репета В. Б. - Вибір альтернативи процесу вузькорулонного УФ-флексографічного друку, Гургаль Н. С., Сеньківський В. М. (2012)
Гавриш Б. М. - Основні технологічні параметри растрових скануючих пристроїв запису, Ющик О. В. (2012)
Васюта С. П. - Оптимізація моделі параметрів шрифту на зручність читання тексту в електронних виданнях (2012)
Гавенко С. Ф. - Нові можливості "розумного" і "активного" паковання, Савченко О. М. (2012)
Лотошинська Н. - Розроблення оригінальної конструкції картонного паковання для лікарських засобів, Мартинюк М., Соколовська І. (2012)
Коротка В. О. - Аналіз сучасних тенденцій виготовлення паковань з біодеградуючих полімерних матеріалів (2012)
Сеньківський В. М. - Синтез моделі факторів якості фальцювання обкладинок у вкладально-швейно-різальних агрегатах, Петрів Ю. І. (2013)
Воржева О. В. - Автоматизація технологічної підготовки виробництва (2013)
Нерода Т. В. - Проектування багатокористувацької моделі підготовлення публікації, Лозинський Т. М. (2013)
Олійник Р. В. - Проектування статичної моделі виділеного фрагмента хмари (2013)
Філь Л. В. - Аналіз нелінійності характеристик растрування для елемента квадратної форми (2013)
Ривак П. М. - Сучасні універсальні тестові засоби контролю якості друкування на цифрових машинах та пристроях, Шаблій І. В., Репета В. Б., Сухоцька З. С. (2013)
Кулік Л. Й. - Дослідження якості віддрукованих відбитків на картоні, Кадиляк М. С., Снігур Н. С. (2013)
Шелудько С. В. - Вплив товщини полімерного покриття об’ємної етикетки на її якісні характеристики кольорового зображення (2013)
Маїк В. З. - Аналіз створення шрифтів для незрячих, Дудок Т. Г., Маїк Л. Я. (2013)
Овдієнко А. Я. - Внутрішні напруження у фотополімерах для поліграфії, Шаблій І. В. (2013)
Бернацек В. В. - Особливості використання адгезивів у виробництві паковань: каширування, ламінування, флокування, Конюхова І. І., Мартинюк М. С., Рибка Р. В. (2013)
Лабецька М. Т. - Дослідження термічних властивостей УФ-лаку для відтворення рельєфно-крапкових елементів шрифту Брайля капле-струминним друком. (2013)
Савченко О. М. - Оксо-біорозкладання полімерної упаковки (2013)
Коротка В. О. - Спектроскопічні дослідження оксо-біодеградуючих плівкових матеріалів для виготовлення паковань, Зацерковна Р. С. (2013)
Слоцька Л. С. - Дослідження характеристик відбитків, оздоблених тисненням фольгою, Кривошеєв А. А. (2013)
Piłczyńska Katarzyna - Digital ink-jet for book printing (2013)
Проць О. І. - Використання технологій офсетного друку і Grawerton для відтворення багатофарбових зображень на металі (2013)
Назар І. М. - Папери для рулонного друку: тенденції в їх виготовленні та використанні (2013)
Пасічник М. С. - Руська правда як основний законодавчий документ Давньої Русі (2013)
Савчук Г. М. - Генеральна військова канцелярія як центральний орган діловодства в гетьманській Україні (2013)
Левицька М. Я. - Документ, документальне джерело та друковані засоби масової інформації: до розв’язання головного завдання теоретичного документознавства (2013)
Якубовська М. С. - Культурологічний підхід при формуванні особистості майбутнього фахівця як аксіологічна складова становлення професійної компетентності сучасного студента ВНЗ (на прикладі роботи кафедри економіки підприємства та маркетингу у ВПК УАД) (2013)
Батюк А. М. - Модульно-рейтиногова система оцінювання знань (2014)
Бондаренко В. В. - Динаміка підготовленності майбутніх працівників міліції до ефективної діяльності в умовах небезпеки (2014)
Вереньга Ю. В. - Зв’язок показників фізичної підготовленності та фізичного стану і здоров’я працівників МВС України на етапі професійного становлення (2014)
Волік С. В. - Інвестування у дитячо-юнацький футбол – запорука перспективи українських команд (2014)
Вржесневский И. И. - Мотивация студентов к регулярным занятиям физическими упражнениями в контексте междисциплинарного дискурса (2014)
Глиняна О. О. - Облік резервних можливостей при проведенні занять у відділенні атлетизму із студентами ІІ курсів, Соболенко А. І. (2014)
Голец А. В. - Исследование ценностно-смысловой сферы личности спортсменов с учетом применения психокоррекционной программы (2014)
Грибан Г. П. - Роль фізичної підготовленості та рухової активності в системі професійної підготовки жінок-військовослужбовців, Тимошенко О. В., Романчук В. М., Боярчук О. М., Гусак А. Д. (2014)
Гринь А. Р. - Методика формування координаційних здібностей у студентів-футболістів, Кондратович А. Б (2014)
Дзензелюк Д. О. - Рівень рухової активності учнів загальноосвітніх закладів м. Житомира, Білоконь Л. Б., Ткаченко П.П., Курилло Т. В. (2014)
Єрмакова Т. С. - Погляди мислителів періоду античності щодо формування здорової особистості (2014)
Жигадло Г. Б. - Теоретичні і методичні аспекти формування знань майбутніх учителів фізичної культури до організації спортивних ігор (2014)
Журавльов Ю. Г. - Оптимізація фізичного стану студентів 18-19 років з використанням засобів кондиційного плавання (2014)
Завальнюк О. В. - Науково-методичне забезпечення професійної підготовки фахівців з фізичного виховання та спорту в системі післядипломної освіти (2014)
Зенченков І. П. - Використання особистісно-орієнтованого підходу для формування духовних цінностей майбутнього фахівця з основ здоров`я (2014)
Иванов А. В. - Биомеханические параметры техники толчка штанги в зависимости от успешности реализации технико-тактических действий спортсменов (2014)
Капущу О. О. - Фізична реабілітація жінок хворих на гіпертонічну хворобу І-ІІ ступеня на санаторно-курортному етапі лікування, Одинець Т. Є. (2014)
Кіпріянов І. Ю. - Використання арт-терапії у роботі з дітьми з особливими потребами, Ковальчук Т. І. (2014)
Куниця А. А. - Вплив засобів гідрокінезотерапії на стан респіраторної системи дітей з ДЦП, Баришок Т. В. (2014)
Лозяна В. В. - Соціальна адаптація дошкільнят з затримкою психічного розвитку засобами фізичної реабілітації в умовах спеціалізованного закладу, Баришок Т. В. (2014)
Луцький В. - Розвиток туристично-краєзнавчих мандрівок в другій половині ХІХ - початку ХХ ст. (2014)
Назарук В. М. - Оздоровительное плавание для студентов (2014)
Николаенко В. В. - Индивидуально-дифференцирцированный подход к тренировочному процессу на этапах многолетней подготовки футболистов (2014)
Омельянчик-Зюркалова О. - Построение тренировочного процесса юных гимнастов на начальном этапи подготовки с учётом определения их темперамента (2014)
Присяжнюк С. І. - Сучасний досвід реалізації здоров`язбережувальних технологій фізичного виховання студентів спеціальних медичних груп (2014)
Пронтенко К. В. - Шляхи вдосконалення психологічної підготовки спортсменів у гирьовому спорті, Пронтенко В. В., Михнюк О. В., Безпалий С. М., Журавель О. В., Хуторянський О. В. (2014)
Римар Ю. - Анализ показателей, уровня физической работоспособности и физической подготовленности юных гребцов, приступивших к систематическим занятиям на этапе начальной подготовки в начале и после формирующего эксперимента, Губриенко А., Слабышев Ю. (2014)
Сватьєв А. В. - Освітній контекст підготовки майбутнього тренера-викладача у вищих навчальних закладах України (2014)
Свістельник І. - Спортивний контент видавництва ELSEVIER та бази даних SCOPUS (2014)
Усаковский Ю. А. - Ретроспективный анализ организации и проведения премьер-лиги чемпионата Украины по футболу, Бова Н. И., Балан Б. А. (2014)
Файенберг Б. А. - Основы методики обучения и тренировок в баскетболе студентов 1-2 курсов (2014)
Фєтісова В. В. - Застосування комплексів лікувальної фізичної культури в реабілітації хворих з посттравматичною контрактурою ліктьового суглоба, Гагара В. Ф., Мартіросов А. В. (2014)
Хачикян С.С. - Спеціальні тренажери для розвитку рухових якостей боксерів (2014)
Черненко Е. Е. - Влияние занятий фитбол-аэробикой на тип телосложения девушек 18-19 лет (2014)
Чертов І. І. - Загальна характеристика тижневої динаміки прояву швидкісно-силових здібностей студентів при заняттях дзюдо (2014)
Чопилко Т. Г. - Взаимосвязь специальной физической подготовленности с количеством ошибочных решений футбольных арбитров высокой квалификации во время соревновательной деятельности, Гончарук А. И. (2014)
Шарапа В. Г. - Ефективність застосування елементів футболу у розвитку професійно важливих якостей студентів-податківців (2014)
Ясинський Д. В. - Сучасний погляд на методику розвитку координаційних здібностей підлітків на заняттях спортивною акробатикою у позаурочний час (2014)
Литвинский Г.Г. - Горное давление на малых и больших глубинах разработки (2012)
Окалелов В. Н. - Прогноз среднесуточной нагрузки на лаву с использованием метода линейных дискриминантных функций (2012)
Фрумкин Р. А. - Оценка эффективности оптимизации производственных систем, Самкова Э. Р. (2012)
Антощенко Н. И. - Условия образования плоского дна мульды сдвижения земной поверхности при обработке антрацитовых пластов, Филатьев М. В., Сятковский С. С. (2012)
Клишин Н. К. - Исследование напряженно-деформированного состояния почвы выработки в зоне влияния очистного забоя, Склепович К. З., Пронь П. А. (2012)
Литвинский Г. Г. - Исследование и оптимальное проектирование стальных арочных крепей, Фесенко Э. В. (2012)
Окалелов В. Н. - О метановыделении в окрестности геологических нарушений, Лисянский П. Л. (2012)
Гайко Г.И. - Исследования трещиноватости породного массива в содизъюнктивных зонах, Должиков Ю.П. (2012)
Харин Е. Н. - О методике расчета метанообильности очистных выработок и выемочных участков угольных шахт по фактическому газовыделению, Антощенко Н. И., Сятковский С. С. (2012)
Амосов В.А. - Cиловые параметры устройства для ремонта вагонеток шахтного транспорта, Марусей О.В. (2012)
Заев В. В. - Физическое моделирование процесса теплообмена в подземном газогенераторе (2012)
Кизияров О. Л. - Исследование влияния скорости подвигания очистного забоя на НДС кровле в лаве (2012)
Рутковский М. А. - Обоснование применения осесимметричной модели для расчета цилиндрических барабанов со спиральной канавкой (2012)
Боровик П. В. - Математическое моделирование напряженно-деформированного состояния непрерывного сляба в процессе разливки, Куберский С. В., Максаев Е. Н. (2012)
Крымов В.Н. - Карбонитрация деталей паросиловых установок (2012)
Боровик П. В. - Влияние деформационного нагрева на результаты математического моделирования процесса резки на ножницах (2012)
Чебан В.Г. - Исследование скоростного режима мидкости в напорном канале шарового очистителя (2012)
Романчук А. Н. - Анализ динамики изменения состава металла и шлака при передуве конвертерной плавки, Кравченко В. М., Романчук Я. А. (2012)
Боровик П. В. - Развитие технологии обрезки боковых кромок листового проката дисковыми ножами, Селезнёв М. Е. (2012)
Романчук А. Н. - Оптимизация процесса дефосфорации металла при выплавке низкофосфористой стали в кислородных конвертерах, Кравченко В. М., Романчук Я. А. (2012)
Ершов В. М. - К вопросу о механизме образования фаз в металле при электроискровом легировании (2012)
Петрищев А. С. - Некоторые физико-химические закономерности углеродотермического восстановления вольфрама, Григорьев Д. С. (2012)
Божанова Е. С. - Электрохимическое концентрирование хрома(III) из разбавленных растворов при переработке отходов металлургического производства (2012)
Мишин И. В. - Применение горячих восстановительных газов в доменной плавке (2012)
Чумак Ю. А. - Исследование редукторов привода вертикальных клетей крупносортного стана, Шпаков В. А. (2012)
Должиков П. Н. - Ресурсосберегающие технологии ликвидации подземных пустот закладочными смесями на основе отходов производства, Фурдей П. Г., Ивлиева Е. О. (2012)
Дрозд Г. Я. - Физико-химические свойства депонированных осадков сточных вод (илов) с позиций использования их в качестве минерального порошка, Бизирка И. И. (2012)
Псюк В. В. - Исследование остаточного напряженного состояния в прокатных двутаврах, Голоднов А. И., Карапетян С. Х. (2012)
Дрозд Г. Я. - Обеспечение эксплуатационной надежности дренажно-коммуникационного тоннеля в условиях биологического воздействия, Хвортова М.Ю. (2012)
Карапетян С. Х. - Влияние немногократно повторных нагружений на несущую способность внецентренно сжатых железобетонных стоек, Псюк В. В., Отрош Ю. А. (2012)
Белевцова Н. Л. - Исследование траекторий деформирования конической оболочки, находящейся в условиях неизотермического нагрева, Медведь И. И. (2012)
Дзюба В. Л. - Результаты холодных продувок модели плазмотрона, Корсунов К. А., Сергиенко С. Н. (2012)
Полилов Е. В. - Робастное управление параметрически неопределенной электромеханической системой (2012)
Дрючин В. Г. - Двухрегуляторная система управления объектом с запаздыванием, Ткачев Р. Ю. (2012)
Баракин А. Г. - Система фазового регулирования тиристорного преобразователя напряжения электронагревателя колонны синтеза аммиака, Квашнина О. В. (2012)
Кухарев А. Л. - Разработка и испытание высоковольтного преобразователя частоты (2012)
Полилов Е. В. - Выбор весовых функций в Н∞-теории робастного управления электроприводами, Руднев Е. С., Скорик С. П. (2012)
Белоха Г. С. - Универсальный источник питания с расширенным диапазоном регулирования тока, Дрючин В. Г., Самчелеев Ю. П. (2012)
Филатов М. А. - Оценка возможности использования электромеханического дезинтегратора в технологии приготовления водоугольного топлива, Грицюк В. Ю., Котлярова В. В. (2012)
Руднев Е. С. - Сравнительный анализ H2, H∞ И µ-регуляторов робастных систем управления синхронным электроприводом (2012)
Грицюк В. Ю. - Исследование механических характеристик полуфункциональных электромеханических преобразователей с полным перфорированным ротором (2012)
Бондаренко В. П. - О сути гидродинамической очистки жидкости в очистителях типа "Цилиндр в конусе" (2012)
Лежнюк П. Д. - Оцінювання впливу на якість функціонування локальної електричної системи відновлюваних джерел електроенергії, Комар В. О., Собчук Д. С. (2014)
Мороз О. М. - Критерії побудови параметричного ряду перерізу проводів повітряних ліній, Романченко В. І., Черемісін М. М. (2014)
Сіротін Ю. О. - Локальні енергетичні режими в трипровідній мережі та компенсація неактивних потужностей (2014)
Холод А. В. - Управление пропускной способностью воздушных линий электропередачи в условиях active smart grid analytics (2014)
Кузнецов В. Г. - Методика оценки качества электроэнергии в нечеткой форме, Тугай Ю. И., Тимчук С. А., Черемисин Н. М. (2014)
Давиденко В. А. - Оцінювання рівня енергоефективності складних виробничих систем з позицій багатокритеріальної класифікації, Давиденко Л. В. (2014)
Дудніков С. М. - Обгрунтування методики визначення загальних обсягів різних видів енергії від комбінованої системи енергопостачання (2014)
Мірошник О. В. - Діагностування пошкоджень у розподільних лініях з роз’єднувачами РЛК-10, Коробка В. О. (2014)
Доценко С. І. - Архітектоніка функціональної системи як основа для формування моделі діяльності системи енергетичного менеджменту, Краснобаєв В. А. (2014)
Куценко Ю. Н. - Разработка установки для обработки в электрических и магнитных полях семян и корневой системы тепличных культур (2014)
Середа А. И. - Исследование скоростной структуры и объемного воздухосодержания аэрированного потока, Миленин Д. Н. (2014)
Середин М. Ю. - Моделювання регульованого електропривода змішувальної установки лінії приготування багатокомпонентної кормосуміші (2014)
Ковальов О. В. - Комутація в ДПС електропривода ґрунтообробного мотоблока, Хандола Ю. М. (2014)
Сотнік О. В. - Застосування лічильників на напругу 220В для обліку електричної енергії у високовольтних мережах, Лисиченко М. Л., Вітренко М. М. (2014)
Кунденко Н. П. - Исследования криоконсервации микрообъектов крупного рогатого скота (2014)
Романченко М. А. - Математичне моделювання процесу впливу теплопровідності нагрівальної структури електрообігрівної підлоги на тепловий режим її поверхні (2014)
Ковальчук І. М. - Розробка та обґрунтування ефективності технологічного світлодіодного освітлення пташника, Румянцев О. О. (2014)
Бархатов О. М. - Проблеми енергозбереження в Україні, Ковальчук І. М. (2014)
Черенков А. Д. - Теоретический анализ системы преобразования частоты в генераторах миллиметрового диапазона на основе фазовой автоподстройки частоты, Гордийчук И. И., Косулина Н. Г. (2014)
Мегель Ю.Е. - Линейные электротехнические модели проводимости биологической клетки, Шигимага В.А. (2014)
Krivtsov V. - Reliability analysis of "sibling" components, Frankstein M. (2014)
Святобатько А. В. - Нейромережевий метод прогнозування параметрів зернової маси, що зберігається у бункерах елеваторів, Фурман І. О. (2014)
Тимчук С. О. - Нечітка оцінка несиметричних режимів роботи сільських мереж 0,38/0,22 КВ, Мірошник О. О., Свергун Ю. Ф., Авраменко А. Є. (2014)
Скляр В. В. - Інформаційна технологія для автоматизації завдань точного землеробства, Одарущенко О. М., Івасюк О. О., Бульба Є. М. (2014)
Малиновский М. Л. - Модель конвейерного автомата управления объектами железнодорожной автоматики, Пушкар А. Н., Аленин Д. А., Конищева А. П. (2014)
Арефьєв В. Г. - Передумови розробки концепції диференціалізації розвивально-оздоровчих занять з фізичної культури учнів основної школи (2014)
Байрачный О. - Характеристика функцыональной подготовленности футболистов на этапе специалезированной базовой подготовки, Банитараф Г. Д. (2014)
Бондаренко В. В. - Особливості зіткнень працівників міліції з правопорушниками, озброєними холодною зброєю (2014)
Галимский В.А. - Факторная структура физической подготовленности каратистов на этапе предварительной базовой подготовке (2014)
Гоголь М. В. - Порівняльна характеристика показників розвитку психомоторних якостей та музичних здібностей в учнів музичних шкіл (2014)
Гусєв В. Г. - Аналіз фізичної підготовленості футболістів високого класу, Стрикаленко Є. А., Шалар О. Г. (2014)
Жигадло Г. Б. - Перспективні напрями організації професійно-виробничої підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації спортивних ігор (2014)
Коцкович О. І. - Характеристика синдрому професійного вигорання у жінок соціономічних професій (2014)
Кочубей Ю. О. - Аналізфізичної підготовленності баскетболістіввисокого класу, Стрикаленко Є. А., Шалар О. Г. (2014)
Кривобок Т. - Особливості відбору юних плавців на початкових етапах багаторічного спортивного удосконалення (2014)
Кузьменко Н. В. - Підвищення рухових можливостей студентів в процесі фізичного виховання (2014)
Мартишко А. Ю. - Особливості навчання працівників органів внутрішніх справ України захисту від загрози холодною зброєю (2014)
Михнов А. М. - Модельные характеристики технико-тактических действий хоккеистов высокого класса различного игрового амплуа (2014)
Назарук В. М. - Мотивация потребности в спортивном совершенствовании занимающихся спортом (2014)
Ніколаєнко В. В. - Педагогічна технологія управління багаторічним процесом формування техніко-тактичної майстерності футболістів (2014)
Пітин М. - Класифікація теоритичної підготовки за джерелами та шляхамипередачі інформації (2014)
Пітин М. - Порівняльна характеристики доходів провідних професійспорцменів світу за 2013 рік, Нерода Н., Ваулін О. (2014)
Присяжнюк С. І. - Обгрунтування структурно-функціональної моделі фізичного виховання студентів спеціального медичного відділення із використанням здоров’язбережувальних технологій (2014)
Сватьєв А. В. - Особливості застосування мережі інтернет у процесі підготовки майбутніх тренерів-викладачів в ВНЗ (2014)
Тищенко Т. Б. - Оцінювання сформованості професійної компетентності майбутніх тренерів-викладачів з волейболу у вищих навчальних закладах (2014)
Шевченко А. Ю. - Стркутура і зміст процесу підготовки юних футболістів на етапі початкової підготовки, Бойченко С. В. (2014)
Ясько Л. В. - Оптимзация занятий физическим воспитанием студенток с учётом гендерных особенностей женского организма (2014)
Колесник О. С. - Людська та космічна правда в інтерпретації В. Шекспіра (2014)
Стоян С. П. - Фр. Шлегель: культурологічний аспект символізму в образотворчому мистецтві (2014)
Жукова Н. А. - Деякі міркування щодо творчості митців кінця ХХ – початку ХХІ століття (до питання про своєрідність розвитку мистецтва в країнах пострадянського простору) (2014)
Індутний В. В. - Ринки культурних цінностей: порівняльний аналіз (2014)
Петрова І. В. - Індустрія дозвілля у контексті сучасних культурних трансформацій (2014)
Бабенко Н. Б. - Особистість у сучасному українському суспільстві: процеси соціалізації та становлення (2014)
Копієвська О. Р. - Стейкхолдери в культурному житті українців (2014)
Матушенко В. Б. - Українські обряди післявесільного циклу (2014)
Овчарук О. В. - Ідеал у просторі культури: категоріальний статус поняття (2014)
Радзієвський В. О. - Вікові субкультури: до питання систематизації (2014)
Русавська В. А. - Ритуали прийому гостя в українській гостинності (2014)
Скорик А. Я. - Інформаційна сфера як чинник постіндустріального суспільства (2014)
Гончаров В. В. - До проблеми взаємодії традицій та інновацій у сучасній культурі (2014)
Матвійчук Б. С. - Історія становлення реклами: опрацювання наукової літератури (2014)
Михалюк О. І. - Особливості проведення церемоніалу коронації у Речі Посполитій як складова культури епохи Бароко (2014)
Пилявець Л. С. - Ментально-духовні цінності як основні ідентитети самовизначення людини в епоху глобалізації (2014)
Романуцький В. М. - Індивідуалістські та колективістські пріоритети української культури в емпіричних дослідженнях (2014)
Смірнова О. О. - Ритуал як складова магічної практики (2014)
Трунова І. М. - Деякі аспекти проведення культурно-мистецьких фестивалів у Хмельницькій області: початок ХХІ століття (2014)
Кірієнко А. О. - Співвідношення історичного часу та творчого процесу: аналіз теоретичних концепцій (2014)
Сушицька І. М. - Історичні аспекти формування сім‘ї та шлюбно-сімейних відносин у соціально-культурному просторі (2014)
Сватковський С. О. - Регіональні відмінності традиційної кераміки Лівобережної України (2014)
Безручко О. В. - П. П. Вершигора: режисер театру та кіно, педагог, письменник (2014)
Бєлявіна Н. Д. - Концертні віртуози як директори-засновники французької асоціації громадських концертів "Concert Spiritual" (2014)
Косінова О. М. - Характеристика педагогічного спілкування і його значення для формування корпоративної культури режисера (2014)
Кравченко Н. І. - Проблема датування найдавніших українських багаточасних ікон Страстей Христових (2014)
Михальчук В. В. - Художні галереї і візуальне мистецтво новітніх технологій (2014)
Терещенко-Кайдан Л. В. - Рукописна слов’янська (кирилична) спадщина Свято-Пантелеймонова монастиря св. гори Афон у контексті культурних традицій XIII–XVII ст. (2014)
Щербакова О. К. - Пространственные искусства в контексте развития жанра фортепианного дуэта (2014)
Щербаков В. В. - До проблеми нотації в Італії доби Відродження хореографічних творів для їх збереження та відтворення (перша половина XV – кінець XVI ст.) (2014)
Данчук О. Л. - Шляхи розвитку художньо-естетичних орієнтирів в українському театрі (2014)
Каблова Т. Б. - Поняття композиції художнього твору в образотворчому мистецтві: до питання вивчення золотого перетину (2014)
Кривушенко Я. О. - Вироби Севрської порцелянової мануфактури в стилі Людовіка XVI у найдорожчих світових інтер’єрах XVIII – XXI ст. (2014)
Малихіна М. А. - Особливості розвитку українського циркового мистецтва: (ХІХ – початок ХХ століття) (2014)
Маслова-Лисичкіна І. А. - Художнє оформлення масових свят Києва радянського періоду: 60-80-і роки ХХ ст. (2014)
Самойленко О. Ю. - Вітражі в інтер’єрах станцій Київського метрополітену і фунікулеру та їхня роль у формуванні архітектурного простору (2014)
Толубко В. О. - Режисура фольклорного фестивалю (2014)
Карпов В. В. - Історичні передумови військової символіки України: ХХ століття (2014)
Казаков О. О. - Російсько-литовська воєнна кампанія 1500 р.: битва на Ведроші, Крачковський В. С. (2014)
Росляк Р. В. - Вітчизняне кіномистецтво і процеси українізації: 20-і – початок 30-х років ХХ століття (2014)
Ластовська О. Л. - Сучасна історіографія православних монастирів Києва: постановка питання (2014)
Алєксєєнко І. В. - Потенціал прямої демократії: критичне осмислення (2014)
Дубов Д. В. - Проблеми нормативно-правового забезпечення інформаційного суверенітету в Україні (2014)
Костиря І. О. - Можливості впливу на ідентичність майбутніх поколінь (2014)
Берегова О. М. - Рецензія на монографію О. П. Опанасюка "Інтенціональність у просторі культури: мистецтвознавчий, культурологічний та філософський аспекти" (2014)
Відомості про авторів (2014)
Ільченко М. Ю. - Конвергенція фіксованих і мобільних інформаційно-телекомунікаційних платформ та мереж, Кравчук С. О. (2013)
Сушко І. О. - Особливості використання методу регуляризації при розв’язанні оберненої задачі імпедансної томографії методом зон провідності, Рибін О. І. (2013)
Проценко О. Р. - Розрахунок основних характеристик датчика вологості трансформаторного масла, Троценко Є. О. (2013)
Братусь О. В. - Побудова багатовимірної моделі на основі фільтра Калмана й аналіз алгоритмів оцінювання її параметрів, Подладчіков В. М. (2013)
Kasitskyj O. V. - Effective implementation of the EM-algorithm using GPGPU, Bidyuk P. I., Korshevnyuk L. A. (2013)
Макасєєв О. М. - Моделювання впливу запізнювання на коливання маятників при обмеженому збудженні, Швець О. Ю. (2013)
Скуратовський Р. В. - Модифікований алгоритм Шенкса з упорядкованими блоками (2013)
Теленик С. Ф. - Логічний підхід до інтеграції програмних застосувань підтримки міждисциплінарних наукових досліджень, Амонс О. А., Єфремов К. В., Лиско В. Т. (2013)
Bariakhtar I. V. - Anomalous oneparticle properties in the normal state of a model with superconductivity, Gorobets Yu. I., Nazarenko A. B. (2013)
Гавриш А. П. - Вплив складу інструмента і режимів тонкого алмазного шліфування на шорсткість поверхонь композитних підшипників ковзання поліграфічних машин, Киричок П. О., Роїк Т. А., Віцюк Ю. Ю. (2013)
Степанчук А. М. - Отримання зносостійких композиційних матеріалів за участю самофлюсівних сплавів просочуванням, Шевчук М. Б. (2013)
Шукаєв С. М. - Вплив технологічних факторів на міцність болтових з’єднань із композиційних матеріалів, Рудаков К. М., Корнєв П. А. (2013)
Кирилова А. В. - Алгоритм автоматизованого оцінювання впливу ультразвуку на біологічну тканину, Терещенко М. Ф., Тимчик Г. С., Рудик В. Ю. (2013)
Колобродов В. Г. - Зниження рівня підсиленої люмінесценції при імпульсному режимі генерації, Мурга О. В., Мурга В. В. (2013)
Віленський В. О. - Теплофізичні властивості й термодеструкція нанокомпозитів, отверднених у сталих фізичних полях, Бардадим Ю. В., Рябов С. В., Дмитрієва Т. В. (2013)
Реферати (2013)
Автори номера (2013)
Від редакційної колегії (2012)
Коханик І. М. - Світло особистості Ігоря Болеславовича Пясковського – ученого, музиканта, педагога, Сумарокова В. Г. (2012)
Шарабар К. В. - Українська козацька тематика у творчій спадщині Миколи Гоголя та Миколи Лисенка (на прикладі повісті та однойменної опери "Тарас Бульба") (2012)
Антонюк В. Г. - Етнокультурний зріз драматургії жіночих образів опери Миколи Лисенка "Тарас Бульба" за однойменною повістю Миколи Гоголя (2012)
Скорульська Р. М. - Штрихи до історії створення та перших постановок опери Миколи Лисенка "Тарас Бульба" (2012)
Кузик В. В. - Опера "Тарас Бульба". Микола Лисенко – Левко Ревуцький – Борис Лятошинський (2012)
Летичевська О. М. - Хорові сцени в опері Миколи Лисенка "Тарас Бульба": виконавський аспект (2012)
Корчова О. О. - Деякі міркування щодо жанрової природи опери Миколи Лисенка "Тарас Бульба" (2012)
Путятицька О. В. - Опера "Тарас Бульба" Марселя Семюеля-Руссо: французька версія прочитання повісті Миколи Гоголя (2012)
Хірна (Капелюшна) В. С. - Опера "Запорожці" Джона Девіда Девіса: невідоме прочитання відомого сюжету (2012)
Сюта Б. О. - Жанри музичної мови: постановка питання (2012)
Лук’янченко О. О. - Специфіка формоутворення у камерно-вокальній творчості Сергія Прокоф’єва (2012)
Рудницький О. М. - Індивідуальні параметри взаємодії стильових напрямів першої половини ХХ століття та авторської інтенції у контексті розвитку жанрових моделей мініатюри ﴾на прикладі фортепіанної творчості Миколи Колесси﴿ (2012)
Когут Г. О. - Про діатонічні мікротонові структури (2012)
Ляхович А. В. - Регенераційні властивості тональної системи (2012)
Гусарчук Т. В. - Творча діяльність Миколи Гобдича в аспекті особистісної детермінації (2012)
Литвинова С. А. - Псалом № 136 "На ріках Вавилонських" в українському хоровому мистецтві ХVІІІ – ХХІ століть (композиторська творчість та виконавство) (2012)
Сулім Р. А. - Казка Ганса Крістіана Андерсена "Снігова королева" у драматургічній концепції однойменного фортепіанного альбому Жанни Колодуб (2012)
Дзюбан Г. В. - Жанр хоку в хоровому диптиху Лесі Дичко "Поява місяця" і "Сонячний струм" (2012)
Шейко А. О. - Хорова творчість Гоффредо Петрассі у контексті його релігійного світогляду (2012)
Діміняца О. М. - Принципи втілення гротеску в музиці (на прикладі творів сучасних українських композиторів) (2012)
Жарик А. І. - У тіні історії (невідоме листування Петра Сокальського) (2012)
Щепакін В. М. - "…Міцно тисну твою руку, люб’язний Фельдау…" (феномен творчих стосунків одеського музиканта Рудольфа Фельдау та Генріха Венявського) (2012)
Виставкіна О. І. - Ундина Фрідріха де ла Мотт Фуке – Густава Альберта Лорцинга у дзеркалі романтичної натурфілософії (2012)
Литвиненко А. І. - Олександр Єрофєєв і Полтавський оперний театр (2012)
Алексєєв Р. Є. - Типи функціонування українських біг-бендів в умовах світових тенденцій жанру (2012)
Даньшина Н. В. - "Еталон звучання" ренесансної вокальної музики (2012)
Коробка Т. С. - Хорове виконавство як каталізатор міжкультурних комунікаційних процесів (на прикладі творчої діяльності академічного хору імені Платона Майбороди Національної радіокомпанії України) (2012)
Лаврова З. С. - Аспекти мобільності драматургічної моделі "Диптиху" Валентина Сильвестрова у диригентських інтерпретаціях Євгена Савчука (хор "Думка") та Миколи Гобдича (хор "Київ") (2012)
Ракочі В. О. - Фортепіано як інструмент оркестру (2012)
Вимоги до статей (2012)
Андрійчук М. І. - Синтез плоскої гексагональної антенної решітки за заданою енергетичною діаграмою спрямованості (2013)
Завальнюк О. П. - Моніторинг напружено-деформованого стану несучих елементів суднових конструкцій, Учанін В. М. (2013)
Поліщук О. Д. - Про умови коректної розв’язності інтегральних рівнянь теорії потенціалу, еквівалентних задачам з умовами стрибка шуканої функції та її нормальної похідної для рівняння Лапласа в R3 (2013)
Яворський І. М. - Обґрунтування величини кроку дискретизації у процесі компонентного взаємокореляційного аналізу періодично нестаціонарних випадкових сигналів, Юзефович Р. М., Мацько І. Й. (2013)
Чекурін В. Ф. - Моделювання стаціонарного кондуктивно-променевого теплообміну в кусково-однорідному плоскому шарі, Бойчук Ю. В. (2013)
Воробель Р. А. - Побудова операторів мультиплікативного морфологічного перетворення зображень (2013)
Івасенко І. Б. - Використання морфологічних перетворень для сегментації утяжин та непроварів на зображеннях зварних швів (2013)
Ковела І. М. - Автоматизована ідентифікація об’єктів регулювання за їх експериментальними перехідними характеристиками, Наконечний А. Й., Яцук Ю. В. (2013)
Максименко О. П. - Використання динамічних спекл-полів для дослідження процесів in vitro у м’язовій тканині, Коцюмбас І. Я., Ткаченко В. І., Березюк М. І., Муравський Л. І., Щебентовська О. М. (2013)
Ващишин Л. В. - Критерії виявлення сигналу від поперечної тріщини рейки за допомогою неперервного вейвлет-перетворення, Нічога В. О. (2013)
Маляр А. В. - Розрахунок параметрів функціонування штангової нафтовидобувної глибиннопомпової установки, Андреїшин А. С. (2013)
Джала Р. М. - Визначення поляризаційного потенціалу металу в електропровідному середовищі, Вербенець Б. Я., Мельник М. І. (2013)
Івантишин О. Л. - Використання декаметрового радіотелескопа УРАН-3 для аналізу спорадичного випромінювання Сонця (2013)
Вороняк Т. І. - Визначення акустооптичної ефективності та інтерферометричний контроль геометрії зразків (2013)
Бомба А. Я. - Підвищення ефективності ентропійного виділення нечітких фрагментів об’єктів зображень за допомогою предикторів, Шпортько О. В., Яйлимов Б. Я. (2013)
Максименко О. П. - Алгоритм обробки спекл-зображень для виявлення зміни шорсткості поверхні біля концентратора напружень, Вороняк Т. І. (2013)
Івасенко І. Б. - Сегментація пор на зображеннях оксидокерамічних покриттів, Посувайло В. М., Клапків М. Д. (2013)
Рогальський Ф. Б. - Модель інформаційного простору господарського комплексу, Литвин В. В., Литвиненко В. І. (2013)
Яценко А. О. - Порівняння ефективності алгоритмів планування, реалізованих для марківської моделі клієнта пошукової системи, Досин Д. Г. (2013)
Рицар Б. Є. - Простий візуальний метод визначення логікових похідних довільних порядків (2013)
Титул, зміст (2013)
Гарбар Г. - Тенденції розвитку сільського туризму в Україні (2013)
Дребніцька К. - Поняття "світові мови": стан, проблеми та суперечності освоєння в українському освітньому просторі (2013)
Загарницька І. - Сучасні трансформації феномена дитинства: вітчизняні особливості (2013)
Захаріна М. - Феномен дитинства у творчій спадщині В. В. Зеньковського (2013)
Касьянов Д. - Необхідність підготовки людини до нанотехнологічного способу життя (2013)
Малишева А. - Демократизація освіти як соціальна проблема (2013)
Морозов В. - Педагогічний процес як предмет педагогічного дискурсу (2013)
Москалик Г. - Інформаційно-комунікаційне середовище неоіндустріального суспільства (2013)
Бояринцев О. - Форми та методи підвищення ефективності участі молодіжних громадських організацій у патріотичному вихованні молоді (2013)
Воронецкая Л. - Системообразующий подход к организации патриотического воспитания дошкольников (2013)
Діхтяренко З. - Формування у старшого дошкільника справедливості в дошкільному навчальному закладі: діагностичний аспект (2013)
Дубинина Д. - Краевидение как средство гражданственно-патриотического воспитания детей старшего дошкольного возраста (2013)
Єрьоменко Е. - Реалізація проблеми наступності в процесі виховання наполегливості у дошкільників та молодших школярів засобами хортингу (2013)
Корень А. - Зміст загально педагогічної підготовки майбутнього вчителя як наукова проблема (2013)
Нападій Н. - Виховання ціннісного ставлення до людини у дітей старшого дошкільного віку засобами синтезу мистецтв (2013)
Париш Н. - Поняття "технологій навчання" в системі екологічної освіти студентів інженерних спеціальностей (2013)
Пашко В. - Метафоричность речи и условия ее развития в старшем дошкольном возрасте (2013)
Рібцун Ю. - Викладання іноземної мови у спеціальному дошкільному навчальному закладі компенсую чого типу (2013)
Савченко Р. - Музично-педагогічна компетентність вихователя та музичного керівника ДНЗ: специфіка їх педагогічної взаємодії (2013)
Стріхар О. - Характер педагогічної діяльності як зовнішній фактор розвитку музичних здібностей дітей (2013)
Хован И. - Информационно-коммуникационные технологии обучения как метод усовершенствования педагогических технологий (2013)
Ярчук Ю. - Інформатизація суспільства та здоров’я дитини: проблемність та розвиток (2013)
Дворнікова А. - Теоретичні засади застосування інформаційно-комунікаційних технологій для розвитку пізнавального інтересу дошкільників (2013)
Житнік Т. - Художньо-творча активність як особистісний феномен (2013)
Кучеренко Є. - Змінені стани свідомості як об’єкт психологічного дослідження (2013)
Лапченко І. - Порівняння ставлення дошкільників до себе і ровесників в умовах безпосереднього та опосередкованого оцінювання (2013)
Моїсеєва І. - Соціально-психологічний тренінг як засіб формування моральної стійкості підлітків (2013)
Науменко О. - Психологічні особливості побудови розвивального освітнього середовища для соціально обдарованих дітей (2013)
Павлик Н. - Гармонізація комунікативного компоненту характеру особистості в юнацькому віці (2013)
Янковчук М. - Психологічні особливості індивідуальної освіти як умови розвитку обдарованості (2013)
Михайловський Володимир Миколайович (до 100-річчя від дня народження) (2014)
Русин Б. П. - В. М. Михайловський – засновник нового наукового напрямку "Фізикометрія” (2014)
Бондарук Б. Л. - Особливості побудови ферозондових магнітометрів, Марусенков А. А., Корепанов В. Є. (2014)
Скіпа М. І. - Інформаційна гідроакустика у дослідженнях неоднорідних середовищ (2014)
Кошовий В. В. - Розвиток методів і засобів відновлення неоптичних зображень: від геоакустики до комп’ютерної томографії (2014)
Яворський І. М. - Дослідження ритміки природних явищ та її характерних особливостей в системах різного походження, Юзефович Р. М., Мацько І. Й. (2014)
Джала Р. М. - Електромагнітне поле – носій інформації для геофізики та дефектоскопії (2014)
Черчик Г. Т. - Методи та пристрої паралельної дії для обробки інформації в реальному часі (2014)
Бєлєнький Я. Ю. - Спогади про розробку релаксаційних генераторів у Фізико-механічному інституті (2014)
Дікмарова Л. П. - Спогади співробітників відділу В. М. Михайловського, Михайлова Є. Д., Нерубенко С. Г., Пророк Я. М. (2014)
ІІІ науково-технічна конференція "Обчислювальні методи і системи перетворення інформації” (2014)
Гашев М. Х. - Аналіз порушень в роботі АЕС України, які сталися протягом 2008 року, Лігоцький О. І., Печериця Л. М., Носовський А. В. (2009)
Печерица А. В. - Взаимосвязь детерминистических и вероятностных подходов при решении вопросов, связанных с безопасностью АЭС, Зеленый О. В., Дыбач А. М. (2009)
Рижов Д. І. - Аналіз доцільності перегляду національних регулюючих документів стосовно локалізуючих систем безпеки атомних станцій на основі їх порівнянь з європейськими стандартами, Шугайло О-й П., Шугайло О-р П., Крицький В. Б., Бойчук В. С., Буряк Р. Я. (2009)
Лігоцький О. І. - Порівняльний аналіз вимог міжнародних стандартів та нормативно-правових актів України стосовно безпеки дослідницьких реакторів, Носовський А. В., Чемерис І. О. (2009)
Костромин А. С. - Анализ аварии с разрывом паропровода для реакторной установки ВВЭР-1000/В-320, Абдуллаев А. М., Марехин С. В., Слепцов С. Н. (2009)
Прохорець И. М. - Исследование ядерной безопасности объектов методом Монте-Карло, Прохорец С. И., Рудычев Е. В., Федорченко Д. В., Хажмурадов М. А. (2009)
Саенко С. Ю. - Капсулирование горячим изостатическим прессованием поврежденных твэлов: технологический подход и макетные эксперименты, Ажажа Ж. С., Холомеев Г. А., Пилипенко А. В., Габелков С. В., Тарасов Р. В. (2009)
Бережний А. І. - Розробка вимог до використання імовірнісних методів для оптимізації технічного обслуговування та ремонтів обладнання, Севбо О. Є., Семенюк І. О. (2009)
Лобач Ю. М. - Обґрунтування вибору стратегії знаття з експлуатації дослідницького ядерного реактора ВВР-М, Лисенко М. В., Макаровський В. М. (2009)
Гавриш В. М. - Оценка затрат на обращение с радиоактивными отходами при снятии с эксплуатации энергоблоков Чернобыльской АЭС, Ткачев Д. А. (2009)
Клевцов С. В. - Культура безпеки у сфері використання ядерної енергії, Валігун Н. П., Носовський А. В., Комаров І. С. (2009)
Summaries (2009)
Барабаш О. В. - Методика оцінки стійкості структури системи космічної розвідки в умовах впливу противника, Зуйко В. В. (2009)
Скорик А. Б. - Проблемні питання проведення повітряної наступальної операції авіацією НАТО у балканському конфлікті, Воронін В. В., Коробков Ю. В. (2009)
Скрипнюк С. І. - Визначення можливостей військової частини щодо збору особового складу під час її приведення у готовність до дій за призначенням, Башкатов Є. Г. (2009)
Сутюшев Т. А. - Сутність, завдання, принципи та побудова пошуково-ударних дій внутрішніх військ у спеціальній операції з локалізації та нейтралізації внутрішнього збройного конфлікту, Пістряк П. В. (2009)
Хращевський Р. В. - Формування локальних функцій якості системи планування та їх модифікація (2009)
Шмаков О. М. - Концептуальні відмінності у застосуванні показників бойових можливостей і бойової ефективності дій угруповань збройних сил в процесах прийняття рішень (2009)
Гаврилов А. Б. - Напрямки удосконалення науково-методичних, організаційних та технічних основ метрологічного контролю сигналів координатно-часового забезпечення споживачів Збройних Сил України, Рондін Ю. П., Троцько М. Л. (2009)
Головльов Е. Ю. - До питання вибору раціонального складу системи топогеодезичного і навігаційного забезпечення військ (сил) при впровадженні геоінформаційної системи ЗС України, Фурманов К. В., Казмірчук Р. В. (2009)
Демідов Б. О. - Методичний підхід до вибору раціонального варіанту проведення модернізації зразків озброєння і військової техніки, Науменко М. В. (2009)
Коваль В. В. - До питання оцінювання заходів маскування об’єктів від технічних засобів повітряної розвідки противника, Каблуков О. А., Котляр С. О. (2009)
Колодій О. П. - Аналіз тактико-технічних характеристик малогабаритних безпілотних авіаційних комплексів закордонного виробництва, Луковський О. Я., Рибяк А. С., Леках А. А. (2009)
Полішко С. В. - Напрямки модернізації неадаптивних систем міжперіодної обробки сигналів для деяких РТС розвідки повітряних цілей, Романенко В. В., Храпчинський В. О. (2009)
Станкевич С. А. - Аналіз завдань видової космічної розвідки, які можуть бути вирішені за допомогою гіперспектрального знімання, Захаров О. Б. (2009)
Толубко В. Б. - Перспективи підвищення мобільності і безаварійності засобів рухомості озброєння і військової техніки за рахунок рішення проблеми маневреності, Васильєв Б. Г., Березан О. М. (2009)
Чірікалов О. С. - Побудова та аналіз розгорненої циклограми роботи функціональних систем корабельної артилерійської установки середнього калібру (2009)
Шершнєв М. А. - Основні характеристики та особливості використання зенітних керованих ракет у розподілених системах ППО, Наливайко Ю. В., Романюк М. М. (2009)
Батурін О. В. - Оцінювання ефективності застосування додаткової дешифрувальної ознаки об’єкту спостереження, Топольницький М. В., Хамула С. В., Толокнєєв Е. О. (2009)
Більчук В. М. - Моделювання мети операції при плануванні вогневого ураження об’єктів противника в сучасних умовах ведення збройної боротьби, Адаменко А. А. (2009)
Бердочник В. А. - Оптимізація параметрів торсіона осьового шарніра втулки несучого гвинта вертольота, Бердочник А. Д. (2009)
Васильєв Д. Г. - Питання реалізації методів визначення геометричних характеристик радіолокаційних цілей при використанні багаточастотного сигналу з урахуванням особливостей РЛС, Казаков Є. Л. (2009)
Власік С. М. - Визначення часових характеристик надширокосмугової дзеркальної антени із спіральним конічним опромінювачем у наближенні фізичної оптики, Єрмаков Г. В. (2009)
Задерієнко С. І. - Розробка нечіткої експертної моделі для регулювання параметрів системи управління запасами в бою і операції (2009)
Залужний Р. М. - Порівняльний аналіз властивостей надійності та живучості складних систем військового призначення, Лаврінчук О. В., Сєряков І. І. (2009)
Катунін А. М. - Використання дифракційно-відбивних покриттів для формування хибної цілі: результати експерименту (2009)
Кебкал К. Г. - Оптимізація форми кривої розширення спектра гідроакустичного сигналу зв'язку (2009)
Кір’янов Д. В. - Модель системи автоматичного керування підйомом антенної щогли в умовах вітрових навантажень (2009)
Козелков С. В. - Проблеми розвитку радіонавігаційного забезпечення, Кучерук С. М., Костенко Б. А., Богом'я В. І. (2009)
Козелкова К. С. - Дослідження нелінійних спотворень в радіолініях передачі інформації комплексу управління космічним апаратом (2009)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського