Вірченко Т. І. - Історичний зміст конфліктів драматургії "двотисячників" (на матеріалі фарс-пародії В. Герасимчука "Вибори біля панелі") (2010)
Гулевич Л. О. - Історична пам’ять у творчості Миколи Устияновича (2010)
Даниленко Л. В. - Аспекти творення психологічного образу історичного героя у романі Івана Ле "Хмельницький" (2010)
Диндаренко О. А. - Образ англо-індійського суспільства Р. Кіплінга в контексті діалогу культур (2010)
Зайдлер Н. В. - Своєрідність концепції образу князя Кия в однойменному романі В. Малика (2010)
Кирилова Т. А. - Туга за минулим: жіноча ідентичність у романі Моніки Марон "Animal triste" (2010)
Козачок М. М. - Інтерпретація образу Ярослава Мудрого в романі Павла Загребельного "Диво" (2010)
Конончук Т. І. - Юрій Мушкетик: концепти художньої антропології (2010)
Крупка М. А. - Конфлікт поколінь як сутнісна ознака посттоталітарного буття у малій прозі Євгенії Кононенко (2010)
Лебединцева Н. М. - Міф як пам’ять про вічне повернення у поетичній концепції Василя Герасим’юка (2010)
Матковський І. Й. - Причорноморська Понтида у творчості й оцінках польського поета і публіциста Юзефа Лободовського (2010)
Накашидзе І. С. - Античні жанри лірики Яра Славутича (2010)
Остапчук Т. П. - Трансформація історичної пам’яті у романах Олександра Мотиля "Whiskey Priest" та Марини Левицької "A Short History of Tractors in Ukrainian" (2010)
Підопригора С. В. - "Повість минулих літ" в інтертекстуальному просторі роману "Охоронець" Сергія Батурина (2010)
Пронкевич О. В. - Перший роман Каміло Хосе Сели (2010)
Романенко О. В. - "Чорний ворон" Василя Шкляра: між високою та масовою літературою? (2010)
Росстальна О. А. - Особливості створення історичного простору в оповіданні Т. Гарді "A Tradition of Eighteen Hundred and Four" (2010)
Руссова В. М. - Історія хрещення Русі в інтерпретаціях письменників ХІ-ХVІІІ ст. (2010)
Сушкевич Т. О. - Ретроспекція у романі "Диво" П. Загребельного (2010)
Улюра Г. А. - Мотив розслідування в "Горизонті подій" І. Полянської та "Перевалі Дятлова" А. Матвєєвої: історична пам’ять як текстуальність (2010)
Філоненко С. О. - "Київський" ретро-детектив: репрезентація радянського минулого (2010)
Ціпко А. В. - Феодосій Печерський: художні форми житійного уображення (2010)
Шебуренкова Т. В. - Концепт свободи як один із компонентів міфу про американську мрію у романі Пола Остера "Левіафан" (2010)
Янкова Н. І. - Художнє втілення доби Хмельниччини у творчій спадщині М. Грушевського (2010)
Титул, зміст (2014)
Кизим М. О. - Вплив асиметрії умов членства України в СОТ на її зовнішню торгівлю з країнами ЄС і Митного союзу ЄврАзЕС, Матюшенко І. Ю., Беренда С. В., Ярошенко І. В. (2014)
Крамаренко Р. М. - Європейська модель креативної локалізації столичних міст, Галенко Н. О. (2014)
Непрядкіна Н. В. - Перспективи розвитку експортного фінансування в Україні із залученням експортних кредитних агентств (2014)
Ковтун Н. С. - Формування конкурентних переваг людських ресурсів у національній економіці (2014)
Москаленко А. Н. - Институты власти, их результативность и влияние на реализацию экономической политики опережающего развития (2014)
Бадида М. П. - Концептуальні засади фінансового забезпечення реалізації регіональної політики, Жук І. І. (2014)
Родимченко А. О. - Формування методичних підходів до оцінки рівня розвитку регіональної логістичної системи (2014)
Коюда В. О. - Організаційно-методичні аспекти управління інноваційним розвитком підприємства, Осикова А. М. (2014)
Носик О. М. - Теоретичні підходи до визначення змісту соціально-інноваційної моделі економічного розвитку (2014)
Шевченко О. М. - Економічна сутність бенчмаркінгу та його роль у інноваційному розвитку підприємства, Братусь Ю. М. (2014)
Круш Н. П. - Удосконалення моделі управління інноваційною діяльністю корпоративних підприємств у контексті відкритості інновацій (2014)
Алєксєєв В. І. - Математичне обґрунтування показника концентрації впливу членства для аналізу вразливості кредитної спілки (2014)
Бережнюк І. Г. - Моделювання процесів селективності митного контролю з урахуванням основних параметрів ризикованості переміщення товарів через митний кордон, Джумурат О. В. (2014)
Ревенко Д. С. - Детерминированное моделирование устойчивости динамических социально-экономических систем, Лыба В. А., Горячева К. И. (2014)
Ячменьов Є. Ф. - Функціональна модель вищого навчального закладу в IDEF0 (2014)
Ісаєнко О. О. - Моделювання нестаціонарних часових рядів економічної динаміки на основі рівняння Фоккера – Планка (2014)
Жабинець О. Й. - Методологічні проблеми збору та аналізу витоків конфіденційної інформації (2014)
Камінська Т. Г. - Обліково-інформаційне забезпечення управління інноваційною діяльністю, Слєсар Т. М. (2014)
Лук’яненко Д. І. - Бізнес-моделювання діяльності підприємств в умовах розвитку інформаційного простору (2014)
Череп А. В. - Методичні засади оцінки ефективності діяльності підприємств машинобудування, Сінєкаєва О. Д. (2014)
Гамма Т. Н. - Развитие интеграционных процессов предприятий пищевой промышленности Украины (2014)
Стрельбіцька Н. Є. - Лібералізація оптового ринку електроенергетики України: перші наслідки (2014)
Шевцова Г. З. - Особливості сучасного потенціалу підприємств хімічної промисловості України, Браславська О. В. (2014)
Гладинець Н. Ю. - Прогнозування інноваційного розвитку промисловості України (2014)
Глушко О. В. - Концепції та парадигми в управлінні економічною стійкістю машинобудівних підприємств (2014)
Занора В. О. - Ризик-орієнтоване управління виробничо-технологічними витратами машинобудівних підприємств (2014)
Глущенко А. Н. - Фундаментальные факторы и перспективы развития черной металлургии Украины (2014)
Іванова А. С. - Технологічний фактор конкуренції в галузі європейського верстатобудування (2014)
Лях І. О. - Адаптивно-реноваційний вплив зовнішніх і внутрішніх чинників на управління фінансово-економічною діяльністю підприємств машинобудування (2014)
Onysenko T. S. - Economic Analysis of Book-Publishing Industry (2014)
Чучук Ю. В. - Критерії та показники для оцінювання економічної ефективності газоперекачувальних агрегатів в умовах модернізації газотранспортної системи України (2014)
Васильєва Н. К. - Моделі планування збалансованого розвитку українського плодівництва (2014)
Дорофєєв О. В. - Теоретико-прикладні проблеми застосування механізмів управління розвитком аграрного сектора економіки (2014)
Лозинська І. В. - Сучасні підходи до формування конкурентоспроможності продукції в галузі м'ясо-молочного скотарства (2014)
Міценко Н. Г. - Ресторанне господарство як канал збуту продукції АПК (2014)
Грубінка І. І. - Можливі напрямки вдосконалення кредитного механізму здійснення державної підтримки кредитного забезпечення сільськогосподарських підприємств в Україні (2014)
Самойлік М. С. - Комплексна оцінка ефективності регіональних систем поводження з твердими відходами (2014)
Бойко А. Б. - Шляхи оптимізації роботи галузі мобільного зв’язку України на основі світового досвіду (2014)
Транченко Л. В. - Соціально-економічна ефективність функціонування туристичних підприємств, Лопатюк Р. І. (2014)
Фролова Л. В. - Стратегічні спостереження в процесі аналізу стратегічного потенціалу торговельного підприємства, Алєксєєв С. Б. (2014)
Андросова Т. В. - Використання збалансованої системи показників в економічному управлінні грошовими потоками торговельного підприємства, Грінько А. П., Гринько П. Л. (2014)
Мілаш І. В. - Методичний інструментарій оцінки результативності стратегічного управління витратами торговельного підприємства, Красноусов А. В. (2014)
Нестеренко О. О. - Класифікація кейтерингових послуг для організації їх обліку, Коробкіна І. С. (2014)
Захарчин Г. М. - Економічні чинники управління поведінкою персоналу машинобудівних підприємств у сучасних умовах, Космина Ю. М. (2014)
Мельникова К. В. - Мотивація інноваційно активного персоналу підприємства (2014)
Овсюк Н. В. - Складові матеріального стимулювання працівників підприємств (2014)
Озарко Е. С. - Подход к оценке эффективности деятельности персонала с учетом личностного фактора, Опотяк Ю. В., Челомбитько В. В. (2014)
Гук Л. П. - Прогнозування та регулювання розвитку нестандартної зайнятості в Україні (2014)
Солярчук Н. Ю. - Фрілансова діяльність в Україні: стан і проблеми державного управління (2014)
Отенко В. І. - Конкурентні переваги підприємницької діяльності (2014)
Ячменьова В. М. - Методика оцінювання інноваційності діяльності промислового підприємства, Вольська Г. К. (2014)
Плікус І. Й. - Економічний потенціал підприємств, що функціонують в економіці, заснованій на знаннях (2014)
Рудніченко Є. М. - Адаптація системи економічної безпеки підприємства до впливу суб’єктів митного регулювання: сутність та рівні (2014)
Синькевич Н. І. - Аналіз існуючих прийомів і методів фінансового аналізу діяльності суб’єктів господарювання, Василишин Т. М. (2014)
Ус Ю. В. - Оціночні показники ефективності структурних перетворень машинобудівних підприємств на основі ресурсно-функціонального підходу, Обидєннова Т. С. (2014)
Яркина Н. Н. - Комплексность механизма управления предприятием (2014)
Жорова Є. Р. - Оптимізація фінансової структури капіталу підприємства (2014)
Шалімова Н. С. - Якість аудиту як ключовий критерій оцінки його результативності в системі соціально-економічних відносин (2014)
Янчев А. В. - Теоретико-методологічні засади облікового процесу в інформаційній економіці (2014)
Івасів І. Б. - Інтегрована система управління ліквідністю в банках, Фуксман О. Ю. (2014)
Антоненко С. В. - Налоговое стимулирование природоохранной деятельности (2014)
Косова Т. Д. - Податкова віддача регіонів України: проблеми і перспективи, Тімарцев О. Ю. (2014)
Кравчук І. С. - Розвиток ринку банківських облігацій в Україні (2014)
Кремень В. М. - Співвідношення між поняттям "фінансовий нагляд" і поняттями "фінансове регулювання" та "фінансовий контроль" (2014)
Міщук Г. Ю. - Проблеми впровадження програмно-цільового методу бюджетного планування в забезпеченні суспільних потреб (2014)
Мусієнко О. М. - Оцінка ефективності реалізації інвестиційної діяльності вітчизняних банків на ринку цінних паперів України, Маслова А. Ю. (2014)
Омельченко О. І. - Комплексне оцінювання кредитного потенціалу банківської системи в умовах невизначеності (2014)
Сосновська О. О. - Механізм управління гнучкістю ресурсного потенціалу страхових компаній (2014)
Загарій В. П. - Монетарні важелі досягнення фінансової безпеки: досвід розвинених країн (2014)
Кравчук В. І. - Місце технології нейронечіткого моделювання в системі ризик-менеджменту банку (2014)
Підсосонна Я. Г. - Кредитна політика України: макро- та мікроекономічні аспекти (2014)
Харченко В. О. - Оцінка якості кредитно-інвестиційного портфеля банків України (2014)
Князєва Н. О. - Маркетинговий інструментарій впровадження соціально значущих інноваційних послуг (на прикладі послуг національного цифрового телебачення), Лозовська Г. М. (2014)
Князєва О. А. - Впровадження контролінгу в діяльність великих підприємств задля підвищення їх конкурентоспроможності, Новицька С. С. (2014)
Гугул О. Я. - Нейромаркетинг як інструмент дослідження поведінки споживачів у системі маркетингових інновацій підприємства, Зінчук Д. М. (2014)
Коваль Т. А. - Дослідження маркетингу партнерських відносин як інструменту стратегічного управління підприємством, Яхкінд В. П. (2014)
Шабельник Т. В. - Механізми бізнес-процесів маркетингоорієнтованого управління на фармацевтичному ринку (2014)
Моргун Г. В. - Стратегічний контролінг як підсистема стратегічного управління (2014)
Кобець С. П. - Стратегічне управління конкурентною стійкістю машинобудівних підприємств на засадах інноваційного розвитку (2014)
Сиротинська Н. М. - Інновації та їх маркетингова підтримка (2014)
Бабарика М. Г. - Поетика будови прифронтового ландшафту в романі Жюльєна Грака "Балкон у лісі" (2011)
Варецька С. О. - Історія, пам’ять, ідентичність у романі "Моє століття" Ґ. Ґраса (2011)
Висоцька С. С. - Симулякризація героя в англійському постромані і проблема кризи ідентичності (2011)
Горелова О. В. - "Етнограф" Борхеса як ще одна історія про білого чоловіка (2011)
Диндаренко О. А. - Образ англо-індійського суспільства Р. Кіплінга в контексті діалогу культур (2011)
Іванова Н. В. - Пошуки ідентичності в романі М. Ондаатжі "Привид Еніл" (2011)
Козлова К. О. - Проблема національної ідентичності в канадській англомовній прозі (на матеріалі роману Р. Дейвіса "Повсталі янголи") (2011)
Коминська Н. І. - Проблема жіночої ідентичності в романі Тоні Моррісон "Улюблена" (2011)
Костюк Ю. С. - Персоналістський аспект ідентичності чорношкірої жінки в художньому просторі роману Т. Моррісон "Найблакитніше око" (2011)
Крамар В. Б. - Постмодерністська поетика творів Д. Апдайка та Д. Лессінґ (2011)
Маєвська О. Т. - Особиста і колективна ідентичність у романі Мігеля де Унамуно "Святий Мануель Добрий, мученик" (2011)
Мараховська Н. В. - Проблема конструювання професійної ідентичності вчителя на матеріалі роману Е. Р. Брейтуейта "Учителю з любов’ю" ("To Sir, with love") (2011)
Маценка С. П. - Літературна "бездомність": відмова від ідентичності у творах Герти Мюллер (2011)
Мельник Д. М. - Самоідентифікація як особистісний дискурс у романі Інґеборґ Бахман "Маліна" (2011)
Оржицький І. О. - Пошук еквадорської національної самобутності у творчості Ґ. А. Хакоме (2011)
Остапчук Т. П. - Ідентичності персонажів у просторово-часових координатах роману І. Забитко "When Luba Leaves Home" (2011)
Пилипюк Л. А. - Феномен ідентичності та часопростору в художніх творах Оноре де Бальзака (2011)
Поліщук Н. Ю. - Константи ідентичнісного буття в американській жіночій малій прозі останньої третини ХХ століття (2011)
Работяга Г. І. - Пошук власного простору у п’єсі Бернара-Марі Кольтеса "Повернення до пустелі" (2011)
Романова С. В. - Пошук власної ідентичності як аспект самопізнання у прозі Роси Монтеро (2000-2008 рр.) (2011)
Скляр Н. В. - Відтворення авторської ідентичності крізь призму війни в німецькомовній автобіографії ХХ-ХХІ століть (2011)
Собченко І. В. - Геометрія відчуження: прикордонна топологія у прозових творах Аготи Крістоф (2011)
Сторчеус С. В. - Репрезентація концепту "ідентичність" у популярній літературі (на прикладі афро-американського детективу У. Мослі) (2011)
Тарасюк Я. П. - Конфлікт ідентичностей у ранній романній творчості Ф. Моріака (2011)
Тихомирова О. В. - Гра у фікційного автора в "Кулінарній книзі Нанні Огг" (2011)
Чернишова С. О. - Внутрішній світ "екзотичної прози" В. С. Моема: спроба реконструкції (2011)
Николаю Петровичу Щербаку — 90! (2014)
Щербак Н. П. - Геохронология и геодинамика архейских мегаблоков Украинского щита, Артеменко Г. В. (2014)
Бибикова Е. В. - Ранняя кора Земли в свете изотопно-геохимических и изотопно-геохронологических данных (2014)
Старостенко В. И. - Геотектоника, глубинное строение и рудные месторождения Кировоградского рудного района Украинского щита по геофизическим данным, Гинтов О. Б. (2014)
Пономаренко А. Н. - Геохронология и геодинамика палеопротерозоя Украинского щита, Степанюк Л. М., Шумлянский Л. В. (2014)
Лобач-Жученко С. Б. - Древние кратоны — возраст, строение, состав, геодинамика (2014)
Розен О. М. - Архей—протерозой — важный рубеж в истории Земли (2,5 млрд лет) (2014)
Сукач В. В. - Мезоархейские зеленокаменные структуры Среднего Приднепровья Украинского щита: стратиграфические разрезы, вещественный состав и возрастная корреляция (2014)
Чернышов Н. М. - Изотопно-геохимические свидетельства процессов мантийно-корового взаимодействия при формировании позднеархейских, Рыборак М. В., Альбеков А. Ю. (2014)
Митрохин А. В. - Петрология "гибридных пород" Коростенского плутона анортозит-рапакивигранитной формации Украинского щита, Билан Е. В. (2014)
Анастасьєва Д. С. - "Стефа і її Чакалка" Івана Андрусяка: центральні та периферійні функції казки (2011)
Анісімова Н. П. - "Час становлення" національної ідентичності в поезії Юрія Буряка (2011)
Береза І. Ю. - Незалежність України у творчості Валерія Бойченка (2011)
Бойцун І. Є. - Міфологічний простір повісті "Корова часу, або Нові пригоди вужа Ониська" Олександра Дерманського (2011)
Бортнік Ж. І. - Діалог між "Я" та "Іншим" у монодрамі Н. Нежданої "Мільйон парашутиків" у контексті проблем ідентифікації (2011)
Бугайова Н. А. - Проблема ідентичності у творах Валерія Шевчука (2011)
Волощук Ю. О. - Національна ідентичність героїв та художнє моделювання часопростору в романній прозі Володимира Гжицького (2011)
Галушка Н. В. - Жанрова специфіка детективної прози Ірен Роздобудько (2011)
Гірняк М. О. - У пошуках координат для власного "я": проблема ідентичності у прозі Валер’яна Підмогильного (2011)
Єременко О. Р. - Маскулінні моделі ґендерної ідентифікації в романах Василя Слапчука, Кобилякова Г. В. (2011)
Журавська О. В. - Часопростір прози Е. Андієвської як рівень проявлення ідентичності (на матеріалі "Роману про добру людину"), Росінська О. А. (2011)
Корнійчук Т. В. - Проблеми релігійного самовизначення українського народу в "Енеїді" І. Котляревського (2011)
Корнілова К. О. - Індивідуальний часопростір головного героя в романі П. Загребельного "Юлія, або Запрошення до самовбивства" (2011)
Красненко О. В. - Ідентифікація себе як українця в романі П. Загребельного "Південний комфорт" (2011)
Кривопишина А. С. - Наративні принципи конструювання ідентичності в автобіографічному романі "Добло і зло" Ірени Карпи (2011)
Мацько В. П. - Культурологічна парадигма в літературно-критичній та епістолярній спадщині: Олександр Білецький і Мирон Степняк (2011)
Меншій А. М. - Часова організація наративного дискурсу в оповіданні М. Коцюбинського "Persona grata" (2011)
Музичук В. В. - Художня інтерпретація історичної особистості в тетралогії Г. Хоткевича "Богдан Хмельницький" (2011)
Повар М. Г. - Іван Вирган: грані таланту письменника (2011)
Порядна О. О. - Віршування І. Франка як спосіб вираження національної ідентичності митця (на матеріалі перекладу вірша Р. Бернса "Трагічний уривок") (2011)
Присяжнюк О. М. - Ідентифікація міста в поезії Лесі Українки: пошук європейської культуровідповідності (2011)
Савич Н. В. - Історико-літературна спадщина Т. Г. Шевченка у професійно-фаховій підготовці майбутніх філологів (2011)
Cаприкіна А. Г. - Синкретизм художнього мислення Г. Мазуренко як вияв творчої ідентичності (2011)
Ткаченко І. А. - "Тільки степом заростемо, тільки степом…": екзистенційний дискурс степу в романі Любові Голоти "Епізодична пам’ять" (2011)
Турчин М. М. - Національна іманентність текстів Ігоря Калинця (2011)
Чухонцева Н. Д. - "Степовий менталітет" у ліриці Миколи Чернявського (2011)
Шарова Т. М. - Образ матері в романі Івана Маслова "Материнський вогонь" (2011)
Крупчан О. Д. - Сучасні завдання цивілістичної науки в Україні (2014)
Гринько С. Д. - Значення типології рецепції римського права для правових систем європейських країн (2014)
Довгерт А. С. - Законодавство України з міжнародного приватного права: джерела запозичення (2014)
Кологойда О. В. - Теоретична концепція фондового права та його місце в системі права України (2014)
Примак В. Д. - Взаємодія засад справедливості, розумності й добросовісності при визначенні змісту деліктоздатності суб’єктів цивільного права (2014)
Шишка Р. Б. - Проблема зловживання правом в сучасному цивільному праві (2014)
Щербина В. С. - Публічні й приватні інтереси в господарських відносинах (2014)
Берестова І. Е. - Щодо процесуальної природи та порядку пред’явлення ухвали господарського суду про розстрочку виконання рішення суду (2014)
Дрішлюк А. І. - Норми моралі в системі джерел цивільного права України (2014)
Єсауленко Н. В. - Спадкування паю виробничого кооперативу (2014)
Закорецька Л. О. - Права суб’єкта інтелектуальної власності на винахід за законодавством України та Австрії (2014)
Клімовський С. С. - Цивільно-правові способи захисту права на особисті папери (2014)
Козловська Л. В. - Прийняття та відмова від спадщини як здійснення суб’єктивного права спадкування (2014)
Косовський Л. М. - Поняття та правова природа іноземного елемента в цивільному судочинстві України (2014)
Кочин В. В. - Категорія "особа" у приватному праві (2014)
Лапечук П. І. - Щодо розмежування земель держави та територіальних громад, Попович Т. Г., Бесарабчик В. О. (2014)
Левківський Б. К. - Інститут дитячого омбудсмена в системі юрисдикційного захисту (2014)
Литовченко Л. А. - Розсуд, інтерес і суб’єктивне право у взаємозв’язку і співвідношенні в цивільному праві України (2014)
Миронова Г. А. - Право на медичну допомогу: цивільно-правова характеристика (2014)
Мічурін Є. О. - Розуміння обмежень прав осіб у цивільному праві, Кожевникова В. О. (2014)
Парута Ю. І. - Теоретико-правові аспекти визначення організаційно-правової форми громадського об’єднання (2014)
Первомайський О. О. - Органи та представники суб’єктів публічного права як учасників цивільних відносин (2014)
Печников А. П. - К вопросу определения гражданско-правового статуса медицинской организации, Печникова О. Г. (2014)
Пленюк М. Д. - Призупинення виконання зобов’язань як спосіб самозахисту порушених прав кредитора (2014)
Резнік Г. О. - Право дитини на охорону здоров’я (2014)
Солтис Н. Б. - Застосування підстав припинення поруки до правовідносин майнової поруки (2014)
Хіміч С. П. - Судові виклики і повідомлення за ЦПК, КАС та ГПК України: порівняльний аналіз (2014)
Чурпіта Г. В. - Процесуальні особливості виконання судових рішень у справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення для реалізації, зміни чи припинення сімейних прав та обов’язків (2014)
Яриш О. М. - Ознаки інформації як об’єкта цивільних прав (2014)
Біленко М. С. - Правова природа договору будівельного підряду (2014)
Вавженчук С. Я. - Юридична природа та види іпотечного сертифіката (2014)
Ганчева А. М. - Особливості суб’єктного складу у договорі побутового підряду (2014)
Гриняк А. Б. - Судова практика як джерело правового регулювання договірних відносин (2014)
Калаур І. Р. - Передання майна у користування за участю особи, уповноваженої на укладання договору найму (оренди) (2014)
Міловська Н. В. - Предмет як істотна умова договорів страхування (2014)
Нечипоренко Н. С. - Розмежування договору перевезення вантажу залізничним транспортом з іншими видами договорів (2014)
Резніченко С. В. - Договір аутсорсингу та сфери його застосування (2014)
Соботник Р. В. - Правова природа договору страхування відповідальності за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки (2014)
Софронкова Н. О. - Захист прав боржника в іпотечних відносинах: стан вивчення проблематики (2014)
Усуб Ельчин Ариф оглы - Нормативно-правовое регулирование ипотеки недвижимого имущества в Украине (2014)
Федорченко Н. В. - Становлення інституту договірних зобов’язань з надання послуг у праві радянського періоду (2014)
Бернацький М. В. - Деякі питання права державної власності на житло (2014)
Галянтич М. К. - Поняття та співвідношення житлових прав та інтересів фізичних осіб (2014)
Корнієнко Ю. І. - Припинення права власності на предмет іпотеки житлової нерухомості (2014)
Безух О. В. - Баланс інтересів у регулюванні господарських відносин як правовий принцип (2014)
Бутнік-Сіверський О. Б. - Правові аспекти нарахування винагороди суб’єктам підприємницької діяльності – нерезидентам за субліцензійними договорами, Троцька В. М. (2014)
Даниленко Є. М. - Поняття та ознаки добровільного викупу акцій (2014)
Журик Ю. В. - Джерела антимонопольно-конкурентного права України (2014)
Кицик Я. Р. - Типовий договір в системі господарських договорів (2014)
Полюхович В. І. - Окремі питання правового статусу емітентів на фондовому ринку України (2014)
Сенюта С. Я. - Законодавче визначення учасників господарських відносин у галузі телекомунікацій (2014)
Сергійко О. В. - Класифікація учасників господарських відносин (2014)
Черненко О. А. - Державне господарювання: поняття та ознаки (2014)
Боярський Є. Д. - Застосування іноземних надімперативних норм у міжнародному приватному праві України (2014)
Ватрас В. А. - Проблеми та перспективи кодифікації міжнародного сімейного права України (2014)
Капіца Ю. М. - Розвиток цивільно-правових способів захисту прав інтелектуальної власності в Європейському Союзі (2014)
Король В. І. - Правові особливості функціонування Митного союзу та єдиного економічного простору в межах Євразійського економічного співтовариства (2014)
Микита І. Р. - Сучасні теоретичні проблеми договірних відносин з міжнародних морських перевезень (2014)
Посикалюк О. О. - Межі захисту особистих немайнових прав публічних осіб: порівняльно-правове дослідження (2014)
Черних Ю. С. - Роль Е. Лаутерпахта у формуванні інституту парасолькового застереження (клаузули) в міжнародному обороті (2014)
Вороненко Ю. В. - Результати наукових досліджень співробітників академії та впровадження їх в практичну охорону здоров’я, Зозуля І. С., Вдовиченко Ю. П., Гойда Н. Г., Косаковський А. Л., Харченко Н. В., Гош Р. І., Смаглюк О. Є. (2014)
Ватлицов Д. В. - Истощение организма как результат пролонгированной стрессорной загрузки (2014)
Русецкая Н. В. - Функциональное состояние кардиомиоцитов как индикатор факторов стресса (2014)
Бандажевский Ю. И. - Использование экспериментальной модели c лабораторными животными для оценки влияния радиационно-химического фактора на систему кроветворения, Дубовая Н. Ф., Швартау В. В., Козярин И. П. (2014)
Бурлака А. І. - Гігієнічна оцінка епідемічної безпечності води плавальних басейнів при навчально-виховних закладах, Гаркавий С. І., Коршун М. М., Сурмашева О. В., Міхієнкова А. І., Філатова І. М. (2014)
Карлова О. О. - Особливості змін показників гуморальної ланки імунітету у пацієнтів, що професійно контактують зі свинцем (2014)
Коваль В. В. - Гігієнічна оцінка доочищеної фасованої питної води, Рублевська Н. І., Гергель Т. І., Фарафонова О. В., Рублевський В. Д. (2014)
Козярін І. П. - Питання безпечності використання харчових продуктів, що містять наночастинки, Івахно О. П. (2014)
Козярін І. П. - Оцінка фактичного вмісту фолієвої кислоти в раціонах харчування дорослого населення України, Москальчук Л. В. (2014)
Махнюк В. М. - Проблемні питання реалізації функцій державного санітарно-епідеміологічного нагляду при плануванні та забудові населених місць (2014)
Нємцева Ю. В. - Критеріальні показники ефективності корекції порушень зору та мовлення у дітей в умовах спеціального дошкільного навчального закладу (2014)
Хоменко І. М. - Досвід використання радіоактивно чистих продуктів харчування в системі протирадіаційного захисту жителів радіоактивно забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи територій України (2014)
Шапаєва О. С. - Гігієнічна оцінка денної динаміки розумової працездатності учнів молодшої школи з різною організацією фізичного виховання, Гаркавий С. И., Коршун М. М. (2014)
Гойда Н. Г. - Медико-соціальна характеристика організації системи паліативної та хоспісної допомоги в Україні, Губський Ю. І., Князевич В. М., Царенко А. В. (2014)
Гур’єв С. О. - Методологічні аспекти розробки критеріїв професійної придатності особового складу аварійно-рятувальних формувань, Стрюк М. І. (2014)
Косарчук В. В. - Вивчення стану здоров’я та фізичного розвитку військовослужбовців офіцерського складу мобілізаційного резерву Збройних сил України на етапах вступу та проходження військової служби, Чорна Л. М., Хижняк М. І., Устінова Л. А. (2014)
Крекотень О. М. - Характеристика існуючої системи медико-соціального забезпечення працюючих за системно-функціональною компонентою системного підходу її вивчення, Криштопа Б. П. (2014)
Савчук О. В. - Характеристика стану організації стоматологічної допомоги населенню за матеріалами соціологічного дослідження (2014)
Ткаченко В. І. - Оцінка якості життя пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу (2014)
Харківська С. В. - Гігієнічні умови праці працівників марганцеворудної промисловості України, Варивончик Д. В. (2014)
Головченко Ю. І. - Застосування вітамінів групи в у комплексному лікуванні захворювань периферичної нервової системи, Асауленко О. І., Колосова Т. В., Рябіченко Т. М., Гурмак О. М. (2014)
Кобись Т. О. - Клінико-імунологічні прояви активності демієлінізуючого процесу у хворих на розсіяний склероз (2014)
Благодатний В. М. - Таксономічні різновиди papillomavirus в канцерогенезі репродуктивної системи (2014)
Голяновський О. В. - Попередження масивних кровотеч за розродження вагітних з патологією плацентації, Іванкова І. М., Толстанова Г. А. (2014)
Голяновський О. В. - Використання непневматичного протишокового костюму та сучасного комбінованого плазмозамінника на догоспітальному етапі у жінок з масивною кровотечею, Толстанова Г. О., Лєжненко С. П., Рубінштейн А. М. (2014)
Горбань Н. Є. - Клінічні та анатомо-функціональні особливості ретенційних кіст яєчників у жінок репродуктівного віку (2014)
Калюта А. А. - Современные аспекты комплексной оценки состояния шейки матки у женщин репродуктивного возраста при наличии генитального эндометриоза, Нарольская А. И. (2014)
Круть Ю. Я. - Возможности оптимизации гемодинамики в фетоплацентарном бассейне, как фактор влияния на перинатальный результат, Гайдай Н. В., Бондаренко С. А., Ревенько А. М. (2014)
Рідковець С. Г. - Фізична якість сили у здорових дівчат 19-20 років та прогноз репродуктивної функції (2014)
Сюсюка В. Г. - Особливості окислювальної модифікації білків та стан антиоксидантної системи у вагітних в залежності від рівня тривожності (2014)
Трохимович О. В. - Патоморфологічний аналіз ендометрія та цитотрофобластичної інвазії у жінок з ранніми втратами вагітності, Бражук М. В., Чубей Г. В. (2014)
Бережний В. В. - Значимість капіляроскопії для характеристики дебюту патологічного процесу при ювенільній системній склеродермії, Марушко Т. В., Тараненко Т. В., Олексенко О. В. (2014)
Бережний В. В. - Ендотеліальна дисфункція у дітей з ювенільним ревматоїдним артритом, Марушко Т. В., Глядєлова Н. П., Марушко Є. Ю. (2014)
Габор М. Л. - Оцінка деяких показників оксидантно-антиоксидантної системи у дітей з рецидивуючим бронхітом, Лемко О. І., Лукащук С. В. (2014)
Гнатенко Т. М. - Ретроспективний аналіз особливостей перебігу синдрому ацетонемічного блювання у дітей, Бекетова Г. В., Шпеко Н. І., Надточій Н. І. (2014)
Дегтярь В. А. - Современные проблемы диагностики и лечения мочекаменной болезни у детей, Хитрик А. Л., Харитонюк Л. М., Бойко М. В., Обертинский А. В., Островская О. А., Дудка Л. С. (2014)
Дігтяр В. А. - Досвід використання малоінвазивної хірургії в лікуванні інвагінації кишечника у дітей, Барсук О. М., Савенко М. В., Інюшин С. В., Коваль С. В. (2014)
Дігтяр В. А. - Лікування дітей хворих на метаепіфізарний остеомієліт ускладнений гнійним артритом, Лук’яненко Д. М. (2014)
Дігтяр В. А. - Хірургічна корекція лійкоподібної деформації грудної клітки у дітей, Камінська М. О. (2014)
Дігтяр В. А. - Діагностика аберантної підшлункової залози у дітей, Садовенко Е. Г., Щудро С. А., Барсук А. М., Камінська М. О., Валов В. Г. (2014)
Древіцька О. О. - Інтелект дітей молодшого шкільного віку з пограничними психічними розладами (2014)
Кеч Н. Р. - Дані інструментального та молекулярно -генетичного обстежень у дітей з екопатологією кісткової системи, Гнатейко О. З., Виштак Н. В. (2014)
Кондрашова В. Г. - Системне залучення сполучної тканини при ізольованому пролапсі мітрального клапана у дітей, які народилися від опромінених батьків, Шейко Л. П. (2014)
Мартинюк Т. В. - Розлади мезентеріального кровотоку при некротичному ентероколіті у новонароджених (2014)
Марушко Ю. В. - Використання препарату цинку сульфату у дітей в комплексному лікуванні хронічного гастродуоденіту асоційованого з Helicobacter pylori, Асонов А. О., Таринська О. Л. (2014)
Марушко Ю. В. - Характеристика когнітивних функцій та ліпідного спектру слинии у дітей першого класу школи, Гиндич Ю. Ю., Дембіцький В. Л. (2014)
Марушко Ю. В. - Особливості клінічних проявів у дітей з поєднаною патологією гастродуоденальної зони та первинною артеріальною гіпертензією, Гищак Т. В., Злобинець А. С., Мика М. Ю. (2014)
Мурашко Ю. В. - Показники водневого дихального тесту з навантаженням лактозою при транзиторній лактазній недостатності у дітей, що знаходяться на грудному вигодовуванні, Іовіца Т. В. (2014)
Моця М. А. - Стимуляція метаепіфізарних зон при вкороченнях нижніх кінцівок у дітей з патологією ЦНС (2014)
Мощич О. П. - Динаміка вмісту феритину і трансферину в дітей переддошкільного і дошкільного віку, хворих на негоспітальну пневмонію, асоційовану із залізодефіцитною анемією, Василишин Х. І., Сміян О. І. (2014)
Мощич О. П. - Особливості складу мікробіоти кишківника у дітей раннього віку хворих на гострий обструктивний бронхіт, Плахута В. А., Сміян О. І. (2014)
Поночевна О. В. - Ефективність використання пектолвану ц в терапії захворювань нижніх дихальних шляхів інфекційного та алергічного генезу у дітей молодшого шкільного віку (2014)
Руденко С. М. - Функціональні методи дослідження зовнішнього дихання у дітей дошкільного віку (2014)
Сіренко І. С. - Проблемні питання імунопрофілактики дифтерії та правця у дітей та шляхи їх подолання, Гладка О. А., Чумаченко С. С. (2014)
Танцюра Л. Д. - Багатопараметричний аналіз результатів дослідження медіаторів запалення у новонароджених дітей під час проведення протективної штучної вентиляції легень, Біляєв А. В. (2014)
Шаповалова Г. А. - Застосування "сухих" вуглекислих ванн в комплексі реабілітації дітей з супутніми ураженнями нервової системи в періоді ремісії онкозахворювань (2014)
Шарікадзе О. В. - Ефективність засобів зовнішньої терапії у комплексному лікуванні дітей, хворих на атопічний дерматит (2014)
Шпеко Н. І. - Ефективність і безпека комбінованих мукоактивних відхаркувальних засобів при гострих репіраторних інфекціях у дітей, Бекетова Г. В., Мустак Мохаммед Алі, Гнатенко Т. М. (2014)
Шунько Е. Е. - Особливості імунної системи у новонароджених в критичному стані, вплив на стан здоров'я в ранньому дитинстві, Омельченко Л. В., Путкарадзе Р. В., Лакша О. Т. (2014)
Шунько Є. Є. - Клінічні спостереження за новонародженими від багатоплідної вагітності, Сюрха Ю. П., Белова О. О. (2014)
Сіренко О. І. - Синдром "prune belly" у новонародженої дитини: клінічний випадок, Лакша О. Т., Ніконова Л. В., Старенька С. Я. (2014)
Соловйов О. С. - Аналіз результатів науково-практичних заходів та мобілізаційних процесів формування системи якості фармацевтичного права адаптованих до стандартних вимог ES. Повідомлення 3 (2014)
Тихонов О. І. - Перспектива створення напрямку "альтернативне лікарське забезпечення населення екстемпоральними препаратами продуктів бджільництва", Богдан Н. С., Шпичак О. С. (2014)
Тихонов О. І. - Актуальність створення в Україні лікарських препаратів із продуктів бджільництва (апітерапія), Коношевич Л. В., Кудрик Б. Т., Бобро С. Г. (2014)
Горячева І. П. - Органопротективне лікування експериментальних деструктивних пошкоджень верхніх відділів травного шляху (2014)
Руденко В. А. - Нейроаутоімунні реакції у щурів з експериментальним алергічним енцефаломієлітом після лікування ксеногенними МСК та ІЛ-10, Бєльська Л. М., Вербовська С. А., Пічкур О. Л. (2014)
Борисова І. С. - Пневмонія в гематологічному стаціонарі: розповсюдженність та характеристика хворих (2014)
Гуменюк Г. Л. - Заболеваемость саркоидозом органов дыхания в южном и северном регионах Украины (2014)
Дзюблик Я. О. - Аналіз та прогнозування ефективності стратегій діагностики негоспітальних вірусних інфекцій нижніх дихальних шляхів (2014)
Дудка П. Ф. - Клініко-імунологічні особливості перебігу та фармако-терапії хворих із загостренням хронічного обструктивного захворювання легень, Добрянський Д. В., Ільницький Р. І., Бодарецька О. І. (2014)
Кібізова Н. І. - Ефективність кларитроміцину в комплексному лікуванні хворих на туберкульоз із розширеною резистентністю (2014)
Кузовкова С. Д. - Особенности формирования гранулем при туберкулемах легких с высокой активноcтью туберкулезного воспалительного процесса, Лискина И. В., Загаба Л. М., Олексинская О. А. (2014)
Лемко О. І. - Особливості показників цитокінового статусу та активність запального процесу у хворих на негоспітальні пневмонії, Решетар Д. В., Кополовець Т. І., Павлович Г. М. (2014)
Литвиненко Н. А. - Доцільність застосування тіоамідів протягом інтенсивної фази хіміотерапії у хворих на мультирезистентний туберкульоз легень, котрим під час попередніх курсів хіміотерапії не застосовували етіонамід (протіонамід) (2014)
Черенько С. О. - Динаміка припинення бактеріовиділення у хворих з новими випадками мультирезистентного туберкульозу, Гранкіна Н. В., Сенько Ю. О. (2014)
Ванчуляк О. Я. - Структурні зміни міокарда при гострій коронарній недостатності (2014)
Вьюницкая Л. В. - Липопротеин-ассоциированная фосфолипаза а2 - маркер нестабильности атеросклеротической бляшки (2014)
В’юницька Л. В. - С-реактивний білок у лабораторній діагностиці й оцінці ризику атеросклерозу, Луньова Г. Г. (2014)
Гурбич Е. А. - Использование фототерапии в медицинской косметологи (2014)
Загорій Г. В. - Перспективність використання екстрактів листя айви та шроту винограду для створення лікарського засобу у формі гелю на основі поліметилсилоксану, Кузнєцова О. В., Буцька В. Є., Джан Т. В., Тимченко О. Г. (2014)
Зозуля А. І. - Історичні аспекти організації боротьби з інсультом (2014)
Зозуля І. С. - Організація надання допомоги при цереброваскулярних захворюваннях сьогодні та перспективи на майбутнє, Зозуля А. І. (2014)
Кузьміна А. П. - Роль інфекційних агентів в розвитку васкуліту, Хакімова Т. В. (2014)
Мощич О. П. - Гомеопатичні лікарські засоби в лікуванні ЛОР патології, профілактиці і терапії ГРВІ (2014)
Мягков О. П. - Можливості магнітно-резонансної томографії в діагностиці остеопоротичних компресійних переломів хребта, Мягков С. О., Семенцов О. С., Наконечний С. Ю. (2014)
Назар О. В. - Застосування нормобаричної гіпоксітерапії в клінічній медицині (2014)
Носенко Н. М. - Аритмогенна дисплазія правого шлуночка – труднощі діагнозу (2014)
Обертинська О. В. - Бокавіруси та захворювання, що вони викликають: структура та систематика збудника, епідеміологія, клінічні прояви, особливості лікування та методи діагностики, Бойко Ю. О. (2014)
Олейник Е. А. - Значение современных методов лабораторной диагностики в скрининге рака шейки матки, Завадецкая Е. П., Лунева А. Г., Федорова Т. Т., Ковалюк Е. В., Артемчук А. П. (2014)
Павленко Э. М. - Особенности стоматологической заболеваемости в пожилом и старческом воздасте (2014)
Петренко А. В. - Сучасне уявлення про патогенез та терапію акне (2014)
Попович В. П. - Огляд вітчизняного ринку імуностимулюючих лікарських засобів, Козіко Н. О., Буткевич Т. А. (2014)
Сівкович С. О. - Лімфома годжкіна: сучасні аспекти діагностики та лікування, Мнішенко В. М., Калюта А. О. (2014)
Сятиня М. Л. - Лікарські засоби глюкокортикостероїдів: аналіз фармацевтичного ринку України, Попович В. П., Глущенко О. М., Хоменко С. Л. (2014)
Федоров С. М. - Особливості використання методів фізіотерапії у лікуванні та реабілітації хворих старших вікових груп. Повідомлення 1, Владимиров О. А., Губенко В. П., Ткаліна A. B., Зачатко Т. М., Зачек Л. М. (2014)
Яременко О. Б. - Ультразвукова діагностика у хворих на остеоартроз з ураженням колінних суглобів, Федьков Д. Л., Петелицька Л. Б. (2014)
Бабій Л. Б. - Літературний канон крізь призму домінуючих літературно-критичних поглядів останньої чверті ХХ століття (2011)
Барабаш М. М. - Ідентичність прихованого "я"-персонажа в сучасній українській прозі (2011)
Біла А. В. - Пошук літературознавчої аспектації: проблеми ідентичності (2011)
Бурбан І. М. - Еволюція західноєвропейської драми в авторській концепції Миколи Вороного (2011)
Венгринюк Х. Ю. - Центральне/маргінальне як проблема літературознавчого дискурсу (2011)
Вірченко Т. І. - Ідентичність літературного періоду: теоретичний аспект (2011)
Галета О. В. - Антропос – топос – тропос: антологія "Координати" як пошук нової літературної ідентичності (2011)
Даниленко І. І. - Питання індивідуально-авторської та національної ідентичності у Шевченковому вірші "Подражаніє Едуарду Сові" (2011)
Драч І. Д. - Елітарна література: феномен на марґінесі культурно-історичної доби (2011)
Єжижанська Т. С. - Комунікаційний характер ідентичності у художньому творі (2011)
Козлов Р. А. - Хронотопи авторської ідентичності Франкових драм (2011)
Колтакова Н. Г. - Символістська епіфанія та антиномічна природа ліричного "Я" (2011)
Кривопишина К. С. - Національна картина світу в новелістиці Василя Захарченка 60-х років (до проблеми репрезентації національної ідентичності в літературі) (2011)
Лебединцева Н. М. - Обернена ідентичність у поетичному світі Ю. Тарнавського (2011)
Лисак Н. С. - Національна ідентичність та національні образи в літературі: розходження і точки дотику (2011)
Негодяєва С. А. - Проблема ідентичності героя – домінанта поетики характеротворення в прозі Панаса Мирного (2011)
Павлишин Г. Я. - Традиційні та новаторські жанрові моделі у прозі Марії Матіос (2011)
Пастушук Г. О. - Блазень явний і прихований: до проблеми часопросторової ідентифікації образу в художньому творі (на прикладі зразків англійської літератури) (2011)
Перетята О. С. - Проблема національної ідентичності в українській дитячій літературі кінця ХХ – початку ХХІ ст. в естетичному та психологічному дискурсах (на матеріалі творчості З. Мензатюк) (2011)
Полякова А. А. - Естетика "дегуманізації" Хосе Ортеги-і-Гассета: пошук методу (2011)
Пронкевич О. В. - Дон Кіхот – український націоналіст (2011)
Росінська О. А. - Ідентичність і часопростір у художньому творі: "свій" і "чужий": онтологічний простір у поезії В. Стуса (2011)
Усова А. Ю. - Мистецьке угруповання та особиста ідентичність драматурга (2011)
Філоненко О. Г. - Жіноча ідентичність у літературному магічному дискурсі (на прикладі п’єси В. Шекспіра "Буря") (2011)
Цибулько О. В. - Психоделія та проблема множення ідентичностей (на матеріалі роману в новелах Ю. Іздрика "АМ™") (2011)
Юрчук О. О. - Українські стратегії чоловічої та жіночої ідентичності в колоніальних та постколоніальних умовах (2011)
Ашиток Н. І. - Освітній аспект проблеми формування здорового способу життя (2013)
Ващук Л. М. - Передумови розвитку та становлення фітнесу в Україні (2013)
Войнаровський А. М. - Головні підсумки ХХVІІ Всесвітньої універсіади в Казані (Росія) (2013)
Жембровський С. М. - Формування готовності офіцерів-слухачів до складання заліків та іспитів із фізичної підготовки під час навчання у вищому військово-навчальному закладі (2013)
Петрачков О. В. - Наслідки тривалого перебування в холодній воді (2013)
Демчук С. П. - Соціальна адаптація слабочуючих школярів у процесі фізичного виховання як педагогічна проблема (2013)
Завидівська Н. Н. - Особливості вдосконалення змісту загальної фізкультурно-оздоровчої освіти студентів у контексті законів і категорій філософії (2013)
Костюк Ю. С. - Порівняльний аналіз вікової динаміки основних технічних прийомів учнів 5–9 класів сільської малокомплектної школи в процесі занять баскетболом (2013)
Васкан І. Г. - Стан фізичного розвитку підлітків (2013)
Захожий В. В. - Діагностика психологічної підготовленості студентів, Мацкевич Н. М. (2013)
Клюс О. А. - Динаміка розумової працездатності дівчаток упродовж другого року навчання в загальноосвітньому навчальному закладі (2013)
Кушнір Я. А. - Оцінювання фізичного стану дітей Волинської та Херсонської областей і розподіл їх на групи (2013)
Мазур В. А. - Стан сформованості та складові частини інтересу учнів 5–9 класів спеціальної медичної групи до занять фізичними вправами (2013)
Петренко Г. В. - Використання поліпропіленових труб для виготовлення обладнання, тренажерів та допоміжного інвентарю для занять фізичною культурою в дошкільних навчальних закладах (2013)
Цьось А. В. - Особливості фізичного й психологічного компонентів здоров’я в якості життя студентів, Пришва О. Б., Самчук О. М. (2013)
Валецька Р. О. - Корекція порушень постави в дітей дошкільного та шкільного віку засобами лікувальної фізичної культури (2013)
Валецький Ю. М. - Профілактика повторних травм у спортсменів (2013)
Бобровник В. И. - Формирование физической подготовленности в беге на средние дистанции, Тихоненко Я. П. (2013)
Доценко О. В. - Комплексна оцінка спеціальної техніко-тактичної підготовленості в спортивному орієнтуванні (2013)
Пустильник О. С. - Техніка класичних вправ у важкій атлетиці як об’єкт наукового дослідження (2013)
Щепотіна Н. Ю. - Аналіз складу тіла висококваліфікованих волейболісток, Якушева Ю. І. (2013)
Танько Є. В. - Обґрунтування умов вивчення й упровадження досвіду провідних країн світу в практику роботи вищих навчальних закладів України (2013)
Терещук В. А. - Історико-філософський аспект визначення поняття саморозвитку особистості (2013)
Ху Лифей - Характеристика особенностей функционирования системы физической культуры и спорта в КНР (1995–2011 гг.) (2013)
Бєлікова Н. О. - Змістове наповнення процесу підготовки майбутніх фахівців із фізичної реабілітації до здоров’язбережувальної діяльності (2013)
Бугеря Т. М. - Особливості та сутність професійної підготовки майбутніх учителів основ здоров’я (2013)
Завидівська Н. Н. - Навчання здоров’язбереження – основа сучасної системи фізичного виховання студентів (2013)
Невзоров Р. В. - Аналіз класифікації авіаційних тренажерів як елементу вдосконалення навчального процесу підготовки курсантів-льотчиків до виконання бойових завдань (2013)
Палічук Ю. І. - Методика реалізації технології й педагогічних умов здоров’язбереження економіста (2013)
Cмаль Я. А. - Теоретико-методичні основи засобів народної фізичної культури (2013)
Цись Д. І. - Порівняльна характеристика фізичної підготовленості студентів під впливом спортивно спрямованого навчання волейболу (2013)
Яловик А. В. - Координаційна готовність студентів до засвоєння рухових навичок (2013)
Глазирін І. Д. - Особливост біологічного дозрівання учнівської та студентської молоді жіночої статі, визначеного за темпами статевого розвитку (2013)
Демчук С. П. - Корекція рухової сфери школярів із депривацією слуху засобами фізичного виховання (2013)
Самер Дмор - Визначення оптимальних параметрів фізичних навантажень у річному циклі занять футболом молодших школярів (2013)
Кашуба В. А. - Характеристика вертикальной устойчивости тела женщин, занимающихся оздоровительным фитнесом, Ивчатова Т. В., Торгунский А. (2013)
Котов Е. А. - Уровень функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма студентов (2013)
Пришва О. Б. - Спосіб інтегрального оцінювання реакції організму чоловіків зрілого віку на фізичне навантаження (2013)
Валькевич О. В. - Застосування методу колового тренування для розвитку фунціональної підготовки боксерів (2013)
Романюк В. П. - Особливості фізичного розвитку юних футболістів 11–17 років (2013)
Тищенко В. О. - Оптимальне поєднання навантажень у підготовчому періоді річного макроциклу кваліфікованих гандболістів (2013)
Яловик В. Т. - Методика тренування скороходів у низькогір’ї в змагальний період, Олещук В. В., Трофимович О. (2013)
Собчук В. С. - Особливості визначення технічного показника ефективності грозозахисту повітряних ліній електропередачі, Собчук Н. В., Слободянюк О. В. (2014)
Боднар Л. А. - Інтенсифікація теплообміну в жаротрубному водогрійному котлі малої потужності, Степанов Д. В., Бойчук Р. Е. (2014)
Бурбело М. Й. - Вимірювальний канал для установок динамічної компенсації реактивної потужності, Романовський В. І. (2014)
Безвозюк І. І. - Аналіз властивостей деяких стійких органічних забруднювачів, Петрук Р. В., Мельник Т. В. (2014)
Білинський Й. Й. - Огляд методів визначення вмісту сірки в нафтопродуктах, Городецька О. С., Кротевич В. В. (2014)
Ковалюк О. О. - Аналіз програмних засобів кешування даних у високонавантажених системах (2014)
Топчий Д. О. - The theory of plafales: конструювання стандартного базису ССЕ•12 (2014)
Мокін О. Б. - Метод ідентифікації процесів У багатовимірних динамічних об’єктах, що допускають лінеаризацію, математичними моделями не вище третього порядку, еквівалентними за частотою зрізу., Мокін В. Б., Мокін Б. І., Чернова І. О. (2014)
Козлов Л. Г. - Дослідження статичних і динамічних характеристик систем керування гідроапаратами на основі пропорційних електромагнітів, Ковальчук В. А., Піонткевич О. В., Коріненко М. П. (2014)
Слободян І. В. - Швидкість програмування енергонезалежної пам’яті на базі ХСН (2014)
Anisimova A. I. - Lexical and semantic structure of the concept multilingualism in modern english (2014)
Апоненко И. Н. - Особенности наименования персонажей в цикле сказок "Посолонь" А. М. Ремизова (2014)
Берегова О. А. - Статус загадки як текстової категорії (2014)
Брага І. І. - Сучасний стан соціолінгвістичної термінології (до постано-вки проблеми) (2014)
Гимер Н. О. - Міжнародні терміноелементи у фаховій лексиці косметики та косметології (2014)
Гірняк С. П. - Мова як соціальне явище в концепції Романа Смаль-Стоцького та Ярослава Рудницького (2014)
Жадлун М. И. - Лексическая интерпретация звукового восприятия воды в поэзии М. Цветаевой (2014)
Ким Л. А. - К вопросу о типах единиц специальной номинации (2014)
Knoll A. - Manuscriptorium: seamless access to old european written heritage (2014)
Коломойченко А. Е. - Векторы освоения иноязычного имени собственного в русском художественном тексте (2014)
Коробка Г. А. - Лингвокультурные стереотипные шутки в этикетном общении (2014)
Космеда Т. А. - "Політичний" фразеологізм у мовній свідомості галичан і поляків: проблема трактування, Прасол О. П. (2014)
Крайняк О. М. - Словотвірні моделі маркованого еліпса (2014)
Куварова Е. К. - Опосредованный вокатив в системе языковых средств адресации письма (2014)
Lapinska O. M. - Grammatical transformations in scientific-technical translation (2014)
Меньшиков И. И. - Текст и его дифференциальные признаки (2014)
Онанченко А. В. - О дискуссионных вопросах науки переводоведения (2014)
Панченко Е. И. - Прецедентное имя в диалекте кокни (2014)
Пикалова А. Н. - Типы разговорных структур и элементов в устном научном монологе (2014)
Пожидаєва І. В. - Маніпулятивний потенціал дейктичних займенників другої особи в блог-комунікації (на прикладах фрагментів російсько-, франко- і україномовних блогів) (2014)
Попова Е. Н. - Коллективный проект как одна из форм организации самостоятельной работы студентов неязыковых специальностей (2014)
Приходько А. М. - Мовленнєва діяльність у лінгвофілософських вимірах (2014)
Романец Ю. Р. - Концептуально-дискурсивный анализ фрейма "свойства металлических материалов" (2014)
Смирнова М. С. - Поняття стратегії і тактики релігійної проповіді з позицій комунікативно-дискурсивного підходу (2014)
Suima I. P. - Translation of the newspapers’ headlines (2014)
Тимралиева Ю. Г. - Пространство и время в лирике немецкого экспрессионизма (2014)
Шабаліна О. О. - Синтактико-функційні зміни в узуальній парадигмі прикметників у процесі переходу від давньо- до середньоанглійського етапу розвитку мови (на базі дослідження середньоанглійських поетичних творів) (2014)
Шпітько І. М. - Назви меблів для відпочинку в сучасній словацькій мові (2014)
Галета О. І. - Гра у бісер vs гра мільйонів: література і футбол (2012)
Гон О. М. - Політика Езри Паунда: на шляху до документального епосу (2012)
Гребенюк Т. В. - Імовірність подій літературного твору як запорука читабельності (аспект модальності фікціональної прози) (2012)
Дроздовський Д. І. - Наративні стратегії в романі "Спокута" Іена Мак’юена: між "уявним" та "реальним". (2012)
Козьмик Г. О. - Специфіка і функції джестового начала в художньому просторі історичної хроніки В. Шекспіра (на матеріалі п’єси "Генріх ІV") (2012)
Колеснікова А. Ю. - Постколоніальні особливості історичної прози Олеся Лупія (2012)
Коляса О. В. - Параметричні ознаки літературної постмодерністської казки (2012)
Крамар В. Б. - Наратив Джона Апдайка, Грема Свіфта і Джуліана Барнса (компаративістичний аспект) (2012)
Кремінь Т. Д. - "Слово о полку Ігоревім": до питання втраченої архітектоніки (2012)
Мазурак А. І. - Елементи кінопоетики в художній літературі докінематографічного періоду в інтерпретації Михайла Ромма (2012)
Манько Р. М. - Феноменологічний аспект поезії Збігнєва Герберта (2012)
Марінеско В. Ю. - Літературна біографія як жанрова модель: особливості еволюції, атрибутивні та модусні ознаки (2012)
Мацевко-Бекерська Л. В. - Рецептивна панорама наративу в дискурсі кіберкультури: роман Марка Леві "Усе, що не було сказано" (2012)
Нестеренко Ю. В. - Письменницька есеїстика: спроба міфологемного аналізу (2012)
Ожоган Л. О. - Дансько-українські філософсько-естетичні перехресні стежки (Ґеорґ Брандес та Іван Франко) (2012)
Остапчук Т. П. - Реклама взуття на інтертекстуальному перехресті (2012)
Паньків О. Б. - Поезія Африки мовою Тараса Шевченка (2012)
Пензова С. О. - Оповідання О. Довженка "Тризна": наративно-поетологічний аспект (2012)
Петриченко Н. Г. - Особливості використання вальтер-скоттівської моделі у творчості Пантелеймона Куліша та Миколи Гоголя (2012)
Пресіч О. В. - Концепт "місто" й бінарна опозиція "місто / село" в українсько-канадській прозі першої "хвилі" імміграції (2012)
Солодар Л. В. - Праця і відпочинок – духовні потреби українського народу (на матеріалі творчості Т. Шевченка, П. Куліша, У. Самчука) (2012)
Старшова О. О. - Наратологічний ракурс проблеми автора (2012)
Сторчеус С. В. - Еволюція образу головного героя в детективній прозі У. Мослі в контексті мультикультурних тенденцій (2012)
Ткачук О. П. - Достоєвський у світлі впливу на прозу Джозефа Конрада (2012)
Філатова О. С. - Термінологічна верифікація авторства: "системно-суб’єктний метод" Б. Кормана (2012)
Філоненко О. Г. - Дискурс влади культури у фільмі Пітера Грінвея "Книги Просперо" за п’єсою Вільяма Шекспіра "Буря" (2012)
Войнаровська Г. А. - Хореографічний імпресіонізм як історична складова творчого підходу в художній гімнастиці (2014)
Єрмакова Т. С. - Педагогічні погляди Януша Корчака щодо формування здорової особистості (2014)
Соколова Н. Д. - Військова підготовка в початкових школах Російської імперії наприкінці ХІХ–початку ХХ ст. (2014)
Баканова А. Ф. - Инновационный метод организации учебного процесса (2014)
Деделюк Н. А. - Сучасні підходи до оздоровлення дітей дошкільного віку, Чеханюк Л. О., Овчаренко Т. Г. (2014)
Захожий В. В. - Застосування засобів наочності на уроках фізичної культури, Мацкевич Н. М. (2014)
Палічук Ю. І. - Методика реалізації технології й педагогічних умов здоров’язбереження економіста (2014)
Малишкін А. М. - Вплив розвитку точності бігових кроків на швидкість бігу 30 м учнів 5–6 класів загальноосвітньої школи (2014)
Niźnikowska E. - The influence of physical activity program on physical fitness of older adult women (2014)
Човган Р. Я. - Фізична підготовленість школярів 10–11 років у дитячому оздоровчому таборі (2014)
Шишкина Е. М. - Оптимизация структуры и содержания занятий фитнес-аэробикой оздоровительной направленности (2014)
Ардашева О. Є. - Дослідження з визначення співвідношення функціональних розладів стопи в дітей дошкільного віку з функціональними розладами та анатомічними змінами стопи (2014)
Сергиенко К. Н. - Влияние физических нагрузок на осанку спортсменов-туристов во время спортивных туристских категорийных горных походов, Бутенко Г. О., Шкура В. М. (2014)
Бейгул І. О. - Вплив екстремальних умов діяльності на психологічний стан дзюдоїстів (2014)
Ворфоломеева Л. А. - Индивидуальная оценка состояния системы внешнего дыхания квалифицированных лыжников-гонщиков на этапе подготовки к высшим достижениям, Смирнова З. Д. (2014)
Войнаровський А. М. - Засоби й методи профілактики травм серед студентів єдиноборців (2014)
Маніло Ю. В. - Базові моделі підготовленості футбольних арбітрів різної кваліфікації (2014)
Ніколаєнко В. В. - Організаційно-методичні підходи до побудови навчально-тренувального процесу на етапі початкової підготовки футболістів: порівняльний аналіз, Байрачний О. В. (2014)
Римар Ю. И. - Повышение физической и функциональной подготовленности юных гребцов путем определения индивидуальных энергозатрат (2014)
Андріанова Н. С. - Концептуальна діада "свій – чужий" як жанроутворювальний параметр чату (2014)
Белозор О. С. - Семантическая структура прилагательного чистый по данным толковых словарей ХХ ст. (2014)
Билан Н. И. - Понятия "пространство" и "время" как классификаторы языковых единиц (2014)
Воропай С. В. - Індивідуально-авторські інновації як засіб експресивізації медіатексту (словотвірно-комунікативний аспект) (2014)
Гончаренко Е. П. - "Заповіт" Т. Г. Шевченка у перекладах Е. Л. Войнич та Джона Віра (2014)
Гречухина И. Д. - Иноязычные элементы в составе древнеанглийской поэтической лексики (2014)
Гурко О. В. - Категорія ствердження як одна з модусних категорій (теоретичний аспект) (2014)
Клочко Е. A. - Лексико-семантическая группа слов, объединённых понятием "ученик" в английском языке (2014)
Козлова О. Е. - "Мгновенные твиты, бесконечные чаты…" (особенности освоения английской интернет-лексики русским языком) (2014)
Конопелькина Е. А. - Ономасиологический потенциал суффиксального способа образования отыменных наименований лиц по роду профессиональной деятельности (на материале лексики экономико-правовой сферы русского языка) (2014)
Корольова В. В. - Статус заголовка в мовному просторі сучасної драми (2014)
Короткова С. В. - Структурные типы наречий в специальном тексте (2014)
Красильщик Г. К. - Загальноосвітнє значення вивчення іноземної мови (2014)
Ляпичева Е. Л. - Концептуальная семантика зоонимов в поэзии Б. Гребенщикова (2014)
Манякина Т. И. - Некоторые заметки о переводах поэзии А. С. Пушкина на немецкий язык (2014)
Миронова Т. Ю. - В поисках подхода к семантике цитат в англоязычном авторском тексте (2014)
Нашиванько О. В. - Модель терминосистемы медицинской косметологии в русском языке (2014)
Палькевич О. С. - Сучасні аспекти вивчення пуризму як засобу нормалізації мови (2014)
Панченко В. А. - К вопросу о понятиях "экспрессия" и "экспрессивность" (2014)
Плахтий А. А. - Ассоциативный эксперимент в применении к изучению концепта "Англия" (2014)
Пономарева Л. Ф. - Семантические ограничения в образовании девербативных производных со значением субъекта действия (2014)
Пристайко Т. С. - Функциональная номинативная конструкция как основа выделения номинативных единиц специального дискурса (2014)
Пугачева А. В. - Семантическое поле как метод научного исследования художественных текстов (2014)
Рижкіна А. О. - Концептуальний аналіз репрезентації концепту "сім'я" в китайській, англійській та українській мовах (2014)
Столярская Е. В. - Рекламный дискурс и рекламный медиатекст в системе функциональных стилей русского языка (2014)
Сутуліна Л. Г. - Розгортання сфери-джерела метафоричної моделі реальне – ірреальне в іспанських романах кінця ХХ – початку ХХІ століття (2014)
Ходоренко А. В. - Типы и типология номинаций групп лиц (2014)
Шевченко М. Ю. - Теорія жанрів у застосуванні до французького дискурсу мас-медіа (2014)
Шепель Ю. А. - К вопросу о методах и приемах относительно проблемы симметрии / асимметрии в современном языкознании как части общей теории систем (2014)
Шепель Ю. О. - Рецензія на навчальний посібник "Латинська мова" (Горлівка, 2012) (2014)
Бережанська Ю. В. - Жіночі образи в художньому світі Густава Майрінка (2012)
Божук А. О. - Концепція ґетерогенної відмінності у драматургії Степана Васильченка (на матеріалі п’єси "Недоросток") (2012)
Бумбур Ю. М. - Протиставлення "свого" та "чужого" в івритській новелі кінця ХІХ – початку ХХ століття (2012)
Жаркова Р. Є. - Тілесний досвід у жіночому авто(фото)біографічному письмі: модерна і постмодерна візія (на матеріалі повістей "Хризантеми" Уляни Кравченко і "Коханець" Маргеріт Дюрас) (2012)
Іванова Н. В. - Постколоніалізм у канадському контексті (2012)
Клепикова О. В. - Репрезентація сучасного ґендерного мислення та відображення ґендерної проблематики соціокультурної сфери у творах сучасної молодіжної прози (2012)
Косинська Н. В. - Драматизм жіночих образів у прозі Марії Матіос: конфлікт ґендерної ролі та ідентичності (2012)
Лебединцева Н. М. - Архітектура, втілена у слові: метафора будівлі в поезії М. Бажана (2012)
Лисейко Л. В. - Літературні твори раннього та пізнього Середньовіччя (2012)
Мажара Н. С. - Мемуари як засіб і результат культурної ідентифікації митця (2012)
Марчук К. А. - Ґендерний аспект у "Повісті врем’яних літ" (2012)
Меншій А. М. - Ґендерне прочитання повісті М. Коцюбинського "Fata morgana" (2012)
Мехдієва Т. В. - Образ "нового" чоловіка в жіночій феміністичній прозі кінця ХІХ – початку ХХ століть (за творами О. Кобилянської "У неділю рано зілля копала", "Людина") (2012)
Морозова Д. С. - "Крок понад краєм безодні" (постать митця в ситуації зламу епох у творчості В. Домонтовича) (2012)
Оржицький І. О. - Тематико-географічний "маятник" перуанської літератури ХХ ст. (2012)
Останіна Г. Г. - Орієнталізм у сучасному літературному процесі (2012)
Павлюк Х. Б. - Глобалізація як анестетик у контексті роману Ґюнтера Ґрасса "Під місцевим наркозом", Шустова С. В. (2012)
Прушковська І. В. - Ґендерний розподіл ролей у творах сучасних турецьких драматургів (2012)
Роль Л. В. - Художні засоби формування національної ідентичності на сторінках журналу "Пробоєм" (художні аспекти) (2012)
Сатиго І. А. - Художні версії "полікультурного африканського націоналізму" в інтерпретації Леопольда Сенгора (2012)
Сікора Л. Т. - Феміністичний дискурс творчості Лесі Українки (2012)
Ткачук О. П. - Джозеф Конрад у контексті сучасних досліджень (2012)
Улюра Г. А. - Інший, відчутий тотожнім: гей у жіночій прозі (на матеріалі пострадянської російської літератури) (2012)
Шаф О. В. - Мотив сексуальної близькості в ліриці Маріанни Кіяновської та Сергія Жадана крізь призму ґендерної поетики (2012)
Шереметьєва В. К. - Реконструкція авторської ідентичності у світлі новітніх літературознавчих методологій (2012)
Якібчук М. В. - Творчість З. Красівського та Я. Лесіва: маркованість ідентичності та поведінковий канон як основа екзистенційного вибору (2012)
Колесов М. С. - Философия власти. Революция и диктатура (к 225-летию Великой Французской революции) (2013)
Сергієнко Ю. Г. - Політичні відносини В Українській державі у світлі мемуарів П. Скоропадського: досвід для сьогодення (2013)
Старинец А. - Протосоциалистические идеи в эпоху античности (2013)
Шенгелая И. Ш. - Политическая альтернатива первого позитивизма: солидаризм Огюста Конта и либерализм Герберта Спенсера (2013)
Поліщук І. О. - Розвиток електоральної політології у вітчизняному дискурсі: бібліографічний огляд (2013)
Мармазова Т. І. - Політика контролю в системі національної безпеки України та її методологічні межі (2013)
Хома Н. М. - Підходи до розуміння категорії "соціальний капітал" у політичній науці (2013)
Артюх П. И. - Сущность и структура военной политики государства (2013)
Семенченко Ф. Г. - Ефективність діяльності політичного лідера (2013)
Стаценко О. С. - Кризис демократического развития в Украине: теоретический аспект (2013)
Безрук О. О. - Політична мобілізація як чинник динаміки політичного процесу: теоретичний аспект (2013)
Коваль Ю. О. - Комунікативний підхід Юргена Габермаса як критерій ефективності державної влади (2013)
Пашина Н. П. - Методологічні аспекти дослідження політичної ідентичності: системно-факторний аналіз (2013)
Закіров М. Б. - Становлення і перспективи російської державності у політичній теорії євразійства (2013)
Вовк С. О. - Форми громадянської війни (2013)
Яковлева Л. І. - Тероризм як сучасний виклик легітимності влади (2013)
Зеленкова М. М. - Еволюція поняття політичного маркетингу (2013)
Каневский И. А. - Анализ политико-правовых проблем управляемой демократии (2013)
Алаликіна О. М. - Політичний клас та політичні еліти: теорія та практика (2013)
Внучко С. М. - Глобальні проблеми сучасності: причини виникнення та шляхи їх розв'язання (2013)
Тиркус Ю. С. - Теоретичні засади дослідження процесів політичної інтеграції (2013)
Долгов О. В. - Основні теорії дослідження політичних кордонів як чинника політичного процесу (2013)
Баранов А. В. - Реформы избирательной системы России в начале XXI века: политико-институциональные и социокультурные последствия (2013)
Бунецький Л. Л. - Інституційний дизайн сучасної української політики: криза ідентичності та конфлікт інтересів (2013)
Збрицкая Л. Г. - Украина в мировых политических индексах: позиция, динамика, последствия (2013)
Мазур О. Г. - Політичне рішення і процес його прийняття: специфіка національних та суспільно-політичних умов (2013)
Волвенко Н. М. - Феномен мас і процеси масовизації суспільства (2013)
Малоіван І. Ф. - Політична гра в умовах демократизації суспільства: особливості та складові (2013)
Саєнко І. В. - Політичні та правові умови опозиційної діяльності в Україні (2013)
Пеньковська Н. К. - Демократизація урядування як напрямок політичного процесу: чинники та складові (2013)
Лазор К. П. - Процес інституціоналізації церковно-державної взаємодії в Україні (2013)
Тимоць Б. Ю. - Демократичні механізми розв'язання політичних конфліктів (2013)
Дубняк М. - Взаємодія груп інтересів з державою в умовах політичної інтеграції та економічної транснаціоналізації (2013)
Меджитов М. Э. - Основные направления взаимодействия гражданского общества и государства в Украине (2013)
Примуш М. В. - Вектори трансформації ідеології політичних партій України (2013)
Васильчук Є. О. - Ідейно-культурні джерела сучасних лівонаціоналістичних і анархістських груп в Україні (2013)
Долженков О. О. - Політичні трансформації в Україні та політична культура українців (2013)
Бєлянська В. В. - Етноцентристські ідеології як джерело тероризму (2013)
Куц М. Ю. - "Право - ліва" ідеологема як основа соціального стереотипу: український контекст (2013)
Купцова І. І. - Нормативне регулювання використання імідж-технологій: політико-правовий аспект (2013)
Ставченко С. В. - Особливості застосування технології "криза-контроль" в антикризових інформаційних операціях (2013)
Бабіна В. О. - Імідж політичного актора як складова політичної реклами (2013)
Вакулова Т. В. - Взаимосвязь внутренних и внешних факторов этнополитического конфликта (2013)
Апселямова А. И. - Теоретический анализ проблемы представительства этнических интересов (2013)
Никифоров А. Р. - Политические процессы в крымскотатарском национальном движении (2010-2013 гг.) (2013)
Маковская Д. В. - Этногеополитические аспекты национальной безопасности (2013)
Ирхин А. А. - Сирийский конфликт в региональной и мировой политике (2013)
Шевченко Р. И. - Экономические перспективы внешней политики России в рамках БРИКС (2013)
Макогон Д. І. - Роль і місце Франції в сучасній системі міжнародних відносин (2013)
Филипчук М. А - Створення Археологічного кадастру в горбогірній місцевості (теоретичні та методичні аспекти), Стеблій Н. Я. (2010)
Завітій Б. І. - Історія дослідження городищ ранньозалізного віку першої половини І тисячоліття до н. е. у Верхньому та Середньому Подністер’ї (2010)
Филипчук А. М. - Міграційні процеси слов’ян V–VII ст. у Верхньому, Середньому Подністер’ї та Верхньому Попрутті (за матеріалами стаціонарних і розвідкових досліджень) (2010)
Франко О. О. - Науково-організаційна діяльність Віктора Петрова (20–30-ті роки ХХ ст.), Хомин Н. А. (2010)
Конопля В. М. - Пам’ятки доісторичного часу Буська та його околиць, Довгань П. М., Стеблій Н. Я. (2010)
Филипчук М. А. - Попередні результати дослідження культового місця слов’янського часу на території Пліснеського археологічного комплексу в 2009 р. (2010)
Довгань П. М. - Меч з городища літописного Бужська, Рак Т. О. (2010)
Інституту археології Львівського національного університету імені Івана Франка – 10 років (2010)
Титул, зміст (2010)
Амбросова Т. М. - Особливості змін активності адипокінів у хворих на артеріальну гіпертензію з підвищеною масою тіла (2010)
Жуков В. И. - Исследование профиля микробиоценоза кишечника у больных колоректальным раком, Перепадя С. В., Зайцева О. В., Моисеенко О. В., Перепадя О. В., Горбач Т. В. (2010)
Кірєєва С. С. - Зміни у слизовій на відстані від сформованої пухлини та профіль білків р53 та кі-67 у клітинних шарах епітелію слизової у хворих на плоскоклітинний рак порожнини рота, Юрченко Н. П., Іщенко В. В., Процик В. С., Сидоренко М. В. (2010)
Кудря І. П. - Залежність морфо-функціонального стану серця від типів циркадних ритмів артеріального тиску у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з гіпертонічною хворобою (2010)
Лобунец О. А. - Состояние функции эндотелия при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни с сопутствующей нейроциркудяторной дистонией у студентов (2010)
Перепадя С. В. - Исследование нейрохимических аспектов обмена медиаторных аминокислот у больных колоректальным раком, Жуков В. И., Зайцева О. В., Моисеенко А. С, Перепадя О. В. (2010)
Ярошевский А. А. - Клинико-неврологические особенности головокружения, связанного с цервикальными рефлекторными мышечно-тоническими синдромами (2010)
Хоп’як Н. А. - Гігієнічна оцінка адсорбційних властивостей глауконітоліту стосовно іонів ртуті (II), Омельчук С. Т., Маненко А. К., Матисік С. І., Хабровська Л. В., Ткаченко Г. М., Козуб Ю.Б., Федоришин Ю. І. (2010)
Должкова К. П. - Вплив пригнічення та індукції no-синтаз на біохімічний склад кісткової тканини нижньої щелепи при відтворенні її перелому на тлі хронічної інтоксикації нітратом натрію., Костенко В. О. (2010)
Беденко Э. П. - Целебные растения полтавщины, перспективы их применения при заболеваниях органов дыхания, Веремей А. Г. (2010)
Титул, зміст (2014)
Грищенко А. П. - Алгоритм і програма вибору програмно-технічного комплексу, Трегуб В. Г. (2014)
Пупена О. М. - Розробка систем віддаленої диспетчеризації з використанням мережі Internet, Сідлецький В. М. (2014)
Пирог Т. П. - Особливості центрального метаболізму Nocardia Vaccinii ІМВ В-7405 — продуцента поверхнево-активних речовин, Шевчук Т. А., Берегова Х. А., Кудря Н. В. (2014)
Даниленко С. Г. - Скринінг молочнокислих мікроорганізмів за нітритредукувальною активністю (2014)
Антонюк Н. О. - Шляхи очищення довкілля від забруднення важкими металами, Гриценко Н. А. (2014)
Басюк Д. І. - Науково-теоретичні основи формування туристичних дестинацій (2014)
Лисенко Ж. П. - Ідентифікація ризиків у діяльності підприємств, Юрій Е. О., Корж Н. В. (2014)
Коткова Н. С. - Сучасні тенденції розвитку хмелярства в Україні, Коваленко О. В., Печенога О. П. (2014)
Спасенко Ю. О. - Основні соціальні гарантії і стан заробітної плати в харчовій промисловості України (2014)
Момот Л. В. - Розвиток фрайчайзингу в Україні (2014)
Мостенська Т. Г. - Фізична достатність харчових продуктів як чинник забезпечення продовольчої безпеки (2014)
Тіхонова Н. О. - Органічна продукція: переваги і недоліки, Межинська-Бруй О. Ю. (2014)
М’якшило О. М. - Дослідження і розробка методів управління ризиками в діяльності харчового підприємства, Харкянен О. В. (2014)
Грищенко Д. Г. - Формування системи маркетингу людських ресурсів за допомогою використання інноваційних методів управління персоналом підприємств (2014)
Riabokon N. - Measures to prevent emergency situation at dairy plant, Slobodjan О., Zaec V., Pukljak A. (2014)
Зав’ялов В. Л. - Дослідження енергетичних показників процесу періодичного віброекстрагування, Мисюра Т. Г., Бодров В. С., Попова Н. В., Запорожець Ю. В., Деканський В. Є. (2014)
Погорілий Т. М. - Об’ємна геометрична модель кристалів цукру в системі комірок: кристали цукру-міжкристальні розчини сахарози-парова бульбашка (2014)
Копиленко А. В. - Система безперервної інформаційної підтримки обладнання харчової і хімічної промисловості, Гондлях О. В., Тимонін А. Н., Онопрієнко В. Й., Нікітін Р. Є. (2014)
Белінська К. О. - Сучасний стан наукових досліджень у сушінні молока розпилом і використання нетрадиційної сировини, Шутюк В. В., Фалендиш Н. О. (2014)
Світлик А. М. - Математичне моделювання процесу розчинення діоксиду вуглецю у рідині, що рухається в капілярі, Прохоров О. М. (2014)
Maзуренко O. O. - Технічна діагностика багатоканальної системи контролю теплового стану турбогенератора, Самсонов В. В. (2014)
Іванов С. В. - Визначення стану вологи методом ІЧ-спектроскопії в білково-рослинних сумішах, Грек О. В., Красуля О. О. (2014)
Зайцева Г. М. - Сорбційно-фотометричне визначення іонів плюмбуму в біологічних рідинах, Рева Т. Д., Калібабчук В. О., Гождзінський С. М., Третевич О. Ю. (2014)
Бондарєва В. Й. - Визначення фосфоліпідів і білка в ліпідному екстракті, отриманому зі спиртового розчину фолікулярних яєць курей, Манк В. В., Мірошников О. М. (2014)
Фролова Н. Е. - Дослідження характеристик оптичних ізомерів (енантіомерів) Carvone після виділення з ефірних олій, Колядич О. П. (2014)
Маринченко В. О. - Очищення водно-спиртових розчинів від вищих спиртів мінеральними адсорбентами, Маринченко Л. В., Філь О. В. (2014)
Осейко М. І. - Нанотехнології: гідровані жири для кондитерських композицій, Голодна О. В. (2014)
Шаповаленко О. І. - Збагачення круп’яних сумішей кремнієм, Євтушенко О. О., Тертишна Ю. П. (2014)
Войтенко Т. А. - Оптимізація умов синтезу високотемпературної надпровідної кераміки складу Pb-1212, Неділько С. А., Ашуєв А. А., Головченко О. І. (2014)
Дзязько О. Г. - Фізико-хімічні властивості кристалів заміщених оксалатів Ca1-XRxC2O4•H2О (R—Eu, Sm, Ho, Pr, Nd), вирощенних у силікатному гелі, Кипоренко О. Я., Сокольський Г. В., Сокольський Т. Г., Кущев О. В. (2014)
До відома авторів (2014)
Карнаухова Н. Л. - Модель релігії Нініана Смарта: "історичні" та "параісторичні" виміри (2013)
Литвиненко О. М. - Культурний плюралізм і проблеми ідентичності (2013)
Невмержицька М. В. - Співвідношення традиційного і новаторського у формуванні конкурентоспроможності особистості (2013)
Палінчак М. М. - Взаємовідносини держави та церкви: методологічний аспект (2013)
Пантелєєва І. А. - Креативність та індивідуальність: know-how римської риторики (2013)
Руденко Б. Б. - Апріорне вчення про право А. Райнаха: методологічний потенціал феноменології у системі юридичного знання (2013)
Товмаш Е. А. - Развитие идеи социальной справедливости и ее современная интерпретация (2013)
Холох О. І. - Взаємини дарування в антропологічних дослідженнях Б. Малиновського, М. Моса, К. Леві-Строса: порівняльний аналіз (2013)
Чернишов В. В. - Психологізм Григорія Сковороди (2013)
Молчанов К. А. - Особливості використання деструктивних іміджевих політичних технологій в сучасній Україні (2013)
Kocot-Wierska A. - Sakralizacja profanum i profanacja sacrum w Misterium Granta Morrisona oraz Jona J. Mutha (2013)
Ligmanowska J. - Sacrum i profanum w fantastycznych powieściach angelologicznych Mai Lidii Kossakowskiej wobec źródeł religijnych (2013)
Rytlewska K. - Przemiany sacrum. Między Idiotą Dostojewskiego a Blaszanym bębenkiem Güntera Grassa (2013)
Бистрова О. О. - Контрадикторність сакруму і профануму в романі Ф. Достоєвського "Брати Карамазови" (2013)
Вельчева К. А. - Традиции "низовой" культуры в "Видении о Петре Пахаре" У. Ленгленда (2013)
Деркачова О. С. - Християнський пафос "Історії однієї матері" Г. К. Андерсена (2013)
Дуркалевuч В. В. - Пам’ять як механізм сакралізації минулого: "Атлантида" Анджея Хцюка (2013)
Зозуля Н. Ю. - Релігійно-філософські ідеї роману Л. Леонова "Піраміда" (2013)
Зуєнко М. О. - Культурно-духовні домінанти в літературі англійського бароко (на прикладі "Священних поем" Джона Донна) (2013)
Коржовська О. В. - Тлумачення природи творчості у Біблії. (2013)
Лисейко Л. В. - Лірика штауфенського періоду (2013)
Мацевко-Бекерська Л. В. - Рецептивна панорама сакрального сенсу в повісті Юстейна Ґордера "У дзеркалі, у загадці" (2013)
Морозова Д. С. - Безґрунтянство у світоглядній парадигмі В. Петрова-Домонтовича, О. Мандельштама та Ф. Сологуба (2013)
Остапчук Т. П. - Сакральний та профанний простір і час у романі А. Рой "Бог дрібних речей" (2013)
Пастушук Г. О. - Англійський Містерійний Цикл як зразок карнавальної рецепції біблійного наративу (2013)
Романенко О. В. - Народження масового читача: профанне та елітарне читання як виклик літературно-теоретичного дискурсу кінця ХІХ століття (2013)
Рубан А. А. - Церковная образность и образ священника в творческом наследии Л. Н. Андреева, Маторин Б. И. (2013)
Сухарєва С. В. - Про риторику польськомовних енконімій у межах полемічного дискурсу XVII століття (2013)
Улюра Г. А. - Віра і безумство в російській жіночій прозі 1990-2000-х рр.: переживання містичного досвіду як проекція (2013)
Філоненко О. Г. - Проблема благочестя в магічних п’єсах пізнього англійського Ренесансу: "Трагічна історія доктора Фауста" Крістофера Марло versus "Буря" Вільяма Шекспіра (2013)
Чобанюк М. М. - Проблема дефініції сакрального в епоху постмодернізму (2013)
Чолан В. Я. - Православна концепція християнської освіти (2013)
Титул, зміст (2010)
Аветіков Д. С. - Клініко-морфологічне обгрунтування проведення блефаропластики (2010)
Иноятов А. Ш. - Анализ частоты врожденных расщелин верхней губы и нёба в неблагополучных экологических условиях навоийской области, Шаропов С. Г., Гаффоров С. А. (2010)
Нідзельський М. Я. - Аналітичний огляд реакцій тканин ротової порожнини на знімні зубні акрилові протези при їх користуванні, Криничко Л. Р. (2010)
Шинкевич В. І. - Роль toll-рецепторів у патогенезі захворювань слизової оболонки порожнини рота, Кайдашев І. П. (2010)
Кірєєва С. С. - Р53 та кі-67 як біомаркери об'єктивізації гістологічної діагностики передпухлинних станів та раку слизової порожнини рота на біопсійному матеріалі, Юрченко Н. П., Іщенко В. В., Скрипникова Т. П., Баштан В. П. (2010)
Крамарева В.Н. - Состояние фибринолиза у больных эссенциальной артериальной гипертензией с различным кардиоваскулярным риском (2010)
Кривчун А. М. - Вплив поліморфізму гена рецептора ангіотензину іі першого типу на клінічний перебіг гіпертонічної дисциркуляторної енцефалопатії у мешканців полтавської області, Литвиненко Н. В., Кайдашев І. П., Шликова О. А., Смирнова І. П., Горбась І. М (2010)
Литвиненко Н. В. - Профілактичне лікування мігрені та мігренеподібного головного болю, Фисун Ю. О., Фисун С. Ю. (2010)
Перцева Т. А. - Клиническое значение изменения концентрации оксида азота в выдыхаемом воздухе у больных с хроническим обструктивным заболеванием легких (хозл), Гашинова Е. Ю., Ефимова Н. А. (2010)
Лисак В. П. - Оцінка медичними працівниками організації лікувально-діагностичного процесу в лікувально-профілактичних закладах (2010)
Рамусь М. О. - Деякі проблеми вищої освіти в аспекті впровадження болонського процесу в Україні (2010)
Ольховський В. О. - Особливості кровопостачання м’яких тканин голови та шиї (2010)
Загороднюк В. В. - Проблеми витлумачення філософії Дж. Берклі у критичній літературі (2012)
Прокопов Д. Є. - Теоретичні погляди Ґ. Е. Лесинґа і їх вплив на філософію німецького Просвітництва (2012)
Руденко С. В. - Історико-філософський зміст категорій "реконструкція" та "рефлексія" (2012)
Колотілова Н. А. - Специфіка риторики Алкуїна Йоркського (2012)
Азарова Ю. О. - Апории демократии, деконструкция и опыт "грядущей" политики (2012)
Антонюк А. І. - Особливості впливу інформаційно-комунікаційних технологій на суспільство (2012)
Павко А. І. - Партійно-політична система України: стан проблеми, тенденції розвитку (2012)
Кудря І. Г. - Реконцептуалізація теорії модернізації у сучасному соціально-філософському дискурсі (2012)
Вілков В. Ю. - Введення поняття "нація": особливості наукового та ідеологічного конструктивізму (частина перша) (2012)
Коперльос Р. Ю. - Місце екологічної культури в постнекласичній науці (2012)
Сова А. В. - Визначення наукового методу. Його об'єктивна основа (2012)
Москалик В. В. - Принцип контекстуальності філософсько-антропологічних досліджень аналітичної філософії (2012)
Соколіна О. В. - Мова як соціокультурна проблема в конкретному історичному вимірі (2012)
Авраменко Л. Г. - Релігійні мотиви в поезії Євгена Маланюка (2013)
Бондар Л. О. - Діалектика християнства та неоязичництва у п’єсі Ярослава Верещака "Третя молитва" (2013)
Бортнік Ж. І. - Поетика сповіді в сучасній монодрамі (2013)
Левченко Г. Д. - Навколорелігійний дискурс в епістолярії та науково-публіцистичних працях Лесі Українки: гностицизм чи атеологія? (2013)
Максимчук О. В. - Дві маріологічні інтерпретації образу замкненого саду в українській бароковій літературі (2013)
Набок-Бабенко Ю. С. - Біблійні мотиви та образи у збірці Дмитра Кременя "Пектораль" (2013)
Сорокіна М. О. - Атлантида як християнський міф в однойменній поемі В. Шуліко (2013)
Трофименко Т. М. - Сучасна українська проза та християнській вимір буття (2013)
Чик Д. Ч. - Трансформації архетипного образу блудного сина в українській та англійській літературі першої половини ХІХ ст. (2013)
Швець А. І. - Духовна аксіологія слова-сакруму в ескізі Наталії Кобринської "Простибіг" (2013)
Шикиринська О. Б. - Творчість на межі літератури, філософії, богослов’я (на прикладі доробку Джона Беньяна та Григорія Сковороди) (2013)
Вещикова О. С. - Образ священнослужителя як носія містичного досвіду в романах Г. Пагутяк "Слуга з Добромиля" й "Урізька готика" (2013)
Жигун С. В. - Образи "Старосвітських батюшок та матушок" у творах А. Свидницького та Б. Антоненка-Давидовича (2013)
Замбжицька М. М. - Зображення церкви і священика в романі "Сповідь" Валерія Шевчука. Sacrum чи anty-sacrum? (2013)
Іртуганова Т. Р. - Автор у "Руні орошенному" Димитрія Туптала (2013)
Мацибок-Стародуб Н. О. - Авторське бачення церкви й представників духовенства у ранній прозі Ірини Вільде (2013)
Моршна Н. В. - Етнокультурні виміри побутування агіографічного сюжету про св. Олексія, чоловіка Божого (2013)
Приліпко І. Л. - Тип священнослужителя-мандрівника, шукача істини у прозі Валерія Шевчука (2013)
Ромащенко Л. І. - Образи священнослужителів у сучасній українській історичній прозі (2013)
Циганенко В. Л. - Образ Константинопольського патріарха Михаїла І Керулларія на сторінках "Палінодії" Захарії Копистенського (2013)
Ціпко А. В. - Печерська ідея та Печерський монастир в утвердженні духовного подвигу в київській християнській культурі (2013)
Гойда Н. Г. - Клінічна робота кафедр академії та її вплив на показники здоров`я населення і роботу клінічних закладів, Мурзіна Е. О., Мельниченко А. Ю. (2014)
Косаковський А. Л. - Про діяльність академії по зміцненню міжнародних зв’язків та науково-педагогічну роботу з іноземними громадянами в 2013 р., Клименко О. В., Волкова Т. Г., Ткаченко О. М. (2014)
Рубан А. М. - Ефективність мініінвазивної вітректомії з ендотампонадою силіконом у хворих на проліферативну діабетичну ретинопатію (2014)
Абраменко В. В. - Особливості статокінетичного розвитку у дітей зі спастичним церебральним паралічем, Коваленко О. Є. (2014)
Кобись Т. О. - Взаємозв’язок клініко-нейровізуалізаційних проявів активності перебігу рецидивуючо-ремітуючого розсіяного склерозу (2014)
Благодатний В. М. - Система якості мікробіологічної діагностики туберкульозу, Гончаренко Н. Б., Салманов А. Ґ. (2014)
Ніколаєва О. Д. - Розповсюдженість хіміорезистентного туберкульозу серед ВІЛ-інфікованих, Грицова Н. А., Рудич І. В., Миргородський М. В. (2014)
Сухан В. С. - Діагностична роль бронходилатаційного тесту при визначенні зворотності обструкції у хворих на бронхіальну астму та хронічне обструктивне захворювання легень, Блага О. С. (2014)
Черенько С. О. - Застосування моксифлоксацину при лікуванні хворих з новими випадками ко-інфекції туберкульоз/віл і супутнім вірусним гепатитом В та /або С, Манів Л. Я., Погребна М. В. (2014)
Ванчуляк О. Я. - Застосування вейвлет-аналізу фрактальної структури мап еліптичності поляризації лазерних зображень міокарда при діагностиці гострої коронарної недостатності (2014)
Костенко С. Б. - Теоретичне обгрунтування використання ультразвукової ідентифікації основних стоматологічних матеріалів, Мішалов В. Д., Радько В. І., Гаврилешко К. І., Гончарук-Хомин М. Ю. (2014)
Мішалов В. Д. - Результати аналізу комісійних судово-медичних експертиз обласного бюро СМЕ за фактом виявлення помилок, допущених при наданні медичної допомоги, Плетенецька А. О., Хохолєва Т. В., Гуріна О. О., Петрошак О. Ю. (2014)
Плевинскис П. В. - Типичные трудности в ходе назначения и производства первичных судебно-медицинских экспертиз в случаях травмирования пешехода автомобилем со смертельным исходом (2014)
Кондрашова В. Г. - Стан серцево-судинної системи у дітей з ознаками ендотеліальної дисфункції, які народилися та постійно проживають на радіоактивно забруднених територіях, Колпаков І. Є., Вдовенко В. Ю., Каленська В. А., Степанова Є. І. (2014)
Нікішин О. Л. - Рентгенендоваскулярне лікування хворих з критичною ішемією нижніх кінцівок, Паламарчук В. І., Щеглов Д. В., Верещагін С. В. (2014)
Розуменко В. Д. - Можливості та переваги застосування суміщених ОФЕКТ/МРТ зображень у діагностиці гліобластом головного мозку, Коваль С. С., Макеєв С. С., Розуменко А. В., Рудиця В. І. (2014)
Соколовська М. В. - Значення променевої терапії в лікуванні раку гортані ранніх стадій (2014)
Бережний В. В. - Стан серцево-судинної системи у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит на фоні комплексного лікування, Марушко Т. В., Марушко Є. Ю., Лісовець Т. В. (2014)
Горячева І. П. - Обґрунтування включення органопротективних засобів в лікування хронічного гастродуоденіту у дітей (2014)
Древіцька О. О. - Методологія психологічної корекції при пограничних психічних розладах у дітей молодшого шкільного віку (2014)
Поночевна О. В. - Досвід використання біологічної терапії в лікуванні дітей, хворих на ювенільний ідіопатичний артрит (2014)
Рідковець С. Г. - Взаємозв’язок рівня фізичного здоров’я та психологічних особливостей здорових дівчат 19-20 років (2014)
Шарікадзе О. В. - Предиктори розвитку бронхіальної астми у дітей віком до 5 років (2014)
Косарчук В. В. - Вивчення стану придатності до військової служби військовослужбовців офіцерського складу мобілізаційного резерву Збройних сил України на етапі звільнення, Хижняк М. І. (2014)
Козярін І. П. - Фактори ризику у формуванні здоров’я сучасного покоління дітей, Івахно О. П., Нємцева Ю. В. (2014)
Рублевська Н. І. - Гігієнічні аспекти питного водопостачання сучасного індустріального міста, Коваль В. В., Ткаля В. Ф., Рибачук Г. А., Рублевський В. Д. (2014)
Савчук О. В. - Пріоритетні напрями організації державних стоматологічних амбулаторно - поліклінічних закладів у нових економічних умовах (2014)
Альхуссейн В. В. - Визначення стабільності та терміну придатності мазі з ліпофільним комплектом кори тополі тремтячої та декаметоксином (2014)
Батюченко І. І. - Дослідження фенольних сполук листя гарбуза звичайного, Федченкова Ю. А., Хворост О. П. (2014)
Бісько Н. А. - Вплив джерел азотного і вуглецевого живлення на ріст та антиоксидантну активність штамів Нericium erinaceus (bull.) pers., Козіко Н. О., Саханда І. В. (2014)
Бородіна Н. В. - Хромато-мас-спектрометричне дослідження сировини для отримання феносіну, Ковальов В. М., Рудник А. М., Деркач Н. В., Анаш Фаттал (2014)
Бурда Н. Є. - Визначення стероїдних сполук в сировині якірців сланких, Кливняк Б. М., Журавель І. О., Рожковський Я. В. (2014)
Бурлака І. С. - Дослідження гострої токсичності настойки трави куничника звичайного і трави щучника дернистого (2014)
Вельма В. В. - Порівняльне дослідження жирнокислотного складу коренів петрушки кореневої та листової (2014)
Ветютнева Н. О. - Дослідження біологічно активних сполук гомеопатичних матричних настойок Juglans regia методом рідинної хроматографії, Радченко А. П., Загорій Г. В., Тодорова В. І., Пилипчук Л. Б., Марусенко Н. А., Голембіовська О. І. (2014)
Вишневська Л. І. - Дослідження з розробки технології ліпофільного екстракту гарбуза, Дегтярьова К. О. (2014)
Вовк Г. В. - Дослідження фенольних сполук сухого екстракту з листя шавлії, одержаного шляхом комплексної переробки після виробництва настойки, Кошовий О. М., Комісаренко А. М. (2014)
Глущенко А. В. - Кількісне визначення суми поліфенолів в екстрактах кураю пагорбкового (2014)
Гонтова Т. М. - Вивчення вітамінного та елементного складу трави та бульб жоржини німфейної сорту Ken's flame, Кічимасова Я. С., Ільїнська Н. І. (2014)
Гонтова Т. М. - Порівняльний аналіз жирнокислотного складу органів соняшника однорічного, Соколова О. О. (2014)
Гонтова Т. М. - Дослідження компонентного складу ефірної олії листя лепехи звичайної, Таллер О. Ю. (2014)
Горяча Л. М. - Вивчення вмісту летких сполук амброзії полинолистої, Журавель І. О. (2014)
Гур’єва І. Г. - Кількісне визначення суми стероїдних сполук у сировині тифону (2014)
Делян Є. П. - Дослідження екстрактів осоту жовтого, Цуркан О. О. (2014)
Зарівна Н. О. - Дослідження флавоноїдів агліконової групи трави чебрецю повзучого (2014)
Кисличенко В. С. - Про необхідність розробки монографії "грициків трава" для введення до державної фармакопеї України, Кузнєцова В. Ю., Колісник Ю. С. (2014)
Количев І. О. - Вибір оптимального екстрагенту для створення нового лікарського засобу з листя чорниці звичайної, Краснікова Т. О., Кошовий О. М. (2014)
Комісаренко М. А. - Дослідження органічних кислот листя Vaccinium vitis-idaea, Кошовий О. М., Ковальова А. М., Сидора Н. В. (2014)
Кошовий О. М. - Терпеноїдний склад вегетативних та генеративних органів пагонів евкаліпту прутовидного (2014)
Криворучко О. В. - Леткі речовини плодів шипшини собачої (2014)
Крутських А. А. - Дослідження летких компонентів трави льонку звичайного, Кисличенко В. С., Омельченко З. І. (2014)
Липкан Г. Н. - Влияние препарата боярышника "Кардипланта” и "АТФ-ЛОНГ" на активность тканевого тромбопластина сердца старых крыс в условиях иммобилизационного стресса (2014)
Ліпкан Г. М. - Вивчення впливу пасти з ягід чорниці "LiQberry” на тромбопластинову активність мозку кролів в експерименті, Погоріла Л. І. (2014)
Ліпкан Г. М. - Вивчення впливу пасти з ягід чорниці "Liqberry" на перебіг експериментальної уремії, Погоріла Л. І. (2014)
Мала О. С. - Виділення біологічно активних речовин з кори берези бородавчастої (2014)
Мига М. М. - Дослідження фенольного складу сухих екстрактів з листя шавлії лікарської, Кошовий О. М., Комісаренко А. М. (2014)
Міщенко В. А. - Представники родини Solanaceae (пасльонові) як перспективні рослини для створення оригінальних лікарських засобів рослинного походження (2014)
Мусієнко С. Г. - Дослідження фенольних сполук сировини лавра благородного, Кисличенко В. С. (2014)
Омельченко П. С. - Визначення технологічних параметрів собачої кропиви трави, яка є основою густого та сухого екстрактів, Гладух Є. В. (2014)
Опрошанська Т. В. - Перспективи створення нового лікарського засобу на основі трави череди трироздільної, Шаповал О. М., Таран К. А. (2014)
Очередько Л. В. - Встановлення числових показників та елементного складу коренів шипшини, Крючкова Т. М., Хворост О. П. (2014)
Попик А. І. - Визначення карбонових кислот у сировині бузку звичайного (2014)
Попова Н. В. - Дослідження летких сполук цмину піскового, Ткаченко М. Ф., Липовецький П. В. (2014)
Прокопенко Ю. С. - Дослідження вмісту поліфенольних сполук у надземних частинах рослин родини пасльонові, Міщенко В. А., Георгіянц В. А. (2014)
Рубан О. А. - Дослідження з метою розробки м’якої лікарської форми з лізоцимом для застосування у стоматології, Акрам Ель Гуедрор, Маслій Ю. С., Кавушевська Н. С. (2014)
Самойлова В. А. - Фенольні сполуки листя аронії, Ковальов В. М., Товчига О. В. (2014)
Спиридонов С. В. - Систематизація частоти зустрічальності видів біологічної дії в лікарських і метаболічних рослинах та їх розподіл за групами з метою раціонального підходу до створення складу препаратів (2014)
Струс О. Є. - Дослідження протизапальних та репаративних властивостей екстрактів сапропелю родовища прибич, Половко Н. П., Малоштан Л. М., Яценко Е. Ю. (2014)
Тартинська Г. С. - Дослідження ліпофільних компонентів талабану польового (Thlaspi Arvense L.), Журавель І. О., Кисличенко В. С. (2014)
Ткачук О. Ю. - Вивчення методів очищення олії та олійних екстрактів із рослинної сировини від механічних домішок, Вишневська Л. І., Зубченко Т. М. (2014)
Упир Т. В. - Терпеноїдний склад ефірної олії трави Ledum palustre, Комісаренко А. М., Кошовий О. М. (2014)
Шульга Л. І. - Якісна ідентифікація біологічно активних речовин настойки "Касдент" (2014)
Аніщенко С. О. - Розробка методики кількісного визначення діючих інгредієнтів таблеток "Капотіазид", Бевз Н. Ю., Георгіянц В. А. (2014)
Бліхар В. Є. - Перспективи розвитку формулярної системи лікарських засобів в Україні (2014)
Ветютнева Н. О. - Дослідження розчинності твердих дисперсних систем з мелоксикамом та β-циклодекстрином та механізму їх взаємодії за допомогою абсорбційної спектрофотометрії в УФ та ІЧ областях, Римар М. В., Марусенко Н. А. (2014)
Власенко І. О. - Вивчення асортименту лікарських засобів для місцевого лікування трофічних виразок, Іванов Є. А., Давтян Л. Л., Попович В. П. (2014)
Глущенко О. М. - Аналіз гомеопатичних лікарських засобів, які використовують для лікування хвороб шлунково –кишкового тракту (2014)
Гриценко В. І. - Дослідження стабільності супозиторіїв "Тамсулопрост" в процесі зберігання, Рубан О. А. (2014)
Єрьоміна Г. О. - Синтез, будова та фармакологічна активність 6,9-діаміно-2-етоксіакридинію 6-нітро-n-фенілантранілатів, Ісаєв С. Г., Шевельова Н. Ю., Єрьоміна З. Г. (2014)
Здорик О. А. - Розробка методик ідентифікації мазі аптечного виготовлення, що містить настойки нагідок і арніки, Хохлова К. О., Георгіянц В. А., Вишневська Л. І. (2014)
Зуйкіна С. С. - Дослідження екстемпоральної суспензії для лікування мастопатії, Вишневська Л. І. (2014)
Ковальова Т. М. - Опрацювання та дослідження емульсій на основі емульгатора Easynov (2014)
Колєснікова В. Є. - Розробка методики визначення метронідазолу, саліцилової кислоти та троксерутину у кремі "Метроксал", Гусаров В. І., Губарь С. М., Коваленко С. М., Половко Н. П. (2014)
Коритнюк Р. С. - Технологія приготування іонно- ацетатного розчину і постадійний контроль в умовах аптек, Володимирець В. І., Давтян Л. Л., Аль - Шадат Нур Альхуда Ахмад (2014)
Криклива І. О. - Мікробіологічне обґрунтування вибору мазевої основи для комбінованої мазі з ксероформом та димексидом, Рубан О. А. (2014)
Маслій Ю. С. - Жувальна гумка – оптимальна лікарська форма для профілактики та лікування стоматологічних захворювань, Рубан О. А. (2014)
Полова Ж. М. - Актуальні питання оцінки безпеки при розробці протианемічного засобу з нанорозмірними частинками (2014)
Рибачук В. Д. - Вивчення параметрів змішування при виробництві таблеток цеоліту природного (2014)
Соловйов О. С. - Неофармацевтичні проекти державного законодавчо-нормативного делікту правового забезпечення фармацевтичної галузі в Україні. Повідомлення 4 (2014)
Соловйов С. О. - Обґрунтування та методологія розробки інформаційних технологій для проведення фармакоекономічного аналізу стратегій діагностики респіраторних вірусних інфекцій людини (2014)
Шевченко В. О. - Фармацевтична композиція у формі орального розчину для лікування серцево-судинних захворювань (2014)
Шпичак О. С. - Аналіз цінової кон’юнктури вітчизняного ринку протизапальних препаратів, що застосовуються місцево при суглобовому та м’язовому болях (2014)
Шульга Л. І. - Розробка технології медичних олівців "Дентастіл" з рослинним екстрактом (2014)
Якущенко В. А. - Вибір оптимальних умов кріобіологічної переробки гусені тутового шовкопряду, Нартов П. В., Пімінов О. Ф., Осецкий О. А., Губченко Т. Д. (2014)
Носенко Н. М. - Викладання методики дуплексного сканування судин шиї. Учбово-методичні аспекти підготовки фахівців з питань ультразвукової діагностики (лекція) (2014)
Матюха Л. Ф. - Особенности проведения практических занятий по оториноларингологии в подготовке семейных врачей по специальности "Общая практика – семейная медицина", Кононов А. Е. (2014)
Бахтаров А. В. - Sacrum і profanum у просторі "радянського тоталітаризму" (2013)
Береза І. Ю. - Зорові образи сакрального світу Д. Кременя (2013)
Бровко О. О. - Буквар нашого часу: між сакральним і профанним (2013)
Бурдастих М. О. - Сакральне й профанне в романі Вал. Шевчука "Темна музика сосон" (2013)
Ганошенко Ю. А. - Ієрофанія сакрального в побутовому: "Невеличка драма" В. Підмогильного крізь призму міфокритики (2013)
Гребенюк Т. В. - Ситуація есхатологічного напруження в українській масовій літературі 1990-х рр. (2013)
Григорчук Ю. М. - Реалізація опозиції сакральне / профанне у мотивах новелістичних циклів Віри Вовк "Карнавал" і "Сьома печать" (2013)
Зволинська Л. Я. - Священні книги у світосприйнятті поетів Празької школи (2013)
Косарєва Г. С. - Сакральні виміри прози Валерія Шевчука (на матеріалі романів "На полі смиренному", "Три листки за вікном") (2013)
Лебединцева Н. М. - Слово як сакральний дискурс у поетичній рецепції М. Зерова та І. Римарука (2013)
Мариненко Ю. В. - Пророчо-апостольська тема в українській емігрантській прозі 40-х років ХХ століття (2013)
Махова К. С. - Античні фабули в давній українській літературі (2013)
Мацько В. П. - Сакральний вимір в українській діаспорній прозі (за творчістю Людмили Коваленко й Олександри Копач) (2013)
Науменко Н. В. - Взаємодія світських та релігійних концептів у сучасній українській поезії (2013)
Руссова В. М. - Сакральні виміри образу І.-Г. Пінзеля (до проблеми акцентації творчості скульптора в українській літературі) (2013)
Сільман К. В. - Сакральне та профанне в романі "Озерний вітер" Юрка Покальчука (2013)
Табунщик Т. О. - Українська історична повість 1920-1930-х років: від сакрального до профанного (2013)
Швець Г. Д. - Форма проповіді як прообраз есе у творчості Василя Барки (2013)
Авраменко Е. И. - "Сердце тьмы" та "Лорд Джим" Дж. Конрада: авторская концепция женственности в контексте расовых и гендерных взаимодействий (2014)
Бербенець Л. С. - "Тоталітаризм" після тоталітаризму (2014)
Береза І. Ю. - Безбатченки по війні: ґендерні аспекти (на матеріалі повістей М. Матіос та Л. Чижової) (2014)
Букіна Н. В. - "Ґотика" в романі "Зачаровані музиканти" Галини Пагутяк під кутом зору ґендерних інтерпретацій (2014)
Галета О. І. - Новий реалізм у нових реаліях: "Мама по скайпу" (2014)
Гунько Т. В. - Вічна жіночність і "прекрасна категорія" в концепції бароко Еухеніо д'Орса (2014)
Деркачова О. С. - Ґендерна трансгресія у казках Оскара Вайлда (2014)
Жаркова Р. Є. - Позбавляючи цноти читача (і/чи) себе: фемінна сексуальність як спосіб саморепрезентації у жіночому письмі модерну (на матеріалі текстів Ольги Кобилянської, Лесі Українки та Уляни Кравченко) (2014)
Жигун С. В. - Українська літературна група "Ланка": ґендерний вимір (2014)
Зайцева А. В. - Образи жінок-патріоток у прозі Олени Пчілки (2014)
Кара Т. С. - Ґендерні проблеми в історичних повістях Андріана Кащенка (2014)
Косарєва Г. С. - Ґендерні аспекти інтерпретації літературної творчості Валерія Шевчука (2014)
Lange A. - Was Lev Tolstoy a Sexist or a Modern Man? The Kreutzer Sonata as an Example of Tolstoy's Late Morality (2014)
Лесик Ю. В. - Ґендерні моделі в "Космічній трилогії" К. С. Льюїса (2014)
Остапчук Т. П. - Мовчання як мотив опору в постколоніальному тексті (на матеріалі романів А. Рой "Бог дрібниць" та М. Матіос "Солодка Даруся") (2014)
Павленко Ю. Ю. - Французьке чорнило в щоденнику українки (на матеріалі "Щоденника страченої" М. Матіос) (2014)
Руссова В. М. - "Люб'язна Солоха" Братів Капранових: ґендерне прочитання (2014)
Свєтліцкі М. - Роль засобів масової інформації та масової культури у процесі формування чоловічої ідентичності (на прикладі "Депеш Мод" Сергія Жадана) (2014)
Сільман К. В. - Трансформація ґендерних моделей чоловічого та жіночого в романах Сергія Жадана (2014)
Степанець К. В. - Жінка та чоловік як представники ворогуючих націй: теорія порозуміння (на прикладі повісті-вертепу І. Багряного "Розгром") (2014)
Щербицька В. В. - Об’єктивація ґендеру в тематиці спогадів (на матеріалі англомовних автобіографічних художніх творів XXI ст.) (2014)
Крюченко Н. О. - Едуарду Яковичу Жовинському — 80!, Кураєва І. В. (2014)
Жовинский Э. Я. - Основы поисковой и экологической геохимии, Крюченко Н. О. (2014)
Кураева И. В. - Современное состояние и основные проблемы экологической геохимии в Украине (2014)
Кушнір С. В. - Хімічне зв’язування брому органічними речовинами із природних вод (фізико-хімічний аналіз), Кость М. В., Паньків Р. П. (2014)
Кріль С. Я. - Ізотопний склад жильних карбонатів зони Рахівсько-Тисенського розлому Українських Карпат (2014)
Артеменко Г. В. - Возраст и геохимические особенности метабазитов Западного Приазовья, Бибикова Е. В., Самборская И. А., Стеценко М. Е. (2014)
Цымбал Ю. С. - Пиропы из терригенных отложений бассейна верхнего течения р. Днестр и их вероятные коренные источники, Цымбал С. Н. (2014)
Гуров Е. П. - Сульфиды в ударно-расплавленных породах Болтышской импактной структуры, Пермяков В. В. (2014)
Беспояско Е. О. - Мінералогічні особливості залізних руд Криворізького басейну у світлі збільшення їх кондиційних запасів (2014)
Пономаренко О. М. - Перетворення природних оксидів та гідроксидів заліза з антиферомагнітною структурою в, Іваницький В. П., Брик О. Б., Дудченко Н. О., Польшин Е. В. (2014)
Gamkrelidze I. P. - Precambrian regional metamorphism and magmatism of Georgia and geodynamics of the Caucasus, Shengelia D. M., Dudauri O. Z., Tsutsunava T. N., Chichinadze G. L. (2014)
Матковський О. І. - Новий сучасний підручник з мінералогії, Наумко І. М., Скакун Л. З. (2014)
Кураєва І. В. - Рецензія на колективну монографію "Геохімія об’єктів довкілля Карпатського біосферного заповідника" (2014)
Бардимова Ю. В. - Особливості композиції та сюжет поеми Вергілія "Енеїда" (2009)
Коловерова И. Г. - Сюжетно-композиционный анализ романа Сервантеса "Дон-Кихот" (2009)
Оксень Л. Е. - Сюжетное своеобразие рассказа Ч. Брокдена Брауна "Сомнамбулизм. Фрагмент" (2009)
Перзеке А. Б. - Фольклорно-мифологические мотивы поэтики образа Евгения в поэме А. С. Пушкина "Медный всадник" (2009)
Сунь Цзявень - Достижения и новаторство в изучении творчества А. С. Пушкина в Китае (2009)
Тереховская А. В. - Особенности композиции литературно-критических статей Вильгельма Кюхельбекера (2009)
Ведерникова Т. В. - Роман И.С. Тургенева "Отцы и дети" в оценке Н. Н. Страхова (2009)
Чернокова Є. С. - Героїчне життя та "негероїчна" поезія Вілфреда Овена (2009)
Сафронова Н. В. - Проблемно-композиционный аналіз сборника "Сети" М. Кузмина (2009)
Лаврова Е. Л. - В. Соловьев и М. Цветаева о красоте в природе и искусстве (2009)
Якушина Г. К. - Три композиции жизни в драме В. Набокова "Скитальцы" (2009)
Саенко С. И. - Вещь в романе В. Набокова "Приглашение на казнь" (2009)
Гетманец И. О. - Национальная проблема в идейно-эстетических взглядах А. С. Макаренко (2009)
Пономарева Е. В. - Портретные зарисовки в дневниковой прозе К. И. Чуковского (2009)
Сєлютін В. С. - Образ щоденного героїзму (за матеріалами документальної повісті М. Шаповала "Катерина Твердохліб") (2009)
Черныш Н. А. - Опыт прочтения одного стихотворения О. Седаковой (2009)
Вишератина В. Н. - Использование параметров вертикального контекста в поэзии Флёр Эдкок (2009)
Однорогова В. С. - Особенности постмодернистского детектива (на примере романа Айрис Мердок "Черный принц") (2009)
Грачева И. В. - Давид Самойлов глазами Юлия Кима (2009)
Гончарова Ю. С. - Теория "авто(био)графии": дискуссионные аспекты (2009)
Колосова С. В. - Мифопоэтика и формы интертекста в пьесе Н. Гумилева "Актеон" (2009)
Содержание (2014)
Vizir V. A. - Dynamics of parameters of proinfl ammatory activation in patients with hypertension under infl uence of candesartan therapy, Садомов А. С., Гончаров А. В. (2014)
Дудченко І. О. - Залежність показників гіпертрофії лівого шлуночка у хворих на артеріальну гіпертензію від поліморфізмів Arg389Gly гена β1-адренорецепторів та Т393С гена α-субодиниці G-білка (2014)
Сиволап В. Д. - Взаємозв’язки між рівнем маркерів фіброзу ST2, галектину-3, структурно-функціональними параметрами лівого шлуночка та функцією нирок при хронічній серцевій недостатності ішемічного генезу, Лашкул Д. А. (2014)
Жаринова В. Ю. - Диагностическое значение аутоантител к β1-адренорецепторам у пациентов пожилого возраста с хронической сердечной недостаточностью, Табакович-Вацеба В. А. (2014)
Кравчун П. Г. - Моноцитарний хемоатрактантний протеїн-1 і матриксна металопротеїназа-9 у хворих із кардіоренальним синдромом 2 типу на тлі хронічної серцевої недостатності та цукрового діабету 2 типу залежно від швидкості клубочкової фільтрації, Наріжна А. В., Риндіна Н. Г. (2014)
Сиволап В. Д. - Порівняльне оцінювання впливу антикоагулянтної терапії на коагуляційний та агрегаційний гемостаз у хворих на Q-інфаркт міокарда після тромболізису, Кисельов С. М. (2014)
Баранова Е. В. - Сравнительный анализ содержания матриксной металлопротеиназы-9 у больных в остром периоде различных типов мозговых инсультов (2014)
Моргунцова С. А. - Нейропротективное действие нейротрофического церебропротектора Цереброкурин в условиях моделирования острого нарушения мозгового кровообращения (2014)
Годован В. В. - Ноотропні ефекти різнометальних (Mg, Co) бісцитратогерманатів (станатів), Матюшкіна М. В., Вастьянов Р. С. (2014)
Самура Б. Б. - Качество жизни у пациентов после регрессии хронической лимфоцитарной лейкемии (2014)
Tumanskiy V. A. - Characteristic of expression levels of HepPar-1, alpha-fetoprotein, cytokeratin 7 and 20 by the cells of cholangiocellular cancer in trephine biopsy of the liver, Зубко М. Д. (2014)
Спахі О. В. - Ефективність використання змінного магнітного поля і ліпосомальних розчинів антибіотиків у комплексному хірургічному лікуванні гнійних ран у дітей, Пахольчук О. П. (2014)
Боярська Л. М. - Особливості імунної відповіді у дітей раннього віку з рекурентним перебігом респіраторних інфекцій, Герасімчук Т. С., Котлова Ю. В., Давидова А. Г. (2014)
Завгородня Н. Г. - Гемодинамічний фон у пацієнтів із регматогенним відшаруванням сітківки, Дєдов А. В., Івахненко О. М. (2014)
Цыбульская Т. Е. - Сравнительная характеристика морфометрических, биометрических и биомеханических параметров миопических глаз у детей с разными видами прогрессирующей близорукости (2014)
Лоскутова Т. О. - Вплив спадкових і набутих форм гіпергомоцистеїнемії на розвиток ускладнень при прееклампсії (2014)
Куприянова Л. С. - Патоморфологические особенности строения яичников плодов от матерей, беременность у которых протекала на фоне плацентарной дисфункции (2014)
Банахевич Р. М. - Аналіз екстрагенітальних чинників розвитку рецидиву генітального пролапсу, Акімова К. Б., Парієнко К. О., Вдовіченко О. А. (2014)
Нікіфоров О. А. - Ефективність застосування препаратів біологічно активних пептидів, що отримані з тканини простати великої рогатої худоби, під час лікування екскреторно-токсичного безпліддя, ускладненого хронічним абактеріальним простатитом (2014)
Авраменко Н. В. - Современные методы диагностики в репродуктологии (2014)
Nagornaya N. A. - Study of vinpocetine intranasal dosage form consistence properties, Гладышев В. В., Бурлака Б. С. (2014)
Веклич О. - Форамініфери з верхньокампанських відкладів північної окраїни Донбасу (с. Збірне) (2010)
Шевчук О. - Залишки викопних грибів у мезозойських відкладах України (2010)
Клименко Ю. - Перші знахідки спікул кременевих губок з келовейських відкладів Канівських дислокацій (2010)
Іваніна А. - Палінологічна зональність верхньо-візейських відкладів Волино-Подільської окраїни Східноєвропейської платформи (2010)
Сіренко О. - Рослинність сіверського часу пізнього пліоцену платформної України (за палінологічними даними) (2010)
Данилів А. - Нові знахідки гастроподів з силурійських відкладів Волино-Поділля (2010)
Неміш В. - Перша знахідка амонітів у неокомських флішоїдних відкладах Рахівської зони в басейні р. Боржави (2010)
Лещух Р. - Перша знахідка представників підроду Parapeltoceras Schindewolf, 1925 у верхньокеловейських відкладах Українських Карпат (2010)
Лещух Р. - Деякі представники роду Schloenbachia із сеноману Волино-Поділля, Мар’яш І. (2010)
Лещух Р. - Деякі двостулкові молюски з середньо–верхньоюрських відкладів Західного Причорномор’я, Старжинськиий О. (2010)
Іщенко І. - Новий рід пізньокрейдових Cancellothyridoidea (Brachiopoda, Terebratulida) (2010)
Удовиченко М. - Еласмобранхії мандриківських верств Дніпропетровська. 2. Carcharhiniformes, Rajiformes та Myliobatiformes (2010)
Барг І. - Стратиграфічне значення двостулкових і черевоногих молюсків із сарматських відкладів Борисфенської затоки (міоцен, південна Україна), Старін Д. (2010)
Манюк В. - Палеонтологічні пам’ятки природи Дніпропетровської та Запорізької областей: сучасний стан і проблема збереження (2010)
Лещух Р. - Барг Ігор Мусійович (до 75 річчя від дня народження) (2010)
Таблиці (2010)
Шевчук О. - Паліностратиграфія та кореляція різнофаціальних альбських відкладів України (2011)
Огороднік М. - Палінологічна характеристика майкопських та підстильних відкладів свердловини Субботіна-2 (Прикерченський шельф Чорного моря) (2011)
Сіренко О. - Палінологічні критерії стратиграфічного розчленування відкладів верхнього пліоцену?нижнього неоплейстоцену платформної України (2011)
Веклич О. - Верхньокампанські форамініфери сидорівської світи (Північний Донбас) (2011)
Якушин Л. - Деякі особливості екології бентосних макрофауністичних угрупувань пізньокрейдового морського басейну південно-західної окраїни Східно-Европейської платформи (СЕП) (2011)
Лещух Р. - Перші знахідки головоногих молюсків у пограничних верствах нижньої і верхньої крейди Рівнинного Криму, Зуб О., Іщенко I. (2011)
Мар’яш І. - Знахідки анактоцератид з сеноманських відкладів Волині, Курепа Я. (2011)
Іванік М. - Нові морфовиди спікул губок з крейдових відкладів Волино-Поділля, Клименко Ю. (2011)
Мураль М. - Перша знахідка верхньоюрських белемнітів в Українських Карпатах (2011)
Огар В. - Нові табуляти з турнейських відкладів Донбасу (2011)
Данилів А. - Деякі черевоногі молюски ордовицьких відкладів Поділля (2011)
Пагула І. - Деякі види двостулкових молюсків з неогенових відкладів північно-західної околиці смт. Рудно (2011)
Комар М. - Нові дані по фауні та флорі пізньопалеолітичної стоянки Бужанка-2 (Середнє Подесення), Ступак Д. (2011)
Звонок Є. - Нові дані про місцезнаходження й таксономічне розмаїття еоценових крокодилів і черепах України) (2011)
Дикань Н. - Теоретичні засади та проблеми систематики викопних остракодів (2011)
Людмила Федорівна Плотнікова (до 80-річчя від дня народження) (2011)
Сябряй Світлана Володимирівна (до 75-річчя від дня народження) (2011)
Таблиці (2011)
Шевчук О. - Паліностратиграфія сеноманських відкладів України (2012)
Веклич О. - Мікропалеонтологічна характеристика верхньокампанських відкладів північного Донбасу (за форамініферами) (2012)
Лещух Р. - Нові знахідки наутилідів з сеноману північно-східної частини Волино-Поділля, Мар’яш І., Курепа Я. (2012)
П’яткова Д. - Титонські відклади платформної України (2012)
Данилів А. - Біоценоз силурійських бентосних угруповань та їхній вплив на седиментогенез силурійського басейну Волино-Поділля (2012)
Гриценко В. - Біогерми силуру західного схилу Українського щита: минуле, сьогодення, майбутне, Киселевич А., Махмеді Ю. (2012)
Іваніна А. - Деякі спори роду Gemnispora з живетських відкладів Волино-Подільської окраїни Східноєвропейської платформи (2012)
Котляр О. - Productella productoides (Murchison, 1840) та її місце в системі подібних продуктидів девону (2012)
Лещух Р. - Деякі нижньокрейдові амоніти з верхньої частини тешинсько-градиштських верств Сілезької одиниці Західних Карпат, Гоцанюк Г., Федькович І., Хевпа З. (2012)
Северин Х. - До іхтіофауністичної характеристики менілітової світи Українських Карпат, Карапата Т., Салінська Г. (2012)
Матлай Л. - Вапняний нанопланктон з юрських відкладів Присивашшя та Рівнинного Криму (2012)
Узіюк В. - Палеоботанічна класифікація газо-вуглетворної фітомаси гумусового вугілля кам’яновугільних басейнів України (2012)
Звонок Є. - Місцезнаходження еоценових хребетних Ікове (Луганська область, Україна): еколого-тафономічний аналіз, Удовиченко М., Братішко А. (2012)
Гожик Петро Федосійович (до 75-річчя від дня народження) (2012)
Маслун Нінель Володимирівна (до 75-річчя від дня народження) (2012)
П’яткова Діна Маркіянівна (до 80-річчя від дня народження) (2012)
Михайло Михайлович Іванік (до 75-річчя від дня народження) (2012)
Узіюк Василь Іванович (до 75-річчя від дня народження) (2012)
Іваніна Антоніна Валентинівна (до 55-річчя від дня народження) (2012)
Пам’яті професора Леоніда Федоровича Романова (2012)
Таблиці (2012)
Титул, зміст (2014)
Ружевичюс Ю. - Исследование глобальных проблем качества (2014)
Присяжнюк А. - Інституційний розвиток економічної системи в контексті кластеризації (2014)
Овсюк Н. - Документальне забезпечення контролю витрат на оплату праці (2014)
Павлюк В. - Ідентифікація суб’єктів превентивного антикризового управління підприємством (2014)
Лукан О. - Аналіз ефективності маркетингової діяльності підприємства (2014)
Борисовський М. - Оцінка запасів на підприємствах целюлозно-паперової промисловості (2014)
Чугунов І. - Довгострокова бюджетна стратегія у системі економічної циклічності (2014)
Анісімова Л. - Інструментарій стрес-тестування кредитного ризику банків (2014)
Свищук А. - Методологічні засади податкового регулювання (2014)
Mróz T. - Securing functions of linked contracts (2014)
Czech M. - Ecological insurance of entrepreneurs in Poland (2014)
Авраменко Н. В. - Эндометриоз: патогенез, классификация, диагностика, современные аспекты терапии (2014)
Grygorieva O. A. - Analysis and selection of experimental models of osteoarthritis, Моніна О. В., Скаковський Е. Р. (2014)
Марковский В. Д. - Патоморфологические особенности строения матки плодов от матерей, беременность у которых осложнена преэклампсией различной степени тяжести, Куприянова Л. С. (2014)
Воронцова Л. Л. - Стан специфічного імунітету у чоловіків із порушеннями фертильності, Партола Н. М., Коваленко В. А. (2014)
Аль касы Мей Гази - Особенности бактериально-микотического дисбиоза у женщин, инфицированных вирусом папилломы человека высокого онкогенного риска, страдающих цервицитом, эрозией и дисплазией шейки матки (2014)
Петрук Н. С. - Вплив хронічної пренатальної гіпоксії на спеціалізований контактний апарат шлуночків серця щурів в онтогенезі (2014)
Самура Б. Б. - Циркулирующий VE-кадгерин у пациентов после регрессии хронической лимфоцитарной лейкемии (2014)
Шпонька І. С. - Визначення маркерів м’язової диференціації SMA та MSA у СD117-позитивних та СD117-негативних гастроінтестинальних стромальних пухлинах із різним злоякісним потенціалом, Яковенко В. Р. (2014)
Анчева І. А. - Імуногістохімічні особливості експресії ендотеліальної нітроксидсинтази у плаценті при її дисфункції у жінок на тлі залізодефіцитної анемії, Задорожна Т. Д. (2014)
Колесник М. Ю. - Предиктори порушень ритму серця, що індуковані на ранніх етапах тредміл-тесту, у чоловіків з артеріальною гіпертензією, Соколова М. В. (2014)
Чукаева И. И. - Ассоциация полиморфизма генов фолатного цикла и сывороточного содержания интерлейкина-33 у пациентов с высоким суммарным сердечно-сосудистым риском на комбинированной терапии артериальной гипертензии, Хачирова А. И., Ганковская Л. В., Хорева М. В., Костомарова И. В. (2014)
Михайловська Н. С. - Клінічний перебіг, нейрогуморальні та гемодинамічні зміни у хворих на стабільну стенокардію напруження на тлі негоспітальної пневмонії, Кулинич Т. О., Грицай Г. В. (2014)
Кремзер А. А. - Взаимосвязь концентрации галектина-3 и содержания циркулирующих эндотелиальных прогениторных клеток у пациентов с хронической сердечной недостаточностью ишемического генеза (2014)
Gavrilyuk O. M. - Interrelation between fi brosis, angiogenesis and ductular reaction in progression of chronic steatohepatitis (alcoholic and non-alcoholic) and hepatitis C virus infection (2014)
Туманский В. А. - Патоморфологическая характеристика процессов пролиферации и апоптоза в панкреатической интраэпителиальной неоплазии при протоковой аденокарциноме поджелудочной железы и хроническом панкреатите, Евсеев А. В., Коваленко И. С. (2014)
Григоровський В. В. - Якісні та кількісні морфологічні показники ураження та репарації при ідіопатичному асептичному остеонекрозі головок стегнових кісток у дорослих, Ніршберг О. Є. (2014)
Завгородняя Н. Г. - Ранние и отдаленные результаты хирургической активации естественного увеосклерального оттока с имплантацией коллагенового дренажа в лечении далеко зашедшей и терминальной стадий первичной глаукомы, Гайдаржи Т. П. (2014)
Носонова Г. В. - Особливості імунного статусу у хворих на інфекційні ураження великих шкірних складок (2014)
Перцов І. В. - Типи поєднаних пошкоджень судинно-нервових структур кінцівок (2014)
Єлейнік М. В. - Клінічне спостереження хірургічного лікування артеріальної аневризми передньої сполучної артерії головного мозку, що ускладнена внутрішньошлуночковим крововиливом та оклюзійною гідроцефалією (2014)
Кузик Ю. І. - Патологічні звивистості внутрішньої сонної артерії: морфологічна характеристика (2014)
З ювілеєм! (2014)
Поповский В. В. - Математическое моделирование надёжности инфокоммуникационных сетей, Волотка В. С. (2014)
Семенко А. И. - Создание модифицированных псевдослучайных последовательностей Голда для телекоммуникационных систем с кодовым разделением каналов, Бокла Н. И. (2014)
Копійка О. В. - Проектування служб архівування та відновлення (2014)
Ільїн О. Ю. - Модель Центру управління перевезень радіоактивних матеріалів, Борисенко І. І, Нікіфоров С. В. (2014)
Шевченко В. Л. - Якісна схожість згорток в математичних моделях процесів розвитку складних систем (2014)
Rozorynov G. N. - Probability gain of external signals (2014)
Азаренко Е. В. - Математическая модель описания стационарного поля скорости звука локального района моря, Дивизинюк М. М., Чернявская С. А. (2014)
Залужний О. В. - Аналіз варіантів використання односторонніх радіоліній в сучасних телекомунікаційних системах, Гурський Т. Г., Борисов О. В., Мацаєнко А. М. (2014)
Торошанко Я. І. - Задачі моніторингу та аналізу параметрів телекомунікаційних мереж, Булаковська А. О., Височіненко М. C., Шматко В. С. (2014)
Бондаренко В. Є. - Концепція семантичних структур для моделювання і аналізу живучості комп’ютерних мереж (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського