Коломійцев О. В. - Лазерна вимірювальна система з можливістю пошуку літального апарата, Руденко Д. В., Ковальчук А. О. (2009)
Лаврут О. О. - Тензор – можлива модель опису системи супутникового зв’язку як складного динамічного об’єкту, Стрюк О. Ю., Польщиков К. О. (2009)
Литюга О. П. - Ефективність виявлення оптичних сигналів в телевізійних системах при спостереженні низькоорбітальних космічних об’єктів в денний час (2009)
Малишев О. А. - Автоматизація процедури настроювання системи пеленгування постановників активних завад в РЛС "старого парку", Сидоров В. В., Невмержицький І. М. (2009)
Моргун О. А. - Експериментальні дослідження впливу тропосферного шару на розповсюдження радіохвиль міліметрового діапазону (2009)
Павленко С. В. - Метод оцінки захищеності інформаційних систем (2009)
Пащетник О. Д. - Аналіз перспективних напрямків розробок GPS-систем аерознімального типу, Пашковський В. В., Сальник Ю. П. (2009)
Присяжний В. І. - Концепція формалізованого опису космічних систем розвідки, Кухарський І. А., Подліпаєв В. О. (2009)
Рисаков М. Д. - Алгоритм відновлення однозначності вимірювання дальності цілей в РЛС з когерентним накопиченням сигналів та високою частотою повторення імпульсів запуску, Тітов І. В., Кулик О. П. (2009)
Рябуха Ю. М. - Метод формування псевдовипадкових послідовностей максимального періоду із використанням модулярних перетворень (2009)
Степаненко Ю. Г. - Метод визначення періоду проходження коротких відеоімпульсів в кодових послідовностях на основі апроксимації функції Хевісайда, Приходько С. І., Лисечко В. П. (2009)
Тимочко О. І. - Метод проектування інформаційної моделі конфліктних ситуацій для систем управління складними динамічними об'єктами, Бодяк О. С. (2009)
Шуригін О. В. - Методичні основи аналізу відмов в системах обробки інформації зразків озброєння та військової техніки (2009)
Юдін О. М. - Огляд засобів і технологій контролю вузлів комп'ютерної мережі, Гроза П. М., Сомов С. В., Тесленко О. В. (2009)
Ясечко М. М. - Огляд механізмів деградації радіоелементів при функціональному придавленні (2009)
Єманов В. В. - Аналіз характеру завдань, які виконувались внутрішніми військами в умовах надзвичайного стану (2009)
Наші автори (2009)
Алфавітний покажчик (2009)
Хижняк В. В. - Проблеми впровадження в Україні військової системи стандартизації НАТО (2005)
Андреєв Ф. М. - Реформа Повітряних Сил України у світі тенденцій розвитку системи командування і управління ВПС НАТО, Статкус А. В. (2005)
Науменко М. І. - Алгеброгеометричне узагальнення лінійних блокових кодів, Стасев Ю. В., Кузнецов О. О. (2005)
Козелков С. В. - Шляхи підвищення завадостійкості в радіомережі передачі інформації, Пашков Д. П., Коробчинський М. В. (2005)
Краснобаєв В. А. - Створення відмовостійких систем обробки інформації безпілотних літальних апаратів на основі використання кодів модулярної арифметики (2005)
Більчук В. М. - Метод формування доцільних стратегій модернізації та створення нових зразків озброєнь (2005)
Демідов Б. О. - Системно-концептуальна модель управління життєвим циклом зразка озброєння і військової техніки, Хмелевська О. О. (2005)
Чинков В. М. - Дослідження марківської моделі експлуатації військових засобів вимірювальної техніки з урахуванням проміжних контрольних перевірок, Герасимов С. В., Мельниченко О. Є. (2005)
Орлов М. М. - Методика обчислення сил охорони особливо важливих державних об’єктів, Марущенко А. А. (2005)
Куц В. С. - Обґрунтування доцільного розміру та положення часового стробу при вимірюванні затримки у бістатичній РЛС, Коржов А. М. (2005)
Сотників О. М. - Імітаційне моделювання процесу локалізації малорозмірних об'єктів озброєння і військової техніки радіометричними голівками самонаведення в умовах протидії, Гаврилов А. Б. (2005)
Нізієнко Б. І. - Концептуальні основи створення пер-спективної АСУ протиповітряною обороною й авіацією Збройних Сил України, Войтович С. А., Грачов В. М., Бодяк О. С. (2005)
Присяжний В. І. - Оцінювання можливостей космічних систем дистанційного зондування Землі по спостереженню заданого району, Кондратов О. М., Бутко І. М., Худов Г. В. (2005)
Приймаков О. Г. - Методика обробки результатів діагностичних випробувань дизельних двигунів, Градиський Ю. О. (2005)
Крамаренко В. М. - Методичні аспекти формування оперативно-тактичних вимог до безпілотних авіаційних комплексів Повітряних Сил Збройних Сил України, Нерубацький В. О., Смірнов Є. Б., Харченко І. М. (2005)
Атаманський Д. В. - Потенційні можливості модернізованого посадочного радіолокатору щодо виявлення і вимірювання координат повітряних цілей, Обод І. І., Залевський Г. С. (2005)
Доля Г. М. - Обґрунтування можливості побудови оповіщувача раннього виявлення осередків пожежі, тління, Катунін А. М., Мазанов В. Г., Садовий К. В. (2005)
Шаповалов С. В. - Порівняльний аналіз методів маршрутизації, Страшний І. Л., Болюбаш О. О. (2005)
Краснокутський В. М. - Оцінювання динамічних характеристик модульних енергетично-техноло-гічних засобів аеродромно-технічного забезпечення польотів (2005)
Маренич С. Ю. - Евристична екстраполяція розрядної характеристики нікель-кадміє-вих акумуляторів, Ругаль А. І. (2005)
Реферати до статей (2005)
Автори журналу (2005)
Афанасьев В. В. - Применение компьютера для штурманских расчетов на этапе предварительной подготовки к полету (2006)
Баранник В. В. - Метод двухизофотного апертурного представления изображений, Брыдня Е. А., Коломийцев А. В. (2006)
Варнаков О. И. - Ортогональный метод идентификации разностной модели динамических систем связи, Галушка С. Г. (2006)
Величко О. М. - Система стандартизації національної метрологічної системи у глобальному зовнішньому середовищі (2006)
Гарячевська І. В. - Методи перетворення інформації у автоматизованих системах управління громадським пасажирськім транспортом (2006)
Герасименко К. Е. - Методы контроля технического состояния информационно-управляющих систем в условиях параметрической неопределенности (2006)
Гнатов А. В. - Фізичні основи екранування з погляду питань електромагнітної сумісності, Шимук Д. С., Шевченко А. О. (2006)
Губар В. О. - Рівняння оптимізації ієрархічної телекомунікаційної мережі за критерієм мінімальних експлуатаційних витрат, Можаєв О. О., Рондін Ю. П., Любченко Н. Ю. (2006)
Дубницкий В. Ю. - Интервальное вычисление эффективности тестирования компьютерных программ, Кобылин А. М., Супрун И. А. (2006)
Дуденко С. В. - Способ повышения эффективности обновления информации в реляционных базах данных с иерархической структурой (2006)
Єрохін А. Л. - Візуалізація позаштатних подій в складних системах з канальною структурою (2006)
Иванилов А. А. - Метод бинарной декомпозиции функциональных предикатов (2006)
Калита Н. И. - Оценка эффективности решений в задачах распределения ресурсов в нестационарных условиях (2006)
Кір’янов Д. В. - Модель цифрового нечіткого регулятора САУ нестаціонарними об’єктами управління (2006)
Козелков С. В. - Модифікація методу прогнозу сигнатур для синтезу контролепридатних цифрових автоматів, Стасєв Ю. В., Тупкало В. М. (2006)
Кульчицкий А. Б. - Выбор оптимального ряда мощностей автономных электроагрегатов в случае отсутствия агрегатов больших мощностей (2006)
Кучер Д. Б. - Основные аспекты повышения чувствительности сверхпроводящих датчиков-ограничителей, Зайцев С. А., Харланов А. И., Степанова М. В. (2006)
Кучук Г. А. - Синтез функціональної структури розподіленої гетерогенної регіональної мережі, Стасева Я. Ю., Адаменко С. В. (2006)
Михайлов А. Н. - Исследование анализа стойкости стеганографических алгоритмов, Холодная З. Б. (2006)
Пархомей І. Р. - Шляхи підвищення ефективності ураження зенітними ракетними комплексами середньої дальності повітряних цілей зі штучно зниженою площею віддзеркалення, Піскунов С. М., Акулінін Г. В., Ставицький О. М. (2006)
Пашков Д. П. - Аналіз впливу електромагнітних перешкод на приймальні пристрої радіотехнічних систем, Ломоносов С. Є., Челобітченко О. О. (2006)
Прокопов В. А. - Определение вероятности возникновения средней скорости ветра в заданном интервале значений, Олейник Ю. А., Пугач В. В., Тихонов И. М. (2006)
Прохоров А. В. - Структуризация знаний на основе высокоуровневых и продукционно-фреймовых моделей в экспертных системах принятия управленческих решений, Головань К. В. (2006)
Сидченко С. А. - Метод недетерминированного преобразования информации на основе комбинирования разнотипных цикловых функций (2006)
Али Найф Халил Альхжуж - Моделирование многофазных обслуживающих комплексов, Игнатов С. Ю. (2006)
Стрелков А. И. - Оптимизация процесса измерения частоты радиосигнала с учетом вида аппаратной функции акустооптического анализатора спектра, Жилин Е. И., Марченко В. В., Лытюга А. П. (2006)
Листровой С. В. - О распознавательном и вычислительном вариантах задачи "выполнимость", Листровая Е. С. (2006)
Чалый С. Ф. - Разработка типовой модели бизнес-процессов предприятия общественного питания, Коротченко В. М. (2006)
Черепнев И. А. - Стохастический резонанс в клетках биологических объектов и механизмы адаптации (2006)
Поворознюк А. И. - Разработка функциональной схемы автоматизированной системы диагностики туберкулеза, Ницын Д. А. (2006)
Хрупенко А. М. - Підвищення аварієрезистентності технічних стаціонарних і рухомих об’єктів шляхом їх структурної децентралізації (2006)
Грек А. М. - Биологические показатели качества воды, Белых И. А., Жадан Т. А., Шевцова О. А., Сакун А. В., Марущенко В. В. (2006)
Кочанов Е. О. - Деякі погляди щодо співробітництва України та НАТО з питань ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, Гишко Г. Б. (2006)
Лаврут Т. В. - Алгоритм функціонування екологічного моніторингу військ зв'язку (2006)
Реферати (Abstracts) (2006)
Наші автори (2006)
Алфавітний покажчик (2006)
Ничитайло М. Ю. - Особливості діагностики та хірургічного лікування нефункціонуючих нейроендокринних пухлин підшлункової залози, Скумс А. В., Шкарбан В. П., Юревич В. В., Шкарбан П. О., Скумс А. А. (2013)
Винник Ю. А. - Профилактика послеоперационного панкреонекроза при операциях по поводу рака желудка, Олексенко В. В., Ефетова Т. С., Алиев К. А. (2013)
Воронов Н. В. - Оценка качества жизни пациентов после оперативного лечения инфицированного панкреонекроза, Воронов А. Н., Кисляков В. В., Древетняк А. А. (2013)
Аблаев Э. Э. - Результаты лечения больных по поводу некротического панкреатита (2013)
Шейко В. Д. - Оптимізація хірургічної тактики при обмежених скупченнях рідини у хворих за тяжкого гострого панкреатиту, Оганезян А. Г. (2013)
Яковенко В. О. - Ендоскопічна резекція слизової оболонки кишечнику з приводу колоректальної неоплазії, Курик О. Г. (2013)
Дубинина В. Г. - Опыт применения радиочастотной термоабляции в лечении метастатического колоректального рака, Четвериков С. Г., Максимовский В. Е., Машуков А. А. (2013)
Іванов Я. Ю. - Безпосередні та віддалені результати радикальної корекції загального артеріального стовбура (2013)
Никоненко А. А. - Окклюзионно–стенотическое поражение непарных висцеральных ветвей – диагностика и лечение (2013)
Горобейко М. Б. - Контроль ефективності лікування хворих з приводу синдрому діабетичної стопи та периферійної ангіопатії (2013)
Захарычев В. Д. - Диагностика и лечение первичной ангиосаркомы средостения, Захарычева Е. В. (2013)
Опанасенко Н. С. - Диагностика и хирургическое лечение кистозной гипоплазии легких с аортальным кровоснабжением, Клименко В. И., Кшановский А. Э., Терешкович А. В., Калениченко М. И., Коник Б. Н., Демус Р. С., Обремская О. К., Леванда Л. И., Кононенко В. А. (2013)
Шейко В. Д. - Интенсивная терапия неконтролируемого внутреннего кровотечения до проведения хирургического гемостаза при политравме, Панасенко С. И., Крыжановский А. А., Кравченко С. П., Шкурупий А. А., Сытник Д. А. (2013)
Полковников А. Ю. - Дифференцированное хирургическое лечение артерио–венозных мальформаций полушарий большого мозга малого и среднего размера при эпилептиформном типе клинического течения, Орлов М. Ю., Яроцкий Ю. Р. (2013)
Возняк О. М. - Результати мікрохірургічного лікування велетенських аденом гіпофіза з застосуванням ендоскопічної асистенції, Майданник О. В. (2013)
Кучин Ю. Л. - Анестезіологічне забезпечення оперативного втручання остеосинтезу ключиці у пацієнтів за поєднаних переломів ребер (2013)
Заруцький Я. Л. - Хірургічне лікування постраждалих з приводу закритих поєднаних абдомінальних ушкоджень залежно від тяжкості травми, Асланян С. А., Жовтоножко О. І. (2013)
Сухін І. А. - Класифікація високотемпературних методів дисекції тканин та здійснення гемостазу, Фурманов Ю. О., Худецький І. Ю., Білиловець О. М., Дуніна С. В. (2013)
Петрушенко В. В. - Новий підхід до лікування хронічного панкреатиту, спричиненого L–аргініном, у щурів, Суходоля С. А., Фалалєєва Т. М., Берегова Т. В. (2013)
Кулянда О. О. - Динаміка профілю цитокінів при застосуванні пентоксифіліну в умовах політравми (2013)
Козак Д. В. - Динаміка вмісту циркулюючих імунних комплексів та імуноглобулінів у відповідь на політравму в експерименті (2013)
Судус А. В. - Дефект перикарда з частковою дислокацією серця в ліву плевральну порожнину, Гудзенко Т. Б., Соловей Л. Я. (2013)
Лупенко Ю. О. - Журналу "Економіка АПК" – 20 років (2014)
Гусаков В. Г. - Международному научно-производственному журналу "Экономика АПК" – 20 лет (2014)
Калиев Г. А. - К юбилею Международного научно-производственного журнала "Экономика АПК", Молдашев А. Б., Григорук В. В. (2014)
Жук В. М. - Економічна наука в забезпеченні розвитку агропродовольчої галузі (2014)
Шебанін В. С. - Наукове забезпечення інноваційного розвитку АПК як пріоритетний напрям діяльності аграрного університету (2014)
Лупенко Ю. О. - Результати і проблеми реформування сільського господарства України, Саблук П. Т., Месель-Веселяк В. Я., Федоров М. М. (2014)
Гайдуцький П. І. - Структурні перекоси і ризики кризи в АПК (2014)
Сичевський М. П. - Розвиток харчової промисловості: акценти державної політики, Юзефович А. Е. (2014)
Шубравська О. В. - Агропродовольчий розвиток України в контексті глобальних викликів (2014)
Ткаченко В. Г. - Організаційна модель трансформації відносин власності аграрних підприємств у регіонах України (2014)
Фурдичко О. І. - Лісівництво як вид економічної діяльності в галузі аграрного виробництва України, Бобко А. М. (2014)
Малік М. Й. - Формування та розвиток кооперативних відносин в аграрній сфері економіки України (2014)
Shpychak O. M. - The potential of the grain market in Ukraine: problems and prospects (2014)
Захарчук О. В. - Проблеми матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств України (2014)
Заяць В. М. - Відносини власності у розвитку сільськогосподарського підприємництва (2014)
Кропивко М. Ф. - Організація та планування комплексного розвитку агропромислового виробництва і сільських територій в умовах децентралізації владних повноважень (2014)
Хвесик М. А. - Модернізація водогосподарської інфраструктури як фактор прискорення соціально-економічного піднесення сільських територій, Голян В. А. (2014)
Булавка О. Г. - Місцеві бюджети – основа розвитку сільських територіальних громад, Ставнича Л. А. (2014)
Кваша С. М. - Зміни у тенденціях глобальної торгівлі в напрямах регіональної інтеграції, Власов В. І. (2014)
Ушачев И. Г. - Системные проблемы воспроизводства в аграрном секторе России, Серков А. Ф., Чекалин В. С. (2014)
Nagy J. - Climate change, agricultural land use and food safety (2014)
Cramon-Taubadel S. - The evolution of the European Union’s agricultural policy, Holst C. (2014)
Лупенко Ю. О. - Залежна економіка незалежної України: виклики сьогодення, Саблук П. Т. (2014)
Реферати (2014)
Автори номера (2014)
Бакуменко Б. В. - Єдине координатно-часове забезпечення як основа розв’язання протиріч спільного функціонування систем первинної і вторинної радіолокації, Булай А. М., Обод І. І. (2006)
Верещак И. А. - Оценивание адекватности и эффективности моделей принятия решений методом вероятных алгоритмических квантов знаний, Сироджа И. Б. (2006)
Грызо А. А. - Анализ опыта построения имитационных комплексов, Гриб Д. А., Лещенко С. П. (2006)
Ерохин А. Л. - О когнитивной визуализации оперативной информации в интеллектуальных системах (2006)
Загорулько О. М. - Точність вимірювань параметрів руху космічних апаратів в умовах однопунктної технології управління, Ожінський В. В. (2006)
Иванченко О. В. - Комплексный подход к обоснованию требований живучести системы связи морских подвижных объектов, Зайцев С. А., Маврин C. А., Грушевой И. В., Скибин Т. Н. (2006)
Кириллов И. Г. - Методика оценки потенциальной распараллеливаемости циклических задач, Толстолужская Е. Г. (2006)
Кирьянов Д. В. - Методика параметрического синтеза цифрового нечеткого регулятора САУ нестационарными объектами управления (2006)
Клімов С. Б. - Вибір структури обчислювальної мережі АСУ авіації та ППО, Стасєв Ю. В. (2006)
Колмыков М. Н. - Формат данных представления статических изображений на основе дискретного преобразования Хартли (2006)
Кондратюк О. Ю. - Исследование переходных режимов работы асинхронного генератора ветроэлектростанции, Егоров А. Б. (2006)
Кошель А. В. - Методика расчета стоимости спутников-ретрансляторов, Дяченко Д. В., Гайворонский И. Я., Петров С. В., Поляков А. В. (2006)
Красноруцкий А. А. - Оценка погрешности аппроксимации изображения в базисах кусочно-постоянных и тригонометрических функций, Коломийцев А. В., Олексин А. А. (2006)
Кульчицкий А. Б. - Обобщенная методика решения одномерной задачи выбора оптимального ряда мощностей автономных электроагрегатов (2006)
Никулин С. Б. - Цифровая реализация многополюсного согласованного фильтра, Галушка С. Г. (2006)
Обод И. И. - Потенциальные возможности модернизированной станции обнаружения целей зенитного ракетного комплекса "оса", Наконечный А. А., Страшный И. Л., Григус А. И. (2006)
Пашков Д. П. - Дослідження можливості кількісної оцінки ефективності радіотехнічних систем в умовах взаємних перешкод, Ломоносов С. Є. (2006)
Ругаль А. І. - Імітаційна модель авіаційних нікель-кадмієвих батарей, Маренич С. Ю. (2006)
Северинов А. В. - Анализ ансамблевых свойств сложных сигналов, Лысечко В. П., Жученко А. С. (2006)
Тупкало В. М. - Поширення математичного апарату сигнатурної алгебри для захисту комп’ютерних мереж, Харитонов О. Л., Кучук Г. А. (2006)
Усин В. А. - Оценка точности восстановления характеристик антенных систем амплитудными методами, Ковальчук В. А. (2006)
Хисматулин В. Ш. - Адаптивные алгоритмы сопровождения целей по радиальной скорости с параллельной фильтрацией, Сосунов А. А., Ковальчук А. А. (2006)
Черепенников Г. Б. - Метрологическое обеспечение подготовки топогеодезических и гравиметрических данных измерительными средствами подвижных пусковых установок, Бакулин И. Е., Герасимов С. В. (2006)
Кононов Б. Т. - Моделирование физических полей, Ольховиков С. В. (2006)
Сухоручко О. Н. - Радиофизические методы определения компонентного состава мелкодисперсных смесей. Часть 2., Хоменко С. И., Корецкий А. П. (2006)
Кандырин Н. П. - Математическая модель цифрового синтезатора сигналов, Дзигора А. М. (2006)
Листровой С. В. - Определение кратчайших гамильтоновых циклов в неориентированном графе, Пудов В. А., Калачева В. В. (2006)
Дубницький В. Ю. - Модель поведінки несумлінного платника податків, Юргелевич Д. В. (2006)
Жолткевич Г. Н. - Факторный анализ промышленного кластера, Али Найф Халил Альхжуж. (2006)
Линник С. Н. - Особенности разработки программного обеспечения системы реографических исследований, Величко О. Н., Белянский Д. В. (2006)
Сакало С. Н. - Модель распределения глубинных температур в тканях человека, Азархов А. Ю. (2006)
Смольянова К. С. - Анализ возможностей исследования аномальной проводимости сердца (2006)
Утицких А. Н. - Оптимизация параметров системы ускоренной седиментации форменных элементов крови, Дацок О. М., Возиян И. В. (2006)
Куртов А. І. - Мистецтво військового менеджера і підлеглих щодо прихованого управління в діловому (службовому) спілкуванні, Нікітюк О. Б., Полікашин В. С. (2006)
Хроніка та інформація (2006)
Реферати (Abstracts) (2006)
Наші автори (2006)
Алфавітний покажчик (2006)
Фомін П. Д. - Патоморфологічні зміни при гострокровоточивих гастродуоденальних виразках у хворих на цукровий діабет 2 типу, Гула Г. В. (2014)
Козинець Г. П. - Клінічна ефективність застосування препаратів гідроксиетилкрохмалю нового покоління у хворих з поширеними опіками при розвитку септичних ускладнень, Осадча О. І., Боярська Г. М., Ісаєнко Н. П., Солодкий Ю. А., Шматова О. O. (2014)
Шаповал С. Д. - Вираження діабетичної нейропатії у хворих на цукровий діабет 2 типу при синдромі діабетичної стопи, Савон І. Л., Максимова О. О. (2014)
Сандер С. В. - Терапевтичне і прогностичне значення форсованого внутрішньоартеріального введення в комплексному веденні хворих на синдром діабетичної стопи (2014)
Шимон В. М. - Оптимізація комплексу лікувальних заходів при остеомієліті нижніх кінцівок у пацієнтів з цукровим діабетом, Шерегій А. А., Сливка Р. М. (2014)
Тронина Е. Ю. - Сравнительный анализ лечения больных эмпиемой плевры с использованием видеоторакоскопии и традиционных методов, Байдан В. И., Севергин В. Е. (2014)
Мерлєв Д. І. - Порушення ниркового транспорту іонів натрію в умовах скелетної, черепно-мозкової та поєднаної травм у період ранніх проявів травматичної хвороби, Гудима А. А. (2014)
Демкович А. Є. - Порушення імунологічної реактивності організму та фагоцитарної активності лейкоцитів при експериментальному постекстракційному альвеоліті за умов корекції їх тіотриазоліном (2014)
Паламарчук В. І. - Особливості облітерації вени і перебіг фіброзного процесу залежно від застосованих технологій лікування варикозної хвороби, Бондаренко Ю. І., Счастний В. М. (2014)
Десятерик В. І. - 10-річний досвід лікування хворих із гнійно-некротичними ускладненнями синдрому стопи діабетика, Яременко І. О., Міхно С. П. (2014)
Тамм Т. І. - Особливості хірургічного лікування деформацій у хворих із нейропатичною формою синдрому діабетичної стопи, Попов М. С., Базаринская З. І. (2014)
Русин В. І. - Комплексне лікування нейроішемічної форми синдрому діабетичної стопи: можливості вакуум-терапії, Корсак В. В., Русин В. В., Носенко О. А., Корсак Ю. В. (2014)
Венгер І. К. - Превентивні операції у віддаленому післяопераційному періоді у пацієнтів з реконструкцією аорто-стегнового сегмента, Костів С. Я., Вайда А. Р. (2014)
Бєлов С. Г. - Шляхи поліпшення хірургічного лікування гнійно-некротичних ускладнень синдрому стопи діабетика, Гірка Е. І. (2014)
Ковальчук А. О. - Ефективність застосування комбінованих регенеративних засобів на етапах раннього хірургічного лікування хворих з опіковою травмою, Долик Н. Я. (2014)
Польовий В. П. - Індивідуалізація вибору внутрішньовенної озонотерапії у лікуванні гнійно-запальних ускладнень цукрового діабету, Сидорчук Р. І., Паляниця А. С. (2014)
Дзюбановський І. Я. - Вибір методу знеболювання у хворих із ускладненнями діабетичної стопи, Кріцак М. Ю. (2014)
Цвях А. І. - Клінічні ризики травм плеча при політравмі у розрізі обставин та механізмів травматизму (2014)
Підмурняк О. О. - Діагностика та ендовідеохірургічне лікування кіст нирок (2014)
Диб’як Ю. М. - Сучасні підходи до гомілкових реконструкцій і проблеми, що виникають при їх виконанні (2014)
Скакун Л. М. - Рак слинних залоз: епідеміологія, клініко-морфологічні особливості і методи лікування (2014)
Лисюк Ю. С. - Кістозна трансформація термінального відділу холедоха (холедохоцеле) як причина тяжкого гострого панкреатиту, Кушнірук О. І., Бокотей І. А., Когут Л. М. (2014)
Креньов К. Ю. - Інтенсивна терапія цукрового діабету 1 типу, декомпенсованого та ускладненого кетоацидозом, у хворої із супутньою хворобою Жильбера та інсуліновою помпою (2014)
Муравйов Т. В. - Клінічний випадок лікування хондросаркоми груднини, Бартош Г. К., Патола А. О. (2014)
Василюк С. М. - Науковий студентський гурток на кафедрі хірургії як форма наукової діяльності студентів, Шевчук А. Г., Федорченко В. М., Біцька І. В., Гудивок В. І. (2014)
Рецензія на навчальний посібник А. О. Протопопова - "Рак прямої кишки”. – Луцьк : Волинські старожитності, 2014. – 198 с., В. М. Лазька, І. І. Січака (2014)
Світлій пам’яті професора Ігоря Герича (2014)
Баняс В. В. - Міф у контексті західноєвропейського романтизму та в творчості Жерара де Нерваля зокрема, Баняс Н. Ю. (2014)
Белоус А. В. - О восприятии "Стихотворений (1883–1887)" Д. С. Мережковского критикой рубежа веков (2014)
Валуева Н. Н. - Historical mystery: исторический детектив и/или ретро-детектив (2014)
Гонсалєс-Муніс С. Ю. - Сповідальний модус поезії Енн Секстон, Сильвії Плат, Едріенн Річ (2014)
Елисеенко А. П. - Элюаровский "слой" в романе Б. Поплавского "Аполлон Безобразов" (2014)
Кальян К. А. - Творчество Р. А. Катаевой в оценке литературной критики (2014)
Кириленко Н. І. - Художній домисел як засіб усебічного розкриття образу Ярослава Мудрого в романі П. Загребельного "Диво" (2014)
Кобилко Н. А. - Реальний і міфологічний хронотоп дороги в романі Валерія Шевчука "Дім на горі" (2014)
Курьянов С. О. - Херсонесский миф древнерусской литературы как один из претекстов римского текста русской литературы (2014)
Мунтян А. А. - Проблемы поэтики серии книг Дж. К. Роулинг в англоязычной критике и литературоведении, Шпак И. В. (2014)
Нестеренко Н. П. - Домінантні хронотопи в історичному романі П. Загребельного "Роксолана" (2014)
Семенец О. С. - Миф об Орфее и Эвридике в авторской рецепции Б. Вербера (на материале романа "Танатонавты") (2014)
Старостенко Т. М. - Феномен імені у романі Дж. Р. Р. Мартіна "Гра престолів" за циклом "Пісня льоду і полум’я" (2014)
Ступницкая Н. Н. - Столыпин и Сталин глазами Солженицына (2014)
Тарарак А. В. - К истории изучения специфики восприятия Наполеона в России (2014)
Телешман С. І. - Жанрова природа поем М. Ткача "Руки на штурвалі" та "Стадіон" (2014)
Тройникова Н. М. - Поэтика очерков-портретов М. Алданова (2014)
Устінова Т. А. - Модернізація класичних літературних жанрів у творчості Е.М. Форстера, Христова О. Ф. (2014)
Хинкиладзе Е. В. - Гоголевский интертекст в книге С. Р. Минцлова "За мёртвыми душами" (2014)
Чимирис Ю. В. - А. С. Суворин в оценках современников, Купина Я. В. (2014)
Шевченко А. Г. - Багрицкий и Маяковский (2014)
Шуба Ю. В. - Вікторіанський і неовікторіанський роман: інтертекстуальний діалог культур (на прикладі роману "Чаттертон" Пітера Акройда) (2014)
Патон Борис Євгенович (до 95-річчя від дня народження) (2013)
Тетерко А. Я. - Композиційна модель зворотної функції перетворення для систем двопараметрового вихрострумового контролю, Гутник В. І. (2013)
Яворський І. М. - Оцінювання кореляційних інваріантів періодично нестаціонарних вібраційних сигналів, Юзефович Р. М., Мацько І. Й., Шевчик В. Б. (2013)
Мандзій Б. А. - Математична модель для аналізу причин непрацездатності системи із ковзним резервуванням, Щербовських С. В. (2013)
Боцян В. В. - Параметрична модель зору для опрацювання зображень, Воробель Р. А. (2013)
Кочан Р. В. - Дослідження інтегральної нелінійності функції перетворення однобітного сигма-дельта модулятора третього порядку (2013)
Максименко О. П. - Оцінювання похибок визначення положення піка крос-кореляції за вхідними зображеннями (2013)
Косаревич Р. Я. - Оцінка розміру зерна матеріалу за характеристиками точкових процесів (2013)
Гапонюк Я. В. - Багатодугові наближення околу еліпса (2013)
Мельник Р. А. - Сегментування зображень за кумулятивною гістограмою, Каличак Ю. І. (2013)
Малачівський П. С. - Чебишовське наближення термометричної характеристики германієвого мікросенсора, Мітін В. Ф., Холевчук В. В., Данчак Н. В., Орáзов Е. Б., Соловйов Є. О. (2013)
Ковалевич В. М. - Метод оцінювання новизни знань під час навчання онтологій, Литвин В. В. (2013)
Шаховська Н. Б. - Розроблення архітектури системи аналізу функціонування наукових шкіл, Нога Р. Ю. (2013)
Zayats V. M. - Two approaches to building of numerical methods second order for analysis (2013)
Мороз О. В. - Тезаурус лінгвістичних термінів: методика створення і структура (2013)
Воробель Р. А. - Логарифмічна обробка зображень (2013)
Мицик Б. Г. - Фотопружність анізотропних матеріалів (2013)
Яворський І. М. - Математичні моделі та аналіз стохастичних коливань (2013)
Мандзій Б. А. (до 80-річчя від дня народження) (2013)
Драган Я. П. (до 80-річчя від дня народження) (2013)
Жулинський М. - Парадигма "іншого" у творах волинського циклу Ю. І. Крашевського (2014)
Радишевський Р. - Ю. І. Крашевський: діалоги з Україною (2014)
Борковська Г. - Містечка Ю. І. Крашевського (2014)
Астаф’єв О. - Повість Юзефа Ігнація Крашевського "Пан Твардовський" (2014)
Булаховська Ю. - Декілька міркувань з приводу ролі Юзефа Ігнація Крашевського в історії польської літератури (2014)
Єршов В. - Житомирський Ю. І. Крашевський: між сходом і заходом (2014)
Komorowski J. - Teatr szlachty wołyńskiej – teatr Kraszewskiego. Żytomierz 1857 – 1859 (2014)
Krauze-Karpińska J. - Józef Ignacy Kraszewski znawca, kolekcjoner i wydawca książek (2014)
Ławski J. - Józef Ignacy Kraszewski – nowe style lektury (2014)
Оляндер Л. - Наративна організація тексту та проблематика роману Ю. І. Крашевського "Dzieci wieku" (2014)
Петриченко Н. - Взаємозв'язок романтичних і реалістичних елементів у творчості Ю. І. Крашевського та Ю. Коженьовського (2014)
Ромащенко Л. - Польський світ у повісті К. Паустовського "Далекі роки" (2014)
Fabianowski А. - Idea ofiary w powieściach Bolesławity (2014)
Cetera А. - O przyjaźni, z Szekspirem W tle: korespondencja Józefa Ignacego Kraszewskiego i Ignacego Hołowińskiego (2014)
Czajkowska А. - Literatura w kuchni i w garderobie. Kraszewski – Gombrowicz (2014)
Черниш Т. - Слов’янські старожитності в художньому зображенні ю. І. Крашевського (2014)
Астрахан Н. - "Старий переказ" Ю. І. Крашевського: досвід прочитання (2014)
Бондаренко Г. - Руссоїстські мотиви в повісті Ю. І. Крашевського "Остап Бондарчук" (2014)
Брацка М. - Історична проза М. Чайковського, Ю. І. Крашевського, З. Мілковського: моделі оповідності (2014)
Зелінська Л. - "…To typ moskiewskiej nihilistki, ale nie polskiej dziewczyny": один епістолярний епізод із життя читачки Габріелі Запольської і письменника Юзефа Ігнація Крашевського (2014)
Котенко Н. - Польська література в літературно-критичному дискурсі київських неокласиків (2014)
Lul М. - Wokół "Ładowej pieczary". Kraszewski i słowianie (2014)
Місяць Н. - Культурно-освітній проект "Ю. І. Крашевський і Житомир" (2014)
Соболевська Г. - "Ю. І. Крашевський та і. С. Тургенєв: контактні та типологічні зв’язки" (2014)
Совтис Н. - Вплив української мови на мову творів Ю. І. Крашевського та Л. Е. Венглінського (2014)
Цівкач О. - Літературний портрет Катарини Коссаковської у романі Юзефа Ігнація Крашевського "Мачуха" (2014)
Чайковський К. - Збірник рисунків Ю. І. Крашевського (2014)
Янішевський О. - Антинігілістичні паралелі в дискурсах "бісів" Ф. Достоєвського, "шаленої" Ю. Крашевського та "нігілістів" В. Гонсьоровського (2014)
Єршов В. - Житомир вшановує Крашевського: міжнародна наукова конференція, присвячена 200-річчу з дня народження Ю. І. Крашевського "універсум Ю. І. Крашевського", Білявська В. (2014)
Ахмадов С. А. - Методика оценивания заявленной неопределенности государственного эталона единиц электрической мощности и коэффициента мощности Украины (2006)
Барашкова Т. В. - Методы оценок ковариаций при измерении переменного напряжения (2006)
Быкова Т. В. - Расчет неопределенности восстановления сигналов при динамических измерениях, Черепащук Г. А. (2006)
Величко О. Н. - Неопределенность методик оценки выбросов в атмосферу загрязняющих веществ на железнодорожном транспорте, Гордиенко Т. Б. (2006)
Володарский Е. Т. - Взаимосвязь вероятностного подхода и нечеткой логики при оценке неопределенности измерений, Кошевая Л. А., Карпенко А. Н. (2006)
Ефремова Н. Ю. - Особенности анализа данных межлабораторных сличений, проводимых в аккредитованных калибровочных лабораториях, Качур С. А. (2006)
Еременко В. С. - Оценка однородности выборок малого объема, Куц Ю. В., Мокийчук В. М. (2006)
Заворотный А. Л. - Редукция измерений к вычислениям в условиях нечеткости, Касьянюк В. С. (2006)
Захаров И. П. - Методика оценивания неопределенности измерений при выполнении метрологических работ, Сергиенко М. П., Величко О. Н., Чепела В. Н. (2006)
Колбасин А. И. - Новая парадигма метрологии (2006)
Копшин В. В. - Неопределенность государственных эталонов единицы напряжения, Кикало В. Н., Дарменко Ю. П., Вендичанский Р. В. (2006)
Кораблев Н. М. - Оценка количества экспертов для качественного измерения признаков в условиях неопределенности (2006)
Коцюба А. Н. - Требования ДСТУ ISO/IEC 17025-2001 в части оценивания неопределенности измерения и пути их реализации, Новиков В. Н. (2006)
Макаль Я. А. - Усовершенствованный метод измерения кривой потока и ее параметров при помощи урофлоуметра, Идзьковски А. И., Валендзюк В. А. (2006)
Мартынюк В. В. - Нелинейные параметры электрохимических суперконденсаторов и их измерение (2006)
Мачехин Ю. П. - Особенности анализа результатов измерений в динамических системах с хаотическим поведением (2006)
Недзельский С. Д. - Оптимизация алгоритмов определения коэффициентов передач фазовращателей фазированных антенных решеток в условиях параметрической неопределенности измерительной информации (2006)
Новиков В. В. - Автоматизация процесса вычисления оценок неопределенности измерений, Коцюба А. Н. (2006)
Пацера С. Т. - Изучение влияния расширенной неопределенности второго рода на риски изготовителя и заказчика методом статистического моделирования, Корсун В. И., Курдюков С. С. (2006)
Проданчук Н. Г. - Оценка пригодности методик и неопределенность результатов измерений методами количественного химического анализа, применяемыми для санитарно-эпидемиологической экспертизы пищевых продуктов и сопутствующих материалов, Подрушняк А. Е., Макарчук Т. Л., Забродская Т. В., Коваль А. В., Мехова Ю. В. (2006)
Рамазанова-Степкина Е. А. - Гибкость системы менеджмента качества в испытательной лаборатории (2006)
Сопрунюк П. М. - Неопределенность результатов измерений при контроле асинхронности вращения электромеханических преобразователей, Василевский А. Н., Чабанюк Ю. А. (2006)
Фунтиков А. А. - Анализ расчета неопределенности грузопоршневого манометра с газовой смазкой, Давиденко А. П. (2006)
Циделко В. Д. - Исследование способов оценивания неопределенности косвенного измерения при невозможности линеаризации уравнения погрешности, Яремчук Н. А., Василенко М. В. (2006)
Чалый В. П. - Неопределенность и погрешность, их сходство, различие и употребление в разных метрологических процедурах (2006)
Чубатенко В. Я. - К вопросу об априорном оценивании неопределенности измерений, реализуемых измерительным каналом (2006)
Чубатенко В. Я. - Приписанная неопределенность измерений как характеристика качества методики выполнения измерений (2006)
Щапов П. Ф. - Применение классификационных процедур дискриминантного анализа для уменьшения информационной неопределенности многомерных измерительных сигналов, Осина Т. Г., Муляров В. В. (2006)
Занимонский Е. М. - Метод уменьшения неопределенности при цифровом спектральном анализе, Олейник А. Е., Занимонский Е. Е., Крыньский Я. (2006)
Науменко А. М. - Неопределенность калибровок измерительных каналов, Чебыкина Т. В., Чепела В. Н. (2006)
Кондрашов С. И. - Методология тестового контроля метрологических характеристик средств измерений (2006)
Воронин А. Я. - Оценка неопределенности измерений при проведении испытаний, Корбуль И. М., Мельник Л. И., Минаков В. В. (2006)
Опарин А. Л. - Некоторые подходы к спектральному анализу ритма сердца при прогнозировании исхода острого инфаркта миокарда, Рудык Ю. С. (2006)
Реферати (Abstracts) (2006)
Наші автори (2006)
Алфавітний покажчик авторів (2006)
IMHA/NCMM workshop ”Maritime telemedicine –state of art”, Malta, February 2013 (2014)
Белобров Е. П. - Разработка инструкций по оказанию домедицинской помощи с использованием специальной аптечки при отравлении фосфиноном на борту судна (2014)
Гуценко І. В. - Аналіз загальних рівнів захворюваності військовослужбовців Збройних Сил України за 2009-2013 роки, Косарчук В. В., Чергава О. Ю., Бабієнко В. В., Кальчук Р. Д. (2014)
Игнатьев А. М. - Трудности при проведении профессиональных осмотров работников медицинских учреждений, Панюта А. И., Ярмула К. А., Ямилова Т. Н. (2014)
Волченко Н. В. - Комплексная оценка гигиены полости рта детей, обучающихся по различным школьным программам, Соколова И. И. (2014)
Черненко Е. В. - Особенности изменения психофизиологического статуса работников водного транспорта в состоянии утомления (2014)
Евстафьев В. Н. - Электромагнитные излучения на объектах водного транспорта (2014)
Голубятников Н. И. - Научное обоснование новых технологий защиты от загрязнения морских акваторий судами гражданского и военного флотов, Козишкурт Е. В., Сиденко В. П., Кальчук Р. Д. (2014)
Полінчук І. С. - Анестезіологічний супровід ендоскопічних втручань - запорука безпеки пацієнтів, Арбузова В. О., Полінчук І. М., Авраменко Ю. Г. (2014)
Сухин Ю. В. - Оценка эффективности хирургического лечения переломов ключицы (по материалам Одесского травматологического центра), Сердюк В. В., Топор В. П., Мен Синь, Гуриенко А. В., Попов А. И., Харитонов О. Д. (2014)
Дубинина В. Г. - Саногенез у больных с платинорефрактерным раком яичников, Рыбин А. И., Кузнецова О. В. (2014)
Сухина И. С. - Биохимические маркеры воспаления в ротовой жидкости больных раком молочной железы после адьювантной полихимиотерапии, Томилина Т. В., Соколова И. И., Насонова А. Н. (2014)
Лиходед А. Н. - К диагностике острого пиелонефрита, Шухтин В. В., Гоженко А. И. (2014)
Бадюк Н. С. - Тенденції щодо впливу сучасних проявів зміни клімату на здоров'я (на прикладі населення Одеської області), Гончаренко О. О. (2014)
Ткачук В. В. - Дисбиотические аспекты патогенеза стеатоза печени при экспериментальной спленэктомии, Левченко Е. М., Ткачук И. В., Левицкий А. П. (2014)
Литвиненко А. А. - Синдром гиперпролактинемии у больных с дисгормональными изменениями молочных желез, Бугайцов С. Г. (2014)
Педанов Ю. Ф. - Николай Иванович Пирогов. Анатомо-физиологический экскурс деятельности, Гоженко А. И. (2014)
Скорочений зміст статей, що надруковані в журналі "International maritime health" (2014)
Правила для авторів (2014)
Авторський показчик до журналу за 2013 рік (2014)
Arziutov G. N. - Rapid educating of technique in physical culture and sports, Lakhno D. N., Riabchun L. Y., Koptiev K. G., Kuznetsov A. E. (2014)
Ареф’єв В. Г. - Експериментальна перевірка впливу диференціації розвивально-оздоровчих занять з фізичної культури учнів основної школи (2014)
Бобровник С. І. - Коригування нормативів оцінювання фізичної підготовленості студентів фізкультурного профілю з виконання легкоатлетичних стрибків, Питомець О. П. (2014)
Болотов О. О. - Підвищення ефективності навчально-тренувального процесу в умовах застосування боротьби самбо на заняттях фізичного виховання (2014)
Бублик С. - Рівень сформованості психофізичних якостей молодших школярів, Синиця А. (2014)
Ефременко В. Н. - Динамика изменения психофизиологических показателей студентов, занимающихся баскетболом (2014)
Зюзь В. М. - Фізична культура як засіб соціальної адаптації студентів ПДТУ, Балухтіна В. В. (2014)
Киприч С. - Теоретические предпосылки реализации стратегии совершенствования управления спортивной тренировкой в боксе с учетом современных тенденций развития вида спорта (2014)
Маслова Е. В. - Функциональная характеристика системы кровообращения юных баскетболисток с учетом уровня их биологического созревания (2014)
Михальчук Р. В. - Дослідження стану застосування інтервального гіпоксичного тренування в гирьовому спорті (2014)
Николаенко В. В. - Тренировочный процесс в системе многолетней подготовки юных футболистов: сравнительный анализ (2014)
Оленєв Д. Г. - Кількісні та якісні характеристики фізичної підготовленості студентів, Турчина Н. І., Черняєв Е. Г., Тяжина А. М., Порадник С. Г. (2014)
Оргєєва С. В. - Критерії, показники та рівні сформованості готовності студентів - майбутніх авіафахівців до особистого здоров`язбереження у професійній діяльності (2014)
Попов С. В. - Особливості фізичної підготовки майбутніх правоохоронців на початковому етапі навчання (2014)
Присяжнюк С. І. - Вплив здоров`язбережувальних технологій на здоров`я студентів спеціальної медичної групи (2014)
Редковец Т. Г. - О влиянии программы физической реабилитации при близорукости у подростков, учащихся общеобразовательных школ, на поликлиническом этапе, Ромман Хайсам Дж М. (2014)
Сэмэнив Б. С. - Определение структуры профессиональной подготовки студентов технологов пищевой промышленности для использования оптимальных режимов физической тренировки (2014)
Смага Д. В. - Місце ходьби та бігу в оздоровленні юнаків 15-17 років (2014)
Хананаєв Л. І. - Розвиток поглядів на фізичне виховання, Пасічняк Л. В., Шумелда О. Є., Хананаєв Ю. Л. (2014)
Шахлина Л. Г. - Формирование ведущих органов и систем подростков в пубертатном периоде развития их организма, Футорный С. М. (2014)
Ющенко Н. С. - Фізична реабілітація осіб ІІ періоду зрілого віку з анкілозуючим спондилоартритом на санаторно-курортному етапі лікування, Одинець Т. Є. (2014)
Окалелов В. Н. - Прогнозная оценка метанообильности очистных забоев по данным геологической разведки угольных пластов (2012)
Литвинский Г. Г. - Теория расчета центрально-сжатых трубобетонных конструкций крепи, Фесенко Э. В (2012)
Антощенко Н. И. - Количественная оценка параметров сдвижения подработанных пород и земной поверхности при выемке угольных пластов, Чепурная Л. А., Филатьев М. В. (2012)
Бабиюк Г. В. - Совершенствование метода электроемкостной интроскопии массива горных пород, Пунтус В. Ф., Диденко М. А. (2012)
Морус В. Л. - Исследование процесса тонкослоевого грохочения при вращательном движении просеивающей поверхности, Филимонов П. Е. (2012)
Склепович К. З. - Исследование влияния горизонтального распора на напряженно-деформированное состояние почвы подготовительной выработки, Пронь П. А. (2012)
Денисенко Е. А. - Влияние капежа в вертикальных шахтных стволах на проектирование плановых координат гравитационным способом (2012)
Кизияров О.Л. - Исследование устойчивости кровли в лаве, упрочненной бесшпуровыми способами (2012)
Куценко О. М. - Результаты теоретических исследований сдвижений и деформаций земной поверхности в горно-геологических условиях восточного донбасса (2012)
Петрушов С. Н. - Аналитическое определение выхода возврата и твердого остатка при производстве агломерата, Русанов И. Ф., Дорогой Е. В. (2012)
Смирнов А. Н. - Мнргофункциональный промежуточный ковш для разливочных агрегатов металлургических микрозаводов, Куберский С. В., Эссельбах С. Б. (2012)
Бережний М. М - Множинна кореляційна залежність границі текучості сталі від температури, ступеня та швидкості деформації, Саітгареєв Л. Н., Чубенко В. А., Хіноцька А. А, Глінкин С.О. (2012)
Смирнов А. Н. - Анализ поведения ШОС в кристаллизаторе слябовой МНЛЗ и ее влияние на образование прорывов, Максаев Е. Н., Куберский С. В. (2012)
Смирнов А. Н. - Анализ влияния покрытия кристаллизатора на качество поверхности и свойства слитка, Гогаев К. А., Спиридонов Д. В., Куберский С. В., Головчанский А. В. (2012)
Диментьев А. О. - Порозность коксовой насадки в слое чугуна, Новохатский А. М., Дорофеев В. Н., Карпов А. В. (2012)
Стойкова Я. А. - Анализ показателей комкуемости тонкодисперсных материалов, Бережной М. М. (2012)
Данько А. В. - Поле напряжений при прокатке листов с низким очагом деформации, Данько В. М. (2012)
Боровик П. В. - Анализ влияния химсостава стали на удельное сопротивление резке в процессе горячего разделения на ножницах (2012)
Бревнов А. А. - Обоснование возможности улучшения условий регенерации фильтрующей поверхности циклона-фильтра, Давыдкова Н. С. (2012)
Ершов В. М. - Фазовый состав стальной поверхности после электроискрового легирования в жидкой среде (2012)
Чебан В. Г. - Стенд для определения способности жидкости к очистке гадродинамическим способом (2012)
Боровик П. В. - Особенности процесса холодной резки квадратной заготовки на сортовых ножницах, Петров П. А. (2012)
Кучма С. М. - Особливості гарячедеформованого стану елінвару 45НХТВЮ, Стародубов С. Ю. (2012)
Проценко М. Ю. - Теоретическая и экспериментальная оценка баланса компонентов при обработке металла методом дугового глубинного восстановления, Куберский С. В., Эссельбах С. Б. (2012)
Должиков П. Н. - Исследования процесса ликвидации прорыва грунтовой дамбы, Рыжикова О. А., Кипко А. Э. (2012)
Псюк В. В. - Выравнивание сваркой деформированных элементов стальных конструкций, Голоднов А. И., Иванов Б. В. (2012)
Куркин Н. П. - Усиление оснований фундаментов Луганской городской больницы №7 после взрыва, Неверов А. Г., Щукин С. В., Должиков П. Н. (2012)
Ивлиева Е. О. - Исследование деформирования объектов на подработанных подтопленных территориях стахановского региона (2012)
Корсунов К. А. - Математическое моделирование нагрева низкосортных углей в плазменной струе, Сергиенко С. Н., Бирюкова Т. В. (2012)
Саратовский Р. Н. - Резонансный инвертор с комбинированной структурой, Афанасьев А. М. (2012)
Кофанова Н. В. - Ситуаційне управління брагоректифікаційною установкою за допомогою експертної системи, Кишенько В. Д., Смітюх Я. В. (2012)
Афанасьев А. М. - Зависимость энергетических показателей силовых ключей импульсных преобразователей от коэффициента пульсации тока, Еремина А. В. (2012)
Кривошей Д. А. - Дослідження характеристик вторинного джерела живлення на основі п`єзотрансформатора (2012)
Худобин К. В. - Применение тиристорного управления в приводе конвейера (2012)
Бондаренко В. П. - О сути гидродинамической очистки жидкости в очистителях типа "Цилиндр в цилиндре" (2012)
Зубов О. Р. - Оцінка відвалів вугільних шахт для їх використання у вітроенергетиці, Зубова Л. Г., Буняченко В. В. (2012)
Мурга В. В. - Использование ресурса Алчевской научной станции для создания геоинформационных систем, Мельков С. М., Горельников С. А., Любич И. В. (2012)
Смирнова И. В. - Исследование состояния Исаковского водохранилища в рамках программы мониторинга окружающей природной среды "Экология - 2015" (2012)
Зубова Л. Г. - Перспективы использования поверхности терриконов для формирования "киотских лесов", Зубов А. Р., Харламова А. В. (2012)
Дрозд Г. Я. - Современное состояние решения проблемы утилизации коммунальных отходов (2012)
Джалилов А. - Краткая информация о перспективе внедрения энергосберегающей технологии в Луганской области (2012)
Мурга В. В. - Формирование модифицированного слоя в материалах при обработке в неравновесной плазме, Антропов И. И., Дж. Омеман, Гамазин Д. К. (2012)
Зубов А. Р. - Экологическое состояние Луганского водохранилища, Гречишкина Н. В. (2012)
Мурга В. В. - Комбинированный метод детектирования сигнала при лазерной локации, Мельков С. М., Мурга Е. В., Горельников С. А., Любич И. В. (2012)
Рищенко С. В. - Координатні та фотометричні спостереження на станції Дунаївці, Старжинський С. В., Дементьев Т. О. (2012)
Мурга В. В. - Компенсация выгорания дыр в твердотельных активных средах, Мурга Е. В., Мельков С. М. (2012)
Дмитроца А. И. - Проблемы точности на станции лазерной локации спутников SLR-1873, Артемов И. В., Неяченко Д. И. (2012)
Радишевський Р. - Томаш Падура - польсько-український поет (2012)
Астаф’єв О. - Твори Тараса Шевченка в перекладі Чеслава Ястшембця-Козловського (2012)
Єршов В. - Tertium comparationis: правобережна польськомовна література - між сходом і заходом (2012)
Ромащенко Л. - Повість "Гетьман Мазепа" Францішека Равіти-Гавронського в контексті польської мазепіани (2012)
Цетера А. - І слова вмирають на вустах: казання ксьондза Ігнація Головінського на виборах у Волинській Губернії в 1832 і 1835 роках у збірниках рукописів бібліотеки Ягеллонського університету (2012)
Брацка М. - Мала проза Міхала Чайковського: міф-історія-пам’ять (2012)
Байдацька С. - Проблема емансипації у романі Юзефа Ігнація Крашевського "Божевільна" (2012)
Руденко І. - Вплив ідей західноєвропейської філософії на критичні принципи М. Грабовського (2012)
Білявська В. - Портрет як текстуальний периферійний референт у "Мемуарах" Є. Фелінської волинського періоду життя (2012)
Варфоломеєва Н. - "Musa domestica" в еміграційній літературній спадщині Томаша Августа Олізаровського (2012)
Ткачук О. - Множинність культурної самобутності Джозефа Конрада (2012)
Юрчук О. - Чоловіче постколоніальне месіанство (на прикладі роману Є. Пашковського "Щоденний жезл") (2012)
Василюк В. - Лірика Оксани Лятуринської та Олекси Стефановича: архетип волинської осені (2012)
Дюжева К. - Древлянський триптих Ліни Костенко (2012)
Клименко Т. - Житомирщина на сторінках руських літописів (2012)
Копоть І. - Міжнародний фестиваль "Житомирська музична весна" імені Олександра Стецюка в культурному просторі міста: факти та міркування (2012)
Булаховська Ю. - Польсько-українське пограниччя літератури Правобережної України (2012)
Пультер С. - Поезія про дивосвіт долі ("Дзвонар" Марії Павленко) (2012)
Єршов В. - Міжнародна наукова конференція, присвячена 200-річчю з дня народження Ю. І. Крашевського "Універсум Юзефа Ігнація Крашевського", Коржовська О. (2012)
Мазурков М. И. - Быстрые ортогональные преобразования на основе бент-последовательностей, Соколов А. В. (2014)
Speranskyy V. - Effectiveness of the wavelet filtering application for identification of nolinear systems based on Volterra model in frequency domain, Pavlenko V. (2014)
Яремчук Ю. Є. - Дослідження статистичної безпеки методів відкритого розподілу секретних ключів на основі рекурентних послідовностей (2014)
Кононович І. В. - Динаміка кількості інцидентів інформаційної безпеки (2014)
Melnyk M. - Singular values decomposition as a tool enhancing the efficiency of steganographic algorithm (2014)
Паулин О. Н. - Моделирование влияния местоположения входного переноса на сложность схемы сумматора (2014)
Сиропятов О. А. - Сравнительный анализ теоретических подходов моделирования трафика с точки зрения соответствия сетям нового поколения, Чечельницкий В. Я. (2014)
Bodarev D. - Models of decision-making support on local energy conversion systems, Bodarev A., Grishin S. (2014)
Лебедева Е. Ю. - Метод локализации и идентификации оригинальной и клонированной областей изображения (2014)
Григоренко Ю. В. - Чисельний метод реалізації математичних моделей процесів первинної переробки сирих вуглеводнів (2014)
Технічна сторінка (2014)
Титул, зміст (2014)
Редакційна колегія (2014)
Андрощук О. С. - Вибір методу впровадження нових інформаційних технологій на автомобільному транспорті Збройних Сил України, Березенський Р. В. (2014)
Биченков В. В. - Винайдення часових вагових функцій для побудови моделі складної інерційної системи (2014)
Білобородов О. О. - Модель реєстрації випромінення оптико-електронною апаратурою на рухомому носії, Маланчук А. М., Присяжний В. І., Завадський Д. С. (2014)
Білорус А. М. - Методика оцінки ефективності функціонування системи збирання (добування) та обробки даних обстановки як складової побудови охорони державного кордону на ділянці відділу прикордонної служби (2014)
Бунаков В. П. - Моделювання характеристик антенної системи радіолокаційної станції П-18, Завадський Д. С., Волошин О. О., Слободенюк С. Й. (2014)
Волобуєв А. П. - Математична модель електромагнітної доступності перспективної рухомої системи радіозв’язку військового призначення, Прібилєв Ю. Б., Волобуєва І. Ю. (2014)
Воронін А. М. - Багатокритеріальна оптимізація динамічних систем керування, Зіатдінов Ю. К., Пермяков О. Ю., Вараламов І. Д. (2014)
Зінченко А. О. - Модель функціонування багатопозиційної інтегрованої системи зв’язку і радіолокації у режимі MIMO радіолокації, Слюсар В. І. (2014)
Ільїн О. Ю. - Побудова функціонально стійкої інформаційнокеруючої системи контролю перевезень радіоактивних матеріалів, Борисенко І. І. (2014)
Кобзєв В. В. - Планування комплексних вибіркових випробувань виробів одноразового застосування на надійність з урахуванням апріорної інформації, Опенько П. В., Дранник П. А., Косков Ю.М. (2014)
Кравченко Ю. В. - Ефективність обчислювальних схем інтегрування звичайних диференціальних рівнянь на основі диференціально-тейлорівських перетворень, Ракушев М. Ю., Судніков Є. О., Ушаков І. В. (2014)
Куртсеітов Т. Л. - Аналіз факторів, що впливають на ефективність радіоелектронного подавлення, Салій О. Я., Кононенко С. М., Мельник Я. В. (2014)
Пилипович Г. Г. - Оптимізація роботи чергового метеоролога із використанням автоматизованого робочого місця синоптика, Шевченко В. Л., Дровнін А. С., Мусін Р. Р., Олійник О. Л. (2014)
Рєзнік Д. В. - Можливість використання моделі узгодженої взаємодії для оцінки ефективності взаємодії військ, Чернобривченко О. М. (2014)
Стеценко О. О. - Аналіз експлуатаційних даних про надійність військової авіаційної техніки з використанням методів робастної статистики, Павленко А. Г., Гогонянц С. Ю. (2014)
Толюпа С. В. - Современные проблемы создания сложных информационно-управляющих систем реального времени в условиях конфликта, Недайбида Ю. П., Котова Ю. В., Загородних В. В. (2014)
Фурманюк А. Л. - Визначення підходів до удосконалення поштової інфраструктури в локальних мережах Збройних Сил України, Школяренко В. В., Дужий Р. В. (2014)
Шарий В. І. - Адаптація методу Данцига для вирішення оптимізаційних задач планування комбінованого вогневого ураження, Невольниченко А. І., Федченко О. П., Тищенко М. Г. (2014)
Дерев’янчук А. Й. - Доцільність використання 3D графіки під час підготовки військових спеціалістів, Москаленко Д. Р. (2014)
Чернов В. Г. - Проблеми підготовки офіцерів бойового управління авіацією, Тимочко О. І., Павленко М. А., Мартинюк О. Р. (2014)
Ревуцький А. В. - Управління спільними діями підрозділів Сил спеціальних операцій та інформаційних операцій під час проведення військової операції, Ушаков І. В., Кулинич І. І. (2014)
Шулежко В. В. - Напрямки дій щодо збереження системи зенітного ракетно-артилерійського прикриття об’єктів від ударів з повітря, Рябоконь Є. О., Паталаха В. Г. (2014)
Левченко О. В. - Класифікація інформаційної зброї за засобами ведення інформаційної боротьби (2014)
Тесля Ю. М. - Використання технологій інформаційного впливу під час підготовки та ведення бойових дій, Кубявка Л. Б., Кубявка М. Б., Миколенко А. О. (2014)
Вимоги оформлення статтей (2014)
Бобровник С. І. - Формування мотивації старшокласників до занять фізичною культурою та спортом (2014)
Волік С. В. - Стан відвідування стадіонів провідних клубів Європи, Росії та України вболівальниками під час домашніх матчів, Мулик В. В. (2014)
Гринь А. Р. - Дослідження особливостей змагальної діяльності гри у міні-футбол (2014)
Еременко (Спичак) Н. П. - Педагогические компоненты функциональной подготовленности квалифицированных гребцов-байдарочников, способствующие реализации функциональных возможностей (2014)
Жигадло Г. Б. - Навчально-методичне забезпечення професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації спортивних ігор у педагогічній теорії та практиці (2014)
Иванов В. И. - Визуальные качества спортивных мест занятий, Сосненко Е. П., Копчикова С. Г. (2014)
Іваночко В. В. - Аналіз сучасних проблем фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи, Грибовська І. Б., Яворський Т. І. (2014)
Курохтин В. І. - Особливості підготовки жінок в швидкісно-силових видах легкої атлетики (2014)
Кушель Ж. П. - Особливості фізичної підготовки спортсменок 13-15 років у художній гімнастиці, Бабіч Т. М. (2014)
Мулик К. В. - Вплив активного й пасивного відпочинку на здоров`я студентів, Дугіна Л. В. (2014)
Орленко Н. А. - Дослідження психолого-педагогічних аспектів впливу фізичної підготовленості на безпеку польоту, Турчина Н. І., Івахін В. А., Черниш Л. П. (2014)
Пастухова В. А. - Гуморальная регуляция сердечно-сосудистой системы женщин (2014)
Першегуба Я. В. - Забруднене атмосферне повітря, як додатковий фактор впливу на серцево-судинну систему населення при заняттях фізичними вправами (2014)
Проданчук В. А. - Форми та принципи тренування лижників, Рябіна С. А. (2014)
Редковец Т. Г. - Обоснование использования основных средств физической реабилитации для восстановления зрения у подростков с миопией, Ромман Хайсам Дж М. (2014)
Риндін О. В. - Про спеціальні координаційні здібності дзюдоїстів (2014)
Сладкевич В. К. - Методичні основи силової підготовки легкоатлетів, Руденко Б. В. (2014)
Смага Д. В. - Програма шкільних уроків фізкультури для юнаків 15-17 років за модулем "Оздоровча ходьба та біг" (2014)
Турчик І. Х. - Особливості організації шкільного спорту у США (2014)
Хачікян С. С. - Про удосконалення ударних рухів боксерів на основі використання технічних засобів контролю (2014)
Титул, зміст (2014)
Стойкова В. В. - Проблеми підготовки менеджерів освіти до організації мережевого профільного навчання (2014)
Зеленяк О. П. - Міжпредметні проектно-дослідницькі завдання (2014)
Колесніков С. Я. - Алгоритмічні принципи створення завдань ЗНО з математики (2014)
Надтока В. О. - Формування гідрологічних понять на основі впровадження в навчальний процес основної школи інформаційно-комунікаційних технологій (2014)
М’ясоїд Г. І. - Можливості застосування програмного продукту на уроці "Загальна характеристика типу молюски. Різноманітність молюсків", 8 клас, Юсипіва Т. І., Ємельянова В. Ю. (2014)
Муковіз О. П. - Підготовка викладача до організації дистанційного навчання в системі неперервної освіти вчителів початкової школи (2014)
Гуржій А. М. - Завдання XXVI Міжнародної олімпіади з інформатики та рекомендації щодо їх розв’язання, Бондаренко В. В. (2014)
Завдання турніру юних інформатиків 2014 - (2014)
Канонець Н. В. - DR.EXPLAIN як ефективний засіб створення електронних навчальних ресурсів для ресурсно-орієнтованого навчання (2014)
Ярмак В. О. - Залучення вчителів до складання тестів з наступним розміщенням їх в Інтернеті та проведенням он-лайн тестувань як засіб підвищення професійної компетентності (2014)
Сокол І. М. - Урок-квест у 10-му класі "В пошуках скарбів" (2014)
Жугастрова О. В. - Ініціалізація Skype (2014)
Лист МОН України від 26.08.2014 р. №1/9–435. Про переліки навчальної літератури, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році (2014)
Лист МОН України від 29.08.2014 р. №1/9–433. Рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 6 класі загальноосвітніх навчальних закладів у 2014/2015 навчальному році (2014)
Український педагогічний журнал (2014)
Корисні сайти за тематичною спрямованістю (2014)
Кобозева А. А. - Общий подход к анализу состояния информационных систем как теоретический базис для стеганоалгоритмов, устойчивых к атаке сжатием, Мельник М. А., Баранов П. Е. (2014)
Павленко В. Д. - Технология программирования параллельных вычислений на кластерах (2014)
Borowik B. - Wavelet-neural analysis for induction motor faults detection, Karpinskyi V. (2014)
Козина Ю. Ю. - Разработка методики контроля качества печатных плат на основе автоматического скрипта (2014)
Боряк К. Ф. - Моделирование и оптимизация процесса восполнения ресурса сложных объектов радиоэлектронной техники, Ленков С. В., Цыцарев В. Н. (2014)
Дудикевич В. Б. - Інформаційна модель безпеки технологій зв'язку, Хорошко В. О., Микитин Г. В., Банах Р. І., Ребець А. І. (2014)
Рувинская В. М. - Применение методов машинного обучения для формирования сценариев поведения вредоносных программ, Молдавская А. В. (2014)
Лєнков С. В. - Графова модель станів користувача системи дистанційного навчання, Гайша О. О., Лєнков Є. С. (2014)
Якименко І. З. - Використання символів Якобі для генерування параметрів еліптичної кривої в криптосистемах, Тимошенко Л. М., Мокріцький В. А. (2014)
Турченко І. В. - Метод розпізнавання вихідного сигналу мультисенсора за допомогою модульних нейронних мереж (2014)
Григоренко Ю. В. - Математичні моделі та узагальнення математичного опису процесів первинної переробки сирих вуглеводнів (2014)
Технічна сторінка (2014)
Сорока М. І. - Північноєвропейські лишайникові бори як об'єкт охорони в системі екомережі NATURA 2000, Куриляк М. В. (2014)
Івченко А. І. - Особливості організації результативної боротьби з омелою білою, Божок О. П., Пацура І. М., Коляда Л. Б., Божок В. О. (2014)
Голяка Д. М. - Моделювання фітомаси кущів Salix cinerea L. у природних фітоценозах Чернігівського Полісся (2014)
Лялін О. І. - Ріст саджанців дуба звичайного у лісових культурах, створених сіянцями із закритою кореневою системою (2014)
Кузик А. Д. - Експериментальні дослідження процесів висушування лісового горючого матеріалу (2014)
Гнатишин І. І. - Відкриті простори малих міст Прикарпаття (2014)
Міндер В. В. - Парки Києва з умовами складного рельєфу, Сидоренко І. О. (2014)
Роговський С. В. - Вікові дерева в зелених насадженнях Білої Церкви та їх роль у формуванні сучасного образу міста, Рижов О. М. (2014)
Ткачук О. М. - Особливості водопроникливості ґрунтів у передгірних і гірських лісах Карпат, Олійник В. С. (2014)
Феденишин М. Р. - Особливості природного поновлення сосни звичайної в умовах Малого Полісся України, Мазепа В. Г. (2014)
Мудрак О. В. - Організація та вдосконалення системи екологічного моніторингу заповідних територій Поділля (2014)
Вдович Ю. В. - Порівняльний аналіз категоріально-термінологічного апарату чинного законодавства України у сфері поводження з відходами (2014)
Булгакова М. Г. - Сучасні економіко-правові проблеми інформаційного забезпечення торгівлі квотами на викиди парникових газів в Україні (2014)
Максимів Л. І. - Роль еко-контролінгу у формуванні систем екологічного менеджменту на промислових підприємствах, Юсько І. В. (2014)
Драган Г. И. - Некоторые экологические аспекты взаимоотношений Adelges laricis и A. tardus (Adelgidae, Homoptera) с елью обыкновенной (2014)
Нестеренко Г. Б. - Створення містобудівного кадастру та оновлення відповідної документації на сучасному етапі розвитку земельних відносин (2014)
Соболенко Л. Ю. - Структура популяцій та гібридизація зелених жаб – Рelophylax esculentus (L.,1758) complex Західного Поділля (2014)
Терентьєв А. Ю. - Використання сучасних гіс-технологій для розрахунку площі живлення дерев у лісових насадженнях (2014)
Харачко М. В. - Застосування геоінформаційних систем в управлінні природно-заповідними територіями (2014)
Шлапак А. В. - Критерії рекреаційних навантажень на ландшафтні комплекси природно-заповідних територій за регульованого відвідування (2014)
Чорній З. П. - Активаторна радіолюмінесценція у кристалах bacl2-PB в інтервалі температур 145-300 К, Вайданич В. І., Пірко І. Б., Дячук М. В., Салапак В. М., Кобринович М. С. (2014)
Фиалко Н. М. - Интенсификация процессов переноса в горелочном устройстве с цилиндрическим стабилизатором пламени, Шеренковский Ю. В., Майсон Н. В., Меранова Н. О., Бутовский Л. С., Абдулин М. З., Полозенко Н. П., Клищ А. В., Стрижеус С. Н., Тимощенко А. Б. (2014)
Білей П. В. - Основи кінетики процесу сушіння, Соколовський І. А. (2014)
Кшивецький Б. Я. - Практичні рекомендації щодо прогнозування міцності та довговічності термопластичних клейових з'єднань деревини (2014)
Маєвський В. О. - Основні напрями досліджень у виробництві клеєних щитових конструкцій з деревини із дотриманням текстурних особливостей, Удовицька М. В. (2014)
Агеев К. В. - Современные тенденции конструирования металлических рекуператоров со вставками для повышения энергоэффективности печных агрегатов (2014)
Кійко І. О. - Вплив розмірів структурних елементів клеєних щитів на їх формостійкість (2014)
Руденко Д. В. - Організація заспокоєння транспортних потоків на вулично-дорожній мережі під час виїзду оперативних транспортних засобів за викликом, Рицький В. І. (2014)
Салдан Р. Й. - Дослідження залежності вмісту дрібної фракції аливних гранул від технічного стану гранулятора та їх транспортування, Шепелюк О. О., Копанський М. М., Вакулін І. В. (2014)
Черничко Т. В. - Кредитний канал української моделі монетарного трансмісійного механізму (2014)
Мельник М. І. - Документальна перевірка у системі податкового контролю: концептуальні засади організації та практика застосування, Лещух І. В. (2014)
Карпінський Б. А. - Фінансово-ресурсні втрати України від дій держави-анексора (частина І), Григоренко В. О., Карпінська О. Б. (2014)
Білик І. В. - Новий трудовий кодекс України: переваги та недоліки (2014)
Чернелевська О. Л. - Перспективи формування кластера росту на ринку курятини (2014)
Важинський Ф. А. - Організаційно-економічні механізми забезпечення розвитку сільських територій, Молнар О. С. (2014)
Вишиванюк М. М. - Активізація процесу залучення потенціалу банківської системи у розвиток економіки України (2014)
Горалько О. В. - Тимчасова адміністрація як інструмент зміцнення банківської системи України, Силкін О. С. (2014)
Дуляба Н. І. - Особливості управління витратами торговельного підприємства з метою їх оптимізації та зниження, Золотаревич І. В. (2014)
Квасній Л. Г. - Роль економічного потенціалу регіону в забезпеченні стійкого розвитку економіки, Паславська В. В. (2014)
Клепанчук О. Ю. - Фіскальна політика як інструмент регулювання економіки (2014)
Козик В. В. - Методологічні засади оцінювання інвестиційного потенціалу машинобудівних підприємств, Ємельянов О. Ю., Гришко В. А. (2014)
Кузяк В. В. - Планування якості обслуговування клієнтів у системі стратегічного управління, Шандрівська О. Є., Бек О. М. (2014)
Лукановська І. Р. - Досвід європейських країн щодо здійснення податкової політики (2014)
Макогін З. Я. - Вплив динаміки обмінного курсу на економічний розвиток регіонів України (2014)
Петрушка Т. О. - Впровадження прогресивних технологій у системі чинників підвищення конкурентоспроможності промислової продукції, Симак А. В., Крет І. З. (2014)
Рудницька О. М. - Удосконалення виробничо-господарської діяльності будівельних підприємств, Петльована О. О. (2014)
Солтис О. Г. - Детермінанти розвитку підприємництва в сільському господарстві (2014)
Тимощук М. Р. - Індикативне планування як основа збалансованого соціально-економічного розвитку (2014)
Шевчук Т. В. - Забезпечення населення соціальним житлом: світовий досвід (2014)
Турянський Ю. І. - Податкова реформа у системі заходів антикризового регулювання економіки України (2014)
Яневич Н. Я. - Методологічні засади формування стратегії соціального інвестування, що здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів (2014)
Поберейко Б. П. - Вплив геометричних розмірів на допустимий перепад вологи і розподіл полів напружень для пиломатеріалів хвойних порід, Флуд Л. О. (2014)
Зіньковський Ю. Ф. - Фактори, що визначають надійність електронної апаратури при дії механічних впливів, Уваров Б. М. (2014)
Войцеховська Ю. В. - Інноваційні аспекти оновлення технологічного обладнання виробничих систем, Мавріна А. О., Копець Г. Р. (2014)
Белей О. І. - Структурно-логічна модель управління прибутком на підприємстві, Маркевич Н. А. (2014)
Гірська О. З. - Використання часових трендів для аналізу та прогнозування податкових надходжень до бюджету України, Цегелик Г. Г. (2014)
Жмурко Н. В. - Електронна митниця як пріoритeтний напрям удосконалення митно-тарифного регулювання в Україні, Вульчин М. М. (2014)
Фігун Н. В. - Методологія нейромаркетингу: суть, класифікація, перспективи розвитку, Фігун А. В. (2014)
Краснюк М. Т. - Застосування нейромережевого підходу для виділення рентабельних перспективних пластів у наявному фонді свердловин української нафтогазовидобувної компанії (2014)
Котляревський Я. В. - Удосконалення системи підготовки кадрів для видавничо-поліграфічної діяльності (2014)
Ожубко Г. В. - Дослідження структури професійної діяльності менеджера: теоретичний аспект (2014)
Кальницька М. А. - Динамічно-структурні моделі в характеристиці соціального розвитку держави (2014)
Комарницька Г. О. - Ретроспективний аналіз обласних центрів західного регіону в контексті розвитку метрополійних функцій (2014)
До відома авторів статей (2014)
Ничитайло М. Ю. - Класифікація, диференційна і топічна діагностика та лікування кістозних утворень печінки, Литвиненко О. М., Мошківський Г. Ю., Загрійчук М. С., Булик І. І., Гоман А. В., Стоколос А. В., Присяжнюк В. В. (2014)
Шапринський В. О. - Тактика і результати лікування гострої кровотечі за виразково–ерозивного ураження гастродуоденальної зони внаслідок застосування препаратів гастроагресивної дії, Романчук В. Д., Коваль В. М. (2014)
Мясоедов С. Д. - Непосредственные и отдаленные результаты хирургического и комбинированного лечения больных по поводу рака правой половины толстой кишки различной локализации, Кошель К. В., Мясоедов Д. В., Гордийчук П. И., Терсенов Я. А., Кухар И. В., Богданова С. И. (2014)
Криворучко І. А. - Класифікація гострого панкреатиту: перегляд інтернаціональним консенсусом у 2012 р. класифікації, прийнятої в Атланті, Копчак В. М., Усенко О. Ю., Гончарова Н. М., Балака С. М., Тесленко С. М., Андреєщев С. А. (2014)
Андрющенко Д. В. - Реалізація концепції хірургії "швидкого шляху" в лікуванні хворих з приводу гострого панкреатиту (2014)
Копчак В. М. - Сучасні погляди на проблему хірургічного лікування хронічного панкреатиту, Пилипчук В. І., Андронік С. В., Перерва Л. О. (2014)
Авдосьев Ю. В. - Рентгенохирургические вмешательства в комбинированном лечении больных по поводу метастазов неколоректального рака в печени, Бойко В. В., Дудниченко А. С., Брицкая Н. Н. (2014)
Дмитриев Д. В. - Роль раннего энтерального питания в мультимодальной программе "fast track" хирургии у детей, Катилов О. В., Калинчук О. В. (2014)
Попов B. В. - Выполнение фрагментирующей операции для восстановления правильного ритма при коррекции изолированного порока митрального клапана, Дзахоева Л. С., Захарова В. П., Пукас Е. В., Руденко Е. В. (2014)
Русин В. І. - Безпосередні ускладнення ендоваскулярних втручань при хронічній ішемії тканин нижніх кінцівок, Корсак В. В., Попович Я. М., Русин В. В. (2014)
Глоба М. В. - Прогнозування ішемічних ускладнень церебрального вазоспазму при хірургічному лікуванні інтракраніальної аневризми у гострому періоді її розриву (2014)
Гомон М. Л. - Застосування мультимодальної анестезії/аналгезії в комплексі анестезіологічного забезпечення реконструктивних оперативних втручань на артеріях нижніх кінцівок (2014)
Пятковский В. М. - Современные подходы к ортопедическому лечению диабетической остеоартропатии стопы (2014)
Криворчук І. Г. - Вплив фактору часу на прогноз лікування хворих з приводу гострої мезентеріальної ішемії (2014)
Гур’єв С. О. - Клініко–епідеміологічна та клініко–нозологічна характеристика травми стегна як компоненту полісистемного пошкодження, Цвях А. І. (2014)
Лесовой В. Н. - Оптимизация обучения лапароэндоскопическим технологиям в Украине, Савенков В. И., Томин М. С. (2014)
Гуцуляк В. І. - Аналіз напружено–деформованого стану при переломах кісток гомілки в умовах зовнішньої фіксації з застосуванням апаратів з різним просторовим орієнтуванням опор (2014)
Ломей Я. І. - Сторонні тіла кишечнику, що маскують гострий апендицит, Олексовський В. О., Ломей Ю. Я. (2014)
Горолюк А. Ю. - Гангрена Фурнье, осложненная парапроктитом (2014)
Владимир Иванович Лупальцов к 75–летию со дня рождения (2014)
Фомин Петро Дмитрович 75 років від дня народженняъ 74–75 (2014)
Петр Николаевич Замятин 60 лет со дня рождения (2014)
Орєхов А. М. - Моделі загроз інформаційному простору систем управління повітряним рухом та механізми його захисту, Хорошко В. О. (2014)
Бобров О. Е. - Юбилей, который не наступит…(к 75–летию профессора Владимира Сергеевича Земскова) (2014)
Болтенков В. А. - Практическое исследование современных систем электронной цифровой подписи, Еникеев Р. И. (2014)
Кушниренко Н. И. - Метод криптографической передачи информации на базе эквивалентного класса совершенных двоичных решеток, Чечельницкий В. Я. (2014)
Polozhaenko S. - A technique to solve the problem of parametric identification of mathematical models of anomalous fluids filtration processes in porous media, Fomin A. (2014)
Рудниченко Н. Д. - Нечетко-вероятностная модель оценок рисков сложных технических систем, Вычужанин В. В. (2014)
Юхименко Б. И. - Модификация метода ветвей и границ для решения задачи размещения производительных сил (2014)
Дяченко П. В. - Аналогова модель динаміки коливальних процесів зубчастої передачі (2014)
Контрерас Д. Э. - Реализация моделей динамических объектов, представленных в виде нелинейных интегро-дифференциальных уравнений с краевыми условиями, Положаенко С. А. (2014)
Иванченко Е. В. - Обработка информационных потоков и составление для них расписаний в системах защиты информации, Хорошко В. А., Хохлачова Ю. Е. (2014)
Павлов І. М. - Методологія обґрунтування основних загальносистемних вимог до проектування систем захисту інформації на об’єктах критичної інфраструктури (2014)
Чайківська Ю. М. - Математична модель динаміки глюкози в процесі засвоєння їжі, Пасічник Р. М. (2014)
Lebedeva Ye. - Improvement of the accuracy of detection of cloned regions in digital images (2014)
Технічна сторінка (2014)
Малофей О. П. - Алгоритм записи и считывания информации в мажоритарно резервированной памяти (2006)
Богатов О. І. - Оцінка ефективності системи управління військами, Дода В. І., Скляр В. І. (2006)
Боярчук А. В. - Анализ современных разработок и технологий в области построения гарантоспособных web-сервисов, Харченко В. С. (2006)
Войтович О. А. - Влияние подстилающей поверхности на эффективность компенсации в РЛС с ФАР (2006)
Калита Н. И. - Решение задач распределения ресурсов при интервальных параметрах моделей (2006)
Карлов В. Д. - Возможности повышения эффективности сопровождения сложных целей в фазовой моноимпульсной РЛС, Луковский О. Я., Присяжный А. Е., Челпанов А. В., Гаврилкин В. В. (2006)
Козелков С. В. - Разработка метода траекторных измерений для баллистико-навигационного обеспечения управления космическими аппаратами среднего и дальнего космоса, Моргун А. А., Пашков Д. П. (2006)
Климченко В. И. - Измерение нестабильности несущей частоты радиоимпульсов малой длительности, Очкуренко А. В., Бовкун А. Н., Малышев А. А., Невмержицкий И. М., Куприй В. Н. (2006)
Ланецкий Б. Н. - Аналитическая модель для расчёта эффективности функционирования ЗРК с учётом технического состояния и надёжности его боевых средств, Донцов С. Н., Зверев А. А. (2006)
Лебедєва І. А. - Формалізація процесу подання запитів у системі управління базами даних, Стасєва Я. Ю., Жермельова Р. Ю. (2006)
Лисаченко І. Г. - Принципи побудови системи обробки інформації в автоматизованій системі управління рухом космічного апарату по програмній траєкторії, Роянов О. М., Чумак Б. О., Деденок Т. С. (2006)
Мазулевский О. Е. - Методика формирования плана действий администратора по результатам контроля защищенности (2006)
Свитенко Н. И. - Метод и алгоритм настройки и адаптации ФАР к техническому состоянию и влиянию взаимной связи излучателей на параметры диаграммы направленности антенны, Головин Г. А. (2006)
Сидченко С. А. - Методика проектирования и тестирования симметричных блочных алгоритмов преобразований информации, Петров В. Л., Белокуров А. А. (2006)
Сироджа И. Б. - Модели и методы инженерии квантов знаний для принятия решений в системах искусственного интеллекта, Верещак И. А. (2006)
Скляр В. В. - Метод комплексной верификации автоматов с программируемой логикой для информационно-управляющих систем, Головир В. А. (2006)
Стасев Ю. В. - Метод восстановления служебных данных апертурного представления изображений, Баранник В. В., Бридня Е. А. (2006)
Чумаченко И. В. - Обфускация алгоритмических структур, Малафеев Е. Е., Шевцов Е. Л. (2006)
Шевченко О. В. - Обґрунтування та вибір методів побудови баз даних та баз знань в перспективних автоматизованих системах управління повітряним рухом, Перепелиця О. В., Павленко М. А., Бердник П. Г. (2006)
Барсов В. И. - Анализ электромагнитной обстановки на техногенных объектах сложной пространственной структуры, Стрелкова Т. А., Жилин Е. И., Калмыков А. С. (2006)
Хоменко Е. В. - Эволюция распределения рентгеновских квантов по энергиям при взаимодействии их потока в веществе, Новиков В. Е. (2006)
Сидоренко В. Л. - Аналіз уражаючих факторів при аварії на артскладах, Азаров С. І. (2006)
Кузнецов А. А. - Результаты статистического тестирования безопасности каскадных теоретико-кодовых схем, Грабчак В. И., Евсеев С. П. (2006)
Завгородний А. Ю. - Метод быстрого поиска ассоциативных правил (2006)
Новожилова М. В. - Решение оптимизационной задачи размещения прямоугольников в полосе с учетом возможности их разбиения, Попельнюх Н. А., Беленченко И. В. (2006)
Черепнёв И. А. - Электромагнитное излучение клеток и их взаимодействие (2006)
Боровий В. І. - Використання апаратно-програмного комплексу імітації сигнально-завадової обстановки "Віраж" для підготовки фахівців радіотехнічних військ, Висоцький О. В., Ковкін В. В. (2006)
Столбов В. Ф. - Організація навчально-виховного процесу за дистанційною формою навчання, Рубан І. В., Калачова В. В. (2006)
Хроніка і інформація (2006)
Реферати (Abstracts) (2006)
Наші автори (2006)
Алфавітний покажчик (2006)
Глуховцева К. - Лексичні діалектні явища як основа для антропонімів жителів Луганщини (2013)
Гримашевич Г. - Поліська адвербіальна система як предмет наукового дослідження (2013)
Доброльожа Г. - Концепти півень і курка як відображення етносвідомості та світобачення поліщука (на матеріалі діалектної фразеології Середнього Полісся (2013)
Коваленко Б. - Фольклорні записи як джерело діалектологічних досліджень (2013)
Куриленко В. - Лексеми товар, худоба, гов’ядо, бидло, статок у поліських говорах (2013)
Лесюк М. - Назви одягу в с. Ковалівка на Коломийщині (2013)
Лєснова В. - Лінгвістичні засоби вираження оцінки в поліських говірках (2013)
Марєєв Д. - "Атлас української мови як база вивчення динаміки говірки (2013)
Москаленко Л. - Назви християнських свят, постів, днів, пам’яті святих як засіб темпорального членування дійсності в говірках чорнобильської зони (2013)
Панцьо С. - Оцінні назви осіб у лемківських говірках: словотвірний аспект (2013)
Сагаровський А. - Морфологічні "страждання" діалектного лексикографа (іменник) (2013)
Тищенко Т. - "Матеріали" М. В. Никончука як інструментарій для дослідження діалектної лексики (2013)
Балко М. - Граматики XVII ст. в історії становлення теорії словосполучення (2013)
Климчук Ф. - Украиноязычное городское население конца ХІХ в. в исторической ретроспективе (2013)
Мойсієнко В. - Острозький культурний осередок у процесі вироблення українського літературно-писемного стандарту (2013)
Мякишев В. - Стоит ли искать диалектные корни официального языка Великого княжества Литовского (2013)
Сабадош І. - Зміни в лексиці дикорослої трав’янистої флори поч. ХХ ст. (родина розові) (2013)
Сарікова І. - Форми називного-знахідного відмінків однини прикметників у пам’ятках Середньої Наддніпрянщини ХVІІ-ХVІІІ ст. (2013)
Титаренко В. - Динаміка запозиченої транспортної лексики в північноукраїнському наріччі (2013)
Ящук Л. - Фонетична адаптація початкових голосних у християнському антропоніміконі Житомирщини ХVІ-ХVІІ ст. (2013)
Біленька Н. - Середньополіська толока: семантика та номінація в тексті традиційного народного етикету (2013)
Плечко А. - Сонце в уявленнях і віруваннях поліщуків (2013)
Шарапа М. - Репрезентація теми природи в різнопланових одиницях середньополіських весняних обрядових текстів (2013)
Весельська Г. - Функціонування сурядних сполучників у поетичній творчості М. В. Никончука (2013)
Вольська Ю. - Особливості поетичного синтаксису Миколи Никончука (2013)
Дяченко Н. - Мовні засоби створення образу жінки в поезії М. В. Никончука (2013)
Конторчук Г. - Конотації синтаксичних одиниць у поезії О. Ольжича (2013)
Поповський А. - Живомовні елементи в поетичній збірці Д. І. Яворницького "Вечірні зорі" (2013)
Халін В. - Творчість М. В. Никончука в аспекті літературно-краєзнавчих досліджень (2013)
Янчук Н. - Фразеологічні одиниці в поетичній спадщині Миколи Никончука (2013)
Прус В. - Філософ прадавнього Полісся (2013)
Сагаровський А. - Із незабутніх (2013)
Поповський А. - День добрий, мій друже (2013)
Ватковська М. Г. - Самореалізація особистості в постіндустріальному суспільстві (2014)
Рудько В. О. - Атараксія як гармонійна вкоріненість буття духу в повсякденності (2014)
Свириденко Д. Б. - Мультикультуралізм як основа міжособистісної комунікації у процесах академічної мобільності (2014)
Сидоренко В. О. - Когнітивна схема як механізм трансляції культурного досвіду (2014)
Терепищий С. О. - Роль глобального та локального у структурі процесу глобалізації (2014)
Доманська О. А. - Україна і міжнародне культурне співробітництво (2014)
Ковальова Г. П. - Правове суспільство як можливість реалізації соціального ідеалу (2014)
Дерман Л. М. - Соціокультурні комунікації у дизайні XX–XXI століть (2014)
Ляшко Л. П. - "Навколишнє середовище": моделі естетичної реконструкції (2014)
Герчанівська П. Е. - Формування особистості у соціумі в контексті проблеми "Іншого" (2014)
Кодьєва О. П. - Філософсько-естетичне підґрунтя творчості Тараса Шевченка (до 200-річчя від дня народження Кобзаря (2014)
Гончарова О. М. - "Картинні галереї" Давньої Греції як художні протомузеї (2014)
Петрова І. В. - Дозвілля у працях ранньохристиянських апологетів (2014)
Яковлев О. В. - Українознавство як методологія культурологічних досліджень доби національного відродження, Шульгіна В. Д. (2014)
Сугробова Ю. Ю. - Типовість паремій і фразеологізмів традицій слов’ян і тюрків у соціокультурному просторі Криму (2014)
Босик З. О. - Гостинність українців як форма рецепції кулінарних технологій полікультурного простору України, Семенюк А. В. (2014)
Вишневська Г. Г. - Формування туристичного іміджу регіонів у контексті тематичного туризму (2014)
Овчарук О. В. - Методологічні засади осмислення людини у вимірах історико-культурологічного дослідження (2014)
Руденко С. Б. - Політична культура радянської влади в дзеркалі "Номенклатурної "Камасутри"…" С.Д. Безклубенка (2014)
Олійник В. В. - Весільний обряд угорців Закарпаття крізь призму суспільно-політичних перетворень: друга половина XX ст. (2014)
Гаюк І. Я. - Специфіка вірменської видавничої справи в Україні: історичний дискурс (2014)
Demianova Yu. - Curses as a Ukrainian cultural tradition (2014)
Вовкун С. В. - П.О.Куліш про міжконфесійні стосунки (2014)
Гончаров В. В. - Інтерактивність як одна з ознак сучасного мережевого мистецтва кіберкультури (2014)
Петрушкевич А. В. - Соціокультурна критика свідомого та несвідомого у структурі культуротворення: неофрейдизм (2014)
Румко Ж. П. - Пріоритетні напрями вдосконалення організаційно-функціональної структури державного управління у сфері гуманітарного розвитку України (2014)
Savchenko A. - The influence of culture on human evolution (2014)
Халілова Л. С. - Єтнокультурні традиції у сучасному кримськотатарському весіллі (2014)
Шаган А. К. - Ціннісний аспект формування громадянської культури (2014)
Божко Т. О. - Композиційні прийоми графічного втілення етнічної проектної концепції (2014)
Бойчук О. М. - Внесок диригентів родини Анткових у розвиток хорового мистецтва Тернопільщини: кінець ХІХ – ХХ століття (2014)
Жукова О. А. - Нові тенденції виконання творів Й.-С. Баха у класі камерного ансамблю (2014)
Іонов В. І. - Музична історіографія та її сучасні умови (2014)
Кушнірук О. П. - Друга симфонія О. Яковчука: параметри неоромантизму (2014)
Лю Бінцян. - Верістський лад оперної творчості Тан Дуна (2014)
Скорик А. Я. - Смислові світи екранної культури (2014)
Татаренко М. Г. - Специфіка акторського мистецтва в балетному театрі (2014)
Чупріна Н. В. - Принципи взаємовпливу еволюції індустрії моди та суспільства споживання (2014)
Канєвський М. Є. - Новітні геометричні принципи побудови ландшафтних композицій у формі кол, Осипова Т. Г. (2014)
Герман Є. С. - Типологія кураторства: історичні прототипи та сучасна термінологія (2014)
Гуральна С. С. - Стильові особливості паралітургійних творів ладних форм Бориса Кудрика (2014)
Коваленко Н. П. - Спадщина Івана Гончара як транскультурний феномен (2014)
Nabokova H. - The nature and the expressional characteristics of spectacular in enterntainment (2014)
Нефедов С. Ю. - Пріоритетність народно-інструментального ансамблевого виконавства (2014)
Сіренко Є. І. - Євген Станкович. Поема-концерт для скрипки та оркестру: авторські прийоми тембрової драматургії (2014)
Собіянський В. Д. - Театрально-критичні публікації у суспільно-політичних часописах України: друга половина 20-х років ХХ століття (2014)
Чорнобай М. Ю. - Фортепіанне мистецтво української діаспори в контексті шевченківських урочистостей (2014)
Чуєва О. В. - Етнічні шрифти в дизайні пакувань (2014)
Чужинова І. Ю. - Пародія як метод в українському театрі 20-х років ХХ століття (2014)
Чурсін О. В. - Пленерний рух в Україні на сучасному етапі (2014)
Лебєдєва З. Д. - Єдність циклу романтичних мініатюр: художня інтроверсія Чотирьох балад для фортепіано ор. 10 Йоханнеса Брамса (2014)
Литвин С. Х. - Козацькі літописи як джерело історії української культури (2014)
Карпов В. В. - Проблеми розвитку української військової символіки у редакційній політиці Військово-історичного альманаху (2014)
Охріменко О. С. - Повсякденність міст Англії: за матеріалами середньоанглійських фабліо ХІІІ ст (2014)
Тимів І. М. - Дослідження османських історичних джерел про Україну в зарубіжних країнах: 60-і роки ХХ – початок ХХІ ст. (2014)
Кукуруз О. В. - Інституційні механізми запобігання дискримінації за релігійною ознакою в Україні (2014)
Колесницька Н. М. - Вплив ментальностi мешканцiв територiї на спосiб її позицiонування (2014)
Пучков А. О. - Нове наукове підґрунтя українського етномистецтвознавства (2014)
Громико І. О. - Загальна парадигма захисту інформації: визначення термінів від носіїв до каналів витоку інформації (2006)
Бакуменко Б. В. - Методи підвищення завадозахищеності запитувальних радіотехнічних систем, Обод І. І. (2006)
Грабчак В. И. - Исследование достоверности передачи данных в АСУВ с использованием каскадных теоретико-кодовых схем (2006)
Дубницкий В. Ю. - Оценка адаптивной изменчивости абиотических систем, Чернявский В. Л. (2006)
Дядык Д. Ф. - Выбор алгоритма контекстного моделирования при разработке метода сжатия изображений, Стрюк А. Ю. (2006)
Кандырин Н. П. - Методика экспериментального определения частотно-временных параметров дисперсионных ультразвуковых линий задержки, Костянец А. В. (2006)
Кузнецов А. А. - Разработка схемы поточного шифрования информации в АСУВ с использованием высоконелинейных преобразующих функций, Избенко Ю. А., Юкальчук А. А. (2006)
Коваленко А. О. - Метод приховування даних у зображення шляхом центрування значень колірних компонент, Різуненко А. О. (2006)
Карлов В. Д. - Обнаружение аэродинамических целей в условиях шумовых и пассивных помех с широким доплеровским спектром, Леонов И. Г., Присяжный А. Е., Луковский О. Я. (2006)
Коломійцев О. В. - Селектор подовжніх мод для лазерної інформаційно-вимірювальної системи (2006)
Кононов А. А. - Методический подход к определению параметров критериев оптимизации при синтезе эргатических систем управления перспективными боевыми авиационными комплексами, Довжук Д. В. (2006)
Купченко Л. Ф. - Акустооптическая фильтрация в оптоэлектронных системах обнаружения целей по спектральным признакам, Рыбяк А. С., Игнатьев А. В. (2006)
Кучук Г. А. - Моделювання трафіка мультисервісної розподіленої телекомунікаційної мережі, Кіріллов І. Г., Пашнєв А. А. (2006)
Можаев А. А. - Оценка достоверности определения параметров телекоммуникационного трафика (2006)
Моисеева Г. А. - Анализ возможности управления комплексным коэффициентом отражения многослойной структуры, содержащей полупроводники, в миллиметровом диапазоне длин волн (2006)
Моцарь П. И. - Анализ применения средств отображения в системах визуализации авиационных тренажеров, Зинченко В. П., Корчин И. А. (2006)
Обод И. И. - Оценка точности определения местоположения воздушных объектов в синхронных информационных сетях, Булай А. Н., Луценко Ю. А. (2006)
Паржин Ю. В. - Математическое моделирование процессов функционирования сложных организационных иерархических систем для формализации процедуры принятия управленческих решений, Любченко Н. Ю. (2006)
Раковский Х. В. - Балансиры подвижных агрегатов, Раковская Н. Х. (2006)
Худов Г. В. - Исследование влияния искажения масштаба изображения на точность координатной привязки, Колесник А. Б., Бутко И. Н. (2006)
Чапланов А. П. - Кластеризация объектов с помощью алгоритма DBSCAN, Чапланова Е. Б. (2006)
Чернятьєв А. В. - Методика оцінки впливу системи радіонавігаційного забезпечення польотів авіації на результати виконання завдання за призначенням, Кулик О. П. (2006)
Ямницкий В. А. - Метод аналитической оценки времени существования космических объектов на околоземных орбитах, Жилин Е. И., Ветлугин Е. В., Ветлугина И. В. (2006)
Белокурський Ю. П. - Сучасний стан та перспективи розвитку вимірювачів параметрів сигналів та трактів високого рівня потужності НВЧ-діапазону, Козлов Ю. В., Козлова Г. М., Руженцев І. В. (2006)
Боровий В. І. - Концепція системи оперативної підтримки дій як складової сучасних автоматизованих систем управління військового призначення, Ковкін В. В., Ковальчук В. А. (2006)
Завизиступ Ю. Ю. - Модификация протокола ТСР SACK, Коваленко А. А., Мохаммад А. С. (2006)
Зарубін А. М. - Удосконалений алгоритм пошуку екстремуму критерію якості, Ліходєєв О. С., Добров О. О. (2006)
Зміївський Г. А. - Порівняльний аналіз базових стандартів і систем транкінгового зв'язку для організації мережі радіозв'язку системи управління повсякденною діяльністю військ (сил), Краснокутський В. М., Колодєєв М. М. (2006)
Паржин Ю. В. - Определение оси нормализации в концептуальных структурах контурных изображений с проективными искажениями, Гринев Д. В., Онищенко В. В. (2006)
Кортунов В. И. - Уравнения ошибок бесплатформенных инерциальных навигационных систем и анализ наблюдаемости, Проскура Г. А. (2006)
Али Найф Халил Альхжуж - Моделирование статического и динамического портфелей заявок для многофазных обслуживающих систем, Игнатов С. Ю. (2006)
Романова Т. Е. - Ф-функции в задачах покрытия, Шеховцов С. Б. (2006)
Масленников Д. И. - Параметрическая распадная неустойчивость плазмы с ионами двух сортов в поле мощной волны накачки (2006)
Черепнев И. А. - Механизм передачи сигнала по нервной системе (2006)
Кирвас А. В. - Нейронная сеть ARTMAP-IC для медицинской диагностики рака молочной железы (2006)
Мазорчук М. С. - Финансирование портфеля инвестиционных проектов с учетом влияния факторов риска, Малый В. В., Климова Т. В. (2006)
Чалый С. Ф. - Разработка референсной модели слабоструктурированных бизнес-процессов, Кальницкая А. Ю. (2006)
Симонова К. А. - Модель оценки транспортных рисков торговой компании на основе нечеткой логики (2006)
Шемаєв В. М. - Завдання державної політики України в сфері військово-технічного співробітництва на ринку озброєнь (2006)
Добринін І. С. - Рекомендації, щодо роботи курсантів під час засвоєння лекційного матеріалу, Сідченко С. О., Бовкун О. М., Гризо А. А., Боровий В. І. (2006)
Дуденко С. В. - Алгоритм розробки дистанційних курсів при організації навчально-виховного процесу за дистанційною формою навчання, Калачова В. В., Пудов В. А. (2006)
Макаров С. А. - Організаційно-методичні передумови підвищення ефективності вивчення військово-технічних та військово-спеціальних дисциплін у ВВНЗ, Висоцький О. В., Лебедєв О. Г. (2006)
Столбов В. Ф. - Аналіз можливих форм здійснення навчального процесу за дистанційною формою у вищих навчальних закладах України (2006)
Хроніка та інформація (2006)
Реферати (Abstracts) (2006)
Наші автори (2006)
Алфавітний покажчик (2006)
Левицький І. Ю. - Лабораторія геоінформаційних технологій університетської кафедри географії та картографії, Байназаров А. М., Байназарова О. О., Гвоздь М. А., Жемеров О. О., Клименко В. Г., Кобченко Ю. Ф., Лунячек В. Е., Пересадько В. А., Прасул Ю. І., Селіверстов О. Ю. (2007)
Алексеенко Н. А. - Использование мультимедийных технологий в экологическом просвещении (2007)
Байназаров А. М. - Розробка карт освітнього комплексу України з використанням Інтернету (2007)
Байназарова О. О. - Оцінювання діяльності методичних об'єднань учителів географії з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, Байназаров Д. А. (2007)
Байрамов Р. В. - Применение ГИС-технологии при создании специализированных топографических карт и планов с целью оптимизации природопользования, Бабаев Р. А. (2007)
Барладін О. В. - Новий електронний атлас з природознавства для молодшої школи "Я і Україна", Даценко Л. М., Ісаєв Д. В. (2007)
Барладин А. В. - Новое поколение электронных географических атласов и карт с интерактивными функциями (2007)
Бейдик О. О. - Геоінформаційне забезпечення туристського продукту, Бабарицъка В. К., Гаращенко А. А. (2007)
Березюк Е. Г. - Методика и технология создания атласно-информационной системы "Население и рекреационные ресурсы Ставропольского края", Панин А. Н. (2007)
Берлянт А. М. - Геоизображения с заданными свойствами (2007)
Берлянт А. М. - Глобусы: второе рождение (2007)
Бубир Н. О. - Картографічне забезпечення безперервної географічної освіти засобами геоінформаційних технологій (2007)
Бурла О. Н. - Использование электронных презентаций в обучении географии (2007)
Галай Е. Й. - Курс "Использование природных ресурсов и охрана природы" в системе дистанционного обучения (2007)
Григорьев Г. Н. - Компьютерное сопровождение учебного процесса на уроках географии, Николаева А. С. (2007)
Грінченко О. І. - Упровадження дистанційної форми навчання на курсах підвищення кваліфікації вчителів географії, Уткіна В. Б., Хворостенко І. І. (2007)
Донцов О. О. - Впровадження геоінформаційних технологій у географічну та картографічну освіту, Трюхан М. О. (2007)
Дрогушевська І. Л. - Педагогічні засади використання навчального електронного посібника "Географія материків і океанів" для 7 класу у навчально-виховному процесі (2007)
Дук Н. М. - Індивідуальна робота студентів зі створення засобів навчання з використання комп'ютерних технологій (2007)
Жемеров О. О. - Комп'ютерні технології у шкільній географії (2007)
Закруткин В. Е. - Электронный экологический атлас Ростовской области и его место в подготовке специалистов геолого-географического профиля, Шишкина Д. Ю., Левченко С. В. (2007)
Зеленська Л. І. - Негативні сторони використання Інтернету в географічній освіті (2007)
Клименко В. Г. - Використання комп'ютера при виконанні робіт з гідрології (2007)
Кобченко Ю. Ф. - Багатовимірний аналіз фітопогодних комплексів на мові J, Кобченко О. Ю., Резуненко В. О., Ковалевська З. А. (2007)
Копилець Є. В. - Комп'ютерні технології та мультимедійні засоби виховання екологічних ціннісних орієнтацій підлітків у процесі вивчення загальної географії (2007)
Корнєєв В. П. - Комп'ютерне навчання у шкільній географії (2007)
Космачова М. В. - Геологічні пам'ятки Харківщини: комп'ютерна база даних та її використання (2007)
Кулик В. Б. - Застосування комп'ютерних технологій при створенні та підготовці до видання атласу фермера (2007)
Кухарук Е. С. - Компьютерные технологии в картографическом анализе почв Республики Молдова, Кривава О. Н., Стегареску В. Г., Загаровский В. В., Кухарук Р. А. (2007)
Левицький І. Ю. - Розробка структури та змісту електронних комплексних картографічних творів адміністративної області, Байназаров А. М. (2007)
Левицький І. Ю. - Комп'ютерні технології у навчальній та науково-дослідній роботі з рекреаційної географії, Прасул Ю. І. (2007)
Липартелиани Д. М. - Проблемно-ориентированная ГИС кадастрового картографирования (2007)
Лисецкий Ф. Н. - Использование ГИС-технологий и программирования для разработки электронного атласа "Природные ресурсы и экологическое состояние Белгородской области", Чепелев О. А., Соловьев В. И. (2007)
Ляшенко Д. О. - Карти міжнародних зв'язків для географічної освіти (2007)
Мирзалиев Т. М. - Разработка электронного атласа народонаселения Узбекистана, Зокиров С. С. (2007)
Мокрицкий В. А. - Перспективы использования электронного кадастра оползней Крыма, Исаенко О. В., Саломатин В. Н. (2007)
Молочко В. В. - Застосування комп'ютерних теxнологій у створенні Географічного атласу вчителя (2007)
Новицька Л. В. - Шкільна геофафія та комп'ютерні технології: плідний тандем в освіті (2007)
Пересадько В. А. - Електронні еколого-природоохоронні карти: суть, проблеми і досягнення (2007)
Редіна В. А. - Використання мультимедійних засобів у позашкільному закладі освіти, Скриль І. Л. (2007)
Селіверстов О. Ю. - Великомасштабне картографування фізико-географічних меж (2007)
Серапинас Б. Б. - Компьютерные технологии при изучении студентами координатной основы пространственных данных (2007)
Сосса Р. І. - Правова охорона картографічних творів в Україні: аналіз законодавства, Любарець О. І. (2007)
Сухинин С. А. - Использование Интернет-ресурсов и технологий при изучении половозрастной структуры населения в школьном курсе географии (2007)
Тарапатов М. М. - Державна референцна система координат УСК-2000 та и зв'язок із іншими світовими і європейськими системами координат (2007)
Тимашова В. И. - Использование компьютерных технологий при изучении природных геосистем родного края (2007)
Фесенко І. В. - Комп'ютер на уроках географії (2007)
Шилова Л. Г. - Значення комп'ютерних технологій та Інтернету у формуванні розвиненої особистості (2007)
Голота Н. С. - Формування картографічних понять за допомогою комп'ютерних технологій в процесі вивчення шкільного курсу географії (2007)
Левицкий И. Ю. - Опорная кафедра (методический центр) по дисциплинам картографо-топографического цикла; работа в 2002-2007 гг. (2007)
Авраменко В. П. - Управление сетевыми информационными технологиями с целью повышения эффективности бизнес-процессов, Калачева В. В., Макрушан И. А. (2007)
Ахмад Али (Абдель Карим) Альмхерат - Об одной модели механизма спонтанных изменений состояний архитектурных компонентов информационных систем, Жолткевич Г. Н. (2007)
Баранник В. В. - Метод межкадрового полиадического восстановления видеоданных в стандарте TETRA, Королёва Н. А., Ковтун И. В. (2007)
Баришев І. В. - Синтез алгоритмів оптимального управління дискретної стохастичної системи самонаведення винищувачів, Коршець О. А., Висоцький О. В. (2007)
Беднарская А. А. - Адаптивный алгоритм обучения фаззи-вэйвлет-нейронной сети, Винокурова Е. А., Плисс И. П. (2007)
Березанський В. Г. - Методика оцінки ефективності авіаційного протитанкового комплексу при застосуванні протитанкових керованих ракет по декількох елементах групової цілі у одному заході, Калкаманов С. А., Головко Б. Б. (2007)
Брежнев Е. В. - Метод обоснования решения о необходимости привлечения дополнительных ресурсов в операции в условиях риска (2007)
Володін М. І. - Метод визначення типу повітряного об’єкту, Першина Е. Ю., Капранов В. О., Шмоняк Б. М. (2007)
Евланов М. В. - Подход к формированию формализованных описаний информационного гена (2007)
Ермаков Г. В. - Электродинамический метод расчета пространственно-временных характеристик сверхширокополосных антенных решеток с учетом взаимного влияния элементов, Смирнов О. Л., Литовченко Д. М., Иванец М. Г. (2007)
Захаров И. П. - Влияние корреляции на достоверность оценивания неопределенности измерений (2007)
Зюкин В. Ф. - Потенциальные возможности по селекции в обзорных РЛС трасс целей при наличии дискретных (целеподобных) мешающих отражений, Гриб Д. А., Гризо А. А. (2007)
Казаков А. Е. - Пути повышения помехозащищенности навигационной аппаратуры потребителей спутниковых навигационных систем, Водяных А. А. (2007)
Карманний Є. В. - Схемотехнічні аспекти підвищення точності визначення координат самохідних установок, Тютюнник В. О., Катунін А. М., Садовий К. В. (2007)
Козелкова Е. С. - Развитие навигации в Украине (состояние и перспективы) (2007)
Кононов В. Б. - Математические модели задач оптимизации состава однородных боевых средств противодействующих группировок (2007)
Костенко І. Л. - Рекомендації щодо підвищення якості функціонування бортових вузлів зв'язку повітряних пунктів управління, Чернятьєв А. В. (2007)
Крюков А. М. - Метрологическая аттестация эталона напряженностей импульсных электрического и магнитного полей, Крюков М. А., Немченко Ю. С. (2007)
Кузьменко С. Л. - Предпечатная обработка цветовой информации, Холодная З. Б., Яловкина Е. Б. (2007)
Мегельбей A. В. - Оптимальное управление энергетическим ресурсом многофункциональной РЛС зенитного ракетного комплекса на этапе вывода зенитных управляемых ракет на кинематические траектории, Кадубенко С. В., Левагин Г. А. (2007)
Мохаммед Джасим Мохаммед - Методика оценки надежности системы обработки информации реального времени в модулярной арифметике, Краснобаев В. А., Деренько Н. С., Зефирова О. В. (2007)
Павленко М. А. - Метод анализа деятельности оператора автоматизированных систем управления воздушным движением, Бердник П. Г., Хромов И. Ю. (2007)
Польщиков К. О. - Математична модель процесу обміну інформацією згідно з протоколом ТСР, Лаврут О. О., Александров М. М. (2007)
Раковская Н. Х. - Обеспечение равномерной нагрузки на колеса грузовых тележек, Ковальский Б. С. (2007)
Роденко С. Н. - Анализ разрешающей способности адаптивной базово-корреляционной системы, Хмелевский С. И., Карнаух Р. А. (2007)
Рубан И. В. - Сегментация границ с использованием принципов кратномасштабного анализа изображений, Смеляков К. С., Шитова О. В. (2007)
Севостьянов Ю. В. - Аналіз існуючих авіаційних бортових радіолокаційних комплексів та особливості їх функціонування (2007)
Семенец В. В. - Принцип управления коэффициентом усиления активных схем для УБП при мультипликативном подавлении синфазной составляющей и инвариантном включении операционных усилителей, Федотов П. Д., Крук О. Я. (2007)
Таршин В. А. - Розширення функціональних можливостей РЛС шляхом застосування сигналів з псевдохаотичною частотною модуляцією, Васильєв В. А., Кузнєцов О. Л., Злигостєв І. В. (2007)
Удовенко С. Г. - Субоптимальный стохастический регулятор пониженного порядка, Чалая Л. Э., Перепелица В. И. (2007)
Харченко В. С. - Автоматные модели многоверсионных информационно-управляющих систем, Скляр В. В., Головир В. А. (2007)
Чапланов О. П. - Ефективні моделі кросоверу для оптимізаційних задач, Чапланова О. Б. (2007)
Дубницкий В. Ю. - Статистическая оценка корректности лотереи типа: "Угадай m чисел из n", Наталина Ю. А. (2007)
Кравченко Ю. В. - Використання методу послідовного збільшення рангу k-однорідного матроїда в комбінаторних задачах дискретної оптимізації при синтезі складних технічних систем, Савченко В. А. (2007)
Межуєв В. І. - Відновлення тривимірних об’єктів за їх слідами на системі взаємно перпендикулярних площин із використанням інтерфлетації функцій (2007)
Пасько И. В. - Алгебраическое декодирование кодов на пространственных кривых (2007)
Прилепский Е. Д. - Улучшение контраста изображения оптической системы с аберрациями (2007)
Рублев В. И. - Расчет траектории движения капли жидкости в газовом потоке с учетом ее деформации, Логинов В. В. (2007)
Рыбяк А. С. - Экспериментальное исследование дифракции света на двух ультразвуковых волнах с различными частотами, Рыбалка Г. В., Черкашина А. Л. (2007)
Сухоручко О. Н. - Автоматический измерительный комплекс основных параметров жидкостей. Часть 1, Васильченко В. В., Корецкий А. П. (2007)
Богма С. А. - Проблемы работы ядерных энергетических установок АЭС в неноминальных режимах, Шевченко В. В. (2007)
Фесенко Г. В. - Автоматизація управління силами і засобами ліквідації надзвичайних ситуацій, Барбашин В. В., Ромін А. В., Подорожняк А. О. (2007)
Харченко В. С. - Разработка марковских моделей надежности компьютерной сети информационно-управляющей системы с использованием FME(C)A-таблиц, Ирадж Эльяси Комари. (2007)
Шматко А. В. - Анализ эффективности нечетких нейронных сетей в задачах прогнозирования чрезвычайных ситуаций техногенного характера, Голубничая Е. А. (2007)
Єрилкін А. Г. - Дослідження вартості підготовки курсантів-льотчиків в ХУ ПС, Іванюк В. О., Шмаков В. В. (2007)
Коноваленко О. Є. - Використання автоматизованих систем управління в навчальному процесі, Брусенцев В. О. (2007)
Реферати (Abstracts) (2007)
Наші автори (2007)
Алфавітний покажчик (2007)
Али Найф Халил Альхжуж - Моделирование процессов оперативного управления многостадийными обслуживающими системами, Гончаров И. Е., Игнатов С. Ю. (2007)
Баранник В. В. - Оценка помехоустойчивости двухпризнаковых структурных кодовых конструкций, Юдин А. К. (2007)
Гепко І. О. - Дослідження можливості використання систем рухомого зв’язку третього покоління в інтересах Міністерства оборони України, Москаленко А. О., Лаврут О. О. (2007)
Гуменюк В. О. - Просторове розділення зон роботи радіотехнічних систем управління космічними апаратами від зон дій радіоелектронних засобів, що заважають, Козелкова К. С., Моргун О. А., Ставицький С. Д. (2007)
Джус Р. М. - Моделювання процесів відновлення трібосполучень військової техніки застосуванням ревіталізантів, Приймаков О. Г., Приймаков Г. О. (2007)
Дмитриенко В. Д. - Постановка задачи оптимального управления операциями лезвийной обработки оптических полимеров, Хавина И. П. (2007)
Ерохин А. Л. - Разработка метода идентификации сетевых агентов в web, Турута А. П. (2007)
Захаров И. П. - Моделирование средств измерительной техники по экспериментальным динамическим характеристикам, Сергиенко М. П. (2007)
Иванов В. K. - Анализ фрактальных характеристик отраженных радиолокационных сигналов, Пащенко Р. Э., Фатеев А. С., Вовк А. И. (2007)
Клюшников І. М. - Методика визначення значень показників програмних засобів систем контролю та діагностування, побудованих з OTS-компонентів, Бурсала О. Л., Бойков І. В. (2007)
Ковтун И. В. - Оценка эффективности межкадрового представления изображений в стандарте TETRA (2007)
Крутий Л. М. - Утилизация тепла в когенерационной установке на базе газового мотор-генератора 11ГД100М, Шимук Д. С., Приходько В. М. (2007)
Купченко Л. Ф. - Математическая модель устройства спектральной фильтрации изображений, учитывающая оптические свойства атмосферы, Ефимова О. В., Рыбяк А. С. (2007)
Кучук Г. А. - Метод создания управляющей подсети сети передачи данных, Болюбаш А. А. (2007)
Линник Н. Ф. - Повышение скорости передачи информации при использовании ансамблей сложных сигналов (2007)
Любченко Н. Ю. - Технология построения экстенсиональной базы стратифицированной семантической сети для систем поддержки принятия решений, Паржин Ю. В. (2007)
Морозов А. А. - Формирование требований к операционным элементам системы обслуживания средств измерительного контроля, Чернов А. Б. (2007)
Павликов В. В. - Весовые окна на основе атомарных функций в задачах формирования радиолокационных изображений поверхностных и подповерхностных изображений зондируемых сред (2007)
Пантелеева И. В. - Определение мероприятий по снижению потерь энергии в электрических сетях энергосистем (2007)
Присяжний В. І. - Аналіз основних принципів побудови наземного автоматизованого комплексу управління космічними апаратами спостереження, Мироненко В. В. (2007)
Путятин В. П. - Модели задач комбинаторной оптимизации для поддержки принятия решений в аграрно-промышленном комплексе, Коваленко С. Н. (2007)
Раковская Н. Х. - Активная подвеска колес в безбалансирных многоосных агрегатах, Ковальский Б. С. (2007)
Рогозин И. В. - Исследование автомобильного тормозного пневмопривода с помощью АПИК, Прокопов В. А., Тютюнник В. А., Сидоров В. В. (2007)
Сакало Т. С. - Синтез нейросетевой мультипликативной модели Гаммерштейна объекта со многими входами (2007)
Смеляков К. С. - Повышение эффективности сжатия на основе целевого выбора модели представления изображения (2007)
Суворова Е. И. - Оценка параметров аналитического описания связи "факторы-отклик" в условиях малой выборки наблюдений, Серая О. В. (2007)
Тесленко О. В. - Визначення величини флуктуаційної похибки вимірювання азимуту повітряних об’єктів, обумовленої великомасштабними неоднорідностями тропосфери (2007)
Третьяк В. Ф. - Использование технологии репликации в системе управления базами данных, Исун Ян, Голубничий Д. Ю. (2007)
Тулупов В. В. - Оценивание эффективности функционирования распределенных корпоративных систем (2007)
Яцевич С. Е. - Влияние метеорологических условий на характеристики подстилающей поверхности (2007)
Голуб В. А. - Метод дефазифікації нечітких множин, Купріненко О. М. (2007)
Гребенник И. В. - Оценка и ранжирование альтернатив при интервально заданных исходных данных в геометрическом проектировании, Романова Т. Е., Шеховцов С. Б. (2007)
Єгоров О. М. - Вплив імпульсного надширокосмугового електромагнітного випромінювання на радіоелектронну апаратуру (РЕА), Гавриленко Б. М., Грушенко М. В., Жук В. В., Заліван О. В., Карась В. І., Лонін Ю. Ф., Чумаков В. І. (2007)
Прилепский Е. Д. - Оптимизация частотного отклика оптической системы (2007)
Бондарєва Т. І. - Формалізоване подання причин і наслідків ризиків, що впливають на тривалість, вартість та якість виконання проекту, Лисенко Е. В. (2007)
Дубницкий В. Ю. - Статистический анализ корректности применения гипотезы случайного блуждания при анализе финансовых процессов, Юргелевич Д. В. (2007)
Мазорчук М. С. - Определение системы управления запасами обеспечивающих ресурсов в процессе реализации проектов создания новой техники (2007)
Федоров Е. Г. - Прогнозирование валютного риска в дилинговых информационных системах с учетом фундаментальных факторов (2007)
Азархов А. Ю. - Методика радиотермометрических исследований при решении задач медицинской диагностики, Сакало С. Н. (2007)
Поворознюк А. И. - Реконфигурация структуры диагностических признаков при синтезе компьютерного диагноза (2007)
Адаменко М. І. - Методика розрахунку максимальних небезпечних відстаней при вибуху штабелю боєприпасів (2007)
Катеринчук І. С. - Метод оцінки кількості переданої під впливом завад інформації для дискретних повідомлень, Кириленко В. А. (2007)
Петренко О. В. - Утилізація військового майна як стадія життєвого циклу продукції військового призначення, Судаков О. Г., Кулагін К. К. (2007)
Фесенко Г. В. - Исследование влияния типа и влажности грунта на массу выброса вредного вещества в атмосферу при неконтролируемом горении нефтепродукта, Барбашин В. В., Ромин А. В. (2007)
Воеводина М. Ю. - К вопросу об определении эффективности обучающих воздействий (2007)
Хроніка та інформація (2007)
Реферати (Abstracts) (2007)
Наші автори (2007)
Алфавітний покажчик (2007)
Антюфеев В. И. - Методика расчета характеристик двухзеркальной антенны с матричным облучателем, Быков В. Н., Бережная Т. Д., Гричанюк А. М., Краюшкин В. А., Шокин М. Г. (2007)
Барабаш О. В. - Алгоритм визначення апостеріорних ймовірностей справного стану вузлів комутації інформаційних систем (2007)
Бодянский Е. В. - Радиально-базисная нейронная сеть с полиномиальными функциями активации, Чапланов А. П., Чапланова Е. Б. (2007)
Бойков И. В. - Разработка расширенной модели системы эксплуатации летательного комплекса (2007)
Волобуев А. П. - К вопросу о связанности пространства факторов, сопутствующих измерениям навигационных параметров, Яковлев М. Ю. (2007)
Воробьев О. В. - Управление перегрузками мультисервисной телекоммуникационной сети, Ильина И. В., Коваленко А. А. (2007)
Гнатов А. В. - Параметри електромагнітних завад, як предмет діагностування (2007)
Гриб Д. А. - Опознавание обнаруженных целей в комплексированной системе радиолокационного опознавания, Голованов В. П., Артеменко А. Н. (2007)
Гринев Д. В. - Математическая модель представления фотоизображений с использованием цветоразностных плоскостей, Анохина О. Д., Дремлюга А. В. (2007)
Ермаков Г. В. - Использование адаптивного линейного элемента при создании модульной нейронной сети для распознавания плоских металлических пластин различных размеров при СШП зондировании, Кныш Д. В., Иванец М. Г. (2007)
Иванов В. К. - Влияние пространственного распределения гидрометеорологических характеристик на данные дистанционного зондирования Земли, Яцевич С. Е., Егорова Л. А., Яцевич Е. И. (2007)
Киктёва И. В. - Автоматизация процесса конструирования вязаных изделий ручной работы, Заволодько А. Э. (2007)
Козелков С. В. - Метод забезпечення електромагнітної сумісності радіотехнічних систем управління космічними апаратами в динамічній електромагнітній обстановці, Пашков Д. П., Гуменюк В. О. (2007)
Коваленко С. П. - Метод ефективного розподілу цілей при управлінні вогнем підрозділу, Коломійцев О. В., Обрядін В. В., Хударковський К. І. (2007)
Кучук Г. А. - Моделювання процесу конвергенції трафіка окремих служб мультисервісних мереж, Можаєв О. О. (2007)
Линник Н. Ф. - Влияние ограничения полосы пропускания канала связи на качество передачи сложного сигнала (2007)
Липанов А. В. - Алгоритм распознавания изображений текстур с использованием моментных признаков и методов нейронных сетей, Михайлов А. Ю. (2007)
Лучанинов А. И. - Принцип зеркального отображения в антеннах с нелинейными элементами, Гавва Д. С., Грецких Д. В., Крикун Е. В. (2007)
Любченко Н. Ю. - Средства управления логическим выводом и поддержания непротиворечивости экстенсиональной базы данных в системах поддержки принятия решений (2007)
Новосельцев И. В. - Гибридные нейронные сети для распознавания образов, Аксак Н. Г., Барковская О. Ю. (2007)
Павлов Д. А. - О разрешении проблем противоречивости развивающихся онтологий (2007)
Пантєлєєва І. В. - Проблеми та перспективи розвитку використання поновлюваних джерел енергії, Белікова С. О. (2007)
Пащенко Р. Э. - Анализ перемещающихся ионосферных возмущений, вызываемых стартом ракеты-носителя, с использованием псевдофазовой плоскости, Карлов Д. В., Кулагин К. К. (2007)
Петрик В. Л. - Сжимающее семантическое отображение (2007)
Поляков П. Ф. - Элементы и устройства функциональной микроэлектроники, Бородин А. В., Хорунжий В. А., Поляков В. П., Антонова В. А. (2007)
Путятин В. П. - Комбинаторные аппаратные модели задач геометрического проектирования, Элькин А. Б. (2007)
Раковская Н. Х. - Экспериментальное исследование контактной поверхности ходовых колес многоосных железнодорожных агрегатов, Ковальский Б. С. (2007)
Рубан И. В. - Критерии построения связных границ изображений, Смеляков К. С., Шитова О. В. (2007)
Рысованый А. Н. - Обнаружение однократных ошибок нелинейным сигнатурным анализатором, Гоготов В. В. (2007)
Савченко С. В. - Оптимизация цифровой сети интегрированного обслуживания по критерию стоимости передачи единицы информации, Краснобаев В. А. (2007)
Сазонов А. З. - Анализ электромагнитного поля параболической зеркальной антенны РЛС П-19 в ближней зоне (2007)
Сальник Ю. П. - Направление обеспечения мониторинга местности перспективной аппаратурой БПЛА (2007)
Свиргун А. Н. - Пути повышения надежности в телекоммуникационных системах, Лаврут А. А., Рубан М. П. (2007)
Серая О. В. - Нейросетевая обработка нечетких данных с адаптивной активационной функцией, Брезинский Д. И. (2007)
Тесленко О. В. - Інтерференційний метод радіозондування нижніх шарів тропосфери за радіосигналами штучних супутників Землі (2007)
Чернявский В. Н. - Выбор математической модели представления виброакустического сигнала главного редуктора военно-транспортного вертолета, Сигайло Г. П., Шевченко С. А. (2007)
Серватюк В. М. - Основні протиріччя моделювання бойових дій військ (сил) протиповітряної оборони, Дробаха Г. А. (2007)
Ерохин А. Л. - О моделировании нештатных ситуаций в сложной системе с канальной структурой (2007)
Левченко А. О. - Аналіз структур нерекурсивних цифрових фільтрів, які синтезовані різними методами, Шпинковська М. І. (2007)
Єгоров О. М. - Пучкові генератори імпульсного надширокосмугового електромагнітного випромінювання, Гавриленко Б. М., Грушенко М. В., Жук В. В., Карась В. І., Лонін Ю. Ф., Чумаков В. І. (2007)
Захаров И. П. - Анализ и коррекция передаточной функции пленочных измерительных преобразователей мощности СВЧ (2007)
Сухоручко О. Н. - Автоматический измерительный комплекс основных параметров жидкостей., Корецкий А. П., Голик А. В. (2007)
Широков Б. М. - Защитные радиомаскирующие покрытия, Корж А. Ф. (2007)
Черепнев И. А. - Взаимодействие макромолекул с внешним электромагнитным полем, Полянова Н. В. (2007)
Подорожняк А. А. - Моделирование структуры базовой сети навигационно-временного обеспечения при ликвидации чрезвычайных ситуаций (2007)
Данилевич С. Б. - Создание учебной деловой игровой программы средствами VBA MS Excel, Кирвас В. А. (2007)
Коноваленко О. Є. - Адаптивний автоматизований контроль знань, Брусенцев В. О. (2007)
Любченко А. В. - Автоматизация процесса составления расписания занятий для кафедры ВУЗа (2007)
Никитюк О. Б. - Вырабатывание уровней развития и структур воинского коллективизма в управленческой деятельности командира (начальника) (2007)
Хроніка та інформація (2007)
Реферати (Abstracts) (2007)
Наші автори (2007)
Алфавітний покажчик (2007)
Гасюк Н. В. - Гістологічна характеристика пародонтальних кишень (2014)
Черняк В. В. - Одонтогліфічні зони стертості великих кутніх зубів (2014)
Гасюк П. А. - Ембріологічні аспекти формування та прорізування зубів, Росоловська С. О., Воробець А. Б. (2014)
Кузняк Н. Б. - Хірургічне лікування радикулярних кіст з використанням біокомпозиційних матеріалів, Паліс С. Ю., Трифаненко С. І. (2014)
Бандрівська О. О. - Статеві особливості метаболічних та структурних порушень у міокарді щурів при розвитку діабетичної кардіоміопатії, Бандрівський Ю. Л., Дутко Х. О. (2014)
Град А. О. - Ультраструктурні зміни м’язових волокон жувального м’яза на 14 добу розвитку експериментального цукрового діабету (2014)
Мисула Н. І. - Ефективність лікування запальних захворювань СОПР при використанні ротокану та метрогілу-дента при експериментальному гастродуоденіті, Авдєєв О. В. (2014)
Панькевич В. В. - Оцінка рухової активності щурів із травматичним міозитом на тлі лікування препаратом "Катадолон", Мокрик О. Я. (2014)
Панькевич В. В. - Дослідження залежності порушень рухової активності у лабораторних тварин від характеру механічного пошкодження скелетних м’язів кінцівок, Ференц В. І., Олійник А. В. (2014)
Щерба В. В. - Активність фосфатаз при пародонтиті на тлі хронічного гепатиту, Беденюк О. А., Корда М. М. (2014)
Левків М. О. - Клініко-морфологічні особливості хронічного сіалоаденіту привушних залоз (2014)
Дзецюх Т. І. - Порушення гуморального імунітету за умов експериментального пародонтиту на тлі гіпотиреозу (2014)
Мачоган В. Р. - Вплив синбіотика "Бактулін" на вміст продуктів ПОЛ у тканинах пародонта при експериментальному пародонтиті, Мачоган Р. Р. (2014)
Погорецька Х. В. - Вплив тіотриазоліну на процеси вільнорадикального окиснення білків із гострим ураженням ацетамінофеном у вікових групах в експерименті (2014)
Якимець М. М. - Особливості патоморфологічних змін тканин пародонта при експериментальному цукровому діабеті, Пинда М. Я. (2014)
Михайлюк В. М. - Характеристика функціональних та метаболічних процесів у міокарді щурів різної статі при експериментальному гіпотиреозі (2014)
Хара М. Р. - Cтупені пошкодження міокарда адреналіном у щурів різної статі залежно від тривалості спостереження та рівня статевих гормонів, Кучирка Л. І., Шкумбатюк О. В. (2014)
Бамбуляк А. В. - Формування лобових пазух у пренатальному періоді розвитку людини, Дмитренко Р. Р. (2014)
Дмитренко Р. Р. - Функціональні особливості тканин ясен статевозрілих щурів залежно від дії гіпобаричної гіпоксії і різної тривалості фотоперіоду, Бамбуляк А. В. (2014)
Бандрівський Ю. Л. - Лікування генералізованого пародонтиту в працівниць кондитерського виробництва, Дутко Х. О. (2014)
Бойцанюк С. І. - Застосування еубіотиків у лікуванні захворювань пародонта, Пацкань Л. О., Островський П. Ю. (2014)
Бурик А. Ю. - Вплив препарату "Імудон" на лікування пародонтиту (2014)
Кавчук О. М. - Вплив пасивного куріння на стоматологічне здоров’я студентів (2014)
Краснюк І. П. - Вплив гіалуронової кислоти на лікування хронічного генералізованого пародонтиту (2014)
Мінько Л. Ю. - Місцева терапія хронічного катарального гінгівіту з використанням лікувально-профілактичного гелю (2014)
Гараніна Т. С. - Використання фізіотерапевтичних процедур у профілактиці генералізованого пародонтиту (2014)
Гасюк Н. В. - Система місцевого захисту епітелію ясенної борозни (2014)
Гасюк Н. В. - Цитологічні та імуногістохімічні критерії прогнозування трансформації різних клініко-морфологічних форм червоного плескатого лишаю, Левків М. О. (2014)
Дирик В. Т. - Поширеність карієсу в осіб, які працюють в умовах відкритого та закритого ґрунтів у агропромислових господарствах за впливу пестицидів, залежно від локалізації каріозних порожнин (2014)
Бандрівська О. О. - Особливості ортопедичного лікування часткової втрати зубів конструкціями зубних протезів у пацієнтів із діабетичною кардіоміопатією, Дутко Х. О. (2014)
Манащук Н. В. - Протизапальна терапія захворювань пародонта, Чорній Н. В. (2014)
Чорній Н. В. - Нестероїдні протизапальні препарати у фармакотерапії пародонтиту, Манащук Н. В. (2014)
Лучинський М. А. - Стоматологічний статус дітей із використанням європейських індикаторів, Чорній Н. В., Манащук Н. В. (2014)
Микиєвич Н. І. - Результати дослідження поверхневої шорсткості фотополімерних композитних матеріалів залежно від способу їх полімеризації, Микиєвич О. Я., Гуньовська Р. П., Гуньовський Я. Р. (2014)
Непокупна-Слободянюк Т. С. - Ефективність тривалого курсу ад’ювантної антибіотикотерапії азитроміцином при хронічному генералізованому пародонтиті (2014)
Нідзельський М. Я. - Методи визначення смакової чутливості язика у стоматологічних пацієнтів, Давиденко В. Ю., Давиденко Г. М. (2014)
Остафійчук М. О. - Роль професійної гігієни порожнини рота при запальних захворюваннях тканин пародонта (2014)
Проданчук А. І. - Захворювання пародонта і соматична патологія (2014)
Рожко В. І. - Клінічна оцінка реставрацій депульпованих зубів (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського