Байрамов Р. В. - Применение ГИС-технологии при создании специализированных топографических карт и планов с целью оптимизации природопользования, Бабаев Р. А. (2007)
Барладін О. В. - Новий електронний атлас з природознавства для молодшої школи "Я і Україна", Даценко Л. М., Ісаєв Д. В. (2007)
Барладин А. В. - Новое поколение электронных географических атласов и карт с интерактивными функциями (2007)
Бейдик О. О. - Геоінформаційне забезпечення туристського продукту, Бабарицъка В. К., Гаращенко А. А. (2007)
Березюк Е. Г. - Методика и технология создания атласно-информационной системы "Население и рекреационные ресурсы Ставропольского края", Панин А. Н. (2007)
Берлянт А. М. - Геоизображения с заданными свойствами (2007)
Берлянт А. М. - Глобусы: второе рождение (2007)
Бубир Н. О. - Картографічне забезпечення безперервної географічної освіти засобами геоінформаційних технологій (2007)
Бурла О. Н. - Использование электронных презентаций в обучении географии (2007)
Галай Е. Й. - Курс "Использование природных ресурсов и охрана природы" в системе дистанционного обучения (2007)
Григорьев Г. Н. - Компьютерное сопровождение учебного процесса на уроках географии, Николаева А. С. (2007)
Грінченко О. І. - Упровадження дистанційної форми навчання на курсах підвищення кваліфікації вчителів географії, Уткіна В. Б., Хворостенко І. І. (2007)
Донцов О. О. - Впровадження геоінформаційних технологій у географічну та картографічну освіту, Трюхан М. О. (2007)
Дрогушевська І. Л. - Педагогічні засади використання навчального електронного посібника "Географія материків і океанів" для 7 класу у навчально-виховному процесі (2007)
Дук Н. М. - Індивідуальна робота студентів зі створення засобів навчання з використання комп'ютерних технологій (2007)
Жемеров О. О. - Комп'ютерні технології у шкільній географії (2007)
Закруткин В. Е. - Электронный экологический атлас Ростовской области и его место в подготовке специалистов геолого-географического профиля, Шишкина Д. Ю., Левченко С. В. (2007)
Зеленська Л. І. - Негативні сторони використання Інтернету в географічній освіті (2007)
Клименко В. Г. - Використання комп'ютера при виконанні робіт з гідрології (2007)
Кобченко Ю. Ф. - Багатовимірний аналіз фітопогодних комплексів на мові J, Кобченко О. Ю., Резуненко В. О., Ковалевська З. А. (2007)
Копилець Є. В. - Комп'ютерні технології та мультимедійні засоби виховання екологічних ціннісних орієнтацій підлітків у процесі вивчення загальної географії (2007)
Корнєєв В. П. - Комп'ютерне навчання у шкільній географії (2007)
Космачова М. В. - Геологічні пам'ятки Харківщини: комп'ютерна база даних та її використання (2007)
Кулик В. Б. - Застосування комп'ютерних технологій при створенні та підготовці до видання атласу фермера (2007)
Кухарук Е. С. - Компьютерные технологии в картографическом анализе почв Республики Молдова, Кривава О. Н., Стегареску В. Г., Загаровский В. В., Кухарук Р. А. (2007)
Левицький І. Ю. - Розробка структури та змісту електронних комплексних картографічних творів адміністративної області, Байназаров А. М. (2007)
Левицький І. Ю. - Комп'ютерні технології у навчальній та науково-дослідній роботі з рекреаційної географії, Прасул Ю. І. (2007)
Липартелиани Д. М. - Проблемно-ориентированная ГИС кадастрового картографирования (2007)
Лисецкий Ф. Н. - Использование ГИС-технологий и программирования для разработки электронного атласа "Природные ресурсы и экологическое состояние Белгородской области", Чепелев О. А., Соловьев В. И. (2007)
Ляшенко Д. О. - Карти міжнародних зв'язків для географічної освіти (2007)
Мирзалиев Т. М. - Разработка электронного атласа народонаселения Узбекистана, Зокиров С. С. (2007)
Мокрицкий В. А. - Перспективы использования электронного кадастра оползней Крыма, Исаенко О. В., Саломатин В. Н. (2007)
Молочко В. В. - Застосування комп'ютерних теxнологій у створенні Географічного атласу вчителя (2007)
Новицька Л. В. - Шкільна геофафія та комп'ютерні технології: плідний тандем в освіті (2007)
Пересадько В. А. - Електронні еколого-природоохоронні карти: суть, проблеми і досягнення (2007)
Редіна В. А. - Використання мультимедійних засобів у позашкільному закладі освіти, Скриль І. Л. (2007)
Селіверстов О. Ю. - Великомасштабне картографування фізико-географічних меж (2007)
Серапинас Б. Б. - Компьютерные технологии при изучении студентами координатной основы пространственных данных (2007)
Сосса Р. І. - Правова охорона картографічних творів в Україні: аналіз законодавства, Любарець О. І. (2007)
Сухинин С. А. - Использование Интернет-ресурсов и технологий при изучении половозрастной структуры населения в школьном курсе географии (2007)
Тарапатов М. М. - Державна референцна система координат УСК-2000 та и зв'язок із іншими світовими і європейськими системами координат (2007)
Тимашова В. И. - Использование компьютерных технологий при изучении природных геосистем родного края (2007)
Фесенко І. В. - Комп'ютер на уроках географії (2007)
Шилова Л. Г. - Значення комп'ютерних технологій та Інтернету у формуванні розвиненої особистості (2007)
Голота Н. С. - Формування картографічних понять за допомогою комп'ютерних технологій в процесі вивчення шкільного курсу географії (2007)
Левицкий И. Ю. - Опорная кафедра (методический центр) по дисциплинам картографо-топографического цикла; работа в 2002-2007 гг. (2007)
Авраменко В. П. - Управление сетевыми информационными технологиями с целью повышения эффективности бизнес-процессов, Калачева В. В., Макрушан И. А. (2007)
Ахмад Али (Абдель Карим) Альмхерат - Об одной модели механизма спонтанных изменений состояний архитектурных компонентов информационных систем, Жолткевич Г. Н. (2007)
Баранник В. В. - Метод межкадрового полиадического восстановления видеоданных в стандарте TETRA, Королёва Н. А., Ковтун И. В. (2007)
Баришев І. В. - Синтез алгоритмів оптимального управління дискретної стохастичної системи самонаведення винищувачів, Коршець О. А., Висоцький О. В. (2007)
Беднарская А. А. - Адаптивный алгоритм обучения фаззи-вэйвлет-нейронной сети, Винокурова Е. А., Плисс И. П. (2007)
Березанський В. Г. - Методика оцінки ефективності авіаційного протитанкового комплексу при застосуванні протитанкових керованих ракет по декількох елементах групової цілі у одному заході, Калкаманов С. А., Головко Б. Б. (2007)
Брежнев Е. В. - Метод обоснования решения о необходимости привлечения дополнительных ресурсов в операции в условиях риска (2007)
Володін М. І. - Метод визначення типу повітряного об’єкту, Першина Е. Ю., Капранов В. О., Шмоняк Б. М. (2007)
Евланов М. В. - Подход к формированию формализованных описаний информационного гена (2007)
Ермаков Г. В. - Электродинамический метод расчета пространственно-временных характеристик сверхширокополосных антенных решеток с учетом взаимного влияния элементов, Смирнов О. Л., Литовченко Д. М., Иванец М. Г. (2007)
Захаров И. П. - Влияние корреляции на достоверность оценивания неопределенности измерений (2007)
Зюкин В. Ф. - Потенциальные возможности по селекции в обзорных РЛС трасс целей при наличии дискретных (целеподобных) мешающих отражений, Гриб Д. А., Гризо А. А. (2007)
Казаков А. Е. - Пути повышения помехозащищенности навигационной аппаратуры потребителей спутниковых навигационных систем, Водяных А. А. (2007)
Карманний Є. В. - Схемотехнічні аспекти підвищення точності визначення координат самохідних установок, Тютюнник В. О., Катунін А. М., Садовий К. В. (2007)
Козелкова Е. С. - Развитие навигации в Украине (состояние и перспективы) (2007)
Кононов В. Б. - Математические модели задач оптимизации состава однородных боевых средств противодействующих группировок (2007)
Костенко І. Л. - Рекомендації щодо підвищення якості функціонування бортових вузлів зв'язку повітряних пунктів управління, Чернятьєв А. В. (2007)
Крюков А. М. - Метрологическая аттестация эталона напряженностей импульсных электрического и магнитного полей, Крюков М. А., Немченко Ю. С. (2007)
Кузьменко С. Л. - Предпечатная обработка цветовой информации, Холодная З. Б., Яловкина Е. Б. (2007)
Мегельбей A. В. - Оптимальное управление энергетическим ресурсом многофункциональной РЛС зенитного ракетного комплекса на этапе вывода зенитных управляемых ракет на кинематические траектории, Кадубенко С. В., Левагин Г. А. (2007)
Мохаммед Джасим Мохаммед - Методика оценки надежности системы обработки информации реального времени в модулярной арифметике, Краснобаев В. А., Деренько Н. С., Зефирова О. В. (2007)
Павленко М. А. - Метод анализа деятельности оператора автоматизированных систем управления воздушным движением, Бердник П. Г., Хромов И. Ю. (2007)
Польщиков К. О. - Математична модель процесу обміну інформацією згідно з протоколом ТСР, Лаврут О. О., Александров М. М. (2007)
Раковская Н. Х. - Обеспечение равномерной нагрузки на колеса грузовых тележек, Ковальский Б. С. (2007)
Роденко С. Н. - Анализ разрешающей способности адаптивной базово-корреляционной системы, Хмелевский С. И., Карнаух Р. А. (2007)
Рубан И. В. - Сегментация границ с использованием принципов кратномасштабного анализа изображений, Смеляков К. С., Шитова О. В. (2007)
Севостьянов Ю. В. - Аналіз існуючих авіаційних бортових радіолокаційних комплексів та особливості їх функціонування (2007)
Семенец В. В. - Принцип управления коэффициентом усиления активных схем для УБП при мультипликативном подавлении синфазной составляющей и инвариантном включении операционных усилителей, Федотов П. Д., Крук О. Я. (2007)
Таршин В. А. - Розширення функціональних можливостей РЛС шляхом застосування сигналів з псевдохаотичною частотною модуляцією, Васильєв В. А., Кузнєцов О. Л., Злигостєв І. В. (2007)
Удовенко С. Г. - Субоптимальный стохастический регулятор пониженного порядка, Чалая Л. Э., Перепелица В. И. (2007)
Харченко В. С. - Автоматные модели многоверсионных информационно-управляющих систем, Скляр В. В., Головир В. А. (2007)
Чапланов О. П. - Ефективні моделі кросоверу для оптимізаційних задач, Чапланова О. Б. (2007)
Дубницкий В. Ю. - Статистическая оценка корректности лотереи типа: "Угадай m чисел из n", Наталина Ю. А. (2007)
Кравченко Ю. В. - Використання методу послідовного збільшення рангу k-однорідного матроїда в комбінаторних задачах дискретної оптимізації при синтезі складних технічних систем, Савченко В. А. (2007)
Межуєв В. І. - Відновлення тривимірних об’єктів за їх слідами на системі взаємно перпендикулярних площин із використанням інтерфлетації функцій (2007)
Пасько И. В. - Алгебраическое декодирование кодов на пространственных кривых (2007)
Прилепский Е. Д. - Улучшение контраста изображения оптической системы с аберрациями (2007)
Рублев В. И. - Расчет траектории движения капли жидкости в газовом потоке с учетом ее деформации, Логинов В. В. (2007)
Рыбяк А. С. - Экспериментальное исследование дифракции света на двух ультразвуковых волнах с различными частотами, Рыбалка Г. В., Черкашина А. Л. (2007)
Сухоручко О. Н. - Автоматический измерительный комплекс основных параметров жидкостей. Часть 1, Васильченко В. В., Корецкий А. П. (2007)
Богма С. А. - Проблемы работы ядерных энергетических установок АЭС в неноминальных режимах, Шевченко В. В. (2007)
Фесенко Г. В. - Автоматизація управління силами і засобами ліквідації надзвичайних ситуацій, Барбашин В. В., Ромін А. В., Подорожняк А. О. (2007)
Харченко В. С. - Разработка марковских моделей надежности компьютерной сети информационно-управляющей системы с использованием FME(C)A-таблиц, Ирадж Эльяси Комари. (2007)
Шматко А. В. - Анализ эффективности нечетких нейронных сетей в задачах прогнозирования чрезвычайных ситуаций техногенного характера, Голубничая Е. А. (2007)
Єрилкін А. Г. - Дослідження вартості підготовки курсантів-льотчиків в ХУ ПС, Іванюк В. О., Шмаков В. В. (2007)
Коноваленко О. Є. - Використання автоматизованих систем управління в навчальному процесі, Брусенцев В. О. (2007)
Реферати (Abstracts) (2007)
Наші автори (2007)
Алфавітний покажчик (2007)
Али Найф Халил Альхжуж - Моделирование процессов оперативного управления многостадийными обслуживающими системами, Гончаров И. Е., Игнатов С. Ю. (2007)
Баранник В. В. - Оценка помехоустойчивости двухпризнаковых структурных кодовых конструкций, Юдин А. К. (2007)
Гепко І. О. - Дослідження можливості використання систем рухомого зв’язку третього покоління в інтересах Міністерства оборони України, Москаленко А. О., Лаврут О. О. (2007)
Гуменюк В. О. - Просторове розділення зон роботи радіотехнічних систем управління космічними апаратами від зон дій радіоелектронних засобів, що заважають, Козелкова К. С., Моргун О. А., Ставицький С. Д. (2007)
Джус Р. М. - Моделювання процесів відновлення трібосполучень військової техніки застосуванням ревіталізантів, Приймаков О. Г., Приймаков Г. О. (2007)
Дмитриенко В. Д. - Постановка задачи оптимального управления операциями лезвийной обработки оптических полимеров, Хавина И. П. (2007)
Ерохин А. Л. - Разработка метода идентификации сетевых агентов в web, Турута А. П. (2007)
Захаров И. П. - Моделирование средств измерительной техники по экспериментальным динамическим характеристикам, Сергиенко М. П. (2007)
Иванов В. K. - Анализ фрактальных характеристик отраженных радиолокационных сигналов, Пащенко Р. Э., Фатеев А. С., Вовк А. И. (2007)
Клюшников І. М. - Методика визначення значень показників програмних засобів систем контролю та діагностування, побудованих з OTS-компонентів, Бурсала О. Л., Бойков І. В. (2007)
Ковтун И. В. - Оценка эффективности межкадрового представления изображений в стандарте TETRA (2007)
Крутий Л. М. - Утилизация тепла в когенерационной установке на базе газового мотор-генератора 11ГД100М, Шимук Д. С., Приходько В. М. (2007)
Купченко Л. Ф. - Математическая модель устройства спектральной фильтрации изображений, учитывающая оптические свойства атмосферы, Ефимова О. В., Рыбяк А. С. (2007)
Кучук Г. А. - Метод создания управляющей подсети сети передачи данных, Болюбаш А. А. (2007)
Линник Н. Ф. - Повышение скорости передачи информации при использовании ансамблей сложных сигналов (2007)
Любченко Н. Ю. - Технология построения экстенсиональной базы стратифицированной семантической сети для систем поддержки принятия решений, Паржин Ю. В. (2007)
Морозов А. А. - Формирование требований к операционным элементам системы обслуживания средств измерительного контроля, Чернов А. Б. (2007)
Павликов В. В. - Весовые окна на основе атомарных функций в задачах формирования радиолокационных изображений поверхностных и подповерхностных изображений зондируемых сред (2007)
Пантелеева И. В. - Определение мероприятий по снижению потерь энергии в электрических сетях энергосистем (2007)
Присяжний В. І. - Аналіз основних принципів побудови наземного автоматизованого комплексу управління космічними апаратами спостереження, Мироненко В. В. (2007)
Путятин В. П. - Модели задач комбинаторной оптимизации для поддержки принятия решений в аграрно-промышленном комплексе, Коваленко С. Н. (2007)
Раковская Н. Х. - Активная подвеска колес в безбалансирных многоосных агрегатах, Ковальский Б. С. (2007)
Рогозин И. В. - Исследование автомобильного тормозного пневмопривода с помощью АПИК, Прокопов В. А., Тютюнник В. А., Сидоров В. В. (2007)
Сакало Т. С. - Синтез нейросетевой мультипликативной модели Гаммерштейна объекта со многими входами (2007)
Смеляков К. С. - Повышение эффективности сжатия на основе целевого выбора модели представления изображения (2007)
Суворова Е. И. - Оценка параметров аналитического описания связи "факторы-отклик" в условиях малой выборки наблюдений, Серая О. В. (2007)
Тесленко О. В. - Визначення величини флуктуаційної похибки вимірювання азимуту повітряних об’єктів, обумовленої великомасштабними неоднорідностями тропосфери (2007)
Третьяк В. Ф. - Использование технологии репликации в системе управления базами данных, Исун Ян, Голубничий Д. Ю. (2007)
Тулупов В. В. - Оценивание эффективности функционирования распределенных корпоративных систем (2007)
Яцевич С. Е. - Влияние метеорологических условий на характеристики подстилающей поверхности (2007)
Голуб В. А. - Метод дефазифікації нечітких множин, Купріненко О. М. (2007)
Гребенник И. В. - Оценка и ранжирование альтернатив при интервально заданных исходных данных в геометрическом проектировании, Романова Т. Е., Шеховцов С. Б. (2007)
Єгоров О. М. - Вплив імпульсного надширокосмугового електромагнітного випромінювання на радіоелектронну апаратуру (РЕА), Гавриленко Б. М., Грушенко М. В., Жук В. В., Заліван О. В., Карась В. І., Лонін Ю. Ф., Чумаков В. І. (2007)
Прилепский Е. Д. - Оптимизация частотного отклика оптической системы (2007)
Бондарєва Т. І. - Формалізоване подання причин і наслідків ризиків, що впливають на тривалість, вартість та якість виконання проекту, Лисенко Е. В. (2007)
Дубницкий В. Ю. - Статистический анализ корректности применения гипотезы случайного блуждания при анализе финансовых процессов, Юргелевич Д. В. (2007)
Мазорчук М. С. - Определение системы управления запасами обеспечивающих ресурсов в процессе реализации проектов создания новой техники (2007)
Федоров Е. Г. - Прогнозирование валютного риска в дилинговых информационных системах с учетом фундаментальных факторов (2007)
Азархов А. Ю. - Методика радиотермометрических исследований при решении задач медицинской диагностики, Сакало С. Н. (2007)
Поворознюк А. И. - Реконфигурация структуры диагностических признаков при синтезе компьютерного диагноза (2007)
Адаменко М. І. - Методика розрахунку максимальних небезпечних відстаней при вибуху штабелю боєприпасів (2007)
Катеринчук І. С. - Метод оцінки кількості переданої під впливом завад інформації для дискретних повідомлень, Кириленко В. А. (2007)
Петренко О. В. - Утилізація військового майна як стадія життєвого циклу продукції військового призначення, Судаков О. Г., Кулагін К. К. (2007)
Фесенко Г. В. - Исследование влияния типа и влажности грунта на массу выброса вредного вещества в атмосферу при неконтролируемом горении нефтепродукта, Барбашин В. В., Ромин А. В. (2007)
Воеводина М. Ю. - К вопросу об определении эффективности обучающих воздействий (2007)
Хроніка та інформація (2007)
Реферати (Abstracts) (2007)
Наші автори (2007)
Алфавітний покажчик (2007)
Антюфеев В. И. - Методика расчета характеристик двухзеркальной антенны с матричным облучателем, Быков В. Н., Бережная Т. Д., Гричанюк А. М., Краюшкин В. А., Шокин М. Г. (2007)
Барабаш О. В. - Алгоритм визначення апостеріорних ймовірностей справного стану вузлів комутації інформаційних систем (2007)
Бодянский Е. В. - Радиально-базисная нейронная сеть с полиномиальными функциями активации, Чапланов А. П., Чапланова Е. Б. (2007)
Бойков И. В. - Разработка расширенной модели системы эксплуатации летательного комплекса (2007)
Волобуев А. П. - К вопросу о связанности пространства факторов, сопутствующих измерениям навигационных параметров, Яковлев М. Ю. (2007)
Воробьев О. В. - Управление перегрузками мультисервисной телекоммуникационной сети, Ильина И. В., Коваленко А. А. (2007)
Гнатов А. В. - Параметри електромагнітних завад, як предмет діагностування (2007)
Гриб Д. А. - Опознавание обнаруженных целей в комплексированной системе радиолокационного опознавания, Голованов В. П., Артеменко А. Н. (2007)
Гринев Д. В. - Математическая модель представления фотоизображений с использованием цветоразностных плоскостей, Анохина О. Д., Дремлюга А. В. (2007)
Ермаков Г. В. - Использование адаптивного линейного элемента при создании модульной нейронной сети для распознавания плоских металлических пластин различных размеров при СШП зондировании, Кныш Д. В., Иванец М. Г. (2007)
Иванов В. К. - Влияние пространственного распределения гидрометеорологических характеристик на данные дистанционного зондирования Земли, Яцевич С. Е., Егорова Л. А., Яцевич Е. И. (2007)
Киктёва И. В. - Автоматизация процесса конструирования вязаных изделий ручной работы, Заволодько А. Э. (2007)
Козелков С. В. - Метод забезпечення електромагнітної сумісності радіотехнічних систем управління космічними апаратами в динамічній електромагнітній обстановці, Пашков Д. П., Гуменюк В. О. (2007)
Коваленко С. П. - Метод ефективного розподілу цілей при управлінні вогнем підрозділу, Коломійцев О. В., Обрядін В. В., Хударковський К. І. (2007)
Кучук Г. А. - Моделювання процесу конвергенції трафіка окремих служб мультисервісних мереж, Можаєв О. О. (2007)
Линник Н. Ф. - Влияние ограничения полосы пропускания канала связи на качество передачи сложного сигнала (2007)
Липанов А. В. - Алгоритм распознавания изображений текстур с использованием моментных признаков и методов нейронных сетей, Михайлов А. Ю. (2007)
Лучанинов А. И. - Принцип зеркального отображения в антеннах с нелинейными элементами, Гавва Д. С., Грецких Д. В., Крикун Е. В. (2007)
Любченко Н. Ю. - Средства управления логическим выводом и поддержания непротиворечивости экстенсиональной базы данных в системах поддержки принятия решений (2007)
Новосельцев И. В. - Гибридные нейронные сети для распознавания образов, Аксак Н. Г., Барковская О. Ю. (2007)
Павлов Д. А. - О разрешении проблем противоречивости развивающихся онтологий (2007)
Пантєлєєва І. В. - Проблеми та перспективи розвитку використання поновлюваних джерел енергії, Белікова С. О. (2007)
Пащенко Р. Э. - Анализ перемещающихся ионосферных возмущений, вызываемых стартом ракеты-носителя, с использованием псевдофазовой плоскости, Карлов Д. В., Кулагин К. К. (2007)
Петрик В. Л. - Сжимающее семантическое отображение (2007)
Поляков П. Ф. - Элементы и устройства функциональной микроэлектроники, Бородин А. В., Хорунжий В. А., Поляков В. П., Антонова В. А. (2007)
Путятин В. П. - Комбинаторные аппаратные модели задач геометрического проектирования, Элькин А. Б. (2007)
Раковская Н. Х. - Экспериментальное исследование контактной поверхности ходовых колес многоосных железнодорожных агрегатов, Ковальский Б. С. (2007)
Рубан И. В. - Критерии построения связных границ изображений, Смеляков К. С., Шитова О. В. (2007)
Рысованый А. Н. - Обнаружение однократных ошибок нелинейным сигнатурным анализатором, Гоготов В. В. (2007)
Савченко С. В. - Оптимизация цифровой сети интегрированного обслуживания по критерию стоимости передачи единицы информации, Краснобаев В. А. (2007)
Сазонов А. З. - Анализ электромагнитного поля параболической зеркальной антенны РЛС П-19 в ближней зоне (2007)
Сальник Ю. П. - Направление обеспечения мониторинга местности перспективной аппаратурой БПЛА (2007)
Свиргун А. Н. - Пути повышения надежности в телекоммуникационных системах, Лаврут А. А., Рубан М. П. (2007)
Серая О. В. - Нейросетевая обработка нечетких данных с адаптивной активационной функцией, Брезинский Д. И. (2007)
Тесленко О. В. - Інтерференційний метод радіозондування нижніх шарів тропосфери за радіосигналами штучних супутників Землі (2007)
Чернявский В. Н. - Выбор математической модели представления виброакустического сигнала главного редуктора военно-транспортного вертолета, Сигайло Г. П., Шевченко С. А. (2007)
Серватюк В. М. - Основні протиріччя моделювання бойових дій військ (сил) протиповітряної оборони, Дробаха Г. А. (2007)
Ерохин А. Л. - О моделировании нештатных ситуаций в сложной системе с канальной структурой (2007)
Левченко А. О. - Аналіз структур нерекурсивних цифрових фільтрів, які синтезовані різними методами, Шпинковська М. І. (2007)
Єгоров О. М. - Пучкові генератори імпульсного надширокосмугового електромагнітного випромінювання, Гавриленко Б. М., Грушенко М. В., Жук В. В., Карась В. І., Лонін Ю. Ф., Чумаков В. І. (2007)
Захаров И. П. - Анализ и коррекция передаточной функции пленочных измерительных преобразователей мощности СВЧ (2007)
Сухоручко О. Н. - Автоматический измерительный комплекс основных параметров жидкостей., Корецкий А. П., Голик А. В. (2007)
Широков Б. М. - Защитные радиомаскирующие покрытия, Корж А. Ф. (2007)
Черепнев И. А. - Взаимодействие макромолекул с внешним электромагнитным полем, Полянова Н. В. (2007)
Подорожняк А. А. - Моделирование структуры базовой сети навигационно-временного обеспечения при ликвидации чрезвычайных ситуаций (2007)
Данилевич С. Б. - Создание учебной деловой игровой программы средствами VBA MS Excel, Кирвас В. А. (2007)
Коноваленко О. Є. - Адаптивний автоматизований контроль знань, Брусенцев В. О. (2007)
Любченко А. В. - Автоматизация процесса составления расписания занятий для кафедры ВУЗа (2007)
Никитюк О. Б. - Вырабатывание уровней развития и структур воинского коллективизма в управленческой деятельности командира (начальника) (2007)
Хроніка та інформація (2007)
Реферати (Abstracts) (2007)
Наші автори (2007)
Алфавітний покажчик (2007)
Гасюк Н. В. - Гістологічна характеристика пародонтальних кишень (2014)
Черняк В. В. - Одонтогліфічні зони стертості великих кутніх зубів (2014)
Гасюк П. А. - Ембріологічні аспекти формування та прорізування зубів, Росоловська С. О., Воробець А. Б. (2014)
Кузняк Н. Б. - Хірургічне лікування радикулярних кіст з використанням біокомпозиційних матеріалів, Паліс С. Ю., Трифаненко С. І. (2014)
Бандрівська О. О. - Статеві особливості метаболічних та структурних порушень у міокарді щурів при розвитку діабетичної кардіоміопатії, Бандрівський Ю. Л., Дутко Х. О. (2014)
Град А. О. - Ультраструктурні зміни м’язових волокон жувального м’яза на 14 добу розвитку експериментального цукрового діабету (2014)
Мисула Н. І. - Ефективність лікування запальних захворювань СОПР при використанні ротокану та метрогілу-дента при експериментальному гастродуоденіті, Авдєєв О. В. (2014)
Панькевич В. В. - Оцінка рухової активності щурів із травматичним міозитом на тлі лікування препаратом "Катадолон", Мокрик О. Я. (2014)
Панькевич В. В. - Дослідження залежності порушень рухової активності у лабораторних тварин від характеру механічного пошкодження скелетних м’язів кінцівок, Ференц В. І., Олійник А. В. (2014)
Щерба В. В. - Активність фосфатаз при пародонтиті на тлі хронічного гепатиту, Беденюк О. А., Корда М. М. (2014)
Левків М. О. - Клініко-морфологічні особливості хронічного сіалоаденіту привушних залоз (2014)
Дзецюх Т. І. - Порушення гуморального імунітету за умов експериментального пародонтиту на тлі гіпотиреозу (2014)
Мачоган В. Р. - Вплив синбіотика "Бактулін" на вміст продуктів ПОЛ у тканинах пародонта при експериментальному пародонтиті, Мачоган Р. Р. (2014)
Погорецька Х. В. - Вплив тіотриазоліну на процеси вільнорадикального окиснення білків із гострим ураженням ацетамінофеном у вікових групах в експерименті (2014)
Якимець М. М. - Особливості патоморфологічних змін тканин пародонта при експериментальному цукровому діабеті, Пинда М. Я. (2014)
Михайлюк В. М. - Характеристика функціональних та метаболічних процесів у міокарді щурів різної статі при експериментальному гіпотиреозі (2014)
Хара М. Р. - Cтупені пошкодження міокарда адреналіном у щурів різної статі залежно від тривалості спостереження та рівня статевих гормонів, Кучирка Л. І., Шкумбатюк О. В. (2014)
Бамбуляк А. В. - Формування лобових пазух у пренатальному періоді розвитку людини, Дмитренко Р. Р. (2014)
Дмитренко Р. Р. - Функціональні особливості тканин ясен статевозрілих щурів залежно від дії гіпобаричної гіпоксії і різної тривалості фотоперіоду, Бамбуляк А. В. (2014)
Бандрівський Ю. Л. - Лікування генералізованого пародонтиту в працівниць кондитерського виробництва, Дутко Х. О. (2014)
Бойцанюк С. І. - Застосування еубіотиків у лікуванні захворювань пародонта, Пацкань Л. О., Островський П. Ю. (2014)
Бурик А. Ю. - Вплив препарату "Імудон" на лікування пародонтиту (2014)
Кавчук О. М. - Вплив пасивного куріння на стоматологічне здоров’я студентів (2014)
Краснюк І. П. - Вплив гіалуронової кислоти на лікування хронічного генералізованого пародонтиту (2014)
Мінько Л. Ю. - Місцева терапія хронічного катарального гінгівіту з використанням лікувально-профілактичного гелю (2014)
Гараніна Т. С. - Використання фізіотерапевтичних процедур у профілактиці генералізованого пародонтиту (2014)
Гасюк Н. В. - Система місцевого захисту епітелію ясенної борозни (2014)
Гасюк Н. В. - Цитологічні та імуногістохімічні критерії прогнозування трансформації різних клініко-морфологічних форм червоного плескатого лишаю, Левків М. О. (2014)
Дирик В. Т. - Поширеність карієсу в осіб, які працюють в умовах відкритого та закритого ґрунтів у агропромислових господарствах за впливу пестицидів, залежно від локалізації каріозних порожнин (2014)
Бандрівська О. О. - Особливості ортопедичного лікування часткової втрати зубів конструкціями зубних протезів у пацієнтів із діабетичною кардіоміопатією, Дутко Х. О. (2014)
Манащук Н. В. - Протизапальна терапія захворювань пародонта, Чорній Н. В. (2014)
Чорній Н. В. - Нестероїдні протизапальні препарати у фармакотерапії пародонтиту, Манащук Н. В. (2014)
Лучинський М. А. - Стоматологічний статус дітей із використанням європейських індикаторів, Чорній Н. В., Манащук Н. В. (2014)
Микиєвич Н. І. - Результати дослідження поверхневої шорсткості фотополімерних композитних матеріалів залежно від способу їх полімеризації, Микиєвич О. Я., Гуньовська Р. П., Гуньовський Я. Р. (2014)
Непокупна-Слободянюк Т. С. - Ефективність тривалого курсу ад’ювантної антибіотикотерапії азитроміцином при хронічному генералізованому пародонтиті (2014)
Нідзельський М. Я. - Методи визначення смакової чутливості язика у стоматологічних пацієнтів, Давиденко В. Ю., Давиденко Г. М. (2014)
Остафійчук М. О. - Роль професійної гігієни порожнини рота при запальних захворюваннях тканин пародонта (2014)
Проданчук А. І. - Захворювання пародонта і соматична патологія (2014)
Рожко В. І. - Клінічна оцінка реставрацій депульпованих зубів (2014)
Січкоріз Х. А. - Стан тканин пародонта та гігієни порожнини рота у хворих із хронічним гепатитом С (2014)
Слаба О. М. - Особливості клінічного перебігу захворювань пародонта у поєднанні з залізодефіцитною анемією (2014)
Федірко Г. В. - Динаміка вмісту кальцію та фосфору в кістковій тканині в умовах гіпокінетичного остеопорозу та політравми (2014)
Якимець А. Р. - Застосування елайнерів "Invisalign" для лікування пацієнтів з ортодонтичною патологією, Чорній А. В. (2014)
Швець І. Є. - Динаміка показників саногенетично-патогенетичного потенціалу порожнини рота та інтрагастрального середовища у пацієнтів із запально-дистрофічними захворюваннями тканин пародонта на тлі уражень шлунково-кишкового тракту (2014)
Єлісєєва О. В. - Вплив комплексного лікування хронічного генералізованого пародонтиту в сукупності з червоним плоским лишаєм на імунологічні показники, Соколова І. І. (2014)
Пюрик В. П. - Ефективність препарату "Генгігель" у комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит, Грекуляк В. В., Ярмошук І. Р. (2014)
Ішков М. О. - Використання препаратів "Трахісан" та "Декатилен" при лікуванні хронічного катарального гінгівіту (2014)
Струк В. І. - Віддалені результати застосування методу депофорезу гідрооксиду міді-кальцію, Іваніцька О. В. (2014)
Сідаш Ю. В. - Використання фотоактивної дії випромінювання апарата UFL-122 при місцевому лікуванні герпетичної інфекції, Бублій Т. Д. (2014)
Силенко Г. М. - Стан гуморального імунітету порожнини рота при генералізованому пародонтиті та способи його корекції, Скрипніков П. М., Силенко Б. Ю., Мамонтова Т. В. (2014)
Гутор Н. С. - Поширеність аномалій вуздечки верхньої губи та наявність надкомплектних зубів залежно від регіону, Рубас Р. М. (2014)
Готь І. М. - Особливості стресових реакцій у хворих із травматичними переломами нижньої щелепи в межах зубного ряду залежно від методів їх лікування, Мокрик О. Я., Тульчак О. М., Лампіка Р. В. (2014)
Демкович А. Є. - Зміни показників фагоцитарної активності лейкоцитів у динаміці розвитку постекстракційного альвеоліту (2014)
Кузняк Н. Б. - Лікування переломів нижньої щелепи, ускладнених гнійно-запальними процессами, Трифаненко С. І. , Кузняк Б. В., Кузняк Л. В. (2014)
Пюрик В. П. - Використання гелю "Холісал" у комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит, Деркач Л. З., Ярмошук І. Р. (2014)
Литвинець-Голутяк У. Є. - Окиснювальний стрес та антиоксидантний захист у патогенезі одонтогенних кіст (2014)
Мокрик О. Я. - Скринінгова оцінка психовегетативних реакцій на больовий стрес у хірургічних стоматологічних хворих, Дунець Р. О. (2014)
Скакун Л. М. - Аналіз результатів лікування хворих на рак слинних залоз у Тернопільській області за останнє десятиріччя, Галайчук І. Й., Прядко С. О. (2014)
Ільков П. В. - Обґрунтування вибору методів твердотканинної аугментації зубощелепного апарату в різних клінічних ситуаціях (2014)
Ничипорчук Г. П. - Обґрунтування застосування місцевого знеболювання при проведенні ін’єкційної контурної пластики обличчя з використанням філерів на основі гіалуронової кислоти (2014)
Пюрик В. П. - Застосування тканинних еспандерів у хірургічному лікуванні хворих на невуси обличчя, Проць Г. Б., Омельчук Л. Г., Пюрик Я. В. (2014)
Телішевська О. Д. - Синдром Ігла як хвороба, що імітує скронево-нижньощелепні розлади (2014)
Пюрик В. П. - Променеві методи діагностики при плануванні дентальної імплантації і на етапах хірургічної реабілітації у пацієнтів з адентією щелеп, Проць Г. Б., Дудій П. Ф., Палійчук М. І., Ярмошук І. Р., Андрусів Ю. М., Івасів А. П., Конажевска Евеліна Марта, Якубовська-Середська Анна (2014)
Шувалов С. М. - Залозисто-одонтогенні кісти щелеп, Нагайчук В. В., Король А. П., Кузняк Н. Б., Паліс С. Ю. (2014)
Сегал М. М. - Застосування моноблоків у ретенційний період ортодонтичного лікування (2014)
Огієнко С. А. - Хірургічне лікування хворих на генералізований пародонтит шляхом удосконалення окремих технологічних ланок операції Цішинського–Відмана–Неймана, Пюрик Я. В. (2014)
Воробець А. Б. - Характеристика фізико-механічних властивостей твердих тканин зубів, Гасюк П. А., Росоловська С. О. (2014)
Гасюк П. А. - Деякі особливості використання керамічних вкладок при значному руйнуванні твердих тканин зубів, Росоловська С. О., Воробець А. Б. (2014)
Гасюк П. А. - Особливості хімічної ретракції ясен при одонтопрепаруванні опорних зубів, Пудяк В. Є., Мачоган В. Р. (2014)
Гасюк П. А. - Аспекти розвитку та мінералізації емалі зубів, Росоловська С. О., Воробець А. Б. (2014)
Бокоч А. В. - Клініко-лабораторне обґрунтування геометрії культі зуба при препаруванні центральних різців верхньої щелепи під суцільнокерамічну коронку (2014)
Гоцко Ю. М. - Ультраструктура слизової оболонки ясен пацієнтів при довготривалому носінні незнімних протезів, виготовлених із пластмаси, металокераміки та сплавів із золотом (2014)
Кенюк А. Т. - Обґрунтування систематизації дефектів зубних рядів у комплексній програмі експертної оцінки стоматологічного статусу (2014)
Ковалюк А. В. - Новий погляд на механізми розвитку вторинних деформацій у пацієнтів із дефектами зубних рядів, Ожоган З. Р. (2014)
Лещук Л. С. - Порівняльна клінічна оцінка відновлень бічних зубів із порожнинами ІІ класу за Блеком прямими композитними реставраціями та реставраціями з армуючим елементом (2014)
Марікуца С. В. - Дослідження показників оксигенації крові у боксерів при використанні різних конструкцій спортивних зубних шин під час тренувань (2014)
Заліський О. Б. - Прогноз та рекомендації при застосуванні незнімних зубних протезів з урахуванням стану міжзубних проміжків, Кордіяк А. Ю., Щерба П. П., Кузів С. П. (2014)
Риберт Ю. О. - Особливості діагностики та ортопедичного лікування пацієнтів із підвищеним стиранням твердих тканин зубів та дисфункціями скронево-нижньощелепних суглобів, Магера Н. С. (2014)
Стиранівська О. Я. - Пружно-механічні характеристики металевої та керамічної коронок (2014)
Стоян О. Ю. - Новий погляд щодо діагностики, лікування та реабілітації пацієнтів із м’язово-суглобовою дисфункцією скронево-нижньощелепних суглобів, Соколова І. І., Перешивайлова І. О. (2014)
Швець І. С. - Аналіз типових патологій, які потребують спеціалізованих заходів лікування (2014)
Перепелова Т. В. - Удосконалення ортопедичних методів профілактики та лікування гальванозу, Силенко Ю. І., Хребор М. В. (2014)
Гуньовська Р. П. - Обґрунтування вибору композитного цементу для фіксації незнімних конструкцій протезів, Гуньовський Я. Р., Микиєвич Н. І. (2014)
Кирманов О. С. - Порівняльна оцінка загальної та відкритої пористості пластмас для тимчасового незнімного протезування (2014)
Силенко Б. Ю. - Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування нанопокриттів для профілактики протезних стоматитів (2014)
Ковалишин А. Ю. - Характеристика показників ЕМГ жувальних м’язів у пацієнтів, які користуються частковими знімними протезами після тривалої втрати зубів, Рожко М. М., Михайленко Т. М., Костишин А. Б. (2014)
Боднарук Ю. Б. - Стан мікробіоценозу ротової порожнини у дітей із ХКГ, хворих на дитячий церебральний параліч (2014)
Авдєєв О. В. - Оптимізація діагностики та терапії запальних ускладнень при ортодонтичному лікуванні, Бойків А. Б., Авдєєва Р. О. (2014)
Видойник О. Я. - Показники імунітету в слині дітей із бронхіальною астмою за наявності стоматологічної захворюваності залежно від віку, Авдєєв О. В. (2014)
Куроєдова К. Л. - Спосіб усунення шкідливої звички прокладання язика , Бугай І. Г. (2014)
Головко Н. В. - Заходи для зміни розташування язика при І–ІІІ видах укорочення його вуздечки (2014)
Денисова О. Г. - Гігієнічний стан порожнини рота у дітей з карієсом тимчасових зубів на тлі системної гіпоплазії емалі, Соколова І. І. (2014)
Дутко Г. З. - Вивчення стану тканин пародонта у дітей, хворих на шизофренію (2014)
Макарова О. М. - Оцінка оклюзії зубних рядів у дорослих з одностороннім ІІ класом зубощелепних аномалій авторським способом, Куроєдова В. Д. (2014)
Гончаренко В. А. - Стан гігієни ротової порожнини в дітей із хронічним катаральним гінгівітом на фоні інсулінозалежного цукрового діабету (2014)
Кузняк Н. Б. - Ефективність методу вітальної пульпотомії при лікуванні пульпіту в дітей, Гончаренко В. А. (2014)
Гнатюк М. С. - Морфометрична оцінка вікових структурних змін піднижньощелепної залози, Посоленик Л. Я. (2014)
Дуда К. М. - Особливість імунологічної адаптації в сироватці крові щурів із пародонтитом при цукровому діабеті 2 типу, Лебідь О. І. (2014)
Мартиць Ю. М. - Діагностика бруксизму шляхом вивчення оклюзійних контактів (2014)
Костюк І. Р. - Вплив комплексного лікування на активність печінкових ферментів сироватки крові дітей, хворих на хронічний гранулюючий періодонтит постійних зубів (2014)
Лучинська Ю. І. - Інтенсивність запального процесу в тканинах пародонта у дітей із дизметаболічними нефропатіями, які проживають у різних за екологічною ситуацією регіонах, Остапко О. І., Лучинський В. М. (2014)
Олійник Г. В. - Особливості формування зубощелепних аномалій в оперованих пацієнтів із уродженими незрощеннями верхньої губи і піднебіння, Олійник А. Ю. (2014)
Мельник В. С. - Проблеми обізнаності дітей, які виховуються у дитячих будинках, із питань профілактики стоматологічних захворювань, Горзов Л. Ф. (2014)
Стремчук М. В. - Оцінка ефективності комплексного лікування атопічного хейліту в дітей різного віку за показниками функціональної активності малих слинних залоз (2014)
Сабов А. В. - Визначення рівня гігієни ротової порожнини у студентів і мотивація догляду за ротовою порожниною, Добровольська М. К., Білинський О. Я., Холодняк О. В. (2014)
Слинько Ю. О. - Показники індексу РМА в дітей, народжених від матерів із різним режимом рухової активності під час вагітності, Волченко Н. В., Соколова І. І. (2014)
Сірик В. А. - Стан тканин пародонта у дітей із зубощелепними деформаціями, Чикор Т. О. (2014)
Пинда М. Я. - Епідеміологічні дослідження стану твердих тканин зубів у дітей, які проживають в умовах дефіциту фтору в питній воді, Якимець М. М., Карнківська Г. Б. (2014)
Глазков О. О. - Вивчення відповідності показників якості життя експертній оцінці якості зубного протезування (2014)
Антощенко Н. И. - Определение эмпирических коэффициентов для прогнозирования динамики сдвижения земной поверхности при отработке угольных пластов, Филатьев М. В., Чепурная Л. А. (2014)
Бондаренко В. И. - Особенности использования вычислительного эксперимента в упругопластической постановке для условий западного Донбасса, Фомичев В. В., Соцков В. А. (2014)
Литвинский Г. Г. - Обоснование конструкции и параметров рамной крепи из коробчатого профиля, Фесенко Э. В. (2014)
Садовенко И. А. - Экологически безопасное увеличение дебита газа из слабопроницаемых пород Украинских месторождений, Инкин А. В. (2014)
Клишин Н. К. - Учет расслоения пород при компьютерном моделировании напряженно-деформированного массива в окрестности очистного забоя (2014)
Корнеев С. В. - Коэффициенты модели Муни-Ривлина в пакете программ ANSYS, полученные для обкладочной резины шахтных конвейерных лент, Долгих В. П. (2014)
Крыжановский Ю. Ю. - Роль поверхностных скважин в формировании газового баланса при отработке угольных пластов на глубоких горизонтах, Антощенко Н. И., Филатьев М. В. (2014)
Коробкин С. Г. - Определение оптимальной области применения крепей сопряжений в условиях трещиноватых пород (2014)
Крыжановский Ю. Ю. - Соотношение метановыделения в выработки и дегазационные скважины при отработке газоносных угольных пластов, Антощенко Н. И., Филатьев М. В., Гасюк Р. Л. (2014)
Рутковский М. А. - Определение напряжений в барабане шахтной подъемной машины, Рутковский А. Ю. (2014)
Касьян С. И. - Влияние факторов на напряженно-деформированное состояние вокруг подготовительной выработки в зоне влияния лавы (2014)
Третьяк А. В. - Теоретические исследования процесса возникновения статического скачка натяжения в ленте остановленного конвейера во время изменения его длины транспортирования (2014)
Karpov A. - Analysis of coal concentrate quality index effect on strength power of coal coke, Semiriahin S., Novokhatskiy A. (2014)
Семирягин С. В. - Оценка перспектив расширения сырьевой базы черной металлургии за счет вовлечения в производство отходов угледобычи, Дорогой Е. В., Кузнецов Д. Ю. (2014)
Боровик П. В. - Трехмерное моделирование процесса разделения круглого профиля на ножницах (2014)
Шубин Ю. П. - Распределение элементов-примесей в процессе выплавки меди, Бровендер Ю. М. (2014)
Должиков П. Н. - Аналитическое исследование несущей способности буроинъекционной сваи, Збицкая В. В. (2014)
Поздєєв С. В. - Методика оцінки межі вогнестійкості залізобетонних балок шляхом інтерпретації результатів їх вогневих випробувань, Отрош Ю. А., Омельченко А. М., Щіпець С. Д. (2014)
Палейчук Н. Н. - Исследование напряженно-деформированного состояния гидронакопителя при образовании зоны деконсолидации грунта, Рыжикова О. А. (2014)
Zablodskiy N. N. - Multigradient of fields in the array of rotor screwing electromechanical converter, Pliugin V. E., Gritsyuk V. Yu., Fetisov I. V., Rovenskaya A. K. (2014)
Zablodskiy N. N. - Modelling of three-dimensional electromagnetic field distribution in the active part electrome-chanical disintegrator, Gritsyuk V. Yu., Zablodskaya T. P. (2014)
Шеремет О. І. - Поняття дискретного часового еквалайзера, Садовой О. В., Сохіна Ю. В. (2014)
Мурга В. В. - Изменения микроструктуры стали при обработке в плазмотроне с жидким катодом, Антропов И. И., Гамазин Д. К., Алкиб А. (2014)
Кухарев А. Л. - Исследование режимов работы батарей конденсаторов в системе электроснабжения ферросплавного завода (2014)
Слабкий Г. О. - Характеристика забезпеченості закладів охорони здоров’я третинного рівня високовартісним обладнанням та його використання, Картавцев Р. Л. (2014)
Гінзбург В. Г. - Обґрунтування нормативів навантаження лікарів-неонатологів в акушерських стаціонарах різних рівнів, Лехан В. М. (2014)
Ситенко О. Р. - Формування державної політики з охорони здоров’я в Україні, Смірнова Т. М. (2014)
Бліхар В. Є. - Модель формулярної системи лікарських засобів на етапі її розвитку (2014)
Слабкий Г. О. - Збереження здоров’я підростаючого покоління на етапі реформування системи охорони здоров’я, Бухановська Т. М. (2014)
Максимлюк В. І. - Реформування хірургічної служби Тернопільської області (2014)
Стаханська О. О. - Особливості телемедичного консультування пацієнтів стоматологічного профілю (2014)
Миронюк І. С. - Медичний нагляд ВІЛ-інфікованих трудових мігрантів у Закарпатській області (2014)
Чепелевська Л. А. - Середня очікувана тривалість життя як критерій медико-демографічної ситуації в Україні, Рудницький О. П. (2014)
Бугоркова И. А. - Стоматологічний статус дитячого населення, що мешкає у сільськогосподарських районах Донецької області (2014)
Дудіна О. О. - Ситуаційний аналіз стану здоров’я дитячого населення, Терещенко А. В. (2014)
Варивончик Д. В. - Стан захворюваності працівників марганцеворудної промисловості, Харківська С. В. (2014)
Косарчук В. В. - Актуальні питання придатності до військової служби військово-службовців рядового та офіцерського складу мобілізаційного резерву Збройних Сил України на етапі звільнення, Чорна Л. М., Якимець В. В., Хижняк М. І., Устінова Л. А. (2014)
Бакалюк Т. Г. - Вплив санаторно-курортного лікування на якість життя хворих похилого віку з остеоартрозом (2014)
Гандзюк В. А. - Динаміка захворюваності та поширеності хвороб системи кровообігу серед населення України на сучасному етапі: національний та регіональний аспекти (2014)
Вороненко Ю. В. - Запровадження бюджетно-страхової медицини на принципах державно-приватного партнерства , Скороход А. В. (2014)
Лашкул З. В. - Дослідження оцінки ступеня внеску медико-біологічних та соціально-гігієнічних факторів ризику захворювань органів кровообігу, асоційованих з артеріальною гіпертензією, серед міських і сільських жителів на регіональному рівні (2014)
Леус П. А. - Європейські індикатори стоматологічного здоров’я дітей шкільного віку міста Тернополя, Лучинський М. А., Чорній Н. В., Манащук Н. В. (2014)
Денефіль О. В. - Аналіз серцево-судинної захворюваності населення м. Тернополя залежно від впливу показників атмосферного тиску, Снітинський В. Р. (2014)
Бегош Н. Б. - Зміни функціонування акомодаційно-дренажної системи ока в процесі роботи за персональним комп’ютером (2014)
Клименюк В. П. - Аналіз впливу АРС-факторів на географічний розподіл ризиків інвалідизації внаслідок серцево-судинних захворювань, Очередько О. М. (2014)
Лучинський М. А. - Ген рецептора вітаміну D у дітей різних регіонів Прикарпаття за наявності зубощелепних аномалій та деформацій (2014)
П’ятницький Ю. С. - Вплив кріоксенодерми на показники перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантової системи за умов алергічного дерматиту, Підручна С. Р., Кравчук Л. О. (2014)
Гринзовський А. М. - Організаційні та нормативно-правові основи створення та діяльності санітарної міліції на теренах України в 30-ті роки ХХ століття (2014)
Пам’яті професора А.Р. Уваренка (2014)
Примак І. Д. - Вплив систем основного обробітку і удобрення на ферментативну активність чорнозему типового, Купчик В. І., Колесник Т. В. (2011)
Павліченко А. А. - Вплив різних систем основного обробітку на зміну запасів продуктивної ґрунтової вологи і продуктивності плодозмінної сівозміни в центральному Лісостепу України, Примак І. Д. (2011)
Сорока В. І. - Ефективне використання селекційно-генетичного потенціалу сортів пшениці озимої м'якої, Улич Л. І., Василюк П. М., Хахула В. С. (2011)
Кривенко А. І. - Шкідлива ентомофауна ріпаку ярого в Центральному Лісостепу України (2011)
Москалець В. В. - Ефективність мікробіологічних препаратів на посівах тритикале озимого, Москалець Т. З. (2011)
Хоменко Т. М. - Довжина колосоносного міжвузля та кореляційний зв’язок з господарсько цінними ознаками у мутантних ліній пшениці озимої, Федоренко М. В. (2011)
Шараєнко О. М. - Оцінка зразків колекції ріпаку озимого різного еколого-географічного походження за елементами продуктивності (2011)
Недільська У. І. - Використання виду Solanum andigenum в селекції картоплі, Хоміна В. Я. (2011)
Дудник А. В. - Багаторічна динаміка популяцій і прогноз масового розмноження найпоширеніших шкідників пшениці озимої в Степу України (2011)
Колесніков М. О. - Вплив антиоксидантної композиції на процеси пероксидації та ріст ячменю при засоленні (2011)
Осипчук А. М. - Особливості формування урожаю сої, Осипчук О. С. (2011)
Герасименко Л. А. - Вплив густоти стояння рослин на ріст, розвиток та врожайність сорго цукрового (2011)
Миць Б. В. - Енергетичний потенціал ґрунтів лісових і степових екосистем Подільських Товтр (2011)
Ракоїд О. О. - Агроекологічні проблеми землекористування Київської області, Діхтяр Я. П., Крикунова О. В. (2011)
Палапа Н. В. - Екологічний стан селітебних територій у зоні промислового виробництва, Сігалова І. О., Гапонова Т. В. (2011)
Іваніна В. В. - Баланс біогенних елементів та його регулювання в агроекосистемах Лісостепу за умов біологізації землеробства (2011)
Матієга В. Й. - Аналіз стану грунтів садових підзон Закарпаття, Савіна О. І., Ловас П. С. (2011)
Рябцева Н. О. - Ефективність знезаражування органічних відходів тваринництва оксидом кальцію, Фещенко Д. В. (2011)
Ряба О. І. - Земельна реформа у контексті еволюції парової системи землеробства (2011)
Кобернюк О. Т. - Фотосинтетична діяльність посівів соризу в умовах південно-західної частини Лісостепу України (2011)
Вдовенко С. А. - Особливості формування врожаю гливи звичайної за інтенсивного вирощування (2011)
Хоміна В. Я. - Показники продуктивності рослин розторопші плямистої (Silibum marianum L.) залежно від застосування біологічно активних препаратів за різних способів сівби, Недільська У. І. (2011)
Дубровін В. О. - Використання біотехнологічних альтернатив для вирощування біологічної продукції в гідропонних установках, Коломієць Ю. В., Таргоня В. С., Старчевський Ю. І. (2011)
Дубровін В. О. - Вплив ферментованої гнойової біомаси на вегетацію овочевих культур у закритому ґрунті, Коломієць Ю. В., Таргоня В. С. (2011)
Князюк О. В. - Агроекологічне випробування та підбір гібридів кукурудзи різних груп стиглості для силосного конвеєру в умовах правобережногоЛісостепу, Липовий В. Г. (2011)
Сердюк М. Є. - Інтенсивність окисно-відновних процесів при зберіганні плодів сливи за обробки антиоксидантними композиціями, Данченко О. О. (2011)
Прісс О. П. - Зміни вмісту каротиноїдів і хлорофілів у плодах томату з відкритого та закритого ґрунту протягом зберігання за дії антиоксидантів, Жукова В. Ф., Данченко О. О. (2011)
Сухомуд О. Г. - Формування якості зерна пшениці озимої за різних норм добрив і застосування фунгіциду Фалькон460 ЕС, к.е. та стійкість її до ураження бурою листковою іржею, Любич В. В. (2011)
Ходаніцька О. О. - Вплив хлормекватхлориду на накопичення і перерозподіл вуглеводів між органами рослин льону олійного в процесі росту та урожайність культури, Кур'ята В. Г., Корнійчук О. В. (2011)
Трохимчук В. А. - Оцінка біометричних показників надземної частини відсадків (2011)
Лозінський М. В. - Успадкування маси зерна головного колосу реципрокними гібридами пшениці м’якої озимої (2011)
Марченко А. Б. - Аналіз сучасного стану зелених насаджень скверу біля торгових рядів м. Біла Церква, Олешко О. Г. (2011)
Власенко В. А. - Селекційні індекси у складі параметрів моделі сорту пшениці м'якої ярої для умов Лісостепу України, Лозінська Т. П., Солона В. Й. (2011)
Васильківський С. П. - Оцінка адаптивного потенціалу ячменю ярого за продуктивною кущистістю, Гудзенко В. М. (2011)
Сиворакша М. В. - Мінливість якісних показників насіння сортів і гібрида F1 кукурудзи цукрової, Горова Т. К. (2011)
Трегуб М. І. - Вітроенергетика в системі сталого розвитку аграрного виробництва (2011)
Хіврич О. Б. - Енергетичні рослини як альтернатива традиційним видам палива, Квак В. М., Каськів В. В., Мамайсур В. В., Макаренко А. С. (2011)
Колодій С.М. - Селекційна цінність зразків картоплі за стійкістю проти фітофторозу та господарсько цінними ознаками (2011)
Тернавський А. Г. - Врожайність сортів огірка залежно від якісних показників розсади (2011)
Карпенко К. М. - Ефективність використання регулятора росту АКМпри вирощуванні помідора за інтенсивною технологією в степовій зоні України (2011)
Калитка В. В. - Вплив регулятора росту АКМна продуктивність і якість насіння ячменюозимого залежно від попередника в Південному Степу України, Ялоха Т. М. (2011)
Золотухіна З. В. - Вплив регулятора росту на продуктивність і якість зерна пшениці озимої за у мов недостатнього зволоження Південного Степу України (2011)
Вахній С. П. - Ефективна технологія вирощування буряків цукрових, Карпук Л. М., Хахула В. С., Якимець М. М. (2011)
Кочмарський В. С. - Зимостійкість як складова адаптивного потенціалу пшениці озимої (2011)
Вихідні дані (2011)
Содержание (2011)
Белоусов А. А. - Дифференциальные игры с интегральными ограничениями на управления в норме (2011)
Пепеляев В. А. - О регулировании цен на продукты питания с целью обеспечения продовольственной безопасности Украины, Голодникова Н. А. (2011)
Донец Г. А. - Свойства базовой компоненты бициклической Т-факторизации, Мироненко О. В. (2011)
Березовский О. А. - Достаточное условие точности двойственных лагранжевых оценок для квадратичных экстремальных задач (2011)
Чикрий Г. Ц. - Об одной игровой задаче мягкой встречи двух разнотипных объектов (2011)
Рудык В. А. - Представление структуры белка в трехмерных дискретных решетках произвольного типа (2011)
Бигун Я. И. - Об игровых задачах для квазилинейных импульсных систем, Кривонос И. Ю., Чикрий К. А., Ткачик А. М. (2011)
Дзюбенко К. Г. - Диагонализация компактного симметричного оператора (2011)
Матичин И. И. - Представление решений систем линейных дифференциальных уравнений дробного порядка (2011)
Некрылова З. В. - О тестировании спецификации моделей PANEL-данных, Шулинок Г. А. (2011)
Кузьменко В. Н. - Алгоритм решения квадратичной задачи в PNK-методе, Ненахов Э. И. (2011)
Стецюк П. И. - О спектральных свойствах модели Леонтьева, Бондаренко А. В. (2011)
Лиховид А. П. - Об одной реализации r-алгоритма (2011)
Бардадым Т. А. - Исследование зависимостей между финансовыми индексами, Голикова В. В. (2011)
Донец Г. А. - Об одной комбинаторной задаче логического типа, Кузнецов С. Т. (2011)
Горин В. В. - Сравнение алгоритмов анализа изображений в задаче распознавания лиц (2011)
Горбачук В. М. - Проектирование контрактов в условиях риска, Бойко В. В., Русаков И. А. (2011)
Лаптин Ю. П. - Некоторые вопросы использования негладких штрафных функций (2011)
Шпига С. П. - Верхняя оценка стохастического интеграла по многокомпонентному дробному броуновскому движению (2011)
Хіміч О. М. - Оптимізація паралельного ітераційного процесу для лінійних систем з розрідженими матрицями, Полянко В. В. (2011)
Донець А. Г. - Координатний метод локалізації значення лінійної функції, заданої на перестановках, Шулінок І. Е. (2011)
Павленко В. Б. - Теоретические аспекты построения гамильтоновa цикла (2011)
Карпец Э. П. - Полудинамическая модель таблиц "затраты-выпуск” для прогнозирования макроэкономических пропорций, Дюличева Ю. Ю. (2011)
Титул, зміст (2014)
Мельник Т. - Імпортоспоживання в Україні: масштаби та тенденції, Пугачевська К. (2014)
Близнюк В. - Соціально-економічні складові трудової міграції (2014)
Гудим К. - Транснаціоналізація як чинник глобалізації (2014)
Міщенко А. - Система показників конкурентних переваг підприємства торгівлі (2014)
Юсупова О. - Стимулювання покупців у роздрібній торгівлі (2014)
Денисенко А. - Ризик-контроль формування туристичного продукту (2014)
Чугунов І. - Бюджетно-податкова політика в умовах інституційних перетворень, Макогон В. (2014)
Кучер Г. - Фінансовий потенціал економічного розвитку: теоретичний аспект (2014)
Колосова В. - Кредити міжнародних фінансових інституцій у системі бюджетного планування (2014)
Бочуля Т. - Сприйняття та інтерпретація облікової інформації (2014)
Закіров М. Б. - Християнський соціалізм: "позитивне співвідношення" С. Булгакова і господарська свобода у рамках духовності і права С. Франка (2014)
Solovyova A. S. - The specifics of interpretation of the concept "political anti-utopia" (2014)
Степаненко О. Г. - Політична люстрація: теоретичні засади поняття (2014)
Супрун А. О. - Роль емпіричних методів у політичному аналізі (2014)
Бойко О. Д. - Особливості структури колективної пам’яті (2014)
Євтушенко О. Н. - Політологічний вимір концепту "брендинг держави", Присяжненко І. О. (2014)
Іванов М. С. - Розвиток інституту професійних спілок як важливий чинник становлення сучасного громадянського суспільства в Україні (2014)
Колесніченко Н. М. - Політична культура молоді України та її розвиток в умовах реформ (2014)
Кушакова М. К. - Аналіз залучення маніпулятивних політичних технологій президентської виборчої кампанії 2010 року (2014)
Ніколаєнко Н. О. - Адміністративний ресурс як пострадянський синдром у виборчому процесі (2014)
Prostova O. I. - The specificity of applying the technology of non-violent resistance in the political relations (ІІ): specific features of implementation the technology of revolution export on the territory of former USSR (Georgia, Ukraine, Kyrgyzstan) (2014)
Сидоренко С. С. - Сучасні концепції співіснування національно-етнічних меншин у політичному просторі (2014)
Барщевський Є. І. - Наслідки демократизації країн Південно-Східної Азії для АСЕАН та нормотворчого інституту "Шлях АСЕАН" (2014)
Богданова Т. Є. - Енергетичне співробітництво Венесуели з КНР за адміністрації Уго Чавеса, Кожевнікова О. В. (2014)
Далявська Т. П. - Міжнародні технології врегулювання проблем невизнаних держав (2014)
Завадська О. Р. - Стратегічний розвиток держави в умовах глобалізації: теоретичний аспект (2014)
Кухтин М. М. - Региональные измерения российско-немецкого сотрудничества (2014)
Людвіцький Т. - Головування в Раді Європейського Союзу (порівняльний аналіз продуктивності головування великих та малих країн) (2014)
Lushagina T. - Crises and problems of the European Union: Past and Present, Tysyachnyi V. (2014)
Тихоненко І. В. - Застосування теорії Б. Бузана для дослідження феномену регіоналізму (на прикладі Південної Азії) (2014)
Шевчук О. В. - Зовнішньополітична стратегія адміністрації Б. Обами щодо РФ: завдання та інструменти в умовах "української кризи" (2014)
Іовчева А. М. - Інформаційне суспільство в умовах глобалізаційного розвитку (2014)
Содержание (2004)
Шор Н. З. - Двойственные оценки для оптимизационной задачи квадратичного типа на многообразии Штиффеля, Стецюк П. И., Березовский О. А. (2004)
Донец Г. А. - Об общем представлении числовых графов, Шулинок И. Э. (2004)
Коваль В. П. - Об оценке альтернативных решений на основе методов имитационного моделирования, Пепеляев В. А., Черный Ю. М. (2004)
Журбенко Н. Г. - Об одном алгоритме e-субградиентного типа минимизации выпуклой функции, Ненахов Э. И. (2004)
Строк В. В. - Унициклические факторизации сети типа свернутой бабочки, Чагарный А. В. (2004)
Мироненко О. В. - Разноразмерные древесные разложения полных графов (2004)
Кирилюк В. С. - Об одном обобщении полиэдральной когерентной меры риска (2004)
Норкин В. И. - О глобальной минимизации функций минимума методом минорант, Онищенко Б. О. (2004)
Семенов В. В. - Умови глобальної оптимальності для обернено опуклих екстремальних задач в нерефлексивних просторах, Сорока Ю. Б. (2004)
Шулінок Г. О. - Про ізоморфізм натуральних модульних графів (2004)
Горбачук В. М. - Поведінка конкурентної фірми за невизначеності, Ненахова С. Г. (2004)
Лавров Л. Г. - Оптимизационная модель прогнозирования фискальных и монетарных показателей, Карпец Э. П. (2004)
Шарифов Ф. А. - Алгоритмы нахождения нижней оценки для задачи синтеза сети с заданной вершинной связностью (2004)
Игнатенко А. П. - Об одной задаче позиционного группового преследования (2004)
Матичин И. И. - Дифференциальные игры с импульсным управлением, Чикрий К. А. (2004)
Кузьменко В. Н. - Сравнение двух субградиентных методов при нахождении оценок для задач размещения, Гольденгорин Б. И., Тсо М., Стецюк П. И. (2004)
Донец Г. А. - Задача о дискретном построении образов, Альшаламе Самер. (2004)
Заславский В. А. - О взаимодействии субъектов экономической деятельности и формальные модели биоценоза, Киреев С. А., Ненахов Э. И. (2004)
Пепеляева Т. В. - Об одной задаче управления стохастической системой на финансовом рынке (2004)
Лаптин Ю. П. - Решение блочных нелинейных задач оптимизации со связывающими переменными, Журбенко Н. Г., Кузьменко В. Н. (2004)
Шило О. В. - Алгоритм глобального равновесного поиска для решения задачи о p-медиане (2004)
Лізунов П. П. - Моделі та засоби формування комплексного інформаційно-освітнього середовища навчального закладу, Білощицький А. О. (2007)
Белова Н. В. - Использование генетических алгоритмов на базе сетей Петри при проектировании перестраиваемого процессорного модуля, Петросов Д. А., Цуканов В. Ю., Чалый И. В. (2007)
Бурковський С. І. - Вибір показників ефективності для оцінки взаємодії зенітних ракетних військ та винищувальної авіації, Стахєєв М. О., Місюра О. М., Опалєв Ю. І., Півнєв Д. А. (2007)
Варлыгина А. Ю. - Анализ средств построения математического описания статистических закономерностей в СУБД SQL Server, Дмитренко А. Ю., Заволодько А. Э., Ющенко А. Г. (2007)
Васильєв В. А. - Аналіз впливу поточних оцінок кутових координат на супроводження цілі в умовах дії активних шумових перешкод (2007)
Воробйов О. В. - Метод перерозподілу обчислювального ресурсу критичної ділянки мережі передачі даних АСУ (2007)
Воробьев Ю. А. - Сравнительный анализ способов дорнования отверстий, Воронько В. В., Степаненко В. Н. (2007)
Гринев Д. В. - Распознавание текста по структурным критическим точкам (2007)
Джус Р. М. - Реологічні особливості авіаційних трібосистем при застосуванні технологій тріботехнічного відновлення (2007)
Замула О. А. - Аналіз алгоритмів формування псевдовипадкових послідовностей для систем зв’язку з кодовим розподілом каналів, Грабчак В. І. (2007)
Кириллов И. Г. - Математическая модель адаптивной маршрутизации цифровой информации о воздушной обстановке в телекоммуникационной сети перспективной АСУ авиации и ПВО, Семенов С. Г. (2007)
Климченко В. И. - Уменьшение нестабильности несущей частоты радиоимпульсов посредством адаптивной коррекции спектров эхо-сигналов, Очкуренко А. В. (2007)
Краснобаєв В. А. - Питання прийняття рішень щодо керування у складних ієрархічних системах, Пантелей Ю. В., Жермельова Р. Ю. (2007)
Кухарський І. А. - Можливості синтезу системи архівації аерокосмічних даних як складної динамічної системи (2007)
Малахов С. В. - Трансцендентная реализация централизованного управления телекоммуникационной сетью перспективного ракетного комплекса на основе принципов WMN-технологии, Снисаренко А. Г., Рассомахин С. Г., Линник Н. Ф., Шлокин В. Н. (2007)
Малыш А. Н. - Способы получения трехфазного переменного тока повышенной частоты и их сравнительный анализ (2007)
Мельниченко А. Е. - Полумарковская модель эксплуатации войсковых средств измерительной техники (2007)
Михнов Д. К. - Анализ автоматизированных систем, повышающих эффективность управления карьерным транспортом, Климов Г. С. (2007)
Можаев А. А. - Усовершенствование транспортных протоколов в мультисервисных сетях, Подорожняк А. А., Ильина И. В., Коваленко А. А. (2007)
Олійник Ю. А. - Визначення характеристик параметрів випадкової функції швидкості вітру, Бородавка В. А., Слободянюк В. Ф. (2007)
Подліпаєв В. О. - Методики підвищення точності визначення місцезнаходження космічного апарату з використанням імовірнісно-геометричного підходу до порівняння геометричних форматів похибок місцезнаходження космічного апарату (2007)
Присяжний В. І. - Аналіз основних факторів, що впливають на якість функціонування наземного автоматизованого комплексу управління космічними апаратами спостереження, Мироненко В. В. (2007)
Рубан И. В. - Кодирование трансформант дискретного преобразования Хартли относительно цветовой насыщенности блока исходного изображения (2007)
Ставицький С. Д. - Методика попереднього визначення положення космічного апарата за вимірювальною інформацією недостатнього обсягу (2007)
Талавиря В. О. - Метод ситуаційного управління протиповітряної оборони окремої механізованої бригади під час ведення бойових дій в збройному конфлікті, Щеголев І. В., Абрашін В. О. (2007)
Толстолужская Е. Г. - Результаты оценки показателей эффективности параллельного решения системы линейных уравнений методом Гаусса (2007)
Челпанов А. В. - К вопросу об организации технического обслуживания радиотехнических систем специального назначения, Карпенко О. В. (2007)
Белокурский Ю. П. - Итерационный алгоритм определения параметров СВЧ-трактов на основе многозондового метода, Козлов Ю. В., Козлова А. Н., Руженцев И. В. (2007)
Вдовиченко Е. И. - Статистические характеристики мощности сигнала, отраженного флуктуирующим объектом при ретрансляционном методе диагностики (2007)
Харыбин А. В. - Модель воздействий на работоспособность волоконно-оптической линии передачи информации (2007)
Евсеев С. П. - Несимметричные криптосистемы на эллиптических кодах для каналов с автоматическим переспросом (2007)
Кузнецов А. А. - Алгебраический метод помехоустойчивого кодирования алгеброгеометрическими кодами на пространственных кривых, Пасько И. В., Королёв Р. В. (2007)
Купріненко О. М. - Побудова функцій належності нечітких множин, які відповідають кількісним експертним оцінкам (2007)
Левченко А. О. - Побудова функції належності в передбаченні порядкового типу шкали вимірювань (2007)
Приходько С. И. - Оценка нижней границы свободного кодового расстояния алгебраически заданных сверточных кодов, Кузьменко Д. М. (2007)
Романова Т. Е. - Математическая модель задачи размещения ориентированных круговых сегментов и кругов, Ступак Е. А. (2007)
Адаменко М. І. - Методика інформаційного аналізу об’єктів при створенні комп'ютерних систем підтримки прийняття управлінських рішень для МНС України, Пашнєв А. А. (2007)
Михнов Д. К. - Повышение эффективности функционирования подсистемы продаж супермаркета за счет внедрения технологий автоматического речевого распознавания и беспроводных технологий, Шуть Д. А. (2007)
Пічко І. О. - Система професіонального відбору та професіональної орієнтації молоді, як основа якісного покращення комплектування військового навчального закладу курсантами, Корнієнко А. П., Матушевська В. Є., Клівець С. І. (2007)
Реферати (Abstracts) (2007)
Наші автори (2007)
Алфавітний покажчик (2007)
Безверхий К. В. - Методичні засади формування інтегрованої звітності підприємства (2014)
Бруханський Р. Ф. - Зміна управлінських парадигм як фактор розвитку бухгалтерського обліку: стратегічний аспект (2014)
Височан О. С. - Концепція бухгалтерського обліку діяльності туристичних операторів на засадах логістично-інформаційного підходу (2014)
Goel S. - Creating Accounting Numbers Using Designed Choices: A Case Study of Indian Hotel Industry (2014)
Камінська Т. Г. - Облікове забезпечення використання біологічного капіталу (2014)
Канцуров О. О. - Еволюція інституту бухгалтерського обліку (2014)
Кучеркова С. О. - Роль бухгалтерської звітності як джерела інформації при залученні інвестицій (2014)
Кушніренко Д. І. - Сутність незавершеного виробництва як облікової категорії (2014)
Монастирська Т. Б. - Джерела доходів об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та їх диверсифікація: обліково-класифікаційний зріз (2014)
Орлова Н. С. - Особливості підготовки нефінансової звітності корпорацій (2014)
Рожелюк В. М. - Організація обліку витрат на переробку сільськогосподарської продукції (2014)
Фірер Д. О. - Місце та роль бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами (2014)
Афанасьєв К. М. - Практичні аспекти оцінки синергічного ефекту від злиття та поглинання компаній, Ганечко І. Г. (2014)
Іващенко А. І. - Теоретичні аспекти розвитку соціально відповідального інвестування в Україні (2014)
Малишкін О. І. - Порівняльний аналіз показників декларації з податку на прибуток підприємств Росії та України (2014)
Мірошниченко І. С. - Зовнішня заборгованість України як чинник впливу на економічну безпеку держави в умовах глобалізації (2014)
Стецюк П. А. - Управління кредитоспроможністю підприємства: теоретичні та практичні аспекти, Гудзь О. Є. (2014)
Шваб О. В. - Агрохолдинги з активами в Україні на світових фондових майданчиках (2014)
Пасько О. В. - Модифікації думки та пояснювальні параграфи в аудиторських звітах публічних компаній України, акції яких котуються на Варшавській фондовій біржі, Гордієнко М. І. (2014)
Стецюк Л. С. - Оцінка стану інформаційного забезпечення аналізу господарської діяльності підприємства (2014)
Костенко О. М. - Інформаційний потенціал управління соціально-економічними об’єктами (2014)
Сидоренко О. В. - Базові норми європейської системи регулювання біржових відносин та практика їх застосування в Україні (2014)
Скобара В. В. - Аналіз складових економічного потенціалу сільськогосподарських підприємств, Подкопаєв В. В. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Содержание (2014)
Панов Б. В. - Актуальные вопросы стратегии медицинского обеспечения транспортной отрасли украины на пути интеграции в европейское сообщество (2014)
Шарипов К. О. - Биомедицинские и социальные аспекты старение и активного долголетия, Джайнакбаев Н. Т. (2014)
Зинкин В. Н. - Актуальные вопросы обеспечения работоспособности и сохранения здоровья инженерно-технического состава авиатранспортных предприятий (2014)
Хоменко І. М. - Вивчення особливостей харчування населення найбільш радіоактивно забруднених територій України в сучасних умовах, Фус С. В. (2014)
Тверезовський М. В. - Єдиний реєстр мікроорганізмів, виділених та ідентифікованих в Україні: проблеми та перспективи розв’язання, Чумаченко Т. О., Чумаченко О. В., Трунов О. О., Плешко Е. А., Тверезовський В. М., Саніна І. І. (2014)
Гоженко А. І. - Вплив флокаліну та дилтіазему на іонорегулювальну функцію нирок за умов гіпоксичної нефропатії, Філіпець Н. Д. (2014)
Новицкая И. К. - Морфологическое исследование слизистой оболочки полости рта после применения реминерализующего геля "Слюрем" в эксперименте (2014)
Колішецька М. А. - Вміст Т- і В-лімфоцитів у крові морських свинок при експериментальній бронхіальній астмі (2014)
Николаева О. В. - Влияние гипокалорийной диеты на морфофункциональное состояние поджелудочной железы беременных крыс и их потомства, Ковальцова М. В., Татарко С. В., Литвиненко Е. Ю. (2014)
Павлова Е. А. - Иммуногистохимические изменения в ткани легкого и перибронхиальных лимфатических узлов при хронической сердечной недостаточности (2014)
Александрова А. И. - Противовоспалительная активность мягкой лекарственной формы нового соединения на основе каликс (2014)
Пихтєєва О. Г. - Експериментальне обґрунтування можливості використання мікроелементного препарату ЕСМІН® для індукції металотіонеїну та зниження токсичної дії кадмію, Самохіна Н. А., Большой Д. В. (2014)
Палагина И. А. - Субхроническое влияние сукцинатсодержащих соединений на обмен липидов, оксида азота и процессы липопероксидации в организме крыс, Лалыменко О. С., Кудря М. Я., Устенко Н. В. (2014)
Авраменко А. А. - Частота выявления метаплазии по желудочному типу и активных форм хеликобактерной инфекции в двенадцатиперстной кишке у больных Хроническим хеликобактериозом с медиогастральными язвами (2014)
Алипова О. Є. - Метаболічні вектори відновлювального лікування хворих похилого віку в залежності від варіанту артеріальної гіпертензії (2014)
Клименко Э. С. - Особенности ультразвуковой диагностики пограничных опухолей яичников, Головко Т. С., Бакай О. А., Свинцицкий В. С. (2014)
Барінов Е. Ф. - Механізми ініціації рецидиву хронічного обструктивного пієлонефриту, Кравченко А. Н., Твердохліб Т. А., Баликіна А. О. (2014)
Вильчевская Е. В. - Анализ популяции бластных клеток с лейкоз-ассоциированным иммунофенотипом у пациентов с острым В-лимфобластным лейкозом, Михайличенко В. Ю., Конашенкова В. В., Букалова Т. Н., Тетюра С. А., Бахчиванжи И. А. (2014)
Нечипуренко О. Н - Теоретическое обоснование нового комплексного метода лечения рецидивирующего бронхита у детей, Пархоменко Л. К. (2014)
Гудима А. А. - Ефективність впливу клітинної терапії на поглинально-видільну та глікогенсинтезувальну функції печінки в ранній період краніоскелетної травми, ускладненої крововтратою, Заєць Т. А. (2014)
Ерошкин А. А. - Торакоскопическая симпатэктомия при лечении облитерирующих заболеваний артерий верхних конечностей, Миминошвили О. И., Михайличенко В. Ю. (2014)
Кириченко А. Г. - Нові аспекти запобігання та лікування легкого когнітивного розладу ("мild cognitive impairment") при цереброваскулярній патології (2014)
Котюжинская С. Г. - Патологические изменения липидтранспортной системы при сахарном диабете (2014)
Международная научно-практическая конференция "микроэлементы в медицине, ветеринарии, питании: перспективы сотрудничества и развития” (2014)
Всеукраїнська науково-практична конференція "методи і технології реабілітації в транспортній галузі" (2014)
Правила для авторов (2014)
Березюк Т. П. - Державне регулювання як пріоритетний напрям розвитку туризму в Україні (2013)
Болдак А. К. - Малое предпринимательство в Республике Беларусь (2013)
Дерев’янко І. В. - Сфера послуг: сутність, структура та чинники формування попиту (2013)
Жемба А. Й. - Світові тенденції впливу інноваційних факторів на економічний розвиток країн в умовах глобалізації (2013)
Запухляк В. З. - Теоретичні основи економічного розвитку країн (інвестиційний аспект) в умовах цивілізаційної кризи (2013)
Заяць В. С. - Прояви системної кризи: українські реалії (2013)
Касич А. О. - Багатофакторна продуктивність як індикатор рівня технологічного розвитку країни (2013)
Клець М. В. - Світогляді аспекти міжнародної співпраці освітніх інституцій України та Польщі, Клець Д. В. (2013)
Карман І. І. - Прогноз цін на вітчизняному ринку риби та морепродуктів (2013)
Крихівська Н. О. - Підходи до визначення поняття "економічний потенціал підприємства" (2013)
Левицька С. О. - Передумови та шляхи реалізації підходів збалансованого розвитку в системі процесів глобалізації, Солодкий В. О. (2013)
Литвиненко Я. В. - Маркетинговий підхід дослідження ринку банківських послуг в Україні (2013)
Ліпич Л. Г. - Сучасні підходи до трактування сутності поняття "ресурсозбереження", Свистун В. М. (2013)
Лойко В. В. - Сучасні тенденції та проблеми інвестиційно-інноваційного розвитку регіонів України в контексті забезпечення економічної безпеки (2013)
Лусте О. О. - Господарський менталітет як складова інституціональної організації економічної діяльності (2013)
Мальчик М. В. - Логістична діяльність промислового підприємства в його маркетинговій політиці, Толчанова З. О. (2013)
Мискевич Е. В. - Разработка рекламной кампании для повышения конкурентоспособности продукции ОАО "Ивацевичдрев" (2013)
Петрішина Т. О. - Досягнення конкурентних преваг у контексті глобального стратегічного управління (2013)
Рудь Н. Т. - Відкриті інновації – нова парадигма інноваційного розвитку (2013)
Савченко О. Р. - Інформаційне забезпечення системи менеджменту організації (2013)
Супрун А. А. - Проблеми розвитку страхового ринку України у посткризовий період, Божкова А. С. (2013)
Транченко Л. В. - Земельні ресурси як головний засіб розвитку національної економіки, Транченко О. М. (2013)
Федорук О. В. - Наукові основи забезпечення продовольчої безпеки держави в системі національної економічної безпеки (2013)
Dziekanski P. - Modern brand-asset built marketing (2013)
Борейко В. І. - Доходи та витрати населення України в ХХІ столітті (2013)
Борисюк О. В. - Напрямки управління державного боргу України в сучасних умовах (2013)
Вишневська Н. В. - Проблеми обслуговування та управління зовнішнім державним боргом України, Кучерук М. В. (2013)
Глухова В. І. - Формування доходів місцевих бюджетів у податкоспроможних регіонах (2013)
Гнєдова О. О. - Дискусійність функцій податків на сучасному етапі розвитку ринкових відносин, Бикова Ю. А. (2013)
Дем’янчук О. І. - Децентралізація фінансових ресурсів місцевими бюджетами України (2013)
Дем’янчук О. І. - Шляхи вдосконалення фінансового забезпечення соціальних гарантій в Україні, Заблоцька О. С. (2013)
Десятнюк О. М. - Теоретико-методологічні засади управління податковим боргом (2013)
Дмитрів В. І. - Фіскальне значення податку на додану вартість та його роль у підвищенні інвестиційної привабливості країни, Фриюк Т. Ю. (2013)
Зглюй Т. В. - Налоговая эффективность как составляющая модернизации экономики (2013)
Карлін М. І. - Податок на нерухомість у країнах ОЕСР та в Україні: історія і сьогодення (2013)
Ковалевич Д. А. - Основні засади планування та виконання місцевих бюджетів, Рошило В. І. (2013)
Кондратенко М. Б. - Систематизація наукових підходів до розкриття змісту поняття "податкове навантаження" (2013)
Маліновська К. О. - Податковий аспект діяльності суб’єктів малого підприємництва (2013)
Панура Ю. В. - Узагальнення наукових підходів до визначення сутності податків та їх систематизації (2013)
Посаднєва О. М. - Моніторинг фінансової незалежності місцевих бюджетів як інформативна складова реалізації принципів фіскальної децентралізації, Костіна Н. М. (2013)
Сідельникова Л. П. - Напрями реформування екологічного оподаткування в Україні, Якуша Я. В. (2013)
Спасів Н. Я. - Доходи Державного бюджету України – 2012: асиметрії формування та резерви нарощування, Турський І. В. (2013)
Черновська М. М. - Теоретичні підходи до визначення суті місцевих бюджетів та бюджетів місцевого самоврядування (2013)
Антонюк П. П. - Механізм підтримки соціальної безпеки промислових підприємств: мета, завдання принципи (2013)
Гнилякевич І. З. - Особливості регулювання діяльності державних підприємств сфери послуг, Старостіна Г. П. (2013)
Грабар Р. Н. - Транснациональные компании как потенциальные инвесторы белорусской экономики (2013)
Грицюк Н. О. - Системи оподаткування в Україні та їх вплив на підприємство (2013)
Квасницька Р. С. - Місце та роль не фінансових корпорацій – інститутів фінансового ринку України (2013)
Кривицька О. Р. - Ресурси страховика та страхові ресурси: теоретична полеміка чи практична несумісність (2013)
Лень В. С. - Щодо капіталізації внесків до статутного капіталу необоротними матеріальними та нематеріальними активами (2013)
Малашенко Ю. А. - Становлення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів: світовий та вітчизняний досвід (2013)
Мамонтова Н. А. - Стратегічні орієнтири підвищення півня капіталізації компаній з урахуванням глобальних викликів (2013)
Поддєрьогін А. М. - Механізм функціонування податку на додану вартість та його вплив на господарську діяльність суб’єктів підприємництва, Лесько М. В. (2013)
Проскуріна Н. М. - Загальні аспекти використання аутсорсингу в діяльності підприємств, Шлепа К. Ю. (2013)
Романенко О. В. - Стратегічний аналіз вартості підприємства (2013)
Рудик О. Р. - Антикризова діагностика суб’єктів господарювання в економіці України (2013)
Стасик О. О. - Принципи ефективності злиттів і поглинань корпоративних структур в Україні (2013)
Супрун А. А. - Забезпечення фінансової стійкості підприємств гірничозбагачувальної галузі м. Кривого Рогу (ретроспективний і перспективний аспект), Судаченко Ю. Ю. (2013)
Черкасова С. В. - Інвестиційні стратегії інститутів спільного інвестування (2013)
Шимко О. В. - Інтеграція підприємств як напрям формування ефективного конкурентного середовища в торгівлі (2013)
Шкварець Г. В. - Порядок визначення розміру страхового портфеля (2013)
Шульський М. Г. - Роль духовенства у розвитку кооперації в Галичині (2013)
Шумак Ж. Г. - Экономические основы ресурсосбережения на предприятиях мясоперерабатывающей промышленности (2013)
Рахмайлов Є. В. - Концепт тотальної мобілізації в соціальній філософії Е. Юнгера (2014)
Карпенко С. Р. - Дискурс влади як предмет філософського дослідження: між дискурсивними практиками та лінгвістичним дискурс-аналізом (2014)
Гапеева А. С. - Исследование добродетели в работах Т. Хурки (2014)
Братаніч Б. В. - Буттєвий вимір медіа-освітнього простору (2014)
Дмитренко М. Й. - Корпоративна культура та її екзистенціональний смисл (2014)
Синькевич О. Б. - Отношения Я – Другой как модус идентичности (2014)
Пашков В. В. - Філософський дискурс сучасної післядипломної педагогічної освіти (2014)
Духович О. Б. - Iнтерсуб’єктивна модель конституювання Я в ранньому періоді творчості М. М. Бахтіна (2014)
Лобода Ю. О. - Війна та гра в культурологічній концепції Й.Гейзінги (2014)
Кадиевская И. А. - Социальное настроение как показатель духовного благополучия (2014)
Морарь М. В. - Внесок М. Острогорського в розробку теорії політичних партій (2014)
Бабка В. Л. - Функціональні етапи здійснення політичного впливу (2014)
Костючков С. К. - Біологічне й соціальне розуміння природи людини: біополітичний аспект (2014)
Музиченко Г. В. - Ефективність політичної реклами в електоральному процесі: досвід позачергових виборів президента України-2014 (2014)
Абдуліна Т. Г. - Теоретичні та практичні аспекти функціонування системи національної безпеки США – досвід для України (2014)
Швечикова Я. П. - Європейський регіональний комплекс безпеки в сучасній безпековій структурі світу (2014)
Шипунов Г. В. - Авторитарний режим у Білорусі: історія становлення (2014)
Широченко Т. В. - Іміджева політика Росії: інституційний та технологічний виміри (2014)
Красносілецький Д. П. - Розв’язання мовного питання сучасної України за умови "російського чинника" (2014)
Гришина Т. В. - Підтримання соціальних контактів як соціокультурний прояв соціального залучення старшої вікової групи в Україні (2014)
Малес Л. В. - Символічні зміни в просторі міста в соціокультурних контекстах XX ст. (2014)
Слющинський Б. В. - Субкультура населення українського Приазов’я в контексті європейських і загальноукраїнських процесів (2014)
Хрустальова М. С. - Гендерні аспекти ризиків цивільного шлюбу (2014)
Ступак Ф. Я. - Сторінки життя та діяльності В. Антоновича (2014)
Гірняк Г. З. - Стан дослідження питання місцевого самоврядування в науковій українській літературі (2014)
Охріменко О. С. - Історія повсякденності як сучасний напрямок вивчення міст Англії доби високого Середньовіччя (2014)
Тижненко Т. В. - Однонуклеотидний полiморфiзм –11391 G>A гена адипонектину (ADIPOQ) у хворих на цукровий дiабет 2 типу, ускладнений неалкогольною жировою хворобою печiнки, Атраментова Л. О., Караченцев Ю. I., Кравчун Н. О., Полторак В. В., Горшунська М. Ю., Йенсен Е., Лещенко Ж. А., Гладких О. I., Красова Н. С. (2014)
Тихонова Т. М. - Повiльно прогресуючий автоiмунний дiабет дорослих у поєднаннi з метаболiчним синдромом (2014)
Мисюра Е. В. - К вопросу распространенности абдоминального ожирения, Ильина И. М., Романова И. П., Казаков А. В., Зубко М. И., Кравчун Н. А. (2014)
Архипкiна Т. Л. - Композицiйний склад тiла та метаболiчнi особливостi у хворих на синдром полiкiстозних яєчникiв iз нормальною масою тiла, Любимова Л. П., Гончарова О. А. (2014)
Кравчун П. Г. - Комплексная оценка степени отклонения параметров метаболизма железа и эритропоэтина у анемичных больных с хронической сердечной недостаточностью: фокус на диабетическую нефропатию, Рындина Н. Г., Бабаджан В. Д., Паштиани Р. В., Литвиненко Е. Ю. (2014)
Плєхова О. I. - Стан когнiтивної сфери пiдлiткiв, хворих на дифузний нетоксичний зоб, якi мешкають в умовах легкого йододефiциту, Кирилова О. О., Турчина С. I. (2014)
Манская Е. Г. - Особенности пищевого поведения у молодых женщин с первичным ожирением (2014)
Минухин А. С. - Диагностическое значение расчетного свободного тестостерона у мужчин с идиопатическими патоспермиями, Бондаренко В. А., Кожемяка В. А. (2014)
Даневич О. О. - Вплив гiпофiзарної апоплексiї на клiнiчний перебiг та результати лiкування хвороби Кушинга, Гук М. О., Тесленко Д. С. (2014)
Сергiєнко Л. Ю. - Лептинорезистентнiсть як причина вiдсутностi змiн харчової поведiнки при гiперлептинемiї та ожирiннi у самиць щурiв — нащадкiв гестацiйно стресованих матерiв, Перець О. В., Селюкова Н. Ю., Бондаренко Т. В., Черевко Г. М., Толмачова Л. М., Маракiна Г. В. (2014)
Смолєнко Н. П. - Вплив локальної гiпертермiї сiм’яникiв на репродуктивну функцiю самцiв щурiв рiзного вiку, Чистякова Е. Є., Коренєва Є. М., Карпенко Н. О. (2014)
Бабийчук Л. В. - Уровни липидов и глюкозы в сыворотке крови крыс на фоне стресс-индуцированной артериальной гипертензии и после введения криоконсервированной кордовой крови, Сиротенко Л. А., Малова Н. Г., Коваль С. Н., Бабийчук В. Г., Мамонтов В. В. (2014)
Полторак В. В. - Сиртуины как перспективная мишень для профилактики и терапии сахарного диабета, Красова Н. С., Горшунская М. Ю. (2014)
Коркушко О. В. - Коррекция нарушенной толерантности к углеводам у людей пожилого возраста. Фокус — ингибиторы дипептидилпептидазы-IV (обзор литературы и собственные данные), Чижова В. П. Шатило В. Б., Антонюк-Щеглова И. А., Наскалова С. С. (2014)
"Українська школа ендокринологiї". 58-ма щорiчна науково-практична конференцiя з мiжнародною участю (5–6 червня 2014 року, м. Харкiв) (2014)
Анохин Ю. Л. - Ключевые сличения эталонов отношений напряжения переменного тока, Кикало В. Н., Копшин В. В., Носко С. Н. (2007)
Бегунов А. А. - Неопределенность в аналитике. Состояние и проблемы (2007)
Быкова Т. В. - Неопределенность вейвлет-восстановления результатов динамических измерений, Черепащук Г. А. (2007)
Величко О. Н. - Особенности применения оценки неопределенности в международных и национальных стандартах (2007)
Витвицкая Л. А. - Анализ неопределенности измерения расхода вещества вихревым методом, Пиндус Н. Н. (2007)
Володарский Е. Т. - Корректность оценки корреляции обусловленной постоянным смещением результатов измерений, Кошевая Л. А., Мишина Е. А. (2007)
Володарский Е. Т. - Корректность применения критерия Граббса при анализе результатов испытания с тремя элементами, Харченко И. А., Згуря В. И., Молочков М. Е. (2007)
Vyskocil L. - Uncertainty in Polynomial Calibration, Mariassy M. (2007)
Гордиенко Т. Б. - Основные подходы к оценке неопределенности в экологических и метрологических руководствах (2007)
Доброва В. Е. - Анализ проблем валидации биоаналитических методик используемых при фармакологических и клинических исследованиях лекарственных средств, Малоштан Л. Н. (2007)
Дойников А. С. - Неопределенность измерений по шкалам различных типов (2007)
Еременко В. С. - Исследование мощности критерия Кохрена при ограниченном числе наблюдений, Мокийчук В. М., Самойличенко О. В. (2007)
Занимонский Е. Е. - Оценка неопределенности измерения релятивистских эффектов при периодическом движении в гравитационном поле, Омельченко А. В. (2007)
Захаров И. П. - Программное средство для расчета неопределенности измерений, Водотыка С. В. (2007)
Князев В. В. - Оценка неопределенности результатов испытаний технических средств по параметрам ЭМС, Лесной И. П. (2007)
Косач Н. И. - Оценка неопределенности измерений расхода жидкости на эталонах (2007)
Коцюба А. М. - Оцінювання невизначеності вимірювання за результатами контрольних вимірювань з використанням стандартних зразків (2007)
Латипов В. Б. - Оценка неопределенности стационарных методов измерения теплопроводности материалов, Хакимов О. Ш. (2007)
Левин С. Ф. - Проблемы несоответствий в метрологии (2007)
Малецкая О. Е. - Формирование системы нормативных документов по оценке неопределенности измерений (2007)
Мачехин Ю. П. - Особенности методов анализа результатов измерений в хаусдорфовом пространстве (2007)
Москаленко М. В. - Методология оценки составляющей неопределенности результатов измерений обусловленной неточностью уравнения (модели) измерений (2007)
Назаренко Л. А. - Статистические методы анализа неопределенности результатов косвенных измерений, Щапов П. Ф. (2007)
Новиков В. В. - Вычисление расширенной неопределенности (2007)
Олейник А. Е. - Поправки учитывающие влияние ионосферных эффектов высших порядков при двухчастотных ГНСС измерениях, Прокопов А. В. (2007)
Опарин А. Л. - Сравнение прогностических свойств показателей вариабельности сердечного ритма у пациентов после острого инфаркта миокарда, Рудык Ю. С., Овчаренко И. Е. (2007)
Радев Х. - Внедрение концепции неопределенности измерений в Республике Болгария, Константинова В. (2007)
Рамазанова-Стёпкина Е. А. - Влияние неопределенности контрольно-измерительных операций при оценке качества зерна (2007)
Ример В. Д. - Опыт использования оценки неопределенности результатов испытаний контрольного образца при проведении межлабораторных испытаний, Попова Н. В., Матиенко-Куприянова Н. М., Сидорченко П. М. (2007)
Руженцев И. В. - Оценка неопределенности измерения толщины изделия и скорости распространения ультразвуковых колебаний при спектральной обработке автокорреляционной функции, Марченко А. В. (2007)
Циделко В. Д. - Неопределенность результата измерения. Дистанционный курс, Яремчук Н. А., Василенко М. В. (2007)
Чубатенко В. Я. - Апріорне оцінювання інструментальної складової невизначеності вимірювальної функції ВІС та АСК ТП, Чудєсов О. П., Шредер Л. О. (2007)
Чуновкина А. Г. - О рекомендации КООМЕТ R/GM/14:2006 "Руководство по оцениванию данных ключевых сличений КООМЕТ" (2007)
Голодняк В. А. - Анализ различных подходов к оцениванию неопределенности измерения массовой доли пестицидов в сырье и продуктах животного и растительного происхождения, Граница Н. П., Захаров И. П., Петик П. Ф., Сергиенко М. П. (2007)
Реферати (Abstracts) (2007)
Наші автори (2007)
Алфавітний покажчик (2007)
Штонь Г. - Лицар науки (2006)
Ткачук М. - Модерністський дискурс "Третього жмутка" збірки "Зів’яле листя" Івана Франка (2006)
Білоус П. - Зародження української літератури в трактуванні Івана Франка (2006)
Чайковська В. - Проблеми мистецького синтезу в творчій спадщині І. Франка (2006)
Астрахан Н. - І. Франко про естетичні основи літератури (на матеріалі праці "Із секретів поетичної творчості" (2006)
Чернюк С. - Еристичні аспекти дискусії І. Франка з М. Вороним у контексті українського модернізму (2006)
Сабат Г. - "Коли ще звірі говорили" І. Франка крізь призму художнього методу (2006)
Головань Т. - Іван Франко і біблійна критика (2006)
Левченко Г. - Модерністичне розхитування світу в романі І. Франка "Перехресні стежки" (2006)
Дуркалевич В. - "Великий шум" Івана Франка: реконструкція зразкового читача (2006)
Башманівський В. - Микола Зеров про творчу індивідуальність Івана Франка (2006)
Білоус Б. - Методологічні засади давнього жанротворення в концепції І. Франка (2006)
Вишина М. - І. Франко про "Повість врем’яних літ" (2006)
Лютко Н. - "Слово про Ігорів похід" у дослідженні І. Франка (2006)
Масловська М. - Особливості поетики казок І. Франка (2006)
Лотоцька С. - Український фольклор у ранній творчості Івана Франка (2006)
Бондарчук Л. - Народна пісня як джерело Франкової творчості, Бойко К. (2006)
Федунь М. - Доля синів І. Франка та їх внесок у спогадову спадщину про батька (2006)
Ватульєва А. - урбаністична проблематика у творчості Івана Франка (2006)
Шевчук А. - Проза І. Франка англійською мовою: особливості передачі українських реалій засобами англійської мови (2006)
Спартар І. - Іван Франко та Еліза Ожежко: взаємини, рецепція переклади (на матеріалі листів Івана Франка та Елізи Ожежко, перекладених Михайлом Возняком (2006)
Павлюк Я. - Шляхом пророка: "Мойсей" І. Франка та М. Конагніцької у перекладах (2006)
Бондарчук Л. - Іван Франко в музикознавчому дослідженні Бориса Тена (2006)
Гребенюк Т. - Мотив "Героя поневолі" в народницькій, модерністській та постмодерністській художньо-світоглядних парадигмах (2006)
Маєвський А. - "Перехресні стежки" І. Франка і "Темна музика сосон" В. Шевчука в компаративному вимірі (2006)
Шегеда О. - Творчі орієнтири І. Франка та П. Карманського (2006)
Клименко Т. - Образ Каїна в інтерпретації Івана Франка та Дж. Байрона (2006)
Конторчук Г. - Синтаксичні засоби емотивної експресії в казках І. Франка, Шевчук М. (2006)
Гаврилюк С. - Фразеологізми з компонентом "серце" в прозовій творчості І. Франка (на матеріалі повістей "Лель і Полель" та Перехресні стежки") (2006)
Янчук Н. - Проблема вивчення мови в мовознавчій спадщині Івана Франка (2006)
Гримашевич Г. - Концепція взаємодії літературної мови та діалектів у мовознавчій спадщині Івана Франка (2006)
Білоус Н. - Аналіз художнього твору в школі через призму поглядів І. Франка в оповіданні "Борис Граб" (2006)
Овдійчук Л. - Вивчення новели І. Франка "Сойчине крило" в школі (2006)
Березюк О. - Іван Франко та ідеї культурного виховання (2006)
Голубовська І. - Критика антипедагогічної освітньої системи в оповіданнях І. Франка (2006)
Пультер С. - Внесок Івана Франка в розвиток української дитячої літератури (2006)
Башманівський О. - Формування інтелекту підростаючого покоління в творчій спадщині І. Франка (2006)
Лісовський А. - Вивчення поем І. Франка як засіб літературно-естетичного розвитку учнів (2006)
Алексєєва Т. - Використання творів Івана Франка на уроках мови (2006)
Бунчук О. - Франкові ідеї федералізму та їх політико-правові інтерпретації (2006)
Близнюк А. - Редакторська концепція Івана Франка (2006)
Опанащук П. - Публіцистична спадщина І. Франка на сторінках першої щоденної української газети "Рада" (1906-1914 рр.) (2006)
Василевич І. - Іван Франко - теоретик і дослідник публіцистики (2006)
Костюк П. - Бердичів та Житомирщина в творчості І. Франка, Пашківський Ф. (2006)
Альмхерат Ахмад Али (Абдель Карим) - К вопросу выбора параметров при моделировании спонтанных изменений состояний архитектурных компонентов информационных систем, Жолткевич Г. Н. (2007)
Бондаренко А. Л. - Алгоритм определения положения летательных аппаратов в местной системе координат по данным глобальных спутниковых радионавигационных систем и наземных измерительных средств (2007)
Горобец Н. Н. - Анализ основных требований к качеству обслуживания в телекоммуникационных сетях при передаче цифровой информации о воздушной обстановке, Бохан К. А. (2007)
Гридин В. И. - Прогнозирование остаточного ресурса агрегатов ракетно-артиллерийского вооружения с использованием корреляционных зависимостей контролируемых эксплуатационных параметров износа, Пьянков А. А. (2007)
Жученко А. С. - Мягкое декодирование помехоустойчивых кодов (2007)
Залевский Г. С. - Обзор методов расчета вторичного излучения радиолокационных объектов (2007)
Иванцов М. Ю. - Система контроля и управления расходом топлива двигателей внутреннего сгорания, Кадацкая О. И., Сироклын В. П., Кошевой Н. Д. (2007)
Козелкова E. С. - Моделирование и оценка процесса внедрения информации дистанционного зондирования Земли в эколого-хозяйственный мониторинг (2007)
Коростиленко А. В. - Методологічний підхід щодо розпізнавання мовлення з використанням можливостей підсистеми розуміння висловлювань, Крамаренко О. Б. (2007)
Куприй В. Н. - Алгоритмическая оценка конструкции антенной решетки, Головин Г. А., Гриб Д. А., Невмержицкий И. М., Коваленко П. А., Гризо А. А. (2007)
Левыкин В. М. - Модели операций рецепции информации в динамической мультистабильной информационной системе, Евланов М. В. (2007)
Могилевич Д. И. - Методика оценки качества обслуживания в телекоммуникационной сети специального назначения с установлением соединения, Дружинин С. В., Климович О. К. (2007)
Морозов О. О. - Багатокритеріальний синтез складних систем за умов невизначеності інформації (2007)
Нікітюк О. Б. - Дослідження можливості застосування безпроводових мереж передачі даних в системі управління авіаційною бригадою (2007)
Онанченко Е. Л. - Исследование методов защиты информации, основанных на использовании алгебраических блоковых кодов, Кузнецов А. А., Лысенко В. Н., Грабчак В. И., Королёв Р. В. (2007)
Пащенко Р. Э. - Вейвлет обработка фрактальных сигналов (2007)
Перченко С. В. - Робастное оценивание параметров речевых сигналов в рамках модели линейного предсказания, Омельченко А. В. (2007)
Пономаренко Н. Н. - Оптимизация весов многопараметровой меры подобия для поиска изображений, Абрамов С. К., Лукин В. В., Царан А. С. (2007)
Потій О. В. - Ентропійна модель зрілості процесів захисту інформації (2007)
Прасол И. В. - Оптимальное проектирование аналого-цифровых схем на основе многокритериального подхода, Кобылинский А. В. (2007)
Рассомахин С. Г. - Одномерные кодово-сигнальные конструкции на основе нормализующего преобразования двоичных последовательностей (2007)
Рубан И. В. - Объектно-ориентированный подход к сжатию изображений (2007)
Ситников Д. Э. - Метод нахождения минимизированных наборов признаков в базах данных с использованием теории приближённых множеств, Романенко О. А., Титова Е. В., Титов С. В. (2007)
Смірнов О. А. - Оцінювання загального показника якості системи забезпечення безпеки інформації автоматизованої системи, Доренський О. П. (2007)
Феклістов А. О. - Оцінка конкурентоспроможності засобів вимірювальної техніки за даними моніторингу їх експлуатації, Герасимов С. В. (2007)
Луцаевский А. С. - Современные методы принятия решения в условиях неопределенности, Чайникова Т. С. (2007)
Ильина И. В. - Учет ошибок предсказания поведения телекоммуникационного трафика на равномерность распределения пропускной способности протоколом ТСР, Кирвас В. В., Коваленко А. А. (2007)
Жадан Т. О. - Мікробіологічне забруднення водних джерел та проблеми його контролю, Грек А. М., Шевцова О. О., Сакун О. В., Коваленко С. М. (2007)
Клеєвська В. Л. - Інформаційна технологія з прогнозування значень основних параметрів зони горіння ймовірної пожежі (2007)
Прусский А. В. - Исследование технических характеристик газового пожарного извещателя с полупроводниковым чувствительным элементом спиралевидного типа для обнаружения газообразных продуктов пиролиза целлюлозосодержащих материалов, Калугин В. Д., Шаршанов А. Я., Войтов А. Ю. (2007)
Черепнев А. С. - Особенности стохастических процессов в клеточных структурах под воздействием электромагнитных полей, Черепнев И. А., Новиков В. Е., Хоменко E. В. (2007)
Makal J. - The specialized measure-informative transformer, Nazarkiewicz A. (2007)
Бондарева Т. И. - Классификатор моделей анализа и оценки рисков для задач управления проектами, Власенко И. В., Майборода И. Н. (2007)
Сидоренко А. Н. - Разработка алгоритма принятия инвестиционных решений на фондовом рынке (2007)
Ситников А. Д. - Сравнительный анализ осцилляторов, как одной из разновидностей технических индикаторов., Ситникова П. Э., Усань А. А. (2007)
Игнатьев А. М. - Многоуровневое шкалирование при проведении психолингвистического эксперимента, Качан Н. В., Куренко А. Б. (2007)
Лінніченко А. Н. - Спеціальна психофізична підготовка студентів факультету безпеки бізнесу ПІБ МНТУ (вимоги та організація спеціальної психологічної підготовки студентів факультету безпеки бізнесу) (2007)
Сыревич Е. Е. - Использование компьютерных технологий в обучающих и тестовых программах для обучения детей дошкольного возраста, Мацулевич О. А. (2007)
Реферати (Abstracts) (2007)
Наші автори (2007)
Алфавітний покажчик (2007)
Пультер С. - Закоханий у життя: Валентин Грабовський (2007)
Сьомочкіна О. - Житомирська рубаяна (2007)
Косарєва Г. - Художня рецепція національної історії в перекладах В. Шевчука барокової поезії (2007)
Шинкарук В. - Спочатку було слово: Іванові Сльоті - 70! (2007)
Савицький І. - "Почуваю на мить себе молодим..." Юрій Яновський у Малій П’ятигірці (2007)
Клімчук Ф. - Адпаведнікі рэлевантных асаблівасцей загародскіх гаворак у дыялектных кантыніумах Украіны і Расії (2007)
Магрицька І. - Семантика і номінація ритуальних викупів у східнослобожанському весіллі (2007)
Шарапа М. - Фрагменти поліського традиційного календаря: літній цикл (2007)
Шевчук І. - Імператив у односкладних реченнях староукраїнської мови (2007)
Стельникович С. - Інформаційно-пропагандистські видання бульбівського руху (2007)
Жилюк В. - Антикомуністичний опір ОУН-УПА і повоєнні роки на Житомирщині (1946-1955 рр.) (2007)
Васянович О. - Деякі особливості обрядової та святкової їжі околичної шляхти Коростенщини (2007)
Костриця М. - Володимир Єршов: учений, полоніст, краєзнавець (2007)
Васянович О. - Мелені і меленівці, Долгополова Л., Мойсієнко В. (2007)
Данчук Л. - Ретроспектива і перспективи розвитку слов’янських театральних зустрічей (2007)
Чернюк С. - Графіті як культурний феномен, Малиновська К. (2007)
Білоус П. - Феномен українського бароко (2007)
Жилюк С. - Краєзнавство на вершинах академічної науки (2007)
Білобровець В. - "Волинь-Житомирщина": імена, тематика, рубрики. До 10-річного ювілею (2007)
Радишевський Р. - Художні паралелі "Балландини" Юліуша Словацького і "Лісової пісні" Лесі Українки (2007)
Єршов В. - Волинський простір у мемуаристичній літературі Правобережжя (2007)
Яковенко С. - Гендерна проблематика в прозі Валерія Шевчука (2007)
Поплавська Н. - Полемічна діяльність Іпатія Потія і Волинь (2007)
Сухомлинов О. - Топічність повісті Ярослава Івашкевича "Місяць сходить" (2007)
Варфоломієва Н. - Між "природою та релігією". Амбівалентність категорії віри у ранній творчості Томаша Августа Олізаровського (2007)
Цьолик Н. - Козацька минувщина і польсько-українське співіснування в творчості М. Чайковського (2007)
Москаленко Л. - Чоловічі особові імена в системі антропонімів (на матеріалі говірок Чорнобильської зони (2007)
Кобиринка Г. - Спроба зіставного аналізу наголошування в західнополіських говірках (2007)
Піцура Т. - Назви жіночих прикрас в українських карпатських говорах (2007)
Бідношия Ю. - Синтаксичні функції орудного відмінка (на матеріалі діалектних текстів з говірки с. Машеве Чорнобильського району (2007)
Воронич Г. - Четья-Мінея 1489 р. - пам’ятка українська, галицько-волинська (палеографічний опис) (2007)
Гримашевич Г. - Одяг поліщука-шляхтича у ХVІ - ХVІІ ст. (за матеріалами актових книг житомирського гродського уряду (2007)
Яценко С. - Що їли і пили поліщуки у ХVІ - ХVІІ століттях (2007)
Єршов В. - Ростислав Петрович Радишевський - літературознавчі перцепції на тлі ювілею (2007)
Шинкарук В. - Свіча таланту Костянтина Яновського (2007)
Полюга Л. - Важливая студія з поліської історичної діалектології (2007)
Гримашевич Г. - То такі подобни єзик бил до українського (2007)
Роговський С. В. - Система озеленення м. Біла Церква – сучасний стан та перспективи розвитку (2012)
Олешко О. Г. - Біостаціонар БНАУ як навчальна, наукова і виробнича база з підготовки студентів напряму "Лісове і садово-паркове господарство" (2012)
Свистун О. В. - Роль колекційного розсадника Уманського НУС у підготовці фахівців садово-паркового господарства, Мамчур Т. В., Парубок М. І. (2012)
Аріфова Т. М. - Моніторинг неінфекційних захворювань декоративних насаджень у м. Одеса (2012)
Бабицький А. І. - Репродуктивна здатність окремих малопоширених кущових інтродуцентів родини Rosaceae Juss. в Правобережному Лісостепу України, Трофименко Н. М. (2012)
Балабушка В. К. - Вегетативне розмноження малопоширених листопадних і хвойних деревних та чагарникових рослин здерев’янілими (зимовими) живцями у відкритому ґрунті, Маринич І. С., Бабицький А. І. (2012)
Баранова Т. В. - Интродукция видов и форм лиственных в Центральном Черноземье, Моисеева Е. В. (2012)
Бойко А. О. - Концепція благоустрою берегової смуги озера Дідорівка у Національному природному парку "Голосіївський", Бойко О. О., Суханова О. А. (2012)
Бойко Н. С. - Оцінка стійкості представників роду Taxus L. до пошкодження несправжньощитівкою тисовою (Parthenolecanium pomeranicum Kaw. ), Броун І. В. (2012)
Галкін С. І. - Риси романтизму в композиціях дендрологічного парку "Олександрія" НАНУ (2012)
Галкін С. І. - Структура й динаміка поточного відпаду дубів у віковій діброві дендрологічного парку "Олександрія" НАНУ, Драган Н. В., Гайдамак В. М., Пидорич Ю. В. (2012)
Гатальська Н. В. - Комплексна оцінка насаджень на території навчальних корпусів НУБІП України, Кривенко О. Г. (2012)
Гатальська Н. В. - Оцінка колористичних особливостей ландшафту, Мавко М. С. (2012)
Данильчук О. В. - Оцінка стану насаджень тополь на промислових майданчиках гірничорудних підприємств, Гришко В. М. (2012)
Демченко О. О. - Шкідники та хвороби видів роду Viburnum L. в умовах Лісостепу України, Демченко М. К. (2012)
Денисова Г. В. - Формування, сучасний стан та проблеми збереження маєтку Любомирських у с. Гряда (2012)
Дзиба А. А. - Особливості озеленення Діснейленду у Франції, Кузнецова А . О. (2012)
Дойко Н. М. - Квітникові улаштування парку "Олександрія" (2012)
Дудин Р. Б. - Основні напрями реконструкції старовинних та сучасних паркових комплексів, Багацька О. М. (2012)
Іщук Л. П. - Аналіз стану квітникових насаджень м. Біла Церква та шляхи його поліпшення (2012)
Клименко А. В. - Значение декоративных и газонных злаковых трав в сдерживании распространения инвазионных растений, Дьяченко А. Д. (2012)
Коноваленко А. В. - Оптимізовані системи захисних лісових насаджень як основа стабільності природно-ресурсного потенціалу Київського Полісся (2012)
Коропець С. І. - Особливості розвитку нематодозів сіянців сосни звичайної, проблеми їх діагностики та прогнозування (2012)
Кухарська М. О. - Індукція флуоресценції хлорофілу в листках представників роду Catalpa Scop. у вуличних насадженнях м. Київ (2012)
Кушнір А. І. - Особливості образно-просторової структури старовинної частини Гурзуфського парку, Улейська Л. І. (2012)
Левандовська С. М. - Вплив репродукції насіння на декоративні та господарсько цінні властивості сортів айстри однорічної (2012)
Маєвський К. В. - Розподіл бріофлори м. Київ в умовах урбанізації (2012)
Марченко А. Б. - Памятки природи у структурі зелених насаджень м. Сквира Київської області, Бачинська О. О. (2012)
Масальський В. П. - Декоративна характеристика видів роду Tilia L., що інтродуковані в Правобережному Лісостепу України, Мордатенко І. Л. (2012)
Мацкевич В. В. - Особливості введення in vitro та клонального мікророзмноження Astrophytum myriostigma v. monstrosa cv. "Lotus Land" та Sclerocactus spinosior ssp. Blainei "schleseri” (S. L. Welsh & K. H. Thorne) f. Hochstätter sb 1540, Козак Л. А., Філіпова Л. М. (2012)
Мороз О. К. - Використання нових груп троянд в експозиціях Національного дендрологічного парку "Софіївка" НАН України, Дениско І. Л., Банк В. С. (2012)
Олексійченко Н. О. - Мінливість господарсько цінних ознак материнських дерев сосни звичайної у випробувальних культурах, Шлончак Г. А., Базан Т. А. (2012)
Рижов О. М. - Ландшафтно-таксаційні особливості рекреаційних насаджень урочища "Григори" − складової частини зеленої зони м. Біла Церква (2012)
Сергієнко В. Г. - Виявлення та діагностика хвороб квітково-декоративних рослин, Тимченко В. В. (2012)
Сидорук Т. М. - Рослинні композиції Національного дендрологічного парку "Софіївка" НАН України з використанням трав’янистих багаторічників, Куземко А. А., Діденко І. П., Швець Т. А. (2012)
Сігарьова Д. Д. - Оцінка інвазійної активності ентомопатогенних нематод рр. Steinernema та Heterorhabditis відносно комах, Галаган Т. О., Довгеля В. М., Граціанова Н. В., Олененко В. В., Бокшан О. Я., Журавчак Т. М. (2012)
Сігарьова Д. Д. - Особливості проведення нематологічного моніторингу декоративно-квіткових рослин в умовах захищеного ґрунту в ботанічних садах, Чигрин Н. О., Губін О. І., Карплюк В. Г. (2012)
Стадник А. П. - Проблеми захисного лісорозведення і агролісомеліорації в Україні та шляхи їх вирішення (2012)
Терлига Н. С. - Сучасний стан хвойних в зелених насадженнях міста Кривий Ріг (2012)
Токарева О. В. - Передумови проведення, способи та методи рубок формування лісопаркових ландшафтів (2012)
Тригуба Б. М. - Особливості влаштування насаджень на експозиційній ділянці "Карпати” в Національному музеї народної архітектури та побуту України в с. Пирогів Київської області, Кушнір А. І. (2012)
Улейская Л. И. - Монументальные композиции верхнего парка Арборетума Никитского ботанического сада, Крайнюк Е. С., Герасимчук В. Н., Харченко А. Л. (2012)
Федоровський В. Д. - Минуле та сучасне парків і скверів центральної частини м. Кривий Ріг, Терлига Н. С., Данильчук О. В., Юхименко Ю. С., Данильчук Н. М. (2012)
Хахула В. С. - Урожайні та адаптивні властивості новозареєстрованих сортів пшениці озимої м׳якої, Гринів С. М., Каражбей Г. М., Улич Л. І., Лисікова В. М., Улич О. Л. (2012)
Чонгова А. С. - Загальна характеристика парку "Алея Слави" м. Запоріжжя (2012)
Бочарова О. А. - Болгарська система освіти: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення (2014)
Горбильова О. В. - Програми педагогічної підтримки обдарованих дітей в загальноосвітніх школах Індії (2014)
Дворникова К. В. - Особливості організації вищої технічної освіти у сучасній Франції (2014)
Золотарьова О. В. - Дистанційне навчання як засіб організації самостійної роботи обдарованих учнів в Ізраїлі (2014)
Кабанець М. М. - Специфіка організації самостійної роботи обдарованих школярів в ліцеї-інтернаті при Донецькому національному університеті (2014)
Камозіна Н. В. - Сучасні напрями реформування середньої школи Франції (2014)
Слуцький Я. С. - Формування мовної компетенції у студентів за допомогою волонтерської діяльності (2014)
Чорний В. В. - Новаторська педагогічна тактика: характеристика методів і прийомів навчання за В.Ф. Шаталовим (2014)
Бойко В. М. - Формування практичної спрямованості особистості майбутнього інженера в процесі вивчення гуманітарних дисциплін у вищому технічному навчальному закладі, Ларіонова А. С. (2014)
Бузовська Т. В. - Структура педагогічної креативності майбутніх вчителів іноземної мови як основи інноваційної діяльності (2014)
Вдовичин Т. Я. - Технології відкритої освіти як складова навчально-виховного процесу бакалаврів інформатики (2014)
Горчакова И. А. - Компетентностная модель выпускника высшей школы с позиций работодателя: эмпирическое исследование (2014)
Георгієв В. М. - Структура професійної компетентності майбутніх офіцерів високомобільних десантних військ (2014)
Грудинін Б. О. - Готовність студентів до використання інновацій у процесі майбутньої професійної діяльності (2014)
Демідова Ю. Є. - Методичні особливості викладання курсу з охорони праці майбутнім інженерам (2014)
Деркач І. В. - Система комп’ютерних вправ для диференційованого навчання майбутніх інженерів англійського діалогічного мовлення, Маловичко К. А. (2014)
Ежова О. В. - Прогнозирование изучения подготовительно-раскройного производства будущими специалистами швейной отрасли (2014)
Клочко О. В. - Концептуальні засади формування інформаційної компетентності менеджерів аграрного комплексу у процесі професійної підготовки в умовах інформатизації суспільства (2014)
Коляда М. Г. - Использование телекоммуникационных проектов для эффективной организации компьютерно-коммуникационного обучения студентов (2014)
Корчагіна Ю. П. - Формування професійно значущих якостей особистості майбутнього фахівця технічного профілю – головне завдання вищої професійної освіти (2014)
Кошелева Н. Г. - Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх економістів до інноваційної фахової діяльності (2014)
Нетребіна О. Ю. - Проектування змісту спецкурсу "професійно-інформаційна культура менеджера з туризму” (2014)
Паніотова Д. Ю. - Компонентний аналіз загальнокультурної компетентності майбутніх інженерів (2014)
Піскурська Г. В. - Структура професійної плюрилінгвальної компетенції менеджерів зовнішньоекономічної діяльності (2014)
Соколова О. В. - До проблеми іншомовної підготовки майбутніх інженерів (2014)
Стефаненко П. В. - Технології дистанційного навчання в рамках безперервної освіти військових фахівців: актуалізація особистісної карти компетенцій (2014)
Томашевский Н. И. - Методические подходы в подготовке студентов по дисциплине "Физическая реабилитация больных и спортсменов", Гришун Ю. А., Митюков В. А., Корчак О. М., Федоришин Р. П. (2014)
Федорук Г. М. - Сутність та структура інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх учителів технологій (2014)
Халаджи Ю. В. - Формування компонентів професійної спрямованості у майбутніх фахівців технічного профілю у процесі навчання у ВНЗ (2014)
Шехавцова С. О. - Принципи формування суб’єктності студентів до професійно-педагогічної діяльності (2014)
Василенко И. А. - Разработка программного комплекса для создания интерактивных учебных материалов, Куманев С. А. (2014)
Галібіна Н. А. - Методика розробки навчального посібника для підготовки інженерів-будівельників і архітекторів на засадах діяльнісного підходу, Євсеєва О. Г. (2014)
Лохман Н. Х. - Использование произведений художественной литературы в преподавании французского языка как иностранного во Франции: история, тенденции, проблемы (2014)
Скирда А. Є. - Проблеми особистісно-орієнтованого навчання в контексті іномовної освіти студентів у технічному вищому навчальному закладі (2014)
Гіровська І. В. - Сутнісні характеристики громадянської соціалізації студентів вищих навчальних закладів (2014)
Дубініна О. М. - Суб’єктивні продуктогенні детермінанти формування математичної культури студентів вищих технічних навчальних закладів (2014)
Зенченков І. П. - Формування духовних цінностей майбутнього фахівця з основ здоров’я в процесі професійної підготовки (2014)
Куракіна І. І. - Формування комунікативної культури студентів математичних спеціальностей під час вивчення курсу "педагогіка" (2014)
Приходченко К. І. - Творче освітньо-виховне середовище: теоретичні дослідження дефініцій, Люріна Т. І., Капацина Н. М. (2014)
Стельмах Н. В. - Формування і розвиток особистості студента в системі волонтерської роботи, Єпур А. І. (2014)
Чуба Ю. М. - Особливості філологічно обдарованих старшокласників (2014)
Богдан Ж. Б. - Провідні мотиви навчання магістрів другої вищої освіти, Солодовник Т. О. (2014)
Kanivets Ye. I. - Beliefs in Adult Classrooms, Onipchenko L. M. Changing Learners’ (2014)
Клочко И. А. - Влияние типа личности студента на способность к изучению иностранных языков (2014)
Kuksina O. - Motivation and Attitudes as the Contributing Factors in Successful Foreign Language Learning, Sokolova N. (2014)
Ткаченко И. П. - Роль внимания в процессе обучения, Карпова Н. А. (2014)
Бугайова Т. І. - Вплив соціального фону на результати педагогічного прогнозування (2014)
Кушнір Ю. В. - Соціологічний аналіз міжетнічних відносин (2014)
Мусієнко М. М. - Минуле і сучасне біологічної науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1834–2014 рр.), Бацманова Л. М. (2014)
Баєр Г. Я. - Біоінформаційний пошук послідовностей генів, що кодують тубуліни у геномі льону, Пидюра М. О., Пірко Я. В., Ємець А. І., Блюм Я. Б. (2014)
Демкович А. Е. - Полиморфизм дуба черешчатого (Quercus robur L.) на донецком кряже по микросателлитным локусам, Коршиков И. И., Макогон И. В. (2014)
Жук О. И. - Эволюция сигнальных систем фитогормонов растений (2014)
Кашин А. С. - Изменчивость частоты апомиксиса и половой структуры в популяциях Antennaria dioica европейской части России, Кочанова И. С., Лисицкая Н. М., Угольникова Е. В. (2014)
Нурминская Ю. В. - Устойчивость трансгенных растений табака к неблагоприятной температуре в ряду поколений, Максимова Л. А., Копытина Т. В., Еникеев А. Г. (2014)
Орешкова Н. В. - Генетическая дифференциация болотных и суходольных популяций Pinus sibirica по данным SSR-маркеров, Седельникова Т. С., Пименов А. В., Ефремов С. П. (2014)
Созінов І. О. - Вплив гамма-опромінення на ознаки продуктивності м’якої пшениці в залежності від генотипу і умов вирощування, Козуб Н. О., Бідник Г. Я., Дем’янова Н. О., Карелов А. В., Блюм Я. Б., Созінов О. О. (2014)
Якимчук Р. А. - Цитогенетические нарушения в озимой пшенице при действии радионуклидных загрязнений зоны отчуждения ЧАЭС через 25 лет после аварии (2014)
Єфіменко Т. С. - Порівняння хромосом 5-ї гомеологічної групи аврори та авротики з використанням специфічних мікросателітів, Федак Ю., Антонюк М. З., Терновська Т. К. (2014)
Коханенко А. А. - Организация половой хромосомы XL в пространстве ядер трофоцитов в ходе политенизации у видов Drosophila подгруппы "Melanogaster" с кардинальными различиями в архитектуре ядер, Артемов Г. Н., Немирович-Данченко Н. М., Стегний В. Н. (2014)
Крищук И. А. - Факторы дифференциации популяций Sorex araneus (Mammalia) в междуречье Днепра и Припяти (Беларусь), Черепанова Е. В., Гайдученко Е. С., Задыра С. В., Левенкова Е. С., Демура Ю. К., Борисов Ю. М. (2014)
Кулинченко М. В. - ДНК как модулятор протонной проницаемости на внутренней мембране митохондрий Solanum tuberosum, действующий на уровне переносчика адениннуклеотидов, Клименко Е. С., Вебер-Лотфи Ф., Диетриш А., Константинов Ю. М. (2014)
Михайлик С. Ю. - Можливі молекулярні механізми мінливості гліадинових генів в інтрогресивних лініях пшениці, Антонюк М. З., Терновська Т. К. (2014)
Наваліхіна А. Г. - Генетична мінливість інтрогресивних ліній м’якої пшениці за геном бета-амілази, Антонюк М. З., Терновська Т. К. (2014)
Полищук Л. В. - Гомология первичного строения гликозилтрансфераз биосинтетического пути ландомицинов у стрептомицетов, Лукьянчук В. В. (2014)
Рабоконь А. Н. - Анализ гомологов генов основных белков цитоскелета у различных видов высших растений, Постовойтова А. С., Пирко Я. В., Блюм Я. Б. (2014)
Стегний В. Н. - Цитогенетические механизмы адаптации и эволюции видов (2014)
Шпильчин В. В. - Генетичний аналіз авротики (ААВВТТ) за ознакою наявність воскової осуги, Мартиненко В. С., Терновська Т. К. (2014)
Штефюк Т. В. - Мікросателітний аналіз хромосом 6D та 7D інтрогресивних ліній пшениці, стійких до борошнистої роси, Антонюк М. З. (2014)
Ананьина Т. В. - Изменение актинового цитоскелета и кольцевых каналов питающих клеток Calliphora erythrocephala в оогенезе, Стегний В. Н. (2014)
Виниченко Н. А. - Влияние возраста листьев сахарной свеклы на ПЦР-профили ферментных генов, Кирикович С. С., Левитес Е. В. (2014)
Геращенков Г. А. - Детекция гемизиготного геномного фрагмента у форм Boechera holboellii (семейство Brassicaceae) с бесполосеменным размножением, Рожнова Н. А. (2014)
Кирикович С. С. - Типы соотношений фенотипических классов при агамоспермии, Левитес Е. В. (2014)
Левитес Е. В. - Генетическое расщепление в семенном потомстве при митотической агамоспермии (2014)
Юданова С. С. - Изменчивость клеточных популяций у сахарной свёклы при различных способах репродукции (2014)
Азизов И. В. - Кариотипы Microtus obscurus на территории Азербайджанской Республики, Кулиев Г. Н., Мамедрзаева Э. Т., Шамилов Э. Н., Абдуллаев А. С., Шамилли В. Э., Кулиев А. Г. (2014)
Левенкова Е. С. - Структурные перестройки хромосом в микроэволюции (2014)
Лісовська Т. П. - Мейотична мутація томату, що порушує конденсацію хроматину, Кузьмішина І. І., Коцун Л. О., Войтюк В. П., Андреєва В. В. (2014)
Полищук Л. В. - pРНК-гены актиномицетов, гомологичные генам pРНК-кластера Streptomyces globisporus 1912-2, Мацелюх Б. П. (2014)
Твардовська М. О. - Вивчення геномів рослин Deschampsia antarctica Desv. з різних локалітетів прибережної антарктики за допомогою хромосомних та молекулярних маркерів, Андрєєв І. О., Амосова А. В., Спірідонова К. В., Навроцька Д. О., Саматадзе Т. Е., Зощук С. А., Муравенко О. В., Кунах В. А. (2014)
Адамовская В. Г. - Характер изменчивости компонентного состава 7S и 11S глобулиновых белков у гибридов F4 сои, Молодченкова О. О., Сичкарь В. И., Картузова Т. В., Безкровная Л. Я., Лаврова Г. Д. (2014)
Андрєєв І. О. - Порівняння показників інформативності ПЛР-маркерів для аналізу генетичного різноманіття на прикладі Gentiana lutea L., Мосула М. З., Мельник В. М., Бублик О. М., Конвалюк І. І., Дробик Н. М. (2014)
Баєр Г. Я. - Дослідження селекційного матеріалу рижію посівного (Camelina sativa (L.) Crantz) за допомогою ISSR-аналізу, Бойчук Ю. М., Пірко Я. В., Корховий В. І., Рахметов Д. Б., Ємець А. І., Блюм Я. Б. (2014)
Зайцева Г. П. - Определение Lr генов в сортах пшеницы мягкой озимой украинской селекции, Акинина Г. Е., Твердохлеб Е. В., Дугарь Ю. Н., Попов В. Н. (2014)
Іващук Б. В. - Ідентифікація алельних станів гена RPG1 у сортів ячменю української селекції, Пірко Я. В., Блюм Я. Б. (2014)
Козуб Н. О. - Різноманітність за локусами запасних білків популяцій Aegilops biuncialis vis. західного узбережжя Криму, Созінов І. О., Бідник Г. Я., Дем’янова Н. О., Созінов О. О. (2014)
Кулик М. І. - Формування продуктивності інтродукованого в центральній частині України Panicum virgatum L. (проса лозоподібного), Юрченко С. О. (2014)
Мамедова Н. Х. - Отбор и оценка некоторых гибридных форм хлопчатника на устойчивость к вилту, Шихлинский Г. М., Мамедова Р. Б. (2014)
Полякова Л. В. - Биохимические фенотипы деревьев дуба черешчатого в связи с устойчивостью к листогрызущим насекомым и естественным отбором, Гамаюнова С. Г., Журова П. Т. (2014)
Эйгес Н. С. - Толерантность к низкотемпературному фитопатогену, полученная с использованием метода химического мутагенеза у озимой пшеницы, Волченко Г. А., Волченко С. Г. (2014)
Faidiuk I. V. - Restriction of the growth of T7-like phages by plasmid prophage P1 (2014)
Атраментова Л. А. - О возможности использования украинских фамилий для оценки уровня инбридинга, Горпинченко М. Ю. (2014)
Багацкая Н. В. - Частота спонтанного и индуцированного мутагенеза в лимфоцитах периферической крови детей с депрессивными расстройствами (2014)
Бандажевский Ю. И. - Тератогенный эффект зерна овса из района, пострадавшего от аварии на чернобыльской атомной электростанции, Дубовая Н. Ф., Швартау В. В., Михальская Л. Н. (2014)
Дємєнкова І. Г. - Малі аномалії розвитку: їх особливості при деяких мультифакторіальних захворюваннях (2014)
Дибков М. В. - Молекулярно-генетична система діагностики хронічних мієлопроліферативних новоутворень, Завелевич М. П., Глузман Д. Ф., Поліщук Л. О., Малюта О. В., Малюта С. С., Телегеєв Г. Д. (2014)
Жилкова Е. С. - Генетические факторы нарушения сперматогенеза у мужчин со сниженной репродуктивной функцией, Феськов А. М., Безпечная И. М., Федота А. М. (2014)
Ковалева В. И. - Иммуноцитогенетическая характеристика детей, страдающих сахарным диабетом I типа, Будрейко Е. А., Чумак С. А. (2014)
Левкович Н. М. - Характеристика генетичної структури населення України за поліморфними варіантами генів системи детоксикації ксенобіотиків, Горовенко Н. Г. (2014)
Лучко Е. Н. - Половые различия в проявлении агрессивности и эмпатии у жителей украинского мегаполиса (2014)
Mустафаева Л. А. - Репродуктивные характеристики крымскотатарских женщин, Козак Н. А. (2014)
Начетова Т. А. - Дерматоглифические показатели у девочек-подростков с различными клиническими вариантами вторичной аменореи (2014)
Підпала О. В. - Композиційні кластерні структури мобільних генетичних елементів у інтронах гена MGMT як джерело регуляторних послідовностей, Лукаш Л. Л. (2014)
Піскун Р. П. - Генна терапія: особливості та досвід застосування при експериментальному атеросклерозі, Білошицька А. В., Гринчак Н. М., Шевчук Т. І., Горбатюк С. М., Піскун І. І., Ромашкіна О. А., Савицька А. А. (2014)
Талан О. А. - Цитогенетическое обследование лиц разного возраста, выполненное с использованием дифференциального G-окрашивания метафазных хромосом, Шеметун Е. В., Куринный Д. А., Пилинская М. А. (2014)
Ульянова М. В. - Сравнительная характеритика особенностей репродукции коренных этносов Сибири, Лавряшина М. Б., Дружинин В. Г. (2014)
Логінов М. І. - Селекція льону-довгунця: історичні аспекти розвитку, Росновський М. Г., Логінов А. М. (2014)
Малецкий С. И. - Морфогенез и биосфероцентрическая парадигма жизни В.И. Вернадского (2014)
Михеев А. Н. - Существует ли необходимость в гипотезе универсального генома? (2014)
Стельмах А. Ф. - Чи могли бути точки зіткнення положень класичної генетики та "мічуринської біології"? (2014)
Фомина И. Р. - Развитие представлений о возникновении жизни на Земле (2014)
Пшенична Л. В. - Інноваційні процеси в освіті як фактор її успіху (2014)
Радченко Ю. Л. - Інноваційність вітчизняної історико-педагогічної спадщини в підготовці майбутніх учителів (2014)
Садова Т. А. - Використання технології групової взаємодії у професійній підготовці майбутніх вихователів (2014)
Білокопитов В. І. - Європейська освітня політика із забезпечення якості вищої освіти: становлення та розвиток у доболонський період (2014)
Кірдан Л. О. - Трансформація законодавчого забезпечення управління університетами Підросійської України у 1857–1863 рр. (2014)
Ніколаї Г. Ю. - Інноваційний розвиток фізичного виховання та спорту в університетах Республіки Польща (2014)
Федоренко С. В. - Гуманістично-культурологічна парадигма як методологічна основа формування гуманітарної культури студентів вищих навчальних закладів США (2014)
Шендерук О. Б. - Тенденції розвитку вищої освіти України другої половини XX століття (2014)
Авхутська С. О. - Технологічне забезпечення формування толерантності у майбутніх учителів історії (2014)
Басюк М. П. - Вплив передумов на формування сучасної дуальної системи вищої освіти Німеччини (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського