Титул, зміст (2013)
Maзуренко O. O. - Використання системи "масіт" для оперативного контролю температурного поля працюючого генератора, Самсонов В. В., Шуліка В. П., Воробйов Л. Й. (2013)
Гончаренко Б. М. - Дослідження алгоритмічно-програмної реалізації робастного керування біохімічним реактором, Лобок О. П., Повзик А. О. (2013)
Іванов С. В. - Розвиток теорії і методології судово-товарознавчої експертизи харчових продуктів, Артюх Т. М., Архипов В. В. (2013)
Павлюченко О. С. - Сучасний стан та перспективи розвитку засобів розміщення для ділових туристів в Україні, Губеня В. О., Бровко А. Г. (2013)
Іщенко Т. І. - Винні готелі — новітній напрямок в індустрії гостинності України, Шидловська О. Б., Шолудько Ю. В. (2013)
Луцька Н. М. - Розробка багатовимірних оптимальних регуляторів для випарної станції цукрового виробництва, що функціонує в умовах інтервальної невизначенності, Власенко Л. О. (2013)
Бандура В. М. - Розробка алгоритму розрахунку екстрактора з електромагнітним інтенсифікатором, Коляновська Л. М. (2013)
Роїк М. В. - Виробництво горілки особливої на основі стевії, Кузнєцова І. В., Захаревич В. Б., Бондар М. В. (2013)
Сімахіна Г. О. - Обґрунтування вибору дикоро слих ягід для отримання свіжозаморожених напівфабрикатів, Халапсіна С. В. (2013)
Орлюк Ю. Т. - Моделювання процесу ферментації термокислотного сиру, Калмикова Г. Ф. (2013)
Чернюшок O. A. - Вплив сироватки молочної, що підлягала дії електроіскрових розрядів, на гомеостаз організму та працездатність білих щурів, Кочубей-Литвиненко О. В., Киричок Л. M. (2013)
Оболкіна В. І. - Вплив технологічних факторів на зміну структури пряників, Фоменко В. В., Кирпіченкова О. М. (2013)
Маєвська Т. М. - Порівняльна характеристика рибних фаршів, промитих водопровідною водою та електрохімічно активованими системами, Віннов О. С. (2013)
Ткач О. А. - Сутність мотиваційного процесу та його місце в системі мотивації кадрового потенціалу підприємства (2013)
Тіхонова Н. О. - Екологічність як сучасний принцип забезпечення продовольчої безпеки, Тіхонова А. С. (2013)
Чазов Є. - Стартап як нова форма ведення бізнесу (2013)
Москаленко В. О. - Теоретичні аспекти аналізу проектних ризиків (2013)
Смолінська Н. В. - Метод оцінювання рівня організаційної культури підприємства (2013)
Теплінський Г. В. - Стратегічна спрямованість підвищення ефективності управління корпораціями (2013)
Байдала Н. - Розвиток експортного потенціалу машинобудівних підприємств на засадах застосування евристичних функцій управління, Коломієць О. (2013)
Мостенська Т. Л. - Вплив ціни на конкурентоспроможність продукціїї на ринку молока, Сичевський М. П. (2013)
Кузьмін О. Є. - Формування стратегії уникнення та врегулювання управлінських конфліктів, Подольчак Н. Ю., Ковальчук Г. Р. (2013)
Скопенко Н. С. - Основні підходи до визначення доцільності та ефективності інтеграційної взаємодії суб’єктів господарювання (2013)
Литвинець Л. Ф. - Стратегічне управління підприємством готельного господарства (2013)
Ємцев В. І. - Оптимізація розмірів сировинних зон цукрових заводів як фактор розвитку їх конкурентоспроможності (2013)
Ярчук Т. М. - Перспективні напрями реалізації зовнішньоторговельних інтересів суб’єктів господарювання на світовому ринку цукру (2013)
Єщенко О. А. - Шляхи використання мультимедійних засобів у навчальному процесі, Мирончук В. Г. (2013)
Вітенько Т. М. - Системний метод організації навчання (2013)
Заплетніков І. М. - Сучасні вимоги до викладання дисципліни "Розрахунок і конструювання машин і апаратів галузі" (2013)
Миць Ю. - Недоліки та шляхи вдосконалення оподаткування в Україні, Тюха І. (2013)
До відома авторів (2013)
Титул, зміст (2013)
Лобок О. П. - Імпульсне мінімаксне управління в системах, що описуються рівняннями в частинних похідних гіперболічного типу, Савіцька Н. М. (2013)
Сімахіна Г. О. - Технологічні аспекти підвищення біодоступності основних функціональних нутрієнтів (2013)
Semenova О. - Use of higherconcentration of active sludge organisms forintensifying dairies’ wastewater treatment process, Bublienko N., Smirnova J., Tkachenko T., Reshetnyak L. (2013)
Базуріна П. В. - Дослідження генетичних та епігенетичних змін в епітеліальних пухлинах з використанням технології мікрочипів, Геращенко Г. В. (2013)
Конон А. Д. - Інтенсифікація синтезу поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 на етанолі, Пирог Т. П., Волошина О. С. (2013)
Лапська Ю. Ю. - Підбір оптимального складу поживного середовища та умов культивування Aspergillus sp. 262–продуцента ферментів целю-лолітичного комплексу, Омельчук Є. О., Пенчук Ю. М. (2013)
Мащенко О. Ю. - Особливості метаболізму гліцерину у продуцента поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405, Шевчук Т. А., Пирог Т. П. (2013)
Незелюк О. І. - Дослідження впливу РН домену білка Bсr на розвиток РН'— позитивної лейкемії та механізм прогресії даного захворювання, Воронцов О. О. (2013)
Писаренко П. О. - Вплив умов культивування на інтенсивність виділення бактеріоциноподібних речовин Pseudomonas aeruginosaу складі біоплівки, Балко О. Б. (2013)
Терещук О. О. - Дія ліпополісахариду P. Syringae PV. atrofaciens УКМ В4394 на пухлиноутворення індуковане A. tumefaciens (2013)
Штомпель О. І. - Вплив нікотинаміду на вміст серотоніну в головному мозку щурів з експериментальним паркінсонізмом, Кучмеровська Т. М. (2013)
Євтушенко О. В. - Дослідження причинно-наслідкових зв’язків характерних для виробничого травматизму харчових підприємств, Водяник А. О., Борисенко Д. Д., Литвиненко А. М. (2013)
Гавва О. М. - Теоретичні та практичні аспекти підвищення точності дозування сипкої харчової продукції в лінійних вагових дозаторах, Деренівська А. В., Кривопляс-Володіна Л. О. (2013)
Криворотько В. М. - Розробка математичної моделі процесу струменевої генерації плівки рідини, Ткачук Р. А., Ковальова Н. І. (2013)
Пахомова К. Ю. - Дослідження процесу подрібнення сировини в пастеризаторах-гомогенізаторах типу ТЕК-СМ, Бесараб О. С. (2013)
Федоткін І. М. - Дослідження робочих процесів в надзвуковому сопловому насадку, Тимонін О. М., Фесенко А. Ф., Копиленко А. В. (2013)
Чагайда А. О. - Особливості термокомпресії вторинної пари (2013)
Кулінченко В. Р. - Пароутворення при кипінні в пористих структурах, Каптановський Д. В. (2013)
Медведєв М. Г. - Моделювання ціноутворення на ринку товарів та послуг, комп’ютерні технології розрахунку, Романенко В. М. (2013)
Камбулова Ю. В. - Вивчення впливу комплексів структуроутворювачів на процес піноутворення яєчного білка, Соколовська І. О. (2013)
Лазаренко М. М. - Вплив молекулярної рухливості у системі триацилгліцеринів на їх діелектричні та теплофізичні властивості, Лазаренко М. В., Баглюк С. В., Копильцев Д. В., Плешакова О. В. (2013)
Носенко Т. Т. - Використання мікрохвильової обробки в технології переробки насіння ріпаку, Кіщенко В. А., Михальчук Д. М., Кот Т. O. (2013)
Василишина О. В. - Вплив обробки плодів вишні речовинами антимікробної дії на показники їх товарної якості при зберіганні (2013)
Роглєв Й. Й. - Дослідження процесів заморожування та розморожування дріжджових кулінарних напівфабрикатів у закладах ресторанного господарства, Гавриш А. В., Доценко В. Ф. (2013)
Орлюк Ю. Т. - Дослідження протеолізу в сирі, що визріває за участі двох видів плісені, Степанищев М. І. (2013)
Маринченко В. О. - Удосконалення способу оцукрювання замісів спиртового виробництва з використанням ферментного препарату протеолітичної дії, Маринченко Л. В., Галанська В.В. (2013)
Alieksieiev I. - The evaluation and renewal of fixed assets at the stage of stpp, Mazur A. (2013)
Власенко І. Г. - Система аналізу ризику і контролю критичних точок (НАССР) у контексті підвищення конкурентоздатності харчової продукції підприємств України, Левицька А. О. (2013)
Нікітіна Т. А. - Основні підходи до визначення доцільності консолідації капіталу підприємствами (2013)
Кузьмін О. Є. - Формування стратегії уникнення та врегулювання управлінських конфліктів, Подольчак Н. Ю., Ковальчук Г. Р. (2013)
Пенчук Г. С. - Методика оцінки результативності функціонування підприємств молокопереробної промисловості (2013)
Красноруцький О. О. - Генезис та типологія систем розподілу продукції аграрних підприємств на внутрішньому ринку (2013)
Левицька І. В. - Особливості впровадження інноваційних технологій в систему управління підприємствами ресторанного господарства, Завальнюк В. В. (2013)
Метельська Н. С. - Актуальність впровадження системи управління якістю відповідно до ДСТУ ISO 9001:2009 у сфері освітньоїта наукової діяльності, Бровенко Т. В. (2013)
Саталкіна Л. О. - Інвестиційний портфель у системі фінансових інструментів підприємства (2013)
Скопенко Н. С. - Основні підходи визначення доцільності та ефективності інтеграційної взаємодії суб’єктів господарювання (2013)
Теплінський Г. В. - Світова еволюція корпоративного управління (2013)
Томич П. М. - Стратегія і тактика інвестиційної діяльності підприємства (2013)
Кузьмін О. Є. - Система управління заборгованістю підприємства, Волович О. Б. (2013)
До відома авторів (2013)
Прохненко І. А. - "Устремишася чересь горы великия и почаша воевати на живущая ту словћены…”: до питання про північний шлях переселення угрів за Карпати (2013)
Кульчицька С. С. - Жіночі прикраси рук ХІ–ХІІІ ст. за матеріалами літописного Пліснеська (Історія дослідження) (2013)
Возний І. П. - Ударна зброя ХІІ – першої половини ХІІІ ст. з території Верхнього Прута та Середнього Дністра, Федорук А. В. (2013)
Ільків М. В. - "Нариси Дністра” О. Афанасьєва-Чужбинського про старожитності Хотинщини (2013)
Франко А. Д. - Огляд маловідомих архівних матеріалів про життя і наукову діяльність Миколи Макаренка, Франко О. О. (2013)
Франко А. Д. - Петро Курінний – дослідник стародавнього Львова, Франко О. О. (2013)
Тарнавський Р. Б. - Кафедра антропології та етнології Львівського університету під керівництвом Яна Чекановського: створення та перші роки діяльності (2013)
Гринюка Б. М. - Викладацька діяльність Івана Старчука (1921–1950) (2013)
Завітій Б. І. - Дослідження городища Лисичники та його околиць у 2011 р. (2013)
Филипчук М. А. - Попередні результати дослідження західної частини урочища Оленин Парк на території Пліснеського археологічного комплексу в 2012 р. (2013)
Филипчук М. А. - Попередні результати дослідження лінії захисту № 4 (валу №5) Пліснеського археологічного комплексу, Филипчук А. М. (2013)
Мельничук О. М. - Археологічні дослідження на подолі княжого Галича (2013)
Довгань П. М. - Поселенська структура давнього населення басейну Ставчанки в Надбужанщині, Конопля В. М., Стеблій Н. Я. (2013)
Сілаєв О. М. - Риси давньої поселенської структури в околицях міста Дубляни Львівської області, Конопля В. М., Маслюк В. В. (2013)
Завітій Б. І. - Результати археологічних обстежень околиць городища ранньозалізного віку біля с. Кривче Борщівського району Тернопільської області у 2012 р. (2013)
Филипчук А. М. - Результати обстежень археологічних пам’яток на узбережжі р. Дністер (Тисменецький район Івано-Франківської області) у 2012 р. (2013)
До 60-річчя Любомира Павловича Михайлини (2013)
До 70-річчя з дня народження Романа Чайки (1943–2005) (2013)
Вахула М. Є. - Згадуючи Романа Чайку (2013)
Филипчук М. А. - Короткі підсумки робіт Пліснеської археологічної експедиції у 2013 р., Завітій Б. І., Филипчук А. М., Гринюка Б. М., Соловій Г. В. (2013)
Довгань П. М. - Дослідження Буської археологічної експедиції у 2013 р., Стеблій Н. Я. (2013)
Афонін О. О. - Генетичний потенціал верби прутовидної (Salix viminalis L.) середнього Подесення, Фучило Я. Д. (2012)
Бабицьки А. І. - Розмноження малопоширених у Правобережному Лісостепу України деревних інтродуцентів родини Rosaceae JUSS. методом живцювання, Трофименко Н. М. (2012)
Багрикова Н. А. - Экоцентр "Каркинитский" – элемент региональной экосети АР Крым (Украина), Костин С. Ю. (2012)
Бідолах Д. І. - Особливості реконструкції парків відпочинку невеликих міст Заходу України на прикладі Зборівського міського парку, Гринюк Ю. Г., Шляхта Я. М. (2012)
Білоконь М. В. - Фітосанітарний стан букових насаджень Чернівецької області на територіях природно-заповідного фонду, Масікевич Ю. Г. (2012)
Бондаренко Т. В. - Флуоресцентне тестування підліскових чагарників природного заповідника "Медобори", Мокрий В. І., Паславський М. М. (2012)
Гловин Н. М. - Роль природно-заповідного фонду в розвитку екологічної освіти на Тернопільщині, Магура Н. Л. (2012)
Головко О. В. - Вертикальний розподіл 137CS у торфово-болотних ґрунтах мезо- та оліготрофних лісоболотних екосистем Західного Полісся України (2012)
Гуменюк І. Р. - Стан граба звичайного в лісостанах заповідника ”Медобори”, Заїка В. К., В. Д. Бондаренко (2012)
Жупаненко А. В. - Роль зоопарків України у збереженні популяцій диких тварин регіональних фаун (2012)
Захарів О. Я. - Порівняльні дослідження мікрофлори ґрунтів біля Калуських калійних кар’єрів та Раївського парку, Носко В. Л. (2012)
Заячук В. Я. - Структура дендрофлори Раївського парку (2012)
Іванюк І. В. - Декоративні властивості крони у деревних рослин та її значення при формуванні ландшафтних лісових культур у зеленій зоні м. Києва (2012)
Івченко А. І. - Старовікові дерева парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва села Переможне, Пацура І. М., Мельник А. С. (2012)
Кльован Т. А. - Екологічні особливості та раритетні види рослин карбонатного болота на малому Поліссі (2012)
Коба В. П. - Соціальні та економічні аспекти використання природних лісів сосни Південного Криму, Жигалова Т. П. (2012)
Козловський М. П. - Трансформація угруповань безхребетних у смеречняках Боринського лісництва (Верхньодністровські бескиди), Яворницький В. І., Крамарець В. О., Мацях І. П. (2012)
Коніщук В. В. - Еколого-генетична класифікація у визначенні розвитку та охорони торфовищ (2012)
Котюк Л. А. - Інтродукція Hyssopus officinalis L. у ботанічному саду Житомирського національного агроекологічного університету, Рахметов Д. Б. (2012)
Крижановська О. Т. - Еколого-освітня діяльність як чинник збереження біорізноманіття НПП "Голосіївський", Волохова О. В., Хрутьба А. С., Устименко І. П. (2012)
Кузьович В. С. - Історія Раївського парку, Підховна С. М. (2012)
Курочка Н. В. - Вплив абіотичних та біотичних чинників на стан асиміляційного апарату дерев гіркокаштана кінського в умовах м. Львова (2012)
Лукащук Г. Б. - Автохтонна лісова рослинність – основа біологічного різноманіття девастованих ландшафтів (2012)
Лялюк-Вітер Г. Д. - Сучасний стан та прогноз довговічності біотичного середовища деяких заповідних урочищ і пам’яток природи Івано-Франківської області, Яцик Р. М., Вітер Р. М. (2012)
Маланюк В. Б. - Гриби Червоної книги України в об’єктах природно-заповідного фонду Карпатського регіону (2012)
Миць Б. В. - Ландшафтно-екологічна оптимізація території головного пасма Подільських товтр (2012)
Оліяр Г. І. - Флористичні особливості деяких урочищ Бережанського Опілля, Проців Г. П. (2012)
Пашкевич Н. А. - Біотопи смарагдової мережі в Україні, Фіцайло Т. В. (2012)
Петрус Р. - Застосування природних сорбентів у природоохоронних цілях, Мальований М., Сакалова Г., Бунько В. (2012)
Попова О. М. - Заповідне урочище "Кішеве" як елемент екомережі, Гамула О. В. (2012)
Приходько М. М. - Формування екомережі як природного каркасу екобезпеки у Карпатському регіоні (2012)
Проців Г. П. - Унікальна природа і раритетне фіторізноманіття Бережанського Опілля, Люшняк C. Б. (2012)
Прядко О. І. - Рідкісні псамофітні види рослин та їх угруповання в НПП "Голосіївський” (м. Київ), Арап Р. Я. (2012)
Рибак С. Б. - Роль природно-заповідного фонду Львівщини в оптимізації рекреаційної і туристичної діяльності, Баумвальд Н. Б., Писарик Р. М. (2012)
Росіцька Н. В. - Вплив ґрунтової посухи на динаміку добового та сезонного водного дефіциту у рослин Betula pendula Roth (2012)
Середюк О. О. - Вплив регуляторів росту й розвитку рослин на приживлюваність і ріст сіянців ялини європейської в лісових культурах Правобережного Лісостепу (2012)
Сідор Т. - Охорона ландшафтів та біорізноманіття в Бєбжанському національному парку Польщі (2012)
Сірко З. С. - Автоматична лінія для оброблення дерев’яних піддонів (2012)
Сорока М. І. - Національний парк "ДЕЛЬТА ДЕЛЬ ПО" (Італія) – осередок збереження фіторізноманіття Північної Адріатики (2012)
Сотник Л. П. - Структура лісової рослинності біосферного резервату "Шацький” (2012)
Степась А. В. - НПП "Подільські товтри" як ключова територія екологічної мережі України, Овчарук О. В., Чинчик О. С. (2012)
Стрямець Г. В. - Біосферний резерват "Розточчя” як елемент національної та Загальноєвропейської екомережі, Бовт Я. С. (2012)
Стрямець Н. С. - Використання недеревних ресурсів лісу Українського Розточчя, Рябчук В. П., Елбакідзе М. М. (2012)
Тараненко Ю. М. - Вирощування сіянців сосни звичайної із застосуванням підживлення композиційними добривами (2012)
Токарева О. В. - Особливості кліматичної комфортності умов відпочинку в різних типах лісопаркових ландшафтів (2012)
Устименко І. П. - Роль і місце НПП "Голосіївський" у національній екологічній мережі, Крижановська О. Т., Волохова О. В., Хрутьба А. С. (2012)
Ференц Н. М. - Рідкісні види флори і фауни природного заповідника "Розточчя” та сучасні загрози щодо їх збереження, Хомин І. Г., Горбань І. М., Горбань Л. І. (2012)
Флешар Є. - Екологічна освіта як шанс людства, Гвардись-Щенсна С., Кенчік І., Ланоха Т. (2012)
Хлистун Н. Я. - Раритетне біорізноманіття заповідного урочища "Павлюково" (Чернівецька область), Мометко О. П. (2012)
Хомюк П. Г. - Застосування сучасних технологій для інвентаризації зелених насаджень об’єктів природно-заповідного фонду, Часковський О. Г., Король М. М., Вицега Р. Р. (2012)
Черлінка Т. П. - Екологічний стан агроландшафтів Тернопільщини, Чайка В. М. (2012)
Чернявський М. В. - Наближене до природного лісівництво як система сучасного ведення лісового господарства (2012)
Чорна Л. О. - Природні заповідники як осередки збереження історико-культурної спадщини України (на прикладі Канівського природного заповідника) (2012)
Чорний М. Г. - Проблеми та шляхи інтеграції природно-заповідних територій у суспільно-політичні процеси в Україні (2012)
Шибко О. М. - Изучение локализации эфиромасличних железок у Hyssopus officinalis L. (2012)
Шовган А. Д. - До питання про дендрокліматичні особливості магнолій, Шовган Ю. А. (2012)
Шпарик Ю. С. - Стале управління буковими деревостанами у лісових заказниках Опілля, Кухарський Т. В., Левчук О. П., Білоус М. Б. (2012)
Шпортун Л. Б. - Сучасний стан і таксономічна різноманітність зимуючої орнітофауни природного заповідника "Розточчя" (2012)
Шукель І. В. - Обґрунтування фітомеліорації девастованих кар'єрами земель на Опіллі, Тиманська О. Б. (2012)
Шумська Н. В. - Збереження фіторізноманіття комплексної пам’ятки природи "Великі Голди” (Рогатинське Опілля) шляхом оптимізації її території, Чуй О. В., Дмитраш І. І. (2012)
Якобчук О. М. - Створення моносаду з використанням видів та декоративних культиварів роду Berberis L. (2012)
Ruguzova A. I. - Seed productivity Juniperus hemispaerica C. PRESL. Juniperus sabina L. and their preservation in the Crimea (2012)
Мазнєв Г. Є. - Проблеми фінансового забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору (2014)
Мармуль Л. О. - Методологічні аспекти визначення економічної ефективності ветеринарної діяльності у тваринництві, Аранчій Я. С. (2014)
Воловоденко Л. В. - Потенційні можливості створення агроенергетичного кластера на підставі енергетичного потенціалу регіону (2014)
Горьовий В. П. - Когнітивне моделювання біржового ринку сільськогосподарської продукції, Сидоренко О. В. (2014)
Kozak L. V. - Modern Approach to the Formation of the Concepts of Customer Value (2014)
Лавров Р. В. - Банківські гарантії та акредитиви при обслуговуванні суб’єктів аграрної сфери (2014)
Zaburanna L. V. - The essence of the criterion of resource saving and mechanism of its implementation in the sustainable development conditions, Gerasymchuk N. A. (2014)
Терещенко В. К. - Напрями професіоналізації органів місцевого самоврядування сільських територій, Морозюк Н. В. (2014)
Шиян Н. І. - Парадигма визначення закономірностей розвитку молочного скотарства (2014)
Дзюбенко T. Г. - Розвиток інфраструктури та логістики зернового ринку України (2014)
Артеменко І. С. - Аналіз процесу концентрації виробництва в аграрних підприємствах України та оцінювання її результатів (2014)
Попадюк О. М. - Розвиток інфраструктури аграрного ринку як складової системи механізмів підтримки і стимулювання підприємництва (2014)
Ширма В. В. - Вплив результатів інноваційної діяльності підприємств галузі рослинництва на рівень ефективності їх господарювання (2014)
Пугач Н. А. - Інформаційно-консультаційне забезпечення розвитку сільського туризму (2014)
Замрига А. В. - Сутність понять "інноваційний процес" та "інноваційна діяльність" у теорії аграрної економіки (2014)
Іщенко В. І. - Облікова політика в контексті зарубіжної практики (2014)
Рибак Я. Я. - Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація як засіб розвитку особистих селянських господарств (2014)
Лавринчук О. В. - Напрями розвитку ринку зерна в Україні (2014)
Маліку Миколі Йосиповичу – 75 (2014)
Реферати (2014)
Автори номера (2014)
Тревого І. - XІХ Міжнародна науково-технічна конференція "Геофорум 2014”, Денисов О., Савчук С., Четверіков Б., Задорожний В. (2014)
Куліковська О. - Конструктор тестів "Keepsoft” як засіб комп’ютеризованого контролю навчальних досягнень студентів на заняттях з геодезії, Сидоренко В. (2014)
Тревого І. - Розширення наукової та навчальної співпраці геодезистів українського та німецького університетів, Задорожний В., Савчин І. (2014)
Черняга П. - Порівняння одного класу гармонічних та кульових функцій при представленні потенціалу планети, Фис М., Голубінка Ю., Юрків М. (2014)
Тревого І. - Проблеми метрології координатно-часового простору при супутникових і наземних геодезичних вимірюваннях, Цюпак І. (2014)
Бринь М. - Апріорна оцінка точності теодолітних ходів під час виконання додаткових лінійно-кутових вимірювань, Богомолова Н., Іванов В., Щербак Ю. (2014)
Бурак К. - Дослідження особливостей та точності побудови ЦМР за допомогою бікубічної сплайн-інтерполяції, Ковтун В., Левицький Р., Ничвид М. (2014)
Приступа О. - Вплив температури на положення осі обертання обертової печі, Крутянков І. (2014)
Калиніченко Ю. - Метод узгодження розрахункових значень вартості земельних ділянок (2014)
Перович І. - Технологічна модель адміністрування земельних ресурсів (2014)
Рябчій В. А. - Про поділ земельних ділянок, які надані в оренду, Рябчій В. В. (2014)
Трегуб М. - Обґрунтування методів управління земельними ресурсами промислових міст, Трегуб Ю. (2014)
Паламар А. - Використання програмного комплексу Surfer у кадастровій оцінці земель, розташованих в зоні впливу гірничо-металургійних підприємств (2014)
Горб А. - Сучасне геоінформаційне забезпечення будівництва в історичній частині міста, Єрьоменко Д. (2014)
Глотов В. - Аналіз можливостей застосування безпілотних літальних апаратів для аерознімальних процесів, Гуніна А. (2014)
Четверіков Б. - Методика створення історичного ситуаційного плану концентраційного табору "Stalag-328” (Цитадель) у Львові на базі архівних аерознімків, Бабій Л. (2014)
Іванчук О. - Дослідження геометричних спотворень цифрових РЕМ-зображень, отриманих на РЕМ-106 І (Суми, Україна) (2014)
Мельник В. - Фрактальна теорія ерозії грунту, Шостак О. (2014)
Бардиш Б. - Використання вегетаційних індексів для ідентифікації об’єктів земної поверхні, Бурштинська Х. (2014)
Пилип’юк Р.Г. - Диференційні формули першого роду для розв’язку прямої геодезичної задачі в просторовій системі координат, Пилип’юк Р.Р., Грицюк Т. (2014)
Тревого І. - Кадастр геодезичних пунктів, Ільків Є., Галярник М. (2014)
Волосецький Б. - Геодезичний моніторинг переформувань елементів долинно-руслового рельєфу рік Карпатського регіону (2014)
Тревого І. - Електронна тахеометрія у безрефлекторному режимі, Лісник О. (2014)
Вітаємо Рудого Романа Михайловича з 70-річчям (2014)
Павлу Юрійовичу Бурбану – 70 років від дня народження (2014)
Висловлюємо співчуття рідним та колегам. Коник Володимир Романович (16.12.1954 – 03.05.2014 р.) (2014)
Пам’яті видатного геодезиста та землевпорядника Петра Гервазійовича Черняги (24.10.1946 р. – 12.05.2014 р.) (2014)
Титул, зміст (2013)
Рашевська Т. О. - Масляна паста з порошком із червоного столового буряка, Гончаров Г. І., Подковко О. А. (2013)
Арсеньєва Л. Ю. - Вплив грибної сировини на стан білково-протеїназного комплексу тіста, Ященко В. С., Кобець Н. М., Петруша О. О. (2013)
Погожих М. І. - Технологічні аспекти виробництва сушеного м’яса, Євлаш В. В., Нєміріч О. В., Гавриш А. В., Максименко А. Є. (2013)
Зінченко І. М. - Особливості процесу набухання штучно культивованих грибів, Терлецька В. А., Ковбаса В. М., Сергеєв А. Д., Білоцький В. В. (2013)
Гречко Н. Я. - Дослідження впливу використання сахарози і кристалічного цукру-піску на якість ігристих вин, Бабич І. М., Євтєєв Д. В. (2013)
Маринченко В. О. - Удосконалений спосіб розріджування й оцукрювання замісів спиртового виробництва з використанням ультразвукового впливу, Носенко В. Є., Маринченко Л. В. (2013)
Романова З. М. - Управління біологічними середовищами, Зубченко B. C., Карпутіна М. В., Романов М. С. (2013)
Поліщук Г. Є. - Вплив активної кислотності на ефективну в’язкість термічно обробленого яблучного пюре, Мацько Л. М., Гончарук О. В., Калініна Г. П. (2013)
Башта А. О. - Розроблення способу отримання фруктово-желейного мармеладу оздоровчого призначення, Лещинська Т. С. (2013)
Десик М. Г. - Процес високотемпературного сушіннясухарних виробів та їх охолодження в умовах розрідження (2013)
Гринченко О. О. - Модель кінетики капсулоутворення харчових систем на основі натрію альгінату, Іванов С. В., Пивоваров Є. П., Потапов В. О. (2013)
Гайдай І. В. - Перспективи використання дерену як сировини для отримання вин з підвищеною біологічною цінністю (2013)
Мазуренко О. О. - Підвищення надійності експлуатації електротехнічного перетворювача, Самсонов В. В., Хлобистова О. А., Угляренко В. П. (2013)
Буляндра О. Ф. - Одержання синтетичних газоподібних і рідких палив методами двоступеневої термічної переробки вугілля, Гапонич Л. С. (2013)
Балюта С. М. - Синтез повного і скороченого спостерігачів двомасової електоромеханічної системи, Бурляй І. Ю., Копилова Л. О., Клименко Ю. О. (2013)
Осьмак О. О. - Альтернативні види палива — перспективний напрям розвитку енергетичного комплексу України, Серьогін О. О. (2013)
Зав’ялов В. Л. - Аналітичне дослідження масоперенесення при безперервному віброекстрагуванні з рослинної сировини (2013)
Бирка М. І. - Поведінковий підхід до проблеми залучення прямих іноземних інвестицій на підприємства (2013)
Ткач О. А. - Фріланс як сучасна технологія мотиваці (2013)
Тюха І. В. - Сутність і роль бренду в концепції ринкового позиціонування товару на споживчому ринку, Сіробаба С. В. (2013)
Юрій К. К. - Розвиток малого підприємництва в умовах економічної кризи (2013)
Пєтухова О. М. - Ефективність інтегрованих структур в аграрно-промисловому виробництві (2013)
Карпюк О. А. - Маркетинг інтелектуального капіталу (2013)
Федулова І. В. - Дослідження експортної орієнтації та імпортозалежності основних продуктів харчування в контексті забезпечення продовольчої безпеки (2013)
Denysіuk I. - Formation and implementation process of the enterprise development strategy (2013)
Луцяк В. В. - Управління конкурентоспроможністю малого виробничого підприємства, Луцяк В. Г., Шарко В. В. (2013)
Медвідь Н. В. - Передача інтерференційної картини крізь оптичний тракт із нестаціонарними фазовими перешкодами, Держипольська Л. А., Бікман П. О. (2013)
Нестеренко О. Н. - Про одну нерівність для третього модуля неперервності (2013)
Медведєв М. Г. - Управління запасами продукції під час ведення господарської діяльності, Романенко В. М. (2013)
Мулявa О. М. - Про належність адамарових композицій похідних рядів Діріхле до класів збіжності (2013)
До відома авторів (2013)
Бала О. П. - Моделювання динаміки росту модальних деревостанів дуба звичайного за основними таксаційними показниками, Терентьєв А. Ю. (2012)
Бокоч В. В. - Моделювання показників компонентів фітомаси деревостанів Карпатського НПП, Лакида П. І., Василишин Р. Д., Терентьєв А. Ю. (2012)
Володимиренко В. М. - Створення електронних навчальних курсів – шлях до інформатизації освіти (2012)
Гілітуха Д. В. - Розроблення моделей оцінки надземної фітомаси за даними ДЗЗ, Терентьєв А. Ю., Шевчук О. В. (2012)
Гірс О. А. - Оптимізація лісокористування у лісах ВП НУБіП України "Боярська ЛДС", Содолінський Р. В., Кутя М. М., Веркопуло А. А. (2012)
Гриб В. М. - Динаміка продуктивності штучних соснових деревостанів зеленої зони м. Києва, Юхновський В. Ю. (2012)
Лакида П. І. - Методологічні особливості оцінки біотичної продукції компонентів крони дерев, Матушевич Л. М., Блищик В. І. (2012)
Матейко І. М. - Щільність основних компонентів фітомаси стовбурів дерев ясена звичайного в умовах Правобережного Лісостепу України, Морозюк О. В., Лакида П. І. (2012)
Маурер В. М. - Сучасні завдання з удосконалення відтворення лісових ресурсів у контексті сталого управління лісами (2012)
Миронюк В. В. - Методичні основи обліку міських зелених насаджень із використанням супутникових знімків різного просторового розрізнення, Свинчук В. А. (2012)
Юхновський В. Ю. - Аналіз лісового фонду і стан насаджень Миронівського державного агролісогосподарського підприємства, Хрик В. М., Левандовська С. М. (2012)
Аретинська Т. Б. - Поліпшення біотехнологічних показників дубового шовкопряда шляхом гібридизації, Трокоз В. О. (2012)
Бумар Г. Й. - Резерватогенні зміни насаджень сухих борів Поліського природного заповідника, Гуменюк В. В. (2012)
Левченко В. В. - Природне поновлення лісу під наметом соснових насаджень ДП "Корюківське лісове господарство” Чернігівської області, Купрієнко Д. Л. (2012)
Плугатар Ю. В. - Розвиток типологічних рівнів класифікації лісів Української лісотипологічної школи (2012)
Бобошко-Бардин І. М. - Удосконалення технології отримання асептичних регенерантів магнолії кобус (Magnolia kobus DC.) у культурі in vitro (2012)
Бровко О. Ф. - Вплив рухомих форм свинцю на ферментативну активність ґрунтів у ризосфері урбокультурфітоценозів ялівцю козацького (2012)
Бровко Ф. М. - Оцінка лісорослинних властивостей розкривних порід Криворізького залізорудного басейну, Бровко О. Ф. (2012)
Зібцева О. В. - Випробування ЕМ-технології під час вирощування сіянців сосни звичайної, Ящук І. В., Савич Н. В. (2012)
Зібцева О. В. - Субстрати для вирощування сіянців сосни звичайної із закритою кореневою системою, Ящук І. В., Савич Н. В. (2012)
Кайдик В. Ю. - Вплив стимуляторів росту та гідрогелів на приживлюваність і ріст лісових культур сосни звичайної на зрубах та сільськогосподарських невгіддях Полісся (2012)
Кривутенко А. І. - Новий метод дослідження біоенергетичного стану рослин (2012)
Ковалевський С. Б. - Показники електропровідності в листках і пагонах видів роду Catalpa Scop, Кухарська М. О., Китаєв О. І. (2012)
Левін С. В. - Особливості росту сосен кримської та звичайної в осередках кореневої губки Східнобайрачного Степу України, Фучило Я. Д. (2012)
Рябченко М. М. - Насадження робінії псевдоакації в умовах центральної частини Придніпровської височини (2012)
Ткаченко О. О. - Вегетативне розмноження представників роду Juniperus L. в умовах м. Києва, Демченко О. О. (2012)
Юхновська В. П. - Вплив мікробіологічного добрива Байкал ЕМ-1 на стан ослаблених живцевих саджанців у відкритому грунті та у контейнерній культурі, Маурер В. М., Пінчук А. П. (2012)
Яковишин В. М. - Особливості формування ерозійної небезпеки в лісах Буковинської частини Передкарпаття (2012)
Буйських Н. В. - Вплив сучків та тріщин усихання на межу міцності при статичному поперечному вигині круглих сортиментів (2012)
Варанкіна Г. С. - Модифікація карбамідоформальдегідних смол шунгітовими сорбентами, Чубинський А. Н. (2012)
Головач В. М. - Щодо обгрунтування впровадження виготовлення терасної дошки з термодеревини на ОО "Сантехнік ЛТД і К”, Покормяко Р. І. (2012)
Кульман С. М. - Нелінійна динаміка деформування та руйнування композиційних матеріалів на основі деревини (2012)
Мазурчук С. М. - Автоматизація процесів розкрою пиломатеріалів з урахуванням їх розмірно-якісної характеристики, Коваль В. С. (2012)
Пінчевська О. О. - Урахування якості сушіння у процесі виготовлення пилопродукції цільового призначення, Горбачова О. Ю. (2012)
Пінчевська О. О. - Дослідження процесу сушіння ясеневих пиломатеріалів у конвекційних сушарках, Компанець С. М. (2012)
Форос В. В. - Щодо можливості застосування інфрачервоних нагрівачів для сушіння шпона (2012)
Гатальська Н. В. - Комплексна оцінка декоративності та стану насаджень парку у СМТ Макарів Київської області, Лазаренко Я. О. (2012)
Гончаренко Я. В. - Сучасний стан дендрофлори парків в умовах антропогенних навантажень на прикладі парку ім. Кибальчича (м. Харків) (2012)
Кутя М. М. - Визначення показників рекреаційної оцінки лісових ділянок вибірковими методами (2012)
Кучерявий B. C. - Накопичення важких металів у хвої туї західної в умовах урбанізованого середовища (2012)
Олексійченко Н. О. - Результати випробування методу термотесту у селекційній практиці з сосною звичайною, Базан Т. А. (2012)
Олексійченко Н. О. - Видове та формове різноманіття деревних рослин роду Acer L. в Україні та озелененні Києва, Манько М. В. (2012)
Маурер В. М. - Світлій пам’яті вчителя (до 95-річчя з дня народження П.Г. Кального) (2012)
Бокал Г. В. - Методологічні засади історико-філософського дослідження філософії тибетського буддизму (2012)
Капустін О. О. - Специфіка формування типології інтуїтивізму (2012)
Ляшенко І. В. - Філософія Гегеля як містичний пантеїзм: інтерпретація В. Дільтея (2012)
Мельниченко А. О. - Природа пізнавального досвіду за Джоном Локком (2012)
Прокопов Д. Є. - Інтерпретація Кантової філософії у дослідженнях Ґотфрида Мартіна (2012)
Руденко С .В. - Особливості розвитку російської академічної філософії ХІХ – початку ХХ ст. та її значення для становлення історико-філософської науки в Україні (2012)
Басенко І. Ю. - Співвідношення наукового і художнього пізнання в контексті принципу доповнюваності (2012)
Сова А. В. - Світ і людина: форми освоєння світу людиною (2012)
Сторожук А. П. - Місце комунікації в дослідженні смислу в сучасній методології наукового пізнання (2012)
Маслікова І. І. - Типологізація етичних вчень як метод етичних досліджень (2012)
Морозов А. Ю. - Я, світ, Абсолют як предмет інтуїтивного досвіду: етичний аспект (2012)
Колотілова Н. А. - Взаємозв'язок риторики та логіки в другій половині ХХ ст. (2012)
Хоменко И. В. - Теоретические проблемы неформальной логики: конфликты точек зрения (2012)
Щербина О. Ю. - Бачення логіком проблеми неясності у правовій аргументації (2012)
Гаврилюк О. М. - Особливості практичної участі ЗМІ у формуванні демократичної політичної культури (2012)
Лікарчук Д. С. - Технологічні особливості сучасних політичних комунікацій (2012)
Молчанов К. А. - Сучасні наукові підходи щодо з'ясування сутності політичного іміджу та його складових (2012)
Таран С. В. - Підходи до вивчення регіоналізму та етнічних груп у західній політології: гіпотези для України (2012)
Білецька Б. Г. - Властивості та функції релігійних символів (2012)
Бойко С. В. - Вчення про боголюдство як теоретична модель формування гуманістичного світогляду постіндустріальної доби (2012)
Денисенко А. В. - Чому теологія визвольного руху використовує марксистські ідеї? (2012)
Кондратьєва І. В. - Конфесіоніми давніх східних церков: їх традиційні форми та модифікації (2012)
Кудря І. Г. - Господарство в контексті буття (2012)
Якубіна В. Л. - Футурологічна "чорна скринька" соціального – інтерактивні спільності, глобальна демократія та космополітична Співдружність (2012)
Зражевська Н. О. - Готика і романтизм: взаємозалежність у соціокультурній динаміці (2012)
Сапон-Аблязова Л. В. - Втілення теорії романтичного вітаїзму в творчості М. Хвильового (2012)
Сладкевич Н. В. - Специфіка геймдизайну та основні елементи комп'ютерної гри (2012)
Мастерук Д. А. - Теоретико-практичні аспекти сучасних досліджень політичного маркетингу (2012)
Примуш М. В. - Теоретичні засади дослідження феномену "місцеве самоврядування" крізь призму історії та сучасності, Коваль Ю. О. (2012)
Ткаченко Л. В. - Електоральний простір та електоральне поле: теоретичне дослідження понять (2012)
Женжера С. В. - Можливості визначення наукового статусу соціальних моделей в межах концепції теоретичного знання В.С. Стьопіна (2012)
Сидоренко С. С. - Екологічні практики в дискурсі екологічної етики (2012)
Титул, зміст (2010)
Кайдашев И. П. - Эволюционирование и современное состояние фармакогенетических исследований (часть I), Шлыкова О. А., Измайлова О. В. (2010)
Безрук В. А. - Особливості неспецифічної імунологічної реактивності у хворих з доброякісними та злоякісними пухлинами гортано-глотки, Воронцова Л. Л. (2010)
Лобанець Н. В. - Роль ендогенної інтоксикації у формуванні портальної гіпертензії при алкогольних цирозах печінки., Самогальська О. Є., Шостак С. Є., Складанюк Л.І., Боровик І. О., Дуць Р. П., Депутат Б. М. (2010)
Ліхачов В. К. - Особливості кровообігу в фетоплацентарному комплексі у вагітних з прееклампсією, Добровольська Л. М., Талаш В. В., Дудченко А. А., Петренко Ю. В. (2010)
Малик С. В. - Особливості параметрів тканинного дихання при симультанних оперативних втручаннях у хворих з жовчокам’яною хворобою, Аль Ширафі М. А. (2010)
Піонова О. М. - Варіанти глюкометаболічних та ліпідних профілів у хворих на артеріальну гіпертензію з надмірною масою тіла та ожирінням (2010)
Смолина А. М. - Состояние клеточного звена иммуной системы у больных с ишемической болезнью сердца после аорто-коронарного шунтирования, Воронцова Л. Л. (2010)
Югов В. К. - Комп’ютерно-томографічні ознаки нормального стану прямої кишки та структур, що її оточують., Чорнобай А. В (2010)
Трач Росоловська С. В. - Вікові особливості вегетативної регуляції серцевого ритму щурів в динаміці стрептозотоциніндукованого цукрового діабету, Боднар Я. Я. (2010)
Іщейкіна Ю. О. - Особливості захворюваності населення екокризового регіону україни на стенокардію та інфаркт міокарду, Іщейкін К. Є. (2010)
Руденко Л. А. - Оцінка показників захворюваності провідників пасажирських вагонів залізничного транспорту станції полтава стго "південна залізниця" (2010)
Слабкий Г. О. - Медичне оснащення спеціального автомобільного транспорту, Марков Ю. І. (2010)
Киреева Т. В. - Оценка эффективности препарата тигофаст® в лечении сезонного аллергического ринита, Булахова Е. К. (2010)
Курята А. В. - Оценка влияния рамиприла на уровень артериального давления, выраженность протеинурии, функциональное состояние почек у больных с хроническими болезнями почек (ХБП) II стадии, Караванская И. Л. (2010)
Коршенко В. О. - Консультування в системі реабілітації при віл-інфекції (2010)
Титул, зміст (2014)
Соловйов О. С. - Проблема наукового обґрунтування технологій екстемпоральної рецептури та шляхи її вирішення. Повідомлення ІІ. Порівняльний аналіз сучасних фармакопейних вимог до технології і контролю якості екстемпоральних лікарських засобів, Тихонов О. І., Ярних Т. Г., Гудзенко О. П., Рухмакова О. А. (2014)
Толочко В. М. - Вивчення доцільності екстемпорального виго товлення гомеопатичних лікарських засобів в аптеках, Вакуленко Д. В. (2014)
Ветютнева Н. О. - Нормативно-правові та методичні засади організації фармацевтичної просвіти населення в умовах впровадження належної аптечної практики, Убогов С. Г., Буднікова Т. М., Пилипчук Л. Б., Тодорова В. І., Федорова Л. О., Радченко А. П., Марусенко Н. А. (2014)
Волох Д. С. - Науково-методичні основи викладання історії створення фармакопеї студентам фармацевтичного факультету, Попович В. П., Сятиня М. Л., Чекман І. С. (2014)
Вдовиченко Ю. П. - Андрагогічні підходи у післядипломній освіті, Коритнюк Р. С., Давтян Л. Л., Соловйов О. С., Роздорожнюк О. Я. (2014)
Шаповалов В. В. - Судово-фармацевтичне вивчення проблеми зловживання та відпра цювання правових принципів скорочення попиту на психоактивні речовини різних класифікаційно-правових груп (2014)
Мусоев С. М. - Фармацевтическое право и имплементация единой конвенции ООН о наркотических средствах 1961 года в республике Таджикистан (2014)
Шпичак О. С. Тихонов О. І. - Теоретичне та експериментальне обґрунтування складу гелю протизапальної та місцевоанестезуючої дії для застосування в спортивній медицині (2014)
Нагорна Н. О. - Вивчення впливу основ-носіїв на інтенсивність вивільнення вінпоцентину з назальних м’яких лікарських форм, Гладишев В. В., Бурлака Б. С., Кечин І. Л. (2014)
Кудрик Б. Т. - Розроблення твердої лікарської форми – супозиторіїв з пергою та вивчення їхніх фізико-хімічних і технологічних властивостей, Тихонов О. І. (2014)
Гречана О. В. - Спектральна характеристика та електронна будова синтетичних похідних кумарину. Повідомлення ІІІ. Фармакофори та хіміко-фармакологічна структура дикумарину та етилбіскумацетату (неодикумарину), Прийменко Б. О., Буряк В. П. (2014)
Бельтюкова С. В. - Визначення кофеїну з використанням ефекту гасіння люмінесценції іону Tb (III), Теслюк О. І., Лівенцова О. О. (2014)
Кран О. С. - Ідентифікація та кількісне визначення глюкозаміну гідрохлориду в гелі для лікування ран у ІІ фазі ранового процесу, Куліков А. Ю., Башура О. Г. (2014)
Доля В. С. - Грецькі та латинські терміни в мові медицини і фармації, Мозуль В. І., Бородін Л. І., Власенко І. О. (2014)
Цуркан О. О. - Дослідження іридоїдів вітексу священного (Vitex agnus-castus L. ) та вітексу коноплевидного (Vitex Cannabifolia Sieb. ), Ніженковська І. В., Ющишина О. В., Ковальська Н. П., Корабльова О. А. (2014)
Титул, зміст (2011)
Кулик В. Л. - Продолжительность корригированного интервала qt и вариабельность сердечного ритма на эпизодах фибрилляции предсердий при терапии пациентов с постоянной, пароксизмальной и персистирующей фибрилляцией предсердий, Яблучанский Н. И. (2011)
Перепадя С. В. - Неспецифическая и специфическая иммунологическая резистентность больных раком прямой кишки и оптимизация патогенетической терапии, Моисеенко А. С., Зайцева О. В., Жуков В. И., Перепадя О. В. (2011)
Фернандес Де Ривес С. Ф. - К вопросу о терапии функциональных гиперкинезов (2011)
Фролова Л. А. - Изменение содержания срб и ил- 8 у женщин в норме и при артериальной гипертензиии в зависимости от возраста и фазы климактерия (2011)
Шликова О. А. - Роль поліморфізму pvu ii гену ліпопротеінліпази у патогенезі артеріальної гіпертензії (2011)
Марков Ю. І. - Ресурсне забезпечення швидкої медичної допомоги на догоспітальному етапі за результатами соціологічного опитування медичних працівників, Слабкий Г. О. (2011)
Приходько О. Б. - Асиметрія розподілу пилку анемофільних рослин, Ємець Т. І. (2011)
Руденко Л. А. - Порівняльна характеристика показників захворюваності провідників пасажирського сполучення станції полтава стго "південна залізниця" за умов переведення потягів на електротягу, Катрушов О. В., Нікітенко А. В., Шаповаленко Н. Ю., Сівкова Н. М., Нестеренко С. І., Бєлікова І. В. (2011)
Шкарапута Л. М. - Порівняльна токсикологічна оцінка пестицидних формуляцій, створених на основі діючих речовин сульфокарбатіону–к та карбендазиму, Омельчук С. Т., Пельо І. М., Даниленко В. В., Тищенко Л. О., Шевченко Л. А. (2011)
Гасюк Ю. А. - Механізми лікувального патоморфозу при опроміненні плоскоклітинного раку гортані (2011)
Кайдашев И. П. - Эволюционирование и современное состояние фармакогенетических исследований (часть ii), Шликова О. А., Ізмайлова О. В. (2011)
Щербатих Л. Ю. - Біоетичні підходи до стоматологічних втручань у хворих із супутньою соматичною патологією, Гольденберг Ю. М. (2011)
Білоус А. М. - Оцінка фітомаси живого надґрунтового покриву березняків Чернігівського Полісся, Ковбаса Я. В. (2012)
Гайчук С. І. - Розмірно-якісна структура стовбурів бука у перестійних букових деревостанах Українських Карпат, Гірс О. А. (2012)
Гончар В. М. - Особливості структури запасу березово-соснових деревостанів Західного Полісся, Копій С. Л., Каганяк Ю. Й., Копій Л. І. (2012)
Жежкун І. М. - Механізм встановлення ціни на продукцію необробленої деревини (2012)
Криницький Г. Т. - Вибіркова система лісогосподарювання – теорія, практика і перспектива для України, Лавний В. В., Целень Я. П. (2012)
Кутя М. М. - Вивчення просторової структури рекреаційно-оздоровчих лісів з використанням імітаційного моделювання, Гірс О. А. (2012)
Малюга В. М. - Особливості росту насаджень дуба звичайного на еродованих яружно-балкових землях (2012)
Маніта О. Г. - Вплив таксаційних ознак на поточний приріст стовбурів сосни звичайної (2012)
Матейко І. М. - Структура насаджень ясена звичайного у Правобережному Лісостепу України, Оборська А. Е. (2012)
Назаренко В. В. - Продуктивність лісів різного складу у свіжих дібровах придонецького сектору слобожанського лісотипологічного району, Пастернак В. П. (2012)
Ониськевич М. М. - Теоретичні аспекти вивчення структури деревостанів сугрудових умов Західного Полісся в межах поширення азалії жовтої, Каганяк Ю. Й., Копій Л. І. (2012)
Слиш О. А. - Досвід застосування програмно-технологічного комплексу field-map при відведенні лісосік у ДП "Конотопське ЛГ", Яроцький В. Ю. (2012)
Ткач Л. І. - Картографування протидефляційного впливу лісосмуг, Біла Ю. М., Прядка І. А. (2012)
Хань Є. Ю. - Таксаційна характеристика модальних штучних деревостанів дуба звичайного Полтавської області, Бала О. П. (2012)
Андреєва О. Ю. - Параметри пагонів дерев сосни, пошкоджених звичайним сосновим пильщиком, у лісах Центрального Полісся, Розенфельд В. В. (2012)
Бугайов С. М. - Вільхові деревостани слобожанського району області свіжого груду (2012)
Букша І. Ф. - Динаміка стану дубових деревостанів за результатами моніторингу лісів у Луганській, Сумській та Харківській областях, Пивовар Т. С., Букша М. І. (2012)
Жежкун А. М. - Динаміка похідних типів деревостанів судібров та дібров Східного Полісся (2012)
Зібцев С. В. - Моніторинг біорізноманіття лісових насаджень зони відчуження, Кременецька Є. О., Шевченко С. В., Балашов Л. С., Плюта П. Г. (2012)
Кава Л. П. - Шкідлива фауна суниці в умовах Центрального Лісостепу (2012)
Копій С. Л. - Особливості впливу рубок на мікологічну стуктуру грунту в дубових лісостанах Західного Лісостепу (2012)
Лакида П. І. - Аналіз типологічної структури соснових деревостанів природного походження Українського Полісся, Алексіюк І. Л. (2012)
Левін С. В. - Вплив декапітації сосен кримської та звичайної на їх ріст і розвиток в умовах свіжого субору Східнобайрачного Степу України, Фучило Я. Д. (2012)
Мелещук О. О. - Особливості природного відтворення сосни звичайної в суборових умовах Західного Полісся, Копій Л. І. (2012)
Мєшкова В. Л. - Просторово-часова динаміка популяцій липового мінера у зелених насадженнях Харківщини, Мікуліна І. М. (2012)
Михайленко М. М. - Залежність термінів проведення та інтенсивності доглядових рубок від структури соснових деревостанів борів Західного Полісся, Копій Л. І. (2012)
Міронова Н. Г. - Фітомеліоративні властивості рослинності техногенних водойм культурфітоценозів східної частини малого Полісся (2012)
Назаренко Н. М. - Типологія Північно-Степових дібров України – сучасний стан (2012)
Остапчук О. С. - Лісовий опад та підстилка в культурах дуба звичайного в умовах Правобережного Лісостепу (2012)
Плугатар С. О. - Стан та продуктивність деревостанів сосни станкевича (Pinus Stankewiczii (Sukacz.) Fomin.) в Криму, Плугатар Ю. В. (2012)
Плугатар Ю. В. - Лісова типологіка або ще раз про типологічні рівні класифікації лісів України (2012)
Рижов О. М. - Вплив антропогенного ущільнення грунтів на їх фізичні та водні властивості, Бровко Ф. М. (2012)
Сбитна М. В. - Морфофізіологічні показники плюсових дерев сосни звичайної Київського Полісся та їх зв’язок із господарсько цінними ознаками (2012)
Ситник С. А. - Аналіз структури насаджень Кіровського лісництва Дніпропетровського лісгоспу за крайніми градієнтами зволоження ґрунту, Ловинська В. М. (2012)
Танцюра Б. Ф. - Лісова типологія в контексті філософії природи (2012)
Ткач В. П. - Сучасні проблеми лісівничо-екологічного напряму в лісовій типології (2012)
Токарева О. В. - Особливості мікроклімату у молодих і середньовікових деревостанах (2012)
Чорнобров О. Ю. - До питання застосування диференційованого підходу щодо проведення лісівничих заходів у Національному природному парку "Голосіївський”, Кременецька Є. О. (2012)
Шамрай А. Є. - Типологічна структура соснових лісів Черкаського бору, Лакида П. І. (2012)
Шуплат Т. І. - Фітоклімат приземного простору кущових ялівців у літній та зимовий періоди (2012)
Яковишин В. М. - Водопоглинальні властивості лісової підстилки буково-ялицевих насаджень, Юхновський В. Ю. (2012)
Білоус В. М. - Видовий склад мікобіоти жолудів Quercus robur L. за різних умов зберігання, Максимчук Н. В., Волощук Н. М., Білоус М. М. (2012)
Бобошко-Бардин І. М. - Методичні особливості проведення досліджень з мікроклонального розмноження деревних рослин та обробки експериментальних даних, Кашпор С. М. (2012)
Бровко О. Ф. - Просторовий розподіл фітомаси в урбофітоценозах ялівцю козацького, Бровко Ф. М. (2012)
Гриб В. М. - Удосконалення технології підготовки лісокультурних площ при відтворенні лісів, Маслай С. В. (2012)
Івахненко М. М. - Особливості застосування різних видів і доз добрив як стартових у контейнерній культурі Thuja occidentalis ´Smaragd´ та Juniperus scopulorum ´Blue arrow´, Маурер В. М. (2012)
Кучер Л. І. - Калійний режим лучно-чорноземного ґрунту за умов ґрунтозахисних технологій (2012)
Угаров В. М. - Особливості вирощування сіянців дуба звичайного із закритою кореневою системою, Манойло В. О., Фатеев В. В., Ноженко Н. І. (2012)
Фучило Я. Д. - Природне поновлення сосни звичайної та перспективи його використання при лісовідновленні у свіжих суборах південної частини Київського Полісся, Сбитна М. В., Рябухін О. Ю., Кайдик В. Ю., Корогод А. О. (2012)
Юхновський В. Ю. - Лісові меліорації та цілісність ландшафтів, Танцюра Б. Ф. (2012)
Зібцева О. В. - Стан вуличних насаджень центральної частини м. Вишгорода (2012)
Зібцева О. В. - Стан вуличних насаджень центральної частини смт. Калинівка Київської обл., Мельник А. І. (2012)
Копій Л. І. - Внутрівидова конкуренція в рядових посадках туї західної (Thuja occidentalis ‘Fastigiata’), Кучерявий В. С. (2012)
Кучерявий В. П. - Особливості генезису комплексної зеленої зони м. Самбір (кінець XVIII – початок ХХІ ст.), Гнатишин І. І. (2012)
Кучерявий В. П. - Проблеми класифікації та конструювання паркових узлісь, Фітак М. М. (2012)
Ющик О. В. - Оптимізація формування спусків сторінок видань на друкарські форми, Голубник Т. С. (2012)
Пушкар А. - Розподілення модульованих фарбових потоків у короткій фарбодрукарській системі з кратними циліндрами (2012)
Рибак В. І. - Побудова характеристик покриття при тоновідтворенні зображень фарбо-друкарською системою послідовно-паралельної структури (2012)
Козак Р. О. - Контроль якості книжкових видань статичними методами на додрукарському етапі (2012)
Єрмоленко C. Б. - Система фазового мюллер – матричного картографування поліграфічних полімерних плівок, Зенкова К. Ю., Житарюк В. Г., Максимяк П. П., Бесага Р. М. (2012)
Архелюк О. Д. - Оцінка мікроструктури поліетилентерефталатних плівок в поляризованому світлі, Підкамінь Л. Й. (2012)
Ушенко О. Г. - Комплексний ступінь когерентності полів лазерного випромінювання, розсіяного поліграфічними полімерними плівками, Дуболазов О. В., Ушенко В. О., Архелюк О. Д. (2012)
Єрмоленко C. Б. - Система орієнтаційної томографії поліграфічних полімерних плівок, Фельде Х. В. , Полянський П. В., Максимяк П. П. (2012)
Румянцев Ю. М. - Емульгування офсетних друкарських фарб, Ясінський М. Ф., Ясінська Л. М. (2012)
Архелюк О. Д. - Оцінка оптико-геометричних параметрів фоточутливих поліграфічних матеріалів в поляризованому світлі, Підкамінь Л. Й. (2012)
Ушенко О. Г. - Методи кореляційного і фрактального аналізу лазерних зображень для діагностики оптичних властивостей поліграфічного паперу, Ушенко Ю. О., Карачевцев А. О., Горський М. П., Єрмоленко C. Б., Сахновський М. Ю. (2012)
Jakucewicz S. - Papier dziś i jutro, Nazar I. (2012)
Зенкова К. Ю. - Вейвлет-аналіз поляризаційних мап поліграфічного паперу. Статистичний і фрактальний підхід, Житарюк В. Г., Максимяк П. П., Бесага Р. М. (2012)
Мотрич А. В. - Спектроскопія деяких типів поліграфічного паперу, Гумінецький С. Г., Сахновський М. Ю. (2012)
Кам’янська Л. І. - Особливості класифікації зволожувальних апаратів в сучасних умовах, Шаблій І. В. (2012)
Дуболазов О. В. - Діагностика поверхневої структури поліграфічного паперу на основі методів статистичного поляризаційного аналізу лазерних мікроскопічних зображень, Ушенко Ю. О., Горський М. П., Ушенко В. О. (2012)
Сахновський М. Ю. - Інтегруюча сфера для визначення кольорових параметрів несамосвітних дифузно-розсіюючих об’єктів, Карачевцев А. О., Козаков О. М., Житарюк В. Г. (2012)
Ушенко О. Г. - Встановлення характеристик кольору фарбованих тканин спектрофометричним методом, Дуболазов О. В., Мотрич А. В., Гумінецький С. Г. (2012)
Войнова О. Ф. - Методика реалізації логістичних аналізів в умовах друкарні, Дацків О. Б., Шаблій І. В. (2012)
Маїк В. З. - Новітні засоби оцінки якості параметрів друкованої продукції, Дудок Т. Г., Опотяк Ю. В. (2012)
Лабецька М. Т. - Аналітичні дослідження технологічних особливостей термографічного друку (2012)
Никируй В. Е. - Створення профілю друкувальних елементів прямим лазерним гравіюванням, Маїк В. З. (2012)
Кавин Я. - Аналіз алгоритму удосконалення системи управління якістю продукції відповідно до вимог міжнародних стандартів та новітніх концепцій якості (2012)
Гунько С. М. - Галактика друкованого слова (до 500-річчя засновника друкарства на Україні Івана Федоровича) (2012)
Титул, зміст (2011)
Беловол А. Н. - Изменения функций внешнего дыхания у лиц с различным сочетанием критериев метаболического синдрома, Савченко Ю. Г. (2011)
Безрук В. А. - Изучение окислительной модификации белков у больных с доброкачественными и злокачественными опухолями гортано-глотки, Воронцова Л. Л. (2011)
Литвиненко Н. В. - Застосування сальбутіаміну (енеріону) в лікуванні астенічних станів, Пінчук В. А., Блажівська Ю. В. (2011)
Ковальова О. М. - Рівень 8-ізопростану та активність антиоксидантних ферментів у хворих на гіпертонічну хворобу, Герасимчук Н. М., Сафаргаліна-Корнілова Н. А., Смирнова В. І., Потабенко С. В. (2011)
Ситник К. О. - Характеристика плазматичної активності il-6 та il-10 у хворих на артеріальну гіпертензію залежно від наявності надмірної маси тіла, ожиріння та бронхіальної обструкції (2011)
Піонова О. М. - Постпрандіальний стан вуглеводного та ліпідного метаболізму у хворих на артеріальну гіпертензію з ожирінням., Ковальова О. М. (2011)
Фролова Л. О. - Показники клітинного імунітету у здорових жінок та при артеріальній гіпертензії в репродуктивному і клімактеричному періодах, Фуштей І. М, Фролов О. К. (2011)
Безсмертний Ю. О. - Біохімічні зміни в стегнових артеріях щурів за гіпергомоцистеїнемії, її комбінації з інгібуванням синтезу оксиду азоту та корекції декамевітом, Заічко Н. В., Мельник А. В. (2011)
Хурані І. Ф. - Патоморфологічні зміни у легенях щурів при дії іонізуючого випромінювання і введення циклофосфаміду (2011)
Вітринська О. В. - Радянська преса та література 1920-30-х рр. як інструмент впливу на релігійну свідомість євреїв України (2014)
Єремєєва І. В. - Російська революція 1905-1907 рр. очима акторів наддніпрянської України (2014)
Жигло В. В. - Організація фондування та архівного зберігання документів радянських підпільних організаіцій та партизанських груп на території України у перші післяокупаційні роки (2014)
Жуков С. М. - Система управління мережею земських шкіл у Харківській губернії (1865-1919 рр.) (2014)
Журавльов Д. В. - Роль дворянства в суспільстві слобідсько-української губернії відповідно до "жалуваної грамоти дворянству" 1785 р., Солодкіна В. О. (2014)
Журавльов С. А. - Роль традицій родини Грушевських у життєвому сценарії С. В. Шамрая (2014)
Кабачек В. В. - Формування місцевих державних промилослових об’єднань на початку непу (2014)
Кравченко О. В. - Підкидьки чи знайди?: державна та суспільна опіка над незаконнородженими в Україні наприкінці XVIII – на початку XX ст. (2014)
Лихачова Т. М. - Працевлаштування польських біженців за часів перебування у внутрішніх губерніях Російської імперії в роки першої світової війни (2014)
Логовський І. М. - Робота земських органів самоврядування Харківської губернії з впровадження вогнестійкого будівництва у сільській місцевості (кінець XIX – початок ХХ ст.) (2014)
Мешковая С. І. - "Состав служащих засорен "бывшими людьми"": лишенцы Харькова и Донецка в период чистки советского аппарата 1930 -1931 гг (2014)
Мотенко Я. В. - Формування грошових систем УНР та Української Держави, Шишкіна Є. К. (2014)
Пеляшенко К. Ю. - Питання етнокультурної історії населення Дніпровського Лісостепового Лівобережжя скіфського часу (за матеріалами ліпної кераміки) (2014)
Саманцов О. П. - Юридичні підвалини іноземної підприємницької ініціативи у кам’яновугільній та металургійній промисловості південно-східної України другої половини XIX ст (2014)
Тахтаулова М. Ю. - Топоніміка та ідеологія: зміни у топоніміці Харкова в перші десятиліття радянської влади (2014)
Телуха С. С. - Погляди Павла Скоропадського та митрополита Антонія (Храповицького) на актуальні питання церковного будівництва в Україні (квітень-червень 1918 р.) (2014)
Харченко А. В. - З життя єврейської громади Харкова кінця XIX – початку XX ст.: конформізація під батогом (2014)
Титул, зміст (2011)
Березка М. І. - Хірургічна технологія закритого інтрамедулярного блокуючого остеосинтезу при лікуванні постраждалих з багатоуламковими переломами кісток кінцівок, Литовченко В. О., Гарячий Є. В., Рамі А. Ф. Аль Масрі (2011)
Жуков В. И. - Изучение состояний аналитико-синтетической и поведенческой функций ЦНС у больных колоректальным раком и их прогностическое значение, Белевцов Ю. П., Винник Ю. А., Книгавко В. Г., Зайцева О. В., Моисеенко А. С. (2011)
Фисун Ю. О. - Мігрень та інсульт: сучасні перспективи профілактики та лікування, Фисун С. Ю. (2011)
Щербатих Л. Ю. - Особливості мікроциркуляторної ланки гемодинаміки у хворих на генералізований пародонтит, який перебігає на тлі гіпертонічної хвороби ii стадії, Гольденберг Ю. М. (2011)
Боброва Н. О. - Вплив регуляторних пептидних комплексів на експресію поверхневих глікопротеїдів лейкоцитів (2011)
Куценко Н. Л. - Вплив монтелукасту на антигенспецифічну імунну відповідь у експериментальних тварин (2011)
Куценко Л. О. - Рівень пероксидації, вміст нуклеїнових кислот в тканинах серця тварин під впливом пептидів мозку в умовах гострого стресу (2011)
Мамонтова Т. В. - Роль білків bcl-2 і p53 в регуляції апоптозу, індукованого звязуванням молекул мнс і та іі класів в мононуклеарних клітинах периферичної крові хворих на атопічну бронхіальну астму (2011)
Микитюк М. В. - Наночастинки та перспективи їх застосування в біології і медицині (2011)
Никифорова О. А. - Вплив аліментарного стресового навантаження на функціональний стан аорти щурів, Ляшенко В. П. (2011)
Резуненко Ю. К. - Активність антиоксидантної системи в організмі щурів за умов тривалого впливу поліолів на основі гліцеролу, етилен- і пропіленгліколю, Прокопов В. О. (2011)
Никифорова Е. А. - Исследование особенностей психофизиологического состояния работников операторского профиля станции днепропетровск, Соловьёва Ю. В. (2011)
Улановська-Циба Н. А. - Мотиваційний підхід до вивченні медичної біології студентів-першокурсників. (2011)
Аветіков Д. С. - Морфофункціональні особливості будови шкірно-жирових клаптів при проведенні верхньої рітідектомії (2011)
Беловол А. Н. - Принципы назначения β -блокаторов при хронической сердечной недостаточности (2011)
Титул, зміст (2012)
Лавренко А. В. - Метформин и пиоглитазон как средства борьбы с системным воспалением низкой интенсивности, Винник Н. И., Расин С. М., Расин М. С., Кайдашев И. П. (2012)
Левченко Л. Ю. - Асоціація поліморфізму 896a/g гену tlr4 з перебігом атопічного дерматиту у дітей зі схильністю до гострих респіраторних вірусних інфекцій, Ізмайлова О. В., Шликова О. А., Кайдашев І. П. (2012)
Литвиненко Н. В. - Когнітивний профіль пацієнтів із розсіяним склерозом, Пінчук В. А., Силенко Г. Я., Блажівська Ю. В., Бордюг Ю. О. (2012)
Танцура Л. М. - Роль еег та еег-відеомоніторингу в діагностиці та диференціальній діагностиці тикозних гіперкінезів у дітей, Пилипець О. Ю., Сало С. В., Трембовецька О. В. (2012)
Фролова Л. О. - Динаміка деяких маркерів системного запалення при різних варіантах ремоделювання лівого шлуночка у жінок в клімактеричному періоді, Фролов О. К., Фуштей І. М. (2012)
Гулай Т. О. - Гігієнічне обґрунтування шляхів вирішення екологічних проблем обумовлених виробництвом соняшника в україні (2012)
Пельо І. М. - Гігієнічна оцінка безпечності сільськогосподарської продукції, вирощеної з застосуванням інсектициду лямбда-цигалотрину (2012)
Яворовський О. П. - Особливості впливу метилтретбутилового ефіру на організм людини та шляхи профілактики професійних отруєнь цією речовиною, Паустовський Ю. О., Ткачишин В. С., Володій М. О. (2012)
Воровський О. О. - Грижоносійство - це наслідок вікових дегенеративно-інволюційних процесів в сполучній тканині чи генетичного поліморфізму еластичних мікрофібрил?, Сегеда Т. П. (2012)
Куцевляк В. Ф. - Порушення прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу у сироватці крові щурів та його корекція за умов надмірного надходження солей важких металів, Лахтін Ю. В., Макаренко О. А. (2012)
Попадинець О. Г. - Структурно-метаболічні перетворення на етапах постнатального онтогенезу (2012)
Фартушна А. М. - No-залежні зміни окиснювального метаболізму у тканинах ясен білих щурів за умов хронічної інтоксикації нітратом натрію, Костенко В. О. (2012)
Аветіков Д. С. - Порівняльна імуногістохімічна оцінка васкуляризації інтактної шкіри та патологічних рубців голови та шиї (2012)
Весніна Л. Е. - Особливості пептидергічної регуляції імунокомпетентних клітин (2012)
Іщейкін К. Є. - Сучасні аспекти імунопатогенезу алергодерматозів у дітей (2012)
Дубінін С. І. - Використання комп'ютерного тестування при відпрацюванні студентами лекцій та практичних занять з медичної біологіїї, Ваценко А. Б., Пілюгін В. О., Улановська Н. А., Рябушко О. Б., Передерій Н. О., Овчаренко О. В. (2012)
Погорецька Х. В. - Вікові особливості глутатіонової ланки антиоксидантної системи щурів з гострим отруєнням парацетамолом (2012)
Алексєєва О. Б. - До питання інтерпретації деяких географічних назв у курсі країнознавства Великобританії, Ананійчук Т. А. (2014)
Білоцерковець А. В. - Функціонування лексико-семантичного поля "Метал" в оповіданні Джека Лондона "Золотий Каньон" (2014)
Битко Н. С. - Зарождение английской лексикографии в Индии: социокультурные и лингвистические аспекты (2014)
Борисенко Т. И. - Особенности функционирования модальных глагольных конструкций в подъязыках техники, Кашуба М. В., Мардаренко Е. В., Циновая М. В. (2014)
Галуцьких І. А. - Семантико-когнітивні аспекти образної інтерпретації тіла під владою в англійській художній прозі постмодернізму (на матеріалі тексту роману Дж. Фаулза "The Collector") (2014)
Гончарук О. М. - Типологія композиційної структури англомовної прозової байки (2014)
Григорян Н. Р. - Роль просодии и семантико-синтаксических структур в определении коммуникативных целей высказывания, Музя Е. М. (2014)
Димова Л. С. - Научно-исследовательская работа студентов как средство оптимизации обучения французскому языку профессиональной направленности студентов исторических специальностей Одесского национального университета имени И. И. Мечникова (2014)
Долусова Н. В. - Гендерні особливості функціонування номінацій коштовного каміння в авторських казках (на матеріалі творів А. Картер та О. Уайльда), Строченко Л. В. (2014)
Домброван Т. И. - Исторические изменения в английском консонантизме: взгляд с позиций лингвосинергетики (2014)
Єрьоменко С. В. - Ідіоконцепти Війна і Велика Британія в документальній прозі Вінстона Черчилля (2014)
Колегаева И. М. - Музейный каталог как вид поликодового текста (2014)
Корпан Л. С. - Метафоричні безособові конструкції (2014)
Кравченко Н. А. - Основные направления в исследовании проповедничекого дискурса (2014)
Кухаренко В. А. - От сказки – к реальности: первый "взрослый" роман Дж. Роулинг (2014)
Марусинець М. М. - Модальні частки української, німецької та угорської мов як засоби посилення релевантності висловлення (2014)
Мулик К. О. - Специфіка англійського діалогічного мовлення соціально-педагогічної спрямованості (2014)
Нікульшина Т. М. - Метафоризований простір і час (на матеріалі англійських та українських народних казок) (Частина І) (2014)
Полєєва Ю. С. - Особливості сприйняття усної інформації в англомовній лекції (порівняльний аналіз перцептивних і акустичних параметрів темпу) (2014)
Прима В. В. - Функціонування англомовної туристичної термінології у путівниках по Україні (2014)
П’єцух О. І. - Згасання метафоричної репрезентації політики як кіно, правової системи та фінансів в англомовному електронному політичному дискурсі "Вибори 2010 – 2012 рр. в Україні" (2014)
Реконвальд Н. В. - Топологические характеристики чат-коммуникации (антропонимический аспект) (2014)
Рудик И. В. - О взаимоотношении между адресатом и адресантом англоязычной проповеди (2014)
Смаглий В. М. - Особенности функционирования псалмов в англиканском богослужении (2014)
Станко Д. В. - Стратегії і тактики в емоційному мовленні (2014)
Стрига Е. В. - Комп’ютерний сленг у сучаній англійській мові: походження та функціонування (2014)
Цобенко О. В. - Структура лексико-семантичного поля "ювелірні прикраси" в англійській мові (2014)
Миньяр-Белоручева А. П. - Эпифания Дж. Джойса с высоты XXI века (2014)
Наші автори (2014)
Вимоги до рукописів (2014)
Бойченко М. І. - Потенціал соціальної філософії як соціальної технології (2014)
Григорова Н. В. - Лінгвістичний аспект культури свободи у німецькому соціально-філософському дискурсі (2014)
Романенко О. Я. - Епістемологічний потенціал основних засобів наукового соціального прогнозування (2014)
Фельдман О. Б. - Альтруїзм у суспільствах добробуту, або чи можлива у них благодійність (2014)
Харченко В. О. - Сталий розвиток як складова ідеї сучасної Європи (2014)
Єрахторіна О. М. - Концепція самовдосконалення особистості Л. М. Толстого (2014)
Сулєйманова Л. Ф. - Метаантропологічний підхід до проблеми порівняння особливостей Сходу і Заходу (2014)
Рябека О. Г. - Сучасний ринок як атрактор становлення нової морфології планетарного світу (2014)
Проскуріна К. С. - Життєвий проект як джерело потенційних ризиків (2014)
Еськов С. С. - Философско-антропологический анализ имманентности божественных энергий, в созерцании нетварного божественного света, в письменном наследии египетских монахов IV-го века н.э. (2014)
Корж Г. В. - Історична память та історична компетентність: до проблеми взаємозвязку (2014)
Леонтьєва В. М. - Менеджмент як професія: роль і статус у культуротворчому процесі (2014)
Прудникова О. В. - Інформаційна культура віртуального простору: філософська рефлексія (2014)
Іващенко О. В. - Культура зображення у сучасних стратегіях життєтворчості (2014)
Крапівник Г. О. - Феномен забороненого антропологічного знання і культурні форми його легітимізації (2014)
Тимків І. М. - Історична пам'ять: історіографічний аспект феномену (2014)
Панченко Л. М. - Моральність як ціннісний модус університетської освіти (2014)
Култаєва М. Д. - Суспільне покликання філософії освіти у сучасних соціокультурних контекстах (2014)
Буяк Б. Б. - Освітній вимір проблеми "світогляд і політика" (2014)
Жижко Т. А. - Місце демократії в університетській освіті (2014)
Пашов Р. І. - Практики розвитку української системи освіти у формуванні всебічно розвиненої, творчої, вільної особистості (2014)
Горохова І. В. - Значущість критичного мислення для сучасних суспільства та освіти (2014)
Лантінова Г. С. - Економічні моделі людини у проблемному полі сучасної філософії економічної освіти (2014)
Брусакова О. В. - Мораль і право як чинники оновлення змісту сучасного політичного і національно-патріотичного виховання (2014)
Слободчиков В. І. - Теорія і діагностика розвитку в контексті психологічної антропології (2014)
Остапенко А. О. - Процес розвитку і типи педагогічної діагностики (2014)
Кузнецов О. І. - Психічні стани студентів у різних ситуаціях навчальної діяльності у виші (2014)
Фоменко К. І. - Атрибутивні особливості самотності особистості (2014)
Чеботова Я. В. - Психологічна готовність студента-дизайнера до творчості діяльності в умовах ВНЗ (2014)
Зозуль Т. В. - Дослідження домінуючої конфігурації моделей стосунків через аналіз наративу (2014)
Седих К. В. - Феномен сімейної матриці та ідеологія психотерапевтичної роботи з ним (2014)
Ушакова В. Р. - Ефективність впроваджених заходів медико-психологічної підтримки сім'ї в період очікування дитини (2014)
Коваленко О. Г. - Ефективність застосування програми оптимізації міжособистісного спілкування осіб похилого віку (2014)
Моран І. В. - Розвиток толерантності студенської молоді (2014)
Доцевич Т. І. - Розробка та апробація оптимувальника педагогічної саморегуляції викладача вищої школи (2014)
Чебикін О. Я. - 65-річний ювілей (2014)
Ювілей Яценко Т.С (2014)
Ювілей Чепелєвої Н. В. (2014)
Кочарян О. С. - Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів "Психологія сім'ї" (2014)
Шестопалова Л. Ф. - Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів "Основи психотерапії" (2014)
Боришевський М. Й. (2014)
Правила підготовки рукописів для публікації в журналі "Психологія і особистість" (2014)
Пеклина Г. П. - История создания Одесского медицинского института и колледжа Международного гуманитарного университета (2010)
Аптипов Н. Г. - История развития аптечного дела в Одессе, Губарь О. О., Висловух А. В., Покровщук М. О. (2010)
Зимченко Л. М. - Гомеопатическая аптека "Vita" (2010)
Покровщук М.О. - Особенности физиолого-гигиенических условий труда аптечных сотрудников (2010)
Антипов Н. Г. - Историко-правовой аспект фальсификации лекарственных средств, Висловух А. В., Покровщук М. О. (2010)
Глуховский В. В. - Международно-правовые стандарты и право на вакцинацию (2010)
Гордийчук Г. Н. - Изучение кинетики равновесия при экстрагировании травы эхинацеи в системе твердое тело-жидкость (2010)
Голиков В. И. - Разработка технологии получения каратолина с использованием процесса двухфазной экстракции плодов шиповника (2010)
Зубкова Л. П. - Изменения уровня биоэнергетики организма у больных с зубо-челюстными аномалиями и с нарушением функции дыхания, Община Н. В., Зубкова-Масловская Ю. В., Аблязов А. А. (2010)
Зубкова Л. П. - Стан здоров’я пацієнтів з зубо-щелепними аномаліями у ортодонтичних хворих (2010)
Любчак М. П. - Опыт применения некоторых биологически активных добавок с целью профилактики заболеваний простудного характера на примере курсантов высшего военного учебного заведения (2010)
Безруков С. Г. - Влияние остеопластических материалов на течение восстановительных процессов в отдаленные сроки после хирургического лечения пародонтита, Кириченко В. Н., Марченко Н. В. (2010)
Безруков С. Г. - Клинико-цитологическая оценка эффективности комбинированной повязки на лунку удаленного зуба, используемой с целью профилактики развития постэкстракционного альвеолита, Загорулько А. К., Бом К. Г., Шаланин В. В. (2010)
Каладзе К. Н. - Оценка комплексного воздействия физиофарматерапии на консолидацию перелома нижней челюсти, Безруков С. Г. (2010)
Зубкова Л. П. - Використання пелоїдів у практиці лікарів-стоматологів, Зубкова-Масловська Ю. В. (2010)
Строченко Е. А. - Влияние применения зубного эликсира "Лизодент" на содержание лизоцима в ротовой жидкости у работников ильичевского морского торгового порта (2010)
Колеснік К. Е. - Соціальне обов’язкове медичне страхування та його значення у розвитку санаторно-курортної галузі України (2010)
Хорошилкина Ф. Я. - Строение лицевого отдела черепа при дистоокклюзии по данным изучения боковых телеренгенограмм головы с целью уточнения имеющихся нарушений, Чобанян А., Чобанян А. (2010)
Хорошилкина Ф. Я. - Направление роста лицевого отдела черепа при физиологической окклюзии и его сравнение с данными при дистоокклюзии, Зубкова Л. П., Чобанян А., Чобанян А. (2010)
Хорошилкина Ф. Я. - Анализ нарушения строения лицевого отдела черепа при дистоокклюзии, Зубкова Л. П., Чобанян А. (2010)
Пасхавер Б. Й. - Тенденції та проблеми національного продовольчого споживання (2014)
Борщевський В. В. - Сільськогосподарська кооперація: ринкові механізми розвитку, Магас В. М. (2014)
Залізко В. Д. - Шляхи підвищення ефективності виробничих ресурсів сільського господарства України у контексті зміцнення економічної безпеки (2014)
Bezus R. M. - The role of ecological, economic and educational imperatives in development of organic agricultural production, Dubrova N. P. (2014)
Тулуш Л. Д. - Реформування механізму прямого оподаткування сільськогосподарських підприємств (2014)
Алескерова Ю. В. - Моделі страхової політики при сільськогосподарському страхуванні (2014)
Могилова М. М. - Ціновий фактор у відтворенні основних засобів сільського господарства (2014)
Ксьонжик І. В. - Соціально-економічний розвиток сільських територій як об’єкт інфраструктурного забезпечення (2014)
Фурса А. В. - Інноваційно-інвестиційний розвиток цукробурякового виробництва (2014)
Корчинська О. А. - Сучасні інформаційні технології в регулюванні процесів підвищення родючості грунтів (2014)
Zakharchuk О. V. - Development of small farms in Ukraine and the Polish experience, Vyshnevetska О. V. (2014)
Macut M. - Role and position of banks in the European economic area, Ušćumlić M. (2014)
Gapšys A. - African swine fever risk assessment and compensation calculation methodology: Lithuanian case, Dabkienė V. (2014)
Нелеп В. М. - Про питання управління спільними ресурсами на селі у світлі світових досліджень, Фурсенко М. І., Висоцька О. М., Фурсенко І. М. (2014)
Сас О. О. - Оцінка ефективності управління у великотоварних агропромислових формуваннях (2014)
Романюк І. А. - Державна соціальна політика в забезпеченні продуктивної зайнятості сільського населення (2014)
Поліщук А. О. - Адаптація трудового законодавства України до норм європейського права (2014)
Красільнікова К. Є. - Ефективність використання виробничих потужностей (2014)
Оксак А. О. - Результативність злиттів і поглинань в аграрному секторі економіки України (2014)
Мармуль Л. О. - Основні проблеми ефективного функціонування харчової промисловості України (2014)
Россоха В. В. - Новое издание по проблемам использования природного потенциала, Плотникова М. Ф. (2014)
Полозенку Дмитру Васильовичу – 90 (2014)
Ульянченку Олександру Вікторовичу – 60 (2014)
Реферати (2014)
Автори номера (2014)
Емельянова И. А. - Влияние технологических параметров процесса транспортирования бетонных смесей по трубопроводам на производительность растворобетононасосов (бетононасосов), Задорожный А. А., Меленцов Н. А. (2014)
Емельянова И. А. - повышение надежности и эффективности работы двухпоршневых растворобетононасосов с тарельчатыми клапанами за счет исключения противотоков бетонной смеси, Задорожный А. А., Меленцов Н. А. (2014)
Коробко Б. О. - Дослідження ефективності роботи кульових клапанів розчинонасоса залежно від дії закону руху поршня, Васильєв Є. А. (2014)
Жигілій С. М. - Геометрична форма дебалансу механічного відцентрового збуджувача коливань, Пісковий С. С. (2014)
Шевченко В. О. - Дослідження впливу навантаженості гідропривода управління основним відвалом автогрейдера середнього класу, Рагулін В. М. (2014)
Сараєв А. В. - Результати гальмівних випробувань автобуса категорії М3 стосовно до експертної практики (2014)
Хожило М. Е. - Визначення силових та енергетичних параметрів процесу різання ґрунту різально-метальним робочим органом (2014)
Токарчук О. А. - Результати експериментальних досліджень з визначення тягового зусилля робочих органів трубчатого конвеєра (2014)
Пімонов І. Г. - Обґрунтування енергозбережного температурного режиму гідрофікованих будівельних машин, Пімонов Г. Г. (2014)
Воронцов О. В. - Спеціальні геометричні моделі об’єктів машинобудування та будівництва (2014)
Жигилій С. М. - Оптимізаційна задача виявлення найкращої геометричної форми дебалансу механічного відцентрового збуджувача коливань (2014)
Савик В. М. - Комп’ютерні дослідження процесу піноутворення у рідинно-газовому пристрої ежекційного типу, Нестерець Т. О. (2014)
Стороженко Л. І. - Нові сталезалізобетонні структурно-вантові конструкції, Гасій Г. М., Гапченко С. А. (2014)
Стороженко Л. І. - Експериментальні дослідження армоцементних елементів покриття, Гасій Г. М., Гапченко С. А., Волошин В. В. (2014)
Стороженко Л. І. - Високоефективні бетони для заповнення трубобетонних конструкцій з використанням місцевих матеріалів, Єрмоленко Д. А, Демченко О. В., Халява Р. В., Халява Т. В. (2014)
Пічугін С. Ф. - Розрахунок рівня надійності лінійної частини підземних магістральних трубопроводів, Винников П. Ю. (2014)
Azizov T. N. - Analysis of stress-deformed state coverage in the form of dome, Sribnyak N. M., Vavulin A. O. (2014)
Поздєєв С. В. - Методика оцінювання адекватності результатів визначення меж вогнестійкості залізобетонних балок експериментально-розрахунковим методом, Отрош Ю. А., Федченко І. Г., Нешпор О. В. (2014)
Bibik M. V. - New wave of chinese architecture and construction. Review of the cpr most outstanding buildings, Bibik V. M., Hatash V. S. (2014)
Бібік В. М. - Розрахунок елементів суцільного перерізу при центральному стиску за різними нормами, Бібік М. В., Василенко І. М. (2014)
Бібік М. В. - Класифікація силосних зерносховищ, Бібік В. М., Бібік І. О. (2014)
Бібік М. В. - Визначення горизонтального навантаження на вертикальні стіни ємнісних конструкцій за різними нормами, Мороз П. С. (2014)
Бібік М. В. - Класифікація аварій та пошкоджень сталевих силосів, Бібік В. М., Ульченко Р. М., Бібік І. О. (2014)
Дмитренко А. О. - Експериментальні дослідження двотаврових дерев’яних балок зі стінкою з орієнтовано-стружкових плит, Гонтаренко О. В. (2014)
Пенц В. Ф. - Робота трубобетонних елементів на центральний та позацентровий розтяг: експериментальні дослідження (2014)
Гудзь С. А. - Порівняльна характеристика легких бетонів, які використовуються для підвищення несучої здатності ЛСТК, Авраменко Ю. О., Сіробаба В. О. (2014)
Шкурупій О. А. - Порівняльні розрахунки міцності стиснутих залізобетонних елементів на основі деформаційних моделей, Митрофанов П. Б., Ткаченко В. С., Мільченко О. О., Давиденко Н. М. (2014)
Винников Ю. Л. - Підвищення достовірності прогнозування осідання ґрунтової основи, Косточка Н. А. (2014)
Иванишин В. А. - Инженерно-геологические изыскания для рабочего проекта строительства объекта рекреационного назначения в г. Чернигов, Корзаченко Н. Н., Шпилька С. Н. (2014)
Іванишин В. А. - Фізико-механічні властивості ґрунтів за результатами статичного зондування на об’єкті рекреаційного призначення в м. Чернігів, Прибитько І. О., Корзаченко М. М., Шпилька С. М. (2014)
Червинський Я. Й. - Розробка ДБН в. 2. 4-х:201х "Греблі з ґрунтових матеріалів. Основні положення", Шумінський В. Д., Титаренко В. А. (2014)
Зоценко М. Л. - Проект технічних умов на проектування та влаштування роз’єднувальних екранів з ґрунтоцементних елементів, виготовлених бурозмішувальним методом, Веденісов А. В. (2014)
Тимофєєва К. А. - Лабораторні дослідження впливу агресивних складових бурового шламу на фізико-механічні характеристики ґрунтоцементу (2014)
Харченко М. О. - Визначення максимальної довжини армування cfa паль, що працюють на стиск у слабких ґрунтах, Харченко М. О., Філімонов В. В. (2014)
Карпюк І. А. - Прогноз основних та додаткових осідань одиночних вдавлених паль з урахуванням їх сумісної роботи, Карпюк В. М. (2014)
Винников Ю. Л. - Оценка эффективности усиления при надстройке существующего здания в сложных инженерно-геологических условиях, Суходуб А. В., Кичаева О. В. (2014)
Кичаева О. В. - Влияние повреждений на напряженно-деформированное состояние здания при статических и динамических воздействиях, Михалёв С. Д. (2014)
Кугаєвська Т. С. - Основні положення методу прогнозування термінів набору міцності бетонними виробами при їх твердненні без використання теплоносія, Шульгін В. В. (2014)
Шульгин В. В. - Строительные растворы с использованием дефеката - отхода производства сахарной промышленности, Гукасян О. М., Дмитренко Р. Н., Безверхий И. В., Скворцов Д. В. (2014)
Кутний Б. А. - Результати експериментальних досліджень сонячного колектора, Осіпа М. В. (2014)
Нестеренко С. В. - Ефективність кооперування й блокування малооб’ємних тваринницьких будівель, Ткаченко І. В. (2014)
Ткаченко І. В. - Аналіз проблеми озеленення автомобільних доріг та вулиць, Сердюк К. В., Нестеренко С. В. (2014)
Чернецкая И. В. - Рациональное проектирование автоматического водяного пожаротушения для высотных зданий, Истомина О. С., Полищук А. В. (2014)
Бандуріна О. В. - Аналіз умісту мікроелементів у пластових водах краснокутського родовища (2014)
Коваленко С. Ф. - Медицинское, фармацевтическое и педагогическое наследие Николая Алексеевича Остапчука, Конован Г. В. (2011)
Волжина Т. С. - Лекарственные растения и история развития фармакогнозии (2011)
Пеклина С. Б. - Развитие парфюмерно-косметического искусства (2011)
Пеклина Г. П. - Труды и лекарствоведение авиценны, Коновальчук В. А. (2011)
Шляпкин В. В. - Медицина в средних веках (V – XV вв.) (2011)
Пасечникова Н. В. - Перспективы использования пупиллометрии для оценки психофизиологического состояния человека в судебной практике, Бушуева Н. Н. (2011)
Пеклина Г. П. - Правовой аспект эвтаназии в Украине (2011)
Ершова-Бабенко И. В. - Краткая история развития понятия "психика" и решения теоретического вопроса о ее природе (2011)
Сердюк В. В. - О закономерности формирования сколиотической деформации позвоночника, Свинарев Ю. Н. (2011)
Безруков С. Г. - Ближайшие и отдаленные результаты устранения деформаций мягких тканей лица инъекционными методами, Безруков Г. С. (2011)
Бачериков В. А. - Карвон (2011)
Колесник М. К. - Роль лідера в організації реформування системи охорони здоров'я в санаторно-курортних закладах (2011)
Протоиерей Николай Ротко - Религия и медицина: душа и тело (2011)
Медянова Е. В. - Когнитивные составляющие как фактор развития ценностной сферы личности студента-медика (2011)
Коваленко И. Н. - Сравнительная характеристика психологического статуса студентов негосударственного ВУЗа (по результатам исследования методом Спилберга–Ханина (2011)
Савицкий И. В. - Адаптация основных положений Болонского процесса в системе высшего медицинского образования, Шпак В. С., Величко В. И., Кирилюк М. Л. (2011)
Община Н. В. - Ещё раз о плюсах и минусах кредитно-модульной системы (2011)
Масленнікова К. С. - Розвиток професійної спрямованості майбутнього фармацевта на заняттях з математики (2011)
Пеклина Г. П. - Инновационные модели обучения студентов по специальности "фармация", Маранц Э. А. (2011)
Григоренко Н. В. - Роль викладача як вихователя у процесі навчання у медичному навчальному закладі (2011)
Зязюн І. - Карл Юнг про безсвідому природу творчості (2013)
Філіпчук Г. - Культуроцентризм сучасної освіти (2013)
Зеліско Л. - Принцип культуровідповідності в системі культурологічної підготовки фахівців-юристів (на прикладі музичного мистецтва) (2013)
Дегтярьова Г. - Педагогічна взаємодія як чинник фахової підготовки студентів професійно-технічних навчальних закладів (2013)
Коваленко О. - Порівняння особливостей емпатії осіб похилого віку різної статі (2013)
Васянович Г. - Добро-дія й анти-добро-дія вчителя у творчій спадщині Івана Франка (2013)
Крилова С. - Толерантність і любов як основа краси відносин у суспільстві (2013)
Смирнова Т. - Специфіка естетичних оцінних суджень (2013)
Рудницька-Юрійчук І. - Українська сім’я та національне дошкілля - провідні чинники формування національної свідомості дітей дошкільного віку в українській діаспорі США і Канади (2013)
Павленко Н. - Підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до використання інтерактивних педагогічних технологій (2013)
Дігтяр Н. - Педагогічні умови формування художнього досвіду учнів основної школи засобами народної картини (2013)
Braslawska - Haque M. - Arteterapia - miedzy psychoterapia a sztuka (2013)
Растригіна А. - Сучасний формат підготовки магістра музичного мистецтва, Яненко О. (2013)
Стиркіна Ю. - Музика та іноземна мова: естетичний потенціал інтеграції (2013)
Миропольська Н. - Усе починається з учителя... (Рецензія на колективну монографію "Учитель мистецьких дисциплін у дискурсі педагогічної майстерності" /Зязюн І. А., Філіпчук Г. Г., Отич О. М. та ін.; за наук. ред., передм. і післямова Отич О. М. - Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2013. - 168 334 с.) (2013)
Лещенко М. - Неформальна мистецька освіта - вагомий чинник підвищення якості педагогічної освіти. (Рецензія на монографію Н. В. Сулаєвої "Підготовка вчителя в педагогічному просторі неформальної мистецької освіти". - Полтава : ПНПУ імені Короленка В. Г., 2013. 408 с.) (2013)
Отич O. - Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора Рудницької О. П., Вовк M. (2013)
Омельченко А. - Інноваційний потенціал професійної підготовки майбутніх фахівців мистецької освіти (Бердянськ, 19-20 вересня 2013 р.), Григор'єва В. (2013)
Відомості про авторів (2013)
Тимченко А. А. - Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень при ліквідації надзвичайних ситуацій, Крижановський Є. М., Мельник В. П., Підгорний М. В. (2014)
Савельева О. С. - Парето-оптимизация многоцелевых функций со слабосвязанными аргументами, Швец П. С., Становский А. А. (2014)
Борисова Н. І. - Сучасні методи і засоби управління ризиками в застосуванні до управління проектами альтернативної енергетики (2014)
Данченко О. Б. - Взаємозв’язок між ризиками, змінами, проблемами в проектах (2014)
Костьян Н. Л. - Метод многократного интегрирования для исследования систем при произвольном воздействии (2014)
Sharapov V. M. - Тhe sound pressure increasing created by monomorphic disk piezoelements, Petrishchev O. N., Sotula Zh. V, Bazilo K. V. (2014)
Sharapov V. M. - Stimulation of bending vibrations in cylindrical piezoelements, Petrishchev O. N., Sotula Zh. V., Bazilo K. V. (2014)
Petrishchev O. N. - Principles of calculation of piezoelectric elements with surfaces partial covering by electrodes, Sharapov V. M., Sotula Zh. V., Bazilo K. V. (2014)
Petrishchev O. N. - Calculation of parametres of tensely deformed state of disk piezoelement with partial covering by electrodes surfaces, Sharapov V. M., Sotula Zh. V., Bazilo K. V. (2014)
Тychkov V. V. - The perfection of hardware of information-measuring systems for the checking of parameters of chemical-technological processes with the use of flow-injection method (2014)
Чичужко М. В. - Методика вдосконалення мікроконтролерів, Лукашенко В. А., Зубко І. А., Лукашенко В. М. (2014)
Нечипоренко О. В. - Механізми забезпечення захисту баз даних в сучасних СУБД, Міценко С. А. (2014)
Бабенко В. Г. - Складності та особливості побудови ефективних криптоалгоритмів (2014)
Куницька С. Ю. - Дослідження результатів моделювання арифметичних пристроїв (2014)
Ланських Є. В. - Алгоритм генерації перестановок для систем захисту інформації, Зажома В. М., Лада С. В. (2014)
Лукашенко А. Г. - Кортежний таблично-логічний метод реалізації цифрового багатофункціонального обчислювача (2014)
Порєв В. А. - Використання телевізійного засобу контролю для дослідження дефектів сонячних панелей, Пахалюк Р. І., Сидоренко С. Ю. (2014)
Al-Janabi Aqeel Bahr Tarkhan - Review of using computer vision methods for flotation froth quality evaluations (2014)
Кириченко О. В. - Термодинамічний аналіз процесу горіння нітратно-металевих сумішей, Ващенко В. А., Тищенко О. М., Заїка П. І., Цибулін В. В. (2014)
Мислюк О. О. - Екологічний алгоритм вирішення винахідницьких задач, Мислюк Ю. Є. (2014)
Свояк Н. І. - Поводження з побутовими відходами приватного сектора в місті Черкаси (2014)
Сердюк В. В.Сухин Ю. В. - О природе возникновения различных заболеваний человека и их связи с деформациями позвоночника (2012)
Бочаров В. А. - Сучасні можливості комплексної терапії хворих на класичні та атипові форми псоріазу, Резніченко Н. Ю., Веретельник О. В., Красько М. П., Носовська Т. Д., Куц Л. В., Гладчук В. Є., Махно Л. А. (2012)
Бондаренко Г. М. - Рання діагностика загострень атопічного дерматиту, Бочарова В. В. (2012)
Бочаров В. А. - Діагностика імпетиго та кандидозної інфекції шкіри з урахуванням показників медіаторів запалення, Гунькова В. В., Блохіна А. С. (2012)
Романовский А. Е. - Особенности строения микроциркуляторного русла брыжейки тонкой кишки интактных собак, Вернидуб И. В. (2012)
Тещук В. Й. - Досвід застосування неотону при лікуванні гострих порушень мозкового кровообігу, Тещук В. В. (2012)
Голиков В. И. - Анализ и внедрение в производство новых методов экстракции лекарственных растений (2012)
Bacherikov V. A. - Proposals for utilizing the glycerol bottoms (2012)
Безруков С. Г. - Результаты оценки эффективности применения внутрикожного армированного шва для соединения краев послеоперационной раны в челюстно-лицевой области по данным клинических исследований и локальной термометрии, Хоменко Е. В. (2012)
Ротко Н. - Домостроительство нашего спасения (2012)
Берестецкая Т. А. - Актуальные аспекты и специфика преподавания биофармацевтической этики, Висловух А. В. (2012)
Вишнёв В. В. - "Выворотность" как способ расширения топологии пространства движения, Калиниченко О. Н. (2012)
Антіпов М. Г. - Актуальні проблеми впровадження обов’язкового соціального медичного страхування в Україні, Висловух Г. В. (2012)
Бакун О. В. - Особливості післяпологового періоду у жінок з гіпогалактією, Андрієць О. А., Ватаман Н. Ю., Федоряк Р. Т. (2013)
Богдан Т. В. - Омега-3 поліненасичені жирні кислоти – профілактичний і лікувальний засіб ішемічної хвороби серця, Лизогуб В. Г., Калашченко С. І. (2013)
Грузинський О. В. - Гігантські виразки шлунка та дванадцятипалої кишки. Проблеми та шляхи їх вирішення (2013)
Мордык А. В. - Современные проблемы туберкулеза у ВИЧ-инфицированных больных в Российской Федерации (обзор литературы), Пузырева Л. В., Ситникова С. В. (2013)
Мордык А. В. - Клинические особенности туберкулеза у детей раннего возраста (обзор литературы), Пузырева Л. В., Турица А. А., Цыганкова Е. А. (2013)
Олійник Д. І. - Варіантна анатомія та топографоанатомічні особливості привушної залози людини, привушної протоки та жирового тіла щоки в плодів, Лаврів Л. П. (2013)
Васкес Абанто Х. Э. - Биоэтика и практическая деятельность врача, Васкес Абанто А. Э. (2013)
Качур О. Ю. - Cтруктурні перетворення системи охорони здоров’я України (2013)
Слабкий Г. О. - Матриця прав пацієнтів в закладах охорони здоров’я, Шишацька Н. Ф. (2013)
Логойда Л. С. - Обґрунтування складу активних фармацевтичних інгредієнтів таблеток з екстрактами валеріани, меліси та гліцину за результатами вивчення стреспротективної дії, Коробко Д. Б., Івануса І. Б., Зарівна Н. О., Поляк О. Б. (2013)
Мащенко П. С. - Химические и биологические свойства новых психоактивных веществ с целью возможного отнесения их к аналогам наркотических средств в Российской Федерации, Малкова Т. Л. (2013)
Тодоріко Л. Д. - Історія становлення кафедри фтизіатрії та пульмонології Буковинського державного медичного університету, Бойко А. В., Шаповалов В. П., Степаненко В. О., Єременчук І. В. (2013)
Бєліков О. Б. - Причини втрати зубів у хворих на кислотозалежні захворювання шлунково-кишкового тракту (огляд літератури), Рощук О. І. (2013)
Дзевульська І. В. - Досягнення науки у вивченні акромегалії, Маліков О. В., Бондарець Д. В. (2013)
Мордык А. В. - Комплексное исследование факторов, влияющих на заболеваемость контактных лиц в очагах туберкулезной инфекции, Пузырева Л. В. (2013)
Полянська О. С. - Порушення ритму: циркадність шлуночкових екстрасистол, Гулага О. І., Москалюк І. І., Вовчок Т. С., Колесник М. І. (2013)
Горачук В. В. - Вдосконалення методичних підходів до формування показників якості медичної допомоги у закладах охорони здоров’я (2013)
Знаменська М. А. - Концептуальні підходи до запровадження системи комунікацій із проведення реформи охорони здоров’я України, Слабкий Г. О. (2013)
Кулемзина Т. В. - Здоровье как составляющая потенциала человека: аспекты образовательных технологий, Красножон С. В., Криволап Н. В. (2013)
Северин Г. К. - Характеристика окремих показників діяльності онкологічної служби Донецької області (2013)
Булатов Р. М. - Химико-токсикологический анализ рисперидона и 9-гидроксирисперидона в моче, Малкова Т. Л. (2013)
Смелянская М. В. - Применение биоанализатора Agilent 2100 для определения белкового состава липосомальных вакцин, Кашпур Н. В., Перемот С. Д., Волянский А. Ю. (2013)
Хоменко В. Г. - Влияние эномеланина на организм животных на фоне интоксикации хлоридами металлов (2013)
Бойко А. В. - Підвищення ефективності лікування хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень шляхом застосування аерозольної терапії, Якобчук І. О. (2014)
Гарас М. Н. - Діагностична цінність показників лабільності бронхів у виявленні фенотипу тяжкої астми (2014)
Гресько М. Д. - Порушення у системі репродуктивного гомеостазу та надмірні маткові кровотечі в пременопаузі, Дмитришин В. М., Циганова О. М., Яблончак С. В. (2014)
Грошилин В. С. - Пути улучшения результатов лечения больных с эпителиальными копчиковыми ходами с учетом рецидивов заболевания, Магомедова З. К., Дмитриев А. В. (2014)
Зарицька М. В. - Механізми участі оксиду азоту у розвитку патологічних процесів серцево-судинної системи (2014)
Зигало Е. В. - Вплив дисфункції вегетативної нервової системи на розвиток патології біліарного тракту у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу, Демешкіна Л. В., Ярош В. М., Васильєва І. О., Бочаров Г. І. (2014)
Черкасов М. Ф. - Применение лазерного пневмолиза в коллапсотерапии туберкулеза легких, Кротов Ю. П. (2014)
Черкасов В. Г. - Расові краніологічні ознаки та їх еволюційна значимість, Дзевульська І. В., Маліков О. В., Гончаров В. Л. (2014)
Пасечник Д. Г. - Роль эпителиально-мезенхимального перехода в генезе хронической болезни почек и почечно-клеточного рака (проблемы и перспективы) (2014)
Розновський Я. Р. - Ідентифікація гортанних нервів серед тканин операційної рани (2014)
Тещук В. Й. - До питання про патологоанатомічні особливості перебігу гострих порушень мозкового кровообігу, Тещук В. В. (2014)
Ейсмунд А. П. - Особенности структурно-функциональных свойств костной ткани у больных с соматической патологией. Возможность дентальной имплантации (2014)
Борщевська А. В. - Булінг у школах як чинник психічного нездоров’я (2014)
Коваленко И. Н. - Сравнительная характеристика психологического статуса студентов разных специальностей методом диагностики уровня невротизации Л. И. Вассермана (2014)
Мокиенко С. В. - Национальный гений к 150-летию со дня рождения В.И. Вернадского, украинского ученого, основателя геохимии, биогеохимии, радиогеологии, Пеклина Г. П., Сытникова К. Г., Берестецкая Т. О., Бачериков В. А. (2014)
Резніченко Н. Ю. - Викладання основ косметології в процесі до дипломної та післядипломної освіти дерматовенерологів і косметологів, Резніченко Ю. Г., Веретельник О. В., Красько М. П., Головкін А. В., Бочарова В. В., Пекліна Г. П., Бочаров В. А., Куц Л. В., Гладчук В. Є. (2014)
Шлімкевич І. В. - Організація самостійної роботи студентів у вищих медичних закладах в умовах кредитно-модульної системи навчального процесу (2014)
Полковникова Ю. А. - Методологические аспекты разработки лекарственных форм с микрокапсулами (2014)
Костик В. В. - Мониторинг химического состава и свойств песка одесских пляжей (2014)
Строченко Е. А. - Биохимическое исследование ротовой жидкости работников Ильичевского морского торгового порта (2014)
Дмитренко М. Й. - Корпоративна культура і культура трудового колективу: до методології розрізнення (2014)
Решетніченко А. В. - Управління процесами розвитку суб’єктів соціуму (2014)
Лисоколенко Т. В. - Экзистенциальное поле игры Й. Хейзинги (2014)
Лобода Ю. О. - Війна та гра в культурологічній концепції Й. Гейзінги (2014)
Крапівник Г. О. - Логіка детективного жанру в свідомості сучасної людини (2014)
Рахмайлов Є. В. - Децизіонізм як соціально-філософська протоверсія фашистської диктатури і контраверсія нормативізму (К. Шмітт - Г. Кельзен) (2014)
Шишкін Д. О. - Дискурс Юргена Габермаса: метафізика після Канта (2014)
Іценко О. Г. - Унійна проблематика у релігієзнавчих студіях митрополита Алексія (О.Я. Громадського) (2014)
Малахова О. М. - Толерантність – цінність у глобалізованому світі (2014)
Ситниченко Є. Г. - Менеджмент як інноваційна парадигма управління освітою: філософський аналіз (2014)
Кісєль О. В. - Філософсько-освітній потенціал екопсихології як засобу формування екологічної культури особистості (2014)
Кльов М. В. - Виникнення та розвиток "макуніверситету": шлях до економізації освітньої галузі (2014)
Коломоєць Т. Г. - Сучасна оцінка та напрямки підвищення соціальної ефективності професійної діяльності працівників корекційних закладів освіти (2014)
Погрібна В. Л. - Соціокультурний контекст акмеологічного аналізу професійної діяльності юриста, Підкуркова І. В. (2014)
Бородіна Д. Л. - Концепція соціального конструювання реальності П. Бергера і Т. Лукмана як інтерпретаційна схема дослідження іміджу міста (2014)
Єрмакова Т. Г. - Промислове місто як соціальне середовище формування ціннісних орієнтацій молоді (2014)
Вінникова Н. А. - Клубні механізми формування політичних рішень (2014)
Лавриненко Г. А. - Кризи політичної модернізації та пошук альтернативних варіантів розвитку держав (2014)
Герман Ю. О. - Концептуалізація категорії космічний простір у сучасній гео­політичній науці (2014)
Королевська А.В. - Аналіз російської політичної толерантності у відносинах суспільство-влада (2014)
Маслов Ю. К. - Країни ЦСЄ як субрегіональна геополітична спільність та орієнтир політичної інтеграції України в європейський простір (2014)
Священко З. В. - Погляди на аграрне питання в Російській імперії початку ХХ ст. громадськості Дону (на прикладі діяльності В.І. Денисова) (2014)
Дедурін Г. Г. - Білоруський національний рух у Польщі: від Ризького миру до розгрому Громади (2014)
Шваб Л. П. - Стратегія польської політики в прикінцевій фазі Другої світової війни (2014)
Пекарчук В. М. - Управлінський чинник розвитку культурного простору етно­меншин: зміни 1990-х – 2000-х років (2014)
Єремєєва І. В. - "Nomen est omen": псевдоніми в акторському середовищі Над­дніпрянської України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Меліш О. О. - Дипломатія Болгарії у вирішенні "македонського питання" напередодні першої світової війни (2014)
Гаїна Н. І. - Особливості становлення топографії поперечного відділу ободової кишки у новонароджених, Процак Т. В. (2014)
Городиловська М. І. - Ефективність комплексної терапії еозинофільного езофагіту у дітей шкільного віку (2014)
Гресько М. Д. - Інсулінорезистентність та метаболізм ліпідів у жінок в пременопаузі, Дорош А. І., Паневник Т. Р., Гаврильчук О. О. (2014)
Гресько М. М. - Сучасні діагностичні критерії гострого перитоніту, Стасишена О. В., Колібаба С. В. (2014)
Жураківська О. Я. - Становлення нейрон-гліо-капілярних співвідношень у вентромедіальному ядрі гіпоталамуса в постнатальному періоді онтогенезу (2014)
Ігошина А. В. - Особливості гіпертензивних та клініко-функціональних порушень при токсичній та токсико-гіпоксичних енцефалопатіях внаслідок отруєння метаном та монооксидом вуглецю (2014)
Молчанова О. В. - Діагностична значимість оцінки розладів умовнопатогенної мікрофлори при генітальному ендометріозі (2014)
Ніколенко О. Ю. - Вплив дворазового запилення на розвиток порушень в імунній та оксидантно-антиоксидантній системах у щурів із моделлю хронічного обструктивного захворювання легень (2014)
Павлович Л. Б. - Вазомаг в комплексній терапії діабетичної полінейропатії, Маслянко В. А., Білоус І. І. (2014)
Процак Т. В. - Топографоанатомічні особливості верхньощелепних пазух у людей літнього та старечого періодів онтогенезу, Гаїна Н. І. (2014)
Башеєв В. Х. - Методика застосування доопераційної хіміопроменевої терапії у лікуванні хворих на резектабельний рак ободової кишки, Терен Т. І., Костінський І. Ю. (2014)
Герич І. Д. - Доцільність проведення проби мінора у хворих з гнійними захворюваннями шкіри та м’яких тканин, Фусс Ю. О. (2014)
Дудко О. Г. - Особливості теоретичної та практичної підготовки іноземних студентів у процесі вивчення "травматології та ортопедії" (2014)
Семкович Я. В. - Дистанційне навчання як інноваційна форма організації післядипломного навчання лікарів (2014)
Ровінський О. О. - Роль організації та економіки фармації у підготовці фахового спеціаліста фармацевтичної галузі, Геруш О. В., Горошко О. М., Гудзь Н. А. (2014)
Григор’єва Н. П. - Сезонні зміни вмісту продуктів вільнорадикального окиснення ліпідів і білків у нирках щурів, Лопушинська І. В., Мещишен І. Ф. (2014)
Міськів В. А. - Структурні особливості гемомікроциркуляторного русла панкреатичних острівців у щурів 24-місячного віку та його перебудова на 42 та 56 добу перебігу експериментального цукрового діабету (2014)
Булик Т. С. - Профілактика плацентарної дисфункції у вагітних із ожирінням (2014)
Ключникова А. І. - Роль різних субпопуляцій імунних клітин в презентації антигенів та формуванні імунної відповіді (огляд літератури), Лісяний М. І. (2014)
Кукуруза Г. В. - Оцінка якості життя сімей, які виховують дітей раннього віку з синдромом дауна, в програмах раннього втручання, Кирилова О. О., Цилюрик С. М. (2014)
Рогожкина Е. А. - Оценка эффективности результатов хирургического лечения хронических анальных трещин, Грошилин В. С., Заика В. Г. (2014)
Khomych N. N. - Effectivenes of dexamethasone in management of pain and inflammation after cystectomy of maxillary radicular cysts, Yavorskyi A. V., Kuzniak L. V. (2014)
Щербина И. Н. - Некоторые аспекты нарушений микроценоза влагалища при беременности, Плахотная И. Ю., Липко О. П. (2014)
Щербина М. О. - Сучасні аспекти проведення оваріальної стимуляції в умовах окислювального стресу, Граділь О. Г. (2014)
Коваленко Н. М. - Скрининг-методы оценки эффективности восстановительных мероприятий у детей в условиях санатория, Матвеев С. В. (2014)
Таран В. В. - Аналіз захворюваності на внутрішньолікарняні інфекції у лікувально-профілактичних закладах України (2014)
Гречана О. В. - Амінокислотний аналіз сировини medicago falcata l. Subsp. Romanica (prodan) o. Schwаrz & klink (2014)
Маркина Э. Л. - Устранение жесткости воды флотационным методом с использованием калиевых солей жирных кислот (2014)
Балагур Л. О. - Підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників до управління основними підрозділами охорони державного кордону як предмет наукових досліджень (2014)
Блохіна І. О. - Критерії та рівні сформованості професійно-етичних настановлень управлінців навчальних закладів (2014)
Блощинський І. Г. - Огляд можливостей використання соціальних сервісів у процесі вивчення іноземної мови, Таушан Д. В., Яремчук І. А. (2014)
Бопко І. З. - Особливості та проблеми наукової діяльності викладача університету (2014)
Георгієв В. М. - Діяльнісний та особистісний компоненти у структурі професійної компетентності майбутніх офіцерів високомобільних десантних військ (2014)
Гнидюк О. П. - Історичні етапи становлення та розвитку традицій військової фізичної підготовки та самовдосконалення (2014)
Гушулей Й. М. - Дидактичні аспекти формування військово-технічної орієнтації майбутніх офіцерів-прикордонників інженерних спеціальностей, Гаврищук І. В., Шевчук В. М. (2014)
Дзюба П. М. - Методичні вказівки щодо організації модульного контролю з дисципліни "Радіаційний, хімічний, біологічний захист підрозділів” (2014)
Діденко О. В. - До проблеми формування та діагностики правової компетентності військовослужбовців за контрактом Державної прикордонної служби України, Порхун І. В. (2014)
Калинюк Н. В. - Інформаційно-комунікаційна компетентність у структурі готовності майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України до професійної діяльності, Діденко О. В. (2014)
Кравчук В. В. - Методичні аспекти використання інтерактивних технологій при вивченні дисциплін логістичного спрямування в системі підготовки курсантів-прикордонників (2014)
Кузь Ю. М. - Організаційно-педагогічні умови навчання майбутніх прикордонників застосовувати автоматизовані комплекси та технічні засоби прикордонного контролю на засадах міжпредметних зв’язків, Заболотний С. М. (2014)
Матеюк О. П. - Еколого-педагогічний тренінг як засіб формування екологічної культури студентів-екологів (2014)
Недбай М. П. - Особливості формування економічної компетенції інженерів-прикордонників під час навчання в магістратурі вищого навчального закладу прикордонного відомства (2014)
Окіпняк Д. А. - Види професійної компетентності фахівців з розмінування та їх основні професійні вміння (2014)
Павлюк Є. О. - Методи формування професійної компетентності майбутніх тренерів-викладачів у процесі фахової підготовки: методи першої та другої груп (2014)
Паращук Р. В. - Соціально-психологічні особливості адаптації та становлення фахівців у сфері захисту інформації (2014)
Романишина Л. М. - Ідентифікація і ідентичність як основа формування професійної ідентичності майбутніх фахівців, Романишина О. Я. (2014)
Сінкевич С. В. - Позитивне ставлення курсантів до викладача та навчальної дисципліни – передумова глибокого інтересу до галузі професійних знань (2014)
Тогочинський О. М. - Характеристика рівнів сформованості соціальної компетентності майбутніх працівників органів внутрішніх справ та керівників основних підрозділів Міністерства внутрішніх справ (2014)
Чернявський В. А. - Аналіз стану підготовки майбутніх офіцерів логістики в ході вивчення професійно орієнтованих дисциплін, Пономаренко О. А. (2014)
Чернявський В. А. - Методика підготовки та проведення ділової гри: аспекти матеріально-технічного забезпечення, Шалімов Ю. Ю. (2014)
Асоцький В. В. - Особливості виявів тривожності у пожежних-рятувальників Державної служби України з надзвичайних ситуацій (2014)
Євдокимова Н. О. - Емпіричне дослідження показників суб’єктності студентів-правників (2014)
Комар Т. В. - Психологічний супровід формування професійної зрілості майбутнього фахівця на етапі післядипломної освіти (2014)
Поліщук М. М. - Психологічні прийоми у розвідувальній та оперативно-розшуковій діяльності органів Державної прикордонної служби України у сучасних умовах (2014)
Вимоги до оформлення статей (2014)
Вихідні дані (2014)
Гуз А. М. - Еволюція світових стандартів інформаційної безпеки (2013)
Остроухов В. В. - Філософське підґрунтя соціально-інформаційних концепцій профілактики тероризму, Рижов І. М. (2013)
Панченко В. М. - Співвідношення понять: інформаційна та кібернетична безпека (2013)
Присяжнюк М. М. - Тенденції розвитку міжнародного тероризму в епоху глобалізації інформаційного суспільства (2013)
Драчук С. М. - Формування та розвиток інформаційного ринку України (2013)
Розвадовський О. Б. - Формування державної політики щодо забезпечення охорони державної таємниці та службової інформації в сучасних умовах (2013)
Солодка О. М. - Окремі аспекти юридичного механізму захисту прав людини при забезпеченні інформаційної безпеки держави (2013)
Ткачук Т. Ю. - Місце й роль конкурентної розвідки в стратегічному плануванні інформаційної безпеки підприємства (2013)
Барановський О. М. - Дослідження часової залежності інформаційних потоків методом R/S аналізу, Качинський А. Б. (2013)
Сідак В. C. - Використання мас-медіа в інформаційно-психологічних операціях Першої світової війни (2013)
Стрельбицький М. П. - Забезпечення інформаційної безпеки в духовному середовищі України, Стрельбицька Л. М. (2013)
Шевченко К. О. - Прецедентні феномени як лінгвокультурний засіб інформаційно-психологічного впливу (2013)
Шлапаченко В. М. - Дезінформація як спосіб інформаційно-психологічного впливу (2013)
Бернадський Б. В. - Історичні передумови нормативного закріплення відомостей, що становлять державну таємницю (2013)
Благодарний А. М. - Адміністративна відповідальність за відмову в наданні інформації посадовим особам правоохоронних органів (2013)
Мельник К. С. - Іноземний та вітчизняний досвід становлення інституту захисту персональних даних (2013)
Чеховська М. М. - Методичні підходи до оцінювання збитків, зумовлених розголошенням персональних даних (2013)
Блавацька Н. М. - Аналіз відповідності засобів захисту сучасних операційних систем вимогам до оброблення конфіденційної інформації (2013)
Чернухін І. О. - Організаційно-правові аспекти захисту інформації у системах електронного голосування (2013)
Гриненко І. М. - Вплив організованої злочинності на інформаційну сферу як загроза державній безпеці (2013)
Єрьоміна Л. В. - Удосконалення законодавства України у сфері кібербезпеки: термінологічний аспект (2013)
Мельник С. В. - Економічна ефективність комплексних систем захисту інформації в контексті забезпечення кібернетичної безпеки, Гринь А. К., Кащук В. І. (2013)
Хлевицький В. Б. - Проблемні питання імплементації в Україні норм міжнародного законодавства щодо захисту прав людини у процесі протидії кіберзлочинності (2013)
Відомості про авторів (2013)
Барабаш Ю. Г. - Двадцять років незалежного поступу: втома від демократії чи утвердження нового конституційного проекту? (2011)
Кухарук А. В. - Запобігання і протидія корупції в Україні: нові акценти та роль Міністерства юстиції України (2011)
Мацькевич М. М. - Етапи юридичного оформлення об’єднання УНР і ЗУНР (2011)
Сердюк І. А. - Методологічний аналіз сучасних інтерпретацій поняття "юридична відповідальність" (2011)
Іванюшенко В. В. - Особливості гарантій права людини на безпечне для життя і здоров’я довкілля (2011)
Клименко О. М. - До визначення поняття конституційного ладу та права власності в його системі (2011)
Коваленко Т. О. - Земельний кодекс як правова цінність: ab actu ad potentiam (2011)
Сидор В. Д. - Про характер співвідношення земельного права і земельного законодавства (2011)
Сингаївська І. В. - Призначення покарання за виготовлення та інші незаконні дії щодо підробленої національної та іноземної валюти: порівняльний аналіз (2011)
Присяжний В. М. - Запобігання злочинному забрудненню, засміченню та виснаженню водних об’єктів (2011)
Бордюгов Л. Г. - Перспективи розвитку судово-екологічної експертизи (2011)
Манжул І. В. - Україна – ЄС: співробітництво у сфері ядерної безпеки (2011)
Герасимчук М. В. - Конвенція про права дитини та участь неповнолітніх у збройних конфліктах (2011)
Калабашкін І. М. - Щодо співвідношення категорій "громадянське суспільство" та "інститут громадянського суспільства" (2011)
Комиляй Ю. В. - Напрями господарської діяльності у Службі безпеки України (2011)
Людвик І. В. - Конституційно-правовий статус ЗМІ: поняття, структура та юридичні ознаки (2011)
Обіюх Н. М. - Еколого-правові проблеми охорони джерел питного водопостачання в Україні (2011)
Чижмарь К. І. - Реформування системи нотаріату забезпечить оптимізацію роботи нотаріусів (2011)
Концепція реформування органів нотаріату в Україні (2011)
Порядок підвищення кваліфікації нотаріусів, консультантів державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, помічників приватних нотаріусів (2011)
Методичні рекомендації щодо застосування нотаріусами деяких положень цивільного та земельного законодавства при посвідченні правочинів, предметом яких є нерухоме майно (2011)
Україна-Польща: співробітництво без кордонів (2011)
Нормативно-правові акти, що набрали чинності з 1 січня 2011 року (2011)
Перелік наказів Мін’юсту (2011)
Заічко Н. В. - Стан тромбоцитів у щурів з експериментальними порушеннями обміну гомоцистеїну, цистеїну та гідроген сульфіду (2014)
Гірич М. С. - Зміни вмісту білірубіну та сечової кислоти в сироватці крові молодих і старих щурів під час циклічного режиму годування, Кургузова Н. І., Божков А. І. (2014)
Іскра Р. Я. - Вплив цитрату хрому на вуглеводний обмін у крові щурів за стрептозотоциніндукованого діабету, Слівінська О. М. (2014)
Шеремета Л. М. - Про деякі біохімічні та гістологічні показники у порівняльному дослідженні гепатопротекторної дії вітчизняних ліпосомальних препаратів за умов експериментального медикаментозного гепатиту (2014)
Міц І. Р. - Пошкоджувальний вплив хронічного стресу на молодих щурів різної статі (2014)
Грінкевич В. М. - Експресія рецепторів стероїдних гормонів у серозних пухлинах яєчника залежно від стану менструальної функції хворих, Юрченко Н. П., Глущенко Н. М. (2014)
Гордієнко В. В. - Особливості циркадіанних біоритмів показників про/антиоксидантного гомеостазу в статевонезрілих щурів за тривалої дії низьких доз кадмію хлориду (2014)
Криницька І. Я. - Порівняльна характеристика біохімічних показників функціонального стану печінки у щурів з різними моделями гепатопульмонального синдрому, Кліщ І. М., Куліцька М. І. (2014)
Тарасенко К. В. - Механізми прогресування інсулінорезистентності у вагітних жінок з ожирінням (2014)
Тарасенко Л. М. - Вплив висококалорійної змішаної дієти на виразкове ушкодження шлунка та інкреторну функцію підшлункової залози за умов іммобілізаційного стресу в щурів, Омельченко О. Є., Цубер В. Ю., Білець М. В., Мартинова С. М. (2014)
Ястремська С. О. - Роль оксидативного стресу в реалізації токсичного ефекту карбонових наночастинок, Палиця Л. М., Ястремська І. М., Коробчук В. М., Корда М. М. (2014)
Кущ О. Г. - Особливості формування медіастинального лімфовузла в післянатальний період у нормі та після внутрішньоплідного введення імуноглобуліну людини, Васильчук Н. Г. (2014)
Антонишин І. В. - Стан пероксидного окиснення ліпідів при експериментальному дієтіндукованому аліментарному ожирінні, Марущак М. І., Денефіль О. В. (2014)
Дікал М. В. - Особливості сукцинатдегідрогеназної і Н+-АТР-азної активності в нирках щурів за умов інтоксикації 2,4-динітрофенолом та її корекція мелатоніном, Ференчук Є. О. (2014)
Безкоровайний А. О. - Ліпідний профіль яйцеклітини в’юна Misgurnus Fossіlis L., Зинь А. Р., Гарасим Н. П., Санагурський Д. І. (2014)
Гонський Я. І. - Біохімічні показники функціонального стану печінки за умов поєднаної дії важких металів і раундапу, Дмухальська Є. Б., Ярошенко Т. Я. (2014)
Гасюк Н. В. - Імуногістохімічна характеристика клітинних інфільтратів власної пластинки ясен при пародонтиті (2014)
Бойків А. Б. - Зміни біохімічних показників сироватки крові у тварин з експериментальним пародонтитом за зміненої реактивності (2014)
Турчин М. В. - Цитокіновий профіль крові та водянистої вологи за умови експериментальної механічної непроникної травми рогівки (2014)
Юрченко П. О. - Особливості обміну гомоцистеїну та гідроген сульфіду в центральній нервовій системі, Мельник А. В., Заічко Н. В., Йолтухівський М. М. (2014)
Олещук О. М. - ПЛР-діагностика: принципи, досягнення та перспективи, Мудра А. Є., Зозуляк Н. Б. (2014)
Підручна С. Р. - Цитокіновий профіль за умов політравми (2014)
Лупак М. І. - Вплив безалкалоїдної фракції екстракту козлятника лікарського на систему L-аргінін/NO в лейкоцитах периферичної крові щурів за експериментального цукрового діабету 1 типу, Канюка О. П., Гачкова Г. Я., Чайка Я. П., Скибіцька М. І., Сибірна Н. О. (2014)
Сторчило О. В. - Реалізація радіопротекторного ефекту розторопші плямистої у нащадків двох поколінь від опромінених щурів (2014)
Андрейчин С. М. - Динаміка показників ендогенної інтоксикації та ліпопероксидації на тлі корекції глутаргіном при гострому токсичному тетрахлорметановому гепатиті, Скірак З. С. (2014)
Сорока І. О. - Імунологічні зміни в організмі піддослідних тварин при експериментальному хронічному ендотоксикозі, Демків І. Я. (2014)
Юрченко П. О. - Рівень нейронспецифічної енолази та гідроген сульфіду в сироватці крові щурів за умов гіпергомоцистеїнемії (2014)
Андрейчин Ю. М. - Роль активних форм кисню в патогенезі експериментального верхньощелепного синуситу (2014)
Кошова О. Ю. - Дослідження вікових змін N-ацетилглюкозаміну за умов патоспермії, викликаної доксорубіцином, у щурів та корекція їх глюкозаміном гідрохлоридом (2014)
Бекус І. Р. - Вивчення інтенсивності процесів пероксидного окиснення ліпідів у печінці тварин, уражених солями важких металів, та за корекції карнітином, Кирилів М. В., Івануса І. Б. (2014)
Нечипорук В. М. - Вміст відновленого глутатіону в органах при гіпер- і гіпотиреоїдизмі, Корда М. М. (2014)
Привроцька І. Б. - Вміст відновленого глутатіону в плазмі крові та печінці щурів за умов гострого панкреатиту, Федонюк Л. Я., Ружицька О. Ю., Кучмеровська Т. М. (2014)
Алексевич К. О. - Зміни показників вуглеводного обміну при ураженні щурів адреналіном і тетрахлорметаном, Фіра Л. С., Грималюк О. І. (2014)
Кузнецова О. В. - Особливості серологічного дослідження крові трупів-донорів (2014)
Лихацький П. Г. - Вміст активних форм кисню у щурів різних вікових груп за умов нітритного отруєння, Фіра Л. С., Трохимчук Н. Б. (2014)
Бандас І. А. - Взаємодія наночастинок оксиду кремнію з традиційними контамінантами – потенційний синергізм токсичних ефектів, Корда М. М. (2014)
Гайдай Г. Л. - Анализ биохимических показателей амниотической жидкости при сочетании врожденных пороков развития у плода и высокой вероятности инфицирования герпес- или цитомегаловирусной инфекцией беременных женщин, Бондаренко Л. Б., Петрик С. М. (2014)
Яворська С. І. - Розвиток імунокомплексних порушень при токсичному ураженні печінки, Мудра А. Є., Яворський М. В. (2014)
Гайдай Г. Л. - Токсичні ефекти змін вмісту молекул середньої маси в амніотичній рідині вагітних жінок за наявності тяжких уроджених вад розвитку плода (2014)
Кріпка О. І. - Біохімічні показники крові залежно від типу ремоделювання серця у хворих на подагру (2014)
Стахурська І. О. - Інтенсивність метгемоглобінутворення у щурів різної статі за умови токсичного ураження натрію нітритом, Пришляк А. М. (2014)
Кузьмак І. П. - Стан протеїназо-інгібіторної системи у тварин різного віку з аманіта-фалоїдиновим отруєнням, Острівка О. І., Ярошенко Т. Я., Василишин Н. А. (2014)
Юзва Ю. М. - Вміст Омега-3 жирних кислот у молоці та молочних продуктах, Покотило О. С., Ярошенко Т. Я. (2014)
Демкович А. Є. - Вплив тіотриазоліну на цитокіновий профіль при експериментальному постекстракційному альвеоліті (2014)
Підручна С. Р. - Рівень активності каталази і відновленого глутатіону на тлі тяжкої та комбінованої травми, Кравчук Л. О. (2014)
Марчишин С. М. - Дослідження низькомолекулярних органічних кислот квіток, листків і коренебульб лілійника буро-жовтого (Hemerocallis fulva L.) та лілійника гібридного (Hemerocallis hybrida Var. ‘Stella De Oro’), Козачок С. С., Зарічанська О. В., Ющенко Т. І. (2014)
Vorobets N. - Determination of phenolic acids in Calamintha officinalis by LC-MS/MS analysis, Nowak R., Olech M. (2014)
Мілян І. І. - Визначення вмісту фенольних сполук у траві вероніки лежачої методом ВЕРХ, Марчишин С. М. (2014)
Руденька Д. М. - Аналіз ефірної олії з насіння Nigella arvensis L., Шанайда М. І. (2014)
Лебідь О. І. - Визначення вмісту біологічно активних речовин у зборі з протизапальною активністю, Марчишин С. М., Шманько В. В. (2014)
Луцюк М. Б. - Виділення і дослідження фракції білків-фітогемаглютинінів сої звичайної та генно-модифікованої, Блажченко В. В. (2014)
Марчишин С. М. - Визначення якісного складу та кількісного вмісту гідроксикоричних кислот у траві чистецю Зібольда (Stachys sieboldii Miq.), Міщенко Л. Т., Гусак Л. В. (2014)
Демидяк О. Л. - Дослідження танідів у квітках та листках хризантеми садової багаторічної сорту Apro, Луканюк М. І. (2014)
Шостак Л. Г. - Вміст дубильних речовин у надземних і підземних органах первоцвіту весняного (Primula veris L.), Марчишин С. М. (2014)
Стойко Л. І. - Визначення вмісту амінокислот у траві золототисячника звичайного, Ярошенко Т. Я. (2014)
Савич А. О. - Визначення вмісту жирних кислот у зборі антидіабетичному, Куліцька М. І., Сопель О. В. (2014)
Грицяк Р. Ю. - Кількісний вміст фенольних сполук у траві котячих лапок дводомних (Antennaria dioica (L.)), Марчишин С. М. (2014)
Потішний І. М. - Визначення вмісту фенольних сполук у кореневищах і коренях дягеля лікарського і дудника лісового (2014)
Козачок С. С. - Вміст фенольних сполук у траві остудника голого (Herniaria glabra L.), Марчишин С. М. (2014)
Шевчук О. О. - Порівняльна активність двох препаратів колонієстимулювального фактора на моделі цитостатичної мієлодепресії у щурів, Вольська А. С., Чехун В. Ф., Ніколаєв В. Г. (2014)
Світлій пам’яті професора Юрія Володимировича Хмелевського (2014)
Бовсунівський О. М. - Вибір раціональних альтернатив за нечіткою множиною компромісних цілей (2014)
Грищенко О. Ю. - Розв’язання задачі ідентифікації точкових джерел з невідомими координатами та інтенсивностями, Оноцький В. В., Ляшко Н. І. (2014)
Задоянчук Н. В. - Задача оптимального керування для виродженої параболічної варіаційної нерівності: теорема існування (2014)
Мащенко С. О. - Транспортная задача с нечеткими множествами оставщиков и потребителейя, Аль-Саммарраи Мохаммед Саад Ибрахим (2014)
Савкіна М. Ю. - Умови співпадання оцінок метода найменших квадратів та ортогональної регресії параметрів лінійної регресійної моделі (2014)
Семенов В. В. - Гібридний декомпозиційний алгоритм для операторного включення, Харченко О. А. (2014)
Чабак Л. М. - Про один сильно збіжний метод розв'язання задачі рівноважного програмування (2014)
Khusainov D. Ya. - Construction Of Exact Control For A One-Dimensional Heat Equation With Constant Delay, Pokojovy M., Azizbayov E. I. (2014)
Анікушин А. В. - Узагальнена розв'язність одного інтегро-диференціального рівняння (2014)
Богаєнко В. О. - Використання передобумовлювачів на основі методу базисних матриць для розв'язання задач теорії пружності, Кудін В. І. (2014)
Гуляницький А. Л. - Збіжність методу Гальоркіна для параболічних інтегро-диференціальних рівнянь (2014)
Зуб С. С. - Возможность устойчивых траекторий в магнитно-диполных конфигурациях (2014)
Ляшко С. И. - Программное обеспечение гидрогеологической модели KRISFLOW, Стеля О. Б., Стеля И. О., Бондарь Е. С. (2014)
Панкратов А. В. - Оптимальная упаковка эллипсов с учетом допустимых расстояний, Романова Т. Е., Суббота И. А. (2014)
Пашко А. О. - Оцінка точності моделювання гауссових випадкових процесів в рівномірній метриці (2014)
Присяжная М. В. - Фильтрация изображений с использованием эллипсов Петунина (2014)
Скуратовський Р. В. - Застосування групових структур і операції зсуву на розфарбованих графах до побудови блочних шифрів (2014)
Шушарін Ю. В. - Алгебраїчні критеріі асимптотичної стійкості розв'язків лінійних різницевих рівнянь з випадковими коефіцієнтами (2014)
Zabuga A. G. - Specificity of numerical integration of second-order differential equations for systems with Coulomb friction by Runge-Kutta method (2014)
Васянович Г. - Дидактичні засади формування професійних якостей майбутніх кваліфікованих робітників, Онищенко В. (2014)
Смолінська О. - Культуровідповідність як провідний принцип організації культурно-освітнього простору педагогічного університету (2014)
Білецька Г. - Обґрунтування концепції природничо-наукової освіти майбутніх екологів (2014)
Гриджук О. - Термінологічний словник як джерело засвоєння фахової лексики (2014)
Кондрацька Г. - Специфіка професійно-мовленнєвої культури майбутніх учителів фізичної культури (2014)
Савченко І. - Інформаційно-комунікаційні технології як ефективний інструмент реалізації інноваційних педагогічних ідей у практику навчально-виховного процесу ПТНЗ (2014)
Масліч С. - Викладання предмета "Інформаційна обробка даних у туристичній галузі” у ПТНЗ шляхом використання методу проектів (2014)
Мацейко О. - Застосування електронних навчально-методичних комплексів у підготовці кваліфікованих робітників автотранспортної галузі (2014)
Дубініна О. - Професіограма фахівця в галузі програмної інженерії (2014)
Щеглов А. - Законодавче забезпечення науково-дослідної роботи курсантів у навчально-виховному процесі вищого військового навчального закладу (2014)
Грудинін Б. - Про результати виконання учнями дослідницьких проектів із фізики (2014)
Дуркалевич І. - Емоційні риси підлітків, які зростають у заробітчанських сім’ях (2014)
Браніцька Т. - Конфліктологічна компетентність як складова конфліктологічної культури майбутнього фахівця соціономічної сфери (2014)
Будник О. - Соціально-педагогічна співпраця вчителів із батьками учнів професійно-технічного навчального закладу (2014)
Багрій І. - Заняттєва терапія як напрям професійної діяльності (2014)
Стрілько В. - Про необхідність зробити українські школи українськими (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського