Вишняк О. І. - Історичні події в оцінках масової свідомості громадян України (соціологічний аналіз) (2013)
Волянюк О. Я. - Конфлікти пам’ятей у політичному просторі: теоретичні аспекти (2013)
Ганжуров Ю. С. - Законотворення як проекція майбутніх фреймів національної пам’яті (2013)
Карліна О. М. - Репресії щодо василіан на Волині після Листопадового повстання 1830 року та "стирання пам’яті" про них (2013)
Киридон А. М. - Ландшафт пам’яті: концептуалізація поняття (2013)
Короленко Б. А. - Крим як місце пам’яті (2013)
Кривошея В. В. - Сегмент родової пам’яті в монастирських і церковних синодиках (2013)
Любовець О. М. - Національна пам’ять в Україні: регіональний аспект (2013)
Маклюк О. М. - Стереотипи доби "холодної війни" у пам’яті населення України як чинник формування сучасного ставлення до НАТО (2013)
Мисан В. О. - Організація шкільної освіти в роки нацистської окупації (на прикладі функціонування школи № 2 міста Рівного) (2013)
Огієнко В. І. - Історична травма Голодомору: проблема, гіпотеза та методологія дослідження (2013)
Омельченко О. В. - Відновлення національної пам’яті про ЗУНР опозиційними силами в УРСР наприкінці 80-х рр. ХХ ст., Муравський О. І. (2013)
Отземко О. В. - Сучасники про лютневі події 1917 р. в Україні, Грідіна А. Б. (2013)
Склокіна І. Є. - Перетворення матеріального простору як чинник політики пам’яті про нацистську окупацію Харківщини (1943–1953 рр.) (2013)
Троян В. С. - Конструювання образу об’єднаної Європи представниками пан’європейського руху (2013)
Badyna P. - Obraz Ukrainy w Remigiusza Ładowskiego Historii naturalnej Królestwa Polskiego z 1782 roku (2013)
Вєдєнєєв Д. В. - Наукове забезпечення формування політики національної памяті в Україні: до питання про визначення принципів, змісту і механізмів реалізації (2013)
Пилявець Р. І. - Корюківська трагедія 1943 року: національно-наднаціональний вимір (2013)
Троян C. С. - Компаративний аналіз сучасних політик пам’яті в Україні та Республіці Польща (2013)
Левдер А. І. - І. П. Крип’якевич – організатор української освіти в роки Першої світової війни (2013)
Бутко С. В. - Національний символ скорботи знищених населених пунктів України нацистськими карателями в бібліографії (до 70-х роковин корюківської трагедії), Каганова І. Я., Сіренко Т. В., Студьонова Л. В. (2013)
Казіміров Д. В. - Історія Чернігово-Сіверщини на межі XVII–XVIII ст.: нові публікації джерел (2013)
Матяш І. Б. - Питання колективної пам’яті в роботі Міжнародної вищої архівної конференції в Парижі, Левченко Л. Л. (2013)
Пилявець Р. І. - Міжнародна конференція вшанувала пам’яті безневинних жертв нацистського терору (2013)
Панькив В. И. - Тиреостатические препараты в терапии диффузного токсического зоба (2013)
Манищенкова Ю. А. - Оксидантный стресс у больных с сахарным диабетом 2-­го типа, сочетанным с обострением хронического пиелонефрита, Шкала Л. В., Дудич Т. И., Литвинова М. И., Иванова М. А. (2013)
Паньків В. І. - Безпечність та клінічна ефективність застосування комбінованого препарату метформіну пролонгованої дії та глімепіриду (2013)
Лавріненко О. Е. - Низькочастотна ультразвукова терапія в комплексному лікуванні хворих на цукровий діабет 2-­го типу (2013)
Хуторська Л. А. - Динаміка поширеності та ризик розвитку діабетичної ретинопатії у хворих на цукровий діабет (2013)
Маньковский Б. Н. - Инсулинотерапия. Что нового?, Жердева Н. Н. (2013)
Паньків В. І. - Управління діабетичною нейропатією: орієнтація на пацієнта (2013)
Паньків В. І. - Продукти функціонального призначення в комплексному лікуванні пацієнтів із метаболічним синдромом, Юрчак С. М. (2013)
Халимова З. Ю. - Современные направления в патогенезе, диагностике и прогнозировании неактивных аденом гипофиза, Урманова Ю. М., Файзуллаев Р. Б., Алиева Д. А., Холова Д. Ш., Алимухамедова Г. А., Сафарова Ш. М., Каримова М. М. (2013)
Полторак В. В. - Око як провісник кардіоваскулярної патології у хворих на цукровий діабет (Патогенетичний аспект та клінічна реалізація) (2013)
Паньків І. В. - Можливості нейрометаболічної терапії в лікуванні неврологічних ускладнень цукрового діабету (2013)
Бобирьова Л. Є. - Ендокринологія: сучасні погляди на діагностику та лікування (за матеріалами обласної науково­практичної конференції, м. Полтава) (2013)
Паньків І. В. - Ендокринологія: огляд медичної періодики України та Російської Федерації (2013)
Нікберг І. І. - Міжнародна діабетична федерація сьогодні (2013)
Панькив В. И. - Симпозиум "Первичная недостаточность коры надпочечников" (2013)
Нікберг І. І. - До питання про гіпоглікемічну дію парацетамолу (2013)
Сахно В. П. - Порівняльна оцінка маневреності триланкових автомобільних поїздів різних компонувальних схем, Поляков В. М., Файчук М. І., Кузнєцов Р. М., Глінчук В. М. (2013)
Землянський В. М. - Формування схем когерентно-оптичних датчиків продуктів згоряння палива, Єгоров С. Г., Терещенко В. П., Чудесов О. П. (2013)
Качмар Р. Я. - Оцінювання екологічних та економічних втрат від шуму транспортних потоків міста Львова (2013)
Грубель М. Г. - Оптимізація швидкісних режимів руху повноприводних вантажних автомобілів різними типами доріг з умов паливної ощадливості, Терещенко А.М. (2013)
Осташевський С. А. - Надійність водія та основні фактори, що її визначають (2013)
Наглюк М. І. - Прилад для вивчення, вимірювання, контролю та реєстрації електропровідності рідин, що застосовуються в автомобілі, Федченко В. В. (2013)
Форнальчик Є. Ю. - Новий підхід у спробі зниження тиску автомобілізації на довкілля (2013)
Золотарьов В. А. - Оцінка тривалості життя асфальтобетону під дією статичного навантаження (друк. рос. мовою) (2013)
Терещенко Т. А. - Можливості застосування гудрону для часткового заміщення бітуму при модифікації в’яжучого стирол-бутадієновим сополімером і вторинним поліетиленом (2013)
Славінська О. С. - Метод розрахунку розмивів на заплавних ділянках в зоні впливів мостових переходів, Савченко В. Я. (2013)
Литвиненко А. С. - Про необхідність відмови від визначення розрахункових показників міцності і деформативності зв’язності ґрунтів відповідно до їх вологості на границі текучості (в порядку обговорення) (2013)
Столяров А. Л. - Діяльність EURONCAP: новітні технології, сучасний підхід (2012)
Пономарьова Ю. О. - Актуальні питання транспортного законодавства Європейського Союзу: "Пакет придатності до експлуатування на дорогах” (2012)
Сахно В. П. - Визначення та описання деформації кузова автомобіля, що потрапив до дорожньо-транспортної пригоди, Костенко А. В., Фалалеєв А. П. (2012)
Жук М. М. - Визначення безпечної швидкості руху автомобіля у складних умовах з урахуванням функціонального стану водія, Ковалишин В. В. (2012)
Мироненко В. К. - Моделювання транзитних транспортних потоків, Мацюк В. І., Висоцька Г. С., Алексійчук Н. М. (2012)
Жданюк В. К. - Властивості щебенево-мастикових асфальтобетонів на модифікованих бітумах, Костін Д. Ю., Арінушкіна О. О. (2012)
Стьожка В.В. - Дослідження впливу вібрації на фільтраційну здатність піску (2012)
Мягкохліб А. І. - Досвід та перспективи покращення стану мостів на прикладі Полтавської області, Слінчук П. Б., Фаль А. Є., Котенко В. Т., Нечипоренко І. В. (2012)
Коротченко М. В. - Дослідження ефективності акустичних екранів на автомобільних дорогах України, Шевченко Ю. С. (2012)
Литвиненко А. С. - Щодо питання відмови від влаштування "дренуючих” піщаних шарів в основі дорожніх одягів автомобільних доріг (2012)
Шейко В. М. - Синергетичні аспекти динаміки мистецько-літературних об’єднань України першої чверті ХХ ст. (2013)
Хмель О. С. - Маніпулятивна природа політичного знаку (2013)
Блажеєвська Ю. М. - Репрезентація національного характеру в публіцистиці Ю. Липи (за працями "Призначення України" та "Українська раса") (2013)
Голозубов О. В. - Пародійні інтерпретації германо-скандинавського епосу в сучасній культурі (2013)
Синєокий О. В. - Феномен диско-комунікації: Donna Summer, Gilla, Dee D. Jackson, Boney M., La Bionda, Supercharge, Chilly. (2013)
Шемаєв О. О. - Наукова спадщина професора М. В. Рязанцева (1856-1930) (2013)
Шейко В. М. - Підготовка фахівців музейної справи в ХДАК (1989-1998 рр.), Каністратенко М. М., Кушнаренко Н. М. (2013)
Давидова І. О. - Інтегровані маркетингові комунікації як фактор розвитку документно-інформаційної установи (2013)
Філіпова Л. Я. - Інформаційна парадигма соціальної комунікації (огляд наукових підходів і концепцій) (2013)
Бондаренко Т. О. - Роль соціальної комунікації у формуванні екологічної свідомості (2013)
Коржик Н. А. - Безпаперові інформаційно-комунікаційні технології в бібліотеках (2013)
Апшай М. В. - Бібліотечна діяльність у структурі регіональних бібліотекознавчих досліджень (2013)
Стоянов В. А. - Інформаційні технології як інструментальна основа підготовки вчителів фізичної культури в умовах інформатизації суспільства (2013)
Швецова-Водка Г. М. - Персональна та біобібліографія: термінологічні замітки (2013)
Грабар Н. Г. - Філософія людського спілкування: теоретично-практичні засади (2013)
Шатрова М. Б. - Дослідження з питань книжкового мистецтва на сторінках журналу "Бібліологічні вісті" (1923—1930) (2013)
Булах Т. Д. - Роль корпоративного іміджу в підвищенні збуту книжкової продукції (2013)
Тітов С. В. - Web-сайти органів місцевого самоврядування як складова впровадження е-урядування в Україні, Тітова О. В. (2013)
Коваленко І. П. - Формування правової культури як складова професійної підготовки тележурналістів (2013)
Бурдіна Е. О. - Візуалізація мовностилістичних фігур у сучасній телепубліцистиці (2013)
Жукова В. П. - Олександрійська бібліотека в соціальному часі та просторі (2013)
Шкуркіна В. М. - Історія дорунічних знаків: вузликова комунікація (2013)
Бакуменко Л. Г. - Модель регіонального корпоративного об’єднання репозитаріїв бібліотек вищих навчальних закладів України (2013)
Бобришева О. В. - Структурно-функціональна модель системи інформаційної безпеки бібліотеки (2013)
Виходець О. М. - Зовнішня та внутрішня культура персоналу засобів масової інформації (2013)
Дмитренко Т. О. - Основи сучасної педагогіки: соціально-комунікаційний аспект дослідження, Яресько К. В. (2013)
Караман О. Л. - Соціально-педагогічний портрет особистості неповнолітнього засудженого (2013)
Шелестова А. М. - Характеристика сучасного інтегрованого інформаційно-комунікаційного простору вищого навчального закладу (2013)
Гусак Л. Є. - Мнемічна діяльність молодших школярів у процесі їх асоціативного навчання іноземної мови (2013)
Мухамед’яров Н. Н. - Формування здорового способу життя: теоретичний аспект (2013)
Мартем’янова Н. С. - Музейна педагогіка в організації культурно-освітньої діяльності музею (2013)
Бессараб А. О. - Зміст і структура вступу та передмови до навчального видання для вищої школи (2013)
Абрамов О. М. - Про архітектуру сучасної системи електронного навчання (e-Learning) та можливості її застосування у вищих навчальних закладах (2013)
Тодорова Є. М. - 125-річний шлях бібліотеки національного рівня: бібліографічне відображення (2013)
Зустрічайте ювілейне число журналу! № 50 (2013)
Паньків В. І. - Ефективний і безпечний контроль глікемії у хворих на цукровий діабет 2­го типу при застосуванні фіксованої комбінації пероральних цукрознижувальних препаратів (2013)
Полозова Л. Г. - Терапия сахарного диабета 2-­го типа: эффективность, доказанная временем (2013)
Рахимджанова М. Т. - Изучение особенностей течения беременности у женщин с дебютом сахарного диабета 1-­го типа в препубертатный период, Исмаилов С. И., Ташманова А. Б., Халитова З. И. (2013)
Халимова З. Ю. - Особенности клинического течения и диагностика больных с семейным анамнезом неактивных аденом гипофиза, Холова Д. Ш., Хамедова Ф. С., Урманова Ю. М., Сафарова Ш. М., Алиева Д. А. (2013)
Мавлонов У. Х. - Особенности нарушений пубертата и роста у детей и подростков (мальчиков) с различными нейроэндокринными заболеваниями, Урманова Ю. М. (2013)
Большова О. В. - Психологічні аспекти в системі навчання самоконтролю дітей, хворих на цукровий діабет (Огляд літератури та власні дані), Антропова О. В., Лукашук І. В., Музь В. А., Музь Н. Н. (2013)
Концепція розвитку медичної науки і основнінапрями наукових досліджень в наукових установах НАМН на 2013–2015 роки (проект) (2013)
Исмаилов С. И. - Результаты эпидемиологических исследований распространенности йододефицитных заболеваний в Хорезмской области Республики Узбекистан, Нугманова Л. Б., Рашитов М. М., Атаджанова М. М., Юлдашева Ф. З. (2013)
Паньків В. І. - Цукровий діабет 2-­го типу: як уникнути помилок і підвищити ефективність лікування (2013)
Панькив В. - Стратегии лечения ожирения (2013)
Панькив И. В. - Обзор научной медицинской периодики Российской Федерации (2013)
Панькив В. И. - Симпозиум "Множественная эндокринная неоплазия" (2013)
Ґрещук В. - Гуцульський діалект у мові сучасної української літератури (2012-2013)
Кононенко В. - Переспіви псалмів: українські поети в пошуках сповідальних інтонацій. (2012-2013)
Барчук В. - Методологічні аспекти дослідження категорійної системи дієслова. (2012-2013)
Івасенко А. - Лексико-семантична характеристика та класифікація прізвищевих назв українців Галичини XVI ст. (на матеріалі опису Королівщин Руської землі) (2012-2013)
Гериш Н. - Текстотвірний потенціал анафоричних відношень (2012-2013)
Березовська Г. - Лексикографія назв одягу і взуття у східноподільських говірках (2012-2013)
Барчук М. - Роль Перемишля у формуванні нової української літературної мови Галичини середини ХІХ століття (2012-2013)
Гавадзин О. - Назви головних уборів у говірках Покуття (2012-2013)
Новіцька О. - Структурування побутової лексики Підгаєччини (2012-2013)
Гринишин У. - Синтаксичний повтор як домінанта експресивного маркування постмодерністського тексту. (2012-2013)
Піхманець Р. - Таємниці мистецької галереї Леся Мартовича: Погляд крізь призму оповідання "Стрибожий дарунок" (2012-2013)
Луцак С. - Закономірності структурування художньо-естетичної цілісності в проекції двосторонніх взаємин "автор – читач" (на матеріалі української літератури межі ХІХ-ХХ століть (2012-2013)
Васильчук М. - Художня візія Гуцульщини у малій прозі Івана Синюка (2012-2013)
Гуга М. - Реальне підґрунтя художньої думки Івана Франка (на матеріалі повісті "Великий шум” (2012-2013)
Бекеш С. - Проблемно-тематичний спектр збірки новел Олеся Бабія "Шукаю людини" (2012-2013)
Комар В. - Військово-політична співпраця Польщі і УНР у 1919-1920 роках (2012-2013)
Адамович С. - Антисемітизм у діяльності російської окупаційної влади в Східній Галичині (1914-1917 рр.) (2012-2013)
Яремко Я. - Концепт держава в українському політичному дискурсі (2012-2013)
Геник М. - Історіографія польсько-українських відносин періоду незалежності (2012-2013)
Стасюк О. - Проблема "Острозької ординації" в контексті російсько-мальтійських відносин другої половини XVІІІ – початку ХІХ ст. (2012-2013)
Рега А. - Історія як внутрішній досвід екзистенції у прозі Ольги Мак (на матеріалі повісті "Куди йшла стежка") (2012-2013)
Пиип’юк О. - Ментальність поета: індійські ріші та Шевченків Перебендя (типологічний аспект) (2012-2013)
Парпан В. - Лісові екосистеми національних природних парків Карпатського регіону: сучасний стан та перспективи розвитку., Шпарик Ю., Парпан Т., Миленька М., Лосюк В. (2012-2013)
Стасюк Г. - Система та структура здібностей роду Драгоманових-Косачів (2012-2013)
Залевська О. - Художнє втілення національної ідеї у творчості Ростислава Єндика (2012-2013)
Богдан Г. - Логіко-лінгвальна категоризація дійсності та знань про неї. (2012-2013)
Гоменюк Ю. - Дитяча пареміографія як один із фольклорних засобів формування моральних якостей у дітей дошкільного віку (2012-2013)
Лукань В. - Василь Стефаник в образотворчому мистецтві (2012-2013)
Данищук І. - Перегородчасті емалі Галицько-Волинської Русі., Коваль І. (2012-2013)
Мочернюк Н. - "І подібний я до райдуги...": поетична палітра художника Василя Хмелюка. (2012-2013)
Береговська Х. - Михайло Бойчук і Святослав Гординський: до проблеми мистецького впливу. (2012-2013)
"До зір через терня": Іванові Климишину – 80! (2012-2013)
Ґрещук В. - Структура граматичної темпоральності у її системних та функційних виявах (Барчук В. Граматична темпоральність: Інтервал. Час. Таксис: Монографія. – Івано-Франківськ: Сімик, 2011. – 416 с.) (2012-2013)
Тишківська Н. - Давно очікувана книжка (Лілія Невідомська. Імпліцитність: мовносистемний аспект. – Харків: Ранок-НТ, 2012. – 416 с.) (2012-2013)
Згуров А. С. - Современное состояние лечения позвоночно-спинномозговой травмы, Хрущ А. В., Сон А. С. (2013)
Евтушенко И. С. - Ноотропы и нейропротекторы в современной клинической нейрофармакологии (2013)
Труфанов Е. А. - Дифференциальная диагностика болезни Паркинсона и мультисистемной атрофии (2013)
Никонов В. В. - Нейроксон в терапии острой церебральной недостаточности ишемического генеза, Савицкая И. Б. (2013)
Статинова Е. А. - Нейропсихологическая характеристика пациентов с ишемическим инсультом, обусловленным аномалиями церебральных артерий, Коценко Ю. И. (2013)
Кистень О. В. - Нейрометаболические эффекты ритмической транскраниальной магнитной стимуляцииу пациентов с эпилепсией по данным протонной магнитно-резонансной спектроскопии, Евстигнеев В. В. (2013)
Личко В. С. - Лікворний тиск і внутрішньочерепний гомеостаз. Сучасні уявлення та власні дослідження, Малахов В. О., Монастирський В. О. (2013)
Хорошун А. П. - Физиотерапевтические методы в восстановительном лечении больных с глиальными опухолями головного мозга (2013)
Кардаш А. М. - Случай из практики: болезнь Гиппеля — Линдау. На стыке специальностей нейрохирургиии офтальмологии, Черный О. А., Черновская Г. З. (2013)
Коваленко О. Є. - Застосування цитиколіну у хворих на гіпертонічну дисциркуляторну енцефалопатію та супутній гіпотиреоз, Литвин О. В. (2013)
Мищенко Т. С. - Эффективность Лайф 900 у больных дисциркуляторной энцефалопатией II степени гипертонического и атеросклеротического генеза с депрессивными расстройствамилегкой и средней степени тяжести, Балковая Н. Б. (2013)
IV Международный медицинский форум "Инновации в медицине — здоровье нации" (2013)
Актуальные вопросы клинической (2013)
Сила духа и нейрореабилитация. Шарм Бельмондо (к восьмидесятилетию со дня рождения великого актера) (2013)
Лайф 900 (Laif® 900) Hypericum Perforatum* N06A X20** (2013)
Інструкція для медичного застосування препарату Мелоксикам-ратіофарм® (Meloxicam-ratiopharm®) (2013)
Инструкция по медицинскому применению препарата Нейрорубин™-Форте Лактаб (Neurorubine™ -Forte Lactab) (2013)
Завальнюк В. В. - Формування юридичної антропології як науки: еволюція поглядів та ідей (2013)
Якубовська Н. О. - Міжнародне торговельне право: потенційний вплив на економічний розвиток держав (2013)
Рогозін С. М. - Попередження економічної злочинності (2013)
Юрченко О. М. - Сучасні економічні детермінанти організованої злочинності (2013)
Чигирин І. В. - Взаємодія правоохоронних органів з виявлення, запобігання та розслідування економічних злочинів (2013)
Додін Є. В. - Місце відповідальності за порушення митних правил у структурі юридичної відповідальності (2013)
Омельченко А. В. - Правовий механізм іноземного інвестування в Україні (2013)
Прокопенко В. В. - Митні платежі в україні: зміст, особливості, Козлова Д.В. (2013)
Хараберюш О. І. - Основні напрямки протидії контрабанді в сучасних умовах (2013)
Федотов О. П. - Телекомунікаційний мережний ресурс профілактики службової дисципліни та попередження корупції в митницях міндоходів України: організаційно-правова характеристика (2013)
Карпенко Г. Л. - Місце і роль спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень в системі органів міністерства доходів і зборів України (2013)
Сергійчик В. О. - Інформатизація митних органів україни: до питання щодо правового регулювання порядку електронного декларування (2013)
Коваль Н. О. - Загальні принципи переміщення гуманітарної допомоги через митний кордон України (2013)
Герман О. О. - Складська інфраструктура зі спеціальним митним статусом: правове поняття та організаційне призначення (2013)
Бабін Б. В. - Залучення профспілок моряків у правові механізми протидії морському піратству (2013)
Хачатуров Е. Б. - Роль і місце суднобудування в системі соціально-економічного розвитку України, Нікіша Д.О. (2013)
Азиз Канатбек. - Особенности конституционной модернизации 2006 года и роль главы кыргызского государства (2013)
Рысмендеев Б. Дж. - Правовое регулирование формирования муниципальной собственности в Кыргызской Республике (2013)
Туляков В. - Міжнародна діяльність національного університету "Одеська Юридична Академія" У 2012/2013 навчальному році (2013)
Учасникам і організаторам Міжнародного симпозіуму з питань культурно-мистецької освіти (2013)
До читачів (2013)
К читателям (2013)
To the reader (2013)
Сляднева Н. А. - Информационное общество и кадровый потенциал сферы культуры (2013)
Столяров Ю. Н. - Библиогуманизм и технократизм: сближение позиций (к полемике о стратегии библиотечного образования) (2013)
Соляник А. А. - Культуроцентрическая модель модернизации высшего библиотечно-информационного образования (2013)
Шемаєва Г. В. - Інноваційна модель бібліотечної освіти: перспектива реалізації (2013)
Лопатина Н. В. - Кадровое обеспечение информатизации культуры (2013)
Давидова І. О. - Когнітивно-комунікаційна парадигма в бібліотекознавстві (2013)
Швецова-Водка Г. М. - Бібліографічна підготовка фахівців спеціальності "Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія" (2013)
Кушнаренко Н. М. - Сучасна навчальна книга культурно-мистецького профілю в Україні: кількісні та якісні виміри (2013)
Філіпова Л. Я. - Концептуальні засади дистанційного навчання в зарубіжному університетському освітньому просторі: комунікаційний аспект, Олійник О. О. (2013)
Байба С. - Розробка віртуального навчального середовища для курсів інформаційного менеджменту на рівні бакалавра: на прикладі Латвійського університету, Байба Х., Ліґа Х. (2013)
Ханс Е. - Викладання курсу підприємництва в рамках модернізації вищої бібліотечної освіти в Данії, Рагнхільд Р., Агнете Р. (2013)
Мар’їна О. Ю. - Cоціокомунікаційні технології в європейській бібліотечній освіті (2013)
Шатрова М. Б. - Книгознавчий напрям підготовки фахівців спеціальності "Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія" (2013)
Кунанець Н. Е. - Проблемно-орієнтовані бібліотекарі: досвід минулого та вимоги сучасності, Веретеннікова Н. (2013)
Воєводін О. П. - Проблеми підготовки фахівців-документознавців у контексті європейських вимог (досвід роботи у міжнародному проекті Темпус ІV), Сілютіна І. М. (2013)
Туранина Н. А. - Формирование языкового паспорта современного библиотечного специалиста (2013)
Трачук Л. Ф. - Застосування інновацій та інтеграція знань під час викладання дисципліни "Інноваційні процеси в бібліотечно-бібліографічній сфері" (2013)
Тодорова Є. М. - Бібліографічна евристика як наукова та навчальна дисципліна в системі спеціальної підготовки фахівців документно-інформаційної сфери (2013)
Рижанова А. О. - Формування соціально-педагогічної культури студентів мистецьких спеціальностей (2013)
Максимовська Н. О. - Анімаційна стратегія вдосконалення соціально-виховного середовища закладу вищої освіти культурно-мистецького профілю в контексті Болонської системи (2013)
Тортіка А. А. - Подготовка специалистов в области музейного дела на факультете культурологии ХГАК 1989–2013 гг. (2013)
Кислий О. Є. - Артефакти музеєзнавства та сучасність (2013)
Білик О. М. - Культурно-мистецька підготовка іноземних громадян у Харківській державній академії культури: сучасний стан та перспективи (2013)
Кухаренко О. О. - Регіональне телебачення в контексті підготовки творчих працівників (2013)
Цимбалюк В. І. - Причини повторних оперативних втручань при травмі нервів верхніх та нижніх кінцівок, Лузан Б. М., Татарчук М. М. (2013)
Медведкова С. А. - Динамика показателей качества жизни больных в раннем восстановительном периоде мозгового ишемического полушарного инсульта (2013)
Аленикова О. А. - Параметры мигательного рефлекса в периодах моторных флюктуаций при болезни Паркинсона, Лихачев С. А. (2013)
Бачинська Н. Ю. - Клініко-нейропсихологічна і нейрофізіологічна ефективність препарату Проноран® у хворих похилого віку з синдромом помірних когнітивних порушень, Рожелюк І. Ф., Холін В. О. (2013)
Маркова М. В. - Функціональність сімейної системи як фактор предикції/превенції розвитку порушень психічного здоров’я в батьків дітей, хворих на онкологічну патологію, Піонтковська О. В. (2013)
Корсунская Л. Л. - Эпидемиологические и клинико-неврологические аспекты мигрени у женщин с вестибулярной дисфункцией в перименопаузальном периоде, Мещерякова А. В. (2013)
Евтушенко С. К. - Лечение и профилактика когнитивных нарушений у пациентов с хроническим нарушением мозгового кровообращения, Дюба Д. Ш. (2013)
Кардаш А. М. - Локальный фибринолиз в лечении нетравматических вентрикулярных кровоизлияний, Черный О. А., Грантковский А. С. (2013)
Савустьяненко А. В. - Клиническая эффективность нейротрофической терапии при инсультах и травмах головного мозга (2013)
Сулік Р. В. - Невропатичний біль: діагностика і лікування (2013)
Куновский В. В. - Соматическое заболевание и стационарное лечение — стрессовые факторы, определяющие формирование состояния ситуативной тревожности. Пути медикаментозной коррекции (2013)
Стаднік С. М. - Субарахноїдальний крововилив у неврологічній практиці, Куценко В. В., Породко Б. С. (2013)
Сайко О. В. - Психологічний та соматичний захист інсультних хворих — дві складові однієї проблеми (2013)
Игорь Алексеевич Завалишин (2013)
Пономарев В. В. - Об интерактивном улучшении качества последипломного образования врачей-неврологов (2013)
Абдула А. Б. - Дослідження антропометричних та функціональних показників арбітрів різної кваліфікації у футболі (2013)
Белых С. И. - Состояние здоровья, физического воспитания и физического развития студентов в исторической ретроспективе и в личностно развивающей парадигме (2013)
Василюк В. М. - Педагогічні і соціальні пріоритети вдосконалення системи фізичного виховання студентської молоді (2013)
Вереньга Ю. В. - Фізичний стан вперше прийнятих на службу працівників органів внутрішніх справ України, Пронтенко К. В., Бондаренко В. В., Безпалий С. М., Хуторянський О. В. (2013)
Желєзний О. Д. - Використання засобів механотерапії у відновленні спортсменів - баскетболістів після травм нижніх кінцівок, Засік Г. Б., Мухін В. М. (2013)
Колумбет О. М. - Особливості організації та змісту фізичного виховання студентів вищих педагогічних навчальних закладів (2013)
Конова Л. А. - Фізичне вдосконалення і його вплив на здоров'я студентів (2013)
Лукавенко А. В. - Ефективність експериментальної програми диференційованої корекції психофізичного стану студентів у процесі фізичного виховання (2013)
Малыгина В. И. - Аэробная тренировка в реабилитации женщин второго зрелого возраста с сахарным диабетом 2-го типа на поликлиническом этапе восстановительного лечения (2013)
Погребняк І. М. - Вплив занять оздоровчою аеробікою на рівень розвитку гнучкості студенток, Куделко В. Е., Наговіціна О. П. (2013)
Салатенко І. О. - Порівняний аналіз рівня соматичного здоров'я студенток економічних спеціальностей (2013)
Самуйленко В. Е. - Моделирование прохождения соревновательных дистанций квалифицированными гребцами на байдарках и каноэ (на примере мужской гребли на байдарках) (2013)
Сидорова Т. В. - Особливості побудови тренувального процесу лижників-гонщиків 17-18 років до змагань різними стилями пересування на лижах, Сак А. Є., Котляр С. М. (2013)
Сластіна О. О. - Спортивно-педагогічне вдосконалення в системі підготовки майбутніх учителів фізичного виховання (2013)
Томенко О. А. - Уявлення та асоціації майбутніх вчителів стосовно основних понять сфери фізичної культури і спорту, Чередніченко С. В. (2013)
Чорнобай І. М. - Виконання передач м'яча в один і два дотики збірною командою України із футболу у товариських матчах 2011 року і матчах чемпіонату Європи 2012 року, Матвіїв В. І. (2013)
Баліцька Є. П. - Мотивація студентів до занять фітнесом в технічному вищому навчальному закладі (2013)
Батеева Н. П. - Анализ соревновательной программы "Акробатика" квалифицированных спортсменов в акробатическом рок-н-ролле (2013)
Белых С. И. - Экспертиза разработанных концепции и программ осуществления личностно ориентированного физического воспитания студентов (2013)
Блавт О. З. - Метрологічне забезпечення системи тестового контролю у спеціальних медичних групах вищих навчальних закладів (2013)
Глазирін І. Д. - Зв'язок психофізіологічних та нейродинамічних функцій з техніко-тактичною підготовленістю волейболістів, Артеменко Б. О. (2013)
Мазін В. М. - Характеристика наукових підходів до виховання дітей та підлітків у дитячо-юнацьких спортивних школах (2013)
Приймаков А. А. - Модельные характеристики структуры физической подготовленности борцов высокой квалификации (2013)
Сторожик А. И. - Характеристика вертикальной устойчивости тела слабослышащих младших школьников в процессе физического воспитания (2013)
Таран І. В. - Зміна показників оцінки основних рухових функцій у дітей з церебральним паралічем спастичної форми методом гідрокінезотерапії (2013)
Філенко Л. В. - Дослідження показників фізичного розвитку, фізичної підготовленості та функціонального стану учнів 10-11 років під впливом занять регбі-5, Філенко І. Ю., Мартиросян А. А. (2013)
Чопик Т. В. - Класифікація теоретико-методичних основ фахової підготовки майбутніх тренерів-викладачів (2013)
Пайям М.-П. - Воздействие двух различных дозировок добавок BCAA на сывороточные индексы повреждения мышц и болезненность у футболистов, Соран А., Навид Л., Хаидан Х. (2013)
Подставки Р. - Могут ли польские студентки университета плавать?, Борачинска С., Скибниевска К., Коланковска Э. (2013)
Романовска-Толлочко А. - Психосоматические последствия профессионального стресса учителя (2013)
Семчук Ю. І. - Функціональнаскладова діяльності прокуратури в євроінтеграційній парадигмі (2013)
Рачинський Р. Ю. - Міжнародна регламентація збройних конфліктів (2013)
Мартовицька О. В. - Проблемні питання національного законодавства та міжнародних правових актів щодо права на юридичну допомогу (2013)
Яремчук С. В. - До проблеми співвідношення права і закону (2013)
Красюк І. А. - Забезпечення принципу верховенства закону в судовій практиці (2013)
Желік М. Б. - Правова активність людини у сучасних соціальних реаліях (2013)
Маркова В. О. - Дослідження тенденцій негативного впливу маргіналізації населення на права дітей як проблема соціально-правового виміру (2013)
Забарський В. В. - Деякі питання обмеження політичних прав військовослужбовців (2013)
Кривов’яз О. В. - Забезпечення правопорядку в країнах англо-американської та романо-німецької правових сімей (2013)
Горяга О. В. - Виникнення та природа козацтва: історико-термінологічний аналіз (2013)
Остапенко Т. О. - Основні напрямки історіографічного дослідження правової системи україни-гетьманщини у другій половині XVII – 80-рр. XVIII ст.ст. (2013)
Завадська С. О. - Правові акти генеральної військової старшини як джерела права лівобережної україни першої половини XVIIІ ст. (2013)
Кобилецький М. М. - Магдебурзьке право у Чехії (2013)
Вовчук М. В. - Правові засади протидії злочинності в Українській Народній Республіці часів Центральної ради (2013)
Довбня В. А. - Правові основи встановлення додаткового преміювання працівників міліції та карного розшуку УРСР (1922–1925 рр.) (2013)
Павловська І. В. - Проведення чисток міліції в 20-ті роки ХХ ст. і їх роль у зміцненні кадрового потенціалу та забезпеченні законності в діяльності міліції УРСР (2013)
Глущенко М. І. - Розвиток організаційно-правових засад, спрямованих на удосконалення взаємодії ОВС УРСР з добровільними народними дружинами (середина 70-х – 80-і рр. ХХ ст.) (2013)
Чернєй В. В. - Історико-правові засади становлення та розвитку інституту небанківських фінансових установ в Україні (2013)
Матвієнко К. О. - Дослідження історії органів внутрішніх справ україни у наукових працях професора П.П. Михайленка (2013)
Брисковська О. М. - Особливості криміналістичної характеристики незаконного заволодіння автотранспортом (2013)
Дрозд В. Г. - Особа злочинця при криміналістичній характеристиці злочину щодо заподіяння тяжких тілесних ушкоджень (2013)
Нікітіна-Дудікова Г. Ю. - Дослідження особи злочинця у структурі криміналістичної характеристики насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом, вчинене щодо малолітньої особи (2013)
Борисенко Р. В. - Використання можливостей засобів масової інформації з метою протидії злочинам, пов’язаних з торгівлею людьми (2013)
Костенко В. В. - Сучасний стан та тенденції протидії незаконному обігу підакцизних товарів на загальносоціальному рівні (2013)
Муринець Н. Я. - Детермінанти злочинної поведінки серед неповнолітніх: девіантологічний вимір (2013)
Катеринчук К. В. - Кримінально-правова охорона здоров’я як конституційна гарантія забезпечення прав і свобод людини (2013)
Грищенко О. В. - До змісту понять "удар", "побої" та "інші насильницькі дії" у складі злочину, передбаченого ст. 126 КК України (2013)
Смирнова А. В. - Критерії кваліфікації співучасті в ухиленні від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) (2013)
Соловйов Е. П. - Напрями удосконалення законодавчого закріплення заохочувальних кримінально-правових норм, що стосуються відшкодування шкоди, завданої державі (2013)
Сердюк В. П. - Технічні засоби в кримінальному провадженні України (2013)
Лоскутов Т. А. - Режим правового регулирования в уголовном процессе 176-181 (2013)
Татаров О. Ю. - Застосування деяких положень нового КПК України потребує унормування (2013)
Гаврилюк Л. В. - Питання застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту за новим КПК України, Чурікова І. В. (2013)
Тарасенко К. В. - Компетенція Ради національної безпеки і оборони України: поняття та шляхи вдосконалення (2013)
Леонідова О. О. - Адміністративна юстиція: новий підхід до визначення та ознак (2013)
Даценко В. М. - Правова природа адміністративної юстиції (2013)
Самагальська Ю. Я. - Ініціювання інспекційного провадження як перша стадія адміністративної процедури реалізації інспекційних повноважень (2013)
Дитюк В. З. - Окремі аспекти удосконалення нормативно-правового регулювання забезпечення громадської безпеки (2013)
Орловська І. Г. - Легалізація адвокатів (2013)
Юрко С. С. - Стан та перспективи розвитку недержавної правоохоронної діяльності в Україні (2013)
Бутенко Л. А. - Правове регулювання діяльності державної інспекції України з питань захисту прав споживачів (2013)
Шевчук О. М. - Сутність та особливості парламентського контролю у сфері обігу наркотичних засобів (2013)
Єщук О. М. - Законодавче регулювання адміністративно-правової охорони (2013)
Шиленко М. В. - Поняття адміністративно-правової охорони природних ресурсів (2013)
Шиленко М. В. - Суб’єкти малого підприємництва як об’єкти адміністративно-правової охорони (2013)
Іванищук А. А. - Філософсько-правовий аналіз адміністративно-правового регулювання судової гілки влади (2013)
Олійник О. О. - Зарубіжний досвід адміністративно-правового регулювання судово-експертної діяльності (2013)
Малина І. В. - Відповідальність за порушення інформаційного законодавства (2013)
Галунько В. В. - Оптимальне оподаткування малих підприємств як чинник забезпечення благополуччя громадян та процвітання держави (2013)
Андрущенко Л. В. - Стан та перспективи розвитку авіаційного страхування в Україні, Драган О. В. (2013)
Махінчук В. - Державно-приватне партнерство як форма співучасті у реалізації державних інтересів (2013)
Дрозд О. Ю. - Гарантування вкладів членів кредитної спілки: пропозиції до законодавства, Шепетько С.А. (2013)
Фещук В. В. - Міжнародні стандарти організації систем накопичувального пенсійного страхування (2013)
Кушніренко Ю. М. - Усиновлення як форма влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2013)
Кайтанський О. С. - Працевлаштування молоді за законом України "Про зайнятість населення" (2013)
Шишлюк М. О. - Соціальний захист членів сімей військовослужбовців: окремі питання (2013)
Лазарчук К. Р. - Митне оформлення переміщення через митний кордон України рибної продукції (2013)
Расчотнов Є. В. - Історичні аспекти становлення та розвитку інституту зупинення досудового розслідування (2013)
Чернетченко О. М. - Гарантії здійснення адміністративної діяльності органів контролю за дотриманням податкового законодавства на основі принципу законності (2013)
Кобилянський М. Г. - До питання про правовий статус сторін компетенційного спору (2013)
Іщенко А. В. - Рецензія на монографію Кудерміної О.І. "Психологія суб’єкта правоохоронної діяльності" (2013)
Івченко Т. В. - Підготовка інженерно-педагогічних кадрів для ремісничих училищ України в 40-50-ті рр. ХХ століття (2013)
Кахіані Ю. В. - Історичні факти виникнення закладів інтернатного типу в Україні (2013)
Клішевич Н. А. - Досвід соціально-педагогічної роботи спеціальних установ для неповнолітніх з делінквентною поведінкою у другій половині ХХ ст. (2013)
Павлюк О. М. - Педагогічний досвід учителів-новаторів як чинник розвитку шкільної освіти в Україні (друга половина ХХ століття) (2013)
Пономарьова Г. М. - Історіографічний огляд розвитку профорієнтаційної роботи в Україні в 60-80-х роках ХХ ст. (2013)
Слозанська Г. І. - Становлення і розвиток соціальної роботи в Австралії (2013)
Тітаренко І. С. - Розвиток ідеї альтернативної освіти в історії американської педагогічної думки (2013)
Чертова К. М. - Суспільно-корисна праця як чинник соціального виховання учнівської молоді (50-90-ті ХХ ст.) (2013)
Юніна О. Є. - Особливості навчання іноземних мов у загальноосвітніх школах США та України (2013)
Акіншева І. П. - Характеристика політичної соціалізації учнів у загальноосвітніх навчальних закладах (2013)
Дєдов Є. Г. - Поняття, цілі та основні завдання соціальної політики держави (2013)
Ігнатенко К. В. - Особливості роботи Педагогічної студії для прийомних батьків (2013)
Калюжна В. Ю. - Про проблему академічної нечесності: спроба короткого порівняльного аналізу стану у вишах США і України (2013)
Лях Т. Л. - Професійна ідентичність соціальних працівників (2013)
Рень Л. В. - Причини дитячої бездоглядності та безпритульності: спроба комплексного аналізу (2013)
Снітко М. А. - Особливості формування безпечної поведінки підлітків в Інтернет-мережі у міжнародному та вітчизняному досвіді (2013)
Тимошенко Н. Є. - Технологія професійного самовдосконалення соціальних працівників у ресурсних центрах (2013)
Шеїна Л. О. - Потенціал студентської громади щодо здійснення соціального супроводу: досвід та сучасний стан (2013)
Гаміна Т. С. - Соціальне консультування як вид практичної діяльності працівника соціальної сфери (2013)
Ємцева Е. Г. - Організація соціально-виховної роботи в умовах трудового загону старшокласників (2013)
Жевакіна Н. В. - Особливості ресоціалізації засуджених жінок (2013)
Журавель Т. В. - Етапи соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми засудженими у виховних колоніях (2013)
Кириченко В. В. - Ідеографічне дослідження кризи професійної адаптації у ситуації зміни професії (2013)
Лютий В. П. - Нехімічні адикції як предмет соціальної роботи (2013)
Островська Н. О. - Змістовна характеристика соціально-педагогічної технології формування усвідомленого батьківства молоді в діяльності територіальної громади (2013)
Песоцька О. П. - Корекційна робота з сім’єю наркозалежної людини (2013)
Пігіда В. М. - Технології соціально-педагогічної діяльності з дітьми трудових мігрантів (2013)
Пєша І. В. - Соціальний супровід як форма комплексної соціальної допомоги (2013)
Сергеєва К. В. - Сутність програми профілактики агресивної поведінки підлітків у центрах соціально-психологічної реабілітації (2013)
Соляник М. Г. - Аналіз досвіду роботи недержавних організацій з сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах (2013)
Степаненко В. І. - Сутність та зміст дезадаптації підлітків, обумовленої асоціальним впливом релігійних культів (2013)
Байдюк Н. В. - Інтеграція ґендерних знань як невід’ємна складова професійної підготовки майбутніх соціальних працівників та соціальних педагогів до гармонізації ґендерних взаємовідносин у молодіжному середовищі (2013)
Горішна Н. М. - Ґендерні аспекти підготовки соціальних працівників: аналіз зарубіжного досвіду (2013)
Маркова Н. В. - Ґендерні особливості соціальної роботи з літніми жінками (2013)
Сорочинська В. Є. - Теоретичні основи дослідження ґендерної соціалізації студенства (2013)
Бєлоус А. Ю. - Про культурні особливості чинників допрофесійної підготовки іноземних студентів в Україні (на прикладі медичної освіти) (2013)
Веретенко В. Г. - Проблема здоров’язберігання у вищому навчальному закладі при підготовці майбутніх соціальних педагогів / працівників, Шеремета М. М. (2013)
Неїжпапа Л. С. - Деякі аспекти забезпечення професійного самовизначення майбутніх соціальних педагогів у системі навчально-виховної роботи університету (2013)
Спіріна Т. П. - Професійна підготовка соціальних працівників у системі неперервної освіти (2013)
Ткаченко Н. В. - Самоосвіта як обов’язкова складова професійної підготовки майбутніх соціальних працівників (2013)
Шовкопляс О. І. - Побудова програми з іноземної мови для студентів немовних спеціальностей як методична проблема (організаційні аспекти в контексті євроінтеграційних процесів) (2013)
Бірюков О. В. - Дослідження інноваційної діяльності: термінологічні аспекти (2013)
Бурименко Ю. И. - Финансовый профиль инвестиционной программы развития предприятия при неопределенности денежных потоков, Вороная Н. Ю., Копытина М. В. (2013)
Бушуєв С. Д. - Геном методологий управления проектами как универсальная модель знаний, Неизвесный С. И. (2013)
Бушуев С. Д. - Векторная модель развития компетентности организаций в управлении проектами, Харитонов Д. А., Рогозина В. Б. (2013)
Кошкін К. В. - Математичні основи проектів створення ефективних віртуальних верфей, Дрозд О. В., Антикова І. В., Мандра А. В. (2013)
Кошкіна Г. Л. - Трансверсальна програма лінгвістичної підтримки наукових та освітніх проектів (2013)
Крап Н. П. - Нейронні мережі як засіб управління конфігураціями проектів туристичних потоків, Юзевич В. М. (2013)
Маргасов Д. В. - Стратегія розвитку і сучасні аспекти інвестиційних енергоощадних проектів (2013)
Масленнікова К. С. - Складники поведінкової компетенції учасника команди проекту на засадах компетентнісного підходу, Колеснікова К. В. (2013)
Молоканова В. М. - Ітераційна модель життєвого циклу портфеля проектів розвитку організації (2013)
Назимко В. В. - Питання побудови системи автоматизованого управління проектом (2013)
Олексієнко М. М. - Проактивний підхід до управління екологічними проектами (2013)
Пилипенко І. О. - Підвищення ефективності реалізації проектів в умовах високого рівня невизначеності на прикладі проекту будівництва житлового будинку (2013)
Пурський О. І. - Організаційний проект "міжнародна торговельна виставка-ярмарок", Харченко О. А., Бродська А. О. (2013)
Сидорчук О. В. - Системно-ціннісний аналіз інтегрованих програм молочарства, Тригуба А. М. (2013)
Цюцюра С. В. - Визначення місії, бачення і стратегії проектів при впровадженні ключових показників ефективності, Криворучко О. В., Цюцюра М. І. (2013)
Ярошенко Н. П. - Механізм формування підприємницької енергії проектів організаційного розвитку (2013)
Ярошенко Т. О. - Антикризове моделювання в проектах розвитку фінансових установ (2013)
Горда О. В. - Визначення ресурсу адаптації виконання етапу будівельного проекту, Бондарчук К. С. (2013)
Задоров В. Б. - Математичні моделі об'єктів і процесів будівництва в середовищі мови імітаційного моделювання "AIMO", Васильєв О. О. (2013)
Сахно Є. Ю. - Формування узагальненої моделі інтеграції інформаційних систем підприємства та проекту, Скітер І. С., Двоєглазова М. В. (2013)
Білобородов О. О. - Методика оцінки старіння інформації про стан динамічних систем, Даник Ю. Г. (2013)
Горда О. В. - Застосування процедури бінаризації для визначення образу дефекту типу "тріщина" на цифровому зображенні, Пузько О. О., Коломієць С. П. (2013)
Зайцев В. Г. - Алгоритм дослідження характеристик багатопріоритетних моделей програм, Плахотний М. В., Цибаєв Є. І. (2013)
Катаєва Є. Ю. - Модельно-орієнтований підхід до розробки програмного забезпечення, Заспа Г. О., Форостянов Р. В. (2013)
Білощицький А. О. - Ефективність методів пошуку збігів у текстах, Діхтяренко О. В. (2013)
Білощицький А. О. - Математична модель та формалізація проектно-векторного простору освітніх середовищ, Лізунов П. П., Лященко Т. О. (2013)
Палій С. В. - Метод пошуку "ідеального співрозмовника" для користувачів інформаційно-організаційного середовища підготовки іноземців (2013)
Караєва Н. В. - Діагностика стану регіональних систем за рівнем сталого розвитку в умовах невизначеності, Левченко Л. О., Панасюк А. С., Дерипаско Т. О. (2013)
Левченко Л. О. - Огляд методів прогнозування фінансового стану підприємства на основі економетричних моделей, Бєлова Д. С. (2013)
Мінаєва Ю. І. - Використання неархімедової метрики для розв'язання задач в умовах невизначеності (2013)
Дітюк П. П. - Понятійне поле ситуацій проблемності (2013)
Смульсон М. Л. - Категорія розвитку в сучасній психології (2013)
Чепєлева Н. В. - Методи аналізу оповідального тексту, Яковенко Л. П. (2013)
Смульсон М. Л. - Мудрість як психологічний феномен, Назар М. М. , Мехтіханова Н. М. (2013)
Зарецька О. О. - Життєві контексти особистісного зростання: аналіз зовнішніх і внутрішніх чинників (2013)
Лотоцька Ю. М. - Психологічні перешкоді для здійснення змін (2013)
Степура І. В. - Радіоаматорство як система навчання в СРСР, громадський рух та засіб пропагування радіомовлення (2013)
Чумак В. В. - Організація самостійної роботи студентів ВНЗ у віртуальному освітньому просторі (2013)
Коваленко-Кобилянська І. Г. - Індивідуалізована дистанційна освіта як засіб запобігання інволютивних процесів інтелектуального розвитку у старості (2013)
Кондратенко Л. О. - Вплив інформаційно-комп'ютерних технологій на когнітивний розвиток дітей (між двома реальностями) (2013)
Зінченко В. П. - Слово та особистіше буття (2013)
Данилюк І. В. - Маргарет мід як фундатор наукового напряму "Культура і особистість" (2013)
Москаленко В. В. - Теоретико-методологічні підходи у дослідженні соціально-психологічних особливостей економічної культури особистості (2013)
Жорнова О.І. - Подолання бідності і самовизначення у сфері освіти: до обговорення можливостей особистості (2013)
Тітов І. Г. - Психологічний аналіз літературної творчості Е.М. Ремарка (на прикладі роману "Три товариші"), Передера О. А. (2013)
Штриголь Д. В. - Узгодженість сімейних настанов у парах на ранніх етапах становлення сім’ї, Кібенко K. С. (2013)
Дьяконов Г. В. - Процесуальність діалогічної психотерапії (2013)
Бех І. Д. - Особистість: два наукових погляди на виховання та розвиток (2013)
Хоменко Є. Г. - Психологічний аналіз взаємодії вчителів і учнів підліткового віку в педагогічному процесі (2013)
Карапузова Н. Д. - До проблеми соціально-психологічної взаємодії учасників навчально-виховного процесу (2013)
Полтавщина як акмеологічна вершина педагогіки добра академіка Івана Зязюна (2013)
Помиткін Едуард Олександрович (2013)
Рибалка В. В. - 125 рoкiв iз дня виxoду книги П. П. Вікторова "Вчeння про ocoбиcтість та настрої" (2013)
Болтівець С. І. - Самосвідомість особистості у саморусі людства (2013)
Бypлaчyк Л. Ф. - Корисний пociбник для cтудeнтів-пcиxoлoгiв (2013)
Правила підготовки рукописів для публікації в журналі "Психологія і особистість" (2013)
Безродний М. К. - Оптимальна робота теплового насоса в низькотемпературних системах опалення з використанням теплоти ґрунту , Притула Н. О. (2012)
Гальченко В. В. - Порівняльний аналіз підготовки малогрупових констант з розподілом температури теплоносія по радіусу касети та з використанням її осередненого значення, Ковальчук В. С. (2012)
Дешко В. І. - Особливості процесів тепломасообміну рекуператора "повітря–повітря” з паропроникною стінкою в опалювальний період, Суходуб І. О. (2012)
Курило І. А. - Порівняльний аналіз варіантів схеми системи регулювання випрямленої напруги з вольтододатковими трансформаторами, Грудська В. П. (2012)
Пуховий І. І. - Коефіцієнти орієнтації сонячних колекторів відносно південного напрямку залежно від їх кутів нахилу й азимуту для умов України, Новаківський Є. В. (2012)
Бідюк П. І. - Аналіз даних з використанням байєсівських моделей, Демківський Є. О., Бідюк О. П. (2012)
Iвченко В. А. - Оцінювання сценаріїв розвитку агропромислового сектору АР Крим з застосуванням методології передбачення (2012)
Капустян О. А. - Наближений регулятор для еволюційного включення субдиференціального типу, Ясінський В. В. (2012)
Касіцький О. В. - Метод покоординатного спуску з евристикою середньозваженого напрямку (2012)
Молодецька К. В. - Моделювання теплового поля стрижня на основі алгебричних властивостей диференціальних спектрів (2012)
Сокуренко В. М. - Числове дослідження стохастичних методів безперервної глобальної оптимізації, Неділюк В. С. (2012)
Бобіна М. М. - Азотування цирконію в закритому реакційному просторі, Соловар О. М., Хижняк В. Г., Заболотний І. В. (2012)
Бякова О. В. - Вплив пластичної деформації на структуру порошкового квазікристалічного сплаву системи Al–Fe–Cr, Юркова О. І., Гриценко М. Г. (2012)
Гавриленко О. Г. - Вплив обробки в магнітному полі на характеристики міцності детонаційних покриттів систем WC–Co і Fe–Al , Полярус О. М., Жидельова О. В., Мініцький А. В. (2012)
Кузнєцов Ю. М. - Реалізація концепції каркасних компоновок верстатів з механізмами паралельної структури, Дмитрієв Д. О., Фіранський В. Б., Степаненко О. О. (2012)
Степанчук А. М. - Компактування порошкових матеріалів конструкційного призначення на основі заліза за участю самофлюсівних сплавів, Демиденко О. А., Демиденко А. В., Шаповал К. О. (2012)
Ахмед М. Л. - Узгодження роздільної здатності об’єктива і матричного приймача випромінювання медичного тепловізора, Балінський Є. Г., Колобродов Є. Г. (2012)
Бантиш Г. К. - Моделювання дискретних бездифракційних пучків, Остроух О. П., Іванова В. В., Тараненко В. Б. (2012)
Ткаченко О. А. - Термодефокусування зображень в оптичних системах, Чиж І. Г. (2012)
Барбаш В. А. - Обґрунтування методики визначення вмісту холоцелюлози в недеревній рослинній сировині, Трембус І. В. (2012)
Коваль І. З. - Інтенсифікуюча дія барботованих газів у процесах ультразвукового знезараження води, Старчевський В. Л. (2012)
Кушмирук А. І. - Електрохімічний газовий сенсор для визначення вмісту сірководню в повітрі й технологічних середовищах, Косогін О. В., Лінючева О. В., Мірошниченко Ю. С. (2012)
Турелик М. П. - Біофункціоналізація нанокомпозитів на основі магнетиту, модифікованого мезо-2,3-димеркаптосукциновою кислотою, Горобець С. В., Македонська А. О., Горбик П. П. (2012)
Феденко Ю. М. - Турбідиметричний метод оцінки розмірів наночастинок у "білих золях” ZrO2, Донцова Т. А., Астрелін І. М. (2012)
В'ячеслав Романовський (2012)
Олександр Пушко (2012)
Тетяна Бондар (2012)
Степовичка Л. - Комсомолка Альона Уривок із повісті (2012)
Колінько С. - Той що чекає... Останній автобус. Людина без надії. Будинок на узліссі. Людина? (2012)
Таран-Пономаренко Л. - За мотивами Інни Снарської (2012)
Василенко В. - Вірші (2012)
Білик О. - На березі ріки життя. Оповідання (2012)
Шкурка М. - Поетичні акварелі Лебединщини (2012)
Лебідь Н. - Народнопісенна основа українськомовних поезій Євгена Гребінки (2012)
Селецький М. - "... У вічнім протистоянні... минало життя" Олеся Гончара (2012)
Шупта Д. - Герб Куріньки і печатка Курінської сотні (2012)
Дичко І. - Антропний принцип у Всесвіті (2012)
Луньова Т. - Усередені й назовні, або Таємниці Єйфелевої вежі. Есей (2012)
Гоян Я. - "В титинстві снились чудо-солов'ї" Слово про академіка Петра Кононенка (2012)
Баландіна Н. - М.А. Жовтобрюх як дослідник мови української преси (2012)
Беценко Т. - Мова українських народних дум у часовому вимірі (2012)
Ігнатьєва С. - Інтертекстуальне поле українського щоденникового дискурсу (2012)
Омеляненко В. - Типи категоричного волевиявлення та їх експліцитні перформативні індикатори (2012)
Жовнір М. - Емотиви як лексичні індикатори емоцій у жанрі світської бесіди (2012)
Павлова І. - Метафоричне значення та метафоричне вживання слів у текстах українських православних проповідей (2012)
Лущій С. - Образ міста в образі Валер'яна Підмогильного (2012)
Соловей О. - Невідомий Леонід Лиман (2012)
Петренко Т. - Сергій Домазар - українскьий письменник в Австралії (2012)
Білик Г. - "Кобзар" як реперезентант культурної епохи: Т. Шевченко - М. Семенко - брати Капранови (2012)
Борисенко Н. - Роман "Три листки за вікном" Валерія Шевчука як об'єкт літературознавчого осмислення (2012)
Наєнко М. - Теорії і літ-творчість: кафедральні ретро- і перспективи (2012)
Орехова В. - Духовний інтенсивізм Григорія Вовка (2012)
Титаренко В. - Музей народних промислів (2012)
Деко О. - Де стоїть гора високая? (2012)
Когут Г. - Мої зустрічі з О. С. Оголевцем. Переклад з російської, упорядкування та вступне слово Анни Оголевець (2012)
Саєнко В. - "Ярешківський одесит, або Мамай без коня”: творчість Бориса Нечерди (критико-літературознавчий дискурс) (2012)
Шебеліст С. - Братство полтавських волинян (2012)
Ревегук В. - Трагедія полтавських кобзарів (2012)
Степаненко Н. - Невтомний "робітник на українськім полі” Борис Грінченко (2012)
Вертій О. - Лист Івана Рудченка до Олександра Пипіна (2012)
Канцедал Л. - Михайло Драгоманов-гімназист у родинних зв’язках. На матеріалі листів до батьків часу навчання в Полтавській гімназії (1853—1859) (2012)
Третяченко Т. - Михайло Петрович Драгоманов у листах до Олени Пчілки (2012)
Степаненко М. - Листи Василя Бережного до Олеся Гончара (1946-1986) (2012)
Кириченко І. - На Тарасовій горі, у серцях і в добрій пам’яті. Кобзар Євген Адамцевич у відгуках, листах, документах та світлинах (2012)
Гаєр Н. - Родина Лівицьких і Канівщина: документальні свідчення (2012)
Козюра І. - Письменник-краянин Юрій Будяк, Козюра В. (2012)
Подрига В. - Образ Оржицького краю в збірці поезій Таїсії Шаповаленко "Здрастуй, ластівко!”. До 60-річчя від дня народження поетеси (2012)
Бикова Т. - Ще один вдалий крок у вивченні національної художньої класики. Рецензія на підручникІсторія української' літератури ХІХ століття (40—60, 70—90 роки): Підручник для студентів ВНЗ/За редакцією проф. В. Ф. Погребенника/ Автори: Л. Дем’янівська, М. Конончук, В. Погребенник, А. Погрібний, П. Хропко. — К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. — 469 с. (2012)
Кобзар О. - Романне мислення перехідної доби. Рецензія на монографію: Кушнірова Т. В. Романніобрії російської літератури першої третини ХХ століття. — Полтава, 2012. — 390 с. (2012)
Степаненко М. - Наталія Баклай — "еталон українського характеру і українського таланту" (2012)
Білик Г. - Слово мовлене — животворить. Рецензія на книгу: Пішов у дорогу — за ластівками:Спогади про Володимира Підпалого / упоряд.: Ніла Підпала, Олег Рарицький; передм. Олега Рарицького; прим. Ніли Підпалої. — Кам’янець-Подільський: ПП "Медобори-2006”, 2011. — 496 с. (2012)
Bunina L. N. - Artistic-linguistic specifics of the description of the image of Scarlett O’Hara as a strong woman in the novel ,,Gone with the wind” by Margaret Mitchell, Timoshenko E. S. (2013)
Васік Ю. А. - Ритмічний спектр політичної промови (2013)
Vitrenko I. P. - Lexical Inconsistency Errors in Foreign Language Studies, Novikova O. M. (2013)
Дудік А. О. - Особливості розвитку писемності уйгурів, що проживають у Синьцзян-Уйгурському автономному районі Китайської Народної Республіки (2013)
Клименко О. С. - Семантична диференціація/недиференційованість як альтернативний лінгвокультурний аксіологічний критерій (2013)
Коробка Г. А. - Взаимосвязь языкового сознания и смеховой коммуникации в лингвофилософской концепции языка смеха (2013)
Kudriavtseva A. V. - Approaches, Definitions and Functions of English Intonation (2013)
Litvinov A. I. - English Rock songs Translation Peculiarities and Techniques, Tkachenko M. V. (2013)
Літвінова М. М. - Відтворення лінгвокультурних особливостей німецьких народних казок у російському перекладі, Тофтул А. С. (2013)
Martysheva Y. M. - The Origin of English Slang: Historical Background (2013)
Масальська Н. В. - Актуальні питання детермінації афоризмів у сучасній російській лінгвістичній парадигмі (2013)
Мирошниченко О. В. - Емоційна вмотивованість вигуків у сучасній англійській мові (2013)
Polkovnichenko Y. G. - Neologisms in Modern English (2013)
Пономарьова І. М. - Розвиток тюркології на території сучасної України (2013)
Рыжкина А. А. - Концепт ,,мама” как один из родственных составляющих концепта ,,семья” в украинском, английском и китайском языках (2013)
Савельєва Н. О. - Предикати волевиявлення як засоби вираження деонтичної модальності у ранньоновоанглійській мові (2013)
Савельєва Н. О. - Засоби реалізації епістемічної модальності у сучасному англомовному науковому дискурсі, Сідорова С. А. (2013)
Форостюк І. В. - До питання формування міжкультурної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей (2013)
Батальщикова Е. Ю. - Форми групової навчальної діяльності на різних етапах уроку іноземної мови (2013)
Бреславец Н. А. - Изучение иностранного языка студентами вуза в аспекте формирования компетентности жизненного проектирования (2013)
Вербицька М. М. - Форми організації самостійної роботи учнів на уроках англійської мови (2013)
Воронцова Т. Ю. - Формування інформаційної культури у студентів гуманітарного факультету при вивченні англійської мови на основі використання нових інформаційних технологій (2013)
Гринчук В. О. - Организация проектной методики в изучении английского язика (2013)
Кокнова В. А. - Види навчально-ігрової діяльності, які орієнтовані на зростання самостійності під час вирішення професійних задач (на прикладі підготовки майбутніх перекладачів) (2013)
Kotlyarova O. O. - Modern Tendencies in Teaching Writing to ESL Students (2013)
Лутова Д. Д. - Можливості мережі Інтернет у навчанні англійської мови учнів початкової школи (2013)
Мацько Д. С. - Навчання майбутніх учителів початкової школи побудови непрямої мови в процесі вивчення граматики англійської мови (2013)
Мельник Ю. Ю. - Интерактивные технологии в обучении английскому языку (2013)
Мілова О. Є. - Формування критичного та творчого мислення у процесі навчання англійської мови: досвід США (2013)
Nekrutenko E. B. - The Role of Tests in English Language Learning (2013)
Резнік Н. В. - Проблемне навчання на уроках англійської мови, Ткачова О. О. (2013)
Харчук А. В. - Методика використання римованих текстів у навчанні молодших школярів лексики англійської мови (2013)
Шалдаісова Г. В. - Когнiтивна природа жарту в англійській мові (2013)
Fedicheva N. V. - Incorporating World Problems into English Language Teaching (2013)
Заховайко О. П. - Дослідження конструкційної міцності та роботоспроможності опори кулькової вільного переміщення за статичного і динамічного навантаження, Костюченко В. В., Манзик Н. В. (2012)
Рудаков К. М. - Моделювання великих деформацій. повідомлення 2. температурні деформації, Яковлєв А. І. (2012)
Moisejenko M.S. - Application of wear-resistant coatings for increasing efficiency of elements of hydrocutting devices, Salenko O.F., Kumurgy O.U., Ljashenko B.A. (2012)
Яворовский В. Н - Теоретический анализ вырубки прямоугольной пластины из тонколистовой стали, Рощина И. А., Корнийченко П. А. (2012)
Солодкий В. И. - Профилирование шлифовальных кругов для фасонных фрез с наклонным зубом (2012)
Кучер Н. К. - О поверхностях нагружения материалов с различной реакцией при растяжении и сжатии, Кучер В. Н. (2012)
Лакша А. М. - Метод створення реалістичних скінченно-елементних моделей довгих кісток (2012)
Ковалев В. А. - Силовые воздействия внутренних стабилизирующих устройств на инерционные течения вязкой жидкости в ограниченных объемах (2012)
Дядюра К. О. - Підвищення ефективності експлуата-ції енергетичного обладнання на основі самоорганізації процесів направленого формування властивостей поверхневого шару деталей, Юнак А. С. (2012)
Севостьянов І. В. - Реологічні моделі та рівняння вологих дисперсних матеріалів під час їх віброударного інерційного навантаження, Іванчук Я. В. (2012)
Жмерёв В. С. - Об одном подходе к оцениванию показателей надёжности оборудования, Генсицкая Е. Ф. (2012)
Хоменко И. М. - Методика определения оптимальной конфигурации и режима работы гелиоприемных панелей, вращающихся относительно одной координатной оси, Хоменко А. М. (2012)
Вакуленко С. В. - Методика теоретичного визначення приведених пружних параметрів інструментального оснащення з орієнтованим центром жорсткості (2012)
Коробко І. В. - Моделювання ультразвукових вимірювальних перетворювачів витрати (2012)
Шукаєв С. М. - Вплив концентрації напружень на втомну міцність сталі 20, Гладский М. М., Шубін С. М. (2012)
Кабанник С. М. - Нелінійні вимушені коливання віброопор верстатів, Боронко О. О. (2012)
Леоненко П. В. - Скінчено-елементний аналіз імітаційної трьохвимірної моделі біомеханічної системи "кісткова тканина - дентальний імплантат - супраконструкція", Єщенко В. О. (2012)
Лищенко Н. В. - Оптимизация геометрических параметров прерывистых шлифовальных кругов, Ларшин В. П. (2012)
Крищук М. Г. - Обґрунтування методик розрахунку j-інтегралу для труби з наскрізною поперечною тріщиною при комбінованому навантаженні силою, моментом і тиском. частина:ii, Ориняк А. І. (2012)
Левченко О. В. - Підвищення ефективності роботи систем гідроприводів циклічної дії (2012)
Сидоренко Ю. М. - Про вплив картонного корпусу заряду вибухової речовини на ступінь деформування контейнера для знешкодження саморобних вибухових пристроїв, Мариненко Я. О. (2012)
Корендій В. М. - Принципи побудови комбінованих вітро-вібраційних установок, Ланець О. В. (2012)
Виноградов А. Г. - Поглощение лучистого теплового потока в распыленной водяной струе (2012)
Котляренко А. А. - Вплив нестаціонарного нагріву зовнішньої поверхні кільцевого зразка з радіальними тріщинами на опір крихкому руйнуванню (2012)
Малафеев Ю. М. - Формирование эксплуатационных характеристик и параметров качества деталей из пермаллоя 50н при точении (2012)
Бабенко А. Є. - Вплив гіроскопічних ефектів на коливання валу центрифуги, Лавренко Я.І., Куренков М. М. (2012)
Батлук В. А. - Побудова моделіі факторів ефективності роботи пиловловлювача нової конструкції, Параняк Н.М., Мельников О. В. (2012)
Цисар М. О. - Формування рельєфу поверхні ультра-тонкої плівки міді (2012)
Марунич В. А. - Новая технология обработки полимерных материалов резанием, Яриз А. Ю. (2012)
Гусак О. Г. - Вибір геометричних параметрів лопатевої гратки як визначальний фактор економічності осьового робочого колеса, Каплун І. П., Матвієнко О. А. (2012)
Гуляєв К. Д. - Принципи організації адаптивної взаємодії відкритих систем, Каптур В. А., Тіхонов В. І. (2012)
Аскарова А. С. - Дослідження конвективного тепломасопереносу в турбулентних течіях за наявності горіння, Болегенова С. А., Максимов В. Ю., Бекмухамет А. (2012)
Безродний М. К. - Оптимальні характеристики ґрунтових теплообмінників для теплонасосних систем теплопостачання, Притула Н. О. (2012)
Гальченко В. В. - Аналіз впливу допусків і посадок при виготовленні ТВЗА ВВЕР-1000 на характеристики активної зони в стаціонарних і перехідних режимах роботи реакторної установки, Мішин А. А., Рабченюк Н. М. (2012)
Єрошенко В. А. - Синтез рідин з великим значенням температурного коефіцієнта поверхневого натягу – перспективний шлях енерго- та матеріалозбереження, Ярош Т. Л. (2012)
Голінко І. М. - Оптимізація цифрових систем керування із ПІ-Д- та І-ПД-регуляторами (2012)
Кондратенко Н. Р. - Iнтервальна нечітка кластеризація на основі альтернативних критеріїв якості, Снігур О. О. (2012)
Копець М. М. - Задача оптимального керування сингулярною лінійною системою із зосередженими параметрами (2012)
Новікова П. А. - Модель мотивації навчання особистості, Новіков Ю. Л., Томашевський В. М. (2012)
Терентьєв О. М. - Аналіз інвестиційних і соціально-економічних процесів методами моделювання обмежених множин багатовимірних даних, Бідюк П. І., Коршевнюк Л. О., Просянкіна-Жарова Т. І. (2012)
Скуратовський Р. В. - Метод швидкого таймерного кодування (2012)
Хоменко В. А. - Метод оцінювання повторно використовуваних компонентів програмного забезпечення (2012)
Богушевський В. С. - Прогнозування температурного режиму ванни плавильної печі, Антоневич Я. К. (2012)
Гондлях О. В. - Уточнений скінченний елемент користувача для моделювання в ABAQUS процесів розшарування багатошарових конструкцій (2012)
Макогон Ю. М. - Феромагнітний резонанс у нанорозмірних плівках Fe-Pt, Павлова О. П., Вербицька Т. І., Винар С. А. (2012)
Пірумов А. Є. - Математична модель дугового зварювання з короткими замиканнями для побудови системи моніторингу якості, Чвертко Є. П., Шевченко М. В. (2012)
Роїк Т. А. - Вибір режимів експлуатації зносостійких деталей поліграфічних машин на основі аналізу плівок тертя, Дорфман І. Є. (2012)
Донченко М. І. - Ступеневий гальваностатичний режим електроекстракції міді із сульфатних розчинів вилу-говування природної руди, Бик М. В., Лінючева О. В., Ущаповсь-кий Д. Ю. (2012)
Колосов О. Є. - Фізичні моделі ультразвукової дії в рідинних композиціях епоксидних полімерів. Частина 1. Фізична модель процесу низькочастотної ультразвукової кавітації, Сівецький В. І., Сахаров О. С., Сідоров Д. Е. (2012)
Нагірняк С. В. - Синтез і характеристика нанодисперсних порошків оксиду стануму (IV) з оксалату стануму (ІІ), Донцова Т. А., Астрелін І. М., Алексе-єв О. Ф., Романенко Ю. М. (2012)
Титул (укр.) (2013)
Титул (англ.) (2013)
Максименко С. Д. - Психология жизненной силы (нужды) личности (2013)
Александровская В. Н. - Психическое отражение и идеальный образ: синергетические взаимосвязи (2013)
Вільдгрубе С. О. - Гендерні відмінності маніпулятивної поведінки студентів , Рогозіна М. Ю. (2013)
Власенко І. А. - Проблема внутрішньоособистісного конфлікту в контексті психологічних досліджень особистості (2013)
Гаваші С. Й. - Креативність як умова самореалізації фахівця , Лалакулич М. ‎М. (2013)
Гордєєва А. В. - Особливості сенсу життя та особистісного потенціалу підлітків, позбавлених батьківського піклування , Єфименко А. П. (2013)
Гребінь Н. В. - Зміст маніпуляції як різновиду прихованого психологічного впливу (2013)
Гріньова О. М. - Проблема смисложиттєвих орієнтацій в українській та зарубіжній психології (2013)
Джабраілова Г. В. - Психічний стан бездітних чоловіків, які перебувають у ситуації розлучення (2013)
Дідковська Л. І. - Психологічні особливості феномена креативності у старшокласників (2013)
Жизномірська О. Я. - Проблеми підростаючої особистості: психологічний вимір самоствердження (2013)
Жиляк Н. В. - Методологічні засади дослідження смислових завдань моторних дій у структурі рівнів психологічного відображення (2013)
Іванцова Н. Б. - Методологія дослідження професійної спрямованості студентів-психологів (2013)
Ірхін Ю. Б. - Теоретико-психологічний аналіз довірливості в оперативно-службовій діяльності органів внутрішніх справ (2013)
Йолич С. М. - Дослідження конституційної репрезентації як детермінанти формування копінг-стратегій особистості, Корнієнко І. О. (2013)
Калініна Т. С. - Теоретичні аспекти особливостей розвитку особистості та поведінки молодших підлітків із затримкою психічного розвитку (2013)
Кандиба М. О. - Соціально-психологічний аналіз сутності поняття "міжособистісна толерантність", як професійно важливої якості психолога (2013)
Кікінежді О. М. - Психологічні детермінанти гендерної соціалізації підлітків (2013)
Климентович О. Б. - Гендерна диференціація індивідуальних цінностей сучасної молоді (2013)
Кліманська М. Б. - Психологічні особливості використання гумору медичними працівниками (2013)
Клочек Л. В. - Атрибуція справедливих і несправедливих вчинків у педагогічній взаємодії викладачів і студентів (2013)
Коваленко О. Г. - Вплив професійної зайнятості у похилому віці на психологічні особливості особистості (2013)
Коваль І. А. - Вплив психоедукації на адаптацію соматичних хворих з коморбідними психічними розладами (2013)
Кострікін О. В. - Формування та розвиток професійних якостей особистості майбутніх керівників засобами тренінгу в навчально-виховному процесі ВНЗ (2013)
Кузьо О. Б. - Особливості розуміння суїциду з позиції психології та християнського віровчення , Кузьо Ю. З. (2013)
Курбанова А. Т. - Особенности коммуникативных качеств личности подростков, принадлежащих различным гендерным типам (2013)
Лазоренко О. В. - Психологічний аналіз екстремальних умов несення прикордонної служби (2013)
Левус Н. І. - Особливості локусу контролю у старшокласників з різним рівнем навчальної успішності , Терендій О. В. (2013)
Лендел М. І. - Деякі аспекти вивчення проблеми толерантності, етнічної толерантності у психології , Щербан Т. Д. (2013)
Лозова О. М. - Структура самоставлення майбутніх психологів як основа конструювання образу світу професії (2013)
Маєр Ю. В. - Психологічні особливості розвитку емпатії у підлітків – вихованців навчальних закладів закритого типу (2013)
Макарова Л. Л. - Теоретичне та емпіричне вивчення особливостей "я-концепції" в структурі самосвідомості (2013)
Максименко К. С. - Реконструктивная психотерапия в клинической психологии (2013)
Максименко О. Г. - Фіктивна ідентичність як форма самодепривації психіки суб’єкта (2013)
Малильо О. П. - Опанувальна поведінка особистості в процесі розвитку сімейних відносин , Корнієнко І. О. (2013)
Медвідь Н. П. - Діагностичний компонент технології соціально-психологічної атестації керівника у сфері державного управління (2013)
Михайленко О. Ю. - Рольовий підхід до вивчення особистості (2013)
Михальчук Н. О. - Проведення рефлексивно-поетичного тренінгу з використанням англійських приказок та прислів’їв з компонентом "діяльність людини” (2013)
Мірошник З. М. - Вивчення семантичного простору рольових позицій учителя початкових класів (2013)
Мойсеєва О. Є. - Мотиваційні детермінанти агресивної поведінки (2013)
Нигматуллина И. А. - Инновационные направления повышения профессиональной мобильности студентов – будущих учителей-логопедов в структуре Казанского (Приволжского) федерального университета (2013)
Новицька І. В. - Психологічні аспекти дослідження успішності розпізнавання прихованих мисленнєвих образів (стан вивчення проблеми) (2013)
Onufriyeva L. A. - To the issue of future socionomic specialists’ professional personality formation (2013)
Орішко Н. К. - Специфіка самовдосконалення особистості на різних етапах її онтогенезу (2013)
Осика К. С. - Динаміка структури мотивації спортивної діяльності юнаків-каратистів (2013)
Осика О. В. - Логотерапія В.Франкла в психокорекційній роботі зі школярами (2013)
Панчук Н. П. - Ціннісні орієнтації як системоутворюючий фактор соціально активної позиції майбутнього фахівця (2013)
Партико Т. Б. - Особистісні чинники вікових змін життєвих цінностей у дорослому віці (2013)
Пахомова О. Л. - Внутрішньомовленнєва діяльність як основа розвитку діалогічного мислення у майбутніх психологів (2013)
Подкопаєв Є. С. - Психологічний аналіз основних вимог до особистості керівника органу внутрішніх справ (2013)
Поцулко О. А. - Роль комунікацій у формуванні особистості у період ранньої зрілості (22–30 років) (2013)
Прокоф’єва О. О. - Активне соціально-психологічне навчання як метод вивчення і корекції впливу психотравмуючих переживань на емоційний стан юнаків , Работа Т. О. (2013)
Рубежанська І. А. - Особливості самоставлення в осіб з межовими психічними розладами , Галецька І. І. (2013)
Руда Н. Л. - Соціальний інтелект у структурі інтелекту (2013)
Савенкова І. І. - Хронопсихологічне прогнозування перебігу нефроурологічних захворювань (2013)
Савицька О. В. - Статеві та вікові особливості мотивів вибору професії та мотивів навчання студентської молоді (2013)
Самотаєва Е. О. - Особливості взаємин батьків з підлітками у сучасних сім’ях (2013)
Сирова Г. В. - До проблеми самореалізації педагога , Щербан Т. Д. (2013)
Скиба М. М. - Психологічний супровід розвитку творчих здібностей молодших школярів , Щербан Т. Д. (2013)
Тарасенко Н. В. - Проблеми профілактики віктимної поведінки студентів (2013)
Теплюк А. А. - Сім’я як первинне джерело психічного здоров’я дитини дошкільного віку (2013)
Труляєв Р. О. - Вплив позитивних цінностей педагога на формування позитивних цінностей та "сильних" рис характеру учнів (2013)
Фаринич О. Ю. - Психологічні особливості студентських сімей , Щербан Т. Д. (2013)
Федорко М. І. - Формування професійної самоідентичності майбутніх психологів , Корнієнко І. О. (2013)
Шайда О. Г. - Експериментальне дослідження психологічних особливостей становлення професійного мислення майбутніх учителів гуманітарного профілю (2013)
Шанта С. П. - Деякі психологічні особливості стилю керівництва організацією , Щербан Т. Д. (2013)
Шебанова В. І. - Функціональне значення метафоричності внутрішньої тілесності (2013)
Широка А. О. - Спроба інтеграції концепції сепарації- індивідуації у вітчизняну психологію (2013)
Штепа О. С. - Особливості зв’язку психологічної та персональної ресурсності особистості (2013)
Яковлева С. Д. - Вплив корекційно-розвивального навчання на динаміку нейропсихологічних процесів у дітей з вадами інтелекту (2013)
Яновська С. Г. - Соціально-економічні та психологічні ознаки підприємництва (2013)
Яновський М. І. - Проблема психологічного впливу мистецтва на особистість (2013)
Відомості про авторів українською (2013)
Відомості про авторів англійською (2013)
Зміст (укр.) (2013)
Зміст (англ.) (2013)
Про збірник (2013)
Шкурупій О. В. - Багаторівнева модель ефективності створення та використання людського капіталу, Франко Л. С. (2013)
Щурик М. В. - Суперечності власності у вітчизняному секторі аграрної економіки (2013)
Мілашовська О. І. - Проблеми та перспективи становлення брендингу малих міст України, Ільтьо Т. І. (2013)
Удовиченко С. М. - Аграрна наука у системі державного господарського комплексу (2013)
Забаштанський М. М. - Соціальна відповідальність концесійної діяльності в Україні (2013)
Родіонова Л. А. - Від індустріалізму до інформаціоналізму: теорії трансформації (2013)
Кірнос І. О. - Форсайт як інструмент державного стратегічного планування (2013)
Міщук О. В. - Державно-приватне партнерство як інститут фінансового забезпечення інноваційного розвитку економіки України (2013)
Войтенко О. М. - Світовий ринок фінансових послуг: особливості структури та функціонування (2013)
Біль М. М. - Методичні підходи дослідження формування й розвитку територіальних міграційних систем (2013)
Урусова З. П. - Роль держави у фінансуванні освіти в Україні (2013)
Келару І. О. - Теоретичні підходи до процесу транснаціоналізації у світовій економіці (2013)
Стасюк В. В. - Становлення державно-приватного партнерства у сфері комунального водопостачання: основні форми співпраці (2013)
Чан-хі О. С. - Матриця політичного аналізу – як інструмент оцінки ефективності державного регулювання аграрного ринку (2013)
Габор С. С. - Підприємство як основна ланка ринкової економіки, Габор В. С. (2013)
Будник Л. А. - Оцінка системи внутрішнього контролю при дослідженні стратегічних ініціатив підприємства, Голяш І. Д. (2013)
Мушеник І. М. - Оптимізація виробничої стуктури високотоварних сільськогосподарських підприємств (2013)
Міхєєнко К. С. - Управління бізнес-процесами підприємства на основі збалансованої системи показників (2013)
Бєляєва С. В. - Методика визначення конкурентоспроможності підприємства (теоретичний аспект), Зубко Т. Л. (2013)
Ільєнко Ю. І. - Інноваційно-інформаційні аспекти розвитку підприємств туристичної галузі, Шершньова Г. В. (2013)
Славіна Н. А. - Антикризове управління сільськогосподарськими підприємствами (2013)
Білан О. С. - Принципи концептуального підходу до формування системи інвестиційного планування на підприємстві (2013)
Коткова Н. С. - Формування системи управління інноваційною активностю підприємств з позиції їх життєвого циклу (2013)
Колос І. В. - Сутнісна характеристика основних критеріїв ефективності функціонування роздрібних торговельних підприємств України (2013)
Піняга Н. О. - Ресурсний потенціал сільськогосподарських підприємств у контексті сталого їх розвитку (2013)
Давидюк І. В. - Стратегічне планування діяльності туристичних підприємств на засадах кластерного підходу (2013)
Доманчук Д. П. - Оцінка фінансового стану акціонерних товариств Хмельницької області, Чикуркова А. Д., Прокопчук Л. М. (2013)
Данкевич В. Є. - Стан та ефективність використання земельних ресурсів Житомирської області (2013)
Тимоць М. В. - Проблеми фінансування інноваційної діяльності в аграрному секторі Карпатського макрорегіону (2013)
Сімків Л. Є. - Проблеми диспропорційного розвитку регіонів України та шляхи їх подолання (2013)
Бавровська Н. М. - До питання встановлення та зміни меж адміністративно-територіальних утворень в Україні, Будьонна Г. Ю. (2013)
Баценко Л. М. - Особливості економіки АПК Сумської області (2013)
Гераймович В. Л. - Інвестиційна привабливість пріоритетних галузей агропромислового виробництва у регіоні (2013)
Новіцька Л. Е. - Проблеми людського капіталу в сільських регіонах (2013)
Неміш П. Д. - Потенціал біомаси як фактор зниження енергетичної залежності регіону (2013)
Гуцаленко Л. В. - Аналіз стану та перспектив розвитку ринку біоетанолу у США, Пришляк Н. В. (2013)
Сивак Є. М. - Еколого-економічні аспекти виробництва продукції тваринництва в реформованих агропідприємствах, Вільховий О. В. (2013)
Томашевська О. А. - Органічне виробництво в світі: реалії та перспективи (2013)
Шарий Г. І. - Закордонний досвід управління та реформування земельних відносин (2013)
Кустовська О. В. - Елементи екологічного обгрунтування організації території сільськогосподарського землекористування, Полібін С. Ю. (2013)
Пісний Б. М. - Удосконалення інституціонального забезпечення захисту споживчих інтересів шляхом формування механізму ринкового нагляду (2013)
Юрик Я. І. - Аналіз основних тенденцій розвитку ринку праці України, Жук І. Л. (2013)
Пушкар М. Г. - Правові аспекти зайнятості населення сільських територій (2013)
Стець І. І. - Відтворення інтелектуальної складової трудового потенціалу підприємства (2013)
Шахно А. Ю. - Система грейдування як сучасна форма оплати праці на підприємстві (2013)
Гугул О. Я. - Теоретичні засади управління розвитком персоналу (2013)
Данкевич Є. М. - Розвиток зайнятості в умовах міжгалузевої інтеграції у сільському господарстві (2013)
Ткачова А. В. - Оптимізація закупівельної складової логістичної діяльності металургійного підприємства із використанням засобів системної динаміки (2013)
Мірзоєва Т. В. - Особливості вітчизняного ринку лікарських рослин в умовах сьогодення (2013)
Нянько В. М. - Особливості розвитку інноваційного маркетингу на підприємстві, Паляниця В. А. (2013)
Питуляк Н. С. - Логістична система – основа підвищення ефективності функціонування підприємств сфери послуг (2013)
Задорожнюк Н. А. - Механизм функционирования благотворительного маркетинга (2013)
Круп’як І. Й. - Аналітична оцінка джерел фінансових ресурсів на подолання депресивності територій в умовах ринкової економіки (2013)
Ратинський В. В. - Особливості маркетингових досліджень на ринку товарів промислового призначення (2013)
Бєлова О. І. - Детермінанти мотиваційного механізму стратегічного управління в торговельних мережах: класифікація та особливості (2013)
Плакида С. І. - Сутність поняття "послуга": теоретичні аспекти (2013)
Крупа О. В. - Підходи до оцінювання ефективності аутсорсингу (2013)
Гайдабрус Н. В. - Оцінка якості рівня логістичного сервісу (2013)
Безродна С. М. - Оцінка якості продукції та послуг на підприємствах ресторанного господарства (2013)
Зінченко О. А. - Теоретичні аспекти фінансового управління пасивами банку, Морозенко А. А. (2013)
Скоцик В. Є. - Лізинг як джерело оновлення парку техніки сільськогосподарських підприємств (2013)
Рудь Л. П. - Особливості банківського кредитування інвестиційної діяльності в Україні (2013)
Маринчак Л. Р. - Удосконалення якості депозитних продуктів та послуг як вагомий аспект модернізації депозитної діяльності українських банків (2013)
Дробніцька О. Р. - Проблемні кредити банків: сучасний стан та можливості управління ними через процес сек’юритизації активів (2013)
Євенко Т. І. - Банкрутство комерційних банків: причини виникнення та шляхи запобігання (2013)
Васільєва Л. М. - Виникнення і розвиток подвійної бухгалтерії (2013)
Левченко В. П. - Експрес-оцінка діяльності страхової компанії (2013)
Скрипник Н. В. - Управлінський аналіз як функція обліково-аналітичної системи, Рилєєв С. В. (2013)
Прокопчук О. А. - Забезпечення економічної стійкості сільськогосподарських підприємств (2013)
Здреник В. С. - Особливості організації внутрішнього контролю операцій з фінансовими інвестиціями на підприємстві (2013)
Матвійчук М. З. - Теоретичні аспекти функціонування управлінського обліку на підприємстві (2013)
Черниш С. С. - Організаційно-методичні аспекти аналізу рентабельності (2013)
Хомка В. М. - Особливості організації бухгалтерського обліку землі (2013)
Мельник Н. Г. - Власний капітал бюджетних установ: особливості облікового відображення, Сисюк С. В. (2013)
Рябенко Г. М. - Щодо економічної сутності витрат та їх класифікації, Резніченко Ю. С. (2013)
Кірсанова В. В. - Вплив облікової політики підприємства на формування його фінансових результатів, Пеліпадченко Д. О. (2013)
Пирець Н. М. - Порівняльний аналіз національних та міжнародних стандартів обліку основних засобів, Псюк Ю. А. (2013)
Ващенко Н. В. - Чинники формування та ефективності використання потенціалу оборотних активів підприємства, Максимович Ю. І. (2013)
Сак Т. В. - Економічна безпека України: поняття, структура, основні тенденції (2013)
Журавель М. Ю. - Проблеми визначення сутності економічної безпеки підприємства, Полозова Т. В., Стороженко О. В. (2013)
Шовкова О. А. - Організація процесів просування продовольства засобами інтернет-технологій (2013)
Анотації (2013)
Малаксиано Н. А. - Использование многокритериальных оценок для уменьшения рисков при планировании ремонтов и замен сложного портового оборудования, функционирующего в условиях неполностью определенного грузопотока (2013)
Михайлова Ю. В. - Влияние морской туристической ренты на формирование доходов круїзного оператора (2013)
Самойловская В. П. - Об оценке влияния контролирующих процедур в сфере государственного регулирования внешней торговли, Питерская В. М. (2013)
Онищенко С. П. - Оптимизация транспортного обеспечения систем распределения экспортной продукции, Сираев А. Р. (2013)
Фрасинюк Т. И. - Система безопасности мореплаванияв стратегии борьбы с современным пиратством (2013)
Сударев В. А. - Маркетингові та виробничі чинники ефективної діяльності морського порту (2013)
Акимова О. В. - Метод оценки влияния факторов на эффективность работы трампового тоннажа в различных формах эксплуатации (2013)
Акимова О. В. - Концептуальный анализ понятий "Морской круиз" и "Морская перевозка", Стеба А. А. (2013)
Макушев П. А. - Тренажер для составления планов обработки судов в порту (2013)
Мошнянский А. А. - Информационные технологии на водном транспорте, Мошнянский А. Ф., Чумак О. А. (2013)
Мурадьян А. О. - Анализ емкости склада перевалочного комплекса (2013)
Сильванская Г. Н. - Кластерный подход к позиционированию в туризме, Попович А. В. (2013)
Тихонин В. И. - Об особенности использования площади складов при хранении навалочных грузов (2013)
Філіппова О. В. - Аналіз основних положень стратегії розвитку морської портової інфраструктури Росії, Решетков Д. М. (2013)
Чирко Н. Р. - Управление качеством на морском транспорте (2013)
Яременко В. А. - Визначення технологічних параметрів причального фронту контейнерного комплексу в сучасних умовах (2013)
Автори збірника (2013)
Тарасевич В. М. - Про орієнтири і напрями виходу з кризи (2013)
Катаєв О. О. - Досвід і перспективи енергозбереження ресурсомістких підприємств гірничо-металургійного комплексу України (2013)
Кудряшов В. П. - Фіскальна консолідація та її впливи (2013)
Шовкун І. А. - Високотехнологічні послуги у зовнішній торгівлі: світовий досвід та українські реалії (2013)
Звягільський Ю. Л. - Рівень заробітної плати – індикатор ефективності програми економічних реформ (2013)
Король С. Я. - Нормативні документи із соціальної відповідальності бізнесу (2013)
Галкін О. Ю. - Розроблення удосконаленої методики отримання Fc-фрагментів IgM людини (2012)
Голуб Н. Б. - Вплив іонів лужних металів на приріст біомаси та накопичення ліпідів (метаболізм) у Chlorella vulgaris, Бунча В. Ю. (2012)
Горобець С. В. - Генетична регуляція та фенотиповий прояв властивостей біогенних магнітних наночастинок у магнітотаксисних бактерій і людини, Горобець О. Ю., Сівенок Д. В., Чиж Ю. М. (2012)
Дехтяренко Н. В. - Розроблення поживних середовищ на основі гідролізатів соєвого борошна для культивування представників роду Lactobacillus, Дуган О. М. (2012)
Іванова Т. С. - Особливості глибинного культивування Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. на хлібній крихті, Бісько Н. А., Круподьорова Т. А., Барштейн В. Ю. (2012)
Калініченко К. В. - Ремедіація забруднених важкими металами біоколоїдних осадів муніципальних стічних вод, Ніковська Г. М., Ульберг З. Р. (2012)
Клечак І. Р. - Біотехнології на основі вищих базидіальних грибів роду Coriolus Quel, Антоненко Л. О. (2012)
Корчуганова О. М. - Дослідження впливу рН на кінетику гідролізу карбаміду, Абузарова К. Р., Зарайська О. С., Курса Н. Є. (2012)
Маніло М. В. - Експериментальне визначення оптимальних технологічних параметрів конструювання біонанокомпозитів на основі взаємодії аліфатичних амінокислот із вуглецевими нанотрубками, Ар’єв І. А., Литвинов Г. С. (2012)
Рихлюк О. М. - Вплив концентрації глюкози у поживному середовищі на біосинтез рекомбінантного аналога білка gp 120 ВІЛ-1, Горлов А. Ю. (2012)
Самаруха І. А. - Способи формування біоплівки мікроорганізмів з екзоелектрогенною активністю, Білім Ю. С., Михайленко О. А. (2012)
Тодосійчук Т. С. - Альтернативні компоненти поживних середовищ для актиноміцетів – продуцентів біологічно активних речовин, Гордєєв Д. А., Іздебська Т. І., Яремчук С. М. (2012)
Типлинська К. В. - Визначення впливу пробіотиків на стероїдний профіль жінок у період менопаузи, Орябінська Л. Б., Горчаков В. Ю. (2012)
Щурська К. О. - Дослідження впливу умов культивування екзоелектрогенів на біоелектрохімічний процес виділення водню, Зубченко Л. С., Кузьмінський Є. В. (2012)
Барбаш В. А. - Сольволізна делігніфікація стебел кенафу і сорго цукрового, Трембус І. В., Оксентюк Н. М. (2012)
Векшин В. О. - Визначення стабільності нанесеного платинового каталізатора селективного відновлення оксидів нітрогену, Родін Л. М., Лобойко В. О., Доценко А. Д. (2012)
Колбасова І. Г. - Електрохімічний сенсор кисню для біологічних рідин на основі нанодисперсного оксиду Zn, Лінючева О. В., Воробець В. С. (2012)
Колосов О. Є. - Фізичні моделі ультразвукової дії в рідинних композиціях епоксидних полімерів. Частина 2. Фізична модель процесу різночастотної ультразвукової дії, Сівецький В. І., Сахаров О. С., Сідоров Д. Е. (2012)
Півоваров О. А. - Кінетика розчинення дорогоцінних металів у плазмохімічно активованих розчинах, Воробйова М. І. (2012)
Потаскалов В. А. - Триядерні комплекси Co (III) з триетаноламіном, Потаскалова Н. І., Зульфігаров А. О., Андрійко О. О. (2012)
Спасьонова Л. М. - Структуроутворення в керамічних матрицях для іммобілізації цезію, Павленко В. М., Корнілович Б. Ю., Рудий А. І. (2012)
Феденко Ю. М. - Структура і морфологія порошків оксиду цирконію (IV), одержаних термічним методом із різних прекурсорів, Донцова Т. А., Астрелін І. М. (2012)
Чигиринець О. Е. - Протикорозійні властивості шишок хмелю, Гальченко Г. Ю., В. І. Воробйова, Пилипенко Т. М., Ліпатов С. Ю. (2012)
Євтухова Т. А. - Формування особистості дитини у сучасному медіа просторі: соціально-філологічний аспект (2013)
Жаровцева Т. Г. - Формування медіа-культури батьків як складова сучасного інформаційно-виховного простору (2013)
Кужільна Л. В. - Вплив сучасного медіа простору на інформаційний метаболізм суспільства й особистості (на матеріалі творчості поетів-шістдесятників), Кужільна М. О. (2013)
Линдіна Є. Ю. - Феноменологія мовленнєвої діяльності в працях Є. Ф. Соботович (2013)
Сітцева М. В. - Моральний розвиток дитини засобами мультиплікації в умовах агресивного медіа-простору (2013)
Хилько Н. Ф. - Роль языковой культуры и образования в сохранении этнокультурного наследия сибирских украинцев в условиях билингвизма (2013)
Хомич О. О. - Особливості становлення медіаосвіти в Україні (2013)
Аль-Хамадані Н. Д. - Вплив медіа-засобів на становлення особистості дитини дошкільного віку (2013)
Барна Х. В. - Діагностика ціннісного ставлення до книги у старших дошкільників (2013)
Брежнєва О. Г. - Використання електоронних презентацій у процесі навчання старших дошкільників розв’язанню арифметичних задач: теоретико-методичний аспект (2013)
Гензур Г. М. - Вплив мультфільмів на формування моральних якостей старших дошкільників (2013)
Георгян Н. М. - Особливості організації навчально-пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку у процесі засвоєння рухів, Садова Т. А. (2013)
Дронова О. О. - Проблема художньо-естетичного розвитку дітей дошкільного віку у сучасному медіа-просторі (2013)
Дяченко-Богун М. М. - Використання інтернет-технологій в природоохоронному вихованні старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів (2013)
Єпіхіна М. А. - Образ жінки-матері у вітчизняних та закордонних мультфільмах (2013)
Іншаков А. Є. - Двомовність у дошкільних навчальних закладах, Іншакова І. Є. (2013)
Кондратенко Р. В. - Виховання креативності в старших дошкільників у процесі медіаосвіти (2013)
Олійник О. М. - Використання медіатехнологій в процесі театрально-ігрової діяльності з дітьми дошкільного віку (2013)
Просенюк А. І. - Використання інформаційних засобів у вихованні інтересу до літератури в сім’ї (2013)
Рего Г. І. - Розвиток мовної особистості дитини дошкільного віку в полікультурному просторі Закарпаття (2013)
Роман С. В. - Контекстне формування медіаосвітніх умінь і еколого-гуманістичних цінностей у процесі шкільної хімічної освіти (2013)
Рыжкина А. А. - Значимость концепта "семья” в преподавании китайского и английского языков детям дошкольного возраста (2013)
Соцька О. П. - Передумови реалізації медіа-простору сучасного дошкілля (2013)
Вєнєвцева Є. В. - Обґрунтування актуальності дослідження проблеми формування білінгвальності майбутніх викладачів в умовах кросс-культурних комунікацій (2013)
Зданевич Л. В. - Особистісно зорієнтовані технології у підготовці майбутніх вихователів у ступеневому ВНЗ до роботи з дезадаптованими дітьми (2013)
Коркішко О. Г. - Дидактичний потенціал електронного підручника в системі підготовки майбутнього педагога, Саяпіна С. А. (2013)
Косогова Л. М. - Проектування інформаційного мовного простору в підготовці майбутніх судноводіїв (2013)
Лапшина І. М. - Формування мовленнєвої компетенції майбутніх вихователів дошкільних закладів з урахуванням умов полімовного середовища (2013)
Ліннік О. О. - Герменевтичний підхід в організації інформаційно-комунікативного середовища ВНЗ (2013)
Нікуліна О. Д. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до екологічного виховання школярів (2013)
Соннова М. В. - Вплив сучасного медіа простору на формування громадянської культури майбутнього педагога (2013)
Андрєєва О. М. - Формування професійного іміджу педагога в процесі підготовки студентів педколеджу (2013)
Вострякова Н. В. - Використання коміксу у навчально-виховному процесі (2013)
Пісоцька Л. С. - Використання комп’ютерних технологій у контексті удосконалення професіоналізму керівника дошкільного навчального закладу (2013)
Челомбитько Т. Л. - Медиаобразование – педагогам, Рыбина Ю. А. (2013)
Шматченко Г. О. - Інформаційно-комунікаційні технології як засіб підвищення компетентності вихователів щодо логіко-математичного розвитку старших дошкільників (2013)
Курінна С. М. - Особливості системи соціально-педагогічної підтримки дитинства і подолання соціального сирітства в Україні (2013)
Рібцун Ю. В. - Передумови створення комплексної спеціальної програми для роботи з дітьми, що мають обмежені можливості здоров’я (2013)
Тарасун В. В. - Модель формування мовної особистості дитини з особливостями в розвитку (2013)
Малькова М. О. - Педагогічна парадигма французького філософа К. А. Гельвеція про виховання людини (2013)
Ярославцева Л. А. - Ідеї дитиноцентризму в теорії і практиці вітчизняної педагогіки на рубежі ХІХ – ХХ ст. (2013)
Гойчук А. Ф. - До питання про тлумачення термінів "патоген", "паразит", "збудник хвороби", Розенфельд В. В. (2012)
Олексійченко Н. О. - Прогнозування ефекту гетерозису у гібридів шовковиці (2012)
Фучило Я. Д. - Особливості росту хвойних інтродуцентів в умовах українських карпат, Сбитна М. В. (2012)
Бровко Ф. М. - Сучасні проблеми та здобутки лісової рекультивації відвальних ландшафтів в Україні (2012)
Зібцев С. В. - Охорона лісів від пожеж у світі та в україні – виклики ХХІ сторіччя та перспективи розвитку, Борсук О. А. (2012)
Каганяк Ю. Й. - Продуктивність різновікових букових деревостанів північно-східного мегасхилу Карпат (2012)
Лакида П. І. - Динаміка біопродуктивності лісів Шацького національного природного парку, Сахарук Г. А. (2012)
Малюга В. М. - Принципи формування екологічної мережі України, Юхновський В. Ю. (2012)
Головач В. М. - Вплив технологічних факторів на інтенсивність нагріву пиломатеріалів у конвективних сушарках (2012)
Коваль В. С. - Торцеве розтріскування пиломатеріалів та його попередження (2012)
Коваль Я. В. - Комплексна економічна оцінка лісових ресурсів: критерії, механізми формування і використання (2012)
Пінчевська О. О. - Прогнозування якості сушіння пиломатеріалів з вільхи (2012)
Сірко З. С. - Вплив переднього кута різця на процес різання (2012)
Афонин А. А. - Динамика нарастания лидерных побегов сеянцев ивы шерстистопобеговой (salix dasyclados Wimm.) (2012)
Білоус С. Ю. - Біотехнологічні аспекти розмноження великовікового дерева дуба Максима Залізняка в умовах in vitro (2012)
Гвоздяк Р. І. - Аутомікрофлора насіння сосни звичайної та її системна взаємодія: теоретико-прикладний аспект, Гойчук А. Ф., Розенфельд В. В. (2012)
Гнатів П. С. - Евтрофікація трасформованих екотопів за показниками азотного й фосфорного живлення деревних рослин (2012)
Бровко Ф. М. - Маслинка вузьколиста у культурфітоценозах відвальних ландшафтів України (2012)
Дебринюк Ю. М. - Штучні насадження larix decidua Mill. як прототип плантаційних лісових культур у західному регіоні України (2012)
Лакида П. І. - Роль лісів у екологічній стабілізації довкілля в регіоні м. Біла Церква, Ковалевський С. С. (2012)
Мєшкова В. Л. - Наукові й виробничі проблеми захисту лісу (2012)
Олексійченко Н. О. - Критерії комплексної оцінки сучасного стану та збереженості історичних парків на території Центральнопридніпровської височинної області, Гатальська Н. В. (2012)
Зражва С. Г. - Особливості розташування і можливості використання сировинних ресурсів деревини дуба АР Крим у технологічних процесах виноробства (2012)
Коваль В. С. - Закономірності процесу сушіння в торцевій зоні пиломатеріалів, Коваль Т. В. (2012)
Малахова О. С. - Тенденції розвитку виробництва гнутоклеєних елементів зі шпону, Панчук В. В. (2012)
Сірко З. С. - Енергія диспергування лакової плівки та деревини (2012)
Пішов із життя (2012)
Гаман П. І. - Східноєвропейський університет економіки і менеджменту: 20 років діяльності на кордоні тисячоліть, Савченко С. О., Мітла А. І. (2012)
Білик С. О. - Східноєвропейський університет економіки і менеджменту – 20 років разом (2012)
Задорожний І. С. - Уроки реформ 19-го і 20-го століть в аграрному секторі господарювання, Задорожний С. В., Козловська С. Г. (2012)
Присяжнюк Ю. П. - Економіко-політичні погляди П. Столипіна та їхнє відображення у сучасній науковій думці, Шевченко Н. В. (2012)
Дашевська О. В. - Нефтяные кризисы в мировой экономике, Бабалов Т. Р. (2012)
Дмитрук Б. П. - Проблеми та напрямки удосконалення управління газотранспортною системою України, Гирник Л. В. (2012)
Десятніков І. В. - Стан та перспективи розвитку туризму в Україні, Десятніков О. В. (2012)
Щоголєва І. В. - Управління якістю дестинації як фактор забезпечення сталого розвитку туризму в Україні (2012)
Алєксєєва Н. І. - Класифікація базових стратегій зростання підприємства (2012)
Сушко Н. В. - Проблеми та перспективи розвитку консалтингу в готельно-ресторанному бізнесі (2012)
Єфимчук В. М. - Напрямки та тенденції нарощування обсягів виробництва і споживання молока, Непомняща Т. С. (2012)
Гордуз М. О. - Реалії та захист персональної інформації в Україні, Прокопенко В. В. (2012)
Шульга В. І. - Проблеми та перспективи пенсійного забезпечення в Україні (2012)
Макарчук О. Г. - Теоретичні та практичні аспекти застосування методу системи збалансованих показників (2012)
Валінкевич Н. В. - Визначальні характеристики організаційної модернізації функціонування та розвитку підприємств харчової промисловості (2012)
Левченко В. П. - Математична формалізація оптимальної стратегічної поведінки страховика з точки зору державного нагляду (на основі аналізу Карно) (2012)
Тарасенко С. І. - Дивідендна політика та вартість компанії (2012)
Казарінов Д. В. - Міжнародний досвід регіональної валютної інтеграції (2012)
Коробка Р. В. - Критерії та умови оптимальності розвитку інфраструктури фондового ринку України (2012)
Summary (2012)
Наші ювіляри (2012)
Запрошуємо авторів до співпраці (2012)
Бочнярц А. - Кібермоббінг – виклик для сучасної освіти, Грабовіч А. (2013)
Samuylo M. A. - Use of Modern Information Technologies in Education, Samuylo B. A., Buchak A. (2013)
Кубанов Р. А. - Якість освіти: суть поняття та особливості оцінювання (2013)
Мардахаев Л. В. - Информационные технологии и их влияние на образовательный процесс (2013)
Buchak A. - Cartoon Heroes as Health Behaviour Models, Samuylo M. A., Samuylo B. A. (2013)
Gvodzik B. - Media in Perception of Children with Sensory Integration (2013)
Kowaluk-Romanek M. - The Child in the World of Electronic Media – Opportunities and Threats, that are Two Sides of the Coin, Bieganowska A. (2013)
Tomme-Jukevitsa I. - Problems of the Research on the Bilingual Preschoolers’ Language (2013)
Tushyn’ska-Bogutska W. - Using the Internet Versus Enhancing the Signs of Personality Disorganisation in the Artwork of Early-school Children, Bogutski J. (2013)
Алєко О. А. - Проблема формування соціального досвіду дошкільників під впливом медіапростору (2013)
Гавриш Н. В. - Про результати підготовчого етапу дослідно-експериментальної роботи за темою "Формування світогляду дошкільників засобами художнього слова в інтегрованому освітньому просторі дошкільного навчального закладу”, Велика О. В., Кіндрат І. Р., Лащонова І. А. (2013)
Гавриш Н. В. - Вплив мультфільмів на формування моральної свідомості дітей, Клокова Г. А. (2013)
Колеснік Є. І. - Формування особистісних якостей громадянина-патріота та основні його принципи (2013)
Комарова И. А. - Теоретико-методические подходы к разработке модели поликультурного воспитания дошкольников (2013)
Крюкова О. І. - Психолого-педагогічні характеристики художнього сприймання дітьми музики в умовах сучасного медіопростору (2013)
Кузьо О. Г. - Вплив інформаційного простору на розвиток дитини дошкільного віку: погляд батьків (2013)
Лопатіна Г. О. - Вивчення особливостей діалогічного мовлення молодших дошкільників у білінгвальному середовищі (2013)
Михеева Е. И. - Игра как средство гармонизации отношения ребенка-дошкольника к себе и к миру (2013)
Порядченко Л. І. - Особливості навчання дітей 5 – 6-річного віку опису (2013)
Резнік Н. В. - Мас-медіа технології у вивченні іноземної мови, Ткачова О. О. (2013)
Федічева Н. В. - Негативний вплив мультфільмів на свідомість дітей, Щаблева А. М. (2013)
Чепіга І. В. - Шкільні об’єднання за інтересами як соціально-педагогічне середовище громадянської соціалізації старших підлітків (2013)
Ярита І. І. - Використання здоров’язберігаючих технологій в умовах ДНЗ (2013)
Бєлих О. С. - Ціннісно-потребнісна сфера як фактор духовного формування студентської молоді (2013)
Гринько В. О. - Активізація пізнавальної діяльності студентів на основі використання методу проектів (2013)
Кокнова Т. А. - Сучасний досвід формування професійних якостей в майбутніх перекладачів (2013)
Рашидов С. Ф. - Ціннісна свідомість сучасного студентства та проблеми її виховання (2013)
Бондаренко Т. М. - Веб-квест технологія як засіб активізації самостійної діяльності майбутніх вчителів початкових класів (2013)
Желанова В. В. - Використання відеозасобів у технології контекстного навчання майбутнього вчителя початкових класів (2013)
Карпинская Н. В. - Аксиологическая основа формирования ноосферного компонента личности будущего учителя начальной школы (2013)
Луценко І. В. - Формування дослідницької культури майбутніх учителів як психолого-педагогічна проблема (2013)
Мазурік О. О. - Моделювання процесу підготовки майбутніх учителів іноземної мови до взаємодії з учнями початкових класів (2013)
Марініч Н. В. - Вивчення основ соціальної педагогіки як модель формування гуманістичної спрямованості особистості майбутнього педагога, Козирєва О. А., Шварцкопф Е. Ю., Платоненко А. І. (2013)
Фуклєва Г. О. - Вирішення внутрішніх протиріч як передумова до подальшого професійного та особистісного розвитку вчителів іноземної мови у закладах післядипломної освіти, Мільченко О. С. (2013)
Чепіга В. Т. - Українська духовна музика як історико-культурний та виховний феномен, Чугай С. М. (2013)
Ясько О. М. - Застосування ресурсу Інтернет для розвитку комунікативної культури майбутніх учителів іноземних мов (2013)
Андрєєв Ю. М. - Моделювання руху вільного твердого тіла в невагомості, Андрєєва Т. А., Василюк В. І. (2013)
Воробйов Ю. С - Задачі забезпечення динамічної міцності відповідальних елементів сучасних конструкцій, Чернобривко М. В., Романенко В. Н., Овчарова Н. Ю. (2013)
Чернобривко М. В. - Власні коливання обтічників ракет-носіїв, Аврамов К. В., Романенко В. М., Тонконоженко А. М., Батутіна Т. Я. (2013)
Сметанкіна Н. В. - Дослідження акустичних полів гідродинамічних випромінювачів у замкнених областях, Сметанкін В. О. (2013)
Стадник О. М. - Застосування відносних декартових координат для складного руху сферичного маятника, Періг О. В., Дериглазов О. І. (2013)
Хромов Є. В. - Аналіз коливань системи з рухливим фрикційним зв'язком і постійним коефіцієнтом тертя, Хромов В. Г. (2013)
Бохонський О. І. - Функціонал оптимального переміщення об'єкта, Круговой О. М. (2013)
Литвинов О.І. - Моделювання пружних коливань приводу складних машин, Василюк В.І. (2013)
Ярошевич Т. С. - Динаміка розбігу вібраційних машин з двома дебалансними збудниками, що самосинхронізуються, Силивонюк А. В., Ярошевич М. П. (2013)
Рахманов С. Р. - Математична модель динаміки привода автоматичного стану з урахуванням взаємодії робочих валків з гільзою, що деформується, Вишинський В. Т. (2013)
Непомнящий О. В. - Метод жорсткостей в розрахунках каротажних кабелів, Чаюн І. М. (2013)
Бохонський О. I. - Вiдновленi функціонали як критерії оптимальності управлінь переносним рухом деформiвних об’єктів, Вармiнська Н. I. (2013)
Самідов Х. С. - Експериментальна установка й методи експериментального дослідження динаміки машин, Мустафаев Х. Д. (2013)
Костенко Ю. В. - Віброударні системи: визначення періодичних режимів руху, Ткачук М. М., Грабовський А. В., Ткачук М. А. (2013)
Міхайлуца О. М. - Аналіз впливу пружного прошарку на динамічну поведінку складової конструкції (2013)
Мамаєв Л. М. - Експериментальні дослідження геометричної стійкості кабелів управління, Кабаков А. М., Пабат А. І. (2013)
Свіргун В. П. - Квазіоптимальний закон управління крановим візком, Свіргун О. А. (2013)
Чигіринський В. В. - Нові підходи рішення динамічних задач в обробці металів тиском, Шейко С. П., Плахотнік В. В. (2013)
Никогосян В. Е. - Діагностика вестибулярного апарата людини по біомеханічному взаємозв'язку амплітуд купули й ністагму ока, Арутюнян М. Г. (2013)
Фірстов С. О. - Пружні та втомні властивості деформованих сплавів системи Ti-Si, Кулак Л. Д., Луговський Ю. Ф., Кузьменко М. М., Ульянчич Н. В. (2013)
Корж М. О. - Значення розподілу напруг в кістковій тканини навколо компонентів ендопротеза кульшового суглоба для стабільної фіксації імплантату, Танькут В. О., Філіпенко В. А., Танькут О. В., Підгайська О. О., Жигун А. І. (2013)
Гайнулліна Я. М. - Особливості розрахунку сферичних імплантуючих конструкцій оболонкового типу, Калінін М. І., Поляков О. М. (2013)
Пахалюк В. I. - Вдосконалення конструкції голівки тотального ендопротеза кульшового суглоба, Калінін М. І., Іванов Є. М., Сенечкін В. С. (2013)
Кулак Л. Д. - Фазові і структурні перетворення у литих сплавах системи Ti-Nb-Si при загартуванні, Хоменко Г. Є., Дацкевич О. В., Кузьменко М. М., Пучкова В. Ю. (2013)
Шейкін С. Є. - Про вибір змащувальної рідини для триботехнічних випробувань пар тертя штучних суглобів, Єрмаков С. Ф., Цеханов Ю. О., Ростоцький І. Ю., Сергач Д. А. (2013)
Шидловський М. С. - Застосування уніфікованих характеристик деформування систем остеосинтезу в біомеханічних дослідженнях, Лакша А. М., Шпак Д. Ю. (2013)
Шидловський М. С. - Біомеханічні характеристики різних способів фіксації переломів в області колінного суглоба, Скобенко Є. О., Ковбаса М. Л. (2013)
Шидловський М. С. - Вплив конструкції та матеріалу внутрішньоканальних штифтів на механічні характеристики відновлених різців нижньої щелепи, Савичук А. О. (2013)
Луговський Ю. Ф. - Сталі злами й оцінка тріщиностійкості деформованих титанових сплавів системи Tі-Sі, Кулак Л. Д., Кузьменко М. М., Ульянчич Н. В. (2013)
Красовський В. Л. - Вплив умов закріплення торців оболонки на її поведінку при осьовому стиску та поперечному локальному впливі, Марченко В. А. (2013)
Гутиря С. С. - Номінальні напруження в трубчастих осях при розвитку поверхневих втомних тріщин, Хомяк Ю. М., Аріза де Мігель Й. (2013)
Хромов В. Г - Вдосконалення засобів вимірювання ступеня преформації гвинтових елементів сталевих канатів, Хромов І. В. (2013)
Лавриненко В. Ю. - Математичні моделі процесу ударного деформування на молотах, Феофанова А. Е., Семенов Е. И. (2013)
Ткачук М. А. - Чутливість прочностних та жорсткостних характеристик тонкостінних елементів машинобудівних конструкцій до нерівномірної зміни товщини, Литвиненко О. В., Ткачук Г. В., Грабовський А. В. (2013)
Пономаренко О. М. - Концентрація напружень у безмежній пластині з двома круговими отворами, з'єднаними тріщиною, при розтягу під кутом до лінії центрів отворів (2013)
Шевченко В. Г. - Розподіл нормального тиску на площадці контакту при коченні жорсткого циліндра по пружно-пластичному півпростору, Попович О. Г. (2013)
Теліпко Л. П. - Напружено-деформований стан великогабаритних вузлів машин металургійного комплексу, Манько В. М. (2013)
Годжаєв З. А. - Дослідження трибологічних властивостей i випробування на довговічність стійкості спрацювання наноструктурованих поверхонь МДО-композітів на алюмінієвих сплавах, Зайцев С. Д., Сумiнов I. В., Сомов О. В. (2013)
Сидоренко М. В. - Обґрунтування методики аналізу залишкових напружень в кранових металоконструкціях та деталях на основі когерентної оптики, Лятуринський В. О. (2013)
Руднєв О. М. - Проблеми моніторингу напружено-деформованого стану металоконструкцій підйомних споруд, Попов В. А., Гудошник В. А. (2013)
Верещака С. М. - Напружений стан товстостінної труби із склопластику при дії внутрішнього тиску і температурного навантаження, Дейнека А. В. (2013)
Доній О. М. - Критичний радіус зародка твердої фази при гомогенній кристалізації металів (2013)
Кулініч А. А. - Механічні властивості сплаву АМг6л з домішками кремнію після різних режимів термічної обробки (2013)
Смокович І. Я. - Дифузійні хромовані покриття на титановому сплаві ВТ6, Лоскутова Т. В., Бобіна М. М., Хижняк В. Г., Погребова І. С. (2013)
Ворон М. М. - Оцінка технологічних факторів електронно-променевої плавки, які впливають на структуру та властивості литих титанових сплавів (2013)
Білонік І. М. - Вплив додаткового плазмово-дугового підігріву витратного електрода при електрошлаковому переплавленні на характер краплеутворення на електродному торці, Калінін М. О., Штанько П. К., Шумілов А. О., Попов С. Н. (2013)
Корольов М. В. - Застосування технології електрошлакового приплавлення для одержання заготовок нестандартних кріпильних виробів, Білонік І. М., Сірих І. А., Шумілов О. О., Штанько П. К., Попов С. Н. (2013)
Михайлов В. М. - Експериментальне визначення коефіцієнта проникнення пористих матеріалів, Брильов Є. А., Яцук А. Л. (2013)
Чернега С. М. - Структура та властивості боридних покриттів легованих міддю на сталі 45, Медова І. Ю., Поляков І. А. (2013)
Ольшанецький В. Ю. - Метод оцінки впливу мангана на механічні властивості аустенітних сталей за допомогою парамагнетного критерію χ0, Сніжной Г. В. (2013)
Соловйов Д. Л. - Дослідження дисипативних властивостей матеріалів при впливі ударних навантажень, Шумилов А. А., Билоник І. М. (2013)
Безотосний В. Ф. - Система неруйнуючого контролю неелектричних параметрів матеріалів електромагнітними методами, Козлов В. В., Набокова О. В. (2013)
Карпенко В. - Удосконалювання процедури взаємодії Випробувальних центрів з Регістром сертифікації на Федеральному залізничному транспорті (2013)
Чалабі І. Г. - Функція розподілу відмов для оцінки показників надійності сучасних механічних систем (2013)
Мартовицький Л. М. - Sin-приводи в машинобудуванні, Кутепов Б. М., Курлаєва Ю. С., Мельник Д. О., Дубов А. В. (2013)
Чернявський І. С. - Аналіз резервів підвищення навантажу¬вальної здатності зубчастих передач трансмісії трактора Т-150К, Устиненко О. В., Бондаренко О. В. (2013)
Богомолов О. В. - Тяглова здатність приводних барабанів стрічкових норій – елеваторів, Білостоцький В. О., Лук’янов І. М. (2013)
Похілько Л. К. - Питання систематизації та оцінювання фрикційних захватних пристроїв (2013)
Шанина З. М. - Обґрунтування параметрів зубчастого робочого органу для обробки ґрунту, Гальченко Л. В., Мартовицький Л. М. (2013)
Мамедов Б. Ш. - Єдина теорія рушіїв на неперерваних потоках. Закон інжекції газового потоку у зоні Н – В турбореактивних двигунів при Vn ≥ 0 (2013)
Неменко О. В. - Прогнозування перегріву опорного підшипника суднового ДВС по тимчасовому ряду вимірів його температури, Нікітін М. М. (2013)
Радченко О. П. - Розробка математичної моделі ВЧ та НВЧ впливу на реологічні показники суднових палив, Мацкевич А. Р. (2013)
Гембатий Є. В. - Стійкість суднових систем з підвішеним вантажем (2013)
Дологлонян А. В. - Елементи техніко-економічної оптимізації каскадних сонячних водонагрівальних установок (2013)
Ткач С. М. - Експериментальні дослідження тепловіддачі забортного охолоджувача в умовах вільно-конвективної і газорідинної течії морської води, Свириденко I. I., Ткач О. С. (2013)
Літошенко В. М. - Обґрунтування агрегатної потужності основних дизель-генераторів морських плавучих бурових комплексів для розвідки родовищ нафти і газу, Аблаєв А. Р. (2013)
Василенко А. І. - Вітро-хвильові навантаження на опорні колони бурових установок на шельфі Чорного моря, Федоров С. В. (2013)
Деркач М. І. - Задача як учбовий метапредмет, Міленко Н. М., Хрустальов О. Ф. (2013)
Сігора Г. А. - Вплив забруднення атмосфери на захворюваність населення на ГРВІ та статистичні методи оцінки цього впливу, Данильчук О. М. (2013)
Карпенко В. В. - Проблема віброміцністних випробувань одноопорних тягових генераторів тепловозів, Ковальов А. Є. (2013)
Чепенюк О. О. - Механізм штучного колінного суглоба трансфеморального протеза із змінною геометрією, Поляков О. М. (2013)
Білоус В. П. - Оцінка концентрації напружень в циліндричних обичайках при наявності вм'ятин (2013)
Мокрицька Т. П. - Фактори та моделі деградації просадочності, Коряшкіна Л. С. (2013)
Загнітко В. М. - Нетипові прояви графіту завалівського родовища, Лижаченко Н. М., Курило С. І. (2013)
Курмельов І. І. - Тектонична порушенність та геохімічна характеристика порід чистяково-сніжнянського геолого-промислового району Донбассу (2013)
Савчук В. С. - Петрографічний склад вугільних пластів поля шахти "Любельска №1–2" Львівсько-Волинського басейну та основні закономірності його зміни, Приходченко В. Ф. , Приходченко Д. В. (2013)
Жанчив Б. - Обгрунтування параметрів розробки уранових родовищ Монголії, Рудаков Д. В., Хоменко О. Є. , Ценджав Л. (2013)
Угриновський А. В. - Математична модель рідинного скупчення в пониженій ділянці газопроводу, Кондрат Р. М., Гімер П. Р. (2013)
Васильєв Л. М. - Удосконалення методу розрахунку розподілу контактних нормальних напружень при стисканні зразків гірських порід, Васильєв Д. Л., Цепков К. В., Потапенко А. О. (2013)
Филимоненко М. Т. - Рух твердої фази у вертикальному переривчастому потоці рідини, Кожевников А. О. (2013)
Надутий В. П. - Результати досліджень ударної взаємодії кускової гірської маси з футерованною робочою поверхнею машин, Сухарєв В. В., Белюшин Д. В. (2013)
Бас К. М. - Вплив профілю дороги та конструктивних параметрів автосамоскиду на показники руху, Плахотнік В. В., Крівда В. В. (2013)
Проців В. В. - Про формування кінематичних і динамічних параметрів вихідних ланок шахтних транспортних засобів у перехідному режимі руху, Зіборов К. А. (2013)
Ярошевич М. П. - Про деякі особливості динаміки розбігу вібраційних машин з інерційними віброзбудниками, що самосинхронізуються, Силивонюк А. В. (2013)
Піцик Ю. В. - Дослідження параметрів обробки сипучих матеріалів поверхнево-активними речовинами для знепилення повітря, Шишацький А. Г. (2013)
Колесник В. Є. - Обгрунтування кількості перфорованих перегородок та місць їх розміщення в удосконаленому відстійнику шахтної води, Кулікова Д. В. (2013)
Борщ Т. В. - Нечіткий регулятор масової частки заліза в концентраті за сигналом магнітної індукції у робочій зоні сепаратора (2013)
Алексєєв О. М. - Розрахунок великих мережевих моделей з параметричними елементами різного ступеня нелінійності (2013)
Хома І. Б. - Експрес-діагностування тенденцій стану економічної захищеності підприємства за показниками контролю інноваційної діяльності (2013)
Дичковський Р. О. - До питання оцінки економічної ефективності роботи виймальної ділянки вугільної шахти, Авдющенко А. С. , Фальштинський В. С., Саїк П. Б. (2013)
Подольчак Н. Ю. - Споживчо-орієнтований метод ціноутворення в діяльності вищих навчальних закладів, Гаврилюк В. Я. (2013)
Стеців С. Р. - Формування концепції планування змін на підприємстві на засадах урахування інтересів зацікавлених груп (2013)
Мороз П. А. - Аналіз суперечностей бюджетної та грошово-кредитної політик Європейського Союзу в подоланні наслідків сучасної кризи (2013)
Козик В. В. - Обгрунтування економічної доцільності впровадження ресурсозберігаючих технологій як чинника економічного розвитку підприємств, Петрушка Т. О., Ємельянов О. Ю. (2013)
Шуляр Р. В. - Моделювання та прогнозування потреб фінансування систем забезпечення якості на промислових підприємствах, Шуляр Н. В. (2013)
Ахрамович М. В. - Антикомутація локально вимірних самоспряжених операторів, приєднаних до алгебри фон Неймана, Муратов М. А. (2012)
Барановська Л. В. - Модифікація методу розв’язуючих функцій для диференціально-різницевих ігор зближення (2012)
Вірченко Н. О. - r-конфлюентні гіпергеометричні функції та їх застосування, Дідиченко О. В. (2012)
Голубовська Л. П. - Асимптотичні властивості оцінки параметрів лінійної регресії у випадку сильнозалежних регресорів, Іванов О. В., Орловський І. В. (2012)
Грегуль Ю. О. - Збіжність узагальнених рядів Спіцера, Клесов О. І. (2012)
Грозян Т. М. - Підсилений закон великих чисел для випадкових величин із суперадитивною моментною функцією (2012)
Денисенко Н. Л. - Асимптотичні властивості розв’язків систем лінійних диференціально-функціональних рівнянь із лінійно перетвореним аргументом (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського