Носко М. О. - Розвиток та удосконалення рухової функції у процесі навчання, Дейкун М. П., Архипов О. А., Маслов В. М., Гришко Л. Г. (2014)
Носко М. О. - Особливості фізичного розвитку школярів початкової школи, Носко Ю. М. (2014)
Оксьом П. М. - Оцінка рівня фізичного здоров’я студенток 1-4 курсів вищого педагогічного навчального закладу, Бережна Л. І., Азаренков В. М. (2014)
Омельяненко І. О. - Організаційно-методичні основи превентивного фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку, Маляр Н. С. (2014)
Оніщук Л. М. - Спортивний туризм як засіб національно-патріотичного виховання студентів (2014)
Павлова Ю. О. - Оцінювання впливу рухової активності у прогнозуванні якості життя молоді (2014)
Паначев В. Д. - Актуальные аспекты физической культуры (2014)
Панкратов Н. С. - Общие представления о двигательной активности учащейся молодежи (2014)
Подригало Л. В. - Обоснование требований к нагрузочным тестам, применяемым в донозологической диагностике, Ермаков С. С., Кривенцова И. В., Пашкевич С. А. (2014)
Попадюха Ю. А. - Пути восстановления биомеханики плечевого сустава после артроскопического лечения повреждений ротаторной манжеты плеча (2014)
Рядова Л. О. - Особливості рівня розвитку координаційних здібностей дітей 11 – 15 років з вадами зору (2014)
Сеймук А. О. - Вивчення працездатності та стрес-факторів, які впливають на організм студентів, Хаджинов В. А., Чекмарьова Н. Г. (2014)
Сидоренко О. Р. - Формування здоров’язберігаючих цінніcних орієнтацій у студентів спеціальних медичних груп педагогічних ВНЗ, Павленко І. О., Бережна Л. І. (2014)
Супруненко М. В. - Теніс серед студентської молоді (2014)
Тимченко А. М. - Формування здоров’я в соціальному середовищі (2014)
Тимченко Г. М. - Система моніторування здоров'я студентів з використанням хронобіологічного підходу, Темченко В. О. (2014)
Тітаренко С. А - Покращення психічного здоров’я дітей дошкільного віку засобом сміхотерапії, Заяць Д. О. (2014)
Ткаченко С. М. - Проблема збереження здоров’я школярів на уроках футболу в школі (2014)
Третяк О. С. - Вплив фізичної культури на життєдіяльність та здоровий спосіб життя викладачів вишу (2014)
Усманова Г. О. - Дихальна гімнастика на уроках фізичної культури та її вплив на показники здоров’я дітей молодшого шкільного віку, Шевцова А. Є. (2014)
Усова О. В. - Вплив аквааеробіки на формування та збереження здоров’я студенток вищих навчальних закладів, Романюк Ю. В., Копитіна Я. М. (2014)
Федорюк О. В. - Система проектування комплексно-цільових програм з фізичної рекреації викладачів 50-65 років, Попель С. Л. (2014)
Фоменко О. В. - Здоров’язберегаючі технології в процесі фізичного виховання студенток, Фоменко В. Х. (2014)
Франків Є. - Мотиваційний аспект відвідування уроків фізичної культури учнями середнього шкільного віку (2014)
Черненко А. Є. - Порівняльний аналіз навчального навантаження у різних дюсш з футболу, Черненко К. Г., Губрієнко О. А., Слабишев Ю. О. (2014)
Черненко Е. Е. - Особенности изменений показателей дыхательной системы девушек, занимающихся по системе пилатеса (2014)
Chodinow Władimir - Rodzina jako czynnik formujący zainteresowanie zdrowym, sportowym trybem życia (2014)
Шадрина В. В. - Функциональные возможности студентов с различным уровнем двигательной активностии, Кривенцова И. В. (2014)
Шейко Л. В. - Взаимосвязь и различия спортивного, рекреативного и оздоровительного плавания (2014)
Школа Е. Н. - Реализация оздоровительной программы "аэробика" в уроках физической культуры детей младшего школьного возраста в общеобразовательных учебных заведениях (2014)
Шупило І. С. - Розвиток координаційних якостей дівчат на заняттях з аеробіки в позашкільних навчальних закладах (2014)
Шурхал І. А. - Ціннісно-мотиваційна орієнтація студентів на здоров’язбереження, Маслов В. М., Гришко Л. Г., Короп М. Ю. (2014)
Ярмак О. М. - Аналіз фізичної підготовленості юнаків 15-17 років в процесі фізичного виховання (2014)
Ясько Л. В. - Динамика показателей психофизиологического состояния студентов специальной медицинской группы в процессе занятий физическим воспитанием (2014)
Лавринович О. В. - Європейський вимір судово-правової системи України: реформи в дії (2011)
Зеркаль О. В. - Загальний нарис розвитку співробітництва між Україною та ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки (2011)
Наливайко Л. Р. - Принцип суверенності і незалежності держави в системі принципів державного ладу України (2011)
Пустовіт Ж. М. - Основні напрями діяльності Верховної Ради України – парламенту України (2011)
Сульженко Ю. О. - Судовий захист економічних прав та свобод людини і громадянина в Україні (2011)
Драганова Н. В. - Причини виникнення трудових спорів (2011)
Савонюк Р. Ю. - Загальна декларація прав людини та проблеми забезпечення прав суб’єктів кримінального процесу (2011)
Топчій В. В. - Протидія злочинам, пов’язаним із незаконним заняттям гральним бізнесом: проблеми теорії та практики (2011)
Манжул І. В. - Стан дослідження проблематики ядерного тероризму (2011)
Федоренко В. Л. - Нове академічне слово в вітчизняній конституційно-правовій науці та освіті (2011)
Гарагата К. О. - Правова природа та підвідомчість спорів щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів державної реєстрації майнових прав фізичних і юридичних осіб (2011)
Демчіхіна Є. С. - Кримінологічний аналіз чинників групової некорисливої насильницької злочинності неповнолітніх (2011)
Довженко Є. В. - Структурно-функціональний аналіз транспортного законодавства України (2011)
Поліщук Л. В. - Здійснення права власності за законодавством України (2011)
Середа Ю. М. - Принцип змагальності на досудовому слідстві у кримінальному судочинстві України (2011)
Челпан Р. В. - Правове регулювання захисту лісів від пожеж на українських землях у складі Російської держави в XVI- першій чверті XVIІІ століття (2011)
Олійник Ю. В. - Європейські підходи до організації виконання кримінальних покарань (2011)
Сніжко М. Б. - Застосування Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей 1980 року (2011)
Новини юриспруденції, призначення та нагородження (2011)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих з 1 травня 2011 року по 31 травня 2011 року (2011)
Наказ Мін’юсту "Про затвердження форм для подання запиту на отримання публічної інформації" та додатки до наказу (2011)
Наказ Мін’юсту "Про затвердження Порядку складення та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України" (2011)
Анкета (2011)
Гнатюк М. І. - Українознавчий аспект теоретичних досліджень Олексія Чичеріна (2012)
Ніколенко О. М. - Байрон – Пушкін – Шевченко (типологія і трансформації байронічної поеми) (2012)
Нестерович Є. І. - Електронне перевідкриття класики (2012)
Ніколаєнко С. І. - Рецепція сонетів Едмунда Спенсера в полемічному діалозі нової критики та критики читацького відгуку (2012)
Опря О. В. - Гамлетизм і донкіхотство в європейському контексті ХІХ–ХХ століть (2012)
Павленко Ю. В. - Прочитання традиції письма про себе героя французького роману в творі Ж. Батая "Неможливе” (2012)
Пастушук Г. О. - Парадокс "мудрої глупоти” як вихідний сатиричний прийом англійської пізньосередньовічної (2012)
Первушина Л. В. - Переосмысление классического наследия прошлого в творчестве Джона Апдайка и Эрики Джонг 58-65 (2012)
Попова Г. В. - Дзеркальність як структуроутворюючий принцип "Замогильних нотаток” Ф.-Р. Де Шатобріана (2012)
Поронюк О.Б. - Функція хронозрушень у романі Вірджинії Вулф "Орландо” (2012)
Radchenko T. - Fiction, non-fiction and "The second plane” by M. Amis (2012)
Рубанова Г. Л. - Арабо-мусульманська культура у контексті іспанського середньовіччя (2012)
Рязанцева Т. М. - Трансформація тематики і поетики метафізичної поезії у творчості представників "Апокаліптичного руху” (2012)
Садовская Е. Ю. - Человек на войне в творчестве Ч. Милоша, Е. Косинского и В. Козько (2012)
Сенчило Н. О. - Еволюція героя у турецькій соціальній новелі 20–50 років XX століття (2012)
Сенчук І. А. - Роль фольклорних елементів у структурі ранніх драм Вільяма Б. Єйтса "Графиня Кетлін” та "Земля потаємних бажань” (2012)
Сердюк О. М. - Факт і його освоєння як головна проблема американської "Нової журналістики” (2012)
Сидор А. М. - Шарль Бодлер та "Релігія дендизму” (2012)
Сирота Л. Б. - Літературна критика М. Рудницького 1920–1930-х рр. і сучасна компаративістика (2012)
Стороха Б. В. - Трансформація колоніальних мотивів у німецькій літературі протягом і третини ХХ століття (2012)
Стулов Ю. В. - Жанр нео-невольничьего повествования в современной афроамериканской литературе (2012)
Тарасюк Я. П. - Мотив смерті у романі Франсуа Моріака "Плоть і кров” (2012)
Тихомирова О. В. - Полеміка з Шекспіром у літературі фентезі (2012)
Трефяк Н. І. - Функціонування міфопоетичних образів та сюжетів у творчості Миколи Вінграновського (2012)
Хабета І. М. - Теми "виживання” у романі М. Етвуд "Рік потопу” (2012)
Цибенко Л. Б. - Галичина в романі Йозефа Рота "Марш Радецького”: феноменологія простору (2012)
Цибулько О. В. - Шекспірівський текст в українському соц-арті (2012)
Чепурда Г. М. - Продовження літературної традиції фронтиру: роман-вестерн у творчості американських письменників (2012)
Чернокова Є. С. - Лірика Едварда Томаса: класика або cучасність? (2012)
Чопик Г. Я. - Між Україною та Еспанією (образ еспанського лицаря у творчості Наталени Королевої) (2012)
Шалагінов Б. Б. - Амадей Гофман і Амадей Моцарт: ще раз про музичність романтичної прози (2012)
Шаф О. В. - Леся Українка – Оксана Забужко: до проблеми творчої комунікації (2012)
Щербина М. А. - Рецепція творчої особистості та літературного спадку Едмунда Спенсера (в аспекті діахронії) (2012)
Юречко О. І. - Метафізика абсурду в оповіданні В. Підмогильного "В епідемічному бараці” та романі А. Камю "Чума” (2012)
Янченко Ю. О. - Адаптація художнього твору як різновид міжмовної інтерпретації (на матеріалі перекладу О. Тереха казки О. Уайльда "The Happy Prince”) (2012)
Яремчук В. В. - Авторська міфологія Еріка Рюкера Едісона (на прикладі роману "Змій Уроборос”) (2012)
Яшкіна В. В. - Відчуття минулого як знакова риса ірландської поезії 60–70-х років ХХ століття (2012)
Гажева І. Д. - Функції ідеального простору в симфонії Андрія Бєлого "Повернення” (2012)
Ігнатів Н. Є. - Автобіографічна проза Гайто Газданова: до питання про традиції та новаторство (2012)
Нестер Л.М. - Мода і гендер у романі Томаса Майнеке "Томбой” (2012)
П’ятакова Г. П. - "Колективний творчий портрет” як засіб формування літературознавчих компетенцій у магістрів-філологів (2012)
Гильгурт С. Я. - Противодействие атакам алгоритмической сложности на системы обнаружения вторжений, Дурняк Б. В., Коростиль Ю. М. (2014)
Попов О. О. - Європейські принципи організації моніторингу довкілля (2014)
Самойлов В. Д. - Построение интерактивной навигации приложений сценарного типа, Бальва А. А., Максименко Е. А. (2014)
Емельянов В. А. - Моделирование многослойных нейронных сетей в Matlab для распознавания изображений микроструктур металлов (2014)
Стась Д. В. - Програмні засоби оцінки енергозбереження мобільних пристроїв (2014)
Любінський Б. Б. - Програмні засоби моделювання процесів емісії парникових газів дорожнім транспортом: просторовий аналіз для Житомирської області, Бунь Р. А., Стрямець О. С. (2014)
Медиковський М. О. - Інтелектуальні компоненти оцінювання складових економічної безпеки підприємства, Цмоць І. Г., Дорошенко А. В. (2014)
Борейко О. Ю. - Розроблення компонентів системи відеонагляду "інтелектуального будинку” на базі Raspberry Pi, Теслюк В. М., Березький О. М. (2014)
Neroda T. - Modelling educational documentation in the environment of computerized learning system (2014)
Сікора Л. С. - Логічні моделі та конструктивні методи аналізу стратегій управління процесом навчання, Ткачук Р. Л., Дурняк Б. В., Антоник М. С., Пюрко Л., Якимчук Б. Л. (2014)
Сікора Л. С. - Інформаційні технології побудови моделей активації процесів навчання на підставі когнітивної ,,Я – система,, особи, Ткачук Р. Л., Антоник М. С., Лиса Н. К., Пасека М., Мазур Н. М., Щерба Г. В. (2014)
Сікора Л. С. - Логічні і когнітивні аспекти оцінки інформаційного змісту образу ситуації в сценарії розвитку подій в технологічних системах, Лиса Н. К., Якимчук Б. Л. (2014)
Душеба В. В. - Метод синтеза структурных графов распределенных вычислительных систем, Сигарев А. А. (2014)
Марченко Н. Б. - Вагові функції в задачах спектрального аналізу сигналів, Щербак Л. М. (2014)
Щербак Т. Л. - Задачи комплекса средств защиты информации технологических процессов (2014)
Тимченко О. В. - Інтелектуальні технології управління агрегованими об’єктами виробничих поліграфічних систем, Вовк А. (2014)
Антонюк В. - Исследование возможностей оценки остаточных напряжений по градиенту поля остаточной намагниченности, Сандомирский С., Jaroszewicz J.. (2014)
Гавриш Б. М. - Методи опрацювання потоку цифрових даних в процесорах растрових перетворень, Тимченко О. В. (2014)
Левицька Г. Н. - Синтез і дослідження інформаційної моделі навчального процесу на основі теорії ігор (2014)
Кульчицька І. О. - Метод корекції переспективних спотворень на зображеннях текстових документів (2014)
Kozyrieva V. P. - Measures to prevent the bankruptcy of the debtor - Aviation Enterprise and extrajudicial procedures, Gavrylishyn A. P. (2014)
Боярська З. І. - Актуальні проблеми екологічного оподаткування цивільної авіації в контексті правових ініціатив Європейського Союзу, Терещенко Н. М. (2014)
Довженко Є. В. - Теоретико-правова характеристика правового регулювання трубопровідного транспорту в Україні (2014)
Бернюков А. М. - Онтологія та гносеологія правової реальності: сучасний стан проблеми дослідження в Україні (2014)
Бородін І. Л. - Функції публічного управління (2014)
Волошина Ю. В. - Національні інтереси та потреби людини, громадянського суспільства як фундаментальні засади національного суверенітету (2014)
Месхія О. Н. - Право міжнародного співробітництва (2014)
Свиридюк Н. П. - Трансформація економічної політики держави в умовах глобалізаційних тенденцій сучасного розвитку (2014)
Чабах О. М. - Правова гармонізація як необхідна складова євроінтеграційних процесів України (2014)
Vedenieva O. A. - Regulatory support of children’s safety on the Internet: experience of the European Union (2014)
Горкава В. В. - Оскарження постанови у справі про адміністративні правопорушення як елемент гарантії реалізації права громадян на захист (2014)
Мацькевич М. М. - Класифікація гарантій конституційних культурних прав і свобод людини та громадянина в Україні (2014)
Новицький А. М. - Механізм адміністрування єдиного соціального внеску та податку на доходи фізичних осіб: переваги та проблемні аспекти реалізації, Чеховська І. В. (2014)
Щукін О. М. - До питання концептуалізації поняття адміністративної відповідальності (2014)
Юринець Ю. Л. - Актуальні питання гарантування культурних прав громадян у контексті імплементації Угоди про асоціацію з ЄС (2014)
Вишновецька С. В. - Страховий стаж як категорія трудового права і права соціального забезпечення, Григолінський С. О. (2014)
Зелена І. В. - Функції юридичної відповідальності в приватному праві: окремі питання (2014)
Лобжанидзе Д. - Особенности воспитания детей в гражданском праве (2014)
Титикало Р. С. - Лікарська (медична) помилка: медичне та правове поняття, Гандзій Т. В. (2014)
Білько О. П. - Характеристика кредитного законодавства та його недоліки (2014)
Тараненко А. О. - Становлення договірного регулювання у сфері протезування людини (2014)
Чуднов В. В. - Турист як сторона договору про надання туристичних послуг (2014)
Шишка Р. Б. - Механізм правового регулювання перевезень (2014)
Bogatyrev I. G. - The theoretical and applied principles of the investigation of suicide prevention in penitentiary institutions of Ukraine, Terekhova L. V. (2014)
Кравченко М. В. - Щодо відповідальності адвокатів за порушення зобов’язань за договором з надання правової допомоги (2014)
Лихова С. Я. - Кримінальна відповідальність за угон або захоплення повітряного судна (ст. 278 КК України), Кочнєва А. О. (2014)
Мотлях О. І. - Допустимість використання у доказуванні фактичних даних, які були отримані за допомогою поліграфа, Тодосієнко А. О. (2014)
Носенко В. А. - Індивідуально-профілактичні заходи запобігання злочинам проти життя та здоров’я особи у кримінально-виконавчих установах закритого типу (2014)
Сопілко І. М. - Залучення наукових товариств у процес врядування вищою освітою, Череватюк В. Б. (2014)
Лихова С. Я. - Ми відповідальні за те, що написали і опублікували, Шишка Р. Б. (2014)
Шишка Р. Б. - Актуальні дослідження деліктних зобов’язань та цивільно-правової відповідальності (2014)
Попов О. О. - Інформаційні системи для вирішення задач комплексного радіоекологічного моніторингу АЕС, Яцишин А. В. (2014)
Дзюба М. А. - Моделювання багатопоточного програмного забезпечення на базі WINAPI мережами Петр, Катін П. Ю. (2014)
Реуцький Є. А. - Інформаційне забезпечення моніторингу метрологічних характеристик інформаційно-вимірювальної системи, Щербак Л. М. (2014)
Чемерис А. А. - Моделирование установившихся режимов трубопроводов на параллельных вычислительных системах, Савченко М. Ю., Коновалов А. М. (2014)
Фриз М. Є. - Лінійний періодичний випадковий процес як математична модель усталеного зорового викликаного потенціалу, Стадник М. А. (2014)
Чарковська Н. В. - Просторовий аналіз емісійних процесів: оперування відходами у Польщі, Бунь Р. А. (2014)
Медиковський М. О. - Інтелектуальні компоненти інтегрованих автоматизованих систем управлінння для виявлення втрачених даних, Цмоць І. Г., Павлюк О. М. (2014)
Олійник Р. В. - Модель структур даних робочих потоків JDF у хмаринній інфраструктурі (2014)
Сікора Л. С. - Інформаційні концепції розробки логіко-когнітивних моделей інтелектуальної діяльності в умовах ризику, Ткачук Р. Л., Антоник М. С., Пюрко Л., Таланчук Р., Якимчук Б. Л. (2014)
Дурняк Б. В. - Інформаційні концепції інтелектуалізації і активації процесів навчання в предметній області автоматизованого управління складними об'єктами , Сікора Л. С., Лиса Н. К., Міюшкович Ю. Г., Марцишин Р. С., Мазур Н. М., Щерба Г. В. (2014)
Дурняк Б. В. - Методи інформаційних технологій відбору даних для формування стратегій прийняття рішень в ієрархічних системах в умовах невизначеності, Сікора Л. С., Лиса Н. К., Якимчук Б. Л. (2014)
Давиденко А. Н. - Анализ вопросов регистрации и сертификации вычислительных ресурсов в грид-инфраструктуре, Гильгурт С. Я. (2014)
Душеба В. В. - Алгоритм выбора маршрута трассировки информационного пакета в HPC-системах, Сигарев А. А. (2014)
Маєвський О. В. - Задача створення інформаційної бази моніторингу земних і космічних явищ (2014)
Шаховська Н. Б. - Інтелектуальна система анотування новин для оцінювання достовірності їх джерел, Нога Р. Ю., Вовк О. Б. (2014)
Грицик В. В. - Дослідження когнітивних властивостей штучних нейронних мереж, Крівцов С. О. (2014)
Хамула О. - Використання золотого перетину в побудові літер (2014)
Гавриш Б. М. - Особливості застосування процесорів растрових перетворень в додрукарській підготовці, Тимченко О. В. (2014)
Дмитрук В. А. - Моделювання міграції розпадної речовини в тілах з регулярно розташованими тонкими прошарками у стаціонарному випадку (2014)
Тимченко О. В. - Інформаційні технології підтримки виробничих процесів в складних агрегованих структурах з використанням САПР і АСУ-ТП, Вовк А. (2014)
Малець І. О. - Інтелектуальні процедури для синтезу стратегій та їх формалізація для задач оперативного управління (2014)
Теслюк В. М. - Алгоритм модального аналізу надземної ділянки магістрального трубопроводу з прилеглими до неї частинами підземних ділянок, Харченко Л. Є. (2014)
Барц Я. Є. - Проблеми та перспективи розвитку законодавства України в сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно (2011)
Мальцев Д. О. - Правове виховання як невід’ємна складова правової соціалізації особистості, Швачка В. Ю. (2011)
Мельничук О. Ф. - Право людини на захист суб’єктивного права на освіту (2011)
Француз-Яковець Т. А. - Особливості взаємодії двопалатного парламенту з органами виконавчої влади в практиці сучасних демократичних держав (2011)
Бірюков О. М. - Правова уніфікація колізійних і матеріальних норм у сфері обігу цінних паперів (2011)
Бахуринська М. М. - Новели правового регулювання земельного податку із земель залізничного траспорту за Податковим кодексом України (2011)
Коваленко Т. О. - Юридична аналогія в земельному праві України: поняття та підстави застосування (2011)
Присяжний В. М. - Відмежування злочину "Порушення прав охорони вод", передбаченого статтею 242 Кримінального кодексу України, від суміжних злочинів та аналогічного адміністративного делікту (2011)
Плахотнюк Н. В. - Проблема застосування судами іноземного права. Іноземне право: "факт" чи "право" (2011)
Стрельцова О. В. - Європейське право як багатовимірний феномен: підходи до розуміння і визначення поняття (2011)
Шукліна Н. Г. - Оновлений підручник з конституційного права України, Совгиря О. В. (2011)
Желіховська Ю. В. - Нотаріус як особливий суб’єкт відносин щодо охорони цивільних прав та охоронюваних законом інтересів у цивільному праві (2011)
Мушенок В. В. - Принципи діяльності держави щодо фінансової підтримки сільського господарства (2011)
Савич С. С. - Відшкодування майнової шкоди, завданої внаслідок неправомірного використання торговельної марки (польський досвід адаптації законодавства до стандартів ЄС) (2011)
Тимошенко О. А. - Джерела правового регулювання касаційного провадження: загальні питання (2011)
Тімашова В. М. - Генеза федералізму Миколи Костомарова у формуванні української державності (2011)
Міненко В. В. - Свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування та порядок його видачі (2011)
Новини юриспруденції (2011)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих з 1 червня 2011 року по 30 червня 2011 року (2011)
Аникеенко Л. В. - Формирование индивидуальной и групповой мотивации в условиях спортивной тренировки (2014)
Антонова Е. А. - Скоростно-силовая подготовка акробатов-прыгунов в годичном цикле, Врублевский Е. П. (2014)
Базілевський А. Г. - Метод визначення та контролю тактичної підготовленості баскетболістів (2014)
Банах В. І. - Моделювання в процесі удосконалення техніки відштовхування у стрибках на лижах з трампліна на етапі спеціалізованої базової підготовки (2014)
Бачинська Н. В. - Теоретичний аналіз і визначення перспективних напрямів проблематики багаторічної підготовки спортсменів в акробатиці (2014)
Бейгул І. О. - Рівень прояву симптомів емоційного вигоряння у змагальному процесі дзюдоїстів (2014)
Виноградський Б. - Кінематична модель робочої пози спортсменів-ралістів, Музика Ф., Рибак Л. (2014)
Гамалій В. В. - Оцінка та інтерпретація результатів змагальної діяльності волейболістів високої кваліфікації, Шльонська О. Л. (2014)
Горская И. Ю. - Разработка нормативных критериев оценки координационных способностей у спортсменов (2014)
Грабик Н. М. - Удосконалення загальної фізичної підготовки могулістів-початківців, Грубар І. Я., Лук’янська У. О. (2014)
Деркаченко И. В. - Скоростно-силовые способности кикбоксеров разных тактических типов с учетом динамики ударного взаимодействия и уровня мастерства (2014)
Деркаченко И. В. - Сравнительный анализ программ специальной физической подготовки кикбоксеров высокой квалификации различных тактических типов (2014)
Іващенко О. О. - Лідерство як чинник ефективності спортивно-ігрової діяльності збірних чоловічих студентських команд з волейболу (2014)
Каковкина О. А. - Методика совершенствования технико-тактической подготовки баскетболистов 13-14 лет с нарушениями слуха, Гусаренко М. Ю. (2014)
Карпа І. - Характеристика основних напрямків техніко-тактичної підготовленості кваліфікованих футболістів у відповідності до сучасних умов розвитку футболу, Лапичак І., Когут Т. (2014)
Klimczyk M. - Kontrola procesu szkolenia na przykјadzie 12 letnich skoczkуw o tyczce (2014)
Ковальчук А. А. - Визначення рівня технічної підготовленості волейболісток за експертною оцінкою тренерів (2014)
Кокарев Б. В. - Удосконалення спортивно–психологічних аспектів адаптації спортсменів у спортивній аеробіці, Кокарева С. М., Тищенко В. О. (2014)
Козіна Ж. Л. - Методика підготовки волейболісток 16-17 років з акцентованим розвитком психофізіологічних можливостей, Погорєлова А. О., Поліщук С. Б. (2014)
Латышев С. В. - Зависимость показателей соревновательной деятельности от стиля противоборства и веса борца (2014)
Латышев С. В. - Система управляющих воздействий при индивидуализации подготовки борцов (2014)
Латышев Н. В. - Направления и виды анализа соревновательной деятельности в спортивной борьбе, Латышев С. В., Шандригось В. И. (2014)
Лелека В. М. - Проблеми вдосконалення фізичної та технічної підготовки бігунів на середні дистанції (2014)
Литвиненко А. Н. - Технико-тактические стили ведения спортивного поединка в годзю-рю карате (2014)
Лутовінов Ю. А. - Оцінка показників тренувальної роботи у підготовчому періоді річного макроциклу юних важкоатлетів різних груп вагових категорій (2014)
Мартин В. Д. - Використання комбінованих різновисоких плінтів у підготовці важкоатлетів на етапі початкової підготовки, Товстоног О. Ф., Зубков С. П. (2014)
Медведєва І. М. - Тенденції розвитку фігурного катання на ковзанах у світі (2014)
Міщук Д. М. - Характеристики ігрових амплуа у сучасному класичному волейболі, Анікеєнко Л. В. (2014)
Міщук Д. М. - Особливості психофізіологічних характеристик волейболістів в сучасному класичному волейболі, Дакал Н. А. (2014)
Мочернюк В. Б. - Моделі виконання "підйому на груди" важкоатлетами високої кваліфікації (2014)
Мулик В. В. - Моделирование в системе планирования предсоревновательной подготовки лыжников (2014)
Насонкина Е. Ю. - Сравнительный анализ результатов финалов в беге на 100 м на Чемпионатах Европы по легкой атлетике 2012 и 2014 гг. (2014)
Носко М. О. - Розвиток моторики волейболістів різних вікових групп, Дейкун М. П., Єрмаков С. С., Маслов В. М., Носко Ю. М. (2014)
Огарь Г. О. - Особливості спеціальної підготовленості юних борців греко-римського стилю з різними тактичними манерами ведення поєдинку, Санжаров В. А., Ласиця В. І., Ручинський Д. О. (2014)
Омел’янчик-Зюркалова О. О. - Хореографічна підготовленість гімнасток, як складова частина технічної підготовки (2014)
Паевский В. В. - Характеристика социальных условий развития системы подготовки спортсменов в современной Украине (2014)
Панчук Т. М. - Особливості міні-футболу як виду спорту (2014)
Пилипко О. А. - Особенности технико-тактических действий спортсменок высокой квалификации во время преодоления дистанции 100 метров в способе плавания кроль на спине (2014)
Политько Е. В. - Особенности структуры соревновательной деятельности высококвалифицированных спортсменок на дистанции 50 метров баттерфляй (2014)
Приходько В. В. - О дальнейших научных исследованиях проблем развития игровых видов спорта в Украине (2014)
Пронтенко В. В. - Функціональний стан спортсменів-гирьовиків різної кваліфікації у підготовчому періоді (2014)
Рибальченко Т. П. - Визначення структури змагальної діяльності кваліфікованих спортсменок в марафоні, Крайник Я. Б. (2014)
Розторгуй М. С. - Проблемне поле технічної підготовки плавців з вадами зору на етапі початкової підготовки (2014)
Саєнко В. Г. - Біомеханічне вдосконалення ударної техніки у студентів університетів, які спеціалізуються зі східних єдиноборств (2014)
Самуйленко В. Е. - Моделирование прохождения соревновательных дистанций квалифицированными гребцами на байдарках и каноэ (на примере мужской гребли на байдарках), Еременко Н. П., Сологуб Л. Н. (2014)
Самусь А. І. - Аналіз структури і змісту тренувального процесу кваліфікованих баскетболісток впродовж підготовчого періоду річного макроциклу (2014)
Седляр Ю. В. - Четырехударный аритмичный кроль и производный от него четырехтактный аритмичный кроль со скрестным ударом ног (2014)
Сергієнко В. М. - Студенти-легкоатлети Сумського державного університету на змаганнях навчального року, Корж С. О. (2014)
Солодка О. В. - Аналіз технічних помилок кваліфікованих важкоатлеток під час виконання техніко-тактичних дій в умовах змагань (2014)
Титович А. О. - Використання контролю психічного стану студентів-спортсменів для оперативної корекції їх тренувального процесу (2014)
Тищенко В. А. - Использование инновационных технологий в учебно-тренировочном процессе гандболистов (2014)
Хохла А. І. - Структура фізичної підготовленості кваліфікованих фехтувальників-шаблістів (2014)
Чередніченко С. В. - Використання єдиноборств античної культури в процесі виховання студентів педагогічних університетів (на прикладі панкратіону) (2014)
Щепотіна Н. Ю. - Аналіз змагальної діяльності у волейболі (2014)
Юденок В. М. - Адаптація баскетболістів студентських команд до тренувальних навантажень впродовж підготовчого періоду річного циклу підготовки, Борсук М. П., Касьян А. В. (2014)
Мельничук М. Д. - Володимир Левкович Симиренко – титан українського садівництва (2012)
Мельничук М. Д. - Роль наукової спадщини Володимира Симиренка у розвитку сучасного садівництва України, Силаєва А. М. (2012)
Якубенко Б. Є. - Відоме і невідоме про Володимира Симиренка, Меженський В. М., Меженська Л. О. (2012)
Кучер М. Ф. - Сучасний стан та перспективи формування помологічної колекції плодових і ягідних культур у контексті наукової спадщини В. Л. Симиренка, Гибало В. М., Юрик Л. С. (2012)
Клименко С. В. - В. Л. Симиренко і видатні його сучасники – вчені-плодівники (2012)
Кондратенко Т. Є. - Історія і сучасний стан сортовивчення яблуні в Україні (2012)
Толстолік Л. М. - Сорти селекції Інституту зрошуваного садівництва імені М. Ф. Сидоренка як запорука розвитку садівничої галузі у Південному степу України, Клочко Н. М., Красуля Т. І., Дунаєва Л. І., Шкіндер-Барміна А. М., Долгова С. В. (2012)
Трофанюк А. П. - Результати вивчення інтродукованих зимових сортів яблуні в саду голландського типу у Південному причорноморському степу України, Дубіна Т. А. (2012)
Домбровська Г. І. - Урожайність сортів яблуні залежно від форми крони (2012)
Силаєва А. М. - Біологічна продуктивність насаджень різних сортів суниці за дії регуляторів росту рослин (2012)
Сіленко В. О. - Діагностика сезонних змін функціонального стану листків сортів і гібридів ожини, Сердюк О. В., Китаєв О. І., Скряга В. А. (2012)
Кумпан К. Д. - Ступінь самоплідності сортів смородини чорної селекції кафедри садівництва НУБіП України, Кучеров Є. О. (2012)
Гав'юк П. М. - Товарні показники та урожайність смородини чорної залежно від обрізування, Сіленко В. О. (2012)
Терещенко Я. Ю. - Ріст та плодоношення порічок (Ribes rubrum L.) у Правобережному лісостепу України, Ярещенко О. М. (2012)
Остапенко В. М. - Якість плодів ремонтантних сортів малини (Rubus idaeus L.) у Правобережному лісостепу України, Лушпіган О. П. (2012)
Мельник О. В. - Удосконалення агротехніки вирощування відсадків і саджанців яблуні для інтенсивного саду, Майборода В. П., Леус В. В., Чередниченко Л. І., Потоцький Г. В., Васянін Р. О., Вишневський Б. С. (2012)
Волошина В. В. - Якісні параметри та вихід товарних саджанців яблуні залежно від впливу різних мульчувальних матеріалів у розсаднику (2012)
Мазур Б. М. - Розмноження смородини золотистої селекції кафедри садівництва НУБіП України залежно від способів укорінення, Мандрика С. М. (2012)
Шевчук Н. В. - Особливості розмноження перспективних клонових підщеп вишні і черешні зеленими живцями, Льоненко І. О. (2012)
Куян В. Г. - Інтенсифікація і концентрація плодівництва та основні шляхи їх вирішення в різних ґрунтово-кліматичних зонах України, Пелехатий В. М. (2012)
Малюк Т. В. - До питання про рослинну діагностику калійного живлення яблуні і груші на Півдні України, Пчолкіна Н. Г. (2012)
Хоменко І. І. - Вирощування саджанців на середньорослій підщепі для інтенсивних насаджень яблуні, Стрельніков В. О., Андрусик Ю. Ю., Шевчук Н. В., Тарба П. Л. (2012)
Мацюк О. Б. - Формування репродуктивних органів та утворення плодів у Juglans regia L. (2012)
Клименко С. В. - Нетрадиционные плодовые растения в свете органического садо-водства (2012)
Дрозда В. Ф. - Оптимізація технологій захисту ягідників в системах органічного землеробства, Кочерга М. О. (2012)
Герасько Т. В. - Вплив органічної технології вирощування на врожайність та якість плодів персика (2012)
Одинцова В. А. - Фітомоніторинг водного і температурного режиму абрикоси та персика (2012)
Горина В. М. - Морозостойкость генеративных почек гибридов первого и второго поколений Prunus Brigantiaca Vill. × Prunus Armeniaca L., Рихтер А. А. (2012)
Трохимчук А. І. - Потенціал морозостійкості інтродукованих сортів яблуні (Malus domestica Borkh.) в умовах Західного лісостепу України, Макарова Д. Г., Китаєв О. І. (2012)
Гончарук Ю. Д. - Зимостійкість імунних до парші сортів яблуні (Malus domestica Borkh.) (2012)
Копитко П. Г. - Ґрунтові умови і продуктивність насаджень яблуні (2012)
Бутило А. П. - Моніторинг стану ґрунту в яблуневому саду за різних систем його утримання, Берегуля Л. І. (2012)
Яковлева Л. М. - Бактериальный ожог плодовых в Украине, Патыка В. Ф. (2012)
Тряпіцина Н. В. - Оцінка фітовірусологічних ризиків поширення домінуючих вірусів у насадженнях персика, Васюта С. О., Медведєва Т. В., Супрун К. І. (2012)
Захаров М. В. - Стійкість до грибних хвороб колоноподібних сортів яблуні української селекції (2012)
Жук О. Я. - Лежкість пізньостиглих сортів і гібридів капусти білоголової залежно від сортотипу, Жук В. Ю. (2012)
Жук О. Я. - Особливості формування справжніх листків у розсади капусти савойської і червоноголової залежно від сортименту, Федосій І. О., Волошина О. І. (2012)
Міщенко Л. Т. - Нова овочева і лікарська культура в Україні (2012)
Крамарь В. А. - Моделирование мехатронных модулей движения, Кабанов А. А., Альчаков В. В. (2014)
Липка В. М. - Моделирование с помощью метода конечных элементов и исследование влияния силовых нагрузок на надежность резьбовых соединений в силовых агрегатах автомобилей, Леонтьев В. В., Копп В. Я., Рапацкий Ю. Л. (2014)
Поливцев В. П. - Моделирование процесса истечения сжатого воздуха как идеального и реального газа из емкости постоянного объема для систем пневмоавтоматики, Поливцев В. В. (2014)
Канов Л. Н. - Математическое моделирование системы стабилизации мощности ветроэлектростанции постоянного напряжения (2014)
Ткаченко К. С. - Исследование процессов управления распределенными средами проекционным алгоритмом стохастической аппроксимации (2014)
Скороход Б. А. - Осцилляции оценок рекуррентного метода наименьших квадратов при диффузной инициализации (2014)
Апраксин Ю. К. - Автоматическая генерация случайных алгоритмов с заданными параметрами, Сикач В. О. (2014)
Покинтелица Н. И. - Описание формы специальных заготовок для термофрикционной обработки с использованием функциональных рядов (2014)
Обжерин Ю. Е. - Модель контроля скрытых отказов двухкомпонентной производственной системы с отключением последовательно соединенных компонентов, Бойко Е. Г. (2014)
Глеч С. Г. - Критерии оценки качества функционирования однокомпонентных технологических комплексов, Ольшанская И. В. (2014)
Никишенко А. Н. - Автоматизация процесса управления техническим обслуживанием блока пенного флюсования (2014)
Тимофеева Т. И. - Обобщение дискретного метода конечного состояния на нелинейные дискретные системы с запаздыванием, Шушляпин Е. А. (2014)
Краснодубец Л. А. - Переоборудование системы стабилизации скорости двигателя постоянного тока на основе замены традиционного ПИД-регулятора адаптивным А-регулятором, Осадченко А. Е., Балаканов Э. О. (2014)
Лазарев В. Б. - Исследование способов программной реализации системы автоматического управления процессами движения стенда биомеханических испытаний (2014)
Бохонский А. И. - Перемещение объекта по цилиндрической винтовой траектории с использованием манипулятора, Васильченко А. К. (2014)
Бохонский А. И. - Управление колебаниями упругой системы при переносном движении, Васильченко А. К., Майстришин М. М. (2014)
Маригодов В. К. - Экспертная оценка показателей качества изделия на основе энтропийного подхода, Бабуров Э. Ф., Чмут В. В. (2014)
Морозов А. Н. - Расчет спектров ветровых волн по данным акустических доплеровских профилемеров течений, Лемешко Е. М., Белоус Н. С. (2014)
Потанина М. В. - Свойства среднеквадратической ошибки прогноза ридж-регрессии для идентификации модели сложного объекта управления при мультиколлинеарности факторов (2014)
Лопатнёва А. Ю. - Использование спутниковой информации при автоматизации процессов расчета ледовых нагрузок (2014)
Душко В. Р. - Специализированный программно-аппаратный комплекс для расчета динамики размыва опорных оснований океанотехнических установок (2014)
Чепыженко А. А. - Новые автоматизированные приборы и космические съемки для проведения исследований в Керченском проливе, Чепыженко А. И., Кушнир В. М. (2014)
Радченко О. П. - Автоматизация контроля готовности тяжелого топлива к сгоранию по показателям диэлектрической проницаемости, Мацкевич А. Р., Чуб О. П. (2014)
Фалалеев А. П. - Автоматизированная система контроля текущего состояния кузовов автомобилей, Авакян А. Г. (2014)
Сопин Ю. К. - Методы повышения надежности диффузионно-кинетического преобразователя угловых ускорений, Копп В. Я. (2014)
Stankov S. K. - Resistance to Voltage Converter with Increased Sensitivity (2014)
Милюков В. В. - Повышение эффективности взаимодействия комплекса клиент – разработчик с помощью системы автоматизации управления проектом, Сосновский Ю. В., Кухнин П. А. (2014)
Кабанова Н. Н. - Автоматизация процесса начального проектирования судна с помощью системы Aveva Marine (2014)
Иванова О. А. - Автоматизация проведения экспериментальных исследований в опытовом бассейне (2014)
Колоденкова А. Е. - Оценка реалистичности программных проектов в условиях нечеткой неопределенности на основе теории Демпстера-Шеффера (2014)
Назимко В. В. - Ланка системи управління проектом: термодинамічна постановка (2014)
Мирошниченко И. В. - Выбор определяющего показателя качества статистических систем обработки экспериментальных данных (2014)
Несин Д. Ю. - Математическая модель и алгоритм перестроения теоретического чертежа судна-прототипа на основании строевой по шпангоутам проекта (2014)
Покрова С. В. - Автоматизация обнаружения и анализа различных классов уязвимостей программных продуктов, Зганяйко Д. О. (2014)
Долгин В. П. - Централизованная система массового обслуживания, Долгин Д. И., Бармина М. В. (2014)
Ярымбаш Д. С. - Метод частотной адаптации уравнений Максвелла для переменного тока к рекуррентным уравнениям в формулировках для постоянного тока (2014)
Долгин В. П. - Сигнум - интерпретация критерия устойчивости Михайлова, Долгин И. В. (2014)
Барабанов А. Т. - Алгебраический анализ автоколебаний в квазиоптимальной нелинейной системе, Солдатенко Е. С. (2014)
Грушун А. И. - Анализ на ЭВМ автоколебаний в нелинейных системах автоматического управления на основе метода гармонического баланса, Грушун Т. А. (2014)
Карташов А. Л. - Модель гибкого производственного модуля, снабженного временным резервом, с учетом надежности накопителя, Копп В. Я., Карташов Л. Е. (2014)
Осадченко А. Е. - Цифровая система управления угловым движением транспортных средств на воздушной подушке (2014)
Від редакційної колегії (2014)
Бойко А. - Історія Української педагогіки в персоналіях: Інноваційний курс кафедри загальної педагогіки та андрагогіки (2014)
Семеновська Л. - Антропоцентрична сутність ідеї політехнізму в умовах інформаційно-технологічного суспільства (2014)
Ільченко О. - Сучасний стан благодійної діяльності жінок в освітній галузі у контексті виконання завдань національної статегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки (2014)
Погребняк В. - Громадське виховання: Українська Національна ідея у творчості Драгоманова М. (2014)
Цина А. - Сутність і особливості застосування загальнодидактичних принципів у технологічній освіті (2014)
Гафіяк А. - Інформаційне забезпечення системи управління якістю освітніх послуг (2014)
Василига Н. - Фізичне виховання особистості у науково педагогічній спадщині Крамаренка В. К. (2014)
Хоменко А. - Національне виховання особистості у педагогічній спадщині Леонтовича М. Д. (2014)
Дем'яненко Н. - Теоретичні засади упровадження педагогічних інновацій у контекстну підготовку магістрів (2014)
Гнізділова О. - Ідентифікація феномену "Науково-педагогічна школа" (2014)
Кузьменко Г. - Формування професійної компетентності студентів на заняттях із фізики (2014)
Наталевич Н. - Наукові підходи до формування професійної компетентності майбутніх культурологів (2014)
Цина В. - Концептуальні підходи до формування особистісно-професійної зрілості майбутніх педагогів (2014)
Щербань П. - Становлення ігрових технологій як інноваційної форми навчання (2014)
Дзюба Я. - Педагогічні умови підготовки вчителя сільської школи до виховання учнів на національно-культурних традиціях (2014)
Сільчук О. - Формування культури ділового спілкування майбутніх інженерів-дослідників аграрного профілю засобами іноземної мови (2014)
Штефан Л. - Роль жінок-патріоток у розбудові освітньої галузі(Історичний аспект) (2014)
Лутфуллін В. - Погляди Сковороди Г. на моральне виховання в контексті цілісного розвитку особистості (2014)
Головко І. - Розвиток політехнічної освіти в школах Англії(ХІХ - початок ХХ ст. (2014)
Мокляк В. - Педагогічний талант та взірцева практична діяльність Захаренка О. А. (2014)
Кравченко І. - Франко І.: життя,діяльність та педагогічні погляди (2014)
Кікто С. - Розвиток професійної освіти у діяльності земств Полтавської губернії (2014)
Русакова Л. - Уплив творчої спадщини Шевченка Т. на розвиток приватної художньої освіти в України(кінець ХІХ - початок ХХ століття (2014)
Поліщук Р. - Формування фізичного здоров'я в педагогічній спадщині Ушинського К. (2014)
Силко Є. - Формування педагогічних поглядів Шевченка Т. г. в контексті соціокультурних реалій другої половини ХІХ століття (2014)
Хоменко А. - Науково-методологічний семінар "Навчання молодих учених: наука і освіта" у Полтавському національному педагогічному університеті імені Короленка В.Г. (2014)
Тищенко Т. - Забезпечуємо єдність педагогічної теорії і навчально-виховної практики регіону (2014)
Наші автори (2014)
Шановні автори (2014)
Вихідні дані (2014)
Янченко З. Б. - Подолання деформаційних процесів у аграрній сфері завдяки реалізації її інноваційного потенціалу (2012)
Бойко Л. В. - Формування економічного механізму збереження потенціалу родючості земель (2012)
Дубас Р. Г. - Сутність еколого-економічної оцінки лісових ресурсів (2012)
Гривківська О. В. - Чинники формування фінансової безпеки сільського господарства (2012)
Наумко Ю. С. - Мотиваційне заохочування до праці в сільському господарстві (2012)
Бондарчук Н. В. - Моделі управління матеріальними запасами на підприємствах (2012)
Куракіна Ю. О. - Оцінка економічних результатів виробництва з урахуванням зміни фінансового стану (2012)
Войнича Л. Й. - Ефективність виробництва молока в особистих селянських господарствах львівської області (2012)
Мельник І. О. - Вивчення досвіду функціонування оптових ринків сільськогосподарської продукції в польщі як ефективно діючого елемента ринкової інфраструктури, Колійчук О. В. (2012)
Кравчук Л. С. - Облік доходів сільськогосподарських підприємств у сучасних умовах, Музичук В. М., Фірман В. Г. (2012)
Кобилюх В. Я. - Діяльність фермерських господарств миколаївської області в сучасних умовах господарювання (2012)
Соловйова Г. А. - Тенденції експортної діяльності аграрних підприємств миколаївської області на ринку зерна, Патенко Ю. В. (2012)
Шаповал Р. В. - Вдосконалення формування та реалізації державної політики у сфері інформаційної безпеки України, Клочко В. О. (2014)
Петрицький А. Л. - Відповідальність за адміністративні проступки у сфері захисту персональних даних: проблеми та рішення (2014)
Христинченко Н. П. - Міжнародний досвід організації наукової діяльності на прикладі США та німеччини (2014)
Білокур Є. І. - Специфіка планування як функції державного управління (2014)
Димон І. В. - Застосування вогнепальної зброї як крайнього заходу адміністративного припинення (2014)
Лавренова О. І. - Загальна характеристика функцій державної служби як центрального органу виконавчої влади (2014)
Сандул Я. М. - До питання реформування виконавчих органів місцевих рад (адміністративно-правовий аспект) (2014)
Турська В. О. - Історичний аспект адміністративно-правового регулювання протидії жорстокого поводження з тваринами (2014)
Закаленко О. В. - Теоретичні засади пізнання адміністративного позову (2014)
Балабан С. М. - Оцінка ефективності адміністративно-правового регулювання деліктних відносин (2014)
Ясуник Л. І. - Завдання і повноваження міністерства закордонних справ України (2014)
Румянцева-Козовник А. В. - Правові аспекти усиновлення іноземцями дітей, які є громадянами України (2014)
Горзов А. П. - Актуальні питання професійного відбору на службу в органах прокуратури (2014)
Карпенко Л. К. - Суб’єктивна сторона незаконного розголошення лікарської таємниці (2014)
Петренко О. І. - Об’єкт грубого порушення правил спортивних змагань (2014)
Бандурка І. О. - Кримінологічна характеристика особистості неповнолітнього злочинця (2014)
Басай Н. М. - Визнання доказів недопустимими у кримінальному процесі зарубіжних країн: теорія та практика (2014)
Терещук С. С. - Здача предметів злочину як об’єктивна ознака позитивної посткримінальної поведінки у заохочувальній нормі ч. 3 ст. 263 кримінального кодексу України (2014)
Дегтярьов С. Є. - Окремі аспекти вдосконалення кримінально-правової регламентації інституту обставин, що виключають злочинність діяння (2014)
Лавський В. П. - Деякі аспекти нормативно-правового регулювання забезпечення прав і свобод громадян під час здійснення оперативно-технічних заходів (2014)
Фурман Я. В. - Особливості фіксації процесу і результатів огляду місця події при злочинних посяганнях на предмети релігійного культу (2014)
Куцкір Г. М. - Підстави відшкодування шкоди, завданої незаконним позбавленням або обмеженням права власності у кримінальному провадженні (2014)
Дудич А. В. - Поняття судового експерта як учасника кримінального провадження (2014)
Юлдашев О. Х. - Пруденційний нагляд (контроль) за господарською діяльністю, Баганець В. О. (2014)
Жеребной І. О. - Захист прав дітей органами прокуратури у цивільному процесі (2014)
Тропін В. В. - Використання об’єктів інтелектуальної власності в господарській діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (2014)
Шульга Р. Р. - Перспективи вдосконалення правового регулювання фінансового забезпечення відповідальності туроператорів (турагентів) (2014)
Джежула Т. І. - Механізм впровадження моделі криміналістичної характеристики серійних вбивств (2014)
Казанець О. І. - Нотаріальний процес та окремі особливості його впливу на формування міжгалузевих принципів (2014)
Музика Я. І. - Юридична сила рішень всесвітньої митної організації (2014)
Титул, зміст (2013)
До 75-річчя видатного вченого та винахідника СРСР у галузі фармації академіка Української академії наук Олександра Івановича Тихонова (2013)
Соловйов О. С. - Загальне науково-практичне обґрунтування формування основ галузевого права у системі обігу лікарських засобів. Повідомлення І. Історичні аспекти нормативно-правового регулювання сучасного розвитку матеріально-технічних та кадрових ресурсів, Гудзенко О. П., Пономаренко М. С., Сятиня М. Л., Алєксєєва І. М., Клименко І. В., Глуховський П. В., Кирпач О. В. (2013)
Ткаченко Н. О. - Вивчення інформаційного забезпечення аптечних закладів, Червоненко Н. М. (2013)
Говоруха М. О. - Досвід підготовки менеджерів фармацевтичної галузі в США (2013)
Шаповалова В. О. - Судово-фармацевтичне вивчення чинників припинення ліцензійної діяльності з обігу лікарських засобів на селі, Шаповалов В. В., Хмелевський М. О. (2013)
Алексєєв О. Г. - Історичні аспекти розвитку інституту адміністративної відповідальності за правопорушення у фармацевтичній сфері України, Книш Є. Г. (2013)
Давтян Л. Л. - Використання полімерів для створення нових лікарських засобів у формі плівок, Голод А. С. (2013)
Борщевський Г. І. - Можливість створення органо препаратів на основі пептидних комплексів, Серединська Н. М. (2013)
Могилюк В. В. - Вплив розміру таблеток на кінетику вивільнення in vitro триметазидину дигідрохлориду та кофеїну з матричних таблеток з різними матриксоутворювачами, Давтян Л. Л. (2013)
Леоненко І. І. - Високочутливе люмінесцентне визначення флупіртину малеату, Скрипинець Ю. В., Анельчик Г. В., Александрова Д. І., Єгорова А. В. (2013)
Гречана О. В. - Спектрофотометричний метод кількісного визначення варфарину натрію клатрату в субстанції та таблетках (2013)
Куцик Р. В. - Вплив замісників 1, 8-діоксодекагідроакридинового циклу на протимікробні властивості відносно клінічних штамів стафілококів, Мельник М. В., Калин Т. І., Засідко В. В., Галушко М. О. (2013)
Бухтіярова І. П. - Вивчення гіпоглікемічної дії ралейкіну в умовах експериментального цукрового діабету 1 типу у щурів, Дроговоз С. М., Іщенко О. М. (2013)
Федоренко В. Л. - Розвиток державотворення та правотворення незалежної України: конституційно-правовий вимір (2011)
Стефанчук Р. О. - Сім невирішених справ сучасного законотворення (2011)
Єфіменко Л. В. - Ступінь дослідженості питань нотаріату як органу (інституту) охорони цивільних прав у правовій науці (2011)
Черниш В. М. - Дух та буква сучасного українського нотаріату Частина 1. Чому Ахілл не може наздогнати черепаху?, Лихолат І. П. (2011)
Захандревич О. М. - Фінансовий моніторинг: порядок проведення перевірки та санкції за порушення вимог законодавства (2011)
Барц Я. Є. - Порівняльно-правовий аналіз національних систем реєстрації прав на нерухоме майно (2011)
Бугера С. І. - Державне регулювання якості сільськогосподарської продукції: організаційно-правовий аспект (2011)
Коваленко В. В. - Адвокатура як суб’єкт загальносоціального запобігання злочинам, Колб О. Г. (2011)
Виговський О. І. - Колізійні питання обігу боргових цінних паперів у міжнародному приватному праві (2011)
Санченко А. Є. - До питання про ACQUIS Ради Європи (2011)
Тимошенко В. І. - Моральні основи правової держави (2011)
Бенедик В. І. - Співвідношення норм адміністративного процесуального права та матеріального адміністративного права (2011)
Блащук Н. І. - Актуальні питання оподаткування нерухомого майна в Україні (2011)
Гончар Ю. Ю. - Законодавче забезпечення вирощування ріпаку в Україні (2011)
Гресик Ю. В. - Правова природа відносин працевлаштування (2011)
Демченко І. С. - Окремі аспекти впровадження принципу субсидіарності в організацію місцевого самоврядування в Україні (2011)
Чернеженко О. М. - Інструменти прямої демократії у Швейцарії (2011)
Семьоркіна О. М. - Друковані засоби масової інформації: проблеми реєстрації (2011)
Сніжко М. Б. - Досвід виконання Міністерством юстиції України Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей 1980 року та практика розгляду таких справ судами України (2011)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих з 1 липня 2011 року по 31 липня 2011 року (2011)
Харламова Г. О. - Інвестиційний капітал як каталізатор акумуляції людського капіталу України, Шустер Д. М. (2010)
Подерня-Масюк Ю. А. - Методичний підхід до оцінки розвитку інвестиційної інфраструктури регіонів (2010)
Яценко А. В. - Формування інвестиційної політики зі стратегічних позицій розвитку України (2010)
Толкунов А. А. - Обгрунтування ефективності інвестиційних проектів розвідки та розробки перспективних нафтогазових об'єктів українського сектора глибоководної частини чорного моря, Гаврилюк Р. О. (2010)
Ковальська Л. Л. - Аналіз та оцінка інноваційних ресурсів регіонів держави, Оксенюк К. І. (2010)
Грущинська Н. М. - Інноваційно-інформаційне забезпечення економічного розвитку України (2010)
Гринько Т. В. - Сутність, складові та особливості категорії "інноваційна активність підприємства" (2010)
Трофимова В. В. - Концепція сталого розвитку як основа постіндустріальних моделей розвитку (2010)
Березянко Т. В. - Вимоги корпоративного середовища до внутрішнього менеджменту (2010)
Бугров О. В. - Pert як інструмент запровадження проектного фінансування, Бугрова О. О. (2010)
Добровольська О. В. - Пріоритети формування оборотного капіталу підприємства у нестабільному середовищі (2010)
Широкова О. Ю. - Формування нечіткої структури страхового портфеля, Дунаєва Т. А. (2010)
Разіна О. П. - Теоретична концептуалізація понять "нерухомість", "ринок нерухомості" у світлі формування ринку нерухомості України (2010)
Бетехтін О. В. - Пріоритети розвитку консалтингових послуг в Україні (2010)
Долматов В. М. - Прйняття рішення банком про рівень процентних ставок, Матусов Ю. П. (2010)
Левківський І. І. - Оптимізація управління зовнішнім боргом українських банків (2010)
Дорошенко І. В. - Удосконалення системи організаційно-економічних відносин в сільськогосподарських підприємствах (2010)
Єсаулов Ю. В. - Економічне обгрунтування податкового процесу (2010)
Лукьянова Е. Ю. - Оценка возможности украинских винодельческих предприятий к внедрению bsc-ориентированных роме-проектов с учетом ограниченных ресурсов, основные проблемы и возможные пути их решения (2010)
Руденко О. М. - Інноватика державного управління та методологія дослідження суспільної стабільності (2010)
Кризська Р. Ю. - Методи державного стимулювання інвестиційно-інноваційних процесів: зарубіжний досвід та вітчизняна практика господарювання (2010)
Толуб'як В. С. - Фінансовий контроль у сфері пенсійного забезпечення: мета, завдання, функції (2010)
Дмитренко Г. В. - Державне управління в контексті фінансування щодо розвитку озброєння та військової техніки збройних сил України (2010)
Іорданов А. Є. - Механізм взаємодії державних, суспільних та ринкових інститутів в управлінні людським капіталом регіону (2010)
Слупський Б. В. - Завдання впровадження європейських норм і стандартів з енергоефективності та енергозбереження в Україні (2010)
Ляховченко Л. А. - Стан та перспективи державного регулювання офіційних та неофіційних платежів населення за медичні послуги (2010)
Гирик М. А. - Щодо визначення категорії "громадянське суспільство" (2010)
Міграційний капітал – новий вид міжнародного ринку капіталу (2010)
Дьомін Ю. - Перегляд кримінальних проваджень за нововиявленими обставинами (2014)
Руденко М. - Про основні напрями сучасної кримінально-правової політики України, Півненко В. (2014)
Козьяков І. - Інформаційне забезпечення прокурорської перевірки додержання і застосування законів щодо порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування (2014)
Полянський Ю. - Участь прокурора у розгляді судом справ про адміністративні правопорушення, Долежан В. (2014)
Синчук В. - Особливості реалізації завдань та функцій органів прокуратури в умовах посилення загроз національній безпеці України (2014)
Банах С. - Теоретичні проблеми визначення поняття функцій омбудсмана (2014)
Стефанчук Р. - Історичні аспекти створення Галицького цивільного кодексу 1797 року, Блажівська О. (2014)
Белікова С. - Реалізація прокурором представницької функції при виконанні судових рішень (2014)
Суббот А. - Участь громадськості у запобіганні та протидії корупції (2014)
Гетманцев Д. - До питання пов’язаних осіб у податковому законодавстві України, Коряк О. (2014)
Ярмиш Н. - Визначення суб’єкта привласнення чи розкрадання чужого майна (2014)
Фаринник В. - Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід: процесуальні проблеми застосування та шляхи їх вирішення (2014)
Мухін В. - Організація прокурором роботи слідчої групи, Штанько А. (2014)
Чолан Т. - Бланкетний характер норми, передбаченої статтею 169 Кримінального кодексу України (2014)
Артеменко І. - Кримінальна відповідальність за невиконання обов’язків по вихованню неповнолітнього (за законодавством України та зарубіжних країн) (2014)
Шпак О. - Правове забезпечення реалізації прокурором процесуального керівництва досудовим розслідуванням (2014)
Бугаєць А. - Характерні риси та типологія особи злочинця, який вчинює корисливі насильницькі посягання на об’єктах залізничного транспорту (2014)
Майстер І. - Вина як умова компенсації моральної шкоди, завданої особистим немайновим правам фізичної особи (2014)
Боршевский А. П. - Характеристика использования местных законов и обычаев мировыми судами бессарабии в гражданском процессе (к. 60-х -70-е гг. XIX в.), Сосна А. Б. (2014)
Сосна Б. И. - Гражданское общество Молдовы: реалии и перспективы (2014)
Сірий Д. А. - Історія становлення та розвитку допоміжних органів державної влади у країнах Європи та США (2014)
Єрмакова Г. С. - Окремі аспекти впливу релігійного фактору у становленні радянської моделі політико-правової доктрини (2014)
Павленко В. В. - Становлення та розвиток виборчого процесу в Україні в 1917 – поч. 1918 рр. (2014)
Мацькевич М. М. - Забезпечення конституційних культурних прав і свобод людини та громадянина в Україні (2014)
Лотюк О. С. - Форми участі інститутів громадянського суспільства в правотворчій діяльності держави в Україні (2014)
Васильєв І. В. - Сфера обігу зброї: позитивні зобов’язання держави щодо забезпечення прав людини (2014)
Латковський П. П. - Конституційно-правові основи бюджетного контролю (2014)
Васильченко О. П. - Правові імунітети як винятки реалізації принципу рівності прав та свобод людини та громадянина в Україні (2014)
Соколовий В. П. - Актуальні питання реформування органів прокуратури у трансформаційних умовах євроінтеграції україни, Тодощак О. В. (2014)
Процан Ю. Г. - Державне управління у сфері охорони рибних ресурсів: жовтень 1917 р. – червень 1938 р. (2014)
Московец В. И. - Участие общественности в осуществлении таможенного дела в Украине (2014)
Чапала О. Ю. - Засоби масової інформації в протидії кризовим явищам у суспільному житті (2014)
Долгий О. О. - Юридичні гарантії режиму законності при застосуванні в Україні договірних норм щодо уникнення подвійного оподаткування (2014)
Синчук В. Л. - Сутність та ознаки державного контролю за діяльністю органів прокуратури (2014)
Сандул Я. М. - До визначення категорії "суб’єкт адміністративного права" (2014)
Койчева О. С. - Проблеми реалізації функцій рахункової палати (2014)
Алиев Сабухи Осман оглу - Уголовно-правовая характеристика криминального деяния по незаконному сбору или распространению сведений, составляющих банковскую тайну согласно уголовному законодательству азербайджанской республики (2014)
Сисоєв Д. О. - Криміналізація зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми в контексті державної антикорупційної політики (2014)
Луценко Ю. В. - Зміна обстановки як підстава для звільнення від кримінальної відповідальності за злочини проти державної безпеки україни (2014)
Попович М. І. - Характеристика взаємодії оперативних підрозділів МВС у протидії незаконному обігу наркотичних засобів (2014)
Куцкір Г. М. - Міжнародно-правовий досвід забезпечення недоторканності права власності під час кримінального провадження (2014)
Давиденко В. Л. - Провокуюча поведінка жертви насильницького злочину (2014)
Усова Є. С. - Характеристика кількісних та якісних показників злісного невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування (2014)
Антіпова О. І. - Участь захисника під час розслідування дорожньо-транспортних пригод (2014)
Швець В. Д. - Характеристика та класифікація прав та обов’язків суб’єктів землекористування (2014)
Баганець В. О. - Господарська діяльність як об’єкт державного контролю (на прикладі контролю з боку прокуратури) (2014)
Гостюк В. І. - Правове регулювання якості послуг у туристичній діяльності (2014)
Яремова І. - Особливості визначення моменту дії режиму спільності та моменту виникнення права спільної власності на майно подружжя (2014)
Черновський О. К. - Вплив християнської етики на формування внутрішнього переконання судді (2014)
Горбов І. В. - Вплив термічного відпалу на оптичні властивості тонких композитних плівок, Крючин А. А., Манько Д. Ю., Толмачов О. І., Курдюков В. В., Сломінський Ю. Л. (2014)
Каліновський Я. О. - Обчислювальні властивості одного класу некомутативних гіперкомплексних числових систем четвертої вимірності, Боярінова Ю. Є., Туренко А. С. (2014)
Додонов А. Г. - Компьютерное моделирование системы организационного управления авиационным комплексом, Путятин В. Г., Куценко С. А., Низиенко Б. И., Юрасов А. А., Додонов Е. А. (2014)
Балагура І. В. - Лінгвістичні дослідження взаємозв’язків науковців на основі аналізу реферативної бази даних "Україніка наукова", Ланде Д. В. (2014)
Денисенко А. В. - Информационная технология анимации сложных технических комплексов на основе дискретно-непрерывных сетей, Flash-технологии и инструментальных средств DCNET (2014)
Матов О. Я. - Криптографічні перетворення з використанням хеш-функцій, Василенко В. С. (2014)
Гороховатский В. А. - Грануляция значений признаков объектов как способ повышения результативности методов структурного распознавания, Куликов Ю. А. (2014)
Реферати (2014)
Мамутов В. К. - Cлужіння праву – це служіння справедливості (2011)
Журавльов Д. В. - Становлення нотаріату в Україні, перспективи та шляхи розвитку (2011)
Черниш В. М. - Дух та буква сучасного українського нотаріату. Частина 2. Раціональне та позараціональне в принципах сучасного українського нотаріату, Лихолат І. П. (2011)
Гавриш М. С. - Новації в законодавстві щодо повноважень Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату (2011)
Нікітенко В. В. - Захищаємо права та інтереси дітей при посвідченні правочинів (2011)
Бабаєва Ю. Н. - Окремі питання спадкування (2011)
Податковий кодекс України: застосування деяких норм в нотаріальній практиці (2011)
Застосування норм Земельного та Цивільного кодексів України в нотаріальній практиці (2011)
Рабінович П. М. - Людяність як об’єкт правового захисту (до 65-річчя завершення Нюрнберзького процесу) (2011)
Наливайко Л. Р. - Поняття політичної функції Української держави, Бєляєва М. В. (2011)
Мяловицька Н. А. - Форми екстериторіальних автономій в країнах Європи (2011)
Халюк С. О. - Конституційно-правові гарантії діяльності Вищої ради юстиції (2011)
Майданик Р. А. - Локальні акти в цивільному праві України: поняття, природа, класифікація (2011)
Діордіца І. В. - Особливості практики розгляду адміністративних спорів, пов’ язаних із порушенням виборчими комісіями з місцевих виборів процедури прийняття, реєстрації та розгляду заяв і скарг (2011)
Коваленко Т. О. - Межі застосування юридичної аналогії в земельному праві України (2011)
Камінська Н. В. - Проблеми міжнародно-правового статусу сучасних регіонів (2011)
Шамара О. В. - Інститут потерпілого у кримінальному праві України: проблеми та перспективи розвитку (2011)
Уваров В. Г. - Реформування кримінального процесу України в контексті міжнародних правових актів та прецедентної практики Європейського суду з прав людини (2011)
Андрушко І. П. - Категорія "інтерес" у конституційному праві: поняття та зміст (2011)
Панасюк В. В. - Конституційно-правовий статус особи. Український вимір (2011)
Швець І. В. - Нормативне регулювання конституційно-правового статусу дитини в Україні (2011)
Демчук О. С. - Правові засади діяльності журналістів в Україні (2011)
Огородник О. О. - Корупція – тягар на етапі розвитку української державності (2011)
Самойленко С. С. - Законодавче регулювання протидії корупції (2011)
Новини юриспруденції (2011)
Нагородження (2011)
Призначення (2011)
Вітаємо (2011)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих з 1 серпня 2011 року по 30 вересня 2011 року (2011)
Титул, зміст (2013)
Соловйов О. С. - Загальне науково-практичне обґрунтування формування основ галузевого права у системі обігу лікарських засобів. Повідомлення ІІ. Аналіз вихід них (базових) показників населення України, що враховуються під час розроблення нормативів раціонального розміщення аптечної мережі, Гудзенко О. П., Пономаренко М. С., Сятиня М. Л., Алексєєва І. М., Клименко І. В., Глуховський П. В., Кирпач О. В., Говоруха М. О. (2013)
Власенко І. О. - Вивчення асортименту лікарських засобів для місцевого лікування грибкових уражень, що ускладнені кератозом, Арам Дуллах, Давтян Л. Л. (2013)
Кривов’яз О. В. - Вивчення структури фармацевтичного ринку лікарських препаратів для лікування глаукоми (2013)
Шаповалов В. В. - Вивчення окремих аспектів стану модернізації сфери охорони здоров’я України на засадах медичного та фармацевтичного права (2013)
Коротков В. А. - Вибір оптимальної технології одержання олійного екстракту плодів маклюри, Кухтенко О. С., Гладух Є. В. (2013)
Здорик О. А. - Світовий досвід визначення терміну придатності лікарських засобів аптечного виготовлення (2013)
Малецька З. В. - Обґрунтування вибору поверхнево-активних речовин у складі вагінальних супозиторіїв, Давтян Л. Л. (2013)
Девяткіна А. О. - Синтез, будова та дослідження фармакологічної активності метилових естерів 4,5-диметокси-N-фенілантранілових кислот, Ісаєв С. Г., Кизь О. В., Жегунова Г. П. (2013)
Бевз Н. Ю. - Розроблення методик контролю якості фенатразолу – потенційного протиепілептичного засобу, Перехода Л. О., Георгіянц В. А. (2013)
Скрипська О. В. - Синтез та антимікробна активність нітрогеновмісних гетероциклічних сполук з кумариновим фрагментом, Бліндер О. В., Єленіч О. В., Литвин Р. З., Нещадін А. О., Обушак М. Д., Ягодинець П. І. (2013)
Гузьо Н. М. - Хромато-мас-спектрометричне дослідження летких сполук парила звичайного (Agriminia eupatoria L.), Грицик А. Р. (2013)
Семенченко О. М. - Дослідження гострої токсичності та протизапальної активності екстрактів трави деяких видів роду Salvia L., Цуркан О. О., Корабльова О. А., Бурмака О. В. (2013)
Каплаушенко А. Г. - Вивчення фармакокінетики морфоліній 2-(5-(4-піридил)-4-(2-метоксифеніл)-1,2,4-триазол-3-ілтіо)ацетату (2013)
Довгань Р. С. - Вплив периндоприлу на ультраструктуру передсердних кардіоміоцитів серця щурів зі спонтанною артеріальною гіпертензією, Чекман І. С., Чухрай С. М., Ткаченко В. В. (2013)
Пам’яті Тамари Костянтинівни Семенюк (2013)
Пам’яті видатного фармакогноста, педагога і науковця – Ладної-Роговської Любові Яківни (2013)
Перкова Т. И. - Исследование выщелачивания трещиноватых пород под влиянием минерализованных шахтных вод, Рудаков Д. В. (2014)
Солодкий Є. В. - Визначення газонасичення присвердловинної зони пласта-колектора за геофізичними даними, Карпенко О. М. (2014)
Евграшкина Г. П. - Математические модели изменения гидрогеологических условий хвостохранилищ в горнодобывающих регионах, Максимова Э. А. (2014)
Ступник Н. И. - Разработка рекомендаций по выбору типа крепления горных выработок и их сопряжений в условиях урановых шахт гп "ВостГОК", Федько М. Б., Письменный С. В., Колосов В. А. (2014)
Сдвижкова Е. А. - Анализ закономерностей формирования нагрузки на крепь при проектировании монтажних камер струговых лав в условиях шахт Западного Донбасса, Бабец Д. В., Смирнов А. В. (2014)
Виноградов Б. В. - Нерівномірність розподілу навантаження за довжиною контактних ліній відкритих зубчастих передач барабанних млинів (2014)
Pryhorovska T. O. - Probabilistic estimate of pdc drill bit wear rate, Chaplinskyy S. S. (2014)
Derbaba V. A. - Evaluation of the adequacy of the statistical simulation modeling method while investigating the components presorting processes, Zil V. V., Patsera S. T. (2014)
Seituly K. - Modern approaches to slope stability valuation while surface mining, Shashenko A. N., Kovrov O. S. (2014)
Никонець Л. О. - Моделювання електромагнітних процесів в обмотках трансформатора за дії внутрішніх перенапруг мережі, Молнар М. М., Сабат М. Б., Бучковський І. Р. (2014)
Кігель А. Г. - Приведення техніко-економічних показників електричних мереж до розрахункових умов (2014)
Саенко Ю. Л. - Устройство защиты измерительных трансформаторов напряжения от феррорезонансных процессов в сетях с изолированной нейтралью, Нестерович В. В., Попов А. С. (2014)
Сивокобыленко В. Ф. - Расчетно-экспериментальное определение параметров схем замещения и характеристик асинхронных двигателей, Василец С. В. (2014)
Лебедев Я. Я. - Исследование условий труда горнорабочих по пылевому фактору в горных выработках марганцевых шахт, Лутс И. О. (2014)
Гуліда Е. М. - Вплив пожеж на екологічну безпеку навколишнього середовища, Ренкас А. А. (2014)
Гомеля Н. Д. - Влияние стабилизационной обработки воды на слабокислотном катионите в кислой форме на качество нанофильтрационного опреснения шахтной воды, Трус И. Н., Радовенчик Я. В. (2014)
Васильєв М. І. - Зменшення екологічного ризику за рахунок оптимізації проектів системи пожежогасіння на складах лісоматеріалів, Мовчан І. О., Коваль О. М. (2014)
Байбуз О. Г. - Інформаційна технологія нечіткої кластеризації багатовимірних часових рядів на прикладі гідрохімічного моніторингу річки Самара, Сидорова М. Г. (2014)
Мельников А. М. - Оцінка використання світових ресурсів мідьвмісної сировини, Герасименко Т. В. (2014)
Петрушевська В. В. - Напрями державного регулювання фінансової політики в періоди глобальної економічної нестабільності (2014)
Herasymchuk Z. V. - Theoretical and methodological foundations for maintaining of sustainable development of cities and metropolitan agglomerations, Averkyna M. F. (2014)
Zhuravleva I. V. - Capital structure rationalization taking into account the intellectual component, Latysheva I. L. (2014)
Титул, зміст (2014)
Харченко Ю. О. - Пріоритетні завдання державної служби зайнятості в умовах сучасних викликів на ринку праці (2014)
Могильний О. М. - Зайнятість сільського населення: нові виклики щодо екологізації аграрного сектору відповідно до європейських вимог (2014)
Колот А. М. - Трансформация института занятости как составляющая глобальных изменений в социально-трудовой сфере: феномен прекаризации (2014)
Маршавін Ю. М. - Шляхи забезпечення узгодженості підготовки фахівців у навчальних закладах України з потребами ринку праці: методологічні та прикладні аспекти (2014)
Корж О. В. - Сезонне безробіття у сільській місцевості: причини виникнення та шляхи подолання (2014)
Батюк А. А. - Вдосконалення механізму державного регулювання у сфері працевлаштування молоді (2014)
Курманська В. Д. - Мотивація персоналу у системі управління людськими ресурсами в сучасних умовах господарювання (2014)
Побірченко Н. А. - Освітні засади підтримки зайнятості людини в умовах ринкових відносин (2014)
Пріб К. А. - Природа та механізми опору змінам в організації (2014)
Кузьмін В. В. - Організаційна взаємодія державної служби зайнятості та випускників ВНЗ із різних специфічних соціальних груп: кар’єрний аспект (2014)
Лукашевич О. М. - Професійна психологічна ресурсність як чинник громадянського розвитку дорослої особистості: теоретико-методологічний дискурс (2014)
Скульська В. Є. - Теоретичні аспекти дистанційного навчання безробітних за робітничими професіями (2014)
Блудова М. В. - Проблеми створення нових робочих місць для вимушених переселенців за допомогою іноземних інвестицій (2014)
Behbudova G. F. - The study of socio-demographic situation and employment opportunities of disabled persons in Azerbaijan (2014)
Посикалюк Н. А. - Напрями удосконалення роботи Кам’янець-Подільського міського центру зайнятості з організації працевлаштування людей з інвалідністю (2014)
Title, contents (2014)
Kondratenko Yu. - Design of the Fuzzy Control System for the Waste Heat Utilization Plants Driven by the Thermoacoustic Engine, Korobko V., Korobko O., Moskovko O. (2014)
Malarvizhi S. P. - Enhanced Reconfigurable Weighted Association Rule Mining for Frequent Patterns of Web Logs, Sathiyabhama B. (2014)
Helmich O. - Seamless and Secure Integration of Social Media, E-Portfolio and Alumni Services into University Information Architecture, Herzog M. A., Neumann C. (2014)
Zhao D. - Fast Solver for Interior Point Method of SVM Training by Parallel GMRES and HSS (2014)
Sonbul O. - Determining the Operating Distance of Air Ultrasound Range Finders: Calculations and Experiments, Kalashnikov A. N. (2014)
Lagunov A. - Cognitive System of the Hepatorenal Syndrome Screening in Persons with Alcohol Abuse, Lagunova D., Berdennikova I. (2014)
Мокін О. Б. - Ідентифікація еквівалентної за критичною частотою математичної моделі мінімального порядку для багатовимірного динамічного об’єкта, Мокін В. Б., Мокін Б. І., Чернова І. О. (2014)
Петришин І. С. - Тестування та оцінка впливу обчислювальних компонентів на метрологічні характеристики засобів вимірювань витрати та кількості газу, Безгачнюк Я. В., Петришин Н. І., Бас О. А. (2014)
Сторчун Є. В. - Дослідження залежності жорсткості артерії від її геометричних параметрів і пульсової сили, Яковенко Є. І. (2014)
Кухарчук В. В. - Оцінювання похибок перетворення вологості у фазове зміщення інформативної хвилі, Богачук В. В., Граняк В. Ф. (2014)
Соломічев Р. І. - Розробка двопроменевого вимірювача концентрації та дисперсності вугільного пилу з компенсацією температурного дрейфу, Вовна О. В., Зорі А. А. (2014)
Васілевський О. М. - Методологічні засади метрологічного забезпечення вимірювань параметрів руху електромоторів у статичному режимі роботи (2014)
Моргун А. С. - Прогнозування за методом граничних елементів осідання 17-поверхової споруди, Крайсвітня О. В. (2014)
Гасій Г. М. - Монтаж елементів просторових сталезалізобетонних конструкцій (2014)
Титар С. С. - Транспортування в’язких продуктів переробки нафти, Зайцев Д. В. (2014)
Березюк О. В. - Моделювання поширеності способів утилізації звалищного газу для розробки обладнання та стратегії поводження з твердими побутовими відходами (2014)
Стискал О. А. - Аналіз чинників екологічної небезпеки хлорованої питної води, Петрук В. Г. (2014)
Ранський А. П. - Каталіз реакції переестерифікації природних тригліцеридів, Гордієнко О. А., Євсєєва М. В. (2014)
Ящолт А. Р. - Моделювання якості вод річок засобами геостатистичного аналізу з урахуванням напрямку їх течії, звивистості та топології приток, Присяжнюк Ю. С., Костик В. І. (2014)
Кулинич Т. В. - Управління персоналом вітчизняних підприємств з урахуванням трудової мотивації (2014)
Мокін Б. І. - Синтез структури системи автоматичного контролю технічного стану силових електричних кіл тягового електровоза, Лобатюк Ю. А., Жуков С. О. (2014)
Боровик О. В. - Методика структурного синтезу підсистем первинних перетворювачів відновлюваної енергії систем електрозабезпечення технічних засобів охорони кордону, Левков В. В. (2014)
Лежнюк П. Д. - Оптимальне керування режимами електричних мереж для локальних САК з урахуванням системного ефекту, Рубаненко О. Є., Килимчук А. В. (2014)
Шевчук Ю. В. - Дослідження продуктивності роботи STM32F407VGT6 з .Net MF, Проценко Д. П., Міхєєв А. І. (2014)
Клименко І. А. - Класифікація реконфігурованих обчислювальних систем, Рудницький М. В. (2014)
Красноштан М. А. - Підвищення ефективності використання міської електрички в місті Києві за рахунок запровадження, Красноштан О. М., Шпильовий І. Ф. (2014)
Бурєнніков Ю. А. - Математичне моделювання просторового руху маніпулятора з урахуванням гідродинамічних процесів у гідророзподільнику мехатронного приводу, Козлов Л. Г., Петров О. В. (2014)
Осадчук В. С. - Вольт-амперна характеристика радіовимірювального мікроелектронного перетворювача витрат рідини на основі біполярної транзисторної структури, Осадчук О. В., Ющенко Ю. А., Яремішена Н. А., Осадчук Я. О. (2014)
Білинський Й. Й. - Порівняльна характеристика методів експертно-аналітичного контролю якості скрапленого нафтового газу, Книш Б. П. (2014)
Барковська А. А. - Про одну інверсну напівгрупу, що пов’язана з групою афінних перетворень поля F5, Дереч В. Д. (2014)
Борисенко Д. В. - Нові шляхи розвитку вузівського навчання: інформаційно-комунікаційний аспект (2014)
Вовченко Г. - Збирач скарбів народної мови (до 90-річчя від дня народження професора В. І. Добоша) (2014)
Белей О. - Статус українських сакронімів та принципи їх класифікації (2014)
Вегеш А. - Конотативне та функціональне наповнення літературно-художніх антропонімів у романі Мирослава Дочинця "Лис у винограднику" (2014)
Виноградов А. - Семантико-стилистические параметры русских и венгерских глаголов как фактор их префиксально-директивной валентности: введение в проблему (2014)
Галас Б. - Важливі вияви лексикографічного досвіду А. Кримського (2014)
Дутка О. - Омонімія в колі сучасних наукових проблем (2014)
Крайник В. - Принципы соединения гетерогенных элементов в языке А. Радищева (2014)
Макар Г. - Цензурні переслідування української мови в російській імперії в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Малець Н. - Літературно-просвітницька діяльність союзу визволення України у роки першої світової війни (2014)
Миголинець О. - Із спостережень над лексикою власне весільного обряду в українських закарпатських говірках (2014)
Миголинець-Шовак О. - До поняття дискурсу в сучасній лінгвістиці, Петій Н. (2014)
Негер О. - Державна ідеологія як чинник впливу на розвиток закарпатоукраїнського урбанонімікону в кінці ХХ – на початку ХХІ ст. (2014)
Онишко Л. - Механізми синестезії в ідіостилі А. Лотоцького (2014)
Папіш В. - Мовна об’єктивація психологічної акцентуації в оповіданні В. Винниченка "Таємна пригода" (2014)
Пискач О. - Номінація поховальних обрядодій та місця їх проведення в закарпатському говорі (2014)
Сабадош І. - Засади дослідження історії української ботанічної лексики ХІХ — поч. ХХ ст. (2014)
Статєєва В. - Тарас Шевченко на Закарпатті в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: мовний аспект (2014)
Сугоняк В. - Листи М. Симулика до К. Галаса у контексті мовних, літературних і культурно-освітніх змагань на Закарпатті в 1941–1944 роках (2014)
Устюгова Л. - Деепричастия в художественной прозе ХIХ века (2014)
Харьківська О. - Суфіксальний словотвір відад’єктивних іменників чоловічого роду в українських говорах Закарпаття (2014)
Шкурко Г. - Назви традиційних видів транспорту та їх частин у закарпатських говірках (2014)
Балла Е. - Наративний дискурс малої прози Василя Симоненка (2014)
Барчан В. - Проблема пам’яті в поемі "Гайдамаки” Т. Шевченка (2014)
Бекасова Е. - Величайшее обновление жизни в "Повести временных лет" (к 900-летию создания памятника) (2014)
Ігнатович О. - Реконструкція біблійної легенди у новелі "Чайки летять на схід" Івана Чендея (2014)
Кузьма О. - Інтертекстуальність драми С. Черкасенка "Ціна крові” (2014)
Мікула О. - Спогад як елемент внутрішньої архітектоніки у новелах Івана Чендея (2014)
Панчук О. - Мифопоэтические исследования в современном русском и украинском литературоведении (2014)
Піцишин М. - Передумови виникнення дитячої літератури на Україні (2014)
Талабірчук О. - Проблематика повісті "Ангел над містом" Івана Яцканина (2014)
Тиховська О. - Уявлення про відьму у світогляді українців (2014)
Балла Е. - Художній профіль талановитої поетеси (2014)
Миголинець О. - Вагоме дослідження з історії української ботанічної лексики (2014)
Сенько І. - Ще одна книга про Олександра Духновича (2014)
Тиховська О. - "Втілення мрії або шлях до щастя" (до ювілею Валентини Володимирівни Барчан) (2014)
Колоскова О. К. - Діагностичне значення імунологічних маркерів запальної відповіді організму у верифікації бактеріальної природи фебрильних нападів бронхіальної астми в дітей раннього та дошкільного віку, Білоус Т. М., Ортеменка Є. П. (2014)
Шостакович-­Корецкая Л. Р. - Сравнительная характеристика эпидситуации с ВИЧ/СПИДом в двух административных районах крупного промышленного центра, Николайчук М. А., Будаевая И. В., Якунина О. М., Чикаренко З. А., Садовой Ю. А. (2014)
Rуabokon O. V. - Influence of Various Schemes of Pathogenetic Treatment on the State of Prooxidant-Antioxidant Homeostasis on Patients with Acute Hepatitis B and Concomitant Use of Alcohol in Hepatotoxic Doses, Furyk O. O., Ushenina N. S. (2014)
Мороз Л. В. - Визначення кількісного вмісту HBsAg у сироватці крові під час комплексного моніторингу хронічного гепатиту В у ВІЛ-­інфікованих пацієнтів, Мельник Т. О., Матковський І. А. (2014)
Леженко Г. О. - Роль Clostridium perfringens у формуванні синдрому ураження кишечника у дітей та можливості медикаментозної корекції, Усачова О. В., Гиря О. М., Гінзбург Р. М. (2014)
Мороз Л. В. - Прогнозирование фармакотерапии хронического гепатита С в зависимости от полиморфизма гена IL28B, Романчук К. Ю. (2014)
Колоскова О. К. - До питання ранньої діагностики стрептококових тонзилофарингітів у дітей, Іванова Л. А., Бєлашова О. В., Марусик У. І., Горбатюк І. Б. (2014)
Кузьміна В. О. - Клінічний випадок лістеріозного менінгіту, Піддубна О. В., Пипа Л. В., Бавровський В. В., Чурбанова Г. В. (2014)
Гвоздовська І. М. - Анкілостомідоз — рідкісний в Україні гельмінтоз (клінічний випадок), Пипа Л. В., Піддубна О. В., Гега Ж. А., Ганчева О. Є. (2014)
Колоскова О. К. - Особливості дифтерії в дітей, Іванова Л. А., Марусик У. І., Бєлашова О. В., Гарас М. Н., Андрєєв М. Д., Прокоп’юк О. В. (2014)
Супотницкий М. В. - ВИЧ/СПИД­пандемия — проблема, требующая переосмысления. К 30-­летию открытия вируса иммунодефицита человека (2014)
Костенко О. М. - Концепція прав людини: сучасний стан і перспективи розвитку (2011)
Бондарчук Н. О. - Проставлення апостиля на документах, що видані нотаріусами та судами України (2011)
Нечипорук С. В. - Особливості нотаріального провадження при вчиненні протесту векселя про неплатіж (2011)
Соловецька В. М. - Особливості правового регулювання посвідчення правочинів щодо нерухомого майна за участю малолітніх та неповнолітніх осіб (2011)
Податковий кодекс України: застосування деяких норм в нотаріальній практиці (продовження) (2011)
Кіндюк Б. В. - Доктрини українського лісового права та їх відображення в нормативно-правових актах (2011)
Мацькевич М. М. - Культурні права і свободи в системі прав і свобод людини і громадянина в Україні: історико-правовий аспект (2011)
Тертишник В. М. - Законодавча влада України: концептуальні проблеми вдосконалення (2011)
Слінько Т. М. - Правова природа окремої думки судді Конституційного Суду України, Ткаченко Є. В. (2011)
Бірюков О. М. - Банкрутство громадян: за і проти. (2011)
Олійник О. В. - Об’єктивність – безальтернативна парадигма оцінки проблем забезпечення інформаційної безпеки (2011)
Волощук А. М. - Досудова угода про співпрацю – дієвий засіб протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (на основі вивчення світового досвіду) (2011)
Мохончук С. М. - Суб’єкт злочину проти миру і безпеки людства у міжнародному кримінальному праві (2011)
Черняк Ю. В. - Основні напрями розвитку інституту визнання та виконання іноземних судових рішень у спорах щодо дитини: досвід Європейського Союзу (2011)
Котюк І. В. - Виникнення потреб та інтересів як підстава формування адміністративно-правових відносин (2011)
Кочергіна В. О. - Підстави визнання недійсними (незаконними) рішень органів юридичних осіб як правових актів і підстав виникнення цивільних прав в Україні (2011)
Кушнір І. В. - Окремі аспекти розвитку цивільного процесуального законодавства України у сфері перегляду судових рішень на підставі рішення Європейського суду з прав людини (2011)
Погорєлов С. І. - Особливості застосування заходів адміністративної відповідальності до органів державної влади за антиконкурентні дії (2011)
Рибак Н. С. - Застосування виборчої системи при проведенні місцевих виборів у розрізі конституційно-правового досвіду Європейського Союзу (2011)
Риндюк В. І. - Ревізія законодавства: поняття, зміст та види (2011)
Тімашов В. О. - Поняття адміністративного процесу, його ознаки, принципи, структура, класифікація (2011)
Ботезат С. П. - Концептуальні засади та напрями розвитку вищої освіти в Україні (2011)
Бадалова О. С. - Загальні історико-правові аспекти боротьби з корупцією (2011)
Новини юриспруденції (2011)
Нагородження і призначення (2011)
Вітаємо (2011)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих з 1 жовтня 2011 року по 31 жовтня 2011 року (2011)
Титул, зміст (2012)
Андрющенко К. А. - Теоретичні аспекти розвитку дорожньо-транспортної системи як сладової виробничої інфраструктури регіону (2012)
Шевченко Н. І. - Державний фінансовий контроль в Україні: сучасний стан, проблематика, напрямки реформування, Куліченко В. О. (2012)
Дудка В. В. - Переваги приватної медицини та вигоди держави у підтримці розвитку приватного сектора системи охорони здоров’я України (до проблеми державного регулювання здоровоохоронної сфери) (2012)
Паращенко Л. І. - Механізми державного управління загальною середньою освітою в контексті національної стратегії розвитку освіти (2012)
Ткачова О. К. - Специфіка інституціоналізації в сфері управління митною справою (2012)
Шпачук В. В. - Організаційні засади переходу до стратегічного антикризового управління банківською системою (2012)
Швайка М. А. - Шляхи перетворення грошей із засобу пограбування народу в активне знаряддя державного будівництва (2014)
Захожай В. Б. - Система управлінських рішень за результатами статистичного аналізу держбюджету України, Захожай К. В. (2014)
Олешко В. В. - Сучасні способи забезпечення еколого-економічної ефективності господарської діяльності підприємства (2014)
Тимощик Л. П. - Оцінка ефективності управління власністю як базова категорія оцінки майна (2014)
Тарасенко Ю. В. - Сучасні концепцій та технологій реалізації логістичних процесів (2014)
Лощихін О. М. - Теоретичні проблеми функцій сучасного конституційного права (2014)
Лушер В. В. - Роль забезпечення обігу інформації в підвищенні ефективності діяльності органів прокуратури України (2014)
Шаповалов А. В. - Адміністративно-правові засади процедур проходження служби в органах прокуратури України (2014)
Московець В. І. - Адміністративно-правовий статус недержавних правоохоронних формувань (2014)
Балабан С. М. - Моніторинг адміністративно-правового регулювання як засіб забезпечення його ефективності (2014)
Гладкова Є. О. - Адміністративно-правове регулювання земельних відносин в Україні: стан та перспективи розвитку (2014)
Лавренова О. І. - Організаційно-структурні аспекти адміністративно-правового статусу державної служби як центрального органу виконавчої влади (2014)
Сандул Я. М. - Становлення виконавчих органів місцевих рад в незалежній Україні як суб’єктів адміністративного права (2014)
Казачук І. В. - Використання у доказуванні електронних джерел фактичних даних в адміністративно-деліктному процесі (2014)
Ясуник Л. І. - Правові засади діяльності дипломатичних представництв України за кордоном (2014)
Білас А. І. - Взаємовідносини України та європейського поліцейського офісу, перспективи розбудови європейського поліцейського простору (2014)
Євдокимов В. М. - Кримінологічна безпека України у новітніх умовах державотворення: основні проблеми та шляхи їх вирішення (2014)
Кощинець В. В. - Участь спеціаліста-психолога в юрисдикційному процесі (2014)
Масол Д. І. - Вплив мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості на призначення покарання засудженому (2014)
Дегтярев С. Е. - Совершенствование роли потерпевшего при назначении наказания в уголовном праве Украины (политико-правовой аспект) (2014)
Куцкір Г. М. - Порядок відшкодування шкоди, завданої незаконним позбавленням або обмеженням права власності у кримінальному провадженні (2014)
Попович М. І. - Одержання оперативно-розшукової інфорації про сліди злочинів у сфері обігу наркотичних засобів (2014)
Фурман Я. В. - Актуальні питання використання спеціальних знань при розслідуванні злочинних посягань на культурні цінності, твори мистецтва та предмети антикваріату (2014)
Баганець В. О. - Господарсько-правова відповідальність органів державної влади (на прикладі прокуратури) (2014)
Гостюк В. І. - Проблеми правового регулювання безпеки туризму (2014)
Гоштинар С. Л. - Правове забезпечення охорони земель сільськогосподарського призначення як передумова сталого розвитку агропромислового комплексу України (2014)
Олейник Е. Н. - Социально-правовая роль трудового договора в современных экономических отношениях (2014)
Щербина В. С. - Перспективи еволюції науки господарського права України (рецензія на монографію М. Ю. Потоцького "господарсько-правовий захист інтелектуальної власності в Україні") (2014)
Канцір В. С. - Тероризм у сучасному глобалізаційному просторі: філософсько-правовий вимір (2014)
Захарчук А. С. - Права людини в контексті доктрини природного права періоду Української Народної Республіки й Української держави (2011)
Прилуцький С. В. - Суд як соціальний феномен цивілізаційного розвитку людства (2011)
Волощук О. Т. - Місце Президента у механізмі державної влади з позиції концепції розподілу влад (2011)
Мірошниченко Ю. Р. - Конституційно-правові засади визначення категорії "народ" як основного суб’єкта народовладдя в Україні (2011)
Апанасюк М. П. - Юридичні особливості договору ренти (2011)
Євко В. Ю. - Основні протиріччя правового регулювання міждержавного всиновлення в Україні, Кравчук С. М. (2011)
Роговенко Д. С. - Забезпечення протидії шахрайству у сфері фінансових послуг (2011)
Тимошенко В. І. - Протиправна поведінка: визначення та мотивація (2011)
Головкін О. В. - Державний контроль і нагляд у сфері охорони навколишнього середовища в Україні як функція управління (2011)
Ануфрієв М. І. - Науково-теоретичне дослідження адміністративно-правових засад зовнішньоекономічної діяльності в Україні (2011)
Арнаутова Л. М. - Зміст та сутність правового забезпечення інформаційної політики України у сфері європейської інтеграції (2011)
Дуброва О. Б. - Поняття, суб’єкти та різновиди конституційного контролю (2011)
Колосінський І. А. - Правовий статус органів спеціалізованих іпотечних установ (2011)
Савченко А. С. - Позасудовий порядок легалізації самочинного будівництва в Україні (2011)
Тимошенко О. А. - Право касаційного оскарження та порядок його реалізації в цивільному судочинстві України (2011)
Кондрух Н. В. - Трудовий договір та його види (2011)
Рудко Б. Б. - Деякі проблемні питання опису майна: статус майна, процедура опису та відповідальність (2011)
Податковий кодекс України: застосування деяких норм в нотаріальній практиці (2011)
Новини юриспруденції (2011)
Нагородження і призначення (2011)
Вітаємо (2011)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих з 1 листопада 2011 року по 30 листопада 2011 року (2011)
Наукові статті, опубліковані у 2011 році (2011)
Титул, зміст (2007)
Рибка Р. В. - Особливості висушування флокованих зображень (2007)
Наrrі І. - Badanie wpływu czynnikow technologicznych na paramatry form fleksodrukowych wykonanych cyfrowa metodą laserovo-fotochemiczna (2007)
Бернацек В. В. - Дослідження фізико-механічних властивостей кашированого мікрогофрокартону (2007)
Назар І. М. - Вплив властивостей паперів на якість відбитків рулонного офсетного друку часописів: математичні моделі (2007)
Йордан Г. М. - Дослідження товщини клейового шару та рівномірності його нанесення на корінець книжкового блока при незшивному клейовому скріпленні (2007)
Бойко В. В. - Системи радіочастотної ідентифікації: класифікація і сфера застосування (аналітичний огляд), Гавенко С. Ф. (2007)
Ясінський М. Ф. - Лазери та їх застосування у процесах поліграфічного виробництва, Румянцев Ю. М., Ясінська Л. М., Маркелова А. В. (2007)
Ясінський М. Ф. - Дослідження вимушеного комбінаційного розсіювання світла в полімерах (2007)
Грабаровський А. П. - Електрохімічне підготування алюмінію для виготовлення монометалевих офсетних друкарських форм, Таран Г. В., Холод Г. І. (2007)
Войтенко С. О. - Технологічні фактори якості офсетної продукції та параметри її оцінки: анкетування думок фахівців, Якуцевич С. М. (2007)
Маїк В. З. - Вплив матеріалів штампів для тиснення на стійкість їх до зношування, Іванчишин Г. М., Дудич І. І. (2007)
Дмитрик Т. - Особливості відтворення градацій у флексограф1чному друці на полімерних плівках, Естріна М., Снігур Н., Ярка Н. (2007)
Білас Л. - Системи контролю фарбонанесення в аркушевому офсетному друці (2007)
Величко О. М. - Технологічні аспекти передачі інформації у концепції "друк на замовлення", Клименко Т. Є. (2007)
Маїк В. - Модель системи перетворень технології тиснення фольгою (2007)
Дурняк Б. В. - Методи побудови математичних моделей графічних засобів захисту, Пашкевич В. З. (2007)
Музика Д. В. - Аналіз засобів захисту документів та цінних паперів (2007)
Петриашвили Г. - Инженерный расчет прочности клеевого соединения книг (2007)
Мельникова Н. С. - Системи керування правами доступу до інформації (2007)
Олянишен Т. В. - Кольоровідтворення зображень фарбами УФ-отвердіння трафаретного друку (2007)
Гавенко С. Ф. - А. П. Гавриш - учений, учитель, Лазаренко Е. Т. (2007)
Крайдашенко О. В. - Віддалені фармакодинамічні ефекти застосування селективної бета-адреноблокади у хворих із хронічною серцевою недостатністю похилого і старечого віку, Свинтозельський О. О., Крайдашенко О. О. (2014)
Муляр Л. А. - Вплив преваліну на імунний статус хворих на сезонний алергічний риніт, Бобирьов В. М., Петрова Т. А., Островська Г. Ю. (2014)
Черняшова В. В. - Ризики виникнення побічних реакцій при застосуванні бета-адреноблокаторів у професійному спорті, Посохова К. А., Шевчук О. О. (2014)
Ільків І. І. - Дія Н2S-вмісного напроксену на стан системи NO-синтаза/аргіназа за умов стресу в тонкій кишці, Панасюк Н. Б., Білецька Л. П., Скляров О. Я. (2014)
Мельник А. В. - Вплив тестостерону на продукцію гідроген сульфіду в міокарді щурів (2014)
Денисенко Н. В. - H2S-Зв’язаний нестероїдний протизапальний препарат АТB-346 володіє зниженою гастротоксичністю порівняно з впливом його структурного аналога напроксену, Фоменко І. С., Федевич Ю. М., Скляров О. Я. (2014)
Нікітченко І. В. - Вплив Nw-нітро-L-аргініну на зміни показників прооксидантно-антиоксидантної системи мітохондрій печінки щурів за умов рабдоміолізу, Бараннік Т. В., Нікітченко Ю. В., Алі С. Г., Каліман П. А. (2014)
Філіпець Н. Д. - Стан протеолізу/фібринолізу тканин нирок під впливом флокаліну та дилтіазему за умов розвитку гіпоксичної гістогемічної нефропатії (2014)
Панасюк Я. В. - Вплив ловастатину на регенерацію кісткової тканини в щурів, Корда М. М. (2014)
Непорада К. С. - Вплив меланіну на активність NO-синтази, a-амілази та орнітиндекарбоксилази в слинних залозах за умов омепразоліндукованої гіпергастринемії, Берегова Т. В., Сухомлин А. А. (2014)
Городиловська М. І. - Дослідження впливу Lactobacillus Reuteri (Biogaia) на слизову оболонку стравоходу в комплексному лікуванні еозинофільного езофагіту у школярів (2014)
Щудрова Т. С. - Ренальні ефекти трипептидів AED та EDL при застосуванні за умов гентаміцинової нефропатії, Заморський І. І. (2014)
Сас П. А. - Патогенетична роль порушення ниркового транспорту іонів натрію в динаміці гострого ураження легень, Бондаренко Ю. І. (2014)
Палиця Л. М. - Дослідження впливу фулеренів С60 на гепатотоксичність толуолу, Ястремська С. О., Корда М. М. (2014)
Геруш І. В. - Вплив 14-добового введення мелатоніну на стан оксидантної та антиоксидантної систем і вміст гідроген сульфіду в крові щурів при алоксановому цукровому діабеті, Лугініч Н. М. (2014)
Бабік І. В. - Ефективність ноотропного препарату при лікуванні порушення біоелектричної активності головного мозку в дітей віком 7–14 років із діагнозом позашпитальної пневмонії (2014)
Андрейчин С. М. - Вплив глутаргіну на зв’язувальну функцію сироваткового альбуміну та інші показники функціонального стану печінки при гострому токсичному гідразиновому гепатиті, Скірак З. С. (2014)
Яремій І. М. - Вплив екзогенного мелатоніну на активність піруваткінази та лактатдегідрогенази в яснах і крові алоксандіабетичних щурів, Кушнір О. Ю., Кузик Л. Г. (2014)
Демкович А. Є. - Вплив тіотриазоліну на активність процесів пероксидного окиснення ліпідів та активність ферментів антиоксидантного захисту в сироватці крові за умов розвитку експериментального постекстракційного альвеоліту (2014)
Турчин М. В. - Динаміка показників антиоксидного захисту крові та водянистої вологи за умови експериментальної механічної непроникної травми рогівки, Кліщ І. М. (2014)
Александрова К. В. - Пошук нейропротекторів з енерготропними властивостями в ряду похідних ксантину, Бєленічев І. Ф., Левіч С. В., Юрченко Д. М., Шкода О. С., Носач С. Г. (2014)
Нагорна О. О. - Вплив ірбесартану на фракції гідроксипроліну в сироватці крові щурів зі спонтанною артеріальною гіпертензією та активність колагенази, Чекман І. С., Горчакова Н. О., Бєленічев І. Ф. (2014)
Посохова К. А. - Вплив гіперфорину на результати фармакотерапії (2014)
Косуба Р. Б. - Фітохімічна корекція металотоксикозу в експерименті, Перепелиця О. О., Гордієнко В. В. (2014)
Бухтіярова І. П. - Вплив антагоніста рецепторів інтерлейкіну-1 ралейкіну на перебіг дитизонового діабету в кролів, Щокіна К. Г., Дроговоз С. М. (2014)
Звягинцева Т. В. - Изучение безопасности метилурациловой мази с наночастицами серебра в эксперименте, Мороз А. Н., Миронченко С. И., Гринь И. В., Чебанов В. А., Гринь В. В. (2014)
Покотило О. А. - Фотокаталітична антибактеріальна активність наночастинок діоксиду титану (ТіО2) (2014)
Олещук О. М. - Деякі ризики при застосуванні антигіпертензивних препаратів першої лінії, Посохова К. А., Матюк Л. М. (2014)
Поготова Г. А. - Дія селенази на показники цитолізу в сироватці крові щурів при токсичному гепатиті, Чекман І. С., Горчакова Н. О., Бєленічев І. Ф. (2014)
Бойко Л. А. - Застосування мексидолу для корекції порушень біоенергетичних процесів за умов одночасного ураження щурів карбофосом і тетрахлорметаном, Фіра Л. С., Герасимець І. І. (2014)
Іванова Н. І. - Вплив вінборону та тіотриазоліну на ступінь деструктивних ушкоджень у міокарді при гострій експериментальній доксорубіциновій кардіоміопатії за даними біохімічних показників, Степанюк Г. І., Іванова Е. Г. (2014)
Дахим І. С. - Вивчення гострої токсичності густого екстракту стокроток багаторічних, Кошова О. Ю., Болюх О. О. (2014)
Денисюк О. М. - Застосування бурштинової кислоти для посилення протигіпоксичного ефекту антигіпоксантів, Степанюк Г. І. (2014)
Сатурська Г. С. - Ефективність патогенетичної корекції експериментального дифузного ішемічно-некротичного кардіосклерозу, Бондаренко Ю. І., Денефіль О. В., Потіха Н. Я., Чарнош С. М., Пелих В. Є., Юріїв К. Є. (2014)
Жилюк В. І. - Ефекти гіпоглікемічних засобів відносно процесів навчання та збереження набутої навички у щурів з алоксановою гіперглікемією (2014)
Пузиренко А. М. - Вивчення мітохондріо- та мембранопротекторних властивостей елгацину при експериментальній артеріальній гіпертензії у щурів, Чекман І. С., Горчакова Н. О. (2014)
Звягинцева Т. В. - Эффективность мазей тиотриазолина и метилурацила с наночастицами серебра при термическом ожоге в эксперименте, Гринь И. В., Мороз А. Н., Миронченко С. И. (2014)
Сампара С. Р. - Вплив аміногуанідину на патогенетичні ланки ураження матки, плаценти та легень новонароджених при гестаційному антифосфоліпідному синдромі, Посохова К. А., Черняшова В. В., Яремчук О. З. (2014)
Косуба Р. Б. - Про що свідчить фармаконагляд на Буковині, Петрюк А. Є., Климович К. М. (2014)
Пашинська О. С. - Порівняльна oцінка антиконвульсивної дії похідних хіназоліну та його конденсованих аналогів в експерименті (2014)
Матюшкіна М. В. - Розвиток депримуючих ефектів різнометальних (Mg, Co) біс(цитрато)германатів (станатів) (2014)
Стечишин І. П. - Масометричні та функціональні зміни при експериментальному цукровому діабеті й корекції препаратами кверцетину, Посохова К. А. (2014)
Мамчур В. Й. - Вплив пірацетаму та резвератролу на біохімічні маркери за умов експериментального метаболічного синдрому, індукованого високофруктозною дієтою, Мархонь Н. О., Лєвих А. Е. (2014)
Саєнко А. В. - Порівняльна оцінка курсового введення натрієвої солі 3-(2-оксо-3-феніл-2H-(1,2,4)триазино(2,3-c) хіназолін-6-іл) пропанової кислоти та бемітилу на поведінково-пошукові реакції щурів за умов тривалої гіпокінезії (2014)
Худан-Цільо І. І. - Застосування інгібітора iNOS при контактному дерматиті, Корда М. М. (2014)
Савченкова Л. В. - Оцінка ефективності та безпечності застосування фіксованих комбінацій гіпотензивних лікарських засобів у хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію, Афоніна Т. В. (2014)
Посохова К. А. - Негативні наслідки неналежного використання анаболічних стероїдів, Олещук О. М., Черняшова В. В. (2014)
Бобирьов В. М. - Медикаментозно-індуковані гепатотоксичні реакції при проведенні радіохіміотерапії, Почерняєва В. Ф., Дев’яткіна Т. О., Лимар Л. О. (2014)
Бердей Т. С. - Дослідження жовчогінної дії сухого екстракту трави чорнобривців у інтактних щурів, Кошова О. Ю. (2014)
Посохова К. А. - Зміни гістологічної будови печінки при її ураженні парацетамолом і призначенні тіотриазоліну та ацетилцистеїну, Вольська А. С., Шевчук О. О., Яремчук О. З. (2014)
Савченкова Л. В. - Особливості небажаних реакцій лікарських засобів у дітей різного віку, Акімова М. С. (2014)
Сімонов П. В. - Нанобіотехнологічні методи синтезу протимікробних лікарських засобів на основі наночастинок міді (2014)
Казак Л. І. - Антагоніст кальцію фелодипін у кардіологічній практиці, Гребельник А. І. (2014)
Яковлева О. О. - Порівняльна нефропротекторна ефективність комбінованих інфузійних розчинів при опіковій хворобі в щурів у гострий період, Семененко О. М. (2014)
Прискока А. О. - Наночастинки срібла у лікуванні інфекцій, спричинених антибіотикорезистентними мікроорганізмами, Микитюк А. В. (2014)
Геруш О. В. - Вплив нових препаратів природного походження на проникність еритроцитарних мембран, Яковлєва Л. В., Леницька О. Б. (2014)
Аль ШадатНурАльхуда Ахмад - Медицинские и фармацевтические аспекты ионно-ацетатного инфузионного раствора, Корытнюк Р. С., Давтян Л. Л. (2014)
Хромильова О. В. - Щодо створення нового комбінованого лікарського засобу для лікування туберкульозу з метою зменшення побічної дії базового препарату, Кучеренко Л. І., Бєленічев І. Ф., Портна О. О., Растворов О. А. (2014)
Горчакова Н. О. - Перспективи досліджень наночастинок металів у поєднанні з ефірними оліями для зовнішнього застосування, Нагорна Т. І. (2014)
Ющенко Т. І. - "Церапласт-S” – перспективний шлях введення лікарських речовин через шкіру, Слюсар О. А., Ліман Н. С. (2014)
Горчакова Н. О. - Удосконалення якості викладання фармакології (2014)
Князєва М. В. - Сучасні погляди на процес викладання біохімії у вищій школі (за матеріалами FEBS Congress 2013–2014) (2014)
Туманов В. А. - Науково-методичні основи викладання фармакології холінергічних засобів рослинного і синтетичного походження, Чекман І. С., Горчакова Н. О., Войтенко Г. М., Тимченко О. Г., Тимченко І. М., Яковлєва І. Ю., Єсько Н. О. (2014)
Колесниченко Г. Г. - Аналіз мотивації як фактора оптимізації навчального процесу у вивченні медичних дисциплін, Коваленко О. Ю., Малишев С. Л. (2014)
Дяченко В. Ю. - Сучасні аспекти викладання студентам елективного курсу "Побічна дія ліків” (2014)
Горчакова Н. О. - Науково-методичні аспекти викладання фармакології моноклональних антитіл, Шумейко О. В., Савченко Н. В. (2014)
Зубко А. М. - Комунальний вищий навчальний заклад "Херсонська академія неперервної освіти" Херсонської обласної ради: 70 років у педагогічному просторі Південного регіону, Жорова І. Я. (2014)
Воробйова О. М. - Ефективна робота школи – запорука успішної соціалізації особистості (до 130-річного ювілею Чулаківської школи) (2014)
Пригодич Л. Л. - Практичне застосування акмеологічного підходу під час вивчення іноземної мови (2014)
Досенко Г. П. - Організація профільного навчання в сільській місцевості: проблеми і перспективи (2014)
Лопатюк В. В. - Виховна система школи як чинник успішного становлення собистості (2014)
Сомченко І. М. - Використання інтерактивної дошки для підвищення ефективності уроків інформатики (2014)
Шпак О. М. - Створення дистанційного навчального курсу засобами середовища MOODLE (2014)
Германова И.Т. - Работа социального педагога по формированию оциальной компетентности учащихся в ПТУЗ – детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2014)
Горобець А. Я. - Система управління процесом формування професійних умінь та навичок майбутніх учителів під час магістерської підготовки (2014)
Гуцева С. І. - Роль ресурсного центру в підвищенні педагогічної майстерності вчителів іноземних мов, Богдан Л. О. (2014)
Дячкова Т. В. - Науково-дослідницька робота студентів та її вплив на фахову підготовку майбутніх спеціалістів (2014)
Кисла Н. В. - Використання екранних медіа в роботі соціального педагога з дітьми старшого дошкільного віку (2014)
Крилова М. Б. - Моніторинг як механізм визначення якості освіти, Баранчук І. В. (2014)
Кулявец Ж. В. - Использование методики Глена Домана в обучении чтению дошкольников с особыми потребностями (2014)
Сагач Г. М. - Любов Тараса Шевченка до дітей у малярстві (2014)
Антощенко М. В. - Розвиток навичок іншомовної комунікації учнів за допомогою мультимедійних презентацій (2014)
Варава С. А. - Формирование интереса к информатике в системе внеклассной работы со школьниками, Туркот Т. И. (2014)
Дегтярьова О. Г. - Розвиток продуктивного мислення в молодших школярів з інтелектуальними вадами (2014)
Зайшлий Ю. О. - Використання комп’ютерних технологій на уроках біології в 9 класі (2014)
Кірцхалія О. П. - Корекційна спрямованість роботи як специфіка професійної діяльності педагога-дефектолога (2014)
Кривов’яз А. В. - Застосування інтерактивних технологій під час вивчення англійської мови школярами середньої ланки освіти (2014)
Луценко Г. Л. - Психологічні особливості обдарованих дітей молодшого шкільного віку (2014)
Маслова Т. В. - Полодання дисграфії та дислексії в мінімальний термін на шкільному логопедичному пункті, Найдьонова Н. А. (2014)
Осипенко Т. М. - Формування монологічного зв’язного мовлення в молодших школярів із ЗНМ III рівня (2014)
Паленкова Е. В. - Формирование читательского интереса у пятиклассников в процессе изучения произведений М. Твена "Приключения Тома Сойера" и Э. Портер "Поллианна" (2014)
Панасюк О. В. - Компетентнісний підхід в освіті як шлях підвищення конкурентоспроможності випускника загальноосвітнього навчального закладу в сучасних умовах (2014)
Пирогов І. А. - Система виховної роботи в гімназії (2014)
Руденко Т. В. - Проблемно-исследовательская деятельность старшеклассников на уроках мировой литературы (2014)
Сергієнко В. П. - Застосування особистісно орієнтованого навчання для підвищення мовної грамотності учнів (2014)
Гусь Т. Й. - Виховна система Школи розвитку успішної особистості, Адзима Т. М. (2014)
Гридіна С. А. - Доцільність використання мультимедійних комп’ютерних презентацій на уроках іноземних мов (2014)
Домбровська Н. С. - Використання опорних схем у навчанні граматики та правопису учнів спеціальної школи, Михальчевска Л. Г. (2014)
Заярна Л. І. - Активізація діяльності молодших школярів у процесі оволодіння знаннями через гру (2014)
Казачкова Л. М. - Кіномистецтво як ефективний засіб виховання учнів (2014)
Краснобородько С. Є. - Розвиток науково-пізнавального інтересу молоді на прикладі роботи станції юних натуралістів м. Нова Каховка (2014)
Лисенко В. А. - Особливості використання мультимедійних технологій на уроках української літератури (2014)
Масинець А. О. - Організація науково-дослідницької діяльності учнів у процесі підготовки до конкурсу-захисту МАН (2014)
Крупник Г. А. - Особливості психологічного супроводу адаптації першокласників до навчального процесу (2014)
Неделевич В. Ю. - Психологічні аспекти розуміння молодшими школярами художніх текстів (2014)
Сергеева О. А. - Профилактика суицидального поведения среди учащихся профессионально-технических учебных заведений (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вимоги до оформлення матеріалів для публікації в науково-методичному журналі "Таврійський вісник освіти" (2014)
Вихідні відомості (2014)
Котляров В. - Аналіз алгоритму вимірювання частоти вихідного сигналу перетворювача "температура-частота", Микитин І., Скоропад П. (2014)
Дорожовець М. - Опрацювання результатів спостереження на основі наближеного методу порядкових статистик, Попович І. (2014)
Готра З. - Мікропроцесорна система температурної стабілізації групової міри електрорушійної сили, Барило Г., Бойко О., Вістак М., Матвіїв Р. (2014)
Олеськів О. - Аналітичний огляд процедур та методів метрологічної перевірки програмного забезпечення засобів вимірювання, Кунець І., Микитин І. (2014)
Івах Р. - Делькометрія: стан та перспективи розвитку, Стадник Б., Домінюк Т. (2014)
Озгович А. - Побудова шкал віртуальних вимірювальних приладів, Ліхновський І., Тищенко О., Кузій А. (2014)
Кочан О. - Метод визначення похибки термоелектричних перетворювачів на місці експлуатації (2014)
Брао І. - Аналіз проблематики та перспективних напрямів розвитку безконтактної термометрії (2014)
Кривенчук Ю. - Дослідження впливу нетемпературних чинників на вимірювання температури об’єкта методом комбінаційного розсіювання світла, Сегеда О., Микитин І., Ковальчук Д. (2014)
Чабан О. - Формулювання засад для розроблення методики оцінювання якості медичних послуг, Бойко О. (2014)
Микитин Г. - Концептуальна модель оцінки екологічного ризику на основі інформаційних технологій відбору і обробки параметрів води (2014)
Лиса О. - Проблемні аспекти оцінки якості сільськогосподарської продукції, Мідик І. (2014)
Любчик О. - Аналіз шляхів удосконалення методів ідентифікації видів м’яса, Микийчук М., Гонсьор О. (2014)
Антонюк О. - Вимірювання параметрів імітансу живих тканин з відомими схемами заміщення, Довгань М., Походило Є. (2014)
Готра З. - Сенсор різницевої температури біомедичного диференційного сканувального калориметра, Голяка Р., Бойко О., Вістак М. (2014)
Кочан Р. - Метод корекції нелінійності дводіапазонних АЦП з ітераційним використанням багаторезисторного подільника напруги, Клим Г., Гоц Н. (2014)
Ромака В. - Прогнозування характеристик термометричного матеріалу Hf1-x Lux NiSn, Стадник Ю., Ромака В., Корж Р., Крайовський В. (2014)
Ромака В. - Дослідження термометричного матеріалу Ті1-xYxNiSn, Стадник Ю., Корж Р., Ромака Л., Крайовський В. (2014)
Озгович А. - Засоби відображення вимірювальної інформації у середовищі програмування QT CREATOR, Тищенко О., Домінюк Т. (2014)
Стадник Б. - Контроль роботи автоматизованого обладнання за акустичними сигналами, Озгович А., Тищенко О. (2014)
Наконечний М. - Проектування нейроконтролерів для керування нелінійними об’єктами другого порядку, Гірняк Ю., Івахів О., Репетило Т. (2014)
Кордіяка Ю. - Нормовані показники якості піномийних косметичних засобів, що забезпечують покращення їх реологічних властивостей, Міхалєва М., Байцар Р. (2014)
Васілевський О. - Метрологічна атестація засобу вимірювання моменту інерції електромоторів на основі міжнародних стандартів з оцінювання точності вимірювань (2014)
Столярчук П. - Оптимізація методики контролю якості сонячних колекторів, Микийчук Б., Яцук В., Шпак О. (2014)
Бойко Т. - Ризики, що супроводжують господарську діяльність, – сутність, класифікація і підходи до оцінювання, Рябкова Т. (2014)
Демчук Л. - Статистичні методи в управлінні якістю виробничих процесів, Байцар Р. (2014)
Коваленко В. М. - Діагностика та лікування міокардиту: рекомендації робочої групи з хвороб міокарда, перикарда, ендокарда та клапанів серця Асоціації кардіологів України (проект), Несукай О. Г. (модератори), Ватутін М. Т., Воронков Л. Г., Книшов Г. В., Ілляш М. Г., Рябенко Д. В., Целуйко В. Й., Чернюк С. В. (2014)
Мітченко О. І. - Вплив консервативних та хірургічних методів лікування ожиріння на структурно-функціональні показники лівого шлуночка в пацієнтів з морбідним ожирінням та артеріальною гіпертензією, Лаврик А. С., Шкрьоба А. О., Романов В. Ю. (2014)
Обертинська О. Г. - Клінічні аспекти резистентної артеріальної гіпертензії (2014)
Жаринова В. Ю. - Уровень кардиотропных аутоантител у пациентов пожилого возраста с ишемической болезнью сердца в зависимости от состояния систолической функции левого желудочка, Табакович-Вацеба В. А., Пишель Н. Н. (2014)
Гандзюк В. А. - Аналіз захворюваності на ішемічну хворобу серця в Україні (2014)
Сычев О. С. - Фибрилляция предсердий неклапанного генеза у пациентов в возрасте меньше 65 лет с сохраненной систолической функцией левого желудочка: клинические характеристики и ремоделирование миокарда, Михалева Т. В. (2014)
Жарінов О. Й. - Предиктори небезпечних для життя ускладнень після аортокоронарного шунтування у пацієнтів з післяопераційною фібриляцією передсердь, Надорак О. П., Єпанчінцева О. А., Тодуров Б. М. (2014)
Сычев О. С. - Прогностические факторы сохранения синусового ритма и развития постоянной аритмии после кардиоверсии у больных с персистирующей формой фибрилляции предсердий неклапанной этиологии, Бородай А. А., Бородай Э. С. (2014)
Целуйко В. Й. - Галектин-3 у хворих на хронічну серцеву недостатність, Матвійчук Н. В., Кіношенко К. Ю. (2014)
Кремзер А. А. - Диагностическая ценность уровня мозгового натрийуретического пептида как индикатора тяжести хронической сердечной недостаточности ишемического генеза у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа (2014)
Коваленко В. М. - Вплив препарату системної ензимотерапії на компоненти синдрому інсулінорезистентності в умовах експерименту, Талаєва Т. В., Козлюк А. С. (2014)
Ватутин Н. Т. - Магнитно-резонансная визуализация в диагностике острого инфаркта миокарда, Калинкина Н. В., Савченко Е. А., Шевелёк А. Н., Дегтярёва А. Э. (2014)
Бугаенко В. В. - Статины в первичной и вторичной профилактике сердечно-сосудистого риска: новый взгляд на старую проблему (2014)
Islam S. - Альманах-2013: стабільна ішемічна хвороба серця, Timmis A. (2014)
До відома авторів (2014)
Кучик О. - Участь Гербуртів у дипломатичних місіях середньовічної Польщі, Цебенко О. (2013)
Шепєлєв М. - Доктрина Іспанідад та процеси ібероамериканської інтеграції (2013)
Шишкін І. - Україна та українці в опрацюваннях польського підпілля в період "Волинської трагедії" (2013)
Стафійчук В. - Багатополярність глобального політичного простору та Україна (2013)
Третяк Л. - Міжнародна співпраця як необхідність для розвитку ядерної галузі, Третяк О. (2013)
Федина С. - Перспективні напрями розвитку теорії і практики миру в сучасних міжнародних відносинах (2013)
Артьомова Є. - Євроскептицизм та геополітична традиція французького посибілізму (2013)
Атаманенко А. - Стратегічне партнерство України з Російською Федерацією: міф чи реальність?, Мініч Р. (2013)
Близняк О. - Транскордонне співробітництво Республіки Білорусь і України в рамках єврорегіону "Дніпро" (2013)
Загайна А. - Зовнішня політика Ніколя Саркозі у середземноморському регіоні (2013)
Конопка Н. - Зовнішня політика "третьої ініціативи" П’єра Трюдо, Горбатюк А. (2013)
Оласюк Н. - ЄС та ізраїльсько-палестинський конфлікт на сучасному етапі (2013)
Санжаревський О. - Воєнно-політичні взаємини Республіки Білорусь та НАТО в першій половині 90-х рр. ХХ століття (2013)
Семенович А. - Розвиток-українсько-словацьких відносин на сучасному етапі (2013)
Sheryazdanova K. - Eastern European integration initiatives – strategy of joining EU and NATO (2013)
Kravets O. - Kazimierz – jewish cultural center (2013)
Голуб В. - Роль Ірану у врегулюванні сирійського конфлікту (2013)
Дорошко М. - Вплив конфлікту в Демократичній Республіці Конго на безпеку в регіоні Великих озер Африки, Черкас Б. (2013)
Коваленко А. - Роль іспанського капіталу в країнах Латинської Америки наприкінці ХХ – початку ХХІ століття (2013)
Конопка Н. - Роль Великобританії у врегулюванні кризи "арабської весни", Ковбасюк О. (2013)
Кухарук О. - Прикордонний конфлікт Венесуели з Гайаною: минуле і сучасність (2013)
Ногас Ю. - Російсько-венесуельське партнерство через призму енергетичного співробітництва (2013)
Плевако І. - Тихоокеанський Альянс – новий міжрегіональний геополітичний проект, Степанець П. (2013)
Фабіян Ю. - Ірак після виведення американських військ (2013)
Ярмоленко В. - Розвиток концепцій зовнішньої політики Китаю у постбіполярний період (2013)
Plevako I. - Development of trade and economic relations of CIS countries with Latin America (2013)
Лебідь Т. І. - Флагман освіти із 20-річним досвідом (2014)
Несін Ю. М. - Співпраця української школи з угрупуванням "Французькі пенсіонери-освітяни без кордонів" (2014)
Сагач Г. М. - Лебедина пісня Тараса Шевченка – "Буквар Южноруський" (1861 р.) (2014)
Ткаченко Л. І. - Григорій Сковорода: екзистенційні домінанти життєтворення (2014)
Цимбалюк В. В. - Ідея формування культури навчальної діяльності школяра в педагогічній системі В. О. Сухомлинського (2014)
Гончаренко Л. А. - Робота з усними свідченнями на уроках історії: наративний аналіз (2014)
Одайник С. Ф. - Моніторингова система оцінювання якості освіти як дієвий засіб внутрішньогімназійного контролю, Тригуб Т. І. (2014)
Комарницька О. М. - Організація експериментальної роботи в навчальному закладі, Пашковська Н. В. (2014)
Михальчевська Л. Г. - Роль учителя-дефектолога в інклюзивній школі, Домбровська Н. С. (2014)
Радецька І. В. - Сучасний інструментарій профорієнтації старшокласників на уроках іноземної мови у профільній школі (2014)
Александровська Г. Л. - Розвиток творчих здібностей учнів у позашкільних закладах (2014)
Бихалова О. В. - Роль казки в екологічному вихованні дітей дошкільного віку (2014)
Власенко О. О. - Педагогічна діяльність викладача вищої школи: теоретичний аспект (2014)
Єгорова І. Ю. - Морально-етичне виховання учнів з особливими потребами (2014)
Зимовець Л. І. - Використання музикотерапії як здоров’язбережувальної технології в сучасному дошкільному навчальному закладі (2014)
Кудак Т. О. - Розвиток творчих здібностей молодших школярів у групі подовженого дня (2014)
Потьомко В. І. - Екологічний розвиток дітей дошкільного віку під час пошуково-дослідницької роботи (2014)
Романько Т. І. - Організаційно-педагогічні умови екологічної підготовки майбутніх учителів у системі вищої освіти (2014)
Харченко О. М. - Реалізація компонентів студентського самоврядування у вищому навчальному закладі (2014)
Богдан Л. О. - Роль електронних навчальних засобів в організації самостійної роботи учнів з англійської мови (2014)
Грабовська Ю. А. - Навчання учнів початкової ланки зворотному зв’язку в парній та груповій роботі засобами іноземної мови, Шорнікова М. В. (2014)
Кальченко С. М. - Використання аудіоматеріалів для розвитку фонематичного слуху учнів на уроках англійської мови в середній школі (2014)
Клєцко І. Г. - Особливості використання навчально-методичного комплексу О. Д. Карп’юк під час розвитку навичок іншомовного говоріння старшокласників, Коденець І. В. (2014)
Клюєва Т. М. - Методичні аспекти викладання навчального предмета "Основи здоров’я" на основі розвитку життєвих навичок (2014)
Логвинюк А. А. - Робота з учнями, які мають труднощі в навчанні (2014)
Матвеєва О. В. - Навчання школярів зворотному зв’язку в парній та груповій роботі на уроках англійської мови, Власенко О. В. (2014)
Неймет І. В. - Синергетичний підхід до проектної діяльності на уроках математики (2014)
Олійник Т. А. - Диференційоване навчання хімії в загальноосвітній школі сільської місцевості (2014)
Тригуб Т. О. - Естетичне виховання учнів на уроках німецької мови засобами використання живопису Т. Г. Шевченка (2014)
Тюльпіна І. В. - Індивідуалізація процесу самопідготовки в групі подовженого дня (2014)
Грибкова І. І. - Розвиток соціокультурної компетенції через проектну діяльність учнів на уроках англійської мови (2014)
Гривняк И. М. - Работа с одаренными детьми в контексте формирования исторических предметных компетентностей (2014)
Гора Т. В. - Сприйняття учнями творчості Т.Г.Шевченка через вивчення англійської мови, Шевченко І. О. (2014)
Гусейнова Т. А. - Розвиток дослідницької діяльності учнів на бінарних уроках aнглійської мови і світової літератури (2014)
Молчанова Н. В. - Ситуативно-ролевые приемы обучения иноязычному говорению на примерах УМК британских издательств (2014)
Наумова Г. Г. - Креативний розвиток молодших школярів у процесі вивчення іноземної мови (2014)
Сафонова І. Я. - Формування в учнів предметної компетентності засобами прикладних задач із математики (2014)
Урбанська О. М. - Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках правознавства (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського