Коритко З. - Мотивація учнів професійно-технічного навчального закладу до рухової активності, Шийка К., Топилко Н. (2014)
Осадчий В. - Професійна підготовка майбутніх учителів у Канаді засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2014)
Фучила О. - Особливості неформальної освіти дорослих у сучасній Фландрії (Бельгія), Балацька Л. (2014)
Антонюк Г. - Логіка в системі філософських дисциплін Києво-Могилянської академії (XVII – поч. XVIII ст.), Антонюк М. (2014)
Наші автори (2014)
Француз-Яковець Т. А. - Двопалатний парламент і глава держави в зарубіжних практиках (2011)
Скрипнюк О. В. - Конституційні основи розвитку громадянського суспільства в Україні: досвід і перспективи (2011)
Рогач О. Я. - Проблеми зловживання правом при використанні народними депутатами України депутатського імунітету, Шелевер Н. В. (2011)
Рудко Б. Б. - Нотаріальне провадження з вжиття заходів щодо охорони спадкового майна: проблемні питання повноважень суб’єктів та його вчинення (2011)
Рєзнікова В. В. - Правове регулювання посередницької діяльності на ринку цінних паперів (2011)
Майстренко О. В. - Шляхи вдосконалення порядку бюджетного відшкодування ПДВ (2011)
Олійник О. В. - Правові засади доступу до інформаційних ресурсів України: проблеми правового режиму інформації (2011)
Карпенко М. І. - Правове регулювання військових злочинів в Україні: перспективи законодавчого вдосконалення (2011)
Коваленко В. В. - Підвищення ролі органів виконання покарань у реалізації завдань кримінально-виконавчої політики України, Колб О. Г. (2011)
Лускатов О. В. - Вивчення особи злочинця у справах про незаконні заволодіння транспортними засобами, вчинені неповнолітніми, Патрелюк Д. А. (2011)
Папарига Д. Ю. - Вимоги прецедентної практики Європейського Суду з прав людини стосовно втручання в право особи на виїзд за кордон (2011)
Оніщенко Н. М. - Сутність та природа правового регулювання: концептуальні положення, теоретичні висновки та практичні виміри (2011)
Малюська А. Л. - Окремі аспекти діяльності неурядових правозахисних організацій в сфері забезпечення та захисту прав національних меншин в Україні (2011)
Хачук К. Д. - Повноваження органів місцевого самоврядування щодо управління корпоративними правами територіальних громад (2011)
Щербина О. М. - Компетенція органів державної влади та місцевого самоврядування Канади (2011)
Даценко І. В. - Деякі актуальні питання вдосконалення нормативно-правового регулювання оренди державного майна (2011)
Петрова С. М. - Особливості укладання договорів у сфері житлово-комунальних послуг (2011)
Події. Люди. Факти (2011)
Призначення (2011)
Нагородження (2011)
Перелік всеукраїнських та міжнародних об’єднань громадян (благодійних організацій), зареєстрованих та легалізованих у IV кварталі 2010 року (2011)
Привітання (2011)
Каменева І. П. - Адаптація програмних засобів аналізу даних до задач дослідження стійкості територіальних систем, Артемчук В. О., Яцишин А. В. (2014)
Попов О. О. - Вплив АЕС на екологічну безпеку прилеглих територій (2014)
Соколовская А. В. - Задача измерения характеристик стационарных процессов, Щербак Л. Н. (2014)
Диденко П. И. - Исследование структурных особенностей кварца (2014)
Юдін О. Ю. - Програмні закладки. Шляхи боротьби з ними (2014)
Цмоць І. Г. - Методи та НВІС-структури узгоджено-паралельного обчислення максимальних і мінімальних значень, Скорохода О. В., Антонів В. Я., Красовський В. Б. (2014)
Сікора Л. С. - Логічні та інформаційні задачі інтелектуалізації навчальних процесів, Ткачук Р. Л., Антоник М. С., Пюрко Л. (2014)
Сікора Л. С. - Інформаційні технології та лазерна активація для синтезу електрохімічних сенсорів з використанням діаграм електрохімічних перетворень, Лиса Н. К., Міюшкович Ю. Г., Марцишин Р. С., Якимчук Б. Л. (2014)
Сікора Л. С. - Системні та інформаційні технології підтримки прийняття рішень для управління рівнем викидів продуктів згорання ТЕС, Лиса Н. К., Якимчук Б. Л., Міюшкович Ю. Г., Марчишин Р. С. (2014)
Древич А. І. - Інформаційні технології розробки веб-сайтів, Моравецький Р. В. (2014)
Гильгурт С. Я. - Анализ проблем тестирования, мониторинга и аккаунтинга в современных Грид-системах (2014)
Владимирский А. А. - Модернизированный термоакустический течеискатель А-10Т2, Владимирский И. А., Дрозденко А. И. (2014)
Готович В. А. - Створення мобільного апаратно-програмного пристрою моніторингу характеристик якості електроенергії, Марценко С. В., Щербак Т. Л. (2014)
Марченко Н. Б. - Адаптивні вагові вікна при спектральному аналізі полігармонічних сигналів в умовах дії завад, Щербак Л. М. (2014)
Тимченко О. В. - Інтелектуальні технології управління агрегованими об’єктами виробничих поліграфічних систем, Вовк А., Шевчук О. (2014)
Сабат В. І. - Особливості захисту інформації в автоматизованих системах документообігу (2014)
Гавриш Б. М. - Роздільна здатність пристроїв виведення і методи масштабування растрових зображень (2014)
Дурняк Б. В. - Технологічне прогнозування та задачі модифікації методів прогнозу, Кляп М. М. (2014)
Дубневич М. М. - Роль систем управляння кольором для кольоровідтворення поліграфічних репродукції, Тимченко О. В. (2014)
Поліщук М. Б. - Інформаційні технології створення сценаріїв діалогу для активізації процесів навчання (2014)
Лях І. М. - Способи та проблеми модернізації локальних обчислювальних мереж у навчальному процесі вишів, Білак Ю. Ю., Дурняк Б. В., Ярош А. В. (2014)
Кирик М. І. - Алгоритми обслуговування черг у безпровідних мережах, Плесканка Н. М. (2014)
Антоновська М. - Повість Т. Шевченка "Художник" у контексті українсько-російських літературних зв'язків (2011)
Антохі Л. - До питання походження обряду<Калоян> у календарно-обрядовому фольклорі молдован та румунів Басарабії (2011)
Аністратенко А. - Публіцистичний аспект романістики В. Кожелянка (2011)
Барчан В. - Проблема митця і суспільства в оповіданні "Психічна розрядка" Т.Осьмачки (2011)
Башук Н. - Релігійний дуалізм замовлянь як архаїчного жанру вербальної магії в романі Л. Кононовича "Тема для медитації" (2011)
Блідних Т. - Діалог між культурами в історико-біографічних повістях Варвари Чередниченко (2011)
Богачевська Л. - Типологічні спільності та відмінності засобів творення сатири (на прикладах роману Ч. Діккенса "Тяжкі часи" та повісті Леся Мартовича "Забобон") (2011)
Васьків М. - Забереж І. Чендея як відтворення і творення власної йокнапатофи і власного макондо (2011)
Васьків М. - Балтійський регіон в аперцепції українського письменства 1920-30-х років. (2011)
Волошук Л. - Типологічні моделі образів у сучасному українському бестселері (2011)
Волощук Ю. - Топос табору в романі "Ніч і день" В. Гжицького (2011)
Городнюк Н. - Роман І. Кротевича "Звільнення жінки" як гендерна утопія (2011)
Гребенюк Т. - Специфіка подієвості в сучасній українській гумористичній та сатиричній (2011)
Гриневич В. - Постать О.Довженка крізь призму "Щоденника" (2011)
Даниліна О. - Пілігрим як концептний персонаж прози Євгена Положія (2011)
Дашко Н. - Народнопоетичні рецепції в романі-епопеї "Листя землі" В. Дрозда (2011)
Кофлер Д. - Функціонування міфологічних образів у епопеї Джона Р.Р. Толкіна "Володар перстенів" (2011)
Дергаль Л. - Жіноча мрія як домінанта інтенційності у творах О. Кобилянськоі та Е. Золя (2011)
Дмитренко А. - Біо- та автобіографізм - основні принципи нарації збірки "Сибірських новел" Б.Антоненка-Давидовича (2011)
Дмитренко і. - інтерпретація фактів літературного життя початку ХХ ст. у щоденниках В. Винниченка еміграційного періоду (2011)
Єржиківська Н. - Особливості поетичного самовиявлення Ольги Смольницької (2011)
Жижченко Л. - Жанрові модифікації в українській літературі початку ХХ століття (на прикладі повісті-балади О.Кобилянської "В неділю рано зілля копала") (2011)
Зушман М. - Поезія в прозі в жанрово-стильовій проекції малої прози Б.Лепкого та його сучасників (2011)
Іванишин П. - "Орієнталізм" Едварда Саїда: критика імперського дискурсу (2011)
Истомина А. - Образ повествователя-рассказчика как посредника между автором и читателем в рассказах В. М. Шукшина (2011)
Карабльова А. - Сюжетна модель жіночого досвіду материнства в малій прозі Ірини Вільде (2011)
Карабльова О. - Особливості моделювання жіночих образів у романі Ірини Вільде "Сестри Річинські" (2011)
Кирильчук О. - Дилогія Михайла Старицького "Мазепа" у постколоніальному прочитанні (2011)
Коваленко О. - Екзистенційний зміст конфлікту в інтимно-медитативній поезії Т.Г.Шевченка (2011)
Коваленко Т. - Мистецтво на службі системі: до питання про мистецький складник українського формалізму (2011)
Ковальова Г. - Химерна проза О. Ільченка як вербальний засіб реалізації сатирично-гумористичних ситуацій (2011)
Когут О. - інтерпретація та трансформація християнських містерійних сюжетів сучасною українською драматургією (2011)
Колодкевич Г. - Літературно-філософська інтерпретація палімпсеста у творчості В. Стуса (2011)
Коновалова М. - Постмодерні експерименти у драмі О.Ірванця "Брехун з литовськоі площі" (2011)
Корецька М. - Жанрово-стильові особливості роману Анатолія Дімарова "Його сім'я" (2011)
Кравченко В. - "Лише той, хто йде дорогою, приходить до мети" (художньо-концептуальні аспекти образу митця у повісті Р.Федоріва "Житії Ізографа Штефана") (2011)
Красавіна В. - Міжкультурний діалог в українському художньо-історичному дискурсі (на матеріалі історичних романів другої половини ХіХ - першої половини ХХ ст.) 162-165 (2011)
Кривопишина А. - Естетика й рецепція масової культури в сучасній українській літературі (2011)
Лапко О. - Комедія Михайла Старицького "За двома зайцями" в кінематографічному прочитанні: особливості трансформації художнього змісту (2011)
Левчук О. - Зооморфні образи українського фольклору: історія і методологія дослідження (2011)
Лисенко-Ковальова Н. - Художня практика мурівського модернізму (2011)
Майборода Н. - Неоромантизм як течія модернізму (2011)
Науменко Н. - Концептосфера поетичної творчості в сучасній українській ліриці (2011)
Олійник Н. - Жанрово-стильові параметри повісті В. Положія "Жив-був Іван" (2011)
Онуфрієнко О. - Наукова біографія митця в культуротворчому контексті (2011)
Оселедько К. - Концепт "Відьма" У романі братів Капранових "Кобзар 2000" (2011)
Перетята О. - Творчість З.Мензатюк і українська дитяча література кінця ХХ - початку ХХі століття в контексті цивілізаційних зрушень сьогодення (2011)
Петренко Л. - Експресіоністичні елементи в художній структурі творів Григорія Косинки (2011)
Ференц Н. - поетика пейзажної лірики Христини Керити (2011)
Разживін В. - Художня своєрідність історичної повісті Л.Старицької-Черняхівськоі "Діамантовий перстень" (2011)
Рега Д. - Український футуризм у національному літературознавстві: від генези до сьогодення (2011)
Родчин З. - Дискурс західноукраїнськоі мелодрами 20-х - 30-х років ХХ століття (2011)
Романенко Л. - Інтерпретація постаті У.Кармалюка у світовому фольклорі та літературі (2011)
Романиця О. - Фоніка ранньої поетичної творчості Осипа Маковея (2011)
Романишин В. - Модальність топосу міста у "Перехресних стежках" Івана Франка та в "Цинамонових крамницях" Бруно Шульца (2011)
Ромас Л. - Концепція душі в романі П.Загребельного "Тисячолітній Миколай" (2011)
Сенько І. - Лексема "Біла" в давньоруськоій пам'ятці "Слово о плъку Игореві": до проблеми автентичного прочитання (2011)
Сидоренко О. - Український святковий бурлеск XVII-XVIII ст. у контексті західноєвропейської "низової" літератури (2011)
Сирадоіва О. - Жінка-потвора в малій прозі Івана Дніпровського (2011)
Січкар О. - Проблема сирітства в українській літературі для дітей і про дітей кінця ХІХ - початку ХХ століття (2011)
Снігаренко І. - Фольклорний топос і його художні параметри (2011)
Сторощук І. - Роман про митця у системі епічних жанрів (2011)
Турган О. - Функції агональності в структурі драми Лесі Українки (2011)
Федака С. - Слово о полку Ігоревім в контексті латиномовної літератури ХІІ століття (2011)
Фоменко А. - Елементи язичницьких вірувань у сучасних літературних піснях (2011)
Фоміна Л. - Суб'єктні форми вираження авторської свідомості в ліриці Миколи Вінграновського (2011)
Філатова О. - Український роман про "Радянську колективізацію" як політико-естетичний проект тотальної містифікації (2011)
Філоненко Н. - Концепт мистецтва в рецепції М. Йогансена (2011)
Цехмейструк М. - Автотематичні інкрустації в епопеї "OST" Уласа Самчука (2011)
Цибулько О. - Ностальгія та пустота: "Депеш мод" С. Жадана у контексті альтернативних художніх систем (2011)
Шапіро В. - інтертекстуальний зв'язок творів "неокласиків" з європейськими канонічними жанрами (2011)
Шаф О. - Лірика Тараса Мельничука та Василя Симоненка: світоглядно-естетичні паралелі в контексті шістдесятництва (2011)
Шевель Н. - Семантична парадигма образу сну в поезії Грицька Чупринки (2011)
Шевель Т. - Художня концепція міста у творчості Миколи Вороного (2011)
Шестопалова Т. - Критицизм Юрія Лавріненка: становлення методу (2011)
Шеховцова О. - Жанрові модифікації "Денників" Петра Сороки (2011)
Штолько М. - Автопортрет в поезіі як форма самопізнання та самопрезентації (на матеріалі "Автопортрета" і. Жиленко) (2011)
Звягіна Г. - Народнорозмовна трансформація традиційних фразеологізмів у художніх творах Григора Тютюнника (2011)
Зіневич Л. - Традиції та новаторство у поетичній мовотворчості М. Зерова (2011)
Ільченко І. - Оніми як вияв ідіостилю Тодося Осьмачки (2011)
Колоіз Ж. - індивідуально-авторські неологізми в романі Василя Барки <жовтий князь> (2011)
Корнієнко С. - Збагачення виражальних можливостей української мови за допомогою старослов'янізмів у поетичному словнику Лесі Українки (2011)
Корольова В. - Експресивний потенціал оцінних найменувань осіб у структурі художнього тексту (2011)
Мороз О. - Топоніми як компоненти художнього тексту (на матеріалі роману <Сонячна Машина> В. Винниченка) (2011)
Павликівська Н. - інтерпретація художнього тексту в контексті еволюції словникової дефініції (на матеріалі повісті Л. М. Толстого "Исповедь") (2011)
Семашко Т. - Кольорова палітра текстів Валерія Шевчука (2011)
Сколоздра-Шепітко О. - Літературно-художня антропонімія великої прози Івана Франка (2011)
Слюніна О. - Лінгвопоетичне осмислення художньо-семантичної сфери вогонь - жива істота в поетичному мовомисленні Л. М. Талалая (2011)
Тендітна Н. - Мовні особливості втілення образу смерті в прозі І.Пашковського та О.Ульяненка (2011)
Труш О. - Складне речення у франковому "Темному царстві" (2011)
Хорошева О. - Структурно-стилістичні особливості есеїстичних текстів Т. Прохаська (2011)
Чижмар О. - В.Ґренджа-Донський - засновник нової української літературно-художньої антропонімії на теренах Закарпаття (2011)
Шабат-Савка С. - Комунікативна інтенція та авторський задум у лінгвальному континуумі художнього тексту (2011)
Яценко О. - Специфіка використання художніх засобів у мовотворчості Ірен Роздобудько (2011)
Каменева І. П. - Візуальні засоби моніторингу динаміки техногенних навантажень на приземне повітря, Артемчук В. О., Яцишин А. В. (2014)
Лисиченко Г. В. - Сучасний стан інформатизації системи моніторингу навколишнього природного середовища в зонах впливу АЕС України, Попов О. О. (2014)
Глухов О. Д. - Одне узагальнення відстані на графах та його застосування (2014)
Шестаков А. А. - Корректность замены группы выходных отверстий в раздаточном трубопроводе одним отверстием эквивалентным по площади (2014)
Головін А. Ю. - Методи виявлення прихованих каналів передачі інформації у комп’ютерних мережах (2014)
Сікора Л. С. - Логічна структура процедур формування інтелектуальних тестів, Ткачук Р. Л., Дурняк Б. В., Антоник М. С., Пюрко Л., Якимчук Б. Л. (2014)
Дурняк Б. В. - Інформаційні технології для узгодження і координації людино – машинних систем оперативного управління ієрархічними структурами, Сікора Л. С., Лиса Н. К., Якимчук Б. Л. (2014)
Древич А. І. - Реалізації програмних засобів WEB на PHP, Моравецький Р. В. (2014)
Сікора Л. С. - Інформаційні технології створення сценаріїв діалогу для інтелектуалізації процесів управління в ієрархії АСУ-ТП, Міюшкович Ю. Г., Лиса Н. К., Марцишин Р. С., Мазур Н. М., Щерба Г. В., Якимчук Б. Л. (2014)
Давиденко А. Н. - Анализ вопросов закрытия информационного канала связи с беспилотным летательным аппаратом, Гильгурт С. Я., Потенко А. С., Евдина А. К. (2014)
Голік О. А. - Визначення фактичних теплофізичних характеристик теплоізолюючих матеріалів для їх обгрунтованого вибору, Владимирський І. А. (2014)
Гладьо Ю. Б. - Структура автоматизованої системи контролю й обліку телеметричних показників витрат води, Дуда О. М., Мацюк О. В. (2014)
Оникієнко Ю. Ю. - Метрологічне забезпечення процесу відтворення координат руху біооб’єкту (2014)
Саух С. Е. - Комп’ютерне моделювання розподілу електроенергії в мережах високовольтних ліній електропередачі, Джигун О. М., Новацька О. М. (2014)
Тимченко О. В. - Логічні правила для формування адаптивних процедур прийняття оптимальних рішень на управління агрегованими виробничими структурами в поліграфії, Вовк А. (2014)
Хамула О. Г. - Побудова математичної моделі ієрархії критеріїв впливу на якість сприйняття інформації в електронних виданнях (2014)
Гавриш Б. М. - Класифікація і аналіз функцій процесорів растрових перетворень, Тимченко О. В. (2014)
Малець І. О. - Управління при ліквідації надзвичайних ситуацій в ієрархічних системах в режимі оперативно-командного діалогу (2014)
Кляп М. М. - Аналіз методів прогнозування якості офсетного друку (2014)
Дубневич М. М. - Вплив семантики образотворчого оригіналу на алгоритм кольорокорекції, Тимченко О. В. (2014)
Кобаль В. І. - Форми і методи використання мультимедійних технологій у ВНЗ у процесі вивчення дисципліни "інформатика та комп’ютерна техніка", Мокрянин Я. І., Білак Ю. Ю., Лях І. М., Данько-Товтин Л. Я. (2014)
Поліщук М. Б. - Інтелектуальні та психологічні моделі характеристики особи-оператора (2014)
Анісімова Н. П. - "...Все іще можна зіграти інакше...": театралізований "світ навиворіт" у поезії Оксани Забужко (2014)
Анненкова Е. С. - Мортальный дискурс прозы И. Тургенева и И. Бунина (2014)
Бесараб О. М. - Жіночі образи раннього твору Ш. Бронте "Стенкліффський готель" у їх контрастності й варіативності (2014)
Бондар Л. О. - Колір як атрибут буття діючих персонажів п'єси Ярослава Верещака "Зелений, чорний і рожевий" (2014)
Борисенко Н. М. - Особливості композиції роману "Солодка Даруся" М. Матіос (2014)
Василишин І. П. - Епоха й людина в повоєнній прозі І. Багряного (філософсько-екзистенційний дискурс) (2014)
Власенко Л. В. - М. С. Жукова – яскрава представниця романтичної групи (2014)
Водяна П. М. - Роман І. Григурка "Червона риба": специфіка характеротворення (2014)
Гончарова Н. В. - Біблійні мотиви та образи в "Повчанні" Володимира Мономаха (2014)
Гончарук В. А. - Образ Богородиці у творчій спадщині Тараса Шевченка (2014)
Горбонос О. В. - Гумористично-сатиричний дискурс літературних казок П. Білецького-Носенка (2014)
Гурдуз А. І. - Міжкультурний діалог як проблема українського фентезі ХХІ століття (2014)
Данильчук О. М. - Данте і Куатье: точки дотику (інтерпретація образів Данте в романі А. де Куатье "Сповідь Люцифера") (2014)
Доній В. С. - Елементи нативізму в кіноповісті О. Довженка "Зачарована Десна" (2014)
Ильинская Н. И. - Масонские мотивы и образы в поэзии М. Волошина и Е. Шварц: типологический аспект (2014)
Капура О. М. - Фольклорно-літературні засоби в драмі М. Старицького та І. Нечуя-Левицького "За двома зайцями... " (2014)
Кеба О. В. - Антиутопія vs утопія: типологія двох версій (А. Платонов - Г. Гессе) (2014)
Кир'янчук І. Б. - Радість і смуток як фактори духовно-емоційної сутності людського буття у збірці Михайла Ореста "Гість і господа" (2014)
Коч Н. В. - Ремінісцентні вияви категорії інтертекстуальності в художньо-публіцистичному творі (на матеріалі роману Л. Костенко "Записки українського самашедшого") (2014)
Кучера А. М. - Вікторіанський текст в англійскому постмодерністському романі кінця ХХ століття (2014)
Лимаренко А. Л. - Синтез слова й музики у новелах М. Коцюбинського (на матеріалі новел "Intermezzo", "На крилах пісні") (2014)
Лященко О. А. - Типологія наративного дискурсу в теоретичній парадигмі структуралізму (2014)
Насалевич Т. В. - Портретные описания в поэзии (на материале лирики Алика Белогловского) (2014)
Панова Н. Ю. - Суицидальный дискурс в прозе Максима Горького (2014)
Пархета Я. В. - Психоавтобіографічність повісті Григора Тютюнника "День мій суботній" (2014)
Підопригора С. В. - Життя як війна: мілітарний дискурс повісті "БЖД" С. Ушкалова (2014)
Регуш Ю. С. - Часопросторова модель світу в поезіях Якова Щоголева (2014)
Родіонова І. Г. - Образ Мазепи в трагедії Людмили Старицької-Черняхівської "Іван Мазепа" (2014)
Романюк Л. М. - Українська дискусія щодо "експерименту стилів" у літературі 20-х рр. ХХ століття (2014)
Сварич Н. З. - Символіка художніх образів у поетичному контексті ранньої лірики Івана Андрусяка (2014)
Старовойт Л. В. - Особливості сюжетно-композиційної та образної структури ліричної повісті Б. Мозолевського "Дума про степ" (2014)
Стежко С. О. - Минуле vs майбутнє: принципи конструювання нової ідентичності в українській літературі першої половини ХХ століття (2014)
Сур'як М. В. - Видіння як структуротворчий компонент історичного роману "Зачаровані музиканти" Галини Пагутяк (2014)
Сухарєва С. B. - "Камінь проти каменя...": польськомовна апологетика Теофіла Рутки (2014)
Федько О. Ю. - Реалізація жанрової моделі історичного роману у віршах у творі Л. Горлача "Слов'янський острів" (2014)
Філатова О. С. - Художній проект "шукача-деструктатора" (роман Ґ. Шкурупія "Двері в день") (2014)
Філоненко С. О. - Пригоди поезії в лабіринтах шоу-бізнесу: тексти поп-пісень як явище масової літератури (2014)
Христо В. О. - Український постмодернізм в оцінці критики (2014)
Циганок О. О. - Етнографічний аспект творчості Т. Г. Шевченка (на матеріалах творів, що вивчаються в загальноосвітній школі) (2014)
Шевченко Т. М. - Ідейно-художній аналіз нарису І. Нечуя-Левицького "Вечір на Владимирській горі" (2014)
Шулык П. Л. - Тема материнства в израильской женской литературе: от психоаналитической модели к женскому предназначению (роман Цруйи Шалев "Я танцевала, я стояла") (2014)
Шулькова К. І. - Жанрова специфіка циклу Всеволода Нестайка "Неймовірні детективи" (2014)
Щербак С. В. - Авторське бачення гармонійного виховання людини в притчі Г. Сковороди "Благодарный Еродій" (2014)
Яровенко Т. С. - "Земле моя, що стелила барвінок під ноги..." (поетичний образ малої батьківщини Яра Славутича у рецепції Леоніда Куценка) (2014)
Кирилюк С. Д. - Людина в "німому кіно" української прози періоду FIN DE SIECLE (2014)
Михида С. П. - Діалог за вікном (2014)
Кіраль С. С. - Київські стежки Івана Чендея: архіви та документи (2014)
Марцинківський І. Б. - Про віднайдену статтю Ю. Бойка-Блохина (2014)
Відомості про авторів (2014)
Титул, зміст (2014)
Соловйов О. С. - Проблема наукового обґрунтування технологій екстемпоральної рецептури та шляхи її вирішення. Повідомлення І. Ретроспективний погляд на аспекти уніфікації екстемпоральної рецептури, Тихонов О. І., Ярних Т. Г., Гудзенко О. П., Рухманова О. А. (2014)
Здорик О. А. - Світовий досвід розроблення монографій на лікарські засоби аптечного виготовлення, Георгіянц В. А. (2014)
Давтян Л. Л. - Декаметоксин і хлоргексидин на вітчизняному фармацевтичному ринку, Попович В. П., Малецька З. В., Рева Д. В. (2014)
До 90-річчя з дня народження директора Харківського науково-дослідного хіміко-фармацевтичного інституту (1977–1989 рр.) доктора фармацевтичних наук, професора Федора Андрійовича Конєва (2014)
Шаповалов В. В. - Безперешкодний доступ осіб з обмеженими фізичними можливостями до закладів аптечної мережі на засадах фармацевтичного права, Шаповалова В. О., Шаповалов В. В., Рогожнікова О. В. (2014)
Савченко Л. П. - Дослідження реологічних властивостей комбінованої екстемпоральної мазі з гідрокортизону бутиратом, Вракін В. О., Кухтенко Г. П., Георгіянц В. А. (2014)
Жук О. В. - Розроблення технології сучасного антимікробного піномийного засобу, Баранова І. І. (2014)
Манський О. А. - Розроблення складу та технології твердих желатинових капсул гепатопротекторної та імуномодулювальної дії (2014)
Хохлова К. О. - Дослідження з розробки технології настойки для терапії ішемічної хвороби серця (2014)
Ісаєв С. Г. - Синтез, будова та фармакологічні властивості 9-(R-бензиліден)гідразино-5-нітроакридинів, Єрьоміна Г. О., Таран С. Г., Шевельова Н. Ю. (2014)
Саліонов В. О. - Визначення констант іонізації солей, похідних 2-(4-R-5(тіофен-2-іл)-1,2,4-триазол-3-ілтіо)ацетатних кислот, Авраменко А. І., Каплаушенко А. Г., Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2014)
Кузнєцова О. В. - Дослідження противиразкової активності екстрактів листя айви (Cydonia Miller) і розроблення їхніх технологічних параметрів, Джан Т. В., Клименко С. В. (2014)
Малюгіна О. О. - Компонентний склад та протимікробна дія ефірної олії суцвіть чорнобривців прямостоячих (Тagetes еrecta L.), Мазулін О. В., Смойловська Г. П., Мазулін Г. В., Єренко О. К. (2014)
Довгань Р. С. - Ультраструктура лівого шлуночка серця щурів зі спонтанною артеріальною гіпертензією у разі застосування периндоприлу (2014)
Чекман І. С. - Підручник "Фармакотерапія" – незамінний помічник сучасного фармацевта. За редакцією Б. А.Самури та А. С. Свінціцького (2014)
Стаднік Г. В. - ДВС: новий статус та законодавчі новації (2011)
Кузь О. Р. - Новели виконавчого провадження (2011)
Малишев Б. В. - Правова реформа: поняття, ознаки, види (2011)
Батанова Н. М. - Співвідношення конституційно-правової відповідальності та політичної відповідальності (2011)
Нестерович В. Ф. - Конституційно-правові засади здійснення впливу громадськості на прийняття нормативно-правових актів в Україні (2011)
Цюра В. В. - Представництво та посередництво як способи виникнення і здійснення цивільних прав: аспекти взаємодії (2011)
Ясинок М. М. - Поняття науки цивільного процесуального права та місце в ній окремого провадження як підгалузі цивільного процесуального права (2011)
Похиленко І. С. - Правовий режим майна фермерського господарства (2011)
Журавльов Д. В. - Особливості правового регулювання укладання трудового договору (контракту) між фізичною особою приватним нотаріусом та стажистом нотаріуса (2011)
Тищенко О. В. - Окремі питання соціально-правового становища громадян похилого віку в Україні (2011)
Пожидаєва М. А. - Правове регулювання золотовалютних резервів України (2011)
Блащук Н. І. - Реформування місцевого оподаткування в Україні (2011)
Бондарчук І. В. - Конституційно-правовий статус громадських організацій та політичних партій в Україні: проблеми законодавчого регулювання (2011)
Герасимчук М. В. - Еволюція норм міжнародного гуманітарного права щодо захисту цивільного населення до Першої світової війни (2011)
Коваль К. П. - Правові парадигми: підстави класифікації; аксіологічні характеристики (2011)
Суперсон Ю. В. - Генезис законодавства України у сфері бджільництва (2011)
Стефанчук Р. О. - Новітнє видання з перегляду судових рішень у порядку цивільного судочинства, Білоусов Ю. В. (2011)
Гусарєв С. Д. - Людиномірність римського права, Тихомиров О. Д. (2011)
Семьоркіна О. М. - Правові засади державної реєстрації благодійних організацій (2011)
Логвиненко Ю. В. - Особливості укладання договору дарування (2011)
Валерія Лутковська "В моєму житті завжди присутній азарт" (2011)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих з 26 січня 2011 року по 28 лютого 2011 року (2011)
Вовчанская С. И. - Роль словообразовательных моделей двухкомпонентных терминов-композитов в системной организации терминологии маркетинга современного немецкого языка (2013)
Григорян Н. Р. - Акустические корреляты акцентной выделенности в спонтанной речи (2013)
Димова Л. С. - Общеевропейское значение научного наследия профессора Одесского национального университета имени И. И. Мечникова - Владимира Львовича Скалкина (2013)
Домброван Т. И. - Фонетические изменения в английском вокализме: взгляд с позиции лингвосинергетики (2013)
Калинюк Е. А. - Жанрово-детерминированные особенности функционирования пространственных описательных фрагментов в научно-фантастическом тексте (на материале романа Г. Уэллса "The War of the Worlds”) (2013)
Колесникова Е. Я. - О термине и концепте "образ" (2013)
Кравченко Н. А. - Особенности мелодического оформления англоязычной проповеди и молитвы (2013)
Кухаренко В. А. - Мэн-Букер-2012 и дальше (2013)
Лимаренко О. А. - Речення як номінативно-комунікативна категорія (2013)
Матузкова Е. П. - Английская самобытность как объект исследования (2013)
Миньяр-Белоручева А. П. - Политическая метафора в контексте международных отношений (2013)
Миронова Т. Ю. - Інтертекстуальні характеристики одного із британських авторських текстів та частка цитат в його семантиці (на матеріалі біографічного твору Нести Вин Елліс "Джон Мейджор") (2013)
Мулик К. О. - Оцінювання ефективності засвоєння лексико-граматичного матеріалу в процесі інтегрованого навчання соціальної педагогіки засобами англійської мови (2013)
Онищук И. Ю. - Понятия прецедентности и интертекстуальности в романах-триллерах о вампирах (2013)
Прима В. В. - Лексико-семантичні відношення в англомовній туристичній термінології (2013)
Румянцева Е. А. - Категории и жанровая специфика биржевого гипертекста (2013)
Терехова Л. В. - Cовокупность текстов как макротекст (на материале современной американской прессы) (2013)
Федотова М. А. - Понятие языковой личности и направления её изучения (2013)
Фоменко Е. Г. - Ризомность "Финнеганова помина" Джойса (2013)
Цобенко О. В. - Функціонування лексико-семантичного пол "ювелірні прикраси" в англомовних глянцевих журналах (2013)
Чепурна О. В. - Особливості вираження семантики денотативних та контекстуальних емотивних лексем у англомовному художньому тексті (на матеріалі роману Ернеста Хемінгуея "За річкою, в затінку дерев"), Політикін В. С. (2013)
Наші автори (2013)
Вимоги до рукописів (2013)
Амирэджиби Н. - Грузинско-украинские исторические и культурные связи в эпоху средневековья, Наскидашвили Н. (2011)
Бабелюк О. - Полістилістична практика текстотворення постмодерністського художнього тексту (2011)
Боднар О. - Генрі Лонґфелло – популяризатор українських ліричних творів (на матеріалі антології поета "Вірші різних місцевостей"), Боднар О. (2011)
Бровко О. - Структуротвірні та семіотичні аспекти мотиву двійництва в прозовому творі (2011)
Бугайова Н. - Опозиція "столиця – провінція" в романі Валерія Шевчука "Кросворд" (2011)
Будівська Л. - Інтерпретація історії України в прозовій спадщині Івана Єрофеєва (2011)
Бунчук Б. - Хореїчні форми в румунській і українській літературaх перших десятиліть ХІХ століття, Паладян К. (2011)
Бєлоброва Т. - Рецепція "сонетної" форми: теоретико-методологічні аспекти (2011)
Бєлоконь Н. - Родова людина І. Чендея: від маргінала до мудрого старця (за романом "Птахи полишають гнізда...") (2011)
Валах Н. - Жанрово-стильові особливості комедії "Шляхта ходачкова" Григорія Цеглинського (2011)
Витрикуш І. - Образ ночі як компонент романтичної символіки Левка Боровиковського (2011)
Віннікова Н. - Творчість Олеся Жолдака: пародійний аспект (2011)
Vojteková M. - Poviedka Oksany Zabužkovej "Sestra, sestra" a jej preklady do slovenčiny, češtiny a poľštiny (jazyková analýza) (2011)
Воробйова Д. - Значеннєва строкатість категорії комічного: пошуки "універсального сміху" у вербальному мистецтві, Матвієнко Т. (2011)
Гавриленко О. - Історіософське осмислення сучасності в поетичній творчості письменників кінця ХХ – початку ХХІ століття (2011)
Гайдук С. - "Дивися, як я полечу, бо я сова": до символіки образу сови в поезії Тараса Шевченка (2011)
Голомб Л. - Архетипні джерела лірики Івана Ірлявського (2011)
Гончарук Є. - Особливості функціонування часово-просторових категорій у світській поезії ХVII-XVIII століть (2011)
Грачова Т. - Феномен поетичного мислення О. Забужко у контексті постмодерного літературного простору (2011)
Демедюк М. - Відтворення духовної та матеріальної культури українців у народних казках (2011)
Дмитренко В. - Типологічні аспекти творчості Б. Антоненка-Давидовича й Г. Гессе (2011)
Дорофєєва А. - Художній простір тетралогії Володимира Малика "Таємний посол" (2011)
Дудка А. - Часо-просторові виміри драматургії В. Винниченка: психологія сприйняття та символіка оприявнення (2011)
Євмененко О. - Сучасна інтерпретація постаті козацького ватажка в романі Ю. Сороки "Іван Богун" (2011)
Завалій Л. - Концепція ліричного героя у творах Олександра Олеся доеміграційного періоду (2011)
Зеленська В. - Осмислення проблеми єдності східнослов’янських племен як провідної політичної ідеї в романі Дмитра Міщенка "Сіверяни" (2011)
Івончак П. - Віршування Олександра Павловича та Олександра Духновича 50-х років ХІХ ст. 114-116 (2011)
Іртуганова Т. - Наука складання проповіді і "Руно орошенноє" Димитрія Туптала (2011)
Камінчук О. - Поезія Я. Щоголева останніх десятиліть ХІХ ст. як художній феномен передмодерністичної доби (2011)
Качмар М. - Українські етіологічні легенди про сусідів: структурно-семантичний аспект (2011)
Кебенко Г. - Осмислення європи в сучасній українській літературі на прикладі творчості Юрія Андруховича (2011)
Клейменова Т. - Художнє моделювання вчительської праці у повістєвій прозі Марії Колцуняк та Івана Садового (2011)
Клеймьонова І. - Циклізація літературних портретів як засіб реалізації задуму у мемуарах Григорія Костюка (2011)
Клименко З. - Поетика драми: композиційна типологія драми В. Винниченка й А. Чехова, Бондаренко Г. (2011)
Кодак М. - Задзеркалля Надії Гуменюк (2011)
Козій О. - Письменники про живописців: порівняльний зріз (на матеріалі творів І.Чендея, о’Генрі, Дж.Толкієна) (2011)
Колінько О. - М. Коцюбинський і Б. Зайцев: точки перетину індивідуальних поетик (2011)
Коркішко В. - Специфіка хронотопу невського проспекту в "петербурзькому тексті" Миколи Гоголя (на матеріалі циклу "Петербурзькі повісті") (2011)
Косило Н. - Поетика натуралізму в дискурсі світового та національних літературних процесів, Венгринович Н. (2011)
Красненко О. - Значення і роль міста в еволюційному поступі нації (за романом П. Загребельного "Первоміст") (2011)
Лісовська І. - Типологія комічного у романі Олдоса Гакслі "Хоровод блазнів" та повісті Майка Йогансена "Подорож ученого доктора Леонардо..." (2011)
Лозко Г. - Рідна віра в літературному процесі ХХ – початку ХХІ ст. (2011)
Малишівська І. - Фантастичне у творах К. Уілсона та В. Шевчука (2011)
Марценішко В. - Особливості часопросторової організації історичних романів Михайла Старицького і Генріка Сенкевича (2011)
Марчук Г. - Символічність сатиричного тексту (на матеріалі західноукраїнської малої прози кінця ХІХ – поч. ХХ ст.) (2011)
Матвєєва Т. - Просторова модель творів М. Устияновича "Страсний четвер", І. Франка "Петрії і Довбущуки": відлуння поетики готичного роману (2011)
Мельник О. - Постать Івана Мазепи у творчості Миколи Маркевича та європейських романтиків (2011)
Меньок В. - Дискурс тексту-задоволення: екзотичні/деґрадовані птахи у Бруно Шульца та Юрія Андруховича (2011)
Мікула О. - Спільність генези колядок, веснянок та весільних пісень (на основі розвідки Олени Пчілки "Украинские колядки") (2011)
Мукан В. - Форманти "Драми абсурду" у п’єсі Миколи Куліша "Народний малахій" (2011)
Негодяєва С. - Просторові концепти в неказковому епосі південно-східного регіону луганщини (2011)
Нестелєєв М. - Суїцидальна образність у прозі Надії Кибальчич (2011)
Осьмак Н. - Художні засоби вираження стрімких змін та технізації у футуристичній поезії Михайля Семенка (2011)
Панасенко Т. - Твори світової літератури як прецедентні тексти ліро-епосу Лесі Українки (на прикладі поеми "Русалка") (2011)
Плужник О. - Етнопсихологічна концепція особистості у прозовій творчості Анатолія Дімарова (2011)
Подолей Л. - Море як романтична візія мрії у поезії Т. Шевченка (2011)
Попадинець О. - Просвітницькі тенденції в історичних романах В. Скотта і М. Старицького (2011)
Процик І. - Інтерпретація образу жінки в поезії М. Ореста (2011)
Ращенко А. - Спiльне й вiдмiнне свiтоглядно-мистецьких платформ Ю. Косача та I. Костецького: проблема індивідуальної, творчої та соціальної ідентифікації мистця слова в емігрантській українській літературі (2011)
Романенко О. - Феномен української масової літератури ХХ століття: проблеми генези та поетики (2011)
Сипа Л. - Осмислення історії у дилогії Жорж Санд "Консуело" і "Графиня Рудольштадт" (2011)
Сірук В. - Наративні моделі малої прози Лесі Українки (2011)
Соколова А. - Магічні знаки у романі М.Матіос "Майже ніколи не навпаки" (2011)
Стефанів Ю. - Еліотівська теорія музики поезії як засада вдосконалення поетики форми (2011)
Супрун В. - Порівняння як конструент портретопису жінки в українській художній літературі (2011)
Тараненко А. - Особливості вираження дитячої психології у прозі 70-х років ХХ століття (2011)
Телеуця В. - Іноетнічні напластування на національний фольклор в умовах поліетнічного середовища (2011)
Тиховська О. - Архетипна семантика образу вужа/гадюки в українських чарівних казках (2011)
Тімофєєв А. - Фольклористична діяльність Є. Ярошинської (2011)
Ткалич А. - Особливості сучасного хронотопу у творчості українських жінок-драматургів кінця XX – початку XXI століття (2011)
Ткалич І. - Іронічний дискурс українського літературознавства 1920-х років (2011)
Федюшина І. - Рецепція архетипу іуди у сучасній українській прозі (на матеріалі роману Г. Тарасюк "Любов і гріх Марії Магдалини") (2011)
Фока М. - Хореографічне мистецво в поетичній творчості П. Тичини (на матеріалі вірша "Танці на мечі") (2011)
Хасанова Н. - Трансформація особистості у романі Анатолія Дністрового "Невідомий за вікном" (2011)
Хоптяр А. - Поезія "Свободи і кохання" Гайнріха Гайне в перекладах і творчому осмисленні Бориса Грінченка (2011)
Хорошков М. - Екзистенційні виміри новелістики кінця ХІХ – початку ХХ століття (2011)
Чонка Т. - Доля людини в українській та французькій літературах ХХ ст. (на матеріалі творчості В. Барки, М. Хвильового, І. Багряного та А. Камю, Ф. Кафки, Антуана де Сент-Екзюпері) (2011)
Чопик Г. - Архетипний аналіз оніричних образів у художніх творах Наталени Королевої (2011)
Шарова Т. - Жанр оповідання у творчості Івана Маслова (2011)
Щербакова Т. - Оповідання А. Дімарова "Німецька курва": досвід онтологічного аналізу (2011)
Ягушкіна В. - Традиції української філософської лірики у творчості М. Костомарова (2011)
Яструбецька Г. - Елементи експресіоністичної поетики в художньому просторі О. Кобилянської (на матеріалі новели "Битва") (2011)
Віняр Г. - Нова лексика в романі Ліни Костенко "Записки українського самашедшого" (2011)
Громова Н. - Мовні контрасти як засоби експресивності у творах О. Забужко та Ю. Андруховича (2011)
Гульпа Д. - Інвективна лексика та фраземіка у творі Дмитра Кешелі "Чим би не бавилися пани, лем би не було війни" (2011)
Іншаков А. - Кольоративи в поезіях В. Стуса (2011)
Тетяна К. - Особливості функціонування фразеологізмів в історичному романі "Гетьманський скарб" Ю. Мушкетика (2011)
Козловська Л. - Мовне поле кольору в сучасній українській поезії (2011)
Колеснікова І. - Елементи професійного дискурсу у творах Миколи Гоголя (на матеріалі назв грошових одиниць) (2011)
Лисак Л. - Місце дієприслівника у структурі речень різних жанрів художньої літератури (2011)
Макар Г. - Науковці україни на захисті прав української мови на початку ХХ ст. (2011)
Малюга Н. - Мотивація літературно-художніх антропонімів (2011)
Остроушко О. - Функції прикладкових конструкцій у поетичному тексті (на матеріалі творів Л. Костенко, І. Драча) (2011)
Падалка Р. - Функціональна та семантико-словотвірна база прізвищ учнів слов’янського педагогічного ліцею початку ХХІ століття (2011)
Секереш Н. - Мовознавчі праці Євгена Чикаленка періоду еміграції (Відень, Прага, Подєбради; 1919-1929 рр.) (2011)
Статєєва В. - Проблеми історії українського мовознавства на закарпатті в працях Й. О. Дзендзелівського (2011)
Стовбур Л. - Функціонування іменників-демінутивів в українських народних родинно-побутових піснях (2011)
Яворська І. - Робота над граматиками української мови у Підросійській Україні другої половини ХІХ ст. (2011)
Прокопенко І. Ф. - Інноваційна політика держави та її роль у забезпеченні розвитку економіки України, Стовбун Т. О. (2014)
Мельникова О. В. - Інновації у вищій освіті як чинник формування національної економіки знань (2014)
Радченко Л. П. - Державне регулювання та стимулювання інноваційного розвитку національної економіки (2014)
Сідельнікова І. В. - Особливості розвитку інноваційного процесу в аграрному секторі національної економіки (2014)
Шиловцева Н. В. - Місце і роль людського капіталу в системі вимог інноваційного розвитку країни (2014)
Гуцан Т. Г. - Проблеми соціального захисту молоді в національній економіці (2014)
Капінос Р. В. - Значення та роль сучасних методів підготовки ефективних працівників економічної сфери (2014)
Муромцева Ю. І. - Якість життя й використання трудового потенціалу населення в європейських країнах та Україні (2014)
Слободчук М. С. - Вплив інтеграційних процесів на ринок праці України (2014)
Терно А. В. - Молодіжний ринок праці: стан, проблеми та перспективи розвитку (2014)
Гайдученко Ю. О. - Становлення та перспективи розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні (2014)
Зеленько О. О. - Ділова активність та особливості її вимірювання в економіці України (2014)
Олійник О. В. - Особливості діяльності України на ринку державних єврооблігацій в умовах нестабільності (2014)
Олійник Ю. О. - Стимулювання ефективної інноваційної діяльності українських підприємств (2014)
Осьмірко І. В. - Визначення факторів розвитку інтернет-технологій з метою оптимізації інноваційної діяльності підприємств (2014)
Поплавський М. В. - Механізм управління інтелектуальним капіталом компаній (2014)
Синиця Т. В. - Бухгалтерський аутсорсинг як інноваційний інструмент оптимізації діяльності підприємств (2014)
Соляр В. В. - Статистико-аналітичний підхід в обґрунтуванні взаємопов’язаного розвитку виробництва та інфраструктури регіону (2014)
Гура А. О. - Зовнішня трудова міграція в Україні: сучасні тенденції та наслідки (2014)
Кадеєва І. В. - Прямі іноземні інвестиції як фактор становлення інноваційної економіки в Україні (2014)
Ночвіна І. О. - Особливості діяльності транснаціональних корпорацій (2014)
Сідельнікова В. К. - Сталий розвиток економіки України в умовахглобалізації (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вихідні дані (2014)
Кірова Л. Л. - Організаційно­економічні засади розвитку світового сільськогосподарського ринку в сучасних світогосподарських умовах (2014)
Антошкіна Л. І. - Компетентнісний підхід в сучасній освіті (2014)
Антошкін В. К. - Сутність соціально­економічної безпеки регіонів та її зв’язок з національною безпекою держави (2014)
Гонта О. І. - Наукові аспекти розвитку державно­приватного партнерства в рекреаційно­туристичній сфері України, Безуглий І. В. (2014)
Горпинич О. В. - Застосування зарубіжного досвіду в державному регулюванні економіки АПК в Україні (2014)
Горяча О. Л. - Інновації як чинник економічного розвитку промисловості України, Сільченко І. А. (2014)
Добренко О. О. - Вплив діючої в Україні системи кваліфікацій на професійний ринок праці (2014)
Рунчева Н. В. - Сутність, види та форми корпоративних відносин в аграрній сфері (2014)
Фролова Г. І. - Організаційні засади маркетингових досліджень у сфері туризму, Фролова В. Ю. (2014)
Вареник О. Ф. - Особливості розробки і реалізації цільової програми підвищення конкурентоспроможності підприємств, Марченко В. М. (2014)
Компанієць Т. І. - Вплив реклами на просування споживчих товарів в умовах сучасного ринку (2014)
Махмудов Х. З. - Синергетичний ефект у забезпеченні конкурентоспроможності виробництва сільськогосподарської продукції, Михайлова О. С., Махмудов Р. Х. (2014)
Рюміна Є. Л. - Перспективи формування кластерних структур підприємств рекреаційно­оздоровчої сфери м. Бердянська (2014)
Тарасов Д. А. - Основні аспекти розвитку обслуговуючих кооперативів в аграрному секторі України (2014)
Хмурова В. В. - Ефективність впровадження контролінгу на підприємствах, Лапко С. В. (2014)
Шило К. М. - Організаційно­економічні засади системи управління кадровим потенціалом підприємств туристичної сфери (2014)
Безуглий І. В. - Імперативи розробки стратегії еколого­економічного розвитку рекреаційно­туристичних систем (2014)
Майорова І. М. - Особливості формування, організації і функціонування сіті­логістичних потоків Приазов’я (2014)
Перевознікова О. В. - Аналіз проблем невідповідності інтересів держави та регіонів (2014)
Міхов Л. І. - Сутність категорії та структурні складові кадрового потенціалу підприємства (2014)
Комарова І. В. - Державна фінансова підтримка вугільної промисловості України (2014)
Курова Т. Г. - Оцінка кредитоспроможності клієнта банку за допомогою дискримінантного аналізу, Костроміна К. О. (2014)
Макаренко Ю. П. - Проблема тінізації економіки в банківському секторі (2014)
Трофімчук М. О. - Механізми вдосконалення конкурентних засад діяльності на біржовому ринку цінних паперів України (2014)
Бабенко В. Г. - Управлінське спілкування як соціальна психолого-педагогічна необхідність системи фізичного виховання і спорту працівників органів внутрішніх справ України (2014)
Бабич Н. Л. - Емоційно-вольовий компонент підготовки спортсменів, Беседа Н. А., Піменов О. О. (2014)
Багінська О. В. - Значення показника якості функції рівноваги в інтегральній оцінці рівню розвитку рухової функції школярів різних вікових груп у процесі їх навчання фізичної культури (2014)
Бєлих С. І. - Теоретичні і методичні основи особистісно орієнтованої системи фізичного виховання студентів (підсумки теоретичних досліджень) (2014)
Бобрик Ю. В. - Биомеханика профилактики и физической терапии дорсалгий при занятиях физкультурой и спортом (2014)
Бойко Г. М. - Самоорганізація спортсменів високої кваліфікації як суб’єктів діяльності в паралімпійському спорті (2014)
Бойко О. О. - Оздоровчо–виховне значення організованої перерви у режимі навчального дня учнів початкових класів, Франчук О. П., Донець І. О., Дейкун М. П. (2014)
Бойчук Р. І. - Підвищення ефективності процесу навчання учнів техніки спортивних ігор на уроках фізичної культури шляхом цілеспрямованого розвитку координаційних здібностей, Короп М. Ю. (2014)
Браташ С. В. - Характеристика взаємодії гравітаційного поля землі з організмом людини (2014)
Бублик С. А. - Стан термінової адаптації на висоті дозованого фізичного навантаження у студентів основних і спеціальних медичних груп (2014)
Василевський В. С. - Вивчення динаміки окремих показників функції вегетативної нервової і кардіореспіраторної систем у дітей молодшого шкільного віку з патологією зору, Дичко Д. В., Дичко В. В., Пилькевич Н. Б. (2014)
Вільчковська А. Е. - Застосування музики на уроках фізичної культури (з досвіду польських загальноосвітніх шкіл) (2014)
Вільчковський Е. С. - Становлення і розвиток системи фізичного виховання школярів у Польщі в період ХVI – початку ХХ століття, Пасічник В. Р. (2014)
Вовканич Л. С. - Регресійний аналіз вікових змін розумової працездатності шахістів, Терлецький О. М. (2014)
Волков В. Л. - Формування комплексної оцінки успішності студентів з предмету "фізичне виховання" на різних етапах навчання у вищому навчальному закладі (2014)
Галай М. Д - Залежність успішності засвоєння вправ із м’ячем учнів початкової школи від морфофункціонального та психофізіологічного розвитку їх організму, Дьоміна Ж. Г., Кротов Г. В., Мішаровський Р. М. (2014)
Гацоєва Л. С. - Особливості психомоторного розвитку дітей з вадами слуху (2014)
Горбонос-Андронова О. Р. - Психологічний, фізіологічний та антропометричний стан туристів-водників на етапі попередньої базової підготовки (2014)
Гордієнко Ю. В. - Динаміка фізичної підготовленості студенток, які займаються різними видами вправ у процесі фізичного виховання (2014)
Грибан Г. П. - Особливості фізичної підготовленості студентів вищих навчальних закладів України (2014)
Гричик Д. В. - Інноваційна спрямованість до навчання з плавання молодших школярів у системі шкільного фізичного виховання, Солонець Ю. Ю. (2014)
Гуніна Л. М. - Ефективність використання лікарських засобів на основі Ω3 поліненасичених жирних кислот у тренувальному процесі спортсменів (2014)
Гурова А. І. - Визначення основних захворювань опорно-рухового апарату борців-дзюдоїстів та рекомендації щодо їх фізичної реабілітації (2014)
Дычко Е. А. - Уровень адаптационного напряжения организма подростков в возрасте 11 – 14 лет со сколиозом, Бобырев В. Е., Мельник И. Н., Пономарев В. А. (2014)
Євтушов Ф. М. - Методичні засади використання індивідуальних біомеханічних показників курсантів в навчальному процесі з спеціальної фізичної підготовки на початковому етапі навчання (2014)
Еделев О. С. - Вплив авторитету тренера на спортивну діяльність веслярів-академістів, Шалар О. Г., Верхогляд Д. (2014)
Ермолаева Я. С. - Определение уровня тревожности, как одного из критериев эффективности эмоциональной устойчивости в спортивных танцах (2014)
Єфременко А. М. - Вплив методики відновлення працездатності організму на стан нервово–м’язового апарату бігунів спринтерів, Шестеров Л. Є. (2014)
Żukowska H. - Cechy postawy ciała w płaszczyźnie czołowej i poprzecznej chłopców z klas pierwszych ze środowiska wiejskiego, Iermakov S., Szark-Ekardt M., Mrozkowiak M. (2014)
Загревский О. И. - Структура и техника большого оборота назад из стойки на руках в стойку на руках на параллельных брусьях, Загревский В. И. (2014)
Ибрагимов М. М. - Спорт высших достижений в авангарде современной культуре (2014)
Иванова Г. П. - Биомеханические и педагогические аспекты повышения темпа игры в теннис, Биленко А. Г., Князева Т. И., Пикалева Е. П. (2014)
Карленко В. П. - Теоретико-педагогічний аналіз формування рухових умінь і навичок старшокласників під час занять лижами (2014)
Карленко В. П. - Теоретико-методичні засади формування рухових умінь і навичок школярів на заняттях з біатлону (2014)
Ковган П. И. - Факторный анализ взаимосвязи двигательных установок и биомеханических параметров систем движений прыгунов в длину, Лепешев Д. И., Руденик В. В. (2014)
Козина Ж. Л. - Интеграция результатов научных исследований в области физического воспитания и спорта в смежные науки (2014)
Козлова Е. К. - Соревновательная деятельность прыгунов в высоту высокой квалификации (2014)
Коробейніков Г. В. - Вікові особливості стресостійкості у єдиноборців високої кваліфікації, Коробейнікова Л. Г., Дудник О. К., Аксютін В. В. (2014)
Крупеня С. В. - Кинематическая структура двигательных действий спортсменок высокой квалификации при выполнении упражнений на прыжковом столе в женском гимнастическом многоборье, Панченко А. Н., Терещенко И. А. (2014)
Куцериб Т. М. - Особливості пропорцій тіла та соматотипу представників карате версії WKF, Музика Ф. В., Вовканич Л. С., Гриньків М. Я., Маєвська С. М. (2014)
Лазоренко С. А. - Давньогрецькі спортивні свята, Чхайло М. Б. (2014)
Левченко В. А. - Роль тестостерону в забезпеченні дозованих фізичних навантажень у молодих людей з різним ступенем фізичної підготовки (2014)
Лейкин М. Г. - К проблеме профилактики и реабилитации спорттравм (проблемы, обдумывавшиеся и Исааком Ньютоном, и Николаем Бернштейном) (2014)
Лысенко Е. Н. - Типы физиологической реактивности кардиореспираторной системы спортсменов различной специализации в условиях гипоксии нагрузки (2014)
Людовик Т. В. - Проблемне поле професійно-прикладної фізичної підготовки студентів ВНЗ технічного профілю (2014)
Мазін В. М. - Результати дослідної роботи з організації виховного процесу у групах легкої атлетики ДЮСШ (2014)
Максимова Ю. А. - Ліквідація післятренувальних змін в опорно-руховому апараті акробатів, як основа попередження функціональних порушень хребта (2014)
Михалюк Є. Л. - Вплив ідентичного тренувального процесу на функціональний стан висококваліфікованих спортсменів обох статей (2014)
Мунтян В. С. - Фізичне виховання у контексті положень нового закону України "Про вищу освіту", Пліско В. І. (2014)
Носко М. О. - Біомеханічна характеристика рухових якостей людини (теоретичний аналіз), Архипов О. А. (2014)
Носко М. О. - Методики формування рухів у процесі навчання і тренування, Дейкун М. П., Ляпін В. П., Сероштан В. М., Носко Ю. М. (2014)
Одеров А. М. - Аналіз змісту методик перевірки та оцінки фізичної підготовленості військовослужбовців різних іноземних держав збройних сил, Одерова О. В., Романчук С. В., Гульоватий В. І. (2014)
Олефіренко К. О. - Педагогічна програма формування координаційних якостей учнів початкових класів засобами танцювальних вправ на уроках фізичної культури (2014)
Олійник Р. В. - Вплив спадкових і середовищних факторів щодо прогностичної значимості особливостей розподілу жирового компоненту тіла в системі спортивного відбору, Чекмарьова Н. Г., Хаджинов В. А., Сеймук А. О. (2014)
Орленко Н. А. - Інтегративна фізична підготовка як основа професійної освіти майбутніх пілотів, Ракитіна Т. І., Харун О. С., Шип Л. О. (2014)
Осадців Т. П. - Оцінка фізичної підготовленості дітей 7 – 9 років, які займаються спортивними танцями, Музика Ф. В. (2014)
Півненко Ю. В. - Система формування фізичного здоров’я учнів у навчально-виховному процесі початкової школи (2014)
Подригало Л. В. - Обоснование профессиональной характеристики спортивной деятельности с физиолого-гигиенических позиций (на примере стрельбы из лука), Ровная О. А., Мыльченко Н. И. (2014)
Позюбанов Э. П. - Формирование двигательной структуры финального разгона в метании копья, Мехрикадзе В. В., Терлюкевич А. И., Макась М. М. (2014)
Попичев М. И. - Формирование стратегии личной безопасности и активной самообороны у студентов юридических специальностей (2014)
Попичєв М. І. - Проблемні питання правового регулювання професійного спорту, Шаповалова О. А., Маслов В. М. (2014)
Приходько В. В. - Онтологические основания образования и воспитания как культурной деятельности в работах русских мыслителей конца ХVIII – первой половины XІX века (от взглядов Е. Р. Дашковой до работ К. Д. Ушинского) (2014)
Приходько В. В. - Онтологические основания образования и воспитания как культурной деятельности в работах русских мыслителей второй половины XІX – начала ХХ века (от творчества Н. Ф. Бунакова до разработок С. И. Гессена) (2014)
Прудникова М. С. - Исследование психологического состояния велотуристов 35-45 лет в процессе предпоходной подготовки к походу 4 кат. сложности (2014)
Радзієвський Р. М. - Біомеханіка ситуативних рухів (2014)
Романчук С. В. - Аналіз рухової активності студентів (2014)
Романюк О. В. - Оцінка ефективності авторської програми фізичного виховання на показники педагогічного тестування студенток зі сколіозом іі-ііі ступенів у групах фізичної реабілітації із застосуванням калланетики, Копитіна Я. М. (2014)
Руденко Р. Є. - Деякі аспекти концепції фізичної реабілітації спортсменів з обмеженими фізичними можливостями (2014)
Самоненко С. Б. - Врахування окремих особливостей рухової пам’яті у диференційо-ваному навчанні рухових дій дівчат середнього шкільного віку, Толочний В. М., Дейкун М. П., Вертель О. В. (2014)
Самошкін В. В. - Корекція статури жінок першого зрілого віку з урахуванням застосування раціонального харчування в процесі оздоровчих занять фітбол-аеробікою та фітбол-гімнастикою, Лядська О. Ю., Денісенко Н. М., Ряпасова Н. Ю. (2014)
Самсонова А. В. - Неинвазивные методы оценки композиции мышечных волокон, Барникова И. Э., Крестинина А. А. (2014)
Северянин В. С. - Ускоренная экономичная ходьба как следсвие её эволюции, Артемьев В. П., Козлова Н. И. (2014)
Соловей Д. О. - Історичні аспекти становлення та розвитку основних форм організації фізичного виховання в Київській Русі (2014)
Спесивих О. О. - Особливості статодинамічної стійкості спортсменів, які займаються спортивними танцями, Соронович І. М. (2014)
Тайболіна Л. О. - Зміни топографії електричної активності серцевого м’язу у фрістайлістів в олімпійському та річному циклах підготовки, Талатинник О. А. (2014)
Титович А. О. - Індивідуалізація управління процесом підготовки студентів-спортсменів в умовах університетської секції з легкої атлетики з урахуванням особливостей їх психічних станів (2014)
Файчак Р. І. - Особливості фізичного розвитку студенток, які займаються ігровими видами спорту, Волочій Ф. П., Лучко О. Б., Васильків М. М. (2014)
Химич И. Ю. - Взаимосвязь адаптации, физиологических резервов организма и физического воспитания студентов ВУЗа (2014)
Хлус Н. О. - Вплив різних режимів навантаження на фізичну підготовленість студенток засобами степ-аеробіки (2014)
Христова Т. Є. - Використання засобів фізичного виховання в реабілітації дітей з порушеннями рухових функцій (2014)
Цап М. І. - Рухова активність, фізичний розвиток і фізична підготовленість в системі моніторингу стану соматичного здоров’я школярів, Цап І. Г. (2014)
Черненко К. Г. - Ключові аспекти психологічної підготовки збірної команди з аеробної гімнастики, Кубатко А. І., Шеховцова К. В. (2014)
Chodinow W. - Porównanie możliwości fizycznych dziewcząt i chłopców szkoły podstawowej i gimnazjalnej w skaryszewie (2014)
Чуста А. Ю. - Біомеханічний контроль рівня сформованості рухової навички техніки кидків з дальньої дистанції в баскетболі студентів факультету фізичного виховання (2014)
Шавель Х. Є. - Вплив рухливих ігор на фізичний розвиток та працездатність дітей з вадами слуху та затримкою психічного розвитку, Музика Ф. В., Лесько О. М., Трач В. М. (2014)
Shuba L. V. - New way of forming movement skills and practices for primary school children (2014)
Якубович С. К. - Некоторые биомеханические особенности техники толкания ядра спортсменами различной квалификации (2014)
Содержание (2014)
Астайкин Д. В. - Идентификация законов распределения навигационных погрешностей смешанными законами двух типов, Алексейчук Б. М. (2014)
Бондарь С. А. - Оценка рисков при эксплуатации судовых среднеоборотных ди-зелей с остаточным ресурсом (2014)
Бурмака И. А. - Маневр расхождения трех судов изменением курсов, Булгаков А. Ю. (2014)
Васьков Ю. Ю. - Формирование оптимальной загрузки балкера навалочным грузом методом линейного программирования (2014)
Волков А. Н. - Использование безопасной области судна сложной формы для обеспечения безаварийного плавания, Якушев А. О. (2014)
Горб С. И. - Повышение энергоэффективности судов с винтом регулируемого шага (2014)
Дворецкий В. А. - Повышение точности измерения радиолокационного пеленга (2014)
Донской В. Г. - Оценка качества судовых энергосистем централизованного контроля (2014)
Калиниченко Е. В. - Обеспечение требуемой точности поворота судна способом перемещения его криволинейной траектории (2014)
Колегаєв М. О. - Засіб автоматизації рятувальних робіт на суднах, Сандлер А. К., Цюпко Ю. М. (2014)
Кошевой В. М. - Формирование нулевых уровней боковых лепестков диаграммы направленности линейной антенной решетки с минимальным количеством управляемых весовых коэффициентов, Шершнёва А. А. (2014)
Поповский А. Ю. - Комплексная оценка эксплуатационных характеристик смазочных углеводородных жидкостей, Сагин С. В. (2014)
Солодовников В. Г. - Ультразвуковая обработка топлива для снижения сернистой коррозии в судовых среднеоборотных дизелях (2014)
Тарасенко Т. В. - Прогнозирование операционного индекса энергоэффективности судна EEOI при плавании на волнении (2014)
Цымбал Н. Н. - Выбор маневра расхождения изменением курса судна, Пятаков Э. Н. (2014)
Рефераты (2014)
Стеценко С. Г. - Медичне право України: стратегічні напрями розвитку (2011)
Сенюта І. Я. - Захист прав суб’єктів медичних правовідносин: деякі теоретико-правові аспекти (2011)
Француз-Яковець Т. А. - Контрольні повноваження двопалатних парламентів сучасних демократичних держав (2011)
Федоренко В. Л. - Суб’єкти конституційно-правових відносин в Україні та їх система (2011)
Божко В. М. - Аналіз дотримання законодавцем принципів, проголошених ним у вітчизняному законодавстві (2011)
Загородній С. А. - Правові підстави виникнення кондикційних зобов’язань (2011)
Клименко О. М. - Історичні аспекти та сучасні тенденції розвитку інституту примусового відчуження об’єктів права приватної власності в інтересах суспільства (2011)
Світличний О. П. - Метод як один із основних елементів змісту управлінської діяльності земельними ресурсами (2011)
Сидор В. Д. - Про земельне законодавство і проблеми його вдосконалення в сучасних умовах (2011)
Присяжний В. М. - Кваліфікуючі ознаки складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 242 КК України: забруднення, засмічення та виснаження водних об’єктів (2011)
Письменський Є. О. - Правові наслідки умовно-дострокового звільнення від відбування покарання (2011)
Волошин Ю. О. - Міжнародне право в умовах глобалізації та міждержавної інтеграції: еволюція і особливості сутнісних характеристик (2011)
Бєлкін Л. М. - Підвищення ролі громадянського суспільства в забезпеченні якості нормативно-правових актів (2011)
Коробчук П. М. - Контроль та нагляд як засоби забезпечення законності в сфері діяльності підрозділів дозвільної системи Міністерства внутрішніх справ України (2011)
Кравчук О. В. - Правові позиції Конституційного Суду України як джерело права (2011)
Опотяк С. З. - Теорії тлумачення правових норм (юридична природа та підходи до тлумачення правових норм) (2011)
Пилипенко Д. О. - Окремі проблеми, що виникають у кримінальних справах приватнопублічного обвинувачення, та шляхи їх подолання (2011)
Семерак І. О. - Концептуальні підходи до визначення поняття місцевого референдуму: питання теорії та практики (2011)
Кравченко Л. М. - Державний захист прав громадян як споживачів фінансових послуг (2011)
Падучак О. І. - Новітні норми порядку розірвання шлюбу: деякі питання з практики застосування (2011)
Новини юриспруденції (2011)
Конференція (2011)
Положення про Міністерство юстиції України (2011)
Витяг з наказу Міністерства юстиції України "Про затвердження структури та чисельності працівників центрального апарату Міністерства юстиції" (2011)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих з 1 березня 2011року по 31 березня 2011 року (2011)
Тимченко О. - Моделі вибору під-стратегій управління агрегатами в умовах ресурсного конфлікту для мінімізації ризиків, Вовк А. (2013)
Сікора Л. - Комплексування вимірювальних і інформаційних лазерних систем для оцінки параметрів стану технологічних процесів та систем, Лиса Н., Міюшкович Ю., Марцишин Р. (2013)
Сікора Л. - Інформаційні технології відбору даних для управління технологічними об`єктами в граничних режимах навантаження, Лиса Н., Якимчук Б. (2013)
Левыкин И. - Разработка модели формирования динамического пакета заказов в информационной удаленной издательской системе, Хорошевский А. (2013)
Пушкар А. - Побудова монограм подачі і розходу фарби у коротких фарбодрукарських системах з кратними циліндрами, Луцків М. (2013)
Білан В. - Комп’ютерне симулювання та порівняльний аналіз моделей елементарної стрічкопровідної системи (2013)
Сичак С. - Точнісні характеристики флексографічних фарбодрукарських систем з паралельною подачею фарби (2013)
Влах Г. - Принципи побудови АСУТП на базі розподіленої обчислювальної системи з програмованою структурою, Стахів Р. (2013)
Дурняк Б. - Аналіз впливу інформаційних потоків на текстові моделі, Коростіль О. (2013)
Микитів Т. - Обчислення функції гіперболічного тангенса з допомогою методу CORDIC, Мороз Л. (2013)
Мандзій Б. - Програмна реалізація моделі надійності технічної резервованої системи з перемикачем, Сенів М., Гайда П. (2013)
Маїк В. - Математичне моделювання шрифта брайля, Луцків М. (2013)
Дудикевич В. - Моделювання параметрів захисту пасивної протидії від лазерного зондуючого променя, Собчук І., Опірский І., Ракобовчук В., Гаранюк П. (2013)
Кандяк Н. - Експериментальні дослідження кінематики та динаміки із застосуванням акселерометра (2013)
Феш А. - Аналіз ефективності та якості роботи цифрових фільтрів на прикладі створеної імітаційної моделі сигналу та завади (2013)
Мороз Л. - Вирішення проблем інформаційної безпеки на підприємстві, Цаль Б. (2013)
Міщенко А. - Системні ознаки економічної складової інформаційної безпеки авіатранспортного комплексу, Козловський В. (2013)
Семенів В. - Комп’ютерна програма для моделювання колірного тіла друкарських фарб, Шовгенюк М., Семенів М., Ковальський Б. (2013)
Логойда М. - Аналіз поліграфічного растрового перетворення для шестикутного елемента, Луцків М. (2013)
Барановський І. - Аналіз характеристики растрування для ромбічного растрового елемента, Філь Л. (2013)
Гавриш Б. - Методика корекція різкості зображення (2013)
Назаркевич М. - Метод підвищення деталізації растрових зображень для поліграфічного відтворення, Прострельчук В., Тустановський М. (2013)
Стецько А. - Оптимізація технологічних режимів механічної обробки для забезпечення якісних параметрів оброблених поверхонь деталей виготовлених або відновлених комплексним методом (2013)
Топольницький П. - Теоретичні дослідження сил різання, що виникають при обрізуванні книжкових блоків плоскими різальними інструментами з різною геометрією різальної крайки, Козар В. (2013)
Топольницький П. - Вплив взаємного розташування лез багатолезового різального інструмента на його розміри, Ватуляк Ю. (2013)
Сасс Т. - Порівняльний аналіз перехідних потенціалів тепловологопереносу в процесі конвективного сушіння картону різної товщини (2013)
Пушак А. - Люмінесценція мікрокристалів SrCl2-Eu, вкраплених в матриці NaCl, Пушак Я., Вістовський В., Мягкота С., Демків Т., Антоняк О., Дацюк Ю., Волошиновський А. (2013)
Пікневич С. - Фактори якості нанесення тактильних шрифтів та знаків трафаретними УФ-лаковими композиціями, Репета В. (2013)
Кобильнік К. - Еволюція пошукової оптимізації (2013)
Коротка В. - Дослідження механічних властивостей біодеградуючих плівок для виготовлення паковань, Зацерковна Р. (2013)
Оліфіренко І. - Електронна освіта e-Learning 2. 0 - інноваційна технологія навчання 21 століття (2013)
Глотов Б. - Реформування системи організації державної влади в умовах глибокої політичної кризи, Сидоренко Н. (2014)
Палагнюк Ю. - Зміст та перспективи політики Східного партнерства як зовнішньополітичної ініціативи ЄС щодо України (2014)
Машненков К. - Концепт "екологічна держава" в контексті сучасного державотворення (2014)
Салієнко О. - Зарубіжний досвід взаємодії парламенту та уряду в законодавчому та бюджетному процессах (2014)
Нікіфорова І. - Політична конкуренція і партиципативна демократія в сучасному вимірі (2014)
Єфіменкова Н. - Моделювання системи державного управління інвестиційно-інноваційними процесами в Україні (2014)
Андреєв С. - Інституціональні аспекти забезпечення готовності єдиної державної системи цивільного захисту до введення спеціальних режимів її діяльності (2014)
Вировий С. - Соціально-політичний моніторинг як складова інформаційно-аналітичного забезпечення публічного урядування (2014)
Григорова М. - Державне управління процесами забезпечення безпеки здоров’я людини в умовах використання генетично модифікованих організмів у виробництві харчових продуктів (2014)
Діденко О. - Державне регулювання механізму інституційного розвитку сучасного українського козацтва (2014)
Карнаух Т. - Реалізація державної правової політики в умовах системної модернізації України (2014)
Коваленко Т. - Дитина як об’єкт державного управління у сфері санаторно-курортного забезпечення (2014)
Котуков О. - Політико-управлінські мережі як чинник модернізації державного управління (2014)
Кривогубова О. - Законодавче регулювання використання генетично модифікованих організмів в Україні (2014)
Матвеєва О. - Державно-управлінський аспект аналізу показників продуктивності праці як фактору підвищення конкурентоспроможності регіонів України (2014)
Михайленко О. - Відродження сімейних цінностей як важливий напрям державної сімейної політики України (2014)
Овдін О. - Моніторинг міграції українських громадян до Російської Федерації у контексті державного регулювання демографічних процесів (2014)
Попова С. - Проблеми та перспективи впровадження маркетингової моделі управління розвитком сфери соціальних послуг (2014)
Решетніков Ю. - Роль місцевих органів влади в регулюванні державно-конфесійних відносин в Україні (2014)
Романенко Є. - Комунікативна взаємодія органів державної влади та громадськості: сутність та особливості налагодження (2014)
Сегеда Т. - Зарубіжний досвід формування механізмів публічної політики (2014)
Трещов М. - Напрями та інструменти державного регулювання ресурсного забезпечення місцевих бюджетів (2014)
Акімов О. - Правові засади розвитку професійної освіти державних службовців (2014)
Легкоступ С. - Психологічні детермінанти особистої відповідальності у формуванні службової поведінки посадових осіб місцевого самоврядування (2014)
Сорокіна Н. - Етизація публічної служби як чинник гуманізації суспільства: зарубіжний досвід, Серьогіна Т. (2014)
Баришніков К. - Реалізація проектів електронного урядування в органах місцевого управління України, Лук’яненко Є. (2014)
Віліжінський В. - Реформування системи місцевого самоврядування в Польщі: досвід для України (2014)
Тарасенко Т. - Проблема децентралізації в реформуванні місцевого самоврядування в Україні (2014)
Відомості про авторів (2014)
Помірко Р. С. - Дейксис як термінотвірний компонент, Дудок Р. І. (2012)
Помірко Р. С. - Колоквіальна заперечна одиниця ain’t у мові британських підлітків (на матеріалі корпусу colt), Татаровська O. В. (2012)
Бехта І. А. - Літературно-художній твір у концепції Р. Інґардена: схематизація та об’єктивізація (2012)
Бехта Н. І. - "Frame narratives”: рамкова структура оповіді, її види та функції (2012)
Петрик Т. В. - Фреймова структура концепту "людина” у ченелінг-дискурсі Крайона (2012)
Маковська О. О. - Англійська терміносистема пластичної хірургії: досвід фреймового аналізу (2012)
Авраменко С. Р. - Стилістична функція анахронізмів у романі Джозефа Хеллера "Бог знає” (2012)
Ткач Х. І. - Синонімічні та смислові зв’язки лексеми "Bedienen” (2012)
Бігун С. В. - Фразеологічні одиниці у підмові права: класифікація та семантичний потенціал (2012)
Садло О. П. - Розуміння поняття "свідомість”у психолінгвістиці (2012)
Чемеринська І. Я. - Невербальні засоби вираження подяки в англомовній комунікації (2012)
Гриня Н. О. - Контраст як семантико-функціональна категорія тексту (на матеріалі лексикографічних джерел та лінгвістичних учень) (2012)
Авраменко С. Р. - Темпоральна семантика заголовків романів Енн Тайлер, Череповська Т. В. (2012)
Пшанська Г. Т. - Аналітичні та синтетичні форми вираження суперлативної ознаки в іспанській та французькій мовах (2012)
Fuente González M. A. - VIda profesional, exito y fracaso en la fraseologia taurina usada en el espanol comun (2012)
González Sánchez J. L. - Poetica y simbolos de algunas fiestas de primavera en Espana (2012)
Кушнір О. П. - Консонантна й асонантна рими в іспанських прислів’ях і приказках (2012)
Ярошко Н. С. - Метафоризовані концепти "famille” ("сім’я”) та "maison” ("дім”) у франкомовних жіночих романах кінця ХХ ст. (2012)
Космацька Н. В. - Нарис з історії виникнення і становлення жанру коміксу (2012)
Галян О. М. - Основні суфіксальні процеси у словотворенні фізичних термінів французької мови (2012)
Римляк І. Є. - Лінгвопрагматика компліменту у французькому мовознавстві: різновиди та засоби вираження на матеріалі художніх творів ХVII–ХVIII та XX ст. (2012)
Ющенко М. П. - Область взаємодії просторових предметів і типи її вираження у французькій мові (2012)
Конопацька Я. О. - Особливості інтеграції нових лексичних одиниць у систему мови (2012)
Babinetchouk I. - Le role de quatre phobies linguistiques dans l’evolution de la langue francaise (2012)
Чапля О. С. - Етимологічні особливості кількісної лексики французької мови (2012)
Коржаєва Ю. В. - Структура терміносистеми кераміки у французькій мові за формальним критерієм (2012)
Кецко Г. Я. - Основні і словотвірні особливості термінів деревообробної промисловості сучасної іспанської мови (2012)
Домбровський Р. О. - Пізньолатинські розширені суфікси -e-olu, -i-olu (2012)
Циганок О. М. - Епітафії Вергілія (Вергілію) в українських поетиках XVII – першої половини XVIII ст. (2012)
Помірко Р. С. - Мовні дихотомії в політичному дискурсі США та України, Бутова І. С. (2012)
Стецько Я. Т. - Семантико-стилістична роль неологізмів у французькій та українській поезії першої половини ХХ ст. (2012)
Шило В. В. - Умотивованість внутрішньої форми похідних (на матеріалі французьких правничих запозичень в англійській мові) (2012)
Довганюк І. Д. - Метафоричне вираження виправдання в українському та німецькому політичних дискурсах (2012)
Fornalchyk H. - Impact of borrowings and neologisms on the ukrainian language through the press (2012)
Ostasz M. - Paedeian discourse in shaping of a child’s cultural attitudes (2012)
Кульчицька О. В. - Структура пейоративних прикметників у описі персонажів циклу романів "Сутінкова Сага” Стефані Майер (на матеріалі циклу романів "Сутінкова Сага” Стефані Майер) (2012)
Маценка С. П. - Від індивідуальної до культурної пам’яті: історія в літературному форматі (на прикладі автобіографічної книги "За чищенням цибулі” Ґ. Ґрасса та розгорнутих навколо неї літературних дебатів) (2012)
Кіт О. І. - Інтерпретація образу Жанни д’Арк у романтичній трагедії Фрідріха Шиллера "Орлеанська діва” (2012)
Кифор Г. О. - Межі між суспільними та тривіальними реальностями у творчості Ельфріди Єлінек (за романом "Піаністка”) (2012)
Кравець Я. І. - Іспанське прочитання Тараса Шевченка (до 150-х роковин смерті поета) (2012)
Івасюта О. Б. - Функціонування символу в романі П. Бак "Три доньки мадам Ліанг” (2012)
Кравець О. Я. - Королівство казкових оповідань: Сунчана Шкрінярич, Юрій Ярмиш, Юрій Винничук (2012)
Мельник Д. М. - Утопія андрогінності у творчості Інгеборг Бахман (2012)
Винарчик М. П. - Французька школа ХІХ століття у педагогічній спадщині (2012)
Марусик О. М. - Щодо проблеми навчання вживання означеного артикля французької мови (2012)
Пилипчук О. В. - Перекладознавчі погляди професора Юрія Олексійовича Жлуктенка (2012)
Оршинська Т. З. - Критичні роздуми щодо посібника А. Ніколенко "Лексикологія англійської мови – теорія і практика”, Потятиник У. О. (2012)
Кость Г. М. - До 110-ї річниці присудження першої нобелівської премії з літератури Сюллі Прюдом – "Поет розбитої вази” (2012)
Кравець О. Я. - Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenoga skupa zlatni danci 11 – život i djelo(vanje) nade ivelić. – O sijek, 2009, 380 str. (2012)
Помірко Р. С. - Англійська мова для аспірантів та науковців гуманітарно-природничих спеціальностей університетів. "English for phd students”: підручник. – Львів: 2006. – 232 С., Максимук Б. М., Дудок Р. І. (2012)
Руда О. В. - Петрикова проповедь как коммуникативно-культурный феномен. – Prešov: filozoficka fakulta prešovskej univerzity v prešove, 2010. – 367 C. (2012)
Arziutov G. N. - Conception of the rapid educating of students to physical exercises (2014)
Дмитриев С. В. - Альтернативная биомеханика "Живых движений" в сфере спорта и адаптивной физической культуры (2014)
Кодимський С. С. - Використання біомеханічних знань в системі підвищення кваліфікації вчителів фізичної культури (2014)
Щербач В. М. - Використання гіпергравітаційного навантаження у оздоровчому тренуванні (2014)
Бєлікова Н. О. - Прикладні аспекти використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту (2014)
Блавт О. З. - Технічна модифікація тестового моніторингу здібності до гнучкості студентів спеціальних медичних груп (2014)
Бріскін Ю. А. - Тренажерні засоби в удосконаленні підготовленості спортсменів у фехтуванні, Пітин М. П., Семеряк З. С., Задорожна О. Р., Смирновський С. Б. (2014)
Денисова Л. В. - Хмарні технології в освітньому процесі вищих навчальних закладів фізичної культури і спорту: стан питання та перспективи застосування (2014)
Загревский В. И. - Компьютерная технология оценки погрешности в определении масс-инерционных характеристик сегментов тела человека, Загревский О. И. (2014)
Литвинець А. - Еволюція жіночого спортивного одягу, Виноградський Б., Литвинець І. (2014)
Маслов В. М. - Визначення рівня розвитку координаційних якостей дівчат старшого шкільного віку у процесі занять з біатлону, Трояновська М. М., Вітковський С. І. (2014)
Синіговець В. І. - Формування теоретичних знань у студентів факультету фізичного виховання засобами інформаційних технологій, Синіговець І. В. (2014)
Сотский Н. Б. - О перспективе фрикционных тренажеров со многими степенями свободы (2014)
Без'язичний Б. І. - Теоретичні і методологічні аспекти індивідуалізації процесу навчання (2014)
Бріжата І. А. - Здоров’язбережувальна компетентність майбутнього реабілітолога, Буйвало В. П. (2014)
Вереньга Ю. В. - Зміцнення здоров’я працівників МВС України на етапі професійного становлення у процесі занять за авторською програмою, Грибан Г. П., Безпалий С. М. (2014)
Вихляєв Ю. М. - Шляхи вдосконалення неформальної фізкультурної освіти студентів (2014)
Воскобойнікова Г. Л. - Біомеханічні основи у формуванні професійної компетентності вчителя фізичної культури і основ здоров’я початкової школи: педагогічний досвід, наукові школи, Міненок А. О. (2014)
Гавриленко І. В. - Обґрунтування необхідності підготовки майбутніх вихователів до фізичної реабілітації в ДНЗ (2014)
Гавроник В. И. - Совершенствование военно-прикладной физической подготовки военнослужащих боевых подразделений сухопутных войск (2014)
Галайчук А. І. - Використання елементів художньої гімнастики в системі спеціальної фізичної підготовки курсанток вищих навчальних закладів МВС на початковому етапі навчання, Журавель О. В., Скирта Р. І. (2014)
Гаркуша С. В. - Модель формування готовності майбутніх фахівців фізичного виховання до використання здоров’язбережувальних технологій (2014)
Грибан Г. П. - Формування готовності студентів до майбутньої професійної діяльності в системі фізичного виховання (2014)
Гук О. М. - Історичні аспекти підготовки вчителів фізичної культури для освітніх закладів України в період 1920-1930-х років (2014)
Дмитриев С. В. - Презумпция культуры в антропных технологиях вузовского физкультурного образования (2014)
Добродуб Є. З. - Характеристика показників сформованості мотивації досягнення у професійній діяльності фахівців з фізичного виховання та спорту при роботі в фітнес-центрах (2014)
Дудорова Л. Ю. - Модель формування готовності майбутніх учителів до професійно-туристичної діяльності (2014)
Жалій Р. В. - До питання про методичне забезпечення навчального процесу з фізичного виховання у технічному університеті в контексті нових норм освітнього законодавства (2014)
Жула Л. В. - Розвиток рухових умінь майбутніх учителів фізичної культури в процесі навчання верхньої прямої подачі у волейболі, Рябченко В. Г., Філіпов В. В., Жула В. П. (2014)
Закорко И. П. - К вопросу о корректности терминологии, употребляемой в методическом обеспечении единоборств и физической подготовки сотрудников силовых структур (2014)
Зубченко Л. В. - Використання елементів проблемного навчання при формуванні педагогічної творчості майбутніх учителів фізичного виховання (2014)
Кара С. І. - Формування рефлексивного компонента як умова розвитку професіоналізму майбутніх учителів фізичного виховання (2014)
Короленко К. В. - Психолого-педагогічні умови формування організаційно-управлінських здібностей у студентів спеціальності "Олімпійський та професійний спорт", Смірнова Н. І. (2014)
Лелека В. М. - Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, здоров'я і професійної підготовки студентської молоді (2014)
Лукаш І. В. - Вплив пам’яті на рухи в успішному засвоєнні рухових умінь та навичок студенток факультету початкового навчання (2014)
Лушневский А. К. - Структура процесса развития специфических координационных способностей у курсантов военных учебных заведений при стрельбе из штатного оружия (2014)
Лисенко Л. Л. - Компетентно-креативний учитель як один із головних факторів інтенсифікації фізичного виховання в школі (2014)
Новопашен С. С. - Порівняльний аналіз біомеханічних показників студентів, які мають спеціалізацію спортивна боротьбата професійних спортсменів-единоборців, Пліско В. І. (2014)
Огієнко М. М. - Біомеханічні основи теорії і методики фізичного виховання (2014)
Ольховий О. М. - Теоретико-методологічний аспект професійно спрямованої системи фізичної підготовки (2014)
Омельяненко І. О. - Про проблему поняття навчальної програми з фізичної культури (2014)
Осіпов В. М. - Основні підходи до трактування ключових термінів сучасної професійної освіти (2014)
Павлова А. В. - Шляхи впровадження медико-біологічних основ фізичної культури і спорту в навчальний процес Вищого училища фізичної культури, Васильєва Н. О. (2014)
Пеньковець Д. В. - Особистісно–орієнтована освіта як умова формування професійної компетентності у майбутніх учителів фізичної культури (2014)
Пристинський В. М. - Діяльність учителя фізичної культури у запобіганні впливу неформальних організацій на формування особистості підлітка, Гейтенко В. В., Пристинська Т. М. (2014)
Пристинський В. М. - Психологічна підготовка майбутнього тренера в мистецтві управління спортивною командою, Ольшанська Н. О., Пристинська Т. М. (2014)
Приходько В. В. - Онтологические основания педагогической антропологии для образования в высшей школе в работах российских мыслителей (2014)
Проніков О. К. - Педагогічна практика в системі підготовки учителів фізичної культури (2014)
Редько Т. М. - Здоров’ярозвивальні технології у фізичному вихованні студентів ВНЗ, Авдєєнко Н. В. (2014)
Рубіс К. М. - Оцінка рівня фізичного розвитку студенток факультету фізичного виховання ЧНПУ у процесі занять спортивною боротьбою (2014)
Семанишин Т. М. - Теоретико-методологічні підходи і принципи формування валеологічної культури у майбутніх фахівців фізичного виховання дошкільних закладів освіти, Попель С. Л., Презлята Г. В. (2014)
Середа Н. В. - Визначення основних характеристик споживача дитячо-юнацьких спортивних шкіл (2014)
Стасенко О. А. - Теорія і практика визначення змісту професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури в процесі самостійної роботи (2014)
Стрілець С. І. - Індивідуалізація змісту освіти та інтенсифікація процесу навчання на основі сучасних освітніх технологій (2014)
Стрілецька Н. М. - До питання вивчення теми "Алгоритми та виконавці" у курсі "Інформатика" початкової школи (2014)
Строк А. Н. - Влияние военно-прикладной физической подготовленности курсантов на адаптацию к военно-учебной деятельности, Городилин С. К. (2014)
Твеліна А. О. - Соціально-педагогічні передумови використання засобів оздоровчого фітнесу в системі підготовки майбутніх вчителів фізичної культури (2014)
Тимошенко О. В. - Особливості організації дистанційної форми навчання майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах України (2014)
Торубара О. М. - Психолого-педагогічні аспекти використання інтерактивних технологій у ВНЗ (2014)
Фотинюк В. Г. - Визначення складу професійно важливих якостей майбутніх інженерів–механіків авіаційної галузі (2014)
Хазим Тони - Обоснование необходимости совершенствования организационно-управленческой подготовки будущих тренеров (2014)
Багрийчук А. С. - Магнитные свойства мезопористых нанокомпозитов на основе кобальта, Крючин А. А., Куницкий Ю. А. (2014)
Калиновский Я. А. - Алгоритмы быстрого вычисления циклической свертки c представлением дискретных сигналов гиперкомплексными числами, Синькова Т. С. (2014)
Туренко А. С. - Дослідження властивостей одного узагальнення гіперкомплексної системи кватерніонів (2014)
Додонов А. Г. - Построение системы организационного управления авиационным комплексом, Ландэ Д. В., Путятин В. Г., Куценко С. А. (2014)
Меценцев О. В. - Методика оцінювання сумісності нормативних документів (2014)
Яремчук Ю. Є. - Спеціалізовані процесори реалізації автентифікації суб’єктів (об’єктів) взаємодії на основі рекурентних послідовностей (2014)
Зайко Т. А. - Факторный анализ на основе ассоциативных правил, Олейник А. А., Субботин С. А. (2014)
Андрійчук О. В. - Метод змістової ідентифікації об’єктів баз знань систем підтримки прийняття рішень (2014)
Рыбальский О. В. - Разработка и исследования пригодности экспертного инструментария "фрактал-м" для идентификации диктора по параметрам голосовых сигналов, Соловьев В. И. (2014)
Прокопчук Ю. А. - Построение систем смыслопорождения на основе парадигмы предельных обобщений (2014)
Реферати (2014)
Ужгородському науково-технологічному центру матеріалів оптичних носіїв інформації Інституту проблем реєстрації інформації НАН України — 10 років (2014)
Кириленко В. К. - Дослідження аморфних халькогенідних матеріалів елементів пам’яті на основі фазових переходів, Мар’ян В. М., Дуркот М. О., Рубіш В. М. (2014)
Антонов Є. Є. - Дифракційна ґратка для зменшення зони хроматизму мікропризм (2014)
Клипков С. И. - Обобщенный анализ матричных представлений ассоциативных гиперкомплексных числовых систем, используемых в задачах энергетики (2014)
Калиновский Я. А. - Исследование симметрий оператора изоморфизма гиперкомплексных числовых систем и их использование для синтеза алгоритмов быстрого вычисления циклической свертки (2014)
Гончаренко Ю. Ю. - Математическая модель описания некорректно поставленных задач (2014)
Туренко А. С. - Дослідження обчислювальних властивостей системи антикватерніонів (2014)
Яремчук Ю. Є. - Дослідження статистичної безпеки методів цифрового підписування на основі рекурентних послідовностей (2014)
Косяк І. В. - Особливості побудови систем запису оптичних дисків високої щільності (2014)
Лобузін І. В. - Цифровий комплекс сучасної наукової бібліотеки (2014)
Ланде Д. В. - Построение терминологической сети предметной области, Снарский А. А., Путятин В. Г. (2014)
Додонов О. Г. - Оперативное принятие решений в нештатных ситуациях: модель расписания проекта по критерию "время-стоимость", Кузьмичев А. И. (2014)
Реферати (2014)
Інформаційне повідомлення (2014)
Гнатюк Л. - Лінгвокультурний і функційно-прагматичний аспекти антропоцентричних фразеологізмів на матеріалі одно- і різноструктурних мов (української, російської, польської, англійської) (2014)
Головань Е. О. - Семантика інтенсивності як різновид кількісного значення (2014)
Дюськіна А. П. - Фразеологізми в аспекті когнітивного підходу (2014)
Калашник В. С. - Розширення семантико-смислової структури слова в художній мові (за збіркою вибраних віршів Ліни Костенко "Триста поезій") (2014)
Кувшинова Н. М. - Адаптация немецких заимствований с изменением их семантики в языке-реципиенте (2014)
Мілєва І. В. - Функційні особливості східнослобожанських евфемістичних фразеологізмів (2014)
Нечитайло І. М. - Теоретико-методологічні основи визначення типології семантичних трансформацій праслов’янських діалектизмів (2014)
Прасол О. М. - Історія дослідження явища запозичення в українському мовознавстві: проблемні питання (2014)
Шленьова М. Г. - Місце Донбасу в мовному просторі України (2014)
Волобуєва О. О. - Виражальні потенції складнопідрядних речень із підрядним компонентом причини (на матеріалі сучасної української художньої прози) (2014)
Глуховська М. С. - Обсяг поняття асоціативної мотивації у словотворі української мови (2014)
Голодов А. Г. - О структуре и национально-культурной специфике контаминации в политической публицистике (2014)
Олексенко О. А. - Художній потенціал прономінативів поетичної мови Бориса Олійника, Лабетова В. (2014)
Слобода Н. В. - Графічно неадаптовані англіцизми у структурі українських синтаксичних конструкцій (2014)
Старченко Я. С. - Передумови й орієнтири інноваційно-дериваційних досліджень жарґонових систем української мови (2014)
Шаренко Ю. О. - Займенники я і ти як репрезентанти поетичного світу Оксани Забужко (2014)
Андріанова Н. С. - Концептуально-типологічний етап формування віртуальної жанрології (2014)
Белевцова С. О. - Особливості реалізації міфологем у межах естетики символізму й неокласицизму (на матеріалі творчості В. Свідзінського та М. Драй-Хмари) (2014)
Берестова А. А. - Релігійні назви і тексти як прецедентні феномени в художній оповіді В. Лиса (на матеріалі роману "Соло для Соломії") (2014)
Беценко Т. П. - Феноменологічна природа словесно-образної організації українських народних дум (2014)
Зеленська А. Р. - Феномен інтертекстуальності: до історії питання (2014)
Козир М. В. - Публічне мовлення як різновид аргументаційного тексту (2014)
Лепетюха А. В. - Роль реляціонем в організації тема-рематичної ізотопії у діа(полі)логах (на матеріалі сучасної французької мови) (2014)
Яценко Е. О. - Символіка як лінгвально опосередкований засіб об’єктивізації мовної картини світу в модерному поетичному дискурсі (2014)
Карпенко Н. А. - Роль субконцептів у реалізації змісту концепту жінка в романі П. Загребельного "Юлія, або запрошення до самовбивства" (2014)
Помирча С. В. - Вербалізація етнопсихічного архетипу "віра" в романі О. Ільченка "Козацькому роду нема переводу...", Полякова Т. В. (2014)
Рижкіна А. А. - Етимологічний аналіз концепту сім’я в китайській мові (2014)
Соляник В. І. - Концепт людина як основа антропоцентризму (на матеріалі творів Ф. С. Фіцджеральда) (2014)
Бацевич Ф. С. - Мовні аспекти формування абсурду в п’єсах Миколи Куліша (2014)
Космеда Т. А. - Статус поняття "живе мовлення" в парадигмах сучасного мовознавства і традиційної лінгвістики (2014)
Невська Ю. В. - Модальність, оцінка, евіденціальність, емпатія: проблема визначення (на матеріалі епістолярію М. Куліша) (2014)
Соболь Л. І. - Функціонування назв літер у художньому тексті: моделювання індивідуально-образних смислів (2014)
Шлапаков О. С. - Фатический речевой жанр и непрямая коммуникация (2014)
Артюх С. В. - Питання формування термінології опору матеріалів у період 20–30-х рр. ХХ ст. (2014)
Загребельна Л. С. - Засади діловодної термінологічної культури державного службовця (2014)
Маленко О. О. - Український науковий текст у вимірах часу й дискурсу, Борисов В. А. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вихідні дані (2014)
Бехта І. А. - Мовне експериментаторство в художній прозі ХХ ст.: ендофазне пряме мовлення (2013)
Петрик Т. В. - Елементи прогностичного дискурсу у англомовному ченнелінг-дискурсі (2013)
Bekhta N. - Between narrating and narrated: towards a definition of we-narrative proper (2013)
Глущук Н. В. - Лінгвопрагматика сучасного англомовного сленгу: витоки, класифікаційні та семантичні ознаки (2013)
Матвієнків О. С. - Особливості функціонування фразеологічних одиниць у художньому тексті (2013)
Татаровська О. В. - Корпусне дослідження синтаксичних та семантичних рис quite у сучасній англійській мові (2013)
Штангрет Г. Н. - Понятійний компонент концепту man у сучасній англійській мові (2013)
Бублик Т. Є. - Біблійні прецедентні феномени як вияв інтертекстуальності у текстах медитативних притч Е. Де Мелло (2013)
Кириченко А. Г. - Мовні особливості англійського авіаційного радіотелефонного дискурсу (2013)
Качмар О. Ю. - Концептуально зумовлена залежність розгортання дискурсу управлінської комунікації (2013)
Козяревич Л. В. - Методологічні засади дослідження фасцинативної комунікації (2013)
Паламар Н. І. - Типологічні ознаки мовленнєвого акту похвала (2013)
Кузьмич Н. Я. - Комунікативна стратегія самопрезентації і тактики її реалізації (за матеріалами телевізійних інтерв’ю) (2013)
Гардецька Р. П. - Проблеми визначення категорiї демiнутивностi в науковiй та повсякденнiй свiдомостi (2013)
Сурмач О. С. - Компонентний аналіз синонімічного ряду імені концепту багатство в англійській мові (2013)
Коваль О. П. - Семантична вмотивованість спортивного терміна-композита (на матеріалі підмови настільного тенісу) (2013)
Білецька О. В. - Структурні особливості трикомпозитів у середньоверхньонімецькій мові (2013)
В'єнцко В. І. - Етнокультурний компонент як структурний елемент вербалізації концепту у фразеологічних одиницях (2013)
Карпа О. В. - Фразеологічні словосполучення у мові французької спортивної преси (2013)
Кабов А. В. - Умовний спосіб у французькій та іспанській лінгвістичній думці XIX–XX ст. (2013)
Лесько Х. С. - Полісемантична природа аугментативного суфікса -аzo (на матеріалі сучасної іспанської преси) (2013)
Пежинська О. М. - Аграрна лексика в основі топонімів французької мови (ХІ–ХІІІ ст.) (2013)
Лук’янченко М. П. - Синтаксичні особливості прози Марселя Пруста (на прикладі романів "полонянка” та "содом і гоморра”) (2013)
Кундис О. Т. - Структурні та семантичні особливості номінативних речень в італійській мові (2013)
Білас А. А. - Визначення розмовної мови у французькому мовознавстві (2013)
Мельник І. М. - Ввічливі експресивні акти мовлення (на матеріалі іспанської мови) (2013)
Римяк І. Є. - Комунікативно-прагматичні особливості оцінних мовленнєвих актів компліменту і похвали (на матеріалі художніх творів XVII–XVIII ст.) (2013)
Міщенко В. Г. - Дубик В. І. Метафора концепту "війна” в сучасному франкомовному політичному дискурсі (2013)
Зелена Ю. Л. - Лінгвопрагматичний аспект сучасного франкомовного рекламного тексту (2013)
Глущенко Л. М. - Ментальна схема "культура” у носіїв української та грецької національних культур, Івашків О. І. (2013)
Зубченко С. В. - Аргументаційна стратегія промов перських царів у ІІІ книзі "Історії” Геродота (2013)
Пилипів О. Г. - Репрезентація лінгвокультурного концепту "Доля” в латинській фразеології (2013)
Савчин В. Р. - Інтертекстуальність перекладів Миколи Лукаша (2013)
Кикоть В. М. - Упорядкування поетичних творів, підтекст та переклад (2013)
Голик С. В. - Мовна особистість як об’єкт лінгвокультурологічних досліджень (2013)
Тимейчук І. М. - Дискурс іншого в романі-дистопії М. Етвуд "Історія Служниці” (2013)
Волковинський О. С. - Епітет як носій та елемент стилю (2013)
Петрікова А. В. - Рецензія на підручник Ярміли Кредатусової "Фаховий переклад на практиці: підручник з вправами для студентів-україністів” (2013)
Назаренко О. Ю. - Рецензія на підручник "Латина для математиків та фізиків” (автори – Домбровський М.Б., Вацеба О.А., Куйбіда Х.І., Тсомпаніс М.А.) Львів, 2011. – 252 с. (2013)
Карпачова Н. І. - Роль сім’ї, суспільства і держави в недопущенні бездоглядності, безпритульності та насильства щодо дітей (2011)
Панасюк В. В. - Система кримінальної юстиції щодо неповнолітніх – цивілізований підхід держави до проблеми дитячої злочинності (2011)
Оніщенко Н. М. - Соціальний потенціал сучасної гендерної політики, Береза С. В. (2011)
Киндюк Б. В. - Правове регулювання лісокористування в УРСР у період непу (2011)
Литвинов О. М. - Засади демократичної організації влади та республіканської форми правління в Україні в правових позиціях Конституційного Суду України (2011)
Демський Е. Ф. - Відповідальність за правопорушення у сфері оподаткування та її процесуальне забезпечення, Добрянська Н. В. (2011)
Майстренко О. В. - Податковий кодекс України: прогнози та реальність (2011)
Прилуцький П. В. - Диференціація внутрішнього переконання судді в кримінальному процесі (2011)
Абрамова В. М. - Онтологічні корені виникнення помилок в діяльності судового експерта, Швачка В. Ю. (2011)
Виговський О. І. - Концептуальні засади вирішення колізій у сфері міжнародного речового права (2011)
Дейнега М. А. - Правове регулювання хімічної меліорації земель в Україні (2011)
Желіховська Ю. В. - Стягнення заборгованості за векселями, опротестованими нотаріусами в установленому порядку (2011)
Ліхолєтова Ю. А. - Ювенальна юстиція як суб’єкт запобігання рецидивної злочинності молоді (2011)
Масол Д. І. - Проблеми визначення змісту об’єктивної сторони злочину, передбаченого частиною першою статті 184 Кримінального кодексу України (2011)
Нікітіна І. О. - Особливості застосування історичного тлумачення актів законодавства в практиці Конституційного Суду України (2011)
Новак Т. С. - До питання вдосконалення правового регулювання охорони праці в тваринництві (2011)
Безукладова Л. В. - Возрождение духовности в обществе с помощью права и морали (Матеріали конференції "Духовність і право" (м. Львів, 25-27 вересня 2010 року)) (2011)
Горбань А. В. - Роль интеллигенции в формировании духовности среднего класса (2011)
Мішенков А. О. - Доступ до публічної інформації: інформаційний прорив в Україні (2011)
Тодорович А. О. - Особливості посвідчення договорів відчуження спільного майна подружжя (2011)
Новини юриспруденції (2011)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих з 1 квітня 2011 року по 30 квітня 2011 року (2011)
Астрахан Н. І. - Герменевтична теорія Фрідріха Даніеля Ернста Шляєрмахера в контексті сучасних концепцій інтерпретації літературного твору (2012)
Бандровська О. Т. - Технології замість гільотини: влада і людина в романі Олдоса Гакслі "Чудовий новий світ” (2012)
Бандровська О. Г. - Образ жінки в системі куртуазного етикету провансальських трубадурів (2012)
Барчишина І. В. - Тмезис як засіб емфатизації епітетних структур у поезії Максиміліана Волошина та Володимира Свідзінського (2012)
Бережанська Ю. В. - Проза Густава Майрінка крізь призму наративних технік експресіонізму (2012)
Бєлявська-Слюсарєва М. Ю. - Інтерпретація класичних образів у сучасній літературі на матеріалі творів Амелі Нотомб (2012)
Біла І. В. - Мотив блудного сина у творах Галини Пагутяк (2012)
Бойніцька О. С. - Літературна історія та діалог із традицією в англійському історіографічному романі межі ХХ–ХХІ ст. (2012)
Bondarenko L. - Classical and romantic: order and chaos in Tom Stoppard’s "Arcadia” (2012)
Бурбан І. В. - Теоретичні аспекти драми в науково-критичному дискурсі Лесі Українки ("Михаэль Крамер”. Последняя драма Гергарта Гауптмана) (2012)
Варецька С. О. - "Ґріммові слова” Ґюнтера Ґраса як Літературний Заповіт (2012)
Вусик Н. І. - Осучаснення як принцип осмислення системи образів персонажів у "Книзі Царя Давида” Ш. Гайма (2012)
Гальчук О.В. - Античний інтертекст української літератури: теоретичні аспекти (2012)
Георгієвська В. О. - Історична доба у трагедії Крістофера Марло "Мальтійський Єврей” (2012)
Гонсалєс-Муніс С. Ю. - Мотив двійництва у поезії Енн Секстон, Сильвії Плат, Едріенн Річ (2012)
Горлач М. В. - Фрагментарність як головний спосіб творення форми та художніх образів роману Доріс Лессінг "Золотий записник” (2012)
Григоренко О. В. - Перечитування класики: методика трансформації класичної поезії в романах Ельфріди Єлінек (2012)
Джугастрянська Ю. В. - Поезія Павла Тичини в англійських перекладах: мислоздобутки і смисловтрати (2012)
Дробіт І. М. - Дихотомія історії та літератури в історичному дискурсі (2012)
Дуброва О.В. - Волт Вітмен та Богдан-Ігор Анонич: творчі паралелі (2012)
Зварич В. З. - Образи світової літератури у творчій рецепції поетів-неокласиків (М. Зеров, М. Драй-Хмара, М. Рильський) (2012)
Канчура Є. О. - Нівелювання бінарних опозицій у фентезі доби постмодернізму (на прикладі романів Террі Претчетта) (2012)
Кирилова Т. А. - Літературний канон та жіноча незалежність (на матеріалі роману Моніки Марон "Animal Triste” (1996 р.) (2012)
Кияшко С. В. - Анiмалiстичнiсть як риса модерністської "Фентезi” Девіда Герберта Лоренса "Лис” ("The Fox”) (2012)
Кіт О. І. - Жанна Д’арк в українському літературознавстві, красному письменстві та перекладах (2012)
Колінько О. П. - Проблема обраності митця в модерній новелі (2012)
Колтакова Н. Г. - Трагічна помилка орфея в поезії Богдана-Ігоря Антонича: символізм крізь призму Моріса Бланшо (2012)
Кравець Я. І. - Стильова поліфонійність новели Проспера Меріме "Взяття Редуту” (2012)
Криворучко С. К. - Екзистенційна проблема вибору у романі Сімони Де Бовуар "Мандарини” (2012)
Кушнір І. Б. - Cимвол землі у творенні національної картини світу (на прикладі франкомовної літератури) (2012)
Кушнірова Т. В. - Особливості хронотопу в романі Владіміра Набокова "Машенька” (2012)
Левченко Г. Д. - Рецепція античних образів як проекція екзистенційного бунту в ліриці Лесі Українки (2012)
Литовська О. В. - Давня аттична комедія та комедія Дель Арте: діалог у "Великому часі” (2012)
Ломакіна І. Н. - Міфологема міста у романах Джеймса Джойса "Уліс” та Дона Деліло "Космополіс” (2012)
Любарець Н. О. - Сучасна полікритика роману Вірджинії Вулф "Хвилі” (2012)
Маєвська О. Т. - Стратегії замовчування ідентичності в романі "Абель Санчес” Міґеля Де Унамуно (2012)
Мацевко-Бекерська Л. В. - Комунікативний дискурс наративу у прозі Марка Леві: читацькі стратегії (2012)
Маценка С. П. - Специфіка музично-семантичного аналізу в "інструментальній музиці Бетовена” Е. Т. А. Гофмана (2012)
Мельник Д. М. - Самотність як вимір буття жіночих персонажів збірки "Синхронно” Інґеборґ Бахманн (2012)
Михайлюк Н. І. - Вільям Сомерсет Моем – мізантроп чи мораліст? (2012)
Назаренко Н. І. - Типологічні подібності в творах Сестер Бронте та українських письменниць другої половини ХІХ століття (2012)
Арефьєв В. Г. - Здоров'я підлітків і рухова активність (2014)
Бабюк С. М. - Превентивне фізичне виховання дітей дошкільного віку (2014)
Бала Т. М. - Динаміка показників рівня розвитку бистроти під впливом вправ чирлідингу, Масляк І. П. (2014)
Барыбина Л. Н. - Применение авторской методики индивидуализации физического воспитания в высших учебных заведениях, Боровская О. Ю., Коломиец Н. А. (2014)
Без'язичний Б. І. - Комплексний педагогічний контроль за фізичним вихованням студентів ВНЗ (2014)
Бойко О. О. - Історичні аспекти здоров’язбережувальних технологій (2014)
Бойченко А. В. - Заняття з футболу учнів середніх класів на основі інноваційних технологій (2014)
Бондаренко І. Г. - Використання тренажеру "CONCEPT 2" у фізичному вихованні студентів, Мінц М. О., Бондаренко О. В. (2014)
Бурлака І. В. - Про важливість деяких аспектів фізичного виховання студентів для їх майбутньої адаптації до умов роботи в конкурентному середовищі (2014)
Бурлака І. В. - Використання прийомів кардіо-тенісу в тренувальних заняттях студентів-тенісистів у ВНЗ неспортивного профілю, Лукачина А. В. (2014)
Воєділова О. М. - Вплив занять художньою гімнастикою на формування статодинамічної стійкості та постави як критеріїв здоров’я дівчаток молодшого шкільного віку (2014)
Волошiна Л. М. - Оценка результативности педагогического обеспечения двигательной активности младших дошкольников (2014)
Гаврилова Н. М. - Здоровье студенческой молодёжи и пути его формирования в ВУЗе (2014)
Галаманжук Л. Л. - Сравнительный анализ развития в дошкольный период когнитивных функций девочек и мальчиков с разной направленностью мануальной двигательной асимметрии (2014)
Гаркуша В. В. - Сформованість навичок здоров’язбереження у сучасної студентської молоді, Арищенко В. М. (2014)
Гацко О. В. - Вплив самостійних занять оздоровчим бігом на рівень здоров'я учнів старших класів, Євдокимова Л. Г., Соляник Т. В., Гнутова Н. П. (2014)
Герасимчук А. Ю. - Динаміка показників фізичного стану дітей у перший рік навчання в ЗНЗ (2014)
Головченко О. І. - Оцінка фізичного стану студентів при різних рівнях рухової активності, Востоцька І. Ф., Осіпова І. Л., Головченко Т. І. (2014)
Гончаренко М. С. - Перспективы развития валеологии в направлении индустрии здоровья WELLNESS-INDUSTRY (2014)
Гончаренко М. С. - Применение спектрально-динамического метода для мониторинга и коррекции здоровья в сфере образования, Дяченко В. В, Мельникова А. В., Дождёва Е. С. (2014)
Гончаренко М. С. - Розробка методів моніторингу, валеологічного супроводу та корекції стану здоров’я людини, Камнєва Т. П., Корженко І. О., Миргород І. М. (2014)
Горобей М. П. - Головні причини недостатньої рухової активності студентів (2014)
Горобей М. П. - Загартовування як важливий фактор здоров'я студентів, Чалий О. С., Добронизьський Є. О. (2014)
Грибан Г. П. - Формування здорового способу життя у студентів у навчальному процесі з фізичного виховання (2014)
Дмитриев С. В. - Эстетотерапия, артпластика, методы здоровьетворчества и межличностного взаимодействия в сфере адаптивной физической культуры (2014)
Ермаков С. С. - Спортивные игры, их роль и место в оздоровительном пространстве ВУЗа, Цеслицка М., Станкевич Б., Мушкета Р. (2014)
Єдинак Г. А. - Деякі теоретико-методичні аспекти посилення мотивації студентів до систематичної фізичної активності оздоровчої спрямованості (2014)
Жук А. А. - Влияние занятий фитнесом на уровень физической подготовленности детей младшего школьного возраста, Бондарь Е. М. (2014)
Завидівська Н. Н. - Науково-теоретичні і практичні засади модернізації змісту фізичного виховання як фундаментальної основи здоров’язбережувального навчання студентів (2014)
Зенін О. К. - Використовування в фізичній реабілітації ідеомоторних вправ при гіпертонічній хворобі II ступеня, Крюков Е. Л., Потапов В. В. (2014)
Зенін О. К. - Фізична реабілітація при хронічному обструктивному бронхіті, Потапов В. В., Жданов Є. В. (2014)
Ільницька Г. С. - Аналіз формування мотивації до занять фізичним вихованням у позааудиторній роботі студентів вищих навчальних закладів, Кривенцова І. В., Антонов О. В., Рєпко О. О. (2014)
Кириченко О. В. - Йога як система оздоровлення та фізичного зростання студентів спеціальних медичних груп ВНЗ, Терьохіна О. Л., Горобей Н. В., Гавриленко В. В. (2014)
Кладікова І. І. - Навчально-виховній процес та здоров’я, Жиденко А. О. (2014)
Кравчук Т. М. - Особливості функціонального стану студенток у процесі занять оздоровчою аеробікою, Санжарова Н. М., Голенкова Ю. В., Рядинська І. А. (2014)
Колокольцев М. М. - Улучшение физического здоровья воспитанников музыкальной школы-интерната путем использования профессионально значимых физических упражнений (2014)
Котелевський В. І. - Реабілітаційний та валеологічний супровід студентської молоді з патологією хребта, Міхеєнко О. І. (2014)
Кривенко А. П. - До проблеми зниження надлишкової маси тіла у людей працездатного віку (2014)
Кузьменко І. О. - Факторна структура функціонального стану сенсорних систем школярів 8-9-х класів (2014)
Кулик Н. А. - Вікова динаміка фізичного розвитку і фізичної підготовленості дітей старшого дошкільного віку (2014)
Куртова Г. Ю. - Стан здоров’я дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, Галаган Ю. О., Бесплахотна О. С., Дікалова О. О. (2014)
Латенко С. Б. - Вплив інформаційної складової на ефективність занять оздоровчими тренуваннями жінок зрілого віку, Пеценко Н. І. (2014)
Лукачина А. В. - Стислий огляд методик визначення мотивації до занять фізичною культурою та спортом у студентської молоді (2014)
Луценко Л. С. - Физическое воспитание студентов ВУЗов на основе выбора спортивной специализации, Бодренкова И. А. (2014)
Михалюк Є. Л. - Переваги проби мартіне-кушелевського для оцінки функціонального стану школярів та студентів, Малахова С. М. (2014)
Мороз Ю. М. - Історичні особливості розвитку і становлення педагогічної думки в оздоровчому напряму (2014)
Москаленко Н. В. - Аналіз рівня соматичного здоров’я дітей старшого шкільного віку, Єлісєєва Д. С. (2014)
Носко Н. А. - Теоретико-методические основы физического воспитания студентов с ограниченными возможностями здоровья, Адырхаев С. Г. (2014)
Носко М. О. - Розвиток та удосконалення рухової функції у процесі навчання, Дейкун М. П., Архипов О. А., Маслов В. М., Гришко Л. Г. (2014)
Носко М. О. - Особливості фізичного розвитку школярів початкової школи, Носко Ю. М. (2014)
Оксьом П. М. - Оцінка рівня фізичного здоров’я студенток 1-4 курсів вищого педагогічного навчального закладу, Бережна Л. І., Азаренков В. М. (2014)
Омельяненко І. О. - Організаційно-методичні основи превентивного фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку, Маляр Н. С. (2014)
Оніщук Л. М. - Спортивний туризм як засіб національно-патріотичного виховання студентів (2014)
Павлова Ю. О. - Оцінювання впливу рухової активності у прогнозуванні якості життя молоді (2014)
Паначев В. Д. - Актуальные аспекты физической культуры (2014)
Панкратов Н. С. - Общие представления о двигательной активности учащейся молодежи (2014)
Подригало Л. В. - Обоснование требований к нагрузочным тестам, применяемым в донозологической диагностике, Ермаков С. С., Кривенцова И. В., Пашкевич С. А. (2014)
Попадюха Ю. А. - Пути восстановления биомеханики плечевого сустава после артроскопического лечения повреждений ротаторной манжеты плеча (2014)
Рядова Л. О. - Особливості рівня розвитку координаційних здібностей дітей 11 – 15 років з вадами зору (2014)
Сеймук А. О. - Вивчення працездатності та стрес-факторів, які впливають на організм студентів, Хаджинов В. А., Чекмарьова Н. Г. (2014)
Сидоренко О. Р. - Формування здоров’язберігаючих цінніcних орієнтацій у студентів спеціальних медичних груп педагогічних ВНЗ, Павленко І. О., Бережна Л. І. (2014)
Супруненко М. В. - Теніс серед студентської молоді (2014)
Тимченко А. М. - Формування здоров’я в соціальному середовищі (2014)
Тимченко Г. М. - Система моніторування здоров'я студентів з використанням хронобіологічного підходу, Темченко В. О. (2014)
Тітаренко С. А - Покращення психічного здоров’я дітей дошкільного віку засобом сміхотерапії, Заяць Д. О. (2014)
Ткаченко С. М. - Проблема збереження здоров’я школярів на уроках футболу в школі (2014)
Третяк О. С. - Вплив фізичної культури на життєдіяльність та здоровий спосіб життя викладачів вишу (2014)
Усманова Г. О. - Дихальна гімнастика на уроках фізичної культури та її вплив на показники здоров’я дітей молодшого шкільного віку, Шевцова А. Є. (2014)
Усова О. В. - Вплив аквааеробіки на формування та збереження здоров’я студенток вищих навчальних закладів, Романюк Ю. В., Копитіна Я. М. (2014)
Федорюк О. В. - Система проектування комплексно-цільових програм з фізичної рекреації викладачів 50-65 років, Попель С. Л. (2014)
Фоменко О. В. - Здоров’язберегаючі технології в процесі фізичного виховання студенток, Фоменко В. Х. (2014)
Франків Є. - Мотиваційний аспект відвідування уроків фізичної культури учнями середнього шкільного віку (2014)
Черненко А. Є. - Порівняльний аналіз навчального навантаження у різних дюсш з футболу, Черненко К. Г., Губрієнко О. А., Слабишев Ю. О. (2014)
Черненко Е. Е. - Особенности изменений показателей дыхательной системы девушек, занимающихся по системе пилатеса (2014)
Chodinow Władimir - Rodzina jako czynnik formujący zainteresowanie zdrowym, sportowym trybem życia (2014)
Шадрина В. В. - Функциональные возможности студентов с различным уровнем двигательной активностии, Кривенцова И. В. (2014)
Шейко Л. В. - Взаимосвязь и различия спортивного, рекреативного и оздоровительного плавания (2014)
Школа Е. Н. - Реализация оздоровительной программы "аэробика" в уроках физической культуры детей младшего школьного возраста в общеобразовательных учебных заведениях (2014)
Шупило І. С. - Розвиток координаційних якостей дівчат на заняттях з аеробіки в позашкільних навчальних закладах (2014)
Шурхал І. А. - Ціннісно-мотиваційна орієнтація студентів на здоров’язбереження, Маслов В. М., Гришко Л. Г., Короп М. Ю. (2014)
Ярмак О. М. - Аналіз фізичної підготовленості юнаків 15-17 років в процесі фізичного виховання (2014)
Ясько Л. В. - Динамика показателей психофизиологического состояния студентов специальной медицинской группы в процессе занятий физическим воспитанием (2014)
Лавринович О. В. - Європейський вимір судово-правової системи України: реформи в дії (2011)
Зеркаль О. В. - Загальний нарис розвитку співробітництва між Україною та ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки (2011)
Наливайко Л. Р. - Принцип суверенності і незалежності держави в системі принципів державного ладу України (2011)
Пустовіт Ж. М. - Основні напрями діяльності Верховної Ради України – парламенту України (2011)
Сульженко Ю. О. - Судовий захист економічних прав та свобод людини і громадянина в Україні (2011)
Драганова Н. В. - Причини виникнення трудових спорів (2011)
Савонюк Р. Ю. - Загальна декларація прав людини та проблеми забезпечення прав суб’єктів кримінального процесу (2011)
Топчій В. В. - Протидія злочинам, пов’язаним із незаконним заняттям гральним бізнесом: проблеми теорії та практики (2011)
Манжул І. В. - Стан дослідження проблематики ядерного тероризму (2011)
Федоренко В. Л. - Нове академічне слово в вітчизняній конституційно-правовій науці та освіті (2011)
Гарагата К. О. - Правова природа та підвідомчість спорів щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів державної реєстрації майнових прав фізичних і юридичних осіб (2011)
Демчіхіна Є. С. - Кримінологічний аналіз чинників групової некорисливої насильницької злочинності неповнолітніх (2011)
Довженко Є. В. - Структурно-функціональний аналіз транспортного законодавства України (2011)
Поліщук Л. В. - Здійснення права власності за законодавством України (2011)
Середа Ю. М. - Принцип змагальності на досудовому слідстві у кримінальному судочинстві України (2011)
Челпан Р. В. - Правове регулювання захисту лісів від пожеж на українських землях у складі Російської держави в XVI- першій чверті XVIІІ століття (2011)
Олійник Ю. В. - Європейські підходи до організації виконання кримінальних покарань (2011)
Сніжко М. Б. - Застосування Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей 1980 року (2011)
Новини юриспруденції, призначення та нагородження (2011)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих з 1 травня 2011 року по 31 травня 2011 року (2011)
Наказ Мін’юсту "Про затвердження форм для подання запиту на отримання публічної інформації" та додатки до наказу (2011)
Наказ Мін’юсту "Про затвердження Порядку складення та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України" (2011)
Анкета (2011)
Гнатюк М. І. - Українознавчий аспект теоретичних досліджень Олексія Чичеріна (2012)
Ніколенко О. М. - Байрон – Пушкін – Шевченко (типологія і трансформації байронічної поеми) (2012)
Нестерович Є. І. - Електронне перевідкриття класики (2012)
Ніколаєнко С. І. - Рецепція сонетів Едмунда Спенсера в полемічному діалозі нової критики та критики читацького відгуку (2012)
Опря О. В. - Гамлетизм і донкіхотство в європейському контексті ХІХ–ХХ століть (2012)
Павленко Ю. В. - Прочитання традиції письма про себе героя французького роману в творі Ж. Батая "Неможливе” (2012)
Пастушук Г. О. - Парадокс "мудрої глупоти” як вихідний сатиричний прийом англійської пізньосередньовічної (2012)
Первушина Л. В. - Переосмысление классического наследия прошлого в творчестве Джона Апдайка и Эрики Джонг 58-65 (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського