Купалова Г. І. - Екологічне підприємництво як невідємна складова сталого розвитку України (2011)
Лісовський В. І. - Керування запасами в системі із різнотипними зустрічними потоками матеріальних ресурсів, Мова В. В., Меліков А. З. (2011)
Медведєв Ю. Б. - Стан та проблеми обороноздатності України в економічному аспекті, шляхи їх вирішення, Смаль А. П. (2011)
Филюк Г. М. - Економічні аспекти функціонування військо-промислового комплексу України, Ульянов К. Є. (2011)
Шпильовий С. Є. - Шляхи вдосконалення пенсійного забезпечення в Україні та їх вплив на підвищення соціального захисту робітників та службовців Збройних Сил України (2011)
Дорохов М. С. - Кодекс честі офіцера Збройних Сил України: питання психолого-педагогічного та організаційного впровадження його у практику військ (2011)
Коряк В. І. - Речич С. Л. Історичний досвід співробітництва Збройних Сил України з Організацією Північноатлантичного договору на шляху реалізації державної політики в сфері безпеки і оборони (2011)
Малахов М. А. - Вивчення проблеми дезадаптації та своєчасного виявлення дезадаптивної поведінки у військовослужбовців військової служби за контрактом (2011)
Мойко С. О. - Зовнішня реклама в епоху інформаційного суспільства (2011)
Невольниченко А. І. - Планування медичного забезпечення в операції угруповання військ(сил) методами ресурсної оптимізації, Савочка А. А. (2011)
Онищук М. І. - "День проклятих солдатів" – національне свято поляків, Луцина А. Р. (2011)
Присяжнюк М. М. - Глобальне інформаційне протиборство та його еволюційний шлях, Шайнога М. А. (2011)
Русецький Р. Ю. - Міжнародний досвід проведення державної військової кадрової політики в умовах ринкової економіки, Базарний В. Т., Ілюхін О. М. (2011)
Волобуєва О. Ф. - Психологічні особливості навчання аудіюванню персоналу Державної прикордонної служби України (2011)
Кузьменко М. Д. - Система забезпечення психологічної стійкості військовослужбовців до екстремальних ситуацій професійної діяльності, Лисюк С. Г. (2011)
Лефтеров В. О. - Психотренінгові технології професійної підготовки фахівців екстремальних видів діяльності (2011)
Малахов М. А. - Психофізіологічні особливості перебігу адаптаційного процесу військовослужбовців при виконанні дій за призначенням в умовах миротворчих місій, Числіцька О. В. (2011)
Потапчук Є. М. - Прогнозування персональних службових просувань військовослужбовців як елемент механізму формування кадрового потенціалу, Черняк АІ. (2011)
Присяжнюк Д. М. - Аналіз технологій маніпулювання масовою свідомістю в ЗМІ (2011)
Сафін О. Д. - Гендерні розбіжності у прояві брехливості: кореляційний аналіз та його результати, Колісник О. Л. (2011)
Тімченко О. В. - Послідовність включення механізмів психологічного захисту у рятівників в ситуації екзістенційної загрози, Тітаренко Д. С. (2011)
Шимко В. А. - Проблема системності психолого-педагогічних досліджень соціалізації особистості, Бабаджанова А. Н. (2011)
Ванкевич П. - Вплив робочого теплового навантаження на розрахунок конструктивних параметрів опорного вузла обертового теплотехнічного агрегата, Пістун Є., Фединець В. (2014)
Корниенко А. Л. - Исследование инструментальных погрешностей многоцветовой линейной симметрично-волновой термометрии металлических сплавов, Жуков Л. Ф. (2014)
Маліновський А. А. - Методика та алгоритми налагодження елеваторних вузлів теплових мереж, Турковський В. Г., Музичак А. З. (2014)
Мисак Й. С. - Сушіння зовнішніх поверхонь нагрівання котлів ТП-10 за допомогою теплоти живильної води, Кузик М. П. (2014)
Мисак Й. С. - Методи захисту поверхонь нагрівання котлів від корозії під час їхнього простоювання, Івасик Я. Ф., Якимів Є. М., Коваленко Т. П., Лашковська Н. М. (2014)
Галянчук І. Р. - Математичне моделювання та дослідження властивостей повітропідігрівника котла, Кузнецова М. Я. (2014)
Орел В. І. - Гідравлічний опір випускної трубки, яка виступає всередину напірного розподільного трубопроводу, Чернюк В. В. (2014)
Васильківський І. С. - Високоточний компаратор теплопровідності для визначення малих відхилень теплопровідності взірців твердих матеріалів, Юсик Я. П. (2014)
Федоришин Р. М. - Підвищення точності обліку природного газу за імпульсних режимів роботи витратовимірних вузлів на теплогенеруючих об’єктах, Пістун Є. П., Савицький В. К. (2014)
Ковела І. М. - Автоматизована ідентифікація об’єктів регулювання за їх експериментальними імпульсними характеристиками, Вітер О. С., Стахів Р. І., Яцук Ю. В. (2014)
Мных А. С. - К вопросу исследования механизма формирования слоя полидисперсной агломерационной шихты, Пазюк М. Ю. (2014)
Воденніков С. А. - Дослідження впливу якості коксу на ефективність використання пиловугільного палива, Лаптєв Д. О., Аносов В. Г., Харченко О. В. (2014)
Мосейко Ю. В. - Експериментальне вивчення параметрів розм’якшення для агломерату різної фракції, Куріс Ю. В., Воденнікова О. С., Гаврилко Ю. С. (2014)
Харченко А. В. - Определение параметров взаимодействия азота в жидком железе по массиву экспериментальных данных с использованием термодинамической модели многокомпонентной конденсированной фазы (2014)
Гресс А. В. - Разработка оптимальных температурно- скоростных режимов охлаждения сортовых заготовок в условиях МНЛЗ ОАО "Днепровский металлургический комбинат им. Ф.Э. Дзержинского", Завгородний М. С., Мосыпан В. В., Гордиенко О. А., Недбайло Н. Н., Чеботарева О. А., Тимофеева А. В. (2014)
Гресс О. В. - Фізичне моделювання процесів гідродинаміки у ковшах малої місткості за комбінованим способом перемішування сталі (Повідомлення 2), Омельчук А. Ю. (2014)
Тумко О. М. - Зменшення мікропористості прокату сталей ШХ15(СГ), 45Х9С3 та 14Х1Ф, Костюченко Н. В., Маренкова Г. П., Середа Б. П., Кругляк І. В., Бабаченко Є. В. (2014)
Мороз О. М. - Про евтектичну складову економно легованих швидкорізальних сталей 46-52, Глотка О. А. (2014)
Насекан Ю. П. - Прогнозування технологічних показників двопотокової схеми виробництва глинозему, Жмурков П. В., Очинський В. М. (2014)
Нестеренко Т. М. - Про вдосконалення електротермічного способу отримання алюмінієво-силіцієвих сплавів, Грицай В. П., Нестеренко О. М. (2014)
Лупінос С. М. - Про розвиток технології магнієтермічного виробництва титану, Грицай В. П., Грищенко С. Г., Середа Б. П., Корольков В. Ю., Листопад Д. О. (2014)
Трегубенко Г. Н. - Перспективные технологии производства ванадия в Украине, Поляков Г. А., Кудина М. В., Лелеко Д. В. (2014)
Ігнатьєв В. С. - Головні тенденції удосконалення технологій рециклінгу вторинної свинцевмісної сировини, Трегубенко Г. М., Поляков Г. А., Венцковський С. О., Лелеко Д. В. (2014)
Колобов Г. А. - Новые технологии извлечения молибдена из отработанных катализаторов, Медведев А. С., Колмакова Л. П., Карпенко А. В. (2014)
Малышев В. В. - Синтез дисперсных порошков силицидов металлов VIВ группы электролизом галогенидно-оксидных расплавов, Шахнин Д. Б., Молотовская Л. А., Астрелин И. М., Брускова Д. -М. Я., Шустер Д., Подыман А. С. (2014)
Скачков В. О. - Моделювання процесів перенесення маси реакційних газів та осадження піролітичного вуглецю за ущільненням вуглецевих композитів у реакторах проточного типу, Іванов В. І., Кириченко О. Г., Скачков О. В. (2014)
Кущевска Н. Ф. - Створення нанокомпозитів феромагнетиків різного призначення. І. Хімічний синтез нанокомпозитів Fe-Co-Ni технічного призначення, Малишев В. В., Шахнін Д. Б., Брускова Д.-М. Я., Хионг Ле Тхі Май. (2014)
Колобов Г. А. - Рафинирование металлургического кремния до чистоты сорта "солнечный", Критская Т. В., Мосейко Ю. В., Карпенко А. В., Печерица К. А. (2014)
Пашаев И. Г. - Получение многослойных металлических покрытий на поверхности кремния, их свойства и применение, Критская Т. В. (2014)
Николаев В. А. - Способы уменьшения толщины заднего концевого участка полосы при прокатке на ШСГП, Васильев А. Г. (2014)
Николаев В. А. - Допускаемые обжатия раската в черновых клетях ШСГП, Васильев А. Г. (2014)
Николаенко А. Н. - Теоретическое определение отставания заготовки в процессе прокатки при производстве алюминиевой катанки, Таран Ю. П. (2014)
Иванов В. И. - Использование номограмм для прогнозирования процессов энерго- и массопереноса при производстве огнеупоров, Нестеренко Т. Н., Зинченко В. Ю., Судоплатов Л. В. (2014)
Бейцун С. В. - Динамічне моделювання теплового стану сталерозливного ковша, Михайловський М. В., Білецький Є. О. (2014)
Міняйло Н. О. - Моделювання системи управління роботою бункерів за умов утво-рення склепінь сипкими матеріалами, Пазюк М. Ю., Завальна Ю. М. (2014)
Довгаль В. В. - Резервирование систем автоматизации объектов с повышенной опасностью на ПАО "Украинский графит", Миняйло Н. А., Малый В. К. (2014)
Лєнков С. В. - Обгрунтування системи показників ефективності тренажних систем підготовки фахівців підрозділів спеціального призначення, Шворов С. А., Гунченко Ю. О. (2012)
Квасников В. П. - Построение модели промышленного эксперимента испытаний автономного рулевого привода АРП-20Н, Тюпа Д. А. (2012)
Маслов О. В. - Розробка чутливого елементу датчика гамма-опромінення на основі монокристалів CdZnTe, Лєнков С. В., Карпенко О. В. (2012)
Мочалов А. А. - Анализ информационных потоков системы дистанционного образования с учетом необходимости обеспечения их безопасности, Гайша А. А., Степанов П. А. (2012)
Мірошніченко О. В. - Метод селекції корисних і перешкодових сигналів з метою виявлення маловисотних цілей, Кравченко О. І., Дмитрієв В. Є., Михайленко В. П. (2012)
Сафін О. Д. - Психологічні особливості професійного самовизначення військовослужбовців-контрактників в процесі служби (2012)
Стасюк В. В. - Основні негативні емоційні стани військовослужбовця у процесі військово-професійної діяльності (2012)
Мась Н. М. - Теоретичний аналіз феномену суїциду у Збройних Силах України, Сторожук Н. А., Сальнікова О. Ф. (2012)
Кузьменко М. Д. - Професійна придатність та її визначення при проведенні професійно-психологічного відбору кандидатів на військову службу за контрактом у Повітряних Силах Збройних Сил України (2012)
Маслова М. Г. - Методи оцінки психологічних якостей офіцерів для визначення рівня готовності до управлінської діяльності, Тракалюк О. Л., Дебренюк А. П., Володарський В. Л., Краснопольский А. Л. (2012)
Жорнова О. І. - Соціально-психологічні аспекти становлення середнього класу в Україні: концептуалізація завдань для вищої школи, Жорнова О. І. (2012)
Скрипкін О. Г. - Генезис основних соціальних страхів військовослужбовця (2012)
Купалова Г. І. - Методичні підходи до аналізу ефективності природоохоронних заходів у військово-оборонному комплексі, Ворона В. В. (2012)
Медведєв Ю. Б. - Взаємозв'язки між основними макроекономічними показниками, Смаль А. П. (2012)
Кузьмич О. І. - Теоретичні основи організації праці в умовах економічних перетворень (2012)
Панін В. - Різновиди та тенденції розвитку інформаційної зброї, Борзак О., Лалетін С. (2012)
Вітковський В. - Спеціальна пропаганда радянських військ на теренах України у роки великої вітчизняної війни (2012)
Волошина Н. - Деякі аспекти інформаційно-аналітичного забезпечення міжнародного військового співробітництва України, Дзюба М., Комарова Л. (2012)
Замаруєва І. - Забезпечення інформаційної безпеки держави у воєнній сфері при запобіганні і стримуванні воєнного конфлікту, Рось А. (2012)
Онищук М. - Роль соціальних мереж в політичних процесах на Близькому Сході та в Північній Африці, Лещук В. (2012)
Замаруєва І. - Автоматичний синтаксичний аналіз україномовного тексту в знання-орієнтованій системі машинного перекладу, Балабін В. (2012)
Литвиненко Л. - Особливості побудови лінгвістичного процесора доморфемного аналізу англійських військово-технічних текстів (2012)
Ніколаєвський О. - Автоматизація укладання компонентів лінгвістичного забезпечення модуля автоматичного морфологічного аналізу різномовних текстів (2012)
Шипнівська О. - Створення бази даних для розробки автоматичного синтаксичного аналізатора україномовних текстів (на матеріалі простого речення) (2012)
Шкурко В. - Лексикографічний агент екстракції колокацій у природномовному тексті (2012)
Автушенко О. - Особистісно-орієнтовані технології у військовому вихованні (2012)
Вовчаста Н. - Система підготовки фахівців пожежної безпеки на західноукраїнських землях (2012)
Гудим В. - Стан впровадження дистанційного навчання у вищій військовій школі України, Шуневич Б. (2012)
Діденко Л. - Інтелекто-креативні перетворення у виш-освіті: виклики майбутнього і відповіді сучасності, Кондрашова-Діденко В. (2012)
Попко І. - Розвиток професійного дистанційного навчання у Франції (2012)
Мамічева О. - Теоретико-методологічне обґрунтування концепції розвитку предметно-педагогічних здібностей викладачів вищих навчальних закладів (2012)
Федченко О. - Визначення системи топогеодезичного забезпечення військ (сил) в операції, як системи масового обслуговування, Сміловський О. (2012)
Чорнокнижний О. - Теоретичні основи створення геоінформаційної системи військового призначення, Писаренко Р. (2012)
Клері Л. - Основні підходи щодо проведення спеціалізованого курсу з управління оборонною галуззю в широкому контексті безпеки, Гребенюк М., Пошедін О., Феклістов А. (2012)
Шаповалов Ю. І. - Про зменшення громіздкості математичної моделі лінійного параметричного кола, Мандзій Б. А., Бачик Д. Р. (2014)
Нічога В. - Аналіз сигналів дефектів залізничних рейок у програмі MATLAB WAVELET TOOLBOX, Ващишин Л., Салдан О. (2014)
Юзефович Р. М. - Оцінювання взаємоспектральних компонентів періодично нестаціонарних випадкових сигналів (2014)
Al-Shuraifi Mushtaq - Effected angular spread on beamforming and transmit diversity for indoor and outdoor, Al-Zayadi Haider, Orlevych I. D. (2014)
Сторож В. Г - Звуження ширини чутливої зони радіохвильових доплерівських сенсорів, Гуменяк П. В., Найда Н.-В. І. (2014)
Гой В. М. - Фотоелектронне формування сигналу в сканувальному телевізійному оптичному мікроскопі, Гудзь Б. В., Шклярський В. І. (2014)
Баланюк Ю. В. - Забезпечення стійкості перетворювачів напруга-струм з комплексним навантаженням, Василюк В. Я., Шклярський В. І. (2014)
Фабіровський С. Є. - Субпіксельна обробка зображень в системах моніторингу видимого діапазону хвиль (2014)
Пелішок В. О. - Прямолінійні антенні решітки та їх комбіновані діаграми спрямованості, Яремко О. М., Олексін М. І. (2014)
Климаш М. М. - Метод диференційованого мультипотокового керування трафіком у транспортних програмно-керованих мережах, Шпур О. М., Багрій В. О., Швець А. Л. (2014)
Глоба Л. С. - Метод вибору мережі доступу в мобільній системі SDR при вертикальному хендовері, Суліма С. В., Курдеча В. В. (2014)
Кутін А. І. - Багатоканальна система передачі даних у сплайнових базисах (2014)
Бешлей М. І. - Модель системи динамічного управління пропускною здатністю каналу інтегрованої WI-FI/GSM мережі, Ткачук В. П., Бугиль Б. А., Лаврів О. А. (2014)
Скулиш М. А. - Метод згладжування вхідного навантаження на cервер on-line тарифікації (2014)
Кирик М. І. - Модель оцінки пропускної здатності когнітивної радіомережі на основі OFDM, Янишин В. Б., Стрихалюк І. Б. (2014)
Семенко А. І. - Особливості планування радіорелейних систем в мережах мобільного зв’язку, Шокотько А. А. (2014)
Безлюднов Д. Э. - Сеть распределения телекоммуникационных услуг абонентам железнодорожного экспресса, Кубасов И. С., Сундучков К. С. (2014)
Лунтовський А. О. - Етапи розвитку сучасних інфокомунікаційних сервісів та енергетична ефективність мережевих технологій, Гуськов П. О., Масюк А. Р. (2014)
Красько О. В. - Аналіз параметрів оптичного сигналу в повністю оптичній мережі з комутацією за довжинами хвиль, Демидов І. В., Брич М. В. (2014)
Кайдан М. В. - Розрахунок параметрів якості обслуговування у фотонних транспортних мережах, Думич С. С., Максимюк Т. А., Бурачок Р. А., Готра Л. М. (2014)
Романчук В. І. - Аналіз структури мережевого трафіку та мережевих аномалій на прикладі сегмента локальної мережі кампусу Національного університету "Львівська політехніка”, Алексєєв С. В., Червенець В. В., Колодій Р. С. (2014)
Коваль Б. В. - Дослідження площини управління програмно-керованих мереж на основі розподіленої системи функцій віртуалізації, Селюченко М. О., Мельник Г. В., Ковальчук А. В. (2014)
Стрихалюк Б. М. - Алгоритми пошуку шляху за критерієм мінімальної затримки для центрів обробки даних, Шпур О. М., Селюченко М. О., Андрухів Т. В. (2014)
Климаш М. М. - Багаторівнева модель буферизації даних у вузлах обслуговування мультисервісного трафіку, Кирик М. І., Плесканка Н. М., Кагало І. О. (2014)
Стрихалюк Б. М. - Система динамічного радіомоніторингу параметрів навколишнього середовища, Пелішок В. О., Ріппенбейн В. В. (2014)
Вакула Ю. Я. - Моделювання каналу Гілберта–Еліота у системі зв’язку CDMA2000 в умовах міської інфраструктури (2014)
Бобало Ю. Я. - Теоретичні аспекти та практичні особливості багатокритеріальної оптимізації процесів забезпечення якості РЕА на стадії виготовлення, Бондарєв А. П., Кіселичник М. Д., Надобко О. В., Недоступ Л. А., Тарадаха П. В. (2014)
Волочій Б. Ю. - Визначення умов переходу від стратегії оперативного відновлення джерела безперебійного електроживлення до стратегії планового відновлення, Кузнєцов Д. С. (2014)
Волочій Б. Ю. - Оцінка надійності програмно-апаратних систем за допомогою моделі їх поведінки, Озірковський Л. Д., Чопей Р. С., Мащак А. В., Шкілюк О. П. (2014)
Матвійків М. Д. - Комплексний підхід до підвищення стійкості електронних апаратів до механічних дестабілізуючих факторів, Матвійків Т. М. (2014)
Фітьо В. М. - Аналіз планарних хвилеводів методом збурення, Ромах В. В., Бобицький Я. В. (2014)
Варищук В. І. - Контроль малих деформацій багатомодового полімерного волокна шляхом аналізу спекл-картин на його виході, Бобицький Я. В. (2014)
Петровська Г. А. - Дослідження оптичних волокон методом цифрової голографічної інтерферометрії, Варищук В. І., Фітьо В. М. (2014)
Товстюк К. К. - Термодинамічні функції електронного газу у сильноанізотропних напівпровідниках із різними моделями електронного спектра. Квазікласичний газ (2014)
Зачек І. Р. - Релаксаційна динаміка квазіодновимірної моделі Ізінга (2014)
Винник Д. М. - Розрахунок електричних параметрів зустрічно-штиркового перетворювача для НВЧ акустичного дефлектора, Решотка О. Г., Сугак Д. Ю., Ваків М. М. (2014)
Готра З. Ю. - Моделювання характеристики перетворення диференційного сенсора температури на біполярних транзисторах, Голяка Р. Л., Бойко О. В. (2014)
Пекінчак О. В. - Кристалічна структура змішаних кобальтитів-феритів NdCo1-xFexO3, Василечко Л. О. (2014)
Клим Г. І. - Термоіндуковані кристалізаційні процеси в халькогенідних стеклах Ge-Ga-Se, Шпотюк О. Й., Кулик Б. Я. (2014)
Тарадаха П. В. - Моделювання та оптимізація технологічного процесу виготовлення біполярних інтегральних мікросхем (2014)
Юр’єв С. О. - Синтез, структура і магнітні властивості нанорозмірних порошків феритів заліза, Ющук С. І. (2014)
Юркевич О. В. - Експериментальні дослідження анізотропії електрооптичного ефекту на прикладі кристалів LiNbO3, Андрущак В. С., Сольський І. М., Кітик А. В., Андрущак А. С. (2014)
Buryy О. А. - The influence of the thermo-chemical treatment on the optical properties of YAG:Cr,Mg and GGG:Cr,Mg epitaxial films, Ubizskii S. B., Syvorotka I. I., Shi J., Becker K.-D. (2014)
Balitska V. - Comparative analysis of physical ageing kinetics in arsenic-selenide glasses, Shpotyuk O. (2014)
Шпотюк М. В. - Вплив γ-випромінювання на край фундаментального оптичного поглинання халькогенідних стекол системи As-S. (2014)
Дружинін А. О. - Особливості магнітоопору мікрокристалів InSb за кріогенних температур, Большакова І. А., Островський І. П., Ховерко Ю. М., Лях-Кагуй Н. С. (2014)
Убізський С. Б. - Визначення параметрів суперпарамагнітних наночастинок за їхньою магнітною сприйнятливістю, Павлик Л. П., Кравчук О. А., Сиворотка І. І., Бурий О. А., Демченко П. П., Мітіна Н. Є., Заіченко О. С. (2014)
Кобяков В. А. - Установка для дослідження термостимульованої люмінесценції, Кашиця А. С., Грицина В. Т. (2014)
Дегода В. Я. - Комплексна установка для досліджень люмінесценції та провідності кристалофосфорів (2014)
Сугак Д. Ю. - Визначення оптичної однорідності монокристалів LiNbO3 для виготовлення активних елементів оптоелектронних пристроїв (2014)
Вдовенко Н. М. - Нормативно-правове регулювання господарської діяльності у сфері аквакультури (2014)
Митяй О. В. - Перспективні стратегічні напрямки розвитку внутрішнього ринку АПК в контексті продовольчої безпеки (2014)
Назаркевич О. Б. - Державна підтримка розвитку малих сільськогосподарських підприємств в Україні (2014)
Стахів І. М. - Основні засади державного регулювання спортивно-оздоровчих послуг (2014)
Харин С. А. - Инновационный менеджмент экспортных производств: определение эффективности с использованием (2014)
Шкіль Н. Г. - Формування раціональної бізнес – моделі України (2014)
Войтко С. В. - Методичний підхід до дослідження країн в системі координат TRES/GDP та HDI, Сапсай К. В. (2014)
Потапюк І. П. - Стратегія управління персоналом підприємства, що здійснює зовнішньоекономічну діяльність, Сідаш М. О. (2014)
Сухарєва К. В. - Ситуаційний менеджмент зовнішньокономічної діяльності промислового підприємства ПАТ "Мотор Січ", Єфіменко В. І. (2014)
Шатирко Д. В. - Зарубіжний досвід регулювання венчурного інвестування (2014)
Антохов А. А. - Інтелектуалізація суспільства та розвиток регіональної економіки: взаємозв’язок та протиріччя (2014)
Бубенко П. Т. - Комерціалізація об’єктів інтелектуальної діяльності та їх роль у розвитку креативних індустрій, Лук’янець С. П. (2014)
Вахович І. М. - Фінансові інструменти конвергенції регіонального розвитку, Ропотан І. В., Чапюк О. П. (2014)
Дудка У. Т. - Місцеве самоврядування сільських територій: стан, проблеми та перспективи розвитку (2014)
Ковальська Л. Л. - Економічна безпека регіону: оцінка та механізми забезпечення, Савош Л. В. (2014)
Ковальська Л. Л. - Стратегічні імперативи розвитку соціальної інфраструктури регіону, Оксенюк К. І., Салівончик О. М. (2014)
Поліщук В. Г. - Концептуальні засади застосування інноваційних інструментів фінансового стимулювання сталого розвитку регіону (2014)
Бандура І. О. - Оптимізація процесу впровадження конденсаторних установок в розподільні електричні мережі енергопостачальних компаній (2014)
Буркова Л. А. - Сутність та підходи до оцінки економічних результатів діяльності підприємств (2014)
Бєлкіна І. А. - Визначення оптимального режиму організації рудопостачання гірничо-збагачувальних підприємств (2014)
Воротніков В. А. - Основні положення концепції менеджменту конкурентоспроможності унікального високотехнологічного інноваційного продукту (2014)
Гнатьєва Т. М. - Системна оцінка діяльності за допомогою показників в управлінні вартістю підприємства (2014)
Задорожнюк Н. О. - Дослідження етапів розвитку системного аналізу як наукової дисципліни (2014)
Зелінська О. М. - Сутність транснаціональних корпорацій та їх вплив на процес економічного зростання в Україні, Галазюк Н. М., Урбан О. А. (2014)
Олександренко І. В. - Напрями покращення фінансового стану лісогосподарських підприємств, Іщук Л. І. (2014)
Смолич Д. В. - Особливості нематеріальної мотивації працівників до інноваційної діяльності на підприємстві, Павлов В. В. (2014)
Турило А. А. - Місія розвитку підприємства на основі інновацій (2014)
Чкан А. С. - Партнерський маркетинг у виробничо-господарській діяльності сільськогосподарських підприємств, Мохаммаді Ж. (2014)
Бубенов Ю. В. - Особливості формування заощаджень домогосподарств (2014)
Глущенко М. М. - Види суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності і механізми їх фінансової підтримки (2014)
Данилейчук Р. Б. - Фінансування заходів з енергозбереження із залученням коштів вітчизняних та іноземних інвесторів, Романко О. П. (2014)
Захаркіна Л. С. - Підвищення рівня фінансової грамотності населення України, Катериніна М. П. (2014)
Карлін М. І. - Особливості фіскальної політики держави з нестійкою фінансовою системою в глобалізованому світі (2014)
Коваленко В. В. - Кредитний менеджмент в системній організації ефективної кредитної діяльності банків (2014)
Корецька Н. І. - Банківські системи країн Центрально-Східної Європи: структура та основні тенденції розвитку, Дорош В. Ю. (2014)
Кутузова М. М. - Трансформація фондового ринку як фактора росту економіки України (2014)
Мостовенко Н. А. - Основні завдання фінансової системи в умовах трансформації фінансового середовища, Забедюк М. С. (2014)
Підгірна В. С. - Теоретико-методологічні засади розподілу та використання прибутку суб`єктів господарювання (2014)
Полінкевич О. М. - Суть, принципи та типи кредитної діяльності комерційного банку, Сидорук І. І., Тимощук Т. В. (2014)
Сіташ Т. Д. - Формування та перспективи розвитку бюджетної системи України (2014)
Бєлік В. Д. - Розвиток мотиваційної системи управління на підприємствах харчової промисловості (2014)
Мельник Ю. М. - Пріоритети розвитку соціальної відповідальності аграрного бізнесу (2014)
Мороз В. М. - Особливості функціонування кадрової системи організації у межах російської моделі управління (2014)
Потьомкіна О. В. - Формування людського капіталу в умовах трансформаційних змін (2014)
Содержание (2013)
Шаров А. - Процесс финансовой глобализации и его влияние на платежные балансы (2013)
Зварыч И. - Анализ ресурсно-сырьевого дисбаланса мировой экономики, Зварыч Р. (2013)
Украинец Л. - Определение основных факторов прямых зарубежных инвестиций из Китая в страны Африки (2013)
Яцкевич И. - К вопросу о содержании понятия интеграции субъектов предпринимательской деятельности (2013)
Очеретная М. - Оценка состояния конкурентной среды в Украине по данным международных рейтингов (2013)
Мельник Н. - История возникновения и развития международной системы учета (2013)
Мельник О. - Методические и прикладные аспекты внедрения стратегически ориентированного управления нематериальными активами промышленного предприятия (2013)
"Журнал европейской экономики" в 2013 году (2013)
Наши авторы (2013)
Титул, зміст (2013)
Вітальне слово академіка В.Олійника (2013)
Самодрин А. - Науково-навчальний комплекс Кременчуччини "Профільна освіта регіону": феномен інноваційного розвитку, Лаврик-Слісенко Л., Скоробогатова Т. (2013)
Зелюк В. - Андрагогічна позиція Регіональної школи новаторства, Білик Н. (2013)
Мельник Н. - Основні напрями мережевої взаємодії методичних служб в умовах новаторського руху (2013)
Колесникова Л. - Інновації в організації та проведенні курсів підвищення кваліфікації вчителів математики (2013)
Колосова Л. - Новаторський підхід до управляння професійним розвитком методистів в умовах регіональної безперервної педагогічної освіти (2013)
Павленко В. - Індивідуально-творчий підхід до розвитку методичної культури педагога (2013)
Наумчук Т. - Зміст, форми та методи підготовки керівників ДНЗ до інноваційної діяльності в системі післядипломної педагогічної освіти (2013)
Кирилюк М. - Самоосвітня діяльність педагога у системі післядипломної освіти, Ніколенко Л. (2013)
Чернишова Є. - Методологічні аспекти соціально-відповідального ставлення до оцінювання результативності формування кадрового потенціалу вищих навчальних закладів (2013)
Зеленська Л. - Професорський дисциплінарний суд в університетах України другої половини ХІХ століття (2013)
Гриньова М. - Реалізація проекту "Педагоги-новатори України" в Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г.Короленка (2013)
Костогриз А. - Регіональні школи новаторства - один із способів створення умов для самоосвітньої діяльності педагогічних працівників (2013)
Шевченко І. - Розвиток інноваційної поведінки педагога (2013)
Цимбалюк О. - Авторські програми як засіб реалізації новаторських ідей в освіті (2013)
Шакотько В. - Підручник "Інформатика, 5 клас": компетентнісний підхід (2013)
Кочергіна С. - Роль шкільного мультимедійного центру у формуванні методичної культури педагогів (2013)
Сутула О. - Стимулювання педагогів і педагогічних колективів до впровадження в освітню практику інноваційних педагогічних технологій (2013)
Горова Л. - Трансформація новаторських підходів у сучасній школі (2013)
Дворник В. - Нова школа - нові можливості (2013)
Дрига М. - Навчально-методичний комплекс "Захист Вітчизни" як освітньо-виховне середовище формування особистості старшокласників (2013)
Загрива Л. - Навчати і виховувати здорових учнів - наша мета (2013)
Мигуля М. - Школа олімпійського руху (2013)
Васильченко О. - На шляху до громадсько-активної школи (2013)
Троцька В. - Роль музею історії села та школи в активізації пошуково-дослідницької діяльності вчителів та учнів (2013)
Заїка С. - Творча майстерня вчителя-новатора музичного мистецтва (2013)
Любченко Н. - Координація як функція управлінської діяльності науково-методичного центру в процесі формування співтовариства педагогів-новаторів (2013)
Пасечнікова Л. - Інноваційні підходи до підвищення прфесійної майстерності керівників шкіл (з досвіду роботи Донецької обласної школи новаторства) (2013)
Мармаза О. - Концептуальний підхід до змісту поняття "цілепокладання" в стратегічному управлінні (2013)
Мурована Н. - Рефлексивні засади інноваційної культури керівника загальноосвітнього навчального закладу (2013)
Королюк С. - Новітні підходи до управління розвитком педагогічного колективу (2013)
Наумов Б. - Людиноцентристська система сучасної педагогіки - поліцентризм (новаторська ідея школи-поліцентру) (2013)
Куліш С. - Тенденції новаторства у формуванні науково-педагогічних кадрів Харківського університету (2013)
Погоріла А. - Формування творчої особистості старшокласників у загальноосвітніх закладах різних типів (90-ті рр. ХХ ст.) (2013)
Гальченко І. - Новаторський підхід до організації роботи з обдарованими дітьми із сільської місцевості, Крупіна Л. (2013)
Гапон С. - Інноваційні підходи до вивчення ботаніки, систематики рослин (2013)
Безрук Г. - Роль ситуації успіху в навчальні й діяльності молодших школярів (2013)
Півненко Ю. - Організаційно-педагогічні умови формування фізичного здоров'я учнів у навчально-виховному процесі початкової школи (2013)
Шимановський М. - Лінгвосеміотичні особливості сучасного дискурсу в контексті охорони здоров'я учнівської молоді (2013)
Шаповалова Т. - Інноваційні здоров'язбережувальні технології у сучасному позашкільному освітньому просторі (2013)
До відома авторів (2013)
Наші автори (2013)
Звернення ректора Юрія Ярославовича Бобала до колективу кафедри (2014)
Від редколегії (2014)
Проскуряков В. І. - Кафедра ДАС – Тріумф прогресу від минулого до майбутнього (2014)
Тимохін В. О. - Життєздатність простору архітектурного середовища (2014)
Іванов-Костецький С. О. - Футуристичний дизайн, як інструментарій прогнозування майбутнього (2014)
Коротун І. В. - Основи гармонізації архітектурного середовища (2014)
Омельяненко М. В. - Нові перспективи архітектурно-будівельної галузі (2014)
Проскуряков В. І. - Висвітлення результатів проектування Міжвузівських об’єктів культури на кафедрі дизайну архітектурного середовища НУ "Львівська політехніка”, Дмитраш О. Ю. (2014)
Черкес Б. С. - Ідентичність та пам’ять в міському середовищі, Юрик Я. М. (2014)
Шебек Н. М. - Соціальні основи дизайну архітектурного середовища (2014)
Яців М. Б. - Актуальні питання фахової освіти в галузі організації світлового середовища архітектури (2014)
Абрамюк І. Г. - Архітектура функціоналізму у зодчестві міста Луцька: тенденції, запозичення, автентика (на прикладі житла) (2014)
Гой Б. В. - Сіті-холи як нові типи будівель організації громадського життя в сучасному місті (за результатами Міжнародного українсько-німецького проектного семінару "Новий громадський форум м.Тернополя”) (2014)
Джигіль Ю. Є. - Універсальні спортивно-видовищні комплекси в дипломних проектах студентів кафедри ДАС Інституту архітектури Львівської політехніки (2014)
Дірк Хаман - Типологія Дрездена та її зміни впродовж дня. Прогулянка містом (2014)
Зауральська А. В. - Застосування методики рейтингової оцінки архітектурних об’єктів (2014)
Камьонка Л. - Збалансована архітектура – необхідний крок у майбутнє (2014)
Ковальчук Х. І. - Рядова житлова забудова доби класицизму у Львові (2014)
Проскуряков В. І. - Попередня пропозиція принципів архітектурної типології відкритих та "ландшафтних” театрів, Гуменник І. В. (2014)
Проскуряков В. І. - Розвиток модерних архітектурних ідей в вищих навчальних закладах і міжвузівських об’єктах культури, Дмитраш О. Ю. (2014)
Савчак Н. С. - Сучасні проблеми формування дизайну архітектурного середовища сільських поселень, Фамуляк Я. Є. (2014)
Сінкевич О. В. - Аспекти інтеграції в історично сформовану міську структуру м. Рівного сучасних театрально-видовищних будівель та споруд (2014)
Стоцько Р. З. - Особливості архітектури будівель вищих навчальних закладів із зміненою геометрією (2014)
Хілько Н. О. - Шляхи перетворення історичного садибного житла міста Чернівці відповідно до сучасних потреб (2014)
Богданова Ю. Л. - Еволюція ландшафтного проектування у Львові XX–XXI століття (2014)
Гарбаум Б. - Міські інтерфейси (сполучення). Стаття до дискусії про морфологію міського простору (2014)
Іванов-Костецький С. О. - Передумови майбутнього розвитку архітектурного середовища сучасних міст (2014)
Катола Х. О. - "Зелена” архітектура університетських кампусів (2014)
Кордунян О. П. - Методика гармонійного пропорціонування об’ємно-просторової структури з урахуванням історично-сформованого середовища на прикладі міста Чернівці (2014)
Проскуряков В. І. - Результати пошукового проектування відкритих та "ландшафтних” театрів викладачами і студентами кафедри дизайну архітектурного середовища Національного університету "Львівська політехніка”, Гуменник І. В. (2014)
Шулдан Л. О. - Основні функціональні засади проектування акустичного саду (в межах туристичного центру м. Львова) (2014)
Босий П. В. - Формування сценічного простору засобами постановочного освітлення (2014)
Климко З. В. - Місце діяльності і творчої спадщини всесвітньо відомого художника Є. М. Лисика у львівському театральному часі, просторі, сценографії і архітектурі (2014)
Климко З. В. - Виявлення тенденцій і особливих відмінностей в творчій біографії Є. М. Лисика в порівнянні із досягненнями інших майстрів сценографії, Проскуряков В. І. (2014)
Хір А. М. - Театральне мистецтво як формуючий чинник громадського простору на прикладі м. Ужгорода, Гой Б. В. (2014)
Воронкова І. С. - Еволюція просторів бібліотек вищих навчальних закладів України (на прикладі найстаріших університетів) (2014)
Яців М. Б. - Особливості організації штучного освітлення сакральних просторів традиційної й сучасної церкви (2014)
Драгус У. О. - Архітектурний ескіз як засіб і захід найефективнішої презентації архітектурної ідеї, Богданова Ю. Л. (2014)
Ключковський М. С. - Архітектура як метод психологічного впливу, Богданова Ю. Л. (2014)
Проскуряков В. І. - Порівняльна характеристика міст України та США на прикладі Києва і Нью-Йорка, Кордунян Х. О. (2014)
Проскуряков В. І. - Середовище як засіб фармування архітектури музеїв в історичних містах, Кричевець Є. О. (2014)
Проскуряков В. І. - Орієнтування в містах на прикладі Заходу та Сходу, Лук’яненко В. О. (2014)
Проскуряков В. І. - Порівняльний аналіз закордонної та вітчизняної архітектури середовища відпочинку. Різновиди рекреаційного середовища, Паскевська А. С. (2014)
Проскуряков В. І. - Порівняльний аналіз закордонної та вітчизняної архітектури та організації простору у громадських центрах житлових масивів, Тимошенко Ю. С. (2014)
Проскуряков В. І. - Тенденції розвитку сучасної архітектури лялькових театрів (на прикладі театру ляльок в м. Кіровограді), Філіпчук Ю. В. (2014)
Чекайло К. М. - Міста-сади як сучасна урбаністична концепція організації житлового середовища, Богданова Ю. Л. (2014)
Головчак Г. В. - Організація державного регулювання на ринку житлово-комунальних послуг України (2014)
Ільчук П. Г. - Сутнісна характеристика інтернаціоналізації економіки України (2014)
Коротаев С. Л. - Передача активов, обязательств и собственного капитала при реорганизации путем выделения: проблемные вопросы и пути их решения (2014)
Кривецький І. О. - Аналізування стану та тенденцій розвитку машинобудівних підприємств в Україні (2014)
Литвиненко Н. О. - Особливості утворення груп взаємопов’язаних підприємств в Україні та управління ними (2014)
Лободзинська Т. П. - Система управління якістю електротехнічної продукції та шляхи її удосконалення (2014)
Михальчишин Н. Л. - Оцінювання і вибір оптимальної форми державно-приватного партнерства для ЛКП "Залізничнетеплоенерго", Демків О.-І. М. (2014)
Мних Є. В. - Аналіз інтегрованості стратегії і тактики розвитку підприємництва (2014)
Пилипенко Л. М. - Вплив сучасних тенденцій розвитку економіки на обґрунтування формату публічної корпоративної звітності (2014)
Пирог О. В. - Структурні зміни в національному господарстві України під впливом процесу постіндустріалізації (2014)
Станасюк Н. С. - Аналіз інтеграційних процесів у агробізнесі та формування агропродовольчих кластерів в Україні, Оліховська М. В. (2014)
Усатенко О. В. - Класифікація соціально відповідальної діяльності підприємства у процесі сталого розвитку для цілей управлінського обліку (2014)
Філиппова С. В. - Обліково-аналітичний аспект паливної складової формування вартості електроенергії в енергосистемі України, Левицька А. В. (2014)
Хома І. Б. - Облік ознак виявлення бізнес-конфліктів у системі контролю економічної захищеності підприємства (2014)
Яремко І. Й. - Інтелектуальний капітал як чинник забезпечення економічної стійкості машинобудівного підприємства, Глушко О. В. (2014)
Gałecka A. - The strategies of stock management on farms in the Lublin province (2014)
Oleszko-Kurzyna B. - Сorporate social responsibility towards the environment – the involvement of polish enterprises in the implementation of the idea of CSR (2014)
Бандура З. Л. - Роль обліково-аналітичної інформації в стратегічному управлінні розвитком закладів ресторанного господарства, Семенюк Л. В. (2014)
Височан О. О. - Особливості облікового відображення благодійної допомоги у неприбуткових небюджетних організаціях (2014)
Височан О. С. - Бухгалтерський облік розрахунків з оплати праці в державних загальноосвітніх навчальних закладах, Костецька І. В. (2014)
Голов С. Ф. - Футурологія бухгалтерського обліку (2014)
Демська Ю. В. - Первинний облік резервів на підприємствах, Пилипенко Л. М. (2014)
Загородній А. Г. - Контроль в системі обліково-аналітичного забезпечення менеджменту підприємства (2014)
Карп’як Я. С. - Організація бухгалтерського обліку витрат, доходів і фінансових результатів суб’єкта господарювання (2014)
Костирко Р. О. - Перспективи міжнародної інтегрованої звітності (2014)
Легенчук С. Ф. - Бухгалтерська реальність як об’єкт інституційних досліджень (2014)
Лемішовська О. С. - Історичний огляд теорій подвійного запису (2014)
Орлова В. К. - Бухгалтерський облік закінчується звітністю, а МСФЗ – починаються з неї, Кафка С. М. (2014)
Пилипів Н. І. - Методичні аспекти облікового забезпечення процесу експлуатації основних засобів будівельних підприємств, Матієшин М. М. (2014)
Плекан М. В. - Нематеріальні активи як об’єкт обліку і звітності (2014)
Сажинець С. Й. - Доцільність та методика обліку доходів, витрат і фінансових результатів діяльності підприємства з капітального інвестування (2014)
Хомин П. Я. - Креативний податковий облік: методологічні основи уніфікації з фінансовим обліком (2014)
Гадзевич О. І. - Розробка життєвого циклу продукту в діагностиці собівартості продукції на підприємстві, Слєпченко К. О. (2014)
Герега О. В. - Сутність фінансово-економічної стійкості сучасних суб'єктів економіки (2014)
Князь С. В. - Метод аналізування рівня інвестиційної привабливості підприємства, Георгіаді Н. Г., Федорчак О. Є. (2014)
Ковалюк О. М. - Контроль витрат на виробництво молочної продукції в системі управлінського обліку в Україні, Колібаба О. А. (2014)
Коцкулич Т. Я. - Калькулювання за діяльністю (Аctivity-Based Costing) на бурових підприємствах як інформаційна основа прийняття стратегічних управлінських рішень (2014)
Кузьмін О. Є. - Методико-прикладні засади аналізування антисипативного менеджменту на машинобудівних підприємствах, Мельник О. Г., Адамів М. Є. (2014)
Обельницька Х. В. - Оцінка якості корпоративного управління у системі контролінгу підприємства (2014)
Олексів І. Б. - Основні та допоміжні показники в системі оцінювання діяльності підприємства, Харчук В. Ю. (2014)
Оліховський В. Я. - Технологічні карти та можливості їх використання у податковому плануванні (2014)
Омелянчук Т. М. - Особливості проведення аудиторської оцінки у процесі діагностики фінансового стану підприємств (2014)
Партин Г. О. - Оцінювання підприємством-замовником ефективності аутсорсингової діяльності за основними видами аутсорсингу, Дідух О. В. (2014)
Скибінська З. М. - Поповнення місцевих бюджетів через використання фасилітаційних платежів (2014)
Яремко І. Й. - Фінансово-економічний інструментарій в управлінні підприємством, Шквір В. Д. (2014)
Яструбський М. Я. - Ситуаційне моделювання як спосіб формалізації бухгалтерського обліку, Кузь І. І. (2014)
Титул, зміст (2011)
Гомольська В. В. - Корпоративна стратегія як запорука ефективності корпоративного управління (2011)
Палига Є. М. - Теоретичні та практичні проблеми корпоративного управління в економіці (2011)
Петрашова О. М. - Техніко-технологічна безпека: стан та ключові загрози для підприємств видавничо-поліграфічної галузі України (2011)
Буряк П. Ю. - Розробка фінансової стратегії підприємства: теоретичний аспект (2011)
Дем'яненко О. М. - Інструменти фінансової стратегії підприємства (2011)
Римар О. Г. - Регуляторна політика держави як інструмент реалізації антикризової програми управління економікою (2011)
Мікула Н. А. - Сучасні підходи до визначення сутності та класифікації кластерів, Базилюк В. Б. (2011)
Черкавська М. Б. - Антикризове управління підприємствами впк з використанням концепції маркетингу, Косар Н. С. (2011)
Ареф’єва О. В. - Побудова моделей ключових загроз на шляху до економіки знань в Україні, Сеньківський В. М., Штангрет А. М., Мельников О. В. (2011)
Кулініч Т. В. - Виробничі ресурси як основа розвитку промисловості західного регіону України, Просович О. П. (2011)
Герасимчук З. В. - Фінансове забезпечення політики стимулювання сталого розвитку регіону, Поліщук В. Г. (2011)
Румянцева Г. І. - Практика оптимізації розвитку ВПК в регіоні (2011)
Стеців Л. П. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності регіону на основі активізації інноваційної діяльності (2011)
Baran Е. - Social-democratic of conditioning of development of country mountainous areas (on example of polish carpathian), Slusarz G., Zajac D. (2011)
Копець Г. P. - Обліково-аналітичне забезпечення ефективного енергоменеджменту на підприємствах, Войцеховська Ю. В. (2011)
Сірик М. В. - Сутність основного капіталу поліграфічного підприємства (2011)
Мних Є. В. - Ефективність й ефект внутрішнього контролю: онтологічна інтерпретація сутності, складу та взаємозв'язку, Бардаш С. В. (2011)
Ніконенко У. М. - Монетарні дії НБУ в контексті впливу глобальної фінансової інтеграції (2011)
Зубрей І. В. - Контролінг в управлінні виробничими затратами поліграфічних підприємств (2011)
Холод З. М. - Проблеми формування механізму мотивації персоналу підприємств (на прикладі підприємств ВПК), Шляхетко В. В. (2011)
Гірняк О. М. - Мотиваційний механізм маркетингу у видавничо-поліграфічному комплексі, фактори впливу на нього, Головацька Л. В. (2011)
Босак І. П. - Ринкові чинники формування та механізми управління цінами (2011)
Шендерівська Л. П. - Інтеграційні процеси у видавничо-поліграфічній галузі як інструмент раціонального забезпечення матеріальними ресурсами (2011)
Ковба Ж. - Вибір стратегії при впровадженні на ринок масової літературно-художньої серії (2011)
Чухрай Н. І. - Трансформація ролі та функцій маркетингу у сучасному бізнесі (2011)
Щерба О. І. - Роль реклами у підприємницькій діяльності (2011)
Грет Г. - Комерційна діяльність роздрібного книготорговельного підприємства (2011)
Передерієнко Н. І. - Деякі аспекти мінімізації ризиків у матеріально-технічному постачанні та збутовій діяльності поліграфічних підприємств, Степанюк Д. Л. (2011)
Безпалько І. Р. - Збільшення обсягу інвестицій домогосподарствами в корпоративні права шляхом вдосконалення системи оподаткування доходів фізичних осіб (2011)
Мазій Н. Г. - Законодавче забезпечення розвитку та функціонування малого підприємництва в Україні (2011)
Григорова З. В. - Особливості функціонування малих підприємств на ринку поліграфічних послуг м. Києва, Барзилозич О. М. (2011)
Бігальська О. Ю. - Теоретико-методологічні основи розвитку домогосподарств України (2011)
Онещак О. Я. - Надійність функціонування малих підприємств: теоретичний аспект (2011)
Кваско А. В. - Методи оцінки рівня конкурентоспроможності поліграфічних підприємств (2011)
Мальський М. - Підготовка фахівців міжнародників в умовах трансформації міжнародної системи, Мороз Ю. (2012)
Антонюк Н. - Актуальні проблеми дослідження європейської інтеграції (2012)
Вовк Р. - Вплив інформаційного суспільства а міжнародні відносини (2012)
Кучик О. - Еволюція поняття міжнародна організація: теоретико-методологічний аспект (2012)
Будзінський Т. - Державний кордон України: нормативно-правове забезпечення ефективного управління та захисту, Гудь Б. (2012)
Сагайдак О. - Елементи дипломатичного протоколу в козацьку добу (2012)
Поліщук К. - Міждержавні конфлікти у Південній Америці: причини, еволюція, стратегії врегулювання (2012)
Гладиш М. - "Північний вимір" європейських інтеграційних процесів (2012)
Федунь О. - Екологізація міжнародних відносин у контексті сталого розвитку (2012)
Шипка Р. - Моделі міжнародних переговорів (2012)
Краєвська О. - Трансформація інституційно-правової системи ЄС за Лісабонським договором, Утко Г. (2012)
Байковський П. - Інституційна та соціоструктурна складова проблеми "дефіциту демократії" в ЄС (2012)
Зінько І. - Україна у новій геополітичній реальності: стратегічний посередник чи буфер? (2012)
Гогоша О. - Формування поняття і принципів миротворчої діяльності ООН (2012)
Пик С. - Науково-технічна розвідка на службі державних інтересів: історичний аспект (2012)
Мацях М. - Наукова інтерпретація проблеми застосування збройної сили у сучасних міжнародних відносинах (2012)
Козак Т. - Можливості мови всесвітнього спілкування у збереженні етнокультурної ідентичності (2012)
Шамборовська О. - Типологія та класифікація теоретичних концепцій дослідження етнонаціональних конфліктів у сучасних міжнародних відносинахзбереженні етнокультурної ідентичності (2012)
Микієвич М. - Від Парижа до Лісабона: завершення процесу міжнародної персоналізації Європейського Союзу (2012)
Репецький В. - Соціальна цінність міжнародного права (2012)
Столярський О. - Генезис концепції міжнародного кримінального правам (2012)
Пастухова Л. - Вплив консультативного висновку міжнародного суду оон щодо застережень до конвенції про попередження та покарання злочину геноциду на розвиток міжнародного права (2012)
Олексів О. - Правове регулювання політики реадмісії в Європейському Союзі (2012)
Яворська І. - Право Європейського Союзу: сучасні концептуальні підходи (2012)
Земан І. - Зігмунт Цибіховський – перший завідувач кафедрою права народів та міжнародного приватного права у Львівському університеті (2012)
Гутник В. - Право на судовий розгляд у розумний строку практиці діяльності сучасних міжнародних кримінальних судів (2012)
Вознюк С. - Екологічні злочини транснаціонального характеру як загроза безпеці правам людини (2012)
Кобилецький М. - Історичні передумови виникнення та етапи формування федерального конституційного суду федеративної республіки Німеччина, Паславська Н. (2012)
Косович В. - Техніко-технологічні засоби приведення нормативно-правових актів України відповідно до стандартів міжнародного права (2012)
Грабинський І. - Дослідження еколого-економічних проблем світового господарства у Львівському університеті (2012)
Біленко Ю. - Класичні та сучасні парадигми міжнародного економічного аналізу (2012)
Мальська М. - Українсько-польське економічне співробітництво: торгівля, туризм, інвестиції, Занько Ю. (2012)
Єлейко І. - Вплив культури на формування бізнес-стратегії у процесі інтернаціоналізації компаній, Данилюк Х. (2012)
Українець Л. - Емпіричні детермінанти прямих закордонних інвестицій з Китаю у країни Африки у ХХІ ст. (2012)
Максимук А. - Вплив структурних деформацій в українській економіці на динаміку цінових індексів (2012)
Гурняк І. - Основні аспекти реформування податкової системи України (2012)
Drugdová B. - Comparison and analysis of insurance market in v4 countries (2012)
Москалик Р. - Політико-економічні проблеми міжнародного поширення технологій між розвиненими країнами та країнами, що розвиваються (2012)
Москалик Л. - Тенденції глобалізації ринку технологій (2012)
Трофимчук А - Особливості розвитку транскордонної співпраці україни з європейським союзом, Маркович В. (2012)
Присяжнюк Ю. - Господарське зростання в країнах Центрально-Східної Європи (2012)
Бик І. - Економічні та соціальні чинники співіснування глобальної та місцевих мов (2012)
Лучук О. - "Animal farm" Джорджа Орвелла в українській перекладній літературі (2012)
Дзядик Ю. - Англійський піджин Нігерії та Ґани: історія та сучасність (2012)
Horal’ N. - The concept of interpreting versus translation (2012)
Гаврилів О. - Відень. Лінгвістичні прóходи містом (2012)
Наші автори (2012)
Інформація для авторів (2012)
Титул, зміст (2013)
Пономаренко Г. - Особливості використання потенціалу дисциплін соціально-гуманітарного циклу у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців у вищому навчальному закладі (2013)
Билина Ю. - Особливості формування професійної компетентності майбутніх фахівців видавничої справи та редагування (2013)
Мілаш О. - Засади дослідницької культури майбутніх учителів історії і суспільствознавства (2013)
Оніпко В. - Формування інтегрованого комплексу знань майбутніх вчителів природничих дисциплін до навчання у класах біотехнологічного профілю (2013)
Тимченко Г. - Формування знань студентів за умов різних форм аудиторної та самостійної роботиз БЖД, Тимченко А. (2013)
Руда О. - Поняття інновацій у вищій медичній освіті, Вдовиченко О. (2013)
Євсюков О. - Проектування інтелектуального середовища майбутніми викладачами вищих аграрних навчальних закладів (2013)
Рижкова А. - Формування позитивної мотивації до інтенсифікації навчання студентів економічних спеціальностей в умовах кредитно-модульної системи (2013)
Нізовцев А. - Сутність і зміст професійної підготовки майбутніх інженерів (2013)
Мармаза О. - Технологія формування готовності вчителя початкових класів до моделювання освітнього середовища в системі післядипломної освіти, Водолазська Т. (2013)
Блистів О. - Урахування психолого-педагогічних особливостей студентів при плануванні навчального процесу (2013)
Білоус Т. - Залежність рівня професійної підготовки майбутніх працівників органів внутрішніх справ до роботи в екстремальних умовах від їх особистісних особливостей (2013)
Вовк М. - Науково-фольклористична і педагогічна діяльність М.Максимовича у становленні української університетської фольклористики (2013)
Фазан В. - Просвітницька діяльність монастирів України у XVIII ст. (2013)
Гук Л. - Реформування управління системою шкільної освіти на основі педагогічних ідей Егертона Раєрсона у 1844-1876 рр. (Канада) (2013)
Стиркіна Ю. - Стратегія курсу "Іноземна мова за професійним спрямуванням" і особливості його викладання (2013)
Білецька Ю. - Основи професійної культури майбутніх вчителів іноземної мови при використанні інформаційно-комунікаційних технологій (2013)
Осіпа Л. - Критерії сформованості алгоритмічної культури старшокласників щодо розв'язування обчислювальних задач із використанням інструментальних програмних засобів (2013)
Люшин М. - Експериментальна перевірка методичних засад реалізації релігієзнавчої складової змісту історисної освіти учнів 6-7 класів на уроках всесвітньої історії (2013)
Сорокіна Є. - Здоров'я особистості як традиційна сімейна духовно-моральна цінність (2013)
Передплата журналу "Імідж сучасного педагога" на 2014 рік (2013)
Наші автори (2013)
Амосов О. Ю. - Економіко-правове забезпечення антикризового фінансового управління: державно-управлінський аспект (2008)
Дєгтяр А. О. - Методологічні підходи до застосування територіального маркетингу в державному управлінні, Стеценко Є. В. (2008)
Дрешпак В. М. - Життєвий цикл системи символів державного управління: загальний огляд (2008)
Нікітін В. В. - Політичні передумови впровадження діалогічної моделі державного управління в Україні (2008)
Розсказов А. Г. - Сучасні підходи до вимірювання соціального капіталу (2008)
Рашитова Н. К. - Методи та основні функції управлінської діяльності (2008)
Соболь Р. Г. - Формування й становлення страхового ринку в Україні (2008)
Статівка Н. В. - Гармонізація інтересів суб’єктів економічного простору в процесі державного регулювання економіки (2008)
Цибуліна І. В. - Сучасні механізми забезпечення державою соціальних гарантій молоді (на прикладі системи професійно-технічної освіти) (2008)
Янов В. В. - Оцінка соціально-економічної ефективності заходів щодо розвитку електронної інформаційної системи "Електронний Уряд”, Бур’ян В. В. (2008)
Безверха Т. В. - Роль соціальної реклами у втіленні української національної ідеї (2008)
Гайдабрус А. О. - Держава як регулюючий чинник соціальних процесів в інноваційному розвитку (2008)
Дідух В. Р. - Економічні механізми реалізації державної екологічної політики (2008)
Метьолкіна Н. Б. - Механізми формування та реалізації державної молодіжної політики в Україні (2008)
Петров О. Г. - Формування механізму впливу інтелектуального капіталу на становлення середнього класу (2008)
Писаренко Ж. А. - Фактори впливу на культуру державного управління (2008)
Сидора В. С. - Міжнародний стандарт IDEF0 в моделюванні інформаційних процесів органів державної влади (2008)
Намчук В. А. - Методологічні підходи до визначення поняття "соціальна держава” (2008)
Виноградова Н. Л. - Сучасні підходи до систематизації принципів у теорії державного управління в контексті змістовного аналізу поняття "принцип” (2008)
Ковальова Т. В. - Особливості формування категорійно-поняттєвого апарату мовної політики (2008)
Миколайчик М. М. - Ключові напрями формування системи стійкого збалансованого розвитку регіону (2008)
Жаліло Л. І. - Консолідація суспільних заходів зі збереження та покращення здоров’я Українського народу, Мартинюк О. І, Надута Г. М. (2008)
Борисенко М. Б. - Стратегія інноваційного розвитку промисловості на сучасному етапі, Тернюк М. Е., Дмитрук І. А., Копійченко Ю. В. (2008)
Карамишев Д. В. - Сутність розуміння ефективності управління системою охорони здоров’я в сучасних умовах, Удовиченко Н. М. (2008)
Латинін М. А. - Податковий механізм як елемент державної підтримки виробників молока в Україні, Канцевич С. І. (2008)
Андрусенко Г. О. - Джерела та напрямки залучення інвестицій в економіку України, Майстро Р. Г. (2008)
Ворона П. В. - Досвід співпраці територіальних громад Полтавщини з Фондом сприяння місцевому самоврядуванню України (2008)
Кривобок В. Ю. - Розвиток економіки та інновацій в умовах глобалізації, Чікало І. В. (2008)
Лозинська Т. М. - Розвиток земельних відносин у контексті продовольчої безпеки країни, Карайон І. В. (2008)
Рингач Н. О. - Мобілізація потенціалу громад для покращання суспільного здоров’я, Виноградов О. В. (2008)
Хожило І. І. - Передумови формування ефективної регіональної політики у сфері профілактики соціально небезпечних хвороб, Сакальська О. П. (2008)
Ковальов В. Г. - Державне регулювання транспортної безпеки (2008)
Шевчук І. Л. - Запровадження моніторингу в регіональному управлінні торговельними підприємствами (2008)
Біль М. М. - Організаційно-управлінський механізм забезпечення розвитку туристичної галузі країни (2008)
Бурдун А. В. - Цілі та критерії соціально-економічного розвитку регіону (2008)
Ваніна Я. А. - Активізація участі громадян у місцевому самоврядуванні (2008)
Гузій О. І. - Забезпечення ефективного впливу місцевого самоврядування на розвиток аграрних відносин в Україні (2008)
Додон Н. Г. - Упровадження соціокультурної політики щодо формування ціннісних орієнтацій на регіональному рівні (2008)
Кулініч О. В. - Типологія молодіжних громадських організацій (2008)
Лиска О. Г. - Участь територіальної громади в місцевому самоврядуванні (2008)
Макаренко О. Є. - Шляхи розвитку фінансової незалежності місцевого самоврядування (2008)
Охоцький І. Л. - Методологічні підходи щодо дослідження функціонування системи місцевого самоврядування на рівні адміністративного району (2008)
Серенок А. О. - Упровадження технологій електронного урядування в діяльність органів місцевого самоврядування (2008)
Шенкаренко О. В. - Структурно-організаційні аспекти управління системою охорони здоров`я в Україні (2008)
Новикова Л. Ю. - Регіональні аспекти соціальної політики: сучасні проблеми та пріоритети розвитку (2008)
Погребняк Л. І. - Органи місцевого самоврядування як публічна організація (2008)
Усаченко Л. М. - Основні аспекти, форми та напрями взаємодії органів державної влади з неурядовими організаціями (2008)
Хохрякова І. В. - Державні та цільові програми у сфері зайнятості молоді незалежної України (2008)
Долгополова О. О. - Фінансовий контроль страхових компаній, Улановська М. В. (2008)
Мельников О. Ф. - Індивідуалізація навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування: специфіка та проблеми (Частина 2) (2008)
Козуб В. П. - Напрями реформування системи матеріального стимулювання державних службовців, Шевченко О. В. (2008)
Коноваленко М. К. - Модель формування якісних змін трудового потенціалу в інноваційній моделі зростання (2008)
Гаврилова О. О. - Іноземна мова у професійній діяльності державних службовців (2008)
Бачинська І. С. - Причини формування корупції на державній службі (2008)
Севтунов М. А. - Ефективність розвитку професіоналізму службовця місцевого самоврядування як складова успішного просування по службі (2008)
Штефан О. І. - Якість роботи публічної влади через компетентність співробітників: польський досвід (2008)
Сергєєва Л. М. - Службовий етикет та імідж як складові культури управління державного службовця (2008)
Селютіна Н. Ф. - Структурно-функціональні складові політико-адміністративної еліти з урахуванням співвідношення та взаємодії гілок влади (2008)
Солодовник І. О. - Державна політика у галузі іпотечного кредитування житла в Україні, Косенко В. В. (2008)
Дубовик К. Є. - Інститути соціалізації неповнолітніх: загальнотеоретичний аспект (2008)
Настечко О. Д. - Механізми залучення територіальної громади до вирішення екологічних проблем (2008)
Шапошник С. П. - Управління документацією в організації (2008)
Панаід І. В. - Організаційно-правові основи надання управлінських послуг у діяльності місцевих рад (2008)
Тарабан С. В. - Організаційно-правові аспекти забезпечення державного управління на регіональному рівні (2008)
Чумакова О. В. - Напрямки розвитку конституційно-правової основи місцевого самоврядування в Україні (2008)
Мазуренко Л. А. - Протиріччя в українському законодавстві щодо місцевого самоврядування (2008)
Мінаєва І. М. - Складові поняття "публічна влада” (2008)
Ревенко Т. В. - Порівняльна характеристика комерційної і некомерційної реклами (2008)
Солових Є. М. - Специфіка інституційного іміджу органу місцевого самоврядування (2008)
Пасемко Г. П. - Проблеми державного регулювання аграрних відносин в ідеях економістів – лауреатів Нобелівської премії (2008)
Черчатий О. І. - Упровадження в Україні кращого іноземного досвіду діяльності органів влади (регіональні аспекти) (2008)
Бублій М. П. - Фактори міграції робочої сили та особливості її статистичного обліку (2008)
Гусак О. Г. - Світовий досвід вироблення державної політики щодо формування міжпрофесійної мобільності військовослужбовців (2008)
Куліш І. М. - Європейський досвід взаємодії управлінських інституцій у виробленні принципів регіонального розвитку (2008)
Лазор А. О. - Представницькі інституції місцевого самоврядування: польський досвід реформування (2008)
Труш О. О. - Модернізація української економіки в умовах глобалізації, Литвиненко І. В. (2008)
Нікішина М. В. - Ставлення до іммігрантів в українському суспільстві: вплив держави на вирішення проблеми (2008)
Штанська О. В. - Зарубіжний досвід взаємодії державної молодіжної політики та політики зайнятості (2008)
Бик І. - Міжнародні відносини у Львівському університеті: історія і сучасність (2013)
Копійка В. - Київська школа міжнародних відносин (2013)
Крапівін О. - Донецька школа міжнародних відносин: становлення та перші здобутки, Тодоров І. (2013)
Перепелиця Г. - Проблема стратегічного вибору місця україни в архітектурі Євроатлантичної безпеки у довгостроковій перспективі (2013)
Круглашов А. - Розвиток європейських досліджень у регіональних наукових центрах України: приклад Чернівців (2013)
Іжнін І. - Проблема суверенітету і конфлікту у сучасних міжнародних відносинах (2013)
Мальський М. - Організація за демократію і економічний розвиток – ГУАМ як проект регіонального лідерства України: проблеми та перспективи, Кучик О. (2013)
Вовк Р. - Моделі євроатлантичної системи безпеки (2013)
Плевако І. - Болівія в геополітичних поглядах країн латинської америки другої половини ХХ століття (2013)
Пик С. - Розвідувальна діяльність у сучасному світі та її пріоритети (2013)
Романюк Р. - Ідентичності України у контексті європейського інтеграційного процесу, Романюк Н. (2013)
Булик М. - Греція в умовах соціально-економічної та політичної кризи: причини та наслідки (2013)
Кузик П. - Конструктивістська концепція А. Вендта: від критики "міжнародної анархії" до ідеї невідворотності світової держави (2013)
Гогоша О. - Гуманітарна складова миротворчих операцій ООН (2013)
Степанов В. - Керівники дипломатичних представництв України та Німеччини під кутом зору їхнього впливу на розвиток двосторонніх відносин (2013)
Червінка І. - Перспективи реалізації мирного підходу до здобуття незалежності у Каталонії (2013)
Федів Р. - Проблема лідерства у міжнародних відносинах на сучасному етапі (2013)
Ganowicz E. - History of polish parliamentary system (2013)
Trzcielinska-Polus A. - Prezydencja Polski w Radzie UE a Partnerstwo Wschodnie. sukces czy porażka? (2013)
Wroniszewska B. - Strategie rywalizacyjne partii politycznych w wyborach do Izby poselskiej Berlina (2013)
Баймуратов М. - Місцеве самоврядування як суб’єкт парагеополітики (2013)
Пахоменко С. - Ідентичність європейська vs ідентичність національна в контексті перспектив європейської інтеграції України, Подибайло М. (2013)
Пілат М. - Інформаційні впливи та інформаційні війни: сутність понять та їхній взаємозв’язок в інформаційну епоху (2013)
Кройтор В. - Покутський фактор у міжнародних відносинах ХVІ ст. (2013)
Шнирков О. - Освітні та наукові програми з міжнародних економічних відносин у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка (2013)
Біленко Ю. - Деформації інституційного середовища та їхній вплив на економічне зростання в країнах Центральної та Східної Європи (2013)
Галема О. - Особливості викладання німецької мови на факультеті міжнародних відносин, Солтис М. (2013)
Кріба І. - Поступ та виклики на шляху до вдосконалення іншомовної мовленнєвої компетенції студентів-міжнародників (2013)
Іовенко О. - Іншомовна компетентність студентів факультетів міжнародних відносин: основні складові та їхнє поетапне засвоєння, Ничка І. (2013)
Струтинська Л. - Етапи розвитку мовної компетенції та методи викладання іноземних мов студентам міжнародних відносин, Станкевич І. (2013)
Ольхович-Новосадюк М. - Можливості інформаційних технологій у навчанні іноземних мов (2013)
Інформація для авторів (2013)
Титул, зміст (2014)
Зязюн І. - Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України (2014)
Топузов О. - Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України (2014)
Рогова П. - Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського Національної академії педагогічних наук України (2014)
Зелюк В. - Журнал "Імідж сучасного педагога" як трибуна розвитку інноваційного потенціалу педагогів України (2014)
Гуз К. - Наукова школа освітньої моделі "Довкілля" (до 20-річчя лабораторії інтеграції змісту освіти Інституту педагогіки НАПН України) (2014)
Пономаренко Г. - Формування готовності майбутніх фахівців до інноваційної діяльності (2014)
Кальнік О. - Традиційні та інноваційні методи контролю навчальних досягнень з гуманітарних дисциплін (2014)
Гладуш В. - Становлення методичних служб в Україні (історичний аспект) (2014)
Булак Н. - Педагогічні проблеми формування компетентності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів (2014)
Овчаров С. - Європейський досвід післядипломної педагогічної освіти вчителів інформатики (Англії, Німеччини, Франції) (2014)
Яремко Г. - Контент-аналіз професійного розвитку вчителів загальноосвітніх шкіл штату Новий Південний Уельс (Австралія) (2014)
Калашник Л. - Нематеріальне мотивування педагогів до роботи з дітьми-сиротами (досвід КНР) (2014)
Сергеєва Л. - Сутність управлінських процесів як соціального явища (2014)
Гончарук В. - Залучення громадськості до управління регіональною освітою як стратегія її розвитку (2014)
Бобер І. - Педагогічна майстерність учителів Кременчуцької гімназії №5 імені Т. Г. Шевченка (2014)
Тимченко Г. - Особливості методики викладання валеологічних дисциплін на прикладі класичного університету, Тимченко А. (2014)
Нізовцев А. - Формування професійної позиції майбутніх інженерів, Бєленьков М. (2014)
Кальян C. - Стан єврейської освіти в Україні на початку ХХ сторіччя (2014)
Момот Ю. - Методичні аспекти викладання хімічних дисциплін із використанням ресурсів дистанційного навчання (2014)
Шумейко Т. - Ігрові технології навчання на уроках української мови в першому класі (2014)
Клим М. - Методологічний потенціал філософії античності: усталені норми авторитаризму батьків і зародження традицій природовідповідності (2014)
Мироненко Л. - Змістовне дозвілля – фактор розвитку інтелектуального та творчого потенціалу особистості учня (2014)
Тематика випусків Всеукраїнського науково-практичного освітньо-популярного журналу "Імідж сучасного педагога" за 1999 - 2013 роки (2014)
До відома авторів (2014)
Жердєв М. - Область працездатності аналогового пристрою для динамічного методу діагностування, Жиров Г., Шкалюпа П. (2012)
Лєнков С. - Аналіз і оптимізація ремонтопридатності складного технічного об'єкта, Гунченко Ю., Осипа В., Цицарєв В. (2012)
Шворов С. - Методичний апарат параметричного синтезу інтелектуальних роботизованих систем спеціального призначення, Осипа В., Михайлов М., Чирченко Д. (2012)
Волобуєва О. - Сприйняття та розуміння текстів іноземною мовою (2012)
Калюжний В. - Змістові аспекти психологічних особливостей формування особистості персоналу Державної прикордонної служби України (2012)
Лефтеров В. - Методологічний аналіз психологічної природи переживання самотності, Криворотько Г. (2012)
Лєбєдєва С. - Сучасний погляд щодо проблеми збереження психічного здоров’я рятувальників та психологів МНС України після участі у надзвичайних ситуаціях регіонального та державного рівня (2012)
Мамічева О. - Теоретико-методологічні основи дослідження диференціальної моделі професійної компетентності, Лиска С. (2012)
Сторожук Н. - Дисциплінованість військовослужбовця строкової служби ЗСУ: психологічна сутність та структура (2012)
Бажан Л. - Аналіз взаємозв’язку дефіциту державного бюджету та зовнішнього державного боргу, Матвєєва Ю. (2012)
Медведєв Ю. - Концептуальний підхід до оцінки ефективності використання фінансових ресурсів Збройних Сил України, Чистик О. (2012)
Сизов А. - Бюджетна політика та її вплив на фінансову безпеку держави, Остапенко О. (2012)
Чімишенко С. - Проблемні аспекти ефективного використання бюджетних коштів на житлове забезпечення військовослужбовців (2012)
Шпильовий С. - Шляхи вдосконалення традиційних функцій військових фінансів (2012)
Борщук І. В. - Методологія управління банківськими портфельними інвестиціями та її складові (2014)
Брадул О. М. - Аналіз концепцій пояснення категорії "група” з метою бухгалтерського обліку за МСФЗ, Юнацький М. О. (2014)
Вашай Ю. В. - Економічна безпека держави: вплив системи облікового забезпечення на управління державними фінансами, Дорошенко О. О. (2014)
Височан О. С. - Туризм як система (2014)
Горбаль Н. І. - Особливості, тенденції розвитку реклами в різних країнах світу, Єфременко І. М., Хомутник Н. В. (2014)
Горбатюк М. А. - Операційна діяльність деревообробних підприємств як об’єкт обліку (2014)
Довбенко В. І. - Проблеми удосконалення планування та обліку інноваційного розвитку підприємства (2014)
Дорошенко Н. О. - Екологічний аудит у контексті стимулювання раціонального аграрного землекористування в умовах осушування (2014)
Квятковска Р. - Важность эффективности судебного разбирательства для действования правосудия в Польше , Гаврон К. (2014)
Кіндрацька Л. М. - Наука і практика як чинник успішності підготовки фахівців обліково-аналітичного спрямування (2014)
Левицька І. О. - Інформаційне забезпечення формування витрат енергопостачальної компанії: обліково-аналітичний підхід (2014)
Ліпич Л. Г. - Аналізування стану інвестиційної конкуренції в Україні, Чорнуха І. В. (2014)
Луцюк І. В. - Галузь діяльності як системоутворюючий фактор обліку і контролю витрат на якість зернопереробних підприємств (2014)
Мороз Л. І. - Обліково-аналітичне забезпечення менеджменту підприємства в системі якості продукції (2014)
Петруня Ю. Є. - Митні процедури в контексті здійснення митного постаудиту, Туржанський В. А. (2014)
Подольчак Н. Ю. - Формування стратегії вирішення управлінських конфліктів у діяльності машинобудівних підприємств, Ковальчук Г. Р., Подольчак Н. І. (2014)
Римар М. В. - Вектори органзаційно-правового удосконалення практики функціонування національного природно-заповідного фонду, Курницький В. І. (2014)
Старенька О. М. - Оперативний облік у системі управління промисловим підприємством (2014)
Чирва А. А. - Вибір системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів господарювання: проблеми та шляхи їх вирішення (2014)
Шара Є. Ю. - Формування інформаційної бази аналізу результатів діяльності для потреб менеджменту та зовнішніх користувачів (2014)
Шпак Н. О. - Аналізування ризиків, що виникають при залученні нових збутових каналів у процесі диверсифікації маркетингової діяльності малих машинобудівних підприємств, Кирилич Т. Ю. (2014)
Filipowcz P. - Innovativeness of high and low technology manufacturing companies: sectorial resources utilization dissimilarities (2014)
Iwaszczuk N. - Stan rynku finansowego jako determinanta rozwoju gospodarczego kraju, Solovei T. (2014)
Lewicka D. - Wpływ dysfunkcyjnego zachowania managerów na jakość środowiska pracy worganizacjach, Guzik G. (2014)
Бойчук Т. М. - Внутрішній контроль витрат періоду підприємства (2014)
Гамкало О. Б. - Організація внутрішнього контролю іпотечних операцій у банку (2014)
Гик В. В. - Внутрішній аудит витрат на інновації: організаційно-методичний підхід (2014)
Гуріна Н. В. - Організація обліку відходів підприємств (2014)
Дутчак І. Б. - Нормативне регулювання обліку та облікова політика підприємств сфери послуг в Україні (2014)
Кафка С. М. - Методичні підходи до обліку операцій з надходження необоротних активів, Степанюк О. С. (2014)
Кіндрацька Г. І. - Стійкість підприємства: діалектика статики і динаміки (2014)
Копотієнко Т. Ю. - Внутрішній аудит в управлінні витратами підприємств ресторанного господарства (2014)
Куцик П. О. - Сучасне трактування, склад і особливості формування управлінської звітності підприємства (2014)
Левицька С. О. - Соціальний облік: методичний підхід та організаційне забезпечення (2014)
Маслак О. О. - Необхідність застосування міжнародних стандартів обліку (IAS) в умовах економічної інтеграції України з ЄС, Лега О. С. (2014)
Москаль Н. В. - Сучасні аспекти формування загальної стратегії аудиту (2014)
Мохняк В. С. - Облік у кредитних спілках (2014)
Нікітіна Я. В. - Особливості обчислення середньоденної заробітної плати для розрахунком за листком непрацездатності (2014)
Островерха Р. Е. - Теоретичні засади удосконалення організації обліку заробітної плати (2014)
Петрик О. А. - Особливості внутрішнього аудиту інвестиційних проектів, Шкіренко В. В. (2014)
Сторожук Т. М. - Облікова політика підприємства щодо незавершеного виробництва, Кушніренко Д. І. (2014)
Тревого О. І. - Особливості економічного оцінювання машинобудівних підприємств у процесі їх розвитку (2014)
Трофимчук В. Я. - Оцінка діяльності та аналіз необоротних активів машинобудівних підприємств (2014)
Швець В. Є. - Досвід організації обліково-аналітичного забезпечення управління "Маслосоюзом” у першій половинні XX ст. (2014)
Kamieniecka M. - Connetions between the accounting information system and the logistics system of the economic entity, Narkiewicz J. (2014)
Szołno O. - Internal audit in the public finance sector and its role in the system of management control (2014)
Бала О. І. - Розвиток інструментів управління персоналом в кадровій політиці підприємств, Тарнавський М. І., Бала Р. Д. (2014)
Горбаль Н. І. - "Партизанський” маркетинг у міжнародних корпораціях, Грущак Б. Т., Дутко З. М. (2014)
Данилевич Н. М. - Система екологічного менеджменту і аудиту на підприємстві: інформаційний аспект, Яструбський М. Я. (2014)
Князь С. В. - Особливості проектування системи формування інтелектуального потенціалу підприємства, Холявка Л. Ю. (2014)
Коваль З. О. - Економічний механізм підвищення ефективності використання залучених коштів громадськими організаціями з метою розвитку підприємництва, Коваль Я. Б., Хом’як Р. Л. (2014)
Мамонов К. А. - Теоретико-методичні підходи щодо оцінювання інтелектуального капіталу будівельних підприємств, Пруненко Д. О., Грицьків Є. В. (2014)
Музиченко-Козловська О. В. - Туристичний брендинг: сутність, складові та переваги (2014)
Перевозова І. В. - Адаптаційні аспекти застосування економічної експертизи в контурах німецької моделі контролінгу підприємства (2014)
Стріжик У. Р. - Аналітичне забезпечення зміни витрат на виробництво продукції легкої промисловості України в умовах глобалізації (2014)
Шевчук В. Р. - Стратегічний управлінський облік як інформаційне підґрунтя стратегічного менеджменту підприємства (2014)
Яремко І. Й. - Критерії та складові інтегрального показника результативності функціонування підприємства, Рябкова О. В. (2014)
Galbarczyk T. - Financial analysis of the banking sector in Poland (2014)
Дідик А. М. - Економічні важелі впливу на діяльність підприємств: етимологічний, семантичний та типологічний аспекти (2014)
Кузьмін О. Є. - Дослідження бюджетно-податкової політики у сфері державного регулювання техногенних збитків у національному господарстві, Бублик М. І. (2014)
Кондрат І. Ю. - Антикризове управління фінансами банків на прикладі ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК”, Топій І. І. (2014)
Полтавська О. С. - Світовий досвід розвитку залізничного транспорту та перспективи його розвитку в Україні (2014)
Мальський М. - Сучасний стан українсько-польського стратегічного партнерства (2013)
Кучик О - Міжнародні обставини політичного діалогу УНР і Румунії, Кройтор В. (2013)
Шепелєв М. - Глобальне громадянське суспільство як концепт і соціальна реальність (2013)
Артьомова Є. - Політико-ідеологічні засади британського євроскептицизму (2013)
Шевченко О. - Ресурси наукового архіву Лівадійського палацу-музею і Кримська конференція 1945 року: історіографічна розвідка (2013)
Козак Т. - Функціональне навантаження штучних мов в системі міждержавних відносин (2013)
Габрилевич А. - Франція у викликах світової кризи (2013)
Запорозчук А. - Значення рекомендаційних норм МАГАТЕ у вирішенні проблеми поводження з радіоактивними відходами (2013)
Ювченко А. - Перспективи формування світового ґендерного порядку (2013)
Юрчак В. - Еволюція франко-американських відносин в контексті іранської ядерної програми (2013)
Пик С. - Перл-Харбор: успіхи і прорахунки японських та американських розвідслужб (2013)
Тодоров І. - Європейський контекст підготовки українських держслужбовців: донецький вимір (2013)
Краснощока А. - Причини та процес формування ірландської діаспори в США (2013)
Головко-Гавришева О. - Деякі аспекти визначення ринку в конкурентному праві (на прикладі антитрестівського законодавства США) (2013)
Бедрій Р. - Фінансова основа місцевого самоврядування: міжнародно-правові та національно-правові питання (2013)
Jakuszewicz A. - The right of parents to bring up their children in conformity with their religious and philosophical convictions vs. the activities of the public authorities in the field of education under the European Convention on Human Rights (2013)
Земан І. - Вихованці Львівського університету, які здобули світову славу юристів-міжнародників (2013)
Марутяк Ю. - Особливості інституту членства міжнародних організацій у інших міжнародних організаціях (2013)
Шамборовський Г. - Глобальна культура споживання як якісна характеристика соціально-економічного добробуту (2013)
Лапчук Б. - Неофіційна доларизація в Україні у посткризовий період (2013)
Цапко-Піддубна О. - Напрями підвищення енергетичної ефективності економіки України в контексті інтеграції до ЄС (2013)
Черторижський В. - Ділові мережі у транскордонному просторі та їх можливі варіанти (2013)
Чапля І. - Теоретичні та прикладні аспекти державного інвестування в країнах Центральної та Східної Європи (2013)
Пехник А. - Експансія ТНК у сучасній світовій економіці: теоретичні аспекти (2013)
Жук І. - Маркетингове управління діяльністю вітчизняних суб’єктів господарювання на ринку туристичних послуг України (2013)
Кирилич Ю. - Лібералізація руху капіталу: нормативно-правове забезпечення (2013)
Біда М. - Визначення мультиплікатора зовнішньої торгівлі для країн Центральної та Східної Європи (2013)
Максимук А. - Індикатори інноваційності української економіки (2013)
Яремко Л. - Економічна політика держави у трансформаційній економіці пострадянського типу (2013)
Міхель Р. - Теоретичні засади функціонування конкурентної політики ЄС у сфері концентрації (2013)
Борщевський В. - Інтеграційний вибір України в контексті обмежувальних заходів щодо сільськогосподарської продукції у зовнішній торгівлі, Куліш І. (2013)
Касіян Є. - Оцінка та порівняльний аналіз рівня конкуренції банківського сектору країн Центральної та Східної Європи у посткризовий період (2013)
Федунь Ю - Становлення та розвиток франчайзингової стратегії ведення бізнесу у світовій економіці, Огінок С. (2013)
Присяжнюк Ю - Специфіка здійснення пропагандистської діяльності США та Іраку на порозі другої війни в Перській затоці (1991), Романюк О. (2013)
Хміль Я. - Політична складова діяльності інформаційних агентств (2013)
Гаврилів О. - Освічений, але пиячить. До питання національних стереотипів (2013)
Монастирський Р - Концепти "НАУКА" та "ЗНАННЯ" як основа розуміння особливостей наукового дискурсу в англомовній культурі, Монастирський Б. (2013)
Інформація для авторів (2013)
Титул, зміст (2014)
Гриньов C. - Професіограма майбутнього фахівця управління проектами (2014)
Цапко А. - Нормативно-правове регулювання підготовки магістрів в університетах України другої чверті ХІХ століття (2014)
Биндас O. - Особливості післядипломної освіти та професійного розвитку вчителів в Австрії (2014)
Сологор І. - Професійна компетентність як передумова ефективної діяльності викладача іноземної мови (2014)
Дуплійчук О. - Формування професійної компетентності майбутнього вчителя-філолога засобами технології лінгвістичних задач (2014)
Орищин І. - Формування англомовної мовленнєвої компетенції в аудіюванні студентів немовних ВНЗ (2014)
Купіна Л. - Упровадження технології критичного мислення на уроках іноземної мови (2014)
Максимов О. - Контент‐аналітичний метод визначення пізнавальної самостійності, Дюжикова Ю. (2014)
Камишин В. - Технологія підвищення однорідності думок експертів при прийнятті рішень у дидактиці (2014)
Пилипенко В. - Питання оцінювання навчальної діяльності учнів в освітній спадщині Олександра Строніна (2014)
Цебрій І. - Основоположні принципи в педагогічній діяльності Олександра Мишуги, Ващенко Н. (2014)
Зубрицький І. - Діяльність Івана Филипчака на посаді вчителя народних шкіл, Гриник І. (2014)
Стрельніков В. - Проблеми та перспективи формування професійних компетенцій майбутніх спеціалістів сфери ресторанного обслуговування (2014)
Дудко С. - Педагогічні умови формування здоров'язбережувального навчального середовища початкової школи (2014)
Губка П. - Методи і засоби покращення психофізичного стану і його вплив на здоров'я студентів (2014)
Долженко А. - Условия развития учащихся с умеренной умственной отсталостью в аспекте их социализации (2014)
Гук О. - Перевірка ефективності педагогічних умов формування професійних інтересів майбутніх соціальних педагогів у позааудиторній роботі, Смеречак Л. (2014)
Дерев'янко Н. - Система розселення. Міста (урок географії). Конкурс "Цікава географія" (2014)
Кареліна Л. - Емоційний розвиток учнів на уроках образотворчого мистецтва: педагогічні роздуми (2014)
Фотоматеріали методичної студії Зональної школи новаторства (Хорольський, Семенівський, Оржицький райони Полтавщини) (2014)
До відома авторів (2014)
Наші автори (2014)
Грищук В. К. - Антропологічні основи відповідальності людини (2014)
Андрейцев В. І. - Проблеми державного будівництва і розвитку права в добу Гетьманської держави Павла Скоропадського: публічно-правові аспекти (2014)
Наливайко Л. Р. - Громадська експертиза як форма громадського контролю: проблеми теорії та практики (2014)
Балинська О. М. - Семіотика права: філософсько-правовий методологічний підхід і науковий напрям (2014)
Француз А. Й. - Чинники дестабілізації демократичних політичних систем і правові способи їх запобігання (2014)
Томашевский К. Л. - Развитие философских и правовых учений о свободе в период Античности, Средневековья и Новое время (2014)
Харитонов Є. О. - Право ЄС та України: деякі методологічні питання кореляції у галузі приватного права, Харитонова О. І. (2014)
Гринько С. Д. - Зобов’язання, що виникають внаслідок завдання шкоди особі за правом Стародавнього Риму (2014)
Каменков В. С. - К вопросу о модернизации национального механизма защиты прав человека, Бондаренко-Зелинская Н. Л. (2014)
Таранова Т. С. - Самозащита гражданских прав и меры оперативного воздействия на должника: соотношение понятий, Мухин С. Г. (2014)
Бичкова С. С. - Захист прав кредитора за договором поруки: проблеми теорії та судової практики (2014)
Загайнова С. К. - Современный взгляд на проблему сущности законной силы судебного акта (2014)
Спасибо-Фатєєва І. В. - Відшкодування шкоди, завданої органом державної влади або органом місцевого самоврядування у сфері нормотворчої діяльності (2014)
Яворська О. С. - Розірвання договору довічного утримання (догляду) (2014)
Бориславська М. В. - Фактичне виховання у сімейному праві: значення, суть та правові наслідки (2014)
Чорна Ж. Л. - Трудовий договір як підстава надання повної цивільної дієздатності (2014)
Лічман Л. В. - Окремі питання щодо місця недійсних правочинів у системі юридичних фактів (2014)
Сердечна І. Л. - Підстави виникнення, зміни та припинення сімейних правовідносин між іншими членами сім’ї та родичами (2014)
Гринько Р. В. - Заходи оперативного впливу та динаміка зобов’язального правовідношення (2014)
Майстер І. П. - Підстави звільнення від обов’язку компенсації моральної шкоди (2014)
Віхров О. П. - Правове регулювання господарських відносин в аграрній сфері як інститут господарського права (2014)
Деревянко Б. В. - Періодизація правового регулювання виконання рішень господарських та інших судів (2014)
Радзивілюк В. В. - Процедури та заходи запобігання банкрутству (неспроможності), які здійснюються у досудовому порядку щодо окремих категорій боржників (2014)
Рєзнікова В. В. - Напрями гармонізації бухгалтерського обліку та фінансової звітності суб’єктів господарювання в Україні до європейських стандартів, Орлова О. С. (2014)
Пацурія Н. Б. - Суб’єкти страхових правовідносин у сфері господарювання: зміна наукових підходів до визначення правового статусу (2014)
Наурзалинов Б. А. - Особенности права на предъявление косвенного иска в российском и иностранном законодательстве (2014)
Івановська А. М. - Захист трудових та соціальних прав у практиці Конституційного Суду України: сучасний стан та перспективи розвитку, Чудик-Білоусова Н. І. (2014)
Волк Е. А. - Ответственность в сфере социального партнерства в Беларуси и за рубежом (2014)
Домбровський С. Ф. - Новели у аграрному законодавстві про виробництво органічної сільськогосподарської продукції і сировини в Україні (2014)
Шамрай В. О. - До питання про запровадження юридичної відповідальності юридичних осіб за корупційні правопорушення, Демський Е. Ф., Мельник О. М. (2014)
Омельчук О. М. - Зарубіжний досвід кримінально-правової боротьби із масовими заворушеннями (2014)
Козьяков І. М. - Порушення правил охорони або використання надр: проблеми бланкетної конструкції та фактичного складу статті 240 Кримінального кодексу України (2014)
Плисюк Н. М. - Суб’єктивна сторона складу умисного вбивства при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця (2014)
Арешонков В. В. - Комплексні експертизи у кримінальному процесі України: поняття, сутність та ознаки, Кравчук О. В. (2014)
Самарин В. И. - Теоретико-прикладной аспект проблематики введения досудебного соглашения о сотрудничестве в уголовно-процессуальное законодательство Республики Беларусь, Орехов А. Ю. (2014)
Гусаров К. В. - До обговорення законопроекту щодо удосконалення засад організації та функціонування судової влади (2014)
Дмитрієв А. І. - Юридично обов’язкова сила міжнародного права: природа і принципи (2014)
Лукіна Т. О. - Реалізація державної освітньої політики щодо дітей з особливими освітніми потребами, Шошова А. Г. (2014)
Молодожен Ю. Б. - Стан розроблення проблеми імплементації стратегії "доброго врядування” в Україні, Лашкул І. Ю. (2014)
Сіцінський А. С. - Проблеми незавершеності договірно-правового оформлення державного кордону України — загроза європейській прикордонній безпеці, Сіцінський Н. А. (2014)
Кісіль З. Р. - До питання реформування проходження державної служби в органах внутрішніх справ України (2014)
Шпекторенко І. В. - До дискусії про типологію рівнів професіоналізму державного службовця (2014)
Дубицький В. В. - Формування позитивного іміджу інституту державної служби (2014)
Синчак В. П. - Розвиток підприємств цукрового виробництва в окремих регіонах України, Мазур О. В. (2014)
Чайковська І. І. - Моделювання управління економічними системами (2014)
Ткаченко І. С. - Оцінка та управління інтелектуальним капіталом підприємства (2014)
Інформація про Хмельницький університет управління та права (2014)
Інформація про часопис "Університетські наукові записки” (2014)
Інформація для авторів (2014)
Contents (2014)
Вихідні дані (2014)
Титул, зміст (2014)
Іващенко О. О. - Перспективні напрями землеробства і гербології, Іващенко О. О. (2014)
Балюк С. А. - Зарубіжний та вітчизняний досвід законодавчого врегулювання правового захисту ґрунтів, Гапєєв Л. В. (2014)
Гриник І. В. - Наукові аспекти організації вирощування продукції органічного садівництва, Кондратенко П. В. (2014)
Квасніцька Л. С. - Енергетична оцінка п’ятипільних сівозмін за різних систем удобрення (2014)
Бащенко М. І. - Вивчення досвіду селекційно-племінної роботи у Німеччині та запровадження його в господарствах України (2014)
Ксьонз І. М. - Епізоотичний стан щодо хламідійної інфекції у племінному свинарстві (2014)
Журавель В. М. - Використання генетичного різноманіття гірчиці сизої, білої та чорної для створення вихідного селекційного матеріалу з високою якістю олії, Комарова І. Б., Буділка Г. І. (2014)
Церенюк О. М. - Відтворювальна здатність кнурів нових ліній порід ландрас та уельс (2014)
Слісарчук М. В. - Використання генетичного потенціалу Linum usitatissimum у селекційній роботі, Динник В. П., Дрозд О. М., Лісовий О. Б. (2014)
Надикто В. Т. - Щодо доцільності використання оборотного плуга (2014)
Медведєв В. В. - Антропогенне переущільнення кореневмісного шару чорноземних ґрунтів, Бігун О. М. (2014)
Лук’яненко П. В. - Кількісна характеристика трести конопель, отриманої за новою технологією, Коропченко С. П., Гілязетдінов Р. Н. (2014)
Приймачук Т. Ю. - Пивний та хмелевий ринки сьогодення, Сітнікова Т. Ю., Проценко А. В. (2014)
Кризська М. А. - Агроекологічна роль сидерації як агрозахід комплексної дії (2014)
Чмель О. П. - Лізиметричні дослідження в агроекологічній оцінці технологій вирощування сільськогосподарських культур Полісся (2014)
Сучасне системне дослідження агроекології (2014)
Реферати (2014)
Abstracts (2014)
Відомості про авторів (2014)
Матковський О. - Шістдесят номерів Мінералогічного збірника, Сливко Є. (2010)
Кульчицька Г. - Піролітична газова хроматографія мінералів як новий метод генетичної мінералогії (2010)
Словотенко Н. - Можливості застосування катодолюмінесцентного імідж-аналізу в онтогенічних дослідженнях, Скакун Л., Серкіз Р. (2010)
Білоніжка П. - Змішаношаруваті силікати в осадових породах Карпатського регіону (2010)
Кічурчак В. - Речовинний склад і петрохімічні особливості ультрабазитів північно-західної частини Середньопридніпровського мегаблока Українського щита у зв’язку з їхньою потенційною алмазоносністю, Ісаков Л., Пігулевський П., Рузіна М., Жильцова І. (2010)
Федоришин Ю. - Структурно-петрографічна мінливість внутрішньої будови базальтових виливів трапової формації Волині у зв’язку з процесами ліквації, Ткачук А., Нестерович Н., Хом’якова О., Рєпін І. (2010)
Семененко В. - Структурно-мінералогічні особливості кам’яного метеорита Грузьке, Гіріч А., Кичань Н., Ширінбекова С. (2010)
Шакіна К. - Мінеральні асоціації графіту на Завалівському родовищі, Скакун Л. (2010)
Фігура Л. - Трансформація морфології розсипного золота в сучасних водотоках басейну річок Чорний та Білий Черемоші (2010)
Шехунова С. - Особливості асоціацій глинистих мінералів соленосних формацій Дніпровсько-Донецької западини, Яремчук Я., Шевченко О., Кочубей В. (2010)
Хмелівський В. - Сапропелеві мули Полісся (на прикладі Шацьких озер), Баранов В., Костюк О. (2010)
Матковський О. - Видатний український учений-геолог академік Євген Федорович Шнюков, Наумко І. (2010)
Попп І. - Михайло Габінет – відомий дослідник осадових товщ Українських Карпат (до 85-річчя від народження), Матковський О., Білоніжка П. (2010)
До 70-річчя професора Ф. В. Зузука (2010)
Іван Васильович Попівняк (2010)
Оголошення (2010)
Білоніжка П. - Смектити в геологічних утвореннях Українських Карпат, Матковський О. (2010)
Зінчук М. - Головні актуальні проблеми прогнозування й розшуків корінних родовищ алмазів (2010)
Пирогов Б. - Онтогенічний аналіз корисних копалин – основа виявлення й оцінювання технологічних властивостей мінералів (2010)
Семененко В. - Два типи зерен графіту в хондриті Кримка (LL3.1), Гіріч А. (2010)
Галецький Л. - Створення моделей формування розшарованих титаноносних інтрузивів габро Українського щита та оцінка їхньої рудоносності, Ремезова О. (2010)
Бочевар Р. - Елементи-домішки в сульфідах Капітанівського ультрабазитового масиву та їхнє індикаторне прогнозне й розшукове значення, Гулій В. (2010)
Скакун Л. - Місце самородної міді в процесах гідротермального перетворення базальтів волинської серії, Мисяк І. (2010)
Бекеша С. - Особливості морфології та внутрішньої будови мікросферул України, Яценко І. (2010)
Азарська О. - Дикіт і накрит із флішової формації Криму, Скакун Л., Білоніжка П. (2010)
Яремчук Я. - Особливості термічної дегідратації глинистих мінералів баденських гіпсів із кар’єрів Щирець і Піски, Кочубей В. (2010)
Ковальчук М. - Літологічний кодекс України (2010)
Сокур Т. - Петрографо-петрохімічні аспекти формування пісковиків верхнього венду південно-західної окраїни Східноєвропейської платформи (2010)
Черніцина О. - Петрохімічна характеристика вулканітів Карадагу (2010)
Дяків В. - Модель вилуговування, закарстовування та самоізоляції легкорозчинних солей з приповерхневих соляно-глинистих відкладів хвостосховищ і солевідвалів калійних родовищ Передкарпаття, Цар Х. (2010)
Серебряна М. - Методи інтенсифікації процесів бактеріального окиснення та вилуговування мінералів і руд, Тонкова Н. (2010)
Матковський О. - Про наукову конференцію "Стан і перспективи сучасної геологічної освіти та науки”, присвячену 65-річчю геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, Сливко Є. (2010)
Матковський О. - Про поїздку в Монголію (2010)
Володимир Степанович Мельников (2010)
Черенков А. В. - Пшениця озима - розвиток та селекція культури в історичному аспекті, Гасанова І. І., Солодушко М. М. (2014)
Лебідь Є. М. - Відтворення родючості чорноземів та продуктивність короткоротаційних сівозмін Степу залежно від системи мульчувального обробітку грунту, Цилюрик О. І. (2014)
Кирпа М. Я. - Методологія визначення і нормування якості насіння (Zea Mais L.) в Україні (2014)
Чабан В. І. - Баланс мікроелементів в інтенсивних сівозмінах степової зони України, Подобед О. Ю. (2014)
Gyrka A. D. - Environmental crop variety testing of spring small cereals in northern steppe of Ukraine (2014)
Бєліков Є. І. - Густота стояння рослин як фактор визначення екологічної пластичності та адаптивної здатності ранньостиглих гібридів кукурудзи, Купріченкова Т. Г., Гуманенко О. С. (2014)
Циков В. С. - Шкодочинність сегетально-рудеральних бур’янів, Ткаліч Ю. І. (2014)
Черчель В. Ю. - Ячмінь – стан виробництва, нові сорти і можливості, Алдошин А. В., Лященко О. І. (2014)
Ніценко М. П. - Особливості формування високопродуктивних посівів соняшнику при зміні ширини міжрядь і густоти стояння рослин (2014)
Кирпа М. Я. - Порівняльна характеристика методів оцінки якості насіння кукурудзи, Базілєва Ю. С. (2014)
Дудка М. І. - Порівняльна урожайність одновидових і сумісних пізніх ярих агрофітоценозів з амарантом при вирощуванні на зелений корм в північному Степу (2014)
Крамарьов С. М. - Продуктивність та якість зерна пшениці м'якої озимої залежно від мінерального живлення в умовах лівобережного Лісостепу України, Жемела Г. П., Шакалій С. М. (2014)
Ткаліч Ю. І. - Гербіциди в посівах соняшнику з різною шириною міжрядь, Ткаліч І. Д., Бочевар О. В. (2014)
Бенда Р. В. - Економічна ефективність вирощування ячменю озимого залежно від строків сівби та мінерального живлення (2014)
Артеменко С. Ф. - Економічна ефективність вирощування сої та кукурудзи в сівозмінах короткої ротації, Рибка В. С., Ковтун О. В. (2014)
Тимофєєв М. М. - Біогенна система землеробства в аспекті розвитку відновлюваної енергетики, Орехівський В. Д., Бєлицька О. А., Солов'янова К. В. (2014)
Okselenko O. М. - Sugar corn hybrids productivity of different ripeness groups depending on plants standing density (2014)
Краснєнков С. В. - Контроль забур'яненості посівів кукурудзи з використанням ґрунтових і післясходових гербіцидів, Березовський С. В., Носов С. С. (2014)
Гасанова І. І. - Кореляційний зв’язок між кількістю азоту в листках рослин пшениці озимої протягом вегетації та вмістом білка в зерні, Конопльова Є. Л., Пальчук Н.С. (2014)
Іващенко О. О. - Вплив індукованих енергетичних стресів на біологічну продуктивність Amaranthus retroflexus L (2014)
Яланський О. В. - Перспективні зразки кормового сорго, Остапенко С. М., Ісаєва Н. М., Середа В. І. (2014)
Сидоренко Ю. Я. - Збирання схильних до полягання сор-тів гороху прямим комбайнуванням в зоні північного Степу України, Ільєнко О. В., Бочевар О. В. (2014)
Солодушко М. М. - Продуктивність та особливості вирощування різних сортів пшениці озимої в умовах Північного Степу (2014)
Компанієць В. О. - Методика енергетичної оцінки ефективності технологій виробництва зерна, Желязков О. І., Кулик А. О. (2014)
Кулик І. О. - Оптимізація мінерального живлення рослин ячменю ярого після різних попередників у північному Степу Україн (2014)
Гирка А. Д. - Продуктивність сочевиці залежно від інокуляції насіння та системи мінерального живлення в умовах лівобережного Лісостепу, Лень О. І., Алейнікова Л. М. (2014)
Вінюков О. О. - Вплив препарату сизам на продуктивність ячменю ярого залежно від фону живлення, Мамєдова Е. І., Сіпун О. Л., Солов’янова К. В. (2014)
Гангур В. В. - Врожайність гібридів кукурудзи залежно від строків сівби, Тоцький В. М., Лень О. І. (2014)
Козир В. С. - Організація раціональної годівлі худоби, Дімчя Г. Г., Майстренко А. Н. (2014)
Сокрут О. В. - Використання різних компонентів органічної сировини для біогазових установок, Чернявський С. Є. (2014)
Козир В. С. - Особливості формування кормової поведінки у телиць української м’ясної породи, Денисюк О. В., Чегорка П. Т. (2014)
Kozir V. S. - The influence of phytopreparations on animals immunity and productivity raising, Antonenko P. P., Filippov Y. O. (2014)
Біла Н. В. - Оцінка ризиків епізоотичної ситуації у свинарських господарствах Дніпропетровської області, Маршалкіна Т. В., Колбасіна Т. В. (2014)
Аннотации (2014)
Annotation (2014)
Вахріна О. В. - Система вищої освіти Польщі в європейському просторі (2014)
Кузнецова О. Ю. - Питання іншомовної освіти в контексті інтеграційного розвитку вищої освіти у Европі (2014)
Москальова Я. Ю. - Проблема саморозвитку вчителя в зарубіжній педагогічній думці (2014)
Чирва А. С. - Інклюзивне навчання в університетах та коледжах Канади (2014)
Бугрій В. С. - Зміст і форми краєзнавчої роботи загальноосвітніх шкіл Сумщини у 20-ті рр. ХХ ст. (2014)
Будянський Д. В. - Риторичні засади української культури козацької доби (2014)
Огієнко О. І. - Модель дослідницького університету В. Гумбольдта: історія і сучасність (2014)
Паскаленко В. В. - Проблема професійної підготовки в народних школах у кінці ХІХ – початку ХХ століття в педагогічних працях В. В. Рюміна (2014)
Дегтярьова Н. В. - Формування інформатичних компетентностей учнів за допомогою комплексних завдань з інформатики, Вернидуб Г. О. (2014)
Іваній І. В. - Структура та зміст фізичної культури особистості, Вербицький В. В. (2014)
Муртазієв Е. Г. - Теоретичні засади культурно-історичної складової шкільної математичної освіти 88-97 (2014)
Ткаченко С. М. - Сутність та зміст здоров’язбережувальних технологій у системі шкільної фізкультурної освіти (2014)
Дзіман Г. М. - Навчання студентів-магістрів технічних спеціальностей академічного письма англійською мовою (2014)
Кіндрась І. В. - Підсистема вправ для навчання студентів мовних спеціальностей усного турецького монологічного мовлення на початковому етапі (2014)
Кубанов Р. А. - Сучасні моделі оцінювання якості професійної підготовки студентської молоді (2014)
Ольховська А. С. - Правові аспекти діяльності перекладача як об’єкт фахового навчання (2014)
Степаненко А. І. - Формування інформаційної культури як невід’ємної складової освітнього простору студентів політехнічних коледжів (2014)
Бабкіна М. І. - Використання інформаційних потоків у процесі проектної діяльності студентів за фахом (2014)
Бєсова О. Г. - Інформаційна компетентність як складова професійної компетентності майбутнього вчителя математики (2014)
Жовтан Л. В. - Поетапне формування інтелектуальних умінь майбутніх педагогів у системі післядипломної освіти (2014)
Кудінов Д. В. - Організація самостійної роботи майбутніх педагогів на основі компетентнісного підходу (2014)
Волошко Г. В. - До проблеми визначення "готовності до превентивної діяльності" майбутніх педагогів (2014)
Кривонос О. Б. - Соціальна профілактика делінквентної поведінки підлітків (2014)
Ачкан В. В. - Інноваційна компетентність учителя математики (2014)
Білюнас А. В. - Апробація та експериментальна перевірка основних результатів дисертаційного дослідження проблеми формування математичної культури учнів старшої школи (2014)
Борисова А. О. - Формування методичних умінь у майбутніх викладачів для застосування інформаційних технологій (2014)
Волчаста М. М. - Нестандартний посібник як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення алгебри у 8 класі (2014)
Грицик Т. А. - Психолого-педагогічні особливості навчання вищої математики студентів-іноземців (2014)
Грудинін Б. О. - Педагогічна взаємодія: вимоги в контексті особистісно орієнтованої освітньої парадигми (2014)
Гулєша О. М. - Розробка теоретико-методологічних засад і технологій підготовки студентів-заочників інженерних спеціальностей технічних університетів (2014)
Євсюков О. Ф. - Дидактична ефективність інформаційних технологій при формуванні професійно-педагогічної компетентності майбутніх викладачів (2014)
Завражна О. М. - Навчально-ігрове проектування у контексті підготовки майбутніх учителів до інноваційної діяльності, Лобас О. М. (2014)
Кравченко З. І. - Диференціація навчання – шлях розвитку творчих здібностей старшокласника (2014)
Мартиненко О. В. - Дослідницька компетентність учителя математики та економіки: специфіка формування, Ковтун Г. І. (2014)
Назаренко Н. В. - Розробка системи міжпредметних завдань з дисциплін математичного циклу та комп’ютерно-інформаційних дисциплін (2014)
Пихтар М. П. - До питання підготовки студента – майбутнього вчителя математики для роботи з обдароdаними учнями (2014)
Пучківська Т. О. - Інтенсифікація процесу навчання математики засобами дистанційної взаємодії (2014)
Ромащенко І. В. - Дидактичні умови розвитку творчої діяльності студентів гуманітарних факультетів (2014)
Савчин М. М. - Самостійна робота учнів − основа самостійності, самонавчання, самоконтролю, важливий чинник формування компетентності "вміння вчитися" (2014)
Салтикова А. І. - Диференційний підхід при викладанні фізики студентам нефізичних спеціальностей природничого напряму, Хурсенко С. М. (2014)
Семеніхіна О. В. - Про реформування вищої педагогічної освіти в галузі математики (2014)
Силенок Г. А. - Здійснення інтелектуального розвитку студентів під час навчання математики майбутніх аграріїв (2014)
Стадник О. Г. - Сутністна характеристика навчально-методичного забезпечення шкільного предмету (на прикладі географії) (2014)
Трунова О. В. - Особливості лекційного курсу стохастики для студентів економічних спеціальностей університетів (2014)
Тягай І. М. - Самостійна робота як одна із форм розвитку інтелектуальних умінь майбутніх учителів математики (2014)
Федосєєв С. Е. - Інтерактивне навчання математики: ключові поняття (2014)
Чашечникова О. С. - Один із аспектів формування готовності майбутнього вчителя математики до створення творчого середовища, Колесник Є. А. (2014)
Чорноус В. П. - Творчість як сучасний ресурс самовдосконалення професіоналізму майбутнього вчителя початкової школи (2014)
Чумак О. О. - Методичні рекомендації до навчання математичному моделюванню майбутніх інженерів під час аудиторних занять з теорії випадкових процесів (2014)
Школьний О. В. - ЗНО з математики як особлива форма оцінювання навчальних досягнень учнів старшої школи в Україні (2014)
Шульга Н. В. - Стохастична підготовка майбутніх економістів у навчальних закладах Німеччини (2014)
Постоловський Р. М. - Рівненський державний гуманітарний університет у світлі всеукраїнських науково-практичних конференцій (2012)
Виткалов В. Г. - Наукові дослідження в Україні в аспекті всеукраїнських науково-практичних конференцій, Виткалов С. В. (2012)
Новальська Т. В. - Досвід культурологічного аналізу в роботі "Загальна історія культури" Рудольфа Ейслера (2012)
Сабадаш Ю. С. - Сучасне дозвілля в теоретичних вимірах: концепція Умберто Еко (2012)
Кандзюба М. О. - Еволюція культурних ролей повсякденної речі (2012)
Скляренко Н. В. - Універсальність явища рекурсії: підходи до виявлення сутності, Гегер А. Д. (2012)
Руденко С. С. - Соціокультурна реальність в епоху нових інформаційно-комунікативних технологій (2012)
Новоселецький М. Ю. - Культурологічний аспект сучасної наукової картини світу (2012)
Христунова Т. - Збереження культурної ідентичності в контексті інтеграційних процесів у Європі: досвід Польщі, Ярмоленко В. (2012)
Безручко О. В. - Програми підтримки і розвитку читання дітей: європейський досвід (2012)
Кучина Н. І. - Філософські погляди Питирима Сорокіна крізь призму історіографії (2012)
Федотова Н. В. - Кризові явища в сучасній культурі: фактори виникнення та шляхи подолання (2012)
Карпова Л. О. - Просвітництво на теренах України ХІХ ст.: історіографічний досвід (2012)
Ясінський М. М. - Мистецтво історичної науки (2012)
Ковальчук С. - Діяльність українських громадських організацій у справі підтримки національної книги (2012)
Шевченко В. Д. - Туризм і розвиток економіки держави (2012)
Малков Д. Ю. - Формування особистісних якостей підлітків у соціокультурній роботі (2012)
Мазуркевич О. П. - Етнічні стереотипи традиційного спілкування та їх вияв у етикетних жестах (2012)
Біланич Г. - З історії бібліотечної справи на Закарпатті (2012)
Кулаковська І. М. - Розвиток етнічного туризму на Житомирщині (2012)
Гуменюк Г. О. - Українське весілля як культурний феномен: за матеріалами досліджень у Шепетівському районі Хмельницької області (2012)
Павлуш К. О. - Українська вишивка: регіональний аспект (2012)
Самкова В. - Традиційність великодніх забав у проведенні свят весняного циклу, Казначеєва Л. (2012)
Сахарук М. - Парк як осередок організації дозвілля міського населення (2012)
Гавловська К. - Бурштин у культурі народів світу (2012)
Белінська Л. - Історичні обставини як засіб деформації родинної традиції українців початку ХХ ст. (2012)
Кузьмик О. - Державотворчі процеси на Волині: державний переворот 1919 р. причини і наслідки (2012)
Гапон Л. О. - Рівненська "Просвіта" в міжвоєнний період (2012)
Мариніна Г. - Погоринське Полісся у життєвій долі і творчості Авеніра Коломийця (2012)
Міненко Т. - Покровська церква села Тайкури як об’єкт вивчення історико-культурної спадщини краю (2012)
Федоришин М. - Пересопницький музейний комплекс як приклад збереження історичного середовища (2012)
Сташук О. А. - Образотворчі горизонти Млинівщини: художник-педагог Олександр Довгалюк (2012)
Гайдиш Б. - Східні бойові мистецтва на Рівненщині: виникнення та сучасний стан (2012)
Поляшенко Т. В. - Культурні традиції календарно-народної обрядовості (2012)
Ясковець О. В. - Хліб в обрядах і звичаях населення Волині: етнорегіональна специфіка (на матеріалах Корецького району Рівненщини) (2012)
Смирна Л. В. - Музеєфікація нонконформізму (2012)
Баканурський А. Г. - Становлення професійної хореографії у контексті хореографічної освіти в Україні ХІХ – першої половини ХХ ст. (2012)
Косаковська Л. П. - М. М. Фокін і хореографічне мистецтво першої четверті ХХ століття (2012)
Бортновський В. В. - Видатні діячі музичної культури Росії на зламі XIX-XX століть: В. І. Сафонов (2012)
Маркіна Н. Ю. - З історії розвитку естрадної вокальної школи (2012)
Сіончук О. В. - Вплив Просвітництва на становлення й розвиток духових оркестрів (2012)
Яцкова Л. В. - Композиторська спадщина Джорджа Гершвіна в контексті світової музичної культури першої половини XX століття (2012)
Сморчкова М. В. - Ґенеза та етапи становлення вокально-естрадного виконавства (2012)
Качмарська О. В. - Блюз як явище музичного мистецтва (2012)
Толочик М. А. - Блюзове виконання у спектрі джазової музики (2012)
Андрєєва С. В. - Деякі аспекти становлення та розвитку ВІА "Кобза" (2012)
Рокіщук І. І. - Еволюція художньої палітри аранжувальника у створенні звукового образу (2012)
Мельничук С. Ф. - Західна Україна – Слобожанщина в інструментально-мистецькому вимірі (2012)
Форостян А. Ф. - Хореографічне мистецтво в навчально-виховному процесі середніх навчальних закладів півдня України другої половини ХІХ – початку ХХ століття (2012)
Оборська С. В. - Декор-оздоблювальні технології у рекреаційно-дозвіллєвих закладах (2012)
Борисова В. В. - Український авангард у контексті світової культури ХХ століття (2012)
Корнійчук С. - Національна стилістика у творчості Михайла Бойчука: культурологічний аспект (2012)
Мойсюк О. С. - Традиційна та інноваційна діяльність Олега Земнухова: культурно-мистецький вектор (2012)
Звінчук А. Л. - Художня практика сучасного концептуалізму (2012)
Цюлюпа Н. Л. - Конкурси і фестивалі в процесі становлення музиканта-виканавця в баянному та акордеонному мистецтві, Сушко Б. (2012)
Кожома Ю. - Мистецтво як фактор соціально-культурної спадкоємності (2012)
Ясінський М. - Ідея історичного образу та образ історичної ідеї як наукова дилема (2012)
Пішванова В. О. - Освіта як чинник соціалізації особистості (2012)
Крижановська Т. І. - Методичні аспекти реалізації інтегративного підходу в процесі викладання курсу "Історія музики" (2012)
Добровольська І. А. - Мистецтво сучасної естради в аспекті проблеми музично-естетичного виховання молоді (2012)
Радковська Л. М. - Деякі питання організації та підготовки магістрантів до науково-дослідної роботи (2012)
Малков Д. Ю. - Особливості організації дозвіллєвої діяльності за місцем проживання (2012)
Кривицька Т. - Художньо-виховна функція різдвяного обряду в сучасній освітній практиці (2012)
Панасюк І. О. - Сучасні тенденції розвитку молодіжного дозвілля (на прикладі м. Рівне) (2012)
Шевчук М. - До питання неформальних об’єднань молоді та молодіжних субкультур в СРСР, Казначеєва Л. (2012)
Легка І. П. - До проблеми методики викладання народно-сценічного танцю у вищих навчальних закладах (2012)
Янжула О. В. - До проблеми формування комунікативної компетентності як феномену художньо-естетичної культури (2012)
Семенюк Н. А. - Культура та майстерність педагогічного спілкування як предмет наукового дослідження (2012)
Дмітрієва Ю. В. - Риторична культура як чинник педагогічної культури школярів молодших класів (2012)
Мазурок М. - Сім’я як традиція української духовності: культурологічний вимір (2012)
Содержание (2014)
Барыбина Л. Н. - Применение алгоритма индивидуализации процесса физического воспитания студентов, Коломиец Н. А., Комоцкая В. А. (2014)
Березка С. М. - Теоретико-экспериментальное обоснование индивидуализации специальной физической подготовки футбольных арбитров высокой квалификации, Чопилко Т. Г. (2014)
Жула В. П. - Развитие двигательных умений студентов при выполнении передачи мяча двумя руками снизу в процессе занятий волейболом (2014)
Козак А. М. - Построение тренировочного процесса юных теннисистов с учётом специфики развития и контроля их координационных способностей, Ибраимова М. В. (2014)
Лазаренко Н. Г. - Педагогические аспекты эффективности использования тренажера "ремни с кольцами" при формировании двигательных умений и навыков учеников 10 классов во время лыжной подготовки на уроках физической культуры (2014)
Литвиненко Ю. В. - Оценка кинематической структуры показателей узловых элементов спортивной техники упражнений методом позных ориентиров движений, Нижниковски Т., Болобан В. Н. (2014)
Манило Ю. В. - Двигательная деятельность профессиональных футбольных арбитров (2014)
Марцив В. П. - Сравнительный анализ показателей соревновательной деятельности боксеров-любителей высокой квалификации (2014)
Мунтян В. С. - Теория потребности в безопасности (к вопросу о теориях возникновения физического воспитания) (2014)
Омельяненко В. И. - Суггестивный метод повышения качества исполнения спортивного бального танца (2014)
Охромий Г. В. - Психофизиологические методы и критерии подбора индивидуальных дозированных нагрузок у спортсменов секции тхэквондо, Макарова Н. Ю., Касюга А. Н. (2014)
Славитяк О. С. - Проблема поиска безопасных и эффективных методов снижения травматизма в бодибилдинге на этапе специализированной базовой подготовки (2014)
Терещук М. В. - Система мирового рейтинга по гольфу среди игроков-любителей - WAGR (2014)
Шупыло И. П. - Биомеханическое моделирование двигательной подготовленности девушек во время занятий по аэробике во внешкольных учебных заведениях (2014)
Jagiello W. - Basic technical skills (throws) in 17-19-year-old judokas, Dornowski M., Wolska B. (2014)
Podstawski R. - Physical and motor development of the students enrolled at the University of Warmia & Mazury in Olsztyn, Poland, in relation to their financial and urbanization status, Boryslawski K., Urbanska-Gizinska R. (2014)
Jamshidi Far S. - The effect of sleep deprivation on serum igg responses to aerobic activity in college student athletes, Norouzi Kamareh M. H. (2014)
Требования к статьям в журнал (2014)
Львівському університету - 350 років (2011)
Матковський О. - Мінералогія у Львівському університеті (2011)
Білоніжка П. - Геохімічні дослідження у Львівському університеті (2011)
Матковський О. - Нові дані з мінералогії Українських Карпат у першому десятилітті ХХІ століття (2011)
Ляшкевич З. - Деякі мінералого-петрохімічні дані про генезис кайнозойських магм Карпатського регіону (2011)
Словотенко Н. - Співвідношення алуніту і бариту в гідротермальних жилах Берегівського рудного району, Скакун Л., Серкіз Р. (2011)
Ковальчук М. - Золотоносність різновікових кір звітрювання України (2011)
Афанасьев В. - Миграционные свойства индикаторных минералов кимберлитов в связи с прогнозированием месторождений алмазов (2011)
Яценко Г. - Кристаломорфологія, фізичні особливості та походження діамантів з прибережних пісків озера на Західній Волині, Бекеша С., Волошиновський А., Вістовський В., Яценко В. (2011)
Братусь М. - Ізотопний склад вуглецю й кисню в мінералах рудоносних та вмісних порід родовищ України (2011)
Возняк Д. - Ізотопний склад кисню зонального кристала кварцу із камерних пегматитів Волині залежно від умов його кристалізації, Пономаренко О., Павлишин В., Мороз В., Проскурко Л., Остапенко С. (2011)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського