Збаравська Л. Ю. - Підвищення фахових знань студентів за допомогою використання міжпредметних зв’язків та прикладних фізичних завдань, Гуцол Т. Д., Мельник В. А. (2014)
Grygorenko O. V. - Research of physical and chemical indices and rheological properties of apple puree different sorts and processing methods, Vershkov О. О. (2014)
Загорко Н. П. - Зміни фізико-хімічних і теплофізичних показників та мікроструктури зерен цукрової кукурудзи при достиганні та зберіганні, Григоренко О. В., Стручаєв М. І. (2014)
Ткачук А. Е. - Тенденции развития АПК Украины в контексте публичного администрирования в условиях глобализации (2014)
Ткачук А. Е. - Анализ эффективности использования земельных ресурсов в Запорожском регионе, Сезоненко А. А., Хандога М. М. (2014)
Якунічева А. Ю. - Формування системи маркетингу дорадчих послуг в аграрній сфері (2014)
Дмитриченко М. Ф. - Модульні технології в автомобілебудуванні, Левківський О. П., Шапошніков Б. В., Корпач А. О., Кошелєв В. Г. (2013)
Самородов В. Б. - Гальмівні системи сучасних колісних тракторів, Єпіфанов В. В., Бондаренко А. І. (2013)
Назаров О. І. - Підвищення безпеки руху легкових автомобілів вітчизняного виробництва, що знаходяться в експлуатації, Назаров В. І., Назаров І. О. (2013)
Сахно В. П. - До визначення стійкості автопоїзда з універсальним напівпричепом-контейнеровозом, Босенко В. М., Гуменюк П. О., Марчук Р. М. (2013)
Карпенко Т. В. - Экспериментальная установка для исследования пусковых качеств дизеля при температуре окружающего воздуха минус 40°С (2013)
Гуменюк П. О. - Програмне забезпечення для керування фізичною моделлю багатоланкового транспортного засобу, Лотиш В. В. (2013)
Аулін В. В. - Оцінка впливу розподілу рухомого складу на маршрутах міста на якість транспортного обслуговування населення, Голуб Д. В. (2013)
Сакно О. П. - Ефективне використання ресурсу шин за рахунок узагальненого підходу до системи технічного обслуговування вантажних автомобілів (2013)
Гутаревич Ю. Ф. - Поліпшення показників легкових автомобілів з карбюраторними двигунами в умовах експлуатації, Славін В. В. (2013)
Подригало Н. М. - Выбор коэффициента запаса автотракторной муфты сцепления с учетом неравномерности крутящего момента двигателя (2013)
Григоров А. Б. - Техническое обслуживание транспортных машин и регенирация отработанных масел, Наглюк И. С. (2013)
Сахно В. П. - Уточнена математична модель для визначення показників паливної економічності автомобіля з двигунами різної потужності при виконанні міського їздового циклу, Корпач О. А. (2013)
Мойся Д. Л. - Анализ устойчивости автопоезда с управляемым полуприцепом в круговых стационарных режимах (2013)
Монастирський Ю. А. - Визначення надійності роботи агрегатів гідромеханічних трансмісій кар’єрних самоскидів, Гальченко А. В. (2013)
Гнатов А. В. - Внешняя бесконтактная рихтовка кузовных панелей автомобилей (2013)
Кашканов А. А. - Мінімізація невизначеності експертного аналізу вихідних даних при автотехнічній експертизі дорожньо-транспортних пригод, Грисюк О. Г. (2013)
Ніконов О. Я. - Розроблення та впровадження інтернет-технологій для підвищення ефективності використання транспортних засобів, Алексієв В. О., Улько В. Ю., Середіна Г. І. (2013)
Богомолов В. А. - Пути повышения быстродействия исполнительного механизма электропневматического привода сцепления автомобилей, Клименко В. И., Михалевич Н. Г., Ярита А. А. (2013)
Туренко А. М. - Підхід до проектування систем пасивної безпеки спортивного автомобіля, Ужва А. В., Сергієнко О. В., Шаповаленко В. О. (2013)
Поддубный И. Н. - Культура морально-деловых отношений у будущих менеджеров по продаже автомобилей, Стрельчук Я. В. (2013)
Міщенко М. І. - Деякі результати дослідження відключення циліндрів в автомобільному бензиновому двигуні внутрішнього згоряння, Шляхов В. С., Юрченко Ю. В., Корольова А. С., Заренбін В. Г., Колеснікова Т. М. (2013)
Леонтьев Д. Н. - Моделирование переходных процессов в пневматическом тормозном приводе автомобиля, который оборудован системой автоматического регулирования тормозного усилия (2013)
Пилипенко О. М. - Розробка методики стендового дослідження впливу озонування біопалива на параметри токсичності дизеля, Вірьовка Д. І., Шльончак І. А. (2013)
Вербицкий В. Г. - Характеристики поворачиваемости автомобиля при наличии внешней боковой силы, Кулиев Р. А., Ефименко А. Н., Стрельник Ю. Н., Андрюхина Е. С., Червякова Е. В. (2013)
Кравченко А. П. - Исследования нарушений работоспособности автомобилей-тягачей VOLVO FH 1242 в гарантийный и послегарантийный периоды эксплуатации, Верительник Е. А. (2013)
Шраменко Н. Ю. - Методологический подход к синхронизации технологических процессов терминальной системы доставки грузов (2013)
Зенкин Е. Ю. - Методика оценки герметичности электрогидравлической форсунки аккумуляторной системы топливоподачи дизеля, Булгаков Н. П., Баранник И. М., Белогуров Е. А. (2013)
Коноваленко О. Д. - Регламентування дорожнього руху в міських умовах (2013)
Поляков А. П. - Дослідження впливу підігріву палива на його характеристики в’язкості і густини, Галущак О. О., Квасневський С. О. (2013)
Крайник Т. Л. - Дорожні випробування та оцінка відповідності кермового управління малотонажної вантажівки (2013)
Гандзюк М. О. - Організаційно-консультативна та технічна допомога водіям транспортних засобів в дорозі (2013)
Пабат А. І. - Інноваційна система протипожежної безпеки транспортного засобу, Трусєєва Н. О., Дмітрієв В. В. (2013)
Вольченко Д. А. - К вопросу электротермомеханического износа металлополимерных пар трения тормозных устройств, Скрыпник В. С., Клендий М. И. (2013)
Бекиш И. О. - Электропроводность поверхностных и приповерхностных слоев металлополимерных пар трения тормозных устройств, Кашуба Н. В., Гороть Е. В. (2013)
Вольченко Н. А. - Градиент электротепловых полей металлополимерных пар трения тормозных устройств, Криштопа С. И., Возный А. В. (2013)
Бажинов О. В. - Вибір конструкції актуатора для використання у електромагнітній підвісці автомобіля, Рожков С. П., Рожкова С. Е. (2013)
Скалига Н. Н. - Улучшение экономических и экологических показателей транспортных ДВС путем механического наддува, Рудинец Н. В., Воробьев Ю. А., Петренко В. Г. (2013)
Волков В. П. - Мониторинг и диагностирование параметров рабочих процессов и технического состояния энергосиловых агрегатов транспортного средства, Никонов О. Я., Комов Е. А., Грицук И. В. (2013)
Волков В. П. - К вопросу организации виртуальных предприятий инженерно-технической службы автомобильного транспорта, Никонов О. Я., Комов П. Б., Предко А. В. (2013)
Сітовський О. П. - Визначення параметрів руху автомобіля в міських умовах залежно від пори року (2013)
Погорєлов М. Г. - Оцінка конкурентоспроможності технологічного устаткування автосервісних підприємств, Мастепан С. М., Субочев О. І., Субочева В. О. (2013)
Оліскевич М. С. - Обґрунтування періоду формування оптимальних планів перевезення вантажів на заданій транспортній мережі (2013)
Матейчик В. П. - Оцінка викидів забруднюючих речовин в процесі технологічного циклу обслуговування транспортних засобів, Smieszek М., Половко М. В., Коломієць С. В. (2013)
Шарай С. М. - Аналіз можливостей застосування логістичної підтримки процесу виконання міжнародних автомобільних перевезень вантажів, Дехтяренко Д. О. (2013)
Смирнова А. О. - Порівняльний аналіз паливної економічності гібридних автомобілів (2013)
Горожанкин С. А. - Особенности исследования эффективных характеристик автомобильных ДВС на переходных режимах работы, Савенков Н. В., Овчарук Б. В. (2013)
Антонюк О. П. - Аналіз методів визначення номенклатурних груп запасних частин (2013)
Мастепан С. М. - Створення системи техніко-технологічного забезпечення процесів технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, Булко О. С. (2013)
Дудукалов Ю. В. - Методы структурно-функционального анализа при автоматизированном проектировании в технологических системах технического обслуживания и ремонта средств транспорта (2013)
Біліченко В. В. - Розробка методики вибору стратегій диверсифікації підприємств автомобільного транспорту, Цимбал С. В. (2013)
Рудзінський В. В. - Дослідження роботи міських маршрутних транспортних засобів, як передумова впровадження технологій інтелектуальних транспортних систем, Шумляківський В. П. (2013)
Фалалеев А. П. - Оценка повреждений кузова автомобиля с использованием систем технического зрения, Зорев С. С., Рябцев М. Ю. (2013)
Новикова А. М. - Организационно-экономические проблемы развития автомобильного транспорта Украины (2013)
Яковенко Е. В. - Повышение точности определения скорости при столкновении двух автомобилей, Бабкин А. В., Ветрогон А. А. (2013)
Соустова Л. И. - Оценка эксплуатационных свойств каркасов безопасности спортивных автомобилей в экстремальных условиях (2013)
Мешков В. В. - Совершенствование информационного и программного обеспечения вибродиагностики кузовных конструкций, Торлин В. Н., Домнина А. С. (2013)
Когут В. М. - Перевірка міцності пасажирських сидінь при офіційному затвердженні великогабаритних пасажирських автобусів, Горбай О. З., Керницький І. С. (2013)
Романюк С. А. - Иерархическая структура работ по проекту централизованного развития производственно-технической базы организаций автомобильного транспорта (2013)
Киричок П. О. - Акредитація в НТУУ "КПІ" підготовки магістрів за спеціальністю 8.03030301 "Видавнича справа та редагування", Тріщук О. В., Фіголь Н. М. (2014)
Киричок Т. Ю. - Тактильна дискримінація паперових банкнот після лакування вододисперсним лаком, Мережинська А. М., Гуща О. В. (2014)
Зоренко Я. В. - Параметри відеосистеми КВС для процесу калібрування, Сак Д. О. (2014)
Морфлюк В. Ф. - Дослідження моделей процесів стабілізації параметрів суміщення фарб у аркушепередавальних системах, Карпенко І. С. (2014)
Несхозієвський А. В. - Управління якістю вибіркового лакування на основі зміни параметрів пластин (2014)
Ратушняк Ю. В. - Структура інформаційної технології проектування електронних видань для планшетних комп’ютерів (2014)
Чуркін В. В. - Цифрове визначення параметрів взаємодії друкарського паперу з фарбами (2014)
Віцюк Ю. Ю. - Аналіз температурного поля при динамічному ударі абразивного зерна в процесі шліфування композитних деталей тертя друкарських машин, Роїк Т. А., Киричок П. О., Гавриш А. П. (2014)
Паламар О. О. - Експериментальні дослідження зусиль виготовлення контурів розгорток картонних паковань методом ножичного різання, Слобода Т. В., Кандяк Н. М. (2014)
Хохлова Р. А. - Властивості природних плівкотвірних речовин для виготовлення лаків та фарб, що біорозкладаються, Вальков Є. С. (2014)
Сарапулова О. О. - Вплив параметрів друкарської форми на люмінесцентні характеристики нанофотонних друкованих покриттів (2014)
Киричок Т. Ю. - Вплив фарб металографічного друку, їх композиційного складу на експлуатаційні властивості банкнотних відбитків, Гуща О. В., Сухіна Є. Г. (2014)
Neskhoziievska T. M. - Mechanical strengthening technology for cylinder shaped details in printing machines, Kyrychok P. O., Neskhoziievskyi A. V. (2014)
Зоренко О. В. - Стабілізація процесу друкування журнальної продукції, Кириченко К. Г., Скиба В. М. (2014)
Ратушняк Ю. В. - Метод розроблення концептуальних прототипів електронних видань для планшетних комп’ютерів (2014)
Цурін О. П. - Інструментальні засоби супроводження конференцій з Web-інтерфейсом (2014)
Віцюк Ю. Ю. - Взаємодія алмазно-абразивного бруска з поверхнею композитного підшипника ковзання поліграфічних машин при формуванні параметрів шорсткості хонінгуванням, Роїк Т. А., Гавриш А. П. (2014)
Іванко А. І. - Кінематичні та динамічні параметри пристрою для обрізування аркушевого матеріалу, Панов С. Л., Маржієвський Р. В. (2014)
Лотоцька О. І. - Узагальнена класифікація пристроїв та інструменту для виконання вібраційного обкатування на деталях поліграфічного обладнання (2014)
Фіголь Н. М. - Класифікація електронних видань (2014)
Осипова Т. Г. - Психофізичні основи створення складних образів в ілюстраціях, Черниш І. С., Бернтал О. П. (2014)
Апаров А. М. - Теоретико-правові проблеми визначення поняття "суб’єкт господарського права”, Малько Ж. С. (2014)
Булавін С. О. - Правовий статус верховної ради України як суб’єкта контрольних правовідносин у сфері банківської діяльності в Україні (2014)
Гриценко В. Г. - Юридична характеристика адміністративних проступків у сфері реєстраційного обліку фізичних осіб (2014)
Демченко Ю. В. - Позитивна відповідальність у публічній службі: адміністративно-правові аспекти (2014)
Жук О. О. - Права та обов’язки страхових компаній як елемент їх адміністративно-правового статусу (2014)
Коваль О. О. - Рекомендації щодо вдосконалення нормативно-правового забезпечення оподаткування нерухомого майна в Україні (2014)
Когутюк В. Ю. - Тенденції розвитку виборчого процесу в сучасній Україні (2014)
Кондратенко В. М. - Зарубіжний досвід правової регламентації гласності та відкритості в адміністративному судочинстві (2014)
Наголюк О. Є. - Адміністративно-територіальні одиниці в системі суб’єктів бюджетного права (2014)
Рогатюк А. В. - Бюджетна діяльність держави як фінансово-правова категорія (2014)
Смокович М. І. - Підсудність виборчих спорів в Україні: проблеми визначення (2014)
Соболь Є. Ю. - Адміністративно-правове регулювання діяльності публічної адміністрації щодо реалізації та захисту прав і свобод інвалідів (2014)
Трипольська М. І. - Податкове правопорушення як підстава фінансово-правової відповідальності за порушення податкового законодавства (2014)
Калюга К. В. - Татуювання як криміналістична ознака особи злочинця (2014)
Леоненко Т. Є. - Проблеми визначення поняття особи злочинця, що вчинила злочин на релігійному ґрунті, в кримінології та юридичній психології (2014)
Наумов О. О. - Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають малолітніх дітей, за КК України та зарубіжних країн: порівняльно-правове дослідження (2014)
Нікітін Ю. В. - Визначення внутрішніх факторів впливу на злочинність: ключова парадигма системної протидії злочинності та забезпечення національної безпеки (2014)
Рябчинська О. П. - Правила законодавчої техніки та текстології при структуруванні кримінально-правових норм про види покарань (2014)
Сказко Ю. А. - Соціально-економічні фактори, що впливають на вчинення розбійних нападів на банківські установи та інкасаторів, і система заходів, що сприятимуть протидії зазначеним злочинам (2014)
Чус О. В. - Суб’єкт незаконного привласнення особою найденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї, та деякі ознаки особистості (2014)
Лисюк Ю. В. - Слідчий суддя як гарант прав людини в досудовому провадженні (2014)
Максимов В. І. - Науково-практичні елементи збирання, оцінювання доказів у кримінальному провадженні (2014)
Саламатова М. В. - Нотаріат України як об’єкт кримінологічного дослідження (2014)
Машненков К. А. - Принцип природовідповідності в державному управлінні розвитком інформаційного суспільства в Україні (2014)
Хачатуров Е. Б. - Митна політика України в суднобудівній промисловості (2014)
Ковальчук А. В. - Організаційно-правові основи взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування з політичними партіями (2014)
Кісельов А. М. - Вимоги до продуктивності праці в процесі становлення економіки знань (2014)
Коротушак А. І. - Місце та значення правового механізму в структурі механізму державного управління публічною інформацією з обмеженим доступом у державній прикордонній службі України (2014)
Ларіна Н. Б. - Теорія модернізації як наукова основа перетворень соціальної політики (2014)
Круглий стіл "Адміністративний процес: сучасний стан та шляхи вдосконалення" (2014)
Науково-практичний круглий стіл "Форс-мажорні обставини та ускладнення при виконанні ЗЕД-контрактів. Практика підтвердження форс-мажору та рекомендації для бізнесу" (2014)
До уваги авторів (2014)
Акімова Л. Н. - Динаміка синдрому вигорання у зв’язку з проявами міжособистісної поведінки тренера спортивної команди (2014)
Артюхіна Н. В. - Арт-терапевтична психодіагностика стресостійкості підлітків в умовах соціальних змін (2014)
Барінова Л. Я. - Психологічна компетентність особистості (2014)
Блінов О. А. - Розвиток і формування особистості в професійній діяльності, Іванова Є. О. (2014)
Бочелюк В. В. - Структура фахової підготовки майбутніх психологів до роботи з віктимними дівчатами-підлітками (2014)
Васютинська О. Г. - Індивідуально-психологічні особливості самоактуалізації як одного із структурних компонентів пасіонарності (2014)
Дніпрова О. А. - Взаємозв’язок самооцінки та надмірної ваги у людини, Єрмолаева Т. В. (2014)
Єгорченко С. П. - Социально-психологические характеристики жен пациентов с алкогольной зависимостью (2014)
Калюжна Л. Б. - Особливості символічної репрезентації життєвого та творчого шляху особистості в авторській казці (2014)
Капустянський М. В. - Концепція емпіричного вивчення мотиваційних складових професійного зростання керівників (2014)
Kirillov D. V. - Research of Motor Defect on ICP Effect on the Intellectualsphere in Adolescents (2014)
Колісник Л. О. - Особливості переживання самотності у старшому юнацькому віці (2014)
Кондратенко И. В. - Эмоциональное выгорание студентов на разных этапах профессионального обучения (2014)
Кононенко А. О. - Структурний аналіз особистісного конструкту самопрезентації викладача (2014)
Кононенко О. І. - Психологічна структура перфекціонізму особистості (2014)
Корнієнко О. - Пілотажне дослідження сиблінгового симптомокомплексу як чинника невротичних розладів особистості (2014)
Кочарян О. С. - Психометричне обґрунтування застосування методики "Досвід близьких стосунків" для дослідження типу прихильності на українській вибірці, Фролова Є. В., Такмакова М. Ю. (2014)
Крюкова М. А. - Персистентність як центральна проблема психології особистості, Ташматов В. А. (2014)
Кузнецова С. В. - Вплив батьківських установок на професійне самовизначення старшокласників (2014)
Курицина М. О. - Динаміка розвитку професійних настановлень у ранньому юнацькому віці (2014)
Курова А. В. - Деякі аспекти суб’єктивного благополуччя особистості (2014)
Ліпінська Н. Ф. - Самоефективність особистості як джерело її активності (2014)
Литвиненко І. С. - Особистісний аспект — проблематика професійного становлення студентів-психологів (2014)
Літвінова В. Я. - Викривлений розвиток особистості по типу формування міжособистісної залежної (2014)
Малигіна Г. С. - Психологічні аспекти відповідальності працівників органів внутрішніх справ (2014)
Матяш І. М. - Особливості розвитку емоційного компонента чуйності майбутнього вчителя (2014)
Мельник О. А. - Історія розвитку класифікаційних схем і психологія (2014)
Псядло Э. М. - Становление личности в процессе профессионализации на примере инженеров одесского РСП"Украэрорух", Нежданова Н. В. (2014)
Панов М. С. - Діагностування агресивної поведінки підлітків спеціалізованих навчальних закладів (2014)
Подгорная И. С. - Становление индивидуальных стилей медиакоммуникации: основные факторы и особенности (2014)
Поспелова С. В. - Особливості тендерної соціалізації дівчат з різними типами статеворольових моделей (2014)
Ревякіна О. Г. - Особливості розвитку особистості в юнацькому віці в процесі навчання у вищій школі (2014)
Родіна Н. В. - Розвиток копінгу протягом життєвого шляху особистості (2014)
Сербін-Жердецька І. А. - Життєвий вибір особистості як основа її активності (2014)
Сорока И. А. - Сравнение степени сформированности конфликтологической компетентности преподавателей высших учебных заведений Украины и Венгрии (2014)
Ставицька С. О. - Теоретичний аналіз проблеми розвитку самосвідомості особистості в контексті розвитку її духовності (2014)
Ставицька С. О. - Індивідуальні форми організації особистістю життєвого шляху, Пилипенко Н. Г. (2014)
Фаворова К. М. - Статеворольові чинники психологічного захисту у дівчат (2014)
Шахова Н. Є. - Динамічні характеристики ціннісно-смислової сфери особистості (2014)
Шевякова І. П. - Значення ідеалу у внутрішньому світі перфекціоніста (2014)
Шелег Т. В. - Роль дитячого емоційного досвіду у життєтворчості Т. Г. Шевченка (2014)
Шрагина Л. И. - Выявление факторов, влияющих на развитие взрослого человека (2014)
Ямницький О. В. - Особливості професійної я-концепції майбутнього практичного психолога (2014)
Яремчук О. В. - Акме-орієнтовані технології етнокультурної міфотворчості (2014)
Інформація для авторів (2014)
Вступ (2014)
Гіпіч В. В. - Місто-держава чи місто в державі? Міщанський стан у політичній системі Речі Посполитої XVI–XVII ст. (2014)
Світленко С. І. - Постать Т. Г. Шевченка у творчій спадщині М. П. Драгоманова (закінчення) (2014)
Нікітенко А. І. - До історії заслання М. В. Ковалевського (2014)
Шляхов О. Б. - Штрихи до політичного портрета Катеринославського губернатора В. К. фон Шліппе (2014)
Коломоєць Ю. І. - Поглиблення конфлікту в середовищі російської соціал-демократичної еміграції після І з’їзду "Союзу російських соціал-демократів" (2014)
Перетокін А. Г. - Протекціоністська політика царського уряду, спрямована на розвиток Донецько-Придніпровського регіону наприкінці ХІХ ст. (2014)
Дриганюк О. В. - Катеринославський губернатор Ф. Е. К еллер та його погляди на вирішення економічних та політичних проблем регіону (2014)
Ковальська-Павелко І. М. - Проблеми державно-політичного устрою у програмах українських політичних партій напередодні і під час революції 1905–1907 рр. (2014)
Головіна О. В. - Діяльність російських націоналістичних організацій початку ХХ ст. в Україні: історіографія проблеми (2014)
Поляков С. І. - Базельський з’їзд груп сприяння 1908 р. про взаємодію РС ДРП та Бунду за кордоном (2014)
Магурчак А. М. - Андрій Жук – конструктор українських політичних проектів напередодні Першої світової війни (від "Вільної України" до Українського Інформаційного Комітету) (2014)
Кривошеєва Л. М. - Січовий рух і створення українських військових частин під час Першої світової війни (2014)
Лучка Л. М. - Бібліотечна справа Катеринославщини під час Першої світової війни (2014)
Савченко О. І. - Благодійна діяльність Австралійського товариства допомоги політичним засланим та каторжникам в Росії у 1912–1917 рр. (2014)
Яценко В. Я. - "Українське питання" в діяльності гласних-кадетів Катеринославської міської думи восени 1917 р. (2014)
Коломоєць О. Ю. - Обговорення національного питання на ХІІ з’їзді РКП (б) (2014)
Савчук В. С. - Петро Семенович Палько – ректор Дніпропетровського університету (з когорти розстріляних) (2014)
Чепурко О. О. - Історія створення Державного українського університету у м. Дніпропетровськ (2014)
Шахрайчук І. А. - Антифашистська боротьба радянського підпілля на Дніпропетровщині в роки Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. (2014)
Сімонова К. В. - Особливості перебування радянських військовополонених у нацистських таборах в Україні (2014)
Бойко О. В. - Розвиток системи партійно-політичної освіти в УРСР (друга половина 1940-х – перша половина 1960-х рр.), Дубінська К. О. (2014)
Мороз В. І. - Глобальна світова криза і стан вищої професійної освіти в Україні, Гриженко Л. В. (2014)
Summary (2014)
Наші автори (2014)
Артюхина Н. В. - Ресурсный потенциал этнического танца для коррекции психоэмоциональных состояний девочек-подростков (2014)
Аталиева А. А. - Програма "12 шагов" как метод социально-психологической помощи лицам с аддиктивным поведением (2014)
Белова М. Э. - Активные методы обучения основам организации социально-психологического тренинга (2014)
Белоножко А. В. - Факторы, влияющие на восприятие времени в пожилом возрасте (2014)
Бойко-Бузиль Ю. Ю. - Проблема професійно-особистісного становлення керівника Міністерства внутрішніх справ України (2014)
Бунас А. А. - Прогностична компетентність як соціально значуща властивість особистості при прояві схильності до ризикованої поведінки (2014)
Варнава У. В. - Особливості підбору методів корекції неконструктивних копінг-стратегій дошкільників (2014)
Genkova P. - Social Perception and Cross-Cultural Communication —Psychological Aspects (2014)
Гріньова О. М. - Проблема становлення життєвого самовизначення в юнацькому віці (2014)
Губская В. В. - Применение методов арт-терапии при оказании социально-психологической помощи лицам с аддиктивным поведением (2014)
Данілова О. С. - Релігійно-моральне виховання військовослужбовців: спадщина минулого, Гердева Г. М. (2014)
Добровольська О. О. - Особистісні властивості працівників ОВС, які впливають на професійну адаптацію (2014)
Егорченко С. П. - Алкогольная зависимость: проблема биогенетическая или психосоциальная? Современные аспекты (2014)
Замша А. В. - Особливості регуляційного компоненту інтелектуального потенціалу підлітків з порушеннями слуху (2014)
Kanning U. P. - Social Competence — an Overview of Contemporary Research and Practice, Horenburg M. (2014)
Kaune K. - Open-Mindedness and Flexibility in the Context of a Successful International Assignment, Genkova P. (2014)
Кононенко А. О. - Структурний аналіз особистісно-мультисуб’єктного конструкту моделі самопрезентації викладача (2014)
Кононенко О. І. - Проблема онтогенезу перфекціонізму особистості в сучасних дослідженнях (2014)
Коробицына М. Б. - Медико-социальная и психологическая адаптация участников боевых действий и лиц, перенесших психотравмирующее воздействие факторов боевой обстановки (2014)
Petrova K. - Modern Trends in Providing Social and Psychological Support for Elderly People (2014)
Лаврова М. Г. - Теоретичний аналіз сучасних поглядів на поняття "емоційне вигорання" (2014)
Макарчук Н. О. - Тривога як фактор реалізації психічних функцій особистісної саморегуляції підлітків з порушеннями розумового розвитку (2014)
Меркулова Ю. В. - Прояви девіантної поведінки у працівників міліції як проблема, Козак І. Г. (2014)
Охромій Г. В. - Психофізіологічні особливості особистості у початківців спортсменів і їх мотивації до занять спортом, Кесь О. О. (2014)
Ohromy G. - Alternative to Genetic, Psychophysiological Methodology of Determination Predisposition to Physical Activity and Sports, Kasiuha O. (2014)
Politova G. - The Sense of Adventure as a Motivation for a Prosocial Behavior (2014)
Пономаренко Л. П. - Когнитивно-поведенческая терапия в современной психологической практике (2014)
Псядло Э. М. - Применение кабинета психологической разгрузки в комплексной реабилитации лиц экстремальных профессий (2014)
Родіна Н. В. - Роль Его-конгруентності особистості в подоланні стресових ситуацій та забезпеченні суб’єктивного відчуття безпеки (2014)
Engels-Kritidis R. - Some Policies and Practices Aimed at Children with a Background of Migration in Early-Years Settings in Munich (2014)
Сербін-Жердецька I. A. - Психологічні особливості життєвого вибору особистості (2014)
Смірнова О. М. - Організаційно-правове та психологічне забезпечення тендерної рівності в діяльності органів внутрішніх справ України та правоохоронних органів зарубіжних країн (2014)
Смокова Л. С. - Детерминирующая роль системы ценностных ориентаций и социокультурной дистанции в межкультурном взаимодействии (2014)
Соколова Г. Б. - Теоретичні підходи до вивчення проблеми страхів у дітей старшого дошкільного віку (2014)
Ташматов В. A. - Персистентність як складова частина особистісного потенціалу (2014)
Уханова A. И. - Отношение к смыслу жизни у украинских подростков с суицидальными тенденциями (2014)
Ушанова A. М. - Особливості життєстійкості осіб з різною антиципацією задоволеності особистісним вибором (2014)
Чабан Г. В. - Моделювання ефективних навчальних пар викладач — студент у вишах на основі методів прикладної соціальної психології (2014)
Schuster D. - Diversity-Sensitive Personnel Managemet — a Quantiative Analysis from the Perspektive of HR Managers, Genkova P. (2014)
Яремчук О. В. - Мультикультуралізм як принцип консолідації етнічних груп та особистостей в соціальній роботі, Фокина В. I. (2014)
Інформація для авторів (2014)
Вітання з ювілеєм! (2013)
Александров Д. О. - Психологічний аналіз діяльності як основа вивчення особистості працівника ОВС (2013)
Баринова Л. Я. - Особливості психологічної компетентності особистості (2013)
Белоножко А. В. - Культура игры в тренинговой ситуации (2013)
Бідюк І. А. - Особливості творчих здібностей менеджерів з продажу (2013)
Бочелюк В. В. - Соціально-психологічний тренінг як напрям корекції віктимної поведінки дівчат-підлітків (2013)
Великодна М. С. - Особливості становлення когнітивного компонента ґендерної ідентичності хлопця з неповної сім’ї (2013)
Висковатова Т. П. - Современные подходы к проблеме регуляции психических состояний личности (2013)
Волошина В. В. - Методологічні засади професійної підготовки майбутнього психолога у вищому педагогічному навчальному закладі (2013)
Доцевич Т. І. - Абнотивність у характеристиці метакогнітивної компетентності особистості викладача вищої школи (2013)
Доценко О. Ю. - Особливості стилів виховання дівчат із синдромом "емоційного холоду" (2013)
Душка А. Л. - Генезис и виды проявления эмоций (2013)
Егорченко С. П. - Личностные характеристики матерей наркозависимых, потребляющих каннабиноиды (2013)
Зарицька В. В. - Розвиток емоційного інтелекту студентів у системі фахової підготовки (2013)
Інжиєвська Л. А. - Особливості арт-технологій в підготовці майбутніх психологів (2013)
Калайтан Н. Л. - Особливості сенсожиттєвих і ціннісних орієнтацій у юнаків, які займаються екстремальними видами діяльності (2013)
Кириллов Д. В. - Виды психологических форм социальной реабилитации у подростков с детским церебральным параличом и пути их усовершенствования (2013)
Кіян Л. В. - Дослідження проблеми когнітивних здібностей як складової комунікативної компетентності особистості (2013)
Ковалева Т. Є. - Універсумний чинник самоактуалізації дорослого (2013)
Кононенко А. О. - Психометричний аналіз опитувальника самопрезентації викладача соціогуманітарного профілю (2013)
Кононенко О. И. - Категория адаптивности в понимании феномена перфекционизма личности (2013)
Кордонець В. В. - Щодо розвитку психологічних особливостей сенсомоторної сфери психіки (2013)
Корнієнко І. О. - Тілесна саморепрезентація як детермінанта становлення копінг-стратегій особистості (2013)
Кратинов В. А. - Роль правової компетентності та правової регламентації в особистісно-професійному становленні майбутніх працівників ОВС (2013)
Ляшенко О. А. - Чинники становлення рівності психологічних позицій у міжособистісній взаємодії викладача та студента (2013)
Малигіна Г. С. - Відповідальність особистості як загальнопсихологічна проблема (2013)
Мамічева О. В. - Ретроспективний аналіз проблеми розвитку мовленнєвої діяльності, Кащєєва Ю. В. (2013)
Мірошник З. М. - Рольова структура особистості практичного психолога в контексті сучасних психологічних теорій особистості (2013)
Михайленко О. Ю. - Рольова структура особистості: філософський аспект (2013)
Могилева Н. М. - Потреба у спілкуванні та розвиток особистості (2013)
Мул С. А. - Експериментальне дослідження стратегій поведінкової активності в стресових умовах (2013)
Осьодло В. І. - Вплив бойових дій на психіку та поведінку військовослужбовців (2013)
Павлова В. С. - Генетичний підхід до проблеми перфекціонізму (2013)
Перепелиця А. В. - Негативні переживання в процесі навчально-практичної діяльності та їх вплив на професійне самовизначення у студентів медичних коледжів (2013)
Поповский Б. П. - Аналіз збереження часової тривалості звукового інтервалу у пам’яті індивіда методом констант (2013)
Сафіулліна Ю. В. - Соціально-психологічні особливості зв’язку професійних установок з відповідальністю особистості (2013)
Сітцева М. В. - Мультиплікаційний сюжет як засіб морального розвитку дитини (2013)
Турубарова А. В. - Психолого-педагогічні чинники формування мотивації навчання учнів спеціальних шкіл (2013)
Фоменко К. І. - Атрибутивні особливості губристичної мотивації особистості майбутніх психологів (2013)
Херсонський Б. Г. - Спільна робота психолога і священика при наданні психологічної допомоги віруючим, що страждають психічними розладами, Яворський Ісаакій, Донець О. Ю. (2013)
Шевченко Е. И. - Концептуальное понимание категории"психологическое здоровье" (2013)
Інформація для авторів (2013)
Титул, зміст (2014)
Ковальська Г. Л. - Функціонально-планувальна структура територій закладів освіти, Соколова Ю. В. (2014)
Примачок О. А. - Комунікації в закладах культурно-просвітницької діяльності як організуючий перетікаючий простір (2014)
Варавкин В. А. - Диагностика засухоустойчивости сортов пшеницы разной селекции по осморегуляторным свойствам семян, Таран Н. Ю. (2014)
Берестяна А. М. - Динаміка антоціанів в процесі старіння квітів Ipomea Purpurea опромінених УФ-В радіацією (2014)
Іванець О. Р. - Фітофільні зоопланктоценози водойм українського розточчя (2014)
Полковенко О. В. - Изменения гистоструктуры проксимальных и дистальных метафизов бедренных костей крыс при экспериментальной гипокинезии (2014)
Холопцев А. В. - Спектры межгодовых вариаций сумм атмосферных осадков на Южном берегу Крыма, Астафьева Д. А. (2014)
Локтєв А. А. - Нафтогазогенераційний потенціал різновікових комплексів порід закарпатського прогину на основі кількості Сорг (2014)
Кузнецова М. А. - Особливості пролапса мітрального клапану у осіб молодого віку (2014)
Ковальчук І. М. - Формування змісту розвитку професійно значущих якостей вчителя технології у післядипломній освіті (2014)
Фоменко Е. В. - Использование оздоровительной технологии в процессе занятий физического воспитания студенток педагогических ВУЗов, Фоменко В. Х. (2014)
Школа О. М. - Використання інноваційних технологій в процесі навчання студентів та організації змагань з різних видів спорту, Грищенко О. І., Грищенко Л. К. (2014)
Шелемба М. M. - Методологічні аспекти використання трансформаційного підходу щодо дослідження електорального простору (2014)
Slobodyanyuk N. - Nutritional and biological value of quail meat with feed-staff usage with different protein levels (2014)
Захарова О. А. - Мистецькі галереї та центри в умовах сучасного арт-ринку (2014)
Пилипко О. А. - Моделирование профиля высококвалифицированных спортсменок, специализирующихся в плавании способом кроль на груди (2014)
Циганенко О. І. - Програма формування позитивної соціальної мотивації до правильної харчової поведінки осіб, які займаються фізичною культурою та спортом, Першегуба Я. В., Ящур М. Й. (2014)
Христовая Т. Е. - Комплексная оздоровительная технология реабилитации детей с плоскостопием (2014)
Полковенко Т. В. - Народна проза як чинник самовиховання сучасної молоді (2014)
Бушуєва І. В. - Дослідження лікувальної ефективності морфоліній 2-(5-(піридин-4-іл)-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетату при хворобах деяких видів тварин, Книш Є. Г., Панасенко О. І. (2014)
Петрова І. А. - Особливості виявлення та розслідування забруднення повітря правоохоронцями (2014)
Титул, зміст (2014)
Antonov A. N. - Structure Properties of Neutron-Rich Exotic Nuclei, Gaidarov M. K., Sarriguren P., Moya de Guerra E. (2014)
Ivko S. V. - Energetic characteristics of the surface electromagnetic wave at plasma-plasma interface in magnetic field, Denysenko I. B., Azarenkov N. A. (2014)
Kirichok A. V. - Comparative kinetics of ions for different modes of parametric Instability of intense langmuir waves in plasma, Kuklin V. M., Pryjmak A. V. (2014)
Kovtun G. P. - Electrotransport as a way of metals deep purification (2014)
Kondrik A. I. - Effect of irradiation on properties of CdTe detectors (2014)
Sarukhanian G. E. - Influence of the relativistic electron beam spectral characteristics on the instability development process at nearlimiting current, Gorban А. М. (2014)
Аксёнов Д.С. - Плазменные фильтры в технике осаждения вакуумно-дуговых композитных покрытий, Аксёнов И. И., Белоус В. А., Беседина Ю., Мельников С. И. (2014)
Друй О. С. - Прохождение сильноточного электронного пучка в диэлектрических каналах, Егоренков В. В., Щагин А. В., Юферов В. Б. (2014)
Кириченко В. Г. - Особенности мультимасштабирования и иерархии структур в сплавах циркония (2014)
Марченко И. Г. - Ускоренная поверхностная диффузия под воздействием внешних периодических полей, Марченко И. И., Кондратюк К. A. (2014)
Оробинский А. Н. - Измерение концентраций изотопа бор-10 и борной кислоты в водном растворе нейтронно-абсорбционным методом (2014)
Мазилов А. В. - Определение роли радиационного фактора риска в индукции злокачественных новообразований среди работников ННЦ ХФТИ: прогноз стохастических эффектов и формирование групп риска, Стадник И. А. (2014)
Титул, зміст (2014)
Белкин Е. В. - Аномальные волны в модуляционно неустойчивом волновом поле, Киричок А. В., Куклин В. М., Приймак А. В. (2014)
Касаткин Ю. А. - Построение ковариатной амплитуды, удовлетворяющей требованию сохранения ЭМ тока и расщепление ядра 3Не (3Н), Клепиков В. Ф., Кузнецов Ф. Е. (2014)
Загородний А. Г. - Модуляция интегрального поля многомодовых пучковых неустойчивостей в плазме, Киричок А. В., Куклин В. М., Приймак А. В. (2014)
Moskvitina Yu. K. - Pure electron plasma structures formation in an external constant magnetic field, Tkachenko I. V. (2014)
Погорелов С. В. - Измерение энергетических параметров лазерного излучения трехрешеточным тонкопроволочным болометром (2014)
Afanas’eva I. A. - Study of processes during electrolysis of organic dye solution by means of ion-photon spectrometry, Alimov S. S., Bobkov V. V., Gritsyna V. V., Oksenyuk I. I., Ryzhov D. A., Shevchenko D. I. (2014)
Кириченко В. Г. - Формирование мультимасштабных структур при лазерном облучении поверхности сплавов циркония, Старостенко С. В. (2014)
Maslov V. I. - Fields excited and providing a uniform focusing of short relativistic electron bunches in plasma, Onishchenko I. N., Yarovaya I. P. (2014)
Юферов В. Б. - Динамика ионных потоков во вращающейся плазме, Свичкарь А. С., Шарый С. В., Катречко В. В., Ткачева Т. И. (2014)
Білоусов В. М. - Проблеми правового регулювання повітряних перевезень пасажирів та багажу в Україні (2012)
Боярська З. І. - Екологічні аспекти безпеки цивільної авіації в Україні (2012)
Бєглий О. В. - Правове забезпечення діяльності авіакосмічної галузі України: стан і перспективи удосконалення (продовження), Боярська З. І., Єряшов Є. К. (2012)
Лихова С. Я. - Соціально небезпечні наслідки порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту (ст. 276 КК України), Рощина І. О. (2012)
Мамчур Л. В. - Інформаційне забезпечення договору перевезення пасажира повітряним транспортом (2012)
Волошина Ю. В. - Право Української нації на самовизначення (теоретико-правовий аспект) (2012)
Нижник Н. Р. - Право на соціальний захист в контексті соціальної держави, Гуменюк І. О. (2012)
Свиридюк Н. П. - Конфлікт як фактор здійснення юридичної діяльності, Мінченко О. В. (2012)
Старицька О. О. - Поняття та критерії класифікації правового статусу споживача: теоретико-правове дослідження (2012)
Кохановський В. В. - Президент України: розвиток його правового статусу та конституційне закріплення строку повноважень (2012)
Нашинець-Наумова А. Ю. - Питання забезпечення інформаційної безпеки підприємства (2012)
Сопілко І. М. - Особливості розгляду адміністративних справ щодо податкових правопорушень у судах першої інстанції, Євсікова О. В. (2012)
Белуга Ю. М. - Правова охорона прав на службові винаходи: проблематика нормативно-правового регулювання, Омельченко Г. В. (2012)
Бутрин Н. С. - Виникнення корпоративних спорів з приводу спадкування належної учаснику частки в товаристві (2012)
Великанова М. М. - Договір про поділ майна подружжя, що є об’єктом права спільної сумісної власності, Горбуля Г. А. (2012)
Вишновецька С. В. - Проблеми вибору найдоцільнішої форми кодифікації норм міжнародного приватного права, Ющенко К. В. (2012)
Гаращенко Л. П. - Особливості трудового договору з окремими категоріями працівників (2012)
Саванець Л. М. - Природа прав, посвідчених бездокументарними цінними паперами (2012)
Андрущенко І. Г. - Доктринальні відмінності країн-членів Європейського Союзу у регулюванні концентрації капіталу шляхом злиття і поглинання компаній (2012)
Первушина А. А. - Інститут сторін як основних учасників господарського процесу, Хатнюк Н. С. (2012)
Богатирьова О. І. - Пробація як пріоритетний напрямок розвитку римінально-виконавчої політики України (2012)
Назаров В. В. - Засада невтручання у приватне життя як засіб для захисту особи у кримінальному провадженні (2012)
Неживець О. М. - Основні причини, умови та механізм, що детермінують злочинну поведінку жінок (2012)
Антипенко В. Ф. - Інститут кримінальної відповідальності держави як ефективний міжнародно-правовий механізм боротьби зі злочином агресії, Важна К. А. (2012)
Колос М. І. - Суб’єктивні ознаки кримінально-правових положень Руської Правди (2012)
Пильгун Н. В. - Досудове слідство як основна форма розслідування: питання реформування на сучасному етапі, Бородін Є. В., Присяжнюк І. О. (2012)
Широкова-Мурараш О. Г. - Концепція відгалуження міжнародної кримінології у вітчизняній науці міжнародного права (2012)
Сопілко І. М. - Особливості формування національної свідомості студентів Юридичного інституту Національного авіаційного університету (2012)
Макеєва О. М. - Теоретико-методологічні засади формування правової та професійної культури майбутніх юристів (2012)
Ткачова Н. О. - Професійна правова культура, її зміст та роль у подальшому цивілізованому розвитку України (2012)
Богатирьов І. Г. - Звільнення від покарання та його відбування: проблеми кримінального законодавства та практики його застосування (2012)
Калюжний Р. А. - Легітимація політико-правових інститутів: соціодинамічний підхід до правової реальності (2012)
Лисенко В. П. - До питання кадрового забезпечення системи управління сільськими територіальними громадами., Терещенко В. К. (2013)
Dr Łukasz Satoła - Исследование причин и последствий ограничения деятельности фермерских хозяйств в Польше., Dr Mariusz Dacko, Dr Wojciech Sroka. (2013)
Grażyna Karmowska - Sustainable economic development of the polish duo-region pomerania., Miroslawa Marciniak (2013)
Ільчук М. М. - Виробництво соняшнику в Україні та його прогнозування на перспектив. (2013)
Збарський В. К. - Сутність поняття "стратегія розвитку” малого підприємства. (2013)
Авраменко Т. П. - Вплив економічних чинників на конкурентоспроможність підприємства. (2013)
Аврамчук Л. А. - Особливості споживчого кредитування в Україні., Кожухар І. В. (2013)
Балан О. Д. - Теоретико-методологічні питання мотивації та оплати праці в сільськогосподарському виробництві. (2013)
Барилович О. М. - Стан, проблеми та перспективи розвитку молочного скотарства. (2013)
Буряк Р. І. - Методологічні підходи до розробки систем менеджменту аграрних підприємств на основі вимог міжнародних стандартів. (2013)
Величко О. В. - Забезпеченість сільськогосподарських підприємств трудовими ресурсами та проблеми їх ефективного використання. (2013)
Гальчинська Ю. М. - Діагностика кон’юнктури світового ринку цукру. (2013)
Герасимчук Н. А. - Аналіз категорії стійкого розвитку як складової сучасної стратегії аграрного підприємства. (2013)
Голомша Н. Є. - Сучасні тенденції виробництва, переробки та споживання м’яса в Україні., Шелест Н. А. (2013)
Городенко С. В. - Місце і оцінка інноваційних процесів в агропромисловому виробництві. (2013)
Дворник І. В. - Біопаливо та перспективи його розвитку в Україні., Талавиря М. П. (2013)
Ільків Л. А. - Екологічна експертиза як гарантія еколого-економічної безпеки держави., Близнюк А. О. (2013)
Іоніна С. А. - Роль екологічного виховання студентської молоді на шляху до сталого соціально-економічного розвитку країни. (2013)
Колос З. В. - Перспективи розвитку ефективної виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств. (2013)
Коваленко Л. В. - Соціально-трудові конфлікти та напрями роботи щодо їх запобігання. (2013)
Коновал І. А. - Прогнозування виробництва сої в Україні. (2013)
Костюк В. А. - Розвиток міжбанківського кредитування в Україні., Павличук Ю. М. (2013)
Кравченко А. С. - Портфельне інвестування на фондовому ринку України. (2013)
Любар Р. П. - Підвищення конкурентоспроможності фермерських господарств у сучасних умовах. (2013)
Македон Г. М. - Біоекономіка як основа сталого розвитку України., Талавиря М. П. (2013)
Маршалок М. С. - Еколого-економічні аспекти сучасного розвитку сільського господарства. (2013)
Мельникова І. В. - Економіко-математична модель розрахунку ефективного періоду використання курей-несучок. (2013)
Мірзоєва Т. В. - Перспективи розвитку лікарського рослинництва. (2013)
Морозюк Н. В. - Вплив аграрного сектору економіки на сталий розвиток сільських територій. (2013)
Радько В. І. - Економічна ефективність виробництва молока сільськогосподарськими підприємствами України. (2013)
Рибак Л. Х. - Сучасний стан розвитку малих форм господарювання в Україні. (2013)
Рогач С. М. - Інституціональні домінанти екологізації аграрного природокористування. (2013)
Самсонова В. В. - Модель функціонування ринку інноваційних знань та інформації., Карпович А. А. (2013)
Скоцик В. Є. - Організаційні засади функціонування ринку сільськогосподарської техніки в Україні. (2013)
Стасіневич С. А. - Біржові інструменти управління ціновими ризиками., Литвин О. С. (2013)
Ткачук В. А. - Соціально-економічні аспекти функціонування агрохолдингів в контексті розвитку сільських територій. (2013)
Томашевська О. А. - Питання функціонування вільних економічних зон в Україні. (2013)
Чередніченко О. О. - Оцінка конкурентоспроможності продукції сільськогосподарських підприємств молочної галузі. (2013)
Ярковий А. О. - Проблеми управління консалтингового діяльності у сфері апк як основи формування єдиної системи життєдіяльності сільських теріторіальних громад. (2013)
Аврамчук Б. О. - Необхідність впровадження консолідації земель в сучасних умовах. (2013)
Байда В. А. - Становлення та розвиток ринку цукру в Україні. (2013)
Бурова О. Б. - Теоретичні основи розвитку сільських територій. (2013)
Вечеря С. В. - Мотивація персоналу як складова механізму антикризового управління підприємством. (2013)
Галунка С. С. - Ринок кукурудзи в Україні: сучасний стан та основні проблеми розвитку. (2013)
Гудзинська Ю. С. - Пріоритети стратегічного розвитку сільськогосподарських підприємств: сутність та місце в системі розвитку аграрного сектору. (2013)
Девко С. Т. - Формування системи мотивації на підвищення зайнятості в сільській місцевості. (2013)
Денисенко Л. С. - Формування кон’юнктури на ринку соняшникової олії в Україні. (2013)
Дзюба Т. А. - Особливості формування продовольчої безпеки регіону. (2013)
Добрівська М. В. - Теоретичні аспекти розвитку біоекономіки. (2013)
Євенко Т. І. - Банкрутство банківських установ. (2013)
Збарська А. В. - Шляхи подальшого розвитку суб’єктів малого підприємництва в регіоні. (2013)
Зоргач А. М. - Теоретико-методологічні аспекти упавління інноваційно-інвестиційною діяльністю аграрних підприємств. (2013)
Коба Т. М. - Ринок хмелю: проблеми та перспективи. (2013)
Коновал О. І. - Узгодженість функціональних стратегій діяльності підприємств у цукробуряковому виробництві України. (2013)
Лайко О. О. - До проблеми конкурентних переваг забезпечення ефективного розвитку сільськогосподарських підприємств. (2013)
Лопанчук А. А. - Конкурентоспроможність виробництва продукції скотарства сільськогосподарських підприємствах. (2013)
Молчан Т. М. - РУправління бюджетом доходів як складова процесу фінансового планування на підприємстві. (2013)
Николюк О. Д. - Фінансові аспекти конкурентоспроможності фермерських господарств. (2013)
Перегуда Є. Ф. - Використання трудових ресурсів у процесі диверсифікації виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств. (2013)
Пищик Ю. Д. - Основні напрями удосконалення управління сільськими територіями. (2013)
Рубан О. О. - Аналіз відповідності виробничого потенціалу орієнтирам сталого розвитку сільських територій регіону. (2013)
Сичова О. Д. - Сучасні напрями підвищення ефективності землекористування сільськогосподарськими підприємствами в Україні. (2013)
Тужик К. Л. - Індикативне управління сталим розвитком сільськогосподарського підприємства з використанням відтворюювального підходу. (2013)
Ус С. І. - Критерії оптимальності розмірів та виробничої структури аграрних формувань. (2013)
Четверик О. В. - Формування стратегічних напрямків розвитку підприємств бурякоцукрового підкомплексу. (2013)
Яворська М. С. - Розвиток сільськогосподарської кооперації та її вплив на рівень життя сільського населення. (2013)
Ярославська О. П. - Теоретичні аспекти розширеного відтворення аграрних підприємств. (2013)
Вдович В. Г. - Сучасний стан виробництва органічної продукції в Україні., Черкаська І. С. (2013)
Вакулик В. В - Організаційно-правові підстави земської ветеринарної справи у Наддніпрянській Україні кінця XIX-початку XX століть і вплив місцевих умов на їх застосування, Самойлюк В. В. (2014)
Масликов С. Н. - Félis silvéstris cátus как объект ветеринарной деятельности, Вакулик В. В. (2014)
Gavrylin P. - Anatomo-topographic features of lymph nodes in the dromedary (Camelus dromedarius), Rahmoun D., Lieshchova M. (2014)
Гаврилін П. М. - Особливості макроскопічної структури лімфатичних вузлів свині свійської, Масюк М. О., Тішкіна Н. М. (2014)
Мирний О. М. - Закономірності морфогенезу кровотворних компонентів органів універсального кровотворення та імунного захисту в плодів свині свійської, Оліяр А.В. (2014)
Rahmoun D. - Glaucoma in dogs and its treatment with timolol, Dirmon Y. (2014)
Галузіна Л. І. - Стан білкового обміну у динаміці росту страусів за їх промислового вирощування на тлі застосування Гуміліду (2014)
Коляда С. Г. - Динаміка загальної ліполітичної активності у різних локаціях травного каналу страусенят за дії Гуміліду, Степченко Л. М. (2014)
Лисничая Е. Н. - Особенности исследования морфологического состава крови рептилий, Ефимов В. Г. (2014)
Кокарев А. В. - Динаміка факторів неспецифічного імунного захисту у молозиві свиноматок за дії препарату "Імунолак", Масюк Д. М. (2014)
Трокоз В. О. - Вплив гідрофільного екстракту із лялечок дубового шовкопряда на реактивність організму телиць (2014)
Швeцова О. М. - Вплив біологічно активної кормової добавки "Гумілід" на фізіологічний статус та продуктивні якості свиноматок, Степченко Л. М. (2014)
Антоненко П. П. - Профілактична ефективність кормової добавки рослинного походження "Фітопанк" за хвороб підшлункової залози у собак, Суслова Н. І., Єфімов В. Г., Приварніков К. Е. (2014)
Nedzvetskii V. - Thinner exposure disturbs neurospecific protein expression and leads to memory retention, Kirichenko S., Sukharenko H., Masiuk D., Baydas G. (2014)
Zazharskiy V. - Biologic properties of dissociative L – and forms of M. bovis, Davydenko P. (2014)
Недосєков В. В. - Вдосконалення методу оцінки інактивованих антирабічних вакцин, Нікітова А. П. (2014)
Ткаченко О. А. - Епізоотичний моніторинг сказу в Дніпропетровській області, Глебенюк В. В., Короленко Л. С. (2014)
Прокушенкова О. Г. - Гістологічна та імуногістохімічна діагностика хвороби Марека птиці (2014)
Шулешко А. А. - Болезнь Ауески у самки рыси. Клинический случай, Жорина Л. В. (2014)
Високос М. П. - Порівняльна оцінка впливу технологій і систем утримання на довголіття продуктивного використання корів голштинської породи зарубіжної селекції, Милостивий Р. В., Тюпіна Н. П. (2014)
Куцак Р. С. - Проблема контролю якості і безпеки свіжих овочів і фруктів в умовах продовольчих ринків міста Дніпропетровськ, Кунєва Л. В. (2014)
Олійник О. Б. - Аналіз захворювання коропових риб на крустацеози у рибницьких господарствах Вінницької, Київської та Черкаської областей, Матвієнко Н. М. (2014)
Шендрик Х. М. - Ефективність антигельмінтиків групи альбендазолу за стронгілоїдозу телят, Пономар С. І. (2014)
Гогитидзе Н. А. - Использование ферментно-пробиотических препаратов в кормлении поросят-сосунов, Калиниченко А. А. (2014)
Титул, зміст (2014)
Барна О. Н. - Основные подходы антиэйджинг медицины, Базилевич А. Я., Гетьман О. И., Корост Я. В. (2014)
Бондарчук С. В. - Анемія як обтяжуючий фактор серцево-судинної патології у пацієнтів похилого віку (2014)
Вознюк Л. А. - Взаємозв’язок ліпідних показників крові з результатами інструментальних досліджень, що верифікують атеросклероз (2014)
Галникіна С. О. - Роль вітаміну d у канцерогенезі шкіри (2014)
Дзерович Н. І. - Oсобливості будови тіла жінок в постменопаузальний залежно від індексу апендикулярної знежиреної маси (2014)
Исаева С. А. - Тяжесть течения климактерического периода и сердечно-сосудистая система женщины, Вовченко М. Н., Резник Л. А., Клименко Т. И. (2014)
Калашник Д. М. - Рівень стабільних метаболітів оксиду азоту у курців при хронічному обструктивному захворюванні легень, ішемічній хворобі серця та поєднаній кардіореспіраторній патології, Колеснікова О. М., Бондар Т. М. (2014)
Карпенко К. І. - Концептуальні підходи до вивчення гендерних відмінностей тривалості життя (2014)
Качур О. Ю. - Профілактика тютюнопаління як організаційний фактор зменшення потреби у променевих методах діагностики, Слабкий Г. О. (2014)
Крочак С. П. - Показники альгофункціональної активності та якості життя у жінок з гонартрозом залежно від структурно-функціонального стану кісткової тканини, Ткачук А. А., Григор’єва Н. В., Поворознюк В. В. (2014)
Кулемзіна Т. В. - Використання немедикаментозних методів у створенні освітніх оздоровчих програм, Красножон С. В., Криволап Н. В., Моргун Є. І., Cамойленко В. В. (2014)
Масік Н. П. - Пульмонологічна реабілітація хворих з хронічним обструктивним захворюванням легень (2014)
Михайлова Е. А. - Психообразовательные программы в системе профилактики рекуррентной депрессии у подростков, Проскурина Т. Ю. (2014)
Михайлова Е. А. - Профилактика депрессивных расстройств у подростков с ожирением, Беляева Е. Э. (2014)
Мусієнко А. С. - Мінеральна щільність та якість кісткової тканини. 10-річний ризик остеопоротичних переломів в українських чоловіків (2014)
Нагорная Н. В. - Пути профилактики психовегетативного синдрома у детей с соматической патологией, Дубовая А. В., Бордюгова Е. В. (2014)
Поворознюк В. В. - Гіперурикемія, індекс маси тіла та показники мінеральної щільності кісткової тканини у жінок в постменопаузальний період, Дубецька Г. С. (2014)
Поворознюк В. В. - Особливості будови тіла та мінеральна щільність кісткової тканини у жінок в постменопаузальний період, Дзерович Н. І. (2014)
Прилуцкий А. С. - Возможность подбора диеты исключения с помощью тест-систем для определения специфического ige к различным аллергенам, Лесниченко Д. А., Кузнецова Л. В. (2014)
Сметанина Е. И. - Фармацевтическое самоусовершенствование провизора как способ установления контакта с пожилым пациентом (2014)
Сметанина К. І. - Можливість виникнення побічних реакцій при застосуванні фітопрепаратів у комплексній терапії серцево-судинної патології (2014)
Слабкий Г. О. - Концептуальна модель профілактики порушень психіки та поведінки у сільського населення, Защик О. С. (2014)
Солєйко О. В. - Предиктори реабілітаційного потенціалу у пацієнтів із судинною дисфункцією на фоні недиференційованої дисплазії сполучної тканини, Осипенко І. П., Дерезюк Т. В. (2014)
Солєйко О. В. - Профілактика артеріальної гіпертензії у пацієнтів з ідіопатичним пролапсом мітрального клапана, Осипенко І. П. (2014)
Ткаченко В. І. - Якість життя пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу в умовах реформування системи охорони здоров’я в україні (2014)
Удодов В. В. - Основні напрями діяльності донецького обласного центру здоров'я з питань формування здорового способу життя населення області (2014)
Солейко Л. П. - Контроль когнітивних порушень у пацієнтів з гострим коронарним синдромом геронтичного віку (2014)
Яковлева О. А. - Минимальные дозы розувастатина при сердечной недостаточности требуют коррекции, Микула Е. М. (2014)
Мойсеєнко В. О. - Вікові порушення секреторно-екскреторних та фільтраційних процесів у нирках, Никула Т. Д., Алєксєєва Н. Г. (2014)
Барна О. М. - Поширеність факторів ризику серцево-судинних захворювань у пацієнтів літнього віку, Гойда Н. Г., Корост Я. В. (2014)
Коляденко К. В. - Використання досвіду кінця xix – початку xx століть щодо системи перебудови дерматовенерологічної служби в Україні (2014)
Свистільник В. О. - Кетогенна дієта – метод лікування рефрактерних форм епілепсії у дітей (2014)
Лазарева С. А. - Активность химазы у больных ишемической болезнью сердца, осложненной сердечной недостаточностью, Шушляпин О. И., Шумова Н. В., Кожин М. И., Борзова Е. Ю., Рынчак П. И., Титова А. Ю. (2014)
Кошмеринська А. М. - Сучасне медикаментозне лікування запальних захворювань статевих шляхів, спричинених мікст-інфекцією (2014)
Трачук Л. Є. - Трансформація способу життя, оптимізація комплаєнсу та психокорекція пацієнтів з артеріальною гіпертензією (2014)
Сікало Ю. К. - Особливості психічного стану хворих на ревматоїдний артрит: зв'язок з рівнем мелатоніну та показником фактора некрозу пухлини альфа крові, Станіславчук М. А. (2014)
Радзівон С. М. - Адміністративно-правове регулювання спеціального догляду повітряних суден цивільної авіації україни (2012)
Череватюк В. Б. - До проблеми конфліктів у сфері авіації (2012)
Юрченко М. В. - Генезис розвитку організаційно-правових форм управління авіаційним транспортом України в радянський та пострадянський час (2012)
Атаманчук І. В. - Поняття та елементарна будова механізму процесуально-правового регулювання (2012)
Корнієнко А. А. - Принцип невідворотності юридичної відповідальності: історичний екскурс (2012)
Пильгун Н. В. - Реалізація принципу верховенства права як необхідна умова побудови правової держави, Рощук М. В. (2012)
Тимченко А. П. - Організаційно-правові основи діяльності працівників міліції України по відновленню законності і правопорядку на звільненій від німецьких загарбників території у 1943–1945 рр. (2012)
Філик Н. В. - Особливості правотворення в діяльності судових органів, Калістратов О. О. (2012)
Галай А. О. - Історія становлення та розвитку громадської доброчинної діяльностІ (2012)
Дутка М. Т. - Функціональний аспект муніципально-правових норм (2012)
Калюжний К. Р. - Сутність інформаційних прав людини в науці інформаційного права (2012)
Новицька Н. Б. - Адміністративна відповідальність за правопорушення в сфері захисту суспільної моралі (2012)
Олійник О. В. - Державна політика інформаційної безпеки України (2012)
Рустамзаде Айхан Х. о. - Конституционный суд азербайджанской республики (2012)
Вишновецький В. М. - Проблеми правореалізації у сфері працевлаштування молоді в Україні, Поліщук Л. І. (2012)
Омельченко Г. В. - Проблематика охорони фотографічних творів нормами авторського права, Вітковська Ю. В. (2012)
Сопілко І. М. - Технічні засоби захисту авторських прав в мережі інтернет: проблематика використання, Пономаренко О. В. (2012)
Старицька О. О. - Проблемні питання правового регулювання діяльності об’єднань співвласників багатоквартирного будинку, Польська М. О. (2012)
Федорченко Н. В. - Загальна характеристика договору на готельне обслуговування (2012)
Бутрин Н. С. - До питання про корпоративні спори та їх підвідомчість (2012)
Козирєва В. П. - Правове регулювання керуючого іноземною процедурою банкрутства в Україні, Гаврилішин А. П. (2012)
Корчак Н. М - Судова практика як форма забезпечення правопорядку у сфері конкуренції (2012)
Малишева М. Х. - Кодифікація господарського законодавства у сфері ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (2012)
Нашинець-Наумова А. Ю. - Проблеми правового регулювання доступу до конфіденційної інформації на підприємстві (2012)
Боднарчук О. Г. - Адміністративно-правова заборона як засіб протидії корупції в державній кримінально-виконавчій службі України (2012)
Дем’яненко Ю. І. - Кримінальна відповідальність за порушення недоторканності приватного життя: аналіз нової редакції ст. 182 кк України (2012)
Доляновська І. М. - Загальносоціальне попередження експлуатації дітей в Україні: основні риси та шляхи подолання проблем (2012)
Шкуратенко О. В. - Сучасні інтерпретації поняття кримінальної субкультури (2012)
Яремко О. М. - Інститут кримінальних проступків у контексті гуманізації кримінальної юстиції сучасної україни, Ониськів І. О. (2012)
Сопілко І. М. - Участь у конференціях,науково-практичних семінарах, круглих столах як дієва форма наукової роботи в університеті, Череватюк В. Б. (2012)
Калюжний Р. А. - Криміналістичне дослідження розслідування злочинів міжнародного характеру (2012)
Кресін О. В. - Науково-практичний семінар "Рада Європи: проблеми реформування" (2012)
Толкованов В. - Інноваційні інструменти та прилади для вдосконалення національної системи підготовки українських державних службовців та місцевих органів самоврядування (2012)
Ємельянов В. М. - Основні аспекти механізму наближення законодавства України з питань оподаткування до стандартів Європейського Союзу, Косенчк С. І. (2012)
Якубовський Я. - Колективні дії користувачів інтернету – нова якість у політичній комунікації? Приклад Польщі та України (2012)
Євтушенко О. Н. - Глобалізація політики та перспективи її розвитку в сучасних умовах, Андріяш В. І. (2012)
Коваль Г. В. - Роль студентського самоврядування в реалізації державної молодіжної політики (2012)
Філіпова В. Д. - Модернізація державної політики в галузі освіти України (2012)
Шкіца І. М. - Стан та перспективи українсько-польського транскордонного співробітництва в контексті візової політики Європейського Союзу (2012)
Іванов Д. В. - Проблеми розвитку єврорегіонів в Україна (2012)
Слабих Д. М. - Особливості процесів європеїзації в Республіці Польща (2012)
Палагнюк О. В. - Необхідність реформування та подальшого вдосконалення державної політики України у сфері протидії злочину "торгівля людьми" (2012)
Картузов К. М. - Державне управління бібліотеками навчальних закладів: проблеми та перспективи (на прикладі м. Миколаїв) (2012)
Ібрагімова А. А. - Взаємодія органів виконавчої влади зі ЗМІ та напрями її дієвого налагодження (2012)
Бадалова О. С. - Реформа державної виконавчої служби України – шлях до створення правової держави (2012)
Плевак С. М. - Трансформація системи державного управління Республіки Польща (2012)
Орцева О. С. - Формування механізмів реалізації державної політики у сфері розвитку громадянського суспільства в Україні (2012)
Верба С. М. - Державне регулювання діяльності кадрових служб органів виконавчої влади в Україні (2012)
Гавінська О. І. - Легітимаційний потенціал взаємодії органів публічної влади та засобів масової комунікації на місцевому рівні (2012)
Сиченко В. В. - Розробка заходів антикорупційної діяльності для забезпечення економічної безпеки держави (2012)
Сиченко О. О. - Динамічні процеси та властивості глобального регулювання соціальної політики (2012)
Линник С. О. - Напрями реалізації в Україні європейської стратегії ВООЗ щодо профілактики та боротьби з неінфекційними захворюваннями (2012)
Трусов С. І. - Механізми взаємодії органів державної влади з громадськістю в управлінні митною справою (2012)
Кийда Л. І. - Застосування процедури спрощеного митного контролю до підприємств-суб’єктів ЗЕД (2012)
Іванова К. В. - Концептуальні підходи до формування стратегічного управління митною справою (2012)
Критенко О. О. - Розвиток державного регулювання системи закупівель за бюджетні кошти (2012)
Слабінська О. - Інвестиційні ресурси фінансування соціальної інфраструктури адміністративно-територіальних одиниць (2012)
Титовська Т. В. - Ліцензування медичної практики як форма державного контролю в галузі охорони здоров’я: концептуальні засади і практичні наслідки (2012)
Возний С. - Основні напрями (чинники, механізми та технології) підвищення дієздатності місцевих громад (2014)
Гладкий М. А. - Роль держави в підтримці розвитку сфери послуг (2014)
Дейненко О. Т. - Правові колізії забезпечення науковців додатковою житловою площею (2014)
Євтушенко О. Н. - Теоретичні аспекти джеррімендерінгу як особливого методу утворення виборчих округів, Карабіло О. І. (2014)
Карташов Є. Г. - Екологічний фактор у системі державного управління стійкістю регіонів (2014)
Коваль Г. В. - Особливості військово-патріотичного виховання в Україні (2014)
Козлова Л. В. - Нормативно-правові засади взаємодії органів місцевого самоврядування з органам виконавчої влади (2014)
Криволапчук М. В. - Зарубіжний досвід становлення та розвитку професійно-технічної освіти (2014)
Круглов М. П. - Науково-методичні підходи до формування державної політики сталого розвитку регіонів (2014)
Малікіна О. А. - Адміністративні послуги: сутність, ознаки, класифікація та місце в системі державного управління, Фуртатов В. С. (2014)
Нікітенко С. В. - Проблеми сучасного кадрового менеджменту органів управління фізичною культурою та спортом в Україні (2014)
Олійник В. В. - Сприяння реалізації функцій післядипломної освіти як завдання державного управління (2014)
Орцева О. С. - Поняття та основні види механізмів формування та реалізації державної політики у сфері розвитку громадянського суспільства (2014)
Палагнюк Ю. В. - Моніторінг громадської думки щодо європейської інтеграції України як механізм реалізації державної євроінтеграційної політики (2014)
Плевак С. М. - Теоретичні засади проблеми трансформації системи органів державної влади Республіки Польща (2014)
Сімак С. В. - Світовий досвід організації державно-приватного партнерства (2014)
Стоян О. Ю. - Світовий та вітчизняний досвід реалізації механізмів державного регулювання розвитку відновлюваної енергетики: основні тенденції розвитку та перспективи (2014)
Тимофєєв С. П. - Урахування громадської думки під час впровадження державної політики (2014)
Томлін-Татаренко В. Б. - Правомірність та ефективність публічної адміністрації: поняття адміністративної процедури (2014)
Тухтарова Т. К. - Концептуальні засади цільового програмування в державному управлінні (2014)
Шатун В. Т. - Оцінювання та атестація державних службовців у руслі європейського і світового тренду (2014)
Шевчук В. В. - Підходи до реалізації механізмів державного регулювання інноваційного розвитку системи охорони здоров’я України (2014)
Штирьов О. М. - Взаємодія елементів системи місцевого самоврядування на муніципальному рівні: зарубіжний досвід та національні особливості (2014)
Міщан О. О. - Напрями вдосконалення механізмів впливу громадськості на прийняття управлінських рішень на місцевому рівні (2014)
Антонова Л. В. - Стратегічні пріоритети розвитку державного регулювання будівельної галузі економіки України (2014)
Садковий В. П. - Болонський процес як один з напрямів державного реформування освіти (2014)
Ємельянов В. М. - Інструменти формування та реалізації регіональної політики України (2013)
Кальниш Ю. Г. - Проблеми та перспективи європейської інтеграції соборної України (2013)
Сорока С. В. - Взаємодія уряду та парламенту в законодавчому процесі країн Європейського Союзу (2013)
Загороднюк С. В. - Психолого-педагогічні передумови організації навчального процесу в системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців (2013)
Головко-Гавришева О. І. - Правові аспекти співробітництва між Європейським Союзом і причорноморськими країнами (2013)
Асанова А. А. - Готовність інститутів громадянського суспільства до демократії участі (2013)
Багмет М. О. - Пріоритети реформування державної міграційної політики України в умовах загальноєвропейського співробітництва, Палагнюк О. В. (2013)
Коваль Г. В. - Роль молодіжних громадських організацій у формуванні та реалізації державної молодіжної політики (2013)
Картузов К. М. - Реформування бібліотечної статистики як механізм модернізації системи державного управління бібліотечною справою в Україні (2013)
Нікітенко С. В. - Організація управління заняттям фізичною культурою та спортом в Україні місцевими органами влади (2013)
Парамонов Є. Ю. - Перші кроки на шляху до побудови в Україні механізму державного регулювання захисту прав дітей (2013)
Павлов К. В. - Патоинституты и патоинституционализм и модернизация российской экономики (2013)
Кузьменко Л. В. - Конвергенція ринку праці в країнах ЄС (2013)
Адубецька Н. В. - Загальні принципи формування та реалізації причинно-наслідкового взаємозв’язку функцій держави та механізмів державного управління (2013)
Андріяш В. І. - Особливості громадської діяльності національних меншин як прояв інституціоналізації етнополітчних відносин (2013)
Глубоченко К. О. - Особливості застосування технологій проектного менеджменту в галузі місцевого самоврядування (2013)
Бадалова О. С. - Державна виконавча служба за часів Київської Русі (2013)
Палагнюк Ю. В. - Особливості формування договірно-правового механізму співробітництва України та ЄС (2013)
Оленковська Л. П. - Проблеми інституційного забезпечення інтеграційних процесів у місцевому самоврядуванні України (2013)
Шаповалова В. М. - Конвергенція інвестиційних процесів країн ЄС та України (2013)
Дерега В. В. - Концептуальні засади державної сімейної політики (2013)
Хоржевська І. М. - Професіоналізм та професійний розвиток особистості (2013)
Бондар О. С. - Щодо вдосконалення правового механізму звільнення працівників за невідповідність обійманій посаді (2013)
Косенчук С. І. - Правове забезпечення податкового регулювання господарської діяльності в сучасних умовах та перспективи удосконалення (2013)
Козлова Л. В. - Особливості міжрівневої взаємодії в органах місцевого самоврядування (2013)
Максак Г. А. - Диверсифікаційна політика Європейського Союзу у формуванні енергетичної безпеки України (2013)
Скиба Т. Ю. - Аналіз стану і тенденції розвитку вищої освіти в Україні (2013)
Євтушенко О. Н. - Рецензія на монографію кандидата політичних наук, доцента Андріяш Вікторії Іванівни "Державна етнополітика України в умовах глобалізації" (2013)
Бахрушин В. Є. - Застосування методів багатокритеріального прийняття рішень при відборі абітурієнтів, Бахрушин А. В. (2014)
Білокопитова М. В. - Особливості програмних засобів персоналізації навчального процесу (2014)
Бомба А. Я. - Методи комплексного аналізу при моделюванні трифазної фільтрації в нафтогазових пластах, Ярощак С. В. (2014)
Верлань А. Ф. - Математическое моделирование нелинейных процессов динамики вязкоупругих пластин в потоке газа, Худаяров Б. А. (2014)
Верлань Д. А. - Некоторые особенности численной реализации нелинейных интегральных моделей динамических объектов, Протасов С. Ю. (2014)
Власюк А. П. - Чисельне моделювання масоперенесення сольових розчинів у ненасичених шаруватих ґрунтах, Цвєткова Т. П. (2014)
Громик А. П. - Моделювання коливних процесів у кусково-однорідному клиновидному суцільному циліндрі (2014)
Іванюк В. А. - Комп'ютерна реалізація детермінованого способу ідентифікації інтегральних моделей нелінійних динамічних об’єктів, Понеділок В. В., Грищук В. А. (2014)
Ирмухаметова Р. М. - Организация программных средств диагностической обработки сигналов акустической эмиссии, Наконечная О. А. (2014)
Коновал В. С. - Реалізація інтегрального методу для аналізу стійкості електроенергетичних систем, Мороз В. І. (2014)
Костьян Н. Л. - Основные формы и особенности явных интегральных динамических моделей (2014)
Медвідь Н. В. - Математичне моделювання впливу на надлишкові напори наявності зони вимиву в ґрунтовій греблі з водоводом, Мартинюк П. М. (2014)
Мороз В. І. - Аналіз реалізацій методів визначення кута при обробці сигналів з індукційних давачів кута, Болкот П. А., Снітков І. Ф., Снітков К. І. (2014)
Мосенцова Л. В. - Моделирование процессов и систем компьютерной интерпретации экспериментальных зависимостей с использованием метода модельных экспериментов (2014)
Нікорюк М. С. - Розробка алгоритму зміни напруги задатчика інтенсивності системи автоматичного керування електропривода бурової лебідки ЛБ 650 Е, Карпенко В. М. (2014)
Оксентюк В. М. - Синтез контуру оптимального релейного регулювання швидкістю для великого оптичного телескопа (2014)
Павлов О. А. - Задача складання розкладу виконання завдань паралельними приладами з метою мінімізації максимуму відхилення від директивного терміну моментів завершення приладами усіх завдань, Жданова О. Г., Сперкач М. О. (2014)
Паранчук Я. С. - Оптимальна стабілізація координат електричного режиму дугової сталеплавильної печі на основі нечітких регуляторів, Паранчук Р. Я., Цяпа В. Б., Яцута С. Ю. (2014)
Петрик М. Р. - Моделювання та ідентифікація параметрів процесів дифузійного перенесення в багатошарових оксидних наноплівках, Михалик Д. М., Шинкарик М. І., Петрик О. Ю., Бабій Н. В. (2014)
Положаєнко С. А. - Математичне моделювання процесів первинної переробки сирих вуглеводнів, Григоренко Ю. В. (2014)
Федорчук В. А. - Дослідження динаміки нестаціонарних теплових процесів із симетричними граничними умовами методом перерізів, Махович О. І. (2014)
Furtat Yu. O. - Of some approaches to the personalized user interface organization in automated systems, Diachuk O. A. (2014)
Ходневич Я. В. - Модельний аналіз інтенсивності водного потоку при оцінці деформацій русла в місці обтікання донних гряд (2014)
Чмырь И. А. - Моделирование активного агента эротетического диалога (2014)
Щербовських С. В. - Математична модель надійності для аналізу причин непрацездатності системи із складним загальним навантажувальним резервуванням (2014)
Відомості про авторів (2014)
Ємельянов В. М. - Державне управління пожежною та техногенною безпекою підприємств на початку організації їх господарської діяльності, Петров П. П. (2013)
Багмет М. О. - Реалізація проекту "Наукове забезпечення впровадження європейських соціальних стандартів у південному регіоні України" (2013)
Коваль Г. В. - Теорія та історія державної молодіжної політики (2013)
Шатун В. Т. - Кризи у системі державного управління (2013)
Попова Г. Л. - Фактори, що впливають на формування іміджу та ефективність розвитку управлінської компетентності державних службовців (2013)
Стоян О. Ю. - Основні особливості державного регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні та методи його удосконалення (2013)
Ібрагімова А. А. - Проблеми забезпечення автономії місцевого самоврядування спроможних територіальних громад на прикладі Миколаївської області (2013)
Шевчук В. В. - Еволюція поняття "інновація" у контексті модернізації державного регулювання розвитку системи охорони здоров’я України (2013)
Орцева О. С. - Еволюція ідеї громадянського суспільства: від витоків до сучасності (2013)
Тимофєєв С. П. - Особливості взаємодії державного управління та громадської думки (2013)
Томлін-Татаренко В. Б. - Інформаційні технології в державному управлінні (2013)
Поп’юк Л. В. - Професіоналізація муніципальної служби як складова формування позитивного іміджу влади та підвищення якості надання адміністративних послуг (2013)
Репешко П. І. - Система державних органів та установ у сфері захисту прав інтелектуальної власності в Україні (2013)
Бадалова О. С. - Виконавче провадження Російської Імперії в феодально-кріпосницькому періоді (2013)
Мазепа К. М. - Механізми державного регулювання процесу соціальної інтеграції випускників вищих навчальних закладів на ринку праці України (2013)
Баришніков С. В. - Чинники успішності публічного виступу сільського голови (2013)
Криволапчук М. В. - Історія становлення та розвитку системи професійно-технічної освіти України (2013)
Шипілов В. А. - Вдосконалення безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем в єдності вирішення деяких проблем життя суспільства (2013)
Мельник С. В. - Старі та нові проблеми сфери підготовки кадрів в Україні (2013)
Герганов Л. Д. - Національні особливості формування професійної компетентності в поєднанні з обізнаністю в інформаційній безпеці плавскладу України для забезпечення конкурентоспроможності їх на світовому ринку праці (2013)
Фоміна Д. С. - Принципи Європейської хартії місцевого самоврядування 1985 року та інших міжнародно-правових актів щодо правової організації місцевого самоврядування (2013)
Штирьов О. М. - Управління людськими ресурсами як стратегічна перспектива розвитку державного управління (2013)
Титул, зміст (2014)
Барна О. М. - Всеукраїнський соціальний проект "60+ КАРДІО" –додаткові можливості освіти пацієнтів (2014)
Барна О. М. - Бета-блокатори – сучасні зважені позиції (2014)
Головач І. Ю. - Корекція анемічного синдрому у хворих із серцевою недостатністю (2014)
Кардашевская Л. И. - Рамиприл в лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний: от hope к новым возможностям (2014)
Романова Е. Н. - Подходы к лечению фибрилляции предсердий (в свете новых рекомендаций) (2014)
Титул, зміст (2014)
Бондарєв С. І. - Обґрунтування математичної моделі розрахунку тривалості оборотного рейсу при виконанні міжнародних автоперевезеннях (2014)
Ovsiienko O. - Electron accelerator dosimetry in radiation therapy: photon backscattering, Budnyk M. (2014)
Аль-Рефаи В. А. - Модель конкуренции в системах типа "производитель-перекупщик”, Наумейко И. В. (2014)
Дидык Н. С. - Пакетная обработка фотографий в Adobe Photoshop с использованием сценария написанного на языке JavaScript, Бизюк А. В. (2014)
Дзюндзюк Б. В. - Освещенность – лабораторный практикум, Копылов Г. В. (2014)
Кузишин І. В. - Програмне забезпечення для підбору газового обладнання в інтернет-магазині, Павленко Є. П. (2014)
Гоц В. І. - Бетони на основі лужного шлакопортландцементу для монолітного будівництва: особливості складів і властивостей, Рунова Р. Ф., Руденко І. І., Ластівка О. В., Говдун Я. О. (2014)
Музыка Е. Н. - Планирование эксперимента в оптимизации синтеза ванкомицин-селективных "исскуственных рецепторов" (2014)
Тимченко Л. І. - Оброблення зображень плям лазерних пучків із застосуванням паралельно-ієрархічних мереж, Наконечна С. В. (2014)
Gurskyi P. - Study of gelatin influence in product resipe that structured on the activation energy, Prasol D. (2014)
Прасолов Є. Я. - Вплив параметрів і режимів роботи фрезерного робочого органу на якість міжрядної обробки ягідних культур, Крьока М. В., Левін В. В. (2014)
Taher Abdullah - Testing and analysis SDN technology (2014)
Лерман Л. Б. - Построение трансляционных матриц для неоднородных дифференциальных операторов, Породько Л. В. (2014)
Кондрашова Н. В. - Адаптивная система классификаторов МГУА, Павлов Ал. В., Павлов Ан. В., Павлов В. А. (2014)
Кругляк Ю. А. - Прогнозирование критических свойств фреонов с использованием новых инвариантов взвешенных графов, Передунова И. В. (2014)
Кулик В. А. - Рахунки та подвійний запис в умовах використання інформаційних технологій (2014)
Ясінський В. В. - Формування концепції антикризового управляння на вітчизняних підприємствах (2014)
Кірєєва С. С. - Експресія маркерних білків епітеліальних стовбурових та прогеніторних клітин: регуляторного ядерного білку p63 і цитокератинів СК5/14 у епітелії слизової оболонки порожнини рота при передракових станах та у осіб з групи ризику, Юрченко Н. П., Сидоренко М. В., Першко Н. Ю., Процик В. С. (2014)
Евчев Ф. Д. - Клинико-эндоскопическая семиотика оперированной и облученной гортани, Гаевский В. В. (2014)
Лукач Э. В. - Эндоскопические операции при раке гортани срединной локализации, Багирова И. М., Куренева Е. Ю., Покрышень Д. О., Шафинский О. В. (2014)
Паламарчук В. А. - Применение фрагмента вены в качестве эпиневральной муфты при первичной нейрорафии возвратного гортанного нерва в тиреоидной хирургии (2014)
Кокоркин Д. Н. - Использование имплантов из пористого политетрафторэтилена в реконструктивной хирургии среднего уха, Гусаков А. Д., Диденко В. Й. (2014)
Borysenko O. - Effect of the mastoid cavity and external auditory canal volume changes in sound transmission (2014)
Макарина-Кибак Л. Э. - Вибропластика как способ хирургической реабилитации пациентов со смешанной тугоухостью при хроническом гнойном среднем отите, Гребень Н. И. (2014)
Палій Г. К. - Дослідження чутливості збудників гнійно-запальних захворювань до сучасних антимікробних препаратів, Назарчук О. А., Назарчук Г. Г., Палій Д. В., Кордон Ю. В., Гончар О. О., Береза Б. М., Олійник Д. П., Задерей Н. В. (2014)
Журавлев А. С. - Микробиоценоз нёбных миндалин у больных с различными формами хронического тонзиллита, Мани Ханс, Демина Е. В. (2014)
Кизим В. В. - Ларингофарингеальный рефлюкс: клиника и диагностика. Сообщение І, Юренко Е. А. (2014)
Шкорботун Я. В. - Прогнозування можливості візуального контролю простору верхньощелепного синуса при ендоназальній ендоскопічній гайморотомії (2014)
Борзенкова И. В. - Аспергиллезно-кокцидиоидный верхнечелюстной синусит, Мирошниченко М. С., Плитень О. Н., Жолудева В. И., Мирошниченко М. М. (2014)
Пухлик С. М. - Применение "Тантум Верде®" при хронических фарингитах, Тагунова И. К., Богданов К. Г., Андреев А. В. (2014)
Молочек Ю. А. - Клінічна ефективність препарату "Іов-малюк" у дітей з аденоїдними вегетаціями, Куркова О. В. (2014)
Скобська О. Є. - Сучасні підходи до діагностики вестибулярних розладів (аналітичний огляд) (2014)
Шевченко Т. О. - Хірургічне лікування пацієнтів з хворобою Меньєра у історичному аспекті (2014)
Пам’яті Григорія Максимовича Титаря (2014)
Титул, зміст (2014)
Гликин М. А. - Поиск альтернативной каталитической технологии. Аэрозольный нанокатализ (2014)
Семенюк Н. Б. - Закономірності одержання та властивості наповнених гідроксіапатитом пористих композитів на основі полівінілпіролідону, Дудок Г. Д., Скорохода Т. В., Суберляк О. В. (2014)
Пивоваров А. А. - Получение нанодисперсных железосодержащих пигментов с использованием контактной неравновесной плазмы, Фролова Л. А., Цепич Е. Г., Воробьева М. И. (2014)
Музика К. М. - Метод теорії функціонала густини у дослідженні псевдо-іммунологічної специфічності штучного рецептора на меламін (2014)
Буртная И. А. - Экспериментальное определение возможных моделей диффузии во время первапорационного процесса в полимерных мембранах, Гачечиладзе О. О. (2014)
Ковальский Я. П. - Квантово-химическое исследование механизма реакции (4+2) -циклоприсоединения 2,3 диметилбута-1,3-диена и аллилметакрилата, Костив И. С., Маршалок О. И., Маршалок Г. А., Пыриг И. Ю. (2014)
Stetsenko M. - Determination of elastic constants of anisotropic heavy petroleum product using molecular dynamics simulation (2014)
Чепель Н. В. - Розроблення ароматичних композицій з ефірної олії шавлії мускатної для інкапсулювання гуміарабіком (2014)
Галстян А. Г. - Окисление изомерных гидрокситолуолов озоном в уксусном ангидриде (2014)
Железный В. П. - Исследование поверхностного слоя растворов диметилового эфира в три-этиленгликоле, Севастьянова Т. Д. (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, зміст (2014)
Удод В. М. - Разработка современных биоценотических методов контроля экологического состояния гидроэкосистем рек, Вильдман И. Л., Жукова Е. Г. (2014)
Петрова М. А. - Адсорбційне очищення мідевмісних стоків на бентоніті Язівського родовища сірки, Войтович М. О. (2014)
Шевченко О. О. - Моделювання ефективності роботи станції біологічного очищення стічних вод, Крупко В. А., Клінцов Л. М., Іванова І. М. (2014)
Ковач В. О. - Розробка математичної моделі для системи комплексного радіоекологічного моніторингу міста Дніпродзержинська (2014)
Флейшер Г. Ю. - Вплив азотвмісних сполук на процес помелу та фізико-механічні властивості цементів, Сокольцов В. Ю., Токарчук В. В., Свідерський В. А. (2014)
Матвєєва О. Л. - Дослідження характеру сорбції матеріалу на основі торф’яного мха роду Sphagnum, Бондарець Ю. В. (2014)
Петрова М. А. - Адсорбційно-бар’єрні властивості бентоніту Язівського родовища як матеріалу протифільтраційних екранів, Постнікова М. О., Степова К. В. (2014)
Вавулин П. А. - Расчет прогнозного техногенного риска промышленных объектов при эксплуатации, Бойко Т. В. (2014)
Петрушка І. М. - Інтенсифікація сорбції цезію комплексними природними сорбентами з рідких радіоактивних середовищ, Ятчишин Ю. Й., Петрушка К. І. (2014)
Белогуров В. П. - Разработка методологии интегрального оценивания экологического состояния территорий (2014)
Abstract and References (2014)
Черенько С. О. - Ототоксичні побічні реакції від протитуберкульозних препаратів та методи їх профілактики і лікування, Ігнатьєва В. І., Рева О. А. (2013)
Мельников О. Ф. - Сравнительная характеристика уровней иммуноглобулинов и антител к тканевым антигенам периферических нервов у больных акустической невриномой при различных методах лечения, Борисенко О. Н., Минина А. Ю. (2013)
Березнюк В. В. - Экспериментальное изучение сроков регенерации барабанной перепонки после различных видов лазерных тимпаностомий, Василенко М. Г., Усенко Т. В. (2013)
Голод О. М. - Порівняльна характеристика показників слуху на тони у дітей із змішаною приглухуватістю при негнійних та гнійних захворюваннях середнього вуха з випотом (2013)
Насретдинова М. Т. - Местное применение мази "Мирамистин-Дарница" с эндоауральной локальной аэрацией кислородом при консервативном лечении детей, больных хроническим гнойным средним отитом, Матниязов Г. А., Самиева Г. У. (2013)
Шидловська Т. А. - Комплексне лікування хворих зі стійкими функціональними дисфоній з вираженим гіпотонусом голосового апарата під контролем електрофізіологічних досліджень, Волкова Т. В. (2013)
Шидловська Т. В. - Характеристика вмісту основних біоритмів головного мозку у хворих з початковою сенсоневральною приглухуватістю на фоні різних судинних чинників (епізодичне підвищення АТ, ВСД по гіпертонічному типу, гіпертонічна хвороба І ступеня), Шидловська Т. А., Герасименко С. І., Римар В. В. (2013)
Троян В. И. - Клинико-функциональная характеристика гемодинамики в перихондрии щитовидного хряща у больных раком гортани T1-2N0M0 в периоперационном периоде, Синайко И. А., Костровский А. Н. (2013)
Пухлик Б. М. - Сучасні підходи до алерген-специфічної імунотерапії при алергічних захворюваннях органів дихання у дітей, Гогунська І. В., Корицька І. В., Бібікова Л. П., Яковенко О. К., Булеза Б. Я., Наумова О. О. (2013)
Гарюк Г. И. - Патогенетические аспекты хирургического лечения осложненных синуситов, Филатова И. В., Азизов Э. Г. (2013)
Думанский Ю. В. - Резорбция костных пластинок в зоне естественных соустий oколоносовых пазух при хроническом синусите, Боенко Д. С., Шлопов В. Г., Боенко С. К. (2013)
Акил Али Фарид - Роль препаратов морской воды в восстановлении физиологической активности слизистой оболочки полости носа при риносинуитах, Казаков В. Н., Селезнев К. Г., Окунь О. С. (2013)
Дєєва Ю. В. - Лікування хворих на хронічний гнійний гайморит препаратом "Цифран СТ", Василенко К. П., Бринза О. В. (2013)
Бариляк А. Ю. - Нетиповий віддалений метастаз раку гортаноглотки (2013)
Професор Кузьма Петрович Дерепа (до 90-річчя з дня народження) (2013)
Кузьма Микитович Веремеєєнко. До 90-річчя з дня народження (13.11.1922 – 28.02.2006) (2013)
Международный семинар по микрохирургии уха "Прогресс в отиатрии" (2013)
Лопушинський І. П. - Актуальні проблеми реформування державної служби в Україні на новому етапі державотворення (2010)
Корецький М. Х. - Умови глобалізації інституціональної сфери як фактор конкурентних переваг держави (2010)
Плохих В. І. - Теоретико-методологічні основи дослідження процесів глобалізації, Фуртатов В. С. (2010)
Палагнюк Ю. В. - Економічні аспекти інтеграції України до ЄС (у рамках дії Угоди про партнерство і співробітництво) (2010)
Мусієнко І. І. - Принципові відмінності системи освіти України від вимог Європейського простору вищої освіти (2010)
Приходько І. П. - Методика державної експертизи вищих навчальних закладів (2010)
Сорока С. В. - Вотум довіри парламенту в процесі формування уряду: досвід країн ЄС та Україна (2010)
Богданова Н. О. - Регіональні управлінські кадри як учасники трансформаційних процесів: професіоналізм або загрози некомпетентності (2010)
Глубоченко К. О. - Соціальні комунікації органів державної влади з молодіжною громадськістю щодо питань забезпечення першим робочим місцем, Донченко Т. О. (2010)
Матяж С. В. - Співпраця держави, громадських організацій і бізнесу у сфері меценатства в Республіці Польща (2010)
Ємельянов В. М. - Кадрове забезпечення органів державної влади та місцевого самоврядування в Миколаївській області, Верба С. М. (2010)
Репешко П. І. - Окремі питання управління судово-експертними установами в умовах їх реформування (2010)
Дацій О. І. - Напрями удосконалення механізмів управління інноваційною діяльністю в Україні (2010)
Іванова Т. В. - Сутність і результати взаємодії ринку та державного регулювання за умови зростання дефіциту ресурсів і деградації довкілля (2010)
Биркович Т. І. - Державна енергетична політика в контексті вимог зовнішнього світу (2010)
Горник В. Г. - Заходи державного регулювання інвестиційної діяльності у національному виробництві (2010)
Матійко С. А. - Орієнтація на відновлення відтворювального процесу у державній промисловій політиці (2010)
Темиргалієв Р. І. - Державний контроль загроз економічній безпеці регіону (2010)
Драган І. О. - Принципи державного управління процесом розширеного відтворення житлово-комунального господарства (2010)
Бова Т. В. - Пріоритети державної інноваційної політики на державному та регіональному рівнях (2010)
Бондарчук Н. В. - Законодавче забезпечення державної політики розвитку інноваційного потенціалу (2010)
Дацій Н. В. - Модель державної інвестиційної політики на засадах соціально орієнтованої ринкової економіки (2010)
Драган І. В. - Елементи державного механізму раціонального природокористування (2010)
Міщенко Д. А. - Аналіз методів державного регулювання аграрного сектора економіки України (2010)
Пельтек Л. В. - Концептуальні засади державного забезпечення умов економічного зростання й розвитку промисловості регіонів (2010)
Рудкевич І. В. - Структурно-інвестиційна політика держави в сфері зайнятості (2010)
Шевченко Н. О. - Напрями державного регулювання системи інноваційного забезпечення сільськогосподарських підприємств (2010)
Туболець І. І. - Механізми та інструменти муніципального фінансового контролю (2010)
Ситнік І. В. - Розвиток системи державного гарантування вкладів як засіб стабілізації банківського сектора України, Саєнко В. Б. (2010)
Цепенда І. Є. - Державна політика республіки Польща у переговорному процесі щодо отримання членства в НАТО (2010)
Title (2014)
Content (2014)
Semenikhina V. V. - Prospects for reformation of economic and legal mechanisms of subsoil use in Ukraine (2014)
Kologryvov Y. I. - Application of cyclically oriented forecasting: modern approaches to business management (2014)
Krivenko S. V. - Methodology of formation of modern oriented environmental management systems in waste management (2014)
Lazorko K. - Internal marketing and talent management as integral elements of employer branding strategies, Zajac M. (2014)
Kuznietsova K. O. - Preconditions and perspectives of Ukrainian energy market development (2014)
Prokopov O. A. - Role of judicial principles at consideration of businesses about offence of competition legislation (2014)
Shabanov V. A. - Economic and environmental evaluation of recreation units in residential districts of Samara by using total economic value method, Shabanovа A. V. (2014)
Kniazieva T. V. - Localization in the management of international ecological policy (2014)
Артамонова І. М. - Інтеграція соціальних мереж та Інтернет-ЗМК: вплив на соціалізацію споживачів сучасних медіа (2014)
Баранецька А. Д. - Медіакомунікація як специфічний вид соціокультурної взаємодії: до теорії питання (2014)
Бурлаков О. В. - Формування алгоритму інформаційної взаємодії органів місцевого самоврядування в Україні (2014)
Кухаренко А. Л. - Модель трансляції гуманістичних цінностей у навчально-виховному процесі освітньо-комунікаційного простору (2014)
Мельникова О. С. - Методи розповсюдження дисидентської комунікації як альтернативного джерела інформації (2014)
Моісєєва Н. І. - Історичні трансформації соціально-комунікаційної діяльності: етапи та механізми (2014)
Рижко О. М. - Парадигма європейських цінностей у віддзеркаленні українських ЗМІ (2014)
Савчин Ю. О. - Українсько-польські відносини на сторінках журналу "Будяк" (1921–1923 рр.) – провідна тематична лінія часопису (2014)
Блажеєвська Ю. М. - Геополітичні орієнтири України в історіософському баченні Юрія Липи (за матеріалами праці "Геополітичні орієнтири нової України"): журналістикознавчий аспект (2014)
Гиріна Т. С. - Дитяче радіомовлення України та країн близького зарубіжжя: методологія дослідження й напрями розвитку наукової думки (2014)
Горецька С. Д. - Методи й форми роботи редакцій українських періодичних видань при висвітленні теми наркоманії (2014)
Гурч Л. А. - Критерії ідентифікації авторської колонки в українському медіапросторі (2014)
Гусєва О. О. - Російский нарис 40–50-х років ХIХ століття (2014)
Дженжебір О. М. - Методика побудови кластерної моделі медіа-середовища на прикладі медій міста Бориспіль (2014)
Євдокименко І. М. - Публікації Софії Русової на сторінках журналу "Світло” з погляду журналістської та редакторської майстерності (2014)
Загороднюк В. Є. - Контент дитячого телевізійного каналу "Плюсплюс”: функціональне спрямування (2014)
Зражевська Н. І. - Критична парадигма досліджень медіакультури (франкфуртська школа) (2014)
Іваницька Б. В. - Господарсько-фахові видання ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст. В інформаційному полі Галичини: до проблем диференціації західноукраїнської преси (2014)
Костюк Ю. В. - Запорізьке FM-радіомовлення: від зародження до сьогодення (2014)
Костюк В. В. - Маніпулятивні методи в ЗМІ: історія та сучасність, Галич М. А., Ставицька А. Ю. (2014)
Монич Л. М. - Мистецтво портрета на сторінках літературно-художніх журналів "Кур’єр Кривбасу" та "Всевсіт" (2014)
Орєхов В. В. - Комунікативні завдання та засоби їх реалізації в газетному політичному дискурсі (2014)
Садівничий В. О. - Формування системи ветеринарної преси підросійської України в середині ХІХ – перших десятиліттях ХХ століття (2014)
Сипченко І. В. - Заводські багатотиражки в системі галузевої преси Сумщини 1930-х років (2014)
Сащук Т. І. - Аспекти реалізації актуальної соціальної проблематики в аналітичних публікаціях всеукраїнських суспільно-політичних видань "День" та "Дзеркало тижня" (2014)
Темченко Л. В. - Обласна громадсько-політична газета "Зоря" в контексті сучасної регіональної преси Дніпропетровщини (2014)
Трегуб А. М. - Експертна функція новітніх медіа: критерії ефективності (2014)
Усманова О. В. - Журнал "Дзвін" як тип літературно-мистецького видання другої половини ХХ – початку ХХІ століття (2014)
Чернявська Л. В. - Соціопросторові концепти мас-медійного дискурсу (2014)
Шутяк Л. М. - Особливості українського художнього репортажу в контексті "нового журналізму" (2014)
Бессараб А. О. - Буктрейлер як нове явище у сфері соціальних комунікацій (2014)
Миколаєнко А. Ю. - Книжкова продукція видавництва "Смолоскип" у рецепції ЗМІ (2014)
Березенко В. В. - Використання PR-інструментарію у сфері політичної комунікації (2014)
Глушкова Т. В. - Ембіент-реклама як засіб ефектного маркетингу (2014)
Голік О. В. - Класифікація видів реклами за критерієм етичності (2014)
Гусєв А. В. - Зв’язки з громадськістю у сфері спорту (2014)
Доценко К. О. - Ювелірні бренди України: рекламна комунікація в глянсовій пресі, Іванець Т. О. (2014)
Лященко А. В. - Трансформація реклами в умовах нових економічних відносин інформаційного суспільства (2014)
Мантуло Н. Б. - Гра та іграїзація в зв’язках із громадськістю (2014)
Подашевська Т. Л. - Іміджмейкерство як ефективний інструмент розв’язання політичних завдань (2014)
Раренко Л. А. - Основні тенденції використання 3-D-графіки в інтерактивних видах зовнішньої реклами (2014)
Соколова Ю. О. - Зростання ролі Інтернет-реклами як інструменту рекламного менеджменту, Яблуновська А. Ю. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Боклаг В. А. - Земельно-кадастрова система як інструмент державного управління земельними ресурсами в Україні (2014)
Гузенко Т. А. - Проблемні питання формування та реалізації державної комунікативної політики в Україні (2014)
Кіслов Д. В. - Імідж країни у просторі соціокультурних комунікацій (2014)
Козаченко Ю. П. - Концептуальні засади системи міжбюджетних відносин (2014)
Малінін В. В. - Дискурс ідентичності в наукових дослідженнях: західна парадигма (2014)
Мальцева І. В. - Інформаційне забезпечення процесу звернення громадян (2014)
Неліпа Д. В. - Розвиток професійної підготовки державних службовців на основі компетентнісного підходу (2014)
Яцкін В. І. - Проблеми понятійно-термінологічного забезпечення державної політики у сфері охорони праці (2014)
Анікеєнко В. М. - Механізм відтворення інноваційного потенціалу агропромислового комплексу України (2014)
Манзя М. В. - Розвиток мотиваційного механізму участі територіальної громади в місцевому самоврядуванні України (2014)
Мишко А. М. - Економічний механізм державного управління розвитком морських портів (2014)
Стефанова О. А. - Дієвість організаційно-функціонального механізму державного управління системою надання соціальних послуг: критичний аналіз (2014)
Тимошенко О. В. - Теоретичні підходи до визначення складових комплексного механізму державного регулювання підприємницької діяльності (2014)
Бабич О. Б. - Участь громадськості у формуванні та реалізації державної політики (2014)
Бікулов Д. Т. - Структура економічних ресурсів місцевих громад в Україні (2014)
Авраменко Т. П. - Державне управління системою охорони здоров’я в умовах системних змін в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку (2014)
Сокур Н. В. - Соціальна політика Європейського Союзу: перспективи та шляхи запровадження в Україні, Попова Л. В. (2014)
До уваги авторів (2014)
Титул, зміст (2014)
Кораблинова И. А. - Необходимость перехода к компетентностному управлению инфокоммуникационных компаний в современных условиях (2014)
Непокупна Т. А. - Вища педагогічна освіта і комерціалізація наукового знання: проблеми і суперечності, Степаненко С. В. (2014)
Махмод А. Ю. Е. - Многофакторные методы исследования глобальной конкурентоспособности стран MENA (опыт для Ливии) (2014)
Сєніна А. О. - Особливості та організаційний досвід надання адміністративних послуг у країнах ЄС (2014)
Тищенко О. П. - Державна кластерна політика в контексті формування інноваційної моделі розвитку національної економіки, Заніздра С. А. (2014)
Васильців Т. Г. - Узагальнення концептуальних положень організаційно-економічного механізму та інструментів державної структурної політики імпортозаміщення, Цап М. В. (2014)
Белевская О. А. - Рейтинг конкурентоспособности Украины и пути совершенствования государственной поддержки приоритетных отраслей (2014)
Коба В. Г. - Методичний підхід до оцінки інвестиційного потенціал підприємств внутрішнього водного транспорту, Горошко К. О. (2014)
Zdrenyk V. S. - Bibliographic Analysis of the Reference Sources on Accounting and Control of Financial Investments (2014)
Васильчук І. П. - Соціальні підприємства: особливості організаційно-правового устрою та фінансування діяльності (2014)
Мосін О. О. - Практичні аспекти вимірювання технологічного інноваційного потенціалу машинобудівного підприємства (2014)
Ковтун К. С. - Аналіз наслідків впровадження інновацій на підприємствах фармацевтичної галузі Харківської області, Велика О. Ю. (2014)
Диленко В. А. - Математическое моделирование интеграции экономик, Сабодаш Е. Л. (2014)
Вітлінський В. В. - Моделювання збутової електронної логістичної підсистеми з використанням нечіткої мережі Петрі, Мельник Г. В., Скіцько В. І. (2014)
Melnyk A. G. - Foresight Model of Innovation and Technological Development in Economic Systems (2014)
Блудова Т. В. - Моделювання економічного ризику для оцінювання рівня економічної безпеки регіонів, Черевко Д. Р. (2014)
Максюта В. В. - Прогнозні моделі продуктивності праці на торговельних підприємствах (2014)
Гангал Л. С. - Аналіз рівня ресурсозабезпеченості аграрних підприємств різних організаційно-правових форм і моделювання впливу основних виробничих факторів на фінансові-економічні результати діяльності суб’єктів господарювання (2014)
Манжура О. В. - Ефективність сільського господарства України як галузі національної економіки (2014)
Бужин А. А. - Совершенствование структуризации продукции сельского хозяйства (2014)
Кондратенко Д. В. - Концептуальні засади розвитку агрострахування в Україні (2014)
Бондаревська К. В. - Проблема цінового диспаритету та шляхи її вирішення в галузі АПК (2014)
Кучеренко С. А. - Порівняльний аналіз показників європейської соціальної політики, Балозян Д. Р. (2014)
Rad N. S. - Pension System and Social Standards: Socialization or Pragmatism (2014)
Августин Р. Р. - Оцінювання рівня тінізaції ринку праці України як передумова формування державної політики його детінізації (2014)
Yuryk Y. I. - The Labor Market of Ukraine: Yesterday, Today and Tomorrow, Konovalov Y. I. (2014)
Митрофанова А. С. - Роль організаційно-економічних відносин у взаємодії продуктивних сил і виробничих відносин (2014)
Свинчук А. А. - Фактори інтенсифікації та бар’єри розвитку соціальних підприємств (2014)
Гуріна І. В. - Удосконалення підходів до атестації лікарів, Бандура Д. Ю. (2014)
Касьмін Д. С. - Проблеми функціонування молодіжного сегменту ринку праці (2014)
Бурак Т. В. - Готельні мережі: еволюція та становлення (2014)
Євтушенко Д. Д. - Електронний бізнес, електронна комерція, Інтернет-торгівля: сутність та взаємозв’язок понять (2014)
Глинська А. Є. - Параметри часу в контексті управління результативністю організації (2014)
Попович А. В. - Матриця вибору стратегії реструктуризації підприємства (2014)
Чайка Т. Ю. - Проблемы формирования интегрального показателя конкурентоспособности товаров (услуг) (2014)
Денисюк О. В. - Концептуальні засади управління організаційним розвитком підприємства, Гаміє А. М. (2014)
Преображенська О. С. - Методичні рекомендації до управління економічною безпекою підприємства, Комарков Д. В. (2014)
Гаприндашвілі Б. В. - Енергозбереження як чинник підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств (2014)
Косова Т. Д. - Інформаційне забезпечення фінансового контролю на основі міжнародних стандартів обліку для державного сектора, Ангеліна І. А. (2014)
Ільчак О. В. - Облікові аспекти земельних відносин в умовах інтеграційних процесів (2014)
Капленко Г. В. - О вероятностном характере прогнозирования покупательского спроса на основе данных сплошного наблюдения (2014)
Войтенко О. М. - Теоретичні аспекти сутності ринку фінансових послуг (2014)
Паєнтко Т. В. - Акумулювання фінансових ресурсів фінансовими посередниками та його вплив на розвиток економіки, Сиротюк Ю. В. (2014)
Корнєєв М. В. - Удосконалення системи регулювання вітчизняного фінансового сектора в умовах фінансіалізації економіки (2014)
Пістун Т. Т. - Оцінка мультиплікативних ефектів у контексті аналізу впливу податкової політики на макроекономічні процеси (2014)
Семів Л. К. - Формування стратегії управління репутаційним капіталом банківських установ, Куценко К. В. (2014)
Марченко О. В. - Зниження ліквідності банківської системи як ключова проблема реалізації грошово-кредитної політики (2014)
Грищенко Т. В. - Сутність та структура фінансового потенціалу ринку цінних паперів, Івахненко І. С. (2014)
Vlasenko M. A. - Prospects for the Development of the Financial Sector of Ukraine in the Context of European Integration and Institutional Convergence (2014)
Телишевська Л. І. - Управління фінансовими ресурсами підприємства в межах його інвестиційної діяльності, Птащенко О. В., Бєлоус А. В. (2014)
Магдич І. П. - Аналіз впливу зміни грошових потоків на чутливість інвестиційної діяльності підприємства (2014)
Циган Р. М. - Аналітичні індикатори управління грошовими потоками підприємства: тактичний рівень (2014)
Партин Г. О. - Формування системи контролю за процесами залучення коштів на машинобудівні підприємства, Задерецька Р. І. (2014)
Попова Л. О. - Банківська конкуренція на депозитному ринку: оцінка та вплив на маркетинговий механізм, Тарасов І. Ю. (2014)
Berezovska H. I. - Foreign Models of Financial Regulation and Feasibility of their Usage in Ukraine, Kmit V. M. (2014)
Піддубна Л. В. - Використання комп’ютерних технологій в організації діловодства як фактор підвищення ефективності управлінської діяльності (2014)
Лазарева М. Г. - Новые инструменты портфельного анализа: матрица привлекательности (2014)
Мамонов К. А. - Визначення інтелектуального капіталу будівельних підприємств: підходи та особливості застосування, Пруненко Д. О., Грицьків Є. В. (2014)
Печенюк А. В. - Оцінка мотиваційної спрямованості науково-педагогічних працівників до професійного розвитку (2014)
Марченко К. С. - Господарське рішення в контексті перспектив сталого розвитку добувних підприємств (2014)
Вейсялли Фахраддин Ядигярь оглу - Понятие "смысла" в лингво-философских концепциях, Бабаев Джамиль Мамедага оглу (2013)
Козубай Л. І. - Архітектура міста Хмельницького як фактор формування системи культурних цінностей молоді (2013)
Трохимчук П. П. - Концепція ноосфери та поліметричний аналіз: проблеми взаємовпливу (2013)
Колосова Н. А. - Артефакт в ракурсе искусства и культурологии (2013)
Гребинник Л. В. - Специфика взаимовосприятия языкового образа страны в немецком и русском языковом сознании (2013)
Кудрявцева Н. С. - Теоретико-методологічні передумови формування поняття лінгвофілософської картини світу (2013)
Ковалевич И. О. - Полярная симметричность детского мышления и ее отображение в окказиональном словотворчестве (2013)
Нестерук-Володимирець О. В. - Психолінгвістичні аспекти діагностики комунікативної культури старшокласників (2013)
Ковалева Т. Г. - Креолизованный текст как средство развития социокультурной компетенции (2013)
Ніколенко А. Г. - Лінгво-культурологічні характеристики кінодискурсу американського гангстерського фільму (2013)
Сковородина С. В. - Проблемы определения границ диалогического единства в категориях стимула и реакции (2013)
Козубай В. І. - Універсальність лінгвокультурології (2013)
Качмар О. Ю. - Теоретичні засади лінгвокогнітивного та лінгвокультурологічного дослідження концепту management (2013)
Миколенко Т. М. - Сленгова об’єктивація фрейму "Відпочинок” (2013)
Сокур И. А. - Текстово-дискурсивный подход к анализу научно-гуманитарного исследования (2013)
Карнаух А. В. - Метафорична модель "чуже – це хаос" у текстопросторі англомовного фентезі (лінгвокультурологічний аспект) (2013)
Ананко Т. Р. - Стратегії аргументації у корпоративному дискурсі (2013)
Землякова Е. А. - Использование паралингвистических средств в комментариях англоязычных корпоративных блогов, Коляда В. В. (2013)
Карпенко У. А. - Названия животных, восходящие к первокорням (2013)
Литвин О. Є. - Information in emotive and emotional English discourse (2013)
Кощова А. В. - Сучасні лінгвістичні підходи до інтерпретації художнього тексту (2013)
Полюгова Е. В. - Использование инвективной лексики в политических текстах (на примере агитационных материалов избирательной кампании партии ЛДПР в Областную Думу Законодательного собрания Свердловской области 2010 года) (2013)
Браїлко Ю. І. - Відтеонімні прикметники як важливий стилістичний засіб українського поетичного мовлення II половини ХХ століття (2013)
Попко Т. Г. - Особенности формирования культурно-языковой компетенции у взрослых (на примере французского языка) (2013)
Полякова Т. М. - Лингвокультурологическое исследование русского художественного текста (на материале произведений А. И. Куприна) (2013)
Сквіра Н. М. - Антагоністичність у літературі. До питання про літературний канон (2013)
Сацюк О. В. - Слов'яно-румунські мовні контакти: загальна характеристика (2013)
Марченко Н. В. - Міжкультурна та медійна компетенція особи в сучасній концептуальній та мовній картині (2013)
Матова Ю. В. - Метафора профессиональной деятельности в современном русском языке (2013)
Косович О. В. - Типологiя гiбридних неолексем в рамках теорiї неологiї (2013)
Драпак О. З. - Фонетико-графічні характеристики лексичного складу української мови пострадянського періоду (2013)
Баринова О. В. - Аналитические колоративы в русском языке (2013)
Казимирова І. А. - Ономастична термінологія української мови в аспекті проблеми гармонізації (2013)
Корнєва Н. А. - Функціонування оцінних лексичних одиниць у тексті наукової рецензії (на матеріалі німецької мови) (2013)
Кралевич Н. В. - Cпецифика градации признака, выраженного абстрактным именем (на материале русского, китайского и английского языков) (2013)
Хвесько С. Г. - Усечение как морфонологическое средство отсубстантивной деривации существительных с суффиксом -ств- (на материале белорусского языка), Гордей Н. Н. (2013)
Цехмейструк О. Г. - Функціонування складних мовленнєвих актів у староукраїнських ділових документах (2013)
Мазепова О. В. - Опозиція "свій–чужий" у перській мовній свідомості (на матеріалі фразеології перської мови) (2013)
Ковтун В. В. - Семантична характеристика прикметника Чорний у діалектному тексті (на матеріалі українських східнослобожанських говірок) (2013)
Величко Н. М. - Особливості звертання в університетському і науковому середовищі (на матеріалі німецької та англійської мов) (2013)
Цебровская Т. А. - Этнонимы как средство демаркации вариантов английского языка (2013)
Вакулич М. - Двоосновні литовські імена в українському антропоніміконі (на матеріалі "Словника староукраїнської мови XIV-XV ст. ") (2013)
Борщевський С. В. - Доіндоєвропейський субстрат слов’янських, германських та романських мов і його позамовна база (2013)
Петренко С. В. - Аксіологічні особливості літературно-критичних жанрів медійного дискурсу (на матеріалі англійської мови) (2013)
Левченко Н. О. - Заголовний комплекс сайту як один із основних компонентів створення іміджу англомовного мистецтвознавчого онлайн-видання (2013)
Новак В. С. - Свадебная обрядность белорусов (на матери але фольклора Ветковского р-на Гомельской области) (2013)
Оляндер Л. К. - Музыка в структуре художественно-философской системы Ярослава Ивашкевича (2013)
Shopin P. Y. - The myth of language in G. B. Shaw ’s Pygmalion (2013)
Баранова І. О. - Літературна традиція як діалогічне розуміння міжлітературних зв ’язків (родо-жанровий та стильовий аспекти) (2013)
Авдейчик Л. Л. - Софийная основа пейзажной лирики В. С. Соловьева (2013)
Анапреєнко Н. Я. - Фольклорний компонент в творчості Б. Лесьмяна (на прикладі балади "Дусёлак"/"Dusiołek") (2013)
Гук І. В. - Історизм у творчості І. Франка та М. Гоголя (на матеріалі повістей "Захар Беркут" і "Тарас Бульба") (2013)
Карпенко С. Д. - Проблематика досліджень української народної казки у вимірі слов’янських культур (2013)
Хоминич Г. И. - Эпитетные структуры в тексте тропеического характера (2013)
Пирошенко С. Ю. - Субъектная организация лирики И. Анненского (2013)
Чернуха А. О. - Поема Ігоря Муратова "Сповідь солдата": проблема історичної пам’яті (2013)
Ачкан Л. С. - Художнє трансформування архетипу землі у творчості Н. Білоцерківець (2013)
Гречаникова Е. Л. - Специфика реализации темы Великой Отечественной войны в русской советской литературе конца 1970-х – 1980-х гг. : патриотизм и псевдопатриотизм, категория памяти (на примере прозы Б. Васильева) (2013)
Даценко В. В. - Шляхи моделювання художнього простору і часу в американській літературі ХХ ст. (на матеріалі творів Ф. С. Фіцджеральда і Теннессі Вільямса) (2013)
Макєєв О. О. - "Фальшивомонетники” Андре Жіда як інваріант "Mise en abyme” (2013)
Сігаева С. А. - Вобразы-архетыпы антычнай міфалогіі ў паэзіі Уладзіміра Жылкі (2013)
Остапчук В. В. - Новела Г. Сенкевича "Czy ci najmilszy?" і біблійна притча про блудного сина: компаративний вимір (2013)
Лівіцька О. В. - Системність епітетних структур у збірці Т. Еліота "Prufrock and other observations” (2013)
Адаменко О. В. - Механізм метафоричного зображення ґендерно маркованих стереотипів (на матеріалі англомовного любовного роману) (2013)
Козачук К. О. - Право в історіософії роману П. Куліша "Чорна рада" (2013)
Григоренко Е. С. - Иван Франко и роман И. С. Тургенева "Новь" (2013)
Коломієць Л. В. - Перекладачі 1920-30-х років – видатні державно-громадські діячі Української народної республіки: повернення із забуття (2013)
Циган Л. В. - Принципи формування усної перекладацької компетентності (2013)
Коваленко А. К. - Жанрово-стилістичні домінанти інтерв'ю: перекладознавчий аспект (2013)
Kincans V. - Narrative. Pedagogical potential of narrative in education (2013)
Зеленська О. П. - Культурологічні можливості аудіювання на заняттях з англійської мови у ВНЗ МВС України (2013)
Дементьева Т. Г. - Аутентичные материалы как средство приобщения к культуре страны изучаемого язика (на примере видеофильмов) (2013)
Тарасенко О. Д. - Методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)” у вищих військових навчальних закладах (2013)
Барысенка В. У. - Камунікатыўны падыход пры навучанні беларускай мове як замежнай (2013)
Ячник Л. М. - Стихотворение "Прямая речь" Александра Кушнера в контексте поэтического цитирования (2013)
Ганзицька Т. С. - Судова гілка влади в механізмі забезпечення ґендерного паритету в українському суспільстві: теоретико-правовий аналіз (2014)
Демченко Ю. В. - Зарубіжний досвід формування публічної служби (2014)
Слабко С. М. - Мотивація як правова категорія (2014)
Гамбург І. А. - Розпорядження товарами та транспортними засобами, які не підлягають реалізації, за митним законодавством України (2014)
Кондратенко В. М. - Місце гласності та відкритості серед принципів адміністративного судочинства України (2014)
Телійчук В. Г. - Способи вчинення злочинів у сфері використання електронно-обчислюваних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку та заходи протидії (2014)
Чернадчук В. Д. - Заходи впливу Національного банку України за порушення банківського законодавства: поняття та види (2014)
Маріхін К. В. - Історіографія проблеми виникнення спрощеної системи оподаткування (2014)
Наголюк О. Є. - Актуальні питання вдосконалення бюджетних повноважень органів місцевого самоврядування в Україні (2014)
Трипольська М. І. - Особливості закріплення суб’єктивної сторони податкового правопорушення в Податковому кодексі України (2014)
Апаров А. М. - Окремі питання вдосконалення державного регулювання господарської діяльності, Павленко Т. А. (2014)
Орлова І. М. - Участь держави в господарських зобов’язаннях (2014)
Абакумова Ю. В. - Проблеми криміналізації та декриміналізації суспільно небезпечних діянь в умовах політики у сфері гуманізації Кримінального законодавства України (2014)
Кричун Ю. А. - Теоретичні положення визначення поняття та змісту правового статусу засуджених до позбавлення волі (2014)
Леоненко Т. Є. - "Нові релігійні групи" (тоталітарні секти) як структурна основа поширення релігійного кримінального фанатизму (2014)
Рябчинська О. П. - Поняття системи покарань: методологічний вимір (2014)
Саламатова М. В. - Проблемні питання визначення рівня латентної злочинності у сфері нотаріальної діяльності (2014)
Степанов П. Л. - Підстави й умови звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям: проблеми визначення (2014)
Товмазова Є. М. - Відмежування умисного вбивства матір’ю своєї новонародженої дитини (ст. 117 КК України) від умисного вбивства малолітньої дитини (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України) (2014)
Гороховська О. В. - Кодекс Лібера та його значення для розвитку й кодифікації міжнародного гуманітарного права, Семенюк І. С. (2014)
Залата М. Г. - Соціальна політика захисту материнства: зарубіжний досвід (2014)
Онищенко О. А. - Порівняння правового статусу дипломатичних агентів і консульських посадових осіб у сучасному міжнародному праві (2014)
Лукашевич В. Г. - До питання щодо необхідності розвитку напрямів співпраці криміналістів, Калюга К. В. (2014)
Нікітін Ю. В. - Антитерористична операція як необхідна форма протидії злочинності та забезпечення безпеки суспільства (2014)
Окопник О. М. - Актуальні питання організаційної діяльності Кабінету Міністрів України (2014)
Скрябін О. М. - Участь адвоката при вирішенні питання про обрання підозрюваному, обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (2014)
Науково-практичний круглий стіл "Форс-мажорні обставини та ускладнення при виконанні ЗЕД-контрактів. Практика підтвердження форс-мажору та рекомендації для бізнесу" (2014)
До уваги авторів (2014)
Азарян О. М. - Машинобудівний комплекс України: стратегічні аспекти розвитку й відносницький підхід, Біленький О. Ю. (2014)
Бакурова А. В. - Оптимальний розподіл ресурсів для медичного обслуговування Бердянського району Запорізької області, Закоморний М. М. (2014)
Олійник Г. Ю. - Реалізація національного проекту: реформування залізничного комплексу України (2014)
Пожуєва Т. О. - "Нова економіка” – інноваційний стиль економічної діяльності (2014)
Теряник О. А. - Формування системи статистичних показників розвитку ринку інформаційних послуг, Стець А. А. (2014)
Фурсін О. О. - Провідні шляхи реформування спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва в Україні, Ляшко М. В. (2014)
Болдуєв М. В. - Впровадження в практику українських підприємств – учасників зовнішньоекономічної діяльності передових міжнародних стандартів організації внутрішнього аудиту (2014)
Власюк Г. В. - Особливості аудиторської перевірки фінансової звітності, складеної за міжнародними стандартами фінансової звітності (2014)
Гнєзділова О. М. - Аналіз тенденцій розвитку теорії бухгалтерського обліку (2014)
Гончарук П. А. - Основні чинники підвищення конкурентоспроможності суб’єкта господарювання (2014)
Корінєв В. Л. - Трудоресурсний потенціал у системі ресурсозбереження підприємства, Ащаулов В. В. (2014)
Корінєв В. Л. - Сутність поняття ресурсозбереження та шляхи підвищення ефективності на металургійних підприємствах, Карпуніна М. С. (2014)
Корінєв В. Л. - Стратегічне планування маркетингу як складова адаптивного управління підприємством, Мартиненко Д. О. (2014)
Коротунова О. В. - Обґрунтування напрямів забезпечення конкурентоспроможності підприємства металургійної промисловості, Пуліна Т. В., Ляховець С. О. (2014)
Кудінов Е. О. - Механізм управління витратами торговельного підприємства: інституціональний підхід (2014)
Лищенко О. Г. - Визначення сутності категорії "запаси" з метою організації обліку на підприємстві, Матюха Л. В. (2014)
Матієшин М. М. - Сутність обліково-аналітичного забезпечення процесу експлуатації основних засобів будівельних підприємств (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського