Бірюк С. - Суперечності розвитку кредитних спілок в Україні на сучасному етапі (2013)
Кантур С. - Оподаткування доходів від цінних паперів в Україні (2013)
Андрюкова Л. М. - Визначення критичних показників якості лікарської форми очні краплі, Фетісова О. Г., Якубчук О. М., Коваленко С. М. (2013)
Борщевський Г. І. - Фактори, які впливають на стабільність препарату лесфаль, Комаров І. В., Кулініч А. В. (2013)
Мерзлікін С. І. - Розробка та стандартизація умов аналітичної діагностики гострих отруєнь метформіном, Москаленко В. Ю. (2013)
Городецька В. І. - Дослідження фармацевтичного ринку праці в сфері управління якістю, Лебединець В. О., Коваленко С. М. (2013)
Яковлєва Л. В. - Фармакоекономічний аналіз за методом "витрати-ефективність" в терапії загрози переривання вагітності, Ткачова О. В. (2013)
Люханова К.А. - Аналіз обсягів реалізації антитромботичних лікарських препаратів на українському фармацевтичному ринку (2013)
Немченко А. С. - Фармакоекономічна оцінка застосування агоністів гонадотропін-рилізинг гормону у терапії раку простати, Косяченко К. Л. (2013)
Бакуменко В. Д. - Держава як об’єкт управління (2013)
Толкованов В. В. - Стандарти та принципи доброго врядування на місцевому і регіональному рівнях як загальноєвропейська цінність (2013)
Борисевич С. О. - Публічне право, політика та управління в Україні (2013)
Гошовська В. А. - Осмислення державно-управлінською елітою суспільно-демократичних цінностей (за матеріалами соціологічного дослідження), Сурай І. Г. (2013)
Драган І. О. - Корпоратизація управління природними ресурсами (2013)
Жовнірчик Я. Ф. - Сутність формування кар’єри державного службовця в організації його діяльності (2013)
Іванова Т. В. - Сутність екологічної функції держави в умовах глобальних викликів сучасності (2013)
Kuratashvili A. A. - Тheory of supremacy of interests of people – basis of the state management aimed at protection of constitutional rights and interests of each person (2013)
Kuratashvili A. A. - Legal factor in system state management and socially oriented market economy (2013)
Малиш Н. А. - Інноваційна складова модернізації економіки України (2013)
Васильєва Н. В. - Організація надання адміністративних послуг підприємцям Грузії: досвід для України (2013)
Грищенко І. М. - Рекомендації щодо організації діяльності органів місцевого самоврядування України (2013)
Дерун Т. М. - Державне регулювання як складова процесу формування та реалізації державної політики розвитку малих міст (2013)
Дорошенко В. С. - Механізми забезпечення конкурентоспроможності національного господарства (2013)
Жовква І. І. - Стадії процесу прийняття зовнішньополітичних рішень (2013)
Заікіна О. О. - Статистична оцінка інноваційної діяльності в Україні (2013)
Ільницька Л. В. - Термінологічна палітра суміжних понять соціально-економічного простору (2013)
Карпенко О. В. - Методика оцінки порталів послуг органів державного управління (2013)
Клименко О. В. - Проблеми оцінки якості медичної допомоги (2013)
Коврига О. С. - Напрями інституціональних перетворень на регіональному рівні (2013)
Козловський В. О. - Людський чинник ресурсного забезпечення управління в системі цивільного захисту: модель потенціалу управління (2013)
Мінаєва В. О. - Зв’язки з громадськістю: методологія дослідження і впровадження в державному управлінні (2013)
Онищук С. В. - Християнські доктрини побудови громадянського суспільства (2013)
Сельський А. А. - Стратегічне управління як функціональний механізм в управлінні суспільними справами (2013)
Червякова О. В. - Аналіз та узагальнення досліджень щодо державного управління формуванням інноваційного суспільства (2013)
Брильова Ю. В. - Особливості формування міграційної політики в Україні (2013)
Бєлоусов В. М. - Передумови формування та розвитку нових механізмів державного регулювання системи пенсійного забезпечення (2013)
Васильченко О. Ю. - Функції та значення інституту народного представництва в Україні (2013)
Власенко О. С. - Сутність та категорійний апарат формування та розвитку національної інноваційної системи (2013)
Гагаріна С. Г. - Вплив інтелектуального потенціалу на геополітичну стратегію країни (2013)
Дергач А. В. - Досвід країн ЄС в управлінні міграційними потоками (2013)
Козак В. І. - Засоби врегулювання питань протидії корупції в системі державного управління (2013)
Кормілецький О. М. - Аналіз тенденцій світового досвіду покращення інформаційної відкритості органів державного управління (2013)
Лещенко В. В. - Організаційно-правовий механізм функціонування банківського нагляду в Україні (2013)
Немировська О. В. - Становлення організаційної складової механізму державного управління в сфері поводження з генетично модифікованими організмами в Україні (2013)
Парій Я. П. - Ефективні інструменти антикризової інвестиційної політики (2013)
Ткачук Р. Л. - Значення прогнозування та планування трудових ресурсів у ринковому господарстві України (2013)
Туча В. В. - Забезпечення результативності та підвищення ефективності державно-управлінських механізмів імплементації політичних рішень (2013)
Чувпило В. В. - Управління земельними ресурсами: сутність поняття та структура земельного фонду (2013)
Якимюк Б. М. - Роль комунікативної стратегії у формуванні та реалізації антикорупційної політики України (2013)
Дацій О. І. - Оцінка рівня реалізації власного потенціалу регіону (2013)
Жарая С. Б. - Інституційні можливості підтримки підприємництва на регіональному рівні у Німеччині (2013)
Кушнір М. О. - Інституційно-правове забезпечення нової регіональної політики в Україні: проблеми та перспективи (2013)
Касьяненко Д. В. - Особливості впровадження збалансованої системи показників в місцевих органах виконавчої влади України (2013)
Немирівська О. Я. - Особливості правового регулювання управління діяльністю місцевих державних адміністрацій в містах зі спеціальним статусом (2013)
Ровинська К. І. - Правосуб’єктність територіальної громади: теоретико-правовий аспект (2013)
Тіщенко О. М. - Місце оцінювання міських територій в проектному циклі, класифікація видів оцінювання (2013)
Янишевський М. М. - Сатус та управління районом громади у федеральній землі Банденбург (2013)
Титул, зміст (2013)
Новини АПК (2013)
Національному університету біоресурсів і природокористування України – 115 років! (2013)
Бородай В. П. - Підготовка кадрів для галузі птахівництва у Національному університеті біоресурсів і природокористування України, Пономаренко Н. П., Мельник В. В., Базиволяк С. М. (2013)
Шевченко Л. В. - Імунний статус курчат-бройлерів за впливу препаратів мікробного β-каротину (2013)
Карпенко С. М. - Форум птахівників у Судаку: ІХ Міжнародна конференція "Птахівництво – 2013”, Мельник В. В. (2013)
Кравченко І. В. - Вплив передінкубаційної обробки яєць селеном на продуктивні і м’ясні якості каченят (2013)
Машкін Ю. О. - Вплив пробіотика на показники крові курчат-бройлерів за різних способів утримання (2013)
Ткачук С. А. - Якість шкаралупи курячих харчових яєць курей кросу "Ломанн коричневий” залежно від умов утримання (2013)
Тесля М. О. - Ефективність використання адсорбентів при вирощуванні ремонтного молодняку курей промислового стада, Федоров В. Ф. (2013)
Вервейко Б. Н. - Компания "ФИДЛАЙФ” – резервы повышения эффективности производимых комбикормов, Кучеров В. А. (2013)
Волошина Н. П. - Клиническая характеристика современных хронических нейроинфекций (инфекционно-аллергические энцефалиты). Сообщение III, Негреба Т. В., Левченко И. Л. (2009)
Грицай Н. М. - Застосування препарату Омарон у лікуванні дисциркуляторної енцефалопатії, Силенко Г. Я., Пілюгіна Т. В., Костюк Ю. В. (2009)
Личко В. С. - Дисфункція гематоенцефалічного бар’єра при гострій церебральній ішемії: стать, вік, важкість захворювання, сучасні можливості в лікуванні, Малахов В. О. (2009)
Малахов В. А. - Реологические свойства крови у больных с диабетической полинейропатией при комплексном лечении с использованием озонотерапии, Джанелидзе Т. Т. (2009)
Погорєлов О. В. - Стовбурова дисфункція при гострих порушеннях мозкового кровообігу у вертебробазилярному басейні при церебральному атеросклерозі (2009)
Слюсаренко І. Т. - Особливості біоелектричної активності головного мозку у хворих з пролапсом мітрального клапана, Реміняк І. В., Харіна К. В., Пісоцька О. В. (2009)
Танцура Л. Н. - Роль хронической вирусной инфекции в возникновении фебрильных судорог и их трансформации в эпилептические припадки (2009)
Байбарак Н. А. - Роль триптофана, cеротонина и мелатонина в патогенезе монополярной депрессии в зависимости от структуры депрессивного аффекта, Костюковская Л. С. (2009)
Ветрила Т. Г. - О взаимосвязи между состоянием семейных отношений и психического здоровья родителей, воспитывающих ребенка с нарушением психического развития, и их детей, Маркова М. В. (2009)
Діхтяр В. О. - Рівень соціального функціонування та якості життя як основа психотерапії хворих на параноїдну шизофренію (2009)
Зеленый В. Н. - Лечение тревожно-депрессивных расстройств у соматических больных пожилого возраста, Каурова Г. И., Лавский В. И., Федорченко А. С., Санина М. Е., Янголь В. И. (2009)
Кулик Б. В. - Нові підходи до диференційної діагностики та терапії невротичних та неврозоподібних розладів, Влох І. Й., Цьона А. Р. (2009)
Мороз С. М. - Проблема депрессии у лиц с ограниченными социальными возможностями (2009)
Сябренко Г. П. - Нарушение психического состояния как составляющая феномена дезадаптации супругов пожилого возраста (2009)
Юрьева Л. Н. - Клинико-социальная характеристика больных шизофренией, снятых с диспансерного учета в связи с выздоровлением или стойким улучшением здоровья, Вишневская Н. Г., Бобовникова Е. М., Кулеш Ю. В. (2009)
Ященко В. І. - Досвід реорганізації психіатричної служби в регіоні, Ященко Л. Л., Скрипник В. І. (2009)
Задорожний В. В. - Рівень глюкози в спинномозковій рідині та його співвідношення з іншими параметрами лікворограми при гострій енцефалопатії у хворих з алкогольними психозами (2009)
Шаповалова В. О. - Судова фармація щодо вивчення деяких аспектів системи державного регулювання доступності алкогольних напоїв як міри запобіжного заходу при зловживанні психоактивними речовинами, Шаповалов В. В., Рудика М. П. (2009)
Шестопалова Л. Ф. - Особливості порушень когнітивних функцій у хворих на наркотичну залежність, Ликова А. В. (2009)
Марценковский И. А. - Рисперидон и когнитивно-поведенческая терапия в комплексном лечении детей с расстройствами из спектра аутизм, Бикшаева Я. Б., Ващенко О. С. (2009)
Щербина И. Н. - Клинико-функциональная характеристика и особенности ведения женщин с нейровегетативными и психоэмоцион нальными нарушениями в перименопаузе (2009)
Кругляк Ю. О. - Уроки наноелектроніки: квантова інтерференція і дефазування в методі нерівноважних функцій гріна, Стріха М. В. (2014)
Нерсисян В. Б. - Анализ магнитной цепи вихретокового сенсора с учетом скорости движущегося в рабочем зазоре немагнитного проводящего листа (2014)
Колбасов Г. Я. - Оптический мультисенсор на основе пленок оксидов W и Nі для определения концентрации CO и H2, Волков С. В., Краснов Ю. С., Фоманюк С. С. (2014)
Мацишин М. Й. - Дослідження рівня іммобілізації олігонуклеотидів на поверхні наночастинок золота за допомогою експериментального підходу з використанням флуорофора Сy3, Рачков О. Е., Галушкіна А. А., Солдаткін О. П. (2014)
Хрипунов Г. С. - Влияние технологических параметров на воспроизводимость электрических свойств пленок SnO2, полученных методом магнетронного распыления, Пирогов А. В., Новиков В. А., Хрипунова А. Л. (2014)
Мельник В. Г. - Исследования подавления синфазной помехи в биосенсорной кондуктометрической системе с дифференциальными датчиками, Василенко А. Д., Дудченко А. Е., Погребняк В. Д. (2014)
Глушков О. В. - Детектування динаміки взаємодії хаотичних систем на основі теорії хаосу і мікросистемної технології Geomath із застосуванням до нейрофізіологічних систем, Хецеліус О. Ю., Бунякова Ю. Я., Буяджи В. В., Брусенцева С. В., Заїчко П. О. (2014)
Інформація для авторів. Вимоги до оформлення статей у журнал (2014)
Information for contributors. The requirements on papers preparation (2014)
Галак О. В. - Бойові лазерні установки Збройних Сил України та інших військових формувань (2014)
Гузченко С. В. - Обґрунтування складових бойових можливостей міжвидових тактичних груп, Ярош С. П. (2014)
Демідов Б. О. - Розробка військово-економічного показника ефективності експлуатації перспективної пересувної лабораторії вимірювальної техніки, Борисенко М. В., Герасимов С. В. (2014)
Демидов Б. А. - Методический подход к обоснованию и выбору показателей оценивания качества и эффективности применения по назначению АСУ силами и средствами ПВО в современных условиях борьбы с воздушным противником, Кучеренко Ю. Ф., Науменко М. В. (2014)
Ланецкий Б. Н. - Методика обоснования состава и количества бригад текущего ремонта радиоэлектронных средств парка зенитных ракетных комплексов группировки зенитных ракетных войск, Лукъянчук В. В., Жуков В. С., Теребуха И. Н. (2014)
Стаховський О. В. - Системи маскування та імітації танкових військ, Єрмаков Г. В., Бабенко В. П. (2014)
Малюга А. В. - Технологія комплексного оцінювання військовослужбовців в системі атестування військовослужбовців ЗС України, Ємцов А. А., Чернобривченко О. М. (2014)
Лоза І. В. - Удосконалення методичного апарату коригування державних програм розвитку Збройних Сил України (2014)
Касьяненко А. Б. - Методика определения коэффициента донного сопротивления при выполнении экспериментальных исследований в аэродинамической трубе "Т-6" ХАИ, Андрущенко Н. А., Кулешов В. И., Чмовж В. В. (2014)
Шейгас А. К. - Факторы, влияющие на элементы траектории бомбы: учет в перспективных системах бомбометания (2014)
Бєлавін О. В. - Напрямки розвитку радіолокаційних засобів розвідки та контролю повітряного простору, Климченко В. Й., Камалтинов Г. Г., Маляренко О. С. (2014)
Васюта К. С. - Метод скрытой передачи цифровой информации на основе нелинейно "авторегрессионного условного гетероскедастического" преобразованного стохастического процесса, Щербинин С. А. (2014)
Гурський Т. Г. - Підвищення завадозахищеності радіоліній з ППРЧ в умовах завад у відповідь (2014)
Кандырин Н. П. - Анализ фазовых шумов комбинированных синтезаторов сигналов (2014)
Кушнир А. И. - Корреляционные свойства радиоимпульса, сформированного с применением псевдослучайной последовательности Лемера, Васюта К. С., Крыжный А. В., Зоц Ф. Ф. (2014)
Линник Н. Ф. - Повышение оперативности передачи информации в военных системах связи, Литвинов Ю. С., Балановський Є. П. (2014)
Рысаков Н. Д. - Алгоритмы работы когерентных накопителей и измерителей координат в составе моноимпульсной РЛС автосопровождения самолета с амплитудной обработкой отражений в зоне посадки, Куценко В. В., Титов И. В., Рот С. М., Добрышкин Ю. Н., Гогонянц С. Ю. (2014)
Сова О. Я. - Координація цільових функцій інтелектуальних систем управління тактичними радіомережами класу MANET, Романюк В. А., Стемпковська Я. А., Симоненко О. А. (2014)
Берднікова А. Л. - Аналізування життєвого циклу моделювання космічних об’єктів, Манжос Ю. С. (2014)
Герасимов С. В. - Метод аналізу вихідного сигналу за нормальними законами розподілу перешкоди та параметрів динамічних систем, Тимочко О. І. (2014)
Гусак М. Ю. - Метод сценарного проектирования системы информационного обеспечения для ситуационного анализа воздушной обстановки, Павленко М. А., Руденко В. Н., Сафронов Р. В. (2014)
Доренський О. П. - Метод синтезу тестових моделей поведінки програмних об’єктів інформаційно-телекомунікаційної системи спеціального призначення (2014)
Замула А. А. - Условия реализации динамического режима функционирования в системах связи, Землянко Ю. В., Семенко Е. А., Семченко Д. А. (2014)
Ланських Є. В. - Дослідження статистичних властивостей способів нумерації блоків стеганоконтейнерів, Лада С. В., Зажома В. М. (2014)
Рубан І. В. - Аналіз показників ефективності функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи в режимі граничної завантаженості каналу зв’язку, Лошаков Є. С., Прибильнов Д. В. (2014)
Шабанов-Кушнаренко С. Ю. - Обобщенная предикатная модель процесса выявления неявных знаний в иерархии "данные-информация-знания", Новиков Ю. С. (2014)
Косогов О. М. - Пріоритетні напрямки державної політики щодо забезпечення безпеки національного кіберпростору (2014)
Левченко О. В. - Нормативно-правове регулювання інформаційної безпеки України: стан та шляхи вирішення проблем (2014)
Кононов Б. Т. - Система керування частотно-регульованим електроприводом на базі асинхронного електричного двигуна, Нечаус А. О., Рябуха Н. М. (2014)
Ольховіков С. С. - Розрахунок похибок модулю уведення інформації системи вібродіагностування двигунів літальних апаратів, Раковська Н. Х., Швидков С. М. (2014)
Сальник Ю. П. - Розрахунок теплового стану металічних деталей агрегатів та систем військової техніки в умовах змішаного тертя, Ванкевич П. І., Іваник Є. Г. (2014)
Шаша И. К. - Выбор критерия оценки эксплуатационной надежности автомобилей, Иванченко А. О., Рогозин И. В. (2014)
Бурдейная В. М. - Идентификация закона распределения показателей качества процессов системы менеджмента качества, Денисенко М. В., Горбенко Н. А. (2014)
Каратанов А. В. Дружинин Е. А. - Информационные технологии экспертного оценивания проектных решений при формировании единого информационного пространства (2014)
Важинський С. Е. - Застосування масових витратомірів при випробуванні водопровідних мереж на водовіддачу під час пожежогасіння, Гераськін В. М., Гончаренко М. М. (2014)
Грязнова С. А. - Влияние возмущений воздушной среды на технико-эксплуатационные характеристики подвижного состава метрополитена (2014)
Дендаренко В. Ю. - Побудова інформаційної системи моніторингу пожежної безпеки, Мельник О. Г., Чепурний Г. П. (2014)
Колесніченко О. С. - Психодіагностичний комплекс для визначення рівня психологічної готовності військовослужбовців до дій в екстремальних умовах, Горєлишев С. А., Побережний А. А. (2014)
Морозов І. Є. - Методика формування структури системи матеріального забезпечення угруповання національної гвардії України під час участі у ліквідації техногенної катастрофи (2014)
Неклонський І. М. - Структурно-функціональна модель організації взаємодії підрозділів Національної гвардії України та рятувальних сил державної служби України з надзвичайних ситуацій (2014)
Поспелов Б. Б. - Инициирование атмосферных осадков многопозиционными системами излучателей, Кустов М. В. (2014)
Рогозін А. С. - Аналіз ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру на території Київської, Харківської, Луганської, Одеської областей, Левченко Р. Т. (2014)
Ковальов І. В. - Методика синтезу структури системи інформаційно-аналітичного забезпечення угруповання Національної гвардії України в умовах надзвичайного стану (2014)
Онищук С. В. - Прогнозування протиправної діяльності на державному кордоні поза пунктами пропуску на основі нечіткої логіки (2014)
Марченко О. Г. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі формування професійних компетенцій майбутніх перекладачів технічної літератури (2014)
Наші автори (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
Бакуменко В. Д. - Основні напрями та тенденції наукових розвідок з державного управління щодо діяльності органів влади, Бакуменко Д. В. (2013)
Бронікова С. А. - Актуальні проблеми державного управління: антропологічний аспект (2013)
Жовнірчик Я. Ф. - Напрямки оптимізації взаємовідносин органів публічної влади та інститутів громадянського суспільства (2013)
Кальниш Ю. Г. - Правові аспекти розвитку партійно- політичної системи в Україні, Іванченко В. М. (2013)
Мартиненко В. Ф. - Державне управління інвестиційним процесом в Україні в умовах глобалізації економіки (2013)
Неліпа Д. В. - "Урядування в мережі ": державно-управлінське ноу-хау Європейського союзу (2013)
Розпутенко І. В. - Позаринкові регулятори економічного розвитку в системі державного управління (2013)
Антонова С. Є. - Розвиток державно-приватних відносин в сфері водозабезпечення населення (2013)
Барило О. Г. - Інформаційне забезпечення органів державного управління у надзвичайних ситуаціях, Потеряйко С. П., Тищенко В. О. (2013)
Бутник О. О. - Партнерство держави та бізнесу: досвід міжнародної практики (2013)
Брус Т. М. - Удосконалення процедур надання адміністративних послуг в Україні: проблеми та перспективи, Даньшина Ю. В. (2013)
Гудович О. Д. - Планування діяльності єдиної державної системи цивільного захисту України, Тищенко В. О. (2013)
Дєгтяр О. А. - Проблеми взаємодії держави та громадянського суспільства у сфері реалізації соціальних програм (2013)
Дорошенко В. С. - Середній клас як важливий чинник сучасного суспільства (2013)
Ільницька Л. В. - Організаційна структура функціонально-змістовного рівня управлінських рішень у сфері соціально-економічних відносин (2013)
Карпенко О. В. - Нормативно-правове забезпечення сфери надання дозвільних послуг органами виконавчої влади України (2013)
Ковальська Н. М. - Акумулятивний потенціал освіти щодо соціально-економічних перетворень на шляху до постіндустріального суспільства (2013)
Олефіренко Т. В. - Продовольча безпека України: сучасний стан та перспективи (2013)
Попович Н. Г. - Комунікативна природа політико-адміністративних відносин: досвід дослідження (2013)
Попроцький О. П. - Мотивація як функція стратегічного державного управління (2013)
Узунов В. В. - Інноваційний потенціал як визначальна умова формування механізмів державного управління регіональним розвитком (2013)
Червякова О. В. - Самоорганізація системи державного управління: умови функціонування та розвитку (2013)
Шульга А. В. - Розвиток інституційно-організаційних засад представлення економічних інтересів України за кордоном, Мусієнко М. К. (2013)
Щербина С. В. - Механізм формування аграрної політики України в умовах становлення інформаційного суспільства (2013)
Якимчук А. Ю. - Характеристика системи державного управління збереженням біорізноманіття (2013)
Бойко Т. А. - Потоки прямих іноземних інвестицій: тенденції та вплив на економічне зростання (2013)
Вайсман В. Я. - Об’єктивні основи формування державної підтримки підприємництва в Україні (2013)
Вайсман Е. Я. - Сучасні інструменти реалізації державної інвестиційної політики (2013)
Васильченко О. Ю. - Історичні передумови та тенденції становлення інституту народного представництва як фактора розвитку державного устрою України (2013)
Гладинець Н. І. - Особливості механізму державного управління економіки (2013)
Животенюк В. П. - Основні напрями державного регулювання суспільної взаємодії при реформуванні системи охорони здоров’я в Україні (2013)
Калашніков О. І. - Участь громадських організацій у розвитку та реалізації державної кадрової політики (2013)
Красівський Д. О. - Європейські стандарти як фактор модернізації державно-управлінської діяльності (2013)
Курсон К. І. - Зарубіжний досвід регулювання зайнятості населення та можливості його використання в Україні (2013)
Міщенко Р. І. - Аналіз ефективності проведення державних закупівель в державній сфері (погляд замовників (органи державної влади) та учасників (комерційні підприємства)) (2013)
Ніжніков М. Л. - Об’єктивна необхідність державного регулювання аграрного сектору в умовах системної модернізації (2013)
Нелезенко Н. П. - Концептуальні рішення запобіганя корупції в процесі формування програм інноваційного розвитку України (2013)
Немировська О. В. - Сутність механізму державного управління в сфері поводження з генетично модифікованими організмами в Україні: теоретичний аспект (2013)
Пивоваров О. В. - Розвиток державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров’я на основі створення кластерів за участі страхових компаній (2013)
Руднєва В. Ю. - Віртуальна дипломатія трансформація процесу формування іміджу держави з використанням соціальних мереж (2013)
Скибун О. Ж. - Державне управління у сфері телекомунікацій в Україні: сучасний стан та проблеми (2013)
Степанко О. В. - Організаційна структура державного управління гуманітарною сферою в Україні: сучасний стан та тенденції розвитку (2013)
Тодосова Г. І. - Обгрунтування моделі державно-громадського управління освітою (2013)
Федорчук Н. М. - Позитивні зрушення у державному управлінні авіаційною промисловістю (2013)
Черба В. М. - Організаційно-методичні засади реалізації державної політики України в сфері культури (2013)
Шкуропат О. В. - Ефективність антикорупційної політики у сфері земельних відносин (2013)
Шостак Л. Й. - Актуальні питання державного управління в сфері функціонування служби медицини катастроф в Україні (2013)
Васильєва Н. В. - Кадрове забезпечення органів місцевої влади у контексті підвищення якості надання адміністративних послуг (2013)
Карташов Є. Г. - Інструменти забезпечення екологічно сталого регіонального розвитку (2013)
Безносик А. О. - Правове забезпечення інноваційного розвитку територіальної громади (2013)
Камінський А. І. - Механізми та функції державного регулювання регіонального інноваційного розвитку (2013)
Попатенко В. С. - Закріплення функцій виконавчої влади в адміністративно-територіальних одиницях (на прикладі США) (2013)
Волошина Н. П. - Тепловой белок тау — как маркер аксонального повреждения головного мозга, Егоркина О. В., Лекомцева Е. В., Гапонов И. К., Горбач Т. В. Губина-Вакулик Г. И. (2009)
Гончарук О. М. - Спонтанні крововиливи в задню черепну ямку, фактори, що визначають перебіг та наслідки захворювання, Обливач А. А. (2009)
Евтушенко C. К. - Сравнительная оценка эффективности и безопасности нового гидролизата мозга в остром периоде ишемического инсульта, Симонян В. А., Сергиенко А. В., Охмуш В. А, Алексеев А. А. (2009)
Личко В. С. - Сучасні можливості медикаментозної корекції дисфункції гематоенцефалічного бар’єру і лікворно-гіпертензивного синдрому при гострій церебральній ішемії (2009)
Погорєлов О. В. - Динаміка та стабільність у часі зорової викликаної активності головного мозку при церебральному атеросклерозі (2009)
Малыхина Н. А. - Механизмы воздействия лазеротерапии у больных с депрессивным расстройством (Обзор) (2009)
Марута Н. А. - Применение Нейровитана в комплексной терапии больных умеренным депрессивным эпизодом, Явдак И. А. (2009)
Марценковская И. И. - Невнимательность, гиперактивность и мпульсивность, как факторы академической неуспешности у школьников (2009)
Міхановська Н. Г. - Психоаналітичні теорії в аспекті психопатології раннього віку (2009)
Панько Т. В. - Клініко-психопатологічні особливості помірного депресивного епізоду та його терапія у хворих похилого віку (2009)
Радіонова С. І. - Вплив поліоксидонію на інтерфероновий статус хворих на шизофренію в періоді медичної реабілітації після перенесеного фебрильного нападу, Рачкаускас Г. С., Фролов В. М. (2009)
Слободин Т. Н. - Мотивационные нарушения при болезни Паркинсона (2009)
Марута Н. А. - К 175-летию преподавания психиатрии и публикации первого руководства по психиатрии "Душевные болезни" основоположника психиатрии славянских стран профессора харьковского университета П. А. Бутковского, Двирский А. Е. , Яновский С. С. , Двирский А. А. (2009)
Байда Е. И. - Влияние температуры нагрева контактной системы вакуумного выключателя на статические напряжения в материале вакуумного сильфона (2014)
Грищук Ю. С. - Аналіз мікропроцесорного терміналу шафи керування обігрівом тунелів метрополітену, Зуенко С. Л. (2014)
Пантелят М. Г. - Методика розрахунку індукторів індукційних кухонних плит, Гуренцов Ю. В., Трофімов А. В. (2014)
Болюх В. Ф. - Сравнение электромеханических показателей индукционно-динамического и электромагнитного двигателей, Олексенко С. В. (2014)
Галайко Л. П. - Анализ переходных процессов в вентильно-индукторном двигателе в режиме пуска (2014)
Костюков И. А. - Повышение точности при оценке компонент напряженности магнитного поля в стальной проволоке брони силового кабеля (2014)
Резинкина М. М. - Моделирование распределения однородного статического магнитного поля в окрестности стальной колонны, Гринченко В. С., Кондусова Н. В. (2014)
Левков В. В. - Методика структурного синтезу підсистем утиліт систем електрозабезпечення технічних засобів охорони кордону (2014)
Реферати (2014)
Рефераты (2014)
Abstracts (2014)
Вимоги до оформлення статей (2014)
Титул, зміст (2013)
Новини АПК (2013)
О птицеводстве Казахстана рассказывает Р. И. Шарипов – президент Союза птицеводов Казахстана (2013)
Каркач П. М. - Вплив переривчастих режимів та монохроматичного освітлення на продуктивні якості ремонтного молодняку курей кросу "Браун Нік”, Яцентюк Е. М., Прашел І. В. (2013)
Волощук В. М. - Вплив природно-кліматичної зони виробництва на динаміку хімічного складу, поживності та якості зернової сировини для комбікормів (2013)
Капелька А. Г. - "Прадикон” и его эффективность в кормлении сельскохозяйственных животных и птицы (2013)
Мельник В. В. - IV Міжнародна виставка "Animal Farming Ukraine 2013” (2013)
Бойко Н. І. - Особливості відбору крові у птиці та фарбування мазків, Бойко Ю. В., Коханій Р. А., Миколайчук Р. П. (2013)
Вертійчкв А. І. - Сорт один, а якість різна, Глєбова Ю. А. (2013)
Ткачик Т. Е. - Показники екстер’єру м’ясо-яєчних курей із різними генотипами за локусами протеїнів яєчного білка (2013)
Сичов М. Ю. - Вплив ліпідного живлення на інкубаційні якості яєць перепелів (2013)
Международная научно-практическая конференция "Птицеводство Казахстана: проблемы и перспективы развития” (2013)
Щедрова Г. П. - Специфіка партійних механізмів регулювання політичної конкуренції еліт (2013)
Сащук Г. М. - Інтелектуальна технологія як істотна характеристика постіндустріального суспільства (2013)
Барановський Ф. В. - Громадянське суспільство та євроінтеграційні процеси (2013)
Семенченко Ф. Г. - Політичні рішення як універсальний ціннісний механізм ефективності політичної діяльності (2013)
Новакова О. В. - Зовнішньополітичні чинники українського транзиту (2013)
Васильчук Е. О. - Ідеологічні засади консервативно-комуністичних течій в Україні (2013)
Михайловська О. Г. - Деякі проблеми демократичних змін у сучасній Україні (2013)
Павлова Л. І. - Формування середнього класу як передумова досягнення політичної безпеки сучасної України (2013)
Пашина Н. П. - Мовно-символічні виміри політичної ідентичності в сучасній Україні (2013)
Агафонова Г. С. - Теоретичні засади дослідження євро партій (2013)
Мазур О. Г. - Теоретичні передумови раціонального політичного вибору (2013)
Рибалка С. В. - Регіональні еліти: політичні чинники формування (2013)
Пробийголова Н. В. - Основні напрямки розвитку демократичної політичної культури в Україні (2013)
Грицьких І. В. - Британська демократія та її соціально-економічний контекст (друга половина XIX – початок XX століття) (2013)
Літвін Л. А. - Теоретико-методологічні засади дослідження євро регіонів (2013)
Струнін П. А. - Особливості політичного моделювання виборчої стратегії політичними партіями в Україні (2013)
Осипова С. А. - Современные войны за независимость: особенности и характерные черты (2013)
Аль-Зухаірі Акіль Ібрахім - Основные научные подходы к изучению парламентаризма (2013)
Іщенко О. О. - Особливості становлення соціальної держави в Україні та Польщі (2013)
Клим М. В. - Сучасні тенденції розвитку інституту президентства в Україні (2013)
Крисько І. І. - Сопоставление электоральных циклов в нестабильных демократиях (на примере Украины и Приднестровья) (2013)
Жарська О. В. - Європейська ідентичність: дослідження поняття (2013)
Карачай В. А. - Теоретико-методологічні аспекти проблеми демократизації українського суспільства за допомогою електронного врядування (2013)
Чумаков Д. Д. - Генеза теоретичних і концептуальних засад взаємодії громадянського суспільства та інституту держави (2013)
Волошин В. С. - Приазовскому государственному техническому университету– 80 лет (2010)
Логутова Т. Г. - Формування інвестиційних ресурсів на промислових підприємствах, Ушуллу І. М. (2010)
Тертична Л. І. - Єдність і взаємовплив менеджменту та інтелектуального капіталу компаній (2010)
Сінєнко І. О. - Погляд на сутність категорії "інвестиція" (2010)
Василенко В. М. - Інвестування інноваційної діяльності як складової економіки знань (2010)
Фролова З. В. - Интеграционная модель инновационного развития – путь выхода металлургической отрасли из кризиса (2010)
Елисеенко Е. В. - Инвестиции как один из факторов повышения конкурентоспособности продукции (2010)
Деревянко Т. А. - Инновационные подходы к организации научно-исследовательской работы студентов, Дмитриев В. Ю., Куровская Е. А. (2010)
Шлапак Н. С. - Управління скороченням персоналу як об'єктивна необхідність економічної стабільності організацій, Шестакова Т. М. (2010)
Лыкин В. А. - Оптимальное управление запасами на металлургическом комбинате, Лыкин А. А., Столяров А. Ю. (2010)
Беленький А. Ю. - Управленческие инновации как основа антикризисного управления в комбикормовой промышленности (2010)
Тертична Л. І. - Розвиток українського ринку логістики третьої сторони, Ланкова Ю. В. (2010)
Захаренко Н. С. - Антикризове управління підприємством на основі класифікації криз та факторів їх виявлення (2010)
Логутова Т. Г. - Актуальні питання антикризової підтримки фінансово-кредитної системи, Дресвянніков Д. О. (2010)
Бичіна Ю. С. - Теоретико-методичні підходи до визначення сутності фінансових відносин суб’єктів страхового ринку (2010)
Омельченко Л. С. - Анализ долгосрочных финансовых ин-вестиций в финансовой деятельности предприятий, Садовникова Е. Ф. (2010)
Омельченко Л. С. - Необходимость реформирования налоговой системы Украины в современных условиях, Лактионова О. Е., Шурденко И. В. (2010)
Хаджинова О. В. - Формування інноваційної стратегії в системі антикризового управління підприємством, Булахова О. І., Шурденко І. В. (2010)
Омельченко Л. С. - Формирование инвестиционной стратегии в системе перспективного управления инвестиционной деятельностью предприятия, Колодяжная И. В., Колодяжная Е. А. (2010)
Омельченко Л. С. - Вплив світової фінансової кризи на розвиток банківського і реального секторів економіки України, Хаджинова O.В., Кравченко Т. Д. (2010)
Сударєв В. П. - Краткосрочное прогнозирование в системе управления банковскими рисками, Омельченко Л. С., Сударєв А. В. (2010)
Минц А. Ю. - Формализованный метод анализа конкурентоспособности банковских платежных карт (2010)
Омельченко Л. С. - Обеспечение финансовыми ресурсами органов местного самоуправления и повышение их финансовой устойчивости (на примере г. Мариуполя), Вангельева Е. К., Колодяжная Е. А. (2010)
Дмитриев В. Ю. - Методика оценки качества образовательных услуг ВУЗа (2010)
Буров В. Ю. - Методы измерения теневой деятельности субъектов малого предпринимательства (2010)
Горпинченко А. В. - Применение экономико-статистических моделей при оценке художественно-конструкторских способностей учащихся, Ковалев А. В. (2010)
Верескун М. В. - Совершенствование классификации нематериальных активов предприятия с целью управления, Слободянюк Н. А. (2010)
Сударев В. П. - О статистическом анализе при контроле качества металлопродукции, точности и стабильности технологических процессов (2010)
Макаров П. А. - Система экономических координат (2010)
Макаров П. А. - Норматив показателей финансового состояния предприятия (2010)
Черный Р. И. - Понятие, структура и функции организационной культуры (2010)
Потапова Н. Н. - Ресурсосбережение как инструмент управления затратами в регионе (2010)
Перепадя Ф. Л. - Мотивація персоналу як інструмент сучасної кадрової політики промислових підприємств, Іорданова Р. В. (2010)
Корнєв О. В. - Методика оцінки економічної ефективності впровадження корпоративних інформаційних систем (2010)
Анісімова О. М. - Особливості функціонування промислових підприємств України (2010)
Наші Ювіляри (2010)
Основні наукові видання співробітників ПДТУ (2010)
Титул, зміст (2013)
Новини АПК (2013)
Ібатуллін І. І. - Життєвий шлях професора П. Д. Пшеничного, Сичов М. Ю. (2013)
Гордієнко В. М. - Вирощування індиченят на м’ясо за різних рівнів обмінної енергії та сирого протеїну в комбікормах (2013)
Це цікаво (2013)
Волощук В. М. - Роль біофільного кремнію як фактора підвищення продуктивності, резистентності до хвороб і якості м’яса у тварин і птиці (2013)
Кретов А. А. - Микроструктурные изменения в мясе перепелов при использовании пробиотических препаратов, Дурхам Исмаил Аль Альнаби (2013)
Бойко Н. І. - Дослідження морфології клітин крові у курей, Бойко Ю. В., Конахій Р. В., Миколайчук Р. П. (2013)
Пащенко Ю. П. - Антиоксидантна активність печінки і серця гусей за різної Е-вітамінної забезпеченості, Данченко О. О., Бородай В. П. (2013)
Бубела О. В. - Вирощування каченят на м’ясо за різних технологічних схем утримання (2013)
Подобед Л. И. - Как правильно подобрать и использовать кормовые дрожжи в рационах сельскохозяйственной птицы (2013)
Бенера В. Є. - Історико-педагогічний дискурс становлення фізичної культури на Кременеччині (2013)
Войнаровський А. М. - Протиріччя й проблеми традиційної системи фізичного виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах України (2013)
Гайдук О. В. - Особливості професійної підготовки вчителів фізичного виховання в Німеччині (на прикладі фахових ВНЗ землі Баварія) (2013)
Забіяко Ю. О. - Професійна підготовка фахівців фізичної культури та спорту (2013)
Іщук Н. М. - Справедливість як професійно важлива цінність майбутнього вчителя фізичної культури (2013)
Кричфалушій М. В. - Деякі труднощі психологічного характеру адаптації студентів-першокурсників до нових умов навчання у вищому навчальному закладі, Макарчук С. (2013)
Панасюк І. В. - Комунікативний компонент у підготовці студентів до застосування тренінгів у школі (2013)
Пільова С. Г. - Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до організаційної діяльності (2013)
Завидівська Н. Н. - Особливості здоров’язбережувальних педагогічних процесів в умовах фундаменталізації непрофесійної фізкультурно-оздоровчої освіти (2013)
Климчук І. П. - Формування потреби займатися фізичними вправами в дітей середнього шкільного віку (2013)
Навроцький Е. М. - Удосконалення силових якостей студентів засобами атлетичної гімнастики, Пантік В. В. (2013)
Поляковський В. І. - Особливості методики навчання основних прийомів техніки гри в баскетбол дівчаток 10–13 років, Грициляк С. М., Поляковська Р. С. (2013)
Buraczewski T. - Efektywność ukierunkowanych zajęć z piłki nożnej dzieci w półtorarocznym cyklu szkolenia na wstępnym etapie szkolenia, Cicirko L. (2013)
Валецький Ю. М. - Фізична культура для дітей у дошкільному закладі (2013)
Васкан І. Г. - Функціональний стан організму підлітків загальноосвітніх навчальних закладів (2013)
Галаманжук Л. Л. - Характеристика передумов виникнення в дошкільників мануальної рухової асиметрії (2013)
Гурковський О. - Ставлення гімназистів до занять фізичними вправами в умовах різних навчальних навантажень (2013)
Мазурчук О. Т. - Мотивація молоді до ведення здорового способу життя через використання сучасних і нетрадиційних підходів до проведення занять фізичного виховання (2013)
Надкерничний Т. М. - Формування стійкого інтересу студентів до мети й завдань занять із фізичного виховання (2013)
Ніколаєв Ю. М. - Розвиток гнучкості й рухливості в плечових і кульшових суглобах у юнаків середнього та старшого шкільного віку, Ніколаєв С. Ю. (2013)
Ніфака Я. М. - Профілактика травматизму під час проведення занять із фізичної культури та спорту (2013)
Чеханюк Л. О. - Вплив занять фітбол-аеробікою на рівень фізичної підготовленості старшокласниць (2013)
Валецька Р. О. - Раціональне збалансоване харчування спортсменів (2013)
Ращинська Л. І. - Значення лікувальної фізкультури в профілактиці ранніх зрушень хребта в студентів вищих навчальних закладів (2013)
Сергеєв В. М. - Метод Р. Фолля в діагностиці та лікуванні, Сергеєва Н. (2013)
Усова О. В. - Етіологія та патогенез вузлового зоба (2013)
Будзуляк О. - Контроль та управління тренувальним процесом плавців-спринтерів під час силової підготовки (2013)
Вихор В. І. - Розподіл рухових дій боксерів за складністю їх виконання (2013)
Гірак А. М. - Навчально-тренувальні програми бойових мистецтв як відображення їх концепції (2013)
Іванюк О. А. - Особливості електричної активності кори головного мозку спортсменів в альфа-діапазоні ЕЕГ, Панасюк О. (2013)
Ковальчук А. Д. - Особливості тренувального процесу волейболістів різної кваліфікації (2013)
Козлова О. К. - Особливості підготовки спортсменок високої кваліфікації в легкоатлетичних стрибках в умовах професіоналізації (2013)
Мельник Т. Ф. - Методи оптимізації інтелектуальної діяльності тренера в процесі прийняття рішення, Жигун К. Ф. (2013)
Мороз М. С. - Вплив змагальних навантажень на організм юних бігунів на середні дистанції, Карабанов А. Г. (2013)
Неклюдова І. - Анагліфічна теорія техніки в легкій атлетиці на прикладі метання списа та диска, Сахарук В. І. (2013)
Стеценко А. І. - Аналіз найвищих досягнень українських спортсменів різних категорій на міжнародних змаганнях із пауерліфтингу (2013)
Суворова Т. І. - Розвиток швидкої сили в юних спринтерів із використанням інтенсивних дозованих обтяжень, Сахарук Є. Г. (2013)
Харченко-Баранецька Л. Л. - Дослідження комплектування екіпажів в академічному веслуванні за морфофункціональним критерієм (2013)
Черкашин Р. Є. - Модельні характеристики фізичної підготовленості як фактор індивідуалізації тренування юних метальників 13–14 років, Кузнєцов В. А. (2013)
Жданова М. П. - Стан і перспективи розвитку психіатричної служби в Україні, Коллякова О. М., Зінченко О. М., Марута Н. О. (2009)
Волошина Н. П. - Клиническая характеристика современных хронических нейроинфекций — энцефаломиелиты и энцефаломиелополирадикулоневриты. Сообщение II, Негреба Т. В., Левченко И. Л. (2009)
Линский И. В. - От Налоксона до Вивитрола: блокаторы опиатных рецепторов в клинической практике, Минко А. И., Кузьминов В. Н., Самойлова Е. С., Голощапов В. В., Минко А. А. (2009)
Бабанин В. А. - Клинические особенности проявлений единичных и повторных алкогольных делириев у больных шизофренией (2009)
Бараненко О. В. - Параметри якості життя в осіб, залежних від алкоголю, як прогностичний критерій результату терапії (2009)
Гавенко Н. В. - Терапия эрогенной формы первичной сексуальной дезадаптации у замужних женщин с невротическими расстройствами (2009)
Максименко Н. А. - Непсихотические психические расстройства при церебротравматической болезни (2009)
Мінко О. О. - Інформативність та діагностична значущість результатів психодіагностичного обстеження як маркерів залежності від опіоїдів (2009)
Михайлов В. Б. - Эмоциональные нарушения у лиц, перенесших инфаркт миокарда и мозговой инсульт (2009)
Мудренко І. Г. - Аналіз суїцидів серед населення сумської області у 2004—2008 роках (2009)
Орлова Н. М. - Ангедонія у пацієнтів з шизофренією (2009)
Підкоритов В. С. - Фактори, що в найбільшому ступені впливають на показники врахованої захворюваності та поширеності психічних розладів серед населення України (Перше повідомлення), Сєрікова О. І., Дьяченко Л. І., Сазонов С. О., Скринник О. В. (2009)
Пономарев В. И. - Анализ психологических факторов, предрасполагающих к развитию и усугубляющих течение ингаляционной токсикомании у детей и подростков (2009)
Рачкаускас Г. С. - Оцінка ефективності сучасних вітчизняних фітозасобів релаксилу та імуноплюсу в лікуванні підлітків з соматизованими депресивними розладами, Височин Є. В., Фролов В. М. (2009)
Шестакова М. В. - Система профилактики суицидального поведения у больных депрессиями пожилого возраста (2009)
Шляхов И. Н. - Особенности нарушения семейного функционирования у женщин с тревожно-депрессивными расстройствами, коморбидными с зависимостью от алкоголя, и стратегия его психотерапевтической коррекции, Маркова М. В. (2009)
Юрьев Е. Б. - Миртазапин и цитагексал в клинической практике (2009)
Джанелидзе Т. Т. - Состояние микроциркуляции у больных с диабетической полинейропатией при комплексном лечении с использованием озонотерапии (2009)
Дубенко А. Е. - Особенности мозговой гемодинамики у больных эпилепсией с сопутствующей патологией сосудистого генеза по данным ультразвуковой доплерографии, Череватенко Г. Ф., Васильева О. А., Линская А. В., Бабкина Ю. А. (2009)
Климович Л. В. - Тизалуд в комплексном лечении больных рассеянным склерозом, Федотова И. Ф. (2009)
Погорєлов О. В. - Типи реакцій центральної нервової системи на зовнішні стимули у пацієнтів з церебральним атеросклерозом (2009)
Бабюк И. А. - К вопросу о комплексной коррекции непсихотических психических расстройств у больных хроническим лейкозом, Побережная Н. В., Найденко С. И., Гашкова Л. А. (2009)
Демченко В. А. - Клинические аспекты психосоциальной реабилитации при первичном психотическом эпизоде, Зозуля В. В., Пономарев С. В. (2009)
Журавель Н. В. - Клиническое обоснование и опыт применения препарата риссет (рисперидон) в терапии психоорганического синдрома у пожилых пациентов, Синягина А. С. (2009)
Кулик Б. В. - Сучасні методи терапії невротичних розладів за наявності іпохондричного синдрому, Влох І. Й. (2009)
Морозова О. Г. - Дифференцированный подход к лечению цервикогенной головной боли напряжения, Ярошевский А. А. (2009)
Приходько В. Ю. - Hовый ноотропный препарат Hоопепт в клинической практике (2009)
Цай П. А. - Недирективная психотерапия шизофрении галлюцинаторно-параноидной формы методом символ-драмы, Алексеева О. А. (2009)
Мироненко Т. В. - Состояние иммунной системы у больных миастенией, Кузьмина Л. Н. (2009)
Соколик В. В. - Структурные предпосылки агрегации β-амилоидного пептида (2009)
Усменцева О. І. - Роль триптофану та індоламінів у патогенезі біполярних та рекурентних афективних розладів, Чурсіна В. С. (2009)
Евтушенко С. К. - Новые современные технологии в терапии нервно-мышечных заболеваний, направленные на замедление их прогрессирования, Шаймурзин М. Р., Евтушенко И. С. (2009)
Петров В. Г. - Нові можливості ортезування дітей з прогресуючими нервово-м’язовими захворюваннями, Чернишова І. М., Варешнюк О. В., Ковальова С. В., Баєв П. О. (2009)
Танцура Л. Н. - Редкие заболевания: есть ли проблема, и существует ли решение?, Шатилло А. В. (2009)
Коленко О. И. - Пароксизмальная миоплегия. случай нормокалиемической формы, Коленко Ф. Г. (2009)
Thomas Sejersen - Standards of diagnosis and care for dmd and sma, Activity leader for Standards of care in TREAT-NMD (2009)
Robert Carlier - Whole-body nmr imaging of neuromuscular disorders (2009)
Volker Straub - The limb girdle muscular dystrophies — an overview (2009)
Volker Straub - Accelerating translational research by international networking — the TREAT-NMD model (2009)
Michelle Eagle - Physiotherapy for neuromuscular disorders (2009)
Чудакова Л. Б. - Тактика лечения тиков и синдрома Tуретта у детей (2009)
Коллектив кафедры неврологии ХНМУ - К юбилею И 55-летию научной, педагогической, врачебной и общественной деятельности Заслуженного деятеля науки и техники Украины, лауреата Государственной премии Украины, академика, доктора медицинских наук, профессора Е. Г. Дубенко (2009)
Передмова (2010)
Бакуменко В. Д. - До питання методологічного обгрунтування процесу управління в соціальних системах (2010)
Гнибіденко І. Ф. - Управління соціальним захистом населення України, Орлатий М. К., Кравченко М. В., Сич Н. А. (2010)
Лукіна Т. О. - Оцінювання ефективності професійного навчання, Чайка Л. В. (2010)
Алексеєва К. А. - Державні заходи щодо протидії поширенню пандемічних інфекційних захворювань як складова національної безпеки (2010)
Шубін С. - Соціально-економічна сфера: проблемні питання формування громадянського суспільства в Україні, Бенюх Н. (2010)
Бова Т. В. - Державне регулювання в сфері інвестиційної дивідендної політики (2010)
Драган І. О. - Оцінка ефективності тарифного регулювання як інструменту державного управління житлово-комунальною сферою в Україні (2010)
Жарая С. Б. - Досвід надання адміністративних послуг у зарубіжних системах державного управління (2010)
Олійченко І. М. - Удосконалення системи введення статистичної інформації в головному управлінні статистики (2010)
Пельтек Л. М. - Державне регулювання розвитку промислово-інноваційного комплексу за пріоритетними напрямами (2010)
Половцев О. В. - Вибір методів прийняття рішень для СППР в державному управлінні (2010)
Романенко К. М. - Державно-адміністративний менеджмент як складова маркетингової парадигми державного управління (2010)
Рудкевич І. В. - Самозахист соціально-економічних прав в сфері праці як об’єкт державного управління (2010)
Солових В. П. - "GOOD GOVERNANCE" як одна із сучасних моделей державного управління (2010)
Темиргалієв Р. І. - Організація і механізми державного управління в рамках реалізації регіональних програм (2010)
Чала Н. Д. - Генеза державної економічної політики України (2010)
Шевченко Н. О. - Роль держави в удосконаленні організаційної структури сільського господарства України (2010)
Шпак Ю. В. - Проблеми державного регулювання розвитку новостворених агроформувань і вдосконалення міжгалузевих економічних відносин (2010)
Бабко В. М. - Організаційний механізм державного регулювання розвитку агробізнесу в Україні (2010)
Волохова Н. В. - Этика ответственности государственного служащего как одно из условий современного профессионального образования (2010)
Гаман Н. О. - Державна політика в сфері регулювання зайнятості населення (2010)
Ганєва О. М. - Методичні основи оцінки нерухомості, що використовуються державними органами управління в регулюванні ринку житла (2010)
Єгоров Ю. В. - Теоретико-методологічні засади аналізу екологічної безпеки в контексті державного управління (2010)
Кахович О. О. - Державне управління інвестиційними ресурсами в Україні (2010)
Клименюк О. М. - Проблема уніфікації функцій державного управління правоохоронною діяльністю (2010)
Новицька Т. А. - Шляхи удосконалення державної інвестиційної політики з урахуванням закордонного досвіду (2010)
Побережний О. В. - Соціальна політика держави в контексті трансформаційних процесів (2010)
Проніна О. В. - Eкологічно збалансований розвиток в державі (2010)
Рибчинська Л. В. - Оцінювання державного управління за чинником людського виміру (2010)
Ровинська К. І. - Державне регулювання капіталізації банків (організаційно-корпоративні засади) (2010)
Твердохліб О. С. - Використання геоінформаційного ресурсу в діяльності органів державної влади України (2010)
Шатило О. А. - Проблеми державного регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні (2010)
Шевченко Н. І. - Методи реалізації державної інвестиційної політики (2010)
Ашикова Е. І. - Перспективи покращення екологічного стану та енергетичної самодостатності в Автономній Республіці Крим (2010)
Боднарчук В. Д. - Державні важелі посилення інноваційної складової в розвитку регіональної господарської системи (2010)
Ветвицький Д. О. - Інструмeнти регулювання eкологічно сталого рeгіонального розвитку в ринковиx умоваx (2010)
Грищенко І. М. - Аналіз розвитку та становлення інституту представницьких органів субрегіонального рівня на основі періодизації законодавства 1919 – 2009 років (2010)
Громова О. Є. - Інноваційно-інвестиційна політика підприємств вінниччини за умов економічної кризи (2010)
Зайцева І. О. - Реалізація статутного права в сполучених штатах Америки:досвід для України (2010)
Ільховська М. Ю. - Пошук шляхів підвищення ефективності управління комунальними підприємствами (2010)
Клименко О. М. - Формування інвестиційного потенціалу промисловості в регіональних системах держави (2010)
Машурян А. Г. - Створення інтегрованих структур господарського управління в агропромисловому комплексі за участю держави (2010)
Снігур С. П. - Сучасний стан та проблеми функціонування місцевого самоврядування в Україні на регіональному рівні (2010)
Штурхецький С. В. - Актуальні детермінанти для впровадження інформаційно-комунікативних стратегій у місцевому самоврядуванні (2010)
Бакуменко В. Д. - Особливості впровадження та критерій успішності державно-управлінських нововведень в системі органів виконавчої влади, Попов С. А. (2011)
Кураташвили А. А. - Философия социальной цели - методологическая основа государственного управления в интересах народа (2011)
Кураташвили А. А. - Государственное управление в условиях социально ориентированной рыночной экономики (2011)
Пашко Л. А. - Адміністративна реформа як момент істини (2011)
Алейнікова О. В. - Методичні рекомендації з вибору варіантів державної підтримки АПК (2011)
Беглиця В. П. - Стратегія підвищення конкурентоспроможності суднобудування (2011)
Бєлкін Л. М. - Актуальні проблеми соціального забезпечення громадян України в умовах нестабільності правового регулювання (2011)
Биркович Т. І. - Теоретичні засади діяльності держави по регулюванню енергетики (2011)
Васільєва Л. М. - Методичні аспекти державного регулювання стійкого розвитку аграрного сектора в зарубіжних країнах (2011)
Гіндес О. Г. - Потенціал державного управління у забезпеченні екологічної безпеки в Україні (2011)
Жарая С. Б. - Ступінь наукової розробки проблеми державного регулювання підприємницької діяльності (2011)
Кобець А. С. - Основні тенденції розвитку національних систем вищої школи в рамках болонського процесу (2011)
Ковалевська О. П. - Методичні основи формування стратегії розвитку інвестиційно - будівельного комплексу (2011)
Литвин О. П. - Ефективність запровадження механізмів державного управляння у попередженні забруднення або псування земель при здійсненні господарської діяльності (2011)
Литвин Ю. О. - Особливості зростання інвестиційно привабливих територій (2011)
Мариненко В. О. - Державна служба в Україні (2011)
Міщенко Д. А. - Аналіз заходів щодо підвищення ефективності функціонування аграрного сектору економіки України (2011)
Піддубна Л. П. - Стан законодавчого та нормативно-методичного регламентування діловодства в державному управлінні України (2011)
Рибачук В. Л. - Напрямки удосконалення процесів надання житлово-комунальних послуг за участю малого бізнесу (2011)
Рубан Ю. Г. - Проблема взаємодії влади і засобів масової інформації як предмет сучасних вітчизняних наукових досліджень (2011)
Сіцінська М. В. - Аналіз законодавства України про демократичний цивільний контроль над діяльністю правоохоронних органів (2011)
Шпачук В. В. - Контент-аналіз досвіду з подолання кризових явищ в банківських системах (2011)
Янчевський Р. В. - Удосконалення державного управління в галузі лісового господарства в умовах проведення адміністративної реформи в Україні, Федотов І. Р. (2011)
Базарна О. В. - Житлово-комунальне господарство України: стан, проблеми та перспективи розвитку (2011)
Башкатов В. М. - Підходи, принципи та засоби забезпечення демократичного характеру державного управління (2011)
Близнюк В. В. - Державні регулятори банківської інвестиційної діяльності та заходи з підвищення їх дієвості (2011)
Брильова Ю. В. - Роль трудової міграції у формуванні ринку праці України (2011)
Владіміров Т. О. - Концептуальні засади розвитку системи експортного контролю України (2011)
Гагаріна С. Г. - Необхідність збереження, розвитку та активізації наукового потенціалу державного управління (2011)
Гіндес А. В. - Характеристика державної політики у сфері економічної безпеки (2011)
Єгоров Ю. В. - Державне управління забезпеченням екологічної та природно-техногенної безпеки (2011)
Єжунінова А. Ю. - Формування інноваційних механізмів державного управління у сфері зовнішньоекономічної діяльності (2011)
Животенюк В. П. - Державне регулювання розвитку суспільно-солідарного сектора надання медичної допомоги (2011)
Кормілецький О. М. - Визначення права громадян на отримання інформації в системі державного управління (2011)
Кравченко В. В. - Систематизація теоретико-методологічних засад управління шкільною освітою (2011)
Крамаренко Л. В. - Категорія "багатодітні сім’ї" у законодавчих актах України (2011)
Лієв О. С. - Мультиплікативний ефект екологічної складової інвестиційного потенціалу в державі (2011)
Лосіхін О. О. - Правові засади гендерної спрямованості державного управління та їх реалізація в регіонах України (2011)
Матієва Я. С. - Електронний уряд в умовах інформаційного суспільства як чинник стратегії реформування державного управління (2011)
Морозова Н. Г. - Перспективи розвитку зайнятості у системі соціально-трудових відносин в сфері державної служби України (2011)
Нелезенко Н. П. - Інноваційна діяльність як фактор підвищення конкурентоспроможності держави (2011)
Панін А. Т. - Процес генерації стратегічних інвестиційних рішень в державі (2011)
Поплевічева Н. Г. - Антикорупційна політика держави, як інструмент детінізації фінансових ресурсів на державному та місцевому рівні (2011)
Судоргін М. Г. - Державне управління розвитком соціальної інфраструктури в Україні (2011)
Сцібан О. Я. - Інтелектуальний капітал як важливий елемент у системі національної безпеки України (2011)
Ткачук Р. Л. - Міграційна політика України, державне регулювання її процесами (2011)
Туча В. В. - Методологічна сутність взаємодії політичної влади та державного управління у процесі прийняття та імплементації політичних рішень (2011)
Чиркова М. Ю. - Участь архівів у державній політиці пам’яті (2011)
Шостак Л. Й. - Міжнародний досвід організації ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (2011)
Щапін Є. С. - Контроль за дотриманням суб’єктами ринку нафтопродуктів вимог законодавства України (2011)
Антонов А. В. - Соціально-економічні та адміністративні відмінності територіального поділу (2011)
Бондарчук Н. В. - Інноваційна сприйнятливість регіонів України (2011)
Ворона П. В. - Особливості розвитку місцевого самоврядування в період світової глобалізації (2011)
Ємельянов В. М. - Особливості регіональної політики в забезпеченні комплексного розвитку регіональних інфраструктурних систем (2011)
Лисов І. В. - Моделювання системи державного управління житловою сферою регіону (2011)
Чернов С. І. - Законодавче забезпечення державної регіональної політики України (2011)
Гура Я. В. - Теорії державного регулювання регіонального розвитку (2011)
Клименко Ю. Л. - Фундаментальні проблеми управління виробничим потенціалом промисловості регіону (2011)
Марковський С. С. - Моделювання механізму фінансового забезпечення державної регіональної політики (2011)
Равлюк В. В. - Регіональна політика щодо підвищення ефективності економіки (2011)
Сегеда Т. М. - Функції та повноваження органів місцевого самоврядування у сприянні створенню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (2011)
Сергієнко Є. В. - Взаємодія територіальних громад в Україні: теоретико-методологічний аспект (2011)
Собченко Л. О. - Залучення громадян до місцевого самоврядування у контексті сучасних тенденцій публічного управління (2011)
Телицька В. А. - Теоретико - методологічні підходи до визначення поняття та сутності адміністративних послуг, які надаються органами місцевої влади (2011)
Товстуха С. О. - Профілактична робота посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування щодо забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні (2011)
Маслов В. А. - К 100-Летию со дня рождения Николая Александровича Калошина, Шаламов Ю. Н. (2011)
Фролова З. В. - Взаємозв’язок планування та прогнозування в інноваційному розвитку підприємств (2011)
Логутова Т. Г. - Деякі аспекти розвитку та становлення енергетичного менеджменту в Україні, Полторацька О. В. (2011)
Шлапак Н. С. - Прийняття управлінських рішень в умовах екологічного ризику, Міскі-Оглу О. Г., Покатович І. В. (2011)
Романова І. В. - Методологія наукового дослідження соціально – економічних проблем самотніх жінок пост трудового періоду життєдіяльності (2011)
Савченко О. Ф. - Іноваційні підходи до підготовки майбутніх спеціалістів, Деревянко Т. А., Палева Л. М. (2011)
Палєєва Л. М. - Необхідність застосування нових підходів до системи управління персоналом підприємств (2011)
Міскі-Оглу О. Г. - Удосконалення маркетингової політики організації в сучасних умовах, Шлапак Н. С., Комарова Л. О. (2011)
Харченко Н. В. - Аналіз розміщення акцій українських підприємств на IPO (2011)
Шевчук Я. В. - Регіональний розвиток автотранспортних мереж: прогноз на період до 2035 року (2011)
Древянко Т. А. - Визначення цінності людського капіталу підприємств сфери туризм, Данілова Т. Г. (2011)
Шашло Н. В. - Глобальная конкурентоспособность Украины сквозь призму международных рейтингов, Шевченко М. М. (2011)
Омельченко Л. С. - Тенденції функціонування фінансових інструментів на фінансовому ринку України та використання їх в діяльності підприємств, Харченко Н. В. (2011)
Логутова Т. Г. - Механізм взаємодії фінансово-кредитної системи з підприємствами, Дресвянников Д. А. (2011)
Сударев А. В. - Мотівація і моделювання взаємовигідних відносин між кредитором і позичальником, Сударев В. П., Омельченко Л. С. (2011)
Колодяжная И. В. - Дослідження практики управління оборотними коштами в торгівельних підпрємствах (2011)
Колосок В. М. - Управління проектним фінансуванням інвестиційної діяльності промислових підприємств, Набебіна О. Л. (2011)
Черната Т. М. - Корпоративна соціальна відповідальність як складова система стратегічного управління на підприємстві, Горохова Т. В. (2011)
Василенко В. М. - Підходи і методи оцінки інтелектуального капіталу (теоретичний аспект) (2011)
Захаренко Н. С. - Обґрунтування оцінок ефективності використання методів фінансового аналізу на підприємствах (2011)
Кравченко В. М. - Оцінка економічної ефективності ремонтів на основі даних діагностики, Ченцов М. О., Сидоров В. А. (2011)
Кравченко В. М. - Економіка попереджуючого ремонту, Сидоров В. А., Ланська С. П. (2011)
Момот О. І. - Особливості розрахунку ефективності діяльності підприємства, Самойлов П. І. (2011)
Синенко И. А - Современные принципы и методы инвестиционного менеджмента, Бритченко Г. И. (2011)
Анісімова О. М. - Аналіз міжнародного ринку металопродукції за регіонами світу: Північна Америка, Південна та Центральна Америка (2011)
Клюйков Р. С. - Формації глобальної економічної системи, Клюйков С. Ф. (2011)
Клюйков Р. С. - Етапи інженерії – ідеальною математикою, Клюйков С. Ф. (2011)
Потапчик О. А. - Інтегральна оцінка якості послуг підприємств житлово-комунальної сфери (2011)
Загорна Т. О. - Формування енергоефективної структури промислового виробництва: умови й критерії (2011)
Гончаренко В. В. - Формування стратегії росту організацій споживчої кооперації (2011)
До уваги авторів (2011)
Бакуменко В. Д. - Статистика та динаміка захистів дисертацій у галузі науки державного управління у 2006-2009 рр. (2010)
Бойко-Бойчук О. В. - Модель державного управління розвитком міста: суб’єкт-просторова інтерпретація (2010)
Алейнікова О. В. - Державне регулювання відносин власності та господарювання в аграрному секторі (2010)
Бова Т. В. - Розвиток інноваційних ідей в теорії державного управління (2010)
Гурковський В. І. - Теоретико-методологічні підходи до вивчення феномену глобалізації (2010)
Кушнір М. А. - Організаційно-правові засади надання зовнішньої технічної допомоги: світовий досвід та реалії України (2010)
Любімов В. І. - Напрями державного впливу на інноваційно-інвестиційну складову економічного розвитку (2010)
Малиш Н. А. - Екологічно-інноваційні аспекти державного регулювання підприємницької діяльності (2010)
Олійченко І. М. - Інформаційний підхід у дослідженнях ефективності функціонування системи державного управління (2010)
Пельтек Л. М. - Індикативне планування як напрям підвищення ефективності державного управління інвестиційними ресурсами в промисловості (2010)
Піддубна Л. П. - Роль і завдання Академії муніципального управління у підготовці фахівців з документознавства та інформаційної діяльності для органів державного управління та місцевого самоврядування (2010)
Попов С. А. - Суспільство: історична змінність та інновації (2010)
Романенко К. М. - Об’єктна підсистема та функції системи державного маркетингу (2010)
Руденко О. М. - Аксіологічний підхід до концептуалізації парадигми суспільної стабільності в державному управлінні (2010)
Рудкевич І. В. - Чинники впливу на розвиток соціального захисту населення на рівні держави (2010)
Щербакова Н. Ф. - Формування компетентностей державних службовців для надання послуг у сфері підпримницької діяльності, Сороко В. М. (2010)
Стойка А. В. - Проблеми управління девіацією процесів соціалізації в умовах ринкової трансформації економіки (2010)
Темиргалієв Р. І. - Процеси формування органів управління державою та її адміністративно-територіальними одиницями (2010)
Чала Н. Д. - Вплив соціального капіталу на економічний розвиток країни (2010)
Черленяк І. І. - Синергетико-системологічний підхід та організація державного управління (2010)
Шевченко Н. О. - Державна інноваційна політика визначення стратегічних пріоритетних напрямів в сільському господарстві (2010)
Балабанова Н. В. - Методологічний аспект державного механізму стратегічного регулювання машинобудування в Україні (2010)
Бачинська К. В. - Інституційні системи управління : світова практика (2010)
Бобро А. Ю. - Державно-управлінські механізми забезпечення роботи зі зверненнями громадян до уряду (2010)
Бурлаков П. М. - Функції держави в управлінні соціально-економічними процесами (2010)
Вітенко О. А. - Громадянське суспільство як основа демократичної держави (2010)
Ветвицький Д. О. - Роль держави у раціональному використанні природних ресурсів та охорони довкілля щодо забезпечення якості життя (2010)
Ганєва О. М. - Житлово-комунальне господарство як об’єкт державного управління (2010)
Гнатенко Л. А. - Нормативно-законодавче регулювання діяльності залізничного транспорту органами державної влади (2010)
Денисенко О. М. - Мегарегулятор фінансових ринків: чи готова Україна до його створення? (2010)
Дончик Н. П. - Аналіз стану сучасних досліджень міжрівневої взаємодії у системі державного управління (2010)
Застрожнікова І. В. - Ефективне управління в ієрархічних системах аграрної сфери (2010)
Карпенко Н. М. - Аналіз концентрації, монополізму і ефекту масштабу для антимонопольного регулювання (2010)
Колісніченко М. П. - Формування системи науково – обґрунтованого державного регулювання сфери виноградарства в Автономній Республіці Крим (2010)
Коломієць А. О. - Організаційний аспект механізму державного регулювання споживчих ринків в Україні (2010)
Кравченко В. В. - Досвід вироблення політики розвиткушкільної освіти США (2010)
Матвєєнко І. В. - Теоретичні аспекти впливів інформаційно-комунікативних технологій на становлення громадянського суспільства (2010)
Микитенко Д. О. - Інкорпорація технологій державного регулювання в системно-топологічний аналіз ефективності медико-генетичної служби (2010)
Морозова Н. Г. - Сучасний кадровий менеджмент на державній службі в країнах світу та європейського союзу:досвід для України (2010)
Новицька Т. А. - Сучасні пріоритети інвестиційної політики України (2010)
Савоста О. П. - Державне регулювання розвитку курортів як складова екологічної функції державного управління (2010)
Парій Я. П. - Особливості формування інвестиційного клімату в країнах з перехідною економікою (досвід республіки Польща) (2010)
Побережний О. В. - Зарубіжний досвід реалізації соціальної політики держави (2010)
Валентюк І. В. - Механізми побудови системи контролю на регіональному рівні (2010)
Іванова Т. В. - Документаційне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування в Україні (2010)
Хвесик Ю. М. - Засади формування державної інвестиційної політики в АПК на регіональному рівні (2010)
Зайцева І. О. - Концептуальні підходи до формування змісту статуту територіальної громади (2010)
Захаренко К. В. - Шляхи співпраці органів державної влади та органів місцевого самоврядування України з молодіжними організаціями (2010)
Марковський С. С. - Фінансове забезпечення регіональної політики ЄС (2010)
Охоцький І. Л. - Вплив способу формування органів місцевого самоврядування у адміністративному районі на соціально-економічний розвиток держави (2010)
Омельченко Л. С. - Формирование целостной системы налогового стимулирования инновационной деятельности, Лактіонова О. Ю. (2011)
Цибульська Л. О. - Людські ресурси, як важлива складова управління інтелектуальним потенціалом підприємства (2011)
Цибульська Л. О. - Вплив ринку інтелектуальної власності на інноваційну діяльність, Агілєра Амайа Гладіс Віра (2011)
Литвиненко І. Л. - Інвестиційна діяльність України в сучасних умовах (2011)
Жабенок І. В. - Установление равновесия по Нэшу на рынках с преобладанием нелегально распространяемой информации (2011)
Лисиця К. С. - Рыночные условия развития естественных монополий в странах центральной и восточной Европы (на примере железнодорожного транспорта) (2011)
Макаренко М. В. - Синергетичний підхід в управлінні формуванням конкурених переваг регіону (2011)
Фролова З. В. - Алгоритм управления организационными процессами прогнозирования развития инновационных объектов техники (2011)
Ликін О. О. - Эффективность ярмарочно-выставочной деятельности, Швецов О. В. (2011)
Черненко Г. С. - Регулювання процесів міжнародної тру-дової міграції на національному рівні (2011)
Сидоренко О. М. - Экономическая, правовая и идеологическая обусловленность номинационных процессов (2011)
Щолокова О. М. - Оптимізація збутової діяльності компаній в сучасних умовах, Кострова О. С. (2011)
Шайхатдінов А. З. - Проектування процедури формування стратегії конкурентоспроможного розвитку підприємства, Макаренко М. В. (2011)
Кувандиков Е. О. - О реализации синергетического подхода в конструктивно-проективной деятельности педагога (2011)
Верескун М. В. - Эффективное управление, как фактор обеспечения стратегии конкурентоспособности крупных промышленных объединений, Колосок В. М., Дроботіна К. М. (2011)
Перепадя Ф. Л. - Аналіз факторів формування кадрової політики промислових підприємств (2011)
Колодяжна К. А. - Аналіз формування оборотних коштів (2011)
Ткаченко А. М. - Альтернатива инвестиционных решений реконструкции очистных соoружений ОАО "Запорожсталь" (2011)
Пожуєв О. В. - Логістика, як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств України (2011)
Горошкова Л. А. - Оптимізація обсягів виробництва в металургійній галузі за умов кризи (2011)
Пожуєва Т. О. - Диференціація принципів економічної безпеки підприємства та дослідження її складових (2011)
Горошко О. В. - Определение спектров демографически обусловленных и деградационно-паразитических потребностей как основа планирования в многоотраслевой хозяйственной системе, Дудник І. О. (2011)
Мінц О. Ю. - Современные методы анализа данных в финансово-кредитной сфере, Хаджинова О. В. (2011)
До уваги авторів (2011)
Бакуменко В. Д. - Загальні моделі діяльнісного підходу як інструмент дослідження суб’єкт-об’єктних відносин (2012)
Молодцов О. В. - Постмодерністські витоки європейського врядування : методологічний дискурс (2012)
Алейнікова О. В. - Механізм виділення ресурсів для державної підтримки АПК в сучасних умовах (2012)
Анпілогова Ж. Д. - Реалізація стратегічних завдань держави щодо удосконалення існуючої структури промисловості (2012)
Антонов А. В. - Методи державного регулювання розвитку сільських територій (2012)
Биркович Т. І. - Реалізація пріоритетів енергетичної політики України в умовах глобалізації (2012)
Брус Т. М. - Організаційні засади надання адміністративних послуг в Україні, Даньшина Ю. В. (2012)
Бульба В. Г. - Перспективи вдосконалення соціального захисту бездомних громадян в Україні, Кулініч О. В., Меляков А. В. (2012)
Вишиванюк М. В. - Роль держави у захисті регіональних пріоритетів (2012)
Гіндес О. Г. - Економіко-правові засади природокористування в Україні (2012)
Жарая С. Б. - Запровадження доктрини "новий публічний менеджмент” у сфері надання адміністративних послуг з питань ведення підприємницької діяльності (2012)
Ковалевська О. П. - Оцінка загальносвітових тенденцій розвитку міжнародного іпотечного кредитування як елементу державної житлової політики (2012)
Кондратюк Т. В. - Використання наукових досліджень у цілях удосконалення державно-управлінської сімейної політики на початку XXI століття (2012)
Литвин Ю. О. - Державне управління цілісним соціально-економічним територіальним комплексом держави у просторовому аспекті (2012)
Матійко С. А. - Державні пріоритети відтворювального розвитку промисловості (2012)
Мокрецов С. Є. - Фактори, які визначають стан репродуктивного здоров’я населення (2012)
Піддубна Л. П. - Особливості документування діяльності та планування роботи колегіальних органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні (2012)
Рибачук В. Л. - Розвиток методологічних основ державного управління житлово-комунальним господарством (2012)
Туркіна І. Є. - Призначення інститутів судової влади в механізмі держави (2012)
Червякова О. В. - Аналіз законодавчого регулювання українського інформаційного суспільства (2012)
Шпачук В. В. - Основні антикризові заходи суб’єктів державного управління банківською системою України в 2008-2009 роках (2012)
Василець О. М. - Церква та політика сьогодні: співпраця та самостійність (2012)
Власенко О. С. - Актуальні поблеми та перспективи державного регулювання національної інноваційної системи (2012)
Галайчук Б. В. - Ефективність формування та реалізації державної політики України в галузі охорони здоров’я (2012)
Гаряча Ю. П. - Адаптація законодавства країн Балтії до надбання спільноти (acquis communautaire): досвід для України (2012)
Герасименко І. С. - Побудова інвестиційної моделі управління сталим розвитком регіону (2012)
Глеба В. Ю. - Формування регіональної інфраструктури геопросторових даних Київської області (2012)
Замикула І. В. - Механізм державного регулювання системи продовольчого забезпечення у соціально-економічному розвитку регіону (2012)
Корецький О. М. - Податковий контроль як необхідна умова функціонування ефективної податкової системи (2012)
Левітан А. Л. - Європейський досвід державного управління з протидії незаконній міграції (2012)
Лещенко В. В. - Вплив держави на напрями діяльності банківського нагляду в Україні (2012)
Лосіхін О. О. - Сегрегація у професійній сфері за ознакою статі в сучасному українському суспільстві: проблеми та шляхи вирішення (2012)
Мазур С. С. - Теоретичні основи державного управління у сфері забезпечення безпеки органів державної влади (державна охорона) (2012)
Марінов М. М. - Засади державного регулювання рекреаційної сфери (2012)
Петросова О. В. - Європейська система освіти підготовки управлінських кадрів у правоохоронній сфері (2012)
Сергієнко Є. В. - Структура та класифікація механізмів взаємодії суб’єктів місцевого самоврядування (2012)
Синиця М. І. - Концептуальні засади технологізації державного управління (2012)
Тихонович В. В. - Застосування механізмів державного управління економічними взаємовідносинами урядами розвинених країн світу (2012)
Тринчук С. В. - Оцінка стану реалізації проектів державно-приватного партнерства в Україні (2012)
Харченко Г. А. - Стан розвитку системи державних закупівель в Україні (2012)
Шостак Л. Й. - Організація взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади при ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій (2012)
Яцук І. П. - Застосування результатів економічної оцінки земель у господарському механізмі (2012)
Козловський В. О. - Концептуальні засади результативності муніципальної влади (2012)
Сорока М. П. - Система моніторингу і прогнозування соціально-економічного розвитку регіону (2012)
Темиргалієв Р. І. - Моделі застосування організаційно-економічних механізмів управління регіоном (2012)
Євсюкова О. В. - Підготовка посадових осіб та службовців органів місцевого самоврядування: особливості та тенденції розвитку в Україні (2012)
Лемешко С. А. - Регулювання ринку праці в державній і регіональній політиці зайнятості (2012)
Цвьок В. І. - Наукові засади державної регіональної промислово-інноваційної політики (2012)
Черняк О. Ю. - Сільська територіальна громада, як основа забезпечення сталого розвитку сільських територій в Україні (2012)
Бакуменко В. Д. - Творчий звіт з робіт у галузі наук "державне управління" у 2002 - 2011 роках (2012)
Толкованов В. В. - Розвиток лідерства на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування як один з пріоритетних напрямів реалізації адміністративної реформи в Україні (2012)
Давидова Ю. В. - Роль децентралізації в системі публічного менеджменту: досвід Франції, Пасічник М. В. (2012)
Жовнірчик Я. Ф. - Трансформація механізмів державного управління розвитком регіонів України в умовах європейської інтеграції (2012)
Кураташвілі А. А. - Теория верховенства интересов народа – определяющая теоретическая основа государственного управления в интересах народа (2012)
Кураташвілі А. А. - Проблемы государственного управления и двуединая задача налоговой политики (2012)
Пашко Л. А. - Управлінські відносини у форматі: "оцінювач – оцінюваний": сутнісні характеристики (2012)
Алейнікова О. В. - Достоїнства і недоліки регіональної системи державної підтримки організацій АПК (2012)
Бережний Я. В. - Державне управління і нові управлінські технології (2012)
Бєлкін Л. М. - Проблеми забезпечення законності в сфері державного управління культурою (2012)
Биркович Т. І. - Умови розвитку новітніх технологій у сфері енергетики України (2012)
Бондарчук Н. В. - Напрями вдосконалення механізмів державної політики розвитку інноваційного потенціалу регіонів в контексті антикризового управління (2012)
Гіндес О. Г. - Напрями підвищення еколого-економічної ефективності природоохоронних заходів (2012)
Ємельянов В. М. - Взаємодія держави і бізнесу в регулюванні економічних процесів та зміцненні економічної безпеки (2012)
Кобець А. С. - Вища освіти як потужний інструмент довгострокової стратегії підготовки кадрів та розвитку людських ресурсів (2012)
Ковалевська О. П. - Підходи та і прийоми реалізації земельної політики у сфері житлового будівництва (2012)
Кондратюк Т. В. - Концептуальні моделі як відображення різних аспектів державної управлінської політики (2012)
Лисов І. В. - Поєднання принципів бюджетного фінансування й ринкового саморегулювання в житловій політиці (2012)
Литвин О. П. - Державне управління захистом безпеки довкілля, як складова реформування державної влади в Україні (2012)
Мокрецов С. С. - Подолання бідності в Україні: соціально-економічний аспект державної політики розвитку репродуктивного здоров'я населення (2012)
Онищук С. В. - Історико-правовий аналіз та філософське підґрунтя розподілу влад між державою та церквою (2012)
Піддубна Л. П. - Документ та його основні характеристики: сутність поняття, властивості, атрибути (2012)
Чала Н. Д. - Моделі-підходи державного управління економічним розвитком країни в умовах глобалізації (2012)
Шевченко М. М. - Незаконна міграція з країн сходу в Європу через територію України як загроза міжнародній та національній безпеці, Смирнова Н.С. (2012)
Шпачук В. В. - Система державного управління банківською системою України: структура та суб’єкти (2012)
Бєлоусов В. М. - Державне регулювання системи пенсійного забезпечення в контексті історії (2012)
Бичков С. І. - Методологічні підходи до формування та розвитку системи соціального захисту населення (2012)
Владіміров Т. О. - Законодавство ЄС у сфері контролю над експортом товарів і технологій подвійного використання (2012)
Гіндес А. В. - Ефективність реалізації механізмів регулювання економічної безпеки національної економіки (2012)
Григорчак І. М. - Оптимізація взаємовідносин політичної та адміністративної еліт: теоретико-методологічний аспект (2012)
Клименюк О. М. - Напрями удосконалення механізму державного управління правоохоронною діяльністю (2012)
Козак В. І. - Політика держави в контексті адміністративної реформи (2012)
Корінчевська І. А. - Державні механізми формування репродуктивного здоров’я у дітей та молоді (2012)
Крамаренко Л. В. - Впровадження сучасних технологій у систему соціального захисту багатодітних сімей (на прикладі м. Ялта) (2012)
Левітан А. Л. - Особливості законодавчих механізмів державного управління з протидії незаконній міграції в Україні (2012)
Лосіхін О. О. - Забезпечення рівних прав та можливостей державних службовців жиночої та чоловічої статі в процесі адміністративного реформування (2012)
Мазур С. С. - Адміністративна реформа у сфері забезпечення безпеки органів державної влади (2012)
Морозова Н. Г. - Методичні засади проведення моніторингу якості робочої сили на ринку праці в сфері державної служби (2012)
Петросова О. В. - Теоретичні та практичні аспекти удосконалення кадрового забезпечення безпекового сектору держави (2012)
Попадюк Н. І. - "Соціальний ліфт” як механізм формування державно-управлінської еліти України (2012)
Синячов О. П. - Міжнародні принципи формування законодавства про доступ до інформації (2012)
Совівський О. М. - Сучасні напрями реалізації державної політики України в зовнішньополітичній сфері в контексті європейської інтеграції (2012)
Тихонович В. В. - Приклад ефективних механізмів державного управління в сфері експортного кредитування (2012)
Туча В. - Виділення та систематизація державно-управлінських механізмів імплементації політичних рішень (2012)
Дацій Н. В. - Посилення соціальних повноважень місцевого самоврядування як основа реалізації концепції "соціальної держави" (2012)
Антонов А. В. - Механізм координації існуючих характеристик сільського способу життя та формування перспективних соціальних форм життєдіяльності сільського населення (2012)
Заікіна О. О. - Окремі аспекти термінології та класифікації документів установи (2012)
Литвин Ю. О. - Політика розвитку сільських територій (2012)
Матійко С. А. - Методи промислової політики за змістом і характером впливу на об’єкт (2012)
Сорока М. П. - Завдання регіональних органів управління щодо забезпечення комплексного соціально-економічного розвитку регіону (2012)
Темиргалієв Р. І. - Вдосконалення механізмів здійснення міжнародної економічної діяльності регіону (2012)
Чернов С. І. - Теоретичний зміст та поняття регіональної політики (2012)
Воскобійник С. І. - Політика органів місцевого самоврядування щодо залучення інвестицій (2012)
Герасименко І. С. - Ефективна регіональна інвестиційна політика як умова розвитку територій (2012)
Гура Я. В. - Деформація економічного розвитку регіонів як наслідок недосконалості існуючих механізмів державного регулювання (2012)
Кощинець В. В. - Напрями використання позитивного зарубіжного досвіду регулювання регіонального розвитку (2012)
Равлюк В. В. - Організаційно-економічні заходи підтримки інноваційної діяльності регіонів (2012)
Холоднюк З. В. - Розвиток функцій і повноважень державних структур у формуванні економічної політики регіонів (2012)
Колосок В. М. - Формування фінансового забезпечення стратегічного управління великих промислових підприємств, Дроботіна К. М. (2012)
Савченко А. Ф. - Разработка системы компетенций персонала предприятий, Палеева Л. М. (2012)
Савченко А. Ф. - Оценка эффективности системы управления персоналом предприятий, Палеева Л. М. (2012)
Зинченко С. Г. - Повышение результативности использования ресурсов предприятия (2012)
Зинченко С. Г. - Анализ упущенной выгоды (2012)
Горошкова Л. А. - Визначення рівня сталого розвитку чорної металургії та технологічно споріднених галузей (2012)
Приймаков О. Г. - Моделювання динаміки ринкової економіки України, Коваленко А.С. (2012)
Колосок В. М. - Инвестиционная база промышленного сектора Украины: анализ и стратегические перспективы, Богачев А. С., Рашевский С. Н. (2012)
Верескун М. В. - Конкурентна боротьба і конкурентоспроможність крупних корпоративних структур (2012)
Турченко Д. К. - Экономические реформы Столыпина: анализ с позиций современности (2012)
Харченко Н. В. - Особенности размещения акций Украинских предприятий на фондовой бирже (2012)
Харченко Н. В. - Совершенствование методики расчета индекса Украинских акций как механизм повышения ликвидности фондового рынка (2012)
Шестакова Т. М. - Управление неформальными группами в организации, Зёма А. С. (2012)
Зинченко С. Г. - Совершенствование организации учётно-экономической службы предприятия (на примере ГП "ММТП") (2012)
Чентуков Ю. І. - Особливості розвитку міжнародного науково-технічного обміну в сучасних умовах (2012)
До уваги авторів (2012)
Войтюк І. Ф. - Метод та генетичний алгоритм структурної ідентифікації інтервальних різницевих операторів в задачах екологічного моніторингу, Дивак М. П., Неміш В. М. (2011)
Андрюхин А. И. - Компьютерные оценки единственности решений одной задачи идентификации (2011)
Грездов Г. Г. - Стратегии построения эффективной комплексной системы защиты информации в автоматизированных системах (2011)
Глушак В. В. - Побудова системи захисту інформації заданого рівня захищеності з використанням теорії ігор, Новіков О. М. (2011)
Дмитрієва О. А. - Генерація стійких блокових методів для розв’язання жорстких диференційних рівнянь і їх систем (2011)
Иваница С. В. - Методы контроля точности результирующих интервалов при вычислении интервальных полиномиальных функций, Меркулов А. В. (2011)
Чемерис А. А. - Об одном методе распараллеливания тесногнездовых циклов, Горунова Ю. А., Смирнов А. Д. (2011)
Аноприенко А. Я. - Представление постбинарных форматов чисел с плавающей запятой в контексте интервальных вычислений, Иваница С. В., Кулибаба С. В. (2011)
Баркалов A. A. - Матричная реализация композиционного микропрограммного устройства управления с общей памятью, Зеленева И. Я., Хатгут Байрек, Татолов Е. Р. (2011)
Баркалов А. - Оптимизация схемы КМУУ с разделением кодов, Титаренко Л. А., Ефименко К. Н. (2011)
Баркалов А. А. - Применение кодирования совместимых микроопераций для уменьшения аппаратурных затрат в схеме устройства управления с разделением кодов, Лаврик А. С., Мирошкин А. Н. (2011)
Баркалов А. А. - Операционный автомат переходов с дополненным множеством операций переходов, Бабаков Р. М. (2011)
Баркалов А. А. - Синтез устройств управления с преобразованием кодов объектов, Опанасенко В. Н., Баркалов А. А. (2011)
Башков Е. А. - Исследование влияния сетевого интерфейса на эффективность модульной многопроцессорной кластерной системы, Иващенко В. П., Швачич Г. Г., Ткач М. А. (2011)
Башков Е. А. - Перспективы применения современных коммуникационных технологий и исследование их влияния на эффективность многопроцессорных кластерных систем, Иващенко В. П., Швачич Г. Г., Ткач М. А. (2011)
Бельков Д. В. - Статистический анализ трафика сети с беспроводным доступом, Едемская Е. Н. (2011)
Грищенко В. И. - Основные направления развития современных сетевых процессоров, Ладыженский Ю. В., Моатаз Юнис. (2011)
Погорелый С. Д. - К вопросу формализации проектирования приложений для кластерных систем с GPU (2011)
Погорілий С. Д. - Застосування паралельних версій генетичних алгоритмів в комп’ютерних мережах, Білоус Р. В. (2011)
Попов Ю. В. - Алгоритм перераспределения вычислительной нагрузки в сети при распределённом логическом моделировании цифровых систем, Балута А. В. (2011)
Скобцов Ю. А. - Построение тестов для перекрестных неисправностей типа задержка, Скобцов В. Ю., Ияд К. М. Нассер. (2011)
Rodriges Zalipynis R. A. - ChronosServer: real-time access to "native” multi-terabyte retrospective data warehouse by thousands of concurrent clients (2011)
Бабков В. С. - Методи візуалізації даних складної структури на основі деревоподібних карт, Серік М. О. (2011)
Башков Е. А. - Возможности платформы CUDA при реализации воксельного представления дуг для объемных 3D дисплеев, Авксентьева О. А., Харченко Н. О. (2011)
Карабчевский В. В. - Реализация алгоритмического подхода к вопросу обработки изображений, Магдалина С. Н. (2011)
Костюкова Н. С. - Контентно – залежне масштабування зображень зі збереженням значущих об’єктів, Шеховцов С. О. (2011)
Мальчева Р. В. - Исследование влияния шага трассирования лучей и коэффициента различия в цвете на время выполнения формирования изображения, Юнис М., Джамиль А. (2011)
Медведєв Д. Г. - Дискримінантна функція параметризованих еозинофілів, Бурлак О. В., Головко В. О. (2011)
Радченко В. И. - Проектирование программного обеспечения для трехмерного NURBS моделирования, Карабчевский В. В. (2011)
Романюк О. Н. - Класифікація графічних відеоадаптерів, Довгалюк Р. Ю., Олійник С. В. (2011)
Романюк О. Н. - Високопродуктивна конусна модель піксела для антиаліайзингу відрізків прямих, Курінний М. М., Костюкова Н. С., Мельник О. В. (2011)
Романюк О. В. - Високопродуктивний метод формування реалістичних зображень рельєфних поверхонь на базі нової моделі дистрибутивної функції (2011)
Самощенко О. В. - Передискретизація зображень у гексагональній системі координат hex2, Ходус С. В. (2011)
Яців В. Б. - Визначення оцінок якості металографічних зображень при масштабуванні дефектів, Русин Б. П. (2011)
Артеменко В. А. - Компьютерные оценки решения стохастической транспортной задачи (2011)
Валуйський В. М. - Веб-орієнтована комп’ютерна система підтримки навчального процесу підвищення кваліфікації, Гончаренко М. В., Павловський А. А., Безпалий Є. О. (2011)
Григорьев А. В. - Состав параметров адаптации на проблемную область в инструментальной оболочке для автоматизации построения интеллектуальных САПР (2011)
Григорьев А. В. - Анализ средств автоматизации построения VHDL-программ, Грищенко Д. А. (2011)
Григорьев А. В. - Анализ существующих способов создания интерфейса "языки формальных спецификаций — проблемно-ориентированные языки", Морозова О. В. (2011)
Григорьев А. В. - Представление сайта на языке HTML как модели структурного уровня САПР, Павловский Е. В. (2011)
Заболотникова В. С. - Учет субъектов предпринимательской деятельности в условиях неопределенности на основе метода нечеткой кластеризации (2011)
Кадомский К. К. - Сеть ART с нечеткими весами связей (2011)
Логинов А. В. - Построение модели распределения нагрузки на головку бедренной кости, Ермаков Д. Г. (2011)
Межуєв В. І. - Лінгвістичний підхід до розгляду архітектури інструментів предметно-орієнтованого математичного моделювання (2011)
Минухин С. В. - Оптимизация энергопотребления вычислительных ресурсов при изменении спроса и предложения на них в системе экономических отношений двухуровневого GRID (2011)
Мокін В. Б. - Оптимізація параметрів геоінформаційних моделей об’єктів світлофорного регулювання дорожнього руху міста, Сторчак В. Г., Гавенко О. В., Олександров І. В. (2011)
Пасічник Н Р. - Формалізм в постановці задачі створення якісного сайту, Дивак М. П. (2011)
Пашинская А. В. - Использование ячеечного подхода при разработке геометрической модели генерации и роста многогранников в пространстве (2011)
Рябченко В. В. - Использование моделирующей среды для создания программного обеспечения программно-аппаратного комплекса управления роботом-манипулятором семейства Katana фирмы Neuronics AG, Дацун Н. Н. (2011)
Саух С. Є. - Математичне та програмне забезпечення розв’язку задач моделювання рівноважного стану ринків електроенергії, Борисенко А. В. (2011)
Смолий В. Н. - Особенности концепции управления конструкторской подготовкой производства электронных аппаратов (2011)
Степных А. И. - Создание обучающего видеоролика "Пожарная безопасность в шахте", Коханова Ю. И., Годла А. С., Хамидуллина Е. Д., Карабчевский В. В. (2011)
Федяев О. И. - Агентно-ориентированное моделирование процесса производства промышленных смесей, Зудикова Ю. В. (2011)
Хмелевой С. В. - Информационная технология извлечения знаний для прогнозирования временних рядов, Васяева Т. А. (2011)
Бабосюк Н. А. - Нечеткая модель оценки экономического состояния предприятия сферы телекоммуникаций, Каргин А. А. (2011)
Гученко М. I. - Диференцiйне рiвняння гармонiйної моделi людини-оператора в системi компенсацiйного стеження (2002)
Чумаченко О. I. - Вибiр оптимального хостингу, Шанойло О. В. (2002)
Архiпов О. Є. - Порiвняльний аналiз методiв варiювання вибiрки, Бабенко Є. А. (2002)
Юрченко Ю. П. - Метод розпiзнавання рукописних знакiв, Брага В. О. (2002)
Стенiн О. А. - Методологiя оцiнки i керування якiстю веб-проектiв, Папазова О. В., Петращук Д. М. (2002)
Лисенко О. I. - Математична постановка задачi оптимального керування екологiчним станом техногенно навантажених територiй, Чумаченко С. М., Чеканова I. В., Турейчук А. Н. (2002)
Гусинiн В. П. - Аналiз направлень адаптацiї повiтряноплавательных технологій нового поколiння в iнтересах нацiональної безпеки України, Гусинiн А. В., Казак В. М., Лисенко О. I. (2002)
Рябченко I. Н. - Порiвняльний аналiз багатокрокової схеми узагальненого математичного програмування з традицiйними методами оптимізації при автоматизованому управлiннi потокорозподiлом в СПРВ (2002)
Стенiн О. А. - Особливостi побудови автоматизованих навчальних систем при виконаннi оператором дискретних операцiй, Пасько В. П., Пасько Є. В. (2002)
Чумаченко О. I. - Оцiнка вiддачi сайта та оптимальний розподiл грошей на її пiдвищення, Шанойло Ю. В. (2002)
Тiмофєєв В. О. - Синтез супремального алгоритма управлiння при наявностi зовнiшнього сигнала, що задається (2002)
Кулiй В. М. - Нонiусно - кореляцiйний метод контролювiбрацiй механiчних систем, Сильвестров А. М., Шефер О. В. (2002)
Руденко О. Г. - Нейроуправлiння нелiнейними динамичними об’эктами за допомогою багатошарового персептрону, Шамраєв А. А. (2002)
Бодянський Є. В. - Про адаптивний алгоритм нечiткої кластеризацiї даних, Горшков Є. В., Кокшенев I. В., Колодяжний В. В. (2002)
Тєрьошин В. М. - Автоматизованi системи, основанi на знаннях, Суховєєва Н. I., Донець Л. Ю. (2002)
Томашевська Т. В. - Комп’ютерне моделювання розповсюдження рiдких забруднень на техногенно небезпечних об’єктах (2002)
Свiдерський В. Є. - Методичнi пiдходи до обгрунтування часткових та інтегральних критерiїв для вибору оптимального складу мобiльної екологічної лабораторiї, Слободяник В. А., Гнилицький Ю. I. (2002)
Михальов О. I. - Порiвняння багатомодельного та фаззi-нейро пiдходiв до передбачення станiв нестацiонарних динамiчних систем, Лиса Н. В. (2002)
Теленик С. Ф. - Багаторiвневий пiдхiд до проектування управляючих вбудованих систем, Глушко Є. В. (2002)
Шемсединов Т. Г. - Розподілені інформаційні системи у задачах моделювання, Стенiн О. А. (2002)
Помулев В. В. - Моделювання та фрактальна параметризацiя дендритiв нейронів, Михальов О. I., Бондаренко Я. С., Деревянко О. I. (2002)
Гуда А. I. - Моделювання нелiнiйної динамiки системи керування натискувальними вiнтами блюмiнгу, Михалев О. I., Зiнченко М. Д. (2002)
Архипов О. Є. - Застосування рангових статистик при побудовi критерiю структурної iдентифiкацiї апроксимативних моделей, Бабенко Є. А. (2003)
Блажко О. В. - Моделювання процесiв взаємодiї компонентiв комп’ютерно-iнтегрованих систем iз застосуванням апарату процесних алгебр, Лiсовиченко О. I., Пуховський Є. С., Ямпольський Л. С. (2003)
Стенiн О. А. - Методологiчнi та теоретичнi основи прийняття рiшень, Денисенко В. В. (2003)
Кiку А. Г. - Покращення калмановскої фiльтрацiї змiнних стану, Бурлаков В. М. Аглоткова О. С. (2003)
Нiкулiн П. Є. - Синтез оптимальних управлiнь для коливальних систем другого порядку при наявностi зовнiшнiх впливiв (2003)
Архипов О. Є. - Застосування кластерного аналiзу для структурування даних експертного опитування, Архiпова С. А., Носок С. О. (2003)
Пасько В. П. - Дослiдження пiдсистеми виявлення несанкцiонованого доступу в корпоративну мережу, Приймак В. I. (2003)
Костюк В. I. - Теоретичнi основи iнформацiйних семантичних систем, Стєнiн О. А., Проценко С. В. (2003)
Шемсединов Т. Г. - Об’єктний пiдхiд для моделювання технологiчного процесу, комплектацiї виробiв й балансу ресурсiв для MES-систем (2003)
Свiтличний В. I. - Прийняття рiшень i "адаптивне мислення” (2003)
Ткач М. М. - Основнi концепцiї методологiї структурного системного аналiзу I проектування ГВС (2003)
Томошов В. М. - Iндикативне управлiння освiтою на Українi, Богданова Н. В. (2003)
Краснощок I. В. - Дослiдження пiдходiв i розробка засобiв реалiзацiї автоматизованих учбових мiсць, Буговський С. С., Остапченко К. Б., Ямпольский Л. С. (2003)
Михальов О. I. - Iнформацiйнi критерiї параметричної iдентифiкацiї динамічних систем, Гуда А. I. (2003)
Пархоменко I. I - Захист серверiв DNS, як засiб безпеки Internet-комерцiї, Крилов Є. В. (2003)
Деревянко О. I. - Моделювання хаотичних режимiв у системах управлiння, Михальов О. I. (2003)
Лісовиченко О. І. - Візуалізація моделювання гіперпросторово-розподілених гнучких комп’ютерно-інтегрованих виробничих систем, Данішевський Б. М., Пуховський Є. С., Ланкін Ю. М., Ямпольський Л. С. (2004)
Кіку А. Г. - Аналіз ступеня доказу основних методів оптимального управління та областей їх застосування, Бурлаков В. М. (2004)
Стєнін O. А. - Аналіз підходів до моделювання дискретно-неперервних виробничих систем, Нікулін П. Є. (2004)
Лісовиченко О. І. - Моделювання процесів у дискретно-подійних системах ієрархічними розподіленими в часі сітками Петрі, Остапченко К. Б., Пуховський Є. С., Ямпольський Л. С. (2004)
Шевченко В. Л. - Логістична SL- згортка та логістична SL- сплайн інтерполяція в моделях процесів розвитку (2004)
Михальов О. I. - Дослiдження методiв глобального пошуку навчання нейронних мереж, Демченко Д. А. (2004)
Головащенко Н. В. - Математичні характеристики багатоканальних інформаційних систем з шумоподібно кодованими сигналами, Корніловський В. П. (2004)
Костюк В. І. - Розв’язання задачі визначення складу орієнтуючих рухів об'єктів виробництва при проектуванні ГВС, Стєнін О. А., Лапковський С. В., Солдатова М. О. (2004)
Лошак Т. В. - Використання компонентної методології реінжинірингу бізнес-процесів в освіті, Крилов Є. В., Анікін В. К (2004)
Щерба А. А. - Застосування методів теорії ідентифікації для отримання аналітичних залежностей при дослідженні екологічних та енергетичних процесів, Мирунко В. М. , Сільвестров А. М. , Спінул Л. Ю. (2004)
Спінул Л.Ю. - Цілеспрямована кусочно-поліноміальна апроксімація експериментальних даних (2004)
Руденко О. Г. - Афiннi вiдеопроцесори у сучасних пристроях вiдеоефектiв, Сотнiков П. О. (2004)
Архіпов О. Є. - Інформаційний підхід до аналізу даних експертного оцінювання, Архiпова С. А. (2004)
Бодянський Є. В. - Нейро-фаззi-мережа Колмогорова з полiномiальними функцiями приналежностi та градiєнтний алгоритм її навчання, Горшков Є. В., Колодяжний В. В. (2004)
Ткач М. М. - Cистемний аналіз процесу проектування гнучких виробничих систем, Пасько В. П. (2004)
Фаніна Л. О. - Використання вейвлет-перетвотення для представлення мовних сигналів у задачі розпізнавання мови, Панченко А.І. (2004)
Бакуменко В. Д. - Методологічний підхід до аналізу процесів соціалізації в соціальних системах, Червякова О. В. (2012)
Кравченко С. О. - Концептуальні основи управління суспільними реформами (2012)
Кураташвілі Альфред Анзорович - Теория сбалансированности прав и ответственности должностных лиц – необходимая политико-правовая основа государственного управления (2012)
Кураташвілі Анзор Альфредович - Противоречия социально ориентированной рыночной экономики и роль государственного управления в их преодолении (2012)
Соснін О. В. - Інноваційна діяльність як фактор розвитку і становлення громадянського суспільства в умовах інформаційної доби, Нелезенко Н. П., Яременко С. О. (2012)
Анпілогова Ж. Д. - Сутність державної промислової політики як регулятора економічного розвитку країни (2012)
Биркович Т. І. - Особливості регулювання енергетики України в контексті гарантування енергетичної безпеки в світі (2012)
Гіндес О. Г. - Механізм управління процесами функціонування еколого-економічних систем (2012)
Ковалевська О. П. - Виявлення актуальних напрямів житлової політики та визначення її пріорітетів (2012)
Коврига О. С. - Роль державного регулювання у формуванні інституціонального середовища (2012)
Кочарян І. С. - Формування поля завдань державного управління вищою освітою, Клименюк О. М. (2012)
Кушнір М. О. - Інституційно-правові питання міжрегіональної співпраці в Україні у стратегіях розвитку регіонів: приклад досвіду Криму (2012)
Литвин О. П. - Механізми державного управління у забезпечені екологічної безпеки (2012)
Литвин Ю. О. - Стан і тенденції розвитку та розміщення продуктивних сил сільського господарства (2012)
Матійко С. А. - Розроблення механізмів державного регулювання структурного розвитку промисловості (2012)
Орленко Я. Ю. - Продовольчий підкомплекс у забезпеченні продовольчої безпеки країни (2012)
Піддубна Л. П. - Колегіальні органи управління: особливості організації та документування діяльності (2012)
Рибачук В. Л. - Деформації сучасної державної політики розвитку житлово-комунальної сфери (2012)
Темиргалієв Р. І. - Формування концепції державного управління соціально-економічним розвитком АР Крим (2012)
Шпачук В. В. - Напрями удосконалення системи державного управління анківською системою: організаційно-функціональний аспект (2012)
Галайчук Б. В. - Система державного регулювання суб’єктів підприємницької діяльності у сфері охорони здоров’я (2012)
Добрунов С. С. - Інституціональне забезпечення інноваційного розвитку в управлінні промисловим комплексом України (2012)
Дончик Н. П. - Визначення проблем міжнародної взаємодії у системі державного управаління (2012)
Замикула І. В. - Еволюція формування ринку аграрної продукції і продовольства (2012)
Кизима Г. М. - Законодавчі засади інституційних особливостей державного регулювання фінансового сектору України (2012)
Клуб А. І. - Особливості регулювання пропорцій крупного, середнього та дрібного аграрного бізнесу на сільських територіях (2012)
Корецький О. М. - Проблеми та перспективи податковогорегулювання в Україні (2012)
Кравчун О. С. - Формувння інвестиційних механізмів для проведення структурної перебудови в Україні (2012)
Лещенко В. В. - Інформаційна прозорість діяльності банків (2012)
Марінов М. М. - Механізми здійснення державного контролюв туристичній сфері (2012)
Морозова Н. Г. - Зайнятість як складова системи соціально-трудовихвідносин в сфері державної служби України: соціологічна оцінка (2012)
Панін А. Г. - Сучасний інструментарій управління інвестиційно-будівельним комплексом (2012)
Сцібан О. Я. - Механізми використання інтелектуальних ресурсів в умовах глобалізації та невизначеності економічного середовища (2012)
Тихонович В. В. - Аналіз державних механізмів стимулювання співробітництва з країнами Європи (2012)
Ткачук Р. Л. - Особливості управління соціальними процесами України: визначеність, ступінь розвитку, ефективність реалізації (2012)
Цьвок В. І. - Специфіка дворівневої владної системи щодо цільової орієнтації розвитку промислової політики (2012)
Яцук І. П. - Державне регулювання розвитку земельних відносин з урахуванням специфіки землі як категорії власності й особливого виду нерухомості (2012)
Антонов А. В. - Чинники посилення виробничої функції сільських територій (2012)
Вишиванюк М. В. - Сучасна модель реалізації державної політики забезпечення комплексного і збалансованого розвитку регіонів (2012)
Сорока М. П. - Аналіз інституціональних передумов гармонізації партнерських відносин органів влади з бізнесом в регіоні (2012)
Герасименко І. С. - Розширення повноважень міжрегіональних державних структур у залученні інвестиційних ресурсів у регіональну економіку (2012)
Гура Я. В. - Інструменти стимулювання сталого розвитку регіонів України (2012)
Жабенко Л. В. - Система професійного навчання міських голів в Україні (2012)
Костерін В. А. - Система стимулювання упровадження технологій ресурсозабезпечення на комунальних підприємствах (2012)
Кощинець В. В. - Оцінка зовнішніх ресурсів здійснення соціально-економічної трансформації господарства регіону (2012)
Лемешко С. А. - Функціонування сучасного мотиваційного механізму забезпечення ефективної зайнятості населення регіону (2012)
Равлюк В. В. - Соціально-економічний підхід в державному управлінні регіональним інноваційним розвитком (2012)
Холоднюк З. В. - Принципи формування державного управління регіональною соціально-економічною системою (2012)
Богачевський П. С. - Варіативність та інваріантність філософських засад та наукових інтерпретацій концепту віртуальності (2013)
Дядюшкін О. М. - Основні підходи релігієзнавчої ідентифікації псевдорелігій (2013)
Кальмук І. П. - Тема кризи культури і раціональності у романі В. Петрова "Доктор Серафікус" (2013)
Кудря І. Г. - Громадянське суспільство і ринок (2013)
Куценко В. В. - Методологія часу: екзистенційно-релігійні інтуїції С. К'єркеґора (2013)
Пінчук Є. А. - Цінності університету в сучасному суспільстві: виклики та загрози (2013)
Поздняков М. В. - Методологические перспективы этносинергетики (2013)
Пугач А. В. - Потреби та інтереси – витоки рекламної діяльності (2013)
Товмаш Є. А. - Соціальна справедливість та економічна ефективність ринкової економіки в Україні (2013)
Угляр Я. Ю. - Метафізичне вчення І. Гізеля у контексті розвитку західноєвропейської філософії XVII–XVIII ст. (2013)
Шеремет Л. А. - Об'єктивні риси походження права в ранніх цивілізаціях (філософсько-правові аспекти) (2013)
Кудрявський І. В. - Особливості конкурентоспроможності України на рубежі ХХ–ХХІ столітть: політологічний аналіз (2013)
Тихомирова О. К. - Про роль та місце інформаційної політики в сучасному світі (2013)
Петрушов В. М. - Й. Г. Гаман як засновник німецького вчення про безпосереднє знання (2013)
Бакуменко В. Д. - Концепція модернізації змісту навчання вищих керівних кадрів в Україні за спеціальністю "Управління суспільним розвитком", Михненко А. М., Кравченко С. О., Пантелейчук І. В., Макаренко Е. М. (2012)
Баштанник А. Г. - Організаційні засади формування інтегрованих систем публічного управління в контексті європейського інтеграційного процесу, Баштанник В. В. (2012)
Іванова Т. В. - Формування стратегії екологічної безпеки в Україні (2012)
Козловський С. В. - Енергозбереження та енергоефективність – основні напрями забезпечення енергетичної безпеки України та країн ЄС, Заболотний О Г., Слупський Б. В. (2012)
Анпілогова Ж. Д. - Формування та реалізація промислової політики держави в сучасних економічних умовах (2012)
Антонов А. В. - Агропромислова фінансова корпорація як елемент сталого соціально-економічного розвитку сільських територій (2012)
Биркович Т. І. - Основні засади реформування енергетичної політики країн ЄС (2012)
Гаєвський І. М. - Адміністративна відповідальність за порушення законодавства у сфері боротьби з відмиванням коштів: наукові підходи та практика застосування (2012)
Дорошенко В. С. - До питання економічної політики держави (2012)
Ільницька Л. В. - Інформаційно-аналітична діяльність в контексті реконструкції понятійного простору філософії управління (2012)
Клименко О. В. - Міжнародне медичне право: виникнення та розвиток (2012)
Ковалевська О. П. - Особливості вивчення ринку житла (2012)
Ковалко О. М. - Механізми державного управління і регулювання діяльності з підвищення енергоефективності системи теплопостачання в Україні (2012)
Коврига О. С. - Принципи державного регулювання формування інститутів у постіндустріальному суспільстві (2012)
Козловський В. О. - Аргументальні засади авіаційного пошуку та рятування в Україні (2012)
Литвин Ю. О. - Методи державного регулювання сільського господарства (2012)
Мінаєва В. О. - Соціальні мережі як засіб зв’язків з громадськістю в державному управлінні (2012)
Орленко Я. Ю. - Міжнародний досвід трансформації механізмів державного управління розвитком продовольчих ринків (2012)
Піддубна Л. П. - Особливості документування розпорядчої діяльності органів державного управління та місцевого самоврядування в Україні (2012)
Прилуцька О. А. - Національна концепція вищої юридичної освіти як показник державної управлінської культури (2012)
Шпачук В. В. - Основні ризики банківської системи України (2012)
Добрунов С. С. - Розвиток сучасної інноваційної інфраструктури як пріоритетний напрямок активізації інноваційно-промислової політики (2012)
Жук В. П. - Управління інноваціями на принципах державно-приватного партнерства (2012)
Зубрицька Н. Б. - Діяльність "G 20" з подолання наслідків світової фінансової кризи (2012)
Колобов Ю. В. - Державна служба як соціально-правовий та державно-управлінський інститут сучасного суспільства (2012)
Корецький О. М. - Податкова політика в системі державного регулювання економіки (2012)
Литвин П. В. - Небанківські фінансові інститути: особливості функціонування механізмів державного регулювання (2012)
Морозова Н. Г. - Пріоритети удосконалення державної політики зайнятості у сфері державної служби України (2012)
Наконечний Ю. Б. - Проблема понятійної розбіжності в реалізації державного регулювання розвитку фізичної культури молоді (2012)
Немирівська О. Я. - З досвіду роботи центрів надання адміністративних послуг та практика його впровадження в умовах проведення адміністративної реформи в Україні (2012)
Сцібан О. Я. - Державне регулювання захисту прав інтелектуальної власності (2012)
Тихонович В. В. - Проблеми у діяльності механізмів державного управління в сфері економічного співробітництва (2012)
Цедік М. Г. - Форсайт як метод стратегічного планування регіонального розвитку в сфері транскордонного співробітництва в Україні (2012)
Яцук І. П. - Парадигма та зміст поняття "система державного управління земельно-майновим комплексом" (2012)
Жовнірчик Я. Ф. - Концептуальні засади державного регулювання комплексного і збалансованого розвитку регіонів України в умовах посилення міжрегіональних економічних зв’язків (2012)
Пилипенко О. Є. - Формування права соціального забезпечення в Україні: історичний аспект (2012)
Вишиванюк М. В. - Теоретичні передумови формування стратегії сталого розвитку регіонів (2012)
Наконечний В. В. - Організація влади на міському рівні: специфіка партійної компоненти (2012)
Бондар В. Д. - Дослідження мотивації діяльності посадових осіб органів місцевого самоврядування у науковій літературі (2012)
Дученко Г. В. - Стратегічний підхід до управління оподаткуванням нерухомості на регіональному рівні (2012)
Кац Д. Г. - Успішність управління персоналом у системі органів місцевого самоврядування (2012)
Курсон К. І. - Роль органів місцевого самоврядування щодо вирішення проблеми безробіття населення територіальної громади (2012)
Павлов І. В. - Критерії вибору моделі здійснення місцевого самоврядування в містах України з районним поділом (2012)
Підкуйко О. О. - Концептуально-понятійні основи забезпечення розвитку територіальної громади (2012)
Тіщенко О. М. - Грошова оцінка земель - інструмент впливу на розвиток міських територій органами місцевого самоврядування (2012)
Ткачук Р. Л. - Істотні відмінності й певні обмеження щодо використання та формування трудових ресурсів у сільському господарстві (2012)
Холоднюк З. В. - Стратегічне управління соціально-економічним розвитком регіону (2012)
Кравченко Н. К. - Мена коммуникативных ролей как конститутивная категория дискурса (2013)
Бабич Е. Н. - Реакции адресата на пропозицию неискреннего речевого акта (2013)
Варенко Т. К. - Порівняльний аналіз поняттєвого апарату академічного дискурсу в українській та англійській мовах (на базі веб-ресурсів ВНЗ України та англомовних країн). (2013)
Пастернак Т. А. - Проблема рольової диференціації комунікантів у сучасних дискурсивних дослідженнях (2013)
Рудик І. М. - Політичний лозунг як культурний артефакт (2013)
Безугла Т. А. - Лінгвопрагматичні та стилістичні властивості рекламного дискурсу (2013)
Біляк І. В. - Особливості функціонування мовної гри в сучасному англомовному новинному медіатексті (2013)
Головань В. О. - Інституційні ознаки парламентської комунікації Європейського парламенту (2013)
Давыдова Т. В. - Перлокутивный эффект речевых актов неодобрения в немецкоязычном диалогическом дискурсе (2013)
Котов М. В. - Комунікативна невдача у ситуації міжкультурного спілкування (2013)
Суховирская О. В. - Дистанцирование субъекта дискурсивной деятельности: когнитивно-дискурсивный ракурс (2013)
Омельченко Л. Ф. - Вербалізація образного компонента композитів в англомовному дискурсивному просторі, Соловйова Л. Ф. (2013)
Ступак І. В. - Дериваційна активність іменників у творенні ПКД (2013)
Герман Л. В. - Ономасіологічна характеристика новозеландського сленгу кінця ХХ сторіччя (2013)
Загребельная Н. В. - Словообразовательные особенности конституентов лексико-семантического поля "водное транспортное средство” (2013)
Косович О. В. - Специфіка розвитку словникового складу французької мови початку ХХI столiття: основнi вектори (2013)
Левицька Л. Я. - НІмецький молодіжний сленг та його лексико-семантичні особливості, Микитка І. С. (2013)
Манжос Я. Ю. - Функціонування юридичних термінів на позначення майнових злочинів у юридичному дискурсі (2013)
Молодчая Н. С. - Лексикографический аспект исследования семантических окказионализмов (2013)
Трофімова О. В. - Концепт гнів у фразеологічній репрезентації (на матеріалі англійської та української мов) (2013)
Щигло Л. В. - Аспекти вивчення дериваційного потенціалу слова (2013)
Демчук Н. М. - Продуктивні словотвірні морфологічні засоби номінації французьких термінів маркетингу (2013)
Дорда В. О. - Американський студентський сленг: лінгвокогнітивні аспекти (2013)
Мінцис Ю. Б. - Конотативний компонент лексичного значення демінутивів в англомовному художньому тексті (2013)
Антонова В. Ф. - Особенности языка и стиля поэтов-"лейкистов” (2013)
Кійко Ю. Є. - Жанрові особливості заголовків у німецькому й українському газетних дискурсах (2013)
Лещенко А. В. - Текстовые категории целостности и связности: интегративная модель (2013)
Тараненко Л. І. - Алгоритмічно-фабульна побудова сюжетів англійських народних казок (2013)
Харченко О. В. - Стилістичні засоби американського дискурсу комічного, що пов‘язані з концептом "FOOD” (2013)
Игина Е. В. - Первый англоязычный анималистический нарратив (2013)
Слободяк С. И. - О функционировании пародийных имён в художественном тексте (2013)
Форостюк І. В. - Посилення мотивації до вивчення іноземних мов студентами нефілологічних спеціальностей засобами міжкультурної комунікації (2013)
Билык В. С. - Англоязычный педагогический дискурс (2013)
Лутковська Н. М. - Рольова гра для навчання майбутніх економістів іншомовного спілкування на основі імпліцитної професіоналізації з використанням відеофонограми (2013)
Ребрій О. В. - Бібліографічний покажчик "Українські видання перекладної дитячої літератури від 1900 до 2011 рр.” (2013)
Толпежніков Р. О. - Оптимізація потенціалу ремонтних робіт підрозділів промислових підприємств, Мутерко А. Н. (2012)
Бенин Е. Ю. - Определение оптимальных параметров механической обработки деталей машин по критерию наименьшей себестоимости, Новиков Ф. В., Андилахай В. А. (2012)
Брітченко Г. І. - Особливості механізму кадрової політики промислових підприємств, Перепадя Ф. Л. (2012)
Захаренко Н. С. - Управление кризисными ситуациями на различных этапах жизненного цикла предприятия (2012)
Кочетков В. В. - Прийняття рішення про зміну пріоритетів у асортименті продукції за допомогою моделі ресурсного простору (2012)
Головченко Д. М. - Управління розвитком підприємств дорожнього будівництва (2012)
Верескун М. В. - Особливості конкурентної боротьби і конкурентоспроможності великих металургійних підприємств (2012)
Брайловський І. А. - Сучасні теорії державно-приватного партнерства (2012)
Миски-Оглу А. Г. - Нелинейная динамика в задачах маркетинга, Шлапак Н. С., Горошко О. В. (2012)
Коваль В. В. - Формування мережевих форм інтеграційних взаємодій на ринку інфокомунікацій України (2012)
Минц А. Ю. - Генетические алгоритмы оптимизации рефлексивных воздействий, Хаджинова Е. В., Никонова М. И. (2012)
Сокиринська І. Г. - Інформаційні потоки в системі управління ціною, Хохлова О. В. (2012)
Фролова З. В. - Патентно-конъюнктурные исследования как инструмент управления инновационным развитием предприятия (2012)
Цимбалюк І. О. - Міжнародна податкова конкуренція: перспективи та реалії (2012)
Шматковська Т. О. - Проблемні аспекти оцінювання та перспективного моделювання ефективності використання необоротних активів сільгосппідприємств (2012)
Щолокова Е. М. - Передача технологий как современная форма выхода предприятий на внешние рынки, Горошко О. В., Кадыгробова Е. Н. (2012)
Щолокова Е. М. - Современный кризис и экологическая альтернатива развития человека, Киниченко Е. В. (2012)
Щолокова Е. М. - Особенности маркетинга на предприятиях электроэнергетики, Павленко Е. И. (2012)
Азарян О. М. - Концепція управління потенціалом підприємства на основі інтегрального маркетингу (2012)
Полуянов В. П. - Фінансове забезпечення проектів з енергозбереження на підприємствах житлово-комунального господарства України, Головчанська М. А. (2012)
До уваги авторів (2012)
Дзюндзюк В. Б. - Антикризове управління в органах влади (2007)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського