Шпачук В. В. - Основні антикризові заходи суб’єктів державного управління банківською системою України в 2008-2009 роках (2012)
Василець О. М. - Церква та політика сьогодні: співпраця та самостійність (2012)
Власенко О. С. - Актуальні поблеми та перспективи державного регулювання національної інноваційної системи (2012)
Галайчук Б. В. - Ефективність формування та реалізації державної політики України в галузі охорони здоров’я (2012)
Гаряча Ю. П. - Адаптація законодавства країн Балтії до надбання спільноти (acquis communautaire): досвід для України (2012)
Герасименко І. С. - Побудова інвестиційної моделі управління сталим розвитком регіону (2012)
Глеба В. Ю. - Формування регіональної інфраструктури геопросторових даних Київської області (2012)
Замикула І. В. - Механізм державного регулювання системи продовольчого забезпечення у соціально-економічному розвитку регіону (2012)
Корецький О. М. - Податковий контроль як необхідна умова функціонування ефективної податкової системи (2012)
Левітан А. Л. - Європейський досвід державного управління з протидії незаконній міграції (2012)
Лещенко В. В. - Вплив держави на напрями діяльності банківського нагляду в Україні (2012)
Лосіхін О. О. - Сегрегація у професійній сфері за ознакою статі в сучасному українському суспільстві: проблеми та шляхи вирішення (2012)
Мазур С. С. - Теоретичні основи державного управління у сфері забезпечення безпеки органів державної влади (державна охорона) (2012)
Марінов М. М. - Засади державного регулювання рекреаційної сфери (2012)
Петросова О. В. - Європейська система освіти підготовки управлінських кадрів у правоохоронній сфері (2012)
Сергієнко Є. В. - Структура та класифікація механізмів взаємодії суб’єктів місцевого самоврядування (2012)
Синиця М. І. - Концептуальні засади технологізації державного управління (2012)
Тихонович В. В. - Застосування механізмів державного управління економічними взаємовідносинами урядами розвинених країн світу (2012)
Тринчук С. В. - Оцінка стану реалізації проектів державно-приватного партнерства в Україні (2012)
Харченко Г. А. - Стан розвитку системи державних закупівель в Україні (2012)
Шостак Л. Й. - Організація взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади при ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій (2012)
Яцук І. П. - Застосування результатів економічної оцінки земель у господарському механізмі (2012)
Козловський В. О. - Концептуальні засади результативності муніципальної влади (2012)
Сорока М. П. - Система моніторингу і прогнозування соціально-економічного розвитку регіону (2012)
Темиргалієв Р. І. - Моделі застосування організаційно-економічних механізмів управління регіоном (2012)
Євсюкова О. В. - Підготовка посадових осіб та службовців органів місцевого самоврядування: особливості та тенденції розвитку в Україні (2012)
Лемешко С. А. - Регулювання ринку праці в державній і регіональній політиці зайнятості (2012)
Цвьок В. І. - Наукові засади державної регіональної промислово-інноваційної політики (2012)
Черняк О. Ю. - Сільська територіальна громада, як основа забезпечення сталого розвитку сільських територій в Україні (2012)
Бакуменко В. Д. - Творчий звіт з робіт у галузі наук "державне управління" у 2002 - 2011 роках (2012)
Толкованов В. В. - Розвиток лідерства на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування як один з пріоритетних напрямів реалізації адміністративної реформи в Україні (2012)
Давидова Ю. В. - Роль децентралізації в системі публічного менеджменту: досвід Франції, Пасічник М. В. (2012)
Жовнірчик Я. Ф. - Трансформація механізмів державного управління розвитком регіонів України в умовах європейської інтеграції (2012)
Кураташвілі А. А. - Теория верховенства интересов народа – определяющая теоретическая основа государственного управления в интересах народа (2012)
Кураташвілі А. А. - Проблемы государственного управления и двуединая задача налоговой политики (2012)
Пашко Л. А. - Управлінські відносини у форматі: "оцінювач – оцінюваний": сутнісні характеристики (2012)
Алейнікова О. В. - Достоїнства і недоліки регіональної системи державної підтримки організацій АПК (2012)
Бережний Я. В. - Державне управління і нові управлінські технології (2012)
Бєлкін Л. М. - Проблеми забезпечення законності в сфері державного управління культурою (2012)
Биркович Т. І. - Умови розвитку новітніх технологій у сфері енергетики України (2012)
Бондарчук Н. В. - Напрями вдосконалення механізмів державної політики розвитку інноваційного потенціалу регіонів в контексті антикризового управління (2012)
Гіндес О. Г. - Напрями підвищення еколого-економічної ефективності природоохоронних заходів (2012)
Ємельянов В. М. - Взаємодія держави і бізнесу в регулюванні економічних процесів та зміцненні економічної безпеки (2012)
Кобець А. С. - Вища освіти як потужний інструмент довгострокової стратегії підготовки кадрів та розвитку людських ресурсів (2012)
Ковалевська О. П. - Підходи та і прийоми реалізації земельної політики у сфері житлового будівництва (2012)
Кондратюк Т. В. - Концептуальні моделі як відображення різних аспектів державної управлінської політики (2012)
Лисов І. В. - Поєднання принципів бюджетного фінансування й ринкового саморегулювання в житловій політиці (2012)
Литвин О. П. - Державне управління захистом безпеки довкілля, як складова реформування державної влади в Україні (2012)
Мокрецов С. С. - Подолання бідності в Україні: соціально-економічний аспект державної політики розвитку репродуктивного здоров'я населення (2012)
Онищук С. В. - Історико-правовий аналіз та філософське підґрунтя розподілу влад між державою та церквою (2012)
Піддубна Л. П. - Документ та його основні характеристики: сутність поняття, властивості, атрибути (2012)
Чала Н. Д. - Моделі-підходи державного управління економічним розвитком країни в умовах глобалізації (2012)
Шевченко М. М. - Незаконна міграція з країн сходу в Європу через територію України як загроза міжнародній та національній безпеці, Смирнова Н.С. (2012)
Шпачук В. В. - Система державного управління банківською системою України: структура та суб’єкти (2012)
Бєлоусов В. М. - Державне регулювання системи пенсійного забезпечення в контексті історії (2012)
Бичков С. І. - Методологічні підходи до формування та розвитку системи соціального захисту населення (2012)
Владіміров Т. О. - Законодавство ЄС у сфері контролю над експортом товарів і технологій подвійного використання (2012)
Гіндес А. В. - Ефективність реалізації механізмів регулювання економічної безпеки національної економіки (2012)
Григорчак І. М. - Оптимізація взаємовідносин політичної та адміністративної еліт: теоретико-методологічний аспект (2012)
Клименюк О. М. - Напрями удосконалення механізму державного управління правоохоронною діяльністю (2012)
Козак В. І. - Політика держави в контексті адміністративної реформи (2012)
Корінчевська І. А. - Державні механізми формування репродуктивного здоров’я у дітей та молоді (2012)
Крамаренко Л. В. - Впровадження сучасних технологій у систему соціального захисту багатодітних сімей (на прикладі м. Ялта) (2012)
Левітан А. Л. - Особливості законодавчих механізмів державного управління з протидії незаконній міграції в Україні (2012)
Лосіхін О. О. - Забезпечення рівних прав та можливостей державних службовців жиночої та чоловічої статі в процесі адміністративного реформування (2012)
Мазур С. С. - Адміністративна реформа у сфері забезпечення безпеки органів державної влади (2012)
Морозова Н. Г. - Методичні засади проведення моніторингу якості робочої сили на ринку праці в сфері державної служби (2012)
Петросова О. В. - Теоретичні та практичні аспекти удосконалення кадрового забезпечення безпекового сектору держави (2012)
Попадюк Н. І. - "Соціальний ліфт” як механізм формування державно-управлінської еліти України (2012)
Синячов О. П. - Міжнародні принципи формування законодавства про доступ до інформації (2012)
Совівський О. М. - Сучасні напрями реалізації державної політики України в зовнішньополітичній сфері в контексті європейської інтеграції (2012)
Тихонович В. В. - Приклад ефективних механізмів державного управління в сфері експортного кредитування (2012)
Туча В. - Виділення та систематизація державно-управлінських механізмів імплементації політичних рішень (2012)
Дацій Н. В. - Посилення соціальних повноважень місцевого самоврядування як основа реалізації концепції "соціальної держави" (2012)
Антонов А. В. - Механізм координації існуючих характеристик сільського способу життя та формування перспективних соціальних форм життєдіяльності сільського населення (2012)
Заікіна О. О. - Окремі аспекти термінології та класифікації документів установи (2012)
Литвин Ю. О. - Політика розвитку сільських територій (2012)
Матійко С. А. - Методи промислової політики за змістом і характером впливу на об’єкт (2012)
Сорока М. П. - Завдання регіональних органів управління щодо забезпечення комплексного соціально-економічного розвитку регіону (2012)
Темиргалієв Р. І. - Вдосконалення механізмів здійснення міжнародної економічної діяльності регіону (2012)
Чернов С. І. - Теоретичний зміст та поняття регіональної політики (2012)
Воскобійник С. І. - Політика органів місцевого самоврядування щодо залучення інвестицій (2012)
Герасименко І. С. - Ефективна регіональна інвестиційна політика як умова розвитку територій (2012)
Гура Я. В. - Деформація економічного розвитку регіонів як наслідок недосконалості існуючих механізмів державного регулювання (2012)
Кощинець В. В. - Напрями використання позитивного зарубіжного досвіду регулювання регіонального розвитку (2012)
Равлюк В. В. - Організаційно-економічні заходи підтримки інноваційної діяльності регіонів (2012)
Холоднюк З. В. - Розвиток функцій і повноважень державних структур у формуванні економічної політики регіонів (2012)
Колосок В. М. - Формування фінансового забезпечення стратегічного управління великих промислових підприємств, Дроботіна К. М. (2012)
Савченко А. Ф. - Разработка системы компетенций персонала предприятий, Палеева Л. М. (2012)
Савченко А. Ф. - Оценка эффективности системы управления персоналом предприятий, Палеева Л. М. (2012)
Зинченко С. Г. - Повышение результативности использования ресурсов предприятия (2012)
Зинченко С. Г. - Анализ упущенной выгоды (2012)
Горошкова Л. А. - Визначення рівня сталого розвитку чорної металургії та технологічно споріднених галузей (2012)
Приймаков О. Г. - Моделювання динаміки ринкової економіки України, Коваленко А.С. (2012)
Колосок В. М. - Инвестиционная база промышленного сектора Украины: анализ и стратегические перспективы, Богачев А. С., Рашевский С. Н. (2012)
Верескун М. В. - Конкурентна боротьба і конкурентоспроможність крупних корпоративних структур (2012)
Турченко Д. К. - Экономические реформы Столыпина: анализ с позиций современности (2012)
Харченко Н. В. - Особенности размещения акций Украинских предприятий на фондовой бирже (2012)
Харченко Н. В. - Совершенствование методики расчета индекса Украинских акций как механизм повышения ликвидности фондового рынка (2012)
Шестакова Т. М. - Управление неформальными группами в организации, Зёма А. С. (2012)
Зинченко С. Г. - Совершенствование организации учётно-экономической службы предприятия (на примере ГП "ММТП") (2012)
Чентуков Ю. І. - Особливості розвитку міжнародного науково-технічного обміну в сучасних умовах (2012)
До уваги авторів (2012)
Войтюк І. Ф. - Метод та генетичний алгоритм структурної ідентифікації інтервальних різницевих операторів в задачах екологічного моніторингу, Дивак М. П., Неміш В. М. (2011)
Андрюхин А. И. - Компьютерные оценки единственности решений одной задачи идентификации (2011)
Грездов Г. Г. - Стратегии построения эффективной комплексной системы защиты информации в автоматизированных системах (2011)
Глушак В. В. - Побудова системи захисту інформації заданого рівня захищеності з використанням теорії ігор, Новіков О. М. (2011)
Дмитрієва О. А. - Генерація стійких блокових методів для розв’язання жорстких диференційних рівнянь і їх систем (2011)
Иваница С. В. - Методы контроля точности результирующих интервалов при вычислении интервальных полиномиальных функций, Меркулов А. В. (2011)
Чемерис А. А. - Об одном методе распараллеливания тесногнездовых циклов, Горунова Ю. А., Смирнов А. Д. (2011)
Аноприенко А. Я. - Представление постбинарных форматов чисел с плавающей запятой в контексте интервальных вычислений, Иваница С. В., Кулибаба С. В. (2011)
Баркалов A. A. - Матричная реализация композиционного микропрограммного устройства управления с общей памятью, Зеленева И. Я., Хатгут Байрек, Татолов Е. Р. (2011)
Баркалов А. - Оптимизация схемы КМУУ с разделением кодов, Титаренко Л. А., Ефименко К. Н. (2011)
Баркалов А. А. - Применение кодирования совместимых микроопераций для уменьшения аппаратурных затрат в схеме устройства управления с разделением кодов, Лаврик А. С., Мирошкин А. Н. (2011)
Баркалов А. А. - Операционный автомат переходов с дополненным множеством операций переходов, Бабаков Р. М. (2011)
Баркалов А. А. - Синтез устройств управления с преобразованием кодов объектов, Опанасенко В. Н., Баркалов А. А. (2011)
Башков Е. А. - Исследование влияния сетевого интерфейса на эффективность модульной многопроцессорной кластерной системы, Иващенко В. П., Швачич Г. Г., Ткач М. А. (2011)
Башков Е. А. - Перспективы применения современных коммуникационных технологий и исследование их влияния на эффективность многопроцессорных кластерных систем, Иващенко В. П., Швачич Г. Г., Ткач М. А. (2011)
Бельков Д. В. - Статистический анализ трафика сети с беспроводным доступом, Едемская Е. Н. (2011)
Грищенко В. И. - Основные направления развития современных сетевых процессоров, Ладыженский Ю. В., Моатаз Юнис. (2011)
Погорелый С. Д. - К вопросу формализации проектирования приложений для кластерных систем с GPU (2011)
Погорілий С. Д. - Застосування паралельних версій генетичних алгоритмів в комп’ютерних мережах, Білоус Р. В. (2011)
Попов Ю. В. - Алгоритм перераспределения вычислительной нагрузки в сети при распределённом логическом моделировании цифровых систем, Балута А. В. (2011)
Скобцов Ю. А. - Построение тестов для перекрестных неисправностей типа задержка, Скобцов В. Ю., Ияд К. М. Нассер. (2011)
Rodriges Zalipynis R. A. - ChronosServer: real-time access to "native” multi-terabyte retrospective data warehouse by thousands of concurrent clients (2011)
Бабков В. С. - Методи візуалізації даних складної структури на основі деревоподібних карт, Серік М. О. (2011)
Башков Е. А. - Возможности платформы CUDA при реализации воксельного представления дуг для объемных 3D дисплеев, Авксентьева О. А., Харченко Н. О. (2011)
Карабчевский В. В. - Реализация алгоритмического подхода к вопросу обработки изображений, Магдалина С. Н. (2011)
Костюкова Н. С. - Контентно – залежне масштабування зображень зі збереженням значущих об’єктів, Шеховцов С. О. (2011)
Мальчева Р. В. - Исследование влияния шага трассирования лучей и коэффициента различия в цвете на время выполнения формирования изображения, Юнис М., Джамиль А. (2011)
Медведєв Д. Г. - Дискримінантна функція параметризованих еозинофілів, Бурлак О. В., Головко В. О. (2011)
Радченко В. И. - Проектирование программного обеспечения для трехмерного NURBS моделирования, Карабчевский В. В. (2011)
Романюк О. Н. - Класифікація графічних відеоадаптерів, Довгалюк Р. Ю., Олійник С. В. (2011)
Романюк О. Н. - Високопродуктивна конусна модель піксела для антиаліайзингу відрізків прямих, Курінний М. М., Костюкова Н. С., Мельник О. В. (2011)
Романюк О. В. - Високопродуктивний метод формування реалістичних зображень рельєфних поверхонь на базі нової моделі дистрибутивної функції (2011)
Самощенко О. В. - Передискретизація зображень у гексагональній системі координат hex2, Ходус С. В. (2011)
Яців В. Б. - Визначення оцінок якості металографічних зображень при масштабуванні дефектів, Русин Б. П. (2011)
Артеменко В. А. - Компьютерные оценки решения стохастической транспортной задачи (2011)
Валуйський В. М. - Веб-орієнтована комп’ютерна система підтримки навчального процесу підвищення кваліфікації, Гончаренко М. В., Павловський А. А., Безпалий Є. О. (2011)
Григорьев А. В. - Состав параметров адаптации на проблемную область в инструментальной оболочке для автоматизации построения интеллектуальных САПР (2011)
Григорьев А. В. - Анализ средств автоматизации построения VHDL-программ, Грищенко Д. А. (2011)
Григорьев А. В. - Анализ существующих способов создания интерфейса "языки формальных спецификаций — проблемно-ориентированные языки", Морозова О. В. (2011)
Григорьев А. В. - Представление сайта на языке HTML как модели структурного уровня САПР, Павловский Е. В. (2011)
Заболотникова В. С. - Учет субъектов предпринимательской деятельности в условиях неопределенности на основе метода нечеткой кластеризации (2011)
Кадомский К. К. - Сеть ART с нечеткими весами связей (2011)
Логинов А. В. - Построение модели распределения нагрузки на головку бедренной кости, Ермаков Д. Г. (2011)
Межуєв В. І. - Лінгвістичний підхід до розгляду архітектури інструментів предметно-орієнтованого математичного моделювання (2011)
Минухин С. В. - Оптимизация энергопотребления вычислительных ресурсов при изменении спроса и предложения на них в системе экономических отношений двухуровневого GRID (2011)
Мокін В. Б. - Оптимізація параметрів геоінформаційних моделей об’єктів світлофорного регулювання дорожнього руху міста, Сторчак В. Г., Гавенко О. В., Олександров І. В. (2011)
Пасічник Н Р. - Формалізм в постановці задачі створення якісного сайту, Дивак М. П. (2011)
Пашинская А. В. - Использование ячеечного подхода при разработке геометрической модели генерации и роста многогранников в пространстве (2011)
Рябченко В. В. - Использование моделирующей среды для создания программного обеспечения программно-аппаратного комплекса управления роботом-манипулятором семейства Katana фирмы Neuronics AG, Дацун Н. Н. (2011)
Саух С. Є. - Математичне та програмне забезпечення розв’язку задач моделювання рівноважного стану ринків електроенергії, Борисенко А. В. (2011)
Смолий В. Н. - Особенности концепции управления конструкторской подготовкой производства электронных аппаратов (2011)
Степных А. И. - Создание обучающего видеоролика "Пожарная безопасность в шахте", Коханова Ю. И., Годла А. С., Хамидуллина Е. Д., Карабчевский В. В. (2011)
Федяев О. И. - Агентно-ориентированное моделирование процесса производства промышленных смесей, Зудикова Ю. В. (2011)
Хмелевой С. В. - Информационная технология извлечения знаний для прогнозирования временних рядов, Васяева Т. А. (2011)
Бабосюк Н. А. - Нечеткая модель оценки экономического состояния предприятия сферы телекоммуникаций, Каргин А. А. (2011)
Гученко М. I. - Диференцiйне рiвняння гармонiйної моделi людини-оператора в системi компенсацiйного стеження (2002)
Чумаченко О. I. - Вибiр оптимального хостингу, Шанойло О. В. (2002)
Архiпов О. Є. - Порiвняльний аналiз методiв варiювання вибiрки, Бабенко Є. А. (2002)
Юрченко Ю. П. - Метод розпiзнавання рукописних знакiв, Брага В. О. (2002)
Стенiн О. А. - Методологiя оцiнки i керування якiстю веб-проектiв, Папазова О. В., Петращук Д. М. (2002)
Лисенко О. I. - Математична постановка задачi оптимального керування екологiчним станом техногенно навантажених територiй, Чумаченко С. М., Чеканова I. В., Турейчук А. Н. (2002)
Гусинiн В. П. - Аналiз направлень адаптацiї повiтряноплавательных технологій нового поколiння в iнтересах нацiональної безпеки України, Гусинiн А. В., Казак В. М., Лисенко О. I. (2002)
Рябченко I. Н. - Порiвняльний аналiз багатокрокової схеми узагальненого математичного програмування з традицiйними методами оптимізації при автоматизованому управлiннi потокорозподiлом в СПРВ (2002)
Стенiн О. А. - Особливостi побудови автоматизованих навчальних систем при виконаннi оператором дискретних операцiй, Пасько В. П., Пасько Є. В. (2002)
Чумаченко О. I. - Оцiнка вiддачi сайта та оптимальний розподiл грошей на її пiдвищення, Шанойло Ю. В. (2002)
Тiмофєєв В. О. - Синтез супремального алгоритма управлiння при наявностi зовнiшнього сигнала, що задається (2002)
Кулiй В. М. - Нонiусно - кореляцiйний метод контролювiбрацiй механiчних систем, Сильвестров А. М., Шефер О. В. (2002)
Руденко О. Г. - Нейроуправлiння нелiнейними динамичними об’эктами за допомогою багатошарового персептрону, Шамраєв А. А. (2002)
Бодянський Є. В. - Про адаптивний алгоритм нечiткої кластеризацiї даних, Горшков Є. В., Кокшенев I. В., Колодяжний В. В. (2002)
Тєрьошин В. М. - Автоматизованi системи, основанi на знаннях, Суховєєва Н. I., Донець Л. Ю. (2002)
Томашевська Т. В. - Комп’ютерне моделювання розповсюдження рiдких забруднень на техногенно небезпечних об’єктах (2002)
Свiдерський В. Є. - Методичнi пiдходи до обгрунтування часткових та інтегральних критерiїв для вибору оптимального складу мобiльної екологічної лабораторiї, Слободяник В. А., Гнилицький Ю. I. (2002)
Михальов О. I. - Порiвняння багатомодельного та фаззi-нейро пiдходiв до передбачення станiв нестацiонарних динамiчних систем, Лиса Н. В. (2002)
Теленик С. Ф. - Багаторiвневий пiдхiд до проектування управляючих вбудованих систем, Глушко Є. В. (2002)
Шемсединов Т. Г. - Розподілені інформаційні системи у задачах моделювання, Стенiн О. А. (2002)
Помулев В. В. - Моделювання та фрактальна параметризацiя дендритiв нейронів, Михальов О. I., Бондаренко Я. С., Деревянко О. I. (2002)
Гуда А. I. - Моделювання нелiнiйної динамiки системи керування натискувальними вiнтами блюмiнгу, Михалев О. I., Зiнченко М. Д. (2002)
Архипов О. Є. - Застосування рангових статистик при побудовi критерiю структурної iдентифiкацiї апроксимативних моделей, Бабенко Є. А. (2003)
Блажко О. В. - Моделювання процесiв взаємодiї компонентiв комп’ютерно-iнтегрованих систем iз застосуванням апарату процесних алгебр, Лiсовиченко О. I., Пуховський Є. С., Ямпольський Л. С. (2003)
Стенiн О. А. - Методологiчнi та теоретичнi основи прийняття рiшень, Денисенко В. В. (2003)
Кiку А. Г. - Покращення калмановскої фiльтрацiї змiнних стану, Бурлаков В. М. Аглоткова О. С. (2003)
Нiкулiн П. Є. - Синтез оптимальних управлiнь для коливальних систем другого порядку при наявностi зовнiшнiх впливiв (2003)
Архипов О. Є. - Застосування кластерного аналiзу для структурування даних експертного опитування, Архiпова С. А., Носок С. О. (2003)
Пасько В. П. - Дослiдження пiдсистеми виявлення несанкцiонованого доступу в корпоративну мережу, Приймак В. I. (2003)
Костюк В. I. - Теоретичнi основи iнформацiйних семантичних систем, Стєнiн О. А., Проценко С. В. (2003)
Шемсединов Т. Г. - Об’єктний пiдхiд для моделювання технологiчного процесу, комплектацiї виробiв й балансу ресурсiв для MES-систем (2003)
Свiтличний В. I. - Прийняття рiшень i "адаптивне мислення” (2003)
Ткач М. М. - Основнi концепцiї методологiї структурного системного аналiзу I проектування ГВС (2003)
Томошов В. М. - Iндикативне управлiння освiтою на Українi, Богданова Н. В. (2003)
Краснощок I. В. - Дослiдження пiдходiв i розробка засобiв реалiзацiї автоматизованих учбових мiсць, Буговський С. С., Остапченко К. Б., Ямпольский Л. С. (2003)
Михальов О. I. - Iнформацiйнi критерiї параметричної iдентифiкацiї динамічних систем, Гуда А. I. (2003)
Пархоменко I. I - Захист серверiв DNS, як засiб безпеки Internet-комерцiї, Крилов Є. В. (2003)
Деревянко О. I. - Моделювання хаотичних режимiв у системах управлiння, Михальов О. I. (2003)
Лісовиченко О. І. - Візуалізація моделювання гіперпросторово-розподілених гнучких комп’ютерно-інтегрованих виробничих систем, Данішевський Б. М., Пуховський Є. С., Ланкін Ю. М., Ямпольський Л. С. (2004)
Кіку А. Г. - Аналіз ступеня доказу основних методів оптимального управління та областей їх застосування, Бурлаков В. М. (2004)
Стєнін O. А. - Аналіз підходів до моделювання дискретно-неперервних виробничих систем, Нікулін П. Є. (2004)
Лісовиченко О. І. - Моделювання процесів у дискретно-подійних системах ієрархічними розподіленими в часі сітками Петрі, Остапченко К. Б., Пуховський Є. С., Ямпольський Л. С. (2004)
Шевченко В. Л. - Логістична SL- згортка та логістична SL- сплайн інтерполяція в моделях процесів розвитку (2004)
Михальов О. I. - Дослiдження методiв глобального пошуку навчання нейронних мереж, Демченко Д. А. (2004)
Головащенко Н. В. - Математичні характеристики багатоканальних інформаційних систем з шумоподібно кодованими сигналами, Корніловський В. П. (2004)
Костюк В. І. - Розв’язання задачі визначення складу орієнтуючих рухів об'єктів виробництва при проектуванні ГВС, Стєнін О. А., Лапковський С. В., Солдатова М. О. (2004)
Лошак Т. В. - Використання компонентної методології реінжинірингу бізнес-процесів в освіті, Крилов Є. В., Анікін В. К (2004)
Щерба А. А. - Застосування методів теорії ідентифікації для отримання аналітичних залежностей при дослідженні екологічних та енергетичних процесів, Мирунко В. М. , Сільвестров А. М. , Спінул Л. Ю. (2004)
Спінул Л.Ю. - Цілеспрямована кусочно-поліноміальна апроксімація експериментальних даних (2004)
Руденко О. Г. - Афiннi вiдеопроцесори у сучасних пристроях вiдеоефектiв, Сотнiков П. О. (2004)
Архіпов О. Є. - Інформаційний підхід до аналізу даних експертного оцінювання, Архiпова С. А. (2004)
Бодянський Є. В. - Нейро-фаззi-мережа Колмогорова з полiномiальними функцiями приналежностi та градiєнтний алгоритм її навчання, Горшков Є. В., Колодяжний В. В. (2004)
Ткач М. М. - Cистемний аналіз процесу проектування гнучких виробничих систем, Пасько В. П. (2004)
Фаніна Л. О. - Використання вейвлет-перетвотення для представлення мовних сигналів у задачі розпізнавання мови, Панченко А.І. (2004)
Бакуменко В. Д. - Методологічний підхід до аналізу процесів соціалізації в соціальних системах, Червякова О. В. (2012)
Кравченко С. О. - Концептуальні основи управління суспільними реформами (2012)
Кураташвілі Альфред Анзорович - Теория сбалансированности прав и ответственности должностных лиц – необходимая политико-правовая основа государственного управления (2012)
Кураташвілі Анзор Альфредович - Противоречия социально ориентированной рыночной экономики и роль государственного управления в их преодолении (2012)
Соснін О. В. - Інноваційна діяльність як фактор розвитку і становлення громадянського суспільства в умовах інформаційної доби, Нелезенко Н. П., Яременко С. О. (2012)
Анпілогова Ж. Д. - Сутність державної промислової політики як регулятора економічного розвитку країни (2012)
Биркович Т. І. - Особливості регулювання енергетики України в контексті гарантування енергетичної безпеки в світі (2012)
Гіндес О. Г. - Механізм управління процесами функціонування еколого-економічних систем (2012)
Ковалевська О. П. - Виявлення актуальних напрямів житлової політики та визначення її пріорітетів (2012)
Коврига О. С. - Роль державного регулювання у формуванні інституціонального середовища (2012)
Кочарян І. С. - Формування поля завдань державного управління вищою освітою, Клименюк О. М. (2012)
Кушнір М. О. - Інституційно-правові питання міжрегіональної співпраці в Україні у стратегіях розвитку регіонів: приклад досвіду Криму (2012)
Литвин О. П. - Механізми державного управління у забезпечені екологічної безпеки (2012)
Литвин Ю. О. - Стан і тенденції розвитку та розміщення продуктивних сил сільського господарства (2012)
Матійко С. А. - Розроблення механізмів державного регулювання структурного розвитку промисловості (2012)
Орленко Я. Ю. - Продовольчий підкомплекс у забезпеченні продовольчої безпеки країни (2012)
Піддубна Л. П. - Колегіальні органи управління: особливості організації та документування діяльності (2012)
Рибачук В. Л. - Деформації сучасної державної політики розвитку житлово-комунальної сфери (2012)
Темиргалієв Р. І. - Формування концепції державного управління соціально-економічним розвитком АР Крим (2012)
Шпачук В. В. - Напрями удосконалення системи державного управління анківською системою: організаційно-функціональний аспект (2012)
Галайчук Б. В. - Система державного регулювання суб’єктів підприємницької діяльності у сфері охорони здоров’я (2012)
Добрунов С. С. - Інституціональне забезпечення інноваційного розвитку в управлінні промисловим комплексом України (2012)
Дончик Н. П. - Визначення проблем міжнародної взаємодії у системі державного управаління (2012)
Замикула І. В. - Еволюція формування ринку аграрної продукції і продовольства (2012)
Кизима Г. М. - Законодавчі засади інституційних особливостей державного регулювання фінансового сектору України (2012)
Клуб А. І. - Особливості регулювання пропорцій крупного, середнього та дрібного аграрного бізнесу на сільських територіях (2012)
Корецький О. М. - Проблеми та перспективи податковогорегулювання в Україні (2012)
Кравчун О. С. - Формувння інвестиційних механізмів для проведення структурної перебудови в Україні (2012)
Лещенко В. В. - Інформаційна прозорість діяльності банків (2012)
Марінов М. М. - Механізми здійснення державного контролюв туристичній сфері (2012)
Морозова Н. Г. - Зайнятість як складова системи соціально-трудовихвідносин в сфері державної служби України: соціологічна оцінка (2012)
Панін А. Г. - Сучасний інструментарій управління інвестиційно-будівельним комплексом (2012)
Сцібан О. Я. - Механізми використання інтелектуальних ресурсів в умовах глобалізації та невизначеності економічного середовища (2012)
Тихонович В. В. - Аналіз державних механізмів стимулювання співробітництва з країнами Європи (2012)
Ткачук Р. Л. - Особливості управління соціальними процесами України: визначеність, ступінь розвитку, ефективність реалізації (2012)
Цьвок В. І. - Специфіка дворівневої владної системи щодо цільової орієнтації розвитку промислової політики (2012)
Яцук І. П. - Державне регулювання розвитку земельних відносин з урахуванням специфіки землі як категорії власності й особливого виду нерухомості (2012)
Антонов А. В. - Чинники посилення виробничої функції сільських територій (2012)
Вишиванюк М. В. - Сучасна модель реалізації державної політики забезпечення комплексного і збалансованого розвитку регіонів (2012)
Сорока М. П. - Аналіз інституціональних передумов гармонізації партнерських відносин органів влади з бізнесом в регіоні (2012)
Герасименко І. С. - Розширення повноважень міжрегіональних державних структур у залученні інвестиційних ресурсів у регіональну економіку (2012)
Гура Я. В. - Інструменти стимулювання сталого розвитку регіонів України (2012)
Жабенко Л. В. - Система професійного навчання міських голів в Україні (2012)
Костерін В. А. - Система стимулювання упровадження технологій ресурсозабезпечення на комунальних підприємствах (2012)
Кощинець В. В. - Оцінка зовнішніх ресурсів здійснення соціально-економічної трансформації господарства регіону (2012)
Лемешко С. А. - Функціонування сучасного мотиваційного механізму забезпечення ефективної зайнятості населення регіону (2012)
Равлюк В. В. - Соціально-економічний підхід в державному управлінні регіональним інноваційним розвитком (2012)
Холоднюк З. В. - Принципи формування державного управління регіональною соціально-економічною системою (2012)
Богачевський П. С. - Варіативність та інваріантність філософських засад та наукових інтерпретацій концепту віртуальності (2013)
Дядюшкін О. М. - Основні підходи релігієзнавчої ідентифікації псевдорелігій (2013)
Кальмук І. П. - Тема кризи культури і раціональності у романі В. Петрова "Доктор Серафікус" (2013)
Кудря І. Г. - Громадянське суспільство і ринок (2013)
Куценко В. В. - Методологія часу: екзистенційно-релігійні інтуїції С. К'єркеґора (2013)
Пінчук Є. А. - Цінності університету в сучасному суспільстві: виклики та загрози (2013)
Поздняков М. В. - Методологические перспективы этносинергетики (2013)
Пугач А. В. - Потреби та інтереси – витоки рекламної діяльності (2013)
Товмаш Є. А. - Соціальна справедливість та економічна ефективність ринкової економіки в Україні (2013)
Угляр Я. Ю. - Метафізичне вчення І. Гізеля у контексті розвитку західноєвропейської філософії XVII–XVIII ст. (2013)
Шеремет Л. А. - Об'єктивні риси походження права в ранніх цивілізаціях (філософсько-правові аспекти) (2013)
Кудрявський І. В. - Особливості конкурентоспроможності України на рубежі ХХ–ХХІ столітть: політологічний аналіз (2013)
Тихомирова О. К. - Про роль та місце інформаційної політики в сучасному світі (2013)
Петрушов В. М. - Й. Г. Гаман як засновник німецького вчення про безпосереднє знання (2013)
Бакуменко В. Д. - Концепція модернізації змісту навчання вищих керівних кадрів в Україні за спеціальністю "Управління суспільним розвитком", Михненко А. М., Кравченко С. О., Пантелейчук І. В., Макаренко Е. М. (2012)
Баштанник А. Г. - Організаційні засади формування інтегрованих систем публічного управління в контексті європейського інтеграційного процесу, Баштанник В. В. (2012)
Іванова Т. В. - Формування стратегії екологічної безпеки в Україні (2012)
Козловський С. В. - Енергозбереження та енергоефективність – основні напрями забезпечення енергетичної безпеки України та країн ЄС, Заболотний О Г., Слупський Б. В. (2012)
Анпілогова Ж. Д. - Формування та реалізація промислової політики держави в сучасних економічних умовах (2012)
Антонов А. В. - Агропромислова фінансова корпорація як елемент сталого соціально-економічного розвитку сільських територій (2012)
Биркович Т. І. - Основні засади реформування енергетичної політики країн ЄС (2012)
Гаєвський І. М. - Адміністративна відповідальність за порушення законодавства у сфері боротьби з відмиванням коштів: наукові підходи та практика застосування (2012)
Дорошенко В. С. - До питання економічної політики держави (2012)
Ільницька Л. В. - Інформаційно-аналітична діяльність в контексті реконструкції понятійного простору філософії управління (2012)
Клименко О. В. - Міжнародне медичне право: виникнення та розвиток (2012)
Ковалевська О. П. - Особливості вивчення ринку житла (2012)
Ковалко О. М. - Механізми державного управління і регулювання діяльності з підвищення енергоефективності системи теплопостачання в Україні (2012)
Коврига О. С. - Принципи державного регулювання формування інститутів у постіндустріальному суспільстві (2012)
Козловський В. О. - Аргументальні засади авіаційного пошуку та рятування в Україні (2012)
Литвин Ю. О. - Методи державного регулювання сільського господарства (2012)
Мінаєва В. О. - Соціальні мережі як засіб зв’язків з громадськістю в державному управлінні (2012)
Орленко Я. Ю. - Міжнародний досвід трансформації механізмів державного управління розвитком продовольчих ринків (2012)
Піддубна Л. П. - Особливості документування розпорядчої діяльності органів державного управління та місцевого самоврядування в Україні (2012)
Прилуцька О. А. - Національна концепція вищої юридичної освіти як показник державної управлінської культури (2012)
Шпачук В. В. - Основні ризики банківської системи України (2012)
Добрунов С. С. - Розвиток сучасної інноваційної інфраструктури як пріоритетний напрямок активізації інноваційно-промислової політики (2012)
Жук В. П. - Управління інноваціями на принципах державно-приватного партнерства (2012)
Зубрицька Н. Б. - Діяльність "G 20" з подолання наслідків світової фінансової кризи (2012)
Колобов Ю. В. - Державна служба як соціально-правовий та державно-управлінський інститут сучасного суспільства (2012)
Корецький О. М. - Податкова політика в системі державного регулювання економіки (2012)
Литвин П. В. - Небанківські фінансові інститути: особливості функціонування механізмів державного регулювання (2012)
Морозова Н. Г. - Пріоритети удосконалення державної політики зайнятості у сфері державної служби України (2012)
Наконечний Ю. Б. - Проблема понятійної розбіжності в реалізації державного регулювання розвитку фізичної культури молоді (2012)
Немирівська О. Я. - З досвіду роботи центрів надання адміністративних послуг та практика його впровадження в умовах проведення адміністративної реформи в Україні (2012)
Сцібан О. Я. - Державне регулювання захисту прав інтелектуальної власності (2012)
Тихонович В. В. - Проблеми у діяльності механізмів державного управління в сфері економічного співробітництва (2012)
Цедік М. Г. - Форсайт як метод стратегічного планування регіонального розвитку в сфері транскордонного співробітництва в Україні (2012)
Яцук І. П. - Парадигма та зміст поняття "система державного управління земельно-майновим комплексом" (2012)
Жовнірчик Я. Ф. - Концептуальні засади державного регулювання комплексного і збалансованого розвитку регіонів України в умовах посилення міжрегіональних економічних зв’язків (2012)
Пилипенко О. Є. - Формування права соціального забезпечення в Україні: історичний аспект (2012)
Вишиванюк М. В. - Теоретичні передумови формування стратегії сталого розвитку регіонів (2012)
Наконечний В. В. - Організація влади на міському рівні: специфіка партійної компоненти (2012)
Бондар В. Д. - Дослідження мотивації діяльності посадових осіб органів місцевого самоврядування у науковій літературі (2012)
Дученко Г. В. - Стратегічний підхід до управління оподаткуванням нерухомості на регіональному рівні (2012)
Кац Д. Г. - Успішність управління персоналом у системі органів місцевого самоврядування (2012)
Курсон К. І. - Роль органів місцевого самоврядування щодо вирішення проблеми безробіття населення територіальної громади (2012)
Павлов І. В. - Критерії вибору моделі здійснення місцевого самоврядування в містах України з районним поділом (2012)
Підкуйко О. О. - Концептуально-понятійні основи забезпечення розвитку територіальної громади (2012)
Тіщенко О. М. - Грошова оцінка земель - інструмент впливу на розвиток міських територій органами місцевого самоврядування (2012)
Ткачук Р. Л. - Істотні відмінності й певні обмеження щодо використання та формування трудових ресурсів у сільському господарстві (2012)
Холоднюк З. В. - Стратегічне управління соціально-економічним розвитком регіону (2012)
Кравченко Н. К. - Мена коммуникативных ролей как конститутивная категория дискурса (2013)
Бабич Е. Н. - Реакции адресата на пропозицию неискреннего речевого акта (2013)
Варенко Т. К. - Порівняльний аналіз поняттєвого апарату академічного дискурсу в українській та англійській мовах (на базі веб-ресурсів ВНЗ України та англомовних країн). (2013)
Пастернак Т. А. - Проблема рольової диференціації комунікантів у сучасних дискурсивних дослідженнях (2013)
Рудик І. М. - Політичний лозунг як культурний артефакт (2013)
Безугла Т. А. - Лінгвопрагматичні та стилістичні властивості рекламного дискурсу (2013)
Біляк І. В. - Особливості функціонування мовної гри в сучасному англомовному новинному медіатексті (2013)
Головань В. О. - Інституційні ознаки парламентської комунікації Європейського парламенту (2013)
Давыдова Т. В. - Перлокутивный эффект речевых актов неодобрения в немецкоязычном диалогическом дискурсе (2013)
Котов М. В. - Комунікативна невдача у ситуації міжкультурного спілкування (2013)
Суховирская О. В. - Дистанцирование субъекта дискурсивной деятельности: когнитивно-дискурсивный ракурс (2013)
Омельченко Л. Ф. - Вербалізація образного компонента композитів в англомовному дискурсивному просторі, Соловйова Л. Ф. (2013)
Ступак І. В. - Дериваційна активність іменників у творенні ПКД (2013)
Герман Л. В. - Ономасіологічна характеристика новозеландського сленгу кінця ХХ сторіччя (2013)
Загребельная Н. В. - Словообразовательные особенности конституентов лексико-семантического поля "водное транспортное средство” (2013)
Косович О. В. - Специфіка розвитку словникового складу французької мови початку ХХI столiття: основнi вектори (2013)
Левицька Л. Я. - НІмецький молодіжний сленг та його лексико-семантичні особливості, Микитка І. С. (2013)
Манжос Я. Ю. - Функціонування юридичних термінів на позначення майнових злочинів у юридичному дискурсі (2013)
Молодчая Н. С. - Лексикографический аспект исследования семантических окказионализмов (2013)
Трофімова О. В. - Концепт гнів у фразеологічній репрезентації (на матеріалі англійської та української мов) (2013)
Щигло Л. В. - Аспекти вивчення дериваційного потенціалу слова (2013)
Демчук Н. М. - Продуктивні словотвірні морфологічні засоби номінації французьких термінів маркетингу (2013)
Дорда В. О. - Американський студентський сленг: лінгвокогнітивні аспекти (2013)
Мінцис Ю. Б. - Конотативний компонент лексичного значення демінутивів в англомовному художньому тексті (2013)
Антонова В. Ф. - Особенности языка и стиля поэтов-"лейкистов” (2013)
Кійко Ю. Є. - Жанрові особливості заголовків у німецькому й українському газетних дискурсах (2013)
Лещенко А. В. - Текстовые категории целостности и связности: интегративная модель (2013)
Тараненко Л. І. - Алгоритмічно-фабульна побудова сюжетів англійських народних казок (2013)
Харченко О. В. - Стилістичні засоби американського дискурсу комічного, що пов‘язані з концептом "FOOD” (2013)
Игина Е. В. - Первый англоязычный анималистический нарратив (2013)
Слободяк С. И. - О функционировании пародийных имён в художественном тексте (2013)
Форостюк І. В. - Посилення мотивації до вивчення іноземних мов студентами нефілологічних спеціальностей засобами міжкультурної комунікації (2013)
Билык В. С. - Англоязычный педагогический дискурс (2013)
Лутковська Н. М. - Рольова гра для навчання майбутніх економістів іншомовного спілкування на основі імпліцитної професіоналізації з використанням відеофонограми (2013)
Ребрій О. В. - Бібліографічний покажчик "Українські видання перекладної дитячої літератури від 1900 до 2011 рр.” (2013)
Толпежніков Р. О. - Оптимізація потенціалу ремонтних робіт підрозділів промислових підприємств, Мутерко А. Н. (2012)
Бенин Е. Ю. - Определение оптимальных параметров механической обработки деталей машин по критерию наименьшей себестоимости, Новиков Ф. В., Андилахай В. А. (2012)
Брітченко Г. І. - Особливості механізму кадрової політики промислових підприємств, Перепадя Ф. Л. (2012)
Захаренко Н. С. - Управление кризисными ситуациями на различных этапах жизненного цикла предприятия (2012)
Кочетков В. В. - Прийняття рішення про зміну пріоритетів у асортименті продукції за допомогою моделі ресурсного простору (2012)
Головченко Д. М. - Управління розвитком підприємств дорожнього будівництва (2012)
Верескун М. В. - Особливості конкурентної боротьби і конкурентоспроможності великих металургійних підприємств (2012)
Брайловський І. А. - Сучасні теорії державно-приватного партнерства (2012)
Миски-Оглу А. Г. - Нелинейная динамика в задачах маркетинга, Шлапак Н. С., Горошко О. В. (2012)
Коваль В. В. - Формування мережевих форм інтеграційних взаємодій на ринку інфокомунікацій України (2012)
Минц А. Ю. - Генетические алгоритмы оптимизации рефлексивных воздействий, Хаджинова Е. В., Никонова М. И. (2012)
Сокиринська І. Г. - Інформаційні потоки в системі управління ціною, Хохлова О. В. (2012)
Фролова З. В. - Патентно-конъюнктурные исследования как инструмент управления инновационным развитием предприятия (2012)
Цимбалюк І. О. - Міжнародна податкова конкуренція: перспективи та реалії (2012)
Шматковська Т. О. - Проблемні аспекти оцінювання та перспективного моделювання ефективності використання необоротних активів сільгосппідприємств (2012)
Щолокова Е. М. - Передача технологий как современная форма выхода предприятий на внешние рынки, Горошко О. В., Кадыгробова Е. Н. (2012)
Щолокова Е. М. - Современный кризис и экологическая альтернатива развития человека, Киниченко Е. В. (2012)
Щолокова Е. М. - Особенности маркетинга на предприятиях электроэнергетики, Павленко Е. И. (2012)
Азарян О. М. - Концепція управління потенціалом підприємства на основі інтегрального маркетингу (2012)
Полуянов В. П. - Фінансове забезпечення проектів з енергозбереження на підприємствах житлово-комунального господарства України, Головчанська М. А. (2012)
До уваги авторів (2012)
Дзюндзюк В. Б. - Антикризове управління в органах влади (2007)
Хижняк Л. М. - Державна освітня політика в умовах глобалізації: пошуки оптимальної моделі (2007)
Бутирська Т. О. - Державне будівництво як відображення інтелектуального потенціалу країни (2007)
Крутій О. М. - Сучасний стан діалогової взаємодії влади та громадськості в Україні (2007)
Мамонтова Е. В. - Соціальна роль держави в контексті теорії соціального обміну (2007)
Нікітін В. В. - Концептуальні засади "діалогічної" моделі державного управління (2007)
Прокопенко Л. Л. - Становлення державного управління освітою в Україні: історико-теоретичний аспект (2007)
Трофімов О. М. - Криза теорії управління (2007)
Кондрашов О. М. - Удосконалювання структури і системи взаємодії економічних служб державного управління (2007)
Кирій С. Л. - Аудит адміністративної діяльності – синтез державного управління та фінансового аудиту (2007)
Пилипко А. Г. - Перспективи застосування аудиту управлінської діяльності (2007)
Семенов В. М. - Історичний регіон як категорія науки державне управління (2007)
Червякова О. В. - Модель взаємодії інноваційної інфраструктури з державними органами управління (2007)
Пешко А. В. - Інвестиційна стратегія управління компанією, Назаренко А. В. (2007)
Боковикова Ю. В. - Мета державного управління природокористуванням (2007)
Болдуєв М. В. - Державне регулювання земельних відносин (2007)
Горкавий В. К. - Інформаційно-аналітичні аспекти управління продуктивністю аграрної праці (2007)
Клімушин П. С. - Програмні комплекси автоматизації управлінських технологій підприємств (2007)
Котуков О. А. - Пріоритети державної політики у сфері книговидання в Україні, Кузнякова Т. В. (2007)
Кравченко М. В. - Проблеми та перспективи розвитку трудового потенціалу України: регіональний вимір (2007)
Лозинська Т. М. - Структурні зрушення в аграрній сфері України та їх вплив на механізм державного управління продовольчим ринком (2007)
Майстро С. В. - Стратегія державного регулювання розвитку агропромислового комплексу України в умовах глобалізації (2007)
Бєліченко А. В. - Сучасні принципи державного управління процесом забезпечення населення лікарськими засобами (2007)
Буряков С. С. - Брендінг як основа формування маркетингової ідентичності територіального розвитку (2007)
Грем’яцька К. А. - Регулювання та контроль у системі недержавного пенсійного забезпечення (2007)
Гузій О. І. - Механізми впливу органів місцевого самоврядування на розвиток земельних відносин в Україні (2007)
Дроб’язко І. М. - Можливості використання маркетингових технологій у діяльності органів місцевого самоврядування (2007)
Дунаєв І. В. - Оцінка результативності державного регулювання розвитку людського капіталу в Україні (2007)
Ільченко Н. М. - Деякі аспекти формування механізму реалізації державної політики України в галузі засобів масової інформації (2007)
Казюк Я. М. - Місцеві бюджети в системі міжбюджетних відносин України (2007)
Кузнецова О. О. - Інститут місцевого самоврядування: проблеми становлення та розвитку (2007)
Покотило Т. В. - Вплив регіональної влади на формування інвестиційної привабливості регіону (2007)
Терещенко Д. А. - Роль інформаційно-комунікативного забезпечення потреб споживачів у процесі надання управлінських послуг на рівні місцевих органів влади (2007)
Фоміцька Н. В. - Життєдіяльність населення як фактор розвитку території (2007)
Архипенко І. М. - Державна аграрна політика України: футурологічний вимір (2007)
Бондаренко О. Г. - Організаційно-управлінські, правові та економічні важелі механізму державного регулювання ринку праці (2007)
Дяченко В. В. - Взаємодія органів державної влади та органів місцевого самоврядування з неприбутковими організаціями (2007)
Жирко С. О. - Проблеми розвитку малого та середнього підприємництва в Україні (2007)
Іванов Є. Г. - Електронний уряд як складова механізму державного управління у сфері телекомунікацій (2007)
Мазуренко Л. А. - Теоретичні засади реформування органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо розмежування їх повноважень (2007)
Монастирний В. М. - Сучасні тенденції розвитку транскордонного співробітництва (2007)
Хохлов М. П. - Підготовка кадрів державної служби на шляху до економіки знань (2007)
Колісніченко Н. М. - Європейська державна служба між традицією та реформуванням (2007)
Орлов О. В. - Технологія мультимедіа в комп'ютерних навчальних курсах системи підготовки кадрів державних службовців, Горелов Ю. П., Кобзев І. В. (2007)
Саламатов В. О. - Практична функція професійної етики державного службовця (2007)
Шпекторенко І. В. - Етапи безперервної професійної освіти державних службовців (в умовах дистанційного навчання) (2007)
Гарбут А. А. - Причини неефективності державної кадрової політики (2007)
Лєкарь Т. В. - Підвищення престижу державної служби та статусу державного службовця на законодавчому рівні (2007)
Скороход Н. М. - Нормативно-правові засади функціонування системи професійного навчання державних службовців в Україні (2007)
Щегорцова В. М. - Проблеми формування та вдосконалення системи мотивації праці державних службовців (2007)
Кізілов Ю. О. - Державна кадрова політика в аграрному секторі економіки: проблеми формування та реалізації (2007)
Старєв К. А. - Науково-практичні засади формування та розвитку інноваційного управління підвищення кваліфікації державних службовців (2007)
Ліпенцев А. В. - Визначення повноважень регіональних органів влади у сфері надання управлінських послуг, Поляк О. В. (2007)
Резченко Є. О. - Необхідність розробки та прийняття Закону України "Про інформаційне забезпечення органів державної влади" (2007)
Приходько В. А. - Недоліки нормативно-законодавчого визначення діяльності органів місцевого самоврядування (2007)
Попок А. А. - Етнополітична складова програм парламентських партій України (2007)
Пасемко Г. П. - Роль держави у формуванні інноваційної політики фермерських господарств у США, Філоненко О. С. (2007)
Пісьмаченко Л. М. - Досвід державного регулювання зовнішніх економічних відносин у країнах із розвинутою ринковою економікою (2007)
Черкасов О. М. - Децентралізація влади: польські уроки для України, Радченко О. В. (2007)
Шамраєва В. М. - Функціонування інституту державної служби в США (2007)
Лахижа М. І. - Етичні засади в діяльності публічної адміністрації Польщі, Черчатий О. І. (2007)
Галкін В. М. - Досвід місцевого самоврядування розвинутих країн та можливість застосування його в Україні (2007)
Колосок В. М. - Змінення моделі стратегічного управління промислового підприємства у складі вертикально інтегрованої структури, Дроботіна К. М. (2013)
Колосок В. М. - Методические вопросы управления конкурентоспособностью промышленных предприятий в составе холдинга, Трусова Я. С. (2013)
Алистаева А. В. - Социальные инвестиции группы интегрированных предприятий в развитие местного сообщества (2013)
Глотова Д. В. - Інтеграція вартісно-орієнтованих показників у систему управління підприємством (2013)
Miski-Oglu A. G. - Modern aspects of metallurgical enterprise management, Leporskaya N. V. (2013)
Фалович В. А. - Нові виклики у розвитку ланцюгів поставок (2013)
Шлапак Н. С. - Управління організаційними змінами як чинник конкурентоспроможності сучасного підприємства, Губіцька І. І. (2013)
Дерев’янко Т. А. - Якість фахівців як індикатор ефективності управління навчальним процесом у вищому навчальному закладі (2013)
Царук І. М. - Освітні виміри соціально-економічного розвитку України (2013)
Шестакова Т. М. - Терминологические аспекты категории "управление знаниями" (2013)
Щолокова Е. М. - Экодизайн как элемент экологической культуры, Заволокина М. Ю. (2013)
Миски-Оглу А. Г. - Управление промышленным предприятием с использованием корпоративных информационных систем, Лепорская Н. В. (2013)
Фролова З. В. - Перспективы развития франчайзинга в Украине (2013)
До уваги авторів (2013)
Самородов В. Б. - Сучасні гідрооб’ємно-механічні трансмісії: Fendt Variо, Єпіфанов В. В., Бондаренко А. І. (2013)
Гудз Г. С. - Порівняльна системологічна оцінка температурних режимів вентильованих та невентильованих автомобільних дискових гальм на випробуваннях І, Кіндрацький Б. І., Захара І. Я. (2013)
Підгорний М. В. - Синтез системи кондиціонування салону автомобіля, побудованої на основі елементу Пельтьє, Огій О. В., Коваль М. А. (2013)
Фалалеев А. П. - Поведение отремонтированной стойки дверного проема автомобиля при повторных боковых столкновениях, Ветрогон А. А., Соустова Л. И. (2013)
Чернета О. Г. - Выбор оптимального технологического метода упрочнения поверхностей деталей автомобилей, Аверьянов В. С., Коробочка А. Н. (2013)
Тырловой С. И. - К моделированию параметров турбокомпрессора при переходных процессах высокооборотного дизеля, Косоногова Л. Г., Ковтун А. С. (2013)
Сакно О. П. - Програмне забезпечення для призначення нормативного ресурсу пневматичних шин вантажних автомобілів, Лукічов О. В., Сулейманов С. Л. (2013)
Костенко А. В. - Вплив кількості вісей багатовісного автомобіля на повороткість (2013)
Клімов Е. С. - Дослідження траєкторії руху точки контакту жорсткого керованого фальш-колеса при повороті на місці залежно від нахилів шворня (2013)
Подригало М. А. - Оценка управляемости и устойчивости многоосных автомобилей при установившемся прямолинейном движении, Клец Д. М., Гацько В. И., Плетнёв В. Н. (2013)
Ніконов О. Я. - Дослідження надійності адаптивних нейро-фаззі регуляторів електрогідравлічних слідкуючих систем автомобіля в умовах експлуатації, Шуляков В. М. (2013)
Рыжих Л. А. - Системы контроля выходных параметров движения автотранспортного средства, Красюк А. Н., Леонтьев Д. Н., Быкадоров А. В. (2013)
Гутаревич Ю. Ф. - Особливості алгоритму роботи системи передпускового прогріву газового двигуна в процесі здійснення пуску і прогріву, Краснокутська З. І., Грицук І. В., Вербовський В. С. (2013)
Бажинов А. В. - Система рекуперативного торможения гибридного автомобиля, Двадненко В. Я., Дробинин А. М., Мауш Х. (2013)
Балюк В. Ю. - Анализ эффективности способов усовершенствования фильтра-нейтрализатора отработавших газов дизеля, Тростенюк Ю. В., Ильченко А. В. (2013)
Рубан Д. П. - Математична модель для дослідження техніко–експлуатаційних показників міського автобуса з дизелем (2013)
Минаков Д. М. - Анализ критериев оценки эффективности функционирования автосервисных предприятий (2013)
Овсянников С. И. - К вопросу о качении жесткого колеса, Борис Н. М., Мохов С. П., Симанович В. А. (2013)
Банников В. А. - Оценка амплитуд автоколебаний передней стойки шасси, Вербицкий В. Г., Зиновьев Е. Я., Хребет В. Г., Даниленко А. Э. (2013)
Монастырский Ю. А. - Моделирование ресурсных и технологических состояний функционирования карьерных самосвалов БелАЗ, Потапенко В. В. (2013)
Поляков А. П. - Дослідження впливу використання біодизеля в якості палива для двигуна на технічні показники автомобіля, Галущак Д. О., Коробов С. С. (2013)
Кужель В. П. - Визначення дальності видимості тест-об’єктів на дорозі в темну пору доби при відсутності світла фар зустрічного транспортного засобу, Поліщук М. П. (2013)
Форнальчик Є. Ю. - Проблема з вибором параметрів функцій належності у нечітких алгоритмах керування рухом на регульованих перехрестях, Могила І. А. (2013)
Пабат А. І. - Інноваційна електронна система безпеки експлуатації автотранспорту, Кабаков А. М., Мамаєв Л. М. (2013)
Вольченко А. И. - Единое поле электротермомеханического взаимодействия поверхностных слоев металлополимерных пар трения тормозных устройств, Журавлев Д. Ю., Курыляк Я. В. (2013)
Вольченко Д. А. - Темпы протекания импульсов электротепловых токов в микровыступах поверхностей трения тормозных устройств, Малык В. Я., Карась В. В. (2013)
Опанасюк Є. Г. - Вплив зміни тиску у випускній системі двигуна на показники його роботи, Бегерський Д. Б., Опанасюк О. Є. (2013)
Ларин А. А. - Применение двухмасштабного подхода к моделированию пневматических шин, Матейчик В. П., Петрова Ю. А. (2013)
Сериков С. А. - Информационно-измерительный комплекс для исследования рабочих процесов силовой установки гибридного автомобиля, Двадненко В. Я., Бороденко Ю. Н., Сергиенко А. Н. (2013)
Бохонский А. И. - Оптимальный разгон и торможение автомобиля, Круговой А. Н. (2013)
Дячук М. В. - Розробка імітаційної моделі дискового пневмомеханічного гальмівного механізму вантажних автомобілів (2013)
Лиходій О. С. - Імітаційне моделювання гідроприводу управління поворотом керованих коліс причіпної техніки (2013)
Черныш А. А. - Совершенствование метода расчёта процессов формоизменения листовых автокузовных деталей, Мороз Н. Н., Драгобецкий В. В. (2013)
Сахно В. П. - Аналіз складу основних продуктів зносу автомобільного транспорту, Дугельний В. М., Савенок Д. В. (2013)
Веснин А. В. - Определение необходимой мощности силовой установки карьерного самосвала при использовании комбинированного способа управления поворотом, Систук В. А. (2013)
Таран И. А. - Описание распределения потоков мощности в двухпоточных гомт тягово-транспортных машин (2013)
Нечитайло Ю. А. - Определение емкости аккумуляторной батареи синергетического автомобиля (2013)
Воробйов В. В. - Розробка моделі електронного блоку управління роботизованної коробки передач транспортного засобу (2013)
Бажинов А. В. - Выбор типа автотранспортного средства и снятие его с эксплуатации, Власенко В. В. (2013)
Кукурудзяк Ю. Ю. - Модель підтримання роботоздатності автомобілів на основі системи автоматизованого інтелектуально-експлуатаційного моніторингу (2013)
Куць Н. Г. - Вихревой тепловой насос на транспорте (2013)
Петренко Д. І. - Моделювання гальмівної динаміки легкового автомобіля з урахуванням імітаційної моделі гальмівної системи (2013)
Поляков В. М. - Маневреність триланкових автопоїздів і методи її оцінки (2013)
Горожанкин С. А. - Проблемы измерения токсичности отработавших газов бензиновых двигателей при их работе на неустановившихся режимах, Савенков Н. В., Овчарук Б. В. (2013)
Мельничук С. В. - Проектування підвіски автомобіля на основі чотириланкового важільного механізму. Методика натурних випробувань, Вітюк І. В., Бовсунівський І. А. (2013)
Маяк М. М. - Оптимізація вибору рухомого складу для пасажирських автомобільних перевезень в м. Житомир, Мельничук С. В., Кравченко О. М., Рафальський О. І. (2013)
Чуваєв П. І. - Проблеми та перспективи розвитку автомобільного транспорту України (2013)
Кривошапов С. И. - Информационное обеспечение по определению базовой нормы расхода топлива на автомобильном транспорте, Горбик Ю. В. (2013)
Сидорчук О. В. - Ідентифікація конфігурації машинно-тракторних агрегатів у програмах сільськогосподарського виробництва, Мурований І. С., Гріцаєв Я. В. (2013)
Ениватов В. В. - Энергетическая эффективность замкнутых систем охлаждения энергетических установок судов, Федоровский К. Ю. (2013)
Наумов В. С. - Повышение эффективности информационных систем управления процессами транспортно-экспедиторского обслуживания, Скорик О. А., Васютина А. А. (2013)
Кравченко А. П. - Общая методика минимизации функции расхода топлива машинотракторного агрегата с прицепом переменной массы, Вершина Г. А., Пилатов А. Ю., Ноженко Е. С. (2013)
Осташевський С. А. - Модель системы "водитель-автомобиль-дорога" в режиме "слежения" за заданным курсом, Полищук В. П. (2013)
Ветрогон А. А. - Холодная ползучесть элементов кузовных конструкций из алюминиевых сплавов, Торлин В. Н., Соустова Л. И. (2013)
Василенко Т. Є. - Підвищення ефективності дрібнопартійних перевезень, Губін О. Є. (2013)
Тимченко А. И. - Улучшение эксплуатационных свойств восстановленных деталей, Назаров А. И., Тимченко Д. И., Давидянц Е. А. (2013)
Остренко А. Г. - Система мониторинга технического состояния амортизаторов автомобиля, Огрызков С. В. (2013)
Сидорчук О. В. - Обґрунтування параметрів технологічного транспорту в системах сільськогосподарського виробництва, Гуцол Т. Д., Зеленський О. В., Шелега О. В., Сидорчук Л. Л. (2013)
Гнатов А. В. - Силы Лоренца в универсальном инструменте магнитно-импульсной рихтовки, Шиндерук С. А. (2013)
Баркалов A. A. - Уменьшение аппаратурных затрат в устройстве управления с общей памятью, Струнилин В. Н., Струнилин Е. В. (2012)
Баркалов А. А. - Оптимизация КМУУ с разделением кодов, Титаренко Л. А., Ефименко К. Н., Зеленева И. Я. (2012)
Башков Е. А. - Реализация режима агрегации каналов сетевого интерфейса в модульных многопроцессорных вычислительных системах, Иващенко В. П., Швачич Г. Г. (2012)
Бельков Д. В. - Исследование UDP-трафика с помощью отображения Эно, Едемская Е. Н. (2012)
Захарченко С. М. - Метод визначення основи системи числення надлишкового АЦП за аналізом кодувальної характеристики, Бойко О. В., Росощук А. В. (2012)
Погорілий С. Д. - Дослідження віртуальних кластерних архітектур на прикладі алгоритму Белмана-Форда, Білокінь І. В., Вареник О. В. (2012)
Погорілий С. Д. - Використання паралельних обчислень для побудови безпровідних сенсорних мереж, Висоцький І. А. (2012)
Погорілий С. Д. - Формування та дослідження паралельних схем алгоритму Йена, Комісарук С. О. (2012)
Фельдман Л. П. - Имитационная модель для оценки эффективности протоколов когерентности кэш-памяти мультипроцессоров с общей памятью, Михайлова Т. В., Сорока Т. Е. (2012)
Babkov V. S. - Organization of a cluster system based on the GPU for high-performance image-processing (2012)
Вяткин С. И. - Особенности текстурирования в тайловой технологии визуализации, Романюк А. Н., Довгалюк Р. Ю. (2012)
Родригес Залепинос Р. А. - Новые методы и способы доступа к данным дистанционного зондирования Земли, их организации и визуализации в системах экологического мониторинга окружающей природной среды (2012)
Романюк О. Н. - Кругова модель пікселя для задач антиаліайзингу, Курінний М. С., Мельник О. В., Олійник С. В. (2012)
Русин Б. П. - Основні підходи до розв’язку задачі масштабування зображень у веб-орієнтованих технологіях, Яців В. Б. (2012)
Андрюхин A. И. - Рефлексивная компьютерная модель и логическая идентификация состояния коллектива агентов, Артеменко В. А. (2012)
Андрюхин А. И. - Оценка системных характеристик модели коррупции с помощью компьютерного моделирования (2012)
Антонов Ю. С. - Оцінка повноти відповідей в автоматизованих системах контролю знань (2012)
Брагина Т. И. - Стратегия тестирования web - проектов, Табунщик Г. В. (2012)
Грездов Г. И. - Аналитические способы построения траектории сварки различных поверхностей, Филиппенко Т. К. (2012)
Дивак М. П. - Метод ідентифікації вагових коефіцієнтів синаптичних зв’язків штучних нейронних мереж із радіально-базисними функціями на основі аналізу інтервальних даних, Савка Н. Я. (2012)
Дмитриева О. А. - Организация параллельных вычислений при моделировании динамических объектов с автоматическим выбором шага и порядка (2012)
Зори С. А. - Прогнозное моделирование погодных условий для информационной поддержки управления сельскохозяйственной деятельностью, Волчков К. С. (2012)
Kirichek G. G. - Cloud storage technology for the system of detecting software plagiarism in student projects on the programming (2012)
Ладошко О. Н. - Оценка надежности выделителя частоты основного тона для акустического анализа речи, Продеус A. Н. (2012)
Новикова О. Б. - Lazy Computations як механізм підвищення ефективності фрактальної інтерполяції (2012)
Павлий В. А. - Создание регионального data-центра как основы информационной системы экологического мониторинга в областях Украины (2012)
Пасічник Н. Р. - Метод та алгоритм побудови структур тематичних веб-сайтів на основі онтологічного підходу, Дивак М. П. (2012)
Скрупский С. Ю. - Имитационные модели распределенных систем компрессии видеоинформации, Кудерметов Р. К. (2012)
Смолий В. Н. - Синтез и исследование критерия компоновки типового элемента замены электронного аппарата (2012)
Тесленко Г. А. - Математическая модель алгоритма продвижения времени для распределенного логического моделирования (2012)
Фельдман Л. П. - Применение графовых моделей при разработке параллельных алгоритмов решения нелинейной задачи Коши, Назарова И. А. (2012)
Шиян А. А. - Мережева структура управління організаційними системами із фрактальними, голографічними та асоціативними властивостями, Романюк О. Н. (2012)
Шкарупило В. В. - Концептуальная модель процесса автоматизированного синтеза композитных веб-сервисов, Кудерметов Р. К., Паромова Т. А. (2012)
Дацун Н. М. - Підвищення ефективності користувальницького інтерфейсу віртуальних лабораторних робіт, Горецький О. А. (2012)
Вовк О. Л. - Модифицированный метод k-средних для выделения кластеров кадров (2012)
Абрашин В. О. - Основні напрямки визначення потреби у запасах матеріальних засобів при проведенні авіаційного удару, Жуков В. І., Тіхонов І. М. (2007)
Баришев І. В. - Математична модель контуру стабілізації літака за кутом відхилення в багатоконтурній системі самонаведення винищувачів, Коршець О. А., Висоцький О. В. (2007)
Березанський В. Г. - Модель бойових дій трьох сторін з урахуванням показника швидкострільності сторін в рівнянні Ланчестера, Бурсала О. Л. (2007)
Бородавка В. А. - Аналіз ефективності бойового застосування гладкоствольної та нарізної зброї в особливих умовах, Бойков І. В., Маркін О. М. (2007)
Васильєв В. А. - Усунення неоднозначності вимірювання кутової координати цілі при адаптації до активних завад, Багдасарян С. Т., Таршин В. А. (2007)
Герасимов С. В. - Особливості метрологічного забезпечення озброєння та військової техніки в умовах зростання ймовірності їх відмов, Черепенніков Г. Б., Бакулін І. Є. (2007)
Джус Р. М. - Вибір способу усунення відмов гідросистем літаків, що виникають внаслідок обводнення гідрорідини, Стадніченко М. Г. (2007)
Кінь О. В. - Аналіз тенденцій реформування збройних сил провідних і суміжних з Україною держав та визначення напрямів розвитку Збройних Сил України, Захаров О. Б., Гончарова Н. В. (2007)
Комаров В. С. - Аналіз застосування космічних засобів в інтересах ведення збройної боротьби (2007)
Кононов В. Б. - Математичні моделі завдань оптимізації складу різнорідних бойових засобів на основі статичних моделей з урахуванням протидіючих угруповань (2007)
Кравченко Ю. В. - Використання системного підходу при виборі показників ефективності застосування армійської авіації в операції угруповання ОСШР, Ляшенко І. О., Савченко В. А. (2007)
Кучеров Д. П. - Перспективи розвитку роботизованих систем військового призначення, Копилова З. М., М`якухін Ю. В. (2007)
Мельник А. П. - Оцінка ефективності застосування сучасних інформаційних технологій під час планування бойових дій артилерійських підрозділів, Косухін В. Ю. (2007)
Морозов А. А. - Вибір способу обслуговування засобів вимірювального контролю для систем з підвищеними вимогами до готовності, Чернов А. Б. (2007)
Обод І. І. - Шляхи та методи удосконалення ідентифікаційних систем на полі бою, Горлов А. В., Рузяк І. М. (2007)
Орлов М. М. - Методика визначення значення показника якості роботи органу управління встановленої структури (2007)
Тимочко О. І. - Класифікація безпілотних літальних апаратів, Голубничий Д. Ю., Третяк В. Ф., Рубан І. В. (2007)
Черних І. В. - Особливості інженерного забезпечення військ протиповітряної оборони (2007)
Шлапацький В. О. - До питання вибору силової установки вертольота на етапі модернізації та проектування (2007)
Белевщук Я. О. - Розрахунок характеристик випромінювання антенної системи радіолокаційної станції 9С35М1, Кукобко С. В., Сухаревський О. І. (2007)
Гащук П. М. - Визначення показників та швидкісного режиму руху автотранспортних засобів, Дубно М. В., Палюх В. М. (2007)
Деренько Н. С. - Метод стиску матриць даних в операційних пристроях інформаційно-керуючих систем реального часу на основі використання кодів модулярної арифметики, Краснобаєв В. А, Зефірова О. В. (2007)
Дубницький В. Ю. - Економетричний аналіз виробництва літаків у країнах – основних учасницях другої світової війни, Ходирєв О. І. (2007)
Коломійцев О. В. - Канал вимірювання радіальної швидкості літального апарата для лазерної інформаційно-вимірювальної системи (2007)
Кузнецов О. О. - Формування великих ансамблів дискретних сигналів з поліпшеними кореляційними властивостями, Коваленко А. М., Харченко О. В., Носик О. М. (2007)
Можаєв О. О. - Властивість довгочасової залежності ієрархічної моделі, Ільїна І. В., Пантелєй Ю. В. (2007)
Орленко В. М. - Аналіз варіантів побудови РЛС з розширеною смугою частот (2007)
Рубльов В. І. - Вибір функції розподілу крапель за розмірами, Логінов В. В. (2007)
Стасєв Ю. В. - Метод сплайнової інтерполяції трафіка мультисервісних мереж систем швидкого реагування, Краснокутський В. М., Кучук Г. А. (2007)
Трошін О. М. - Трибологія зносостійких покриттів (2007)
Чинков В. М. - Методика оцінювання похибок калібратора бінарних вимірювальних сигналів з нормованим спектром, Крихтін Ю. О. (2007)
Королюк Н. О. - Модель визначення параметрів перехвату винищувачами повітряних цілей противника в умовах нестохастичної невизначеності (2007)
Гриньов Д. В. - Автоматичне розпізнавання зображень об’єктів засобами БПЛА (2007)
Реферати (Abstracts) (2007)
НашІ автори (2007)
Алфавітний покажчик (2007)
Титул, зміст (2014)
Бєленічев І. Ф. - Нейро­ та мітопротективний ефекти Ангіоліну та Цереброкурину, Павлов С. В., Кучеренко Л. І. (2014)
Дорошенко А. М. - Протианемічна активність субстанції наночастинок заліза за умов перорального введення щурам, Рєзніченко Л. С., Дибкова С. М., Грузіна Т. Г., Маранов А. О., Ульберг З. Р., Чекман І. С. (2014)
Дудікова Д. М. - Антимікоплазмова активність похідних 1­адамантанфенолу, Коробкова К. С., Токовенко І. П. (2014)
Зеленюк В. Г. - Морфофункціональні зміни в нирках щурів під впливом статинів при гентаміциновій гострій нирковій недостатності, Заморський І. І., Давиденко І. С., Паливода О. Г. (2014)
Поготова Г. А. - Особливості антиоксидантних і енерготропних механізмів органопротективної дії препарату омега­3­ненасичених жирних кислот за експериментального токсичного гепатиту, Горчакова Н. О., Бєленічев І. Ф., Чекман І. С. (2014)
Прискока А. О. - Дослідження гострої токсичності наночастинок срібла при внутрішньовенному введенні (2014)
Серединська Н. М. - Больова чутливість та адекватність її оцінки за тестом "tаil­flick" у білих щурів, Мохорт М. А., Киричок Л. М. (2014)
Слєсарчук В. Ю. - Дослідження функціонального стану нирок щурiв за умов застосування ліофільного порошку м’якоті кавуна в нормі та за гострої ниркової недостатності (2014)
Чікіткіна О. М. - Експериментальне обґрунтування вибору дози та носія субстанції кверцетину в складі нового протидіабетичного засобу "Глікверину", Ковалевська І. В., Кононенко Н. М., Чікіткіна В. В. (2014)
Щербак М. О. - Дослідження кардіопротекторної активності 3­(4­нітрофеніл)­5­(нонілсульфоніл)­1,2,4­тріазол­4­аміну, Бєленічев І. Ф., Абрамов А. В., Бухтіярова Н. В., Моргунцова С. А., Павлов С. В., Каплаушенко А. Г. (2014)
Гудзенко А. В. - Розробка ВЕРХ методики визначення ди­Е­кофеїл­мезовинної кислоти в лікарських засобах хвоща польового (Equisetum arvense L.) (2014)
Кресюн В. Й. - Поліморфізм генотипу цитохрому P­450 2Е1 у хворих на туберкульоз, Філюк В. В., Антоненко П. Б., Даниленко Ю. М., Мозолевич Г. В. (2014)
Макаренко О. В. - Фармакоекономічна оцінка терапії алергічного риніту, Соломко Д. С. (2014)
За сторінками журналу "WHO Pharmaceuticals Newsletter" (2014)
Юлія Іванівна Лобода. 1927–2014 (2014)
Лора Дмитрівна Проценко. 1927–2014 (2014)
Правила для авторів (2014)
Содержание (2014)
Content (2014)
Поклонський Ф. Ю. - Вдосконалення управління промисловими підприємствами з урахуванням впливу стратегічних змін (2013)
Колосок В. М. - Формирование собственных источников финансирования украинских металлургических предприятий в составе холдинга, Гаврилоглу О. Л. (2013)
Бенин Е. Ю. - Оценка экономической эффективности применения на предприятиях Украины дорогостоящих режущих инструментов зарубежного производства, Новиков Ф. В., Андилахай В. А. (2013)
Омельченко Л. С. - Взаимосвязь и особенности понятий "оборотные активы", "оборотные средства", "оборотный капитал" в деятельности промышленных предприятий, Пискулёва И. В. (2013)
Меліхов А. А. - Оцінка сили конкурентної боротьби металургійних підприємств (2013)
Перькова О. О. - Роль стратегічних напрямів адаптації сфери ЖКГ до ринкових умов господарювання у формуванні концептуальних засад державного регулювання (2013)
Харченко Н. В. - Двойной листинг на зарубежных фондовых биржах и в Украине (2013)
Кича Л. М. - Особливості закордонного досвіду мотивації праці (2013)
Пекін А. Ю. - Сучасна криза підприємств агропромислового комплексу України та її вплив на економічну безпеку (2013)
Минц А. Ю. - Краудсорсинг, как метод решения задач в глобализованной экономике и особенности его использования в Украине (2013)
Гончаров В. Н. - Корпоративное управление интеллектуальным капиталом компании, Зубко В. А. (2013)
Носовська О. Б. - Особливості соціально-економічного розвитку регіонів України, Макаренко М. В. (2013)
Шлапак Н. С. - Направления преодоления сопротивления коллектива организационным изменениям на предприятии, Губицкая И. И. (2013)
Почтовюк А. Б. - Оцінювання інтересів індивідуума та вищого навчального закладу (2013)
Деревянко Т. А. - Управление импульсными возмущениями внешней среды проекта (2013)
Щолокова Е. М. - Исследования гринвошинга в маркетинге, Дивак В. В. (2013)
Никонова М. И. - Бренд как нематериальный актив в управлении потребительским решением (2013)
Гейзер Г. К. - Методологические подходы к оценке инвестиционной привлекательности предприятия (2013)
Бессонова С. И. - Определение научных подходов к трактовке понятийного аппарата: механизм управления объектами интеллектуальной собственности (2013)
Коновал Ю. В. - Інноваційний розвиток машинобудівних підприємств: сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку (2013)
Гончар В. В. - Організаційний підхід до управління змінами на різних стадіях життєвого циклу металургійних підприємств (2013)
Тюпа Д. І. - Роль міжнародних фінансово-кредитних інститутів в процесі надання зовнішнього фінансування (2013)
Анісімова О. М. - Методичний підхід до оцінки використання інтелектуального капіталу промислових підприємств, Білоус-Сергєєва С. О. (2013)
До уваги авторів (2013)
Anoprienko A. - Intelligent supersensory computer network for measurement and analysis of environmental hazards, Varzar R. (2012)
Андрюхин A. И. - Метод повышения точности параллельного переключательного моделирования (2012)
Бельков Д. В. - Вейвлет-анализ сетевого трафика, Едемская Е. Н. (2012)
Дмитриева О. А. - Разработка и исследование параллельных коллокационных блочных методов, Фельдман Л. П. (2012)
Едемская Е. Н. - Исследование видео трафика, Бельков Д. В. (2012)
Ильяшенко М. Б. - Решение задачи поиска граф-подграф изоморфизма для семантического анализа специализированных цифровых систем (2012)
Клименко І. A. - Співпроцесор для виконання арифметичних операцій з плаваючою комою на ПЛІС, Ткаченко В. В., Красовська Є. В. (2012)
Ладыженский Ю. В. - Моделирование самоподобного входного трафика сетевых процессоров в системе NS-2, Моргайлов Д. Д., Моатаз Юнис (2012)
Михайлова Т. В. - Модель неоднорідного кластера зі спільним використанням дискового простору, Кучереносова О. В. (2012)
Погорілий С. Д. - Формування та дослідження паралельної схеми алгоритму Крускала для систем зі спільною пам’яттю, Потебня А. В. (2012)
Романюк О. Н. - Метод прискореної імітації нерівностей на зображеннях поверхонь віртуальних об’єктів з використанням полярних координат, Романюк О. В., Благодир Д. Л. (2012)
Романюк О. Н. - Особливості визначення спекулярної складової кольору з використанням нової дистрибутивної функції відбивної здатності поверхні, Довгалюк Р. Ю., Благодир Д. Л. (2012)
Русин Б. П. - Аналіз методів опису 3D-зображень пітінгів моделями графів, Торська Р. В. (2012)
Аноприенко А. Я. - Анализ времени выполнения арифметических операций над интервальными числами в СКА Mathematica, Иваница С. В., Аль Рабаба Хамза (2012)
Бондаренко И. Ю. - Исследование системы Sphinx4 для решения задач однодикторного и дикторонезависимого распознавания речевых команд, Савкова Д. Г. (2012)
Shkarupylo V. V. - An Approach to Composite Web Services Formal Verification, Kudermetov R. К. (2012)
Бородай Є. І. - Особенности сервисов обработки данных для мобильных устройств, Табунщик Г. В. (2012)
Егошина А. А. - Оценка качества информационного поиска в слабо структурированных источниках на основе метаданных и базы знаний, Вороной А. С. (2012)
Григорьев В. А. - Анализ методов извлечения знаний о методиках проектирования из VHDL-текстов, Грищенко Д. А. (2012)
Григорьев А. В. - Подход к построению интеллектуальных CMS, Павловский Е. В. (2012)
Губенко Н. Е. - Система обфускации программного кода для языка РНР, Чернышова А. В., Моргайлов Д. Д. (2012)
Zeleneva I. - Development of an algorithm for searching railroad routes to ensure arrival at the specified time, Zhevzhyk S., Grynevych I. (2012)
Білик О. О. - Складові узагальненої моделі якості загальноосвітніх навчальних закладів (2012)
Миронова Н. А. - Метод синтеза группового решения для многокритериальных задач большой размерности (2012)
Морозова О. В. - Анализ методов построения экспертных систем в продукционных инструментальных оболочках, Григорьев А. В. (2012)
Никоненко А. А. - Подходы к верификации знаний в лингвистических онтологиях (2012)
Пашинская А. В. - Критерий выбора метода моделирования процесса кристаллизации (2012)
Романчук С. - Закономерности и статистические модели режимов работы городских водораспределительный сетей (2012)
Крупський К. Л. - Удосконалення методу опитувань експертів на основі попарних порівнянь (2012)
Козир Д. В. - Проблеми класифікації договорів охорони (2014)
Матвійчук А. О. - Розмежування особистих немайнових прав, закріплених у ст. 293 Цивільного кодексу України (2014)
Мироненко В. П. - Загальні умови виникнення зобов’язань по відшкодуванню моральної шкоди, Онищенко О. С. (2014)
Тімуш І. С. - Цивільно-правова відповідальність неповнолітніх після набуття ними повної цивільної дієздатності та батьків, позбавлених батьківських прав, Коваленко І. А. (2014)
Нескороджена Л. Л. - Особливості оплати послуг адвоката в господарському процесі (2014)
Коваленко П. М. - Про деякі проблеми сплати податків, боротьби з шахрайством в сфері нотаріату, впорядкування платежів та декриміналізацію справляння плати при вчиненні нотаріальних дій (2014)
Звоненко О. О. - Суб’єкти або учасники суспільних відносин та соціальний взаємозв’язок у цих відносинах щодо порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху (2014)
Курилюк Ю. Б. - Соціальна зумовленість злочинності в сучасному суспільстві (2014)
Олєйнічук О. М. - Кримінально-правове визначення предмета злочину, передбаченого ст. 175 КК України (2014)
Соловйова А. - Злочини проти власності за Кримінальним кодексом України та деяких інших країн: порівняльний аналіз (2014)
Никоненко М. Я. - Уповноважена службова особа, яка вправі здійснити затримання у кримінальному процесі (2014)
Сервецький І. В. - Прогалини в кримінальному процесуальному законодавстві щодо порядку збору первинної інформації до початку кримінального провадження (2014)
Рецензія на друге видання монографії Берзіна П. С."Київська школа кримінального права (1834–1960 роки):історико-правове дослідження" (2014)
Привітання з ювілеєм Олександра Миколайовича Костенка (2014)
Привітання з ювілеєм Володимира Павловича Тихого (2014)
Привітання з нагоди Дня юриста (2014)
Бабаев М. М. - Нейросетевая модель функционирования индуктивно-проводного датчика с использованием сети с прямой передачей сигнала и обратным распространением ошибки, Гребенюк В. Ю. (2014)
Лактионов И. С. - Разработка и исследование макетного образца измерителя влажности почвы, Турупалов В. В. (2014)
Шрамко Н. А. - Моделювання впливу перешкод при розповсюдженні радіохвиль в умовах обмеженого простору, Молоковський І. О., Шебанова Л. О. (2014)
Мойсеєнко В. І. - Використання нечіткої логіки для ідентифікації перехідних етапів елементів залізничної автоматики, Чегодаєв Б. В., Зотова О. С. (2014)
Каменєв О. Ю. - Оцінка ефективності комбінованих випробувань мікропроцесорної централізації за критерієм мінімуму обладнання (2014)
Мороз В. П. - Метод визначення елементів колійного розвитку, що входять до зони виконання робіт на коліях, Змій С. О. (2014)
Змій С. О. - Метод та результати моделювання операцій по оповіщенню працюючих на коліях черговим по станції, Мороз В. П., Турчинов Р. В. (2014)
Борисов Э. А. - Опорные геодезические сети крупных железнодорожных станций (2014)
Куценко М. Ю. - Визначення максимальної довжини відчепу на сортувальних гірках Південної залізниці в умовах використання нових уповільнювачів, Ворона В. В., Куріліна Н. М., Тупотіна І. М., Єфіменко Ю. Ю., Фефелова В. Р. (2014)
Боровицкая А. О. - Оценка интенсивности потока опасных событий по сети железных дорог (2014)
Босов А. А. - Построение индекса произвольного процесса, Лоза П. А. (2014)
Халіпова Н. В. - Моделювання раціональних заходів з інвестування в розбудову пунктів пропуску митного кордону України (2014)
Братченко О. В. - Перспективи використання нових безударних газорозподільних кулачків на високооборотних дизелях вітчизняного виробництва (2014)
Мороз В. І. - Гармонійний аналіз формування крутних моментів в механічні системі енергетичної установки тепловоза з дизелем Д49, Братченко О. В., Тіщенко В. С. (2014)
Фомін О. В. - Аналіз експериментальних досліджень конструкції напіввагонів моделей 12-9904 та 12-9904-01 (2014)
Грицук І. В. - Особливості дослідження системи прогріву транспортного двигуна з використанням теплового акумулятора з фазовим переходом (2014)
Минчев Д. С. - Рациональное охлаждение наддувочного воздуха при работе дизельных двигателей на частичных нагрузках, Тягнирядно Б. А., Дьяконов А. С., Думенко К. Н. (2014)
Горобченко О. М. - Моделювання виникнення нештатної ситуації в ергатичній системі "локомотивна бригада-поїзд" (2014)
Прилепський Ю. В. - Визначення впливу режимів роботи дизельного двигуна внутрішнього згоряння на параметри сигналу вібродатчика, Грицук І. В., Дорошко В. І., Шаповалов К. С. (2014)
Передмова (2014)
Глухова Л. О. - Методи дослідження семантичної структури лексичної одиниці EDUCATIONAL MANAGEMENT в сучасній англійській мові (2014)
Кошевая И. Г. - О характере количественных отношений (2014)
Кузьменко А. О. - Мовні засоби вираження гіперконцепту "Person" в англомовних поетичних інфантичних текстах (2014)
Лисенко Н. О. - Аналіз засобів будови сучасних афоризмів (2014)
Маслова Т. Б. - Мова науки у вимірах функціонального стилю та дискурсу (2014)
Пономарева Л. Ф. - К вопросу об ограничениях в словообразовании и правилах ограничений словообразования (2014)
Приходько А. М. - Синергетична організація концептосистем: статика і динаміка (2014)
Свиридова Л. К. - Языковая и речевая сущность топонимики (2014)
Станкевич О. І. - Найпоширеніші засоби спонукання в англомовній рекламі (2014)
Yashkina V. V. - Stylistic reinforcement of hidden sense: syntactical level (2014)
Шевчик К. Ю. - Текст учебника как особый лингвистический феномен (2014)
Анісімова А. І. - Концепція мультилінгвізму в навчанні іноземним мовам (2014)
Біднова Ю. І. - Фразеологізми як засоби формування лінгвокультурологічної компетенції студентів (2014)
Ірчишина М. В. - Поєднання традиційної та особистісно-орієнтованої освіти, представленої ТМІ Г. Гарднера та таксономією Б. Блума (2014)
Лемещук Л. В. - Потенціал комунікативного методу у навчанні студентів-лінгвістів (2014)
Липська І. І. - Навчання студентів-юристів читання професійної орієнтованої преси французською мовою (2014)
Loukianenko L. N. - Some aspects of teaching intensive reading to EFL students stydying English as their major (2014)
Лук'яненко С. Ф. - Навчання другої іноземної мови (англійської) з опорою на першу (німецьку) на факультетах іноземних мов (2014)
Muntian A. A. - Multiple intelligences (2014)
Serdechny Yu. V. - The dilemma of teaching grammar (2014)
Сердюк О. В. - Інновації у методиці викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах України на сучасному етапі (2014)
Aksyutina T. V. - Translated and non-translated English: similar or different (2014)
Vilkova M. Yu. - Some pecularities of the comparative analysis of P. B. Shelley's "Cloud" and its Russian translation by W. Levik (2014)
Гончаренко Э. П. - "Ложные" или "мнимые друзья переводчика": проблемы перевода (2014)
Касьяненко О. О. - До питання про переклад анаграми в романі Д. Брауна "Код да Вінчі" (2014)
Панченко Е. И. - К вопросу об обучении нормам перевода (2014)
Перетокіна В. Ф. - Відображення національного менталітету в англійських фразеологізмах та їх переклад (2014)
Suima I. P. - Learning shorthand in the process of interpreter's training (2014)
Тарасова А. В. - Семантичний та прагматичний аспекти у перекладі англійських компаративних фразеологізмів (2014)
Шпак І. В. - Особливості перекладу творів фентезі (на прикладі романів Дж. К. Роулінг про Гаррі Поттера) (2014)
Безродних І. Г. - Поетична творчість Чарльза Сідлі в соціо-культурному контексті Англії другої половини XVII століття (2014)
Гайдар В. П. - Мотиви страждання і співчуття в творчості Івон Боланд (вірш "The famine road") (2014)
Gonzalez-Munis S. Yu. - The motif of duality in Anne Sexton's poetry (2014)
Єфимова Я. В. - Види та засоби лінгвістичної компресії (на матеріалі драматургічних творів Оскара Уайльда) (2014)
Кириченко Д. А. - Вопрос веры и безверия современного мира в контексте творческой эволюции Мартина Макдонаха (2014)
Конопелькіна О. О. - Лінгвостилістичні особливості творів П. Г. Вудхауза (2014)
Липин Г. В. - "Открытие Японии" в американской литературе начала ХХ ст.: транснациональный феномен творчества Ногути Ёнедзиро (2014)
Lipina V. I. - Pearl S. Buck's comparative poetics: the chinese novel versus the western canon (2014)
Литовченко Н. А. - Віртуальна театралізація прози як одна із форм візуалізації (2014)
Миронова Т. Ю. - Авторские параметры и роль цитат в англоязычном тексте (на материале биографического произведения Н. В. Эллис "Джон Мейджор") (2014)
Осташевская М. Г. - Художественный концепт "Spots of time" в поетической картине мира Уильяма Вордсворта (2014)
Посудиевская О. Р. - Примеры декоративного стиля в "Русской" драме О. Уайльда "Вера, или Нигилисты" (2014)
Потницева Т. Н. - Лингвистические игры Генри Филдинга (2014)
Прасол Є. А. - Образ Фуджі як національний символ Японії у творі Р. Желязни "24 види гори Фуджі кисті Хокусая" (2014)
Семешко Н. М. - Алюзія як одна з основних категорій інтертекстуальності в сонетах Е. Спенсера (2014)
Тетерина Л. М. - Индивидуально-авторские преобразования фразеологизмов в современной британской поэзии (2014)
Тытюк А. К. - Специфика образа главной героини в детективных романах Сары Парецки (2014)
Інформація (2014)
Бодянський Є. В. - Навчання нейро-фаззi мережi Колмогорова на основi зворотного поширення похибок та алгоритмiв оптимiзацiї другого порядку, Горшков Є. В., Колодяжний В. В. (2005)
Дерев’янко О. I. - Комп’ютерне моделювання динамiки геометричного фазового переходу в процесах агрегацiї (2005)
Кiку А. Г. - Синтез корегуючих пристроїв на основi iнтегральних та кореневих крiтерiєв якостi, Бурлаков В. М., Павловский Г. Ю. (2005)
Кiку А. Г. - Трансформацiя методу класичного варiацiйного числення для рiшення задач з розривними керуваннями, Бурлаков В. М. (2005)
Кратінов А. Г. - Що до питання про сучасну структуру АСУ ТП (2005)
Ямпольський Л. С. - Реалiзацiя моделювання дискретно-подiйних систем iєрархiчними розподiленими в часi сiтками Петрi, Ланкiн Ю. М., Лiсовиченко О. I. (2005)
Литвиненко В. I. - Вирiшення задачі оптимальної укладки блокiв з допомогою алгоритмiв клонального добору (2005)
Львов С. О. - Реалiзацiяформального нейрона на простiших елементах мережi (2005)
Мазулевський О. Є. - Адаптивний контроль захищеностi комп’ютерної мережi на основi нечiткої логiки (2005)
Архипов А. Є. - Питання технологiчнго забеспечення задач профотбору, Носок С. А. (2005)
Олiйник В. В. - Вдосконалення методiв та iнструментальних засобiв створення АУМ з використанням Internet-технологiй, Ямпольський Л. С. (2005)
Войлов Ю. Г. - Оцiнка метрологiчних параметрiв бiосенсорних перетворювачiв iнформацiйно-вимiрювальних систем, Овчинников О. Л. (2005)
Стенiн О. О. - Настроювання багатомiрного ПIД-регулятора для систем с невизначеними параметрами, Пасько В. П., Лiхоузова Т. А. (2005)
Малахов О. В. - Експериментальна оцiнка змiни просторової топологiї магнiтного поля, утвореного залишковою намагнiченiстю феромагнiтного тiла при ударному впливi, Малахов В. Н., Седньова О. А., Малахова М. О. (2005)
Войлов Ю. Г. - Оптимiзацiя режимiв утилiзацiї боєприпасiв гiдродинамiчним пристроєм у складi гнучкої виробничої системи, Шевченко І. І. (2005)
Шевченко В. Л. - Управлiння екологiчною безпекою лазерних систем зi скануванням променю у вiдкритому просторi за допомогою електромагнiтних дефлекторiв, Турейчук А. М., Лаптєв О. А. (2005)
Мирунко В. М. - Оптимальне (на множинi моделей i методiв iдентифiкацiї) вирiшення задачi прогнозування часових рядiв, Сiльвестров А. М. (2005)
Бойкова В. О - Оптимiзацiя режимiв активної iдентифiкацiї динамiчних об’єктiв, Мирунко В. М., Сiльвестров А. М., Спiнул Л. Ю. (2005)
Стоянченко С. С. - Маркiвська модель для аналізу продуктивностi багатопозiцiйного транспортера (2005)
Терентьєв О. М. - Методи побудови Байєсовських мереж, Бiдюк П. I. (2005)
Ткач М. М. - Методологiя формування групових операцiй при проектуваннi ГВС, Полiщук М. М. (2005)
Верховодов О. В. - Синтез системи керування РТК iз застосуванням програмної системи ZelioSoft, Герасимов Е. I. (2005)
Дробаха Г. А. - Концепція планування ситуацій і ситуаційного управління, Ткаченко В. І., Смірнов Є. Б. (2007)
Богданович В. Ю. - Метод реагування на виклики, небезпеки та загрози воєнній безпеці держави, Нечхаєв С. М. (2007)
Гаврилов А. Б. - Стан розробки та перспективи виготовлення мобільного комплексу еталонів передавання для Збройних Сил України, Красинський С. В., Пашкевич І. Д. (2007)
Грубель М. Г. - Багатофакторне нормування витрат палива повнопривідних автомобілів (2007)
Гусак Ю. А. - Порівняльний аналіз вогневого потенціалу перспективного зенітного комплексу безпосереднього прикриття на основі електродинамічної гармати, Машталир В. В. (2007)
Демідов Б. О. - Концептуально-методологічний підхід до вдосконалення системи озброєння Збройних Сил держави на основі модернізації озброєння та військової техніки, Хмелевська О. О., Науменко М. В. (2007)
Довбня В. В. - Комплекс математичних моделей для визначення району блокування незаконних збройних формувань та параметрів системи спостереження рубежем блокування, Кириченко І. О. (2007)
Єрмошин М. О. - Основні підходи до синтезу адаптивної структури системи зенітного ракетного прикриття (2007)
Карпенко В. І. - Метод діагностики стану фазообертачів ФАР, Купрій В. М., Головін Г. А. (2007)
Козелкова К. С. - Оцінка витрат палива на підтримання середньої висоти космічного апарата (2007)
Красноруцький А. О. - Аналіз радіотехнічних систем аерокосмічного моніторингу Землі (2007)
Малиш О. М. - Умови вибору суміщених електричних машин (2007)
Олізаренко С. А. - Побудова методики формалізації процесу прийняття рішень з класифікації повітряних суден – загроз здійснення терористичних актів, Шевченко О. В., Бідний С. А. (2007)
Орленко В. М. - Методика оцінки електромагнітної сумісності широкосмугових РЛС без використання методів адаптації (2007)
Подригало М. А. - Формування гальмових та динамічних властивостей модульної техніки для аеродромно-технічного забезпечення польотів авіації, Краснокутський В. М., Кириченко В. В. (2007)
Присяжний В. І. - Оцінка якості функціонування наземного автоматизованого комплексу управління в сучасних умовах, Мироненко В. В. (2007)
Рогозін А. С. - Підвищення захищеності обладнання споживачів від перенапруг (2007)
Ряполов І. Є. - Використання кластеризації в РЛС з повним поляризаційним зондуванням простору (2007)
Чернавіна О. Є. - Пізнавальні демаскуючі ознаки іррегулярних формувань (2007)
Черевко Ю. М. - Методика побудови математичних моделей транспортних машин і дослідження механічних систем з накопичувально пружно-демпфуючими елементами, І Вікович. А., Черевко М. І. (2007)
Яковлев М. Ю. - Аналіз дрейфу метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки авіаційних радіотехнічних систем (2007)
Гризо А. А. - Аналіз можливості використання процедури медіанної фільтрації при формуванні карти перешкод, Зюкін В. Ф., Невмержицький І. М. (2007)
Клімов С. Б. - Метод формалізації знань про процес оцінки дій повітряного противника, Войтович С. А., Стасєва Я. Ю. (2007)
Крюков М. І. - Показник ефективності комплектування Збройних Сил України офіцерським складом (2007)
Кононов В. Б. - Математичні моделі динаміки бою і операції двох угрупувань в умовах повної і неповної інформації (2007)
Ковтун В. Ю. - Несиметричні криптосистеми на гіпереліптичних кривих над полями парної характеристики, Кузнецов О. О., Стасєв С. Ю. (2007)
Кузнєцов О. Л. - Аналіз часу настройки кореляційного автокомпенсатору на подавлення активної завади в умовах флуктуацій фронту її хвилі, Таршин В. А., Шумейко І. Є. (2007)
Кузнецов О. О. - Теоретико-кодові схеми з поліпшеними характеристиками, Корольов Р. В., Медведєв Д. О. (2007)
Левченко А. О. - Теоретичні питання моделювання і оцінка якості систем забезпечення експлуатації складних технічних комплексів (2007)
Лемешко О. В. - Варіанти реалізації активних технологій на вузлах телекомунікаційних мереж військового призначення, Дробот О. А., Добришкін Ю. М. (2007)
Рубан І. В. - Оцінка ефективності стиску і якості відновлення зображень при об'єктно-орієнтованому підході до стиску зображень, Колмиков М. М. (2007)
Толстолузька О. Г. - Дослідження залежності часу вирішення задачі призначення від ширини паралельного процесу (2007)
Леонт’єв О. Б. - Нові концептуальні підходи до підготовки військового інженера-механіка Повітряних Сил, Пічко І. О., Ковтонюк І. Б. (2007)
Реферати (Abstracts) (2007)
Наші автори (2007)
Алфавітний покажчик (2007)
Євтух M. - Педагогічний досвід та педагогічна спадщина Макаренка А. С. (2014)
Шевченко Г. - Освіта та духовне виховання людини (2014)
Ільченко В. - Цінності освітньої моделі "Довкілля" у світлі педагогіки Макаренка А. С., Гуз К. (2014)
Гриньова М. - Вплив збалансованого харчування на розумову діяльність студентської молоді, Коновал Н. (2014)
Савенкова Л. - Продуктивний стиль педагогічного спілкування (2014)
Саннікова Н. - Макаренко А. С. як основоположник програмно-цільового управління соціальним вихованням (2014)
Федосов О. - Виховна система Макаренка А. С. в умовах інформатизації освіти: ідеї, перспективи (2014)
Асламова М. - Аксіологічні основи виховання морально-етичних якостей майбутнього лікаря (2014)
Баширова Н. - Інтегрування педагогічних ідей А. С. Макаренка у досвід сучасного викладача (2014)
Білянін Г. - Підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів закладів освіти України у період становлення більшовизму та довоєнний період (1917-1941 роки) (2014)
Бодруг Н. - Використання інтерактивних технологій формування педагогічної майстерності під час вивчення дисциплін гуманітарного циклу (2014)
Борисенко Д. - Педагогічні ідеї Макаренка А. С. через призму інформаційно-комунікативних освітніх інновацій сучасної вищої школи (2014)
Бочарова О. - Статус сучасного вчителя: порівняльний аналіз (2014)
Вознюк В. - Моделі управління послугами в розширених школах Великої Британії (2014)
Воскобойніков С. - Модульне проектування навчальної дисципліни "комп’ютерні мережі і телекомунікації" у професійній підготовці фахівців захисту інформації на основі компетентнісного підходу (2014)
Воскобойнікова Г. - Здоров’яформувальний виховний вплив у педагогічній діяльності Макаренка А. С. (2014)
Горбильова О. - Законодавча база педагогічної підтримки обдарованих дітей у загальноосвітніх школах Індії (2014)
Гриньов С. - Структура середовища для формування професійної культури майбутніх фахівців (2014)
Грицай Н. - Проектування змісту методичної підготовки майбутніх учителів біології (2014)
Гурська О. - Місце та роль самостійної роботи студентів у навчальному процесі (2014)
Дмитрюк С. - Багатодисциплінарна програма навчання майбутніх фахівців із дизайну у вищих навчальних закладах Великої Британії (2014)
Дяченко-Богун М. - Індивідуальна відповідність умов навчання студентів ВНЗ як основа формування їхньої професійної культури (2014)
Євсюков О. - Можливості проблемного навчання у формуванні професійно-педагогічної компетентності майбутніх викладачів аграрних вишів (2014)
Жамардій В. - Модель формування спеціальних умінь і навичок студентів вищих навчальних закладів у процесі занять із пауерліфтингу (2014)
Жданова-Неділько О. - Взаємодія як ключове поняття педагогічного процесу (2014)
Задорожна-Княгницька Л. - Удосконалення професійної підготовки менеджерів освіти в сучасному вищому навчальному закладі на антропологічних засадах (2014)
Зайцева Ю. - Специфіка діяльності вчителя фізичної культури як організатора фізкультурно-спортивної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах (2014)
Закупра Ж. - К вопросу о качестве языкового образования в университетах Украины (2014)
Ільченко О. - Освітня модель "Довкілля" як освіта стійкого розвитку у світлі педагогіки Макаренка А. С. (2014)
Іноземцев В. - Виховна педагогіка Макаренка А. С., Мороз С. (2014)
Ісаєва О. - Інноваційний підхід щодо культурно-ocвітнього середовища вищих навчальних медичних закладів освіти (2014)
Капінус А. - Навчальне співробітництво як засіб ефективного навчання молодших школярів (2014)
Колос Ю. - Ідеї А. С. Макаренка в контексті компетентнісно орієнтованої освіти, Пашко Л. (2014)
Кочерга О. - Виховання моральної культури майбутнього вчителя засобами української етнопедагогіки (2014)
Кращенко Ю. - Саморегуляційно-рефлексивний критерій вихованості лідерських якостей майбутніх учителів у системі студентського самоврядування (2014)
Куліш С. - Педагогічно-просвітницька діяльність університетів підросійської України як чинник формування культурно-політичних ідей українства в ХІХ– початку ХХ ст.(на матеріалах Харківського університету) (2014)
Кучина К. - Педагогічні ідеї А. Макаренка в контексті сучасних вітчизняних освітніх концепцій (2014)
Литвинюк Л. - Начерки філософсько-педагогічного аналізу автобіографічності "Педагогічної поеми" Макаренка А. С. (2014)
Лоза Т. - Особливості соціально-педагогічної роботи з категорією дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2014)
Мозговий В. - Режисура педагогічної дії у контексті професійної підготовки майбутніх учителів (2014)
Нікітіна О. - Епістемодидактичне дослідження сходинок формування знання і навчання, сформульованих низкою мислителів і педагогів (2014)
Понзель У. - Педагогічне прогнозування у професійній діяльності вчителя (2014)
Потієнко М. - Діагностика формування креативності студентів-філологів у системі вищої освіти (2014)
Сайковська В. - Впровадження педагогічних ідей С. М. Реформатського у сучасну хімічну освіту (2014)
Семчук С. - Проблема становлення комп’ютерних технологій в освіті: теоретичний і методичний аспект (2014)
Степаненко Н. - Поетичні твори Т. Г. Шевченка як засіб формування правописної пильності у першокласників, Олійник С. (2014)
Стинська В. - Деякі аспекти соціально-педагогічної підтримки дитинства й материнства у творчій спадщині Антона Макаренка (2014)
Ступак Д. - Педагогічні умови формування професійної компетентності викладача ВНЗ непедагогічного профілю в галузі безпеки життєдіяльності (2014)
Уйсімбаєва М. - Проектна діяльність: теоретичні аспекти (2014)
Фастівець А. - Підготовка майбутнього фахівця фізичної реабілітації до педагогічної та донозологічної діагностики (2014)
Фунтікова Н. - Феномен інтелігентності людини в сучасних дослідженнях (2014)
Ходаківська В. - Використання в сучасному світі ідей А. Макаренка щодо педагогічної майстерності вихователя (2014)
Ходаківська М. - Інтегральний розвиток у педагогічній системі Макаренка А. С. (2014)
Черновол О. - Проблеми і перспективи підготовки керівників вищих навчальних закладів (2014)
Щербань П. - Застосування ігрових технологій в освіті: історія і перспективи (2014)
Наші автори (2014)
Вихідні дані (2014)
Цандур М. О. - Зайняті пари як базовий елемент органічного землеробства, Друз’як В. Г., Янюк Н. А., Харіпончук Т. І. (2014)
Колісник С. І. - Вплив позакореневого підживлення органічним мікродобривом на насіннєву продуктивність стоколосу безостого, Антонів С. Ф., Сереветник О. В., Коновальчук В. В., Лохова В. І. (2014)
Снігур Г. О. - Оцінка чутливості сортів пшениці до ґрунтового вірусу мозаїки злакових (2014)
Шевчук Р. В. - Технологічні способи вирощування ріпаку озимого для виробництва біопалива, Ровна Г. Ф. (2014)
Влізло В. В. - Функціональний стан еритроцитів і метаболізм феруму в крові поросят за впливу ферум цитрату, Березовський Р. З., Максимович І. Я., Іскра Р. Я. (2014)
Лобачова І. В. - Ефективність стимуляції статевої функції вівцематок у глибокий анестральний період (2014)
Бех В. В. - Перспективи селекційно-племінної справи у рибництві України, Грициняк І. І., Олексієнко О. О., Осіпенко М. І. (2014)
Гречка Г. М. - Можливість селекції українських степових бджіл на посилення гігієнічної поведінки, Субота Ю. В., Григорків Л. М. (2014)
Смаглій В. І. - Рух матеріальної частинки, кинутої у вільний повітряний простір (2014)
Балюк С. А. - Комплексна оцінка агрогенних змін властивостей солонцевих ґрунтів Сухого Степу України, Дрозд. О. М., Гаврилович Н. Ю. (2014)
Чорний C. Г. - Просторове моделювання допустимої норми ерозії південних чорноземів з використанням ГІС-технологій, Хотиненко О. М. (2014)
Збарський В. К. - Удосконалення інноваційної підприємницької діяльності в аграрній сфері України, Бабієнко М. Ф. (2014)
Грищенко Н. П. - Ефективність відгодівлі молодняку свиней за різних умов утримання (2014)
Ничик С. А. - Проліферативна ентеропатія свиней у свинарських господарствах України, Айшпур О. Є., Сапон Н. В. (2014)
Липкань О. В. - Методичні підходи до обґрунтування потреби в розвитку сільського господарства (2014)
Україна та глобалізація ноосфери (2014)
В. М. Власенку — 80 (2014)
Титул, содержание (2012)
Зенкін А. С. - Особливості застосування системи управління якості на фармацевтичних підприємствах, Хімічева Г. І., Гулєва Л. А. (2012)
Хімічева Г. І. - Застосування стандартів ISO серії 31000 при оцінці ризиків архітектурних робіт, Шкура М. В. (2012)
Огар О. М. - Підвищення якості регулювання швидкості скочування відчепів на автоматизованихсортувальних гірках, Губачова О. С., Страна Л. А. (2012)
Тищенко А. К. - Предиктор сжатых данных на основе нейро-нео-фаззи сети встречного распространения, Плисс И. П., Тесленко Н. А. (2012)
Васильева Р. С. - Методика технико-экономической оценки внедрения фотовыводного устройства, Кулик А. Н., Турчинова Г. И. (2012)
Кравчук О. А. - Аналіз програмного забезпечення для автоматизації процесу створення вантажно-митних декларацій, Підгородецька В. М. (2012)
Журавель В. В. - Визначення раціональних варіантів процесу розформування-формування составів на сортувальних гірках (2012)
Саінчук А. О. - Команда аутсорсингового проекту (2012)
Yareschenko N. V. - Forecasting motor transport enterprise development, Potapenko A. V. (2012)
Куценко М. Ю. - Дослідження сучасних методик підвищення ефективності сортувального процессу, ЗагинайловаО. О., Завгородня І. О., Шамо В. П. (2012)
Ульяновська Ю. В. - Застосування нейронних мереж до визначення митної вартості товарів (2012)
Осипчук О. В. - Методы кластеризации и прогнозирования в аналитическом модуле системы электронной коммерции Magento, Шатовская Т. Б. (2012)
Гецович Е. М. - Об образовании и устранении заторов на улично-дорожной сети, Бочарова О.А. (2012)
Харченко В. Ф. - Дослідження впливу ціни реалізації продукції, її складових на показники комерційноїефективності ІП ЛС, Санько Я. В., Григорова Д. В. (2012)
Любченко В. В. - Модель системы управления деятельностью человека (2012)
Капский Д. В. - Методология повышения безопасности движения в городских очагах аварийности: принципы и способы (2012)
Титул, содержание (2012)
Мегель Ю. Е. - Математическая модель теплового нагрева многослойного микробиологического объекта, Левкин Д. А. (2012)
Маляр М. М. - Нечітка модель оцінки фінансової кредитоспроможності підприємств, Поліщук В. В. (2012)
Гюлев Н. У. - Нелинейная модель изменения функционального состояния водителя – сангвиника в транспортном заторе, Доля В. К. (2012)
Єгорова О. В. - Еволюційні методи розв’язання задач з обмеженнями. Аналіз і застосування (2012)
Делас Н. И. - Негауссово распределение как свойство сложных систем, организованных по типу ценозов, Касьянов В. А. (2012)
Бедратюк Г. І. - Системи комп’ютерної алгебри в математичній логіці (2012)
Шатовська Т. Б. - Модифікація алгоритму ієрархічної кластеризації хамелеон на основі схожості об’єктів, Онопрієнко О. І., Олійник М. Г. (2012)
Мастепан С. М. - Оцінка потенціалу виробничого процесу підприємства автосервісу, Кузьмін В. С., Пащенко Т. В. (2012)
Буханько О. М. - Метод маршрутизації на основі багатокритеріальної оптимізації та нечіткої логіки (2012)
Кіхтєва Ю. В. - Теоретичні дослідження процесу ТЕО вантажовласників залізничним транспортом в умовах ринкових відносин, Челмакіна О. С. (2012)
Нефьодов М. А. - Організація технологічної взаємодії видів транспорту в пунктах перевалки вантажів, Пономарьова Н. В. (2012)
Вакуленко К. Є. - Щодо якості перевезень на маршрутах міського пасажирського транспорту, Харченко В. Ф. (2012)
Мазурова О. А. - Метод поддержки декомпозиции целей принятия решений на базе классификационной модели (2012)
Слітюк О. О. - Оцінка показників цілісності композиції форменого одягу, Коваль В. О. (2012)
Наглюк И. С. - Особенности виктимизации в сфере дорожного движения, Степанов А. В. (2012)
Бідюк П. І. - Алгоритм ідентифікації стохастичних нелінійних систем на основі генетичного підходу, Литвиненко В. І., Помазан Л. В. (2006)
Бодянський Є. В. - Подвiйний вейвлет-нейрон: трикутнi активацiйнi функцiї, архiтектура, навчання, Винокурова О. А. (2006)
Богданова Н. В. - Спосіб підвищення ефективності системи управління телекомунікаційними мережами (2006)
Діхтяр З. В. - До питання динамічного аналізу складальних комп’ютерно-інтегрованих систем, Ігнатенко Б. В. (2006)
Гожий А. П. - Системне використання робастних i бутстреп методiв в задачах аналiзу даних, Коваленко I. I. (2006)
Гриша О. В. - Динамiчний розподiл ресурсiв проекту на основi оптимiзацiї змiшаної стратегiї (2006)
Кику А. Г. - Компенсація впливу розузгодження початкових умов фільтрів змінних стану, Рева Е. Ю. (2006)
Ліхоузова Т. А. - Структуровані моделі інформаційних полів, Ліхоузов О. С. (2006)
Лісовиченко О. І. - Підхід до створення об'єктно-орієнтованого середовища моделювання виробничих систем, Лавров О. А. (2006)
Стенін О. А. - Обґрунтування методу синергетичної SL-апроксимацiї в задачi оптимiзацiйного моделювання процесiв розвитку багатовимiрних складних систем, Шевченко В. Л., Мелкумян К. Ю., Пасько В. П. (2006)
Олійник В. В. - Раціональний вибір формалізмів семантично-узгодженого середовища при моделюванні комп'ютерний-інтегрованих виробничих систем, Лісовиченко О. І., Ямпольський Л. С. (2006)
Різваш Б. С. - Дослідження закону розподілення вирогідностей завантаженості процесора персонального комп’ютера, Крилов Є. В. (2006)
Зеленський К. Х. - Оптимальне за витратами палива програмне керування системами з транспортним запізнюванням, Ігнатенко В. М., Стенін О. А. (2006)
Ткач М. М. - Структурний системний аналіз гнучких виробничих систем (2006)
Лісовиченко О. І. - Оцінка прийняття рішень при виборі промислових роботів гнучкої виробничої системи, Пуховський Є. С., Ямпольський Л. С. (2006)
Михалев О. I. - Нечiтко – когнитивний пiдход у задачi управлiння процесом виплавки FeSi, Новикова К. Ю. (2006)
Стенiн О. А. - Моделi i цiльовi показники учбового процесу в автоматизованих учбових системах, Тiмошин Ю. А., Домаскiна Н. I., Шалабай I. П. (2006)
Крилов Є. В. - Методи та засоби підвищення ефективності функціонування програмного забезпечення систем реального часу, Анікін В. К. (2007)
Архипов О. Є. - Ентропiйний пiдхiд до оцiнювання узгодженостi суджень експертiв, Архiпова С. А., Носок С. О. (2007)
Бiдюк П. I. - Iмуномережева модифiкацiя алгоритму негативного добору для рiшення задачi виявлення аномалiй, Фефелов А. О., Литвиненко В. I. (2007)
Бодянський Є. В. - Адаптивне F-перетворення на основi узагальненої регресійної нейронної мережi, Тесленко Н. О. (2007)
Дубровкіна М. В. - Дослідження впливу технологічного процесу на характеристики перфорованого коду (2007)
Гриша С. М. - Стратегічне планування розвитку функціональності КІС методом редукції, Стенін О. А., Іотко О. А., Хедоят Хейдорі (2007)
Калюжний А. В. - Дослідження методів контролю прихованих порожнеч різними способами (2007)
Кіку А. Г. - Синтез фільтрів змінних стану на основі оцінок розузгодження початкових умов, Рева Є. Ю. (2007)
Лісовиченко О. І. - Алгоритм синтезу моделі ГВС в об’єктно-орієнтованому середовищі моделювання, Ямпольський Л. С., Лавров О. А., Пуховський Є. С. (2007)
Максименко Є. І. - Задача оптимізації навантаження на сервер з точки зору мінімізації часу відгуку, Крилов Є. В., Анікін В. К. (2007)
Мелкумян К. Ю. - Узгоджене керування роботом-маніпулятором, Лапковський С. В., Лемешко В. А. (2007)
Гуда А. I. - Інформаційні оцінки складності задачі параметричної ідентифікації динамічних систем, Михальов О. I. (2007)
Стенін О. А. - Аналіз та постановка задач дослідження проблеми ідентифікації швидких процесів, Волкова О. А., Мошковський Д. Ю., Ланкін Ю. М. (2007)
Сердюк М. Є. - Апроксимативна модель задачi реконструкцiї зображень (2007)
Сільвестров А. М. - Єдність і розбіжність сигнальної і параметричної ідентифікації (2007)
Сирота О. П. - Практичне застосування комп’ютерної технології верифікації моделей АС бізнес-правилам на прикладі системи "РКІС", Демченко О. М. (2007)
Сулейманов А. Ш. - Семантична близькість та семантична відстань між текстами (2007)
Коcтюк В. І. - Деякі питання створення архітектури ІПС адміністративно-виробничого призначення в середовищі даних різного ступеню структурованості, Тимошин Ю. А., Шемсединов Т. Г. (2007)
Ткач М. М. - Моделювання технологічних структур ГВС (2007)
Тихоненко Д. Г. - Екологічні парадигми і ноосфера В. І. Вернадського (2013)
Балаєв А. Д. - Родючість чорноземів Лісостепу за використання мінімізації обробітку ґрунту і елементів біологізації землеробства, Гаврилюк М. В., Стопа В. П. (2013)
Панасенко О. С. - Динаміка біологічної продуктивності і структурного стану чорноземів типових різних екосистем (2013)
Балюк С. А. - Аналіз методологічних основ оцінки стійкості агроландшафтів і ґрунтів до впливу зрошення, Воротинцева Л. І., Ладних В. Я., Недоцюк О. А., Верніченко Г. А. (2013)
Веремеєнко С. І. - Річна динаміка температури та вологості темно-сірого ґрунту Західного Лісостепу України, Фурманець О. А. (2013)
Цапко Ю. Л. - Вплив нормування та видів вапняних меліорантів на зміну кислотно-основної рівноваги ясно-сірого ґрунту, Десятник К. О. (2013)
Кравченко Ю. С. - Зміни агрофізичних властивостей китайського чорнозему залежно від технологій обробітку ґрунту (2013)
Чешко Н. Ф. - Застосування термодинамічного підходу до оцінки рухомості алюмінію в ґрунтах (2013)
Паляница Б. Б. - Використання методу десорбційної мас-спектрометрії для характеристики якісного складу гумусових речовин чорноземів, Тонха О. Л., Кулик Т. В. (2013)
Музика Р. М. - Вплив динаміки зволоження твердої фази органогенних ґрунтів басейну р. Іква на їх спрацювання (2013)
Богданович Р. П. - Баланс гумусу та врожайність культур за різних варіантів удобрення в умовах Правобережного Лісостепу України, Олійник В. С. (2013)
Коляда В. П. - Дефляційні процеси на ґрунтах Західного Полісся України (на прикладі копаївської осушуваної системи) (2013)
Піковська О. В. - Особливості азотного режиму чорнозему звичайного за різних систем обробітку ґрунту (2013)
Дегтярьов Ю. В. - Зміна водно-фізичних показників чорноземів типових під впливом різного використання (2013)
Вітвіцький С. В. - Органічна речовина чорнозему типового в природних і культурних екосистемах, Вітвіцька О. І. (2013)
Солоха М. О. - Прийняття управлінських рішень при вирішенні завдань ґрунтознавства за допомогою ДПЛА (дистанційно пілотованого літаючого апарата) (2013)
Кучер Л. І. - Вплив ґрунтозахисних технологій на вміст сполук калію в ґрунті (2013)
Богданович Р. П. - Зміни у структурно-агрегатному складі грунту при виведенні його з сільськогосподарського використання, Радомський Ю. А. (2013)
Кравченко Ю. С. - Особливості морфолого-генетичних ознак і властивостей чорнозему опідзоленого Зборівсько-заліщицького агроґрунтового району, Матвіїв Г. М. (2013)
Наумовська О. І. - Вплив несанкціонованих сміттєзвалищ на рівень забруднення ґрунтового покриву, Семенець Н. М. (2013)
Бодянський Є. В. - Робастний алгоритм навчання радiально–базисної адаптивної фаззi–вейвлет–нейронної мережi, Винокурова О. А. (2007)
Гавва Д. В. - Методи багатомірної статистики під час досліджень чорноземних ґрунтів, Сотников Ю. О., Новосад К. Б., Канівець С. В., Воронко Л. Ю., Глушко Т. С. (2013)
Печурін М. К. - Методи управління трафіком по віртуальному шляху, Артеменко В. А., Богданова Н. В. (2007)
Бикін А. В. - Вплив застосування добрив пролонгованої дії під капусту білоголову на азотний режим темно-сірого опідзоленого грунту, Бордюжа Н. П., Тарасенко О. В., Бордюжа І. П. (2013)
Михальов О. I. - Оцiнювання пропускної можливостi GERT-мережi з використанням характеристичних функцiй, Корсун В. I. Демченко Д. А. (2007)
Волкогон В. В. - Лізиметричні дослідження ефективності взаємодії мінеральних добрив і діазобактерину при вирощуванні жита озимого, Чучвага І. Г., Волкогон К. І. (2013)
Кеменяш Ю. М. - Комп’ютерне моделювання процесів демпфування рідини у рухомих резервуарах (2007)
Філон В. І. - Методика і результати визначення вмісту нітратів у чорноземі типовому на фотометрі "Агровектор", Шевченко С. С., Філоненко Т. А. (2013)
Кіку А. Г. - Вирішення задачі оптимального управління лінійними об’єктами при квадратичних критеріях якості, Рева Є. Ю., Шейко В. Ю. (2007)
Сало Л. В. - Вплив реакому на врожайність та посівні властивості насіня гречки, Василиненко Ю. В. (2013)
Любчик Л. М. - Стохастична оптимiзацiя багатовимiрних комбiнованих систем з динамiчними компенсаторами збурень, МалькоМ. М., Нурмахматов Д. Н. (2007)
Грищенко О. В. - Порівняльна оцінка біологічної фіксації гороху та люцерни в сівозміні (2013)
Ніфонтов М. С. - Про використання параметричних моделей в тестах закритого типу, Архипов О. Є. (2007)
Бикіна Н. М. - Оптимізація умов живлення цибулі ріпчастої за вирощуванні на темно-сірому опідзоленому ґрунті (2013)
Стенін А. А. - Синтез ієрархічної структури критеріїв контролю діяльності операторів, Пасько В. П., Лапковський С. В., Цакал А. А. (2007)
Залізовський В. С. - Характер змін варіабельності та показників ефективності мінеральних добрив, внесених під ячмінь у різних нормах на чорноземі типовому (2013)
Ревyнова О. Г. - Iнформацiйна технологiя аналiзy даних за допомогою лiнiйних моделей в yмовах невизначеностi (2007)
Гуменюк О. В. - Поживний режим темно-сірого опідзоленого ґрунту за використання біодеструктора стерні (2013)
Стенін О. А. - Методи трансформування математичних моделей технологічних процесів та об’єктів руху, Омельченко О. О., Романова Т. В., Солдатова М. О. (2007)
Шевчук О. В. - Вплив післядії різних систем удобрення на динаміку вмісту азоту в ґрунті, рослинах і зерні ячменю ярого (2013)
Богатир О. І. - EE-commercy – інструмент оптимізації системи "виробник-посередник-споживач”, Болю О. Г., Сільвестров А. М. (2007)
Пасічник Н. А. - Застосування КАС для підживлення пшениці озимої на лучно-чорноземному карбонатному ґрунті, Марчук І. У. (2013)
Ткач М. М. - Визначення та формальний опис взаємозв’язків між елементами технологічних структур ГВС (2007)
Сало Л. В. - Урожайність та посівні властивості насіння гречки залежно від обробки комплесними добривами Басфоліаром та Новофертом, Білоголова Д. В. (2013)
Ямпольський Л. С. - Концептуальна модель групового виробництва, Пуховський Є. С. (2007)
Бикін А. В. - Вплив добрив на показники якості коренеплодів буряка столового, Костюченко М. В. (2013)
Зеленський К. Х. - Математичне моделювання вмісту розчиненого кисню та біохімічного вживання кисню у поверхневих водах, Семанишин О. М. (2007)
Ященко Л. А. - Оцінка методів визначення рухомого фосфору в лучно-чорноземному карбонатному ґрунті (2013)
Войлов П.Ю. - Порiвняння ефективностi деяких алгоритмiв генерацiї псевдовипадкових послiдовностей (2007)
Ткачук С. О. - Вплив застосування мікродобрива "Оракул мультикомплекс" та "Оракул насіння" на врожайність кукурудзи на зерно в умовах Західного Лісостепу України, Олійник О. О. (2013)
Журавльов В. М. - Синергетична концепцiя енергоiнформацiйного обмiну мовнослухової системи (2007)
Зуза В. С. - Бур’яни посівів пшениці озимої й ефективність хімічної прополювання, Попов С. І. (2013)
Новiкова К. Ю. - Синтез критерiю iдентифiкацiї нелiнiйних динамiчних систем на фiзичних принципах, Гуда А. I., Михальов О. I. (2007)
Панасенко О. Л. - Вплив систем застосування гербіцидів на біологічну активність ґрунту, урожайність і якість зерна сої (2013)
Гепенко О. В. - Целюлозолітична активність ґрунту в різних короткоротаційних сівозмінах (2013)
Ситнік І. Й. - Професор Б. Ф. Остапенко і зелена зона агроуніверситету (2013)
Дем’яненко Л. В. - Вплив захисних насаджень на хімічні показники темно-сірих ґрунтів Новгород-сіверського Полісся, Гладун Г. Б. (2013)
Ворон В. П. - Формування шарів ранньої, пізньої та річної деревини в соснових насадженнях під впливом викидів ВАТ "Балцем" на північній межі Степової Зони України, Коваль І. М. (2013)
Сытник И. И. - Орехоплодные дендропарка ХНАУ (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського