Школа О. М. - Вплив інтерактивних технологій навчання на уроках фізичної культури учнів молодших класів на формування їхньої життєвої компетентності (2012)
Андрощук О. Ю. - Загартування як один з ефективних засобів оздоровлення дітей дошкільного віку (2012)
Bąkowicz M. - Ćwiczenia kształtujące w profilaktyce wad postawy u dzieci w wieku wczesnoszkolnym (2012)
Бейгул І. О. - Роль туризму як засобу фізичної рекреації в життєдіяльності студентської молоді, Гладощук О. Г., Тонконог В. М., Шишкіна О. М. (2012)
Вихляєв Ю. М. - Планування та контроль самостійної роботи студентів із фізичного виховання, Чиченьова О. М. (2012)
Гончарова Н. М. - Використання сучасних інформаційних технологій у сфері оздоровчого фітнесу, Денисова Л. В., Усиченко В. В. (2012)
Дмитрук В. С. - Роль фізичної культури у формуванні валеологічних знань учнів молодшого шкільного віку (2012)
Зубаль М. В. - Соматотипологічні особливості темпів приросту фізичних якостей хлопчиків 13–14 років (факторний аналіз) (2012)
Ляхович Я. В. - Динамика физической подготовленности детей 13–18 лет с лёгкой степенью интеллектуальной недостаточности (2012)
Мороз О. О. - Взаємозв’язок компонентного складу тіла та рівня рухової активності жінок першого періоду зрілого віку (2012)
Мудрик С. С. - Сучасний стан здоров’я дітей молодшого шкільного віку (2012)
Переверзева С. В. - Определение факторов мотивации старшеклассников к занятиям физической культурой и спортом, Андрианов Т. В., Дронникова Т. А., Дронникова К. Є. (2012)
Семенів Б. С. - Обґрунтування змісту професійно орієнтованої фізичної підготовки студентів факультету харчових технологій (2012)
Цап І. Г. - Рівень адаптаційного потенціалу 19–21-річних студенток із секції волейболу (2012)
Цюпак Т. Є. - Психосоматичні адаптивні реакції організму ліцеїстів різного соматотипу при екзаменаційному стресі, Васильків М. М., Карабанович П. П., Попель С. Л., Файчак Р. І. (2012)
Яців Я. М. - Сучасні погляди на реалізацію оздоровчої функції фізичної культури в дітей з урахуванням їхніх вікових особливостей, Чепіль М. (2012)
Ячнюк М. Ю. - Теоретичні основи залучення студентської молоді до рекреаційної діяльності (2012)
Алёшина А. И. - Физическая реабилитация пациентов с выраженной дисфункцией стопы на отдалённом этапе острого нарушения мозгового кровообращения, Алёшин А. А. (2012)
Бойчук Т. В. - Характеристика параметрів фізичного розвитку й функціональної підготовленості студенток спеціальної медичної групи, Голод Н. Р. (2012)
Грейда Н. Б. - Вплив фізичних вправ на функціональний стан організму дітей молодшого шкільного віку з надмірною вагою, Грицай О. С, Кренделєва В. У. (2012)
Дичко В. В. - Оцінка психофізіологічного статусу дітей із вадами зору віком 7–17 років, Флєгонтова В. В., Дичко Д. В., Гаврилін В. О., Пікінер Д. С., Макарец В. В., Акімова Н. О., Ахременко І. В. (2012)
Жирак Л. М. - Психологічна реабілітація дітей із вадами слуху засобами рекреаційно-туристичної діяльності (2012)
Кренделєва В. У. - Вплив засобів фізичної реабілітації на стан кардіореспіраторної системи жінок зрілого віку зі стенокардією (2012)
Лазарева Е. Б. - Основные принципы физической реабилитации при хирургическом лечении больных с вертеброгенными пояснично-крестцовыми компрессионными синдромами (2012)
Ліпська О. І. - Епідеміологічні особливості травм кисті та методи оцінки результатів реабілітаційного втручання (2012)
Попадюха Ю. А. - Використання тракційних засобів для відновлення спортсменів після травм попереково-крижового відділу хребта, Сохіб Бахджат Махмуд Аль Маваджех (2012)
Філак Я. Ф. - Особливості фізичного розвитку дітей, у яких порушення постави (кругло-увігнута спина) поєднується з дискінезією жовчовивідних шляхів, Філак Ф. Г. (2012)
Фурман Ю. М. - Фізична реабілітація студентів із бронхіальною астмою в процесі фізичного виховання у вищому навчальному закладі, Онищук В. Є. (2012)
Ахметов Р. Ф. - Перспективні підходи до вдосконалення техніки рухових дій спортсменів, Шаверський В. К. (2012)
Борисова Ю. Ю. - Аналіз технічної підготовленості спортсменок, які займаються естетичною гімнастикою (2012)
Валецький Ю. М. - Особливості фізіології та клініки перетренування в чоловіків і жінок, Валецька Р. О., Петрик О. І. (2012)
Галій С. М. - Вивчення впливу фізичних навантажень спортсменів, які займаються пауерліфтингом, на стан фагоцитарної активності моноцитів і нейтрофілів та спонтанну продукцію цитокінів (2012)
Гусаревич О. В. - Удосконалення управління спортивною підготовкою на основі комплексного використання технічних методів (2012)
Єднак В. Д. - Особливості фізичної підготовки футбольних арбітрів у підготовчому періоді річного циклу тренування (2012)
Заплатинська О. Б. - Удосконалення системи підготовки гімнасток-художниць згідно із сучасними правилами (2012)
Іванюк О. - Просторова синхронізація й десинхронізація біопотенціалів ЕЕГ при когнітивній діяльності спортсменів, Гаврилюк А. П. (2012)
Кутек Т. Б. - До питання прогнозування результативності спортсменок, які спеціалізуються в стрибках у висоту (2012)
Максачук Е. П. - Повышение эффективности воспитательного потенциала учебно-тренировочного процесса в условиях ДЮСШ (2012)
Максименко И. Г. - Особенности системы подготовки юных украинских спортсменов, специализирующихся в спортивных играх (2012)
Ніколаєв С. Ю. - Показники сили основних груп м’язів пауерліфтерів після силового навантаження, Ніколалєв Ю. М. (2012)
П’ятничук Д. В. - Роль кислотно-лужної рівноваги в забезпеченні гомеостазу організму під час перебування спортсменів у гірських умовах (2012)
Самоленко Т. В. - Пространственно-временные характеристики бегуний высокой квалификации на средние дистанции (2012)
Стасюк І. І. - Показники змагальної діяльності висококваліфікованих гравців у футзалі (2012)
Супрунович В. О. - Вплив показників тактичного мислення на ефективність ігрової діяльності футболісток із різним рівнем нейродинамічних функцій (2012)
Хасан Файсал Али Хасан - Оценка величины тренировочных нагрузок метателей, перенёсших детский церебральный паралич (2012)
Хохла А. І. - Взаємозв’язки показників спеціальної та загальної фізичної підготовленості фехтувальників-шпажистів різних кваліфікаційних груп (2012)
Швай О. Д. - Ефективність фізичної підготовки кваліфікованих волейболістів різних ігрових амплуа, Гнітецький Л. В., Поляковський В. І. (2012)
Шевчук М. А. - Морфофункціональна характеристика юних акробатів 6–7 років (2012)
Загальні збори Національної академії аграрних наук України (2013)
Адамчук В. В. - Електрифікація як фактор створення мобільної сільськогосподарської техніки нового покоління, Мироненко В. Г., Третяк В. М., Мельник Р. В. (2013)
Цвей Я. П. - Вплив тривалого внесення добрив на калійний режим чорнозему типового в різноротаційних сівозмінах, Іваніна В. В., Петрова О. Т., Дубовий Ю. П. (2013)
Петриченко В. Ф. - Бактеріальні хвороби сільськогосподарських рослин і пестициди, Корнійчук О. В., Пасічник Л. А., Буценко Л. М., Житкевич Н. В., Гнатюк Т. Т., Патика В. П. (2013)
Федоренко В. П. - Шкідливість стеблового кукурудзяного метелика в посівах кукурудзи, Гуляк Н. В. (2013)
Капустіна Г. А. - Вплив післядії добрив на врожайність та олійність насіння соняшнику в умовах Південного Степу, Лісовий М. В. (2013)
Кулик М. Ф. - Оцінка кормів у продукції молока за сирим протеїном, крохмалем із цукром, Скоромна О. І., Обертюх Ю. В., Жуков В. П. (2013)
Медвідь К. О. - Зміни гістоморфологічної структури бурси Фабриціуса курчат, заражених низькопатогенними штамами вірусу хвороби Марека (2013)
Зєльдін В. Ф. - Взаємозв’язок запліднюваності тварин і тривалості сервіс-періоду в свиноматок (2013)
Говоров О. Ф. - Методика визначення енергоємності перерізування стебел рослин (2013)
Романчук Л. Д. - Формування доз опромінення мешканців радіоактивно забруднених територій за рахунок овочевої продукції (2013)
Григорюк І. П. - Вплив добрив на ріст саджанців ялини європейської, Середюк О. О., Колесніченко О. В. (2013)
Демиденко О. В. - Управління фаціальним гумусонакопиченням чорноземів в агроценозах Лісостепу і Степу України, Величко В. А. (2013)
Тихонова Т. М. - Електропровідність меду, Штангрет Л. І., Шаповал Ж. В., Коваль О. С. (2013)
Рудик Р. І. - Високопродуктивні сорти — основа інноваційного розвитку галузі хмелярства, Проценко А. В., Свірчевська О. В. (2013)
Отрешко Л. М. - Моніторинг забруднення 90Sr зернової продукції в Іванківському районі Київської області (2013)
Войцеховська О. С. - Інтенсивність виділення СО2 за різних систем основного обробітку ґрунту в сівозмінах Півдня України (2013)
Дейнеко Р. М. - Продуктивність та забійні якості качок залежно від джерел цинку і марганцю в комбікормах (2013)
Смірнов О. Є. - Перспективи використання верби прутовидної як відновлювального джерела біопалива, Фурса А. Д. (2013)
Войцеховський І. О. - Ефективність використання добрив та регуляторів росту у вирощуванні ячменю ярого в Південному Степу України (2013)
Бекиров Г. М. - О влиянии повышения жизнеспособности шелкопряда на его производительность (2013)
А. І. Фененку — 80 (2013)
Рефераты (2013)
Антонюк В. П. - Формирование доходов населения индустриального города как экономическая основа человеческого развития, Кузнецова Д. В. (2014)
Білопольський М. Г. - Оцінка розвитку промислового виробництва, Турченко Д. К., Харченко В. А. (2014)
Борейко В. І. - Інвестиційне забезпечення економічного розвитку України (2014)
Воловодова О. В. - Взаємодія суб'єктів надання соціальної допомоги — умова подолання бідності та забезпечення сталого розвитку громад (2014)
Гріневська С. М. - Управління бюджетними соціальними ресурсами регіону (2014)
Іщенко О. В. - Особливості країн-лідерів рейтингів сталого розвитку (2014)
Кацура С. Н. - Исследование тенденций развития научно-технического потенциала Украины, Ляшенко В. И., Лепихова Н. А. (2014)
Клівець П. Г. - Методологічний підхід до оцінки гнучкості підприємств, Нечепуренко Д. О. (2014)
Корінєв В. Л. - Маркетинговий підхід до управління ціновою політикою на підприємстві (2014)
Котов Е. В. - Активизация механизмов государственно-частного партнерства в повышении уровня жизни населения (2014)
Котова Н. І. - Підходи до формування соціального пакета як сучасного інструменту мотивації працівників, Нікуліна А. В. (2014)
Кукурудза І. І. - Ринковий менеджмент України в контексті "польського дива" (2014)
Лернер Ю. И. - Методологические подходы к прогнозированиюпоказателей Государственного бюджета Украины (2014)
Логачева Л. Н. - Потенциал волонтерства — социальный ресурс устойчивого развития региона, Логачева Е. В. (2014)
Лымарь В. В. - Оценка подготовленности регионов европы к практической реализации концепции разумной специализации (2014)
Лях І. І. - Методологічні аспекти координації розробки стратегії інноваційного розвитку промислового міста (2014)
Майорова І. М. - Походження і структура сіті-логістичних потоків Приазов’я (2014)
Меліхов А. А. - Моделювання чинників зовнішнього впливу конкурентного розвитку промислових підприємств (2014)
Надрага В. І. - Соціальне страхування в системі соціального регулювання ризиків (2014)
Науменко Н. С. - Оцінка ефективності запровадження зони вільної торгівлі України з країнами ЄАВТ (2014)
Новак І. М. - Соціальні зміни зайнятості в Україні: соціологічний вимір впливу на якість трудового життя (2014)
Павлов К. В. - Система показателей, характеризующих развитие наноэкономики (2014)
Панькова А. Д. - Взаємодія суб’єктів соціальної відповідальності: концептуальні підходи та напрями забезпечення (2014)
Пивоваров М. Г. - Агентне моделювання як інструмент оцінки ефективності функціонування логістичної системи металургійного підприємства, Шаповалов О. М. (2014)
Поторочин С. О. - Соціально-трудові відносини в контексті безпечної трудової діяльності (2014)
Семенов А. Г. - Механізми фінансового менеджменту для проведення аналізу, Ярошевська О. В. (2014)
Столяров В. Ф. - Провідні складові механізму державного управління "Життям по-новому" (в умовах децентралізації влади), Шинкарюк О. В. (2014)
Тараш Л. І. - Механізм реалізації партнерської взаємодії держави і приватного сектору, Петрова І. П. (2014)
Ткаченко Н. М. - Антикризові зміни податків та зниження соціальних гарантій в Україні у 2014 р. (2014)
Уланчук В. С. - Формування стратегії підвищення ефективності виробництва продукції круп'яних культур на сільськогосподарських підприємствах, Кузьменко О. А. (2014)
Холод С. Б. - Удосконалення структури підприємства і системи управління щодо реалізації стратегії розвитку, Грушевський С. В., Куянова О. Ю. (2014)
Чеботарьов В. А. - Вдосконалення систем забезпечення якості на підприємствах агропродовольчого комплексу (2014)
Шаповал М. С. - У чому полягає невідповідність методики побудови балансів "витрати-випуск” економічній теорії розширеного відтворення К. Маркса (2014)
Швайка М. А. - Шляхи перетворення грошей із засобу пограбування народу в активне знаряддя державного будівництва (2014)
Ляшенко В. І. - Чи стане україна польщею ХХІ століття? (досвід компіляції в умовах окупації) (2014)
Звіт президії АЕН України на щорічних загальних зборах 16-17 травня 2014 р. (2014)
Нагородження (2014)
Макогон Ю. В. - Звіт секції економістів-міжнародників АЕН України (2014)
Саблук П. Т. - Основні результати наукових досліджень секції економістів- аграрників АЕН України та завдання на перспективу (2014)
Орієнтовна структура монографії "Академік М.Г.Чумаченко у споминах та роздумах сучасників" (упорядники - О. І. Амоша, В. М. Геєць, М. М. Чумаченко, В. І. Ляшенко) (2014)
Постанова загальних зборів Академії економічних наук України по звіту Президії про роботу АЕН України з 17 травня 2013 р. по 16 травня 2014 p. (2014)
Рецензія на колективну монографію "Перший етап модернізації економіки України: досвід та проблеми" (2014)
До 80 — річчя з дня народження та 55 — річчя наукової діяльності доктора економічних наук, професора, академіка Академії наук України, Падеріна Івана Дмитровича (2014)
Пам’яті колеги (2014)
Титул, зміст (2010)
Шемшученко Ю. - Державний суверенітет і правова держава (до 20річчя Декларації про Державний суверенітет України) (2010)
Кампо В. - Конституційні принципи правової держави та проблеми їх реалізації у практиці Конституційного Суду України (2010)
Копиленко О. - Ідея правової держави та її реалізація в законотворчому процесі (2010)
Кудряченко А. - Ідея правової держави в контексті європейської інтеграції України (2010)
Селіванов А. - Судова влада в правовій державі: нові принципи забезпечення ефективності (2010)
Теплюк М. - Проблемні питання введення в дію Конституції України (2010)
Ющик О. - Проблема співвідношення Декларації про державний суверенітет і Конституції України в контексті правової держави (2010)
Алямкін Р. - Практика Міжнародного Суду ООН із делімітації континентального шельфу та виключної економічної зони на прикладі спору між Україною та Румунією (2010)
Бишер м а Аларадж - Взаимосвязь политического и экономического факторов в урегулировании общественно-политических отношений (на примере арабо-израильского конфликта) (2010)
Євграфова Є. - Право, яке належить виключно народові (2010)
Кубік Б. - Війна триває доти, доки не похований останній із загиблих солдатів (2010)
Мельник М. - Засоби, джерела доказування в адміністративному судочинстві України: поняття та особливості (2010)
Титул, зміст (2010)
Барабаш Ю. - Про співвідношення принципів правової, демократичної та соціальної державності (2010)
Максакова Р. - Ідея установчої влади народу в Декларації про державний суверенітет та Конституції України: проблеми співвідношення (2010)
Оніщук М. - Верховенство Конституції України як засадничий принцип правової держави (2010)
Скрипнюк О. - Правова держава в Україні: питання теорії і практика реалізації (2010)
Сухонос В. - Декларація про державний суверенітет України як основний чинник формування інституту глави держави (2010)
Тимошенко В. - Проблеми побудови правової держави (2010)
Бишер м а Аларадж. - Формы урегулирования международных конфликтов (на примере урегулирования арабо-израильского конфликта) (2010)
Веклич В. - Історичні передумови сучасної концепції прав людини і громадянина (2010)
Іваненко Я. - Генезис доктринального визначення змісту категорії "адміністративний процес" (2010)
Крещенко Н. - Соціальний діалог з позиції країн ЄС (2010)
Олійник О. - Реформування юридичної риторики в Україні: євроінтеграція та адаптація національного законодавства і права України до законодавства та права ЄС (2010)
Ринажевський Б. - Військова дисципліна, законність і правопорядок – необхідні умови забезпечення військової служби (2010)
Камінський В. Ф. - Роль сівозмін у сучасному землеробстві, Бойко П. І. (2013)
Заришняк А. С. - Калійний режим чорнозему опідзоленого за тривалого удобрення зерно-бурякової сівозміни, Іваніна В. В., Колібабчук Т. В. (2013)
Мірошниченко М. М. - Безводний аміак у землеробстві, Гладкіх Є. Ю., Ревтьє А. В., Цуркан К. П., Галушка С. В. (2013)
Кулик М. Ф. - Пригнічення росту проростків зерна пшениці, тритикале і жита під впливом водної витяжки раундапостійкої ГМ сої порівняно з не ГМ соєю, Корнійчук О. В., Бугайов В. Д., Обертюх Ю. В., Хіміч О. В., Лілик Т. В., Кулик Я. М. (2013)
Соболь В. А. - Позакореневе підживлення саджанців яблуні макро- та мікроелементами в розсаднику, Горб О. С. (2013)
Якубчак О. М. - Фактори, що впливають на загальне бактеріальне обсіменіння молока, Оленіч Л. О., Таран Т. В. (2013)
Біндюг О. А. - Перетравність і баланс поживних речовин корму за осциляторної годівлі свиней, Зінов’єв С .Г., Денисюк П. В., Біндюг Д. О. (2013)
Вдовиченко Ю. В. - Створення генотипів м’ясної худоби для розведення і виробництва яловичини в умовах інтенсивного теплового навантаження, Омельченко Л. О., Найдьонова В. О. (2013)
Глухова Н. А. - Використання мутагенезу в селекції ріпаку озимого на гетерозис (2013)
Тіщенко Л. М. - Поверхні залежностей швидкостей потоків зернових сумішей на віброрешетах (2013)
Тараріко Ю. О. - Потенціал виробництва продовольства і біоенергії в зоні Полісся, Бердніков О. М., Величко В. А., Козаченко О. А. (2013)
Куян В. Г. - Вирощування екологічно безпечних урожаїв суниці в умовах осушуваних дернових ґрунтів Полісся, Марцинівський М. В. (2013)
Єрошенко С. І. - Конструктивні особливості скребкових пастеризаційних апаратів, Майборода Ю. В. (2013)
Скоцик В. Є. - Організаційно-економічні передумови фукціонування вторинного ринку сільськогосподарської техніки (2013)
Сало І. А. - Ринок плодів в Україні (2013)
Наконечна К. В. - Формування моделі інноваційного розвитку аграрної сфери (2013)
Демидюк М. В. - Генетичний аналіз ознак продуктивності та якості зерна гороху посівного (2013)
Тарасюк В. А. - Економічна оцінка вирощування розторопші плямистої в умовах Західного Лісостепу (2013)
Карман О. В. - Організаційно-економічні засади збуту овочів в Україні (2013)
Разанова О. П. - Вплив кормової добавки апімор на забійні якості перепелів (2013)
Рефераты (2013)
Відомості про авторів (2013)
Pogrebnjak A. - High Dose Ion Implantation into NiTi for Improvement of Pseudoplasticity and Shape Memory Effect, Bratushka S., Levintant-Zayonts N. (2013)
Prasher R. - Perfomance of a Double Gate Nanoscale MOSFET (DG-MOSFET) Based on Novel Channel Materials , Dass D., Vaid R. (2013)
Tashmetov M. Yu. - Neutron Diffraction Study of Ordered Structures and Phase Transitions in Vanadium Subcarbide, Em V. T., Makhkamov Sh., Ismatov N. B., Lee C. H., Choi Y. N., Pogrebnjak A. D., Kalandarov U. H. (2013)
Gill F. S. - Theoretical Study of PL Behaviour of Porous Silicon (PS) Samples Prepared at 20 mA Current Density, Gupta H., Purohit L. P., Sharma K., Dhiman N., Kumar R., Mehra R. M. (2013)
Purohit L. P. - Optical Dispersion in Annealed Thin Films of S-Doped a-Si:H Alloys, Gupta H., Pal P. K., Kumar A., Kumar R., Mehra R. M. (2013)
Shubham К. - Electrical Characterization Of TiO2 Insulator Based Pd / TiO2 / Si MIS Structure Deposited By Sol-Gel Process, Khan R. U. (2013)
Rajendar V. - Effect of Co Doping on Structural and Magnetic Properties of ZnO Nanoparticles Synthesized by Novel Combustion Synthesis, Venkateswara Rao K., Shobhan K, Shilpa Chakra C. H. (2013)
Kruglyak Yu. A. - Nanoelectronics: Сurrent Generation, New Formulation of Ohm's Law and Conduction Modes by "Bottom-Up" Approach, Kondratenko P. A., Lopatkin Yu. M. (2013)
Коцюбинський В. О. - Нанокомпозити альфа-Fe2O3 / гамма-Fe2O3: синтез, кристалічна та магнітна мікроструктури, морфологія, Мокляк В. В., Груб’як А. Б., Колковський П. І., Аль-Саєді Абдул Халек Заміл (2013)
Бутарєв К. О. - Перетворення в субмоношарових покриттях хрому та титану на поверхні Sі (001), Коваль І. П., Лень Ю. А., Находкін М. Г. (2013)
Слободянюк Д. В. - Нелінійні процеси в магнітних наноточках при перпендикулярній накачці: мікромагнітне моделювання, Мелков Г. А. (2013)
Бовгира О. В. - Вивчення структурних та електронних властивостей кластерів ZnO методом теорії функціонала густини, Бовгира Р. В., Коваленко М. В., Попович Д. І., Середницький А. С. (2013)
Півень О. Б. - Кінетики росту згустків Ag, створених лазерним світлом різних довжин хвиль на мікро-кристалах AgBr, Півень О. Б., Лопаткін Ю. М. (2013)
Тищенко К. В. - Електрофізичні властивості нанокристалічних плівок платини, Пазуха І. М., Шабельник Т. М., Проценко І. Ю. (2013)
Пономарева А. А. - Формирование прецизионного пучка протонов в зондовой системе с индивидуальнымиисточниками питания магнитных квадрупольных линз (результаты эксперимента), Магилин Д. В., Воробьев Г. С., Пономарев А. Г. (2013)
Титул, зміст (2010)
Калінічева Г. - Європейський цивілізаційний вимір розбудови громадянського суспільства в Україні (2010)
Ляхович В. - Інститут президентства: еволюція змін у східнослов'янських країнах СНД (2010)
Метельова Т. - Цивілізація і культура: контраверза чи спільний родовід? (2010)
Солошенко В. - Розширення співробітництва України з європейськими країнами в галузі науки та технологій (2010)
Рудяков П. - Роль фактора цивілізаційної приналежності в реалізації державної стратегії євроінтеграції України та в оцінці альтернативних проектів (2010)
Шморгун О. - Антикризова модель у цивілізаційному вимірі (2010)
Мудрак І. - Концепція національного кримінально-процесуального судочинства в контексті судово-правової реформи (2010)
Савчин М. - Демократія і конституційна легітимність: проблеми теорії та практики (2010)
Соколов В. - Євроінтеграційні прагнення України: досягнення та перспективи (2010)
Стасюк С. - Зародження та розвиток української військово-гуманітарної традиції ведення збройної боротьби (2010)
Титул, зміст (2010)
Кудряченко А. - Культурно цивілізаційний простір Європи і Україна: спільне й особливе (2010)
Богданович І. - Зовнішньоекономічні чинники євроінтеграції України (2010)
Бульвінський А. - Новий політичний курс Віктора Януковича та російські стратегічні інтереси (2010)
Гнатюк М. - Зародження ідей об'єднання Європи, Чорногор Я. (2010)
Огнев'юк В. - Університетська освіта України в контексті перспектив європейської інтеграції (2010)
Ворошилова І. - Політико-правова архітектоніка стратегічного партнерства Росії та Лівії (2010)
Кубишкіна В. - Генезис інституту усиновлення (2010)
Пархомчук О. - Глобальна проблема демілітаризації і конверсії як чинник посилення взаємозалежності світу (2010)
Стасюк С. - Формування правових засад середньовічної війни (2010)
Титул, зміст (2010)
Бесчастний В. - Українська міліція в контексті реформування суспільства, Гребеньков Г. (2010)
Буздуган Я. - Правові основи діяльності українських благодійних об’єднань медичного спрямування (2010)
Демчишен В. - Про деякі аспекти розвитку міжмуніципального співробітництва як інноваційного інструменту в реалізації державної регіональної політики в Україні, Толкованов В. (2010)
Навроцький В. - Практична складова співпраці НАТО з іншими міжнародними організаціями щодо підтримки миру та безпеки (2010)
Раскалєй М. - Імплементація як засіб узгодження норм міжнародного та внутрішньодержавного права України (2010)
Сахиб И. - Развитие партнерства Европейского Союза и ГУАМ: основные тенденции и направления (2010)
Словська І. - Народний депутат України як суб’єкт адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення (2010)
Стасюк С. - Регулювання сучасних збройних конфліктів міжнародними гуманітарними засобами (2010)
Тимошенко В. - Наркозалежність як соціальна проблема сьогодення, Шаповал А. (2010)
Покажчик матеріалів що вийшли друком у 2010 році (2010)
Адамчук В. В. - Формування і розвиток ринку сільськогосподарської техніки в Україні, Грицишин М. І. (2013)
Мазур Г. А. - Продуктивність агроценозу як функція рівня відтворення родючості ґрунтів (2013)
Фатєєв А. І. - Співвідношення Сгк/Сфк у ґрунтах України як показник рухомості мікроелементів, Семенов Д. О., Мірошниченко М. М., Ликова О. А., Смірнова К. Б., Шемет А. М. (2013)
Величко В. А. - Гумусний стан чорноземів типових лівобережного Центрального Лісостепу та відтворення їхньої родючості, Демиденко О. В., Кривда Ю. І. (2013)
Рудник-Іващенко О. І. - Сортові ресурси плодово-ягідних культур в Україні (2013)
Кіщак О. А. - Способи підвищення виходу садивного матеріалу черешні на підщепі ВСЛ-2 (2013)
Дунаєвська О. В. - Вміст деяких есенціальних елементів у селекційних формах крупноплідних глодів Crataegus pennsylvaniсa Ashe і Crataegus submollis Sarg, Комар-Темна Л. Д. (2013)
Кандиба В. М. - Кормо-конверсійна здатність і прогнозування м’ясної продуктивності великої рогатої худоби (2013)
Кражан С. А. - Оцінка природної кормової бази вирощувальних ставів за застосування органічних добрив, Чужма Н. П., Коба С. А. (2013)
Помітун І. А. - Стабілізувальний добір за збереження і поліпшення генофонду овець сокільської смушкової породи, Сухарьков С. І. (2013)
Шахнович Н. Ф. - Сучасні методи визначення фізіологічної сумісності сортопідщепних комбінувань груші в умовах Закарпаття (2013)
Лімонт А. С. - Кількість роси і вологість льоносоломи за готування рошенцевої трести (2013)
Демидов О. А. - Про пертиненцію промислово порушених земель у межах техногенно-територіальних комплексів України (2013)
Фурдичко О. І. - Землі лісові як об’єкт праці та екологічних спостережень у лісівництві, Бобко А. М. (2013)
Луканін О. С. - Технологічна оцінка сортів яблук на придатність їх для виробництва плодових дистилятів, Мельник Н. Б., Чухіль С. М. (2013)
Рибаченко О. М. - Ефективність виробництва і використання кормів у молочному скотарстві, Воронецька І. С. (2013)
Кошицька Н. А. - Технологічні властивості насіння ріпаку залежно від режимів сушіння (2013)
Десятник К. О. - Вплив вапняних меліорантів на біологічні та фізико-хімічні показники чорнозему опідзоленого (2013)
Ткаченко К. В. - Особливості організації збуту зернових культур агропідприємствами (2013)
Назарок П. Г. - Прогнозування гідротермічного режиму схилових ґрунтів (2013)
Славову В. П. - 75 (2013)
Малієнку А. М. - 75 (2013)
Рефераты (2013)
Відомості про авторів (2013)
Титул, зміст (2014)
Клинические исследования: извлечь уроки и двигаться вперед (2014)
Примак Т. - Формула счастья, Яворская К. (2014)
Львова Л. - Свет в конце туннеля (2014)
Львова Л. - Дигоксин и мерцательная аритмия (2014)
Примак Р. - Антоціани відкривають свої таємниці (2014)
Медицина и социум: "Cолнечные дети" (2014)
Дедишина Л. - Кожна людина повинна бачити сонце (2014)
Демецкая А. - Паркинсонизм и лекарства (2014)
Демецкая А. - Ночные едоки (2014)
В зоне особого внимания: псориаз (2014)
Дедишина Л. - Належні практики у фармації (2014)
Весенние краски для здоровья организма (2014)
Орловецкая Н. - Фитотерапия ОРЗ, Редькин Р. (2014)
Кто крадет красоту? (2014)
Орловецкая Н. - Приготовление дерматологических паст в аптеке, Данькевич О., Редькин Р. (2014)
Дедишина Л. - Ліки з добрих рук (2014)
Демецкая А. - Как составить бизнес-план (2014)
Кривомаз Т. - Держите свои планы в тайне! (2014)
Кириленко М. - Коты: компаньоны, друзья, врачеватели? (2014)
Дедишина Л. - Жінки у медицині та фармації (2014)
Кривомаз Т. - Скажи мне, кто твои друзья, и я скажу, чем ты болеешь (2014)
Львова Л. - Откуда произошла акупунктура (2014)
Оптимист vs пессимист (2014)
Демецкая А. - Путь прозрения и покоя: медитация (2014)
Гороскоп здоровья (2014)
Путеводная нить в мире ферментных препаратов (2014)
Титул, зміст (2014)
Литвиненкова Т. - Турбота про людей? (2014)
Примак Р. - Как решить проблему рацематов (2014)
Торхова Т. - Кальцій як життєво важливий макроелемент (2014)
Львова Л. - Циклический синдром (2014)
Кривомаз Т. - Группа крови и болезни (2014)
Кривомаз Т. - Staphylococcus aureus: золотистая смерть или не стоит беспокоиться? (2014)
Дедишина Л. - Бібліотека — справа без майбутнього? (2014)
Демецкая А. - Опасная нагрузка: полипрагмазия (2014)
Примак Р. - Секрети золотистої скоринки (2014)
Дедишина Л. - Професіоналізм і людяність (2014)
Последствия железодефицитной анемии (2014)
Львова Л. - Статиновая эпопея (2014)
Дедишина Л. - Порадити і не зашкодити (2014)
Орловецкая Н. - Приготовление недозированных порошков по прописи Веремеенко, Данькевич О., Редькин Р. (2014)
Дедишина Л. - Формат, що зближує (2014)
Демецкая А. - Как дарить подарки партнерам по бизнесу и коллегам (2014)
Кириленко М. - Жизнь на сломе, или Как защититься от стресса в кризисные периоды жизни (2014)
Дедишина Л. - Колись аптекарі були мільйонерами (2014)
Дедишина Л. - Непокинуті і потрібні (2014)
Кривомаз Т. - Ложные воспоминания (2014)
Демецкая А. - Секреты Цезаря: многозадачность (2014)
Демецкая А. - Магия еды: молекулярная кухня (2014)
Безверхняя Л. - Физкультминутка: для тех, кто работает за компьютером (2014)
Зажигаєв Б. В. - Российский "гамбит" в глобальной политике (2014)
Гридасова Г. О. - Транснаціональні корпорації в неокорпоративній парадигмі (2014)
Лакішик Д. М. - Американська стратегія "стримування і залучення" в Азійсько-Тихоокеанському регіоні (2014)
Лунь Ю. О. - Аналіз балансу сил в центрально-Східній Європі, Рій І. М. (2014)
Коломієць В. Ф. - Місце громадської безпеки в системі національної безпеки, Рудник Р. М. (2014)
Судак І. І. - Стратегічні пріоритети безпекової політики канади на прикладі військової операції в Афганістані (2014)
Коцюруба К. О. - Основні детермінанти активізації механізмів громадянської протестної активності в умовах ентропії українського суспільства (2014)
Кулаков А. А. - Особенности развития Украино-Российских событий периода 2013–2014 годов (2014)
Андрєєва О. М. - Електронне урядування країн Скандинавії: становлення та розвиток (2014)
Савич А. С. - Європейські програми формування інформаційного простору ЄС (2014)
Павлов Н. В. - Русские и немцы во времени и пространстве – партнеры или соперники? (Часть третья) (2014)
Dr Aleksandra Synowiec - Spektakle pamięci - język teatru jako instrument komunikacji w debacie o polskiej historii (2014)
Чумаченко О. А. - Деякі аспекти діяльності Українського національного союзу (1918 р.) за спогадами Микити Шаповала (2014)
Самойлов О. Ф. - Теорія та практика антиглобалістського руху (2014)
Рецензія на статтю Коцюруби К. О. "Основні детермінанти активізації механізмів громадянської протестної активності в умовах трансфорції українського суспільства" (2014)
Рецензія на статтю Кулакова А. А. "Особливості розвитку українсько-російських подій періоду 2013–2014 рр." (2014)
Рецензія на статтю Савич А. С. "Європейські програми формування інформаційного простору ЄС" (2014)
Рецензія на статтю Гридасової Г. О. "Транснаціональні корпорації в неокорпоративній парадигмі" (2014)
Титул, зміст (2013)
Ветютнева Н. О. - Основні вимоги до нормативно-правового регулювання контролю якості біологічних лікарських засобів, Шукаєва О. П. (2013)
Жаркова С. О. - Оцінка тенденцій споживання протипухлинних препаратів та захворюваності на рак шлунка в Україні та світі, Демченко А. С., Подгайна М. В., Хоменко В. М. (2013)
Загорій Г. В. - Поглиблений аналіз динаміки розвитку основних фінансово-економічних показників, що формують собівартість товарної продукції на ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"" за 1995–2013 рр. (2013)
Ткаченко Н. О. - Формування соціальної відповідальності у системі вищої фармацевтичної освіти, Книш Є. Г., Червоненко Н. М. (2013)
Дацюк Н. О. - Аналіз цінової політики на ін’єкційні наркотичні лікарські засоби в Україні, Волох Д. С., Шолойко Н. В. (2013)
Шаповалов В. В. - Доказова фармація: визначення режиму контролю лікарських засобів у схемах фармако корекції опіоїдної залежності, Лінський І. В. (2013)
Давтян Л. Л. - Структурно-механічні дослідження полімерів – основа для створення гелю на їх основі, Ващук В. А., Поліщук Ю. П. (2013)
Руденко В. В. - Встановлення терміну придатності м’якого лікарського засобу для лікування ран у ІІ фазі ранового процесу (2013)
Безпала Ю. О. - Термогравіметричний аналіз гелю для лікування запальних захворювань слизової оболонки порожнини рота, Баранова І. І. (2013)
Малецька З. В. - Вивчення осмотичних властивостей вагінальних супозиторіїв комбінованої дії з антимікробною та протизапальною активністю, Давтян Л. Л. (2013)
Гуреєва С. М. - Вибір допоміжних речовин з метою розроблення складу таблеток з езомепразолом (2013)
Гречана О. В. - Спектральна характеристика та електронна будова синтетичних похідних кумарину. Повідомлення ІІ. Вивчення УФ-спектрів дикумарину та етилбіскумацетату (неодикумарину) (2013)
Анельчик Г. В. - Селективне поляриметричне визначення лактози моногідрату у двокомпонентній допоміжній речовині "СтарЛак"5, Леоненко І. І., Скрипинець Ю. В., Єгорова А. В., Антонович В. П. (2013)
Марчишин С. М. - Визначення вмісту вуглеводів у зборі антиалергійному, Козачок С. С. (2013)
Грицик Л. М. - Ідентифікація та кількісне визначення органічних кислот у траві видів приворотня, Тучак Н. І., Грицик А. Р. (2013)
Семенів Д. В. - Вплив "субстанції аронії гідрофільної" на рівень залишкового азоту та сечовини за експериментальної гіперазотемії (2013)
Геращенко І. І. - Ентеросорбенти в курсі фармацевтичної хімії на додипломному етапі підготовки провізорів (2013)
Правила для авторів (2013)
Title (2014)
Bondar M. I. - Synergetic effect from interdependence of scientific and educational activities in the field of accounting, Kuzminskyi I. A., Svirko S. V. (2014)
Гуцайлюк З. В. - Реформування системи бухгалтерського обліку в Україні-елементи концепції (2014)
Левицька С. О. - Управлінський аудит як інструмент оптимізації витрат енергопостачальних компаній, Левицька І. О. (2014)
Дорошкевич Д. В. - Інформаційне забезпечення транспортно-логістичних систем (2014)
Дмитренко А. В. - Формування облікової політики за договором простого товариства (2014)
Ісай О. В. - Порівняльна характеристика систем обліку витрат при управлінні за функціями та за видами діяльності в стратегічному управлінському обліку, Ходзицька В. В. (2014)
Kryshtopa I. I. - Model of the strategic accounting of costs of the industrial enterprise (2014)
Хоптинський Ю. А. - Засадничі питання організації бухгалтерського обліку (2014)
Вільха В. А. - Дисконтування відшкодовного ПДВ для цілей фінансової звітності (2014)
Іванков В. М. - Характеристики системи управлінського обліку підприємства за інноваційною стратегією розвитку (2014)
Кузьмінський Б. Ю. - Облік активів, конфіскованих за порушення митних правил (2014)
Сафонов Т. І. - Документування результатів внутрішнього аудиту (2014)
Петриченко В. Ф. - Актуальні проблеми наукового забезпечення моніторингу земель України, Балюк С. А., Медведєв В. В. (2013)
Балян А. В. - Внесок аграрної науки в розвиток органічного виробництва (2013)
Заришняк А. С. - Стратегія розвитку агропромислового виробництва за збереження ландшафтів і рекреаційних зон Карпатського регіону, Седіло Г. М., Дишлюк В. Є., Качмар О. Й. (2013)
Вишневська О. А. - Вплив добрив на підвищення врожайності сучасних сортів картоплі в умовах Полісся (2013)
Вожегова Р. А. - Урожайність різних сортів пшениці озимої залежно від строків сівби в умовах Південного Степу, Заєць С. О., Коваленко О. А. (2013)
Большакова В. М. - Поширення карантинного організму золотиста картопляна нематода (Globodera rostochiensis Woll.) на території Одеської області (2013)
Якубчак О. М. - Оцінка якості сирого товарного молока, отриманого від корів з особистих селянських господарств, Кобиш А. І. (2013)
Головко А. М. - Тешовак — нова інактивована вакцина проти хвороби Тешена свиней, Сорока В. І., Дерев’янко С.В., Бова Т.О. (2013)
Лімонт А. С. - Вплив швидкості руху прес-підбирачів на тривалість формування рулонів льонотрести під час її збирання, Климчук В. М. (2013)
Гуторова О. А. - Трансформация соединений железа в почве рисовых полей, Шеуджен А. Х., Марущак А. Н. (2013)
Демиденко О. В. - Відтворення родючості чорноземів типових в аґроценозах при ґрунтозахисному землеробстві (2013)
Боднарчук О. В. - Особливості формування якісних показників закваски для кисловершкового масла (2013)
Варченко О. М. - Сучасний стан та проблеми розвитку особистих селянських господарств в Україні, Свиноус І. В., Демчак І. М. (2013)
Василів А. П. - Оцінка природної резистентності свиноматок імпортних порід (2013)
Ільєнко Т. В. - Моделювання вмісту вологи в рослинах пшениці озимої за супутниковими даними (2013)
Беженар І. М. - Формування продовольчих брендів на основі регіональних продуктів (2013)
Мельник О. В. - Оцінка гомозиготності коней залежно від рівня інбридингу за мікросателітними локусами ДНК (2013)
Зведенюк Т. Б. - Баланс фосфору за тривалих способів основного обробітку ґрунту залежно від удобрення в сівозмінах (2013)
Капралюк О. В. - Історія розвитку вітчизняного бджільництва (2013)
Талант, що визначає долю (до 110-річчя П.Д. Пшеничного) (2013)
Д. О. Мельничуку — 70 (2013)
М. П. Сичевському — 60 (2013)
І. П. Петренку — 75 (2013)
О. Л. Трофименку — 75 (2013)
Рефераты (2013)
Калетнік Г. М. - Крапельне зрошення: стабільність високих врожаїв (2013)
Балюк С. А - Стан і перспективи розвитку засобів забезпечення простежуваності результатів вимірювань у ґрунтознавстві та агрохімії України, Бородіна Я. В., Лазебна М. Є., Прохорова І. А. (2013)
Христенко А. О. - Оцінка азотного стану ґрунтів і рівня забезпеченості рослин азотом хімічними методами, Гладкіх Є. Ю., Юнакова Т. А. (2013)
Іваніна В. В. - Заходи біологізації у формуванні фосфатного режиму чорнозему типового, Шиманська Н. К., Мазур Г. М. (2013)
Улич Л. І. - Урожайний потенціал та адаптивні властивості нових сортів пшениці м’якої озимої в умовах Лісостепу, Василюк П. М. (2013)
Гораш О. С. - Формування площі листкової поверхні та накопичення сухої речовини рослинами ячменю озимого залежно від удобрення, Климишена Р. І. (2013)
Ремесло О. В. - Застосування регулятора росту рослин "Вимпел" на пшениці озимій в умовах Cтепу, Кольцов С.О., Марущак Г. М., Лісовий М. М. (2013)
Кривошия П. Ю. - Епізоотична ситуація щодо інфекційних і паразитарних хвороб коней, засоби їх діагностики та профілактики (2013)
Акімов О. В. - Якість м’ясної продукції свиней сучасних генотипів за годівлі з використанням об’ємистих кормів (2013)
Дерень О. В. - Вирощування племінних цьоголіток любінського коропа способом підрощення личинок і застосування преміксу (2013)
Федорук Р. С. - Уміст мінеральних елементів в організмі медоносних бджіл та їхній продукції в умовах традиційного й органічного виробництва, Ковальчук І.І. (2013)
Мойсеєнко В. К. - Обґрунтування технологічно-конструкційних схем машин для розсівання мінеральних добрив (2013)
Белоліпський В. О. - Вплив біогумусу на протиерозійну стійкість чорнозему звичайного, Усатенко Ю. І., Полулях М. М., Мільчевська Ж. І. (2013)
Патика В. П. - Біоіндикація стану різноманітності ґрунтової біоти в умовах Полтавської області, Тараненко С. В., Тараненко А. О. (2013)
Божидарнік Т. В. - Інноваційно-інвестиційне забезпечення розвитку молокопродуктового підкомплексу (2013)
Гура А. М. - Організаційно-економічні засади функціонування ринку продукції м’ясного скотарства (2013)
Пліско І. В. - Особливості використання бонітетів ґрунтів у сучасних ринкових умовах, Смірнова К. Б. (2013)
Івченко В. М. - Вплив екстрактів з амброзії полинолистої на лабораторну схожість насіння різних культур (2013)
Аббасов Г. С. - Оценка эффективности работы коллекторнодренажных систем на основе анализа режима грунтовых вод и засоления почвогрунтов активной зоны (2013)
Чумак Р. М. - Теоретичні підходи до диверсифікації сільськогосподарського виробництва в Україні (2013)
До 110-річчя від дня народження М.К. Крупського (1903–1986) (2013)
М. К. Ліннику — 75 (2013)
Пам’яті Й. З. Сірацького (2013)
Рефераты (2013)
Надруковано у 2013 році (2013)
Загальні збори національної академії аграрних наук України (2014)
Медведєв В. В. - Водні властивості і бонітети ґрунтів різного гранулометричного складу, Пліско І. В., Бігун О. М. (2014)
Головач О. М. - Вплив свинцю на накопичення калози у клітинах кукурудзи (2014)
Кириленко Л. В. - Формування високоефективної симбіотичної системи Rhizobium galegae — козлятник, Шкатула Ю. М., Коць С. Я., Маменко П. М., Патика В. П. (2014)
Ібатуллін І. І. - Співвідношення лізину й аргініну в раціонах курей батьківського стада, Кривенок М. Я. (2014)
Федорук Р. С. - Уміст загальних ліпідів у тканинах медоносних бджіл за згодовування борошна з бобів нативної та генетично модифікованої сої, Романів Л. І. (2014)
Мигаль М. Д. - Особливості локалізації залозистих волосків на рослинах конопель і їх зв’язок з канабіноїдами, Кмець І. Л. (2014)
Пелих В. Г. - Використання шляхового аналізу для оцінки взаємозумовленості селекційних ознак у свинарстві (2014)
Тихона Г. С. - Визначення статевої охоти у вівцематок за мазками цервікального слизу (2014)
Говоров О. Ф. - Обґрунтування конструкцій різальних апаратів подрібнювачів пожнивних решток (2014)
Демидов О. А. - Рекультивація порушених земель: нормативно-правове забезпечення землеробства (2014)
Куценко М. В. - Ґрунтозахисна оптимізація структури сільськогосподарських угідь, Круглов О. В. (2014)
Сипко А. О. - Відтворення вмісту гумусу в слабокислому сірому лісовому ґрунті за хімічної меліорації в умовах Правобережного Лісостепу, Гончарук Г. С. (2014)
Облап Р. В. - Моніторинг продуктів харчування та сільськогосподарської сировини в Україні на вміст генетично модифікованих інгредієнтів (2014)
Кругляк О. В. - Економічні аспекти ефективності впровадження геномної оцінки тварин (2014)
Зведенюк Т. Б. - Баланс азоту в зерновій сівозміні за різних способів основного обробітку ґрунту та удобрення (2014)
Овсієнко М. А. - Нова вуглеводно-мінерально-вітамінна добавка в годівлі відлучених поросят (2014)
Гетманенко В. А. - Накопичення важких металів у ґрунті та рослинній продукції за умов удобрення осадом міських стічних вод (2014)
В. В. Адамчуку – 60 (2014)
Пам’яті М. В. Зубця (2014)
Реферати (2014)
Титул, зміст (2014)
Рябошапко Л. - Конституційні взаємини в Україні: досвід, суперечності, європейський контекст (2014)
Riaboshapko L. - Constitutional Relations in Ukraine: Experience, Contradictions, European Context (2014)
Павко Я. - Сутність понять "шпигун" і "військовий розвідник" та їх відмінність у міжнародному праві (2014)
Pavko Y. - Nature of Concepts of ‘Spy’ and ‘Military Intelligence Officer’ and Their Difference in International Law (2014)
Приполова Л. - Щодо ролі органів державної влади та місцевого самоврядування у вирішенні питань адміністративно-територіального устрою: вітчизняний та зарубіжний досвід (2014)
Prypolova L. - Regarding the Role of State Authoritative and Local Self-Government Bodies in Resolving the Issues on Administrative and Territorial Structure: National and Foreign Experience (2014)
Шаповал О. - Використання спеціальних знань під час розслідування злочинів у бюджетній сфері України (2014)
Shapoval O. - Usage of Special Knowledge during the Investigation of Crimes in the Budget Sphere of Ukraine (2014)
Чекаленко Л. - Гуманітарний вимір відносин України та Росії, Ціватий В. (2014)
Chekalenko L. - The Humanitarian Dimension of Ukraine – Russia Relations, Tsivatyi V. (2014)
Камінський В. Ф. - Наукові основи організації сівозміни сільськогосподарських підприємств у проектах землеустрою, Шевченко І. П. (2013)
Тараріко О. Г. - Оцінка впливу змін клімату на продуктивність зернових культур та їх прогнозування за супутниковими даними, Сиротенко О. В., Ільєнко Т. В., Кучма Т. Л., Воскресенська О. М. (2013)
Вишневська О. А. - Продуктивність сортів картоплі залежно від комбінованої системи удобрення в умовах Полісся (2013)
Демиденко О. В. - Баланс поживних речовин за різних способів обробітку чорнозему, Шаповал І. С. (2013)
Пількевич Р. А. - Водний режим і посухостійкість видів айви японської в умовах Південного берега Криму, Комар-Темна Л. Д. (2013)
Кулик М. Ф. - Вплив дріжджових культур на молочну продуктивність, уміст жиру і білка в молоці корів, Обертюх Ю. В., Безпалько А. В. (2013)
Волков Д. А. - Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку новоолександрівської ваговозної породи коней, Лютих С. В. (2013)
Литвиненко М. А. - Особливості селекції екстрасильних за якістю зерна генотипів пшениці м’якої озимої, Голуб Є. А. (2013)
Кирпа М. Я. - Післязбиральна обробка насіння кукурудзи та особливості її проведення в господарствах (2013)
Разанов С. Ф. - Вплив рН ґрунту на питому активність радіонуклідів у бджолиному обніжжі та перзі, Гуцол Г. В. (2013)
Кузьменко Є. І. - Взаємодія іонів важких металів за їх надходження до виноградної рослини, Кузьменко А. С. (2013)
Солоха М. О. - Аеромоніторинг стану плодових насаджень (2013)
Самойлов А. В. - Исследование теплофизических свойств заменителей молочного жира и молочно-жировых смесей, Ересько Г. А., Жукова Я. Ф. (2013)
Балюк C. А. - Відтворення родючості ґрунтів: актуальні напрями економічного дослідження, Кучер А. В., Анісімова О. В., Кучер Л. Ю. (2013)
Гусак С. В. - Вплив комплексу хелатних сполук мікроелементів і мікробного B-каротину на продуктивність та інкубаційні якості яєць перепелів (2013)
Збарська А. В. - Модель розвитку малого підприємництва на основі кооперації (2013)
Нестерова Н. Г. - Акумуляція аскорбінової кислоти в листках деревних видів рослин (2013)
Стариченко М. А. - Формування інвестиційної привабливості сільського господарства (2013)
Піпан Х. М. - Роль вітчизняної селекції у забезпеченні аграрного сектору комерційно цінними сортами пшениці озимої (2013)
Рефераты (2013)
Прядко В. В. - Сценарний розвиток бюджетної політики в Україні, Сокровольська Н. Я. (2014)
Білак О. С. - Державне регулювання діяльності страхових компаній України (2014)
Волкова О. Г. - Платоспроможність кредитних спілок України на сучасному етапі розвитку (2014)
Ілащук С. А. - Методологічні підходи до організації фінансового контролю економічних відносин (2014)
Крамченко Р. А. - Кредитування домогосподарств: теоретичні основи та сучасна практика (2014)
Куцяк В. О. - Домогосподарство як важливий об’єкт державної фінансової політики в умовах ринку (2014)
Лащак В. В. - Вплив зовнішніх факторів на ефективність системи захисту прав споживачів в Україні, Лащак Т. В. (2014)
Малярчук О. В. - Механізм фінансового забезпечення інноваційного розвитку (2014)
Островська Н. С. - Контролінг ризиків у банку як метод формування банківського менеджменту (2014)
Попова В. Д. - Стан інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні (2014)
Русул Л. В. - Особливості розвитку ринку страхових послуг в умовах посилення глобалізаційних процесів (2014)
Струк Б. М. - Багаторівнева система показників релевантної оцінки бюджету розвитку (2014)
Томашевська А. М. - Характеристика джерел забезпечення інвестиційної діяльності (2014)
Третякова О. В. - Соціальні наслідки глобалізації у податковій сфері (2014)
Безродна С. М. - Мінімізація загально-виробничих витрат та контроль якості продукції на підприємствах (2014)
Бєлік В. Д. - Формування системи самоорганізації персоналу на підприємстві (2014)
Вербівська Л. В. - Перешкоди ведення підприємницької діяльності в Україні та шляхи їх подолання (2014)
Гаврилець В. А. - Основні концепції податкової політики підприємств України в середовищі динамічних складноструктурованих економічних систем (2014)
Гуменюк А. В. - Теоретичні основи маркетингу в овочівництві України (2014)
Гуцул Я. В. - Сучасні проблеми реформування житлово-комунального господарства (2014)
Євдокименко В. К. - Визначення стратегії розвитку видів економічної діяльності на основі динаміки їх валової доданої вартості, Стеценко І. В. (2014)
Збродська О. В. - Планування покращення якості продукції на підприємстві, Васількова К. В., Сенчук І. В. (2014)
Карпець О. С. - Сценарне моделювання ризиків інноваційного проекту (2014)
Кифяк О. В. - Маркетингові рішення у сфері туристично-екскурсійного обслуговування: інноваційний підхід, Руденко М. М. (2014)
Кононенко Я. В. - Ефективність імпортних операцій на прикладі АТ "ЕФЕКТ" (2014)
Кравчук І. А. - Тенденції і перспективи концептуального забезпечення аграрного маркетингу (2014)
Кравчук І. І. - Механізми управління відтворенням потенціалу агросфери (2014)
Лаготюк В. О. - Аналіз існуючих підходів до оцінки конкурентоспроможності (2014)
Черничук Л. В. - Стохастичність соціально-економічних наслідків виробничого травматизму в Україні (2014)
Шабатура Т. С. - Концептуальні напрямки до визначення змісту інвестиційного потенціалу підприємства (2014)
Юрій Е. О. - Організаційне забезпечення запобігання виникненню корпоративних конфліктів в акціонерних товариствах, Карвацький М. В. (2014)
Юрій К. К. - Сучасні підходи до оцінки ефективності діяльності малих підприємств (2014)
Косминко М. В. - Стандартизація управлінського обліку як інструмент його активізації (2014)
Пославська Л. І. - Практичні аспекти обліку прямих витрат за центрами відповідальності (2014)
Проданчук М. А. - Роль та місце облікової інформації в управлінській діяльності бізнесом підприємства та інструментарій забезпечення її якості (2014)
Щербатюк В. В. - Бухгалтерские планы счетов в учётном обеспечении развития экономики (2014)
Аверкина М. Ф. - Діагностика забезпечення стійкого розвитку міст Центрально-Луганського субрегіону (2014)
Антошків О. Д. - Інформаційно-комунікаційні технології як інноваційна складова регіонального розвитку (2014)
Вяткіна Т. Г. - Використання потенціалу трудових ресурсів в розвитку сільського господарства регіонів України (2014)
Іванюта С. В. - Активізація інноваційно-інвестиційної діяльності в регіонах України (2014)
Кондратенко Н. О. - Ефективне використання енергетичного потенціалу у регіональних економічних системах (2014)
Семикіна М. В. - Підвищення керованості інноваційним розвитком на основі інтегрального оцінювання соціально-трудового потенціалу, Пасєка С. Р. (2014)
Чушенко В. О. - Соціально-економічний потенціал як інструмент управління регіональним розвитком (2014)
Горбач Л. М. - Екологічна політика держави: сучасна парадигма, реалії і перспективи (2014)
Гальків Л. І. - Загальні витрати на освіту в Україні та їх роль у формуванні інноваційного потенціалу (2014)
Збродська О. В. - Проблеми працевлаштування випускників вищих навчальних закладів та їхня кваліфікаційна відповідність вимогам ринку праці, Шахраюк-Онофрей Є. В. (2014)
Шульга О. А. - Активізація розвитку сфери зайнятості у сільській місцевості (2014)
Дронь В. С. - Дослідження взаємозв’язку між соціально-економічними величинами (2014)
Яцько О. М. - Застосування деяких методів нейронних мереж при розв’язуванні економічних задач, Довгунь А. Я., Літвінчук Ю. А. (2014)
Атаманчук З. А. - Дослідження впливу імпорту машинобудівної продукції на основні макроекономічні показники України, Зборовський Д. Є. (2014)
Гайдукова О. О. - Теоретико-методологічні засади формування та розвитку транскордонного співробітництва (2014)
Маркович В. В. - Критерії соціально-економічної ефективності транскордонного співробітництва (2014)
Буднікевич І. М. - Формування конкурентних переваг міста на основі новітніх чинників: маркетинговий підхід (2014)
Гуменюк А. М. - Регіональні детермінанти зміцнення економічної безпеки трансформаційних процесів (2014)
Дубиківський С. Л. - Особливості моделювання економічної безпеки країн з інформаційною економікою (2014)
Зайцева І. Ю. - Дослідження впливу розвитку міжнародних транспортних коридорів на національну безпеку України (2014)
Карлова О. А. - Визначення ступеню підготовленості та елементів стратегії управління міського комплексу до інноваційних змін (2014)
Кутаренко Н. Я. - Проблема понятійно-змістового трактування сутності органічного агровиробництва (2014)
Онопко М. О. - Роль фондов суверенного богатства в экономической политике (2014)
Петращак О. О. - Соціально-економічні важелі підвищення продуктивності праці в системі чинників її зростання в сучасних умовах (2014)
Трішкіна Н. І. - Інноваційні підходи розвитку оптової торгівлі України (2014)
Турило А. М. - Теоретико-методологічні засади дослідження розвитку на різних рівнях господарювання, Корнух О. В. (2014)
Ворошан А. Д. - Системна економіка як платформа розвитку сучасної економічної теорії (2014)
Гордієнко Л. А. - Еволюція концепцій соціальної відповідальності бізнесу (2014)
Титул, зміст (2014)
Корж В. - Конституція громадянського суспільства. Пропозиція для реформи* (2014)
Korzh V. - The Constitution of Civil Society. Proposal for Reforms (2014)
Суббот А. - Застосування в Україні передових світових стандартів організації ефективної діяльності правоохоронних органів (2014)
Subbot A. - Application of Advanced World Standards for the Organization of Efficient Operations of Law Enforcement Agencies in Ukraine (2014)
Вільгушинський В. - Щодо проблемних питань законодавчого регулювання інституту негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні (2014)
Vilgushinskiy V. - Regarding Problematic Issues on Legal Regulation of the Institute of Covert Investigative (Detective) Actions in Criminal Proceedings (2014)
Годз К. - Напрями вдосконалення законодавчого регулювання ПДВ в Україні у контексті євроінтеграції (2014)
Godz K. - Methods For Improvement of VAT Legal Regulations in Ukraine in the Context of Its European Integration (2014)
Дідук О. - Спірні питання спільної власності подружжя (2014)
Diduk O. - Controversial Issues Regarding Joint Property Ownership between Spouses (2014)
Задирака Н. - Світовий досвід запобігання та протидії корупції: до питання про інтеграцію законодавства України до права Європейського Союзу , Кабанець Р. (2014)
Zadyraka A. - Global Experiences in Preventing and Counteracting Corruption: Towards the Issue on Integration of the Legislation of Ukraine into EU Law, Kabanets R. (2014)
Титул, зміст (2014)
Вітик І. - На засадах ідеологічної багатоманітності (2014)
VItyk I. - On the Basis of Ideological Diversity (2014)
Зварич І. - Щодо поглядів окремих західних учених на подальше формування європейської спільноти (2014)
Zvarych I. - Regarding the Views of Some Western Scientists on Further Formation of the European Community (2014)
Зозуля Є. - Підготовку сучасного правоохоронця – на рівень європейських стандартів (2014)
Zozulya I. - Training of Modern Law Enforcement Officers Is to Comply with European Standards (2014)
Луцький А. - Методологічні підходи до визначення взаємозв’язку національної, політичної та правової ідеологій (2014)
Lutskyi A. - Methodological Approaches to Determine the Correlation between National, Political and Legal Ideologies (2014)
Петриченко В. Ф. - Підвищення стійкості землеробства в умовах глобального потепління, Балюк С. А., Носко Б. C. (2013)
Лопушняк В. І. - Кислотно-основні властивості темно-сірого опідзоленого ґрунту за різних систем удобрення (2013)
Мащак Я. І. - Урожайність деградованих травостоїв залежно від підсіяних видів і норм бобових багаторічних трав, Мізерник Д. І. (2013)
Стегній Б. Т. - Науковий супровід у галузі ветеринарної медицини (2013)
Козир В. С. - Якісні показники шкур бугайців молочної, комбінованої і м’ясної порід (2013)
Гайдей О. С. - Оцінка стресостійкості та резистентності у корів молочних порід (2013)
Дзюбецький Б. В. - Використання генетичної плазми кукурудзи Айодент у селекції вихідного матеріалу, Боденко Н. А., Бондарь Т. М. (2013)
Нагорнюк Т. А. - Аналіз генетичної структури коропа антонінсько-зозуленецького типу, Залоїло О. В., Тарасюк С. І. (2013)
Фіялка М. Д. - Обґрунтування зональної структури технічних засобів для вирощування зернових та олійних культур (2013)
Городній М. М. - Проблеми використання осадів стічних вод для виробництва добрив (2013)
Полєнок А. В. - Вплив мінеральних добрив і способів обробітку ґрунту на продуктивність культур рисової сівозміни, Вожегов С. Г., Скидан В. О. (2013)
Сичевський М. П. - Концептуальна модель паспортизації галузей харчопереробної промисловості, Коваленко О. В. (2013)
Скоцик В. Є. - Формування дилерської мережі збуту сільськогосподарської техніки в Україні (2013)
Савченко В. О. - Формування продуктивності бобів кормових в умовах Правобережного Лісостепу (2013)
Дунаєва Є. А. - Алгоритм оцінки впливу природних та антропогенних факторів на водні ресурси (2013)
Прудивус Л. В. - Державна підтримка оптових сільськогосподарських ринків в Україні (2013)
Панасюк Б. Я. - Можливості природи і потреби людини (2013)
Рефераты (2013)
Титул, зміст (2014)
Суббот А. - Особливості правового регулювання контролю трансфертного ціноутворення (2014)
Subbot A. - Specifics of Legal Regulation of the Control over Transfer Pricing within the Relations of Large Taxpayers (2014)
Романюк Б. - Зупинення досудового розслідування з підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 280 Кримінального процесуального кодексу України (2014)
Romaniuk B. - Termination of Pretrial Investigation on the Grounds Set Forth in Paragraph 2 of Part 1 of Article 280 of the Criminal Procedure Code of Ukraine (2014)
Чекаленко Л. - Засади взаємовідносин України і Росії: Крим (2014)
Chekalenko L. - Principles of Ukraine – Russia Relations: Crimea (2014)
Назимко Є. - Результати анкетування суддів апеляційних інстанцій щодо ефективності застосування покарання до неповнолітніх та можливість їх використання в законодавчій і правозастосовній діяльності (2014)
Nazimko I. - Results of a Questionnaire Poll on the Effectiveness of Juvenile Punishments Conducted amongst Judges of Appellate Courts, and the Possibility to Use These Results in Legislative and Law Enforcement Activities (2014)
Василик Ю. - Участь малолітніх та неповнолітніх осіб як сторін у цивільному процесі (2014)
Vasylyk I. - Participation of Minor Children and Juveniles as Parties to Civil Actions (2014)
Титул, зміст (2014)
Алексєєв В. - Громадівська власність – матеріальна основа життєзабезпечення територіальних громад (2014)
Aleksyeyev V. - Communal Property as the Material Basis of Life Support for Territorial Communities in Ukraine (2014)
Дідук О. - Який принцип важливіший — недоторканності приватної власності чи наявності її охорони? (2014)
Diduk O. - Which Principle Is More Important — the Principle of Inviolability of Private Property or the Principle of Availability of Its Protection? (2014)
Павлів А. - Розвиток держави й вищих представницьких органів Англії та Франції в дореволюційний період (2014)
Pavliv A. - Development of the State and Supreme Representative Bodies of England and France in the Pre-Revolutionary Period (2014)
Рудик П. - Правові вимоги до процедури внесення змін до Конституції України (2014)
Rudyk P. - Legal Requirements for the Procedure for Amending the Constitution of Ukraine (2014)
Суббот А. - Забезпечення безпеки працівників правоохоронних органів від корупційних посягань (2014)
Subbot A. - Ensuring of Security of the Law Enforcement Officers Exposed to Corruption Attacks (2014)
Sukhodub L. F. - Nanocomposite Apatite-Biopolymer Materials and Coatings for Biomedical Applications, Yanovska G. O., Sukhodub L. B., Kuznetsov V. M., Stanislavov O. S. (2014)
Ilchehko O. O. - Investigation of Water Cluster Structure Using Raman Spectra Temperature Dependences, Kutsyk A. M., Lemeshko V. V., Nikonova V. V., Obukhovsky V. V. (2014)
Murugakoothan P. - Natural Dye Extracts of Areca Catechu Nut as dye Sensitizer for Titanium dioxide Based Dye Sensitized Solar Cells, Ananth S., Vivek P., Arumanayagam T. (2014)
Bijoy Kantha - The Design of a Low Power MEMS Based Micro-hotplate Device Using a Novel Nickel Alloy for Gas Sensing Applications, Subir Kumar Sarkar (2014)
Aruna Bharathi M. - Synthesis, Characterization and Density Functional Study of LiMn1.5Ni 0.5O4 Electrode for Lithium Ion Battery, Venkateswara Rao K., Sushama M. (2014)
Omer B. M. - Simulation Study on the Open-Circuit Voltage of Amorphous Silicon p-i-n Solar Cells using AMPS-1D, Mohammed F. A., Seed Ahmed Mahgoub A. (2014)
Sharma K. - Effect of Composition on Optical and Thermoelectric Properties of Microstructured p-type (Bi2Te3)x(Sb2Te3)1 – x Alloys, Lal M., Gumber V. K., Kumar A., Chaudary N., Goyal N. (2014)
Pankaj Sharma - Synthesis and Characterization of Nickel Ferrite: Role of Sintering Temperature on Structural Parameters, Emdadul Islam S. K. (2014)
Sushko O. A. - Investigation of a Nanophotonic Sensor with Electrode Modified by Semiconductor Quantum Dots, Rozhitskii M. M. (2014)
Barabash M. Yu. - Getting of Nanocomposites Thin Films on the Basis of Carbazole from Gas Phase and their Properties (2014)
Thanh-Tuan Ngo - A Planar Interdigital Sensor for Bio-impedance Measurement: Theoretical analysis, Optimization and Simulation, Hamidraza Shirzadfar, Djilali Koutiche, Mustapha Nadi (2014)
Хоменко А. В. - Трибологические свойства наноразмерных систем, содержащих углеродные поверхности, Проданов Н. В., Хоменко Е. П., Трощенко Д. С. (2014)
Кругляк Ю. А. - Наноэлектроника: термоэлектрические явления в концепции "снизу-вверх", Кондратенко П. А., Лопаткин Ю. М. (2014)
Любушкин Р. А. - Влияние растворителя на микроструктуру Bi2Te3 полученного микроволновым сольвотермальным методом, Соклакова О. Н., Япрынцев М. Н., Васильев А. Е., Даньшина Е. П., Иванов О. Н. (2014)
Дінжос Р. В. - Аналіз теплопровідності полімерних нанокомпозитів наповниних вуглецевими нанотрубками та технічним вуглецем, Фіалко Н. М., Лисенков Е. А. (2014)
Софронов Д. С. - Получение пленок ZnSe методом гидрохимического осаждения, Софронова Е. М., Костенюкова Е. И., Стариков В. В., Лебединский А. М., Матейченко П. В., Опанасюк А. С. (2014)
Мандзюк В. І. - Морфологія та електрохімічні властивості термічно модифікованого нанопористого вуглецю як електроду літієвих джерел струму, Нагірна Н. І., Лісовський Р. П. (2014)
Чурюмов Г. И. - Эффект аномального увеличения анодного тока в диодных структурах, Экезли А. И. (2014)
Данильченко С. Н. - Модельная оценка влияния размеров, формы и состояния поверхности нанокристаллов апатита на отклонение отношения Ca/P от стехиометрического значения (2014)
Луньов С. В. - Константи електрон-фононної взаємодії для оптичних та міждолинних фононів в n-Ge, Бурбан О. В. (2014)
Бойко І. В. - Сила осциляторів квантових переходів у багатошарових резонансно-тунельних структурах як базових елементах квантових каскадних лазерів та детекторів у поперечному магнітному полі (2014)
Барсук И. В. - Экспериментальное моделирование режимов фокусировки электронных пучков в аксиально-симметричных системах, Воробьев Г. С., Дрозденко А. А. (2014)
Лазаренко А. Г. - Анизотропный химический реактор с корреляционно-спектроскопическим контролем размеров наночастиц, Андреев А. Н., Канаев А. В., Шор К. (2014)
Воробьев Г. С. - Автоматизированная система исследования нелинейных процессов в электровакуумных приборах с открытыми резонансными периодическими структурами, Рубан А. И., Журба В. О., Рыбалко А. А., Дорошенко Д. Ю. (2014)
Коропов О. В. - Контрольоване поверхневою кінетикою визрівання Оствальда пласких включень на межі зерен (2014)
Игнатьев И. Г. - Измерение эмиттанса пучка ионов электростатического ускорителя, Захарец М. И., Колинько С. В., Шульга Д. П. (2014)
Ковальчук О. В. - Про один підхід до блокування голдстоунівської моди сегнетоелектричного рідкого кристалу, Шевчук О. Ф. (2014)
Медведовская О. Г. - Теория Ландау в области фазовых переходов первого рода, Лопаткин Ю. М., Федоренко Т. А., Чепурных Г. К. (2014)
Барабаш М. Ю. - Зародкоутворення золота в електричному полі на поверхні темплату, Мартинчук Е. Л., Гринько Д. О., Литвин Р. В. (2014)
Beresnev V. M. - Formation of Biphasic State in Vacuum-Arc Coatings Obtained by Evaporation of Ti-Al-Zr-Nb-Y Alloy in the Atmosphere of Nitrogen, Sobol O. V., Torianyk I. M., Meylekhov A. A., Nyemchenko U. S., Turbin P. V., Yakushchenko I. V., Lisovenko M. O. (2014)
Protsenko I. Yu. - Magnetoresistive Properties of Quasi Granular Film Alloys FeхPt1 – х at the Low Concentration of Pt Atoms, Mehta P. K., Odnodvorets L. V., Panchal C. J., Tyschenko K. V., Shabelnyk Yu. M., Shumakova N. I. (2014)
Лобода В. Б. - Електропровідність тришарових полікристалічних плівок Co/Ag(Cu)/Fe в умовах взаємодифузії атомів, Коломієць В. М., Хурсенко С. М., Шкурдода Ю. О. (2014)
Титул, зміст (2014)
Ахтирська Н. - Трансформація міжнародного співробітництва щодо пошуку доходів, одержаних злочиннимшляхом: виклик і потреба часу (2014)
Козловський А. - Питання адміністративного нагляду у сфері користування радіочастотним ресурсом України (2014)
Muraviov V. - Supra-national Nature of the European Union Association Agreements (2014)
Різак М. - Правовий статус автора (творця, розробника) бази персональних даних (2014)
Романюк Б. - Об’єктивність пізнання події злочину на стадії досудового провадження неможлива без свободи мислення та дій суб’єкта, який проводить розслідування (2014)
Суббот А. - Шляхи вдосконалення механізму процедури банкрутства в Україні на основі міжнародного досвіду (2014)
Тимошенко А. - Ефективна боротьба з корупцією – запорука мінімізації та подолання контрабанди (2014)
Титул, зміст (2014)
Буздуган Я. - Благодійні організації як суб’єкти фінансового права й фінансових правовідносин (2014)
Георгієвський Ю. - До питання визначення критеріїв розмежування компетенції органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (2014)
Колюх В. - Представник Президента чи уряду? (2014)
Неліпа Д. - Державний службовець – це "обличчя" держави , Зубчик О. (2014)
Гладких В. - Політичний менеджмент* (2014)
Курінна А. - Добре джерело знань (2014)
Подорожна Т. - Правова реформа як форма проведення модернізаціїправової системи України (2014)
Різак М. - Права та обов’язки третіх осіб у правовідносинах обігу та обробки персональних даних в Україні (2014)
Rizak M. - Rights and Obligations of Third Parties in Legal Relationships Regarding Circulation and Processing of Personal Data in Ukraine (2014)
Хатнюк О. - Дуалізм правової природи договорів оренди землі* (2014)
Khatniuk O. - Dualism of the Legal Nature of Land Lease Agreements (2014)
Лопушняк В. І. - Вплив систем удобрення на вміст гумусу в темно-сірому опідзоленому ґрунті Західного Лісостепу (2014)
Медведєв В. В. - Аграрні дослідження у Франції (2014)
Удовиченко К. М. - Молекулярно-філогенетичний аналіз українських ізолятів вірусу хлоротичної плямистості листя яблуні, виділених із груші (2014)
Волощук В. М. - Стан і перспективи розвитку галузі свинарства (2014)
Єфіменко Т. М. - Nozema ceranaе — збудник нозематозу бджіл в Україні, Ігнатьєва А. Н., Токарєв Ю. С., Односум Г. В. (2014)
Котляр О. С. - Ефективність дії сольових і хелатних мікроелементів у годівлі свиней, Саприкін В. О. (2014)
Жукорський О. М. - Розширення генеалогічної структури вітчизняних популяцій свиней порід ландрас та уельс, Церенюк О. М., Акімов О. В. (2014)
Макаренко Л. О. - Результати випробування селекційного матеріалу сафлору, Ведмедєва К. В. (2014)
Пелих В. Г. - Ентропійний аналіз гетерогенності свиноматок різних напрямів продуктивності за показником вирівняності гнізд під час народження, Чернишов І. В. (2014)
Лінник М. К. - Технологічні аспекти розвитку коноплярства в Україні, Примаков О. А., Макаєв В. І. (2014)
Сипко А. О. - Вплив хімічної меліорації на властивості чорнозему реградованого в умовах Правобережного Лісостепу, Стрілець О. П., Шапран В. С. (2014)
Чайковська Л. О. - Бактеризація як чинник оптимізації біологічної активності ґрунту в ризосфері пшениці озимої за дії важких металів, Баранська М. І., Овсієнко О. Л., Сологуб Н. О. (2014)
Єтеревська Л. В. - Прогнозні моделі формування профілю рекультивованих ґрунтів різного генезису Лівобережного Лісостепу, Момот Г. Ф., Шимель В. В., Демидов О. А., Філатов В. П. (2014)
Кирпа М. Я. - Аналіз й обґрунтування систем і технологій зі зберігання зерна (2014)
Балюк C. А. - Концептуальні засади економічного механізму відтворення родючості ґрунтів, Кучер А. В., Анісімова О. В. (2014)
Ульянченко О. В. - Оцінка ефективності землекористування за різних технологій вирощування сільськогосподарських культур, Шарий Г. І., Улько Є. М., Бухало О. В. (2014)
Петренко А. М. - Вплив удобрення за різних норм і способів унесення на врожайність бульб картоплі (2014)
Москаленко Н. М. - Агрегації бактеріопланктону вирощувальних ставів за дії різних видів добрив (2014)
Ширма В. В. - Забезпечення агропідприємств основними засобами в контексті їх інноваційного розвитку (2014)
Зелені сусіди (2014)
Ю. І. Савченку (2014)
Рефераты (2014)
Титул, зміст (2014)
Олійник О. - Фаворитизм і кронізм як основні критерії кадрового добору політико-управлінської еліти в Україні (2014)
Омельченко А. - Сучасне науково-теоретичне дослідження міжнародного економічного права і процесу* (2014)
Рудик П. - Конституційно-правовий статус Президента України в умовах парламентсько-президентської республіки (2014)
Святун О. - Будапештський меморандум та його співвідношення з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї, Святун О. (2014)
Скопненко Ю. - Столичне місто як об’єкт управління: порівняльно-правовий аспект (2014)
Шліхта В. - Системний підхід до державного управління (2014)
Шпакович О. - Співвідношення наднаціональності міжнародних організацій та суверенітету їхніх держав-членів (2014)
Титул, зміст (2013)
Біляцький С. - Соціальний комфорт — через сталий розвиток (2013)
Буздуган Я. - Правові засади гуманітарної діяльності міжнародних (2013)
Демчишин Н. - Правові засади фінансового забезпечення фармацевтичних послуг в Україні (2013)
Кампо В. - Фіксування судового процесу технічними засобами: проблеми сучасної конституційно-судової практики (2013)
Назимко Є. - Покарання неповнолітніх: аналіз та моделювання подальших змін і доповнень до розділу ХV Загальної частини Кримінального кодексу України (2013)
Скопненко Ю. - Місцеве самоврядування в місті Києві: конституційні аспекти реформування (2013)
Третьякова В. - До питання формування міжнародно-правових біоетичних засад терапевтичного клонування органів і тканин людини (2013)
Чугуєвська М. - Виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини: проблемні аспекти (2013)
Якимчук Б. - Мова, якою здійснюється кримінальне провадження (2013)
Титул, зміст (2013)
Кудряченко А. - Сучасний досвід застосування прямої демократії в країнах ЦСЄ (2013)
Калінічева Г. - Державна політика підтримки розвитку організацій громадянського суспільства в країнах ЦСЄ (2013)
Метельова Т. - Практика та результати зоозахисного руху в країнах ЦСЄ (2013)
Миклащук І. - Профспілки як суб'єкти соціального партнерства на боці працівників: досвід Республіки Польща (2013)
Піляєв І. - Специфіка регіону Центрально-Східної Європи в контексті глобальних тенденцій модернізації соціуму (2013)
Солошенко В. - Практика дотримання засад гендерної рівності у країнах ЦСЄ як чинник демократизації суспільства (2013)
Ткаченко І. - Оптимізація форм взаємодії у тріаді "особа – суспільство – держава": досвід профспілок Чеської Республіки (2013)
Чорногор Я. - Конвент як форма взаємодії з владою щодо реалізації євроінтеграційного курсу (2013)
Титул, зміст (2013)
Бойкова M. - Проблеми оцінки ефективності державі діалектичні шляхи їх розв'язання (Частина І) (2013)
Гультай М. - Модель конституційної скарги для України: питання оптимізації (2013)
Гусаров С. - Діяльність органів внутрішніх справ України із забезпечення прав і свобод людини та громадянина (2013)
Ілов І. - Конституційні зміни в Угорщині 2012 року (2013)
Мацюк А. - Прийняття нової Конституції України 1996 року, її передумови й особливості та перспективи конституційної реформи (2013)
Пилипишин П. - Склад конституційно правових деліктів у сфері місцевого самоврядування (2013)
Суббот А. - Удосконалення системи забезпечення безпеки працівників правоохоронних органів в умовах сучасних трансформаційних процесів (2013)
Третьякова В. - Психонасильство та психотерор як міжнародноправові глобальні біоетичні проблеми: їх профілактика в сучасному суспільстві (2013)
Якимчук Б. - Застосування тактичних прийомів під час провадження вербальних слідчих (розшукових) дій за участю іноземців (2013)
Титул, зміст (2013)
Баганець О. - Я за реформу прокуратури, але в конституційний спосіб (2013)
Біленчук П. - Підготовка юристів нової генерації.Світовий досвід та реалії українського класичного університету (2013)
Влялько І. - Проект Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом: аналіз положень щодо створення зони вільної торгівлі (2013)
Гультай П. - Прокурорський нагляд за додержанням законів при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави в кримінальному провадженні (2013)
Келестин М. - Регулювання торгівлі сировинними товарами до укладення перших міжнародних товарних угод (2013)
Кукуруз О. - Роль держави в забезпеченні потреб та інтересів людини в Україні (2013)
Мірошниченко Ю. - "Ефективний діалог" держави і громадянського суспільства як передумова становлення консенсусної демократії (2013)
Москаль Г. - Організаційно-структурні формування системи міграційної політики України (2013)
Товт М. - Щодо вдосконалення законодавчого регулювання діяльності у сфері сільського зеленого туризму (2013)
Камінський В. Ф. - Стратегія оптимізації використання земельних ресурсів в агропромисловому виробництві України в контексті світового стабільного розвитку, Сайко В. Ф. (2014)
Медведєв В. В. - Діагностика, параметри і географія особливо цінних ґрунтів в Україні, Пліско І. В., Бігун О. М. (2014)
Рудник-Іващенко О. І. - Сортові ресурси та перспективи ягідних культур в Україні, Смульська І. В. (2014)
Шевчук І. В. - Стійкість до основних шкідників і продуктивність нових та перспективних сортів черешні в Україні, Мойсейченко Н. В., Тонконоженко А. А. (2014)
Рудик Р. І. - Вплив мікроелементів на врожайність кормових культур і накопичення у зеленій масі 137Cs та 90Sr (2014)
Трускова Т. Ю. - Актуальні питання безпечності молока в Україні, Руденко Є. В., Грицина О. Г., Ємельянова Н. С. (2014)
Стрижак Т. А. - Відтворна здатність кнурів породи ландрас вітчизняної та зарубіжної селекцій, Мартинюк І. М., Мірошникова О. С. (2014)
Волощук C. І. - Індукований андрогенез у селекції тритикале озимого (2014)
Василенко В. І. - Особливості функціонування листкового апарату дерев вишні, Китаєв О. І. (2014)
Слісарчук М. В. - Удосконалення техніки гібридизації льону олійного і льону-довгунцю при створенні нового вихідного матеріалу, Динник О. В., Вишнівська Ю. С., Клименко Т. Є. (2014)
Смаглій В . І. - Перевірка розв’язків рівнянь руху матеріальної частинки по лопатці, що обертається (2014)
Савченко Ю. І. - Концентрація 137Сs і важких металів у яловичині за використання люпину безалкалоїдного в раціонах бугайців, Савчук І. М., Савченко М. Г. (2014)
Тараріко Ю. О. - Потенціал біопродуктивності органогенних ґрунтів Полісся, Стецюк М. Г. (2014)
Даниленко С. Г. - Вплив ефірних олій на технологічно важливу мікрофлору, Панасюк І. В., Гарда С. О. (2014)
Приймачук Т. Ю. - Кооперативний рух на Житомирщині: проблеми та способи розв’язання, Штанько Т. А. (2014)
Сайдак Р. В. - Формування врожайності картоплі за різних систем удобрення залежно від гідротермічних умов вегетаційного періоду (2014)
Шеремет Ю. В. - Фотосинтетична продуктивність льону олійного в умовах Поліссям (2014)
Реферати (2014)
Титул, зміст (2013)
Бесчастний В. - Особливості реалізації державної політики України у сфері забезпечення безпеки на наземному транспорті (2013)
Бойкова М. - Проблеми оцінки ефективності держав і діалектичні шляхи їх розв’язання (Частина ІІ) (2013)
Вечурко С. - Відповідальність за порушення законодавства у сфері охорони праці (2013)
Котюк О. - Загальні організаційно-процесуальні умови правомірності слідчих дій (2013)
Красняков Є. - Формування та реалізація інклюзивної політики у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами в Україні, Бурда В. (2013)
Леоненко І. - Звільнення від кримінальної відповідальності за незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів як кримінально-правовий засіб протидії злочинності в Україні (2013)
Михальченко М. - Трансформація політичних інститутів України: новітні проблеми й тенденції, Михальченко О. (2013)
Салміна Я. - Природні ресурси як об’єкти екологічних правовідносин, що складаються в процесі використання континентального шельфу (2013)
Третьякова В. - Про правові основи функціонування системи біобезпеки під час здійснення генно-інженерної діяльності та обігу ГМО в контексті застосування міжнародних біоетичних стандартів (2013)
Ул’яновська О. - Адміністративно-правові засоби реалізації конституційного права на судовий захист: теоретичний аналіз (2013)
Титул, зміст (2013)
Грицюк В. - Битва за Дніпро, Лисенко О. (2013)
Розумний М. - Конституційний процес: нова політична модель для України (2013)
Мірошніченко Ю. - Юридичні механізми ухвалення консенсусних рішень у міжнародній та українській практиці (порівняльно-правовий аспект) (2013)
Павко А. - Діалектичний процес взаємозв’язку національної консолідації українців та їхнього євроінтеграційного вибору (2013)
Приполова Л. - Проблемні питання законодавчого регулювання статусу Автономної Республіки Крим та міст в Україні (2013)
Біленчук П. - Деякі питання сучасного наукового забезпечення кримінального провадження: теорія і практика (2013)
Суббот А. - Забезпечення контролю й обліку великих платників податків, Гончарук Н. (2013)
Умови публікації наукових статей у журналі "Віче" (2013)
Покажчик матеріалів, що вийшли друком у 2013 році (2013)
Титул, зміст (2013)
Скрипник О. - Законодавство має орієнтири (2013)
Андреєв Д. - Суспільнотворчий характер ЗМІ в конструюванні соціального простору (2013)
Буздуган Я. - Роль благодійних надходжень у правовому механізмі фінансового забезпечення соціально-культурної сфери (2013)
Вечурко С. - До питання державної політики України у сфері охорони праці з огляду на інтеграцію до Європейського Союзу (2013)
Муравйов В. - Гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, Мушак Н. (2013)
Нестерович В. - Вплив етнічних діаспор на прийняття правових актів у США (2013)
Приполова Л. - До питання про особливості законодавчого регулювання статусу території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (2013)
Різак М. - Співвідношення понять "обіг" та "обробка" персональних даних: термінологічні аспекти (2013)
Третьякова В. - Про необхідність запровадження до національних законодавств країн світу єдиного уніфікованого міжнародного стандарту щодо обов’язкового отримання інформованої згоди донора під час здійснення трансплантації органів та тканин людини (2013)
Ул’яновська О. - Аналіз наукових поглядів щодо змісту судового захисту та адміністративно-правового регулювання його здійснення (2013)
Титул, зміст (2013)
Рибак В. - Друга сесія проходила на високому рівні політичного напруження (2013)
Скрипник Г. - До питання про сутність та зміст категорії "суб’єкт владних повноважень" (2013)
Бебик В. - Становлення політології міжнародних відносин: політична наука про міжнародний процес (2013)
Клименко Н. - З історії розвитку і становлення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, Федчишина В. (2013)
Біленчук П. - Методологічні засади наукового забезпечення кримінального провадження (2013)
Костиря І. - Роль комунікативної компетентності політичних суб’єктів в умовах сучасного політичного процесу (2013)
Леоненко І. - Проблематика звільнення від кримінальної відповідальності за корупційні злочини (2013)
Міщенко Т. - Специфіка розвитку та функціонування інституту адміністративних послуг (2013)
Приполова Л. - Законодавче регулювання статусу адміністративно-територіальних одиниць в окремих європейських унітарних державах (2013)
Філонов О. - Кадрове забезпечення поліції, жандармерії та спеціальних служб Російської імперії як важливий чинник організації боротьби з тероризмом наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (2013)
Титул, зміст (2013)
Рибак В. - "Політичні тіні... та політичні реальності" (2013)
Бесчастний В. - Професійна та економічна привабливість наукової діяльності для молодих юристів: сучасний стан і перспективи (2013)
Барбара А. - Теоретико-методологічні засади аналізу девіантної поведінки молоді (2013)
Лежух Т. - Застосування електронних доказів у справах про захист честі, гідності та ділової репутації (2013)
Павловська Н. - Захист прав та інтересів громадян України, що перебувають за кордоном (2013)
Пандурська А. - Законодавче регулювання кредитного договору: новели та практичні рекомендації (2013)
Петьовка В. - Про запровадження системи управління якістю у сферу надання адміністративних послуг: окремі проблеми та шляхи їх розв’язання (2013)
Рашківська В. - Деякі аспекти правового механізму звернення стягнення на заставлене нерухоме майно (2013)
Чайка Г. - До питання про цивільно-правову відповідальність державних органів (2013)
Хіміч О. - Управління екологічним правопорядком та його роль у забезпеченні екологічної безпеки (2013)
Титул, зміст (2012)
Щербанюк О. - Теорія допомагає вдосконалювати конституційну практику (2012)
Арутюнян Г. - Конституционализм: уроки, вызовы, гарантии (2012)
Бесчастний В. - Імідж як складова успіху правоохоронця: до постановки проблеми, Тимченко О. (2012)
Буздуган Я. - Правові та економічні засади організації діяльності благодійних об'єднань (2012)
Галайденко Т. - Незалежність суддів як індикатор стану вітчизняної судової системи (2012)
Костюк В. - Поняття та особливості правосуб'єктності юрисдикційних органів у трудовому праві (2012)
Кушніренко О. - Унітаризм як базова цінність конституційного ладу України (2012)
Мацькевич М. - Культура й конституційні культурні права та свободи людини і громадянина: ключові аспекти взаємодії (2012)
Очеретяный А. - Кадровая политика и политика кадров (2012)
Рудик П. - Внесок суддів Конституційного Суду України в дослідження положень "Договорів і постанов" Пилипа Орлика 1710 року (2012)
Адамчук В. В. - Пріоритетні напрями створення сучасної сільськогосподарської техніки, Булгаков В. М. (2014)
Тараріко Ю. О. - Стимулятори росту рослин у системі органічного землеробства, Личук Г. І. (2014)
Черенков А. В. - Кліматичні зміни та особливості вирощування пшениці озимої в умовах Північного cтепу, Солодушко М. М. (2014)
Шпак Д. В. - Динаміка тріщиноутворення ендосперму зернівок у сучасних вітчизняних сортів рису, Марущак Г. М., Петкевич З. З., Шпак Т. М., Паламарчук Д. П. (2014)
Іоніцой Ю. С. - Вплив режимів вологозабезпечення на динаміку водного потенціалу листків буряків цукрових (2014)
Ситюк М. П. - Імунопероксидазний тест для вірусологічної та серологічної діагностики репродуктивно-респіраторного синдрому та цирковірусної інфекції свиней (2014)
Вакуленко Ю. О. - Продуктивність курей-несучок за використання різних джерел світла (2014)
Литвиненко М. А. - Генетичні фактори позитивного впливу на якість зерна у ліній пшениці м’якої озимої з житньою транслокацією 1AL/1RS, Топал М. М. (2014)
Сорока А. І. - Розширення генетичного різноманіття у соняшнику під впливом мутагену на незрілі зародки та насіння (2014)
Лінник М. К. - Обґрунтування технології і технологічно-конструкційної схеми універсального подрібнювача–розподілювача пожнивних залишків і соломи, Говоров О. Ф. (2014)
Дутов О. І. - Родючість ґрунтів радіоактивно забруднених територій, Булигін С. Ю. (2014)
Дунаєвська О. В. - Порівняльна характеристика вмісту біологічно активних речовин і мінерального складу ординарних вин Каберне, Кагор та напою з аличі Героант, Гребенникова О. А., Латишева Г. М. (2014)
Корнієнко C. І. - Перспективи розвитку овочевого ринку, Рудь В. П. (2014)
Радько В. І. - Організаційно-економічні засади відтворення стада корів у сільськогосподарських підприємствах (2014)
Олефір О. В. - Вплив позакореневих підживлень шкілки на розвиток листкової поверхні саджанців винограду (2014)
Никифорук О. В. - Вплив комплексу факторів на емісію парникових газів від свиноферми (2014)
Ткаченко К. В. - Регіональні особливості зерновиробництва та перспективи його розвитку (2014)
Д. А. Волкову — 95 (2014)
Рефераты (2014)
Відомості про авторів (2014)
Титул, зміст (2013)
Андреєв Д. - Завдання та механізми правового регулювання діяльності інформаційних агентств (2013)
Ахмач Г. - Про вдосконалення положень окремих норм Цивільного процесуального кодексу України (2013)
Буздуган Я. - Фінанси благодійних організацій та їх місце у фінансовій системі України (2013)
Віхляєв М. - Адміністративна відповідальність громадських об’єднань в Україні: проблеми нормативно-правового регулювання в контексті вступу в дію нового Закону України "Про громадські об’єднання" (2013)
Назимко Є. - Використання математичних методів як засіб оптимізації застосування покарання до неповнолітніх: кримінально-правовий аспект (2013)
Саламатов В. - Методика експрес-оцінки якості адміністративного управління (2013)
Соснін О. - Про комунікативну парадигму суспільно-політичного розвитку України (2013)
Суббот А. - Забезпечення безпеки осіб, укорінених у злочинне середовище (2013)
Швайка М. - Уплив фінансової економічної кризи в країнах Євросоюзу на вдосконалення його недовершеної конструкції (2013)
Титул, зміст (2013)
Малієнко О. - На шляху до ефективного суспільства: дороговкази Богдана Гаврилишина (2013)
Берназюк Я. - Законодавче регулювання нормотворчої діяльності Президента України: науково-практичний аспект (2013)
Біленчук П. - Доктринальні засади підготовки висококваліфікованих юристів нової генерації у ХХІ столітті: засоби, методи, технології (2013)
Бойкова М. - Процесуальні гарантії використання адвокатом спеціальних знань у кримінальному судочинстві (2013)
Вдовичен О. - Генеза розвитку категорії "зловживання правом" (2013)
Захарчук А. - Лютнева революція в Росії: спроба теоретико-правового аналізу феномену (2013)
Карпушева І. - Протидія віктимізації суспільства на основі взаємодії громадянських інститутів та правоохоронної системи, Стрелюк Л. (2013)
Сорока Г. - Міжнародне гуманітарне право у ХХІ столітті (2013)
Цирфа Ю. - Особливості визначення компетенції міжнародних комерційних арбітражів Великої Британії у сфері торгового мореплавства (2013)
Чиж І. - Право, громадянин, суспільство, держава в контексті глобальних інформаційних викликів (2013)
Титул, зміст (2012)
Ахтирська Н. - Формування внутрішнього переконання судді у справах, пов'язаних з торгівлею людьми, Юденко Т. (2012)
Бесчастний В. - Стратегічне реформування державної політики безпеки дорожнього руху: від причин до конкретних заходів (2012)
Виноградова А. - Особливості використання спеціальних знань на початковому етапі розслідування порушень законодавства про захист рослин (2012)
Демський Е. - Про деякі питання процедурного забезпечення заходів запобігання й протидії корупції (2012)
Красняков Є. - Перспективи розвитку позашкільної освіти в контексті вдосконалення механізму її фінансування (2012)
Ляхович В. - Політичний режим "керованої демократії" в Росії: сучасні виклики трансформаціям (2012)
Мацькевич М. - Конституційні культурні права та свободи людини і громадянина на сучасному етапі розвитку демократії в Україні (2012)
Павко А. - Проблеми політичної модернізації України у світлі сучасної наукової парадигми (2012)
Теплюк М. - Питання чинності законів України в аспекті конституційної юрисдикції (2012)
Шпакович О. - Наближаємо європерспективу, дбаємо про національні інтереси, Святун О. (2012)
Щербанюк О. - Історичні аспекти виникнення поняття народного суверенітету (2012)
Титул, зміст (2013)
Бесчастний В. - Взаємодія міліції й населення як стратегічний напрям діяльності органів правопорядку, Гребеньков Г. (2013)
Біленчук П. - Концептуальні засади забезпечення органів кримінального судочинства новітніми засобами пізнання (2013)
Буздуган Я. - Еволюція світового волонтерського руху (2013)
Вільгушинський М. - До питання про сутність та зміст категорії "суб’єкт владних повноважень" (2013)
Куріленко О. - "Фактичний шлюб" як прояв правового нігілізму (2013)
Леоненко І. - Розширення спеціальних підстав звільнення від кримінальної відповідальності – ефективний засіб протидії злочинності в Україні (2013)
Ліцька О. - Правові наслідки для України укладення Договору про зону вільної торгівлі в межах СНД (2013)
Павко Я. - Поняття міжнародного договору, його джерела та суб’єкти: термінологічні аспекти проблеми (2013)
Приполова Л. - Європейський досвід запровадження номенклатури територіальних одиниць для статистики (NUTS) та перспективи для України (2013)
Савойська С. - Українська національна ідея в мовно-комунікативному контексті консолідації поліетнічного соціуму (2013)
Філонов О. - Застосування провокації в боротьбі з проявами тероризму в Російській імперії наприкінці ХІХ – початку ХХ століття (2013)
Патика М. В. - Сучасні проблеми біорізноманітності і зміни клімату, Патика В. П. (2014)
Сичевський М. П. - Формування національної продовольчої системи на засадах незалежності (2014)
Мірошниченко М. М. - Діагностика сіркового живлення рослин у зв’язку із сезонною міграцією сульфатів у ґрунті, Савченко Ю. О. (2014)
Кудрявицька А. М. - Агроекологічне обґрунтування внесення добрив під пшеницю яру сорту Миронівська яра (2014)
Іващенко О. О. - Реакція рослин лободи білої на індуковані дистреси, Іващенко О. О. (2014)
Соболь В. А. - Вирощування саджанців черешні з використанням вставок слаборослих сортів вишні різної довжини, Сухойван О. М. (2014)
Жукорський О. М. - Забійні якості молодняку свиней з різною стресостійкістю, Церенюк О. М. (2014)
Риженко В. П. - Стратегія профілактики анаеробних інфекцій у тваринництві (2014)
Роїк М. В. - Апозиготія як метод створення вихідних матеріалів буряків цукрових, Ковальчук Н. С., Яцева О. А. (2014)
Гречка Г. М. - Зимостійкість і гігієнічна поведінка бджіл під час зимівлі на різних кормах (2014)
Дерев’янко Д. А. - Обґрунтування ефективності схеми зерноочисних машин для обробки зернового вороху після обмолочування (2014)
Єгорова Т. М. - Еколого-геохімічні процеси міграції кобальту в агроландшафтах України (2014)
Жукова Я. Ф. - Вплив пастеризації на накопичення ароматичних сполук у сировині для виробництва сиру, Король Ц. О., Малова В. В., Чуманська Г. С. (2014)
Шабля В. П. - Ергономічна оцінка процесів приготування та роздавання кормів, Адмін О. Є., Задорожна І. Ю., Адміна Н. Г., Ткач Є. Ф. (2014)
Сало І. А. - Вплив митно-тарифного регулювання на формування кон’юнктури вітчизняного ринку плодів (2014)
Чумак Р. М. - Організаційно-економічні засади диверсифікації діяльності агропідприємств (2014)
Рефераты (2014)
Відомості про авторів (2014)
Starodubtcev S. E. - Reduced Polarizability and Local-Field Effect in Self-Assembled Ensemble of Nanoparticles, Korolev N. V., Klinskikh A. F., Meleshenko P. A. (2013)
Sato K. - Hydration-Induced Local Molecular Structures in Nano-Layered Clay Particles, Numata K. (2013)
Tolstoy V. P. - New Way of As2S3 Microtubules Preparation by Roll Up Thin Films Synthesized at the Air-Solution Interface, Gulina L. B. (2013)
Maksimchuk P. O. - Spectroscopically Detected Formation of Oxygen Vacancies in Nano-Crystalline CeO2 – x , Masalov A. A., Malyukin Yu. V. (2013)
Valinejad M. - A Comparative Study of the Oxidation and Wet Chemical Methods for Uncapping the Multi-Walled Carbon Nanotubes, Shokuhfar A., Arab B. (2013)
Vihodceva S. - Cotton Textile Surface Investigation Before and After Deposition of the ZnO Coating by Sol-Gel Method, Kukle S. (2013)
Berezovskaya I. V. - Luminescence Properties of Ce3+-Doped Terbium Aluminum Garnet Phosphor Prepared with Use of Nanostructured Reagents, Zadneprovski B. I., Poletaev N. I., Doroshenko Yu. A., Efryushina N. P., Zubar E. V., Dotsenko V. P. (2013)
Goltsev A. N. - Application of Nanocomposite Coatings with Different Structural Physical and Chemical Characteristics in Tissue Engineering, Rassokha I. V., Dubrava T. G., Ostankova L. V., Ostankov M. V., Gordienko E. A., Safonov V. I., Zykova A. V. (2013)
Berestok T. O. - Structural Properties of ZnO Thin Films Obtained by Chemical Bath Deposition Technique, Kurbatov D. I., Opanasyuk N. M., Pogrebnjak A. D., Manzhos O. P., Danilchenko S. M. (2013)
Ovcharenko A. P. - Design of Broadband Optical Interference Filters Based on Six-Layer Period, Bilozertseva V. I., Gaman D. A., Khlyap H. M., Nhu Tranh D. T. (2013)
Shirdastian H. - Comparing the Ranking of Cobalt Coating Microstructures, Produced by Direct Current Through. Experimental Studies and the Analytic Hierarchy Process, Towhidi N., Allahkaram S. R., Cheraghi M. S. (2013)
Shovkoplyas O. A. - Influence of the Electric Field on the Electronic Properties of the Substituted Biphenyl Molecules, Lopatkin Yu. M., Kondratenko P. O. (2013)
Arab B. - Molecular Dynamics Simulation of Cross-Linked Epoxy Polymers: the Effect of Force Field on the Estimation of Properties , Shokuhfar A. (2013)
Grichanovskaya T. M. - Phase Composition and Magnetoresistive Properties of Film Systems Based on Ferum and Vanadium or Nikel and Vanadium, Bibik V. V., Buryk I. P., Grischuk A. S., Sheshenya L. A. (2013)
Комаров Ф. Ф. - Фокусировка ионных пучков диэлектрическими микро- и нанокапиллярными структурами, Камышан А. С., Гришин П. А. (2013)
Загальні збори Національної академії аграрних наук України (2014)
Іващенко О. О. - Механічні фактори впливу на біологічну продуктивність пасльону чорного (Solanumnigrum l. , Іващенко О. О. (2014)
Камінська В. В. - Продуктивність культур ланки зернопросапної сівозміни залежно від удобрення, Клименко І. І. (2014)
Карабач К. С. - Фосфатазна активність чорнозему типового за застосування мінімізації обробітку ґрунту та біологізації землеробства, Козак В. М. (2014)
Циков В. С. - Продуктивність кукурудзи залежно від обробітку ґрунту і системи захисту від бур’я- нів у Північному Степу, Ткаліч Ю. І., Бокун О. І. (2014)
Барабаш Л. О. - Господарсько-біологічна та економічна оцінка перспективних сортів малини, Остапенко В. М. (2014)
Якубчак О. М. - Жирнокислотний склад м’язової тканини за саркоцистозу свиней, Збарська А. А., Таран Т. В. (2014)
Кучерявий В. П. - Забійні показники молодняку свиней за згодовування пребіотичного препарату, Бойчук В. М. (2014)
Шаповалов С. О. - Аналіз дослідження соматич- них клітин молока кіз і моніторингові визначення їх рівня в стадах Східного регіону України, Русько Н. П., Ладика Л. М., Фотіна Т. І., Кисельов О. Б., Рижкова Т. М. (2014)
Лавриненко Ю. О. - Вплив світло- вого режиму та ріверму на індукцію утворення мікробульб картоплі в культурі меристем in vitro, Балашова Г. С., Котова О. І. (2014)
Зєльдін В. Ф. - Селекційно-технологічна оцінка якості туш у свиней, Козир В. С., Удовицький В. О. (2014)
Сидорчук О. В. - Концептуальні засади розвитку ринку технічного сервісу сільськогосподарського виробництва (2014)
Дерев’янко Д. А. - Вплив надходження хлібної маси в молотильний апарат під час обмолочування на травмування на сіння (2014)
Єрьоміна Т. А. - Реалізація агроресурсного потенціалу чорнозему звичайного в Північно-центральному Степу, Сорока Ю. В. (2014)
Климчук О. В. - Економічна сутність розвитку інноваційних процесів у виробництві біопалива (2014)
Тимчук В. М. - Щодо методології оцінки активних оригінаторів на ринку селекційно-насінницьких інновацій, Святченко С. І., Єгорова Н. Ю., Матвієць В. Г. (2014)
Носко Б. С. - Внесок професора А. Є. Зайкевича в організацію і розвиток агрохімічних досліджень на Cлобожанщині (2014)
Досвід ландшафтного планування в Україні (2014)
Корисна книга (2014)
Про підсумки проведення ІХ з’їзду Українського товариства ґрунтознавців та агроіхіміків (2014)
Пам’яті Ю. М. Сиволапа (2014)
Рефераты (2014)
Відомості про авторів (2014)
Титул, зміст (2012)
Ахтирська Н. - Інформаційне забезпечення пізнавальних процесів у кримінальному судочинстві України (2012)
Буздуган Я. - Правові та економічні перспективи побудови національної моделі фінансового забезпечення соціально-культурної сфери в Україні (2012)
Дерев'янко В. - Організація роботи з кадрами в органах прокуратури (2012)
Колюх В. - Актуальні напрями реформування Конституції України в контексті політичних викликів сучасності (2012)
Меленчук А. - Угода про асоціацію: чого чекати українцям? (2012)
Муравйов В. - Юридична природа порядку денного асоціації між Україною та Європейським Союзом (2012)
Різак М. - Правові аспекти захисту персональних даних, які підлягають обробці в навчальному процесі (2012)
Соснін О. - Про право громадян на інформацію в сучасному суспільстві (2012)
Суббот А. - Негативні явища та прояви, що впливають на безпеку діяльності правоохоронних органів та особисту безпеку їх співробітників (2012)
Эйюбов К. - Основные результаты имплементации "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики (2004—2008 годы)" (2012)
Stetsyk N. V. - Luminescence of single crystals cadmium bromide doped with impurities of argentum, Antonyuk V. G., Rudka M. M. (2014)
Goloborodko A. A. - Multiangular and Spectral Ellipsometry for Semiconductor Nanostructures Classification, Epov M. V., Robur L. Y., Rodionova T. V. (2014)
Pogrebnjak A. D. - Structural properties and elemental composition of Au+ implanted ZnO films, obtained by sol-gel method, Berestok T. O., Opanasyuk A. S., Takeda Y., Oyoshi K., Komarov F. F., Kassi J. (2014)
Chandra Sekhar Kanuru - Surface Morphological Studies of Solar absorber layer Cu2ZnSnS4 (CZTS) Thin Films by non-vacuum deposition methods, Shekar G. L., Krishnamurthy L., Gopal Krishne Urs R. (2014)
Bharat Singh - Double Peak Behavior of Resistivity-Temperature Curves in (Nd / Pr)0.67Sr0.33MnO3 Manganites, Naresh Kumar, Masroor Ahmad Bhat, Rajneesh Mohan, Bhattacharya S., Gaur N. K. (2014)
Samanta P. K. - Interaction of Glucose with ZnO Nanoparticles, Bhunia A. K., Kamilya T. (2014)
Taya S. A. - Field profile of asymmetric slab wavequide structure with LHM layers, Elwasife Kh. Y. (2014)
Khan S. A. - Investigation of CNTFET Performance with Gate Control Coefficient Effect, Hasan M., Mominuzzaman S. M. (2014)
Mathad S. N. - Response of Ag thick film microstripline due to superstrate strontium substituted bismuth manganites, Jadhav R. N., Varsha Phadatare, Vijaya Puri (2014)
Ravi Kumar - Evaluation of Vertical Coherence Length, Twist and Microstrain of GaAs / Si Epilayers Using Modified Williamson-Hall Analysis, Tapas Ganguli, Vijay Chouhan, Dixit V. K., Puspen Mondal, Srivastava A. K., Mukherjee C., Sharma T. K. (2014)
Денисов С. И. - Вклад магнитного поля вихревых токов в параметр затухания Гильберта, Лютый Т. В., Бабич А. В., Педченко Б. А. (2014)
Барсук И. В. - Численное моделирование процессов формирования электронных пучков в аксиально-симметричных системах, Воробьев Г. С., Пономарева А. А. (2014)
Шкалето В. И. - Определение комплексного показателя преломления эталона для измерения коэффициента отражения, Копач Г. И., Зайцев Р. В. (2014)
Литвиненко Я. М. - Структурні, магнітні та магніторезистивні властивості трикомпонентного плівкового сплаву на основі NixFe1-x та Co, Пазуха І. М., Бібик В. В. (2014)
Іванський Б. В. - До розподілу Вагнера-Венгреновича, Панько І. І., Стасик М. О., Ярема С. В., Фесів І. В. (2014)
Хрипунов Г. С. - Разработка экономичных токопроводящих контактов для газочувствительных пленочных слоев диоксида олова, Пирогов А. В., Новиков В. А., Зайцев Р. В. (2014)
Корнющенко Г. С. - Отримання шарів AlN при магнетронному розпиленні алюмінію в газовій суміші Ar + N2 (2014)
Бондаренко М. О. - Механізм виникнення та нейтралізація залишкової трибоелектрики при скануванні кремнієвим зондом атомно-силового мікроскопу діелектричних поверхонь, Білокінь С. О., Антонюк В. С., Бондаренко Ю. Ю. (2014)
Опанасюк А. С. - Аналіз елементного складу плівок Cu2ZnSnSe4 методами PIXE та м-PIXE, Коваль П. В., Магілін Д. В., Пономарев А. Г., Чеонг Х. (2014)
Фреїк Д. М. - Міжзеренні межі і електричні властивості тонких плівок твердих розчинів PbTe-Bi2Te3, Дзундза Б. С., Межиловська Л. Й., Гатала І. Б., Мудрий С. І. (2014)
Куліш В. В. - Спінові хвилі у довільній феромагнітній наносистемі з трансляційною симетрією: нанотрубка еліптичного кругового перерізу (2014)
Воробйов С. І. - Фазовий склад та магнітні властивості плівкових систем на основі Fe(Co) та Gd(Dy), Чешко І. В., Чорноус А. М., Ширзадфар Х., Шутилєва О. В. (2014)
Кусьнеж В. В. - Масив наночастинок золота на напівпровідникових плівках CDS: одержання морфологія та оптичні властивості, Петрусь Р. Ю., Ільчук Г. А., Тузяк О. І., Зачек І. Р., Родич В. М. (2014)
Шовкопляс О. А. - Вплив термічної та радіаційної дій на фазовий склад, структуру та напружено-деформований стан покриттів системи Ti-W-B, осаджених з іонно-атомних потоків, Соболь О. В. (2014)
Власенко О. В. - Фазові перетворення і магніторезистивні властивості розбавлених твердих розчинів на основі атомів Fe і Ge, Однодворець Л. В., Шумакова Н. І. (2014)
Белоус О. И. - Четырехзеркальный открытый резонатор с канавкой на плоском зеркале, Дудка В. Г., Корнеенков В. К., Сухоручко О. Н., Фисун А. И. (2014)
Джежеря Ю. И. - Поля непрямых обменных взаимодействий в магнитных наногранулированных пленках, Кравец А. Ф., Козак И. М., Вовк А. Я., Погорелый А. Н. (2014)
Bagdasaryan A. A. - The Analysis of Elemental Composition and Depth Profiles of Nitride Nanostructured Coatings Based on the TiHfVNbZr High-entropy Alloy, Smirnova E., Konarski P., Miśnik M., Zawada A. (2014)
Галій П. В. - Дослідження топографії та атомної структури поверхонь сколювання (100) шаруватих кристалів In4Se3, Ненчук Т. М., Яровець І. Р. (2014)
Титул, зміст (2011)
Кондратюк С. - Лісабонський договір і формування спільного європейського простору (2011)
Новакова Н. - Геополітичний вимір відносин України та ЄС (2011)
Ткаченко І. - Європйська перспектива: тернистий шлях України до Європи (2011)
Філоненко Р. - Демократизація Українського суспільства — засаднича складова входження України до простору Європи (2011)
Чекаленко Л. - Геополітичні виміри об’єднаної Європи на рубежі XX—XXI століть (2011)
Бесчастний В. - Актуальні питання реформування МВС України (2011)
Ковбасюк Ю. - Сучасна кадрова політика в державному управлінні (2011)
Красняков Є. - Чинники впливу на процеси формування та здійснення державної політики в галузі освіти України (2011)
Лисенко О. - Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року як джерело права у правовій системі України (2011)
Олійник О. - Місце і роль юридичної риторики в реалізації демократичного принципу змагальності сторін у судовому процесі (2011)
Титул, зміст (2011)
Акайомова А. - Теоретична ідентифікація терміна "інформаційна політика" (на прикладі Російської Федерації) (2011)
Білозір О. - Зміст правового статусу діаспори за національним законодавством (2011)
Буздуган Я. - Правова характеристика благодійності, благодійництва та благодійної діяльності (2011)
Веклич В. - Форми й методи реалізації функції держави щодо забезпечення, захисту прав та свобод людини і громадянина (2011)
Виноградова А. - Криміналістична профілактика злочинів щодо порушення законодавства про захист рослин (2011)
Волкова О. - Соціальна правова держава як важливий етап у розширенні свободи особи (2011)
Воробйова О. - Проблема визначення оптимальної форми державного правління в Україні після скасування конституційної реформи (2011)
Гусиев Ф. - Азербайджанская пресса в Украине* (2011)
Навроцький В. - Вплив реалізації програми "Партнерство заради миру" на процес розширення НАТО (2011)
Тімуш І. - Людиномірність права та спроби його інтегрування на антропологічних засадах (2011)
Шиб Т. - Співвідношення міжнародного та національного права України (2011)
Титул, зміст (2012)
Литвин В. - Суспільство треба об’єднувати навколо фундаментальних цінностей — свободи, незалежності, соборності (2012)
Бойкова М. - Корінні причини фінансово-економічних криз капіталізму і правові шляхи їх усунення (Частина І) (2012)
Буздуган Я. - Правова політика та її вплив на розвиток благодійної діяльності в Україні (2012)
Дерев'янко В. - Проблеми управління прокурорсько-слідчими кадрами (2012)
Ірінєєва В. - Євроюст у системі кримінально-правового співробітництва Європейського Союзу (2012)
Костенко В. - Історико-правове дослідження розвитку корупційних дій у владі та суспільстві (2012)
Луговий В. - Осмислити складові соціального успіху* (2012)
Мицик В. - Теорія, факти, логіка наддержавних структур у глобалізованому світі* (2012)
Павко Я. - Роль і значення праць Альберіко Джентілі в історії міжнародно-правової науки (2012)
Суббот А. - Сучасні підходи до формування безпеки правоохоронних органів та особистої безпеки їхніх співробітників (2012)
Тараненко М. - Генеза законодавства про кримінальну відповідальність за масові заворушення в Україні (2012)
Титул, зміст (2011)
Акайомова А. - Політична реклама як процес комунікації (2011)
Бойкова М. - Діалектична основа методології ефективного правового державотворення, господарювання і прогнозування розвитку країни (2011)
Виноградова А. - Сучасні проблеми криміналістичної методики розслідування злочинів щодо порушення законодавства про захист рослин (2011)
Мисловський П. - Теорія як дієвий інструмент стримування (2011)
Павко Я. - Гуго Гроцій — один із засновників науки міжнародного права (2011)
Подобінська-штик Т. - Протистояння безпековим загрозам у США та Великій Британії: порівняльний аналіз (2011)
Тварковська Л. - Деякі аспекти законодавчого регулювання зміни статусу та меж адміністративно-територіальних одиниць в Україні та європейських державах (2011)
Ул'яновська О. - Класифікація конструктивних фікцій як окремого виду правової фікції (2011)
Фролов О. - Гарантії місцевого самоврядування в Україні: проблемні питання (2011)
Швайка М. - Світова фінансова криза та шляхи її подолання, Пельо А. (2011)
Титул, зміст (2012)
Оніщенко Н. - Принцип законності: природа та сутність в умовах демократичних змін (2012)
Бондарь Н. - Конституционное правосудие сквозь призму теории конституционного права в соотношении с концепцией конституционной модернизации*, Джагарян А. (2012)
Буздуган Я. - Правові засади участі громадських організацій у здійсненні громадського контролю (2012)
Константінов С. - Практичні питання формування кадрів судової гілки влади*, Джужа О., Користін О. (2012)
Москаль Г. - Формування системи міграційної політики в контексті національних інтересів (2012)
Стельмах В. - Неполітичні агенти політичної соціалізації (2012)
Шедяков В. - Розвиток державно-приватного партнерства як необхідна складова проведення успішної модернізації країни (2012)
Бойкова М. - Корінні причини фінансово-економічних криз капіталізму і правові шляхи їх усунення (Частина ІІ)* (2012)
Чаркіна А. - Деякі питання стану хабарництва в судовій гілці влади та можливі шляхи його подолання (2012)
Титул, зміст (2011)
Бесчастний В. - Сучасні вимоги до підвищення ефективності підготовки наукових кадрів в ад’юнктурі (2011)
Бойкова М. - Нова правова концепція безкорупційного якісного набору студентів, що гарантує високу мотивацію в шкільному й університетському навчанні (2011)
Буздуган Я. - Правові форми та принципи благодійної діяльності як джерела фінансового забезпечення соціально-культурної сфери в Україні (2011)
Гаєвський Б. - Конституційне забезпечення соціального управління, Гаєвська О. (2011)
Запорощенко Н. - Організація місця для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин як спосіб вчинення злочину, передбаченого ст. 317 Кримінального кодексу України (2011)
Очеретяный А. - К вопросу о политике как профессии (2011)
Ошитко О. - Сучасні тенденції міжкультурного співробітництва у Європі (2011)
Словська І. - Правові проблеми участі Президента України у законотворчому процесі (2011)
Соснін О. - Інформаційні ризики в державному управлінні, Яременко С. (2011)
Тварковська Л. - До питання про концептуальні підходи у реформуванні системи адміністративно-територіального устрою в Україні (2011)
Шаповал А. - Міжнародний досвід висвітлення кримінального та цивільного судочинства, Ганга В. (2011)
Титул, зміст (2011)
Бесчастний В. - Окремі питання вдосконалення адміністративного законодавства України у напрямі гармонізації зі стандартами та вихідними засадами права Європейського Союзу (2011)
Буздуган Я. - Організаційно-правові форми та принципи сучасної благодійної діяльності в Україні (2011)
Драч Ю. - Культурна політика як один із зовнішньополітичних інструментів французької дипломатії (2011)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського