Липяцька М. - Реалізація зовнішньополітичного курсу Ізраїлю: нові виклики та загрози (2011)
Лукомська О. - Співвідношення іпотечних цінних паперів та рухомих речей (2011)
Магєррамова Ю. - Вплив релігійного чинника на формування зовнішньої політики Саудівської Аравії (2011)
Муравйов В. - Правові засади функціонування простору свободи, безпеки та юстиції Європейського Союзу (2011)
Ошитко О. - Нормативно-правове регулювання інформаційних відносин у Європі (2011)
Петренко І. - Сутність державної політики та державних цільових програм (2011)
Ул’яновська О. - Розмежування понять правової презумпції та правової фікції. Погляди провідних учених (2011)
Шаповал А. - "Чайлд-фрі" – новітня загроза зниження народжуваності (2011)
Титул, зміст (2012)
Таций Я. - Сильна наукова школа, постійний розвиток, помножений на зважений консерватизм, відповідальність і моральність, наполеглива й напружена праця колективу — ось на чому тримаються успіх, авторитет і визнання нашого вишу (2012)
Барабаш Ю. - Окремі питання розгляду судами виборчих спорів (2012)
Бесчастний В. - Моральна складова професіоналізму правоохоронців, Гребеньков Г. (2012)
Буздуган Я. - Відкриті питання податкової реформи (2012)
Гультай М. - Конституційна скарга як інститут демократії (2012)
Карпунцов В. - Міжнародний досвід реалізації прокуратурою функцій захисту прав і свобод громадян та шляхи його використання в Україні (2012)
Красняков Є. - Міжнародні нормативно-правові акти про освіту та їхній вплив на формування державної політики в галузі освіти України (2012)
Малютін І. - Природний феномен державної влади (2012)
Тимошенко В. - Оригінальна праця з правозастосування і захисту прав людини (2012)
Титул, зміст (2011)
Зінченко Н. - Становлення інституту захисту прав біженців у системі міжнародного права: сучасний етап (2011)
Марусич Т. - Близькосхідний вектор зовнішньої політики Німеччини після завершення Жасминової революції (2011)
Нагорний С. - Сучасні процеси демократизації в країнах Арабського Сходу* (2011)
Новікова В. - Досвід протидії економічній злочинності у промисловому комплексі Донбасу в період непу (2011)
Петренко І. - Експертно-аналітичне забезпечення державної політики в Україні: стан і перспективи розвитку (2011)
Питайчук Л. - PR-індустрія в Європі в посткризовий період (2011)
Сас О. - Верховна Рада Української РСР – безпосередня попередниця сучасного українського парламенту (2011)
Селіванов А. - Істотний науковий внесок відомого російського конституціоналіста (2011)
Терегейло Ю. - Нагальні проблеми системи нотаріату в Україні (2011)
Шиб Т. - Правові засади автономності арбітражного застереження (2011)
Ясенко О. - Європейський ринок бізнес-аналітики: посткризовий період (2011)
Титул, зміст (2012)
Литвин В. - Голова Верховної Ради України Володимир Литвин 30 липня направив Президенту України Віктору Януковичу листа (2012)
Батура С. - Порівняльно-правовий аналіз пропорційних виборчих систем країн—членів Європейського Союзу (2012)
Бєлов Д. - Конституційна реформа як наслідок формування нової парадигми конституціоналізму (2012)
Євграфова Є. - Питання вдосконалення судового законодавства (2012)
Комарницький В. - Деякі питання застосування спеціальних дозволів на користування надрами (правовий аспект) (2012)
Москаль Г. - Система нормативних актів у сфері регулювання міграційних процесів (2012)
Пасека М. - Неповнолітній як об'єкт криміналістичної профілактики (2012)
Швець М. - Віхи становлення правової інформатики (2012)
Титул, зміст (2011)
Вітик І. - Діяльність Служби безпеки України та соціальні права: науково-теоретичний аспект, Костюк В. (2011)
Головченко В. - Доктрина народного суверенітету: правові й політичні погляди, Головченко О. (2011)
Костенко О. - Наукове відкриття в суспільно-гуманітарних науках і правознавстві: теоретичні та прикладні проблеми, Нерсесян А. (2011)
Павко А. - Політична культура українського суспільства в умовах трансформаційних змін: теоретичні виміри і суспільні реалії (2011)
Поліщук Л. - Форми права власності за законодавством України (2011)
Сульженко Ю. - Конституційний механізм реалізації економічних прав та свобод людини і громадянина в Україні (2011)
Фролов О. - Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Польщі (2011)
Фурашев В. - Правові проблеми здійснення народом права на владу (2011)
Шпакович О. - Вступ України до Європейського Союзу: переваги та перспективи (2011)
Яцков В. - Деньги и власть: влияние на развитие общества и эффективность его управления (2011)
Титул, зміст (2012)
Батура С. - Становлення виборчої системи до Європейського парламенту: порівняльно-правовий аналіз міжнародно-правових актів (2012)
Головченко О. - Справедливість як фундаментальний принцип права у практичній площині (2012)
Гультай М. - Конституційна скарга як спосіб вирішення конституційно-правового cпору (2012)
Кушерець Д. - Законодавче регулювання процесів ворожого поглинання у США та Великій Британії (2012)
Мендусь Є. - Рекомендації Європейської комісії "За демократію через право" як джерело реформування законодавства України (2012)
Москаль Г. - Напрями вдосконалення міжнародного співробітництва України у сфері регулювання міграційних процесів (2012)
Смирнова К. - Зона вільної торгівлі між Україною та країнами Європейської асоціації вільної торгівлі: правовий аналіз (2012)
Соснін О. - Інформаційно-комунікативна компетентність громадянина в процесах формування громадянського суспільства (2012)
Шевченко Т. - Європейські стандарти висвітлення виборчих кампаній та доступу кандидатів до 3MI (2012)
Яковлєва О. - Моделі організації мовного простору в Європі: контрактивний аспект (2012)
Сіворонов А. - Дмитро Петрович Рєзвой – геолог і вчений (до 100-річчя від дня народження), Генералова Л. (2012)
Павлунь М. - Історія термобарогеохімічних досліджень на геологічному факультеті: етапи становлення і теоретико-прикладні наслідки (2012)
Матковський О. - Металогенія Донбасу і Карпат у працях Є. Лазаренка (2012)
Сіворонов А. - Геотектонічна природа зеленокам’яних поясів нижнього докембрію (2012)
Фурман В. - Моделювання термомеханічних процесів у середовищах активної взаємодії кори та мантії Землі (2012)
Яценко Г. - Мінерагенія західного схилу Українського Щита у флюїдизатно-експлозивному аспекті (Наддністер’я)) 71-82, Бучковська О. (2012)
Узіюк В. - Склад, якість, генезис вугілля, стратифікація, кореляція та умови формування розрізів пласта h7 на території донецько-макіївського району Донбасу, Шварцман О. (2012)
Генералова Л. - Геодинамічні реконструкції нижньо-середньопалеозойського сересуйського вулканогенно-осадового структурно-формаційного комплексу північно-східної Фергани (Тянь-Шань) (2012)
Лисак А. - Особливості хімізму та формаційна належність Октябрського інтрузивного комплексу докембрію Приазов’я (Український Щит), Пащенко В., Бородиня Б., Савіна О. (2012)
Білоніжка П. - Сутуро-стилолітові шви у верхньокрейдових вапняках Гірського Криму та їхнє походження, Крижевич С. (2012)
Волошин П. - Аналіз впливу Львівського сміттєзвалища на природне середовище (2012)
Харкевич В. - Заходи щодо охорони підземних вод від виснаження і забруднення, Крижевич С. (2012)
Тузяк Я. - Про районування нафтогазоносних нижньокрейдових відкладів території рівнинного Криму: структурно-фаціальні зони, типи розрізів, ознаки та критерії виділення (2012)
Малицький Д. - Математичне моделювання в задачах сейсмології, Фурман В. (2012)
Бубняк І. - Комплексне використання кінематичного та структурно-парагенетичного методів для дослідження еволюції полів палеонапружень гірських порід Українських Карпат, Віхоть Ю., Накапелюх М. (2012)
Мамчур С. - Особливості геологічної будови та деякі прогнозні критерії Маневицького бурштиноносного району (Волинь) (2012)
Костюк О. - Термоелектричні властивості халькопіриту з відкладів яремчанського горизонту (Скибова зона Українських Карпат) (2012)
Андрейчук М. - Роль донеогенових ерозійних процесів у формуванні структурних елементів зовнішньої зони Передкарпатського прогину (2012)
Камінецька Б. - Геоекологічна характеристика нагірних озер у зоні впливу Подорожнянського сірчаного кар’єру, Гайдін А., Дяків В. (2012)
МатковськийО. МатковськийО. - До 300-річчя від народження Михайла Васильовича Ломоносова, Білоніжка П. (2012)
Лещух Й. - Ю.З. Крупський (до 70-річчя від дня народження) 238-240, Полиняк Б., Чепіль П. (2012)
Бакаєва С. - Данило Михайлович Дригант: 50 років творчості і відкриттів (до 70-річчя від дня народження) (2012)
Павлунь М. - Геннадій Олександрович Луньов (світлій пам’яті вчителя й товариша), Ляхов Ю., Шваєвський О., Сіворонов А., ГайовськийО. ГайовськийО., Ціхонь С., Яценко Г. (2012)
Бубняк І. - Про підсумки проведення 3-ї Студентської міжнародної геологічної конференції, Ціхонь С., Павлюк О., Кріль С. (2012)
Білоніжка П. - IV Міжнародна конференція "Полевые геологические практики в системе высшего профессионального образования", Генералова Л. (2012)
Дацюк Ю. - Друга Міжнародна наукова конференція "Геофізичні дослідження та моделювання фізичних полів Землі” (2012)
Пащенко В. - Зустрічі з випускниками 1972 року (2012)
Білоніжка П. - Зустріч через тридцять років (2012)
Вовченко Р. - Російсько-український словник геологічної термінології (2012)
Сіворонов А. - Урочиста академія, присвячена пам’яті визначного вченого-геолога Дмитра Рєзвого, Генералова Л. (2012)
Данилів А. - Всеукраїнська наукова конференція "Комплекс стратиграфічних методів під час розшуків корисних копалин в осадовому чохлі фанерозою України" (2012)
Білоніжка П. - Випускники геологічного факультету Львівського Національного Університету Імені Івана Франка, 2012, Полубічко О. (2012)
Титул, зміст (2012)
Дубровін С. - Щоб владою народу не маніпулювали (2012)
Селіванов А. - Природне право з необмеженим потенціалом (2012)
Бориславська О. - Комісія пропонує подолати "дефіцит" народовладдя конституційними змінами (2012)
Батура С. - Політико-правові особливості становлення виборчої системи в Україні (2012)
Буздуган Я. - Сучасна вітчизняна практика оподаткування благодійної допомоги та благодійної діяльності (2012)
Вільгушинський М. - Адміністративно-правові основи взаємодії судів з органами місцевого самоврядування в контексті дотримання європейських стандартів (2012)
Головченко О. - Політико-правова й філософська сутність справедливості (2012)
Євтошук Ю. - Принцип пропорційності та його вимоги у сфері законотворчості (2012)
Костенко О. - Соціальний натуралізм —актуальна ідеологія для нової України (запрошення до ідеологічної дискусії) (2012)
Метельова Т. - Громадянське суспільство в умовах трансформації системи цінностей: між демократизацією та дегуманізацією (на прикладі зоозахисних реалій України та Євросоюзу) (2012)
Шедяков В. - Стратегічна конкуренція макрорегіонів і стимулювання бажаних трансформацій (2012)
Титул, зміст (2011)
Литвин В. - Складаю глибоку шану і повагу усім поколінням апостолів правди і науки, прометеїв, які 350 років творили більше, ніж університет. Творили Україну, творили європейську цивілізацію (2011)
Акайомова А. - Семіологічні підходи в дослідженні масової комунікації (2011)
Ахтирська Н. - Елементи судового пізнання у справах, пов'язаних з екстремізмом (2011)
Батура С. - Політико-правові чинники формування та функціонування виборчих систем (2011)
Гош О. - Особливості еволюції українського суспільства у XX столітті (2011)
Гужва О. - Глобалістика і футурологія: концептуалізація понять, Овчаренко В. (2011)
Ковальчук Т. - Формування європейського громадянства як особливого феномену об'єднаної Європи (2011)
Красняков Є. - Державна освітня політика: сутність поняття, системність, історико-політичні аспекти (2011)
Мацькевич М. - Культурні права та свободи людини і громадянина: питання регламентації змісту та реалізації (2011)
Павко А. - Правничо-політична думка Київської Русі , Павко Я. (2011)
Шуба О. - Феномен політичної влади в сучасній Україні* (2011)
Титул, зміст (2011)
Акайомова А. - Комунікативні властивості іміджу та його класифікація (2011)
Анпілогов О. - Про систематизацію форм правозахисної діяльності прокурора в бюджетній сфері (2011)
Ахтирська Н. - Абсолютна заборона катувань як умова справедливого судочинства (2011)
Буздуган Я. - Правові та економічні чинники ефективності благодійної діяльності (2011)
Гаєвська О. - До проблеми реформування системи управління в Україні: забезпечити керівництво державою науковим знанням (2011)
Костюк В. - Поняття та ознаки трудової правосуб’єктності трудового колективу: теоретико-правовий аспект (2011)
Мацькевич М. - Гуманізм конституційних культурних прав і свобод людини й громадянина (2011)
Соснін О. - Інформаційні державно-управлінські ресурси України: визначення і розуміння, Твердохліб О. (2011)
Якимчук Б. - Особливості тактики затримання іноземців (2011)
Титул, зміст (2012)
Малієнко О. - Наукові засади державного управління (2012)
Цирфа Ю. - Європейські стандарти належного управління в Україні. З досвіду Німеччини (2012)
Батура С. - Політико-правовий аналіз виборчої системи до Верховної Ради України: сучасний стан та перспективи розвитку (2012)
Красняков Є. - Державна політика в галузі освіти й науки та національної безпеки України (2012)
Пономарьова Т. - Суспільна небезпека аудіостимуляторів: кримінально-правовий аналіз (2012)
Солошенко В. - Гендерна політика об’єднаної Німеччини: сучасний стан проблеми (2012)
Суббот А. - Фінансове та матеріально-технічне забезпечення правоохоронних органів як складові їх безпечної діяльності (2012)
Третьякова В. - Міжнародно-правові аспекти біоетики (2012)
Чугуєвська М. - Проблемні аспекти правового регулювання працевлаштування громадян України за кордоном (2012)
Покажчик матеріалів, що вийшли друком у 2012 році (2012)
Титул, зміст (2011)
Ахтирська Н. - Безоплатна правова допомога та приватна детективна діяльність у змагальному кримінальному процесі України (2011)
Головченко В. - Питання легітимності ризиків за договором купівлі-продажу майнових прав на житло, Головченко О. (2011)
Загрійчук І. - Нація та її політична культура* (2011)
Левчук П. - Коаліція зростання як чинник модифікації політичного простору міської спільноти (2011)
Мацькевич М. - Тип правового регулювання як фактор реалізації конституційних культурних прав і свобод людини та громадянина (2011)
Прокопов Д. - Нове актуальне дослідження системних основ наукового аналізу політики* (2011)
Різак М. - Проблеми забезпечення захисту прав і свобод людини при впровадженні Єдиного реєстру фізичних осіб України та документів посвідчення особи з електронним носієм інформації (2011)
Суббот А. - Загальний аналіз соціального захисту працівників правоохоронних органів, Козак Л. (2011)
Швайка М. - Неолібералізм, що з тріском провалився (2011)
Покажчик матеріалів, що вийшли друком у 2011 році (2011)
Павлунь М. - Деякі надзвичайні прогностичні риси наукових досліджень академіка В. І. Вернадського (до 150-річчя з дня народження) (2013)
Білоніжка П. - Володимир Вернадський – засновник української Академії Наук (2013)
Фурман В. - Моделювання геодинамічних та енергетичних перетворень в активних зонах взаємодії кори та мантії Землі (2013)
Малицький Д. - Динаміка післясейсмічних тектонічних деформацій) 33-39, Кравець С. (2013)
Заяць Х. - Протофундамент – межа у земній корі Західного регіону України та перспективи її вивчення (2013)
Харкевич В. - Проблема охорони водних ресурсів Львівщини, Місюра Я. (2013)
Кицмур І. - Оцінка впливу солевідвалів та хвостостосховищ Калуш-Голинського родовища калійних солей на геохімічні характеристики річкових вод, Дяків В. (2013)
Гулій В. - Використання об’єктів-еталонів родовищ алмазу в ході прогнозно-розшукових робіт у проблематиці сучасної алмазоносності, Побережська І. (2013)
Лепігов Г. - Про застосування геосолітонної концепції генезису вуглеводнів у геологічних умовах україни, Гулій В., Побережська І., Локтєв А. (2013)
Генералова Л. - Деякі особливості хімізму вулканітів тростянецького комплексу мезозою (Українські Карпати), Пащенко В., Степанов В. (2013)
Смішко Р. - Про формування гранулярних колекторів нафтогазових покладів (2013)
Кріль С. - Особливості полів палеонапружень і тектонічної тріщинуватості у долині ріки Чорна Тиса (Поркулецький, Дуклянський Покриви), Бубняк І., Віхоть Ю., Ціхонь С. (2013)
Радованов С. - Щодо методики кореляції розрізнених розрізів залізистої кременисто-сланцевої товщі Кривбасу (2013)
Войтович С. - Геохімічні особливості шахтних вод Червоноградського гірничо-промислового району (2013)
Білоніжка П. - Новий російсько-український геологічний словник, Павлунь М. (2013)
Павлунь М. - З історії геологічних досліджень у Львівському Університеті (до 50-річчя видання Вісника, Білоніжка П. (2013)
Лозиняк П. - Історія розвитку поглядів на геологічну будову Карпат (2013)
Крупський Ю. - Професорові Роману Йосиповичу Лещуху – 70, Наумко І., Павлунь М., Федишин В. (2013)
Сіворонов А. - до 60-річчя Лариси Володимирівни ГенераловоЇ) 180-185, Павлунь М., Білоніжка П. (2013)
Гоцанюк Г. - Четверта щорічна Всеукраїнська наукова конференція "Актуальні питання геологічних досліджень в Україні (2013)
Білоніжка П. - Випускники геологічного факультету Львівського Національного Університету Імені Івана Франка, 2013 рік, Полубічко О. (2013)
Шидловская Н. А. - Нелинейно-параметрическая модель электрического сопротивления гранулированных токопроводящих сред для широкого диапазона изменений приложенного напряжения, Захарченко С. Н., Черкасский А. П. (2014)
Беспрозванных А. В. - Распределение плотности поверхностных зарядов на границе раздела контактирующих изолированных проводников кабелей, Бойко А. Н. (2014)
Загирняк М. В. - Разработка метода определения геометрических параметров элемента матрицы высокоградиентного сепаратора наночастиц, Волканин Е. Е. (2014)
Резинкина М. М. - Математическое моделирование распределения магнитного поля в окрестности магнитных стержней, Резинкин О. Л., Сосина Е. В. (2014)
Сокол Е. И. - Применение прогнозных методов для управления полупроводниковыми преобразователями в системе электроснабжения, Гончаров Ю. П., Замаруев В. В., Ивахно В. В., Кривошеев С. Ю., Лобко А. В., Безъязычный А. В., Войтович Ю. С., Стысло Б. А., Дзюндзя И. В. (2014)
Пересада С. М. - Инвариантность наблюдателей вектора потокосцепления ротора при прямом векторном управлении асинхронными двигателями, Трандафилов В. Н. (2014)
Кулагін Д. О. - Математична модель тягового асинхронного двигуна з урахуванням насичення (2014)
Голенков Г. М. - Електромеханічні тягові характеристики коаксіально-лінійного двигуна з постійними магнітами та магнітним підвісом, Пархоменко Д. І. (2014)
Ekel P. Yа. - Multicriteria power engineering problems and fuzzy set based methods of their solution, Kokshenev I. V., Parreiras R. O., Alves G. B., Pereira J. G., Souza P. M. (2014)
Стогній Б. С. - Дослідження алгоритмів адаптивної протиаварійної автоматики південного регіону ОЕС України, Авраменко В. М., Сопель М. Ф., Прихно В. Л. (2014)
Блага О. В. - Удосконалення джерела живлення для збільшення енергоефективності імпульсного бар'єрного розряду, Божко І. В., Зозульов В. І., Кобильчак В. В. (2014)
Васілевський О. М. - Методика визначення міжповірочного інтервалу засобів вимірювання на основі концепції невизначеності (2014)
Покажчик статей за 2014 рік (2014)
Інформація для передплатників (2014)
Скрипниченко М. І. - Індикатори ідентифікації небезпечних дисбалансів в економіках емерджентного типу, Яценко Г. Ю. (2014)
Осташко Т. О. - Оцінка ризиків і втрат у торгівлі України від запровадження ЄЕП / Митним союзом нетарифних бар'єрів, Лір В. Е., Кобута І. В., Олефір В. К., Биконя О. С. (2014)
Чукаєва І. К. - Можливості та ризики реалізації варіантів диверсифікації імпорту природного газу в Україну, Лір В. Е., Рамазанов В. А. (2014)
Мухін В. В. - Газотранспортна система України як фактор енергетичної безпеки країн Європи (2014)
Шубравська О. В. - Розвиток аграрного господарювання України на засадах економічної сталості (2014)
Бородіна О. М. - Інтеграція дрібних сільськогосподарських виробників до агропродовольчих ланцюгів доданої вартості: методологічні підходи та емпіричні дослідження (2014)
Хаустов В. К. - Інноваційний потенціал структурних зрушень в Україні (2014)
Грига В. Ю. - Результативність інноваційної діяльності малих підприємств при взаємодії з великим бізнесом, Богдан С. В., Ісакова Н. Б. (2014)
Ткачова О. А. - Нанотехнології як об'єкт статистичного моніторингу: світова та вітчизняна практики (2014)
Капитанов В. А. - Влияние пропорционального распределения общего излишка на имущественное расслоение, Иванова А. А. (2014)
П'ятницький Д. В. - Бінарні моделі поведінки населення в період фінансової нестабільності (2014)
Терещенко С. В. - Формування полівалютної світової фінансової системи (2014)
Медведєв В. В. - Новітні технології і знаряддя обробітку для збереження фізичних властивостей ґрунтів (2013)
Христенко А. О. - Ґрунтово-кліматичні умови України та ефективність калійних добрив, Істоміна Ю. О. (2013)
Смага І. С. - Вологозабезпеченість бурувато-підзолистих поверхнево оглеєних ґрунтів Передкарпаття за різних способів землевикористання (2013)
Рудик Р. І. - Сучасна сортова політика вітчизняного ринку хмелю (2013)
Одинцова В. А. - Прогнозування виходу зі спокою й початку цвітіння кісточкових культур за фенокліматографічними моделями (2013)
Савченко Ю. І. - Концентрація важких металів у яловичині за використання силосів — кукурудзяного та зі злаково-бобових культур, Савчук І. М., Савченко М. Г., Карпюк Н. А., Степаненко В. М., Чорна Л. І., Гончарова К. В. (2013)
Оробченко О. Л.. - Фармакодинаміка a-токоферолу ацетату і натрію селеніту у добових курчат (2013)
Черчель В. Ю. - Оцінка різних типів гібридів кукурудзи за генетичними дистанціями та ступенем гетерозису, Дзюбецький Б. В., Борисова В. В., Сатарова Т. М. (2013)
Смаглій В. І. - Оптимізація руху матеріальної частинки в полі відцентрових сил (2013)
Булигін С. Ю. - Агроландшафт і системний підхід до його оптимізації: теоретичний аспект, Белоліпський В. О., Булигіна М. Є. (2013)
Габриєль А. Й. - Агроекологічні основи відтворення родючості ясно-сірих лісових поверхнево оглеєних ґрунтів, Оліфір Ю. М., Качмар О. Й. (2013)
Тараріко Ю. О. - Міжгалузева оптимізація сільськогосподарського підприємства на осушуваних землях Полісся, Величко В. А. (2013)
Кирпа М. Я. - Зберігання та передпосівна підготовка насіння кукурудзи (2013)
Пабат В. О. - Інноваційна діяльність в агропромисловому виробництві України, Кулаєць М. М., Бабієнко М. Ф., Скрипниченко В. А. (2013)
Варченко О. М. - Методологічні підходи до оцінки збуту продукції сільськогосподарськими товаровиробниками, Свиноус І. В., Микитюк Д. М. (2013)
Зубковська В. В. - Вплив зволоження на поведінку фосфору у ясно-сірому поверхнево оглеєному лісовому ґрунті (2013)
Лукашук В. П. - Вплив бактеризації насіння люцерни на посилення її азотфіксувальної здатності (2013)
Борис А. М. - Дослідження динамічної взаємодії копірно-роторного відокремлювача гички з головкою коренеплоду (2013)
Назарок П. Г. - Особливості визначення вмісту гумусу у схилових ґрунтах дистанційними методами (2013)
В. М. Кандибі — 75 (2013)
М. Д. Волощуку — 80 (2013)
Рефераты (2013)
Жаркова В. - О движении в музыке, или "о достижении того, чего прежде не достигали" (2014)
Вышинский В. - Движение как предмет науки о музыке (2014)
Ракочі В. - Початкове solo як іноваційний прийом сучасного оркестрового мислення (2014)
Скворцова Н. - Жанр голосіння у дзеркалі композиторських пошуків сучасності (2014)
Гнатів Н. - Тематичний ритм як фактор організації музичного руху в інструментальних творах Пауля Гіндеміта (2014)
Бизюк А. - О некоторых особенностях музыкально-поетической организации темпо-ритма (на материале романсов "Предчувствие№ на слова А. С. Пушкина) (2014)
Пупина О. - Организиция движения исполнительской мысли в пьесе"Angelus" из "Третьего года странствий" Ф. Листа Лазарем Берманом и Дьердем Цифрой (2014)
Яворский Д. - Жанровая семантика в трансцендентных этюдах Ф. Листа как фактор организации движения (2014)
Карачевцева И. - Движение как фактор организации музыкального целого в сонате для скрипки и фортепиано F-dur Ф. Мендельсона (2014)
Колотиленко Н. - Рихард Штраус. Вокальный цикл "Лепестки лотоса": ритмо-интонационный и томповой факторы становления драматургии (2014)
Гарна Н. - Об организации композиционного развертывания в "Прелюдиях" для фортепиано К. Дебюси (2014)
Афанасенко Т. - Статичное и динамичное в пьесе "Садовая славка" О. Мессиана (2014)
Суховерська О. - "Розриви площини" В. Годзяцького як яскравий зразок українського музичного авангарду 1960-х років (2014)
Су Юйчен. - Трактовка програмности в Концерте для скрипки с оркестром Чэнь Ган и Хэ Чжань-хао "Лян Шань-бо и Чжу Ин-тай" (2014)
Рынденко О. - "Видения Аминя" Оливье Мессиана в авторских комментариях композитора (2014)
Олендарьов А. - Музичне і пластичне в діяльності виконавця-інструменталіста українського драматичного театру: особливості і співвідношення к контексті організації музичного руху (2014)
Відомості про авторів (2014)
Title (2014)
Content (2014)
Petrova Zh. - Intensifying drying process with creation of functional plant compositions, Snezhkіn Yu., Getmanyuk K., Dmytrenko N., Vorontsov M. (2014)
Mazur A. - The potato chips and dry mashed as products of potato rational processing (2014)
Toshkov N. - Sorption characteristics of pectin isolated from Jerusalem Artichoke tubers (Helianthus tuberosus L.), Delchev N., Kozludzhova S. (2014)
Kalinina O. - Investigation of viscosity of whole hydrolyze sweetened condensed milk, Kovalenko O., Kornilova O. (2014)
Lugovska O. - Effect of starch as hydrocolloids for formation of a stable emulsion system in food, Sydor V. (2014)
Baerle A. - Electrophoresis of oil-containing edible microcapsules with protein-polyuronic shells, Dimova O., Zadorojnai L., Tatarov P., Zenkovich A. (2014)
Mykolenko S. - Investigation of the effect of water exposed to nonequilibrium contact plasma onto saccharomyces cerevisiae yeast, Stepanskiy D., Tishchenko A., Pivovarov O. (2014)
Yegorov B. - Technological foundations of processing tomato pomace in feed additives, Malaki I. (2014)
Golovko M. - Micro structural characteristics of minced meat products from use of protein-mineral additive, Serik M., Golovko T., Polupan V. (2014)
Bakirov M. - Content iodine in sauces of type emulsion, Golovko M., Serik M., Golovko T. (2014)
Diukareva G. - Determination of storage conditions for new biscuits using their sorption isotherms, Pak A., Gasanova A. (2014)
Ivahniuk M. - Intensification of microbial exopolysaccharide ethapolan synthesis under Acinetobacter sp. IМV B-7005 cultivation on sunflower oil, Pirog T. (2014)
Piddubnyi V. - Definition energy consumption for overclocking powered by mass with sinusoidal acceleration and synthesis drive mechanism, Kryvorotko V. (2014)
Biletskii E. - Theoretical aspects of non-newtonian fluids flow simulation in food technologies, Petrenko O., Semeniuk D. (2014)
Kyrychuk I - Treatment of dairy effluent model solutions by nanofiltration and reverse osmosis, Zmievskii Yu, Myronchuk V. (2014)
Kovalenko S. - Planning of elimination of emergency consequences, Siryk A., Vlasiuk I. (2014)
Анотації (2014)
Instructions for authors (2014)
Колонка головного редактора (2014)
Звернення вченої ради НМАПО ім. Шупика до медичної громадськості України та Російської Федерації (2014)
Югов В. К. - Рентгеноморфологічні особливості змін у зубах при пульпітах залежно від перебігу і форми процесу (2014)
Воловар О. С. - Рентгенологическая картина некоторых заболеваний височно-нижнечелюстного сустава с учетом типа телосложения, Топчий Д. В. (2014)
Бортный Н. А. - Зависимость состояния малого круга кровообращения при трансмуральном инфаркте миокарда от периода ремоделирования левого желудочка по данным лучевых методов исследования, Шармазанова Е. П., Киношенко К. Ю., Романенко О. А., Бортная Т. Н. (2014)
Щукин Д. В. - МСКТ-исследование источников кровотечений при удалении опухолевых тромбов нижней полой вены, Алтухов А. А., Илюхин Ю. А., Лесовая А. В. (2014)
Бортний М. О. - Особливості рентгенологічної картини інфаркт-пневмоній у пацієнтів з інфарктом міокарда, Шармазанова О. П., Сиротніков Є. Л., Мангов А. В., Шаповалова В. В. (2014)
Шаповалова В. В. - Лучевая диагностика интерстициальных заболеваний легких у новорожденных (обзор литературы) (2014)
Момот Н. В. - Возможности мультисрезовой компьютерной томографии в оценке послеоперационных результатов у пациентов с локализованными формами буллезной эмфиземы легких, Первак М. Б., Соловьева Е. М., Пацкань И. И., Скрынникова И. П., Душацкая А. В. (2014)
Ткаченко М. М. - Шляхи покращення якості рентгенологічної візуалізації органів сечової системи, Морозова Н. Л. (2014)
Демченко А. В. - Лучевые методы исследований в дифференциальной диагностике позвоночных болей у детей и подростков (2014)
Мягков С. А. - Магнитно-резонансная томография в оценке морфологических и структурных изменений тел позвонков поясничного отдела позвоночника при снижении минеральной плотности костной ткани, Мягков А. П., Рыбак И. Р., Семенцов А. С., Наконечный С. Ю. (2014)
Воротынцева Н. С. - Рентгенологическая динамика изменений в легочной ткани у детей с низкой и экстремально низкой массой тела при рождении, Воротынцев С. Г. (2014)
Лозинська Н. В. - Пренатальна ультразвукова діагностика аритмій плода і моніторинг медикаментозного лікування (2014)
Палкина А. А. - Диагностика уровня тревоги в комплексе психологической подготовки пациента к МРТ-обследованию, Болгова И. И., Мухина В. И., Тулупова О. Н., Гюлямерьянц А. В., Губенко Г. В., Колесник Л. А., Ольшанский И. П. (2014)
Тарасенко О. М. - Променева діагностика наслідків травм шийного відділу хребта та спинного мозку в практиці медико-соціальної експертизи, Шармазанова О. П., Мирончук Л. В. (2014)
Іванкова В. С. - Підходи до хіміопроменевого лікування хворих на рак шийки матки з використанням сучасної гамма-терапевтичної апаратури, Барановська Л. М., Хруленко Т. В., Шевченко Г. М., Галяс О. В. (2014)
Удатова Т. В. - Оцінка проявів місцевої токсичності при використанні різних режимів фракціонування при радикальному лікуванні раку передміхурової залози із застосуванням сучасних методик дистанційної променевої терапії, Сафронова О. В., Кметюк Я. В. (2014)
Дынник О. Б. - Cдвигововолновая эластография и эластометрия паренхимы печени (методические аспекты), Линская А. В., Кобыляк Н. Н. (2014)
Стадник Л. Л. - Динаміка індивідуальних доз професійного опромінення медичних рентгенологів та радіологів України за результатами централізованого індивідуального дозиметричного контролю за 1991-2013 рр., Явон І. О., Смірнова І. П. (2014)
Стадник Л. Л. - Оцінка ефективних доз опромінення пацієнтів за найбільш масових рентгенодіагностичних досліджень та їх вкладу в сумарну колективну дозу медичного опромінення населення України, Шальопа О. Ю., Носик О. В. (2014)
Киношенко Ю. Т. - О насущных проблемах современной лучевой диагностики (2014)
Солодянникова О. І. - Рецензія на підручник О. В. Ковальського, Д. С. Мечева, В. П. Данілевича "Радіологія" (Променева терапія, променева діагностика) (2014)
Професор В. М. Славнов (до 90-річчя з дня народження) (2014)
Наукові матеріали ІІ-го Національного конгресу з міжнародною участю "Радіологія в Україні” (м. Київ, 26-28 березня 2014 р.) (2014)
Нові книги (2014)
Ашиток Н. І. - Здоров’я людини як соціальна цінність в освітньо-мовному контексті (2010)
Дубчак М. В. - Кадрове забезпечення спорту вищих досягнень в Україні, Шкребтій Ю. М., Томашевський В. В. (2010)
Завидівська Н. Н. - Онтологія компетентнісного підходу у фізкультурній освіті студентів вищих навчальних закладів (2010)
Карабанова Н. С. - Участь волинських спортсменів в Олімпійських іграх, Карабанов А. Г., Черкашин Р. Є. (2010)
Луцький В. Я. - Активний туризм у діяльності молодіжних пластунських організацій Західної України (20−30 рр. ХХ ст.) (2010)
Шкребтій Ю. М. - Реалізація Закону України "Про фізичну культуру і спорт” у навчально-виховній сфері (2010)
Кричфалушій М. В. - Розвиток моральної свідомості та самосвідомості в майбутніх спортивних педагогів (2010)
Лоза Т. О. - Застосування інтервальних гіпоксичних вправ у тренувально-оздоровчому комплексі майбутніх учителів, Верблюдов І. Б. (2010)
Захожий В. В. - Формування в старшокласників інтересу до самостійних занять фізичними вправами (2010)
Кравчук Я. І. - Теоретико-методичні засади диференційованого підходу до навчання фізичної культури учнів загальноосвітньої школи (2010)
Темерівська Т. Г. - Системний підхід до вдосконалення самостійної позааудиторної роботи студентів вищих навчальних закладів (2010)
Бакіко І. В. - Методичні основи антиалкогольного виховання в сучасній школі (2010)
Войнаровська Н. С. - Силова підготовленість дівчат середнього шкільного віку загальноосвітньої школи (2010)
Лещак О. М. - Фізична підготовленість і рухова активність дітей молодшого шкільного віку в умовах літнього спортивно-оздоровчого табору (2010)
Микитин Л. М. - Стан фізичної підготовленості учнів старшого шкільного віку гірських шкіл Карпатського регіону (2010)
Митчик О. П. - Психофізіологічні аспекти фізичного виховання жінок у зрілому віці (2010)
Сініцина О. В. - Особливості організації спортивно-масової роботи у вищому навчальному закладі, Петрук Л. (2010)
Альошина А. І. - Фізичні вправи як засіб формування опорно-ресорних властивостей стопи дошкільнят, Бичук І. О. (2010)
Бойчук Т. В. - Оцінювання функціонального стану хребта в учнів старшого шкільного віку з порушеннями постави в сагітальній площині, Войчишин Л. І. (2010)
Поташнюк І. М. - Реабілітація осіб похилого та літнього віку (2010)
Тершак Н. М. - Корекція соматометричних показників хворих на метаболічний синдром засобами фізичної реабілітації (2010)
Цюпак Т. Є. - Реабілітація хворих із захворюваннями венозних судин нижніх кінцівок, Цюпак Ю. Ю. (2010)
Богачёв П. - Некоторые вопросы к подготовке игроков-гандболистов, выполняющих семиметровые штрафные броски (2010)
Долбишева Н. Г. - Характеристика зовнішнього дихання спортсменів, які займаються силовими видами спорту (2010)
Дрожжин В. Ю. - Кількісні прогностичні критерії психофізіологічного контролю за функціональним станом юних п’ятиборців у контексті динаміки багаторічної підготовки (2010)
Валецький Ю. М. - Психогігієнічні основи профілактики неврозів у спортсменів, Петрик О. І., Валецька Р. О. (2010)
Балахничёв В. В. - Актуальные проблемы олимпийского движения в Российской Федерации (2010)
Деделюк Н. А. - Народні ігри як основа традиційної системи фізичного виховання (2010)
Козіброцький С. П. - Програмне забезпечення фізичного виховання студентської молоді в період незалежності України, Смолюк В. І., Швай О. Д. (2010)
Мудрик С. Б. - Рухливі ігри від інстинкту до соціалізації (2010)
Файдевич В. В. - Формування нормативних основ фізичного виховання студентів у довоєнний період (2010)
Данилко М. Т. - Сучасні уявлення про сутність і структуру діяльності тренера, Толкач В. П. (2010)
Іщук Н. М. - Гуманістичні цінності майбутніх учителів фізичної культури (2010)
Карпюк Р. П. - Проблема готовності майбутнього викладача до використання засобів адаптивної фізичної культури в педагогічній теорії й практиці (2010)
Захожий В. В. - Методика формування готовності старшокласників до самостійних занять фізичними вправами (2010)
Савчук С. А. - До питання про оздоровчі технології фізичного виховання студентів, Хомич А. В. (2010)
Шуба Л. В. - Методика навчання фізичної культури учнів першого класу з використанням елементів тенісу (2010)
Войнаровська Н. С. - Формування грації дівчаток 5–9 класів загальноосвітньої школи засобами ритмічної гімнастики (2010)
Горбунов Л. М. - Вплив оздоровчого туризму на рівень фізичної підготовленості учнів старших класів (2010)
Завидівська Н. Н. - Шляхи оптимізації фізкультурно-спортивної діяльності студентів вищих навчальних закладів, Ополонець І. В. (2010)
Ковальчук Н. М. - Вплив вправ спрямованої дії на розвиток спритності підлітків, Мацкевич Н. М. (2010)
Котченко Ю. В. - Динамика снижения исходных показателей общей выносливости студентов первого курса (2010)
Кренделєва В. У. - Визначення ефективності занять оздоровчою гімнастикою жінок 20–35 років (2010)
Ніколаєв С. Ю. - Рівень розвитку силових здібностей і силової витривалості в учнів 10–11-х класів засобами атлетичної гімнастики, Ніколаєв Ю. М. (2010)
Півень О. П. - Професійно-прикладна фізична підготовка студенток вищих гуманітарних навчальних закладів, Гордієнко О. І. (2010)
Черкашин Р. Є. - Рівень розвитку сили у студентів вищих навчальних закладів (2010)
Андрощук О. Ю. - Вплив засобів реабілітації на фізичний розвиток та показники гостроти зору в хлопчиків із короткозорістю, Мордик О. А. (2010)
Валецький Ю. М. - Причини виникнення та профілактика травм опорно-рухового апарату в спортсменів, Валецька Р. О., Петрик О. І. (2010)
Грейда Н. Б. - Фізична реабілітація під час захворювань серцево-судинної системи в учнів 17 років, Грицай О. С. (2010)
Дубчук О. В. - Оцінка функціонального стану організму студентів зі сколіозом II–III ступенів під час занять на профілакторі Євмінова (2010)
Калытка С. В. - Современные направления научных исследований в женском спорте (2010)
Рода О. Б. - Динаміка спортивних результатів із бігу на середні дистанції на прикладі Олімпійських ігор (2010)
Александрова А. В. - Философская сущность и историко-философский смысл тезиса Протагора (2014)
Wawrzonkowski K. - Some remarks on imagination. Notes on the margin of de imaginatione by gianfrancesco Pico della Mirandola (1469-1533) (2014)
Дротянко Л. Г. - Соціокультурні підстави трансформації понятійного апарату сучасного філософування (2014)
Конотоп Л. Г. - Основні аспекти методології релігієзнавчого дослідження (2014)
Онопрієнко В. І. - Техногенне суспільство та техногенна цивілізація:ознаки, еволюція, ризики, стратегія контролю, Онопрієнко М. В. (2014)
Синяков С. В. - Проблема мира и человека в философии Б. Паскаля и Г. Сковороды, Сластенко Е. Ф. (2014)
Абисова М. А. - Сучасні ліберальні концепції: аксіологічний та комунікативний аспект (2014)
Антіпова О. П. - Трансформація мови філософії в контексті культури інформаційної ери (2014)
Лобода Ю. О. - Філософські основи першої світової війни: теорія пізнання та військова стратегія (2014)
Матюхіна О. А. - Вплив козацького етосу на філософію Г. Сковороди (2014)
Пода Т. А. - Маніпуляція як спосіб трансформації суспільної свідомості (2014)
Сідоркіна О. М. - Духовний простір суспільства: соціально-філософський аспект (2014)
Скиба О. П. - Особливості наукових комунікацій в епоху інформатизації суспільства (2014)
Суходуб Т. Д. - Дискурс памятования: историко-философский аспект исследования (2014)
Харченко Ю. В. - Культурно-цивілізаційні витоки формування політичного як суспільного феномену (2014)
Шоріна Т. Г. - Суперечності "технократизму" та "гуманістичного комунітаризму" як світоглядних принципів (2014)
Ягодзінський С. М. - Соціальна інженерія і соціальна самоорганізація як способи трансляції соціокультурного потенціалу глобальних інформаційних мереж (2014)
Кадникова Л. В. - Внедрение современных коммуникативных технологий в преподавание философии на английском языке в условиях евроинтеграции (2014)
Орденов С. С. - Становлення суспільної правосвідомості у цивілізаційному поступі людства (2014)
Скиба І. П. - Інструментальне знання у здійсненні соціальних функцій експертизи (2014)
Стокалич І. С. - Цивілізація та культура як категорії соціально-філософського аналізу: М. Я. Данилевський – К. М. Леонтьєв – М. О. Бердяєв – П. О. Сорокін (2014)
Czarnecka D. - Do communistic memorials want to live forever?.Memorial’s parks in countries of Central and Eastern Europe (2014)
Іщук Н. В. - Соборність та етатистські інтенції візантійської ідеології (2014)
Іщук С. М. - Реклама як соціокультурний феномен епохи постмодерну (2014)
Кошетар У. П. - Символ як актуалізація трансцендентного в авіаційному арт-тюнінгу (2014)
Ороховська Л. А. - Критична традиція дослідження медіакультури: франкфуртська школа (2014)
Сухова Н. М. - Гуманізація як процес цілісного прояву духовності людини в реаліях її буття (2014)
Ченбай Н. А. - Соціокультурний зміст інформаційно-комунікаційних технологій в інноваційному суспільстві (2014)
Шавріна І. В. - Релігійно-аксіологічна проблематика і життєдіяльність людини (2014)
Мокляк Л. І. - Естетичне в системі соціальних відносин інформаційного суспільства (2014)
Вусатюк А. О. - Феномен соціальної міфології у сучасному науковому дискурсі України (2014)
Клешня Г. М. - Особливості соціального проектування в культурі постмодерну (2014)
Карабанова Н. С. - Історичні аспекти участі українських спортсменів у програмі зимових Олімпійських ігор, Карабанов А. Г. (2010)
Овчаренко Т. Г. - Особливості маркетингу на різних етапах життєвого циклу туристського продукту, Мацкевич Н. М. (2010)
Войнаровський А. М. - Динаміка професійної зацікавленості студентів як майбутніх спеціалістів із спортивної дисципліни "Футбол” (2010)
Данилко В. М. - Зміст роботи тренера-викладача, Толкач В. П., Данилко М. Т. (2010)
Бичук І. О. - Сучасні оздоровчі технології в практиці фізичного виховання дошкільнят (2010)
Войнаровська Н. С. - Програмування фізкультурно-оздоровчих занять для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, Захожий В. В. (2010)
Бакіко І. В. - Місце фізичної культури та спорту в дозвіллі молоді (2010)
Возний С. С. - Електрокардіографічне обстеження студентів факультету фізичного виховання (2010)
Войтович І. М. - Контроль технічної підготовленості школярів профільних спортивних класів із туризму (2010)
Навроцький Е. М. - Шляхи вдосконалення силових якостей та витривалості в студентів вищого навчального закладу, Мазурчук О. Т. (2010)
Ніколаєв Ю. М. - Визначення рівня фізичної підготовленості й рухової активності студенток I-х курсів навчання та дівчат випускного 11-го класу (абітурієнток), Ніколаєв С. Ю. (2010)
Цюпак Ю. Ю. - Рівень здоров’язбережувальних знань та навичок молодших школярів дитячого притулку (2010)
Шуба Л. В. - Вплив елементів тенісу на функціональний стан учнів першого класу під час уроків фізичної культури (2010)
Андрійчук О. Я. - Нормативно-правове забезпечення реабілітаційної допомоги (2010)
Валькевич О. В. - Ставлення батьків та вчителів до проблеми плоскостопості в дітей молодшого шкільного віку, Бичук О. І. (2010)
Григус І. М. - Ефективність фізичної реабілітації хворих на хронічний холецистит (2010)
Дуло О. А. - Здоровий спосіб життя як засіб імунопрофілактики, Корпош М. В., Дуло В. В. (2010)
Михайлова Н. Є. - Особливості проведення лікувального масажу за вродженої клишоногості (2010)
Родин С. В. - Функциональное состояние кардиореспираторной системы при остеохондрозе шейного отдела позвоночника (2010)
Поляковський В. І. - Порівняльна характеристика показників спеціальної підготовленості баскетболістів різної кваліфікації, Швай О. Д., Грициляк С. М. (2010)
Рода О. Б. - Побудова базових мезоциклів тренувального процесу студенток щодо спеціалізації з бігу на 400 м (2010)
Колонка головного редактора (2014)
Галай О. О. - Особливості ультразвукового обстеження хворих з пухлинами голови та шиї (2014)
Шармазанова Е. П. - Краниография у пациентов с патологией зрения, Ковтун М. И., Кузьмина-де-Гутарра О. В. (2014)
Крадинов А. И. - Шейные болевые синдромы: диагностика, лечение, Черноротов В. А. (2014)
Момот Н. В. - Мультисрезовая компьютерная томография (МСКТ): оценка послеоперационных результатов у пациентов с распространенными формами буллезной эмфиземы легких, Первак М. Б., Пацкань И. И., Скрынникова И. П., Соловьева Е. М. (2014)
Шармазанова Е. П. - Особенности рентгенологической картины острой механической тонкокишечной непроходимости, Оборина Н. О., Бортный Н. А., Симачев А. М., Прокопенко О. И., Отчиченко В. В. (2014)
Крадинов А. И. - Анатомическая перестройка костной ткани при чрезмерной физической нагрузке и ее диагностика, Черноротов В. А. (2014)
Воротынцева Н. С. - Лучевая дифференциальная диагностика причин диспепсического синдрома у новорожденных, Воротынцев С.Г. (2014)
Шаповалова В. В. - Некротичний ентероколіт у новонароджених: стадіювання за даними променевих методів дослідження, Бортний М. О. (2014)
Бортный Н. А. - Понятие и рентгенодиагностика кардиоэзофагеального рака (2014)
Динник О. Б. - Ультразвукова еластографія: теорія і практика створення навчального тренажера, Жайворонок М. М., Кобиляк Н. М., Харченко М. С. (2014)
Коваленко Ю. М. - Актуальні питання забезпечення радіаційної безпеки в рентгенодіагностиці, Мірошниченко С. І. (2014)
Вітаємо з ювілеєм Олену Петрівну Шармазанову! (2014)
Вітаємо з ювілеєм Якова Степановича Бабія (2014)
Вітаємо з ювілеєм Оксану Іванівну Солодянникову (2014)
23 Международная выставка "Здравоохранение” (2014)
Наукові матеріали (2014)
Ашиток Н. І. - Фізичне виховання дітей у контексті гуманістичної парадигми (2012)
Бубка С. Н. - Развитие программ игр олимпиад и зимних Олимпийских игр при различных президентах МОК (2012)
Вільчковський Е. С. - Януш Корчак про фізичне виховання дітей та молоді, Вільчковська А. Е., Пасічник В. Р. (2012)
Войнаровський А. М. - Розвиток футболу на Волині у 1920–1939 рр. (2012)
Кісельов А. Ф. - Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з художньої гімнастики, Руденко А. О., Борецька Н. О., Вичалковська Н. В., Твеліна А. О. (2012)
Колос М. А. - Етичні та морально-правові норми виховання студентів на заняттях спортивними єдиноборствами, Яременко В. В. (2012)
Литвинець А. І. - Спортивна діяльність Івана Піддубного, Канащук В., Литвинець І. В., Падовська О. М. (2012)
Лозовик М. П. - Зародження фізкультурно-спортивного руху в селах Подністров’я в повоєнні роки (1944–1954 рр. ) (2012)
Мальона С. Б. - Допінг-контроль та його організаційно-правові основи (2012)
Мединський С. В. - Діяльність американського альянсу здоров’я, фізкультурної освіти, рекреації й танців крізь призму часу (2012)
Онопрієнко О. В. - Система патріотичного виховання на засадах української етнопедагогіки, Онопрієнко О. М. (2012)
Самодай В. П. - Особливості визначення проблем програми "Концепція загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012–2016 роки” (2012)
Тимошенко Ю. О. - Спортивне життя в радянській Україні в 1920-ті роки (2012)
Гнітецький Л. В. - Розуміння сутності гуманістичних цінностей студентами-гандболістами, Швай О. Д., Козак Є. (2012)
Захаріна Є. А. - Бельгійський досвід професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до позакласної та позашкільної оздоровчо-виховної роботи (2012)
Ковальчук Л. В. - Складники професійного іміджу майбутнього вчителя фізичної культури, Ткачівська І. М., Презлята Г. В., Курилюк С. І. (2012)
Коновальська Л. О. - Педагогічне оцінювання на основі комп’ютерного тестування формування методичної компетентності майбутніх учителів фізичної культури в процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін, Писаренко С. М. (2012)
Кузьмік В. Б. - Модель підготовки майбутніх викладачів-філологів до використання здоров’язберігальних технологій у школі, Краснобаєва Т. М., Галайдюк М. А. (2012)
Леонова В. А. - Подготовка студенток педагогического университета к спортивно-массовой работе по аэробике в школе, Куц А. С., Швец О. П. (2012)
Лисенко Л. Л. - Система дослідницької роботи майбутніх фахівців із фізичної культури як основа розвитку їхніх креативно-інноваційних здібностей (2012)
Матвійчук Т. Ф. - Формування педагогічної позиції в майбутніх спортивних педагогів (2012)
Мінжоріна І. Л. - Компетентність особистості студентів при виборі майбутньої спеціальності, Василенко В. В., Переверзєва С. В., Андріанов Т. В., Сахно Н. Є. (2012)
Огнистий А. В. - Дефініція "готовність” у контексті майбутньої професійної діяльності учителів-предметників у напрямі фізичного виховання учнів, Огниста К. М., Маляр Е. І. (2012)
Сватьєв А. В. - Методологічні засади професійної діяльності майбутніх тренерів-викладачів (2012)
Степанченко Н. І. - Особливості професійно-педагогічної мотивації майбутнього спортивного педагога (2012)
Хоменко І. М. - Формування термінологічної компетентності та її вплив на успішність навчання з медико-біологічних дисциплін майбутніх учителів фізичної культури, Глазирін І. Д. (2012)
Чиженок Т. М. - Застосування структурно-логічних схем із дисципліни "Теорія і методика фізичного виховання” у процесі підготовки фахівців фізичного виховання й спорту, Коваленко Ю. О. (2012)
Шуляк В. И. - К вопросу об интегральном образовании в физической реабилитации (2012)
Яців Я. М. - Професійна підготовка фахівців фізичної культури та спорту (2012)
Ячнюк І. О. - Система безперервної освіти вчителів фізичної культури (2012)
Багінська О. В. - Теоретичне дослідження сучасних тенденцій у навчанні школярів фізичної культури, зумовлених формуванням нової парадигми освіти в Україні (2012)
Байкіна Н. Г. - Особливості функціонального стану аналізаторів, які беруть участь у руховій діяльності на заняттях оздоровчим туризмом, Пиптюк П. Ф., Поддуєва О. О. (2012)
Вацеба О. М. - Всеукраїнський спортивно-масовий захід "Олімпійське лелеченя” як нова форма фізкультурно-спортивної роботи серед школярів (на прикладі загальноосвітніх шкіл міста Львова), Герцик М. С., Гриненко Л. В. (2012)
Додонова О. А. - Удосконалення навчального процесу фізичного виховання студентів на основі розвитку мотивації та гуманізму (2012)
Дубогай О. Д. - Особливості педагогічного експерименту із упровадження здоров’язберігальної технології навчання студентів, Завидівська Н. Н. (2012)
Захожий В. В. - Психолого-педагогічна характеристика готовності старшокласників до занять фізичними вправами, Захожа Н. Я., Войтович В. М. (2012)
Ковальчук Н. М. - Інтегрований вплив фізичних вправ і загартування на організм дошкільників 5–6 років, Балахничева Г. В., Заремба Л. В. (2012)
Круцевич Т. Ю. - Зміст і засоби програми інтегрованого розвитку рухових та моральних якостей дітей старшого дошкільного віку в процесі фізичного виховання, Пангелова Н. Є. (2012)
Маляр Н. С. - Організаційні форми превентивного фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку (2012)
Поляковський В. І. - Особливості методики навчання кидка м’яча в кошик учнів 5-х класів, Грициляк С. М., Швай О. Д., Поляковська Р. (2012)
Сапрун С. Т. - Досвід реалізації програм олімпійської освіти в зарубіжжі серед учнів молодшого шкільного віку (2012)
Стешенко А. М. - Різновиди оздоровчої гімнастики в сучасній фізичній культурі (2012)
Чопик Р. В. - Упровадження в урок фізичної культури інтерактивних технологій із варіативного модуля "Баскетбол”, Полякова М. І. (2012)
Бакіко І. В. - Профілактика вживання наркотичних речовин серед учнівської молоді (2012)
Baj-Korpak J. - Samoocena aktywności fizycznej studentów kierunku Wychowanie Fizyczne Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej, Soroka A., Dąbrowski D., Korpak F., Pocztarska-Dec A., Niźnikowska E. (2012)
Власов Г. В. - Обґрунтування доцільності формування здорового способу життя студентів-медиків засобами фізичного виховання (2012)
Демчук С. - Організація фізичного виховання школярів спеціальних медичних груп, Злуніцина Н., Романова В. (2012)
Євстратов П. І. - Особливості показників індексу маси тіла в студенток І курсу гуманітарних спеціальностей Чернівецького національного університету, Бигар Л. І., Зорій Я. Б. (2012)
Єрмакова Т. С. - Роль і значення "шкіл здоров’я” у формуванні світогляду школярів (2012)
Замятіна І. Б. - Вплив занять із лижної підготовки на фізичний стан підлітків (2012)
Земська Н. О. - Характеристика рухової активності студентської молоді (2012)
Кіндрат П. В. - Математичні методи обробки й оцінювання інформації у фізичному вихованні (2012)
Кубович О. В. - Теоретичні передумови формування культури здорового способу життя студентської молоді (2012)
Мардар Г. І. - Сила волі та рівень фізичного стану як фактори формування здорового способу життя, Черкалюк Ю. Б. (2012)
Мірошніченко В. М. - Особливості прояву аеробних та анаеробних можливостей організму молоді з різним соматотипом, Нестерова С. Ю. (2012)
Мосейчук Ю. Ю. - Самостійні заняття як засіб покращення стану здоров’я студентської молоді (2012)
Наконечна А. В. - Показники фізичного стану жінок другого зрілого віку, які займаються за системою Дж. Пілатеса (2012)
Ольхова-Марчук Н. В. - Формування міжособистісних взаємин молодших школярів на уроках фізичної культури (2012)
Попадьїн В. В. - Роль і місце фізичної підготовки в процесі бойового вдосконалення військовослужбовців Військово-Морських сил Збройних сил України, Номеровський С. В., Головійчук І. М., Максак О. І. (2012)
Сергієнко В. М. - Віковий розвиток швидкісних здібностей студенток (2012)
Сікура А. Й. - Гіпокінезія як різновид залежності, Пліско В. І. (2012)
Стасенко О. А. - Дидактико-методичні аспекти фізичного виховання студентів у вищих навчальних закладах (2012)
Череповська О. А. - Самостійні заняття як один із засобів покращення рівня фізичної підготовленості студенток, Череповський Д. Є., Палагнюк Т. В. (2012)
Чичкан О. А. - Функціональний стан серцево-судинної системи студентів протягом двох років навчання, Шутка Г. І., Пазичук О. О. (2012)
Яковлів В. Л. - Роль олімпійських ідеалів у житті учнівської молоді, Яковлів Є. В. (2012)
Альошина А. І. - Значення засобів фізичної реабілітації, які використовуються в лікуванні хворих на бронхіальну астму (2012)
Андрійчук О. Я. - Зміна основних симптомів гонартрозу в результаті лікування та реабілітації (2012)
Богдановська Н. В. - Комплексна реабілітація хворих із грижами міжхребцевих дисків із застосуванням ізометричних навантажень, Кальонова І. В. (2012)
Грейда Н. Б. - Застосування фізичних вправ при хронічному бронхіті з учнями старших класів, Тучак А. М. (2012)
Григус І. М. - Методологічні аспекти проведення фізичної реабілітації у хворих на хронічний бронхіт (2012)
Кашуба В. А. - Характеристика компонентов физического развития женщин, занимающихся оздоровительным фитнесом, Бибик Р. (2012)
Кормильцев В. В. - Применение функционального тренинга в физической реабилитации лиц с вертеброгенной патологией, Лазарева Е. Б. (2012)
Мицкан Б. М. - Інсульт: різновиди, фактори ризику, фізична реабілітація, Єдинак Г. А., Остапяк З. М., Грицуляк Б. В., Мицкан Т. (2012)
Перова Е. И. - Стресс и психические расстройства в травматологии (2012)
Поташнюк Р. З. - Профілактор Євмінова: можливості використання в комплексі засобів фізичної реабілітації й профілактики, Поташнюк І. В., Кукалець М. М., Напримерова О. П., Захарчук О. В., Мазур О. О. (2012)
Скомороха О. С. - Динамика показателей сердечно-сосудистой системы женщин с алиментарно-конституциональной формой ожирения I–II степени при синдроме поликистозных яичников под влиянием программы физической реабилитации (2012)
Арзютов Г. М. - Точність побудови руху в спортивних іграх, відмінності та зміни в структурі підготовленості спортсменів різної кваліфікації, статі, віку (2012)
Будзуляк О. - Вікові особливості плавців та їх здатність до фізичних і функціональних навантажень (2012)
Вихор В. І. - Розвиток спеціальної витривалості у боксерів (2012)
Горбуля В. О. - Дослідження функціональної підготовленості баскетболістів у підготовчому періоді, Горбуля В. Б., Горбуля О. В. (2012)
Дрожжин В. Ю. - Кількісні прогностичні критерії психофізіологічного контролю за психофізіологічним станом юних спортсменів-п’ятиборців в динаміці етапу спеціалізованої базової підготовки (2012)
Зайко О. А. - Основные модельные характеристики техники бега в конькобежном спорте, Семенюк М. В. (2012)
Карабанова Н. С. - Контроль фізичних навантажень у процесі підготовки юних спортсменок, Карабанов А. Г., Савчук С. І. (2012)
Костюкевич В. М. - Показатели соревновательной деятельности хоккеистов на траве с учётом координационной сложности выполнения технико-тактических действий (2012)
Ладика П. І. - Рівень розвитку здібності до оцінки та регуляції динамічних і просторово-часових параметрів рухів веслувальників-початківців, Бучок В. І. (2012)
Максименко Г. Н. - Обоснование эффективных схем макроциклов подготовки юных десятиборцев (2012)
Мацкевич Н. М. - Зміст програмного матеріалу зі спортивної аеробіки та вплив занять на фізичну працездатність дівчат 18–19 років, Овчаренко Т. Г., Калитка С. В., Кренделєва В. У., Мальцева А. В., Сірик А. (2012)
Мулик В. В. - Визначення взаємозв’язку морфологічних показників, окремих рухових якостей і виконання елементів техніки юних тенісистів 6–8 років, Лобода В. (2012)
Мутасем Абдель Ваххаб Халаф Аль-Соуб - Оптимізація фізичних навантажень учнів училищ-інтернатів із ДЦП у річному циклі занять футболом (2012)
Пикалюк В. С. - Фізична працездатність та функціональний стан кардіореспіраторної системи юних плавців, Усова О. В., Сологуб О. (2012)
Полатайко Ю. О. - Вплив фізичного навантаження максимальної потужності на реактивність кардіореспіраторної системи в спортсменів (2012)
Саєнко В. Г. - Швидкісно-силова підготовленість боксерів на етапі підготовки до вищих спортивних досягнень, Лахно С. О. (2012)
Свищ Я. С. - Застосування самоконтролю для визначення функціонального стану кваліфікованих легкоатлетів у тренувальному процесі, Воронін Д. М., Сибіль М. Г. (2012)
Сіренко Р. Р. - Характерні особливості фізичної працездатності студентів-плавців у перехідному періоді річного тренувального циклу, Козакова Т. В., Пижик О. С., Сіренко Ю. П. (2012)
Фурман Ю. М. - Удосконалення фізичної підготовленості велосипедистів 13–16 років через застосування в тренувальному процесі нормобаричної гіперкапнічної гіпоксії, Гаврилова Н. В. (2012)
Харченко-Баранецька Л. Л. - Підходи щодо формування тактичної майстерності веслярів-байдарочників вищої спортивної кваліфікації (2012)
Гребік О. В. - Концептуальні положення фізичного виховання студентської молоді в Україні (90-ті роки ХХ століття – наш час) (2010)
Деделюк Н. А. - Форми реалізації фізичного виховання в Київський Русі, Рибніцький А. В. (2010)
Луцький В. Я. - Сучасний стан і пeрспективи активного туризму в Українських Карпатах (2010)
Кричфалушій М. В. - Мотиваційний компонент готовності до науково-дослідницької діяльності майбутнього спортивного педагога, Хасай Д. В. (2010)
Синиця С. В. - Теоретичні знання як фактор становлення професійно компетентних фахівців з оздоровчої аеробіки (2010)
Валькевич О. В. - Вікова динаміка соматометричних показників дівчаток молодшого шкільного віку (2010)
Васкан І. Г. - Інтерес до фізичного виховання в учнів середнього шкільного віку, Цюпак Ю. Ю. (2010)
Вольчинський А. Я. - Підвищення рухової активності дошкільнят засобом українських народних ігор, Малімон О. О., Вольчинська Н. О. (2010)
Єдинак Г. А. - Корекція психофізичного стану старших дошкільників із різною руховою асиметрією як педагогічна проблема, Галаманжук Л. Л. (2010)
Калитка С. В. - Вплив занять аеробікою на фізичну підготовленість дівчат 18–19 років, Кренделєва В. У., Мацкевич Н. М., Овчаренко Т. Г., Козак В. В. (2010)
Карабанов А. Г. - Шляхи підвищення мотивації студентів до фізичного виховання й спорту у вищому навчальному закладі, Карабанова Н. С., Зубрицький Б. Д. (2010)
Навроцький Г. Е. - Проблеми формування валеологічних знань у навчально-виховному процесі школярів (2010)
Поташнюк І. В. - Основи формування культури здоров’я учнів загальноосвітніх навчальних закладів (2010)
Сапожник О. А. - Аналіз стану збереження здоров’я студентської молоді (2010)
Григус І. М. - Зростання толерантності до фізичного навантаження хворих на інтермітуючу бронхіальну астму (2010)
Усова О. В. - Особливості мозкової гемодинаміки в студентів при остеохондрозі шийного відділу хребта, Бухвал А. В. (2010)
Валецький Ю. М. - Профілактика травм опорно-рухового апарату в групі складних координованих видів спорту, Валецька Р. О., Петрик О. І. (2010)
Мудрик Ж. С. - Використання спеціальних вправ для вдосконалення ритму бігу на 100 метрів із бар’єрами, Бузюн О. І. (2010)
Колонка головного редактора (2012)
Макеєв С. С. - Застосування позитронної емісійної томографії у нейроонкології, Мечев Д. С. (2012)
Герич О. М. - Спіральна комп'ютерна томографія в оцінці результатів лікування хронічного поліпозного риносинуситу та визначення тактики подальшої реабілітації хворих, Рижик В. М., Дудій П. Ф., Попович В. І. (2012)
Дудій П. Ф. - Конусно-променева комп'ютерна томографія в діагностиці одонтогенних гайморитів, Дичек З. І., Пеца В. В., Дичек З. З., Дичек Т. З. (2012)
Головко Т. С. - Лучевая диагностика редких заболеваний грудной железы с клиническим синдромом узловых мастопатий, Скляр С. Ю., Крахмалева А. С., Францевич К. А., Крахмалева Л. П. (2012)
Крадинов А. И. - Рентгенодиагностика желудочно-толсто-тонко-кишечных свищей, Черноротов В. А., Черноротова Е. И. (2012)
Губарь А. О. - Cучасний стан питання щодо діагностики раку передміхурової залози, Федусенко О. А., Довбиш М. А., Бойко А. І., Завгородній С. М., Довбиш І. М., Міщенко О. М. (2012)
Вороньжев І. О. - Рентгенодіагностика ступеня тяжкості аспіраційногосиндрому у новонароджених з перинатальними ураженнями ЦНС, Спузяк М. І., Крамний І. О., Шаповалова В. В., Коломійченко Ю. А. (2012)
Шаповалова В. В. - Комп`ютерна томографія в діагностиці змін легень при бронхолегеневій дисплазії (повідомлення II), Спузяк М. І., Вороньжев І. О., Крамний І. О. (2012)
Дыкан И. Н. - Ранняя диагностика трансформации хронического гепатита в цирроз печени у детей (МДКТ-перфузиография), Тарасюк Б. А., Полищук Е. В. (2012)
Лепихов П. А. - Эхография в дифференециальной диагностике абдоминальнной боли у детей, Турпакова Г. Н. (2012)
Баранник Е. А. - Ультразвуковая эластография: вчера, сегодня, завтра, Дынник О. Б., Линская А. В, Марусенко А. И. (2012)
Мечев Д. С. - Підготовка фахівців для роботи змульти модальними зображеннями, Щербина О. В. (2012)
Потрахов Н. Н. - Микрофокусная рентгенография — подрывная технология в медицинской диагностике (2012)
Ткаченко М. М. - Фундатори київської рентгенологічної школи, Топчій Т. В. (2012)
"Актуальні питання рентгенодіагностики, коп'ютерної та магнітно-резонансної томографії” 5-ті курси Української школи безперевної післядипломної освіти в радіології (2012)
Мосьондз С. О. - Цільове програмування як основна форма планування у сфері науки в Україні (2014)
Gansenko A. A. - Formation of individual legal culture: aspects of the theory (2014)
Лошицький М. В. - Концептуальні підходи до діяльності поліції (2014)
Божинова І. М. - Історіографія дослідження професійної правової культури суддів (2014)
Polovinkina R. Y. - "Reception" of the Russian Soviet legislation in the regulation of inheritance at the ukrainian lands (1918-1919 years) (2014)
Zhuravlyova G. S. - Realization of principle of undiscrimination on international and national levels (2014)
Шевчук О. М. - Особливості здійснення та реалізації самоврядного контролю в сфері обігу наркотичних засобів (2014)
Samoylenko G. V. - Features of regulatory and contractual regulation of legal relations on the carriage of passengers (2014)
Abrikosov D. S. - Legal grounds civil liability of the carrier under the contract of transportation of the passenger (2014)
Netesa E. G. - Contract of freight forwarding services: civil nature and essence (2014)
Sumkin S. A. - Mechanism of legal regulation of passenger transportation: civil aspects (2014)
Гулак О. В. - Щодо окремих аспектів нормативного регулювання забезпечення пожежної безпеки лісів в Україні (2014)
Тищенко Ю. В. - Деякі питання щодо дійсності договору поставки (2014)
Роженюк О. О. - Генезис державного контролю за використанням та охороною земель у незалежній Україні (2014)
Коломоец Т. А. - Ученый-административист Александр Федорович Евтихиев: жизнь, труды, основные научные положения (к 135-летию со дня рождения) (2014)
Лаврик Г. В. - Правове забезпечення функціонування кооперації в умовах формування міжнародних стандартів сприяння її розвитку (2014)
Lyutikov P. S. - The legal entities and their legal and administrative status (2014)
Skvirskiy I. O. - Organizational forms of public control: essence and content (2014)
Заброда Д. Г. - Адміністративні регламенти як засіб запобігання корупції (2014)
Martynov M. P. - The main ways of organizational and legal fundamentals improvement of the legal education management in Ukraine (2014)
Omelyanchyk S. V. - Retrospective analysis of regulatory and legal acts on combating domestic violence in Ukraine (2014)
Павленко Н. Г. - Процесуальні обов’язки учасників адміністративного процесу (2014)
Салманова О. Ю. - Притягнення осіб до адміністративної відповідальності за порушення правил рибальства та охорони рибних запасів як один із засобів підвищення ефективності їх охорони (2014)
Чернєй В. В. - Правові засади забезпечення безпеки на ринку небанківських фінансових послуг в Україні (2014)
Бардакова Л. В. - Ефективність здійснення контролю за обігом лікарських засобів (2014)
Бондаренко Д. С. - До питання адміністративно-правового регулювання державно-приватного партнерства за законодавством України (2014)
Федорчак І. В. - Адміністративно-правова характеристика об’єкта адміністративного правопорушення у сфері земельних правовідносин (2014)
Філіпова Т. Л. - Процедура визначення монопольного (домінуючого) становища суб’єкта господарювання на ринку як особливий різновид адміністративних процедур (2014)
Сьомич М. І. - Правова природа участі працівників у локальному нормативно-правовому регулюванні праці (2014)
Кашкаров А. А. - Социально-психологические аспекты принятия решения о совершении преступления с прямым умыслом (2014)
Прасов О. О. - Припинення обмеження особистих немайнових прав осіб, засуджених до позбавлення волі: окремі питання теорії та практики (2014)
Шиян Д. С. - Проблема правових підстав призначення позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю (2014)
Волянюк О. Д. - Кримінально-виконавчі заходи щодо запобігання злочинам виховними колоніями (2014)
Шмарін І. О. - Досвід кримінально-правової протидії неповазі до суду в країнах романо-германської правової сім’ї: порівняльний аналіз (2014)
Карпов Н. С. - Виклик присяжних засідателів, Щерба В. М. (2014)
Узунова О. В. - Деякі проблемні питання почеркознавчих досліджень у сучасних умовах нового процесуального законодавства України, Калюга К. В. (2014)
Босак О. О. - Поняття "інші обставини вчинення кримінального правопорушення" та їх доказування при вчиненні шахрайства на об’єктах залізничного транспорту (2014)
Bostan L. M. - Method of periodization in the methodologys tool of the history of state and law (2014)
Ляшенко Р. Д. - Шикана як особливий вид зловживання правом, Бальковська К. І. (2014)
Хачатуров Е. Б. - Історично-правова рецепція давнього суднобудування в сучасних умовах (2014)
Курусь Т. В. - Основні напрями систематизації результатів нормотворчої діяльності органів державної влади (2014)
Чернооченко Д. І. - Теоретико-правові засади формування принципів кримінального судочинства в конституційному процесі України (2014)
Brovchenko N. V. - Legal facts in municipal law: problems of definition and characterization of the essential features (2014)
Нестерович В. Ф. - Вдосконалення конституційно-правового регулювання впливу громадськості на прийняття нормативно-правових актів в Україні (2014)
Кузьменко Я. П. - Місце права на життя в системі прав людини (2014)
Яковенко Є. О. - Деякі особливості захисту посадовими або службовими особами органів державної влади, гідності та честі, ділової репутації, спростування недостовірної і негативної інформації (2014)
Коломоец Т. А. - Юбилей заслуженного юриста Российской Федерации, кандидата юридических наук, профессора Надежды Георгиевны Салищевой (2014)
Alimov K. O. - The history of the "public works” institution origin and development in the lawful doctrine and legal system (2014)
Бережна І. А. - Статус перекладача в адміністративно-деліктному провадженні: порівняльно-правовий аспект за законодавством України, Бережний О. Р. (2014)
Pirozhkova Y. V. - Analysis of foreign experience specifics of legal regulation of organization, management and maintenance of government debt: priorities of its implementation in Ukraine (2014)
Sharaia A. A. - Principles of administrative law: general characteristics of features (2014)
Трипольська М. І. - Особливості складу податкового правопорушення (2014)
Чорна В. Г. - Ліцензування як адміністративно-правовий засіб регулювання у сфері позашкільної освіти України, Юсіфлі А. Т. О. (2014)
Гаврилюк Р. В. - Щодо сутності дозвільної системи допуску до керування транспортними засобами (2014)
Єфремова М. Ю. - Напрямки професійного розвитку працівників (2014)
Кондратьєв А. Ю. - Адміністративно-правове регулювання державних статистичних інформаційних ресурсів в Україні (2014)
Молчанов Р. Ю. - Актуалізація дослідження адміністративно-юрисдикційної діяльності спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю в умовах реформування правоохоронних органів (2014)
Рогачов Ю. М. - Адміністративно-правові відносини в структурі публічного адміністрування податків і зборів (2014)
Chmut S. V. - Some aspects of the implementation of the international legal obligations of Ukraine on countering sexual exploitation and pedophilia (2014)
Sabadash V. P. - Topical issues of the establishment and functioning of special state organizations to fight against the internet fraud in different countries of the world (2014)
Січковська І. В. - Класифікація слідчих ситуацій при розслідуванні вбивств (2014)
Титул, зміст (2014)
Вороненко Ю. В. - Нормативно-правові засади вдосконалення системи післядипломного навчання персоналу підприємств промислової фармації. Повідомлення ІІ. Перелік посад, які підлягають сертифікації, ліцензуванню та атестації персоналу підприємств з виробництва лікарських засобів, Пономаренко М. С., Соловйов О. С., Черних В. П., Толочко В. М. (2014)
Гудзенко О. П. - Впровадження пілотного проекту щодо державного регулювання цін на лікарські засоби хворим на гіпертонічну хворобу на регіональному фармацевтичному ринку, Барнатович С. В., Соловйов О. С. (2014)
Глущенко А. В. - Аналітичний огляд фармацевтичного ринку сучасних гепатопротекторних препаратів, Георгіянц В. А., Валігура Ю. Г. (2014)
Глущенко О. М. - Дослідження використання гомеопатичних лікарських засобів для лікування алергійних захворювань (2014)
Давтян Л. Л. - Жувальні таблетки – вивчення процесу таблетування, Андрійчук Я. Р., Шаламай А. С. (2014)
Панасенко О. І. - Фармацевтичні аспекти фотометричного аналізу лікарських засобів, Буряк В. П., Юрченко І. О., Кейтлін І. М., Тимошик Ю. В. (2014)
Савченко М. А. - Дослідження екстракційних та хроматографічних властивостей амінобензофенонів гідазепаму, Петюнін Г. П. (2014)
Вишневська Л. І. - Дослідження якісного і кількісного складу ліпофільних сполук в екстракті м’якоті гарбуза звичайного (Cucurbita pepo L.), Дегтярьова К. О., Бісага Є. І. (2014)
Грицик Л. М. - Морфолого-анатомічне дослідження підлісника європейського (Sanicula europaea L.), Легінь Н. І., Грицик А. Р., Мельник М. В. (2014)
Козачок С. С. - Мікроскопічний аналіз збору лікарських рослин з антиалергійною активністю (2014)
Баула О. П. - Сучасні тенденції впровадження концепції забезпечення якості лікарських засобів в Україні, Чекман І. С., Сирова А. О., Коваленко С. М., Горчакова Н. О., Левашова О. Л. (2014)
Севериновська О. В. - Дослідження розчинів гепарину, які зберігають у скляних та пластикових ампулах, методом лазерно-десорбційної мас-спектрометрії, Карандєєва Н. І., Осіпова І. М., Лисицький А. Г. (2014)
Шаповалова В. О. - Забезпечення права пацієнтів з гіпертонічною хворобою на доступність до компенсації вартості життєво необхідних лікарських засобів, Шаповалов В. В., Сєдакова Л. А. (2014)
Бобкова Л. С. - Моделювання токсичності біологічно активних похідних піридинкарбоксамідів (2014)
Правила для авторів (2014)
Петриченко В. Ф. - Великомасштабне дослідження ґрунтового покриву України - стратегічний захід ефективного збалансованого його використання, Заришняк А. С., Балюк С. А., Полупан М. І., Величко В. А., Соловей В. Б. (2013)
Медведєв В. В. - Пропозиції до вдосконалення чинної методики бонітування ґрунтів, Пліско І. В. (2013)
Сипко А. О. - Вплив вапнування на вміст гумусу в чорноземі типовому в умовах північно-східного Лісостепу, Стрілець О. П., Сінчук Г. А. (2013)
Шершова С. В. - Вплив екстрактів ехінацеї пурпурової на проростання пилку тютюну крилатого, Самородов В. М., Поспєлов С. В. (2013)
Тряпіцина Н. В. - Основні фітовірусологічні ризики в насадженнях малини, Медведєва Т. В., Лушпіган О. П. (2013)
Сюткіна Н. Г. - Сучасний стан ентомофауни герпетобіонтів в агроландшафтах Центрального Лісостепу, Лісовий М. М. (2013)
Гуляєва Г. Б. - Зернова продуктивність інтенсивних сортів пшениці озимої за обробки рослин монокалійфосфатом та фунгіцидом амістар екстра, Гуляєв Б. І., Кур’ята В. Г. (2013)
Завгородній А. І. - Біоцидна активність дезінфектанту ФАГ, Палій А. П., Обуховська О. В., Дегтярьов І. М. (2013)
Головач М. Й. - М’ясна продуктивність і морфологічний склад туш коней гуцульської породи різних типів, Головач М. М. (2013)
Жукорський О. М. - Імунобіологічна реактивність організму помісних корів червоної польської породи та їх молочна продуктивність, Стравський Я. С., Ящук Т. С. (2013)
Моцний І. І. - Дискримінація та характеристика за біологічними й агрономічними ознаками ліній сорту пшениці м’якої Степняк, Чеботар Г. О., Файт В. І., Чеботар С. В., Погребнюк О. О., Кульбіда М. П. (2013)
Герук С. М. - Вплив параметрів молотильних апаратів та вологості зерна на його травмування, Пустовіт С. В. (2013)
Григорюк І. П. - Компартментація макроелементів у ґрунті та рослинах роду Рyrethrum Zinn., Гурська О. В., Пида С. В. (2013)
Хомік Н. В. - Зміни гідрологічного режиму Шацького національного природного парку під впливом будівництва Хотиславського кар’єру (2013)
Луканін О. С. - Способи сушіння дубової клепки, Зражва С. Г., Агафонов М. Ф., Панахов Т. М. (2013)
Кулаєць М .М. - Тенденції розвитку картоплярства у формуванні продовольчих ресурсів України, Бабієнко М. Ф., Скрипниченко В. А., Пабат В. О. (2013)
Липкань О. В. - Розвиток матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств (2013)
Волощук В. П. - Продуктивність топінсоняшнику залежно від технології вирощування в Правобережному Поліссі (2013)
Запарнюк В. І. - Оцінка моделей технологій вирощування вики ярої на зерно (2013)
Зуза В. О. - Рівень урожайності сільськогосподарських культур протиерозійно облаштованого агроландшафту (2013)
Г. А. Краснікову - 85 (2013)
Рефераты (2013)
Відомості про авторів (2013)
Титул, зміст (2014)
Ковальчук Т. Т. - SOS – в Україні неоколоніальна модель валютної політики (2014)
Козюк В. В. - Орієнтири фіскальної інтеграції в ЄВС: теорія фіскальних союзів та глобальна фінансова криза (2014)
Попова О. Л. - Основи гармонізації аграрного і сільського розвитку в сучасній аграрній політиці (2014)
Бутко В. А. - Вплив кліматичних змін на продуктову орієнтацію аграрних підприємств Полісся (2014)
Сіденко В. Р. - Політика завершення формування Європейського економічного і валютного союзу: основні тенденції та можливі наслідки для України (2014)
Фурдичко О. І. - Формування сучасних еколого-економічних відносин у галузі українського лісівництва (2014)
Кудряшов В. П. - Фіскальні дисбаланси і заходи щодо їх обмеження в ЄС (2014)
Титул, зміст (2013)
Березинський В. - Культурно та психологічно обумовлені форми соціально-політичної атрактивності (2013)
Вишневська І. Г. - Варіант тренду на майбутнє: події диких карт як наслідок американської стратегії стримування та залучення Китаю (2013)
Гарбадин А. С. - Чужинець як принцип розрізнення у межах симулятивних політичних практик згідно концепції Жана Бодріяра (2013)
Цирфа Ю. А. - Ключові чинники конструювання зовнішньополітичної ідентичності держави (2013)
Шаповалова О. І. - Сутність та типологія норм у міжнародних відносинах: аналіз з позицій концепції нормативної сили (2013)
Ярова Л. - "Соціальний менеджмент” та "соціальна держава” у традиції європейської теорії та практики (2013)
Dutchak O. A. - NGOing development: narrowing civil society within development discourse (2013)
Кононова Я. В. - Методологические аспекты актор-сетевой теоретической ориентации: Бруно Латур (2013)
Рахманов О. А. - Формування та розвиток ідеології топ-менеджерів великого бізнесу (огляд теоретико-прикладних досліджень) (2013)
Павловський В. В. - Інноваційні технології тестування якості навчання у контексті Болонського процесу, Герчанівський Д. Л. (2013)
Танчер В. В. - Масова культура в контексті демократичних перетворень ХХ століття, Свиридон Т. В. (2013)
Щербина В. М. - Міжкультурна комунікація у сучасному соціокультурному просторі (2013)
Ясюк Е. - Последствия нарушения договорных обязательств государствами – членами Европейского Союза (2013)
Дергачов Є. В. - Право на інформацію та реалізація інформаційних прав у сфері особистих немайнових прав людини в Україні, Одінцова О. О. (2013)
Черняк Г. М. - Об'єкти авторського права в сфері функціонування мережі інтернет, Одінцова О. О. (2013)
Золотарьова Н. І. - Надра і води як об’єкти адміністративно-правової охорони (2013)
Кравчук О. О. - Акти реалізації прав і обов’язків у сфері управління державною власністю (2013)
Чепульченко Т. О. - Правова культура: місце у правовому процесі та вплив на стан законності в державі (2013)
Белянская О. В. - Специфика непосредственной реализации прав и свобод личности в частноправовых отношениях (2013)
Степанченко О. С. - Історико-правовий аналіз основних шляхів реформування інвестиційного законодавства Російської імперії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Огородник П. В. - Прогнозування можливості виконання лапароскопічної експлорації спільної жовчної протоки у хворих при гострому калькульозному холециститі, Коломійцев В. І., Сироїд О. М., Дейниченко А. Г. (2014)
Ничитайло М. Ю. - Лапароскопічні операції з приводу вогнищевого ураження печінки різного генезу, Литвиненко О. М., Загрійчук М. С., Лукеча І. І., Булик І. І., Гоман А. В., Стоколос А. В., Присяжнюк В. В. (2014)
Логаніхіна К. Ю. - Роль мультидетекторної комп’ютерної томографії у діагностиці гострого панкреатиту, Гордієнко К. П., Козаренко Т. М. (2014)
Дегтяренко С. П. - Эффективность применения сфинктеросберегающих операций в лечении сложных свищей прямой кишки (2014)
Дмитрієв Д. В. - Досвід застосування мультимодальної комбінованої спінально–епідуральної анестезії під час оперативних втручань з приводу пухлин черевної порожнини у дітей (2014)
Фуркало С. Н. - Биодеградирующие коронарные стенты: история применения и собственный опыт, Хасянова И. В., Власенко Е. А. (2014)
Трембовецкая Е. М. - Изучение особенностей деформации стенок левого желудочка у больных при гипертрофической кардиомиопатии с использованием вектор–эхокардиографии (2014)
Чернуха Л. М. - Тромботичні ускладнення тяжких форм варикозної хвороби: сучасний підхід до діагностики й лікування пацієнтів за спадкової тромбофілії та імуногістохімічних особливостей стінки судин, Щукін С. П., Арчакова Т. М. (2014)
Грибач С. М. - Профілактика ускладнень після радикального хірургічного втручання з приводу раку грудної залози у пацієнтів похилого віку, Бородай Н. В. (2014)
Опанасенко М. С. - Частота встановлення помилкового діагнозу при проведенні консервативної терапії без гістологічної верифікації при синдромі внутрішньогрудної лімфаденопатії, Терешкович О. В., Демус Р. С., Клименко В. І., Калениченко М. І., Загаба Л. М., Кшановський О. Е., Конік Б. М., Бичковський В. Б., Леванда Л. І., Обремська О. К., Климець Є. В. (2014)
Дужий І. Д. - Профілактика тромбогеморагічних ускладнень при хірургічному лікуванні хіміорезистентного туберкульозу легень, Кравець О. В., Гресько І. Я., Юрченко А. В. (2014)
Бузмаков Д. Л. - Інвалідизуючі патогенетичні чинники при післятромботичній хворобі нижніх кінцівок (2014)
Савенков В. І. - Особливості метаболізму сполучної тканини у хворих при гідронефрозі, Павлов С. Б. (2014)
Ву Вьет Куонг - Возникновение одонтогенной флегмоны, ассоциированной с полиморфным вариантом 896А/G гена TLR4, но не 2258G/A гена TLR2, Аветиков Д. С., Шлыкова О. А., Измайлова О. В., Кайдашев И. П. (2014)
Тяглый С. В. - Особенности предоперационной диагностики глиом лобно–височной локализации (2014)
Гомон М. Л. - Оптимізація блокади сідничого нерва як методу анестезії/аналгезії (2014)
Оксимец В. М. - Использование аутологичных мезенхимальных стромальных клеток при лечении дефектов костей конечностей (2014)
Алексеева Т. А. - Тестирование биосовместимости различных типов неорганических имплантатов, Гомоляко И. В., Лазаренко О. Н., Литвин П. М., Тиньков В. А., Сморжевский В. И. (2014)
Сіромаха С. О. - Спостереження невідкладного кардіохірургічного втручання у дитини з приводу інфекційного ендокардиту та гострого порушення кровообігу головного мозку, Прокопович Л. М., Руденко К. В., Руснак А. О., Труба Я. П., Дьордяй І. С., Головенко О. С., Жовнір В. А., Ялинська Т. А., Захарова В. П., Лазоришинець В. В., Книшов Г. В. (2014)
Титул, зміст (2011)
Антоник О. В. - Книгознавство як системне знання про книгу і книжкову справу: ринкові можливості (2011)
Теремка В. І. - Стратегічний потенціал видавництва як джерело його ефективності і перспектив (2011)
Зелінська Н. В. - Наукова книга у репертуарі українських видавництв: нагромаджуючи "символічний капітал" (2011)
Черниш Н. І. - Ринкові стратегії енциклопедичного видавництва: український та світовий досвід (2011)
Левицька О. С. - Літературно-художні часописи в сучасному літературному дискурсі (2011)
Судин А. Ю. - Формування читача як суб’єкта книжкового ринку: інтеграція зусиль (2011)
Новальська Т. В. - Українське бібліотечне читачезнавство: етапи становлення та перспективи розвитку (2011)
Зубко Н. Н. - Книжкове середовище сім’ї як чинник формування читацьких зацікавлень дитини, Жмовка Н. В. (2011)
Ковба Ж. М. - Сучасна систематизація у книжковій торгівлі. Проблеми і перспективи в Україні (2011)
Міщук І. П. - Логістичний інструментарій у книжковій торгівлі України: особливості застосування (2011)
Лозинський В. Т. - Активні методи продажу книжкової продукції: суть, зміст, напрями використання (2011)
Семеренко С. І. - Маркетингові дослідження книжкового ринку: сучасний стан (2011)
Борисенко О. М. - Видавничий знак у системі товарної інформації про книжкову продукцію (2011)
Литвиненко О. О. - Друковані та електронні книги для дітей: союзники чи суперники? (2011)
Кудряшов Г. О. - Видавничий репертуар товариств "Просвіта" Лівобережної України (початок XX ст.) (2011)
Босак О. І. - Книговидавнича діяльність української діаспори в Канаді (2011)
Сенкусь В. Г. - Визначення радіусів кривини центрової кривої нерухомої криволінійної напрямної механізму приводу фальцножів фальцапаратів рулонних друкарських машин, Кузнєцов В. О., Босак В. О., Кравчук І. М. (2011)
Мусійовська М. М. - Статична точність коротких фарбодрукарських систем при відтворенні тонового зображення (2011)
Овсяк О. В. - Інформаційна технологія опрацювання операції секвентування. Вибір та обчислення розмірів (2011)
Гаранько Т. Й. - Перспективи впровадження автоматизованих систем управління в оперативну поліграфію, Огірко І. В. (2011)
Сеньківська Н. Є. - Ієрархія факторів друкарського процесу (на прикладі плоского офсетного друку), Мельников О. В., Сеньківський В. М. (2011)
Дронюк І. М. - Моделювання збурень у нелінійних системах для поліграфічного захисту (2011)
Дурняк Б. В. - Формування компонент моделей системи повноважень інформаційних цифрових систем, Сабат В. І., Шведова Л. Є. (2011)
Назаренко О. М. - Загальна організація процесу використання інформаційної технології (2011)
Литвин Ю. О. - Особливості книжкової торгівлі в умовах фінансової кризи (2011)
Бедернічек Д. Ю. - Релігія та моральний розвиток як детермінант конструювання соціальної реальності, Василишин О. М. (2011)
Гузела О. І. - "Оце і усе про мене..." (до 80-річчя з дня народження H. М. Сухолитки), Швайка Л. А. (2011)
Мельников О. В. - Біла книга українського книговидання (2011)
Грицко Р. Ю. - Нові додаткові ефективні підходи до корекції побічної дії противірусної інтерферонотерапії хронічного гепатиту С, Єгоршина Н. А., Ворожбит О. Б., Герасун Б. А. (2014)
Сервецький К. Л. - Можливість лікування хворих на хронічний гепатит С з протипоказами до інтерферонотерапії, Чабан Т. В., Верба Н. В., Нікітін Є. В. (2014)
Боброва І. А. - Альфапег – вітчизняний пегільований інтерферон: від знайомства до застосування у складних хворих на хронічний гепатит С (2014)
Козько В. М. - Аналіз вмісту макро- і мікроелементів та білків гострої фази у ВІЛ-інфікованих, хворих на ХГС або коінфекцію ВІЛ/ХГС, Юрко К. В., Бондаренко А. В., Соломенник Г. О. (2014)
Клінічні рекомендації: тактика ведення пацієнтів з інфекцією, викликаною вірусом гепатиту С (2013) (Європейська асоціація з вивчення печінки, EASL) (2014)
Козько В. Н. - Эффективная интерферонотерапия HCV-ассоциированного цирроза печени с явлениями гиперспленизма, Бондарь А. Е., Соломенник А. О., Пеньков Д. Б. (2014)
Федорів Я.-Р. М. - Застосування фізичних факторів у лікуванні та реабілітації пацієнтів з хворобами печінки (2014)
Топольницкий В. С. - Экспертный форум "Профили пациентов для улучшения результатов лечения ВГС" (2014)
Титул, зміст (2013)
Бессараб Т. В. - Трансформаційні процеси в Латинській Америці: теоретико-методологічний аспект (2013)
Валюшко І. В. - Протидія корупції в умовах політичної модернізації (2013)
Васильчук Є. О. - Ідеологічні доктрини українських правоекстремістських об’єднань у контексті постмодерністського дискурсу (на прикладі УНА-УНСО) (2013)
Гиря Г. В. - "Кольорові революції": їх сутність та вплив на еволюцію політичних систем на прикладі України та Грузії (2013)
Максимець Б. В. - Уплив національної ідентичності на результати місцевих виборів початку XXI ст. в Україні (2013)
Орлов С. Ф. - Політична культура як основа формування парламентаризму (2013)
Sukhova K. - Attitudes formation towards the EU by the EU delegation to Ukraine (2013)
Хома Н. - Модернізація парадигми соціальної держави (2013)
Юнак А. - Роль медіа дипломатії у зовнішньополітичних стратегіях України (2013)
Кійков В. М. - Соціальна орієнтація ціннісного компоненту соціальної компетентності курсантів (2013)
Кутуєв П. В. - Соціологія розвитку поміж лібералізмом та державоцентризмом: історико-соціологічний аналіз, Герчанівський Д. Л. (2013)
Макеев С. А. - Эмпирические исследования классов в современной социологии (2013)
Ручкин А. В. - Неформальные наградные институты в современной России: мнение населения (2013)
Агарков О. А. - Соціальна адаптація студентів-першокурсників як напрям діяльності соціальної служби вищого навчального закладу (2013)
Васильченко О. А. - Професійні цінності соціальної роботи: соціокультурний аспект (2013)
Васильченко О. А. - Ігрова терапія як метод соціальної роботи з дітьми шкільного віку (2013)
Давидюк О. О. - Оцінка процесу надання соціальних послуг з позиції отримувачів (2013)
Голосніченко І. П. - Людиноцентристська політика Української держави (2013)
Подпіснов Д. С. - Ознаки реалізації норм права (2013)
Тараненко М. Г. - Запорозька Січ – зародок української козацької держави (2013)
Костенко І. В. - Основні етапи розвитку інституту наукової атестації й титулатури (СРСР-УРСР, 1940-1991р.р.) (2013)
Цирфа Г. О. - Проблеми правового регулювання відносин у сфері охорони і захисту специфічних об’єктів інтелектуальної власності на прикладі "Топографії інтегральних мікросхем" (2013)
Золотарьова Н. І. - Податковий збір за спеціальне водокористування та скидання забруднюючих речовину водні об'єкти (2013)
Бардіна О. О. - Роль міжнародних інституцій у регулюванні зміни клімату (2013)
Циганов О. Г. - Зміст та особливості адміністративних послуг у сфері внутрішніх справ (2013)
Кальченко С. В. - Структура та джерела Європейських стандартів оскарження порушень законодавства про вибори (2013)
Нашинець-Наумова А. Ю. - Правове регулювання інформаційної безпеки в цивільній авіації: міжнародно-правовий аспект (2013)
Тараненко М. М. - До питання організації масових заворушень (2013)
Половинко І. - Фізика оптичних комп’ютерів, Кріль Т. (2014)
Петущак В. - Закон Ампера й парадоксальні експерименти в електродинаміці, Козлова Н., Осика Б. (2014)
Трохимчук П. - Релаксаційна оптика: проблеми моделювання процесів перевипромінювання, Дмитрук І. (2014)
Трохимчук П. - Черенковське випромінювання як ефект нелінійної та релаксаційної оптики (2014)
Новосад С. - Люмінесценція кристалів PbWO4:Tb і CdWO4:Tb,Li в разі фотонного збудження, Костик Л., Новосад І., Лучечко А., Партика М., Теплий Т. (2014)
Семененко Б. - Вплив модифікації поверхні на спектри люмінесценції НК CdS, Сминтина В., Скобєєва В., Малушин М. (2014)
Сминтина В. - Вплив pН розчину на синтез нанокристалів сульфіду кадмію та їхні оптичні властивості, Бошерніцан В., Скобєєва В., Малушин М. (2014)
Чорній З. - Генерація (Tl0-Tl2+)–комплементарних пар у лужно-галоїдних кристалах, Панасюк М., Дячук М., Пірко І., Салапак В. (2014)
Павлик Б. - Вибір робочої точки напівпровідникового сенсора температури, Грипа А., Леновенко А., Дідик Р., Лис Р., Слободзян Д., Шикоряк Й., Кушлик М. (2014)
Благітко Б. - Вплив затримки в управлінні на процес польоту квадрокоптера, Мочульський Ю. (2014)
Карпа І. - Вплив механічних напружень на неоднорідні стани в мікрокристалах з несумірною надструктурою, Свелеба С., Катеринчук І., Шмигельський Я., Куньо І., Фіцич О. (2014)
Кость Я. - Дослідження алгоритмів оцінювання локальних похибок, що виникають у процесі математичного моделювання динамічних систем, Хвищун І., Шмигельський Я. (2014)
Монастирський Л. - Моделювання фотопровідності поруватого кремнію зі сферичною та циліндричною геометрією пор, Соколовський Б., Павлик М. (2014)
Фурман В. - Числове моделювання механічних взаємодій у процесах насувоутворення кори Землі, Хом’як М., Хом’як Л. (2014)
Трушаков Д. - Дослідження комплексної магнітної проникності за комплексним опором навою індуктивності із феромагнітним осердям, Рендзіняк С., Васильчишин І. (2014)
Бондарєв В. - Програмна підтримка практичних занять з програмування (2014)
Алексеев Е. Р. - Специализированные дистрибутивы для образовательных и исследовательских учреждений, Родионов В. И., Чеснокова О. В., Чоповский С. С. (2014)
Титул, зміст (2013)
Білошицький В. І. - Цивільно-військові відносини в країнах НАТО: історія та сучасність (2013)
Дунець В. Б. - Політична культура молоді в польській науковій думці: теоретико-понятійний аналіз (2013)
Пуйо Г. І. - Теоретичне осмислення рушійних сил і тенденцій міжнародної трудової міграції у політичній науці (2013)
Радей А. С. - Бюрократична система й особистість (2013)
Сокур С. П. - Здійснення лобістської діяльності щодо Європарламенту з огляду на особливості його функціонування в політичній системі ЄС (2013)
Чабанна М. - Електоральний аспект індексування інституційного розвитку політичної системи у контексті оцінювання процесу демократизації (2013)
Богданова О. В. - Чинники набуття релігійної ідентичності багаї (на прикладі сценаріїв навернення вірян київської громади), Дудко Є. С. (2013)
Єнін М. Н. - Ідеологічні трансформації сучасного суспільства: електоральні установки луганчан (2013)
Купрєєва Ю. О. - Дослідження протестної активності населення на основі інформації в мережі Інтернет: проблеми та перспективи вдосконалення (2013)
Марусяк Т. С. - Деформації правосвідомості: типологія та межі норми (2013)
Нерсесян Г. А. - Сталий розвиток починається в головах людей: соціально-філософські аспекти інтерпретації поняття (2013)
Нечітайло І. С. - Наступність в освіті як умова підвищення її якості: соціологічне трактування (2013)
Пермінова Г. В. - Аналітично-концептуальні підходи до проблеми корпоративної соціальної відповідальності (2013)
Рябчук А. М. - Спілкування в онлайн-іграх як чинник покращення комунікативних навиків у реальному житті, Прокопенко А. Ю. (2013)
Сухова Х. О. - Динаміка ставлення до ЄС серед української громадськості (2013)
Абрамова К. А. - Соціально-психологічні особливості ВІЛ-інфікованих дітей в сучасних українських реаліях (2013)
Рудська А. І. - Соціальна реабілітація дітей з діагнозом ДЦП методом іпотерапії, Солдатова О. С. (2013)
Золотарьова Н. І. - Методологія дослідження адміністративної діяльності правоохоронних органів у сфері екологічної безпеки (2013)
Голосніченко Д. І. - Правозахисні повноваження, їх використання державними органами різного призначення (2013)
Нашинець-Наумова А. Ю. - Теоретико-правові основи забезпечення інформаційної безпеки українського суспільства (2013)
Кальченко С. В. - Європейські стандарти оскарження порушень законодавства про вибори (2013)
Борець М. В. - Поняття, сутність державного регулювання та нагляду в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму (2013)
Цимбаленко Я. Ю. - Правові аспекти управління державними закупівлями як механізм розвитку української економіки (2013)
Цирфа Г. О. - Організаційно-правові проблеми використання "ноу-хау", Дубняк М. В. (2013)
Лукянчиков Є. Д. - Негласні слідчі (розшукові) дії та їх класифікація, Лукянчиков Б. Є. (2013)
Чепульченко Т. О. - Омбудсмен з питань захисту дітей: аналіз українського та зарубіжного досвіду (2013)
Костенко І. В. - Соціальний захист науковців як юридична проблема (2013)
Ашиток Н. І. - Фізичне виховання обдарованих дітей у контексті гуманістичної парадигми (2012)
Бубка С. Н. - Олимпийское образование, распространение олимпийских идеалов и принципов в жизни мирового сообщества усилиями Международного олимпийского комитета – при различных президентах МОК – совместно с Международной олимпийской академией, национальными олимпийскими комитетами и другими международными и национальными организациями (2012)
Гук О. М. - Фізичне виховання дівчат у гімназіях Тернопільського воєводства міжвоєнного періоду (2012)
Дук В. А. - Моніторинг соціально-економічної ситуації у сфері фізичної культури й спорту (2012)
Косяк В. А. - Олимпизм в аспекте философии жизни (2012)
Лук’янченко М. І. - Теорія й практика фізичного виховання в спадщині вітчизняних педагогів другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2012)
Марчик В. І. - Суспільний запит на фізичну культуру, Андріанов В. Є., Порохненко О. В. (2012)
Мунтян В. С. - Педагогико-философские и культурологические аспекты системы воспитания (2012)
Павлюк І. С. - Організаційно-управлінська система хокею в Україні (2012)
Савонік Ю. - Вплив Асоціації молодих християн на розвиток міжнародних спортивних змагань, Литвинець А. І., Литвинець І. В. (2012)
Соколова Н. Д. - Розвиток системи фізичного виховання в навчальних закладах України у 30-х роках ХХ ст. (2012)
Терещук М. В. - Формування системи розвитку гольфу в міжнародній системі спорту (2012)
Файдевич В. В. - Особливості та напрями укладання нормативних вимог із фізичного виховання для студентів ВНЗ України, Козіброцький С. П. (2012)
Балахничева Г. В. - Формування професійної підготовки фахівців фізичної культури до практичної роботи з учнями сучасної школи, Завацька Л. А. (2012)
Винник В. Д. - Вплив сучасних стереотипів естетики здоров’я на вибір пріоритетів професійної підготовки майбутнього вчителя фізичного виховання (2012)
Винничук О. Т. - Теоретичні та практичні проблеми реалізації потенціалу особистості в процесі формування професіоналізму, Васильченко А. В. (2012)
Гальченко Л. В. - До питання підготовки майбутніх учителів фізичної культури до використання рухливих і національних ігор у професійній діяльності (2012)
Дмитриев С. В. - Метапредметные блоки-модули формирования педагогических технологий в образовательных системах (дискурс-анализ проблемы) (2012)
Кондрацька Г. Д. - Педагогічні умови формування професійно-мовленнєвої культури майбутніх фахівців із фізичного виховання та спорту в умовах навчання у ВНЗ (2012)
Маленюк Т. В. - Оцінка фізичної підготовленості студентів (18–19 років) факультету фізичного виховання (2012)
Мицкан Б. М. - Пріоритети та перспективи акмеологічного зростання вчителя фізичної культури в умовах модульного навчання, Завгородня Т. К., Шпільчак А. Я., Презлята Г. В., Випасняк І. П., Лісовський Б. П. (2012)
Омельяненко В. Г. - Інтеграція змісту дисциплін природничо-наукового циклу як умова формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх учителів фізичної культури (2012)
Поташнюк Р. З. - Патологія зору в дітей: можливості використання методик реабілітації, профілактики в процесі підготовки майбутніх фахівців здоров’я людини до здоров’язберігальної діяльності, Поташнюк І. В., Кубович О. В., Свердан З. В. (2012)
Свістельник І. - Систематизація інформації з фізичної реабілітації у ВНЗ фізкультурного профілю (2012)
Харченко Л. А. - Про стан розробки та впровадження стандартів вищої освіти в галузі знань "Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини”, Денисова Л. (2012)
Чалій Л. В. - Сучасний підхід до викладання дисципліни "Теорія і методика викладання лижного спорту” у вищих навчальних закладах, Козаченко Т. В. (2012)
Шевченко А. О. - Новітні підходи до професійної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури (2012)
Нєчаєва О. В. - Вимоги до професійної готовності майбутніх учителів основ здоров’я в контексті статевого виховання підлітків (2012)
Альошина А. І. - Характеристика фізичних вправ, які використовуються в технології профілактики плоскостопості в дітей старшого дошкільного віку, Бичук О. І., Бичук І. О., Альошин А. О. (2012)
Вітченко А. М. - Педагогічні умови ефективного впровадження здоров’язберігальної технології комплексного застосування дихальних вправ у процесі фізичного виховання молодших школярів (2012)
Воєділов С. А. - Характеристика принципів реалізації педагогічної технології розвитку координаційних здібностей школярів у процесі позаурочних занять із біатлону (2012)
Гнітецька Т. В. - Досвід організації профільного навчання за спортивним напрямом (профіль – туризм), Войтович І. М. (2012)
Карпюк Р. П. - Пріоритет здоров’язберігальних тенденцій у фізичному вихованні студентів вищих навчальних закладів (2012)
Ляхова І. М. - Організаційно-методичні особливості корекційного навчання рухових дій дітей із порушеннями слуху (2012)
Мисів В. М. - Характеристика технологій фізичного виховання у військових ліцеях в аспекті розв’язання завдань оздоровчого змісту (ретроспективний аналіз) (2012)
Митчик О. П. - Здоров’язберігальне середовище та здоров’язберігаючі технології у вищому навчальному закладі (2012)
Мордик О. А. - Формування фізичної культури особи як педагогічна проблема, Радченко М. А. (2012)
Наумчук В. І. - Загальні положення методики навчання школярів спортивних ігор (2012)
Нєворова О. В. - Шляхи реалізації диференційованого підходу до фізичного виховання молодших школярів на основі індивідуальних показників властивостей нервових процесів (2012)
Радченко М. А. - Теоретичні аспекти інтегративної технології формування фізичної культури студентів (2012)
Ротерс Т. Т. - Методологічні засади фізичного виховання школярів (2012)
Слюсарчук В. В. - Сучасні тенденції диференційованого фізичного виховання молодших школярів (2012)
Статьєв С. І. - Значення занять музично-ритмічного виховання глухих дітей молодшого шкільного віку (2012)
Толчєва Г. В. - Організація тренувальних занять хатха-йогою зі студентами вищих навчальних закладів у процесі позааудиторної роботи (2012)
Фурман Ю. М. - Організаційно-методичні умови формування моторики дітей молодшого шкільного віку з послабленим зором у процесі фізичного виховання (2012)
Циплюк А. М. - Науково-педагогічні засади формування відповідального ставлення до здоров’я в дітей дошкільного віку (2012)
Цьось А. В. - Педагогічна діагностика в процесі навчання фізичної культури учнів загальноосвітніх навчальних закладів, Гац Г. О. (2012)
Юрченко О. А. - Обгрунтування програми формування моторики дітей молодшого шкільного віку з послабленим зором в процесі фізичного виховання (2012)
Яловик А. В. - Провідні компоненти ефективного формування рухових навичок (2012)
Ячнюк Ю. Б. - Формування рухових навичок у студентів у процесі занять гандболом (2012)
Андрєєва О. В. - Соціально-педагогічні умови організації рекреаційної діяльності боулінг-клубів, Пацалюк К. Г. (2012)
Андрійчук Ю. М. - Вплив секційних занять волейболом на руховий розвиток школярів 14–16 років, Чижик В. В., Романюк В. П. (2012)
Артюшенко О. Ф. - Формування мотивів фізичного самовдосконалення учнів середнього шкільного віку, Нечипоренко Л. А., Артюшенко А. О. (2012)
Бабич В. І. - Визначення потенціалу навчального предмета "Фізична культура” в контексті формування соціального здоров’я учнів основної школи (2012)
Беляк Ю. І. - Спосіб інтегральної оцінки фізичного фітнесу жінок зрілого віку (2012)
Васкан І. - Стан і формування в школярів інтересу до фізичного виховання та спорту, Розтока А. (2012)
Вихляєв Ю. М. - Особливості самостійної роботи студентів збірних команд факультетів (2012)
Гладощук О. Г. - Вікові особливості динаміки розвитку силових здібностей студентів основної медичної групи, Тонконог В. М., Скабицький М. В., Бейгул І. О., Шишкіна О. М. (2012)
Грабик Н. М. - Стан фізичної підготовленості учнів 5–6 класів сільської школи (2012)
Гребік О. В. - Профілактика травматизму під час практичних занять із фізичного виховання зі студентами технічного навчального закладу (2012)
Грициляк С. М. - Порівняльна характеристика фізичної підготовленості молодших підлітків основної школи, Цюпак Ю. Ю. (2012)
Dąbrowski D. - Turystyka rowerowa osób niepełnosprawnych, Baj–Korpak J., Soroka A., Pocztarska-Dec A., Niźnikowska E., Korpak F. (2012)
Дмитренко С. - Характеристика показників фізичної підготовленості дітей середнього шкільного віку Вінницької та Хмельницької областей, Козлова К., Асаулюк І. (2012)
Єдинак Г. А. - До питання про вдосконалення системи оцінювання фізичної підготовленості військовослужбовців Збройних cил України, Приступа Є. Н. (2012)
Кедровський Б. - Ефективність використання проби Руф’є під час розподілу учнів на групи для занять фізичною культурою, Маляренко І., Ромаскевич Ю. (2012)
Ковальчук В. Я. - Сучасні підходи до оцінювання навчальних досягнень із фізичного виховання студентів (2012)
Костюк П. - Моделювання зміни в дитячому літньому оздоровчому таборі в напрямі оздоровчої діяльності (2012)
Котов Є. - Програмування самостійних занять фізичними вправами студентів вищих навчальних закладів, Хомич А. В., Касарда О. (2012)
Лойко Т. О. - Функціональний тренінг у процесі занять фізичною культурою учнів старшої школи (2012)
Мазурчук О. Т. - Мотивація молоді до ведення здорового способу життя через використання сучасних і нетрадиційних підходів до проведення занять фізичного виховання, Ребрина В. В. (2012)
Осіпов В. М. - Оптимізація фізичного стану жінок зрілого віку засобами інноваційних фітнес-технологій (2012)
Палагнюк Т. В. - Мотиваційні аспекти проведення спортивних заходів серед молоді (2012)
Петренко Г. - Програмно-нормативні та соціально-педагогічні засади фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку в умовах дошкільного навчального закладу (2012)
Петрович В. В. - Гнучкість та її вплив на організм людини, Альошина А. О. (2012)
Пілярська І. - Вплив плавання та фізичних вправ у воді на фізичний розвиток дітей молодшого шкільного віку (2012)
Самчук О. - Рівень функціональних можливостей серцево-судинної й дихальної систем організму студентів вищих навчальних закладів, Сабіров О. (2012)
Сапожник О. А. - Фізичний розвиток студенток вищого навчального закладу (2012)
Соколова О. В. - Зміни адаптивних можливостей організму студентів-першокурсників під впливом систематичних занять степ-аеробікою (2012)
Федорович О. В. - Єдність шкільного й сімейного виховання – необхідна умова сьогодення (2012)
Черкашин Р. Є. - Силові навантаження в системі мотиваційно-ціннісних орієнтацій студентів вищих навчальних закладів, Михалевський В. М., Валькевич О. В. (2012)
Шиян Б. М. - Передумови й перспективи формування національної системи фізичного виховання школярів (2012)
Юрчишин Ю. В. - Ефективність чинного змісту фізичного виховання у формуванні мотивації студентів до рухової активності оздоровчої спрямованості (2012)
Альошина А. І. - Значення засобів фізичної реабілітації, які використовуються в лікуванні хворих на бронхіальну астму (2012)
Гончарова Н. Н. - Влияние нарушений осанки на компоненты физического состояния детей младшего школьного возраста, Бондар Е. Н., Бойко А. Н. (2012)
Дубчук О. В. - Оцінка фізичного стану студентів групи фізичної реабілітації вищих навчальних закладів (2012)
Індика С. Я. - Поширеність депресії та зв’язок з іншими факторами ризику серцево-судинних захворювань у пацієнтів після інфаркту міокарда на амбулаторному етапі реабілітації (2012)
Kraszewski K. - Zasady postępowania w urazach sportowców wyczynowych (2012)
Лазарева Е. Б. - Выраженность последствий заболевания как фактор, определяющий направленность реабилитационных мероприятий у больных после оперативного лечения вертеброгенных компрессионных синдромов (2012)
Попадюха Ю. А. - Використання реабілітаційних тренажерів у фізичній реабілітації після артроскопічної реконструкції ротаторної манжети плеча, Адель М. А. Марайта, Катюкова Л. Д. (2012)
Фурман Ю. Н. - Физическая реабилитация больных с вертеброгенной пояснично-крестцовой радикулопатией, осложнённой нарушениями осанки (2012)
Цюпак Т. Є. - Вплив лікувальної фізичної культури на кардіореспіраторну систему молодших підлітків із хронічним бронхітом, Деделюк Н. А., Цюпак Ю. Ю. (2012)
Якобчук С. В. - Психофізичний стан дітей із церебральним паралічем та їх соціальна адаптація як педагогічна проблема (2012)
Апайчев А. В. - Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы спортсменок эстафетной команды 4х100 м (2012)
Бекас О. О. - Модернізація навчально-тренувального процесу дзюдоїстів 10–11 років з урахуванням їх соматотипів, Паламарчук Ю. Г. (2012)
Бріскін Ю. А. - Технологічне забезпечення об’єктивного оцінювання гнучкості, Корягін В. М., Блавт О. З. (2012)
Воронова В. И. - Особенности преодоления стресса в спортсменов-дефлимпийцев с помощью копинг-стратегий, Смоляр И. И., Ковальчук В. И. (2012)
Галюза С. С. - Дослідження взаємозв’язку силових здібностей із рівнем спортивної майстерності студенток, які займаються футболом (2012)
Дем’янчук О. Г. - Побудова тренувальних циклів під час підготовки спортсменів у спортивному туризмі (2012)
Добринський В. С. - Підвищення фізичної підготовки юних легкоатлетів за допомогою бар’єрних вправ, Мудрик Ж. С. (2012)
Дрожжин В. Ю. - Психофізіологічні функціі кваліфікованих та юних п’ятиборців у різні роки підготовки, Хатіпов М. О. (2012)
Казімірко Н. К. - Вплив фізичних навантажень на кількісний та віковий склад червонокрівців периферійної крові спортсменів-дзюдоїстів, Дичко О. А., Дичко Д. В., Гаврилін В. О., Пікінер Д. С., Акімова Н. О., Ахременко І. В. (2012)
Кашуба В. О. - Використання хронометричних систем у спортивних змаганнях, Юхно Ю. О., Хмельницька І. В. (2012)
Криворученко Е. В. - Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы спортсменов различной квалификации, специализирующихся в беге на короткие дистанции (2012)
Минин В. В. - Влияние вестибулярных раздражений на показатели центральной кардиогемодинамики у боксеров с различным уровнем вестибулярной устойчивости (2012)
Мороз М. С. - Вплив засобів силової спрямованості на розвиток швидкісних можливостей бігунів на короткі дистанції, Суворова Т. І., Сахарук Є. Г. (2012)
Онищук С. В. - Вплив авторської програми застосування Омега-3 на стан енергозабезпечувальних систем м’язової діяльності бігунів на короткі дистанції (2012)
Полулященко Т. Л. - Биохимический метод контроля функционального состояния организма юных велосипедистов на этапе начальной подготовки (2012)
П’ятничук Г. - Характеристика чинників, які впливають на передстартовий стан спортсменів, Яців Я. М. (2012)
Райтер Р. - Загальні основи технічної підготовки спортсменів складнокоординаційних видів спорту залежно від їхньої конституції будови тіла, Лесько О., Огірко І. В., Борик О. (2012)
Ровний А. - Системні механізми управління цілеспрямованою діяльністю спортсменів (2012)
Рода О. Б. - Тенденції наукових досліджень спортсменок в аспекті статевих особливостей, Маріонда І. І. (2012)
Розпутняк Б. Д. - Вплив атлетичної та фізичної підготовки на динаміку інтенсивності у плавців 14–15 років (2012)
Скавронський О. П. - Теоретико-методологічні основи планування тренувальних засобів у підготовці боксерів (2012)
Сокольвак О. Г. - Структура та зміст тренувальної роботи учнів-волейболістів 10–11 класів протягом підготовчого періоду річного циклу підготовки в спортивній секції (2012)
Soroka A. - Efektywność działań zespołów o najwyższych kompetencjach sportowych podczas Mistrzostw Świata RPA – 2010, Dąbrowski D., Baj-Korpak J., Niźnikowska E., Korpak F., Pocztarska-Dec A. (2012)
Толкунова І. В. - Детермінанти психологічної згуртованості в спортивній команді (на прикладі футболу), Голець О. В., Шериф Сархан (2012)
Черкашин Р. Є. - Роль рухливих ігор в удосконаленні навчально-тренувального процесу юних метальників молота на початковому етапі багаторічної підготовки (2012)
Шаров А. В. - Методика применения специальных упражнений при обучении технике бега по уровневой системе управления движениями, Сидорук Е. С., Шутеев а. И., Гоголюк Ф. К. (2012)
Шинкарук О. А. - Експертне оцінювання ефективності змагальної діяльності баскетболістів високої кваліфікації в ігровому сезоні, Безмилов М. М. (2012)
Яловик В. Т. - Побудова індивідуального тренування скороходів на основі моніторингу частоти серцевих скорочень, Сахарук І. С., Олещук В. В., Будкевич Г. (2012)
Яременко В. В. - До питання організації тренувального процесу на початковому етапі підготовки борців (2012)
Муравський Л. - Методи електронної спекл-нтерферометрії для дослідження поверхневих деформацій матеріалів, Вороняк Т. (2013)
Демків Л. - Динаміка релаксації збуджень у мезоскопічних кластерах під час надвипромінювального розпаду, Демків Т. (2013)
Франів В. А. - Сенсор температури на основі кристалів TL4HGI6 і TL4PBI6, Бовгира О. В., Гірник І. С., Кушнір О. С., Футей О. В., Васьків А. П. (2013)
Кашуба О. - Електронна поляризовність одновісно затиснутих кристалів сульфату калію, Стадник В., Матвіїшин І. (2013)
Костик Л. - Люмінесцентна спектроскопія іонів TB3+ у полікристалах гадоліній галієвого гранату, Лучечко А., Цвєткова О., Теплий Т. (2013)
Павлик Б. - Особливості електрофізичних характеристик пружнодеформованих монокристалів p-Si, Дідик Р., Лис Р., Слободзян Д., Грипа А., Шикоряк Й., Кушлик М., Чегіль І. (2013)
Половинко I. - Спектри поглинання змішаних кристалів солей туттона K2CUхFE1-x(SO4)2•6H2O, Рихлюк С., Лондар Т. (2013)
Чорній З. - Радіаційні процеси в кристалах флюоритів з точковими дефектами дипольного типу. Одновимірна модель, Пірко І., Салапак В., Дячук М. (2013)
Бабич О. - Температурні залежності коефіцієнта термоерс та трансформація зонного спектру в системі TL2BA2CA1−XYXCU2–YCOYOZ (2013)
Фаренюк А. - Розробка універсальних нейроемуляторів на базі мікроконтролерів споживчого рівня, Любунь З. (2013)
Благітко Б. - Математичне моделювання процесу стабілізації квадрокоптера у польоті, Мочульський Ю. (2013)
Фурман В. - Особливості побудови теплової моделі із конвекцією верхньої мантії Землі (2013)
Чекурін В. - Гранично-елементний метод для задач ідентифікації порожнин у циліндричному тілі з використанням локального нагріву та даних ІЧ-термографії, Сінькевич О. (2013)
Горбатий І. - Удосконалення сімейства технологій передавання даних ADSL використанням амплітудної модуляції багатьох складових (2013)
Алексеев Е. Р. - Кроссплатформенная программная модель работы бурильной колонны при ликвидации прихватов бурового снаряда ударными механизмами, Каракозов А. А., Кучер Т. В. (2013)
Максименко О. - Алгоритм обробки цифрових зображень для визначення деформаційних характеристик матеріалів, Франкевич Л., Сахарук О. (2013)
Савоченко Р. - Система диспетчерського контролю та збирання даних OpenSCADA 0.8.0 LTS (2013)
Сулимко Р. - Порогова сегментація даних дистанційного зондування Землі, Шувар Р. (2013)
Шевчук В. - Розрахунок іонного перенесення в кристалах зі структурою шеєліту, Каюн І. (2013)
Шуть В. - Расширение возможностей оптимального управления транспортными потоками в улично-дорожной сети города (2013)
Трохимчук П. - Поліметричний метод та сучасна кібернетика (2013)
Дзендзелюк О. - Побудова ARIMA моделей часових рядів для прогнозування метеоданих на мові програмування R, Костів Л., Рабик В. (2013)
Батюк А. - Використання технологій віртуалізації в спецкурсі "Системне адміністрування ОС LINUX”, Ванькевич Д., Злобін Г. (2013)
Трушаков Д. - Застосування зв’язаних коливальних контурів у вихрострумовій дефектоскопії (2013)
Бригілевич В. - Чисельні методи і закони збереження в динамічних системах, Вельгош C., Григоренко В., Шмигельський Я. (2013)
Титул, содержание (2012)
Форкун Ю. В. - Сучасні підходи технології розроблення та формування інформаційно-довідкового забезпечення суспільних комунікаційних систем, Пелещишин А. М. (2012)
Карупу О. В. - Про викладання математичних дисциплін англійською мовою іноземним студентам, Олешко Т. А., Пахненко В. В. (2012)
Мороз А. В. - Автоматичне формування тестів як одна із задач обробки природномовних текстів (2012)
Пількевич І. А. - Модель підсистеми моніторингу інцидентів безпеки інформації в інформаційних системах організацій, Котков В. І., Лобанчикова Н. М., Сугоняк І. І. (2012)
Моторний А. П. - Структура та принцип побудови універсальної міс для задач доказової медицини (2012)
Киричек Г. Г. - Модель оцінки плагіату програмного коду на основі системи контролю версій, Киричек О. О. (2012)
Ковалишин В. В. - До питання визначення впливу функціонального стану водія на час його реакції (2012)
Заднепрянская А. В. - Анализ применения технологии cuda в задаче допечатной подготовки цифровых изображений, Погодина А. С., Колесникова Т. А. (2012)
Корхина И. А. - Один метод формирования оптимального портфеля проектов развития предприятия (2012)
Жук Е. Ю. - Принцип определения размеров структурных элементов объекта отсканированных цифровых изображений, Колесникова Т. А., Федько Ю. И. (2012)
Колесникова Т. А. - Алгоритм сжатия высокочастотных cоставляющих цифрового изображения, Новикова Ю. С. (2012)
Комарова Д. В. - Разработка мультимедийного издания "Домашние питомцы", Бизюк А. В. (2012)
Бизюк А. В. - Полиграфическая защита упаковки лекарственных препаратов, Воронина А. А. (2012)
Власова В. А. - Проблемы жкх и информационные технологии, Зеленин А. Н. (2012)
Белоиваненко М. В. - Модель интеграции семантической аннотации математической зависимости в онтологические базы знаний (2012)
Залкінд В. В. - Використання інформаційних технологій проектування стилю людини в телевізійному просторі, Літинська Ю. В. (2012)
Кравченко О. В. - Вибір розрахунку часу тестування в моделі інтелектуальної підсистеми контролю знань, Плакасова Ж. М. (2012)
Метешкин К. А. - Особенности представления геоданных и знаний на страницах web-сайтов учебного назначения, Соколова М. В. (2012)
Парненко В. С. - Новітні підходи до створення веб-ресурсів із застосуванням техніки прогресивного дизайну (2012)
Федушко С. С. - Використання веб-спільнот для організації комунікації українських науковців, Мельник Д. В., Сєров Ю. О. (2012)
Титул, содержание (2012)
Зубенко Д. Ю. - Исследования системы управления проектами по созданию дистанционного автоматизированного обучения (2012)
Герасименко Т. М. - Особливості використання спеціальних автоматичних регуляторів для нестаціонарних технологічних об’єктів, Ладанюк А. П. (2012)
Хімічева Г. І. - Особливості застосування настанови iso 83 в умовах національного виробництва, Зенкін А. С., Новик О. П. (2012)
Енглезі І. П. - Щодо визначення закону розподілу ймовірності виникнення дтп, Доля В. К. (2012)
Нагорний Є. В. - Формування технології обробки вантажопотоку на терміналі в умовах невизначеності, Шраменко Н. Ю., Шептура О. М. (2012)
Шпачук В. П. - Щодо формування принципів управління товарними запасами елементів логістичної системи, Давідіч Ю. О. (2012)
Шпачук В. П. - Щодо дослідження впливу ризиків на витрати об'єктів логістичної системи, Санько Я. В. (2012)
Ковалевский Г. В. - Интегральная логистика и экономические реформы в украине, Ачкасов А. Е. (2012)
Решетило В. П. - Логистика и синергетические свойства современных социально-экономических систем, Лобашов А. О. (2012)
Турчинов Р. В. - Застосування методу аналізу ієрархій при функціональному синтезі автоматизованих систем керування, Змій С. О., Мороз В. П., Мойсеєнко В. І., Кустов В. Ф. (2012)
Решетніков Є. Б. - Дослідження безпеки руху на нерегульованих перехрестях при обмеженій оглядовості, Овсієнко Д. В. (2012)
Гюлев Н. У. - Влияние темперамента на функциональное состояние водителя в транспортном заторе, Доля В. К. (2012)
Альошинський Є. С. - Аналіз можливості організації місцевої роботи на залізничних станціях в умовах впровадження швидкісного пасажирського руху, Губачова О. С., Сіваконева Г. О., Світлична С. О., Ланчак Т. О. (2012)
Супруненко О. О. - Розробка візуально-аналітичних засобів управління програмним проектом (2012)
Бурко Д. Л. - Теоретические основы управления системой "транспортная сеть – транспортные потоки" (2012)
Гецович Е. М. - Обоснование выбора режимов движения транспортного потока в городских условиях по экологическому критерию, Казакова М. А., Пустовит И. Г. (2012)
Оберемок А. В. - Задача розділення ринку банківських послуг на зони впливу банків (2012)
Гецович Е. М. - Экспериментальные исследования распределения временных интервалов в транспортном потоке городов, Семченко Н. А., Голота В. А. (2012)
Вернигора Р. В. - Анализ неравномерности грузовых перевозок на магистральном и промышленном железнодорожном транспорте, Березовый Н. И. (2012)
Нефедов Л. И. - Имитационное моделирование планирования проекта изготовления дейдвудной трубы, Ильге И. Г., Калмыков Д. А. (2012)
Маевский А. В. - Исследование особых решений обобщённой математической модели динамики популяций (2012)
Матковський О. - Мінералогічна спадщина академіка Володимира Вернадського (до 150-річчя від народження) (2013)
Пономаренко О. - Далекосяжні погляди геніального вченого (до 150-річчя від дня народження академіка Володимира Вернадського, Степанюк Л., Кульчицька Г. (2013)
Білоніжка П. - Ноосфера та стан її розвитку (2013)
Паранько І. - Геологічне середовище - основний компонент ноосфери, Павлунь М., Сіворонов А. (2013)
Гулій В. - Ресурсний потенціал кремнію в Україні та можливість використання вітчизняного кремнію у відновлювальній енергетиці, Бочевар Р. (2013)
Вовк О. - Зв'язок кристалічної структури з особливостями морфології топазу з камерних пегматитів Волині, Наумко І. (2013)
Харитонов В. - Титан і рідкісні метали в рудоутворювальних мінералах Кропивнянського родовища (Український щит) (2013)
Петруняк Г. - Техногенний мінерагенез водних артерій межиріччя Прут-Черемош (2013)
Білоніжка П. - Жильні мінерали в покладах калійних солей Передкарпаття - індикатори постседиментаційних фізико-хімічних і тектонічних процесів (2013)
Наумко І. - Поширеність і склад прожилково-вкрапленої мінералізації у теригенних верствах північно-західної частини Кросненської зони (Українські Карпати), Занкович Г., Яремчук Я. (2013)
Войтович С. - Шахтні води як один із чинників забрудненнчя довкілля Червоноградського гірничопромислового району (2013)
Наумко І. - Академік Вернадський і мінералогія: штрихи до портрета (рецензія на п'ятий том "Мінералогічна спадщина Володимира Івановича Вернадського" ювілейної серії "Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського") (2013)
Матковський О. - Про відзначення 100-літнього ювілею академіка Євгена Лазаренка, Білоніжка П. (2013)
Наумко І. - Спогад про викладача (до дня народження Ангеліни Андріївни Ясинської) (2013)
Юрію Віталійовичу Ворошилову - 75! (2013)
Титул, содержание (2012)
Миненко А. С. - Метод построения взвешенных временных рядов для решения задачи прогнозирования, Волченко Е. В., Шишкин С. А. (2012)
Дяченко В. А. - Адаптивная параллельная процедура обучения самоорганизующейся модифицированной карты Кохонена, Михаль О. Ф. (2012)
Ващук Ф. Г. - Дослідження стійкості максимального логічного дерева відносно перестановки ярусів, Василенко Ю. А., Повхан І. Ф. (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського