Полив’яний А. М. - Оцінка перспективності сортів та збагачення генофонду фундука в дендропарку ХНАУ, Ситнік І. Й., Слюсарчук В. Є., Онищенко А. С., Мойса Є. М. (2013)
Дишко В. А. - Особливості різноманіття та взаємозв’язку морфологічних і біохімічних ознак сосни звичайної (pinus sylvestris l.) у ДП "Чугуєво-бабчанське ЛГ" (2013)
Коваль І. М. - Вплив клімату та забруднення на динаміку радіального приросту сосни звичайної в Лісостеповій зоні (2013)
Горін М. О. - Індикація трофності при агрохімічному окультурюванні алювіальних та агрочорноземних ґрунтів, Ольховський Г. Ф. (2013)
Рідей Н. М. - Аналіз екологічного стану ґрунтового покриву та умов вирощування лікарських рослин на територіях агросфери, Строкаль В. П., Рибалко Ю. В., Шофолов Д. Л. (2013)
Чайка Н. И. - Выявление потенциала фито-альгоценоза в экологических условиях эмбриозема (2013)
Жолудєва І. Д. - Вплив різних систем удобрення на гумусовий стан і енергетичні характеристики чорнозему звичайного, Трунов О. П. (2013)
Клименко О. М. - Оцінка екологічної стійкості ґрунтів басейну річки Горинь (2013)
Герасимчук Л. О. - Міграція Cu, Zn, Pb, Cd У системі "ґрунт–рослина", Валерко Р. А. (2013)
Свіщова Я. О. - Установлення адсорбційної здатності різних типів ґрунтів до катіону мангану, Будвицька О. М. (2013)
Приходченко Д. М. - Вплив добрив на вміст важких металів у мезофітних травостоях кормового призначення (на прикладі моніторингових полігонів Цикалове і Рязанова балка), Кантамбадуно Фая (2013)
Шевцова О. О. - Землянi хробаки та родючiсть ґрунтiв (реферативне повідомлення), Хименко Н. Л. (2013)
Портухай О. І. - Радіологічний стан ґрунтів сільськогосподарських угідь Рокитнівського району (Рівненська область) (2013)
Яцук І. П. - Місце і роль ґрунтів у концепції функціонування ноосфери за В. І. Вернадським (2013)
Горін М. О. - Рецензія на монографію Р. С. Трускавецького "Торфові ґрунти і торфовища України" (2013)
Титул, зміст (2014)
Весніна Л. Е. - Формування бази даних генетичних зразків як стратегічне завдання сучасних медичних досліджень, Кайдашев І. П. (2014)
Белоглазов В. А. - Дисбаланс мукозального иммунитета при среднетяжелой и тяжелой бронхиальной астме, Попенко Ю. О. (2014)
Перцева Т. О. - Ефективність та необхідність проведення етіологічної діагностики у хворих на інфекційні захворювання нижніх дихальних шляхів, Кіреєва Т. В., Штепа О. О. (2014)
Перцева Т. О. - Особливості етіології та ідентифікації збудника у хворих на тяжку негоспітальну пневмонію, Кіреєва Т. В. , Бєлослудцева К. О. (2014)
Бугаєнко Н. С. - Проблема снід-індикаторних інфекційних хвороб, Сергеєва Т. А. (2014)
Кучерявченко М. А. - Состояние биоэнергетического обмена в организме белых крыс в условиях длительного воздействия субтоксических доз лапроксидов, Зайцева О. В., Жуков В. И., Книгавко В. Г. (2014)
Багмут И. Ю. - Состояние обмена l-триптофана в условиях подострого опыта под влиянием олигоэфирциклокарбоната в субтоксических дозах (2014)
Харченко О. В. - Комплексна діагностика виразково-інфільтративного раку шлунка (2014)
Подольський О. В. - Місце психофізичної реабілітації у лікуванні хворих на стрес-асоційовану артеріальну гіпертензію, Стеблюк В. В. (2014)
Титул, зміст (2014)
Становский А. Л. - Разработка методов оптимизации тепломассообмена с помощью фрактальных сверток компьютерных томограмм, Савельева О. С., Прокопович И. В., Торопенко А. В., Духанина М. А. (2014)
Васецька Л. О. - Поліпшення експлуатаційної стійкості дрібнорозмірного інструменту методом низькотемпературної імплантації іонів (2014)
Matkivska I. - Basic regularities of the filtration drying of wheat grain, Atamanyuk V., Symak D. (2014)
Луньов С. В. - Вплив інверсії типу (L1–Δ1) абсолютного мінімуму на енергію іонізації основного стану мілких донорів в монокристалах n-Ge (2014)
Якименко А. А. - Об образовании стратовой неоднородности в монокристаллах кремния, Червоный И. Ф. (2014)
Новосядлий С. П. - Схемотехнічні, технологічні та фізико-топологічні методи підвищення швидкодії інтегральних компараторів (2014)
Гранкин М. В. - Моделирование методом Монте-Карло свойств энтропийной эластичности молекул полимеров в атомарном разрешении, Каргин А. А., Карпов Э. Г. (2014)
Пашинский В. В. - Изучение влияния термической обработки на структуру и свойства спеченных сплавов TiC-Ti-Ni, TiC-Ni-Fe, Субботина М. Г. (2014)
Карвацкий А. Я. - Исследование электрического контактного сопротивления графита с медью и терморасширенным графитом, Лелека С. В., Пулинец И. В., Лазарев Т. В., Педченко А. Ю. (2014)
Оксамит Т. В. - Регулювання процесів структуроутворення керамічних мас системи глина полімінеральна-каолініт-польовошпатова сировина (2014)
Шамрай В. І. - Дослідження впливу шліфування-полірування природного каменю на його блиск та відтінки світлоти, Коробійчук В. В. (2014)
Медвідь О. Г. - Аналіз впливу затверджувача лейконату та НВЧ-енергії на міцність клейового шва, Олійникова В. В., Свістунова Л. Т. (2014)
Abstract and references (2014)
Титул, зміст (2014)
Кузнецов О. О. - Моделювання режиму вибіркового гамування із прискореним виробленням імітовставки, Колованова Є. П., Іваненко Д. В., Винокурова О. А. (2014)
Сидоров Я. Г. - Оптимизация углов места антенн системы акустического зондирования атмосферного пограничного слоя, Сидоров Г. И. (2014)
Бабич Ю. О. - Прогнозирование изменений вероятности потери цикловой синхронизации в конвергентных сетях, Никитюк Л. А. (2014)
Галкін П. В. - Аналіз моделей та оптимізації збору інформації в бездротових сенсорних мережах (2014)
Палагін В. В. - Комп’ютерне моделювання поліноміальних алгоритмів розрізнення радіосигналів та оцінювання їх параметрів, Гончаров А. В., Уманець В. М. (2014)
Горбенко Ю. І. - Розробка математичних та програмних моделей перспективного алгоритму шифрування для перевірки правильності реалізації, Мордвінов Р. І., Кузнецов О. О. (2014)
Карпухин А. В. - Применение методов нелинейной динамики для исследования поведения сетевого трафика высокосростных сетей, Грицив Д. И., Ткаченко А. А. (2014)
Захарченко Н. В. - Повышение качественных показателей передачи данных при влиянии процесса "старения информации", Гаджиев М. М., Корчинский В. В., Рябуха А. Н. (2014)
Бондаренко В. Є. - Розробка апарату структурно-графових об’єктів як засобу побудови моделей для дослідження живучості комп’ютерних мереж (2014)
Торошанко Я. И. - Исследование устойчивости и чувствительности метода приоритизации ключевых параметров эффективности информационной системы, Шматко В. С., Высочиненко М. С., Булаковская А. А. (2014)
Abstract and references (2014)
Дубина Н. А. - Законотворчість як правова категорія (2014)
Ситар І. М. - Теоретичні та практичні функції порівняльного правознавства в контексті акультурації права (2014)
Бабакін В. М. - Використання знань психології в оперативно-розшуковій діяльності щодо протидії молодіжній злочинності (2014)
Бандурка І. О. - Розвиток законодавства України у галузі кримінально-правового захисту прав дитини (2014)
Веприцький Р. С. - Економічні негативні явища та їх вплив на злочинність (2014)
Гладкова Є. О. - Питання запобігання насильницьким злочинам проти працівників ОВС (2014)
Дудін М. М. - Економічна безпека підприємництва як необхідний системний засіб боротьби з економічною злочинністю (2014)
Житний О. О. - Принципи кримінального права України як знаряддя координації національних і міжнародно-правових засобів протидії злочинності та захисту прав і свобод людини (постановка проблеми) (2014)
Ковальова Н. Г. - Особливості тактики слідчого експерименту під час розслідування самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва (2014)
Луньова О. С. - Процесуальні повноваження поліцейських у кримінальному провадженні в Англії та США (2014)
Миронюк Д. М. - Реалізація у правозастосовній практиці результатів кримінологічного моніторингу ефективності правового регулювання (2014)
Суворова Р. В. - Значення та використання інформації, отриманої в результаті проведення контролю за вчиненням злочину (2014)
Безпалова О. І. - Компетенція Служби безпеки України щодо реалізації правоохоронної функції держави (2014)
Безсмертний Є. О. - Поняття та види адміністративно-правових форм суб’єктів державної влади (2014)
Джафарова О. В. - Проблемні питання правозастосування в дозвільній діяльності (2014)
Красюк Н. І. - Деякі питання адміністративно-правового регулювання доступу до публічної інформації у сфері земельних відносин в Україні (2014)
Левченко К. Б. - До питання про нормативно-правове забезпечення здійснення державного фінансування діяльності громадських організацій України (2014)
Літвінова О. В. - Органи виконавчої влади як суб’єкти державного контролю та нагляду у сфері страхової діяльності (2014)
Музичук О. М. - Президентський контроль за діяльністю правоохоронних органів в Україні (2014)
Петрова І. А. - Соціальна спрямованість управління персоналом (2014)
Пєнцов М. В. - Теоретичні основи дослідження моделі судової влади в Україні та країнах СНД (2014)
Цюпак О. П. - Оцінка доказів в адміністративному судочинстві: правовий та логічний аспекти (2014)
Чумак В. В. - Адміністративно-правове регулювання обігу зброї, що має культурну цінність, у Республіці Білорусь (2014)
Шатрава С. О. - Щодо позасудового порядку оскарження рішення про застосування дисциплінарного стягнення (на прикладі органів прокуратури України) (2014)
Лантінов Ю. Ф. - Рішення про вчинення значного правочину господарського товариства та його зміст (2014)
Бабенко А. О. - Заборона дискримінації як важлива гарантія забезпечення рівності під час укладання трудового договору (2014)
Котеньов О. Г. - Сучасний стан та проблеми законодавчого закріплення окремих принципів права природокористування (2014)
Криворучко В. В. - Трудоправовий статус Служби безпеки України як роботодавця (2014)
Лесь І. О. - Поняття дисциплінарних правовідносин в органах міліції (2014)
Агаларова К. А. - Сім’я як мікрочинник політико-ідеологічної ідентифікації молоді (2014)
Бобро Н. В. - Соціальний капітал як соціологічна категорія: сутність, концепція виникнення (2014)
Рущенко І. П. - Суспільно-політичні настрої слобожан: березень – квітень 2014 року, Сердюк О. О. (2014)
Глущенко В. В. - Історія фінансової науки України (вишкіл студії) : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів спец. "Фінанси і кредит" та "Банківська справа" / В. В. Глущенко, Д. М. Загорська. – Харків : Вид-во ТОВ "Щедра садиба плюс", 2014. – 300 с. (2014)
Кириченко В. Є. - Історико-правове дослідження органів опіки і піклування в Україні (2014)
На книжкову полицю (2014)
Новини наукового життя (2014)
Наші автори (2014)
До уваги авторів (2014)
Желєзко Р. - Ніжинський козацький полк та гетьман Іван Брюховецький: завершення національно-визвольних змагань українського народу середини XVII ст. (2012)
Конончук І. - Ніжинська вища школа та національне відродження на Чернігівщині 20—30-х років ХХ ст. (2012)
Крупенко О. - Географічний, природнокліматичний та соціоетнічний фактори економічного розвитку Ніжинського повіту в другій половині ХІХ — на початку ХХ ст. (2012)
Потапенко М. - Польський громадський клуб Ніжина у 1917 році (2012)
Сидорович О. - Ніжинське технічне училище А.Ф. Кушакевича в революційних подіях 1905—1907 років (2012)
Страшко Є. - Фінансово-господарське забезпечення Ніжинської фельдшерсько-акушерської школи у контексті професійно-освітньої політики Третього Рейху (1941—1943 роки), Шпитяк В. (2012)
Морозов О. - Церковні старожитності в експозиції Музею рідкісної книги бібліотеки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя: напрестольне Євангеліє 1689 р. з Ніжинського Благовіщенського монастиря (2012)
Прудько В. - Побут і дозвілля населення дореволюційно ї Ніжинщини (2012)
Чутченко С. - Георгій Кониський та його вчення про душу (2012)
Ф.Г. Спаський (1897—1979) Від редакційної колегії (2012)
Спаський Ф.Г. - Предания города Нежина (підготовка до друку та післяслово С. Зозуля) (2012)
Неопубліковані спогади Феодосія Спаського (підготовка до друку та передмова О. Морозова) (2012)
Кожушко Б. - Дещо про українське коріння родоводу Г.В. Вульфа — видатного фізика-кристалографа (2012)
Котенко Т. - Літературно-історична хроніка "Чумаки, або Україна з 1768 року” Пилипа Морачевського (2012)
Моціяка П. - Кавказька війна генерала Л.П. Рудановського (2012)
Рахно О. - Земський лікар А.Г. Розенель: віхи життя та діяльності (2012)
Сушко Н. - Суперечлива постать представника духовного кліру — Симеон Адамович (2012)
Кочергін І. - Борзнянський дворянський рід Мізків в історії Катеринославщини (2012)
Галь Б. - "Строения для самого первого времени нужные”: до історії адміністративної забудови майбутніх повітових центрів на території Ніжинського полку (2012)
Ємельянов В. - Ніжинський виконавчий комітет і його діяльність навесні 1918 року, Кулик В. (2012)
Позняк О. - Славетний символ Приостерського краю: до питання минувшини і сьогодення сорту огірка Ніжинський місцевий та промислу на його основі (2012)
Ростовська О. - Рец. на кн.: Моціяка П.П. Ніжинський історико-філологічний інститут князя Безбородька у портретах його директорів. — Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2011. — 312 с. ; іл. 32 с. (2012)
Забара С. С. - Спосіб розділення трафіку на граничних вузлах мережі MPLS, Богданова Н. В. (2008)
Бодянський Є. В. - Дискретне вейвлет-перетворення функцiй на обмеженому iнтервалi та прогнозування на його основi часових послiдовностей, що заданi короткою вибiркою, Винокурова О. А., Павлов О. О. (2008)
Бурлаков В. М. - Модель гармонізованого стандарту захисту інформації в системах управління ресурсами підприємства, Кернасовська О. О. (2008)
Данішевський Б. М. - Використання мови скриптів як засобу програмного управління маніпулятором робота у віртуальному середовищі, Данішевська А. А., Лісовиченко О. І., Ямпольський Л. С. (2008)
Дубровкiна М. В. - Дослiдження впливу бокового пiдсвiчування на достовiрнiсть зчитування перфорованого коду (2008)
Стенін О. А. - Оптимальне управління паливом у системі з запізнюванням, Ігнатенко В. М., Гай І. С., Нікуліна Є. Є., Лемешко Д. А. (2008)
Кіку А. Г. - Синтез поліпшених фільтрів змінних стану дискретних об'єктів, Суворов І. С. (2008)
Гулаков В. В. - Моделювання предметного середовища засобами синтаксично-орієнтованої трансляції, Ковалюк Т. В. (2008)
Петренко О. М. - Про вибiр архiтектури нейронноi мережi при вирiшеннi деяких математичних задач дефектоскопii, Кучеренко О. Е. (2008)
Ліхоузов О. С. - Використання методів теорії ідентифікації при аналізі та оптимізації обчислювальних процесів, Ліхоузова Т. А. (2008)
Лісовиченко О. І. - Підхід до розподіленого управління транспортних потоків, Самотокін Б. Б. (2008)
Мороз М. Г. - Цифровий метод обробки спектрометричної iнформацiї в ядернiй фiзицi (2008)
Олійник А. О. - Еволюційний метод структурно-параметричного синтезу нейронних мереж, Субботін С. О. (2008)
Павлов О. А. - Система моделювання оптимізаційних методів знаходження ваг об’єктів в задачі багатокритеріального вибору по матрицям парних порівнянь, Штанькевич О. С., Іванова Г. А., Логінов М. І., Кут В. І. (2008)
Сарафаннікова Н. В. - Підвищення надійності і стійкості роботи інформаційно-управляючої системи електроенергетичними об’єктами (2008)
Шабайкович В. А. - Болонський процес в освiтянському просторi вищої школи України (2008)
Чумаченко О. І. - Вибір критерію оптимальності в задачах керування дорожнім рухом, Тищенко Р. Ф. (2008)
Ткач М. М. - Системно-структурний аналіз технологічних структур ГВС (2008)
Ткаченко С. Г. - Системи автоматичного керування з еталоном-спостерігачем, Шпіт С. В., Янцеловський О. І. (2008)
Ямпольський Л. С. - Оптимізація керування процесами металообробки різанням, Пуховський Є. С., Поліщук М. М. (2008)
Заморенова Д. В. - Модель поведiнки наладчика при обслуговуваннi автоматизованої синхроної лiнiї (2008)
Михальов О. I. - Адаптивно-пошукова iдентифiкацiя хаотичної динамiчної системи Дуффiнга, Гуда А. I. (2008)
Арiфов А. I. - Про непараметричний пiдхiд до iдентифiкацiї аномальних даних з вибiрок одновершинних розподiлiв, Архипов О. Є. (2008)
Левченко К. Б. - Національна дитяча "гаряча лінія" як інструмент захисту прав дітей (2014)
Пєнцов М. В. - Принципи судочинства як найважливіші засади ефективної організації судової влади в Україні та країнах СНД (2014)
Сворак С. Д. - Концепт народовладдя в українській національній ідеї: історико-правовий вимір (2014)
Ситар І. М. - Проблема секуляризації та десекуляризації в акультураційних процесах (2014)
Джафарова О. В. - Дозвільні правовідносини в Україні: стан і перспективи розвитку (2014)
Карпенко М. М. - Проблеми нормативно-правового забезпечення контролю за діяльністю Служби безпеки України (2014)
Коломоєць Н. В. - Роль адміністративного права в механізмі реалізації захисту прав дитини в Україні (2014)
Красюк Н. І. - Деякі питання адміністративно-правового статусу Державного агентства земельних ресурсів України (2014)
Літвінова О. В. - Суб’єкти громадського контролю у сфері страхової діяльності (2014)
Музичук О. М. - Контроль органів виконавчої влади за діяльністю правоохоронних органів в Україні (2014)
Пчелін В. Б. - Правові засади діяльності служби судових розпорядників (2014)
Румянцева-Козовник А. В. - Поняття та сутність адміністративної діяльності органів внутрішніх справ з охорони прав дитини (2014)
Тихонова Д. С. - Нормативні засади адміністративної відповідальності посадових осіб Державної реєстраційної служби України за порушення законодавства у сфері надання адміністративних послуг (2014)
Ульяновська О. В. - Відносини у сфері забезпечення права на судовий захист як предмет адміністративно-правового регулювання: питання методології (2014)
Шатрава С. О. - Адміністративні процедури виконання судового рішення в адміністративному судочинстві: питання сьогодення (2014)
Бабич А. А. - Особливості проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій при розслідуванні кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, і кримінальних правопорушень, вчинених на території дислокації військових частин (2014)
Ведернікова Г. О. - Кримінальна субкультура молоді: філософсько-правовий вимір (2014)
Веприцький Р. С. - Об’єкти та суб’єкти протидії злочинності (2014)
Гузей В. М. - Способи вчинення умисних вбивств і заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони чи перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця (2014)
Косий О. М. - Окремі аспекти функції органів прокуратури щодо кримінального переслідування на стадії досудового розслідування (2014)
Литвинов О. М. - Функціональний аналіз запобігання злочинам (2014)
Марков В. В. - Інформаційна складова державного суверенітету, Гордієнко Є. Г. (2014)
Миронюк Д. М. - Реалізація у правотворчості результатів кримінологічного моніторингу ефективності правового регулювання у сфері протидії злочинності (2014)
Олійник О. М. - Детермінація нецільового використання бюджетних коштів у Збройних силах України (2014)
Орлов Ю. В. - Наукові засади формування стратегій інтеграції політичної системи та системи протидії злочинності (2014)
Петрова І. А. - Виявлення правоохоронцями типових схем тіньового обігу нафтопродуктів (2014)
Пінчук І. С. - Використання мережі Інтернет у незаконному обігу наркотичних і психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів (2014)
Рязанцева І. М. - Проблемні питання розбудови національної системи кібербезпеки, Тулупов В. В. (2014)
Семеногов І. В. - Загальні питання кримінально-правової характеристики діяння у складах злочинів, передбачених статтями 164 та 165 Кримінального кодексу України (2014)
Суворова Р. В. - Особливості безпосереднього проведення контролю за вчиненням злочину (2014)
Шахова К. В. - Шляхи подолання причин та умов вчинення зґвалтувань в Україні (2014)
Юхно О. О. - Критерії оцінювання ефективності діяльності оперативних підрозділів ОВС щодо протидії молодіжній злочинності, Бабакін В. М. (2014)
Бабенко А. О. - Трудовий договір та інші підстави виникнення трудових правовідносин (2014)
Криворучко В. В. - Правовий статус службовців Служби безпеки України: трудоправовий аспект (2014)
Дудін М. М. - Конкуренція – особливий двигун економічного прогресу в західних моделях суспільного розвитку, фактора забезпечення національної безпеки країни (2014)
Котеньов О. Г. - Вплив принципів права природокористування на правотворення залежно від сфери правового регулювання (2014)
Балабанова Л. М. - Щодо методологічних проблем юридичної психології (2014)
Барко В. І. - Теоретичні засади оптимізації професійно-психологічного відбору та моніторингу персоналу органів внутрішніх справ (2014)
Большакова А. М. - Суб’єктивна картина успішності особистісного функціонування та установки на взаємодію з оточуючими у майбутніх правоохоронців (2014)
Віденєєв І. О. - Особливості деформації професійної правосвідомості слідчих ОВС (2014)
Євдокімова О. О. - Феномен проституції в ракурсі психологічних концепцій, Бондаренко Л. О. (2014)
Землянська О. В. - Проблеми судово-психологічної експертизи дорожньо-транспортних пригод (2014)
Шахова О. Г. - Що стоїть за ефектом Флінна? (2014)
Греченко В. А. - Волосник Ю. П. Підприємці і приватне підприємництво в радянській державі в добу непу (на матеріалах України) / Ю. П. Волосник. – Харків : Контраст, 2014. – 470 С. (2014)
Бобало Ю. Я. - Моделювання та керування потоками дефектiв та вiдмов радiо-електронних пристроїв (2008)
Чумаченко Е. И. - Використання сучасних веб-технологій для побудови тематичного пошукового робота-краулера аналізатора, Пономаренко С. О. (2008)
Чумаченко О. І. - Комплекс систем "Дозвільні документи України" з підсистемою прийняття рішень, Порохненко Т. Д. (2008)
Дзінько Р. І. - Дзінько Р.І., Лісовиченко О.І., Рибенок Ю.А., Лісовиченко О. І., Рибенок Ю. А. (2008)
Шемсединов Т. Г. - Алгоритм випереджаючої прокладки маршруту, Губский А. М., Киселёва С. Ю., Датських А. В. (2008)
Кузякін Ю. П. - Повітряний старт ракетносіїв з вантажного відсіку фюзеляжу транспортного літака (2008)
Молчановський О. І. - Використання методів штучного інтелекту для розв’язання задачі Boss (із застосуванням простого агента), Нахостін С. (2008)
Олійник В. В. - Концептуальний підхід до визначення складу СУС як задачі прийняття рішень в умовах лінгвістичної невизначеності, Ямпольський Л. С. (2008)
Поліщук М. М. - Конструювання багаторівневої складної агрегатованої системи (САС), Пушкін М. С. (2008)
Кику А. Г. - Синтез вкорочених моделей динамічних об`єктів, Рева Е. Ю. (2008)
Щербина Є. С. - Особливості управління технологічними процесами в умовах мікрогравітації та мікроприскорень (2008)
Шпіт С. В. - Автономна багатомірна система керування з еталонами – спостерігачами, Семчишин А. В. (2008)
Галай В. М. - Системний підхід до процесу навчання, Сільвестров А. М., Спінул Л. Ю. (2008)
Польшакова О. М. - Формування критеріїв контролю та оцінки діяльності операторів технологічних процесів та об’єктів руху, Стенін О. А., Хоменко П. С., Дамаскін І. С. (2008)
Олійник О. О. - Мультиагентна кластеризація з прямим зв’язком між агентами, Субботін С. О. (2008)
Ткач М. М. - Синтез організаційно-технологічних структур ГВС (2008)
Крилов Є. В. - Дослідження підходів до збільшення швидкодії інтерпретації CSS, Анікін В. К., Воронін А. О. (2008)
Ямпольський Л. С. - Узагальнена постановка задачі оптимального керування процесом металообробки різанням, Самотокін Б. Б., Ланкін Ю. М. (2008)
Архипов A. Є. - Технологiя побудови комбiнованих вимiрювальних шкал для оцiнювання значущостi iнформацiї (2008)
Новiкова К. Ю. - Оцiнка важкостi загального стану по системi SAPS хворих на розлитий перитонiт з використанням методiв нечiткого виводу, Михальов О. I., Гуда А. I. (2008)
Костюк В.I. - Розвиток наукових дослiджень на кафедрi технiчної кiбернетики Нацiонального Технiчного Унiверситету України "Київського Полiтехнiчного Iнституту” (2009)
Артеменко В. А. - Стахостична модель затримок блокiв даних у мiжмережевих вузках телекомунiкацiйної мережi, Богданова Н. В. (2009)
Гриша О. В. - Iгровий пiдхiд до задачi складання розкладу системи аграрних бiзнес-процесiв, Готвянська Н. Ю. (2009)
Кiт Г. В. - Алгоритм класифiкацiї бiомедичних сигналiв, iнварiантний вiдносно обертання (2009)
Краєвий А. С. - Класифiкацiя пiдходiв у iмiтацiйному моделюваннi децентралiзованих обчислювальних систем Вибір параметрів адаптивних систем обробки експериментальних даних (2009)
Крилов Є. В. - Оптимiзацiятривимiрнихмоделейзметоюїхвикористанняусередовищi Iнтернет, Анiкiн В. К., Булацан О. Є. (2009)
Кузякiн Ю. П. - Повiтряний старт ракет - носiїв з верхньої частинi фюзеляжу лiтака (2009)
Нiфонтов М. С. - Аналiз результатiв закритого тесту на основi багатопараметричних моделей IRT, Архипов О. Є. (2009)
Рева Е. Ю. - Покращення вiнерiвської фiльтрацiї змiнних стану об’єктiв загального виду (2009)
Ролiк О. I. - Система управлiння iнформацiйними потоками в корпоративної IP-мережi, Iосiфов В. А. (2009)
Щербина Є. С. - Особливостi управлiння технологiчними процесами в умовах мiкрогравiтацiї та мiкроприскорень. 2. Категорiї математичних моделей (2009)
Шпiт С. В. - Дуальний спостерiгач в системах автоматичного керування, Шпiт О. С. (2009)
Павлов О. А. - Iнверсний модифiкований алгоритм методу групового урахування аргументiв i аналiзу iєрархiй в задачi прийняття рiшень, Iванова Г. А., Штанькевич О. С. (2009)
Тащiлiн В. М. - Принципи нечiткого моделювання при зрошеннi (2009)
Ткач М. М. - Принципи реалiзацiї структурної моделi процесу технологiчного проектування ГВС (2009)
Зеленський К. Х. - Визначення геометрiї зварного шва при зварюваннi КДЕ (2009)
Михальов О. I. - Параметрична iдентифiкацiя хаотичної динамiчної системи Ресслера, Гуда А. I. (2009)
Данiшевський Б. М. - Використання програмного комплексу RSIM для вивчення кiнематичних i динамiчних властивостей манiпулятора, Лiсовиченко О. I., Ямпольський Л. С. (2009)
Портнов А - Марко фон Гаґен: "Пропоную "читати" Христюка як історика-антиколоніяліста й "бачити" історію України того часу як "колоніяльну"”я (2012)
Нефьодов Д. - Новітня історіографія руху Опору в Південній Україні (2001–2011 рр.) (2012)
Чура О. - Ставлення львівського обласного комітету КПРС–КПУ до Народного руху України за перебудову в 1988 році (2012)
Ільницький В. - Кадрове наповнення Турківського надрайонного проводу ОУН(Б) (1947–1952) (2012)
Бондаренко В. - Відновлення діяльності організацій Українського вільного козацтва після Другої світової війни (1946–1952 рр.) (2012)
Бевз Т. - Соборницько-державницькі стремління української еміґрації (2012)
Нікітенко К. - Переродження системи сільськогосподарської кредитової кооперації в умовах сталінської трансформації суспільства (2012)
Галай М. - Політика Другої Речі Посполитої у галузі початкової освіти в 1918–1924 роках (за матеріалами Тернопільського воєводства) (2012)
Кругляк М. - Шлюб і сім’я в житті студентства підросійської України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2012)
Кизилова В. - Християнсько-релігійний дискурс української прозової літературної казки другої половини ХХ – початку ХХІ століття (2012)
Моршна Н. - ІЖитіє Святого Олексія, чоловіка Божого, у редакції "Книг житій святих” святителя Димитрія (Туптала) (2012)
Павлюк Н. - Функції наратора та ремарки в "Патетичній сонаті” Миколи Куліша (2012)
Полюхович О. - ПАпологія споглядання в текстах еміґраційної літератури (Володимир Набоков, Юрій Косач) (2012)
Циганок О. - Про перспективні напрямки дослідження давніх українських поетик (2012)
Пулатова Л. - Когнітивний аспект творення етнофразем (2012)
Куранова С. - Семантико-рольовий аналіз дискурсів інтерв'ю у зіставному аспекті (на прикладі англійської та української мов) (2012)
Левчук-Хмара М. - Етико-правові та політико-правові аспекти теорії справедливості Джона Ролза (2012)
Гомотюк О. - Рец. Калакура Я. Українознавче дослідження: теорія та методологія, Ярошинський О. (2012)
Полянський Ф. - Рец. Літопис Української Повстанської Армії / упорядн. Ковальчук В., Огороднік В. (2012)
Mіжнародна наукова конференція "Україна на історіографічній мапі міжвоєнної Європи (2012)
Шляхтич Р. - Друга Всеукраїнська наукова конференція "Війна в історичній та індивідуальній пам’яті” (2012)
Про авторів (2012)
Барсук Д. О. - Синтез та фізико-хімічні властивості 3α- і 3β-ациламіно-7α,12α-дигідрокси-5β-холанових кислот, Криськів О. С., Коваленко С. М., Савченко Д. С. (2014)
Вельчинська О. В. - Хімічні модифікації і протипухлинна активність n(1)-(1’,1’-дифлуоро-(1’-гідрокси)-2’-бромо-2’-хлороетил)-5-метилурацилів та 1,1-біс-|5-метилпіримідин-2’,4’-діон-1’-іл| -2-бромо-2’-хлороетилену (2014)
Саїдов Н. Б. - Цілеспрямований синтез біологічно активних алкілованих похідних 3-меркапто-4-аміно-5-(3-метоксифеніл)-1,2,4-тріазолу-4н, Георгіянц В. А., Ліпакова К. Ю. (2014)
Марчишин С. М. - Морфолого-анатомічна будова трави вероніки дібровної (Veronica Chamaedrys L. ), Мілян І. І., Коваль П. М., Сіра Л. М. (2014)
Андріанов К. В. - Дослідження органічних кислот листя поширених сортів м’яти перцевої Mentha Piperita L. , Федченкова Ю. А., Хворост О. П. (2014)
Демидяк О. Л. - Вміст жирних та органічних кислот у квітках і листках хризантеми садової багаторічної (Chrysanthemum X Hortorum Bailey) (2014)
Ділай Н. В. - Способи зменшення вмісту бактерійних ендотоксинів на стадіях виготовлення лікарських засобів для парентерального застосування, Калинюк Т. Г. (2014)
Рухмакова О. А. - Технологічні аспекти створення стоматологічного гелю "дентавір-фіто", Ярних Т. Г. (2014)
Соколова Л. В. - Термогравіметричні дослідження таурину та лікарської форми на його основі, Лозовий В. П., Грищук О. Л., Бердей І. І. (2014)
Рибалкін М. В. - Експериментальне обгрунтування консерванту в складі імунобіологічного препарату для профілактики й лікування кандидамікозів, Філімонова Н. І., Стрілець О. П., Стрельников Л. С. (2014)
Бойко М. Я. - Спектрофотометричне визначання сульфатіазолу в сироватці крові людини з використанням азореагентів, Коцюмбас І. Я., Коркуна О. Я., Мелікян С. М., Врублевська Т. Я., Тесляр Г. Ю. (2014)
Клименко Л. Ю. - Валідація УФ-спектрофотометричної методики кількісного визначення доксиламіну в крові: лінійність, Трут С. М., Ахмедов Е. Ю. (2014)
Унгурян Л. М. - Асиметрія інформації на рівні підготовки фармацевтичних фахівців, Громовик Б. П. (2014)
Буткевич Т. А. - Аналіз імуностимулювальних лікарських засобів, що включені до державного реєстру лікарських засобів, Попович В. П. (2014)
Прилипко Н. А. - Проблемні питання фармацевтичної складової загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюваності на туберкульоз на 2012 – 2016 рр. (2014)
Убогов С. Г. - Обґрунтування структурної моделі забезпечення якості лікарських засобів на основі споживач-орієнтованого підходу, Ветютнева Н. О., Пилипчук Л. Б. (2014)
Марчишин С. М. - Дослідження відхаркувальної активності густого екстракту стокроток, Дахим І. С., Гарник М. С. (2014)
Ежнед М. А. - Дослідження гіпоглікемічної дії екстракту з коренів та кореневищ оману високого, Горошко О. М., Драчук В. М., Грошовий Т. А. (2014)
Гудивок Я. С. - Антицитолітична та антихолестатична ефективність препаратів із гепатопротекторною дією в умовах експериментальних токсичних гепатитів, Шеремета Л. М., Аравіцька М. Г., Кукурудз Н. І., Струтинський Г. М. (2014)
Хоменко С. Л. - Аналіз споживання та вартості терапії алергічних захворювань лікарськими препаратами групи глюкокортикостероїдів, Глущенко О. М., Попович В. П. (2014)
Олійник П. В. - Професійна й психологічна підготовка студентів із питань фармацевтичного забезпечення населення в умовах надзвичайних ситуацій (2014)
Вронська Л. В. - Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів, Демчук М. Б., Гордієнко О. І., Грошовий Т. А. (2014)
Чубка М. Б. - Вивчення асортименту допоміжних речовин, які використовують у капсулах, зареєстрованих в Україні (2014)
Міщенко В. А. - Перспективи застосування рослин роду паслін для створення фітотерапевтичних засобів (2014)
Волошин В. С. - Приазовскому государственному техническому университету – 80 лет (2010)
Казачков Е. А. - Комплексное раскисление стали алюминием и кальцием, Бойчук Л. Е. (2010)
Скребцов А. М. - Новое понятие относительной электро-отрицательности элементов и его использование в металлургии, Проценко Д. Н., Иванов Г. А., Кузьмин Ю. Д., Долгань В. М. (2010)
Харлашин П. С. - Термодинамические закономерности распределения серы в системе "Железо-углеродистый расплав – шлак", Коломийцева Ю. С., Гаврилова В. Г., Романов О. И., Бакланский В. М. (2010)
Анищенко С. А. - Расчёт теоретической температуры горения в горне доменной печи при вдувании пылеугольного топлива, Томаш А. А., Кравченко В. П. (2010)
Сущенко А. В. - Повышение энергоэффективности технологии доменной плавки с вдуванием пылеугольного топлива, Томаш М. А. (2010)
Федоренко Д. Ю. - Способ определения коэффициента активного веса столба шихтовых материалов в доменной печи путем анализа напряженного состояния вблизи стенки колошника, Кравченко В. П. (2010)
Ожогин В. В. - Брикетирование колошниковой пыли, Кипчарская О. Н., Акрамова Н. П. (2010)
Кравченко В. П. - Оценка гидравлической активности доменных шлаков (2010)
Томаш А. А. - Оптимизация состава шихты и технологических параметров аглодоменного производства, Кривенко С. В., Русских В. П., Тарасов В. П., Семакова В. Б. (2010)
Харлашин П. С. - Исследование характеристик движения пузырька при продувке жидкости нейтральным газом, Яценко А. Н. (2010)
Харлашин П. С. - Принципы моделирования процесса нанесения шлакового гарнисажа направленной раздувкой струями газа, Протопoпов Е. В. Бакст В. Я., Харин А. К., Яценко А. Н. (2010)
Троцан А. И. - Моделирование процесса растворения ультрадисперсных порошков для определения их оптимальных размеров при регулируемой кристаллизации расплава, Каверинский В. В., Бродецкий И. Л., Крейденко Ф. С. (2010)
Сердюк И. А. - Исследование влияния параметров струи на высоту подъема жидкой стали, натекающей на стенку изложницы со стороны поддона при разливке металла сверху, Данилов В. Л. (2010)
Федосов А. В. - Определение рациональных условий охлаждения краевых участков непрерывно-литого сляба, Казачков Е. А., Чичкарев Е. А., Кислица В. В., Исаев О. Б. (2010)
Макуров С. Л. - Усовершенствование технологии производства слитков кипящей и полуспокойной стали, Бондарь В. И. (2010)
Сущенко А. В. - Экспериментальное исследование гидродинамики охладителя в наконечниках кислородно - конвертерных фурм, Евченко В. Н., Балаба А. П. (2010)
Ларионов А. А. - Совершенствование методов нанесения на футеровку конвертеров факельного торкрет – покрытия, Белкин А. И., Харлашин П. С., Чемерис Н. О. (2010)
Капланов В. И. - Некоторые вопросы к проблеме охлаждения прокатных валков, Петренко А. С., Сухоруков И. С. (2010)
Сердюк А. И. - Выбор направления отрезки угловых профилей при поступательном движении ножа (2010)
Ткаченко Ф. К. - Анализ параметров электронного газа в металлах IV -периода, Ткаченко К. И., Гаврилова В. Г. (2010)
Ткаченко І. Ф. - Вплив умов нагрівання на структуру та твердість низьколегованих листових сталей, Уніят М. А. (2010)
Власовец В. М. - Влияние режимов и параметров термической обработки на свойства заэвтектоидной стали (2010)
Ткаченко І. Ф. - Порівняльний аналіз електронного стану заліза і мікролегуючих елементів: Ti, V, Nb, Zr, Al, Мірошниченко В. І., Ткаченко К. І. (2010)
Рябикина М. А. - Влияние отпуска на свойства котельной стали P460NL1, Ткаченко Ф. К., Ставровская В. Е., Галковская Е. А. (2010)
Чигарев В. В. - Влияние легирующих элементов и термообработки на микроструктуру, метастабильность и свойства науглероженных слоев Fe–Cr–Mn сталей, Чейлях Я. А., Олейник И. М. (2010)
Патюпкин А. В. - Разработка материалов и восстановление деталей при совместном воздействии на них кавитации, коррозии и абразивного изнашивания, Рудычев А. С., Грешта В. Л., Солидор Н. А. (2010)
Самохвалов Г. В. - Влияние мышьяка на коррозионную стойкость малоуглеродистых низколегированных сталей (2010)
Фролова З. В. - Влияние микролегирования на рекристаллизацию аустенита, Хлестов В. М. (2010)
Ткаченко К. И. - Расчетное определение термодинамических параметров твёрдых растворов на основе железа, Мирошниченко В. И., Ткаченко Н. В. (2010)
Маслов В. А. - Особенности подготовки к переработке дисперсных железографитовых отходов отделения десульфурации, Трофимова Л. А., Дан Л. А. (2010)
Жук В. И. - Анализ способов перемешивания жидкого ядра затвердевающей отливки (2010)
Хаджинов А. С. - Математическое моделирование тепловой работы доменного воздухонагревателя, Хаджинов Е. А., Тищенко В. А. (2010)
Деливеров В. П. - Разработка моделей струйных течений в металлургии (2010)
Чигарев В. В. - Механизм повышения трещиностойкости при высокоскоростной наплавке на низкой погонной энергии, Щетинина В. И., Щетинин С. В., Сагиров Д. А., Савкова М. А., Дмитриев Э. А., Оприщенко В. А. (2010)
Лазебнов П. П. - Использование вторичного сырья теплоэнергетики и металлургии в сварочном производстве, Патюпкин А. В., Иванов В. П. (2010)
Роянов В. А. - Влияние пульсирующей распыляющей струи на структуру и микротвердость частиц покрытий при электродуговой металлизации, Бобиков В. И. (2010)
Гулаков С. В. - Совершенствование технологии дуговой наплавки ленточным электродом, Бурлака В. В., Псарева И. С., Кулябина А. И. (2010)
Гулаков С. В. - Механизм колебания электрода для формирования наплавляемых валиков сложной формы, Бурлака В. В. (2010)
Муратов В. А. - К выбору оптимальных параметров режимов наплавки под флюсом порошковыми спеченными лентами (2010)
Щетинин С. В. - Концентрация дуги при односторонней высокоскоростной сварке (2010)
Маргулис М. В. - Выявление и расчёт исходного (замыкающего) звена при размерно-функциональном анализе силовой волновой зубчатой передачи (2010)
Бурлакова Г. Ю. - Особеннсости процесса вибрационной обработки деталей в квазипостоянном поле центробежных сил, Бурлаков В. И. (2010)
Андилахай А. А. - Теоретические и экспериментальные исследования динамики струйно-абразивной обработки, Новиков Ф. В. (2010)
Карпенко Т. Н. - К вопросу об определении частот собственных крутильных колебаний многомассовой динамической модели, Чурляев А. В. (2010)
Андилахай В. А. - Определение влияния интенсивности трения связки круга с обрабатываемым материалом на энергоемкость обработки, Новиков Ф. В. (2010)
Коваленко Ю. І. - Дослідження впливу морської води на мікрогеометрію поверхні металевих покриттів на оптичному склі K8, Бондаренко М. О., Рева І. А., Ващенко В. А., Яценко І. В., Конашевич Г. В., Бойко В. П. (2010)
Лоза Е. А. - Исследование геометрических и энергосиловых характеристик при упрочнении пильных дисков, Ширяев А. В., Сагиров Ю. Г. (2010)
Чигарев В. В. - Способ увеличения срока службы металлургического оборудования, Коваленко И. В. (2010)
Кравченко В. М. - Проблемы диагностики насосов смазочных систем, Сидоров В. А., Буцукин В. В. (2010)
Гаврилов Ф. А. - Влияние дуговых сталеплавильных печей малых объёмов на работу электрооборудования, Цибуля В. В. (2010)
Харламова З. В. - Управление технологическими процессами для снижения оплаты за электроэнергию, Троицкая Л. К. (2010)
Алексеев А. К. - Эксплуатационные качества вентильных преобразователей, Трамбовецкий В. Н., Савенко О. С. (2010)
Антошко В. Я. - Исследование магнитного поля, создаваемого проводником c переменным электрическим током (2010)
Зайцев В. С. - К вопросу создания интегрированных АСУ на металлургическом комбинате, Добровольская Л. А., Черевко Е. А. (2010)
Парунакян В. Э. - Исследование процесса размораживания железосодержащего сырья в вагонах с использованием компьютерной технологии "DATA MINING", Дженчако В. Г. (2010)
Маслак А. В. - Принципы формирования информационно-управляющей системы внешнего вагонопотока металлургического предприятия, Аксёнов М. Л. (2010)
Волошин В. С. - Методика оценки и моделирование экологической безопасности экосистем промышленно развитого города, Данилова Т. Г., Елистратова Н. Ю. (2010)
Наші ювеляри (2010)
Основні наукові видання співробітників ПДТУ (2010)
Титул, содержание (2014)
Троцько М. Л. - Дослідження структури похибки системи синхронізації еталонними сигналами часу по каналах цифрового телебачення, Тріщ Р. М. (2014)
Ділай І. В. - Дослідження капілярних подільників тиску для складних дросельних систем, Теплюх З. М., Брилинський Р. Б. (2014)
Oboznaya M. - The study of the physicochemical properties of soft cheese made with untraditional ingredients, Prasol D. (2014)
Prasol D. - The study of the biological value of the structured product from soft cheese made from concentrate chopped kernels of sunflower seeds (2014)
Левчук І. В. - Аналіз факторів небезпеки продукції в технохімконтролі олієжирових виробництв, Осейко М. І., Тимченко В. К. (2014)
Москвиченко И. М. - Исследование методов оптимизации планов производства и перевозки продукции с учетом инновационной деятельности предприятий, Постан М. Я. (2014)
Куруджи Ю. В. - Разработка метода оценки рыночного риска при планировании работы цепи поставок при случайном спросе (2014)
Брич В. Я. - Соціальна відповідальність вітчизняних підприємств, смачило І. І. (2014)
Пудычева Г. А. - Разработка концептуальных положений энергетического контроллинга (2014)
Лукашевич В. М. - Определение сущности концептуальных подходов к ведению крюингового бизнеса (2014)
Своробович Л. Н. - Формирование системы материальной ответственности производственных подразделений на предприятиях мясоперерабатывающей отрасли (2014)
Чорній В. В. - Залучення іноземних інвестицій в розвиток вітчизняних газовидобувних підприємств як необхідна умова для досягнення енегонезалежності України (2014)
Боярська М. О. - Дослідження перспектив розвитку економіки знань в Україні (2014)
Крикавський Є. В. - Обґрунтування напрямів розвитку підприємств роздрібної торгівлі України в умовах кризи, Косар Н. С., Кузьо Н. Є. (2014)
Постан М. Я. - Разработка метода оценки риска дополнительного простоя судна под грузовыми операциями из-за ограниченной надежности перегрузочных машин, Корниец Т. Е., Москалюк Л. В. (2014)
Полуэктова Н. Р. - Моделирование поведения участников проектов внедрения информационных систем управления ресурсами предприятия (2014)
Abstract and References (2014)
Сабадуха В. - Українська національна ідея та концепція особистісного буття (2012)
Джулія Ламі - Сучасна політична та соціальна ситуація в Україні не сприяють розвиткові україністики в країнах Західної Європи (2012)
Ніколаєв І. - Історико-правові аспекти ліквідаційної політики більшовиків щодо правоесерівських партійних угруповань УСРР в першій половині 1920-х років (на матеріалах Півдня України) (2012)
Машталір А. - Могила Тараса Шевченка у пам’ятникоохоронній політиці Української Центральної Ради і Гетьманату (2012)
Павлюк Н. - Епічність як елемент в українській бароковій драматургії (2012)
Юрчак Г. - Художня трансформація міфу та історії в романі Ольги Мак "Жаїра” (2012)
Рега А. - Українізація 34-го корпусу російської армії (серпень–листопад 1917 р.) (2012)
Прокопчук Ю. - Рима в літературознавчому осмисленні Дмитра Загула (2012)
Мальцев В. - Ізосилабізм, цезура та клаузула як основні елементи ритмікиbукраїнського 13-складового вірша ХVІІІ століття (2012)
Куранова С. - Дискурсивно-прагматичні особливості інтерв’ю публічної мовної особистості (на матеріалі англійської та української мов) (2012)
Рибіна Н. - Провідні та периферійні ознаки ритмічної структури англійського мовлення українських білінґвів, Лотоцька О. (2012)
Панчишин М. - Словотворча продуктивність афіксів при творенні власне українських медичних термінів у Галичині кінця ХІХ – першої половини ХХ століття (2012)
Грабовський С. - Чи можлива нині етика природничої науки? (2012)
Бліхар В. - Філософське осмислення кореляції соціального вчення церкви та суспільного життя (2012)
Полянський Ф. - Творча спадщина Дмитра Донцова як джерело української політико-психологічної думки (2012)
Пархоменко В. - Рец. Ніколаєв І. Сторінки соціально-політичної історії України в 20–40-і рр. ХХ ст. (2012)
Деревінський В. - Рец. Побережець Г., Шкварець В. Чорновіл В’ячеслав Максимович: життєпис – хроніка діяльності та творчості (2012)
Фенюк Б. - Презентація ювілейного сотого числа Всеукраїнського наукового журналу "Мандрівець” (2012)
Мороз В. - Міжнародна науково-практична конференція "Чин Святого Василія Великого у контексті історико-релігійних процесів в Україні: до 300-ліття заснування Бучацького василіянського монастиря” (2012)
"Мандрівець”: увесь рік (2012)
Про авторів (2012)
Крилов Є. В. - Дослідження впливу циклічних процедур на вирішення задачі підвищення ефективності функціонування програмного забезпечення систем реального часу, Анікін В. К. (2010)
Артеменко В. А. - Модель трафіку у цифрових каналах зв’язку, Богданова Н. В. (2010)
Довбиш А. С. - Аналіз алгоритмів оптимізації контрольних допусків на ознаки розпізнавання, Дзюба О. О. (2010)
Дзінько Р. І. - Методи захисту інформації від підміни джерела на веб сайтах, Лісовиченко О. І., Гордійчук А. М. (2010)
Гальчинський Л. Ю. - Імітаційна модель оцінки механізму державних закупівель з метою підвищення їх ефективності, Носок С. О., Васильченко А. А. (2010)
Гриша С. М. - Використання надбудови Risk Solver Platform пакету Microsoft Excel для розв’язання задачі планування виробництва комбікормів, Муха О. І. (2010)
Кіку А. Г. - Методи покращення ефективності фільтрації змінних стану дискретних об'єктів, Нікішанова М. О. (2010)
Томаш А. А. - Традиционные и новые методы расчета доменной плавки, Сущенко А. В., Томаш М. А. (2008)
Кисленко Ю. І. - Мовленнєва діяльність та її моделювання (2010)
ковальчик Р. В. - Теоретическая оценка влияния горячей прочности кокса CSR на его удельный расход в доменной плавке, Томаш А. А. (2008)
Мамілов С. А. - Прилад для неінвазивного дослідження характеристик покривних тканей, Есьман С. С., Тимошин Ю. А., Сдобников Ю. Ю. (2010)
Новохатский А. М. - Совершенствование режима выпуска продуктов плавки из горна доменной печи (2008)
Мелкумян К. Ю. - Вибір удосконаленого методу планування траєкторії руху маніпулятора (2010)
Кривенко С. В. - Расчёт аглодоменной шихты методом линейного программирования (2008)
Михайлова Є. Г. - Моделювання аварійних ситуацій в системі моделювання дорожнього руху, Богушевська Н. В. (2010)
Oжогин В. В. - Использование отходов деревообработки в качестве эффективного восстановителя железа, Жерлицина О. В., Бочек А. П., Ковалевский А. И. (2008)
Мокрова В. О. - Постановка задачі побудови пошукової системи з семантичним аналізатором на основі нейронних сіток, Савицкий А. Й. (2010)
Mаслов В. А. - Новое направление переработки дисперсных железографитовых отходов металлургического производства, Трофимова Л. А., Дан Л. А. (2008)
Поліщук М. М. - Вибір методу оптимізації критеріїв багаторівневої складної агрегатованої системи, Науменко Ю. О. (2010)
Kазачков Е. А. - Процесс десульфурации электростали на установке "ковш-печь", Чепурной А. Д., Юшкова М. Г., Шумаков М. А., Зюбрев С. И. (2008)
Пінчук І. М. - Методика розробки та візуалізації складної просторової моделі об‘єкта, Пластовець A. Б., Ямпольський Л. С. (2010)
Kазачков Е. А. - Окисленность конвертерной ванны в конце плавки низкоуглеродистой стали, Климанчук В. В. (2008)
Ролік О. І. - Адаптивні системи автоматичного управління, Пошак Ю. М., Никоненко М. О., Мельник А. В. (2010)
Федосов А. В. - Определение локальных коэффициентов теплоотдачи от поверхности слябовой заготовки МНЛЗ в зоне вторичного охлаждения, Казачков Е. А. (2008)
Шпіт С. В. - Адаптивна система керування кутом тангажу літальних об’єктів, Почекайлов А. В. (2010)
Mакуров С. Л. - Исследование выделения кристаллической фазы в шлаковых пленках, образующихся из промышленных шлакообразующих смесей в зазоре между слитком и кристаллизатором МНЛЗ, Епишев М. В. (2008)
Курбанов В. В. - Модель учня в аспекті біхевіористичної теорії, Польшакова О. М., Стенін О. А. (2010)
Xарлашин П. С. - Анализ влияния параметров газопорошковой струи, подаваемой в стальковш, на теплообменные процессы, Григорьева М. А., Чемерис Н. О., Яценко А. Н. (2008)
Стенін О. А. - Управління процесом підвищення технологічності виробів, Лапковський С. В., Солдатова М. О. (2010)
Cкребцов А. М. - Изучение структурных перестроек в жидких металлах на модельном сплаве, Иванов Г. И., Кузьмин Ю. Д., Долгань В. М., Божкова Е. Г. (2008)
Стенін О. А. - Вирішення задачі багатокритеріальної оптимізації інформаційного навантаження при структуризації корпоративного центру даних, Тимошин Ю. А., Ярченко В. П., Шуст С. О. (2010)
Иванов Г. И. - Улучшение качества легирования стали при вводе в металлический расплав добавок мелкокристаллической шихты, Скребцов А. М., Кузьмин Ю. Д., Раханская А. И., Тодуркин А. Е. (2008)
Ткач М. М. - Оптимізація організаційно-технологічних структур ГВС, Костюк В. І., Красничук А. В. (2010)
Троцан А. И. - Зависимость качества непрерывнолитой стали от содержания примесей цветных металлов, Карликова Я. П., Носоченко О. В., Бродецкий И. Л., Белов Б. Ф. (2008)
Бідюк П. И. - Дослідження алгоритмів ідентифікації параметрів моделі в адаптивній системі керування екструдером, Жученко А. А. (2010)
Белосточный А. В. - Влияние режимов термического упрочнения на механические свойства и эксплуатационную надежность газовых баллонов из среднеуглеродистой стали, Троцан А. И., Коротич И. К. (2008)
Гуда А. I. - Вибiр критерiю при адаптивно-пошукової iдентифiкацiї динамiчної системи Ван-Дер-Поля, Михальов О. I. (2010)
Чейлях А. П. - Разработка и исследование нового экономнолегированного жаростойкого сплава для колосников агломерационных машин, Прекрасный С. В., Климанчук В. В., Кирильченко П. Н. (2008)
Дан Л. А. - Механизм и кинетика разгара поверхности чугунных изделий, Скребцов А. М. (2008)
ткаченко И. Ф. - Особенности межатомных связей и свойства карбидов и нитридов переходных металлов, Гаврилова В. Г., Ткаченко В. И. (2008)
ткаченко К. И. - О взаимодействии водорода в α Fe-H твердом растворе, Гаврилова В. Г., Русецкий В. А., Григорьева М. А. (2008)
Pябикина М. А. - Влияние температуры охлаждающей среды на структуру и механические свойства стали К60, Иванова Т. Ю., Ткаченко К. И., Ставровская В. Е. (2008)
Tкаченко К. И. - Растворимость водорода в трехкомпонентных сплавах на основе железа (2008)
Xлестов В. М. - Лабораторная прокатная установка для моделирования промышленной контролируемой прокатки, Шебаниц М. Ю., Фролова З. В. (2008)
Bласов Т. Ф. - Прокатка листов высоколегированной стали из непрерывно-литой заготовки на толстолистовом стане, Власов В. Т. (2008)
Bласов В. Т. - Влияние параметров прокатки на микроструктуру высоколегированной стали (2008)
Tкачев Р. О. - Определение температурного интервала для обжима концов труб при индукционном дифференцированном нагреве, Каргин Б. С., Кирицев А. Д. (2008)
Cущенко А. В. - Анализ эффективности гидродинамической работы систем охлаждения наконечников кислородно-конвертерных фурм, Балаба А. П. (2008)
Cамотугин С. С. - Анализ напряженного состояния поверхностного упрочнённого слоя при плазменной обработке чугуна с шаровидным графитом, Ляшенко Б. А., Самотугина Ю. С. (2008)
Маргулис М. В. - Методика определения основных параметров силовой волновой передачи с промежуточными телами качения, Шайда А. С. (2008)
Лещенко А. И. - Анализ точности обработки фасонных поверхностей в зависимости от погрешности настройки инструментов на программную операцию (2008)
Данилов С. С. - О дополнительном расходе мощности в машинах для правки дисков пил (2008)
Карабаш Т.Б. - О повышении конструктивной прочности строительных сплавов, Дорожко Г.К. (2008)
Лупаренко Е.В. - Численно-аналитическое исследование коэффициентов концентрации динамических напряжений на границе раздела сред с различными упругими свойствами (2008)
Bовк Л. П. - Пространственная контактная задача динамического деформирования неоднородных цилиндрических деталей машин, Лупаренко Е. В. (2008)
Литвинов А. П. - В.И. Дятлов – один из основоположников научных основ сварки (2008)
Чигарев В. В. - Магнитное поле сварочного тока при односторонней высокоскоростной сварке хребтовых балок, Щетинина В. И., Щетинин С. В., Сагиров Д. А., Новохацкая А. С. (2008)
Чигарев В. В. - Влияние режимов прокатки однозамковой порошковой ленты на сварочно-технологические свойства и характер её плавления, Зареченский Д. А. (2008)
Чигарев В. В. - Усовершенствование методики испытания сварных биметаллических образцов при двухосном изгибе, Коваленко И. В. (2008)
Гулаков С. В. - Анализ условий плавления флюса при дуговой сварке, Ярыза-Стеценко А. В., Псарева И. С. (2008)
Гулаков С. В. - Методика и оборудование для имитации термического цикла сварки (наплавки), Носовский Б. И., Новохацкая А. С., Бурлака В. В. (2008)
Роянов В. А. - Определение оптимального соотношения шага роликов и расстояния между рядами роликов транспортных систем линий сборки и сварки тонколистовых полотнищ, Коросташевский П. В. (2008)
Размышляев А. Д. - Скорость вращения столба дуги и капли на торце электрода при дуговой наплавке в продольном магнитном поле, Миронова М. В., Дели А. А. (2008)
Пащенко В. М. - Просторове узгодження положення твердої та газової фаз при плазмовому нанесенні покриття (2008)
Костин В. А. - Комплексная оценка влияния содержания марганца и титана на структуру и свойства сварных швов низколегированных сталей (2008)
Щетинин С. В. - Закономерности воздействия магнитного поля сварочного тока и скорости сварки на дугу и формирование швов (2008)
Парунакян В. Э. - Идентификация процессных характеристик логистической цепи в транспортно-грузовом комплексе отгрузки металлопродукции. Часть 2, Маслак А. В., Сизова Е. И. (2008)
Парунакян В. Э. - Методика оценки перерабатывающей мощности грузовой железнодорожной станции промышленного предприятия. Часть 2, Бойко В. А. (2008)
Парунакян В. Э. - Методика определения размера запасов сырья агломерационных фабрик металлургических предприятий, Онищенко М. Ю. (2008)
Губенко В. К. - Факторная цепь готовности к транспортно-технологическим операциям вагонов промышленного транспорта, Хара М. В. (2008)
Гусев Ю. В. - Математическая модель процесса транспортирования чугуна в конвертеный цех, Гусев Д. Ю. (2008)
Hиколаенко И. В. - Выбор оптимального маршрута доставки металлопродукции в условиях риска, Булгакова Ю. В. (2008)
Помазков М. В. - Совершенствование оперативного управления технологическими автоперевозками сталеплавильного производства (2008)
Жилинков А. А. - Анализ отказов автопоездов на внешних перевозках металлопродукции (2008)
Волошин В. С. - Технологические процессы отходообразования при биологической очистке, Данилова Т. Г., Аксёнова О. Н. (2008)
Погребняк В. Г. - Шляхи подолання екологічної кризи на землі з точки зору представників природничих наук, Волошин В. С. (2008)
Bолошина А. В. - К вопросу о квотировании водных ресурсов (2008)
Kириченко О. В. - Зависимости скорости горения пиротехнических нитратных систем от соотношения компонентов, нахождение концентрационных пределов горения в условиях повышенных скоростей обдува потоком воздуха, Акиньшин В. Д., Кришталь Н. А., Заика П. И., Ващенко В. А. (2008)
Гребченко Н. В. - Повышение эффективности определения параметров дефектов изоляции в рабочих режимах, Полковниченко Д. В., Сидоренко А. А., Мендусь В. В. (2008)
Kизилов В. У. - Погрешности конденсаторной компенсации в несимметричных режимах трёхфазных цепей, Зубюк Ю. П., Партола О. В. (2008)
Xотомлянский А. Л. - Совершенствование методов экономического прогнозирования на основе регрессионного моделирования (2008)
Xотомлянский А. Л. - Методы формирования мультипликативных моделей показателей производственно-хозяйственной деятельности предприятия, Черната Т. Н. (2008)
Mеліхов А. А. - Проблеми оцінки економічної безпеки підприємства, Камишникова Е. В. (2008)
Гейзер Г. К. - Экспортная оценка конкурентоспособности металлургического предприятия, Музафарова В. А. (2008)
Cударев В. П. - Стохастическое нормирование производственных запасов, Федосова И. В. (2008)
Лаврентик О. А. - Построение математических моделей эконометрических систем на основе явления мультиколлинеарности, Лаврентик А. И., Симченко О.И., Федоренко В. В. (2008)
Федоренко И. А. - Материальное стимулирование персонала в модели бюджетирования листопрокатного цеха ЛПЦ – 1700 ОАО "ММК им. Ильича" (2008)
Лыкин А. А. - Рыночный подход к ценообразованию с ориентацией на спрос, Щолокова Е. М. (2008)
Bолощук В. А. - Оптимизация производственной программы промышленного предприятия, Гулакова С. А. (2008)
Логутова Т. Г. - К вопросу о трактовке понятий "инновация" и "инновационная деятельность", Бойчук Е. И. (2008)
Aдарюкова М. О. - Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку Україні (2008)
Aлістаєва А. В. - Загальні підходи та критерії оцінки соціальної ефективності (2008)
Артеменко В. А. - Результати моделювання затримок блоків стахостичних моделей даних у міжмережевих вузках телекомунікаційної мережі, Богданова Н. В. (2010)
Чумаченко О. І. - Моделювання орієнтаційних полів відбитків пальців за допомогою раціональних комплексних функцій, Дьомін М. В. (2010)
Чумаченко О. І. - Методи вирішення задач нечіткої оптимізації у системах підтримки прийняття рішення, Грицай В. Г, Мироненко О. С . (2010)
Чумаченко О. І. - Моделювання орієнтаційних полів відбитків пальців за допомогою раціональних комплексних функцій, Щукін Д. А. (2010)
Жоголєв Ю. В. - Розробка підсистеми семантичного аналізу й синтезу навчальних планів університет, Полянський А. О., Савицький А. Й. (2010)
Кіку А. Г. - Розробка системи синтезу криптографічних методів на основі попередньої обробки інформації, Богомазов К. С. (2010)
Кіку А. Г. - Комбінований метод покращення ефективності фільтрації змінних стану, Рева Є. Ю., Шейко В. Ю., Максименко О. М. (2010)
Кузякін Ю. П. - Порятунок ракети-носія (2010)
Лісовиченко О. І. - Підхід до оцінки якості формального відображення властивостей гнучкої виробничої системи, Носок С. О. (2010)
Писаренко В. Г. - Програмне забезпечення підбору параметрів маніпуляційної системи робота для роботи в стислих просторових умовах шахти, Писаренко Ю. В., Мелкумян К. Ю., Коваль О. С. (2010)
Олійник В. В. - Експериментальне дослідження нейро-фаззі моделі узгодження об’єктів виробництва і засобів упорядкування середовища, Ямпольський Л. С. (2010)
Пінчук І. М. - Реалізація моделювання складної просторової моделі з відображенням роботи штучного інтелекту, Пластовець A. Б., Ямпольський Л. С. (2010)
Шемсединов Т. Г. - Метамодель у задачах інтеграції інформаційних систем (2010)
Стенін О. А. - Синтез оптимальних законів руху лінійних стаціонарних моделей технологічних процесів при "неідеальному" операторі в контурі управління, Хоменко П. С., Рибенок Ю. А. (2010)
Стенiн О. А. - Використання сучасних CAD/CAM/CAE/PLM-систем при крізному паралельному циклі підготовки виробництва, Лапковський С. В., Солдатова М. О. (2010)
Тищенко М. А. - Мультимедійні технології в навчанні іноземних мов, Лісовиченко О. І. (2010)
Ткач М. М. - Методи композиції оптимальних варіантів структурної організації ГВС, Костюк В. І., Красничук А. В. (2010)
Ткач М. М. - Система контролю мікроклімату в приміщенні на базі контролеру Siemens TC65T, Назаренко В. М., Лобов В. Й., Котляр М. О. (2010)
Бодянський Є. В. - Вейвлет-нейро-фаззi-система типу-2 та алгоритм її навчання в задачах iнтелектуальної обробки iнформацiї, Винокурова О. А. (2010)
Гуда А. I. - Альтернативний спосiб створення критерiю адаптивно-пошукової iдентифiкацiї динамiчної системи Ван-Дер-Поля , Михалев О.I. (2010)
Пагіря О. - Діяльність ОУН та УПА на території Центрально-Східної та Південної України (2013)
Полич М. - Еміґраційний період громадсько-політичної та журналістської діяльності Лонґина Цегельського (2013)
Футала В. - Сучасна вітчизняна історіографія Українського національно-демократичного об’єднання (2013)
Нікітенко К. - Процеси організації політичних "чисток” в установах Держбанку (на матеріалах Вінницької парторганізації) (2013)
Білан С. - Запровадження виробничого змагання та ударництва в сільському господарстві УСРР у 30-х рр. ХХ ст. (2013)
Купин Л. - Українська політична імміґрація у Франції міжвоєнного періоду (1919–1939 рр.) (2013)
Турчин Т. - Опіка Українського центрального комітету над українцями, вивезеними з дистрикту "Галичина” в Німеччину під час Другої світової війни (2013)
Гумен Ю. - Урбоекологічні проблеми Західного реґіону України в 1960–1990 рр.:історичний аналіз (2013)
Андрющенко Е. - "Варта Руху” та її роль у суспільно-політичних процесах в Україні 1989–1991 рр. (2013)
Циганик М. - Збірка Якова Головацького "Народні пісні Галицької та Угорської Русі”:історія укладання (2013)
Нікоряк Н. - Рецептивна специфіка кіносценарію як автентичного літературного жанру (2013)
Фаріон І. - Руська (українська) мова у духовному дискурсі ХIV–ХVII ст.: рецепція та реальність (2013)
Бородін К. - Помилки у польських інскрипціях сучасного Львова (2013)
Загородня Л. - Відтворення образу порівняння як проблема перекладу англійських порівняльних структур українською мовою (2013)
Осипов А. - Мораль і мистецтво як аспекти духовності (2013)
Бліхар В. - Стратегія католицької церкви у захисті природних прав людини (2013)
Грабовський С. - "Політичні українці”: хто і коли був найпершим? (2013)
Нагайко Т. - Рец. Щеглова Т. Усна історія: навчальний посібник (2013)
Горбовий О. - Всеукраїнська наукова конференція "Історія повсякденності: теорія і практика” (2013)
Киричок О. - Історико-філософські читання пам’яті Вілена Горського (2013)
Сова А. - Всеукраїнська наукова конференція "Українська кооперація: історія, сучасність та перспективи розвитку”, присвячена 120-річчю від дня народження визначного громадського та військового діяча, педагога, вченого, дослідника української кооперації, члена НТШ Олени Степанів-Дашкевич (2013)
Про авторів (2013)
Алхімова С .М. - Візуалізація об’ємних даних з метою планування операцій видалення ювенільної ангіофіброми основи черепа людини, Яценко В. П. (2011)
Богушевська Н. В. - Автоматизація синтезу програмного коду вузла мережі Петрі для мови моделювання POSES+, Баляниця М. А. (2011)
Чумаченко О. І. - Застосування штучних нейронних мереж для оцінки кредитоспроможності позичальників, Жоголєв Ю. В. (2011)
Дзінько Р. І. - Використання мікропотоків для збору та обробки даних про стан ГВС, Гордійчук А., Лісовиченко О. І. (2011)
Дзюба І. О. - Багатовимірна адаптивна квазіоптимальна система, Овсейко Н. І., Шпит С. В. (2011)
Гончарук К. С. - Генетичні алгоритми в задачах синтезу маршрутів транспортних систем ГВС, Лісовиченко О. І. (2011)
Гриша О. В. - Нестаціонарні стратегії у задачі розподілу ресурсів ІТ проекту (2011)
Ковалюк Т. В - Моделі і алгоритми автоматизованої побудови об’єктних моделей предметного середовища, Гулаков В. В. (2011)
Кисленко Ю. І. - Категорії часу та простору в інформаційних природно-мовних технологіях, Черевко О. С. (2011)
Кравченко К. О. - Забезпечення інформаційної безпеки у системах комплексного управління підприємством, Самотокін Б. Б. (2011)
Крилов Є. В. - Дослідження методів підвищення швидкодії програм з використанням операцій з матрицями великої розмірності, Плащинська А. В., Базурін П. А. (2011)
Пархомей І. Р. - Рішення рівняння коливань у випадку резонансу опромінюючого радіосигналу і кристалічної структури радіопоглинаючої композитної речовини, Лемешко А. Д. (2011)
Ролік О. І. - Моделювання управління потоками даних в корпоративних IP-мережах, Пошак Ю. М., Никоненко М. О., Мельник А. В. (2011)
Кіку А. Г. - Квазіоптимальне управління регуляторами, синтезованими на основі укорочених фільтрів, Рева Є. Ю., Шейко В. Ю., Крам С. П., Снегирева В. Г. (2011)
Стенін О .А. - Синтез оптимальних програмних керувань на базі функцій Уолша, Хоменко П. С. (2011)
Стенін О. А. - Використання CALS-технологій в сучасній промисловості, Лапковський С. В. , Солдатова М. О. (2011)
Ткач М. М. - Принципи побудови організаційно-технологічних структур ГВС, Костюк В. І., Красничук А. В. (2011)
Зінченко В. П. - Актуальні питання створення сучасних систем контролю обмерзання літака, Зінченко Н. П., Шиков М. В., Муха И. П. (2011)
Гуда А. И. - Синтез критерия при адаптивно-поисковой идентификации динамической системы ЧУА, Михалев А. И. (2011)
Смоляр В. І. - Формула раціонального харчування (2013)
Романенко М. С. - Про структуру споживання продуктів харчування у Швейцарії та напрямки її змін у 1990-2010 роках, Романенко С. І. (2013)
Голинько О. Н. - Проблемы безопасности и качества хлебобулочных продуктов, Левицкая Н. П. (2013)
Смоляр В. І. - Про вміст мікроелементів харчових раціонах жителів незалежної України, Петрашенко Г. І., Голохова О. В. (2013)
Харченко О. А. - Синтетичні піретроїди: механізм дії, гострі отруєння та віддалені наслідки, Балан Г. М., Бубало Н. М. (2013)
Великая Н. В. - Новые противовоспалительные лекарственные соединения Аюрведической медицины с цитотоксическим действием для профилактики и лечения хронических, в том числе онкологических заболеваний, Залесский В. Н. (2013)
Лепешкин И. В. - Оценка опасности остаточных количеств дельтаметрина после обработки препаратами на его основе запасов зерна при хранении (2013)
Горцева Л. В. - К вопросу определения токсичных ингредиентов полиэтилентерефталата, используемого для упаковки пищевых продуктов, Шутова Т. В., Костюченко Т. П. (2013)
Калінін І. В. - Антиоксидантна система щурів за умов інтоксикації важкими металами та при застосуванні a-ліпоєвої і фолієвої кислот, Данченко Н. М., Цудзевич Б. О. (2013)
Шепельская Н. Р. - Пищевые контаминанты: методологические подходы к изучению их репродуктивной токсичности (2013)
Кузьмінов Б. П. - Алюміній як контамінант харчових продуктів, Зазуляк Т. С., де Агіар Даніель А. М., Харчук Р. В. (2013)
Смоляр В. І. - Ведична філософія харчування (2013)
Правила офрмлення рукописів для публікації в журналі "Проблеми Харчування” (2013)
Смоляр В. І. - Стан фактичного харчування жителів України при хронічній патології (2013)
Omelchuk S. - Abdominal obesity and low-grade inflammation: role of bioactive food factors in controlling inflammatory response, Velikaya N., Zalessky V. (2013)
Власик Л. І. - Гігієнічна оцінка збалансованості мінерального складу раціонів харчування дітей дошкільного віку в дитячих навчальних закладах м. Чернівці, Грачова Т. І., Кушнір О. В., Фундюр Н. М. (2013)
Проданчук М. Г. - Показники мікроелементного профілю цільної крові у дітей із хронічною хворобою нирок VД стадії, які отримують програмну замісну ниркову терапію, Макаров О. О., Шейман Б. С., Васильєва О. Г., Боднар Г. Б. (2013)
Карпенко П. О. - Особливості харчування спортсменів-підлітків, Бондар О. В. (2013)
Смоляр В. І. - Особливості отруєння талієм, Петрашенко Г. І., Голохова О. В. (2013)
Залесский В. Н. - Пчелиный мед и прополис – продукты пчеловодства: противоопухолевые иммуномодуляторы с противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, Великая Н. В. (2013)
Адамчук Т. В. - Гармонізація регламентів використання харчових добавок в Україні з міжнародними вимогами (2013)
Тарасенко Г. П. - До питання регламентації вмісту мікотоксинів у соєвих продуктах, Дейнека С. Є., Тураш М. М., Бліндер О. О., Бліндер О. В. (2013)
Балан Г. М. - Патологія печінки та шлунка у хворих з гострим отруєнням гербіцидами на основі 2,4-дихлорфеноксіоцтової кислоти у гострий та віддалений періоди, Харченко О. А., Бубало Н. М., Бабич В. А., Мимренко Т. В. (2013)
Краснобрыжев В. Г. - Изучение структурных свойств фасованной питьевой воды при добавлении к ней когерентной воды, Михлик И. В. (2013)
Смоляр В. І. - Відкриття мембранного травлення та пізнання механізмів транспорту харчових речовин (2013)
VІ науково-практична конференція з міжнародною участю "Сучасні аспекти раціонального харчування" (2013)
Правила оформлення рукописів для публікації в журналі "Проблеми харчування” (2013)
Пентегов И. В. - Результаты испытаний фильтра токов нулевой последовательности новой конструкции в административном здании, Письменный А. С., Волков И. В., Безручко В. М., Кривенко Г. С., Рымар С. В., Лавренюк А. В. (2008)
Cивокобыленко В. Ф. - Выбор величины резистора для заземления нейтрали в сетях 6-35 кВ, Лебедев В. К. (2008)
Лежнюк П. Д. - Математичне моделювання транзитних перетікань потужності в розподільних електричних мережах, Кулик В. В., Бурикін О. Б. (2008)
Bипанасенко С. І. - Особливості використання регресійного аналізу в системах енергоменеджменту вугільних шахт (2008)
Заїка В. Т. - Способи поглиблення енергоконтролю гірничих машин, Бажін Г. М., Румянцев А. С. (2008)
Kизилов В. У. - Підвищення точності вимірювання напруги, Рудевіч Н. В. (2008)
Cиченко В. Г. - Дослідження режиму напруги в тяговій мережі змінного струму при рекуперації електроенергії, Кузнєцов В. Г., Босий Д. О. (2008)
Kазачковский Н. Н. - Управление активным выпрямителем с релейно-векторным контуром тока для систем частотно-регулируемого электропривода, Якупов Д. В. (2008)
Kігель Г. А. - Дослідження перенапруг на реакторі з магнітопроводом в колі фільтра вищих гармонік, Хованська О. І., Лисенко О. Г., Папаїка Ю. А. (2008)
Лежнюк П. Д. - Комп’ютерне моделювання процесу поширення вищих гармонік в електричних мережах, Комар В. О., Ілюхін М. О. (2008)
Cамойленко В. В. - Вплив компенсації реактивних навантажень на проектні та експлуатаційні показники системи підземного електропостачання вугільної шахти (2008)
Kуваев В. Н. - Энерго- и ресурсосбережение на непрерывных сортопрокатных станах на основе технологической автоматизации, Чигринский В. А., Карпинский Ю. П., Иванов Д. А., Политов И. В., Куваев Я. Г. (2008)
Федів Є. І. - Силові випрямлячі систем електропостачання з покращеним коефіцієнтом реактивної потужності, Сівакова О. М. (2008)
Kузнецов В. Г. - Критерии оптимальной параллельной работы силовых трансформаторов для тяговых подстанций (2008)
Бобров А. В. - Нагрузка пневматической сети и ее влияние на уровни потерь мощности в элементах электротехнического комплекса поршневой компрессорной установки (2008)
Лежнюк П. Д. - Оцінка втрат електроенергії в електричних мережах 0,38 кВ за неповноти вихідних даних, Писклярова А. В. (2008)
Гоголюк П. Ф. - Вплив функцій частотного керування на ефективність режимів електропостачальної системи помпової станції, Лисяк В. Г. (2008)
Cиротин Ю. А. - Сбалансированная и разбалансированная составляющие тока в трехфазной несимметричной системе (2008)
Бубликов А. В. - Управление угольным комбайном по критерию минимальных удельных энергозатрат (2008)
Kулик В. В. - Ідентифікація коефіцієнта форми графіка групового навантаження для визначення втрат електроенергії в розподільних мережах, Пискляров Д. С. (2008)
Гриб О. Г. - Оценка закона распределения функции напряжения в распределительных электрических сетях, Довгалюк О. Н. (2008)
Kуваев В. Ю. - Энергетические показатели асинхронного электропривода при стохастической нагрузке, Николенко А. В. (2008)
Дыбрин С. В. - Способ регулирования напряжения на зажимах блока конденсаторов (2008)
Cапрыка А. В. - Анализ влияния низкого качества электрической энергии на технические показатели осветительных систем (2008)
Kалюжный Д. Н. - Определение схемы подключения трехэлементного счетчика электроэнергии по цепям напряжения в условиях несимметрии напряжений (2008)
Tкаченко С. Н. - Децентрализация программного обеспечения системы автоматизированного управления энергопотреблением шахты по функциональному критерию (2008)
Xованська Т. І. - Дослідження впливу технологічних показників на електроспоживання збагачувальних фабрик (2008)
Xацкевич Ю. В. - Энергосбережение в системах воздушно-лучистого отопления при управлении процессом нагрева помещения (2008)
Bыпанасенко Н. С. - Определение удельной поверхностной мощности индукционного нагрева соединений деталей, выполненных посадкой с натягом (2008)
Cущенко А. В. - Анализ эффективности гидродинамической работы систем охлаждения наконечников кислородно-конвертерных фурм, Балаба А. П. (2008)
Kойфман А. А. - Тепловой баланс регенеративного теплообменника, работающего под давлением, Симкин А. И., Томаш А. А. (2008)
Гулаков С. В. - Стабилизатор переменного напряжения на основе матричного преобразователя, Дьяченко М. Д., Бурлака В. В., Дьяченко В. М. (2008)
Дьяченко М. Д. - Исследование принципов действия селективной защиты от однофазных замыканий на землю в многокабельной линии сети с изолированной нейтралью, Кравченко В. Н., Бублик С. К., Бурлака В. В. (2008)
Kравченко В. Н. - К вопросу оценки экономической эффективности внедрения микропроцессорных устройств релейной защиты (2008)
Зайцев В. С. - Комплексный информационный критерий для сравнения и выбора технических средств контроля и измерения, Добровольская Л. А. (2008)
Зайцев В. С. - Застосування систем технічного зору для вимірювання геометричних розмірів нагрітого прокату, Пономарьов Є. Ю. (2008)
Xарланов О. В. - К вопросу расчета потерь в асинхронном электроприводе с частотным регулированием (2008)
Cокол С. П. - Прогнозирование дефектов при производстве литых заготовок (2008)
Tроицкая Л. К. - Энергосбережение в прокатном производстве, Василенко С. В. (2008)
Артеменко В. А. - Формування динамiчних прiоритетiв у вузлах телекомунiкацiйної мережi, Богданова Н. В. (2011)
Борисов В. В. - Система автоматизованого керування проектними даними, Зiнченко В. В., Муха I. П. (2011)
Довбиш А. С. - Оптимiзацiя параметрiв навчання системи керування вирощуванням монокристалiв, Москаленко В. В. (2011)
Дзюба I. О. - Адаптивний автомат стiйкостi, Овсейко Н. I., Шпит Шпит (2011)
Гончарук К. С. - Пiдхiд до вирiшення багатокритерiальної задачi синтезу транспортних маршрутiв ГВС за допомогою генетичного алгоритму (2011)
Гриша О. В. - Вибiр конфiгурацiї впровадження АIС на основi системи збалансованих показникiв, Роздольський Є. О. (2011)
Кiку А. Г. - Коректна постановка задачi фiльтрацiї змiнних стану i пiдходи її рiшення, Шейко В. Ю. (2011)
Кисленко Ю. I. - Категорiя простору в iнформацiйних природно-мовних технологiях, Черевко О. С. (2011)
Крилов Є. В. - Дослiдження методiв пiдвищення швидкодiї програм з використанням розподiлених систем, Плащинська А. В., Базурiн П. А. (2011)
Дзiнько Р. I. - Використання шаблонiв проектування програмного забезпечення у моделюваннi РТК, Гордiйчук А. М., Лiсовиченко О. I. (2011)
Могила I. А. - Нечiткий алгоритм керування дорожнiм рухом на регульованому перехрестi (2011)
Пархомей I. Р. - Моделювання умов резонансного збудження радiопоглинаючих дiелектрикiв (2011)
Полiщук М. М. - Оптимiзацiя параметрiв функцiонування роботизованого транспортно-складського комплексу, Фiлiппов Д. М., Красота Д. I. (2011)
Полiщук М. М. - Моделювання роботизованого процесу складання, Красота Д. I., Шкурченко О. А. (2011)
Полiщук М. М. - Оптимiзацiя режимiв функцiонування складної агрегатованої системи механiчної обробки деталей, Шкурченко О. А., Фiлiпов Д. М. (2011)
Ролiк О. I. - Метод нечiткої непараметричної оцінки якостi функцiонування елементiв iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем, Галушко Д. О., Можаровський П. Ф., Андрiєнко А. О., Вовк В. М. (2011)
Смолiй В. М. - Спосiб управлiння процесом виробництва електронних апаратiв (2011)
Стенiн О. А. - Системнi концепцiї органiзацiї та керування сучасним виробництвом, Лапковський С. В., Солдатова М. О. (2011)
Стенiн А. А. - Реалiзацiя еталоних стратегiй процесу прийняття рiшень в автоматизованих навчаючих системах, Мелкумян Є. Ю., Хоменко П. С. (2011)
Ткач М. М. - Формальне подання елементiв органiзацiйно-технологiчних структур ГВС та принципи побудови їх бази знань (2011)
Жураковський Я. Ю. - Дослiдження впливу iнформацiйного запiзнення на якiсть керування, Жураковська О. С. (2011)
Iгнатенко В. М. - Способи статистичної класифiкацiї дихотомiчних гiпотез, Кравченко А. Ю., Чумаков В. М. (2011)
Гуда А. I. - Моделювання та дослiдження хаотичної динамiки зв’язаних релаксацiйних, Михалев О. I. (2011)
Мельтюхова Н. М. - Організаційні кризи в системі державного управління: виникнення, розвиток, подолання (2007)
Миронова Н. С. - Концептуальні підходи до формування антикризових стратегій у державному управлінні (2007)
Трофімов О. М. - Інформаційна держава й теорія державного управління (2007)
Боков О. В. - Теоретичні аспекти соціального страхування (2007)
Дороніна Н. В. - Системний підхід до формування антикризової стратегії в державному управлінні (2007)
Покотило Т. В. - Історичний аспект розвитку державного регулювання інвестиційної діяльності (2007)
Севтунов М. А. - Теоретико-методологічні засади місцевого самоврядування (2007)
Коваленко Н. В. - Бідність як соціально-економічна категорія (2007)
Ємець А. В. - Підвищення якості послуг органів виконавчої влади (2007)
Крюков О. І. - Інформаційна безпека держави в умовах глобалізації (2007)
Горник А. В. - Теоретичні аспекти формування ефективних систем міжбюджетних відносин (2007)
Гаман П. І. - Методологічні підходи до моделювання процесу управління системою охорони здоров’я в умовах трансформаційного суспільства (2007)
Гончаренко М. В. - Бюджетне регулювання розвитку депресивних регіонів (2007)
Ільяшенко В. А. - Реформування системи державного регулювання продовольчого комплексу регіону (2007)
Кондрашов О. М. - Державна промислова політика як ефективний інструмент державного впливу на розвиток промисловості (2007)
Косенко В. В. - Розвиток інвестиційної інфраструктури депресивних територій (2007)
Кучабський О. Г. - Принципові підходи до класифікації адміністративно-територіальних одиниць (2007)
Латинін М. А. - Організаційно-правове забезпечення державного регулювання земельних відносин в аграрному секторі економіки України, Чернятін А. С. (2007)
Майстро С. В. - Формування та напрямки державного регулювання розвитку інфраструктури аграрного ринку (2007)
Надюк З. О. - Удосконалення державного контролю за дотриманням стандартів надання медичних послуг (2007)
Сиченко В. В. - Сутність та особливості маркетингу освітніх послуг в Україні (2007)
Франчук І. А. - Методологія аналізу паливно-енергетичного комплексу України (2007)
Шевченко О. О. - Підвищення ефективності функціонування продовольчого комплексу (2007)
Малишева О. В. - Напрямки вдосконалення економічного механізму державного управління охороною культурної спадщини АР Крим (2007)
Андреєв С. О. - Державна система цивільної оборони України: історія створення, стан і перспективи розвитку (2007)
Гузій О. І. - Зміна суб’єкта управління землями сільськогосподарського призначення і посилення ролі місцевого самоврядування у сфері регулювання аграрних відносин в Україні (2007)
Котляревський Ю. О. - Багаторівневий контроль як основа надання якісних медичних послуг (2007)
Котовенко М. А. - Інструменти регулювання аграрного ринку (2007)
Анікеєнко В. М. - Функціонування організаційно-правового механізму державного регулювання аграрного ринку регіону (2007)
Борисенко М. Б. - Синтез ефективних структур систем управління регіональними промисловими кластерами (2007)
Шаповалова І. В. - Удосконалення програмно-прогнозного механізму державного регулювання регіональним розвитком (2007)
Самофалова Т. О. - Мобілізаційний механізм інноваційно-інвестиційного відтворення в умовах цивілізаційної невизначеності в Україні (2007)
Іванченко О. В. - Стратифікаційний механізм як засіб формування державної політики територіального розвитку (2007)
Розметова О. Г. - Особливості функціонування механізму державного регулювання розвитку оздоровчо-курортної сфери на регіональному рівні (2007)
Ліпенцев А. В. - Управління людськими ресурсами на засадах компетенційного підходу в контексті формування культури управління державними установами (2007)
Мельников О. Ф. - Індивідуалізація навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування: специфіка і проблеми. Частина 1 (2007)
Деркач В. А. - Формування механізму соціального партнерства (2007)
Кононенко М. М. - Соціальне партнерство як тип соціального управління (2007)
Куйбіда М. С. - Деякі питання проходження служби в органах місцевого самоврядування та шляхи вдосконалення системи оцінювання якості їх діяльності, Росенко М. І. (2007)
Григанська С. В. - Фінансове забезпечення розвитку вищих навчальних закладів на державному рівні (2007)
Коробко Л. І. - Система маркетингу в державному управлінні професійною освітою (2007)
Латишева В. В. - Громадські слухання як механізм громадського контролю за якістю управлінських послуг (2007)
Клімова С. М. - Публічність управління фінансами держави як фактор розвитку демократичної соціальної держави (2007)
Краснопьорова С. В. - Правові аспекти професіоналізації служби в органах місцевого самоврядування (2007)
Чурсін В. П. - Конституційно-правова відповідальність у місцевому самоврядуванні (2007)
Дацюк І. П. - Порівняльний аналіз механізмів соціально-правового захисту військовослужбовців у розвинутих країнах світу (2007)
Єфімов Г. В. - Організація протидії міжнародному тероризму – актуальне завдання цивільно-військових відносин сучасності щодо забезпечення національної безпеки України (2007)
Приходько В. А. - Недоліки нормативно-законодавчого визначення діяльності місцевих державних адміністрацій (2007)
Бондаренко Ю. М. - Удосконалення державних механізмів регулювання соціального захисту населення (2007)
Пешко А. В. - Транснаціональні компанії та їх роль у міжнародній інвестиційній діяльності, Назаренко Г. В. (2007)
Колісніченко Н. М. - Управлінські компетенції високо посадовців деяких країн ОЕСР (2007)
Письмаченко Л. М. - Роль державного управління у вирішенні проблем економічної безпеки в умовах глобалізації (2007)
Стрельцов В. Ю. - Детермінанти розвитку груп інтересів в ЄС (2007)
Ульянченко Ю. О. - Державне регулювання аграрного ринку в країнах ЄС і США: досвід для України (2007)
Поступна О. В. - Нормативно-правове забезпечення вищої освіти в Україні в контексті європейської інтеграції (2007)
Титул, содержание (2012)
Астахов Є. А. - Особливості застосування газотермічного нанесення відновлювальних покриттів, Артемчук В. В. (2012)
Кунденко Н. П. - Исследования открытой резонансной системы с отрезком круглого волновода, Черенков А. Д. (2012)
Скачков В. А. - Анализ точности моделей прогнозирования триботехнических характеристик композитов, Баглюк Г. А., Воденникова О. С., Иванов В. И. (2012)
Лоєвська О. О. - Визначення та порівняльний аналіз теплопровідності залізофосфатних сумішей, Селівьорстов В. Ю., Доценко Ю. В. (2012)
Фастовець П. М. - Класифікація наноструктурованих матеріалів для інженерії поверхні деталей машин (2012)
Фесенко А. В. - Обзор устройств локальной УЗ-активации расплавов, используемых в производстве радиоэлектронных аппаратов, Яшков И. О. (2012)
Филипенко А. И. - Контроль геометрических параметров каскадных оптоволоконных структур, Малик Б. А., Селенкова Н. П., Гончар В. В. (2012)
Семенов В. М. - Електрошлакове зварювання електродів ЕШП із литих заготівок без обрізки піднадливної частини, Кабацький О. В., Бабенко С. О., Хорошайло В. В. (2012)
Довбій Т. А. - Метод одержання дрібнодисперсних металічних порошків нікелю з пористою структурою, Козуб П. А., Резніченко Г. М., Козуб С. М., Мірошніченко Н. М., Лавренко А. О., Бондаренко Л. М. (2012)
Коржик М. В. - Дослідження бічного шунта печі графітаціїу, Гурчик Г. І. (2012)
Дудников А. А. - Пластическое деформирование металла при обработке давлением, Беловод А. И., Келемеш А. А., Погорецкий А. М., Перелит І. В. (2012)
Смоляр В. І. - Харчування сільського населення України (2014)
Омельчук С. Т. - Наносистемы для доставки и усиления биологической активности компонентов природных продуктов растительного происхождения, Великая Н. В., Залесский В. Н., Алексийчук В. Д. (2014)
Москальчук Л. В. - Состояние фактического питания населения Украины и содержание фолиевой кислоты в рационах (2014)
Лепьошкін І. В. - Вивчення вмісту залишкових кількостей фунгіциду протіоконазолу в сільськогосподарській продукції (англійською мовою), Іванова Л. П., Багацька О. М., Алейнов П. В., Лепьошкіна М. І. (2014)
Смоляр В. І. - Фортифікація харчових продуктів, Петрашенко Г. І., Голохова О. В. (2014)
Сластин В. В. - Сбалансированный рацион питания, Самусева Е. С., Москальчук Л. В. (2014)
Адамчук Т. В. - Регламенти використання фосфатовмісних харчових добавок в Україні та їх гармонізація з міжнародними вимогами (2014)
Слободкін В. І. - Актуальні питання методології розслідування випадків харчових отруєнь (2014)
Бліндер О. В. - Антибіотикорезистентність непатогенних штамів Bacillus spp. як показник загального стану мікробіоценозів товстої кишки людини, Бліндер О. О., Дейнека С. Є. (2014)
Кузьминський С. М. - Питання виявлення та ідентифікації штамів Legionella pneumophila у воді (2014)
Сластин В. В. - Опыт использования DASH-диеты с целью профилактики сердечно-сосудистой патологии, Самусева Е. С., Москальчук Л. В., Раилко И. А. (2014)
Смоляр В. І. - Відкриття специфічно-динамічної дії їжі та процесів її травлення (2014)
Анiкiн В. К. - Прийняття рiшень в умовах невизначенностi при автоматизова¬ному тестуваннi програмних продуктiв, Ванжула О. М., Крилов Є.В. (2012)
Бiрюков Д. С. - Вплив сучасних кiбер-загроз на ефективнiсть систем фiзичного захисту критично важливих об’єктiв та iнфраструктури, Бурлаков В. М. (2012)
Дзiнько А. М. - Агентно-орiєнтований пiдхiд до розв’язання логiстичних задач диспетчеризацiї матерiальних потокiв, Ямпольський Л.С. (2012)
Дзiнько Р. I. - Тренування штучних нейронних мереж з пороговою функцiєю активацiї методом оберненого поширення похибки , Лiсовиченко О.I. (2012)
Гриша О. В. - Розширення операцiй алгебри показникiв для управлiння систе¬мами з неповнiстю визначеними показниками дiяльностi (2012)
Кочан О. В. - Нейромережевий метод керування для термоелектричного пере¬творювача з керованим профiлем температурного поля (2012)
Мирошниченко И. В. - Обработка экспериментальных данных о шероховатости поверх¬ностей в аналого-цифровых системах с интегрированным изме¬рительным каналом (2012)
Пархомей I. Р. - Фiзико-математична модель процесу взаємодiї НВЧ-сигналу з кристалiчною структурою радiопоглинаючого дiелектрика, Степаненко Ю. К. (2012)
Ролик А. И. - Алгоритм последовательного анализа вариантов в задаче рас¬пределения виртуальных машин в центре обработки данных, Боданюк М. Е. (2012)
Шаповалова С. I. - Екстракцiя структурованих даних з WEB-ресурсiв, Хохлов Д.М. (2012)
Шейко В.Ю. - Оптимальное управление при помощи регуляторов, синтезиро¬ванных на основе улучшенных фильтров переменных состояния (2012)
Шпiт С. В. - Дослiдження систем керування при неповнiй апрiорнiй iнформацiї, Кучер I. М., Мойсеєнко А. В., Какотко А. В. (2012)
Сирота Е. П. - Анализ новых перспектив технологий Java Enterprise для корпо¬ративных приложений с появлением Polyglot JVM (2012)
Стенин С. А. - Метод независимой статистической проверки согласованной ра¬боты экспертной комиссии, Губский А. Н. (2012)
Стенин А. А. - О метриках для базы знаний лингвистического анализа, Тимошин Ю. А., Ткач М. М., Шемсединов Т.Г. (2012)
Ткач М. М. - Моделювання руху антропоморфного крокуючого апарата на до¬вiльнiй твердiй поверхнi, Гуменний Д. О., Якунiна Н.О. (2012)
Волокита А. Н. - Модель поддержки безопасности ресурсов cloud систем на уровне инфраструктуры, Ву Д. Т., Коханевич И. В., Бидков А. Е. (2012)
Зеленський К. Х. - Комп’ютерне моделювання динамiки повiтряних потокiв у ци¬клонних камерах, Iгнатенко В. М., Бовсуновська К.С. (2012)
Гуда А. И. - Генератор Колпитца: моделирование хаотической динамики и параметрическая идентификация, Михалев А. И. (2012)
Ларiонов Г.I. - Моделювання процесу передачi навантажень в системi "анкерна штанга –фiксуючасумiш–гiрський масив” (2012)
Терещенко А. М. - Оптимізація багаторозрядного множення на основі ШПФ у паралельній моделі обчислень (2014)
Белецкий А. Я. - Программно-моделирующий комплекс ВРС алгоритма поточного шифрования и помехоустойчивого кодирования видеосигналов, передаваемых с борта БПЛА, Максименко А. В., Навроцкий Д. А., Свердлова А. Д., Семенюк А. И. (2014)
Демчинський В. В. - ADFS аутентификация в инфраструктуре облачных сервисов (2014)
Самойленко Д. М. - Актуалізація інформації з обмеженим доступом у мережних ресурсах (2014)
Василиу Е. В. - Классификация квантовых технологий разделения секрета, Лимарь И. В. (2014)
Архипов А. Е. - Практические аспекты оценивания рисков реализации угроз в информационных системах, Скиба А. В. (2014)
Корченко О. Г. - Сучасні нейромережеві методи та моделі оцінки параметрів безпеки ресурсів інформаційних систем, Терейковський І. А., Дзюбаненко А. В. (2014)
Гончарова Л. Л. - Методи комп’ютерізації та оцінювання рівня захищеності інформації інтелектуальних електроенергетичних мереж (2014)
Кобрин М. В. - Метод определения ценности информационных активов организации, Скичко В. В. (2014)
Хома В. В. - Фазовий метод виявлення закладних пристроїв у телефонних лініях, Іванюк І. М. (2014)
Казмирчук С. В. - Интегрированный метод анализа и оценивания рисков информационной безопасности, Гололобов А. Ю. (2014)
Титул, зміст (2014)
Канаш О. П. - До питання про еколого-економічну оптимізацію використання земель, упорядкування угідь та обґрунтування сівозмін (на прикладі Дніпропетровської області) (2014)
Пересоляк В. Ю. - Установлення та розрахунок меж зон санітарної охорони навколо джерел водопостачання, Пересоляк Р. В. (2014)
Ковалів О. І. - Обґрунтування змін до Конституції України щодо землі та її природних ресурсів (2014)
Бойко Л. М - Ієрархія цілей розвитку земельних відносин в Україні (2014)
Мартин А. Г. - Корумпованість земельних відносин в Україні: причини і шляхи їх подолання (2014)
Заполовська Г. В. - Бонітетна та грошова оцінка земель Чернівецької області, Смага І. С. (2014)
Чумаченко О. М. - Екомережа: стан і перспективи її розвитку в Україні, Миронюк Б. С. (2014)
Буша Д. В. - Наукове та землевпорядне забезпечення ефективного використання земель (2014)
Хрищук С. Ю. - Історичні передумови та сучасний досвід оптимізації землекористування в Україні (2014)
Вітаємо! (2014)
Ковальчик Р. В. - Снижение себестоимости чугуна за счет выбора методом Гаусса – Зейделя оптимального состава угольной шихты для производства кокса, Томаш А. А., Семакова В. Б. (2009)
Cущенко А. В. - Влияние содержания кремния в чугуне на энергопотребление доменного и конвертерного процессов, Томаш М. А., Томаш А. А. (2009)
Kривенко С. В. - Оптимизация параметров барабана-окомкователя, Томаш А. А., Безверхий И. В., Никош И. А. (2009)
Pусских В. П. - Исследование влияния систем загрузки шихтовых материалов на распределение газового потока в доменной печи, Аленгос М. А., Степнов Д. К. (2009)
Oжогин В. В. - Эффективное управление окомкованием аглошихты, Ковалевский И. А., Жерлицина О. В. (2009)
Большаков Л. А. - Модифицирование чугуна чугуномагниевой лигатурой, Жерлицина О. В. (2009)
Cущенко А. В. - Совершенствование и оптимизация дутьевых режимов и устройств кислородных конвертеров (2009)
Cущенко А. В. - Аналитическое исследование температурных полей в наконечниках кислородных фурм LD-конвертеров, Балаба А. П. (2009)
Федосов А. В. - Математическое моделирование процессов кристаллизации и усадки непрерывнолитого сляба в кристаллизаторе МНЛЗ, Казачков Е. А., Чичкарев Е. А., Исаев О. Б. (2009)
Cтефанец А. В. - Совершенствование технологии раскисления и легирования конвертерной стали с использованием данных об активности растворенного кислорода, Филин Г. Н., Чичкарёв Е. А., Титова Е. А., Рудакова С. Г. (2009)
Eпишев М. В. - Электроротационный вискозиметр для измерения вязкости шлаковых расплавов с автоматической регистрацией данных, Макуров С. Л., Смирнов А. Н., Шлемко С. В. (2009)
Жук В. И. - Закономерности перемешивания жидких металлов при внешнем воздействии (2009)
Xарлашин П. С. - О возможности энергосберегающих технологий аргонной продувки с использованием разогретой футеровки сталеразливочного ковша, Яценко А. Н. (2009)
Xарлашин П. С. - Влияние различных факторов на поперечные силы в потоках газовзвесей, подаваемых в доменные печи, Косолап Н. В. (2009)
Xарин А. К. - Модель двухскоростного потока газовзвеси в торкрет-фурме, Харлашин П. С. (2009)
Cкребцов А. М. - Диаграмма состояния жидких металлов в интервале температур ликвидус-кипения (2009)
Дан Л. А. - Анализ возможности применения термо-плоттера для изготовления газифицируемых литейных моделей, Трофимова Л. А., Величко А. А. (2009)
Tитов В. В. - Влияние ультрадисперсных модификаторов на эксплуатационные свойства чугунных изложниц, Троцан А. И., Арнаутов А. С. (2009)
Белосточный А. В. - Исследование металла цельнометаллических баллонов для сжатых газов, разрушившихся при эксплуатации, Троцан А. И., Коротич И. К. (2009)
Tкаченко К. И. - Анализ наноструктурного состояния бинарных твердых растворов на основе γ-Fe в высокотемпературной области, Ткаченко И. Ф., Гаврилова В. Г. (2009)
Tкаченко К. И. - Особенности межатомного взаимодействия элементов в твердых растворах замещения на основе γ-Fe, Ткаченко И. Ф., Русецкий В. А. (2009)
Tкаченко І. Ф. - Вплив температури та тривалості витримки поблизу критичних точок АС1 на структуру і фазовий стан високоміцних зварюваних сталей, Григор`Єва М. О., Ткаченко Н. В. (2009)
Pябикина М. А. - Совершенствование химического состава стали для судостроения, Иванова Т. Ю., Ткаченко Н. В., Ставровская В. Е. (2009)
Tкаченко В. И. Рябикина М. А. - Взаимодействие микролегирующих добавок с элементами внедрения в твердых растворах на основе железа, Ткаченко Ф. К. (2009)
Tкаченко І. Ф. - Вплив параметрів технології контрольної прокатки на міцності властивості листового прокату будівельних сталей, Візенков Д. В. (2009)
Фролова З. В. - Влияние колебаний химического состава и температуры конца прокатки на механические свойства стали 06Г2Б, Буслов В. И., Хлестов В. М. (2009)
Mаргулис М. В. - Методика динамического анализа дискового генератора волн силовой волновой зубчатой передачи (2009)
Cуглобов В. В. - Исследование метода повышения точности прогнозов отказов автопогрузчика, Лаврик В. П., Нефедов И. А. (2009)
Aртюх В. Г. - Горизонтальные силы при прокатке, Артюх Г. В., Мазур В. О. (2009)
Kухарь В. В. - Влияние условий деформирования на исчерпание запаса пластичности при горячей пластической деформации (2009)
Tузенко О. А. - Математическое моделирование и аппроксимация функций расчета напряжений в длинномерных пресс-штемпелях, Кухарь В. В., Лаврентик А. И., Балалаева Е. Ю. (2009)
Ищенко А. А. - Анализ динамических нагружений подшипниковых опор восстановленных с помощью металлополимерных материалов, Голинка С. Н. (2009)
Kравченко В. М. - Об улучшении контроля технического состояния подшипников ходовых колес разливочного крана, Сидоров В. А., Буцукин В. В. (2009)
Cедуш В. Я. - Раннее диагностирование электромеханических систем, Кравченко В. М., Борисенко В.Ф., Сидоров В. А. (2009)
Литвинов А. П. - Использование высококонцентрированных источников нагрева для модифицирования наплавленных слоев (к 75-летию института электросварки им. Е.О. Патона) (2009)
Чигарев В. В. - Магнитное поле электрической сварочной дуги, Щетинина В. И., Щетинин С. В., Сагиров Д. А., Савкова М. А., Дмитриева М. А. (2009)
Чигарев В. В. - Особенности нагрева и плавления оболочки с наполнителем порошковой ленты при наплавке открытой дугой, в зависимости от технологических параметров её изготовления, Зареченский Д. А. (2009)
Гулаков С. В. - Разработка системы автоматического управления легированием наплавляемого металла переменного химического состава, Ярыза-Стеценко А. В., Бурлака В. В., Псарева И. С. (2009)
Гулаков С. В. - Численное моделирование напряженно-деформированного состояния деталей составных конструкций с применением метода конечных элементов, Щербаков С. В. (2009)
Pоянов В. А. - Электродуговая металлизация с применением пульсирующей распыляющей струи, Бобиков В. И. (2009)
Kоросташевский П. В. - Совершенствование методики расчета конструкции кантователей линий сборки и сварки листовых полотнищ, Роянов В. А. (2009)
Pазмышляев А. Д. - Особенности процесса проплавления металла при аргонодуговой сварке вольфрамовым электродом в продольном магнитном поле, Миронова М. В., Дели А. А. (2009)
Hосов Д. Г. - Расчетные соотношения для сечений валиков асимметричной формы, получаемых при дуговой наплавке с воздействием комбинированных магнитных полей, Размышляев А. Д. (2009)
Hосовский Б. И. - Требования к сварочным источникам питания при наплавке ленточным электродом, Лаврова Е. В. (2009)
Щетинин С. В. - Регулирование энергетической характеристики сварочной дуги (2009)
Cеренко В. А. - Оптимизация технологических параметров процесса наплавки поршнем (2009)
Kойфман А. А. - Моделирование нагрева насадки доменного воздухонагревателя, работающего под давлением, Симкин А. И., Томаш А. А. (2009)
Tкаченко В. І. - Вдосконалена математична модель процесу охолодження листового прокату та її реалізація, Сімкін О. І. (2009)
Зайцев В. С. - Система технического зрения для измерения геометрических размеров поперечного сечения горячих заготовок, Пономарев Е. Ю. (2009)
Зайцев В. С. - Адаптивная система управления электроприводом грузоподъемного механизма крана, Харланов О. В. (2009)
Федун В. И. - Морозоустойчивость трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном, Коляда Г. Е., Коляда Ю. Е. (2009)
Изотов Б. В. - Математическое моделирование тепловой работы методической печи с импульсным отоплением, Шаламов Ю. Н., Безчерев А. С. (2009)
Добровольская Л. А. - К вопросу автоматизированного контроля потерь электроэнергии в распределительных сетях 0,4 кВ, Черевко Е. А. (2009)
Khalil T. M. - The effect of mutual coupling, load unbalance and harmonics on capacitor placement in distribution networks, Gorpinich A. V. (2009)
Бурлака В. В. - Параллельный активный фильтр с повышенным коэффициентом подавления высших гармоник тока, Гулаков С. В., Бублик С. К., Дьяченко М. Д. (2009)
Aлексеев А. К. - Перспективы развития частотно-регулируемого электроприводы переменного тока, Трамбовецкий В. Н., Савенко О. С. (2009)
Cокол С. П. - Применение статистических методов при моделировании конвертерной плавки (2009)
Парунакян В. Э. - Оптимизация взаимодействия потоковых процессов в логистических транспoртно-грузовых комплексах предприятий, Сизова Е. И. (2009)
Жилинков А. А. - Методика экспериментальных исследований процессов деформации несущей системы автопоездов при перевозке металлопродукции, Парунакян В. Э. (2009)
Бойко В. А. - Метод оценки перерабатывающей способности технических устройств грузовой станции с учетом динамики её работы, Гусев Ю. В. (2009)
Гусев Ю. В. - Технологические основы формирования системы переработки внешнего вагонопотока, Аксенов М. Л. (2009)
Губенко В. К. - Городская логистика, Лямзин А. А. (2009)
Xара М. В. - Моделирование процесса управления эксплуатационной готовностью вагонного парка промышленного предприятия (2009)
Kиркин А. П. - Формализация методов виртуального предприятия направленных на совершенствование технологии нерегулярных грузопотоков, Киркина В. И. (2009)
Линник Г. А. - Классификация станционных операций для построения типовых модулей расчета эксплуатационных затрат (2009)
Bолошин В. С. - Методологические подходы к созданию моделей экологических систем промышленных городов, Елистратова Н. Ю. (2009)
Bолошин В. С. - Механизмы образования отходов углерода в металлургии, Хлестова О. А. (2009)
Oстроушко А. В. - Еколого-економічні аспекти утилізації шлаків металургійного виробництва, Альошин О. О., Тарасюк Л. І. (2009)
Бутенко Э. О. - Структура природных и синтетических анионных глин и их сорбционной способности, Кравченко В. С., Громилов С. В., Капустина Е. В., Капустин А. Е. (2009)
Бутенко Э. О. - Сорбционные свойства природных и синтетических таковитов, Абросимова Г. Е., Аронин А. С., Биш Д., Капустина Е. В., Капустин А. Е. (2009)
Логутова Т. Г. - Управление рисками инновационной деятельности предприятий, Бойчук Е. И. (2009)
Мелихов А. А. - Эволюция подходов к содержанию категории "экономическая безопасность предприятия", Камышникова Э. В. (2009)
Бессонова С. И. - Исследование формирования производственных ресурсов предприятия и их классификация, Козлова В. Я. (2009)
Гейзер Г. К. - Роль диспетчирования в организации эффективности внутренних экономических отношений предприятия, Солодилова И. В. (2009)
Mиски-Оглу А. Г. - Менеджмент предприятий в современных условиях, Шлапак Н. С. (2009)
Лыкин А. А. - Развитие диверсификации в ОАО "ММК им. Ильича", Щолокова Е. М. (2009)
Xотомлянский А. Л. - Метод формирования портфеля договоров на поставку товарно-материальных ценностей, Рожкова Э. В. (2009)
Oльхович Т. А. - Электроэнергетика как элемент общественной инфраструктуры (2009)
Mузафарова В. А. - Оценка конкурентоспособности предприятия по рынкам сбыта (2009)
Ягнюк В. А. - Выбор и обоснование оптимальных методов амортизации нематериальных активов в бухгалтерском учете (2009)
Aлістаева А. В. - Визначення показників оцінки людського розвитку підприємства (2009)
Aлександрова Р. А. - Статистичне дослідження зовнішньої торгівлі товарами України, Патошина Г. М., Патошин А. С. (2009)
Наши Юбиляры (2009)
Бублій Т. Д. - Поширеність та інтенсивність каріозного процесу серед вітчизняних та іноземних студентів-медиків, Сідаш Ю. В. (2014)
Галич Л. В. - Особливості типу росту нижньої щелепи у пацієнтів північного та центрального регіонів України з аномаліями іі класу за Енглем, Куроєдова В. Д., Галич Л. Б. (2014)
Коробейнікова Ю. Л. - Використання конусно–променевої комп’ютерної томографії в ортопедичній стоматології (2014)
Марченко К. В. - Застосування операційного стоматологічного мікроскопа у роботі лікаря-стоматолога-ортопеда, Дворник А. В. (2014)
Ніколішин А. К. Бойченко О. М. - Застосування антигіпоксантів у комплексній терапії генералізованого пародонтиту у пацієнтів зі стабільною стенокардією напруги (2014)
Падалка А. І. - Спрощена експрес-діагностика надлишку іонів фтору в емалі постійних зубів (2014)
Бєлікова І. В. - Формування інформаційного супроводу взаємодії лікаря первинної лінки та пацієнта (2014)
Бобирьова Л. Є. - Принципи диференційованої терапії аутоімунного тиреоїдиту залежно від характеру метаболічних порушень, Муравльова О. В., Городинська О. Ю. (2014)
Борисенко В. В. - Хронотерапевтические подходы к лечению запойных состояний при алкогольной зависимости с учетом циркадианных ритмов (2014)
Братусь В. М. - Стан гіпофізарно-наднирникової системи у динаміці прогресування силікозу з ішемічною хворобою серця (2014)
Вавріневич О. П. - Еколого-гігієнічна оцінка застосування фунгіцидів класу етилен-біс-дитіокарбаматів в сучасних технологіях хімічного захисту сільськогосподарських культур, Омельчук С. Т., Бардов В. Г. (2014)
Завгородня Н. І. - Результати вивчення факторів ризику формування психічних і поведінкових розладів у жінок, що народили недоношену дитину, залежно від соціально-економічних умов проживання (2014)
Винник Н. І. - Оптимізація лікування з метою корекції метаболічних порушень у хворих на ішемічну хворобу серця в сполученні з метаболічним синдромом (2014)
Герасименко Л. О. - Клінічні особливості психічних непсихотичних розладів у жінок, які страждають на оргазмічну дисфункцію (2014)
Дудченко М. А. - Комплексне лікування виразок шлунка і дванадцятипалої кишки, Третяк Н. Г., Новак О. В., Малик Л. В., Дудченко М. А. (2014)
Іваницький І. В. - Вплив аторвастатину на перебіг хронічного панкреатиту у пацієнтів в залежності від наявності метаболічного синдрому (2014)
Талаш В. В. - Практичні аспекти впливу прегравідарної підготовки жінок при звичному невиношуванні вагітності на перебіг гестації (2014)
Ковальова О. М. - Асоціації між бронхолегеневою дисплазією та позитивною культурою крові у передчасно народжених дітей упродовж неонатального періоду, Горовенко Н. Г., Гончарова Ю. О., Чернявська Ю. І. (2014)
Ковтун І. І. - Клініко – параклінічні особливості характеристики пацієнтів із гострим больовим синдромом, обумовленим дискогенною радикулопатією L5, S1 (2014)
Кристопчук С. А. - Особливості електролітного гомеостазу в чоловіків із вторинним остеопорозом після резекції шлунка (2014)
Безкоровайна І. М. - Порівняння результатів впливу факоемульсифікації катаракти на стан сітківки у хворих з супутньою офтальмологічною патологією, Стебловська І. С. (2014)
Кравців М. І. - Застосування лапароскопічної холецистектомії у лікуванні гострого холециститу (2014)
Брашкін А. П. - Активація механізмів регенерації тканин пародонту з використанням клітинних технологій (2014)
Котюжинская С. Г. - Патогенетические аспекты липитранспортной системы у больных атерсклерозом при жировой нагрузке, Гоженко А. И., Свирский А. А. (2014)
Коптев М. М. - Топографо-анатомічні особливості нижніх дихальних шляхів та легень білих щурів (2014)
Ляшенко Л. І. - Роль транскрипційного ядерного фактора κb у механізмах порушень вільнорадикальних процесів і дезорганізації сполучної тканини пародонта за умов експериментального метаболічного синдрому, Денисенко С. В., Костенко В. О. (2014)
Макаренко А. Н. - Изучение нейроно- и глиоглиальных преобразований в клеточных системах головного мозга в норме и при моделировании цереброваскулярной патологии, Бибикова В. Н., Терещенко Н. Н., Савосько С. И. (2014)
Макаренко О. М. - Вплив препарату "КОРДІЦЕПС І ЛІНЧЖІ" на кисень-залежний метаболізм фагоцитів різних популяцій, Рудик М. П., Позур В. В., Святецька В. М., Довгий Р. С. (2014)
Френкель Ю. Д. - Роль NO-синтаз у механізмах порушень окиснювального метаболізму у тканині головного мозку за умов хронічної експериментальної гіпомелатонінемії (2014)
Berezhanska Yu. V. - The assisted death discourse: communicative intentions and their implementation (2014)
Зінченко Н. О. - Застосування інноваційних технологій у вищій школі при вивченні гуманітарних дисциплін (2014)
Дворник В. М. - Вплив ішемічної хвороби серця та фармакотерапії цього захворювання на тканини порожнини рота, Рябушко Н. О., Дворник І. Л. (2014)
Зайцев А. В. - К вопросу о биомоделировании кариеса зуба, Выженко Е. Е., Николишин А. К., Ваценко А. В., Гриценко Ю. Ю. (2014)
Іваницький І. О. - Можливості застосування адгезивних волоконних систем для заміщення малих дефектів зубних рядів, Гасюк Н. В., Островська Л. Й., Мошель Т. М. (2014)
Іваницька О. С. - Сучасні уявлення про лікування токсичного некрозу щелеп у наркозалежних пацієнтів, Рибалов О. В. (2014)
Василюк О. М. - Фізіолого-біохімічні властивості штамів Lactobacillus plantarum, ізольованих із традиційних ферментованих продуктів різних регіонів України, Коваленко Н. К., Гармашева І. Л. (2014)
Гудзенко О. В. - Компонентний склад α-L-рамнозидаз Cryptococcus  albidus і Eupenicillium  erubescens, Варбанець Л. Д. (2014)
Драговоз І. В. - Антагоністична активність штамів Bacillus amyloliquefaciens – перспективних агентів біоконтролю зернових культур, Пасічник Л. А., Жукова Д. А., Лапа С. В., Крючкова Л. О., Авдєєва Л. В. (2014)
Патика В. П. - Мікробний біом різних ґрунтів й ґрунтово-кліматичних зон Полтавської області, Тараненко С. В., Тараненко А. О., Калініченко А. В. (2014)
Яковлева Л. М. - Дрожжи – возбудители заболеваний сорняков, Савенко Е. А., Янева О. Д., Пасичник Л. А. (2014)
Круть В. В. - Вплив різних липкогенних композицій на спороутворення та синтез білка колекційними штамами Bacillus thuringiensis, Данкевич Л. А., Воцелко С. К., Патика В. П. (2014)
Faidiuk I. V. - Exclusion of polyvalent t7-like phages by prophage elements, Tovkach F.I. (2014)
Волошина Н. П. - Гендерные особенности преморбидного анамнеза и дебютов при рецидивирующем течении рассеянного склероза, Негреба Т. В., Терещенко Л. П., Ткачева Т. Н., Гапонов И. К., Воробьева Т. Г., Вельковская Л. И. (2010)
Гапонов І. К. - Гендерні та вікові особливості порушень особистості у хворих на розсіяний склероз, Бородавко О. О. (2010)
Лобойко О. И. - Особенности диагностики паранеопластических поражений нервной системы на примере синдрома Ламберта — Итона (2010)
Мищенко Т. С. - Опыт применения препарата венлаксор у больных с постинсультными депрессиями, Песоцкая Е. В. (2010)
Монастирський В. О. - Динаміка вмісту інтерлейкіну-1β та кортизолу в плазмі крові хворих на ішемічний інсульт (2010)
Полякова Л. А. - Активність антиоксидантної системи у хворих з вегетативно-сенсорною поліневропатією при вібраційній хворобі, Капустник В. А. (2010)
Пулик О. Р. - Епідеміологія та фактори ризику мозкових інсультів в Закарпатській області (2010)
Черненко М. Е. - Особенности формирования дебютов у пациентов с ремиттирующим типом течения рассеянного склероза восточного и западного регионов Украины (2010)
Андрух П. Г. - Применение препарата миртастадин в комплексной терапии больных с зависимостью от алкоголя и зависимостью от психостимуляторов, Андрух Г. П., Добростомат У. Н., Лысенко В. Н., Соломко С. Б. (2010)
Бездетко Н. В. - Фармакоэкономическое исследование атипичных антипсихотиков у больных шизофренией: модель затраты — эффективность, Мэндрик Е. А. (2010)
Ветрила Т. Г. - Характеристика семейных ролей и родительско-детских отношений в семьях, воспитывающих ребенка с нарушением психического развития (2010)
Діхтяр В. О. - Наукове обґрунтування застосування психотерапевтичних заходів в комплексному лікуванні хворих на параноїдну шизофренію в залежності від рівня їх особистого та родинного соціального функціонування (2010)
Лобас Ю. М. - Досвід клінічного застосування препарату Риссет в психіатричній практиці (2010)
Малев А. Л. - Окислительная модификация белков плазмы крови как биологический маркер вероятности развития синдрома отмены с делирием при алкогольной зависимости, Захарова А. Н. (2010)
Олексеев А. А. - Опыт применения оланзапина: эффективность при резистентной шизофрении, коррекция побочных эффектов (2010)
Смашна О. Є. - Синдромогенез параноїдної форми шизофренії, коморбідної з соматичною патологією (Літературний огляд) (2010)
Чабан О. С. - Терапія хронічного алгічного синдрому у пацієнтів з непсихотичними депресивними розладами і коморбідною соматичною патологією, Хаустова О. О. (2010)
Шаповалова В. О. - Аспекти доказової фармації у дослідженні режиму контролю ентеросорбентів для використання у комплексній фармакотерапії адиктивних розладів здоров’я серед неповнолітніх, Шаповалов В. В., Курижева О. О. (2010)
Гибнер С. М. - Лечение сексуальных и психосоматических нарушений при хроническом простатите (2010)
Мэндрик Е. А. - Анализ доказательной базы инновационных лекарственных препаратов лечения эпилепсии (Обзор) (2010)
Епишев М. В. - Метод определения теплофизических свойств шлаков для непрерывной разливки стали, Мирошниченко И. В. (2010)
Стогний Ю. Д. - Исследование особенностей получения стали с заданным уровнем механических свойств, Стовпченко А. П., Грищенко Ю. Н. (2010)
Перескока В. В. - Восстановительно-тепловая обработка пыли электрофильтров дуговой сталеплавильной печи, Камкина Л. В., Пройдак Ю. С., Стовпченко А. П., Квичанская М. И. (2010)
Кравченко В. П. - Активация доменных шлаков (2010)
Новохатский А. М. - О вопросе десульфурации чугуна в горне доменной печи, Тищенко О. М., Михайлюк Г. Д., Скляр А. В. (2010)
Бондарь В. И. - Влияние мышьяка на окалиностойкость низколегированных сталей и их устойчивость против атмосферной коррозии, Харлашин П. С., Григорьева М. А. (2010)
Бондарь В. И. - Некоторые особенности технологии обработки конвертерной стали в ковше твердыми шлакообразующими смесями на основе извести, Макуров С. Л., Костыря И. Н. (2010)
Федосов А. В. - Расчет граничных условий в зоне вторичного охлаждения криволинейной МНЛЗ с учетом экранирующего действия системы поддерживающих роликов, Казачков Е. А. (2010)
Капланов В. И. - Существующие профилировки прокатных валков как способ эффективного управления точностью поперечного профиля проката, Петренко А. С. (2010)
Анищенко А. С. - Влияние изотермического волочения на структуру и свойства проволоки из титанового сплава пт-7св (2010)
Лесовой М. О. - Инструмент для разделения гнутых профилей проката, Диамантопуло К. К., Коробеноко А. С. (2010)
Ткаченко Ф. К. - Рост зерна в Fe-Mn сплавах и его связь с параметрами электронного газа компонентов, Мирошниченко В. И., Ткаченко Н. В., Рябикина М. А. (2010)
Ткаченко И. Ф. - Моделирование процесса роста зерна в двойных Fе-Me сплавах на основе параметров электронного газа, Мирошниченко В. И., Ткаченко К. И. (2010)
Чигарев В. В. - Изменение структуры и свойств литого металла легированием в отливках из чугуна и стали, Рассохин Д. А., Лоза А. В. (2010)
Маргулис М. В. - Методика определения критической скорости "бегущей" волны деформации гибкого колеса высокомоментной волновой передачи (2010)
Бурлакова Г. Ю. - Качество обработанной поверхности при виброцентрoбежном методе обработки деталей автомобиля, Бурлаков В. И. (2010)
Кипчарский С. В. - Разработка конструкции устройства для поверхностной обработки деталей (2010)
Дяченко П. В. - Аналітичний огляд та порівняльний аналіз моделей динаміки зубчастих передач (2010)
Гришко В. П. - Восстановление направляющих скольжения на расточной бабке станка фирмы "Škoda” W200HA, Колда В. Ю., Ищенко Е. А., Просветова А. Н. (2010)
Сотніков О. Л. - Діагностування підшипників важільного механізму хитання кристалізатора МБЛЗ (2010)
Артюх В. Г. - Целесообразность использования устройств горизонтального распора рабочих клетей, Артюх Г. В., Ломакина Н. В., Мазур В. О. (2010)
Саенко Ю. Л. - Влияние характера горения дуги на повреждаемость трансформаторов напряжения контроля изоляции, Попов А. С. (2010)
Губенко В. К. - Логистическая стратегия предприятия в условиях цикловой динамики экономических процессов, Хара М. В., Цумаева А. С. (2010)
Губенко В. К. - Ресурсосберегающая технология маршрутизации автосамосвалов на металлургическом предприятии, Помазков М. В. (2010)
Воропай В. С. - Прогнозирование срока службы вагонов-цистерн (2010)
Киркин А. П. - Управляемые параметры нерегулярных потоков виртуального предприятия, Киркина В. И. (2010)
Нефёдова Я. И. - Логистическое управление транспортной системой "металлургическое предприятие – порт" в режиме реального времени (2010)
Волошин В. С. - Пять тезисов в теорию и методологию управления отходами (по материалам книги "Природа отходообразования") (2010)
Шапошникова С. В. - Влияние на производственный травматизм сокращения или оптимизации численности трудящихся на предприятиях металлургической и горнодобывающей промышленности Украины, Чигарев В. В. (2010)
Никош И. А. - Устранение загрязнения водной среды при использовании металлургических шлаков в качестве материала для гидротехнического строительства, Томаш А. А., Капустин А. Е. (2010)
Логвинов Ю. В. - Теоретико-методологическое обоснование механизмов государственного управления охраной окружающей среды на основе баланса вредных веществ при упрочняющей наплавке (2010)
До уваги авторів (2010)
Титул, зміст (2014)
Антіфєєва Х. О. - Гендерна педагогіка як чинник формування мистецтва жити студентської молоді у проблемному полі філософії освіти (2014)
Випасняк Г. О. - Амбівалентність святості у романі М. Де Унамуно "Тітка Тула" та повісті "Святий Мануель добрий, мученик" (2014)
Шкурко Н. С. - Использование архетипов героя и трикстера в создании образов политических деятелей (2014)
Крутій Ю. М. - Людина і Бог у тлумаченні Аврелія Августина (2014)
Акулова Н. Ю. - Коммеморація в художній структурі роману Ірен Роздобудько "Якби", Дацева А. В. (2014)
Соломахіна Ю. Ф. - Питання інтерпретації міфу в авторському тексті (2014)
Александренко О. В. - Кримінологічна характеристика злочинів неповнолітніх, Веселовська Н. О. (2014)
Веклич В. О. - Забезпечення й захист прав та свобод людини і громадянина як критерій концентрації влади (2014)
Желіховська Ю. В. - Форми та способи охорони цивільних прав та інтересів нотаріусом (2014)
Чижаєв В. І. - Звільнення особи від кримінальної відповідальності, передбачене ст. 45 КК України (дійове каяття): юридично-правові аспекти (2014)
Шкурідін Є. Є. - Поняття альтернативних джерел енергії (2014)
Бахов І. С. - Форми і методи педагогічної підтримки учнів мігрантів, Нгуен М. Кионг (2014)
Височан Л. М. - Гра, як засіб вивчення освітньої галузі "природознавство" в початковій школі (2014)
Губа Н. О. - Вплив проявів невротизації на соціально-психологічний клімат співробітників МНС, Шаферюк Т. А. (2014)
Малинівська Л. І. - Актуальні проблеми організації та вдосконалення навчання з питань цивільного захисту у ВНЗ (2014)
Мішедченко В. В. - Засоби формування у молодших школярів відчуття музичного ритму, Кулик Л. О. (2014)
Писанка К. О. - Школа на шляху до сталого розвитку (2014)
Писанка К. О. - Проблеми екологічної освіти та виховання в різних країнах світу (2014)
Радченко С. В. - Формування та розвиток особистості обдарованої дитини, Царькова О. В. (2014)
Рожнова В. М. - Каліграфічні хвилинки – одна із форм удосконалення графічних навичок письма, Демидчик Г. С. (2014)
Semenchenko T. O. - Assessment of the prospective language teachers’ learning achievements at australian universities (2014)
Шевчук М. А. - Педагогические условия управления процессом формирования профессиональной компетентности будущих учителей средствами проектных технологий (2014)
Викторова И. А. - Семейная гипермобильность суставов: клинико-генеалогические особенности, прогнозирование риска развития остеоартроза, Коншу Н. В., Киселева Д. С. (2014)
Нетюхайло Л. Г. - Механізми запалення у обпечених (огляд літератури), Басараб Я. О. (2014)
Тодоріко Л. Д. - Поліморфізм генів глутатіон-s-трансферази у хворих на туберклульоз легень із супутнім ураженням гепато-панкреато-біліарної системи, Сем’янів І. О., Сака А. А. (2014)
Хоменко В. Г. - Коррегирующее действие мелатонина хроноритмических нарушений фибринолиза и протеолиза тканей почек (2014)
Гордієнко А. В. - Щодо проблем втілення політики мультикультуралізму в добу глобалізації: світові та українські перспективи (2014)
Корольова Ю. М. - Проблема федералізації України (2014)
Бутов Р. С. - Комплексная программа физической реабилитации для слабовидящих детей 13-15 лет (2014)
Нездолій А. О. - Вивчення гострої токсичності цукерок із вмістом L–карнітину та глюкозаміну, Малецька З. В. (2014)
Дем’янова Н. О. - Етностилістична лінія в контексті українського та балканського наївного живопису ХХ – початку ХХІ століття (2014)
Колесникова В. В. - Новейшие рекламные тенденции в газете "Bild" (Германия) (2014)
Шаванов С. В. - Соціальна психологія сучасних інформаційних війн (2014)
Гапонов И. К. - Состояние высших мозговых функций у больных рассеянным склерозом (2010)
Гончаров В. Е. - Некоторые нейропсихологические корреляты органической патологии головного мозга (2010)
Ибрагимова Е. Л. - Клинические проявления стенозов и окклюзий внутричерепных артерий вертебробазилярного бассейна (Литературный обзор) (2010)
Левченко И. Л. - Особенности иммунного статуса у мужчин и женщин при рецидивирующем течении рассеянного склероза, Негреба Т. В. (2010)
Литовченко Т. А. - Формирование легких когнитивных нарушений у больных, перенесших черепно-мозговую травму в зависимости от срока, прошедшего с момента получения травмы, Лактанова О. А. (2010)
Мищенко Т. С. - Мигрень (эпидемиология, диагностика, лечение, профилактика), Кабачный В. И., Кабачная И. В. (2010)
Овсянникова Н. В. - Взаимосвязь факторов риска с основным маркером воспаления высокочувствительным c-реактивным протеином у больных с ишемическим инсультом (2010)
Супрун Э. В. - Коррекция антагонистом рецепторов интерлейкина-1 неврологических и когнитивных нарушений при экспериментальном ишемическом инсульте, Громов Л. А., Беленичев И. Ф. (2010)
Сухоруков В. И. - Особенности нарушений высших психических функций у больных энцефалопатиями с эмоциональными расстройствами, Привалова Н. Н., Сербиненко И. А. (2010)
Бурчинский С. Г. - Новые возможности фармакотерапии возрастной когнитивной дисфункции (2010)
Коломаченко В. І. - Передопераційна та післяопераційна тривожність в ортопедичних пацієнтів: кореляція з біохімічними стрес-маркерами, Кривобок В. І., Фесенко В. С. (2010)
Мажбиц В. Б. - Актуальность психосоциальной реабилитации в лечении больных шизофренией (обзор литературы) (2010)
Михайлик О. П. - Вивчення патології психосоматичного походження у курсантів академії внутрішніх військ МВС України внаслідок порушення процесу адаптації до навчання та її психотерапевтична корекція (2010)
Михайлов В. Б. - Эмоциональные и когнитивные нарушения у лиц, перенесших инфаркт миокарда (2010)
Петрюк А. П. - Клинические аспекты применения миртастадина в лечении депрессивных расстройств, Петрюк П. Т. (2010)
Рудь В. О. - Дослідження циркадіанного десинхронозу у суїцидентів, Фисун Ю. О. (2010)
Яковцова Т. Е. - Клинические и патопсихологические особенности больных с невротическими и аффективными расстройствами (2010)
Артемчук К. А. - Сравнительный анализ результатов трехмесячной сенсибилизирующей терапии дисульфирамом и цианамидом (Колме), Минко А. И., Линский И. В., Кузьминов В. Н., Самойлова Е. С., Голощапов В. В. (2010)
Вербенко В. А. - Влияние заместительной терапии препаратами "Эднок" И "Метадол" на когнитивный статус больных с опиоидной зависимостью, Филиппова Е. В. (2010)
Шаповалова В. А. - Организационно-правовые и нравственные аспекты изучения проблемы распространения наркомании (на примере каннабиса) в современном обществе в свете духовного наследия православной церкви, Шаповалов В. В., Негрецкий С. Н. (2010)
Шаповалова В. О. - Судово-фармацевтичні дослідження фармацевтичних підприємств, що здійснюють обіг лікарських засобів із психоактивними властивостями, Шаповалов В. В., Пересипкін О. В. (2010)
Фесенко У. А. - Когнітивні показники дітей після наркозу кетаміном з пропофолом (2010)
До ювілею і 40-річчя педагогічної, наукової, лікарської і громадської діяльності кандидата медичних наук, доцента, Заслуженого лікаря України, Закарпатської області І. Ю. Лавкай (2010)
Mихайлов Борис Володимирович. До 60-річчя із дня народження (2010)
Первый эпизод психоза. Рекомендованная роль психиатра (2010)
Богданова И. В. - Явления резистентности и зависимости к терапии, возможности коррекции способствующих феноменов при болезни Пар кинсона, Волошина Н. П., Левченко И. Л. (2010)
Бондарь О. Б. - Роль клинических шкал в оценке острого и восстановительного периодов инсульта, Першина Ю. В., Ибрагимова Е. Л., Бондарь Б. Е. (2010)
Гончарук О. М. - Диференціальна діагностика крововиливів та інфарктів мозочку і стовбуру мозку (2010)
Дубенко А. Є. - ЕЕГ-характеристики у хворих на епілепсію з коморбідною судинною патологією, Череватенко Г. Ф., Васильєва О. А., Бабкіна Ю. А. (2010)
Завгородня Н. І. - Аналіз провідних чинників розвитку внутрішньошлуночкових крововиливів у недоношених новонароджених (2010)
Погорєлов О. В. - Оптимізація ноотропної терапії в постінсультному періоді. Вазонат (2010)
П’ятикоп-Черняєва О. В. - Патогенетичні механізми формування неврологічної перинатальної патології, Лазуренко В. В., Мерцалова О. В. (2010)
Супрун Э. В. - Эффективность цитокиновой церебропротекции при экспериментальном геморрагическом инсульте (2010)
Михайлов Б. В. - Современное состояние проблемы шизофрении (Обзор литературы) (2010)
Табачников С. И. - Современные подходы к лечению и профилактике алкогольной зависимости (Обзор), Гатицкая А. Э., Зинченко Е. Н. (2010)
Бачериков А. Н. - Клинико-психопатологические, патопсихологические особенности и принципы профилактики суицидального поведения у больных эндогенными и экзогенными депрессиями, Денисенко М. М. (2010)
Герзанич С. О. - Пізнавальна функція дітей дошкільного віку, народжених від матерів із різним йодним забезпеченням під час вагітності (2010)
Гончаров В. Е. - Сравнительный анализ клинической картины органического шизофреноподобного расстройства и шизофренического психоза (2010)
Демченко В. А. - Обґрунтування необхідності надання спеціалізованої психіатричної допомоги пацієнтам первинної медичної мережі в рамках моделі "інтегрованої медицини" (2010)
Дукельський О. О. - Депресія у хворих з ішемічною хворобою серця, які перенесли стентування коронарних артерій (2010)
Кожина А. М. - Оптимизация оказания помощи больным с биполярной депрессией, Гайчук Л. М. (2010)
Орлова Н. Н. - Принципы лечения пациентов с ангедонией при шизофрении (2010)
Аймедов К. В. - Вікові особливості патологічної схильності до азартної гри (2010)
Бачериков А. Н. - Эффективность препарата "Энерлив" в комплексном лечении больных с зависимостью от алкоголя, перенесших острый психоз, Кузьминов В. Н., Свидерский М. Ю. (2010)
Мінко О. І. - Попередній аналіз результатів епідеміологічного обстеження організованої молоді стосовно вживання алкоголю та тютюну, Лінський І. В. (2010)
Петренко В. О. - Судова фармація: вивчення особливостей зловживання психоактивними речовинами різних класифікаційно-правових груп серед жінок, Шаповалова В. О., Шаповалов В. В. (2010)
Пшук Є. Я. - Програма психотерапевтичної корекції комунікативних копінг-ресурсів хворих на алкогольну залежність (2010)
Федотова И. Ф. - Магнитно-резонансно-электромиографические корреляции у больных со стенозом поясничного отдела позвоночного канала, Тарасова О. И., Чернышев А. Г. (2010)
Шаповалов В. В. (мол.) - Судова фармація: комплексний підхід до лікування злочинців-наркохворих із використанням лікарських засобів та кріогенних методів, Сосін І. К. (2010)
Бахарева Л. В. - Опыт применения препарата Габантин у пациентов с хронической нейропатической болью, Левадная А. В., Чередниченко Н. В., Столбинская О. В., Тарасенко Ю. С. (2010)
Волошина Н. П. - Применение препаратов серии "Карипаин" у больных с дорсопатиями и болевым синдромом в спине, Федосеев С. В., Василовская Л. Ф. (2010)
Кожина А. М. - Опыт применения препарата солерон в терапии шизофрении, Гайчук Л. М. (2010)
Македонська І. В. - Порівняльна характеристика використання Карбамазепіну та топамаксу у лікуванні фокальних епілепсій у дітей раннього віку (2010)
Дробаха Г. А. - Шляхи формалізації процесів багатокритеріальної оцінки в системі підтримки прийняття рішень, Ткаченко В. І., Смірнов Є. Б. (2007)
Стрелков О. І. - Експериментальне дослідження можливості підвищення якості виявлення сигналів в оптико-електронних системах при обробці слабоконтрастних ТВ-кадрів, Стрєлкова Т. О., Лісовенко С. О. (2007)
Мартинчук О. О. - Методика аналізу впливу поляризаційних характеристик антен на відмінності параметрів областей локалізації поляризаційних векторів сигналів та завад, Флоров О. Д., Гребенюк О. П., Волювач С. А. (2007)
Подригало М. А. - Динамічна стабілізація курсового кута при пробігу літака, Соловйов О. В., Краснокутський В. М. (2007)
Поляков О. Л. - Алгоритм ідентифікації космічних апаратів по неконтрольованих випромінюваннях бортової апаратури, Богдановський О. М., Моргун О. О. (2007)
Абрашин В. О. - Удосконалення методики визначення потреби у матеріальних засобах на основі моделювання бойових дій військ (2007)
Антюфєєв В. І. - Параметрична оптимізація багаторівневого алгоритму суміщення зображень у кореляційно-екстремальних системах навігації літальних апаратів, Биков В. М., Ковтуненко О. П., Чміль В. В. (2007)
Дзеверін І. Г. - Метод визначення впливу основних фізико-географічних факторів на формування доцільних структур та складу об’єднаних сил швидкого реагування з метою вирішення оперативних завдань в операційному районі, Ковальчук В. С. (2007)
Буданов М. П. - Аналіз можливостей виявлення сильнодіючих отруйних речовин квантово-оптичними засобами за спектрами випромінювання, Демідов Б. О., Шендрик В. І. (2007)
Гаврилов А. Б. - Методологія системного підходу при розробці моделі організації метрологічного забезпечення Збройних Сил України в умовах реформування і на перспективу, Ніколенко В. В., Рондін Ю. П. (2007)
Бурсала О. Л. - Оцінка достовірності результатів розрахунку поправок на запізнення систем повітряних сигналів (2007)
Ломоносов С. Є. - Шляхи оцінки впливу іоносфери землі на завадостійкість прийому сигналів в радіотехнічних комплексах космічних навігаційних систем (2007)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського