Куц М. Ю. - "Право - ліва" ідеологема як основа соціального стереотипу: український контекст (2013)
Купцова І. І. - Нормативне регулювання використання імідж-технологій: політико-правовий аспект (2013)
Ставченко С. В. - Особливості застосування технології "криза-контроль" в антикризових інформаційних операціях (2013)
Бабіна В. О. - Імідж політичного актора як складова політичної реклами (2013)
Вакулова Т. В. - Взаимосвязь внутренних и внешних факторов этнополитического конфликта (2013)
Апселямова А. И. - Теоретический анализ проблемы представительства этнических интересов (2013)
Никифоров А. Р. - Политические процессы в крымскотатарском национальном движении (2010-2013 гг.) (2013)
Маковская Д. В. - Этногеополитические аспекты национальной безопасности (2013)
Ирхин А. А. - Сирийский конфликт в региональной и мировой политике (2013)
Шевченко Р. И. - Экономические перспективы внешней политики России в рамках БРИКС (2013)
Макогон Д. І. - Роль і місце Франції в сучасній системі міжнародних відносин (2013)
Филипчук М. А - Створення Археологічного кадастру в горбогірній місцевості (теоретичні та методичні аспекти), Стеблій Н. Я. (2010)
Завітій Б. І. - Історія дослідження городищ ранньозалізного віку першої половини І тисячоліття до н. е. у Верхньому та Середньому Подністер’ї (2010)
Филипчук А. М. - Міграційні процеси слов’ян V–VII ст. у Верхньому, Середньому Подністер’ї та Верхньому Попрутті (за матеріалами стаціонарних і розвідкових досліджень) (2010)
Франко О. О. - Науково-організаційна діяльність Віктора Петрова (20–30-ті роки ХХ ст.), Хомин Н. А. (2010)
Конопля В. М. - Пам’ятки доісторичного часу Буська та його околиць, Довгань П. М., Стеблій Н. Я. (2010)
Филипчук М. А. - Попередні результати дослідження культового місця слов’янського часу на території Пліснеського археологічного комплексу в 2009 р. (2010)
Довгань П. М. - Меч з городища літописного Бужська, Рак Т. О. (2010)
Інституту археології Львівського національного університету імені Івана Франка – 10 років (2010)
Титул, зміст (2010)
Амбросова Т. М. - Особливості змін активності адипокінів у хворих на артеріальну гіпертензію з підвищеною масою тіла (2010)
Жуков В. И. - Исследование профиля микробиоценоза кишечника у больных колоректальным раком, Перепадя С. В., Зайцева О. В., Моисеенко О. В., Перепадя О. В., Горбач Т. В. (2010)
Кірєєва С. С. - Зміни у слизовій на відстані від сформованої пухлини та профіль білків р53 та кі-67 у клітинних шарах епітелію слизової у хворих на плоскоклітинний рак порожнини рота, Юрченко Н. П., Іщенко В. В., Процик В. С., Сидоренко М. В. (2010)
Кудря І. П. - Залежність морфо-функціонального стану серця від типів циркадних ритмів артеріального тиску у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з гіпертонічною хворобою (2010)
Лобунец О. А. - Состояние функции эндотелия при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни с сопутствующей нейроциркудяторной дистонией у студентов (2010)
Перепадя С. В. - Исследование нейрохимических аспектов обмена медиаторных аминокислот у больных колоректальным раком, Жуков В. И., Зайцева О. В., Моисеенко А. С, Перепадя О. В. (2010)
Ярошевский А. А. - Клинико-неврологические особенности головокружения, связанного с цервикальными рефлекторными мышечно-тоническими синдромами (2010)
Хоп’як Н. А. - Гігієнічна оцінка адсорбційних властивостей глауконітоліту стосовно іонів ртуті (II), Омельчук С. Т., Маненко А. К., Матисік С. І., Хабровська Л. В., Ткаченко Г. М., Козуб Ю.Б., Федоришин Ю. І. (2010)
Должкова К. П. - Вплив пригнічення та індукції no-синтаз на біохімічний склад кісткової тканини нижньої щелепи при відтворенні її перелому на тлі хронічної інтоксикації нітратом натрію., Костенко В. О. (2010)
Беденко Э. П. - Целебные растения полтавщины, перспективы их применения при заболеваниях органов дыхания, Веремей А. Г. (2010)
Титул, зміст (2014)
Грищенко А. П. - Алгоритм і програма вибору програмно-технічного комплексу, Трегуб В. Г. (2014)
Пупена О. М. - Розробка систем віддаленої диспетчеризації з використанням мережі Internet, Сідлецький В. М. (2014)
Пирог Т. П. - Особливості центрального метаболізму Nocardia Vaccinii ІМВ В-7405 — продуцента поверхнево-активних речовин, Шевчук Т. А., Берегова Х. А., Кудря Н. В. (2014)
Даниленко С. Г. - Скринінг молочнокислих мікроорганізмів за нітритредукувальною активністю (2014)
Антонюк Н. О. - Шляхи очищення довкілля від забруднення важкими металами, Гриценко Н. А. (2014)
Басюк Д. І. - Науково-теоретичні основи формування туристичних дестинацій (2014)
Лисенко Ж. П. - Ідентифікація ризиків у діяльності підприємств, Юрій Е. О., Корж Н. В. (2014)
Коткова Н. С. - Сучасні тенденції розвитку хмелярства в Україні, Коваленко О. В., Печенога О. П. (2014)
Спасенко Ю. О. - Основні соціальні гарантії і стан заробітної плати в харчовій промисловості України (2014)
Момот Л. В. - Розвиток фрайчайзингу в Україні (2014)
Мостенська Т. Г. - Фізична достатність харчових продуктів як чинник забезпечення продовольчої безпеки (2014)
Тіхонова Н. О. - Органічна продукція: переваги і недоліки, Межинська-Бруй О. Ю. (2014)
М’якшило О. М. - Дослідження і розробка методів управління ризиками в діяльності харчового підприємства, Харкянен О. В. (2014)
Грищенко Д. Г. - Формування системи маркетингу людських ресурсів за допомогою використання інноваційних методів управління персоналом підприємств (2014)
Riabokon N. - Measures to prevent emergency situation at dairy plant, Slobodjan О., Zaec V., Pukljak A. (2014)
Зав’ялов В. Л. - Дослідження енергетичних показників процесу періодичного віброекстрагування, Мисюра Т. Г., Бодров В. С., Попова Н. В., Запорожець Ю. В., Деканський В. Є. (2014)
Погорілий Т. М. - Об’ємна геометрична модель кристалів цукру в системі комірок: кристали цукру-міжкристальні розчини сахарози-парова бульбашка (2014)
Копиленко А. В. - Система безперервної інформаційної підтримки обладнання харчової і хімічної промисловості, Гондлях О. В., Тимонін А. Н., Онопрієнко В. Й., Нікітін Р. Є. (2014)
Белінська К. О. - Сучасний стан наукових досліджень у сушінні молока розпилом і використання нетрадиційної сировини, Шутюк В. В., Фалендиш Н. О. (2014)
Світлик А. М. - Математичне моделювання процесу розчинення діоксиду вуглецю у рідині, що рухається в капілярі, Прохоров О. М. (2014)
Maзуренко O. O. - Технічна діагностика багатоканальної системи контролю теплового стану турбогенератора, Самсонов В. В. (2014)
Іванов С. В. - Визначення стану вологи методом ІЧ-спектроскопії в білково-рослинних сумішах, Грек О. В., Красуля О. О. (2014)
Зайцева Г. М. - Сорбційно-фотометричне визначення іонів плюмбуму в біологічних рідинах, Рева Т. Д., Калібабчук В. О., Гождзінський С. М., Третевич О. Ю. (2014)
Бондарєва В. Й. - Визначення фосфоліпідів і білка в ліпідному екстракті, отриманому зі спиртового розчину фолікулярних яєць курей, Манк В. В., Мірошников О. М. (2014)
Фролова Н. Е. - Дослідження характеристик оптичних ізомерів (енантіомерів) Carvone після виділення з ефірних олій, Колядич О. П. (2014)
Маринченко В. О. - Очищення водно-спиртових розчинів від вищих спиртів мінеральними адсорбентами, Маринченко Л. В., Філь О. В. (2014)
Осейко М. І. - Нанотехнології: гідровані жири для кондитерських композицій, Голодна О. В. (2014)
Шаповаленко О. І. - Збагачення круп’яних сумішей кремнієм, Євтушенко О. О., Тертишна Ю. П. (2014)
Войтенко Т. А. - Оптимізація умов синтезу високотемпературної надпровідної кераміки складу Pb-1212, Неділько С. А., Ашуєв А. А., Головченко О. І. (2014)
Дзязько О. Г. - Фізико-хімічні властивості кристалів заміщених оксалатів Ca1-XRxC2O4•H2О (R—Eu, Sm, Ho, Pr, Nd), вирощенних у силікатному гелі, Кипоренко О. Я., Сокольський Г. В., Сокольський Т. Г., Кущев О. В. (2014)
До відома авторів (2014)
Карнаухова Н. Л. - Модель релігії Нініана Смарта: "історичні" та "параісторичні" виміри (2013)
Литвиненко О. М. - Культурний плюралізм і проблеми ідентичності (2013)
Невмержицька М. В. - Співвідношення традиційного і новаторського у формуванні конкурентоспроможності особистості (2013)
Палінчак М. М. - Взаємовідносини держави та церкви: методологічний аспект (2013)
Пантелєєва І. А. - Креативність та індивідуальність: know-how римської риторики (2013)
Руденко Б. Б. - Апріорне вчення про право А. Райнаха: методологічний потенціал феноменології у системі юридичного знання (2013)
Товмаш Е. А. - Развитие идеи социальной справедливости и ее современная интерпретация (2013)
Холох О. І. - Взаємини дарування в антропологічних дослідженнях Б. Малиновського, М. Моса, К. Леві-Строса: порівняльний аналіз (2013)
Чернишов В. В. - Психологізм Григорія Сковороди (2013)
Молчанов К. А. - Особливості використання деструктивних іміджевих політичних технологій в сучасній Україні (2013)
Kocot-Wierska A. - Sakralizacja profanum i profanacja sacrum w Misterium Granta Morrisona oraz Jona J. Mutha (2013)
Ligmanowska J. - Sacrum i profanum w fantastycznych powieściach angelologicznych Mai Lidii Kossakowskiej wobec źródeł religijnych (2013)
Rytlewska K. - Przemiany sacrum. Między Idiotą Dostojewskiego a Blaszanym bębenkiem Güntera Grassa (2013)
Бистрова О. О. - Контрадикторність сакруму і профануму в романі Ф. Достоєвського "Брати Карамазови" (2013)
Вельчева К. А. - Традиции "низовой" культуры в "Видении о Петре Пахаре" У. Ленгленда (2013)
Деркачова О. С. - Християнський пафос "Історії однієї матері" Г. К. Андерсена (2013)
Дуркалевuч В. В. - Пам’ять як механізм сакралізації минулого: "Атлантида" Анджея Хцюка (2013)
Зозуля Н. Ю. - Релігійно-філософські ідеї роману Л. Леонова "Піраміда" (2013)
Зуєнко М. О. - Культурно-духовні домінанти в літературі англійського бароко (на прикладі "Священних поем" Джона Донна) (2013)
Коржовська О. В. - Тлумачення природи творчості у Біблії. (2013)
Лисейко Л. В. - Лірика штауфенського періоду (2013)
Мацевко-Бекерська Л. В. - Рецептивна панорама сакрального сенсу в повісті Юстейна Ґордера "У дзеркалі, у загадці" (2013)
Морозова Д. С. - Безґрунтянство у світоглядній парадигмі В. Петрова-Домонтовича, О. Мандельштама та Ф. Сологуба (2013)
Остапчук Т. П. - Сакральний та профанний простір і час у романі А. Рой "Бог дрібних речей" (2013)
Пастушук Г. О. - Англійський Містерійний Цикл як зразок карнавальної рецепції біблійного наративу (2013)
Романенко О. В. - Народження масового читача: профанне та елітарне читання як виклик літературно-теоретичного дискурсу кінця ХІХ століття (2013)
Рубан А. А. - Церковная образность и образ священника в творческом наследии Л. Н. Андреева, Маторин Б. И. (2013)
Сухарєва С. В. - Про риторику польськомовних енконімій у межах полемічного дискурсу XVII століття (2013)
Улюра Г. А. - Віра і безумство в російській жіночій прозі 1990-2000-х рр.: переживання містичного досвіду як проекція (2013)
Філоненко О. Г. - Проблема благочестя в магічних п’єсах пізнього англійського Ренесансу: "Трагічна історія доктора Фауста" Крістофера Марло versus "Буря" Вільяма Шекспіра (2013)
Чобанюк М. М. - Проблема дефініції сакрального в епоху постмодернізму (2013)
Чолан В. Я. - Православна концепція християнської освіти (2013)
Титул, зміст (2010)
Аветіков Д. С. - Клініко-морфологічне обгрунтування проведення блефаропластики (2010)
Иноятов А. Ш. - Анализ частоты врожденных расщелин верхней губы и нёба в неблагополучных экологических условиях навоийской области, Шаропов С. Г., Гаффоров С. А. (2010)
Нідзельський М. Я. - Аналітичний огляд реакцій тканин ротової порожнини на знімні зубні акрилові протези при їх користуванні, Криничко Л. Р. (2010)
Шинкевич В. І. - Роль toll-рецепторів у патогенезі захворювань слизової оболонки порожнини рота, Кайдашев І. П. (2010)
Кірєєва С. С. - Р53 та кі-67 як біомаркери об'єктивізації гістологічної діагностики передпухлинних станів та раку слизової порожнини рота на біопсійному матеріалі, Юрченко Н. П., Іщенко В. В., Скрипникова Т. П., Баштан В. П. (2010)
Крамарева В.Н. - Состояние фибринолиза у больных эссенциальной артериальной гипертензией с различным кардиоваскулярным риском (2010)
Кривчун А. М. - Вплив поліморфізму гена рецептора ангіотензину іі першого типу на клінічний перебіг гіпертонічної дисциркуляторної енцефалопатії у мешканців полтавської області, Литвиненко Н. В., Кайдашев І. П., Шликова О. А., Смирнова І. П., Горбась І. М (2010)
Литвиненко Н. В. - Профілактичне лікування мігрені та мігренеподібного головного болю, Фисун Ю. О., Фисун С. Ю. (2010)
Перцева Т. А. - Клиническое значение изменения концентрации оксида азота в выдыхаемом воздухе у больных с хроническим обструктивным заболеванием легких (хозл), Гашинова Е. Ю., Ефимова Н. А. (2010)
Лисак В. П. - Оцінка медичними працівниками організації лікувально-діагностичного процесу в лікувально-профілактичних закладах (2010)
Рамусь М. О. - Деякі проблеми вищої освіти в аспекті впровадження болонського процесу в Україні (2010)
Ольховський В. О. - Особливості кровопостачання м’яких тканин голови та шиї (2010)
Загороднюк В. В. - Проблеми витлумачення філософії Дж. Берклі у критичній літературі (2012)
Прокопов Д. Є. - Теоретичні погляди Ґ. Е. Лесинґа і їх вплив на філософію німецького Просвітництва (2012)
Руденко С. В. - Історико-філософський зміст категорій "реконструкція" та "рефлексія" (2012)
Колотілова Н. А. - Специфіка риторики Алкуїна Йоркського (2012)
Азарова Ю. О. - Апории демократии, деконструкция и опыт "грядущей" политики (2012)
Антонюк А. І. - Особливості впливу інформаційно-комунікаційних технологій на суспільство (2012)
Павко А. І. - Партійно-політична система України: стан проблеми, тенденції розвитку (2012)
Кудря І. Г. - Реконцептуалізація теорії модернізації у сучасному соціально-філософському дискурсі (2012)
Вілков В. Ю. - Введення поняття "нація": особливості наукового та ідеологічного конструктивізму (частина перша) (2012)
Коперльос Р. Ю. - Місце екологічної культури в постнекласичній науці (2012)
Сова А. В. - Визначення наукового методу. Його об'єктивна основа (2012)
Москалик В. В. - Принцип контекстуальності філософсько-антропологічних досліджень аналітичної філософії (2012)
Соколіна О. В. - Мова як соціокультурна проблема в конкретному історичному вимірі (2012)
Авраменко Л. Г. - Релігійні мотиви в поезії Євгена Маланюка (2013)
Бондар Л. О. - Діалектика християнства та неоязичництва у п’єсі Ярослава Верещака "Третя молитва" (2013)
Бортнік Ж. І. - Поетика сповіді в сучасній монодрамі (2013)
Левченко Г. Д. - Навколорелігійний дискурс в епістолярії та науково-публіцистичних працях Лесі Українки: гностицизм чи атеологія? (2013)
Максимчук О. В. - Дві маріологічні інтерпретації образу замкненого саду в українській бароковій літературі (2013)
Набок-Бабенко Ю. С. - Біблійні мотиви та образи у збірці Дмитра Кременя "Пектораль" (2013)
Сорокіна М. О. - Атлантида як християнський міф в однойменній поемі В. Шуліко (2013)
Трофименко Т. М. - Сучасна українська проза та християнській вимір буття (2013)
Чик Д. Ч. - Трансформації архетипного образу блудного сина в українській та англійській літературі першої половини ХІХ ст. (2013)
Швець А. І. - Духовна аксіологія слова-сакруму в ескізі Наталії Кобринської "Простибіг" (2013)
Шикиринська О. Б. - Творчість на межі літератури, філософії, богослов’я (на прикладі доробку Джона Беньяна та Григорія Сковороди) (2013)
Вещикова О. С. - Образ священнослужителя як носія містичного досвіду в романах Г. Пагутяк "Слуга з Добромиля" й "Урізька готика" (2013)
Жигун С. В. - Образи "Старосвітських батюшок та матушок" у творах А. Свидницького та Б. Антоненка-Давидовича (2013)
Замбжицька М. М. - Зображення церкви і священика в романі "Сповідь" Валерія Шевчука. Sacrum чи anty-sacrum? (2013)
Іртуганова Т. Р. - Автор у "Руні орошенному" Димитрія Туптала (2013)
Мацибок-Стародуб Н. О. - Авторське бачення церкви й представників духовенства у ранній прозі Ірини Вільде (2013)
Моршна Н. В. - Етнокультурні виміри побутування агіографічного сюжету про св. Олексія, чоловіка Божого (2013)
Приліпко І. Л. - Тип священнослужителя-мандрівника, шукача істини у прозі Валерія Шевчука (2013)
Ромащенко Л. І. - Образи священнослужителів у сучасній українській історичній прозі (2013)
Циганенко В. Л. - Образ Константинопольського патріарха Михаїла І Керулларія на сторінках "Палінодії" Захарії Копистенського (2013)
Ціпко А. В. - Печерська ідея та Печерський монастир в утвердженні духовного подвигу в київській християнській культурі (2013)
Гойда Н. Г. - Клінічна робота кафедр академії та її вплив на показники здоров`я населення і роботу клінічних закладів, Мурзіна Е. О., Мельниченко А. Ю. (2014)
Косаковський А. Л. - Про діяльність академії по зміцненню міжнародних зв’язків та науково-педагогічну роботу з іноземними громадянами в 2013 р., Клименко О. В., Волкова Т. Г., Ткаченко О. М. (2014)
Рубан А. М. - Ефективність мініінвазивної вітректомії з ендотампонадою силіконом у хворих на проліферативну діабетичну ретинопатію (2014)
Абраменко В. В. - Особливості статокінетичного розвитку у дітей зі спастичним церебральним паралічем, Коваленко О. Є. (2014)
Кобись Т. О. - Взаємозв’язок клініко-нейровізуалізаційних проявів активності перебігу рецидивуючо-ремітуючого розсіяного склерозу (2014)
Благодатний В. М. - Система якості мікробіологічної діагностики туберкульозу, Гончаренко Н. Б., Салманов А. Ґ. (2014)
Ніколаєва О. Д. - Розповсюдженість хіміорезистентного туберкульозу серед ВІЛ-інфікованих, Грицова Н. А., Рудич І. В., Миргородський М. В. (2014)
Сухан В. С. - Діагностична роль бронходилатаційного тесту при визначенні зворотності обструкції у хворих на бронхіальну астму та хронічне обструктивне захворювання легень, Блага О. С. (2014)
Черенько С. О. - Застосування моксифлоксацину при лікуванні хворих з новими випадками ко-інфекції туберкульоз/віл і супутнім вірусним гепатитом В та /або С, Манів Л. Я., Погребна М. В. (2014)
Ванчуляк О. Я. - Застосування вейвлет-аналізу фрактальної структури мап еліптичності поляризації лазерних зображень міокарда при діагностиці гострої коронарної недостатності (2014)
Костенко С. Б. - Теоретичне обгрунтування використання ультразвукової ідентифікації основних стоматологічних матеріалів, Мішалов В. Д., Радько В. І., Гаврилешко К. І., Гончарук-Хомин М. Ю. (2014)
Мішалов В. Д. - Результати аналізу комісійних судово-медичних експертиз обласного бюро СМЕ за фактом виявлення помилок, допущених при наданні медичної допомоги, Плетенецька А. О., Хохолєва Т. В., Гуріна О. О., Петрошак О. Ю. (2014)
Плевинскис П. В. - Типичные трудности в ходе назначения и производства первичных судебно-медицинских экспертиз в случаях травмирования пешехода автомобилем со смертельным исходом (2014)
Кондрашова В. Г. - Стан серцево-судинної системи у дітей з ознаками ендотеліальної дисфункції, які народилися та постійно проживають на радіоактивно забруднених територіях, Колпаков І. Є., Вдовенко В. Ю., Каленська В. А., Степанова Є. І. (2014)
Нікішин О. Л. - Рентгенендоваскулярне лікування хворих з критичною ішемією нижніх кінцівок, Паламарчук В. І., Щеглов Д. В., Верещагін С. В. (2014)
Розуменко В. Д. - Можливості та переваги застосування суміщених ОФЕКТ/МРТ зображень у діагностиці гліобластом головного мозку, Коваль С. С., Макеєв С. С., Розуменко А. В., Рудиця В. І. (2014)
Соколовська М. В. - Значення променевої терапії в лікуванні раку гортані ранніх стадій (2014)
Бережний В. В. - Стан серцево-судинної системи у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит на фоні комплексного лікування, Марушко Т. В., Марушко Є. Ю., Лісовець Т. В. (2014)
Горячева І. П. - Обґрунтування включення органопротективних засобів в лікування хронічного гастродуоденіту у дітей (2014)
Древіцька О. О. - Методологія психологічної корекції при пограничних психічних розладах у дітей молодшого шкільного віку (2014)
Поночевна О. В. - Досвід використання біологічної терапії в лікуванні дітей, хворих на ювенільний ідіопатичний артрит (2014)
Рідковець С. Г. - Взаємозв’язок рівня фізичного здоров’я та психологічних особливостей здорових дівчат 19-20 років (2014)
Шарікадзе О. В. - Предиктори розвитку бронхіальної астми у дітей віком до 5 років (2014)
Косарчук В. В. - Вивчення стану придатності до військової служби військовослужбовців офіцерського складу мобілізаційного резерву Збройних сил України на етапі звільнення, Хижняк М. І. (2014)
Козярін І. П. - Фактори ризику у формуванні здоров’я сучасного покоління дітей, Івахно О. П., Нємцева Ю. В. (2014)
Рублевська Н. І. - Гігієнічні аспекти питного водопостачання сучасного індустріального міста, Коваль В. В., Ткаля В. Ф., Рибачук Г. А., Рублевський В. Д. (2014)
Савчук О. В. - Пріоритетні напрями організації державних стоматологічних амбулаторно - поліклінічних закладів у нових економічних умовах (2014)
Альхуссейн В. В. - Визначення стабільності та терміну придатності мазі з ліпофільним комплектом кори тополі тремтячої та декаметоксином (2014)
Батюченко І. І. - Дослідження фенольних сполук листя гарбуза звичайного, Федченкова Ю. А., Хворост О. П. (2014)
Бісько Н. А. - Вплив джерел азотного і вуглецевого живлення на ріст та антиоксидантну активність штамів Нericium erinaceus (bull.) pers., Козіко Н. О., Саханда І. В. (2014)
Бородіна Н. В. - Хромато-мас-спектрометричне дослідження сировини для отримання феносіну, Ковальов В. М., Рудник А. М., Деркач Н. В., Анаш Фаттал (2014)
Бурда Н. Є. - Визначення стероїдних сполук в сировині якірців сланких, Кливняк Б. М., Журавель І. О., Рожковський Я. В. (2014)
Бурлака І. С. - Дослідження гострої токсичності настойки трави куничника звичайного і трави щучника дернистого (2014)
Вельма В. В. - Порівняльне дослідження жирнокислотного складу коренів петрушки кореневої та листової (2014)
Ветютнева Н. О. - Дослідження біологічно активних сполук гомеопатичних матричних настойок Juglans regia методом рідинної хроматографії, Радченко А. П., Загорій Г. В., Тодорова В. І., Пилипчук Л. Б., Марусенко Н. А., Голембіовська О. І. (2014)
Вишневська Л. І. - Дослідження з розробки технології ліпофільного екстракту гарбуза, Дегтярьова К. О. (2014)
Вовк Г. В. - Дослідження фенольних сполук сухого екстракту з листя шавлії, одержаного шляхом комплексної переробки після виробництва настойки, Кошовий О. М., Комісаренко А. М. (2014)
Глущенко А. В. - Кількісне визначення суми поліфенолів в екстрактах кураю пагорбкового (2014)
Гонтова Т. М. - Вивчення вітамінного та елементного складу трави та бульб жоржини німфейної сорту Ken's flame, Кічимасова Я. С., Ільїнська Н. І. (2014)
Гонтова Т. М. - Порівняльний аналіз жирнокислотного складу органів соняшника однорічного, Соколова О. О. (2014)
Гонтова Т. М. - Дослідження компонентного складу ефірної олії листя лепехи звичайної, Таллер О. Ю. (2014)
Горяча Л. М. - Вивчення вмісту летких сполук амброзії полинолистої, Журавель І. О. (2014)
Гур’єва І. Г. - Кількісне визначення суми стероїдних сполук у сировині тифону (2014)
Делян Є. П. - Дослідження екстрактів осоту жовтого, Цуркан О. О. (2014)
Зарівна Н. О. - Дослідження флавоноїдів агліконової групи трави чебрецю повзучого (2014)
Кисличенко В. С. - Про необхідність розробки монографії "грициків трава" для введення до державної фармакопеї України, Кузнєцова В. Ю., Колісник Ю. С. (2014)
Количев І. О. - Вибір оптимального екстрагенту для створення нового лікарського засобу з листя чорниці звичайної, Краснікова Т. О., Кошовий О. М. (2014)
Комісаренко М. А. - Дослідження органічних кислот листя Vaccinium vitis-idaea, Кошовий О. М., Ковальова А. М., Сидора Н. В. (2014)
Кошовий О. М. - Терпеноїдний склад вегетативних та генеративних органів пагонів евкаліпту прутовидного (2014)
Криворучко О. В. - Леткі речовини плодів шипшини собачої (2014)
Крутських А. А. - Дослідження летких компонентів трави льонку звичайного, Кисличенко В. С., Омельченко З. І. (2014)
Липкан Г. Н. - Влияние препарата боярышника "Кардипланта” и "АТФ-ЛОНГ" на активность тканевого тромбопластина сердца старых крыс в условиях иммобилизационного стресса (2014)
Ліпкан Г. М. - Вивчення впливу пасти з ягід чорниці "LiQberry” на тромбопластинову активність мозку кролів в експерименті, Погоріла Л. І. (2014)
Ліпкан Г. М. - Вивчення впливу пасти з ягід чорниці "Liqberry" на перебіг експериментальної уремії, Погоріла Л. І. (2014)
Мала О. С. - Виділення біологічно активних речовин з кори берези бородавчастої (2014)
Мига М. М. - Дослідження фенольного складу сухих екстрактів з листя шавлії лікарської, Кошовий О. М., Комісаренко А. М. (2014)
Міщенко В. А. - Представники родини Solanaceae (пасльонові) як перспективні рослини для створення оригінальних лікарських засобів рослинного походження (2014)
Мусієнко С. Г. - Дослідження фенольних сполук сировини лавра благородного, Кисличенко В. С. (2014)
Омельченко П. С. - Визначення технологічних параметрів собачої кропиви трави, яка є основою густого та сухого екстрактів, Гладух Є. В. (2014)
Опрошанська Т. В. - Перспективи створення нового лікарського засобу на основі трави череди трироздільної, Шаповал О. М., Таран К. А. (2014)
Очередько Л. В. - Встановлення числових показників та елементного складу коренів шипшини, Крючкова Т. М., Хворост О. П. (2014)
Попик А. І. - Визначення карбонових кислот у сировині бузку звичайного (2014)
Попова Н. В. - Дослідження летких сполук цмину піскового, Ткаченко М. Ф., Липовецький П. В. (2014)
Прокопенко Ю. С. - Дослідження вмісту поліфенольних сполук у надземних частинах рослин родини пасльонові, Міщенко В. А., Георгіянц В. А. (2014)
Рубан О. А. - Дослідження з метою розробки м’якої лікарської форми з лізоцимом для застосування у стоматології, Акрам Ель Гуедрор, Маслій Ю. С., Кавушевська Н. С. (2014)
Самойлова В. А. - Фенольні сполуки листя аронії, Ковальов В. М., Товчига О. В. (2014)
Спиридонов С. В. - Систематизація частоти зустрічальності видів біологічної дії в лікарських і метаболічних рослинах та їх розподіл за групами з метою раціонального підходу до створення складу препаратів (2014)
Струс О. Є. - Дослідження протизапальних та репаративних властивостей екстрактів сапропелю родовища прибич, Половко Н. П., Малоштан Л. М., Яценко Е. Ю. (2014)
Тартинська Г. С. - Дослідження ліпофільних компонентів талабану польового (Thlaspi Arvense L.), Журавель І. О., Кисличенко В. С. (2014)
Ткачук О. Ю. - Вивчення методів очищення олії та олійних екстрактів із рослинної сировини від механічних домішок, Вишневська Л. І., Зубченко Т. М. (2014)
Упир Т. В. - Терпеноїдний склад ефірної олії трави Ledum palustre, Комісаренко А. М., Кошовий О. М. (2014)
Шульга Л. І. - Якісна ідентифікація біологічно активних речовин настойки "Касдент" (2014)
Аніщенко С. О. - Розробка методики кількісного визначення діючих інгредієнтів таблеток "Капотіазид", Бевз Н. Ю., Георгіянц В. А. (2014)
Бліхар В. Є. - Перспективи розвитку формулярної системи лікарських засобів в Україні (2014)
Ветютнева Н. О. - Дослідження розчинності твердих дисперсних систем з мелоксикамом та β-циклодекстрином та механізму їх взаємодії за допомогою абсорбційної спектрофотометрії в УФ та ІЧ областях, Римар М. В., Марусенко Н. А. (2014)
Власенко І. О. - Вивчення асортименту лікарських засобів для місцевого лікування трофічних виразок, Іванов Є. А., Давтян Л. Л., Попович В. П. (2014)
Глущенко О. М. - Аналіз гомеопатичних лікарських засобів, які використовують для лікування хвороб шлунково –кишкового тракту (2014)
Гриценко В. І. - Дослідження стабільності супозиторіїв "Тамсулопрост" в процесі зберігання, Рубан О. А. (2014)
Єрьоміна Г. О. - Синтез, будова та фармакологічна активність 6,9-діаміно-2-етоксіакридинію 6-нітро-n-фенілантранілатів, Ісаєв С. Г., Шевельова Н. Ю., Єрьоміна З. Г. (2014)
Здорик О. А. - Розробка методик ідентифікації мазі аптечного виготовлення, що містить настойки нагідок і арніки, Хохлова К. О., Георгіянц В. А., Вишневська Л. І. (2014)
Зуйкіна С. С. - Дослідження екстемпоральної суспензії для лікування мастопатії, Вишневська Л. І. (2014)
Ковальова Т. М. - Опрацювання та дослідження емульсій на основі емульгатора Easynov (2014)
Колєснікова В. Є. - Розробка методики визначення метронідазолу, саліцилової кислоти та троксерутину у кремі "Метроксал", Гусаров В. І., Губарь С. М., Коваленко С. М., Половко Н. П. (2014)
Коритнюк Р. С. - Технологія приготування іонно- ацетатного розчину і постадійний контроль в умовах аптек, Володимирець В. І., Давтян Л. Л., Аль - Шадат Нур Альхуда Ахмад (2014)
Криклива І. О. - Мікробіологічне обґрунтування вибору мазевої основи для комбінованої мазі з ксероформом та димексидом, Рубан О. А. (2014)
Маслій Ю. С. - Жувальна гумка – оптимальна лікарська форма для профілактики та лікування стоматологічних захворювань, Рубан О. А. (2014)
Полова Ж. М. - Актуальні питання оцінки безпеки при розробці протианемічного засобу з нанорозмірними частинками (2014)
Рибачук В. Д. - Вивчення параметрів змішування при виробництві таблеток цеоліту природного (2014)
Соловйов О. С. - Неофармацевтичні проекти державного законодавчо-нормативного делікту правового забезпечення фармацевтичної галузі в Україні. Повідомлення 4 (2014)
Соловйов С. О. - Обґрунтування та методологія розробки інформаційних технологій для проведення фармакоекономічного аналізу стратегій діагностики респіраторних вірусних інфекцій людини (2014)
Шевченко В. О. - Фармацевтична композиція у формі орального розчину для лікування серцево-судинних захворювань (2014)
Шпичак О. С. - Аналіз цінової кон’юнктури вітчизняного ринку протизапальних препаратів, що застосовуються місцево при суглобовому та м’язовому болях (2014)
Шульга Л. І. - Розробка технології медичних олівців "Дентастіл" з рослинним екстрактом (2014)
Якущенко В. А. - Вибір оптимальних умов кріобіологічної переробки гусені тутового шовкопряду, Нартов П. В., Пімінов О. Ф., Осецкий О. А., Губченко Т. Д. (2014)
Носенко Н. М. - Викладання методики дуплексного сканування судин шиї. Учбово-методичні аспекти підготовки фахівців з питань ультразвукової діагностики (лекція) (2014)
Матюха Л. Ф. - Особенности проведения практических занятий по оториноларингологии в подготовке семейных врачей по специальности "Общая практика – семейная медицина", Кононов А. Е. (2014)
Бахтаров А. В. - Sacrum і profanum у просторі "радянського тоталітаризму" (2013)
Береза І. Ю. - Зорові образи сакрального світу Д. Кременя (2013)
Бровко О. О. - Буквар нашого часу: між сакральним і профанним (2013)
Бурдастих М. О. - Сакральне й профанне в романі Вал. Шевчука "Темна музика сосон" (2013)
Ганошенко Ю. А. - Ієрофанія сакрального в побутовому: "Невеличка драма" В. Підмогильного крізь призму міфокритики (2013)
Гребенюк Т. В. - Ситуація есхатологічного напруження в українській масовій літературі 1990-х рр. (2013)
Григорчук Ю. М. - Реалізація опозиції сакральне / профанне у мотивах новелістичних циклів Віри Вовк "Карнавал" і "Сьома печать" (2013)
Зволинська Л. Я. - Священні книги у світосприйнятті поетів Празької школи (2013)
Косарєва Г. С. - Сакральні виміри прози Валерія Шевчука (на матеріалі романів "На полі смиренному", "Три листки за вікном") (2013)
Лебединцева Н. М. - Слово як сакральний дискурс у поетичній рецепції М. Зерова та І. Римарука (2013)
Мариненко Ю. В. - Пророчо-апостольська тема в українській емігрантській прозі 40-х років ХХ століття (2013)
Махова К. С. - Античні фабули в давній українській літературі (2013)
Мацько В. П. - Сакральний вимір в українській діаспорній прозі (за творчістю Людмили Коваленко й Олександри Копач) (2013)
Науменко Н. В. - Взаємодія світських та релігійних концептів у сучасній українській поезії (2013)
Руссова В. М. - Сакральні виміри образу І.-Г. Пінзеля (до проблеми акцентації творчості скульптора в українській літературі) (2013)
Сільман К. В. - Сакральне та профанне в романі "Озерний вітер" Юрка Покальчука (2013)
Табунщик Т. О. - Українська історична повість 1920-1930-х років: від сакрального до профанного (2013)
Швець Г. Д. - Форма проповіді як прообраз есе у творчості Василя Барки (2013)
Авраменко Е. И. - "Сердце тьмы" та "Лорд Джим" Дж. Конрада: авторская концепция женственности в контексте расовых и гендерных взаимодействий (2014)
Бербенець Л. С. - "Тоталітаризм" після тоталітаризму (2014)
Береза І. Ю. - Безбатченки по війні: ґендерні аспекти (на матеріалі повістей М. Матіос та Л. Чижової) (2014)
Букіна Н. В. - "Ґотика" в романі "Зачаровані музиканти" Галини Пагутяк під кутом зору ґендерних інтерпретацій (2014)
Галета О. І. - Новий реалізм у нових реаліях: "Мама по скайпу" (2014)
Гунько Т. В. - Вічна жіночність і "прекрасна категорія" в концепції бароко Еухеніо д'Орса (2014)
Деркачова О. С. - Ґендерна трансгресія у казках Оскара Вайлда (2014)
Жаркова Р. Є. - Позбавляючи цноти читача (і/чи) себе: фемінна сексуальність як спосіб саморепрезентації у жіночому письмі модерну (на матеріалі текстів Ольги Кобилянської, Лесі Українки та Уляни Кравченко) (2014)
Жигун С. В. - Українська літературна група "Ланка": ґендерний вимір (2014)
Зайцева А. В. - Образи жінок-патріоток у прозі Олени Пчілки (2014)
Кара Т. С. - Ґендерні проблеми в історичних повістях Андріана Кащенка (2014)
Косарєва Г. С. - Ґендерні аспекти інтерпретації літературної творчості Валерія Шевчука (2014)
Lange A. - Was Lev Tolstoy a Sexist or a Modern Man? The Kreutzer Sonata as an Example of Tolstoy's Late Morality (2014)
Лесик Ю. В. - Ґендерні моделі в "Космічній трилогії" К. С. Льюїса (2014)
Остапчук Т. П. - Мовчання як мотив опору в постколоніальному тексті (на матеріалі романів А. Рой "Бог дрібниць" та М. Матіос "Солодка Даруся") (2014)
Павленко Ю. Ю. - Французьке чорнило в щоденнику українки (на матеріалі "Щоденника страченої" М. Матіос) (2014)
Руссова В. М. - "Люб'язна Солоха" Братів Капранових: ґендерне прочитання (2014)
Свєтліцкі М. - Роль засобів масової інформації та масової культури у процесі формування чоловічої ідентичності (на прикладі "Депеш Мод" Сергія Жадана) (2014)
Сільман К. В. - Трансформація ґендерних моделей чоловічого та жіночого в романах Сергія Жадана (2014)
Степанець К. В. - Жінка та чоловік як представники ворогуючих націй: теорія порозуміння (на прикладі повісті-вертепу І. Багряного "Розгром") (2014)
Щербицька В. В. - Об’єктивація ґендеру в тематиці спогадів (на матеріалі англомовних автобіографічних художніх творів XXI ст.) (2014)
Крюченко Н. О. - Едуарду Яковичу Жовинському — 80!, Кураєва І. В. (2014)
Жовинский Э. Я. - Основы поисковой и экологической геохимии, Крюченко Н. О. (2014)
Кураева И. В. - Современное состояние и основные проблемы экологической геохимии в Украине (2014)
Кушнір С. В. - Хімічне зв’язування брому органічними речовинами із природних вод (фізико-хімічний аналіз), Кость М. В., Паньків Р. П. (2014)
Кріль С. Я. - Ізотопний склад жильних карбонатів зони Рахівсько-Тисенського розлому Українських Карпат (2014)
Артеменко Г. В. - Возраст и геохимические особенности метабазитов Западного Приазовья, Бибикова Е. В., Самборская И. А., Стеценко М. Е. (2014)
Цымбал Ю. С. - Пиропы из терригенных отложений бассейна верхнего течения р. Днестр и их вероятные коренные источники, Цымбал С. Н. (2014)
Гуров Е. П. - Сульфиды в ударно-расплавленных породах Болтышской импактной структуры, Пермяков В. В. (2014)
Беспояско Е. О. - Мінералогічні особливості залізних руд Криворізького басейну у світлі збільшення їх кондиційних запасів (2014)
Пономаренко О. М. - Перетворення природних оксидів та гідроксидів заліза з антиферомагнітною структурою в, Іваницький В. П., Брик О. Б., Дудченко Н. О., Польшин Е. В. (2014)
Gamkrelidze I. P. - Precambrian regional metamorphism and magmatism of Georgia and geodynamics of the Caucasus, Shengelia D. M., Dudauri O. Z., Tsutsunava T. N., Chichinadze G. L. (2014)
Матковський О. І. - Новий сучасний підручник з мінералогії, Наумко І. М., Скакун Л. З. (2014)
Кураєва І. В. - Рецензія на колективну монографію "Геохімія об’єктів довкілля Карпатського біосферного заповідника" (2014)
Бардимова Ю. В. - Особливості композиції та сюжет поеми Вергілія "Енеїда" (2009)
Коловерова И. Г. - Сюжетно-композиционный анализ романа Сервантеса "Дон-Кихот" (2009)
Оксень Л. Е. - Сюжетное своеобразие рассказа Ч. Брокдена Брауна "Сомнамбулизм. Фрагмент" (2009)
Перзеке А. Б. - Фольклорно-мифологические мотивы поэтики образа Евгения в поэме А. С. Пушкина "Медный всадник" (2009)
Сунь Цзявень - Достижения и новаторство в изучении творчества А. С. Пушкина в Китае (2009)
Тереховская А. В. - Особенности композиции литературно-критических статей Вильгельма Кюхельбекера (2009)
Ведерникова Т. В. - Роман И.С. Тургенева "Отцы и дети" в оценке Н. Н. Страхова (2009)
Чернокова Є. С. - Героїчне життя та "негероїчна" поезія Вілфреда Овена (2009)
Сафронова Н. В. - Проблемно-композиционный аналіз сборника "Сети" М. Кузмина (2009)
Лаврова Е. Л. - В. Соловьев и М. Цветаева о красоте в природе и искусстве (2009)
Якушина Г. К. - Три композиции жизни в драме В. Набокова "Скитальцы" (2009)
Саенко С. И. - Вещь в романе В. Набокова "Приглашение на казнь" (2009)
Гетманец И. О. - Национальная проблема в идейно-эстетических взглядах А. С. Макаренко (2009)
Пономарева Е. В. - Портретные зарисовки в дневниковой прозе К. И. Чуковского (2009)
Сєлютін В. С. - Образ щоденного героїзму (за матеріалами документальної повісті М. Шаповала "Катерина Твердохліб") (2009)
Черныш Н. А. - Опыт прочтения одного стихотворения О. Седаковой (2009)
Вишератина В. Н. - Использование параметров вертикального контекста в поэзии Флёр Эдкок (2009)
Однорогова В. С. - Особенности постмодернистского детектива (на примере романа Айрис Мердок "Черный принц") (2009)
Грачева И. В. - Давид Самойлов глазами Юлия Кима (2009)
Гончарова Ю. С. - Теория "авто(био)графии": дискуссионные аспекты (2009)
Колосова С. В. - Мифопоэтика и формы интертекста в пьесе Н. Гумилева "Актеон" (2009)
Содержание (2014)
Vizir V. A. - Dynamics of parameters of proinfl ammatory activation in patients with hypertension under infl uence of candesartan therapy, Садомов А. С., Гончаров А. В. (2014)
Дудченко І. О. - Залежність показників гіпертрофії лівого шлуночка у хворих на артеріальну гіпертензію від поліморфізмів Arg389Gly гена β1-адренорецепторів та Т393С гена α-субодиниці G-білка (2014)
Сиволап В. Д. - Взаємозв’язки між рівнем маркерів фіброзу ST2, галектину-3, структурно-функціональними параметрами лівого шлуночка та функцією нирок при хронічній серцевій недостатності ішемічного генезу, Лашкул Д. А. (2014)
Жаринова В. Ю. - Диагностическое значение аутоантител к β1-адренорецепторам у пациентов пожилого возраста с хронической сердечной недостаточностью, Табакович-Вацеба В. А. (2014)
Кравчун П. Г. - Моноцитарний хемоатрактантний протеїн-1 і матриксна металопротеїназа-9 у хворих із кардіоренальним синдромом 2 типу на тлі хронічної серцевої недостатності та цукрового діабету 2 типу залежно від швидкості клубочкової фільтрації, Наріжна А. В., Риндіна Н. Г. (2014)
Сиволап В. Д. - Порівняльне оцінювання впливу антикоагулянтної терапії на коагуляційний та агрегаційний гемостаз у хворих на Q-інфаркт міокарда після тромболізису, Кисельов С. М. (2014)
Баранова Е. В. - Сравнительный анализ содержания матриксной металлопротеиназы-9 у больных в остром периоде различных типов мозговых инсультов (2014)
Моргунцова С. А. - Нейропротективное действие нейротрофического церебропротектора Цереброкурин в условиях моделирования острого нарушения мозгового кровообращения (2014)
Годован В. В. - Ноотропні ефекти різнометальних (Mg, Co) бісцитратогерманатів (станатів), Матюшкіна М. В., Вастьянов Р. С. (2014)
Самура Б. Б. - Качество жизни у пациентов после регрессии хронической лимфоцитарной лейкемии (2014)
Tumanskiy V. A. - Characteristic of expression levels of HepPar-1, alpha-fetoprotein, cytokeratin 7 and 20 by the cells of cholangiocellular cancer in trephine biopsy of the liver, Зубко М. Д. (2014)
Спахі О. В. - Ефективність використання змінного магнітного поля і ліпосомальних розчинів антибіотиків у комплексному хірургічному лікуванні гнійних ран у дітей, Пахольчук О. П. (2014)
Боярська Л. М. - Особливості імунної відповіді у дітей раннього віку з рекурентним перебігом респіраторних інфекцій, Герасімчук Т. С., Котлова Ю. В., Давидова А. Г. (2014)
Завгородня Н. Г. - Гемодинамічний фон у пацієнтів із регматогенним відшаруванням сітківки, Дєдов А. В., Івахненко О. М. (2014)
Цыбульская Т. Е. - Сравнительная характеристика морфометрических, биометрических и биомеханических параметров миопических глаз у детей с разными видами прогрессирующей близорукости (2014)
Лоскутова Т. О. - Вплив спадкових і набутих форм гіпергомоцистеїнемії на розвиток ускладнень при прееклампсії (2014)
Куприянова Л. С. - Патоморфологические особенности строения яичников плодов от матерей, беременность у которых протекала на фоне плацентарной дисфункции (2014)
Банахевич Р. М. - Аналіз екстрагенітальних чинників розвитку рецидиву генітального пролапсу, Акімова К. Б., Парієнко К. О., Вдовіченко О. А. (2014)
Нікіфоров О. А. - Ефективність застосування препаратів біологічно активних пептидів, що отримані з тканини простати великої рогатої худоби, під час лікування екскреторно-токсичного безпліддя, ускладненого хронічним абактеріальним простатитом (2014)
Авраменко Н. В. - Современные методы диагностики в репродуктологии (2014)
Nagornaya N. A. - Study of vinpocetine intranasal dosage form consistence properties, Гладышев В. В., Бурлака Б. С. (2014)
Веклич О. - Форамініфери з верхньокампанських відкладів північної окраїни Донбасу (с. Збірне) (2010)
Шевчук О. - Залишки викопних грибів у мезозойських відкладах України (2010)
Клименко Ю. - Перші знахідки спікул кременевих губок з келовейських відкладів Канівських дислокацій (2010)
Іваніна А. - Палінологічна зональність верхньо-візейських відкладів Волино-Подільської окраїни Східноєвропейської платформи (2010)
Сіренко О. - Рослинність сіверського часу пізнього пліоцену платформної України (за палінологічними даними) (2010)
Данилів А. - Нові знахідки гастроподів з силурійських відкладів Волино-Поділля (2010)
Неміш В. - Перша знахідка амонітів у неокомських флішоїдних відкладах Рахівської зони в басейні р. Боржави (2010)
Лещух Р. - Перша знахідка представників підроду Parapeltoceras Schindewolf, 1925 у верхньокеловейських відкладах Українських Карпат (2010)
Лещух Р. - Деякі представники роду Schloenbachia із сеноману Волино-Поділля, Мар’яш І. (2010)
Лещух Р. - Деякі двостулкові молюски з середньо–верхньоюрських відкладів Західного Причорномор’я, Старжинськиий О. (2010)
Іщенко І. - Новий рід пізньокрейдових Cancellothyridoidea (Brachiopoda, Terebratulida) (2010)
Удовиченко М. - Еласмобранхії мандриківських верств Дніпропетровська. 2. Carcharhiniformes, Rajiformes та Myliobatiformes (2010)
Барг І. - Стратиграфічне значення двостулкових і черевоногих молюсків із сарматських відкладів Борисфенської затоки (міоцен, південна Україна), Старін Д. (2010)
Манюк В. - Палеонтологічні пам’ятки природи Дніпропетровської та Запорізької областей: сучасний стан і проблема збереження (2010)
Лещух Р. - Барг Ігор Мусійович (до 75 річчя від дня народження) (2010)
Таблиці (2010)
Шевчук О. - Паліностратиграфія та кореляція різнофаціальних альбських відкладів України (2011)
Огороднік М. - Палінологічна характеристика майкопських та підстильних відкладів свердловини Субботіна-2 (Прикерченський шельф Чорного моря) (2011)
Сіренко О. - Палінологічні критерії стратиграфічного розчленування відкладів верхнього пліоцену?нижнього неоплейстоцену платформної України (2011)
Веклич О. - Верхньокампанські форамініфери сидорівської світи (Північний Донбас) (2011)
Якушин Л. - Деякі особливості екології бентосних макрофауністичних угрупувань пізньокрейдового морського басейну південно-західної окраїни Східно-Европейської платформи (СЕП) (2011)
Лещух Р. - Перші знахідки головоногих молюсків у пограничних верствах нижньої і верхньої крейди Рівнинного Криму, Зуб О., Іщенко I. (2011)
Мар’яш І. - Знахідки анактоцератид з сеноманських відкладів Волині, Курепа Я. (2011)
Іванік М. - Нові морфовиди спікул губок з крейдових відкладів Волино-Поділля, Клименко Ю. (2011)
Мураль М. - Перша знахідка верхньоюрських белемнітів в Українських Карпатах (2011)
Огар В. - Нові табуляти з турнейських відкладів Донбасу (2011)
Данилів А. - Деякі черевоногі молюски ордовицьких відкладів Поділля (2011)
Пагула І. - Деякі види двостулкових молюсків з неогенових відкладів північно-західної околиці смт. Рудно (2011)
Комар М. - Нові дані по фауні та флорі пізньопалеолітичної стоянки Бужанка-2 (Середнє Подесення), Ступак Д. (2011)
Звонок Є. - Нові дані про місцезнаходження й таксономічне розмаїття еоценових крокодилів і черепах України) (2011)
Дикань Н. - Теоретичні засади та проблеми систематики викопних остракодів (2011)
Людмила Федорівна Плотнікова (до 80-річчя від дня народження) (2011)
Сябряй Світлана Володимирівна (до 75-річчя від дня народження) (2011)
Таблиці (2011)
Шевчук О. - Паліностратиграфія сеноманських відкладів України (2012)
Веклич О. - Мікропалеонтологічна характеристика верхньокампанських відкладів північного Донбасу (за форамініферами) (2012)
Лещух Р. - Нові знахідки наутилідів з сеноману північно-східної частини Волино-Поділля, Мар’яш І., Курепа Я. (2012)
П’яткова Д. - Титонські відклади платформної України (2012)
Данилів А. - Біоценоз силурійських бентосних угруповань та їхній вплив на седиментогенез силурійського басейну Волино-Поділля (2012)
Гриценко В. - Біогерми силуру західного схилу Українського щита: минуле, сьогодення, майбутне, Киселевич А., Махмеді Ю. (2012)
Іваніна А. - Деякі спори роду Gemnispora з живетських відкладів Волино-Подільської окраїни Східноєвропейської платформи (2012)
Котляр О. - Productella productoides (Murchison, 1840) та її місце в системі подібних продуктидів девону (2012)
Лещух Р. - Деякі нижньокрейдові амоніти з верхньої частини тешинсько-градиштських верств Сілезької одиниці Західних Карпат, Гоцанюк Г., Федькович І., Хевпа З. (2012)
Северин Х. - До іхтіофауністичної характеристики менілітової світи Українських Карпат, Карапата Т., Салінська Г. (2012)
Матлай Л. - Вапняний нанопланктон з юрських відкладів Присивашшя та Рівнинного Криму (2012)
Узіюк В. - Палеоботанічна класифікація газо-вуглетворної фітомаси гумусового вугілля кам’яновугільних басейнів України (2012)
Звонок Є. - Місцезнаходження еоценових хребетних Ікове (Луганська область, Україна): еколого-тафономічний аналіз, Удовиченко М., Братішко А. (2012)
Гожик Петро Федосійович (до 75-річчя від дня народження) (2012)
Маслун Нінель Володимирівна (до 75-річчя від дня народження) (2012)
П’яткова Діна Маркіянівна (до 80-річчя від дня народження) (2012)
Михайло Михайлович Іванік (до 75-річчя від дня народження) (2012)
Узіюк Василь Іванович (до 75-річчя від дня народження) (2012)
Іваніна Антоніна Валентинівна (до 55-річчя від дня народження) (2012)
Пам’яті професора Леоніда Федоровича Романова (2012)
Таблиці (2012)
Титул, зміст (2014)
Ружевичюс Ю. - Исследование глобальных проблем качества (2014)
Присяжнюк А. - Інституційний розвиток економічної системи в контексті кластеризації (2014)
Овсюк Н. - Документальне забезпечення контролю витрат на оплату праці (2014)
Павлюк В. - Ідентифікація суб’єктів превентивного антикризового управління підприємством (2014)
Лукан О. - Аналіз ефективності маркетингової діяльності підприємства (2014)
Борисовський М. - Оцінка запасів на підприємствах целюлозно-паперової промисловості (2014)
Чугунов І. - Довгострокова бюджетна стратегія у системі економічної циклічності (2014)
Анісімова Л. - Інструментарій стрес-тестування кредитного ризику банків (2014)
Свищук А. - Методологічні засади податкового регулювання (2014)
Mróz T. - Securing functions of linked contracts (2014)
Czech M. - Ecological insurance of entrepreneurs in Poland (2014)
Авраменко Н. В. - Эндометриоз: патогенез, классификация, диагностика, современные аспекты терапии (2014)
Grygorieva O. A. - Analysis and selection of experimental models of osteoarthritis, Моніна О. В., Скаковський Е. Р. (2014)
Марковский В. Д. - Патоморфологические особенности строения матки плодов от матерей, беременность у которых осложнена преэклампсией различной степени тяжести, Куприянова Л. С. (2014)
Воронцова Л. Л. - Стан специфічного імунітету у чоловіків із порушеннями фертильності, Партола Н. М., Коваленко В. А. (2014)
Аль касы Мей Гази - Особенности бактериально-микотического дисбиоза у женщин, инфицированных вирусом папилломы человека высокого онкогенного риска, страдающих цервицитом, эрозией и дисплазией шейки матки (2014)
Петрук Н. С. - Вплив хронічної пренатальної гіпоксії на спеціалізований контактний апарат шлуночків серця щурів в онтогенезі (2014)
Самура Б. Б. - Циркулирующий VE-кадгерин у пациентов после регрессии хронической лимфоцитарной лейкемии (2014)
Шпонька І. С. - Визначення маркерів м’язової диференціації SMA та MSA у СD117-позитивних та СD117-негативних гастроінтестинальних стромальних пухлинах із різним злоякісним потенціалом, Яковенко В. Р. (2014)
Анчева І. А. - Імуногістохімічні особливості експресії ендотеліальної нітроксидсинтази у плаценті при її дисфункції у жінок на тлі залізодефіцитної анемії, Задорожна Т. Д. (2014)
Колесник М. Ю. - Предиктори порушень ритму серця, що індуковані на ранніх етапах тредміл-тесту, у чоловіків з артеріальною гіпертензією, Соколова М. В. (2014)
Чукаева И. И. - Ассоциация полиморфизма генов фолатного цикла и сывороточного содержания интерлейкина-33 у пациентов с высоким суммарным сердечно-сосудистым риском на комбинированной терапии артериальной гипертензии, Хачирова А. И., Ганковская Л. В., Хорева М. В., Костомарова И. В. (2014)
Михайловська Н. С. - Клінічний перебіг, нейрогуморальні та гемодинамічні зміни у хворих на стабільну стенокардію напруження на тлі негоспітальної пневмонії, Кулинич Т. О., Грицай Г. В. (2014)
Кремзер А. А. - Взаимосвязь концентрации галектина-3 и содержания циркулирующих эндотелиальных прогениторных клеток у пациентов с хронической сердечной недостаточностью ишемического генеза (2014)
Gavrilyuk O. M. - Interrelation between fi brosis, angiogenesis and ductular reaction in progression of chronic steatohepatitis (alcoholic and non-alcoholic) and hepatitis C virus infection (2014)
Туманский В. А. - Патоморфологическая характеристика процессов пролиферации и апоптоза в панкреатической интраэпителиальной неоплазии при протоковой аденокарциноме поджелудочной железы и хроническом панкреатите, Евсеев А. В., Коваленко И. С. (2014)
Григоровський В. В. - Якісні та кількісні морфологічні показники ураження та репарації при ідіопатичному асептичному остеонекрозі головок стегнових кісток у дорослих, Ніршберг О. Є. (2014)
Завгородняя Н. Г. - Ранние и отдаленные результаты хирургической активации естественного увеосклерального оттока с имплантацией коллагенового дренажа в лечении далеко зашедшей и терминальной стадий первичной глаукомы, Гайдаржи Т. П. (2014)
Носонова Г. В. - Особливості імунного статусу у хворих на інфекційні ураження великих шкірних складок (2014)
Перцов І. В. - Типи поєднаних пошкоджень судинно-нервових структур кінцівок (2014)
Єлейнік М. В. - Клінічне спостереження хірургічного лікування артеріальної аневризми передньої сполучної артерії головного мозку, що ускладнена внутрішньошлуночковим крововиливом та оклюзійною гідроцефалією (2014)
Кузик Ю. І. - Патологічні звивистості внутрішньої сонної артерії: морфологічна характеристика (2014)
З ювілеєм! (2014)
Поповский В. В. - Математическое моделирование надёжности инфокоммуникационных сетей, Волотка В. С. (2014)
Семенко А. И. - Создание модифицированных псевдослучайных последовательностей Голда для телекоммуникационных систем с кодовым разделением каналов, Бокла Н. И. (2014)
Копійка О. В. - Проектування служб архівування та відновлення (2014)
Ільїн О. Ю. - Модель Центру управління перевезень радіоактивних матеріалів, Борисенко І. І, Нікіфоров С. В. (2014)
Шевченко В. Л. - Якісна схожість згорток в математичних моделях процесів розвитку складних систем (2014)
Rozorynov G. N. - Probability gain of external signals (2014)
Азаренко Е. В. - Математическая модель описания стационарного поля скорости звука локального района моря, Дивизинюк М. М., Чернявская С. А. (2014)
Залужний О. В. - Аналіз варіантів використання односторонніх радіоліній в сучасних телекомунікаційних системах, Гурський Т. Г., Борисов О. В., Мацаєнко А. М. (2014)
Торошанко Я. І. - Задачі моніторингу та аналізу параметрів телекомунікаційних мереж, Булаковська А. О., Височіненко М. C., Шматко В. С. (2014)
Бондаренко В. Є. - Концепція семантичних структур для моделювання і аналізу живучості комп’ютерних мереж (2014)
Герасименко К. В. - Вдосконалений BFGS-алгоритм придушення завад в сучасних навігаційних супутникових системах (2014)
Лукін В. Є. - Аналіз використання технології штучних нейронних мереж в якості нового підходу до обробки сигналів (2014)
Орлов Є. В. - Високорівневий інтелект мережі та особливості побудови мереж майбутнього (2014)
Долінський Р. О. - Формування вибіркових масивів даних і алгоритми їх ранжування для багатопозиційних сигналів з фазорізницевою модуляцією високої кратності (2014)
Голь І. В. - Бізнес-стійкість підприємства: бізнес-цільовий процесно-орієнтований підхід (2014)
Зенив И. О. - Стабилизированный генератор миллиметрового диапазона с удвоенной выходной мощностью (2014)
Уривський Л. О. - Аналіз продуктивності систем мобільного зв’язку з нано- і пікосотами, Шмігель Б. О. (2014)
Рогоза В. С. - Расширенный анализ фильтрации периодических сигналов с помощью оптимизированного на базе аппроксимации расчета порядка цифрового фильтра, Сергеев-Горчинський А. А. (2014)
Бондаренко В. Є. - Елементи суб’єктивної теорії ймовірностей для оцінки можливості шкідливих впливів і деструктивних дій в комп’ютерних мережах (2014)
Коцюба А. Ю. - Про методику оцінювання похибки генератора псевдовипадкових чисел (2014)
Торошанко Я. І. - Ключові параметри ефективності безпроводових телекомунікаційних мереж та методи їх ідентифікації, Грушевська В. П., Шматко В. С., Височіненко М. C. (2014)
Зінченко А. О. - Модель відгуку багатопозиційної інтегрованої системи зв’язку та радіолокації на основі багатосегментних конформних антенних решіток (2014)
Урывский Л. А. - Синтез сигнально-кодовых конструкций для OFDM в канале с постоянными параметрами, Осипчук С. А. (2014)
Ткачев В. Н. - Использование метода передачи данных с промежуточным хранением при передаче результатов радиоастрономических наблюдений, Резниченко А. М. (2014)
Пилипёнок О. Н. - Модель процесса принятия решений как основная составляющая интеллектуальной обучающей системы (2014)
Гребинь А. П. - Особенности восстановленния аудиофрагментов носителей механической записи, Левенець Н. Ф., Швайченко В. Б., Шарадга О. (2014)
Лукін В. Є. - Нові технології безпровідного доступу до абонентського обладнання (2014)
Подгурская Т. В. - Коэффициенты связи двухполосного фильтра на прямоугольных диэлектрических резонаторах (2014)
Марченко В. О. - Моделювання впливу зміни частоти дискретизації сигналу лінійних приймачів випромінювання на просторову роздільну здатність оптико-електронних систем дистанційного зондування Землі (2014)
Орлов Є. В. - Програмно-конфігуровані мережі: архітектура, міжнародна стандартизація (2014)
Маринич И. А. - Реализация распределенной системы автоматического управления дробильно-измельчительным комплексом на базе промышленных контроллеров Schneider Electric, Ефименко Л. И., Тиханский М. П. (2014)
Масуд Махджубиан. - Влияние конструкции тонкопленочной магнитной головки на остаточную намагниченность носителя (2014)
Аrtyushchyk O. S. - Analytical expressions for operating actions on an output of an indistinct regulator at identical triangular membership functions on universal set |-a, a| (2014)
Веретюк С. М. - Аналіз тенденцій розвитку безпроводових технологій, Пілінський В. В., Кирій О. О. (2014)
Манько О. О. - Щодо форм втрати стійкості оптичного кабелю мереж доступу, Скубак О. М., Шевченко С. М., Манько В. О. (2014)
Титул, зміст (2014)
Belyaev Y. - Informational support of air navigation system human operator, Shmelova T., Sikirda Y. (2014)
Полумбрик М. О. - Проантиоксидантна система організму людини, оксидативний стрес, його наслідки і шляхи подолання. І. Оксидативний стрес, Полумбрик О. М., Бальон Я. Г., Резніков О. Г. (2014)
Чернелевський Л. М. - Особливості і перспективи впровадження міжнародних стандартів якості на підприємствах переробної промисловості, Кудренко Н. В. (2014)
Пирог Т. П. - Біоконверсія відходів виробництва біодизелю у поверхнево-активні речовини Аcinetobactercalcoaceticus IMВ B-7241, Шулякова М. О. (2014)
Кудря Н. В. - Перспективи використання суміші субстратів у біотехнології, Берегова Х. А. (2014)
Твердохліб І. О. - Стимулююча дія електромагнітного поля на біосинтетичну активність мікроміцетів Penicillium funiculosum 18B та Penicillium sclerotiorum 8H (2014)
Панасюк К. В. - Альтернативніантибіотикам антимікробні речовини природного походження, Андрущенко Я. В. (2014)
Старовойтова С. О. - Технологічні аспекти одержання пробіотиків, Скроцька О. І., Пенчук Ю. М., Дорошко Ю. М. (2014)
Нікітіна Т. А. - Особливості організаційно-економічного механізму консолідації капіталу підприємств (2014)
Ткачук С. В. - Сучасні аспекти розуміння специфіки маркетингу сфери послуг та їх практичне значення (2014)
Гавриш В. І. - Еколого-економічна ефективність мобільних енергетичних засобів з електричним приводом, Ніценко В. С. (2014)
Захарченко О. В. - Наукові основи сталого розвитку (2014)
Ільєнко Н. О. - Можливості зайнятості — один із прогресивних напрямів забезпечення гідної праці в Україні (2014)
Маркіна І. А. - Організаційно-економічні передумови формування ефективної системи інформаційного забезпечення підприємства, Дячков Д. В. (2014)
Корж Н. В. - Теоретичні підходи до визначення сутності капіталу (2014)
Хіврич О. В. - Дослідження методів визначення оптимальної структури сил цивільного захисту для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, Володченкова Н. В., Коваленко С. Д. (2014)
Малежик І. Ф. - Аналітичний розрахунок процесу ректифікації суміші етанол—вода, Мисюра Т. Г. (2014)
Кулінченко В. Р. - Розподіл температур у межах поверхня теплообміну —киплячий утфель, Каптановський Д. В. (2014)
Погорілий Т. М. - Математичне моделювання процесу теплообміну (2014)
Maзуренко А. Г. - Исследование теплофизических свойств тонких энергоэффективных покрытий теплометрическими методами, Бурова З. А., Воробьев Л. И., Декуша Л. В. (2014)
Керанчук Т. Л. - Проблеми і перспективи розвитку готельного і ресторанного бізнесу в Україні (2014)
Гавриш А. В. - Розвиток сільського зеленого туризму в Україні, Савенко Т. А. (2014)
Верес К. О. - Подієвий туризм як інструмент патріотичного виховання молоді (2014)
Попова Н. В. - Моделювання технологічних процесів стерилізації консервів у скляній тарі в автоклаві періодичної дії, Миронюк С. С. (2014)
Дубініна А. А. - Нова купажована олія з оптимізованим жирнокислотним складом, Ленерт С. О., Хоменко О. О. (2014)
Гусятинська Н. А. - Математичне моделювання процесу розкладання редукувальних речовин при очищенні клеровки тростинного цукру-сирцю, Романченко Н. М. (2014)
Змієвська Т. М. - Зміна характеристик м’ясної сировини з курчат-бройлерів у процесі посолу, Усатенко Н. Ф. (2014)
Дорохович А. М. - Раціональне використання поліолу мальтитолу в суміші з фруктозою при виробництві оздоблювального напівфабрикату пінодраглеподібної структури, Мурзін А. В., Гончарук О. В. (2014)
Богатирчук А. С. - Розширення групової симетрії диференціальних рівнянь гідродинаміки, Юрик І. І. (2014)
До відома авторів (2014)
Волощук В. М. - Ефективність застосування сучасного технологічного обладнання при вирощуванні відлучених поросят, Повод М. Г. (2014)
Мысик А. Т. - Состояние и направления развития свиноводства (2014)
Шейко И. П. - Сегодняшний и завтрашний день белорусского свиноводства (2014)
Іванов В. О. - Характеристика технічних засобів перемішування гнойових стоків і рідкого гною на свинокомплексах, Іванов М. Ю. (2014)
Мазанько М. О. - Смакові та забійні якості свинини отриманої в умовах вільно-вигульного утримання (2014)
Чорний М. В. - Резистентність молодняку свиней при використанні антистресових і стимулюючих препаратів в оптимальних умовах мікроклімату, Митрофанов О. В., Митрофанов О. О., Баско С. О. (2014)
Волощук В. М. - Відгодівельні та мясні якості молодняку свиней різного походження за умови використання традиційної технології утримання, Халак В. І., Замикула В. В. (2014)
Засуха Ю. В. - Відтворювапльні якості свиноматок, вирощених за різних умов утримання, Грищенко С. М. (2014)
Березовский Н. Д. - Влияние материнских форм на уровень продуктивности гибридного поголовья свиней (2014)
Рибалко В. П. - Сучасний стан та перспективи удосконалення і використання свиней червоної білопоясої породи (2014)
Топіха В. С. - Вивчення м’ясних якостей свиней вітчизняного та імпортного генофонду в умовах промислової технології (2014)
Мельник В. О. - Основні показники технології відтворення племінних свиней в господарствах півдня України (2014)
Лобан Н. А. - Система селекционно-генетических методов оценки откормочных и мясных качеств свиней (2014)
Лобан Н. А. - Селекция белорусской крупной белой породы свиней (2014)
Войтенко С. Л. - Моніторинг ліній, як складових порід у свинарстві, Вишневський Л. В. (2014)
Войтенко С. Л. - Відгодівельні ознаки чистопородного і гібридного молодняка свиней у залежності від їх походження, Петренко М. О., Шаферівський Б. С. (2014)
Хохлов А. М. - Оценка половых клеток свиноматок и хряков в зависимости от возрастных и генетических факторов, Васильев В. С. (2014)
Гришина Л. П. - Використання математичного моделювання для прогнозування живої маси молодняку свиней різних генотипів (2014)
Горбатенко І. Ю. - Перспективи використання методів молекулярної біології в селекції свиней в умовах глобального потепління (2014)
Рибалко В. П. - Гістологічна будова м’язів свиней червоної білопоясої породи, Флока Л. В. (2014)
Шульга Ю. І. - Порівняльна характеристика різних методів оцінювання племінної цінності свиней (2014)
Калиниченко Г. І. - Відгодівельні та забійні якості молодняку свиней за різних поєднань, Коваль О. А., Петрова О. І., Кислинська А. І. (2014)
Топіха В. С. - Покращення беконних якостей свиней спеціалізованих м’ясних порід, Лихач В. Я., Лихач А. В. (2014)
Церенюк О. М. - Морфологічний склад туш тварин з різною стресостійкістю (2014)
Гарська Н. О. - Дослідження якості шпику свиней полтавської м’ясної породи в залежності від лінійної структури та розвитку тканинних компонентів оболонок дна шлунку, Перетятько Л. Г., Алєксєєва А. М. (2014)
Рибалко В. П. - Гістоструктурний аналіз м’язової тканини свиней, Бірта Г. О., Бургу Ю. Г. (2014)
Корниенко А. В. - Повышение реализации генетического потенциала воспроизводительной способности свиноматок при использовании в их рационах новых кремнийсодержащих добавок, Улитько В. Е., Савина Е. А. (2014)
Рудоман Г. С. - Генетична структура свиней великої білої породи української та англійської селекції за генами FUT1 і MUC4 асоційованими з резистентністю тварин до колібактеріозу, Балацький В. М. (2014)
Луговой С. И. - Оценки внутри- и межпородной генетической дифференциации некоторых локальных пород свиней Украины (2014)
Топіха В. С. - Аналіз відтворювальних якостей свиноматок великої білої породи залежно від їх віку та походження, Домашова Л. О. (2014)
Бальников А. А. - Оценка конкурентоспособности производства свинины в различных вариантах скрещивания, Рябцева С. В. (2014)
Бальников А. А. - Особенности роста молодняка свиней различных генотипов (2014)
Рибалко В. П. - Фізико-хімічні властивості сала свиней червоної білопоясої породи, Бірта Г. О., Бургу Ю. Г. (2014)
Шостя А. М. - Основні результати та перспективи розвитку фундаментальних досліджень у галузі свинарства в Україні, Усенко С. О. (2014)
Кравченко О. О. - Ефективність використання різних розбавників сперми кнурів-плідників (2014)
Нарижный А. Г. - Влияние качества сред для разбавления спермы хряков на показатели спермы и воспроизводства свиноматок, Анисимов А. Г. (2014)
Нарижный А. Г. - Изучение влияния скармливания фосфолипидов на качественные показатели спермы хряков, Джамалдинов А. Ч., Крейндлина Н. И., Файнов А. А. (2014)
Соляник В. В. - Компьютерное моделирование изменения морфо-биохимических показателей крови и естественной резистентности организма супоросных и подсосных свиноматок, Соляник С. В. (2014)
Семенов С. О. - Моніторинг наявності генетичних модифікацій та зоотехнічний склад зернової сировини Полтавського регіону, Зінов’єв С. Г., Біндюг О. А., Баньковська І. Б., Корінний С. М. (2014)
Семенов С. О. - Новий вітчизняний біопротектор на основі молочної кислоти для свиноматок і приплоду, Троценко З. Г., Білик Л. Г., Отченашко В. В. (2014)
Зінов’єв С. Г. - Вплив соєвих кормів різних технологій виробництва на товщину шпику у свиней, Вовк В. О., Скареднов Д. Ю. (2014)
Онищенко А. О. - Вивчення впливу дії різної концентрації преміксів на ріст і розвиток молодняку свиней, Бітлян О. К. (2014)
Перевозчиков А. Л. - Интенсификация уровня воспроизводства путем нормированного кормления свиноматок, Батанов С. Д., Лопатина С. А., Мысик А. Т. (2014)
Улитько В. Е. - Мясная продуктивность и экологическая чистота мяса свиней при использовании в их рационе пробиотика и фитобиотика ПЕП, Семенова Ю. В., Пронин К. Н. (2014)
Рощин В. А. - Современные нормы содержания обменной энергии и незаменимых аминокислот в комбикормах для молодняка свиней (2014)
Линкевич С. А. - Эффективность использования органического микроэлементного комплекса "ОМЭК" в качестве компонента премикса в комбикормах для молодняка свиней, Голушко А. В., Ситько А. В., Кравченко А. В. (2014)
Ксьонз І. М. - Стан та перспективи ветеринарного забезпечення галузі свинарства (2014)
Ходосовский Д. Н. - Система мероприятий по снижению выбытия молодняка свиней на длительно действующих комплексах (2014)
Волощук В. М. - Економічна ефективність виробницва продукції свинарства за різного рівня збалансованості раціонів, Підтереба О. І., Смислов С. Ю., Коваль Ю. А., Бейдик Н. М. (2014)
Хохлов A. M. - Повышение эффективности откорма свиней в приусадебном свиноводстве, Пронь E. B., Герасимов В. И., Данилова Т. Н. (2014)
Козирь В. С. - Вплив щільності поголів’я в станку на ефективність відгодівлі свиней (2014)
Сідашова С. О. - Ефективні репродуктивні технології – виробництву, Сагло О. Ф. (2014)
Мокієнко О. І. - Методичні підходи до біоенергетичної оцінки в свинарстві (2014)
Наріжна О. Л. - Забійні якості чистопорідного та помісного молодняку, одержаного при поєднанні свиноматок великої білої породи з термінальними і чистопорідними кнурами різних генотипів (2014)
Рукавиця А. А. - Динаміка відтворювальних якостей свиноматок великої білої породи у ряді послідовних поколінь (2014)
Фидря М. В. - Порівняльна характеристика різних методів дослідження адаптаційних властивостей свиней (2014)
Канюка О. Ю. - Порівняльна характеристика м’язів свиней різної локалізації за їх білковою складовою (2014)
Грищенко Н. П. - Продуктивність відгодівельного молодняку свиней за різних умов відгодівлі (2014)
Поручник М. М. - Вплив відтворювальних якостей на функціональний стан молочної залози свиноматок (2014)
Герасимов В. И. - К истории проведения международных научно-производственных конференций по свиноводству в странах СНГ, Сагло А. Ф. (2014)
Нагаєвич В. М. - Професор О. П. Бондаренко – організатор зоотехнічної науки і освіти в Україні: історичні аспекти (до 130-річчя від дня народження), Рибалко В. П., Сагло О. Ф. (2014)
Ювілей О. І. Тихонова (2013)
Borschevsky G. I. - Physical and chemical substantiation of the method for obtaining a multicomponent liposomal medicine, Yarnykh T. G. (2013)
Алмакаєва Л. Г. - Удосконалення технології виробництва кальцію хлориду, 10% розчину для ін’єкцій, Науменок Л. Г., Бєгунова Н. В., Доля В. Г., Алмакаєв М. С. (2013)
Bezpala Yu. O. - Development of the gel technology for treating inflammatory diseases of the oral mucosa, Baranova I. I., Martynuk T. V. (2013)
Rudenko V. V. - Dependence of the antimicrobial activity and structural and mechanical properties of the ointment on the manufacturing technology (2013)
Кран О. С. - Розробка технології гелю для лікування ран у другій фазі ранового процесу, Башура О. Г., Баранова І. І. (2013)
Єзерська О. І. - Вибір допоміжних речовин для виробництва таблеток екстракту цикорію та кукурудзи (2013)
Trokhimchuk V. V. - Pharmaceutical and biomedical aspects of soft medicines in multiple injuries, Shmatenko V. V. (2013)
Баранова І. І. - Визначення термінів придатності та умов зберігання гелів з бодягою (2013)
Алмакаєва Л. Г. - Розробка складу лікарського засобу на основі мелоксикаму, Науменок Л. Г., Бєгунова Н. В., Доля В. Г., Алмакаєв М. С. (2013)
Spiridonov S. V. - Chromatographic research of granules from the medicinal plant raw materials for treating constipation, Kotov A. G. (2013)
Колісник С. В. - Синтез, властивості та біологічна активність амідованих похідних 2-гідрокси-2-(2-оксоіндолін-3-іліден)оцтової кислоти (2013)
Ковальов С. В. - Флавоноїди ожини шорсткої (2013)
Kichimasova Y. S. - Determination of macro- and microscopic diagnostic features of annual sunflower anthodiums, Gontova T. M., Sokolova O. O. (2013)
Попова Н. В. - Елементний склад цмину та фламіну, Бобрицька Л. О., Аракелян М. А. (2013)
Mishchenko V. I. - Development of the regression model for forming and planning the assortment of parapharmaceutical goods (2013)
Kobets M. M. - The study of modern consumers’ attitude to drug advertisement in Ukraine (2013)
Trunova T. V. - Research of the assortment and evaluation of consumer characteristics of combined oral contraceptives at the pharmaceutical market of Ukraine (2013)
Шпичак О. С. - Маркетингові дослідження фармацевтичного ринку седативних лікарських засобів рослинного походження для використання у спортивній медицині (2013)
Zhadko S. V. - The peculiarities of consumer behaviour when choosing and using medicines for reducing weight and in the treatment of obesity (2013)
Kobets Yu. M. - The assortment analysis of stomatological medicines (2013)
Тимченко О. В. - Порівняльне експериментальне фармакологічне вивчення налоксону при інтраназальному та ін’єкційному введенні щурам, Чайка Л. О., Ляпунов М. О., Андріанова Т. В. (2013)
Файзуллін О. В. - Вивчення впливу густого екстракту з листя Винограду культурного на функціонально-біохімічні показники сироватки крові та печінки щурів в умовах хронічного ураження печінки, викликаного тетрахлорометаном (2013)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Вісник фармації” (2013)
Титул, зміст (2014)
Лобок О. П. - Використання теоретико-ігрового підходу в задачах синтезу оптимальних робастних регулято-рів для об’єктів, що функціонують в умовах невизначеності, Гончаренко Б. М. (2014)
Булій Ю. В. - Керування циклами ректифікації за допомогою механотронних підсистем на основі пневмоелектроавтоматики, Бєляєв Ю. Б., Шиян П. Л., Ельперін І. В., Куц А. М. (2014)
Пупена О. М. - Розробка систем віддаленої диспетчеризації з використанням мережі Іnternet, Сідлецький В. М. (2014)
Бугера А. Ю. - Використання основних принципів системи НАССР як методу аналізу ризиків при проведенні валідації процесу виробництва твердої форми готовоголікарського засобу (2014)
Гусятинська Н. А. - Аналіз ефективності дії дезінфектантів щодо мікроорганізмів – активних збудників кагатної гнилі, Тетеріна С. М. (2014)
Шваб Л. І. - Роль освіти у формуванні і розвитку трудового потенціалу суб'єктів господарювання (2014)
Медведєв М. Г. - Оптимізація контролю якості з використанням інформаційних технологій, Романенко В. М. (2014)
Пєтухова О. М. - Економічна діагностика як засіб удосконалення корпоративних відносин, Чорноштан Г. Г., Волосова В. О. (2014)
Боремський А. С. - Проблемні питання розвитку виноградно-виноробної галузі України і шляхи їх вирішення (2014)
Струніна Л. В. - Структурні особливості розвитку інноваційної активності українських підприємств, Струнін В. В. (2014)
Лепьохіна І. О. - Сучасні методичні підходи до мотивації персоналу на підприємствах машинобудування Запорізького регіону (2014)
Ніценко В. С. - Сировинне забезпечення виробництва олії рослинної в умовах вертикальної інтеграції (2014)
Тоболін О. В. - Використання сучасних інформаційних технологій для підвищення продуктивності виробництва (2014)
Кузьмук А. М. - Стратегічне планування і роль стратегії в діяльності підприємства (2014)
Пономаренко Т. М. - Ефект, ефективність і результативність діяльності підприємства (2014)
Євтушенко О. В. - Аналітичне дослідження виробничого травматизму на м’ясопереробних підприємствах України (2014)
Гапонюк І. І. - Прикладні дослідження уточненої моделі внутрішньокапілярної дифузії вологи (2014)
Jurėnienė V. - Construction of musik festivаls identity under the conditions of globalization, Domarkaitė R. (2014)
Пушанко М. М. - Досвід виконання курсового проектування студентами-спеціалістами напряму навчання 7.05050313 (7.090221) "Обладнання переробних і харчових виробництв", Пономаренко В. В., Люлька Д. М. (2014)
Maзуренко O. O. - Діагностика і управління розвитком теплових дефектів діючого турбогенератора, Самсонов В. В. (2014)
Бандура В. М. - Енергоаудит як засіб енергоощадження в технологіях переробки олієвмісних культур, Бережнюк Д. П. (2014)
Чернелевський Л. М. - Основні напрямки удосконалення і модернізації бухгалтерського обліку в бюджетних установах, Момот Л. В. (2014)
Королюк Т. А. - Інгібування радикального окиснення жирних кислот антиоксидантами, Усатюк С. І., Носенко Т. Т., Гулевата М. А., Задкова О. С. (2014)
Бажай-Жежерун С. А. - Батончик глазурований на основі пророщеного зерна пшениці (2014)
Литвяк В. - Обогащение творожных изделий крахмалосодержащим сырьем, Жакова К., Оспанкулова Г., Поздняков В. (2014)
Сімахіна Г. О. - Дослідження надземної частини буряків як джерела харчового протеїну, Солодко Л. М. (2014)
Рашевська Т. А. - Полікомпотентна масляна паста з комплексом рослинних добавок гепатопротекторного призначення, Ковтун Ю. А. (2014)
Чепель Н. В. - Дослідження впливу ароматичних речовин різних органічних класів на подовження терміну зберігання солодковершкового масла, Костенко Ю. А., Кушнір Т. В. (2014)
Осейко М. І. - Нанотехнології: технологічні аспекти гідрування олієжирової сировини, Голодна О. В. (2014)
До відома авторів (2014)
Нестеренко М. П. - Аналітичне моделювання вібраційної установки з урахуванням впливу бетонної суміші на динаміку віброущільнення, Молчанов П. О. (2011)
Шпилька А. М. - Дослідження впливу ультразвукових коливань на процес шліфування, Шпилька М. М. (2011)
Пыжов И. Н. - Комплексный подход к процессу управления рабочей поверхностью алмазных токопроводящих кругов электрохимическим способом, Жолткевич Н. Д., Коробко Б. О., Васильев А. В. (2011)
Пижов І. М. - Особливості формування різальних кромок полікристалічних надтвердих матеріалів при електроерозійній обробці, Кравченкр С. І., Ясько С. Г., Клименко В. Г. (2011)
Бєлей І. М. - Аналіз впливу стружкоподрібнювальних конструктивних елементів багатогранних непереточуваних пластин на якість подрібнення стружки (2011)
Черевко О. М. - Вібраційна площадка для виготовлення тротуарної плитки, Давиденко Ю. О., Хероїм О. О. (2011)
Давиденко Ю. О. - Дослідження залежності моменту опору перерізу дебалансного вала від глибини канавки під сферичну шпонку в програмі "maple 13", Фролов К. Ю., Фургас А. В., Горюн О. О. (2011)
Зав’ялова Л. І. - Про точні рішення диференціальних рівнянь коливань системи з одним степенем вільності зі змішаним опором, Курдюков О. Є. (2011)
Орисенко О. В. - Дослідження індикаторних та ефективних показників двигуна змз-4026 при роботі на традиційному й альтернативному паливі, Криворот А. І., Шурмін А. Е. (2011)
Костенко О. М. - Методологія оптимального планування експериментів при дослідженні технологічних процесів, пристроїв і систем (2011)
Павліков А. М. - Розв’язання задач міцності позацентрово стиснутих залізобетонних елементів у нормальному перерізі на основі нелінійної діаграми стану бетону, Юрко П. А. (2011)
Павліков А. М. - Залежність кута нахилу нейтральної лінії від кута дії силової площини у косозігнутих елементах прямокутного профілю, Федоров Д. Ф. (2011)
Павліков А. М. - Розрахунок міцності центрально завантажених стовпів із цегляної кладки з урахуванням її нелінійних властивостей, Лаврінець О. Г. (2011)
Митрофанов П. Б. - Експериментальні дослідження міцності стиснутих залізобетонних елементів із високоміцних бетонів (2011)
Довженко О. О. - Совершенствование методик расчета вибропрессов для производства мелкоштучных бетонных изделий, Погрібний В. В., Карабаш Л. В., Музичук М. О. (2011)
Воскобійник О. П. - Експериментальні дослідження залізобетонних балок з дефектами та пошкодженнями, які викликають косий згин, Кітаєв О. О., Макаренко Я. В., Бугаєнко Є. С. (2011)
Воскобійник О. П. - Особливості роботи трубобетонних стійок із корозійними пошкодженнями сталевої оболонки, Пархоменко І. О., Томілін Я. О. (2011)
Фенко Г. О. - Вплив тривалого розтягу на залежність "січний модуль деформацій – напруження" при розтязі бетону, Фенко О. Г., Гергель А. В., Винников П. Ю., Семко П. О., Раздуй Р. В. (2011)
Безушко Д. И. - Использование криволинейного изопараметрического слоистого объемного конечного элемента в расчетах железобетонных плит, Мироненко И. Н. (2011)
Степова О. В. - Оцінка залишкового ресурсу балкових залізобетонних конструкцій за умов корозії багатоелементної арматури в нормальній тріщині (2011)
Пічугін С. Ф. - Особливості капітального ремонту магістральних нафтопроводів із заміною труб, Семко О. В., Зима О. Є., Бескровна Ж. Ю. (2011)
Пічугін С. Ф. - Експериментальне дослідження просторової роботи сталевого каркаса, Патенко Ю. Е., Петров І. О., Шматко С. С. (2011)
Пічугін С. Ф. - Вплив допусків при будівництві на надійність магістральних трубопроводів, Зима О. Є., Нездойминога Т. М., Хохлов О. Г. (2011)
Пічугін С. Ф. - Експериментальне дослідження елементів із фібергласу, Бойко Є. М., Терегеря М. В., Горова Т. С. (2011)
Пічугін С. Ф. - Статистичне дослідження ефекту ін’єктування при виготовленні буроін’єкційних паль системи солетанж, Левченко В. П. (2011)
Махінько А. В. - Аналітична оцінка надійності конструкцій (2011)
Карюк А. М. - Порівняльний аналіз розрахункових значень температури повітря (2011)
Попович Н. М. - Статистичний аналіз змін снігового навантаження на поверхню ґрунту (2011)
Семко О. В. - Вузол з’єднання монолітного залізобетонного перекриття зі сталезалізобетонною колоною з використанням фасонок, Дмитренко А. О., Дмитренко Т. А. (2011)
Семко О. В. - Про результати натурних випробувань сталезалізобетонних ригелів, Бібік Д. В. (2011)
Бібік В. М. - Пошук оптимальної форми наскрізного прогону покриття, Бібік М. В., Мовчан О. Ю. (2011)
Бібік В. М. - Із зарубіжного досвіду проектування легких решітчастих прогонів та ферм покриття, Бібік М. В., Дяченко К. С. (2011)
Пенц В. Ф. - Несуча здатність та деформації згинних наскрізних конструкцій із квадратних сталевих профілів, заповнених бетоном, Богоста В. І. (2011)
Філоненко О. І. - Геометричні параметри зовнішньої теплоізоляції фундаментної зони для кліматичних умов ііі температурної зони (2011)
Чернявський В. В. - Аналіз конструктивних розмірів вентильованого повітряного прошарку у фасадних системах "марморок", Юрін О. І., Скиба О. В. (2011)
Чернявський В. В. - Вплив перфорації легких сталевих тонкостінних профілів на теплофізичні характеристики огороджувальних конструкцій, Семко В. О., Юрін О. І., Прохоренко Д. А. (2011)
Зоценко М. Л. - Практика визначення показників міцності зв’язних ґрунтів пенетраційними методами, Винников Ю. Л., Яковлєв А. В., Повзик Р. О., Суходуб О. В. (2011)
Киричек Ю. А. - Расчет фундаментов мелкого заложения с использованием нелинейного метода, базирующегося на результатах статистического анализа, Трегуб А. В. (2011)
Шаповал А. В. - К определению упругих и реологических характеристик глинистых водонасыщенных оснований, Крысан В. В., Шаповал В. Г. (2011)
Хазін В. Й. - Особливості конструктивних рішень підлог для малооб’ємних кооперованих тваринницьких будівель, Нестеренко С. В. (2011)
Богдан І. Ю. - Геодезична зйомка підкранових колій мостових кранів, Корба П. С. (2011)
Клименко В. В. - Експериментальне дослідження взаємодії гетерогенних систем, які містять газогідрати, з конструкційними та ущільнювальними матеріалами, Бандуріна О. В., Корнієнко В. М. (2011)
Орловський В. М. - Блок контролю процесу цементування свердловин (2011)
Федяй Б. М. - Підвищення ефективності використання палива в термічних печах за рахунок застосування вентильованих повітряних прошарків (2011)
Стоянов Ф. А. - Исследование совместной работы централизованного источника теплоснабжения и автономных квартирных электрокотлов в условиях транспортного запаздывания теплоносителя, Яременко М. А. (2011)
Алёшин С. П. - Оценка надежности нейросетевой классификации теплопотерь по критерию взвешенного голосования (2011)
Ільченко В. В. - Пошук ефективних способів відновлення шорсткості дорожнього покриття, Шарпило А. В. (2011)
Прасолов Є. Я. - Оптимізація сумішей мастил для змащення опалубки залізобетонних елементів, Школяр Ф. С. (2011)
Редкін О. В. - Організаційні інновації в будівництві як один із сучасних механізмів реформування та розвитку україни, Толкачов Д. М., Акіменко І. В. (2011)
Копистянська Н. Х. - Правдивість слова О. В. Чичеріна (2011)
Козлик І. В. - Аналіз художнього стилю в евристичній системі О. В. Чичеріна (методологічні аспекти) (2011)
Познякова Н. І. - Ф. М. Достоевский в жизни и творчестве А. В. Чичерина (2011)
Гаврилів Т. М. - Пенталогія Томаса Бернгарда – автобіографія чи автобіографічний роман? (2011)
Набитович І. Й. - Фрактали та фрактальні структури у художньому тексті (на прикладі прози Л. Керрола, К. С. Льюїса та Х. Л. Борхеса) (2011)
Мацевко-Бекерська Л. В. - Наратив як засіб організації просторово-часової конфігурації літературного твору (2011)
Соловей Е. І. - Осип Мандельштам і київські неокласики (2011)
Ostasz M. - Textological aspect of chapter titles in Winnie-The-Pooh and the House at Pooh Corner A. A. Milne (2011)
Pluta-Wojciechowska D. - Poems for children with disorders in language development (2011)
Бігун О. А. - Алюзивний код поезій у прозі Шарля Бодлера (2011)
Варецька С. О. - Проблеми пам’яті й автобіографічне письмо (Ґ. Ґрас "за чищенням цибулі”) (2011)
Григоренко О. В. - "Я сама зроблю з себе кімнатку”: проблематика просторової організації любовних стосунків у романі Е. Єлінек "Жадоба” (2011)
Дзик Р. А. - Ф. М. Достоєвський у романі Ф. Бегбеде "Простіть і відпустіть”: інтертекстуальний аспект (2011)
Драненко Г. Ф. - Інтертекстуальність п’єси Б. -М. Кольтеса "Роберто Зукко”: театр як міфологічний палімпсест (2011)
Канчура Є. В. - Мотив єднання з землею у постмодерній фентезі (на матеріалі романів Т. Претчетта) (2011)
Кіт О. І. - Художні особливості літературної біографії: Іван Кошелівець "Жанна Д’арк” (2011)
Кобзар О. І. - Міфологічна парадигма трагедії Фрідріха Геббеля "Гіг і його обручка” (2011)
Когут Т. Б. - Роман "Володар мух” В. Голдінга. Трансдиференційний принцип зображення, Гнідець У. С. (2011)
Криворучко С. К. - Екзистенціалістська система художніх принципів Сімони де Бовуар (роман "Чарівні картинки”) (2011)
Лозинський В. І. - Франц Кафка та французький постструктуралізм (2011)
Лось О. В. - Романтичні координати картини світу С’юзен Ворнер (2011)
Луцак С. М. - Мавка і Лукаш Лесі Українки у сучасному рецептивно-малярському вимірі: аналіз із погляду "золотого перетину” (2011)
Любарець Н. О. - Музика хвиль: імплікації музичного в романах Вірджинії Вулф (2011)
Маєвська О. Т. - Жіночі образи та моделювання чоловічої психології в романі Міґеля де Унамуно "Туман” (2011)
Мочернюк Н. Д. - Романтизм як проекційний простір у творчості Крісти Вольф (2011)
Мармазова Л. Л. - Своєрідність ремарки в постмодерністській інтелектуальній драмі Т. Стоппарда (2011)
Монолатій Т. П. - Паноптикум як символ світу: іронічне зображення дійсності в романі Й. Рота "Історія 1002-ї ночі” (2011)
Пастушук Г. О. - Символіка середньовічного блазня в семіотично-релігійному контексті "Бестіарію” (2011)
Петрусь О. В. - Художнє втілення ідей Хорхе Луїса Борхеса в творчості Пітера Акройда (2011)
Попова Г. В. - Два погляди на дитинство: "Замогильні нотатки” Ф. -Р. Де Шатобріана й "Історія мого життя” Жорж Санд (2011)
Пушак Ю. В. - Особливості компетентного читання творів Достоєвського в сучасній Україні (1991–2008) (2011)
Рязанцева Т. М. - Творчість Джерарда Менлі Хопкінса у парадигмі метафізичної поезії (2011)
Сенчук І. А. - Особливості функціонування міфу в творчості В. Б. Єйтса: драма "Воскресіння” (2011)
Стирнік Н. С. - Творчість Д. Г. Лоуренса в оцінках радянського та пострадянського літературознавства (та перспективи дослідницького пошуку) (2011)
Stulov Y. - Playing intertextuality games: transformation of classical characters in the plays by Carlos Morton (2011)
Тарасюк Я. П. - Феномен нульового твору (на прикладі раннього роману Франсуа Моріака) (2011)
Чепелик О. А. - Символ лебедя в поезії Олександра Олеся та французьких і російських символістів (2011)
Чирва Ю. О. - Особливості художнього часопростору в романі Трумена Капоте "З холодним серцем” (2011)
Щербина М. О. - Ренесансна модель західноєвропейської пасторалі у світлі наукових досліджень: історичний ракурс проблеми (2011)
Юрова І. Ю. - Літературні джерела образів пекла та пекельних мешканців. У ліричній поемі Ю. Клена "Попіл імперії” (2011)
Яремчук В. В. - Трансформація жанру видіння: від Вільяма Блейка до Чарльза Вільямса (2011)
Мельник Д. М. - Рецепція естетики раннього романтизму у романі Інґеборґ Бахман "Маліна” (2011)
Кушнір І. Б. - "Втрачені ілюзії” Еміля Маньна та Емми Боварі (за романами "Обставини життя” Ш. -Ф. Рамюза та "Пані Боварі” Г. Флобера) (2011)
Стороха Б. Я. - Конструювання матеріальності: письмо та об’єкт у практиці конкретної поезії (2011)
Тацій В. Я. - Слово головного редактора (2014)
Рум’янцев В. О. - Деякі питання підготовки судової реформи 1864 року (2014)
Авраменко Л. В. - Значення категорій "сутність", "зміст" та "форма" при формулюванні поняття права (2014)
Гетьман І. В. - Трансформації у правовій доктрині: плюралізм методологій, концепція правового спілкування, правова герменевтика (2014)
Безрук Т. В. - Дванадцять пунктів бригадира С. Вельямінова – проект реформування податкової системи та управлінського апарату Гетьманщини у 1722-1727 роках (2014)
Гоцуляк С. Л. - Санітарно-епідеміологічне законодавство в українських губерніях на початку ХХ ст. (2014)
Казак Р. А. - Регламентація функціонування заповідників на основі Закону про охорону природи Української РСР (1960 – 1970 роки) (2014)
Скрипнюк О. В. - Права і свободи людини та громадянина: міжнародні стандарти, національна практика та проблеми їх конституційної модернізації в Україні (2014)
Погребняк Н. С. - Інформаційно-функціональна складова системи функцій апарату Верховної Ради України як основного показника його конституційно-правового статусу (2014)
Новак О. М. - Муніципальна влада у контексті реалізації виборчих прав громадян (2014)
Глинянська О. В. - Економічна свобода: сутність та стан в Україні (2014)
Смоляр О. А. - Громадський контроль у сфері місцевого самоврядування: теорія і практика (2014)
Надьон В. В. - Елементи правосуб’єктності в цивільному праві (2014)
Ляшевська Л. І. - Загальні умови застосування і підстави звільнення від відповідальності за шкоду, завдану при здійсненні самозахисту (2014)
Гетьман А. П. - Організаційно-правовий механізм охорони навколишнього природного середовища (2014)
Соколова А. К. - Законодавчі передумови формування правової основи охорони об’єктів рослинного світу (2014)
Зуєв В. А. - Організаційно-правові проблеми забезпечення реалізації громадської та виробничої екологічної політики у сфері поводження з відходами (2014)
Барбашова Н. В. - Проблема банкрутства екологічно небезпечних підприємств у контексті сталого розвитку регіону (2014)
Дмитрик О. О. - Співвідношення закону і підзаконних нормативно-правових актів при регулюванні фінансових відносин (2014)
Борбунюк О. О. - Щодо визначення нормативно-правового акта в адміністративному праві (2014)
Дуженко С. А. - Стадії провадження у справах про порушення митних правил (2014)
Козаченко Ю. А. - Питання систематизації прав пацієнта (2014)
Штефан В. С. - Досвід зарубіжних країн – членів Європейського Союзу в реформуванні адміністративно-територіального устрою (2014)
Гальцова В. В. - До проблеми об’єкта і системи злочинів проти сім’ї, прав та інтересів неповнолітніх (2014)
Крайник Г. С. - Поняття та ознаки амністії в Україні (2014)
Бартман Ю. Д. - Предмет злочину, передбаченого ст. 203-1 КК України, та його ознаки (2014)
Гальцова О. В. - Зміст принципу поваги до прав і свобод людини у кримінально-виконавчому законодавстві, виконанні й відбуванні покарань (2014)
Чабаненко Т. В. - Документи, що посвідчують особу, та їх значення для контролю за особою, звільненою від відбування покарання з випробуванням (2014)
Човган В. О. - Специфічні права засуджених та їх обов’язки як форми право обмежень (2014)
Красносельський М. В. - Шляхи модернізації дистанційної променевої терапії в Україні, Старенький В. П., Сухіна О. М., Свинаренко А. В., Карвасарська В. В., Авер’янова Л. О., Аврунін О. Г. (2014)
Вороньжев І. О. - Рентгенограметрична характеристика тяжкості перебігу пневмотораксу у дітей з екстремально малою масою тіла при використанні штучної вентиляції легень, Крамний І. О., Сорочан О. П., Коломійченко Ю. А. (2014)
Гайсенюк Л. О. - Кардіальні ризики у хворих на рак легень у динаміці проведення променевого лікування на лінійному прискорювачі, Кулініч Г. В., Савченко А. С. (2014)
Щепотін І. Б. - Комбіноване лікування хворих на рак нижньоампулярного відділу прямої кишки ІІ-ІІІ стадій із застосуванням неоад’ювантної дрібнофракційної променевої терапії, Колеснік О. О., Іванкова В. С., Столярова О. Ю., Безносенко А. П., Махмудов Д. Е., Висоцький О. В., Карач І. П., Пішак Д. М., Єрко І. П. (2014)
Сисун Л. А. - Можливості транскраніальної допплерографії для оцінки цереброваскулярного резерву судин головного мозку (огляд літератури та власні дані) (2014)
Кулініч Г. В. - Серцево-судинні ускладнення при опромінюванні середостіння з приводу лімфопроліферативного захворювання: клінічний випадок, Старенький В. П., Артюх С. В., Аміразян С. А., Федуленкова Ю. Я. (2014)
Абдуллаев Р. Я. - Вопросы преподавания специальности "Ультразвуковая диагностика" для врачей, Сысун Л. А., Пономаренко С. А., Калашников В. И. (2014)
Артамонова Н. О. - Наукометричний аналіз засобів наукової комунікації з проблем медичних наслідків Чорнобильської аварії, Горбань А. Є., Кулініч Г. В., Павліченко Ю. В., Закрутько Л. І., Новгородська Л. М., Білан Л. Г. (2014)
Луховицька Н. І. - Радіонуклідна діагностика рецидивів та/або метастазів диференційованого тироїдного раку з використанням 99mТс-(V)DMSA, Ткаченко Г. І., Ткаченко Ю. Г., Грушка Г. В., Астап’єва О. М., Паскевич О. І. (2014)
Ашихмін А. В. - Застосування ПЕТ/КТ для стадіювання, контролю ефективності лікування, діагностики рецидивів у хворих на колоректальний рак, Кметюк Я. В., Москалець О. І., Щербіна О. В. (2014)
Гарматина О. Ю. - Лучевая диагностика гемангиомы позвонка (2014)
Зелінська Г. В. - Особливості цитоморфологічного та імуноцитохімічного профілю радіойодорезистентних метастазів папілярного раку щитоподібної залози, Кулініченко Г. М., Устименко Г. Я. (2014)
Джужа Д. О. - Oсобливості кінетики 99mТс--(V)DМCА у метастазах медулярного раку щитоподібної залози: можливі шляхи оптимізації сцинтиграфії при післяопераційному моніторингу (2014)
Кметюк Я. В. - Опис та шляхи оптимізації процесу ПЕТ/КТ-обстеження у Всеукраїнському центрі радіохірургії Клінічної лікарні "Феофанія" Державного управління справами (2014)
Копилова О. В. - Визначення патогенетичного зв’язку між порушеннями жирового і вуглеводного обмінів та незлоякісною патологією щитоподібної залози у дітей, народжених від батьків, потерпілих унаслідок аварії на ЧАЕС, Степаненко О. А., Белінгіо Т. О. (2014)
Король П. О. - Діагностичне значення остеосцинтиграфії при ендопротезуванні колінних суглобів, Косяков О. М., Пономаренко Н. М., Левінський Д. В. (2014)
Кундін В. Ю. - Комплексна радіонуклідна оцінка структурно-функціонального стану нирок при гіпоплазії нирок у дітей (2014)
Кундін В. Ю. - Сцинтиграфічна оцінка кількості функціонуючої паренхіми при пухлинних ураженнях нирок, Новерко І. В. (2014)
Макеєв С. С. - Можливості та переваги застосування генераторів 68GE/68GA як альтернативи ізотопам циклотронного виробництва, Коваль С. С. (2014)
Мечев Д. С. - Радіофосфорна діагностика поверхнево розташованих пухлин, Щербіна О. В., Чуріков Д. В., Чурікова Н. Я., Горбова О. Г. (2014)
Ніколов М. О. - Комп’ютерний аналіз кількості функціонуючої паренхіми нирок за даними нефросцинтиграфії з 99тТс-ДМСО, Супрунюк Д. О., Камінська А. Л., Чижевський В. Б., Макаренко А. В. (2014)
Романенко Г. О. - Застосування динамічної реносцинтиграфії для діагностики функціонального стану нирок у дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом після оперативного лікування (2014)
Сатир М. В. - Диференціальні сцинтиграфічні ознаки літичних та еластичних метастатичних осередків у хворих на рак грудної та передміхурової залоз за даними 3-фазової остеосцинтиграфії, Солодянникова О. І., Кундін В. Ю., Ярошенко О. Ю., Ніколов М. О. (2014)
Солодянникова О. И. - Самарий-153 оксабифор в комплексной терапии метастатического поражения костей, Даниленко В. В., Сукач Г. Г., Саган Д. Л., Трацевский В. В. (2014)
Ткаченко М. М. - Функціональний стан гепатобіліарної системи у дітей, хворих на хронічний гломерулонефрит, Макаренко А. В., Романенко Г. О., Камінська А. Л. (2014)
Церковняк В. І. - Можливості сцинтиграфії у діагностиці пухлинної патології паращитоподібних залоз. результати власних досліджень, Макеєв С. С., Коваленко А. Є., Болгов М. Ю. (2014)
Пушкарьов В. В. - Протекторний ефект паклітакселу щодо гамма-випромінювання в клітинах анапластичної карциноми щитоподібної залози, Ковзун О. І., Пушкарьов В. М., Тронько М. Д. (2014)
Про науково-практичну конференцію Українського товариства радіаційних онкологів за участю міжнародних фахівців "Актуальні питання радіаційної онкології в Україні" (Харків, 30 червня - 1 липня 2014 р.) (2014)
Титул, зміст (2014)
Пирог Т. П. - Роль поверхнево-активних речовин acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 у деструкції комплексних з важкими металами нафтових забруднень, Конон А. Д., Парфенюк С. А. (2014)
Олефіренко Ю. Ю. - Регуляція синтезу і реологічних властивостей мікробного екзополісахариду етаполану (2014)
Рубель М. О. - Використання пробіотичних мікроорганізмів у косметичних лікарських засобах, Волошина І. М. (2014)
Корзун В. Н. - Заходи щодо профілактики йоддефіцитних станів у населення, Антонюк І. Ю. (2014)
Semenova O. - Improved flow sheet of dairies wastewater treatment, Bublienko N., Smirnova J., Dyka O. (2014)
Василенко Т. П. - Підвищення енергетичної, екологічної і економічної ефективності цукрового виробництва: найкращі доступні технології, Василенко С. М., Сіднєва Ж. К., Шутюк В. В. (2014)
Кутас О. О. - Особливості формування ринку яловичини і продуктів її переробки (2014)
Мостенська Т. Л. - Проблеми ефективності виробництва хліба і хлібобулочних виробів, Сичевський М. П., Мостенська Т. Г. (2014)
Драган А. Д. - Перспективи виробництва м’ясопродуктів в Україні (2014)
Лисенко О. А. - Оцінка сучасного стану забезпеченості продовольчими товарами на внутрішньому ринку України (2014)
Березянко Т. В. - Принципи соціальної і суспільної відповідальності бізнесу (2014)
Чигринець О. А. - Шляхи підвищення продовольчої безпеки України в умовах глобалізації АПК (2014)
Балюта С. М. - Переваги системи регулювання реактивної потужності на харчових виробництвах, Ізволенський І. Є., Шестеренко В. Є. (2014)
Марценюк О. С. - Оновлення поверхні контакту фаз — важливий фактор інтенсифікації масообміну (2014)
Зав’ялов В. Л. - Закономірності впливу низько- і високочастотних механічних коливань на зовнішній масообмін приперіодичному віброекстрагуванні, Деканський В. Є. (2014)
Осипенко О. П. - Оцінка контактних пристроїв для перегонки бражки, Доломакін Ю. Ю., Баранов В. І. (2014)
Погорілий Т. М. - Математичне моделювання процесу теплообміну між комірками сахарози на основі аналітичного розв’язку нестаціонарної задачі теплопровідності з неоднорідними граничними умовами другого роду і неоднорідною початковою умовою (2014)
Карпюк О. А. - Проблеми оцінки якості освітніх послуг у системі освітнього менеджменту (2014)
Jurėnienė V. - Music festivals as a vehicle for formation of cultural identity, Domarkaitė R. (2014)
Бржезицький В. О. - Визначення захисних відстаней від обмежувачів перенапруг до електроустаткування підстанцій 110-750 кв, Маслюченко І. М., Крисенко Д. С. (2014)
Літвинчук С. І. - Визначення вологості в соняшниковому шроті методом БІЧ-спектроскопії, Гуцало І. В., Носенко В. Є., Носенко Т. Т. (2014)
Ємельянова Н. О. - Зміни амінокислотного складу білків ярої пшениці при її солодорощенні, Оболкіна В. І., Скрипко А. П., Юла В. М. (2014)
Гонта І. А. - Перспективи вирощування і переробки спаржі, Гіджеліцький В. М., Піддубний В. А. (2014)
Попова Н. В. - Оцінка процесу обжарювання баклажанів, Мисюра Т. Г., Миронюк С. С. (2014)
Снєжкін Ю. Ф. - Виробництво нових форм сушених продуктів у вигляді чипсів, Шапар Р. О. (2014)
Дорохович А. М. - Цукрозамінник нового покоління еритрітол і його вплив на сорбційно-десорбційні властивості маршмелоу, Бадрук В. В. (2014)
Роман Т. О. - Дослідження випаровування води з тканини гриба печериця звичайна в процесі сушіння, Мазуренко О. Г., Дмитренко Н. В., Декуша Л. В. (2014)
Задорожня О. С. - Удосконалення технології пісочного печива, збагаченого каротиновмісною сировиною, Гавриш А. В., Доценко В. Ф., Корецька І. Л. (2014)
Рибак О. М. - Вплив технологічних режимів оброблення сумішей на формування структури морозива молочно-вівсяного, Поліщук Г. Є. (2014)
Рашевська Т. О. - Наноструктура і властивості вершкового масла з інуліном, Іванов С. В. (2014)
Сильчук Т. А. - Хліб із житнього борошна за прискореною технологією хліб, Арпуль О. В., Цирульнікова В. В. Кулініч В. І. (2014)
До відома авторів (2014)
Надобко В. Б. - Піввіковий ювілей кафедри (2012)
Коробко Б. О. - Академік О. Г. Онищенко як організатор вищої освіти і науки, Кочерга Н. К. (2012)
Онищенко О. Г. - Аналітичні дослідження впливу поздовжніх стінок форми на ущільнення бетонної суміші при горизонтально направлених коливаннях віброплощадки, Нестеренко М. П. (2012)
Ємельянова І. А. - Визначення основних показників роботи технологічного комплекту обладнання, що складається з бетонозмішувача гравітаційно-примусового дії та стрічково-скребкового живильника, Аніщенко А. І. (2012)
Ловейкін В. С. - Багатомасова модель динаміки руху скребкового конвеєра з урахуванням дисипативних сил, Костина О. Ю. (2012)
Ловейкін В. С. - Дослідження динаміки руху гвинтового конвеєра із врахуванням коефіцієнта дисипації, Яворська А. В. (2012)
Настоящий В. А. - Світовий досвід впровадження сталезалізобетонних конструкцій в будівництво, Дарієнко В. В., Скриннік І. О., Яцун В. В. (2012)
Кралин А. К. - Исследования качества резьбовой поверхности, Рыбалко Р. И. (2012)
Стрижак В. В. - Особливості виникнення і усунення перекосів мостових кранів з роздільним частотно-регульованим приводом механізму пересування (2012)
Ловейкін В. С. - Синтез оптимального керування рухом динамічних систем за інтегрально-термінальним критерієм, Ромасевич Ю. О. (2012)
Емельянова И. А. - Общая классификация бетононасосов с гидравлическим приводом, Задорожный А. А., Непорожнев А. С., Меленцов Н. А. (2012)
Коробко Б. О. - Лабораторний навантажувальний стенд для випробування роботи розчинонасосів, Васильєв Є. А. (2012)
Краснокутський В. М. - Вивчення впливу навантажень, що виникають у процесі черпання матеріалу, на втомну довговічність стріли фронтального навантажувача, Оболенський О. С. (2012)
Коробко Б. О. - Дослідження впливу властивостей матеріалу та конструктивних параметрів насосної частини розчинонасоса на зношування в абразивному середовищі, Васильєв О. С. (2012)
Ващенко К. М. - Дослідження впливу геометричних характеристик робочих органів на ефективність роботи роторного змішувача, Пархітько Г. С. (2012)
Коробко Б. О. - Теоретичні дослідження енергоємності робочих процесів змішувача гідропривідного штукатурного агрегату АШГ-4, Матвієнко А. М., Вірченко В. В. (2012)
Кузьмінець М. П. - Визначення впливу робочих органів землерийних машин на магістральний трубопровід через оцінку напружено-деформованого стану середовища (2012)
Мусійко В. Д. - Вибір оптимальних конструктивних параметрів лоткового розвантажувального вузла безковшового ротора траншейного екскаватора, Клименко Ю. М. (2012)
Мусійко В. Д. - Визначення параметрів силового навантаження робочого обладнання універсальної землерийної машини, Коваль А. Б. (2012)
Назаренко І. І. - Дослідження та створення вібраційних машин із комбінаційними резонансними режимами, Ручинський М. М., Свідерський А. Т., Баранов Ю. О. Ю. О., Дєдов О. П., Корнійчук Б. В., Кобижський М. Г. (2012)
Павлов И. Д. - Экономическая оценка выбора комплектов кранов при монтаже высотных зданий в различных граничных условиях действующего производства, д. т. н., Курта С. Ф. (2012)
Савченко О. Г. - Визначення закономірностей руху суміші в тарілчасто-валковому активаторі, Федоров Г. Д., Крот О. Ю., Буцький В. О., Супряга А. В. (2012)
Нестеренко М. П. - Дослідження робочого режиму віброплощадкиз вимушеними крутильними коливаннями при формуванні ребристих плит покриттів і плит перекриттів (2012)
Хмара Л. А. - Сопровождение организации и аналитического моделирования использования строительных машин на примере экскаватора с учетом gps мониторинга, д. т. н., Кононов С. И. (2012)
Хмара Л. А. - Полевые испытания бульдозера с аккумулятором энергии, Холодов П. А. (2012)
Тисленко О. Б. - Метод аналізу просторово-часової еволюції хвилеутворень у нестаціонарних середовищах (2012)
Пенчук В. О. - Сучасні гвинтові палі – ефективні грунтові опори (2012)
Жигилій С. М. - Динаміка дебалансного вала керованого віброзбуджувача УВВ-02, Дяченко К. С. (2012)
Шаповал М. В. - Визначення показника інтенсивності видалення повітря з компенсатора пульсації тиску (ковпака) однопоршневого розчинонасоса з урахуванням результатів досліджень інтенсивності видалення стисненого повітря із повітряного ковпака (2012)
Надобко В. Б. - Лабораторний практикум у студентів заочної форми навчання: проблеми, методика, техніка (2012)
Зав’ялова Л. І. - Аналіз впливу кількості керованих колісних осей на стійкість прямолінійного руху багатовісного автомобіля, Криворот А. І. (2012)
Гнітько С. М. - Врахування закономірностей взаємного впливу основних параметрів руху технологічних систем прецизійної обробки (2012)
Надобко В. Б. - Дослідження режимів роботи гальмівних пневматичних приводів автотранспортних засобів, Малий В. В. (2012)
Нестеренко М. П. - Розроблення та впровадження ефективної вібраційної установки з круговими коливаннями робочого органа для формування малогабаритних залізобетонних виробів, Скляренко Т. О. (2012)
Молчанов П. О. - Аналіз поперечних коливань активного робочого органу касетної установки, Нестеренко М. П., Чередніков В. М. (2012)
Нестеренко М. П. - Експериментальні дослідження робочого режиму віброформи, Педь Д. С. (2012)
Нестеренко Т. М. - Розроблення навісного глибинного вібратора для ущільнення грунтоцементних паль (2012)
Микитенко С. М. - Оптимізаційний розрахунок міцності залізобетонних елементів при складному напруженому стані (2012)
Нестеренко М. П. - Аналіз конструктивних особливостей вібраційних машин, як передумови створення керованої вібраційної установки для поверхневого ущільнення бетонних сумішей, Чеботарьов П. М. (2012)
Болотских Н. Н. - Ленточные инфракрасные газовые нагреватели для отопления помещений больших объемов (2012)
Шульгін В. В. - Дослідження в кліматичній камері теплотехнічних властивостей одиночних керамічних виробів та фрагмента цегляної кладки, Кугаєвська Т. С. (2012)
Шульгін В. В. - Опрацьовування методу досліджень теплотехнічних властивостей вологих матеріалів у кліматичній камері на прикладі пінобетону, Кугаєвська Т. С., Смілянець М. В., Гур’янов В. С. (2012)
Коробко Б. О. - Побудова та аналіз рухомих затискних механізмів, спираючись на кінематичну схему, в САПР "КОМПАС-3D", Васильєв А. В., Головко С. В. (2012)
Приходько Я. С. - Взаємоузгодженість роботи механізмів при ролико-екструзійному формуванні багатопустотних виробів, Гарнець В. М. (2012)
Алексеев Н. А. - Комплексная методика развития общей и специальной выносливости курсантов занимающихся борьбой, Кутергин Н. Б., Кулиничев А. Н., Горбатенко А. В. (2014)
Бобровник В. И. - Совершенствование силовых способностей бегунов на средние дистанции как основной фактор достижения высоких спортивных результатов на этапе максимальной реализации индивидуальных возможностей, Тихоненко Я. П. (2014)
Гогинава С. Е. - Об оздоровительном эффекте сочетания нагрузок аэробного и анаэробного характеров на физкультурных занятиях в вузе, Румба О. Г. (2014)
Козина Ж. Л. - Методика технико–тактической подготовки баскетболисток с нарушениями слуха с использованием инновационных технологий, Собко И. Н., Прокопенко А. И., Губа А. В., Ермаков С. С., Прусик К., Цеслицка М. (2014)
Максимук О. В. - Изучение мотивации студентов к занятиям китайской оздоровительной гимнастикой ушу, Врублевский Е. П., Lin Wang. (2014)
Омельяненко В. И. - Экспресс-метод психологической подготовки спортсменов (2014)
Пасько В. В. - Совершенствование учебно-тренировочного процесса на основе учета параметров специальной физической подготовки регбистов (2014)
Синица С. В. - Оценка коммуникативных способностей студенток педагогических вузов по результатам проведения первичного инструктажа по оздоровительной аэробике, Шестерова Л. Е., Синица Т. А. (2014)
Фатемех Елоон Кашкули - Роль факторов рекламы в развитии индустрии спорта и туризма провинции Фарс , Мехрдад Мохаррамзадех, Сохраб Гхалехгир. (2014)
Инструкция для авторов (2014)
Филипчук М. А. - Структура Пліснеського археологічного комплексу в слов’янський та давньоруський час (2009)
Довгань П. М. - Особливості північно-східної площадки городища літописного Бужська (2009)
Дзендзелюк Л. С. - Розкриття берестяних сувоїв Х і ХІІ ст., знайдених на Львівщині, Льода Л. М. (2009)
Рудий В. А. - У пошуках поховання гетьмана України Івана Виговського (2009)
Франко О. О. - Аналіз документів та матеріалів особистого наукового архіву Данила Щербаківського (2009)
Конопля В. М. - Матеріали з нижніх культурно-хронологічних горизонтів північно-східної частини городища літописного Бужська, Стеблій Н. Я. (2009)
Завітій Б. І. - Дослідження Лошнівського городища ранньозалізного віку та його околиць у 2008 р. (2009)
Филипчук М. А. - Дослідження Пліснеського археологічного комплексу у 2007 р. (2009)
До 70-річчя Оксани Омелянівни Франко (2009)
Филипчук М. А. - ІІ Міжнародний симпозіум "Народження слов’янських держав: стан та перспективи дослідження” (2009)
Седнев В. В. - Факты и фактические данные в судебной экспертизе (2014)
Орлов Ю. Ю. - Вплив комп’ютерних ігор, що містять сцени насильства та жорстокості, на психіку дитини, Ірхін Ю. Б. (2014)
Бичкова С. С. - Участь нотаріуса у цивільному процесі України (2014)
Чорноус Ю. М. - Криміналістичне забезпечення кримінального провадження (2014)
Чурпіта Г. В. - Правове регулювання інституту доказів і доказування у цивілістичних судочинствах: компаративістичний аспект (2014)
Сокиран Ф. М. - Характеристика тактичних прийомів психологічного впливу у криміналістичній діяльності слідчого, Сокиран М. Ф. (2014)
Смерницький Д. В. - Інститут інтелектуальної власності: теоретико-правова характеристика (2014)
Космина Н. М. - Экспертная деятельность в профилактике преступлений (2014)
Полонська Ю. В. - Теоретико-правові аспекти вдосконалення дактилоскопічної реєстрації (2014)
Буряк Л. С. - Правова природа висновку експерта як засобу доказування в цивільному процесі (2014)
Лозова С. М. - Особливості розслідування кримінальних проваджень, пов’язаних з незаконним зайняттям гральним бізнесом, Пчеліна О. В. (2014)
Матюшкова Т. П. - Психічне насильство при вчиненні статевих злочинів: психологічні та криміналістичні аспекти встановлення факту його застосування, Тимошенко А. І. (2014)
Серов В. В. - Потреба у використанні нетрадиційних методів під час дослідження малооб’ємних почеркових об’єктів, виконаних незвичною до письма (лівою) рукою (2014)
Жирко В. В. - Тактика проведення впізнання особи за матеріалами відеозапису (2014)
Завдов’єва І. Г. - Про практику проведення судових експертиз, пов’язаних з визначенням фінансової можливості підприємств погашати заборгованість з виплати заробітної плати (2014)
Ємець Н. А. - Тактичні прийоми отримання експериментальних зразків для порівняльного дослідження. Участь спеціаліста у цій слідчій дії (2014)
Грига М. А. - Дослідження підписів, виконаних за допомогою технічних прийомів, у системі завдань судової експертизи (2014)
Шушко О. О. - Особливості проведення економічної експертизи при документальному підтвердженні нарахування та сплати податку на додану вартість (2014)
Манько Є. С. - Ідентифікація осіб, зовнішність яких було змінено в результаті пластичних операцій (2014)
Сакаль А. П. - Міжнародне співробітництво при розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, що вчинені транснаціональними організованими злочинними угрупованнями (2014)
Пілюков Ю. О. - Визначення швидкості транспортного засобу за допомогою комплексної комп’ютерно-технічної та автотехнічної експертизи, Бодоряк Ю. Д., Поліщук В. А. (2014)
Соколова А. Д. - Вплив сапрофітної мікрофлори на перебіг і результати судово-біологічного дослідження об`єктів, що містять кров, Соколова І. Є. (2014)
Костюк В. Л. - Особливі чинники формування та охорони громадського порядку в місті Києві (2014)
Синяков Ф. В. - Особенности исследования следов выстрелов с гладкоствольных двуствольных охотничьих ружей, произведенных одновременно (дуплетом), Задерий И. А. (2014)
Гаркуша А. М. - Питання визначення часових міток файлів у файлових системах "FAT" і "NTFS" (2014)
Матвієнко С. А. - Особливості криміналістичного ідентифікаційного дослідження окремих моделей нарізної зброї виробництва фірми "Чеська збройовка" (Ceska zbrojovka) (2014)
Кожакарь І. Ю. - Класифікація деформацій дактилоскопічних ознак та їх прояв у дактилоскопічних дослідженнях (2014)
Мельник Р. В. - Певні особливості криміналістичного дослідження саморобної та переробленої вогнепальної зброї (2014)
Терешкевич А. І. - Можливості використання сферичної відеозйомки в діяльності Експертної служби МВС України (2014)
Пелюшок В. Г. - Можливості встановлення дописки в документі шляхом дослідження штрихів, що перетинаються (2014)
Заикин О. В. - Особенности дактилоскопирования трупов с признаками гнилостных изменений (2014)
Чисников В. Н. - А. А. Левенстим — первый пропагандист трудов Ганса Гросса и науки криминалистики в Российской империи (2014)
Адашевский В. М. - Биомеханическое обоснование техники движений спортсмена в барьерном беге (на примере фазы полета), Ермаков С. С., Корж Н. В., Мушкета Радослав, Прусик Кристоф, Цеслицка Мирослава. (2014)
Бойко В. Ф. - Соревновательная деятельность высококвалифицированных борцов вольного стиля на современном этапе, Малинский И. И., Андрейцев В. А., Яременко В. В. (2014)
Данильченко В. А. - Типичные ошибки, которые допускают курсанты высших учебных заведений МВД Украины при освоении болевых приемов, Хабинец Т. А. (2014)
Киприч С. В. - Совершенствование системы контроля квалифицированных боксеров на основании оценки изменений реакции кардиореспираторной системы в период непосредственной подготовки к соревнованию (2014)
Петренко Н. В. - Модель оздоровительно-тренировочных занятий на основе использования средств аквафитнеса в профессионально-прикладной подготовке студентов экономических специальностей, Лоза Т. А. (2014)
Совенко С. П. - Характеристики техники квалифицированных спортсменок, специализирующихся в спортивной ходьбе на 10 км, Будкевич Г. Б., Литвинчук Т. В. (2014)
Топорков А. Н. - Подготовка туристов к лыжным спортивным походам в условиях ограниченного времени с целью профилактики травматизма и несчастных случаев (2014)
Мехран Азарян - Порядок в условиях хаоса в спортивных организациях, Робаб Ядоллахзадех, Мехрдад Хефзоллесан, Мехрдад Мохаррамзадех, Сохраб Гхалехгир. (2014)
Подставки Роберт - Школьная и внешкольная физическая активность детей в сельских районах, Омелан Анета, Заперт Моника, Зурек Петр. (2014)
Инструкция для авторов (2014)
Завітій б. і. - Городища ранньозалізного віку у Верхньому і Середньому Подністер’ї (2011)
Филипчук А. М. - "Прикарпатська” прабатьківщина слов’ян перед їхнім розселенням у V–VII ст. (у світлі нових досліджень) (2011)
Филипчук М. А. - До питання про ритуальні інгумаційні поховання жертовного поясу святилища Пліснеського городища (за матеріалами досліджень 2009 р.), Соловій Г. В. (2011)
Кульчицька С. С. - До питання про місцезнаходження скарбів Волині ХІ – першої половини ХІІІ ст. (2011)
Франко А. Д. - Аналіз документів і матеріалів особистого наукового архіву Федора Кіндратовича Вовка, Франко О. О. (2011)
Завітій Б. І. - Зооморфна пластика з городища ранньозалізного віку Лисичники (з досліджень 2009 р.) (2011)
Стеблій Н. Я. - Пам’ятки черняхівської культури з околиць с. Андріївка Буського р-ну Львівської обл. (2011)
Филипчук М. А. - Попередні результати дослідження лінії захисту східної частини ур. Оленин Парк на території Пліснеського археологічного комплексу, Филипчук А. М. (2011)
Сілаєв О. М. - Нові пам’ятки археології на Правобережному Побужжі, Конопля В. М., Плєханов Ю. В. (2011)
Довгань П. М. - Дослідження центральної площадки Буського городища в 2009 р. (2011)
Челноков М. В. - Основні проблеми дослідження пам’яток почепського типу (2012)
Гусак С. А. - Барельєф із зображенням першої проповіді Будди (ІІ–ІІІ ст. н.е.) (2012)
Филипчук А. М. - Деякі аспекти хронології празьких старожитностей Південно-Західної Волині та Українського Прикарпаття (2012)
Зюбровський А. В. - До питання встановлення моменту появи вчиненого (заквашеного) хліба у слов’ян на території України (2012)
Франко А. Д. - Аналіз документів та матеріалів особистого наукового архіву Вадима Щербаківського, Франко О. О. (2012)
Франко О. О. - Наукова діяльність Віктора Петрова (40-ві рр. ХХ ст.), Хомин Н. А. (2012)
Завітій Б. І. - Дослідження городища Лисичники та його околиць у 2009 р. (2012)
Филипчук М. А. - Результати суцільних розвідкових робіт Пліснеської археологічної експедиції на території Золочівського району у 2011 р., Филипчук А. М., Завітій Б. І. (2012)
Филипчук М. А. - Попередні результати дослідження п’ятої лінії захисту (вал №4) Пліснеського археологічного комплексу, Филипчук А. М. (2012)
Довгань П. М. - Давньоруські поселення Добротвора та його округи, Конопля В. М. (2012)
Мельничук О. М. - Результати досліджень Крилоського монастиря XVI–XVII ст. у 2011 р. (2012)
Филипчук М. А. - Короткі підсумки робіт Пліснеської археологічної експедиції у 2012 р., Филипчук А. М., Соловій Г. В., Завітій Б. І. (2012)
Довгань П. М. - Дослідження Буської археологічної експедиції у 2012 р., Стеблій Н. Я. (2012)
Титул, зміст (2014)
Ельперін І. В. - Інтелектуальні системи управління складними технологічними процесами, Швед С. М. (2014)
Пирог Т. П. - Синтез поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405 на суміші меляси з етанолом i гліцерином, Кудря Н. В., Берегова Х. А. (2014)
Стабніков В. П. - Виділення і характеритика українського штаму уреаза-продукуючих бактерій для біотехнологічного виробництва біозакріплювача ґрунту (2014)
Сапура О. В. - Пробіотичні бактерії в очищенні питної води від нітратів, Гвоздяк П. І. (2014)
Semenova O. - Process parameters inv estigation of biochemical oxidation of wastewater oil processing products unit, Bublienko N., Smirnova J., Shylofost T. (2014)
Котинський А. В. - Особливості впливу гліцину на ріст мікроводорості Spirulina platensis (gom.) geitl, Салюк А. І., Батіщева Г. С. (2014)
Василенко Т. П. - Енергоекономічний аналіз — методологічна основа підвищення енергоефективності цукрового виробництва, Сіднєва Ж. К., Василенко С. М., Шутюк В. В. (2014)
Бойко І. А. - Використання методу таксономії для визначення рівня фінансового розвитку підприємства (2014)
Драган О. І. - Соціальний паспорт як соціальна інновація підприємства (2014)
Кутас О. О. - Стан і проблеми виробництва яловичини в Україні (2014)
Лепьохіна І. О. - Методичні підходи до використання інструментів управління мотивацією персоналу працівників підприємств машинобудування Запорізького регіону (2014)
Череп О. Г. - Необхідність оптимізації інвестиційних грошових потоків підприємствжитлово-комунального господарства (2014)
Лисенко Ж. П. - Підвищення ефективності управління запасами при використанні бюджетування з урахуванням ризиків, Юрій Е. К. (2014)
Побережна М. П. - Аналіз ринку хліба і хлібобулочних виробів України та надання пропозицій щодо покращення конкурентної позиції ПАТ " Київхліб" на досліджуваному ринку (2014)
Красноруцький О. О. - Конкурентні аспекти формування комунікаційних стратегій у структурі комплексу маркетингу підприємств-виробників агропродовольчої продукції (2014)
Березянко Т. В. - Розвиток корпоративного сектору харчової промисловості (2014)
Arych M. - Revenue management: the nature and characteristics, Cherednichenko G. (2014)
Зав’ялов В. Л. - Енергетичні показники процесу безперервного віброекстрагування, Мисюра Т. Г., Бодров В. С., Попова Н. В., Запорожець Ю. В., Костюк В. С. (2014)
Шевченко О. Ю. - Інтенсифікація масообміну в процесах аерації оброблюваних середовищ, Блаженко С. І., Романюк А. М., Сова М. С. (2014)
Сухенко В. Ю. - Математичне моделювання процесу транспортування і протискування м’яса в шнекових подрібнювачах (2014)
Павелко В. І. - Модернізація системи теплопостачання житлового мікрорайону міста шляхом встановлення теплонасосних систем для опалення і гарячого водопостачання, Голуб Ю. І. (2014)
Криворотько В. М. - Динаміка і рекуперація вторинних енергетичних ресурсів у механічних системах, Соколенко А. І., Бут С. А., Васильківський К. В. (2014)
Роздобудько Б. В. - Технологічні і технічні аспекти утворення диметилсульфіду в пиві, Хіврич Б. І. (2014)
Осейко М. І. - Мінеральні макро- і мікроелементи фосфоліпідних продуктів, Шеманська Є. І., Шевчик В. І. (2014)
Оболкіна В. І. - Вивчення умов драглеутворення бінарних композицій "желатин — гуміарабік" для отримання агрегативно-стійких структур збивнихцукеркових мас, Каліновська Т. В. (2014)
Нікіпелова О. М. - Наукове обґрунтування можливості застосування технології стабілізації мінеральних вуглекислих вод аскорбіновою кислотою при їх фасуванні, Кисилевська А. Ю., Солодова Л. Б., Зайцева Л. С. (2014)
Мартич В. В. - Дослідження процесу фризерування сумішей морозива із зародками пшениці, Поліщук Г. Є. (2014)
Корнієнко В. В. - Постадійне зневоднення водно-спиртових розчинів морденітом, Мельник Л. М., Таран В. М. (2014)
Іванов С. В. - Вплив біополімеру пектин на наноструктуру вершкового масла, Рашевська Т. О. (2014)
Рубанка К. В. - Дослідження процесу екстракції макроелементів при виробництві продуктів на основі чаю зеленого, Терлецька В. А., Зінченко І. М., Біла Г. М. (2014)
Солодко Л. М. - Проектування протеїново-вітамінних композитів високої біологічної активності на основі принципів харчової комбінаторики, Сімахіна Г. О. (2014)
Гойко І. Ю. - Використання рослинної сировини як збагачувача кисломолочних напоїв з антиоксидантними властивостями (2014)
До відома авторів (2014)
Кравченко С. І. - Дослідження стійкості та інтенсивності зношування термопластичних свердел (2009)
Павліков А. М. - Конструювання та розрахунок плит збірно – монолітних конструктивних систем житлових будівель, Жарий С. С. (2009)
Павліков А. М. - Методика визначення межі армування розтягнутої зони бетонних перерізів, Федоров Д. Ф. (2009)
Павліков А. М. - Вплив пластичних властивостей бетону на повноту епюри напружень у стиснутій зоні нормального перерізу балок, Вовк С. О., Гончаренко В. В., Коваль О. А. (2009)
Довженко О. О. - Теоретичні дослідження роботи бетону стиснутої зони над небезпечною похилою тріщиною, Качан Т. Ю. (2009)
Дяченко Є. В. - Порівняння обчисленого кута нахилу нейтральної лінії в косозігнутих залізобетонних елементах з експериментальними даними (2009)
Фенко Г. О. - Вплив тридцятип’ятирічного розтягу на міцність бетону, Гергель А. В., Фенко О. Г., Пашинський В. В., Повзик Р. О. (2009)
Шкурупій О. А. - Розрахунок міцності стиснутих залізобетонних елементів із високоміцних бетонів на основі деформаційної моделі, Митрофанов П. Б. (2009)
Чайковский Р. Э. - Собственные колебания железобетонных балок с трещинами (2009)
Бондар Л. В. - Параметричний метод оцінювання залишкового ресурсу балкових залізобетонних конструкцій, що експлуатуються із тріщинами, за умов попадання на них агресивних розчинів, Степова О. В. (2009)
Пічугін С. Ф. - Випробування вузлів балок із профільованою стінкою, Чичуліна К. В. (2009)
Пічугін С. Ф. - Оцінка лінеаризації функції надійності сталевого магістрального трубопроводу, Зима О. Є. (2009)
Махінько А. В. - Співвідношення статистичних критеріїв узгодженості та імітаційної процедури Монте – Карло в задачах надійності конструкцій (2009)
Молька І. В. - Особливості формування та фізичні характеристики снігового покриву (2009)
Стороженко Л. І. - Експериментальні дослідження балок двотаврового перерізу з верхніми сталезалізобетонними полицями, Лапенко О. І., Горб О. Г. (2009)
Стороженко Л. І. - Залізобетонні конструкції з винесеною робочою арматурою, Муравльов В. В. (2009)
Стовба Л. М. - Експериментальні дослідження несучої здатності згинальних трубобетонних елементів квадратного перерізу (2009)
Семко О. В. - Оцінювання напружено – деформованого стану вузлів з’єднання сталебетонних колон із монолітним безкапітельним перекриттям із використанням прикладного програмного забезпечення, Дмитренко Т. А. (2009)
Шульгін В. В. - Методика визначення геометричних характеристик поперечних перерізів полівінілхлоридних профілів, Пашинський В. В. (2009)
Дмитренко А. О. - Негативні фактори, що впливають на технічний стан дахів із холодним горищем (2009)
Винников Ю. Л. - Сучасна практика визначення показників міцності глинистих грунтів пенетраційними методами, Яковлєв А. В., Чернявський В. В., Яковлєв В. С. (2009)
Петраш Р. В. - Підсилення існуючих фундаментів за допомогою бурозмішувальної технології, Петраш О. В. (2009)
Бекбасаров И. И. - Определение энергии удара дизель – молота по свае с учетом расхода топлива (2009)
Бекбасаров И. И. - Методы определения напряжений в сваях при забивке (2009)
Підлуцький В. Л. - Взаємодія конструкцій будинків із грунтовою основою з урахуванням центрів ваги надземних конструкцій і фундаментів (2009)
Носенко В. С. - Моделювання взаємодії сусідніх паль (2009)
Павлов И. Д. - Технологичности проектных решений строительных конструкций бионического типа, Каплуновская М. А. (2009)
Строй А. Ф. - Расчет вентиляции чердака при действии гравитационного давления, Пиотровски Е. З. (2009)
Строй А. Ф. - Регулювання систем паропостачання середнього тиску, Дубина О. С. (2009)
Гирман Л. В. - Алгоритм розрахунку опору теплопередачі замкнутих повітряних прошарків в огороджувальних конструкціях (2009)
Кутний Б. А. - Нестаціонарний тепловий режим щілястих матеріалів з урахуванням повітропроникнення (2009)
Кугаєвська Т. С. - Методика оцінювання теплонадходжень від стічних вод на каналізаційній насосній станції, Зубричева Л. Л., Зубричев Л. С. (2009)
Злобін І. О. - Переваги нових залізовмісних коагулянтів, Зубричев Л. С. (2009)
Срібнюк С. М. - Гідростатичний водопідіймач нового типу, Міщенко А. І. (2009)
Новохатній В. Г. - Порівняння методик гідравлічного розрахунку розгалужених водопровідних мереж, Матяш О. В. (2009)
Редкін О. В. - Сучасна модель і стандарти інноваційно – інвестиційного розвитку та оновлення промислових підприємств, інших унікальних інженерних систем і об’єктів будівництва, Толкачов Д. М. (2009)
Ільченко В. В. - Перспективи використання холодних сумішей на основі асфальтового дрібняку для будівництва доріг у сільській місцевості, Нестеренко О. В., Горобій С. С. (2009)
Семко О. В. - Ретроспективний аналіз зміни рівня шуму на одній із центральних вулиць міста Полтави, Семко В. О. (2009)
Горовий В. - Особливості продукування наукової інформації у вітчизняному науковому виробництві (2014)
Гранчак Т. - Формування бібліотеками національного інформаційного простору в контексті реалізації державної інформаційної політики (2014)
Удовик В. - Інформаційна діяльність президентської бібліотеки Азербайджанської Республіки (2014)
Горова С. - Удосконалення національної безпеки в контексті розвитку електронних інформаційних технологій (2014)
Половинчак Ю. - Бібліотечні об'єднання як чинник формування єдиного бібліотечного простору (2014)
Іванова Н. - Правові аспекти інформатизації в соціокультурній сфері (2014)
Хилько М. - Масово- та соціально-комунікаційні технології в реалізації цілей зовнішньої політики Російської Федерації у ХХІ ст. (2014)
Ворошилов О. - Інформаційний ресурс у соціокультурній трансформації Української держави (2014)
Кулицький С. - Методичні аспекти аналітичної діяльності наукової бібліотеки в інформаційному просторі української економіки (2014)
Пальчук В. - Шляхи активізації участі сучасних бібліотек в інформаційному супроводі реалізації концепції електронного урядування в Україні (2014)
Присяжна Л. - Наукові бібліотеки як центри інформаційно-аналітичного забезпечення органів державного управління (на прикладі НБУВ) (2014)
Натаров О. - Роль наукової бібліотеки в інформаційному забезпеченні розвитку правової культури (2014)
Пестрецова О. - Роль бібліотек у процесі організації доступу до правової інформації (на прикладі діяльності Національної юридичної бібліотеки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та Юридичної бібліотеки Бібліотеки Конгресу США (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського