Дараганова Н. В. - Класифікація трудових спорів як необхідна умова визначення порядку та механізму їх вирішення (2012)
Коваленко Т. О. - Невизначеність земельно-правових норм як юридичний дефект правового регулювання земельних відносин в Україні (2012)
Кучаковська Н. О. - Щодо моменту та правових наслідків визнання недійсним договору оренди землі (2012)
Кременовська І. В. - Організація державного контролю і нагляду за виконанням завдань із захисту суспільної моралі органами виконавчої влади в Україні, Золотухін С. В. (2012)
Суббот А. І. - Міжнародний досвід забезпечення безпеки правоохоронних органів та їх співробітників (2012)
Кондратішина В. В. - Щодо змісту проблем, пов’язаних із впровадженням міжнародного досвіду у кримінально-виконавчу політику України (2012)
Сервецький І. В. - До питання призначення справедливого покарання, Редька В. В. (2012)
Волинець В. В. - Аналіз функцій держави та специфіка їх співвідношення в державно-правовій теорії Т. Гоббса (2012)
Татаров О. Ю. - Досудове провадження в кримінальному процесі України: теоретико-правові та організаційні засади (за матеріалами МВС) (2012)
Бойчук Т. В. - Зміст та види державних гарантій заощаджень в Україні (2012)
Гончар Ю. Ю. - Принципи правового регулювання виробництва ріпаку (2012)
Гуменюк Ю. С. - Регламентація формалізованих правил призначення покарання за незакінчений злочин в контексті його правової природи (2012)
Дьомкіна Г. С. - Проблеми правозастосування у сфері консульської легалізації документів для дії за кордоном (2012)
Ленський С. В. - Сутність і мета зобов’язання комерційного кредитування (2012)
Плутицька К. М. - Мотиви вчинення примушування до вступу в статевий зв’язок (2012)
Радзієвська В. В. - Вплив діяльності Конституційного Суду України на систему прав і свобод людини та громадянина в Україні (2012)
Яцино К. С. - Соціологія права: деякі аспекти методології (2012)
Городько П. П. - Заповіт та договір дарування як способи розпорядження майном (2012)
Нагородження (2012)
Призначення (2012)
Вітаємо (2012)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих з 1 липня 2012 року по 31 липня 2012 року (2012)
Uryvsky L. O. - Сomparative analysis of LDPC and BCH codes error-correcting capabilities, Osypchuk S. O. (2014)
Dorogyy Y. Y. - Management of critical it-infrastructures (2014)
Romanjuk V. A. - Directions of mobile Ad hoc networks efficiency increase, Sova O. Ya. (2014)
Romanov O. I. - The task of the telecommunication flow control solution based on the channel utilization model, Nesterenko M. M., Tikhonov V. I. (2014)
Svirin P. V. - Load balancing algorithm for Grid task scheduling improvement (2014)
Rubel O. S. - An improved prediction of DCT-based image filters efficiency using regression analysis, Lukin V. V. (2014)
Pukhkaiev D. S. - Advanced approach to web service discovery and selection, Oleksenko O. O., Kot T. M., Globa L. S., Schill A. (2014)
Dubrovka F. F. - Boundary problem solution for eigenmodes in coaxial quad-ridged waveguides, Piltyay S. I. (2014)
Uryvsky L. O. - The methodology of information capabilities estimation for fiber- optics communication, Moshinskaya A. V. (2014)
Лавринович О. В. - Національна доповідь щодо питань верховенства права на міжнародному та національному рівнях (засідання ГА ООН 24 вересня 2012 року) (2012)
Железняк Н. А. - Організаційно-правовий механізм здійснення контролю за додержанням законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів (2012)
Задорожний Ю. А. - Правова доктрина в країнах романо-германської та англо-американської правових сімей: порівняльний аналіз (2012)
Портнов А. В. - Правова природа колізійних принципів, Москалюк О. В. (2012)
Француз-Яковець Т. А. - Основні питання організації діяльності двопалатних парламентів Європи (2012)
Коваленко В. В. - Модернізація конституційних засад національної безпеки і оборони України — пріоритет діяльності Конституційної Асамблеї (2012)
Вихристенко Б. І. - Суб’єкти туристичних правовідносин: загальна характеристика та правовий статус (закінчення), Опанасюк Н. А. (2012)
Постригань Т. Л. - Позовна давність за трудовим правом (2012)
Кравчук О. О. - Основні принципи управління майном державної власності (2012)
Труш І. В. - Основні етапи припинення комунального підприємства шляхом ліквідації в добровільному порядку (2012)
Матвійчук В. К. - Порівняльно-правове дослідження способів, місця і часу вчинення деяких злочинів проти довкілля за Кримінальним кодексом України 1960 та 2001 рр. (2012)
Шамара О. В. - Шляхи вдосконалення національного законодавства у сфері боротьби з тероризмом (2012)
Цірат Г. А. - Питання підсудності в Гаазькій Конвенції про виключні договори про вибір суду 2005 року (2012)
Віхров О. П. - Актуальні питання захисту прав людини в контексті правозастосування (2012)
Заєць А. П. - Значиме дослідження теоретико-правових проблем правосуб’єктності у трудовому праві (2012)
Косиця О. О. - Правове регулювання інформаційного забезпечення адміністративної діяльності у сфері оподаткування у Російській Федерації (2012)
Мельниченко В. Л. - Виконавець злочину проведення вибухових робіт з порушенням охорони рибних запасів (2012)
Рекуненко Т. О. - Організація управлінської роботи з інформаційними ресурсами органів державної податкової служби (2012)
Рєзнік О. М. - Проблеми взаємодії підрозділів податкової міліції та податкового контролю при проведенні планових та позапланових перевірок (2012)
Ляшенко Р. О. - Субсидіарна та солідарна відповідальність за Цивільним кодексом України та її реалізація у виконавчому провадженні: проблеми практики та необхідність законодавчої регламентації (2012)
Степаненко Ю. М. - Особливості пролонгації договору оренди нерухомості: теорія і практика (2012)
Чмелюк В. В. - Роль місцевих державних адміністрацій та місцевих рад в системі органів виконавчої влади України (2012)
Нечипорук С. В. - Нотаріуси як спеціально визначені суб’єкти первинного фінансового моніторингу (2012)
Лук’янчук Т. М. - Перегляд судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами в цивільному судочинстві (2012)
Призначення (2012)
Вітаємо (2012)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих з 1 вересня 2012 року по 30 вересня 2012 року (2012)
Титул, зміст (2014)
Брагинец А. Н. - Разрешение парадокса эффективности с позиции концепции управления свойствами предприятия (2014)
Гудзь Т. П. - Економічна рівновага в контексті антропологічної парадигми сучасних глобально-цивілізаційних перетворень (2014)
Єрмошенко М. М. - Механізм формування вартості в інформаційно-енергетичній теорії вартості (2014)
Кремень В. М. - Сутність поняття "фінансовий нагляд": структурно-декомпозиційний аналіз (2014)
Кучер Г. В. - Фінансовий потенціал як економічна категорія (2014)
Лещук В. П. - Структурно-логічна модель механізму адаптації бізнес-процесів промислових підприємств до економіки знань (2014)
Турило А. М. - Суспільний інноваційний розвиток і теоретико-методологічні підходи до визначення науково-практичної категорії "економічний менеджмент підприємства", Зінченко О. А., Турило А. А. (2014)
Jokic B. - Theoretical and practical foundations of inflation targeting in transition countries with emphasis on Serbia, Siljkovic B., Dasic B. (2014)
Assanova T. A. - Market research of meat and meat products market in the Republic of Kazakhstan (2014)
Гриценко Л. Л. - Обґрунтування пріоритетних джерел забезпечення інвестомісткості національної економіки України (2014)
Давильбекова Ж. Х. - Развитие нефтегазового машиностроения (2014)
Должикова-Поліщук Л. В. - Особливості та тенденції управління туристичною діяльністю (2014)
Zakharin S. V. - Financing of higher education development in Ukraine: problems and prospects, Denysenko M. P. (2014)
Melnyk O. G. - Structural balance of investments in innovative clusters' economic systems (2014)
Morozova I. A. - Development trend of Russia's tourism and hospitality sector, Volkov S. K., Avdeyuk O. A. (2014)
Turgel I. D. - Economic anti-corruption measures: foreign experience, Vejbert S. I. (2014)
Tsushko V. V. - Property rights specification and protection in transition economies (2014)
Shukalovych V. F. - Growth of dairy products markets in Ukraine and their structuring (2014)
Azarenkova G. M. - Determination basics of the management criteria of financial capability of an economic agent, Ilgovska G. V. (2014)
Bielikova A. - Corporate culture as a factor of quality increase at a transport company, Misankova M. (2014)
Бочарова И. Ю. - Развитие корпоративного управления: роль совета директоров компаний (2014)
Garafonova O. I. - Conditions for competitive potential formation of domestic light industry enterprises (2014)
Давидов О. І. - Зростання вартості підприємства як цільовий критерій управління (2014)
Зайцева Л. О. - Якість продукції – необхідна передумова конкурентоспроможності підприємства (2014)
Ilnytskyi D. O. - Cyclicity in competency-based approach to education: international experience in supporting competitive positions of universities, Vasilkova N. V. (2014)
Коберник І. В. - Інструментарій механізму формування інтегрованих структур бізнесу на сучасному етапі розвитку економіки (2014)
Кривов'язюк І. В. - Криза та інноваційна діяльність промислових підприємств України (2014)
Sagaidak M. P. - Basic principles of building relationships with frontline personnel within internal marketing system (2014)
Ziyadin S. - Trends and problems in tourism development on the territory of Eastern Kazakhstan region, Takhtaeva R. (2014)
Каплунов И. А. - Система показателей для рейтинговой оценки инновационного развития регионов Российской Федерации как элемент мониторинга эффективности трансформационных процессов, Мальцева А. А., Дроздов В. И. (2014)
Кухарська Н. О. - Розвиток ринків чинників виробництва як механізм підвищення капіталізації регіонів України (2014)
Петрушенко Ю. М. - Концептуальні основи фінансування місцевого розвитку в проектах програми розвитку ООН в Україні, Костюченко Н. М., Данько Ю. І. (2014)
Рябушка Л. Б. - Інтегральне оцінювання соціально-економічного розвитку муніципалітетів країн-членів Європейського Союзу (2014)
Тасмаганбетов А. Б. - Развитие туристических кластеров в регионах Казахстана (2014)
Будзович Г. В. - Екологічна економіка рекреаційного землекористування у сфері природокористування (2014)
Літвак О. А. - Екологічне оцінювання структури земельних ресурсів регіону (2014)
Семенов В. Ф. - Конкурентоспроможність зоологічних парків у галузі рекреації і туризму, Жупаненко А. В. (2014)
Yalyalieva T. V. - Public economic control over the efficiency of land resources management (2014)
Данилюк-Черних І. М. - Стан системи розвитку персоналу вітчизняних нафтогазових підприємств та організацій (2014)
Izekenova A. - Analysis of pension provision modernization in Republic of Kazakhstan, Izekenova A. (2014)
Колосок А. М. - Формування соціально відповідальної політики у Волинській області (2014)
Nadraga V. I. - Social risks in the context of eurointegration strategies of Ukraine (2014)
Романова И. М. - Методический инструментарий исследования влияния кросс-культурных отличий на поведение потребителей, Носкова Е. В. (2014)
Сазонець О. М. - Наукові підходи до виявлення тенденцій оплати праці в Україні і країнах світу (2014)
Soloshych O. M. - Systematic approach for determining availability of logistics urban infrastructure for people with disabilities (2014)
Tleuberdiyeva S. - Analysis of income impact on the welfare of population in the Republic of Kazakhstan, Bissekov A., Alimbekov D. (2014)
Artemenko D. M. - Specific features of non-residential buildings appraisal pledged as collaterals for bank loans (2014)
Боголиб Т. М. - Обеспечение устойчивости бюджетной системы Украины в условиях кризисных явлений (2014)
Vasylyeva Т. А. - The impact of implicit bank consolidation on systemic risk in the banking system of Ukraine, Leonov S. V., Bohma S. D. (2014)
Ковальчук Т. Т. - Державні імперативи і модель монетарної політики НБУ: проблема узгодження (2014)
Литвин В. В. - Методологічні аспекти визначення тіньових заощаджень в економіці України (2014)
Matsuk Z. A. - State regulation of financial services: regional aspects (2014)
Рак Р. В. - Фінансова система України в контексті глобалізації міжнародної фінансово-економічної співпраці (2014)
Безверхий К. В. - Оцінювання недоліків системи внутрішньогосподарського контролю підприємства (2014)
Lescheva M. G. - Special methodological aspects of economic analysis for rural territories development, Ivolga A. G., Labenko O. M. (2014)
Olyadnichuk N. V. - Accounting of production costs and horticultural output and improvement of its documentary support, Shaiko O. G., Mykhailovyna S. O. (2014)
Shumakova O. V. - Developing a methodological approach to cost managerial accounting, Kovalenko E. V., Gapon M. N. (2014)
Yang Y.-F. - Competition, market segmentation and financial performance: evidence from Taiwanese auditing industry, Yang L.-W., Chen Y.-S. (2014)
Zielinska A. - Analysis of landscape parks of lower Silesian voivodship based on multidimensional statistical analysis according to sustainable development indicators (2014)
Гуреев К. А. - Разработка и исследование моделей структуры социально-экономической системы и их применение, Черный С. А., Харитонов В. А. (2014)
Журко Т. О. - Оптимізація узгодження інтересів фірми та ВНЗ в процесі інноваційної діяльності, Ліцзянь Л., Шиян А. А. (2014)
Konevtseva N. A. - Application of quantitative methods in the analysis of economic indicators (2014)
Лановий В. В. - Оцінювання ефективності впливу операцій Національного банку України на показники грошового ринку (2014)
Manzhos T. V. - Optimal advertising policy for the diffusion model of innovations (2014)
Melece L. - Evaluation of Latvia' s agri-food trade using the gravity model, Hazners J. (2014)
Панова А. В. - Квантовая модель построения национальной инновационной системы (2014)
Talibov J. S. - Defining the potential and technical zones of distribution for agricultural exports (2014)
Розвиток облікової системи та звітність в Україні (2014)
Відомості про авторів (2014)
У наступному номері журналу (2014)
Анкуда С. Н. - Построение детерминированных и стохастических моделей технологических процессов, Хейфец И. М. (2014)
Байков А. В. - Эффективность тонкого шлифования крупногабаритных деталей (2014)
Богуцкий В. Б. - Анализ процесса шлифования стружечных канавок протяжек, Братан С. М. (2014)
Болдарь Л. Н. - Нано и пико дисперсность микросреды – основное условие нормального изнашивания деталей отремонтированных комбайновых и автотракторных двигателей (2014)
Бородавко В. И. - Проектирование технологических комплексов для формообразования изделий концентрированными потоками энергии, Пынькин А. М., Хейфец М. Л., Данилов В. А., Пуйман Д. В. (2014)
Бохонский А. И. - Оптимальные перемещения руки манипулятора конечной жесткости, Майстришин М. М. (2014)
Бутенко В. И. - Выбор рациональных условий отделочно-упрочняющей обработки поверхностей деталей машин, Дуров Д. С., Шаповалов Р. Г. (2014)
Гавриш А. П. - Залишкові напруження при прецизійній машинній доводці поверхневих шарів деталей зі зносостійких алюмінієвих композитів для поліграфічної техніки, Киричок П. О., Роїк Т. А., Віцюк Ю. Ю. (2014)
Гусев Е. Л. - Разработка и применение методов математического моделирования для реше-ния задач оптимизации структуры трубопроводных систем при воздействии экс-тремальных факторов внешней среды (2014)
Девойно О. Г. - Определение влияния длительных термических испытаний на фазовый состав те-плозащитных покрытий на основе диоксида циркония, стабилизированного окси-дом церия, Оковитый В. В. (2014)
Ермишкин В. А. - Исследование структурного механизма разрушения сплава цм-2а методом фотометрического анализа, Кулагин С. П., Минина Н. А., Севастьянов М. А. (2014)
Заплетников И. Н. - Исследование влияния технологических параметров на шумовые характеристики взбивальной машины, Кириченко В. А., Пильненко А. К., Гордиенко А. В. (2014)
Івченко Т. Г. - Удосконалення методики аналітичного розрахунку температури різання під час торцевого фрезерування (2014)
Кардаполова М. А. - Повышение надежности биокерамических покрытий медицинского назначения на основе оксида алюминия-оксида циркония, Яцкевич О. К., Девойно Д. Г., Николаенко В. Л., Козлова Т. В. (2014)
Корнеев С. В. - Моделювання статичних навантажень вибійних скребкових конвеєрів, Доброногова В. Ю., Долгих В. П. (2014)
Лахин А. М. - Синтез технологического обеспечения функционально-ориентированных свойств рабочих элементов зубчатых колес на базе методов нанесения покрытий (2014)
Макаров В. Ф. - Влияние режимов глубинного шлифования на устойчивость процесса и предел выносливости деталей из жаропрочных сплавов, Никитин С. П. (2014)
Михайлов А. Н. - Особенности управления динамическими параметрами дисковых отрезных инструментов, Долгих А. С. (2014)
Михайлов Д. А. - Некоторые особенности полировки криволинейных поверхностей лопаток ГТД из титановых сплавов (2014)
Настасенко В. А. - Новый вид пружинно-пластинчатых червячных фрез и технология их изготовления (2014)
Овчинников Е. В. - Влияние СВЧ-излучения на композиционные покрытия на базе нитрида циркония и фторсодержащих олигомеров, Чекан Н. М., Губанов В. А., Эйсымонт Е. И., Акула И. П., Шишко А. А., Прушак Д. А. (2014)
Овчинников Е. В. - Нанокомпозиционные смазочные материалы, Сластенов П. А., Прушак Д. А., Голушко С. Н. (2014)
Овчинников Е. В. - Зависимость энергетического состояния нанокомпозитов от размера наномодификаторов, Лиопо В. А., Струк В. А. (2014)
Петраков Ю. В. - Условия закрепления заготовки в станочных приспособлениях первого и второго типа при торцевом фрезеровании (2014)
Сидорова Е. В. - Определение влияния режимов резания на термомеханическое нагружение режущей пластины при точении ШХ15 (2014)
Столяров Н. Н. - Построение циклов шлифования для обработки шеек распределительных валов с коррекцией режимов резания за период стойкости инструмента, Братан С. М. (2014)
Таровик А. Б. - Оптимизация режимов резания при обработке тонкостенных цилиндрических изделий, Михайлов А. Н. (2014)
Тернюк Н. Э. - Классификационные признаки самоорганизующихся технологических систем, Луцкий С. В., Беловол А. В. (2014)
Ткаченко Э. А. - Особенности механохимических процессов формирования реновационных слоев из порошковой смеси W/CU/NI в трибосопряжении (2014)
Фотин С. В. - Анализ фактического напряженно-деформированного состояния статора гидротурбины Новосибирской ГЭС методами математического моделирования, Матюшечкин С. Н., Фотина Н. В. (2014)
Хроматов В. Е. - Расчетно-экспериментальное исследование напряженно-деформированного состояния авиационных изделий при динамическом нагружении, Чухлебов Р. В., Щугорев В. Н. (2014)
Цыркин А. Т. - Получение порошка из шлака плавки вторичных алюминиевых сплавов для детонационного напыления, Михайлов А. Н., Петров А. М., Головятинская В. В., Петров М. Г. (2014)
Букин С. Л. - Влияние погрешностей изготовления и монтажа элементов бигармонического вибропривода концентрационного стола на составляющие возбуждающей силы, Шолда Р. А. (2014)
Malyarenko A. - Innovative trends of high-precision parts processing technology improvement, Sorokina A. (2014)
Горобець І. О. - Дослідження впливу ультразвукових коливань на характеристики шліфування заготівки із природного каменю, Голубов М. В. (2014)
Титул, зміст (2014)
Брагинец А. Н. - Эволюция предмета и задач функции управления "мониторинг" и ее координация с экономическим анализом (2014)
Єрмошенко М. М. - Грошовий обіг та оплата праці в інформаційно-енергетичній теорії вартості (2014)
Krivtsov A. I. - Strategic analysis of external environment as a basis for risks assessment (2014)
Melnyk L. G. - Trialectics of systems formation and development (2014)
Ponikarov V. A. - Key problems in controlling implementation (2014)
Shumska S. S. - Criteria of optimum currency area: from classical to contemporary approach, Pinchuk A. K. (2014)
Кривов'язюк І. В. - Україна в міжнародних економічних рейтингах: посткризові синдроми чи апокаліпсис?, Волинчук Ю. В. (2014)
Ущаповский Т. В. - Предпосылки и перспективы становления стран БРИКС как участника и формы международных экономических отношений (2014)
Azaryan O. M. - Development of production economic system in food sector of Ukraine, Fayvishenko D. S. (2014)
Bekkuzhin R. - Economic approaches in the civil service's new model of the Republic of Kazakhstan, Yeshenkulov T. (2014)
Burlaka H. H. - National peculiarities of biofuel market in the context of energy sector globalization, Kostyuk V. R. (2014)
Kraus N. M. - Institutional vector of infrastructure development for innovative economy (2014)
Петленко Ю. В. - Особливості маркетингу військових технологій, Щеглюк Б. П. (2014)
Попова Л. В. - Государственное регулирование и бюджетная поддержка как средства обеспечения эффективного функционирования сельскохозяйственной отрасли России, Коростелкина И. А., Гудков А. А. (2014)
Ashmarina S. I. - Organizational and economic trends to enhance enterprise readiness to changes, Zotova A. S. (2014)
Bayzholova R. - The problems of innovative development of manufacturing industry and the innovative capacity of manufacturing enterprises in Kazakhstan, Esmagulova N., Sadykova P. (2014)
Бєлік В. Д. - Механізм стратегічного управління персоналом підприємств харчової промисловості (2014)
Bozhkova V. V. - Calculation of synthesized effect from integrated marketing communications of industrial enterprise, Tymokhina Y. O. (2014)
Захаркін О. О. - Вартісно-орієнтоване управління на основі стейкхолдерського підходу в контексті інноваційного розвитку підприємства (2014)
Иванова Е. В. - Альтернативный подход к оценке эффективности интеграции в экономических кластерах (2014)
Кузьмін О. Є. - Обгрунтування ухвалення поточних господарських рішень, Теребух А. А. (2014)
Liguzova V. O. - Innovative processes at an enterprise: peculiarities of budgeting (2014)
Peresadko G. O. - Mechanisms of investing into innovative projects of enterprises, Kovalenko E. V., Kulyk L. A. (2014)
Prokopenko O. V. - Management features of economic security in foreign economic activity of Ukrainian machine-building enterprises, Domashenko M. D., Shkola V. Y. (2014)
Федулова Л. І. - Концептуальні засади формування інноваційної системи підприємств (2014)
Шиманська Л. М. - Модель управління ризиками у зовнішньоекономічній діяльності підприємства (2014)
Averkyna M. F. - Functioning performance features of a city as a logistics system (2014)
Лунев А. Н. - Стратегии развития сферы профессиональных образовательных услуг в условиях усиления самостоятельности территорий федеративного государства, Пугачева Н. Б., Стуколова Л. З. (2014)
Лютак О. М. - Перспективи використання потенціалу фондового ринку для забезпечення фінансування реалізації транскордонних туристичних проектів регіону, Савош Л. В., Баула О. В. (2014)
Maltseva A. A. - Multi-criteria assessment of regions to determine the perspectives for creation of innovative development territories (2014)
Maslak О. І. - Specific features of city public transport financing (Kremenchuk case study), Moroz О. V., Moroz М. М. (2014)
Nekos A. N. - Comprehensive evaluation of regional development as a component of green economy implementation, Soloshych I. O. (2014)
Васильєва Т. А. - Еколого-економічне оцінювання енергетичних ресурсів у контексті забезпечення енергетичної безпеки України, Прийменко С. А. (2014)
Pasternak A. - Influence of electricity power generating units on the environment in Kazakhstan (2014)
Шарыбар С. В. - Формирование рациональной социально-эколого-экономической инвестиционной политики сельскохозяйственной организации (2014)
Виценец Т. Н. - Механизмы и инфраструктура управления миграционными потоками (2014)
Гавкалова Н. Л. - Взаємодія органів публічної влади та інститутів громадянського суспільства, Грузд М. В. (2014)
Langovic Milicevic A. - Employee motivation during the global economic crisis, Cvetkovski T., Tomasevic V. (2014)
Metelev I. S. - Influence of migration on labor potential quality in Russia, Bezborodova T. M. (2014)
Pashkevych M. S. - School choice and their spatial distribution within rural and urban areas in Ukraine, Churikanova O. Y., Kharchenko М. O. (2014)
Prudzienica M. - The role of manager or leader in a non-profit organization, Mlodzinska-Granek A. (2014)
Tielietov O. S. - Organizational and economic mechanism of industrial enterprises social infrastructure management, Letunovska N. Y. (2014)
Чухрай Н. І. - Оцінювання рівня трудового потенціалу підприємства, Кулиняк І. Я., Глянцева О. І. (2014)
Bielova I. V. - Risk in systemically important banks of Ukraine (2014)
Вожжов А. П. - Об экономическом росте и его монетарном "тормозе", Гринько Е. Л., Черемисинова Д. В. (2014)
Volodin D. S. - Participative budgeting as an effective approach for local budgets distribution improvement in Ukraine (2014)
Єрмошенко А. М. - Аналіз симптомів неплатоспроможності банків у країнах з перехідною економікою, Горячева К. С. (2014)
Ismailov S. B. - Bank credit risks regulation as a tool to promote investment lending of manufacturing: Kazakhstan case study (2014)
Krakivskiy Y. S. - Trends in insurance coverage for agrarian sector entities (2014)
Sikhimbaeva D. R. - Taxation of subsoil use in Kazakhstan, Esimseitova K. A., Esimseitov M. S. (2014)
Yaremenko N. S. - Bank investment attractiveness and the methodology for its assessment at mergers and acquisitions (2014)
Корнеева Т. А. - Учетно-аналитическое обеспечение управления бизнес-структурами в инновационной экономики, Кузьмина О. Н. (2014)
Блудова Т. В. - Математичне моделювання інвестиційної стратегії на молокопереробному підприємстві, Кулик А. Б. (2014)
Bojnec S. - Credit rationing as a result of optimizing the loan portfolio under the prudent attitude to risk, Oliynyk O. О., Adamenko V. V. (2014)
Volovikov B. P. - Practical application of a system dynamics method and agent-based modelling for developing marketing strategies (2014)
Gerasimov A. N. - Implementation of econometric approach to determination of prospective directions in the development of local markets of crop products, Gromov Y. I., Shatalova O. I. (2014)
Козловский В. Н. - Прогнозирование эффективности мероприятий, направленных на повышение удовлетворенности потребителей автомобилей в эксплуатации, Панюков Д. И., Дементьев С. А. (2014)
Latysheva O. V. - "Competitive spаce" model formation within aircraft industry (2014)
Pankratova L. A. - Formation of information flows on financial performance that address the needs of management system, Ratushna O. P., Pidlubna O. D. (2014)
Патласов О. Ю. - Техника анализа кредитоспособности заемщика и скоринговое моделирование, Васина Н. В. (2014)
Романова А. И. - Анализ рисков на рынке информационных услуг, Миронова М. Д., Ильина Е. В. (2014)
Спирина В. С. - Прогнозирование посещаемости торговой недвижимости на основе оценки ее потребительской привлекательности, Алексеев А. О. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вишневський А. В. - Надання стандартної безоплатної правової допомоги — корпоративна справа адвокатури (2012)
Малишев Б. В. - Сутність права як телеологічна категорія (2012)
Бірюков В. І. - Відповідальність за шкоду, завдану малолітніми, неповнолітніми та недієздатними особами (2012)
Красицька Л. В. - Про припинення батьківських прав та обов’язків (2012)
Григор’єва В. В. - Правова природа відповідальності у господарському процесі (2012)
Єрьоменко В. В. - Поняття та окремі види норм трудового права в аспекті правозастосування (2012)
Старчук О. В. - Підходи до розуміння нормативності принципів трудового права України (2012)
Духневич А. В. - Співвідношення угоди про сільське господарство з іншими договорами системи угод права СОТ (2012)
Новак Т. С. - Правове забезпечення охорони праці у рослинництві: стан та перспективи розвитку (2012)
Петлюк Ю. С. - Земельна реформа в Україні на сучасному етапі: проблеми правового забезпечення (2012)
Суббот А. І. - Проблеми соціального захисту працівників правоохоронних органів як ключового фактора забезпечення їх безпечної діяльності (2012)
Тімашова В. М. - Концепт особистої безпеки в практичній діяльності органів внутрішніх справ (2012)
Куцевич М. П. - Окремі проблеми застосування міжнародно-правових норм у кримінальному праві України (2012)
Харь І. О. - Суб’єкт складу злочину, передбаченого статтею 384 Кримінального кодексу України (2012)
Чупринський Б. О. - Відповідальність за співучасть у вчиненні умисного вбивства: історико-правовий аспект (2012)
Кондратішина В. В. - Щодо змісту діяльності держави із забезпечення правового статусу засуджених в Україні (2012)
Колодій А. М. - Новий актуальний підручник з конституційного права України (2012)
Богдан І. А. - Вплив природно-правової доктрини на зміст права на творчість (2012)
Даниленко Ю. О. - Особливості правового статусу прокуратури в Українській Народній Республіці доби Української Центральної Ради (4 березня 1917 р. — 28 квітня 1918 р.) (2012)
Карпінська Н. В. - Поняття та зміст ресоціалізації неповнолітніх осіб жіночої статі в умовах виховної колонії (2012)
Короп О. В. - Сутність і призначення митного контролю після пропуску товарів через митний кордон (2012)
Мельник В. П. - Міжнародні договори України в ієрархічній структурі законодавства: науково-теоретичний аспект (2012)
Швець І. В. - Поняття та класифікація прав дитини в Україні (2012)
Остапенко О. Є. - Деякі гарантії охорони нотаріальної таємниці в кримінальному провадженні (2012)
100-річний ювілей українського правознавця Романа Васильовича Бершеди (2012)
Конференція з нотаріального процесу (запрошення) (2012)
Призначення (2012)
Вітаємо (2012)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих з 31 жовтня 2012 року по 30 листопада 2012 року (2012)
Наукові статті, опубліковані у 2012 році (2012)
Preface (2011)
Tkachuk V. M. - Nonuniform quantum Zeno effect (2011)
Kalaga J. K. - The fidelity evolution for quantum chaotic kicked Kerr-like nonlinear oscillator and distance effect of the initial wave functions, Kowalewska-Kudłaszyk A., Leoński W., Cao Long V. (2011)
Yaremko Yu. - Renormalization and radiation reaction in 2+1 electrodynamics (2011)
Urbanowski K. - Unitarity and real properties of the neutral meson complex, Jankiewicz J. (2011)
Rovenchak A. - Defining thermodynamic parameters for texts from word rank-frequency distributions, Buk S. (2011)
Kondej S. - Hamiltonian with delta type interaction: Perturbation by dynamics (2011)
Samar M. I. - Modified perturbation theory for hydrogen atom in space with Lorentz-covariant deformed algebra with minimal length (2011)
Duviryak A. - On confinement interactions in scalar generalizations of the dipole model, Darewych J. W. (2011)
Mudry S. - Correlation between the structure in the liquid state and the structure in the solid state in the Al-Al2Cu eutectic alloy, Shtablavyi I., Rybicki J. (2011)
Novosyadlyj B. - Distinguishability of scalar field models of dark energy with the time variable equation of state parameter, Sergijenko O., Apunevych S. (2011)
Персоналії, хроніка, бібліографія (2011)
Швед М. - Соціально-критична педагогіка в епоху постмодернізму (2011)
Ковальчук Л. - Застосування методологічних підходів у науково-педагогічних дослідженнях (2011)
Біляковська О. - Інноваційна активність як компетенція сучасного педагога, Заячківська Н. (2011)
Цюра С. - Особливості побудови суб'єктної часової перспективи (на прикладі професійної "Я-концепції" студента - майбутнього вчителя) (2011)
Кравець Л. - Інноваційні форми та методи формування рефлексії у майбутніх педагогів (2011)
Тинкалюк О. - Формування готовності майбутніх економістів до професійного іншомовного спілкування за допомогою системи вправ з англійської мови (2011)
Синєока Г. - Підготовка майбутнього вчителя біології до формування гендерної культури школярів відповідно до концепції особистісно орієнтованої освіти (2011)
Гишка Н. - Психолого-педагогічна підготовка майбутнього вчителя в контексті компетентнісного підходу до формування в молодших школярів загальнонавчальних умінь і навичок (2011)
Равчина Т. - Посередницька діяльність викладача вищої школи у формуванні наукових понять студентів у навчальному процесі (2011)
Лозинська Н. - Феномен адаптації студентів у процесі переході зі школи у вищий навчальний заклад (2011)
Михайлишин Р. - Організація самостійної пізнавальної діяльності студентів (2011)
Максимець О. - Спортивна анімація як складова позааудиторної роботи студентів вищих навчальних закладів туристичного профілю (2011)
Туриця О. - Використання технічних засобів навчання під час вивчення хімічних дисциплін майбутніми технологами харчових виробництв (2011)
Мізерна Т. - Критерії й показники моніторингу якості підготовки з іноземної мови учнів в ЗНЗ (2011)
Заячук Ю. - Актуальні проблеми релігійного виховання в сучасній українській школі, Кобрин М. (2011)
Мищишин І. - Психолого-педагогічні передумови формування девіантної поведінки в дітей і молоді (2011)
Горбанюк Ю - Психолого-педагогічні наслідки міграційної розлуки членів родини, Хухра Ю. (2011)
П'ятакова Г. - Особливості підготовки магістрів за спеціальністю "Українська філологія" у Львівському та Вроцлавському університетах (2011)
Дужа-Задорожна М. - Посередництво як ефективний соціально-педагогічний метод вирішення сімейних конфліктів у Німеччині (2011)
Тріщук Ю. - Проблеми диференціації навчання обдарованих учнів у середніх навчальних закладах Франції (2011)
Каловська А. - Педагогічний дискурс родини Віткевичів: інтродукції батька та синівська рецепція (2011)
Герцюк Д. - Доріст товариства "Рідна школа" як форма національного виховання української молоді в Галичині (30-ті роки ХХ ст.) (2011)
Калагурка Х. - Внесок Ф. І. Науменка у вивчення історії освіти і педагогічної думки Київської Русі (2011)
Різничок С. - Євген Вертипорох як організатор фармацевтичної освіти у Львові у 40-х роках ХХ століття (2011)
Квас О. - Візія дитинства в українській етнопедагогічній традиції (2011)
Шевчук Г. - До історії освіти в Наддніпрянській Україні у ХІХ - на початку ХХ століття (2011)
Olemskoi A. - Creation probabilities of hierarchical trees, Borysov S., Shuda I. (2011)
Parnowski A. S. - Regression modelling of geomagnetic activity (2011)
Головацький В. А. - Обмежені та інтерфейсні оптичні фонони в напівпровідниковому еліптичному квантовому дроті з аксіальною гетероструктурою, Гуцул В. І. (2011)
Шуаiбов O. К. - Ультрафіолетова лампа ємнісного розряду на сумішах інертних газів та пари йоду, Шимон Л. Л., Миня O. Й., Гомокі З. Т., Калюжна Г. Г., Щедрин А. І. (2011)
Мицик Б. Г. - Фотопружність кристалів CaWO4 за різницею ходу і двозаломленням, Кость Я. П., Андрущак А. С., Сольський І. М. (2011)
Cахнюк В. - Вплив прозорості діелектричного прошарку на форму залежності струму від різниці фаз у контактах типу SIS, Головій В. (2011)
Стадник В. Й. - Розрахунок абсолютних п'єзооптичних констант кристалів ТГС із домішкою L-треоніну, Романюк М. О., Кірик Ю. І. (2011)
Лисов В. І. - Дослідження впливу леґування на термічну стабільність та старіння аморфних сплавів, Цареградська Т. Л., Турков О. В., Саєнко Г. В. (2011)
Луньов С. - Визначення константи деформаційного потенціалу Ξd в n-Si методом п'єзоопору, Федосов С. (2011)
Ткач М. В. - Теорія оптимізації геометричного дизайну двобар'єрного нанодетектора, що працює на квантових переходах між двома найнижчими квазістаціонарними станами електрона, Сеті Ю. О., Матієк В. О. (2011)
Virnina N. A. - A hot spot and mass transfer in the Algol-type binary system WZ Crv, Andronov I. L., Mogorean M. V. (2011)
Болеста І. - Метаматеріали (2011)
Бордун О. - Термостимульована і тунельна люмінесценція в кераміках Y2O3 і Sс2O3, Бордун I., Кухарський І. (2011)
Бабич О. - Електронний спектр та коефіцієнт термо-е.р.с. HgBa2CaCu2O6+δ у разі легування киснем, Васюк М., Габрієль І., Матвіїв М., Луців Р. (2011)
Вельгош С. - Люмінесцентні дослідження чистих та легованих домішками In, Sb, Sn кристалів йодистого кадмію, Карбовник І., Кітик І., Попов А., Ровецький І. (2011)
Костик Л. - Люмінесцентні властивості кальцій-галій-германієвого гранату,легованого європієм, Цвєткова О., Новосад С. (2011)
Павлик Б. - Деякі особливості хімічного травлення поверхонь монокристалічного кремнію, Дідик Р., Шикоряк Й., Лис Р., Слободзян Д., Грипа А., Чегіль І. (2011)
Свелеба С. - Фізичні властивості кристалів, Карпа І., Катеринчук І., Шимків Р., Куньо І., Фіцич О. (2011)
Оленич І. - Портативні повітряно-водневі паливні елементи на основі нанопоруватого кремнію, Монастирський Л., Аксіментьєва О. (2011)
Писаревський В. - Детектори ІЧ-випромінювання на основі епітаксійних шарів CdHgTe, Шевченко Г. (2011)
Юзевич В. - Моделювання адгезійних зв’язків у конденсатах міді на монокристалічному кремнії, Коман Б. (2011)
Андрущак А. - Просторова анізотропія фотопружного ефекту в кристалах кварцу, Юркевич О., Андрущак Н., Кушнір О., Кітик A. (2011)
Камышан В. - Применение модифицированного алгоритма Ангера для восстановления координаты точки взаимодействия в толстом ПЧ детекторе, Педаш В. (2011)
Кушнір О. - Моделювання оптичного пропускання структури Фабрі–Перо з двопроменезаломлювальним кристалом, Гузь Т., Дзендзелюк О., Климович Ю., Михайлик В. (2011)
Стадник В. - Розрахунок електрооптичних коефіцієнтів в домішкових кристалах тригліцинсуьфату, Кірик Ю., Матвіїшин І. (2011)
Фітьо В. - Локалізовані моди ґрадієнтних планарних хвилеводів. Аналогії в квантовій механіці, Ромах В., Бобицький Я. (2011)
Флюнт О. - Особливості температурної залежності діелектричної проникності високоомних кристалів GаSe у рамках моделі розподілу ефективних диполів за часами релаксації (2011)
Франкевич Л. - Кореляційна оцінка корозійних виразок на шорсткій поверхні (2011)
Вороняк Т. - Електронна спекл-інтерферометрія та спекл-кореляція для визначення просторових полів мікропереміщень поверхонь, Кметь А., Максименко О., Муравський Л. (2011)
Грабовський В. - Оцінка радіоактивних викидів Добротвірської ТЕС (Львівська обл.) та їхнього впливу на довкілля, Браташ О. (2011)
Фаренюк А. - Дослідження впровадження малих нейронних мереж в задачі розпізнавання образів, Любунь З. (2011)
Дочвірі Дж. - Цифровий регулятор збудження для потужних синхронних генераторів (2011)
Благітко Б. - Практична діагностика електронних кіл: апаратне і програмне забезпечення, Бригілевич В., Рабик В. (2011)
Мартинов В. - Визначення комплексної магнітної проникності за комплексним опором котушки індуктивності із феромагнітним осердям, Трушаков Д. (2011)
Григоренко В. - Прискорений розрахунок динамічних режимів слабо дисипативних систем, Романів І., Шмигельський Я. (2011)
Павлишенко Б. - Ієрархічна кластеризація текстових документів у векторному просторі семантичних полів (2011)
Столярчук О. - Веб-інтерфейси доступу до баз даних, Шувар Р., Продивус А. (2011)
Фурман В. - Комп’ютерне моделювання траєкторій напружень для дослідження тектонічних процесів у літосфері Землі, Хом’як М., Хом’як Л. (2011)
Шийка Ю. - Використання платформи BOINC для опрацювання даних дистанційного зондування Землі, Шувар Р. (2011)
Злобін Г. - Використання вільного програмного забезпечення в закладах освіти України: спроба аналізу (2011)
Цибуляк Б. - Вивчення принципів роботи логічних елементів у вищій школі (2011)
Ageev E. V. - Hard Alloy Synthesis from Tungsten-containing Electroerosion Powders of Micro- and Nanometric Fractions, Kirichek A. V., Altuhov A. Yu., Ageeva E. V. (2014)
Rabinovich O. I. - Impurity Influence on Nitride LEDs, Legotin S. A., Didenko S. I. (2014)
Adryshev A. K. - The Development of the Effective Way of Chromium-containing Wastewater Treatment by Means of Modified Sorbents, Daumova G. K., Hayrullina A. A. (2014)
Rogalin V. E. - Vaskovsky Yu. M., Zhavoronkov M. I., Ivanov V. M., Korenev A. S., Kaplunov I. A., Babaev I. K. (2014)
Kapitan V. Yu. - Labyrinth Domain Structure in the Models with Long-range Interaction, Nefedev K. V. (2014)
Boroznin S. V. - Boron-carbon Nanotube Modification Using Alkaline Metal Atoms, Boroznina E. V., Zaporotskova I. V., Polikarpova N. P. (2014)
Andreyachshenko V. A. - Analyze of Microstructure of Composition Material AL-SI-FE System, Naizabekov A. B., Bassov V. V. (2014)
Zaporotskova I. V. - Obtaining New Dental Materials Reinforced with Carbon Nanotubes, Elbakyan L. S. (2014)
Orlova M. N. - Formation of Polymer Films in Organic Photovoltaic Systems, Kolesnikova L. I., Schemerov I. V., Didenko S. I. (2014)
Makarov A. G. - Distribution of Exchange Interaction Fields for 2D and 3D Systems of Spherical Dipoles, Nefedev K. V. (2014)
Ageevа E. V. - Production of Copper Electroerosion Nanopowders from Wastes in Kerosene Medium, Ageev E. V., Horyakova N. M., Malukhov V. S. (2014)
Gorenko N. A. - Concentration Transitions on the Crystalline Lattices, Nefedev K. V. (2014)
Drozdova V. I. - The Effect of Interface Tension on Forced Oscillations of Elongated Microdroplet Aggregates in Magnetic Fluids, Shagrova G. V., Romanenko M. G. (2014)
Yudin V. V. - Fractal Properties of Quasicrystalline Penrose Tiling synthesis, Titov P. L., Schegoleva S. A. (2014)
Odinokov V. V. - Small-scale Vacuum System for Deposition of Multilayer Metallic Films "MVU TM – Magna 3M”, Pavlov G. Ya., Panin V. V., Raschinsky V. P., Shpakov A. N., Shubnikov A. V. (2014)
Melnikov G. A. - Elastic and Caloric Properties of Cluster Systems and Nanoparticles, Ignatenko N. M., Melnikov V. G., Cherkasov E. N., Apalkova O. A. (2014)
Emelianov N. - Piezoelectric Properties of BaTiO3 Nanoparticles with Surfaces Modified by Hydroxyl Groups, Belov P., Sizov A., Yacovlev O. (2014)
Anfimov I. М. - On the Applicability of HF and m-PCD Methods for Determination of Carrier Recombination Lifetime in the Non-passivated Single-crystal Silicon Samples, Kobeleva S. P., Schemerov I. V., Orlova M. N. (2014)
Bazalevsky M. A. - Photosensitive AlGaAs / GaAs Structures Grown by Molecular Beam Epitaxy, Koltsov G. I., Didenko S. I., Yurchuk S. Yu., Legotin S. A., Rabinovich O. I., Murashev V. N., Kazakov I. P. (2014)
Legotin S. A. - Monolithic Silicon Photodetector-detector of Ionizing Radiation Based on Functional Integrated MOS Structures, Murashev V. N., Didenko S. I., Rabinovich O. I., Elnikov D. S., Krasnov A. A., Bazalevsky M. A., Koltsov G. I., Kuzmina K. A. (2014)
Murashev V. N. - Thermal and Magnetic Field Sensors Based on Injection-coupled Devices, Legotin S. A., Ivshin P. A., Tapero K. I., Rabinovich O. I., Elnikov D., Krasnov A. A., Kuz’mina K. A. (2014)
Kuzmenko A. P. - 3D-Self-Assemblage and Self-Organization on Natural Colloidal Microinclusions in Mineral Sediments, Chan Nyein Aung, Rodionov V. V., Dobromyslov M. B. (2014)
Chekadanov A. S. - Small Angle X-ray Scattering in Thin Iron Films, Kuzmenko A. P., Emelyanov S. G., Chervyakov L. M., Dobromyslov M. B. (2014)
Kozhitov L. - Influence of Structural Features and Physico-chemical Properties of Metal-carbon Nanocomposites with Ferromagnetic Metal Inclusions on Microwave Radiation, Kuzmenko A., Muratov D., Rodionov V., Popkova A., Yakushko E., Dobromyslov M. (2014)
Kuzmenko A. P. - Microstructural Barrier-locking Formation Mechanism of Dispersed Current-forming Components of Current Power Supply, Grechushnikov E. A., Kharseev V. A., Dobromyslov M. B. (2014)
Chan N. A. - Synthesis of the Carbon Nanomaterials Based on Renewable Bioresources, Chakov V. V., Kuzmenko A. P., Emelyanov S. G., Chervyakov L. M., Dobromyslov M. B. (2014)
Nesterenkov P. A. - Technology for Producing Carbon Nanotubes on the Laboratory Setting for Students, Nesterenkov A. G. (2014)
Kuzmenko A. P. - Influence of Electroconductive Additives in the Positive Electrode Material on Morphology, Structure and Characteristics of the Lead-acid Batteries, Grechushnikov E. A., Kharseev V. A., Dobromyslov M. B. (2014)
Dikansky Yu. I. - Structural Organization in the System of Magnetized Aggregates in Elliptically Polarized Rotating Magnetic Field, Gladkikh D. V., Kolesnikova A. A. (2014)
Kalaeva S. Z. - The Synthesis of Nanodispersed Magnetite Using Electrochemical Method , Yamanina N. S., Makarov V. M., Zaharova I. N., Shipilin A. M., Solovyova A. N., Terzi M. E. (2014)
Kurochka A. - Features of Electronic Emission from Surface of Dielectric Thin-film Materials with Ion-beam Etching, Sergienko A., Kurochka S., Kolybelkin V. (2014)
Batryshev D. G. - Separation Process of Polydisperse Particles in the Plasma of Radio-frequency Discharge, Ramazanov T.S., Dosbolayev M. K., Gabdullin M. T. (2014)
Yerin C.V. - Determination of Polydispersity of Magnetics Colloidal Nanopaticles by Optical Methods: Birefringence and Light Scattering Experiments (2014)
Kozlova A. P. - Lanthanum-Gallium Tantalate Crystals and their Electrophysical Characterization, Kozlova N. S., Anfimov I. M., Kiselev D. A., Bykov A. S. (2014)
Zaporotskova I. V. - Theoretical Studies of the Structure of the Metal-carbon Composites on the Base of Acryle-nitrile Nanopolimer, Anikeev N. A., Kojitov L. V., Davletova O. A., Popkova A. V. (2014)
Kuzmenko A. P. - Temperature and Concentration Effects of Aqueous Solution of Sodium Octanoate on Micelle Formation Measured by Small angle X-ray Scattering, Chekadanov A. S., Mirgorod U. A., Dolenko T. A., Burikov S. A., Dobromyslov M. B. (2014)
Rodionov V. V. - Microwave Properties of Carbon Nanotubes Grown by Pyrolysis of Ethanol on Nickel Catalyst, Kuzmenko A. P., Emelyanov S. G., Chervyakov L. M., Dobromyslov M. B. (2014)
Kozhitov L. V. - Features of Formation of the Nanoparticles of Alloys in Metal-carbon Nanocomposites FeCo / C and NiCo / C on Based Polyacrylonitrile, Muratov D. G., Kostishin V. G., Savchenko A. G., Schetinin I. V., Popkova A. V., Yakushko E. V., Chervjakov L. M. (2014)
Kozhitov L. V. - The Structure and Magnetic Properties Metal-carbon Nanocomposites FeCo /C on Based of Polyacrylonitrile, Muratov D. G., Kostishin V. G., Savchenko A. G., Schetinin I. V., Tarala V. A., Popkova A. V., Chervjakov L. M. (2014)
Kozhitov L. V. - The Structure and Magnetic Properties Metal-carbon Nanocomposites NiCo / C on Based of Polyacrylonitrile, Muratov D. G., Emelyanov S. G., Kostishin V. G., Yakushko E. V., Savchenko A. G., Schetinin I. V., Mosyakina E. P. (2014)
Kuzmenko A. P. - Localized Electrospark Impacts on Thin Metal Films, Kuz’ko A. E., Timakov D. I., Roslyakova L. I., Dobromyslov M. B. (2014)
Kosushkin V. G. - Crystal Growth Mechanism in" Synthesis-solute-diffusion" Method in Ultrasonic Field, Kozhitov S. L., Emelyanov S. G., Parkhomenko Yu. N., Kozhitov L. V. (2014)
Kosushkin V. G. - Gallium Arsenide Czokhralski Crystal Growth with High Oscillatory Influences, Kozhitov S. L., Emelyanov S. G., Parkhomenko Yu. N., Kozhitov L. V. (2014)
Kosushkin V. G. - Morphological Features of Gallium Arsenide Crystals Grown at Low-frequency Influences to the Crystallization Front, Kozhitov S. L., Kozhitov L. V., Parkhomenko Yu. N., Chervjakov L. M. (2014)
Vasilchenko Yu. M. - The Modified Fibrous Material on the Basis of Polyethyleneterephthalate and Metal / Carbon Nanostructures, Vasilchenko M. Yu., Bazhenov V. A., Shirobokov K. P., Strelkov M. N., Perevoshchikova A. V., Kazantsev M. M., Chevychelov S. A. (2014)
Yudanov N. A. - Effect of Bias Fields on Off-diagonal Magnetoimpedance (MI) Sensor Performance, Rudyonok A. A., Panina L. V., Kolesnikov A. V., Morchenko A. T., Kostishyn V. G. (2014)
Roslyakova L. I. - Thermodynamic Analysis of Equilibrium Condition of Carbon-containing Atmospheres in Nanosized Carbide Structures Formation, Roslyakov I. N. (2014)
Timokhin V. M. - Tunnel Effect in Widezone Crystals with Proton Conductivity (2014)
Ageev E. V. - Studing Tungsten-containing Electroerosion Powders and Alloys Synthesized from Them , Ageeva E. V., Karpenko V. Yu., Osminina A. S. (2014)
Kovtanyuk A. E. - The Use of GPUs for Solving the Computed Tomography Problem (2014)
Ivakhnenko A. G. - Revisiting the Provision of Nanoscale Precision of Cutting on the Basis of Dynamic Characteristics Modeling of Processing Equipment, Ivakhnenko E. O., Altukhov A. Yu., Kuts V. V. (2014)
Borodina V. G. - Catalytic Synthesis Lactobionic Acid, Mirgorod Y. A. (2014)
Adamova M. E. - Dynamics of Domain Walls in Iron Borate and Yttrium Orthoferrite in Alternating and Constant Magnetic Fields, Zhukov E. A., Kaminsky A. V., Komina O. Yu., Kuzmenko A. P., Shcherbakov Yu. I. (2014)
Kuzmenko A. P. - Defragmentation, Thermocapillary Extraction and Agglomeration of Ultradispersed Inclusions of Noble Metals in Laser Processing, Leonenko N. A., Khrapov I. V., Dobromyslov M. B. (2014)
Arefyev I. M. - Stability of Magnetic Fluids in Magnetic Fields, Arefyeva T. A. (2014)
Storozhenko A. M. - Features of the Rotational Kinetic of Magnetic Fluid Nanoparticles, Ryapolov P. A., Tantsyura A. O., Polunin V. M., Aref'ev I. M., Aref'eva T. A., Kazakov Yu. B., Neruchev Yu. A., Korotkovskii V. I. (2014)
Emelyanov S. G. - Induction of Polymerization of the Surface Nanostructures of the Electrodes by Electric Field, Kuz’ko A. E., Kuz’ko A. V., Kuzmenko A. P., Belov P. A. (2014)
Emelyanov S. G. - Study of Capacitive and Electrical Conductivity Characteristics of the System "Nanostructured Electrodes - Dielectric Liquid", Kuz'ko A. E., Kuz'ko A. V., Ryapolov P. A. (2014)
Mirgorod Yu. A. - Liquid-Liquid Polymorphous Transition VS. Micelle Formation of Surfactants (2014)
Shipko M. N. - Influence of Magnetic Pulseprocessing on Oxide Materials Physics and Mechanical Properties, Korovushkin V. V., Smagina A. V., Kostishyn V. G., Kogitov L. V. (2014)
Melnikov A. A. - Structural, Dimensional and Thermoelectric Properties of Melt Spun p-Bi0,5Sb1,5Te3, Kostishin V. G., Kichik S. A., Alenkov V. V. (2014)
Zakhvalinskii V. S. - RF Magnetron Sputtering of Silicon Carbide and Silicon Nitride Films for Solar Cells, Piljuk E. A., Goncharov I. Yu., Rodriges V. G., Kuzmenko A. P., Taran S. V., Abakumov P. A. (2014)
Golev I. M. - Thermoelectric Properties of Compacted Micro- and Nanodisperse Graphite Materials, Sanin V. N. (2014)
Ivanov O. N. - Characterization of Bulk Nanostructural Bi2Te3-based Material Prepared by Microwave-solvothermal Synthesis and Hot Isostatic Pressure, Lyubushkin R. A., Soklakova O. N. (2014)
Zhakin A. I. - Prospects for Use of Electrohydrodynamic Dispersion of Charged Meniscus and Jets in the Development and Creation of New Materials and Processes, Kuz’ko А. Е., Belov P. А., Emelianov N. А. (2014)
Zhukeshov A. M. - Hardening of Structural Steel by Pulsed Plasma Treatment, Gabdullina A. T., Amrenova A. U., Ibraimova S. A. (2014)
Prikhodko O. - Plasmon Resonance in а-С : Н Films Modified with Platinum Nanoclusters, Manabaev N., Guseinov N., Maksimova S., Muhametkarimov E., Mikhailova S., Daineko E. (2014)
Emelyanov V. M. - Evaluation of Silver and Gold Nanoparticles on Polyester Fibers by Fluorescent Polarization Raman Spectra, Dobrovolskaya T. A., Avilova I. A., Danilova S. A., Emelyanov V. V., Butov K. V., Orlov E. J., Eskov A. S., Eskova N. Y. (2014)
Kirichek A. V. - Deformation Wave Hardening of Metallic Materials, Solov’ev D. L., Altuhov A. Yu. (2014)
Kirichek A. V. - Production of Quasicomposite Surface Layer of a Metal Material by Shock Wave Strain Hardening, Soloviev D. L., Altuhov A. Y. (2014)
Sobol’ O. V. - Influence of the Thermal Factor on the Structural and Substructural States of the Quasi-binary TiC-WC System Ion-plasma Coatings, Shovkoplyas O. A. (2014)
Polunin V. M. - Restriction of Helmholtz Model, Emelyanov S. G., Schabanova I. A., Ryapolov P. A., Myo Min Tan, Karpova G. V., Aksenova T. I. (2014)
Morchenko A. T. - On Properties of Magneto-dielectric Composites in the Effective Medium Approximation, Panina L. V., Podgornaya S. V., Kostishyn V. G., Ryapolov P. A. (2014)
Polunin V. M. - Physics of Hermetic Sealing of Large Portion of Gas Using Magnetic Fluid Membrane, Chervyakov L. M., Schabanova I. A., Ryapolov P. A., Myo Min Tang, Lobova O. V., Paukov V. М. (2014)
Morchenko A. T. - On Influence of Magnetic Fields and Excitation Conditions on the Magnetization Distribution in Microwire Magnetoimpedance Element, Panina L. V., Kostishyn V. G. (2014)
Шпак О. - Конструктивна складова професійної діяльності педагога, Вишківська В., Примаченко Н. (2014)
Щука Г. - Організація науково-дослідної роботи студентів напряму підготовки "Туризм” (2014)
Вачевський М. - Використання педагогічних технологій у процесі лекційного матеріалу і їх взаємозв’язок з реформами економічної освіти в Україні та Польщі, Кринський А. (2014)
Гжещук В. - Суть конкуренції в ринковій економіці промислових підприємств (2014)
Бистрова О. - Полікультурний аспект творчості Лесі Українки (2014)
Смерчко А. - Топоніми як мотивуюча і дериваційна база слов’янських фразеологізмів (словникові матеріали), Смерчко А. (2014)
Варнацька Г. - Між літературою і живописом: трансформація екфразису (2014)
Єременко І. - Творчість Миколи Гоголя в оцінці Івана Франка, Григорук С. (2014)
Іванишин М. - Теорія національної ідентичності в українському літературознавстві: концептуальні принципи та ідеї (2014)
Лазірко Н. - "Повість про двоє міст” Ч. Діккенса у літературознавчій оцінці Юрія Клена (2014)
Куцик О. - Концепт "Сон” у малих фольклорних жанрах (на матеріалі збірника В. Даля "Пословицы русского народа”), Колечко М. (2014)
Романюк С. - Роль междисциплинарной интеграции при формировании поликультурной профессиональной компетентности на магистерской программе по специальности "Правоведение” (2014)
Мацюк О. - Формування позитивної мотивації навчання засобами ІКТ під час професійної підготовки майбутніх перекладачів (2014)
Кульчицький В. - Соціально-педагогічні основи патріотичного виховання у педагогічній спадщині В. Сухомлинського (2014)
Лещук Г. - Вплив засобів масової інформації на процес соціалізації підлітків (2014)
Петришин Л. - Структура об’єкт-суб’єктної взаємодії в системі формування креативності майбутніх соціальних педагогів (2014)
Скиба К. - Особливості та сутність підготовки перекладачів в університетах Канади (2014)
Марко В. - Особливості соціально-педагогічної праці на парафії (2014)
Бахов І. - Реалізація ідеї полікультурності в освіті США і країнах Європи: сучасний стан і перспективи розвитку (2014)
Морозова О. - Розвиток музичного смаку у молодших школярів, Сікора Г. (2014)
Долецька С. - Основні етапи патріотичного виховання молодших школярів засобами краєзнавчої роботи (2014)
Гнатів З. - Специфіка диригентсько-хорових дисциплін як фахових предметів та виду виконавського мистецтва в сучасній музично-педагогічній освіті (2014)
Скрябіна Т. - Методична підготовка майбутнього вчителя історії до реалізації методу проектів в процесі навчання (2014)
Кузьменко П. - Впровадження інформаційно-педагогічних технологій у забезпеченні самостійної роботи студентів (2014)
Каленик І. - Концертмейстерська діяльність – історичний та педагогічний аспекти (2014)
Петришин О. - Особливості фонетичної асиміляції англіцизмів у сучасній українській мові, Лужецька О. (2014)
Петриця Л. - Критерії визначення фразеологічних словосполучень (2014)
Титаренко В. - Теоретико-методична підготовка вчителя технологій у вищих педагогічних закладах (2014)
Фойдер Т. - До питання розвитку творчих навичок студента концертмейстерського класу (2014)
Кузьо В. - До питання пріоритетності засад виконавської діяльності вчителя музичного мистецтва, Чавва Л. (2014)
Сенкевич Д. - Глобалістика та глобалізація фіскальної і монетарної політики в підготовці майбутніх менеджерів підприємництва (2014)
Жуковські В. - Класифікація сфери послуг в маркетинговій діяльності (2014)
Писко Н. - Екзистенція жінки у творчості Олени Теліги: історіографічні аспекти (2014)
Гриник І. - Формування системи професійної підготовки соціальних педагогів у Німеччині на початку ХХ століття (2014)
Штик І. - Якісні показники та біологічна цінність м’яса диких тварин, Іванова Т., Дидюк О. (2013)
Дмитрук Є. - Підвищення ефективності розмельних систем в сортових хлібопекарських помелах пшениці, Верещинський О., Харченко Є. (2013)
Lugovska O. - Stability studies of inulin and olihofructose in the drink, Sydor V., Okоpna Ya. (2013)
Radzievska I. - Research of Content Biologically Active Components of Oils, Lazarenko T., Gromova O. (2013)
Osmak T. - Удосконалення технології морозива з фруктозою, Turkowa T. (2013)
Пешук Л. - Розробка сирокопчених ковбас для гурманів, Рябовол М., Клименко А. (2013)
Чеботарьова К. - Антиадгезивні властивості поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus IMB B-7241, Пирог Т. (2013)
Малюта О. - Отримання рекомбінантного С2 домену білка Вcr, Незелюк о., Єфременко Д., Телегеєв Г., Карпов О. (2013)
Кудря Н. - Особливості синтезу поверхнево-активних речовин nocardia vaccinii ІМВ В-7405 на суміші ростових субстратів, Пирог Т. (2013)
Tasheva T. - Energy efficiency of different technological regimes in distilleries processing resene. I. Stationary distillation apparatus (2013)
Шутюк В. - Режими сушіння екстракту топінамбура в розпилювальній сушарці, Бессараб О., Василенко С. (2013)
Поздняков В. - Математическое описание взаимодействия зерновой массы с конструктивными элементами вибропневмосепаратора, Зеленко С. (2013)
Chmielewska B. - Differentiation of the standard of living of families in countries of the European Union (2013)
Беренда Н. - Загальновиробничі витрати як складова операційних витрат, сутність та особливості їх розподілу, Коваль А. (2013)
Влощинська В. - Оподаткування операцій з цінними паперами, Редзюк Т. (2013)
Denysiuk I. - The enterprise’s development: the essence of the concept and characteristics (2013)
Коваленко Л. - Економічний зміст ресурсного потенціалу банківської установи, Мартиненко В. (2013)
Хамутовська І. - Пріоритети залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України (2013)
Анотації (2013)
Короткі повідомлення (2013)
Інструкції для авторів (2013)
Сторінка головного редактора (2013)
Chochkov R. - Rheological properties of fermented beverage from barley flour, Chonova V., Valova S., Karadzhov G. (2013)
Popovici C. - Soxhlet extraction and characterisation of natural compounds from walnut (Juglans regia L.) by-products (2013)
Гапонюк І. - Вплив параметрів довкілля на сушіння зерна (2013)
Дробот В. - Зміни показників якості безглютенового хліба при зберіганні, Грищенко А. (2013)
Мельник О. - Властивості модифікованого крохмалю, Довгун І. (2013)
Соловьёва Е. - Разработка технологии хлебных изделий обогащенных йодосодержащими препаратами, Батракова Т., Губеня О. (2013)
Грегірчак Н. - Ефективність дії комбінованих дезінфектантів, Лупина Т., Мордич Т. (2013)
Лич І. - Ліпосоми як засоби адресної доставки лікарських засобів, Волошина І., Пекло А. (2013)
Мордич Т. - Дослідження дії комбінованого дезінфікуючого препарату в умовах наближених до практичного застосування (2013)
Люлька Д. - Моделювання процесу стискання сокостружкової суміші в дифузійних апаратах, Пушанко М. (2013)
Шутюк В. - Вплив способів та режимів сушіння на зміну мікроструктури рослинної сировини (2013)
Харченко Є. - Аеродинамічний опір нетканих фільтрувальних матеріалів, Дмитрук Є., Шаран А. (2013)
Володченкова Н. - Аналіз вибухонебезпечних ситуацій на підприємствах харчової промисловості, Хіврич О., Левченко О. (2013)
Протасова Л. - Ефективність діяльності в системі стратегічних показників молокопереробних підприємств, Щехорський А. (2013)
Сергеєва Г. - Застосування функцій для математичного моделювання перехідних процесів, Зінченко Т. (2013)
Коваль Б. - Реалізація експортного потенціалу національних аграрних підприємств, П’янкова О. (2013)
Анотації (2013)
Інструкції для авторів (2013)
Мадзігон В. - Суть сфери послуг в сучасних умовах туристично-рекреаційної індустрії (2014)
Морська Л. - Організація навчання іноземних мов у сучасній профільній школі: обґрунтування вибору навчальних технологій, Скібська Дж. (2014)
Ромащенко І. - Науково-дослідницька діяльність студентів як засіб забезпечення якості освіти (2014)
Жигірь В. - Значення аналітичної компетентності у професійній діяльності менеджера освіти (2014)
Гладкий М. - Виховний потенціал українських колядок (2014)
Корольова Н. - Здоров’язберігаючі технології в освітньому процесі (2014)
Корнєва З. - Компонентний склад іншомовної професійно орієнтованої комунікативної компетентності студентів ВТНЗ (2014)
Сас О. - Лінгводидактична спадщина Є. І. Тихеєвої у збагаченні словника дітей дошкільного віку (2014)
Петриця А. - Особливості використання цифрових лабораторій у навчальному фізичному експерименті (2014)
Кемінь Г. - Формування у студентів вищих навчальних закладів комунікативної компетенції на заняттях англійської мови, Волошанська І. (2014)
Шевчук І. - Організація самостійної роботи учнів засобами інформаційних технологій при вивченні фізики, Шаклеіна І., Вороняк Л. (2014)
Білан Т. - Художньо-мистецькі основи педагогічної освіти (2014)
Кожушко С. - Підготовка майбутніх фахівців до професійної взаємодії у контексті зарубіжної педагогіки (2014)
Алєксєєва Г. - Модель формування готовності майбутніх соціальних педагогів до застосування комп’ютерних технологій у професійній діяльності (2014)
Сільвейстр А. - Дидактичні основи організації навчання фізики майбутніх учителів хімії і біології в педагогічному університеті (2014)
Моклюк М. - On-line система дистанційної підтримки навчання та її використання під час вивчення фізики, Моклюк О. (2014)
Проценко У. - Форми та методи психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту у вищих спеціалізованих навчальних закладах України (1930 – 1991 рр. ) (2014)
Зубрицький І. - Питання антиалкогольного виховання дітей та молоді на сторінках часопису "Українська школа” (1925 – 1943 рр. ) (2014)
Величко Н. - Театральна діяльність як засіб естетичного виховання учнів початкових класів у школах Великої Британії (2014)
Мацьків М. - Ефективність гейміфікації на уроках іноземної мови (2014)
Synowiec А. - Meandry techniki podatkowej wprowadzenie (2014)
Ващило О. - Формування іншомовної професійно орієнтованої комунікативної компетентності в говорінні студентів магістратури технічних спеціальностей (2014)
Машкова І. - Започаткування україномовної освіти в Канаді: організаційний аспект (2014)
Сеньків О. - Використання онлайн-ресурсів при навчанні англомовної лексики учнів молодшого шкільного віку (фрагмент уроку "Мій будинок. Моя квартира”), Витрикуш Б. (2014)
Павловська Ю. - Експериментальна перевірка методики індивідуалізації навчання англомовного професійно орієнтованого писемного мовлення майбутніх аналітиків систем (2014)
Волох О. - Обґрунтування проблеми сучасної дитячої хорової музики (2014)
Волотко Л. - Шляхи модернізації професійної підготовки педагога в системі вищої освіти в Україні (2014)
Гжещук В. - Міжнародний менеджмент в національному стилі спілкування країн світу (2014)
Жуковські В. - Маркетингові рішення у роздрібній торгівлі та ринкова торгівля на основі маркетингу (2014)
Савка І. - Предмет і завдання економіки та організації виробництва народного господарства (2014)
Левкович У. - Маркетинг використання нових педагогічних технологій туристичних послуг в готельно-курортній діяльності (2014)
Дзіковська Н. - Формування педагогічних умов у процесі фахової підготовки вчителів початкових класів: постановка проблеми (2014)
Юзьв’як Г. - Формування інноваційної компетентності у майбутніх менеджерів сфери послуг під час навчання у виші (2014)
Цебенко О. - Участь Гербуртів в розвитку освіти, культури та мистецтва у Галичині ХVІ – початку ХVІІ століття (2014)
Ковальчук Л. - Формування культури здоров’я як умова запобігання виникненню синдрому емоційного вигоряння педагога (аспект дослідження культури професійного мислення) (2012)
Лозинська Н - Формування педагогічної майстерності майбутніх учителів у процесі їх адаптації до професійної діяльності, Крецька Ю. (2012)
Михайлишин Р. - Професійно–педагогічна культура учителів початкових класів (2012)
Шмирко О. - Діагностико-проектувальна діяльність як один з напрямів організації навчання майбутніх учителів іноземної мови (2012)
Вишпінська Я. - Роль самоосвіти у професійному становленні вчителя музики (2012)
Біляковська О. - Психологічні аспекти оцінювання успішності учнів (2012)
Крива М. - Комплексне дослідження проблеми творчості (2012)
Туриця О. - Інтеграція та диференціація знань студентів у процесі вивчення хімічних і технологічних дисциплін (2012)
Королюк Т. - Характеристика стану зв’язного мовлення дітей 4-5 років із загальним недорозвиненням мовлення III рівня, Ярмола О. (2012)
Куб’як Н. - Форми і методи соціально-педагогічної роботи з дітьми з дистантних сімей (2012)
Корнят В. - Соціально-емоційний розвиток дитини в сім’ї, Павленко М. (2012)
Кобилянська Л. - Гувернерство як предмет науково-педагогічного аналізу (2012)
Черепанова С. - Людина у діалозі з вічністю: феномен професора Валерія Скотного (2012)
Цюра С. - Особливості організації білінгвальної освіти для дітей національних меншин в Україні, Боднарчук Т. (2012)
Калинюк Т. - Діяльність шкіл з поглибленим вивченням німецької мови (сучасний етап) (2012)
Тимчук Л. - Розвиток дидактики дорослих наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (2012)
Комар І. - Соціально-психологічна діяльність УГКЦ у Галичині на початку ХХ століття (2012)
Платаш Л. - Персоналія Омеляна Поповича в історико-педагогічних дослідженнях сучасності (2012)
Перепелюк І. - Особистісні та професійні риси жінки-вихователя: історико-педагогічний аспект (2012)
Гавран М. - Сучасні напрями розвитку педагогічної освіти у приватних вищих школах Польщі (2012)
Клонцак О. - Становлення та зміст академічно-громадського навчання у системі університетської освіти США (2012)
Михайлик В. - Кореляція між особливостями структури та люмінесцентними властивостями системи MgWO4-MgMoO4, Василечко Л., Kраус Г., Капустяник В., Панасюк M., Проць Ю., Цибульський В. (2010)
Nazarenko A. V. - Glasma evolution in partonic medium (2010)
Борисова М. С. - Сигнали кварк-ґлюонної плазми в експерименті CBM (2010)
Лазур В. Ю. - Проблема двох електронів у межах ефектів третього порядку квантової електродинаміки, Павлик О. Ф., Рейтій O. К. (2010)
Levitskii R. R. - The thermodynamics of the Rochelle salt NaKC4H4O6·4H2O crystal studied within the mitsui model extended by piezoelectric interaction and transverse field, Zachek I. R., Andrusyk A. Ya. (2010)
Бойчук В. І. - Спектри дірок та акцепторів у двошаровій сферичній квантовій точці, Білинський І. В., Лешко Р. Я. (2010)
Ткач М. В. - Властивості електронної провідності двобар'єрної симетричної наноструктури циліндричної форми, Маханець О. М., Сеті Ю. О., Довганюк М. М., Войцехівська О. М. (2010)
Onodera Ch. - The effect of dielectric confinement on exciton binding energies in CdS/MgS single quantum wells, Yoshida M. (2010)
Миколайчук О. Г. - Політермічний розріз Ag8SnS6-|(AgBr)4.SnS2| системи Ag2S-SnS2-AgBr. Електропровідність сплавів, Мороз М. В., Демченко П. Ю. (2010)
Parnovsky S. L. - The influence of measurement errors on the cosmological deceleration parameter obtained from the semirelativistic model of collective galactic motion, Parnowski A. S. (2010)
Лаба I. С. - Надзвичайна сонячна й геомагнітна активність у жовтні-листопаді 2003 р., Підстригач І. Я., Сумарук Ю. П., Сумарук Т. П., Сумарук П. В., Баран О. А. (2010)
Персоналії, хроніка, бібліографія (2010)
Титул, зміст (2014)
Новини АПК (2014)
Петров Ю. Є. - Підсумки роботи галузі птахівництвау 2013 році (2014)
Шевченко Л. В. - Функціональний стан органів травлення курей-несучок за дії препаратів β-каротину (2014)
Це цікаво (2014)
Кретов О. А. - Яєчна продуктивність японських перепелів за різних схем фазової годівлі, Сидоренко О. Г. (2014)
Вервейко Б. Н. - Компания "ФИДЛАЙФ" – шесть лет работы на рынке комбикормов Украины, Кучеров В. А. (2014)
Жеребов Микола Єпіфанович – голова правління ВО "Київптахопром” (2014)
Вакуленко Ю. О. - Сучасні системи і способи утримання курей-несучок (2014)
Трофимов Н. Н. - Оценка белковой питательности растительных компонентов рациона для птицы, Захаров А. И. (2014)
Перелік статей, опублікованих у журналі "Сучасне птахівництво” у 2013 році (2014)
Це цікаво (2014)
Шопа Я. I. - Оптична активність активованих хромом кристалів Ca-галогерманатів, Фтомин Н. Є. (2010)
Mikhailik V. B. - Scintillators for cryogenic applications: state-of-art, Kraus H. (2010)
Карбованець О. М. - Метод поверхневих інтеґралів у теорії обмінної взаємодії полярної молекули з багатозарядним йоном, Карбованець М. І., Лазур В. Ю., Хома М. В. (2010)
Кушнір О. П. - Умови екстремального коефіцієнта відбивання багатошарових структур: застосування для розрахунку пропускання вузькосмугових оптичних фільтрів (2010)
Пелещак Р. М. - моделювання деформації гетероструктури InAs/GaAs З квантовими точками InAs під впливом акустичної хвилі, Даньків О. О., Кузик О. В. (2010)
Томчук П. М. - ґенерація моменту імпульсу в асиметричній металевій наночастинці під дією ультракороткого лазерного імпульсу, Григорчук М. І. (2010)
Васильєв О. М. - Двопулова кінетична модель активації синапсу, Кисляк С. В. (2010)
Ваврух М. В. - Мікроскопічні параметри й макроскопічні характеристики реальних вироджених карликів, Смеречинський С. В., Тишко Н. Л. (2010)
Персоналії, хроніка, бібліографія (2010)
Авторський покажчик тому 14 (2010)
Титул, зміст (2014)
Новини АПК (2014)
Ібатуллін І. І. - Теоретичне та експериментальне обґрунтування зміни потреб курей батьківського стада у треоніні і метіоніні залежно від віку та продуктивності, Кривенок М. Я., Ільчук І. І. (2014)
Катеринич О. О. - Мінливість інформаційних параметрів імуногенетичної структури курей, Ткачик Т. Е., Хвостик В. П. (2014)
Забиякин В. А. - Аутосексность белых цесарок, Кропотова А. Л., Забиякина Т. В. (2014)
Вервейко Борис Миколайович – директор ТОВ "ФІДЛАЙФ” (2014)
Вервейко Б. Н. - Компания "ФИДЛАЙФ” увеличивает производство комбикормов, Кучеров В. А. (2014)
Кутнюк П. И. - Эффективность использования кариометрического метода определения генетического потенциала яйценоскости у кур, Бородай В. П. (2014)
Шуляк С. В. - Кумуляція колоїдного срібла органами і тканинами перепелів за умов його використання у перепелівництві, Засєкін Д. А., Лопатько К. Г. (2014)
Мельник В. В. - До ДП "НД ППЗ ім. Фрунзе НУБіП України” – на підвищення кваліфікації (2014)
Це цікаво (2014)
Мельник В. В. - "Agro Animal Show 2014” – виставка ефективного тваринництва та птахівництва (2014)
Це цікаво (2014)
Титул, зміст (2014)
Новини АПК (2014)
Кальна-Дубінюк Т. П. - Інформаційно-консультаційне забезпечення в птахівництві (2014)
Це цікаво (2014)
Катеринич О. О. - Методичні підходи щодо створення генетико-інформаційного профілю імуногенетичної структури м’ясо-яєчних курей, Ткачик Т. Е., Бондаренко Ю. В. (2014)
Лекстадт К. - Кормление птицы без антибиотиков: используем "Биотроник® СЕ форте”, Лохов В. (2014)
"Інноваційні напрями професійної підготовки дорадників України” – всеукраїнська науково-практична конференція (2014)
Новожилова Е. В. - Вручение первого в Украине сертификата "Gafta Trade Assurance Scheme” (2014)
Соколов Ю. В. - Применение наноэмульсии ивермектина для лечения эктопаразитозов индеек, Хасбауи Х. А. (2014)
Вервейко Б. Н. - Компания "ФИДЛАЙФ” – от натуральных кормов к здоровой пище, Кучеров В. А. (2014)
Ройтер Я. С. - Организация селекционно-племенной работы с утками при создании высокопродуктивных кроссов (2014)
Марчишина Є. І. - Методологія оцінювання умов праці на робочих місцях працівників, Бабенко В. О. (2014)
Мельник В. В. - Використання природних барвників для фарбування шкаралупи яєць (2014)
Титул, зміст (2014)
Новини АПК (2014)
Іщенко Ю. Б. - Аналіз виробництва продукції птахівництва в Україні і прогнози до 2020 року (2014)
Вакуленко Ю. О. - Біохімічні показники крові курей за використання різних джерел освітлення, Бородай В. П., Томчук В. А. (2014)
Кормик Д. - Яйцесклад: лучшая практика (2014)
Банвелл Р. - Сбалансированная загрузка инкубационной машины (2014)
Як позбавитись жуків-чорнотілок і мух у птахівничих господарствах? (2014)
Шванц А. О. - Особливості організації виробничого процесу у ТзОВ "Агідель” (2014)
Вервейко Б. Н. - Компания "ФИДЛАЙФ” – обеспечение приусадебных и фермерских хозяйств качественными комбикормами, Кучеров В. А. (2014)
Бородай В. П. - Екологічна оцінка стану довкілля в зонах виробництва продукції птахівництва, Тертична О. В., Кейван М. П., Бригас О. П., Масберг І. В., Мінералов О. І. (2014)
Костюк В. К. - Особливості будови дзьоба і язика деяких свійських та диких гусеподібних, Максименко О. М., Волощук О. В. (2014)
Петерс М. В. - Семінар у НУБіП України – "Компанія "Alltech”– 12 років на ринку України” (2014)
Це цікаво (2014)
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Немішаївський агротехнічний коледж” (2014)
Титул, зміст (2014)
Новини АПК (2014)
Колесник Д. М. - Вплив кропиви дводомної на антиоксидантну активність та жирнокислотний склад ліпідів м’язових тканин курчат-бройлерів, Дюжикова Т. М., Данченко О. О. (2014)
Фисинин В. И. - Оценка клеточной технологии выращивания бройлеров с учетом новых реалий, Кавтарашвили А. Ш. (2014)
День науки в Навчально-науковому інституті тваринництва та водних біоресурсів НУБіП України (2014)
Вітаємо Бородая Віталія Петровича з ювілеєм (2014)
Вервейко Б. Н. - Компания "ФИДЛАЙФ" – новые возможности производства комбикормов, Кучеров В. А. (2014)
Банвелл Р. - Понимание процесса вывода (2014)
Костюк В. К. - Будова органів травного та дихального апаратів свійської гуски, Волощук О. В., Кирилюк А. М., Костюк В. В. (2014)
Марчишина Є. І. - Особливості безпеки праці на страусовій фермі, Джухіль В. М. (2014)
Мельник В. В. - Кропива дводомна – корм і ліки для домашньої птиці (2014)
Це цікаво (2014)
Болеста І. - Поверхневі плазмон-поляритони (2012)
Павлик Б. - Генерування дислокацій в напівпровідникових кристалах методом пластичної деформації, Дідик Р., Шикоряк Й., Лис Р., Слободзян Д., Грипа А., Кушлик М., Чегіль І. (2012)
Коман Б. - Методика дослідження радіаційно-індукованих змін параметрів МДН-транзисторів (2012)
Сминтина В. - Вплив поверхні нанокристалів CdS на їхні люмінесцентні властивості, Семененко Б., Скобєєва В., Малушин М. (2012)
Сминтина В. - Вплив міжфазних фізико-хімічних процесів на оптичні властивості нанокристалів CdS в желатині, Бошерніцан В., Скобєєва В., Малушин М. (2012)
Павлик Б. - Електрофізичні характеристики приповерхневих шарів кристалів Si p-типу з напиленими плівками Al, підданих пружній деформації, Кушлик М., Дідик Р., Шикоряк Й., Слободзян Д., Грипа А., Лис Р., Кулик Б. (2012)
Цвєткова О. - Отримання та спектрально-люмінесцентні властивості нанокристалічного гранату Gd3Ga5O12, легованого йонами Tb3+, Костик Л., Лучечко А. (2012)
Флюнт О. - Поведінка низькочастотної дисперсії у кристалах GaSe зі зміною температури (2012)
Благітко Б. - Способи ручного керування вертикальним злетом і приземленням квадрокоптера, Мочульський Ю. (2012)
Лєпіхов О. - Дослідження спектральних характеристик датчика полум’я, Котлубаєв М., Бурик І. (2012)
Фурман В. - Модель плину конвективного плюму мантії Землі (2012)
Фурман В. - Моделювання теплоперенесення та теплової дифузії плинів мантійних плюмів мантії Землі, Хом’як М. (2012)
Мочульський Ю. - Взаємодія планарної CL-схеми з електромагнітною хвилею (2012)
Дочвірі Дж. - Моделювання динамічних режимів дводвигунового електроприводу з урахуванням пружностей і шпаруватостей механічних передач, Хачапурідзе О. (2012)
Трушаков Д. - Дослідження електромагнітних явищ у вихрострумовому перетворювачі за умови його взаємодії з контрольованим феромагнітним зразком (2012)
Трушаков Д. - Визначення надійності персонального комп’ютера типу "IBM PC”, Бірзул О. (2012)
Рендзіняк С. - Моделювання просторових координат рухомих феромагнітних твердих тіл в індукованому магнітному полі діакоптичними методами (2012)
Григоренко В. - До питання конвергентності нелінійних динамічних систем, Романів І., Шмигельський Я. (2012)
Ночвай В. - Використання ГІС у задачах управління якістю повітря, Криваковська Р., Іщук О. (2012)
Павлишенко Б. - Ймовірнісна класифікація текстових документів у просторі семантичних полів (2012)
Шийка Ю. - Використання розподілених обчислень для сегментації даних дистанційного зондування Землі, Шувар Р. (2012)
Волчек А. - Розрахунок затоплення території для системи моніторингу і прогнозування паводку, Костюк Д., Петров Д., Шешко Н. (2012)
Кость Я. - Розробка програмного забезпечення для моделювання динамічних систем із жорсткими математичними моделями, Хвищун І. (2012)
Алєксєєв Є. - Порівняльний аналіз використання ВПЗ у вищих закладах освіти Білорусі, Російської федерації та України, Злобін Г., Костюк Д. (2012)
Титул, зміст (2014)
Новини АПК (2014)
Стеаченко Л. М. - Особливості м’ясної продуктивності чорних африканських страусів на тлі застосування кормової добавки "Гумілід”, Галузіна Л. І. (2014)
Баланчук І. М. - Баланс мінеральних речовин в організмі каченят за різних рівнів протеїнового живлення (2014)
Почтаренко П. П. - Зміни гематологічних і біохімічних показників сироватки крові курчат-бройлерів за умов надходження до організму гамма-ГХЦГ (2014)
Це цікаво (2014)
Шеремет Д. О. - Розведення гусей у присадибному господарстві: вибір породи і формування батьківського стада, Мельник В. В. (2014)
Мельник В. В. - За інформацією про розведення чорних африканських страусів – до Національного університету біоресурсів і природокористування України (2014)
Карпенко С. - Міжнародна конференція "Комбикорми-2014” (2014)
Робертсон Э. - Черный язык у птиц, Лохов В. (2014)
Циновий О. В. - Вітчизняна ІФА тест-система для діагностики метапневмовірусної інфекції птиці (2014)
Глєбова Ю. А. - Дієтичні властивості курячих харчових яєць, Вертійчук А. І. (2014)
Вакуленко Ю. О. - Новітні технології світлодіодного освітлення (2014)
Найда В. О. - Вплив температурного чинника на організм птиці, Мельник В. В. (2014)
Титул, зміст (2014)
Новини АПК (2014)
Почтаренко П. П. - Ветеринарно-санітарна оцінка тушок та субпродуктів курчат-бройлерів за впливу гамма-ГХЦГ (2014)
Вовкогон А. Г. - Ефективність застосування збагаченої Йодом біомаси вермикультури у складі комбікормів для курчат-бройлерів, Мерзлов С. В. (2014)
Подобед Л. И. - Влияние кремния на организм птицы (2014)
Боротись з жуками-чорнотілками слід цілорічно! (2014)
Базиволяк С. М. - Плімутрок і род-айленд – породи курей комбінованого напряму продуктивності (2014)
Козак С. С. - Критические факторы безопасности в птицеперерабатывающей отрасли, Мокшанцева И. В., Догадова Н. Л., Хан Л. С. (2014)
Марчишина Є. І. - Основні функціональні обов’язки з охорони праці керівників виробничих підрозділів птахофабрик, Зубок Т. О., Безуса О. А. (2014)
Чапний М. В. - Розведення голубів відповідно до Ветеринарно-санітарних вимог утримання птиці в особистих селянських господарствах (2014)
Пономаренко Н. П. - Партнерство бізнесу та університету: зустріч зі студентами факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва НУБіП України в межах проекту "Почни кар’єру з МХП”, Базиволяк С. М. (2014)
Титул, зміст (2014)
Новини АПК (2014)
Фисинин В. И. - Мировые тенденции развития птицеводства (2014)
Семенко О. В. - Деякі особливості поширення та заходів боротьби з еймеріозом птиці (2014)
Дегтярьов І. М. - Порівняльна оцінка комплексного антибактеріального препарату "Тримікозин” з аналогічними препаратами (2014)
Кубентаев А. - Казахстанский международный форум птицеводов (2014)
Рот Н. - Применение подкислителя для контроля cальмонеллы, Лохов В. (2014)
Чапний М. В. - Догляд за голубами (2014)
Подобед Л. И. - Характеристика кремнийсодержащих добавок для птицы (2014)
Тесля М. О. - Особливості годівлі курей яєчних кросів упродовж примусової линьки (2014)
Бородай В. П. - Розвиток внутрішніх органів та несучість курей залежно від джерела освітлення, Вакуленко Ю. О. (2014)
Уилкокс Н. - Утилизация отходов инкубатория (2014)
Це цікаво (2014)
Gladyshevskii R. - Chemistry at Lviv University (2012)
Фреїк Д. - Термодинаміка власних точкових дефектів у нестехіометричному плюмбум телуриді, Горічок І., Лисюк Ю., Шевчук М. (2012)
Verbovytskyy Yu. - On new ternary hafnium aluminides containing palladium, platinum and gold, Łątka K. (2012)
Kozak R. - Magnetic properties of solid solutions with AlB2-type structure in R–Ag–Al–Ge systems (R = Ce, Pr, Nd), Kaczorowski D., Gladyshevskii R. (2012)
Verbovytskyy Yu. - On the crystal chemistry of new ternary rare earth gold aluminides (2012)
Ivashchenko I. - Phase diagrams of the AgIn5Se8–AgGaSe2 and AgIn5Se8–Ga2Se3 systems of the quasi-ternary system Ag2Se–Ga2Se3–In2Se3, Danylyuk І., Olekseyuk І. (2012)
Mozolyuk M. Yu. - Phase equilibria in the Tl2S–PbS–GeS2 system and crystal structure of Tl0.5Pb1.75GeS4, Piskach L. V., Fedorchuk A. O., Olekseyuk I. D., Parasyuk O. V. (2012)
Rameswara Rao M. - Determination of ruthenium(III) in the presence of micellar medium by derivative spectrophotometric technique, Chandrasekhar K. B., Devanna N. (2012)
Mika T. - Crystallization of Al87Y5Ni8 amorphous alloys doped with Dy and Fe, Karolus M., Boichyshyn L., Haneczok G., Kotur B., Nosenko V. (2012)
Pukas S. - MgAl2Ge2 – a new representative of the structure type CaAl2Si2, Pylypchak L., Matselko O., Demchenko P., Gladyshevskii R. (2012)
Luk’yanov M. - Copper(I) complexes with 3-(allylamino)-, 3-(diallylamino)-, 3-, Kinzybalo V., Goreshnik E., Pavlyuk O., Mys’kiv M. (2012)
Фреїк Д. - Точкові дефекти і механізми утворення термоелектричних твердих розчинів PbTe-Ві2Te3, Туровська Л., Бойчук В. (2012)
Tokaychuk I. - The ternary system Hf–Ga–Si at 600ºC, Tokaychuk Ya., Gladyshevskii R. (2012)
Monchak M. - Synthesis and crystal structure of N,N'-diallyl-N,N,N',N'-tetramethylethylenediammonium (dalltmen2+) compounds: (dalltmen)(ClO4)2 and the copper(I) nitrate π-complex ((dalltmen)0.5Cu(NO3)2)), Goreshnik E., Mys’kiv M. (2012)
Lutsyshyn Yu. - Ternary compounds with Sc0.6Fe2Si4.9-type structure in the systems Sm–, Tokaychuk Ya., Gladyshevskii R. (2012)
Savysyuk I. - The (Y, Pr)–Ag–Si systems: isothermal sections and crystal structures, Shcherban O., Semuso N., Gladyshevskii R., Gladyshevskii E. (2012)
Серьогіна С. Г. - Особливості розподілу повноважень у виконавчо- розпорядчій сфері за різних моделей республіканської форми правління (2014)
Процюк І. В. - Законодавча влада у парламентській республіці (2014)
Закоморна К. О. - Про деякі особливості ціннісної складової конституційного розвитку постсоціалістичних країн (2014)
Болдирєв C. В. - Інститут контрасигнації як засіб взаємодії Президента та уряду України: проблеми та перспективи (2014)
Яковюк І. В. - Європейський Парламент: динаміка правового статусу (2014)
Якименко Х. С. - Правотворча діяльність інститутів Європейського Союзу, Сало В. І., Окладна М. Г. (2014)
Гаращук І. В. - До проблеми формування комітетів (комісій) муніципальних органів зарубіжних країн (2014)
Саннікова М. В. - До питання комплексних утворень у системі права України (на прикладі аграрного права) (2014)
Черкас М. Є. - Радикалізм як форма деформації правосвідомості (2014)
Дуравкін П. М. - Податковий обов’язок: правова категорія чи наукова абстракція (2014)
Калмикова Я. С. - Доказова діяльність на стадіях розгляду справи в порядку адміністративного судочинства (2014)
Дуюнова Т. В. - Особливості забезпечення конституційного права на працю засуджених до позбавлення волі та засуджених довічно (2014)
Погребняк Н. С. - Аналітично-функціональна складова конституційно- правового статусу апарату Верховної Ради України (проблеми та перспективи) (2014)
Новак А. О. - Окремі питання визначення правової природи делегованих повноважень органів місцевого самоврядування (2014)
Онопрієнко Л. А. - Субсидіарність як принцип розбудови держави у політико-правовій думці Іоганна Альтузія (2014)
Бондаренко В. Ю. - Теоретико-правові аспекти класифікації громадських об’єднань в Україні (2014)
Любченко Я. П. - Підходи до визначення сфери альтернативних способів вирішення спорів (2014)
Шпак Ю. О. - Організація місцевого самоврядування в Японії (2014)
Шкуропацький О. І. - До питання актуальності надання військовим частинам статусу юридичної особи (2014)
Гоцуляк С. Л. - Організаційне забезпечення санітарної справи в Україні в період 1917–1921 рр. (2014)
Ковач А. В. - Особливості управління інноваційними процесами на підприємстві (2014)
Усубова Айнур Джебраил гызы - Некоторые вопросы совершенствования уголовного законодательства Азербайджанской Республики и Российской Федерации о посягательствах на культурные ценности (сравнительный аспект) (2014)
Вихідні дані (2014)
Оголошення (2014)
Шпак О. - Методологічне забезпечення конструктивної діяльності педагога, Вишківська В., Примаченко Н. (2014)
Kryсski А. - "Paidagogos” – "ten, ktуry prowadzi”. Koncepcja pedagoga na wspуіczesne czasy (2014)
Мадзігон В. - Особливості конкуренції на розвиток освіти та формування професійних компетенцій маркетологів виробничої сфери, Вачевський М. (2014)
Мадзігон В. - Мікроаспекти функціонування оптимізаційного розвитку підприємництва та шляхи ефективного розвитку (2014)
Білавич Г. - Розвиток неперервної сільськогосподарської освіти в Галичині на початку ХХ ст, Савчук Б. (2014)
Осадчий В. - Особливості використання електронних підручників у професійній підготовці майбутніх учителів (2014)
Ромащенко І. - Роль науково-дослідницької діяльності у формуванні творчої особистості (2014)
Сєргєєва О. - Стан професійної підготовки перекладачів в українських ВНЗ (2014)
Лисенко С. - Аналіз історико-педагогічних умов становлення гуманістичної спрямованості виховання студентів у вітчизняній вищій школі другої половини XIX – початку XX ст, Копитін Р. (2014)
Попова Т. - Дослідження організаційно-виховного процесу у вищому навчальному закладі (2014)
Ванівська О. - Ідіоматичні одиниці на позначення частин тіла в різних жанрах англомовного дискурсу: ергономічний підхід, Дубравська Д. (2014)
Страхарчук В. - Шляхи удосконалення процесу банківського споживчого кредитування, Страхарчук А. (2014)
Галів М. - Епістемологія наративного підходу в історико-педагогічній науці (2014)
Гриценко Л. - Інтерактивні технології викладання креслення у професійній підготовці конкурентноспроможних робітників (2014)
Малюга О. - До питання інтерактивних методів навчання іноземної мови студентів нефілологічних спеціальностей на заключному етапі вищої школи (2014)
Мацюк О. - Інтенсифікація процесу навчання іноземних мов засобами ІКТ під час професійної підготовки майбутніх перекладачів (2014)
Сорока Н. - До питань функції мотивації людини як основного чинника її діяльності (2014)
Романова М. - Ділова гра як засіб формування професійної компетентності молодших спеціалістів (2014)
Білецька І. - Двомовна освіта та її функціонування у США (2014)
Каньковський І. - Реалізація моделі позиційного навчання в процесі професійної підготовки інженера-педагога автотранспортного профілю (2014)
Мішеніна Т. - Організація науково-дослідницької роботи майбутніх учителів філологічних спеціальностей у змісті компетентнісно-орієнтованої вищої освіти (2014)
Косопуд Б. - Камерно-вокальна шевченкіана у творчості львівських композиторів (2014)
Лазуренко О. - До проблеми визначення змісту емоційної компетентності (2014)
Маляров О. - Формування професійної культури майбутнього інженера-педагога (2014)
Сенкевич Д. - Тенденції розвитку менеджменту та економічна сутність функцій менеджменту в галузі освіти (2014)
Жуковські В. - Управління сферою послуг підприємств роздрібної торгівлі в сучасних умовах (2014)
Василиків І. - Інформаційні технології у формуванні маркетингової компетенції майбутніх спеціалістів (2014)
Савка І. - Сучасна економічна освіта молоді як основа формування професійної компетенції (2014)
Гжещук В. - Якості менеджера навчального закладу та управління менеджментом в закладах освіти (2014)
Чередніченко Н. - Інтеграційні педагогічні функції вчителів інформатики в Нідерландах (2014)
Скляренко Н. - Моделі аргументації у процесі навчання монологу-доказу німецькою мовою після англійської (2014)
Суровицька М. - Вплив гри на розвиток особистості молодших школярів (2014)
Мочурад Б. І. - Бароковий концерт для гобоя (2013)
Кузьмінський І. Ю. - Доба становлення партесного багатоголосся (2013)
Кот А. А. - Етап творчої зрілості в драматургії біографічного сценарію композитора (2013)
Денисенко Я. О. - Традиція бароко в сучасному гобойному виконавстві (2013)
Стасюк С. О. - Жанрові архетипи драматичних концепцій П. І. Чайковського (2013)
Мартиненко О. П. - Камерна симфонія Бориса Чайковського: варіації в контексті раціонально-конструктивних тенденцій формоутворення (2013)
Максименко Д. П. - Циклічні концерти для саксофона з оркестром (ХХ століття): композиційно-драматургічний аспект (2013)
Морозова Я. В. - Скрипкові засоби музичної виразності в сонаті П. Хіндеміта ор. 31 №2 (2013)
Мартинова Н. І. - Фортепіанний цикл "Спорт та розваги" Еріка Саті: відображення урбаністичної поетики в сюрреалістичному ракурсі (2013)
Гаргай О. М. - Скрипкова сонористика А. Нікодемовича (2013)
Свірідова С. В. - Камерний концерт як прояв неокласичних тенденцій у творчості О. Зноско-Боровського (2013)
Зіпа К. С. - Ім’я музичного твору як елемент його образно-смислового контексту (на прикладі опусу Юлії Гомельської "гербарій… музика спогадів") (2013)
Сетун О. Д. - Риси комічної опери у міні-моноопері К. Цепколенко "Сьогодні ввечері "Борис Годунов”" (2013)
Ванюга Л. С. - Українсько-польський театральний діалог (2013)
Грушецький Я. І. - Поетика українського фольклору і народного театру ляльок як фактор оновлення художньої мови професійного театру ляльок України (остання чверть ХХ століття) (2013)
Архангородська А. В. - Драматургічні функції кіномузики у фільмі "Мамай" (2013)
Безручко О. В. - Ю. М. Терещенко: режисер документальногокіно і педагог екранних мистецтв (2013)
Полянський Т. В. - Мюзикл як поліжанровий феномен музичного театру: історія та перспективи (2013)
Кравченко Н. І. - Атрибуція ікони "Цвєтоносіє" із церковної колекції храму Святого Стефана (м. Афіни, Греція), Бродченко О. Ю. (2013)
Лисенко-Ткачук І. В. - Синтез мистецтв у сучасному міському середовищі (на прикладі Маріїнського архітектурного комплексу) (2013)
Чілікіна Н. О. - Проблема виразності тіла (body) як джерела знакових кодів у когнітивній системі розпізнавання танцю (2013)
Северинова М. Ю. - Філософсько-музикознавчі підходи до вивчення архетипів як "спів/буття" (2013)
Радзієвський В. О. - Молодіжні субкультури: до проблеми класифікації (2013)
Тюрікова О. В. - Український фольклор і сучасність: аксіологія збереженості (за матеріалами Донецького регіону) (2013)
Кротова Т. Ф. - Формування ідентичності американської моди на межі ХІХ – ХХ століть (2013)
Шандренко О. М. - Комунікативні аспекти моди в контексті віртуальної реальності (2013)
Книшева Л. В. - Роль системи середньої професійної музичної освіти у культурній розбудові Донеччини (2013)
Ліва Н. В. - Бардівські тенденції в музичній культурі романтизму ХІХ століття та рок-культурі (2013)
Бадалов О. П. - Діяльність студентських хорів у контексті розвитку академічного хорового виконавства Чернігівщини (2013)
Чернета Т. О. - Кобзарі і бандуристи у Катеринославському товаристві "Просвіта" (2013)
Доманська О. А. - Сценічний простір сучасних арт-практик (2013)
Порцев М. В. - Джазове гітарне виконавство у пострадянському соціокультурному просторі: витоки, тенденції, перспективи (2013)
Немцова Л. О. - Хорові твори на вірші Івана Франка у фокусі музикознавчої думки (2013)
Arya S. - Microfluidic Mechanics and Applications: a Review , Khan S., Vaid A., Kour H., Lehana P. (2013)
Kaleemulla S. - Effect of Annealing on Structural and Optical Properties of Cu Doped In2O3 Thin Films, Madhusudhana Rao N., Sai Krishna N., Kuppan M., Rigana Begam M., Shobana M. (2013)
Humeniuk L. M. - Influence of Doping of Titanium Dioxide by Zirconium and Niobium on its Morphology, Budzulyak I. M., Ilnytskyy R. V. (2013)
Nandre S. J. - FT-IR, Thermal and Optical Studies on Gel Grown Cobalt Tartrate Crystals, Shitole S. J., Ahire R. R. (2013)
Ghahramani S. - Optical Properties of MgF2 / MgF2 / Glass and MgF2 / TiO2 / Glass, Kangarlau H. (2013)
Sakun T. M. - Photoconductivity of the Polymer Layer with Resazurin Sodium at Two-Photon Excitation (2013)
Reshi H. A. - Grain Size Induced Metal-Insulator Transition in La0.7Sr0.3MnO3 Compounds, Shelke V. (2013)
Mukherjee A. - Modeling of Field Effect Mobility Using Grain Boundaries on Nanocrystalline Slicon Thin-Film Transistor (nc-Si TFT), Sharma P., Gupta N. (2013)
Tripathy S. K. - Effect of the Type of the Substrates on CO Gas Sensing of SnO2 Thin Film Prepared by Sol-Gel Method, Hota B. P., Siva Jahnavy V. (2013)
Fedosov S. N. - Critical Dependence of Polarization Phenomena in Ferroelectric Polymers on Conductivity, Von Seggern H. (2013)
Gnilenko A. B. - Mechanically Stacked Triple-junction GaInP / GaAs / Si Solar Cell Simulation, Plaksin S. V. (2013)
Bikshalu K. - Comparison of Atomic Level Simulation Studies of MOSFETs Containing Silica and Lanthana Nano Oxide Layers, Manasa M. V., Reddy V. S. K., Reddy P. C. S., Venkateswara Rao K. (2013)
Ahmed W. K. - Investigating Impact of the Interfacial Debonding on the Mechanical Properties of NanoFiber Reinforced Composites (2013)
Voznyi V. - Development of the RF Ion Sources for Focused Ion Beam Accelerators, Miroshnichenko V., Mordyk S., Shulha D., Storizhko V., Tokman V. (2013)
Daoud S. - Elastic, Optoelectronic and Thermal Properties of Boron Phosphide, Bioud N., Belagraa L., Lebgaa N. (2013)
Basak S. - Design and Analysis of a High Speed, Power Efficient 8 Bit ALU Based on SOI / SON MOSFET Technology, Jana A., Sarkar S. K. (2013)
Mazrouaa A. - Preparation of Emulsion Polymerization from Styrene Vinylpyrrolidone and Studying their Thermal Stability and Electrical Conductivity, Badawi A., Mansour N., Fathy M., Elsabee M. (2013)
Киця А. Р. - Спектри екстинкції водних золів наночастинок срібла як характеристика їх розміру та полі дисперсності, Решетняк О. В., Базиляк Л. І., Гринда Ю. М. (2013)
Петрушенко И. К. - Структурные и механические свойства графена, функционализированного атомарным кисло родом (2013)
Корбутяк Д. В. - Синтез і спектри фотолюмінесценції композитних плівок з нанокристалами сульфіду кадмію, Токарєв С. В., Шевчук О. М., Ільчук Г. А., Токарев В. С., Будзуляк С. І., Курик А. О. (2013)
Гайша О. О. - Імітаційне моделювання конденсації речовини у нанопосудині з використанням парного потенціалу міжатомної взаємодії, Ушкац М. В. (2013)
Мазманiшвiлi О. С. - Вплив кореляції між модами поляризації на статистичні властивості гаусiвського низькоiнтенсивного випромінювання, Князь I. О. (2013)
Малашенко А. Г. - Модель молекулярного переключателя на основе молекулы пероксида водовода, Сакун Т. Н., Кондратенко П. А., Лопаткин Ю. М. (2013)
Симкин А. В. - Термоэлектрическая эффективность низкотемпературных генераторных материалов и возможности её повышения, Бирюков А. В., Репников Н. И., Иванов О. Н. (2013)
Пуганцева О. В. - До питання про ефективність електрон-фононної взаємодії у наноплівках дийодиду свинцю, Крамар В. М. (2013)
Оленич І. Б. - Вплив термічного окислення на процеси перенесення носіїв заряду в поруватому кремнії (2013)
Рудченко С. О. - Структура и механические свойства фуллерита С60, Пугачёв А. Т., Пуха В. Е., Стариков В. В. (2013)
Тищенко И. Ю. - Использование трансформаторного плазмотрона для синтеза нанопорошка кремния, Кузема П. А. (2013)
Джежеря Ю. И. - Влияние косвенного обменного взаимодействия на ферромагнитный резонанс в магнитных наногранулированных пленках, Кравец А. Ф., Козак И. М., Шипиль Е. В., Погорелый А. Н. (2013)
Kumar P. - The Study of Physical Parameters of Pb Modified Germanate Chalcogenide Glass, Modgil V., Chand S., Rangra V. S. (2013)
Soni B. H. - Studies on ZnO Nanorods Synthesized by Hydrothermal Method and their Characterization, Deshpande M. P., Bhatt S. V., Garg N., Chaki S. H. (2013)
Калькута С .А. - Моделирование атомной структуры и распределения вакансий в ионном проводнике LaxCe1/2 – xLixTiO3 (2013)
Титул, зміст (2014)
Дробенко Б. Д. - Оцінка придатності елементів енергетичного обладнання до експлуатації понад парковий ресурс, Будз С. Ф., Асташкін В. І. (2014)
Різун А. Р. - Технологічний процес та обладнання для електророзрядного локального знеміцнення грунтів різної міцності і структури, Голень Ю. В., Денисюк Т. Д. (2014)
Данько В. А. - Технологія виробництва голограмних дифракційних граток на основі неорганічних вакуумних фоторезисторів, Індутний І. З., Луканюк М. В., Минько В. І., Шепелявий П. Є. (2014)
Шелягін В. Д. - Розробка технології та обладнання автоматизованого лазерного зварювання для виготовлення деталей теплообмінників корабельних двигунів, Лукашенко А. Г., Хаскін В. Ю., Лукашенко Д. А., Лукашенко В. А. (2014)
Моргун В. В. - ФВпровадження у виробництва нових, стійких до стресових факторів, високопродуктивних сортів озимої пшениці, створених на основі використання хромосомної інженерії та маркер-допоміжної селекції, Гаврилюк М. М., Оксьом В. П., Моргун Б. В., Починок В. М. (2014)
Дем’янчук Г. В. - Об’єкти промислової власності в процесі комерціалізації інновацій (2014)
Підоричева І. Ю. - Інноваційна діяльність в промисловості України: проблеми, ризики, напрями активізації (2014)
Бубенко П. Т. - Инновационная система Харькова: состояние, проблемы, перспективы, Гагауз И. Б., Гусев В. А., Лукьянец С. П. (2014)
Іванюк Н. О. - Реставрація двовимірного образу методом умовної деконволюції в області трансформант перетворення Адамара (2014)
Piltyay S. I. - Enhanced C-band Coaxial Orthomode Transducer (2014)
Гусєва О. В. - Задача мікрохвильової візуалізації для двовимірної екранованої структури, Горб М. С. (2014)
Бичковський В. О. - Прогнозування ефективності інформаційного обміну в групі операторів, Реутська Ю. Ю. (2014)
Бойко Ю.М. - Проблеми синтезу пристроїв тактової синхронізації приймачів супутникових телекомунікаційних систем передачі інформації, Єрьоменко О.І. (2014)
Кашуба С. В. - Оцінка ефективності супутникової телекомунікаційної системи з бортовою реалізацією DAMA (2014)
Бондаренко Г. І. - Оптимізація пропускної здатності каналів зв'язку корпоративних мереж, Коробенков П. М. (2014)
Кичак В. М. - Пристрій для вимірювання нестабільності частоти радіосигналів, Гаврасієнко П. О. (2014)
Зіньковський Ю. Ф. - Функціональні параметри радіоелектронного апарату, обумовлені тепловими процесами у ньому, Уваров Б.М. (2014)
Васильєв В. І. - Розробка алгоритму управління електромеханічною системою з розподіленими параметрами (2014)
Миколайчик О. В. - Вхідні імпедансні характеристики двобар’єрних структур, Водолазька М. В., Нелін Є. А. (2014)
Вунтесмері Вол. С. - Дослідження магнітних властивостей ненамагніченого високочастотного ферита у широкій смузі частот, Максимчук Т. М. (2014)
Шишкін О. В. - Прихована цифрова модуляція звукових сигналів (2014)
Зінченко М. В. - Оцінка чутливості нелінійних розсіювачів до зондуючого випромінювання, Зіньковський Ю. Ф. (2014)
Інформація для авторів (2014)
Рибін О. І. - Аналіз лінійних систем з використанням кратних перетворень, Ніжебецька Ю. Х., Рибіна І. О. (2010)
Земляк О. М. - Ефект прискорення при оптимізації електронних кіл, Маркiна Т. М. (2010)
Рибін О. І. - Оцінка надійності аутентифікації особи за динамічно введеним підписом при наявності адитивного шуму, Кузьменко О. М. (2010)
Бондаренко А. С. - Розпізнавання сигналів фонендоскопії в просторі автокореляційних функцій та коефіцієнтів лінійного прогнозування, Павлов О. І. , Шарпан О. Б. (2010)
Рибін О. І. - Аутентифікація особи за динамічноо введеним підписом з використанням нормального перетворення, Ніжебецька Ю. Х., Луцків А. М. (2010)
Литвиненко О. О. - Аналіз кардіограм модифікованим методом Карунена-Лоева (2010)
Янковенко О. Д. - Експериментальне дослідження функціонального стану людини на основі амплітудного спектрального аналізу пульсової хвилі (2010)
Бычковский В. А. - Нормативный прогноз информационного обмена в системах с потерями информации (2010)
Мрачковський О. Д. - Дослідження функції невизначеності дискретної частотної послідовності "Уелч-16", Добриков А. В. (2010)
Шпилька О. О. - Інтерполяційно-фільтровий алгоритм декодування згортальних кодів, Жук С. Я. (2010)
Вишневий С. В. - Алгоритм об’єднання результатів одномірної оптимальної фільтрації при обробці зображень, Жук С. Я. (2010)
Смолянінов В. Г. - Методика розрахунку струму споживання при змінному активно-ідуктивному навантаженні РЕЗ, Сухопара О. М. (2010)
Кудінов Є. В. - Вимірювання побічних сигналів в мережі електроживлення, Кухоль Є. М. (2010)
Мрачковський О. Д. - Кореляційні властивості D-кодів Велті, Бичков В. Є., Турко C. І. (2010)
Піддубний В. В. - Зменшення взаємного впливу генераторів в перетворювачах механічних величин на поверхневих акустичних хвилях, Малюкін О. В., Піддубний В. О. (2010)
Боженко К. О. - Модель дворезонаторного монолітного металодіелектричного фільтру, Андрусенко Є. М. (2010)
Трубин О. О. - Оптимизация амплитудно-частотной характеристики трехзвенного полосового фильтра на диэлектрических резонаторах с помощью генетического алгоритма, Моховиков А. С. (2010)
Старков М. А. - Добротность излучения открытых сфероидальных диэлектрических резонаторов (2010)
Ocinoв A. M. - Врахування неузгодженого навантаження при досліджені структури електромагнітного поля в мікросмужковій лінії методом ФМР, Комарова О. П. (2010)
Вунтесмері В. С. - Дослідження внутрішнього магнітного поля близько розташованих феритових вкладишів невзаємних пасивних пристроїв, Стоколос М. О. (2010)
Зінковський Ю. Ф. - Радіоелектронна апаратура як об’єкт теорії гіпервипадкових явищ, Уваров Б. М. (2010)
Левандовський В. Г. - Проектування профілю показника заломлення в планарних металодіелектричних хвилеводах. (2010)
Уваров Б. М. - Гіпервипадкові функціональні характеристики радіоелектронних засобів (2010)
Каширський І. С. - Рішення чисельних проблем чисельно-символьними методами (2010)
Зінченко М. В. - Розсіювання плоских хвиль симетричним вібратором з нелінійним навантаженням при дії нелінійного радіолокатора, Зінковський Ю. Ф. (2010)
Назарько А. І. - Ефективність неоднорідностей електромагнітних кристалів, Тимофєєва Ю. Ф., Нелін Є. А. (2010)
Руденко Н. М. - Вплив нейтронного випромінювання на параметри гетеросруктур з червоним та жовтим кольором свічення, Кузьменко О. М. (2010)
Кисіль О. С. - Формування нанорозмірів структур мікроелектроніки (2010)
Зінковський Ю. Ф. - Розкриті особливості сучасної парадигми вищої технічної освіти, Мірських Г. О. (2010)
Ястребов Н. І. - Електронний підручник – компонент сучасного освітнього середовища, Полях О. І. (2010)
Коцержинський Б. О. - Потроювання частоти у транзисторних НВЧ генераторах (2010)
Парфенова А. О. - Порівняльний аналіз основних стандартів відео для передачі по 4G-мережам, Макаренко А. Ю., Могильний С. Б. (2010)
Дем'яненко П. О. - Про когерентність електромагнітних хвиль, зокрема, світлових (частина 1), Зінковський Ю. Ф. (2010)
Мазор Ю. Л. - Радіоконтакт з позаземними цивілізаціями (2010)
Мірських Г. О. - Монолітні діелектричні фільтри НВЧ діапазону, Андрусенко Є. М., Боженко К. О. (2010)
Тихонов І. В. - Методика підвищення ефективності навігаційного забезпечення плавання на внутрішніх водних шляхах (2010)
Відомості про авторів статей (2010)
Інформація для авторів (2010)
Виноградов А. - Векторная параметризация перемещения в русских и венгерских префиксальных глаголах (2013)
Вегеш А. - Функціонування літературно-художніх антропонімів у романі Олеся Ульяненка "Жінка його мрії" (2013)
Галас А. - Лінгвостилістичні параметри епістолярію Г.Стрипського (2013)
Галас Б. - Словничок бойківських говірок В. Давидяка (2013)
Ивасюк О. - Дивергентное словообразовательное гнездо как объект исследования функциональной дериватологии (2013)
Крайник В. - Структурные особенности деепричастий в "Письмах русского путешественника" Н. Карамзина (2013)
Миголинець О. - Фраземи, пов’язані з народною медициною, в українських закарпатських говірках (2013)
Папіш В. - Акцентуація характеру в художньому мовленні П.Куліша (2013)
Пискач О. - Номінація учасників поховального обряду в Закарпатському говорі (2013)
Сабадош І. - Розвиток лексики дикорослої трав’янистої флори в українській мові ХІХ – поч. ХХ ст. (родина губоцвіті) (2013)
Сугоняк В. - Ономастичні студії у виданнях підкарпатського общества наук (2013)
Сус І. - Українська лексика у чотиримовному "Словарі языка южно-руского” І. Вагилевича (2013)
Тодер Д. - Лексика, пов’язана з житлом та прилеглою до нього територією, в українських говорах Закарпаття (2013)
Устюгова Л. - Функционально-стилистические особенности деепричастий в романе И.С. Тургенева "Отцы и дети" (2013)
Харьківська О. - Відчислівникові деривати в українських говорах Закарпаття (2013)
Шкурко Г. - Лексика, пов’язана з традиційними видами транспорту та комунікаціями, в українських говорах Закарпаття як об’єкт наукового вивчення (2013)
Юсип-Якимович Ю. - Застосування методів експериментальної фонетики при вивченні фоностильових одиниць поетичного тексту (2013)
Вигодованець Н. - "церковні бесіди…” Михайла Лучкая в оцінці проф. Олександра Барана (2013)
Кузьма О. - Проблема свободи в драмі Лесі Українки "В катакомбах” (2013)
Мальцев В. - Ритмічні форми піввіршів в українському 13-складовому вірші ХVІІІ століття (2013)
Сабадош Г. - Українська інтелігенція в романі "Чайка” Д.Бузька (2013)
Талабірчук О. - Художнє осмислення національної ідентичності в малій прозі Івана Яцканина (оповідання "Коріння", "Шуміли берести") (2013)
Шимоняк К. - Етноміфологеми моря та сонця як складові поняття долі у творчості Івана Ірлявського (2013)
Щербей О. - Екзистенційно-онтологічна проблематика поезій у прозі Ф. Потушняка ("Вікно”, "Глибина”, "Камені”) (2013)
Vivat academia! vivat noster professor! до 80-річчя від дня народження В. В. Німчука (2013)
Слово і майстер (до 60-річчя з дня народження Б.К.Галаса) (2013)
"...Лежить життя – зарита в землю книга" (до 80-річчя з дня народження В.С.Попа) (2013)
Згадаймо Василя Вовчка (до 80-річчя з дня народження В.Ю.Вовчка) (2013)
Шпак О. - Використання особистісно орієнтованих технологій в професійній підготовці майбутніх педагогів, Вишківська В., Примаченко Н. (2014)
Осадчий В. - Організація лабораторних занять з дисципліни "Адміністрування комп’ютерних мереж”, Наумук О. (2014)
Вачевський М. - Християнська педагогіка у вихованні учнівської молоді (2014)
Гук О. - Громадсько-просвітницька діяльність Г. Г. Ващенка (2014)
Ромащенко І. - Модель процесу формування конкурентоздатності студентів за допомогою наково-дослідної діяльності (2014)
Хоменко С. - Підвищення якості підготовки студентів інженерно-педагогічних спеціальностей економічного профілю засобами інформаційних технологій (2014)
Бобечко О. - Творча постать бандуристки Олесі Левадної в контексті трансформації виконавської та педагогічної традиції в кобзарському мистецтві (2014)
Вишнівський Р. - Іван Франко про роль інтелігенції у вихованні української молоді (2014)
Бахмат Н. - Використання хмарних сервісів у навчально-виховному процесі вищої школи (2014)
Кривильова О. - Особливості психолого-педагогічної діяльності викладачів професійно-технічних навчальних закладів (2014)
Попова Т. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій для підготовки кваліфікованих робітників в професійно-технічних навчальних закладах на уроках виробничого навчання з професії "Кравець”, Яковенко Ю. (2014)
Голік О. - Управління інноваційною діяльністю в умовах загальноосвітнього навчального закладу (2014)
Логвиненко О. - Здоровий спосіб життя як наукове інтегроване поняття (2014)
Кожушко С. - Стратегії колаборативного навчання у вищому навчальному закладі (2014)
Павлішак О. - Комунікативна компетенція у підготовці вчителя іноземної мови, Гутиряк О. (2014)
Кобрій О. - Принципи оновлення змісту педагогічних дисциплін у сучасних вищих навчальних закладах України (2014)
Щокіна Т. - Аудіювання як один із видів мовленнєвої діяльності на заняттях з іноземної мови (2014)
Кліш І. - Співачка з "напрочуд гарним голосом” (До 140-річчя від дня народження Філомени Лопатинської) (2014)
Проць Р. - Хортинг як чинник військово-патріотичного виховання учнівської молоді в процесі допризовної підготовки (2014)
Сипа Л. - Філософський роман епохи Просвітництва у контексті філософської прози XVIII століття (2014)
Сенюта О. - Лінгвостилістичні засоби процесів вторинної композиційно зумовленої номінації (2014)
Дубравська З. - Наративна мотивація автобіографічного роману Мартіна Еміса "Досвід” (2014)
Білан Н. - Організація самостійної роботи студентів аграрних ВНЗ при вивченні іноземної мови (2014)
Демків Ю. - Особливості використання інтонації у різних функціональних стилях англійської мови, Чернявська А. (2014)
Гаськевич Р. - Вигуки в англійській та українській мовах (2014)
Єгоров Р. - Розвиток педагогічних ідей у Львівсько-Варшавській філософській школі: постановка проблеми (2014)
Сулій Н. - Українська церковно-пісенна спадщина XIX – поч. XX ст. в навчально-виховному процесі ВНЗ України: доцільність та перспективи з проекцією на практикування християнського життя студентством (2014)
Гжещук В. - Міжнародний менеджмент в національному стилі спілкування країн світу (2014)
Жуковські В. - Професійна підготовка майбутніх маркетологів в роздрібній торгівлі сфери послуг (2014)
Шпак Н. - Вивчення та практичне втілення педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського на уроках природознавства у початковій школі (2014)
Сагула Т. - Формування професійної комптентності майбутніх економістів-кібернетиків (2014)
Савка І. - Значення шкільної економічної освіти у процесі професійної підготовки майбутніх підприємців (2014)
Мисько В. - Соціально-педагогічні ідеї Януша Корчака (2014)
Левкович У. - Історія розвитку готельного господарства, суть, види та становлення готельної індустрії (2014)
Захарчук Н. - Проектні технології в початковій школі: шляхи розвитку творчої особистості, Макарчук Н. (2014)
Бекасова Е. - Личность М.В. Ломоносова в оценке А.С. Пушкина (2012)
Буднікова Л. - Категорія збірності у словацькій мові: зіставний аспект (2012)
Вегеш А. - Роль промовистих літературно-художніх антропонімів у романі Василя Шкляра "Залишенець. Чорний ворон" (2012)
Виноградов А. - Концептуализация директивных значений венгерских глагольных префиксов: русские аналитические соответствия (2012)
Жовтобрюх Н. - Становлення української медичної термінології (2012)
Мельничук Т. - До питання транскрипції офіційних українських антропонімів польською мовою (2012)
Миголинець О. - Назви на позначення інфекційних шкірних хвороб в українських закарпатських говірках (2012)
Папіш В. - Душа поетового слова (до 70-ліття Петра Скунця) (2012)
Піцура Т. - Запозичення як джерело збагачення побутової лексики українських говорів Карпат (2012)
Сабадош І. - Закарпатські діалектизми як матеріал для відтворення мовної старовини (2012)
Тодер Д. - Будівельна лексика українських говорів Закарпаття як предмет наукового дослідження (2012)
Устюгова Л. - Анализ старославянских текстов в структуре самостоятельной работы студентов, Шимко Е. (2012)
Фанта О. - Віддієслівні іменники чоловічого роду в українських говорах Закарпатської області (2012)
Чучвара А. - Стать респондента і формування семантики твірної основи прізвиська (на матеріалі неофіційного іменника школяра) (2012)
Шманько А. - Система прошедших времён глагола в постниковском летописце: структура и значение (2012)
Козак М. - Особливості поетики лірики Миколи Рішка (2012)
Кордонець О. - Стильовий синкретизм та засоби ліризації в повісті "Веселка над пустарем” Богдана Лепкого (2012)
Кузьма О. - Настроєва палітра пейзажної лірики С.Черкасенка (цикли "Осінні настрої”, "Акварелі”, "Осіннє”) (2012)
Сабадош Г. - Поетика повісті "За ґратами” Д.Бузька (2012)
Севостьянова В. - Творческие достижения С.М. Рафальского, С.К. Маковского в период пражской эмиграции (2012)
Талабірчук О. - Літературно-критична творчість Івана Яцканина (2012)
Тиховська О. - Проблематика повісті В.Бережного "Археоскрипт" (2012)
Хававчак О. - Біблійний топос "Історії русів": до питання про "Вторинний міф" (2012)
Шинкар І. - Еконструкція чи адекватне прочитання минулого в історичному романі (2012)
Історія української мови крізь призму сьогодення Українська мова в Галичині: Історичний вимір / Відп. ред. Я.Ісаєвич, М.Мозер, Н.Хобзей. – Львів: Ін-т українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України, 2011 (Серія "Історія мови"). – 332 с. (2012)
"Душу тут свою виповідаю" Микола Ільницький. "Вересневі відлуння". Поезії. Переклади. – К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія". – 2011. – 230 с. (2012)
Усвідомлення світу по-валтонівськи Валтон Арво. Усвідомлення: Поезії. Мініатюри / Переклад з естонської М. Антоненка та І. Петровція. – Ужгород: Карпатська вежа, 2011. – 91 с. (2012)
Титул, зміст (2013)
Романюк П. - Поезія (2013)
Конак С. - Поезія (2013)
Пилипчук О. - Поезія (2013)
Цілуйко І. - Поезія (2013)
Луньова Т. - Українська хата у стилі Воргола (2013)
Силогізми Бродського (2013)
Срібних справ майстри (2013)
Копенгагенська Русалонька (2013)
Дещо про золото (2013)
Шакін М. - Кріт-садівник. Казка (2013)
Карпенко В. - Арешт. Уривок із роману "Амба" (2013)
Борщова А. - Запах (2013)
Льонька (2013)
Банькатий капелюх (2013)
Ломбард (2013)
Горбатюк В. - Ярема Байрак – поет із Байрака (2013)
Ярема Байрак (Харитон Бородай). Поезії (2013)
Проза (2013)
Вишневська Г. - Головна пісня України (2013)
Рябчук М. - Три есеї про ідентичність (2013)
Вертій O. - На шляхах утвердження нашої Незалежності (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського