Сіренко І. С. - Проблемні питання імунопрофілактики дифтерії та правця у дітей та шляхи їх подолання, Гладка О. А., Чумаченко С. С. (2014)
Танцюра Л. Д. - Багатопараметричний аналіз результатів дослідження медіаторів запалення у новонароджених дітей під час проведення протективної штучної вентиляції легень, Біляєв А. В. (2014)
Шаповалова Г. А. - Застосування "сухих" вуглекислих ванн в комплексі реабілітації дітей з супутніми ураженнями нервової системи в періоді ремісії онкозахворювань (2014)
Шарікадзе О. В. - Ефективність засобів зовнішньої терапії у комплексному лікуванні дітей, хворих на атопічний дерматит (2014)
Шпеко Н. І. - Ефективність і безпека комбінованих мукоактивних відхаркувальних засобів при гострих репіраторних інфекціях у дітей, Бекетова Г. В., Мустак Мохаммед Алі, Гнатенко Т. М. (2014)
Шунько Е. Е. - Особливості імунної системи у новонароджених в критичному стані, вплив на стан здоров'я в ранньому дитинстві, Омельченко Л. В., Путкарадзе Р. В., Лакша О. Т. (2014)
Шунько Є. Є. - Клінічні спостереження за новонародженими від багатоплідної вагітності, Сюрха Ю. П., Белова О. О. (2014)
Сіренко О. І. - Синдром "prune belly" у новонародженої дитини: клінічний випадок, Лакша О. Т., Ніконова Л. В., Старенька С. Я. (2014)
Соловйов О. С. - Аналіз результатів науково-практичних заходів та мобілізаційних процесів формування системи якості фармацевтичного права адаптованих до стандартних вимог ES. Повідомлення 3 (2014)
Тихонов О. І. - Перспектива створення напрямку "альтернативне лікарське забезпечення населення екстемпоральними препаратами продуктів бджільництва", Богдан Н. С., Шпичак О. С. (2014)
Тихонов О. І. - Актуальність створення в Україні лікарських препаратів із продуктів бджільництва (апітерапія), Коношевич Л. В., Кудрик Б. Т., Бобро С. Г. (2014)
Горячева І. П. - Органопротективне лікування експериментальних деструктивних пошкоджень верхніх відділів травного шляху (2014)
Руденко В. А. - Нейроаутоімунні реакції у щурів з експериментальним алергічним енцефаломієлітом після лікування ксеногенними МСК та ІЛ-10, Бєльська Л. М., Вербовська С. А., Пічкур О. Л. (2014)
Борисова І. С. - Пневмонія в гематологічному стаціонарі: розповсюдженність та характеристика хворих (2014)
Гуменюк Г. Л. - Заболеваемость саркоидозом органов дыхания в южном и северном регионах Украины (2014)
Дзюблик Я. О. - Аналіз та прогнозування ефективності стратегій діагностики негоспітальних вірусних інфекцій нижніх дихальних шляхів (2014)
Дудка П. Ф. - Клініко-імунологічні особливості перебігу та фармако-терапії хворих із загостренням хронічного обструктивного захворювання легень, Добрянський Д. В., Ільницький Р. І., Бодарецька О. І. (2014)
Кібізова Н. І. - Ефективність кларитроміцину в комплексному лікуванні хворих на туберкульоз із розширеною резистентністю (2014)
Кузовкова С. Д. - Особенности формирования гранулем при туберкулемах легких с высокой активноcтью туберкулезного воспалительного процесса, Лискина И. В., Загаба Л. М., Олексинская О. А. (2014)
Лемко О. І. - Особливості показників цитокінового статусу та активність запального процесу у хворих на негоспітальні пневмонії, Решетар Д. В., Кополовець Т. І., Павлович Г. М. (2014)
Литвиненко Н. А. - Доцільність застосування тіоамідів протягом інтенсивної фази хіміотерапії у хворих на мультирезистентний туберкульоз легень, котрим під час попередніх курсів хіміотерапії не застосовували етіонамід (протіонамід) (2014)
Черенько С. О. - Динаміка припинення бактеріовиділення у хворих з новими випадками мультирезистентного туберкульозу, Гранкіна Н. В., Сенько Ю. О. (2014)
Ванчуляк О. Я. - Структурні зміни міокарда при гострій коронарній недостатності (2014)
Вьюницкая Л. В. - Липопротеин-ассоциированная фосфолипаза а2 - маркер нестабильности атеросклеротической бляшки (2014)
В’юницька Л. В. - С-реактивний білок у лабораторній діагностиці й оцінці ризику атеросклерозу, Луньова Г. Г. (2014)
Гурбич Е. А. - Использование фототерапии в медицинской косметологи (2014)
Загорій Г. В. - Перспективність використання екстрактів листя айви та шроту винограду для створення лікарського засобу у формі гелю на основі поліметилсилоксану, Кузнєцова О. В., Буцька В. Є., Джан Т. В., Тимченко О. Г. (2014)
Зозуля А. І. - Історичні аспекти організації боротьби з інсультом (2014)
Зозуля І. С. - Організація надання допомоги при цереброваскулярних захворюваннях сьогодні та перспективи на майбутнє, Зозуля А. І. (2014)
Кузьміна А. П. - Роль інфекційних агентів в розвитку васкуліту, Хакімова Т. В. (2014)
Мощич О. П. - Гомеопатичні лікарські засоби в лікуванні ЛОР патології, профілактиці і терапії ГРВІ (2014)
Мягков О. П. - Можливості магнітно-резонансної томографії в діагностиці остеопоротичних компресійних переломів хребта, Мягков С. О., Семенцов О. С., Наконечний С. Ю. (2014)
Назар О. В. - Застосування нормобаричної гіпоксітерапії в клінічній медицині (2014)
Носенко Н. М. - Аритмогенна дисплазія правого шлуночка – труднощі діагнозу (2014)
Обертинська О. В. - Бокавіруси та захворювання, що вони викликають: структура та систематика збудника, епідеміологія, клінічні прояви, особливості лікування та методи діагностики, Бойко Ю. О. (2014)
Олейник Е. А. - Значение современных методов лабораторной диагностики в скрининге рака шейки матки, Завадецкая Е. П., Лунева А. Г., Федорова Т. Т., Ковалюк Е. В., Артемчук А. П. (2014)
Павленко Э. М. - Особенности стоматологической заболеваемости в пожилом и старческом воздасте (2014)
Петренко А. В. - Сучасне уявлення про патогенез та терапію акне (2014)
Попович В. П. - Огляд вітчизняного ринку імуностимулюючих лікарських засобів, Козіко Н. О., Буткевич Т. А. (2014)
Сівкович С. О. - Лімфома годжкіна: сучасні аспекти діагностики та лікування, Мнішенко В. М., Калюта А. О. (2014)
Сятиня М. Л. - Лікарські засоби глюкокортикостероїдів: аналіз фармацевтичного ринку України, Попович В. П., Глущенко О. М., Хоменко С. Л. (2014)
Федоров С. М. - Особливості використання методів фізіотерапії у лікуванні та реабілітації хворих старших вікових груп. Повідомлення 1, Владимиров О. А., Губенко В. П., Ткаліна A. B., Зачатко Т. М., Зачек Л. М. (2014)
Яременко О. Б. - Ультразвукова діагностика у хворих на остеоартроз з ураженням колінних суглобів, Федьков Д. Л., Петелицька Л. Б. (2014)
Бабій Л. Б. - Літературний канон крізь призму домінуючих літературно-критичних поглядів останньої чверті ХХ століття (2011)
Барабаш М. М. - Ідентичність прихованого "я"-персонажа в сучасній українській прозі (2011)
Біла А. В. - Пошук літературознавчої аспектації: проблеми ідентичності (2011)
Бурбан І. М. - Еволюція західноєвропейської драми в авторській концепції Миколи Вороного (2011)
Венгринюк Х. Ю. - Центральне/маргінальне як проблема літературознавчого дискурсу (2011)
Вірченко Т. І. - Ідентичність літературного періоду: теоретичний аспект (2011)
Галета О. В. - Антропос – топос – тропос: антологія "Координати" як пошук нової літературної ідентичності (2011)
Даниленко І. І. - Питання індивідуально-авторської та національної ідентичності у Шевченковому вірші "Подражаніє Едуарду Сові" (2011)
Драч І. Д. - Елітарна література: феномен на марґінесі культурно-історичної доби (2011)
Єжижанська Т. С. - Комунікаційний характер ідентичності у художньому творі (2011)
Козлов Р. А. - Хронотопи авторської ідентичності Франкових драм (2011)
Колтакова Н. Г. - Символістська епіфанія та антиномічна природа ліричного "Я" (2011)
Кривопишина К. С. - Національна картина світу в новелістиці Василя Захарченка 60-х років (до проблеми репрезентації національної ідентичності в літературі) (2011)
Лебединцева Н. М. - Обернена ідентичність у поетичному світі Ю. Тарнавського (2011)
Лисак Н. С. - Національна ідентичність та національні образи в літературі: розходження і точки дотику (2011)
Негодяєва С. А. - Проблема ідентичності героя – домінанта поетики характеротворення в прозі Панаса Мирного (2011)
Павлишин Г. Я. - Традиційні та новаторські жанрові моделі у прозі Марії Матіос (2011)
Пастушук Г. О. - Блазень явний і прихований: до проблеми часопросторової ідентифікації образу в художньому творі (на прикладі зразків англійської літератури) (2011)
Перетята О. С. - Проблема національної ідентичності в українській дитячій літературі кінця ХХ – початку ХХІ ст. в естетичному та психологічному дискурсах (на матеріалі творчості З. Мензатюк) (2011)
Полякова А. А. - Естетика "дегуманізації" Хосе Ортеги-і-Гассета: пошук методу (2011)
Пронкевич О. В. - Дон Кіхот – український націоналіст (2011)
Росінська О. А. - Ідентичність і часопростір у художньому творі: "свій" і "чужий": онтологічний простір у поезії В. Стуса (2011)
Усова А. Ю. - Мистецьке угруповання та особиста ідентичність драматурга (2011)
Філоненко О. Г. - Жіноча ідентичність у літературному магічному дискурсі (на прикладі п’єси В. Шекспіра "Буря") (2011)
Цибулько О. В. - Психоделія та проблема множення ідентичностей (на матеріалі роману в новелах Ю. Іздрика "АМ™") (2011)
Юрчук О. О. - Українські стратегії чоловічої та жіночої ідентичності в колоніальних та постколоніальних умовах (2011)
Ашиток Н. І. - Освітній аспект проблеми формування здорового способу життя (2013)
Ващук Л. М. - Передумови розвитку та становлення фітнесу в Україні (2013)
Войнаровський А. М. - Головні підсумки ХХVІІ Всесвітньої універсіади в Казані (Росія) (2013)
Жембровський С. М. - Формування готовності офіцерів-слухачів до складання заліків та іспитів із фізичної підготовки під час навчання у вищому військово-навчальному закладі (2013)
Петрачков О. В. - Наслідки тривалого перебування в холодній воді (2013)
Демчук С. П. - Соціальна адаптація слабочуючих школярів у процесі фізичного виховання як педагогічна проблема (2013)
Завидівська Н. Н. - Особливості вдосконалення змісту загальної фізкультурно-оздоровчої освіти студентів у контексті законів і категорій філософії (2013)
Костюк Ю. С. - Порівняльний аналіз вікової динаміки основних технічних прийомів учнів 5–9 класів сільської малокомплектної школи в процесі занять баскетболом (2013)
Васкан І. Г. - Стан фізичного розвитку підлітків (2013)
Захожий В. В. - Діагностика психологічної підготовленості студентів, Мацкевич Н. М. (2013)
Клюс О. А. - Динаміка розумової працездатності дівчаток упродовж другого року навчання в загальноосвітньому навчальному закладі (2013)
Кушнір Я. А. - Оцінювання фізичного стану дітей Волинської та Херсонської областей і розподіл їх на групи (2013)
Мазур В. А. - Стан сформованості та складові частини інтересу учнів 5–9 класів спеціальної медичної групи до занять фізичними вправами (2013)
Петренко Г. В. - Використання поліпропіленових труб для виготовлення обладнання, тренажерів та допоміжного інвентарю для занять фізичною культурою в дошкільних навчальних закладах (2013)
Цьось А. В. - Особливості фізичного й психологічного компонентів здоров’я в якості життя студентів, Пришва О. Б., Самчук О. М. (2013)
Валецька Р. О. - Корекція порушень постави в дітей дошкільного та шкільного віку засобами лікувальної фізичної культури (2013)
Валецький Ю. М. - Профілактика повторних травм у спортсменів (2013)
Бобровник В. И. - Формирование физической подготовленности в беге на средние дистанции, Тихоненко Я. П. (2013)
Доценко О. В. - Комплексна оцінка спеціальної техніко-тактичної підготовленості в спортивному орієнтуванні (2013)
Пустильник О. С. - Техніка класичних вправ у важкій атлетиці як об’єкт наукового дослідження (2013)
Щепотіна Н. Ю. - Аналіз складу тіла висококваліфікованих волейболісток, Якушева Ю. І. (2013)
Танько Є. В. - Обґрунтування умов вивчення й упровадження досвіду провідних країн світу в практику роботи вищих навчальних закладів України (2013)
Терещук В. А. - Історико-філософський аспект визначення поняття саморозвитку особистості (2013)
Ху Лифей - Характеристика особенностей функционирования системы физической культуры и спорта в КНР (1995–2011 гг.) (2013)
Бєлікова Н. О. - Змістове наповнення процесу підготовки майбутніх фахівців із фізичної реабілітації до здоров’язбережувальної діяльності (2013)
Бугеря Т. М. - Особливості та сутність професійної підготовки майбутніх учителів основ здоров’я (2013)
Завидівська Н. Н. - Навчання здоров’язбереження – основа сучасної системи фізичного виховання студентів (2013)
Невзоров Р. В. - Аналіз класифікації авіаційних тренажерів як елементу вдосконалення навчального процесу підготовки курсантів-льотчиків до виконання бойових завдань (2013)
Палічук Ю. І. - Методика реалізації технології й педагогічних умов здоров’язбереження економіста (2013)
Cмаль Я. А. - Теоретико-методичні основи засобів народної фізичної культури (2013)
Цись Д. І. - Порівняльна характеристика фізичної підготовленості студентів під впливом спортивно спрямованого навчання волейболу (2013)
Яловик А. В. - Координаційна готовність студентів до засвоєння рухових навичок (2013)
Глазирін І. Д. - Особливост біологічного дозрівання учнівської та студентської молоді жіночої статі, визначеного за темпами статевого розвитку (2013)
Демчук С. П. - Корекція рухової сфери школярів із депривацією слуху засобами фізичного виховання (2013)
Самер Дмор - Визначення оптимальних параметрів фізичних навантажень у річному циклі занять футболом молодших школярів (2013)
Кашуба В. А. - Характеристика вертикальной устойчивости тела женщин, занимающихся оздоровительным фитнесом, Ивчатова Т. В., Торгунский А. (2013)
Котов Е. А. - Уровень функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма студентов (2013)
Пришва О. Б. - Спосіб інтегрального оцінювання реакції організму чоловіків зрілого віку на фізичне навантаження (2013)
Валькевич О. В. - Застосування методу колового тренування для розвитку фунціональної підготовки боксерів (2013)
Романюк В. П. - Особливості фізичного розвитку юних футболістів 11–17 років (2013)
Тищенко В. О. - Оптимальне поєднання навантажень у підготовчому періоді річного макроциклу кваліфікованих гандболістів (2013)
Яловик В. Т. - Методика тренування скороходів у низькогір’ї в змагальний період, Олещук В. В., Трофимович О. (2013)
Собчук В. С. - Особливості визначення технічного показника ефективності грозозахисту повітряних ліній електропередачі, Собчук Н. В., Слободянюк О. В. (2014)
Боднар Л. А. - Інтенсифікація теплообміну в жаротрубному водогрійному котлі малої потужності, Степанов Д. В., Бойчук Р. Е. (2014)
Бурбело М. Й. - Вимірювальний канал для установок динамічної компенсації реактивної потужності, Романовський В. І. (2014)
Безвозюк І. І. - Аналіз властивостей деяких стійких органічних забруднювачів, Петрук Р. В., Мельник Т. В. (2014)
Білинський Й. Й. - Огляд методів визначення вмісту сірки в нафтопродуктах, Городецька О. С., Кротевич В. В. (2014)
Ковалюк О. О. - Аналіз програмних засобів кешування даних у високонавантажених системах (2014)
Топчий Д. О. - The theory of plafales: конструювання стандартного базису ССЕ•12 (2014)
Мокін О. Б. - Метод ідентифікації процесів У багатовимірних динамічних об’єктах, що допускають лінеаризацію, математичними моделями не вище третього порядку, еквівалентними за частотою зрізу., Мокін В. Б., Мокін Б. І., Чернова І. О. (2014)
Козлов Л. Г. - Дослідження статичних і динамічних характеристик систем керування гідроапаратами на основі пропорційних електромагнітів, Ковальчук В. А., Піонткевич О. В., Коріненко М. П. (2014)
Слободян І. В. - Швидкість програмування енергонезалежної пам’яті на базі ХСН (2014)
Anisimova A. I. - Lexical and semantic structure of the concept multilingualism in modern english (2014)
Апоненко И. Н. - Особенности наименования персонажей в цикле сказок "Посолонь" А. М. Ремизова (2014)
Берегова О. А. - Статус загадки як текстової категорії (2014)
Брага І. І. - Сучасний стан соціолінгвістичної термінології (до постано-вки проблеми) (2014)
Гимер Н. О. - Міжнародні терміноелементи у фаховій лексиці косметики та косметології (2014)
Гірняк С. П. - Мова як соціальне явище в концепції Романа Смаль-Стоцького та Ярослава Рудницького (2014)
Жадлун М. И. - Лексическая интерпретация звукового восприятия воды в поэзии М. Цветаевой (2014)
Ким Л. А. - К вопросу о типах единиц специальной номинации (2014)
Knoll A. - Manuscriptorium: seamless access to old european written heritage (2014)
Коломойченко А. Е. - Векторы освоения иноязычного имени собственного в русском художественном тексте (2014)
Коробка Г. А. - Лингвокультурные стереотипные шутки в этикетном общении (2014)
Космеда Т. А. - "Політичний" фразеологізм у мовній свідомості галичан і поляків: проблема трактування, Прасол О. П. (2014)
Крайняк О. М. - Словотвірні моделі маркованого еліпса (2014)
Куварова Е. К. - Опосредованный вокатив в системе языковых средств адресации письма (2014)
Lapinska O. M. - Grammatical transformations in scientific-technical translation (2014)
Меньшиков И. И. - Текст и его дифференциальные признаки (2014)
Онанченко А. В. - О дискуссионных вопросах науки переводоведения (2014)
Панченко Е. И. - Прецедентное имя в диалекте кокни (2014)
Пикалова А. Н. - Типы разговорных структур и элементов в устном научном монологе (2014)
Пожидаєва І. В. - Маніпулятивний потенціал дейктичних займенників другої особи в блог-комунікації (на прикладах фрагментів російсько-, франко- і україномовних блогів) (2014)
Попова Е. Н. - Коллективный проект как одна из форм организации самостоятельной работы студентов неязыковых специальностей (2014)
Приходько А. М. - Мовленнєва діяльність у лінгвофілософських вимірах (2014)
Романец Ю. Р. - Концептуально-дискурсивный анализ фрейма "свойства металлических материалов" (2014)
Смирнова М. С. - Поняття стратегії і тактики релігійної проповіді з позицій комунікативно-дискурсивного підходу (2014)
Suima I. P. - Translation of the newspapers’ headlines (2014)
Тимралиева Ю. Г. - Пространство и время в лирике немецкого экспрессионизма (2014)
Шабаліна О. О. - Синтактико-функційні зміни в узуальній парадигмі прикметників у процесі переходу від давньо- до середньоанглійського етапу розвитку мови (на базі дослідження середньоанглійських поетичних творів) (2014)
Шпітько І. М. - Назви меблів для відпочинку в сучасній словацькій мові (2014)
Галета О. І. - Гра у бісер vs гра мільйонів: література і футбол (2012)
Гон О. М. - Політика Езри Паунда: на шляху до документального епосу (2012)
Гребенюк Т. В. - Імовірність подій літературного твору як запорука читабельності (аспект модальності фікціональної прози) (2012)
Дроздовський Д. І. - Наративні стратегії в романі "Спокута" Іена Мак’юена: між "уявним" та "реальним". (2012)
Козьмик Г. О. - Специфіка і функції джестового начала в художньому просторі історичної хроніки В. Шекспіра (на матеріалі п’єси "Генріх ІV") (2012)
Колеснікова А. Ю. - Постколоніальні особливості історичної прози Олеся Лупія (2012)
Коляса О. В. - Параметричні ознаки літературної постмодерністської казки (2012)
Крамар В. Б. - Наратив Джона Апдайка, Грема Свіфта і Джуліана Барнса (компаративістичний аспект) (2012)
Кремінь Т. Д. - "Слово о полку Ігоревім": до питання втраченої архітектоніки (2012)
Мазурак А. І. - Елементи кінопоетики в художній літературі докінематографічного періоду в інтерпретації Михайла Ромма (2012)
Манько Р. М. - Феноменологічний аспект поезії Збігнєва Герберта (2012)
Марінеско В. Ю. - Літературна біографія як жанрова модель: особливості еволюції, атрибутивні та модусні ознаки (2012)
Мацевко-Бекерська Л. В. - Рецептивна панорама наративу в дискурсі кіберкультури: роман Марка Леві "Усе, що не було сказано" (2012)
Нестеренко Ю. В. - Письменницька есеїстика: спроба міфологемного аналізу (2012)
Ожоган Л. О. - Дансько-українські філософсько-естетичні перехресні стежки (Ґеорґ Брандес та Іван Франко) (2012)
Остапчук Т. П. - Реклама взуття на інтертекстуальному перехресті (2012)
Паньків О. Б. - Поезія Африки мовою Тараса Шевченка (2012)
Пензова С. О. - Оповідання О. Довженка "Тризна": наративно-поетологічний аспект (2012)
Петриченко Н. Г. - Особливості використання вальтер-скоттівської моделі у творчості Пантелеймона Куліша та Миколи Гоголя (2012)
Пресіч О. В. - Концепт "місто" й бінарна опозиція "місто / село" в українсько-канадській прозі першої "хвилі" імміграції (2012)
Солодар Л. В. - Праця і відпочинок – духовні потреби українського народу (на матеріалі творчості Т. Шевченка, П. Куліша, У. Самчука) (2012)
Старшова О. О. - Наратологічний ракурс проблеми автора (2012)
Сторчеус С. В. - Еволюція образу головного героя в детективній прозі У. Мослі в контексті мультикультурних тенденцій (2012)
Ткачук О. П. - Достоєвський у світлі впливу на прозу Джозефа Конрада (2012)
Філатова О. С. - Термінологічна верифікація авторства: "системно-суб’єктний метод" Б. Кормана (2012)
Філоненко О. Г. - Дискурс влади культури у фільмі Пітера Грінвея "Книги Просперо" за п’єсою Вільяма Шекспіра "Буря" (2012)
Войнаровська Г. А. - Хореографічний імпресіонізм як історична складова творчого підходу в художній гімнастиці (2014)
Єрмакова Т. С. - Педагогічні погляди Януша Корчака щодо формування здорової особистості (2014)
Соколова Н. Д. - Військова підготовка в початкових школах Російської імперії наприкінці ХІХ–початку ХХ ст. (2014)
Баканова А. Ф. - Инновационный метод организации учебного процесса (2014)
Деделюк Н. А. - Сучасні підходи до оздоровлення дітей дошкільного віку, Чеханюк Л. О., Овчаренко Т. Г. (2014)
Захожий В. В. - Застосування засобів наочності на уроках фізичної культури, Мацкевич Н. М. (2014)
Палічук Ю. І. - Методика реалізації технології й педагогічних умов здоров’язбереження економіста (2014)
Малишкін А. М. - Вплив розвитку точності бігових кроків на швидкість бігу 30 м учнів 5–6 класів загальноосвітньої школи (2014)
Niźnikowska E. - The influence of physical activity program on physical fitness of older adult women (2014)
Човган Р. Я. - Фізична підготовленість школярів 10–11 років у дитячому оздоровчому таборі (2014)
Шишкина Е. М. - Оптимизация структуры и содержания занятий фитнес-аэробикой оздоровительной направленности (2014)
Ардашева О. Є. - Дослідження з визначення співвідношення функціональних розладів стопи в дітей дошкільного віку з функціональними розладами та анатомічними змінами стопи (2014)
Сергиенко К. Н. - Влияние физических нагрузок на осанку спортсменов-туристов во время спортивных туристских категорийных горных походов, Бутенко Г. О., Шкура В. М. (2014)
Бейгул І. О. - Вплив екстремальних умов діяльності на психологічний стан дзюдоїстів (2014)
Ворфоломеева Л. А. - Индивидуальная оценка состояния системы внешнего дыхания квалифицированных лыжников-гонщиков на этапе подготовки к высшим достижениям, Смирнова З. Д. (2014)
Войнаровський А. М. - Засоби й методи профілактики травм серед студентів єдиноборців (2014)
Маніло Ю. В. - Базові моделі підготовленості футбольних арбітрів різної кваліфікації (2014)
Ніколаєнко В. В. - Організаційно-методичні підходи до побудови навчально-тренувального процесу на етапі початкової підготовки футболістів: порівняльний аналіз, Байрачний О. В. (2014)
Римар Ю. И. - Повышение физической и функциональной подготовленности юных гребцов путем определения индивидуальных энергозатрат (2014)
Андріанова Н. С. - Концептуальна діада "свій – чужий" як жанроутворювальний параметр чату (2014)
Белозор О. С. - Семантическая структура прилагательного чистый по данным толковых словарей ХХ ст. (2014)
Билан Н. И. - Понятия "пространство" и "время" как классификаторы языковых единиц (2014)
Воропай С. В. - Індивідуально-авторські інновації як засіб експресивізації медіатексту (словотвірно-комунікативний аспект) (2014)
Гончаренко Е. П. - "Заповіт" Т. Г. Шевченка у перекладах Е. Л. Войнич та Джона Віра (2014)
Гречухина И. Д. - Иноязычные элементы в составе древнеанглийской поэтической лексики (2014)
Гурко О. В. - Категорія ствердження як одна з модусних категорій (теоретичний аспект) (2014)
Клочко Е. A. - Лексико-семантическая группа слов, объединённых понятием "ученик" в английском языке (2014)
Козлова О. Е. - "Мгновенные твиты, бесконечные чаты…" (особенности освоения английской интернет-лексики русским языком) (2014)
Конопелькина Е. А. - Ономасиологический потенциал суффиксального способа образования отыменных наименований лиц по роду профессиональной деятельности (на материале лексики экономико-правовой сферы русского языка) (2014)
Корольова В. В. - Статус заголовка в мовному просторі сучасної драми (2014)
Короткова С. В. - Структурные типы наречий в специальном тексте (2014)
Красильщик Г. К. - Загальноосвітнє значення вивчення іноземної мови (2014)
Ляпичева Е. Л. - Концептуальная семантика зоонимов в поэзии Б. Гребенщикова (2014)
Манякина Т. И. - Некоторые заметки о переводах поэзии А. С. Пушкина на немецкий язык (2014)
Миронова Т. Ю. - В поисках подхода к семантике цитат в англоязычном авторском тексте (2014)
Нашиванько О. В. - Модель терминосистемы медицинской косметологии в русском языке (2014)
Палькевич О. С. - Сучасні аспекти вивчення пуризму як засобу нормалізації мови (2014)
Панченко В. А. - К вопросу о понятиях "экспрессия" и "экспрессивность" (2014)
Плахтий А. А. - Ассоциативный эксперимент в применении к изучению концепта "Англия" (2014)
Пономарева Л. Ф. - Семантические ограничения в образовании девербативных производных со значением субъекта действия (2014)
Пристайко Т. С. - Функциональная номинативная конструкция как основа выделения номинативных единиц специального дискурса (2014)
Пугачева А. В. - Семантическое поле как метод научного исследования художественных текстов (2014)
Рижкіна А. О. - Концептуальний аналіз репрезентації концепту "сім'я" в китайській, англійській та українській мовах (2014)
Столярская Е. В. - Рекламный дискурс и рекламный медиатекст в системе функциональных стилей русского языка (2014)
Сутуліна Л. Г. - Розгортання сфери-джерела метафоричної моделі реальне – ірреальне в іспанських романах кінця ХХ – початку ХХІ століття (2014)
Ходоренко А. В. - Типы и типология номинаций групп лиц (2014)
Шевченко М. Ю. - Теорія жанрів у застосуванні до французького дискурсу мас-медіа (2014)
Шепель Ю. А. - К вопросу о методах и приемах относительно проблемы симметрии / асимметрии в современном языкознании как части общей теории систем (2014)
Шепель Ю. О. - Рецензія на навчальний посібник "Латинська мова" (Горлівка, 2012) (2014)
Бережанська Ю. В. - Жіночі образи в художньому світі Густава Майрінка (2012)
Божук А. О. - Концепція ґетерогенної відмінності у драматургії Степана Васильченка (на матеріалі п’єси "Недоросток") (2012)
Бумбур Ю. М. - Протиставлення "свого" та "чужого" в івритській новелі кінця ХІХ – початку ХХ століття (2012)
Жаркова Р. Є. - Тілесний досвід у жіночому авто(фото)біографічному письмі: модерна і постмодерна візія (на матеріалі повістей "Хризантеми" Уляни Кравченко і "Коханець" Маргеріт Дюрас) (2012)
Іванова Н. В. - Постколоніалізм у канадському контексті (2012)
Клепикова О. В. - Репрезентація сучасного ґендерного мислення та відображення ґендерної проблематики соціокультурної сфери у творах сучасної молодіжної прози (2012)
Косинська Н. В. - Драматизм жіночих образів у прозі Марії Матіос: конфлікт ґендерної ролі та ідентичності (2012)
Лебединцева Н. М. - Архітектура, втілена у слові: метафора будівлі в поезії М. Бажана (2012)
Лисейко Л. В. - Літературні твори раннього та пізнього Середньовіччя (2012)
Мажара Н. С. - Мемуари як засіб і результат культурної ідентифікації митця (2012)
Марчук К. А. - Ґендерний аспект у "Повісті врем’яних літ" (2012)
Меншій А. М. - Ґендерне прочитання повісті М. Коцюбинського "Fata morgana" (2012)
Мехдієва Т. В. - Образ "нового" чоловіка в жіночій феміністичній прозі кінця ХІХ – початку ХХ століть (за творами О. Кобилянської "У неділю рано зілля копала", "Людина") (2012)
Морозова Д. С. - "Крок понад краєм безодні" (постать митця в ситуації зламу епох у творчості В. Домонтовича) (2012)
Оржицький І. О. - Тематико-географічний "маятник" перуанської літератури ХХ ст. (2012)
Останіна Г. Г. - Орієнталізм у сучасному літературному процесі (2012)
Павлюк Х. Б. - Глобалізація як анестетик у контексті роману Ґюнтера Ґрасса "Під місцевим наркозом", Шустова С. В. (2012)
Прушковська І. В. - Ґендерний розподіл ролей у творах сучасних турецьких драматургів (2012)
Роль Л. В. - Художні засоби формування національної ідентичності на сторінках журналу "Пробоєм" (художні аспекти) (2012)
Сатиго І. А. - Художні версії "полікультурного африканського націоналізму" в інтерпретації Леопольда Сенгора (2012)
Сікора Л. Т. - Феміністичний дискурс творчості Лесі Українки (2012)
Ткачук О. П. - Джозеф Конрад у контексті сучасних досліджень (2012)
Улюра Г. А. - Інший, відчутий тотожнім: гей у жіночій прозі (на матеріалі пострадянської російської літератури) (2012)
Шаф О. В. - Мотив сексуальної близькості в ліриці Маріанни Кіяновської та Сергія Жадана крізь призму ґендерної поетики (2012)
Шереметьєва В. К. - Реконструкція авторської ідентичності у світлі новітніх літературознавчих методологій (2012)
Якібчук М. В. - Творчість З. Красівського та Я. Лесіва: маркованість ідентичності та поведінковий канон як основа екзистенційного вибору (2012)
Колесов М. С. - Философия власти. Революция и диктатура (к 225-летию Великой Французской революции) (2013)
Сергієнко Ю. Г. - Політичні відносини В Українській державі у світлі мемуарів П. Скоропадського: досвід для сьогодення (2013)
Старинец А. - Протосоциалистические идеи в эпоху античности (2013)
Шенгелая И. Ш. - Политическая альтернатива первого позитивизма: солидаризм Огюста Конта и либерализм Герберта Спенсера (2013)
Поліщук І. О. - Розвиток електоральної політології у вітчизняному дискурсі: бібліографічний огляд (2013)
Мармазова Т. І. - Політика контролю в системі національної безпеки України та її методологічні межі (2013)
Хома Н. М. - Підходи до розуміння категорії "соціальний капітал" у політичній науці (2013)
Артюх П. И. - Сущность и структура военной политики государства (2013)
Семенченко Ф. Г. - Ефективність діяльності політичного лідера (2013)
Стаценко О. С. - Кризис демократического развития в Украине: теоретический аспект (2013)
Безрук О. О. - Політична мобілізація як чинник динаміки політичного процесу: теоретичний аспект (2013)
Коваль Ю. О. - Комунікативний підхід Юргена Габермаса як критерій ефективності державної влади (2013)
Пашина Н. П. - Методологічні аспекти дослідження політичної ідентичності: системно-факторний аналіз (2013)
Закіров М. Б. - Становлення і перспективи російської державності у політичній теорії євразійства (2013)
Вовк С. О. - Форми громадянської війни (2013)
Яковлева Л. І. - Тероризм як сучасний виклик легітимності влади (2013)
Зеленкова М. М. - Еволюція поняття політичного маркетингу (2013)
Каневский И. А. - Анализ политико-правовых проблем управляемой демократии (2013)
Алаликіна О. М. - Політичний клас та політичні еліти: теорія та практика (2013)
Внучко С. М. - Глобальні проблеми сучасності: причини виникнення та шляхи їх розв'язання (2013)
Тиркус Ю. С. - Теоретичні засади дослідження процесів політичної інтеграції (2013)
Долгов О. В. - Основні теорії дослідження політичних кордонів як чинника політичного процесу (2013)
Баранов А. В. - Реформы избирательной системы России в начале XXI века: политико-институциональные и социокультурные последствия (2013)
Бунецький Л. Л. - Інституційний дизайн сучасної української політики: криза ідентичності та конфлікт інтересів (2013)
Збрицкая Л. Г. - Украина в мировых политических индексах: позиция, динамика, последствия (2013)
Мазур О. Г. - Політичне рішення і процес його прийняття: специфіка національних та суспільно-політичних умов (2013)
Волвенко Н. М. - Феномен мас і процеси масовизації суспільства (2013)
Малоіван І. Ф. - Політична гра в умовах демократизації суспільства: особливості та складові (2013)
Саєнко І. В. - Політичні та правові умови опозиційної діяльності в Україні (2013)
Пеньковська Н. К. - Демократизація урядування як напрямок політичного процесу: чинники та складові (2013)
Лазор К. П. - Процес інституціоналізації церковно-державної взаємодії в Україні (2013)
Тимоць Б. Ю. - Демократичні механізми розв'язання політичних конфліктів (2013)
Дубняк М. - Взаємодія груп інтересів з державою в умовах політичної інтеграції та економічної транснаціоналізації (2013)
Меджитов М. Э. - Основные направления взаимодействия гражданского общества и государства в Украине (2013)
Примуш М. В. - Вектори трансформації ідеології політичних партій України (2013)
Васильчук Є. О. - Ідейно-культурні джерела сучасних лівонаціоналістичних і анархістських груп в Україні (2013)
Долженков О. О. - Політичні трансформації в Україні та політична культура українців (2013)
Бєлянська В. В. - Етноцентристські ідеології як джерело тероризму (2013)
Куц М. Ю. - "Право - ліва" ідеологема як основа соціального стереотипу: український контекст (2013)
Купцова І. І. - Нормативне регулювання використання імідж-технологій: політико-правовий аспект (2013)
Ставченко С. В. - Особливості застосування технології "криза-контроль" в антикризових інформаційних операціях (2013)
Бабіна В. О. - Імідж політичного актора як складова політичної реклами (2013)
Вакулова Т. В. - Взаимосвязь внутренних и внешних факторов этнополитического конфликта (2013)
Апселямова А. И. - Теоретический анализ проблемы представительства этнических интересов (2013)
Никифоров А. Р. - Политические процессы в крымскотатарском национальном движении (2010-2013 гг.) (2013)
Маковская Д. В. - Этногеополитические аспекты национальной безопасности (2013)
Ирхин А. А. - Сирийский конфликт в региональной и мировой политике (2013)
Шевченко Р. И. - Экономические перспективы внешней политики России в рамках БРИКС (2013)
Макогон Д. І. - Роль і місце Франції в сучасній системі міжнародних відносин (2013)
Филипчук М. А - Створення Археологічного кадастру в горбогірній місцевості (теоретичні та методичні аспекти), Стеблій Н. Я. (2010)
Завітій Б. І. - Історія дослідження городищ ранньозалізного віку першої половини І тисячоліття до н. е. у Верхньому та Середньому Подністер’ї (2010)
Филипчук А. М. - Міграційні процеси слов’ян V–VII ст. у Верхньому, Середньому Подністер’ї та Верхньому Попрутті (за матеріалами стаціонарних і розвідкових досліджень) (2010)
Франко О. О. - Науково-організаційна діяльність Віктора Петрова (20–30-ті роки ХХ ст.), Хомин Н. А. (2010)
Конопля В. М. - Пам’ятки доісторичного часу Буська та його околиць, Довгань П. М., Стеблій Н. Я. (2010)
Филипчук М. А. - Попередні результати дослідження культового місця слов’янського часу на території Пліснеського археологічного комплексу в 2009 р. (2010)
Довгань П. М. - Меч з городища літописного Бужська, Рак Т. О. (2010)
Інституту археології Львівського національного університету імені Івана Франка – 10 років (2010)
Титул, зміст (2010)
Амбросова Т. М. - Особливості змін активності адипокінів у хворих на артеріальну гіпертензію з підвищеною масою тіла (2010)
Жуков В. И. - Исследование профиля микробиоценоза кишечника у больных колоректальным раком, Перепадя С. В., Зайцева О. В., Моисеенко О. В., Перепадя О. В., Горбач Т. В. (2010)
Кірєєва С. С. - Зміни у слизовій на відстані від сформованої пухлини та профіль білків р53 та кі-67 у клітинних шарах епітелію слизової у хворих на плоскоклітинний рак порожнини рота, Юрченко Н. П., Іщенко В. В., Процик В. С., Сидоренко М. В. (2010)
Кудря І. П. - Залежність морфо-функціонального стану серця від типів циркадних ритмів артеріального тиску у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з гіпертонічною хворобою (2010)
Лобунец О. А. - Состояние функции эндотелия при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни с сопутствующей нейроциркудяторной дистонией у студентов (2010)
Перепадя С. В. - Исследование нейрохимических аспектов обмена медиаторных аминокислот у больных колоректальным раком, Жуков В. И., Зайцева О. В., Моисеенко А. С, Перепадя О. В. (2010)
Ярошевский А. А. - Клинико-неврологические особенности головокружения, связанного с цервикальными рефлекторными мышечно-тоническими синдромами (2010)
Хоп’як Н. А. - Гігієнічна оцінка адсорбційних властивостей глауконітоліту стосовно іонів ртуті (II), Омельчук С. Т., Маненко А. К., Матисік С. І., Хабровська Л. В., Ткаченко Г. М., Козуб Ю.Б., Федоришин Ю. І. (2010)
Должкова К. П. - Вплив пригнічення та індукції no-синтаз на біохімічний склад кісткової тканини нижньої щелепи при відтворенні її перелому на тлі хронічної інтоксикації нітратом натрію., Костенко В. О. (2010)
Беденко Э. П. - Целебные растения полтавщины, перспективы их применения при заболеваниях органов дыхания, Веремей А. Г. (2010)
Титул, зміст (2014)
Грищенко А. П. - Алгоритм і програма вибору програмно-технічного комплексу, Трегуб В. Г. (2014)
Пупена О. М. - Розробка систем віддаленої диспетчеризації з використанням мережі Internet, Сідлецький В. М. (2014)
Пирог Т. П. - Особливості центрального метаболізму Nocardia Vaccinii ІМВ В-7405 — продуцента поверхнево-активних речовин, Шевчук Т. А., Берегова Х. А., Кудря Н. В. (2014)
Даниленко С. Г. - Скринінг молочнокислих мікроорганізмів за нітритредукувальною активністю (2014)
Антонюк Н. О. - Шляхи очищення довкілля від забруднення важкими металами, Гриценко Н. А. (2014)
Басюк Д. І. - Науково-теоретичні основи формування туристичних дестинацій (2014)
Лисенко Ж. П. - Ідентифікація ризиків у діяльності підприємств, Юрій Е. О., Корж Н. В. (2014)
Коткова Н. С. - Сучасні тенденції розвитку хмелярства в Україні, Коваленко О. В., Печенога О. П. (2014)
Спасенко Ю. О. - Основні соціальні гарантії і стан заробітної плати в харчовій промисловості України (2014)
Момот Л. В. - Розвиток фрайчайзингу в Україні (2014)
Мостенська Т. Г. - Фізична достатність харчових продуктів як чинник забезпечення продовольчої безпеки (2014)
Тіхонова Н. О. - Органічна продукція: переваги і недоліки, Межинська-Бруй О. Ю. (2014)
М’якшило О. М. - Дослідження і розробка методів управління ризиками в діяльності харчового підприємства, Харкянен О. В. (2014)
Грищенко Д. Г. - Формування системи маркетингу людських ресурсів за допомогою використання інноваційних методів управління персоналом підприємств (2014)
Riabokon N. - Measures to prevent emergency situation at dairy plant, Slobodjan О., Zaec V., Pukljak A. (2014)
Зав’ялов В. Л. - Дослідження енергетичних показників процесу періодичного віброекстрагування, Мисюра Т. Г., Бодров В. С., Попова Н. В., Запорожець Ю. В., Деканський В. Є. (2014)
Погорілий Т. М. - Об’ємна геометрична модель кристалів цукру в системі комірок: кристали цукру-міжкристальні розчини сахарози-парова бульбашка (2014)
Копиленко А. В. - Система безперервної інформаційної підтримки обладнання харчової і хімічної промисловості, Гондлях О. В., Тимонін А. Н., Онопрієнко В. Й., Нікітін Р. Є. (2014)
Белінська К. О. - Сучасний стан наукових досліджень у сушінні молока розпилом і використання нетрадиційної сировини, Шутюк В. В., Фалендиш Н. О. (2014)
Світлик А. М. - Математичне моделювання процесу розчинення діоксиду вуглецю у рідині, що рухається в капілярі, Прохоров О. М. (2014)
Maзуренко O. O. - Технічна діагностика багатоканальної системи контролю теплового стану турбогенератора, Самсонов В. В. (2014)
Іванов С. В. - Визначення стану вологи методом ІЧ-спектроскопії в білково-рослинних сумішах, Грек О. В., Красуля О. О. (2014)
Зайцева Г. М. - Сорбційно-фотометричне визначення іонів плюмбуму в біологічних рідинах, Рева Т. Д., Калібабчук В. О., Гождзінський С. М., Третевич О. Ю. (2014)
Бондарєва В. Й. - Визначення фосфоліпідів і білка в ліпідному екстракті, отриманому зі спиртового розчину фолікулярних яєць курей, Манк В. В., Мірошников О. М. (2014)
Фролова Н. Е. - Дослідження характеристик оптичних ізомерів (енантіомерів) Carvone після виділення з ефірних олій, Колядич О. П. (2014)
Маринченко В. О. - Очищення водно-спиртових розчинів від вищих спиртів мінеральними адсорбентами, Маринченко Л. В., Філь О. В. (2014)
Осейко М. І. - Нанотехнології: гідровані жири для кондитерських композицій, Голодна О. В. (2014)
Шаповаленко О. І. - Збагачення круп’яних сумішей кремнієм, Євтушенко О. О., Тертишна Ю. П. (2014)
Войтенко Т. А. - Оптимізація умов синтезу високотемпературної надпровідної кераміки складу Pb-1212, Неділько С. А., Ашуєв А. А., Головченко О. І. (2014)
Дзязько О. Г. - Фізико-хімічні властивості кристалів заміщених оксалатів Ca1-XRxC2O4•H2О (R—Eu, Sm, Ho, Pr, Nd), вирощенних у силікатному гелі, Кипоренко О. Я., Сокольський Г. В., Сокольський Т. Г., Кущев О. В. (2014)
До відома авторів (2014)
Карнаухова Н. Л. - Модель релігії Нініана Смарта: "історичні" та "параісторичні" виміри (2013)
Литвиненко О. М. - Культурний плюралізм і проблеми ідентичності (2013)
Невмержицька М. В. - Співвідношення традиційного і новаторського у формуванні конкурентоспроможності особистості (2013)
Палінчак М. М. - Взаємовідносини держави та церкви: методологічний аспект (2013)
Пантелєєва І. А. - Креативність та індивідуальність: know-how римської риторики (2013)
Руденко Б. Б. - Апріорне вчення про право А. Райнаха: методологічний потенціал феноменології у системі юридичного знання (2013)
Товмаш Е. А. - Развитие идеи социальной справедливости и ее современная интерпретация (2013)
Холох О. І. - Взаємини дарування в антропологічних дослідженнях Б. Малиновського, М. Моса, К. Леві-Строса: порівняльний аналіз (2013)
Чернишов В. В. - Психологізм Григорія Сковороди (2013)
Молчанов К. А. - Особливості використання деструктивних іміджевих політичних технологій в сучасній Україні (2013)
Kocot-Wierska A. - Sakralizacja profanum i profanacja sacrum w Misterium Granta Morrisona oraz Jona J. Mutha (2013)
Ligmanowska J. - Sacrum i profanum w fantastycznych powieściach angelologicznych Mai Lidii Kossakowskiej wobec źródeł religijnych (2013)
Rytlewska K. - Przemiany sacrum. Między Idiotą Dostojewskiego a Blaszanym bębenkiem Güntera Grassa (2013)
Бистрова О. О. - Контрадикторність сакруму і профануму в романі Ф. Достоєвського "Брати Карамазови" (2013)
Вельчева К. А. - Традиции "низовой" культуры в "Видении о Петре Пахаре" У. Ленгленда (2013)
Деркачова О. С. - Християнський пафос "Історії однієї матері" Г. К. Андерсена (2013)
Дуркалевuч В. В. - Пам’ять як механізм сакралізації минулого: "Атлантида" Анджея Хцюка (2013)
Зозуля Н. Ю. - Релігійно-філософські ідеї роману Л. Леонова "Піраміда" (2013)
Зуєнко М. О. - Культурно-духовні домінанти в літературі англійського бароко (на прикладі "Священних поем" Джона Донна) (2013)
Коржовська О. В. - Тлумачення природи творчості у Біблії. (2013)
Лисейко Л. В. - Лірика штауфенського періоду (2013)
Мацевко-Бекерська Л. В. - Рецептивна панорама сакрального сенсу в повісті Юстейна Ґордера "У дзеркалі, у загадці" (2013)
Морозова Д. С. - Безґрунтянство у світоглядній парадигмі В. Петрова-Домонтовича, О. Мандельштама та Ф. Сологуба (2013)
Остапчук Т. П. - Сакральний та профанний простір і час у романі А. Рой "Бог дрібних речей" (2013)
Пастушук Г. О. - Англійський Містерійний Цикл як зразок карнавальної рецепції біблійного наративу (2013)
Романенко О. В. - Народження масового читача: профанне та елітарне читання як виклик літературно-теоретичного дискурсу кінця ХІХ століття (2013)
Рубан А. А. - Церковная образность и образ священника в творческом наследии Л. Н. Андреева, Маторин Б. И. (2013)
Сухарєва С. В. - Про риторику польськомовних енконімій у межах полемічного дискурсу XVII століття (2013)
Улюра Г. А. - Віра і безумство в російській жіночій прозі 1990-2000-х рр.: переживання містичного досвіду як проекція (2013)
Філоненко О. Г. - Проблема благочестя в магічних п’єсах пізнього англійського Ренесансу: "Трагічна історія доктора Фауста" Крістофера Марло versus "Буря" Вільяма Шекспіра (2013)
Чобанюк М. М. - Проблема дефініції сакрального в епоху постмодернізму (2013)
Чолан В. Я. - Православна концепція християнської освіти (2013)
Титул, зміст (2010)
Аветіков Д. С. - Клініко-морфологічне обгрунтування проведення блефаропластики (2010)
Иноятов А. Ш. - Анализ частоты врожденных расщелин верхней губы и нёба в неблагополучных экологических условиях навоийской области, Шаропов С. Г., Гаффоров С. А. (2010)
Нідзельський М. Я. - Аналітичний огляд реакцій тканин ротової порожнини на знімні зубні акрилові протези при їх користуванні, Криничко Л. Р. (2010)
Шинкевич В. І. - Роль toll-рецепторів у патогенезі захворювань слизової оболонки порожнини рота, Кайдашев І. П. (2010)
Кірєєва С. С. - Р53 та кі-67 як біомаркери об'єктивізації гістологічної діагностики передпухлинних станів та раку слизової порожнини рота на біопсійному матеріалі, Юрченко Н. П., Іщенко В. В, Скрипникова Т. П., Баштан В. П. (2010)
Крамарева В.Н. - Состояние фибринолиза у больных эссенциальной артериальной гипертензией с различным кардиоваскулярным риском (2010)
Кривчун А. М. - Вплив поліморфізму гена рецептора ангіотензину іі першого типу на клінічний перебіг гіпертонічної дисциркуляторної енцефалопатії у мешканців полтавської області, Литвиненко Н. В., Кайдашев І. П., Шликова О. А., Смирнова І. П., Горбась І. М (2010)
Литвиненко Н. В. - Профілактичне лікування мігрені та мігренеподібного головного болю, Фисун Ю. О., Фисун С. Ю. (2010)
Перцева Т. А. - Клиническое значение изменения концентрации оксида азота в выдыхаемом воздухе у больных с хроническим обструктивным заболеванием легких (хозл), Гашинова Е. Ю., Ефимова Н. А. (2010)
Лисак В. П. - Оцінка медичними працівниками організації лікувально-діагностичного процесу в лікувально-профілактичних закладах (2010)
Рамусь М. О. - Деякі проблеми вищої освіти в аспекті впровадження болонського процесу в Україні (2010)
Ольховський В. О. - Особливості кровопостачання м’яких тканин голови та шиї (2010)
Загороднюк В. В. - Проблеми витлумачення філософії Дж. Берклі у критичній літературі (2012)
Прокопов Д. Є. - Теоретичні погляди Ґ. Е. Лесинґа і їх вплив на філософію німецького Просвітництва (2012)
Руденко С. В. - Історико-філософський зміст категорій "реконструкція" та "рефлексія" (2012)
Колотілова Н. А. - Специфіка риторики Алкуїна Йоркського (2012)
Азарова Ю. О. - Апории демократии, деконструкция и опыт "грядущей" политики (2012)
Антонюк А. І. - Особливості впливу інформаційно-комунікаційних технологій на суспільство (2012)
Павко А. І. - Партійно-політична система України: стан проблеми, тенденції розвитку (2012)
Кудря І. Г. - Реконцептуалізація теорії модернізації у сучасному соціально-філософському дискурсі (2012)
Вілков В. Ю. - Введення поняття "нація": особливості наукового та ідеологічного конструктивізму (частина перша) (2012)
Коперльос Р. Ю. - Місце екологічної культури в постнекласичній науці (2012)
Сова А. В. - Визначення наукового методу. Його об'єктивна основа (2012)
Москалик В. В. - Принцип контекстуальності філософсько-антропологічних досліджень аналітичної філософії (2012)
Соколіна О. В. - Мова як соціокультурна проблема в конкретному історичному вимірі (2012)
Авраменко Л. Г. - Релігійні мотиви в поезії Євгена Маланюка (2013)
Бондар Л. О. - Діалектика християнства та неоязичництва у п’єсі Ярослава Верещака "Третя молитва" (2013)
Бортнік Ж. І. - Поетика сповіді в сучасній монодрамі (2013)
Левченко Г. Д. - Навколорелігійний дискурс в епістолярії та науково-публіцистичних працях Лесі Українки: гностицизм чи атеологія? (2013)
Максимчук О. В. - Дві маріологічні інтерпретації образу замкненого саду в українській бароковій літературі (2013)
Набок-Бабенко Ю. С. - Біблійні мотиви та образи у збірці Дмитра Кременя "Пектораль" (2013)
Сорокіна М. О. - Атлантида як християнський міф в однойменній поемі В. Шуліко (2013)
Трофименко Т. М. - Сучасна українська проза та християнській вимір буття (2013)
Чик Д. Ч. - Трансформації архетипного образу блудного сина в українській та англійській літературі першої половини ХІХ ст. (2013)
Швець А. І. - Духовна аксіологія слова-сакруму в ескізі Наталії Кобринської "Простибіг" (2013)
Шикиринська О. Б. - Творчість на межі літератури, філософії, богослов’я (на прикладі доробку Джона Беньяна та Григорія Сковороди) (2013)
Вещикова О. С. - Образ священнослужителя як носія містичного досвіду в романах Г. Пагутяк "Слуга з Добромиля" й "Урізька готика" (2013)
Жигун С. В. - Образи "Старосвітських батюшок та матушок" у творах А. Свидницького та Б. Антоненка-Давидовича (2013)
Замбжицька М. М. - Зображення церкви і священика в романі "Сповідь" Валерія Шевчука. Sacrum чи anty-sacrum? (2013)
Іртуганова Т. Р. - Автор у "Руні орошенному" Димитрія Туптала (2013)
Мацибок-Стародуб Н. О. - Авторське бачення церкви й представників духовенства у ранній прозі Ірини Вільде (2013)
Моршна Н. В. - Етнокультурні виміри побутування агіографічного сюжету про св. Олексія, чоловіка Божого (2013)
Приліпко І. Л. - Тип священнослужителя-мандрівника, шукача істини у прозі Валерія Шевчука (2013)
Ромащенко Л. І. - Образи священнослужителів у сучасній українській історичній прозі (2013)
Циганенко В. Л. - Образ Константинопольського патріарха Михаїла І Керулларія на сторінках "Палінодії" Захарії Копистенського (2013)
Ціпко А. В. - Печерська ідея та Печерський монастир в утвердженні духовного подвигу в київській християнській культурі (2013)
Гойда Н. Г. - Клінічна робота кафедр академії та її вплив на показники здоров`я населення і роботу клінічних закладів, Мурзіна Е. О., Мельниченко А. Ю. (2014)
Косаковський А. Л. - Про діяльність академії по зміцненню міжнародних зв’язків та науково-педагогічну роботу з іноземними громадянами в 2013 р., Клименко О. В., Волкова Т. Г., Ткаченко О. М. (2014)
Рубан А. М. - Ефективність мініінвазивної вітректомії з ендотампонадою силіконом у хворих на проліферативну діабетичну ретинопатію (2014)
Абраменко В. В. - Особливості статокінетичного розвитку у дітей зі спастичним церебральним паралічем, Коваленко О. Є. (2014)
Кобись Т. О. - Взаємозв’язок клініко-нейровізуалізаційних проявів активності перебігу рецидивуючо-ремітуючого розсіяного склерозу (2014)
Благодатний В. М. - Система якості мікробіологічної діагностики туберкульозу, Гончаренко Н. Б., Салманов А. Ґ. (2014)
Ніколаєва О. Д. - Розповсюдженість хіміорезистентного туберкульозу серед ВІЛ-інфікованих, Грицова Н. А., Рудич І. В., Миргородський М. В. (2014)
Сухан В. С. - Діагностична роль бронходилатаційного тесту при визначенні зворотності обструкції у хворих на бронхіальну астму та хронічне обструктивне захворювання легень, Блага О. С. (2014)
Черенько С. О. - Застосування моксифлоксацину при лікуванні хворих з новими випадками ко-інфекції туберкульоз/віл і супутнім вірусним гепатитом В та /або С, Манів Л. Я., Погребна М. В. (2014)
Ванчуляк О. Я. - Застосування вейвлет-аналізу фрактальної структури мап еліптичності поляризації лазерних зображень міокарда при діагностиці гострої коронарної недостатності (2014)
Костенко С. Б. - Теоретичне обгрунтування використання ультразвукової ідентифікації основних стоматологічних матеріалів, Мішалов В. Д., Радько В. І., Гаврилешко К. І., Гончарук-Хомин М. Ю. (2014)
Мішалов В. Д. - Результати аналізу комісійних судово-медичних експертиз обласного бюро СМЕ за фактом виявлення помилок, допущених при наданні медичної допомоги, Плетенецька А. О., Хохолєва Т. В., Гуріна О. О., Петрошак О. Ю. (2014)
Плевинскис П. В. - Типичные трудности в ходе назначения и производства первичных судебно-медицинских экспертиз в случаях травмирования пешехода автомобилем со смертельным исходом (2014)
Кондрашова В. Г. - Стан серцево-судинної системи у дітей з ознаками ендотеліальної дисфункції, які народилися та постійно проживають на радіоактивно забруднених територіях, Колпаков І. Є., Вдовенко В. Ю., Каленська В. А., Степанова Є. І. (2014)
Нікішин О. Л. - Рентгенендоваскулярне лікування хворих з критичною ішемією нижніх кінцівок, Паламарчук В. І., Щеглов Д. В., Верещагін С. В. (2014)
Розуменко В. Д. - Можливості та переваги застосування суміщених ОФЕКТ/МРТ зображень у діагностиці гліобластом головного мозку, Коваль С. С., Макеєв С. С., Розуменко А. В., Рудиця В. І. (2014)
Соколовська М. В. - Значення променевої терапії в лікуванні раку гортані ранніх стадій (2014)
Бережний В. В. - Стан серцево-судинної системи у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит на фоні комплексного лікування, Марушко Т. В., Марушко Є. Ю., Лісовець Т. В. (2014)
Горячева І. П. - Обґрунтування включення органопротективних засобів в лікування хронічного гастродуоденіту у дітей (2014)
Древіцька О. О. - Методологія психологічної корекції при пограничних психічних розладах у дітей молодшого шкільного віку (2014)
Поночевна О. В. - Досвід використання біологічної терапії в лікуванні дітей, хворих на ювенільний ідіопатичний артрит (2014)
Рідковець С. Г. - Взаємозв’язок рівня фізичного здоров’я та психологічних особливостей здорових дівчат 19-20 років (2014)
Шарікадзе О. В. - Предиктори розвитку бронхіальної астми у дітей віком до 5 років (2014)
Косарчук В. В. - Вивчення стану придатності до військової служби військовослужбовців офіцерського складу мобілізаційного резерву Збройних сил України на етапі звільнення, Хижняк М. І. (2014)
Козярін І. П. - Фактори ризику у формуванні здоров’я сучасного покоління дітей, Івахно О. П., Нємцева Ю. В. (2014)
Рублевська Н. І. - Гігієнічні аспекти питного водопостачання сучасного індустріального міста, Коваль В. В., Ткаля В. Ф., Рибачук Г. А., Рублевський В. Д. (2014)
Савчук О. В. - Пріоритетні напрями організації державних стоматологічних амбулаторно - поліклінічних закладів у нових економічних умовах (2014)
Альхуссейн В. В. - Визначення стабільності та терміну придатності мазі з ліпофільним комплектом кори тополі тремтячої та декаметоксином (2014)
Батюченко І. І. - Дослідження фенольних сполук листя гарбуза звичайного, Федченкова Ю. А., Хворост О. П. (2014)
Бісько Н. А. - Вплив джерел азотного і вуглецевого живлення на ріст та антиоксидантну активність штамів Нericium erinaceus (bull.) pers., Козіко Н. О., Саханда І. В. (2014)
Бородіна Н. В. - Хромато-мас-спектрометричне дослідження сировини для отримання феносіну, Ковальов В. М., Рудник А. М., Деркач Н. В., Анаш Фаттал (2014)
Бурда Н. Є. - Визначення стероїдних сполук в сировині якірців сланких, Кливняк Б. М., Журавель І. О., Рожковський Я. В. (2014)
Бурлака І. С. - Дослідження гострої токсичності настойки трави куничника звичайного і трави щучника дернистого (2014)
Вельма В. В. - Порівняльне дослідження жирнокислотного складу коренів петрушки кореневої та листової (2014)
Ветютнева Н. О. - Дослідження біологічно активних сполук гомеопатичних матричних настойок Juglans regia методом рідинної хроматографії, Радченко А. П., Загорій Г. В., Тодорова В. І., Пилипчук Л. Б., Марусенко Н. А., Голембіовська О. І. (2014)
Вишневська Л. І. - Дослідження з розробки технології ліпофільного екстракту гарбуза, Дегтярьова К. О. (2014)
Вовк Г. В. - Дослідження фенольних сполук сухого екстракту з листя шавлії, одержаного шляхом комплексної переробки після виробництва настойки, Кошовий О. М., Комісаренко А. М. (2014)
Глущенко А. В. - Кількісне визначення суми поліфенолів в екстрактах кураю пагорбкового (2014)
Гонтова Т. М. - Вивчення вітамінного та елементного складу трави та бульб жоржини німфейної сорту Ken's flame, Кічимасова Я. С., Ільїнська Н. І. (2014)
Гонтова Т. М. - Порівняльний аналіз жирнокислотного складу органів соняшника однорічного, Соколова О. О. (2014)
Гонтова Т. М. - Дослідження компонентного складу ефірної олії листя лепехи звичайної, Таллер О. Ю. (2014)
Горяча Л. М. - Вивчення вмісту летких сполук амброзії полинолистої, Журавель І. О. (2014)
Гур’єва І. Г. - Кількісне визначення суми стероїдних сполук у сировині тифону (2014)
Делян Є. П. - Дослідження екстрактів осоту жовтого, Цуркан О. О. (2014)
Зарівна Н. О. - Дослідження флавоноїдів агліконової групи трави чебрецю повзучого (2014)
Кисличенко В. С. - Про необхідність розробки монографії "грициків трава" для введення до державної фармакопеї України, Кузнєцова В. Ю., Колісник Ю. С. (2014)
Количев І. О. - Вибір оптимального екстрагенту для створення нового лікарського засобу з листя чорниці звичайної, Краснікова Т. О., Кошовий О. М. (2014)
Комісаренко М. А. - Дослідження органічних кислот листя Vaccinium vitis-idaea, Кошовий О. М., Ковальова А. М., Сидора Н. В. (2014)
Кошовий О. М. - Терпеноїдний склад вегетативних та генеративних органів пагонів евкаліпту прутовидного (2014)
Криворучко О. В. - Леткі речовини плодів шипшини собачої (2014)
Крутських А. А. - Дослідження летких компонентів трави льонку звичайного, Кисличенко В. С., Омельченко З. І. (2014)
Липкан Г. Н. - Влияние препарата боярышника "Кардипланта” и "АТФ-ЛОНГ" на активность тканевого тромбопластина сердца старых крыс в условиях иммобилизационного стресса (2014)
Ліпкан Г. М. - Вивчення впливу пасти з ягід чорниці "LiQberry” на тромбопластинову активність мозку кролів в експерименті, Погоріла Л. І. (2014)
Ліпкан Г. М. - Вивчення впливу пасти з ягід чорниці "Liqberry" на перебіг експериментальної уремії, Погоріла Л. І. (2014)
Мала О. С. - Виділення біологічно активних речовин з кори берези бородавчастої (2014)
Мига М. М. - Дослідження фенольного складу сухих екстрактів з листя шавлії лікарської, Кошовий О. М., Комісаренко А. М. (2014)
Міщенко В. А. - Представники родини Solanaceae (пасльонові) як перспективні рослини для створення оригінальних лікарських засобів рослинного походження (2014)
Мусієнко С. Г. - Дослідження фенольних сполук сировини лавра благородного, Кисличенко В. С. (2014)
Омельченко П. С. - Визначення технологічних параметрів собачої кропиви трави, яка є основою густого та сухого екстрактів, Гладух Є. В. (2014)
Опрошанська Т. В. - Перспективи створення нового лікарського засобу на основі трави череди трироздільної, Шаповал О. М., Таран К. А. (2014)
Очередько Л. В. - Встановлення числових показників та елементного складу коренів шипшини, Крючкова Т. М., Хворост О. П. (2014)
Попик А. І. - Визначення карбонових кислот у сировині бузку звичайного (2014)
Попова Н. В. - Дослідження летких сполук цмину піскового, Ткаченко М. Ф., Липовецький П. В. (2014)
Прокопенко Ю. С. - Дослідження вмісту поліфенольних сполук у надземних частинах рослин родини пасльонові, Міщенко В. А., Георгіянц В. А. (2014)
Рубан О. А. - Дослідження з метою розробки м’якої лікарської форми з лізоцимом для застосування у стоматології, Акрам Ель Гуедрор, Маслій Ю. С., Кавушевська Н. С. (2014)
Самойлова В. А. - Фенольні сполуки листя аронії, Ковальов В. М., Товчига О. В. (2014)
Спиридонов С. В. - Систематизація частоти зустрічальності видів біологічної дії в лікарських і метаболічних рослинах та їх розподіл за групами з метою раціонального підходу до створення складу препаратів (2014)
Струс О. Є. - Дослідження протизапальних та репаративних властивостей екстрактів сапропелю родовища прибич, Половко Н. П., Малоштан Л. М., Яценко Е. Ю. (2014)
Тартинська Г. С. - Дослідження ліпофільних компонентів талабану польового (Thlaspi Arvense L.), Журавель І. О., Кисличенко В. С. (2014)
Ткачук О. Ю. - Вивчення методів очищення олії та олійних екстрактів із рослинної сировини від механічних домішок, Вишневська Л. І., Зубченко Т. М. (2014)
Упир Т. В. - Терпеноїдний склад ефірної олії трави Ledum palustre, Комісаренко А. М., Кошовий О. М. (2014)
Шульга Л. І. - Якісна ідентифікація біологічно активних речовин настойки "Касдент" (2014)
Аніщенко С. О. - Розробка методики кількісного визначення діючих інгредієнтів таблеток "Капотіазид", Бевз Н. Ю., Георгіянц В. А. (2014)
Бліхар В. Є. - Перспективи розвитку формулярної системи лікарських засобів в Україні (2014)
Ветютнева Н. О. - Дослідження розчинності твердих дисперсних систем з мелоксикамом та β-циклодекстрином та механізму їх взаємодії за допомогою абсорбційної спектрофотометрії в УФ та ІЧ областях, Римар М. В., Марусенко Н. А. (2014)
Власенко І. О. - Вивчення асортименту лікарських засобів для місцевого лікування трофічних виразок, Іванов Є. А., Давтян Л. Л., Попович В. П. (2014)
Глущенко О. М. - Аналіз гомеопатичних лікарських засобів, які використовують для лікування хвороб шлунково –кишкового тракту (2014)
Гриценко В. І. - Дослідження стабільності супозиторіїв "Тамсулопрост" в процесі зберігання, Рубан О. А. (2014)
Єрьоміна Г. О. - Синтез, будова та фармакологічна активність 6,9-діаміно-2-етоксіакридинію 6-нітро-n-фенілантранілатів, Ісаєв С. Г., Шевельова Н. Ю., Єрьоміна З. Г. (2014)
Здорик О. А. - Розробка методик ідентифікації мазі аптечного виготовлення, що містить настойки нагідок і арніки, Хохлова К. О., Георгіянц В. А., Вишневська Л. І. (2014)
Зуйкіна С. С. - Дослідження екстемпоральної суспензії для лікування мастопатії, Вишневська Л. І. (2014)
Ковальова Т. М. - Опрацювання та дослідження емульсій на основі емульгатора Easynov (2014)
Колєснікова В. Є. - Розробка методики визначення метронідазолу, саліцилової кислоти та троксерутину у кремі "Метроксал", Гусаров В. І., Губарь С. М., Коваленко С. М., Половко Н. П. (2014)
Коритнюк Р. С. - Технологія приготування іонно- ацетатного розчину і постадійний контроль в умовах аптек, Володимирець В. І., Давтян Л. Л., Аль - Шадат Нур Альхуда Ахмад (2014)
Криклива І. О. - Мікробіологічне обґрунтування вибору мазевої основи для комбінованої мазі з ксероформом та димексидом, Рубан О. А. (2014)
Маслій Ю. С. - Жувальна гумка – оптимальна лікарська форма для профілактики та лікування стоматологічних захворювань, Рубан О. А. (2014)
Полова Ж. М. - Актуальні питання оцінки безпеки при розробці протианемічного засобу з нанорозмірними частинками (2014)
Рибачук В. Д. - Вивчення параметрів змішування при виробництві таблеток цеоліту природного (2014)
Соловйов О. С. - Неофармацевтичні проекти державного законодавчо-нормативного делікту правового забезпечення фармацевтичної галузі в Україні. Повідомлення 4 (2014)
Соловйов С. О. - Обґрунтування та методологія розробки інформаційних технологій для проведення фармакоекономічного аналізу стратегій діагностики респіраторних вірусних інфекцій людини (2014)
Шевченко В. О. - Фармацевтична композиція у формі орального розчину для лікування серцево-судинних захворювань (2014)
Шпичак О. С. - Аналіз цінової кон’юнктури вітчизняного ринку протизапальних препаратів, що застосовуються місцево при суглобовому та м’язовому болях (2014)
Шульга Л. І. - Розробка технології медичних олівців "Дентастіл" з рослинним екстрактом (2014)
Якущенко В. А. - Вибір оптимальних умов кріобіологічної переробки гусені тутового шовкопряду, Нартов П. В., Пімінов О. Ф., Осецкий О. А., Губченко Т. Д. (2014)
Носенко Н. М. - Викладання методики дуплексного сканування судин шиї. Учбово-методичні аспекти підготовки фахівців з питань ультразвукової діагностики (лекція) (2014)
Матюха Л. Ф. - Особенности проведения практических занятий по оториноларингологии в подготовке семейных врачей по специальности "Общая практика – семейная медицина", Кононов А. Е. (2014)
Бахтаров А. В. - Sacrum і profanum у просторі "радянського тоталітаризму" (2013)
Береза І. Ю. - Зорові образи сакрального світу Д. Кременя (2013)
Бровко О. О. - Буквар нашого часу: між сакральним і профанним (2013)
Бурдастих М. О. - Сакральне й профанне в романі Вал. Шевчука "Темна музика сосон" (2013)
Ганошенко Ю. А. - Ієрофанія сакрального в побутовому: "Невеличка драма" В. Підмогильного крізь призму міфокритики (2013)
Гребенюк Т. В. - Ситуація есхатологічного напруження в українській масовій літературі 1990-х рр. (2013)
Григорчук Ю. М. - Реалізація опозиції сакральне / профанне у мотивах новелістичних циклів Віри Вовк "Карнавал" і "Сьома печать" (2013)
Зволинська Л. Я. - Священні книги у світосприйнятті поетів Празької школи (2013)
Косарєва Г. С. - Сакральні виміри прози Валерія Шевчука (на матеріалі романів "На полі смиренному", "Три листки за вікном") (2013)
Лебединцева Н. М. - Слово як сакральний дискурс у поетичній рецепції М. Зерова та І. Римарука (2013)
Мариненко Ю. В. - Пророчо-апостольська тема в українській емігрантській прозі 40-х років ХХ століття (2013)
Махова К. С. - Античні фабули в давній українській літературі (2013)
Мацько В. П. - Сакральний вимір в українській діаспорній прозі (за творчістю Людмили Коваленко й Олександри Копач) (2013)
Науменко Н. В. - Взаємодія світських та релігійних концептів у сучасній українській поезії (2013)
Руссова В. М. - Сакральні виміри образу І.-Г. Пінзеля (до проблеми акцентації творчості скульптора в українській літературі) (2013)
Сільман К. В. - Сакральне та профанне в романі "Озерний вітер" Юрка Покальчука (2013)
Табунщик Т. О. - Українська історична повість 1920-1930-х років: від сакрального до профанного (2013)
Швець Г. Д. - Форма проповіді як прообраз есе у творчості Василя Барки (2013)
Авраменко Е. И. - "Сердце тьмы" та "Лорд Джим" Дж. Конрада: авторская концепция женственности в контексте расовых и гендерных взаимодействий (2014)
Бербенець Л. С. - "Тоталітаризм" після тоталітаризму (2014)
Береза І. Ю. - Безбатченки по війні: ґендерні аспекти (на матеріалі повістей М. Матіос та Л. Чижової) (2014)
Букіна Н. В. - "Ґотика" в романі "Зачаровані музиканти" Галини Пагутяк під кутом зору ґендерних інтерпретацій (2014)
Галета О. І. - Новий реалізм у нових реаліях: "Мама по скайпу" (2014)
Гунько Т. В. - Вічна жіночність і "прекрасна категорія" в концепції бароко Еухеніо д'Орса (2014)
Деркачова О. С. - Ґендерна трансгресія у казках Оскара Вайлда (2014)
Жаркова Р. Є. - Позбавляючи цноти читача (і/чи) себе: фемінна сексуальність як спосіб саморепрезентації у жіночому письмі модерну (на матеріалі текстів Ольги Кобилянської, Лесі Українки та Уляни Кравченко) (2014)
Жигун С. В. - Українська літературна група "Ланка": ґендерний вимір (2014)
Зайцева А. В. - Образи жінок-патріоток у прозі Олени Пчілки (2014)
Кара Т. С. - Ґендерні проблеми в історичних повістях Андріана Кащенка (2014)
Косарєва Г. С. - Ґендерні аспекти інтерпретації літературної творчості Валерія Шевчука (2014)
Lange A. - Was Lev Tolstoy a Sexist or a Modern Man? The Kreutzer Sonata as an Example of Tolstoy's Late Morality (2014)
Лесик Ю. В. - Ґендерні моделі в "Космічній трилогії" К. С. Льюїса (2014)
Остапчук Т. П. - Мовчання як мотив опору в постколоніальному тексті (на матеріалі романів А. Рой "Бог дрібниць" та М. Матіос "Солодка Даруся") (2014)
Павленко Ю. Ю. - Французьке чорнило в щоденнику українки (на матеріалі "Щоденника страченої" М. Матіос) (2014)
Руссова В. М. - "Люб'язна Солоха" Братів Капранових: ґендерне прочитання (2014)
Свєтліцкі М. - Роль засобів масової інформації та масової культури у процесі формування чоловічої ідентичності (на прикладі "Депеш Мод" Сергія Жадана) (2014)
Сільман К. В. - Трансформація ґендерних моделей чоловічого та жіночого в романах Сергія Жадана (2014)
Степанець К. В. - Жінка та чоловік як представники ворогуючих націй: теорія порозуміння (на прикладі повісті-вертепу І. Багряного "Розгром") (2014)
Щербицька В. В. - Об’єктивація ґендеру в тематиці спогадів (на матеріалі англомовних автобіографічних художніх творів XXI ст.) (2014)
Крюченко Н. О. - Едуарду Яковичу Жовинському — 80!, Кураєва І. В. (2014)
Жовинский Э. Я. - Основы поисковой и экологической геохимии, Крюченко Н. О. (2014)
Кураева И. В. - Современное состояние и основные проблемы экологической геохимии в Украине (2014)
Кушнір С. В. - Хімічне зв’язування брому органічними речовинами із природних вод (фізико-хімічний аналіз), Кость М. В., Паньків Р. П. (2014)
Кріль С. Я. - Ізотопний склад жильних карбонатів зони Рахівсько-Тисенського розлому Українських Карпат (2014)
Артеменко Г. В. - Возраст и геохимические особенности метабазитов Западного Приазовья, Бибикова Е. В., Самборская И. А., Стеценко М. Е. (2014)
Цымбал Ю. С. - Пиропы из терригенных отложений бассейна верхнего течения р. Днестр и их вероятные коренные источники, Цымбал С. Н. (2014)
Гуров Е. П. - Сульфиды в ударно-расплавленных породах Болтышской импактной структуры, Пермяков В. В. (2014)
Беспояско Е. О. - Мінералогічні особливості залізних руд Криворізького басейну у світлі збільшення їх кондиційних запасів (2014)
Пономаренко О. М. - Перетворення природних оксидів та гідроксидів заліза з антиферомагнітною структурою в, Іваницький В. П., Брик О. Б., Дудченко Н. О., Польшин Е. В. (2014)
Gamkrelidze I. P. - Precambrian regional metamorphism and magmatism of Georgia and geodynamics of the Caucasus, Shengelia D. M., Dudauri O. Z., Tsutsunava T. N., Chichinadze G. L. (2014)
Матковський О. І. - Новий сучасний підручник з мінералогії, Наумко І. М., Скакун Л. З. (2014)
Кураєва І. В. - Рецензія на колективну монографію "Геохімія об’єктів довкілля Карпатського біосферного заповідника" (2014)
Бардимова Ю. В. - Особливості композиції та сюжет поеми Вергілія "Енеїда" (2009)
Коловерова И. Г. - Сюжетно-композиционный анализ романа Сервантеса "Дон-Кихот" (2009)
Оксень Л. Е. - Сюжетное своеобразие рассказа Ч. Брокдена Брауна "Сомнамбулизм. Фрагмент" (2009)
Перзеке А. Б. - Фольклорно-мифологические мотивы поэтики образа Евгения в поэме А. С. Пушкина "Медный всадник" (2009)
Сунь Цзявень - Достижения и новаторство в изучении творчества А. С. Пушкина в Китае (2009)
Тереховская А. В. - Особенности композиции литературно-критических статей Вильгельма Кюхельбекера (2009)
Ведерникова Т. В. - Роман И.С. Тургенева "Отцы и дети" в оценке Н. Н. Страхова (2009)
Чернокова Є. С. - Героїчне життя та "негероїчна" поезія Вілфреда Овена (2009)
Сафронова Н. В. - Проблемно-композиционный аналіз сборника "Сети" М. Кузмина (2009)
Лаврова Е. Л. - В. Соловьев и М. Цветаева о красоте в природе и искусстве (2009)
Якушина Г. К. - Три композиции жизни в драме В. Набокова "Скитальцы" (2009)
Саенко С. И. - Вещь в романе В. Набокова "Приглашение на казнь" (2009)
Гетманец И. О. - Национальная проблема в идейно-эстетических взглядах А. С. Макаренко (2009)
Пономарева Е. В. - Портретные зарисовки в дневниковой прозе К. И. Чуковского (2009)
Сєлютін В. С. - Образ щоденного героїзму (за матеріалами документальної повісті М. Шаповала "Катерина Твердохліб") (2009)
Черныш Н. А. - Опыт прочтения одного стихотворения О. Седаковой (2009)
Вишератина В. Н. - Использование параметров вертикального контекста в поэзии Флёр Эдкок (2009)
Однорогова В. С. - Особенности постмодернистского детектива (на примере романа Айрис Мердок "Черный принц") (2009)
Грачева И. В. - Давид Самойлов глазами Юлия Кима (2009)
Гончарова Ю. С. - Теория "авто(био)графии": дискуссионные аспекты (2009)
Колосова С. В. - Мифопоэтика и формы интертекста в пьесе Н. Гумилева "Актеон" (2009)
Содержание (2014)
Vizir V. A. - Dynamics of parameters of proinfl ammatory activation in patients with hypertension under infl uence of candesartan therapy, Садомов А. С., Гончаров А. В. (2014)
Дудченко І. О. - Залежність показників гіпертрофії лівого шлуночка у хворих на артеріальну гіпертензію від поліморфізмів Arg389Gly гена β1-адренорецепторів та Т393С гена α-субодиниці G-білка (2014)
Сиволап В. Д. - Взаємозв’язки між рівнем маркерів фіброзу ST2, галектину-3, структурно-функціональними параметрами лівого шлуночка та функцією нирок при хронічній серцевій недостатності ішемічного генезу, Лашкул Д. А. (2014)
Жаринова В. Ю. - Диагностическое значение аутоантител к β1-адренорецепторам у пациентов пожилого возраста с хронической сердечной недостаточностью, Табакович-Вацеба В. А. (2014)
Кравчун П. Г. - Моноцитарний хемоатрактантний протеїн-1 і матриксна металопротеїназа-9 у хворих із кардіоренальним синдромом 2 типу на тлі хронічної серцевої недостатності та цукрового діабету 2 типу залежно від швидкості клубочкової фільтрації, Наріжна А. В., Риндіна Н. Г. (2014)
Сиволап В. Д. - Порівняльне оцінювання впливу антикоагулянтної терапії на коагуляційний та агрегаційний гемостаз у хворих на Q-інфаркт міокарда після тромболізису, Кисельов С. М. (2014)
Баранова Е. В. - Сравнительный анализ содержания матриксной металлопротеиназы-9 у больных в остром периоде различных типов мозговых инсультов (2014)
Моргунцова С. А. - Нейропротективное действие нейротрофического церебропротектора Цереброкурин в условиях моделирования острого нарушения мозгового кровообращения (2014)
Годован В. В. - Ноотропні ефекти різнометальних (Mg, Co) бісцитратогерманатів (станатів), Матюшкіна М. В., Вастьянов Р. С. (2014)
Самура Б. Б. - Качество жизни у пациентов после регрессии хронической лимфоцитарной лейкемии (2014)
Tumanskiy V. A. - Characteristic of expression levels of HepPar-1, alpha-fetoprotein, cytokeratin 7 and 20 by the cells of cholangiocellular cancer in trephine biopsy of the liver, Зубко М. Д. (2014)
Спахі О. В. - Ефективність використання змінного магнітного поля і ліпосомальних розчинів антибіотиків у комплексному хірургічному лікуванні гнійних ран у дітей, Пахольчук О. П. (2014)
Боярська Л. М. - Особливості імунної відповіді у дітей раннього віку з рекурентним перебігом респіраторних інфекцій, Герасімчук Т. С., Котлова Ю. В., Давидова А. Г. (2014)
Завгородня Н. Г. - Гемодинамічний фон у пацієнтів із регматогенним відшаруванням сітківки, Дєдов А. В., Івахненко О. М. (2014)
Цыбульская Т. Е. - Сравнительная характеристика морфометрических, биометрических и биомеханических параметров миопических глаз у детей с разными видами прогрессирующей близорукости (2014)
Лоскутова Т. О. - Вплив спадкових і набутих форм гіпергомоцистеїнемії на розвиток ускладнень при прееклампсії (2014)
Куприянова Л. С. - Патоморфологические особенности строения яичников плодов от матерей, беременность у которых протекала на фоне плацентарной дисфункции (2014)
Банахевич Р. М. - Аналіз екстрагенітальних чинників розвитку рецидиву генітального пролапсу, Акімова К. Б., Парієнко К. О., Вдовіченко О. А. (2014)
Нікіфоров О. А. - Ефективність застосування препаратів біологічно активних пептидів, що отримані з тканини простати великої рогатої худоби, під час лікування екскреторно-токсичного безпліддя, ускладненого хронічним абактеріальним простатитом (2014)
Авраменко Н. В. - Современные методы диагностики в репродуктологии (2014)
Nagornaya N. A. - Study of vinpocetine intranasal dosage form consistence properties, Гладышев В. В., Бурлака Б. С. (2014)
Веклич О. - Форамініфери з верхньокампанських відкладів північної окраїни Донбасу (с. Збірне) (2010)
Шевчук О. - Залишки викопних грибів у мезозойських відкладах України (2010)
Клименко Ю. - Перші знахідки спікул кременевих губок з келовейських відкладів Канівських дислокацій (2010)
Іваніна А. - Палінологічна зональність верхньо-візейських відкладів Волино-Подільської окраїни Східноєвропейської платформи (2010)
Сіренко О. - Рослинність сіверського часу пізнього пліоцену платформної України (за палінологічними даними) (2010)
Данилів А. - Нові знахідки гастроподів з силурійських відкладів Волино-Поділля (2010)
Неміш В. - Перша знахідка амонітів у неокомських флішоїдних відкладах Рахівської зони в басейні р. Боржави (2010)
Лещух Р. - Перша знахідка представників підроду Parapeltoceras Schindewolf, 1925 у верхньокеловейських відкладах Українських Карпат (2010)
Лещух Р. - Деякі представники роду Schloenbachia із сеноману Волино-Поділля, Мар’яш І. (2010)
Лещух Р. - Деякі двостулкові молюски з середньо–верхньоюрських відкладів Західного Причорномор’я, Старжинськиий О. (2010)
Іщенко І. - Новий рід пізньокрейдових Cancellothyridoidea (Brachiopoda, Terebratulida) (2010)
Удовиченко М. - Еласмобранхії мандриківських верств Дніпропетровська. 2. Carcharhiniformes, Rajiformes та Myliobatiformes (2010)
Барг І. - Стратиграфічне значення двостулкових і черевоногих молюсків із сарматських відкладів Борисфенської затоки (міоцен, південна Україна), Старін Д. (2010)
Манюк В. - Палеонтологічні пам’ятки природи Дніпропетровської та Запорізької областей: сучасний стан і проблема збереження (2010)
Лещух Р. - Барг Ігор Мусійович (до 75 річчя від дня народження) (2010)
Таблиці (2010)
Шевчук О. - Паліностратиграфія та кореляція різнофаціальних альбських відкладів України (2011)
Огороднік М. - Палінологічна характеристика майкопських та підстильних відкладів свердловини Субботіна-2 (Прикерченський шельф Чорного моря) (2011)
Сіренко О. - Палінологічні критерії стратиграфічного розчленування відкладів верхнього пліоцену?нижнього неоплейстоцену платформної України (2011)
Веклич О. - Верхньокампанські форамініфери сидорівської світи (Північний Донбас) (2011)
Якушин Л. - Деякі особливості екології бентосних макрофауністичних угрупувань пізньокрейдового морського басейну південно-західної окраїни Східно-Европейської платформи (СЕП) (2011)
Лещух Р. - Перші знахідки головоногих молюсків у пограничних верствах нижньої і верхньої крейди Рівнинного Криму, Зуб О., Іщенко I. (2011)
Мар’яш І. - Знахідки анактоцератид з сеноманських відкладів Волині, Курепа Я. (2011)
Іванік М. - Нові морфовиди спікул губок з крейдових відкладів Волино-Поділля, Клименко Ю. (2011)
Мураль М. - Перша знахідка верхньоюрських белемнітів в Українських Карпатах (2011)
Огар В. - Нові табуляти з турнейських відкладів Донбасу (2011)
Данилів А. - Деякі черевоногі молюски ордовицьких відкладів Поділля (2011)
Пагула І. - Деякі види двостулкових молюсків з неогенових відкладів північно-західної околиці смт. Рудно (2011)
Комар М. - Нові дані по фауні та флорі пізньопалеолітичної стоянки Бужанка-2 (Середнє Подесення), Ступак Д. (2011)
Звонок Є. - Нові дані про місцезнаходження й таксономічне розмаїття еоценових крокодилів і черепах України) (2011)
Дикань Н. - Теоретичні засади та проблеми систематики викопних остракодів (2011)
Людмила Федорівна Плотнікова (до 80-річчя від дня народження) (2011)
Сябряй Світлана Володимирівна (до 75-річчя від дня народження) (2011)
Таблиці (2011)
Шевчук О. - Паліностратиграфія сеноманських відкладів України (2012)
Веклич О. - Мікропалеонтологічна характеристика верхньокампанських відкладів північного Донбасу (за форамініферами) (2012)
Лещух Р. - Нові знахідки наутилідів з сеноману північно-східної частини Волино-Поділля, Мар’яш І., Курепа Я. (2012)
П’яткова Д. - Титонські відклади платформної України (2012)
Данилів А. - Біоценоз силурійських бентосних угруповань та їхній вплив на седиментогенез силурійського басейну Волино-Поділля (2012)
Гриценко В. - Біогерми силуру західного схилу Українського щита: минуле, сьогодення, майбутне, Киселевич А., Махмеді Ю. (2012)
Іваніна А. - Деякі спори роду Gemnispora з живетських відкладів Волино-Подільської окраїни Східноєвропейської платформи (2012)
Котляр О. - Productella productoides (Murchison, 1840) та її місце в системі подібних продуктидів девону (2012)
Лещух Р. - Деякі нижньокрейдові амоніти з верхньої частини тешинсько-градиштських верств Сілезької одиниці Західних Карпат, Гоцанюк Г., Федькович І., Хевпа З. (2012)
Северин Х. - До іхтіофауністичної характеристики менілітової світи Українських Карпат, Карапата Т., Салінська Г. (2012)
Матлай Л. - Вапняний нанопланктон з юрських відкладів Присивашшя та Рівнинного Криму (2012)
Узіюк В. - Палеоботанічна класифікація газо-вуглетворної фітомаси гумусового вугілля кам’яновугільних басейнів України (2012)
Звонок Є. - Місцезнаходження еоценових хребетних Ікове (Луганська область, Україна): еколого-тафономічний аналіз, Удовиченко М., Братішко А. (2012)
Гожик Петро Федосійович (до 75-річчя від дня народження) (2012)
Маслун Нінель Володимирівна (до 75-річчя від дня народження) (2012)
П’яткова Діна Маркіянівна (до 80-річчя від дня народження) (2012)
Михайло Михайлович Іванік (до 75-річчя від дня народження) (2012)
Узіюк Василь Іванович (до 75-річчя від дня народження) (2012)
Іваніна Антоніна Валентинівна (до 55-річчя від дня народження) (2012)
Пам’яті професора Леоніда Федоровича Романова (2012)
Таблиці (2012)
Титул, зміст (2014)
Ружевичюс Ю. - Исследование глобальных проблем качества (2014)
Присяжнюк А. - Інституційний розвиток економічної системи в контексті кластеризації (2014)
Овсюк Н. - Документальне забезпечення контролю витрат на оплату праці (2014)
Павлюк В. - Ідентифікація суб’єктів превентивного антикризового управління підприємством (2014)
Лукан О. - Аналіз ефективності маркетингової діяльності підприємства (2014)
Борисовський М. - Оцінка запасів на підприємствах целюлозно-паперової промисловості (2014)
Чугунов І. - Довгострокова бюджетна стратегія у системі економічної циклічності (2014)
Анісімова Л. - Інструментарій стрес-тестування кредитного ризику банків (2014)
Свищук А. - Методологічні засади податкового регулювання (2014)
Mróz T. - Securing functions of linked contracts (2014)
Czech M. - Ecological insurance of entrepreneurs in Poland (2014)
Авраменко Н. В. - Эндометриоз: патогенез, классификация, диагностика, современные аспекты терапии (2014)
Grygorieva O. A. - Analysis and selection of experimental models of osteoarthritis, Моніна О. В., Скаковський Е. Р. (2014)
Марковский В. Д. - Патоморфологические особенности строения матки плодов от матерей, беременность у которых осложнена преэклампсией различной степени тяжести, Куприянова Л. С. (2014)
Воронцова Л. Л. - Стан специфічного імунітету у чоловіків із порушеннями фертильності, Партола Н. М., Коваленко В. А. (2014)
Аль касы Мей Гази - Особенности бактериально-микотического дисбиоза у женщин, инфицированных вирусом папилломы человека высокого онкогенного риска, страдающих цервицитом, эрозией и дисплазией шейки матки (2014)
Петрук Н. С. - Вплив хронічної пренатальної гіпоксії на спеціалізований контактний апарат шлуночків серця щурів в онтогенезі (2014)
Самура Б. Б. - Циркулирующий VE-кадгерин у пациентов после регрессии хронической лимфоцитарной лейкемии (2014)
Шпонька І. С. - Визначення маркерів м’язової диференціації SMA та MSA у СD117-позитивних та СD117-негативних гастроінтестинальних стромальних пухлинах із різним злоякісним потенціалом, Яковенко В. Р. (2014)
Анчева І. А. - Імуногістохімічні особливості експресії ендотеліальної нітроксидсинтази у плаценті при її дисфункції у жінок на тлі залізодефіцитної анемії, Задорожна Т. Д. (2014)
Колесник М. Ю. - Предиктори порушень ритму серця, що індуковані на ранніх етапах тредміл-тесту, у чоловіків з артеріальною гіпертензією, Соколова М. В. (2014)
Чукаева И. И. - Ассоциация полиморфизма генов фолатного цикла и сывороточного содержания интерлейкина-33 у пациентов с высоким суммарным сердечно-сосудистым риском на комбинированной терапии артериальной гипертензии, Хачирова А. И., Ганковская Л. В., Хорева М. В., Костомарова И. В. (2014)
Михайловська Н. С. - Клінічний перебіг, нейрогуморальні та гемодинамічні зміни у хворих на стабільну стенокардію напруження на тлі негоспітальної пневмонії, Кулинич Т. О., Грицай Г. В. (2014)
Кремзер А. А. - Взаимосвязь концентрации галектина-3 и содержания циркулирующих эндотелиальных прогениторных клеток у пациентов с хронической сердечной недостаточностью ишемического генеза (2014)
Gavrilyuk O. M. - Interrelation between fi brosis, angiogenesis and ductular reaction in progression of chronic steatohepatitis (alcoholic and non-alcoholic) and hepatitis C virus infection (2014)
Туманский В. А. - Патоморфологическая характеристика процессов пролиферации и апоптоза в панкреатической интраэпителиальной неоплазии при протоковой аденокарциноме поджелудочной железы и хроническом панкреатите, Евсеев А. В., Коваленко И. С. (2014)
Григоровський В. В. - Якісні та кількісні морфологічні показники ураження та репарації при ідіопатичному асептичному остеонекрозі головок стегнових кісток у дорослих, Ніршберг О. Є. (2014)
Завгородняя Н. Г. - Ранние и отдаленные результаты хирургической активации естественного увеосклерального оттока с имплантацией коллагенового дренажа в лечении далеко зашедшей и терминальной стадий первичной глаукомы, Гайдаржи Т. П. (2014)
Носонова Г. В. - Особливості імунного статусу у хворих на інфекційні ураження великих шкірних складок (2014)
Перцов І. В. - Типи поєднаних пошкоджень судинно-нервових структур кінцівок (2014)
Єлейнік М. В. - Клінічне спостереження хірургічного лікування артеріальної аневризми передньої сполучної артерії головного мозку, що ускладнена внутрішньошлуночковим крововиливом та оклюзійною гідроцефалією (2014)
Кузик Ю. І. - Патологічні звивистості внутрішньої сонної артерії: морфологічна характеристика (2014)
З ювілеєм! (2014)
Поповский В. В. - Математическое моделирование надёжности инфокоммуникационных сетей, Волотка В. С. (2014)
Семенко А. И. - Создание модифицированных псевдослучайных последовательностей Голда для телекоммуникационных систем с кодовым разделением каналов, Бокла Н. И. (2014)
Копійка О. В. - Проектування служб архівування та відновлення (2014)
Ільїн О. Ю. - Модель Центру управління перевезень радіоактивних матеріалів, Борисенко І. І, Нікіфоров С. В. (2014)
Шевченко В. Л. - Якісна схожість згорток в математичних моделях процесів розвитку складних систем (2014)
Rozorynov G. N. - Probability gain of external signals (2014)
Азаренко Е. В. - Математическая модель описания стационарного поля скорости звука локального района моря, Дивизинюк М. М., Чернявская С. А. (2014)
Залужний О. В. - Аналіз варіантів використання односторонніх радіоліній в сучасних телекомунікаційних системах, Гурський Т. Г., Борисов О. В., Мацаєнко А. М. (2014)
Торошанко Я. І. - Задачі моніторингу та аналізу параметрів телекомунікаційних мереж, Булаковська А. О., Височіненко М. C., Шматко В. С. (2014)
Бондаренко В. Є. - Концепція семантичних структур для моделювання і аналізу живучості комп’ютерних мереж (2014)
Герасименко К. В. - Вдосконалений BFGS-алгоритм придушення завад в сучасних навігаційних супутникових системах (2014)
Лукін В. Є. - Аналіз використання технології штучних нейронних мереж в якості нового підходу до обробки сигналів (2014)
Орлов Є. В. - Високорівневий інтелект мережі та особливості побудови мереж майбутнього (2014)
Долінський Р. О. - Формування вибіркових масивів даних і алгоритми їх ранжування для багатопозиційних сигналів з фазорізницевою модуляцією високої кратності (2014)
Голь І. В. - Бізнес-стійкість підприємства: бізнес-цільовий процесно-орієнтований підхід (2014)
Зенив И. О. - Стабилизированный генератор миллиметрового диапазона с удвоенной выходной мощностью (2014)
Уривський Л. О. - Аналіз продуктивності систем мобільного зв’язку з нано- і пікосотами, Шмігель Б. О. (2014)
Рогоза В. С. - Расширенный анализ фильтрации периодических сигналов с помощью оптимизированного на базе аппроксимации расчета порядка цифрового фильтра, Сергеев-Горчинський А. А. (2014)
Бондаренко В. Є. - Елементи суб’єктивної теорії ймовірностей для оцінки можливості шкідливих впливів і деструктивних дій в комп’ютерних мережах (2014)
Коцюба А. Ю. - Про методику оцінювання похибки генератора псевдовипадкових чисел (2014)
Торошанко Я. І. - Ключові параметри ефективності безпроводових телекомунікаційних мереж та методи їх ідентифікації, Грушевська В. П., Шматко В. С., Височіненко М. C. (2014)
Зінченко А. О. - Модель відгуку багатопозиційної інтегрованої системи зв’язку та радіолокації на основі багатосегментних конформних антенних решіток (2014)
Урывский Л. А. - Синтез сигнально-кодовых конструкций для OFDM в канале с постоянными параметрами, Осипчук С. А. (2014)
Ткачев В. Н. - Использование метода передачи данных с промежуточным хранением при передаче результатов радиоастрономических наблюдений, Резниченко А. М. (2014)
Пилипёнок О. Н. - Модель процесса принятия решений как основная составляющая интеллектуальной обучающей системы (2014)
Гребинь А. П. - Особенности восстановленния аудиофрагментов носителей механической записи, Левенець Н. Ф., Швайченко В. Б., Шарадга О. (2014)
Лукін В. Є. - Нові технології безпровідного доступу до абонентського обладнання (2014)
Подгурская Т. В. - Коэффициенты связи двухполосного фильтра на прямоугольных диэлектрических резонаторах (2014)
Марченко В. О. - Моделювання впливу зміни частоти дискретизації сигналу лінійних приймачів випромінювання на просторову роздільну здатність оптико-електронних систем дистанційного зондування Землі (2014)
Орлов Є. В. - Програмно-конфігуровані мережі: архітектура, міжнародна стандартизація (2014)
Маринич И. А. - Реализация распределенной системы автоматического управления дробильно-измельчительным комплексом на базе промышленных контроллеров Schneider Electric, Ефименко Л. И., Тиханский М. П. (2014)
Масуд Махджубиан. - Влияние конструкции тонкопленочной магнитной головки на остаточную намагниченность носителя (2014)
Аrtyushchyk O. S. - Analytical expressions for operating actions on an output of an indistinct regulator at identical triangular membership functions on universal set |-a, a| (2014)
Веретюк С. М. - Аналіз тенденцій розвитку безпроводових технологій, Пілінський В. В., Кирій О. О. (2014)
Манько О. О. - Щодо форм втрати стійкості оптичного кабелю мереж доступу, Скубак О. М., Шевченко С. М., Манько В. О. (2014)
Титул, зміст (2014)
Belyaev Y. - Informational support of air navigation system human operator, Shmelova T., Sikirda Y. (2014)
Полумбрик М. О. - Проантиоксидантна система організму людини, оксидативний стрес, його наслідки і шляхи подолання. І. Оксидативний стрес, Полумбрик О. М., Бальон Я. Г., Резніков О. Г. (2014)
Чернелевський Л. М. - Особливості і перспективи впровадження міжнародних стандартів якості на підприємствах переробної промисловості, Кудренко Н. В. (2014)
Пирог Т. П. - Біоконверсія відходів виробництва біодизелю у поверхнево-активні речовини Аcinetobactercalcoaceticus IMВ B-7241, Шулякова М. О. (2014)
Кудря Н. В. - Перспективи використання суміші субстратів у біотехнології, Берегова Х. А. (2014)
Твердохліб І. О. - Стимулююча дія електромагнітного поля на біосинтетичну активність мікроміцетів Penicillium funiculosum 18B та Penicillium sclerotiorum 8H (2014)
Панасюк К. В. - Альтернативніантибіотикам антимікробні речовини природного походження, Андрущенко Я. В. (2014)
Старовойтова С. О. - Технологічні аспекти одержання пробіотиків, Скроцька О. І., Пенчук Ю. М., Дорошко Ю. М. (2014)
Нікітіна Т. А. - Особливості організаційно-економічного механізму консолідації капіталу підприємств (2014)
Ткачук С. В. - Сучасні аспекти розуміння специфіки маркетингу сфери послуг та їх практичне значення (2014)
Гавриш В. І. - Еколого-економічна ефективність мобільних енергетичних засобів з електричним приводом, Ніценко В. С. (2014)
Захарченко О. В. - Наукові основи сталого розвитку (2014)
Ільєнко Н. О. - Можливості зайнятості — один із прогресивних напрямів забезпечення гідної праці в Україні (2014)
Маркіна І. А. - Організаційно-економічні передумови формування ефективної системи інформаційного забезпечення підприємства, Дячков Д. В. (2014)
Корж Н. В. - Теоретичні підходи до визначення сутності капіталу (2014)
Хіврич О. В. - Дослідження методів визначення оптимальної структури сил цивільного захисту для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, Володченкова Н. В., Коваленко С. Д. (2014)
Малежик І. Ф. - Аналітичний розрахунок процесу ректифікації суміші етанол—вода, Мисюра Т. Г. (2014)
Кулінченко В. Р. - Розподіл температур у межах поверхня теплообміну —киплячий утфель, Каптановський Д. В. (2014)
Погорілий Т. М. - Математичне моделювання процесу теплообміну (2014)
Maзуренко А. Г. - Исследование теплофизических свойств тонких энергоэффективных покрытий теплометрическими методами, Бурова З. А., Воробьев Л. И., Декуша Л. В. (2014)
Керанчук Т. Л. - Проблеми і перспективи розвитку готельного і ресторанного бізнесу в Україні (2014)
Гавриш А. В. - Розвиток сільського зеленого туризму в Україні, Савенко Т. А. (2014)
Верес К. О. - Подієвий туризм як інструмент патріотичного виховання молоді (2014)
Попова Н. В. - Моделювання технологічних процесів стерилізації консервів у скляній тарі в автоклаві періодичної дії, Миронюк С. С. (2014)
Дубініна А. А. - Нова купажована олія з оптимізованим жирнокислотним складом, Ленерт С. О., Хоменко О. О. (2014)
Гусятинська Н. А. - Математичне моделювання процесу розкладання редукувальних речовин при очищенні клеровки тростинного цукру-сирцю, Романченко Н. М. (2014)
Змієвська Т. М. - Зміна характеристик м’ясної сировини з курчат-бройлерів у процесі посолу, Усатенко Н. Ф. (2014)
Дорохович А. М. - Раціональне використання поліолу мальтитолу в суміші з фруктозою при виробництві оздоблювального напівфабрикату пінодраглеподібної структури, Мурзін А. В., Гончарук О. В. (2014)
Богатирчук А. С. - Розширення групової симетрії диференціальних рівнянь гідродинаміки, Юрик І. І. (2014)
До відома авторів (2014)
Волощук В. М. - Ефективність застосування сучасного технологічного обладнання при вирощуванні відлучених поросят, Повод М. Г. (2014)
Мысик А. Т. - Состояние и направления развития свиноводства (2014)
Шейко И. П. - Сегодняшний и завтрашний день белорусского свиноводства (2014)
Іванов В. О. - Характеристика технічних засобів перемішування гнойових стоків і рідкого гною на свинокомплексах, Іванов М. Ю. (2014)
Мазанько М. О. - Смакові та забійні якості свинини отриманої в умовах вільно-вигульного утримання (2014)
Чорний М. В. - Резистентність молодняку свиней при використанні антистресових і стимулюючих препаратів в оптимальних умовах мікроклімату, Митрофанов О. В., Митрофанов О. О., Баско С. О. (2014)
Волощук В. М. - Відгодівельні та мясні якості молодняку свиней різного походження за умови використання традиційної технології утримання, Халак В. І., Замикула В. В. (2014)
Засуха Ю. В. - Відтворювапльні якості свиноматок, вирощених за різних умов утримання, Грищенко С. М. (2014)
Березовский Н. Д. - Влияние материнских форм на уровень продуктивности гибридного поголовья свиней (2014)
Рибалко В. П. - Сучасний стан та перспективи удосконалення і використання свиней червоної білопоясої породи (2014)
Топіха В. С. - Вивчення м’ясних якостей свиней вітчизняного та імпортного генофонду в умовах промислової технології (2014)
Мельник В. О. - Основні показники технології відтворення племінних свиней в господарствах півдня України (2014)
Лобан Н. А. - Система селекционно-генетических методов оценки откормочных и мясных качеств свиней (2014)
Лобан Н. А. - Селекция белорусской крупной белой породы свиней (2014)
Войтенко С. Л. - Моніторинг ліній, як складових порід у свинарстві, Вишневський Л. В. (2014)
Войтенко С. Л. - Відгодівельні ознаки чистопородного і гібридного молодняка свиней у залежності від їх походження, Петренко М. О., Шаферівський Б. С. (2014)
Хохлов А. М. - Оценка половых клеток свиноматок и хряков в зависимости от возрастных и генетических факторов, Васильев В. С. (2014)
Гришина Л. П. - Використання математичного моделювання для прогнозування живої маси молодняку свиней різних генотипів (2014)
Горбатенко І. Ю. - Перспективи використання методів молекулярної біології в селекції свиней в умовах глобального потепління (2014)
Рибалко В. П. - Гістологічна будова м’язів свиней червоної білопоясої породи, Флока Л. В. (2014)
Шульга Ю. І. - Порівняльна характеристика різних методів оцінювання племінної цінності свиней (2014)
Калиниченко Г. І. - Відгодівельні та забійні якості молодняку свиней за різних поєднань, Коваль О. А., Петрова О. І., Кислинська А. І. (2014)
Топіха В. С. - Покращення беконних якостей свиней спеціалізованих м’ясних порід, Лихач В. Я., Лихач А. В. (2014)
Церенюк О. М. - Морфологічний склад туш тварин з різною стресостійкістю (2014)
Гарська Н. О. - Дослідження якості шпику свиней полтавської м’ясної породи в залежності від лінійної структури та розвитку тканинних компонентів оболонок дна шлунку, Перетятько Л. Г., Алєксєєва А. М. (2014)
Рибалко В. П. - Гістоструктурний аналіз м’язової тканини свиней, Бірта Г. О., Бургу Ю. Г. (2014)
Корниенко А. В. - Повышение реализации генетического потенциала воспроизводительной способности свиноматок при использовании в их рационах новых кремнийсодержащих добавок, Улитько В. Е., Савина Е. А. (2014)
Рудоман Г. С. - Генетична структура свиней великої білої породи української та англійської селекції за генами FUT1 і MUC4 асоційованими з резистентністю тварин до колібактеріозу, Балацький В. М. (2014)
Луговой С. И. - Оценки внутри- и межпородной генетической дифференциации некоторых локальных пород свиней Украины (2014)
Топіха В. С. - Аналіз відтворювальних якостей свиноматок великої білої породи залежно від їх віку та походження, Домашова Л. О. (2014)
Бальников А. А. - Оценка конкурентоспособности производства свинины в различных вариантах скрещивания, Рябцева С. В. (2014)
Бальников А. А. - Особенности роста молодняка свиней различных генотипов (2014)
Рибалко В. П. - Фізико-хімічні властивості сала свиней червоної білопоясої породи, Бірта Г. О., Бургу Ю. Г. (2014)
Шостя А. М. - Основні результати та перспективи розвитку фундаментальних досліджень у галузі свинарства в Україні, Усенко С. О. (2014)
Кравченко О. О. - Ефективність використання різних розбавників сперми кнурів-плідників (2014)
Нарижный А. Г. - Влияние качества сред для разбавления спермы хряков на показатели спермы и воспроизводства свиноматок, Анисимов А. Г. (2014)
Нарижный А. Г. - Изучение влияния скармливания фосфолипидов на качественные показатели спермы хряков, Джамалдинов А. Ч., Крейндлина Н. И., Файнов А. А. (2014)
Соляник В. В. - Компьютерное моделирование изменения морфо-биохимических показателей крови и естественной резистентности организма супоросных и подсосных свиноматок, Соляник С. В. (2014)
Семенов С. О. - Моніторинг наявності генетичних модифікацій та зоотехнічний склад зернової сировини Полтавського регіону, Зінов’єв С. Г., Біндюг О. А., Баньковська І. Б., Корінний С. М. (2014)
Семенов С. О. - Новий вітчизняний біопротектор на основі молочної кислоти для свиноматок і приплоду, Троценко З. Г., Білик Л. Г., Отченашко В. В. (2014)
Зінов’єв С. Г. - Вплив соєвих кормів різних технологій виробництва на товщину шпику у свиней, Вовк В. О., Скареднов Д. Ю. (2014)
Онищенко А. О. - Вивчення впливу дії різної концентрації преміксів на ріст і розвиток молодняку свиней, Бітлян О. К. (2014)
Перевозчиков А. Л. - Интенсификация уровня воспроизводства путем нормированного кормления свиноматок, Батанов С. Д., Лопатина С. А., Мысик А. Т. (2014)
Улитько В. Е. - Мясная продуктивность и экологическая чистота мяса свиней при использовании в их рационе пробиотика и фитобиотика ПЕП, Семенова Ю. В., Пронин К. Н. (2014)
Рощин В. А. - Современные нормы содержания обменной энергии и незаменимых аминокислот в комбикормах для молодняка свиней (2014)
Линкевич С. А. - Эффективность использования органического микроэлементного комплекса "ОМЭК" в качестве компонента премикса в комбикормах для молодняка свиней, Голушко А. В., Ситько А. В., Кравченко А. В. (2014)
Ксьонз І. М. - Стан та перспективи ветеринарного забезпечення галузі свинарства (2014)
Ходосовский Д. Н. - Система мероприятий по снижению выбытия молодняка свиней на длительно действующих комплексах (2014)
Волощук В. М. - Економічна ефективність виробницва продукції свинарства за різного рівня збалансованості раціонів, Підтереба О. І., Смислов С. Ю., Коваль Ю. А., Бейдик Н. М. (2014)
Хохлов A. M. - Повышение эффективности откорма свиней в приусадебном свиноводстве, Пронь E. B., Герасимов В. И., Данилова Т. Н. (2014)
Козирь В. С. - Вплив щільності поголів’я в станку на ефективність відгодівлі свиней (2014)
Сідашова С. О. - Ефективні репродуктивні технології – виробництву, Сагло О. Ф. (2014)
Мокієнко О. І. - Методичні підходи до біоенергетичної оцінки в свинарстві (2014)
Наріжна О. Л. - Забійні якості чистопорідного та помісного молодняку, одержаного при поєднанні свиноматок великої білої породи з термінальними і чистопорідними кнурами різних генотипів (2014)
Рукавиця А. А. - Динаміка відтворювальних якостей свиноматок великої білої породи у ряді послідовних поколінь (2014)
Фидря М. В. - Порівняльна характеристика різних методів дослідження адаптаційних властивостей свиней (2014)
Канюка О. Ю. - Порівняльна характеристика м’язів свиней різної локалізації за їх білковою складовою (2014)
Грищенко Н. П. - Продуктивність відгодівельного молодняку свиней за різних умов відгодівлі (2014)
Поручник М. М. - Вплив відтворювальних якостей на функціональний стан молочної залози свиноматок (2014)
Герасимов В. И. - К истории проведения международных научно-производственных конференций по свиноводству в странах СНГ, Сагло А. Ф. (2014)
Нагаєвич В. М. - Професор О. П. Бондаренко – організатор зоотехнічної науки і освіти в Україні: історичні аспекти (до 130-річчя від дня народження), Рибалко В. П., Сагло О. Ф. (2014)
Ювілей О. І. Тихонова (2013)
Borschevsky G. I. - Physical and chemical substantiation of the method for obtaining a multicomponent liposomal medicine, Yarnykh T. G. (2013)
Алмакаєва Л. Г. - Удосконалення технології виробництва кальцію хлориду, 10% розчину для ін’єкцій, Науменок Л. Г., Бєгунова Н. В., Доля В. Г., Алмакаєв М. С. (2013)
Bezpala Yu. O. - Development of the gel technology for treating inflammatory diseases of the oral mucosa, Baranova I. I., Martynuk T. V. (2013)
Rudenko V. V. - Dependence of the antimicrobial activity and structural and mechanical properties of the ointment on the manufacturing technology (2013)
Кран О. С. - Розробка технології гелю для лікування ран у другій фазі ранового процесу, Башура О. Г., Баранова І. І. (2013)
Єзерська О. І. - Вибір допоміжних речовин для виробництва таблеток екстракту цикорію та кукурудзи (2013)
Trokhimchuk V. V. - Pharmaceutical and biomedical aspects of soft medicines in multiple injuries, Shmatenko V. V. (2013)
Баранова І. І. - Визначення термінів придатності та умов зберігання гелів з бодягою (2013)
Алмакаєва Л. Г. - Розробка складу лікарського засобу на основі мелоксикаму, Науменок Л. Г., Бєгунова Н. В., Доля В. Г., Алмакаєв М. С. (2013)
Spiridonov S. V. - Chromatographic research of granules from the medicinal plant raw materials for treating constipation, Kotov A. G. (2013)
Колісник С. В. - Синтез, властивості та біологічна активність амідованих похідних 2-гідрокси-2-(2-оксоіндолін-3-іліден)оцтової кислоти (2013)
Ковальов С. В. - Флавоноїди ожини шорсткої (2013)
Kichimasova Y. S. - Determination of macro- and microscopic diagnostic features of annual sunflower anthodiums, Gontova T. M., Sokolova O. O. (2013)
Попова Н. В. - Елементний склад цмину та фламіну, Бобрицька Л. О., Аракелян М. А. (2013)
Mishchenko V. I. - Development of the regression model for forming and planning the assortment of parapharmaceutical goods (2013)
Kobets M. M. - The study of modern consumers’ attitude to drug advertisement in Ukraine (2013)
Trunova T. V. - Research of the assortment and evaluation of consumer characteristics of combined oral contraceptives at the pharmaceutical market of Ukraine (2013)
Шпичак О. С. - Маркетингові дослідження фармацевтичного ринку седативних лікарських засобів рослинного походження для використання у спортивній медицині (2013)
Zhadko S. V. - The peculiarities of consumer behaviour when choosing and using medicines for reducing weight and in the treatment of obesity (2013)
Kobets Yu. M. - The assortment analysis of stomatological medicines (2013)
Тимченко О. В. - Порівняльне експериментальне фармакологічне вивчення налоксону при інтраназальному та ін’єкційному введенні щурам, Чайка Л. О., Ляпунов М. О., Андріанова Т. В. (2013)
Файзуллін О. В. - Вивчення впливу густого екстракту з листя Винограду культурного на функціонально-біохімічні показники сироватки крові та печінки щурів в умовах хронічного ураження печінки, викликаного тетрахлорометаном (2013)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Вісник фармації” (2013)
Титул, зміст (2014)
Лобок О. П. - Використання теоретико-ігрового підходу в задачах синтезу оптимальних робастних регулято-рів для об’єктів, що функціонують в умовах невизначеності, Гончаренко Б. М. (2014)
Булій Ю. В. - Керування циклами ректифікації за допомогою механотронних підсистем на основі пневмоелектроавтоматики, Бєляєв Ю. Б., Шиян П. Л., Ельперін І. В., Куц А. М. (2014)
Пупена О. М. - Розробка систем віддаленої диспетчеризації з використанням мережі Іnternet, Сідлецький В. М. (2014)
Бугера А. Ю. - Використання основних принципів системи НАССР як методу аналізу ризиків при проведенні валідації процесу виробництва твердої форми готовоголікарського засобу (2014)
Гусятинська Н. А. - Аналіз ефективності дії дезінфектантів щодо мікроорганізмів – активних збудників кагатної гнилі, Тетеріна С. М. (2014)
Шваб Л. І. - Роль освіти у формуванні і розвитку трудового потенціалу суб'єктів господарювання (2014)
Медведєв М. Г. - Оптимізація контролю якості з використанням інформаційних технологій, Романенко В. М. (2014)
Пєтухова О. М. - Економічна діагностика як засіб удосконалення корпоративних відносин, Чорноштан Г. Г., Волосова В. О. (2014)
Боремський А. С. - Проблемні питання розвитку виноградно-виноробної галузі України і шляхи їх вирішення (2014)
Струніна Л. В. - Структурні особливості розвитку інноваційної активності українських підприємств, Струнін В. В. (2014)
Лепьохіна І. О. - Сучасні методичні підходи до мотивації персоналу на підприємствах машинобудування Запорізького регіону (2014)
Ніценко В. С. - Сировинне забезпечення виробництва олії рослинної в умовах вертикальної інтеграції (2014)
Тоболін О. В. - Використання сучасних інформаційних технологій для підвищення продуктивності виробництва (2014)
Кузьмук А. М. - Стратегічне планування і роль стратегії в діяльності підприємства (2014)
Пономаренко Т. М. - Ефект, ефективність і результативність діяльності підприємства (2014)
Євтушенко О. В. - Аналітичне дослідження виробничого травматизму на м’ясопереробних підприємствах України (2014)
Гапонюк І. І. - Прикладні дослідження уточненої моделі внутрішньокапілярної дифузії вологи (2014)
Jurėnienė V. - Construction of musik festivаls identity under the conditions of globalization, Domarkaitė R. (2014)
Пушанко М. М. - Досвід виконання курсового проектування студентами-спеціалістами напряму навчання 7.05050313 (7.090221) "Обладнання переробних і харчових виробництв", Пономаренко В. В., Люлька Д. М. (2014)
Maзуренко O. O. - Діагностика і управління розвитком теплових дефектів діючого турбогенератора, Самсонов В. В. (2014)
Бандура В. М. - Енергоаудит як засіб енергоощадження в технологіях переробки олієвмісних культур, Бережнюк Д. П. (2014)
Чернелевський Л. М. - Основні напрямки удосконалення і модернізації бухгалтерського обліку в бюджетних установах, Момот Л. В. (2014)
Королюк Т. А. - Інгібування радикального окиснення жирних кислот антиоксидантами, Усатюк С. І., Носенко Т. Т., Гулевата М. А., Задкова О. С. (2014)
Бажай-Жежерун С. А. - Батончик глазурований на основі пророщеного зерна пшениці (2014)
Литвяк В. - Обогащение творожных изделий крахмалосодержащим сырьем, Жакова К., Оспанкулова Г., Поздняков В. (2014)
Сімахіна Г. О. - Дослідження надземної частини буряків як джерела харчового протеїну, Солодко Л. М. (2014)
Рашевська Т. А. - Полікомпотентна масляна паста з комплексом рослинних добавок гепатопротекторного призначення, Ковтун Ю. А. (2014)
Чепель Н. В. - Дослідження впливу ароматичних речовин різних органічних класів на подовження терміну зберігання солодковершкового масла, Костенко Ю. А., Кушнір Т. В. (2014)
Осейко М. І. - Нанотехнології: технологічні аспекти гідрування олієжирової сировини, Голодна О. В. (2014)
До відома авторів (2014)
Нестеренко М.П. - Аналітичне моделювання вібраційної установки з урахуванням впливу бетонної суміші на динаміку віброущільнення, Молчанов П.О. (2011)
Шпилька А.М. - Дослідження впливу ультразвукових коливань на процес шліфування, Шпилька М.М. (2011)
Пыжов И.Н. - Комплексный подход к процессу управления рабочей поверхностью алмазных токопроводящих кругов электрохимическим способом, Жолткевич Н.Д., Коробко Б.О., Васильев А.В. (2011)
Пижов І.М. - Особливості формування різальних кромок полікристалічних надтвердих матеріалів при електроерозійній обробці, Кравченкр С.І., Ясько С.Г., Клименко В.Г. (2011)
Бєлей І.М. - Аналіз впливу стружкоподрібнювальних конструктивних елементів багатогранних непереточуваних пластин на якість подрібнення стружки (2011)
Черевко О.М. - Вібраційна площадка для виготовлення тротуарної плитки, Давиденко Ю.О., Хероїм О.О. (2011)
Давиденко Ю.О. - Дослідження залежності моменту опору перерізу дебалансного вала від глибини канавки під сферичну шпонку в програмі "maple 13", Фролов К.Ю., Фургас А.В., Горюн О.О. (2011)
Зав’ялова Л.І. - Про точні рішення диференціальних рівнянь коливань системи з одним степенем вільності зі змішаним опором, Курдюков О.Є. (2011)
Орисенко О.В. - Дослідження індикаторних та ефективних показників двигуна змз-4026 при роботі на традиційному й альтернативному паливі, Криворот А.І., Шурмін А.Е. (2011)
Костенко О.М. - Методологія оптимального планування експериментів при дослідженні технологічних процесів, пристроїв і систем (2011)
Павліков А.М. - Розв’язання задач міцності позацентрово стиснутих залізобетонних елементів у нормальному перерізі на основі нелінійної діаграми стану бетону, Юрко П.А. (2011)
Павліков А.М. - Залежність кута нахилу нейтральної лінії від кута дії силової площини у косозігнутих елементах прямокутного профілю, Федоров Д.Ф. (2011)
Павліков А.М. - Розрахунок міцності центрально завантажених стовпів із цегляної кладки з урахуванням її нелінійних властивостей, Лаврінець О.Г. (2011)
Митрофанов П.Б. - Експериментальні дослідження міцності стиснутих залізобетонних елементів із високоміцних бетонів (2011)
Довженко О.О. - Совершенствование методик расчета вибропрессов для производства мелкоштучных бетонных изделий, Погрібний В.В., Карабаш Л.В., Музичук М.О. (2011)
Воскобійник О.П. - Експериментальні дослідження залізобетонних балок з дефектами та пошкодженнями, які викликають косий згин, Кітаєв О.О., Макаренко Я.В., Бугаєнко Є.С. (2011)
Воскобійник О.П. - Особливості роботи трубобетонних стійок із корозійними пошкодженнями сталевої оболонки, Пархоменко І.О., Томілін Я.О. (2011)
Фенко Г.О. - Вплив тривалого розтягу на залежність "січний модуль деформацій – напруження" при розтязі бетону, Фенко О.Г., Гергель А.В., Винников П.Ю., Семко П.О., Раздуй Р.В. (2011)
Безушко Д.И. - Использование криволинейного изопараметрического слоистого объемного конечного элемента в расчетах железобетонных плит, Мироненко И.Н. (2011)
Степова О.В. - Оцінка залишкового ресурсу балкових залізобетонних конструкцій за умов корозії багатоелементної арматури в нормальній тріщині (2011)
Пічугін С.Ф. - Особливості капітального ремонту магістральних нафтопроводів із заміною труб, Семко О.В., Зима О.Є., Бескровна Ж.Ю. (2011)
Пічугін С.Ф. - Експериментальне дослідження просторової роботи сталевого каркаса, Патенко Ю.Е., Петров І.О., Шматко С.С. (2011)
Пічугін С.Ф. - Вплив допусків при будівництві на надійність магістральних трубопроводів, Зима О.Є., Нездойминога Т.М., Хохлов О.Г. (2011)
Пічугін С.Ф. - Експериментальне дослідження елементів із фібергласу, Бойко Є.М., Терегеря М.В., Горова Т.С. (2011)
Пічугін С.Ф. - Статистичне дослідження ефекту ін’єктування при виготовленні буроін’єкційних паль системи солетанж, Левченко В.П. (2011)
Махінько А.В. - Аналітична оцінка надійності конструкцій (2011)
Карюк А.М. - Порівняльний аналіз розрахункових значень температури повітря (2011)
Попович Н.М. - Статистичний аналіз змін снігового навантаження на поверхню ґрунту (2011)
Семко О.В. - Вузол з’єднання монолітного залізобетонного перекриття зі сталезалізобетонною колоною з використанням фасонок, Дмитренко А.О., Дмитренко Т.А. (2011)
Семко О.В. - Про результати натурних випробувань сталезалізобетонних ригелів, Бібік Д.В. (2011)
Бібік В.М. - Пошук оптимальної форми наскрізного прогону покриття, Бібік М.В., Мовчан О.Ю. (2011)
Бібік В.М. - Із зарубіжного досвіду проектування легких решітчастих прогонів та ферм покриття, Бібік М.В., Дяченко К.С. (2011)
Пенц В.Ф. - Несуча здатність та деформації згинних наскрізних конструкцій із квадратних сталевих профілів, заповнених бетоном, Богоста В.І. (2011)
Філоненко О.І. - Геометричні параметри зовнішньої теплоізоляції фундаментної зони для кліматичних умов ііі температурної зони (2011)
Чернявський В.В. - Аналіз конструктивних розмірів вентильованого повітряного прошарку у фасадних системах "марморок", Юрін О.І., Скиба О.В. (2011)
Чернявський В.В. - Вплив перфорації легких сталевих тонкостінних профілів на теплофізичні характеристики огороджувальних конструкцій, Семко В.О., Юрін О.І., Прохоренко Д.А. (2011)
Зоценко М.Л. - Практика визначення показників міцності зв’язних ґрунтів пенетраційними методами, Винников Ю.Л., Яковлєв А.В., Повзик Р.О., Суходуб О.В. (2011)
Киричек Ю.А. - Расчет фундаментов мелкого заложения с использованием нелинейного метода, базирующегося на результатах статистического анализа, Трегуб А.В. (2011)
Шаповал А.В. - К определению упругих и реологических характеристик глинистых водонасыщенных оснований, Крысан В.В., Шаповал В.Г. (2011)
Хазін В.Й. - Особливості конструктивних рішень підлог для малооб’ємних кооперованих тваринницьких будівель, Нестеренко С.В. (2011)
Богдан І.Ю. - Геодезична зйомка підкранових колій мостових кранів, Корба П.С. (2011)
Клименко В.В. - Експериментальне дослідження взаємодії гетерогенних систем, які містять газогідрати, з конструкційними та ущільнювальними матеріалами, Бандуріна О.В., Корнієнко В.М. (2011)
Орловський В.М. - Блок контролю процесу цементування свердловин (2011)
Федяй Б.М. - Підвищення ефективності використання палива в термічних печах за рахунок застосування вентильованих повітряних прошарків (2011)
Стоянов Ф.А. - Исследование совместной работы централизованного источника теплоснабжения и автономных квартирных электрокотлов в условиях транспортного запаздывания теплоносителя, Яременко М.А. (2011)
Алёшин С.П. - Оценка надежности нейросетевой классификации теплопотерь по критерию взвешенного голосования (2011)
Ільченко В.В. - Пошук ефективних способів відновлення шорсткості дорожнього покриття, Шарпило А.В. (2011)
Прасолов Є.Я. - Оптимізація сумішей мастил для змащення опалубки залізобетонних елементів, Школяр Ф.С. (2011)
Редкін О.В. - Організаційні інновації в будівництві як один із сучасних механізмів реформування та розвитку україни, Толкачов Д.М., Акіменко І.В. (2011)
Копистянська Н. Х. - Правдивість слова О. В. Чичеріна (2011)
Козлик І. В. - Аналіз художнього стилю в евристичній системі О. В. Чичеріна (методологічні аспекти) (2011)
Познякова Н. І. - Ф. М. Достоевский в жизни и творчестве А. В. Чичерина (2011)
Гаврилів Т. М. - Пенталогія Томаса Бернгарда – автобіографія чи автобіографічний роман? (2011)
Набитович І. Й. - Фрактали та фрактальні структури у художньому тексті (на прикладі прози Л. Керрола, К. С. Льюїса та Х. Л. Борхеса) (2011)
Мацевко-Бекерська Л. В. - Наратив як засіб організації просторово-часової конфігурації літературного твору (2011)
Соловей Е. І. - Осип Мандельштам і київські неокласики (2011)
Ostasz M. - Textological aspect of chapter titles in Winnie-The-Pooh and the House at Pooh Corner A. A. Milne (2011)
Pluta-Wojciechowska D. - Poems for children with disorders in language development (2011)
Бігун О. А. - Алюзивний код поезій у прозі Шарля Бодлера (2011)
Варецька С. О. - Проблеми пам’яті й автобіографічне письмо (Ґ. Ґрас "за чищенням цибулі”) (2011)
Григоренко О. В. - "Я сама зроблю з себе кімнатку”: проблематика просторової організації любовних стосунків у романі Е. Єлінек "Жадоба” (2011)
Дзик Р. А. - Ф. М. Достоєвський у романі Ф. Бегбеде "Простіть і відпустіть”: інтертекстуальний аспект (2011)
Драненко Г. Ф. - Інтертекстуальність п’єси Б. -М. Кольтеса "Роберто Зукко”: театр як міфологічний палімпсест (2011)
Канчура Є. В. - Мотив єднання з землею у постмодерній фентезі (на матеріалі романів Т. Претчетта) (2011)
Кіт О. І. - Художні особливості літературної біографії: Іван Кошелівець "Жанна Д’арк” (2011)
Кобзар О. І. - Міфологічна парадигма трагедії Фрідріха Геббеля "Гіг і його обручка” (2011)
Когут Т. Б. - Роман "Володар мух” В. Голдінга. Трансдиференційний принцип зображення, Гнідець У. С. (2011)
Криворучко С. К. - Екзистенціалістська система художніх принципів Сімони де Бовуар (роман "Чарівні картинки”) (2011)
Лозинський В. І. - Франц Кафка та французький постструктуралізм (2011)
Лось О. В. - Романтичні координати картини світу С’юзен Ворнер (2011)
Луцак С. М. - Мавка і Лукаш Лесі Українки у сучасному рецептивно-малярському вимірі: аналіз із погляду "золотого перетину” (2011)
Любарець Н. О. - Музика хвиль: імплікації музичного в романах Вірджинії Вулф (2011)
Маєвська О. Т. - Жіночі образи та моделювання чоловічої психології в романі Міґеля де Унамуно "Туман” (2011)
Мочернюк Н. Д. - Романтизм як проекційний простір у творчості Крісти Вольф (2011)
Мармазова Л. Л. - Своєрідність ремарки в постмодерністській інтелектуальній драмі Т. Стоппарда (2011)
Монолатій Т. П. - Паноптикум як символ світу: іронічне зображення дійсності в романі Й. Рота "Історія 1002-ї ночі” (2011)
Пастушук Г. О. - Символіка середньовічного блазня в семіотично-релігійному контексті "Бестіарію” (2011)
Петрусь О. В. - Художнє втілення ідей Хорхе Луїса Борхеса в творчості Пітера Акройда (2011)
Попова Г. В. - Два погляди на дитинство: "Замогильні нотатки” Ф. -Р. Де Шатобріана й "Історія мого життя” Жорж Санд (2011)
Пушак Ю. В. - Особливості компетентного читання творів Достоєвського в сучасній Україні (1991–2008) (2011)
Рязанцева Т. М. - Творчість Джерарда Менлі Хопкінса у парадигмі метафізичної поезії (2011)
Сенчук І. А. - Особливості функціонування міфу в творчості В. Б. Єйтса: драма "Воскресіння” (2011)
Стирнік Н. С. - Творчість Д. Г. Лоуренса в оцінках радянського та пострадянського літературознавства (та перспективи дослідницького пошуку) (2011)
Stulov Y. - Playing intertextuality games: transformation of classical characters in the plays by Carlos Morton (2011)
Тарасюк Я. П. - Феномен нульового твору (на прикладі раннього роману Франсуа Моріака) (2011)
Чепелик О. А. - Символ лебедя в поезії Олександра Олеся та французьких і російських символістів (2011)
Чирва Ю. О. - Особливості художнього часопростору в романі Трумена Капоте "З холодним серцем” (2011)
Щербина М. О. - Ренесансна модель західноєвропейської пасторалі у світлі наукових досліджень: історичний ракурс проблеми (2011)
Юрова І. Ю. - Літературні джерела образів пекла та пекельних мешканців. У ліричній поемі Ю. Клена "Попіл імперії” (2011)
Яремчук В. В. - Трансформація жанру видіння: від Вільяма Блейка до Чарльза Вільямса (2011)
Мельник Д. М. - Рецепція естетики раннього романтизму у романі Інґеборґ Бахман "Маліна” (2011)
Кушнір І. Б. - "Втрачені ілюзії” Еміля Маньна та Емми Боварі (за романами "Обставини життя” Ш. -Ф. Рамюза та "Пані Боварі” Г. Флобера) (2011)
Стороха Б. Я. - Конструювання матеріальності: письмо та об’єкт у практиці конкретної поезії (2011)
Тацій В. Я. - Слово головного редактора (2014)
Рум’янцев В. О. - Деякі питання підготовки судової реформи 1864 року (2014)
Авраменко Л. В. - Значення категорій "сутність", "зміст" та "форма" при формулюванні поняття права (2014)
Гетьман І. В. - Трансформації у правовій доктрині: плюралізм методологій, концепція правового спілкування, правова герменевтика (2014)
Безрук Т. В. - Дванадцять пунктів бригадира С. Вельямінова – проект реформування податкової системи та управлінського апарату Гетьманщини у 1722-1727 роках (2014)
Гоцуляк С. Л. - Санітарно-епідеміологічне законодавство в українських губерніях на початку ХХ ст. (2014)
Казак Р. А. - Регламентація функціонування заповідників на основі Закону про охорону природи Української РСР (1960 – 1970 роки) (2014)
Скрипнюк О. В. - Права і свободи людини та громадянина: міжнародні стандарти, національна практика та проблеми їх конституційної модернізації в Україні (2014)
Погребняк Н. С. - Інформаційно-функціональна складова системи функцій апарату Верховної Ради України як основного показника його конституційно-правового статусу (2014)
Новак О. М. - Муніципальна влада у контексті реалізації виборчих прав громадян (2014)
Глинянська О. В. - Економічна свобода: сутність та стан в Україні (2014)
Смоляр О. А. - Громадський контроль у сфері місцевого самоврядування: теорія і практика (2014)
Надьон В. В. - Елементи правосуб’єктності в цивільному праві (2014)
Ляшевська Л. І. - Загальні умови застосування і підстави звільнення від відповідальності за шкоду, завдану при здійсненні самозахисту (2014)
Гетьман А. П. - Організаційно-правовий механізм охорони навколишнього природного середовища (2014)
Соколова А. К. - Законодавчі передумови формування правової основи охорони об’єктів рослинного світу (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського