Каньковський І. - Реалізація моделі позиційного навчання в процесі професійної підготовки інженера-педагога автотранспортного профілю (2014)
Мішеніна Т. - Організація науково-дослідницької роботи майбутніх учителів філологічних спеціальностей у змісті компетентнісно-орієнтованої вищої освіти (2014)
Косопуд Б. - Камерно-вокальна шевченкіана у творчості львівських композиторів (2014)
Лазуренко О. - До проблеми визначення змісту емоційної компетентності (2014)
Маляров О. - Формування професійної культури майбутнього інженера-педагога (2014)
Сенкевич Д. - Тенденції розвитку менеджменту та економічна сутність функцій менеджменту в галузі освіти (2014)
Жуковські В. - Управління сферою послуг підприємств роздрібної торгівлі в сучасних умовах (2014)
Василиків І. - Інформаційні технології у формуванні маркетингової компетенції майбутніх спеціалістів (2014)
Савка І. - Сучасна економічна освіта молоді як основа формування професійної компетенції (2014)
Гжещук В. - Якості менеджера навчального закладу та управління менеджментом в закладах освіти (2014)
Чередніченко Н. - Інтеграційні педагогічні функції вчителів інформатики в Нідерландах (2014)
Скляренко Н. - Моделі аргументації у процесі навчання монологу-доказу німецькою мовою після англійської (2014)
Суровицька М. - Вплив гри на розвиток особистості молодших школярів (2014)
Мочурад Б. І. - Бароковий концерт для гобоя (2013)
Кузьмінський І. Ю. - Доба становлення партесного багатоголосся (2013)
Кот А. А. - Етап творчої зрілості в драматургії біографічного сценарію композитора (2013)
Денисенко Я. О. - Традиція бароко в сучасному гобойному виконавстві (2013)
Стасюк С. О. - Жанрові архетипи драматичних концепцій П. І. Чайковського (2013)
Мартиненко О. П. - Камерна симфонія Бориса Чайковського: варіації в контексті раціонально-конструктивних тенденцій формоутворення (2013)
Максименко Д. П. - Циклічні концерти для саксофона з оркестром (ХХ століття): композиційно-драматургічний аспект (2013)
Морозова Я. В. - Скрипкові засоби музичної виразності в сонаті П. Хіндеміта ор. 31 №2 (2013)
Мартинова Н. І. - Фортепіанний цикл "Спорт та розваги" Еріка Саті: відображення урбаністичної поетики в сюрреалістичному ракурсі (2013)
Гаргай О. М. - Скрипкова сонористика А. Нікодемовича (2013)
Свірідова С. В. - Камерний концерт як прояв неокласичних тенденцій у творчості О. Зноско-Боровського (2013)
Зіпа К. С. - Ім’я музичного твору як елемент його образно-смислового контексту (на прикладі опусу Юлії Гомельської "гербарій… музика спогадів") (2013)
Сетун О. Д. - Риси комічної опери у міні-моноопері К. Цепколенко "Сьогодні ввечері "Борис Годунов”" (2013)
Ванюга Л. С. - Українсько-польський театральний діалог (2013)
Грушецький Я. І. - Поетика українського фольклору і народного театру ляльок як фактор оновлення художньої мови професійного театру ляльок України (остання чверть ХХ століття) (2013)
Архангородська А. В. - Драматургічні функції кіномузики у фільмі "Мамай" (2013)
Безручко О. В. - Ю. М. Терещенко: режисер документальногокіно і педагог екранних мистецтв (2013)
Полянський Т. В. - Мюзикл як поліжанровий феномен музичного театру: історія та перспективи (2013)
Кравченко Н. І. - Атрибуція ікони "Цвєтоносіє" із церковної колекції храму Святого Стефана (м. Афіни, Греція), Бродченко О. Ю. (2013)
Лисенко-Ткачук І. В. - Синтез мистецтв у сучасному міському середовищі (на прикладі Маріїнського архітектурного комплексу) (2013)
Чілікіна Н. О. - Проблема виразності тіла (body) як джерела знакових кодів у когнітивній системі розпізнавання танцю (2013)
Северинова М. Ю. - Філософсько-музикознавчі підходи до вивчення архетипів як "спів/буття" (2013)
Радзієвський В. О. - Молодіжні субкультури: до проблеми класифікації (2013)
Тюрікова О. В. - Український фольклор і сучасність: аксіологія збереженості (за матеріалами Донецького регіону) (2013)
Кротова Т. Ф. - Формування ідентичності американської моди на межі ХІХ – ХХ століть (2013)
Шандренко О. М. - Комунікативні аспекти моди в контексті віртуальної реальності (2013)
Книшева Л. В. - Роль системи середньої професійної музичної освіти у культурній розбудові Донеччини (2013)
Ліва Н. В. - Бардівські тенденції в музичній культурі романтизму ХІХ століття та рок-культурі (2013)
Бадалов О. П. - Діяльність студентських хорів у контексті розвитку академічного хорового виконавства Чернігівщини (2013)
Чернета Т. О. - Кобзарі і бандуристи у Катеринославському товаристві "Просвіта" (2013)
Доманська О. А. - Сценічний простір сучасних арт-практик (2013)
Порцев М. В. - Джазове гітарне виконавство у пострадянському соціокультурному просторі: витоки, тенденції, перспективи (2013)
Немцова Л. О. - Хорові твори на вірші Івана Франка у фокусі музикознавчої думки (2013)
Arya S. - Microfluidic Mechanics and Applications: a Review , Khan S., Vaid A., Kour H., Lehana P. (2013)
Kaleemulla S. - Effect of Annealing on Structural and Optical Properties of Cu Doped In2O3 Thin Films, Madhusudhana Rao N., Sai Krishna N., Kuppan M., Rigana Begam M., Shobana M. (2013)
Humeniuk L. M. - Influence of Doping of Titanium Dioxide by Zirconium and Niobium on its Morphology, Budzulyak I. M., Ilnytskyy R. V. (2013)
Nandre S. J. - FT-IR, Thermal and Optical Studies on Gel Grown Cobalt Tartrate Crystals, Shitole S. J., Ahire R. R. (2013)
Ghahramani S. - Optical Properties of MgF2 / MgF2 / Glass and MgF2 / TiO2 / Glass, Kangarlau H. (2013)
Sakun T. M. - Photoconductivity of the Polymer Layer with Resazurin Sodium at Two-Photon Excitation (2013)
Reshi H. A. - Grain Size Induced Metal-Insulator Transition in La0.7Sr0.3MnO3 Compounds, Shelke V. (2013)
Mukherjee A. - Modeling of Field Effect Mobility Using Grain Boundaries on Nanocrystalline Slicon Thin-Film Transistor (nc-Si TFT), Sharma P., Gupta N. (2013)
Tripathy S. K. - Effect of the Type of the Substrates on CO Gas Sensing of SnO2 Thin Film Prepared by Sol-Gel Method, Hota B. P., Siva Jahnavy V. (2013)
Fedosov S. N. - Critical Dependence of Polarization Phenomena in Ferroelectric Polymers on Conductivity, Von Seggern H. (2013)
Gnilenko A. B. - Mechanically Stacked Triple-junction GaInP / GaAs / Si Solar Cell Simulation, Plaksin S. V. (2013)
Bikshalu K. - Comparison of Atomic Level Simulation Studies of MOSFETs Containing Silica and Lanthana Nano Oxide Layers, Manasa M. V., Reddy V. S. K., Reddy P. C. S., Venkateswara Rao K. (2013)
Ahmed W. K. - Investigating Impact of the Interfacial Debonding on the Mechanical Properties of NanoFiber Reinforced Composites (2013)
Voznyi V. - Development of the RF Ion Sources for Focused Ion Beam Accelerators, Miroshnichenko V., Mordyk S., Shulha D., Storizhko V., Tokman V. (2013)
Daoud S. - Elastic, Optoelectronic and Thermal Properties of Boron Phosphide, Bioud N., Belagraa L., Lebgaa N. (2013)
Basak S. - Design and Analysis of a High Speed, Power Efficient 8 Bit ALU Based on SOI / SON MOSFET Technology, Jana A., Sarkar S. K. (2013)
Mazrouaa A. - Preparation of Emulsion Polymerization from Styrene Vinylpyrrolidone and Studying their Thermal Stability and Electrical Conductivity, Badawi A., Mansour N., Fathy M., Elsabee M. (2013)
Киця А. Р. - Спектри екстинкції водних золів наночастинок срібла як характеристика їх розміру та полі дисперсності, Решетняк О. В., Базиляк Л. І., Гринда Ю. М. (2013)
Петрушенко И. К. - Структурные и механические свойства графена, функционализированного атомарным кисло родом (2013)
Корбутяк Д. В. - Синтез і спектри фотолюмінесценції композитних плівок з нанокристалами сульфіду кадмію, Токарєв С. В., Шевчук О. М., Ільчук Г. А., Токарев В. С., Будзуляк С. І., Курик А. О. (2013)
Гайша О. О. - Імітаційне моделювання конденсації речовини у нанопосудині з використанням парного потенціалу міжатомної взаємодії, Ушкац М. В. (2013)
Мазманiшвiлi О. С. - Вплив кореляції між модами поляризації на статистичні властивості гаусiвського низькоiнтенсивного випромінювання, Князь I. О. (2013)
Малашенко А. Г. - Модель молекулярного переключателя на основе молекулы пероксида водовода, Сакун Т. Н., Кондратенко П. А., Лопаткин Ю. М. (2013)
Симкин А. В. - Термоэлектрическая эффективность низкотемпературных генераторных материалов и возможности её повышения, Бирюков А. В., Репников Н. И., Иванов О. Н. (2013)
Пуганцева О. В. - До питання про ефективність електрон-фононної взаємодії у наноплівках дийодиду свинцю, Крамар В. М. (2013)
Оленич І. Б. - Вплив термічного окислення на процеси перенесення носіїв заряду в поруватому кремнії (2013)
Рудченко С. О. - Структура и механические свойства фуллерита С60, Пугачёв А. Т., Пуха В. Е., Стариков В. В. (2013)
Тищенко И. Ю. - Использование трансформаторного плазмотрона для синтеза нанопорошка кремния, Кузема П. А. (2013)
Джежеря Ю. И. - Влияние косвенного обменного взаимодействия на ферромагнитный резонанс в магнитных наногранулированных пленках, Кравец А. Ф., Козак И. М., Шипиль Е. В., Погорелый А. Н. (2013)
Kumar P. - The Study of Physical Parameters of Pb Modified Germanate Chalcogenide Glass, Modgil V., Chand S., Rangra V. S. (2013)
Soni B. H. - Studies on ZnO Nanorods Synthesized by Hydrothermal Method and their Characterization, Deshpande M. P., Bhatt S. V., Garg N., Chaki S. H. (2013)
Калькута С .А. - Моделирование атомной структуры и распределения вакансий в ионном проводнике LaxCe1/2 – xLixTiO3 (2013)
Титул, зміст (2014)
Дробенко Б. Д. - Оцінка придатності елементів енергетичного обладнання до експлуатації понад парковий ресурс, Будз С. Ф., Асташкін В. І. (2014)
Різун А. Р. - Технологічний процес та обладнання для електророзрядного локального знеміцнення грунтів різної міцності і структури, Голень Ю. В., Денисюк Т. Д. (2014)
Данько В. А. - Технологія виробництва голограмних дифракційних граток на основі неорганічних вакуумних фоторезисторів, Індутний І. З., Луканюк М. В., Минько В. І., Шепелявий П. Є. (2014)
Шелягін В. Д. - Розробка технології та обладнання автоматизованого лазерного зварювання для виготовлення деталей теплообмінників корабельних двигунів, Лукашенко А. Г., Хаскін В. Ю., Лукашенко Д. А., Лукашенко В. А. (2014)
Моргун В. В. - ФВпровадження у виробництва нових, стійких до стресових факторів, високопродуктивних сортів озимої пшениці, створених на основі використання хромосомної інженерії та маркер-допоміжної селекції, Гаврилюк М. М., Оксьом В. П., Моргун Б. В., Починок В. М. (2014)
Дем’янчук Г. В. - Об’єкти промислової власності в процесі комерціалізації інновацій (2014)
Підоричева І. Ю. - Інноваційна діяльність в промисловості України: проблеми, ризики, напрями активізації (2014)
Бубенко П. Т. - Инновационная система Харькова: состояние, проблемы, перспективы, Гагауз И. Б., Гусев В. А., Лукьянец С. П. (2014)
Іванюк Н. О. - Реставрація двовимірного образу методом умовної деконволюції в області трансформант перетворення Адамара (2014)
Piltyay S. I. - Enhanced C-band Coaxial Orthomode Transducer (2014)
Гусєва О. В. - Задача мікрохвильової візуалізації для двовимірної екранованої структури, Горб М. С. (2014)
Бичковський В. О. - Прогнозування ефективності інформаційного обміну в групі операторів, Реутська Ю. Ю. (2014)
Бойко Ю.М. - Проблеми синтезу пристроїв тактової синхронізації приймачів супутникових телекомунікаційних систем передачі інформації, Єрьоменко О.І. (2014)
Кашуба С. В. - Оцінка ефективності супутникової телекомунікаційної системи з бортовою реалізацією DAMA (2014)
Бондаренко Г. І. - Оптимізація пропускної здатності каналів зв'язку корпоративних мереж, Коробенков П. М. (2014)
Кичак В. М. - Пристрій для вимірювання нестабільності частоти радіосигналів, Гаврасієнко П. О. (2014)
Зіньковський Ю. Ф. - Функціональні параметри радіоелектронного апарату, обумовлені тепловими процесами у ньому, Уваров Б.М. (2014)
Васильєв В. І. - Розробка алгоритму управління електромеханічною системою з розподіленими параметрами (2014)
Миколайчик О. В. - Вхідні імпедансні характеристики двобар’єрних структур, Водолазька М. В., Нелін Є. А. (2014)
Вунтесмері Вол. С. - Дослідження магнітних властивостей ненамагніченого високочастотного ферита у широкій смузі частот, Максимчук Т. М. (2014)
Шишкін О. В. - Прихована цифрова модуляція звукових сигналів (2014)
Зінченко М. В. - Оцінка чутливості нелінійних розсіювачів до зондуючого випромінювання, Зіньковський Ю. Ф. (2014)
Інформація для авторів (2014)
Рибін О. І. - Аналіз лінійних систем з використанням кратних перетворень, Ніжебецька Ю. Х., Рибіна І. О. (2010)
Земляк О. М. - Ефект прискорення при оптимізації електронних кіл, Маркiна Т. М. (2010)
Рибін О. І. - Оцінка надійності аутентифікації особи за динамічно введеним підписом при наявності адитивного шуму, Кузьменко О. М. (2010)
Бондаренко А. С. - Розпізнавання сигналів фонендоскопії в просторі автокореляційних функцій та коефіцієнтів лінійного прогнозування, Павлов О. І. , Шарпан О. Б. (2010)
Рибін О. І. - Аутентифікація особи за динамічноо введеним підписом з використанням нормального перетворення, Ніжебецька Ю. Х., Луцків А. М. (2010)
Литвиненко О. О. - Аналіз кардіограм модифікованим методом Карунена-Лоева (2010)
Янковенко О. Д. - Експериментальне дослідження функціонального стану людини на основі амплітудного спектрального аналізу пульсової хвилі (2010)
Бычковский В. А. - Нормативный прогноз информационного обмена в системах с потерями информации (2010)
Мрачковський О. Д. - Дослідження функції невизначеності дискретної частотної послідовності "Уелч-16", Добриков А. В. (2010)
Шпилька О. О. - Інтерполяційно-фільтровий алгоритм декодування згортальних кодів, Жук С. Я. (2010)
Вишневий С. В. - Алгоритм об’єднання результатів одномірної оптимальної фільтрації при обробці зображень, Жук С. Я. (2010)
Смолянінов В. Г. - Методика розрахунку струму споживання при змінному активно-ідуктивному навантаженні РЕЗ, Сухопара О. М. (2010)
Кудінов Є. В. - Вимірювання побічних сигналів в мережі електроживлення, Кухоль Є. М. (2010)
Мрачковський О. Д. - Кореляційні властивості D-кодів Велті, Бичков В. Є., Турко C. І. (2010)
Піддубний В. В. - Зменшення взаємного впливу генераторів в перетворювачах механічних величин на поверхневих акустичних хвилях, Малюкін О. В., Піддубний В. О. (2010)
Боженко К. О. - Модель дворезонаторного монолітного металодіелектричного фільтру, Андрусенко Є. М. (2010)
Трубин О. О. - Оптимизация амплитудно-частотной характеристики трехзвенного полосового фильтра на диэлектрических резонаторах с помощью генетического алгоритма, Моховиков А. С. (2010)
Старков М. А. - Добротность излучения открытых сфероидальных диэлектрических резонаторов (2010)
Ocinoв A. M. - Врахування неузгодженого навантаження при досліджені структури електромагнітного поля в мікросмужковій лінії методом ФМР, Комарова О. П. (2010)
Вунтесмері В. С. - Дослідження внутрішнього магнітного поля близько розташованих феритових вкладишів невзаємних пасивних пристроїв, Стоколос М. О. (2010)
Зінковський Ю. Ф. - Радіоелектронна апаратура як об’єкт теорії гіпервипадкових явищ, Уваров Б. М. (2010)
Левандовський В. Г. - Проектування профілю показника заломлення в планарних металодіелектричних хвилеводах. (2010)
Уваров Б. М. - Гіпервипадкові функціональні характеристики радіоелектронних засобів (2010)
Каширський І. С. - Рішення чисельних проблем чисельно-символьними методами (2010)
Зінченко М. В. - Розсіювання плоских хвиль симетричним вібратором з нелінійним навантаженням при дії нелінійного радіолокатора, Зінковський Ю. Ф. (2010)
Назарько А. І. - Ефективність неоднорідностей електромагнітних кристалів, Тимофєєва Ю. Ф., Нелін Є. А. (2010)
Руденко Н. М. - Вплив нейтронного випромінювання на параметри гетеросруктур з червоним та жовтим кольором свічення, Кузьменко О. М. (2010)
Кисіль О. С. - Формування нанорозмірів структур мікроелектроніки (2010)
Зінковський Ю. Ф. - Розкриті особливості сучасної парадигми вищої технічної освіти, Мірських Г. О. (2010)
Ястребов Н. І. - Електронний підручник – компонент сучасного освітнього середовища, Полях О. І. (2010)
Коцержинський Б. О. - Потроювання частоти у транзисторних НВЧ генераторах (2010)
Парфенова А. О. - Порівняльний аналіз основних стандартів відео для передачі по 4G-мережам, Макаренко А. Ю., Могильний С. Б. (2010)
Дем'яненко П. О. - Про когерентність електромагнітних хвиль, зокрема, світлових (частина 1), Зінковський Ю. Ф. (2010)
Мазор Ю. Л. - Радіоконтакт з позаземними цивілізаціями (2010)
Мірських Г. О. - Монолітні діелектричні фільтри НВЧ діапазону, Андрусенко Є. М., Боженко К. О. (2010)
Тихонов І. В. - Методика підвищення ефективності навігаційного забезпечення плавання на внутрішніх водних шляхах (2010)
Відомості про авторів статей (2010)
Інформація для авторів (2010)
Виноградов А. - Векторная параметризация перемещения в русских и венгерских префиксальных глаголах (2013)
Вегеш А. - Функціонування літературно-художніх антропонімів у романі Олеся Ульяненка "Жінка його мрії" (2013)
Галас А. - Лінгвостилістичні параметри епістолярію Г.Стрипського (2013)
Галас Б. - Словничок бойківських говірок В. Давидяка (2013)
Ивасюк О. - Дивергентное словообразовательное гнездо как объект исследования функциональной дериватологии (2013)
Крайник В. - Структурные особенности деепричастий в "Письмах русского путешественника" Н. Карамзина (2013)
Миголинець О. - Фраземи, пов’язані з народною медициною, в українських закарпатських говірках (2013)
Папіш В. - Акцентуація характеру в художньому мовленні П.Куліша (2013)
Пискач О. - Номінація учасників поховального обряду в Закарпатському говорі (2013)
Сабадош І. - Розвиток лексики дикорослої трав’янистої флори в українській мові ХІХ – поч. ХХ ст. (родина губоцвіті) (2013)
Сугоняк В. - Ономастичні студії у виданнях підкарпатського общества наук (2013)
Сус І. - Українська лексика у чотиримовному "Словарі языка южно-руского” І. Вагилевича (2013)
Тодер Д. - Лексика, пов’язана з житлом та прилеглою до нього територією, в українських говорах Закарпаття (2013)
Устюгова Л. - Функционально-стилистические особенности деепричастий в романе И.С. Тургенева "Отцы и дети" (2013)
Харьківська О. - Відчислівникові деривати в українських говорах Закарпаття (2013)
Шкурко Г. - Лексика, пов’язана з традиційними видами транспорту та комунікаціями, в українських говорах Закарпаття як об’єкт наукового вивчення (2013)
Юсип-Якимович Ю. - Застосування методів експериментальної фонетики при вивченні фоностильових одиниць поетичного тексту (2013)
Вигодованець Н. - "церковні бесіди…” Михайла Лучкая в оцінці проф. Олександра Барана (2013)
Кузьма О. - Проблема свободи в драмі Лесі Українки "В катакомбах” (2013)
Мальцев В. - Ритмічні форми піввіршів в українському 13-складовому вірші ХVІІІ століття (2013)
Сабадош Г. - Українська інтелігенція в романі "Чайка” Д.Бузька (2013)
Талабірчук О. - Художнє осмислення національної ідентичності в малій прозі Івана Яцканина (оповідання "Коріння", "Шуміли берести") (2013)
Шимоняк К. - Етноміфологеми моря та сонця як складові поняття долі у творчості Івана Ірлявського (2013)
Щербей О. - Екзистенційно-онтологічна проблематика поезій у прозі Ф. Потушняка ("Вікно”, "Глибина”, "Камені”) (2013)
Vivat academia! vivat noster professor! до 80-річчя від дня народження В. В. Німчука (2013)
Слово і майстер (до 60-річчя з дня народження Б.К.Галаса) (2013)
"...Лежить життя – зарита в землю книга" (до 80-річчя з дня народження В.С.Попа) (2013)
Згадаймо Василя Вовчка (до 80-річчя з дня народження В.Ю.Вовчка) (2013)
Шпак О. - Використання особистісно орієнтованих технологій в професійній підготовці майбутніх педагогів, Вишківська В., Примаченко Н. (2014)
Осадчий В. - Організація лабораторних занять з дисципліни "Адміністрування комп’ютерних мереж”, Наумук О. (2014)
Вачевський М. - Християнська педагогіка у вихованні учнівської молоді (2014)
Гук О. - Громадсько-просвітницька діяльність Г. Г. Ващенка (2014)
Ромащенко І. - Модель процесу формування конкурентоздатності студентів за допомогою наково-дослідної діяльності (2014)
Хоменко С. - Підвищення якості підготовки студентів інженерно-педагогічних спеціальностей економічного профілю засобами інформаційних технологій (2014)
Бобечко О. - Творча постать бандуристки Олесі Левадної в контексті трансформації виконавської та педагогічної традиції в кобзарському мистецтві (2014)
Вишнівський Р. - Іван Франко про роль інтелігенції у вихованні української молоді (2014)
Бахмат Н. - Використання хмарних сервісів у навчально-виховному процесі вищої школи (2014)
Кривильова О. - Особливості психолого-педагогічної діяльності викладачів професійно-технічних навчальних закладів (2014)
Попова Т. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій для підготовки кваліфікованих робітників в професійно-технічних навчальних закладах на уроках виробничого навчання з професії "Кравець”, Яковенко Ю. (2014)
Голік О. - Управління інноваційною діяльністю в умовах загальноосвітнього навчального закладу (2014)
Логвиненко О. - Здоровий спосіб життя як наукове інтегроване поняття (2014)
Кожушко С. - Стратегії колаборативного навчання у вищому навчальному закладі (2014)
Павлішак О. - Комунікативна компетенція у підготовці вчителя іноземної мови, Гутиряк О. (2014)
Кобрій О. - Принципи оновлення змісту педагогічних дисциплін у сучасних вищих навчальних закладах України (2014)
Щокіна Т. - Аудіювання як один із видів мовленнєвої діяльності на заняттях з іноземної мови (2014)
Кліш І. - Співачка з "напрочуд гарним голосом” (До 140-річчя від дня народження Філомени Лопатинської) (2014)
Проць Р. - Хортинг як чинник військово-патріотичного виховання учнівської молоді в процесі допризовної підготовки (2014)
Сипа Л. - Філософський роман епохи Просвітництва у контексті філософської прози XVIII століття (2014)
Сенюта О. - Лінгвостилістичні засоби процесів вторинної композиційно зумовленої номінації (2014)
Дубравська З. - Наративна мотивація автобіографічного роману Мартіна Еміса "Досвід” (2014)
Білан Н. - Організація самостійної роботи студентів аграрних ВНЗ при вивченні іноземної мови (2014)
Демків Ю. - Особливості використання інтонації у різних функціональних стилях англійської мови, Чернявська А. (2014)
Гаськевич Р. - Вигуки в англійській та українській мовах (2014)
Єгоров Р. - Розвиток педагогічних ідей у Львівсько-Варшавській філософській школі: постановка проблеми (2014)
Сулій Н. - Українська церковно-пісенна спадщина XIX – поч. XX ст. в навчально-виховному процесі ВНЗ України: доцільність та перспективи з проекцією на практикування християнського життя студентством (2014)
Гжещук В. - Міжнародний менеджмент в національному стилі спілкування країн світу (2014)
Жуковські В. - Професійна підготовка майбутніх маркетологів в роздрібній торгівлі сфери послуг (2014)
Шпак Н. - Вивчення та практичне втілення педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського на уроках природознавства у початковій школі (2014)
Сагула Т. - Формування професійної комптентності майбутніх економістів-кібернетиків (2014)
Савка І. - Значення шкільної економічної освіти у процесі професійної підготовки майбутніх підприємців (2014)
Мисько В. - Соціально-педагогічні ідеї Януша Корчака (2014)
Левкович У. - Історія розвитку готельного господарства, суть, види та становлення готельної індустрії (2014)
Захарчук Н. - Проектні технології в початковій школі: шляхи розвитку творчої особистості, Макарчук Н. (2014)
Бекасова Е. - Личность М.В. Ломоносова в оценке А.С. Пушкина (2012)
Буднікова Л. - Категорія збірності у словацькій мові: зіставний аспект (2012)
Вегеш А. - Роль промовистих літературно-художніх антропонімів у романі Василя Шкляра "Залишенець. Чорний ворон" (2012)
Виноградов А. - Концептуализация директивных значений венгерских глагольных префиксов: русские аналитические соответствия (2012)
Жовтобрюх Н. - Становлення української медичної термінології (2012)
Мельничук Т. - До питання транскрипції офіційних українських антропонімів польською мовою (2012)
Миголинець О. - Назви на позначення інфекційних шкірних хвороб в українських закарпатських говірках (2012)
Папіш В. - Душа поетового слова (до 70-ліття Петра Скунця) (2012)
Піцура Т. - Запозичення як джерело збагачення побутової лексики українських говорів Карпат (2012)
Сабадош І. - Закарпатські діалектизми як матеріал для відтворення мовної старовини (2012)
Тодер Д. - Будівельна лексика українських говорів Закарпаття як предмет наукового дослідження (2012)
Устюгова Л. - Анализ старославянских текстов в структуре самостоятельной работы студентов, Шимко Е. (2012)
Фанта О. - Віддієслівні іменники чоловічого роду в українських говорах Закарпатської області (2012)
Чучвара А. - Стать респондента і формування семантики твірної основи прізвиська (на матеріалі неофіційного іменника школяра) (2012)
Шманько А. - Система прошедших времён глагола в постниковском летописце: структура и значение (2012)
Козак М. - Особливості поетики лірики Миколи Рішка (2012)
Кордонець О. - Стильовий синкретизм та засоби ліризації в повісті "Веселка над пустарем” Богдана Лепкого (2012)
Кузьма О. - Настроєва палітра пейзажної лірики С.Черкасенка (цикли "Осінні настрої”, "Акварелі”, "Осіннє”) (2012)
Сабадош Г. - Поетика повісті "За ґратами” Д.Бузька (2012)
Севостьянова В. - Творческие достижения С.М. Рафальского, С.К. Маковского в период пражской эмиграции (2012)
Талабірчук О. - Літературно-критична творчість Івана Яцканина (2012)
Тиховська О. - Проблематика повісті В.Бережного "Археоскрипт" (2012)
Хававчак О. - Біблійний топос "Історії русів": до питання про "Вторинний міф" (2012)
Шинкар І. - Еконструкція чи адекватне прочитання минулого в історичному романі (2012)
Історія української мови крізь призму сьогодення Українська мова в Галичині: Історичний вимір / Відп. ред. Я.Ісаєвич, М.Мозер, Н.Хобзей. – Львів: Ін-т українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України, 2011 (Серія "Історія мови"). – 332 с. (2012)
"Душу тут свою виповідаю" Микола Ільницький. "Вересневі відлуння". Поезії. Переклади. – К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія". – 2011. – 230 с. (2012)
Усвідомлення світу по-валтонівськи Валтон Арво. Усвідомлення: Поезії. Мініатюри / Переклад з естонської М. Антоненка та І. Петровція. – Ужгород: Карпатська вежа, 2011. – 91 с. (2012)
Титул, зміст (2013)
Романюк П. - Поезія (2013)
Конак С. - Поезія (2013)
Пилипчук О. - Поезія (2013)
Цілуйко І. - Поезія (2013)
Луньова Т. - Українська хата у стилі Воргола (2013)
Силогізми Бродського (2013)
Срібних справ майстри (2013)
Копенгагенська Русалонька (2013)
Дещо про золото (2013)
Шакін М. - Кріт-садівник. Казка (2013)
Карпенко В. - Арешт. Уривок із роману "Амба" (2013)
Борщова А. - Запах (2013)
Льонька (2013)
Банькатий капелюх (2013)
Ломбард (2013)
Горбатюк В. - Ярема Байрак – поет із Байрака (2013)
Ярема Байрак (Харитон Бородай). Поезії (2013)
Проза (2013)
Вишневська Г. - Головна пісня України (2013)
Рябчук М. - Три есеї про ідентичність (2013)
Вертій O. - На шляхах утвердження нашої Незалежності (2013)
Безотосний М. - Національна ідея – основа консолідації українського суспільства на сучасному етапі (2013)
Дичко І. - Ноосфера і біосфера: проблеми співіснування. До 150-ліття від дня народження Володимира Вернадського (2013)
Мелешко В. - Грані творчого світу Миколи Степаненка (2013)
Поповський А. - Сакральний світ Олеся Гончара (2013)
Ковтун А. - Семантичні можливості релігійної лексики у творах Олеся Гончара (2013)
Вишневська Г. - Астральні іменники зоря і зірка на українському мовному просторі (2013)
Корнєва Л. - "Двоголосе слово": до проблеми внутрішнього мовлення в повісті Леоніда Бразова "Втеча з-під слідства", Сологуб Л. (2013)
Богданова M. - Специфіка моделювання образу головного героя Валентія Босаковського в історичній повісті Богдана Лепкого "Крутіж" (2013)
Лучицька М. - Прояви свідомості автора в наративі великої прози Євгена Гуцала (2013)
Рик C. - Феномен віри у філософських працях Григорія Сковороди (2013)
Самсоненко М. - Діахронічний процес поезії хайкай: феномен сучасного північноамериканського хайку та класичного японського хайку (2013)
Саєнко в. - Концепт "дзеркало" в драматургії Миколи Куліша (2013)
Білик Г. - Річище і береги літературознавчої діяльності професора Михайла Наєнка. До 75-річчя від дня народження (2013)
Михайлин І. - Поет в оптиці свого часу. Розмова з Іваном Перепеляком (2013)
Дичко І. - Сім’я талановитих (2013)
Шкурка М. - Лебединське літо в житті і творчості Сергія Рахманінова. До 140-річчя від дня народження та 120-річчя з часу перебування на Лебединщині видатного композитора (2013)
Шебеліст C. - Пам’ятник Тарасові Шевченку в Полтаві: монументальне одкровення Івана Кавалерідзе (2013)
Ревегук В. - Шевченкіана Михайла Гаврилка (2013)
Степаненко Н. - "…Ратай на ниві нашого слова" (часопис "Рідний Край" про "…розманітну постать Кулішеву") (2013)
Діптан І. - "Договори і постанови…" 5 (16) квітня 1710 року: контраверсії прочитання (2013)
Коровченко С. - Останній дім над кручею (Найдовша дорога додому Ігоря Качуровського) (2013)
Ротач А. - Петро Ротач про поему "Сталін у пеклі" Онуфрієнка В. (2013)
Денисенко В. - Музей академіка Володимира Пащенка (2013)
Білик Г. - Відлетіла Горлиця (2013)
Степаненко М. - Ще одна сторінка майбутньої енциклопедії "Полтавіка" (2013)
Аничин Є. - З історії славного дворянського роду Стеблін-Камінських (2013)
Азьомов В. - У вимірах національних цінностей (Спроба герменевтичного аналізу п’єси Котляревського І. П. "Наталка Полтавка") (2013)
Селецький М. - Із Лесею Степовичкою нас здружив Олесь Гончар (2013)
Танана Р. - О. О. Андрієвський – побратим В. Г. Короленка по в’язниці. До 160-річчя від дня народження В. Г. Короленка (2013)
Подрига В. - "Трісочка шевченківсько-кулішівського часу".Штрихи до літературного портрета Наталки Полтавки з нагоди 95-річчя від смерті (2013)
Городницька Я. - Зачарований красою слова.До 100-річчя від дня народження Миколи Пойдеменка (2013)
Духовно-мистецьке краєзнавство. Відгуки на книгу: Степаненко М. І. Літературно-мистецька Полтавщина : довідник / М. І. Степаненко. – Гадяч : Вид-во "Гадяч", 2013. – 500 с. (2013)
Педченко C. - Безмежна широчінь душі й таланту в "Полудневих нотатках" професора М. І. Степаненка. Рецензія на книгу: Степаненко М. І. Думки вголос і про себе / Степаненко M. І. – Полтава : ПП Шевченко Р. В., 2013. – 412 с., Галаур С. (2013)
Диба А. - Стешенків ломикамінь через призму осягнень полтавця Григорія Титаренка (2013)
Пушко О. - "Десь між заходом сонця і сходом". Роздум над збіркою: Трикаш Н. Вертикаль / Наталія Трикаш. – Полтава : ПП Шевченко Р. В., 2009. – 72 с., іл (2013)
Білик Г. - В об’єктиві – доля і творчість Петра Ротача. Рецензія на книгу: Антипович Ю. А. Петро Ротач: "Я вщент був нищений не раз, та скрес з любові до Вкраїни" /Ю. А. Антипович. – Полтава : ФОП Говоров С. В., 2013. – 268 с., з іл (2013)
Сарапин В. - Геній міста. 110-річчя відкриття пам’ятника Іванові Котляревському в Полтаві (2013)
Щепій Д. - Від моря до моря: Перша Міжнародна наукова конференція "Образ Одеси в слов’янських літературах" (2013)
Наші автори (2013)
Contents (2013)
Астайкин Д. В. - Аналитическое выражение функции распределения случайных величин смешанных законов (2014)
Булгаков А. Ю. - Использование опасной области курсов двух судов для выбора допустимого маневра расхождения (2014)
Бурмака И. А. - Зависимость точности обсервации от существенных факторов, Алексейчук Б. М. (2014)
Васьков Ю. Ю. - Применение симплекс-метода для формирования оптимального размещения навалочного груза на балкере (2014)
Волков А. Н. - Применение судовой безопасной области для учета опасной цели и навигационного препятствия (2014)
Воробей В. И. - Ошибки обнаружения радиолокационного сигнала при автоматизированном управлении движением судна (2014)
Ворохобин И. И. - Совершенствование структуры лоцманского навигационного устройства (2014)
Гайченя А. В. - Формирование исходных данных компьютерной грузовой программы судна (2014)
Горбатенко Є. Г. - Прогнозування прибережних течій на баровій частині фарватеру зі складними умовами підходу, Хомицький В. В., Фомін В. В., Терещенко Л. М, Кремез В.С. (2014)
Калиниченко Е. В. - Учет характеристик оворотливости при расчете параметров поворота судна (2014)
Просянок В. В. - Применение сжатого насыщенного воздуха в судовом турбоагрегате (2014)
Пятаков Э. Н. - Применение маневра изменения курса для расхождения при опасном сближении судов (2014)
Чапчай Е. П. - Имитационное моделирование поворотливости судна с учетом экспериментальных данных (2014)
Якушев А. О. - Зависимость размеров судовой безопасной области от плотности распределения вероятностей позиционной погрешности (2014)
Беник Н. Г. - Методологічні положення розвитку економічного механізму управління адаптацією суднобудівного-судноремонтного підприємства (2014)
Захарченко Л. В. - Значение международных каналов в мировой транспортной системе (2014)
Переверзєва І. Ф. - Перспективи виходу з кризового стану морських торгівельних портів України (2014)
Семенова С. М. - Управління дебіторською заборгованістю підприємств водного транспорту, Шпирко О. М. (2014)
Стрілок І. І. - Сутність полікритеріальної методики рейтингування підприємств водного транспорту (2014)
Студінський В. А. - Підходи до визначення економічної ефективності у сфері освіти, Шевчук В. О. (2014)
Шпонька Т. О. - Конкурентоспроможні стратегії розвитку українських портів, Нікітін Ю. О. (2014)
Ємельянцева Д. І. - Брендинг міста як метод покращення інвестиційної привабливості територій та регіонального розвитку, Пашкова Д. Д. (2014)
Бадаєв Ю. І. - Дослідження щодо застосування вагових коефіцієнтів в полікоординатних відображеннях, Лагодіна Л. П. (2014)
Бовсуновська К. С. - Ідентифікація структури розв'язання системи рівнянь гідродинаміки, Ганношина І. М. (2014)
Голиков С. П. - Определение неинерционных сил, действующих на корпус судна при моделировании в задачах автоматизации, Сметюх Н. П. (2014)
Горалік Є. Т. - Деякі задачі механіки для студентів напряму підготовки "Mорський та річковий транспорт”, Лупіна Т.O. (2014)
Діденко М. О. - Формування умінь рефлексії у студентів на заняттях з іноземної мови (2014)
Носовський А. М. - Формування комунікативної компетенції фахового спрямування, Панов С. Ф. (2014)
Тернова О. І. - Розвиваючі навики мовленнєвого спілкування у ході навчання англійської мови, Коротка Н. В. (2014)
Трутовський Г. Й. - Фізичне виховання – органічна частина навчально-виховного процесу у вищому закладі освіти (2014)
Автори випуску (2014)
Вимоги до оформлення статей (2014)
Gladyshevskii R. - Lviv University – 350 years (2011)
Voznyak I. - The system Hf–Ga–Sn at 600ºC and the crystal structure of Hf5Ga1.24-0.52Sn1.76-2.48, Tokaychuk Ya., Gladyshevskii R. (2011)
Monastyrsky G. - Effect of particle size on the chemical composition of Ti–Ni-base spark erosion powder obtained in liquid argon, Ochin P., Wang G. Y., Kolomytsev V., Koval Yu., Gilchuk A., Tinkov V., Shcherba A., Zaharchenko S. (2011)
Gulay L. - Crystal structure of Cu2Se, Daszkiewicz M., Strok O., Pietraszko A. (2011)
Блайда І. А. - Вилучення германію з відходів свинцево-цинкового виробництва хімічними і мікробіологічними методами, Васильєва Т. В., Слюсаренко Л. І., Хитрич В. Ф., Барба І. М., Васильєва Н. Ю. (2011)
Rakitskaya T. L. - Adsorption-desorption properties of clinoptilolites and the catalytic activity of surface Cu(II)–Pd(II) complexes in the reaction of carbon monoxide oxidation with oxygen, Kiose T. A., Vasylechko V. O., Volkova V. Ya., Gryshchouk G. V. (2011)
Savchuk О. А. - Effect of adhesion energy on the adsorption of CdTe modifiers, Boruk S. D., Dremlyuzhenko S. G., Yuriychuk I. M., Tomasсhyk V. M. (2011)
Фреїк Д. - Термодинаміка власних точкових дефектів кадмій телуриду на межі області гомогенності, Горічок І., Прокопів В. (2011)
Nagalakshmi R. - Crystal growth and structure determination of the novel tetragonal compound Ce2RhGa12, Kulkarni R., Dhar S. K., Thamizhavel A., Krishnakumar V., Besnard C., Hagemann H., Reiffers M. (2011)
Melnychenko-Koblyuk N. - Interaction between the components in the, Romaka V. V., Romaka L., Stadnyk Yu. (2011)
Lutsyshyn Yu. - Rare-earth cobalt aluminides with Y2Co3Ga9-type structure, Tokaychuk Ya., Gladyshevskii R. (2011)
Slivinskyy T. - The quasi-binary system SmGa2–SmAl2 at 600ºC, Tokaychuk Ya., Cenzual K., Gladyshevskii R. (2011)
Author index. Volume 4 (2011) (2011)
Кендюхов О. В. - Ефективність управління інноваційним процесом на підприємстві: методика бенчмаркингу, Кривчиков А. А. (2013)
Ковальов А. В. - Оцінка ефективності якості навчально-виховного процесу у ВНЗ (2013)
Ляшов Д. О. - Концепція управління ефективним використанням персоналу за фактором "умовами праці" (2013)
Пузанов І. І. - Методологічні принципи дослідження зовнішньоторговельних зв'язків (2013)
Grochal W. - Implementation of innovation strategies in Swietokrzyskie voivodeship on the example of activities of the regional centre for innovation and technology transfer in Kielce, Juszczyk A. (2013)
Одинцова Я. В. - Применение экономико-статистических моделей для оценки социологических и педагогических способностей преподавателей и учащихся (2013)
Иванов Ю. В. - Управление финансовым состоянием предприятия (2013)
Толкачов Д. О. - Структурування інформації в системі стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємства (2013)
Giguashvili G. - The Main Aspects of the Economic Relations Between Georgia and Ukraine, Naochashvili B. (2013)
Ковтуненко К. В. - Сутність та роль інтелектуального капіталу (2013)
Гриценко О. Г. - Оцінка привабливості ринку консалтингових послуг України на основі факторного аналізу, Рак Ю. А. (2013)
Лазебна І. В. - Фінансово-економічні методи державного регулювання ринку споживчих товарів в Україні (2013)
Petrova S. - Challenges facing the transformation of the Common commercial policy of the European Union (2013)
Мальчик М. В. - Фірмова торгівля в маркетингово-логістичному підході до управління діяльністю підприємств кондитерської галузі, Попко О. В. (2013)
Корнєєв М. Є. - Динаміка заборгованості населенням в галузі житлово-комунального господарства (2013)
Головчанська М. А. - Економічні механізми залучення інвестицій в житлово-комунальне господарство України (2013)
Дружинина В. В. - Теоретическое обоснование параметров местного рынка труда (2013)
Меліхова Т. О. - Визначення витрат на створення і покращення фінансової безпеки підприємства (2013)
Мудра О. В. - Особливості економічного механізму регулювання взаємодії ринків освітніх послуг і праці (2013)
Полуянова О. И. - Анализ структурных сдвигов привлечения прямых иностранных инвестиций по видам экономической деятельности в Украине и мире (2013)
Снеговая С. Н. - Методика управления качеством образовательных услуг (2013)
Сафарова Р. В. - Реструктуризація персоналу підприємств (2013)
Цурік О. В. - Інструментарій формування альтернатив стратегічного розвитку підприємства (2013)
Чорноус О. І. - Формування та розвиток інвестиційної активності підприємств комунального транспорту, Логутова Т. Г. (2013)
Воробйова І. С. - Аналіз стану здоров’я і умов праці як факторів ефективного управління персоналом підприємств (2013)
Полякова Н. С. - Визначення політики управління оборотними коштами підприємств комунальної інфраструктури (2013)
Ільїна А. О. - Державно-приватне партнерство як фактор підвищення ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні (2013)
Левитская А. П. - Направления территориального инновационного развития Республики Молдова (2013)
Полуянов В. П. - Централизованное водоснабжение и заболеваемость населения Украины (2013)
Логутова Т. Г. - Розвиток металургійної галузі України у післякризовий період, Полторацька О. В. (2013)
Кравченко Р. С. - Организационно-экономические аспекты механизма государственно-частного партнерства в инфраструктурных проектах (2013)
Чевганова В. Я. - Конкурентні переваги регіону та їх роль у забезпеченні соціально-економічного розвитку, Кулакова С. Ю. (2013)
Щьокіна Є. Ю. - Организационно-управленческие инновации в организациях (2013)
Василишина Л. М. - Організаційні передумови кластеризації вуглевидобувних підприємств (2013)
Василичев Д. В. - Формування інноваційного розвитку персоналу підприємства (2013)
Мащенко С. О. - Енергозбереження як каталізатор реконструкції українського житлового фонду (2013)
Боднарук О. В. - Умови формування національної та регіональної інноваційних систем (2013)
Волков В. П. - Моделювання умов досягнення беззбитковості житлово-комунального господарства України, Горошкова Л. А. (2013)
Музыченко А. Г. - Формирование инвестиционного климата в Украине как фактор посткризисного развития, Скиба Я. И. (2013)
Аптекар С. С. - Теоретичні аспекти категорії ефективність, Рязанова Ю. В. (2013)
Новицький К. О. - Тенденції інноваційного розвитку ринку природних цукрозамінників (2013)
Palekiene O. - Comparative approach of damage and loss concepts through economics and legal perspectives, Bruneckiene J., Orekhova T. (2013)
Blazheva V. - Aspects of economic policy in the agricultural sector (2013)
Barkauskas V. - Goodwill as element of intellectual capital, Jasinskas E., Barkauskiene K. (2013)
Симанавичене Ж. - Влияние человеческого капитала на конкурентоспособность региона, Гижене В., Хаджинов И. В. (2013)
Сабонене А. - Exports and labour productivity in Lithuania’s manufacturing industry (2013)
Резнікова Н. В. - Доларизація як фактор монетарної залежності, Відякіна М. М. (2013)
Галич Є. Г. - Теоретичні засади оцінки ефективності інвестиційних проектів, Фісуненко Н. О. (2013)
Городецька Т. Б. - Розробка інноваційно-інвестиційної стратегії промислового підприємства на етапах його життєвого циклу (2013)
Деревянко Т. А. - Концепция формирования инновационной экономики Украины на основе кластерного подхода (2013)
Долматова Г. Є. - Тенденції банкрутства підприємств України, Канєєва І. І., Перепелиця О. Л (2013)
Дугінець Г. В. - Особливості формування міжнародних виробничих мереж в сучасних умовах (2013)
Євтушенко Н. О. - Покращення ефективності антикризового управління через механізми мінімізації економічного ризику (2013)
Орловська Ю. В. - Аналіз стану та тенденцій розвитку будівельних підприємств у контексті дослідження їх економічної безпеки, Фісуненко П. А., Левченко В. Ф. (2013)
Петраков Я. В. - Риски развития космической отрасли в Украине и России: сравнительный анализ, Дарнопых Т. В., Ломоносова А. Н. (2013)
Мартякова О. В. - Аналіз показників вугільних шахт та основні тенденції подальшого розвитку, Веретельная Л. М. (2013)
Krusinskas R. - Shadow Economy Extent Measurement Methods‘ Importance In Country’s Competitiveness Valuation, Dovile E., Koshelenko V. (2013)
Підчоса О. В. - Скраплений природний газ: аналіз специфіки функціонування підгалузі на сучасному етапі транснаціоналізації (2013)
Шкрабалюк Ю. О. - Алгоритм розрахунку та аналіз динаміки реального ефективного курсу гривні (2013)
Зінченко О. А. - Удосконалення підходів до визначення складу фінансових результатів комерційного банку та методики їх аналізу, Кашубіна Ю. Б., Некряч Ю. О. (2013)
Іванова К. В. - Посилення логістичних зв’язків підприємства шляхом зовнішньої гармонізації інноваційного потенціалу (2013)
Пойда-Носик Н. Н. - Науково-методичні підходи до оцінки рівня фінансової безпеки підприємства (2013)
Юсупова О. О. - Стале сільське господарства як важливий компонент екологічної безпеки (2013)
Слезко Е. А. - Роль эффективной финансовой и денежно-кредитной политики в экономике страны (2013)
Зикова О. І. - Доларизація у контексті теорії оптимальних валютних зон (2013)
Віхляєва С. І. - Формування економічного потенціалу енергетичних підприємств в інтегрованих корпоративних структурах (2013)
Глущевська А. С. - Трансформація глобального ланцюга створення вартості автомобільних ТНК ФРН (2013)
Віхляєва Н. В. - Розвиток методів оцінки інноваційних процесів енергогенеруючих підприємств (2013)
Дедух Т. М. - Концепция повышения эффективности государственных финансов Украины (2013)
Нерода-Березка К. І. - Сучасні теорії ТНК як методологічна основа аналізу інноваційної діяльності фірми (2013)
Петренко С. А. - Переваги та недоліки порядку трансферу технологій за українським законодавством, Дорожко Г. К., Лузан А. В. (2013)
Полшков Ю. М. - Проблеми динамічного моделювання показників національних економік (2013)
Осипова Ю. В. - "Службові" об’єкти права інтелектуальної власності, створені педагогічними та науково-педагогічними працівниками (2013)
Воліков В. В. - Проблеми інтелектуальної власності: плагіат у науці, Дзьобко І. П. (2013)
Чорна Г. Ю. - Роль інформаційний технологій в підвищенні ефективності економіки (2013)
Горохова Т. В. - Управління процесом взаємодії зі стейкхолдерами через призму корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) (2013)
Попова Ю. М. - Основні аспекти інвестиційної логістики та обґрунтування привабливості інвестицій, Куцак Н. Д. (2013)
Лукаш М. И. - Прогнозирование тенденций развития региональных рынков стали (2013)
Македон В. В. - Розробка стратегії розвитку промислового підприємства (2013)
Матюніна М. В. - Методичні засади оцінки маркетингового потенціалу інтегрованих компаній важкого машинобудування (2013)
Глухова Д. А. - Ґенеза концепцій глобального інноваційного розвитку (2013)
Хмара М. П. - Формування нормативно-правового забезпечення розвитку високотехнологічних кластерів (2013)
Тюпа Д. І. - Методологічні підходи до визначення впливу зовнішнього фінансування на розвиток національних економік (2013)
Наші автори (2013)
Бикова Т. В. - Маловідомі письменники кінця ХІХ століття: особливості репрезентації та специфіка творчого погляду (2011)
Васьків М. С. - "Я побувала вдома! Серед свого рідного народу": Туркменистан у спогадах Докії Гуменної (2011)
Ємчук Т. Б. - Р. Іваничук, Ґ. Ґрін, Дж. М. Кутзее: три погляди на проблему ідентичності (2011)
Коваленко Т. О. - Наша відповідь Чемберлену: "гоголіана" О. Полторацького та історико-біографічні романи Ю. Тинянова (2011)
Король Є. О. - Митець і його герой у романі Б. Франка "Сервантес": рівні ідентичності (2011)
Кремінь Т. Д. - Віршований епос Пилипа Орлика: життя як парагон (2011)
Крючкова Я. Р. - До питання про форму і її співвідношення зі змістом у сучасній літературі (на матеріалі оповідання В. Пелевіна "Світло горизонту") (2011)
Мацевко-Бекерська Л. В. - Світова література як чинник гармонійної освітньо-виховної комунікації у вищому навчальному закладі (2011)
Мельнікава А. М. - Вобраз "іншага" ў творах Кузьмы Чорнага (2011)
Останіна Г. Г. - Образ східного чоловіка в українській літературі (на матеріалі повісті Осипа Назарука "Роксоляна: жінка халіфа й падишаха Сулеймана великого завойовника і законодавця") (2011)
Пономарева Е. В. - Проявления национальной идентичости в дневниках ХХ века (2011)
Рева Л. Г. - Еволюція особистості на різних етапах розвитку української давньої літератури (2011)
Руссова В. М. - Миколаївська поезія: топонімічні акценти (2011)
Саварин Т. В. - Лемківські весільні обрядові пісні в міжетнічному контексті (2011)
Сиротенко Л. Ф. - Сновидения линовецкого романтика. Повесть Я. П. де Бальмена "Сон": отражение идентичности (2011)
Ткачук О. П. - "Квіточки Святого Франциска Ассізького" у світлі сучасних релігійних тенденцій (2011)
Турчин О. В. - Проблема особистісної та національної ідентичності героїв творів Д. Братковського у дискурсі барокової концепції універсалізму (2011)
Штейнер И. Ф. - Поиски национальной идентичности в "вершаказах" А. Рязанова (2011)
Юферева О. В. - Російськомовні послання як "інший" у жанровій системі української літератури (М. Устиянович – П. Куліш – П. Грабовський) (2011)
Kaźmierczak B. - Zderzenie tożsamości biologicznej i kulturowej w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej (2011)
Kocot-Wierska A. - Postmodernistyczny Faust Dennisa Josepha Enrighta wobec wcześniejszych ujęć mitu faustycznego (2011)
Kulczyk A. - Wędrowcy na pustyni, czyli bohaterowie Nieznośnej lekkości bytu Milana Kundery w poszukiwaniu tożsamości i Raju na ziemi (2011)
Ligmanowska J. - Tożsamość władcy wobec przemian polityczno-kulturowych na przykładzie Kleopatry Cypriana Norwida i Emila Ludwiga (2011)
Rytlewska K. - Tożsamość zbiorowa a tożsamość indywidualna (na przykładzie utworów: "Blaszany bębenek" Güntera Grassa i "Weiser Dawidek" Pawła Huelle) (2011)
Білухін Д. С. - Аналіз системи автоматичного регулювання напруги низьковольтних кіл електровоза ВЛ8 з лінійним регулятором (2012)
Водяников Ю. Я. - Особенности кинематики движения колесной пары по рельсовому пути при торможении пассажирского вагона с дисковым тормозом, Шелейко Т. В., Свистун С. М. (2012)
Грушевська Т. М. - Стан рухомого складу як фактор і обмеження розвитку систем залізничних перевезень (2012)
Даніленко Т. П. - Аналіз сучасних стандартів на металеві матеріали для залізничної техніки (2012)
Дубравін Ю. Ф. - Дослідження факторів, що впливають на рівень коефіцієнта потужності електровоза змінного струму (2012)
Дорошенко О.Ю. - Проблеми довговічності бетонів транспортного будівництва, Дорошенко Ю.М. (2012)
Забудняк Т. В. - Класифікація транспортерів та їх технічні характеристики, Ширченко К. В. (2012)
Заіченко В. В. - Дослідження впливу неорганічних в’яжучих на фізико-механічні властивості укріплених ґрунтів, Дорошенко О. Ю. (2012)
Карпінський С. Л. - Нові методи виготовлення довгих рейкових плітей для безстикової колії із застосуванням сучасних рейкозварювальних машин, Йосифович Р. М., Даніленко Е. І. (2012)
Кельріх М. Б. - Оцінка теплозахисних якостей локальних ділянок в огородженні кузова критих вагонів з теплоізоляцією, Іщенко В. М., Брайковська Н. С., Осьмак В. Є. (2012)
Косарчук В. В. - Прогнозирование долговечности рельсов по критерию возникновения трещин контактной усталости, Агарков А. В. (2012)
Куліченко А. Я. - Аналіз механізму тріщиноутворення у навантажених деталях рухомого складу залізничного транспорту (2012)
Панченко С. В. - До питання динамічної фільтрації сигналів та напрямки удосконалення систем автоведення поїздів, Панченко Н. Г., Пархоменко С. Л. (2012)
Пугачов Г. С. - Розрахунок сил при вписуванні двовісного візка в кривих, Приходько В.М. (2012)
Талавіра Г. М. - Можливості технології вібродіагностики мостових конструкцій залізничних мостів, Резник Т. С., Новак Д. П. (2012)
Талавіра Г. М. - Застосування безстикових стрілочних переводів типу Р65 марки 1/11 на залізобетонних брусах у складі безстикової колії без використання зрівнювальних приладів, Сахнік С. В. (2012)
Черных Ю. М. - Обоснование схемы ремонтного цикла электровоза с асинхронным приводом (2012)
Черных Ю. М. - Анализ отказов и исследование динамической нагруженности пружин рессорного подвешивания промышленных электровозов (2012)
Черняк Ю. В. - Анализ повышения эффективности потребления электроэнергии на электропоездах путем установки накопителей энергии, Гаюр А. В., Ревчук М. О. (2012)
Белевцова Н. Л. - Исследование траекторий деформирования оболочек вращения переменной жесткости в двух направлениях при неосесимметричных неизометрических процессах нагружения с учетом истории их протекания (2012)
Кільчинський О. О. - До ролі моделювання та чисельних методів, задача про найкоротшу відстань (2012)
Крижановский А. В. - Генетический алгоритм решения задач поиска оптимальных путей, Крижановская Т. В. (2012)
Ковальчук В. В. - Про криві стаціонарних станів перевернутого маятника, Сипливий М. В. (2012)
Рисцова К. І. - Математична модель страхування на основі узагальненої лінійної регресії з урахуванням ризикових компонентів, Рисцова А. Ю. (2012)
Семененко В. Н. - Численное исследование динамической системы с переменным запаздыванием, Семененко Т. Н. (2012)
Тюнін В. Д. - До питання визначення ліній взаємного перетину4 двох тригранних фігур призми і піраміди загального положення способом почергового последовного перетину кожним з трьох ребер піраміди граней призми (2012)
Воронко І. О. - Класифікація видів коротких замикань в лініях електропередач та їх моніторинг (2012)
Габчак М. К. - Методологія обробки діагностичних даних в бортовій комп’ютерній системі моніторингу стану рухомого складу (2012)
Герцій О. А. - Методи забезпечення якості зв’язку мультисервісних мереж, Гребінь Р. О. (2012)
Мараховский Л. Ф. - Общие черты и различия искусственных и биологических нейронов, как элементов нейронной сети, Москвин М. В. (2012)
Міхно Н. Л. - Аналіз на надійність схем пам’яті (2012)
Наконечна С. В. - Оцінка продуктивності систем паралельно-ієрархічної пам’яті, Семенюк М. С. (2012)
Пецков Р. О. - Сучасні тенденції розвитку моніторингу станів трансформаторів (2012)
Алексійчук Н. М. - Методологічний підхід до розвитку провайдерів логістичних послуг на транспортному ринку України, Мироненко В. К. (2012)
Висоцька Г. С. - Визначення імовірнісних характеристик процесу доставки вантажів (2012)
Мироненко В. К. - Визначення оптимального місця концентрації технічної переробки місцевого вагонопотоку в розвинених залізничних вузлах за критерієм мінімізації часу, Мацюк В. І. (2012)
Овчаренко С. М. - Визначення та формалізація функцій контролю за виконанням графіків доставки вантажів на залізничному транспорті (2012)
Петриковець О. В. - Скорочення витрат на складську логістику в системі "cross-docking", Кириченко А. І., Стрелко О. Г., Горецький О. А. (2012)
Родкевич О. Г. - Визначення статистичних характеристик для оцінки та вдосконалення системи перевезень небезпечних вантажів залізничним транспортом (2012)
Сорочинська О. Л. - Вдосконалення системи охорони праці (2012)
Тимошенко Є. В. - Удосконалення технології організації вагонопотоків шляхом використання моделей мережі Петрі (2012)
Береза І. Ю. - Віддзеркалення естетичних потреб інтелігенції в сучасній прозі (2012)
Боковець А. В. - Джон Скелтон у контексті національної поетичної традиції: літературна репутація та творчі здобутки (2012)
Бокшань Г. І. - Аксіологічні домінанти роману Галини Пагутяк "Слуга з Добромиля" в контексті християнської етики (2012)
Брацка М. В. - Література на службі політики (на прикладі прози Міхала Чайковського) (2012)
Бурлака О. С. - Морально-етична інтерпретація християнської філософії в національному контексті: дискурс літературознавчих студій (2012)
Волощук М. Б. - Кохання та еротика у філософії ґендеру Л. Толстого (на матеріалі епітетних структур "Крейцерової сонати"). (2012)
Гаврилюк Н. І. - Українська книжка та її шлях до читача (2012)
Гарачковська О. О. - Фронтова епістолярна публіцистика О. Довженка (2012)
Григорчук Ю. М. - Трансформація міфологічної моделі становлення особистості у повісті Віри Вовк "Останній князь Звонимир" (2012)
Даниленко І. І. - "Рольова" молитва в українському поетичному дискурсі (2012)
Дмитрів І. І. - Символ серця у творчості Богдана Ігоря Антонича (2012)
Зощук Н. В. - Часопросторовий збіг релігійно-культурологічних версій у драматургічному тексті А. Мердок "Вище за богів: Діалог про релігію" (2012)
Ісапчук Ю. В. - Форми конформізму з історичним минулим в оповіданні І. Бахман "Серед убивць та безумців" (2012)
Камишова Т. М. - Комунікативний аспект парадигми індивідуум – сільська громада у творах О. Кониського (2012)
Кобзар О. І. - Рецепція релігійних мотивів, ідей та образів у драматичній творчості Ф. Геббеля (2012)
Козлова К. О. - Доля художника як метафора життя нації у романі Р. Дейвіса "Те, що закладено до фундаменту" (2012)
Коломієць Н. Є. - Рецепція ідей християнства в літературі раннього Середньовіччя, Яременко Н. В. (2012)
Косарєва Г. С. - Метафори Міленіуму в романі Ліни Костенко "Записки українського самашедшего" (2012)
Кушнірова Т. В. - Філософські мотиви як жанрова домінанта роману М. Булгакова "Майстер і Маргарита" (2012)
Лілова О. Є. - Роль інтерлюдії Г. Медволла "Фулгенцій і Лукреція" в політичних іграх вищого світу в Англії кінця XV – початку XVI ст. (2012)
Пилипюк Л. А. - Філософські аспекти художніх творів Оноре де Бальзака як авторське моделювання дійсності (2012)
Руссова В. М. - Свобода вибору в українській прозі початку ХХІ ст. (2012)
Сердюкова Л. І. - Упередженість і нетерпимість у дилогії про Бена Доріс Лессінг (2012)
Стороженко Л. Г. - Творча постать Бориса Тенети в контексті доби (2012)
Шевердіна А. П. - Націоналістичний дискурс у художньо-біографічному романі Василя Шкляра "Чорний ворон" (2012)
Титул, зміст (2014)
Мельникова С. В. - Изучение показателей амилолитической активности ротовой жидкости у врачей-стоматологов в разных условиях профессиональной деятельности (2014)
Рудик-Леуская Н. Я. - Раритетный компонент ихтиофануны ландшафтного заказника общегосударственного значения "Сулинский", Котовская А. А., Слынько Е. Е., Христенко Д. С. (2014)
Гурська О. В. - Особливості росту та розвитку піретруму дівочого, інтродукованого в умовах Західного лісостепу України, Пида С. В. (2014)
Качинська В. В. - Структурна організація деструкційного блоку консорцій в умовах промислових ділянок Кривбасу (2014)
Сидоровский С. А. - Amphipoda (Crustacea) Харьковской области (2014)
Коріновська О. М. - Чисельність та біомаса мікроміцетів у техногенно-порушених і природних грунтах, Гришко В. М. (2014)
Чипиляк Т. Ф. - Пристосування асиміляційного апарату сортів лілійнику (Нemerocallis L.) до забруднення важкими металами, Гришко В. М. (2014)
Лисак О. О. - Порівняльна характеристика пластичних ознак різних кольорових форм коропа Kоі (CyprinuS carpio Koi), Шевченко П. Г., Цедик В. В. (2014)
Замбріборщ І. С. - Вплив строку висіву на рівень індукції новоутворень пшениці твердої в умовах Півдня України, Доброва Г. О., Шестопал О. Л., Паламарчук А. І. (2014)
Кунах О. Н. - Зоо- и фитоиндикация роли автотрофной и гетеротрофной консорций в организации биогеоценоза, Трифанова М. В., Ганжа Д. С. (2014)
Зубровська О. М. - Зміни складу поверхневих ліпідів кутикули Populus italica та Betula pendula в умовах забруднення, Гришко В. М. (2014)
Письменный С. В. - Отработка сложноструктурных залежей богатых руд камерными системами разработки (2014)
Мец Ю. С. - Эффективный комплекс буровзрывных работ при отработке уступов увеличенной высоты, Антонов А. Ю. (2014)
Шапурін О. В. - Диференційоване енергонасичення під час підривання уступів гірських порід, Швець Є. М., Скачков А. А. (2014)
Швагер Н. Ю. - Форми та методи організації самостійної роботи студентів при викладанні технічних дисциплін (2014)
Тищенко С. В. - Эффективность использования энергии взрыва при взрывании скважинного заряда взрывчатыми веществами, Еременко Г. И., Малых Д. Ю. (2014)
Бровко Д. В. - Безопасная эксплуатация объектов поверхности шахт на основе анализа риска возникновения дефектов конструкций сооружений (2014)
Шолох Н. В. - Формирование качества полезного ископаемого и рудного сырья горнорудных предприятий, Топчий А. Л. (2014)
Хворост В. В. - Вплив динамічних навантажень на міцність і стійкість конструктивних елементів, розташованих на поверхні шахт гірничо-металургійного комплексу Кривбасу (2014)
Сидоренко В. Д. - Сучасні методи визначення просторового положення об’єктів гірничого відводу, Шолох М. В., Намінат О. С., Сергеєва М. П., Ковтун В.Я., Серебрянний Ю.Л., Волчко Є.П. (2014)
Стріха В. А. - Еколого-урбаністичне використання торфодернових килимів, Мороз О. С., Мороз А. О., Жуков С. О., Астахов В. І. (2014)
Харченко С. А. - Графическая интерпретация результатов исследования упрочнения бетонного ядра трубобетонных элементов, Жуков С. А., Паршин А. В., Паливода А. А. (2014)
Ревенко А. В. - Математическое моделирование влияния сырья на расход кокса и производительность в доменной плавке, Ревенко О. А. (2014)
Коренко М. Г. - Підвищення ступеня використання проектної потужності дресирувальних станів цехів холодної прокатки, Сотсков В. С., Присяжний А. Г. (2014)
Ткач В. В. - Получение гранулированного чугуна и шлака из титаномагнетитового концентрата на кольцевой печи с вращающимся подом, Бабошко Д. Ю. (2014)
Малиновский Ю. А. - К использованию двухкамерных мельниц для измельчения рудного сырья, Малиновская С. И., Малиновская А. Ю., Баранова О. И. (2014)
Повар С. В. - Ентропія, хаос і порядок(сучасне розуміння) (2014)
Батраков Д. В. - Характеристики одномасної вібраційної транспортуючої машини з інерційним приводом, Горбачов Ю. Г. (2014)
Хоцкіна В. Б. - Використання можливостей пакету Matlab для побудови імітаційних моделей (2014)
Харин С. А. - Использование ЭВМ для исследования влияния производительности бурового оборудования на темпы строительства стволов (2014)
Кассим Д. А. - Влияние качества алгомерата на технико-экономические показатели доменной плавки (2014)
Лялюк В. П. - Оценка колеблемости качества агломерата аглоцехов АМКР, Журавлев Ф. М., Кассим Д. А., Соколова В. П., Оторвин П. И., Захарченко В. Н. (2014)
Громадский А. С. - Закономерности распределения напряжения в буровом инструменте, Афанасьев В. Д., Кузьменко Д. И. (2014)
Паламар А. Ю. - Особливості визначення нормативної грошової оцінки в межах населених пунктів розташованих в зоні впливу гірничо-металургійних підприємств, Маланчук М. С. (2014)
Перегудов Ю. В. - Расчет технологических параметров процесса заполнения пустот закладочным материалом (2014)
Долгіх О. В. - Проблеми інтерпретації маркшейдерської інформації та її передбачення, Подойніцина Т. О. (2014)
Мережко Д. О. - Сучасні технології знімальних робіт у системах управління технологічними процесами (2014)
Федоренко П. И. - Геометризация показателей качества и планирование добычи железорудных месторождений, Переметчик А. В., Подойницына Т. А. (2014)
Шолох Н. В. - Направления развития системы обработки маркшейдерско-геологической информации, Сергеева М. П. (2014)
Куліковська О. Є. - Математична модель розвитку деформаційних процесів газорозподільного пункту № 1 ДП "Криворізька теплоцентраль", Стеценко В. В. (2014)
Валовой О. І. - Нове обладнання і технології для виготовлення, транспортування і подачі бетону, Валовой М. О., Єрьоменко О. Ю. (2014)
Тімченко Р. О. - Використання цифрової моделі рельєфу для раціонального застосування території, Попов С. О., Крішко Д. А., Богатинський А. В., Шевчук О. В., Петрова Л. В. (2014)
Тімченко Р. О. - Геоінформаційні системи у системі територіального планування та управління територією, Попов С. О., Крішко Д. А., Кравченко М. О., Чугай Ю. В., Шевчук О. В., Петрова Л. В. (2014)
Арутюнян А. Р. - Ударный шум при гравитационном транспортировании руды и средства его снижения, Афанасьев В. Д. (2014)
Афанасьев В. Д. - О формировании звукового поля вокруг вентиляторной установки главного проветривания шахт, Раченко Н. А., Страсбургер А. М. (2014)
Синчук И. О. - Особенности организации мероприятий по повышению качества электроэнергии на железорудных шахтах, Антоненко А. О. (2014)
Синчук О. Н. - Показатели качества электроэнергии в распределительных сетях шахт и влияние отклонений напряжения на технико-экономические показатели лектроснабжения, Пересунько И. И. (2014)
Моркун В. С. - К вопросу анализа и оценки причин электротравматизма в условиях железорудных производств, Синчук И. О, Харитонов А. А. (2014)
Попов С. О. - Проблема ресурсного планування проектів ремонтів і модернізації складного технологічного обладнання, Попрожук О. О. (2014)
Купин А. И. - Перспективы применения мультимодальных информационных технологий в задачах биометрического распознавания объектов, Кумченко Ю. А. (2014)
Зеленский А. С. - Обучающая система использования библиотеки OPENCL в 3D-графике, Лысенко В. С. (2014)
Розен В. П. - Моделирование энергетических режимов энергоемких потребителей железорудных шахт, Гузов Э. С., Пархоменко Р. А. (2014)
Радионов В. М. - Система управления гидроциклоном с идентификацией параметров и выбором оптимальной модели (2014)
Четверик М. С. - Смена во времени энергетических систем мира и ее влияние на экономику и экологию (2014)
Гненна О. В. - Аналіз методів щодо оцінки ризику з охорони і безпеки праці на гірничодобувних підприємствах Кривбассу (2014)
Харламенко В. Ю. - Адаптивне керування реверсивною прокатною кліттю на блюмінгу, Рубан С. А. (2014)
Момот В. Е. - Повышение энергетической эффективности центробежных механизмов котельных установок, Ткачук О. Р. (2014)
Бережная Е. В. - Математическое моделирование энергосиловых параметров процесса восстановления деталей землеройных машин методом электроконтактной наплавки, Чепель Ю. А., Цывинда Н. И. (2014)
Олійник Т. А. - Розробка моделі електричної сепарації ільменіту з урахуванням особливостей поведінки частинок мінералів в полі між електродами, Мулявко В. І., Міхно С. В., Олійник М. О. (2014)
Олійник М. О. - Удосконалення технології збагачення графітової сировини Заваллівського родовища, Макачова А. І. (2014)
Скляр Л. В. - Аналітичний огляд технології збагачення бурозалізнякових руд у вітчизняній і зарубіжній практиці, Самойлюк О. А. (2014)
Ніколаєнко К. В. - Розробка технології переробки відходів рудозбагачувальної фабрики Магнітогорського металургійного комбінату, заскладованих у шламосховищах, Чередніченко Н. Ф. (2014)
Кушнірук Н. В. - Аналіз методів підвищення якості залізорудних концентратів ПАТ "ПівнГЗК", Половінкіна М. Б. (2014)
Булах О. В. - Виробництво залізорудного концентрату в умовах РЗФ-1 ПАТ "ПівнГЗК" з впровадженням у технологію збагачення операції тонкого грохочення, Хміль І. В., Костючик О. Л. (2014)
Ніколаєнко К. В. - Технологія збагачення гематитових кварцитів підземного видобутку, Ляхович К. В. (2014)
Близнюков В. Г. - Комбинированное размещение вскрышных пород при разработке крутопадающих железорудных месторождений, Баранов И. В., Луценко С. А. (2014)
Олійник Т. А. - Вивчення можливості переробки "червоних" шламів на предмет отримання залізоокисних пігментів, Василишина А. В. (2014)
Семирягин С. В. - Использование отходов угледобычи при производстве огнеупоров, Пилипенко Б. Н. (2014)
Кривенко Ю. Ю. - Обоснование параметров системы разработки месторождений стройматериалов при дальнейшем использовании выработанных пространств, Кушнерев И. П. (2014)
Білецький В. С. - Дослідження спалювання вугілля та вуглемазутних комплексів, Сергєєв П. В. (2014)
Плєшков П. Г. - Математичне моделювання роботи системи автоматичного управління пристроєм рпн силового трансформатора зі схемою з’єднання обмоток "трикутник/зірка з нулем", Зінзура В. В. (2014)
Громадский Вик. А. - Теоретическое определение амплитуд вынужденных поперечных колебаний буровых штанг станков шарошечного бурения, Серебренников Э. В. (2014)
Григор’єв Ю. І. - Визначення основних методичних принципів ціленаправленого формування техногенних родовищ при комплексному освоєнні надр (2014)
Часова Е. В. - Застосування та перспективи біосенсорів у хімічному та біохімічному аналізі, Івчук В. В. (2014)
Кондратец В. А. - Исследование динамики пульпы в улитковом питателе при измельчении песков механического двухспирального классификатора, Мацуй А. М. (2014)
Жосан А. А. - Непараметрическая дуальная модель динамического объекта (2014)
Лялюк В. П. - Разработка модели прогноза качества доменного кокса на основе химического состава золы угольной шихты, Соколова В. П., Шмельцер Е. О., Тимофеева Д. Ю., Береза В. В. (2014)
Жураковский П. Н. - Обустройство насосных станций оборотного водоснабжения декоративных фонтанов, Бурлаченко Т. И., Полоцкая Н. Н., Горон Н. Н., Стебельская О. В. (2014)
Бондарь В. А. - Анализ долговечности и надежности покрытия зданий и сооружений, Рощупкина З. П. (2014)
Мануйленко Р. И. - Расчет напряженно-деформированного состояния и газонасыщенности массива при выемке угольного пласта, Турбор И. А. (2014)
Власенко В. А. - Вплив взаємоіндукції фаз вентильно-індукторного двигуна на його характеристики, Ільченко О. В. (2014)
Анотації (2014)
Титул, зміст (2014)
Вишневська І. Г. - Форми і функції стратегії стримування та залучення Китаю в зовнішній політиці США (2014)
Красножон В. Р. - Сучасний погляд на політику Дж.Ф. Кеннеді у контексті протистояння з СРСР (1962 р.) (2014)
Хома Н. М. - Політичний перфоманс як постмодерна форма соціального протесту (2014)
Цимбал Д. І. - Структурування парламентської опозиції та особливості її функціонування в період 2010-2013 рр. (2014)
Богданова О. В. - Рівень та специфіка релігійності європейських суспільств: чи все ще має шанси на справдження теорія секуляризації? (2014)
Weston C. - The national state, modernization and globalizations: the case of South Korea`s transformation in the 1960s to early 1980s (2014)
Купрєєва Ю. О. - Основні теоретико-методологічні підходи до вивчення протестної діяльності в зарубіжній соціології (2014)
Марценюк Т. О. - "Я б хтіла, аби мої діти не знали, що таке циганська жизнь": становище ромських громад в українському суспільстві (2014)
Мельниченко А. А. - Проблеми і перспективи електоральної соціології в Україні, Акімова О. А. (2014)
Голосніченко І. П. - До проблеми запровадження в Україні кримінального проступку та відмежування його від адміністративного правопорушення (2014)
Кравчук О. О. - Організація зворотного зв’язку в управлінні державною власністю на основі стандартизації обліку і контролю (2014)
Голосніченко Д. І. - Набуття повноважень органами законодавчої та виконавчої влади (2014)
Борець Л. В. - Правове регулювання державного внутрішнього контролю в системі МВС України (2014)
Качура О. А. - Поняття адміністративних процедур державної реєстрації (2014)
Борець М. В. - Поняття адміністративного нагляду в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (2014)
Чепульченко Т. О. - Особливості правового регулювання нормами теологічного спрямування (2014)
Єгорова В. С. - Нормативно-правові гарантії суддів судів загальної юрисдикції за Конституцією України (2014)
Дараганова Н. В. - Зміст повноважень державних інспекторів праці України (2014)
Давидович І. І. - Проблеми кримінальної відповідальності за умисне вбивство з мотивів співчуття до потерпілого, Кіпран Ю. О. (2014)
Лушпієнко В. М. - Свідок у кримінальному процесі ФРН (2014)
Koziuk V. - Quality of Institutions and Deviation of the Exchange Rates from the Purchasing Power Parity: Impact on Economic Growth (2014)
Voitko S. - External Debt of the European Union Countries and Ukraine within the Sustainable Development Coordinates (2014)
Pyka J. - Smart Specialisations in Regional Innovation Ecosystem, Janiszewski A. (2014)
Iliash O. - Labour Market Regulation Tools and Instruments for the Border Districts of the Western Regions of Ukraine (2014)
Pouliopoulos L. - The Existence of an Autonomous Department of CSR (Corporate Social Responsibility) and its Impact on Manager’s Perceptions About CSR, Geitona M., Pouliopoulos Th., Triantafillidou A. (2014)
Stepanenko S. - Trademarks Management: Struggle Against Parasitism (2014)
Pynda R. - Standardization of Quality Management in Construction (2014)
Our Authors (2014)
Heyets V. - Modernization in the System "Society – State – Economy" (2014)
Markovych I. - Economic Freedom and Economic Development: Theoretical-Empirical Research of Connection (2014)
Asaul A. - Transaction Costs Structure of the Investment Construction Cycle Stages, Ivanov S. (2014)
Godziszewski B. - Banking System in Poland: Stability Over the Crisis, Kruszka M. (2014)
Burmatova O. - Formation of the System of Financing Environmental Activities in Russia, Sumskaya T. (2014)
Hrynyuk I. - Source of Working Capital (2014)
Raszkowski A. - Place Marketing in the Process of Territorial Identity Creation and Strengthening (2014)
Zhabynets O. - Implementation of Cluster Initiatives with Insurance Companies in Ukraine: Status, Experience and Prospects (2014)
Our Authors (2014)
Содержание (2014)
Геец В. - Модернизация в системе "общество – государство – экономика" (2014)
Маркович И. - Экономическая свобода и экономическое развитие: теоретико-эмпирическое исследование связи (2014)
Асаул А. - Структура трансакционных издержек в рамках этапов инвестиционно-строительного цикла, Иванов С. (2014)
Годзишевски Б. - Банковская система Польши и ее стабильность в кризисный период, Крушка М. (2014)
Бурматова О. - Формирование системы финансирования природоохранной деятельности в России, Сумская Т. (2014)
Гринюк И. - Источники привлечения оборотных средств (2014)
Рашковски А. - Территориальный маркетинг в процессе создания и укрепления территориальной идентичности (2014)
Жабинец О. - Реализация в Украине кластерных инициатив при участии страховых компаний: состояние, опыт, перспективы (2014)
Наши авторы (2014)
Козюк В. - Якість інститутів та відхилення валютних курсів від паритету купівельної спроможності: наслідки для економічного зростання (2014)
Войтко С. - Зовнішній борг країн Євросоюзу та України в координатах сталого розвитку (2014)
Пика Я. - "Smart specialisations" у регіональних інноваційних екосистемах, Янішевскі А. (2014)
Іляш О. - Механізми та інструменти регулювання ринку праці у прикордонних районах західних регіонів України (2014)
Поуліопоулос Л. - Автономний відділ корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) та його вплив на сприйняття менеджерами КСВ, Геітона М., Поуліопоулос Т., Тріантафілідоу А. (2014)
Степаненко С. - Управління торговельними марками: боротьба з паразитизмом (2014)
Пинда Р. - Стандартизація управління якістю в будівництві (2014)
Наші автори (2014)
Геєць В. - Модернізація в системі "суспільство – держава – економіка" (2014)
Маркович І. - Економічна свобода та економічний розвиток: теоретико-емпіричне дослідження зв’язку (2014)
Асаул А. - Структура трансакційних витрат у рамках етапів інвестиційно-будівельного циклу, Іванов С. (2014)
Годзішевскі Б. - Банківська система Польщі та її стабільність у кризовий період, Крушка М. (2014)
Бурматова О. - Формування системи фінансування природоохоронної діяльності в Росії, Сумська Т. (2014)
Гринюк І. - Джерела залучення оборотних коштів (2014)
Рашковскі А. - Територіальний маркетинг у процесі створення та зміцнення територіальної ідентичності (2014)
Жабинець О. - Реалізація в Україні кластерних ініціатив за участю страхових компаній: стан, досвід, перспективи (2014)
Наші автори (2014)
Титул, зміст (2014)
Малієнко О. - Національна безпека крізь призму наукового потенціалу (2014)
Мушак Н. - Шенгенські acquis та Україна (2014)
Примуш М. - Можливі вектори демократизації України в контексті викликів сучасності, Коваль Ю. (2014)
Соснін О. - До питання організації інноваційного оновлення України (2014)
Суббот А. - Інформаційна безпека діяльності працівників правоохоронних органів (2014)
Федоренко В. - Оновлення законодавства про вибори народних депутатів України як пріоритетний напрям діяльності парламенту, Малюга А., Желтова О. (2014)
Редакційна колегія (2014)
Геєць В. - Модернізація в системі "суспільство – держава – економіка" (2014)
Джонсон Р. Б. - Культурна компетентність в Україні (2014)
Булатова О. - Потенціал розвитку трансконтинентальної інтеграції (2014)
Куриляк Є. - Кластеризація: європейський досвід і його імплементація в Україні (2014)
Резнік Н. - Соціальна відповідальність бізнесу: сутнісно-теоретичні аспекти (2014)
Матвіїв М. - Формування концепції гостинності в інноваційному маркетингу послуг ресторанних підприємств (2014)
Карась О. - Таргетинг – один із видів стратегічної реклами (2014)
Наші автори (2014)
Котов Е. В. - Модернизация и перспективы опережающего развития Донбасса в свете теории длинных волн Кондратьева, Ляшенко В. И. (2014)
Дубініна М. В. - Оптимізація ресурсного потенціалу промисловості міста з урахуванням його конкурентних переваг (2014)
Солдак М. О. - Пріоритетні напрями стратегічного планування розвитку промисловості міста (2014)
Благодарний О. І. - Мале підприємництво Донецької області у 2011-2012 роках, Юріна Н. О., Скобцова Г. В. (2014)
Павлов К. В. - Теоретико-методические основы идентификации потенциальных кластеров в региональной экономке, Растворцева С. Н., Череповская Н. А. (2014)
Кулиняк І. Я. - Стан розвитку зовнішньої торгівлі товарами легкої промисловості України, Глянцева О. І. (2014)
Мохначев С. А. - Формирование кластеров в старопромышленном регионе России, Шамаева Н. П. (2014)
Байрамзаде Я. К. - Глобальная энергетическая безопасность и основные направления ее обеспечения (2014)
Васильчак С. В. - Формування конкурентоспроможності туристичних підприємств у контексті забезпечення економічної безпеки, Семак С. С. (2014)
Гонтар Д. Д. - Формування складу системи показників для оцінки впливу рентабельності банку на його вартість (2014)
Масленникова Л. П. - Способы повышения эффективности управления денежными потоками с помощью инструментов CashManagement, Гончарова С. Н., Гуденица О. В. (2014)
Косова Т. Д. - Кодекс фіскальної прозорості: ініціативи МВФ, Ангеліна І. А. (2014)
Кулай А. В. - Шляхи усунення асиметрій місцевих бюджетів України: європейський досвід (2014)
Гамова І. В. - Основні функції управління маркетингом підприємств у сфері електронної торгівлі (2014)
Валитов Р. С. - Исследование рынка в антимонопольном менеджменте предприятия (2014)
Полякова Н. С. - Маркетинговий підхід до урегулювання обсягів дебіторської заборгованості підприємств водопостачання та водовідведення (2014)
Марченко И. В. - Оценка точек контакта при исследовании и корректировке имиджевой стратегии города (2014)
Драчук Ю. З. - Інституціональне забезпечення економічної безпеки промислового підприємства, Новікова Н. І., Трушкіна Н. В. (2014)
Кадермєєва Д. С. - Система показників і оцінка суспільної ефективності електроенергетики України (2014)
Штангрет А. М. - Потенціал забезпечення економічної безпеки підприємства: теоретичні аспекти, Пушак Г. І. (2014)
Тараш Л. І. - Основні засади функціонування публічного акціонерного товариства залізничного транспорту, Буковський А. В. (2014)
Меліхов А. А. - Моделювання інноваційної складової конкурентного розвитку промислових підприємств (2014)
Підоричева І. Ю. - Фінансове забезпечення та організаційно-економічне супроводження інноваційних процесів в економіці України (2014)
Бойченко В. С. - Особливості мотивації персоналу в фінансовій установі (на прикладі ПАТ КБ "ПриватБанк") (2014)
Крапівіна Г. О. - Механізми мотивації та оцінки праці в волонтерстві (2014)
Ильин С. Ю. - Анализ деловой активности и рентабельности деятельности предприятия, Кочеткова И. А. (2014)
Медвєдкін Т. С. - Компаративний аналіз розвитку Піттсбурга, Ліверпуля та Манчестера як старопромислових міст (2014)
Ляшенко В. І. - "Общак" як провідна засада розбудови пострадянської держави (спроба компіляцій на інстутиційно-кримінальну тематику) (2014)
Рецензія на колективну монографію "Перший етап модернізації економікиУкраїни: досвід та проблеми" (2014)
Вітаємо з 60-річчям Керівника Полтавського місцевого відділення Академії економічних наук України, академіка АЕН України, першого проректора Полтавського університета економіки і торгівлі – Миколу Єгоровича Рогозу ! (2014)
Пам'яті колеги (2014)
Малієнко А. М. - Органічне виробництво сільськогосподарської продукції в Україні: вирішення проблем інституціонального забезпечення, Гаврилов С. О., Блажевич Л. Ю. (2014)
Корсун С. Г. - Соціальний і екологічний стан територій сільських населених пунктів України, Палапа Н. В. (2014)
Мазур Г. А. - Вплив елементів органічного землеробства на родючість сірого лісового ґрунту, Ткаченко М. А., Григора Т. І., Пастух Н. Р., Місніченко О. В., Мороз Н. П., Питель Я. О., Замлинська В. М. (2014)
Єрмолаєв М. М. - Ефективність сівозміни в органічному землеробстві на чорноземах, Літвінов Д. В., Квасніцька Л. С. (2014)
Дегодюк Е. Г. - Сучасні підходи до оптимізації мінерального живлення рослин в органічному землеробстві, Вітвіцька О. І., Дегодюк Т. С. (2014)
Корсун С. Г. - Формування потенційної та ефективної родючості темно-сірого опідзоленого ґрунту в умовах Правобережного Лісостепу,  Буслаєва Н. Г.,  Клименко І. І. (2014)
Повидало В. М. - Продуктивність ячменю ярого в системі ґрунтозахисного біологічного землеробства, Коломієць Л. П., Шевченко І. П. (2014)
Груша В. В. - Оцінювання фізіологічного стану посівів сільськогосподарських культур методом фотоіндукції флуоресценції хлорофілу, Гордієнко Т. І., Патика М. В. (2014)
Колодяжний О. Ю. - Молекулярно-біологічне оцінювання прокаріотного комплексу чорнозему типового за вирощування пшениці озимої, Андронов Є. Є., Патика М. В. (2014)
Москалевська Ю. П. - Структурно-функціональне формування метагеному прокаріот ризосфери буряків цукрових в чорноземі типовому, Патика М. В. (2014)
Юла В. М. - Формування продуктивності вівса залежно від елементів технології вирощування за органічного землеробства, Камінська В. В., Дудка О. Ф. (2014)
Камінський В. Ф. - Особливості технології вирощування гороху за органічної системи землеробства, Дворецька С. П., Рябокінь Т. М. (2014)
Грищенко Р. Є. - Ефективність гумату калію при вирощуванні круп’яних культур за органічного землеробства, Любчич О. Г., Мазуренко Т. М. (2014)
Вишневський В. С. - Вплив рівня удобрення та біостимулятора Флороне на формування продуктивності гірчиці (2014)
Корнійчук М. С. - Захист польових культур від шкідників і хвороб за технологій органічного виробництва, Віннічук Т. С., Пармінська Л. М. (2014)
Поліщук С. В. - Ураженість сої хворобами залежно від строків сівби, Ляска С. І. (2014)
Кургак В. Г. - Вирощування кормових культур у системі зеленого конвеєра за органічного виробництва, Цимбал Я. С., Якименко Л. П. (2014)
Голик Л. М. - Вихідний матеріал пшениці озимої м’якої, створений на основі термічних мутантів, Стариченко В.М., Кирильчук А.М., Заїка Є. В., Ковальчук С. О., Гірко О. В. (2014)
Шаповал А. В. - Вплив фракційного складу насіння пшениці озимої на його врожайні властивості, Цюк Ю. В., Лутак І. А., Катеринчук І. М. (2014)
Перевертун Л. І. - Удосконалення методики оцінювання расоспецифічної стійкості проса до сажки, Проданик А. М., Ткачик С. О. (2014)
Душко М. В. - Формування оптимальної виробничої структури підприємства за органічного виробництва сільськогосподарської продукції в Лісостепу, Лупеха І. М., Коваленко Г. В. (2014)
Титул, зміст (2012)
Мамчур В. Й. - Аналітична характеристика фітоалексину ресвератролу, Мархонь Н. О. (2012)
Загорій Г. В. - Аналіз результатів моніторингу цін на лікарські засоби фармацевтичного ринку України, Тернова О. М., Бушуєва І. В., Балинська М. В., Безугла О. М., Ковальова О. О. (2012)
Давтян Л. Л. - Використання IDEF0-моделювання для раціоналізації управління виробничою аптекою, Голод А. С. (2012)
Останіна Н. В. - Автоматизація розрахунку невизначеності вимірювань в лабораторії з контролю якості лікарських засобів, Череменко А. М., Кузнецова О. М., Очеретяна Н. М. (2012)
Шаповалова В. О. - Судова фармація: дослідження режиму контролю лікарських засобів, що вміщують кодеїн, Шаповалов В. В., Лебедєва Т. О. (2012)
Гризодуб О. І. - 20 років Фармакопейному центру: підсумки та перспективи (ІІ частина), Георгієвський В. П. (2012)
Руденко В. В. - Фармакотехнологічні випробування м’якого лікарського засобу для лікування ранових процесів (2012)
Кисличенко О. А. - Оптимізація процесу спиртової екстракції біологічно активних речовин з трави деревію звичайного (Achillea millefolium), Кошовий О. М., Комісаренко А. М. (2012)
Владимирова І. М. - Розроблення промислової технології одержання капсул "Тиреофіт" (2012)
Грозав А. М. - Синтез і протитуберкульозна активність | (імідазол-5-іл)метилен| ізонікотиногідразидів, Чорноус В. О., Паламар А. О., Демидовська С. А., Вовк М. В. (2012)
Блажеєвський М. Є. - Кінетико-спектрофотометричне визначення спазмолітину, Криськів Л. С. (2012)
Хіжніченко О. В. - Хіміко-токсикологічне дослідження нових лікарських засобів – потенційних об’єктів немедичного використання методом хроматографії у тонких шарах сорбенту, Гузенко Н. В., Чубенко О. В. (2012)
Баюрка С. В. - Розроблення методів ідентифікації та кількісного визначення есциталопраму, придатних для хіміко-токсикологічного аналізу, Болотов В. В., Карпушина С. А., Івашура М. М. (2012)
Панасенко Н. В. - Синтез та діуретичні властивості нових похідних 5-(4-піразоліл)-1,2,4-триазолу та 3-(4-піразоліл)-1,2,4-триазоло|3,4-с| |1,4|оксазину, Братенко М. К., Вовк М. В. (2012)
Кучеренко Н. В. - Вплив водорозчинного білково-полісахаридного комплексу плевроту черепичастого(Pleurotus ostreatus) на перебіг експериментальної глаукоми у щурів (2012)
Бутко А. Ю. - Експериментальне дослідження кількісного вмісту біологічно активних речовин у рослинній сировині оману високого та оману британського (2012)
Правила для авторів (2012)
Уточнення (2012)
Молодиченко В. - Аксіологічний вимір освіти: проблеми та потенційні можливості, Афанасьєва Л. (2013)
Троїцька Т. - Філософські засади сучасних гуманітарних досліджень: досвід рефлексії, Орлов А. (2013)
Дольська О. - Формирование нового дискурса техники в условиях перехода от техногенной цивилизаци к антропогенной (2013)
Уваркіна О. - Пріоритет людини як характерна особливість української національної системи освіти: історико-філософський контекст (2013)
Костюк Н. - Проблема феминного и маскулинного в концепциях философ античности (2013)
Власова Т. - Текст как культура в постмодерне: взаимодействие нарративов и дискурсов (2013)
Воробйова Л. - Суб’єкт-об’єктна парадигма у філософії освіти: потенціал і межі застосування (2013)
Мартинюк Т. - Загальнолюдські виміри й орієнтири розвитку музичної культури в контексті педагогічної практики, Долинна О. (2013)
Кошелєв О. - Экологическая культура в контексте биосоциальной эволюции человека: биосоциокультурные ограничения и запреты (2013)
Матвієнко П. - Викладання філософії як основа гуманізації вищої освіти: міждисциплінарний синтез і спільність проблем, Землянський А. (2013)
Александров Д. - Структура соціально-культурних орієнтацій суб'єктів освітнього простору під впливом трансформації інституту освіти (2013)
Білогур В. - Спорт як соціально-ціннісна й тілесно-духовна система (2013)
Власова О. - Сім’я як проблема гендерної політики України, Масур Г. (2013)
Купцова Т. - Філософський аспект гендерного критичного літературного проекту (2013)
Москальова Л. - Вплив діалогу світоглядно-духовних ідентичностей на культурно-освітній простір особистості (2013)
Лапій Х. - Гендерна педагогіка у формуванні мистецтва жити в культурно-освітньому просторі (2013)
Яковенко І. - Діалогічність у патристиці як прототип виховання людини на християнсько-етичному ґрунті (2013)
Чорноморденко І. - Позанаукова раціональність і її місце в системі культури, Загрійчук І. (2014)
Тараненко Г. - Аксіопсихологічні аспекти гармонізації відносин у системі "людина–природа" (2014)
Lytvyna Y. - Sustainability in the context of human dimesion (2014)
Штанько В. - Человек в в социокультурном пространстве современного общества (2014)
Шевчук В. - Світоглядне осягнення непроминущого дива: філософські розмисли над "Спогадами" Миколи Руденка, Шевчук Г. (2014)
Афанасьєва Л. - Світоглядно-ціннісний потенціал соціальності людини як чинник гармонізації культурно-освітнього простору (2014)
Будько М. - Виховання людини культури: культурологічні інтенції нової освітньої методології, Троїцька О. (2014)
Поправко О. - Людиномірність святкової картини світу як світоглядно-ціннісний потенціал соціальності людини (2014)
Воробйова Л. - Світоглядна основа освіти: філософський пошук універсальності (2014)
Цюрупа М. - Проблема культури миру в системі вищої освіти (2014)
Семікін М. - Соціально-філософські аспекти людиномірної парадигми вітчизняної етнокультурної освіти (2014)
Матвієнко П. - Філософія освіти як чинник раціоналізації освітньої галузі (2014)
Волков О. - Моральна ініціація і трансмісія в педагогічному дискурсі (2014)
Александров Д. - Проблема гармонізації системи освітянських вимог і професійних запитів студентства за умов трансформації інституту освіти (2014)
Цихонь К. - Άκρίβεια и παιδεία: o необходимости привлечения античных понятий к исследованиям культуры и культурных практик (2014)
Лобнер Н. - Структури дискримінації в доступності освіти для молоді – міжнародні перспективи (2014)
Макогон Ю. В. - Проблемы внешнего и внутреннего рынков металлопродукции, Хаджинов И. В., Подунай В. В., Гайдей Д. А., Орехова А. А (2013)
Момот А. И. - Недостатки и проблемы функционирования систем менеджмента на предприятиях, Мартынюк Е. С. (2013)
Жаворонков В. О. - Теоретичні засади діагностики транспортної інфраструктури регіону: інституціональний підхід (2013)
Майорова І. М. - Логістичне забезпечення інноваційного механізму розвитку житлово-комунального господарства (2013)
Горошкова Л. А. - Використання інфрастуктурних показників при визначенні рівня сталості розвитку чорної металургії (2013)
Воротін В. Є. - Модифікація промислового сектору України як об’єкту державного управління: теоретичні питання (2013)
Ажажа М. А. - Інноваційний потенціал як фактор інтелектуалізації економіки в умовах глобалізації (2013)
Акчуріна О. А. - Тенденції розвитку сутності поняття "корпоративне управління". (2013)
Бугрім О. Ю. - Формування якості трудового життя (2013)
Бакута А. В. - Оцінювання рівня логістизації машинобудівних підприємств Південного регіону Запорізької області (2013)
Воробьева Е. А. - Международные стандарты нормативного регулирования в системе управления рабочим временем в Украине (2013)
Безверха І. І. - Зростання ефективності виробництва – запорука підвищення конкурентоспроможності суб’єкта господарювання (2013)
Вакуліч А. М. - Інноваційні підходи до вирішення проблем хімічної галузі виробництва України (2013)
Гамова О. В. - Концептуальні основи проведення аудиту розрахунків за виплатами працівникам на підприємстві, Донець О. С. (2013)
Гончарук П. А. - Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності потенціалу суб’єкта господарювання (2013)
Казачков І. О. - Підвищення ефективності використання ресурсів промислового підприємства (2013)
Комеліна А. А. - Сучасні канали та способи комерціалізації інноваційних технологій (2013)
Лелі Ю. Г. - Сучасні системи управління персоналом та їх вплив на ефективність роботи підприємства (2013)
Ткаченко А. М. - Економічна сутність інвестицій, Плаксіна Є. М. (2013)
Пожуєва Т. О. - Інноваційний розвиток підприємства в конкурентному середовищі (2013)
Севастьянов Р. В. - Проблеми та перспективи енергозбереження на промислових підприємствах (2013)
Телін С. В. - Банкрутство як радикальний засіб оздоровлення економіки (2013)
Ткаченко Є. Ю. - Бюджетування як інструмент контролінгу (2013)
Ткаченко А. М. - Формування сучасного ринку праці, Єрьоменко Г. С. (2013)
Ткаченко А. М. - Криза: сутність, класифікація та причини виникнення, Калюжна Ю. В. (2013)
Ходикіна І. В. - Еволюція поглядів на управління (2013)
Ткаченко А. М. - Посередництво на ринку страхових послуг України, Шматко К. А. (2013)
Паршин Ю. І. - Дослідження дисбалансів у розвитку регіональних економічних систем на основі ентропійного підходу (2013)
Шерстюкова К. Ю. - Особливості ресурсозбереження в сучасних умовах функціонування підприємств (2013)
Вітка Н. Є. - Еволюція поглядів на економічну безпеку підприємства (2013)
Сиволап Л. А. - Інноваційний розвиток національної економіки (2013)
Лазарева А. П. - Формування та управління людським капіталом (2013)
Ягельська К. Ю. - Інновації та інтелектуальний капітал в системі чинників випереджаючого економічного розвитку (2013)
Турило А. А. - Теоретико-методологічні засади визначення сутності і оцінки капіталізації підприємства (2013)
Мусиенко А. В. - Внедрение интегрированной логистики как фактор повышения эффективности управления предприятием (2013)
Масурашвили И. - Актуальные аспекты проблем управления инновациями, Дгебуадзе Н., Джалиашвили Н. (2013)
Проскуркіна В. Є. - Конкурентоспроможність територіальної системи, як фактор інноваційного розвитку регіону (2013)
Стешина О. В. - Вдосконалювання механізмів благодійної діяльності в Україні у сфері освіти (2013)
Азарян Е. М. - Факторная диагностика условий развития розничной торговли: параметры и динамика, Загорная Т. О. (2013)
Брижань І. А. - Обґрунтування доцільності екологізації промисловості України, Жучкова Г. А. (2013)
Шталь Т. В. - Митні платежі України та вплив на них членства у Світовій організації торгівлі, Вівденко М. А., Кравченко К. Є. (2013)
Pekarskiene I. - Impact of Foreign Direct Investments on Lithuania’s Economy: Regional Dimension (2013)
Горовий Д. А. - Огляд сучасних методів оцінки нематеріальних здобутків підприємства (2013)
Доброскок Ю. Б. - Система маркетингових каналів: елементи, діагностика, результативність (2013)
Еннан Р. Е. - Международно-правовое регулирование электронного документооборота (2013)
Коваленко О. В. - Роль і місце економічної діагностики на підприємстві, Зайцева М. О. (2013)
Зборовська О. М. - Особливості побудови системи фінансового контроллінгу на підприємстві, Годес О. Д. (2013)
Камнєва І. О. - Управління екологічним ризиком в металургійній промисловості (2013)
Берсуцький А. Я. - Стратегічна карта як ефективний інструмент управління людським капіталом, Каменська О. О. (2013)
Коваленко Н. В. - Проблеми розвитку металургійної галузі в Україні, Лисаченко О. І., Чабаненко І. Л. (2013)
Коновал О. А. - Інвестиційна привабливість підприємства в умовах стабілізаційного розвитку економіки (2013)
Костенко Н. В. - Матричний метод визначення стратегій геоекономічного розвитку (2013)
Цибульська Л. О. - Економіко - правові проблеми управління інтелектуальною власністю (2013)
Лукьянович Н. В. - Иностранные торговые отношения Таможенного союза и Единого экономического пространства России, Белоруссии, Казахстан на современном этапе экономической интеграции (2013)
Воротіна В. В. - Інститут банкрутства в системі державного регулювання національної економіки (2013)
Пархаєва Н. В. - Проблеми та перспективи розвитку логістичної інфраструктури в Україні, Колосова Б. В. (2013)
Волошин В. С. - Конкурентоспроможність та особливості її формування, Капранова Л. Г. (2013)
Гончар В. В. - Формування системи управління металургійних підприємств на основі оцінки фінансового стану (2013)
Хаджинова О. В. - Сучасні тенденції банкрутства підприємств в Україні (2013)
Толпежникова Т. Г. - Модернизация комплекса маркетинга на примере ОАО "УГМК" (2013)
Лепьохіна І. О. - Мотиваційний процес економічної активності трудових ресурсів підприємств в умовах ринку (2013)
Білоус С. І. - Класифікаційні характеристики дефініцій "страховий ринок" та "страхова діяльність" (2013)
Богуславська С. І. - Аналіз сутності поняття соціальних інвестицій та їх класифікація (2013)
Заріцька Я. О. - Зарубіжний досвід реалізації програмно-цільового планування на державному рівні (2013)
Бухаріна Л. М. - Теоретичні підходи до формування цілей і стратегії соціально-економічного розвитку регіону (2013)
Ковтун В. Г. - Концепція стратегічного управління в сфері послуг (2013)
Іванюта С. В. - Проблеми та перспективи формування ефективної венчурної індустрії в регіонах України (2013)
Коваленко О. В. - Проблеми формування стійкості регіонального підприємництва (2013)
Кришталь Т. М. - Теоретичні основи та особливості здійснення інвестиційної політики в інфраструктурній сфері (2013)
Мигаленко О. І. - Логістичний підхід вдосконалення регіонального споживчого ринку (2013)
Миленький В. М. - Теоретичні підходи до модернізації регіональної економіки (2013)
Голобородько А. Ю. - Механізм побудови інформаційної системи управління потоковими процесами (2013)
Лебидь Д. А. - Диагностика коммуникационного рынка Украины (2013)
Голіонко Н. Г. - Проблеми і перспективи розвитку електронного бізнесу на вітчизняних підприємствах (2013)
Липова Т. В. - Євроінтеграційні механізми управління фондами ЄС та інших міжнародних організацій (2013)
Наші автори (2013)
Тітул (2009)
Ковалева Е. К. - Специфика функционирования художественного времени в "Исповеди" Ж.-Ж. Руссо (2009)
Гришанова Ю. В. - Каролина Павлова и Адам Мицкевич (2009)
Черный И. В. - Образы крестьян в рассказе Н. В. Кукольника "Староста Меланья" (2009)
Кобзар О. І. - Стратегії "нової міфології" у творчості Фрідріха Геббеля (2009)
Перцова В. А. - Тема преступления в творчестве Э. Бульвера-Литтона (2009)
Костенко А. Н. - Автор и герой как отражение двоемирия в романе Дж. Конрада "Глазами Запада" (2009)
Перзеке А. Б. - Поэма Н. Гумилева "Заблудившийся трамвай" в свете интертекстуальных связей с поэмой А. С. Пушкина "Медный всадник" (2009)
Санфарова Г. Ф. - Любов земна і любов трансцендентальна як вияв амбівалентної сутності людини (за творами В. Винниченка та І. Шмельова) (2009)
Профатило И. И. - Архетипические мотивы в структуре женских образов романа Б. А. Пильняка "Волга впадает в Каспийское море": образ Марии Садыковой (2009)
Донцова О. В. - Концепция красоты человека в романах В. Набокова (2009)
Кирпа О. А. - Эпоха, время и любовь в неореалистической прозе Юрия Нагибина (2009)
Комаров С. А. - Проблема историзма очерковой прозы М. Е. Кольцова (2009)
Дыкун Е. С. - Традиции народно-смеховой культуры в творчестве А. Платонова и В. Шукшина (2009)
Копейцева Л. П. - Полісемантика лірики Миколи Вінграновського (2009)
Скляр І. О. - Художні прийоми психоаналітичного методу зображення персонажів у "Невеличкій драмі" В. Підмогильного (2009)
Черная В. Л. - Принципы воссоздания местного колорита в ретродетективах о Великой Отечественной войне (2009)
Мирошниченко В. М. - Жанровые особенности цикла Е. Усачевой "Пленники сумерек" (2009)
Михилев А. Д. - Концептуальный художественный синтез как феномен современного литературного процесса, Богун М. В. (2009)
Бескровная Е. Н. - К проблеме изучения прозаических жанров в еврейской литературе (2009)
Валуєва Н. М. - Ретродетектив як внутріжанровий різновид детективу (2009)
Шиян Н. Ю. - Особенности реализации авторской концепции человека в образах Дж. Компсона, Т. Сатпена и других героев романов У. Фолкнера (2009)
Бесчетникова С. В. - Богдан Хмельницкий в свете исторической памяти (2009)
Contents (2014)
Зорівчак Р. - Сприйняття творчості та особистості Івана Франка як символу інтелектуальної України в англомовному світі (2014)
Легкий М. - "Апостолові праці": універсалізм франкового генія (2014)
Вертій О. - Шевченкознавство Івана франка в контексті національного самопізнання та самоусвідомлення українців (2014)
Корнійчук В. - До джерел "Притчі про приязнь" Івана Франка (2014)
Працьовитий В. - Естетична функція хронотопу в трагедії "Украдене щастя" Івана Франка (2014)
Калиняк М. - Урбаністична топоніміка франкової прози: трансформація реального топосу в художній (2014)
Гураль Г. - Роль маски в сценарії любовної афери (на матеріалі творів Івана Франка "Маніпулянтка" і "Різуни") (2014)
Лапій М. - Ідея синтезу мистецтв у пейзажному дискурсі Івана Франка (2014)
Котик-Чубінська М. - Вірш як запрошення до танцю ("Ах коб я був музикантом…" Івана Франка) (2014)
Горошко І. - "Скомплікований паралелограм сил": любовний сюжет у прозі Івана Франка (2014)
Ворок Х. - Сюжетно-композиційна функція сновидінь у прозі Івана Франка (2014)
Вечоркін І. - Проза Івана Франка: Ідіостильові проявники (2014)
Микитюк В. - "Історія літератури чи література? "Гірчичне зерно" як квінтесенція педагогічних мемуарів Івана Франка (2014)
Щвець А. - Іван Франко - Наталія Кобринська - Михайло Павлик: консенсуси та контроверзи (2014)
Михида С. - Євген Маланюк про мотив двійництва в Івана Франка: психопоетикальний вимір (2014)
Назарець В. - Різновиди внутрішньотекстових адресатів в адресованій ліриці Івана Франка (2014)
Дрогомирецька М. - Етичні проблеми у малій прозі Івана Франка й Агатангела Кримського (2014)
Зінченко Н. - "Він був … виключно українським письменником... для української нації": Іван Франко про ідеологічні твори Івана Нечуя-Левицького (2014)
Шутка І. - Засадничі літературознавчі принципи Івана Франка в оцінці Оксани Пахльовської (2014)
Печарський А. - Іван Франко – мо янь ( 莫言 ):екзистенційні пошуки літературного діалогу (2014)
Кравець Я. - Французька поезія у літературознавчій і перекладацькій діяльності Івана Франка (2014)
Пилипчук С. - "Первісні форми князівсько-лицарського епосу": билинознавчі зауваги Івана Франка (2014)
Янковська Ж. - Стильові особливості фольклоризму малої прози Пантелеймона Куліша та Івана Франка (визначення основних напрямів до компаративних студій) (2014)
Бобровницька Н. - Українське народне віршування у фольклористичних студіях Івана Франка (2014)
Кріль Б. - Відображення визвольної боротьби балканських народів проти турецького поневолення у фольклорі (на матеріалі перекладів Івана Франка) (2014)
Волос Б. - Теоретико-методологічні пошуки Франка-фольклориста (на матеріалі "Студій над українськими народними піснями")243-253 (2014)
Римашевський Ю. - Динаміка формування семантичного поля "національна ідея": контекст праць Миколи Костомарова та Івана Франка (2014)
Ілик О. - Впевненість і сумніви у збірці Івана Франка "На лоні природи та інші оповідання" (на матеріалі корпусу дискурсивних слів) особистість. Творчий шлях. Доля (2014)
Шаблій О. - Курівецький епізод у житті Івана Франка (2014)
Горак Р. - Невідомий переклад і невідомі листи Адольфа Атласа до Івана Франка, Галабурка Я. (2014)
Зимомря М. - Листи Георга Адама до Івана Франка, Горак Р. (2014)
Легкий М. - У сфері франкових концепцій (2014)
Пилипчук С. - У пошуках "останків первісного світогляду" (2014)
Куля О. О. - Температурна адаптація у новонароджених, Ткаченко С. К. (2014)
Суходольська Е. С. - Звязок стану вегетативного гомеостазу, мозкового кровообігу та метаболічних порушень у дітей із вегетосудинною дисфункцією за гіпертензивним типом, Хайтович М. В., Гнилоскуренко Г. В. (2014)
Беш Л. В. - Аналіз структури сенсибілізації дітей із сезонною алергією, Мацюра О. І., Новікевич С. З., Гутор Т. Г., Янчінська О. В. (2014)
Мітюряєва І. О. - Алгоритм діагностики дітей з пароксизмальною вегетативною недостатністю при наявності патології шийного відділу хребта, Кухта Н. М., Кулик В. О., Гнилоскуренко А. В., Цимбалюк Ю. В., Молочек Н. В. (2014)
Маляр В. В. - Оцінка адаптаційних можливостей плода у разі помірного ідіопатичного багатоводдя (2014)
Русин Л. П. - Особливості ехографічних параметрів матки, яєчників та становлення менструального циклу у дівчат-підлітків, народжених із дефіцитом маси тіла в умовах природної нестачі йоду, Маляр В. А. (2014)
Клітинська О. В. - Особливості стоматологічного статусу дітей із хронічною гастродуоденальною патологією (огляд літератуои), Мочалов Ю. О., Пупена Н. В. (2014)
Рубцова Є. І. - Вивчення клінічних особливостей порушень психомоторного розвитку дітей, народжених із гіпоксично-ішемічним ураженням центральної нервової системи, та ефективності препарату цераксон в їх лікуванні, Клімова Т. М. (2014)
Машіка В. Ю. - Алерго-імунологічні дослідження та місце фізіотерапевтичних методів у комплексному лікуванні дітей, хворих на бронхіальну астму, дерматореспіраторний синдром та атопічний дерматит (2014)
Єрем Т. В. - Роль якості харчування, як фактора, що є одним із пріоритетних у формуванні патології порожнини рота у мешканців ендемічного регіону (на прикладі Закарпатської області) (2014)
Клітинська О. В. - Епідеміологічна оцінка стану тканин пародонта у дітей Закартпаття (2014)
Горленко О. М. - Корекція порушень рівнів гомеостазу у дітей із первинною артеріальною гіпертензією в асоціації з дисфункцією ендотелію, Сочка Н. В., Горленко Ф. В. (2014)
Horlenko O. M. - Comparative evaluation of laboratory-functional parameters in the children with primary arterial hypertension, Sochka N. V., Debreceni O. V., Horlenko F. V., Piridi V. L., Tomey A. I., Cossey G. B. (2014)
Титул, зміст (2012)
Огарь С. В. - Формування професійної комунікативної компетентності в процесі отримання вищої фармацевтичної освіти (2012)
Власенко І. О. - Аналіз сегмента дерматологічних м’яких лікарських засобів для лікування трофічних виразок, Давтян Л. Л. (2012)
Дацюк Н. О. - Аналіз стану використання опіоїдних анальгетиків у регіонах України (2012)
Гризодуб О. І. - 20 років Фармакопейному центру: підсумки та перспективи (I-ачастина), Георгієвський В. П. (2012)
Шаповалов В. В. (мол.) - Доказова фармація: включення до схем фармакотерапії наркопацієнтів з опіоїдною залежністю ноотропних лікарських засобів (2012)
Шкляєв С. А. - Аналітичне забезпечення процедури очищення технологічного обладнання від залишків активних інгредієнтів на фармацевтичному підприємстві (2012)
Гуреєва С. М. - Технологічні та біофармацевтичні аспекти розроблення складу капсул "Барбовал" (2012)
Дроздова А. О. - Антимікробна активність як показник оптимального технологічного способу введення діючих речовин до основи, Бірюкова С. В., Колоколова О. Б. (2012)
Кухтенко Г. П. - Вплив олійної фази та складу емульгаторів на реологічні властивості в’язко-пластичних емульсій першого роду, Ляпунова О. О., Лисокобилка О. А. (2012)
Кошовий О. М. - Оптимізація процесу екстракції біологічно активних речовин з листя евкаліпту: вибір екстрагенту, Кухтенко О. С., Ковальова А. М., Комісаренко А. М., Винник О. В. (2012)
Сліпченко Г. Д. - Комплексна оцінка реологічних властивостей подрібненої сировини шоломниці байкальської (2012)
Ващук В. А. - Визначення оптимальної концентрації СО2-екстрактів шавлії та ромашки методом in vitro, Бірюкова С. В., Колоколова О. Б., Давтян Л. Л. (2012)
Тартинська Г. С. - Визначення полісахаридів у траві талабану польового (Thlaspi arvense L.), Журавель І. О., Кисличенко В. С. (2012)
Семенченко О. М. - Вивчення амінокислотного складу деяких рослин родини Ясноткових (Lamiaceae), Цуркан О. О., Корабльова О. А., Бурмака О. В. (2012)
Хортецька Т. В. - Дослідження амінокислотного складу листя розповсюджених видів роду Подорожник (Plantago L.) флори півдня України, Мазулін О. В., Смойловська Г. П., Мазулін Г. В. (2012)
Тернинко І. І. - Вивчення амінокислотного складу мальви лісової (Malvae sylvestris L.), Онищенко У. Є. (2012)
Джан Т. В. - Дослідження вмісту фракцій полісахаридів у плодах унабі (Zuzuphus jujuba Mill.), Коновалова О. Ю., Клименко С. В. (2012)
Панченко С. В. - Хромато-мас-спектрометричне дослідження компонентного складу ефірної олії валеріани лікарської (Valeriana affi cinalis L.), Фурса М. С., Солєннікова С. М., Макарова Д. Л., Домчаров Д. В., Мальцева Я. О., Корнієвський Ю. І. (2012)
Дроговоз С. М. - Скринінгові фармакологічні дослідження зрідженогазових екстракті всуцвіть липи, Белик Г. В., Дем’яненко Д. В., Кудіна О. В., Мохаммад Реза Дадашкарими. (2012)
Марчишин С. М. - Дослідження кількісного вмісту аскорбінової кислоти у зборі антиалергійному, Блажеєвський М. Є., Козачок С. С. (2012)
Contents (2013)
Сеник Л. - Франкова візія майбутньої України: духовний феномен державності (2013)
Іванишин П. - Іван Франко як предтеча постколоніалізму (2013)
Печарський A. - Психоаналітична рецепція трактату Івана Франка "Із секретів поетичної творчості" (2013)
Легкий М. - "В поті чола": поетика, естетика, рецепція (2013)
Салій О. - Проблематика добра і зла в гуцульській прозі Івана Франка і Гната Хоткевича (2013)
Лапій М. - Психологізм як важлива ознака прозових пейзажів Івана Франка (2013)
Юречко О. - Міжособистісні стосунки у психоаналітичному аспекті (за оповіданням Івана Франка "Між добрими людьми") (2013)
Муранець Т. - Портрет фатальної жінки у прозі Івана Франка (2013)
Голодюк І. - Особливості наративної семантики фікційного світу оповідання "На дні" Івана Франка (2013)
Калиняк М. - Тюремний простір як елемент урбаністичного тексту у прозі Івана Франка (2013)
Голик Р. - (Гаряча) душа й (холодний) розум: літературознавство Івана Франка в світлі інтелектуальних течій та суспільних відносин Галичини ХІХ – початку ХХ століття (2013)
Швець А. - Вчений з когорти франкознавців (Ростислав Заклинський про Івана Франка) (2013)
Лащик Н. - Анна Кучера. Дві величні постаті галицької землі помежів’я ХІХ–ХХ століть (Василь Щурат та Іван Франко) (2013)
Левченко Г. - Концепт духовної спільноти в ліриці Івана Франка і Лесі Українки (2013)
Маліновська Ю. - "Ворог народу" Генріка Ібсена та "Учитель" Івана Франка: компаративний аспект (2013)
Назарець В. - Рецепція образу Івана Франка в текстах української адресованої лірики ХХ століття (2013)
Пилипчук С. - Весняна календарно-обрядова поезія у рецепції Івана Франка (2013)
Козловський В. - Народний ліро-епос українців в оцінці Івана Франка: теоретико-методологічний аспект (2013)
Підгорна Л. - Франкові нотатки з приводу фольклористичної спадщини Осипа Бодянського (2013)
Циганик М. - Яків Головацький та його участь у "Русалці Дністровій" (крізь призму наукового бачення Івана Франка) (2013)
Шутак О. - "Ходяча енциклопедія усякого знання": Філарет Колесса про Франка-фольклориста (2013)
Зимомря М. - Перекладацький світ Івана Франка: дискурс культурологічної стратегії (2013)
Дзера О. - Становлення перекладознавчого аналізу на теренах західної україни (від Івана Франка до Михайла Рудницького) (2013)
Кравець Я. - Французька проза у літературознавчій і перекладацькій діяльності Івана Франка (2013)
Теплий І. - Іван Франко як читач і редактор власних перекладів (2013)
Федорак Н. - Невідомий автограф Івана Франка, або Не єдиний хресним батьком раз (2013)
Бук С. - Квантитативна параметризація текстів Івана Франка: проект та його реалізація (2013)
Белопольський М. Г. - Аналіз та вирішення проблем ефективності використання альтернативних джерел енергії (2013)
Чевганова В. Я. - Конкурентні переваги регіону та їх роль у забезпеченні соціально-економічного розвитку, Кулакова С. Ю. (2013)
Ластовенко О. В. - Теоретико-методологічні аспекти порушення стійкості системи фондового ринку (2013)
Омелянович Л. О. - Фінансове регулювання діяльності суб’єктів підприємництва на фондового ринку: теорія і практика, Гладкова О. В. (2013)
Омелянович Л. О. - Єднання економічних інтересів підприємства і його робітника, Єгоркіна Т. О. (2013)
Бутнік-Сіверський О. Б. - Управління інноваційним конвеєром підприємств (2013)
Яшарова М. М. - Винахідництво як напрямок інноваційної діяльності: проблеми правового забезпечення (2013)
Ковальов А. В. - Вплив глобалізації на економіку підприємств та їх інноваційну діяльність (2013)
Дорожко Г. К. - Проблеми ідентифікації об’єктів інтелектуальної власності в бухгалтерському обліку, Балашова О. В. (2013)
Коюда О. П. - Аналіз конкурентоспроможності України та її регіонів (2013)
Пономарев П. О. - Анализ охраноспособности информационных ресурсов на интернет-сайтах, Пономарева Л. В. (2013)
Сидоренко Е. Н. - Эргонимы и прагматонимы как объекты интеллектуальной собственности (2013)
Кашинцева О. Ю. - Вплив механізмів примусового ліцензування на ринок лікарських засобів (2013)
Семенова О. В. - Доступ до інформації в умовах розбудови інформаційного суспільства (2013)
Пилюченко Д. В. - Авторське ліво: як захистити немайнове право автора з боку кримінального законодавства (2013)
Зайка В. Я. - Єдність винаходу – необхідна й достатня вимога для забезпечення оптимальної можливості встановлення факту його використання, Кабанцев Г. Г., Дорожко Г. К., Маслов О. Г. (2013)
Орехова А. А. - Посткризисное регулирование функционирования мирового фондового рынка (2013)
Мирошниченко А. Б. - О выборе критерия эффективности работы энергетической службы предприятия (2013)
Малтабар Т. В. - Шляхи зниження ризиків інноваційно-інвестиційних проектів (2013)
Матвиенко А. В. - Формирование системы показателей, влияющих на механизм управления интеллектуальной собственностью (2013)
Мєшкова Н. Л. - Комплексний підхід до оцінки ділової активності підприємства (2013)
Могилова А. Ю. - Особливості участі основного капіталу у виробництві ВВП (2013)
Морозова Є. П. - Використання аутсорсингу в будівельній галузі в сучасних умовах (2013)
Орлов В. В. - Формування концепції державного управління інтелектуальною власністю в Україні (2013)
Палант О. Ю. - Детермінанти розвитку транспортної системи України (2013)
Пархоменко А. А. - Каталізатори розвитку корпоративної власності (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського