Кузнецов О. І. - Психічні стани студентів у різних ситуаціях навчальної діяльності у виші (2014)
Фоменко К. І. - Атрибутивні особливості самотності особистості (2014)
Чеботова Я. В. - Психологічна готовність студента-дизайнера до творчості діяльності в умовах ВНЗ (2014)
Зозуль Т. В. - Дослідження домінуючої конфігурації моделей стосунків через аналіз наративу (2014)
Седих К. В. - Феномен сімейної матриці та ідеологія психотерапевтичної роботи з ним (2014)
Ушакова В. Р. - Ефективність впроваджених заходів медико-психологічної підтримки сім'ї в період очікування дитини (2014)
Коваленко О. Г. - Ефективність застосування програми оптимізації міжособистісного спілкування осіб похилого віку (2014)
Моран І. В. - Розвиток толерантності студенської молоді (2014)
Доцевич Т. І. - Розробка та апробація оптимувальника педагогічної саморегуляції викладача вищої школи (2014)
Чебикін О. Я. - 65-річний ювілей (2014)
Ювілей Яценко Т.С (2014)
Ювілей Чепелєвої Н. В. (2014)
Кочарян О. С. - Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів "Психологія сім'ї" (2014)
Шестопалова Л. Ф. - Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів "Основи психотерапії" (2014)
Боришевський М. Й. (2014)
Правила підготовки рукописів для публікації в журналі "Психологія і особистість" (2014)
Пеклина Г. П. - История создания Одесского медицинского института и колледжа Международного гуманитарного университета (2010)
Аптипов Н. Г. - История развития аптечного дела в Одессе, Губарь О. О., Висловух А. В., Покровщук М. О. (2010)
Зимченко Л. М. - Гомеопатическая аптека "Vita" (2010)
Покровщук М.О. - Особенности физиолого-гигиенических условий труда аптечных сотрудников (2010)
Антипов Н. Г. - Историко-правовой аспект фальсификации лекарственных средств, Висловух А. В., Покровщук М. О. (2010)
Глуховский В. В. - Международно-правовые стандарты и право на вакцинацию (2010)
Гордийчук Г. Н. - Изучение кинетики равновесия при экстрагировании травы эхинацеи в системе твердое тело-жидкость (2010)
Голиков В. И. - Разработка технологии получения каратолина с использованием процесса двухфазной экстракции плодов шиповника (2010)
Зубкова Л. П. - Изменения уровня биоэнергетики организма у больных с зубо-челюстными аномалиями и с нарушением функции дыхания, Община Н. В., Зубкова-Масловская Ю. В., Аблязов А. А. (2010)
Зубкова Л. П. - Стан здоров’я пацієнтів з зубо-щелепними аномаліями у ортодонтичних хворих (2010)
Любчак М. П. - Опыт применения некоторых биологически активных добавок с целью профилактики заболеваний простудного характера на примере курсантов высшего военного учебного заведения (2010)
Безруков С. Г. - Влияние остеопластических материалов на течение восстановительных процессов в отдаленные сроки после хирургического лечения пародонтита, Кириченко В. Н., Марченко Н. В. (2010)
Безруков С. Г. - Клинико-цитологическая оценка эффективности комбинированной повязки на лунку удаленного зуба, используемой с целью профилактики развития постэкстракционного альвеолита, Загорулько А. К., Бом К. Г., Шаланин В. В. (2010)
Каладзе К. Н. - Оценка комплексного воздействия физиофарматерапии на консолидацию перелома нижней челюсти, Безруков С. Г. (2010)
Зубкова Л. П. - Використання пелоїдів у практиці лікарів-стоматологів, Зубкова-Масловська Ю. В. (2010)
Строченко Е. А. - Влияние применения зубного эликсира "Лизодент" на содержание лизоцима в ротовой жидкости у работников ильичевского морского торгового порта (2010)
Колеснік К. Е. - Соціальне обов’язкове медичне страхування та його значення у розвитку санаторно-курортної галузі України (2010)
Хорошилкина Ф. Я. - Строение лицевого отдела черепа при дистоокклюзии по данным изучения боковых телеренгенограмм головы с целью уточнения имеющихся нарушений, Чобанян А., Чобанян А. (2010)
Хорошилкина Ф. Я. - Направление роста лицевого отдела черепа при физиологической окклюзии и его сравнение с данными при дистоокклюзии, Зубкова Л. П., Чобанян А., Чобанян А. (2010)
Хорошилкина Ф. Я. - Анализ нарушения строения лицевого отдела черепа при дистоокклюзии, Зубкова Л. П., Чобанян А. (2010)
Пасхавер Б. Й. - Тенденції та проблеми національного продовольчого споживання (2014)
Борщевський В. В. - Сільськогосподарська кооперація: ринкові механізми розвитку, Магас В. М. (2014)
Залізко В. Д. - Шляхи підвищення ефективності виробничих ресурсів сільського господарства України у контексті зміцнення економічної безпеки (2014)
Bezus R. M. - The role of ecological, economic and educational imperatives in development of organic agricultural production, Dubrova N. P. (2014)
Тулуш Л. Д. - Реформування механізму прямого оподаткування сільськогосподарських підприємств (2014)
Алескерова Ю. В. - Моделі страхової політики при сільськогосподарському страхуванні (2014)
Могилова М. М. - Ціновий фактор у відтворенні основних засобів сільського господарства (2014)
Ксьонжик І. В. - Соціально-економічний розвиток сільських територій як об’єкт інфраструктурного забезпечення (2014)
Фурса А. В. - Інноваційно-інвестиційний розвиток цукробурякового виробництва (2014)
Корчинська О. А. - Сучасні інформаційні технології в регулюванні процесів підвищення родючості грунтів (2014)
Zakharchuk О. V. - Development of small farms in Ukraine and the Polish experience, Vyshnevetska О. V. (2014)
Macut M. - Role and position of banks in the European economic area, Ušćumlić M. (2014)
Gapšys A. - African swine fever risk assessment and compensation calculation methodology: Lithuanian case, Dabkienė V. (2014)
Нелеп В. М. - Про питання управління спільними ресурсами на селі у світлі світових досліджень, Фурсенко М. І., Висоцька О. М., Фурсенко І. М. (2014)
Сас О. О. - Оцінка ефективності управління у великотоварних агропромислових формуваннях (2014)
Романюк І. А. - Державна соціальна політика в забезпеченні продуктивної зайнятості сільського населення (2014)
Поліщук А. О. - Адаптація трудового законодавства України до норм європейського права (2014)
Красільнікова К. Є. - Ефективність використання виробничих потужностей (2014)
Оксак А. О. - Результативність злиттів і поглинань в аграрному секторі економіки України (2014)
Мармуль Л. О. - Основні проблеми ефективного функціонування харчової промисловості України (2014)
Россоха В. В. - Новое издание по проблемам использования природного потенциала, Плотникова М. Ф. (2014)
Полозенку Дмитру Васильовичу – 90 (2014)
Ульянченку Олександру Вікторовичу – 60 (2014)
Реферати (2014)
Автори номера (2014)
Емельянова И. А. - Влияние технологических параметров процесса транспортирования бетонных смесей по трубопроводам на производительность растворобетононасосов (бетононасосов), Задорожный А. А., Меленцов Н. А. (2014)
Емельянова И. А. - повышение надежности и эффективности работы двухпоршневых растворобетононасосов с тарельчатыми клапанами за счет исключения противотоков бетонной смеси, Задорожный А. А., Меленцов Н. А. (2014)
Коробко Б. О. - Дослідження ефективності роботи кульових клапанів розчинонасоса залежно від дії закону руху поршня, Васильєв Є. А. (2014)
Жигілій С. М. - Геометрична форма дебалансу механічного відцентрового збуджувача коливань, Пісковий С. С. (2014)
Шевченко В. О. - Дослідження впливу навантаженості гідропривода управління основним відвалом автогрейдера середнього класу, Рагулін В. М. (2014)
Сараєв А. В. - Результати гальмівних випробувань автобуса категорії М3 стосовно до експертної практики (2014)
Хожило М. Е. - Визначення силових та енергетичних параметрів процесу різання ґрунту різально-метальним робочим органом (2014)
Токарчук О. А. - Результати експериментальних досліджень з визначення тягового зусилля робочих органів трубчатого конвеєра (2014)
Пімонов І. Г. - Обґрунтування енергозбережного температурного режиму гідрофікованих будівельних машин, Пімонов Г. Г. (2014)
Воронцов О. В. - Спеціальні геометричні моделі об’єктів машинобудування та будівництва (2014)
Жигилій С. М. - Оптимізаційна задача виявлення найкращої геометричної форми дебалансу механічного відцентрового збуджувача коливань (2014)
Савик В. М. - Комп’ютерні дослідження процесу піноутворення у рідинно-газовому пристрої ежекційного типу, Нестерець Т. О. (2014)
Стороженко Л. І. - Нові сталезалізобетонні структурно-вантові конструкції, Гасій Г. М., Гапченко С. А. (2014)
Стороженко Л. І. - Експериментальні дослідження армоцементних елементів покриття, Гасій Г. М., Гапченко С. А., Волошин В. В. (2014)
Стороженко Л. І. - Високоефективні бетони для заповнення трубобетонних конструкцій з використанням місцевих матеріалів, Єрмоленко Д. А, Демченко О. В., Халява Р. В., Халява Т. В. (2014)
Пічугін С. Ф. - Розрахунок рівня надійності лінійної частини підземних магістральних трубопроводів, Винников П. Ю. (2014)
Azizov T. N. - Analysis of stress-deformed state coverage in the form of dome, Sribnyak N. M., Vavulin A. O. (2014)
Поздєєв С. В. - Методика оцінювання адекватності результатів визначення меж вогнестійкості залізобетонних балок експериментально-розрахунковим методом, Отрош Ю. А., Федченко І. Г., Нешпор О. В. (2014)
Bibik M. V. - New wave of chinese architecture and construction. Review of the cpr most outstanding buildings, Bibik V. M., Hatash V. S. (2014)
Бібік В. М. - Розрахунок елементів суцільного перерізу при центральному стиску за різними нормами, Бібік М. В., Василенко І. М. (2014)
Бібік М. В. - Класифікація силосних зерносховищ, Бібік В. М., Бібік І. О. (2014)
Бібік М. В. - Визначення горизонтального навантаження на вертикальні стіни ємнісних конструкцій за різними нормами, Мороз П. С. (2014)
Бібік М. В. - Класифікація аварій та пошкоджень сталевих силосів, Бібік В. М., Ульченко Р. М., Бібік І. О. (2014)
Дмитренко А. О. - Експериментальні дослідження двотаврових дерев’яних балок зі стінкою з орієнтовано-стружкових плит, Гонтаренко О. В. (2014)
Пенц В. Ф. - Робота трубобетонних елементів на центральний та позацентровий розтяг: експериментальні дослідження (2014)
Гудзь С. А. - Порівняльна характеристика легких бетонів, які використовуються для підвищення несучої здатності ЛСТК, Авраменко Ю. О., Сіробаба В. О. (2014)
Шкурупій О. А. - Порівняльні розрахунки міцності стиснутих залізобетонних елементів на основі деформаційних моделей, Митрофанов П. Б., Ткаченко В. С., Мільченко О. О., Давиденко Н. М. (2014)
Винников Ю. Л. - Підвищення достовірності прогнозування осідання ґрунтової основи, Косточка Н. А. (2014)
Иванишин В. А. - Инженерно-геологические изыскания для рабочего проекта строительства объекта рекреационного назначения в г. Чернигов, Корзаченко Н. Н., Шпилька С. Н. (2014)
Іванишин В. А. - Фізико-механічні властивості ґрунтів за результатами статичного зондування на об’єкті рекреаційного призначення в м. Чернігів, Прибитько І. О., Корзаченко М. М., Шпилька С. М. (2014)
Червинський Я. Й. - Розробка ДБН в. 2. 4-х:201х "Греблі з ґрунтових матеріалів. Основні положення", Шумінський В. Д., Титаренко В. А. (2014)
Зоценко М. Л. - Проект технічних умов на проектування та влаштування роз’єднувальних екранів з ґрунтоцементних елементів, виготовлених бурозмішувальним методом, Веденісов А. В. (2014)
Тимофєєва К. А. - Лабораторні дослідження впливу агресивних складових бурового шламу на фізико-механічні характеристики ґрунтоцементу (2014)
Харченко М. О. - Визначення максимальної довжини армування cfa паль, що працюють на стиск у слабких ґрунтах, Харченко М. О., Філімонов В. В. (2014)
Карпюк І. А. - Прогноз основних та додаткових осідань одиночних вдавлених паль з урахуванням їх сумісної роботи, Карпюк В. М. (2014)
Винников Ю. Л. - Оценка эффективности усиления при надстройке существующего здания в сложных инженерно-геологических условиях, Суходуб А. В., Кичаева О. В. (2014)
Кичаева О. В. - Влияние повреждений на напряженно-деформированное состояние здания при статических и динамических воздействиях, Михалёв С. Д. (2014)
Кугаєвська Т. С. - Основні положення методу прогнозування термінів набору міцності бетонними виробами при їх твердненні без використання теплоносія, Шульгін В. В. (2014)
Шульгин В. В. - Строительные растворы с использованием дефеката - отхода производства сахарной промышленности, Гукасян О. М., Дмитренко Р. Н., Безверхий И. В., Скворцов Д. В. (2014)
Кутний Б. А. - Результати експериментальних досліджень сонячного колектора, Осіпа М. В. (2014)
Нестеренко С. В. - Ефективність кооперування й блокування малооб’ємних тваринницьких будівель, Ткаченко І. В. (2014)
Ткаченко І. В. - Аналіз проблеми озеленення автомобільних доріг та вулиць, Сердюк К. В., Нестеренко С. В. (2014)
Чернецкая И. В. - Рациональное проектирование автоматического водяного пожаротушения для высотных зданий, Истомина О. С., Полищук А. В. (2014)
Бандуріна О. В. - Аналіз умісту мікроелементів у пластових водах краснокутського родовища (2014)
Коваленко С. Ф. - Медицинское, фармацевтическое и педагогическое наследие Николая Алексеевича Остапчука, Конован Г. В. (2011)
Волжина Т. С. - Лекарственные растения и история развития фармакогнозии (2011)
Пеклина С. Б. - Развитие парфюмерно-косметического искусства (2011)
Пеклина Г. П. - Труды и лекарствоведение авиценны, Коновальчук В. А. (2011)
Шляпкин В. В. - Медицина в средних веках (V – XV вв.) (2011)
Пасечникова Н. В. - Перспективы использования пупиллометрии для оценки психофизиологического состояния человека в судебной практике, Бушуева Н. Н. (2011)
Пеклина Г. П. - Правовой аспект эвтаназии в Украине (2011)
Ершова-Бабенко И. В. - Краткая история развития понятия "психика" и решения теоретического вопроса о ее природе (2011)
Сердюк В. В. - О закономерности формирования сколиотической деформации позвоночника, Свинарев Ю. Н. (2011)
Безруков С. Г. - Ближайшие и отдаленные результаты устранения деформаций мягких тканей лица инъекционными методами, Безруков Г. С. (2011)
Бачериков В. А. - Карвон (2011)
Колесник М. К. - Роль лідера в організації реформування системи охорони здоров'я в санаторно-курортних закладах (2011)
Протоиерей Николай Ротко - Религия и медицина: душа и тело (2011)
Медянова Е. В. - Когнитивные составляющие как фактор развития ценностной сферы личности студента-медика (2011)
Коваленко И. Н. - Сравнительная характеристика психологического статуса студентов негосударственного ВУЗа (по результатам исследования методом Спилберга–Ханина (2011)
Савицкий И. В. - Адаптация основных положений Болонского процесса в системе высшего медицинского образования, Шпак В. С., Величко В. И., Кирилюк М. Л. (2011)
Община Н. В. - Ещё раз о плюсах и минусах кредитно-модульной системы (2011)
Масленнікова К. С. - Розвиток професійної спрямованості майбутнього фармацевта на заняттях з математики (2011)
Пеклина Г. П. - Инновационные модели обучения студентов по специальности "фармация", Маранц Э. А. (2011)
Григоренко Н. В. - Роль викладача як вихователя у процесі навчання у медичному навчальному закладі (2011)
Зязюн І. - Карл Юнг про безсвідому природу творчості (2013)
Філіпчук Г. - Культуроцентризм сучасної освіти (2013)
Зеліско Л. - Принцип культуровідповідності в системі культурологічної підготовки фахівців-юристів (на прикладі музичного мистецтва) (2013)
Дегтярьова Г. - Педагогічна взаємодія як чинник фахової підготовки студентів професійно-технічних навчальних закладів (2013)
Коваленко О. - Порівняння особливостей емпатії осіб похилого віку різної статі (2013)
Васянович Г. - Добро-дія й анти-добро-дія вчителя у творчій спадщині Івана Франка (2013)
Крилова С. - Толерантність і любов як основа краси відносин у суспільстві (2013)
Смирнова Т. - Специфіка естетичних оцінних суджень (2013)
Рудницька-Юрійчук І. - Українська сім’я та національне дошкілля - провідні чинники формування національної свідомості дітей дошкільного віку в українській діаспорі США і Канади (2013)
Павленко Н. - Підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до використання інтерактивних педагогічних технологій (2013)
Дігтяр Н. - Педагогічні умови формування художнього досвіду учнів основної школи засобами народної картини (2013)
Braslawska - Haque M. - Arteterapia - miedzy psychoterapia a sztuka (2013)
Растригіна А. - Сучасний формат підготовки магістра музичного мистецтва, Яненко О. (2013)
Стиркіна Ю. - Музика та іноземна мова: естетичний потенціал інтеграції (2013)
Миропольська Н. - Усе починається з учителя... (Рецензія на колективну монографію "Учитель мистецьких дисциплін у дискурсі педагогічної майстерності" /Зязюн І. А., Філіпчук Г. Г., Отич О. М. та ін.; за наук. ред., передм. і післямова Отич О. М. - Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2013. - 168 334 с.) (2013)
Лещенко М. - Неформальна мистецька освіта - вагомий чинник підвищення якості педагогічної освіти. (Рецензія на монографію Н. В. Сулаєвої "Підготовка вчителя в педагогічному просторі неформальної мистецької освіти". - Полтава : ПНПУ імені Короленка В. Г., 2013. 408 с.) (2013)
Отич O. - Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора Рудницької О. П., Вовк M. (2013)
Омельченко А. - Інноваційний потенціал професійної підготовки майбутніх фахівців мистецької освіти (Бердянськ, 19-20 вересня 2013 р.), Григор'єва В. (2013)
Відомості про авторів (2013)
Тимченко А. А. - Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень при ліквідації надзвичайних ситуацій, Крижановський Є. М., Мельник В. П., Підгорний М. В. (2014)
Савельева О. С. - Парето-оптимизация многоцелевых функций со слабосвязанными аргументами, Швец П. С., Становский А. А. (2014)
Борисова Н. І. - Сучасні методи і засоби управління ризиками в застосуванні до управління проектами альтернативної енергетики (2014)
Данченко О. Б. - Взаємозв’язок між ризиками, змінами, проблемами в проектах (2014)
Костьян Н. Л. - Метод многократного интегрирования для исследования систем при произвольном воздействии (2014)
Sharapov V. M. - Тhe sound pressure increasing created by monomorphic disk piezoelements, Petrishchev O. N., Sotula Zh. V, Bazilo K. V. (2014)
Sharapov V. M. - Stimulation of bending vibrations in cylindrical piezoelements, Petrishchev O. N., Sotula Zh. V., Bazilo K. V. (2014)
Petrishchev O. N. - Principles of calculation of piezoelectric elements with surfaces partial covering by electrodes, Sharapov V. M., Sotula Zh. V., Bazilo K. V. (2014)
Petrishchev O. N. - Calculation of parametres of tensely deformed state of disk piezoelement with partial covering by electrodes surfaces, Sharapov V. M., Sotula Zh. V., Bazilo K. V. (2014)
Тychkov V. V. - The perfection of hardware of information-measuring systems for the checking of parameters of chemical-technological processes with the use of flow-injection method (2014)
Чичужко М. В. - Методика вдосконалення мікроконтролерів, Лукашенко В. А., Зубко І. А., Лукашенко В. М. (2014)
Нечипоренко О. В. - Механізми забезпечення захисту баз даних в сучасних СУБД, Міценко С. А. (2014)
Бабенко В. Г. - Складності та особливості побудови ефективних криптоалгоритмів (2014)
Куницька С. Ю. - Дослідження результатів моделювання арифметичних пристроїв (2014)
Ланських Є. В. - Алгоритм генерації перестановок для систем захисту інформації, Зажома В. М., Лада С. В. (2014)
Лукашенко А. Г. - Кортежний таблично-логічний метод реалізації цифрового багатофункціонального обчислювача (2014)
Порєв В. А. - Використання телевізійного засобу контролю для дослідження дефектів сонячних панелей, Пахалюк Р. І., Сидоренко С. Ю. (2014)
Al-Janabi Aqeel Bahr Tarkhan - Review of using computer vision methods for flotation froth quality evaluations (2014)
Кириченко О. В. - Термодинамічний аналіз процесу горіння нітратно-металевих сумішей, Ващенко В. А., Тищенко О. М., Заїка П. І., Цибулін В. В. (2014)
Мислюк О. О. - Екологічний алгоритм вирішення винахідницьких задач, Мислюк Ю. Є. (2014)
Свояк Н. І. - Поводження з побутовими відходами приватного сектора в місті Черкаси (2014)
Сердюк В. В.Сухин Ю. В. - О природе возникновения различных заболеваний человека и их связи с деформациями позвоночника (2012)
Бочаров В. А. - Сучасні можливості комплексної терапії хворих на класичні та атипові форми псоріазу, Резніченко Н. Ю., Веретельник О. В., Красько М. П., Носовська Т. Д., Куц Л. В., Гладчук В. Є., Махно Л. А. (2012)
Бондаренко Г. М. - Рання діагностика загострень атопічного дерматиту, Бочарова В. В. (2012)
Бочаров В. А. - Діагностика імпетиго та кандидозної інфекції шкіри з урахуванням показників медіаторів запалення, Гунькова В. В., Блохіна А. С. (2012)
Романовский А. Е. - Особенности строения микроциркуляторного русла брыжейки тонкой кишки интактных собак, Вернидуб И. В. (2012)
Тещук В. Й. - Досвід застосування неотону при лікуванні гострих порушень мозкового кровообігу, Тещук В. В. (2012)
Голиков В. И. - Анализ и внедрение в производство новых методов экстракции лекарственных растений (2012)
Bacherikov V. A. - Proposals for utilizing the glycerol bottoms (2012)
Безруков С. Г. - Результаты оценки эффективности применения внутрикожного армированного шва для соединения краев послеоперационной раны в челюстно-лицевой области по данным клинических исследований и локальной термометрии, Хоменко Е. В. (2012)
Ротко Н. - Домостроительство нашего спасения (2012)
Берестецкая Т. А. - Актуальные аспекты и специфика преподавания биофармацевтической этики, Висловух А. В. (2012)
Вишнёв В. В. - "Выворотность" как способ расширения топологии пространства движения, Калиниченко О. Н. (2012)
Антіпов М. Г. - Актуальні проблеми впровадження обов’язкового соціального медичного страхування в Україні, Висловух Г. В. (2012)
Бакун О. В. - Особливості післяпологового періоду у жінок з гіпогалактією, Андрієць О. А., Ватаман Н. Ю., Федоряк Р. Т. (2013)
Богдан Т. В. - Омега-3 поліненасичені жирні кислоти – профілактичний і лікувальний засіб ішемічної хвороби серця, Лизогуб В. Г., Калашченко С. І. (2013)
Грузинський О. В. - Гігантські виразки шлунка та дванадцятипалої кишки. Проблеми та шляхи їх вирішення (2013)
Мордык А. В. - Современные проблемы туберкулеза у ВИЧ-инфицированных больных в Российской Федерации (обзор литературы), Пузырева Л. В., Ситникова С. В. (2013)
Мордык А. В. - Клинические особенности туберкулеза у детей раннего возраста (обзор литературы), Пузырева Л. В., Турица А. А., Цыганкова Е. А. (2013)
Олійник Д. І. - Варіантна анатомія та топографоанатомічні особливості привушної залози людини, привушної протоки та жирового тіла щоки в плодів, Лаврів Л. П. (2013)
Васкес Абанто Х. Э. - Биоэтика и практическая деятельность врача, Васкес Абанто А. Э. (2013)
Качур О. Ю. - Cтруктурні перетворення системи охорони здоров’я України (2013)
Слабкий Г. О. - Матриця прав пацієнтів в закладах охорони здоров’я, Шишацька Н. Ф. (2013)
Логойда Л. С. - Обґрунтування складу активних фармацевтичних інгредієнтів таблеток з екстрактами валеріани, меліси та гліцину за результатами вивчення стреспротективної дії, Коробко Д. Б., Івануса І. Б., Зарівна Н. О., Поляк О. Б. (2013)
Мащенко П. С. - Химические и биологические свойства новых психоактивных веществ с целью возможного отнесения их к аналогам наркотических средств в Российской Федерации, Малкова Т. Л. (2013)
Тодоріко Л. Д. - Історія становлення кафедри фтизіатрії та пульмонології Буковинського державного медичного університету, Бойко А. В., Шаповалов В. П., Степаненко В. О., Єременчук І. В. (2013)
Бєліков О. Б. - Причини втрати зубів у хворих на кислотозалежні захворювання шлунково-кишкового тракту (огляд літератури), Рощук О. І. (2013)
Дзевульська І. В. - Досягнення науки у вивченні акромегалії, Маліков О. В., Бондарець Д. В. (2013)
Мордык А. В. - Комплексное исследование факторов, влияющих на заболеваемость контактных лиц в очагах туберкулезной инфекции, Пузырева Л. В. (2013)
Полянська О. С. - Порушення ритму: циркадність шлуночкових екстрасистол, Гулага О. І., Москалюк І. І., Вовчок Т. С., Колесник М. І. (2013)
Горачук В. В. - Вдосконалення методичних підходів до формування показників якості медичної допомоги у закладах охорони здоров’я (2013)
Знаменська М. А. - Концептуальні підходи до запровадження системи комунікацій із проведення реформи охорони здоров’я України, Слабкий Г. О. (2013)
Кулемзина Т. В. - Здоровье как составляющая потенциала человека: аспекты образовательных технологий, Красножон С. В., Криволап Н. В. (2013)
Северин Г. К. - Характеристика окремих показників діяльності онкологічної служби Донецької області (2013)
Булатов Р. М. - Химико-токсикологический анализ рисперидона и 9-гидроксирисперидона в моче, Малкова Т. Л. (2013)
Смелянская М. В. - Применение биоанализатора Agilent 2100 для определения белкового состава липосомальных вакцин, Кашпур Н. В., Перемот С. Д., Волянский А. Ю. (2013)
Хоменко В. Г. - Влияние эномеланина на организм животных на фоне интоксикации хлоридами металлов (2013)
Бойко А. В. - Підвищення ефективності лікування хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень шляхом застосування аерозольної терапії, Якобчук І. О. (2014)
Гарас М. Н. - Діагностична цінність показників лабільності бронхів у виявленні фенотипу тяжкої астми (2014)
Гресько М. Д. - Порушення у системі репродуктивного гомеостазу та надмірні маткові кровотечі в пременопаузі, Дмитришин В. М., Циганова О. М., Яблончак С. В. (2014)
Грошилин В. С. - Пути улучшения результатов лечения больных с эпителиальными копчиковыми ходами с учетом рецидивов заболевания, Магомедова З. К., Дмитриев А. В. (2014)
Зарицька М. В. - Механізми участі оксиду азоту у розвитку патологічних процесів серцево-судинної системи (2014)
Зигало Е. В. - Вплив дисфункції вегетативної нервової системи на розвиток патології біліарного тракту у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу, Демешкіна Л. В., Ярош В. М., Васильєва І. О., Бочаров Г. І. (2014)
Черкасов М. Ф. - Применение лазерного пневмолиза в коллапсотерапии туберкулеза легких, Кротов Ю. П. (2014)
Черкасов В. Г. - Расові краніологічні ознаки та їх еволюційна значимість, Дзевульська І. В., Маліков О. В., Гончаров В. Л. (2014)
Пасечник Д. Г. - Роль эпителиально-мезенхимального перехода в генезе хронической болезни почек и почечно-клеточного рака (проблемы и перспективы) (2014)
Розновський Я. Р. - Ідентифікація гортанних нервів серед тканин операційної рани (2014)
Тещук В. Й. - До питання про патологоанатомічні особливості перебігу гострих порушень мозкового кровообігу, Тещук В. В. (2014)
Ейсмунд А. П. - Особенности структурно-функциональных свойств костной ткани у больных с соматической патологией. Возможность дентальной имплантации (2014)
Борщевська А. В. - Булінг у школах як чинник психічного нездоров’я (2014)
Коваленко И. Н. - Сравнительная характеристика психологического статуса студентов разных специальностей методом диагностики уровня невротизации Л. И. Вассермана (2014)
Мокиенко С. В. - Национальный гений к 150-летию со дня рождения В.И. Вернадского, украинского ученого, основателя геохимии, биогеохимии, радиогеологии, Пеклина Г. П., Сытникова К. Г., Берестецкая Т. О., Бачериков В. А. (2014)
Резніченко Н. Ю. - Викладання основ косметології в процесі до дипломної та післядипломної освіти дерматовенерологів і косметологів, Резніченко Ю. Г., Веретельник О. В., Красько М. П., Головкін А. В., Бочарова В. В., Пекліна Г. П., Бочаров В. А., Куц Л. В., Гладчук В. Є. (2014)
Шлімкевич І. В. - Організація самостійної роботи студентів у вищих медичних закладах в умовах кредитно-модульної системи навчального процесу (2014)
Полковникова Ю. А. - Методологические аспекты разработки лекарственных форм с микрокапсулами (2014)
Костик В. В. - Мониторинг химического состава и свойств песка одесских пляжей (2014)
Строченко Е. А. - Биохимическое исследование ротовой жидкости работников Ильичевского морского торгового порта (2014)
Дмитренко М. Й. - Корпоративна культура і культура трудового колективу: до методології розрізнення (2014)
Решетніченко А. В. - Управління процесами розвитку суб’єктів соціуму (2014)
Лисоколенко Т. В. - Экзистенциальное поле игры Й. Хейзинги (2014)
Лобода Ю. О. - Війна та гра в культурологічній концепції Й. Гейзінги (2014)
Крапівник Г. О. - Логіка детективного жанру в свідомості сучасної людини (2014)
Рахмайлов Є. В. - Децизіонізм як соціально-філософська протоверсія фашистської диктатури і контраверсія нормативізму (К. Шмітт - Г. Кельзен) (2014)
Шишкін Д. О. - Дискурс Юргена Габермаса: метафізика після Канта (2014)
Іценко О. Г. - Унійна проблематика у релігієзнавчих студіях митрополита Алексія (О.Я. Громадського) (2014)
Малахова О. М. - Толерантність – цінність у глобалізованому світі (2014)
Ситниченко Є. Г. - Менеджмент як інноваційна парадигма управління освітою: філософський аналіз (2014)
Кісєль О. В. - Філософсько-освітній потенціал екопсихології як засобу формування екологічної культури особистості (2014)
Кльов М. В. - Виникнення та розвиток "макуніверситету": шлях до економізації освітньої галузі (2014)
Коломоєць Т. Г. - Сучасна оцінка та напрямки підвищення соціальної ефективності професійної діяльності працівників корекційних закладів освіти (2014)
Погрібна В. Л. - Соціокультурний контекст акмеологічного аналізу професійної діяльності юриста, Підкуркова І. В. (2014)
Бородіна Д. Л. - Концепція соціального конструювання реальності П. Бергера і Т. Лукмана як інтерпретаційна схема дослідження іміджу міста (2014)
Єрмакова Т. Г. - Промислове місто як соціальне середовище формування ціннісних орієнтацій молоді (2014)
Вінникова Н. А. - Клубні механізми формування політичних рішень (2014)
Лавриненко Г. А. - Кризи політичної модернізації та пошук альтернативних варіантів розвитку держав (2014)
Герман Ю. О. - Концептуалізація категорії космічний простір у сучасній гео­політичній науці (2014)
Королевська А.В. - Аналіз російської політичної толерантності у відносинах суспільство-влада (2014)
Маслов Ю. К. - Країни ЦСЄ як субрегіональна геополітична спільність та орієнтир політичної інтеграції України в європейський простір (2014)
Священко З. В. - Погляди на аграрне питання в Російській імперії початку ХХ ст. громадськості Дону (на прикладі діяльності В.І. Денисова) (2014)
Дедурін Г. Г. - Білоруський національний рух у Польщі: від Ризького миру до розгрому Громади (2014)
Шваб Л. П. - Стратегія польської політики в прикінцевій фазі Другої світової війни (2014)
Пекарчук В. М. - Управлінський чинник розвитку культурного простору етно­меншин: зміни 1990-х – 2000-х років (2014)
Єремєєва І. В. - "Nomen est omen": псевдоніми в акторському середовищі Над­дніпрянської України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Меліш О. О. - Дипломатія Болгарії у вирішенні "македонського питання" напередодні першої світової війни (2014)
Гаїна Н. І. - Особливості становлення топографії поперечного відділу ободової кишки у новонароджених, Процак Т. В. (2014)
Городиловська М. І. - Ефективність комплексної терапії еозинофільного езофагіту у дітей шкільного віку (2014)
Гресько М. Д. - Інсулінорезистентність та метаболізм ліпідів у жінок в пременопаузі, Дорош А. І., Паневник Т. Р., Гаврильчук О. О. (2014)
Гресько М. М. - Сучасні діагностичні критерії гострого перитоніту, Стасишена О. В., Колібаба С. В. (2014)
Жураківська О. Я. - Становлення нейрон-гліо-капілярних співвідношень у вентромедіальному ядрі гіпоталамуса в постнатальному періоді онтогенезу (2014)
Ігошина А. В. - Особливості гіпертензивних та клініко-функціональних порушень при токсичній та токсико-гіпоксичних енцефалопатіях внаслідок отруєння метаном та монооксидом вуглецю (2014)
Молчанова О. В. - Діагностична значимість оцінки розладів умовнопатогенної мікрофлори при генітальному ендометріозі (2014)
Ніколенко О. Ю. - Вплив дворазового запилення на розвиток порушень в імунній та оксидантно-антиоксидантній системах у щурів із моделлю хронічного обструктивного захворювання легень (2014)
Павлович Л. Б. - Вазомаг в комплексній терапії діабетичної полінейропатії, Маслянко В. А., Білоус І. І. (2014)
Процак Т. В. - Топографоанатомічні особливості верхньощелепних пазух у людей літнього та старечого періодів онтогенезу, Гаїна Н. І. (2014)
Башеєв В. Х. - Методика застосування доопераційної хіміопроменевої терапії у лікуванні хворих на резектабельний рак ободової кишки, Терен Т. І., Костінський І. Ю. (2014)
Герич І. Д. - Доцільність проведення проби мінора у хворих з гнійними захворюваннями шкіри та м’яких тканин, Фусс Ю. О. (2014)
Дудко О. Г. - Особливості теоретичної та практичної підготовки іноземних студентів у процесі вивчення "травматології та ортопедії" (2014)
Семкович Я. В. - Дистанційне навчання як інноваційна форма організації післядипломного навчання лікарів (2014)
Ровінський О. О. - Роль організації та економіки фармації у підготовці фахового спеціаліста фармацевтичної галузі, Геруш О. В., Горошко О. М., Гудзь Н. А. (2014)
Григор’єва Н. П. - Сезонні зміни вмісту продуктів вільнорадикального окиснення ліпідів і білків у нирках щурів, Лопушинська І. В., Мещишен І. Ф. (2014)
Міськів В. А. - Структурні особливості гемомікроциркуляторного русла панкреатичних острівців у щурів 24-місячного віку та його перебудова на 42 та 56 добу перебігу експериментального цукрового діабету (2014)
Булик Т. С. - Профілактика плацентарної дисфункції у вагітних із ожирінням (2014)
Ключникова А. І. - Роль різних субпопуляцій імунних клітин в презентації антигенів та формуванні імунної відповіді (огляд літератури), Лісяний М. І. (2014)
Кукуруза Г. В. - Оцінка якості життя сімей, які виховують дітей раннього віку з синдромом дауна, в програмах раннього втручання, Кирилова О. О., Цилюрик С. М. (2014)
Рогожкина Е. А. - Оценка эффективности результатов хирургического лечения хронических анальных трещин, Грошилин В. С., Заика В. Г. (2014)
Khomych N. N. - Effectivenes of dexamethasone in management of pain and inflammation after cystectomy of maxillary radicular cysts, Yavorskyi A. V., Kuzniak L. V. (2014)
Щербина И. Н. - Некоторые аспекты нарушений микроценоза влагалища при беременности, Плахотная И. Ю., Липко О. П. (2014)
Щербина М. О. - Сучасні аспекти проведення оваріальної стимуляції в умовах окислювального стресу, Граділь О. Г. (2014)
Коваленко Н. М. - Скрининг-методы оценки эффективности восстановительных мероприятий у детей в условиях санатория, Матвеев С. В. (2014)
Таран В. В. - Аналіз захворюваності на внутрішньолікарняні інфекції у лікувально-профілактичних закладах України (2014)
Гречана О. В. - Амінокислотний аналіз сировини medicago falcata l. Subsp. Romanica (prodan) o. Schwаrz & klink (2014)
Маркина Э. Л. - Устранение жесткости воды флотационным методом с использованием калиевых солей жирных кислот (2014)
Балагур Л. О. - Підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників до управління основними підрозділами охорони державного кордону як предмет наукових досліджень (2014)
Блохіна І. О. - Критерії та рівні сформованості професійно-етичних настановлень управлінців навчальних закладів (2014)
Блощинський І. Г. - Огляд можливостей використання соціальних сервісів у процесі вивчення іноземної мови, Таушан Д. В., Яремчук І. А. (2014)
Бопко І. З. - Особливості та проблеми наукової діяльності викладача університету (2014)
Георгієв В. М. - Діяльнісний та особистісний компоненти у структурі професійної компетентності майбутніх офіцерів високомобільних десантних військ (2014)
Гнидюк О. П. - Історичні етапи становлення та розвитку традицій військової фізичної підготовки та самовдосконалення (2014)
Гушулей Й. М. - Дидактичні аспекти формування військово-технічної орієнтації майбутніх офіцерів-прикордонників інженерних спеціальностей, Гаврищук І. В., Шевчук В. М. (2014)
Дзюба П. М. - Методичні вказівки щодо організації модульного контролю з дисципліни "Радіаційний, хімічний, біологічний захист підрозділів” (2014)
Діденко О. В. - До проблеми формування та діагностики правової компетентності військовослужбовців за контрактом Державної прикордонної служби України, Порхун І. В. (2014)
Калинюк Н. В. - Інформаційно-комунікаційна компетентність у структурі готовності майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України до професійної діяльності, Діденко О. В. (2014)
Кравчук В. В. - Методичні аспекти використання інтерактивних технологій при вивченні дисциплін логістичного спрямування в системі підготовки курсантів-прикордонників (2014)
Кузь Ю. М. - Організаційно-педагогічні умови навчання майбутніх прикордонників застосовувати автоматизовані комплекси та технічні засоби прикордонного контролю на засадах міжпредметних зв’язків, Заболотний С. М. (2014)
Матеюк О. П. - Еколого-педагогічний тренінг як засіб формування екологічної культури студентів-екологів (2014)
Недбай М. П. - Особливості формування економічної компетенції інженерів-прикордонників під час навчання в магістратурі вищого навчального закладу прикордонного відомства (2014)
Окіпняк Д. А. - Види професійної компетентності фахівців з розмінування та їх основні професійні вміння (2014)
Павлюк Є. О. - Методи формування професійної компетентності майбутніх тренерів-викладачів у процесі фахової підготовки: методи першої та другої груп (2014)
Паращук Р. В. - Соціально-психологічні особливості адаптації та становлення фахівців у сфері захисту інформації (2014)
Романишина Л. М. - Ідентифікація і ідентичність як основа формування професійної ідентичності майбутніх фахівців, Романишина О. Я. (2014)
Сінкевич С. В. - Позитивне ставлення курсантів до викладача та навчальної дисципліни – передумова глибокого інтересу до галузі професійних знань (2014)
Тогочинський О. М. - Характеристика рівнів сформованості соціальної компетентності майбутніх працівників органів внутрішніх справ та керівників основних підрозділів Міністерства внутрішніх справ (2014)
Чернявський В. А. - Аналіз стану підготовки майбутніх офіцерів логістики в ході вивчення професійно орієнтованих дисциплін, Пономаренко О. А. (2014)
Чернявський В. А. - Методика підготовки та проведення ділової гри: аспекти матеріально-технічного забезпечення, Шалімов Ю. Ю. (2014)
Асоцький В. В. - Особливості виявів тривожності у пожежних-рятувальників Державної служби України з надзвичайних ситуацій (2014)
Євдокимова Н. О. - Емпіричне дослідження показників суб’єктності студентів-правників (2014)
Комар Т. В. - Психологічний супровід формування професійної зрілості майбутнього фахівця на етапі післядипломної освіти (2014)
Поліщук М. М. - Психологічні прийоми у розвідувальній та оперативно-розшуковій діяльності органів Державної прикордонної служби України у сучасних умовах (2014)
Вимоги до оформлення статей (2014)
Вихідні дані (2014)
Гуз А. М. - Еволюція світових стандартів інформаційної безпеки (2013)
Остроухов В. В. - Філософське підґрунтя соціально-інформаційних концепцій профілактики тероризму, Рижов І. М. (2013)
Панченко В. М. - Співвідношення понять: інформаційна та кібернетична безпека (2013)
Присяжнюк М. М. - Тенденції розвитку міжнародного тероризму в епоху глобалізації інформаційного суспільства (2013)
Драчук С. М. - Формування та розвиток інформаційного ринку України (2013)
Розвадовський О. Б. - Формування державної політики щодо забезпечення охорони державної таємниці та службової інформації в сучасних умовах (2013)
Солодка О. М. - Окремі аспекти юридичного механізму захисту прав людини при забезпеченні інформаційної безпеки держави (2013)
Ткачук Т. Ю. - Місце й роль конкурентної розвідки в стратегічному плануванні інформаційної безпеки підприємства (2013)
Барановський О. М. - Дослідження часової залежності інформаційних потоків методом R/S аналізу, Качинський А. Б. (2013)
Сідак В. C. - Використання мас-медіа в інформаційно-психологічних операціях Першої світової війни (2013)
Стрельбицький М. П. - Забезпечення інформаційної безпеки в духовному середовищі України, Стрельбицька Л. М. (2013)
Шевченко К. О. - Прецедентні феномени як лінгвокультурний засіб інформаційно-психологічного впливу (2013)
Шлапаченко В. М. - Дезінформація як спосіб інформаційно-психологічного впливу (2013)
Бернадський Б. В. - Історичні передумови нормативного закріплення відомостей, що становлять державну таємницю (2013)
Благодарний А. М. - Адміністративна відповідальність за відмову в наданні інформації посадовим особам правоохоронних органів (2013)
Мельник К. С. - Іноземний та вітчизняний досвід становлення інституту захисту персональних даних (2013)
Чеховська М. М. - Методичні підходи до оцінювання збитків, зумовлених розголошенням персональних даних (2013)
Блавацька Н. М. - Аналіз відповідності засобів захисту сучасних операційних систем вимогам до оброблення конфіденційної інформації (2013)
Чернухін І. О. - Організаційно-правові аспекти захисту інформації у системах електронного голосування (2013)
Гриненко І. М. - Вплив організованої злочинності на інформаційну сферу як загроза державній безпеці (2013)
Єрьоміна Л. В. - Удосконалення законодавства України у сфері кібербезпеки: термінологічний аспект (2013)
Мельник С. В. - Економічна ефективність комплексних систем захисту інформації в контексті забезпечення кібернетичної безпеки, Гринь А. К., Кащук В. І. (2013)
Хлевицький В. Б. - Проблемні питання імплементації в Україні норм міжнародного законодавства щодо захисту прав людини у процесі протидії кіберзлочинності (2013)
Відомості про авторів (2013)
Барабаш Ю. Г. - Двадцять років незалежного поступу: втома від демократії чи утвердження нового конституційного проекту? (2011)
Кухарук А. В. - Запобігання і протидія корупції в Україні: нові акценти та роль Міністерства юстиції України (2011)
Мацькевич М. М. - Етапи юридичного оформлення об’єднання УНР і ЗУНР (2011)
Сердюк І. А. - Методологічний аналіз сучасних інтерпретацій поняття "юридична відповідальність" (2011)
Іванюшенко В. В. - Особливості гарантій права людини на безпечне для життя і здоров’я довкілля (2011)
Клименко О. М. - До визначення поняття конституційного ладу та права власності в його системі (2011)
Коваленко Т. О. - Земельний кодекс як правова цінність: ab actu ad potentiam (2011)
Сидор В. Д. - Про характер співвідношення земельного права і земельного законодавства (2011)
Сингаївська І. В. - Призначення покарання за виготовлення та інші незаконні дії щодо підробленої національної та іноземної валюти: порівняльний аналіз (2011)
Присяжний В. М. - Запобігання злочинному забрудненню, засміченню та виснаженню водних об’єктів (2011)
Бордюгов Л. Г. - Перспективи розвитку судово-екологічної експертизи (2011)
Манжул І. В. - Україна – ЄС: співробітництво у сфері ядерної безпеки (2011)
Герасимчук М. В. - Конвенція про права дитини та участь неповнолітніх у збройних конфліктах (2011)
Калабашкін І. М. - Щодо співвідношення категорій "громадянське суспільство" та "інститут громадянського суспільства" (2011)
Комиляй Ю. В. - Напрями господарської діяльності у Службі безпеки України (2011)
Людвик І. В. - Конституційно-правовий статус ЗМІ: поняття, структура та юридичні ознаки (2011)
Обіюх Н. М. - Еколого-правові проблеми охорони джерел питного водопостачання в Україні (2011)
Чижмарь К. І. - Реформування системи нотаріату забезпечить оптимізацію роботи нотаріусів (2011)
Концепція реформування органів нотаріату в Україні (2011)
Порядок підвищення кваліфікації нотаріусів, консультантів державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, помічників приватних нотаріусів (2011)
Методичні рекомендації щодо застосування нотаріусами деяких положень цивільного та земельного законодавства при посвідченні правочинів, предметом яких є нерухоме майно (2011)
Україна-Польща: співробітництво без кордонів (2011)
Нормативно-правові акти, що набрали чинності з 1 січня 2011 року (2011)
Перелік наказів Мін’юсту (2011)
Заічко Н. В. - Стан тромбоцитів у щурів з експериментальними порушеннями обміну гомоцистеїну, цистеїну та гідроген сульфіду (2014)
Гірич М. С. - Зміни вмісту білірубіну та сечової кислоти в сироватці крові молодих і старих щурів під час циклічного режиму годування, Кургузова Н. І., Божков А. І. (2014)
Іскра Р. Я. - Вплив цитрату хрому на вуглеводний обмін у крові щурів за стрептозотоциніндукованого діабету, Слівінська О. М. (2014)
Шеремета Л. М. - Про деякі біохімічні та гістологічні показники у порівняльному дослідженні гепатопротекторної дії вітчизняних ліпосомальних препаратів за умов експериментального медикаментозного гепатиту (2014)
Міц І. Р. - Пошкоджувальний вплив хронічного стресу на молодих щурів різної статі (2014)
Грінкевич В. М. - Експресія рецепторів стероїдних гормонів у серозних пухлинах яєчника залежно від стану менструальної функції хворих, Юрченко Н. П., Глущенко Н. М. (2014)
Гордієнко В. В. - Особливості циркадіанних біоритмів показників про/антиоксидантного гомеостазу в статевонезрілих щурів за тривалої дії низьких доз кадмію хлориду (2014)
Криницька І. Я. - Порівняльна характеристика біохімічних показників функціонального стану печінки у щурів з різними моделями гепатопульмонального синдрому, Кліщ І. М., Куліцька М. І. (2014)
Тарасенко К. В. - Механізми прогресування інсулінорезистентності у вагітних жінок з ожирінням (2014)
Тарасенко Л. М. - Вплив висококалорійної змішаної дієти на виразкове ушкодження шлунка та інкреторну функцію підшлункової залози за умов іммобілізаційного стресу в щурів, Омельченко О. Є., Цубер В. Ю., Білець М. В., Мартинова С. М. (2014)
Ястремська С. О. - Роль оксидативного стресу в реалізації токсичного ефекту карбонових наночастинок, Палиця Л. М., Ястремська І. М., Коробчук В. М., Корда М. М. (2014)
Кущ О. Г. - Особливості формування медіастинального лімфовузла в післянатальний період у нормі та після внутрішньоплідного введення імуноглобуліну людини, Васильчук Н. Г. (2014)
Антонишин І. В. - Стан пероксидного окиснення ліпідів при експериментальному дієтіндукованому аліментарному ожирінні, Марущак М. І., Денефіль О. В. (2014)
Дікал М. В. - Особливості сукцинатдегідрогеназної і Н+-АТР-азної активності в нирках щурів за умов інтоксикації 2,4-динітрофенолом та її корекція мелатоніном, Ференчук Є. О. (2014)
Безкоровайний А. О. - Ліпідний профіль яйцеклітини в’юна Misgurnus Fossіlis L., Зинь А. Р., Гарасим Н. П., Санагурський Д. І. (2014)
Гонський Я. І. - Біохімічні показники функціонального стану печінки за умов поєднаної дії важких металів і раундапу, Дмухальська Є. Б., Ярошенко Т. Я. (2014)
Гасюк Н. В. - Імуногістохімічна характеристика клітинних інфільтратів власної пластинки ясен при пародонтиті (2014)
Бойків А. Б. - Зміни біохімічних показників сироватки крові у тварин з експериментальним пародонтитом за зміненої реактивності (2014)
Турчин М. В. - Цитокіновий профіль крові та водянистої вологи за умови експериментальної механічної непроникної травми рогівки (2014)
Юрченко П. О. - Особливості обміну гомоцистеїну та гідроген сульфіду в центральній нервовій системі, Мельник А. В., Заічко Н. В., Йолтухівський М. М. (2014)
Олещук О. М. - ПЛР-діагностика: принципи, досягнення та перспективи, Мудра А. Є., Зозуляк Н. Б. (2014)
Підручна С. Р. - Цитокіновий профіль за умов політравми (2014)
Лупак М. І. - Вплив безалкалоїдної фракції екстракту козлятника лікарського на систему L-аргінін/NO в лейкоцитах периферичної крові щурів за експериментального цукрового діабету 1 типу, Канюка О. П., Гачкова Г. Я., Чайка Я. П., Скибіцька М. І., Сибірна Н. О. (2014)
Сторчило О. В. - Реалізація радіопротекторного ефекту розторопші плямистої у нащадків двох поколінь від опромінених щурів (2014)
Андрейчин С. М. - Динаміка показників ендогенної інтоксикації та ліпопероксидації на тлі корекції глутаргіном при гострому токсичному тетрахлорметановому гепатиті, Скірак З. С. (2014)
Сорока І. О. - Імунологічні зміни в організмі піддослідних тварин при експериментальному хронічному ендотоксикозі, Демків І. Я. (2014)
Юрченко П. О. - Рівень нейронспецифічної енолази та гідроген сульфіду в сироватці крові щурів за умов гіпергомоцистеїнемії (2014)
Андрейчин Ю. М. - Роль активних форм кисню в патогенезі експериментального верхньощелепного синуситу (2014)
Кошова О. Ю. - Дослідження вікових змін N-ацетилглюкозаміну за умов патоспермії, викликаної доксорубіцином, у щурів та корекція їх глюкозаміном гідрохлоридом (2014)
Бекус І. Р. - Вивчення інтенсивності процесів пероксидного окиснення ліпідів у печінці тварин, уражених солями важких металів, та за корекції карнітином, Кирилів М. В., Івануса І. Б. (2014)
Нечипорук В. М. - Вміст відновленого глутатіону в органах при гіпер- і гіпотиреоїдизмі, Корда М. М. (2014)
Привроцька І. Б. - Вміст відновленого глутатіону в плазмі крові та печінці щурів за умов гострого панкреатиту, Федонюк Л. Я., Ружицька О. Ю., Кучмеровська Т. М. (2014)
Алексевич К. О. - Зміни показників вуглеводного обміну при ураженні щурів адреналіном і тетрахлорметаном, Фіра Л. С., Грималюк О. І. (2014)
Кузнецова О. В. - Особливості серологічного дослідження крові трупів-донорів (2014)
Лихацький П. Г. - Вміст активних форм кисню у щурів різних вікових груп за умов нітритного отруєння, Фіра Л. С., Трохимчук Н. Б. (2014)
Бандас І. А. - Взаємодія наночастинок оксиду кремнію з традиційними контамінантами – потенційний синергізм токсичних ефектів, Корда М. М. (2014)
Гайдай Г. Л. - Анализ биохимических показателей амниотической жидкости при сочетании врожденных пороков развития у плода и высокой вероятности инфицирования герпес- или цитомегаловирусной инфекцией беременных женщин, Бондаренко Л. Б., Петрик С. М. (2014)
Яворська С. І. - Розвиток імунокомплексних порушень при токсичному ураженні печінки, Мудра А. Є., Яворський М. В. (2014)
Гайдай Г. Л. - Токсичні ефекти змін вмісту молекул середньої маси в амніотичній рідині вагітних жінок за наявності тяжких уроджених вад розвитку плода (2014)
Кріпка О. І. - Біохімічні показники крові залежно від типу ремоделювання серця у хворих на подагру (2014)
Стахурська І. О. - Інтенсивність метгемоглобінутворення у щурів різної статі за умови токсичного ураження натрію нітритом, Пришляк А. М. (2014)
Кузьмак І. П. - Стан протеїназо-інгібіторної системи у тварин різного віку з аманіта-фалоїдиновим отруєнням, Острівка О. І., Ярошенко Т. Я., Василишин Н. А. (2014)
Юзва Ю. М. - Вміст Омега-3 жирних кислот у молоці та молочних продуктах, Покотило О. С., Ярошенко Т. Я. (2014)
Демкович А. Є. - Вплив тіотриазоліну на цитокіновий профіль при експериментальному постекстракційному альвеоліті (2014)
Підручна С. Р. - Рівень активності каталази і відновленого глутатіону на тлі тяжкої та комбінованої травми, Кравчук Л. О. (2014)
Марчишин С. М. - Дослідження низькомолекулярних органічних кислот квіток, листків і коренебульб лілійника буро-жовтого (Hemerocallis fulva L.) та лілійника гібридного (Hemerocallis hybrida Var. ‘Stella De Oro’), Козачок С. С., Зарічанська О. В., Ющенко Т. І. (2014)
Vorobets N. - Determination of phenolic acids in Calamintha officinalis by LC-MS/MS analysis, Nowak R., Olech M. (2014)
Мілян І. І. - Визначення вмісту фенольних сполук у траві вероніки лежачої методом ВЕРХ, Марчишин С. М. (2014)
Руденька Д. М. - Аналіз ефірної олії з насіння Nigella arvensis L., Шанайда М. І. (2014)
Лебідь О. І. - Визначення вмісту біологічно активних речовин у зборі з протизапальною активністю, Марчишин С. М., Шманько В. В. (2014)
Луцюк М. Б. - Виділення і дослідження фракції білків-фітогемаглютинінів сої звичайної та генно-модифікованої, Блажченко В. В. (2014)
Марчишин С. М. - Визначення якісного складу та кількісного вмісту гідроксикоричних кислот у траві чистецю Зібольда (Stachys sieboldii Miq.), Міщенко Л. Т., Гусак Л. В. (2014)
Демидяк О. Л. - Дослідження танідів у квітках та листках хризантеми садової багаторічної сорту Apro, Луканюк М. І. (2014)
Шостак Л. Г. - Вміст дубильних речовин у надземних і підземних органах первоцвіту весняного (Primula veris L.), Марчишин С. М. (2014)
Стойко Л. І. - Визначення вмісту амінокислот у траві золототисячника звичайного, Ярошенко Т. Я. (2014)
Савич А. О. - Визначення вмісту жирних кислот у зборі антидіабетичному, Куліцька М. І., Сопель О. В. (2014)
Грицяк Р. Ю. - Кількісний вміст фенольних сполук у траві котячих лапок дводомних (Antennaria dioica (L.)), Марчишин С. М. (2014)
Потішний І. М. - Визначення вмісту фенольних сполук у кореневищах і коренях дягеля лікарського і дудника лісового (2014)
Козачок С. С. - Вміст фенольних сполук у траві остудника голого (Herniaria glabra L.), Марчишин С. М. (2014)
Шевчук О. О. - Порівняльна активність двох препаратів колонієстимулювального фактора на моделі цитостатичної мієлодепресії у щурів, Вольська А. С., Чехун В. Ф., Ніколаєв В. Г. (2014)
Світлій пам’яті професора Юрія Володимировича Хмелевського (2014)
Бовсунівський О. М. - Вибір раціональних альтернатив за нечіткою множиною компромісних цілей (2014)
Грищенко О. Ю. - Розв’язання задачі ідентифікації точкових джерел з невідомими координатами та інтенсивностями, Оноцький В. В., Ляшко Н. І. (2014)
Задоянчук Н. В. - Задача оптимального керування для виродженої параболічної варіаційної нерівності: теорема існування (2014)
Мащенко С. О. - Транспортная задача с нечеткими множествами оставщиков и потребителейя, Аль-Саммарраи Мохаммед Саад Ибрахим (2014)
Савкіна М. Ю. - Умови співпадання оцінок метода найменших квадратів та ортогональної регресії параметрів лінійної регресійної моделі (2014)
Семенов В. В. - Гібридний декомпозиційний алгоритм для операторного включення, Харченко О. А. (2014)
Чабак Л. М. - Про один сильно збіжний метод розв'язання задачі рівноважного програмування (2014)
Khusainov D. Ya. - Construction Of Exact Control For A One-Dimensional Heat Equation With Constant Delay, Pokojovy M., Azizbayov E. I. (2014)
Анікушин А. В. - Узагальнена розв'язність одного інтегро-диференціального рівняння (2014)
Богаєнко В. О. - Використання передобумовлювачів на основі методу базисних матриць для розв'язання задач теорії пружності, Кудін В. І. (2014)
Гуляницький А. Л. - Збіжність методу Гальоркіна для параболічних інтегро-диференціальних рівнянь (2014)
Зуб С. С. - Возможность устойчивых траекторий в магнитно-диполных конфигурациях (2014)
Ляшко С. И. - Программное обеспечение гидрогеологической модели KRISFLOW, Стеля О. Б., Стеля И. О., Бондарь Е. С. (2014)
Панкратов А. В. - Оптимальная упаковка эллипсов с учетом допустимых расстояний, Романова Т. Е., Суббота И. А. (2014)
Пашко А. О. - Оцінка точності моделювання гауссових випадкових процесів в рівномірній метриці (2014)
Присяжная М. В. - Фильтрация изображений с использованием эллипсов Петунина (2014)
Скуратовський Р. В. - Застосування групових структур і операції зсуву на розфарбованих графах до побудови блочних шифрів (2014)
Шушарін Ю. В. - Алгебраїчні критеріі асимптотичної стійкості розв'язків лінійних різницевих рівнянь з випадковими коефіцієнтами (2014)
Zabuga A. G. - Specificity of numerical integration of second-order differential equations for systems with Coulomb friction by Runge-Kutta method (2014)
Васянович Г. - Дидактичні засади формування професійних якостей майбутніх кваліфікованих робітників, Онищенко В. (2014)
Смолінська О. - Культуровідповідність як провідний принцип організації культурно-освітнього простору педагогічного університету (2014)
Білецька Г. - Обґрунтування концепції природничо-наукової освіти майбутніх екологів (2014)
Гриджук О. - Термінологічний словник як джерело засвоєння фахової лексики (2014)
Кондрацька Г. - Специфіка професійно-мовленнєвої культури майбутніх учителів фізичної культури (2014)
Савченко І. - Інформаційно-комунікаційні технології як ефективний інструмент реалізації інноваційних педагогічних ідей у практику навчально-виховного процесу ПТНЗ (2014)
Масліч С. - Викладання предмета "Інформаційна обробка даних у туристичній галузі” у ПТНЗ шляхом використання методу проектів (2014)
Мацейко О. - Застосування електронних навчально-методичних комплексів у підготовці кваліфікованих робітників автотранспортної галузі (2014)
Дубініна О. - Професіограма фахівця в галузі програмної інженерії (2014)
Щеглов А. - Законодавче забезпечення науково-дослідної роботи курсантів у навчально-виховному процесі вищого військового навчального закладу (2014)
Грудинін Б. - Про результати виконання учнями дослідницьких проектів із фізики (2014)
Дуркалевич І. - Емоційні риси підлітків, які зростають у заробітчанських сім’ях (2014)
Браніцька Т. - Конфліктологічна компетентність як складова конфліктологічної культури майбутнього фахівця соціономічної сфери (2014)
Будник О. - Соціально-педагогічна співпраця вчителів із батьками учнів професійно-технічного навчального закладу (2014)
Багрій І. - Заняттєва терапія як напрям професійної діяльності (2014)
Стрілько В. - Про необхідність зробити українські школи українськими (2014)
Коритко З. - Мотивація учнів професійно-технічного навчального закладу до рухової активності, Шийка К., Топилко Н. (2014)
Осадчий В. - Професійна підготовка майбутніх учителів у Канаді засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2014)
Фучила О. - Особливості неформальної освіти дорослих у сучасній Фландрії (Бельгія), Балацька Л. (2014)
Антонюк Г. - Логіка в системі філософських дисциплін Києво-Могилянської академії (XVII – поч. XVIII ст.), Антонюк М. (2014)
Наші автори (2014)
Француз-Яковець Т. А. - Двопалатний парламент і глава держави в зарубіжних практиках (2011)
Скрипнюк О. В. - Конституційні основи розвитку громадянського суспільства в Україні: досвід і перспективи (2011)
Рогач О. Я. - Проблеми зловживання правом при використанні народними депутатами України депутатського імунітету, Шелевер Н. В. (2011)
Рудко Б. Б. - Нотаріальне провадження з вжиття заходів щодо охорони спадкового майна: проблемні питання повноважень суб’єктів та його вчинення (2011)
Рєзнікова В. В. - Правове регулювання посередницької діяльності на ринку цінних паперів (2011)
Майстренко О. В. - Шляхи вдосконалення порядку бюджетного відшкодування ПДВ (2011)
Олійник О. В. - Правові засади доступу до інформаційних ресурсів України: проблеми правового режиму інформації (2011)
Карпенко М. І. - Правове регулювання військових злочинів в Україні: перспективи законодавчого вдосконалення (2011)
Коваленко В. В. - Підвищення ролі органів виконання покарань у реалізації завдань кримінально-виконавчої політики України, Колб О. Г. (2011)
Лускатов О. В. - Вивчення особи злочинця у справах про незаконні заволодіння транспортними засобами, вчинені неповнолітніми, Патрелюк Д. А. (2011)
Папарига Д. Ю. - Вимоги прецедентної практики Європейського Суду з прав людини стосовно втручання в право особи на виїзд за кордон (2011)
Оніщенко Н. М. - Сутність та природа правового регулювання: концептуальні положення, теоретичні висновки та практичні виміри (2011)
Малюська А. Л. - Окремі аспекти діяльності неурядових правозахисних організацій в сфері забезпечення та захисту прав національних меншин в Україні (2011)
Хачук К. Д. - Повноваження органів місцевого самоврядування щодо управління корпоративними правами територіальних громад (2011)
Щербина О. М. - Компетенція органів державної влади та місцевого самоврядування Канади (2011)
Даценко І. В. - Деякі актуальні питання вдосконалення нормативно-правового регулювання оренди державного майна (2011)
Петрова С. М. - Особливості укладання договорів у сфері житлово-комунальних послуг (2011)
Події. Люди. Факти (2011)
Призначення (2011)
Нагородження (2011)
Перелік всеукраїнських та міжнародних об’єднань громадян (благодійних організацій), зареєстрованих та легалізованих у IV кварталі 2010 року (2011)
Привітання (2011)
Безугла Л. Р. - До питання розмежування прагматики, стилістики та прагмалінгвістики (2014)
Солощук Л. В. - Семіотика комунікативної взаємодії в англомовному діалогічному дискурсі (2014)
Андрійченко Ю. В. - Особливості вираження лінгвістичного сексизму в іспанській мові (2014)
Балацька О. Л. - Імпліцитні засоби вираження негативної оцінки у критичних зауваженнях в англомовній науковій статті (2014)
Берегова О. А. - Ітеративні повтори у кодуванні референта (2014)
Говоруха Н. В. - Пропозициональные модели импликатур субстантивных тавтологических высказываний (2014)
Калинюк Е. А. - Киносценарий экранизации как элемент коммуникативной парадигмы художественного произведения (к постановке проблемы) (2014)
Криворучко С. И. - Система речевого воздействия в терминалах теории речевых актов (2014)
Кудоярова О. В. - Национально-культурная специфика тематического варьирования в медицинском профессионально-профессиональном кооперативном дискурсе (2014)
Матюхіна Ю. В. - Small talk як різновид англійської фатичної метакомунікації: аспект діахронії (2014)
Морозова І. І. - Дискурс(и) британської жінки (на матеріалі драматургії ХІХ ст.) (2014)
Шепітько С. В. - Науковий via академічний дискурс: питання типології (2014)
Ясинецька Н. А. - Нові англізми з компонентом-епітетом у сучасній українській літературній мові (2014)
Головань В. О. - Лексичні засоби модерації висловлювання в дискурсі дебатів європейського парламенту (2014)
Гулієва Д. О. - Комунікативні наміри дискурсивної стратегії схвалення (на матеріалі англомовного кінодискурсу) (2014)
Хорошилова В. М. - Дискурсивні особливості реалізації стратегії завдання образи як підтипу неввічливості в інтернет-просторі (2014)
Шпак О. В. - Реалізація комунікативної категорії "контакт" в інституційному дискурсі (2014)
Юшина Т. С. - Стратегический потенциал пресуппозиционных высказываний в англоязычном разговорном дискурсе (2014)
Юшкевич В. І. - Лінійна поліматична модель англомовного ділового дискурсу (2014)
Самохина В. А. - Реализация коммуникативной категории "контакт" в юмористическом дискурсе (2014)
Лобова О. К. - Категория интертекстуальности в комическом институциональном дискурсе (2014)
Полєєва Ю. С. - Паузальна організація і її вплив на когнітивні механізми сприйняття інформації в англомовній лекції (2014)
Тараненко Л. І. - Смисломісткі та структурні особливості тексту міфу (2014)
Трофимова А. С. - Анализ интегрирующих и дифференцирующих особенностей жанров технических инструкций и формул изобретений для формирования единого подстиля, Данцевич Л. Г., Шапа Л. Н. (2014)
Воробйова І. М. - Тематичний репертуар внутрішнього мовлення (2014)
Полякова Т. Л. - Жанр твиттинг в сфере политической интернет-коммуникации: основные коммуникативные характеристики (2014)
Рябих Л. М. - Принципи та процедури добору матеріалу дослідження американської академічної лекції (2014)
Shevchenko I. S. - Bilingualism and linguistic ideology in the United States (2014)
Куса М. - История перевода в сфере культур. Каким образм рецепция иностранной литературы создает/дополняет принимающую культуру? (2014)
Лукьянова Т. Г. - Стилистически сниженная лексика в русскоязычном кино и особенности ее перевода на английски язык (2014)
Рудницька Н. М. - Заборонені теми радянського художнього перекладу (2014)
Ясинецька О. А. - Перекладознавчий аналіз стилістичних явищ у прийомі порівняння (на матеріалі кіноповісті О. Довженка "Зачарована Десна" та її англомовного перекладу А.Біленка) (2014)
Кальниченко О. А. - Концепція перекладу Андре Лефевра та її термінологія, Зарубіна З. В. (2014)
Каменева І. П. - Адаптація програмних засобів аналізу даних до задач дослідження стійкості територіальних систем, Артемчук В. О., Яцишин А. В. (2014)
Попов О. О. - Вплив АЕС на екологічну безпеку прилеглих територій (2014)
Соколовская А. В. - Задача измерения характеристик стационарных процессов, Щербак Л. Н. (2014)
Диденко П. И. - Исследование структурных особенностей кварца (2014)
Юдін О. Ю. - Програмні закладки. Шляхи боротьби з ними (2014)
Цмоць І. Г. - Методи та НВІС-структури узгоджено-паралельного обчислення максимальних і мінімальних значень, Скорохода О. В., Антонів В. Я., Красовський В. Б. (2014)
Сікора Л. С. - Логічні та інформаційні задачі інтелектуалізації навчальних процесів, Ткачук Р. Л., Антоник М. С., Пюрко Л. (2014)
Сікора Л. С. - Інформаційні технології та лазерна активація для синтезу електрохімічних сенсорів з використанням діаграм електрохімічних перетворень, Лиса Н. К., Міюшкович Ю. Г., Марцишин Р. С., Якимчук Б. Л. (2014)
Сікора Л. С. - Системні та інформаційні технології підтримки прийняття рішень для управління рівнем викидів продуктів згорання ТЕС, Лиса Н. К., Якимчук Б. Л., Міюшкович Ю. Г., Марчишин Р. С. (2014)
Древич А. І. - Інформаційні технології розробки веб-сайтів, Моравецький Р. В. (2014)
Гильгурт С. Я. - Анализ проблем тестирования, мониторинга и аккаунтинга в современных Грид-системах (2014)
Владимирский А .А. - Модернизированный термоакустический течеискатель А-10Т2, Владимирский И. А., Дрозденко А. И. (2014)
Готович В. А. - Створення мобільного апаратно-програмного пристрою моніторингу характеристик якості електроенергії, Марценко С. В., Щербак Т. Л. (2014)
Марченко Н. Б - Адаптивні вагові вікна при спектральному аналізі полігармонічних сигналів в умовах дії завад, Щербак Л. М. (2014)
Тимченко О. В. - Інтелектуальні технології управління агрегованими об’єктами виробничих поліграфічних систем, Вовк А., Шевчук О. (2014)
Сабат В. І. - Особливості захисту інформації в автоматизованих системах документообігу (2014)
Гавриш Б. М. - Роздільна здатність пристроїв виведення і методи масштабування растрових зображень (2014)
Дурняк Б. В. - Технологічне прогнозування та задачі модифікації методів прогнозу, Кляп М. М. (2014)
Дубневич М. М. - Роль систем управляння кольором для кольоровідтворення поліграфічних репродукції, Тимченко О. В. (2014)
Поліщук М. Б. - Інформаційні технології створення сценаріїв діалогу для активізації процесів навчання (2014)
Лях І. М. - Способи та проблеми модернізації локальних обчислювальних мереж у навчальному процесі вишів, Білак Ю. Ю., Дурняк Б. В., Ярош А. В. (2014)
Кирик М. І. - Алгоритми обслуговування черг у безпровідних мережах, Плесканка Н. М. (2014)
Антоновська М. - Повість Т. Шевченка "Художник" у контексті українсько-російських літературних зв'язків (2011)
Антохі Л. - До питання походження обряду<Калоян> у календарно-обрядовому фольклорі молдован та румунів Басарабії (2011)
Аністратенко А. - Публіцистичний аспект романістики В. Кожелянка (2011)
Барчан В. - Проблема митця і суспільства в оповіданні "Психічна розрядка" Т.Осьмачки (2011)
Башук Н. - Релігійний дуалізм замовлянь як архаїчного жанру вербальної магії в романі Л. Кононовича "Тема для медитації" (2011)
Блідних Т. - Діалог між культурами в історико-біографічних повістях Варвари Чередниченко (2011)
Богачевська Л. - Типологічні спільності та відмінності засобів творення сатири (на прикладах роману Ч. Діккенса "Тяжкі часи" та повісті Леся Мартовича "Забобон") (2011)
Васьків М. - Забереж І. Чендея як відтворення і творення власної йокнапатофи і власного макондо (2011)
Васьків М. - Балтійський регіон в аперцепції українського письменства 1920-30-х років. (2011)
Волошук Л. - Типологічні моделі образів у сучасному українському бестселері (2011)
Волощук Ю. - Топос табору в романі "Ніч і день" В. Гжицького (2011)
Городнюк Н. - Роман І. Кротевича "Звільнення жінки" як гендерна утопія (2011)
Гребенюк Т. - Специфіка подієвості в сучасній українській гумористичній та сатиричній (2011)
Гриневич В. - Постать О.Довженка крізь призму "Щоденника" (2011)
Даниліна О. - Пілігрим як концептний персонаж прози Євгена Положія (2011)
Дашко Н. - Народнопоетичні рецепції в романі-епопеї "Листя землі" В. Дрозда (2011)
Кофлер Д. - Функціонування міфологічних образів у епопеї Джона Р.Р. Толкіна "Володар перстенів" (2011)
Дергаль Л. - Жіноча мрія як домінанта інтенційності у творах О. Кобилянськоі та Е. Золя (2011)
Дмитренко А. - Біо- та автобіографізм - основні принципи нарації збірки "Сибірських новел" Б.Антоненка-Давидовича (2011)
Дмитренко і. - інтерпретація фактів літературного життя початку ХХ ст. у щоденниках В. Винниченка еміграційного періоду (2011)
Єржиківська Н. - Особливості поетичного самовиявлення Ольги Смольницької (2011)
Жижченко Л. - Жанрові модифікації в українській літературі початку ХХ століття (на прикладі повісті-балади О.Кобилянської "В неділю рано зілля копала") (2011)
Зушман М. - Поезія в прозі в жанрово-стильовій проекції малої прози Б.Лепкого та його сучасників (2011)
Іванишин П. - "Орієнталізм" Едварда Саїда: критика імперського дискурсу (2011)
Истомина А. - Образ повествователя-рассказчика как посредника между автором и читателем в рассказах В. М. Шукшина (2011)
Карабльова А. - Сюжетна модель жіночого досвіду материнства в малій прозі Ірини Вільде (2011)
Карабльова О. - Особливості моделювання жіночих образів у романі Ірини Вільде "Сестри Річинські" (2011)
Кирильчук О. - Дилогія Михайла Старицького "Мазепа" у постколоніальному прочитанні (2011)
Коваленко О. - Екзистенційний зміст конфлікту в інтимно-медитативній поезії Т.Г.Шевченка (2011)
Коваленко Т. - Мистецтво на службі системі: до питання про мистецький складник українського формалізму (2011)
Ковальова Г. - Химерна проза О. Ільченка як вербальний засіб реалізації сатирично-гумористичних ситуацій (2011)
Когут О. - інтерпретація та трансформація християнських містерійних сюжетів сучасною українською драматургією (2011)
Колодкевич Г. - Літературно-філософська інтерпретація палімпсеста у творчості В. Стуса (2011)
Коновалова М. - Постмодерні експерименти у драмі О.Ірванця "Брехун з литовськоі площі" (2011)
Корецька М. - Жанрово-стильові особливості роману Анатолія Дімарова "Його сім'я" (2011)
Кравченко В. - "Лише той, хто йде дорогою, приходить до мети" (художньо-концептуальні аспекти образу митця у повісті Р.Федоріва "Житії Ізографа Штефана") (2011)
Красавіна В. - Міжкультурний діалог в українському художньо-історичному дискурсі (на матеріалі історичних романів другої половини ХіХ - першої половини ХХ ст.) 162-165 (2011)
Кривопишина А. - Естетика й рецепція масової культури в сучасній українській літературі (2011)
Лапко О. - Комедія Михайла Старицького "За двома зайцями" в кінематографічному прочитанні: особливості трансформації художнього змісту (2011)
Левчук О. - Зооморфні образи українського фольклору: історія і методологія дослідження (2011)
Лисенко-Ковальова Н. - Художня практика мурівського модернізму (2011)
Майборода Н. - Неоромантизм як течія модернізму (2011)
Науменко Н. - Концептосфера поетичної творчості в сучасній українській ліриці (2011)
Олійник Н. - Жанрово-стильові параметри повісті В. Положія "Жив-був Іван" (2011)
Онуфрієнко О. - Наукова біографія митця в культуротворчому контексті (2011)
Оселедько К. - Концепт "Відьма" У романі братів Капранових "Кобзар 2000" (2011)
Перетята О. - Творчість З.Мензатюк і українська дитяча література кінця ХХ - початку ХХі століття в контексті цивілізаційних зрушень сьогодення (2011)
Петренко Л. - Експресіоністичні елементи в художній структурі творів Григорія Косинки (2011)
Ференц Н. - поетика пейзажної лірики Христини Керити (2011)
Разживін В. - Художня своєрідність історичної повісті Л.Старицької-Черняхівськоі "Діамантовий перстень" (2011)
Рега Д. - Український футуризм у національному літературознавстві: від генези до сьогодення (2011)
Родчин З. - Дискурс західноукраїнськоі мелодрами 20-х - 30-х років ХХ століття (2011)
Романенко Л. - Інтерпретація постаті У.Кармалюка у світовому фольклорі та літературі (2011)
Романиця О. - Фоніка ранньої поетичної творчості Осипа Маковея (2011)
Романишин В. - Модальність топосу міста у "Перехресних стежках" Івана Франка та в "Цинамонових крамницях" Бруно Шульца (2011)
Ромас Л. - Концепція душі в романі П.Загребельного "Тисячолітній Миколай" (2011)
Сенько І. - Лексема "Біла" в давньоруськоій пам'ятці "Слово о плъку Игореві": до проблеми автентичного прочитання (2011)
Сидоренко О. - Український святковий бурлеск XVII-XVIII ст. у контексті західноєвропейської "низової" літератури (2011)
Сирадоіва О. - Жінка-потвора в малій прозі Івана Дніпровського (2011)
Січкар О. - Проблема сирітства в українській літературі для дітей і про дітей кінця ХІХ - початку ХХ століття (2011)
Снігаренко І. - Фольклорний топос і його художні параметри (2011)
Сторощук І. - Роман про митця у системі епічних жанрів (2011)
Турган О. - Функції агональності в структурі драми Лесі Українки (2011)
Федака С. - Слово о полку Ігоревім в контексті латиномовної літератури ХІІ століття (2011)
Фоменко А. - Елементи язичницьких вірувань у сучасних літературних піснях (2011)
Фоміна Л. - Суб'єктні форми вираження авторської свідомості в ліриці Миколи Вінграновського (2011)
Філатова О. - Український роман про "Радянську колективізацію" як політико-естетичний проект тотальної містифікації (2011)
Філоненко Н. - Концепт мистецтва в рецепції М. Йогансена (2011)
Цехмейструк М. - Автотематичні інкрустації в епопеї "OST" Уласа Самчука (2011)
Цибулько О. - Ностальгія та пустота: "Депеш мод" С. Жадана у контексті альтернативних художніх систем (2011)
Шапіро В. - інтертекстуальний зв'язок творів "неокласиків" з європейськими канонічними жанрами (2011)
Шаф О. - Лірика Тараса Мельничука та Василя Симоненка: світоглядно-естетичні паралелі в контексті шістдесятництва (2011)
Шевель Н. - Семантична парадигма образу сну в поезії Грицька Чупринки (2011)
Шевель Т. - Художня концепція міста у творчості Миколи Вороного (2011)
Шестопалова Т. - Критицизм Юрія Лавріненка: становлення методу (2011)
Шеховцова О. - Жанрові модифікації "Денників" Петра Сороки (2011)
Штолько М. - Автопортрет в поезіі як форма самопізнання та самопрезентації (на матеріалі "Автопортрета" і. Жиленко) (2011)
Звягіна Г. - Народнорозмовна трансформація традиційних фразеологізмів у художніх творах Григора Тютюнника (2011)
Зіневич Л. - Традиції та новаторство у поетичній мовотворчості М. Зерова (2011)
Ільченко І. - Оніми як вияв ідіостилю Тодося Осьмачки (2011)
Колоіз Ж. - індивідуально-авторські неологізми в романі Василя Барки <жовтий князь> (2011)
Корнієнко С. - Збагачення виражальних можливостей української мови за допомогою старослов'янізмів у поетичному словнику Лесі Українки (2011)
Корольова В. - Експресивний потенціал оцінних найменувань осіб у структурі художнього тексту (2011)
Мороз О. - Топоніми як компоненти художнього тексту (на матеріалі роману <Сонячна Машина> В. Винниченка) (2011)
Павликівська Н. - інтерпретація художнього тексту в контексті еволюції словникової дефініції (на матеріалі повісті Л. М. Толстого "Исповедь") (2011)
Семашко Т. - Кольорова палітра текстів Валерія Шевчука (2011)
Сколоздра-Шепітко О. - Літературно-художня антропонімія великої прози Івана Франка (2011)
Слюніна О. - Лінгвопоетичне осмислення художньо-семантичної сфери вогонь - жива істота в поетичному мовомисленні Л. М. Талалая (2011)
Тендітна Н. - Мовні особливості втілення образу смерті в прозі І.Пашковського та О.Ульяненка (2011)
Труш О. - Складне речення у франковому "Темному царстві" (2011)
Хорошева О. - Структурно-стилістичні особливості есеїстичних текстів Т. Прохаська (2011)
Чижмар О. - В.Ґренджа-Донський - засновник нової української літературно-художньої антропонімії на теренах Закарпаття (2011)
Шабат-Савка С. - Комунікативна інтенція та авторський задум у лінгвальному континуумі художнього тексту (2011)
Яценко О. - Специфіка використання художніх засобів у мовотворчості Ірен Роздобудько (2011)
Каменева І. П. - Візуальні засоби моніторингу динаміки техногенних навантажень на приземне повітря, Артемчук В. О., Яцишин А. В. (2014)
Лисиченко Г. В. - Сучасний стан інформатизації системи моніторингу навколишнього природного середовища в зонах впливу АЕС України, Попов О. О. (2014)
Глухов О. Д. - Одне узагальнення відстані на графах та його застосування (2014)
Шестаков А. А. - Корректность замены группы выходных отверстий в раздаточном трубопроводе одним отверстием эквивалентным по площади (2014)
Головін А. Ю. - Методи виявлення прихованих каналів передачі інформації у комп’ютерних мережах (2014)
Сікора Л. С. - Логічна структура процедур формування інтелектуальних тестів, Ткачук Р. Л., Дурняк Б. В., Антоник М. С., Пюрко Л., Якимчук Б. Л. (2014)
Дурняк Б. В. - Інформаційні технології для узгодження і координації людино – машинних систем оперативного управління ієрархічними структурами, Сікора Л. С., Лиса Н. К., Якимчук Б. Л. (2014)
Древич А. І. - Реалізації програмних засобів WEB на PHP, Моравецький Р. В. (2014)
Сікора Л. С. - Інформаційні технології створення сценаріїв діалогу для інтелектуалізації процесів управління в ієрархії АСУ-ТП, Міюшкович Ю. Г., Лиса Н. К., Марцишин Р. С., Мазур Н. М., Щерба Г. В., Якимчук Б. Л. (2014)
Давиденко А. Н. - Анализ вопросов закрытия информационного канала связи с беспилотным летательным аппаратом, Гильгурт С. Я., Потенко А. С., Евдина А. К. (2014)
Голік О. А. - Визначення фактичних теплофізичних характеристик теплоізолюючих матеріалів для їх обгрунтованого вибору, Владимирський І. А. (2014)
Гладьо Ю. Б. - Структура автоматизованої системи контролю й обліку телеметричних показників витрат води, Дуда О. М., Мацюк О. В. (2014)
Оникієнко Ю. Ю. - Метрологічне забезпечення процесу відтворення координат руху біооб’єкту (2014)
Саух С. Е. - Комп’ютерне моделювання розподілу електроенергії в мережах високовольтних ліній електропередачі, Джигун О. М., Новацька О. М. (2014)
Тимченко О. В. - Логічні правила для формування адаптивних процедур прийняття оптимальних рішень на управління агрегованими виробничими структурами в поліграфії, Вовк А. (2014)
Хамула О. Г. - Побудова математичної моделі ієрархії критеріїв впливу на якість сприйняття інформації в електронних виданнях (2014)
Гавриш Б. М. - Класифікація і аналіз функцій процесорів растрових перетворень, Тимченко О. В. (2014)
Малець І. О. - Управління при ліквідації надзвичайних ситуацій в ієрархічних системах в режимі оперативно-командного діалогу (2014)
Кляп М. М. - Аналіз методів прогнозування якості офсетного друку (2014)
Дубневич М. М. - Вплив семантики образотворчого оригіналу на алгоритм кольорокорекції, Тимченко О. В. (2014)
Кобаль В. І. - Форми і методи використання мультимедійних технологій у ВНЗ у процесі вивчення дисципліни "інформатика та комп’ютерна техніка", Мокрянин Я. І., Білак Ю. Ю., Лях І. М., Данько-Товтин Л. Я. (2014)
Поліщук М. Б. - Інтелектуальні та психологічні моделі характеристики особи-оператора (2014)
Анісімова Н. П. - "...Все іще можна зіграти інакше...": театралізований "світ навиворіт" у поезії Оксани Забужко (2014)
Анненкова Е. С. - Мортальный дискурс прозы И. Тургенева и И. Бунина (2014)
Бесараб О. М. - Жіночі образи раннього твору Ш. Бронте "Стенкліффський готель" у їх контрастності й варіативності (2014)
Бондар Л. О. - Колір як атрибут буття діючих персонажів п'єси Ярослава Верещака "Зелений, чорний і рожевий" (2014)
Борисенко Н. М. - Особливості композиції роману "Солодка Даруся" М. Матіос (2014)
Василишин І. П. - Епоха й людина в повоєнній прозі І. Багряного (філософсько-екзистенційний дискурс) (2014)
Власенко Л. В. - М. С. Жукова – яскрава представниця романтичної групи (2014)
Водяна П. М. - Роман І. Григурка "Червона риба": специфіка характеротворення (2014)
Гончарова Н. В. - Біблійні мотиви та образи в "Повчанні" Володимира Мономаха (2014)
Гончарук В. А. - Образ Богородиці у творчій спадщині Тараса Шевченка (2014)
Горбонос О. В. - Гумористично-сатиричний дискурс літературних казок П. Білецького-Носенка (2014)
Гурдуз А. І. - Міжкультурний діалог як проблема українського фентезі ХХІ століття (2014)
Данильчук О. М. - Данте і Куатье: точки дотику (інтерпретація образів Данте в романі А. де Куатье "Сповідь Люцифера") (2014)
Доній В. С. - Елементи нативізму в кіноповісті О. Довженка "Зачарована Десна" (2014)
Ильинская Н. И. - Масонские мотивы и образы в поэзии М. Волошина и Е. Шварц: типологический аспект (2014)
Капура О. М. - Фольклорно-літературні засоби в драмі М. Старицького та І. Нечуя-Левицького "За двома зайцями... " (2014)
Кеба О. В. - Антиутопія vs утопія: типологія двох версій (А. Платонов - Г. Гессе) (2014)
Кир'янчук І. Б. - Радість і смуток як фактори духовно-емоційної сутності людського буття у збірці Михайла Ореста "Гість і господа" (2014)
Коч Н. В. - Ремінісцентні вияви категорії інтертекстуальності в художньо-публіцистичному творі (на матеріалі роману Л. Костенко "Записки українського самашедшого") (2014)
Кучера А. М. - Вікторіанський текст в англійскому постмодерністському романі кінця ХХ століття (2014)
Лимаренко А. Л. - Синтез слова й музики у новелах М. Коцюбинського (на матеріалі новел "Intermezzo", "На крилах пісні") (2014)
Лященко О. А. - Типологія наративного дискурсу в теоретичній парадигмі структуралізму (2014)
Насалевич Т. В. - Портретные описания в поэзии (на материале лирики Алика Белогловского) (2014)
Панова Н. Ю. - Суицидальный дискурс в прозе Максима Горького (2014)
Пархета Я. В. - Психоавтобіографічність повісті Григора Тютюнника "День мій суботній" (2014)
Підопригора С. В. - Життя як війна: мілітарний дискурс повісті "БЖД" С. Ушкалова (2014)
Регуш Ю. С. - Часопросторова модель світу в поезіях Якова Щоголева (2014)
Родіонова І. Г. - Образ Мазепи в трагедії Людмили Старицької-Черняхівської "Іван Мазепа" (2014)
Романюк Л. М. - Українська дискусія щодо "експерименту стилів" у літературі 20-х рр. ХХ століття (2014)
Сварич Н. З. - Символіка художніх образів у поетичному контексті ранньої лірики Івана Андрусяка (2014)
Старовойт Л. В. - Особливості сюжетно-композиційної та образної структури ліричної повісті Б. Мозолевського "Дума про степ" (2014)
Стежко С. О. - Минуле vs майбутнє: принципи конструювання нової ідентичності в українській літературі першої половини ХХ століття (2014)
Сур'як М. В. - Видіння як структуротворчий компонент історичного роману "Зачаровані музиканти" Галини Пагутяк (2014)
Сухарєва С. B. - "Камінь проти каменя...": польськомовна апологетика Теофіла Рутки (2014)
Федько О. Ю. - Реалізація жанрової моделі історичного роману у віршах у творі Л. Горлача "Слов'янський острів" (2014)
Філатова О. С. - Художній проект "шукача-деструктатора" (роман Ґ. Шкурупія "Двері в день") (2014)
Філоненко С. О. - Пригоди поезії в лабіринтах шоу-бізнесу: тексти поп-пісень як явище масової літератури (2014)
Христо В. О. - Український постмодернізм в оцінці критики (2014)
Циганок О. О. - Етнографічний аспект творчості Т. Г. Шевченка (на матеріалах творів, що вивчаються в загальноосвітній школі) (2014)
Шевченко Т. М. - Ідейно-художній аналіз нарису І. Нечуя-Левицького "Вечір на Владимирській горі" (2014)
Шулык П. Л. - Тема материнства в израильской женской литературе: от психоаналитической модели к женскому предназначению (роман Цруйи Шалев "Я танцевала, я стояла") (2014)
Шулькова К. І. - Жанрова специфіка циклу Всеволода Нестайка "Неймовірні детективи" (2014)
Щербак С. В. - Авторське бачення гармонійного виховання людини в притчі Г. Сковороди "Благодарный Еродій" (2014)
Яровенко Т. С. - "Земле моя, що стелила барвінок під ноги..." (поетичний образ малої батьківщини Яра Славутича у рецепції Леоніда Куценка) (2014)
Кирилюк С. Д. - Людина в "німому кіно" української прози періоду FIN DE SIECLE (2014)
Михида С. П. - Діалог за вікном (2014)
Кіраль С. С. - Київські стежки Івана Чендея: архіви та документи (2014)
Марцинківський І. Б. - Про віднайдену статтю Ю. Бойка-Блохина (2014)
Відомості про авторів (2014)
Пасинок В. Г. - Парадигма моделей універсуму в мовних та концептуальних картинах світу (2014)
Гошилик Н. С. - Дискурсотвірна роль концептуальних метафор з референтом ЧАС: еколінгвістичний підхід (2014)
Дойчик О. Я. - Вербалізація художньго концепту middle age в ідеостилі Джуліана Барнса (2014)
Шамаева Ю.Ю. - Язык эмоций как интегративный формат репрезентации знаний (2014)
Вороніна Д. О. - Засоби вербалізації емоційного концепта jealousy/ревнощі у сучасному англомовному художньому дискурсі (2014)
Довганюк Е. В. - Етнокультурна специфіка метафоричної об'єктивізації концепту врода (на матеріалі англійської та української/російської мов) (2014)
Котова І. А. - Образна складова концептів герой/антигерой в англомовному кінодискурсі (2014)
Макогон Г. Д. - Вербальне втілення базових концептів у дискурсі гламуру (на прикладі англомовних електронних глянцевих видань) (2014)
Олейник Н. А. - Предконцептуальные основания концепта экономический кризис (2014)
Попельнух Д. А. - Мовна реалізація концепту ніч в поетичному дискурсі Великої Британії 15-16 ст. (2014)
Романенко О. В. - Внутрішня форма слова як інструмент опису етнічної свідомості (2014)
Гусєва П. Т. - Наука та інновації класичного дослідницького Karazin Uni (2014)
Віротченко С. А. - Вживання проксемічної складової в ситуації вираження зацікавленості (2014)
Вороніна М. Ю. - Прагматична взаємодія системи, норми, узусу у грамматичному аспекті сучасної французької мови (2014)
Крисанова Т. А. - Природа експресивності в кінодискурсі (2014)
Мудраченко Т. Б. - Ритмізація як основа реалізації сугестивного потенціалу віршованого тексту (на прикладі англомовних католицьких молитов) (2014)
Пшеничних А. М. - Гумор як стратегія реперспективізації предметної ситуації у діалогічному дискурсі (на матеріалі мультимедійних ігрових кінотворів) (2014)
Бирюкова Д. В. - Синтаксическая организация описаний интерьера в художественном дискурсе (2014)
Нефьодова О. Д. - Екстралінгвістичні чинники встановлення інтертекстуальних відносин (2014)
Джгун Н. М. - Функціонально-стилістичні особливості "народних висловів" китайської мови (2014)
Коринь С. Н. - Виды метаметафор в немецкоязычном художественном дискурсе (2014)
Шапочка Н. В. - Рифмо-ритмический рисунок текстов немецких народных песен (2014)
Холмогорцева І. С. - Комунікативний аспект британської фольклорної п'єси (2014)
Дребет В. В. - Вибудовування іменникового змісту у модальних рамках сучасної німецькомовної преси (2014)
Mykhailova O. V. - The argument-predicative structure in legal discourse (2014)
Неврева М. Н. - Генезис именных префиксальных морфем в английских текстах научного функционального стиля, Дьяченко Г. Ф., Шапа Л. Н. (2014)
Літкович Ю. В. - Структурні типи плеонастичних словосполучень (2014)
Носолевська В. Л. - Конструювання значення динамічних предикатів у дискурсі (на матеріалі англомовних текстів з авіабудування) (2014)
Червона О. С. - Особливості вираження категорії виду в італійській мові (2014)
Довгополова Я. В. - Компаративний аналіз формування полікультурного виховного середовища у ВНЗ України та зарубіжних країн (2014)
Гридасова О. І. - Соціальна роль у навчанні кіноперекладу (2014)
Рубан Л. М. - Мотивація студентів до вивчення іноземної мови на немовних факультетах (2014)
Чорновол-Ткаченко О. О. - Шляхи запобігання порушення принципів наукової та академічної етики студентами ВНЗ (2014)
Дука М. В. - Підсистема вправ для навчання майбутніх філологів розуміння невербальних засобів комунікації у творах сучасної англомовної художньої літератури (2014)
Лямзіна Н. К. - Експериментальна перевірка ефективності методики навчання майбутніх економістів професійно орієнтованого монологічного мовлення з використанням інформаційних технологій (2014)
Титул, зміст (2014)
Соловйов О. С. - Проблема наукового обґрунтування технологій екстемпоральної рецептури та шляхи її вирішення. Повідомлення І. Ретроспективний погляд на аспекти уніфікації екстемпоральної рецептури, Тихонов О. І., Ярних Т. Г., Гудзенко О. П., Рухманова О. А. (2014)
Здорик О. А. - Світовий досвід розроблення монографій на лікарські засоби аптечного виготовлення, Георгіянц В. А. (2014)
Давтян Л. Л. - Декаметоксин і хлоргексидин на вітчизняному фармацевтичному ринку, Попович В. П., Малецька З. В., Рева Д. В. (2014)
До 90-річчя з дня народження директора Харківського науково-дослідного хіміко-фармацевтичного інституту (1977–1989 рр.) доктора фармацевтичних наук, професора Федора Андрійовича Конєва (2014)
Шаповалов В. В. - Безперешкодний доступ осіб з обмеженими фізичними можливостями до закладів аптечної мережі на засадах фармацевтичного права, Шаповалова В. О., Шаповалов В. В., Рогожнікова О. В. (2014)
Савченко Л. П. - Дослідження реологічних властивостей комбінованої екстемпоральної мазі з гідрокортизону бутиратом, Вракін В. О., Кухтенко Г. П., Георгіянц В. А. (2014)
Жук О. В. - Розроблення технології сучасного антимікробного піномийного засобу, Баранова І. І. (2014)
Манський О. А. - Розроблення складу та технології твердих желатинових капсул гепатопротекторної та імуномодулювальної дії (2014)
Хохлова К. О. - Дослідження з розробки технології настойки для терапії ішемічної хвороби серця (2014)
Ісаєв С. Г. - Синтез, будова та фармакологічні властивості 9-(R-бензиліден)гідразино-5-нітроакридинів, Єрьоміна Г. О., Таран С. Г., Шевельова Н. Ю. (2014)
Саліонов В. О. - Визначення констант іонізації солей, похідних 2-(4-R-5(тіофен-2-іл)-1,2,4-триазол-3-ілтіо)ацетатних кислот, Авраменко А. І., Каплаушенко А. Г., Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2014)
Кузнєцова О. В. - Дослідження противиразкової активності екстрактів листя айви (Cydonia Miller) і розроблення їхніх технологічних параметрів, Джан Т. В., Клименко С. В. (2014)
Малюгіна О. О. - Компонентний склад та протимікробна дія ефірної олії суцвіть чорнобривців прямостоячих (Тagetes еrecta L.), Мазулін О. В., Смойловська Г. П., Мазулін Г. В., Єренко О. К. (2014)
Довгань Р. С. - Ультраструктура лівого шлуночка серця щурів зі спонтанною артеріальною гіпертензією у разі застосування периндоприлу (2014)
Чекман І. С. - Підручник "Фармакотерапія" – незамінний помічник сучасного фармацевта. За редакцією Б. А.Самури та А. С. Свінціцького (2014)
Стаднік Г. В. - ДВС: новий статус та законодавчі новації (2011)
Кузь О. Р. - Новели виконавчого провадження (2011)
Малишев Б. В. - Правова реформа: поняття, ознаки, види (2011)
Батанова Н. М. - Співвідношення конституційно-правової відповідальності та політичної відповідальності (2011)
Нестерович В. Ф. - Конституційно-правові засади здійснення впливу громадськості на прийняття нормативно-правових актів в Україні (2011)
Цюра В. В. - Представництво та посередництво як способи виникнення і здійснення цивільних прав: аспекти взаємодії (2011)
Ясинок М. М. - Поняття науки цивільного процесуального права та місце в ній окремого провадження як підгалузі цивільного процесуального права (2011)
Похиленко І. С. - Правовий режим майна фермерського господарства (2011)
Журавльов Д. В. - Особливості правового регулювання укладання трудового договору (контракту) між фізичною особою приватним нотаріусом та стажистом нотаріуса (2011)
Тищенко О. В. - Окремі питання соціально-правового становища громадян похилого віку в Україні (2011)
Пожидаєва М. А. - Правове регулювання золотовалютних резервів України (2011)
Блащук Н. І. - Реформування місцевого оподаткування в Україні (2011)
Бондарчук І. В. - Конституційно-правовий статус громадських організацій та політичних партій в Україні: проблеми законодавчого регулювання (2011)
Герасимчук М. В. - Еволюція норм міжнародного гуманітарного права щодо захисту цивільного населення до Першої світової війни (2011)
Коваль К. П. - Правові парадигми: підстави класифікації; аксіологічні характеристики (2011)
Суперсон Ю. В. - Генезис законодавства України у сфері бджільництва (2011)
Стефанчук Р. О. - Новітнє видання з перегляду судових рішень у порядку цивільного судочинства, Білоусов Ю. В. (2011)
Гусарєв С. Д. - Людиномірність римського права, Тихомиров О. Д. (2011)
Семьоркіна О. М. - Правові засади державної реєстрації благодійних організацій (2011)
Логвиненко Ю. В. - Особливості укладання договору дарування (2011)
Валерія Лутковська "В моєму житті завжди присутній азарт" (2011)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих з 26 січня 2011 року по 28 лютого 2011 року (2011)
Вовчанская С. И. - Роль словообразовательных моделей двухкомпонентных терминов-композитов в системной организации терминологии маркетинга современного немецкого языка (2013)
Григорян Н. Р. - Акустические корреляты акцентной выделенности в спонтанной речи (2013)
Димова Л. С. - Общеевропейское значение научного наследия профессора Одесского национального университета имени И. И. Мечникова - Владимира Львовича Скалкина (2013)
Домброван Т. И. - Фонетические изменения в английском вокализме: взгляд с позиции лингвосинергетики (2013)
Калинюк Е. А. - Жанрово-детерминированные особенности функционирования пространственных описательных фрагментов в научно-фантастическом тексте (на материале романа Г. Уэллса "The War of the Worlds”) (2013)
Колесникова Е. Я. - О термине и концепте "образ" (2013)
Кравченко Н. А. - Особенности мелодического оформления англоязычной проповеди и молитвы (2013)
Кухаренко В. А. - Мэн-Букер-2012 и дальше (2013)
Лимаренко О. А. - Речення як номінативно-комунікативна категорія (2013)
Матузкова Е. П. - Английская самобытность как объект исследования (2013)
Миньяр-Белоручева А. П. - Политическая метафора в контексте международных отношений (2013)
Миронова Т. Ю. - Інтертекстуальні характеристики одного із британських авторських текстів та частка цитат в його семантиці (на матеріалі біографічного твору Нести Вин Елліс "Джон Мейджор") (2013)
Мулик К. О. - Оцінювання ефективності засвоєння лексико-граматичного матеріалу в процесі інтегрованого навчання соціальної педагогіки засобами англійської мови (2013)
Онищук И. Ю. - Понятия прецедентности и интертекстуальности в романах-триллерах о вампирах (2013)
Прима В. В. - Лексико-семантичні відношення в англомовній туристичній термінології (2013)
Румянцева Е. А. - Категории и жанровая специфика биржевого гипертекста (2013)
Терехова Л. В. - Cовокупность текстов как макротекст (на материале современной американской прессы) (2013)
Федотова М. А. - Понятие языковой личности и направления её изучения (2013)
Фоменко Е. Г. - Ризомность "Финнеганова помина" Джойса (2013)
Цобенко О. В. - Функціонування лексико-семантичного пол "ювелірні прикраси" в англомовних глянцевих журналах (2013)
Чепурна О. В. - Особливості вираження семантики денотативних та контекстуальних емотивних лексем у англомовному художньому тексті (на матеріалі роману Ернеста Хемінгуея "За річкою, в затінку дерев"), Політикін В. С. (2013)
Наші автори (2013)
Вимоги до рукописів (2013)
Амирэджиби Н. - Грузинско-украинские исторические и культурные связи в эпоху средневековья, Наскидашвили Н. (2011)
Бабелюк О. - Полістилістична практика текстотворення постмодерністського художнього тексту (2011)
Боднар О. - Генрі Лонґфелло – популяризатор українських ліричних творів (на матеріалі антології поета "Вірші різних місцевостей"), Боднар О. (2011)
Бровко О. - Структуротвірні та семіотичні аспекти мотиву двійництва в прозовому творі (2011)
Бугайова Н. - Опозиція "столиця – провінція" в романі Валерія Шевчука "Кросворд" (2011)
Будівська Л. - Інтерпретація історії України в прозовій спадщині Івана Єрофеєва (2011)
Бунчук Б. - Хореїчні форми в румунській і українській літературaх перших десятиліть ХІХ століття, Паладян К. (2011)
Бєлоброва Т. - Рецепція "сонетної" форми: теоретико-методологічні аспекти (2011)
Бєлоконь Н. - Родова людина І. Чендея: від маргінала до мудрого старця (за романом "Птахи полишають гнізда...") (2011)
Валах Н. - Жанрово-стильові особливості комедії "Шляхта ходачкова" Григорія Цеглинського (2011)
Витрикуш І. - Образ ночі як компонент романтичної символіки Левка Боровиковського (2011)
Віннікова Н. - Творчість Олеся Жолдака: пародійний аспект (2011)
Vojteková M. - Poviedka Oksany Zabužkovej "Sestra, sestra" a jej preklady do slovenčiny, češtiny a poľštiny (jazyková analýza) (2011)
Воробйова Д. - Значеннєва строкатість категорії комічного: пошуки "універсального сміху" у вербальному мистецтві, Матвієнко Т. (2011)
Гавриленко О. - Історіософське осмислення сучасності в поетичній творчості письменників кінця ХХ – початку ХХІ століття (2011)
Гайдук С. - "Дивися, як я полечу, бо я сова": до символіки образу сови в поезії Тараса Шевченка (2011)
Голомб Л. - Архетипні джерела лірики Івана Ірлявського (2011)
Гончарук Є. - Особливості функціонування часово-просторових категорій у світській поезії ХVII-XVIII століть (2011)
Грачова Т. - Феномен поетичного мислення О. Забужко у контексті постмодерного літературного простору (2011)
Демедюк М. - Відтворення духовної та матеріальної культури українців у народних казках (2011)
Дмитренко В. - Типологічні аспекти творчості Б. Антоненка-Давидовича й Г. Гессе (2011)
Дорофєєва А. - Художній простір тетралогії Володимира Малика "Таємний посол" (2011)
Дудка А. - Часо-просторові виміри драматургії В. Винниченка: психологія сприйняття та символіка оприявнення (2011)
Євмененко О. - Сучасна інтерпретація постаті козацького ватажка в романі Ю. Сороки "Іван Богун" (2011)
Завалій Л. - Концепція ліричного героя у творах Олександра Олеся доеміграційного періоду (2011)
Зеленська В. - Осмислення проблеми єдності східнослов’янських племен як провідної політичної ідеї в романі Дмитра Міщенка "Сіверяни" (2011)
Івончак П. - Віршування Олександра Павловича та Олександра Духновича 50-х років ХІХ ст. 114-116 (2011)
Іртуганова Т. - Наука складання проповіді і "Руно орошенноє" Димитрія Туптала (2011)
Камінчук О. - Поезія Я. Щоголева останніх десятиліть ХІХ ст. як художній феномен передмодерністичної доби (2011)
Качмар М. - Українські етіологічні легенди про сусідів: структурно-семантичний аспект (2011)
Кебенко Г. - Осмислення європи в сучасній українській літературі на прикладі творчості Юрія Андруховича (2011)
Клейменова Т. - Художнє моделювання вчительської праці у повістєвій прозі Марії Колцуняк та Івана Садового (2011)
Клеймьонова І. - Циклізація літературних портретів як засіб реалізації задуму у мемуарах Григорія Костюка (2011)
Клименко З. - Поетика драми: композиційна типологія драми В. Винниченка й А. Чехова, Бондаренко Г. (2011)
Кодак М. - Задзеркалля Надії Гуменюк (2011)
Козій О. - Письменники про живописців: порівняльний зріз (на матеріалі творів І.Чендея, о’Генрі, Дж.Толкієна) (2011)
Колінько О. - М. Коцюбинський і Б. Зайцев: точки перетину індивідуальних поетик (2011)
Коркішко В. - Специфіка хронотопу невського проспекту в "петербурзькому тексті" Миколи Гоголя (на матеріалі циклу "Петербурзькі повісті") (2011)
Косило Н. - Поетика натуралізму в дискурсі світового та національних літературних процесів, Венгринович Н. (2011)
Красненко О. - Значення і роль міста в еволюційному поступі нації (за романом П. Загребельного "Первоміст") (2011)
Лісовська І. - Типологія комічного у романі Олдоса Гакслі "Хоровод блазнів" та повісті Майка Йогансена "Подорож ученого доктора Леонардо..." (2011)
Лозко Г. - Рідна віра в літературному процесі ХХ – початку ХХІ ст. (2011)
Малишівська І. - Фантастичне у творах К. Уілсона та В. Шевчука (2011)
Марценішко В. - Особливості часопросторової організації історичних романів Михайла Старицького і Генріка Сенкевича (2011)
Марчук Г. - Символічність сатиричного тексту (на матеріалі західноукраїнської малої прози кінця ХІХ – поч. ХХ ст.) (2011)
Матвєєва Т. - Просторова модель творів М. Устияновича "Страсний четвер", І. Франка "Петрії і Довбущуки": відлуння поетики готичного роману (2011)
Мельник О. - Постать Івана Мазепи у творчості Миколи Маркевича та європейських романтиків (2011)
Меньок В. - Дискурс тексту-задоволення: екзотичні/деґрадовані птахи у Бруно Шульца та Юрія Андруховича (2011)
Мікула О. - Спільність генези колядок, веснянок та весільних пісень (на основі розвідки Олени Пчілки "Украинские колядки") (2011)
Мукан В. - Форманти "Драми абсурду" у п’єсі Миколи Куліша "Народний малахій" (2011)
Негодяєва С. - Просторові концепти в неказковому епосі південно-східного регіону луганщини (2011)
Нестелєєв М. - Суїцидальна образність у прозі Надії Кибальчич (2011)
Осьмак Н. - Художні засоби вираження стрімких змін та технізації у футуристичній поезії Михайля Семенка (2011)
Панасенко Т. - Твори світової літератури як прецедентні тексти ліро-епосу Лесі Українки (на прикладі поеми "Русалка") (2011)
Плужник О. - Етнопсихологічна концепція особистості у прозовій творчості Анатолія Дімарова (2011)
Подолей Л. - Море як романтична візія мрії у поезії Т. Шевченка (2011)
Попадинець О. - Просвітницькі тенденції в історичних романах В. Скотта і М. Старицького (2011)
Процик І. - Інтерпретація образу жінки в поезії М. Ореста (2011)
Ращенко А. - Спiльне й вiдмiнне свiтоглядно-мистецьких платформ Ю. Косача та I. Костецького: проблема індивідуальної, творчої та соціальної ідентифікації мистця слова в емігрантській українській літературі (2011)
Романенко О. - Феномен української масової літератури ХХ століття: проблеми генези та поетики (2011)
Сипа Л. - Осмислення історії у дилогії Жорж Санд "Консуело" і "Графиня Рудольштадт" (2011)
Сірук В. - Наративні моделі малої прози Лесі Українки (2011)
Соколова А. - Магічні знаки у романі М.Матіос "Майже ніколи не навпаки" (2011)
Стефанів Ю. - Еліотівська теорія музики поезії як засада вдосконалення поетики форми (2011)
Супрун В. - Порівняння як конструент портретопису жінки в українській художній літературі (2011)
Тараненко А. - Особливості вираження дитячої психології у прозі 70-х років ХХ століття (2011)
Телеуця В. - Іноетнічні напластування на національний фольклор в умовах поліетнічного середовища (2011)
Тиховська О. - Архетипна семантика образу вужа/гадюки в українських чарівних казках (2011)
Тімофєєв А. - Фольклористична діяльність Є. Ярошинської (2011)
Ткалич А. - Особливості сучасного хронотопу у творчості українських жінок-драматургів кінця XX – початку XXI століття (2011)
Ткалич І. - Іронічний дискурс українського літературознавства 1920-х років (2011)
Федюшина І. - Рецепція архетипу іуди у сучасній українській прозі (на матеріалі роману Г. Тарасюк "Любов і гріх Марії Магдалини") (2011)
Фока М. - Хореографічне мистецво в поетичній творчості П. Тичини (на матеріалі вірша "Танці на мечі") (2011)
Хасанова Н. - Трансформація особистості у романі Анатолія Дністрового "Невідомий за вікном" (2011)
Хоптяр А. - Поезія "Свободи і кохання" Гайнріха Гайне в перекладах і творчому осмисленні Бориса Грінченка (2011)
Хорошков М. - Екзистенційні виміри новелістики кінця ХІХ – початку ХХ століття (2011)
Чонка Т. - Доля людини в українській та французькій літературах ХХ ст. (на матеріалі творчості В. Барки, М. Хвильового, І. Багряного та А. Камю, Ф. Кафки, Антуана де Сент-Екзюпері) (2011)
Чопик Г. - Архетипний аналіз оніричних образів у художніх творах Наталени Королевої (2011)
Шарова Т. - Жанр оповідання у творчості Івана Маслова (2011)
Щербакова Т. - Оповідання А. Дімарова "Німецька курва": досвід онтологічного аналізу (2011)
Ягушкіна В. - Традиції української філософської лірики у творчості М. Костомарова (2011)
Яструбецька Г. - Елементи експресіоністичної поетики в художньому просторі О. Кобилянської (на матеріалі новели "Битва") (2011)
Віняр Г. - Нова лексика в романі Ліни Костенко "Записки українського самашедшого" (2011)
Громова Н. - Мовні контрасти як засоби експресивності у творах О. Забужко та Ю. Андруховича (2011)
Гульпа Д. - Інвективна лексика та фраземіка у творі Дмитра Кешелі "Чим би не бавилися пани, лем би не було війни" (2011)
Іншаков А. - Кольоративи в поезіях В. Стуса (2011)
Тетяна К. - Особливості функціонування фразеологізмів в історичному романі "Гетьманський скарб" Ю. Мушкетика (2011)
Козловська Л. - Мовне поле кольору в сучасній українській поезії (2011)
Колеснікова І. - Елементи професійного дискурсу у творах Миколи Гоголя (на матеріалі назв грошових одиниць) (2011)
Лисак Л. - Місце дієприслівника у структурі речень різних жанрів художньої літератури (2011)
Макар Г. - Науковці україни на захисті прав української мови на початку ХХ ст. (2011)
Малюга Н. - Мотивація літературно-художніх антропонімів (2011)
Остроушко О. - Функції прикладкових конструкцій у поетичному тексті (на матеріалі творів Л. Костенко, І. Драча) (2011)
Падалка Р. - Функціональна та семантико-словотвірна база прізвищ учнів слов’янського педагогічного ліцею початку ХХІ століття (2011)
Секереш Н. - Мовознавчі праці Євгена Чикаленка періоду еміграції (Відень, Прага, Подєбради; 1919-1929 рр.) (2011)
Статєєва В. - Проблеми історії українського мовознавства на закарпатті в працях Й. О. Дзендзелівського (2011)
Стовбур Л. - Функціонування іменників-демінутивів в українських народних родинно-побутових піснях (2011)
Яворська І. - Робота над граматиками української мови у Підросійській Україні другої половини ХІХ ст. (2011)
Прокопенко І. Ф. - Інноваційна політика держави та її роль у забезпеченні розвитку економіки України, Стовбун Т. О. (2014)
Мельникова О. В. - Інновації у вищій освіті як чинник формування національної економіки знань (2014)
Радченко Л. П. - Державне регулювання та стимулювання інноваційного розвитку національної економіки (2014)
Сідельнікова І. В. - Особливості розвитку інноваційного процесу в аграрному секторі національної економіки (2014)
Шиловцева Н. В. - Місце і роль людського капіталу в системі вимог інноваційного розвитку країни (2014)
Гуцан Т. Г. - Проблеми соціального захисту молоді в національній економіці (2014)
Капінос Р. В. - Значення та роль сучасних методів підготовки ефективних працівників економічної сфери (2014)
Муромцева Ю. І. - Якість життя й використання трудового потенціалу населення в європейських країнах та Україні (2014)
Слободчук М. С. - Вплив інтеграційних процесів на ринок праці України (2014)
Терно А. В. - Молодіжний ринок праці: стан, проблеми та перспективи розвитку (2014)
Гайдученко Ю. О. - Становлення та перспективи розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні (2014)
Зеленько О. О. - Ділова активність та особливості її вимірювання в економіці України (2014)
Олійник О. В. - Особливості діяльності України на ринку державних єврооблігацій в умовах нестабільності (2014)
Олійник Ю. О. - Стимулювання ефективної інноваційної діяльності українських підприємств (2014)
Осьмірко І. В. - Визначення факторів розвитку інтернет-технологій з метою оптимізації інноваційної діяльності підприємств (2014)
Поплавський М. В. - Механізм управління інтелектуальним капіталом компаній (2014)
Синиця Т. В. - Бухгалтерський аутсорсинг як інноваційний інструмент оптимізації діяльності підприємств (2014)
Соляр В. В. - Статистико-аналітичний підхід в обґрунтуванні взаємопов’язаного розвитку виробництва та інфраструктури регіону (2014)
Гура А. О. - Зовнішня трудова міграція в Україні: сучасні тенденції та наслідки (2014)
Кадеєва І. В. - Прямі іноземні інвестиції як фактор становлення інноваційної економіки в Україні (2014)
Ночвіна І. О. - Особливості діяльності транснаціональних корпорацій (2014)
Сідельнікова В. К. - Сталий розвиток економіки України в умовахглобалізації (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вихідні дані (2014)
Кірова Л. Л. - Організаційно­економічні засади розвитку світового сільськогосподарського ринку в сучасних світогосподарських умовах (2014)
Антошкіна Л. І. - Компетентнісний підхід в сучасній освіті (2014)
Антошкін В. К. - Сутність соціально­економічної безпеки регіонів та її зв’язок з національною безпекою держави (2014)
Гонта О. І. - Наукові аспекти розвитку державно­приватного партнерства в рекреаційно­туристичній сфері України, Безуглий І. В. (2014)
Горпинич О. В. - Застосування зарубіжного досвіду в державному регулюванні економіки АПК в Україні (2014)
Горяча О. Л. - Інновації як чинник економічного розвитку промисловості України, Сільченко І. А. (2014)
Добренко О. О. - Вплив діючої в Україні системи кваліфікацій на професійний ринок праці (2014)
Рунчева Н. В. - Сутність, види та форми корпоративних відносин в аграрній сфері (2014)
Фролова Г. І. - Організаційні засади маркетингових досліджень у сфері туризму, Фролова В. Ю. (2014)
Вареник О. Ф. - Особливості розробки і реалізації цільової програми підвищення конкурентоспроможності підприємств, Марченко В. М. (2014)
Компанієць Т. І. - Вплив реклами на просування споживчих товарів в умовах сучасного ринку (2014)
Махмудов Х. З. - Синергетичний ефект у забезпеченні конкурентоспроможності виробництва сільськогосподарської продукції, Михайлова О. С., Махмудов Р. Х. (2014)
Рюміна Є. Л. - Перспективи формування кластерних структур підприємств рекреаційно­оздоровчої сфери м. Бердянська (2014)
Тарасов Д. А. - Основні аспекти розвитку обслуговуючих кооперативів в аграрному секторі України (2014)
Хмурова В. В. - Ефективність впровадження контролінгу на підприємствах, Лапко С. В. (2014)
Шило К. М. - Організаційно­економічні засади системи управління кадровим потенціалом підприємств туристичної сфери (2014)
Безуглий І. В. - Імперативи розробки стратегії еколого­економічного розвитку рекреаційно­туристичних систем (2014)
Майорова І. М. - Особливості формування, організації і функціонування сіті­логістичних потоків Приазов’я (2014)
Перевознікова О. В. - Аналіз проблем невідповідності інтересів держави та регіонів (2014)
Міхов Л. І. - Сутність категорії та структурні складові кадрового потенціалу підприємства (2014)
Комарова І. В. - Державна фінансова підтримка вугільної промисловості України (2014)
Курова Т. Г. - Оцінка кредитоспроможності клієнта банку за допомогою дискримінантного аналізу, Костроміна К. О. (2014)
Макаренко Ю. П. - Проблема тінізації економіки в банківському секторі (2014)
Трофімчук М. О. - Механізми вдосконалення конкурентних засад діяльності на біржовому ринку цінних паперів України (2014)
Бабенко В. Г. - Управлінське спілкування як соціальна психолого-педагогічна необхідність системи фізичного виховання і спорту працівників органів внутрішніх справ України (2014)
Бабич Н. Л. - Емоційно-вольовий компонент підготовки спортсменів, Беседа Н. А., Піменов О. О. (2014)
Багінська О. В. - Значення показника якості функції рівноваги в інтегральній оцінці рівню розвитку рухової функції школярів різних вікових груп у процесі їх навчання фізичної культури (2014)
Бєлих С. І. - Теоретичні і методичні основи особистісно орієнтованої системи фізичного виховання студентів (підсумки теоретичних досліджень) (2014)
Бобрик Ю. В. - Биомеханика профилактики и физической терапии дорсалгий при занятиях физкультурой и спортом (2014)
Бойко Г. М. - Самоорганізація спортсменів високої кваліфікації як суб’єктів діяльності в паралімпійському спорті (2014)
Бойко О. О. - Оздоровчо–виховне значення організованої перерви у режимі навчального дня учнів початкових класів, Франчук О. П., Донець І. О., Дейкун М. П. (2014)
Бойчук Р. І. - Підвищення ефективності процесу навчання учнів техніки спортивних ігор на уроках фізичної культури шляхом цілеспрямованого розвитку координаційних здібностей, Короп М. Ю. (2014)
Браташ С. В. - Характеристика взаємодії гравітаційного поля землі з організмом людини (2014)
Бублик С. А. - Стан термінової адаптації на висоті дозованого фізичного навантаження у студентів основних і спеціальних медичних груп (2014)
Василевський В. С. - Вивчення динаміки окремих показників функції вегетативної нервової і кардіореспіраторної систем у дітей молодшого шкільного віку з патологією зору, Дичко Д. В., Дичко В. В., Пилькевич Н. Б. (2014)
Вільчковська А. Е. - Застосування музики на уроках фізичної культури (з досвіду польських загальноосвітніх шкіл) (2014)
Вільчковський Е. С. - Становлення і розвиток системи фізичного виховання школярів у Польщі в період ХVI – початку ХХ століття, Пасічник В. Р. (2014)
Вовканич Л. С. - Регресійний аналіз вікових змін розумової працездатності шахістів, Терлецький О. М. (2014)
Волков В. Л. - Формування комплексної оцінки успішності студентів з предмету "фізичне виховання" на різних етапах навчання у вищому навчальному закладі (2014)
Галай М. Д - Залежність успішності засвоєння вправ із м’ячем учнів початкової школи від морфофункціонального та психофізіологічного розвитку їх організму, Дьоміна Ж. Г., Кротов Г. В., Мішаровський Р. М. (2014)
Гацоєва Л. С. - Особливості психомоторного розвитку дітей з вадами слуху (2014)
Горбонос-Андронова О. Р. - Психологічний, фізіологічний та антропометричний стан туристів-водників на етапі попередньої базової підготовки (2014)
Гордієнко Ю. В. - Динаміка фізичної підготовленості студенток, які займаються різними видами вправ у процесі фізичного виховання (2014)
Грибан Г. П. - Особливості фізичної підготовленості студентів вищих навчальних закладів України (2014)
Гричик Д. В. - Інноваційна спрямованість до навчання з плавання молодших школярів у системі шкільного фізичного виховання, Солонець Ю. Ю. (2014)
Гуніна Л. М. - Ефективність використання лікарських засобів на основі Ω3 поліненасичених жирних кислот у тренувальному процесі спортсменів (2014)
Гурова А. І. - Визначення основних захворювань опорно-рухового апарату борців-дзюдоїстів та рекомендації щодо їх фізичної реабілітації (2014)
Дычко Е. А. - Уровень адаптационного напряжения организма подростков в возрасте 11 – 14 лет со сколиозом, Бобырев В. Е., Мельник И. Н., Пономарев В. А. (2014)
Євтушов Ф. М. - Методичні засади використання індивідуальних біомеханічних показників курсантів в навчальному процесі з спеціальної фізичної підготовки на початковому етапі навчання (2014)
Еделев О. С. - Вплив авторитету тренера на спортивну діяльність веслярів-академістів, Шалар О. Г., Верхогляд Д. (2014)
Ермолаева Я. С. - Определение уровня тревожности, как одного из критериев эффективности эмоциональной устойчивости в спортивных танцах (2014)
Єфременко А. М. - Вплив методики відновлення працездатності організму на стан нервово–м’язового апарату бігунів спринтерів, Шестеров Л. Є. (2014)
Żukowska H. - Cechy postawy ciała w płaszczyźnie czołowej i poprzecznej chłopców z klas pierwszych ze środowiska wiejskiego, Iermakov S., Szark-Ekardt M., Mrozkowiak M. (2014)
Загревский О. И. - Структура и техника большого оборота назад из стойки на руках в стойку на руках на параллельных брусьях, Загревский В. И. (2014)
Ибрагимов М. М. - Спорт высших достижений в авангарде современной культуре (2014)
Иванова Г. П. - Биомеханические и педагогические аспекты повышения темпа игры в теннис, Биленко А. Г., Князева Т. И., Пикалева Е. П. (2014)
Карленко В. П. - Теоретико-педагогічний аналіз формування рухових умінь і навичок старшокласників під час занять лижами (2014)
Карленко В. П. - Теоретико-методичні засади формування рухових умінь і навичок школярів на заняттях з біатлону (2014)
Ковган П. И. - Факторный анализ взаимосвязи двигательных установок и биомеханических параметров систем движений прыгунов в длину, Лепешев Д. И., Руденик В. В. (2014)
Козина Ж. Л. - Интеграция результатов научных исследований в области физического воспитания и спорта в смежные науки (2014)
Козлова Е. К. - Соревновательная деятельность прыгунов в высоту высокой квалификации (2014)
Коробейніков Г. В. - Вікові особливості стресостійкості у єдиноборців високої кваліфікації, Коробейнікова Л. Г., Дудник О. К., Аксютін В. В. (2014)
Крупеня С. В. - Кинематическая структура двигательных действий спортсменок высокой квалификации при выполнении упражнений на прыжковом столе в женском гимнастическом многоборье, Панченко А. Н., Терещенко И. А. (2014)
Куцериб Т. М. - Особливості пропорцій тіла та соматотипу представників карате версії WKF, Музика Ф. В., Вовканич Л. С., Гриньків М. Я., Маєвська С. М. (2014)
Лазоренко С. А. - Давньогрецькі спортивні свята, Чхайло М. Б. (2014)
Левченко В. А. - Роль тестостерону в забезпеченні дозованих фізичних навантажень у молодих людей з різним ступенем фізичної підготовки (2014)
Лейкин М. Г. - К проблеме профилактики и реабилитации спорттравм (проблемы, обдумывавшиеся и Исааком Ньютоном, и Николаем Бернштейном) (2014)
Лысенко Е. Н. - Типы физиологической реактивности кардиореспираторной системы спортсменов различной специализации в условиях гипоксии нагрузки (2014)
Людовик Т. В. - Проблемне поле професійно-прикладної фізичної підготовки студентів ВНЗ технічного профілю (2014)
Мазін В. М. - Результати дослідної роботи з організації виховного процесу у групах легкої атлетики ДЮСШ (2014)
Максимова Ю. А. - Ліквідація післятренувальних змін в опорно-руховому апараті акробатів, як основа попередження функціональних порушень хребта (2014)
Михалюк Є. Л. - Вплив ідентичного тренувального процесу на функціональний стан висококваліфікованих спортсменів обох статей (2014)
Мунтян В. С. - Фізичне виховання у контексті положень нового закону України "Про вищу освіту", Пліско В. І. (2014)
Носко М. О. - Біомеханічна характеристика рухових якостей людини (теоретичний аналіз), Архипов О. А. (2014)
Носко М. О. - Методики формування рухів у процесі навчання і тренування, Дейкун М. П., Ляпін В. П., Сероштан В. М., Носко Ю. М. (2014)
Одеров А. М. - Аналіз змісту методик перевірки та оцінки фізичної підготовленості військовослужбовців різних іноземних держав збройних сил, Одерова О. В., Романчук С. В., Гульоватий В. І. (2014)
Олефіренко К. О. - Педагогічна програма формування координаційних якостей учнів початкових класів засобами танцювальних вправ на уроках фізичної культури (2014)
Олійник Р. В. - Вплив спадкових і середовищних факторів щодо прогностичної значимості особливостей розподілу жирового компоненту тіла в системі спортивного відбору, Чекмарьова Н. Г., Хаджинов В. А., Сеймук А. О. (2014)
Орленко Н. А. - Інтегративна фізична підготовка як основа професійної освіти майбутніх пілотів, Ракитіна Т. І., Харун О. С., Шип Л. О. (2014)
Осадців Т. П. - Оцінка фізичної підготовленості дітей 7 – 9 років, які займаються спортивними танцями, Музика Ф. В. (2014)
Півненко Ю. В. - Система формування фізичного здоров’я учнів у навчально-виховному процесі початкової школи (2014)
Подригало Л. В. - Обоснование профессиональной характеристики спортивной деятельности с физиолого-гигиенических позиций (на примере стрельбы из лука), Ровная О. А., Мыльченко Н. И. (2014)
Позюбанов Э. П. - Формирование двигательной структуры финального разгона в метании копья, Мехрикадзе В. В., Терлюкевич А. И., Макась М. М. (2014)
Попичев М. И. - Формирование стратегии личной безопасности и активной самообороны у студентов юридических специальностей (2014)
Попичєв М. І. - Проблемні питання правового регулювання професійного спорту, Шаповалова О. А., Маслов В. М. (2014)
Приходько В. В. - Онтологические основания образования и воспитания как культурной деятельности в работах русских мыслителей конца ХVIII – первой половины XІX века (от взглядов Е. Р. Дашковой до работ К. Д. Ушинского) (2014)
Приходько В. В. - Онтологические основания образования и воспитания как культурной деятельности в работах русских мыслителей второй половины XІX – начала ХХ века (от творчества Н. Ф. Бунакова до разработок С. И. Гессена) (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського