Плугатар С. О. - Стан та продуктивність деревостанів сосни станкевича (Pinus Stankewiczii (Sukacz.) Fomin.) в Криму, Плугатар Ю. В. (2012)
Плугатар Ю. В. - Лісова типологіка або ще раз про типологічні рівні класифікації лісів України (2012)
Рижов О. М. - Вплив антропогенного ущільнення грунтів на їх фізичні та водні властивості, Бровко Ф. М. (2012)
Сбитна М. В. - Морфофізіологічні показники плюсових дерев сосни звичайної Київського Полісся та їх зв’язок із господарсько цінними ознаками (2012)
Ситник С. А. - Аналіз структури насаджень Кіровського лісництва Дніпропетровського лісгоспу за крайніми градієнтами зволоження ґрунту, Ловинська В. М. (2012)
Танцюра Б. Ф. - Лісова типологія в контексті філософії природи (2012)
Ткач В. П. - Сучасні проблеми лісівничо-екологічного напряму в лісовій типології (2012)
Токарева О. В. - Особливості мікроклімату у молодих і середньовікових деревостанах (2012)
Чорнобров О. Ю. - До питання застосування диференційованого підходу щодо проведення лісівничих заходів у Національному природному парку "Голосіївський”, Кременецька Є. О. (2012)
Шамрай А. Є. - Типологічна структура соснових лісів Черкаського бору, Лакида П. І. (2012)
Шуплат Т. І. - Фітоклімат приземного простору кущових ялівців у літній та зимовий періоди (2012)
Яковишин В. М. - Водопоглинальні властивості лісової підстилки буково-ялицевих насаджень, Юхновський В. Ю. (2012)
Білоус В. М. - Видовий склад мікобіоти жолудів Quercus robur L. за різних умов зберігання, Максимчук Н. В., Волощук Н. М., Білоус М. М. (2012)
Бобошко-Бардин І. М. - Методичні особливості проведення досліджень з мікроклонального розмноження деревних рослин та обробки експериментальних даних, Кашпор С. М. (2012)
Бровко О. Ф. - Просторовий розподіл фітомаси в урбофітоценозах ялівцю козацького, Бровко Ф. М. (2012)
Гриб В. М. - Удосконалення технології підготовки лісокультурних площ при відтворенні лісів, Маслай С. В. (2012)
Івахненко М. М. - Особливості застосування різних видів і доз добрив як стартових у контейнерній культурі Thuja occidentalis ´Smaragd´ та Juniperus scopulorum ´Blue arrow´, Маурер В. М. (2012)
Кучер Л. І. - Калійний режим лучно-чорноземного ґрунту за умов ґрунтозахисних технологій (2012)
Угаров В. М. - Особливості вирощування сіянців дуба звичайного із закритою кореневою системою, Манойло В. О., Фатеев В. В., Ноженко Н. І. (2012)
Фучило Я. Д. - Природне поновлення сосни звичайної та перспективи його використання при лісовідновленні у свіжих суборах південної частини Київського Полісся, Сбитна М. В., Рябухін О. Ю., Кайдик В. Ю., Корогод А. О. (2012)
Юхновський В. Ю. - Лісові меліорації та цілісність ландшафтів, Танцюра Б. Ф. (2012)
Зібцева О. В. - Стан вуличних насаджень центральної частини м. Вишгорода (2012)
Зібцева О. В. - Стан вуличних насаджень центральної частини смт. Калинівка Київської обл., Мельник А. І. (2012)
Копій Л. І. - Внутрівидова конкуренція в рядових посадках туї західної (Thuja occidentalis ‘Fastigiata’), Кучерявий В. С. (2012)
Кучерявий В. П. - Особливості генезису комплексної зеленої зони м. Самбір (кінець XVIII – початок ХХІ ст.), Гнатишин І. І. (2012)
Кучерявий В. П. - Проблеми класифікації та конструювання паркових узлісь, Фітак М. М. (2012)
Ющик О. В. - Оптимізація формування спусків сторінок видань на друкарські форми, Голубник Т. С. (2012)
Пушкар А. - Розподілення модульованих фарбових потоків у короткій фарбодрукарській системі з кратними циліндрами (2012)
Рибак В. І. - Побудова характеристик покриття при тоновідтворенні зображень фарбо-друкарською системою послідовно-паралельної структури (2012)
Козак Р. О. - Контроль якості книжкових видань статичними методами на додрукарському етапі (2012)
Єрмоленко C. Б. - Система фазового мюллер – матричного картографування поліграфічних полімерних плівок, Зенкова К. Ю., Житарюк В. Г., Максимяк П. П., Бесага Р. М. (2012)
Архелюк О. Д. - Оцінка мікроструктури поліетилентерефталатних плівок в поляризованому світлі, Підкамінь Л. Й. (2012)
Ушенко О. Г. - Комплексний ступінь когерентності полів лазерного випромінювання, розсіяного поліграфічними полімерними плівками, Дуболазов О. В., Ушенко В. О., Архелюк О. Д. (2012)
Єрмоленко C. Б. - Система орієнтаційної томографії поліграфічних полімерних плівок, Фельде Х. В. , Полянський П. В., Максимяк П. П. (2012)
Румянцев Ю. М. - Емульгування офсетних друкарських фарб, Ясінський М. Ф., Ясінська Л. М. (2012)
Архелюк О. Д. - Оцінка оптико-геометричних параметрів фоточутливих поліграфічних матеріалів в поляризованому світлі, Підкамінь Л. Й. (2012)
Ушенко О. Г. - Методи кореляційного і фрактального аналізу лазерних зображень для діагностики оптичних властивостей поліграфічного паперу, Ушенко Ю. О., Карачевцев А. О., Горський М. П., Єрмоленко C. Б., Сахновський М. Ю. (2012)
Jakucewicz S. - Papier dziś i jutro, Nazar I. (2012)
Зенкова К. Ю. - Вейвлет-аналіз поляризаційних мап поліграфічного паперу. Статистичний і фрактальний підхід, Житарюк В. Г., Максимяк П. П., Бесага Р. М. (2012)
Мотрич А. В. - Спектроскопія деяких типів поліграфічного паперу, Гумінецький С. Г., Сахновський М. Ю. (2012)
Кам’янська Л. І. - Особливості класифікації зволожувальних апаратів в сучасних умовах, Шаблій І. В. (2012)
Дуболазов О. В. - Діагностика поверхневої структури поліграфічного паперу на основі методів статистичного поляризаційного аналізу лазерних мікроскопічних зображень, Ушенко Ю. О., Горський М. П., Ушенко В. О. (2012)
Сахновський М. Ю. - Інтегруюча сфера для визначення кольорових параметрів несамосвітних дифузно-розсіюючих об’єктів, Карачевцев А. О., Козаков О. М., Житарюк В. Г. (2012)
Ушенко О. Г. - Встановлення характеристик кольору фарбованих тканин спектрофометричним методом, Дуболазов О. В., Мотрич А. В., Гумінецький С. Г. (2012)
Войнова О. Ф. - Методика реалізації логістичних аналізів в умовах друкарні, Дацків О. Б., Шаблій І. В. (2012)
Маїк В. З. - Новітні засоби оцінки якості параметрів друкованої продукції, Дудок Т. Г., Опотяк Ю. В. (2012)
Лабецька М. Т. - Аналітичні дослідження технологічних особливостей термографічного друку (2012)
Никируй В. Е. - Створення профілю друкувальних елементів прямим лазерним гравіюванням, Маїк В. З. (2012)
Кавин Я. - Аналіз алгоритму удосконалення системи управління якістю продукції відповідно до вимог міжнародних стандартів та новітніх концепцій якості (2012)
Гунько С. М. - Галактика друкованого слова (до 500-річчя засновника друкарства на Україні Івана Федоровича) (2012)
Титул, зміст (2011)
Беловол А. Н. - Изменения функций внешнего дыхания у лиц с различным сочетанием критериев метаболического синдрома, Савченко Ю. Г. (2011)
Безрук В. А. - Изучение окислительной модификации белков у больных с доброкачественными и злокачественными опухолями гортано-глотки, Воронцова Л. Л. (2011)
Литвиненко Н. В. - Застосування сальбутіаміну (енеріону) в лікуванні астенічних станів, Пінчук В. А., Блажівська Ю. В. (2011)
Ковальова О. М. - Рівень 8-ізопростану та активність антиоксидантних ферментів у хворих на гіпертонічну хворобу, Герасимчук Н. М., Сафаргаліна-Корнілова Н. А., Смирнова В. І., Потабенко С. В. (2011)
Ситник К. О. - Характеристика плазматичної активності il-6 та il-10 у хворих на артеріальну гіпертензію залежно від наявності надмірної маси тіла, ожиріння та бронхіальної обструкції (2011)
Піонова О. М. - Постпрандіальний стан вуглеводного та ліпідного метаболізму у хворих на артеріальну гіпертензію з ожирінням., Ковальова О. М. (2011)
Фролова Л. О. - Показники клітинного імунітету у здорових жінок та при артеріальній гіпертензії в репродуктивному і клімактеричному періодах, Фуштей І. М, Фролов О. К. (2011)
Безсмертний Ю. О. - Біохімічні зміни в стегнових артеріях щурів за гіпергомоцистеїнемії, її комбінації з інгібуванням синтезу оксиду азоту та корекції декамевітом, Заічко Н. В., Мельник А. В. (2011)
Хурані І. Ф. - Патоморфологічні зміни у легенях щурів при дії іонізуючого випромінювання і введення циклофосфаміду (2011)
Вітринська О. В. - Радянська преса та література 1920-30-х рр. як інструмент впливу на релігійну свідомість євреїв України (2014)
Єремєєва І. В. - Російська революція 1905-1907 рр. очима акторів наддніпрянської України (2014)
Жигло В. В. - Організація фондування та архівного зберігання документів радянських підпільних організаіцій та партизанських груп на території України у перші післяокупаційні роки (2014)
Жуков С. М. - Система управління мережею земських шкіл у Харківській губернії (1865-1919 рр.) (2014)
Журавльов Д. В. - Роль дворянства в суспільстві слобідсько-української губернії відповідно до "жалуваної грамоти дворянству" 1785 р., Солодкіна В. О. (2014)
Журавльов С. А. - Роль традицій родини Грушевських у життєвому сценарії С. В. Шамрая (2014)
Кабачек В. В. - Формування місцевих державних промилослових об’єднань на початку непу (2014)
Кравченко О. В. - Підкидьки чи знайди?: державна та суспільна опіка над незаконнородженими в Україні наприкінці XVIII – на початку XX ст. (2014)
Лихачова Т. М. - Працевлаштування польських біженців за часів перебування у внутрішніх губерніях Російської імперії в роки першої світової війни (2014)
Логовський І. М. - Робота земських органів самоврядування Харківської губернії з впровадження вогнестійкого будівництва у сільській місцевості (кінець XIX – початок ХХ ст.) (2014)
Мешковая С. І. - "Состав служащих засорен "бывшими людьми"": лишенцы Харькова и Донецка в период чистки советского аппарата 1930 -1931 гг (2014)
Мотенко Я. В. - Формування грошових систем УНР та Української Держави, Шишкіна Є. К. (2014)
Пеляшенко К. Ю. - Питання етнокультурної історії населення Дніпровського Лісостепового Лівобережжя скіфського часу (за матеріалами ліпної кераміки) (2014)
Саманцов О. П. - Юридичні підвалини іноземної підприємницької ініціативи у кам’яновугільній та металургійній промисловості південно-східної України другої половини XIX ст (2014)
Тахтаулова М. Ю. - Топоніміка та ідеологія: зміни у топоніміці Харкова в перші десятиліття радянської влади (2014)
Телуха С. С. - Погляди Павла Скоропадського та митрополита Антонія (Храповицького) на актуальні питання церковного будівництва в Україні (квітень-червень 1918 р.) (2014)
Харченко А. В. - З життя єврейської громади Харкова кінця XIX – початку XX ст.: конформізація під батогом (2014)
Титул, зміст (2011)
Березка М. І. - Хірургічна технологія закритого інтрамедулярного блокуючого остеосинтезу при лікуванні постраждалих з багатоуламковими переломами кісток кінцівок, Литовченко В. О., Гарячий Є. В., Рамі А. Ф. Аль Масрі (2011)
Жуков В. И. - Изучение состояний аналитико-синтетической и поведенческой функций ЦНС у больных колоректальным раком и их прогностическое значение, Белевцов Ю. П., Винник Ю. А., Книгавко В. Г., Зайцева О. В., Моисеенко А. С. (2011)
Фисун Ю. О. - Мігрень та інсульт: сучасні перспективи профілактики та лікування, Фисун С. Ю. (2011)
Щербатих Л. Ю. - Особливості мікроциркуляторної ланки гемодинаміки у хворих на генералізований пародонтит, який перебігає на тлі гіпертонічної хвороби ii стадії, Гольденберг Ю. М. (2011)
Боброва Н. О. - Вплив регуляторних пептидних комплексів на експресію поверхневих глікопротеїдів лейкоцитів (2011)
Куценко Н. Л. - Вплив монтелукасту на антигенспецифічну імунну відповідь у експериментальних тварин (2011)
Куценко Л. О. - Рівень пероксидації, вміст нуклеїнових кислот в тканинах серця тварин під впливом пептидів мозку в умовах гострого стресу (2011)
Мамонтова Т. В. - Роль білків bcl-2 і p53 в регуляції апоптозу, індукованого звязуванням молекул мнс і та іі класів в мононуклеарних клітинах периферичної крові хворих на атопічну бронхіальну астму (2011)
Микитюк М. В. - Наночастинки та перспективи їх застосування в біології і медицині (2011)
Никифорова О. А. - Вплив аліментарного стресового навантаження на функціональний стан аорти щурів, Ляшенко В. П. (2011)
Резуненко Ю. К. - Активність антиоксидантної системи в організмі щурів за умов тривалого впливу поліолів на основі гліцеролу, етилен- і пропіленгліколю, Прокопов В. О. (2011)
Никифорова Е. А. - Исследование особенностей психофизиологического состояния работников операторского профиля станции днепропетровск, Соловьёва Ю. В. (2011)
Улановська-Циба Н. А. - Мотиваційний підхід до вивченні медичної біології студентів-першокурсників. (2011)
Аветіков Д. С. - Морфофункціональні особливості будови шкірно-жирових клаптів при проведенні верхньої рітідектомії (2011)
Беловол А. Н. - Принципы назначения β -блокаторов при хронической сердечной недостаточности (2011)
Титул, зміст (2012)
Лавренко А. В. - Метформин и пиоглитазон как средства борьбы с системным воспалением низкой интенсивности, Винник Н. И., Расин С. М., Расин М. С., Кайдашев И. П. (2012)
Левченко Л. Ю. - Асоціація поліморфізму 896a/g гену tlr4 з перебігом атопічного дерматиту у дітей зі схильністю до гострих респіраторних вірусних інфекцій, Ізмайлова О. В., Шликова О. А., Кайдашев І. П. (2012)
Литвиненко Н. В. - Когнітивний профіль пацієнтів із розсіяним склерозом, Пінчук В. А., Силенко Г. Я., Блажівська Ю. В., Бордюг Ю. О. (2012)
Танцура Л. М. - Роль еег та еег-відеомоніторингу в діагностиці та диференціальній діагностиці тикозних гіперкінезів у дітей, Пилипець О. Ю., Сало С. В., Трембовецька О. В. (2012)
Фролова Л. О. - Динаміка деяких маркерів системного запалення при різних варіантах ремоделювання лівого шлуночка у жінок в клімактеричному періоді, Фролов О. К., Фуштей І. М. (2012)
Гулай Т. О. - Гігієнічне обґрунтування шляхів вирішення екологічних проблем обумовлених виробництвом соняшника в україні (2012)
Пельо І. М. - Гігієнічна оцінка безпечності сільськогосподарської продукції, вирощеної з застосуванням інсектициду лямбда-цигалотрину (2012)
Яворовський О. П. - Особливості впливу метилтретбутилового ефіру на організм людини та шляхи профілактики професійних отруєнь цією речовиною, Паустовський Ю. О., Ткачишин В. С., Володій М. О. (2012)
Воровський О. О. - Грижоносійство - це наслідок вікових дегенеративно-інволюційних процесів в сполучній тканині чи генетичного поліморфізму еластичних мікрофібрил?, Сегеда Т. П. (2012)
Куцевляк В. Ф. - Порушення прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу у сироватці крові щурів та його корекція за умов надмірного надходження солей важких металів, Лахтін Ю. В., Макаренко О. А. (2012)
Попадинець О. Г. - Структурно-метаболічні перетворення на етапах постнатального онтогенезу (2012)
Фартушна А. М. - No-залежні зміни окиснювального метаболізму у тканинах ясен білих щурів за умов хронічної інтоксикації нітратом натрію, Костенко В. О. (2012)
Аветіков Д. С. - Порівняльна імуногістохімічна оцінка васкуляризації інтактної шкіри та патологічних рубців голови та шиї (2012)
Весніна Л. Е. - Особливості пептидергічної регуляції імунокомпетентних клітин (2012)
Іщейкін К. Є. - Сучасні аспекти імунопатогенезу алергодерматозів у дітей (2012)
Дубінін С. І. - Використання комп'ютерного тестування при відпрацюванні студентами лекцій та практичних занять з медичної біологіїї, Ваценко А. Б., Пілюгін В. О., Улановська Н. А., Рябушко О. Б., Передерій Н. О., Овчаренко О. В. (2012)
Погорецька Х. В. - Вікові особливості глутатіонової ланки антиоксидантної системи щурів з гострим отруєнням парацетамолом (2012)
Алексєєва О. Б. - До питання інтерпретації деяких географічних назв у курсі країнознавства Великобританії, Ананійчук Т. А. (2014)
Білоцерковець А. В. - Функціонування лексико-семантичного поля "Метал" в оповіданні Джека Лондона "Золотий Каньон" (2014)
Битко Н. С. - Зарождение английской лексикографии в Индии: социокультурные и лингвистические аспекты (2014)
Борисенко Т. И. - Особенности функционирования модальных глагольных конструкций в подъязыках техники, Кашуба М. В., Мардаренко Е. В., Циновая М. В. (2014)
Галуцьких І. А. - Семантико-когнітивні аспекти образної інтерпретації тіла під владою в англійській художній прозі постмодернізму (на матеріалі тексту роману Дж. Фаулза "The Collector") (2014)
Гончарук О. М. - Типологія композиційної структури англомовної прозової байки (2014)
Григорян Н. Р. - Роль просодии и семантико-синтаксических структур в определении коммуникативных целей высказывания, Музя Е. М. (2014)
Димова Л. С. - Научно-исследовательская работа студентов как средство оптимизации обучения французскому языку профессиональной направленности студентов исторических специальностей Одесского национального университета имени И. И. Мечникова (2014)
Долусова Н. В. - Гендерні особливості функціонування номінацій коштовного каміння в авторських казках (на матеріалі творів А. Картер та О. Уайльда), Строченко Л. В. (2014)
Домброван Т. И. - Исторические изменения в английском консонантизме: взгляд с позиций лингвосинергетики (2014)
Єрьоменко С. В. - Ідіоконцепти Війна і Велика Британія в документальній прозі Вінстона Черчилля (2014)
Колегаева И. М. - Музейный каталог как вид поликодового текста (2014)
Корпан Л. С. - Метафоричні безособові конструкції (2014)
Кравченко Н. А. - Основные направления в исследовании проповедничекого дискурса (2014)
Кухаренко В. А. - От сказки – к реальности: первый "взрослый" роман Дж. Роулинг (2014)
Марусинець М. М. - Модальні частки української, німецької та угорської мов як засоби посилення релевантності висловлення (2014)
Мулик К. О. - Специфіка англійського діалогічного мовлення соціально-педагогічної спрямованості (2014)
Нікульшина Т. М. - Метафоризований простір і час (на матеріалі англійських та українських народних казок) (Частина І) (2014)
Полєєва Ю. С. - Особливості сприйняття усної інформації в англомовній лекції (порівняльний аналіз перцептивних і акустичних параметрів темпу) (2014)
Прима В. В. - Функціонування англомовної туристичної термінології у путівниках по Україні (2014)
П’єцух О. І. - Згасання метафоричної репрезентації політики як кіно, правової системи та фінансів в англомовному електронному політичному дискурсі "Вибори 2010 – 2012 рр. в Україні" (2014)
Реконвальд Н. В. - Топологические характеристики чат-коммуникации (антропонимический аспект) (2014)
Рудик И. В. - О взаимоотношении между адресатом и адресантом англоязычной проповеди (2014)
Смаглий В. М. - Особенности функционирования псалмов в англиканском богослужении (2014)
Станко Д. В. - Стратегії і тактики в емоційному мовленні (2014)
Стрига Е. В. - Комп’ютерний сленг у сучаній англійській мові: походження та функціонування (2014)
Цобенко О. В. - Структура лексико-семантичного поля "ювелірні прикраси" в англійській мові (2014)
Миньяр-Белоручева А. П. - Эпифания Дж. Джойса с высоты XXI века (2014)
Наші автори (2014)
Вимоги до рукописів (2014)
Бойченко М. І. - Потенціал соціальної філософії як соціальної технології (2014)
Григорова Н. В. - Лінгвістичний аспект культури свободи у німецькому соціально-філософському дискурсі (2014)
Романенко О. Я. - Епістемологічний потенціал основних засобів наукового соціального прогнозування (2014)
Фельдман О. Б. - Альтруїзм у суспільствах добробуту, або чи можлива у них благодійність (2014)
Харченко В. О. - Сталий розвиток як складова ідеї сучасної Європи (2014)
Єрахторіна О. М. - Концепція самовдосконалення особистості Л. М. Толстого (2014)
Сулєйманова Л. Ф. - Метаантропологічний підхід до проблеми порівняння особливостей Сходу і Заходу (2014)
Рябека О. Г. - Сучасний ринок як атрактор становлення нової морфології планетарного світу (2014)
Проскуріна К. С. - Життєвий проект як джерело потенційних ризиків (2014)
Еськов С. С. - Философско-антропологический анализ имманентности божественных энергий, в созерцании нетварного божественного света, в письменном наследии египетских монахов IV-го века н.э. (2014)
Корж Г. В. - Історична память та історична компетентність: до проблеми взаємозвязку (2014)
Леонтьєва В. М. - Менеджмент як професія: роль і статус у культуротворчому процесі (2014)
Прудникова О. В. - Інформаційна культура віртуального простору: філософська рефлексія (2014)
Іващенко О. В. - Культура зображення у сучасних стратегіях життєтворчості (2014)
Крапівник Г. О. - Феномен забороненого антропологічного знання і культурні форми його легітимізації (2014)
Тимків І. М. - Історична пам'ять: історіографічний аспект феномену (2014)
Панченко Л. М. - Моральність як ціннісний модус університетської освіти (2014)
Култаєва М. Д. - Суспільне покликання філософії освіти у сучасних соціокультурних контекстах (2014)
Буяк Б. Б. - Освітній вимір проблеми "світогляд і політика" (2014)
Жижко Т. А. - Місце демократії в університетській освіті (2014)
Пашов Р. І. - Практики розвитку української системи освіти у формуванні всебічно розвиненої, творчої, вільної особистості (2014)
Горохова І. В. - Значущість критичного мислення для сучасних суспільства та освіти (2014)
Лантінова Г. С. - Економічні моделі людини у проблемному полі сучасної філософії економічної освіти (2014)
Брусакова О. В. - Мораль і право як чинники оновлення змісту сучасного політичного і національно-патріотичного виховання (2014)
Слободчиков В. І. - Теорія і діагностика розвитку в контексті психологічної антропології (2014)
Остапенко А. О. - Процес розвитку і типи педагогічної діагностики (2014)
Кузнецов О. І. - Психічні стани студентів у різних ситуаціях навчальної діяльності у виші (2014)
Фоменко К. І. - Атрибутивні особливості самотності особистості (2014)
Чеботова Я. В. - Психологічна готовність студента-дизайнера до творчості діяльності в умовах ВНЗ (2014)
Зозуль Т. В. - Дослідження домінуючої конфігурації моделей стосунків через аналіз наративу (2014)
Седих К. В. - Феномен сімейної матриці та ідеологія психотерапевтичної роботи з ним (2014)
Ушакова В. Р. - Ефективність впроваджених заходів медико-психологічної підтримки сім'ї в період очікування дитини (2014)
Коваленко О. Г. - Ефективність застосування програми оптимізації міжособистісного спілкування осіб похилого віку (2014)
Моран І. В. - Розвиток толерантності студенської молоді (2014)
Доцевич Т. І. - Розробка та апробація оптимувальника педагогічної саморегуляції викладача вищої школи (2014)
Чебикін О. Я. - 65-річний ювілей (2014)
Ювілей Яценко Т.С (2014)
Ювілей Чепелєвої Н. В. (2014)
Кочарян О. С. - Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів "Психологія сім'ї" (2014)
Шестопалова Л. Ф. - Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів "Основи психотерапії" (2014)
Боришевський М. Й. (2014)
Правила підготовки рукописів для публікації в журналі "Психологія і особистість" (2014)
Пеклина Г. П. - История создания Одесского медицинского института и колледжа Международного гуманитарного университета (2010)
Аптипов Н. Г. - История развития аптечного дела в Одессе, Губарь О. О., Висловух А. В., Покровщук М. О. (2010)
Зимченко Л. М. - Гомеопатическая аптека "Vita" (2010)
Покровщук М.О. - Особенности физиолого-гигиенических условий труда аптечных сотрудников (2010)
Антипов Н. Г. - Историко-правовой аспект фальсификации лекарственных средств, Висловух А. В., Покровщук М. О. (2010)
Глуховский В. В. - Международно-правовые стандарты и право на вакцинацию (2010)
Гордийчук Г. Н. - Изучение кинетики равновесия при экстрагировании травы эхинацеи в системе твердое тело-жидкость (2010)
Голиков В. И. - Разработка технологии получения каратолина с использованием процесса двухфазной экстракции плодов шиповника (2010)
Зубкова Л. П. - Изменения уровня биоэнергетики организма у больных с зубо-челюстными аномалиями и с нарушением функции дыхания, Община Н. В., Зубкова-Масловская Ю. В., Аблязов А. А. (2010)
Зубкова Л. П. - Стан здоров’я пацієнтів з зубо-щелепними аномаліями у ортодонтичних хворих (2010)
Любчак М. П. - Опыт применения некоторых биологически активных добавок с целью профилактики заболеваний простудного характера на примере курсантов высшего военного учебного заведения (2010)
Безруков С. Г. - Влияние остеопластических материалов на течение восстановительных процессов в отдаленные сроки после хирургического лечения пародонтита, Кириченко В. Н., Марченко Н. В. (2010)
Безруков С. Г. - Клинико-цитологическая оценка эффективности комбинированной повязки на лунку удаленного зуба, используемой с целью профилактики развития постэкстракционного альвеолита, Загорулько А. К., Бом К. Г., Шаланин В. В. (2010)
Каладзе К. Н. - Оценка комплексного воздействия физиофарматерапии на консолидацию перелома нижней челюсти, Безруков С. Г. (2010)
Зубкова Л. П. - Використання пелоїдів у практиці лікарів-стоматологів, Зубкова-Масловська Ю. В. (2010)
Строченко Е. А. - Влияние применения зубного эликсира "Лизодент" на содержание лизоцима в ротовой жидкости у работников ильичевского морского торгового порта (2010)
Колеснік К. Е. - Соціальне обов’язкове медичне страхування та його значення у розвитку санаторно-курортної галузі України (2010)
Хорошилкина Ф. Я. - Строение лицевого отдела черепа при дистоокклюзии по данным изучения боковых телеренгенограмм головы с целью уточнения имеющихся нарушений, Чобанян А., Чобанян А. (2010)
Хорошилкина Ф. Я. - Направление роста лицевого отдела черепа при физиологической окклюзии и его сравнение с данными при дистоокклюзии, Зубкова Л. П., Чобанян А., Чобанян А. (2010)
Хорошилкина Ф. Я. - Анализ нарушения строения лицевого отдела черепа при дистоокклюзии, Зубкова Л. П., Чобанян А. (2010)
Пасхавер Б. Й. - Тенденції та проблеми національного продовольчого споживання (2014)
Борщевський В. В. - Сільськогосподарська кооперація: ринкові механізми розвитку, Магас В. М. (2014)
Залізко В. Д. - Шляхи підвищення ефективності виробничих ресурсів сільського господарства України у контексті зміцнення економічної безпеки (2014)
Bezus R. M. - The role of ecological, economic and educational imperatives in development of organic agricultural production, Dubrova N. P. (2014)
Тулуш Л. Д. - Реформування механізму прямого оподаткування сільськогосподарських підприємств (2014)
Алескерова Ю. В. - Моделі страхової політики при сільськогосподарському страхуванні (2014)
Могилова М. М. - Ціновий фактор у відтворенні основних засобів сільського господарства (2014)
Ксьонжик І. В. - Соціально-економічний розвиток сільських територій як об’єкт інфраструктурного забезпечення (2014)
Фурса А. В. - Інноваційно-інвестиційний розвиток цукробурякового виробництва (2014)
Корчинська О. А. - Сучасні інформаційні технології в регулюванні процесів підвищення родючості грунтів (2014)
Zakharchuk О. V. - Development of small farms in Ukraine and the Polish experience, Vyshnevetska О. V. (2014)
Macut M. - Role and position of banks in the European economic area, Ušćumlić M. (2014)
Gapšys A. - African swine fever risk assessment and compensation calculation methodology: Lithuanian case, Dabkienė V. (2014)
Нелеп В. М. - Про питання управління спільними ресурсами на селі у світлі світових досліджень, Фурсенко М. І., Висоцька О. М., Фурсенко І. М. (2014)
Сас О. О. - Оцінка ефективності управління у великотоварних агропромислових формуваннях (2014)
Романюк І. А. - Державна соціальна політика в забезпеченні продуктивної зайнятості сільського населення (2014)
Поліщук А. О. - Адаптація трудового законодавства України до норм європейського права (2014)
Красільнікова К. Є. - Ефективність використання виробничих потужностей (2014)
Оксак А. О. - Результативність злиттів і поглинань в аграрному секторі економіки України (2014)
Мармуль Л. О. - Основні проблеми ефективного функціонування харчової промисловості України (2014)
Россоха В. В. - Новое издание по проблемам использования природного потенциала, Плотникова М. Ф. (2014)
Полозенку Дмитру Васильовичу – 90 (2014)
Ульянченку Олександру Вікторовичу – 60 (2014)
Реферати (2014)
Автори номера (2014)
Емельянова И. А. - Влияние технологических параметров процесса транспортирования бетонных смесей по трубопроводам на производительность растворобетононасосов (бетононасосов), Задорожный А. А., Меленцов Н. А. (2014)
Емельянова И. А. - повышение надежности и эффективности работы двухпоршневых растворобетононасосов с тарельчатыми клапанами за счет исключения противотоков бетонной смеси, Задорожный А. А., Меленцов Н. А. (2014)
Коробко Б. О. - Дослідження ефективності роботи кульових клапанів розчинонасоса залежно від дії закону руху поршня, Васильєв Є. А. (2014)
Жигілій С. М. - Геометрична форма дебалансу механічного відцентрового збуджувача коливань, Пісковий С. С. (2014)
Шевченко В. О. - Дослідження впливу навантаженості гідропривода управління основним відвалом автогрейдера середнього класу, Рагулін В. М. (2014)
Сараєв А. В. - Результати гальмівних випробувань автобуса категорії М3 стосовно до експертної практики (2014)
Хожило М. Е. - Визначення силових та енергетичних параметрів процесу різання ґрунту різально-метальним робочим органом (2014)
Токарчук О. А. - Результати експериментальних досліджень з визначення тягового зусилля робочих органів трубчатого конвеєра (2014)
Пімонов І. Г. - Обґрунтування енергозбережного температурного режиму гідрофікованих будівельних машин, Пімонов Г. Г. (2014)
Воронцов О. В. - Спеціальні геометричні моделі об’єктів машинобудування та будівництва (2014)
Жигилій С. М. - Оптимізаційна задача виявлення найкращої геометричної форми дебалансу механічного відцентрового збуджувача коливань (2014)
Савик В. М. - Комп’ютерні дослідження процесу піноутворення у рідинно-газовому пристрої ежекційного типу, Нестерець Т. О. (2014)
Стороженко Л. І. - Нові сталезалізобетонні структурно-вантові конструкції, Гасій Г. М., Гапченко С. А. (2014)
Стороженко Л. І. - Експериментальні дослідження армоцементних елементів покриття, Гасій Г. М., Гапченко С. А., Волошин В. В. (2014)
Стороженко Л. І. - Високоефективні бетони для заповнення трубобетонних конструкцій з використанням місцевих матеріалів, Єрмоленко Д. А, Демченко О. В., Халява Р. В., Халява Т. В. (2014)
Пічугін С. Ф. - Розрахунок рівня надійності лінійної частини підземних магістральних трубопроводів, Винников П. Ю. (2014)
Azizov T. N. - Analysis of stress-deformed state coverage in the form of dome, Sribnyak N. M., Vavulin A. O. (2014)
Поздєєв С. В. - Методика оцінювання адекватності результатів визначення меж вогнестійкості залізобетонних балок експериментально-розрахунковим методом, Отрош Ю. А., Федченко І. Г., Нешпор О. В. (2014)
Bibik M. V. - New wave of chinese architecture and construction. Review of the cpr most outstanding buildings, Bibik V. M., Hatash V. S. (2014)
Бібік В. М. - Розрахунок елементів суцільного перерізу при центральному стиску за різними нормами, Бібік М. В., Василенко І. М. (2014)
Бібік М. В. - Класифікація силосних зерносховищ, Бібік В. М., Бібік І. О. (2014)
Бібік М. В. - Визначення горизонтального навантаження на вертикальні стіни ємнісних конструкцій за різними нормами, Мороз П. С. (2014)
Бібік М. В. - Класифікація аварій та пошкоджень сталевих силосів, Бібік В. М., Ульченко Р. М., Бібік І. О. (2014)
Дмитренко А. О. - Експериментальні дослідження двотаврових дерев’яних балок зі стінкою з орієнтовано-стружкових плит, Гонтаренко О. В. (2014)
Пенц В. Ф. - Робота трубобетонних елементів на центральний та позацентровий розтяг: експериментальні дослідження (2014)
Гудзь С. А. - Порівняльна характеристика легких бетонів, які використовуються для підвищення несучої здатності ЛСТК, Авраменко Ю. О., Сіробаба В. О. (2014)
Шкурупій О. А. - Порівняльні розрахунки міцності стиснутих залізобетонних елементів на основі деформаційних моделей, Митрофанов П. Б., Ткаченко В. С., Мільченко О. О., Давиденко Н. М. (2014)
Винников Ю. Л. - Підвищення достовірності прогнозування осідання ґрунтової основи, Косточка Н. А. (2014)
Иванишин В. А. - Инженерно-геологические изыскания для рабочего проекта строительства объекта рекреационного назначения в г. Чернигов, Корзаченко Н. Н., Шпилька С. Н. (2014)
Іванишин В. А. - Фізико-механічні властивості ґрунтів за результатами статичного зондування на об’єкті рекреаційного призначення в м. Чернігів, Прибитько І. О., Корзаченко М. М., Шпилька С. М. (2014)
Червинський Я. Й. - Розробка ДБН в. 2. 4-х:201х "Греблі з ґрунтових матеріалів. Основні положення", Шумінський В. Д., Титаренко В. А. (2014)
Зоценко М. Л. - Проект технічних умов на проектування та влаштування роз’єднувальних екранів з ґрунтоцементних елементів, виготовлених бурозмішувальним методом, Веденісов А. В. (2014)
Тимофєєва К. А. - Лабораторні дослідження впливу агресивних складових бурового шламу на фізико-механічні характеристики ґрунтоцементу (2014)
Харченко М. О. - Визначення максимальної довжини армування cfa паль, що працюють на стиск у слабких ґрунтах, Харченко М. О., Філімонов В. В. (2014)
Карпюк І. А. - Прогноз основних та додаткових осідань одиночних вдавлених паль з урахуванням їх сумісної роботи, Карпюк В. М. (2014)
Винников Ю. Л. - Оценка эффективности усиления при надстройке существующего здания в сложных инженерно-геологических условиях, Суходуб А. В., Кичаева О. В. (2014)
Кичаева О. В. - Влияние повреждений на напряженно-деформированное состояние здания при статических и динамических воздействиях, Михалёв С. Д. (2014)
Кугаєвська Т. С. - Основні положення методу прогнозування термінів набору міцності бетонними виробами при їх твердненні без використання теплоносія, Шульгін В. В. (2014)
Шульгин В. В. - Строительные растворы с использованием дефеката - отхода производства сахарной промышленности, Гукасян О. М., Дмитренко Р. Н., Безверхий И. В., Скворцов Д. В. (2014)
Кутний Б. А. - Результати експериментальних досліджень сонячного колектора, Осіпа М. В. (2014)
Нестеренко С. В. - Ефективність кооперування й блокування малооб’ємних тваринницьких будівель, Ткаченко І. В. (2014)
Ткаченко І. В. - Аналіз проблеми озеленення автомобільних доріг та вулиць, Сердюк К. В., Нестеренко С. В. (2014)
Чернецкая И. В. - Рациональное проектирование автоматического водяного пожаротушения для высотных зданий, Истомина О. С., Полищук А. В. (2014)
Бандуріна О. В. - Аналіз умісту мікроелементів у пластових водах краснокутського родовища (2014)
Коваленко С. Ф. - Медицинское, фармацевтическое и педагогическое наследие Николая Алексеевича Остапчука, Конован Г. В. (2011)
Волжина Т. С. - Лекарственные растения и история развития фармакогнозии (2011)
Пеклина С. Б. - Развитие парфюмерно-косметического искусства (2011)
Пеклина Г. П. - Труды и лекарствоведение авиценны, Коновальчук В. А. (2011)
Шляпкин В. В. - Медицина в средних веках (V – XV вв.) (2011)
Пасечникова Н. В. - Перспективы использования пупиллометрии для оценки психофизиологического состояния человека в судебной практике, Бушуева Н. Н. (2011)
Пеклина Г. П. - Правовой аспект эвтаназии в Украине (2011)
Ершова-Бабенко И. В. - Краткая история развития понятия "психика" и решения теоретического вопроса о ее природе (2011)
Сердюк В. В. - О закономерности формирования сколиотической деформации позвоночника, Свинарев Ю. Н. (2011)
Безруков С. Г. - Ближайшие и отдаленные результаты устранения деформаций мягких тканей лица инъекционными методами, Безруков Г. С. (2011)
Бачериков В. А. - Карвон (2011)
Колесник М. К. - Роль лідера в організації реформування системи охорони здоров'я в санаторно-курортних закладах (2011)
Протоиерей Николай Ротко - Религия и медицина: душа и тело (2011)
Медянова Е. В. - Когнитивные составляющие как фактор развития ценностной сферы личности студента-медика (2011)
Коваленко И. Н. - Сравнительная характеристика психологического статуса студентов негосударственного ВУЗа (по результатам исследования методом Спилберга–Ханина (2011)
Савицкий И. В. - Адаптация основных положений Болонского процесса в системе высшего медицинского образования, Шпак В. С., Величко В. И., Кирилюк М. Л. (2011)
Община Н. В. - Ещё раз о плюсах и минусах кредитно-модульной системы (2011)
Масленнікова К. С. - Розвиток професійної спрямованості майбутнього фармацевта на заняттях з математики (2011)
Пеклина Г. П. - Инновационные модели обучения студентов по специальности "фармация", Маранц Э. А. (2011)
Григоренко Н. В. - Роль викладача як вихователя у процесі навчання у медичному навчальному закладі (2011)
Зязюн І. - Карл Юнг про безсвідому природу творчості (2013)
Філіпчук Г. - Культуроцентризм сучасної освіти (2013)
Зеліско Л. - Принцип культуровідповідності в системі культурологічної підготовки фахівців-юристів (на прикладі музичного мистецтва) (2013)
Дегтярьова Г. - Педагогічна взаємодія як чинник фахової підготовки студентів професійно-технічних навчальних закладів (2013)
Коваленко О. - Порівняння особливостей емпатії осіб похилого віку різної статі (2013)
Васянович Г. - Добро-дія й анти-добро-дія вчителя у творчій спадщині Івана Франка (2013)
Крилова С. - Толерантність і любов як основа краси відносин у суспільстві (2013)
Смирнова Т. - Специфіка естетичних оцінних суджень (2013)
Рудницька-Юрійчук І. - Українська сім’я та національне дошкілля - провідні чинники формування національної свідомості дітей дошкільного віку в українській діаспорі США і Канади (2013)
Павленко Н. - Підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до використання інтерактивних педагогічних технологій (2013)
Дігтяр Н. - Педагогічні умови формування художнього досвіду учнів основної школи засобами народної картини (2013)
Braslawska - Haque M. - Arteterapia - miedzy psychoterapia a sztuka (2013)
Растригіна А. - Сучасний формат підготовки магістра музичного мистецтва, Яненко О. (2013)
Стиркіна Ю. - Музика та іноземна мова: естетичний потенціал інтеграції (2013)
Миропольська Н. - Усе починається з учителя... (Рецензія на колективну монографію "Учитель мистецьких дисциплін у дискурсі педагогічної майстерності" /Зязюн І. А., Філіпчук Г. Г., Отич О. М. та ін.; за наук. ред., передм. і післямова Отич О. М. - Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2013. - 168 334 с.) (2013)
Лещенко М. - Неформальна мистецька освіта - вагомий чинник підвищення якості педагогічної освіти. (Рецензія на монографію Н. В. Сулаєвої "Підготовка вчителя в педагогічному просторі неформальної мистецької освіти". - Полтава : ПНПУ імені Короленка В. Г., 2013. 408 с.) (2013)
Отич O. - Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора Рудницької О. П., Вовк M. (2013)
Омельченко А. - Інноваційний потенціал професійної підготовки майбутніх фахівців мистецької освіти (Бердянськ, 19-20 вересня 2013 р.), Григор'єва В. (2013)
Відомості про авторів (2013)
Тимченко А. А. - Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень при ліквідації надзвичайних ситуацій, Крижановський Є. М., Мельник В. П., Підгорний М. В. (2014)
Савельева О. С. - Парето-оптимизация многоцелевых функций со слабосвязанными аргументами, Швец П. С., Становский А. А. (2014)
Борисова Н. І. - Сучасні методи і засоби управління ризиками в застосуванні до управління проектами альтернативної енергетики (2014)
Данченко О. Б. - Взаємозв’язок між ризиками, змінами, проблемами в проектах (2014)
Костьян Н. Л. - Метод многократного интегрирования для исследования систем при произвольном воздействии (2014)
Sharapov V. M. - Тhe sound pressure increasing created by monomorphic disk piezoelements, Petrishchev O. N., Sotula Zh. V, Bazilo K. V. (2014)
Sharapov V. M. - Stimulation of bending vibrations in cylindrical piezoelements, Petrishchev O. N., Sotula Zh. V., Bazilo K. V. (2014)
Petrishchev O. N. - Principles of calculation of piezoelectric elements with surfaces partial covering by electrodes, Sharapov V. M., Sotula Zh. V., Bazilo K. V. (2014)
Petrishchev O. N. - Calculation of parametres of tensely deformed state of disk piezoelement with partial covering by electrodes surfaces, Sharapov V. M., Sotula Zh. V., Bazilo K. V. (2014)
Тychkov V. V. - The perfection of hardware of information-measuring systems for the checking of parameters of chemical-technological processes with the use of flow-injection method (2014)
Чичужко М. В. - Методика вдосконалення мікроконтролерів, Лукашенко В. А., Зубко І. А., Лукашенко В. М. (2014)
Нечипоренко О. В. - Механізми забезпечення захисту баз даних в сучасних СУБД, Міценко С. А. (2014)
Бабенко В. Г. - Складності та особливості побудови ефективних криптоалгоритмів (2014)
Куницька С. Ю. - Дослідження результатів моделювання арифметичних пристроїв (2014)
Ланських Є. В. - Алгоритм генерації перестановок для систем захисту інформації, Зажома В. М., Лада С. В. (2014)
Лукашенко А. Г. - Кортежний таблично-логічний метод реалізації цифрового багатофункціонального обчислювача (2014)
Порєв В. А. - Використання телевізійного засобу контролю для дослідження дефектів сонячних панелей, Пахалюк Р. І., Сидоренко С. Ю. (2014)
Al-Janabi Aqeel Bahr Tarkhan - Review of using computer vision methods for flotation froth quality evaluations (2014)
Кириченко О. В. - Термодинамічний аналіз процесу горіння нітратно-металевих сумішей, Ващенко В. А., Тищенко О. М., Заїка П. І., Цибулін В. В. (2014)
Мислюк О. О. - Екологічний алгоритм вирішення винахідницьких задач, Мислюк Ю. Є. (2014)
Свояк Н. І. - Поводження з побутовими відходами приватного сектора в місті Черкаси (2014)
Сердюк В. В.Сухин Ю. В. - О природе возникновения различных заболеваний человека и их связи с деформациями позвоночника (2012)
Бочаров В. А. - Сучасні можливості комплексної терапії хворих на класичні та атипові форми псоріазу, Резніченко Н. Ю., Веретельник О. В., Красько М. П., Носовська Т. Д., Куц Л. В., Гладчук В. Є., Махно Л. А. (2012)
Бондаренко Г. М. - Рання діагностика загострень атопічного дерматиту, Бочарова В. В. (2012)
Бочаров В. А. - Діагностика імпетиго та кандидозної інфекції шкіри з урахуванням показників медіаторів запалення, Гунькова В. В., Блохіна А. С. (2012)
Романовский А. Е. - Особенности строения микроциркуляторного русла брыжейки тонкой кишки интактных собак, Вернидуб И. В. (2012)
Тещук В. Й. - Досвід застосування неотону при лікуванні гострих порушень мозкового кровообігу, Тещук В. В. (2012)
Голиков В. И. - Анализ и внедрение в производство новых методов экстракции лекарственных растений (2012)
Bacherikov V. A. - Proposals for utilizing the glycerol bottoms (2012)
Безруков С. Г. - Результаты оценки эффективности применения внутрикожного армированного шва для соединения краев послеоперационной раны в челюстно-лицевой области по данным клинических исследований и локальной термометрии, Хоменко Е. В. (2012)
Ротко Н. - Домостроительство нашего спасения (2012)
Берестецкая Т. А. - Актуальные аспекты и специфика преподавания биофармацевтической этики, Висловух А. В. (2012)
Вишнёв В. В. - "Выворотность" как способ расширения топологии пространства движения, Калиниченко О. Н. (2012)
Антіпов М. Г. - Актуальні проблеми впровадження обов’язкового соціального медичного страхування в Україні, Висловух Г. В. (2012)
Бакун О. В. - Особливості післяпологового періоду у жінок з гіпогалактією, Андрієць О. А., Ватаман Н. Ю., Федоряк Р. Т. (2013)
Богдан Т. В. - Омега-3 поліненасичені жирні кислоти – профілактичний і лікувальний засіб ішемічної хвороби серця, Лизогуб В. Г., Калашченко С. І. (2013)
Грузинський О. В. - Гігантські виразки шлунка та дванадцятипалої кишки. Проблеми та шляхи їх вирішення (2013)
Мордык А. В. - Современные проблемы туберкулеза у ВИЧ-инфицированных больных в Российской Федерации (обзор литературы), Пузырева Л. В., Ситникова С. В. (2013)
Мордык А. В. - Клинические особенности туберкулеза у детей раннего возраста (обзор литературы), Пузырева Л. В., Турица А. А., Цыганкова Е. А. (2013)
Олійник Д. І. - Варіантна анатомія та топографоанатомічні особливості привушної залози людини, привушної протоки та жирового тіла щоки в плодів, Лаврів Л. П. (2013)
Васкес Абанто Х. Э. - Биоэтика и практическая деятельность врача, Васкес Абанто А. Э. (2013)
Качур О. Ю. - Cтруктурні перетворення системи охорони здоров’я України (2013)
Слабкий Г. О. - Матриця прав пацієнтів в закладах охорони здоров’я, Шишацька Н. Ф. (2013)
Логойда Л. С. - Обґрунтування складу активних фармацевтичних інгредієнтів таблеток з екстрактами валеріани, меліси та гліцину за результатами вивчення стреспротективної дії, Коробко Д. Б., Івануса І. Б., Зарівна Н. О., Поляк О. Б. (2013)
Мащенко П. С. - Химические и биологические свойства новых психоактивных веществ с целью возможного отнесения их к аналогам наркотических средств в Российской Федерации, Малкова Т. Л. (2013)
Тодоріко Л. Д. - Історія становлення кафедри фтизіатрії та пульмонології Буковинського державного медичного університету, Бойко А. В., Шаповалов В. П., Степаненко В. О., Єременчук І. В. (2013)
Бєліков О. Б. - Причини втрати зубів у хворих на кислотозалежні захворювання шлунково-кишкового тракту (огляд літератури), Рощук О. І. (2013)
Дзевульська І. В. - Досягнення науки у вивченні акромегалії, Маліков О. В., Бондарець Д. В. (2013)
Мордык А. В. - Комплексное исследование факторов, влияющих на заболеваемость контактных лиц в очагах туберкулезной инфекции, Пузырева Л. В. (2013)
Полянська О. С. - Порушення ритму: циркадність шлуночкових екстрасистол, Гулага О. І., Москалюк І. І., Вовчок Т. С., Колесник М. І. (2013)
Горачук В. В. - Вдосконалення методичних підходів до формування показників якості медичної допомоги у закладах охорони здоров’я (2013)
Знаменська М. А. - Концептуальні підходи до запровадження системи комунікацій із проведення реформи охорони здоров’я України, Слабкий Г. О. (2013)
Кулемзина Т. В. - Здоровье как составляющая потенциала человека: аспекты образовательных технологий, Красножон С. В., Криволап Н. В. (2013)
Северин Г. К. - Характеристика окремих показників діяльності онкологічної служби Донецької області (2013)
Булатов Р. М. - Химико-токсикологический анализ рисперидона и 9-гидроксирисперидона в моче, Малкова Т. Л. (2013)
Смелянская М. В. - Применение биоанализатора Agilent 2100 для определения белкового состава липосомальных вакцин, Кашпур Н. В., Перемот С. Д., Волянский А. Ю. (2013)
Хоменко В. Г. - Влияние эномеланина на организм животных на фоне интоксикации хлоридами металлов (2013)
Бойко А. В. - Підвищення ефективності лікування хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень шляхом застосування аерозольної терапії, Якобчук І. О. (2014)
Гарас М. Н. - Діагностична цінність показників лабільності бронхів у виявленні фенотипу тяжкої астми (2014)
Гресько М. Д. - Порушення у системі репродуктивного гомеостазу та надмірні маткові кровотечі в пременопаузі, Дмитришин В. М., Циганова О. М., Яблончак С. В. (2014)
Грошилин В. С. - Пути улучшения результатов лечения больных с эпителиальными копчиковыми ходами с учетом рецидивов заболевания, Магомедова З. К., Дмитриев А. В. (2014)
Зарицька М. В. - Механізми участі оксиду азоту у розвитку патологічних процесів серцево-судинної системи (2014)
Зигало Е. В. - Вплив дисфункції вегетативної нервової системи на розвиток патології біліарного тракту у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу, Демешкіна Л. В., Ярош В. М., Васильєва І. О., Бочаров Г. І. (2014)
Черкасов М. Ф. - Применение лазерного пневмолиза в коллапсотерапии туберкулеза легких, Кротов Ю. П. (2014)
Черкасов В. Г. - Расові краніологічні ознаки та їх еволюційна значимість, Дзевульська І. В., Маліков О. В., Гончаров В. Л. (2014)
Пасечник Д. Г. - Роль эпителиально-мезенхимального перехода в генезе хронической болезни почек и почечно-клеточного рака (проблемы и перспективы) (2014)
Розновський Я. Р. - Ідентифікація гортанних нервів серед тканин операційної рани (2014)
Тещук В. Й. - До питання про патологоанатомічні особливості перебігу гострих порушень мозкового кровообігу, Тещук В. В. (2014)
Ейсмунд А. П. - Особенности структурно-функциональных свойств костной ткани у больных с соматической патологией. Возможность дентальной имплантации (2014)
Борщевська А. В. - Булінг у школах як чинник психічного нездоров’я (2014)
Коваленко И. Н. - Сравнительная характеристика психологического статуса студентов разных специальностей методом диагностики уровня невротизации Л. И. Вассермана (2014)
Мокиенко С. В. - Национальный гений к 150-летию со дня рождения В.И. Вернадского, украинского ученого, основателя геохимии, биогеохимии, радиогеологии, Пеклина Г. П., Сытникова К. Г., Берестецкая Т. О., Бачериков В. А. (2014)
Резніченко Н. Ю. - Викладання основ косметології в процесі до дипломної та післядипломної освіти дерматовенерологів і косметологів, Резніченко Ю. Г., Веретельник О. В., Красько М. П., Головкін А. В., Бочарова В. В., Пекліна Г. П., Бочаров В. А., Куц Л. В., Гладчук В. Є. (2014)
Шлімкевич І. В. - Організація самостійної роботи студентів у вищих медичних закладах в умовах кредитно-модульної системи навчального процесу (2014)
Полковникова Ю. А. - Методологические аспекты разработки лекарственных форм с микрокапсулами (2014)
Костик В. В. - Мониторинг химического состава и свойств песка одесских пляжей (2014)
Строченко Е. А. - Биохимическое исследование ротовой жидкости работников Ильичевского морского торгового порта (2014)
Дмитренко М. Й. - Корпоративна культура і культура трудового колективу: до методології розрізнення (2014)
Решетніченко А. В. - Управління процесами розвитку суб’єктів соціуму (2014)
Лисоколенко Т. В. - Экзистенциальное поле игры Й. Хейзинги (2014)
Лобода Ю. О. - Війна та гра в культурологічній концепції Й. Гейзінги (2014)
Крапівник Г. О. - Логіка детективного жанру в свідомості сучасної людини (2014)
Рахмайлов Є. В. - Децизіонізм як соціально-філософська протоверсія фашистської диктатури і контраверсія нормативізму (К. Шмітт - Г. Кельзен) (2014)
Шишкін Д. О. - Дискурс Юргена Габермаса: метафізика після Канта (2014)
Іценко О. Г. - Унійна проблематика у релігієзнавчих студіях митрополита Алексія (О.Я. Громадського) (2014)
Малахова О. М. - Толерантність – цінність у глобалізованому світі (2014)
Ситниченко Є. Г. - Менеджмент як інноваційна парадигма управління освітою: філософський аналіз (2014)
Кісєль О. В. - Філософсько-освітній потенціал екопсихології як засобу формування екологічної культури особистості (2014)
Кльов М. В. - Виникнення та розвиток "макуніверситету": шлях до економізації освітньої галузі (2014)
Коломоєць Т. Г. - Сучасна оцінка та напрямки підвищення соціальної ефективності професійної діяльності працівників корекційних закладів освіти (2014)
Погрібна В. Л. - Соціокультурний контекст акмеологічного аналізу професійної діяльності юриста, Підкуркова І. В. (2014)
Бородіна Д. Л. - Концепція соціального конструювання реальності П. Бергера і Т. Лукмана як інтерпретаційна схема дослідження іміджу міста (2014)
Єрмакова Т. Г. - Промислове місто як соціальне середовище формування ціннісних орієнтацій молоді (2014)
Вінникова Н. А. - Клубні механізми формування політичних рішень (2014)
Лавриненко Г. А. - Кризи політичної модернізації та пошук альтернативних варіантів розвитку держав (2014)
Герман Ю. О. - Концептуалізація категорії космічний простір у сучасній гео­політичній науці (2014)
Королевська А.В. - Аналіз російської політичної толерантності у відносинах суспільство-влада (2014)
Маслов Ю. К. - Країни ЦСЄ як субрегіональна геополітична спільність та орієнтир політичної інтеграції України в європейський простір (2014)
Священко З. В. - Погляди на аграрне питання в Російській імперії початку ХХ ст. громадськості Дону (на прикладі діяльності В.І. Денисова) (2014)
Дедурін Г. Г. - Білоруський національний рух у Польщі: від Ризького миру до розгрому Громади (2014)
Шваб Л. П. - Стратегія польської політики в прикінцевій фазі Другої світової війни (2014)
Пекарчук В. М. - Управлінський чинник розвитку культурного простору етно­меншин: зміни 1990-х – 2000-х років (2014)
Єремєєва І. В. - "Nomen est omen": псевдоніми в акторському середовищі Над­дніпрянської України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Меліш О. О. - Дипломатія Болгарії у вирішенні "македонського питання" напередодні першої світової війни (2014)
Гаїна Н. І. - Особливості становлення топографії поперечного відділу ободової кишки у новонароджених, Процак Т. В. (2014)
Городиловська М. І. - Ефективність комплексної терапії еозинофільного езофагіту у дітей шкільного віку (2014)
Гресько М. Д. - Інсулінорезистентність та метаболізм ліпідів у жінок в пременопаузі, Дорош А. І., Паневник Т. Р., Гаврильчук О. О. (2014)
Гресько М. М. - Сучасні діагностичні критерії гострого перитоніту, Стасишена О. В., Колібаба С. В. (2014)
Жураківська О. Я. - Становлення нейрон-гліо-капілярних співвідношень у вентромедіальному ядрі гіпоталамуса в постнатальному періоді онтогенезу (2014)
Ігошина А. В. - Особливості гіпертензивних та клініко-функціональних порушень при токсичній та токсико-гіпоксичних енцефалопатіях внаслідок отруєння метаном та монооксидом вуглецю (2014)
Молчанова О. В. - Діагностична значимість оцінки розладів умовнопатогенної мікрофлори при генітальному ендометріозі (2014)
Ніколенко О. Ю. - Вплив дворазового запилення на розвиток порушень в імунній та оксидантно-антиоксидантній системах у щурів із моделлю хронічного обструктивного захворювання легень (2014)
Павлович Л. Б. - Вазомаг в комплексній терапії діабетичної полінейропатії, Маслянко В. А., Білоус І. І. (2014)
Процак Т. В. - Топографоанатомічні особливості верхньощелепних пазух у людей літнього та старечого періодів онтогенезу, Гаїна Н. І. (2014)
Башеєв В. Х. - Методика застосування доопераційної хіміопроменевої терапії у лікуванні хворих на резектабельний рак ободової кишки, Терен Т. І., Костінський І. Ю. (2014)
Герич І. Д. - Доцільність проведення проби мінора у хворих з гнійними захворюваннями шкіри та м’яких тканин, Фусс Ю. О. (2014)
Дудко О. Г. - Особливості теоретичної та практичної підготовки іноземних студентів у процесі вивчення "травматології та ортопедії" (2014)
Семкович Я. В. - Дистанційне навчання як інноваційна форма організації післядипломного навчання лікарів (2014)
Ровінський О. О. - Роль організації та економіки фармації у підготовці фахового спеціаліста фармацевтичної галузі, Геруш О. В., Горошко О. М., Гудзь Н. А. (2014)
Григор’єва Н. П. - Сезонні зміни вмісту продуктів вільнорадикального окиснення ліпідів і білків у нирках щурів, Лопушинська І. В., Мещишен І. Ф. (2014)
Міськів В. А. - Структурні особливості гемомікроциркуляторного русла панкреатичних острівців у щурів 24-місячного віку та його перебудова на 42 та 56 добу перебігу експериментального цукрового діабету (2014)
Булик Т. С. - Профілактика плацентарної дисфункції у вагітних із ожирінням (2014)
Ключникова А. І. - Роль різних субпопуляцій імунних клітин в презентації антигенів та формуванні імунної відповіді (огляд літератури), Лісяний М. І. (2014)
Кукуруза Г. В. - Оцінка якості життя сімей, які виховують дітей раннього віку з синдромом дауна, в програмах раннього втручання, Кирилова О. О., Цилюрик С. М. (2014)
Рогожкина Е. А. - Оценка эффективности результатов хирургического лечения хронических анальных трещин, Грошилин В. С., Заика В. Г. (2014)
Khomych N. N. - Effectivenes of dexamethasone in management of pain and inflammation after cystectomy of maxillary radicular cysts, Yavorskyi A. V., Kuzniak L. V. (2014)
Щербина И. Н. - Некоторые аспекты нарушений микроценоза влагалища при беременности, Плахотная И. Ю., Липко О. П. (2014)
Щербина М. О. - Сучасні аспекти проведення оваріальної стимуляції в умовах окислювального стресу, Граділь О. Г. (2014)
Коваленко Н. М. - Скрининг-методы оценки эффективности восстановительных мероприятий у детей в условиях санатория, Матвеев С. В. (2014)
Таран В. В. - Аналіз захворюваності на внутрішньолікарняні інфекції у лікувально-профілактичних закладах України (2014)
Гречана О. В. - Амінокислотний аналіз сировини medicago falcata l. Subsp. Romanica (prodan) o. Schwаrz & klink (2014)
Маркина Э. Л. - Устранение жесткости воды флотационным методом с использованием калиевых солей жирных кислот (2014)
Балагур Л. О. - Підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників до управління основними підрозділами охорони державного кордону як предмет наукових досліджень (2014)
Блохіна І. О. - Критерії та рівні сформованості професійно-етичних настановлень управлінців навчальних закладів (2014)
Блощинський І. Г. - Огляд можливостей використання соціальних сервісів у процесі вивчення іноземної мови, Таушан Д. В., Яремчук І. А. (2014)
Бопко І. З. - Особливості та проблеми наукової діяльності викладача університету (2014)
Георгієв В. М. - Діяльнісний та особистісний компоненти у структурі професійної компетентності майбутніх офіцерів високомобільних десантних військ (2014)
Гнидюк О. П. - Історичні етапи становлення та розвитку традицій військової фізичної підготовки та самовдосконалення (2014)
Гушулей Й. М. - Дидактичні аспекти формування військово-технічної орієнтації майбутніх офіцерів-прикордонників інженерних спеціальностей, Гаврищук І. В., Шевчук В. М. (2014)
Дзюба П. М. - Методичні вказівки щодо організації модульного контролю з дисципліни "Радіаційний, хімічний, біологічний захист підрозділів” (2014)
Діденко О. В. - До проблеми формування та діагностики правової компетентності військовослужбовців за контрактом Державної прикордонної служби України, Порхун І. В. (2014)
Калинюк Н. В. - Інформаційно-комунікаційна компетентність у структурі готовності майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України до професійної діяльності, Діденко О. В. (2014)
Кравчук В. В. - Методичні аспекти використання інтерактивних технологій при вивченні дисциплін логістичного спрямування в системі підготовки курсантів-прикордонників (2014)
Кузь Ю. М. - Організаційно-педагогічні умови навчання майбутніх прикордонників застосовувати автоматизовані комплекси та технічні засоби прикордонного контролю на засадах міжпредметних зв’язків, Заболотний С. М. (2014)
Матеюк О. П. - Еколого-педагогічний тренінг як засіб формування екологічної культури студентів-екологів (2014)
Недбай М. П. - Особливості формування економічної компетенції інженерів-прикордонників під час навчання в магістратурі вищого навчального закладу прикордонного відомства (2014)
Окіпняк Д. А. - Види професійної компетентності фахівців з розмінування та їх основні професійні вміння (2014)
Павлюк Є. О. - Методи формування професійної компетентності майбутніх тренерів-викладачів у процесі фахової підготовки: методи першої та другої груп (2014)
Паращук Р. В. - Соціально-психологічні особливості адаптації та становлення фахівців у сфері захисту інформації (2014)
Романишина Л. М. - Ідентифікація і ідентичність як основа формування професійної ідентичності майбутніх фахівців, Романишина О. Я. (2014)
Сінкевич С. В. - Позитивне ставлення курсантів до викладача та навчальної дисципліни – передумова глибокого інтересу до галузі професійних знань (2014)
Тогочинський О. М. - Характеристика рівнів сформованості соціальної компетентності майбутніх працівників органів внутрішніх справ та керівників основних підрозділів Міністерства внутрішніх справ (2014)
Чернявський В. А. - Аналіз стану підготовки майбутніх офіцерів логістики в ході вивчення професійно орієнтованих дисциплін, Пономаренко О. А. (2014)
Чернявський В. А. - Методика підготовки та проведення ділової гри: аспекти матеріально-технічного забезпечення, Шалімов Ю. Ю. (2014)
Асоцький В. В. - Особливості виявів тривожності у пожежних-рятувальників Державної служби України з надзвичайних ситуацій (2014)
Євдокимова Н. О. - Емпіричне дослідження показників суб’єктності студентів-правників (2014)
Комар Т. В. - Психологічний супровід формування професійної зрілості майбутнього фахівця на етапі післядипломної освіти (2014)
Поліщук М. М. - Психологічні прийоми у розвідувальній та оперативно-розшуковій діяльності органів Державної прикордонної служби України у сучасних умовах (2014)
Вимоги до оформлення статей (2014)
Вихідні дані (2014)
Гуз А. М. - Еволюція світових стандартів інформаційної безпеки (2013)
Остроухов В. В. - Філософське підґрунтя соціально-інформаційних концепцій профілактики тероризму, Рижов І. М. (2013)
Панченко В. М. - Співвідношення понять: інформаційна та кібернетична безпека (2013)
Присяжнюк М. М. - Тенденції розвитку міжнародного тероризму в епоху глобалізації інформаційного суспільства (2013)
Драчук С. М. - Формування та розвиток інформаційного ринку України (2013)
Розвадовський О. Б. - Формування державної політики щодо забезпечення охорони державної таємниці та службової інформації в сучасних умовах (2013)
Солодка О. М. - Окремі аспекти юридичного механізму захисту прав людини при забезпеченні інформаційної безпеки держави (2013)
Ткачук Т. Ю. - Місце й роль конкурентної розвідки в стратегічному плануванні інформаційної безпеки підприємства (2013)
Барановський О. М. - Дослідження часової залежності інформаційних потоків методом R/S аналізу, Качинський А. Б. (2013)
Сідак В. C. - Використання мас-медіа в інформаційно-психологічних операціях Першої світової війни (2013)
Стрельбицький М. П. - Забезпечення інформаційної безпеки в духовному середовищі України, Стрельбицька Л. М. (2013)
Шевченко К. О. - Прецедентні феномени як лінгвокультурний засіб інформаційно-психологічного впливу (2013)
Шлапаченко В. М. - Дезінформація як спосіб інформаційно-психологічного впливу (2013)
Бернадський Б. В. - Історичні передумови нормативного закріплення відомостей, що становлять державну таємницю (2013)
Благодарний А. М. - Адміністративна відповідальність за відмову в наданні інформації посадовим особам правоохоронних органів (2013)
Мельник К. С. - Іноземний та вітчизняний досвід становлення інституту захисту персональних даних (2013)
Чеховська М. М. - Методичні підходи до оцінювання збитків, зумовлених розголошенням персональних даних (2013)
Блавацька Н. М. - Аналіз відповідності засобів захисту сучасних операційних систем вимогам до оброблення конфіденційної інформації (2013)
Чернухін І. О. - Організаційно-правові аспекти захисту інформації у системах електронного голосування (2013)
Гриненко І. М. - Вплив організованої злочинності на інформаційну сферу як загроза державній безпеці (2013)
Єрьоміна Л. В. - Удосконалення законодавства України у сфері кібербезпеки: термінологічний аспект (2013)
Мельник С. В. - Економічна ефективність комплексних систем захисту інформації в контексті забезпечення кібернетичної безпеки, Гринь А. К., Кащук В. І. (2013)
Хлевицький В. Б. - Проблемні питання імплементації в Україні норм міжнародного законодавства щодо захисту прав людини у процесі протидії кіберзлочинності (2013)
Відомості про авторів (2013)
Барабаш Ю. Г. - Двадцять років незалежного поступу: втома від демократії чи утвердження нового конституційного проекту? (2011)
Кухарук А. В. - Запобігання і протидія корупції в Україні: нові акценти та роль Міністерства юстиції України (2011)
Мацькевич М. М. - Етапи юридичного оформлення об’єднання УНР і ЗУНР (2011)
Сердюк І. А. - Методологічний аналіз сучасних інтерпретацій поняття "юридична відповідальність" (2011)
Іванюшенко В. В. - Особливості гарантій права людини на безпечне для життя і здоров’я довкілля (2011)
Клименко О. М. - До визначення поняття конституційного ладу та права власності в його системі (2011)
Коваленко Т. О. - Земельний кодекс як правова цінність: ab actu ad potentiam (2011)
Сидор В. Д. - Про характер співвідношення земельного права і земельного законодавства (2011)
Сингаївська І. В. - Призначення покарання за виготовлення та інші незаконні дії щодо підробленої національної та іноземної валюти: порівняльний аналіз (2011)
Присяжний В. М. - Запобігання злочинному забрудненню, засміченню та виснаженню водних об’єктів (2011)
Бордюгов Л. Г. - Перспективи розвитку судово-екологічної експертизи (2011)
Манжул І. В. - Україна – ЄС: співробітництво у сфері ядерної безпеки (2011)
Герасимчук М. В. - Конвенція про права дитини та участь неповнолітніх у збройних конфліктах (2011)
Калабашкін І. М. - Щодо співвідношення категорій "громадянське суспільство" та "інститут громадянського суспільства" (2011)
Комиляй Ю. В. - Напрями господарської діяльності у Службі безпеки України (2011)
Людвик І. В. - Конституційно-правовий статус ЗМІ: поняття, структура та юридичні ознаки (2011)
Обіюх Н. М. - Еколого-правові проблеми охорони джерел питного водопостачання в Україні (2011)
Чижмарь К. І. - Реформування системи нотаріату забезпечить оптимізацію роботи нотаріусів (2011)
Концепція реформування органів нотаріату в Україні (2011)
Порядок підвищення кваліфікації нотаріусів, консультантів державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, помічників приватних нотаріусів (2011)
Методичні рекомендації щодо застосування нотаріусами деяких положень цивільного та земельного законодавства при посвідченні правочинів, предметом яких є нерухоме майно (2011)
Україна-Польща: співробітництво без кордонів (2011)
Нормативно-правові акти, що набрали чинності з 1 січня 2011 року (2011)
Перелік наказів Мін’юсту (2011)
Заічко Н. В. - Стан тромбоцитів у щурів з експериментальними порушеннями обміну гомоцистеїну, цистеїну та гідроген сульфіду (2014)
Гірич М. С. - Зміни вмісту білірубіну та сечової кислоти в сироватці крові молодих і старих щурів під час циклічного режиму годування, Кургузова Н. І., Божков А. І. (2014)
Іскра Р. Я. - Вплив цитрату хрому на вуглеводний обмін у крові щурів за стрептозотоциніндукованого діабету, Слівінська О. М. (2014)
Шеремета Л. М. - Про деякі біохімічні та гістологічні показники у порівняльному дослідженні гепатопротекторної дії вітчизняних ліпосомальних препаратів за умов експериментального медикаментозного гепатиту (2014)
Міц І. Р. - Пошкоджувальний вплив хронічного стресу на молодих щурів різної статі (2014)
Грінкевич В. М. - Експресія рецепторів стероїдних гормонів у серозних пухлинах яєчника залежно від стану менструальної функції хворих, Юрченко Н. П., Глущенко Н. М. (2014)
Гордієнко В. В. - Особливості циркадіанних біоритмів показників про/антиоксидантного гомеостазу в статевонезрілих щурів за тривалої дії низьких доз кадмію хлориду (2014)
Криницька І. Я. - Порівняльна характеристика біохімічних показників функціонального стану печінки у щурів з різними моделями гепатопульмонального синдрому, Кліщ І. М., Куліцька М. І. (2014)
Тарасенко К. В. - Механізми прогресування інсулінорезистентності у вагітних жінок з ожирінням (2014)
Тарасенко Л. М. - Вплив висококалорійної змішаної дієти на виразкове ушкодження шлунка та інкреторну функцію підшлункової залози за умов іммобілізаційного стресу в щурів, Омельченко О. Є., Цубер В. Ю., Білець М. В., Мартинова С. М. (2014)
Ястремська С. О. - Роль оксидативного стресу в реалізації токсичного ефекту карбонових наночастинок, Палиця Л. М., Ястремська І. М., Коробчук В. М., Корда М. М. (2014)
Кущ О. Г. - Особливості формування медіастинального лімфовузла в післянатальний період у нормі та після внутрішньоплідного введення імуноглобуліну людини, Васильчук Н. Г. (2014)
Антонишин І. В. - Стан пероксидного окиснення ліпідів при експериментальному дієтіндукованому аліментарному ожирінні, Марущак М. І., Денефіль О. В. (2014)
Дікал М. В. - Особливості сукцинатдегідрогеназної і Н+-АТР-азної активності в нирках щурів за умов інтоксикації 2,4-динітрофенолом та її корекція мелатоніном, Ференчук Є. О. (2014)
Безкоровайний А. О. - Ліпідний профіль яйцеклітини в’юна Misgurnus Fossіlis L., Зинь А. Р., Гарасим Н. П., Санагурський Д. І. (2014)
Гонський Я. І. - Біохімічні показники функціонального стану печінки за умов поєднаної дії важких металів і раундапу, Дмухальська Є. Б., Ярошенко Т. Я. (2014)
Гасюк Н. В. - Імуногістохімічна характеристика клітинних інфільтратів власної пластинки ясен при пародонтиті (2014)
Бойків А. Б. - Зміни біохімічних показників сироватки крові у тварин з експериментальним пародонтитом за зміненої реактивності (2014)
Турчин М. В. - Цитокіновий профіль крові та водянистої вологи за умови експериментальної механічної непроникної травми рогівки (2014)
Юрченко П. О. - Особливості обміну гомоцистеїну та гідроген сульфіду в центральній нервовій системі, Мельник А. В., Заічко Н. В., Йолтухівський М. М. (2014)
Олещук О. М. - ПЛР-діагностика: принципи, досягнення та перспективи, Мудра А. Є., Зозуляк Н. Б. (2014)
Підручна С. Р. - Цитокіновий профіль за умов політравми (2014)
Лупак М. І. - Вплив безалкалоїдної фракції екстракту козлятника лікарського на систему L-аргінін/NO в лейкоцитах периферичної крові щурів за експериментального цукрового діабету 1 типу, Канюка О. П., Гачкова Г. Я., Чайка Я. П., Скибіцька М. І., Сибірна Н. О. (2014)
Сторчило О. В. - Реалізація радіопротекторного ефекту розторопші плямистої у нащадків двох поколінь від опромінених щурів (2014)
Андрейчин С. М. - Динаміка показників ендогенної інтоксикації та ліпопероксидації на тлі корекції глутаргіном при гострому токсичному тетрахлорметановому гепатиті, Скірак З. С. (2014)
Сорока І. О. - Імунологічні зміни в організмі піддослідних тварин при експериментальному хронічному ендотоксикозі, Демків І. Я. (2014)
Юрченко П. О. - Рівень нейронспецифічної енолази та гідроген сульфіду в сироватці крові щурів за умов гіпергомоцистеїнемії (2014)
Андрейчин Ю. М. - Роль активних форм кисню в патогенезі експериментального верхньощелепного синуситу (2014)
Кошова О. Ю. - Дослідження вікових змін N-ацетилглюкозаміну за умов патоспермії, викликаної доксорубіцином, у щурів та корекція їх глюкозаміном гідрохлоридом (2014)
Бекус І. Р. - Вивчення інтенсивності процесів пероксидного окиснення ліпідів у печінці тварин, уражених солями важких металів, та за корекції карнітином, Кирилів М. В., Івануса І. Б. (2014)
Нечипорук В. М. - Вміст відновленого глутатіону в органах при гіпер- і гіпотиреоїдизмі, Корда М. М. (2014)
Привроцька І. Б. - Вміст відновленого глутатіону в плазмі крові та печінці щурів за умов гострого панкреатиту, Федонюк Л. Я., Ружицька О. Ю., Кучмеровська Т. М. (2014)
Алексевич К. О. - Зміни показників вуглеводного обміну при ураженні щурів адреналіном і тетрахлорметаном, Фіра Л. С., Грималюк О. І. (2014)
Кузнецова О. В. - Особливості серологічного дослідження крові трупів-донорів (2014)
Лихацький П. Г. - Вміст активних форм кисню у щурів різних вікових груп за умов нітритного отруєння, Фіра Л. С., Трохимчук Н. Б. (2014)
Бандас І. А. - Взаємодія наночастинок оксиду кремнію з традиційними контамінантами – потенційний синергізм токсичних ефектів, Корда М. М. (2014)
Гайдай Г. Л. - Анализ биохимических показателей амниотической жидкости при сочетании врожденных пороков развития у плода и высокой вероятности инфицирования герпес- или цитомегаловирусной инфекцией беременных женщин, Бондаренко Л. Б., Петрик С. М. (2014)
Яворська С. І. - Розвиток імунокомплексних порушень при токсичному ураженні печінки, Мудра А. Є., Яворський М. В. (2014)
Гайдай Г. Л. - Токсичні ефекти змін вмісту молекул середньої маси в амніотичній рідині вагітних жінок за наявності тяжких уроджених вад розвитку плода (2014)
Кріпка О. І. - Біохімічні показники крові залежно від типу ремоделювання серця у хворих на подагру (2014)
Стахурська І. О. - Інтенсивність метгемоглобінутворення у щурів різної статі за умови токсичного ураження натрію нітритом, Пришляк А. М. (2014)
Кузьмак І. П. - Стан протеїназо-інгібіторної системи у тварин різного віку з аманіта-фалоїдиновим отруєнням, Острівка О. І., Ярошенко Т. Я., Василишин Н. А. (2014)
Юзва Ю. М. - Вміст Омега-3 жирних кислот у молоці та молочних продуктах, Покотило О. С., Ярошенко Т. Я. (2014)
Демкович А. Є. - Вплив тіотриазоліну на цитокіновий профіль при експериментальному постекстракційному альвеоліті (2014)
Підручна С. Р. - Рівень активності каталази і відновленого глутатіону на тлі тяжкої та комбінованої травми, Кравчук Л. О. (2014)
Марчишин С. М. - Дослідження низькомолекулярних органічних кислот квіток, листків і коренебульб лілійника буро-жовтого (Hemerocallis fulva L.) та лілійника гібридного (Hemerocallis hybrida Var. ‘Stella De Oro’), Козачок С. С., Зарічанська О. В., Ющенко Т. І. (2014)
Vorobets N. - Determination of phenolic acids in Calamintha officinalis by LC-MS/MS analysis, Nowak R., Olech M. (2014)
Мілян І. І. - Визначення вмісту фенольних сполук у траві вероніки лежачої методом ВЕРХ, Марчишин С. М. (2014)
Руденька Д. М. - Аналіз ефірної олії з насіння Nigella arvensis L., Шанайда М. І. (2014)
Лебідь О. І. - Визначення вмісту біологічно активних речовин у зборі з протизапальною активністю, Марчишин С. М., Шманько В. В. (2014)
Луцюк М. Б. - Виділення і дослідження фракції білків-фітогемаглютинінів сої звичайної та генно-модифікованої, Блажченко В. В. (2014)
Марчишин С. М. - Визначення якісного складу та кількісного вмісту гідроксикоричних кислот у траві чистецю Зібольда (Stachys sieboldii Miq.), Міщенко Л. Т., Гусак Л. В. (2014)
Демидяк О. Л. - Дослідження танідів у квітках та листках хризантеми садової багаторічної сорту Apro, Луканюк М. І. (2014)
Шостак Л. Г. - Вміст дубильних речовин у надземних і підземних органах первоцвіту весняного (Primula veris L.), Марчишин С. М. (2014)
Стойко Л. І. - Визначення вмісту амінокислот у траві золототисячника звичайного, Ярошенко Т. Я. (2014)
Савич А. О. - Визначення вмісту жирних кислот у зборі антидіабетичному, Куліцька М. І., Сопель О. В. (2014)
Грицяк Р. Ю. - Кількісний вміст фенольних сполук у траві котячих лапок дводомних (Antennaria dioica (L.)), Марчишин С. М. (2014)
Потішний І. М. - Визначення вмісту фенольних сполук у кореневищах і коренях дягеля лікарського і дудника лісового (2014)
Козачок С. С. - Вміст фенольних сполук у траві остудника голого (Herniaria glabra L.), Марчишин С. М. (2014)
Шевчук О. О. - Порівняльна активність двох препаратів колонієстимулювального фактора на моделі цитостатичної мієлодепресії у щурів, Вольська А. С., Чехун В. Ф., Ніколаєв В. Г. (2014)
Світлій пам’яті професора Юрія Володимировича Хмелевського (2014)
Бовсунівський О. М. - Вибір раціональних альтернатив за нечіткою множиною компромісних цілей (2014)
Грищенко О. Ю. - Розв’язання задачі ідентифікації точкових джерел з невідомими координатами та інтенсивностями, Оноцький В. В., Ляшко Н. І. (2014)
Задоянчук Н. В. - Задача оптимального керування для виродженої параболічної варіаційної нерівності: теорема існування (2014)
Мащенко С. О. - Транспортная задача с нечеткими множествами оставщиков и потребителейя, Аль-Саммарраи Мохаммед Саад Ибрахим (2014)
Савкіна М. Ю. - Умови співпадання оцінок метода найменших квадратів та ортогональної регресії параметрів лінійної регресійної моделі (2014)
Семенов В. В. - Гібридний декомпозиційний алгоритм для операторного включення, Харченко О. А. (2014)
Чабак Л. М. - Про один сильно збіжний метод розв'язання задачі рівноважного програмування (2014)
Khusainov D. Ya. - Construction Of Exact Control For A One-Dimensional Heat Equation With Constant Delay, Pokojovy M., Azizbayov E. I. (2014)
Анікушин А. В. - Узагальнена розв'язність одного інтегро-диференціального рівняння (2014)
Богаєнко В. О. - Використання передобумовлювачів на основі методу базисних матриць для розв'язання задач теорії пружності, Кудін В. І. (2014)
Гуляницький А. Л. - Збіжність методу Гальоркіна для параболічних інтегро-диференціальних рівнянь (2014)
Зуб С. С. - Возможность устойчивых траекторий в магнитно-диполных конфигурациях (2014)
Ляшко С. И. - Программное обеспечение гидрогеологической модели KRISFLOW, Стеля О. Б., Стеля И. О., Бондарь Е. С. (2014)
Панкратов А. В. - Оптимальная упаковка эллипсов с учетом допустимых расстояний, Романова Т. Е., Суббота И. А. (2014)
Пашко А. О. - Оцінка точності моделювання гауссових випадкових процесів в рівномірній метриці (2014)
Присяжная М. В. - Фильтрация изображений с использованием эллипсов Петунина (2014)
Скуратовський Р. В. - Застосування групових структур і операції зсуву на розфарбованих графах до побудови блочних шифрів (2014)
Шушарін Ю. В. - Алгебраїчні критеріі асимптотичної стійкості розв'язків лінійних різницевих рівнянь з випадковими коефіцієнтами (2014)
Zabuga A. G. - Specificity of numerical integration of second-order differential equations for systems with Coulomb friction by Runge-Kutta method (2014)
Васянович Г. - Дидактичні засади формування професійних якостей майбутніх кваліфікованих робітників, Онищенко В. (2014)
Смолінська О. - Культуровідповідність як провідний принцип організації культурно-освітнього простору педагогічного університету (2014)
Білецька Г. - Обґрунтування концепції природничо-наукової освіти майбутніх екологів (2014)
Гриджук О. - Термінологічний словник як джерело засвоєння фахової лексики (2014)
Кондрацька Г. - Специфіка професійно-мовленнєвої культури майбутніх учителів фізичної культури (2014)
Савченко І. - Інформаційно-комунікаційні технології як ефективний інструмент реалізації інноваційних педагогічних ідей у практику навчально-виховного процесу ПТНЗ (2014)
Масліч С. - Викладання предмета "Інформаційна обробка даних у туристичній галузі” у ПТНЗ шляхом використання методу проектів (2014)
Мацейко О. - Застосування електронних навчально-методичних комплексів у підготовці кваліфікованих робітників автотранспортної галузі (2014)
Дубініна О. - Професіограма фахівця в галузі програмної інженерії (2014)
Щеглов А. - Законодавче забезпечення науково-дослідної роботи курсантів у навчально-виховному процесі вищого військового навчального закладу (2014)
Грудинін Б. - Про результати виконання учнями дослідницьких проектів із фізики (2014)
Дуркалевич І. - Емоційні риси підлітків, які зростають у заробітчанських сім’ях (2014)
Браніцька Т. - Конфліктологічна компетентність як складова конфліктологічної культури майбутнього фахівця соціономічної сфери (2014)
Будник О. - Соціально-педагогічна співпраця вчителів із батьками учнів професійно-технічного навчального закладу (2014)
Багрій І. - Заняттєва терапія як напрям професійної діяльності (2014)
Стрілько В. - Про необхідність зробити українські школи українськими (2014)
Коритко З. - Мотивація учнів професійно-технічного навчального закладу до рухової активності, Шийка К., Топилко Н. (2014)
Осадчий В. - Професійна підготовка майбутніх учителів у Канаді засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2014)
Фучила О. - Особливості неформальної освіти дорослих у сучасній Фландрії (Бельгія), Балацька Л. (2014)
Антонюк Г. - Логіка в системі філософських дисциплін Києво-Могилянської академії (XVII – поч. XVIII ст.), Антонюк М. (2014)
Наші автори (2014)
Француз-Яковець Т. А. - Двопалатний парламент і глава держави в зарубіжних практиках (2011)
Скрипнюк О. В. - Конституційні основи розвитку громадянського суспільства в Україні: досвід і перспективи (2011)
Рогач О. Я. - Проблеми зловживання правом при використанні народними депутатами України депутатського імунітету, Шелевер Н. В. (2011)
Рудко Б. Б. - Нотаріальне провадження з вжиття заходів щодо охорони спадкового майна: проблемні питання повноважень суб’єктів та його вчинення (2011)
Рєзнікова В. В. - Правове регулювання посередницької діяльності на ринку цінних паперів (2011)
Майстренко О. В. - Шляхи вдосконалення порядку бюджетного відшкодування ПДВ (2011)
Олійник О. В. - Правові засади доступу до інформаційних ресурсів України: проблеми правового режиму інформації (2011)
Карпенко М. І. - Правове регулювання військових злочинів в Україні: перспективи законодавчого вдосконалення (2011)
Коваленко В. В. - Підвищення ролі органів виконання покарань у реалізації завдань кримінально-виконавчої політики України, Колб О. Г. (2011)
Лускатов О. В. - Вивчення особи злочинця у справах про незаконні заволодіння транспортними засобами, вчинені неповнолітніми, Патрелюк Д. А. (2011)
Папарига Д. Ю. - Вимоги прецедентної практики Європейського Суду з прав людини стосовно втручання в право особи на виїзд за кордон (2011)
Оніщенко Н. М. - Сутність та природа правового регулювання: концептуальні положення, теоретичні висновки та практичні виміри (2011)
Малюська А. Л. - Окремі аспекти діяльності неурядових правозахисних організацій в сфері забезпечення та захисту прав національних меншин в Україні (2011)
Хачук К. Д. - Повноваження органів місцевого самоврядування щодо управління корпоративними правами територіальних громад (2011)
Щербина О. М. - Компетенція органів державної влади та місцевого самоврядування Канади (2011)
Даценко І. В. - Деякі актуальні питання вдосконалення нормативно-правового регулювання оренди державного майна (2011)
Петрова С. М. - Особливості укладання договорів у сфері житлово-комунальних послуг (2011)
Події. Люди. Факти (2011)
Призначення (2011)
Нагородження (2011)
Перелік всеукраїнських та міжнародних об’єднань громадян (благодійних організацій), зареєстрованих та легалізованих у IV кварталі 2010 року (2011)
Привітання (2011)
Безугла Л. Р. - До питання розмежування прагматики, стилістики та прагмалінгвістики (2014)
Солощук Л. В. - Семіотика комунікативної взаємодії в англомовному діалогічному дискурсі (2014)
Андрійченко Ю. В. - Особливості вираження лінгвістичного сексизму в іспанській мові (2014)
Балацька О. Л. - Імпліцитні засоби вираження негативної оцінки у критичних зауваженнях в англомовній науковій статті (2014)
Берегова О. А. - Ітеративні повтори у кодуванні референта (2014)
Говоруха Н. В. - Пропозициональные модели импликатур субстантивных тавтологических высказываний (2014)
Калинюк Е. А. - Киносценарий экранизации как элемент коммуникативной парадигмы художественного произведения (к постановке проблемы) (2014)
Криворучко С. И. - Система речевого воздействия в терминалах теории речевых актов (2014)
Кудоярова О. В. - Национально-культурная специфика тематического варьирования в медицинском профессионально-профессиональном кооперативном дискурсе (2014)
Матюхіна Ю. В. - Small talk як різновид англійської фатичної метакомунікації: аспект діахронії (2014)
Морозова І. І. - Дискурс(и) британської жінки (на матеріалі драматургії ХІХ ст.) (2014)
Шепітько С. В. - Науковий via академічний дискурс: питання типології (2014)
Ясинецька Н. А. - Нові англізми з компонентом-епітетом у сучасній українській літературній мові (2014)
Головань В. О. - Лексичні засоби модерації висловлювання в дискурсі дебатів європейського парламенту (2014)
Гулієва Д. О. - Комунікативні наміри дискурсивної стратегії схвалення (на матеріалі англомовного кінодискурсу) (2014)
Хорошилова В. М. - Дискурсивні особливості реалізації стратегії завдання образи як підтипу неввічливості в інтернет-просторі (2014)
Шпак О. В. - Реалізація комунікативної категорії "контакт" в інституційному дискурсі (2014)
Юшина Т. С. - Стратегический потенциал пресуппозиционных высказываний в англоязычном разговорном дискурсе (2014)
Юшкевич В. І. - Лінійна поліматична модель англомовного ділового дискурсу (2014)
Самохина В. А. - Реализация коммуникативной категории "контакт" в юмористическом дискурсе (2014)
Лобова О. К. - Категория интертекстуальности в комическом институциональном дискурсе (2014)
Полєєва Ю. С. - Паузальна організація і її вплив на когнітивні механізми сприйняття інформації в англомовній лекції (2014)
Тараненко Л. І. - Смисломісткі та структурні особливості тексту міфу (2014)
Трофимова А. С. - Анализ интегрирующих и дифференцирующих особенностей жанров технических инструкций и формул изобретений для формирования единого подстиля, Данцевич Л. Г., Шапа Л. Н. (2014)
Воробйова І. М. - Тематичний репертуар внутрішнього мовлення (2014)
Полякова Т. Л. - Жанр твиттинг в сфере политической интернет-коммуникации: основные коммуникативные характеристики (2014)
Рябих Л. М. - Принципи та процедури добору матеріалу дослідження американської академічної лекції (2014)
Shevchenko I. S. - Bilingualism and linguistic ideology in the United States (2014)
Куса М. - История перевода в сфере культур. Каким образм рецепция иностранной литературы создает/дополняет принимающую культуру? (2014)
Лукьянова Т. Г. - Стилистически сниженная лексика в русскоязычном кино и особенности ее перевода на английски язык (2014)
Рудницька Н. М. - Заборонені теми радянського художнього перекладу (2014)
Ясинецька О. А. - Перекладознавчий аналіз стилістичних явищ у прийомі порівняння (на матеріалі кіноповісті О. Довженка "Зачарована Десна" та її англомовного перекладу А.Біленка) (2014)
Кальниченко О. А. - Концепція перекладу Андре Лефевра та її термінологія, Зарубіна З. В. (2014)
Каменева І. П. - Адаптація програмних засобів аналізу даних до задач дослідження стійкості територіальних систем, Артемчук В. О., Яцишин А. В. (2014)
Попов О. О. - Вплив АЕС на екологічну безпеку прилеглих територій (2014)
Соколовская А. В. - Задача измерения характеристик стационарных процессов, Щербак Л. Н. (2014)
Диденко П. И. - Исследование структурных особенностей кварца (2014)
Юдін О. Ю. - Програмні закладки. Шляхи боротьби з ними (2014)
Цмоць І. Г. - Методи та НВІС-структури узгоджено-паралельного обчислення максимальних і мінімальних значень, Скорохода О. В., Антонів В. Я., Красовський В. Б. (2014)
Сікора Л. С. - Логічні та інформаційні задачі інтелектуалізації навчальних процесів, Ткачук Р. Л., Антоник М. С., Пюрко Л. (2014)
Сікора Л. С. - Інформаційні технології та лазерна активація для синтезу електрохімічних сенсорів з використанням діаграм електрохімічних перетворень, Лиса Н. К., Міюшкович Ю. Г., Марцишин Р. С., Якимчук Б. Л. (2014)
Сікора Л. С. - Системні та інформаційні технології підтримки прийняття рішень для управління рівнем викидів продуктів згорання ТЕС, Лиса Н. К., Якимчук Б. Л., Міюшкович Ю. Г., Марчишин Р. С. (2014)
Древич А. І. - Інформаційні технології розробки веб-сайтів, Моравецький Р. В. (2014)
Гильгурт С. Я. - Анализ проблем тестирования, мониторинга и аккаунтинга в современных Грид-системах (2014)
Владимирский А .А. - Модернизированный термоакустический течеискатель А-10Т2, Владимирский И. А., Дрозденко А. И. (2014)
Готович В. А. - Створення мобільного апаратно-програмного пристрою моніторингу характеристик якості електроенергії, Марценко С. В., Щербак Т. Л. (2014)
Марченко Н. Б - Адаптивні вагові вікна при спектральному аналізі полігармонічних сигналів в умовах дії завад, Щербак Л. М. (2014)
Тимченко О. В. - Інтелектуальні технології управління агрегованими об’єктами виробничих поліграфічних систем, Вовк А., Шевчук О. (2014)
Сабат В. І. - Особливості захисту інформації в автоматизованих системах документообігу (2014)
Гавриш Б. М. - Роздільна здатність пристроїв виведення і методи масштабування растрових зображень (2014)
Дурняк Б. В. - Технологічне прогнозування та задачі модифікації методів прогнозу, Кляп М. М. (2014)
Дубневич М. М. - Роль систем управляння кольором для кольоровідтворення поліграфічних репродукції, Тимченко О. В. (2014)
Поліщук М. Б. - Інформаційні технології створення сценаріїв діалогу для активізації процесів навчання (2014)
Лях І. М. - Способи та проблеми модернізації локальних обчислювальних мереж у навчальному процесі вишів, Білак Ю. Ю., Дурняк Б. В., Ярош А. В. (2014)
Кирик М. І. - Алгоритми обслуговування черг у безпровідних мережах, Плесканка Н. М. (2014)
Антоновська М. - Повість Т. Шевченка "Художник" у контексті українсько-російських літературних зв'язків (2011)
Антохі Л. - До питання походження обряду<Калоян> у календарно-обрядовому фольклорі молдован та румунів Басарабії (2011)
Аністратенко А. - Публіцистичний аспект романістики В. Кожелянка (2011)
Барчан В. - Проблема митця і суспільства в оповіданні "Психічна розрядка" Т.Осьмачки (2011)
Башук Н. - Релігійний дуалізм замовлянь як архаїчного жанру вербальної магії в романі Л. Кононовича "Тема для медитації" (2011)
Блідних Т. - Діалог між культурами в історико-біографічних повістях Варвари Чередниченко (2011)
Богачевська Л. - Типологічні спільності та відмінності засобів творення сатири (на прикладах роману Ч. Діккенса "Тяжкі часи" та повісті Леся Мартовича "Забобон") (2011)
Васьків М. - Забереж І. Чендея як відтворення і творення власної йокнапатофи і власного макондо (2011)
Васьків М. - Балтійський регіон в аперцепції українського письменства 1920-30-х років. (2011)
Волошук Л. - Типологічні моделі образів у сучасному українському бестселері (2011)
Волощук Ю. - Топос табору в романі "Ніч і день" В. Гжицького (2011)
Городнюк Н. - Роман І. Кротевича "Звільнення жінки" як гендерна утопія (2011)
Гребенюк Т. - Специфіка подієвості в сучасній українській гумористичній та сатиричній (2011)
Гриневич В. - Постать О.Довженка крізь призму "Щоденника" (2011)
Даниліна О. - Пілігрим як концептний персонаж прози Євгена Положія (2011)
Дашко Н. - Народнопоетичні рецепції в романі-епопеї "Листя землі" В. Дрозда (2011)
Кофлер Д. - Функціонування міфологічних образів у епопеї Джона Р.Р. Толкіна "Володар перстенів" (2011)
Дергаль Л. - Жіноча мрія як домінанта інтенційності у творах О. Кобилянськоі та Е. Золя (2011)
Дмитренко А. - Біо- та автобіографізм - основні принципи нарації збірки "Сибірських новел" Б.Антоненка-Давидовича (2011)
Дмитренко і. - інтерпретація фактів літературного життя початку ХХ ст. у щоденниках В. Винниченка еміграційного періоду (2011)
Єржиківська Н. - Особливості поетичного самовиявлення Ольги Смольницької (2011)
Жижченко Л. - Жанрові модифікації в українській літературі початку ХХ століття (на прикладі повісті-балади О.Кобилянської "В неділю рано зілля копала") (2011)
Зушман М. - Поезія в прозі в жанрово-стильовій проекції малої прози Б.Лепкого та його сучасників (2011)
Іванишин П. - "Орієнталізм" Едварда Саїда: критика імперського дискурсу (2011)
Истомина А. - Образ повествователя-рассказчика как посредника между автором и читателем в рассказах В. М. Шукшина (2011)
Карабльова А. - Сюжетна модель жіночого досвіду материнства в малій прозі Ірини Вільде (2011)
Карабльова О. - Особливості моделювання жіночих образів у романі Ірини Вільде "Сестри Річинські" (2011)
Кирильчук О. - Дилогія Михайла Старицького "Мазепа" у постколоніальному прочитанні (2011)
Коваленко О. - Екзистенційний зміст конфлікту в інтимно-медитативній поезії Т.Г.Шевченка (2011)
Коваленко Т. - Мистецтво на службі системі: до питання про мистецький складник українського формалізму (2011)
Ковальова Г. - Химерна проза О. Ільченка як вербальний засіб реалізації сатирично-гумористичних ситуацій (2011)
Когут О. - інтерпретація та трансформація християнських містерійних сюжетів сучасною українською драматургією (2011)
Колодкевич Г. - Літературно-філософська інтерпретація палімпсеста у творчості В. Стуса (2011)
Коновалова М. - Постмодерні експерименти у драмі О.Ірванця "Брехун з литовськоі площі" (2011)
Корецька М. - Жанрово-стильові особливості роману Анатолія Дімарова "Його сім'я" (2011)
Кравченко В. - "Лише той, хто йде дорогою, приходить до мети" (художньо-концептуальні аспекти образу митця у повісті Р.Федоріва "Житії Ізографа Штефана") (2011)
Красавіна В. - Міжкультурний діалог в українському художньо-історичному дискурсі (на матеріалі історичних романів другої половини ХіХ - першої половини ХХ ст.) 162-165 (2011)
Кривопишина А. - Естетика й рецепція масової культури в сучасній українській літературі (2011)
Лапко О. - Комедія Михайла Старицького "За двома зайцями" в кінематографічному прочитанні: особливості трансформації художнього змісту (2011)
Левчук О. - Зооморфні образи українського фольклору: історія і методологія дослідження (2011)
Лисенко-Ковальова Н. - Художня практика мурівського модернізму (2011)
Майборода Н. - Неоромантизм як течія модернізму (2011)
Науменко Н. - Концептосфера поетичної творчості в сучасній українській ліриці (2011)
Олійник Н. - Жанрово-стильові параметри повісті В. Положія "Жив-був Іван" (2011)
Онуфрієнко О. - Наукова біографія митця в культуротворчому контексті (2011)
Оселедько К. - Концепт "Відьма" У романі братів Капранових "Кобзар 2000" (2011)
Перетята О. - Творчість З.Мензатюк і українська дитяча література кінця ХХ - початку ХХі століття в контексті цивілізаційних зрушень сьогодення (2011)
Петренко Л. - Експресіоністичні елементи в художній структурі творів Григорія Косинки (2011)
Ференц Н. - поетика пейзажної лірики Христини Керити (2011)
Разживін В. - Художня своєрідність історичної повісті Л.Старицької-Черняхівськоі "Діамантовий перстень" (2011)
Рега Д. - Український футуризм у національному літературознавстві: від генези до сьогодення (2011)
Родчин З. - Дискурс західноукраїнськоі мелодрами 20-х - 30-х років ХХ століття (2011)
Романенко Л. - Інтерпретація постаті У.Кармалюка у світовому фольклорі та літературі (2011)
Романиця О. - Фоніка ранньої поетичної творчості Осипа Маковея (2011)
Романишин В. - Модальність топосу міста у "Перехресних стежках" Івана Франка та в "Цинамонових крамницях" Бруно Шульца (2011)
Ромас Л. - Концепція душі в романі П.Загребельного "Тисячолітній Миколай" (2011)
Сенько І. - Лексема "Біла" в давньоруськоій пам'ятці "Слово о плъку Игореві": до проблеми автентичного прочитання (2011)
Сидоренко О. - Український святковий бурлеск XVII-XVIII ст. у контексті західноєвропейської "низової" літератури (2011)
Сирадоіва О. - Жінка-потвора в малій прозі Івана Дніпровського (2011)
Січкар О. - Проблема сирітства в українській літературі для дітей і про дітей кінця ХІХ - початку ХХ століття (2011)
Снігаренко І. - Фольклорний топос і його художні параметри (2011)
Сторощук І. - Роман про митця у системі епічних жанрів (2011)
Турган О. - Функції агональності в структурі драми Лесі Українки (2011)
Федака С. - Слово о полку Ігоревім в контексті латиномовної літератури ХІІ століття (2011)
Фоменко А. - Елементи язичницьких вірувань у сучасних літературних піснях (2011)
Фоміна Л. - Суб'єктні форми вираження авторської свідомості в ліриці Миколи Вінграновського (2011)
Філатова О. - Український роман про "Радянську колективізацію" як політико-естетичний проект тотальної містифікації (2011)
Філоненко Н. - Концепт мистецтва в рецепції М. Йогансена (2011)
Цехмейструк М. - Автотематичні інкрустації в епопеї "OST" Уласа Самчука (2011)
Цибулько О. - Ностальгія та пустота: "Депеш мод" С. Жадана у контексті альтернативних художніх систем (2011)
Шапіро В. - інтертекстуальний зв'язок творів "неокласиків" з європейськими канонічними жанрами (2011)
Шаф О. - Лірика Тараса Мельничука та Василя Симоненка: світоглядно-естетичні паралелі в контексті шістдесятництва (2011)
Шевель Н. - Семантична парадигма образу сну в поезії Грицька Чупринки (2011)
Шевель Т. - Художня концепція міста у творчості Миколи Вороного (2011)
Шестопалова Т. - Критицизм Юрія Лавріненка: становлення методу (2011)
Шеховцова О. - Жанрові модифікації "Денників" Петра Сороки (2011)
Штолько М. - Автопортрет в поезіі як форма самопізнання та самопрезентації (на матеріалі "Автопортрета" і. Жиленко) (2011)
Звягіна Г. - Народнорозмовна трансформація традиційних фразеологізмів у художніх творах Григора Тютюнника (2011)
Зіневич Л. - Традиції та новаторство у поетичній мовотворчості М. Зерова (2011)
Ільченко І. - Оніми як вияв ідіостилю Тодося Осьмачки (2011)
Колоіз Ж. - індивідуально-авторські неологізми в романі Василя Барки <жовтий князь> (2011)
Корнієнко С. - Збагачення виражальних можливостей української мови за допомогою старослов'янізмів у поетичному словнику Лесі Українки (2011)
Корольова В. - Експресивний потенціал оцінних найменувань осіб у структурі художнього тексту (2011)
Мороз О. - Топоніми як компоненти художнього тексту (на матеріалі роману <Сонячна Машина> В. Винниченка) (2011)
Павликівська Н. - інтерпретація художнього тексту в контексті еволюції словникової дефініції (на матеріалі повісті Л. М. Толстого "Исповедь") (2011)
Семашко Т. - Кольорова палітра текстів Валерія Шевчука (2011)
Сколоздра-Шепітко О. - Літературно-художня антропонімія великої прози Івана Франка (2011)
Слюніна О. - Лінгвопоетичне осмислення художньо-семантичної сфери вогонь - жива істота в поетичному мовомисленні Л. М. Талалая (2011)
Тендітна Н. - Мовні особливості втілення образу смерті в прозі І.Пашковського та О.Ульяненка (2011)
Труш О. - Складне речення у франковому "Темному царстві" (2011)
Хорошева О. - Структурно-стилістичні особливості есеїстичних текстів Т. Прохаська (2011)
Чижмар О. - В.Ґренджа-Донський - засновник нової української літературно-художньої антропонімії на теренах Закарпаття (2011)
Шабат-Савка С. - Комунікативна інтенція та авторський задум у лінгвальному континуумі художнього тексту (2011)
Яценко О. - Специфіка використання художніх засобів у мовотворчості Ірен Роздобудько (2011)
Каменева І. П. - Візуальні засоби моніторингу динаміки техногенних навантажень на приземне повітря, Артемчук В. О., Яцишин А. В. (2014)
Лисиченко Г. В. - Сучасний стан інформатизації системи моніторингу навколишнього природного середовища в зонах впливу АЕС України, Попов О. О. (2014)
Глухов О. Д. - Одне узагальнення відстані на графах та його застосування (2014)
Шестаков А. А. - Корректность замены группы выходных отверстий в раздаточном трубопроводе одним отверстием эквивалентным по площади (2014)
Головін А. Ю. - Методи виявлення прихованих каналів передачі інформації у комп’ютерних мережах (2014)
Сікора Л. С. - Логічна структура процедур формування інтелектуальних тестів, Ткачук Р. Л., Дурняк Б. В., Антоник М. С., Пюрко Л., Якимчук Б. Л. (2014)
Дурняк Б. В. - Інформаційні технології для узгодження і координації людино – машинних систем оперативного управління ієрархічними структурами, Сікора Л. С., Лиса Н. К., Якимчук Б. Л. (2014)
Древич А. І. - Реалізації програмних засобів WEB на PHP, Моравецький Р. В. (2014)
Сікора Л. С. - Інформаційні технології створення сценаріїв діалогу для інтелектуалізації процесів управління в ієрархії АСУ-ТП, Міюшкович Ю. Г., Лиса Н. К., Марцишин Р. С., Мазур Н. М., Щерба Г. В., Якимчук Б. Л. (2014)
Давиденко А. Н. - Анализ вопросов закрытия информационного канала связи с беспилотным летательным аппаратом, Гильгурт С. Я., Потенко А. С., Евдина А. К. (2014)
Голік О. А. - Визначення фактичних теплофізичних характеристик теплоізолюючих матеріалів для їх обгрунтованого вибору, Владимирський І. А. (2014)
Гладьо Ю. Б. - Структура автоматизованої системи контролю й обліку телеметричних показників витрат води, Дуда О. М., Мацюк О. В. (2014)
Оникієнко Ю. Ю. - Метрологічне забезпечення процесу відтворення координат руху біооб’єкту (2014)
Саух С. Е. - Комп’ютерне моделювання розподілу електроенергії в мережах високовольтних ліній електропередачі, Джигун О. М., Новацька О. М. (2014)
Тимченко О. В. - Логічні правила для формування адаптивних процедур прийняття оптимальних рішень на управління агрегованими виробничими структурами в поліграфії, Вовк А. (2014)
Хамула О. Г. - Побудова математичної моделі ієрархії критеріїв впливу на якість сприйняття інформації в електронних виданнях (2014)
Гавриш Б. М. - Класифікація і аналіз функцій процесорів растрових перетворень, Тимченко О. В. (2014)
Малець І. О. - Управління при ліквідації надзвичайних ситуацій в ієрархічних системах в режимі оперативно-командного діалогу (2014)
Кляп М. М. - Аналіз методів прогнозування якості офсетного друку (2014)
Дубневич М. М. - Вплив семантики образотворчого оригіналу на алгоритм кольорокорекції, Тимченко О. В. (2014)
Кобаль В. І. - Форми і методи використання мультимедійних технологій у ВНЗ у процесі вивчення дисципліни "інформатика та комп’ютерна техніка", Мокрянин Я. І., Білак Ю. Ю., Лях І. М., Данько-Товтин Л. Я. (2014)
Поліщук М. Б. - Інтелектуальні та психологічні моделі характеристики особи-оператора (2014)
Анісімова Н. П. - "...Все іще можна зіграти інакше...": театралізований "світ навиворіт" у поезії Оксани Забужко (2014)
Анненкова Е. С. - Мортальный дискурс прозы И. Тургенева и И. Бунина (2014)
Бесараб О. М. - Жіночі образи раннього твору Ш. Бронте "Стенкліффський готель" у їх контрастності й варіативності (2014)
Бондар Л. О. - Колір як атрибут буття діючих персонажів п'єси Ярослава Верещака "Зелений, чорний і рожевий" (2014)
Борисенко Н. М. - Особливості композиції роману "Солодка Даруся" М. Матіос (2014)
Василишин І. П. - Епоха й людина в повоєнній прозі І. Багряного (філософсько-екзистенційний дискурс) (2014)
Власенко Л. В. - М. С. Жукова – яскрава представниця романтичної групи (2014)
Водяна П. М. - Роман І. Григурка "Червона риба": специфіка характеротворення (2014)
Гончарова Н. В. - Біблійні мотиви та образи в "Повчанні" Володимира Мономаха (2014)
Гончарук В. А. - Образ Богородиці у творчій спадщині Тараса Шевченка (2014)
Горбонос О. В. - Гумористично-сатиричний дискурс літературних казок П. Білецького-Носенка (2014)
Гурдуз А. І. - Міжкультурний діалог як проблема українського фентезі ХХІ століття (2014)
Данильчук О. М. - Данте і Куатье: точки дотику (інтерпретація образів Данте в романі А. де Куатье "Сповідь Люцифера") (2014)
Доній В. С. - Елементи нативізму в кіноповісті О. Довженка "Зачарована Десна" (2014)
Ильинская Н. И. - Масонские мотивы и образы в поэзии М. Волошина и Е. Шварц: типологический аспект (2014)
Капура О. М. - Фольклорно-літературні засоби в драмі М. Старицького та І. Нечуя-Левицького "За двома зайцями... " (2014)
Кеба О. В. - Антиутопія vs утопія: типологія двох версій (А. Платонов - Г. Гессе) (2014)
Кир'янчук І. Б. - Радість і смуток як фактори духовно-емоційної сутності людського буття у збірці Михайла Ореста "Гість і господа" (2014)
Коч Н. В. - Ремінісцентні вияви категорії інтертекстуальності в художньо-публіцистичному творі (на матеріалі роману Л. Костенко "Записки українського самашедшого") (2014)
Кучера А. М. - Вікторіанський текст в англійскому постмодерністському романі кінця ХХ століття (2014)
Лимаренко А. Л. - Синтез слова й музики у новелах М. Коцюбинського (на матеріалі новел "Intermezzo", "На крилах пісні") (2014)
Лященко О. А. - Типологія наративного дискурсу в теоретичній парадигмі структуралізму (2014)
Насалевич Т. В. - Портретные описания в поэзии (на материале лирики Алика Белогловского) (2014)
Панова Н. Ю. - Суицидальный дискурс в прозе Максима Горького (2014)
Пархета Я. В. - Психоавтобіографічність повісті Григора Тютюнника "День мій суботній" (2014)
Підопригора С. В. - Життя як війна: мілітарний дискурс повісті "БЖД" С. Ушкалова (2014)
Регуш Ю. С. - Часопросторова модель світу в поезіях Якова Щоголева (2014)
Родіонова І. Г. - Образ Мазепи в трагедії Людмили Старицької-Черняхівської "Іван Мазепа" (2014)
Романюк Л. М. - Українська дискусія щодо "експерименту стилів" у літературі 20-х рр. ХХ століття (2014)
Сварич Н. З. - Символіка художніх образів у поетичному контексті ранньої лірики Івана Андрусяка (2014)
Старовойт Л. В. - Особливості сюжетно-композиційної та образної структури ліричної повісті Б. Мозолевського "Дума про степ" (2014)
Стежко С. О. - Минуле vs майбутнє: принципи конструювання нової ідентичності в українській літературі першої половини ХХ століття (2014)
Сур'як М. В. - Видіння як структуротворчий компонент історичного роману "Зачаровані музиканти" Галини Пагутяк (2014)
Сухарєва С. B. - "Камінь проти каменя...": польськомовна апологетика Теофіла Рутки (2014)
Федько О. Ю. - Реалізація жанрової моделі історичного роману у віршах у творі Л. Горлача "Слов'янський острів" (2014)
Філатова О. С. - Художній проект "шукача-деструктатора" (роман Ґ. Шкурупія "Двері в день") (2014)
Філоненко С. О. - Пригоди поезії в лабіринтах шоу-бізнесу: тексти поп-пісень як явище масової літератури (2014)
Христо В. О. - Український постмодернізм в оцінці критики (2014)
Циганок О. О. - Етнографічний аспект творчості Т. Г. Шевченка (на матеріалах творів, що вивчаються в загальноосвітній школі) (2014)
Шевченко Т. М. - Ідейно-художній аналіз нарису І. Нечуя-Левицького "Вечір на Владимирській горі" (2014)
Шулык П. Л. - Тема материнства в израильской женской литературе: от психоаналитической модели к женскому предназначению (роман Цруйи Шалев "Я танцевала, я стояла") (2014)
Шулькова К. І. - Жанрова специфіка циклу Всеволода Нестайка "Неймовірні детективи" (2014)
Щербак С. В. - Авторське бачення гармонійного виховання людини в притчі Г. Сковороди "Благодарный Еродій" (2014)
Яровенко Т. С. - "Земле моя, що стелила барвінок під ноги..." (поетичний образ малої батьківщини Яра Славутича у рецепції Леоніда Куценка) (2014)
Кирилюк С. Д. - Людина в "німому кіно" української прози періоду FIN DE SIECLE (2014)
Михида С. П. - Діалог за вікном (2014)
Кіраль С. С. - Київські стежки Івана Чендея: архіви та документи (2014)
Марцинківський І. Б. - Про віднайдену статтю Ю. Бойка-Блохина (2014)
Відомості про авторів (2014)
Пасинок В. Г. - Парадигма моделей універсуму в мовних та концептуальних картинах світу (2014)
Гошилик Н. С. - Дискурсотвірна роль концептуальних метафор з референтом ЧАС: еколінгвістичний підхід (2014)
Дойчик О. Я. - Вербалізація художньго концепту middle age в ідеостилі Джуліана Барнса (2014)
Шамаева Ю.Ю. - Язык эмоций как интегративный формат репрезентации знаний (2014)
Вороніна Д. О. - Засоби вербалізації емоційного концепта jealousy/ревнощі у сучасному англомовному художньому дискурсі (2014)
Довганюк Е. В. - Етнокультурна специфіка метафоричної об'єктивізації концепту врода (на матеріалі англійської та української/російської мов) (2014)
Котова І. А. - Образна складова концептів герой/антигерой в англомовному кінодискурсі (2014)
Макогон Г. Д. - Вербальне втілення базових концептів у дискурсі гламуру (на прикладі англомовних електронних глянцевих видань) (2014)
Олейник Н. А. - Предконцептуальные основания концепта экономический кризис (2014)
Попельнух Д. А. - Мовна реалізація концепту ніч в поетичному дискурсі Великої Британії 15-16 ст. (2014)
Романенко О. В. - Внутрішня форма слова як інструмент опису етнічної свідомості (2014)
Гусєва П. Т. - Наука та інновації класичного дослідницького Karazin Uni (2014)
Віротченко С. А. - Вживання проксемічної складової в ситуації вираження зацікавленості (2014)
Вороніна М. Ю. - Прагматична взаємодія системи, норми, узусу у грамматичному аспекті сучасної французької мови (2014)
Крисанова Т. А. - Природа експресивності в кінодискурсі (2014)
Мудраченко Т. Б. - Ритмізація як основа реалізації сугестивного потенціалу віршованого тексту (на прикладі англомовних католицьких молитов) (2014)
Пшеничних А. М. - Гумор як стратегія реперспективізації предметної ситуації у діалогічному дискурсі (на матеріалі мультимедійних ігрових кінотворів) (2014)
Бирюкова Д. В. - Синтаксическая организация описаний интерьера в художественном дискурсе (2014)
Нефьодова О. Д. - Екстралінгвістичні чинники встановлення інтертекстуальних відносин (2014)
Джгун Н. М. - Функціонально-стилістичні особливості "народних висловів" китайської мови (2014)
Коринь С. Н. - Виды метаметафор в немецкоязычном художественном дискурсе (2014)
Шапочка Н. В. - Рифмо-ритмический рисунок текстов немецких народных песен (2014)
Холмогорцева І. С. - Комунікативний аспект британської фольклорної п'єси (2014)
Дребет В. В. - Вибудовування іменникового змісту у модальних рамках сучасної німецькомовної преси (2014)
Mykhailova O. V. - The argument-predicative structure in legal discourse (2014)
Неврева М. Н. - Генезис именных префиксальных морфем в английских текстах научного функционального стиля, Дьяченко Г. Ф., Шапа Л. Н. (2014)
Літкович Ю. В. - Структурні типи плеонастичних словосполучень (2014)
Носолевська В. Л. - Конструювання значення динамічних предикатів у дискурсі (на матеріалі англомовних текстів з авіабудування) (2014)
Червона О. С. - Особливості вираження категорії виду в італійській мові (2014)
Довгополова Я. В. - Компаративний аналіз формування полікультурного виховного середовища у ВНЗ України та зарубіжних країн (2014)
Гридасова О. І. - Соціальна роль у навчанні кіноперекладу (2014)
Рубан Л. М. - Мотивація студентів до вивчення іноземної мови на немовних факультетах (2014)
Чорновол-Ткаченко О. О. - Шляхи запобігання порушення принципів наукової та академічної етики студентами ВНЗ (2014)
Дука М. В. - Підсистема вправ для навчання майбутніх філологів розуміння невербальних засобів комунікації у творах сучасної англомовної художньої літератури (2014)
Лямзіна Н. К. - Експериментальна перевірка ефективності методики навчання майбутніх економістів професійно орієнтованого монологічного мовлення з використанням інформаційних технологій (2014)
Титул, зміст (2014)
Соловйов О. С. - Проблема наукового обґрунтування технологій екстемпоральної рецептури та шляхи її вирішення. Повідомлення І. Ретроспективний погляд на аспекти уніфікації екстемпоральної рецептури, Тихонов О. І., Ярних Т. Г., Гудзенко О. П., Рухманова О. А. (2014)
Здорик О. А. - Світовий досвід розроблення монографій на лікарські засоби аптечного виготовлення, Георгіянц В. А. (2014)
Давтян Л. Л. - Декаметоксин і хлоргексидин на вітчизняному фармацевтичному ринку, Попович В. П., Малецька З. В., Рева Д. В. (2014)
До 90-річчя з дня народження директора Харківського науково-дослідного хіміко-фармацевтичного інституту (1977–1989 рр.) доктора фармацевтичних наук, професора Федора Андрійовича Конєва (2014)
Шаповалов В. В. - Безперешкодний доступ осіб з обмеженими фізичними можливостями до закладів аптечної мережі на засадах фармацевтичного права, Шаповалова В. О., Шаповалов В. В., Рогожнікова О. В. (2014)
Савченко Л. П. - Дослідження реологічних властивостей комбінованої екстемпоральної мазі з гідрокортизону бутиратом, Вракін В. О., Кухтенко Г. П., Георгіянц В. А. (2014)
Жук О. В. - Розроблення технології сучасного антимікробного піномийного засобу, Баранова І. І. (2014)
Манський О. А. - Розроблення складу та технології твердих желатинових капсул гепатопротекторної та імуномодулювальної дії (2014)
Хохлова К. О. - Дослідження з розробки технології настойки для терапії ішемічної хвороби серця (2014)
Ісаєв С. Г. - Синтез, будова та фармакологічні властивості 9-(R-бензиліден)гідразино-5-нітроакридинів, Єрьоміна Г. О., Таран С. Г., Шевельова Н. Ю. (2014)
Саліонов В. О. - Визначення констант іонізації солей, похідних 2-(4-R-5(тіофен-2-іл)-1,2,4-триазол-3-ілтіо)ацетатних кислот, Авраменко А. І., Каплаушенко А. Г., Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2014)
Кузнєцова О. В. - Дослідження противиразкової активності екстрактів листя айви (Cydonia Miller) і розроблення їхніх технологічних параметрів, Джан Т. В., Клименко С. В. (2014)
Малюгіна О. О. - Компонентний склад та протимікробна дія ефірної олії суцвіть чорнобривців прямостоячих (Тagetes еrecta L.), Мазулін О. В., Смойловська Г. П., Мазулін Г. В., Єренко О. К. (2014)
Довгань Р. С. - Ультраструктура лівого шлуночка серця щурів зі спонтанною артеріальною гіпертензією у разі застосування периндоприлу (2014)
Чекман І. С. - Підручник "Фармакотерапія" – незамінний помічник сучасного фармацевта. За редакцією Б. А.Самури та А. С. Свінціцького (2014)
Стаднік Г. В. - ДВС: новий статус та законодавчі новації (2011)
Кузь О. Р. - Новели виконавчого провадження (2011)
Малишев Б. В. - Правова реформа: поняття, ознаки, види (2011)
Батанова Н. М. - Співвідношення конституційно-правової відповідальності та політичної відповідальності (2011)
Нестерович В. Ф. - Конституційно-правові засади здійснення впливу громадськості на прийняття нормативно-правових актів в Україні (2011)
Цюра В. В. - Представництво та посередництво як способи виникнення і здійснення цивільних прав: аспекти взаємодії (2011)
Ясинок М. М. - Поняття науки цивільного процесуального права та місце в ній окремого провадження як підгалузі цивільного процесуального права (2011)
Похиленко І. С. - Правовий режим майна фермерського господарства (2011)
Журавльов Д. В. - Особливості правового регулювання укладання трудового договору (контракту) між фізичною особою приватним нотаріусом та стажистом нотаріуса (2011)
Тищенко О. В. - Окремі питання соціально-правового становища громадян похилого віку в Україні (2011)
Пожидаєва М. А. - Правове регулювання золотовалютних резервів України (2011)
Блащук Н. І. - Реформування місцевого оподаткування в Україні (2011)
Бондарчук І. В. - Конституційно-правовий статус громадських організацій та політичних партій в Україні: проблеми законодавчого регулювання (2011)
Герасимчук М. В. - Еволюція норм міжнародного гуманітарного права щодо захисту цивільного населення до Першої світової війни (2011)
Коваль К. П. - Правові парадигми: підстави класифікації; аксіологічні характеристики (2011)
Суперсон Ю. В. - Генезис законодавства України у сфері бджільництва (2011)
Стефанчук Р. О. - Новітнє видання з перегляду судових рішень у порядку цивільного судочинства, Білоусов Ю. В. (2011)
Гусарєв С. Д. - Людиномірність римського права, Тихомиров О. Д. (2011)
Семьоркіна О. М. - Правові засади державної реєстрації благодійних організацій (2011)
Логвиненко Ю. В. - Особливості укладання договору дарування (2011)
Валерія Лутковська "В моєму житті завжди присутній азарт" (2011)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих з 26 січня 2011 року по 28 лютого 2011 року (2011)
Вовчанская С. И. - Роль словообразовательных моделей двухкомпонентных терминов-композитов в системной организации терминологии маркетинга современного немецкого языка (2013)
Григорян Н. Р. - Акустические корреляты акцентной выделенности в спонтанной речи (2013)
Димова Л. С. - Общеевропейское значение научного наследия профессора Одесского национального университета имени И. И. Мечникова - Владимира Львовича Скалкина (2013)
Домброван Т. И. - Фонетические изменения в английском вокализме: взгляд с позиции лингвосинергетики (2013)
Калинюк Е. А. - Жанрово-детерминированные особенности функционирования пространственных описательных фрагментов в научно-фантастическом тексте (на материале романа Г. Уэллса "The War of the Worlds”) (2013)
Колесникова Е. Я. - О термине и концепте "образ" (2013)
Кравченко Н. А. - Особенности мелодического оформления англоязычной проповеди и молитвы (2013)
Кухаренко В. А. - Мэн-Букер-2012 и дальше (2013)
Лимаренко О. А. - Речення як номінативно-комунікативна категорія (2013)
Матузкова Е. П. - Английская самобытность как объект исследования (2013)
Миньяр-Белоручева А. П. - Политическая метафора в контексте международных отношений (2013)
Миронова Т. Ю. - Інтертекстуальні характеристики одного із британських авторських текстів та частка цитат в його семантиці (на матеріалі біографічного твору Нести Вин Елліс "Джон Мейджор") (2013)
Мулик К. О. - Оцінювання ефективності засвоєння лексико-граматичного матеріалу в процесі інтегрованого навчання соціальної педагогіки засобами англійської мови (2013)
Онищук И. Ю. - Понятия прецедентности и интертекстуальности в романах-триллерах о вампирах (2013)
Прима В. В. - Лексико-семантичні відношення в англомовній туристичній термінології (2013)
Румянцева Е. А. - Категории и жанровая специфика биржевого гипертекста (2013)
Терехова Л. В. - Cовокупность текстов как макротекст (на материале современной американской прессы) (2013)
Федотова М. А. - Понятие языковой личности и направления её изучения (2013)
Фоменко Е. Г. - Ризомность "Финнеганова помина" Джойса (2013)
Цобенко О. В. - Функціонування лексико-семантичного пол "ювелірні прикраси" в англомовних глянцевих журналах (2013)
Чепурна О. В. - Особливості вираження семантики денотативних та контекстуальних емотивних лексем у англомовному художньому тексті (на матеріалі роману Ернеста Хемінгуея "За річкою, в затінку дерев"), Політикін В. С. (2013)
Наші автори (2013)
Вимоги до рукописів (2013)
Амирэджиби Н. - Грузинско-украинские исторические и культурные связи в эпоху средневековья, Наскидашвили Н. (2011)
Бабелюк О. - Полістилістична практика текстотворення постмодерністського художнього тексту (2011)
Боднар О. - Генрі Лонґфелло – популяризатор українських ліричних творів (на матеріалі антології поета "Вірші різних місцевостей"), Боднар О. (2011)
Бровко О. - Структуротвірні та семіотичні аспекти мотиву двійництва в прозовому творі (2011)
Бугайова Н. - Опозиція "столиця – провінція" в романі Валерія Шевчука "Кросворд" (2011)
Будівська Л. - Інтерпретація історії України в прозовій спадщині Івана Єрофеєва (2011)
Бунчук Б. - Хореїчні форми в румунській і українській літературaх перших десятиліть ХІХ століття, Паладян К. (2011)
Бєлоброва Т. - Рецепція "сонетної" форми: теоретико-методологічні аспекти (2011)
Бєлоконь Н. - Родова людина І. Чендея: від маргінала до мудрого старця (за романом "Птахи полишають гнізда...") (2011)
Валах Н. - Жанрово-стильові особливості комедії "Шляхта ходачкова" Григорія Цеглинського (2011)
Витрикуш І. - Образ ночі як компонент романтичної символіки Левка Боровиковського (2011)
Віннікова Н. - Творчість Олеся Жолдака: пародійний аспект (2011)
Vojteková M. - Poviedka Oksany Zabužkovej "Sestra, sestra" a jej preklady do slovenčiny, češtiny a poľštiny (jazyková analýza) (2011)
Воробйова Д. - Значеннєва строкатість категорії комічного: пошуки "універсального сміху" у вербальному мистецтві, Матвієнко Т. (2011)
Гавриленко О. - Історіософське осмислення сучасності в поетичній творчості письменників кінця ХХ – початку ХХІ століття (2011)
Гайдук С. - "Дивися, як я полечу, бо я сова": до символіки образу сови в поезії Тараса Шевченка (2011)
Голомб Л. - Архетипні джерела лірики Івана Ірлявського (2011)
Гончарук Є. - Особливості функціонування часово-просторових категорій у світській поезії ХVII-XVIII століть (2011)
Грачова Т. - Феномен поетичного мислення О. Забужко у контексті постмодерного літературного простору (2011)
Демедюк М. - Відтворення духовної та матеріальної культури українців у народних казках (2011)
Дмитренко В. - Типологічні аспекти творчості Б. Антоненка-Давидовича й Г. Гессе (2011)
Дорофєєва А. - Художній простір тетралогії Володимира Малика "Таємний посол" (2011)
Дудка А. - Часо-просторові виміри драматургії В. Винниченка: психологія сприйняття та символіка оприявнення (2011)
Євмененко О. - Сучасна інтерпретація постаті козацького ватажка в романі Ю. Сороки "Іван Богун" (2011)
Завалій Л. - Концепція ліричного героя у творах Олександра Олеся доеміграційного періоду (2011)
Зеленська В. - Осмислення проблеми єдності східнослов’янських племен як провідної політичної ідеї в романі Дмитра Міщенка "Сіверяни" (2011)
Івончак П. - Віршування Олександра Павловича та Олександра Духновича 50-х років ХІХ ст. 114-116 (2011)
Іртуганова Т. - Наука складання проповіді і "Руно орошенноє" Димитрія Туптала (2011)
Камінчук О. - Поезія Я. Щоголева останніх десятиліть ХІХ ст. як художній феномен передмодерністичної доби (2011)
Качмар М. - Українські етіологічні легенди про сусідів: структурно-семантичний аспект (2011)
Кебенко Г. - Осмислення європи в сучасній українській літературі на прикладі творчості Юрія Андруховича (2011)
Клейменова Т. - Художнє моделювання вчительської праці у повістєвій прозі Марії Колцуняк та Івана Садового (2011)
Клеймьонова І. - Циклізація літературних портретів як засіб реалізації задуму у мемуарах Григорія Костюка (2011)
Клименко З. - Поетика драми: композиційна типологія драми В. Винниченка й А. Чехова, Бондаренко Г. (2011)
Кодак М. - Задзеркалля Надії Гуменюк (2011)
Козій О. - Письменники про живописців: порівняльний зріз (на матеріалі творів І.Чендея, о’Генрі, Дж.Толкієна) (2011)
Колінько О. - М. Коцюбинський і Б. Зайцев: точки перетину індивідуальних поетик (2011)
Коркішко В. - Специфіка хронотопу невського проспекту в "петербурзькому тексті" Миколи Гоголя (на матеріалі циклу "Петербурзькі повісті") (2011)
Косило Н. - Поетика натуралізму в дискурсі світового та національних літературних процесів, Венгринович Н. (2011)
Красненко О. - Значення і роль міста в еволюційному поступі нації (за романом П. Загребельного "Первоміст") (2011)
Лісовська І. - Типологія комічного у романі Олдоса Гакслі "Хоровод блазнів" та повісті Майка Йогансена "Подорож ученого доктора Леонардо..." (2011)
Лозко Г. - Рідна віра в літературному процесі ХХ – початку ХХІ ст. (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського