Прудникова М. С. - Исследование психологического состояния велотуристов 35-45 лет в процессе предпоходной подготовки к походу 4 кат. сложности (2014)
Радзієвський Р. М. - Біомеханіка ситуативних рухів (2014)
Романчук С. В. - Аналіз рухової активності студентів (2014)
Романюк О. В. - Оцінка ефективності авторської програми фізичного виховання на показники педагогічного тестування студенток зі сколіозом іі-ііі ступенів у групах фізичної реабілітації із застосуванням калланетики, Копитіна Я. М. (2014)
Руденко Р. Є. - Деякі аспекти концепції фізичної реабілітації спортсменів з обмеженими фізичними можливостями (2014)
Самоненко С. Б. - Врахування окремих особливостей рухової пам’яті у диференційо-ваному навчанні рухових дій дівчат середнього шкільного віку, Толочний В. М., Дейкун М. П., Вертель О. В. (2014)
Самошкін В. В. - Корекція статури жінок першого зрілого віку з урахуванням застосування раціонального харчування в процесі оздоровчих занять фітбол-аеробікою та фітбол-гімнастикою, Лядська О. Ю., Денісенко Н. М., Ряпасова Н. Ю. (2014)
Самсонова А. В. - Неинвазивные методы оценки композиции мышечных волокон, Барникова И. Э., Крестинина А. А. (2014)
Северянин В. С. - Ускоренная экономичная ходьба как следсвие её эволюции, Артемьев В. П., Козлова Н. И. (2014)
Соловей Д. О. - Історичні аспекти становлення та розвитку основних форм організації фізичного виховання в Київській Русі (2014)
Спесивих О. О. - Особливості статодинамічної стійкості спортсменів, які займаються спортивними танцями, Соронович І. М. (2014)
Тайболіна Л. О. - Зміни топографії електричної активності серцевого м’язу у фрістайлістів в олімпійському та річному циклах підготовки, Талатинник О. А. (2014)
Титович А. О. - Індивідуалізація управління процесом підготовки студентів-спортсменів в умовах університетської секції з легкої атлетики з урахуванням особливостей їх психічних станів (2014)
Файчак Р. І. - Особливості фізичного розвитку студенток, які займаються ігровими видами спорту, Волочій Ф. П., Лучко О. Б., Васильків М. М. (2014)
Химич И. Ю. - Взаимосвязь адаптации, физиологических резервов организма и физического воспитания студентов ВУЗа (2014)
Хлус Н. О. - Вплив різних режимів навантаження на фізичну підготовленість студенток засобами степ-аеробіки (2014)
Христова Т. Є. - Використання засобів фізичного виховання в реабілітації дітей з порушеннями рухових функцій (2014)
Цап М. І. - Рухова активність, фізичний розвиток і фізична підготовленість в системі моніторингу стану соматичного здоров’я школярів, Цап І. Г. (2014)
Черненко К. Г. - Ключові аспекти психологічної підготовки збірної команди з аеробної гімнастики, Кубатко А. І., Шеховцова К. В. (2014)
Chodinow W. - Porównanie możliwości fizycznych dziewcząt i chłopców szkoły podstawowej i gimnazjalnej w skaryszewie (2014)
Чуста А. Ю. - Біомеханічний контроль рівня сформованості рухової навички техніки кидків з дальньої дистанції в баскетболі студентів факультету фізичного виховання (2014)
Шавель Х. Є. - Вплив рухливих ігор на фізичний розвиток та працездатність дітей з вадами слуху та затримкою психічного розвитку, Музика Ф. В., Лесько О. М., Трач В. М. (2014)
Shuba L. V. - New way of forming movement skills and practices for primary school children (2014)
Якубович С. К. - Некоторые биомеханические особенности техники толкания ядра спортсменами различной квалификации (2014)
Содержание (2014)
Астайкин Д. В. - Идентификация законов распределения навигационных погрешностей смешанными законами двух типов, Алексейчук Б. М. (2014)
Бондарь С. А. - Оценка рисков при эксплуатации судовых среднеоборотных ди-зелей с остаточным ресурсом (2014)
Бурмака И. А. - Маневр расхождения трех судов изменением курсов, Булгаков А. Ю. (2014)
Васьков Ю. Ю. - Формирование оптимальной загрузки балкера навалочным грузом методом линейного программирования (2014)
Волков А. Н. - Использование безопасной области судна сложной формы для обеспечения безаварийного плавания, Якушев А. О. (2014)
Горб С. И. - Повышение энергоэффективности судов с винтом регулируемого шага (2014)
Дворецкий В. А. - Повышение точности измерения радиолокационного пеленга (2014)
Донской В. Г. - Оценка качества судовых энергосистем централизованного контроля (2014)
Калиниченко Е. В. - Обеспечение требуемой точности поворота судна способом перемещения его криволинейной траектории (2014)
Колегаєв М. О. - Засіб автоматизації рятувальних робіт на суднах, Сандлер А. К., Цюпко Ю. М. (2014)
Кошевой В. М. - Формирование нулевых уровней боковых лепестков диаграммы направленности линейной антенной решетки с минимальным количеством управляемых весовых коэффициентов, Шершнёва А. А. (2014)
Поповский А. Ю. - Комплексная оценка эксплуатационных характеристик смазочных углеводородных жидкостей, Сагин С. В. (2014)
Солодовников В. Г. - Ультразвуковая обработка топлива для снижения сернистой коррозии в судовых среднеоборотных дизелях (2014)
Тарасенко Т. В. - Прогнозирование операционного индекса энергоэффективности судна EEOI при плавании на волнении (2014)
Цымбал Н. Н. - Выбор маневра расхождения изменением курса судна, Пятаков Э. Н. (2014)
Рефераты (2014)
Стеценко С. Г. - Медичне право України: стратегічні напрями розвитку (2011)
Сенюта І. Я. - Захист прав суб’єктів медичних правовідносин: деякі теоретико-правові аспекти (2011)
Француз-Яковець Т. А. - Контрольні повноваження двопалатних парламентів сучасних демократичних держав (2011)
Федоренко В. Л. - Суб’єкти конституційно-правових відносин в Україні та їх система (2011)
Божко В. М. - Аналіз дотримання законодавцем принципів, проголошених ним у вітчизняному законодавстві (2011)
Загородній С. А. - Правові підстави виникнення кондикційних зобов’язань (2011)
Клименко О. М. - Історичні аспекти та сучасні тенденції розвитку інституту примусового відчуження об’єктів права приватної власності в інтересах суспільства (2011)
Світличний О. П. - Метод як один із основних елементів змісту управлінської діяльності земельними ресурсами (2011)
Сидор В. Д. - Про земельне законодавство і проблеми його вдосконалення в сучасних умовах (2011)
Присяжний В. М. - Кваліфікуючі ознаки складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 242 КК України: забруднення, засмічення та виснаження водних об’єктів (2011)
Письменський Є. О. - Правові наслідки умовно-дострокового звільнення від відбування покарання (2011)
Волошин Ю. О. - Міжнародне право в умовах глобалізації та міждержавної інтеграції: еволюція і особливості сутнісних характеристик (2011)
Бєлкін Л. М. - Підвищення ролі громадянського суспільства в забезпеченні якості нормативно-правових актів (2011)
Коробчук П. М. - Контроль та нагляд як засоби забезпечення законності в сфері діяльності підрозділів дозвільної системи Міністерства внутрішніх справ України (2011)
Кравчук О. В. - Правові позиції Конституційного Суду України як джерело права (2011)
Опотяк С. З. - Теорії тлумачення правових норм (юридична природа та підходи до тлумачення правових норм) (2011)
Пилипенко Д. О. - Окремі проблеми, що виникають у кримінальних справах приватнопублічного обвинувачення, та шляхи їх подолання (2011)
Семерак І. О. - Концептуальні підходи до визначення поняття місцевого референдуму: питання теорії та практики (2011)
Кравченко Л. М. - Державний захист прав громадян як споживачів фінансових послуг (2011)
Падучак О. І. - Новітні норми порядку розірвання шлюбу: деякі питання з практики застосування (2011)
Новини юриспруденції (2011)
Конференція (2011)
Положення про Міністерство юстиції України (2011)
Витяг з наказу Міністерства юстиції України "Про затвердження структури та чисельності працівників центрального апарату Міністерства юстиції" (2011)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих з 1 березня 2011року по 31 березня 2011 року (2011)
Тимченко О. - Моделі вибору під-стратегій управління агрегатами в умовах ресурсного конфлікту для мінімізації ризиків, Вовк А. (2013)
Сікора Л. - Комплексування вимірювальних і інформаційних лазерних систем для оцінки параметрів стану технологічних процесів та систем, Лиса Н., Міюшкович Ю., Марцишин Р. (2013)
Сікора Л. - Інформаційні технології відбору даних для управління технологічними об`єктами в граничних режимах навантаження, Лиса Н., Якимчук Б. (2013)
Левыкин И. - Разработка модели формирования динамического пакета заказов в информационной удаленной издательской системе, Хорошевский А. (2013)
Пушкар А. - Побудова монограм подачі і розходу фарби у коротких фарбодрукарських системах з кратними циліндрами, Луцків М. (2013)
Білан В. - Комп’ютерне симулювання та порівняльний аналіз моделей елементарної стрічкопровідної системи (2013)
Сичак С. - Точнісні характеристики флексографічних фарбодрукарських систем з паралельною подачею фарби (2013)
Влах Г. - Принципи побудови АСУТП на базі розподіленої обчислювальної системи з програмованою структурою, Стахів Р. (2013)
Дурняк Б. - Аналіз впливу інформаційних потоків на текстові моделі, Коростіль О. (2013)
Микитів Т. - Обчислення функції гіперболічного тангенса з допомогою методу CORDIC, Мороз Л. (2013)
Мандзій Б. - Програмна реалізація моделі надійності технічної резервованої системи з перемикачем, Сенів М., Гайда П. (2013)
Маїк В. - Математичне моделювання шрифта брайля, Луцків М. (2013)
Дудикевич В. - Моделювання параметрів захисту пасивної протидії від лазерного зондуючого променя, Собчук І., Опірский І., Ракобовчук В., Гаранюк П. (2013)
Кандяк Н. - Експериментальні дослідження кінематики та динаміки із застосуванням акселерометра (2013)
Феш А. - Аналіз ефективності та якості роботи цифрових фільтрів на прикладі створеної імітаційної моделі сигналу та завади (2013)
Мороз Л. - Вирішення проблем інформаційної безпеки на підприємстві, Цаль Б. (2013)
Міщенко А. - Системні ознаки економічної складової інформаційної безпеки авіатранспортного комплексу, Козловський В. (2013)
Семенів В. - Комп’ютерна програма для моделювання колірного тіла друкарських фарб, Шовгенюк М., Семенів М., Ковальський Б. (2013)
Логойда М. - Аналіз поліграфічного растрового перетворення для шестикутного елемента, Луцків М. (2013)
Барановський І. - Аналіз характеристики растрування для ромбічного растрового елемента, Філь Л. (2013)
Гавриш Б. - Методика корекція різкості зображення (2013)
Назаркевич М. - Метод підвищення деталізації растрових зображень для поліграфічного відтворення, Прострельчук В., Тустановський М. (2013)
Стецько А. - Оптимізація технологічних режимів механічної обробки для забезпечення якісних параметрів оброблених поверхонь деталей виготовлених або відновлених комплексним методом (2013)
Топольницький П. - Теоретичні дослідження сил різання, що виникають при обрізуванні книжкових блоків плоскими різальними інструментами з різною геометрією різальної крайки, Козар В. (2013)
Топольницький П. - Вплив взаємного розташування лез багатолезового різального інструмента на його розміри, Ватуляк Ю. (2013)
Сасс Т. - Порівняльний аналіз перехідних потенціалів тепловологопереносу в процесі конвективного сушіння картону різної товщини (2013)
Пушак А. - Люмінесценція мікрокристалів SrCl2-Eu, вкраплених в матриці NaCl, Пушак Я., Вістовський В., Мягкота С., Демків Т., Антоняк О., Дацюк Ю., Волошиновський А. (2013)
Пікневич С. - Фактори якості нанесення тактильних шрифтів та знаків трафаретними УФ-лаковими композиціями, Репета В. (2013)
Кобильнік К. - Еволюція пошукової оптимізації (2013)
Коротка В. - Дослідження механічних властивостей біодеградуючих плівок для виготовлення паковань, Зацерковна Р. (2013)
Оліфіренко І. - Електронна освіта e-Learning 2. 0 - інноваційна технологія навчання 21 століття (2013)
Глотов Б. - Реформування системи організації державної влади в умовах глибокої політичної кризи, Сидоренко Н. (2014)
Палагнюк Ю. - Зміст та перспективи політики Східного партнерства як зовнішньополітичної ініціативи ЄС щодо України (2014)
Машненков К. - Концепт "екологічна держава" в контексті сучасного державотворення (2014)
Салієнко О. - Зарубіжний досвід взаємодії парламенту та уряду в законодавчому та бюджетному процессах (2014)
Нікіфорова І. - Політична конкуренція і партиципативна демократія в сучасному вимірі (2014)
Єфіменкова Н. - Моделювання системи державного управління інвестиційно-інноваційними процесами в Україні (2014)
Андреєв С. - Інституціональні аспекти забезпечення готовності єдиної державної системи цивільного захисту до введення спеціальних режимів її діяльності (2014)
Вировий С. - Соціально-політичний моніторинг як складова інформаційно-аналітичного забезпечення публічного урядування (2014)
Григорова М. - Державне управління процесами забезпечення безпеки здоров’я людини в умовах використання генетично модифікованих організмів у виробництві харчових продуктів (2014)
Діденко О. - Державне регулювання механізму інституційного розвитку сучасного українського козацтва (2014)
Карнаух Т. - Реалізація державної правової політики в умовах системної модернізації України (2014)
Коваленко Т. - Дитина як об’єкт державного управління у сфері санаторно-курортного забезпечення (2014)
Котуков О. - Політико-управлінські мережі як чинник модернізації державного управління (2014)
Кривогубова О. - Законодавче регулювання використання генетично модифікованих організмів в Україні (2014)
Матвеєва О. - Державно-управлінський аспект аналізу показників продуктивності праці як фактору підвищення конкурентоспроможності регіонів України (2014)
Михайленко О. - Відродження сімейних цінностей як важливий напрям державної сімейної політики України (2014)
Овдін О. - Моніторинг міграції українських громадян до Російської Федерації у контексті державного регулювання демографічних процесів (2014)
Попова С. - Проблеми та перспективи впровадження маркетингової моделі управління розвитком сфери соціальних послуг (2014)
Решетніков Ю. - Роль місцевих органів влади в регулюванні державно-конфесійних відносин в Україні (2014)
Романенко Є. - Комунікативна взаємодія органів державної влади та громадськості: сутність та особливості налагодження (2014)
Сегеда Т. - Зарубіжний досвід формування механізмів публічної політики (2014)
Трещов М. - Напрями та інструменти державного регулювання ресурсного забезпечення місцевих бюджетів (2014)
Акімов О. - Правові засади розвитку професійної освіти державних службовців (2014)
Легкоступ С. - Психологічні детермінанти особистої відповідальності у формуванні службової поведінки посадових осіб місцевого самоврядування (2014)
Сорокіна Н. - Етизація публічної служби як чинник гуманізації суспільства: зарубіжний досвід, Серьогіна Т. (2014)
Баришніков К. - Реалізація проектів електронного урядування в органах місцевого управління України, Лук’яненко Є. (2014)
Віліжінський В. - Реформування системи місцевого самоврядування в Польщі: досвід для України (2014)
Тарасенко Т. - Проблема децентралізації в реформуванні місцевого самоврядування в Україні (2014)
Відомості про авторів (2014)
Помірко Р. С. - Дейксис як термінотвірний компонент, Дудок Р. І. (2012)
Помірко Р. С. - Колоквіальна заперечна одиниця ain’t у мові британських підлітків (на матеріалі корпусу colt), Татаровська O. В. (2012)
Бехта І. А. - Літературно-художній твір у концепції Р. Інґардена: схематизація та об’єктивізація (2012)
Бехта Н. І. - "Frame narratives”: рамкова структура оповіді, її види та функції (2012)
Петрик Т. В. - Фреймова структура концепту "людина” у ченелінг-дискурсі Крайона (2012)
Маковська О. О. - Англійська терміносистема пластичної хірургії: досвід фреймового аналізу (2012)
Авраменко С. Р. - Стилістична функція анахронізмів у романі Джозефа Хеллера "Бог знає” (2012)
Ткач Х. І. - Синонімічні та смислові зв’язки лексеми "Bedienen” (2012)
Бігун С. В. - Фразеологічні одиниці у підмові права: класифікація та семантичний потенціал (2012)
Садло О. П. - Розуміння поняття "свідомість”у психолінгвістиці (2012)
Чемеринська І. Я. - Невербальні засоби вираження подяки в англомовній комунікації (2012)
Гриня Н. О. - Контраст як семантико-функціональна категорія тексту (на матеріалі лексикографічних джерел та лінгвістичних учень) (2012)
Авраменко С. Р. - Темпоральна семантика заголовків романів Енн Тайлер, Череповська Т. В. (2012)
Пшанська Г. Т. - Аналітичні та синтетичні форми вираження суперлативної ознаки в іспанській та французькій мовах (2012)
Fuente González M. A. - VIda profesional, exito y fracaso en la fraseologia taurina usada en el espanol comun (2012)
González Sánchez J. L. - Poetica y simbolos de algunas fiestas de primavera en Espana (2012)
Кушнір О. П. - Консонантна й асонантна рими в іспанських прислів’ях і приказках (2012)
Ярошко Н. С. - Метафоризовані концепти "famille” ("сім’я”) та "maison” ("дім”) у франкомовних жіночих романах кінця ХХ ст. (2012)
Космацька Н. В. - Нарис з історії виникнення і становлення жанру коміксу (2012)
Галян О. М. - Основні суфіксальні процеси у словотворенні фізичних термінів французької мови (2012)
Римляк І. Є. - Лінгвопрагматика компліменту у французькому мовознавстві: різновиди та засоби вираження на матеріалі художніх творів ХVII–ХVIII та XX ст. (2012)
Ющенко М. П. - Область взаємодії просторових предметів і типи її вираження у французькій мові (2012)
Конопацька Я. О. - Особливості інтеграції нових лексичних одиниць у систему мови (2012)
Babinetchouk I. - Le role de quatre phobies linguistiques dans l’evolution de la langue francaise (2012)
Чапля О. С. - Етимологічні особливості кількісної лексики французької мови (2012)
Коржаєва Ю. В. - Структура терміносистеми кераміки у французькій мові за формальним критерієм (2012)
Кецко Г. Я. - Основні і словотвірні особливості термінів деревообробної промисловості сучасної іспанської мови (2012)
Домбровський Р. О. - Пізньолатинські розширені суфікси -e-olu, -i-olu (2012)
Циганок О. М. - Епітафії Вергілія (Вергілію) в українських поетиках XVII – першої половини XVIII ст. (2012)
Помірко Р. С. - Мовні дихотомії в політичному дискурсі США та України, Бутова І. С. (2012)
Стецько Я. Т. - Семантико-стилістична роль неологізмів у французькій та українській поезії першої половини ХХ ст. (2012)
Шило В. В. - Умотивованість внутрішньої форми похідних (на матеріалі французьких правничих запозичень в англійській мові) (2012)
Довганюк І. Д. - Метафоричне вираження виправдання в українському та німецькому політичних дискурсах (2012)
Fornalchyk H. - Impact of borrowings and neologisms on the ukrainian language through the press (2012)
Ostasz M. - Paedeian discourse in shaping of a child’s cultural attitudes (2012)
Кульчицька О. В. - Структура пейоративних прикметників у описі персонажів циклу романів "Сутінкова Сага” Стефані Майер (на матеріалі циклу романів "Сутінкова Сага” Стефані Майер) (2012)
Маценка С. П. - Від індивідуальної до культурної пам’яті: історія в літературному форматі (на прикладі автобіографічної книги "За чищенням цибулі” Ґ. Ґрасса та розгорнутих навколо неї літературних дебатів) (2012)
Кіт О. І. - Інтерпретація образу Жанни д’Арк у романтичній трагедії Фрідріха Шиллера "Орлеанська діва” (2012)
Кифор Г. О. - Межі між суспільними та тривіальними реальностями у творчості Ельфріди Єлінек (за романом "Піаністка”) (2012)
Кравець Я. І. - Іспанське прочитання Тараса Шевченка (до 150-х роковин смерті поета) (2012)
Івасюта О. Б. - Функціонування символу в романі П. Бак "Три доньки мадам Ліанг” (2012)
Кравець О. Я. - Королівство казкових оповідань: Сунчана Шкрінярич, Юрій Ярмиш, Юрій Винничук (2012)
Мельник Д. М. - Утопія андрогінності у творчості Інгеборг Бахман (2012)
Винарчик М. П. - Французька школа ХІХ століття у педагогічній спадщині (2012)
Марусик О. М. - Щодо проблеми навчання вживання означеного артикля французької мови (2012)
Пилипчук О. В. - Перекладознавчі погляди професора Юрія Олексійовича Жлуктенка (2012)
Оршинська Т. З. - Критичні роздуми щодо посібника А. Ніколенко "Лексикологія англійської мови – теорія і практика”, Потятиник У. О. (2012)
Кость Г. М. - До 110-ї річниці присудження першої нобелівської премії з літератури Сюллі Прюдом – "Поет розбитої вази” (2012)
Кравець О. Я. - Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenoga skupa zlatni danci 11 – život i djelo(vanje) nade ivelić. – O sijek, 2009, 380 str. (2012)
Помірко Р. С. - Англійська мова для аспірантів та науковців гуманітарно-природничих спеціальностей університетів. "English for phd students”: підручник. – Львів: 2006. – 232 С., Максимук Б. М., Дудок Р. І. (2012)
Руда О. В. - Петрикова проповедь как коммуникативно-культурный феномен. – Prešov: filozoficka fakulta prešovskej univerzity v prešove, 2010. – 367 C. (2012)
Arziutov G. N. - Conception of the rapid educating of students to physical exercises (2014)
Дмитриев С. В. - Альтернативная биомеханика "Живых движений" в сфере спорта и адаптивной физической культуры (2014)
Кодимський С. С. - Використання біомеханічних знань в системі підвищення кваліфікації вчителів фізичної культури (2014)
Щербач В. М. - Використання гіпергравітаційного навантаження у оздоровчому тренуванні (2014)
Бєлікова Н. О. - Прикладні аспекти використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту (2014)
Блавт О. З. - Технічна модифікація тестового моніторингу здібності до гнучкості студентів спеціальних медичних груп (2014)
Бріскін Ю. А. - Тренажерні засоби в удосконаленні підготовленості спортсменів у фехтуванні, Пітин М. П., Семеряк З. С., Задорожна О. Р., Смирновський С. Б. (2014)
Денисова Л. В. - Хмарні технології в освітньому процесі вищих навчальних закладів фізичної культури і спорту: стан питання та перспективи застосування (2014)
Загревский В. И. - Компьютерная технология оценки погрешности в определении масс-инерционных характеристик сегментов тела человека, Загревский О. И. (2014)
Литвинець А. - Еволюція жіночого спортивного одягу, Виноградський Б., Литвинець І. (2014)
Маслов В. М. - Визначення рівня розвитку координаційних якостей дівчат старшого шкільного віку у процесі занять з біатлону, Трояновська М. М., Вітковський С. І. (2014)
Синіговець В. І. - Формування теоретичних знань у студентів факультету фізичного виховання засобами інформаційних технологій, Синіговець І. В. (2014)
Сотский Н. Б. - О перспективе фрикционных тренажеров со многими степенями свободы (2014)
Без'язичний Б. І. - Теоретичні і методологічні аспекти індивідуалізації процесу навчання (2014)
Бріжата І. А. - Здоров’язбережувальна компетентність майбутнього реабілітолога, Буйвало В. П. (2014)
Вереньга Ю. В. - Зміцнення здоров’я працівників МВС України на етапі професійного становлення у процесі занять за авторською програмою, Грибан Г. П., Безпалий С. М. (2014)
Вихляєв Ю. М. - Шляхи вдосконалення неформальної фізкультурної освіти студентів (2014)
Воскобойнікова Г. Л. - Біомеханічні основи у формуванні професійної компетентності вчителя фізичної культури і основ здоров’я початкової школи: педагогічний досвід, наукові школи, Міненок А. О. (2014)
Гавриленко І. В. - Обґрунтування необхідності підготовки майбутніх вихователів до фізичної реабілітації в ДНЗ (2014)
Гавроник В. И. - Совершенствование военно-прикладной физической подготовки военнослужащих боевых подразделений сухопутных войск (2014)
Галайчук А. І. - Використання елементів художньої гімнастики в системі спеціальної фізичної підготовки курсанток вищих навчальних закладів МВС на початковому етапі навчання, Журавель О. В., Скирта Р. І. (2014)
Гаркуша С. В. - Модель формування готовності майбутніх фахівців фізичного виховання до використання здоров’язбережувальних технологій (2014)
Грибан Г. П. - Формування готовності студентів до майбутньої професійної діяльності в системі фізичного виховання (2014)
Гук О. М. - Історичні аспекти підготовки вчителів фізичної культури для освітніх закладів України в період 1920-1930-х років (2014)
Дмитриев С. В. - Презумпция культуры в антропных технологиях вузовского физкультурного образования (2014)
Добродуб Є. З. - Характеристика показників сформованості мотивації досягнення у професійній діяльності фахівців з фізичного виховання та спорту при роботі в фітнес-центрах (2014)
Дудорова Л. Ю. - Модель формування готовності майбутніх учителів до професійно-туристичної діяльності (2014)
Жалій Р. В. - До питання про методичне забезпечення навчального процесу з фізичного виховання у технічному університеті в контексті нових норм освітнього законодавства (2014)
Жула Л. В. - Розвиток рухових умінь майбутніх учителів фізичної культури в процесі навчання верхньої прямої подачі у волейболі, Рябченко В. Г., Філіпов В. В., Жула В. П. (2014)
Закорко И. П. - К вопросу о корректности терминологии, употребляемой в методическом обеспечении единоборств и физической подготовки сотрудников силовых структур (2014)
Зубченко Л. В. - Використання елементів проблемного навчання при формуванні педагогічної творчості майбутніх учителів фізичного виховання (2014)
Кара С. І. - Формування рефлексивного компонента як умова розвитку професіоналізму майбутніх учителів фізичного виховання (2014)
Короленко К. В. - Психолого-педагогічні умови формування організаційно-управлінських здібностей у студентів спеціальності "Олімпійський та професійний спорт", Смірнова Н. І. (2014)
Лелека В. М. - Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, здоров'я і професійної підготовки студентської молоді (2014)
Лукаш І. В. - Вплив пам’яті на рухи в успішному засвоєнні рухових умінь та навичок студенток факультету початкового навчання (2014)
Лушневский А. К. - Структура процесса развития специфических координационных способностей у курсантов военных учебных заведений при стрельбе из штатного оружия (2014)
Лисенко Л. Л. - Компетентно-креативний учитель як один із головних факторів інтенсифікації фізичного виховання в школі (2014)
Новопашен С. С. - Порівняльний аналіз біомеханічних показників студентів, які мають спеціалізацію спортивна боротьбата професійних спортсменів-единоборців, Пліско В. І. (2014)
Огієнко М. М. - Біомеханічні основи теорії і методики фізичного виховання (2014)
Ольховий О. М. - Теоретико-методологічний аспект професійно спрямованої системи фізичної підготовки (2014)
Омельяненко І. О. - Про проблему поняття навчальної програми з фізичної культури (2014)
Осіпов В. М. - Основні підходи до трактування ключових термінів сучасної професійної освіти (2014)
Павлова А. В. - Шляхи впровадження медико-біологічних основ фізичної культури і спорту в навчальний процес Вищого училища фізичної культури, Васильєва Н. О. (2014)
Пеньковець Д. В. - Особистісно–орієнтована освіта як умова формування професійної компетентності у майбутніх учителів фізичної культури (2014)
Пристинський В. М. - Діяльність учителя фізичної культури у запобіганні впливу неформальних організацій на формування особистості підлітка, Гейтенко В. В., Пристинська Т. М. (2014)
Пристинський В. М. - Психологічна підготовка майбутнього тренера в мистецтві управління спортивною командою, Ольшанська Н. О., Пристинська Т. М. (2014)
Приходько В. В. - Онтологические основания педагогической антропологии для образования в высшей школе в работах российских мыслителей (2014)
Проніков О. К. - Педагогічна практика в системі підготовки учителів фізичної культури (2014)
Редько Т. М. - Здоров’ярозвивальні технології у фізичному вихованні студентів ВНЗ, Авдєєнко Н. В. (2014)
Рубіс К. М. - Оцінка рівня фізичного розвитку студенток факультету фізичного виховання ЧНПУ у процесі занять спортивною боротьбою (2014)
Семанишин Т. М. - Теоретико-методологічні підходи і принципи формування валеологічної культури у майбутніх фахівців фізичного виховання дошкільних закладів освіти, Попель С. Л., Презлята Г. В. (2014)
Середа Н. В. - Визначення основних характеристик споживача дитячо-юнацьких спортивних шкіл (2014)
Стасенко О. А. - Теорія і практика визначення змісту професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури в процесі самостійної роботи (2014)
Стрілець С. І. - Індивідуалізація змісту освіти та інтенсифікація процесу навчання на основі сучасних освітніх технологій (2014)
Стрілецька Н. М. - До питання вивчення теми "Алгоритми та виконавці" у курсі "Інформатика" початкової школи (2014)
Строк А. Н. - Влияние военно-прикладной физической подготовленности курсантов на адаптацию к военно-учебной деятельности, Городилин С. К. (2014)
Твеліна А. О. - Соціально-педагогічні передумови використання засобів оздоровчого фітнесу в системі підготовки майбутніх вчителів фізичної культури (2014)
Тимошенко О. В. - Особливості організації дистанційної форми навчання майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах України (2014)
Торубара О. М. - Психолого-педагогічні аспекти використання інтерактивних технологій у ВНЗ (2014)
Фотинюк В. Г. - Визначення складу професійно важливих якостей майбутніх інженерів–механіків авіаційної галузі (2014)
Хазим Тони - Обоснование необходимости совершенствования организационно-управленческой подготовки будущих тренеров (2014)
Багрийчук А. С. - Магнитные свойства мезопористых нанокомпозитов на основе кобальта, Крючин А. А., Куницкий Ю. А. (2014)
Калиновский Я. А. - Алгоритмы быстрого вычисления циклической свертки c представлением дискретных сигналов гиперкомплексными числами, Синькова Т. С. (2014)
Туренко А. С. - Дослідження властивостей одного узагальнення гіперкомплексної системи кватерніонів (2014)
Додонов А. Г. - Построение системы организационного управления авиационным комплексом, Ландэ Д. В., Путятин В. Г., Куценко С. А. (2014)
Меценцев О. В. - Методика оцінювання сумісності нормативних документів (2014)
Яремчук Ю. Є. - Спеціалізовані процесори реалізації автентифікації суб’єктів (об’єктів) взаємодії на основі рекурентних послідовностей (2014)
Зайко Т. А. - Факторный анализ на основе ассоциативных правил, Олейник А. А., Субботин С. А. (2014)
Андрійчук О. В. - Метод змістової ідентифікації об’єктів баз знань систем підтримки прийняття рішень (2014)
Рыбальский О. В. - Разработка и исследования пригодности экспертного инструментария "фрактал-м" для идентификации диктора по параметрам голосовых сигналов, Соловьев В. И. (2014)
Прокопчук Ю .А. - Построение систем смыслопорождения на основе парадигмы предельных обобщений (2014)
Реферати (2014)
Ужгородському науково-технологічному центру матеріалів оптичних носіїв інформації Інституту проблем реєстрації інформації НАН України — 10 років (2014)
Кириленко В. К. - Дослідження аморфних халькогенідних матеріалів елементів пам’яті на основі фазових переходів, Мар’ян В. М., Дуркот М. О., Рубіш В. М. (2014)
Антонов Є. Є. - Дифракційна ґратка для зменшення зони хроматизму мікропризм (2014)
Клипков С. И. - Обобщенный анализ матричных представлений ассоциативных гиперкомплексных числовых систем, используемых в задачах энергетики (2014)
Калиновский Я. А. - Исследование симметрий оператора изоморфизма гиперкомплексных числовых систем и их использование для синтеза алгоритмов быстрого вычисления циклической свертки (2014)
Гончаренко Ю. Ю. - Математическая модель описания некорректно поставленных задач (2014)
Туренко А. С. - Дослідження обчислювальних властивостей системи антикватерніонів (2014)
Яремчук Ю. Є. - Дослідження статистичної безпеки методів цифрового підписування на основі рекурентних послідовностей (2014)
Косяк І. В. - Особливості побудови систем запису оптичних дисків високої щільності (2014)
Лобузін І. В. - Цифровий комплекс сучасної наукової бібліотеки (2014)
Ланде Д. В. - Построение терминологической сети предметной области, Снарский А. А., Путятин В. Г. (2014)
Додонов О. Г. - Оперативное принятие решений в нештатных ситуациях: модель расписания проекта по критерию "время-стоимость", Кузьмичев А. И. (2014)
Реферати (2014)
Інформаційне повідомлення (2014)
Гнатюк Л. - Лінгвокультурний і функційно-прагматичний аспекти антропоцентричних фразеологізмів на матеріалі одно- і різноструктурних мов (української, російської, польської, англійської) (2014)
Головань Е. О. - Семантика інтенсивності як різновид кількісного значення (2014)
Дюськіна А. П. - Фразеологізми в аспекті когнітивного підходу (2014)
Калашник В. С. - Розширення семантико-смислової структури слова в художній мові (за збіркою вибраних віршів Ліни Костенко "Триста поезій") (2014)
Кувшинова Н. М. - Адаптация немецких заимствований с изменением их семантики в языке-реципиенте (2014)
Мілєва І. В. - Функційні особливості східнослобожанських евфемістичних фразеологізмів (2014)
Нечитайло І. М. - Теоретико-методологічні основи визначення типології семантичних трансформацій праслов’янських діалектизмів (2014)
Прасол О. М. - Історія дослідження явища запозичення в українському мовознавстві: проблемні питання (2014)
Шленьова М. Г. - Місце Донбасу в мовному просторі України (2014)
Волобуєва О. О. - Виражальні потенції складнопідрядних речень із підрядним компонентом причини (на матеріалі сучасної української художньої прози) (2014)
Глуховська М. С. - Обсяг поняття асоціативної мотивації у словотворі української мови (2014)
Голодов А. Г. - О структуре и национально-культурной специфике контаминации в политической публицистике (2014)
Олексенко О. А. - Художній потенціал прономінативів поетичної мови Бориса Олійника, Лабетова В. (2014)
Слобода Н. В. - Графічно неадаптовані англіцизми у структурі українських синтаксичних конструкцій (2014)
Старченко Я. С. - Передумови й орієнтири інноваційно-дериваційних досліджень жарґонових систем української мови (2014)
Шаренко Ю. О. - Займенники я і ти як репрезентанти поетичного світу Оксани Забужко (2014)
Андріанова Н. С. - Концептуально-типологічний етап формування віртуальної жанрології (2014)
Белевцова С. О. - Особливості реалізації міфологем у межах естетики символізму й неокласицизму (на матеріалі творчості В. Свідзінського та М. Драй-Хмари) (2014)
Берестова А. А. - Релігійні назви і тексти як прецедентні феномени в художній оповіді В. Лиса (на матеріалі роману "Соло для Соломії") (2014)
Беценко Т. П. - Феноменологічна природа словесно-образної організації українських народних дум (2014)
Зеленська А. Р. - Феномен інтертекстуальності: до історії питання (2014)
Козир М. В. - Публічне мовлення як різновид аргументаційного тексту (2014)
Лепетюха А. В. - Роль реляціонем в організації тема-рематичної ізотопії у діа(полі)логах (на матеріалі сучасної французької мови) (2014)
Яценко Е. О. - Символіка як лінгвально опосередкований засіб об’єктивізації мовної картини світу в модерному поетичному дискурсі (2014)
Карпенко Н. А. - Роль субконцептів у реалізації змісту концепту жінка в романі П. Загребельного "Юлія, або запрошення до самовбивства" (2014)
Помирча С. В. - Вербалізація етнопсихічного архетипу "віра" в романі О. Ільченка "Козацькому роду нема переводу...", Полякова Т. В. (2014)
Рижкіна А. А. - Етимологічний аналіз концепту сім’я в китайській мові (2014)
Соляник В. І. - Концепт людина як основа антропоцентризму (на матеріалі творів Ф. С. Фіцджеральда) (2014)
Бацевич Ф. С. - Мовні аспекти формування абсурду в п’єсах Миколи Куліша (2014)
Космеда Т. А. - Статус поняття "живе мовлення" в парадигмах сучасного мовознавства і традиційної лінгвістики (2014)
Невська Ю. В. - Модальність, оцінка, евіденціальність, емпатія: проблема визначення (на матеріалі епістолярію М. Куліша) (2014)
Соболь Л. І. - Функціонування назв літер у художньому тексті: моделювання індивідуально-образних смислів (2014)
Шлапаков О. С. - Фатический речевой жанр и непрямая коммуникация (2014)
Артюх С. В. - Питання формування термінології опору матеріалів у період 20–30-х рр. ХХ ст. (2014)
Загребельна Л. С. - Засади діловодної термінологічної культури державного службовця (2014)
Маленко О. О. - Український науковий текст у вимірах часу й дискурсу, Борисов В. А. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вихідні дані (2014)
Бехта І. А. - Мовне експериментаторство в художній прозі ХХ ст.: ендофазне пряме мовлення (2013)
Петрик Т. В. - Елементи прогностичного дискурсу у англомовному ченнелінг-дискурсі (2013)
Bekhta N. - Between narrating and narrated: towards a definition of we-narrative proper (2013)
Глущук Н. В. - Лінгвопрагматика сучасного англомовного сленгу: витоки, класифікаційні та семантичні ознаки (2013)
Матвієнків О. С. - Особливості функціонування фразеологічних одиниць у художньому тексті (2013)
Татаровська О. В. - Корпусне дослідження синтаксичних та семантичних рис quite у сучасній англійській мові (2013)
Штангрет Г. Н. - Понятійний компонент концепту man у сучасній англійській мові (2013)
Бублик Т. Є. - Біблійні прецедентні феномени як вияв інтертекстуальності у текстах медитативних притч Е. Де Мелло (2013)
Кириченко А. Г. - Мовні особливості англійського авіаційного радіотелефонного дискурсу (2013)
Качмар О. Ю. - Концептуально зумовлена залежність розгортання дискурсу управлінської комунікації (2013)
Козяревич Л. В. - Методологічні засади дослідження фасцинативної комунікації (2013)
Паламар Н. І. - Типологічні ознаки мовленнєвого акту похвала (2013)
Кузьмич Н. Я. - Комунікативна стратегія самопрезентації і тактики її реалізації (за матеріалами телевізійних інтерв’ю) (2013)
Гардецька Р. П. - Проблеми визначення категорiї демiнутивностi в науковiй та повсякденнiй свiдомостi (2013)
Сурмач О. С. - Компонентний аналіз синонімічного ряду імені концепту багатство в англійській мові (2013)
Коваль О. П. - Семантична вмотивованість спортивного терміна-композита (на матеріалі підмови настільного тенісу) (2013)
Білецька О. В. - Структурні особливості трикомпозитів у середньоверхньонімецькій мові (2013)
В'єнцко В. І. - Етнокультурний компонент як структурний елемент вербалізації концепту у фразеологічних одиницях (2013)
Карпа О. В. - Фразеологічні словосполучення у мові французької спортивної преси (2013)
Кабов А. В. - Умовний спосіб у французькій та іспанській лінгвістичній думці XIX–XX ст. (2013)
Лесько Х. С. - Полісемантична природа аугментативного суфікса -аzo (на матеріалі сучасної іспанської преси) (2013)
Пежинська О. М. - Аграрна лексика в основі топонімів французької мови (ХІ–ХІІІ ст.) (2013)
Лук’янченко М. П. - Синтаксичні особливості прози Марселя Пруста (на прикладі романів "полонянка” та "содом і гоморра”) (2013)
Кундис О. Т. - Структурні та семантичні особливості номінативних речень в італійській мові (2013)
Білас А. А. - Визначення розмовної мови у французькому мовознавстві (2013)
Мельник І. М. - Ввічливі експресивні акти мовлення (на матеріалі іспанської мови) (2013)
Римяк І. Є. - Комунікативно-прагматичні особливості оцінних мовленнєвих актів компліменту і похвали (на матеріалі художніх творів XVII–XVIII ст.) (2013)
Міщенко В. Г. - Дубик В. І. Метафора концепту "війна” в сучасному франкомовному політичному дискурсі (2013)
Зелена Ю. Л. - Лінгвопрагматичний аспект сучасного франкомовного рекламного тексту (2013)
Глущенко Л. М. - Ментальна схема "культура” у носіїв української та грецької національних культур, Івашків О. І. (2013)
Зубченко С. В. - Аргументаційна стратегія промов перських царів у ІІІ книзі "Історії” Геродота (2013)
Пилипів О. Г. - Репрезентація лінгвокультурного концепту "Доля” в латинській фразеології (2013)
Савчин В. Р. - Інтертекстуальність перекладів Миколи Лукаша (2013)
Кикоть В. М. - Упорядкування поетичних творів, підтекст та переклад (2013)
Голик С. В. - Мовна особистість як об’єкт лінгвокультурологічних досліджень (2013)
Тимейчук І. М. - Дискурс іншого в романі-дистопії М. Етвуд "Історія Служниці” (2013)
Волковинський О. С. - Епітет як носій та елемент стилю (2013)
Петрікова А. В. - Рецензія на підручник Ярміли Кредатусової "Фаховий переклад на практиці: підручник з вправами для студентів-україністів” (2013)
Назаренко О. Ю. - Рецензія на підручник "Латина для математиків та фізиків” (автори – Домбровський М.Б., Вацеба О.А., Куйбіда Х.І., Тсомпаніс М.А.) Львів, 2011. – 252 с. (2013)
Карпачова Н. І. - Роль сім’ї, суспільства і держави в недопущенні бездоглядності, безпритульності та насильства щодо дітей (2011)
Панасюк В. В. - Система кримінальної юстиції щодо неповнолітніх – цивілізований підхід держави до проблеми дитячої злочинності (2011)
Оніщенко Н. М. - Соціальний потенціал сучасної гендерної політики, Береза С. В. (2011)
Киндюк Б. В. - Правове регулювання лісокористування в УРСР у період непу (2011)
Литвинов О. М. - Засади демократичної організації влади та республіканської форми правління в Україні в правових позиціях Конституційного Суду України (2011)
Демський Е. Ф. - Відповідальність за правопорушення у сфері оподаткування та її процесуальне забезпечення, Добрянська Н. В. (2011)
Майстренко О. В. - Податковий кодекс України: прогнози та реальність (2011)
Прилуцький П. В. - Диференціація внутрішнього переконання судді в кримінальному процесі (2011)
Абрамова В. М. - Онтологічні корені виникнення помилок в діяльності судового експерта, Швачка В. Ю. (2011)
Виговський О. І. - Концептуальні засади вирішення колізій у сфері міжнародного речового права (2011)
Дейнега М. А. - Правове регулювання хімічної меліорації земель в Україні (2011)
Желіховська Ю. В. - Стягнення заборгованості за векселями, опротестованими нотаріусами в установленому порядку (2011)
Ліхолєтова Ю. А. - Ювенальна юстиція як суб’єкт запобігання рецидивної злочинності молоді (2011)
Масол Д. І. - Проблеми визначення змісту об’єктивної сторони злочину, передбаченого частиною першою статті 184 Кримінального кодексу України (2011)
Нікітіна І. О. - Особливості застосування історичного тлумачення актів законодавства в практиці Конституційного Суду України (2011)
Новак Т. С. - До питання вдосконалення правового регулювання охорони праці в тваринництві (2011)
Безукладова Л. В. - Возрождение духовности в обществе с помощью права и морали (Матеріали конференції "Духовність і право" (м. Львів, 25-27 вересня 2010 року)) (2011)
Горбань А. В. - Роль интеллигенции в формировании духовности среднего класса (2011)
Мішенков А. О. - Доступ до публічної інформації: інформаційний прорив в Україні (2011)
Тодорович А. О. - Особливості посвідчення договорів відчуження спільного майна подружжя (2011)
Новини юриспруденції (2011)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих з 1 квітня 2011 року по 30 квітня 2011 року (2011)
Астрахан Н. І. - Герменевтична теорія Фрідріха Даніеля Ернста Шляєрмахера в контексті сучасних концепцій інтерпретації літературного твору (2012)
Бандровська О. Т. - Технології замість гільотини: влада і людина в романі Олдоса Гакслі "Чудовий новий світ” (2012)
Бандровська О. Г. - Образ жінки в системі куртуазного етикету провансальських трубадурів (2012)
Барчишина І. В. - Тмезис як засіб емфатизації епітетних структур у поезії Максиміліана Волошина та Володимира Свідзінського (2012)
Бережанська Ю. В. - Проза Густава Майрінка крізь призму наративних технік експресіонізму (2012)
Бєлявська-Слюсарєва М. Ю. - Інтерпретація класичних образів у сучасній літературі на матеріалі творів Амелі Нотомб (2012)
Біла І. В. - Мотив блудного сина у творах Галини Пагутяк (2012)
Бойніцька О. С. - Літературна історія та діалог із традицією в англійському історіографічному романі межі ХХ–ХХІ ст. (2012)
Bondarenko L. - Classical and romantic: order and chaos in Tom Stoppard’s "Arcadia” (2012)
Бурбан І. В. - Теоретичні аспекти драми в науково-критичному дискурсі Лесі Українки ("Михаэль Крамер”. Последняя драма Гергарта Гауптмана) (2012)
Варецька С. О. - "Ґріммові слова” Ґюнтера Ґраса як Літературний Заповіт (2012)
Вусик Н. І. - Осучаснення як принцип осмислення системи образів персонажів у "Книзі Царя Давида” Ш. Гайма (2012)
Гальчук О.В. - Античний інтертекст української літератури: теоретичні аспекти (2012)
Георгієвська В. О. - Історична доба у трагедії Крістофера Марло "Мальтійський Єврей” (2012)
Гонсалєс-Муніс С. Ю. - Мотив двійництва у поезії Енн Секстон, Сильвії Плат, Едріенн Річ (2012)
Горлач М. В. - Фрагментарність як головний спосіб творення форми та художніх образів роману Доріс Лессінг "Золотий записник” (2012)
Григоренко О. В. - Перечитування класики: методика трансформації класичної поезії в романах Ельфріди Єлінек (2012)
Джугастрянська Ю. В. - Поезія Павла Тичини в англійських перекладах: мислоздобутки і смисловтрати (2012)
Дробіт І. М. - Дихотомія історії та літератури в історичному дискурсі (2012)
Дуброва О.В. - Волт Вітмен та Богдан-Ігор Анонич: творчі паралелі (2012)
Зварич В. З. - Образи світової літератури у творчій рецепції поетів-неокласиків (М. Зеров, М. Драй-Хмара, М. Рильський) (2012)
Канчура Є. О. - Нівелювання бінарних опозицій у фентезі доби постмодернізму (на прикладі романів Террі Претчетта) (2012)
Кирилова Т. А. - Літературний канон та жіноча незалежність (на матеріалі роману Моніки Марон "Animal Triste” (1996 р.) (2012)
Кияшко С. В. - Анiмалiстичнiсть як риса модерністської "Фентезi” Девіда Герберта Лоренса "Лис” ("The Fox”) (2012)
Кіт О. І. - Жанна Д’арк в українському літературознавстві, красному письменстві та перекладах (2012)
Колінько О. П. - Проблема обраності митця в модерній новелі (2012)
Колтакова Н. Г. - Трагічна помилка орфея в поезії Богдана-Ігоря Антонича: символізм крізь призму Моріса Бланшо (2012)
Кравець Я. І. - Стильова поліфонійність новели Проспера Меріме "Взяття Редуту” (2012)
Криворучко С. К. - Екзистенційна проблема вибору у романі Сімони Де Бовуар "Мандарини” (2012)
Кушнір І. Б. - Cимвол землі у творенні національної картини світу (на прикладі франкомовної літератури) (2012)
Кушнірова Т. В. - Особливості хронотопу в романі Владіміра Набокова "Машенька” (2012)
Левченко Г. Д. - Рецепція античних образів як проекція екзистенційного бунту в ліриці Лесі Українки (2012)
Литовська О. В. - Давня аттична комедія та комедія Дель Арте: діалог у "Великому часі” (2012)
Ломакіна І. Н. - Міфологема міста у романах Джеймса Джойса "Уліс” та Дона Деліло "Космополіс” (2012)
Любарець Н. О. - Сучасна полікритика роману Вірджинії Вулф "Хвилі” (2012)
Маєвська О. Т. - Стратегії замовчування ідентичності в романі "Абель Санчес” Міґеля Де Унамуно (2012)
Мацевко-Бекерська Л. В. - Комунікативний дискурс наративу у прозі Марка Леві: читацькі стратегії (2012)
Маценка С. П. - Специфіка музично-семантичного аналізу в "інструментальній музиці Бетовена” Е. Т. А. Гофмана (2012)
Мельник Д. М. - Самотність як вимір буття жіночих персонажів збірки "Синхронно” Інґеборґ Бахманн (2012)
Михайлюк Н. І. - Вільям Сомерсет Моем – мізантроп чи мораліст? (2012)
Назаренко Н. І. - Типологічні подібності в творах Сестер Бронте та українських письменниць другої половини ХІХ століття (2012)
Арефьєв В. Г. - Здоров'я підлітків і рухова активність (2014)
Бабюк С. М. - Превентивне фізичне виховання дітей дошкільного віку (2014)
Бала Т. М. - Динаміка показників рівня розвитку бистроти під впливом вправ чирлідингу, Масляк І. П. (2014)
Барыбина Л. Н. - Применение авторской методики индивидуализации физического воспитания в высших учебных заведениях, Боровская О. Ю., Коломиец Н. А. (2014)
Без'язичний Б. І. - Комплексний педагогічний контроль за фізичним вихованням студентів ВНЗ (2014)
Бойко О. О. - Історичні аспекти здоров’язбережувальних технологій (2014)
Бойченко А. В. - Заняття з футболу учнів середніх класів на основі інноваційних технологій (2014)
Бондаренко І. Г. - Використання тренажеру "CONCEPT 2" у фізичному вихованні студентів, Мінц М. О., Бондаренко О. В. (2014)
Бурлака І. В. - Про важливість деяких аспектів фізичного виховання студентів для їх майбутньої адаптації до умов роботи в конкурентному середовищі (2014)
Бурлака І. В. - Використання прийомів кардіо-тенісу в тренувальних заняттях студентів-тенісистів у ВНЗ неспортивного профілю, Лукачина А. В. (2014)
Воєділова О. М. - Вплив занять художньою гімнастикою на формування статодинамічної стійкості та постави як критеріїв здоров’я дівчаток молодшого шкільного віку (2014)
Волошiна Л. М. - Оценка результативности педагогического обеспечения двигательной активности младших дошкольников (2014)
Гаврилова Н. М. - Здоровье студенческой молодёжи и пути его формирования в ВУЗе (2014)
Галаманжук Л. Л. - Сравнительный анализ развития в дошкольный период когнитивных функций девочек и мальчиков с разной направленностью мануальной двигательной асимметрии (2014)
Гаркуша В. В. - Сформованість навичок здоров’язбереження у сучасної студентської молоді, Арищенко В. М. (2014)
Гацко О. В. - Вплив самостійних занять оздоровчим бігом на рівень здоров'я учнів старших класів, Євдокимова Л. Г., Соляник Т. В., Гнутова Н. П. (2014)
Герасимчук А. Ю. - Динаміка показників фізичного стану дітей у перший рік навчання в ЗНЗ (2014)
Головченко О. І. - Оцінка фізичного стану студентів при різних рівнях рухової активності, Востоцька І. Ф., Осіпова І. Л., Головченко Т. І. (2014)
Гончаренко М. С. - Перспективы развития валеологии в направлении индустрии здоровья WELLNESS-INDUSTRY (2014)
Гончаренко М. С. - Применение спектрально-динамического метода для мониторинга и коррекции здоровья в сфере образования, Дяченко В. В, Мельникова А. В., Дождёва Е. С. (2014)
Гончаренко М. С. - Розробка методів моніторингу, валеологічного супроводу та корекції стану здоров’я людини, Камнєва Т. П., Корженко І. О., Миргород І. М. (2014)
Горобей М. П. - Головні причини недостатньої рухової активності студентів (2014)
Горобей М. П. - Загартовування як важливий фактор здоров'я студентів, Чалий О. С., Добронизьський Є. О. (2014)
Грибан Г. П. - Формування здорового способу життя у студентів у навчальному процесі з фізичного виховання (2014)
Дмитриев С. В. - Эстетотерапия, артпластика, методы здоровьетворчества и межличностного взаимодействия в сфере адаптивной физической культуры (2014)
Ермаков С. С. - Спортивные игры, их роль и место в оздоровительном пространстве ВУЗа, Цеслицка М., Станкевич Б., Мушкета Р. (2014)
Єдинак Г. А. - Деякі теоретико-методичні аспекти посилення мотивації студентів до систематичної фізичної активності оздоровчої спрямованості (2014)
Жук А. А. - Влияние занятий фитнесом на уровень физической подготовленности детей младшего школьного возраста, Бондарь Е. М. (2014)
Завидівська Н. Н. - Науково-теоретичні і практичні засади модернізації змісту фізичного виховання як фундаментальної основи здоров’язбережувального навчання студентів (2014)
Зенін О. К. - Використовування в фізичній реабілітації ідеомоторних вправ при гіпертонічній хворобі II ступеня, Крюков Е. Л., Потапов В. В. (2014)
Зенін О. К. - Фізична реабілітація при хронічному обструктивному бронхіті, Потапов В. В., Жданов Є. В. (2014)
Ільницька Г. С. - Аналіз формування мотивації до занять фізичним вихованням у позааудиторній роботі студентів вищих навчальних закладів, Кривенцова І. В., Антонов О. В., Рєпко О. О. (2014)
Кириченко О. В. - Йога як система оздоровлення та фізичного зростання студентів спеціальних медичних груп ВНЗ, Терьохіна О. Л., Горобей Н. В., Гавриленко В. В. (2014)
Кладікова І. І. - Навчально-виховній процес та здоров’я, Жиденко А. О. (2014)
Кравчук Т. М. - Особливості функціонального стану студенток у процесі занять оздоровчою аеробікою, Санжарова Н. М., Голенкова Ю. В., Рядинська І. А. (2014)
Колокольцев М. М. - Улучшение физического здоровья воспитанников музыкальной школы-интерната путем использования профессионально значимых физических упражнений (2014)
Котелевський В. І. - Реабілітаційний та валеологічний супровід студентської молоді з патологією хребта, Міхеєнко О. І. (2014)
Кривенко А. П. - До проблеми зниження надлишкової маси тіла у людей працездатного віку (2014)
Кузьменко І. О. - Факторна структура функціонального стану сенсорних систем школярів 8-9-х класів (2014)
Кулик Н. А. - Вікова динаміка фізичного розвитку і фізичної підготовленості дітей старшого дошкільного віку (2014)
Куртова Г. Ю. - Стан здоров’я дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, Галаган Ю. О., Бесплахотна О. С., Дікалова О. О. (2014)
Латенко С. Б. - Вплив інформаційної складової на ефективність занять оздоровчими тренуваннями жінок зрілого віку, Пеценко Н. І. (2014)
Лукачина А. В. - Стислий огляд методик визначення мотивації до занять фізичною культурою та спортом у студентської молоді (2014)
Луценко Л. С. - Физическое воспитание студентов ВУЗов на основе выбора спортивной специализации, Бодренкова И. А. (2014)
Михалюк Є. Л. - Переваги проби мартіне-кушелевського для оцінки функціонального стану школярів та студентів, Малахова С. М. (2014)
Мороз Ю. М. - Історичні особливості розвитку і становлення педагогічної думки в оздоровчому напряму (2014)
Москаленко Н. В. - Аналіз рівня соматичного здоров’я дітей старшого шкільного віку, Єлісєєва Д. С. (2014)
Носко Н. А. - Теоретико-методические основы физического воспитания студентов с ограниченными возможностями здоровья, Адырхаев С. Г. (2014)
Носко М. О. - Розвиток та удосконалення рухової функції у процесі навчання, Дейкун М. П., Архипов О. А., Маслов В. М., Гришко Л. Г. (2014)
Носко М. О. - Особливості фізичного розвитку школярів початкової школи, Носко Ю. М. (2014)
Оксьом П. М. - Оцінка рівня фізичного здоров’я студенток 1-4 курсів вищого педагогічного навчального закладу, Бережна Л. І., Азаренков В. М. (2014)
Омельяненко І. О. - Організаційно-методичні основи превентивного фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку, Маляр Н. С. (2014)
Оніщук Л. М. - Спортивний туризм як засіб національно-патріотичного виховання студентів (2014)
Павлова Ю. О. - Оцінювання впливу рухової активності у прогнозуванні якості життя молоді (2014)
Паначев В. Д. - Актуальные аспекты физической культуры (2014)
Панкратов Н. С. - Общие представления о двигательной активности учащейся молодежи (2014)
Подригало Л. В. - Обоснование требований к нагрузочным тестам, применяемым в донозологической диагностике, Ермаков С. С., Кривенцова И. В., Пашкевич С. А. (2014)
Попадюха Ю. А. - Пути восстановления биомеханики плечевого сустава после артроскопического лечения повреждений ротаторной манжеты плеча (2014)
Рядова Л. О. - Особливості рівня розвитку координаційних здібностей дітей 11 – 15 років з вадами зору (2014)
Сеймук А. О. - Вивчення працездатності та стрес-факторів, які впливають на організм студентів, Хаджинов В. А., Чекмарьова Н. Г. (2014)
Сидоренко О. Р. - Формування здоров’язберігаючих цінніcних орієнтацій у студентів спеціальних медичних груп педагогічних ВНЗ, Павленко І. О., Бережна Л. І. (2014)
Супруненко М. В. - Теніс серед студентської молоді (2014)
Тимченко А. М. - Формування здоров’я в соціальному середовищі (2014)
Тимченко Г. М. - Система моніторування здоров'я студентів з використанням хронобіологічного підходу, Темченко В. О. (2014)
Тітаренко С. А - Покращення психічного здоров’я дітей дошкільного віку засобом сміхотерапії, Заяць Д. О. (2014)
Ткаченко С. М. - Проблема збереження здоров’я школярів на уроках футболу в школі (2014)
Третяк О. С. - Вплив фізичної культури на життєдіяльність та здоровий спосіб життя викладачів вишу (2014)
Усманова Г. О. - Дихальна гімнастика на уроках фізичної культури та її вплив на показники здоров’я дітей молодшого шкільного віку, Шевцова А. Є. (2014)
Усова О. В. - Вплив аквааеробіки на формування та збереження здоров’я студенток вищих навчальних закладів, Романюк Ю. В., Копитіна Я. М. (2014)
Федорюк О. В. - Система проектування комплексно-цільових програм з фізичної рекреації викладачів 50-65 років, Попель С. Л. (2014)
Фоменко О. В. - Здоров’язберегаючі технології в процесі фізичного виховання студенток, Фоменко В. Х. (2014)
Франків Є. - Мотиваційний аспект відвідування уроків фізичної культури учнями середнього шкільного віку (2014)
Черненко А. Є. - Порівняльний аналіз навчального навантаження у різних дюсш з футболу, Черненко К. Г., Губрієнко О. А., Слабишев Ю. О. (2014)
Черненко Е. Е. - Особенности изменений показателей дыхательной системы девушек, занимающихся по системе пилатеса (2014)
Chodinow Władimir - Rodzina jako czynnik formujący zainteresowanie zdrowym, sportowym trybem życia (2014)
Шадрина В. В. - Функциональные возможности студентов с различным уровнем двигательной активностии, Кривенцова И. В. (2014)
Шейко Л. В. - Взаимосвязь и различия спортивного, рекреативного и оздоровительного плавания (2014)
Школа Е. Н. - Реализация оздоровительной программы "аэробика" в уроках физической культуры детей младшего школьного возраста в общеобразовательных учебных заведениях (2014)
Шупило І. С. - Розвиток координаційних якостей дівчат на заняттях з аеробіки в позашкільних навчальних закладах (2014)
Шурхал І. А. - Ціннісно-мотиваційна орієнтація студентів на здоров’язбереження, Маслов В. М., Гришко Л. Г., Короп М. Ю. (2014)
Ярмак О. М. - Аналіз фізичної підготовленості юнаків 15-17 років в процесі фізичного виховання (2014)
Ясько Л. В. - Динамика показателей психофизиологического состояния студентов специальной медицинской группы в процессе занятий физическим воспитанием (2014)
Лавринович О. В. - Європейський вимір судово-правової системи України: реформи в дії (2011)
Зеркаль О. В. - Загальний нарис розвитку співробітництва між Україною та ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки (2011)
Наливайко Л. Р. - Принцип суверенності і незалежності держави в системі принципів державного ладу України (2011)
Пустовіт Ж. М. - Основні напрями діяльності Верховної Ради України – парламенту України (2011)
Сульженко Ю. О. - Судовий захист економічних прав та свобод людини і громадянина в Україні (2011)
Драганова Н. В. - Причини виникнення трудових спорів (2011)
Савонюк Р. Ю. - Загальна декларація прав людини та проблеми забезпечення прав суб’єктів кримінального процесу (2011)
Топчій В. В. - Протидія злочинам, пов’язаним із незаконним заняттям гральним бізнесом: проблеми теорії та практики (2011)
Манжул І. В. - Стан дослідження проблематики ядерного тероризму (2011)
Федоренко В. Л. - Нове академічне слово в вітчизняній конституційно-правовій науці та освіті (2011)
Гарагата К. О. - Правова природа та підвідомчість спорів щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів державної реєстрації майнових прав фізичних і юридичних осіб (2011)
Демчіхіна Є. С. - Кримінологічний аналіз чинників групової некорисливої насильницької злочинності неповнолітніх (2011)
Довженко Є. В. - Структурно-функціональний аналіз транспортного законодавства України (2011)
Поліщук Л. В. - Здійснення права власності за законодавством України (2011)
Середа Ю. М. - Принцип змагальності на досудовому слідстві у кримінальному судочинстві України (2011)
Челпан Р. В. - Правове регулювання захисту лісів від пожеж на українських землях у складі Російської держави в XVI- першій чверті XVIІІ століття (2011)
Олійник Ю. В. - Європейські підходи до організації виконання кримінальних покарань (2011)
Сніжко М. Б. - Застосування Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей 1980 року (2011)
Новини юриспруденції, призначення та нагородження (2011)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих з 1 травня 2011 року по 31 травня 2011 року (2011)
Наказ Мін’юсту "Про затвердження форм для подання запиту на отримання публічної інформації" та додатки до наказу (2011)
Наказ Мін’юсту "Про затвердження Порядку складення та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України" (2011)
Анкета (2011)
Гнатюк М. І. - Українознавчий аспект теоретичних досліджень Олексія Чичеріна (2012)
Ніколенко О. М. - Байрон – Пушкін – Шевченко (типологія і трансформації байронічної поеми) (2012)
Нестерович Є. І. - Електронне перевідкриття класики (2012)
Ніколаєнко С. І. - Рецепція сонетів Едмунда Спенсера в полемічному діалозі нової критики та критики читацького відгуку (2012)
Опря О. В. - Гамлетизм і донкіхотство в європейському контексті ХІХ–ХХ століть (2012)
Павленко Ю. В. - Прочитання традиції письма про себе героя французького роману в творі Ж. Батая "Неможливе” (2012)
Пастушук Г. О. - Парадокс "мудрої глупоти” як вихідний сатиричний прийом англійської пізньосередньовічної (2012)
Первушина Л. В. - Переосмысление классического наследия прошлого в творчестве Джона Апдайка и Эрики Джонг 58-65 (2012)
Попова Г. В. - Дзеркальність як структуроутворюючий принцип "Замогильних нотаток” Ф.-Р. Де Шатобріана (2012)
Поронюк О.Б. - Функція хронозрушень у романі Вірджинії Вулф "Орландо” (2012)
Radchenko T. - Fiction, non-fiction and "The second plane” by M. Amis (2012)
Рубанова Г. Л. - Арабо-мусульманська культура у контексті іспанського середньовіччя (2012)
Рязанцева Т. М. - Трансформація тематики і поетики метафізичної поезії у творчості представників "Апокаліптичного руху” (2012)
Садовская Е. Ю. - Человек на войне в творчестве Ч. Милоша, Е. Косинского и В. Козько (2012)
Сенчило Н. О. - Еволюція героя у турецькій соціальній новелі 20–50 років XX століття (2012)
Сенчук І. А. - Роль фольклорних елементів у структурі ранніх драм Вільяма Б. Єйтса "Графиня Кетлін” та "Земля потаємних бажань” (2012)
Сердюк О. М. - Факт і його освоєння як головна проблема американської "Нової журналістики” (2012)
Сидор А. М. - Шарль Бодлер та "Релігія дендизму” (2012)
Сирота Л. Б. - Літературна критика М. Рудницького 1920–1930-х рр. і сучасна компаративістика (2012)
Стороха Б. В. - Трансформація колоніальних мотивів у німецькій літературі протягом і третини ХХ століття (2012)
Стулов Ю. В. - Жанр нео-невольничьего повествования в современной афроамериканской литературе (2012)
Тарасюк Я. П. - Мотив смерті у романі Франсуа Моріака "Плоть і кров” (2012)
Тихомирова О. В. - Полеміка з Шекспіром у літературі фентезі (2012)
Трефяк Н. І. - Функціонування міфопоетичних образів та сюжетів у творчості Миколи Вінграновського (2012)
Хабета І. М. - Теми "виживання” у романі М. Етвуд "Рік потопу” (2012)
Цибенко Л. Б. - Галичина в романі Йозефа Рота "Марш Радецького”: феноменологія простору (2012)
Цибулько О. В. - Шекспірівський текст в українському соц-арті (2012)
Чепурда Г. М. - Продовження літературної традиції фронтиру: роман-вестерн у творчості американських письменників (2012)
Чернокова Є. С. - Лірика Едварда Томаса: класика або cучасність? (2012)
Чопик Г. Я. - Між Україною та Еспанією (образ еспанського лицаря у творчості Наталени Королевої) (2012)
Шалагінов Б. Б. - Амадей Гофман і Амадей Моцарт: ще раз про музичність романтичної прози (2012)
Шаф О. В. - Леся Українка – Оксана Забужко: до проблеми творчої комунікації (2012)
Щербина М. А. - Рецепція творчої особистості та літературного спадку Едмунда Спенсера (в аспекті діахронії) (2012)
Юречко О. І. - Метафізика абсурду в оповіданні В. Підмогильного "В епідемічному бараці” та романі А. Камю "Чума” (2012)
Янченко Ю. О. - Адаптація художнього твору як різновид міжмовної інтерпретації (на матеріалі перекладу О. Тереха казки О. Уайльда "The Happy Prince”) (2012)
Яремчук В. В. - Авторська міфологія Еріка Рюкера Едісона (на прикладі роману "Змій Уроборос”) (2012)
Яшкіна В. В. - Відчуття минулого як знакова риса ірландської поезії 60–70-х років ХХ століття (2012)
Гажева І. Д. - Функції ідеального простору в симфонії Андрія Бєлого "Повернення” (2012)
Ігнатів Н. Є. - Автобіографічна проза Гайто Газданова: до питання про традиції та новаторство (2012)
Нестер Л.М. - Мода і гендер у романі Томаса Майнеке "Томбой” (2012)
П’ятакова Г. П. - "Колективний творчий портрет” як засіб формування літературознавчих компетенцій у магістрів-філологів (2012)
Гильгурт С. Я. - Противодействие атакам алгоритмической сложности на системы обнаружения вторжений, Дурняк Б. В., Коростиль Ю. М. (2014)
Попов О. О. - Європейські принципи організації моніторингу довкілля (2014)
Самойлов В. Д. - Построение интерактивной навигации приложений сценарного типа, Бальва А. А., Максименко Е. А. (2014)
Емельянов В. А. - Моделирование многослойных нейронных сетей в Matlab для распознавания изображений микроструктур металлов (2014)
Стась Д. В. - Програмні засоби оцінки енергозбереження мобільних пристроїв (2014)
Любінський Б. Б. - Програмні засоби моделювання процесів емісії парникових газів дорожнім транспортом: просторовий аналіз для Житомирської області, Бунь Р. А., Стрямець О. С. (2014)
Медиковський М. О. - Інтелектуальні компоненти оцінювання складових економічної безпеки підприємства, Цмоць І. Г., Дорошенко А. В. (2014)
Борейко О. Ю. - Розроблення компонентів системи відеонагляду "інтелектуального будинку” на базі Raspberry Pi, Теслюк В. М., Березький О. М. (2014)
Neroda T. - Modelling educational documentation in the environment of computerized learning system (2014)
Сікора Л. С. - Логічні моделі та конструктивні методи аналізу стратегій управління процесом навчання, Ткачук Р. Л., Дурняк Б. В., Антоник М. С., Пюрко Л., Якимчук Б. Л. (2014)
Сікора Л. С. - Інформаційні технології побудови моделей активації процесів навчання на підставі когнітивної ,,Я – система,, особи, Ткачук Р. Л., Антоник М. С., Лиса Н. К., Пасека М., Мазур Н. М., Щерба Г. В. (2014)
Сікора Л. С. - Логічні і когнітивні аспекти оцінки інформаційного змісту образу ситуації в сценарії розвитку подій в технологічних системах, Лиса Н. К., Якимчук Б. Л. (2014)
Душеба В. В. - Метод синтеза структурных графов распределенных вычислительных систем, Сигарев А. А.. (2014)
Марченко Н. Б. - Вагові функції в задачах спектрального аналізу сигналів, Щербак Л. М. (2014)
Щербак Т. Л. - Задачи комплекса средств защиты информации технологических процессов (2014)
Тимченко О. В. - Інтелектуальні технології управління агрегованими об’єктами виробничих поліграфічних систем, Вовк А. (2014)
Антонюк В. - Исследование возможностей оценки остаточных напряжений по градиенту поля остаточной намагниченности, Сандомирский С., Jaroszewicz J.. (2014)
Гавриш Б. М. - Методи опрацювання потоку цифрових даних в процесорах растрових перетворень, Тимченко О. В. (2014)
Левицька Г. Н. - Синтез і дослідження інформаційної моделі навчального процесу на основі теорії ігор (2014)
Кульчицька І. О. - Метод корекції переспективних спотворень на зображеннях текстових документів (2014)
Kozyrieva V. P. - Measures to prevent the bankruptcy of the debtor - Aviation Enterprise and extrajudicial procedures, Gavrylishyn A. P. (2014)
Боярська З. І. - Актуальні проблеми екологічного оподаткування цивільної авіації в контексті правових ініціатив Європейського Союзу, Терещенко Н. М. (2014)
Довженко Є. В. - Теоретико-правова характеристика правового регулювання трубопровідного транспорту в Україні (2014)
Бернюков А. М. - Онтологія та гносеологія правової реальності: сучасний стан проблеми дослідження в Україні (2014)
Бородін І. Л. - Функції публічного управління (2014)
Волошина Ю. В. - Національні інтереси та потреби людини, громадянського суспільства як фундаментальні засади національного суверенітету (2014)
Месхія О. Н. - Право міжнародного співробітництва (2014)
Свиридюк Н. П. - Трансформація економічної політики держави в умовах глобалізаційних тенденцій сучасного розвитку (2014)
Чабах О. М. - Правова гармонізація як необхідна складова євроінтеграційних процесів України (2014)
Vedenieva O. A. - Regulatory support of children’s safety on the Internet: experience of the European Union (2014)
Горкава В. В. - Оскарження постанови у справі про адміністративні правопорушення як елемент гарантії реалізації права громадян на захист (2014)
Мацькевич М. М. - Класифікація гарантій конституційних культурних прав і свобод людини та громадянина в Україні (2014)
Новицький А. М. - Механізм адміністрування єдиного соціального внеску та податку на доходи фізичних осіб: переваги та проблемні аспекти реалізації, Чеховська І. В. (2014)
Щукін О. М. - До питання концептуалізації поняття адміністративної відповідальності (2014)
Юринець Ю. Л. - Актуальні питання гарантування культурних прав громадян у контексті імплементації Угоди про асоціацію з ЄС (2014)
Вишновецька С. В. - Страховий стаж як категорія трудового права і права соціального забезпечення, Григолінський С. О. (2014)
Зелена І. В. - Функції юридичної відповідальності в приватному праві: окремі питання (2014)
Лобжанидзе Д. - Особенности воспитания детей в гражданском праве (2014)
Титикало Р. С. - Лікарська (медична) помилка: медичне та правове поняття, Гандзій Т. В. (2014)
Білько О. П. - Характеристика кредитного законодавства та його недоліки (2014)
Тараненко А. О. - Становлення договірного регулювання у сфері протезування людини (2014)
Чуднов В. В. - Турист як сторона договору про надання туристичних послуг (2014)
Шишка Р. Б. - Механізм правового регулювання перевезень (2014)
Bogatyrev I. G. - The theoretical and applied principles of the investigation of suicide prevention in penitentiary institutions of Ukraine, Terekhova L. V. (2014)
Кравченко М. В. - Щодо відповідальності адвокатів за порушення зобов’язань за договором з надання правової допомоги (2014)
Лихова С. Я. - Кримінальна відповідальність за угон або захоплення повітряного судна (ст. 278 КК України), Кочнєва А. О. (2014)
Мотлях О. І. - Допустимість використання у доказуванні фактичних даних, які були отримані за допомогою поліграфа, Тодосієнко А. О. (2014)
Носенко В. А. - Індивідуально-профілактичні заходи запобігання злочинам проти життя та здоров’я особи у кримінально-виконавчих установах закритого типу (2014)
Сопілко І. М. - Залучення наукових товариств у процес врядування вищою освітою, Череватюк В. Б. (2014)
Лихова С. Я. - Ми відповідальні за те, що написали і опублікували, Шишка Р. Б. (2014)
Шишка Р. Б. - Актуальні дослідження деліктних зобов’язань та цивільно-правової відповідальності (2014)
Попов О. О. - Інформаційні системи для вирішення задач комплексного радіоекологічного моніторингу АЕС, Яцишин А. В. (2014)
Дзюба М. А. - Моделювання багатопоточного програмного забезпечення на базі WINAPI мережами Петр, Катін П. Ю. (2014)
Реуцький Є. А. - Інформаційне забезпечення моніторингу метрологічних характеристик інформаційно-вимірювальної системи, Щербак Л. М. (2014)
Чемерис А. А. - Моделирование установившихся режимов трубопроводов на параллельных вычислительных системах, Савченко М. Ю., Коновалов А. М. (2014)
Фриз М. Є. - Лінійний періодичний випадковий процес як математична модель усталеного зорового викликаного потенціалу, Стадник М. А. (2014)
Чарковська Н. В. - Просторовий аналіз емісійних процесів: оперування відходами у Польщі, Бунь Р. А. (2014)
Медиковський М. О. - Інтелектуальні компоненти інтегрованих автоматизованих систем управлінння для виявлення втрачених даних, Цмоць І. Г., Павлюк О. М. (2014)
Олійник Р. В. - Модель структур даних робочих потоків JDF у хмаринній інфраструктурі (2014)
Сікора Л. С. - Інформаційні концепції розробки логіко-когнітивних моделей інтелектуальної діяльності в умовах ризику, Ткачук Р. Л., Антоник М. С., Пюрко Л., Таланчук Р., Якимчук Б. Л. (2014)
Дурняк Б. В. - Інформаційні концепції інтелектуалізації і активації процесів навчання в предметній області автоматизованого управління складними об'єктами , Сікора Л. С., Лиса Н. К., Міюшкович Ю. Г., Марцишин Р. С., Мазур Н. М., Щерба Г. В. (2014)
Дурняк Б. В. - Методи інформаційних технологій відбору даних для формування стратегій прийняття рішень в ієрархічних системах в умовах невизначеності, Сікора Л. С., Лиса Н. К., Якимчук Б. Л. (2014)
Давиденко А. Н. - Анализ вопросов регистрации и сертификации вычислительных ресурсов в грид-инфраструктуре, Гильгурт С. Я. (2014)
Душеба В. В. - Алгоритм выбора маршрута трассировки информационного пакета в HPC-системах, Сигарев А. А. (2014)
Маєвський О. В. - Задача створення інформаційної бази моніторингу земних і космічних явищ (2014)
Шаховська Н. Б. - Інтелектуальна система анотування новин для оцінювання достовірності їх джерел, Нога Р. Ю., Вовк О. Б. (2014)
Грицик В. В. - Дослідження когнітивних властивостей штучних нейронних мереж, Крівцов С. О. (2014)
Хамула О. - Використання золотого перетину в побудові літер (2014)
Гавриш Б. М. - Особливості застосування процесорів растрових перетворень в додрукарській підготовці, Тимченко О. В. (2014)
Дмитрук В. А. - Моделювання міграції розпадної речовини в тілах з регулярно розташованими тонкими прошарками у стаціонарному випадку (2014)
Тимченко О. В. - Інформаційні технології підтримки виробничих процесів в складних агрегованих структурах з використанням САПР і АСУ-ТП, Вовк А. (2014)
Малець І. О. - Інтелектуальні процедури для синтезу стратегій та їх формалізація для задач оперативного управління (2014)
Теслюк В. М. - Алгоритм модального аналізу надземної ділянки магістрального трубопроводу з прилеглими до неї частинами підземних ділянок, Харченко Л. Є. (2014)
Барц Я. Є. - Проблеми та перспективи розвитку законодавства України в сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно (2011)
Мальцев Д. О. - Правове виховання як невід’ємна складова правової соціалізації особистості, Швачка В. Ю. (2011)
Мельничук О. Ф. - Право людини на захист суб’єктивного права на освіту (2011)
Француз-Яковець Т. А. - Особливості взаємодії двопалатного парламенту з органами виконавчої влади в практиці сучасних демократичних держав (2011)
Бірюков О. М. - Правова уніфікація колізійних і матеріальних норм у сфері обігу цінних паперів (2011)
Бахуринська М. М. - Новели правового регулювання земельного податку із земель залізничного траспорту за Податковим кодексом України (2011)
Коваленко Т. О. - Юридична аналогія в земельному праві України: поняття та підстави застосування (2011)
Присяжний В. М. - Відмежування злочину "Порушення прав охорони вод", передбаченого статтею 242 Кримінального кодексу України, від суміжних злочинів та аналогічного адміністративного делікту (2011)
Плахотнюк Н. В. - Проблема застосування судами іноземного права. Іноземне право: "факт" чи "право" (2011)
Стрельцова О. В. - Європейське право як багатовимірний феномен: підходи до розуміння і визначення поняття (2011)
Шукліна Н. Г. - Оновлений підручник з конституційного права України, Совгиря О. В. (2011)
Желіховська Ю. В. - Нотаріус як особливий суб’єкт відносин щодо охорони цивільних прав та охоронюваних законом інтересів у цивільному праві (2011)
Мушенок В. В. - Принципи діяльності держави щодо фінансової підтримки сільського господарства (2011)
Савич С. С. - Відшкодування майнової шкоди, завданої внаслідок неправомірного використання торговельної марки (польський досвід адаптації законодавства до стандартів ЄС) (2011)
Тимошенко О. А. - Джерела правового регулювання касаційного провадження: загальні питання (2011)
Тімашова В. М. - Генеза федералізму Миколи Костомарова у формуванні української державності (2011)
Міненко В. В. - Свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування та порядок його видачі (2011)
Новини юриспруденції (2011)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих з 1 червня 2011 року по 30 червня 2011 року (2011)
Аникеенко Л. В. - Формирование индивидуальной и групповой мотивации в условиях спортивной тренировки (2014)
Антонова Е. А. - Скоростно-силовая подготовка акробатов-прыгунов в годичном цикле, Врублевский Е. П. (2014)
Базілевський А. Г. - Метод визначення та контролю тактичної підготовленості баскетболістів (2014)
Банах В. І. - Моделювання в процесі удосконалення техніки відштовхування у стрибках на лижах з трампліна на етапі спеціалізованої базової підготовки (2014)
Бачинська Н. В. - Теоретичний аналіз і визначення перспективних напрямів проблематики багаторічної підготовки спортсменів в акробатиці (2014)
Бейгул І. О. - Рівень прояву симптомів емоційного вигоряння у змагальному процесі дзюдоїстів (2014)
Виноградський Б. - Кінематична модель робочої пози спортсменів-ралістів, Музика Ф., Рибак Л. (2014)
Гамалій В. В. - Оцінка та інтерпретація результатів змагальної діяльності волейболістів високої кваліфікації, Шльонська О. Л. (2014)
Горская И. Ю. - Разработка нормативных критериев оценки координационных способностей у спортсменов (2014)
Грабик Н. М. - Удосконалення загальної фізичної підготовки могулістів-початківців, Грубар І. Я., Лук’янська У. О. (2014)
Деркаченко И. В. - Скоростно-силовые способности кикбоксеров разных тактических типов с учетом динамики ударного взаимодействия и уровня мастерства (2014)
Деркаченко И. В. - Сравнительный анализ программ специальной физической подготовки кикбоксеров высокой квалификации различных тактических типов (2014)
Іващенко О. О. - Лідерство як чинник ефективності спортивно-ігрової діяльності збірних чоловічих студентських команд з волейболу (2014)
Каковкина О. А. - Методика совершенствования технико-тактической подготовки баскетболистов 13-14 лет с нарушениями слуха, Гусаренко М. Ю. (2014)
Карпа І. - Характеристика основних напрямків техніко-тактичної підготовленості кваліфікованих футболістів у відповідності до сучасних умов розвитку футболу, Лапичак І., Когут Т. (2014)
Klimczyk M. - Kontrola procesu szkolenia na przykјadzie 12 letnich skoczkуw o tyczce (2014)
Ковальчук А. А. - Визначення рівня технічної підготовленості волейболісток за експертною оцінкою тренерів (2014)
Кокарев Б. В. - Удосконалення спортивно–психологічних аспектів адаптації спортсменів у спортивній аеробіці, Кокарева С. М., Тищенко В. О. (2014)
Козіна Ж. Л. - Методика підготовки волейболісток 16-17 років з акцентованим розвитком психофізіологічних можливостей, Погорєлова А. О., Поліщук С. Б. (2014)
Латышев С. В. - Зависимость показателей соревновательной деятельности от стиля противоборства и веса борца (2014)
Латышев С. В. - Система управляющих воздействий при индивидуализации подготовки борцов (2014)
Латышев Н. В. - Направления и виды анализа соревновательной деятельности в спортивной борьбе, Латышев С. В., Шандригось В. И. (2014)
Лелека В. М. - Проблеми вдосконалення фізичної та технічної підготовки бігунів на середні дистанції (2014)
Литвиненко А. Н. - Технико-тактические стили ведения спортивного поединка в годзю-рю карате (2014)
Лутовінов Ю. А. - Оцінка показників тренувальної роботи у підготовчому періоді річного макроциклу юних важкоатлетів різних груп вагових категорій (2014)
Мартин В. Д. - Використання комбінованих різновисоких плінтів у підготовці важкоатлетів на етапі початкової підготовки, Товстоног О. Ф., Зубков С. П. (2014)
Медведєва І. М. - Тенденції розвитку фігурного катання на ковзанах у світі (2014)
Міщук Д. М. - Характеристики ігрових амплуа у сучасному класичному волейболі, Анікеєнко Л. В. (2014)
Міщук Д. М. - Особливості психофізіологічних характеристик волейболістів в сучасному класичному волейболі, Дакал Н. А. (2014)
Мочернюк В. Б. - Моделі виконання "підйому на груди" важкоатлетами високої кваліфікації (2014)
Мулик В. В. - Моделирование в системе планирования предсоревновательной подготовки лыжников (2014)
Насонкина Е. Ю. - Сравнительный анализ результатов финалов в беге на 100 м на Чемпионатах Европы по легкой атлетике 2012 и 2014 гг. (2014)
Носко М. О. - Розвиток моторики волейболістів різних вікових групп, Дейкун М. П., Єрмаков С. С., Маслов В. М., Носко Ю. М. (2014)
Огарь Г. О. - Особливості спеціальної підготовленості юних борців греко-римського стилю з різними тактичними манерами ведення поєдинку, Санжаров В. А., Ласиця В. І., Ручинський Д. О. (2014)
Омел’янчик-Зюркалова О. О. - Хореографічна підготовленість гімнасток, як складова частина технічної підготовки (2014)
Паевский В. В. - Характеристика социальных условий развития системы подготовки спортсменов в современной Украине (2014)
Панчук Т. М. - Особливості міні-футболу як виду спорту (2014)
Пилипко О. А. - Особенности технико-тактических действий спортсменок высокой квалификации во время преодоления дистанции 100 метров в способе плавания кроль на спине (2014)
Политько Е. В. - Особенности структуры соревновательной деятельности высококвалифицированных спортсменок на дистанции 50 метров баттерфляй (2014)
Приходько В. В. - О дальнейших научных исследованиях проблем развития игровых видов спорта в Украине (2014)
Пронтенко В. В. - Функціональний стан спортсменів-гирьовиків різної кваліфікації у підготовчому періоді (2014)
Рибальченко Т. П. - Визначення структури змагальної діяльності кваліфікованих спортсменок в марафоні, Крайник Я. Б. (2014)
Розторгуй М. С. - Проблемне поле технічної підготовки плавців з вадами зору на етапі початкової підготовки (2014)
Саєнко В. Г. - Біомеханічне вдосконалення ударної техніки у студентів університетів, які спеціалізуються зі східних єдиноборств (2014)
Самуйленко В. Е. - Моделирование прохождения соревновательных дистанций квалифицированными гребцами на байдарках и каноэ (на примере мужской гребли на байдарках), Еременко Н. П., Сологуб Л. Н. (2014)
Самусь А. І. - Аналіз структури і змісту тренувального процесу кваліфікованих баскетболісток впродовж підготовчого періоду річного макроциклу (2014)
Седляр Ю. В. - Четырехударный аритмичный кроль и производный от него четырехтактный аритмичный кроль со скрестным ударом ног (2014)
Сергієнко В. М. - Студенти-легкоатлети Сумського державного університету на змаганнях навчального року, Корж С. О. (2014)
Солодка О. В. - Аналіз технічних помилок кваліфікованих важкоатлеток під час виконання техніко-тактичних дій в умовах змагань (2014)
Титович А. О. - Використання контролю психічного стану студентів-спортсменів для оперативної корекції їх тренувального процесу (2014)
Тищенко В. А. - Использование инновационных технологий в учебно-тренировочном процессе гандболистов (2014)
Хохла А. І. - Структура фізичної підготовленості кваліфікованих фехтувальників-шаблістів (2014)
Чередніченко С. В. - Використання єдиноборств античної культури в процесі виховання студентів педагогічних університетів (на прикладі панкратіону) (2014)
Щепотіна Н. Ю. - Аналіз змагальної діяльності у волейболі (2014)
Юденок В. М. - Адаптація баскетболістів студентських команд до тренувальних навантажень впродовж підготовчого періоду річного циклу підготовки, Борсук М. П., Касьян А. В. (2014)
Мельничук М. Д. - Володимир Левкович Симиренко – титан українського садівництва (2012)
Мельничук М. Д. - Роль наукової спадщини Володимира Симиренка у розвитку сучасного садівництва України, Силаєва А. М. (2012)
Якубенко Б. Є. - Відоме і невідоме про Володимира Симиренка, Меженський В. М., Меженська Л. О. (2012)
Кучер М. Ф. - Сучасний стан та перспективи формування помологічної колекції плодових і ягідних культур у контексті наукової спадщини В. Л. Симиренка, Гибало В. М., Юрик Л. С. (2012)
Клименко С. В. - В. Л. Симиренко і видатні його сучасники – вчені-плодівники (2012)
Кондратенко Т. Є. - Історія і сучасний стан сортовивчення яблуні в Україні (2012)
Толстолік Л. М. - Сорти селекції Інституту зрошуваного садівництва імені М. Ф. Сидоренка як запорука розвитку садівничої галузі у Південному степу України, Клочко Н. М., Красуля Т. І., Дунаєва Л. І., Шкіндер-Барміна А. М., Долгова С. В. (2012)
Трофанюк А. П. - Результати вивчення інтродукованих зимових сортів яблуні в саду голландського типу у Південному причорноморському степу України, Дубіна Т. А. (2012)
Домбровська Г. І. - Урожайність сортів яблуні залежно від форми крони (2012)
Силаєва А. М. - Біологічна продуктивність насаджень різних сортів суниці за дії регуляторів росту рослин (2012)
Сіленко В. О. - Діагностика сезонних змін функціонального стану листків сортів і гібридів ожини, Сердюк О. В., Китаєв О. І., Скряга В. А. (2012)
Кумпан К. Д. - Ступінь самоплідності сортів смородини чорної селекції кафедри садівництва НУБіП України, Кучеров Є. О. (2012)
Гав'юк П. М. - Товарні показники та урожайність смородини чорної залежно від обрізування, Сіленко В. О. (2012)
Терещенко Я. Ю. - Ріст та плодоношення порічок (Ribes rubrum L.) у Правобережному лісостепу України, Ярещенко О. М. (2012)
Остапенко В. М. - Якість плодів ремонтантних сортів малини (Rubus idaeus L.) у Правобережному лісостепу України, Лушпіган О. П. (2012)
Мельник О. В. - Удосконалення агротехніки вирощування відсадків і саджанців яблуні для інтенсивного саду, Майборода В. П., Леус В. В., Чередниченко Л. І., Потоцький Г. В., Васянін Р. О., Вишневський Б. С. (2012)
Волошина В. В. - Якісні параметри та вихід товарних саджанців яблуні залежно від впливу різних мульчувальних матеріалів у розсаднику (2012)
Мазур Б. М. - Розмноження смородини золотистої селекції кафедри садівництва НУБіП України залежно від способів укорінення, Мандрика С. М. (2012)
Шевчук Н. В. - Особливості розмноження перспективних клонових підщеп вишні і черешні зеленими живцями, Льоненко І. О. (2012)
Куян В. Г. - Інтенсифікація і концентрація плодівництва та основні шляхи їх вирішення в різних ґрунтово-кліматичних зонах України, Пелехатий В. М. (2012)
Малюк Т. В. - До питання про рослинну діагностику калійного живлення яблуні і груші на Півдні України, Пчолкіна Н. Г. (2012)
Хоменко І. І. - Вирощування саджанців на середньорослій підщепі для інтенсивних насаджень яблуні, Стрельніков В. О., Андрусик Ю. Ю., Шевчук Н. В., Тарба П. Л. (2012)
Мацюк О. Б. - Формування репродуктивних органів та утворення плодів у Juglans regia L. (2012)
Клименко С. В. - Нетрадиционные плодовые растения в свете органического садо-водства (2012)
Дрозда В. Ф. - Оптимізація технологій захисту ягідників в системах органічного землеробства, Кочерга М. О. (2012)
Герасько Т. В. - Вплив органічної технології вирощування на врожайність та якість плодів персика (2012)
Одинцова В. А. - Фітомоніторинг водного і температурного режиму абрикоси та персика (2012)
Горина В. М. - Морозостойкость генеративных почек гибридов первого и второго поколений Prunus Brigantiaca Vill. × Prunus Armeniaca L., Рихтер А. А. (2012)
Трохимчук А. І. - Потенціал морозостійкості інтродукованих сортів яблуні (Malus domestica Borkh.) в умовах Західного лісостепу України, Макарова Д. Г., Китаєв О. І. (2012)
Гончарук Ю. Д. - Зимостійкість імунних до парші сортів яблуні (Malus domestica Borkh.) (2012)
Копитко П. Г. - Ґрунтові умови і продуктивність насаджень яблуні (2012)
Бутило А. П. - Моніторинг стану ґрунту в яблуневому саду за різних систем його утримання, Берегуля Л. І. (2012)
Яковлева Л. М. - Бактериальный ожог плодовых в Украине, Патыка В. Ф. (2012)
Тряпіцина Н. В. - Оцінка фітовірусологічних ризиків поширення домінуючих вірусів у насадженнях персика, Васюта С. О., Медведєва Т. В., Супрун К. І. (2012)
Захаров М. В. - Стійкість до грибних хвороб колоноподібних сортів яблуні української селекції (2012)
Жук О. Я. - Лежкість пізньостиглих сортів і гібридів капусти білоголової залежно від сортотипу, Жук В. Ю. (2012)
Жук О. Я. - Особливості формування справжніх листків у розсади капусти савойської і червоноголової залежно від сортименту, Федосій І. О., Волошина О. І. (2012)
Міщенко Л. Т. - Нова овочева і лікарська культура в Україні (2012)
Крамарь В. А. - Моделирование мехатронных модулей движения, Кабанов А. А., Альчаков В. В. (2014)
Липка В. М. - Моделирование с помощью метода конечных элементов и исследование влияния силовых нагрузок на надежность резьбовых соединений в силовых агрегатах автомобилей, Леонтьев В. В., Копп В. Я., Рапацкий Ю. Л. (2014)
Поливцев В. П. - Моделирование процесса истечения сжатого воздуха как идеального и реального газа из емкости постоянного объема для систем пневмоавтоматики, Поливцев В. В. (2014)
Канов Л. Н. - Математическое моделирование системы стабилизации мощности ветроэлектростанции постоянного напряжения (2014)
Ткаченко К. С. - Исследование процессов управления распределенными средами проекционным алгоритмом стохастической аппроксимации (2014)
Скороход Б. А. - Осцилляции оценок рекуррентного метода наименьших квадратов при диффузной инициализации (2014)
Апраксин Ю. К. - Автоматическая генерация случайных алгоритмов с заданными параметрами, Сикач В. О. (2014)
Покинтелица Н. И. - Описание формы специальных заготовок для термофрикционной обработки с использованием функциональных рядов (2014)
Обжерин Ю. Е. - Модель контроля скрытых отказов двухкомпонентной производственной системы с отключением последовательно соединенных компонентов, Бойко Е. Г. (2014)
Глеч С. Г. - Критерии оценки качества функционирования однокомпонентных технологических комплексов, Ольшанская И. В. (2014)
Никишенко А. Н. - Автоматизация процесса управления техническим обслуживанием блока пенного флюсования (2014)
Тимофеева Т. И. - Обобщение дискретного метода конечного состояния на нелинейные дискретные системы с запаздыванием, Шушляпин Е. А. (2014)
Краснодубец Л. А. - Переоборудование системы стабилизации скорости двигателя постоянного тока на основе замены традиционного ПИД-регулятора адаптивным А-регулятором, Осадченко А. Е., Балаканов Э. О. (2014)
Лазарев В. Б. - Исследование способов программной реализации системы автоматического управления процессами движения стенда биомеханических испытаний (2014)
Бохонский А. И. - Перемещение объекта по цилиндрической винтовой траектории с использованием манипулятора, Васильченко А. К. (2014)
Бохонский А. И. - Управление колебаниями упругой системы при переносном движении, Васильченко А. К., Майстришин М. М. (2014)
Маригодов В. К. - Экспертная оценка показателей качества изделия на основе энтропийного подхода, Бабуров Э. Ф., Чмут В. В. (2014)
Морозов А. Н. - Расчет спектров ветровых волн по данным акустических доплеровских профилемеров течений, Лемешко Е. М., Белоус Н. С. (2014)
Потанина М. В. - Свойства среднеквадратической ошибки прогноза ридж-регрессии для идентификации модели сложного объекта управления при мультиколлинеарности факторов (2014)
Лопатнёва А. Ю. - Использование спутниковой информации при автоматизации процессов расчета ледовых нагрузок (2014)
Душко В. Р. - Специализированный программно-аппаратный комплекс для расчета динамики размыва опорных оснований океанотехнических установок (2014)
Чепыженко А. А. - Новые автоматизированные приборы и космические съемки для проведения исследований в Керченском проливе, Чепыженко А. И., Кушнир В. М. (2014)
Радченко О. П. - Автоматизация контроля готовности тяжелого топлива к сгоранию по показателям диэлектрической проницаемости, Мацкевич А. Р., Чуб О. П. (2014)
Фалалеев А. П. - Автоматизированная система контроля текущего состояния кузовов автомобилей, Авакян А. Г. (2014)
Сопин Ю. К. - Методы повышения надежности диффузионно-кинетического преобразователя угловых ускорений, Копп В. Я. (2014)
Stankov S. K. - Resistance to Voltage Converter with Increased Sensitivity (2014)
Милюков В. В. - Повышение эффективности взаимодействия комплекса клиент – разработчик с помощью системы автоматизации управления проектом, Сосновский Ю. В., Кухнин П. А. (2014)
Кабанова Н. Н. - Автоматизация процесса начального проектирования судна с помощью системы Aveva Marine (2014)
Иванова О. А. - Автоматизация проведения экспериментальных исследований в опытовом бассейне (2014)
Колоденкова А. Е. - Оценка реалистичности программных проектов в условиях нечеткой неопределенности на основе теории Демпстера-Шеффера (2014)
Назимко В. В. - Ланка системи управління проектом: термодинамічна постановка (2014)
Мирошниченко И. В. - Выбор определяющего показателя качества статистических систем обработки экспериментальных данных (2014)
Несин Д. Ю. - Математическая модель и алгоритм перестроения теоретического чертежа судна-прототипа на основании строевой по шпангоутам проекта (2014)
Покрова С. В. - Автоматизация обнаружения и анализа различных классов уязвимостей программных продуктов, Зганяйко Д. О. (2014)
Долгин В. П. - Централизованная система массового обслуживания, Долгин Д. И., Бармина М. В. (2014)
Ярымбаш Д. С. - Метод частотной адаптации уравнений Максвелла для переменного тока к рекуррентным уравнениям в формулировках для постоянного тока (2014)
Долгин В. П. - Сигнум - интерпретация критерия устойчивости Михайлова, Долгин И. В. (2014)
Барабанов А. Т. - Алгебраический анализ автоколебаний в квазиоптимальной нелинейной системе, Солдатенко Е. С. (2014)
Грушун А. И. - Анализ на ЭВМ автоколебаний в нелинейных системах автоматического управления на основе метода гармонического баланса, Грушун Т. А. (2014)
Карташов А. Л. - Модель гибкого производственного модуля, снабженного временным резервом, с учетом надежности накопителя, Копп В. Я., Карташов Л. Е. (2014)
Осадченко А. Е. - Цифровая система управления угловым движением транспортных средств на воздушной подушке (2014)
Від редакційної колегії (2014)
Бойко А. - Історія Української педагогіки в персоналіях: Інноваційний курс кафедри загальної педагогіки та андрагогіки (2014)
Семеновська Л. - Антропоцентрична сутність ідеї політехнізму в умовах інформаційно-технологічного суспільства (2014)
Ільченко О. - Сучасний стан благодійної діяльності жінок в освітній галузі у контексті виконання завдань національної статегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки (2014)
Погребняк В. - Громадське виховання: Українська Національна ідея у творчості Драгоманова М. (2014)
Цина А. - Сутність і особливості застосування загальнодидактичних принципів у технологічній освіті (2014)
Гафіяк А. - Інформаційне забезпечення системи управління якістю освітніх послуг (2014)
Василига Н. - Фізичне виховання особистості у науково педагогічній спадщині Крамаренка В. К. (2014)
Хоменко А. - Національне виховання особистості у педагогічній спадщині Леонтовича М. Д. (2014)
Дем'яненко Н. - Теоретичні засади упровадження педагогічних інновацій у контекстну підготовку магістрів (2014)
Гнізділова О. - Ідентифікація феномену "Науково-педагогічна школа" (2014)
Кузьменко Г. - Формування професійної компетентності студентів на заняттях із фізики (2014)
Наталевич Н. - Наукові підходи до формування професійної компетентності майбутніх культурологів (2014)
Цина В. - Концептуальні підходи до формування особистісно-професійної зрілості майбутніх педагогів (2014)
Щербань П. - Становлення ігрових технологій як інноваційної форми навчання (2014)
Дзюба Я. - Педагогічні умови підготовки вчителя сільської школи до виховання учнів на національно-культурних традиціях (2014)
Сільчук О. - Формування культури ділового спілкування майбутніх інженерів-дослідників аграрного профілю засобами іноземної мови (2014)
Штефан Л. - Роль жінок-патріоток у розбудові освітньої галузі(Історичний аспект) (2014)
Лутфуллін В. - Погляди Сковороди Г. на моральне виховання в контексті цілісного розвитку особистості (2014)
Головко І. - Розвиток політехнічної освіти в школах Англії(ХІХ - початок ХХ ст. (2014)
Мокляк В. - Педагогічний талант та взірцева практична діяльність Захаренка О. А. (2014)
Кравченко І. - Франко І.: життя,діяльність та педагогічні погляди (2014)
Кікто С. - Розвиток професійної освіти у діяльності земств Полтавської губернії (2014)
Русакова Л. - Уплив творчої спадщини Шевченка Т. на розвиток приватної художньої освіти в України(кінець ХІХ - початок ХХ століття (2014)
Поліщук Р. - Формування фізичного здоров'я в педагогічній спадщині Ушинського К. (2014)
Силко Є. - Формування педагогічних поглядів Шевченка Т. г. в контексті соціокультурних реалій другої половини ХІХ століття (2014)
Хоменко А. - Науково-методологічний семінар "Навчання молодих учених: наука і освіта" у Полтавському національному педагогічному університеті імені Короленка В.Г. (2014)
Тищенко Т. - Забезпечуємо єдність педагогічної теорії і навчально-виховної практики регіону (2014)
Наші автори (2014)
Шановні автори (2014)
Вихідні дані (2014)
Янченко З. Б. - Подолання деформаційних процесів у аграрній сфері завдяки реалізації її інноваційного потенціалу (2012)
Бойко Л. В. - Формування економічного механізму збереження потенціалу родючості земель (2012)
Дубас Р. Г. - Сутність еколого-економічної оцінки лісових ресурсів (2012)
Гривківська О. В. - Чинники формування фінансової безпеки сільського господарства (2012)
Наумко Ю. С. - Мотиваційне заохочування до праці в сільському господарстві (2012)
Бондарчук Н. В. - Моделі управління матеріальними запасами на підприємствах (2012)
Куракіна Ю. О. - Оцінка економічних результатів виробництва з урахуванням зміни фінансового стану (2012)
Войнича Л. Й. - Ефективність виробництва молока в особистих селянських господарствах львівської області (2012)
Мельник І. О. - Вивчення досвіду функціонування оптових ринків сільськогосподарської продукції в польщі як ефективно діючого елемента ринкової інфраструктури, Колійчук О. В. (2012)
Кравчук Л. С. - Облік доходів сільськогосподарських підприємств у сучасних умовах, Музичук В. М., Фірман В. Г. (2012)
Кобилюх В. Я. - Діяльність фермерських господарств миколаївської області в сучасних умовах господарювання (2012)
Соловйова Г. А. - Тенденції експортної діяльності аграрних підприємств миколаївської області на ринку зерна, Патенко Ю. В. (2012)
Шаповал Р. В. - Вдосконалення формування та реалізації державної політики у сфері інформаційної безпеки України, Клочко В. О. (2014)
Петрицький А. Л. - Відповідальність за адміністративні проступки у сфері захисту персональних даних: проблеми та рішення (2014)
Христинченко Н. П. - Міжнародний досвід організації наукової діяльності на прикладі США та німеччини (2014)
Білокур Є. І. - Специфіка планування як функції державного управління (2014)
Димон І. В. - Застосування вогнепальної зброї як крайнього заходу адміністративного припинення (2014)
Лавренова О. І. - Загальна характеристика функцій державної служби як центрального органу виконавчої влади (2014)
Сандул Я. М. - До питання реформування виконавчих органів місцевих рад (адміністративно-правовий аспект) (2014)
Турська В. О. - Історичний аспект адміністративно-правового регулювання протидії жорстокого поводження з тваринами (2014)
Закаленко О. В. - Теоретичні засади пізнання адміністративного позову (2014)
Балабан С. М. - Оцінка ефективності адміністративно-правового регулювання деліктних відносин (2014)
Ясуник Л. І. - Завдання і повноваження міністерства закордонних справ України (2014)
Румянцева-Козовник А. В. - Правові аспекти усиновлення іноземцями дітей, які є громадянами України (2014)
Горзов А. П. - Актуальні питання професійного відбору на службу в органах прокуратури (2014)
Карпенко Л. К. - Суб’єктивна сторона незаконного розголошення лікарської таємниці (2014)
Петренко О. І. - Об’єкт грубого порушення правил спортивних змагань (2014)
Бандурка І. О. - Кримінологічна характеристика особистості неповнолітнього злочинця (2014)
Басай Н. М. - Визнання доказів недопустимими у кримінальному процесі зарубіжних країн: теорія та практика (2014)
Терещук С. С. - Здача предметів злочину як об’єктивна ознака позитивної посткримінальної поведінки у заохочувальній нормі ч. 3 ст. 263 кримінального кодексу України (2014)
Дегтярьов С. Є. - Окремі аспекти вдосконалення кримінально-правової регламентації інституту обставин, що виключають злочинність діяння (2014)
Лавський В. П. - Деякі аспекти нормативно-правового регулювання забезпечення прав і свобод громадян під час здійснення оперативно-технічних заходів (2014)
Фурман Я. В. - Особливості фіксації процесу і результатів огляду місця події при злочинних посяганнях на предмети релігійного культу (2014)
Куцкір Г. М. - Підстави відшкодування шкоди, завданої незаконним позбавленням або обмеженням права власності у кримінальному провадженні (2014)
Дудич А. В. - Поняття судового експерта як учасника кримінального провадження (2014)
Юлдашев О. Х. - Пруденційний нагляд (контроль) за господарською діяльністю, Баганець В. О. (2014)
Жеребной І. О. - Захист прав дітей органами прокуратури у цивільному процесі (2014)
Тропін В. В. - Використання об’єктів інтелектуальної власності в господарській діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (2014)
Шульга Р. Р. - Перспективи вдосконалення правового регулювання фінансового забезпечення відповідальності туроператорів (турагентів) (2014)
Джежула Т. І. - Механізм впровадження моделі криміналістичної характеристики серійних вбивств (2014)
Казанець О. І. - Нотаріальний процес та окремі особливості його впливу на формування міжгалузевих принципів (2014)
Музика Я. І. - Юридична сила рішень всесвітньої митної організації (2014)
Титул, зміст (2013)
До 75-річчя видатного вченого та винахідника СРСР у галузі фармації академіка Української академії наук Олександра Івановича Тихонова (2013)
Соловйов О. С. - Загальне науково-практичне обґрунтування формування основ галузевого права у системі обігу лікарських засобів. Повідомлення І. Історичні аспекти нормативно-правового регулювання сучасного розвитку матеріально-технічних та кадрових ресурсів, Гудзенко О. П., Пономаренко М. С., Сятиня М. Л., Алєксєєва І. М., Клименко І. В., Глуховський П. В., Кирпач О. В. (2013)
Ткаченко Н. О. - Вивчення інформаційного забезпечення аптечних закладів, Червоненко Н. М. (2013)
Говоруха М. О. - Досвід підготовки менеджерів фармацевтичної галузі в США (2013)
Шаповалова В. О. - Судово-фармацевтичне вивчення чинників припинення ліцензійної діяльності з обігу лікарських засобів на селі, Шаповалов В. В., Хмелевський М. О. (2013)
Алексєєв О. Г. - Історичні аспекти розвитку інституту адміністративної відповідальності за правопорушення у фармацевтичній сфері України, Книш Є. Г. (2013)
Давтян Л. Л. - Використання полімерів для створення нових лікарських засобів у формі плівок, Голод А. С. (2013)
Борщевський Г. І. - Можливість створення органо препаратів на основі пептидних комплексів, Серединська Н. М. (2013)
Могилюк В. В. - Вплив розміру таблеток на кінетику вивільнення in vitro триметазидину дигідрохлориду та кофеїну з матричних таблеток з різними матриксоутворювачами, Давтян Л. Л. (2013)
Леоненко І. І. - Високочутливе люмінесцентне визначення флупіртину малеату, Скрипинець Ю. В., Анельчик Г. В., Александрова Д. І., Єгорова А. В. (2013)
Гречана О. В. - Спектрофотометричний метод кількісного визначення варфарину натрію клатрату в субстанції та таблетках (2013)
Куцик Р. В. - Вплив замісників 1, 8-діоксодекагідроакридинового циклу на протимікробні властивості відносно клінічних штамів стафілококів, Мельник М. В., Калин Т. І., Засідко В. В., Галушко М. О. (2013)
Бухтіярова І. П. - Вивчення гіпоглікемічної дії ралейкіну в умовах експериментального цукрового діабету 1 типу у щурів, Дроговоз С. М., Іщенко О. М. (2013)
Шелестов А. Ю. - Агентный подход к реализации модели поведения пользователей Grid-систем, Скакун С. В., Куссуль О. М. (2008)
Погорілий С. Д. - Підвищення швидкодії алгоритму "проштовхування передпотоку”, Кузьмін О. В. (2008)
Погорілий С. Д. - Дослідження віртуальної паралельної машини . NET Framework на прикладі алгоритму Габова, Равський О. С. (2008)
Святный В. А. - Комбинирование сервисо-ориентированного подхода и UML для комплексной реализации дискретных моделей технологических процессов (на примере объектов угольной промышленности), Чепцов А. А. (2008)
Фельдман Л. П. - Параллельные коллокационные методы решения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений (2008)
Назарова И. А. - Повышение эффективности параллельного численного решения жестких задач на основе неявных блочных одношаговых методов (2008)
Алексеев А. М. - Принятие решений при ликвидации аварий на шахтах и рудниках, Коваленко А. Н. (2008)
Ладыженский Ю. В. - Математическая модель динамического алгоритма продвижения времени для распределенного логического моделирования цифровых систем, Тесленко Г. А. (2008)
Пушкаренко С. А. - Сравнительная оценка способов реализации распределенного дерева логического вывода, Дацун Н. Н. (2008)
Дацун Н. Н. - Исследование возможностей параллельной трансляции функциональных программ, Савков К. Г. (2008)
Ладыженский Ю. В. - Моделирование алгоритмов маршрутизации в сетях на кристалле, Мирецкая В. А. (2008)
Ладыженский Ю. В. - Метод локальных каскадных откатов и организация списков событий для распределенного моделирования компьютерных систем, Мирецкий А. В. (2008)
Бондарева Е. С. - Генератор уравнений параллельной моделирующей среды для технологических процессов (2008)
Звягинцева А. В. - Моделирование опасных событий, связанных с загрязнением атмосферного воздуха в городах (2008)
Святний В. А. - Стан розробок та перспективи інтеграції паралельних моделюючих середовищ з Grid-технологіями, Молдованова О. В., Чут А. М. (2008)
Лапко В. В. - Аэродинамические модели с сосредоточенными параметрами лавы шахтной вентиляционной сети, Чередникова О. Ю. (2008)
Аноприенко А. Я. - Развитие идеи применения гиперкодов в моделировании клеточных автоматов, Коноплева А. П. (2008)
Васюхин М. И. - Модель процесса построения динамической сцены в аэронавигационных геоинформационных системах реального времени, Гулевец В. Д., Креденцар С. М. (2008)
Башков Є. О. - Пошук кольорових зображень з використанням методів гістограмних ознак і кластеризації, Вовк О. Л., Костюкова Н. С., Тележкін Д. В. (2008)
Бабков В. С. - Реконструкція 3D-моделей реальних об’єктів методом RBF з використанням GPU (2008)
Вяткин С. И. - Дискретизация функционально заданных поверхностей (2008)
Романюк О. Н. - Класифікація дистрибутивних функцій відбивної здатності поверхні (2008)
Краснокутский В. А. - Исследование алгоритмов цифровой фильтрации сигналов системы контроля состояния рудничной атмосферы, Гомозов О. В. (2008)
Петросянц В. С. - Знаниеориентированное моделирование принятия решений для идентификации личности по фотопортрету на основе антропометрического метода и tРАКЗ-метода, Зори С. А. (2008)
Карабчевский В. В. - Моделирование процесса развертывания цилиндрических и конических поверхностей с использованием языка MAXScript, Пашинская А. В. (2008)
Гуменюк Р. М. - Дослідження спектральних характеристик гармонійного сигналу довільної тривалості (2008)
Лазарович І. М. - Дослідження ефективності сигнальної рандомізації при передаванні цифрових даних (2008)
Баркалов А. А. - Использование особенностей ПЛИС для оптимизации схемы устройства управления, Зеленёва И. Я., Лаврик А. С. (2008)
Баркалов А. А. - Синтез устройства управления с разделением кодов и модификацией операторных линейных цепей, Красичков А. А., Мирошкин А. Н. (2008)
Баркалов А. А. - Эвристический подход к адресации микрокоманд в композиционных микропрограммных устройствах управления с разделением кодов и кэш-памятью, Ковалев С. А., Бабаков Р. М., Николаенко Д. В. (2008)
Андрюхин А. И. - Генерация тестов для МОП-структур на переключательном уровне (2008)
Ковалев С. А. - Анализ алгоритма замещения данных MRU в КМУУ с кэш-памятью ассоциативного типа, Шишко С. Н. (2008)
Саломатин В. А. - Итерационный алгоритм распределения конструктивных элементов при задании электрической схемы в виде гиперграфа, Струнилин В. Н. (2008)
Цололо С. А. - Уменьшение аппаратурных затрат схемы МПА Мура при реализации в базисе CPLD (2008)
Смирнов А. В. - Об "оптимальном f" Ральфа Винса, Гурьянова Т. В. (2008)
Аверин Г. В. - Закономерности формирования опасных процессов в сложных системах, Звягинцева А. В. (2008)
Дмитриева О. А. - Распределенный интерпретатор сложных алгебраических выражений (2008)
Коломойцева И. А. - Функциональная модель медицинского естественно-языкового текста (2008)
Теличко Г. О. - Програмне забезпечення автоматизованої системи обробки інформації для підтримки прийняття рішення добору і розподілу персоналу підприємства (2008)
Федяев О. И. - Архитектура и функционирование программных агентов в обучающей системе многоагентного типа, Жабская Т. Е. (2008)
Приходько C. А. - Интеграция информационных и вычислительных ресурсов Интернета, Андрюхин А. И. (2008)
Федяев О. И. - Программный эмулятор нейросети типа неокогнитрон для распознавания графических образов, Махно Ю. С. (2008)
Бабков В. С. - Проектирование модулей загрузки и работы с файловой системой в составе XoS как гибрида операционных систем семейства Windows NT, Пехотин Е. В. (2008)
Михайлова Т. В. - Анализ эффективности информационных систем, Коваленко С. В. (2008)
Бондаренко И. Ю. - Речевой интерфейс в управлении текстовым редактором MS Word, Федяев О. И. (2008)
Тихонова О. А. - Сравнительный анализ различных алгоритмов скользящего усреднения с использованием критерия минимального среднего квадрата ошибок (2008)
Харитонов А. Ю. - К вопросу создания эффективных автоматизированных систем для получения энергии, Аверин Г. В. (2008)
Григорьев А. В. - Организация временного и пространственного логического вывода в концептуальной модели интеллектуальных САПР (2008)
Федоренко В. Л. - Розвиток державотворення та правотворення незалежної України: конституційно-правовий вимір (2011)
Стефанчук Р. О. - Сім невирішених справ сучасного законотворення (2011)
Єфіменко Л. В. - Ступінь дослідженості питань нотаріату як органу (інституту) охорони цивільних прав у правовій науці (2011)
Черниш В. М. - Дух та буква сучасного українського нотаріату Частина 1. Чому Ахілл не може наздогнати черепаху?, Лихолат І. П. (2011)
Захандревич О. М. - Фінансовий моніторинг: порядок проведення перевірки та санкції за порушення вимог законодавства (2011)
Барц Я. Є. - Порівняльно-правовий аналіз національних систем реєстрації прав на нерухоме майно (2011)
Бугера С. І. - Державне регулювання якості сільськогосподарської продукції: організаційно-правовий аспект (2011)
Коваленко В. В. - Адвокатура як суб’єкт загальносоціального запобігання злочинам, Колб О. Г. (2011)
Виговський О. І. - Колізійні питання обігу боргових цінних паперів у міжнародному приватному праві (2011)
Санченко А. Є. - До питання про ACQUIS Ради Європи (2011)
Тимошенко В. І. - Моральні основи правової держави (2011)
Бенедик В. І. - Співвідношення норм адміністративного процесуального права та матеріального адміністративного права (2011)
Блащук Н. І. - Актуальні питання оподаткування нерухомого майна в Україні (2011)
Гончар Ю. Ю. - Законодавче забезпечення вирощування ріпаку в Україні (2011)
Гресик Ю. В. - Правова природа відносин працевлаштування (2011)
Демченко І. С. - Окремі аспекти впровадження принципу субсидіарності в організацію місцевого самоврядування в Україні (2011)
Чернеженко О. М. - Інструменти прямої демократії у Швейцарії (2011)
Семьоркіна О. М. - Друковані засоби масової інформації: проблеми реєстрації (2011)
Сніжко М. Б. - Досвід виконання Міністерством юстиції України Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей 1980 року та практика розгляду таких справ судами України (2011)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих з 1 липня 2011 року по 31 липня 2011 року (2011)
Харламова Г. О. - Інвестиційний капітал як каталізатор акумуляції людського капіталу України, Шустер Д. М. (2010)
Подерня-Масюк Ю. А. - Методичний підхід до оцінки розвитку інвестиційної інфраструктури регіонів (2010)
Яценко А. В. - Формування інвестиційної політики зі стратегічних позицій розвитку України (2010)
Толкунов А. А. - Обгрунтування ефективності інвестиційних проектів розвідки та розробки перспективних нафтогазових об'єктів українського сектора глибоководної частини чорного моря, Гаврилюк Р. О. (2010)
Ковальська Л. Л. - Аналіз та оцінка інноваційних ресурсів регіонів держави, Оксенюк К. І. (2010)
Грущинська Н. М. - Інноваційно-інформаційне забезпечення економічного розвитку України (2010)
Гринько Т. В. - Сутність, складові та особливості категорії "інноваційна активність підприємства" (2010)
Трофимова В. В. - Концепція сталого розвитку як основа постіндустріальних моделей розвитку (2010)
Березянко Т. В. - Вимоги корпоративного середовища до внутрішнього менеджменту (2010)
Бугров О. В. - Pert як інструмент запровадження проектного фінансування, Бугрова О. О. (2010)
Добровольська О. В. - Пріоритети формування оборотного капіталу підприємства у нестабільному середовищі (2010)
Широкова О. Ю. - Формування нечіткої структури страхового портфеля, Дунаєва Т. А. (2010)
Разіна О. П. - Теоретична концептуалізація понять "нерухомість", "ринок нерухомості" у світлі формування ринку нерухомості України (2010)
Бетехтін О. В. - Пріоритети розвитку консалтингових послуг в Україні (2010)
Долматов В. М. - Прйняття рішення банком про рівень процентних ставок, Матусов Ю. П. (2010)
Левківський І. І. - Оптимізація управління зовнішнім боргом українських банків (2010)
Дорошенко І. В. - Удосконалення системи організаційно-економічних відносин в сільськогосподарських підприємствах (2010)
Єсаулов Ю. В. - Економічне обгрунтування податкового процесу (2010)
Лукьянова Е. Ю. - Оценка возможности украинских винодельческих предприятий к внедрению bsc-ориентированных роме-проектов с учетом ограниченных ресурсов, основные проблемы и возможные пути их решения (2010)
Руденко О. М. - Інноватика державного управління та методологія дослідження суспільної стабільності (2010)
Кризська Р. Ю. - Методи державного стимулювання інвестиційно-інноваційних процесів: зарубіжний досвід та вітчизняна практика господарювання (2010)
Толуб'як В. С. - Фінансовий контроль у сфері пенсійного забезпечення: мета, завдання, функції (2010)
Дмитренко Г. В. - Державне управління в контексті фінансування щодо розвитку озброєння та військової техніки збройних сил України (2010)
Іорданов А. Є. - Механізм взаємодії державних, суспільних та ринкових інститутів в управлінні людським капіталом регіону (2010)
Слупський Б. В. - Завдання впровадження європейських норм і стандартів з енергоефективності та енергозбереження в Україні (2010)
Ляховченко Л. А. - Стан та перспективи державного регулювання офіційних та неофіційних платежів населення за медичні послуги (2010)
Гирик М. А. - Щодо визначення категорії "громадянське суспільство" (2010)
Міграційний капітал – новий вид міжнародного ринку капіталу (2010)
Фельдман Л. П. - Каноническая форма блочных многошаговых методов решения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений (2009)
Фельдман Л. П. - Реализация параллельного алгоритма построения марковских моделей, Михайлова Т. В., Ролдугин А. В. (2009)
Назарова И. А. - Анализ масштабируемости параллельных алгоритмов численного решения задачи Коши (2009)
Дацун Н. Н. - Исследование возможностей параллельного выполнения функциональных программ, Савков К. Г. (2009)
Межуев В. И. - Моделирование свойств операционной системы реального времени OpenComRTOS при помощи OWL-DL онтологий (2009)
Romanuke V. V. - Determination of the optimal pure strategies subset as the latent predominance set in some matrix games (2009)
Жабская Т. Е. - Анализ инструментальных средств построения агентно-ориентированных систем, Федяев О. И. (2009)
Гусятин В. М. - Метод анизотропной фильтрации текстур при синтезе изображений обратным трассированием, Чаговец Я. В., Кожушко Д. Г. (2009)
Бабков В. С. - Ефективна реалізація ієрархічного методу RBF на паралельних комп'ютерних системах (2009)
Башков Е. А. - Современное алгоритмическое и аппаратное обеспечение виртуальных систем трехмерного моделирования окружающей обстановки, Зори С. А., Ковальский С. В. (2009)
Куссуль Н. Н. - Каталог метаданных системы GEO-Ukraine, Лавренюк А. Н., Лавренюк С. И., Грипич Ю. А. (2009)
Войтко В. В. - Один із підходів до апаратної реалізації бамп-мепінгу, Романюк О. В. (2009)
Вяткин С. И. - Моделирование и визуализация сложных поверхностей на основе скалярных функций возмущения (2009)
Вовк О. Л. - Кластеризация кадров для сегментирования видеоданных (2009)
Скакун С. В. - Нейромережевий метод картографування повеней на основі супутникових зображень (2009)
Шелестов А. Ю. - К вопросу информационной безопасности Grid-систем, Скакун С. В., Куссуль О. М., Хоанг Динь Хыу. (2009)
Муфтеев В. Г. - Изогеометрическое моделирование кривых линий и поверхностей высокого качества по базовым критериям плавности, Марданов А. Р. (2009)
Карабчевский В. В. - Визуальная среда разработки систем геометрического моделирования, Хлепитько И. В. (2009)
Креденцар С. М. - Структура канала вывода информации на экран аэронавигационной геоинформационной системы реального времени (2009)
Костюкова Н. С. - Порівняння результатів пошуку зображень при використанні для виділення об'єктів рекурсивного і хвильового методів, Похиль М. Ю. (2009)
Бабков В. С. - Решение СЛАУ большой размерности на базе графического процессора в задаче построения изоповерхностей, Титаренко К. К. (2009)
Карабчевский В. В. - Визуальное создание двумерных текстур средствами DirectX 9. 0c, Магдалина С. Н. (2009)
Баркалов О. О. - Оптимізація схеми формування мікрооперацій у мікропрограмних пристроях керування, Зеленьова І. Я., Казачанський А. В., Толкачев Д. О. (2009)
Баркалов А. А. - Синтез автомата Мура с идентификацией состояний, Мальчева Р. В., Солдатов К. А. (2009)
Gogolenko S. Yu. - Architecture Aware Parallelization of Solvers for PDE Systems on Geometrical Graphs in Diana Simulation Environment (2009)
Баркалов А. А. - Моделирование композиционного микропрограммного устройства управления с разделением кодов и кэш-памятью микрокоманд, Ковалев С. А., Бабаков Р. М., Николаенко Д. В. (2009)
Саломатин В. А. - Последовательный алгоритм компоновки конструктивных элементов на основе задания схемы в виде гиперграфа, Струнилин В. Н. (2009)
Щербакова Г. Ю. - Мультистартовый субградиентный метод обучения нейронных сетей в пространстве вейвлет-преобразования, Крылов В. Н. (2009)
Ладыженский Ю. В. - Метод уменьшения глубины каскадных откатов при распределенном оптимистическом моделировании алгоритмов маршрутизации, Мирецкий А. В. (2009)
Бельков Д. В. - Исследование сетевого трафика (2009)
Смолий В. Н. - Модель управления производством транспортного электронного аппарата (2009)
Дивак М. П. - Ідентифікація параметрів різницевого оператора в задачах моделювання процесів поширення забруднень методами аналізу інтервальних даних, Пукас А. В., Дивак Т. М. (2009)
Смирнов А. В. - Новое в динамическом управлении капиталом, Гурьянова Т. В. (2009)
Пушкаренко С. А. - Математическая модель параллельной линеаризации дерева логического вывода в распределённых системах управления дедуктивными базами данных (2009)
Погорелов О. А. - Математическое моделирование эволюции этносов на основе теории локальных цивилизаций (2009)
Рязанцев А. И. - Балансирование загрузки конвейера процессора с помощью векторов ветвления, Щербаков Е. В, Щербакова М. Е. (2009)
Криводубский О. А. - Математическая модель восстановления активных свойств сорбента, Новаковская А. О. (2009)
Григорьев А. В. - Концептуальная модель оболочки для построения интеллектуальных САПР вычислительной техники как средство предметной адаптации (2009)
Дмитрієва О. А. - Моделі прийняття рішень на основі теорії нечітких множин, Зайцева О. С. (2009)
Дивак М. П. - Оцінка можливостей МГЕС "Топольки" методами аналізу інтервальних даних, Франко Ю. П. (2009)
Борисенко А. В. - Моделі стратегічного розвитку генеруючих потужностей в умовах енергоринку (2009)
Андрюхин А. И. - Статистические оценки решений задач оптимизации в распределенных системах (2009)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського