Андрюхин А. И. - Статистические характеристики осцилляций при логическом моделировании неисправных цифровых схем (2009)
Коробецький Ю. П. - Моделювання ієрархічних виробничих підприємств, Дорошко В. В. (2009)
Коломойцева И. А. - Объектная модель естественно-языкового медицинского текста на примере системы "ФармАналитик" (2009)
Грездов Г. И. - Компьютерное моделирование конфигурации сварочного шва, Филиппенко Т. К. (2009)
Тихонова О. А. - Вероятностно-статистический анализ сигналов классических алгоритмов скользящего среднего и нового оригинального алгоритма синтетического скользящего среднего (2009)
Смирнов А. В. - Многокритериальный анализ эффективности алгоритмов динамического управления капиталом, Гурьянова Т. В. (2009)
Аноприенко О. Я. - Grid-технології: розвиток, моделювання та перспективи постбінарного комп’ютінгу (2009)
Горбенко К. В. - Городище дикий сад як контактна територія Чорноморського регіону рубежу ІІ–І тис. до н. е. (2014)
Ніколаєв І. Є. - Порядок функціонування та етапи припинення діяльностіпольських національних організацій УСРР в 1920-х роках (2014)
Зеркаль М. М. - Політика вищих органів державної влади України стосовно освітиетносів: історичний нарис (1990–2000-і роки) (2014)
Івацький В. І. - Трансформації грецької ідентичності в Українському Північному Приазов'ї (2014)
Гузенко Ю. І. - Легка козацька кіннота (кінець XVI – перша половина XVII-ст.):підготовка і тактика (2014)
Делібалтова Ю. В. - Мовне питання в школах Підкарпатської Русів другій половині ХIХ – першій половині ХХ ст. (2014)
Дегтярьов С. І. - Державна служба по відомству народної освіти на українських землях у першій половині ХІХ ст. (2014)
Кириленко В. П. - Діяльність "Джойнт" на Півдні України в період 1920-х років (2014)
Шитюк М. М. - Голод 1928–1929 років у південному регіоні УРСР (2014)
Сліпущенко С. М. - Каральні заходи радянської влади проти інженерно-технічних працівників Півдня України в 1930-х роках (2014)
Калкутіна Н. В. - Міжнародно-правове регулювання військового полону та правовий статус іноземних військовополонених в СРСР на початку ХХ ст. (2014)
Захарченко О. О. - Бойові дії кавалерійських частин і з'єднань Червоної Армії у роки Великої вітчизняної війни (2014)
Бахтін А. М. - Оборонні бої у серпні 1941 р. та визволення Миколаївської області від німецько-румунських загарбників у березні 1944 р. (2014)
Кириленко А. О. - Кукурудзяна епопея на Півдні України в період хрущовських реформ (2014)
Кислинська С. А. - Відбудова промисловості Півдня України в період першої повоєнної п’ятирічки (2014)
Король В. М. - Стан мережі навчальних закладів системи трудових резервів у період відбудови економіки України (1943–1950 рр.) (2014)
Маринченко Г. М. - Загальний аналіз стану лютеранських церков Південної України в повоєнний період (2014)
Пекарчук В. М. - Еволюція договірної основи міждержавних культурних зв'язків, як чинник відродження і розвитку культури етноменшин: тенденції (1990–2000-х років) (2014)
Усенко Н. М. - Дозвілля та відпочинок у вимірі повсякденного життя сільської трудящої молоді: зміни 1990–2000-х років (2014)
Кузовков В. В. - Свідоцтва візантійських історичних творів про відносини Східної Римської імперії з кочовиками Північного Причорномор'я у IV–VII ст. (2014)
Сухушин М. П. - Церковь и армия России в конце XVII –начале XVIII века (2014)
Коваль М. В. - Створення укріплених районів країнами Західної Європи в 20–30 роках ХХ ст. (2014)
Кіш Є. Б. - Особливості історичного розвитку Березького комітату (2014)
Мельніченко В. В. - Тайбей та Пекін в далекосхідних планах Вашингтону (1960–1970-ті рр.) (2014)
Буглай Н. М. - Зовнішньополітичні пріоритети Польщі та їх вплив на внутрішньополітичний стан країни (1995–2005) (2014)
Пронь Т. М. - Євразійська Росія та європейська Україна: сучасна битва за велику Європу (2014)
Пархоменко В. А. - Мемуарні свідчення про події 1917–1921 рр. в радянській Україні: до загальної характеристики (2014)
Крайнік Р. М. - Комсомольське виховання в українських закладах освіти повоєнного часу: радянська історіографія (2014)
Нефьодов Д. В. - Рух Опору в Південній Україні (1941–1944 рр.) в радянській історіографії другої половини 50-х – 60-х рр. (2014)
Шостак А. В. - Періодична преса про стан та розвиток православних конфесій Миколаївської області у 90-х роках ХХ століття (2014)
Ласінська М. Ю. - Міжнародні та міжконтинентальні міграції євреїв за працею Волтера Ф. Вілкокса "Інтернаціональні міграції" (2014)
Авраменко О. І. - Про монографічні, дисертаційні дослідження та навчальні посібники з Аркасіани, Шкварець В. П. (2014)
Губська Т. М. - Родові усипальниці Миколаївського християнського цвинтаря: проблеми вивчення та збереження (2014)
Gorburov Ye. - The History Of The Shock Working Day Badge, Gorburov K. (2014)
Прокоп Ю. В. - Факторы значительного увеличения количества евреев-иностранцев в Новороссийском крае во второй половине XIX в. (2014)
Павлюк А. Н. - Социально-экономическая активность евреев Берислава (Херсонской губернии) (2014)
Єрмілов В. С. - Наукові відрядження і професійне удосконалення медиків Херсонської і Таврійської губерній у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Погорєлов А. А. - Репресії проти ветеринарних лікарів Миколаївщини на початку 30-х років ХХ ст., Губанов О. О. (2014)
Чорноіваненко І. В. - Жити в місті: доля будинку родини Скадовських (2014)
Рецензії (2014)
Відомості про авторів (2014)
Дьомін Ю. - Перегляд кримінальних проваджень за нововиявленими обставинами (2014)
Руденко М. - Про основні напрями сучасної кримінально-правової політики України, Півненко В. (2014)
Козьяков І. - Інформаційне забезпечення прокурорської перевірки додержання і застосування законів щодо порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування (2014)
Полянський Ю. - Участь прокурора у розгляді судом справ про адміністративні правопорушення, Долежан В. (2014)
Синчук В. - Особливості реалізації завдань та функцій органів прокуратури в умовах посилення загроз національній безпеці України (2014)
Банах С. - Теоретичні проблеми визначення поняття функцій омбудсмана (2014)
Стефанчук Р. - Історичні аспекти створення Галицького цивільного кодексу 1797 року, Блажівська О. (2014)
Белікова С. - Реалізація прокурором представницької функції при виконанні судових рішень (2014)
Суббот А. - Участь громадськості у запобіганні та протидії корупції (2014)
Гетманцев Д. - До питання пов’язаних осіб у податковому законодавстві України, Коряк О. (2014)
Ярмиш Н. - Визначення суб’єкта привласнення чи розкрадання чужого майна (2014)
Фаринник В. - Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід: процесуальні проблеми застосування та шляхи їх вирішення (2014)
Мухін В. - Організація прокурором роботи слідчої групи, Штанько А. (2014)
Чолан Т. - Бланкетний характер норми, передбаченої статтею 169 Кримінального кодексу України (2014)
Артеменко І. - Кримінальна відповідальність за невиконання обов’язків по вихованню неповнолітнього (за законодавством України та зарубіжних країн) (2014)
Шпак О. - Правове забезпечення реалізації прокурором процесуального керівництва досудовим розслідуванням (2014)
Бугаєць А. - Характерні риси та типологія особи злочинця, який вчинює корисливі насильницькі посягання на об’єктах залізничного транспорту (2014)
Майстер І. - Вина як умова компенсації моральної шкоди, завданої особистим немайновим правам фізичної особи (2014)
Боршевский А. П. - Характеристика использования местных законов и обычаев мировыми судами бессарабии в гражданском процессе (к. 60-х -70-е гг. XIX в.), Сосна А. Б. (2014)
Сосна Б. И. - Гражданское общество Молдовы: реалии и перспективы (2014)
Сірий Д. А. - Історія становлення та розвитку допоміжних органів державної влади у країнах Європи та США (2014)
Єрмакова Г. С. - Окремі аспекти впливу релігійного фактору у становленні радянської моделі політико-правової доктрини (2014)
Павленко В. В. - Становлення та розвиток виборчого процесу в Україні в 1917 – поч. 1918 рр. (2014)
Мацькевич М. М. - Забезпечення конституційних культурних прав і свобод людини та громадянина в Україні (2014)
Лотюк О. С. - Форми участі інститутів громадянського суспільства в правотворчій діяльності держави в Україні (2014)
Васильєв І. В. - Сфера обігу зброї: позитивні зобов’язання держави щодо забезпечення прав людини (2014)
Латковський П. П. - Конституційно-правові основи бюджетного контролю (2014)
Васильченко О. П. - Правові імунітети як винятки реалізації принципу рівності прав та свобод людини та громадянина в Україні (2014)
Соколовий В. П. - Актуальні питання реформування органів прокуратури у трансформаційних умовах євроінтеграції україни, Тодощак О. В. (2014)
Процан Ю. Г. - Державне управління у сфері охорони рибних ресурсів: жовтень 1917 р. – червень 1938 р. (2014)
Московец В. И. - Участие общественности в осуществлении таможенного дела в Украине (2014)
Чапала О. Ю. - Засоби масової інформації в протидії кризовим явищам у суспільному житті (2014)
Долгий О. О. - Юридичні гарантії режиму законності при застосуванні в Україні договірних норм щодо уникнення подвійного оподаткування (2014)
Синчук В. Л. - Сутність та ознаки державного контролю за діяльністю органів прокуратури (2014)
Сандул Я. М. - До визначення категорії "суб’єкт адміністративного права" (2014)
Койчева О. С. - Проблеми реалізації функцій рахункової палати (2014)
Алиев Сабухи Осман оглу - Уголовно-правовая характеристика криминального деяния по незаконному сбору или распространению сведений, составляющих банковскую тайну согласно уголовному законодательству азербайджанской республики (2014)
Сисоєв Д. О. - Криміналізація зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми в контексті державної антикорупційної політики (2014)
Луценко Ю. В. - Зміна обстановки як підстава для звільнення від кримінальної відповідальності за злочини проти державної безпеки україни (2014)
Попович М. І. - Характеристика взаємодії оперативних підрозділів МВС у протидії незаконному обігу наркотичних засобів (2014)
Куцкір Г. М. - Міжнародно-правовий досвід забезпечення недоторканності права власності під час кримінального провадження (2014)
Давиденко В. Л. - Провокуюча поведінка жертви насильницького злочину (2014)
Усова Є. С. - Характеристика кількісних та якісних показників злісного невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування (2014)
Антіпова О. І. - Участь захисника під час розслідування дорожньо-транспортних пригод (2014)
Швець В. Д. - Характеристика та класифікація прав та обов’язків суб’єктів землекористування (2014)
Баганець В. О. - Господарська діяльність як об’єкт державного контролю (на прикладі контролю з боку прокуратури) (2014)
Гостюк В. І. - Правове регулювання якості послуг у туристичній діяльності (2014)
Яремова І. - Особливості визначення моменту дії режиму спільності та моменту виникнення права спільної власності на майно подружжя (2014)
Черновський О. К. - Вплив християнської етики на формування внутрішнього переконання судді (2014)
Горбов І.В. - Вплив термічного відпалу на оптичні властивості тонких композитних плівок, Крючин А.А., Манько Д.Ю., Толмачов О.І., Курдюков В.В., Сломінський Ю.Л. (2014)
Каліновський Я.О. - Обчислювальні властивості одного класу некомутативних гіперкомплексних числових систем четвертої вимірності, Боярінова Ю.Є., Туренко А.С. (2014)
Додонов А.Г. - Компьютерное моделирование системы организационного управления авиационным комплексом, Путятин В.Г., Куценко С.А., Низиенко Б.И., Юрасов А.А., Додонов Е.А. (2014)
Балагура І.В. - Лінгвістичні дослідження взаємозв’язків науковців на основі аналізу реферативної бази даних "Україніка наукова", Ланде Д.В. (2014)
Денисенко А.В. - Информационная технология анимации сложных технических комплексов на основе дискретно-непрерывных сетей, Flash-технологии и инструментальных средств DCNET (2014)
Матов О.Я. - Криптографічні перетворення з використанням хеш-функцій, Василенко В.С. (2014)
Гороховатский В.А. - Грануляция значений признаков объектов как способ повышения результативности методов структурного распознавания, Куликов Ю.А. (2014)
Реферати (2014)
Мамутов В. К. - Cлужіння праву – це служіння справедливості (2011)
Журавльов Д. В. - Становлення нотаріату в Україні, перспективи та шляхи розвитку (2011)
Черниш В. М. - Дух та буква сучасного українського нотаріату. Частина 2. Раціональне та позараціональне в принципах сучасного українського нотаріату, Лихолат І. П. (2011)
Гавриш М. С. - Новації в законодавстві щодо повноважень Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату (2011)
Нікітенко В. В. - Захищаємо права та інтереси дітей при посвідченні правочинів (2011)
Бабаєва Ю. Н. - Окремі питання спадкування (2011)
Податковий кодекс України: застосування деяких норм в нотаріальній практиці (2011)
Застосування норм Земельного та Цивільного кодексів України в нотаріальній практиці (2011)
Рабінович П. М. - Людяність як об’єкт правового захисту (до 65-річчя завершення Нюрнберзького процесу) (2011)
Наливайко Л. Р. - Поняття політичної функції Української держави, Бєляєва М. В. (2011)
Мяловицька Н. А. - Форми екстериторіальних автономій в країнах Європи (2011)
Халюк С. О. - Конституційно-правові гарантії діяльності Вищої ради юстиції (2011)
Майданик Р. А. - Локальні акти в цивільному праві України: поняття, природа, класифікація (2011)
Діордіца І. В. - Особливості практики розгляду адміністративних спорів, пов’ язаних із порушенням виборчими комісіями з місцевих виборів процедури прийняття, реєстрації та розгляду заяв і скарг (2011)
Коваленко Т. О. - Межі застосування юридичної аналогії в земельному праві України (2011)
Камінська Н. В. - Проблеми міжнародно-правового статусу сучасних регіонів (2011)
Шамара О. В. - Інститут потерпілого у кримінальному праві України: проблеми та перспективи розвитку (2011)
Уваров В. Г. - Реформування кримінального процесу України в контексті міжнародних правових актів та прецедентної практики Європейського суду з прав людини (2011)
Андрушко І. П. - Категорія "інтерес" у конституційному праві: поняття та зміст (2011)
Панасюк В. В. - Конституційно-правовий статус особи. Український вимір (2011)
Швець І. В. - Нормативне регулювання конституційно-правового статусу дитини в Україні (2011)
Демчук О. С. - Правові засади діяльності журналістів в Україні (2011)
Огородник О. О. - Корупція – тягар на етапі розвитку української державності (2011)
Самойленко С. С. - Законодавче регулювання протидії корупції (2011)
Новини юриспруденції (2011)
Нагородження (2011)
Призначення (2011)
Вітаємо (2011)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих з 1 серпня 2011 року по 30 вересня 2011 року (2011)
Титул, зміст (2013)
Соловйов О. С. - Загальне науково-практичне обґрунтування формування основ галузевого права у системі обігу лікарських засобів. Повідомлення ІІ. Аналіз вихід них (базових) показників населення України, що враховуються під час розроблення нормативів раціонального розміщення аптечної мережі, Гудзенко О. П., Пономаренко М. С., Сятиня М. Л., Алексєєва І. М., Клименко І. В., Глуховський П. В., Кирпач О. В., Говоруха М. О. (2013)
Власенко І. О. - Вивчення асортименту лікарських засобів для місцевого лікування грибкових уражень, що ускладнені кератозом, Арам Дуллах, Давтян Л. Л. (2013)
Кривов’яз О. В. - Вивчення структури фармацевтичного ринку лікарських препаратів для лікування глаукоми (2013)
Шаповалов В. В. - Вивчення окремих аспектів стану модернізації сфери охорони здоров’я України на засадах медичного та фармацевтичного права (2013)
Коротков В. А. - Вибір оптимальної технології одержання олійного екстракту плодів маклюри, Кухтенко О. С., Гладух Є. В. (2013)
Здорик О. А. - Світовий досвід визначення терміну придатності лікарських засобів аптечного виготовлення (2013)
Малецька З. В. - Обґрунтування вибору поверхнево-активних речовин у складі вагінальних супозиторіїв, Давтян Л. Л. (2013)
Девяткіна А. О. - Синтез, будова та дослідження фармакологічної активності метилових естерів 4,5-диметокси-N-фенілантранілових кислот, Ісаєв С. Г., Кизь О. В., Жегунова Г. П. (2013)
Бевз Н. Ю. - Розроблення методик контролю якості фенатразолу – потенційного протиепілептичного засобу, Перехода Л. О., Георгіянц В. А. (2013)
Скрипська О. В. - Синтез та антимікробна активність нітрогеновмісних гетероциклічних сполук з кумариновим фрагментом, Бліндер О. В., Єленіч О. В., Литвин Р. З., Нещадін А. О., Обушак М. Д., Ягодинець П. І. (2013)
Гузьо Н. М. - Хромато-мас-спектрометричне дослідження летких сполук парила звичайного (Agriminia eupatoria L.), Грицик А. Р. (2013)
Семенченко О. М. - Дослідження гострої токсичності та протизапальної активності екстрактів трави деяких видів роду Salvia L., Цуркан О. О., Корабльова О. А., Бурмака О. В. (2013)
Каплаушенко А. Г. - Вивчення фармакокінетики морфоліній 2-(5-(4-піридил)-4-(2-метоксифеніл)-1,2,4-триазол-3-ілтіо)ацетату (2013)
Довгань Р. С. - Вплив периндоприлу на ультраструктуру передсердних кардіоміоцитів серця щурів зі спонтанною артеріальною гіпертензією, Чекман І. С., Чухрай С. М., Ткаченко В. В. (2013)
Пам’яті Тамари Костянтинівни Семенюк (2013)
Пам’яті видатного фармакогноста, педагога і науковця – Ладної-Роговської Любові Яківни (2013)
Перкова Т. И. - Исследование выщелачивания трещиноватых пород под влиянием минерализованных шахтных вод, Рудаков Д. В. (2014)
Солодкий Є. В. - Визначення газонасичення присвердловинної зони пласта-колектора за геофізичними даними, Карпенко О. М. (2014)
Евграшкина Г. П. - Математические модели изменения гидрогеологических условий хвостохранилищ в горнодобывающих регионах, Максимова Э. А. (2014)
Ступник Н. И. - Разработка рекомендаций по выбору типа крепления горных выработок и их сопряжений в условиях урановых шахт гп "ВостГОК", Федько М. Б., Письменный С. В., Колосов В. А. (2014)
Сдвижкова Е. А. - Анализ закономерностей формирования нагрузки на крепь при проектировании монтажних камер струговых лав в условиях шахт Западного Донбасса, Бабец Д. В., Смирнов А. В. (2014)
Виноградов Б. В. - Нерівномірність розподілу навантаження за довжиною контактних ліній відкритих зубчастих передач барабанних млинів (2014)
Pryhorovska T. O. - Probabilistic estimate of pdc drill bit wear rate, Chaplinskyy S. S. (2014)
Derbaba V. A. - Evaluation of the adequacy of the statistical simulation modeling method while investigating the components presorting processes, Zil V. V., Patsera S. T. (2014)
Seituly K. - Modern approaches to slope stability valuation while surface mining, Shashenko A. N., Kovrov O. S. (2014)
Никонець Л. О. - Моделювання електромагнітних процесів в обмотках трансформатора за дії внутрішніх перенапруг мережі, Молнар М. М., Сабат М. Б., Бучковський І. Р. (2014)
Кігель А. Г. - Приведення техніко-економічних показників електричних мереж до розрахункових умов (2014)
Саенко Ю. Л. - Устройство защиты измерительных трансформаторов напряжения от феррорезонансных процессов в сетях с изолированной нейтралью, Нестерович В. В., Попов А. С. (2014)
Сивокобыленко В. Ф. - Расчетно-экспериментальное определение параметров схем замещения и характеристик асинхронных двигателей, Василец С. В. (2014)
Лебедев Я. Я. - Исследование условий труда горнорабочих по пылевому фактору в горных выработках марганцевых шахт, Лутс И. О. (2014)
Гуліда Е. М. - Вплив пожеж на екологічну безпеку навколишнього середовища, Ренкас А. А. (2014)
Гомеля Н. Д. - Влияние стабилизационной обработки воды на слабокислотном катионите в кислой форме на качество нанофильтрационного опреснения шахтной воды, Трус И. Н., Радовенчик Я. В. (2014)
Васильєв М. І. - Зменшення екологічного ризику за рахунок оптимізації проектів системи пожежогасіння на складах лісоматеріалів, Мовчан І. О., Коваль О. М. (2014)
Байбуз О. Г. - Інформаційна технологія нечіткої кластеризації багатовимірних часових рядів на прикладі гідрохімічного моніторингу річки Самара, Сидорова М. Г. (2014)
Мельников А. М. - Оцінка використання світових ресурсів мідьвмісної сировини, Герасименко Т. В. (2014)
Петрушевська В. В. - Напрями державного регулювання фінансової політики в періоди глобальної економічної нестабільності (2014)
Herasymchuk Z. V. - Theoretical and methodological foundations for maintaining of sustainable development of cities and metropolitan agglomerations, Averkyna M. F. (2014)
Zhuravleva I. V. - Capital structure rationalization taking into account the intellectual component, Latysheva I. L. (2014)
Титул, зміст (2014)
Харченко Ю. О. - Пріоритетні завдання державної служби зайнятості в умовах сучасних викликів на ринку праці (2014)
Могильний О. М. - Зайнятість сільського населення: нові виклики щодо екологізації аграрного сектору відповідно до європейських вимог (2014)
Колот А. М. - Трансформация института занятости как составляющая глобальных изменений в социально-трудовой сфере: феномен прекаризации (2014)
Маршавін Ю. М. - Шляхи забезпечення узгодженості підготовки фахівців у навчальних закладах України з потребами ринку праці: методологічні та прикладні аспекти (2014)
Корж О. В. - Сезонне безробіття у сільській місцевості: причини виникнення та шляхи подолання (2014)
Батюк А. А. - Вдосконалення механізму державного регулювання у сфері працевлаштування молоді (2014)
Курманська В. Д. - Мотивація персоналу у системі управління людськими ресурсами в сучасних умовах господарювання (2014)
Побірченко Н. А. - Освітні засади підтримки зайнятості людини в умовах ринкових відносин (2014)
Пріб К. А. - Природа та механізми опору змінам в організації (2014)
Кузьмін В. В. - Організаційна взаємодія державної служби зайнятості та випускників ВНЗ із різних специфічних соціальних груп: кар’єрний аспект (2014)
Лукашевич О. М. - Професійна психологічна ресурсність як чинник громадянського розвитку дорослої особистості: теоретико-методологічний дискурс (2014)
Скульська В. Є. - Теоретичні аспекти дистанційного навчання безробітних за робітничими професіями (2014)
Блудова М. В. - Проблеми створення нових робочих місць для вимушених переселенців за допомогою іноземних інвестицій (2014)
Behbudova G. F. - The study of socio-demographic situation and employment opportunities of disabled persons in Azerbaijan (2014)
Посикалюк Н. А. - Напрями удосконалення роботи Кам’янець-Подільського міського центру зайнятості з організації працевлаштування людей з інвалідністю (2014)
Title, contents (2014)
Kondratenko Yu. - Design of the Fuzzy Control System for the Waste Heat Utilization Plants Driven by the Thermoacoustic Engine, Korobko V., Korobko O., Moskovko O. (2014)
Malarvizhi S. P. - Enhanced Reconfigurable Weighted Association Rule Mining for Frequent Patterns of Web Logs, Sathiyabhama B. (2014)
Helmich O. - Seamless and Secure Integration of Social Media, E-Portfolio and Alumni Services into University Information Architecture, Herzog M. A., Neumann C. (2014)
Zhao D. - Fast Solver for Interior Point Method of SVM Training by Parallel GMRES and HSS (2014)
Sonbul O. - Determining the Operating Distance of Air Ultrasound Range Finders: Calculations and Experiments, Kalashnikov A. N. (2014)
Lagunov A. - Cognitive System of the Hepatorenal Syndrome Screening in Persons with Alcohol Abuse, Lagunova D., Berdennikova I. (2014)
Мокін О. Б. - Ідентифікація еквівалентної за критичною частотою математичної моделі мінімального порядку для багатовимірного динамічного об’єкта, Мокін В. Б., Мокін Б. І., Чернова І. О. (2014)
Петришин І. С. - Тестування та оцінка впливу обчислювальних компонентів на метрологічні характеристики засобів вимірювань витрати та кількості газу, Безгачнюк Я. В., Петришин Н. І., Бас О. А. (2014)
Сторчун Є. В. - Дослідження залежності жорсткості артерії від її геометричних параметрів і пульсової сили, Яковенко Є. І. (2014)
Кухарчук В. В. - Оцінювання похибок перетворення вологості у фазове зміщення інформативної хвилі, Богачук В. В., Граняк В. Ф. (2014)
Соломічев Р. І. - Розробка двопроменевого вимірювача концентрації та дисперсності вугільного пилу з компенсацією температурного дрейфу, Вовна О. В., Зорі А. А. (2014)
Васілевський О. М. - Методологічні засади метрологічного забезпечення вимірювань параметрів руху електромоторів у статичному режимі роботи (2014)
Моргун А. С. - Прогнозування за методом граничних елементів осідання 17-поверхової споруди, Крайсвітня О. В. (2014)
Гасій Г. М. - Монтаж елементів просторових сталезалізобетонних конструкцій (2014)
Титар С. С. - Транспортування в’язких продуктів переробки нафти, Зайцев Д. В. (2014)
Березюк О. В. - Моделювання поширеності способів утилізації звалищного газу для розробки обладнання та стратегії поводження з твердими побутовими відходами (2014)
Стискал О. А. - Аналіз чинників екологічної небезпеки хлорованої питної води, Петрук В. Г. (2014)
Ранський А. П. - Каталіз реакції переестерифікації природних тригліцеридів, Гордієнко О. А., Євсєєва М. В. (2014)
Ящолт А. Р. - Моделювання якості вод річок засобами геостатистичного аналізу з урахуванням напрямку їх течії, звивистості та топології приток, Присяжнюк Ю. С., Костик В. І. (2014)
Кулинич Т. В. - Управління персоналом вітчизняних підприємств з урахуванням трудової мотивації (2014)
Мокін Б. І. - Синтез структури системи автоматичного контролю технічного стану силових електричних кіл тягового електровоза, Лобатюк Ю. А., Жуков С. О. (2014)
Боровик О. В. - Методика структурного синтезу підсистем первинних перетворювачів відновлюваної енергії систем електрозабезпечення технічних засобів охорони кордону, Левков В. В. (2014)
Лежнюк П. Д. - Оптимальне керування режимами електричних мереж для локальних САК з урахуванням системного ефекту, Рубаненко О. Є., Килимчук А. В. (2014)
Шевчук Ю. В. - Дослідження продуктивності роботи STM32F407VGT6 з .Net MF, Проценко Д. П., Міхєєв А. І. (2014)
Клименко І. А. - Класифікація реконфігурованих обчислювальних систем, Рудницький М. В. (2014)
Красноштан М. А. - Підвищення ефективності використання міської електрички в місті Києві за рахунок запровадження, Красноштан О. М., Шпильовий І. Ф. (2014)
Бурєнніков Ю. А. - Математичне моделювання просторового руху маніпулятора з урахуванням гідродинамічних процесів у гідророзподільнику мехатронного приводу, Козлов Л. Г., Петров О. В. (2014)
Осадчук В. С. - Вольт-амперна характеристика радіовимірювального мікроелектронного перетворювача витрат рідини на основі біполярної транзисторної структури, Осадчук О. В., Ющенко Ю. А., Яремішена Н. А., Осадчук Я. О. (2014)
Білинський Й. Й. - Порівняльна характеристика методів експертно-аналітичного контролю якості скрапленого нафтового газу, Книш Б. П. (2014)
Барковська А. А. - Про одну інверсну напівгрупу, що пов’язана з групою афінних перетворень поля F5, Дереч В. Д. (2014)
Борисенко Д. В. - Нові шляхи розвитку вузівського навчання: інформаційно-комунікаційний аспект (2014)
Вовченко Г. - Збирач скарбів народної мови (до 90-річчя від дня народження професора В. І. Добоша) (2014)
Белей О. - Статус українських сакронімів та принципи їх класифікації (2014)
Вегеш А. - Конотативне та функціональне наповнення літературно-художніх антропонімів у романі Мирослава Дочинця "Лис у винограднику" (2014)
Виноградов А. - Семантико-стилистические параметры русских и венгерских глаголов как фактор их префиксально-директивной валентности: введение в проблему (2014)
Галас Б. - Важливі вияви лексикографічного досвіду А. Кримського (2014)
Дутка О. - Омонімія в колі сучасних наукових проблем (2014)
Крайник В. - Принципы соединения гетерогенных элементов в языке А. Радищева (2014)
Макар Г. - Цензурні переслідування української мови в російській імперії в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Малець Н. - Літературно-просвітницька діяльність союзу визволення України у роки першої світової війни (2014)
Миголинець О. - Із спостережень над лексикою власне весільного обряду в українських закарпатських говірках (2014)
Миголинець-Шовак О. - До поняття дискурсу в сучасній лінгвістиці, Петій Н. (2014)
Негер О. - Державна ідеологія як чинник впливу на розвиток закарпатоукраїнського урбанонімікону в кінці ХХ – на початку ХХІ ст. (2014)
Онишко Л. - Механізми синестезії в ідіостилі А. Лотоцького (2014)
Папіш В. - Мовна об’єктивація психологічної акцентуації в оповіданні В. Винниченка "Таємна пригода" (2014)
Пискач О. - Номінація поховальних обрядодій та місця їх проведення в закарпатському говорі (2014)
Сабадош І. - Засади дослідження історії української ботанічної лексики ХІХ — поч. ХХ ст. (2014)
Статєєва В. - Тарас Шевченко на Закарпатті в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: мовний аспект (2014)
Сугоняк В. - Листи М. Симулика до К. Галаса у контексті мовних, літературних і культурно-освітніх змагань на Закарпатті в 1941–1944 роках (2014)
Устюгова Л. - Деепричастия в художественной прозе ХIХ века (2014)
Харьківська О. - Суфіксальний словотвір відад’єктивних іменників чоловічого роду в українських говорах Закарпаття (2014)
Шкурко Г. - Назви традиційних видів транспорту та їх частин у закарпатських говірках (2014)
Балла Е. - Наративний дискурс малої прози Василя Симоненка (2014)
Барчан В. - Проблема пам’яті в поемі "Гайдамаки” Т. Шевченка (2014)
Бекасова Е. - Величайшее обновление жизни в "Повести временных лет" (к 900-летию создания памятника) (2014)
Ігнатович О. - Реконструкція біблійної легенди у новелі "Чайки летять на схід" Івана Чендея (2014)
Кузьма О. - Інтертекстуальність драми С. Черкасенка "Ціна крові” (2014)
Мікула О. - Спогад як елемент внутрішньої архітектоніки у новелах Івана Чендея (2014)
Панчук О. - Мифопоэтические исследования в современном русском и украинском литературоведении (2014)
Піцишин М. - Передумови виникнення дитячої літератури на Україні (2014)
Талабірчук О. - Проблематика повісті "Ангел над містом" Івана Яцканина (2014)
Тиховська О. - Уявлення про відьму у світогляді українців (2014)
Балла Е. - Художній профіль талановитої поетеси (2014)
Миголинець О. - Вагоме дослідження з історії української ботанічної лексики (2014)
Сенько І. - Ще одна книга про Олександра Духновича (2014)
Тиховська О. - "Втілення мрії або шлях до щастя" (до ювілею Валентини Володимирівни Барчан) (2014)
Колоскова О. К. - Діагностичне значення імунологічних маркерів запальної відповіді організму у верифікації бактеріальної природи фебрильних нападів бронхіальної астми в дітей раннього та дошкільного віку, Білоус Т. М., Ортеменка Є. П. (2014)
Шостакович-­Корецкая Л. Р. - Сравнительная характеристика эпидситуации с ВИЧ/СПИДом в двух административных районах крупного промышленного центра, Николайчук М. А., Будаевая И. В., Якунина О. М., Чикаренко З. А., Садовой Ю. А. (2014)
Rуabokon O. V. - Influence of Various Schemes of Pathogenetic Treatment on the State of Prooxidant-Antioxidant Homeostasis on Patients with Acute Hepatitis B and Concomitant Use of Alcohol in Hepatotoxic Doses, Furyk O. O., Ushenina N. S. (2014)
Мороз Л. В. - Визначення кількісного вмісту HBsAg у сироватці крові під час комплексного моніторингу хронічного гепатиту В у ВІЛ-­інфікованих пацієнтів, Мельник Т. О., Матковський І. А. (2014)
Леженко Г. О. - Роль Clostridium perfringens у формуванні синдрому ураження кишечника у дітей та можливості медикаментозної корекції, Усачова О. В., Гиря О. М., Гінзбург Р. М. (2014)
Мороз Л. В. - Прогнозирование фармакотерапии хронического гепатита С в зависимости от полиморфизма гена IL28B, Романчук К. Ю. (2014)
Колоскова О. К. - До питання ранньої діагностики стрептококових тонзилофарингітів у дітей, Іванова Л. А., Бєлашова О. В., Марусик У. І., Горбатюк І. Б. (2014)
Кузьміна В. О. - Клінічний випадок лістеріозного менінгіту, Піддубна О. В., Пипа Л. В., Бавровський В. В., Чурбанова Г. В. (2014)
Гвоздовська І. М. - Анкілостомідоз — рідкісний в Україні гельмінтоз (клінічний випадок), Пипа Л. В., Піддубна О. В., Гега Ж. А., Ганчева О. Є. (2014)
Колоскова О. К. - Особливості дифтерії в дітей, Іванова Л. А., Марусик У. І., Бєлашова О. В., Гарас М. Н., Андрєєв М. Д., Прокоп’юк О. В. (2014)
Супотницкий М. В. - ВИЧ/СПИД­пандемия — проблема, требующая переосмысления. К 30-­летию открытия вируса иммунодефицита человека (2014)
Костенко О. М. - Концепція прав людини: сучасний стан і перспективи розвитку (2011)
Бондарчук Н. О. - Проставлення апостиля на документах, що видані нотаріусами та судами України (2011)
Нечипорук С. В. - Особливості нотаріального провадження при вчиненні протесту векселя про неплатіж (2011)
Соловецька В. М. - Особливості правового регулювання посвідчення правочинів щодо нерухомого майна за участю малолітніх та неповнолітніх осіб (2011)
Податковий кодекс України: застосування деяких норм в нотаріальній практиці (продовження) (2011)
Кіндюк Б. В. - Доктрини українського лісового права та їх відображення в нормативно-правових актах (2011)
Мацькевич М. М. - Культурні права і свободи в системі прав і свобод людини і громадянина в Україні: історико-правовий аспект (2011)
Тертишник В. М. - Законодавча влада України: концептуальні проблеми вдосконалення (2011)
Слінько Т. М. - Правова природа окремої думки судді Конституційного Суду України, Ткаченко Є. В. (2011)
Бірюков О. М. - Банкрутство громадян: за і проти. (2011)
Олійник О. В. - Об’єктивність – безальтернативна парадигма оцінки проблем забезпечення інформаційної безпеки (2011)
Волощук А. М. - Досудова угода про співпрацю – дієвий засіб протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (на основі вивчення світового досвіду) (2011)
Мохончук С. М. - Суб’єкт злочину проти миру і безпеки людства у міжнародному кримінальному праві (2011)
Черняк Ю. В. - Основні напрями розвитку інституту визнання та виконання іноземних судових рішень у спорах щодо дитини: досвід Європейського Союзу (2011)
Котюк І. В. - Виникнення потреб та інтересів як підстава формування адміністративно-правових відносин (2011)
Кочергіна В. О. - Підстави визнання недійсними (незаконними) рішень органів юридичних осіб як правових актів і підстав виникнення цивільних прав в Україні (2011)
Кушнір І. В. - Окремі аспекти розвитку цивільного процесуального законодавства України у сфері перегляду судових рішень на підставі рішення Європейського суду з прав людини (2011)
Погорєлов С. І. - Особливості застосування заходів адміністративної відповідальності до органів державної влади за антиконкурентні дії (2011)
Рибак Н. С. - Застосування виборчої системи при проведенні місцевих виборів у розрізі конституційно-правового досвіду Європейського Союзу (2011)
Риндюк В. І. - Ревізія законодавства: поняття, зміст та види (2011)
Тімашов В. О. - Поняття адміністративного процесу, його ознаки, принципи, структура, класифікація (2011)
Ботезат С. П. - Концептуальні засади та напрями розвитку вищої освіти в Україні (2011)
Бадалова О. С. - Загальні історико-правові аспекти боротьби з корупцією (2011)
Новини юриспруденції (2011)
Нагородження і призначення (2011)
Вітаємо (2011)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих з 1 жовтня 2011 року по 31 жовтня 2011 року (2011)
Титул, зміст (2012)
Андрющенко К. А. - Теоретичні аспекти розвитку дорожньо-транспортної системи як сладової виробничої інфраструктури регіону (2012)
Шевченко Н. І. - Державний фінансовий контроль в Україні: сучасний стан, проблематика, напрямки реформування, Куліченко В. О. (2012)
Дудка В. В. - Переваги приватної медицини та вигоди держави у підтримці розвитку приватного сектора системи охорони здоров’я України (до проблеми державного регулювання здоровоохоронної сфери) (2012)
Паращенко Л. І. - Механізми державного управління загальною середньою освітою в контексті національної стратегії розвитку освіти (2012)
Ткачова О. К. - Специфіка інституціоналізації в сфері управління митною справою (2012)
Шпачук В. В. - Організаційні засади переходу до стратегічного антикризового управління банківською системою (2012)
Швайка М. А. - Шляхи перетворення грошей із засобу пограбування народу в активне знаряддя державного будівництва (2014)
Захожай В. Б. - Система управлінських рішень за результатами статистичного аналізу держбюджету України, Захожай К. В. (2014)
Олешко В. В. - Сучасні способи забезпечення еколого-економічної ефективності господарської діяльності підприємства (2014)
Тимощик Л. П. - Оцінка ефективності управління власністю як базова категорія оцінки майна (2014)
Тарасенко Ю. В. - Сучасні концепцій та технологій реалізації логістичних процесів (2014)
Лощихін О. М. - Теоретичні проблеми функцій сучасного конституційного права (2014)
Лушер В. В. - Роль забезпечення обігу інформації в підвищенні ефективності діяльності органів прокуратури України (2014)
Шаповалов А. В. - Адміністративно-правові засади процедур проходження служби в органах прокуратури України (2014)
Московець В. І. - Адміністративно-правовий статус недержавних правоохоронних формувань (2014)
Балабан С. М. - Моніторинг адміністративно-правового регулювання як засіб забезпечення його ефективності (2014)
Гладкова Є. О. - Адміністративно-правове регулювання земельних відносин в Україні: стан та перспективи розвитку (2014)
Лавренова О. І. - Організаційно-структурні аспекти адміністративно-правового статусу державної служби як центрального органу виконавчої влади (2014)
Сандул Я. М. - Становлення виконавчих органів місцевих рад в незалежній Україні як суб’єктів адміністративного права (2014)
Казачук І. В. - Використання у доказуванні електронних джерел фактичних даних в адміністративно-деліктному процесі (2014)
Ясуник Л. І. - Правові засади діяльності дипломатичних представництв України за кордоном (2014)
Білас А. І. - Взаємовідносини України та європейського поліцейського офісу, перспективи розбудови європейського поліцейського простору (2014)
Євдокимов В. М. - Кримінологічна безпека України у новітніх умовах державотворення: основні проблеми та шляхи їх вирішення (2014)
Кощинець В. В. - Участь спеціаліста-психолога в юрисдикційному процесі (2014)
Масол Д. І. - Вплив мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості на призначення покарання засудженому (2014)
Дегтярев С. Е. - Совершенствование роли потерпевшего при назначении наказания в уголовном праве Украины (политико-правовой аспект) (2014)
Куцкір Г. М. - Порядок відшкодування шкоди, завданої незаконним позбавленням або обмеженням права власності у кримінальному провадженні (2014)
Попович М. І. - Одержання оперативно-розшукової інфорації про сліди злочинів у сфері обігу наркотичних засобів (2014)
Фурман Я. В. - Актуальні питання використання спеціальних знань при розслідуванні злочинних посягань на культурні цінності, твори мистецтва та предмети антикваріату (2014)
Баганець В. О. - Господарсько-правова відповідальність органів державної влади (на прикладі прокуратури) (2014)
Гостюк В. І. - Проблеми правового регулювання безпеки туризму (2014)
Гоштинар С. Л. - Правове забезпечення охорони земель сільськогосподарського призначення як передумова сталого розвитку агропромислового комплексу України (2014)
Олейник Е. Н. - Социально-правовая роль трудового договора в современных экономических отношениях (2014)
Щербина В. С. - Перспективи еволюції науки господарського права України (рецензія на монографію М. Ю. Потоцького "господарсько-правовий захист інтелектуальної власності в Україні") (2014)
Канцір В. С. - Тероризм у сучасному глобалізаційному просторі: філософсько-правовий вимір (2014)
Захарчук А. С. - Права людини в контексті доктрини природного права періоду Української Народної Республіки й Української держави (2011)
Прилуцький С. В. - Суд як соціальний феномен цивілізаційного розвитку людства (2011)
Волощук О. Т. - Місце Президента у механізмі державної влади з позиції концепції розподілу влад (2011)
Мірошниченко Ю. Р. - Конституційно-правові засади визначення категорії "народ" як основного суб’єкта народовладдя в Україні (2011)
Апанасюк М. П. - Юридичні особливості договору ренти (2011)
Євко В. Ю. - Основні протиріччя правового регулювання міждержавного всиновлення в Україні, Кравчук С. М. (2011)
Роговенко Д. С. - Забезпечення протидії шахрайству у сфері фінансових послуг (2011)
Тимошенко В. І. - Протиправна поведінка: визначення та мотивація (2011)
Головкін О. В. - Державний контроль і нагляд у сфері охорони навколишнього середовища в Україні як функція управління (2011)
Ануфрієв М. І. - Науково-теоретичне дослідження адміністративно-правових засад зовнішньоекономічної діяльності в Україні (2011)
Арнаутова Л. М. - Зміст та сутність правового забезпечення інформаційної політики України у сфері європейської інтеграції (2011)
Дуброва О. Б. - Поняття, суб’єкти та різновиди конституційного контролю (2011)
Колосінський І. А. - Правовий статус органів спеціалізованих іпотечних установ (2011)
Савченко А. С. - Позасудовий порядок легалізації самочинного будівництва в Україні (2011)
Тимошенко О. А. - Право касаційного оскарження та порядок його реалізації в цивільному судочинстві України (2011)
Кондрух Н. В. - Трудовий договір та його види (2011)
Рудко Б. Б. - Деякі проблемні питання опису майна: статус майна, процедура опису та відповідальність (2011)
Податковий кодекс України: застосування деяких норм в нотаріальній практиці (2011)
Новини юриспруденції (2011)
Нагородження і призначення (2011)
Вітаємо (2011)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих з 1 листопада 2011 року по 30 листопада 2011 року (2011)
Наукові статті, опубліковані у 2011 році (2011)
Титул, зміст (2007)
Рибка Р. В. - Особливості висушування флокованих зображень (2007)
Наrrі І. - Badanie wpływu czynnikow technologicznych na paramatry form fleksodrukowych wykonanych cyfrowa metodą laserovo-fotochemiczna (2007)
Бернацек В. В. - Дослідження фізико-механічних властивостей кашированого мікрогофрокартону (2007)
Назар І. М. - Вплив властивостей паперів на якість відбитків рулонного офсетного друку часописів: математичні моделі (2007)
Йордан Г. М. - Дослідження товщини клейового шару та рівномірності його нанесення на корінець книжкового блока при незшивному клейовому скріпленні (2007)
Бойко В. В. - Системи радіочастотної ідентифікації: класифікація і сфера застосування (аналітичний огляд), Гавенко С. Ф. (2007)
Ясінський М. Ф. - Лазери та їх застосування у процесах поліграфічного виробництва, Румянцев Ю. М., Ясінська Л. М., Маркелова А. В. (2007)
Ясінський М. Ф. - Дослідження вимушеного комбінаційного розсіювання світла в полімерах (2007)
Грабаровський А. П. - Електрохімічне підготування алюмінію для виготовлення монометалевих офсетних друкарських форм, Таран Г. В., Холод Г. І. (2007)
Войтенко С. О. - Технологічні фактори якості офсетної продукції та параметри її оцінки: анкетування думок фахівців, Якуцевич С. М. (2007)
Маїк В. З. - Вплив матеріалів штампів для тиснення на стійкість їх до зношування, Іванчишин Г. М., Дудич І. І. (2007)
Дмитрик Т. - Особливості відтворення градацій у флексограф1чному друці на полімерних плівках, Естріна М., Снігур Н., Ярка Н. (2007)
Білас Л. - Системи контролю фарбонанесення в аркушевому офсетному друці (2007)
Величко О. М. - Технологічні аспекти передачі інформації у концепції "друк на замовлення", Клименко Т. Є. (2007)
Маїк В. - Модель системи перетворень технології тиснення фольгою (2007)
Дурняк Б. В. - Методи побудови математичних моделей графічних засобів захисту, Пашкевич В. З. (2007)
Музика Д. В. - Аналіз засобів захисту документів та цінних паперів (2007)
Петриашвили Г. - Инженерный расчет прочности клеевого соединения книг (2007)
Мельникова Н. С. - Системи керування правами доступу до інформації (2007)
Олянишен Т. В. - Кольоровідтворення зображень фарбами УФ-отвердіння трафаретного друку (2007)
Гавенко С. Ф. - А. П. Гавриш - учений, учитель, Лазаренко Е. Т. (2007)
Крайдашенко О. В. - Віддалені фармакодинамічні ефекти застосування селективної бета-адреноблокади у хворих із хронічною серцевою недостатністю похилого і старечого віку, Свинтозельський О. О., Крайдашенко О. О. (2014)
Муляр Л. А. - Вплив преваліну на імунний статус хворих на сезонний алергічний риніт, Бобирьов В. М., Петрова Т. А., Островська Г. Ю. (2014)
Черняшова В. В. - Ризики виникнення побічних реакцій при застосуванні бета-адреноблокаторів у професійному спорті, Посохова К. А., Шевчук О. О. (2014)
Ільків І. І. - Дія Н2S-вмісного напроксену на стан системи NO-синтаза/аргіназа за умов стресу в тонкій кишці, Панасюк Н. Б., Білецька Л. П., Скляров О. Я. (2014)
Мельник А. В. - Вплив тестостерону на продукцію гідроген сульфіду в міокарді щурів (2014)
Денисенко Н. В. - H2S-Зв’язаний нестероїдний протизапальний препарат АТB-346 володіє зниженою гастротоксичністю порівняно з впливом його структурного аналога напроксену, Фоменко І. С., Федевич Ю. М., Скляров О. Я. (2014)
Нікітченко І. В. - Вплив Nw-нітро-L-аргініну на зміни показників прооксидантно-антиоксидантної системи мітохондрій печінки щурів за умов рабдоміолізу, Бараннік Т. В., Нікітченко Ю. В., Алі С. Г., Каліман П. А. (2014)
Філіпець Н. Д. - Стан протеолізу/фібринолізу тканин нирок під впливом флокаліну та дилтіазему за умов розвитку гіпоксичної гістогемічної нефропатії (2014)
Панасюк Я. В. - Вплив ловастатину на регенерацію кісткової тканини в щурів, Корда М. М. (2014)
Непорада К. С. - Вплив меланіну на активність NO-синтази, a-амілази та орнітиндекарбоксилази в слинних залозах за умов омепразоліндукованої гіпергастринемії, Берегова Т. В., Сухомлин А. А. (2014)
Городиловська М. І. - Дослідження впливу Lactobacillus Reuteri (Biogaia) на слизову оболонку стравоходу в комплексному лікуванні еозинофільного езофагіту у школярів (2014)
Щудрова Т. С. - Ренальні ефекти трипептидів AED та EDL при застосуванні за умов гентаміцинової нефропатії, Заморський І. І. (2014)
Сас П. А. - Патогенетична роль порушення ниркового транспорту іонів натрію в динаміці гострого ураження легень, Бондаренко Ю. І. (2014)
Палиця Л. М. - Дослідження впливу фулеренів С60 на гепатотоксичність толуолу, Ястремська С. О., Корда М. М. (2014)
Геруш І. В. - Вплив 14-добового введення мелатоніну на стан оксидантної та антиоксидантної систем і вміст гідроген сульфіду в крові щурів при алоксановому цукровому діабеті, Лугініч Н. М. (2014)
Бабік І. В. - Ефективність ноотропного препарату при лікуванні порушення біоелектричної активності головного мозку в дітей віком 7–14 років із діагнозом позашпитальної пневмонії (2014)
Андрейчин С. М. - Вплив глутаргіну на зв’язувальну функцію сироваткового альбуміну та інші показники функціонального стану печінки при гострому токсичному гідразиновому гепатиті, Скірак З. С. (2014)
Яремій І. М. - Вплив екзогенного мелатоніну на активність піруваткінази та лактатдегідрогенази в яснах і крові алоксандіабетичних щурів, Кушнір О. Ю., Кузик Л. Г. (2014)
Демкович А. Є. - Вплив тіотриазоліну на активність процесів пероксидного окиснення ліпідів та активність ферментів антиоксидантного захисту в сироватці крові за умов розвитку експериментального постекстракційного альвеоліту (2014)
Турчин М. В. - Динаміка показників антиоксидного захисту крові та водянистої вологи за умови експериментальної механічної непроникної травми рогівки, Кліщ І. М. (2014)
Александрова К. В. - Пошук нейропротекторів з енерготропними властивостями в ряду похідних ксантину, Бєленічев І. Ф., Левіч С. В., Юрченко Д. М., Шкода О. С., Носач С. Г. (2014)
Нагорна О. О. - Вплив ірбесартану на фракції гідроксипроліну в сироватці крові щурів зі спонтанною артеріальною гіпертензією та активність колагенази, Чекман І. С., Горчакова Н. О., Бєленічев І. Ф. (2014)
Посохова К. А. - Вплив гіперфорину на результати фармакотерапії (2014)
Косуба Р. Б. - Фітохімічна корекція металотоксикозу в експерименті, Перепелиця О. О., Гордієнко В. В. (2014)
Бухтіярова І. П. - Вплив антагоніста рецепторів інтерлейкіну-1 ралейкіну на перебіг дитизонового діабету в кролів, Щокіна К. Г., Дроговоз С. М. (2014)
Звягинцева Т. В. - Изучение безопасности метилурациловой мази с наночастицами серебра в эксперименте, Мороз А. Н., Миронченко С. И., Гринь И. В., Чебанов В. А., Гринь В. В. (2014)
Покотило О. А. - Фотокаталітична антибактеріальна активність наночастинок діоксиду титану (ТіО2) (2014)
Олещук О. М. - Деякі ризики при застосуванні антигіпертензивних препаратів першої лінії, Посохова К. А., Матюк Л. М. (2014)
Поготова Г. А. - Дія селенази на показники цитолізу в сироватці крові щурів при токсичному гепатиті, Чекман І. С., Горчакова Н. О., Бєленічев І. Ф. (2014)
Бойко Л. А. - Застосування мексидолу для корекції порушень біоенергетичних процесів за умов одночасного ураження щурів карбофосом і тетрахлорметаном, Фіра Л. С., Герасимець І. І. (2014)
Іванова Н. І. - Вплив вінборону та тіотриазоліну на ступінь деструктивних ушкоджень у міокарді при гострій експериментальній доксорубіциновій кардіоміопатії за даними біохімічних показників, Степанюк Г. І., Іванова Е. Г. (2014)
Дахим І. С. - Вивчення гострої токсичності густого екстракту стокроток багаторічних, Кошова О. Ю., Болюх О. О. (2014)
Денисюк О. М. - Застосування бурштинової кислоти для посилення протигіпоксичного ефекту антигіпоксантів, Степанюк Г. І. (2014)
Сатурська Г. С. - Ефективність патогенетичної корекції експериментального дифузного ішемічно-некротичного кардіосклерозу, Бондаренко Ю. І., Денефіль О. В., Потіха Н. Я., Чарнош С. М., Пелих В. Є., Юріїв К. Є. (2014)
Жилюк В. І. - Ефекти гіпоглікемічних засобів відносно процесів навчання та збереження набутої навички у щурів з алоксановою гіперглікемією (2014)
Пузиренко А. М. - Вивчення мітохондріо- та мембранопротекторних властивостей елгацину при експериментальній артеріальній гіпертензії у щурів, Чекман І. С., Горчакова Н. О. (2014)
Звягинцева Т. В. - Эффективность мазей тиотриазолина и метилурацила с наночастицами серебра при термическом ожоге в эксперименте, Гринь И. В., Мороз А. Н., Миронченко С. И. (2014)
Сампара С. Р. - Вплив аміногуанідину на патогенетичні ланки ураження матки, плаценти та легень новонароджених при гестаційному антифосфоліпідному синдромі, Посохова К. А., Черняшова В. В., Яремчук О. З. (2014)
Косуба Р. Б. - Про що свідчить фармаконагляд на Буковині, Петрюк А. Є., Климович К. М. (2014)
Пашинська О. С. - Порівняльна oцінка антиконвульсивної дії похідних хіназоліну та його конденсованих аналогів в експерименті (2014)
Матюшкіна М. В. - Розвиток депримуючих ефектів різнометальних (Mg, Co) біс(цитрато)германатів (станатів) (2014)
Стечишин І. П. - Масометричні та функціональні зміни при експериментальному цукровому діабеті й корекції препаратами кверцетину, Посохова К. А. (2014)
Мамчур В. Й. - Вплив пірацетаму та резвератролу на біохімічні маркери за умов експериментального метаболічного синдрому, індукованого високофруктозною дієтою, Мархонь Н. О., Лєвих А. Е. (2014)
Саєнко А. В. - Порівняльна оцінка курсового введення натрієвої солі 3-(2-оксо-3-феніл-2H-(1,2,4)триазино(2,3-c) хіназолін-6-іл) пропанової кислоти та бемітилу на поведінково-пошукові реакції щурів за умов тривалої гіпокінезії (2014)
Худан-Цільо І. І. - Застосування інгібітора iNOS при контактному дерматиті, Корда М. М. (2014)
Савченкова Л. В. - Оцінка ефективності та безпечності застосування фіксованих комбінацій гіпотензивних лікарських засобів у хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію, Афоніна Т. В. (2014)
Посохова К. А. - Негативні наслідки неналежного використання анаболічних стероїдів, Олещук О. М., Черняшова В. В. (2014)
Бобирьов В. М. - Медикаментозно-індуковані гепатотоксичні реакції при проведенні радіохіміотерапії, Почерняєва В. Ф., Дев’яткіна Т. О., Лимар Л. О. (2014)
Бердей Т. С. - Дослідження жовчогінної дії сухого екстракту трави чорнобривців у інтактних щурів, Кошова О. Ю. (2014)
Посохова К. А. - Зміни гістологічної будови печінки при її ураженні парацетамолом і призначенні тіотриазоліну та ацетилцистеїну, Вольська А. С., Шевчук О. О., Яремчук О. З. (2014)
Савченкова Л. В. - Особливості небажаних реакцій лікарських засобів у дітей різного віку, Акімова М. С. (2014)
Сімонов П. В. - Нанобіотехнологічні методи синтезу протимікробних лікарських засобів на основі наночастинок міді (2014)
Казак Л. І. - Антагоніст кальцію фелодипін у кардіологічній практиці, Гребельник А. І. (2014)
Яковлева О. О. - Порівняльна нефропротекторна ефективність комбінованих інфузійних розчинів при опіковій хворобі в щурів у гострий період, Семененко О. М. (2014)
Прискока А. О. - Наночастинки срібла у лікуванні інфекцій, спричинених антибіотикорезистентними мікроорганізмами, Микитюк А. В. (2014)
Геруш О. В. - Вплив нових препаратів природного походження на проникність еритроцитарних мембран, Яковлєва Л. В., Леницька О. Б. (2014)
Аль ШадатНурАльхуда Ахмад - Медицинские и фармацевтические аспекты ионно-ацетатного инфузионного раствора, Корытнюк Р. С., Давтян Л. Л. (2014)
Хромильова О. В. - Щодо створення нового комбінованого лікарського засобу для лікування туберкульозу з метою зменшення побічної дії базового препарату, Кучеренко Л. І., Бєленічев І. Ф., Портна О. О., Растворов О. А. (2014)
Горчакова Н. О. - Перспективи досліджень наночастинок металів у поєднанні з ефірними оліями для зовнішнього застосування, Нагорна Т. І. (2014)
Ющенко Т. І. - "Церапласт-S” – перспективний шлях введення лікарських речовин через шкіру, Слюсар О. А., Ліман Н. С. (2014)
Горчакова Н. О. - Удосконалення якості викладання фармакології (2014)
Князєва М. В. - Сучасні погляди на процес викладання біохімії у вищій школі (за матеріалами FEBS Congress 2013–2014) (2014)
Туманов В. А. - Науково-методичні основи викладання фармакології холінергічних засобів рослинного і синтетичного походження, Чекман І. С., Горчакова Н. О., Войтенко Г. М., Тимченко О. Г., Тимченко І. М., Яковлєва І. Ю., Єсько Н. О. (2014)
Колесниченко Г. Г. - Аналіз мотивації як фактора оптимізації навчального процесу у вивченні медичних дисциплін, Коваленко О. Ю., Малишев С. Л. (2014)
Дяченко В. Ю. - Сучасні аспекти викладання студентам елективного курсу "Побічна дія ліків” (2014)
Горчакова Н. О. - Науково-методичні аспекти викладання фармакології моноклональних антитіл, Шумейко О. В., Савченко Н. В. (2014)
Зубко А. М. - Комунальний вищий навчальний заклад "Херсонська академія неперервної освіти" Херсонської обласної ради: 70 років у педагогічному просторі Південного регіону, Жорова І. Я. (2014)
Воробйова О. М. - Ефективна робота школи – запорука успішної соціалізації особистості (до 130-річного ювілею Чулаківської школи) (2014)
Пригодич Л. Л. - Практичне застосування акмеологічного підходу під час вивчення іноземної мови (2014)
Досенко Г. П. - Організація профільного навчання в сільській місцевості: проблеми і перспективи (2014)
Лопатюк В. В. - Виховна система школи як чинник успішного становлення собистості (2014)
Сомченко І. М. - Використання інтерактивної дошки для підвищення ефективності уроків інформатики (2014)
Шпак О. М. - Створення дистанційного навчального курсу засобами середовища MOODLE (2014)
Германова И.Т. - Работа социального педагога по формированию оциальной компетентности учащихся в ПТУЗ – детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2014)
Горобець А. Я. - Система управління процесом формування професійних умінь та навичок майбутніх учителів під час магістерської підготовки (2014)
Гуцева С. І. - Роль ресурсного центру в підвищенні педагогічної майстерності вчителів іноземних мов, Богдан Л. О. (2014)
Дячкова Т. В. - Науково-дослідницька робота студентів та її вплив на фахову підготовку майбутніх спеціалістів (2014)
Кисла Н. В. - Використання екранних медіа в роботі соціального педагога з дітьми старшого дошкільного віку (2014)
Крилова М. Б. - Моніторинг як механізм визначення якості освіти, Баранчук І. В. (2014)
Кулявец Ж. В. - Использование методики Глена Домана в обучении чтению дошкольников с особыми потребностями (2014)
Сагач Г. М. - Любов Тараса Шевченка до дітей у малярстві (2014)
Антощенко М. В. - Розвиток навичок іншомовної комунікації учнів за допомогою мультимедійних презентацій (2014)
Варава С. А. - Формирование интереса к информатике в системе внеклассной работы со школьниками, Туркот Т. И. (2014)
Дегтярьова О. Г. - Розвиток продуктивного мислення в молодших школярів з інтелектуальними вадами (2014)
Зайшлий Ю. О. - Використання комп’ютерних технологій на уроках біології в 9 класі (2014)
Кірцхалія О. П. - Корекційна спрямованість роботи як специфіка професійної діяльності педагога-дефектолога (2014)
Кривов’яз А. В. - Застосування інтерактивних технологій під час вивчення англійської мови школярами середньої ланки освіти (2014)
Луценко Г. Л. - Психологічні особливості обдарованих дітей молодшого шкільного віку (2014)
Маслова Т. В. - Полодання дисграфії та дислексії в мінімальний термін на шкільному логопедичному пункті, Найдьонова Н. А. (2014)
Осипенко Т. М. - Формування монологічного зв’язного мовлення в молодших школярів із ЗНМ III рівня (2014)
Паленкова Е. В. - Формирование читательского интереса у пятиклассников в процессе изучения произведений М. Твена "Приключения Тома Сойера" и Э. Портер "Поллианна" (2014)
Панасюк О. В. - Компетентнісний підхід в освіті як шлях підвищення конкурентоспроможності випускника загальноосвітнього навчального закладу в сучасних умовах (2014)
Пирогов І. А. - Система виховної роботи в гімназії (2014)
Руденко Т. В. - Проблемно-исследовательская деятельность старшеклассников на уроках мировой литературы (2014)
Сергієнко В. П. - Застосування особистісно орієнтованого навчання для підвищення мовної грамотності учнів (2014)
Гусь Т. Й. - Виховна система Школи розвитку успішної особистості, Адзима Т. М. (2014)
Гридіна С. А. - Доцільність використання мультимедійних комп’ютерних презентацій на уроках іноземних мов (2014)
Домбровська Н. С. - Використання опорних схем у навчанні граматики та правопису учнів спеціальної школи, Михальчевска Л. Г. (2014)
Заярна Л. І. - Активізація діяльності молодших школярів у процесі оволодіння знаннями через гру (2014)
Казачкова Л. М. - Кіномистецтво як ефективний засіб виховання учнів (2014)
Краснобородько С. Є. - Розвиток науково-пізнавального інтересу молоді на прикладі роботи станції юних натуралістів м. Нова Каховка (2014)
Лисенко В. А. - Особливості використання мультимедійних технологій на уроках української літератури (2014)
Масинець А. О. - Організація науково-дослідницької діяльності учнів у процесі підготовки до конкурсу-захисту МАН (2014)
Крупник Г. А. - Особливості психологічного супроводу адаптації першокласників до навчального процесу (2014)
Неделевич В. Ю. - Психологічні аспекти розуміння молодшими школярами художніх текстів (2014)
Сергеева О. А. - Профилактика суицидального поведения среди учащихся профессионально-технических учебных заведений (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вимоги до оформлення матеріалів для публікації в науково-методичному журналі "Таврійський вісник освіти" (2014)
Вихідні відомості (2014)
Котляров В. - Аналіз алгоритму вимірювання частоти вихідного сигналу перетворювача "температура-частота", Микитин І., Скоропад П. (2014)
Дорожовець М. - Опрацювання результатів спостереження на основі наближеного методу порядкових статистик, Попович І. (2014)
Готра З. - Мікропроцесорна система температурної стабілізації групової міри електрорушійної сили, Барило Г., Бойко О., Вістак М., Матвіїв Р. (2014)
Олеськів О. - Аналітичний огляд процедур та методів метрологічної перевірки програмного забезпечення засобів вимірювання, Кунець І., Микитин І. (2014)
Івах Р. - Делькометрія: стан та перспективи розвитку, Стадник Б., Домінюк Т. (2014)
Озгович А. - Побудова шкал віртуальних вимірювальних приладів, Ліхновський І., Тищенко О., Кузій А. (2014)
Кочан О. - Метод визначення похибки термоелектричних перетворювачів на місці експлуатації (2014)
Брао І. - Аналіз проблематики та перспективних напрямів розвитку безконтактної термометрії (2014)
Кривенчук Ю. - Дослідження впливу нетемпературних чинників на вимірювання температури об’єкта методом комбінаційного розсіювання світла, Сегеда О., Микитин І., Ковальчук Д. (2014)
Чабан О. - Формулювання засад для розроблення методики оцінювання якості медичних послуг, Бойко О. (2014)
Микитин Г. - Концептуальна модель оцінки екологічного ризику на основі інформаційних технологій відбору і обробки параметрів води (2014)
Лиса О. - Проблемні аспекти оцінки якості сільськогосподарської продукції, Мідик І. (2014)
Любчик О. - Аналіз шляхів удосконалення методів ідентифікації видів м’яса, Микийчук М., Гонсьор О. (2014)
Антонюк О. - Вимірювання параметрів імітансу живих тканин з відомими схемами заміщення, Довгань М., Походило Є. (2014)
Готра З. - Сенсор різницевої температури біомедичного диференційного сканувального калориметра, Голяка Р., Бойко О., Вістак М. (2014)
Кочан Р. - Метод корекції нелінійності дводіапазонних АЦП з ітераційним використанням багаторезисторного подільника напруги, Клим Г., Гоц Н. (2014)
Ромака В. - Прогнозування характеристик термометричного матеріалу Hf1-x Lux NiSn, Стадник Ю., Ромака В., Корж Р., Крайовський В. (2014)
Ромака В. - Дослідження термометричного матеріалу Ті1-xYxNiSn, Стадник Ю., Корж Р., Ромака Л., Крайовський В. (2014)
Озгович А. - Засоби відображення вимірювальної інформації у середовищі програмування QT CREATOR, Тищенко О., Домінюк Т. (2014)
Стадник Б. - Контроль роботи автоматизованого обладнання за акустичними сигналами, Озгович А., Тищенко О. (2014)
Наконечний М. - Проектування нейроконтролерів для керування нелінійними об’єктами другого порядку, Гірняк Ю., Івахів О., Репетило Т. (2014)
Кордіяка Ю. - Нормовані показники якості піномийних косметичних засобів, що забезпечують покращення їх реологічних властивостей, Міхалєва М., Байцар Р. (2014)
Васілевський О. - Метрологічна атестація засобу вимірювання моменту інерції електромоторів на основі міжнародних стандартів з оцінювання точності вимірювань (2014)
Столярчук П. - Оптимізація методики контролю якості сонячних колекторів, Микийчук Б., Яцук В., Шпак О. (2014)
Бойко Т. - Ризики, що супроводжують господарську діяльність, – сутність, класифікація і підходи до оцінювання, Рябкова Т. (2014)
Демчук Л. - Статистичні методи в управлінні якістю виробничих процесів, Байцар Р. (2014)
Коваленко В. М. - Діагностика та лікування міокардиту: рекомендації робочої групи з хвороб міокарда, перикарда, ендокарда та клапанів серця Асоціації кардіологів України (проект), Несукай О. Г. (модератори), Ватутін М. Т., Воронков Л. Г., Книшов Г. В., Ілляш М. Г., Рябенко Д. В., Целуйко В. Й., Чернюк С. В. (2014)
Мітченко О. І. - Вплив консервативних та хірургічних методів лікування ожиріння на структурно-функціональні показники лівого шлуночка в пацієнтів з морбідним ожирінням та артеріальною гіпертензією, Лаврик А. С., Шкрьоба А. О., Романов В. Ю. (2014)
Обертинська О. Г. - Клінічні аспекти резистентної артеріальної гіпертензії (2014)
Жаринова В. Ю. - Уровень кардиотропных аутоантител у пациентов пожилого возраста с ишемической болезнью сердца в зависимости от состояния систолической функции левого желудочка, Табакович-Вацеба В. А., Пишель Н. Н. (2014)
Гандзюк В. А. - Аналіз захворюваності на ішемічну хворобу серця в Україні (2014)
Сычев О. С. - Фибрилляция предсердий неклапанного генеза у пациентов в возрасте меньше 65 лет с сохраненной систолической функцией левого желудочка: клинические характеристики и ремоделирование миокарда, Михалева Т. В. (2014)
Жарінов О. Й. - Предиктори небезпечних для життя ускладнень після аортокоронарного шунтування у пацієнтів з післяопераційною фібриляцією передсердь, Надорак О. П., Єпанчінцева О. А., Тодуров Б. М. (2014)
Сычев О. С. - Прогностические факторы сохранения синусового ритма и развития постоянной аритмии после кардиоверсии у больных с персистирующей формой фибрилляции предсердий неклапанной этиологии, Бородай А. А., Бородай Э. С. (2014)
Целуйко В. Й. - Галектин-3 у хворих на хронічну серцеву недостатність, Матвійчук Н. В., Кіношенко К. Ю. (2014)
Кремзер А. А. - Диагностическая ценность уровня мозгового натрийуретического пептида как индикатора тяжести хронической сердечной недостаточности ишемического генеза у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа (2014)
Коваленко В. М. - Вплив препарату системної ензимотерапії на компоненти синдрому інсулінорезистентності в умовах експерименту, Талаєва Т. В., Козлюк А. С. (2014)
Ватутин Н. Т. - Магнитно-резонансная визуализация в диагностике острого инфаркта миокарда, Калинкина Н. В., Савченко Е. А., Шевелёк А. Н., Дегтярёва А. Э. (2014)
Бугаенко В. В. - Статины в первичной и вторичной профилактике сердечно-сосудистого риска: новый взгляд на старую проблему (2014)
Islam S. - Альманах-2013: стабільна ішемічна хвороба серця, Timmis A. (2014)
До відома авторів (2014)
Кучик О. - Участь Гербуртів у дипломатичних місіях середньовічної Польщі, Цебенко О. (2013)
Шепєлєв М. - Доктрина Іспанідад та процеси ібероамериканської інтеграції (2013)
Шишкін І. - Україна та українці в опрацюваннях польського підпілля в період "Волинської трагедії" (2013)
Стафійчук В. - Багатополярність глобального політичного простору та Україна (2013)
Третяк Л. - Міжнародна співпраця як необхідність для розвитку ядерної галузі, Третяк О. (2013)
Федина С. - Перспективні напрями розвитку теорії і практики миру в сучасних міжнародних відносинах (2013)
Артьомова Є. - Євроскептицизм та геополітична традиція французького посибілізму (2013)
Атаманенко А. - Стратегічне партнерство України з Російською Федерацією: міф чи реальність?, Мініч Р. (2013)
Близняк О. - Транскордонне співробітництво Республіки Білорусь і України в рамках єврорегіону "Дніпро" (2013)
Загайна А. - Зовнішня політика Ніколя Саркозі у середземноморському регіоні (2013)
Конопка Н. - Зовнішня політика "третьої ініціативи" П’єра Трюдо, Горбатюк А. (2013)
Оласюк Н. - ЄС та ізраїльсько-палестинський конфлікт на сучасному етапі (2013)
Санжаревський О. - Воєнно-політичні взаємини Республіки Білорусь та НАТО в першій половині 90-х рр. ХХ століття (2013)
Семенович А. - Розвиток-українсько-словацьких відносин на сучасному етапі (2013)
Sheryazdanova K. - Eastern European integration initiatives – strategy of joining EU and NATO (2013)
Kravets O. - Kazimierz – jewish cultural center (2013)
Голуб В. - Роль Ірану у врегулюванні сирійського конфлікту (2013)
Дорошко М. - Вплив конфлікту в Демократичній Республіці Конго на безпеку в регіоні Великих озер Африки, Черкас Б. (2013)
Коваленко А. - Роль іспанського капіталу в країнах Латинської Америки наприкінці ХХ – початку ХХІ століття (2013)
Конопка Н. - Роль Великобританії у врегулюванні кризи "арабської весни", Ковбасюк О. (2013)
Кухарук О. - Прикордонний конфлікт Венесуели з Гайаною: минуле і сучасність (2013)
Ногас Ю. - Російсько-венесуельське партнерство через призму енергетичного співробітництва (2013)
Плевако І. - Тихоокеанський Альянс – новий міжрегіональний геополітичний проект, Степанець П. (2013)
Фабіян Ю. - Ірак після виведення американських військ (2013)
Ярмоленко В. - Розвиток концепцій зовнішньої політики Китаю у постбіполярний період (2013)
Plevako I. - Development of trade and economic relations of CIS countries with Latin America (2013)
Лебідь Т. І. - Флагман освіти із 20-річним досвідом (2014)
Несін Ю. М. - Співпраця української школи з угрупуванням "Французькі пенсіонери-освітяни без кордонів" (2014)
Сагач Г. М. - Лебедина пісня Тараса Шевченка – "Буквар Южноруський" (1861 р.) (2014)
Ткаченко Л. І. - Григорій Сковорода: екзистенційні домінанти життєтворення (2014)
Цимбалюк В. В. - Ідея формування культури навчальної діяльності школяра в педагогічній системі В. О. Сухомлинського (2014)
Гончаренко Л. А. - Робота з усними свідченнями на уроках історії: наративний аналіз (2014)
Одайник С. Ф. - Моніторингова система оцінювання якості освіти як дієвий засіб внутрішньогімназійного контролю, Тригуб Т. І. (2014)
Комарницька О. М. - Організація експериментальної роботи в навчальному закладі, Пашковська Н. В. (2014)
Михальчевська Л. Г. - Роль учителя-дефектолога в інклюзивній школі, Домбровська Н. С. (2014)
Радецька І. В. - Сучасний інструментарій профорієнтації старшокласників на уроках іноземної мови у профільній школі (2014)
Александровська Г. Л. - Розвиток творчих здібностей учнів у позашкільних закладах (2014)
Бихалова О. В. - Роль казки в екологічному вихованні дітей дошкільного віку (2014)
Власенко О. О. - Педагогічна діяльність викладача вищої школи: теоретичний аспект (2014)
Єгорова І. Ю. - Морально-етичне виховання учнів з особливими потребами (2014)
Зимовець Л. І. - Використання музикотерапії як здоров’язбережувальної технології в сучасному дошкільному навчальному закладі (2014)
Кудак Т. О. - Розвиток творчих здібностей молодших школярів у групі подовженого дня (2014)
Потьомко В. І. - Екологічний розвиток дітей дошкільного віку під час пошуково-дослідницької роботи (2014)
Романько Т. І. - Організаційно-педагогічні умови екологічної підготовки майбутніх учителів у системі вищої освіти (2014)
Харченко О. М. - Реалізація компонентів студентського самоврядування у вищому навчальному закладі (2014)
Богдан Л. О. - Роль електронних навчальних засобів в організації самостійної роботи учнів з англійської мови (2014)
Грабовська Ю. А. - Навчання учнів початкової ланки зворотному зв’язку в парній та груповій роботі засобами іноземної мови, Шорнікова М. В. (2014)
Кальченко С. М. - Використання аудіоматеріалів для розвитку фонематичного слуху учнів на уроках англійської мови в середній школі (2014)
Клєцко І. Г. - Особливості використання навчально-методичного комплексу О. Д. Карп’юк під час розвитку навичок іншомовного говоріння старшокласників, Коденець І. В. (2014)
Клюєва Т. М. - Методичні аспекти викладання навчального предмета "Основи здоров’я" на основі розвитку життєвих навичок (2014)
Логвинюк А. А. - Робота з учнями, які мають труднощі в навчанні (2014)
Матвеєва О. В. - Навчання школярів зворотному зв’язку в парній та груповій роботі на уроках англійської мови, Власенко О. В. (2014)
Неймет І. В. - Синергетичний підхід до проектної діяльності на уроках математики (2014)
Олійник Т. А. - Диференційоване навчання хімії в загальноосвітній школі сільської місцевості (2014)
Тригуб Т. О. - Естетичне виховання учнів на уроках німецької мови засобами використання живопису Т. Г. Шевченка (2014)
Тюльпіна І. В. - Індивідуалізація процесу самопідготовки в групі подовженого дня (2014)
Грибкова І. І. - Розвиток соціокультурної компетенції через проектну діяльність учнів на уроках англійської мови (2014)
Гривняк И. М. - Работа с одаренными детьми в контексте формирования исторических предметных компетентностей (2014)
Гора Т. В. - Сприйняття учнями творчості Т.Г.Шевченка через вивчення англійської мови, Шевченко І. О. (2014)
Гусейнова Т. А. - Розвиток дослідницької діяльності учнів на бінарних уроках aнглійської мови і світової літератури (2014)
Молчанова Н. В. - Ситуативно-ролевые приемы обучения иноязычному говорению на примерах УМК британских издательств (2014)
Наумова Г. Г. - Креативний розвиток молодших школярів у процесі вивчення іноземної мови (2014)
Сафонова І. Я. - Формування в учнів предметної компетентності засобами прикладних задач із математики (2014)
Урбанська О. М. - Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках правознавства (2014)
Антипова И. Ю. - Особенности социализации учеников с нарушением умственного развития (2014)
Романишина І. М. - Медіація як ефектиктивний метод вирішення конфліктів у шкільній практиці (2014)
Трянова Г. М. - Розуміння іншої людини як фактор соціалізації дитини дошкільного віку (2014)
Одайник С. Ф. - Люди, які зробили особливий внесок у становлення КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти", Гончаренко Л. А., Воскова І. В. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вимоги до оформлення матеріалів для публікації в науково-методичному журналі "Таврійський вісник освіти" (2014)
Вихідні відомості (2014)
Title (2014)
Contents (2014)
Panchenko T. - Copper(II) and Nickel(II) with N,N’-Bis(salicylidene)thiosemicarbazide Heterometal Complex Compounds, Evseeva M., Ranskiy A. (2014)
Rattan G. - Сarbon Monoxide Oxidation Using Cobalt Catalysts: A Short Review, Kumar M. (2014)
Lutsyuk I. - Adsorptive Modification of High-Dispersed Magnesium Hydrosilicate, Vakhula Ya., Levytskyi V., Zhuk L. (2014)
Alakhras F. - Electrosynthesis of Poly(selenophene-co-thiophene) Films in Boron Trifluoride Diethyl Etherate/Ethyl Ether (2014)
Ved M. - Electrodeposition of Functional Cobalt-Silver and Cobalt-Tungsten Alloys, Sakhnenko N., Glushkova M., Bairachna T. (2014)
Beedri N. - Growth of Zinc Oxide Porous Films via Electrochemical Anodization Using Glycerol Based Electrolyte, Inamdar Yu., Sayyed S. A., Shaikh A., Jadkar S., Pathan H. (2014)
Chaban T. - Synthesis of Some Novel Thiazolo (4,5-b) Pyridinesand their Tuberculostatic Activity Evaluation, Klenina O., Drapak I., Ogurtsov V., Chaban I., Novikov V. (2014)
Prorokova N. - Chemical Method of Fibrous Materials Surface Activation on the Basis of Polyethylene Terephthalate (PET), Chorev A., Kuzmin S., Vavilova S., Prorokov V. (2014)
Donchak V. - Synthesis and Characterization of Dextran Methacrylates, Yuryev R., Harhay Kh., Voronov S. (2014)
Bashta B. - Epoxy Resins Chemical Modification by Dibasic Acids, Astakhova O., Shyshchak O., Bratychak M. (2014)
Voloshanovsky I. - Synthesis of Heterometal Copolymer Complexes with Fragments of Mn(II) and Zn(II) -Diketonates, Shevchenko O., Schastlyvets A., Burenkova K. (2014)
Manchenko O. - Role of the Structure and Composition of Macromolecule Chain in Chemical Plasticization of Polymers, Nizhnik V. (2014)
Karateev A. - "Nonisocyanate” Polyhydroxy Urethanes Based on the Raw Material of a Plant Origin, Litvinov D., Kalkamanova O. (2014)
Matienko L. - Some Supramolecular Nanostructures Based on Catalytic Active Nickel and Iron Heteroligand Complexes. Functional Models of Ni(Fe) Dioxygenases, Binyukov V., Mosolova L., Mil E., Zaikov G. (2014)
Boichenko S. - Innovative Chemmotological Thought as an Integrated System of Knowledge (2014)
Matkivska I. - Kinetics of Diffusion Mass Transfer during Filtration Drying of Grain Materials, Gumnytskyi Ya., Atamanyuk V. (2014)
Kosogina I. - The Process of Wastewater Treatment with Advanced Oxidation Methods to Remove Dye, Astrelin I., Krimets G., Vereshchuk N. (2014)
Shyshchak O. - VIIth International Scientific-Technical Conference "Advance in Petroleum and Gas Industry and Petrochemistry” (APGIP-7) (2014)
Лавринович О. В. - Закони — основа держави, юристи — її вартові (2010)
Горбунова Л. М. - Правова культура як умова ефективного розвитку законодавства (2010)
Стефанчук Р. О. - Юридична освіта і наука в Україні: чи все гаразд? (2010)
Руднєва О. М. - Теоретичні проблеми класифікації міжнародних стандартів прав і свобод людини (2010)
Коломоєць Т. О. - Особливості тлумачення адміністративного законодавства в умовах сучасних трансформаційних процесів у вітчизняному правотворенні, Лютіков П. С. (2010)
Кравчук Г. А. - Державна судова адміністрація України як один із головних розпорядників бюджетних коштів у фінансуванні судової влади (2010)
Пожидаєва М. А. - Особливості правового режиму металевих рахунків (2010)
Рєзнікова В. В. - Правова природа інституту туристичного обслуговування (2010)
Коваленко Т. О. - Якість земельно-правової термінології як умова ефективності земельного законодавства України (2010)
Савонюк Р. Ю. - Безправні учасники кримінально-процесуальних відносин: хто вони (2010)
Москвич Л. М. - До питання практики оцінки якості судових систем (2010)
Виговський О. І. - Проблемні аспекти міжнародного обігу коносаментів (2010)
Тимошенко В. І. - Проблема свободи й нерівності у творчості М. О. Бердяєва (2010)
Бишевець О. В. - Історичний аспект розвитку наукових підходів про тактичні прийоми, засновані на методах психологічного впливу (2010)
Джуринський О. О. - Цивільно-правова відповідальність за вчинення актів недобросовісної конкуренції: порівняльно-правовий аналіз (2010)
Мартинович О. М. - Законодавча регламентація трудових відносин членів фермерських господарств (2010)
Тимошенко М. О. - Удосконалення чинного законодавства України в сфері ліцензування освітньої діяльності вищих навчальних закладів (2010)
Середа О. - Майбутнє правової України залежить від активності правничої молоді сьогодні (2010)
Медіація як процедура врегулювання спорів шляхом досягнення консенсусу (конференція) (2010)
Документи (2010)
Привітання (2010)
Вимоги до публікацій (2010)
Третяк К. Р. - Дослідження взаємозв’язку між сучасними вертикальними зміщеннями земної кори і сейсмічною активністю Європи, Романюк В. В. (2014)
Третяк К. Р. - Результати визначення горизонтальних деформацій земної кори Європи за даними ГНСС-спостереженьта їх зв'язок з тектонічною будовою, Вовк А. І. (2014)
Крупський Ю. З. - Дослідження простягання зони Тейссейре-Торнквіста (ТТЗ) на території західної території України, Вислоцька О. І. (2014)
Владика В. М. - Закономірності просторового розподілу ємнісних властивостей порід-колекторів у сарматських відкладах неогену Більче-Волицької зони Передкарпатського прогину, Нестеренко М. Ю., Балацький Р. С, Лата Р. І. (2014)
Міськів Н. Й. - Удосконалення методики диференційованого визначення коефіцієнта витіснення пластової води промисловими стоками, Нестеренко М. Ю. (2014)
Хом’як Л. М. - Моделювання напружено-деформованого стану осадового комплексу автохтону в зоні динамічного впливу насувного клину, Хом’як М. М. (2014)
Бубняк І. М. - Збалансований геологічний розріз Українських Карпат у перетині Берегомет–Буркут, Накапелюх М. В., Віхоть Ю. М. (2014)
Aronov A. G. - Seismicity and the stressed state of the starobin potassium salt deposit in Belarus, Mukhamediev Sh. A., Belousov T. P., Aronova T. I. (2014)
Орлюк М. И. - Расчет компонент геомагнитного поля на примере одесской магнитной аномалии, Марченко А. В., Иващенко И. М. (2014)
Толстой М. І. - Вивчення провісників локальних землетрусів засобами їх прямої оцінки, Шабатура О. В. (2014)
Дещиця С. А. - Технологічний комплекс та результати електромагнітного моніторингу екологічно проблемних об’єктів Передкарпаття, Підвірний О. І., Романюк О. І., Савків Л. Т. (2014)
Кузьменко Е. Д. - Прогнозування селів в Українських Карпатах, Чепурна Т. Б. (2014)
Кендзера О. В. - Сейсмічність центральної частини українського щита у період з 2007 по 2013 роки, Кутас В. В., Андрущенко Ю. А., Пігулевський П. Г., Лісовий Ю. В. (2014)
Володимиру Івановичу Шамотку – 80 (2014)
Пам’яті Олександра Миколайовича Бокуна (2014)
Пам’яті Петра Гервазійовича Черняги (2014)
Андруник В. А. - Пакет програм "апрокріо” для апроксимації температурної характеристики та чутливості сенсора (2014)
Бомба А. Я. - Особливості застосування арифметичного кодування в процесі прогресуючого ієрархічного стиснення зображень без втрат, Шпортько О. В., Шпортько Л. В. (2014)
Василюк А. С. - Підсистема знищення формул алгоритмів, Басюк Т. М. (2014)
Верес О. М. - Концептуальна модель інтелектуальної інформаційної системи малого підприємства, Микіч Х. І. (2014)
Висоцька В. А. - Архітектура систем електронної контент-комерції, Чирун Л. В. (2014)
Годич О. В. - Візуальна предметно-орієнтована мова запитів, Прокопів Ю. О. (2014)
Григорович А. Г. - Подання реляційних операцій засобами реляційного числення доменів для ненормалізованих відношень, Григорович В. Г. (2014)
Гринчишин Т. М. - Покращення ефективності формування сигнальних кодів на основі кодової послідовності Галуа (2014)
Грицик В. В. - Оцінка якості зображення, Грицик В. В. (2014)
Камінський Р. М. - Ієрархічний агломеративний кластерний аналіз одновимірних асиметрично розподілених даних у середовищі MS Excel, Нич Л. Я. (2014)
Кравець П. О. - Модель стохастичної гри нейроагентів (2014)
Кут В. І. - Модель консолідованих даних дистанційного навчально-консультаційного центру осіб із особливими потребами (2014)
Кушнірецька І. І. - Застосування онтологій і метамоделей для динамічної інтеграції слабоструктурованих даних, Кушнірецька О. І., Берко А. Ю. (2014)
Литвин В. В. - Метод використання онтологій у петлі OODA (2014)
Лупенко С. А. - Лінійний циклічний випадковий процес як математична модель тестових коливних сигналів у інформаційних системах діагностики, аутентифікації та прогнозування, Луцик Н. С., Лупенко А. М., Стадник Н. Б. (2014)
Любінський Б. Б. - Архітектура спеціалізованого програмного модуля ГІС: побудова карт векторного формату, Пеняк І. О. (2014)
Мельникова Н. І. - Застосування теорії автомата Мілі для формування стану пацієнта, Шаховська Н. Б., Кісь Я. П. (2014)
Різник В. В. - Багатовимірні моделі систем кодування на симетричних та асиметричних групах (2014)
Ришковець Ю. В. - Архітектура програмного комплексу побудови адаптивних Веб-галерей (2014)
Савчук Т. О. - Ідентифікація проблемних ситуацій та їх станів у складних технічних системах з використанням модифікованого алгоритму ФОРЕЛ, Петришин С. І. (2014)
Сєдушев О. Ю. - Методи видобування даних з баз нечітких знань, Буров Є. В. (2014)
Сікора Л. С. - Термінальні та ситуаційні проблемні задачі інформаційного забезпечення опрацювання даних оператором від інформаційно-вимірювальних систем для АСУ-ТП складними об’єктами, Лиса Н. К., Якимчук Б. Л., Марцишин Р. С., Міюшкович Ю. Г. (2014)
Струбицька І. П. - Особливості програмної реалізації розпаралелення процесу побудови дискретних динамічних моделей (2014)
Струбицький Р. П. - Аналіз інфраструктури та моделей організації хмаркових сховищ даних, Шаховська Н. Б. (2014)
Ткачук Р. Л. - Системні та інформаційні динамічні компоненти і логіко-когнітивні моделі темпоральної дійсності при прийнятті оперативних рішень, Сікора Л. С. (2014)
Цмоць І. Г. - Архітектура та модель управління рухом мобільної робототехнічної системи, Теслюк В. В., Ваврук І. Є. (2014)
Шестакевич Т. В. - Інформаційно-технологічний супровід освітніх процесів для осіб з особливими потребами (2014)
Шпортько О. В. - Аналіз ефективності модифікацій алгоритмів графічного формату PNG (2014)
Висоцька В. А. - Особливості генерування семантики речення природною мовою за допомогою породжувальних необмежених та контекстозалежних граматик (2014)
Вовк О. Б. - Аналіз та обґрунтування вибору методів дослідження інформаційного продукту (2014)
Вовнянка Р. В. - Метод видобування знань з текстових документів, Досин Д. Г., Ковалевич В. В. (2014)
Голощук Р. О. - Консолідований інформаційний ресурс маркетингової діяльності книготорговельної мережі Видавництва Львівської політехніки, Федорів М. Л. (2014)
Давидов М. В. - Граматична корекція речень з використанням графу взаємовиключних гіпотез (2014)
Демчук А. Б. - Основні прийоми і способи тифлокоментування (2014)
Жежнич П. І. - Особливості формування інформаційного забезпечення туристичної діяльності, Сопрунюк О. О. (2014)
Кульчицький І. М. - Технічні аспекти опрацювання комп'ютером природномовної інформації (2014)
Кунанець Н. Е. - Відкритий доступ до наукових інформаційних ресурсів: американський досвід, Веретеннікова Н. В. (2014)
Литвин В. В. - Підхід до автоматичної побудови функцій інтерпретації під час навчання онтологій, Хрущ С. Б. (2014)
Лозинська О. В. - Застосування методу машинного перекладу на основі правил для перекладу з української жестової мови (2014)
Лупенко С. А. - Інформаційна технологія та програмна система оцінювання опінії висловлювань, Хомів Б. А. (2014)
Марковець О. В. - Моделювання процесів опрацювання електронних звернень громадян до органів місцевого самоврядування за допомогою засобів GPSS на основі консолідованої інформації, Олійник І. І. (2014)
Алєксєєв В. І. - Вироблення підходів до визначення загальної структури веб-сайтів, Алєксєєва К. А. (2014)
Артеменко О. І. - Особливості побудови інформаційних технологій моделювання процесів розвитку туристичних та інфокомунікаційних комплексів, Гаць Б. М., Іванущак Н. М., Угрин Д. І. (2014)
Бойко Н. І. - Застосування кластерного аналізу для діагностики дієвості господарського механізму торговельних підприємств (2014)
Глаголева І. І. - Застосування кластерного аналізу для опрацювання даних земельного кадастру, Берко А. Ю. (2014)
Євланов М. В. - Патерни проектування вимог до інформаційної системи (2014)
Кунанець Н. Е. - Кластерний аналіз як методологічний інструментарій дослідження бібліотек, Камінський Р. М. (2014)
Катренко А. В. - Аналіз математичних моделей планування в мультипроектному середовищі, Магац А. С. (2014)
Малиновський О. Б. - Електронні бібліотеки: мультимедійна складова (2014)
Назарук М. В. - Інформаційна технологія аналізу діяльності середніх шкіл, Пасічник В. В. (2014)
Рішняк І. В. - Моделювання процесу управління ризиками у мультипроектному середовищі (2014)
Савчук Т. О. - Прогнозування стану техногенної ситуації за допомогою імітаційної моделі, що базується на багатовимірному рівнянні дифузії, Козачук А. В. (2014)
Чарковська Н. В. - Моделювання та просторовий аналіз емісійних процесів від целюлозно-паперової та харчової промисловостей Польщі, Стрямець О. С., Бунь Р. А. (2014)
Федонюк А. А. - Деякі аспекти моделювання соціальних мереж (2014)
Яремчук Ю. Є. - Модель процесу передавання управлінської інформації в соціально-економічних мережах, Шиян А. А., Заячковський В. М. (2014)
Summary. Розширені англомовні анотації (2014)
Грицик В. В. - Рецензія на наукову роботу авторського колективу у складі А. Демчука, В. Кута, О. Малиновського, А. Ржеуського "Інклюзивне бібліотечне обслуговування користувачів з особливими потребами та формування мультимедійних бібліотечних фондів з врахуванням нозологій”, що висунута на здобуття премії Президента України для молодих вчених (2014)
Камінський Р. М. - Рецензія на наукову роботу, що висувається від імені Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича на здобуття премії Президента України для молодих вчених, авторського колективу у складі Іванущак Наталії Михайлівни, Артеменко Ольги Іванівни, Гаця Богдана Миколайовича, Угрина Дмитра Ілліча "Інформаційні технології моделювання процесів розвитку туристичних та інфокомунікаційних комплексів на основі фізичних аналогій” (2014)
Терський C. В. - Кістень у Галицькому та Волинському князівствах (X–XIV ст.) (2014)
Гринчишин Б. В. - Особливості ведення бою із застосуванням клинкової зброї в XIII–XV cт. (2014)
Пивоваров С. В. - Предмети середньовічного озброєння з Чорнівського городища першої половини ХІІІ ст. (дослідження 2012 р.), Калініченко В. (2014)
Тоїчкін Д. В. - Формування наукових уявлень про козацьку клинкову зброю: від другої пол. ХІХ ст. до сучасності (2014)
Омельчук Б. А. - Військово-політичні аспекти передісторії Галицького князівства (2014)
Лисейко Я. Б. - Участь шляхти у мобілізації війська в Сяноцькій землі на початку польсько-шведської війни (квітень–грудень 1655 р.) (2014)
Нагірняк А. Я. - Кирило Трильовський – організатор січового руху у Галичині (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) (2014)
Мельник В. М. - Діяльність Т. Окуневського у Державній Раді під час другої та третьої каденцій (1907–1912 рр.) (2014)
Морушко О. О. - Позиція провідних польських партій Російської імперії напередодні та на початку Першої світової війни, Матієшин Л. М. (2014)
Берест І. Р. - Джерельна база історії професійних спілок Східної Галичини до початку та в роки Першої світової війни (2014)
Мазур О. Я. - Українське питання в політиці провідних держав напередодні великої війни (1914–1918 рр.), Баран І. В. (2014)
Питльована Л. Ю. - Антибританська політична карикатура у Німеччині як засіб пропаганди у період Першої світової війни (2014)
Моргун М. В. - Передумови становлення броньових частин українських армій: бронеавтомобільні формування Першої світової війни та досвід їх застосування, Лушкавнюк Т. С. (2014)
Барановська Н. М. - Підвалини військової політики гетьмана Павла Скоропадського (2014)
Дещинський Л. Є. - Поневолення України більшовицькою системою та припинення її репрезентації на міжнародній арені у першій половині XX ст. (2014)
Зінкевич Р. Д. - Початки формування Армії УНР восени 1917 року (2014)
Хома І. Я. - Створення та діяльність більшовицьких військ в Україні в кінці 1918–1920 роках у сучасній історіографії (2014)
Уська У. Р. - Укладення та реалізація домовленостей між Австро-Угорщиною та УНР у Брест-Литовському 1918 р.: уроки дипломатичної боротьби (2014)
Куций А. Ф. - Полковник Р. Сушко – учасник Другого зимового походу 1921 року (2014)
Шелюк Л. О. - Українська державність у 1920–1923 рр. та її знищення більшовицькою владою (2014)
Плазова Т. І. - Діяльність української еміграції в країнах Європи у міжвоєнний період ХХ ст. (2014)
Каша М. Є. - Середньовічні замки та фортеці Західної Волині як об’єкти пам’ятко-охоронної діяльності (1920–1930 рр.) (2014)
Мельник Р. П. - Теоретичні основи матеріально-технічного забезпечення Збройних сил в українській військовій літературі 20–30-х рр. ХХ ст. (2014)
Юрчук Л. В. - Корпус охорони прикордоння Другої Речі Посполитої у Волинському воєводстві: особливості формування (1924–1929 рр.) (2014)
Виздрик В. С. - Аграрне питання в програмних документах і діяльності УНДО (2014)
Гнатюк В. Р. - Організація тотальної фіксації та видання свідчень про голодомори 1932–1933 і 1946–1947 років: системні підходи (2014)
Конюхов С. В. - До проблеми трактування національно-визвольного опору українців в роки Другої світової війни (2014)
Коваль М. В. - Довготривала фортифікація на теренах України: ретроспекція (2014)
Буковський І. В. - Особливості організації виховної роботи з особовим складом в умовах переходу до контрактної форми комплектування Збройних сил України (2014)
Мина Ж. В. - Колективне суспільне документування історичних процесів збройних формувань України періоду національно-визвольної революції 1917–1921 рр. в українській Вікіпедії, Пелещишин А. М. (2014)
Химиця Н. О. - Соціально-орієнтовані інтернет-джерела дослідження єврореволюції 2013–2014 рр. в Україні (2014)
Стасюк І. М. - Діяльність української греко-католицької церкви у підпіллі (1946-1989 рр.) (2014)
Романовський Я. Я. - Досвід формування правової культури військовослужбовців Збройних сил України (2014)
Савченко О. О. - Економіка Галичини після війн 1914–1920 рр. (2014)
Якубовський В. І. - Фортифікаційні споруди градів Болохівської землі як джерело реконструкції оборонних споруд городищ Південно-Західної Русі (2014)
Панишко С. Д. - Спроба реконструкції зовнішнього вигляду пізньосередньовічних укріплень "motte and bailey” на Волині за їх зовнішніми морфологічними ознаками (2014)
Курдина Ю. М. - Скляні знахідки з поля битви під Берестечком у питаннях реконструкції гутництва (2014)
Добрянський В. К. - Археологічне обстеження городища XIV ст. в с. Біла біля м. Чорткова Тернопільської області (2014)
Захар’єв В. - Видатний архітектор Іван Могитич і сокілецька церква XII–XIII століть (2014)
Візітів Ю. М. - Їх виховав Пласт: родина Гороховичів (20–30-ті роки ХХ століття) (2014)
Терський С. В. - Духовні скарби рідної землі. Рецензія на книгу: Моргун В. А. "МАР.” "Поема вольного народа”: вступ до сакральної історії України”: монографія. – Київ; Донецьк, 2013. – 168 с., Підкович А. Я. (2014)
Бережняк О. - Бібліометрія як метод аналізу стану книговидання (2014)
Жабін А. - Вебометричне дослідження бібліотечних блогів України (2014)
Жабін О. - Комбінований рейтинг сайтів Alexa Rank (2014)
Копанєва Є. - Бібліометричні показники наукової періодики України (2014)
Кузнєцов О. - Виявлення ключових понять з тексту за допомогою контент-аналізу (2014)
Василенко О. - Бібліотечно-інформаційна діяльність як об’єкт статистичного дослідження (2014)
Литвинова Л. - Наукові школи Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського в інформаційно-комунікаційному просторі України (2014)
Лукашевич Т. - Публікаційна активність країн СНД та Балтії згідно з бібліометричною базою даних Scopus (2014)
Лямець А. - Відбір матеріалів в арабських бібліотеках: наукові розробки М. Альйана (2014)
Гарагуля С. - Опрацювання цифрових ресурсів: світовий контекст і бібліотечна практика, Самохіна Н. (2014)
Івченко Л. - Повнотекстові бази даних міжнародного каталогу музичної періодики (RIPM), Шевченко О., Гурина В. (2014)
Ігнатюк М. - Перспективи бібліотечно-інформаційного забезпечення агроекологічної галузі зарубіжних учасників міжнародної ІРБІС-корпорації бібліотек агроекологічного профілю (2014)
Карпюк Д. - Види мережних документів (2014)
Коваленко І. - Стан і перспективи розвитку галузевого реферативного ресурсу на веб-порталі Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, Кропочева Н. (2014)
Лопата О. - Сучасні тенденції та перспективи інформаційного обслуговування читачів періодичними виданнями (2014)
Осталецька О. - Фонди сектору картографічних видань як важливий складник цифрових інформаційних ресурсів НБУВ (2014)
Пристай Г. - Взаємодія обласної універсальної наукової бібліотеки з культурно-мистецькими закладами Прикарпаття (2014)
Разважаєв А. - Технології "хмарного" обчислення для застосування в інформаційних центрах, Соловйов О. (2014)
Січова О. - Інформаційні ресурси архівів установ НАН України та можливі шляхи їх використання в умовах електронного інформаційного середовища (2014)
Шкаріна В. - Електронні бібліографічні ресурси наукової бібліотеки (2014)
Андрусенко Г. - Конволюти митрополита Євгенія (Болховітінова) з бібліотеки Києво-Софіївського собору в колекції видань М. І. Новікова у фондах НБУВ (2014)
Березкіна В. - Бібліографічна Шевченкіана української діаспори (2014)
Бобришева І. - Бібліографія нотних видань за матеріалами журналу "Музика – масам" (2014)
Бондар Н. - Порівняльний аналіз філіграней вільнюських видань Євангелій 1575, 1600 та 1644 рр. як джерело з історії побутування паперу (2014)
Добрянська Т. - База даних українських кириличних кодексів XVII ст. Інституту рукопису НБУВ (створення та перспективи розвитку) (2014)
Мяскова Т. - Особова бібліотека Володимира Боніфатійовича Антоновича: історична доля та сучасний стан (2014)
Вербіцька О. - Розроблення регестів протоколів засідань Президії АН УРСР в 1951–1955 рр. у контексті збереження національної пам’яті та репрезентації історії розвитку академічних наукових досліджень (2014)
Бондар М. - Особливості опису кириличних стародруків у ХХІ ст. (2014)
Шаповал А. - Особові фонди зоологів у Інституті архівознавства НБУВ: нові надходження та їх інформаційний потенціал (2014)
Заєць О. - Бібліотека митрополита Київського і Галицького Антонія (Храповицького) у фондах НБУВ: історія та сучасний стан (2014)
Савченко І. - Кирило Стеценко у "Дніпросоюзі": здобутки видавничої праці композитора у кооперативі (2014)
Іваннікова М. - Приватна бібліотека професора Київського університету Св. Володимира Миколи Павловича Дашкевича у фондах НБУВ (2014)
Вихідні дані (2014)
Адам О. Ю. - Поняття "людський капітал" в контексті розвитку теорії громадянського суспільства (2014)
Голинська Х. О. - Гендерний мейнстримінг в управлінні розвитком міст: загальна характеристика (2014)
Гончар В. М. - Концептуальні засади стратегії підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів місцевого самоврядування в сучасних умовах (2014)
Дідух Д. І. - Роль державного регулювання інтелектуальної власності в умовах інноваційної економіки (2014)
Драгомерецький В. С. - Інституційні та функціональні зміни в органах державного управління (2014)
Дурас М. М. - Механізми вдосконалення управління на місцевому рівні та наближення його до європейських стандартів (2014)
Зубчик О. А. - Якісна вища освіта: формування людського капіталу та підвищення конкурентоспроможності держави (2014)
Коломієць Є. В. - Аналіз російського досвіду формування системи інформаційно-аналітичного забезпечення центральних органів виконавчої влади (2014)
Кострубіцька А. В. - Механізми державного регулювання суспільного телебачення: досвід європейських країн (2014)
Лавренюк Ю. Ф. - Пріоритетні напрями антикорупційної політики України (2014)
Лікарчук Н. В. - Сутність стратегії планування як функції управління (2014)
Мамчур Г. В. - Види і моделі державної служби (2014)
Мотренко Т. В. - До питання про логіку розгортання форми вартості (логіка Гегеля і логіка "капіталу" К.Маркса) (2014)
Мусієнко М. В. - Геополітичний код США в контексті концепції глобального лідерства З. Бзежинського (2014)
Неліпа Д. В. - Оновлення змісту програм підготовки магістрів державної служби (2014)
Олабин О. В. - Трансформація методів державного управління в умовах переходу від авторитарного режиму до демократичного (2014)
Онищук С. В. - Проблеми державно-церковних відносин в Україні та шляхи їх вирішення (2014)
Папуша В. С. - Специфіка взаємодії органів публічної влади та інститутів громадянського суспільства (2014)
Порайко А. М. - Особливості бюрократизму в системі державного управління України (2014)
Проскурякова К. С. - Європейські стандарти державної служби: досвід Польської республіки (2014)
Самофалова О. Ю. - Державна стратегія правозахисної діяльності в Україні: зміст та пріоритети (2014)
Скіць С. В. - Інститут президенства в Україні: підвищення ефективності управління та пошук шляхів до суспільного діалогу (2014)
Соловйов В. М. - Новий державний менеджмент: визначення, сутність і ґенеза поняття (2014)
Тимощук К. А. - Основні напрями державного регулювання екологобезпечного розвитку України (2014)
Ткаченко О. В. - Методологічні засади дослідження кадрового забезпечення державного управління освітою в Україні (2014)
Черняхівська В. В. - Гендер в організації державного управління демократичних суспільств (2014)
Штельмашенко А. Д. - Аспекти формування бренда держави: закордонний досвід (2014)
Шульга М. А. - Інновації в державному управлінні як умова розбудови сервісної держави, Коновалова М. В. (2014)
Якібчук О. В. - Особливості екологічної безпеки України в системі національної безпеки (2014)
Бардачов Ю. М. - Меритократія як механізм формування політико-управлінської еліти нової ґенерації в умовах перезавантаження української влади, Лопушинський І. П. (2014)
Баран М. П. - Вплив державного регулювання соціально-економічної політики на процес реалізації функцій сім’ї (2014)
Бова Т. В. - Провідні елементи забезпечення комплексності та ефективності модернізації системи державного регулювання промислового розвитку України (2014)
Боделан В. Р. - Соціальні бізнес і підприємництво як форма громадсько-державного партнерства (2014)
Бранецька М. С. - Шляхи вдосконалення іншомовної компетенції державних службовців (2014)
Дурман М. О. - Причини і наслідки останньої хвилі дерегуляції (2014)
Зарицька І. П. - Форми і методи запровадження конвенціональної комунікативної стратегії реалізації функцій державного управління (2014)
Зигало О. А. - Професіоналізація середньої ланки освіти як складова державної освітньої політики Франції (2014)
Коваль Г. В. - Нормативно-правові механізми регулювання координаційних зв’язків державної виконавчої служби з іншими правоохоронними органами України, Бадалова О. С. (2014)
Коваль Г. В. - Профорієнтаційна робота серед молоді як інструмент формування мотиваційних настанов молодого покоління до праці, Березянська А. О. (2014)
Кринична І. П. - Мораль як гуманістична складова публічної служби (2014)
Маматова Т. В. - Формування механізмів громадського моніторингу надання адміністративних послуг в Україні (2014)
Миколайчук М. М. - Сучасні підходи до діагностики ефективності державного управління (2014)
Молодцов О. В. - Інституціональна політика децентралізації та ризики її реалізації в реаліях сьогодення (2014)
Мороз В. М. - Напрямки вдосконалення механізмів державного регулювання процедури обрання керівника вищого навчального закладу (2014)
Паутова Т. О. - Механізм надання адміністративних послуг в Україні: аналіз і напрямки вдосконалення (2014)
Половцев О. В. - Методологічні підходи моделювання динаміки соціальних систем (2014)
Проніна О. В. - Регулювання земельних відносин на прикладі зарубіжного досвіду (2014)
Радченко О. В. - Особливості державного регулювання транскордонного телевізійного мовлення: європейські стандарти та національна безпека, Бухтатий О. Є. (2014)
Бурик З. М. - Формування концепції сталого розвитку регіону (2014)
Коваленко М. А. - Шляхи поліпшення фінансового забезпечення діяльності територіальних громад, Швороб Г. М., Мацієвич Т. О. (2014)
Кравченко Т. А. - Основа сталого розвитку територіальних громад – системний підхід до реалізації національних інтересів України (2014)
Оленковська Л. П. - Ефективна система моніторингу реалізації стратегічного плану розвитку міста на основі збалансованих показників (2014)
Семенченко Ф. Г. - Органи місцевого самоврядування як суб'єкти організації політичної влади (2014)
Серьогін С. М. - Досвід реформування місцевого самоврядування в Литві, Прокопенко Л. Л. (2014)
Демченко В. М. - Етнокультурна ідентифікація сучасного українця (2014)
Пархоменко-Куцевіл О. І. - Основні проблеми розвитку галузі науки "Державне управління": теоретичні аспекти (2014)
Титул, зміст (2009)
Дурняк Б. В. - Прогнозування несправностей на основі використання методу логічної апроксимації, Коростіль Ю. М., Афанасьєва О. Ю. (2009)
Дурняк Б. В. - Математична модель стрічкопровідної системи при нестаціонарному режимі роботи, Луцків М. М., Хмельницька І. М. (2009)
Овсяк О. В. - Граматика опису функційних унітермів (2009)
Гарасимчук О. І. - Аналіз характеристик генератора імпульсної послідовності з пуассонівським законом розподілу, побудованого на основі лінійного конгруентного генератора, Максимович В. М., Стрілецький З. М., Смук Р. Т. (2009)
Пирч Н. М. - Морфізми вільних однорідних просторів (2009)
Шахбазов Я. О. - Розробка технології виготовлення та конструкції алмазних інструментів для профілювання абразивних кругів (2009)
Гриценко Д. С. - Кінематика привода конвеєра тамподрукарських машин (2009)
Кадиляк М. С. - Ефективність використання автоматизованого пристрою для хімічного оброблення паперу, Онищенко Т. І. (2009)
Маїк В. З. - Дослідження експлуатаційних показників адгезиву для холодного тиснення фольгою, Ясінська Л. М. (2009)
Естріна М. В. - Класифікація зволожувальних і змивальних розчинів для офсетного друку, Канагін В. О., Кохан В. Ф. (2009)
Савчук Г. М. - Друкарні міста Львова XVIII століття (2009)
Василишин Д. В. - Від ручного складання до комп’ютерного набору і верстки, Василишин О. М. (2009)
Олянишен Т. В. - Хто і які книги купує в Україні (за результатами соціолого-статистичних досліджень), Котляревський Я. В. (2009)
Шевчук Г. Я. - Основні аспекти дослідження семантико-структурної групи дієслів переміщення української мови (2009)
Мельников О. В. - Шаховський Семен Михайлович (до 100-річчя з дня народження) (2009)
Ніконенко Л. М. - Алла Горська (1929-1970) (2009)
Агарков І. В. - Його справа живе (до 80-річчя з дня народження Р. Г. Іванченка) (2009)
Передмова (2013)
Петутина Е. - Остров культуры в НТУ "ХПИ" (2013)
Красіков М. - 15 років Етнографічному музею "Слобожанські скарби" ім. Г. Хоткевича НТУ "ХПІ" (2013)
Аврамова О .Є. - Правовий режим комерційної таємниці на підприємстві, Марченко Т. М. (2013)
Аврамова О. Е. - Правовые взаимоотношения автора и издательства, Зайцева А. А. (2013)
Аврамова О. Е. - Особенности учета объектов интеллектуальной собственности, как нематериальных активов, Пономарева Е. Е. (2013)
Аврамова О. Є. - Проблеми захисту авторських прав в інтернеті, Разіна О. І. (2013)
Аврамова О. Є. - Система суб’єктів інтелектуальної власності, Ревелюк І. С. (2013)
Аврамова О. Є. - До проблеми правової охорони прав іноземців на об'єкти інтелектуальної власності, Козакова С. В. (2013)
Аврамова О. Є. - Порядок проходження атестації патентних повірених, Курінна Д. М. (2013)
Аврамова О. Є. - Умови сценарного договору, Михайлова К. О. (2013)
Гаряєва Г. М. - Інтернет-сайт як об’єкт авторського права, Тимців М. М., Білоконь І. А. (2013)
Гаряева А. М. - Электронная коммерция в Украине: проблемы правового регулирования, Примшиц Ю. И., Мелешкова Ю. С. (2013)
Гаряева А. М. - Сложности защиты прав интеллектуальной собственности в глобальной сети интернет, Цебро О. К., Сачок П. В. (2013)
Гаряєва Г. М. - Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, їх систем чи комп’ютерних мереж, Шевердін Д. О. (2013)
Гаряєва Г. М. - Плагіат, як порушення авторського права, Селегей Р. С. (2013)
Блошко В. В. - Особливості здійснення права власності на квартиру (2013)
Аврамова О. Є. - Система договорів у житловому праві (2013)
Гаряева А. М. - "Гражданское общество" на примере Норвегии и его теоретическое наложение на украинские реалии, Муренко Е. Л. (2013)
Рогоза О. М. - До питання буденної правової свідомості українського селянина на межі ХІХ-ХХ ст. (За матеріалами земств України) (2013)
Маліков В. В. - Наймана праця у процесі соціалізації в українській культурі другої половини ХІХ – початку ХХ століть (2013)
Фрадкіна Н. В. - Культуротворча діяльність недільної школи Х.Д. Алчевської (2013)
Кузьменко О. В. - Підготовка студентів до навчального спілкування на семінарському занятті, Решетняк Н. Б. (2013)
Штанько В. И. - Антропологическое измерение социокультурной реальности общества знаний (2013)
Соколенко В. А. - Концепція "хмарних" обчислень та її застосування в електронній торгівлі, Поляк А. В. (2013)
Єршова Н. Ю. - Особливості обліку доходів автоматизованою системою державного казначейства України, Олійник Н. М. (2013)
Соколенко В. А. - Роль малого бізнесу в регіональній економіці, Струкова А. Г. (2013)
Максименко Н. Д. - Проблеми розвитку малого бізнесу в Україні (2013)
Шестак О. В. - Сучасний стан та тенденції розвитку кондитерської галузі (2013)
Поляцьковий М. М. - Ринок торгівельного обладнання в Україні: сучасний стан, тенденції розвитку та особливості конкуренції (2013)
Пам’ятка авторам (2013)
Титул, зміст (2010)
Токарь О. В. - Экспериментальная удобочитаемость шрифтов на материале школьных учебных изданий, Зилъберглейт М. А. (2010)
Кулинич М. М. - Юліан Вислобоцький — головний редактор часопису "Вістник для русинів Австрійської держави" (2010)
Василишин О. М. - Розвиток друкарства на Київщині у першій половині XVII століття, Мельников О. В. (2010)
Палига Є. М. - Вплив трансформації і реструктуризації підприємств на розвиток корпоративного управління видавничо-поліграфічного комплексу, Будзуляк О. П. (2010)
Котляревський Я. В. - Вплив медіапланування на стратегію періодичних друкованих видань, Передерієнко Н. І. (2010)
Дурняк Б. В. - Сировина та продукція видавничо-поліграфічної галузі України як об'єкт зовнішньої торгівлі, Штангрет А. М., Хом’як І. М. (2010)
Дурняк Б. В. - Моделі графічних засобів захисту документів, Пашкевич В. З. (2010)
Гілета І. В. - Формалізація факторів процесу макетування шпальти газети, Сеньківський В. М. (2010)
Кулик С. О. - Опис операцій реляційної алгебри засобами алгебри алгоритмів, Овсяк В. К. (2010)
Луцків М. М.. Мусійовська М. М. - Моделювання і побудова характеристики покриття тональної шкали в короткій фарбодрукарській системі (2010)
Гаранько Т. Й. - Проблеми і перспективи використання інформаційних технологій (2010)
Лозовий П. І. - Навантажувальні характеристики фарбодрукарської системи фірми КВА (2010)
Ясінська Л. М. - Дослідження механічних властивостей контактуючих плівок у процесі холодного тиснення фольгою, Юзевич В. М., Маїк В. З. (2010)
Кукура Ю. А. - Дослідження поверхневих властивостей поліпропіленових плівок у виробничих умовах, Кукура В. В., Peпeтa B. Б. (2010)
Канагін В. О. - Використання води в технологічних процесах поліграфічного виробництва, Конюхова І. І., Кохан В. Ф., Ярка Н. В. (2010)
Ecmpiна М. В. - Технологічний процес друкування як система: модель і критерії оптиматизації (2010)
Юзевич В. М. - Аналіз адгезійних зв’язків у системі "металева підкладка - діелектрична плівка", Ясінський М. Ф., Ясінська Л. М., Маркелова А. В. (2010)
Чехман Я. І. - Удосконалення процесу установки ножів на триножовій машині для обрізування книжкових блоків, Шустикевич А. І. (2010)
Петрів І. М. - Дослідження впливу режимів гравіювання формних циліндрів глибокого друку на потужність лазера (2010)
Сенкусъ В. Т. - Визначення енергосилових характеристик механізму приводу фальцножів з криволінійною напрямною у друкарських машинах, Босак В. О., Кравчук І. М. (2010)
Батлук В. А. - Високоефективне пиловловлювальне обладнання, Сукач Р. Ю., Басов М. В. (2010)
Сторожук В. М. - Особливості отримання дозволу на викиди шкідливих речовин в атмосферу, Мельников О. В. (2010)
Цуца Н. М. - Упаковка та екологія, Мервінський Р. І., Антоник М. С. (2010)
Мельников О. В. - Дух, що тіло рве до бою (2010)
Котляревський Я. В. - Інформаційне суспільство: читання як проблема (2010)
Передмова (2013)
Мищенко В. - Философия и религия в поисках духовных приоритетов современного мира (2013)
Киян М. Ш. - Перевалова Л. В. Деякі історичні аспекти формування виборчих технологій в українських землях, Окладна М. Г. (2013)
Перевалова Л. В. - Проблеми правової охорони торговельної марки в Україні, Марченко Т. М. (2013)
Окладна М. Г. - Про деякі проблеми використання деклараційних патентів як способу охорони прав на об’єкти промислової власності, Перевалова Л.В., Зайцева А.О. (2013)
Перевалова Л. В. - Проблеми вдосконалення правового статусу державних службовців, Киян М. Ш., Разіна О. І. (2013)
Гаряева А. М. - Принцип презумпции невиновности в украинском законодательстве, Муренко Е. Л. (2013)
Маліков В. В. - Вплив обрядової практики на звичаєво-правовий інститут наймитування українців другої половини ХІХ – початку ХХ століть (2013)
Фрадкина Н. В. - Харківське історико-філологічне товариство: історія і сучасність (2013)
Кузьменко О. В. - Інтерактивна педагогічна технологія організації і проведення практичного заняття, Решетняк Н. Б. (2013)
Коновалова В. Б - Крос-культурний підхід у викладанні іноземної мови у вищому навчальному закладі, Мирошниченко В. М. (2013)
Цибізова Ю. С. - Лексикографічний аспект прикладної лінгвістики: словниковий опис лексичних паралелей, Шаронова Н. В. (2013)
Калюжная А. Б. - Реалізация концепта-сценария ТАЙНА (2013)
Погорєлов М. І. - Договірне регулювання заробітної плати (2013)
Брінь П. В. - Теоретичні засади оцінювання конкурентоспроможності, Черна В. В. (2013)
Соколенко В. А. - Механізм впливу мотивації персоналу на підвищення рівня продуктивності праці, Клиженко А. С. (2013)
Горбунов М. П. - Покращення автомобільних доріг завдяки інвестиціям у майбутньому, Дятлова В. О. (2013)
Брінь П. В. - Управління антикризовою діяльністю підприємства, Черпак А. Ю. (2013)
Горбунов М. П. - Рівень розвитку автомобільної інфраструктури України, Дятлова В. О. (2013)
Максименко Н. Д. - Взаємодія держави та малого бізнесу в Україні (2013)
Горбунов М. П. - Про державно-приватне партнерство вугледобувних підприємств в Україні, Сидоренко І.Г. (2013)
Брінь П. В. - Проблеми інвестиційного клімату, Акулова М. В. (2013)
Соколенко В. А. - Підвищення соціально-економічного розвитку будівельних підприємств через впровадження процесного менеджменту, Комарєвцева Д. І. (2013)
Лінькова О. Ю. - Механізм підвищення конкурентоспроможності підприємств по утилізації промислових відходів, Шаповалов І. І. (2013)
Лінькова О. Ю. - Сучасні проблеми харчової промисловості України, Огоновський В. Й. (2013)
Лінькова О. Ю. - Оцінка конкурентоспроможності підприємств по утилізації промислових відходів, Шаповалов І. І. (2013)
Замула О. О. - Поняття "інформація" в маркетингових дослідженнях, Пархоменко Е. А. (2013)
Лінькова О. Ю. - Аналіз та шляхи вирішення проблем харчової промисловості, Огоновський В. Й. (2013)
Чайкова О. І. - Аналіз ринка канцтоварів України, Полякова Т. А. (2013)
Міщенко В. А. - Вплив зовнішніх факторів на розробку міжнародної маркетингової стратегії підприємств кондитерської галузі України, Гарбуз Н. П. (2013)
Брінь П. В. - Аналіз сучасного стану інституту банкрутства України, Бондаренко А. Ю. (2013)
Соколенко В. А. - Удосконалення управління підприємством в контексті сталого розвитку, Усачов М. І. (2013)
Брінь П. В. - Управління логістикою на підприємстві, Нікітенко О. В. (2013)
Брінь П. В. - Диверсифікація господарської діяльності підприємства, Переходова Л. О. (2013)
Памятка авторам (2013)
Передмова (2014)
Орлова А. В. - Проблеми захисту авторського права в Україні, Перевалова Л. В. (2014)
Пономаренко В. В. - Розробка заходів по підвищенню ефективності використання об’єктів промислової власності, Перевалова Л. В. (2014)
Гармаш І. Є. - Основні способи підвищення конкурентоздатності товару на прикладі розвитку стратегії торговельної марки, Перевалова Л. В. (2014)
Голозубов А. В. - Культура contra цивилизация: вечный конфликт? (2014)
Міщенко М. М. - Сучасне фотомистецтво України: соціальний досвід та нові художні рішення (2014)
Маліков В. В. - Наймитування як явище соціально-економічного життя й духовної культури українців другої половини ХІХ – початку ХХ століть (2014)
Петутина Е. А. - Роль архитектуры в подготовке будущих инженеров (из педагогического опыта ХТИ конца ХIХ – начала ХХ вв.) (2014)
Кузьменко О. В. - Реалізація технології організації навчальної взаємодії студентів на семінарі, Решетняк Н. Б. (2014)
Владленова И. В. - Техногенная цивилизация: философские подходы к проблеме техники (2014)
Смоляга М. В. - Стратегии концептуализации действительности и проблема объективности научного знания, Старикова Г. Г. (2014)
Евсеєв С. Л. - 72 переводчика: древняя легенда в компьютерную эпоху (2014)
Акоп’янц Н. М. - Особливості перекладу суспільно-політичної лексики з англійської мови на українську, Полтавський В. І. (2014)
Бабаев Р. Г. - Тенденции развития розничной торговли в Украине (2014)
Мищенко В. А. - Влияние соотношения собственных и заёмных средств в структуре капитала на прибыль предприятия (на примере ОАО "Турбоатом"), Мозенков О. В., Чурсина Т. Г. (2014)
Погорєлов І. М. - Основні складові BSC, її переваги та недоліки, Сиром’ятникова О. В., Бондаренко Я. В. (2014)
Богомазова Л. В. - Аналіз чисельності та структури кадрів на підприємстві (2014)
Погорєлов І. М. - Основні системи та методи визначення ефективності діяльності, Сиром’ятникова О. В., Демченко М. Є. (2014)
Стригуль Л. С. - Актуальні проблеми системного підходу до організації обліку доходів, витрат і фінансових результатів діяльності підприємств, Остапенко В. П. (2014)
Брінь П. В. - Управління міжнародними проектами у ВНЗ України, Мушинська Г.В. (2014)
Дубовик К. С. - Інвестиції – основне джерело економічного розвитку молочної галузі в Україні (2014)
Єршова Н. Ю. - Розвиток підприємництва в рамках антикризового менеджменту, Гусєва А .І. (2014)
Пухова А. А. - Аналіз методів оцінювання ефективності управління діяльністю підприємства (2014)
Реферати (2014)
Баран П. М. - Особливості перевірки реле спрямування потужності серії рбм з застосуванням цифрових систем тестування, Кідиба В. П., Пришляк Я. Д., Дембіцький М. І., Шмагала В. М. (2014)
Василів К. М. - Аналіз процесів автономного асинхронізованого генератора на базі трифазного модулятора за схемою в одну зірку під час роботи на комбіноване навантаження (2014)
Гапанович В. Г. - Обмеження кидків струмів намагнічення в системі електропостачання дугової сталетопної печі пофазно керованим пічним вимикачем, Гапанович В. В., Маврін О. І. (2014)
Демків Л. І. - Вплив вибору стандартної лінійної форми на характеристики динамічної системи з нечітким модальним регулятором (2014)
Копчак Б. Л. - Аналіз точності апроксимації об’єктів електромеханічних систем високого порядку дробовими передавальними функціями різного типу (2014)
Ліщак І. В. - Оцінка надійності схем грозозахисту повітряних ліній електропересилання, Бінкевич Т. В. (2014)
Мороз В. І. - Аналіз існуючих методів оцінки чутливості коренів передатних функцій до змін їх коефіцієнтів, Сольський М. І. (2014)
Мороз В. І. - Аналіз динаміки дводвигунного приводу повороту кар'єрних екскаваторів, Стефанюк В. М., Цяпа В. Б., Сивякова Г. О. (2014)
Оксентюк В. М. - Комп’ютерне моделювання колекторного і вентильного виконавчих двигунів оптичного телескопа, Кревнюх А. Б., Дзьоба Т. Я. (2014)
Панченко Б. Я. - Система підпорядкованого керування з селективним регулятором швидкості, Карплюк Л. Ф. (2014)
Середа О. Г. - Захист розгалуженої мережі електропостачання з розподіленим навантаженням від обриву нейтрального провідника (2014)
Тверд М. - Застосування чотириквадрантних перетворювачів частоти для покращення характеристик верстатних електроприводів, Копчак Л. С., Цяпа В. Б. (2014)
Ткачук В. І. - Вентильний двигун для електроприводу коліс тролейбуса, Біляковський І. Є., Жук В. І. (2014)
Щербовських C. В. - Математична модель надійності для аналізу причин непрацездатності електротехнічної системи із складним загальним заміщувальним резервуванням (2014)
Щур І. З. - Прогнозування ефективності роботи фотоелектричних панелей у місті Львові, Климко В. І. (2014)
Щур І. З. - Техніко-економічна оптимізація параметрів трансформатора з обертовою половиною для різних потужностей вітроелектроустановок, Ковальчук А. І. (2014)
Яцун М. А. - Власна і взаємна операторні і перехідні індуктивності прохідного внутрішнього кільцевого вихрострумового перетворювача у провідній трубі, Яцун А. М. (2014)
Білий Л. А. - Нові напрямки конструювання трансформаторів, Ковівчак Я. В. (2014)
Козевич О. П. - Особливості використання вимірювальних трансформаторів в системах обліку електроенергії (2014)
Abstracts (2014)
Зайцев Ю. Є. - Про тонкощі використання в українській судовій практиці рішень Європейського суду з прав людини (2010)
Бігун В. С. - Всеукраїнський тиждень права як новація, що стає правничою традицією, Коваленко Л. М. (2010)
Ананко С. В. - Допомога по догляду за дитиною до трьох років (2010)
Литвиненко Л. Ю. - Реєстрація шлюбу громадян України з іноземцями (2010)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського