Сакно О. П. - Комплексний підхід до забезпечення надійності транспортних засобів, Лукічов О. В., Мельничук С. В. (2014)
Титаренко В. Є - Вібродіагностика в системі технічного обслуговування автомобіля, Шумляківський В. П. (2014)
Цимбал С. В. - Розробка методики вибору стратегії розвитку підприємств автомобільного транспорту (2014)
Сараєв О. В. - Дослідження можливості запобігання зіткненню транспортних засобів шляхом своєчасного гальмування (2014)
Захарчук В. І. - Оцінка експлуатаційних показників моторних палив методом аналізу ієрархій (2014)
Nechiporuk N. - Defects research of the titanium rivets bucked heads, Vorobyov Yu., Voronko V., Skalyga N. (2011)
Андрейків О. Є. - Оцінка залишкового ресурсу тонкостінних елементів конструкцій за блочного навантаження, Хиль С. В., Матвіїв Ю. Я. (2011)
Андрейків О. Є. - Втомне руйнуванння тонкостінних елементів конструкцій з витягнутими отворами за високих температур, Долінська І. Я., Яворська Н. В. (2011)
Баглюк Г. А. - Застосування апаратно-програмного комплексу "тензор" для дослідження ущільнюваності металевих порошків та їх сумішей, Хоменко О. І., Куровський В. Я., Хоменко А. О. (2011)
Бачинський Ю. Г. - Високотемпературна воднева проникність сплавів на основі металів V групи, Сидорак І. І., Іваницький Р. І., Мохун С. В., Басистий П. В., Федоров В. В. (2011)
Білий О. Л. - Моніторинг зародження та розвитку потенційних дефектів різної геометрії на внутрішній поверхні трубопровідних систем за їх тривалої експлуатації, Лещак Р. Л., Юхим Р. Я. (2011)
Богатырева Г. П. - Повышение эффективности получения порошков кубического нитрида бора, Соколов А. А., Ильницкая Г. Д., Олейник Н. А. (2011)
Божидарнік В. В. - Розрахунок на міцність композитних пластинок із тріщинами на основі енергетичного критерію руйнування, Максимович О. В. (2011)
Валецький Б. П. - Теоретичне дослідження стягування великогабаритного пакування (2011)
Вишняков Л. Р. - Вплив вуглецевих наночастинок на розсіяння механічної енергії полімерними вуглекомпозитами, Мозговий О. В., Сінайський Б. М., Переселенцева Л. М., Морозова В. М. (2011)
Вовченко А. И. - Интенсификация пластической деформации поверхностей металлов под действием импульсов тока при сварке давлением, Демиденко Л. Ю., Онацкая Н. А. (2011)
Гальчук Т. Н. - Властивості композицій на основі порошку сталі ШХ15, отриманого із шламових відходів підшипникового виробництва, Рудь В. Д. (2011)
Гарост А. И. - Решение технологических и материаловедческих задач при переработке замасленной стружки (2011)
Гасій О. Б - Технологічні та експлуатаційні властивості вакуумних йонно-плазмових конденсатів, Голубець В. М. (2011)
Гевко Р. Б. - Результати експериментальних досліджень підживлення транспортних потоків комбінованого пневмомеханічного транспортера, Дзюра В. О., Романовський Р. В. (2011)
Гречанюк М. І. - Порівняльні дослідження особливостей формування композиції на основі міді та заліза (міді та нікелю), отриманих методом електронно-провменевого випаровування-конденсації, Мінакова Р. В., Головкова М. Є., Мінаков М. В., Хоменко О. В., Копилова Г. Є. (2011)
Гречихин Л. И. - Водяное охлаждение двигателя внутреннего сгорания, Куць Н.Г. (2011)
Григор’єва Н. С. - Концепція модульної організації гнучкого складання виробів в машинобудуванні, Божидарнік В. В. (2011)
Демидюк Н. - Дослідження впливу форми гребенів барабану пральної машини на процес прання (2011)
Дудников А. А. - Повышение долговечности деталей машин пластическим деформированием, Беловод А. И., Дудник В. В., Канивец А. В. (2011)
Епифанцева Т. А. - Вплив схеми ущільнення порошкових композицій гетерогенного складу на формування структури неспеченних прессовок конусної форми (2011)
Жильников Е. П. - Расчет долговечности авиационных подшипников качения по базовым контактным напряжениям, Макарчук В. В. (2011)
Иваницкий С. Г. - Определение расхода расплавов при формовании непрерывных базальтовых волокон, Штерн М. Б. (2011)
Капустенко П. А. - К вопросу автоматизации процесса неперерывного травления листовой углеродистой стали в условиях неопределенности, Илюнин О. О., Перевертайленко А. Ю., Самер Лага (2011)
Карпусь В. Є. - Багатошпиндельні головки для обробки отворів, Котляр О. В. (2011)
Кіяновський М. В. - Інформаційне забезпечення технологічної підготовки машинобудівних підприємств (2011)
Клименко О. Д. - Автоматизований розрахунок апаратів з перемішуючими пристроями, Селезньов Е. Л., Селезньов Д. Е. (2011)
Ковальчик Ю. І. - Моделювання випадкових процесів у фізичних системах із дискретними станами при управлінні проектами, Говда О. І. (2011)
Козачук І. С. - Перспективи використання природного газу в якості палива для транспортних дизелів, Козачук Л. С. (2011)
Колосов О. Є. - Методика прогнозування експлуатаційних властивостей затверділих епоксидних полімерів, одержаних на основі епоксидних композицій з використанням ультразвуку, та особливості її патентування, Сівецький В. І., Сахаров О. С., Колосова О. П., Сідоров Д. Е. (2011)
Коржик В. М. - Трибологічні характеристики електродугових покриттів для відновлення деталей сільськогосподарських машин та обладнання, Рябоволик Ю. В., Шевченко В. Ю., Демянов О. І. (2011)
Красовський М. О. - Електрохімічне окиснення фази Mg2Si в нових деформівних алюмінієвих сплавів системи Al−Zn−Mg−Cu, Лавренко В. О. (2011)
Кузнєцов Р. М. - До питання стійкості сідельно-причіпного автопоїзда у гальмівному режимі, Данилюк Р. Л. (2011)
Куцел С. А. - Шліфування та основні напрямки вдосконалення процесу шліфування (2011)
Лапченко Ю. С. - Моделювання формоутворення робочої поверхні на операції безцентрового шліфування зовнішнього кільця роликопідшипника, Пальчевський Б. О. (2011)
Лебедев А. А. - Влияние вида напряженного состояния на деформирование и прочность теплостойких сталей, Ламашевский В. П. (2011)
Маруха В. І. - Просочування бетонних матриць і формування захисних покриттів, як перша стадія ін’єкційного відновлення роботоздатності пошкоджених залізобетонних конструкцій, Середницький Я. А., Волошин М. П. (2011)
Маткова А. В. - Особливості зварювання сірих чавунів методом напівавтоматичного зварювання, Дмитріюк М. В., Поліщук Н. М. (2011)
Мельник К. В. - Дослідження контактних напружень в однорядних конічних роликопідшипниках, Маркова Т. П. (2011)
Мельник Ю. А. - Оцінка мікрорельєфу механічно сформованих поверхонь методом структурної функції (2011)
Можаровский В. В. - Теоретическое и экспериментальное исследование напряженно-деформированного состояния армированного покрытия из резины, Марьин С. А., Марьина Н. А. (2011)
Наддачин В. Б. - Регулирование волнистости при обработке с вибрациями, Баланюк А. В. (2011)
Назаренко В. А. - Физико-механические свойства смесей из порошков титана и гидрида титана (2011)
Нарівський О. Е. - Закономірності корозійного розчинення та швидкість пітінгування сплаву 06ХН28МДТ у нейтральних хлоридовмісних розчинах (2011)
Николишин М. М. - Вплив зварних напружень на граничну рівновагу циліндричної оболонки з тріщиною, Маткова А. В., Шваб’юк В. І., Фещук Ю. П. (2011)
Нищак І. Д. - Можливості комп’ютерних технологій для стилізації художньої обробки металів (на прикладі карбування), Бориславський Р. К. (2011)
Олейник Н. А. - Характеристики крупности дисперсних систем, содержащих сверхтвердые материалы (2011)
Онищук В. П. - Автоматизований комплекс для дослідження показників руху експериментального автопоїзда-контейнеровоза (2011)
Осташ О. П. - Корозійно-циклічна тріщиностійкість сталей залізничних коліс, Андрейко І. М., Кулик В. В. (2011)
Павленко В. И. - Использование классической модели многомерного шкалирования торгерсона для оценки предложений поставщиков, Королев М. Е., Королев Е. А. (2011)
Павлова І. О. - Дослідження складових транспортного потоку на вулично-дорожній мережі міста, Мурований І. С. (2011)
Пальчевський Б. О. - Розвиток методів проектування і дослідження технологічних машин (2011)
Пашечко М. І. - Підвищення зносостійкості ножів для подррібнення автомобільних шин з використанням евтектичних порошкових електродів системи Fe-Mn-C-B, Голубець В. М., Малєц М. (2011)
Писаренко В. Г. - Структура і властивості поверхневого шару після комбінованої ХТО, Боковий Є. Ф. (2011)
Подрезов Ю. Н. - Качество контактов порошковых и композиционных материалов и его влияние на механические свойства, Евич Я. И. (2011)
Приймак О. В. - Експериментальні дорожні дослідження рівномірності зношення протектора шини, Биковець О. В. (2011)
Приймак О. В. - Розробка алгоритму функціонування програмної моделі GPS/GSM трекера моніторингу автомобілів, Зданевич А. О. (2011)
Приймак О. В. - Аналіз теоретичних методів визначення екологічної безпеки маршрутних автобусів (2011)
Рак В. С. - Методика побудови креслень на основі віртуальних моделей системи PRO|ENGINEER WF2 (2011)
Рещенко І. О. - Вплив попереднього деформування сталей вантажних портових конструкцій на їх експлуатаційні властивості, Фуртатов Ю. В. (2011)
Роїк Т. А. - Комп’ютерне моделювання вибору оптимальних режимів пресування підшипникових матеріалів на основі відходів інструментальних сталей для поліграфічних машин, Віцюк Ю. Ю., Гавриш А. П., Мельник О. О., Зора Б. П., Дорфман І. Є. (2011)
Рудь В. Д. - Аналіз технологій водопідготовки питної води в системі індивідуального водокористування, Гулієва Н. М., Дарюга О. А. (2011)
Рябичева Л. А. - Моделирование оптимальной формы и определение размеров пористой заготовки при прямом выдавливании, Усатюк Д. А., Любчич К. В. (2011)
Савченко Г. В. - Закономірності формостворення взуттєвих заготовок зі шкіри кроля (2011)
Савяк М. П. - Структурні перетворення в титані при його помелі в планетарному млині у присутності неметалічних добавок вуглецю та бору, Скороход В. В., Мельник О. Б., Мацера В. Ю., Даниленко М. І., Уварова І. В. (2011)
Сахаров О. С. - Комп’ютерне моделювання процесу змішування полімерних композицій в бар’єрному змішувачі, Сівецький В. І., Сокольський О. Л., Кушнір М. С. (2011)
Свирид М. Н. - К гипотезе о состоянии поверхностей трения в условиях воздействия (2011)
Селезньов Е. Л. - Визначення швидкодії пневмоциліндра при модернізації машини для встановлення заклепок, Клименко О. Д., Печера О. В. (2011)
Скальський В. Р. - Створення засобів технічного діагностування феромагнетних елементів конструкцій та деталей машин, Почапський Є. П., Клим Б. П., Гірний С. І., Великий П. П., Долішній П. М. (2011)
Смолянкін О. О. - Моделювання впливу тиску і пористості на зміну розмірів зразків методом нечіткої логіки, Решетило О. М., Фляк А. В. (2011)
Стасюк В. М. - Результати досліджень передударної фази робочого циклу приводів із пневмомеханічним керуванням (2011)
Степанишин В. І. - Створення багатофункціональних покриттів з запрограмованою еволюцією структурно-фазового стану на сплавах тугоплавких металів, Гончар І. М., Ацбергер Й. Л. (2011)
Стухляк П. Д. - Дослідження впливу природи наповнювачів  відходів промислового виробництва на фізико-механічні властивості пластифікованих епоксикомпозитів, Редько О. І. (2011)
Ткачук А. А. - Дослідження теплових процесів під час вигладжування, Мороз С. А. (2011)
Ткачук І. Є. - Експериментальне дослідження температури в зоні різання при механічній обробці спечених матеріалів, Божко Т. Є., Рудь В. Д. (2011)
Ткачук О. Л. - Вивчення механізму взаємодії метилсиліконату калію з целюлозним волокном (2011)
Ушак Т. - Метод дискретизації в задачі про вільні коливання оболонки змінної товщини (2011)
Фурс В. В. - Поліпшення технології переробки вихідної сировини із відходів машинобудівного виробництва для отримання матеріалів конструкційного призначення, Рудь В. Д. (2011)
Христинець Н. А. - Моделювання перетворень у сипких середовищах під дією вібрації, Рудь В. Д., Приймак О. В. (2011)
Чекурін В. Ф. - Теоретично-експериментальна методика визначення статистичних параметрів довговічності скла, Дяків В. В. (2011)
Човнюк Ю. В. - Моделі коливань суттєво-нелінійних систем ґрунтообробних робочих органів, Гуменюк Ю. О., Герасимчук Г. А. (2011)
Чувашов Ю. М - Скло та волокна на основі базальтоподібної сировини та ільменіту, Дідук І. І., Ященко О. М., Горбачов Г. Ф. (2011)
Чувашов Ю. М. - Дослідження стану волокон з гірських порід, Ященко О. М., Черюканов С. Д., Скорик М. А. (2011)
Шабайкович В. А. - Інноваційні способи очищення води і оснащення для їх здійснення Частина 2 (2011)
Шабайкович В. А. - Високоточні зубчасті колеса (2011)
Широков В. В. - Водневе зношування як порушення граничної рівноваги пружного стану приповерхневих шарів металевих тіл тертя, Калиняк І. В., Широков О. В. (2011)
Широков В. В. - Технологічне забезпечення інженерії робочих поверхонь гідро розподільників, Шахбазов Я. О. (2011)
Широков О. В. - Деякі аспекти рідкометалевого окрихчення високоміцних нержавних сталей (2011)
Шостак А. В. - Оцінка мікрорельєфу поверхонь на основі орієнтаційних характеристик, Мельник В. М. (2011)
Юрчук М. О. - Фізико-механічні властивості середньозернистого твердого сплаву вк11, спеченого за температури існування рідкої фази, Діордіца І. М., Юрчук В. М. (2011)
Анотації (2011)
Титул, зміст (2014)
Кизим М. О. - Можливості і загрози від членства в СОТ для України у виробництві і зовнішній торгівлі зерновими культурами з країнами ЄС і Митного союзу ЄврАзЕС, Ярошенко І. В., Матюшенко І. Ю., Семигуліна І. Б., Маханьова Ю. М. (2014)
Черленяк І. І. - Міжнародний офшорний бізнес та глобальна фінансова система, Дюгованець О. М. (2014)
Berenda S. V. - From Overhang to Policy Space Enhancement Within WTO Negotiations, Panova A. V. (2014)
Князєва Т. В. - Обґрунтування ефективності економічного механізму вирішення міжнародних проблем природокористування (2014)
Прокопенко В. Ю. - Вплив монетарних інструментів на ринки нерухомості в окремих країнах світу (2014)
Сейтим А. Е. - Использование криптовалют как альтернативное решение проблем мировой валютной системы (2014)
Лучик С. Д. - Оцінка продовольчої безпеки як складової економічної безпеки країни, Лучик М. В. (2014)
Мороз О. В. - Принципи адаптування економіки України до вимог постіндустріального суспільства, Воловодюк С. С. (2014)
Тарачев В. А. - Инфраструктурные облигации в России как инструмент снижения инфраструктурных ограничений экономического роста, Петрикова Е. М. (2014)
Горьовий В. П. - SWOT-аналіз біржового ринку сільськогосподарської продукції в Україні, Сидоренко О. В. (2014)
Іванов Ю. Б. - Методичні аспекти аналізу економічного розвитку видавничо-поліграфічної діяльності України (2014)
Шкурупій О. В. - Чинники динаміки економіки України та національної конкурентоспроможності, Базавлук Н. Г. (2014)
Ачкасова О. В. - Організаційні та правові аспекти здійснення аутстафінгу в Україні (2014)
Будник В. А. - Контролінг тарифів на перевалку вантажів у морських портах України, Шкурко Є. Л. (2014)
Калюжна Н. Г. - Ресурсна концепція трактування потенціалу в економіці: сутність та обмеження у застосуванні (2014)
Куценко М. А. - Економічні фактори якості освіти в системі цивільного захисту України (2014)
Матюшенко І. Ю. - Підхід до автоматизації методології форсайт щодо визначення науково-технологічних пріоритетів наноіндустрії, Шостак І. В., Данова М. О. (2014)
Петрушевська В. В. - Адаптація фінансової політики України до умов глобалізаційних і євроінтеграційних процесів (2014)
Рядська В. В. - Інституціональна парадигма аудиту в Україні: сучасний стан та напрямки розвитку (2014)
Сисоєв В. В. - Модель управління постачанням сил сектору безпеки і оборони держави в єдиній системі матеріально-технічного забезпечення (2014)
Тимошенко О. В. - Основні напрями зміцнення фінансової безпеки України (2014)
Томах В. В. - Сутність процесу управління знаннями підприємств промисловості (2014)
Ястребова Г. С. - Можливості та передумови українського "економічного дива", Чаговець Л. О., Баликов О. Г. (2014)
Бадида М. П. - Напрямки підвищення ефективності бюджетного фінансування соціально-економічного розвитку Карпатського регіону, Жук І. І. (2014)
Корсак В. І. - Формування регіональних роздрібних торговельних мереж, соціально-економічно-екологічні аспекти (2014)
Самойлік М. С. - Методологічні засади оптимізації стратегії забезпечення ресурсно-екологічної безпеки регіону (2014)
Стадник В. В. - Чинник гетерогенності персоналу в нарощуванні інтелектуального капіталу інноваційно-активного підприємства, Гризовська Л. О. (2014)
Маркіна І. А. - Антикризове управління туристичними організаціями і підприємствами як засіб формування їхніх конкурентних переваг, Маховка В. М. (2014)
Бойко М. М. - Управління формуванням індивідуального та корпоративного соціального капіталу в сфері послуг, Грішнова О. А. (2014)
Ястремська О. М. - Синектика як метод активізації творчого мислення персоналу, Сиваш Ю. М. (2014)
Бірюк О. Г. - Документальне оформлення виробництва і виходу продукції садівництва, Смольська О. Ю. (2014)
Бояринова К. О. - Інноваційний розвиток підприємств машинобудування на засадах нооуправління (2014)
Васюткина Н. В. - Теоретические аспекты понимания категории "развитие предприятия" (2014)
Кавун О. О. - Диверсифікація діяльності підприємницьких мереж у торгівлі: сутність, форми, мотиви та ризики здійснення (2014)
Овсюк Н. В. - Організаційно-економічні основи побудови внутрішнього контролю витрат на оплату праці (2014)
Петриченко П. А. - Факторы, влияющие на маркетинг отношений и корпоративный имидж туристических предприятий (2014)
Салун М. Н. - Детерминированный факторный анализ ресурсного потенциала предприятия (2014)
Сендзюк М. А. - Моделі збалансованої системи показників і технологій їх підтримки, Науменко І. В. (2014)
Ткаченко С. А. - Автохтонна характеристика взаємозв’язків підсистеми економіко-аналітичної обробки інформації в функціонально розвинутих системах управління спеціального призначення промисловими підприємствами та науково-виробничими об’єднаннями сучасної постіндустріальної країни (2014)
Шабельник Т. В. - Моделі управління роздрібною мережею фармацевтичного підприємства (2014)
Кравчук І. С. - Діяльність банків у сфері мезонінного фінансування (2014)
Мельниченко О. В. - Концепція обліку електронних грошей у банках (2014)
Киркач С. М. - Фінансовий план як інструмент фінансового планування діяльності банку (2014)
Івашина С. Ю. - Соціально-інституціональні аспекти економічної трансформації, Івашина О. Ф. (2014)
Костюк В. К. - Проблеми та фактори підвищення сукупної продуктивності підприємства, Сологуб О. П., Пішеніна Т. І., Цимбалюк Л. Г. (2014)
Рогач Ф. И. - Роль и оценки интеллектуального труда в современности (2014)
Благун І. С. - Моделювання диференціації зв’язків у секторі малих і середніх підприємств на регіональному рівні, Квасній З. В. (2014)
Кузьмін О. Є. - Інструментарій теорії ігор у ціноутворенні на інжинірингові продукти, Жежуха В. Й., Городиська Н. А. (2014)
Бобирь О. І. - Оцінювання циклічних характеристик інвестиційної діяльності банків за допомогою фрактального аналізу, Шевченко Н. В. (2014)
Буртняк І. В. - Дослідження процесу Орнштейна – Уленбека методами спектрального аналізу, Малицька Г. П. (2014)
Oliskevych M. O. - Empirical Modeling of Long-term Interrelations and Short-term Dynamic Adjustments of Private Consumption in Ukraine (2014)
Жуковська В. М. - Попередження соціально-поведінкових ризиків персоналу на підприємстві торгівлі (2014)
Дідух Я. П. - Екологічна диференціація біотопів Карабі-яйли (Гірський Крим), Соколенко У. М. (2014)
Дідух Я. П. - Фітоіндикаційна оцінка синтаксонів класу Molinio-Arrhenatheretea Полісся та Лісостепу України, Куземко А. А. (2014)
Винокуров Д. С. - Синтаксономія ксеротермної рослинності долини р. Інгул (клас Festuco-Brometea). Частина 1. Петрофітно-степова рослинність (2014)
Голівець М. О. - Адаптивна стратегія Impatiens parviflora (Balsaminaceae) у вторинному ареалі. I. Закономірності організації популяцій на еколого-ценотичному градієнті (2014)
Крицька Л. І. - Роди Trigonella, Melilotoides і Crimea (Fabaceae) у флорі України, Новосад В. В. (2014)
Лєтухова В. Ю. - Аналіз таксономії деяких видів роду Сrataegus (Rosaceae) флори Криму, Потапенко І. Л., Федорончук М. М. (2014)
Каліста М. С. - Морфологічні особливості плодів Crambe koktebelica та Crambe mitridatis (Brassicaceae), Щербакова О. Ф., Попович А. В. (2014)
Мельник В. І. - Сучасний стан популяцій Carlina onopordifolia на Західному Волино-Поділлі, Скоропляс І. О., Баточенко В. М. (2014)
Горбняк Л. Т. - Найпівденніший локалітет Pulsatilla grandis (Ranunculaceae) в Україні, Любінська Л. Г., Попова О. М., Артюх М. М. (2014)
Хом’як І. В. - Нове місцезнаходження Botrychium lunaria (Ophioglossaceae) на території Центрального Полісся (2014)
Данилик І. М. - Унікальна популяція Carex dioica (Cyperaceae) у високогір’ї Свидовця (Українські Карпати), Борсукевич Л. М., Сосновська С. В. (2014)
Барсуков О. О. - Епіфітні мохоподібні м. Харкова (2014)
Бухтіярова Л. М. - Функціональна морфологія піковоподібної плями в панцирі видів Planothidium (Bacillariophyta), Лях А. М. (2014)
Придюк М. П. - Нові та рідкісні для України види родини Coprinaceae. 2. Рід Coprinus (секція Pseudocoprinus) (2014)
Тихоненко Ю. Я. - Перші відомості про іржасті гриби Національного природного парку "Синевир", Дудка І. О. (2014)
Прилуцький О. В. - Знахідка Mycena galopus var. leucogala (Agaricales, Basidiomycota) в Національному природному парку "Слобожанський" (Україна) — за межами її суцільного поширення (2014)
Мусієнко М. М. - Протекторна роль цитокініну за дії теплового стресу на рослини пшениці, Жук В. В., Бацманова Л. М. (2014)
Шумілова А. В. - Calligonum aphyllum (Polygonaceae) — цікава знахідка в історичній колекції Й.К. Бойка (2014)
Свінціцький І. А. - Студентське наукове товариство імені О. А. Киселя: славетні сторінки минулого та перспективи на майбутнє (2011)
Лисенко О. Ю. - Вища фармацевтична освіта в Україні та країнах європейського простору (2011)
Благая А. В. - Обґрунтування допустимої добової дози піноксадену, пікоксістробіну та трінексапак-етилу для людини на основі аналізу їх токсичних властивостей (2011)
Отинова Е. В. - Влияние водных и спиртовых экстрактов различных видов марьянника на свертываемость крови, Петриченко В. М., Сыропятов Б. Я., Скрябина Е. Н. (2011)
Динник Н. В. - Закономірності резистентності та реактивності організму у хворих на хронічний вірусний гепатит С (2011)
Євдокимова В. В. - Антибактеріальна терапія Трифамоксом ІБЛ у пацієнток з ендометріозом яєчників при лапароскопічних оперативних втручаннях (2011)
Ліходей К. О. - Значення розширеної лімфаденектомії в лікуванні раку нижньоампулярного відділу прямої кишки (2011)
Новак Н. В. - Реабилитация больных катарактой в свете Международной концепции ограничения жизнедеятельности, Рыков С. А. (2011)
Салата П. М. - Особливості асоціацій між системою генів HLA DQB1 і первинною відкритокутовою глаукомою (2011)
Сікорська Т. А. - Вплив метаболітної терапії на частоту серцевих скорочень та суправентрикулярні порушення ритму в пацієнтів з артеріальною гіпертензією, поєднаною з хронічною ішемією мозку (2011)
Божук Б. С. - Вплив психокорекційної роботи на основні копінг-стратегії пацієнтів загальносоматичного стаціонару (2011)
Костирко О. О. - Основні принципи української та латинської хімічної термінології, Кісельова О. Г., Калібабчук В. О., Каврайський Д. П. (2011)
Джума К. А. - Лікарська помилка в медичному та правовому аспектах, Шульжик І. І. (2011)
Костирко О. О. - Зв'язок сучасної української термінології та номенклатури органічних сполук з латинською мовою, Кісельова О. Г., Калібабчук В. О., Каврайський Д. П. (2011)
Коляденко Е. В. - "Латинский квартал" Киева конца ХІХ – начала ХХ века (2011)
Лаврик О. А. - Філософія пізнання і шлях у медицині професора В. О. Караваєва (2011)
Матеріали Міжнародного конгресу "Актуальні проблеми сучасної медицини" 12-14 жовтня 2011 року, м. Київ, Україна (2011)
Умови публікації в "Українському науково-медичному молодіжному журналі" (2011)
Всеукраїнський тиждень права 2012: п’ятирічна традиція утвердження верховенства прав людини (2012)
Манжул І. В. - Визначення методів пізнання в науковій літературі (2012)
Пустовіт Ж. М. - Поняття, сутність та зміст функцій Верховної Ради України (2012)
Деревянко Б. В. - Питання правового регулювання діяльності закладів релігійної освіти у європейських державах (2012)
Гвоздик П. О. - Підзаконні нормативно-правові акти як джерела екологічного права (2012)
Гетьман А. П. - Витоки екологічного законодавства в наукових працях учених-юристів (2012)
Комарницький В. М. - Правові аспекти участі громадськості в охороні довкілля (2012)
Беззубов Д. О. - Державно-службові відносини у сфері забезпечення внутрішньої безпеки держави (2012)
Ляшук Р. М. - Переконання та примус у діяльності відділів прикордонної служби (2012)
Сусловець А. О. - Місце та роль публічної служби в органах Державної податкової служби України (2012)
Журавська З. В. - Роль віктимності у механізмі вчинення злочинів у місцях позбавлення волі (2012)
Трофименко В. М. - Актуальні питання порядку проведення експертизи за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (2012)
Цірат Г. В. - Якість перекладу міжнародних договорів на українську мову (2012)
Дудченко В. В. - Рецензія на монографію С. В. Бобровник "Компроміс і конфлікт у праві: антрополого-комунікативний підхід до аналізу" (2012)
Котляр А. О. - Співавтори як первісні суб’єкти авторського права: окремі проблеми правової регламентації (2012)
Опотяк С. З. - Про тенденцію телеологічного (цільового) тлумачення (2012)
Пономарьов С. М. - Категоріально-понятійний апарат механізму реалізації конституційного права громадян на об’єднання в громадські організації (2012)
Тавлуй О. В. - Історико-правові витоки незаконних дій щодо усиновлення (2012)
Теут З. Ф. - Правова природа стадії виконання вироку, ухвали, постанови суду (2012)
Сошников А. О. - Деякі аспекти співвідношення публічних та приватних інтересів при здійсненні закупівель в комунальному секторі економіки (2012)
Микола Козюбра — корифей правничої науки та конституційного правосуддя (2012)
Ананко С. В. - Державна підтримка сімей, у яких народжуються діти (2012)
Корко К. Г. - Вимоги щодо декларування майна, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру та оприлюднення декларацій (2012)
З 19 січня 2013 року втратять чинність усі акти Кабміну щодо ліцензування господарської діяльності арбітражних керуючих (2012)
Україна виграла в арбітражному трибуналі справу за позовом компанії "Bosh International Inc." (2012)
ДАІ, державні виконавці та нотаріуси обмінюватимуться інформацією щодо транспортних засобів (2012)
Мін’юст затвердив новий порядок подання клопотання про помилування (2012)
Мін’юст рекомендує усунути статеву дискримінацію з окремих положень закону "Про освіту" (2012)
Верховна Рада узгодила із законом про безоплатну правову допомогу п’ять кодексів та низку законів (2012)
Нагородження, призначення (2012)
Вітаємо (2012)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих з 28 вересня 2012 року по 31 жовтня 2012 року (2012)
Василюк С. М. - Безпосередні і віддалені результати герніопластики за Ліхтенштейн у хворих похилого та старечого віку, Прудніков О. В. (2013)
Ащеулова Т. В. - Інтерлейкінемія у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, що асоціюється з порушеннями вуглеводного метаболізму, Ковальова О. М., Сайєд Муджахід Аббас, Амбросова Т. М., Смирнова В. І. (2013)
Бевз Н. Ю. - Розробка методик ідентифікації та кількісного визначення дифентрикарбу, Георгіянц В. А., Перехода Л. О., Безуглий П. О., Cич І. А. (2013)
Бука Г. Ю. - Особенности хирургического лечения больных с каротидными хемодектомами (2013)
Зайченко Г. В. - Вивчення ефективності нового гомеопатичного препарату з цикламену європейського на моделі бронхообструктивного синдрому у мурчаків, Колос О. М., Лар’яновска Ю. Б. (2013)
Казаков В. Е. - Формирование постравматических когнитивных нарушений (2013)
Кацуба І. К. - Дослідження полісахаридів мати-й-мачухи, Новосел О. М., Кисличенко В. С. (2013)
Назарова Д. І. - Сучасні методичні підходи викладання анатомії людини студентам за фахом "клінічна фармація" та "фармація" (2013)
Нестеренко З. В. - Заболеваемость туберкулезом у детей и подростков Луганской области, Хижняк Т. А., Румянцева Т. В., Дюкарева Ю. В. (2013)
Паламар А. О. - Дослідження антиоксидантної активності ((1-(3-метилфеніл)-5-форміл-1н-імідазол-4-іл)тіо)оцтової кислоти на тлі тетрахлорометанового гепатиту в щурів, Яремій І. М., Чорноус В. О., Вовк М. В. (2013)
Потапов С. Н. - Сравнительная динамика частоты опухолей яичек по данным Xарьковского областного клинического центра урологии и нефрологии имени В. И. Шаповала за два десятилетия (1993-2002 гг. и 2003-2012 гг.) (2013)
Процюк Р. Г. - Ефективність застосування гормональних препаратів з анаболічною дією у лікуванні хворих на КО-інфекцію туберкульоз / ВІЛ, Загута Ю. Б., Бєгоулєв О. Є. (2013)
Рещиков В. А. - Многокомпонентность болонского процесса в формировании врача (2013)
Рябенко Н. Б. - Исследование студенческих мотиваций по методу А. Маслоу, Рябенко Э. Б. (2013)
Скоробогатов А. Н. - Прочность плечевых костей у белых крыс различного возраста после длительного воздействия паров эпихлоргидрина (2013)
Соловйов О. С. - Фармакоекономічна оцінка застосування інгібіторів протонної помпи при лікуванні виразкової хвороби шлунку, Гудзенко О. П., Левченко І. О., Козицька К. І. (2013)
Kharchenko O. - Synthesis, analgesic and anticonvulsant activity of novel ureas with pyrrole moiety, Koval D., Voievudskiy M., Astakhina V., Bibik H., Meleshchenko A., Tkachenko E. (2013)
Хубетова И. В. - Дистанционное консультирование при болезни Паркинсона (2013)
Жаріков М. Ю. - Секреторні компоненти серця в нормі та за умов впливу зовнішніх чинників (2013)
Куренкова Г. Н. - Особенности монологической и диалогической речи при обучении говорению иностранных учащихся (2013)
Солодюк Н. В. - Использование проектной технологии на занятиях по русскому языку как иностранному (2013)
Филатова И. И. - К вопросу об интенсификации обучения русскому языку как иностранному студентов-нефилологов на продвинутом этапе, Зайцева С. Н., Землякова С. Н. (2013)
Филатова И. И. - О соотношении понятий "коммуникативность" и "системность" в обучении русскому языку иностранных студентов-медиков, Зайцева С. Н., Землякова С. Н. (2013)
Черних І. О. - Дидактичний матеріал як один із засобів мовленнєвого розвитку студентів-медиків (2013)
Агаркова А. О. - Досвід виховної діяльності медичних ВНЗ Росії (2013)
Агаркова А. О. - Моральне виховання як частина загальнокультурного розвитку студентів (2013)
Антипенко Е. В. - Жан Кальвин и образование (2013)
Антипенко Е. В. - К проблеме формирования лингвокультурологической компетентности на уроках РКИ (2013)
Антонова К. В. - Специфіка соціально-освітнього середовища медичного університету (2013)
Корчикова И. В. - Автономия студента как залог успешного обучения в ВУЗе (2013)
Луценко В. І. - Навчання аудіювання іноземних студентів технічних спеціальностей (2013)
Мищенко Т. Н. - Об интенсификации учебного процесса по РКИ, Ряннель Т. Я. (2013)
Руденко Т. Н. - Соотношение "слова" и "вещи" в поэзии А.С. Кушнера (2013)
Ряннель Т. Я. - О работе со словом на занятиях по РКИ, Мищенко Т. Н. (2013)
Соколовська Н. В. - Гуманізм як необхідна якість медичного працівника (2013)
Филатова И. И. - Сатирический реализм в творчестве В. Ардова, Лыжов А. М., Черникова Н. С. (2013)
Филатова И. И. - Гуманитарная составляющая высшего медицинского образования, Плахотник А. Н., Юсеф Ю. В. (2013)
Филатова И. И. - Совершенствование содержательной стороны профессиональной речи иностранных студентов-медиков на основе текстов по специальности (продвинутый этап обучения), Черникова Н. С., Лыжов А. М. (2013)
Філатова І. І. - Деякі особливості сучасних програм вивчення біоетики в Росії та Білорусії, Агаркова А. О. (2013)
Філатова І. І. - Основні поняття в сучасних концепціях морального виховання та загально-культурного розвитку студентів, Агаркова А. О. (2013)
Філатова І. І. - Опрацювання стилістичних відомостей засобами інтеракції майбутніх медиків, Солодюк Н. В. (2013)
Філатова І. І. - Використання технічних засобів навчання на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням), Черних І. О. (2013)
Чернуха Н. М. - Закордонний досвід становлення особистості майбутнього лікаря, Агаркова А. О. (2013)
Зайцева С. Н. - Давайте говорить друг другу комплименты, Землякова С. Н., Кузовлева И. А., Пащенко Я. А. (2013)
Зайцева С. Н. - Владимир Иванович Даль – создатель "Толкового словаря живого великорусского языка", Землякова С. Н., Пащенко Я. А., Кузовлева И. А. (2013)
Зайцева С. Н. - Из истории русских фразеологизмов, Землякова С. Н., Боброва А. Г., Кутенец А. С., Решетняк А. А. (2013)
Агаркова А. О. - Медична термінологія крізь призму історії, Лях Ю. М. (2013)
Агаркова А. О. - Peregrinatio est vita, Кисельова Д. О. (2013)
Антипенко Е. В. - Меняющийся язык библии и происхождение слов, Ено Нкпоиканке Абрахам (2013)
Антонова К. В. - Духовно-естетичне виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах України, Бєлкіна Є. В. (2013)
Соколовська Н. В. - Єдність освіти і духовності, Аракелян Л. (2013)
Солодюк Н. В. - Основи мовленнєвого етикету, Дрєєва Ю. (2013)
Солодюк Н. В. - Студентські жаргонізми (комп’ютерний сленг), Навдіп Сінгх (2013)
Титул, зміст (2014)
Азьмук Н. А. - Трансформация занятости в странах с развитой информационной экономикой (2014)
Васильців Т. Г. - Оцінювання ефективності реалізації функцій державного регулювання інвестиційно-інноваційного забезпечення економічної безпеки реального сектора економіки України, Іляш Н. І. (2014)
Корнєєв М. В. - Теоретико-методичні засади оцінювання рівня фінансіалізації економіки (2014)
Поліщук Є. А. - Особливості розвитку світового фінансового ринку на сучасному етапі (2014)
Прушківський В. Г. - Вплив глобалізації на формування споживчого ринку в країнах із трансформаційною економікою, Прушківська О. В. (2014)
Чечетова-Терашвілі Т. М. - Аналіз недоліків методології міжнародного рейтингу "Doing business", Малишко Ю. М. (2014)
Ярошенко І. В. - Аналіз соціально-економічного розвитку проблемних регіонів країн Європейського Союзу (2014)
Бабенко А. Г. - Шляхи вдосконалення державного регулювання аграрного сектору економіки, Бондаревська К. В. (2014)
Гречко А. В. - Перспективи реформування податкової системи України в умовах євроінтеграції (2014)
Доровской А. В. - Состояние и перспективы развития фармацевтического рынка Украины (2014)
Іванов Ю. Б. - Удосконалення організації надання адміністративних послуг як засіб запобігання корупційним проявам, Сєніна А. О. (2014)
Кизим М. О. - Можливості і загрози від членства України в СОТ для металургійної галузі економіки в умовах співпраці з країнами ЄС і Митного союзу ЄврАзЕС", Шпілевський В. В., Хаустова В. Є., Антоненко С. В., Матюшенко І. Ю. (2014)
Коляда Т. А. - Фінансове забезпечення соціальних функцій держави: стан, тенденції та напрямки оптимізації (2014)
Комеліна О. В. - Сучасні проблеми забезпечення енергоефективності житлового будівництва в Україні, Щербініна С. А. (2014)
Котіна Г. М. - Макрофінансове забезпечення розвитку економіки: пріоритети, стратегія та ризики, Степура М. М., Табакова Т. В. (2014)
Лактіонова О. А. - Методичний підхід до оцінки гнучкості фіскальної політики в умовах циклічного розвитку економіки (2014)
Омаров Ш. А. О. - Оценка устойчивого развития регионов Украины (2014)
Rad N. S. - Conceptualization of a Demographically Stable Model of the Pension System and Economic Activity of "Third Age” People: Interaction Context (2014)
Терованесов М. Р. - Методичні підходи до оцінки інерційності розвитку вищої освіти (2014)
Шевчук А. В. - Використання зарубіжного досвіду для управління розвитком регіональних освітніх систем України (2014)
Шост І. М. - Статистичний аналіз та оцінка рівня платоспроможності лісових господарств, Винятинська Л. В. (2014)
Шкурупій О. В. - Можливості прогресивної динаміки розвитку України на основі структурних змін національної економіки, Базавлук Н. Г. (2014)
Вахович І. М. - Розвиток креативної економіки в умовах транскордонного співробітництва, Чуль О. М. (2014)
Возняк Г. В. - Сучасні механізми реалізації бюджетної політики розвитку: регіональний вимір (2014)
Андросова Т. В. - Світовий та вітчизняний досвід визначення фінансового результату як об’єкта моніторингу на торговельному підприємстві, Круглова О. А., Козуб В. О. (2014)
Бірюк О. Г. - Підходи до облікової політики щодо відображення інформації про нематеріальні активи (2014)
Близнюк О. П. - Оцінка ефективності управління фінансовими ресурсами на підприємствах роздрібної торгівлі України, Горпинченко А. П. (2014)
Іляш О. І. - Теоретико-методичні засади та прикладні рекомендації оцінювання ефективності функціонування торговельних підприємств в умовах економічного розвитку, Гетьманський В. О. (2014)
Кінєва Т. С. - Релевантність облікової інформації, придатної для управління відтворенням біологічних активів багаторічних насаджень, Глушко О. В. (2014)
Кожушко О. В. - Оцінка стану внутрішнього аудиту бюджетної установи, Калінкін Д. В. (2014)
Кузьмін О. Є. - Іноземний досвід інжинірингової діяльності, Жежуха В. Й., Городиська Н. А. (2014)
Kulieshova N. V. - Factor Model of the Significant Factors in the Macro Environment of Tourism Enterprises (2014)
Лазарева М. Г. - Алгоритм построения сбалансированного бизнес-портфеля холдинговой компании (2014)
Манжура О. В. - Потенціал розвитку виробничих сільськогосподарських кооперативів на основі бізнес-планування (2014)
Піддубна Л. В. - Діловодство як складова інфраструктури електронного бізнесу (2014)
Полуэктова Н. Р. - Подход к управлению сервисами информационной системы предприятия на основе анализа оболочек данных (2014)
Яркина Н. Н. - Теоретические аспекты оценки эффективности управления предприятием (2014)
Ястремська О. М. - Формування організаційного забезпечення процесу впровадження аутсорсингу логістичних функцій на підприємстві, Зеленський М. В. (2014)
Котковский В. С. - Кредитно-инвестиционные инновации коммерческого банка: оценка эффективности и стратегический сегмент, Гузенко Е. П. (2014)
Pidkhomnyi О. М. - Bank business under the conditions of financial system reformation, Kudlyak Yu. V. (2014)
Сомова В. В. - Імітаційне моделювання прогресивної шкали ставок податку на доходи фізичних осіб в Україні, Чумакова О. О. (2014)
Чеберяко О. В. - Інтегровані фінансові посередники як форма взаємодії банків та небанківських установ, Лобода А. Б. (2014)
Давидова І. О. - Діалектична взаємодія економічних відносин та діяльності у сфері зайнятості (2014)
Благун І. С. - Моделювання взаємозв’язків чинників регіональної конкурентоспроможності з її потенціалом розвитку, Кацедан А. В. (2014)
Дмитришин Л. І. - Просторова модель уніфікації та конкуренції в регіональному туристичному секторі, Павлюк Т. Д. (2014)
Плець І. І. - Моделювання граничної величини внутрішньої заборгованості у взаємозв’язку з бюджетним дефіцитом і зовнішньою складовою державного боргу (2014)
Самойлік М. С. - Мультифункціональне моделювання оптимізаційних рішень забезпечення ресурсно-екологічної безпеки з урахуванням регіональних особливостей (2014)
Скіцько В. І. - Моделювання в оцінюванні рівня логістичного сервісу (2014)
Панченко А. М. - Закон України "Про адміністративні послуги" — трансформація України в сервісну державу (2013)
Головченко Л. М. - Проблемні питання законодавчого регулювання судово-експертної діяльності (2013)
Ткаченко Н. М. - Використання спеціальних знань відповідно до нового Кримінального процесуального кодексу України (2013)
Берназюк Я. О. - Поняття та ознаки рішення Президента України в формі доручення (2013)
Вихристенко Б. І. - Туристи як суб’єкти туристичних правовідносин: характеристика та правовий статус, Опанасюк Н. А. (2013)
Цуріков М. О. - Роль технічної інвентаризації в обороті нерухомого майна України (2013)
Гуменюк І. О. - Основні напрямки розвитку галузі права соціального забезпечення в системі права України (2013)
Гвоздик П. О. - Джерела екологічного права та ядерна безпека (2013)
Кравчук О. О. - Щодо ефективності та цільового використання державного майна (2013)
Кременовська І. В. - Становлення правових засад регулювання діяльності суб’єктів надання послуг зі страхування майна фізичних осіб в Україні, Ільєнко Є. Є. (2013)
Мельник О. М. - Служба в органах Державної митної служби України та обмеження, які з нею пов’язані (2013)
Олійник О. В. - Правові аспекти оптимізації організаційних засад інформаційної безпеки (2013)
Мозоль Н. І. - Девіантна поведінка молоді і роль правового виховання у її запобіганні (2013)
Мошняга Л. В. - Зарубіжний досвід криміналізації злочинів проти конституційних основ національної безпеки на прикладі Кримінальних кодексів Азербайджанської Республіки, Республіки Вірменія, Республіки Казахстан та Грузії (2013)
Бем М. В. - Життєвий шлях та міжнародно-правова діяльність Рафала Лемкіна (2013)
Городиський І. М. - Роль основних принципів міжнародного права в регулюванні відносин з приводу іноземних військових баз (2013)
Кіт Х. І. - Поняття підготовчого провадження в адміністративному процесі (2013)
Нікітенко Л. О. - Конституційно-правове регулювання права на підприємницьку діяльність: історико-правові передумови та сучасний стан (2013)
Романовська Л. А. - Поняття "майно" дитини як предмета управління за цивільним законодавством (2013)
Тищук Т. І. - Конституційно-правовий аналіз форм реалізації рішень Конституційного Суду України (2013)
Ханас Х. Р. - Цивільний позов у кримінальній справі за новим Кримінально-процесуальним кодексом України (2013)
Дячок Т. О. - Звернення громадян — шлях до вирішення гострих суспільно значущих проблем (2013)
Умови і порядок прийняття на роботу при укладанні трудового договору (2013)
Провадження у справах за участю іноземних суб’єктів господарювання (2013)
Протягом перших днів січня для надання безоплатної правової допомоги затриманим особам адвокати залучалися майже чотири сотні разів (2013)
З 19 січня Мін’юст розпочав заміну ліцензій арбітражних керуючих (2013)
Мін’юст пропонує відновлювати платоспроможність боржника шляхом відчуження та заміщення активів в процедурі санації (2013)
Мін’юст визначено центральним органом в Україні з виконання функцій, передбачених Конвенцією про міжнародне стягнення аліментів на дітей (2013)
Затверджено порядок прийому громадян у Державній пенітенціарній службі (2013)
Щотижня громадяни зможуть отримувати консультації в Мін’юсті за напрямками діяльності міністерства (2013)
Уряд ініціює відповідальність юридичних осіб за вчинення ними корупційних правопорушень (2013)
Кабмін розробив чергові заходи для лібералізації візового режиму з ЄС (2013)
Призначення (2013)
Вітаємо (2013)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих у листопаді — грудні 2012 року (2013)
Рибін О. І. - Порівняння методів нормальної фільтрації та ортогонального розкладу кореляційної матриці, Рибіна І. О., Ніжебецька Ю. Х. (2010)
Власенко А. О. - Визначення гранично допустимої дальності передавання інформації волоконно-оптичними лініями зв’язку (2010)
Білоконь О. В. - Зменшення пік фактору в каналах з OFDM за допомогою медіанної фільтрації і блочного кодування, Головiн В. А. (2010)
Ципоренко В. В. - Метод кореляційно-інтерферометричного радіопеленгування з дисперсійною обробкою взаємних спектрів сигналів (2010)
Бичковський В. О. - Розподіл потужності сигналів на вході приймача висотної аероплатформи, Реутська Ю. Ю. (2010)
Мачнєв О. М. - Визначення кута нахилу при накладенні зображень з застосуванням змішаної системи координат (2010)
Дубровка Ф. Ф. - Характеристики випромінювання антени типу "кільцестержнева структура в рупорі", Баньковський В. Л. (2010)
Трубин А. А. - Реализация простой антенны на сферическом диэлектрическом резонаторе в миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах длин волн (2010)
Дубровка Ф. Ф. - Ультраширокосмуговий логоперіодичний опромінювач рефлекторної антени діапазону частот 1-20 ГГц, Долженко Д. С. (2010)
Ситник О. О. - Математичне моделювання електричного поля в діелектричних стуктурах, Самойлік О. В., Кишенко Я. І. (2010)
Сидорук Ю. К. - Розрахунок параметрів круглого хвилевода з прямокутною металевою вставкою, Довгань В. М. (2010)
Коцержинський Б. О. - Ефективність засобів зменшення фазових шумів транзисторних генераторів НВЧ (2010)
Сидорук Ю. К. - Надвисокочастотний пристрій знезараження рідких середовищ, Моніч І. Л. (2010)
Дехтярук М. Т. - Моделювання роботи радіотехнічних систем з урахуванням відмов, Видалко Є. М. (2010)
Роздобудько І. В. - Симуляція роботи операційного підсилювача на МДН-транзисторах, Доценко К. В. (2010)
Мірських Г. О. - Особливості організації виробництва радіоелектронних виробів, Антипенко Р. В. (2010)
Шупта О. О. - Пристрій для збільшення тривалості радіосигналів, Богомолов М. Ф. (2010)
Бабушкін А. М. - Спектр випромінювання струму часткового розряду діелектриках, Дюжаєв Л. П. (2010)
Яненко А. Ф. - Электромагнитная идентификация диэлектрических материалов, Перегудов С. Н., Головчанская А. Д. (2010)
Березянський Б. М. - Автоматизовані системи комерційного обліку електроенергії (2010)
Кудінов Є. В. - Моделювання залежності частоти коливань генератора на комбінаційних частотах від характеристик його елементів, Белюженко В. Б. (2010)
Кудінов Є. В. - Визначення похибки вимірювання побічних сигналів в мережі електроживлення, Кухоль Є. М. (2010)
Кириченко В. В. - Математичне моделювання процесів розсіювання випромінювання від біологічних об’єктів, Богомолов М. Ф. (2010)
Кухтин В. В. - Апаратна реалізація і діагностичні можливості методу газорозрядної візуалізації, Петельський П. В., Чепурний Ю. В. (2010)
Яковенко И. А. - Повышение достоверности неинвазивного анализа макроэлементов в крови методом цифровой обработки ЭКГ, Клочко Т. Р., Пелых А. Н., Леус Е. А. (2010)
Бурим О. А. - Використання невзаємних пасивних пристроїв в КВЧ-терапії, Вунтесмері В. С. (2010)
Зінковський Ю. Ф. - Особливості педагогічних тестів, Мірських Г. О. (2010)
Дяченко С. М. - Розвиток НЕМТ, Павлюченкова А. М. (2010)
Воропаєв П. В. - Методи НВЧ-діагностики плазми, Митрофанов А. Б., Біденко В. А., Зоренко О. В. (2010)
Булашенко А. В. - Багатопроменеві антенні решітки на основі лінз Ротмана (2010)
Дем’яненко П. О. - Про когерентність електромагнітних хвиль, зокрема, світлових (частина 3), Зіньковський Ю. Ф. (2010)
Цикалов Д. В. - Селективні фільтри на коаксіальних діелектричних резонаторах, Орлов А. Т., Рибін О. І. (2010)
Малюкін О. В. - Стабілізатор з малим падінням напруги на регулюючому елементі, Піддубний В. О., Піддубний В. В. (2010)
Декан радіотехнічного факультету Олександр Іванович Рибін (2010)
Відомості про авторів статей (2010)
Інформація для авторів (2010)
Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" (витяг) (2014)
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 856-р "Про призначення Кадомського А. М. першим заступником Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру" (2014)
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 857-р "Про тимчасове покладення виконання обов’язків Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на Кадомського А. М." (2014)
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 р. № 879-р "Про утворення комісії з реорганізації Державного агентства земельних ресурсів" (2014)
Костецька Я. М. - Актуальні проблеми застосування системи координат УСК-2000 в геодезичному забезпеченні кадастрових робіт і гідротехнічного будівництва, Звягіна М. С., Мельник Д. М. (2014)
Крячок С. Д. - Побудова полігонометричних мереж зустрічними ходами, Мамонтова Л. С. (2014)
Бурак К. О. - Особливості геодезичного моніторингу та прогнозування геотехногенної динаміки на шахтних полях калійних родовищ, Кузьменко Е. Д., Багрій С. М., Гринішак М. Я., Мельниченко Г. Г., Михайлишин В. П., Ковтун В. М. (2014)
Остроух В. І. - Особливості роботи редактора при створенні навчальних електронних картографічних посібників, Руденко І. С. (2014)
Ісаєв Д. В. - Історичні карти в геополітичному моделюванні (2014)
Шевчук С. А. - Уточнення гідрографічних характеристик річок з використанням методів ДЗЗ, Вишневський В. І., Бабій П. О. (2014)
Лазоренко-Гевель Н. Ю. - Деякі аспекти методики геоінформаційного аналізу просторової структури мереж об’єктів і систем спостережень за природними комплексами (2014)
Шквир І. М. - Геоінформаційне моделювання показників деградації земель сільськогосподарського призначення (2014)
Борису Дмитровичу Лепетюку – 70 років (2014)
Дмитру Федоровичу Байсі – 80 років (2014)
"Пам’ятай минуле, думай про майбутнє, живи сьогоденням" (2014)
Шевчук П. М. - Діяльність правління Українського товариства геодезії і картографії у 2013 році (2014)
Міжнародний рік карти (2014)
Відомості про авторів (2014)
Ювілеї (2011)
Дядечко В. А. - Деякі аспекти стану здоров'я підлітків в Україні (1990-2010 pp.), Донік О. М., Литвинова Л. О. (2011)
Короленко В. В. - Порівняльні аспекти організації дерматологічної та венерологічної служби в провідних країнах Західної Європи і США, Степаненко В. І. (2011)
Банковська Н. В. - Аліментарний фактор як показник здоров'я населення, Швець О. В., Сластін В. В. (2011)
Черкасов Е. В. - Структурні зміни тимуса при експериментальній опіковій хворобі у щурів за умов її лікування шляхом внутрішньовенної інфузії лактопротеїну-С (2011)
Пузиренко А. М. - Вивчення мембранопротекторної активності антигіпертензивних препаратів у щурів зі спонтанною артеріальною гіпертензією та особливостей їхньої взаємодії з метаболітотропними засобами, Горчакова Н. О., Антоненко Л. І., Чекман І. С. (2011)
Бичко М. В. - Ефективність терапії антагоністами кальцію ІІІ генерації у хворих на АГ із супутньою ішемічною хворобою серця, Ковбаснюк Ю. В., Тулайдан П. Д., Гаврилюк О. П., Нетяженко В. З., Мальчевська Т. Й. (2011)
Ільницька М. Р. - Сечова кислота як тригерний фактор розвитку судинної патології та хронічної хвороби нирок, Никула Т. Д., Мойсеєнко В. О., Кисіль С. С. (2011)
Козак-Волошаненко Ю. М. - Значення дослідження часових та амплітудних показників акустичної імпедансометрії у робітників сучасного машинобудівного виробництва, Куреньова К. Ю. (2011)
Орос М. М. - Генеалогія в хворих на епілепсію (2011)
Сизон О. О. - Особливості інструментальних методів діагностики артропатичного псоріазу (2011)
Шатохина И. В. - Особенности сахароснижающей терапии у больных сахарным диабетом 2 типа при инфаркте миокарда (2011)
Божук Б. С. - Вплив основних копінг-стратегій пацієнтів стаціонару на оцінку ними терапевтичного середовища (2011)
Божук О. А. - Роль допологової підготовки у формуванні оптимальної передпологової домінанти (2011)
Касьянова А. Ю. - Особливості психологічної допомоги дітям з синдромом подразненого кишківника (2011)
Белова А. Г. - Современные методы медицинской визуализации молочной железы для измерения маммографической плотности (2011)
Винниченко O. I. - Якість життя хворих на рак стравоходу та кардіоезофагеальний рак як інтегральний показник функціональних результатів езофагогастропластики (2011)
Висоцький А. О. - Лікування первинних сарком серця (огляд літератури) (2011)
Дарчик Ю. В. - Тромбоемболічні ускладнення в онкології: методи лікування та профілактики (огляд літератури) (2011)
Дерменжи Т. В. - Современные аспекты хирургического лечения больных инвазивным раком шейки матки (2011)
Жежерун М. О. - Інтраопераційна променева терапія та її місце в лікуванні раку молочної залози (огляд літератури) (2011)
Зинченко И. А. - Предраковые заболевания, которые ассоциируются с вирусом папилломы человека (обзор литературы) (2011)
Лобода А. Д. - Модифікована неоад’ювантна поліхіміотерапія при лікування хворих на місцево поширений рак грудної залози, Смоланка І. І., Скляр С. Ю., Досенко І. В. (2011)
Любота І. І - Особливості клінічного перебігу тричі негативного раку молочної залози, Любота Р. В. (2011)
Любота Р. В - Клініко-морфологічні характеристики та прогноз перебігу різних молекулярних підтипів раку молочної залози, Любота І. І. (2011)
Малярчук Е. А. - Обоснование изучения влияния метформина на больных с сочетанием сахарного диабета и онкопатологии и разработка соответствующей методики, Кекух Д. П. (2011)
Поступаленко О. В. - Робот-асистована хірургія як новітній напрямок мініінвазивних втручань (огляд літератури) (2011)
Пучко М. С. - Современные аспекты ведения больных с неинвазивным раком шейки матки (2011)
Рекута А. С. - Вірус папіломи людини та онкологічна патологія: сучасні погляди на профілактику (2011)
Рыбко А. И. - современные подходы к диагностике и лечению осложненных форм гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (2011)
Цема Є. В. - Злоякісна трансформація пілонідальних кіст крижово-куприкової ділянки (огляд літератури), Макаров Г. Г., Діброва Ю. В., Юрків О. Є., Шустик Т. М. (2011)
Шандюк В. Ю. - Сучасні методи діагностики і лікування пухлин головного мозку (огляд літератури) (2011)
Язиков О. В. - Шкірозберігаюча мастектомія у жінок з вузловими формами фіброзно-кістозної мастопатії, оперованих після секторальних резекцій, Андрющенко В. В., Лукавенко І. М. (2011)
Матеріали ІІІ Міжнародного науково-практичного семінару, присвяченого Всесвітньому дню боротьби із раком (3 лютого 2012 року, м. Київ, Україна) (2011)
Свінціцький І. А. - Розвиток студентської науки у Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця: підсумки 2011 року (2011)
Умови публікації в "Українському науково-медичному молодіжному журналі" (2011)
Міщенко В. - Наукові дослідження в системі Національного банку: основні здобутки за 10 років (2013)
Сомик А. - Економічні та наукові дослідження в центральних банках, Плачинда В. (2013)
Ліпінська С. - Шевченківські дні в НБУ (2013)
Хроніка найважливіших подій і рішень. Лютий 2013 року (2013)
Новіков В. - Практика роботи з проблемними активами банків: світовий досвід і реалії України, Крилова В., Ніконова М. (2013)
Гриценко М. - ГУАМ і "Банкиръ” назвали переможців (2013)
Заєць О. - Дмитро Гриджук – "Фінансист року – 2012” (2013)
Гладких Д. - Ключові показники діяльності банків України за підсумками 2012 року (2013)
Зміни і доповнення до Державного реєстру банків, внесені у лютому 2013 р. (2013)
Банки, включені до Державного реєстру банків у лютому 2013 р. (2013)
Основні показники діяльності банків України на 1 березня 2013 року (2013)
Нестеренко В. - Готівковий обіг України: від античних часів – до сьогодення, Галичин І. (2013)
Слав’янська Н. - Підвищення фінансової грамотності: комерційний проект чи державна необхідність?, Незнамова А. (2013)
Підвисоцький Р. - Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ – навчальний заклад із глибокими традиціями та інноваційними методами навчання (2013)
Козьменко С. - Формування експліцитного правила монетарної політики для національної економіки, Савченко Т. (2013)
Національному заповіднику "Гетьманська столиця” презентовано пам’ятні монети (2013)
Пацера М. - Захист прав споживачів фінансових послуг: виклики для України (2013)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України один раз на місяць (за лютий 2013 року) (2013)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України щоденно (за лютий 2013 року) (2013)
Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у лютому 2013 року (2013)
Ринок державних цінних паперів України у лютому 2013 року (2013)
Діяльність платіжних систем на ринку України в 2012 році (2013)
Додін Є. В. - Правова природа відповідальності за порушення митних правил (2014)
Федотов О. П. - Нова концепція податкової реформи України (2014)
Кравец М. А. - Правовое обеспечение обжалования решений, действий, бездействий органов доходов и сборов, или их должностных лиц (2014)
Аверочкіна Т. В. - Митна адміністративна юрисдикція України у прибережних морських просторах (2014)
Міщенко І. В. - Митний статус товарів як елемент митного режиму (2014)
Лазарчук К. Р. - Митне оформлення продуктів морського та річкового промислу (2014)
Герман О. О. - Комерційне та некомерційне (особисте) переміщення автомобільного транспортного засобу через митний кордон України (2014)
Русских Т. В. - Правові акти політичних домовленостей як регулятор державної митної справи в Україні (2014)
Змерзлый Б. В. - Развитие системы управления портами Черного и Азовского морей в ХIХ веке (2014)
Нікіша Д. О. - Роль інноваційної діяльності у становленні України як морської держави 66-70, Кондратенкова Д. М. (2014)
Ivanova D. A. - Piracy is not a Historical Memory, but is a Fact that Flourishing (2014)
Додин Е. В. - К 20-летию вступления в силу Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, Кузнецов С. А., Аверочкина Т. В. (2014)
Дмитренко Е. С. - Фінансова система України – пріоритетний напрямок фінансово-правових досліджень в Україні (2014)
Коломоєць Т. О. - Рецензія на монографічне дослідження Сурілової О. О. "Державне управління використанням і охороною надр України” (2014)
Ємельянов В. П. - Рецензія на монографію Конопельського В. Я. "Диференціація та індивідуалізація виконання покарання у виді позбавлення волі: поняття, зміст, реалізація в кримінально-виконавчій діяльності України" (2014)
Ярмакі Х. П. - Міжнародна науково-практична конференція "Сучасний стан та перспектив розвитку адміністративного права та процесу" (2014)
Барановський О. І. - Безпека центробанків світу (2014)
Пшик Б. І. - Теоретичні і методологічні аспекти формування фінансово-кредитних механізмів економічного розвитку держави (2014)
Губарєва І. О. - Побудова сценаріїв державного регулювання соціально-економічного розвитку регіонів країни з урахуванням впливу тіньового сектору (2014)
Тридід О. М. - Теоретико-практичні аспекти лізингової діяльності в Україні (2014)
Гойхман М. І. - Сучасні тенденції розвитку національної економіки (2014)
Луцик М. В. - Соціально-економічна система: модель ресурсного забезпечення успішного функціонування (2014)
Серебрянський Д. М. - Ефективність пільг з ПДВ і податку на прибуток підприємств в Україні (2014)
Самусевич Я. В. - Концептуальні засади системи адміністрування податків в Україні (2014)
Шкодіна І. В. - Інституційні проблеми функціонування фондового ринку України (2014)
Філатова О. О. - Актуальні проблеми розвитку інфраструктури дорожньої галузі (2014)
Височина А. В. - Концептуальні засади оцінки та управління фінансовим потенціалом регіону (2014)
Біломістна І. І. - Фінансовий контролінг як система ефективного управління діяльністю підприємства, Біломістний О. М., Фесенко А. С. (2014)
Шамов С. О. - Управління обсягами резервування під управління операційними ризиками підприємств, Шляпкіна К. О. (2014)
Головко О. Г. - Особливості стратегічного управління фінансовою діяльністю підприємства, Пономаренко В. О. (2014)
Ільговська Г. В. - Вплив критеріїв та кількісних показників на управління фінансовою стійкістю економічного агента (2014)
Кудря Я. В. - Напрями поліпшення менеджменту матеріальних активів корпорацій (2014)
Гайдис Н. М. - Шляхи підвищення ефективності використання оборотного капіталу підприємства, Василишин У. О. (2014)
Довгаль О. А. - Система індикаторів інноваційної економіки та місце України в ній (2014)
Вознюк М. А. - Сучасні підходи до трактування поняття "інноваційна інфраструктура" та її роль у формуванні моделі інноваційного розвитку регіону (2014)
Пухир С. Т. - Проблеми фінансового забезпечення місцевого самоврядування (2014)
Вядрова І. М. - Оптимізаційний менеджмент банківського інвестиційного кредитування інноваційної діяльності в Україні, Пашова С. М. (2014)
Голуб Г. Г. - Суверенні фонди добробуту: світовий досвід і проблеми функціонування в Україні, Пшик Б. І., Юрчишин Л. Р. (2014)
Юнко О. М. - Банківське проектне фінансування в Україні: проблеми, реалії і перспективи розвитку (2014)
Погореленко Н. П. - Трансформаційні процеси в монетарній політиці центральних банків в умовах глобалізації, Пономарьов В. А. (2014)
Лановий В. В. - Методи грошово-кредитної політики як фактор впливу на макроекономічні процеси в Україні (2014)
Світлична В. В. - Комунікації Національного банку України із зовнішніми користувачами інформації: стан і шляхи вдосконалення (2014)
Осадчий І. А. - Роль банківського нагляду в реструктуризаційних процесах (2014)
Меда Н. С. - Систематизація функцій банківської діяльності в сучасних умовах (2014)
Маслова А. Ю. - Теоретико-методичні аспекти управління кредитним потенціалом банку, Мусієнко О. М. (2014)
Алілуйко М. С. - Сучасні тенденції формування ресурсної бази банків (2014)
Супрун В. О. - Формалізація фінансового механізму надійності іпотечного кредитування (2014)
Богма С. Д. - Інтеграційні процеси між банками та іншими фінансовими структурами (2014)
Гірняк В. В. - Сучасні підходи до оцінки ефективності маркетингової діяльності банків: проблеми і перспективи, Бей М. Р., Волянська Н. В. (2014)
Кришталь Г. О. - Управління фінансовими ризиками комерційних банків (2014)
Каднічанська В. М. - Аналіз сучасного стану національної системи масових електронних платежів і перспективи її розвитку, Кирильчук О. П. (2014)
Ласукова А. С. - Електронні гроші як інструмент оптимізації грошового обігу (2014)
Лазня А. В. - Теоретико-методологічні підходи до визначення сутності і складових організаційно-економічного механізму забезпечення фінансової стабільності банківської системи (2014)
Денис О. Б. - Теоретичні підходи до визначення ключових учасників корпоративних відносин у банках (2014)
Трайтлі В. Ю. - Державні цільові програми як об'єкт аудиту ефективності (2014)
Шубіна С. В. - Теоретико-методичні підходи до аналізу фінансових результатів у системі управління машинобудівним підприємством, Юрченко В. П. (2014)
Піскунов Р. О. - Обліково-аналітичне забезпечення системної безпеки банківського сектору (2014)
Москаленко О. В. - Обліково-інформаційне забезпечення кредитно-інвестиційної діяльності банку (2014)
Савченко Т. Г. - Значення фінансової звітності в забезпеченні транспарентності банківської діяльності, Закутняя А. О. (2014)
Коблянська Г. Ю. - Облік і контроль грошових коштів у комп’ютерному середовищі (2014)
Коблянська О. І. - Теоретичні і практичні аспекти аудиту експортних операцій (2014)
Любенко А. М. - Загальні вимоги до стандартів зовнішнього фінансового контролю (2014)
Яцишин В. П. - Оптимізаційні задачі еконофізики методами статистичної фізики, Фещур Р. В., Янішевський В. С. (2014)
Кузніченко В. М. - Узагальнена безперервна модель фінансової взаємодії підприємств при виконанні бюджетних регіональних проектів (2014)
Дубницький В. Ю. - Використання нестандартних інтервальних арифметичних операцій для зменшення невизначеності у процесі виконання фінансово-економічних розрахунків, Кобилін А. М. (2014)
Русинко М. К. - Портфель цінних паперів і ризик фінансових інструментів (2014)
Кавун С. В. - Ієрархічно-матричний метод оцінки рівня економічної безпеки (2014)
Рибін О. І. - Погоджена фільтрація: класичний лінійний та нормальний фільтри, Ніжебецька Ю. Х., Рибіна І. О. (2010)
Полях О. И. - Особенности нахождения резонансных частот системы связанных контуров, Ястребов Н. И. (2010)
Рибіна І. О. - Моделювання кінцевого елемента в імпедансній томографії, Гайдаєнко Є. В. (2010)
Рибіна І. О. - Аналіз подібності та розбіжності реакції лінійної системи до еталонного сигналу за допомогою нормального перетворення, Кузьменко О. М., Ніжебецька Ю. Х., Вівчарик О. Я. (2010)
Кузьменко О. М. - Погоджена фільтрація шуканого сигналу з пачки детермінованих сигналів різної форми, Рибін О. І. (2010)
Литвиненко О. О. - Класифікатор електрокардіограм на основі модифікованого методу Карунена-Лоева для P інтервалу, Якубенко О. А. (2010)
Мрачковський О. Д. - Дослідження функції невизначеності D-кодів велті, Бичков В. Є., Турко C. І. (2010)
Бичков В. Є. - Фільтри зменшення бічних пелюстків (2010)
Шпилька О. О. - Порівняльний аналіз BCJR алгоритмів декодування згортальних кодів, Юрков Ю. О., Жук С. Я. (2010)
Мрачковский О. Д. - Спектры дискретной частотной последовательности "Уелч-10" и "Уелч-16", Добриков А. В. (2010)
Мрачковський О. Д. - Особливості застосування Е-кодів Велті в радіолокації, Бичков В. Є., Турко C. І. (2010)
Вишневый С. В. - Двухэтапная каузальная фильтрация цифровых полутоновых изображений, Жук С. Я. (2010)
Назарько А. І. - Взаємодія електромагнітного поля з неоднорідностями електромагнітних кристалів, Тимофєєва Ю. Ф., Нелін Є. А. (2010)
Дубровка Ф. Ф. - Ультра широкосмугова рупорна антена діапазону частот 1-20 ГГц з низьким рівнем бокового випромінювання, Сушко О. Ю. (2010)
Мартинюк С. Є. - Дослідження міжелементного зв’язку в ультраширокосмуговій скануючій антенній решітці з 9×9 профільованих щілинних випромінювачів, Василенко Д. О. (2010)
Нелін Є. А. - Чисельне перетворення Гілберта для кристалоподібних структур, Імамов В. О. (2010)
Андрусенко Є. М. - Алгоритмізація процесу ладнання коаксіальних діелектричних фільтрів, Задворний А. В. (2010)
Боженко К. О. - Моделювання багаторезонаторних монолітних металодіелектричних фільтрів (2010)
Уваров Б. М. - Проектування та оптимізація конструкцій радіоелектронних засобів з гіпервипадковими макропоказниками (2010)
Левандовський В. Г. - Оптимізація профілю показника заломлення хвилеводу за коефіцієнтом локалізації (2010)
Зінковський Ю. Ф. - Гіпервипадкові характеристики теплових процесів у пристроях радіоелектронної апаратури, Уваров Б. М. (2010)
Смолянінов В. Г. - Підвищення ефективності керування виконуючими пристроями радіоелектронних засобів, Сухопара О. М. (2010)
Руденко Н. М. - Аналіз та розрахунок теплового режиму потужних світлодіодів, Гурба О. В. (2010)
Яненко О. П. - Дослідження резонансного поглинання біооб'єктами мм – випромінювання, Мельник Є. Т., Зінченко В. І. (2010)
Куценко В. П. - Радіометричний неруйнівний контроль діелектричних матеріалів, Яненко О. П. (2010)
Каширский И. С. - Метод рекуррентных формул для научных исследований (2010)
Реутская Ю. Ю. - Производительность и оптимизация программ. Популярные алгоритмы, Новиченко А. А. (2010)
Зінченко М. В. - Моделювання ансамблю симетрчних вібраторів з нелінійними навантаженнями рядами Вольтерра-Пікара, Зінковський Ю. Ф. (2010)
Зінковський Ю. Ф. - Методика оцінювання рівнів складності навчальних тестів, Мірських Г. О. (2010)
Бычковский В. А. - Аэростатные радиоэлектронные системы и комплексы., Реутская Ю. Ю. (2010)
Макаренко А. Ю. - Бездротові технології передачі даних Wi-Fi, Bluetooth та ZigBee., Парфенова А. О., Могильний С. Б. (2010)
Неуймін О. С. - ПЗЗ-матриці., Дяченко С. М. (2010)
Дем'яненко П. О. - Про когерентність електромагнітних хвиль, зокрема, світлових (частина 2), Зінковський Ю. Ф. (2010)
Воропаєв П. В. - Шестиканальний радіометр мм-діапазону., Митрофанов А. Б., Біденко В. А., Березюк Ф. Б., Маруненко Ю. В., Зоренко О. В. (2010)
Відомості про авторів опублікованих статей (2010)
Інформація для авторів (2010)
Левчик В. - Методи вилучення, концентрування та визначення бензофенону та його похідних, Зуй М. (2014)
Паустовська А. - Методи молекулярної спектроскопії для визначення оксалатів і тартратів, Сушко В., Бойко Г., Зінько Л., Запорожець О. (2014)
Цирульнева Ю. - Сучасні методи визначення діуретиків у фармацевтичних та біологічних об'єктах, Запорожець О. (2014)
Войтенко Т. - Вплив заміщення Pb/Bi на властивості сполук типу Pb1212, Неділько С., Головченко О., Зеленько М. (2014)
Гаголкіна З. - Вплив введення in situ гетерополіядерних комплексів Сu3Mn на cтруктуру та властивості сітчастих поліуретанів, Лобко Е., Козак Н., Гомза Ю., Клепко В., Кокозей В., Петрусенко С., Стецюк О. (2014)
Маханькова В. - Синтез та дослідження біядерного півалатного комплексу Мангану(II) з 1,10-фенантроліном (2014)
Будняк Т. - Адсорбція йонів важких металів хітозаном, зшитим глутаровим альдегідом, Яновська Е., Іщенко М., Тьортих В. (2014)
Кисельов Д. - Модифікування активованого вугілля карбациламідофосфатом для сорбції йонів Cu(ІІ) та La(ІІІ), Овчинніков В., Амірханов В., Ставицька С., Циба М., Піддубна О., Пузій О. (2014)
Горда Р. - Кольорометричне визначення Pd(II), Rh(III) та Ru(IV) на поверхні силікагелю, модифікованого тіосечовинними групами, Трохимчук А., Легенчук О. (2014)
Лісняк В. - Електронно-зондовий рентгеноспектральний мікроаналіз та його застосування для аналітичного визначення фосфору (2014)
Бучик С. - Спектрофотометричні та люмінесцентні властивості поліметинових барвників на поверхні гібридних плівок, Іщенко A., Тананайко О. (2014)
Захарків І. - Капілярна рідинна мікроекстракція для концентрування фталатів, Зуй М. (2014)
Трохименко А. - Йодометричне твердофазно-спектрофотометричне визначення тіосульфату окисненням його йодом до тетратіонату, Запорожець О. (2014)
Трохименко О. - Вплив аніонів мінеральних кислот на швидкість перебігу ферум(ІІІ)-нітрито-тіоціанатної реакції, Бойченко Д., Сухан В. (2014)
Кулинич О. - Флуоресцентні властивості фосфоровмісних дендримерів з термінальними β-дикетонатними групами, Антонюк Ю., Старова В., Янчук М., Запорожець О. (2014)
Коноплицкая Е. - Влияние условий синтеза на протолитические и адсорбционные свойства кремнезема, модифицированного пропилтиоэтиламином, Зайцева Г., Кобылинская Н., Крониковский О., Зайцев В. (2014)
Nifantiev K. - The methanation of CO2 over Co-Ni/Al2O3 catalysts at atmospheric pressure, Byeda O., Ischenko E., Mischanchuk A. (2014)
Усенко Н. - Термохімія сплавоутворення феруму з празеодимом та неодимом, Котова Н., Іванов М., Головата Н. (2014)
Varenikov A. - Spectral and basic properties of flavones in the ground and excited states, Serdiuk I., Roshal A. (2014)
Sanin E. - Investigations of bis-chromophore systems: relationship between spectral behaviour and charge transfer in 2-(3-coumaroyl)-benzopyrylium perchlorates, Novikov A., Roshal A. (2014)
Шабликіна О. - Реакція Маніха в ряду 3-(гідроксифеніл)ізокумаринів, Шиманська Н., Іщенко В., Хиля В. (2014)
Babich K. - Synthesis of benzylidene and azocontaining polymers for photophisical application, Krupka O., Smokal V., Kolendo A. (2014)
Коломийчук Н. М. - Удосконалення організації державного внутрішнього фінансового контролю в бюджетному процесі (2014)
Сидор І. П. - Бюджетні видатки у забезпеченні економічного зростання, Коваль С. Л. (2014)
Тарасенко Ю. В. - Удосконалення державної підтримки отримання вищої освіти членами домогосподарств (2014)
Томнюк Т. Л. - Вектори оптимізації справляння обов’язкових платежів з доходів фізичних осіб (2014)
Бриндзя З. Ф. - Удосконалення організації обліку системи планово-запобіжного ремонту засобів праці на підприємствах цукрової промисловості, Кравчук Н. В. (2014)
Максимова А. В. - Рефінансування банків: механізм застосування, особливості обліку, аналіз, проблеми та шляхи їх вирішення (2014)
Петришина Н. С. - Класифікація витрат, Гончарук Н. С. (2014)
Принада І. В. - Сучасні проблеми обліку виробничих запасів на підприємстві, Назарчук О. Д. (2014)
Рожелюк В. М. - Організація облікового забезпечення процесу переробки сільськогосподарської продукції (2014)
Фаріон А. І. - Комп’ютерна модель реалізації перспектив розвитку бухгалтерського обліку на основі кібернетичного підходу в СЗДУ (2014)
Борзаковська Л. В. - Категорійний апарат маркетингового забезпечення інноваційного розвитку промислових підприємств (2014)
Гальчинська Ю. М. - Аналіз продуктів переробки світового ринку олійних культур (2014)
Ганущак Т. В. - Бенчмаркінг в управлінні фінансовою безпекою підприємства (2014)
Терехов Д. С. - Інтернет-реклама у маркетинговій складовій системи антикризового управління підприємством (2014)
Shchuryk M. V. - Social and economic aspects of development of rural cooperative enterprises (2014)
Коба Т. М. - Конкурентоспроможність галузі хмелярствав контексті інтеграційних процесів (2014)
Мартинюк Н. В. - "Кадровий голод" у сільському господарстві: причини, особливості та шляхи подолання (2014)
Морозюк Н. В. - Методичні підходи до формування стратегії диверсифікації економічної діяльності сільських громад (2014)
Новицький К. О. - Методологічні основи аналізу механізму реалізації інноваційного потенціалу соціально значущої продукції (2014)
Ратошнюк Т. М. - Інвестиційна діяльність в сільському господарстві, Мартинюк М. А. (2014)
Стасенко Д. В. - Теорія конкуренції і особливості формування конкурентного середовища в Україні (2014)
Гавловська Н. І. - Об’єктивізація базису формування механізму забезпечення економічної безпеки підприємства (2014)
Латкіна С. А. - Удосконалення маркетингової діяльності з застосуванням критеріїв оптимальності у сфері послуг, Сігарьов В. О., Стегалюк Є. С. (2014)
Павлюк К. В. - Медичне страхування як форма фінансування медичних послуг, Степанова О. В. (2014)
Рибак О. В. - Інформаційне забезпечення механізму контролінгу в управлінні підприємством (2014)
Рудич О. А. - Управління ціноутворенням в контексті забезпечення конкурентного середовища на товарних ринках (2014)
Синчак В. П. - Сутнісні ознаки та інтерпретація принципів санації, Мазур О. В. (2014)
Трусова Н. В. - Концепція управління формуванням фінансового потенціалу підприємств аграрної сфери (2014)
Турило А. А. - Теоретико-методичні підходи до оцінювання і класифікації процесу адаптації (2014)
Буряк П. Ю. - Історичний аспект та сутність податкового навантаження як економічної категорії, Кулинич Х. В. (2014)
Гоманюк О. К. - Класифікація видів регіональних ринків банківських послуг (2014)
Горбань С. Ф. - Особливості функціонування інноваційних кластерів в Україні, Чумак О. В. (2014)
Горбань В. Б. - Актуальні проблеми ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів та їх вплив на економіку України (2014)
Григорук П. М. - Управління сталим розвитком регіонів України (в контексті світового досвіду), Федорова Т. Ю. (2014)
Сиротинська Н. М. - Загальні принципи та підходи до оцінювання інновацій машинобудівних підприємств (2014)
Стахів І. М. - Зарубіжний погляд на регулювання ринку спортивно-оздоровчих послуг (2014)
Фаріон М. М. - Диференціація доходів населення України: сучасні реалії (2014)
Ячмінь О. І. - Теоретичні основи дослідження промислового землекористування басейну р. Смотрич (2014)
Азарова А. О. - Математична та структурна моделі оцінювання рівня інтелектуального капіталу на підприємстві, Антонюк С. Ю. (2014)
Башуцька О. С. - Структура бюджетної системи України та особливості міжбюджетної взаємодії (2014)
Сукач О. О. - Аналіз впливу факторів ефективності праці на підприємстві (2014)
Буян І. В. - Взаємозв’язок і взаємодія природи та біологічних, духовних потреб і здібностей людини (2014)
Батечко Н. Г. - Моделювання змісту освіти майбутніх викладачів вищої школи в умовах магістратури (2014)
Конопленко Л. О. - Визначення змісту навчання усного спілкування майбутніх фахівців із інформаційної безпеки (2014)
Довмантович Н. Г. - Самоосвітня компетентність майбутніх фахівців у педагогічній теорії (2014)
Іонова О. М. - Формування національних цінностей молодших школярів засобами мистецтва орігамі: методичний аспект (2014)
Сорокін І. І. - Виховання толерантності у підлітків групи ризику у педагогічному процесі загальноосвітньої школи (2014)
Цуркан Т. Г. - Педагогічна освіта батьків (2014)
Леонтьєва І. В. - Внесок О. Лазурського у розвиток методології психолого-педагогічного дослідження: метод природного експерименту (2014)
Синекоп О. С. - Контроль за створенням іншомовних колективних публікацій студентами технічних спеціальностей (2014)
Чернігівська Н. С. - Особливості змісту навчання іноземної мови студентів немовних спеціальностей (2014)
Гуменюк О. М. - Проблеми контролю знань і вмінь студентів в умовах інтеграції вищої медичної освіти у світовий освітній простір (2014)
Бабенко Л. В. - Професійно-художня підготовка майбутніх вчителів образотворчого мистецтва (2014)
Фольварочний І. В. - Просвітницька діяльність у популяризації фізичної культури (2014)
Брюханова Г. В. - До проблеми вдосконалення освіти фахівців з дизайну друкованої продукції (2014)
Наконечна О. В. - Стан готовності майбутніх соціальних педагогів до використання арт-терапії у роботі з підлітками (2014)
Козак Л. В. - Підготовка майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної діяльності: технологічний аспект (2014)
Балаєва К. С. - Моделювання підготовки фахівців дошкільного профілю до застосування інноваційних технологій у професійній діяльності (2014)
Корнят В. С. - Форми та методи формування діагностичних умінь майбутніх соціальних педагогів у процесі професійної підготовки (2014)
Сєрих Л. В. - Технологія взаємодії загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів в естетичному вихованні підлітків (2014)
Козир М. В. - Інтелектуальні можливості в інформаційній компетентності суб’єктів педагогічної взаємодії (2014)
Греб М. М. - Лінгводидактична стратегія формування лексичної компетентності майбутніх учителів початкової школи: соціокультурний аспект (2014)
Кульбашна Я. А. - Формування іншомовної компетентності у майбутніх стоматологів (2014)
Коцюбинський О. В. - Реформаторська педагогіка Німеччини як педагогічний феномен початку хх ст. (2014)
Заяць Л. І. - Інтеграція університетів Нідерландів у міжнародне освітнє середовище (2014)
Поляничко З. О. - Тенденції інформатизації шкільної освіти у Республіці Польща (2014)
Вознюк А. В. - Загальний рівень сформованості психологічної готовності керівників освітніх організацій до управління педагогічними працівниками (2014)
Громова Н. М. - Проблема критичного мислення у працях вітчизняних та зарубіжних дослідників (2014)
Ганзена М. А. - Медико-социальные проблемы абортов в Крыму, Мироненко О. И. (2012)
Говоруха М. O. - Техніка номінальних груп як метод дослідження потреби у додатковій підготовці з менеджменту фармацевтичної галузі серед студентів фармацевтичного факультету, Гульчій О. П., Шучак Р. М, Хернандес С. Р. (2012)
Коба Н. М. - Основні проблеми державної кадрової політики з підготовки керівників охорони здоров'я, Ісаєнко Р. М., Короленко В. В., Глушаниця О. Ф., Ременник О. І., Лазоришинець В. В. (2012)
Бражук Ю. Б. - Роль латинської мови у формуванні термінологічної компетенції комунікаторів (на матеріалі анатомо-гістологічних термінів) (2012)
Водяник А. А. - Вплив стовбурової ваготомії на слизову оболонку шлунка у щурів в експерименті, Шамрай Д. В., Мельник Н. О. (2012)
Керечанин І. В. - Організація самостійної роботи студентів англомовної форми навчання з дисципліни "Анатомія людини" та шляхи її покращення, Фесенко В. В. (2012)
Матвєйшина Т. М. - Особливості розподілу глікозаміногліканів в стінці носової частини глотки щурів в постнатальному періоді в нормі та після внутрішньоутробної дії антигена, Волошин М. А. (2012)
Савчук Ю. В. - Детекция генов qacA/B и smr, ассоциированных с устойчивостью к дезинфектантам, у микроорганизмов (2012)
Пузиренко А. М. - Вплив антигіпертензивних засобів на ультраструктуру міокарда щурів зі спонтанною артеріальною гіпертензією (2012)
Бєлова О. Г. - Взаємозв'язок мамографічної щільності та імуногістохімічних показників пухлин молочної залози у другій групі хворих за класифікацією BI-RADS (2012)
Беловол А. Н. - Состояние соединительной ткани у больных псориазом и при сопутствующей гипертонической болезни (2012)
Венедиктова О. А. - Диагностическая ценность оптической когерентной томографии и флюоресцентной ангиографии в оценке динамики регресса классических субретинальных неоваскулярных мембран при высокой осложненной близорукости после комбинированного применения ранибизумаба и транспупиллярной термотерапии, Саксонов С. Г., Сук С. А. (2012)
Войтович О. І. - Проблеми діагностики, лікування та профілактики тромбозів при антифосфоліпідному синдромі, Селюк О. В., Малиновська Л. Б., Сулік В. В. (2012)
Волков В.В - Якість життя студентів-медиків з різними рівнями емоційного стану та способу життя, Волинець Л. М. (2012)
Гвоздецкая М. Г. - Значение определения показателей липидного спектра крови у больных хроническим гепатитом С, Юрко К. В., Соломенник А. О., Бондарь А. Е., Могиленец Е. И., Винокурова О. Н., Анцыферова Η. В., Гаврилов А. В. (2012)
Герасимова О. В. - Оцінка функціонального стану вегетативної нервової системи у дітей з бронхіальною астмою за даними реоенцефалографії (2012)
Горбоконь Н. М. - Особливості патоморфологічної діагностики м'якотканинних пухлин, Лагода Н. М., Рудницька О. Г., Діброва Ю. В. (2012)
Демьяненко А. С. - Детоксикационные эффекты озонотерапии при неразвивающейся беременности, Семенюк Л. Н. (2012)
Динник Н. В. - Актуальні питання етіології, патогенезу та клініки хронічного вірусного гепатиту С (2012)
Дубров С. О. - Вплив складності та тривалості відлучення від респіратора на летальність пацієнтів з тяжкою травмою після проведення тривалої штучної вентиляції легень, Трофимович О. О. (2012)
Качан І. С. - Якість життя пацієнтів з гіпертонічною хворобою в залежності від виразності компонентів метаболічного синдрому (2012)
Кондратюк Л. О. - Клінічні та лабораторні особливості позапечінкових проявів хронічного гепатиту С (2012)
Кочет К. О. - Впровадження адаптованих рекомендацій щодо реабілітації пацієнтів, які перенесли інфаркт міокарда, ускладнений серцевою недостатністю (2012)
Лаврик О. А. - Оценка отдаленных результатов операции бандажирования желудка у пациентов с морбидным ожирением (2012)
Лазарева К. П. - Ефективність методів реперфузійної терапії у хворих з гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST, Сиченко Ю. О., Безродний А. Б. (2012)
Мішенін А. Б. - Наукове обґрунтування системи медичної реабілітації хворих на первинну відкритокутову глаукому (2012)
Михайличенко С. Я. - Сравнительная оценка уровня окисленных липопротеинов низкой плотности и антител к ним у практически здоровых и больных ишемической и гипертонической болезнью сердца, Фефелова Е. В., Терешков П. П., Максименя М. В., Хышиктуев Б. С. (2012)
Морозова А. І. - Перспективи використання препаратів наносрібла у лікуванні інфекційних захворювань шкіри, Степаненко В. І., Короленко В. В. (2012)
Моцарь М. А. - Значение экспрессии коллагена IV при фиброзно-кавернозном туберкулезе, Филоненко Т. Г. (2012)
Мургіна М. М. - Поліморфізм гену TNF-альфа при локалізованих і генералізованих гнійно-септичних захворюваннях у дітей, Пипа П. В. (2012)
Павлів Л. Б. - Дебютні клініко-лабораторні прояви вузликового поліартеріїту (ретроспективний аналіз), Яременко О. Б., Харкевич Т. Ю., Федьков Д. П., Матіящук І. Г. (2012)
Полторак І. Ю. - Стан місцевого імунітету у дітей з алергічною схильністю, Корчак А. І., Колосович А. І., Омельченко А. В., Костецька О. В. (2012)
Пронюк Х. О. - Можливості сучасних методів ультрасонографії в діагностиці стеатозу печінки у пацієнтів із хронічним гепатитом С (2012)
Романюк А. Р. - Особливості неврастенічного синдрому у дітей з нервово-артритичною аномалією конституції, Гурнак Т. В. (2012)
Роттер М. М. - Ожиріння та харчова непереносимість: нові можливості корекції ваги, Мартинчук О. А. (2012)
Слонова М. М. - Изменения соотношения клеток крови как маркер выраженности эндогенной интоксикации при перитоните, Семилетова Я. Б., Хоженко А. О., Кулигин А. В. (2012)
Таланова О. С. - Формування маси селезінки у плодів та дітей до року в нормі та після внутрішньоутробного антигенного навантаження (2012)
Толстанова Г. О. - Клінічна оцінка гемостазіологічних порушень у вагітних з патологічним рівнем антифосфоліпідних антитіл на тлі невиношування вагітності, Кущ В. М. (2012)
Федорич П. В. - Обґрунтування та апробація оригінального способу взяття біологічного матеріалу з метою адаптації діагностикума Фемофлор-16 для кількісної детекції анаеробної та мікроаерофільної мікрофлори сечостатевої системи чоловіків (2012)
Цема Є. В. - Результати ультразвукової санації гострих пілонідальних абсцесів, Діброва Ю. В., Юрків О. Є., Шустик Т. М., Неймарк О. С. (2012)
Антоненко А. М. - Особливості механізму дії оксазолових гербіцидів на організм теплокровних тварин та людини (2012)
Бобрикович О. С. - Епідеміологія ожиріння у дітей та підлітків прикарпатської популяції, Чорна Н. В. (2012)
Борисенко А. А - Гігієнічна оцінка безпечності умов праці персоналу, задіяного у роботі з фунгіцидом беналаксил-М, з використанням різних методичних підходів, Карпенко В. В. (2012)
Вавріневич О. П. - Гігієнічна оцінка безпечності об'єктів навколишнього середовища та сільськогосподарських продуктів при застосуванні фунгіцидів класу триазолів (2012)
Володій М. О. - Аналіз умов праці лікарів та вивченні ролі впливу психоемоційних факторів на розвиток виробничо-зумовленої захворюваності (2012)
Хмєлєвська О. М. - Самоочищення фасованої мінеральної лікувально-столової води від Escherichia coli впродовж зберігання, Мокієнко А. В., Войцеховський В. Г., Ніколенко С. І. (2012)
Кальченко А. Д. - Сторінками історії наукового пошуку студентської молоді (до 80-річчя кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 2), Мойсеєнко В. О. (2012)
Умови публікації в "Українському науково-медичному молодіжному журналі" (2012)
Завадський І. О. - Використання скінченних автоматів у завадостійкому кодуванні (2014)
Глибовець М. М. - Теоретичний підхід до розробки та аналізу генетичних алгоритмів, Гулаєва Н. М. (2014)
Болгар Ю. О. - Застосування генетичних алгоритмів для уніфікації термів другого порядку з одномісними функціоналтьними символами, Жежерун О. П. (2014)
Рощин В. О. - Алгоритм глобального рівноважного пошуку розв'язання задачі про покриття, Боярчук Д. О., Ляшко В. І., Шило П. В. (2014)
Мейтус В. Ю. - Створення напівінтелектуальних комп'ютерних систем: основні проблеми (2014)
Шабінський А. С. - Інтеграція тематично-сутнісної онтології в інфраструктуру інформаційно-пошукової системи (2014)
Фесенко А. В. - Зведення задачі обернення кусково-лінійного відображення до задачі про приховану дію на торсор над абелевою групою (2014)
Бучко О. А. - Детекція руху у стиснутому відеопотоці в реальному часі, Савченко Р. Є., Яковенко Д. Л. (2014)
Горборуков В. М. - Задача планування технічного обслуговування складних систем, Франчук О. В. (2014)
Sydorov I. - Domain analysis method as a service of cloud-enabeled service oriented platform (2014)
Афонін А. О. - Координація розподілених команд розробників програмного забезпечення, Глибовець А. М., Бойко О. В. (2014)
Глибовець М. М. - Використання діяльності віртуальних спільнот для покращення інформаційного пошуку, Конюшенко О. В. (2014)
Гломозда Д. К. - Моделювання роботи колаборативного середовища за допомогою кольорових мереж Петрі (2014)
Qashi R. - Learning management system at schools – are they really needed there?, Hänßgen K. (2014)
Олецький О. В. - Про методики інформаційного керування процесом e-learning на основі моделей послідовного прийняття рішень (2014)
Кирієнко О. В. - Використання технології хмарних обчислень в електронній освіті (2014)
Черкасов Д. І. - Висока доступність мережевих сервісів: визначення та основні фатори впливу (2014)
Вовк Н. Є. - Металогічні предикати в пролозі (2014)
Відомості про авторів (2014)
Антоненко О. В. - Абітурієнт НМУ – 2012: статистика сьогодення, Антонюк О. Я., Динник Η. В., Ішутко І. Ф., Наумова Л. О., Приступюк Л. О., Рибачук А. В. (2012)
Ковальчук О. І. - Показники летальності та структурні зміни аденогіпофіза щурів при експериментальній опіковій травмі шкіри за умов застосування внутрішньовенної інфузії дезінтоксикаційних розчинів (2012)
Малярчук Е. А - Клеточная регуляция тканевого гомеостаза как способ объяснить механизм канцерогенеза, Карвацкий И. Н. (2012)
Рева Т. Д. - Сорбційно-фотометричне визначення іонів важких металів з водних розчинів (2012)
Slaveykov К. - E-health implementation – readiness of Bulgarian ophthalmologists, Trifonova К., Trifonov Zl. (2012)
Trifonova К. - The role of general practitioners in taking care of open-angle glaucoma patients, Slaveykov К, Trifonov Zl. (2012)
Короленко В. В. - Телемедицина, телепсихологія: перспективи розвитку в Україні, Божук Е. С., Мороз В. В., Божук О. А. (2012)
Пузиренко А. М. - Сучасні клініко-фармакологічні аспекти застосування блокаторів кальцієвих каналів в медичній практиці, Горчакова Н. О., Чекман І. С., Довгань Р. С. (2012)
Fedkov D. - Influence of leflunomide on the clinical activity, level of inflammation and bone destruction markers in psoriatic arthritis, Iaremenko O., Iaremenko К. (2012)
Біловол А. М. - Застосування комбінованих препаратів в лікуванні хронічних дерматозів, Колганова Н. П, Берегова А. А. (2012)
Гурова Ж. В. - Сучасна тактика лікування acne vulgaris (огляд літератури) (2012)
Джума К. А. - Стан імунної системи у дітей з допечінковою формою портальної гіпертензії після виконання різних типів портосистемного шунтування, Дубровін О. Г., Притула В. П., Годік О. С., Іщенко М. І. (2012)
Долгая Н. Є. - Ендоскопічні та морфологічні паралелі при ерозивних змінах шлунка у пацієнтів із захворюваннями жовчних шляхів та печінки в діагностиці передракових змін, Свінціцький А. С., Соловйова Г. А. (2012)
Зайченко Л. А. - Використання валацикловіру для лікування генітального герпесу (огляд літератури) (2012)
Кальчук Р. О. - Структурная реакция воспаленной слизистой оболочки полости рта на фоне хронического стресса в эксперименте, Плитень О. Н. (2012)
Керницька А. Я. - Аналіз товщини шару нервових волокон сітківки і гангліозних клітин хворих на глаукому, Горобей М. П, Шеремет С. В., Сковпень Т. В. (2012)
Кириця Н. С. - Астенічний синдром у дітей-реконвалесцентів інфекційного мононуклеозу Епштейна-Барр вірусної етіології (2012)
Коновалов С. Е. - Стан слухового аналізатора за результатами отоакустичної емісії продуктів спотворення у пацієнтів з екстравазальною компресією вертебральних артерій (2012)
Корендович І. В. - Диспепсичні розлади у хворих з ерозіями шлунка при захворюваннях біліарної системи, Свінціцький А. С., Соловйова Г. А. (2012)
Курташ О. О. - Доопераційна діагностика аноректальних вад розвитку у дітей, Притула В. П., Сільченко М. І., Матіяш О. Я., Джума К. А. (2012)
Рева Т. Д. - Сорбційно-фотометричне визначення іонів кадмію з сечі людини з використанням хімічно-модифікованого кремнезему, на поверхні якого ковалентно закріплені функціональні групи натрієвої солі 6-п ропіламідо-2-піридиндикарбонової кислоти (PyCOONa–CX) (2012)
Скумс А. А. - Лапароскопическая дистальная резекция поджелудочной железы (2012)
Тімохіна Т. О. - Стан системного імунітету та цитокінового статусу у невагітних жінок із залізодефіцитною анемією та супутнім генералізованим пародонтитом, Борисенко А. В., Бичкова Н. Г. (2012)
Харкевич Т. Ю. - Ендотелійзалежна і ендотелійнезалежна вазорегуляція у хворих на системний червоний вовчак з класичними факторами ризику атеросклерозу, Матіящук І. Г., Яременко О. Б., Федьков Д. П, Петелицька Л. Б. (2012)
Шерстюк А. И. - Изменение показателей s-IgA в слезной жидкости в процессе лечения аденовирусных кератоконъюнктивитов, Сакович В. Н. (2012)
Божук О. А. - Гестаційна домінанта як маркер у визначенні становлення материнської сфери (2012)
Семененко В. М. - Гігієнічна оцінка поведінки нового інсекто-акарициду тебуфенпіраду в об'єктах навколишнього середовища, Коршун М. М. (2012)
Сурмашева К. М. - Паління та освіта жінок в сучасних демографічних умовах, Качко Г. О., Линчак О. В. (2012)
Кравець Г. Г. - Дерматовенерологія в художній літературі кінця XIX - початку ХХ століття (2012)
Chancellor F. N. - Bioethics and the future of human destiny, Karpenko K. I. (2012)
Шевчук І. К. - Лікар за покликанням: ставлення до пацієнта (2012)
Умови публікації в "Українському науково-медичному молодіжному журналі" (2012)
Рибина И. А. - Решение прямой задачи импедансной томографии методами теории цепей (2010)
Кудінов Є. В. - Математична модель лінії затримки на основі магнітостатичних хвиль (2010)
Овсяніков В. В. - Експрес-контроль якості вугілля радіометричним методом (2010)
Нелін Є. А. - Радіотехнічні та оптичні моделі в наноелектроніці (2010)
Прищепа М. М. - Дослідження електрофізичних властивостей мідних плівок для інтегрованих мікросхем (2010)
Мовчанюк А. В. - Выбор критерия поддержания резонансного режима работы пьезопреобразователя, Антипенко Р. В., Семинский А. О. (2010)
Зінченко М. В. - Поглинання НВЧ-випромінювання в нелінійній радіолокації, Зінковський Ю. Ф. (2010)
Яненко О. П. - Мікрохвильова радіометрія в біології та медицині: структурні рішення, можливості та перспективи використання (2010)
Зінковський Ю. Ф. - Особливості сучасної освітньої моделі викладання радіотехнічних дисциплін, Мірських Г. О. (2010)
Шарпан О. Б. - Особливості амплітудних і фазових вимірювань в завданнях діагностики стану просторово розвинених об’єктів (2010)
Найденко В. І. - Природа електромагнітних хвиль (2010)
Дем'яненко П. О. - Про електромагнітні хвилі і середовище їх існування, Зінковський Ю. Ф. (2010)
Антипенко Р. В. - Мікросмужковий направлений відгалужувач, Рибін О. І. (2010)
Інформація для авторів (2010)
Голінко В. М. - Роль капілярів у протіканні природних нанопроцесів, Чекман І. Е., Пузиренко А. М., Горчакова Н. О. (2012)
Гунас І. В. - Динаміка різних типів клітинної смерті в тимусі, надниркових залозах, аденогіпофізі та зміни рівня ендогенної інтоксикації в організмі щурів при експериментальній опіковій хворобі за умов інфузії комбінованих гіперосмолярних розчинів, Черкасов Е. В., Дзевульська І. В., Ковальчук О. І. (2012)
Бондар И. В. - Особенности гемоциркуляции лимфоидных узелков червеобразного отростка в грудном возрасте, Сидорова И. В., Таврог М. Л. (2012)
Бондарев Р. В. - Синдром системної запальної відповіді у хворих з гострою злуковою непрохідністю кишківника, Орехов О. А., Чібісов О. Л., Крамаренко Е. Я. (2012)
Дудар П. В. - Вплив надмірної ваги на якість життя осіб молодого віку, Гончаренко Л. І., Овдій М. О., Бруханська В. С. (2012)
Зайченко Л. А. - Інновації в лікуванні псоріазу (огляд літератури) (2012)
Зозуляк Н. В. - Пролонгування антиангінального ефекту нітропрепаратів у хворих на стабільну стенокардію ІІІ ФК із супутньою артеріальною гіпертензією за допомогою антиоксиданта мексикору (2012)
Козачук Є. С. - Кріохірургічна абляція вогнищевої патології печінки злоякісного генезу, Добуш Р. Д., Бакунець Ю. П., Бакунець П. П, Любенко Д. Л., Задорожна К. О. (2012)
Козлов В. А. - Изучение эффективности применения полибактериального комплекса Симбиотик для лечения пациентов с синдромом раздраженного кишечника, Пучков К. С. (2012)
Кузнєцова-Арабулі Ю. В. - Стан жирнокислотного метаболізму в хворих на ішемічну хворобу серця та хронічне обструктивне захворювання легень (2012)
Курташ О. О. - Колостомія на етапах хірургічної корекції аноректальних вад розвитку у дітей, Притула В. П., Сільченко М. І., Хуссейні С. Ф., Матіяш О. Я., Джума К. А., Сидоров В. О. (2012)
Лисенко С. А - Активність лужної фосфатази як маркер паранеопластичного ревматологічного синдрому у хворих на рак легені, Мельник А. В., Церковнюк Р. Г. (2012)
Ліщук-Якимович Х. О. - Анамнестичні та клінічні особливості еозинофільного синдрому в хворих на бронхіальну астму і системні васкуліти, Пукаляк Р. М. (2012)
Логаніхіна К. Ю. - Мультидетекторна комп'ютерна томографія: перфузіографічні критерії незміненої гортані у осіб зрілого і похилого віку, Козаренко Т. М. (2012)
Омельченко В. Ф. - Особенности морфологических изменений ткани легких и плевры при экспериментальном моделировании острой эмпиемы плевры с использованием сверхвысокочастотного облучения, Симонец Е. Н., Иванова Ю. В. (2012)
Сепехри Нур Сепиде - Клинико-неврологические и магнитно-резонансно-томографические особенности клинически изолированного синдрома (2012)
Хижняк Ю. В. - Узагальнена оцінка немоторних проявів та рівня повсякденної активності у пацієнтів з хворобою Паркінсона, Мяловицька О. А. (2012)
Живаго Х. С - Особливості діагностики депресивного синдрому в хворих на параноїдну форму шизофренії, Напрєєнко О. К. (2012)
Банковская Н. В - Рекомендуемые величины суточного потребления белка для различных групп населения: экспертное заключение европейского органа по пищевой безопасности (EFSA), Сластин В. В, Самусева Е. С., Швец О. В. (2012)
Тарасюк Т. В. - Забезпечення якості засвоєння студентами практичних навичок з загальної хірургії в контексті болонського процесу, Іоффе О. Ю., Кульбака В. С., Коваленко О. М., Меллін В. М., Супрун Ю. О., Стеценко О. П., Цюра Ю. П. (2012)
Мельник В. С. - Кора півкуль великого мозку. Вищі мозкові функції та їх порушення (2012)
Умови публікації в "Українському науково-медичному молодіжному журналі" (2012)
Васюренко О. - Ефективність кредитування фізичних та юридичних осіб банками України: методологія аналізу стохастичних границь, Ляшенко В., Подчесова В. (2014)
Бєлова І. - Визначення індикатора фінансового стресу в Україні (2014)
Шоломицький Ю. - Оцінка інфляційної складової в структурі відсоткових ставок на прикладі кредитних відсоткових ставок комерційних банків (2014)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України один раз на місяць (за листопад 2013 року) (2014)
Офіційний курс гривні, щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України щоденно (за листопад 2013 року) (2014)
Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у листопаді 2013 року (2014)
Ринок державних цінних паперів України у листопаді 2013 року (2014)
Циганов С. - Заходи державної підтримки банківських систем в економічно розвинутих країнах під час фінансової кризи, Олексенко К. (2014)
Костюк О. - Вплив корпоративного управління на ринкові позиції європейських банківських холдингів, Рябіченко Д. (2014)
Панченко Є. - Новий погляд на сучасне і майбутнє теорії і практики нерівноважного глобального розвитку (2014)
Зінькова Т. - Зі скарбниці найбільшої книгозбірні України (2014)
Диба М. - Методологічні підходи до трактування сутності капіталізації банківської системи, Краснова І., Стрижак А. (2014)
Зміни і доповнення до Державного реєстру банків, внесені у листопаді 2013 р. (2014)
Патрікац Л. - "Банкиръ” назвав кращі банки 2013 року (2014)
Основні показники діяльності банків України на 1 грудня 2013 року (2014)
Сирота В. - Антикризові заходи у банківських системах України та Польщі у 2008–2009 роках (2014)
Чепелюк Г. - Економічно-правові засади взаємодії зовнішніх аудиторів та інспекторів банківського нагляду (2014)
Реєстр аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків (станом на 01.01.2014 р.) (2014)
Матвійчук Ю. - Як підвищити економічну продуктивність мислення? (2014)
Нескородєв С. - Аналіз цін та інфляції в ході "середнього” циклу національної економіки (1999–2012 рр.) (2014)
Про введення в обіг пам’ятної монети "Микола Амосов” (2014)
Про введення в обіг пам’ятної монети "Рік Коня” (2014)
Про введення в обіг пам’ятних монет "Лінійний корабель "Слава Катерини” (2014)
Про введення в обіг пам’ятної монети "900 років "Повісті минулих літ” (2014)
Хроніка найважливіших подій і рішень. Листопад 2013 року (2014)
Титул, зміст (2013)
Орлов П. А. - Мировой финансово-экономический кризис и проблемы социальной ответственности субъектов хозяйствования (2013)
Навроцька Н. А. - Провідні тенденції глобалізації заощаджень та інвестицій в світовій економіці (2013)
Стрижиченко К. А. - Формирование новой экономической парадигмы в условиях глобального финансового кризиса (2013)
Башта А. И. - Алгоритм построения методики применения возобновляемых источников энергии на рекреационных объектах (2013)
Максишко Н. К. - Аналіз ринку нерухомості України з огляду теорій фінансового ринку, Шаповалова В. О. (2013)
Пакулін С. Л. - Стратегічне планування розвитку вищої освіти України: зміст, проблеми, пріоритети (2013)
Григоренко Т. М. - Управління логістичними процесами в франчайзингових роздрібних торговельних мережах, Кочубей Д. В. (2013)
Демьянченко А. Г. - Роль и структура морских портов Украины (2013)
Зоідзе Д. Р. - Сучасний ринок праці: вивільнення найманих працівників як чинник структурної невідповідності між попитом та пропозицією (2013)
Катышева Е. Г. - Характеристика деятельности предприятий топливно-энергетического комплекса России по внедрению инновационных технологий и оборудования (2013)
Корнівська В. О. - Державна політика в фінансовій сфері в контексті виходу на посткризову траєкторію розвитку (2013)
Махсма М. Б. - Оцінка інтенсивності та якості структурних зрушень у зайнятості сільського населення (2013)
Прушківська Е. В. - Еволюція концепцій структурування національної економіки (2013)
Пьянкова С. Г. - Инcтистуциональное развитие монопрофильных территорий (на примере Свердловской области) (2013)
Филиппова И. Г. - Коррупция, демократия и регуляторная эффективность государства (2013)
Хлівна І. В. - Агропродовольча політика і її вплив на зайнятість сільського ринку праці (2013)
Ястребова Г. С. - Економіка якості продукції галузі капітального будівництва через призму еволюції податкових процесів в Україні (2013)
Євсєєва О. О. - Удосконалення стратегії та інфраструктури інноваційного розвитку крупного міста (2013)
Петренко К. В. - Принципи та фактори регулювання соціогуманітарного розвитку депресивного регіону (2013)
Сментина Н. В. - Соціально-економічний розвиток м. Одеса в розрізі стратегічного планування як форми управління розвитком мезосистем (2013)
Турило А. М. - Класифікація інноваційного потенціалу персоналу підприємства, Адаменко М. В. (2013)
Українська Л. О. - Розробка методики планування постачальників промислового підприємства, Коршунов Є. А. (2013)
Швиданенко Г. О. - Система управління інфраструктурою підприємства, Рикуніч А. Ю. (2013)
Шпак С. А. - Валовые расходы как объект диагностики в задачах стратегического планирования реструктуризации промышленных предприятий, Чепурной А. Д. (2013)
Будник В. А. - Логістичний підхід до управління судновими запасами на підприємствах водного транспорту, Пильнов Д. О. (2013)
Гужва В. М. - Адаптивне управління підприємствами на основі прецедентів: агентно-орієнтований підхід (2013)
Шпирко О. М. - Методичний підхід до вибору стратегії управління грошовими потоками підприємств водного транспорту, Семенова С. М. (2013)
Лисенко Ю. Г. - Модель ефективності IT-аутсорсингу в контексті розвитку інформаційних систем економічних об’єктів, Бізянов Є. Є. (2013)
Янченко З. Б. - Удосконалення термінологічних підходів щодо визначення поняття "інновація" (2013)
Новак С. М. - Оптимізація структури дилінгової служби банку з обмеженою базою контрагентів (2013)
Шевчук А. В. - Факторні впливи цінностей та освіти у сфері підготовки кадрів (2013)
Костенко Е. - Влияние внешних периодических и нелинейных факторов на стабильность экономических систем, Кузниченко В. М., Лапшин В. И. (2013)
Ковальчук К. Ф. - Реляційна модель відношення довіри у страховій компанії, Полушенко В. А. (2013)
Ляшенко О. І. - Міжгалузеві балансові моделі багатоукладної економіки (2013)
Пурський О. І. - Визначення інтегральних показників соціально-економічного розвитку регіонів на основі експертних оцінок та методу головних компонент, Мороз І. О. (2013)
Виноградская Е. А. - Механизм диагностики кризисного состояния страховой компании, Шукатко А. О. (2013)
Гурьянова Л. С. - Методы и модели анализа пространственной кластеризации темпов социально-экономического развития регионов, Холодный Г. А., Лукьянчикова А. С. (2013)
Диленко В. А. - Математические модели оптимального размещения логистических мощностей в региональной системе товарных потоков, Тараканов Н. Л. (2013)
Дубницкий В. Ю. - Проверка выполнения свойств производственных функций как математических объектов, Петренко О. Е. (2013)
Потрашкова Л. В. - Моделирование деятельности предприятия с учетом его социально-экономических отношений как инструмент оценки потенциала предприятия (2013)
Сергієнко О. А. - Моделі прогнозування валютних курсів в системі управління конкурентоспроможністю підприємства, Татар М. С. (2013)
Соловйов В. М. - Використання індикаторів-передвісників кризових явищ фінансового ринку на основі масштабно-залежних показників Ляпунова, Стратійчук І. О. (2013)
Тадеєв Ю. П. - Еколого-економічна модель оптимального керування з лінійною функцією корисності (2013)
Тищенко В. Ф. - Когнітивне моделювання процесів публічно-приватного партнерства в регіонах України, Складанний Д. М. (2013)
Шерстенников Ю. В. - Модельна оптимізація взаємодії малого та великого підприємств (2013)
Коняхіна Т. В. - Формування економічного механізму вирішення проблем природокористування (2013)
Саприкіна Л. М. - Формування парадигми екологічно відповідального споживання (2013)
Тарасова М. Ю. - Модель оцінки впливу екологічних інвестицій на якість навколишнього природного середовища, Кравець О. О. (2013)
Ковальчук Л. Я. - Клінічне застосування алгоритму діагностики гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, Грубнік В. В., Шкварковський І. В. (2009)
Грубник О. В. - Повторні операції після лапароскопічного бандажування шлунка, Трегубенко А. І., Голляк В. П. (2009)
Шапринський В. О. - Ефективність антибіотиків у лікуванні панкреонекрозу, Петрушенко В. В. (2009)
Семенюк Ю. С. - Порівняльна оцінка способів лапароскопічної холецистектомії в умовах гострого холециститу, Федорук В. А. (2009)
Желіба М. Д. - Визначення та роль показників ендогенної інтоксикації в оцінці перебігу тромбозу мезентеріальних судин, Лещенко Ю. М., Слободяник С. В., Полі¬щук І. В. (2009)
Гнатів В. В. - Вибір методу загального знеболювання при операціях з приводу пілоростенозу з урахуванням особливостей тканинного дихання і його забезпечення, Яворський О. М. (2009)
Годлевський А. І. - Профілактика ендовульнарних ускладнень при алопластиці вентральних гриж, Форманчук Т. В. (2009)
Попович Ю. Л. - Морфофункціональний стан адренергічного нервового апарату тонкої кишки після резекції порожньої кишки, Дацун І. Г., Кавин В. О., Ковальчук Н. Є., Фе¬дорак В. М., Попович Н. Ю. (2009)
Гнатюк М. С. - Морфометрична оцінка структурної перебудови внутрішньоорганних артерій щитоподібної залози при тиреотоксикозі, Шев’як П. І., Ковальчук М. Ф., Данилевич Ю. О., Слабий О. Б., Гаргула В. Д., Максимлюк В. І. (2009)
Кондратенко П. Г. - Тактичний алгоритм при обтураційній жовтяниці, Конькова М. В., Смирнов М. Л. (2009)
Шевчук І. М. - Хірургічна тактика у хворих на абдомінальний сепсис та абсцеси черевної порожнини різної локалізації, Шевчук М. Г., Дроняк М. М. (2009)
Стаценко Н. І. - Методика напівзакритої лапаростомії (2009)
Кавин В. О. - Ендогенна інтоксикація при гострому перитоніті та його лікування, Попович Ю. Л., Ковальчук Н. Є., Федорак В. М. (2009)
Керимов Е. Я. - Структура й аналіз неспроможності швів анастомозів за результатами роботи хірургічного відділення, Усеїнов Е. Б., Торотатдзе Н. Н. (2009)
Бондарев В. І. - Досвід використання раннього ентерального харчування у комплексному лікуванні гострого панкреатиту, Бондарев Р. В., Орєхов О. А. (2009)
Новицький О. В. - Досвід хірургічного лікування хворих із глибокими формами гострого парапроктиту (2009)
Галай О. О. - Кріодеструкція пухлин у хворих на рак слизової порожнини рота, Процик В. С. (2009)
Іваночко Н. Я. - Сучасні аспекти перебігу та лікування гострого калькульозного холециститу в осіб похилого та старечого віку, Гончар М. Г., Кучірка Я. М. (2009)
Котик В. В. - Деструктивний оніхомікоз: досвід комплексного лікування із застосуванням авторських хірургічних методик, Вергун А. Р. (2009)
Геник С. М. - Місце простагландинів Е1 та І2 в лікуванні хронічної критичної ішемії нижніх кінцівок, Федорків М. Б. (2009)
Міщук В. В. - Вплив інтраопераційної санації черевної порожнини дезмістином на мікрофлору перитонеального ексудату при розлитому перитоніті (2009)
Ахтемійчук Ю. Т. - Cучасні вимоги до формування тонко-товстокишкового анастомозу, Проняєв Д. В. (2009)
Хурані І. Ф. - Паранеопластичний синдром як ранній прояв злоякісної пухлини, Ковальчук А. П. (2009)
Бамоду Олувасеун A. О. - Шок – фізіологія, ефективний моніторинг, передвісники клінічних проявів та методи лікування (2009)
Кушта Ю. Ф. - До питання використання класифікацій гострого панкреатиту, Мур С., Аббас І., Кушта О. Ю. (2009)
Романів Б. В. - Два випадки ускладнень холецистодуоденальної нориці, Романів І. Б. (2009)
Методика повторного тестування крові кадрових донорів плазми на наявність маркерів гемотрансмісивних інфекцій (тимчасова інструкція). Проект (2009)
Донорський плазмаферез. Інструкція (2009)
Ортопедо-травматологічній службі Рівненської області та ортопедо-травматологічному відділенню Обласної клінічної лікарні – 50 років (2009)
Алфавітний іменний покажчик журналу "Шпитальна хірургія” за 2008 рік (2009)
Ковальчук Л. Я. - Системна запальна реакція в умовах хронічної критичної ішемії при атеросклеротичній оклюзії стегно-підколінного сегмента, Вайда А. Р., Якимчук О. А. (2009)
Грубник В. В. - Аналіз ефективності ендоваскулярних втручань у лікуванні хірургічних ускладнень цирозу печінки, Загороднюк О. М., Грубник В. Ю., Ковальчук О. Л. (2009)
Венгер І. К. - Корекція проявів поліорганної дисфункції у хворих з атеросклеротичним ураженням аорто-клубово-стегнового сегмента в умовах хронічної критичної ішемії нижніх кінцівок, Костів С. Я., Романюк Т. В. (2009)
Братусь В. Д. - Інфузійно-трансфузійна терапія у хворих із виразковими гастродуоденальними кровотечами, Фомін П. Д., Запорожан С. Й. (2009)
Беденюк А. Д. - Особливості функціонального стану шлунка при ускладненій виразковій хворобі дванадцятипалої кишки за даними ультрасонографії (2009)
Зарудний О. М. - Використання плазмаферезу на етапі передопераційної підготовки при атеро¬склеротичній оклюзії стегно-підколінного сегмента у стадії хронічної критичної ішемії, Зарудна О. І., Венгер І. К. (2009)
Ткачук О. Л. - Застосування тесту толерантності до глюкози у діагностиці гострого біліарного набрякового панкреатиту, Мєсоєдова В. А., Пюрик М. В. (2009)
Дрижак В. І. - Ефективність застосування прогестинів у комплексному лікуванні дифузної фіброзної та фіброзно-кістозної мастопатії, Шкробот Л. В., Потупалова Т. О. (2009)
Галай О. О. - Відновлення голосової функції у хворих на рак гортані після ларингектомії (2009)
Лукавецький Н. О. - Результати хірургічного лікування раку кардії шлунка, Білинський Б. Т. (2009)
Рева В. Б. - Лікування проявів жовчного рефлюксу у хворих на жовчнокам’яну хворобу у післяопераційному періоді, Білик О. В., Рева Т. В., Колотило О. Б., Гродецький В. К. (2009)
Фісталь Н. М. - Шляхи оптимізації хірургічної тактики при наслідках опікової травми (2009)
Федорчук О. Т. - Особливості хірургічної тактики в лікуванні гострого холециститу у геріатричних хворих, Драченко В. П., Чоплак І. В., Шевчук Б. Л., Карголь О. С. (2009)
Олійник О. В. - Вплив гіпербаричної оксигенації на кисневий гомеостаз у хворих після реконструктивних операцій з приводу облітеруючих захворювань артерій нижніх кінцівок, Гнатів В. В., Басалига С. І., Костів О. І. (2009)
Бондарчук Г. В. - Оксигенація артеріальної крові при політравмі та у наркозах, Герасименко С. І., Кочетова М. В., Тереховський А. І. (2009)
Попович Ю. Л. - Резекція тонкої кишки у щурів: техніка виконання і післяопераційне харчування, Дацун І. Г., Кавин В. О., Федорак В. М., Ковальчук Н. Є., Попович Н. Р., Шевчук А. О., Попович Н. Ю. (2009)
Білик О. В. - Патофізіологія застосування постійного електричного струму для стимуляції кишечника, Іфтодій А. Г., Рева В. Б., Гребенюк В. І. (2009)
Стасишин О. В. - Хімічна синовектомія з рифампіцином у хворих на гемофілію (2009)
Шапринський В. О. - Тактичні і організаційні прорахунки при наданні доспеціалізованої допомоги пацієнтам з торакотравмою, Мітюк І. І., Кривецький В. Ф., Полянчук М. А., Божок С. М., Поліщук В. І., Усатюк Ю. О., Процик О. І., Гончаренко В. Т. (2009)
Герасимчук П. О. - Рання автодермопластика в комплексному лікуванні ранових дефектів у хворих із синдромом стопи діабетика (2009)
Вайда А. Р. - Венозні тромбози після артеріальних реконструкцій, Боднар П. Я. (2009)
Мисак А .І. - Використання трансуретральної мікрохвильової термотерапії у хворих з гострою затримкою сечі, Твердохліб В. В., Хорош В. Я., Манкіш А. В., Корильчук Т. Б. (2009)
Прийма О. Б. - Лейкоцитарні чинники інтоксикації при гострій крововтраті і методи її лікування (2009)
Грубар Ю. О. - Випадок заднього переломовивиху плеча, Бурбела. І. В. (2009)
Семенюк Ю. С. - Девіаційна патологія проксимального відділу товстого кишечника, Сидорук І. В., Кордяк В. Д., Потійко О. В., Федорук В. А., Мініч В. Г., Сидорук А. І. (2009)
Застосування компонентів та препаратів донорської крові. Інструкція (2009)
До 80-річчя з дня народження професора Леоніда Хоромського (2009)
Вітання Голови Національного банку України Ігоря Соркіна з Днем банківських працівників (2013)
Хроніка найважливіших подій і рішень. Березень 2013 року (2013)
Рукавіцин І. - Установи Державного банку на українських землях на початку ХХ століття (2013)
Шаров О. - Гетерогенізація грошових відносин у процесі гомогенізації грошей (2013)
Матвійчук Ю. - Економіка розвитку: що це означає для України? (2013)
Пантєлєєва Н. - Полівекторність інновацій роздрібного банківського бізнесу: реалії сьогодення (2013)
Гладких Д. - Основні складові доходів і витрат українських банків (2013)
Берегуля О. - Перші кроки з ідентифікації та визнання банківських груп (2013)
Чершнев Ю. - Особливості циклічного характеру ліквідності банківської системи, Вербняк Т. (2013)
Основні показники діяльності банків України на 1 квітня 2013 року (2013)
Динаміка фінансового стану банків України на 1 квітня 2013 року (2013)
Проблеми банківництва – очима молодих науковців (2013)
Онищенко В. - Сучасний стан та перспективи розвитку вітчизняного іпотечного ринку комерційної нерухомості, Носенко М. (2013)
Рекуненко І. - Практичні аспекти застосування вітчизняних фондових індексів, Бондарев Є. (2013)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України один раз на місяць (за березень 2013 року) (2013)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України щоденно (за березень 2013 року) (2013)
Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у березні 2013 року (2013)
Ринок державних цінних паперів України у березні 2013 року (2013)
Визначено претендентів на перемогу в конкурсі "Краща монета року України” (2013)
Про введення в обіг пам’ятної монети "1000-ліття Лядівського монастиря” (2013)
Башко В. - Дефіцит бюджету і квазіфіскальні операції: підвищення прозорості в сфері державних фінансів (2013)
Практичні питання банківської діяльності (2013)
Зінькова Т. - Новинки з книжкових полиць (2013)
Вимоги до оформлення статей (2013)
Звернення до читачів (1996)
Литвак О. М. - Стан і деякі тенденції сучасної злочинності в Україні (1996)
Зелінський А. Ф. - Про організовану злочинність (1996)
Куц В. М. - Теоретико-прикладні аспекти проблеми суб'єкта злочину (1996)
Кройтор В. А. - До загальної характеристики судочинства в справах, що виникають з адміністративно-правових відносин (1996)
Танцюра О. В. - Проблеми відомчого контролю за попереднім слідством у системі МВС України, Кутєпов Ю. В. (1996)
Щербаковський М. Г. - Джерела криміналістичної інформації про механізм злочину (1996)
Безсмертний О. К. - Порядок попередження про намір застосування вогнепальної зброї, спеціальних засобів та фізичної сили з боку працівників міліції, Пєтков В. П., Фролов О. С. (1996)
Яковлєв С. В. - Послідовне виявлення змін властивостей часових рядів для визначення ознак латентних розкрадань, Бодянський Є. В. (1996)
Волобуєв А. Ф. - Проблеми розслідування "комп'ютерних" злочинів (1996)
Пушкін О. А. - Про модельний Цивільний кодекс країн СНД. Питання підприємництва, Ситник О. М. (1996)
Комзюк А. Т. - Деякі проблеми реформування законодавства про адміністративну відповідальність, Гуменюк В. А., Салманова О. Ю. (1996)
Петрова К. Я. - Про переваги генетичної парадигми в умовах переходу України до ринкової економіки, Кузнєцов С. О., Винницька С. Г. (1996)
Ковальов Є. В. - Урахування чинника часу в економічному аналізі фірми, Рябченко О. П. (1996)
Греченко В. А. - Про періодизацію та датування Визвольної війни українського народу (1996)
Древаль Ю. Д. - До питання про "Український П'ємонт" (1996)
Логвиненко І. А. - Центральна Рада та ідея автономії України (березень-жовтень 1917 р.), Гавриленко О. А. (1996)
Тимченко Л. Д. - Шпіцберген і Україна: історичний та правовий аспекти (1996)
Гоц В. Я. - Правове регулювання праці співробітників міліції, Лавріненко О. В. (1996)
Соболєв В. О. - Призначення соціологічної науки в системі правоохоронних органів (1996)
Клюєв О. М. - Оцінка ефективності і стимулювання результативної діяльності оперативних співробітників і підрозділів карного розшуку, Судаков О. Е. (1996)
Венедиктов В. С. - Деякі напрямки методичного забезпечення навчально-виховного процесу в вузах МВС України (1996)
Шишка Р. Б. - Цивільна правосуб'єктність вищих учбових закладів (1996)
Макаренко Є. І. - Шляхи підвищення викладання криміналістики у вузах МВС України (1996)
Кройтор В. А. - Застосування ділових ігор при вивченні права, Кириченко В. Є. (1996)
Мартиненко О. А. - Хуліганство: сучасний стан проблеми (1996)
Стеценко А. Ю. - Розслідування групою: перспективи розвитку та вдосконалення (1996)
Ярмиш О. Н. - Проблеми роботи з особовим складом - у центрі уваги керівників та науковців органів внутрішніх справ України, Соболєв В. О. (1996)
Тягло О. В. - Знайомство з Центрально-Європейським Університетом (1996)
Яковлєв С. В. - Університет на міжнародному рівні, Арістова І. В. (1996)
Ярмиш О. Н. - Семінар істориків держави і права, Зайцев Л. О. (1996)
Bilyy O. - Application of a CPSI based expert system for assessment of power plant components, Dudra Mileffné J., Beleznai R. (2011)
Lesiv R. - Stochastic fatigue analysis engine for vehicle structural assemblies design, Glen Prater, Nester V. (2011)
Берегова О. С. - Вплив технологічних параметрів приготування модельних сумішей на міцність моделей, що витоплюються, Постіженко В. К., Берегова Н. І. (2011)
Богданов В. Р. - Плоский деформований стан компактного зразку з врахуванням процесів розвантаження і підростання тріщини, Сулим Г. Т. (2011)
Богушевський В. С. - Методи вимірювання температури сталі у конвертері, Сергеєва К. О. (2011)
Божидарнік В. В. - Визначення напружень біля штампу у півплощині з тріщинами на основі модифікованих інтегральних рівнянь, Максимович О. В., Іващук А. Д. (2011)
Божидарнік В. В. - Метод граничних елементів для задач термопружності ізотропних тіл із тонкими неоднорідностями, Пастернак Я. М., Сулим Г. Т. (2011)
Бондарський О. Г. - Методика чисельного розв’язання крайових задач статики систем багатошарової структури, Бабков О. В., Косенко В. І. (2011)
Гуда О. В. - Осесиметрична задача для транстропної плити на пружній основі Вінклера під дією розподіленого навантаження (2011)
Гусачук Д. А. - Особливості пластичного деформування високомідистих чавунів, Фещук Ю. П., Парфентьєва І. О., Зайчук Н. П. (2011)
Здолбіцька Н. - Розрахунок напруженого стану та граничної рівноваги фундаметної плити (2011)
Здолбіцька Н. В. - Напружено-деформований стан товстої ортотропної прямокутної плити, Делявський М. В., Росінські К. (2011)
Кокоч М. В. - Класифікація форм фокусних ліній, Пугачов Є. В. (2011)
Коцюба А. Ю. - Контактна взаємодія жорсткого штампа та нескінченної ортотропної пластинки з близьким до еліптичного отвором, Лавренчук С. В. (2011)
Кочевих М. О. - Отримання декоративних фігурних елементів брукування підвищеної міцності, Гуменюк В. Г. (2011)
Крадінова Т. А. - Визначення залишкового ресурсу пластини з системою компланарних тріщин за довготривалого статичного навантаження (2011)
Кривий П. Д. - Конструкторсько-технологічні параметри багаторізцевих розточувальних головок з радіусними вершинами різців, Крупа В. В. (2011)
Кузнецов Ю. А. - Технологические аспекты использования сверхзвукового газотермического напыления, Гончаренко В. В. (2011)
Кузнецов Ю. А. - Исследование микротвердости покрытий, сформированных микродуговым оксидированием, Кулаков К. В. (2011)
Кузнецов Ю. А. - Влияние характеристик шлифовальных кругов на параметры шлифования деталей из алюминиевых сплавов, упрочненных микродуговым оксидированием, Митюрева Н. В. (2011)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського