Руднєва О. М. - Розвиток концепції прав людини під впливом глобалізаційних та інтеграційних процесів (2010)
Магновський І. Й. - Конституційно-правові основи середніх елементів системи адміністративно-територіального устрою України (2010)
Савчин М. В. - Конформне тлумачення Конституції та забезпечення єдності правової системи в діяльності Конституційного Суду України, Марчук Р. В. (2010)
Світличний О. П. - Реалізація загальноприйнятих принципів права в управлінській діяльності земельними ресурсами (2010)
Дмитренко Е. С. - Юридична відповідальність за бюджетні правопорушення: пропозиції щодо удосконалення (2010)
Прилуцький С. В. - Судовий контроль чи кримінальне переслідування? (Актуальні питання щодо попереднього ув’язнення у кримінальному процесі України) (2010)
Лозовий А. І. - Проблеми нормативно-правового регулювання судово-експертної діяльності у кримінальному процесі України, Сімакова-Єфремян Е. Б. (2010)
Тимчук О. Л. - Злочинність у сучасному світі: кримінологічний аналіз (2010)
Башун А. В. - Категорія альтернативних джерел енергії в міжнародному праві ХХІ століття (2010)
Коваленко Л. М. - Інформаційно-правова система як інструмент управління потоками правової інформації (2010)
Молибога М. П. - Функції та методи тлумачення права (2010)
Опотяк С. З. - Основні правила тлумачення норм права (2010)
Середюк В. В. - Окремі проблеми класифікації юридичної відповідальності в правовій науці України та Польщі (2010)
Інна Ємельянова: "Бути щасливою... означає дарувати щастя іншим" (2010)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих з 1 жовтня 2010 року по 31 жовтня 2010 року (2010)
Титул, зміст (2010)
Григорова 3. В. - До питання визначення пропорційності розміщення книготорговельної мережі в Україні, Ковба Ж. М., Шендерівська Л. П. (2010)
Штангрет А. М. - Економічна безпека вітчизняних підприємств: необхідність та теоретичні основи, Петрашова О. М. (2010)
Воробйов В. І. - Побудова моделі ключових загроз економічної безпеки вітчизняних поліграфічних підприємств, Піх І. В., Мельников О. В., Штангрет А. М. (2010)
Головата Л. В. - Університетське книговидання: організаційні основи, чинники формування репертуару (2010)
Андрійчук М. Т. - Дискурс з національного питання на сторінках часописів "Праця". "Слово" та "Дзвін" (2010)
Василишин О. М. - Мандрівні друкарні (першої половини XVII ст.) (2010)
Пушкар О. І. - Створення віртуального навчального середовища для галузі "Видавничо-поліграфічна справа", Бондар І. О. (2010)
Дурняк Б. В. - Загальна організація системи захисту в засобах масової інформації, Лях І. М. (2010)
Огірко І. В. - Інтернет-видання про домогосподарства України, Бігальська О. Ю. (2010)
Дурняк Б. В. - Методи побудови графічних засобів захисту документів, Пашкевич В. 3. (2010)
Литовченко О. В. - Проектування просторової моделі молекули (2010)
Гаранько Т. Й. - Автоматизовані системи управління для оперативної поліграфії, Огірко І. В. (2010)
Регей І. І. - Обгрунтування раціональної схеми механізмів хитного стола ниткошвейної машини та аналіз їх кінетостатичних параметрів, Книш О. Б., Коломієць А. Б. (2010)
Стельмащук С. Г. - Дослідження ефективності застосування програмних розвантажувачів із заокругленими виступами кулачків (2010)
Римар О. М. - Розподіл нормальних напружень вздовж осі z для задачі про контакт двох тіл подвійної кривини (2010)
Репета В. Б. - Розробка вододисперсійних флексографічних фарб, Шибанова А. М., Суберляк О. В. (2010)
Кукура Ю. А. - Дослідження процесу друкування водорозчинними флексографічними фарбами, Кукура В. В. (2010)
Кузін М. О. - Використання підходів термодинаміки для континуального опису зміни довговічності металічних систем в умовах зовнішніх навантажень (2010)
Юзевич В. М. - Поверхневий ефект при вдавлюванні твердого індентора в пружний півпростір, Ясінський М. Ф., Ясінська Л. М., Маркелова А. В. (2010)
Шовгенюк М. В. - Оптимальне співвідношення тріадних фарб для відтворення нейтрально-сірих кольорів на друкарському відбитку, Занько Н. В., Крик М. Р. (2010)
Мартинюк М. С. - Порівняння оптичних ефектів отриманих різними варіантами лакування (2010)
Кохан В. Ф. - Застосування змивних розчинів у поліграфії та їх класифікація, Естріна М. В. (2010)
Нетак В. Б. - Якість відбитків широкоформатного струминного друку на різних основах, Коротка В. О. (2010)
Батлук В. А. - Зниження концентрації дрібнодисперсного пилу, як метод усунення пожежо-, вибухонебезпечних якостей пилу, Микарчук В. Г., Сукач Р. Ю., Проскуріна І. В. (2010)
Пістун І. П. - Образотворчі засоби пропаганди охорони праці, Трунова І. О., Березовецька І. А. (2010)
Гузела О. І. - Діалектика життя (до 120-ліття з дня народження Б. Г. Кусліцького), Швайка Л. А. (2010)
Титул, зміст (2010)
Котляров И. Д. - Оценка качества научного журнала: проблемы и перспективи (2010)
Ратушняк Ю. В. - Перспективи створення інституційного репозитарію відкритого доступу в Українській академії друкарства, Ковалишин Г. М. (2010)
Буряк С. В. - Видавнича діяльність провідних університетів україни: до постановки проблеми (2010)
Кулинич М. М. - Українсько-польські відносини на сторінках часопису "Вістник для русинів австрійської держави" (2010)
Василишин О. М. - Щоденник "Українські вісти" (1935-1939 рр. ) як тип періодичного видання (2010)
Дурняк Б. В. - Математична модель стрічкоживильного пристрою при нестаціонарному режимі роботи, Луцків М. М., Хмельницька І. М. (2010)
Сеньківський В. М. - Моделі факторів впливу на наукову кар’єру (на прикладі поліграфічної галузі України), Мельников О. В. (2010)
Сеньківська Н. Є. - Оптимізація моделі факторів композиційного оформлення книжкових видань, Сеньківський В. М., Калиній І. В. (2010)
Олянишен Т. В. - Оптимізація моделі факторів попиту на книги методом попарних порівнянь (2010)
Котляревський Я. В. - Вартість та концепції походження грошей, Передерієнко Н. І. (2010)
Штангрет А. М. - Еволюція поглядів на категорію "економічна безпека" (2010)
Шляхетко В. В. - Облік нематеріальних активів: від минулого до сьогодення (міжнародний аспект) (2010)
Лозовицький Д. С. - Роль та призначення системи контролінгу підприємства, Петрашова О. М. (2010)
Голяш І. Д. - Проблеми впровадження комп’ютерних інформаційних технологій в аудиторській практиці (2010)
Палига Є. М. - Застосування корпоративного управління в організації видавничо-поліграфічних комплексів (2010)
Григорова З. В. - Соціально-економічні показники для формування стратегії книжкового бізнесу в Україні, Ковба Ж. М., Шендерівська Л. П. (2010)
Попович О. Р - Проблеми оцінки та відображення в обліку передачі авторських прав на літературні твори (2010)
Базилюк В. Б. - Оцінка конкурентоспроможності підприємств видавничо-поліграфічної галузі Львівщини (2010)
Швайка Л. А. - Внутрішньогосподарський контроль в управлінні підприємством (2010)
Воробйов В. І. - Причини, суть та наслідки виникнення кризи на мікрорівні (2010)
Колосовська І. І. - Імідж організації: технологія створення і процес управління (2010)
Глушкова Т. Г. - Дослідження друкарських властивостей офсетного паперу зменшеної маси, Коптюх Л. А. (2010)
Нагорний В. М. - Визначення механічних характеристик поліграфічних матеріалів, Дядюра К. О., Ткаченко О. В. (2010)
Симак Д. М. - Особливості гідродинаміки сухого шару мінерального продукту кек глиноземистий, Ханик Я. М., Римар Т. І. (2010)
Батлук В. А. - Пиловловлювання в процесах розмелювання гуми, Батлук В. В., Козира І. М. (2010)
Батлук В. А. - Підвищення ефективності очищення повітря в системах пневматичних машин, Параняк Н. М., Білінський Б. О. (2010)
Мельников О. В. - Семенюк Едуард Павлович (до 75-річчя від дня народження) (2010)
Мельников О. В. - Сенченко Микола Іванович (до 65-річчя від дня народження) (2010)
Гаранько Т. Й. - Аналіз стану цифрового друку стосовно створення автоматизованої інформаційної системи, Огірко І. В. (2010)
Fedoran Y. А. - Influence of cutting conditions and radius of the rounding of tool made of composite 10n on surface layer state during turning of hardened steels, Volkogon V. М., Antoniuk V. S. (2014)
Shakhbazov Y. - Modeling technological support the process of grinding abrasive about, Storoschuk V., Griner I. (2014)
Shevchuk L. І. - Process optimization of vibroresonance sewage disinfection, Аftanaziv І. S., Strogan О. І., Voloshevish P. P. (2014)
Sholoviy Y. P. - The development of the mathematical model of the fine disperse material behavior under vibration in the conical hole of the dispenser, Маherus N. І. (2014)
Нємий С. В. - Техніко-економічний аспект уніфікації у машинобудуванні (2014)
Barandich C. S. - The Limit of endurance, as the main indicator of operational properties details of devices, Vysloukh S. P., Voloshko O. V. (2014)
Korendiy V. M. - Kinematic analysis of centrifugal and aerodynamic mechanisms of blades turning and folding of horizontal-axis wind Turbines (2014)
Maystruk V. V. - Features of determination of geometrical sizes of cyclones with spiral sending vehicle and their influence are on hydraulic resistance, Gavryliv R. І., Maystruk I. M. (2014)
Topilnytskyy V. G. - Investigation of the dynamics of vibratory separator with unbalanced drive, Stotsko Z. A., Kysyj J. M., Rebot D. P. (2014)
Hromniuk S. - The study of the cutting force and its components in radial-circular cutting of the gears, Hrytsaj I. (2014)
Kovalenko І. - Normative providing technologies dismantling joint with interference fit responsible for the use of induction heating (2014)
Yakym R. S. - Improving of manufacturing method of three-cone rock bits (2014)
Panchuk A. H. - Researching geometry of normal wear of a carrier die used for ceramic bricks production, Panchuk V. H., Melnyk V. O. (2014)
Vysloukh S. P. - System of processing of technological information, Voloshko O. V., Rogovoy A. N. (2014)
Білобородченко В. І. - Інформаційна здатність магнітостатичних методів діагностування напружено-деформованого стану (НДС) трубопроводів. Частина IІ (2014)
Литвиняк Я. М. - Доповнення до кінематичного способу синтезу профілю зубців площинного зубчастого зачеплення (2014)
Жорова І. Я. - Професійний розвиток педагогів у системі науково-освітніх координат КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти": від витоків до сьогодення (2014)
Слободенюк Л. І. - У творчому пошуку, Дмитренко М. С. (2014)
Примакова В. В. - Післядипломна освіта Херсонщини з підвищення кваліфікації вчителів початкових класів (2014)
Кафедра педагогіки і психології (2014)
Кафедра менеджменту освіти (2014)
Кафедра теорії і методики викладання соціально-економічних дисциплін (2014)
Кафедра теорії і методики викладання гуманітарних дисциплін (2014)
Кафедра теорії і методики виховної роботи (2014)
Кафедра теорії і методики дошкільного виховання та початкового навчання (2014)
Кафедра теорії і методики викладання природничо-математичних та технологічних дисциплін (2014)
Науково-методична лабораторія зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти (2014)
Науково-методична медіа-лабораторія (2014)
Аспірантура і докторантура (2014)
Бібліотека (2014)
Видавничий відділ (2014)
Музей історії народної освіти (2014)
Канцелярія (2014)
Бухгалтерська служба (2014)
Господарській відділ (2014)
Санаторій-профілакторій (2014)
Гуртожиток (2014)
Слюсаренко Н. В. - Науково-методична лабораторія трудового навчання, креслення та основ безпеки життєдіяльності КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти" (до 60-річчя заснування), Гаврилюк Г. М. (2014)
Відомості про авторів та укладачів (2014)
Вимоги до оформлення матеріалів для публікації в науково-методичному журналі "Таврійський вісник освіти" (2014)
Вихідні відомості (2014)
Кузьо І. В. - Механіка і Львівська політехніка (2014)
Гелетій В. М. - Комп’ютерне моделювання напружено-деформованого стану елементів опорно-поворотного пристрою автокранів, Новіцький Я. М., Федик В. В. (2014)
Гурський В. М. - Числовий параметричний синтез міжрезонансної віброударної системи, Ланець О. С. (2014)
Кіндрацький Б. І. - Порівняльний аналіз будови та експлуатаційних властивостей електронно керованої муфти "Халдекс” п’ятого покоління, Пелещишин О. Ю. (2014)
Ланець О. С. - Обгрунтування конструкції та моделювання роботи резонансного двомасового вібростола з інерційним приводом, Гурський В. М., Ланець О. В., Шпак Я. В. (2014)
Нємий С. В. - Енергетична ефективність системи електростатерного пуску автомобільних двигунів, Бритковський В. М. (2014)
Новіцький Ю. Я. - Забезпечення міцності трубопроводів надземних балкових переходів магістрального газопроводу в процесі проведення ремонтно-профілактичних робіт (2014)
Сологуб Б. В. - Розрахунок основних параметрів спареної крісельної дороги з перевантажувальним пристроєм, Данило Я. Я. (2014)
Сологуб Б. В. - Спроможність оптимізації величини сили затягування болтових з’єднань опорно-поворотного пристрою автокранів, Федик В. В. (2014)
Стоцько З. А. - Динаміка сипкого середовища у вібросепараторі з вертикальним приводом сит, Сокіл Б. І., Ребот Д. П., Топільницький В. Г. (2014)
Харченко Л. Є. - Аналіз напружено-деформованого стану надземної ділянки трубопроводу з урахуванням податливості грунту. (2014)
Човнюк Ю. В. - Застосування методу скінченних інтегральних перетворень у аналізі поперечних коливань важкого каната вантажопідйомного крана, Діктерук М. Г., Почка К. І. (2014)
Gurey V. - Machematical model of dynamic processes during friction hardening of flat surfaces, Korendiy V., Dmyterko P. (2014)
Korendiy V. M. - Analysis of power regulation mechanisms of horizontal-axis wind turbines and prospects of their improvement, Kuzio I. V., Vergeles V. V. (2014)
Kychma A. O. - Determination of vibroparameters in electromechanical drives with large-sized open gears, Kharchenko Ye. V. (2014)
Malaschenko V. - Experemental research of the resilient key connection statics, Strilets O. (2014)
Malashchenko V. O. - Force interaction in the elements of clutch with parallel grooves in driven half sleeve, Fedik V. V., Boris A. O. (2014)
Титул, зміст (2011)
Соляник А. А. - Підготовка фахівців для книжкової галузі України: змістовні та організаційні трансформації (2011)
Швайка Л. А. - Видавничо-поліграфічна справа в Україні: стан, конкурентоспроможність, перспективи (2011)
Бережняк О. В. - Роль місцевих видавництв в інформаційному просторі регіону, Сілкова Г. В. (2011)
Стецько М. І. - Актуальність видань з культури мови на сучасному книжковому ринку України, Левицька О. С. (2011)
Грет Г. П. - Комерційний ризик у діяльності книготорговельного підприємства (2011)
Міценко Н. Г. - Прибуток як мета і чинник стратегічного управління, Мазярко І. С. (2011)
Шиндировський І. М. - Стимулювання продажу книжкової продукції в роздрібній торгівлі (2011)
Булах Т. Д. - Реклама книг на радіо: форми та правила створення (2011)
Микитин Т. І. - Книжкові виставки і ярмарки в Україні у системі пропагування книги та читання (2011)
Зубко Н. Н. - Книги-переможці конкурсу "Книга Форуму видавців": тематико-типологічпі пріоритети, Сьомко Н. Я. (2011)
Марціняк Н. В. - Стан книгорозповсюдження в контексті книжкової культури України (1946-1991 pp.) (2011)
Стельмащук С. Г. - Кінетостатика програмних розвантажувачів циклових механізмів неповнозубих коліс з урахуванням дисипативних сил (2011)
Лаптєв В. О. - Дослідження зрівноважуючого кулачкового механізму (ЗКМ) з поршневим навантажувачем, оснащеним мікроконтролерною системою автоматичного регулювання тиску (CAP) в пневмоциліндрі (2011)
Проць Я. І - Дослідження статичних характеристик струменево-фрикційних пристроїв подачі листового матеріалу, Федорів П. С, Цяпута Ю. О., Скочиляс В. В. (2011)
Ярка Н. В. - Дослідження якості фотополімерних штампів, виготовлених за фотохімічною та лазерною технологіями, Лазаренко Е. Т., Маїк В. З., Дутко Л. С. (2011)
Кукура В. В. - Дослідження властивостей фотографічних емульсій з використанням полівінілового спирту як полімеру-основи (2011)
Сеньківська Н. Є. - Оптимізація моделі факторів проектування книжкових видань, Піх І. В., Сеньківський В. М. (2011)
Огірко І. В. - Автоматизація управління якістю електронного видання, Пілат О. Ю. (2011)
Овсяк О. В. - Інформаційні технології операції елімінування (2011)
Климнюк В. Є. - Розроблення системи підтримки впровадження АСУ поліграфічним виробництвом, Візір О. О. (2011)
Назаркевич М. А. - Ідентифікація друкованих документів засобами Ateb-функцій (2011)
Шведова Л. Є. - Методи аналізу логічних систем управління повноваженнями (2011)
Дурняк Б. В. - Метод синтезу математичних моделей кваліграфії з основними інформаційними компонентами, Сабат В. І., Назаренко О. М. (2011)
Сеньківський В. М. - Ієрархія факторів процесу виготовлення друкарських форм (на прикладі плоского офсетного друку), Естріна М. В., Мельников О. В. (2011)
Мусійовська М. М. - Моделювання потоків фарби у короткій фарбодрукарській системі послідовної структури (2011)
Петяк Ю. Ф. - Визначення терміну "електронні видання" (2011)
Гузела О. І. - Справа життя (до 90-річчя з дня народження А. В. Золотухіна), Швайка Л. А. (2011)
Лазаренко Е. Т. - Новий тлумачний словник з видавничої справи та поліграфічної діяльності, Мельников О. В. (2011)
Babyak L. V. - Logistical aspects and prospects of oil and gas complex of Ukraine (2014)
Bondos I. - Reaction to the commodity trap – playing by the rules or changing the rules?, Lipowski M. (2014)
Brytskyi R. M. - Institutionalization of innovations in the context of strengthening economic security of a state and enterprises (2014)
Bublyk M. I. - Logistic systems at the national level for reducing technogenic losses (2014)
Karyy O. - Demarketing of fuel and energy resources in housing and utilities sector, Trach O. (2014)
Kobylyukh O. Y. - Cold chain development in Ukraine, Melnyk G. M. (2014)
Kosar N. S. - Recycling – principal tendency of environmental marketing development in Ukraine, Kuzjo N. E., Sokil Ju. R. (2014)
Krykavskyi Y. V. - Innovations in the field of marketing as a factor for increasing the competitiveness of domestic dairy processing factories, Kosar N. S., Stets О. М. (2014)
Kubrak N. R. - Supporting the competitiveness of dairy processing enterprises in terms of european integration (2014)
Liulchak Z. S. - The peculiarities of the strategic planning of the regional power industry sustainable development (2014)
Mamchyn M. - The multi attributive model of cumulative territorial product of balneological resorts, Dobush Y. (2014)
Margita N. О. - Conceptual principles of risk management in logistic system of enterprise, Hryniv N. Т. (2014)
Melnyk O. G. - Market research of the ukrainian labour market, Horbal N. I., Hryvnak A. V. (2014)
Mnykh O. B. - Actual problems of economics and capitalization value-oriented management: new challenges of marketing (2014)
Mącik R. - Smart shopping as consumer orientation and its selected correlates – empirical investigation, Nalewajek M. (2014)
Petryk I. - The problems of identification of integrated structures in a competitive environment (2014)
Pytulyak N. S. - Modern trends and prospects for logistics concepts development (2014)
Pokhylchenko O. - The project bases of ukrainian transport infrastructure development (2014)
Rusanovska O. A. - Systematization of methods and tools of operative controlling at enterprise (2014)
Skoryk O. - "The physical Internet” as a new global logistics conception (2014)
Falovych V. A. - Estimating the value of real estate logistics objects (2014)
Chornopyska N. V. - Conceptual approach to define the notion "green logistics” (2014)
Yakymyshyn L. Y. - Determinants of production in the supply chain of daily demand (2014)
Horbal N. I. - Anticrisis marketing as part of the anticrisis management of the enterprise, Kolodiy M. V. (2014)
Doroshkevych K. O. - Using of mark-factor method of evaluation the positions of workers of enterprises, Voronovska M. M. (2014)
Klymchuk I. M. - Evaluation of financial condition of enterprises using fuzzy logic (2014)
Oleksiv I. B. - Methodological conditions of the analysis and evaluation of engineering managers’ competence, Mykhailyak H. V. (2014)
Prosyanchuk V. L. - Impact mechanism of growth target efficiency of staff motivation on quality work (2014)
Horbal N. I. - Tourizm in Lviv: realities and prospects, Lipey V. M., Spolska Z. V. (2014)
Mysyk V. M. - Guerrilla Marketing as a tool to improve management of domestic enterprises, Peredalo Ch. S. (2014)
Osadchuk A. I. - Evaluating the attractiveness of market segments and types commodities export in formation portfolio engineering enterprise (2014)
Chushak A. M. - The nature and significance of financial leasing in Ukraine, problems of development, Mykulyak Yu. R. (2014)
Kuzmin O. Ye. - The application of fuzzy logic to forecasting of technogenic damage in the national economy, Bublyk M. I., Rybytska O. M. (2014)
Anhelko I. V. - Tourism in the system of national economic complex of Ukraine: current situation and development prospects (2014)
Demyda N. M. - Management of industrial-financial groups in case to signature the association agreement between Ukraine and European Union (2014)
Dоmaradska G. S. - Ukrainian integration strategy: stages and risks (2014)
Kolinko N. О. - Management of innovation activities at engineering enterprises under condition of mass individualization of demand, Krasulyak M. M. (2014)
Mnykh O. B. - Environmentally-oriented economy problems research (on the example of industrial enterprises in Lviv region, Sokil Yu. R. (2014)
Pshuk-Kovalska O. O. - Conceptual framework for affordable housing in the example of Lviv region, Rozman T. I. (2014)
Grynevych T. B. - Application of country studying material to academic and educational process in higher non-humanitarian education profile, Tsubov L. V. (2014)
Dolnikova L. V. - Systematic approach to the fundamental training of managers as prerequisite for the formation of professional competence, Tsubova O. L. (2014)
Oryshchyn І. S. - Formation of English speech competence in listening of students of economics (2014)
Лавринович О. В. - Всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 року: досвід визначальних рішень вітчизняного державотворення (2010)
Цуркан М. І. - Присяга судді як невід’ємний структурний елемент його правового статусу (2010)
Журавльов Д. В. - Адміністративно-правове положення Міністерства юстиції України як суб’єкта державного фінансового моніторингу (2010)
Панасюк В. В. - Нові підходи у доборі суддів та їх відповідальності (2010)
Федоренко В. Л. - Конституційно-правовий статус Ради національної безпеки і оборони України (2010)
Кравчук В. М. - Інститут судової влади в системі конституційного права України (2010)
Прилуцький С. В. - Адвокатура як інститут громадянського суспільства в умовах становлення правової держави (2010)
Бобко Т. В. - Поняття і наслідки правочину: проблемитеорії та практики (2010)
Ясинок М. М. - Особливості захисту честі, гідності та ділової репутації фізичних та юридичних осіб в порядку окремого провадження (2010)
Божко В. М. - Щодо розмежування змісту термінів"заробітна плата" і "оплата праці" (2010)
Комарницький В. М. - Правові засади державного контролю у сфері спеціального природокористування (2010)
Сопілко І. М. - Особливості правового регулювання зарубіжного досвіду отримання інформації органами державної влади (2010)
Тертишник В. М. - Захисник у змагальному кримінальному процесі (2010)
Виговський О. І. - Директиви ЄС як інструмент правового регулювання випуску та розміщення цінних паперів (2010)
Тимошенко В. І. - Фундаментальне дослідження судової влади (2010)
Каращук К. Л. - Історико-правова природа становлення правового регулювання прав стягувача у виконавчому провадженні (2010)
Коваль К. П. - Онтогносеологічна проблематика права як структурна складова філософії права (2010)
Саврук С. М. - Поняття та сутність права на забудову земельної ділянки (2010)
Тімашова В. М. - Щомісячник "Основи" (1861–1862 рр.) – правовий культурний феномен в Україні (2010)
Щербина О. М. - Історія правового регулювання використання природних ресурсів України та Канади: порівняльний аналіз (2010)
Медіація як демократичний та ефективний спосіб вирішення спорів (2010)
Українські вчені беруть активну участь у світових процесах уніфікації приватного права (2010)
Хроніка подій Всеукраїнського тижня права 2010 (2010)
Перелік наказів Мін'юсту (2010)
Сторінка привітань (2010)
Дем’яненко М. Я. - Кредитний фактор сталого розвитку аграрного сектору України (2014)
Гладій М. В. - Державна підтримка збереження генофонду місцевих нечисленних вітчизняних порід у тваринництві, Шаран П. І., Кругляк О. В. (2014)
Олійник О. В. - Інтегральна оцінка економічної стійкості сільськогосподарських підприємств, Клєпчева О. В. (2014)
Кропивко М. М. - Мотивація як основний чинник розвитку господарств населення (2014)
Бондаревська К. В. - Тенденції розвитку аграрного сектору економіки України (2014)
Дудкевич О. В. - Уніфікація облікової політики та формування даних фінансової звітності сільськогосподарських підприємств (2014)
Дієсперов В. С. - Використання земельних ресурсів сільських територій (2014)
Чопенко В. М. - Шляхи подолання соціально-демографічної кризи на селі (2014)
Стецюк П. А. - Концептуальні основи управління ризикозахищеністю підприємства, Гудзь О. Є. (2014)
Bezus R. M. - Virtual communications and their influence on efficiency of an activity of agricultural entities, Lebid O. V. (2014)
Гусейнгулиев Н. Ю. - Теоретико-методологические аспекты информационного обеспечения принятия хозяйственных решений в аграрной сфере (2014)
Коритник М. В. - До питання орендних відносин при використанні земельних часток (паїв) сільськогосподарського призначення (2014)
Поліщук А. О. - Вплив оплати праці на формування бюджету й соціально-економічні процеси (2014)
Македон Г. М. - Аналіз рівня споживання та заощаджень домогосподарств сільської місцевості (2014)
Дворник І. В. - Диференціація доходів сільського населення України (2014)
Зубар І. В. - Розвиток малих форм господарювання в регіоні (2014)
Shvydenko O. M. - Prerequisites for the development of mobile marketing in agricultural enterprises (2014)
Бабієнку Миколі Федоровичу – 80 (2014)
Реферати (2014)
Автори номера (2014)
Титул, зміст (2010)
Барабаш У. П. - Модель ієрархії факторів стану українського мовознавства, Сеньківський В. М. (2010)
Ренн О. М. - Колективне авторство у видавничій справі: основні терміни та поняття (2010)
Листвак Г. Б. - "Книга художника" як потенційний видавничий продукт (2010)
Кулинич М. М. - Олександр Духнович — постійний дописувач часопису "Вістник для русинів австрійської держави" (2010)
Василишин О. М. - Тижневик "Батьківщина" — ідеологічний форум політичної організації фронт національної єдності (2010)
Шовгенюк М. В. - Аналітичний розв’язок систем автотипних рівнянь, Крик М. Р. (2010)
Дурняк Б. В. - Способи захисту інформації в засобах масової інформації, Лях І. М. (2010)
Сеньківський В. М. - Критерії оптимальності процедури параметричного синтезу проектних рішень, Козак Р. О. (2010)
Пирч Н. М. - Про ізоморфізми вільних паратопологічних груп (2010)
Горечко О. М - Наближений розв’язок задачі про вібраційну термочутливість прямокутної панелі в пружному конструктиві, Горечко Р. Р. (2010)
Дідусь С. П. - Критерії читабельності текстів електронних видань (2010)
Штаюрет А. М. - Сутність поняття "безпека" та взаємопов'язаних з нею категорій, Котляревський Я. В. (2010)
Босак І. П. - Інформація — основа розвитку підприємства, Турко О. І. (2010)
Ніконенко У. М. - Стратегічні напрями реформування монетарної політики НБУ та їх інституціональне забезпечення (2010)
Пузирьова П. В. - Необхідність організаційно-правового забезпечення фінансової політики підприємств у сучасних умовах господарювання, Котляревський Я. В. (2010)
Палига Є. М. - Проблеми корпоративного управління власністю в становленні корпорацій видавничо-поліграфічного комплексу, Кусяк О. Р. (2010)
Швайка Л. А. - Зміна парадигми інвестиційної діяльності в Україні, Хамула О. О. (2010)
Лазановський П. П. - Оцінка впливу темпів технічного оновлення виробництва на показники виробничо-господарської діяльності підприємства, Флячок Р. В. (2010)
Шендерівська Л. П. - Обґрунтування мотиваційного механізму участі поліграфічних підприємств у конкурсах на державні закупівлі (2010)
Лозовицький Д. С. - Особливості впровадження системи контролінгу на підприємстві, Петрашова О. М. (2010)
Семанюк В. З. - Контролінг як інноваційний інструмент підвищення ефективності бізнесу (2010)
Естріна М. В. - Аналіз дисертаційних досліджень, виконаних в Українській академії друкарства в 1990–2009 рр., Лазаренко Е. Т., Мельников О. В. (2010)
Величко О. М. - Дослідження властивостей гібридних фарб, Савченко К. І. (2010)
Ясінська Л. М. - Математична модель поверхневого ефекту при холодному тисненні фольгою на полімерних матеріалах, Маїк В. З., Юзевич В. М. (2010)
Ярка Н. В. - Плазма та її використання в технологічних процесах (2010)
Шахбазов Я. О. - Технологічні можливості підвищення продуктивності торцевого фрезерування деталей поліграфічних машин, Білявський М. Л. (2010)
Батлук В. А. - Наукові основи створення пиловловлювачів, Батлук В. В. (2010)
Олянишен Т. В. - Квіткових справ майстер (до 75-річчя з дня народження Е. Т. Лазаренка) (2010)
Лазаренко Е. Т. - Велике видно на відстані (до 70-річчя з дня народження О. П. Стецьківа), Степанюк Л. Я., Мельников О. В. (2010)
Данилів А. - Черевоногі молюски родин Platyceratidae і Murchisoniidae з нижньодевонських відкладів Поділля (2013)
Мар’яш І. - Знахідки великих амонітів підродини PUZOSINAE у верхньосено-манських відкладах північно-східної частини Волино-Поділля, Курепа Я. (2013)
Лещух Р. - Про вік стрийської світи Українських Карпат, Хевпа З. (2013)
Тимченко Ю. - Знахідки діатомових виду Terpsinoë americana (Bailey) Ralfs у голоценових відкладах Чорного Моря, Ольштинська О. (2013)
Клевцовський А. - Деякі Syringopora з нижнього карбону південної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини, Огар В. (2013)
Зернецький Б. - Регіояруси палеогену південної України, Рябоконь Т. (2013)
Коваленко В. - Характерні комплекси остракодів пізнього міоцену південної України (2013)
Іванова Т. - Нові представники форамініфер із тарханських відкладів південної України (нижній міоцен) (2013)
Махмуді Ю. - Поширення брахіоподів у силурійських відкладах Волино-Поділля, Гриценко В. (2013)
Іщенко І. - Стратиграфія крейдових відкладів українського Причорномор’я 1. Нижня крейда (2013)
Гриценко В. - Склад і розподіл ругоз у стратиграфічних підрозділах силуру Волино-Поділля, Киселевич А. (2013)
Стефанський В. - Двостулкові молюски опорного розрізу середнього сармату смт Губиниха (Дніпропетровська область, Україна), Старін Д. (2013)
Узіюк В. - Генетичні зв’язки між петрологічним, спорово-пилковим і фітеральним складом вугілля, їхнє екологічне, стратиграфічне та кореляційне значення, Шварцман О. (2013)
Лещух Роман Йосипович (до 70-річчя від дня народження) (2013)
Володимир Юрійович Зосимович (до 80-річчя від дня народження) (2013)
Леонід Іванович Константиненко (до 70-річчя від дня народження) (2013)
Перший західно-український геолог Юліан Медвецький (до 95-річчя від дня смерті) (2013)
Венглінський Іван Во-лодимирович (до 100 річчя дня народження) (2013)
Таблиці (2013)
Гінзбург М. - Про активні та пасивні конструкції в українських фахових текстах (2014)
Дуцяк І. - Обґрунтування підходу до формування дефініцій у тлумачних словниках (2014)
Іващенко В. - Основні напрями досліджень у термінознавстві кінця ХХ – початку ХХІ століть (2014)
Руссу А. - Словотвірні типи префіксальних дієслів (на матеріалі словників кінця ХІХ – початку ХХІ ст.) (2014)
Туркевич О. - Терміни української лінгводидактики на етапі гармонізації (2014)
Южакова О. - До питання перекладу українською мовою російських ад’єктивів з компонентами -подобный, -видный, -образный (2014)
Вус М. - Терміни-словосполучення в українській біологічній термінології (2014)
Гимер Н. - Складені найменування як продуктивний тип номінації в термінології косметики та косметології (2014)
Дрівко Н. - Терміносполуки із семою ‘конструктивний елемент будівлі’: особливості атрибутивних компонентів (2014)
Книшенко Н. - Наукова рецепція понять "термінологія" і "термінологічна система" (на матеріалі термінології дорожньо-будівельної галузі) (2014)
Куньч З. - Семантичний потенціал українських електроенергетичних професіоналізмів і професійних жаргонізмів, Харчук Л. (2014)
Лагдан С. - Соматична метафора в залізничній термінології (2014)
Ментинська І. - Лексико-генетичні особливості сучасної комп’ютерної термінології (2014)
Микульчик Р. - Варіантність фізичних термінів-епонімів (2014)
Нікуліна Н. - Моделювання автотранспортних номенів: очевидне й неймовірне (2014)
Петрова Т. - Синонімія та антонімія в українській фітомеліоративній термінології у спеціальних словниках початку ХХІ ст. (2014)
Рибізант І. - Терміни неврології та їх трактування в українських тлумачних словниках (2014)
Філь О. - Джерела і способи формування терміносистем комп’ютерної сфери в англійській, польській та українській мовах (2014)
Булик-Верхола С. - Зародження наукової музичної термінології української мови в ХVІ–ХVІІІ ст. (2014)
Васковець Л. - Особливості становлення й розвитку казначейської терміносистеми (2014)
Городиловська Г. - Переосмислення семантики терміна та розширення сфер його функціювання в сучасній українській літературній мові (на матеріалі художніх творів Романа Іваничука) (2014)
Казимирова І. - Метамова опису української лінгвістичної термінографії (2014)
Кочан І. - Правнича термінологія крізь призму лінгвістики (2014)
Кримець О. - Специфіка побудови й презентації гностичних образів спеціально-наукової картини світу політології (2014)
Кульчицький І. - Проблемні аспекти локалізації окремих термінів з прикладної лінгвістики, Маляр М., Філь Б. (2014)
Кучеренко О. - Функціювання термінолексем "цивільний захист", "цивільна безпека" та "цивільна оборона" в сучасній українській термінології цивільного захисту (2014)
М’ягкота І. - Синоніми та варіанти у термінолексиці української фольклористики (2014)
Пишна Н. - Лексема ірмос на позначення назв піснеспівів релігійної термінолексики (2014)
Поліщук Н. - Термінологічна лексика Майдану (на матеріалах газет "Дзеркало тижня", "Українська правда", "Газета по-українськи", "Високий Замок") (2014)
Полюга С. - Джерела становлення української морфологічної термінології (2014)
Савченко Л. - Презентація термінопонять етнофразеології (2014)
Сербенська О. А. - Термін медійний та споріднені з ним, Бабенко В. (2014)
Фаріон І. - Діяхронна соціолінгвістика: історія терміна та галузі мовознавства (2014)
Фецко І. - Структурні моделі складених термінів із компонентом "музей" (на матеріалі термінології музейництва) (2014)
Хоменська І. - Формування основних сегментів терміносистеми когнітивної лінгвістики (діахронічний та синхронічний аспекти) (2014)
Чернобров Ю. - Особливості формування термінології словосполучення в українському мовознавстві (2014)
Сімейко К. В. - Теплотехнічні та аеродинамічні характеристики реактора для піролізу вуглеводневих газів (2014)
Неїло Р. В. - Експериментальне дослідження інтенсивності тепловіддачі в умовах вільної конвекції від горизонтального циліндра у щільовому вертикальному каналі (2014)
Мартиняк М. А. - Аналіз роботи систем централізованого постачання тепла споживачам, Мисак Й. С. (2014)
Захарченко С. М. - Метод оперативного контролю лінійності АЦП послідовного наближення, Росощук А. В., Захарченко М. Г. (2014)
Азаров О. Д. - Автоматичне калібрування лінійності АЦП з ваговою надлишковістю, Черняк О. І. (2014)
Шиян А. А. - Ієрархічні онтології для автоматизації управління організаційними структурами (2014)
Цирульник С. М. - Робот-стенд та його практичне застосування, Роптанов В. І., Вернигора В. В. (2014)
Боровська Т. М. - Оптимальне агрегування систем зі стохастичними функціями виробництва, Колесник І. С., Северілов П. В., Маліночка А. О. (2014)
Біліченко Н. О. - Дослідження застосування семантичної моделі ресурсів для інформаційного пошуку, Кисюк Д. В., Павлик Т. М. (2014)
Роман В. І. - Підвищення точності багатоканальних ультразвукових витратомірів шляхом удосконалення методу інтегрування витрати (2014)
Кріль С. О. - Переваги застосування поворотної заслінки для регулювання витрат великих потоків (2014)
Макар О. В. - Дослідження граничнодопустимих режимів роботи теплових чутливих елементів для газоаналітичних пристроїв (2014)
Матіко Ф. Д. - Аналіз зміни метрологічних характеристик промислових роторних лічильників газу під час їх експлуатації (2014)
Матковський О. - Академік Євген Лазаренко - видатний український мінералог світової величини (2012)
Павлишин В. - Євген Лазаренко - засновник української регіонально-мінералогічної школи (2012)
Возняк Д. - Поступальна хода генетичної мінералогії академіка Лазаренка, Кульчицька Г., Галабурда Ю. (2012)
Зінченко О. - Хронологія відкриття мінералів у надрах України, Павлишин В., Васинюк А. (2012)
Білоніжка П. - Глауконіт, сколіт, селадоніт: кристалохімія, номенклатура, систематика, умови утворення (2012)
Ляхов Ю. - Рудноформаційні аспекти термобарогеохімічних досліджень золоторудних родовищ України та прогнозно-металогенічні наслідки, Павлунь М., Пахнющий Ю. (2012)
Федоришин Ю. - Природа мигдалеподібних утворень у базальтах Волині (онтогенічний аспект), Наумко І., Нестерович Н., Яковенко М., Тріска Н. (2012)
Яценко І. - Ендогенні Ті-Mn-Fe-силікатні сферули із експлозивних структур та вулканогенно-осадових формацій України, Яценко Г., Бекеша С., Білик Н., Дручок Л. (2012)
Зинчук Н. - Минералого-геохимические особенности кимберлитов и их прикладное значение (2012)
Семененко В. - Перші знахідки самородних вольфраму і срібла в метеоритах, Гіріч А. (2012)
Горовенко Т. - Скульптура поверхні та хімічний склад мінеральних зерен паласиту Брагін (2012)
Пирогов Б. - Типоморфізм термоелектричних властивостей магнетиту та їхнє практичне використання, Холошин І. (2012)
Пономаренко О. - Уран-свинцевий ізотопний вік монациту з гранітоїдів Дністерсько-Бузького мегаблока, Степанюк Л., Петриченко К., Лісна І., Довбуш Т. (2012)
Манчур Б. - Гідротермальний сепіоліт із карбонатних утворень Завалівського графітового родовища, Скакун Л., Азарська О. (2012)
Моргун В. - Особливості мінералогії фенітів Східного Приазов'я (2012)
Чепіжко О. - Генераційний аналіз акцесорного циркону магматичних порід і його філогенія, Кадурін В. (2012)
Дубина О. - Типохімізм циркону з лужних порід Українського щита, Кривдік С. (2012)
Швайка І. - Палеоархейський вік акцесорного циркону з тоналітових гнейсів верхньотокмацької товщі Приазовського мегаблока (2012)
Демедюк В. - Генезис та вік акцесорних мінералів із мігматитів Вовчанського блока (2012)
Ковальчук М. - Типоморфні особливості золота з осадових утворень Криму, Фігура Л. (2012)
Маметова Л. - Трансформація карбонатів у пісковиках середнього карбону Донбасу (2012)
Петруняк О. - Особливості мінерального складу міоценових глин стебницької світи Українських Карпат, Яремчук Я. (2012)
Радчук В. - Властивості парамагнітних радикалів, локалізованих у зубній емалі, та достовірність результатів ретроспективної ЕПР-дозиметрії (2012)
Дерський Л. - Метаміктність циркону Українського щита та її вивчення методом електронного парамагнітного резонансу (2012)
Піскун О. - Типоморфізм хімічного складу силікатів Коростенського плутону, Харитонов В. (2012)
Тіхлівець С. - Вертикальна мінералогічна зональність покладу гематитових кварцитів Інгулецького родовища (Криворізький басейн), Євтєхов В., Євтєхов Є., Філенко В. (2012)
Довгань І. - Золото і срібло з мінералогічної колекції Національного музею природничої історії (Вашингтон, США) (2012)
Матковський О. - Про наукову конференцію "Такий різний світ мінералогії", присвячену 100-річчю від дня народження академіка Євгена Лазаренка, Павлунь М. (2012)
До 80-річчя Зої Максимівни Ляшкевич (2012)
Борису Івановичу Пирогову - 80! (2012)
До 70-річчя Віктора Миколайовича Квасниці (2012)
Борис Семенович Панов (2012)
Хобзей М. К. - Соціально-орієнтована психіатрична допомога в україні: проблеми та рішення, Волошин П. В., Марута Н. О. (2010)
Моісеєнко Р. О. - Від спеціалізованої дитячої психіатричної допомоги — до системи охорони психічного здоров’я дітей, Терещенко О. В., Марценковський І. А. (2010)
Волошина Н. П. - Возможности магнитно-резонансной томографии в диагностике и прогнозе течения рассеянного склероза в зависимости от пола и возраста больных, Гапонов И. К. (2010)
Васильєва Г. Ю. - Оцінка взаємозв’язку між особливостями психологічного реагування на захворювання та якістю життя у пацієнтів, які страждають на злоякісні новоутворення (2010)
Ветрила Т. Г. - Научное обоснование концепции медико-психологического сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с нарушением психического развития (2010)
Демченко В. А. - Клініко-психопатологічні особливості психічних розладів у пацієнтів загальносоматичного профілю в аспекті необхідності інтеграції психіатричної допомоги в первинну медико-санітарну мережу (2010)
Денисенко М. М. - Клинико-психопатологическая характеристика эндогенных и экзогенных депрессий, сопровождающихся суицидальным поведением (2010)
Марценковская И. И. - Гиперкинетическое расстройство как проблема социальной психиатрии (2010)
Петриченко О. О. - Особливості самозбережуючої поведінки та профілактичної активності населення, яке проживає на радіоактивно забруднених територіях, у віддалений період чорнобильської катастрофи (2010)
Проскурина Т. Ю. - Тревожно-фобическое расстройство у подростков (2010)
Сонник Г. Т. - Досвід та перспективи розвитку хронобіологічних досліджень у вивченні афективної психічної патології, Скрипніков А. М., Рудь В. О. (2010)
Слободянюк П. М. - Патологічний взаємозв’язок між психологічними складовими та психопатологічними особливостями формування алкогольної залежності (2010)
Шаповалов В. В. - Судова фармація: використання цільової нанотерапії у наркохворих (злочинців), що страждають на адиктивні розлади здоров’я (Літературний огляд) (2010)
Егоркина О. В. - Натализумаб (Тизабри): новый препарат на рынке Украины для лечения рассеянного склероза (2010)
Барыбин В. Ф. - Механизмы регуляторной функции ЦНС (2010)
Білоус І. І. - Лікування діабетичної поліневропатії з додатковим призначенням Мілдронату, Васильєва Н. В., Яремчук О. Б., Павлович Л. Б. (2010)
Булеца Б. А. - Поетапне лікування мозкових інсультів, Адамчо Н. Н., Пулик О. Р. (2010)
Бучакчийская Н. М. - Вертеброневрология на Украине — концепция развития, Харченко И. И., Марамуха И. В., Бахарева Л. В., Марамуха В. И., Левадная А. В. (2010)
Вакарчук Г. В. - Динаміка показників ліпідного профілю у хворих на ішемічний інсульт, Бесединська О. В. (2010)
Вакарчук Г. В. - Динаміка показників системного гемостазу при ішемічному інсульті, Пашковський В. М., Сидорчук Л. П., Плегуца О. М., Сидорчук Р. І. (2010)
Васильєва Н. В. - Досвід використання еспа-ліпону у лікуванні хворих на дисциркуляторну енцефалопатію, Прасол Ю. Г., Яремчук О. Б., Білоус І. І. (2010)
Волошина Н. П. - Гендерные различия в структуре дебютов у больных с рецидивирующим течением рассеянного склероза, Негреба Т. В., Ткачева Т. Н., Гапонов И. К., Воробьева Т. Г., Вельковская Л. И. (2010)
Волошина Н. П. - Особенности рецидивирующего течения рассеянного склероза у мужчин и женщин, Негреба Т. В., Ткачева Т. Н., Гапонов И. К., Воробьева Т. Г., Вельковская Л. И. (2010)
Волошина Н. П. - Гендерные различия преморбидного анамнеза при рецидивирующем течении рассеянного склероза, Терещенко Л. П., Негреба Т. В., Ткачева Т. Н., Гапонов И. К., Воробьева Т. Г., Вельковская Л. И. (2010)
Волошина Н. П. - Общие механизмы развития нейродегенеративных заболеваний, Егоркина О. В., Михайлов А. И. (2010)
Горб А. Л. - До питання забезпечення якості діагностики та лікування гострих в’ялих паралічів у дітей (2010)
Григорова И. А. - Динамика клинико-когнитивных нарушений при последствиях закрытой черепно-мозговой травмы средней степени тяжести на фоне проводимой терапии, Куфтерина Н. С. (2010)
Деревецкая В. Г. - Патогенетические механизмы развития ДЭ у больных с фибрилляцией предсердий, Реминяк И. В. (2010)
Дзяк Л. А. - Индикаторы качества оказания медицинской помощи больным с тяжелой черепно-мозговой травмой, Сирко А. Г., Сук В. М. (2010)
Дзяк Л. А. - Сучасні принципи профілактики вторинних ішемічних ушкоджень головного мозку в гострому періоді тяжкої черепно-мозкової травми, Сірко А. Г., Сук В. М. (2010)
Дмитрієва О. В. - Особливості порушень нервової системи у хворих з асимптомними інфарктами на тлі артеріальної гіпертензії, Здесенко І. В. (2010)
Овсяк В. К. - Елементи мови предметних унітермів, Овсяк О. В., Василюк А. С. (2009)
Дубенко О. Е. - Распространенность мигрени в Сумской области Украины, Дубенко Е. Г., Сотников Д. Д. (2010)
Хамула О. - Основи творения кириличних шрифтів, Куць Я., Дідусь С. (2009)
Дубівська С. С. - Зміни когнітивної функції у пацієнтів при проведенні операції в умовах загальної анестезії (2010)
Гілета І. В. - Параметри елементів структури газетного видання (2009)
Евтушенко С. К. - Современные аспекты аддитивной терапии рассеянного склероза, Гончарова Я. А., Симонян В. А., Филимонов Д. А., Грищенко А. Б. (2010)
Пелешко Д. Д. - Фільтрація наборів однотипних зображень на основі квантування математичних статистик, Лотошинська Н., Кустра Н. (2009)
Евтушенко С. К. - Нарушения мозгового кровообращения у молодых женщин, принимавших гормональные контрацептивные средства, Иванова М. Ф., Симонян В. А., Мурадян И. Э. (2010)
Нетак В. Б. - Аналіз веб-сайтів та електронних видань про широкоформатний струминний друк, Огірко І. В. (2009)
Євтушенко С. К. - Особливості стану пре- та інтрацеребральних судин і церебральної гемодинаміки у хворих на розсіяний склероз та спосіб їх корекції, Грищенко А. Б., Вінокуров Д. Л., Ревякіна О. Г., Гончарова Я. А., Марусиченко В. В. (2010)
Гавенко С. Ф. - Оцінювання моделі параметрів проектування книжкових видань, Сеньківський В. М., Сеньківська Н. Є., Калиній І. В. (2009)
Ежова В. А. - Результаты психофизической реабилитации больных церебральным атеросклерозом в условиях курорта, Царёв А. Ю., Куницина Л. А., Мирзоян С. А., Словеснов С. В., Колесникова Е. Ю., Желдаков A. M. (2010)
Піх І. В. - Застосування вільного програмного забезпечення для створення мультимедійного продукту, Ляшко О. С. (2009)
Завгородний А. А. - Восстановительная терапия речевых нарушений (2010)
Кулик С. О. - Опис структурної частини реляційної моделі баз даних засобами алгебри алгоритмів, Овсяк В. К. (2009)
Завгородній О. О. - Кінестезіометри і кінезістимуляційна терапія (2010)
Казьмірович Р. - Уніфіковано-модульне формування iнформаційно-керуючих пристроїв поліграфічних машин та устаткування (2009)
Засуха В. О. - Застосування високочастотної ритмічної транскраніальної магнітної стимуляції у діагностиці та реабілітації хворих на інфаркт мозку в гострому та ранньому відновлювальному періодах, Балицький О. П. (2010)
Бернацек В. В. - Математичне моделювання процесу каширування, Монціпович Б. Р. (2009)
Засуха В. О. - Застосування гравітаційного костюму "Pегент" у лікуванні і реабілітації хворих на ішемічний інсульт, Балицький О. П., Фещенко Г. В., Саєнко І. В., Козловська І. Б. (2010)
Кулік Л. Й. - Дослідження експлуатаційних характеристик паковань з гофрокартону (2009)
Засуха В. О. - Патогенетичні особливості больових вертеброгенних синдромів попереково-крижового відділу хребта, Мокринський Р. А., Балицький О. П., Мазур О. В., Дубініна Л. В., Лук’янчук І. В. (2010)
Гавенко С. Ф. - Функціональність та сфери застосування розумного паковання, Савченко О. М. (2009)
Зозуля І. С. - Летальні випадки інсульту в молодому віці, Мардзвік В. М. (2010)
Вакуліч Д. А. - Стійкість рельєфно-крапкових елементів шрифта Брайля на упаковках з картону до стирання, Мотика М. Т. (2009)
Кобись Т. О. - Особливості активності демієлінізуючого процесу у хворих на розсіяний склероз та шляхи його корекції, Мяловицька О. А., Сепехрі С. (2010)
Кам’янська Л. І. - Дослідження процесу нанесення зволожувального розчину форсунковим способом, Тюрін О. Г., Шаблій І. В. (2009)
Коленко О. І. - Вторинна контрактура мімічних м’язів: діагностика, лікування, Коленко Ф. Г. (2010)
Грабаровська А. П. - Дослідження здатності сучасних поверхнево-активних речовин до піноутворення, Семенюк І. В., Таран Т. В. (2009)
Колосинська О. О. - Основні напрямки удосконалення лікувально-профілактичної допомоги хворим на розсіяний склероз, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, Піщиков В. А., Логановський К. М. (2010)
Пилипців Н. Д. - Методика дослідження закріплення фарб на відбитку, Добриднєв В. В., Шаблій І. В. (2009)
Кривецька І. І. - Ефективність застосування Валацикловіру у хворих з синдромом Рамзея — Ханта, Пашковський В. М., Яремчук О. Б., Жуковський О. О. (2010)
Гавенко С. Ф. - Дослідження точності відтворення кольорових зображень офсетним способом друку на металевих поверхнях, Дудяк В. О., Конюхова І. І., Проць О. І. (2009)
Кричун І. І. - Плазмовий вміст молекул адгезії у хворих на різні типи вегетосудинної дистонії, Пашковський В. М., Прасол Ю. Г. (2010)
Луцкив Н. М. - Моделирование передачи краски в системе растровый цилиндр - флексографская форма - запечатываемый материал, Стемпень К. (2009)
Куцак А. В. - Немоторні прояви хвороби Паркінсона, Бахарева Л. В., Бучакчийська Н. М. (2010)
Слоцька Л. С. - Дослідження характеристик відбитків, отриманих на плівкових матеріалах флексографічним способом, Когут A. Т., Поліщук О. В. (2009)
Левченко И. Л. - Иммунный статус у лиц разного пола при рецидивирующем течении рассеянного склероза, Негреба Т. В. (2010)
Рибка Р. В. - Системо - технічний аналіз властивостей флоку для відтворення кольорових зображень (2009)
Левченко І. Л. - Гендерні відмінності надсегментарної вегетативної регуляції у хворих з рецидивуючим перебігом розсіяного склерозу (2010)
Ривак П. М. - Новий спосіб позиціювання аркушів паперу на накладному столі у машинах аркушевого друку, Шаблій І. В. (2009)
Левченко І. Л. - Сучасні принципи діагностики та лікування хронічних нейроінфекцій (2010)
Швайка Л. А. - Конкурентоспроможність національної економіки: теоретичний аспект (2009)
Линская А. В. - Ультрасонографические предикторы ишемического мозгового инсульта (2010)
Босак І. П. - Якість управлінських рішень на підприємстві: методологія обґрунтування, Гузела О. І. (2009)
Литвиненко Н. В. - Залежність перебігу та наслідків ішемічних інсультів від строків госпіталізації, Дельва М. Ю., Дельва І. І., Саник О. В., Мороз О. П. (2010)
Босак І. П. - Інформаційне забезпечення управління розвитком підприємств (2009)
Луцкий И. С. - Влияние длительного производственного напряжения на состояние стрессорных систем и когнитивные функции у машинистов магистральных локомотивов, Евтушенко С. К., Луцкий Е. И., Морозова А. В. (2010)
Креховецька А. З. - Якість комплексного обслуговування користувачів поліграфічного обладнання: сутність, ключові принципи і завдання (2009)
Малахов В. О. - Сучасний стан та перспективи нейрореабілітації у Харківському регіоні, Завгородня Г. М., Волох Ф. О. (2010)
Воржева О. В. - Як побудувати систему керування (2009)
Малахов В. О. - Гострофазова відповідь імунонейроендокринної системи при гострій церебральній ішемії, Монастирський В. О., Володарська Н. М. (2010)
Гавенко С. Ф. - Практикум з проектування і розрахунку технологічних і виробничих процесів. Автор О. М. Величко, Лазаренко Е. Т. (2009)
Марамуха В. И. - Эффективное лечение неврологических проявлений грыж межпозвонковых дисков поясничной локализации (2010)
Марковская С. В. - Ферментативный дисбаланс у больных рассеянным склерозом, Шапкин А. С. (2010)
Мельник Т. М. - Нейровизуализационные феномены у пациентов с диабетической энцефалопатией (2010)
Мельник Т. М. - Влияние ожирения на качество жизни больных сахарным диабетом 2 типа, Михайличенко Т. Е., Никитенко Д. В., Сирота Н. В. (2010)
Мироненко Т. В. - Лечение легких когнитивных расстройств у детей с дисциркуляторной энцефалопатией, рожденных в семьях участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, Федорковская Б. О. (2010)
Мироненко Т. В. - Опыт применения препарата мемоплант-форте в системе реабилитации пациентов, перенесших ишемический инсульт на фоне сахарного диабета II, Мироненко М. О. (2010)
Михалойко О. Я. - Ефективність тромболітичної терапії при гострому ішемічному інсульті, Герасимчук Р. Д., Чмир Г. С., Геник С. І. (2010)
Мищенко Т. С. - Клинико-патогенетические аспекты развития асимптомных инфарктов головного мозга у больных с артериальной гипертензией, Дмитриева Е. В. (2010)
Міщенко Т. С. - Критерії якості надання допомоги хворим на мозковий інсульт (2010)
Міщенко Т. С. - Критерії виходів ішемічного інсульту, Міщенко В. М. (2010)
Мищенко Т. С. - Полиморфизм клинико-неврологических проявлений пролапса митрального клапана, Песоцкая Е. В., Харина Е. В., Линская А. В. (2010)
Мошенська О. П. - Основні причини виникнення фатального ішемічного інсульту, Зозуля І. С. (2010)
Мяловицька О. А. - Прогнозування ризику розвитку трансформації гострого розсіяного енцефаломієліту у розсіяний склероз, Лобанова І. С. (2010)
Наврузов М. Б. - Особенности формирования паранеопластических полиневропатий при злокачественных новообразованиях молочной железы (2010)
Назарчук І. А. - Оцінка серцево-судинної реактивності у хворих з хронічною цереброваскулярною патологією і її клінічне значення (2010)
Олексюк-Нехамес А. Г. - Діагностика вегетативних проявів поліневропатій методом викликаного шкірного потенціалу, Сон А. С., Стоянов О. М., Левіщенко В. С. (2010)
Пантелеєнко Л. В. - Детермінанти якості життя хворих через рік після перенесеного ішемічного інсульту, Соколова Л. І. (2010)
Пашковська Н. В. - Досвід застосування цитиколіну у комплексному лікуванні хворих на діабетичну енцефалопатію, Пашковський В. М. (2010)
Пашковський В. М. - Показники стану ренін-ангіотензинової системи у хворих на різні типи вегетосудинної дистонії, Кричун І. І., Мудрик З. А. (2010)
Перцев Г. Д. - Особенности определения психической активности у больных с отдаленными последствиями закрытой черепно-мозговой травмы (2010)
Перцев Г. Д. - Функционально-диагностическое значение сенсорно-болевой адаптации при сегментарном поражении вегетативной нервной системы (2010)
Пітик М. І. - Фактори фармакорезистентності і їх вплив на якість лікування епілепсії у дітей, Пітик О. М. (2010)
Полякова Л. А. - Клініко-електрофізіологічні кореляції у хворих з вегетативно-сенсорною поліневропатією при вібраційній хворобі (2010)
Померанцева Т. И. - Церебрастенический синдром детского и подросткового возраста, Винницкая О. А., Можаева Н. Г., Фоменко Н. Н., Шуйская И. Г., Скоробогатова О. В., Назаренко Е. Н. (2010)
Померанцева Т. И. - Морфологические изменения головного мозга у новорожденных, перенесших внутриутробную гипоксию, обусловленную плацентарной недостаточностью вследствие экстрагенитальной и акушерской патологии матери, Перфилов А. П., Задорожная Т. Д. (2010)
Прасол Ю. Г. - Лікування вторинної попереково-крижової радикулопатії за допомогою комплексних блокад, Васильєва Н. В. (2010)
Пулик О. Р. - До питання якості життя хворих після перенесеного інсульту, Гирявець М. В. (2010)
Пшук Н. Г. - Вивчення якості життя пацієнтів з артеріальною гіпертензією, Стукан Л. В. (2010)
Сергиенко О. В. - Пути развития и задачи медицинской науки в Украине, Шалашова И. В., Дьяченко Л. И., Офицерова Ю. В. (2010)
Самосюк И. З. - Медицинская реабилитация больных инсультом на различных этапах его развития, Самосюк Н. И., Чухраева Е. Н., Федоров С. Н. (2010)
Сон А. С. - Оптимізація якості надання медичної допомоги хворим з мозковим інсультом, Солодовнікова Ю. А. (2010)
Статинова Е. А. - Хронический панкреатит и его неврологические осложнения, Кочкарева Е. С. (2010)
Статинова Е. А. - Способ прогнозирования течения ишемического инсульта в остром периоде с помощью динамической магнитно-резонансной ангиографии, Фоминова Н. В. (2010)
Статинова Е. А. - Органически-аффективные расстройства при рассеянном склерозе, Омельченко Р. Я., Селезнева С. В. (2010)
Сухоносова О. Ю. - Якість надання неврологічної допомоги дітям, хворим на епілепсію, в Харківській області, Сальникова В. В. (2010)
Танцура Л. М. - Можливості покращання когнітивного та соціального функціонування дітей з епілепсіями, Гроховський В. В., Привалова Н. М., Пилипець О. Ю. (2010)
Терещенко Л. П. - Использование препарата Цереброкурин в комплексном лечении больных с периферической полиневропатией (2010)
Терещенко Л. П. - Применение препарата Пропес в лечении больных с хроническими нейроинфекциями (2010)
Товажнянская Е. Л. - Состояние церебральной сосудистой реактивности у больных с диабетической энцефалопатией, Дубинская О. И. (2010)
Третьяков Д. В. - Генетичні аспекти комплексного вивчення епілепсії у дітей (2010)
Федосєєв С. В. - Структура больового синдрому та фактори формування хронічного болю у хворих на розсіяний склероз (2010)
Федосеев С. В. - Диагностика и методы оценки боли в спине (дорсалгии) (2010)
Фернандес Де Ривес С. Ф. - Дифференцированная терапия функциональных тикозных гиперкинезов (2010)
Філіпець О. О. - Співвідношення показника соматичної коморбідності з тяжкістю неврологічних проявів і летальністю в гострому періоді ішемічного інсульту, Пашковський В. М., Жуковський О. О., Колесник В. В. (2010)
Чернецький В. К. - Ефективність гірудотерапії у комплексному лікуванні рецидивуючих дискогенних попереково-крижових радикулопатій з порушенням спинального кровообігу у осіб літнього віку, Хоменко О. Д., Мудрик З. А., Дикусарова І. К., Кардащук Н. І., Шваб Н. А. (2010)
Чернецкий В. К. - Решенные и нерешенные вопросы вторичной профилактики транзиторных ишемических атак и ишемических инсультов, Пашковский В. М., Кривецкая И. И., Паляница В. Н., Филипец Е. А. (2010)
Чупровська Н. Ю. - Застосування протоколу діагностики дисциркуляторної енцефалопатії у учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у медичних закладах України (2010)
Шевага В. М. - Стан когнітивних функцій в гострому періоді черепно-мозкової травми легкого та середнього ступеня важкості, Паєнок А. В., Кухленко О. Я. (2010)
Яремчук О. Б. - Нейропсихологічний статус хворих на дисциркуляторну енцефалопатію в динаміці комплексного лікування, Васильєва Н. В., Кривецька І. І., Білоус І. І. (2010)
Акименко Е. А. - Доказательства наследственной составляющей в суицидогенезе больных шизофренией с помощью генетических методов исследования и метода голографической интерференционной микроскопии (2010)
Алиева Т. А. - Критерии эффективности медико-психологической коррекции дезадаптации детей подросткового возраста (2010)
Байбарак Н. А. - Варіант періодизації етапів перебігу рекурентного депресивного розладу (2010)
Бачериков А. Н. - Клинико-психопатологические особенности депрессивных расстройств у матерей несовершеннолетних детей (2010)
Бачериков А. М. - Завершені суїцидальні спроби у популяції психічнохворих у місті Харкові (2008—2009 роки), Лакинський Р. В., Матузок Е. Г. (2010)
Бачериков А. М. - Порівняльний аналіз жінок із депресією та їх дітей із практично здоровими жінками та їхніми дітьми, Матузок Е. Г., Харіна К. В., Лакинський Р. В. (2010)
Бачериков А. М. - Вплив депресивного розладу матері на сімейне функціонування, Ткаченко Т. В. (2010)
Беро С. Я. - Оценка эффективности и качества комплексного лечения у шахтеров с органическими психическими расстройствами, возникшими в результате техногенных аварий, Никифорова Е. Г. (2010)
Беро М. П. - Оценка эффективности семейной психотерапии в комплексном лечении жертв насилия в семье, Сорока В. В. (2010)
Боднар Л. А. - Особливості тривожності у пацієнтів з дефектами та деформаціями зовнішнього носа (2010)
Брагин Р. Б. - Попытка систематики позитивных эффектов религиозной веры относительно психического здоровья, Брагина А. И., Тахташова Д. Р. (2010)
Букреев В. И. - Некоторые аспекты особенностей лечебной тактики у больных с двойным диагнозом, Серикова О. И. (2010)
Витенко И. С. - Структура дезадаптивных реакций у врачей семейной медицины (2010)
Гавенко В. Л. - Качество жизни и дезадаптивные, психосоматические расстройства у врачей хирургов, Бойко В. В. (2010)
Гавенко В. Л. - Качество жизни как один из основных факторов развития расстройств адаптации и другой психической патологии у студентов, Гавенко Н. В., Бойко В. В. (2010)
Герасименко Л. О. - Ціннісні орієнтації у пацієнтів косметичної хірургії (2010)
Гринь К. В. - Динаміка депресивної та тривожної симптоматики у пацієнтів з депресивними розладами при лікуванні препаратом Мелітор (2010)
Гринько Н. В. - Акцентуації характеру у пацієнтів з поєднаною патологією серцево-судинної системи та шлунково-кишкового тракту (2010)
Гуменюк Л. Н. - Тревожные и депрессивные расстройства непсихотического уровня у студентов экономического факультета в условиях реформирования высшего образования, Редзанова Т. Э. (2010)
Гуменюк Л. Н. - Особенности психоэмоционального состояния пациентов с опухолями челюстно-лицевой области, Рослякова В. А. (2010)
Гуменюк Л. Н. - Макро- и микросоциальные факторы формирования ограниченной способности к интеграции в сообщество у психически больных, Строевский В. А. (2010)
Демченко В. А. - Клініко-соціальна характеристика хворих на психічні розлади в загальномедичній практиці — "узагальнення портрета" пацієнта з психічними розладами в первинній медичній мережі (2010)
Демченко О. А. - Организация психотерапевтической помощи в условиях санаторной школы-интерната для детей, больных сахарным диабетом 1 типа (2010)
Демченко О. А. - Психологический скрининг в изучении психического и соматического состояния у детей, больных сахарным диабетом 1 типа (2010)
Деркач В. Г. - Поєднання мемантину і цитофлавіну у лікуванні хвороби альцгеймера, Азов Ю. Ф., Левицька А. П. (2010)
Деркач В. Г. - Терапія судинної деменції, Деркач А. В., Калуцький В. В., Курик В. І. (2010)
Дищук І. П. - До питання організації медичної допомоги хворим на соматоформні та психосоматичні розлади у Чернівецькій області, Калуцький В. В., Ніколенко П. Т. (2010)
Дубенко О. Е. - Инновационный метод коррекции клинико-психологических нарушений у подростков с головной болью напряжения, Михайлова Э. А., Степанченко К. А. (2010)
Егоров А. А. - Лечение психопатологических расстройств у больных раком шейки матки (2010)
Ежов А. В. - Специфика клинической трансформации нейросифилиса — особенности ранней диагностики (2010)
Иванова Н. Н. - Психодинамические подходы к пониманию депрессии (2010)
Ігрунова Є. Л. - До обґрунтування актуальності створення системи медико-психологічної підтримки вагітних жінок із загрозою переривання вагітності (2010)
Ісаков Р. І. - Якість життя пацієнтів, хворих на шизофренію (2010)
Казакова С. Е. - Патоморфоз дебюта прогрессивного паралича (2010)
Казакова С. Е. - Дебют нервной анорексии в рамках эндогенного процесса (2010)
Карвацька Н. С. - Рівень особистісної і реактивної тривожності у хворих на соматоформні розлади (2010)
Карвацька Н. С. - Терапевтична резистентність хворих із невротичними, пов’язаними зі стресом та соматоформними розладами (2010)
Карвацька Н. С. - Особливості клініки, діагностики, лікування хворих зі змішаним тривожним і депресивним розладом (2010)
Коваленко І. В. - Патоморфоз невротичних та психосоматичних розладів, Мазур О. В., Коваленко М. В. (2010)
Кожина А. М. - Современные подходы к терапии депрессивных расстройств, Гайчук Л. М. (2010)
Кожина А. М. - Роль психообразовательных программ в оказании психиатрической помощи, Гайчук Л. М., Самардакова Г. А. (2010)
Колядко С. П. - Психотерапевтична корекція у хворих на невротичні розлади і пароксизмальні стани в клінічній картині (2010)
Коростий В. И. - Клинико-патогенетические особенности психических нарушений при различных психосоматических заболеваниях у молодых лиц (2010)
Коростий В. И. - Модель реализации мультидисциплинарного подхода к лечению психосоматических заболеваний в научно-практическом медицинском центре Харьковского национального медицинского университета, Соколова И. М., Тимченко А. В., Бровко Т. П. (2010)
Кудинова Е. И. - Эффективность системы психотерапевтической коррекции эмоциональных нарушений у больных с соматоформной вегетативной дисфункцией сердечно-сосудистой системы и паническим расстройством (2010)
Лещина И. В. - Оценка качества жизни студенческой молодежи (2010)
Логановський К. М. - Удосконалення діагностики та лікування психічних розладів у постраждалих внаслідок радіаційних аварій, Чупровська Н. Ю., Бомко М. О., Чумак С. А., Антипчук К. Ю. (2010)
Малыхина Н. А. - Патогенетические механизмы формирования депрессивных расстройств эндогенного регистра на базе скрининговой оценки кровообращения и метаболизма, основанной на термометрии активных точек, Малыхин А. В., Шахмаев А. Е. (2010)
Малюта Л. В. - Психотерапевтична корекція депресивних порушень у хворих на невротичні розлади (2010)
Маркова М. В. - Варианты семейного взаимодействия, формирующиеся в семьях с "особым" ребенком, Ветрила Т. Г. (2010)
Маркова М. В. - Особливості сімейної взаємодії та адаптації в родині у пацієнтів, хворих на шизофренію, з точки зору психотерапевтичного потенціалу сім’ї, Діхтяр В. О. (2010)
Маркова М. В. - Щодо зв’язку актуального психоемоційного статусу жінок, які перенесли ішемічний мозковий інсульт, та стану їх сімейної взаємодії, Книш Н. В. (2010)
Маркова М. В. - Тип темпераменту як визначальний критерій виду порушення комунікації у чоловіків з сексуальними розладами різного ґенезу, Коломієць В. П. (2010)
Маркова М. В. - Ситуативно-соматичний та психолого-особистісний фактори у плануванні медико-психологічної допомоги інкурабельним онкологічним хворим, Кужель І. Р. (2010)
Марута Н. А. - Особенности формирования аутоагрессии у больных депрессивным эпизодом пожилого возраста, Явдак И. А. (2010)
Марута Н. О. - Аспекти психотерапевтичної корекції тривожно-фобічних розладів з урахуванням особливостей факторів психічної травматизації, Панько Т. В., Федченко В. Ю. (2010)
Мельник В. И. - К вопросу социальной реабилитации психически больных, совершивших общественно опасные действия, Мельник А. В. (2010)
Михайлов Б. В. - Проблема оценки эффективности и качества оказания психотерапевтической помощи (2010)
Михайлов Б.В. - Современные принципы психотерапевтической реабилитации непсихотических психических расстройств у больных, перенесших инфаркт миокарда и мозговой инсульт (2010)
Михайлов Б. В. - Повышение качества психокоррекционных программ больных с посттравматическими стрессовыми расстройствами, Григорович А. А. (2010)
Михайлова Е. А. - К проблеме депрессии у детей 7—11 лет, Проскурина Т. Ю., Майоров О. Ю., Мителев Д. А., Матковская Т. Н., Федкевич О. В. (2010)
Михайлова Е. А. - Роль нових психосоціальних технологій в реабілітації підлітків з девіантною поведінкою, Проскуріна Т. Ю., Мітельов Д. А., Матковська Т. М., Кудь В. С., Ісаєва О. П., Беспалова Я. В., Шаповалова Н. О. (2010)
Михайлова Е. А. - Мультидисциплінарний підхід до проблеми суїцидальної поведінки у сучасних підлітків, Проскуріна Т. Ю., Мітельов Д. А., Матковська Т. М., Ісаєва О. П., Беспалова Я. В., Кудь В. С., Шаповалова Н. О. (2010)
Михайлова Е. А. - Критерии оценки терапевтического вмешательства , Проскурина Т. Ю., Майоров О. Ю., Мителев Д. А., Матковская Т. Н., Степанченко К. А. (2010)
Міхановська Н. Г. - Шляхи удосконалення психіатричної допомоги дітям раннього віку (2010)
Мозговая Т. П. - Роль вегетативной дисфункции в формировании когнитивного дефицита у подростков с расстройствами поведения (2010)
Москаленко К. І. - Життєстійкість особистості як чинник у системі реабілітаційної роботи з пацієнтами з фізичною травмою, Хаустова О. О. (2010)
Педак А. А. - Критерий качества жизни пациента — как индикатор эффективности терапевтической стратегии, Пинчук Е. В., Педак А. А. (2010)
Пітик О. М. - Якість життя і стан психічного здоров’я хворих на гіпотиреоз (2010)
Пішель В. Я. - Оцінка якості психіатричної допомоги очима лікарів-психіатрів, Полив’яна М. Ю., Гузенко К. В. (2010)
Полшкова С. Г. - Аутоагресія з позицій психосоматики (на прикладі небезпечних видів професій) (2010)
Пріб Г. А. - Дисфункція соціальних ролей у пацієнтів, які страждають на психічні розлади (2010)
Проскурина Т. Ю. - Современное представление о патогенезе депрессии у детей и подходы к антидепрессивной терапии, Михайлова Е. А., Мителев Д. А., Матковская Т. Н., Кудь В. С., Шаповалова Н. А., Исаева Е. П., Беспалова Я. В. (2010)
Проскурина Т. Ю. - Некоторые аспекты тревожно-фобического расстройства у подростков, Михайлова Е. А., Матковская Т. Н., Мителев Д. А., Кудь В. С., Шаповалова Н. А., Исаева Е. П., Беспалова Я. В. (2010)
Пшук Н. Г. - Предиктори формування процесу психосоціальної реабілітації психічнохворих (2010)
Пшук Н. Г. - Клінічні особливості та психотерапевтична корекція депресивних розладів судинного ґенезу, Мазур О. В. (2010)
Рудницкий Р. И. - Некоторые аспекты лечения рексетином, Калуцкий В. В., Хмелькова С. М. (2010)
Русіна С. М. - Аспекти надання психіатричної допомоги особам допризовного і призовного віку, Деревенко С. О. (2010)
Русіна С. М. - До питання оптимізації якості життя хворих на шизофренію, Деревенко С. О., Русіна Р. А. (2010)
Ряполова Т. Л. - Ранняя психосоциальная реабилитация больных шизофренией (2010)
Савин А. А. - Особенности адаптационно-компенсаторных механизмов у больных параноидной шизофренией с первыми психотическими эпизодами, Гуменюк Л. Н. (2010)
Савка С. Д. - Особливості діагностики депресії при шизофренії та аспекти надання психіатричної допомоги (2010)
Сазонов С. О. - Засоби оцінки ефективності лікування та допомоги хворим у виборі терапевтичних підходів при депресивних розладах (2010)
Сєрікова О. І. - Клінічні предиктори несприятливого перебігу біполярного афективного розладу i типу (2010)
Серікова О. С. - Погляди на соціальне становище душевнохворих у студентів-медиків (2010)
Сінайко В. М. - Корекція проявів метаболічного синдрому у хворих на параноїдну шизофренію, Земляніцина О. В. (2010)
Скоробреха В. З. - Диссоциация, конверсия, истерия — проблемы терминологии?, Стоянов А. Н. (2010)
Сотніченко В. В. - Ресурс сімейної підтримки пацієнта з шизофренією як критерій якості надання психіатричної допомоги (2010)
Стрельникова И. Н. - Улучшение качества жизни больных эпилепсией (2010)
Субаева К. Р. - Клинико-психопатологические варианты аффективных расстройств адаптации среди правонарушителей молодого возраста, находящихся в исправительных колониях разного типа (2010)
Субаева К. Р. - Пенитенциарные нарушения адаптации как индикатор качества жизни осуждённых в исправительных учреждениях различного типа (2010)
Сухоруков В. І. - Деякі нейропсихологічні критерії вибору методів допомоги хворим на енцефалопатії з емоційними розладами, Привалова Н. М., Лавинська Л. І. (2010)
Сухоруков В. І. - Клінічні особливості синдромогенезу емоційних розладів у хворих з енцефалопатіями, Назарчук І. А., Бовт Ю. В., Біневська О. М. (2010)
Харченко А. В. - Психодіагностичні критерії хворих на рекурентний депресивний розлад з суїцидальною поведінкою, Денисенко М. М. (2010)
Харченко А. В. - Клініко-психопатологічні особливості суїцидальної поведінки хворих на рекурентні депресивні розлади, Малихіна Н. А. (2010)
Хаустова О. О. - Напрямки психотерапевтичної інтеграції, Безшейко В. Г. (2010)
Хаустова О. О. - Феномен гіпервентиляції як облігатний симптом тривожних розладів у пацієнтів з МСХ, Лазебник І. В. (2010)
Хаустова О. О. - Соціальне функціонування та якість життя хворих на шизофренію з ангедонією, Орлова Н. М. (2010)
Хоменко М. А. - Проблематика вопросов лечения депрессии и профилактики суицидального поведения (2010)
Чабан О. С. - Поетапна система медико-психологічних заходів в терапії тривожно-депресивних розладів у пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями, Хаустова О. О., Степанова Н. М., Жабенко О. Ю. (2010)
Чижова С. А. - Арт-терапевтические методы психосоциальной реабилитации больных шизофренией, Илиади И. В., Ежов А. В. (2010)
Шалашова І. В. - Основні тенденції розвитку охорони психічного здоров’я, Дьяченко Л. І., Сергієнко О. В. (2010)
Шестопалова Л. Ф. - Дослідження терапевтичного альянсу у лікарів, що працюють у медичному закладі психоневрологічного профілю, Кожевнікова В. А., Бородавко О. О. (2010)
Шестопалова Л. Ф. - Особливості терапевтичного альянсу за оцінками хворих на основні неврологічні та психічні розлади, Кожевнікова В. А., Бородавкo О. О. (2010)
Шиндер В. В. - Сексуальна дисфункція та сімейна дезадаптація у чоловіків з епілептичною хворобою (2010)
Юрценюк О. С. - Взаємозв’язок типів реагування на хворобу та суб’єктивних скарг хворих на ішемічну хворобу серця, Поліщук О. Ю., Пендерецька О. М. (2010)
Юрценюк О. С. - Взаємозв’язок самопочуття, активності, настрою та особистісної тривожності у хворих з ішемічною хворобою серця, Ротар С. С., Блажіна І. Ю. (2010)
Авраменко А. С. - Блокаторы опиатных рецепторов длительного действия и стандартные программы реабилитации лиц, зависимых от опиоидов, Линский И. В. (2010)
Артемчук А. А. - Динамика показателей обмена липопротеинов у больных с алкогольной зависимостью как маркеры становления терапевтической ремиссии (2010)
Артемчук А. Ф. - Проблема аддиктивных расстройств (2010)
Артемчук К. А. - Сравнительный анализ эффективности различных видов завершающего противоалкогольного лечения, Линский И. В. (2010)
Бараненко О. В. - Ефективність протирецидивної терапії станів алкогольної залежності (2010)
Воробьева Т. М. - Ассоциация генаhтаs2r38 с аддиктивным поведением и эмоциональными нарушениями, Павлович С. А. , Пайкова Л. Н., Безруков В. Ф., Филимонова Н. Б., Плотников А. Г. (2010)
Выглазова О. В. - Анализ результатов применения теста audit при проведении предварительных и периодических наркологических осмотров, Линский И. В. (2010)
Гайдабрус А. В. - Сравнительный анализ данных антропометрии у военнослужащих, уволенных в запас, и гражданских лиц, зависимых от алкоголя, Линский И. В. (2010)
Гегешко В. В. - Вероятность развития синдрома отмены алкоголя с впервые возникшим делирием, Минко А. И. (2010)
Животовська Л. В. - Оцінка клінічних та біохімічних параметрів у хворих із залежністю від алкоголю (2010)
Задорожный В. В. - Острая алкогольная энцефалопатия — новые аргументы к определению понятия (2010)
Задорожный В. В. - Клинико-неврологические особенности белой горячки у больных с различными формами злоупотребления алкоголем, Юрченко Н. П. (2010)
Закревский А. П. - Лечение первитиновых психозов тиапридом, Цыба И. В., Кобец А. Н., Матеева Н. Е., Кононенко И. Н., Медведева Е. В., Закревская Е. Г. (2010)
Закревский А. П. - Актовегин в становлении ремиссии у больных пожилого возраста, страдающих зависимостью от алкоголя, Цыба И. В., Кобец А. Н., Кононенко И. Н., Медведева Е. В., Матеева Н. Е. (2010)
Кузьмінов В. Н. - Методологічні аспекти оцінки статусу хворих з алкогольною залежністю в гострому психотичному стані, Шульга О. О. (2010)
Кузьмінов В. Н. - Особливості стану відміни алкоголю з делірієм в залежності від тривалості зловживання алкоголем перед госпіталізацією (2010)
Лесная Н. Н. - Уровни комплайенса лиц с синдромом алкогольной зависимости (2010)
Маркова М. В. - Особливості процесу сприйняття соціальної підтримки хворими, які є залежними від алкоголю, Пшук Є. Я. (2010)
Маркозова Л. М. - Проблема тютюнопаління на сучасному етапі (2010)
Маркозова Л. М. - Особливості соціальної мотивації у осіб з алкогольною залежністю (2010)
Маркозова Л. М. - Показники якості надання наркологічної допомоги особам з залежністю від психоактивних речовин (2010)
Мельник А. В. - Підстави призначення примусових заходів медичного характеру хворим з гострими алкогольним психозами (2010)
Мельник В. І. - Щодо необхідності та достатності застосування примусових заходів медичного характеру хворим з алкогольними психозами у психіатричній лікарні з суворим наглядом, Мельник А. В., Кушнір А. М., Ільїна І. К. (2010)
Минко А. И. - Купирование патологического влечения к алкоголю топилепсином, Чугай С. Д. (2010)
Мінко О. О. - Психодіагностичні маркери залежності від опіоїдів (2010)
Мусієнко Г. О. - Заходи протидії епідемії алкоголізму, наркоманій та відношення до сексу як об’єкта зловживання та проблемного вживання їжі на основі моніторингу процесів їхнього поширення (2010)
Овчаренко М. О. - Прогнозування розповсюдженості наркотичної залежності в луганській області (2010)
Овчаренко М. О. - Аналіз розповсюдженості наркотичної залежності в Луганській області та методи її прогнозування (2010)
Овчаренко М. О. - Взаємозв’язок між вмістом прозапальних цитокінів та показниками перекисіндукованої хемілюмінесценції в сироватці крові у хворих на опіоїдну залежність, Сосін І. К., Казакова С. Є., Пінський Л. Л., Овчаренко Т. М. (2010)
Пшук Н. Г. - Структурно-динамічний та функціональний взаємозв'язок психологічних предикторів алкогольної залежності, Слободянюк П. М. (2010)
Самойлова О. С. - Когортне популяційно-генетичне дослідження процесу формування станів залежності різного походження (2010)
Скринник О. В. - Особливості перебігу біполярного афективного розладу у пацієнтів, що зловживають алкоголем, Серікова О. С. (2010)
Сквира И. М. - Рецидивоопасные клинические состояния ремиссионного периода как индикатор качества лечения пациентов с алкогольной зависимостью (2010)
Сосин И. К. - О наркологической ситуации в Украине, Чуев Ю. Ф. (2010)
Чуев Ю. Ф. - Инновационный вариант противоболевой терапии синдрома отмены опиоидов: результаты предварительного исследования (2010)
Чуева Е. Ю. - Оценка эффективности препарата клопиксол при купировании синдрома отмены опиоидов (2010)
Шалашов В. В. - Перспективы использования данных о конкуренции/кооперации между различными видами зависимого поведения в молодежной среде, Литвиненко В. В., Бараненко А. В. (2010)
Шараневич І. О. - Процес і результати сенсибілізуючої терапії осіб, залежних від алкоголю, в світлі критеріїв доказової медицини (2010)
Титул, зміст (2011)
Гузела О. І. - Виробниче підприємництво: підготовка кадрів технічного рівня управління (2011)
Шульський М. Г. - Гальмівні чинники розвитку російських університетів в оцінці І. Франка (2011)
Штангрег А. М. - Стан та ключові проблеми освіти на шляху україни до економіки знань, Пушак Я. Я. (2011)
Бурда І. Я. - Теоретичні аспекти кадрової безпеки як складової економічної безпеки підприємства (2011)
Лазановський П. П. - Аналітична оцінка та формування концепції управління акціонерним товариством (2011)
Яворська Д. Д. - Управління корпораціями (фірмами) в умовах стратегічних несподіванок, Яцишин Ю. С. (2011)
Воробйов В. І. - Методичні основи побудови комплексної системи економічної безпеки підприємства (2011)
Волович О. Б. - Ефективне управління заборгованістю як передумова забезпечення стійкого фінансового стану підприємства (2011)
Кузьмін О. Є. - Теоретико-методологічні засади формування систем полікритеріальної діагностики на підприємствах, Мельник О. Г. (2011)
Бодаковський В. Ю. - Особливості формування фінансової стратегії підприємствами україни в умовах глобалізації (2011)
Котляревський Я. В. - Розвиток вітчизняної поліграфії у контексті техніко-економічних укладів, Мельников О. В. (2011)
Мікула Н. А. - Сучасні підходи до визначення сутності та класифікації кластерів, Базилюк В. Б. (2011)
Rejman K. - Rozwój gospodarczy regionów przygranicznych województwa podkarpackiego szansą na przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom marginalizacji społecznej (2011)
Кузьмін О. Є. - Оптимізація кількості франчайзингових підприємств на обмеженій географічній території, Салата І. 3. (2011)
Гнатюк Я. І. - Розвиток організаційно-економічного механізму підприємств впк та його вплив на конкурентоспроможність прикордонних регіонів (2011)
Карп’як Я. С. - Особливості обліку знижки (кредит-нота) від нерезидента, Ріжко Л. І. (2011)
Воськало Н. М. - Історичний, економічний та обліковий аспекти тлумачення визначення "власний капітал" (2011)
Копилюк Н. Ю. - Сучасний стан, особливості та економічна ефективність реорганізації банків України (2011)
Яремик М. Г. - Стан та проблеми реформування аудиту в Україні (2011)
Копилюк О. І. - Організаційно-економічні засади функціонування кооперативних банків у сучасних умовах, Музичка О. М., Червінсъка Д. С. (2011)
Швайка Л. А. - Оцінювання вартості трудового потенціалу поліграфічних підприємств, Лепак М. М. (2011)
Холод 3. М. - Проблеми ефективного використання робочого часу на поліграфічних підприємствах, Шляхетко В. В., Малярчук І. І. (2011)
Рубан Т. А. - Напрямки підвищення соціальної захищеності населення в Україні (2011)
Боженко О. М. - Інноваційний потенціал підприємств та ефективність його використання (2011)
Яремик X. Я. - Формування інвестиційної привабливості підприємства (2011)
Офік М. П. - Фактори, що впливають на ефективність кооперування в системі креативно-інноваційного розвитку підприємств, Коломієць О. Л., Савіцька Н. В. (2011)
Кобрин Л. Й. - Теоретико-методичні підходи до оцінки достатності потенціалу підприємства для інноваційного розвитку (2011)
Андросюк Л. А. - Аналіз системи мотивації інноваційної діяльності на підприємстві (2011)
Швайка Л. А. - Оцінювання рівня інвестиційної активності поліграфічних підприємств, Хамула О. О. (2011)
Титул, зміст (2010)
Бондар І. О. - Методика вибору елементів програмного комплексу для створення й обробки мультимедійного видання, Хорошевський О. І. (2010)
Дідух Л. А. - Особливості використання комп’ютерної програми "ГрафіКод-4" для друкування зображень (2010)
Гавенко С. Ф. - Сучасні технології ароматизування продукції поліграфічними технологіями, Котмальова О. Г. (2010)
Проць О. І. - Сучасні технології друкування на металевих поверхнях (2010)
Менжинська Н. В. - Оцінка якості зображення, перенесеного на стрічку в процесі термотрансферного друку (2010)
Ривак П. М. - Система автоматичного керування операцією позиціювання аркушів паперу на накладному столі у машинах аркушевого друку, Шаблій І. В. (2010)
Рибка Р. В. - Створення профілю друкарської машини MAN Roland Practica при утворенні відбитків на флокованому матеріалі (2010)
Вакуліч Д. А. - Дослідження впливу форми та висоти елемента шрифту Брайля і матеріалу основи на сприйняття незрячими (2010)
Іванко А. І. - Спосіб підготовки корінця книжкового блока до нанесення клею (2010)
Логазяк І. Ю. - Класифікація ниткошвейних машин для скріплення книжкових блоків (2010)
Огірко І. В. - Аналіз інтернет-публікацій щодо використання фотополімеризаційноздатних матеріалів в поліграфії, Ярка Н. В. (2010)
Кадиляк М. С. - Дослідження процесу старіння паперу та впливу стабілізуючих розчинів на його властивості, Романюк-Огірко О. П. (2010)
Каменська Л. І. - Очищення води як фактор впливу на змочувальну здатність без спиртових зволожувальних розчинів (2010)
Пилипців Н. Д. - Визначення терміну "гібридні фарби" (2010)
Головацька Н. В. - Дослідження крохмальних клеїв для виготовлення гофрокартону (2010)
Мартинюк М. С. - Дослідження якісних показників тиснення фольгою на самоклейких етикетках (2010)
Горобец В. Л. - Модель выносливости материалов и конструкций с учетом эволюции их механических характеристик, Саввин Ю. И. (2008)
Пилипенко С. В. - Показники динаміки та тягово-енергетичні показники електровоза ВЛ40у, Бондарєв О. М., Горобець В. Л., Гілевич О. І., Глухов В. В., Железнов К. І., Літвінов В. П., Федоров Є. Ф., Заболотний О. М., Ягода Д. О. (2008)
Радкевич А. В. - Ще один погляд на історію колеса і технічний аспект, Бондаренко Л. М., Яковлєв С. О. (2008)
Шелейко Т. В. - Дослідження корозійного пошкодження двутавра хребтової балки піввагона Моделі 12-532 наприкінці нормативного терміну служби (2008)
Водянников Ю. Я. - Исследования температуры нагрева дискового тормоза пассажирского вагона при регулировочных торможениях, Гречко А. В., Столетов С. А. (2008)
Капіца М. І. - Організація раціональної системи утримування тепловозів серії ТГМ4 на прикладі ВАТ "Металургійний комбінат "Запоріжсталь" (2008)
Лобойко Л. М. - Оптимізація руху пасажирських поїздів, Бараш Ю. С., Карась О. О. (2008)
Андриенко П. Д. - Результаты моделирования различных режимов работы тяговых подстанций постоянного тока, Каплиенко А. О. (2008)
Каневски М. - Исследование контактных подвесок типов 2С120-2С-3, YC120-2CS150 И YC150-2CS150, Ройек А., Бялонь А. (2008)
Кузнецов В. Г. - Нормування витрат електроенергії на власні потреби тягових підстанцій, Іванов М. О., Фічоряк Ф. О. (2008)
Маренич О. О. - Енергозбереження при експлуатації електроприводів на підприємствах з ремонту залізничної техніки (2008)
Маренич О. Л. - Підвищення коефіцієнта потужності електродвигунів пристроїв на підприємствах з ремонту залізничної техніки, Маренич О. О. (2008)
Тюрютиков А. И. - Мониторинг электрических сетей с анализом показателей качества электрической энергии (2008)
Бєлорусов О. І. - Дослідження факторів впливу на величину максимального небезпечного розміру ширини рейкової колії, Новіков В. В. (2008)
Главацький К. Ц. - Напрямки удосконалення ґрунтоущільнюючих машин і технологій їх застосування для ущільнення будови колії (2008)
Корженевич І. П. - Теоретичні розрахунки потрібного габаритного розширення міжколійя в кривих (2008)
Беляев Н. Н. - Математическое моделирование нестационарных процессов загрязнения атмосферы на промплощадках, Гунько Е. Ю., Сачук С. А. (2008)
Зеленько Ю. В. - Особенности ликвидации аварий, сопровождающихся масштабными эмиссиями нефтепродуктов, Чжу Жуй (2008)
Титул, зміст (2013)
Заболотна І. - "Дух навчального закладу" та "порядок шкільний" як умова формування дисциплінованості учнів: історичний аспект (2013)
Остапенко А. - Антропологічна ліствиця повноти освіти людини: від законництва через благодатність до спасіння, Шувалов О. (2013)
Самодрин А. - Феномен інновації: емпіричне узагальнення досвіду запровадження науково-навчального комплексу "Профільна освіта регіону", Білик Н. (2013)
Большукіна А. - Модель управління розвитком дошкільного навчального закладу на адаптивних засадах (2013)
Романенко Ю. - Технологія співпраці як шлях до глобалізації освіти (2013)
Рендюк П. - Семінар як дидактична форма й метод активізації пізнавальної діяльності студентів на заняттях з вищої математики, Рендюк С. (2013)
Кравченко Д. - Історико-педагогічні та модернізаційні аспекти розвитку педагогічної майстерності вчителя історії (2013)
Сотська Г. - Сутність поняття "естетична культура вчителя": теоретичний аспект (2013)
Бирка М. - Професійний розвиток учителів природничо-математичних дисциплін як проблема педагогічної теорії (2013)
Батрун І. - Питання підготовки школярів до життя в педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського (2013)
Зубань В. - Гончарне мистецтво як важливий аспект виховання в учнів художнього смаку (2013)
Куліш С. - Стан формування науково-педагогічних кадрів Харківського університету у ХІХ - на початку ХХ ст. (2013)
Щербань П. - Організація і методика проведення педагогічних ділових ігор (2013)
Мірошниченко В. - Математичні знання в освітніх моделях перших християнських наставників, Мірошниченко Т. (2013)
Унгурян І. - Педагогічне спілкування як фактор успішного виховання взаємовідносин вихователя і вихованців (2013)
Іноземцев В. - Девіантна поведінка молоді та шляхи її корекції, Пилипенко С., Пилипенко Є. (2013)
Кононенко Л. - Критерії сформованості ораторської майстерності у майбутніх магістрів соціальної педагогіки (2013)
Кравець Н. - Сформованість компонентів читацької діяльності розумово відсталих школярів (2013)
Голуб Н. - Сутність компетентнісного підходу та особливості його реалізації при корекції порушень писемного мовлення (2013)
Гарус І. - Положення про проведення обласних математичних змагань імені М.В.Остроградського (2013)
Імідж-вимоги та передплата Всеукраїнського науково-практичного освітньо-популярного журналу на 2014 рік (2013)
До відома авторів (2013)
Наші автори (2013)
Титул, содержание (2003)
Синчук О. Н. - Алгоритм двухзонного управления комбинированным импульсным преобразователем напряжения тягового двигателя электровоза, Удовенко O. A., Чернышев A. A. (2003)
Титаренко Л. А. - Адаптивная пространственная обработка сигналов, в условиях оптимизированных помех (2003)
Крупка A. B. - Анализ и оптимизация связи между собственными значениями оценочной ковариационной матрицы и мощностными параметрами радиометрических сигналов (2003)
Краснопоясовський A. C. - Класифікаційне управління технологічним процесом виробництва складних мінеральних добрив, Кий О. М., Волков B.M., Козинець M.B., Шелехов I. B. (2003)
Альхалайбех Айман - Звено "техническая система - человек оператор", как модель информационного взаимодействия интеллектуальных подсистем с разной произвадительностью, Михаль О. Ф., Руденко О. Г. (2003)
Буслик H. H. - Технология дедуктивных баз данных в системах поддержки принятия решений, Летучий Д. А. (2003)
Коломієць B. B. - Графічний редактор електричних схем для об'єктно-орієнтованого моделювання перетворювачів електричної енергії, Ягуп В. Г. (2003)
Лемешко A. B. - Обеспечение гарантированного качества связи при решении задач сетевого уровня ЭМВОС, Евсеева О. Ю., Беленков А. Г. (2003)
Ляховец C. B. - Алгебра сопряжения геоинформационных систем, Четвериков Г. Г. (2003)
Любимова H. A. - Комплексные решения организации интрасетевых технологий экологического мониторинга (Часть 1), Шандыба Л. В. (2003)
Далека B. X. - Інформаційні технології на міському електротранспорті, Кулагіна Л. І. (2003)
Персиков A. B. - Разработка и исследование производительности анализаторов линий сигнализации, Еременко A. C., Холод Л. Н. (2003)
Мельникова Л. И. - Моделирование системы радиоэлектронных средств связи с использованием методов геометрического проектирования (2003)
Мельникова E. B. - Первичная обработка электрокардиосигнала с использованием вейвлет-технологий (2003)
Гіголаєв О. К. - Екологічний ризик військової діяльності: загальні принципи його оцінки та аналізу в структурі забезпечення екологічної безпеки військ збройних сил України (2003)
Восколович О. І. - Метод ітеративної оцінки стану каналів зв'язку системи MIMO, Кувшинов О. В. (2011)
Гаркавенко О. С. - Випромінювання напівпровідникового p-n- переходу під дією лазерного випромінювання, Лєнков С. В., Гунченко Ю. О., Мокрицький В. А. (2011)
Карпенко Б. О. - Фазові радіопеленгатори джерела радіовипромінювання гармонійного сигналу в зоні Френеля, Якорнов Є. А., Авдєєнко Г. Л., Ліпчевська І. Л. (2011)
Комарова Л. О. - Інформаційно-аналітична діяльність як шлях забезпечення безпеки прийняття управлінських рішень у воєнній сфері (2011)
Пампуха І. В. - Розробка методу порівняння на ідентичність звукових мовних сигналів, Михайленко В. П., Дмитрієв В. Є., Каменчук Ю. В., Патлатюк Т. Ю. (2011)
Васильченко З. М. - Актуальні питання планування видатків на утримання особового складу Збройних Сил України, Чімишенко С. М. (2011)
Ващенко І. В. - Значення аутсорсингу у системі матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України, Сизов А. І. (2011)
Купалова Г. І. - Екологічне підприємництво як невідємна складова сталого розвитку України (2011)
Лісовський В. І. - Керування запасами в системі із різнотипними зустрічними потоками матеріальних ресурсів, Мова В. В., Меліков А. З. (2011)
Медведєв Ю. Б. - Стан та проблеми обороноздатності України в економічному аспекті, шляхи їх вирішення, Смаль А. П. (2011)
Филюк Г. М. - Економічні аспекти функціонування військо-промислового комплексу України, Ульянов К. Є. (2011)
Шпильовий С. Є. - Шляхи вдосконалення пенсійного забезпечення в Україні та їх вплив на підвищення соціального захисту робітників та службовців Збройних Сил України (2011)
Дорохов М. С. - Кодекс честі офіцера Збройних Сил України: питання психолого-педагогічного та організаційного впровадження його у практику військ (2011)
Коряк В. І. - Речич С. Л. Історичний досвід співробітництва Збройних Сил України з Організацією Північноатлантичного договору на шляху реалізації державної політики в сфері безпеки і оборони (2011)
Малахов М. А. - Вивчення проблеми дезадаптації та своєчасного виявлення дезадаптивної поведінки у військовослужбовців військової служби за контрактом (2011)
Мойко С. О. - Зовнішня реклама в епоху інформаційного суспільства (2011)
Невольниченко А. І. - Планування медичного забезпечення в операції угруповання військ(сил) методами ресурсної оптимізації, Савочка А. А. (2011)
Онищук М. І. - "День проклятих солдатів" – національне свято поляків, Луцина А. Р. (2011)
Присяжнюк М. М. - Глобальне інформаційне протиборство та його еволюційний шлях, Шайнога М. А. (2011)
Русецький Р. Ю. - Міжнародний досвід проведення державної військової кадрової політики в умовах ринкової економіки, Базарний В. Т., Ілюхін О. М. (2011)
Волобуєва О. Ф. - Психологічні особливості навчання аудіюванню персоналу Державної прикордонної служби України (2011)
Кузьменко М. Д. - Система забезпечення психологічної стійкості військовослужбовців до екстремальних ситуацій професійної діяльності, Лисюк С. Г. (2011)
Лефтеров В. О. - Психотренінгові технології професійної підготовки фахівців екстремальних видів діяльності (2011)
Малахов М. А. - Психофізіологічні особливості перебігу адаптаційного процесу військовослужбовців при виконанні дій за призначенням в умовах миротворчих місій, Числіцька О. В. (2011)
Потапчук Є. М. - Прогнозування персональних службових просувань військовослужбовців як елемент механізму формування кадрового потенціалу, Черняк АІ. (2011)
Присяжнюк Д. М. - Аналіз технологій маніпулювання масовою свідомістю в ЗМІ (2011)
Сафін О. Д. - Гендерні розбіжності у прояві брехливості: кореляційний аналіз та його результати, Колісник О. Л. (2011)
Тімченко О. В. - Послідовність включення механізмів психологічного захисту у рятівників в ситуації екзістенційної загрози, Тітаренко Д. С. (2011)
Шимко В. А. - Проблема системності психолого-педагогічних досліджень соціалізації особистості, Бабаджанова А. Н. (2011)
Ванкевич П. - Вплив робочого теплового навантаження на розрахунок конструктивних параметрів опорного вузла обертового теплотехнічного агрегата, Пістун Є., Фединець В. (2014)
Корниенко А. Л. - Исследование инструментальных погрешностей многоцветовой линейной симметрично-волновой термометрии металлических сплавов, Жуков Л. Ф. (2014)
Маліновський А. А. - Методика та алгоритми налагодження елеваторних вузлів теплових мереж, Турковський В. Г., Музичак А. З. (2014)
Мисак Й. С. - Сушіння зовнішніх поверхонь нагрівання котлів ТП-10 за допомогою теплоти живильної води, Кузик М. П. (2014)
Мисак Й. С. - Методи захисту поверхонь нагрівання котлів від корозії під час їхнього простоювання, Івасик Я. Ф., Якимів Є. М., Коваленко Т. П., Лашковська Н. М. (2014)
Галянчук І. Р. - Математичне моделювання та дослідження властивостей повітропідігрівника котла, Кузнецова М. Я. (2014)
Орел В. І. - Гідравлічний опір випускної трубки, яка виступає всередину напірного розподільного трубопроводу, Чернюк В. В. (2014)
Васильківський І. С. - Високоточний компаратор теплопровідності для визначення малих відхилень теплопровідності взірців твердих матеріалів, Юсик Я. П. (2014)
Федоришин Р. М. - Підвищення точності обліку природного газу за імпульсних режимів роботи витратовимірних вузлів на теплогенеруючих об’єктах, Пістун Є. П., Савицький В. К. (2014)
Ковела І. М. - Автоматизована ідентифікація об’єктів регулювання за їх експериментальними імпульсними характеристиками, Вітер О. С., Стахів Р. І., Яцук Ю. В. (2014)
Мных А. С. - К вопросу исследования механизма формирования слоя полидисперсной агломерационной шихты, Пазюк М. Ю. (2014)
Воденніков С. А. - Дослідження впливу якості коксу на ефективність використання пиловугільного палива, Лаптєв Д. О., Аносов В. Г., Харченко О. В. (2014)
Мосейко Ю. В. - Експериментальне вивчення параметрів розм’якшення для агломерату різної фракції, Куріс Ю. В., Воденнікова О. С., Гаврилко Ю. С. (2014)
Харченко А. В. - Определение параметров взаимодействия азота в жидком железе по массиву экспериментальных данных с использованием термодинамической модели многокомпонентной конденсированной фазы (2014)
Гресс А. В. - Разработка оптимальных температурно- скоростных режимов охлаждения сортовых заготовок в условиях МНЛЗ ОАО "Днепровский металлургический комбинат им. Ф.Э. Дзержинского", Завгородний М. С., Мосыпан В. В., Гордиенко О. А., Недбайло Н. Н., Чеботарева О. А., Тимофеева А. В. (2014)
Гресс О. В. - Фізичне моделювання процесів гідродинаміки у ковшах малої місткості за комбінованим способом перемішування сталі (Повідомлення 2), Омельчук А. Ю. (2014)
Тумко О. М. - Зменшення мікропористості прокату сталей ШХ15(СГ), 45Х9С3 та 14Х1Ф, Костюченко Н. В., Маренкова Г. П., Середа Б. П., Кругляк І. В., Бабаченко Є. В. (2014)
Мороз О. М. - Про евтектичну складову економно легованих швидкорізальних сталей 46-52, Глотка О. А. (2014)
Насекан Ю. П. - Прогнозування технологічних показників двопотокової схеми виробництва глинозему, Жмурков П. В., Очинський В. М. (2014)
Нестеренко Т. М. - Про вдосконалення електротермічного способу отримання алюмінієво-силіцієвих сплавів, Грицай В. П., Нестеренко О. М. (2014)
Лупінос С. М. - Про розвиток технології магнієтермічного виробництва титану, Грицай В. П., Грищенко С. Г., Середа Б. П., Корольков В. Ю., Листопад Д. О. (2014)
Трегубенко Г. Н. - Перспективные технологии производства ванадия в Украине, Поляков Г. А., Кудина М. В., Лелеко Д. В. (2014)
Ігнатьєв В. С. - Головні тенденції удосконалення технологій рециклінгу вторинної свинцевмісної сировини, Трегубенко Г. М., Поляков Г. А., Венцковський С. О., Лелеко Д. В. (2014)
Колобов Г. А. - Новые технологии извлечения молибдена из отработанных катализаторов, Медведев А. С., Колмакова Л. П., Карпенко А. В. (2014)
Малышев В. В. - Синтез дисперсных порошков силицидов металлов VIВ группы электролизом галогенидно-оксидных расплавов, Шахнин Д. Б., Молотовская Л. А., Астрелин И. М., Брускова Д. -М. Я., Шустер Д., Подыман А. С. (2014)
Скачков В. О. - Моделювання процесів перенесення маси реакційних газів та осадження піролітичного вуглецю за ущільненням вуглецевих композитів у реакторах проточного типу, Іванов В. І., Кириченко О. Г., Скачков О. В. (2014)
Кущевска Н. Ф. - Створення нанокомпозитів феромагнетиків різного призначення. І. Хімічний синтез нанокомпозитів Fe-Co-Ni технічного призначення, Малишев В. В., Шахнін Д. Б., Брускова Д.-М. Я., Хионг Ле Тхі Май. (2014)
Колобов Г. А. - Рафинирование металлургического кремния до чистоты сорта "солнечный", Критская Т. В., Мосейко Ю. В., Карпенко А. В., Печерица К. А. (2014)
Пашаев И. Г. - Получение многослойных металлических покрытий на поверхности кремния, их свойства и применение, Критская Т. В. (2014)
Николаев В. А. - Способы уменьшения толщины заднего концевого участка полосы при прокатке на ШСГП, Васильев А. Г. (2014)
Николаев В. А. - Допускаемые обжатия раската в черновых клетях ШСГП, Васильев А. Г. (2014)
Николаенко А. Н. - Теоретическое определение отставания заготовки в процессе прокатки при производстве алюминиевой катанки, Таран Ю. П. (2014)
Иванов В. И. - Использование номограмм для прогнозирования процессов энерго- и массопереноса при производстве огнеупоров, Нестеренко Т. Н., Зинченко В. Ю., Судоплатов Л. В. (2014)
Бейцун С. В. - Динамічне моделювання теплового стану сталерозливного ковша, Михайловський М. В., Білецький Є. О. (2014)
Міняйло Н. О. - Моделювання системи управління роботою бункерів за умов утво-рення склепінь сипкими матеріалами, Пазюк М. Ю., Завальна Ю. М. (2014)
Довгаль В. В. - Резервирование систем автоматизации объектов с повышенной опасностью на ПАО "Украинский графит", Миняйло Н. А., Малый В. К. (2014)
Лєнков С. В. - Обгрунтування системи показників ефективності тренажних систем підготовки фахівців підрозділів спеціального призначення, Шворов С. А., Гунченко Ю. О. (2012)
Квасников В. П. - Построение модели промышленного эксперимента испытаний автономного рулевого привода АРП-20Н, Тюпа Д. А. (2012)
Маслов О. В. - Розробка чутливого елементу датчика гамма-опромінення на основі монокристалів CdZnTe, Лєнков С. В., Карпенко О. В. (2012)
Мочалов А. А. - Анализ информационных потоков системы дистанционного образования с учетом необходимости обеспечения их безопасности, Гайша А. А., Степанов П. А. (2012)
Мірошніченко О. В. - Метод селекції корисних і перешкодових сигналів з метою виявлення маловисотних цілей, Кравченко О. І., Дмитрієв В. Є., Михайленко В. П. (2012)
Сафін О. Д. - Психологічні особливості професійного самовизначення військовослужбовців-контрактників в процесі служби (2012)
Стасюк В. В. - Основні негативні емоційні стани військовослужбовця у процесі військово-професійної діяльності (2012)
Мась Н. М. - Теоретичний аналіз феномену суїциду у Збройних Силах України, Сторожук Н. А., Сальнікова О. Ф. (2012)
Кузьменко М. Д. - Професійна придатність та її визначення при проведенні професійно-психологічного відбору кандидатів на військову службу за контрактом у Повітряних Силах Збройних Сил України (2012)
Маслова М. Г. - Методи оцінки психологічних якостей офіцерів для визначення рівня готовності до управлінської діяльності, Тракалюк О. Л., Дебренюк А. П., Володарський В. Л., Краснопольский А. Л. (2012)
Жорнова О. І. - Соціально-психологічні аспекти становлення середнього класу в Україні: концептуалізація завдань для вищої школи, Жорнова О. І. (2012)
Скрипкін О. Г. - Генезис основних соціальних страхів військовослужбовця (2012)
Купалова Г. І. - Методичні підходи до аналізу ефективності природоохоронних заходів у військово-оборонному комплексі, Ворона В. В. (2012)
Медведєв Ю. Б. - Взаємозв'язки між основними макроекономічними показниками, Смаль А. П. (2012)
Кузьмич О. І. - Теоретичні основи організації праці в умовах економічних перетворень (2012)
Панін В. - Різновиди та тенденції розвитку інформаційної зброї, Борзак О., Лалетін С. (2012)
Вітковський В. - Спеціальна пропаганда радянських військ на теренах України у роки великої вітчизняної війни (2012)
Волошина Н. - Деякі аспекти інформаційно-аналітичного забезпечення міжнародного військового співробітництва України, Дзюба М., Комарова Л. (2012)
Замаруєва І. - Забезпечення інформаційної безпеки держави у воєнній сфері при запобіганні і стримуванні воєнного конфлікту, Рось А. (2012)
Онищук М. - Роль соціальних мереж в політичних процесах на Близькому Сході та в Північній Африці, Лещук В. (2012)
Замаруєва І. - Автоматичний синтаксичний аналіз україномовного тексту в знання-орієнтованій системі машинного перекладу, Балабін В. (2012)
Литвиненко Л. - Особливості побудови лінгвістичного процесора доморфемного аналізу англійських військово-технічних текстів (2012)
Ніколаєвський О. - Автоматизація укладання компонентів лінгвістичного забезпечення модуля автоматичного морфологічного аналізу різномовних текстів (2012)
Шипнівська О. - Створення бази даних для розробки автоматичного синтаксичного аналізатора україномовних текстів (на матеріалі простого речення) (2012)
Шкурко В. - Лексикографічний агент екстракції колокацій у природномовному тексті (2012)
Автушенко О. - Особистісно-орієнтовані технології у військовому вихованні (2012)
Вовчаста Н. - Система підготовки фахівців пожежної безпеки на західноукраїнських землях (2012)
Гудим В. - Стан впровадження дистанційного навчання у вищій військовій школі України, Шуневич Б. (2012)
Діденко Л. - Інтелекто-креативні перетворення у виш-освіті: виклики майбутнього і відповіді сучасності, Кондрашова-Діденко В. (2012)
Попко І. - Розвиток професійного дистанційного навчання у Франції (2012)
Мамічева О. - Теоретико-методологічне обґрунтування концепції розвитку предметно-педагогічних здібностей викладачів вищих навчальних закладів (2012)
Федченко О. - Визначення системи топогеодезичного забезпечення військ (сил) в операції, як системи масового обслуговування, Сміловський О. (2012)
Чорнокнижний О. - Теоретичні основи створення геоінформаційної системи військового призначення, Писаренко Р. (2012)
Клері Л. - Основні підходи щодо проведення спеціалізованого курсу з управління оборонною галуззю в широкому контексті безпеки, Гребенюк М., Пошедін О., Феклістов А. (2012)
Шаповалов Ю. І. - Про зменшення громіздкості математичної моделі лінійного параметричного кола, Мандзій Б. А., Бачик Д. Р. (2014)
Нічога В. - Аналіз сигналів дефектів залізничних рейок у програмі MATLAB WAVELET TOOLBOX, Ващишин Л., Салдан О. (2014)
Юзефович Р. М. - Оцінювання взаємоспектральних компонентів періодично нестаціонарних випадкових сигналів (2014)
Al-Shuraifi Mushtaq - Effected angular spread on beamforming and transmit diversity for indoor and outdoor, Al-Zayadi Haider, Orlevych I. D. (2014)
Сторож В. Г - Звуження ширини чутливої зони радіохвильових доплерівських сенсорів, Гуменяк П. В., Найда Н.-В. І. (2014)
Гой В. М. - Фотоелектронне формування сигналу в сканувальному телевізійному оптичному мікроскопі, Гудзь Б. В., Шклярський В. І. (2014)
Баланюк Ю. В. - Забезпечення стійкості перетворювачів напруга-струм з комплексним навантаженням, Василюк В. Я., Шклярський В. І. (2014)
Фабіровський С. Є. - Субпіксельна обробка зображень в системах моніторингу видимого діапазону хвиль (2014)
Пелішок В. О. - Прямолінійні антенні решітки та їх комбіновані діаграми спрямованості, Яремко О. М., Олексін М. І. (2014)
Климаш М. М. - Метод диференційованого мультипотокового керування трафіком у транспортних програмно-керованих мережах, Шпур О. М., Багрій В. О., Швець А. Л. (2014)
Глоба Л. С. - Метод вибору мережі доступу в мобільній системі SDR при вертикальному хендовері, Суліма С. В., Курдеча В. В. (2014)
Кутін А. І. - Багатоканальна система передачі даних у сплайнових базисах (2014)
Бешлей М. І. - Модель системи динамічного управління пропускною здатністю каналу інтегрованої WI-FI/GSM мережі, Ткачук В. П., Бугиль Б. А., Лаврів О. А. (2014)
Скулиш М. А. - Метод згладжування вхідного навантаження на cервер on-line тарифікації (2014)
Кирик М. І. - Модель оцінки пропускної здатності когнітивної радіомережі на основі OFDM, Янишин В. Б., Стрихалюк І. Б. (2014)
Семенко А. І. - Особливості планування радіорелейних систем в мережах мобільного зв’язку, Шокотько А. А. (2014)
Безлюднов Д. Э. - Сеть распределения телекоммуникационных услуг абонентам железнодорожного экспресса, Кубасов И. С., Сундучков К. С. (2014)
Лунтовський А. О. - Етапи розвитку сучасних інфокомунікаційних сервісів та енергетична ефективність мережевих технологій, Гуськов П. О., Масюк А. Р. (2014)
Красько О. В. - Аналіз параметрів оптичного сигналу в повністю оптичній мережі з комутацією за довжинами хвиль, Демидов І. В., Брич М. В. (2014)
Кайдан М. В. - Розрахунок параметрів якості обслуговування у фотонних транспортних мережах, Думич С. С., Максимюк Т. А., Бурачок Р. А., Готра Л. М. (2014)
Романчук В. І. - Аналіз структури мережевого трафіку та мережевих аномалій на прикладі сегмента локальної мережі кампусу Національного університету "Львівська політехніка”, Алексєєв С. В., Червенець В. В., Колодій Р. С. (2014)
Коваль Б. В. - Дослідження площини управління програмно-керованих мереж на основі розподіленої системи функцій віртуалізації, Селюченко М. О., Мельник Г. В., Ковальчук А. В. (2014)
Стрихалюк Б. М. - Алгоритми пошуку шляху за критерієм мінімальної затримки для центрів обробки даних, Шпур О. М., Селюченко М. О., Андрухів Т. В. (2014)
Климаш М. М. - Багаторівнева модель буферизації даних у вузлах обслуговування мультисервісного трафіку, Кирик М. І., Плесканка Н. М., Кагало І. О. (2014)
Стрихалюк Б. М. - Система динамічного радіомоніторингу параметрів навколишнього середовища, Пелішок В. О., Ріппенбейн В. В. (2014)
Вакула Ю. Я. - Моделювання каналу Гілберта–Еліота у системі зв’язку CDMA2000 в умовах міської інфраструктури (2014)
Бобало Ю. Я. - Теоретичні аспекти та практичні особливості багатокритеріальної оптимізації процесів забезпечення якості РЕА на стадії виготовлення, Бондарєв А. П., Кіселичник М. Д., Надобко О. В., Недоступ Л. А., Тарадаха П. В. (2014)
Волочій Б. Ю. - Визначення умов переходу від стратегії оперативного відновлення джерела безперебійного електроживлення до стратегії планового відновлення, Кузнєцов Д. С. (2014)
Волочій Б. Ю. - Оцінка надійності програмно-апаратних систем за допомогою моделі їх поведінки, Озірковський Л. Д., Чопей Р. С., Мащак А. В., Шкілюк О. П. (2014)
Матвійків М. Д. - Комплексний підхід до підвищення стійкості електронних апаратів до механічних дестабілізуючих факторів, Матвійків Т. М. (2014)
Фітьо В. М. - Аналіз планарних хвилеводів методом збурення, Ромах В. В., Бобицький Я. В. (2014)
Варищук В. І. - Контроль малих деформацій багатомодового полімерного волокна шляхом аналізу спекл-картин на його виході, Бобицький Я. В. (2014)
Петровська Г. А. - Дослідження оптичних волокон методом цифрової голографічної інтерферометрії, Варищук В. І., Фітьо В. М. (2014)
Товстюк К. К. - Термодинамічні функції електронного газу у сильноанізотропних напівпровідниках із різними моделями електронного спектра. Квазікласичний газ (2014)
Зачек І. Р. - Релаксаційна динаміка квазіодновимірної моделі Ізінга (2014)
Винник Д. М. - Розрахунок електричних параметрів зустрічно-штиркового перетворювача для НВЧ акустичного дефлектора, Решотка О. Г., Сугак Д. Ю., Ваків М. М. (2014)
Готра З. Ю. - Моделювання характеристики перетворення диференційного сенсора температури на біполярних транзисторах, Голяка Р. Л., Бойко О. В. (2014)
Пекінчак О. В. - Кристалічна структура змішаних кобальтитів-феритів NdCo1-xFexO3, Василечко Л. О. (2014)
Клим Г. І. - Термоіндуковані кристалізаційні процеси в халькогенідних стеклах Ge-Ga-Se, Шпотюк О. Й., Кулик Б. Я. (2014)
Тарадаха П. В. - Моделювання та оптимізація технологічного процесу виготовлення біполярних інтегральних мікросхем (2014)
Юр’єв С. О. - Синтез, структура і магнітні властивості нанорозмірних порошків феритів заліза, Ющук С. І. (2014)
Юркевич О. В. - Експериментальні дослідження анізотропії електрооптичного ефекту на прикладі кристалів LiNbO3, Андрущак В. С., Сольський І. М., Кітик А. В., Андрущак А. С. (2014)
Buryy О. А. - The influence of the thermo-chemical treatment on the optical properties of YAG:Cr,Mg and GGG:Cr,Mg epitaxial films, Ubizskii S. B., Syvorotka I. I., Shi J., Becker K.-D. (2014)
Balitska V. - Comparative analysis of physical ageing kinetics in arsenic-selenide glasses, Shpotyuk O. (2014)
Шпотюк М. В. - Вплив γ-випромінювання на край фундаментального оптичного поглинання халькогенідних стекол системи As-S. (2014)
Дружинін А. О. - Особливості магнітоопору мікрокристалів InSb за кріогенних температур, Большакова І. А., Островський І. П., Ховерко Ю. М., Лях-Кагуй Н. С. (2014)
Убізський С. Б. - Визначення параметрів суперпарамагнітних наночастинок за їхньою магнітною сприйнятливістю, Павлик Л. П., Кравчук О. А., Сиворотка І. І., Бурий О. А., Демченко П. П., Мітіна Н. Є., Заіченко О. С. (2014)
Кобяков В. А. - Установка для дослідження термостимульованої люмінесценції, Кашиця А. С., Грицина В. Т. (2014)
Дегода В. Я. - Комплексна установка для досліджень люмінесценції та провідності кристалофосфорів (2014)
Сугак Д. Ю. - Визначення оптичної однорідності монокристалів LiNbO3 для виготовлення активних елементів оптоелектронних пристроїв (2014)
Горбунова Л. М. - Правові основи розвитку громадянського суспільства в Україні (2010)
Юр’єв С. Є. - "Новий формат" місцевих виборів 2010 (2010)
Лобода Ю. П. - Права громадян на житло та отримання житла за рахунок житлового фонду підприємств, організацій установ: правова традиція і трансформація вітчизняної правової системи (2010)
Федоренко В. Л. - Категорія "виборчий процес" у конституційному праві: теоретико-методологічні та законодавчі аспекти (2010)
Чепель О. Д. - Проблеми корпоративного представництва в контексті сучасних тенденцій розвитку парламентаризму (2010)
Настечко К. О. - Шляхи відродження сільського господарства України (2010)
Дуюнова О. М. - Тенденції розвитку законодавства про працю: проблеми та перспективи (2010)
Конюшко К. В. - До питання про застосування податкової застави у судовій практиці (2010)
Благодарний А. М. - Проблемні питання надання інформації посадовим особам правоохоронних органів (2010)
Красноступ Г. М. - Основні напрями правового забезпечення державної інформаційної політики (2010)
Притика Ю. Д. - Зміст та класифікація принципів медіації (2010)
Бірюков І. А. - Справедливість та її місце в цивільному судочинстві (2010)
Мальцев Д. О. - Експертиза в господарському процесі: деякі питання вдосконалення законодавства (2010)
Ніколаєнко Т. Б. - Поняття кримінальної відповідальності (2010)
Котюк І. І. - Новітні підходи до визначення елементів доріжки слідів ніг, Котюк О. І. (2010)
Волощук О. Т. - Арбітражна угода в міжнародному комерційному арбітражі (2010)
Грабовець Н. О. - Правове регулювання проведення експертної оцінки земельних ділянок (2010)
Клименко О. І. - Права громадян на народне волевиявлення: історичні та теоретико-правові аспекти виборів (2010)
Коріняк О. М. - Застосування джерел кримінально-процесуального права міжнародного рівня та їх співвідношення з національним законодавством (2010)
Тищенко Ю. В. - Визначення поняття "споживач" у конституційному праві (2010)
ІІІ Міжнародна наукова конференція "Розвиток громадянського суспільства: духовність і право", м. Львів, 25-27 вересня 2010 р. (2010)
Урочисте засідання Координаційної ради молодих юристів при Міністерстві юстиції України, м. Київ, 29 вересня 2010 р. (2010)
Всеукраїнська рада з правової освіти населення, м. Київ, 5 жовтня 2010 р. (2010)
Всеукраїнські збори юристів, м. Київ (НПМ"Україна"), 5 жовтня 2010 р. (2010)
ІІІ Всеукраїнський студентський форум правників, 7 жовтня 2010 р. (2010)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих з 30 серпня 2010 року по 30 вересня 2010 року (2010)
Перелік політичних партій, зареєстрованих у червні 2010 року (2010)
Перелік всеукраїнських та міжнародних об’єднань громадян, зареєстрованих у червні 2010 року (2010)
Перелік всеукраїнських об’єднань громадян, легалізованих шляхом повідомлення про утворення у червні 2010 року (2010)
Перелік структурних осередків громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав в Україні, зареєстрованих Міністерством юстиції України у червні 2010 року (2010)
Перелік політичних партій, зареєстрованих у ІІІ кварталі 2010 року (2010)
Перелік всеукраїнських та міжнародних об’єднань громадян, зареєстрованих у ІІІ кварталі 2010 року (2010)
Перелік всеукраїнських об’єднань громадян, легалізованих шляхом повідомлення про утворення у ІІІ кварталі 2010 року (2010)
Перелік структурних осередків громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав в Україні, зареєстрованих Міністерством юстиції України у ІІІ кварталі 2010 року (2010)
Перелік всеукраїнських та міжнародних благодійних організацій, зареєстрованих у ІІІ кварталі 2010 року (2010)
Перелік постійно діючих третейських судів, зареєстрованих Мін’юстом у ІІІ кварталі 2010 року (2010)
Перелік об’єднань громадян, запис про реєстрацію яких було скасовано у ІІІ кварталі 2010 року (2010)
Перелік політичних партій, всеукраїнських та міжнародних об’єднань громадян, яким було відмовлено в легалізації/реєстрації у червні 2010 року (2010)
Перелік політичних партій, всеукраїнських та міжнародних об’єднань громадян, яким було відмовлено в легалізації/реєстрації у ІІІ кварталі 2010 року (2010)
Привітання (2010)
Пам’яті Вадима Авер’янова (2010)
Вдовенко Н. М. - Нормативно-правове регулювання господарської діяльності у сфері аквакультури (2014)
Митяй О. В. - Перспективні стратегічні напрямки розвитку внутрішнього ринку АПК в контексті продовольчої безпеки (2014)
Назаркевич О. Б. - Державна підтримка розвитку малих сільськогосподарських підприємств в Україні (2014)
Стахів І. М. - Основні засади державного регулювання спортивно-оздоровчих послуг (2014)
Харин С. А. - Инновационный менеджмент экспортных производств: определение эффективности с использованием (2014)
Шкіль Н. Г. - Формування раціональної бізнес – моделі України (2014)
Войтко С. В. - Методичний підхід до дослідження країн в системі координат TRES/GDP та HDI, Сапсай К. В. (2014)
Потапюк І. П. - Стратегія управління персоналом підприємства, що здійснює зовнішньоекономічну діяльність, Сідаш М. О. (2014)
Сухарєва К. В. - Ситуаційний менеджмент зовнішньокономічної діяльності промислового підприємства ПАТ "Мотор Січ", Єфіменко В. І. (2014)
Шатирко Д. В. - Зарубіжний досвід регулювання венчурного інвестування (2014)
Антохов А. А. - Інтелектуалізація суспільства та розвиток регіональної економіки: взаємозв’язок та протиріччя (2014)
Бубенко П. Т. - Комерціалізація об’єктів інтелектуальної діяльності та їх роль у розвитку креативних індустрій, Лук’янець С. П. (2014)
Вахович І. М. - Фінансові інструменти конвергенції регіонального розвитку, Ропотан І. В., Чапюк О. П. (2014)
Дудка У. Т. - Місцеве самоврядування сільських територій: стан, проблеми та перспективи розвитку (2014)
Ковальська Л. Л. - Економічна безпека регіону: оцінка та механізми забезпечення, Савош Л. В. (2014)
Ковальська Л. Л. - Стратегічні імперативи розвитку соціальної інфраструктури регіону, Оксенюк К. І., Салівончик О. М. (2014)
Поліщук В. Г. - Концептуальні засади застосування інноваційних інструментів фінансового стимулювання сталого розвитку регіону (2014)
Бандура І. О. - Оптимізація процесу впровадження конденсаторних установок в розподільні електричні мережі енергопостачальних компаній (2014)
Буркова Л. А. - Сутність та підходи до оцінки економічних результатів діяльності підприємств (2014)
Бєлкіна І. А. - Визначення оптимального режиму організації рудопостачання гірничо-збагачувальних підприємств (2014)
Воротніков В. А. - Основні положення концепції менеджменту конкурентоспроможності унікального високотехнологічного інноваційного продукту (2014)
Гнатьєва Т. М. - Системна оцінка діяльності за допомогою показників в управлінні вартістю підприємства (2014)
Задорожнюк Н. О. - Дослідження етапів розвитку системного аналізу як наукової дисципліни (2014)
Зелінська О. М. - Сутність транснаціональних корпорацій та їх вплив на процес економічного зростання в Україні, Галазюк Н. М., Урбан О. А. (2014)
Олександренко І. В. - Напрями покращення фінансового стану лісогосподарських підприємств, Іщук Л. І. (2014)
Смолич Д. В. - Особливості нематеріальної мотивації працівників до інноваційної діяльності на підприємстві, Павлов В. В. (2014)
Турило А. А. - Місія розвитку підприємства на основі інновацій (2014)
Чкан А. С. - Партнерський маркетинг у виробничо-господарській діяльності сільськогосподарських підприємств, Мохаммаді Ж. (2014)
Бубенов Ю. В. - Особливості формування заощаджень домогосподарств (2014)
Глущенко М. М. - Види суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності і механізми їх фінансової підтримки (2014)
Данилейчук Р. Б. - Фінансування заходів з енергозбереження із залученням коштів вітчизняних та іноземних інвесторів, Романко О. П. (2014)
Захаркіна Л. С. - Підвищення рівня фінансової грамотності населення України, Катериніна М. П. (2014)
Карлін М. І. - Особливості фіскальної політики держави з нестійкою фінансовою системою в глобалізованому світі (2014)
Коваленко В. В. - Кредитний менеджмент в системній організації ефективної кредитної діяльності банків (2014)
Корецька Н. І. - Банківські системи країн Центрально-Східної Європи: структура та основні тенденції розвитку, Дорош В. Ю. (2014)
Кутузова М. М. - Трансформація фондового ринку як фактора росту економіки України (2014)
Мостовенко Н. А. - Основні завдання фінансової системи в умовах трансформації фінансового середовища, Забедюк М. С. (2014)
Підгірна В. С. - Теоретико-методологічні засади розподілу та використання прибутку суб`єктів господарювання (2014)
Полінкевич О. М. - Суть, принципи та типи кредитної діяльності комерційного банку, Сидорук І. І., Тимощук Т. В. (2014)
Сіташ Т. Д. - Формування та перспективи розвитку бюджетної системи України (2014)
Бєлік В. Д. - Розвиток мотиваційної системи управління на підприємствах харчової промисловості (2014)
Мельник Ю. М. - Пріоритети розвитку соціальної відповідальності аграрного бізнесу (2014)
Мороз В. М. - Особливості функціонування кадрової системи організації у межах російської моделі управління (2014)
Потьомкіна О. В. - Формування людського капіталу в умовах трансформаційних змін (2014)
Содержание (2013)
Шаров А. - Процесс финансовой глобализации и его влияние на платежные балансы (2013)
Зварыч И. - Анализ ресурсно-сырьевого дисбаланса мировой экономики, Зварыч Р. (2013)
Украинец Л. - Определение основных факторов прямых зарубежных инвестиций из Китая в страны Африки (2013)
Яцкевич И. - К вопросу о содержании понятия интеграции субъектов предпринимательской деятельности (2013)
Очеретная М. - Оценка состояния конкурентной среды в Украине по данным международных рейтингов (2013)
Мельник Н. - История возникновения и развития международной системы учета (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського