Засуха В. О. - Патогенетичні особливості больових вертеброгенних синдромів попереково-крижового відділу хребта, Мокринський Р. А., Балицький О. П., Мазур О. В., Дубініна Л. В., Лук’янчук І. В. (2010)
Гавенко С. Ф. - Функціональність та сфери застосування розумного паковання, Савченко О. М. (2009)
Зозуля І. С. - Летальні випадки інсульту в молодому віці, Мардзвік В. М. (2010)
Вакуліч Д. А. - Стійкість рельєфно-крапкових елементів шрифта Брайля на упаковках з картону до стирання, Мотика М. Т. (2009)
Кобись Т. О. - Особливості активності демієлінізуючого процесу у хворих на розсіяний склероз та шляхи його корекції, Мяловицька О. А., Сепехрі С. (2010)
Кам’янська Л. І. - Дослідження процесу нанесення зволожувального розчину форсунковим способом, Тюрін О. Г., Шаблій І. В. (2009)
Коленко О. І. - Вторинна контрактура мімічних м’язів: діагностика, лікування, Коленко Ф. Г. (2010)
Грабаровська А. П. - Дослідження здатності сучасних поверхнево-активних речовин до піноутворення, Семенюк І. В., Таран Т. В. (2009)
Колосинська О. О. - Основні напрямки удосконалення лікувально-профілактичної допомоги хворим на розсіяний склероз, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, Піщиков В. А., Логановський К. М. (2010)
Пилипців Н. Д. - Методика дослідження закріплення фарб на відбитку, Добриднєв В. В., Шаблій І. В. (2009)
Кривецька І. І. - Ефективність застосування Валацикловіру у хворих з синдромом Рамзея — Ханта, Пашковський В. М., Яремчук О. Б., Жуковський О. О. (2010)
Гавенко С. Ф. - Дослідження точності відтворення кольорових зображень офсетним способом друку на металевих поверхнях, Дудяк В. О., Конюхова І. І., Проць О. І. (2009)
Кричун І. І. - Плазмовий вміст молекул адгезії у хворих на різні типи вегетосудинної дистонії, Пашковський В. М., Прасол Ю. Г. (2010)
Луцкив Н. М. - Моделирование передачи краски в системе растровый цилиндр - флексографская форма - запечатываемый материал, Стемпень К. (2009)
Куцак А. В. - Немоторні прояви хвороби Паркінсона, Бахарева Л. В., Бучакчийська Н. М. (2010)
Слоцька Л. С. - Дослідження характеристик відбитків, отриманих на плівкових матеріалах флексографічним способом, Когут A. Т., Поліщук О. В. (2009)
Левченко И. Л. - Иммунный статус у лиц разного пола при рецидивирующем течении рассеянного склероза, Негреба Т. В. (2010)
Рибка Р. В. - Системо - технічний аналіз властивостей флоку для відтворення кольорових зображень (2009)
Левченко І. Л. - Гендерні відмінності надсегментарної вегетативної регуляції у хворих з рецидивуючим перебігом розсіяного склерозу (2010)
Ривак П. М. - Новий спосіб позиціювання аркушів паперу на накладному столі у машинах аркушевого друку, Шаблій І. В. (2009)
Левченко І. Л. - Сучасні принципи діагностики та лікування хронічних нейроінфекцій (2010)
Швайка Л. А. - Конкурентоспроможність національної економіки: теоретичний аспект (2009)
Линская А. В. - Ультрасонографические предикторы ишемического мозгового инсульта (2010)
Босак І. П. - Якість управлінських рішень на підприємстві: методологія обґрунтування, Гузела О. І. (2009)
Литвиненко Н. В. - Залежність перебігу та наслідків ішемічних інсультів від строків госпіталізації, Дельва М. Ю., Дельва І. І., Саник О. В., Мороз О. П. (2010)
Босак І. П. - Інформаційне забезпечення управління розвитком підприємств (2009)
Луцкий И. С. - Влияние длительного производственного напряжения на состояние стрессорных систем и когнитивные функции у машинистов магистральных локомотивов, Евтушенко С. К., Луцкий Е. И., Морозова А. В. (2010)
Креховецька А. З. - Якість комплексного обслуговування користувачів поліграфічного обладнання: сутність, ключові принципи і завдання (2009)
Малахов В. О. - Сучасний стан та перспективи нейрореабілітації у Харківському регіоні, Завгородня Г. М., Волох Ф. О. (2010)
Воржева О. В. - Як побудувати систему керування (2009)
Малахов В. О. - Гострофазова відповідь імунонейроендокринної системи при гострій церебральній ішемії, Монастирський В. О., Володарська Н. М. (2010)
Гавенко С. Ф. - Практикум з проектування і розрахунку технологічних і виробничих процесів. Автор О. М. Величко, Лазаренко Е. Т. (2009)
Марамуха В. И. - Эффективное лечение неврологических проявлений грыж межпозвонковых дисков поясничной локализации (2010)
Марковская С. В. - Ферментативный дисбаланс у больных рассеянным склерозом, Шапкин А. С. (2010)
Мельник Т. М. - Нейровизуализационные феномены у пациентов с диабетической энцефалопатией (2010)
Мельник Т. М. - Влияние ожирения на качество жизни больных сахарным диабетом 2 типа, Михайличенко Т. Е., Никитенко Д. В., Сирота Н. В. (2010)
Мироненко Т. В. - Лечение легких когнитивных расстройств у детей с дисциркуляторной энцефалопатией, рожденных в семьях участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, Федорковская Б. О. (2010)
Мироненко Т. В. - Опыт применения препарата мемоплант-форте в системе реабилитации пациентов, перенесших ишемический инсульт на фоне сахарного диабета II, Мироненко М. О. (2010)
Михалойко О. Я. - Ефективність тромболітичної терапії при гострому ішемічному інсульті, Герасимчук Р. Д., Чмир Г. С., Геник С. І. (2010)
Мищенко Т. С. - Клинико-патогенетические аспекты развития асимптомных инфарктов головного мозга у больных с артериальной гипертензией, Дмитриева Е. В. (2010)
Міщенко Т. С. - Критерії якості надання допомоги хворим на мозковий інсульт (2010)
Міщенко Т. С. - Критерії виходів ішемічного інсульту, Міщенко В. М. (2010)
Мищенко Т. С. - Полиморфизм клинико-неврологических проявлений пролапса митрального клапана, Песоцкая Е. В., Харина Е. В., Линская А. В. (2010)
Мошенська О. П. - Основні причини виникнення фатального ішемічного інсульту, Зозуля І. С. (2010)
Мяловицька О. А. - Прогнозування ризику розвитку трансформації гострого розсіяного енцефаломієліту у розсіяний склероз, Лобанова І. С. (2010)
Наврузов М. Б. - Особенности формирования паранеопластических полиневропатий при злокачественных новообразованиях молочной железы (2010)
Назарчук І. А. - Оцінка серцево-судинної реактивності у хворих з хронічною цереброваскулярною патологією і її клінічне значення (2010)
Олексюк-Нехамес А. Г. - Діагностика вегетативних проявів поліневропатій методом викликаного шкірного потенціалу, Сон А. С., Стоянов О. М., Левіщенко В. С. (2010)
Пантелеєнко Л. В. - Детермінанти якості життя хворих через рік після перенесеного ішемічного інсульту, Соколова Л. І. (2010)
Пашковська Н. В. - Досвід застосування цитиколіну у комплексному лікуванні хворих на діабетичну енцефалопатію, Пашковський В. М. (2010)
Пашковський В. М. - Показники стану ренін-ангіотензинової системи у хворих на різні типи вегетосудинної дистонії, Кричун І. І., Мудрик З. А. (2010)
Перцев Г. Д. - Особенности определения психической активности у больных с отдаленными последствиями закрытой черепно-мозговой травмы (2010)
Перцев Г. Д. - Функционально-диагностическое значение сенсорно-болевой адаптации при сегментарном поражении вегетативной нервной системы (2010)
Пітик М. І. - Фактори фармакорезистентності і їх вплив на якість лікування епілепсії у дітей, Пітик О. М. (2010)
Полякова Л. А. - Клініко-електрофізіологічні кореляції у хворих з вегетативно-сенсорною поліневропатією при вібраційній хворобі (2010)
Померанцева Т. И. - Церебрастенический синдром детского и подросткового возраста, Винницкая О. А., Можаева Н. Г., Фоменко Н. Н., Шуйская И. Г., Скоробогатова О. В., Назаренко Е. Н. (2010)
Померанцева Т. И. - Морфологические изменения головного мозга у новорожденных, перенесших внутриутробную гипоксию, обусловленную плацентарной недостаточностью вследствие экстрагенитальной и акушерской патологии матери, Перфилов А. П., Задорожная Т. Д. (2010)
Прасол Ю. Г. - Лікування вторинної попереково-крижової радикулопатії за допомогою комплексних блокад, Васильєва Н. В. (2010)
Пулик О. Р. - До питання якості життя хворих після перенесеного інсульту, Гирявець М. В. (2010)
Пшук Н. Г. - Вивчення якості життя пацієнтів з артеріальною гіпертензією, Стукан Л. В. (2010)
Сергиенко О. В. - Пути развития и задачи медицинской науки в Украине, Шалашова И. В., Дьяченко Л. И., Офицерова Ю. В. (2010)
Самосюк И. З. - Медицинская реабилитация больных инсультом на различных этапах его развития, Самосюк Н. И., Чухраева Е. Н., Федоров С. Н. (2010)
Сон А. С. - Оптимізація якості надання медичної допомоги хворим з мозковим інсультом, Солодовнікова Ю. А. (2010)
Статинова Е. А. - Хронический панкреатит и его неврологические осложнения, Кочкарева Е. С. (2010)
Статинова Е. А. - Способ прогнозирования течения ишемического инсульта в остром периоде с помощью динамической магнитно-резонансной ангиографии, Фоминова Н. В. (2010)
Статинова Е. А. - Органически-аффективные расстройства при рассеянном склерозе, Омельченко Р. Я., Селезнева С. В. (2010)
Сухоносова О. Ю. - Якість надання неврологічної допомоги дітям, хворим на епілепсію, в Харківській області, Сальникова В. В. (2010)
Танцура Л. М. - Можливості покращання когнітивного та соціального функціонування дітей з епілепсіями, Гроховський В. В., Привалова Н. М., Пилипець О. Ю. (2010)
Терещенко Л. П. - Использование препарата Цереброкурин в комплексном лечении больных с периферической полиневропатией (2010)
Терещенко Л. П. - Применение препарата Пропес в лечении больных с хроническими нейроинфекциями (2010)
Товажнянская Е. Л. - Состояние церебральной сосудистой реактивности у больных с диабетической энцефалопатией, Дубинская О. И. (2010)
Третьяков Д. В. - Генетичні аспекти комплексного вивчення епілепсії у дітей (2010)
Федосєєв С. В. - Структура больового синдрому та фактори формування хронічного болю у хворих на розсіяний склероз (2010)
Федосеев С. В. - Диагностика и методы оценки боли в спине (дорсалгии) (2010)
Фернандес Де Ривес С. Ф. - Дифференцированная терапия функциональных тикозных гиперкинезов (2010)
Філіпець О. О. - Співвідношення показника соматичної коморбідності з тяжкістю неврологічних проявів і летальністю в гострому періоді ішемічного інсульту, Пашковський В. М., Жуковський О. О., Колесник В. В. (2010)
Чернецький В. К. - Ефективність гірудотерапії у комплексному лікуванні рецидивуючих дискогенних попереково-крижових радикулопатій з порушенням спинального кровообігу у осіб літнього віку, Хоменко О. Д., Мудрик З. А., Дикусарова І. К., Кардащук Н. І., Шваб Н. А. (2010)
Чернецкий В. К. - Решенные и нерешенные вопросы вторичной профилактики транзиторных ишемических атак и ишемических инсультов, Пашковский В. М., Кривецкая И. И., Паляница В. Н., Филипец Е. А. (2010)
Чупровська Н. Ю. - Застосування протоколу діагностики дисциркуляторної енцефалопатії у учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у медичних закладах України (2010)
Шевага В. М. - Стан когнітивних функцій в гострому періоді черепно-мозкової травми легкого та середнього ступеня важкості, Паєнок А. В., Кухленко О. Я. (2010)
Яремчук О. Б. - Нейропсихологічний статус хворих на дисциркуляторну енцефалопатію в динаміці комплексного лікування, Васильєва Н. В., Кривецька І. І., Білоус І. І. (2010)
Акименко Е. А. - Доказательства наследственной составляющей в суицидогенезе больных шизофренией с помощью генетических методов исследования и метода голографической интерференционной микроскопии (2010)
Алиева Т. А. - Критерии эффективности медико-психологической коррекции дезадаптации детей подросткового возраста (2010)
Байбарак Н. А. - Варіант періодизації етапів перебігу рекурентного депресивного розладу (2010)
Бачериков А. Н. - Клинико-психопатологические особенности депрессивных расстройств у матерей несовершеннолетних детей (2010)
Бачериков А. М. - Завершені суїцидальні спроби у популяції психічнохворих у місті Харкові (2008—2009 роки), Лакинський Р. В., Матузок Е. Г. (2010)
Бачериков А. М. - Порівняльний аналіз жінок із депресією та їх дітей із практично здоровими жінками та їхніми дітьми, Матузок Е. Г., Харіна К. В., Лакинський Р. В. (2010)
Бачериков А. М. - Вплив депресивного розладу матері на сімейне функціонування, Ткаченко Т. В. (2010)
Беро С. Я. - Оценка эффективности и качества комплексного лечения у шахтеров с органическими психическими расстройствами, возникшими в результате техногенных аварий, Никифорова Е. Г. (2010)
Беро М. П. - Оценка эффективности семейной психотерапии в комплексном лечении жертв насилия в семье, Сорока В. В. (2010)
Боднар Л. А. - Особливості тривожності у пацієнтів з дефектами та деформаціями зовнішнього носа (2010)
Брагин Р. Б. - Попытка систематики позитивных эффектов религиозной веры относительно психического здоровья, Брагина А. И., Тахташова Д. Р. (2010)
Букреев В. И. - Некоторые аспекты особенностей лечебной тактики у больных с двойным диагнозом, Серикова О. И. (2010)
Витенко И. С. - Структура дезадаптивных реакций у врачей семейной медицины (2010)
Гавенко В. Л. - Качество жизни и дезадаптивные, психосоматические расстройства у врачей хирургов, Бойко В. В. (2010)
Гавенко В. Л. - Качество жизни как один из основных факторов развития расстройств адаптации и другой психической патологии у студентов, Гавенко Н. В., Бойко В. В. (2010)
Герасименко Л. О. - Ціннісні орієнтації у пацієнтів косметичної хірургії (2010)
Гринь К. В. - Динаміка депресивної та тривожної симптоматики у пацієнтів з депресивними розладами при лікуванні препаратом Мелітор (2010)
Гринько Н. В. - Акцентуації характеру у пацієнтів з поєднаною патологією серцево-судинної системи та шлунково-кишкового тракту (2010)
Гуменюк Л. Н. - Тревожные и депрессивные расстройства непсихотического уровня у студентов экономического факультета в условиях реформирования высшего образования, Редзанова Т. Э. (2010)
Гуменюк Л. Н. - Особенности психоэмоционального состояния пациентов с опухолями челюстно-лицевой области, Рослякова В. А. (2010)
Гуменюк Л. Н. - Макро- и микросоциальные факторы формирования ограниченной способности к интеграции в сообщество у психически больных, Строевский В. А. (2010)
Демченко В. А. - Клініко-соціальна характеристика хворих на психічні розлади в загальномедичній практиці — "узагальнення портрета" пацієнта з психічними розладами в первинній медичній мережі (2010)
Демченко О. А. - Организация психотерапевтической помощи в условиях санаторной школы-интерната для детей, больных сахарным диабетом 1 типа (2010)
Демченко О. А. - Психологический скрининг в изучении психического и соматического состояния у детей, больных сахарным диабетом 1 типа (2010)
Деркач В. Г. - Поєднання мемантину і цитофлавіну у лікуванні хвороби альцгеймера, Азов Ю. Ф., Левицька А. П. (2010)
Деркач В. Г. - Терапія судинної деменції, Деркач А. В., Калуцький В. В., Курик В. І. (2010)
Дищук І. П. - До питання організації медичної допомоги хворим на соматоформні та психосоматичні розлади у Чернівецькій області, Калуцький В. В., Ніколенко П. Т. (2010)
Дубенко О. Е. - Инновационный метод коррекции клинико-психологических нарушений у подростков с головной болью напряжения, Михайлова Э. А., Степанченко К. А. (2010)
Егоров А. А. - Лечение психопатологических расстройств у больных раком шейки матки (2010)
Ежов А. В. - Специфика клинической трансформации нейросифилиса — особенности ранней диагностики (2010)
Иванова Н. Н. - Психодинамические подходы к пониманию депрессии (2010)
Ігрунова Є. Л. - До обґрунтування актуальності створення системи медико-психологічної підтримки вагітних жінок із загрозою переривання вагітності (2010)
Ісаков Р. І. - Якість життя пацієнтів, хворих на шизофренію (2010)
Казакова С. Е. - Патоморфоз дебюта прогрессивного паралича (2010)
Казакова С. Е. - Дебют нервной анорексии в рамках эндогенного процесса (2010)
Карвацька Н. С. - Рівень особистісної і реактивної тривожності у хворих на соматоформні розлади (2010)
Карвацька Н. С. - Терапевтична резистентність хворих із невротичними, пов’язаними зі стресом та соматоформними розладами (2010)
Карвацька Н. С. - Особливості клініки, діагностики, лікування хворих зі змішаним тривожним і депресивним розладом (2010)
Коваленко І. В. - Патоморфоз невротичних та психосоматичних розладів, Мазур О. В., Коваленко М. В. (2010)
Кожина А. М. - Современные подходы к терапии депрессивных расстройств, Гайчук Л. М. (2010)
Кожина А. М. - Роль психообразовательных программ в оказании психиатрической помощи, Гайчук Л. М., Самардакова Г. А. (2010)
Колядко С. П. - Психотерапевтична корекція у хворих на невротичні розлади і пароксизмальні стани в клінічній картині (2010)
Коростий В. И. - Клинико-патогенетические особенности психических нарушений при различных психосоматических заболеваниях у молодых лиц (2010)
Коростий В. И. - Модель реализации мультидисциплинарного подхода к лечению психосоматических заболеваний в научно-практическом медицинском центре Харьковского национального медицинского университета, Соколова И. М., Тимченко А. В., Бровко Т. П. (2010)
Кудинова Е. И. - Эффективность системы психотерапевтической коррекции эмоциональных нарушений у больных с соматоформной вегетативной дисфункцией сердечно-сосудистой системы и паническим расстройством (2010)
Лещина И. В. - Оценка качества жизни студенческой молодежи (2010)
Логановський К. М. - Удосконалення діагностики та лікування психічних розладів у постраждалих внаслідок радіаційних аварій, Чупровська Н. Ю., Бомко М. О., Чумак С. А., Антипчук К. Ю. (2010)
Малыхина Н. А. - Патогенетические механизмы формирования депрессивных расстройств эндогенного регистра на базе скрининговой оценки кровообращения и метаболизма, основанной на термометрии активных точек, Малыхин А. В., Шахмаев А. Е. (2010)
Малюта Л. В. - Психотерапевтична корекція депресивних порушень у хворих на невротичні розлади (2010)
Маркова М. В. - Варианты семейного взаимодействия, формирующиеся в семьях с "особым" ребенком, Ветрила Т. Г. (2010)
Маркова М. В. - Особливості сімейної взаємодії та адаптації в родині у пацієнтів, хворих на шизофренію, з точки зору психотерапевтичного потенціалу сім’ї, Діхтяр В. О. (2010)
Маркова М. В. - Щодо зв’язку актуального психоемоційного статусу жінок, які перенесли ішемічний мозковий інсульт, та стану їх сімейної взаємодії, Книш Н. В. (2010)
Маркова М. В. - Тип темпераменту як визначальний критерій виду порушення комунікації у чоловіків з сексуальними розладами різного ґенезу, Коломієць В. П. (2010)
Маркова М. В. - Ситуативно-соматичний та психолого-особистісний фактори у плануванні медико-психологічної допомоги інкурабельним онкологічним хворим, Кужель І. Р. (2010)
Марута Н. А. - Особенности формирования аутоагрессии у больных депрессивным эпизодом пожилого возраста, Явдак И. А. (2010)
Марута Н. О. - Аспекти психотерапевтичної корекції тривожно-фобічних розладів з урахуванням особливостей факторів психічної травматизації, Панько Т. В., Федченко В. Ю. (2010)
Мельник В. И. - К вопросу социальной реабилитации психически больных, совершивших общественно опасные действия, Мельник А. В. (2010)
Михайлов Б. В. - Проблема оценки эффективности и качества оказания психотерапевтической помощи (2010)
Михайлов Б.В. - Современные принципы психотерапевтической реабилитации непсихотических психических расстройств у больных, перенесших инфаркт миокарда и мозговой инсульт (2010)
Михайлов Б. В. - Повышение качества психокоррекционных программ больных с посттравматическими стрессовыми расстройствами, Григорович А. А. (2010)
Михайлова Е. А. - К проблеме депрессии у детей 7—11 лет, Проскурина Т. Ю., Майоров О. Ю., Мителев Д. А., Матковская Т. Н., Федкевич О. В. (2010)
Михайлова Е. А. - Роль нових психосоціальних технологій в реабілітації підлітків з девіантною поведінкою, Проскуріна Т. Ю., Мітельов Д. А., Матковська Т. М., Кудь В. С., Ісаєва О. П., Беспалова Я. В., Шаповалова Н. О. (2010)
Михайлова Е. А. - Мультидисциплінарний підхід до проблеми суїцидальної поведінки у сучасних підлітків, Проскуріна Т. Ю., Мітельов Д. А., Матковська Т. М., Ісаєва О. П., Беспалова Я. В., Кудь В. С., Шаповалова Н. О. (2010)
Михайлова Е. А. - Критерии оценки терапевтического вмешательства , Проскурина Т. Ю., Майоров О. Ю., Мителев Д. А., Матковская Т. Н., Степанченко К. А. (2010)
Міхановська Н. Г. - Шляхи удосконалення психіатричної допомоги дітям раннього віку (2010)
Мозговая Т. П. - Роль вегетативной дисфункции в формировании когнитивного дефицита у подростков с расстройствами поведения (2010)
Москаленко К. І. - Життєстійкість особистості як чинник у системі реабілітаційної роботи з пацієнтами з фізичною травмою, Хаустова О. О. (2010)
Педак А. А. - Критерий качества жизни пациента — как индикатор эффективности терапевтической стратегии, Пинчук Е. В., Педак А. А. (2010)
Пітик О. М. - Якість життя і стан психічного здоров’я хворих на гіпотиреоз (2010)
Пішель В. Я. - Оцінка якості психіатричної допомоги очима лікарів-психіатрів, Полив’яна М. Ю., Гузенко К. В. (2010)
Полшкова С. Г. - Аутоагресія з позицій психосоматики (на прикладі небезпечних видів професій) (2010)
Пріб Г. А. - Дисфункція соціальних ролей у пацієнтів, які страждають на психічні розлади (2010)
Проскурина Т. Ю. - Современное представление о патогенезе депрессии у детей и подходы к антидепрессивной терапии, Михайлова Е. А., Мителев Д. А., Матковская Т. Н., Кудь В. С., Шаповалова Н. А., Исаева Е. П., Беспалова Я. В. (2010)
Проскурина Т. Ю. - Некоторые аспекты тревожно-фобического расстройства у подростков, Михайлова Е. А., Матковская Т. Н., Мителев Д. А., Кудь В. С., Шаповалова Н. А., Исаева Е. П., Беспалова Я. В. (2010)
Пшук Н. Г. - Предиктори формування процесу психосоціальної реабілітації психічнохворих (2010)
Пшук Н. Г. - Клінічні особливості та психотерапевтична корекція депресивних розладів судинного ґенезу, Мазур О. В. (2010)
Рудницкий Р. И. - Некоторые аспекты лечения рексетином, Калуцкий В. В., Хмелькова С. М. (2010)
Русіна С. М. - Аспекти надання психіатричної допомоги особам допризовного і призовного віку, Деревенко С. О. (2010)
Русіна С. М. - До питання оптимізації якості життя хворих на шизофренію, Деревенко С. О., Русіна Р. А. (2010)
Ряполова Т. Л. - Ранняя психосоциальная реабилитация больных шизофренией (2010)
Савин А. А. - Особенности адаптационно-компенсаторных механизмов у больных параноидной шизофренией с первыми психотическими эпизодами, Гуменюк Л. Н. (2010)
Савка С. Д. - Особливості діагностики депресії при шизофренії та аспекти надання психіатричної допомоги (2010)
Сазонов С. О. - Засоби оцінки ефективності лікування та допомоги хворим у виборі терапевтичних підходів при депресивних розладах (2010)
Сєрікова О. І. - Клінічні предиктори несприятливого перебігу біполярного афективного розладу i типу (2010)
Серікова О. С. - Погляди на соціальне становище душевнохворих у студентів-медиків (2010)
Сінайко В. М. - Корекція проявів метаболічного синдрому у хворих на параноїдну шизофренію, Земляніцина О. В. (2010)
Скоробреха В. З. - Диссоциация, конверсия, истерия — проблемы терминологии?, Стоянов А. Н. (2010)
Сотніченко В. В. - Ресурс сімейної підтримки пацієнта з шизофренією як критерій якості надання психіатричної допомоги (2010)
Стрельникова И. Н. - Улучшение качества жизни больных эпилепсией (2010)
Субаева К. Р. - Клинико-психопатологические варианты аффективных расстройств адаптации среди правонарушителей молодого возраста, находящихся в исправительных колониях разного типа (2010)
Субаева К. Р. - Пенитенциарные нарушения адаптации как индикатор качества жизни осуждённых в исправительных учреждениях различного типа (2010)
Сухоруков В. І. - Деякі нейропсихологічні критерії вибору методів допомоги хворим на енцефалопатії з емоційними розладами, Привалова Н. М., Лавинська Л. І. (2010)
Сухоруков В. І. - Клінічні особливості синдромогенезу емоційних розладів у хворих з енцефалопатіями, Назарчук І. А., Бовт Ю. В., Біневська О. М. (2010)
Харченко А. В. - Психодіагностичні критерії хворих на рекурентний депресивний розлад з суїцидальною поведінкою, Денисенко М. М. (2010)
Харченко А. В. - Клініко-психопатологічні особливості суїцидальної поведінки хворих на рекурентні депресивні розлади, Малихіна Н. А. (2010)
Хаустова О. О. - Напрямки психотерапевтичної інтеграції, Безшейко В. Г. (2010)
Хаустова О. О. - Феномен гіпервентиляції як облігатний симптом тривожних розладів у пацієнтів з МСХ, Лазебник І. В. (2010)
Хаустова О. О. - Соціальне функціонування та якість життя хворих на шизофренію з ангедонією, Орлова Н. М. (2010)
Хоменко М. А. - Проблематика вопросов лечения депрессии и профилактики суицидального поведения (2010)
Чабан О. С. - Поетапна система медико-психологічних заходів в терапії тривожно-депресивних розладів у пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями, Хаустова О. О., Степанова Н. М., Жабенко О. Ю. (2010)
Чижова С. А. - Арт-терапевтические методы психосоциальной реабилитации больных шизофренией, Илиади И. В., Ежов А. В. (2010)
Шалашова І. В. - Основні тенденції розвитку охорони психічного здоров’я, Дьяченко Л. І., Сергієнко О. В. (2010)
Шестопалова Л. Ф. - Дослідження терапевтичного альянсу у лікарів, що працюють у медичному закладі психоневрологічного профілю, Кожевнікова В. А., Бородавко О. О. (2010)
Шестопалова Л. Ф. - Особливості терапевтичного альянсу за оцінками хворих на основні неврологічні та психічні розлади, Кожевнікова В. А., Бородавкo О. О. (2010)
Шиндер В. В. - Сексуальна дисфункція та сімейна дезадаптація у чоловіків з епілептичною хворобою (2010)
Юрценюк О. С. - Взаємозв’язок типів реагування на хворобу та суб’єктивних скарг хворих на ішемічну хворобу серця, Поліщук О. Ю., Пендерецька О. М. (2010)
Юрценюк О. С. - Взаємозв’язок самопочуття, активності, настрою та особистісної тривожності у хворих з ішемічною хворобою серця, Ротар С. С., Блажіна І. Ю. (2010)
Авраменко А. С. - Блокаторы опиатных рецепторов длительного действия и стандартные программы реабилитации лиц, зависимых от опиоидов, Линский И. В. (2010)
Артемчук А. А. - Динамика показателей обмена липопротеинов у больных с алкогольной зависимостью как маркеры становления терапевтической ремиссии (2010)
Артемчук А. Ф. - Проблема аддиктивных расстройств (2010)
Артемчук К. А. - Сравнительный анализ эффективности различных видов завершающего противоалкогольного лечения, Линский И. В. (2010)
Бараненко О. В. - Ефективність протирецидивної терапії станів алкогольної залежності (2010)
Воробьева Т. М. - Ассоциация генаhтаs2r38 с аддиктивным поведением и эмоциональными нарушениями, Павлович С. А. , Пайкова Л. Н., Безруков В. Ф., Филимонова Н. Б., Плотников А. Г. (2010)
Выглазова О. В. - Анализ результатов применения теста audit при проведении предварительных и периодических наркологических осмотров, Линский И. В. (2010)
Гайдабрус А. В. - Сравнительный анализ данных антропометрии у военнослужащих, уволенных в запас, и гражданских лиц, зависимых от алкоголя, Линский И. В. (2010)
Гегешко В. В. - Вероятность развития синдрома отмены алкоголя с впервые возникшим делирием, Минко А. И. (2010)
Животовська Л. В. - Оцінка клінічних та біохімічних параметрів у хворих із залежністю від алкоголю (2010)
Задорожный В. В. - Острая алкогольная энцефалопатия — новые аргументы к определению понятия (2010)
Задорожный В. В. - Клинико-неврологические особенности белой горячки у больных с различными формами злоупотребления алкоголем, Юрченко Н. П. (2010)
Закревский А. П. - Лечение первитиновых психозов тиапридом, Цыба И. В., Кобец А. Н., Матеева Н. Е., Кононенко И. Н., Медведева Е. В., Закревская Е. Г. (2010)
Закревский А. П. - Актовегин в становлении ремиссии у больных пожилого возраста, страдающих зависимостью от алкоголя, Цыба И. В., Кобец А. Н., Кононенко И. Н., Медведева Е. В., Матеева Н. Е. (2010)
Кузьмінов В. Н. - Методологічні аспекти оцінки статусу хворих з алкогольною залежністю в гострому психотичному стані, Шульга О. О. (2010)
Кузьмінов В. Н. - Особливості стану відміни алкоголю з делірієм в залежності від тривалості зловживання алкоголем перед госпіталізацією (2010)
Лесная Н. Н. - Уровни комплайенса лиц с синдромом алкогольной зависимости (2010)
Маркова М. В. - Особливості процесу сприйняття соціальної підтримки хворими, які є залежними від алкоголю, Пшук Є. Я. (2010)
Маркозова Л. М. - Проблема тютюнопаління на сучасному етапі (2010)
Маркозова Л. М. - Особливості соціальної мотивації у осіб з алкогольною залежністю (2010)
Маркозова Л. М. - Показники якості надання наркологічної допомоги особам з залежністю від психоактивних речовин (2010)
Мельник А. В. - Підстави призначення примусових заходів медичного характеру хворим з гострими алкогольним психозами (2010)
Мельник В. І. - Щодо необхідності та достатності застосування примусових заходів медичного характеру хворим з алкогольними психозами у психіатричній лікарні з суворим наглядом, Мельник А. В., Кушнір А. М., Ільїна І. К. (2010)
Минко А. И. - Купирование патологического влечения к алкоголю топилепсином, Чугай С. Д. (2010)
Мінко О. О. - Психодіагностичні маркери залежності від опіоїдів (2010)
Мусієнко Г. О. - Заходи протидії епідемії алкоголізму, наркоманій та відношення до сексу як об’єкта зловживання та проблемного вживання їжі на основі моніторингу процесів їхнього поширення (2010)
Овчаренко М. О. - Прогнозування розповсюдженості наркотичної залежності в луганській області (2010)
Овчаренко М. О. - Аналіз розповсюдженості наркотичної залежності в Луганській області та методи її прогнозування (2010)
Овчаренко М. О. - Взаємозв’язок між вмістом прозапальних цитокінів та показниками перекисіндукованої хемілюмінесценції в сироватці крові у хворих на опіоїдну залежність, Сосін І. К., Казакова С. Є., Пінський Л. Л., Овчаренко Т. М. (2010)
Пшук Н. Г. - Структурно-динамічний та функціональний взаємозв'язок психологічних предикторів алкогольної залежності, Слободянюк П. М. (2010)
Самойлова О. С. - Когортне популяційно-генетичне дослідження процесу формування станів залежності різного походження (2010)
Скринник О. В. - Особливості перебігу біполярного афективного розладу у пацієнтів, що зловживають алкоголем, Серікова О. С. (2010)
Сквира И. М. - Рецидивоопасные клинические состояния ремиссионного периода как индикатор качества лечения пациентов с алкогольной зависимостью (2010)
Сосин И. К. - О наркологической ситуации в Украине, Чуев Ю. Ф. (2010)
Чуев Ю. Ф. - Инновационный вариант противоболевой терапии синдрома отмены опиоидов: результаты предварительного исследования (2010)
Чуева Е. Ю. - Оценка эффективности препарата клопиксол при купировании синдрома отмены опиоидов (2010)
Шалашов В. В. - Перспективы использования данных о конкуренции/кооперации между различными видами зависимого поведения в молодежной среде, Литвиненко В. В., Бараненко А. В. (2010)
Шараневич І. О. - Процес і результати сенсибілізуючої терапії осіб, залежних від алкоголю, в світлі критеріїв доказової медицини (2010)
Титул, зміст (2011)
Гузела О. І. - Виробниче підприємництво: підготовка кадрів технічного рівня управління (2011)
Шульський М. Г. - Гальмівні чинники розвитку російських університетів в оцінці І. Франка (2011)
Штангрег А. М. - Стан та ключові проблеми освіти на шляху україни до економіки знань, Пушак Я. Я. (2011)
Бурда І. Я. - Теоретичні аспекти кадрової безпеки як складової економічної безпеки підприємства (2011)
Лазановський П. П. - Аналітична оцінка та формування концепції управління акціонерним товариством (2011)
Яворська Д. Д. - Управління корпораціями (фірмами) в умовах стратегічних несподіванок, Яцишин Ю. С. (2011)
Воробйов В. І. - Методичні основи побудови комплексної системи економічної безпеки підприємства (2011)
Волович О. Б. - Ефективне управління заборгованістю як передумова забезпечення стійкого фінансового стану підприємства (2011)
Кузьмін О. Є. - Теоретико-методологічні засади формування систем полікритеріальної діагностики на підприємствах, Мельник О. Г. (2011)
Бодаковський В. Ю. - Особливості формування фінансової стратегії підприємствами україни в умовах глобалізації (2011)
Котляревський Я. В. - Розвиток вітчизняної поліграфії у контексті техніко-економічних укладів, Мельников О. В. (2011)
Мікула Н. А. - Сучасні підходи до визначення сутності та класифікації кластерів, Базилюк В. Б. (2011)
Rejman K. - Rozwój gospodarczy regionów przygranicznych województwa podkarpackiego szansą na przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom marginalizacji społecznej (2011)
Кузьмін О. Є. - Оптимізація кількості франчайзингових підприємств на обмеженій географічній території, Салата І. 3. (2011)
Гнатюк Я. І. - Розвиток організаційно-економічного механізму підприємств впк та його вплив на конкурентоспроможність прикордонних регіонів (2011)
Карп’як Я. С. - Особливості обліку знижки (кредит-нота) від нерезидента, Ріжко Л. І. (2011)
Воськало Н. М. - Історичний, економічний та обліковий аспекти тлумачення визначення "власний капітал" (2011)
Копилюк Н. Ю. - Сучасний стан, особливості та економічна ефективність реорганізації банків України (2011)
Яремик М. Г. - Стан та проблеми реформування аудиту в Україні (2011)
Копилюк О. І. - Організаційно-економічні засади функціонування кооперативних банків у сучасних умовах, Музичка О. М., Червінсъка Д. С. (2011)
Швайка Л. А. - Оцінювання вартості трудового потенціалу поліграфічних підприємств, Лепак М. М. (2011)
Холод 3. М. - Проблеми ефективного використання робочого часу на поліграфічних підприємствах, Шляхетко В. В., Малярчук І. І. (2011)
Рубан Т. А. - Напрямки підвищення соціальної захищеності населення в Україні (2011)
Боженко О. М. - Інноваційний потенціал підприємств та ефективність його використання (2011)
Яремик X. Я. - Формування інвестиційної привабливості підприємства (2011)
Офік М. П. - Фактори, що впливають на ефективність кооперування в системі креативно-інноваційного розвитку підприємств, Коломієць О. Л., Савіцька Н. В. (2011)
Кобрин Л. Й. - Теоретико-методичні підходи до оцінки достатності потенціалу підприємства для інноваційного розвитку (2011)
Андросюк Л. А. - Аналіз системи мотивації інноваційної діяльності на підприємстві (2011)
Швайка Л. А. - Оцінювання рівня інвестиційної активності поліграфічних підприємств, Хамула О. О. (2011)
Титул, зміст (2010)
Бондар І. О. - Методика вибору елементів програмного комплексу для створення й обробки мультимедійного видання, Хорошевський О. І. (2010)
Дідух Л. А. - Особливості використання комп’ютерної програми "ГрафіКод-4" для друкування зображень (2010)
Гавенко С. Ф. - Сучасні технології ароматизування продукції поліграфічними технологіями, Котмальова О. Г. (2010)
Проць О. І. - Сучасні технології друкування на металевих поверхнях (2010)
Менжинська Н. В. - Оцінка якості зображення, перенесеного на стрічку в процесі термотрансферного друку (2010)
Ривак П. М. - Система автоматичного керування операцією позиціювання аркушів паперу на накладному столі у машинах аркушевого друку, Шаблій І. В. (2010)
Рибка Р. В. - Створення профілю друкарської машини MAN Roland Practica при утворенні відбитків на флокованому матеріалі (2010)
Вакуліч Д. А. - Дослідження впливу форми та висоти елемента шрифту Брайля і матеріалу основи на сприйняття незрячими (2010)
Іванко А. І. - Спосіб підготовки корінця книжкового блока до нанесення клею (2010)
Логазяк І. Ю. - Класифікація ниткошвейних машин для скріплення книжкових блоків (2010)
Огірко І. В. - Аналіз інтернет-публікацій щодо використання фотополімеризаційноздатних матеріалів в поліграфії, Ярка Н. В. (2010)
Кадиляк М. С. - Дослідження процесу старіння паперу та впливу стабілізуючих розчинів на його властивості, Романюк-Огірко О. П. (2010)
Каменська Л. І. - Очищення води як фактор впливу на змочувальну здатність без спиртових зволожувальних розчинів (2010)
Пилипців Н. Д. - Визначення терміну "гібридні фарби" (2010)
Головацька Н. В. - Дослідження крохмальних клеїв для виготовлення гофрокартону (2010)
Мартинюк М. С. - Дослідження якісних показників тиснення фольгою на самоклейких етикетках (2010)
Горобец В. Л. - Модель выносливости материалов и конструкций с учетом эволюции их механических характеристик, Саввин Ю. И. (2008)
Пилипенко С. В. - Показники динаміки та тягово-енергетичні показники електровоза ВЛ40у, Бондарєв О. М., Горобець В. Л., Гілевич О. І., Глухов В. В., Железнов К. І., Літвінов В. П., Федоров Є. Ф., Заболотний О. М., Ягода Д. О. (2008)
Радкевич А. В. - Ще один погляд на історію колеса і технічний аспект, Бондаренко Л. М., Яковлєв С. О. (2008)
Шелейко Т. В. - Дослідження корозійного пошкодження двутавра хребтової балки піввагона Моделі 12-532 наприкінці нормативного терміну служби (2008)
Водянников Ю. Я. - Исследования температуры нагрева дискового тормоза пассажирского вагона при регулировочных торможениях, Гречко А. В., Столетов С. А. (2008)
Капіца М. І. - Організація раціональної системи утримування тепловозів серії ТГМ4 на прикладі ВАТ "Металургійний комбінат "Запоріжсталь" (2008)
Лобойко Л. М. - Оптимізація руху пасажирських поїздів, Бараш Ю. С., Карась О. О. (2008)
Андриенко П. Д. - Результаты моделирования различных режимов работы тяговых подстанций постоянного тока, Каплиенко А. О. (2008)
Каневски М. - Исследование контактных подвесок типов 2С120-2С-3, YC120-2CS150 И YC150-2CS150, Ройек А., Бялонь А. (2008)
Кузнецов В. Г. - Нормування витрат електроенергії на власні потреби тягових підстанцій, Іванов М. О., Фічоряк Ф. О. (2008)
Маренич О. О. - Енергозбереження при експлуатації електроприводів на підприємствах з ремонту залізничної техніки (2008)
Маренич О. Л. - Підвищення коефіцієнта потужності електродвигунів пристроїв на підприємствах з ремонту залізничної техніки, Маренич О. О. (2008)
Тюрютиков А. И. - Мониторинг электрических сетей с анализом показателей качества электрической энергии (2008)
Бєлорусов О. І. - Дослідження факторів впливу на величину максимального небезпечного розміру ширини рейкової колії, Новіков В. В. (2008)
Главацький К. Ц. - Напрямки удосконалення ґрунтоущільнюючих машин і технологій їх застосування для ущільнення будови колії (2008)
Корженевич І. П. - Теоретичні розрахунки потрібного габаритного розширення міжколійя в кривих (2008)
Беляев Н. Н. - Математическое моделирование нестационарных процессов загрязнения атмосферы на промплощадках, Гунько Е. Ю., Сачук С. А. (2008)
Зеленько Ю. В. - Особенности ликвидации аварий, сопровождающихся масштабными эмиссиями нефтепродуктов, Чжу Жуй (2008)
Титул, зміст (2013)
Заболотна І. - "Дух навчального закладу" та "порядок шкільний" як умова формування дисциплінованості учнів: історичний аспект (2013)
Остапенко А. - Антропологічна ліствиця повноти освіти людини: від законництва через благодатність до спасіння, Шувалов О. (2013)
Самодрин А. - Феномен інновації: емпіричне узагальнення досвіду запровадження науково-навчального комплексу "Профільна освіта регіону", Білик Н. (2013)
Большукіна А. - Модель управління розвитком дошкільного навчального закладу на адаптивних засадах (2013)
Романенко Ю. - Технологія співпраці як шлях до глобалізації освіти (2013)
Рендюк П. - Семінар як дидактична форма й метод активізації пізнавальної діяльності студентів на заняттях з вищої математики, Рендюк С. (2013)
Кравченко Д. - Історико-педагогічні та модернізаційні аспекти розвитку педагогічної майстерності вчителя історії (2013)
Сотська Г. - Сутність поняття "естетична культура вчителя": теоретичний аспект (2013)
Бирка М. - Професійний розвиток учителів природничо-математичних дисциплін як проблема педагогічної теорії (2013)
Батрун І. - Питання підготовки школярів до життя в педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського (2013)
Зубань В. - Гончарне мистецтво як важливий аспект виховання в учнів художнього смаку (2013)
Куліш С. - Стан формування науково-педагогічних кадрів Харківського університету у ХІХ - на початку ХХ ст. (2013)
Щербань П. - Організація і методика проведення педагогічних ділових ігор (2013)
Мірошниченко В. - Математичні знання в освітніх моделях перших християнських наставників, Мірошниченко Т. (2013)
Унгурян І. - Педагогічне спілкування як фактор успішного виховання взаємовідносин вихователя і вихованців (2013)
Іноземцев В. - Девіантна поведінка молоді та шляхи її корекції, Пилипенко С., Пилипенко Є. (2013)
Кононенко Л. - Критерії сформованості ораторської майстерності у майбутніх магістрів соціальної педагогіки (2013)
Кравець Н. - Сформованість компонентів читацької діяльності розумово відсталих школярів (2013)
Голуб Н. - Сутність компетентнісного підходу та особливості його реалізації при корекції порушень писемного мовлення (2013)
Гарус І. - Положення про проведення обласних математичних змагань імені М.В.Остроградського (2013)
Імідж-вимоги та передплата Всеукраїнського науково-практичного освітньо-популярного журналу на 2014 рік (2013)
До відома авторів (2013)
Наші автори (2013)
Титул, содержание (2003)
Синчук О. Н. - Алгоритм двухзонного управления комбинированным импульсным преобразователем напряжения тягового двигателя электровоза, Удовенко O. A., Чернышев A. A. (2003)
Титаренко Л. А. - Адаптивная пространственная обработка сигналов, в условиях оптимизированных помех (2003)
Крупка A. B. - Анализ и оптимизация связи между собственными значениями оценочной ковариационной матрицы и мощностными параметрами радиометрических сигналов (2003)
Краснопоясовський A. C. - Класифікаційне управління технологічним процесом виробництва складних мінеральних добрив, Кий О. М., Волков B.M., Козинець M.B., Шелехов I. B. (2003)
Альхалайбех Айман - Звено "техническая система - человек оператор", как модель информационного взаимодействия интеллектуальных подсистем с разной произвадительностью, Михаль О. Ф., Руденко О. Г. (2003)
Буслик H. H. - Технология дедуктивных баз данных в системах поддержки принятия решений, Летучий Д. А. (2003)
Коломієць B. B. - Графічний редактор електричних схем для об'єктно-орієнтованого моделювання перетворювачів електричної енергії, Ягуп В. Г. (2003)
Лемешко A. B. - Обеспечение гарантированного качества связи при решении задач сетевого уровня ЭМВОС, Евсеева О. Ю., Беленков А. Г. (2003)
Ляховец C. B. - Алгебра сопряжения геоинформационных систем, Четвериков Г. Г. (2003)
Любимова H. A. - Комплексные решения организации интрасетевых технологий экологического мониторинга (Часть 1), Шандыба Л. В. (2003)
Далека B. X. - Інформаційні технології на міському електротранспорті, Кулагіна Л. І. (2003)
Персиков A. B. - Разработка и исследование производительности анализаторов линий сигнализации, Еременко A. C., Холод Л. Н. (2003)
Мельникова Л. И. - Моделирование системы радиоэлектронных средств связи с использованием методов геометрического проектирования (2003)
Мельникова E. B. - Первичная обработка электрокардиосигнала с использованием вейвлет-технологий (2003)
Гіголаєв О. К. - Екологічний ризик військової діяльності: загальні принципи його оцінки та аналізу в структурі забезпечення екологічної безпеки військ збройних сил України (2003)
Восколович О. І. - Метод ітеративної оцінки стану каналів зв'язку системи MIMO, Кувшинов О. В. (2011)
Гаркавенко О. С. - Випромінювання напівпровідникового p-n- переходу під дією лазерного випромінювання, Лєнков С. В., Гунченко Ю. О., Мокрицький В. А. (2011)
Карпенко Б. О. - Фазові радіопеленгатори джерела радіовипромінювання гармонійного сигналу в зоні Френеля, Якорнов Є. А., Авдєєнко Г. Л., Ліпчевська І. Л. (2011)
Комарова Л. О. - Інформаційно-аналітична діяльність як шлях забезпечення безпеки прийняття управлінських рішень у воєнній сфері (2011)
Пампуха І. В. - Розробка методу порівняння на ідентичність звукових мовних сигналів, Михайленко В. П., Дмитрієв В. Є., Каменчук Ю. В., Патлатюк Т. Ю. (2011)
Васильченко З. М. - Актуальні питання планування видатків на утримання особового складу Збройних Сил України, Чімишенко С. М. (2011)
Ващенко І. В. - Значення аутсорсингу у системі матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України, Сизов А. І. (2011)
Купалова Г. І. - Екологічне підприємництво як невідємна складова сталого розвитку України (2011)
Лісовський В. І. - Керування запасами в системі із різнотипними зустрічними потоками матеріальних ресурсів, Мова В. В., Меліков А. З. (2011)
Медведєв Ю. Б. - Стан та проблеми обороноздатності України в економічному аспекті, шляхи їх вирішення, Смаль А. П. (2011)
Филюк Г. М. - Економічні аспекти функціонування військо-промислового комплексу України, Ульянов К. Є. (2011)
Шпильовий С. Є. - Шляхи вдосконалення пенсійного забезпечення в Україні та їх вплив на підвищення соціального захисту робітників та службовців Збройних Сил України (2011)
Дорохов М. С. - Кодекс честі офіцера Збройних Сил України: питання психолого-педагогічного та організаційного впровадження його у практику військ (2011)
Коряк В. І. - Речич С. Л. Історичний досвід співробітництва Збройних Сил України з Організацією Північноатлантичного договору на шляху реалізації державної політики в сфері безпеки і оборони (2011)
Малахов М. А. - Вивчення проблеми дезадаптації та своєчасного виявлення дезадаптивної поведінки у військовослужбовців військової служби за контрактом (2011)
Мойко С. О. - Зовнішня реклама в епоху інформаційного суспільства (2011)
Невольниченко А. І. - Планування медичного забезпечення в операції угруповання військ(сил) методами ресурсної оптимізації, Савочка А. А. (2011)
Онищук М. І. - "День проклятих солдатів" – національне свято поляків, Луцина А. Р. (2011)
Присяжнюк М. М. - Глобальне інформаційне протиборство та його еволюційний шлях, Шайнога М. А. (2011)
Русецький Р. Ю. - Міжнародний досвід проведення державної військової кадрової політики в умовах ринкової економіки, Базарний В. Т., Ілюхін О. М. (2011)
Волобуєва О. Ф. - Психологічні особливості навчання аудіюванню персоналу Державної прикордонної служби України (2011)
Кузьменко М. Д. - Система забезпечення психологічної стійкості військовослужбовців до екстремальних ситуацій професійної діяльності, Лисюк С. Г. (2011)
Лефтеров В. О. - Психотренінгові технології професійної підготовки фахівців екстремальних видів діяльності (2011)
Малахов М. А. - Психофізіологічні особливості перебігу адаптаційного процесу військовослужбовців при виконанні дій за призначенням в умовах миротворчих місій, Числіцька О. В. (2011)
Потапчук Є. М. - Прогнозування персональних службових просувань військовослужбовців як елемент механізму формування кадрового потенціалу, Черняк АІ. (2011)
Присяжнюк Д. М. - Аналіз технологій маніпулювання масовою свідомістю в ЗМІ (2011)
Сафін О. Д. - Гендерні розбіжності у прояві брехливості: кореляційний аналіз та його результати, Колісник О. Л. (2011)
Тімченко О. В. - Послідовність включення механізмів психологічного захисту у рятівників в ситуації екзістенційної загрози, Тітаренко Д. С. (2011)
Шимко В. А. - Проблема системності психолого-педагогічних досліджень соціалізації особистості, Бабаджанова А. Н. (2011)
Ванкевич П. - Вплив робочого теплового навантаження на розрахунок конструктивних параметрів опорного вузла обертового теплотехнічного агрегата, Пістун Є., Фединець В. (2014)
Корниенко А. Л. - Исследование инструментальных погрешностей многоцветовой линейной симметрично-волновой термометрии металлических сплавов, Жуков Л. Ф. (2014)
Маліновський А. А. - Методика та алгоритми налагодження елеваторних вузлів теплових мереж, Турковський В. Г., Музичак А. З. (2014)
Мисак Й. С. - Сушіння зовнішніх поверхонь нагрівання котлів ТП-10 за допомогою теплоти живильної води, Кузик М. П. (2014)
Мисак Й. С. - Методи захисту поверхонь нагрівання котлів від корозії під час їхнього простоювання, Івасик Я. Ф., Якимів Є. М., Коваленко Т. П., Лашковська Н. М. (2014)
Галянчук І. Р. - Математичне моделювання та дослідження властивостей повітропідігрівника котла, Кузнецова М. Я. (2014)
Орел В. І. - Гідравлічний опір випускної трубки, яка виступає всередину напірного розподільного трубопроводу, Чернюк В. В. (2014)
Васильківський І. С. - Високоточний компаратор теплопровідності для визначення малих відхилень теплопровідності взірців твердих матеріалів, Юсик Я. П. (2014)
Федоришин Р. М. - Підвищення точності обліку природного газу за імпульсних режимів роботи витратовимірних вузлів на теплогенеруючих об’єктах, Пістун Є. П., Савицький В. К. (2014)
Ковела І. М. - Автоматизована ідентифікація об’єктів регулювання за їх експериментальними імпульсними характеристиками, Вітер О. С., Стахів Р. І., Яцук Ю. В. (2014)
Мных А. С. - К вопросу исследования механизма формирования слоя полидисперсной агломерационной шихты, Пазюк М. Ю. (2014)
Воденніков С. А. - Дослідження впливу якості коксу на ефективність використання пиловугільного палива, Лаптєв Д. О., Аносов В. Г., Харченко О. В. (2014)
Мосейко Ю. В. - Експериментальне вивчення параметрів розм’якшення для агломерату різної фракції, Куріс Ю. В., Воденнікова О. С., Гаврилко Ю. С. (2014)
Харченко А. В. - Определение параметров взаимодействия азота в жидком железе по массиву экспериментальных данных с использованием термодинамической модели многокомпонентной конденсированной фазы (2014)
Гресс А. В. - Разработка оптимальных температурно- скоростных режимов охлаждения сортовых заготовок в условиях МНЛЗ ОАО "Днепровский металлургический комбинат им. Ф.Э. Дзержинского", Завгородний М. С., Мосыпан В. В., Гордиенко О. А., Недбайло Н. Н., Чеботарева О. А., Тимофеева А. В. (2014)
Гресс О. В. - Фізичне моделювання процесів гідродинаміки у ковшах малої місткості за комбінованим способом перемішування сталі (Повідомлення 2), Омельчук А. Ю. (2014)
Тумко О. М. - Зменшення мікропористості прокату сталей ШХ15(СГ), 45Х9С3 та 14Х1Ф, Костюченко Н. В., Маренкова Г. П., Середа Б. П., Кругляк І. В., Бабаченко Є. В. (2014)
Мороз О. М. - Про евтектичну складову економно легованих швидкорізальних сталей 46-52, Глотка О. А. (2014)
Насекан Ю. П. - Прогнозування технологічних показників двопотокової схеми виробництва глинозему, Жмурков П. В., Очинський В. М. (2014)
Нестеренко Т. М. - Про вдосконалення електротермічного способу отримання алюмінієво-силіцієвих сплавів, Грицай В. П., Нестеренко О. М. (2014)
Лупінос С. М. - Про розвиток технології магнієтермічного виробництва титану, Грицай В. П., Грищенко С. Г., Середа Б. П., Корольков В. Ю., Листопад Д. О. (2014)
Трегубенко Г. Н. - Перспективные технологии производства ванадия в Украине, Поляков Г. А., Кудина М. В., Лелеко Д. В. (2014)
Ігнатьєв В. С. - Головні тенденції удосконалення технологій рециклінгу вторинної свинцевмісної сировини, Трегубенко Г. М., Поляков Г. А., Венцковський С. О., Лелеко Д. В. (2014)
Колобов Г. А. - Новые технологии извлечения молибдена из отработанных катализаторов, Медведев А. С., Колмакова Л. П., Карпенко А. В. (2014)
Малышев В. В. - Синтез дисперсных порошков силицидов металлов VIВ группы электролизом галогенидно-оксидных расплавов, Шахнин Д. Б., Молотовская Л. А., Астрелин И. М., Брускова Д. -М. Я., Шустер Д., Подыман А. С. (2014)
Скачков В. О. - Моделювання процесів перенесення маси реакційних газів та осадження піролітичного вуглецю за ущільненням вуглецевих композитів у реакторах проточного типу, Іванов В. І., Кириченко О. Г., Скачков О. В. (2014)
Кущевска Н. Ф. - Створення нанокомпозитів феромагнетиків різного призначення. І. Хімічний синтез нанокомпозитів Fe-Co-Ni технічного призначення, Малишев В. В., Шахнін Д. Б., Брускова Д.-М. Я., Хионг Ле Тхі Май. (2014)
Колобов Г. А. - Рафинирование металлургического кремния до чистоты сорта "солнечный", Критская Т. В., Мосейко Ю. В., Карпенко А. В., Печерица К. А. (2014)
Пашаев И. Г. - Получение многослойных металлических покрытий на поверхности кремния, их свойства и применение, Критская Т. В. (2014)
Николаев В. А. - Способы уменьшения толщины заднего концевого участка полосы при прокатке на ШСГП, Васильев А. Г. (2014)
Николаев В. А. - Допускаемые обжатия раската в черновых клетях ШСГП, Васильев А. Г. (2014)
Николаенко А. Н. - Теоретическое определение отставания заготовки в процессе прокатки при производстве алюминиевой катанки, Таран Ю. П. (2014)
Иванов В. И. - Использование номограмм для прогнозирования процессов энерго- и массопереноса при производстве огнеупоров, Нестеренко Т. Н., Зинченко В. Ю., Судоплатов Л. В. (2014)
Бейцун С. В. - Динамічне моделювання теплового стану сталерозливного ковша, Михайловський М. В., Білецький Є. О. (2014)
Міняйло Н. О. - Моделювання системи управління роботою бункерів за умов утво-рення склепінь сипкими матеріалами, Пазюк М. Ю., Завальна Ю. М. (2014)
Довгаль В. В. - Резервирование систем автоматизации объектов с повышенной опасностью на ПАО "Украинский графит", Миняйло Н. А., Малый В. К. (2014)
Лєнков С. В. - Обгрунтування системи показників ефективності тренажних систем підготовки фахівців підрозділів спеціального призначення, Шворов С. А., Гунченко Ю. О. (2012)
Квасников В. П. - Построение модели промышленного эксперимента испытаний автономного рулевого привода АРП-20Н, Тюпа Д. А. (2012)
Маслов О. В. - Розробка чутливого елементу датчика гамма-опромінення на основі монокристалів CdZnTe, Лєнков С. В., Карпенко О. В. (2012)
Мочалов А. А. - Анализ информационных потоков системы дистанционного образования с учетом необходимости обеспечения их безопасности, Гайша А. А., Степанов П. А. (2012)
Мірошніченко О. В. - Метод селекції корисних і перешкодових сигналів з метою виявлення маловисотних цілей, Кравченко О. І., Дмитрієв В. Є., Михайленко В. П. (2012)
Сафін О. Д. - Психологічні особливості професійного самовизначення військовослужбовців-контрактників в процесі служби (2012)
Стасюк В. В. - Основні негативні емоційні стани військовослужбовця у процесі військово-професійної діяльності (2012)
Мась Н. М. - Теоретичний аналіз феномену суїциду у Збройних Силах України, Сторожук Н. А., Сальнікова О. Ф. (2012)
Кузьменко М. Д. - Професійна придатність та її визначення при проведенні професійно-психологічного відбору кандидатів на військову службу за контрактом у Повітряних Силах Збройних Сил України (2012)
Маслова М. Г. - Методи оцінки психологічних якостей офіцерів для визначення рівня готовності до управлінської діяльності, Тракалюк О. Л., Дебренюк А. П., Володарський В. Л., Краснопольский А. Л. (2012)
Жорнова О. І. - Соціально-психологічні аспекти становлення середнього класу в Україні: концептуалізація завдань для вищої школи, Жорнова О. І. (2012)
Скрипкін О. Г. - Генезис основних соціальних страхів військовослужбовця (2012)
Купалова Г. І. - Методичні підходи до аналізу ефективності природоохоронних заходів у військово-оборонному комплексі, Ворона В. В. (2012)
Медведєв Ю. Б. - Взаємозв'язки між основними макроекономічними показниками, Смаль А. П. (2012)
Кузьмич О. І. - Теоретичні основи організації праці в умовах економічних перетворень (2012)
Панін В. - Різновиди та тенденції розвитку інформаційної зброї, Борзак О., Лалетін С. (2012)
Вітковський В. - Спеціальна пропаганда радянських військ на теренах України у роки великої вітчизняної війни (2012)
Волошина Н. - Деякі аспекти інформаційно-аналітичного забезпечення міжнародного військового співробітництва України, Дзюба М., Комарова Л. (2012)
Замаруєва І. - Забезпечення інформаційної безпеки держави у воєнній сфері при запобіганні і стримуванні воєнного конфлікту, Рось А. (2012)
Онищук М. - Роль соціальних мереж в політичних процесах на Близькому Сході та в Північній Африці, Лещук В. (2012)
Замаруєва І. - Автоматичний синтаксичний аналіз україномовного тексту в знання-орієнтованій системі машинного перекладу, Балабін В. (2012)
Литвиненко Л. - Особливості побудови лінгвістичного процесора доморфемного аналізу англійських військово-технічних текстів (2012)
Ніколаєвський О. - Автоматизація укладання компонентів лінгвістичного забезпечення модуля автоматичного морфологічного аналізу різномовних текстів (2012)
Шипнівська О. - Створення бази даних для розробки автоматичного синтаксичного аналізатора україномовних текстів (на матеріалі простого речення) (2012)
Шкурко В. - Лексикографічний агент екстракції колокацій у природномовному тексті (2012)
Автушенко О. - Особистісно-орієнтовані технології у військовому вихованні (2012)
Вовчаста Н. - Система підготовки фахівців пожежної безпеки на західноукраїнських землях (2012)
Гудим В. - Стан впровадження дистанційного навчання у вищій військовій школі України, Шуневич Б. (2012)
Діденко Л. - Інтелекто-креативні перетворення у виш-освіті: виклики майбутнього і відповіді сучасності, Кондрашова-Діденко В. (2012)
Попко І. - Розвиток професійного дистанційного навчання у Франції (2012)
Мамічева О. - Теоретико-методологічне обґрунтування концепції розвитку предметно-педагогічних здібностей викладачів вищих навчальних закладів (2012)
Федченко О. - Визначення системи топогеодезичного забезпечення військ (сил) в операції, як системи масового обслуговування, Сміловський О. (2012)
Чорнокнижний О. - Теоретичні основи створення геоінформаційної системи військового призначення, Писаренко Р. (2012)
Клері Л. - Основні підходи щодо проведення спеціалізованого курсу з управління оборонною галуззю в широкому контексті безпеки, Гребенюк М., Пошедін О., Феклістов А. (2012)
Шаповалов Ю. І. - Про зменшення громіздкості математичної моделі лінійного параметричного кола, Мандзій Б. А., Бачик Д. Р. (2014)
Нічога В. - Аналіз сигналів дефектів залізничних рейок у програмі MATLAB WAVELET TOOLBOX, Ващишин Л., Салдан О. (2014)
Юзефович Р. М. - Оцінювання взаємоспектральних компонентів періодично нестаціонарних випадкових сигналів (2014)
Al-Shuraifi Mushtaq - Effected angular spread on beamforming and transmit diversity for indoor and outdoor, Al-Zayadi Haider, Orlevych I. D. (2014)
Сторож В. Г - Звуження ширини чутливої зони радіохвильових доплерівських сенсорів, Гуменяк П. В., Найда Н.-В. І. (2014)
Гой В. М. - Фотоелектронне формування сигналу в сканувальному телевізійному оптичному мікроскопі, Гудзь Б. В., Шклярський В. І. (2014)
Баланюк Ю. В. - Забезпечення стійкості перетворювачів напруга-струм з комплексним навантаженням, Василюк В. Я., Шклярський В. І. (2014)
Фабіровський С. Є. - Субпіксельна обробка зображень в системах моніторингу видимого діапазону хвиль (2014)
Пелішок В. О. - Прямолінійні антенні решітки та їх комбіновані діаграми спрямованості, Яремко О. М., Олексін М. І. (2014)
Климаш М. М. - Метод диференційованого мультипотокового керування трафіком у транспортних програмно-керованих мережах, Шпур О. М., Багрій В. О., Швець А. Л. (2014)
Глоба Л. С. - Метод вибору мережі доступу в мобільній системі SDR при вертикальному хендовері, Суліма С. В., Курдеча В. В. (2014)
Кутін А. І. - Багатоканальна система передачі даних у сплайнових базисах (2014)
Бешлей М. І. - Модель системи динамічного управління пропускною здатністю каналу інтегрованої WI-FI/GSM мережі, Ткачук В. П., Бугиль Б. А., Лаврів О. А. (2014)
Скулиш М. А. - Метод згладжування вхідного навантаження на cервер on-line тарифікації (2014)
Кирик М. І. - Модель оцінки пропускної здатності когнітивної радіомережі на основі OFDM, Янишин В. Б., Стрихалюк І. Б. (2014)
Семенко А. І. - Особливості планування радіорелейних систем в мережах мобільного зв’язку, Шокотько А. А. (2014)
Безлюднов Д. Э. - Сеть распределения телекоммуникационных услуг абонентам железнодорожного экспресса, Кубасов И. С., Сундучков К. С. (2014)
Лунтовський А. О. - Етапи розвитку сучасних інфокомунікаційних сервісів та енергетична ефективність мережевих технологій, Гуськов П. О., Масюк А. Р. (2014)
Красько О. В. - Аналіз параметрів оптичного сигналу в повністю оптичній мережі з комутацією за довжинами хвиль, Демидов І. В., Брич М. В. (2014)
Кайдан М. В. - Розрахунок параметрів якості обслуговування у фотонних транспортних мережах, Думич С. С., Максимюк Т. А., Бурачок Р. А., Готра Л. М. (2014)
Романчук В. І. - Аналіз структури мережевого трафіку та мережевих аномалій на прикладі сегмента локальної мережі кампусу Національного університету "Львівська політехніка”, Алексєєв С. В., Червенець В. В., Колодій Р. С. (2014)
Коваль Б. В. - Дослідження площини управління програмно-керованих мереж на основі розподіленої системи функцій віртуалізації, Селюченко М. О., Мельник Г. В., Ковальчук А. В. (2014)
Стрихалюк Б. М. - Алгоритми пошуку шляху за критерієм мінімальної затримки для центрів обробки даних, Шпур О. М., Селюченко М. О., Андрухів Т. В. (2014)
Климаш М. М. - Багаторівнева модель буферизації даних у вузлах обслуговування мультисервісного трафіку, Кирик М. І., Плесканка Н. М., Кагало І. О. (2014)
Стрихалюк Б. М. - Система динамічного радіомоніторингу параметрів навколишнього середовища, Пелішок В. О., Ріппенбейн В. В. (2014)
Вакула Ю. Я. - Моделювання каналу Гілберта–Еліота у системі зв’язку CDMA2000 в умовах міської інфраструктури (2014)
Бобало Ю. Я. - Теоретичні аспекти та практичні особливості багатокритеріальної оптимізації процесів забезпечення якості РЕА на стадії виготовлення, Бондарєв А. П., Кіселичник М. Д., Надобко О. В., Недоступ Л. А., Тарадаха П. В. (2014)
Волочій Б. Ю. - Визначення умов переходу від стратегії оперативного відновлення джерела безперебійного електроживлення до стратегії планового відновлення, Кузнєцов Д. С. (2014)
Волочій Б. Ю. - Оцінка надійності програмно-апаратних систем за допомогою моделі їх поведінки, Озірковський Л. Д., Чопей Р. С., Мащак А. В., Шкілюк О. П. (2014)
Матвійків М. Д. - Комплексний підхід до підвищення стійкості електронних апаратів до механічних дестабілізуючих факторів, Матвійків Т. М. (2014)
Фітьо В. М. - Аналіз планарних хвилеводів методом збурення, Ромах В. В., Бобицький Я. В. (2014)
Варищук В. І. - Контроль малих деформацій багатомодового полімерного волокна шляхом аналізу спекл-картин на його виході, Бобицький Я. В. (2014)
Петровська Г. А. - Дослідження оптичних волокон методом цифрової голографічної інтерферометрії, Варищук В. І., Фітьо В. М. (2014)
Товстюк К. К. - Термодинамічні функції електронного газу у сильноанізотропних напівпровідниках із різними моделями електронного спектра. Квазікласичний газ (2014)
Зачек І. Р. - Релаксаційна динаміка квазіодновимірної моделі Ізінга (2014)
Винник Д. М. - Розрахунок електричних параметрів зустрічно-штиркового перетворювача для НВЧ акустичного дефлектора, Решотка О. Г., Сугак Д. Ю., Ваків М. М. (2014)
Готра З. Ю. - Моделювання характеристики перетворення диференційного сенсора температури на біполярних транзисторах, Голяка Р. Л., Бойко О. В. (2014)
Пекінчак О. В. - Кристалічна структура змішаних кобальтитів-феритів NdCo1-xFexO3, Василечко Л. О. (2014)
Клим Г. І. - Термоіндуковані кристалізаційні процеси в халькогенідних стеклах Ge-Ga-Se, Шпотюк О. Й., Кулик Б. Я. (2014)
Тарадаха П. В. - Моделювання та оптимізація технологічного процесу виготовлення біполярних інтегральних мікросхем (2014)
Юр’єв С. О. - Синтез, структура і магнітні властивості нанорозмірних порошків феритів заліза, Ющук С. І. (2014)
Юркевич О. В. - Експериментальні дослідження анізотропії електрооптичного ефекту на прикладі кристалів LiNbO3, Андрущак В. С., Сольський І. М., Кітик А. В., Андрущак А. С. (2014)
Buryy О. А. - The influence of the thermo-chemical treatment on the optical properties of YAG:Cr,Mg and GGG:Cr,Mg epitaxial films, Ubizskii S. B., Syvorotka I. I., Shi J., Becker K.-D. (2014)
Balitska V. - Comparative analysis of physical ageing kinetics in arsenic-selenide glasses, Shpotyuk O. (2014)
Шпотюк М. В. - Вплив γ-випромінювання на край фундаментального оптичного поглинання халькогенідних стекол системи As-S. (2014)
Дружинін А. О. - Особливості магнітоопору мікрокристалів InSb за кріогенних температур, Большакова І. А., Островський І. П., Ховерко Ю. М., Лях-Кагуй Н. С. (2014)
Убізський С. Б. - Визначення параметрів суперпарамагнітних наночастинок за їхньою магнітною сприйнятливістю, Павлик Л. П., Кравчук О. А., Сиворотка І. І., Бурий О. А., Демченко П. П., Мітіна Н. Є., Заіченко О. С. (2014)
Кобяков В. А. - Установка для дослідження термостимульованої люмінесценції, Кашиця А. С., Грицина В. Т. (2014)
Дегода В. Я. - Комплексна установка для досліджень люмінесценції та провідності кристалофосфорів (2014)
Сугак Д. Ю. - Визначення оптичної однорідності монокристалів LiNbO3 для виготовлення активних елементів оптоелектронних пристроїв (2014)
Горбунова Л. М. - Правові основи розвитку громадянського суспільства в Україні (2010)
Юр’єв С. Є. - "Новий формат" місцевих виборів 2010 (2010)
Лобода Ю. П. - Права громадян на житло та отримання житла за рахунок житлового фонду підприємств, організацій установ: правова традиція і трансформація вітчизняної правової системи (2010)
Федоренко В. Л. - Категорія "виборчий процес" у конституційному праві: теоретико-методологічні та законодавчі аспекти (2010)
Чепель О. Д. - Проблеми корпоративного представництва в контексті сучасних тенденцій розвитку парламентаризму (2010)
Настечко К. О. - Шляхи відродження сільського господарства України (2010)
Дуюнова О. М. - Тенденції розвитку законодавства про працю: проблеми та перспективи (2010)
Конюшко К. В. - До питання про застосування податкової застави у судовій практиці (2010)
Благодарний А. М. - Проблемні питання надання інформації посадовим особам правоохоронних органів (2010)
Красноступ Г. М. - Основні напрями правового забезпечення державної інформаційної політики (2010)
Притика Ю. Д. - Зміст та класифікація принципів медіації (2010)
Бірюков І. А. - Справедливість та її місце в цивільному судочинстві (2010)
Мальцев Д. О. - Експертиза в господарському процесі: деякі питання вдосконалення законодавства (2010)
Ніколаєнко Т. Б. - Поняття кримінальної відповідальності (2010)
Котюк І. І. - Новітні підходи до визначення елементів доріжки слідів ніг, Котюк О. І. (2010)
Волощук О. Т. - Арбітражна угода в міжнародному комерційному арбітражі (2010)
Грабовець Н. О. - Правове регулювання проведення експертної оцінки земельних ділянок (2010)
Клименко О. І. - Права громадян на народне волевиявлення: історичні та теоретико-правові аспекти виборів (2010)
Коріняк О. М. - Застосування джерел кримінально-процесуального права міжнародного рівня та їх співвідношення з національним законодавством (2010)
Тищенко Ю. В. - Визначення поняття "споживач" у конституційному праві (2010)
ІІІ Міжнародна наукова конференція "Розвиток громадянського суспільства: духовність і право", м. Львів, 25-27 вересня 2010 р. (2010)
Урочисте засідання Координаційної ради молодих юристів при Міністерстві юстиції України, м. Київ, 29 вересня 2010 р. (2010)
Всеукраїнська рада з правової освіти населення, м. Київ, 5 жовтня 2010 р. (2010)
Всеукраїнські збори юристів, м. Київ (НПМ"Україна"), 5 жовтня 2010 р. (2010)
ІІІ Всеукраїнський студентський форум правників, 7 жовтня 2010 р. (2010)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих з 30 серпня 2010 року по 30 вересня 2010 року (2010)
Перелік політичних партій, зареєстрованих у червні 2010 року (2010)
Перелік всеукраїнських та міжнародних об’єднань громадян, зареєстрованих у червні 2010 року (2010)
Перелік всеукраїнських об’єднань громадян, легалізованих шляхом повідомлення про утворення у червні 2010 року (2010)
Перелік структурних осередків громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав в Україні, зареєстрованих Міністерством юстиції України у червні 2010 року (2010)
Перелік політичних партій, зареєстрованих у ІІІ кварталі 2010 року (2010)
Перелік всеукраїнських та міжнародних об’єднань громадян, зареєстрованих у ІІІ кварталі 2010 року (2010)
Перелік всеукраїнських об’єднань громадян, легалізованих шляхом повідомлення про утворення у ІІІ кварталі 2010 року (2010)
Перелік структурних осередків громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав в Україні, зареєстрованих Міністерством юстиції України у ІІІ кварталі 2010 року (2010)
Перелік всеукраїнських та міжнародних благодійних організацій, зареєстрованих у ІІІ кварталі 2010 року (2010)
Перелік постійно діючих третейських судів, зареєстрованих Мін’юстом у ІІІ кварталі 2010 року (2010)
Перелік об’єднань громадян, запис про реєстрацію яких було скасовано у ІІІ кварталі 2010 року (2010)
Перелік політичних партій, всеукраїнських та міжнародних об’єднань громадян, яким було відмовлено в легалізації/реєстрації у червні 2010 року (2010)
Перелік політичних партій, всеукраїнських та міжнародних об’єднань громадян, яким було відмовлено в легалізації/реєстрації у ІІІ кварталі 2010 року (2010)
Привітання (2010)
Пам’яті Вадима Авер’янова (2010)
Вдовенко Н. М. - Нормативно-правове регулювання господарської діяльності у сфері аквакультури (2014)
Митяй О. В. - Перспективні стратегічні напрямки розвитку внутрішнього ринку АПК в контексті продовольчої безпеки (2014)
Назаркевич О. Б. - Державна підтримка розвитку малих сільськогосподарських підприємств в Україні (2014)
Стахів І. М. - Основні засади державного регулювання спортивно-оздоровчих послуг (2014)
Харин С. А. - Инновационный менеджмент экспортных производств: определение эффективности с использованием (2014)
Шкіль Н. Г. - Формування раціональної бізнес – моделі України (2014)
Войтко С. В. - Методичний підхід до дослідження країн в системі координат TRES/GDP та HDI, Сапсай К. В. (2014)
Потапюк І. П. - Стратегія управління персоналом підприємства, що здійснює зовнішньоекономічну діяльність, Сідаш М. О. (2014)
Сухарєва К. В. - Ситуаційний менеджмент зовнішньокономічної діяльності промислового підприємства ПАТ "Мотор Січ", Єфіменко В. І. (2014)
Шатирко Д. В. - Зарубіжний досвід регулювання венчурного інвестування (2014)
Антохов А. А. - Інтелектуалізація суспільства та розвиток регіональної економіки: взаємозв’язок та протиріччя (2014)
Бубенко П. Т. - Комерціалізація об’єктів інтелектуальної діяльності та їх роль у розвитку креативних індустрій, Лук’янець С. П. (2014)
Вахович І. М. - Фінансові інструменти конвергенції регіонального розвитку, Ропотан І. В., Чапюк О. П. (2014)
Дудка У. Т. - Місцеве самоврядування сільських територій: стан, проблеми та перспективи розвитку (2014)
Ковальська Л. Л. - Економічна безпека регіону: оцінка та механізми забезпечення, Савош Л. В. (2014)
Ковальська Л. Л. - Стратегічні імперативи розвитку соціальної інфраструктури регіону, Оксенюк К. І., Салівончик О. М. (2014)
Поліщук В. Г. - Концептуальні засади застосування інноваційних інструментів фінансового стимулювання сталого розвитку регіону (2014)
Бандура І. О. - Оптимізація процесу впровадження конденсаторних установок в розподільні електричні мережі енергопостачальних компаній (2014)
Буркова Л. А. - Сутність та підходи до оцінки економічних результатів діяльності підприємств (2014)
Бєлкіна І. А. - Визначення оптимального режиму організації рудопостачання гірничо-збагачувальних підприємств (2014)
Воротніков В. А. - Основні положення концепції менеджменту конкурентоспроможності унікального високотехнологічного інноваційного продукту (2014)
Гнатьєва Т. М. - Системна оцінка діяльності за допомогою показників в управлінні вартістю підприємства (2014)
Задорожнюк Н. О. - Дослідження етапів розвитку системного аналізу як наукової дисципліни (2014)
Зелінська О. М. - Сутність транснаціональних корпорацій та їх вплив на процес економічного зростання в Україні, Галазюк Н. М., Урбан О. А. (2014)
Олександренко І. В. - Напрями покращення фінансового стану лісогосподарських підприємств, Іщук Л. І. (2014)
Смолич Д. В. - Особливості нематеріальної мотивації працівників до інноваційної діяльності на підприємстві, Павлов В. В. (2014)
Турило А. А. - Місія розвитку підприємства на основі інновацій (2014)
Чкан А. С. - Партнерський маркетинг у виробничо-господарській діяльності сільськогосподарських підприємств, Мохаммаді Ж. (2014)
Бубенов Ю. В. - Особливості формування заощаджень домогосподарств (2014)
Глущенко М. М. - Види суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності і механізми їх фінансової підтримки (2014)
Данилейчук Р. Б. - Фінансування заходів з енергозбереження із залученням коштів вітчизняних та іноземних інвесторів, Романко О. П. (2014)
Захаркіна Л. С. - Підвищення рівня фінансової грамотності населення України, Катериніна М. П. (2014)
Карлін М. І. - Особливості фіскальної політики держави з нестійкою фінансовою системою в глобалізованому світі (2014)
Коваленко В. В. - Кредитний менеджмент в системній організації ефективної кредитної діяльності банків (2014)
Корецька Н. І. - Банківські системи країн Центрально-Східної Європи: структура та основні тенденції розвитку, Дорош В. Ю. (2014)
Кутузова М. М. - Трансформація фондового ринку як фактора росту економіки України (2014)
Мостовенко Н. А. - Основні завдання фінансової системи в умовах трансформації фінансового середовища, Забедюк М. С. (2014)
Підгірна В. С. - Теоретико-методологічні засади розподілу та використання прибутку суб`єктів господарювання (2014)
Полінкевич О. М. - Суть, принципи та типи кредитної діяльності комерційного банку, Сидорук І. І., Тимощук Т. В. (2014)
Сіташ Т. Д. - Формування та перспективи розвитку бюджетної системи України (2014)
Бєлік В. Д. - Розвиток мотиваційної системи управління на підприємствах харчової промисловості (2014)
Мельник Ю. М. - Пріоритети розвитку соціальної відповідальності аграрного бізнесу (2014)
Мороз В. М. - Особливості функціонування кадрової системи організації у межах російської моделі управління (2014)
Потьомкіна О. В. - Формування людського капіталу в умовах трансформаційних змін (2014)
Содержание (2013)
Шаров А. - Процесс финансовой глобализации и его влияние на платежные балансы (2013)
Зварыч И. - Анализ ресурсно-сырьевого дисбаланса мировой экономики, Зварыч Р. (2013)
Украинец Л. - Определение основных факторов прямых зарубежных инвестиций из Китая в страны Африки (2013)
Яцкевич И. - К вопросу о содержании понятия интеграции субъектов предпринимательской деятельности (2013)
Очеретная М. - Оценка состояния конкурентной среды в Украине по данным международных рейтингов (2013)
Мельник Н. - История возникновения и развития международной системы учета (2013)
Мельник О. - Методические и прикладные аспекты внедрения стратегически ориентированного управления нематериальными активами промышленного предприятия (2013)
"Журнал европейской экономики" в 2013 году (2013)
Наши авторы (2013)
Титул, зміст (2013)
Вітальне слово академіка В.Олійника (2013)
Самодрин А. - Науково-навчальний комплекс Кременчуччини "Профільна освіта регіону": феномен інноваційного розвитку, Лаврик-Слісенко Л., Скоробогатова Т. (2013)
Зелюк В. - Андрагогічна позиція Регіональної школи новаторства, Білик Н. (2013)
Мельник Н. - Основні напрями мережевої взаємодії методичних служб в умовах новаторського руху (2013)
Колесникова Л. - Інновації в організації та проведенні курсів підвищення кваліфікації вчителів математики (2013)
Колосова Л. - Новаторський підхід до управляння професійним розвитком методистів в умовах регіональної безперервної педагогічної освіти (2013)
Павленко В. - Індивідуально-творчий підхід до розвитку методичної культури педагога (2013)
Наумчук Т. - Зміст, форми та методи підготовки керівників ДНЗ до інноваційної діяльності в системі післядипломної педагогічної освіти (2013)
Кирилюк М. - Самоосвітня діяльність педагога у системі післядипломної освіти, Ніколенко Л. (2013)
Чернишова Є. - Методологічні аспекти соціально-відповідального ставлення до оцінювання результативності формування кадрового потенціалу вищих навчальних закладів (2013)
Зеленська Л. - Професорський дисциплінарний суд в університетах України другої половини ХІХ століття (2013)
Гриньова М. - Реалізація проекту "Педагоги-новатори України" в Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г.Короленка (2013)
Костогриз А. - Регіональні школи новаторства - один із способів створення умов для самоосвітньої діяльності педагогічних працівників (2013)
Шевченко І. - Розвиток інноваційної поведінки педагога (2013)
Цимбалюк О. - Авторські програми як засіб реалізації новаторських ідей в освіті (2013)
Шакотько В. - Підручник "Інформатика, 5 клас": компетентнісний підхід (2013)
Кочергіна С. - Роль шкільного мультимедійного центру у формуванні методичної культури педагогів (2013)
Сутула О. - Стимулювання педагогів і педагогічних колективів до впровадження в освітню практику інноваційних педагогічних технологій (2013)
Горова Л. - Трансформація новаторських підходів у сучасній школі (2013)
Дворник В. - Нова школа - нові можливості (2013)
Дрига М. - Навчально-методичний комплекс "Захист Вітчизни" як освітньо-виховне середовище формування особистості старшокласників (2013)
Загрива Л. - Навчати і виховувати здорових учнів - наша мета (2013)
Мигуля М. - Школа олімпійського руху (2013)
Васильченко О. - На шляху до громадсько-активної школи (2013)
Троцька В. - Роль музею історії села та школи в активізації пошуково-дослідницької діяльності вчителів та учнів (2013)
Заїка С. - Творча майстерня вчителя-новатора музичного мистецтва (2013)
Любченко Н. - Координація як функція управлінської діяльності науково-методичного центру в процесі формування співтовариства педагогів-новаторів (2013)
Пасечнікова Л. - Інноваційні підходи до підвищення прфесійної майстерності керівників шкіл (з досвіду роботи Донецької обласної школи новаторства) (2013)
Мармаза О. - Концептуальний підхід до змісту поняття "цілепокладання" в стратегічному управлінні (2013)
Мурована Н. - Рефлексивні засади інноваційної культури керівника загальноосвітнього навчального закладу (2013)
Королюк С. - Новітні підходи до управління розвитком педагогічного колективу (2013)
Наумов Б. - Людиноцентристська система сучасної педагогіки - поліцентризм (новаторська ідея школи-поліцентру) (2013)
Куліш С. - Тенденції новаторства у формуванні науково-педагогічних кадрів Харківського університету (2013)
Погоріла А. - Формування творчої особистості старшокласників у загальноосвітніх закладах різних типів (90-ті рр. ХХ ст.) (2013)
Гальченко І. - Новаторський підхід до організації роботи з обдарованими дітьми із сільської місцевості, Крупіна Л. (2013)
Гапон С. - Інноваційні підходи до вивчення ботаніки, систематики рослин (2013)
Безрук Г. - Роль ситуації успіху в навчальні й діяльності молодших школярів (2013)
Півненко Ю. - Організаційно-педагогічні умови формування фізичного здоров'я учнів у навчально-виховному процесі початкової школи (2013)
Шимановський М. - Лінгвосеміотичні особливості сучасного дискурсу в контексті охорони здоров'я учнівської молоді (2013)
Шаповалова Т. - Інноваційні здоров'язбережувальні технології у сучасному позашкільному освітньому просторі (2013)
До відома авторів (2013)
Наші автори (2013)
Звернення ректора Юрія Ярославовича Бобала до колективу кафедри (2014)
Від редколегії (2014)
Проскуряков В. І. - Кафедра ДАС – Тріумф прогресу від минулого до майбутнього (2014)
Тимохін В. О. - Життєздатність простору архітектурного середовища (2014)
Іванов-Костецький С. О. - Футуристичний дизайн, як інструментарій прогнозування майбутнього (2014)
Коротун І. В. - Основи гармонізації архітектурного середовища (2014)
Омельяненко М. В. - Нові перспективи архітектурно-будівельної галузі (2014)
Проскуряков В. І. - Висвітлення результатів проектування Міжвузівських об’єктів культури на кафедрі дизайну архітектурного середовища НУ "Львівська політехніка”, Дмитраш О. Ю. (2014)
Черкес Б. С. - Ідентичність та пам’ять в міському середовищі, Юрик Я. М. (2014)
Шебек Н. М. - Соціальні основи дизайну архітектурного середовища (2014)
Яців М. Б. - Актуальні питання фахової освіти в галузі організації світлового середовища архітектури (2014)
Абрамюк І. Г. - Архітектура функціоналізму у зодчестві міста Луцька: тенденції, запозичення, автентика (на прикладі житла) (2014)
Гой Б. В. - Сіті-холи як нові типи будівель організації громадського життя в сучасному місті (за результатами Міжнародного українсько-німецького проектного семінару "Новий громадський форум м.Тернополя”) (2014)
Джигіль Ю. Є. - Універсальні спортивно-видовищні комплекси в дипломних проектах студентів кафедри ДАС Інституту архітектури Львівської політехніки (2014)
Дірк Хаман - Типологія Дрездена та її зміни впродовж дня. Прогулянка містом (2014)
Зауральська А. В. - Застосування методики рейтингової оцінки архітектурних об’єктів (2014)
Камьонка Л. - Збалансована архітектура – необхідний крок у майбутнє (2014)
Ковальчук Х. І. - Рядова житлова забудова доби класицизму у Львові (2014)
Проскуряков В. І. - Попередня пропозиція принципів архітектурної типології відкритих та "ландшафтних” театрів, Гуменник І. В. (2014)
Проскуряков В. І. - Розвиток модерних архітектурних ідей в вищих навчальних закладах і міжвузівських об’єктах культури, Дмитраш О. Ю. (2014)
Савчак Н. С. - Сучасні проблеми формування дизайну архітектурного середовища сільських поселень, Фамуляк Я. Є. (2014)
Сінкевич О. В. - Аспекти інтеграції в історично сформовану міську структуру м. Рівного сучасних театрально-видовищних будівель та споруд (2014)
Стоцько Р. З. - Особливості архітектури будівель вищих навчальних закладів із зміненою геометрією (2014)
Хілько Н. О. - Шляхи перетворення історичного садибного житла міста Чернівці відповідно до сучасних потреб (2014)
Богданова Ю. Л. - Еволюція ландшафтного проектування у Львові XX–XXI століття (2014)
Гарбаум Б. - Міські інтерфейси (сполучення). Стаття до дискусії про морфологію міського простору (2014)
Іванов-Костецький С. О. - Передумови майбутнього розвитку архітектурного середовища сучасних міст (2014)
Катола Х. О. - "Зелена” архітектура університетських кампусів (2014)
Кордунян О. П. - Методика гармонійного пропорціонування об’ємно-просторової структури з урахуванням історично-сформованого середовища на прикладі міста Чернівці (2014)
Проскуряков В. І. - Результати пошукового проектування відкритих та "ландшафтних” театрів викладачами і студентами кафедри дизайну архітектурного середовища Національного університету "Львівська політехніка”, Гуменник І. В. (2014)
Шулдан Л. О. - Основні функціональні засади проектування акустичного саду (в межах туристичного центру м. Львова) (2014)
Босий П. В. - Формування сценічного простору засобами постановочного освітлення (2014)
Климко З. В. - Місце діяльності і творчої спадщини всесвітньо відомого художника Є. М. Лисика у львівському театральному часі, просторі, сценографії і архітектурі (2014)
Климко З. В. - Виявлення тенденцій і особливих відмінностей в творчій біографії Є. М. Лисика в порівнянні із досягненнями інших майстрів сценографії, Проскуряков В. І. (2014)
Хір А. М. - Театральне мистецтво як формуючий чинник громадського простору на прикладі м. Ужгорода, Гой Б. В. (2014)
Воронкова І. С. - Еволюція просторів бібліотек вищих навчальних закладів України (на прикладі найстаріших університетів) (2014)
Яців М. Б. - Особливості організації штучного освітлення сакральних просторів традиційної й сучасної церкви (2014)
Драгус У. О. - Архітектурний ескіз як засіб і захід найефективнішої презентації архітектурної ідеї, Богданова Ю. Л. (2014)
Ключковський М. С. - Архітектура як метод психологічного впливу, Богданова Ю. Л. (2014)
Проскуряков В. І. - Порівняльна характеристика міст України та США на прикладі Києва і Нью-Йорка, Кордунян Х. О. (2014)
Проскуряков В. І. - Середовище як засіб фармування архітектури музеїв в історичних містах, Кричевець Є. О. (2014)
Проскуряков В. І. - Орієнтування в містах на прикладі Заходу та Сходу, Лук’яненко В. О. (2014)
Проскуряков В. І. - Порівняльний аналіз закордонної та вітчизняної архітектури середовища відпочинку. Різновиди рекреаційного середовища, Паскевська А. С. (2014)
Проскуряков В. І. - Порівняльний аналіз закордонної та вітчизняної архітектури та організації простору у громадських центрах житлових масивів, Тимошенко Ю. С. (2014)
Проскуряков В. І. - Тенденції розвитку сучасної архітектури лялькових театрів (на прикладі театру ляльок в м. Кіровограді), Філіпчук Ю. В. (2014)
Чекайло К. М. - Міста-сади як сучасна урбаністична концепція організації житлового середовища, Богданова Ю. Л. (2014)
Головчак Г. В. - Організація державного регулювання на ринку житлово-комунальних послуг України (2014)
Ільчук П. Г. - Сутнісна характеристика інтернаціоналізації економіки України (2014)
Коротаев С. Л. - Передача активов, обязательств и собственного капитала при реорганизации путем выделения: проблемные вопросы и пути их решения (2014)
Кривецький І. О. - Аналізування стану та тенденцій розвитку машинобудівних підприємств в Україні (2014)
Литвиненко Н. О. - Особливості утворення груп взаємопов’язаних підприємств в Україні та управління ними (2014)
Лободзинська Т. П. - Система управління якістю електротехнічної продукції та шляхи її удосконалення (2014)
Михальчишин Н. Л. - Оцінювання і вибір оптимальної форми державно-приватного партнерства для ЛКП "Залізничнетеплоенерго", Демків О.-І. М. (2014)
Мних Є. В. - Аналіз інтегрованості стратегії і тактики розвитку підприємництва (2014)
Пилипенко Л. М. - Вплив сучасних тенденцій розвитку економіки на обґрунтування формату публічної корпоративної звітності (2014)
Пирог О. В. - Структурні зміни в національному господарстві України під впливом процесу постіндустріалізації (2014)
Станасюк Н. С. - Аналіз інтеграційних процесів у агробізнесі та формування агропродовольчих кластерів в Україні, Оліховська М. В. (2014)
Усатенко О. В. - Класифікація соціально відповідальної діяльності підприємства у процесі сталого розвитку для цілей управлінського обліку (2014)
Філиппова С. В. - Обліково-аналітичний аспект паливної складової формування вартості електроенергії в енергосистемі України, Левицька А. В. (2014)
Хома І. Б. - Облік ознак виявлення бізнес-конфліктів у системі контролю економічної захищеності підприємства (2014)
Яремко І. Й. - Інтелектуальний капітал як чинник забезпечення економічної стійкості машинобудівного підприємства, Глушко О. В. (2014)
Gałecka A. - The strategies of stock management on farms in the Lublin province (2014)
Oleszko-Kurzyna B. - Сorporate social responsibility towards the environment – the involvement of polish enterprises in the implementation of the idea of CSR (2014)
Бандура З. Л. - Роль обліково-аналітичної інформації в стратегічному управлінні розвитком закладів ресторанного господарства, Семенюк Л. В. (2014)
Височан О. О. - Особливості облікового відображення благодійної допомоги у неприбуткових небюджетних організаціях (2014)
Височан О. С. - Бухгалтерський облік розрахунків з оплати праці в державних загальноосвітніх навчальних закладах, Костецька І. В. (2014)
Голов С. Ф. - Футурологія бухгалтерського обліку (2014)
Демська Ю. В. - Первинний облік резервів на підприємствах, Пилипенко Л. М. (2014)
Загородній А. Г. - Контроль в системі обліково-аналітичного забезпечення менеджменту підприємства (2014)
Карп’як Я. С. - Організація бухгалтерського обліку витрат, доходів і фінансових результатів суб’єкта господарювання (2014)
Костирко Р. О. - Перспективи міжнародної інтегрованої звітності (2014)
Легенчук С. Ф. - Бухгалтерська реальність як об’єкт інституційних досліджень (2014)
Лемішовська О. С. - Історичний огляд теорій подвійного запису (2014)
Орлова В. К. - Бухгалтерський облік закінчується звітністю, а МСФЗ – починаються з неї, Кафка С. М. (2014)
Пилипів Н. І. - Методичні аспекти облікового забезпечення процесу експлуатації основних засобів будівельних підприємств, Матієшин М. М. (2014)
Плекан М. В. - Нематеріальні активи як об’єкт обліку і звітності (2014)
Сажинець С. Й. - Доцільність та методика обліку доходів, витрат і фінансових результатів діяльності підприємства з капітального інвестування (2014)
Хомин П. Я. - Креативний податковий облік: методологічні основи уніфікації з фінансовим обліком (2014)
Гадзевич О. І. - Розробка життєвого циклу продукту в діагностиці собівартості продукції на підприємстві, Слєпченко К. О. (2014)
Герега О. В. - Сутність фінансово-економічної стійкості сучасних суб'єктів економіки (2014)
Князь С. В. - Метод аналізування рівня інвестиційної привабливості підприємства, Георгіаді Н. Г., Федорчак О. Є. (2014)
Ковалюк О. М. - Контроль витрат на виробництво молочної продукції в системі управлінського обліку в Україні, Колібаба О. А. (2014)
Коцкулич Т. Я. - Калькулювання за діяльністю (Аctivity-Based Costing) на бурових підприємствах як інформаційна основа прийняття стратегічних управлінських рішень (2014)
Кузьмін О. Є. - Методико-прикладні засади аналізування антисипативного менеджменту на машинобудівних підприємствах, Мельник О. Г., Адамів М. Є. (2014)
Обельницька Х. В. - Оцінка якості корпоративного управління у системі контролінгу підприємства (2014)
Олексів І. Б. - Основні та допоміжні показники в системі оцінювання діяльності підприємства, Харчук В. Ю. (2014)
Оліховський В. Я. - Технологічні карти та можливості їх використання у податковому плануванні (2014)
Омелянчук Т. М. - Особливості проведення аудиторської оцінки у процесі діагностики фінансового стану підприємств (2014)
Партин Г. О. - Оцінювання підприємством-замовником ефективності аутсорсингової діяльності за основними видами аутсорсингу, Дідух О. В. (2014)
Скибінська З. М. - Поповнення місцевих бюджетів через використання фасилітаційних платежів (2014)
Яремко І. Й. - Фінансово-економічний інструментарій в управлінні підприємством, Шквір В. Д. (2014)
Яструбський М. Я. - Ситуаційне моделювання як спосіб формалізації бухгалтерського обліку, Кузь І. І. (2014)
Титул, зміст (2011)
Гомольська В. В. - Корпоративна стратегія як запорука ефективності корпоративного управління (2011)
Палига Є. М. - Теоретичні та практичні проблеми корпоративного управління в економіці (2011)
Петрашова О. М. - Техніко-технологічна безпека: стан та ключові загрози для підприємств видавничо-поліграфічної галузі України (2011)
Буряк П. Ю. - Розробка фінансової стратегії підприємства: теоретичний аспект (2011)
Дем'яненко О. М. - Інструменти фінансової стратегії підприємства (2011)
Римар О. Г. - Регуляторна політика держави як інструмент реалізації антикризової програми управління економікою (2011)
Мікула Н. А. - Сучасні підходи до визначення сутності та класифікації кластерів, Базилюк В. Б. (2011)
Черкавська М. Б. - Антикризове управління підприємствами впк з використанням концепції маркетингу, Косар Н. С. (2011)
Ареф’єва О. В. - Побудова моделей ключових загроз на шляху до економіки знань в Україні, Сеньківський В. М., Штангрет А. М., Мельников О. В. (2011)
Кулініч Т. В. - Виробничі ресурси як основа розвитку промисловості західного регіону України, Просович О. П. (2011)
Герасимчук З. В. - Фінансове забезпечення політики стимулювання сталого розвитку регіону, Поліщук В. Г. (2011)
Румянцева Г. І. - Практика оптимізації розвитку ВПК в регіоні (2011)
Стеців Л. П. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності регіону на основі активізації інноваційної діяльності (2011)
Baran Е. - Social-democratic of conditioning of development of country mountainous areas (on example of polish carpathian), Slusarz G., Zajac D. (2011)
Копець Г. P. - Обліково-аналітичне забезпечення ефективного енергоменеджменту на підприємствах, Войцеховська Ю. В. (2011)
Сірик М. В. - Сутність основного капіталу поліграфічного підприємства (2011)
Мних Є. В. - Ефективність й ефект внутрішнього контролю: онтологічна інтерпретація сутності, складу та взаємозв'язку, Бардаш С. В. (2011)
Ніконенко У. М. - Монетарні дії НБУ в контексті впливу глобальної фінансової інтеграції (2011)
Зубрей І. В. - Контролінг в управлінні виробничими затратами поліграфічних підприємств (2011)
Холод З. М. - Проблеми формування механізму мотивації персоналу підприємств (на прикладі підприємств ВПК), Шляхетко В. В. (2011)
Гірняк О. М. - Мотиваційний механізм маркетингу у видавничо-поліграфічному комплексі, фактори впливу на нього, Головацька Л. В. (2011)
Босак І. П. - Ринкові чинники формування та механізми управління цінами (2011)
Шендерівська Л. П. - Інтеграційні процеси у видавничо-поліграфічній галузі як інструмент раціонального забезпечення матеріальними ресурсами (2011)
Ковба Ж. - Вибір стратегії при впровадженні на ринок масової літературно-художньої серії (2011)
Чухрай Н. І. - Трансформація ролі та функцій маркетингу у сучасному бізнесі (2011)
Щерба О. І. - Роль реклами у підприємницькій діяльності (2011)
Грет Г. - Комерційна діяльність роздрібного книготорговельного підприємства (2011)
Передерієнко Н. І. - Деякі аспекти мінімізації ризиків у матеріально-технічному постачанні та збутовій діяльності поліграфічних підприємств, Степанюк Д. Л. (2011)
Безпалько І. Р. - Збільшення обсягу інвестицій домогосподарствами в корпоративні права шляхом вдосконалення системи оподаткування доходів фізичних осіб (2011)
Мазій Н. Г. - Законодавче забезпечення розвитку та функціонування малого підприємництва в Україні (2011)
Григорова З. В. - Особливості функціонування малих підприємств на ринку поліграфічних послуг м. Києва, Барзилозич О. М. (2011)
Бігальська О. Ю. - Теоретико-методологічні основи розвитку домогосподарств України (2011)
Онещак О. Я. - Надійність функціонування малих підприємств: теоретичний аспект (2011)
Кваско А. В. - Методи оцінки рівня конкурентоспроможності поліграфічних підприємств (2011)
Мальський М. - Підготовка фахівців міжнародників в умовах трансформації міжнародної системи, Мороз Ю. (2012)
Антонюк Н. - Актуальні проблеми дослідження європейської інтеграції (2012)
Вовк Р. - Вплив інформаційного суспільства а міжнародні відносини (2012)
Кучик О. - Еволюція поняття міжнародна організація: теоретико-методологічний аспект (2012)
Будзінський Т. - Державний кордон України: нормативно-правове забезпечення ефективного управління та захисту, Гудь Б. (2012)
Сагайдак О. - Елементи дипломатичного протоколу в козацьку добу (2012)
Поліщук К. - Міждержавні конфлікти у Південній Америці: причини, еволюція, стратегії врегулювання (2012)
Гладиш М. - "Північний вимір" європейських інтеграційних процесів (2012)
Федунь О. - Екологізація міжнародних відносин у контексті сталого розвитку (2012)
Шипка Р. - Моделі міжнародних переговорів (2012)
Краєвська О. - Трансформація інституційно-правової системи ЄС за Лісабонським договором, Утко Г. (2012)
Байковський П. - Інституційна та соціоструктурна складова проблеми "дефіциту демократії" в ЄС (2012)
Зінько І. - Україна у новій геополітичній реальності: стратегічний посередник чи буфер? (2012)
Гогоша О. - Формування поняття і принципів миротворчої діяльності ООН (2012)
Пик С. - Науково-технічна розвідка на службі державних інтересів: історичний аспект (2012)
Мацях М. - Наукова інтерпретація проблеми застосування збройної сили у сучасних міжнародних відносинах (2012)
Козак Т. - Можливості мови всесвітнього спілкування у збереженні етнокультурної ідентичності (2012)
Шамборовська О. - Типологія та класифікація теоретичних концепцій дослідження етнонаціональних конфліктів у сучасних міжнародних відносинахзбереженні етнокультурної ідентичності (2012)
Микієвич М. - Від Парижа до Лісабона: завершення процесу міжнародної персоналізації Європейського Союзу (2012)
Репецький В. - Соціальна цінність міжнародного права (2012)
Столярський О. - Генезис концепції міжнародного кримінального правам (2012)
Пастухова Л. - Вплив консультативного висновку міжнародного суду оон щодо застережень до конвенції про попередження та покарання злочину геноциду на розвиток міжнародного права (2012)
Олексів О. - Правове регулювання політики реадмісії в Європейському Союзі (2012)
Яворська І. - Право Європейського Союзу: сучасні концептуальні підходи (2012)
Земан І. - Зігмунт Цибіховський – перший завідувач кафедрою права народів та міжнародного приватного права у Львівському університеті (2012)
Гутник В. - Право на судовий розгляд у розумний строку практиці діяльності сучасних міжнародних кримінальних судів (2012)
Вознюк С. - Екологічні злочини транснаціонального характеру як загроза безпеці правам людини (2012)
Кобилецький М. - Історичні передумови виникнення та етапи формування федерального конституційного суду федеративної республіки Німеччина, Паславська Н. (2012)
Косович В. - Техніко-технологічні засоби приведення нормативно-правових актів України відповідно до стандартів міжнародного права (2012)
Грабинський І. - Дослідження еколого-економічних проблем світового господарства у Львівському університеті (2012)
Біленко Ю. - Класичні та сучасні парадигми міжнародного економічного аналізу (2012)
Мальська М. - Українсько-польське економічне співробітництво: торгівля, туризм, інвестиції, Занько Ю. (2012)
Єлейко І. - Вплив культури на формування бізнес-стратегії у процесі інтернаціоналізації компаній, Данилюк Х. (2012)
Українець Л. - Емпіричні детермінанти прямих закордонних інвестицій з Китаю у країни Африки у ХХІ ст. (2012)
Максимук А. - Вплив структурних деформацій в українській економіці на динаміку цінових індексів (2012)
Гурняк І. - Основні аспекти реформування податкової системи України (2012)
Drugdová B. - Comparison and analysis of insurance market in v4 countries (2012)
Москалик Р. - Політико-економічні проблеми міжнародного поширення технологій між розвиненими країнами та країнами, що розвиваються (2012)
Москалик Л. - Тенденції глобалізації ринку технологій (2012)
Трофимчук А - Особливості розвитку транскордонної співпраці україни з європейським союзом, Маркович В. (2012)
Присяжнюк Ю. - Господарське зростання в країнах Центрально-Східної Європи (2012)
Бик І. - Економічні та соціальні чинники співіснування глобальної та місцевих мов (2012)
Лучук О. - "Animal farm" Джорджа Орвелла в українській перекладній літературі (2012)
Дзядик Ю. - Англійський піджин Нігерії та Ґани: історія та сучасність (2012)
Horal’ N. - The concept of interpreting versus translation (2012)
Гаврилів О. - Відень. Лінгвістичні прóходи містом (2012)
Наші автори (2012)
Інформація для авторів (2012)
Титул, зміст (2013)
Пономаренко Г. - Особливості використання потенціалу дисциплін соціально-гуманітарного циклу у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців у вищому навчальному закладі (2013)
Билина Ю. - Особливості формування професійної компетентності майбутніх фахівців видавничої справи та редагування (2013)
Мілаш О. - Засади дослідницької культури майбутніх учителів історії і суспільствознавства (2013)
Оніпко В. - Формування інтегрованого комплексу знань майбутніх вчителів природничих дисциплін до навчання у класах біотехнологічного профілю (2013)
Тимченко Г. - Формування знань студентів за умов різних форм аудиторної та самостійної роботиз БЖД, Тимченко А. (2013)
Руда О. - Поняття інновацій у вищій медичній освіті, Вдовиченко О. (2013)
Євсюков О. - Проектування інтелектуального середовища майбутніми викладачами вищих аграрних навчальних закладів (2013)
Рижкова А. - Формування позитивної мотивації до інтенсифікації навчання студентів економічних спеціальностей в умовах кредитно-модульної системи (2013)
Нізовцев А. - Сутність і зміст професійної підготовки майбутніх інженерів (2013)
Мармаза О. - Технологія формування готовності вчителя початкових класів до моделювання освітнього середовища в системі післядипломної освіти, Водолазська Т. (2013)
Блистів О. - Урахування психолого-педагогічних особливостей студентів при плануванні навчального процесу (2013)
Білоус Т. - Залежність рівня професійної підготовки майбутніх працівників органів внутрішніх справ до роботи в екстремальних умовах від їх особистісних особливостей (2013)
Вовк М. - Науково-фольклористична і педагогічна діяльність М.Максимовича у становленні української університетської фольклористики (2013)
Фазан В. - Просвітницька діяльність монастирів України у XVIII ст. (2013)
Гук Л. - Реформування управління системою шкільної освіти на основі педагогічних ідей Егертона Раєрсона у 1844-1876 рр. (Канада) (2013)
Стиркіна Ю. - Стратегія курсу "Іноземна мова за професійним спрямуванням" і особливості його викладання (2013)
Білецька Ю. - Основи професійної культури майбутніх вчителів іноземної мови при використанні інформаційно-комунікаційних технологій (2013)
Осіпа Л. - Критерії сформованості алгоритмічної культури старшокласників щодо розв'язування обчислювальних задач із використанням інструментальних програмних засобів (2013)
Люшин М. - Експериментальна перевірка методичних засад реалізації релігієзнавчої складової змісту історисної освіти учнів 6-7 класів на уроках всесвітньої історії (2013)
Сорокіна Є. - Здоров'я особистості як традиційна сімейна духовно-моральна цінність (2013)
Передплата журналу "Імідж сучасного педагога" на 2014 рік (2013)
Наші автори (2013)
Амосов О. Ю. - Економіко-правове забезпечення антикризового фінансового управління: державно-управлінський аспект (2008)
Дєгтяр А. О. - Методологічні підходи до застосування територіального маркетингу в державному управлінні, Стеценко Є. В. (2008)
Дрешпак В. М. - Життєвий цикл системи символів державного управління: загальний огляд (2008)
Нікітін В. В. - Політичні передумови впровадження діалогічної моделі державного управління в Україні (2008)
Розсказов А. Г. - Сучасні підходи до вимірювання соціального капіталу (2008)
Рашитова Н. К. - Методи та основні функції управлінської діяльності (2008)
Соболь Р. Г. - Формування й становлення страхового ринку в Україні (2008)
Статівка Н. В. - Гармонізація інтересів суб’єктів економічного простору в процесі державного регулювання економіки (2008)
Цибуліна І. В. - Сучасні механізми забезпечення державою соціальних гарантій молоді (на прикладі системи професійно-технічної освіти) (2008)
Янов В. В. - Оцінка соціально-економічної ефективності заходів щодо розвитку електронної інформаційної системи "Електронний Уряд”, Бур’ян В. В. (2008)
Безверха Т. В. - Роль соціальної реклами у втіленні української національної ідеї (2008)
Гайдабрус А. О. - Держава як регулюючий чинник соціальних процесів в інноваційному розвитку (2008)
Дідух В. Р. - Економічні механізми реалізації державної екологічної політики (2008)
Метьолкіна Н. Б. - Механізми формування та реалізації державної молодіжної політики в Україні (2008)
Петров О. Г. - Формування механізму впливу інтелектуального капіталу на становлення середнього класу (2008)
Писаренко Ж. А. - Фактори впливу на культуру державного управління (2008)
Сидора В. С. - Міжнародний стандарт IDEF0 в моделюванні інформаційних процесів органів державної влади (2008)
Намчук В. А. - Методологічні підходи до визначення поняття "соціальна держава” (2008)
Виноградова Н. Л. - Сучасні підходи до систематизації принципів у теорії державного управління в контексті змістовного аналізу поняття "принцип” (2008)
Ковальова Т. В. - Особливості формування категорійно-поняттєвого апарату мовної політики (2008)
Миколайчик М. М. - Ключові напрями формування системи стійкого збалансованого розвитку регіону (2008)
Жаліло Л. І. - Консолідація суспільних заходів зі збереження та покращення здоров’я Українського народу, Мартинюк О. І, Надута Г. М. (2008)
Борисенко М. Б. - Стратегія інноваційного розвитку промисловості на сучасному етапі, Тернюк М. Е., Дмитрук І. А., Копійченко Ю. В. (2008)
Карамишев Д. В. - Сутність розуміння ефективності управління системою охорони здоров’я в сучасних умовах, Удовиченко Н. М. (2008)
Латинін М. А. - Податковий механізм як елемент державної підтримки виробників молока в Україні, Канцевич С. І. (2008)
Андрусенко Г. О. - Джерела та напрямки залучення інвестицій в економіку України, Майстро Р. Г. (2008)
Ворона П. В. - Досвід співпраці територіальних громад Полтавщини з Фондом сприяння місцевому самоврядуванню України (2008)
Кривобок В. Ю. - Розвиток економіки та інновацій в умовах глобалізації, Чікало І. В. (2008)
Лозинська Т. М. - Розвиток земельних відносин у контексті продовольчої безпеки країни, Карайон І. В. (2008)
Рингач Н. О. - Мобілізація потенціалу громад для покращання суспільного здоров’я, Виноградов О. В. (2008)
Хожило І. І. - Передумови формування ефективної регіональної політики у сфері профілактики соціально небезпечних хвороб, Сакальська О. П. (2008)
Ковальов В. Г. - Державне регулювання транспортної безпеки (2008)
Шевчук І. Л. - Запровадження моніторингу в регіональному управлінні торговельними підприємствами (2008)
Біль М. М. - Організаційно-управлінський механізм забезпечення розвитку туристичної галузі країни (2008)
Бурдун А. В. - Цілі та критерії соціально-економічного розвитку регіону (2008)
Ваніна Я. А. - Активізація участі громадян у місцевому самоврядуванні (2008)
Гузій О. І. - Забезпечення ефективного впливу місцевого самоврядування на розвиток аграрних відносин в Україні (2008)
Додон Н. Г. - Упровадження соціокультурної політики щодо формування ціннісних орієнтацій на регіональному рівні (2008)
Кулініч О. В. - Типологія молодіжних громадських організацій (2008)
Лиска О. Г. - Участь територіальної громади в місцевому самоврядуванні (2008)
Макаренко О. Є. - Шляхи розвитку фінансової незалежності місцевого самоврядування (2008)
Охоцький І. Л. - Методологічні підходи щодо дослідження функціонування системи місцевого самоврядування на рівні адміністративного району (2008)
Серенок А. О. - Упровадження технологій електронного урядування в діяльність органів місцевого самоврядування (2008)
Шенкаренко О. В. - Структурно-організаційні аспекти управління системою охорони здоров`я в Україні (2008)
Новикова Л. Ю. - Регіональні аспекти соціальної політики: сучасні проблеми та пріоритети розвитку (2008)
Погребняк Л. І. - Органи місцевого самоврядування як публічна організація (2008)
Усаченко Л. М. - Основні аспекти, форми та напрями взаємодії органів державної влади з неурядовими організаціями (2008)
Хохрякова І. В. - Державні та цільові програми у сфері зайнятості молоді незалежної України (2008)
Долгополова О. О. - Фінансовий контроль страхових компаній, Улановська М. В. (2008)
Мельников О. Ф. - Індивідуалізація навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування: специфіка та проблеми (Частина 2) (2008)
Козуб В. П. - Напрями реформування системи матеріального стимулювання державних службовців, Шевченко О. В. (2008)
Коноваленко М. К. - Модель формування якісних змін трудового потенціалу в інноваційній моделі зростання (2008)
Гаврилова О. О. - Іноземна мова у професійній діяльності державних службовців (2008)
Бачинська І. С. - Причини формування корупції на державній службі (2008)
Севтунов М. А. - Ефективність розвитку професіоналізму службовця місцевого самоврядування як складова успішного просування по службі (2008)
Штефан О. І. - Якість роботи публічної влади через компетентність співробітників: польський досвід (2008)
Сергєєва Л. М. - Службовий етикет та імідж як складові культури управління державного службовця (2008)
Селютіна Н. Ф. - Структурно-функціональні складові політико-адміністративної еліти з урахуванням співвідношення та взаємодії гілок влади (2008)
Солодовник І. О. - Державна політика у галузі іпотечного кредитування житла в Україні, Косенко В. В. (2008)
Дубовик К. Є. - Інститути соціалізації неповнолітніх: загальнотеоретичний аспект (2008)
Настечко О. Д. - Механізми залучення територіальної громади до вирішення екологічних проблем (2008)
Шапошник С. П. - Управління документацією в організації (2008)
Панаід І. В. - Організаційно-правові основи надання управлінських послуг у діяльності місцевих рад (2008)
Тарабан С. В. - Організаційно-правові аспекти забезпечення державного управління на регіональному рівні (2008)
Чумакова О. В. - Напрямки розвитку конституційно-правової основи місцевого самоврядування в Україні (2008)
Мазуренко Л. А. - Протиріччя в українському законодавстві щодо місцевого самоврядування (2008)
Мінаєва І. М. - Складові поняття "публічна влада” (2008)
Ревенко Т. В. - Порівняльна характеристика комерційної і некомерційної реклами (2008)
Солових Є. М. - Специфіка інституційного іміджу органу місцевого самоврядування (2008)
Пасемко Г. П. - Проблеми державного регулювання аграрних відносин в ідеях економістів – лауреатів Нобелівської премії (2008)
Черчатий О. І. - Упровадження в Україні кращого іноземного досвіду діяльності органів влади (регіональні аспекти) (2008)
Бублій М. П. - Фактори міграції робочої сили та особливості її статистичного обліку (2008)
Гусак О. Г. - Світовий досвід вироблення державної політики щодо формування міжпрофесійної мобільності військовослужбовців (2008)
Куліш І. М. - Європейський досвід взаємодії управлінських інституцій у виробленні принципів регіонального розвитку (2008)
Лазор А. О. - Представницькі інституції місцевого самоврядування: польський досвід реформування (2008)
Труш О. О. - Модернізація української економіки в умовах глобалізації, Литвиненко І. В. (2008)
Нікішина М. В. - Ставлення до іммігрантів в українському суспільстві: вплив держави на вирішення проблеми (2008)
Штанська О. В. - Зарубіжний досвід взаємодії державної молодіжної політики та політики зайнятості (2008)
Бик І. - Міжнародні відносини у Львівському університеті: історія і сучасність (2013)
Копійка В. - Київська школа міжнародних відносин (2013)
Крапівін О - Донецька школа міжнародних відносин: становлення та перші здобутки, Тодоров І. (2013)
Перепелиця Г. - Проблема стратегічного вибору місця україни в архітектурі Євроатлантичної безпеки у довгостроковій перспективі (2013)
Круглашов А. - Розвиток європейських досліджень у регіональних наукових центрах України: приклад Чернівців (2013)
Іжнін І. - Проблема суверенітету і конфлікту у сучасних міжнародних відносинах (2013)
Мальський М. - Організація за демократію і економічний розвиток – ГУАМ як проект регіонального лідерства України: проблеми та перспективи, Кучик О. (2013)
Вовк Р. - Моделі євроатлантичної системи безпеки (2013)
Плевако І. - Болівія в геополітичних поглядах країн латинської америки другої половини ХХ століття (2013)
Пик С. - Розвідувальна діяльність у сучасному світі та її пріоритети (2013)
Романюк Р - Ідентичності України у контексті європейського інтеграційного процесу, Романюк Н. (2013)
Булик М. - Греція в умовах соціально-економічної та політичної кризи: причини та наслідки (2013)
Кузик П. - Конструктивістська концепція А. Вендта: від критики "міжнародної анархії" до ідеї невідворотності світової держави (2013)
Гогоша О. - Гуманітарна складова миротворчих операцій ООН (2013)
Степанов В. - Керівники дипломатичних представництв України та Німеччини під кутом зору їхнього впливу на розвиток двосторонніх відносин (2013)
Червінка І. - Перспективи реалізації мирного підходу до здобуття незалежності у Каталонії (2013)
Федів Р. - Проблема лідерства у міжнародних відносинах на сучасному етапі (2013)
Гановіч Є. - History of polish parliamentary system (2013)
Trzcielinska-Polus A. - Prezydencja Polski w Radzie UE a Partnerstwo Wschodnie. sukces czy porażka? (2013)
Wroniszewska B. - Strategie rywalizacyjne partii politycznych w wyborach do Izby poselskiej Berlina (2013)
Баймуратов М. - Місцеве самоврядування як суб’єкт парагеополітики (2013)
Пахоменко С. - Ідентичність європейська vs ідентичність національна в контексті перспектив європейської інтеграції України, Подибайло М. (2013)
Пілат М. - Інформаційні впливи та інформаційні війни: сутність понять та їхній взаємозв’язок в інформаційну епоху (2013)
Кройтор В. - Покутський фактор у міжнародних відносинах ХVІ ст. (2013)
Шнирков О. - Освітні та наукові програми з міжнародних економічних відносин у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка (2013)
Біленко Ю. - Деформації інституційного середовища та їхній вплив на економічне зростання в країнах Центральної та Східної Європи (2013)
Галема О - Особливості викладання німецької мови на факультеті міжнародних відносин, Солтис М. (2013)
Кріба І. - Поступ та виклики на шляху до вдосконалення іншомовної мовленнєвої компетенції студентів-міжнародників (2013)
Іовенко О - Іншомовна компетентність студентів факультетів міжнародних відносин: основні складові та їхнє поетапне засвоєння, Ничка І. (2013)
Струтинська Л - Етапи розвитку мовної компетенції та методи викладання іноземних мов студентам міжнародних відносин, Станкевич І. (2013)
Ольхович-Новосадюк М. - Можливості інформаційних технологій у навчанні іноземних мов (2013)
Інформація для авторів (2013)
Титул, зміст (2014)
Зязюн І. - Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України (2014)
Топузов О. - Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України (2014)
Рогова П. - Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського Національної академії педагогічних наук України (2014)
Зелюк В. - Журнал "Імідж сучасного педагога" як трибуна розвитку інноваційного потенціалу педагогів України (2014)
Гуз К. - Наукова школа освітньої моделі "Довкілля" (до 20-річчя лабораторії інтеграції змісту освіти Інституту педагогіки НАПН України) (2014)
Пономаренко Г. - Формування готовності майбутніх фахівців до інноваційної діяльності (2014)
Кальнік О. - Традиційні та інноваційні методи контролю навчальних досягнень з гуманітарних дисциплін (2014)
Гладуш В. - Становлення методичних служб в Україні (історичний аспект) (2014)
Булак Н. - Педагогічні проблеми формування компетентності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів (2014)
Овчаров С. - Європейський досвід післядипломної педагогічної освіти вчителів інформатики (Англії, Німеччини, Франції) (2014)
Яремко Г. - Контент-аналіз професійного розвитку вчителів загальноосвітніх шкіл штату Новий Південний Уельс (Австралія) (2014)
Калашник Л. - Нематеріальне мотивування педагогів до роботи з дітьми-сиротами (досвід КНР) (2014)
Сергеєва Л. - Сутність управлінських процесів як соціального явища (2014)
Гончарук В. - Залучення громадськості до управління регіональною освітою як стратегія її розвитку (2014)
Бобер І. - Педагогічна майстерність учителів Кременчуцької гімназії №5 імені Т. Г. Шевченка (2014)
Тимченко Г. - Особливості методики викладання валеологічних дисциплін на прикладі класичного університету, Тимченко А. (2014)
Нізовцев А. - Формування професійної позиції майбутніх інженерів, Бєленьков М. (2014)
Кальян C. - Стан єврейської освіти в Україні на початку ХХ сторіччя (2014)
Момот Ю. - Методичні аспекти викладання хімічних дисциплін із використанням ресурсів дистанційного навчання (2014)
Шумейко Т. - Ігрові технології навчання на уроках української мови в першому класі (2014)
Клим М. - Методологічний потенціал філософії античності: усталені норми авторитаризму батьків і зародження традицій природовідповідності (2014)
Мироненко Л. - Змістовне дозвілля – фактор розвитку інтелектуального та творчого потенціалу особистості учня (2014)
Тематика випусків Всеукраїнського науково-практичного освітньо-популярного журналу "Імідж сучасного педагога" за 1999 - 2013 роки (2014)
До відома авторів (2014)
Жердєв М. - Область працездатності аналогового пристрою для динамічного методу діагностування, Жиров Г., Шкалюпа П. (2012)
Лєнков С. - Аналіз і оптимізація ремонтопридатності складного технічного об'єкта, Гунченко Ю., Осипа В., Цицарєв В. (2012)
Шворов С. - Методичний апарат параметричного синтезу інтелектуальних роботизованих систем спеціального призначення, Осипа В., Михайлов М., Чирченко Д. (2012)
Волобуєва О. - Сприйняття та розуміння текстів іноземною мовою (2012)
Калюжний В. - Змістові аспекти психологічних особливостей формування особистості персоналу Державної прикордонної служби України (2012)
Лефтеров В. - Методологічний аналіз психологічної природи переживання самотності, Криворотько Г. (2012)
Лєбєдєва С. - Сучасний погляд щодо проблеми збереження психічного здоров’я рятувальників та психологів МНС України після участі у надзвичайних ситуаціях регіонального та державного рівня (2012)
Мамічева О. - Теоретико-методологічні основи дослідження диференціальної моделі професійної компетентності, Лиска С. (2012)
Сторожук Н. - Дисциплінованість військовослужбовця строкової служби ЗСУ: психологічна сутність та структура (2012)
Бажан Л. - Аналіз взаємозв’язку дефіциту державного бюджету та зовнішнього державного боргу, Матвєєва Ю. (2012)
Медведєв Ю. - Концептуальний підхід до оцінки ефективності використання фінансових ресурсів Збройних Сил України, Чистик О. (2012)
Сизов А. - Бюджетна політика та її вплив на фінансову безпеку держави, Остапенко О. (2012)
Чімишенко С. - Проблемні аспекти ефективного використання бюджетних коштів на житлове забезпечення військовослужбовців (2012)
Шпильовий С. - Шляхи вдосконалення традиційних функцій військових фінансів (2012)
Борщук І. В. - Методологія управління банківськими портфельними інвестиціями та її складові (2014)
Брадул О. М. - Аналіз концепцій пояснення категорії "група” з метою бухгалтерського обліку за МСФЗ, Юнацький М. О. (2014)
Вашай Ю. В. - Економічна безпека держави: вплив системи облікового забезпечення на управління державними фінансами, Дорошенко О. О. (2014)
Височан О. С. - Туризм як система (2014)
Горбаль Н. І. - Особливості, тенденції розвитку реклами в різних країнах світу, Єфременко І. М., Хомутник Н. В. (2014)
Горбатюк М. А. - Операційна діяльність деревообробних підприємств як об’єкт обліку (2014)
Довбенко В. І. - Проблеми удосконалення планування та обліку інноваційного розвитку підприємства (2014)
Дорошенко Н. О. - Екологічний аудит у контексті стимулювання раціонального аграрного землекористування в умовах осушування (2014)
Квятковска Р. - Важность эффективности судебного разбирательства для действования правосудия в Польше , Гаврон К. (2014)
Кіндрацька Л. М. - Наука і практика як чинник успішності підготовки фахівців обліково-аналітичного спрямування (2014)
Левицька І. О. - Інформаційне забезпечення формування витрат енергопостачальної компанії: обліково-аналітичний підхід (2014)
Ліпич Л. Г. - Аналізування стану інвестиційної конкуренції в Україні, Чорнуха І. В. (2014)
Луцюк І. В. - Галузь діяльності як системоутворюючий фактор обліку і контролю витрат на якість зернопереробних підприємств (2014)
Мороз Л. І. - Обліково-аналітичне забезпечення менеджменту підприємства в системі якості продукції (2014)
Петруня Ю. Є. - Митні процедури в контексті здійснення митного постаудиту, Туржанський В. А. (2014)
Подольчак Н. Ю. - Формування стратегії вирішення управлінських конфліктів у діяльності машинобудівних підприємств, Ковальчук Г. Р., Подольчак Н. І. (2014)
Римар М. В. - Вектори органзаційно-правового удосконалення практики функціонування національного природно-заповідного фонду, Курницький В. І. (2014)
Старенька О. М. - Оперативний облік у системі управління промисловим підприємством (2014)
Чирва А. А. - Вибір системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів господарювання: проблеми та шляхи їх вирішення (2014)
Шара Є. Ю. - Формування інформаційної бази аналізу результатів діяльності для потреб менеджменту та зовнішніх користувачів (2014)
Шпак Н. О. - Аналізування ризиків, що виникають при залученні нових збутових каналів у процесі диверсифікації маркетингової діяльності малих машинобудівних підприємств, Кирилич Т. Ю. (2014)
Filipowcz P. - Innovativeness of high and low technology manufacturing companies: sectorial resources utilization dissimilarities (2014)
Iwaszczuk N. - Stan rynku finansowego jako determinanta rozwoju gospodarczego kraju, Solovei T. (2014)
Lewicka D. - Wpływ dysfunkcyjnego zachowania managerów na jakość środowiska pracy worganizacjach, Guzik G. (2014)
Бойчук Т. М. - Внутрішній контроль витрат періоду підприємства (2014)
Гамкало О. Б. - Організація внутрішнього контролю іпотечних операцій у банку (2014)
Гик В. В. - Внутрішній аудит витрат на інновації: організаційно-методичний підхід (2014)
Гуріна Н. В. - Організація обліку відходів підприємств (2014)
Дутчак І. Б. - Нормативне регулювання обліку та облікова політика підприємств сфери послуг в Україні (2014)
Кафка С. М. - Методичні підходи до обліку операцій з надходження необоротних активів, Степанюк О. С. (2014)
Кіндрацька Г. І. - Стійкість підприємства: діалектика статики і динаміки (2014)
Копотієнко Т. Ю. - Внутрішній аудит в управлінні витратами підприємств ресторанного господарства (2014)
Куцик П. О. - Сучасне трактування, склад і особливості формування управлінської звітності підприємства (2014)
Левицька С. О. - Соціальний облік: методичний підхід та організаційне забезпечення (2014)
Маслак О. О. - Необхідність застосування міжнародних стандартів обліку (IAS) в умовах економічної інтеграції України з ЄС, Лега О. С. (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського