Степан В. Т. - Морфогенез гострого запального захворювання нирок та паранефральної клітковини в умовах експерименту, Федорук О. С., Тюлєнєва О. А. (2012)
Гудима А. А. - Динаміка морфометричних показників та їх кореляція з летальністю у тварин із різною метаболізувальною здатністю печінки в ранньому періоді полі¬травми, Ярема В. В., Підгірний В. В. (2012)
Підручна С. Р. - Вплив ліофілізованих ксеноімплантатів на показники гуморальної ланки імунітету при тяжкій і комбінованій травмі (2012)
Ковальчук Л. Я. - Хірургічне лікування варикозного розширення малої підшкірної вени у пацієнтів, які перенесли флебектомію великої підшкірної вени, Чорненький М. В., Ненашко І. А. (2012)
Шевчук І. М. - Хірургічне лікування хворих із флегмонами шиї, ускладненими гострим низхідним медіастинітом, Сніжко С. С. (2012)
Воровський О. О. - Лікування та профілактика локальних ускладнень при алопластичних методах лікування дефектів черевної стінки різної локалізації (десятирічний досвід) (2012)
Швайко Л. І. - Морфологічна характеристика слизової оболонки бронхів в осіб, які брали участь у виконанні робіт із перетворення об’єкта "Укриття” Чорнобильської АЕС на екологічно безпечну систему (2012)
Гощинський В. Б. - Обґрун¬тування активної тактики у лікуванні хворих із гострим тромбозом глибоких вен нижніх кінцівок, Кміта В. В., Гощинський П. В. (2012)
Хижняк М. В. - Хірургічне лікування рецидивів гриж міжхребцевих дисків поперекового відділу хребта із застосуванням різних систем фіксації ПРС, Новакович К. С. (2012)
Гур’єв С. О. - Ангіогенні інфекції як ускладнення у постраждалих із політравмою, Танасієнко П. В., Сацик С. П., Цвях А. І. (2012)
Шапринський В. О. - Підходи до лікування гострих гастродуоденальних кровотеч, зумовлених прийманням медикаментозних препаратів, Романчук В. Д. (2012)
Косован В. М. - Алопластика дефекту черевної стінки у пацієнтів із параколостомічною грижею при проведенні реконструктивно-відновних втручань після операції Гартмана (2012)
Воронич М. В. - Хірургічне лікування гострої мезентеріальної ішемії з некрозом кишки, Воронич В. М., Тєрьошкін Є. І. (2012)
Ковальчук Л. Я. - Неремодульована аутовена в реконструкції інфраінгвінальних атеросклеротичних оклюзій, Вайда А. Р., Боднар П. Я. (2012)
Воронков Д. Є. - Санація черевної порожнини в лікуванні розповсюдженого гнійного перитоніту, Костирной О. В., Поленок П. В. (2012)
Смачило І. І. - Патогенетичне обґрунтування застосування глюкокортикостероїдів у ранній післяопераційний період у хворих на обтураційну жовтяницю (2012)
Зарудна О. І. - Дослідження мікроциркуляторного русла: фокус на системні захворювання сполучної тканини (2012)
Дзюбановський О. І. - Вибір строків виконання холецистектомії після попередньої транспапілярної біліарної декомпресії у хворих із холецистохоледохо¬літіазом, Смачило І. І., Галей М. М. (2012)
Футуйма Ю. М. - Місце сонографічного дослідження моторно-евакуаторної функції шлунка та дванадцятипалої кишки у виборі методу хірургічного лікування виразкової хвороби шлунка (2012)
Ковальчук Л. Я. - Інтраопераційна оцінка життєздатності кишечника у хворих із товстокишковою непрохідністю, Господарський А. Я., Гусак М. О. (2012)
Сидорук Б. І. - Випадок гострої кишкової непрохідності, спричиненої екстрагенітальним ендометріозом (2012)
Талановитий хірург, вчений, педагог (2012)
Содержание (2014)
Агеев В. Г. - Расчет параметров воздушных ударных волн в сети горных выработок (2014)
Агеев В. Г. - Параметры шахтной взрывоустойчивой перемычки, Марийчук И. Ф. (2014)
Пашковский П. С. - Метанометр для применения в экстремальных газовых и климатических условиях угольных шахт, Пефтибай Г. И., Чайковская Э. Г. (2014)
Мамаев В. В. - Пакет для локального охлаждения пострадавших при перегревании и травмах, Положий В. О., Папазова О. В., Попов Е. В. (2014)
Ильинский Э. Г. - Система обеспечения защиты органов дыхания людей от пожарных газов, Конопелько Е. И., Плетенецкий Р. С. (2014)
Налисько Н. Н. - Взаимодействие ударных воздушных волн со стенками горных выработок (2014)
Перехрест Ю. Н. - Влияние метановыделения в изолированном участке на его аэродинамические параметры, Лебедева Ю. В., Васильева Л. Н. (2014)
Костенко Т. В. - Прориви води до діючих гірничих виробок на вугільних шахтах Донбасу (2014)
Толкунов И. А. - Оценка условий труда персонала в помещениях специального назначения (2014)
Пашковский П. С. - Расчет коэффициентов диффузии в углях с использованием хроматографического метода, Греков С. П., Салахутдинов Т. Г. (2014)
Греков С. П. - Определение склонности углей к самовозгоранию, Орликова В. П., Всякий А. А. (2014)
Головченко Е. А. - Определение утечек воздуха в изолированных пожароопасных участках шахты, Кошовский Б. И., Орликова В. П., Луганский А. М. (2014)
Брюм В. З. - Методика расчёта параметров подземного пожара по данным мониторинга (2014)
Беляева Л. С. - Анализ текущего состояния пожароопасности конвейерных лент для угольных шахт, Бондаренко А. В., Непочатых И. Н., Пастернак Е. Н. (2014)
Ющенко Ю. Н. - Параметры противопожарной защиты банных отделений административно-бытовых комбинатов угольных шахт, Король А. А., Дикенштейн И. Ф., Диденко А. А. (2014)
Курбацкий Е. В. - Динамическое напряженное состояние горящих конвейерных лент, Король А. А., Гаврилко А. А. (2014)
Костенко В. К. - Окисление аэровзвесей метанообильных угольных пластов, Завьялова Е. Л., Луганский А. М., Зубрилина Ю. Ю. (2014)
Перехрест Ю. Н. - Аэрогазодинамика изолированных пожарных участков (2014)
Орликова В. П. - Хроматографический метод определения термодинамических характеристик адсорбции кислорода (2014)
Требования к оформлению статьи (2014)
Титул, зміст (2009)
Бондар B. C. - Як мінімізувати витрати на вирощування цукрових буряків в умовах фінансової кризи (2009)
Роїк М. В. - Проблеми становлення й розвитку вітчизняної селекції цукрових буряків (2009)
Борисюк П. Г. - Продуктивність цукрових буряків залежно від норм застосування регуляторів росту Вермистим, Вермистим-К (2009)
Корнєєва М. О. - Структура фенотипової мінливості ознаки ураження фузаріозною гниллю цукрових буряків вітчизняної селекції, Костенко О. І. (2009)
Даньков В. Я. - Моніторинг ризоманії цукрових буряків (2009)
Ганженко О. М. - Удосконалення засобів механізації збирання маточних цукрових буряків, Крижко В. М., Зиков П. Ю., Саганов M. I. (2009)
Ягольник О. Г. - Під прицілом рейдерів-аграрні ресурси України (2009)
Покажчик статей, надрукованих у журналі "Цукрові буряки" за 2008 рік (2009)
Денисик Г. І. - Антропогенне ландшафтознавство у першій половині ХХІ століття (2013)
Міхелі С. В. - Дослідження антропогенних змін ландшафтів в Україні: концептуальні засади, центри розвитку, результати (2013)
Петлін В. М. - Проблеми теорії та методології антропогенного ландшафтознавства (2013)
Гродзинський М. Д. - Просторова гетерогенність і впорядкованість ландшафту (2013)
Бондарець Д. С. - Методи та технології використання туристсько-рекреаційного потенціалу ландшафтів Запорізької області (2013)
Война І. М. - Особливості ландшафтного різноманіття гірничопромислових ландшафтів у зв’язку з їх висотною диференціацією (2013)
Воробьева И. Б. - Оценка почвенно-экологического состояния ландшафтов южной тайги при открытой разработке угольного месторождения, Власова Н. В. (2013)
Воровка В. П. - Ландшафти Східного Сивашу: антропогенне перетворення та його результат (2013)
Гришко С. В. - Ландшафтна структура Cтаробердянського лісового масиву (2013)
Гродзинська О. Ю. - Когнітивне оцінювання ландшафтів (2013)
Дубынина С. С. - Парагенетические растительные сообщества природных и нарушенных геосистем Назаровской котловины (2013)
Дутчак С. В. - Приуроченість туристсько-рекреаційних ресурсів до природних ландшафтних комплексів (на прикладі Чернівецької області), Дутчак М. В. (2013)
Канський В. С. - Екотони-узлісся лісових антропогенних ландшафтів Поділля (2013)
Квасневська О. О. - Відображення історичних подій та господарської діяльності в географічних назвах Подільського Побужжя (2013)
Кирилюк Л. М. - Ландшафти Подільської височинної висотно-ландшафтної області як об’єкти туризму, Кізюн А. Г., Гусак О. М. (2013)
Когайчук С. Ю. - Сучасний стан садівництва Східного Поділля (2013)
Кравцова І. В. - Районування садово-паркових ландшафтів (2013)
Круль В. П. - Висотна диференціація поселенських геосистем Дністерського каньйону у межах адміністративних районів, Добровольська С. Я. (2013)
Олішевська Ю. А. - Урболандшафти як осередки розвитку туризму (на прикладі міста Києва) (2013)
Позаченюк Е. А. - К обоснованию выделения морских антропогенных ландшафтов, Пенно М. В. (2013)
Рябоконь О. В. - Особлива категорія антропогенних ландшафтів – натурально-антропогенні (2013)
Снытко В. А. - Преобразованность геосистем Приангарья, Коновалова Т. И. (2013)
Танасюк М. В. - Ландшафтні комплекси території села Іспас та їх антропогенна перетвореність, Цапок І. Л. (2013)
Холковська Т. Ю. - Замки та палаци Поділля у працях польських дослідників (2013)
Холявчук Д. І. - Висотна кліматична неоднорідність середньодністерських долинних ландшафтів у районі водосховища (2013)
Чиж О. П. - Дюни Подільських полісь та їх антропогенізаці (2013)
Паранько І. С. - Про правомірність виділення наукових напрямів екологічна геологія та економічна геологія в циклі геологічних наук, Сливко Є. М., Ярков С. В. (2013)
Рубаняк А. М. - Енергетика ландшафтів Прут-Дністерської височинної області, Чернега П. І. (2013)
Ситник О. І. - Несприятливі метеорологічні явища на території Черкаської області на початку ХХІ століття, Трохименко Т. Г. (2013)
Зеленчук В. Р. - Цукробуряковий комплекс Вінницької області (2013)
Некос А. Н. - Оптимізація територіальної структури агроландшафтів як важлива умова забезпечення екологічної безпеки рослинної харчової продукції (2013)
Питуляк М. Р. - Ландшафтні комплекси Тернопільського Придністер’я і розвиток агротуризму, Питуляк М. В. (2013)
Киналь О. В. - Орокліматогенні чинники забруднення атмосфери міських ландшафтів (на прикладі Чернівців) (2013)
Безлатня Л. О. - Регіональні дослідження культурних ландшафтів (2013)
Денисик Г. І. - Сучасні ландшафти заплави Південного Бугу та їх раціональне використання (2014)
Гудзевич А. В. - Проблеми й перспективи Південнобузького екокоридору в умовах міста Вінниці (2014)
Яцентюк Ю. В. - Екомережа як антропогенна парагенетична ландшафтна система (на прикладі Вінницької області) (2014)
Лаврик О. Д. - Історико-географічний аналіз формування річкових ландшафтно-технічних систем (2014)
Кравцова І. В. - Український садово-парковий ландшафт (2014)
Чиж О. П. - Обґрунтування формування антропогенних заповідних об’єктів у структурі регіональної екомережі, Канська В. В. (2014)
Ситник О. І. - Історико-географічні особливості освоєння території Звенигородського району Черкаської області у межах міжзонального геоекотону "Лісостеп-степ" Правобережної України (2014)
Козинська І. П. - Парадинамічна система "радіаційні промислові – прилеглі ландшафти" уранових родовищ: радіаційне забруднення та його вплив на здоров’я населення (2014)
Вальчук-Оркуша О. М. - Районування дорожніх ландшафтів (2014)
Дєдов О. В. - Декальцинація ґрунтів Вінниччини: проблема та перспективи її вирішення (2014)
Война І. М. - Висотна диференціація та ландшафтне різноманіття курганних ландшафтів Вінницької області, Антонюк О. О. (2014)
Когайчук С. Ю. - Аналіз структури садових ландшафтів Східного Поділля (2014)
Денисик Б. Г. - Процеси і явища в рекреаційних мікроосередках (2014)
Берчак В. С. - Антропогенні ландшафти долини річки Уманки (2014)
Канський В. С. - Аналіз розвитку досліджень типології лісових ландшафтів України (2014)
Рябоконь О. В. - Регіональні та локальні ансамблі натурально-антропогенних ландшафтів Поділля (2014)
Чеботарський В. А. - Історія господарського освоєння долини Південного Бугу та його вплив на розвиток антропогенних ландшафтних осередків (2014)
Безлатня Л. О. - Поняття "культурний ландшафт": суть, сфери застосування (2014)
Гладкий О. В. - Територіально-виробничий комплекс чи виробничий кластер: концептуальні положення (2014)
Чернова Г. В. - Суспільно-географічні аспекти розвитку авіаційної промисловості України (2014)
Зеленчук В. Р. - Інвестиції як чинник розвитку економіки у Вінницькій області (2014)
Михайленко Т. Ю. - Краєзнавча робота М. Симашкевича у Подільських єпархіальних відомостях (2014)
Квасневська О. О. - Ойконімія Іллінецького району Вінницької області (2014)
Корінний В. І. - Іллінецька астроблема – геологічний феномен Вінниччини (2014)
Чейпеш Т. А. - Кинетика щелочного гидролиза дилаурилфлуоресцеина в водно-этанольной смеси и мицеллярном растворе цетилтриметиламмоний бромида, Таранец Ю. В., Мчедлов-Петросян Н. О. (2014)
Пушкаревская Е. В. - Дифференцирующее действие мицеллярных растворов катионного димерного ПАВ и наночастиц пирогенного кремнезема, модифицированных катионным димерным ПАВ, на кислотную ионизацию сульфофталеиновых индикаторов, Бейник Т. Г., Водолазкая Н. А. (2014)
Рощина Е. В. - Мицеллярные эффекты в кинетике реакции щелочного гидролиза п нитрофенилпальмитата, Литвинова Ю. Л., Ельцов С. В. (2014)
Чергинец В. Л. - Политермическое исследование процесса карбогалогенирования расплава эвтектики KBr-LiBr, Реброва Т. П., Науменко В. А., Пономаренко Т. В. (2014)
Камнева Н. Н. - Влияние мицеллярной среды этония на спектральные и протолитические свойства ряда индикаторных красителей, Быкова О. С. (2014)
Свіщова Я. О. - Різнорідна асоціація катіонних барвників з гуміновими кислотами у водних розчинах, Шаповалов С. А. (2014)
Чернышева О. С. - Влияние мицеллярной среды н-додецилсульфата натрия на протолитические свойства D,L-метионина, D,L-серина и их 2,4-динитрофенильных производных, Маслова Я. А. (2014)
Коновалова О. Ю. - Разделение и определение пищевых красителей Е 110 и Е 122 методом гель-электрофореза, Тимченко В. В., Никитина Н. А. (2014)
Кудрис И. В. - Оценка вариабельности относительных времен удерживания ряда флавоноидов на хроматографических колонках С18, Куликов А. Ю., Чернышёва О. С. (2014)
Юхно Г. Д. - Фазовые равновесия в системах поли-N-винилпирролидон – неорганическая соль – вода, Красноперова А. П., Трифонов В. Д. (2014)
Профессор Олег Валерьевич Шишкн (29.07.1966–17.07.2014) (2014)
Інформація для авторів (2014)
Лузанов А. В. - Индуцирование радикалоидных структур экстремальными полями. Применение простых неэмпирических и полуэмпирических моделей (2013)
Токарев В. В. - Энергетический спектр и термодинамика одномерных спиновых моделей ферримагнетиков на основе комплексов переходных металлов, Черановский В. О. (2013)
Черножук Т. В. - Микроструктура и динамика ионной сольватации однозарядных ионов в пропиленкарбонате, Калугин О. Н., Колесник Я. В. (2013)
Колосов М. А. - Этилирование 6-ацетил-5-метил-7-фенил-4,7 дигидро(1,2,4)триазоло(1,5-а)пиримидина, Кулык О. Г., Чепелева Л. В., Орлов В. Д. (2013)
Колос Н. М. - Синтез похідних піримідин-2,4,6-триону та 2-тіоксопіримідин-4,6-діону з імідазолідиновим фрагментом, Нікішин Д. І., Чечіна Н. В., Замігайло Л. Л. (2013)
Виноградов В. В. - Антиоксидантная активность пиридилгидразонов ароматических альдегидов, Николаевский А. Н., Хижан Е. И. (2013)
Шкумат А. П. - Поиск новых люминофоров с заданными физико-химическими и химическими свойствами Х. 1-(R-2-гидроксифенил)-3- (4-диметиламинофенил)пропеноны и 1-фенил-3-(R-2-гидроксифенил)-5-(4-диметиламинофенил)-2-пиразолины, Власенко С. А. (2013)
Mchedlov-Petrossyan N. O. - Determination of interfacial electrostatic potentials of surfactant micelles using acid-base indicators: results and limitations, Kamneva N. N., Kharchenko A. Yu., Vodolazkaya N. A., Alekseeva V. I. (2013)
Водолазкая Н. А. - Протолитические равновесия и спектральные характеристики флуоресцеинизотиоцианата в различных жидких средах (2013)
Коверга В. А. - Межчастичные взаимодействия в смесях (BmIm)(PF6) с γ-бутиролактоном, Мареха Б. А., Калугин О. Н., Идрисси А. (2013)
Пушкаревская Е. В. - Кислотно-основные равновесия сульфофталеиновых индикаторов в мицеллярных растворах катионного димерного ПАВ, Шеховцов С. В., Водолазкая Н. А. (2013)
Чейпеш Т. А. - Некоторые подходы к обработке спектрофотометрических данных. Расчет ступенчатых констант ионизации трех- и четырехосновных флуоресцеиновых красителей (2013)
Чергинец В. Л. - Влияние кислотности хлоридного расплава на кинетику процесса карбохлорирования, Науменко В. А., Пономаренко Т. В., Реброва Т. П. (2013)
Рощина Е. В. - Мицеллярные эффекты в кинетике реакции взаимодействия фенолфталеина с гидроксид ионом. (1) влияние неионогенных и анионных ПАВ, Ельцов С. В. (2013)
Лагута А. Н. - Мицеллярные эффекты в кинетике реакции взаимодействия фенолфталеина с гидроксид ионом. (2) влияние катионного и цвитерионного ПАВ, Ельцов С. В. (2013)
Рябчунова А. В. - Электрическая проводимость и сольватация (BMIM)(TfO) в пропиленкарбонате, Гаврюкова Е. О., Лукинова Е. В., Калугин О. Н. (2013)
Красноперова А. П. - Объемные свойства двухкомпонентной системы N-метилпирролидон–этанол, Юхно Г. Д., Ляпунов А. Н., Безуглая Е. П. (2013)
Стецик В. В. - Уточнение значений предельных молярных электропроводностей слабых кислот и оснований (2013)
Булавин В. И. - Ближняя гидратация ионов в предельно разбавленных водных растворах галогеноводородов: влияние температуры и давления, Вьюнник И. Н., Сависько А. Е. (2013)
Ткаченко О. С. - Вплив природи темплату на структурні, морфологічні та сорбційні властивості ормосилів з іммобілізованими аміногрупами, Христенко І. В., Міхралієва А. А., Пантелеймонов А. В., Холін Ю. В. (2013)
Яновская А. А. - Формирование покрытий гидроксиапатита на Ti6Al4V субстратах из водных растворов различного ионного состава, Кузнецов В. Н., Станиславов А. С., Данильченко С. Н., Суходуб Л. Ф. (2013)
Bezkrovnyi O. S. - The structure, morphology and electrical properties of Ni1-XLiXO films, prepared by sol-gel method, Babayevskaya N. V., Mateychenko P. V., Vovk O. M., Savvin Yu. N., Kapustnyk O. K. (2013)
Солодовнік Т. В. - Дослідження структури та кінетики набрякання хітозанових плівок, Куриленко Ю. М., Єгорова О. В. (2013)
Правда А. А. - Кинетика и механизм катодного осаждения меди из нитратных электролитов, Лукащук Т. С., Ларин В. И., Радченкова А. П. (2013)
Решетняк Е. А. - Раздельное сорбционно-спектроскопическое определение Pb(II), Mn(II), Co(II), Ni(II), Cd(II), Cu(II), Zn(II) в их смеси с использованием реагентной индикаторной бумаги, Шевченко В. Н., Пастушкина И. О., Загревский П. М., Бондаренко Я. А., Власова И. В., Островская В. М. (2013)
Юрченко О. И. - Сонолюминeсценцентная спектроскопия в автоматизированной системе эффективной и безопасной работы вакуум-выпарных аппаратов, Бакланова Л. В., Бакланов А. Н., Добриян М. А. (2013)
Юрченко О. І. - Ультразвук в отриманні фторованої кухонної солі, Бакланова Л. В., Бакланов О. М., Добріян М. О. (2013)
Юрченко О. И. - Исследование качества фармацевтических препаратов с использованием потенциометрического титратора, Хасанова М. А., Добриян М. А., Черножук Т. В. (2013)
Правила для авторов (2013)
Синиця А. С. - Концепт інтенціональності: феноменологічний та аналітичний виміри (2012)
Бабина Т. Г. - Історичні виміри менталітету: своєрідність українського світу (2012)
Башманівська Я. В. - Проблема самотності людини в соціально-філософському дискурсі ХХ століття (2012)
Бердій Т. С. - Етнічність у структурі сучасних ідентичностей (2012)
Берегова Г. Д. - Засади формування сільськогосподарської ментальної культури (2012)
Бешта И. А. - Особенности этноязыковой и социальной структуры народов Крыма (2012)
Білик Г. О. - Суб’єктність та процесуальність у концепції М. Бланшо (2012)
Борисенко Г. В. - Симулякр як універсальний знак віртуальної реальності (2012)
Вергелес К. Н. - "Предрассудок" Х.-Г. Гадамера и "парадигма" Т. Куна (2012)
Волинець О. О. - Християнські цінності в контексті сучасного етапу глобалізації (2012)
Галій Ю. С. - Інформаційна трансформація суспільства – епідемія ХХІ століття (2012)
Гейко С. М. - Філософський аналіз місця іронії в культурологічних структурах: зв’язок іронії з карнавалом, грою, символом та цинізмом (2012)
Гнатюк Е. М. - Інтерпретація як форма текстуального досвіду (2012)
Горбатюк Т. В. - Грід-комп’ютерінг як прояв глобалізаційних процесів сучасної науки (2012)
Дзівідзінський В. Є. - Природне та позитивне право: компаративний аналіз (2012)
Федулова В. В. - Зародження гуманістичної філософсько-історичної думки в Україні (2012)
Юхименко Н. Ф. - Характер як фактор самореалізації особистості (2012)
Ширкова І. В. - Засоби масової інформації як впливовий чинник формування позитивного ставлення до прав людини (2012)
Шакун Н. В. - Історія як предмет постмодерністської філософської рефлексії (2012)
Будько М. В. - Гостинність як різновид дружби у ранньоантичній філософській традиції (2012)
Гачко О. І. - Історична наука від Ранке до сьогодні: у пошуках теоретичного підґрунтя (2012)
Мудрак В. І. - Сучасні соціально-філософські тенденції інформаційного забезпечення фахової компетентності в системі вищої освіти в контексті співвідношення "особистість – інформація" (2012)
Хамар У. В. - Світоглядний вибір у разі конфлікту компонентів світогляду (2012)
Цехмістренко О. В. - Споживання як основа буття: філософсько-культурологічний аспект (2012)
Сторожик М. І. - Стабілізуюча роль традиції у відтворенні гуманістичних основ освіти і культури (2012)
Сподін Л. А. - Соціально-філософські аспекти генези суспільства: від формаційного до інформаційного, Шевченко Ю. М. (2012)
Сподін Л. А. - Діалектика свободи у філософії Е. Фромма, Генсіцький Ю. Д. (2012)
Пономаренко Я. І. - Психокультура в контексті духовної культури особистості в інформаційну еру (2012)
Поважна А. В. - Духовно-релігійний чинник у системі соціальної безпеки України (2012)
Палагнюк М. М. - Національна проблематика в творчому доробку І. Я. Франка (2012)
Купцова Т. А. - Гендерна теорія і архетипи сексуальності (2012)
Горохова Л. В. - Соціальні страхи в глобалізованому світі (2012)
Чаплінська О. В. - Філософсько-літературне осмислення самотності доби постмодернізму (2012)
Сошніков А. О. - "Любомудріє" як основна риса давньоруського просвітництва (2012)
Соломаха І. Г. - Особливості релігійної віри в християнській традиції (2012)
Соколовський О. Л. - Доктринально-інституційний зміст американського унітаризму першої половини XIX століття (2012)
Скороварова Є. В. - Соціокультурні умови концептуалізації естетичного досвіду як основи художньо-естетичної комунікації (2012)
Снітько Д. Ю. - Співвідношення діяльності й бездіяльності людини в філософській думці Відродження (2012)
Кудря І. Г. - Модернізаційні моделі: регіональний аспект (2012)
Танцюра І. М. - Cучасний театр в умовах медіа - реальності (2012)
Скиртач В. М. - Проблематизація суб’єкта в екзистенціальній філософії (2012)
Лебедюк Є. Н. - Євангельські християни – святі сіоністи: формування церковного устрою організації (2012)
Левченко Л. Ю. - Гендерний вимір феномена самотності: етико-філософський аналіз (2012)
Кобзева О. А. - Метафізика гендерних відносин у сучасному філософському дискурсі (2012)
Кітов М. Г. - Новгодсько-московська єресь – соціально-економічні основи виникнення (2012)
Кирюхин Д. И. - Контрактуалистская традиция в теории справедливости (2012)
Киричок О. Б. - Статус мови політики в історико-філософському дослідженні (2012)
Кальницький Э. А. - Экзистенциальные основы личности террориста (2012)
Калічак Л. Ю. - Проблема розвитку мислення людини в процесі її практичної діяльності (2012)
Ільченко Г. О. - Проблема визначення істини у вченні Я. Хінтікки (2012)
Дупак В. Г. - Віртуальні феномени у структурі соціальних інститутів (2012)
Владиченко Л. Д. - Практика статистичного обліку релігійних організацій в Україні (2012)
Афанасьев О. И. - Научные методы в гуманитаристике (2012)
Алєксєєва К. І. - Ситуаційні умови наративної ідентичності (2012)
Чайковський Я. Р. - Проблема відчуження людини в гуманітарних науках. З питань стану досліджень (2012)
Гончаренко П. В. - Принципи формування змістовних уявлень соціального бутя музики у творчості слухача (2012)
Лещенко І. Л. - Методологія дослідження містики в творчості С. Франка (2012)
Вершина В. А. - "Антропологическая соразмерность" как концепт эпохи постмодерна (2012)
Дондюк А. - Антропологічні та трансцендентальні виміри сучасних досліджень: редукційне та річ у феноменологічному знанні (2012)
Долженко О. А. - Аспекты ментальности в современном научном дискурсе (2012)
Литвин Т. С. - Сучасні європейські мультикультурні процеси у світлі проблеми дефініції свободи (2012)
Заремський М. - Філософсько-освітні інтенції Я. Козельського у контексті європейської та вітчизняної просвітницької думки (2012)
Батаева К. В. - Понятие социальной медиа-иконы (2012)
Звонок Н. С. - Символизм русского иконописного искусства (2012)
Олещенко М. С. - Онтологическое понимание симулякра в учении Платона (2012)
Чекер В. Н. - Философия Гегеля и экзистенциализм: пунктиры оппозиции разума и рациональности и возможности ее преодоления, Кузнецов П. А. (2012)
Целковський Г. - Религиозный язык в ритуале как космогоническом акте (2012)
Осипов А. О. - Символи шаманізму, буддизму та сучасні психотерапевтичні практики (2012)
Сінькевич О. - Масова культура як "агент глобалізації": сучасні трансформації (2012)
Ковальчук Л. - Аналіз концептуальних засад формування культури професійного мислення майбутніх педагогів (2013)
Яремчук Н. - Педагогічна підготовка у професійній освіті фахівців економічних спеціальностей (2013)
Тинкалюк О. - Модель формування готовності майбутніх економістів до професійного іншомовного спілкування (2013)
Кук Т. - Шляхи реалізації еколого-валеологічної складової змісту професійної підготовки майбутніх хіміків у вищій школі (2013)
Туриця О. - Професійна спрямованість навчання як педагогічна умова формування професійної компетентності майбутніх фахівців харчового профілю (2013)
Равчина Т. - Педагогічне керівництво процесом формування наукових знань студентів у вищій школі (2013)
Король Т. - Комунікативна поведінка лектора у вищій школі (2013)
Біляковська О. - Особливості системи тестування на базі соціального інтернет-підходу, Мельничин А. (2013)
Лозинська Н. - Основні фактори адаптації до професійної діяльності учителя (2013)
Максимець М. - Адаптація молодого вчителя іноземної мови як етап його професійного становлення у перші роки педагогічної діяльності (2013)
Тріщ Б. - Навчально-методичний комплекс із вищої математики (2013)
Трембецька Ю. - Особливості організації міжнародного співробітництва у системі підготовки майбутніх офіцерів Збройних Сил України (2013)
Мищишин І. - Субкультурні організації як середовище формування девіантної поведінки молоді (2013)
Заячук Ю. - "Виклики” для професії університетського викладача в умовах сучасних реформ у галузі вищої освіти (2013)
Bosc J. - The reform of american public schooling: issues, problems, opportunities (2013)
Zinser R. - What do young people need to know for career success? (2013)
Koshmanova T. - Exploratory study on american students’ views on college preparation, Hastings A., Kozlowski B., Macgregor P., Thibaudeau L. (2013)
Клонцак О. - Розвиток академічно-громадського навчання в сучасній системі університетської освіти США (2013)
Тріщук Ю. - Проблеми розвитку обдарованих учнів у системі середньої освіти Франції (2013)
Цюк О. - Міжнародні програми мобільності ("Erasmus mundus”, "Tempus”, "Jean monnet”) : головні завдання та проектні підходи (2013)
Шийка К. - Впровадження європейського досвіду реформування професійної освіти у професійно-технічних навчальних закладах України (2013)
Караманов О. - Діяльність народних університетів Галичини у контексті ідей реформаторської педагогіки (2013)
Лещак Т. - Правова основа педагогічної підготовки студентів Львівського університету в контексті еволюції освітнього законодавства Другої Речі Посполитої (2013)
П’ятакова Г. - Проблема методів навчання у педагогічній спадщині К. Ушинського та Г. Ващенка (2013)
Мацелюх І. А. - Правовий статус українського Закарпаття за Конституційною хартією Чехословацької Республіки 29 лютого 1920 року (2014)
Онищук І. І. - Моніторинг відповідності нормативно-правових актів чинному законодавству України, державним програмам, стратегіям (2014)
Степанюк А. Г. - Касаційне оскарження судових рішень у процесуальному законодавстві України (2014)
Ференс О. Є. - До проблеми професійної підготовки учасників законотворчої діяльності в Україні: деякі концептуальні аспекти (2014)
Горащенков О. М. - Стратегічне забезпечення главою держави розвитку місцевого самоврядування в Україні: проблеми теорії та практики (2014)
Костицька І. О. - Політико-правова природа представницького мандату члена (депутата) Європейського парламенту (2014)
Коцюба Р. О. - Конституційні аспекти розвитку правового регулювання безпеки використання ядерної енергії (2014)
Мищак І. М. - Правове забезпечення запровадження інклюзивної освіти в Україні (2014)
Венедіктова І. В. - Правова природа медичних послуг (2014)
Димінська О. Ю. - Особливості захисту прав споживачів туристичних послуг за законодавством України та ЄС (2014)
Михайлюк Г. О. - Проблема термінологічної визначеності категорії "комерційне позначення" (2014)
Пономаренко О. О. - Правова природа та зміст споживчого кредиту (2014)
Поплавська М. В. - Мова маркування як умова доступності інформації про продукцію (2014)
Скок Л. В. - Правова природа поняття "порядок спадкування" (2014)
Гуменюк І. О. - Особливості кодифікації пенсійного законодавства України (2014)
Ліхтер М. П. - Юридична природа права на санітарно-епідемічне благополуччя населення (2014)
Антоненко С. А. - Актуальні питання створення та впровадження української версії тезаурусу "EUROVOC" (2014)
Самбор М. А. - "Законодавство" у нормах про адміністративну відповідальність: питання наповнення змісту та його уніфікованість, Самбор А. М. (2014)
Заєць Я. Б. - До проблеми встановлення кримінальної відповідальності за злочини, скоєні неповнолітніми особами (2014)
Молодик В. В. - Юридична герменевтика як особливий метод пізнання професійного мислення прокурора у кримінальному провадженні (2014)
Стефанчук М. М. - Новації законодаства щодо реалізації прокуратурою України функції представництва інтересів громадянина або держави в суді (2014)
Боднар А. О. - Аналіз державної євроінтеграційної політики: політико-правовий аспект (2014)
Гладкова Т. Л. - Особливості методології створення правових актів ЄС (2014)
Пташенчук О. М. - Кодифікація норм міжнародно-правової відповідальності держав та міжнародних організацій за міжнародно-протиправні діяння (2014)
Бєлашова Н. В. - Законодавче забезпечення культурної політики в Україні на сучасному етапі (2014)
Глембоцький Д. В. - Досвід стратегічного планування на основі концепту національних інтересів: соціологічна версія (2014)
Магда Є. В. - Виклики гібридної війни: інформаційний вимір (2014)
Онищук С. В. - Інтерпретація поняття "церква" як суб’єкта державно-церковних відносин (2014)
Порайко А. М. - Бюрократизм і корупція в системі державного управління: питання взаємозв’язку (2014)
Рустамзаде А. Х. - Развитие процедуры избрания кандидатов на должность судьи в Республике Азербайджан (2014)
Титул, зміст (2013)
De jure: примусова ліцензія на використання лікарського засобу без згоди власника патенту (2013)
Навчальний центр GMP/GDP започатковує довготривалий освітній проект у співпраці із Всесвітньою організацією охорони здоров’я (2013)
Майбутнє фарМації формується сьогодні (2013)
Малишевская Н. - Новый порядок проведения экспертизы регистрационного досье (2013)
Летняя аптечка от тм Vishpha® (2013)
Здравоохранение Украины требует увеличения финансирования как минимум в два раза (2013)
Практические аспекты фармаконадзора (2013)
Назустріч дитячому таланту (2013)
Быть или не быть абортам в Украине? (2013)
Мезим® форте: праздник, который всегда с тобой (2013)
Демецкая А. - Фабрика идей (2013)
Путешествуем с узарой (2013)
Малишевская Н. - Профилактика вакциноконтролируемых заболеваний (2013)
Аргосульфан — целебная сила серебра против ожогов (2013)
Дедишина Л. - Знання для діла (2013)
"60 + кардіо": головне — профілактика (2013)
Кларитин®. 20 лет доверия в Украине (2013)
Откровенно о похудении (2013)
Счастье — в движении (2013)
Демецкая А. - В поисках информации: vita brevis, judicium difficile (2013)
Примак Р. - Ще раз про контрацептивні засоби (2013)
Зупанец И. А. - Рациональное обезболивание: эффективность или безопасность?, Безуглая Н. П. (2013)
Орловецкая Н. Ф. - Лекарство своими руками: микстура Шмидта, Данькевич О. С., Редькин Р. Г. (2013)
Памятка для пациента с диареей (2013)
Редькин Р. - Aльма-матер: ювілейні зустрічі (2013)
Дедишина Л. - Якщо сьогодні, як учора, для чого завтра? (2013)
Редькин Р. - Аптека с большой буквы (2013)
Малишевская Н. - Пусть бог помогает… (2013)
Кириленко М. - Коррупция: почему и зачем мы даем взятки (2013)
Примак Р. - Магия лечебных трав (2013)
Демецкая А. - Воспринимая мир: De gustibus non disputandum est (2013)
Дедишина Л. - Лікує, годує, одягає (2013)
Безверхняя Л. - Зарядка для здоровья. Отдых на воде (2013)
Перспективы фармацевтической отрасли: развитие или торможение? (2013)
Абрамчук Н. Р. - Територіальна громада в україні: стан та перспективи розвитку (2012)
Забєля М. С. - Конвертаційна стратегія президентської кампанії в Україні-2010 та її наслідки (2012)
Мосаєв Ю. В. - Діяльність націоналістичних партій в Україні: історія, сьогодення та перспектива (2012)
Щегельська Ю. П. - Основні складові промоційної політики міста Донецьк на міжнародній арені (2012)
Черник П. П. - Російсько-українські "газові війни" як дієвий інструментарій російської дипломатії, Шумка А. В. (2012)
Царенко О. О. - Проблеми формування політичної свідомості студентської молоді в процесі політичної соціалізації (2012)
Цурканова І. О. - Сутність та особливості органів виконавчої влади (2012)
Утко Г. М. - Історичний контекст процесу становлення дипломатичної служби Європейського Союзу (2012)
Березовська-Чміль О. - Теоретичні та прикладні аспекти дослідження соціально-політичної трансформації в Україні (2012)
Стефурак М. М. - Трансформація політичної опозиції, її вплив на політичний процес в Україні (2012)
Ставченко С. В. - Антикризове управління як політико-управлінський цикл (2012)
Мацишина І. В. - Семіотика рекламного тексту (2012)
Колотвін П. О. - Інтернет-лобі в сучасній політиці (2012)
Подворна О. Г. - Безпековий вимір зовнішньої політики Російської Федерації на Балканах (2012)
Ямельницький О. Я. - Політична мобілізація: до проблеми трактування поняття (2012)
Орловський В. К. - Участь опозиційних партій у виборчих перегонах (на прикладі місцевих виборів 2010 р. в м. Южноукраїнську) (2012)
Ніколаєнко Н. О. - Порівняльний аналіз класифікаційної структури адміністративного ресурсу (2012)
Лісовський В. М. - Ідеологія в Україні та її роль у формуванні і становленні громадянського суспільства (2012)
Дорош Л. О. - Зовнішньополітичне сприйняття: стереотипізація образу держави Україна (2012)
Даценко В. С. - Етика державотворення В. Липинського: проблема засад і сутності політичної моралі (2012)
Бондаренко С. В. - Місце соціального інжинірингу в політиці брендингу територій (2012)
Липчук О. І. - Етнонаціональна політика в Україні: механізм вдосконалення етнонаціональних відносин (2012)
Сірук Н. М. - Політико-ідеологічні кампанії в культурно-науковому житті України (друга половина 40-х – початок 50-х років ХХ ст.) (2012)
Сирота Н. М. - Реалии и альтернативы российской внешней политики (либеральное видение) (2012)
Седляр Ю. О. - Політика санкцій США з ядерного нерозповсюдження: нормативно-правова база і тенденції інституціоналізації (2012)
Томенчук Х. - Утворення та особливості становлення вищих виконавчих і розпорядчих органів влади Західноукраїнської Народної Республіки (листопад 1918 – червень 1919 рр.) (2012)
Сабадуха О. В. - Трансформація проблеми відповідальності в умовах функціонування громадянських суспільств в Європі в другій половині ХХ століття (2012)
Рябінін Є. В. - Соціально-економічні проблеми кримськотатарського народу АРК як чинник потенційної конфліктогеності (2012)
Русул О. В. - Мультикультуралізм і культурна глобалізація (2012)
Руднєва А. О. - Специфіка та особливості взаємовпливу інформаційно-політичного простору і політичної культури України (2012)
Руденко А. Ф. - Візуалізація партійного продукту: назва та символіка в бренд-стратегії політичних партій України (2012)
Рогожа М. М. - Громадянська сфера доби модерну (моральні виміри) (2012)
Поплавський О. О. - Проблема федералізації України у вітчизняній політичній думці, Боярська О. А. (2012)
Онопко О. В. - Політична ідентичність як результат державної політики міфотворчості (2012)
Олійник Ю. Р. - Відносини асоціації: особливості нормативно-договірного регулювання інтеграційного процесу (2012)
Козачук О. О. - Посилення впливу корінних народів на півночі Канади в кінці ХХ – початку ХХI ст. (2012)
Штерн В. Ю. - Політична соціалізація в Україні: стан та перспективи розвитку, Гринечко М. В. (2012)
Гордієнко А. В. - Особливості формування політики мультикультуралізму в Україні: специфіка, проблеми, перспективи (2012)
Нечипоренко Ю. С. - Система раціоналізованого парламентаризму: трактування поняття та визначення специфіки функціонування у транзитних країнах (2012)
Литвин В. С. - Концепти дефектної та вбудованої демократії у сучасній порівняльній політології (2012)
Фоломєєв М. А. - Політичні актори як дійові сили політичного процесу: проблема концептуалізації (2012)
Юрійчук Є. - Моніторинг конгресом регіональних та місцевих органів влади Європи демократичного реформування виборів органів самоврядування в Україні, Молдові, Росії (2012)
Шуліка А. А. - Політичний вплив об’єднаннь роботодавців у системі соціального партнерства (2012)
Шачковська Л. С. - Процес трансформації української партійної системи: від атомізованої системи до системи поляризованого плюралізму (2012)
Ткаченко А. В. - Сутність системи "електронного уряду" та особливості його впровадження (2012)
Сухорукова А. Л. - Роль і місце кадрової політики в державній діяльності (2012)
Капрусь О. В. - Діяльність Всесвітньої туристичної організації (ЮНВТО) в системі Організації Об’єднаних Націй (2012)
Чупрій Л. В. - Формування української політичної нації в контексті забезпечення національної безпеки української держави (2012)
Хомин І. Є. - Міжпартійна комунікація в суспільствах, що трансформуються: теоретико-методологічний аналіз (2012)
Гапонов С. С. - Роль профспілок в тоталітарних політичних системах (на прикладі СРСР) (2012)
Соболь О. Б. - Свобода як центральна проблема "Пактів і конституцій" Пилипа Орлика (2012)
Свирид З. В. - Основні підходи до поняття професіоналізації політики (2012)
Рудницький С. В. - Забезпечення групових інтересів у політичній площині (2012)
Рудакова Е. Н. - Образовательная политика России в контексте современных политологических подходов (2012)
Ржевська Н. Ф. - Стратегічне прогнозування: багатофакторні підходи в прогнозуванні (2012)
Попов Є. О. - Інститути інтелектуального забезпечення політики як розробники державної політики у Європейському Союзі (2012)
Полянська В. Ю. - Проблема символу та символізації в аспекті естетики політичних відносин (2012)
Перфільєва А. О. - Геоекономічна парадигма сучасного світового розвитку (2012)
Осадчук І. Ю. - Президенціалізація/прем’єризація системи інститутів виконавчої влади в Росії (2012)
Нагорняк Т. Л. - Національний брендинг України як вектор її політичного реформування (2012)
Москалева Н. П. - Принципы формирования органов власти и осуществления государственной политики: историко-политологический аспект (2012)
Микитчук Н. М. - Інтереси та політика КНР в Центральній Азії (2012)
Шеренговський Д. В. - Роль конфліктогеності у трансформації сучасної перехідної міжнародної системи (2012)
Бялоблоцький З. - Інститут уряду в контексті державно-формотворчих пошуків і процесів у Азербайджані (1991-1994 рр.) (2012)
Арабаджи Ю. І. - Президентська виборча кампанія у Росії 2012: особливості, результати та перспективи (2012)
Балуцька Л. М. - Громадська думка у масових акціях протесту як чинник політичної відповідальності (2012)
Волошкіна О. С. - Моделі і методи прогнозу забруднення водних ресурсів (2014)
Пазинич Н. В. - Морфодинамічний аналіз рельєфу територій, що зазнали радіаційного забруднення (на прикладі зон відчуження атомних електростанцій Чорнобиль і Фукусіма-1), Філіпович В. Є., Станкевич С. А. (2014)
Яценко Л. Д. - Екологічний вимір стану національної безпеки (2014)
Кривомаз Т. І. - Оцінка модельних об’єктів для поетапної розробки "паспортів екологічної безпеки видів" (2014)
Токаренко О. В. - Оцінка регіонального впливу процесів підтоплення земель на екологічну безпеку полігонів твердих побутових відходів (на прикладі Херсонської області) (2014)
Касіянчук Д. В. - Статистичний аналіз факторів природної та техногенної складових розвитку карсту (2014)
Вуж Т. Є. - Аналіз ризику впливу алергенних рослин на здоров’я дітей чи дорослих у населених пунктах на основі просторово-хронологічної моделі даних, Мокін В. Б. (2014)
Олійник О. Я. - Моделювання і розрахунки біологічної очистки стічних вод на краплинних біофільтрах, Колпакова О. А. (2014)
Удод В. М. - Наукове обґрунтування комплексного екологічного підходу контролю за станом гідроекосистем р. Інгулець, Вільдман І. Л. (2014)
Дмитрієва О. О. - Еколого-соціальні (медичні) дослідження евтрофованих джерел господарсько-питного водопостачання, Колдоба І. В., Михайлова С. В., Тупотілов О. В., Коляда О. М., Семенченко О. Ю. (2014)
Стефанишин Д. В. - Прогнозування небезпечної ситуації на земляній греблі водосховища-охолоджувача Хмельницької АЕС внаслідок надмірно швидкого спрацювання верхнього б’єфа (2014)
Ходневич Я. В. - Чисельне моделювання умов інтенсифікації місцевого розмиву русла ріки за донною перешкодою, що відхиляється від берега вниз за течією, Стефанишин Д. В. (2014)
Шумейко В. О. - Методика проведення еколого-економічної оцінки с/г угідь з використанням даних ДЗЗ та ГІС (2014)
Стрижак А. Е. - Трансдисциплинарные онтологии – информационная платформа проведения экологических экспертиз, Трофимчук А. Н., Цурика Л. Ю. (2014)
Полумієнко С. К. - Індикативний аналіз сталості технологічного розвитку, Рибаков Л. О. (2014)
Дороничева А. В. - Методы анализа медицинских изображений, Косых Н. Э., Полумиенко С. К., Савин С. З. (2014)
Кряжич О. О. - Системне моделювання ризику настання економічних і соціальних наслідків на техногенно навантажених територіях України, Кременовська І. В. (2014)
Приступа В. В. - Метод вибору параметрів каскадного кодування систем відомчого радіозв’язку з урахуванням впливу навмисних завад (2014)
Хорозов О. А. - Cистема телемоніторингу фізіологічних показників пацієнтів (2014)
Професору Олені Семенівні Волошкіній – 60 (2014)
До відома авторів (2014)
Bozhydarnyk V. - Circular crack growth in the orthotropic plate under bending, Shvabyuk V., Pasternak Ia. (2013)
Diveyev B. - Different type vibration absorbers design for elongated console structures, Dorosh I., Vikovych I., Koval T., Vysochan I. (2013)
Luhyna N. - Rapid microwave processing of epoxy nanocomposites using carbon nanotubes, Inam F., Winnington Ia. (2013)
Zhiguts Yu. - Тhe features of properties and structure of thermite highstrong cast-iron, Shurokov V. (2013)
Білий О. Л. - Вплив форми тріщини на довговічність стрижнів (2013)
Винар В. А. - Зміна мікромеханічних властивостей поверхневих шарів Fe, Cu і Ti після електролітичного наводнювання, Головчук М. Я., Василів Х. Б., Закієв В. І., Рацька Н. Б. (2013)
Виноградова О. П. - Геометричні параметри еталонного фрагменту продуктів руйнування твердих і надтвердих крихких матеріалів алмазним інструментом (2013)
Гречихин Л. И. - Плотноупакованное состояние и его роль в формировании бетона и железобетона, Подлозный Э. Д. (2013)
Даниленко Н. И. - Cтруктурная и химическая микронеоднородность вблизи границ раздела двухкомпонентных порошковых материалов, Подрезов Ю. Н., Иванова И. И., Демидик А. Н., Крылова Н. А. (2013)
Дудников А. А. - Влияние параметров вибрационной обработки на износостойкость бронзовых опорных втулок распределительных валов, Беловод А. И., Келемеш А. А. (2013)
Епифанцева Т. А. - Особенности структуры и физико-механические свойства прессовок гетерогенного материала Сu-20% мас.w в зависимости от соотношения размеров частиц компонентов смеси R(Cu)/R(W) (2013)
Заболотний О. В. - Теорія і практика отримання пористих порошкових матеріалів методом радіального пресування (2013)
Звірко О. І. - Електрохімічні властивості сталей сітчастих вежових конструкцій системи Шухова (2013)
Иваницкий С. Г. - Влияние скорости охлаждения базальтовых расплавов на прочность непрерывных волокон в процессе их формирования, Штерн М. Б., Чувашов Ю. Н. (2013)
Іванова О. М. - Особливості деформації та руйнування псевдоеластичних сплавів на основі інтерметаліда Ti3Sn, Подрезов Ю. М., Щерецький О. А. (2013)
Ильницкая Г. Д. - Исследование кинетики седиментации суспензии алмазных нанопорошков, Олейник Н. А., Зайцева И. Н., Тимошенко В. В. (2013)
Іскович-Лотоцький Р. Д. - Використання УЭГ.C-200 в якості віброзбуджувача гідроімпульсного привода, Міськов В. П. (2013)
Казимиренко Ю. А. - Формирование электродуговых покрытий с повышенной прочностью, демпфирующей способностью и коэффициентом поглощения ионизирующих излучений, Лебедева Н. Ю., Карпеченко А. А., Жданов А. А. (2013)
Кашаев В. В. - Оптимизация скоростных режимов в непрерывных группах клетей прокатных станов при отклонении температуры полосы от заданной (2013)
Кашицький В. П. - Технологічні особливості формування епоксикомпозитних матеріалів в полі струмів надвисоких частот, Савчук П. П., Боярська І. В., Мельничук М. Д., Лабунець В. Ф. (2013)
Ковалевський С. В. - Метод звукової вібраційної обробки та його експериментальні дослідження, Матвієнко С. А., Сакно О. П., Лукічов О. В. (2013)
Козарь О. П. - Оцінка показників формостійкості шкір, модифікованих органічно-мінеральними композиціями, Мокроусова О. Р., Віктор Т. М. (2013)
Красовський М. О. - Електрохімічна корозія алюмінієвих сплавів систем Al−Zn−Mg−Cu, мікролегованих Sc, Zr, Cr, Mn, в водних розчинах NaCl, Лавренко В. О. (2013)
Кривень В. А. - Пластичне відшаровування жорсткого включення, обмеженого цилідричними поверхнями, під зсувним навантаженням, Бойко А. Р., Гнатюк О. Б. (2013)
Крижанівський Є. І. - Коррозійно-воднева деградація газотранспортних систем, Никифорчин Г. М. (2013)
Ларшин В. П. - Температура прерывистого шлифования без принудительного охлаждения, Лищенко Н. В. (2013)
Лотоцька О. І. - Дослідження якості поверхонь циліндричних деталей поліграфічних машин при комплексній технології (2013)
Луців І. В. - Підвищення гнучкості токарних патронів шляхом адаптації кулачків до поверхні затиску, Волошин В. Н., Бица Р. О. (2013)
Маруха В. І. - Методологія експериментальних досліджень механічної міцності бетону і залізобетону при діагностуванні стану та відновленні роботоздатності конструкцій ін’єкційними матеріалами (2013)
Нарівський О. Е. - Вплив хімічного складу і структурної гетерогенності на корозійні втрати Cr, Ni ТА Fe зі сплаву 06ХН28МДТ у модельній оборотній воді (2013)
Осташ О. П. - Нова концепція розроблення сталей для високоміцних залізничних коліс, Андрейко І. М., Кулик В. В. (2013)
Павлиго Т. М. - Системи класифікації наноматеріалів (2013)
Петраков Ю. В. - Визначення відхилення від круглості оправки стану холодної прокатки труб, Білокур І. Д. (2013)
Повстяной О. Ю. - Морфологічний опис, аналіз та обробка зображень мікроструктури сопел для піскостуменевої обробки, які виготовлені методами порошкової металургії, Сичук В. А., Рудь В. Д., Заболотний О. В. (2013)
Просовский О. Ф. - Компьютерное моделирование и практическая реализация сложных интерференционных систем, Гвоздев А. Б., Исамов А. Н., Просовская Г. Ю. (2013)
Савула Р. С. - Оцінка міцності ділянок трубопроводів в зонах локальних пластичних деформацій, Кичма А. О. (2013)
Савуляк В. І. - Вплив швидкості наплавлення на зносостійкість високовуглецевих шарів, нанесених методом електродугового наплавлення з використанням вуглецевих волокнистих матеріалів, Шенфельд В. Й., Янченко О. Б. (2013)
Свірська М. О. - Особливості деградації сталі 12Х1МФ з різних зон гину парогону ТЕС, Студент О. З., Василик А. В., Бабій Л. О. (2013)
Скачков В. А. - Моделирование переноса примесных атомов в неоднородном поле микронапряжений поликристаллов, Критская Т. В., Бережная О. Р. (2013)
Скороход В. В. - Некоторые особенности спекания пористо-трещиноватых сред, совмещенного с растяжением, Штерн М. Б. (2013)
Уманский А. П. - Структура и свойства детонационных покрытий из омпозиционных порошков системы TiB2-(Fe-Mo), Акопян В. В., Стороженко М. С., Бондаренко А. А., Гальцов К. Н. (2013)
Федориненко Д. Ю. - Вплив експлуатаційних параметрів шпиндельного вузла з гідростатичними опорами на точність обробки, Сапон С. П., Урліна А. А., Бойко С. В. (2013)
Шваб’юк В. І. - Постановка першої основної крайової задачі згину ортотропних пластин для півнескінченних областей, Маткова А. В., Шваб’юк В. В. (2013)
Зінов’єва Т. - Автентичний український вертепний театр ХХ ст. (2008)
Веселовська Г. - Мандрівний період діяльності театру ім. Марії Заньковецької. Хронологія творчого виживання (2008)
Кравчук П. - Драматургія Володимира Винниченка у сценічних інтерпретаціях Гната Юри (2008)
Міхалік Я. - Не довіряти попередникам. Між правдою та легендою (2008)
Байцар А. - Болгарський напів у рукописних і друкованих Ірмолоях України кін. XVI– поч. ХІХ ст.: динаміка наповнення (2008)
Дітчук О. - Фортепіанна культура Відня та зв’язки з нею української піаністики (2008)
Козак Н. - Цикл Вселенських соборів у стінописі церкви св. Онуфрія в Лаврові (частина 2): модель, особливі риси, значення (2008)
Гелитович М. - Ікони другої половини XIV ст. з церкви Архангела Михаїла у с. Ісаї (2008)
Бурковська Л. - Аристократичний аспект пошанування св. Миколи Мірлікійського і відображення його у середньовічній культурі (2008)
Фесенко Д. - Богородичний мотив у розписах Львівського кафедрального собору Успіння Пресвятої Богородиці (2008)
Жеплинська О. - Корнило Устиянович. Портрет Теофіла Окуневського (2008)
Когут Г. - Килим 1782 р. зі збірки Музею українського народного декоративного мистецтва у Києві (2008)
Зубрицька М. - Мова очей і голос душі: невербальі засоби комунікування у творчості Лесі Українки та їх рецепція (2008)
Качмар Л. - Роль просвіти і театру в житті українських військовополонених у таборах Австро-Угорщини та Німеччини (1915-1918) (2008)
Новоженець Г. - Прояви української ментальності в мистецтві української діаспори: світоглядні лінії та позиції (2008)
Агафонова Н. - Медійні принципи як естетичні опори телевізійного фільму (2008)
Садова О. - Комплексна реконструкція сакральної споруди на прикладі монастирської церкви Пресвятого Серця Христового у Жовкві (2008)
Кияновська Л. - Листи Василя Барвінського з Праги до родичів у Львові (2008)
Козак Н . - Українська ікона ХІ–XVIIIст.: Альбом /Авт.-упоряд.: Л. Міляєва за участю М. Гелитович. – К., 2007. (2008)
Редько В. - Філософія освіти: цінності міжкультурної комунікації (2008)
Козак Б. - Лідери Великої театральної реформи і український театр (2008)
Гарбузюк М. - Театральна шекспіріана Михайла Рудницького (2009)
Козак Б. - Інсценізація новел Василя Стефаника "Земля” на українських сценах (1941-1957) (2009)
Романюк М. - Традиції і новаторство в оперній сценографії I пол. 60-х рр. XX ст. (на прикладі постав О. Сальмана та Є. Лисика) (2009)
Marszałek А. - Modrzejewska we Lwowie (2009)
Довгалюк І. - Перша бойківська експедиція Філарета Колесси (2009)
Луканюк Б. - Бойківські коломийки в записах Климента Квітки (2009)
Пасічник В. - Перша рецензія Володимира Гошовського (обставини написання і публікації) (2009)
Мисько-Пасічник Р. - Василь Барвінський та Станіслав Людкевич: діалоги на мистецьких перехрестях (2009)
Gołąb M. - Dzieło muzyczne jako obiekt brzmieniowy w teorii sonologii Józefa M. Chomińskiego (1906-1994) (2009)
Лукашенко Л. - Пісні весняного жанрового циклу на Північному Підляшші (2009)
Скаженик М. - Середньополіські петрівки межиріччя Случі й Уборті ("тип Д”): мелоареалогічний аспект (2009)
Коломиєць О. - Питання про поняття "Ґхарана” у традиційній професійній музичній культурі Гіндустані (на прикладі школи Кірана) (2009)
Гелитович М. - Іконостас 1653 р. церкви Івана Хрестителя у Дністрику Головецькому майстра Яцька з Вишні (2009)
Откович Т. - Декоративне різьблення іконостаса з церкви Воздвиження Чесного Хреста монастиря Скит Манявський (Богородчанський іконостас). Проблема стилю (2009)
Садова О. - Стінопис Кароля Політинського у монастирській залі Домініканського монастиря у Львові (2009)
Ямаш Ю. - Періодизація живописної творчості Івана Труша (2009)
Андрушко Л. - Художньо-композиційні особливості українських народних рушників кін. ХІХ – поч. ХХ ст. (2009)
Белінська Л. - Громадсько-академічне життя наддніпрянської молоді у Львові (1907–1914) (2009)
Кліценко С. - Альтернативи розвитку української культури (на матеріалах статей О. Пахльовської та І. Дзюби) (2009)
Жеплинський Б. - Микола Грисенко – засновник професійної академічної бандурної педагогіки у львівських навчальних закладах, Гавалюк Р. (2009)
Палій О. - Репертуар прем’єр театру імені Марії Заньковецької (1921–1970) з архіву Василя Сергійовича Яременка (2009)
Довгалюк І. - Опанас Сластьон в історії фонографування кобзарсько-лірницької традиції (2011)
Пасічник В. - Володимир Гошовський на кафедрі української фольклористики (2011)
Добрянська Л. - Експедиційна діяльність Володимира Гошовського у Львівській консерваторії (1961–1968) (2011)
Мадяр-Новак В. - Зародження музичної фольклористики на Закарпатті (2011)
Луканюк Б. - Ритмічне варіювання: інтерполяція (2011)
Мурзина О. - Проблема наголошеності у народнопісенній силабіці (за матеріалами пісень Центральної України) (2011)
Лукашенко Л. - Сезонно-трудові наспіви Північного Підляшшя (2011)
Дудар О. - Обжинкові пісні Східного Поділля (за матеріалами експедиційних записів) (2011)
Рибак Ю. - Весільні передладканки на Західному Поліссі (2011)
Смоляк О. - Проста періодичність у гаївках Західного Поділля (2011)
Яремко Б. - Штрихи до творчого портрета лідера-скрипаля Юрія Книшука ("Штудера”) (2011)
Супрун-Яремко Н. - Творчий портрет гуцульського мультиінструменталіста Василя Івасишина ("Темного”) (2011)
Ярмола В. - Традиції ансамблевого виконавства в музичній культурі Рівненсько-Волинського Полісся (2011)
Коломиєць О. - Система "ґуру-шиш’я парампара” у традиційній професійній музичній культурі гіндустані: до питання трансмісії музики усної традиції (на прикладі школи Кірана) (2011)
Коробов О. - Польовий багатоканальний аудіозапис народномузичних творів в Україні: з практики звукооператора (2011)
Вовчак А. - Із досвіду документування фольклорних матеріалів в Австрійському народнопісенному товаристві (Österreichisches Volksliedwerk) (2011)
Фотій Н. - Архів українського фольклору імені Богдана Медвідського Центру українського та канадського фольклору імені Петра і Дорис Кулів при Університеті Альберти (2011)
Коваль-Фучило І. - Ще раз про стрілецьку пісню. Рец. на: Кузьменко Оксана. Стрілецька пісенність: фольклоризм, фольклоризація, фольклорність (2011)
Лукашенко Л. - Рец. на: Проблеми етномузикології: Збірник наукових статей: Вип. 5 (2011)
Довгалюк І. - 39-та світова конференція Міжнародної ради з традиційної музики (International Council for Traditional Music) (2011)
Пастух Н. - ІХ Конференція дослідників народної музики червоноруських (галицько-володимирських) та суміжних земель (Львів, 1990–1998–2010) (2011)
Гончаренко К. - Наукова конференція "Молода етномузикологія України – 2”. Тематичний форум "Слов’янська мелогеографія” (Київ, 2011) (2011)
Рибак Ю. - Десятий фестиваль-конкурс "З народного джерела” у Рівному (23–26 березня 2011 року) (2011)
Колесса Ф. - Карпатський цикл народніх пісень (спільних українцям, словакам, чехам і полякам) (2011)
Гунчик І. - Пам’яті Олекси Ошуркевича (1933–2010) (2011)
Токовенко О. С. - Наукове пізнання політичної реальності як еволюційний процес (2013)
Вершина В. А. - Антропологічна проблематика в сучасному філософському дискурсі (2013)
Захарчук А. Ф. - Проблема становления национальной украинской элиты в контексте социально-философских воззрений Ф. Ницше (2013)
Кулик О. В. - Учение Ф. Шлегеля о способах взаиодействия с хаосом (2013)
Легеза С. В. - "Свой" среди "чужих": конструирование инаковости в русскоязычной формульной литературе (2013)
Окороков В. Б. - Субъект истины и событие в неософизме А. Бадью (2013)
Олещенко М. С. - Репрезентативная и нерепрезентативная модели понятия симулякра (2013)
Осетрова О. А. - Размышления о смысле жизни в контексте суицидологической проблематики (2013)
Писная Ю. В. - Феномен суицида в контексте философского учения В. С. Соловьева и Н. А. Бердяева: компаративний анализ (2013)
Пронякин В. И. - Трансцендентальная прагматика К.-О. Апеля в интерактивном поле коммуникативного сообщества, Евтушенко Р. А. (2013)
Скиба Е. К. - Проблема визуальных маркеров гендерной идентичности в обществе (2013)
Скляренко К. О. - Когнітивні зміни в структурі життєвого світу: від традиції до постмодерну (2013)
Ходус Е. В. - Реконфигурация субъективности в контексте процессов эстетизации социальной реальности (2013)
Арабаджи Ю. І. - Проблеми та перспективи українсько-російських взаємовідносин на сучасному етапі (2013)
Березинський В. П. - Територіальна громада як агент політичної самоорганізації (2013)
Гуль Є. О. - Ефективність політики міжнародних санкцій протии Ірану (2013)
Деркач М. І. - Особливості формування спільного імміграційного законодавства Європейського Союзу (2013)
Ищенко И. В. - Религиозный фактор и его влияние на функционирование политических институтов в условиях нестабильности (2013)
Клюй А. І. - Політичні цінності в процесі виховання студентської молоді (2013)
Ключник Р. М. - Деякі аспекти дослідження кризової комунікації (2013)
Лясота А. Є. - Гуманістично-ціннісні засади організації державної влади в громадянському суспільстві (2013)
Маласай Т. М. - Дилема "глобалізм - альтерглобалізм" в контексті кризових тенденцій глобалізації (2013)
Нагорняк Т. Л. - Особливості брендингу міст у світі та в Україні (2013)
Полянська В. Ю. - Підходи до аналізу політичних функцій естетичного судження: естетика І. Канта та естетико-політична концепція Ч. Арендт (2013)
Ставченко С. В. - Теорія соціальних криз Петра Штомпки та її значення для дослідження сучасних політичних процесів (2013)
Шульгіна М. В. - Передумови і витоки цивілізаційної геополітики (2013)
Щолокова Г. В. - Європейська публічна сфера: основні характеристики (2013)
Борисова Ю. В. - Ключові проблеми реформування системи соціальної підтримки населення (2013)
Гриценко В. А. - Уявлення українських та зарубіжних студентів про сутність понять "самотність" та "усамітнення" (2013)
Гудзенко О. З. - Плюралізація форм життєвого успіху особистості: український контекст (2013)
Пірог Л. А. - Особливості соціальної роботи з вихованцями та випускниками інтернатних закладів (2013)
Титул, зміст (2013)
Демецкая А. - Сертификация медицинских изделий: технические регламенты (2013)
Дедишина Л. - Був аптечний кіоск, а тепер аптека (2013)
Инновации в медицине - здоровье нации (2013)
Вопросы и ответы: аллергический ринит (2013)
Как найти работу своей мечты? (2013)
Право на охорону здоров’я? (2013)
Хорошая память в любом возрасте: меморин (2013)
Редькин Р. - БАД: еда или лекарство? (2013)
Вакцинація в Україні: міфи та реальність (2013)
Сезон открыт (2013)
Примак Р. - Знакомьтесь: васкулярная медицина (2013)
Зупанец И. - Актуальная проблема: заболевания мочевыделительной системы, Безуглая Н. (2013)
Дедишина Л. - Дніпропетровщина фармацевтична (2013)
Аллергия — ровесница Гиппократа или недуг цивилизации? (2013)
Жестокий страж нашего здоровья (2013)
Демецкая А. - Сasus mysticum: махинации в науке (2013)
Домашняя аптечка: необходимый ассортимент (2013)
De la sante a la beaute (2013)
Весенние грибы (2013)
Когда статины незаменимы (2013)
Гингивит. Пардонтит (2013)
Зупанец И. А. - Фармацевтическая опека пациентов с нарушениями пищеварения: диарея, Отришко И. А. (2013)
Передатестація для провізорів: досвід Івано-Франківщини (2013)
Ненаркотические анальгетики (2013)
Дедишина Л. - Ставка на провізорів (2013)
Демецкая А. - В мире тестов: экспресс-диагностика беременности (2013)
Орловецкая Н. Ф. - Порошки с витаминами по прописи Розентула, Данькевич О. С., Редькин Р. Г. (2013)
Дедишина Л. - "Жива аптека" Василя Кархута (2013)
Кириленко М. - Візит до чиновника: рутинна справа чи важке випробування? (2013)
Дедишина Л. - Доньки Афродіти (2013)
Как улучшить пищеварение (2013)
Безверхняя Л. - Зарядка для ног (2013)
Кривомаз Т. - Универсальная красота: реальность или вымысел? (2013)
XIV конкурс професіоналів фармацевтичної галузі україни "ПАНАЦЕЯ – 2013": майбутнє фармацевтичної галузі формується сьогодні (2013)
Гнатишин О. - Про українську науку гармонії як систему ідейних здобутків (2013)
П’ятницька-Позднякова І. - Музичне мовлення в дискурсі мовно-знакових теорій (2013)
Яворський Д. - Композиційні особливості етюдів опусу 25 Фридерика Шопена (2013)
Жданько А. - Гра як регулятор природи і культури в музично-сценічному космосі Миколи Римського-Корсакова (2013)
Дробиш А. - Біблійний текст як першооснова музичних образів меси мі мінор Антона Брукнера (2013)
Жулковський Б. - Давньоруський кондакарний спів у зарубіжній музичній історіографії (2013)
Харитонова Д. - Прихований світ символів Мікалоюса Константінаса Чюрльоніса (на прикладі сонати для фортепіано фа мажор, 1898) (2013)
Руденко Л. - Постать Степана Дегтярьова в історії української музичної культури (2013)
Шарабар К. - Героїчний образ козака у творчості Миколи Лисенка (2013)
Гайдучик Д. - Синтез народнопісенних та церковно-монодичних витоків у духовних циклах Кирила Стеценка (2013)
Путятицька О. - Латентна інформація як джерело реконструкції контексту творчої біографії Гліба Таранова (на прикладі одного листа) (2013)
Сулім Р. - Відтворення образів добра і зла у фортепіанному альбомі Жанни Колодуб "Снігова королева" (2013)
Карпенко А. - Аспекти цілісності виконавської інтерпретації камерно-вокальних циклів (на прикладі романсів для високого голосу на слова Т. Г. Шевченка Левка Колодуба) (2013)
Фещак Н. - Питання виконавської інтерпретації Квартету № 1 В. Сильвестрова (2013)
Вимоги до статей (2013)
Козаренко О. - Філософія музики як необхідна складова сучасної мистецької освіти (2012)
Салдан С. - Музичне мистецтво в контексті філософсько-естетичних поглядів А. Шопенгауера (2012)
Медведик Ю. - Напрямки та пріоритети вивчення української духовної пісні львівськими дослідниками упродовж останньої чверті XIX– першої третини XX ст. (2012)
Швець Г. - "MEIN WEG” Арво Пярта в контексті постмодернізмув) (2012)
Конончук В. - Музично-театральна творчість Анатолія Кос-Анатольського: від класики до розважального жанру”) (2012)
Дітчук О. - Перші українські піаністи на європейських сценах (2012)
Дубровний Т. - Штрихи до портрету Олега Криштальського (2012)
Білавич Д. - З історії однієї родини (до 125-річчя від Дня народження Тараса Шухевича) (2012)
Карпяк А. - Світоглядні орієнтири сучасного флейтиста (2012)
Горак Я. - Виступи українських співаків у музично-критичній оцінці Володимира Садовського (2012)
Самотос М. - Діяльність концертно-камерної співачки Марії Процев’ят у контексті західноукраїнської культури II пол. XX ст. (до 75-річчя з дня народження) (2012)
Бень Г. - Особливості співу акторів драми (2012)
Ковбасюк А. - Фонетика мови та її вплив на спів (2012)
Ластовецький М. - Васиь Барвінський та Микола Колесса: перетин творчих особистостей (2012)
Сивохіп В. - Народна пісня у хоровій творчості Зиновія Лиська (2012)
Захарчук О. - Педагогічні принципи Яреми Якубяка і тенденції сучасної музичної педагогіки (2012)
Гнатишин О. - Етномузикологічні концепції в Галичині на поч. ХХ ст. в контексті попередніх фольклористичних ідей (2012)
Довгалюк І. - Лемківщина у дослідженнях Філарета Колесси (2012)
Пасічник В. - Життя і наукова діяльність Володимира Гошовського: історіографічний аспект (2012)
Букало Н. - Михайло Вербицький як збирач народних пісень, Луканюк Б. (2012)
Клименко І. - Про ямбічну природу колядкового п’ятискладника (за матеріалами берестійсько-волинськополісько-підляшської зони) (2012)
Миленька Г. - Зіставлення історії і мистецтва в теорії європейської драми від Арістотеля до Лессінга (2012)
Романюк М. - Вулкан пристрасті та помсти у балеті "Медея” Р. Габічвадзе (2012)
Тимків Н. - Галицька прем’єра "Камінного господаря” Лесі Українки у Львівському оперному театрі 22 грудня 1942 року (2012)
Волошина Л. - Взаємовплив музики і хореографії в історичному контексті (2012)
Гордєєв В. - Формування регіональних танців українського Полісся та взаємовплив національних культур сусідніх народів (2012)
Самохвалова А. - Метафора в хореографічному творі: видатні знахідки (2012)
Скоцький А. - Експерименти як передумова формування методологічних засад у сучасному хореографічному мистецтві (2012)
Шариков Д. - Теорія й історія хореографічної культури – "Хореологія” як мистецтвознавча наука (2012)
Петрик О. - Балетний театр України у соціокультурній ситуації сьогодення (2012)
Гріффен Л. - Музей як соціокультурний феномен (2012)
Попов С. - Виртуальная экскурсия как направление развития современного музейного дела (2012)
Нікітіна І. - Науковий паспорт на музейні предмети як документальне джерело (з досвіду діяльності Національного музею героїчної оборони і визволення Севастополя) (2012)
Семенчук А. - З історії формування Фонду науково-проектної та облікової документації НДІ пам’яткоохоронних досліджень (2012)
Нижник Л. - Реставрація П’ятницької церкви в Чернігові у 1943—1972 роках і створення музею (за письмовими документами архітектора-реставратора П. Д. Барановського) (2012)
Прохоров Д. - Виникнення громад караїмів на території губерній Північно-Дніпровського Лівобережжя в другій половині XIX — на початку XX ст. (2012)
Брега В. - Володіння князів Вишневецьких у Лівобережній Україні в XVI—XVII століттях (2012)
Кондратюк Г. - Национальные отношения на Левобережной Украине и Крыму в контексте политики коренизации (20-е — начало 30-х гг. XX в.) (2012)
Литвин К. - Етнографічні студії представників духовенства Чернігівської єпархії за матеріалами журналу "Вера и Жизнь” (1912—1917) (2012)
Луняк Є. - Відображення Конотопської битви в листах французького дипломата П’єра де Нуає (2012)
Мірошниченко О. - Облога Глухівської фортеці 1664 року в листах польських офіцерів (2012)
Мошик І. - Джерельна база дослідження проблеми діяльності вищих навчальних закладів Чернігівщини у 20—30-ті роки XX ст. (2012)
Ребенок В. - Московський похід гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного 1618 р.: історіографія проблеми (2012)
Товстоляк Н. - Культурно-побутове середовище садиби Качанівка наприкінці XIX — на початку XX ст. (2012)
Харченко О. - Дипломатичний етикет гетьманського Батурина за Івана Самойловича (2012)
Горькова А. - Охорона археологічної спадщини на Полтавщині в 1917—1941 роках (2012)
Гребєнніков І. - Археологічна розвідка берегів річок басейну Десни, Фатюк О. (2012)
Гутник Ю. - Колекція дукачів НІКЗ "Гетьманська столиця": каталогізація, проблеми формування та дослідження (2012)
Демченко Т. - Матеріали особового фонду Іллі Шрага в Чернігівському історичному музеї імені В. В. Тарновського як джерело вивчення культурної спадщини України (2012)
Ігнатенко І. - Обґрунтування віртуальної 3D реконструкції Верхнього Замку в Чернігові рубежу XVII —XVIII ст. (2012)
Коваленко Ю. - Джучидські монети та їх сіверські наслідування з літописного Глухова і його округи (2012)
Лаєвський А. - Стародубщина другої половини XVII — XVIII ст. в архівному зібранні Чернігівського історичного музею імені В. В. Тарновського (2012)
Андросова-Байда Д. - До історії взаємин Д. Велланського з М. Білозерським, Барабаш Н. (2012)
Блакитний М. - Стефановський Трифон Андрійович — церковний діяч, публіцист та історик Чернігівщини (за матеріалами часопису "Черниговские епархиальньїе известия") (2012)
Морозова А. - Вітчизняна війна 1812 р. в долі Домініка П’єра де ля Фліза — українського лікаря й етнографа (2012)
Рева Л. - Володимир Барвінок — автор зводу бібліографії українських рукописних книг і стародруків (2012)
Скоренок С. - А. В. Верзилов як засновник Чернігівської української громади (2012)
Зозуля С. - Початок традиції: в Ніжині та Батурині відбулися II Спаські читання (2012)
Бакларь В. Ю. - Электрофизические параметры синтеза углеродных наноструктур в процессе электровзрыва, Кускова Н. И., Хайнацкий С. А. (2014)
Баранов М. И. - Выбор и установка защитных высоковольтных керамических резисторов в зарядно-разрядных цепях мощных емкостных накопителей энергии (2014)
Баранов М. И. - Основные показатели термомеханической защиты высоковольтных конденсаторов в зарядно-разрядных цепях мощных емкостных накопителей энергии от аварийных сверхтоков (2014)
Баранов М. И. - Высоковольтный управляемый сильноточный искровой разрядник с графитовыми электродами РВГУ-50, Колиушко Г. М., Недзельский О. С., Пличко А. В., Понуждаева Е. Г. (2014)
Богатырев И. Н. - Модернизация измерительного комплекса КДЗ-1У, Доценко В. И., Пличко А. В. (2014)
Богуславский Л. З. - Эффективность осаждения пыли полем коронного разряда при различных типах питающего напряжения, Диордийчук В. В. (2014)
Богуславский Л. З. - Импульсные источники питания с адаптивным управлением для эффективной электрофильтрации разноимпедансных газовых выбросов, Мирошниченко Л. Н., Овчинникова Л. Е., Козырев С. С. (2014)
Васильева Е. М. - Определение метрологических характеристик малогабаритных измерительных антенн в ТЕМ-камере, Винниченко С. А., Бондарь С. Г. (2014)
Гунько В. И. - Влияние стабилизации и очистки жидкого диэлектрика на электрическую прочность различных конструкций пленочного диэлектрика для высоковольтных импульсных конденсаторов, Дмитришин А. Я., Малюшевская А. П., Топоров С. О. (2014)
Дорошенко О. І. - Про фізику власної електромагнітної сумісності електроенергетичної системи (2014)
Зайченко А. Д. - Разрядно-импульсная технология обработки порошков, Сизоненко О. Н., Шерегий Е. М., Липян Е. В., Торпаков А. С., Присташ Н. С., Трегуб В. А. (2014)
Исам М. А. Абдельшафи - Анализ электромагнитной совместимости на нефтеперекачивающих станциях (2014)
Карпусь С. Г. - Система питания и управления инжектора многозарядных ионов ЭСУ "СОКОЛ" (2014)
Князев В. В. - Методика гармонизации уровня устойчивости системы автоматизированного контроля и управления стратегическим объектом с уровнями вероятных электромагнитных помех сопровождающих молниевый разряд, Кравченко В. И., Дронов В. Н. (2014)
Ковтун Ю. В. - Электрофизическая установка с высокоградиентным магнитным полем для исследования свойств плазмы отражательного разряда, Озеров А. Н., Скибенко Е. И., Юферов В. Б. (2014)
Колиушко Г. М. - Конструкция и термодинамические показатели опытного образца устройства блокировки оперативных переключений УБОП, Недзельский О. С., Понуждаева Е. Г., Пличко А. В., Ковалев Д. И. (2014)
Немченко Ю. С. - Измерение тока кондуктивных радиопомех, Животов Н. Д., Сараев А. И., Островерх Т. Н. (2014)
Немченко Ю. С. - Установка У-КП-80 для испытаний технических средств на невосприимчивость к кондуктивным помехам в полосе частот от 150 кГц до 80 МГц, Князев В. В., Лесной И. П. (2014)
Резинкина М. М. - Статистическое моделирование ориентировки молнии на наземные объекты с учетом возможности возникновения встречной искры, Резинкин О. Л., Светличная Е. Е. (2014)
Розвадовский А. Ф. - Сравнение возможностей использования WI-FI и PLC сетей для управления производственным оборудованием, Родионова М. В., Пилинский В. В. (2014)
Рудаков В. В. - Повышение чувствительности измерений содержания влаги в трансформаторном масле диэлькометрическим методом в резонансном режиме, Коробко А. А. (2014)
Ткаченко В. А. - Синтез СМС-коммуникаций через Internet, Гричковский Т. Я. (2014)
Чернухин А. Ю. - Параметры импульсной короны на металлических стержнях в сильном электрическом поле (2014)
Шаламов С. П. - Измерение импульсных магнитных полей (2014)
Швайченко B. Б. - Концепция совершенствования интеллектуальных сетевых помехоподавляющих фильтров, Шарадга О., Титков Д. В. (2014)
Від редакційної колегії (2014)
Сакало О. - "Мадам Батерфлай" Джакомо Пуччіні: жанрова генеза та ідейно-смислові акценти (2014)
Моцар О. - Опера Святослава Луньова "Москва-Петушки": інтерпретація літературного першоджерела (2014)
Горбаль В. - Оркестрові капели Дрезденської та Берлінської опер у першій половині XVIII століття (2014)
Виставкіна О. - Північнонімецький зингшпіль: динаміка розвитку жанру (1752-1780-ті роки) (2014)
Єфіменко А. - Ілюзія казки та утопія свободи у режисерських інтерпретаціях "Фіделіо" Людвіга ван Бетховена та "Русалки" Антоніна Дворжака (про прем’єри Баварської державної опери 2011 року) (2014)
Миронова Н. - Система "композитор-виконавець" у контексті проблеми художньої комунікації (2014)
Ракочі В. - Соло як чинник зміни оркестрової концепції (2014)
Ляхович А. - Соціальні конвенції сучасного академічного виконавства (2014)
Зав’ялова О. - Людвіг ван Бетховен і віолончелісти його оточення (2014)
Гданський С. - Жанрово-стильові витоки імпровізаційного інструменталізму ("індивідуальне" у кларнетному виконавстві) (2014)
Яницький Т. - Транскрипція як чинник творчої комунікативності бандуриста (на прикладі творів Антоніо Вівальді, Йоганна Себастіана Баха, Сезара Франка) (2014)
Мимрик М. - Темброво-виражальні засоби як здобуток виконавського мистецтва гри на саксофоні в другій половині ХХ ст.: технологічний аспект (2014)
Чемерис Ю. - Квартет імені Миколи Лисенка: становлення колективу (за спогадами Анатолія Баженова) (2014)
Денисенко Я. - Синтез виконавських практик у традиціях київської гобойної школи (2014)
Коробка Т. - Діяльність академічного хору імені Платона Майбороди Національної радіокомпанії України з початку 1930-х до 1945 року (2014)
Сулім Р. - Драматургічний розвиток казкових образів у фортепіанному альбомі Жанни Колодуб "Снігова королева" (2014)
Вимоги до статей (2014)
Миленька Г. - Теоретичні проекції Г. Е. Лессінга в естетико-мистецтвознавчій думці XVIII– XX століття (2013)
Сиротинська Н. - Богородична тема у сакральній гимнографії та українській бароковій літературі (2013)
Козаренко О. - Ярема Якубяк як приклад когнітивного музикознавця (2013)
Медведик Ю. - Інтердисциплінарні студії над давньою українською духовною піснею (20–80-ті роки XX століття) (2013)
Зосім О. - Літургічний календар у канціоналах і пісенниках західно-християнської та східно-християнської церковних традицій (2013)
Опарик Л . - Мовленнєвий підхід у дослідженні національного музично-виконавського стилю (у світлі піаністичного мистецтва Любки Колесси та Марії Крушельницької) (2013)
Кметюк Т. - Специфіка коломийкового жанру у творчості Гуцульського ансамблю пісні і танцю (2013)
Іваницький А. - Володимир Гошовський: вчений і особистість (2013)
Мацієвський І. - Шляхами Володимира Гошовського (2013)
Бодак Я. - Лемківщина у колі наукових інтересів Володимира Гошовського (2013)
Пасічник В. - Питання музичних діалектів у науковій спадщині Володимира Гошовського (2013)
Довгалюк І. - Фонограмархів Кабінету музичної етнографії Всеукраїнської Академії Наук (2013)
Андрушко Л. - Сакральний образ українського рушника (2013)
Патрон І. - Міф міста: теоретичний аспект (2013)
Откович Т. - Маньєристичні мотиви в архітектурі Львова XVII століття (2013)
Скоп П. - Історичні передумови виникнення стилю маньєризм в українському мистецтві та причини його появи (2013)
Козак Н. - Неідентифікований фрагмент стінопису на західній стіні церкви св. Онуфрія в Лаврові (2013)
Гелитович М. - Ікона "Собор Пресвятої Богородиці” другої половини ХVІ століття з Лопушанки (2013)
Гарбузюк М. - "(Zygmunt Trzeci) Ogińska! сzyli Wojna Tatarów z Sarmatami” Яна-Непомуцена Камінського (1809): до генези "української теми” в польській драматургії та театрі ХІХ століття (2013)
Коваленко Ю. - Постать театрального критика В. Морського в контекстів театрального життя Харкова 30–40-х років XX століття (2013)
Терещук Н. - Легенда про Дон Жуана у театрах Галичини на початку ХІХ століття (2013)
Шариков Д. - Хореографія давніх Еллади і Риму – стилістика та виражальні засоби (2013)
Чілікіна Н. - Сучасні аспекти філософії тілесності як ключ до мови тіла (2013)
Плахотнюк О. - Фольк-джаз-танець у контексті розвитку сучасного хореографічного мистецтва України (2013)
Lugutsenko T. V. - Philosophical-antropological conceptions of information culture man (2013)
Аббасова К. Я. - Проблема остаточных знаний с точки зрения философии образования, Махмудова Р. М. (2013)
Айтов С. Ш. - Філософські та історично-антропологічні аспекти художньої творчості (роман І. С. Тургенєва "Дим") (2013)
Андреева О. Н. - Рефлективное воплощение модусов бытия в культуре с позиций "семантического": теоретические и практические аспекты (2013)
Арташкина Т. А. - Гибридная идентичность в российской культуре как результат становления российской цивилизации (2013)
Білик О. - Солярна міфологія в Античній філософії (2013)
Бузский М. П. - Либерализм, фактичность и пространство коммуникаций (2013)
Бурковський М. В. - Філософські дослідження міфології Ф. фон Шеллінга (2013)
Вежлева Э. К. - Музыкальный текст в аспектах бессознательного (2013)
Власевич-Хоркава Т. В. - Свобода та проблема ідентичності в французькій філософії екзистенціалізму (2013)
Волинець O. O. - Глобальна проблема бідності у соціальному вченні католицизму (2013)
Воронянський О. В. - Масова соціальна комунікація як процес реалізації влади над суспільством (2013)
Горбатюк Т. В. - Відкриття бозону Хіггса як новий етап розвитку знання про природу мікросвіту: світоглядний аспект (2013)
Grigorieva L. - Concept of "ecological consciousness" in the system of ecological education and education (2013)
Грицкевич Т. И. - Сущность и специфика реформаторства (2013)
Гуменюк С. М. - Українсько-польські відносини: ретроспективний погляд на витоки релігійної толерантності (2013)
Дашдамирова Ч. Ф. - Диалектический подход к исследованию молекулярных структур в биологии (2013)
Димитрова С. В. - Роль действий и поступков в жизни современного человека (2013)
Дронь С. П. - Аристотелівсько-Августинівська структура часу (2013)
Жимбеева С. І. - Мировоззренческие истоки экологических проблем (2013)
Журба М. А. - Дигіталізація культури та медіаризики: метафізичний аспект (2013)
Завідняк Б. Т. - Трансцендентність і провидіння у Філона Олександрійського (2013)
Иванова Л. С. - Сущность и содержание феномена ответственности: социально-философский аспект (2013)
Ігнатьєва О. С. - Проблема міжконфесійного діалогу в умовах глобалізації світу (2013)
Кисельова Ю. Н. - От "субъекта" и "субъективности" к "субъектности": терминологические поиски (2013)
Кітов М. Г. - "Філософія в Росії", "російська філософія", "руська національна філософія": експлікація понять (2013)
Kovalets M. - The phenomenon of hyper-chaos in speculative realism according to quentin meillassoux (2013)
Кондратьєва В. І. - Самоактуалізація людини: гуманістична психологія і релігійні практики (2013)
Кондратьєва І. В. - Християнізація Вірменії та оформлення інституціональних осередків (2013)
Крат Ю. Г. - Феномен "Другого" в экзистенциальной философии Ж.-П. Сартра (2013)
Кривда Н. Ю. - Перехідні процеси в культурі: теоретико-методологічні аспекти (2013)
Маденова М. П. - Историография и рецепция как два способа освоения научного наследия (на примере труда А. С. Лаппо-Данилевского "Методология истории") (2013)
Матвійчук А. В. - Принципи та парадигми екологічного знання як ідейна основа екологічної деонтології (2013)
Мегрелішвілі М. О. - Вплив моральної свідомості на динаміку конструктивних і деструктивних процесів у суспільстві (2013)
Мирзазаде Л. Ф. - Особенности социальной модернизации в современном обществе (2013)
Мирошников О. А. - Понятие "машина войны" в философии постмодернизма (2013)
Мудрак В. І. - Сучасні соціально-філософські тенденції інформаціологічного забезпечення фахової компетентності в системі вищої освіти в контексті співвідношення "особистість-інформація" (2013)
Олексенко Р. І. - Роль сім’ї в духовному вихованні майбутнього підприємця (2013)
Остапенко Б. И. - Методологическое значение категории "авангардность" (2013)
Razin A. - Economic ethics: epistemological status and content (2013)
Райхерт К. В. - Антропологическая философия Людвига фон Берталанфи (2013)
Родный О. В. - Мифопоэтические истоки смеховой культуры (2013)
Рябінчук М. В. - Соціальний капітал як міждисциплінарна концепція в суспільній науці (2013)
Самченко В. М. - Типы рациональности и прогресс науки (2013)
Скиртач В. М. - Інформаційне суспільство: проблема концептуального обґрунтування (2013)
Снітько Д. Ю. - Діяльність та бездіяльність людини в філософії М. Гайдеґґера (2013)
Ханстантинов В. О. - Етноконфесійна толерантність як складова ресурсного потенціалу регіону (2013)
Харченко С. П. - Етнокультурні цивілізації в контексті розгортання глобалізаційних процесів (2013)
Харченко Ю. В. - Специфіка впливу гравітації на процес формування інфраструктури (2013)
Шаталович А. М. - Особенности социальной онтологии в корпусе ареопагитик (2013)
Avdeyenko G. L. - Efficiency of spatial signal processing in wireless communications, Kolomytsev M. A., Yakornov Y. A. (2012)
Krasnitsky Y. A. - Homomorphic suppression of noises in transients based on wavelet decomposition (2012)
Kot T. M. - Complex approach to service development, Reverchuk A. V., Globa L. S., Schill A. (2012)
Luntovskyy A. - RAICS as advanced cloud backup technology in telecommunication networks, Vasyutynskyy V., Spillner J. (2012)
Ilchenko M. E. - LWireless terahertz communications with spectral modulation of UWB noise signals, Cherepenin V. A., Kalinin V. I., Narytnik T. N., Chapurskiy V. V. (2012)
Noskov V. Ya. - Modulation characteristics of microwave autodyne oscillators, Ignatkov K. A., Smolskiy S. M. (2012)
Dubrovka F. F. - Wideband matching the dual frequency coaxial waveguide feed, Ovsianyk Yu. A., Stepanenko P. Ya., Zakharchenko O. S. (2012)
Bunin S. G. - Impulse ultra-wideband signal relaying in ad hoc radio networks, Voitenko Iu. Iu., Plotnik K. A. (2012)
Ковальська-Фрайт О. - Синергія музики й слова у працях українських музикознавців Галичини першої третини XX століття (2013)
Синкевич Н. - Сакральний компонент архетиповості українського хорового мистецтва (2013)
Muszkalska B. - Pochodznie i moc muzyki w żydowskiej myśli mistycznej (2013)
Гнатишин О. - Питання мелодики в українських музикологічних дослідженнях (концептуальний аспект) (2013)
Граб У. - Історія однієї публікації Мирослава Антоновича (2013)
Соланський С. - Еволюція основних принципів автентичного виконавства барокової клавірної музики (2013)
Бень Г. - Про організацію вокальних занять зі студентом-актором (2013)
Пасічник В. - Питання музичного слов’янознавства у науковій спадщині Володимира Гошовського (2013)
Добрянська Л. - До історії виникнення фонограмархівів народної музики (2013)
Луканюк Б. - До суперечок навколо музично-етнографічної спадщини Олександра Рубця (2013)
Клименко І. - Опозиція локальних народномузичних традицій на порубіжжі Західного Полісся та середнього Погориння (за експедиціями 1984–2010 років до Зарічанського та Дубровицького районів Рівенської області) (2013)
Оленич К. - Коломийкові танці в традиції Закарпатської Верховини (2013)
Пеліна Г. - Марамороські балади карпатського циклу: проблема міжетнічних зв’язків (2013)
Белінська Л. - Домінуючі мотиви сентиментального туризму або "ритуали повернення” американських українців (1975–1991 роки) (2013)
Колос Д. - Українське кіно в передчутті постмодернізму: "ВАВИЛОН ХХ” та "СОЛОМ’ЯНІ ДЗВОНИ” (2013)
Косів Р. - Двобічні ікони XV–XVI століть на українських землях: спроба інтерпретації призначення та іконографії (2013)
Федак М. - Датовані ікони Страшного Суду з колекції Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького (2013)
Когут Г. - Полтавські "АРАБЕСКОВІ” килими (2013)
Дядюх-Богатько Н. - Зброярство на Гуцульщині як частина декоративно-ужиткового мистецтва (2013)
Лаврентій Р. - Новаторська вистава "Мина Мазайло” Миколи Куліша на сцені Українського народного театру ім. Івана Тобілевича у Станіславові (1930 рік, режисер Володимир Блавацький) (2013)
Рой У. - "Слово про театральну критику” Теодора Вінклера – новий документ до історії становлення європейського театрознавства (2013)
Погребняк М. - Неокласичний танець: ґенеза та формування його естетико-стильових особливостей у театрі Джорджа Баланчіна (2013)
Гордєєва О. - Педагогічні умови формування професійної кваліфікаційної майстерності майбутнього педагога-балетмейстера (2013)
Makarenko O. S. - A novel approach to weak signal processing, Melnichuk O. V. (2013)
Bunin S. G. - Increase of informative capacity of ultra wide band impulse signals (2013)
Lysenko O. I. - Optimal control of telecommunication aeroplatform in the area of emergency, Valuiskyi S. V., Kirchu P. I., Romaniuk A. V. (2013)
Uryvskyi L. O. - Analysis of corrective properties of ultra-long LDPC codes, Osypchuk S. O. (2013)
Kononenko V. M. - Multilevel intellectual approach to HTTP-requests legitimacy validation, Kravchuk S. O., Ivlev Yu. V., Kononenko L. A. (2013)
Mankovskiy V. B. - Service model of the voice traffic in multiprotocol label switching networks, Romanov O. I. (2013)
Stepanenko P. Ya. - Resonators of mechanically tunable waveguide filters for tropospheric communication (2013)
Pidgurska T. V. - "Quadrupole" mode dr filter for c-band applications, Trubin O. O., Shelkovnikov B. M. (2013)
Yermolov P. P. - Ontology for the knowledge portal on radio engineering and telecommunication history (2013)
Більовський О. А. - Соціально-трудові відносини як сфера потенційних загроз національній безпеці (2013)
Бобровський Т. А. - Концептуалізація понять "імідж" та "іміджування" у сучасному політичному дискурсі (2013)
Бондар А. Г. - Інвестиційний імідж України у контексті формування її національного бренду (2013)
Дьякова Е. Г. - Переход к электронному правительству: теоретические модели и национальные практики (2013)
Заболотня Г. О. - Владний дискурс сучасної України: особливості легітимації політичної влади на регіональному рівні (2013)
Бородай А. В. - Політика компромісу центристських політичних партій в контексті підсумків парламентських виборів, Кваша О. П. (2013)
Бучин М. А. - Вибори як атрибут демократії (2013)
Подворна О. Г. - Ізраїль та Іран в зовнішній політиці Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації (2013)
Далекорей М. І. - Соціальна активність церкви як різновиду некомерційних громадських організацій (2013)
Везирова Л. А. - Роль СМИ в международных политических процессах (2013)
Вовк С. О. - Партизанська війна як форма громадянської війни (2013)
Голинська Х. О. - Витоки сучасних політологічних концепцій громадянства: громадянство у Стародавніх Афінах (2013)
Голубчук В. С. - Перспективи становлення європейської соціальної моделі (2013)
Закіров М. Б. - Теорія демократії І. О. Ільїна в контексті соціально-політичної трансформації на пострадянському просторі (2013)
Заславська О. О. - Політична комунікація в контексті структурно-функціонального підходу (2013)
Ільтьо Г. - Гендерна політика і гендерні перетворення в Україні (2013)
Ковач Є. В. - Шляхи залучення української діаспори до інвестиційного процесу в Україні (2013)
Кондратенко О. Ю. - Концептуальні засади інформаційної політики Російської Федерації: витоки та сучасний стан (2013)
Лаврук Т. П. - Цілепокладаючі передумови геополітичної визначеності (2013)
Ланюк Є. Ю. - Естетика як форма пізнання та осмислення політики (2013)
Лескова И. В. - Экономическая система межгосударственных объединений (на примере Бенилюкса, СНГ и ЕС) (2013)
Лопата М. О. - Чинники формування мінімально-переможних урядів у країнах Центральної Європи (2013)
Лукач У. Р. - Аналіз феміністичних ідей у суспільно-політичній публіцистиці Наталії Кобринської (2013)
Мамонтова Э. В. - Публичное управление как политико-коммуникативный процесс: символический аспект (2013)
Онопко О. В. - Політична міфологія парламентської виборчої кампанії 2012 р. в Україні: специфіка героїки та цивілізаційний чинник (2013)
Осадчук І. Ю. - Виборчий процес як чинник президенціалізації систем інститутів виконавчої влади у країнах СНД (2013)
Палінчак М. М. - Взаємини держави і церкви в Чеській Республіці (2013)
Пилявець О. Л. - Зміна інтеграційної парадигми Європейського Союзу в умовах кризи 2008-2013 років (2013)
Пыж В. В. - Социальная доктрина как основа формирования социальной политики России в современных условиях, Васильева Е. В. (2013)
Рудакова Е. Н. - Национальная безопастность России: политические аспекты проблемы обеспечения (2013)
Руденко А. Ф. - Національне питання у передвиборчих программах політичних партій України (2013)
Седляр Ю. О. - Дипломатія санкцій Європейського Союзу: на прикладі суданського епізоду (2013)
Стежко Ю. Г. - Формування громадянських особистісних якостей у процесі вивчення іноземної мови (2013)
Стряпко І. О. - Фінансові ресурси регіональної влади країн Європейського Союзу (2013)
Трахтенберг Г. Д. - От "нового государственного менеджмента" к "электронномуо правительству": эволюция административной идеологии (2013)
Трутенко А. А. - Влияние внутриполитических конфликтов на реализацию внешней политики Украины (2013)
Федорова К. О. - Політична криза в Іспанії та шляхи її вирішення (2013)
Федулова В. В. - Роль СМИ в формировании информационного терроризма (2013)
Цурканова І. О. - Центральні органи виконавчої влади і місцеві державні адміністрації: завдання та функції (2013)
Чальцева О. М. - Формування публічної політики в перехідних системах (2013)
Червінська Л. М. - Політологічне дослідження міграції: теоретико-методологічні засади (2013)
Черниш О. М. - Двовекторність, яка затяглася (2013)
Шамраєва В. М. - Поява українського питання у зовнішньополітичній доктрині США у першій чверті ХХ ст. (2013)
Юрченко Е. А. - Традиціоналізм та лібертарний консерватизм: порівняння та перспективи синтезу (погляд в контексті творчості Ханса-Херманна Хоппе та Юліуса Еволи) (2013)
Мармазова Т. І. - Оціночний медіа-дискурс в контексті публічної політики (на прикладі Мюнхенської промови Володимира Путіна 10 лютого 2007) (2013)
Віннічук О. В. - Праксеологічні аспекти політичних ризиків в Україні (2013)
Жувака И. А. - Арктика как пространство межцивилизационного соперничества: вызовы и возможности для арктических государств (2013)
Кіянка І. Б. - Популізм як феномен політичного життя (2013)
Козьма В. В. - Політичні інститути сучасної представницької демократії (2013)
Кудіна О. А. - Транспарентність влади в Україні: проблеми становлення та чинники забезпечення (2013)
Осадчук І. Ю. - Політична опозиція як чинник президенціалізації вищого і центрального рівнів системи інститутів виконавчої влади у Білорусі (2013)
Панарін А. С. - Політична стабільність та конфлікт: дослідження проблеми взаємозв’язку (2013)
Печенка Я. - Парламент як форма соціально-політичного представництва інтересів (2013)
Пилипенко О. В. - Становлення та розвиток громадських рухів на теренах України: ретроспективний аналіз (2013)
Риженкова Л. І. - Партійно-громадська взаємодія у контексті процесів сучасної політичної комунікації (2013)
Соколов А. В. - Гражданские приложения: новые формф общественных объединений, Маклашин И. С. (2013)
Третяк О. А. - Раціоналізація публічної сфери політики: реальний проект чи футорологічний концепт? (2013)
Чигур Р. Ю. - Глобалізація світової економічно-політичної сфери та антропологічні ризики (2013)
Чміль І. І. - Передумови виникнення та особливості діяльності суспільних рухів у країнах Вишеградської групи в період трансформації політичних систем (2013)
Марфобудінова Л. І. - Комунікаційний простір політики: неформалізована складова інформаційних потоків (2013)
Тупиця О. Л. - Політична діяльність профспілок в сучасному світі: інституційна та соціально-економічна детермінанти (2013)
Андрианова Н. Ю. - Место и роль системи образования в деятельности Наркомпроса РСФСР в 1917 - 1927 гг. (2013)
Пащенко В. І. - Електронне урядування в Україні: формальність чи дієвий механізм демократизації (2013)
Борисова В. О. - Ресурси розвитку громадянського суспільства в сучасній Україні: методологічні засади дослідження (2013)
Біла О. І. - Генеалогія історії від Ф. Ніцше до М. Фуко (2013)
Власюк Н. Н. - Аксиологические аспекты образования для устойчивого розвития общества в двух системах теоретизирования, Косенко Т. С. (2013)
Гончаренко Е. С. - Паноптикон "модерна" в спектре современной философской мысли (2013)
Гуцуляк О. Б. - Использование даосизма в китайском варианте коммунистической доктрины (2013)
Дондюк А. М. - Тема рефлексивного у просторі сучасного феноменологічного знання (2013)
Дубчак Л. М. - Виховання та покарання як виклик людському злу в українській філософській парадигмі від давніх часів до XVII ст. (2013)
Дьяковська Г. О. - Наративізація соціальної пам’яті (2013)
Завгородько Л. В. - Філософія географії і освітня модель життєтворчості (2013)
Колотило М. О. - Культурний капітал та особливості його відтворення у вищій освіті (соціально - філософський дискурс) (2013)
Купцова Т. А. - Відображення гендерних стереотипів у релігійно- філософській думці Київської Русі (2013)
Кушнир Е. Я. - Человек в духовном измерении бытия (2013)
Лугуценко Т. В. - Информация как средство трансформации бытия культурного пространства человека (2013)
Мудрак В. І. - Особистість в світі інформації: філософсько- освітній аспект (2013)
Палагнюк М. М. - Інформаційні технології та їх значення у формуванні ціннісних орієнтацій студентів вищих технічних навчальних закладів (2013)
Полулях Ю. Ю. - Семіологія інформації: аксіологічний аспект (2013)
Поспелова О. В. - Дискурс-анализ и его место в современных исследованиях политики (2013)
Работкіна С. В. - Світоглядні та обрядові особливості сучасного українського неоязичництва (2013)
Русул О. В. - Поняття "етнічна", "культурна ідентичність", "національний менталітет" у соціально-філософському дискурсі (2013)
Самченко В. Н. - Постнекласическая наука и здравый смысл (2013)
Северин-Мрачковська Л. В. - Екобізнес як напрямок діяльності соціально зорієнтованого підприємництва (2013)
Сінькевич О. Б. - Трансформація тілесної ідентифікації в контексті постлюдської перспективи (2013)
Скалацька О. В. - Філософські аспекти моди у поглядах Х. У. Гумбрехта (2013)
Соколовський О. Л. - Історико-духовні витоки й особливості віровчення п’ятидесятників-унітаріїв в Україні (2013)
Ханстантинов В. О. - Дискурс інакшості в суспільно-політичній думці Стародавнього світу (2013)
Цехмістренко О. В. - Аксіологічні концепції сучасної економічної культури (2013)
Шаповал О. П. - Прояв транзитивності всезагального через трансформації суспільного буття та свідомості (2013)
Вершина В. А. - Тематизация антропологии в контексте пространства современной коммуникации (2014)
Писная Ю. В. - Феномен самоубийства как отражение духовной атмосферы в России XIX – первой половины XX в. (2014)
Грабовська І. М. - Український жіночий рух у Канаді - приклад консолідації українства за межами Батьківщини, Талько Т. М. (2014)
Ходус Е. В. - Проблема приватности: концептуальный траектории в современной социальной теории (2014)
Кулик О. В. - Критика філософами ХХ ст. ідеї раціонального впорядкування (2014)
Окороков В. Б. - Конструирование языкового пространства в творчестве А. Бадью (2014)
Арабаджи Ю. І. - Криза українсько-російських взаємовідносин (2014)
Ключник Р. М. - Еволюція концепту "криза" у західній політичній думці (2014)
Конон Н. Є. - Публічна політика правозахисних міжнародних не- урядових організацій у формуванні глобального громадянського суспільства (2014)
Клюй А. І. - Українська національна ідея як проблема суспільно-політичної думки: поч. ХХ ст. та сучасності (2014)
Демичева А. В. - Поліваріативність статусів міста у просторі міжнародних відносин: до постановки проблеми (2014)
Ищенко И. В. - Глобализация и постмодерн как факторы нестабильности политических режимов (2014)
Кравченко В. Ю. - Особливості приватизації політичного насилля в контексті трансформації легітимності державних інститутів (2014)
Кривошеїн В. В. - Концептуалізація публічної політики в полі соціологічного теоретизування (2014)
Лясота А. Є. - Неурядові громадські організації як інститут громадянського суспільства в Україні (2014)
Ставченко С. В. - Керування проблемами як різновид превентивних технологій антикризового управління в політиці (2014)
Третяк О. А. - Публічна сфера політики та інституційна структура політичної системи: взаємодоповнення чи альтернативні виміри політичної дійсності? (2014)
Титова В. С. - Сучасні характеристики бренду "Україна" (2014)
Лелеко В. В. - Проблеми та перспективи сталого розвитку України: політичний аспект (2014)
Манько В. І. - Основні інструменти впливу "розумної сили" ЄС в Україні (2014)
Борисова Ю. В. - Эволюция системи льгот и привелегий как предмет междисциплинарного анализа (2014)
Гилюн А. В. - Студенты - первокурсники о мотивах поступления в университет (2014)
Пірог Л. А. - Перспективи розвитку державної соціальної допомоги в сучасних умовах (2014)
Хуторна А. В. - Еволюція фемінізму крізь призму соціологічного теоретизування (2014)
Глазунов С. В. - Жебрацтво як соціальне явище в історичному вимірі (2014)
Паламаренко І. О. - Організація післядипломної медичної освіти у Великій Британії (2012)
Zawłocki І. - Zasadnicze zmiany programowo-organizacyjne w polskim systemie ksztalcenia nauczycieli, Niewiadomski K., Nieroba E. (2012)
Рибченко О. Ю. - Особливості підготовки лекційних занять із соціально-педагогічних дисциплін у вищій школі, Теслюк В. М. (2012)
Сидорко В. М. - Визначення основних етапів, що сприяють реалізації міжпредметних зв’язків (2012)
Теслюк В. М. - Підготовка та проведення семінарських занять із дисципліни "Соціальна педагогіка", Безлегка Т. Ю. (2012)
Продайко М. Ю. - Логічне мислення майбутніх техніків-електриків як складова їх професійної підготовки (2012)
Шихненко Н. В. - Психолого-педагогічні вимоги до проведення лекцій із дисципліни "Соціальна педагогіка", Теслюк В. М. (2012)
Каленський А. А. - Визначення умов щодо ефективного засвоєння спеціальних дисциплін фахівцями неінженерних спеціальностей, Мараховський І. М. (2012)
Нагорнюк О. М. - Методика проведення практичного заняття з навчальної дисципліни "Земельний кадастр", Грицишин Н. М. (2012)
Лукач В. С. - Модель та принципи формування комунікативної компетентності майбутнього викладача вищого аграрного навчального закладу, Петрух Р. Б. (2012)
Прохорчук О. М. - Психолого-педагогічні аспекти компетентнісної підготовки дослідництва у бакалаврів соціальної педагогіки (2012)
Іванюта О. О. - Сутність моніторингу навчальних досягнень майбутніх фахівців (2012)
Кручек В. А. - Структурні компоненти професійного мовлення майбутніх соціальних педагогів, Климчук С. В. (2012)
Янц Н. Д. - Професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів до сценарно-режисерської роботи (2012)
Яковлева В. А. - Вплив трикомпонентної технології на рівень пізнавальної самостійності старшокласників під час формувального етапу експерименту (2012)
Тверезовська Н. Т. - Вимоги до практичної роботи майбутніх соціальних педагогів у закладах інтернатного типу, Білик Р. М. (2012)
Гедзик А. М. - Класифікація методичних прийомів навчання кресленню майбутніх інженерів-аграрників (2012)
Іванова Ю. І. - Вживання й оперування студентами математичних понять (2012)
Зайченко Н. І. - Професійна підготовка соціальних педагогів в Іспанії у 1960-80-х рр. (2012)
Абрамович В. Є. - Проблема розробки навчальної програми з англійської медичної мови (2012)
Мельничук Т. Ф. - Гуманістична складова в діяльності жіночого клубу "Гармонія" НУБІП України (2012)
Карпюк В. А. - Узагальнене визначення методологічної основи інтеграції навчально-пізнавальної і самоосвітньої діяльності студентів (2012)
Меркулова В. О. - Активізація пізнавальної діяльності студентів ігровими методами при вивчення економічних дисциплін, Каленський А. А. (2012)
Каленський А. А. - Застосування проектних технологій при підготовці майбутніх техніків-землевпорядників, Прокопенко І. П. (2012)
Саєнко Т. - Інноваційні методи навчання та управління екологічною освітою вищої школи (2012)
Сподін Л. А. - Проблема визначення структури особистості в наукових дослідженнях (2012)
Стаднійчук І. П. - Теоретичні основи застосування кейс-технологій у процесі формування фахових компетенцій майбутніх техніків-механіків (2012)
Рудик Я. М. - Методика підготовки тестів успішності з дисципліни "Технологія виробництва продукції вівчарства", Ткачук Т. В. (2012)
Разкевич І. О. - Технологія конструювання педагогічних тестів (2012)
Ковальчук Т. І. - Вимоги до застосування інтерактивних засобів навчання під час підготовки фахівців-економістів в умовах аграрного вищого навчального закладу, Жолак Я. В. (2012)
Хвіст В. О. - Використання інноваційних педагогічних технологій в самостійній роботі студентів при вивченні курсу історичних дисциплін (2012)
Дубченко Д. І. - Фактори, що впливають на ефективність практичної підготовки молодших спеціалістів аграрників, Яковлева В. А. (2012)
Дворак К. П. - Методика проведення навчальних занять з дисципліни "Cільськогосподарська фітопатологія" для студентів спеціальності "Захист рослин", Кручек В. А. (2012)
Балалаєва О. Ю. - Становлення методики викладання латинської мови у вищій професійній школі (2012)
Гедзик А. М. - Дидактичні умови визначення рівнів розвитку просторового мислення майбутніх інженерів-механіків аграрної галузі (2012)
Кручек В. А. - Особливості методики викладання дисципліни "Основи соціальної роботи", Усова Г. В. (2012)
Данькевич Л. Р. - Застосування кейс-технологій у викладанні англійської мови професійного спрямування, Ямнич Н. Ю. (2012)
Сицька А. В. - Підготовка майбутніх екологів у вищих навчальних закладах до експертної діяльності (2012)
Іжко Є. - Сутність поняття "автономне навчання" як виду самостійної навчальної діяльності студентів (2012)
Тверезовська Н. Т. - Роль і місце соціальних мереж у формуванні освітньо-інформаційного середовища аграрних університетів, Мигович С. М. (2012)
Дьомін О. А. - Дидактичні умови проведення поточного тестового контролю знань студентів у вищому аграрному навчальному закладі, Колосок І. О. (2012)
Козяр М. - Розвиток просторового мислення студентів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій в процесі вивчення графічних дисциплін, Фещук Ю. (2012)
Гаріна С. М. - Інформаційні технології в управлінні навчальним закладом: питання термінології, Тарасенко Р. О. (2012)
Сидоренко В. К. - Технічні здібності як визначальний чинник професійної діяльності в умовах сучасного виробництва, Паламар А. С. (2012)
Тверезовська Н. Т. - Використання віртуального середовища в начальному процесі, Місяченко І. Л. (2012)
Броварський В. Д. - Особливості методики навчання дисциплін сільськогосподарського напряму із застосуванням технологій мультимедіа, Тарасюк А. П. (2012)
Тверезовська Н. Т. - Методика навчання студентів у комп‘ютерному середовищі, Пилипака С. Ф., Тарасюк А. П., Несвідомін В. М. (2012)
Тверезовська Н. Т. - Взаємовплив професійно-важливих якостей керівника навчального закладу та стилю його керівництва (2012)
Макодзей Л. І. - Особливості управління вищими навчальними закладами, Божко Г. О. (2012)
Пилипенко О. П. - Використання сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій у навчальному процесі ветеринарних ВНЗ Німеччини (2012)
Макодзей Л. І. - Особливості формування управлінської команди, Брагіна О. В. (2012)
Хвіст В. О. - Електронний підручник – навчальний засіб нового покоління (2012)
Амеліна С. М. - Сутність проектно-творчих умінь майбутніх інженерів садово-паркового господарства, Халілова С. Е. (2012)
Боголюбов В. М. - Формування етичних принципів у контексті переходу суспільства до сталого розвитку (2012)
Макух О. І. - Соціально-психологічні фактори ціннісних орієнтацій осіб юнацького віку (2012)
Маценко Л. М. - Формування здоров’я та здорового способу життя студентів НУБІП України (2012)
Опальчук Б. В. - Передумови створення та особливості пробаційної служби за кордоном, Кубіцький С. О. (2012)
Вознюк Н. М. - Соціалізація особистості: деякі сучасні проблеми етико-педагогічного аспекту (2012)
Батечко Н. Г. - Акмесинергетичний підхід у формуванні мотиваційної сфери майбутніх викладачів вищої школи в умовах магістратури (2012)
Голік О. В. - Аналіз вимог до морально-етичного портрету сучасного лікаря (2012)
Карпова І. Г. - Механізми виявлення творчої обдарованості студента у процесі літературно-мистецької діяльності (2012)
Амеліна С. Б. - Конструювання образу людської тілесності у смисловому полі масової культури (2014)
Афанасьєв О. І. - Гуманітарні науки і гуманітаристика (2014)
Більовський О. А. - Механізми соціальної детермінації безпеки суспільства і держави: досвід історико-філософської рефлексії (2014)
Більченко Є. В. - Міфологема "Схід – Захід" та український контекст: православна соборність vs католицький персоналізм (2014)
Бродецька Ю. Ю. - Превращение человека желающего: анализ механизмов деформации человеческого потенциала (2014)
Доній Н. Є. - Феномен тілесного стайлінгу в сучасному соціальному просторі (2014)
Карпова С. Г. - Феномен кризиса в философии О.Шпенглера (2014)
Ковалець М. С. - Кореляція об’єктів і гіпер-об’єктів в новій метафізиці (2014)
Кузьменко О. М. - Американські концептуальні моделі університету ХХ ст.: соціально філософський аналіз (2014)
Макешина Ю. В. - Либеральный феминизм и психоанализ: общество VS. сімья (2014)
Микольченко В. С. - Особливості української ментальності як підґрунтя вибору між vita minima та vita heroicа (2014)
Мудрак В. І. - Філософсько-освітні підходи до становлення фахової компетентності особистості в системі вищої освіти як реалізація співвідношення "особистість-інформація-знання" (2014)
Самченко В. Н. - Философия Нового Времени: новое содержание в новой форме (2014)
Соколовський О. Л. - Історико-духовні витоки й особливості віровчення христадельфіан (2014)
Айтов С. Ш. - Философия истории и развитие когнитивных подходов исторической антропологии (2014)
Захарчук О. Ф. - Капитализм в современном обществе, Ярош О. М. (2014)
Андреева О. Н. - Рефлективное воплощение модусов бытия в культуре с позиций "семантичечкого": теоретические и практические аспекты (2014)
Цимбал О. Є. - Особливості християнської етики в контексті традиційної моральнісної східнослов’янської народної культури (2014)
Шепетяк О. М. - Тринітарне богослов’я Карла Барта і Карла Ранера (2014)
Сінькевич О. Б. - Наративна персональна ідентичність в добу масової культури (2014)
Волинець О. О. - Католицька церква про війну, мир і загальне благо (2014)
Ба Алави М. М. - После Йеменской революции: разделение страны или федеративное государство? (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського