Фіголь Н. М. - Особливості редакційної підготовки електронних видань (2013)
Досенко А. К. - Комунікативні особливості роботи перекладача під час інтернет-спілкування (на прикладі сайтів знайомств мережі Інтернет) (2013)
Кіца М. О. - Вплив патогенної реклами на світосприйняття дітей: український та світовий досвід (2013)
Костюк Ю. В. - Веб-cайт регіональних радіостанцій як інноваційна платформа традицiйного ЗМІ (2013)
Ржеуський А. В. - Соціальні мережі як компонента віртуальної комунікації, Кунанець Н. Е. (2013)
Пономаренко Л. Г. - Дитяча книга в XXI ст.: відлуння минулого чи нагальна потреба сьогодення? Рецензія на монографію Огар Е. І. "Дитяча книга в українському соціумі (досвід перехідної доби)” (Львів : Світ, 2012. – 320 с.) (2013)
Відомості про авторів (2013)
Вернудіна І. В. - Естетико-психологічна природа художнього образу (2013)
Колесник О. С. - Художня інтерпретація міфологічних мотивів у "королі лірі" В. Шекспіра (2013)
Стоян С. П. - Символи в образотворчому мистецтві первісності: філософсько-культурологічний аналіз (2013)
Чорний О. О. - Роль філософських понять в історії культури та філософії освіти України (2013)
Більченко Є. В. - Діалого-культурологічний проект освіти у дискурсі нового модерну: Інший і Третій (2013)
Герчанівська П. Е. - Варіативність й інваріантність міфологічної свідомості (2013)
Кравченко О. В. - Дилеми концептуалізації сучасної культурної політики України (2013)
Сєров М. В. - Мова мистецтва й засоби міжкультурної комунікації (2013)
Вовкун В. В. - Маскультурний концепт народництва (2013)
Гайдукевич К. А. - Предмет та класифікації риторики у науковій думці останньої чверті ХХ – початку ХХІ століття (2013)
Гончарова О. М. - Політичний дискурс риторики: історико-культурологічні виміри (2013)
Гавеля О. М. - Культурологічний аналіз сучасного стану та перспектив розвитку обдарованої особистості у контексті художньої культури України (2013)
Кривошея Т. О. - Теорія кемпу в естетико-культурологічних рефлексіях Сюзан Зонтаг (2013)
Смоліна О. О. - Системний характер культури православного чернецтва (2013)
Устименко Л. М. - Подієвий туризм як історико-культурне явище (2013)
Яковлев О. В. - Ендогенні та екзогенні чинники соціокультурного розвитку регіонів сучасної України (2013)
Тимошенко М. О. - Персоніфікація композиторської творчості як спосіб усвідомлення та презентації ціннісного культурного досвіду (2013)
Криволапов М. О. - Українська художня критика другої половини ХІХ – початку ХХ століття як активний рушій мистецького прогресу (2013)
Єсипенко Р. М. - Проблеми засвоєння українським театром драматургії країн близького зарубіжжя (2013)
Миленька Г. Д. - Теоретичні розвідки Г. Е. Лессінга у контексті естетико-мистецтвознавчого дискурсу Німеччини ХVІІІ століття (2013)
Безручко О. В. - Кінопедагогічна діяльність М. Г. Іллєнка (2013)
Северинова М. Ю. - Архетип: ейдос чи ідея. Від платонівської ідеї до ентелехії Аристотеля (2013)
Боднарчук Т. В. - Національний прояв тенденцій постмодернізму в образотворчому мистецтві (2013)
Кокуленко Б. Г. - Творчість Миколи Васильовича Гоголя в театрі й танці (2013)
Смирнова Т. В. - Становлення та тенденції розвитку професійного театрального мистецтва на Волині в кінці XVІІІ – першій третині ХІХ століття (2013)
Кравченко Н. І. - Трактування сюжету зцілення розслабленого в західноєвропейському та російському релігійному живописі XVIІ–XIX століть, Воробйова О. І. (2013)
Кулиняк М. А. - Слов’янська музика у виконавській творчості Олега Криси (2013)
Касьяненко К. М. - Книжка-іграшка як інтеграційна модель (2013)
Пилатюк Н. І. - Скрипковий переклад у музиці ХХ століття в контексті естетики "стильової гри" (на прикладі Фріца Крейслера) (2013)
Довжик О. К. - Обрі Бердслей і "Смерть Артура": підрив вікторіанського природного ладу (2013)
Калініченко В. В. - Особливості композиції та семантика "Виду купола в цейхгаузі в Замку" Хотинської фортеці (2013)
Левко В. І. - Діяльність державних музично-концертних організацій в Україні у другій половини ХХ – на початку ХХІ століття (2013)
Ляховська О. С. - Культура сервісу в сучасному круїзному туризмі (2013)
Михалюк О. І. - Французькі застільні манери та їх вплив на формування українського етикету наприкінці XVIII – у першій половині XIX століття на території Правобережної України (2013)
Приходько А. В. - Ніщо у мистецтві авангарду ХХ століття (2013)
Решновецький С. Л. - Сутність соціальної відповідальності як управлінської категорії (2013)
Цехмістренко О. В. - Актуальні проблеми економічної культури в контексті культури постмодерну і шляхи їхнього розв’язання (2013)
Кінаш Н. І. - Синтез нових типів сульфуровмісних похідних моносахаридів, Гевусь О. І., Долинська Л. В., Скібіцький Р. П. (2014)
Сергеєв В. В. - Рівновага рідина – пара в системі ацетонітрил - ізобутилметакрилат за атмосферного тиску, Чан Ван Тхань, Ван-Чин-Сян Ю. Я. (2014)
Сергеєв В. В. - Густина, надлишковий об’єм і парціальні мольні об’єми розчинів ізобутилметакрилату в ацетонітрилі і бензені (2014)
Гладій А. І. - Розробка методики аналітичного контролю реакції каталітичного ацилювання гідроксіполіоксіалкілен(мет)акрилатів ангідридами дикарбонових кислот, Цюпко Ф. І., Полюжин І. П., Ятчишин Й. Й., Ларук М. М. (2014)
Костів І. С. - Аналітичний контроль процесів одержання алкілциклогексенкарбоксилатів методом газорідинної хроматографії, Маршалок Г. О., Ятчишин Й. Й., Полюжин І. П. (2014)
Шаповал П. Й. - Синтез плівок цинк сульфіду (ZnS) методом хімічного поверхневого осадження, Созанський М. А., Ятчишин Й. Й., Гумінілович Р. Р. (2014)
Євчук І. Ю. - Дослідження в’язкості золь-гель cистем на основі тетраетоксисилану (2014)
Четвержук Я. А. - Термодинаміка розчинів 2-фурил-2-ціано-2-пропенаміда в органічних розчинниках, Горак Ю. І., Собечко І. Б., Кочубей В. В., Сергеєв В. В. (2014)
Апостолова Р. Д. - Падіння розрядної ємності композитних LiMn2O4-електродів з вуглецевими нанотрубками, досліджене за методом імпедансної спектроскопі, Пєсков Р. П., Шембель О. М. (2014)
Блажівський К. І. - Вплив умов екстрагування хлоридів із суміші солей на показники процесу, Перекупко Т. В., Максимович І. Є., Човбан А. В. (2014)
Боровець З. І. - Формування структури низькоосновних гідросилікатів системи CаO–SіO2–H2O з хімічними додатками при автоклавуванні, Пона М. Г., Чекайло М. В., Кобрин О. В. (2014)
Гелеш А. Б. - Вдосконалення технологічного процесу очищення викидних газів реакторів розкладу ільменіту у виробництві пігментного титану(IV) оксиду (2014)
Добровецька О. Я. - Осадження біметалевих наночастинок Pd-Au за імпульсного режиму електролізу у DMSO розчинах (2014)
Знак З. О. - Розроблення кавітаційно-флотаційного процесу очищення стічних вод в аспекті реалізації сучасних концепцій синтезу хіміко-технологічних систем, Сухацький Ю. В., Мних Р. В. (2014)
Луцюк І. В. - Вплив магнію гідросилікату на надмолекулярну структуру поліпропілену, Левицький В. Є., Вахула Я. І. (2014)
Перекупко А. В. - Дослідження процесу екстрагування магнію хлориду із суміші солей водними розчинами ізопропілового спирту з наступною кристалізацією кондиційного бішофіту, Ільків Н. І. (2014)
Перекупко Т. В. - Дослідження процесу екстрагування хлоридів з виробничого шеніту з одержанням безхлоридного калійно-магнієвого добрива, Корчинська Х. М. (2014)
Савчук Л. В. - Шляхи зменшення негативного впливу стічних вод пивзаводів на довкілля, Курилець О. Г., Оленич Р. Р. (2014)
Солоха І. В. - Матові кольорові поливи на основі відходів промисловості, Кобрин О. В., Боровець З. І., Вахула О. М. (2014)
Солоха І. В. - Очищення природних вод від амонійного азоту цеолітокерамічними адсорбентами, Мацієвська О. О., Чверенчук А. І., Пона М. Г. (2014)
Сусь Л. В. - Електрохімічне одержання наночастинок золота у DMF розчинах (2014)
Топчак Р. В. - Електрохімічне осадження наноструктур срібла з водних розчинів у присутності натрію поліакрилату, Кунтий О. І. (2014)
Яворський В. Т. - Утилізація цінних компонентів із відпрацьованих малих джерел електричного струму, Зозуля Г. І., Буклів Р. Л. (2014)
Яворський В. Т. - Термографічне дослідження сумішей з відходами збагачення вугілля, Калимон Я. А., Микула С. О., Микула О. Я. (2014)
Жеплинський Т. Б. - Залежність величини мікротвердості 6 мм листового флоат-скла від умов її визначення, Серкіз О. К. (2014)
Макота О. І. - Початкові стадії реакції окиснення Октену-1 молекулярним киснем за наявності іммобілізованого та гомогенного (Rh(CO)2Cl)2, Булгакова Л. В. (2014)
Дмитрук Ю. В. - Одержання акрилової кислоти на аеросильних каталізаторах, Лапичак Н. І., Небесний Р. В., Івасів В. В., Сидорчук В. В., Халамейда С. В., Мацьків О. О., Зажигалов В. О. (2014)
Гнатів З. Я. - Коолігомеризація ароматично-терпенових вуглеводнів у присутності каталізаторів різної природи, Ворончак Т. О., Рипка А. М., Никулишин І. Є., Піх З. Г. (2014)
Хлібишин Ю. Я. - Дослідження модифікації дорожніх бітумів гумовою крихтою, Почапська І. Я., Гринишин О. Б., Нагурський А. О. (2014)
Кічура Д. Б. - Властивості композиційних матеріалів на основі реакційноздатних вуглеводневих олігомерів (2014)
Оробчук О. М. - Двостадійний спосіб ініційованої коолігомеризації ненасичених вуглеводнів фракції С9, Субтельний Р. О., Мареш З. Ю., Дзіняк Б. О. (2014)
Субтельний Р. О. - Дослідження емульсійної коолігомеризації ненасичених вуглеводнів фракції С9 в різних дисперсійних середовищах, Фуч У. В., Поліщук Б. В., Дзіняк Б. О. (2014)
Сабан І. І. - Використання залишкової базової оливи як основи мастильних рідин, Гринишин О. Б., Кочубей В. В. (2014)
Топільницький П. І. - Дослідження нейоногенних деемульгаторів різної будови на штучних нафтових емульсіях, Голич Ю. В., Романчук В. В. (2014)
Яцишин О. І. - Реакційноздатні похідні епоксидованої соняшникової олії, Братичак М. М. (2014)
Кожушко М. І. - Утилізація спиртових відходів, Лудин А. М., Реутський В. В. (2014)
Супрун О. О. - Використання амінокислот в процесі окиснення циклогексану, Реутський В. В., Іващук О. С., Мудрий С. О. (2014)
Думанська Ю. А. - Дослідження взаємодії похідних 5-R-1,4-нафтохінону з 2,3-диметилбутадієном та прогнозування біологічної активності продуктів реакції методом 2D-QSAR аналізу, Маршалок О. І., Щекун І. І., Шах Ю. І., Кудрінецька А. В., Болібрух Х. Б., Кархут А. І., Половкович С. В., Огурцов В. В., Новіков В. П. (2014)
Думанська Ю. А. - Синтез нових трициклічних гетероциклічних cистем на основі 1,4-нафтохінонів та азометинів α-амінокислот, Кудрінецька А. В., Болібрух Х. Б., Шах Ю. І., Слесарчук М. С., Паранчук І. А., Кархут А. І., Половкович С. В. (2014)
Зварич В. І. - Гуанідинові похідні N-((9,10-антрахінон-1-іл) карбомотіоїл) бензаміду, Станько О. В., Дудчак О. О., Стасевич М. В., Новіков В. П. (2014)
Крвавич А. С. - Вивчення біологічно активних речовин косариків черепитчастих (GLADIOLUS IMBRICATUS), Конечна Р. Т., Новіков В. П. (2014)
Паляниця Л. Я. - Морфологічні властивості спиртових дріжджів в умовах низьких температур, Косів Р. Б., Березовська Н. І., Паньків Н. О (2014)
Фігурка О. М. - Синтез і властивості 3-амінокислотнозаміщених-2-(3,5-ди-трет-бутил-4-гідроксифеніл)-1,4-нафтохінонів, Курка М. С., Драпак І. В., Губрій З. В., Хом’як С. В. (2014)
Хом’як С. В. - Синтез гетероциклів на основі халкону з просторово екранованим фенолом (2014)
Лунін В. В. - Розробка інкапсульованого лікарського засобу на основі налтрексону та дисульфіраму, Заярнюк Н. Л., Федорова O. В., Шиян Г. Б., Воробій М. . В., Бондарчук О. П., Новіков В. П. (2014)
Ковальчук О. І. - Синтез нових аліциклічних похідних 1,4-хінонів, Марінцова Н. Г., Журахівська Л. Р., Болібрух Л. Д., Половкович С. В., Струбіцький І. В., Новіков В. П. (2014)
Стадницька Н. Є. - Дослідження перспективності використання плодів моркви дикої як джерела нових комплексів біологічно активних речовин, Павлюк І. В., Думич І. І., Блонський О. В. (2014)
Сабадах О. П. - Підбір умов синтезу триазенів антрахінонового ряду, Мокляк М. Г., Лучкевич Є. Р., Тарас Т. М., Болібрух Л. Д., Губицька І. І. (2014)
Карпенко І. В. - Вплив біогенних поверхнево-активних речовин на ріст олійних культур, Мідяна Г. Г., Карпенко О. Я., Баранов В. І. (2014)
Корецька Н. І. - Біосинтез та властивості поверхнево-активних речовин штаму RHODOCOCCUS ERYTHROPOLIS AU-1, Пристай М. В., Карпенко О. В. (2014)
Стадницька Н. Є. - Дослідження взаємодії солей тіосульфокислот з 2,3-дихлор-1,4-нафтохіноном, Василюк С. В., Монька Н. Я., Хоміцька Г. М., Наконечна А. В., Платонов М. О., Лубенець В. І. (2014)
Похилько С. Ю. - Детекція трансгенної сої у вітчизняних харчових продуктах та сортозразках, які вирощуються в Україні, Степаненко А. І., Орябінська Л. Б., Карпенко О. Я., Дуган О. М., Моргун Б. В. (2014)
Типлинська К. В. - Вплив лактобактерій на стероїдний профіль жінок з пригніченим синтезом андрогенів, Орябінська Л. Б., Карпенко О. Я., Дуган О. М., Горчаков В. Ю. (2014)
Гумницький Я. М. - Процес міграції та адсорбції мінеральних добрив у ґрунті, Люта О. В. (2014)
Предзимірська Л. М. - Інактивація бактерій роду DIPLOCOCCUS в атмосфері азоту і повітря, Шевчук Л. І. (2014)
Сидорчук О. В. - Технологічна схема очищення стічних вод від фосфатів модифікованими цеолітами типу z-Cu2+ (2014)
Гивлюд А. М. - Моніторинг забруднення стічних вод молокопереробних підприємств (2014)
Гузьова І. О. - Кінетика фільтраційного сушіння фосфогіпсу, Кебало Г. В., Крамар Х. А. (2014)
Дулеба В. П. - Застосування поліакриламідних флокулянтів для розділення глинистих суспензій, Цар І. В., Стадник А. І. (2014)
Дячок В. В. - Вивчення процесів масообміну під час реалізації біологічних методів очищення газових викидів від вуглекислого газу, Гуглич С. І., Левко О. Б. (2014)
Кіндзера Д. П. - Моделювання тепло-масообмінних процесів під час фільтраційного сушіння струганого березового шпону, Атаманюк В. М., Микичак Б. М., Уткіна О. В. (2014)
Одноріг З. С. - Хемосорбційне очищення вентиляційних газів від сірководню, Савка О. Р. (2014)
Сабадаш В. В. - Адсорбційне очищення стічних вод від ПАР (2014)
Семенишин Є. М. - Методика розрахунку прямотечійного та протитечійного екстракторів для екстрагування цільових компонентів з шару пористих структур, Римар Т. І. (2014)
Семенишин Є. М. - Кінетика екстрагування олії з насіння рижію посівного, Стадник Р. В., Онисько Х. М. (2014)
Хомко Н. Ю. - Технологічні аспекти одержання акриламіду гетерогенно-каталітичною гідратацією акрилонітрилу (2014)
Хоха Ю. В. - Високотемпературне відновлення галогеновмісних органічних сполук у процесі газифікації вуглецю пароповітряною сумішшю, Кальмук С. Д., Любчак О. В. (2014)
Шандрович В. Т. - Застосування anammox-процесу для очищення стічних вод від сполук азоту, Мальований М. С., Мальований А. М. (2014)
Ferens M. V. - Amphiphilic aminofuncional diesterethers as dispersed system stabilizers, Nosova N. G, fihurka N. V., Dron S. A., Varvarenko S. M. (2014)
Shevchuk O. M. - Polymer nanocomposite films with embedded carbon nanotubes, Bukartyk N. M., Petrus R. Yu., Tokarev V. S. (2014)
Жолобко О. Ю. - Гідрогелі на основі похідних сукцинатів хітозану як абсорбенти барвників, Демчук З. І., Бук М. І., Вострес В. Б., Будішевська О. Г., Воронов А. C., Воронов С. А. (2014)
Хоменко О. І. - Амфіфільні діестери піромелітової кислоти для солюбілізації ліпофільних речовин у воді, Кудіна О. О., Бубен Р. Г., Будішевська О. Г., Воронов А. С., Воронов С. А. (2014)
Коротич М. В. - Гетерофазний синтез графт-кополімерів з гідрофільними та гідрофобними бічними ланцюгами, Долинська Л. В., Букартик Н. М., Токарев В. С. (2014)
М’ягкота О. - Використання Red-Ox систем на основі CE4+ для одержання пероксидвмісних полімерів, Рябцева А., Мітіна Н., Гевусь О., Долинська Л., Заіченко О. (2014)
Навроцький С. Б. - Темплатний синтез функціональних наночастинок магеміту у присутності телехелатних олігопероксидів, Демченко П. П., Надашкевич З. Я., Грищук О. І., Янчук І. Б., Мітіна Н. Є., Заіченко О. С. (2014)
Носова Н. Г. - Синтез полімерів на основі 3-амінобензенборонової кислоти та полі(N-гідроксиметилакриламіду) (2014)
Сердюк В. О. - Синтез функціональних кополімерів методом полімераналогічних перетворень для інкапсулювання ефірних олій, Борова С. Г., Надашкевич З. Я., Токарев В. С. (2014)
Тарас Р. С. - Кополімеризація похідних α-амінокислот з діолами у присутності гліцерину, Нагорняк М. І., Ільчук В. О., Самарик В. Я., Воронов С. А. (2014)
Варваренко С. М. - Створення композицій гідрогелів як матриць для трансдермальних систем доставки ліків (2014)
Чобіт М. Р. - Формування тонких шарів реакційноздатних кополімерів на планарних поверхнях, Нікітішин Є. Ю., Долинська Л. В., Монцібович Р. О. (2014)
Ларук Ю. В. - Вплив міжмолекулярних взаємодій на сумісність полівінілхлориду і полістиролу у діестерфталатних пластифікаторах, Калагурка А. М., Левицький В. Є. (2014)
Масюк А. С. - Вплив природи полімеру і хлориду металу на закономірності одержання полімер-силікатного композиту, Нечипор Р. В., Левицький В. Є. (2014)
Тор-Святек А. - Аналіз ефективності процесу екструзії пористого поліетилену, Красінський В., Дулебова Л. (2014)
Семенюк Н. Б. - Особливості одержання наночастинок срібла у присутності полівінілпіролідону, Костів У. В., Дзяман І. З., Клим Ю. В., Скорохода В. Й. (2014)
Семенюк Н. Б. - Срібловмісні композити полівінілпіролідону з антибактеріальними властивостями, Дудок Г. Д., Комаровська-Порохнявець О. З., Скорохода Т. В., Нечай Я. Р. (2014)
Земке В. М. - Вплив молекулярної маси полівінілпіролідону на адгезійну здатність композицій, Чопик Н. В., Бурча Т. М. (2014)
Суберляк О. В. - Активаційне наповнення ненасичених поліестерних смол, Шибанова А. М., Челядин Л. І., Мельник Ю. Я. (2014)
Гриценко О. М. - Розрахунок та обґрунтування технологічних параметрів одержання плівкових гідрогелевих матеріалів відцентровим формуванням, Суберляк О. В., Волошкевич П. П., Коваль Ю. Б. (2014)
Гуменецький Т. В. - Захисна дія інгібіторів корозії під час репасивації алюмінію, Хлопик О. П., Зінь І. М., Самойлюк Д. С. (2014)
Шаповал Й. М. - Розробка та дослідження властивостей мастильно-охолоджувальних рідин на основі полівінілпіролідону та поліакриламіду, Кочубей В. В., Суберляк О. В., Полюжин І. П., Козак М. Б. (2014)
Передмова (2010)
Буй Д. Б. - Огляд бібліографії по теорії мультимножин, Богатирьова Ю. О. (2010)
Буй Д. Б. - Узагальнене числення рядків, Глушко І. М. (2010)
Буй Д. Б. - Повний образ, обмеження, проекція, відношення сумісності, Кахута Н. Д., Сільвейструк Л. М. (2010)
Буй Д. Б. - Композиційна семантика рекурсивних виразів та їхніх узагальнень в SQL-подібних мовах, Поляков С. А. (2010)
Глибовець А. М. - Один підхід до побудови інтелектуальної пошукової системи, Шабінський А. С. (2010)
Гломозда Д. К. - Про один підхід до організації взаємодії між автоматизованою системою управління навчальним закладом та системою керування навчанням (2010)
Дишлевий О. П. - Побудова залежностей між прямими та непрямими метриками програмного забезпечення (2010)
Корень О. М. - Один підхід до побудови програмних систем підтримки електронної освіти (2010)
Костюк О. О. - Концепція побудови математичної моделі документообігу віртуального підприємства (2010)
Мелащенко А. О. - Тестовий стенд для інтероперабельності електронних цифрових підписів, Перевозчикова О. Л. (2010)
Нечай О. С. - Засоби діагностики об’єктно-орієнтованого програмного забезпечення (2010)
Олецький О. В. - Принципи застосування генетичних алгоритмів до задачі онтологічно орієнтованого інформаційного пошуку (2010)
Парфірова Т. С. - Поняття взаємодії з точки зору сутнісної платформи (2010)
Терещенко В. М. - Підхід щодо побудови об’єктно-реляційної бази данних, Волошин С. Г. (2010)
Федюков Д. А. - Математична модель для побудови комплексу виявлення несправностей високопродуктивної обчислювальної системи, Рябчун С. Г. (2010)
Яремчук О. Я. - Побудова когнітивної моделі сталого розвитку туристично-рекреаційної системи (на прикладі Тернопільського регіону) (2010)
Іванов Є. В. - Властивості алгебр складноіменних даних (2010)
Касьянюк В. С. - Побудова логіки нечітких предикатів, Малютенко Л. М., Польща М. В. (2010)
Ашихмін А. В. - Автоматичне визначення шумового профілю аудіозапису (2010)
Матковський О. - Рогова обманка в геологічних утвореннях Українських Карпат (2009)
Зайцева В. - Металогенія Закарпаття (2009)
Jankowski L. - Particular tectonic zones (the mélange zones) as potential and significant paths for fluid migration and mineral formation, Jarmolowicz-Szulc K. (2009)
Кичань Н. - Особливості структур ударного метаморфізму в карпатському метеориті Княгиня (2009)
Галамай А. - Умови седиментації баденських солей центральної частини Українського Передкарпаття, Крижевич В., Білик Л. (2009)
Шумлянський В. - Мінералізувальні розчини і геохімія ртуті в породах північно-східного облямування Вигорлат-Гутинського вулканічного пасма, Деревська К., Загнітко В., Івантишина О., Александров О. (2009)
Гавришків Г. - Мінералогія і геохімія піскуватих конкрецій ямненської світи палеоцену Українських Карпат, Жуков С. (2009)
В’ялий А. - Літологія манґановмісних відкладів бистрицької світи Покутських Карпат, Хмелівський В., Петруняк М. (2009)
Деревська К. - Післяседиментаційні перетворення крейдово-палеогенових відкладів Флішових Карпат, Бубняк І., Субботін А., Шевчук О., Бельський В. (2009)
Гаєвська Ю. - Про мінералогію глинистої фракції теригенних порід еоцену Скибової зони Українських Карпат (2009)
Яремчук Я. - Мінеральний склад глин баденських гіпсів Наддністер’я, Побережський А. (2009)
Фігура Л. - Літологія і золотоносність пліоцен-четвертинних алювіальних відкладів південно-східної частини Українських Карпат, Ковальчук М. (2009)
Павлюк О. - Самородна мідь Білокам’янської структури (Середнє Побужжя), Кислюк В., Павлюк В. (2009)
Яценко Г. - Мінералогічні особливості рудоносних порід чохла Кіровоградського блока Українського щита на прикладі теригенно-глинистої алмазоносної формації, Кирьянов М., Калашник Г., Гайовський О., Сливко Є., Яценко І., Соломатіна Л. (2009)
Карпенко С. - Деякі закономірності технологічної мінералогії залізних руд Ганнівського родовища Кривбасу, Євтєхов В., Євтєхова А. (2009)
Квасниця І. - Андрадит з неогенових метасоматитів Вигорлат-Гутинського пасма (Закарпаття), Шем’якіна Т. (2009)
Соботович Е. - Досонячні мінерали і земна недбалість, Семененко В. (2009)
Погоржельська Х. - Відповідь на критичні зауваження академіка НАНУ Е. В. Соботовича і доктора геолого-мінералогічних наук В. П. Семененко щодо статті "Сучасні дані про склад і природу досонячних зерен у метеоритах (2009)
Матковський О. - Внесок професора О.П. Бобрієвича у вивчення надр України (до 80-річчя від дня народження) (2009)
Наумко І. - Професор Михайло Іванович Куровець – знаний український мінералог і кристалограф (до 80-річчя від дня народження) (2009)
Бекеша С. - Пам’ятна академія, присвячена 80-річчю від дня народження професора З. В. Бартошинського (2009)
До 70-літнього ювілею Мирослава Дмитровича Братуся (2009)
Володимир Антонович Калюжний (2009)
Уляна Ільківна Феношин (2009)
Титул, зміст (2014)
Demchenko I. - Key approaches of financial stability of Ukraine (2014)
Dovhan Y. - Ukraine's oil and fat industry investment opportunities: development, market analysis and forecast (2014)
Kogut I. - Approach to the implementation of administrative and territorial reform in Ukraine (2014)
Rubtsova N. - Topical problems of forming an effective system of agricultural insurance in Ukraine and ways of their solution (2014)
Sakhno L. - Institutional approach in audit (2014)
Serskykh N. - Information wars in the internet marketing context (2014)
Sokil Ya. S. - The non-financial factors impact on the enterprises activity efficiency, Lebedeva I. H. (2014)
Гудзинський О. Д. - Ризики та економічна безпека соціально-економічних систем, Судомир С. М. (2014)
Агєєва І. В. - Організація ресурсного забезпечення виробництва зерна в Запорізької області, Сурженко Н. В. (2014)
Андрущенко О. С. - Фундамент конкурентоздатності бізнесу, Андрущенко О. М. (2014)
Богатырева А. Н. - Системная природа потенциала экономической системы (2014)
Верховод І. С. - Соціалізація розподілу доходів в економіці України (2014)
Гудзенко Н. М. - Переваги та недоліки впровадження електронної звітності, Лебедєва К. Ф. (2014)
Головань О. О. - Адаптація системи бізнес-адміністрування закупівельної логістики закладів ресторанного господарства, Маркова С. В., Краснобаєва А. С. (2014)
Данилова Е. А. - Перспективы аграрного сектора Украины в контексте принятия членства ЕС (2014)
Журавльова Т. В. - Особливості бюджетування в управлінні сільськогосподарським підприємством (2014)
Завадських Г. М. - Диспропорції соціально-економічного розвитку України та шляхи їх зниження (2014)
Застрожнікова І. В. - Державне регулювання розвитку галузі садівництва в Україні (2014)
Кальченко С. В. - Шляхи оптимізації оцінки економічної ефективності сільськогосподарського виробництва в господарствах населення (2014)
Кальченко С. В. - Теоретичні аспекти функціонування селянських домогосподарств, Васильченко О. О. (2014)
Кісіль М. І. - Зміни в рейтингах інвестиційної привабливості сільського господарства регіонів (2014)
Когут І. А. - Концептуальні підходи до управління витратами суб’єктів господарювання, Радченко Н. Г. (2014)
Короленко Ю. М. - Удосконалення відносин туристичного підприємства з партнерами (2014)
Косторной С. В. - Напрями реформування оподаткування сільськогосподарських підприємств (2014)
Котова С. О. - Напрями вдосконалення управлінського обліку на садівницьких галузях (2014)
Кропивко М. М. - Особливості виникнення господарств населення як сімейної форми господарювання (2014)
Куліш Т. В. - Дослідження ринку соняшнику Запорізької області (2014)
Курдиш Р. Ф. - Фінансово-економічне становище молокопереробних підприємств Вінниччини та перспективи їх розвитку (2014)
Левченко О. П. - Проблеми формування облікової політики в сільськогосподарських підприємствах (2014)
Лисак О. І. - Державне регулювання ціноутворення в аграрному секторі України (2014)
Лукомська Т. В. - Сучасні тенденції виробництва свинини в регіоні (2014)
Михальчишина Л. Г. - Оцінка ефективності діяльності служби внутрішнього аудиту, Маловічко Л. (2014)
Ніженська І. В. - Аналіз наукових підходів до визначення сутності державного регулювання підприємницької діяльності (2014)
Попова Т. В. - Категоріальний апарат неприбуткової діяльності як інструмент пізнання соціально-економічних процесів і явищ, Васильченко О. О. (2014)
Потапова Н. А. - Прогнозування обсягів реалізації зернових культур в агрологістичних ланцюгах України, Павленко С. С. (2014)
Потапова Н. А. - Агрологістика в системі ефективного зернового ринку України, Яремчук О. В. (2014)
Почерніна Н. В. - Характеристика домогосподарств у сільській місцевості (2014)
Прус Ю. О. - Визначення мінімальної ціни реалізації продукції рослинництва (2014)
Радченко Н. Г. - Споживче кредитування: сучасний стан та проблеми розвитку (2014)
Саламін О. - Формування закупівельних цін на молоко (2014)
Саприкіна О. М. - Аналіз виробничих ризиків сільськогосподарських підприємств (2014)
Сербіненко Н. В. - Трансформація системи державного регулювання агропромислового сектора в умовах нестабільного зовнішнього середовища, Сербіненко К. Г. (2014)
Синяєва Л. В. - Роль норм і нормативів в організації праці (2014)
Синяєва Л. В. - Створення системи мотивації на підприємстві, Ярчук А. В. (2014)
Слатвінська Л. А. - Функціональне удосконалення галузевого державного регулювання інвестиційного розвитку молокопродуктового підкомплексу (2014)
Сучков А. В. - Проблемы развития агропромышленного комплекса Украины, Гаврисюк М. О. (2014)
Сучков А. В. - Моделі корпоративного управління: світовий досвід та вітчизняні реалії, Кінцель А. Д. (2014)
Хміль Н. В. - Продовольча безпека як складова сталого розвитку сільського господарства (2014)
Черник Д. П. - Необхідність встановлення раціональних розмірів землекористування сільськогосподарських підприємств (2014)
Шевчук О. Ю. - Адаптація концепції стратегічного управління витратами на промислових підприємствах (2014)
Якушева І. Є. - Ринок лізингових послуг в Україні (2014)
Авдасёв В. Н. - Об истории Воздвиженского Трудового Братства в советский период (2012)
Мельник Л. Г. - Восхождение к Утопии, или уроки одного социально-экономического эксперимента (2012)
Melnyk L. G. - Environmental problems, risks and challenges of contemporary production, Romanko O. S., Dehtyarova I. B. (2012)
Кислий В. М. - Науково-методичні аспекти інформаційно-аналітичного забезпечення сталого розвитку, Лебідь В. М. (2012)
Сотник І. М. - Теоретичні засади соціо-еколого-економічного моніторингу ресурсозберігаючих процесів території (2012)
Дьоміна В. М. - Кореляційний аналіз впливу зовнішньоекономічної діяльності підприємств Миколаївської області на зайнятість населення, Кіщак І. Т. (2012)
Тєлєтов О. С. - Кластеризація як інноваційний шлях промислово-аграрного розвитку регіону, Сірік Ю. А., Лях А. В. (2012)
Петровська С. А. - Оцінки інвестиційної привабливості регіону: порівняльний пофакторний аналіз (2012)
Сич Є. М. - Економічні інструменти управління екологізацією автотранспорту міських агломерацій (2012)
Жарова Л. В. - Псевдокриза або криза безпеки, як механізм сучасного економічного розвитку (2012)
Горошкова Л. А. - Моделювання впливу циклічності розвитку трубної галузі на підвищення рівня економічної безпеки чорної металургії (2012)
Люльов О. В. - Регіональні аспекти діяльності підприємств машинобудівної галузі Сумської області (2012)
Сабадаш В. В. - Діагностика кризового стану та загрози банкрутства промислового підприємства: порівняльні оцінки, Коваленко Є. В. (2012)
Мельник Л. Г. - Еколого-економічні аспекти прояву ефекту рикошету на макроекономічному рівні, Горобченко Д. В. (2012)
Балацький О. Ф. - Конфліктна складова системи соціоприродних зв’язків у економічній сфері взаємовідносин, Петрушенко М. М., Шевченко Г. М. (2012)
Коварда В. В. - О необходимости учета экологического фактора при построении макроэкономических моделей (2012)
Савченко К. В. - Державні фонди цільового призначення в контексті реалізації стабілізаційної політики (2012)
Hovhanesian H. - Діаспора як зовнішнє джерело людських ресурсів для сталого розвитку країни, Shkarupa E. (2012)
Рассадникова C. І. - Концептуальне обґрунтування державно-приватного партнерства в контексті формування інвестиційної привабливості об’єктів екологічної інфраструктури (2012)
Трофимчук В. О. - Особливості економічної динаміки природоохоронних витрат та інвестицій у країнах Європи (2012)
Kozlov D. V. - Economic analysis of machine tool industry in Ukraine and EU: factors of sustainable development (2012)
Григор’єва С. В. - Подвійний характер вертикальної інтеграції суспільного виробництва (2012)
Подлесная В. Г. - Становление экономического механизма природопользования в ходе развития социально-экономических циклов общественного воспроизводства (2012)
Матковський О. - Мусковітові слюди в геологічних утвореннях Українських Карпат (2009)
Білоніжка П. - Гідрослюди в осадових породах Карпатського регіону (2009)
Jarmolowicz-Szulc K. - Recent contribution to mineralogical and geochemical studies in the Carpathians (2009)
Семененко В. - Мінералогія метеоритних кульок карпатського боліда EN171101, Гіріч А., Горовенко Т. (2009)
Jeleň S. - Sulphosalts of cuprobismutite homologous series from Banská Hodruša and Čierna Lehota (Western Carpathians, Slovakia), Mikuš T., Pršek J. (2009)
Курило М. - Особливості мінералоутворення на Трускавецькому сірчано-поліметалевому родовищі, Галій С. (2009)
Наумко І. - Особливості газової складової флюїдів метаморфогенно-метасоматичного мінералогенезу породно-рудних комплексів північно-західної частини Мармароського масиву (за даними вивчення включень у мінералах), Бондар Р., Сворень Й., Сахно Б., Нечепуренко О. (2009)
Мельник В. - Берегівське родовище алунітових руд (2009)
Рудницька Т. - Мінералого-петрографічні особливості порід стрийської світи Скибової зони Українських Карпат (2009)
Компанець Г. - Геохімія відкладів стебницької світи Передкарпатського прогину, Ковальчук М., Константиненко Л., Мороз Л. (2009)
Щерба О. - Літологічні особливості нижньокрейдових відкладів автохтона Українських Карпат, Радковець Н. (2009)
Петруняк М. - Мінерали міді й манґану в осадових породах Карпатського регіону (2009)
Головченко Д. - Особливості мінерального складу гідротермальних жил у пісковиках з околиць с. Кваси (Рахівський рудний район, Закарпаття), Попівняк І. (2009)
Литвинович О. - Типоморфні особливості арсенопіриту потенційно золотоносних ділянок Бобриківського золото-поліметалевого рудного поля (Нагольний кряж, Донбас), Єхіванов В., Пахнющий Ю., Степанов В., Цабан О., Шваєвський О., Савіна О. (2009)
Шумилов И. - Сульфидная минерализация зон оглеения девонских красноцветов Среднего Тимана (2009)
Нырков А. - Кристаллохимическая классификация и номенклатура гидрослюд (2009)
Матковський О. - Професор Д.П. Григор’єв – основоположник деяких наукових напрямів у сучасній мінералогії та їхній розвиток в Україні (до 100-річчя від дня народження) (2009)
Бекеша С. - Внесок професора З.В. Бартошинського у розвиток мінералогічної кристалографії (до 80-річчя від дня народження), Матковський О. (2009)
Матковський О. - Міжнародна наукова конференція "Мінералогія і мінерагенія Карпатського регіону”, Наумко І., Словотенко Н. (2009)
Білоніжка П. - Презентація книг і вітання професора О.І. Матковського з 80-літнім ювілеєм, Павлунь М., Скакун Л. (2009)
Володимиру Івановичу Павлишину – 70! (2009)
Шпильчин В. В. - Зміна прояву ознаки воскова осуга у генераціях амфідиплоїдів підтриби Triticinae, Терновська Т. К. (2011)
Михайлик С. Ю. - Генетична варіабельність інтрогресивних ліній м’якої пшениці за генами Gli, Антонюк М. З., Терновська Т. К. (2011)
Безусько Л. Г. - Палінологічні характеристики ранньосередньовічних відкладів з території стародавнього Подолу в м. Києві (Україна), Мосякін С. Л., Безусько А. Г. (2011)
Malysheva S. - Expression of SSEA-1 in different clones of reprogrammed murine embryonic fi brodlasts, Saric T., Hescheler J., Budash G., Bilko D., Bilko N. (2011)
Budash G. - Comparison of methods for cardiomyocyte differentiation of murine embryonic stemand induced pluripotent cells, Saric T., Heschler J., Malysheva S., Bilko D., Bilko N. (2011)
Симчич Т. В. - Протипухлинна активність ембріональних протеїнів курки у мишей з карциномою легені Льюїс, Юдіна О. Ю., Караман О. М., Федосова Н. І., Дідківська Л. П., Воєйкова І. М., Лісовенко Г. С., Потебня Г. П. (2011)
Кулєш Д. В. - Вивчення біодеградації біоактивних полімерів як потенційних імплантаційних матеріалів, Галатенко Н. А. (2011)
Дідух Я. П. - Сучасні тенденції змін рослинного покриву та їх дослідження (2011)
Дідух Я. П. - Реакція карбонового циклу степових угруповань на зміни рівня опадів: стан досліджень та перспективи дослідного стаціонара у південно-східному Криму, Халаїм О. О., Вишенська І. Г. (2011)
Альошкіна У. М. - Акумуляція вуглецю лісовими екосистемами (на прикладі модельних ділянок у заказнику "Лісники", м. Київ), Жовтенко А. А., Вишенська І. Г., Расевич В. В., Гаврилов С. О., Ткачова А. О. (2011)
Жицька Н. В. - Порівняльна характеристика процесів розкладання підстилки в природних та штучних лісових біогеоценозах, Хоменко О. М. (2011)
Куземко А. А. - Лучна рослинність долини середньої течії Південного Бугу та його приток (2011)
Хом’як І. В. - Проблема екотону в класифікації екосистем (2011)
Линский И. В. - Расстройства адаптации среди гражданского населения, пережившего боевые действия, спустя месяц после их прекращения, Кузьминов В. Н., Позднякова Н. В., Онищук С. В., Шестопалова Л. Ф., Гриневич Е. Г. (2014)
Бабкіна Ю. А. - Лікування хворих на епілепсію з коморбідною судинною патологією (2014)
Voloshyn-Gaponov I. K. - State of neurotransmitters (glutamate and gamma-aminobutyric acid) in patients with Wilson’ s disease (2014)
Лінська Г. В. - Прогностичне значення фрамінгемської шкали та деяких біохімічних показників щодо ризику цереброваскулярних подій у мешканців північного сходу України, Аборнєва Л. І., Лопіна Н. Г. (2014)
Мищенко Т. С. - Ипидакрин (ипигрикс) в лечении заболеваний нервной системы, Деревецкая В. Г. (2014)
Статинова Е. А. - Влияние холина альфосцерата на физико-химический состав сыворотки крови при ишемическом инсульте, Омельченко Р. Я. (2014)
Яворська В. О. - Наявність пароксизмальних явищ у хворих, що перенесли черепно-мозкову травму,та їх корекція, Бондар О. Б., Черненко І. І., Машкін О. М. (2014)
Бучок Ю. С. - Віддалені прояви посттравматичного стресового розладу:особливості клініки, формування та комплексного лікування (2014)
Вербовий П. П. - Загальні засади й особливості психокорекції порушення життєдіяльності сім’ї при безплідді у чоловіка (2014)
Вьюн В. В. - Реакции дезадаптации у врачей-интернов в период профессиональной деятельности и их психотерапевтическая коррекция, Коростий В. И. (2014)
Гнатишин М. С. - Клініко-анамнестичні та клініко-патодинамічні особливості шизофренії з урахуванням гендерного фактора, Буздиган О. Г. (2014)
Зайцева Л. В. - Состояние сексуальной функции и семейной адаптации при аффективных расстройствах у женщин (2014)
Зинченко Е. Н. - Сравнительная характеристика психологических особенностей невротических и органических непсихотических расстройств у сельского населения (2014)
Коваленко М. В. - Структурний аналіз перфекціонізму у студентів вищих навчальних медичних закладів (2014)
Маркова М. В. - Психотерапія в комплексному лікуванні жінок, хворих на параноїдну шизо френію, при різних моделях родинної взаємодії: обґрунтування, загальні підходи, специфічні особливості, Косенко К. А. (2014)
Марункевич Я. Ю. - Особливості динаміки продуктивної та негативної симптоматики шизо френії з урахуванням супутньої соматичної патології (2014)
Maruta N. O - Features of clinical symptoms at different stages of the flow of bipolar affective disorder, Verbenk G. M. (2014)
Михайлов Б. В. - Особливості клінічного перебігу неврастенії у хворих з різними конституціональними соматотипами, Лісова Є. В. (2014)
Назарчук А. А. - Психиатрическая коморбидность при депрессиях (критерии дифференциальной диагностики) (2014)
Панько Т. В. - Комплексна психотерапія тривожної депресії, Федченко В. Ю., Каленська Г. Ю., Марута О. С. (2014)
Пшук Є. Я. - Оцінка вираженості базисних копінг-стратегій у пацієнтів з параноїдною шизо френією, Пшук Н. Г. (2014)
Федак Б. С. - Непсихотические психические расстройства в клинике соматических заболеваний (2014)
Яцина А. Т. - Гендерные аспекты терапии депрессий у мужчин (2014)
Зільберблат Г. М. - До питання недобровільної госпіталізації наркологічних хворих, Войтюк Г. І., Федь П. М. (2014)
Слюсар В. В. - Базисні аспекти та принципи реабілітації у спеціалізованому наркологічному відділенні (2014)
Шаповалов В. В. - Судово-фармацевтичні аспекти особливостей обігу наркотичного засобу трамадол на засадах фармацевтичного права та доказової фармації, Рогожнікова О. В. (2014)
Марценковський І. А. - Протиепілептичні препарати та інші засоби лікування епілепсій у дітей з розладами спектра аутизму (2014)
Михайлова Э. А. - Влияние церебролизина на нейропсихологические нарушения при рекуррентной депрессии у детей (2014)
Саидходжаева С. Н. - Характерные особенности микроэлементного состава волос у детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью, Маджидова Е. Н. (2014)
Чудакова Л. Б. - Тактика лечения раннего детского аутизма (2014)
Резолюція XVIII конференції української протиепілептичної ліги з міжнародною участю "епілепсія і пароксизмальні стани" (2014)
Литовченко Т. А. - Эпилепсия и эпилептические припадки после нейрохирургических операций (Аналитический обзор литературы), Флорикян В. А. (2014)
Мар’єнко Л. Б. - Вплив коморбідних станів на патоморфоз епілепсії (2014)
Сухоносова О. Ю. - Аналіз ефективності лікування дітей, хворих на епілепсію, та шляхи оптимізації терапії (2014)
Цимбалюк В. І. - Ефективність хірургічного лікування симптоматичної епілепсії, обумовленої каверномами головного мозку, Костюк М. Р., Костюк К. Р. (2014)
Абдряхімова Ц. Б. - Обґрунтування засад та підходів до надання комплексної спеціалізованої допомоги особам з непсихотичними психічними розладами внаслідок часткової втрати зору травматичного ґенезу (2014)
Михайлов Б. В. - Эффективность препарата фенилпирацетам (энтроп) в лечении больных астеническим синдромом невротического и органического (посттравматического) генеза, Кудинова Е. И., Коршняк Е. В. (2014)
Самохвалов В. Г. - Психофизиологические корреляты артериальной гипотонии в состоянии покоя и при физической нагрузке, Исаева И. Н. (2014)
Сологуб В. А. - Сучасні тенденції підготовки фармацевтичних кадрів на післядипломному етапі (2014)
Ісіченко І. - Літературна спадщина св. Терези Авільської в рецепції православної книжності (2011)
Максимчук О. В. - Образна система дороги та мотив мандрів у віршованій творчості Лазаря Барановича (2011)
Моршна Н. В. - Проповідницький дискурс житія св. Олексія, чоловіка Божого в українській літературі доби Бароко (2011)
Циганок О. М. - "И нашихъ днесь училищъ плач неукротимій…": про чернігівські фунеральні вірші 1750 року (2011)
Богдан С. М. - Поетика загадки і концепт табуйованого імені у творчості Миколи Вінграновського (2011)
Борисюк І. В. - Міфологічна матриця роману В. Підмогильного "Місто" (2011)
Демчик Т. І. - В. Петров – міфотворець, або Замасковане обличчя автентичності (на матеріалі романів "Доктор Серафікус" і "Без ґрунту") (2011)
Лучук І. В. - Метафора та інші тропи в дискурсі української лірики (2011)
Павленко Л. С. - Образ міста у Віктора Кордуна: від апокаліптичного до священного (2011)
Пашко О. В. - Єсенінська тема у Володимира Сосюри (2011)
Кобзар О. І. - Фрідріх Геббель: після "веймарської класики" (2011)
Шалагінов Б. Б. - "Магічний ідеалізм" Новаліса: спроба реконструкції (2011)
Зінчук О. М. - Сучасні аспекти Clostridium difficile-інфекції, Зубач О. О., Столяр Г. Л. (2014)
Живиця Д. Г. - Сироватковий рівень ІЛ-10 та ІЛ-17 у хворих на ВІЛ-інфекцію з тяжкою імуносупресією (2014)
Возна Х. І. - Ендотеліальна дисфункція у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, Москалюк В. Д. (2014)
Козько В. М. - Характеристика зв’язку макро- і мікроелементів з показниками імунітету у ВІЛ-інфікованих пацієнтів, хворих на ХГС і ко-інфекцію ВІЛ/ХГС, Юрко К. В., Зовський В. М., Гвоздецька М. Г. (2014)
Мамедова Е. С. - Гематологічні порушення у хворих на хронічний гепатит С, коінфікованих ВІЛ (2014)
Черкас І. М. - Скринінг донорської крові на вірус гепатиту С (2014)
Безродна О. В. - Метаболічні розлади та їх вплив на перебіг HCV-асоційованого цирозу печінки (2014)
Климнюк С. І. - Особливості мікробіоценозу носа та носоглотки у хворих на грип та ГРВІ, Савчук М. М., Андрейчин Ю. М., Покришко О. В., Красій Н. І., Романюк Л. Б., Творко М. С., Ткачук Н. І., Климнюк Н. Г. (2014)
Матейко Г. Б. - Ефективність імунопрофілактики гострих респіраторних захворювань у часто хворіючих дітей, Пилюк І. І. (2014)
Боярчук О. Р. - Вплив вірусів родини Herpesviridae на імунологічні показники у дітей з гострою ревматичною лихоманкою та хронічною ревматичною хворобою серця (2014)
Станіславчук Л. М. - Епідеміологічні особливості стенозуючого ларинготрахеїту у дітей (2014)
Moskaliuk V. D. - Epidemiologic Pecularities of Toxoplasmosis in Bukovyna’s Women of Reproductive Age, Randiuk Yu. O., Sydorchuk A. S. (2014)
Ліпковська І. В. - Особливості перебігу деяких інфекційних захворювань на тлі латентної форми хронічного токсоплазмозу (2014)
Васильєва Н. А. - Внутрішньоутробні інфекції: паралелі пренатального УЗД і патоморфологічного дослідження, Жиляєв М. М., Гвоздецький А. В., Орел М. М. (2014)
Шпікула Н. Г. - Генітальні та папіломавірусна інфекції як фактор ризику цервіцитів, ерозій і дисплазій шийки матки, Деркач С. А., Воронкіна І. А., Бідованець О. Ю. (2014)
Малиш Н. Г. - Діареєгенні ешерихіози: захворюваність, етіологічний пейзаж, фактори ризику, Чемич М. Д. (2014)
Болецька Т. О. - Епідемічна ситуація з Лайм-бореліозу в Сумській області, Чемич М. Д. (2014)
Корнага С. І. - Мультирезистентність мікобактерій туберкульозу у хворих з рецидивами туберкульозу легень, П’ятночка І. Т., Тхорик Н. В. (2014)
Скірак З. С. - Показники ендогенної інтоксикації та ліпопероксидації в динаміці гострого токсичного тетрахлорметанового гепатиту (2014)
Копча В. С. - Досвід застосування альфапегу при хронічному гепатиті С, Фролова Е. Ю., Кадубець О. Я., Копча Ю. В. (2014)
Ємець М. А. - Епідемічна ситуація щодо кору та краснухи в Україні (2014)
Паничев В. О. - Аналіз захворюваності на кашлюк серед щеплених осіб у 2009-2012 рр. у Тернопільській області, Цяпа Н. В., Павельєва М. М., Маціпура С. В., Кулачковська І. В. (2014)
Славний ювілей доцента Михайла Амбросійовича Поляка (2014)
Вимоги до публікації статей у журналі "Інфекційні хвороби" (2014)
Сватко Ю. І. - Освіта у світі людини: час змін? (2011)
Власюк О. Я. - Формування готовності студентів природничих спеціальностей до екологічної самоосвіти (2011)
Голубєва М. О. - Психолого-педагогічні аспекти підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників (на прикладі Національного транспортного університету), Бахтіярова Х. Ш., Радченко М. І. (2011)
Філь С. С. - Визначення, зміст та структура конфліктологічної компетентності студентів – майбутніх фахівців соціономічних професій (2011)
Макаренко О. М. - Система методичної роботи – крок до формування ключових компетентностей молодого вчителя, Голубєва М. О., Литус О. А. (2011)
Копець Л. В. - Діалогічний простір як реальність когнітивної психології спілкування, Гордієнко В. І. (2011)
Боднар А. Я. - Особливості проявів делінквентної поведінки в Збройних Силах України, Макаренко Н. Г. (2011)
Тарасюк С. О. - Психологія професійного самовизначення: теоретичний аспект (2011)
Гордієнко В. І. - Методичні підходи до проектування діалогічного простору, Копець Л. В. (2011)
Семигіна Т. В. - Яку соціальну державу ми будуємо?, Фортуна Н. В. (2011)
Яковлєв М. В. - Освіта та професійна підготовка соціальних працівників: стислий огляд світової практики, Кабаченко Н. В. (2011)
Савчук О. М. - Благодійна діяльність бізнесових організацій та благодійних фондів, Бугера О. М. (2011)
Пойда А. А. - Програми втручання силами рівних: зарубіжний та український досвід, Семигіна Т. В. (2011)
Кулінкович А. Є. - Геоінформатика: історія становлення, предмет, метод, задачі (сучасна точка зору). Стаття XXIX, Якимчук М. А. (2009)
Левашов С. П. - Практический опыт оперативного обнаружения, картирования и мониторинга техногенной "залежи" газа геоэлектрическими методами, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Синюк Б. Б. (2009)
Нефедкина Т. В. - Новые аспекты восполнения данных 3D наблюдений продольных волн для оптимизации азимутального анализа, Мезенцев Е. В., Меликов Р. Ф. (2009)
Жуков М. Н. - Метод багатовимірних аналогів для кількісної інтерпретації даних промислової геофізики: альтернатива чи доповнення до методу регресійного аналізу, Яковець К. Л. (2009)
Анікеєв С. Г. - Про спосіб виявлення у полі сили тяжіння аномалій глибинних структур (на прикладі Українських Карпат) (2009)
Тищенко А. П. - Дослідження неоднозначності виділення колекторів за амплітудними характеристиками хвильового поля, Кузьменко П. М., Жадан А. М. (2009)
Пономаренко О. М. - Геоінформаційні системи петрографії гірських порід (на прикладі Українського щита), Павлов Г. Г., Павлова О. О., Гасанов Ю. В. (2009)
Азімов О. Т. - Ландшафтні геоіндикатори характеристик розривних порушень як основа їх вивчення дистанційними методами. 1. Морфокінематичні ознаки диз’юнктивних структур (2009)
Іванюта С. П. - Про безпеку функціонування мостів на автошляхах України в умовах інженерно-геологічних загроз (2009)
Петривский Я. Б. - Аналитическое моделирование вертикально распространяющейся трещины гидроразрыва в подстилающих породах техногенного месторождения (2009)
К 100-летию со дня рождения Комарова Сергея Григорьевича (1909–1969) (2009)
Сторінка редакційної колегії (2009)
Воропай С. В. - Особливості формування словотвірної семантики "виконавець дії” за участі конфіксальних морфем (2014)
Герасименко И. А. - Композиты с цветовой номинацией в языке русского фольклора (2014)
Денісова Д. Д. - Інтертекстуальність як засіб творення можливих світів (на матеріалі роману Пола Остера "City of Glass”) (2014)
Єгорова О. І. - Міфологія у фразеологічній рефлексії: проблеми кодування і декодування, Серженко Г. В. (2014)
Ermolenko S. - Interpretation von Verbalen und nicht Verbalen Graffitizeichen als eine von Formen der Massenkommunikation (2014)
Жулавська О. О. - Структурно-семантичний аналіз концепту FASHION, Довгополова А., Коробка А. (2014)
Соснина Л. В. - Адъективные новообразования в современном русском языке (2014)
Серебрянська І. М. - Лексичне розмаїття газетних текстів: засіб реалізації авторської думки чи данина моді, Дубініна М. О. (2014)
Чумак Н. А. - Реалізація прихованих семантичних характеристик французьких етноспецифічних номінацій у складі англомовних компаративем (2014)
Чемелюх М. А. - Концептуалізуюча функція інтертекстуальності в античній епіграмі: когнітивно-ономасіологічний аспект (2014)
Азовцева С. В. - "Слово на вознєсєнїє господнє" Антонія Радивиловського як приклад барокової проповіді (2014)
Переломова О. С. - Піраміда цінностей Тараса Шевченка, Рилова М. О. (2014)
Свалова М. І. - Образ села в авторських колонках Віталія Жежери (2014)
Телешман С. І. - Пісні М. Ткача про кохання (2014)
Білик О. - Розвиток особистості в сімейній парі (2014)
Білик О. - Гендерні особливості сприйняття інформації у подружній парі, Литвиненко О. (2014)
Боровицька О. - Проблема активації архетипних форм психіки індивіда в процесі його ідентифікації (до питання захисних реакцій особистості) (2014)
Вавілова О. - Порушення соціалізації дитини в школі (2014)
Васильєв С. - Психологічні особливості динаміки ціннісно-смислових орієнтацій курсантів в процесі соціалізації, Андрущенко А. (2014)
Гарькавець Н. - Проблема системи цінностей особистості: структура та особливості функціонування (2014)
Дейниченко Л. - Психологічні особливості соціалізації підлітків, які навчаються в закладах інтернатного типу (2014)
Єсип М. - Образ бога як предикатор способів долання труднощів (2014)
Завада Т. - Особливості взаємозв'язку перфекціонізму та самоактуалізації особистості (2014)
Козирєва М. - Соціалізація обдарованих дітей: проблеми та перспективи дослідження (2014)
Корнієнко О. - Психодіагностичний підхід до безпеки психосоматичного здоров'я студентів (2014)
Лавренко О. - Моральність як складова економічної культури особистості студентської молоді (2014)
Лазаренко В. - Луб'яна К. Потреби дітей-сиріт в сфері соціальної інтеграції та працевлаштування (2014)
Лісновська Л. - Психологічна реабілітація та ресоціалізація осіб, залежних від вживання психоактивних речовин (2014)
Ломакін Г. - Соціально-психологічні особливості процесу ресоціалізації учасників бойових дій (2014)
Мандзик Т. - Виховний стиль батька як фактор формування соціально-психологічної адаптованості підлітків (2014)
Матвєєв В. - Українське характерництво як езотерична система самореалізації особистості (2014)
Мельник А. - Створення корекційної програми розвитку соціального інтелекту дітей шкільного віку (2014)
Михайлюк О. - Особливості шкільної соціалізації в сучасному суспільстві (2014)
Некіпєлова А. - Соціально-психологічні особливості економічної соціалізації особистості в пубертатний період (2014)
Огороднійчук М. - Соціальні та психологічні детермінанти процесу соціалізації підлітка (2014)
Одінцова А. - Рольова ідентичність та рольова варіативність як фактори гармонійного розвитку особистості (2014)
Одінцова В. - Професійне становлення жінки як чинник її адекватної самооцінки (2014)
Рибалка В. - Вітчизняні визначення особистості та персонологічне мислення психолога і педагога як чинники соціалізації молоді (2014)
Сазоненко Г. - Особливості соціалізації підлітків та юнаків в контексті формальної та неформальної освіти, Корх В. (2014)
Сидорова О. - Психологічні особливості професійної діяльності спортсмена та їх роль у процесі соціалізації (2014)
Сиротюк К. - Особливості гендерної соціалізації підлітка в сучасному суспільстві (2014)
Степаненко Л. - Дослідження гендерної специфіки прояву дисгармонійних емоційних станів підлітків (2014)
Фадєєва І. - Особливості реалізації соціальної творчості в сучасних практиках протесту (2014)
Фалько Н. - Гендерна ідентифікація як чинник гармонізації соціальних відносин та життєвого простору особистості (2014)
Черняк О. - Погляд на проблему соціалізації через призму самоактуалізації в гуманістичній психології (2014)
Шандро І. - Кросс-культурне дослідження особливостей етнічної ідентичності підлітків (2014)
Янкін В. - Соціальна активність як показник успішної соціалізації особистості (2014)
Вихідні дані (2014)
Хареба В. В. - Стан і проблеми розвитку галузі овочівництва, Хареба О. В., Фурман В. А., Хареба О. В. (2013)
Резник М. Г. - Вплив норм внесення світловідбиваючого препарату каолін на ріст, розвиток та врожайність картоплі за літнього терміну висаджування, Кеньо І. М., Сич З. Д. (2013)
Горган Н. О. - Вивчення природи успадкування ознаки стійкості проти пероноспорозу цибулі ріпчастої в гібридів F1–F2 в умовах північної частини Лісостепу України (2013)
Сіленко В. О. - Якісні показники плодів лохини (буяхів) в умовах Києва, Гонтар В. Т., Марченко С. В. (2013)
Сіленко В. О. - Біометричні показники вертикальних відсадків айви звичайної в маточнику, Яремко Н. О., Трохимчук В. А. (2013)
Слєпцов Ю. В. - Особливості функціонування фотосинтетичного апарату томатів за різної продуктивності, Сонько Р. В., Стародуб М. Ф. (2013)
Шевчук Н. В. - Сортові особливості формування саджанців черешні на насіннєвих та клонових підщепах, Полій Ю. І. (2013)
Кутовенко В. Б. - Агробіологічна оцінка сортименту капусти брюссельської, Тиха Н. В., Негода С. А. (2013)
Федосій І. О. - Мінливість біохімічного складу головок капусти савойської в процесі зберігання (2013)
Бобось І. М. - Кредитно-модульна система організації навчальногопроцесу з дисципліни "Сортовивчення овочевих культур" (2013)
Прісс О. П. - Формування антиокислювального комплексу гарбузових плодових овочів під впливом абіотичних факторів, Калитка В. В. (2013)
Байбєрова С. С. - Оцінка збереженості яблук за обробки антиоксидантними композиціями за допомогою методу харрінгтона, Сердюк М. Є., Малкіна В. М. (2013)
Калитка В. В. - Вплив регулятора росту акм на пігментний комплекс та фотосинтетичну продуктивність рослин помідора, Карпенко К. М. (2013)
Бородай В. В. - Зміни хімічного складу та втрати маси бульб картоплі в період зберігання під час застосування біопрепаратів, Скалецька Л. Ф., Бальвас К. М., Ткаленко Г. М., Колтунов В. А. (2013)
Вдовенко С. А. - Якість тіл плодових гливи звичайної за вирощування в захищеному грунті, Сівульский М. (2013)
Горова Т. К. - Цитоплазматична чоловіча стерильність у гетерозисній селекції моркви, Сергієнко О. Ф., Кондратенко С. І. (2013)
Дидів О. Й. - Порівняльна характеристика гібридів капусти пекінської в умовах західного регіону України, Дидів І. В., Дидів А. І. (2013)
Жук О. Я. - Важливі питання насінництва капусти білоголової, Жук В. Ю., Жук А. В. (2013)
Кава Л. П. - Видовий склад фітофагів суниці в умовах центрального Лісостепу (2013)
Кобець О. В. - Порівняльне дослідження продуктивності маточних рослин слабошипуватих та безшипих сортів аґрусу (2013)
Бобось І. М. - Грибна трава − перспективна ароматично-смакова рослина в Україні, Кокойко В. В. (2013)
Горган Т. М. - Видовий склад токсиноутворюючих грибів цибулі ріпчастої в період вегетації та зберігання (2013)
Коваленко Н. П. - Оптимізація розміщення овочевих культур у сівозмінах землеробства України ХХІ століття (2013)
Костюк О. О. - Формування врожаю зелених бобів залежно від інокуляції насіння в умовах правобережного Лісостепу України, Чернецький В. М. (2013)
Лебединський І. В. - Підбір гібридів огірка для вирощування у відкритому ґрунті лівобережного Лісостепу України (2013)
Люта Ю. О. - Вплив мінеральних добрив на динаміку показників якості буряка столового за краплинного зрошення, Косенко Н. П., Степанов Ю. О. (2013)
Мазуренко І. К. - Відповідність овочево-фруктової сировини, яка використовується у виробництві продуктів для дітей, вимогам показників безпечності (2013)
Малишев В. В. - Урожайність моркви столової за краплинного зрошення в умовах південного Степу України (2013)
Машківський В. В. - Урожайність яблуні на карликових підщепах у Лісостепу, Сіленко В. О. (2013)
Мельничук Ф. С. - Ефективність різних систем захисту картоплі від фітофторозу та альтернаріозу (2013)
Опришко Н. О. - Застосування біополіциду та екотону в технологіях вирощування овочевих культур, Чабанюк Я. В., Терновий Ю. В., Ящук В. У., Дмитрук О. М. (2013)
Ремпель І. М. - Реакція сортів буряка столового на дію мутагена, Корнієнко С. І., Горова Т. К. (2013)
Роїк М. В. - Порівняльна оцінка якісних показників стевії (Stevіa rebaudіana bertonі) вітчизняного та іноземного походження, Кузнєцова І. В. (2013)
Хареба В. В. - Вплив густоти стояння рослин буряків столових на врожай коренеплодів, Стефанюк С. В. (2013)
Улянич О. І. - Вплив способу вирощування розсади на продуктивність салату головчастого сорту Модесто в закритому ґрунті, Кецкало В. В. (2013)
Улянич О. І. - Роль сорту в технології вирощування коріандру посівного, Філонова О. М. (2013)
Лихацький В. І. - Продуктивність та якість врожаю капусти цвітної під час застосування водоутримуючих гранул і мульчування ґрунту в тунельних укриттях поліетиленовою перфорованою плівкою в умовах Лісостепу України, Чередниченко В. М. (2013)
Якубенко Б. Є. - Формування системи знань з ботаніки для майбутніх фахівців у галузі овочівництва, Машковська С. П. (2013)
Семенченко О. Л. - Продуктивність картоплі ранньостиглої у двоврожайній культурі в умовах північного Степу України на зрошенні дощуванням (2013)
Козар С. Ф. - Ефективність застосування мікробного препарату АБТ в технології вирощування цибулі ріпчастої, Нестеренко В. М., Євтушенко Т. А., Фірсовський О. В., Усманова Т. О. (2013)
Улянич О. І. - Урожайність сортів картоплі ранньостиглої в правобережному Лісостепу України, Воробйова Н. В. (2013)
Снітинський В. В. - Вплив удобрення на транслокацію іонів кадмію в капусту білоголову на темно-сірому ґрунті, Дидів А. І. (2013)
Дидів О. Й. - Порівняльна оцінка господарсько-цінних ознак сортів салату посівного (Lactuca sativa var. Sekalina L.) в умовах західного регіону України, Дидів І. В., Лещук Н. В., Позняк О. В. (2013)
Хареба В. В. - Економічна ефективність виробництва буряка столового залежно від сортів і строків сівби, Носко В. Л. (2013)
Подрезова М. О. - Стратегія розвитку Наукової бібліотеки в умовах інформатизації суспільства (2014)
Якуніна Н. В. - Про деякі аспекти роботи бібліотек ВНЗ в 2013 році (2014)
Давидова А. О. - Бібліографія шевченкознавства в Харківському університеті, Полякова Ю. Ю. (2014)
Алексеенко М. В. - "Рассеянные" книжные коллекции в вузовской библиотеке: из опыта исследования и реконструкции (2014)
Журавлева И. К. - Электронные ресурсы отдела книжных памятников и ценных изданий ЦНБ ХНУ имени В. Н. Каразина: открытый доступ для исследований, Самохвалова О. Ю. (2014)
Бабічева О. Г. - Інноваційні методи обслуговування читачів у бібліотеках вищих навчальних закладів Харківського зонального методичного об’єднання, Журавльова І. К. (2014)
Бахчиванжи Г. П. - Інформаційно-аналітичний сектор університетської бібліотеки (2014)
Жменько О. В. - Нові форми участі бібліотеки університету у процесі виховання майбутнього фахівця (2014)
Костирко Т. М. - Наукометричний аналіз дисертаційного фонду Наукової бібліотеки НУК на допомогу поліпшенню публікаційної активності науковців університету, Бондар І. В. (2014)
Красікова О. Ю. - Наукова бібліотека та інтернет: взаємодія інформаційних джерел, актуальні проблеми сьогодення (2014)
Мороз Н. В. - Механізм розповсюдження наукових публікацій у глобальній науковій мережі (на прикладі наукових журналів ЧДІЕУ) (2014)
Петрухно Ю. Є. - Інформаційне суспільство: поняття, основні складові, характеристика (2014)
Поліщук М. О. - Модернізація вищої освіти та роль бібліотечно-інформаційних технологій у формуванні інформаційної культури студента (2014)
Пружина В. П. - Трансформація вузівської бібліотеки: нові можливості у видавничій діяльності (2014)
Ржевцева Н. Л. - О возможностях применения библиометрических методов в историко-научных исследованиях (2014)
Савенкова Л. В. - Персональні сайти вчених у інформаційному середовищі університетської бібліотеки (2014)
Цокало О. О. - Місце бібліотеки МНАУ у системі наукових комунікацій, Ткаченко Д. В. (2014)
Гребцова И. С. - Восточная Европа глазами западноевропейских исследователей (2014)
Інформація для авторів (2014)
Марченко О. В. - Освітній ідеал у філософському вимірі права (2013)
Куракін О. М. - Нормативне прогнозування як умова алокаційної ефективності правового регулювання (2013)
Олійник А. Ю. - Поняття конституційних свобод людини і громадянина в Україні (2013)
Сердюк І. А. - Визначення предмету теорії держави і права: доктринальні підходи та правове закріплення (2013)
Стецюк Б. Р. - Деякі аспекти цивільного судочинства в Україні дореформеного періоду (2013)
Тєлькінєна Т. А. - Політичні права і свободи стану дворян в Россійській імперії як предмет лобіювання на етапі підготовки проекту загального положення про селян, що вийшли із кріпосної залежності (квітень 1856р. - серпень1859р.) (2013)
Войтанович О. Й. - Вплив глобалізації на національну правову систему: аспекти теорії (2013)
Компанець К. В. - Гарантії державного ладу та інші суміжні категорії: питання співвідношення (2013)
Савченко О. В. - Співвідношення терміна "громадський контроль" з іншими суміжними правовими категоріями (2013)
Литовченко Л. А. - Взаємозв’язок і співвідношення категорій розсуду і волі в цивільному праві (2013)
Обушенко О. М. - Елементи механізму правового регулювання інституту охорони праці (2013)
Погорецька Н. В. - Національність юридичної особи (2013)
Саксонов В. Б. - Принципи господарсько-правової відповідальності (2013)
Прилуцька М. В. - Поняття та значення соціально-правових гарантій у регулюванні службово-трудових відносин працівників державно-виконавчої служби (2013)
Комісаров О. Г. - Організація та функціонування інформаційно-аналітичних підрозділів в системі охорони громадського порядку (2013)
Мацюк А. Р. - Стан та проблеми реформування адміністративних послуг в Україні (2013)
Соколенко О. Л. - Система та види правоохоронних органів України (2013)
Бузникова Н. Е. - О правовом регулировании деятельности полиции по надзору за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, Беликов А. П. (2013)
Голобородько Д. В. - До питання компетенції Державної міграційної служби України (2013)
Кравченко І. С. - Особливості діяльності дільничних інспекторів міліції в умовах прийняття нового КПК України (2013)
Кушнір С. М. - Етапи державного контролю за діяльністю освітніх закладів в Україні (2013)
Легеза Є. О. - Особливості адміністративного регламенту щодо надання адміністративних послуг органами публічної адміністрації (2013)
Покайчук В. Я. - Забезпечення особистої безпеки працівників ОВС України під час перевірки документів у громадян (2013)
Савіщенко В. М. - Поняття та мета систематизації нормативно-правових актів у сфері освіти та науки (2013)
Саєнко С. І. - Правовий закон – оптимальне джерело норм адміністративного права України (2013)
Соболь Є. Ю. - Сутність та значення прозорості судового оскарження рішень органів соціального захисту в Україні (2013)
Чистяков П. М. - Від міліції до поліції: європейський підхід управління внутрішніми справами (2013)
Глуховеря М. М. - Поняття апеляції в адміністративному судочинстві (2013)
Гринцов О. В. - Правові засади надання та види адміністративних послуг в діяльності Міністерства доходів та зборів України (2013)
Парненко В. С. - Юридичні особи як самостійні суб’єкти адміністративної відповідальності (2013)
Смоліна М. М. - Групові порушення громадського порядку: стан і шляхи протидії (2013)
Тищенкова І. О. - Європейський досвід захисту прав громадян у сфері надання адміністративних послуг та напрями його впровадження в Україні (2013)
Устименко В. В. - Історичний аспект становлення правової основи системи підвищення кваліфікації прокурорів в УРСР (2013)
Чудний О.В. - Деякі особливоcті правового регулювання нотаріальної діяльності в України (2013)
Яровий С. А. - Правовий статус Головного управління внутрішніх військ МВС України (2013)
Лозовицкая Г. П. - О психотронном терроре и его жертвах (2013)
Блага А. Б. - Насильство як правова категорія (2013)
Гуренко Б. Ю. - Загальне поняття об’єкта злочину у сучасній кримінально-правовій науці (2013)
Дячкін О. П. - Суспільна небезпечність злочину – ознака об’єктивна (2013)
Козак О. С. - Відмежування звільнення від кримінальної відповідальності від інших кримінально-правових інститутів та угоди про примирення (2013)
Конопельський В. Я. - Щодо зміcту диференціації та індивідуалізації виконання покарання у виді позбавлення волі в Україні (2013)
Пузирьов М. С. - Нормативно-правова регламентація диференціації та індивідуалізації виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк у період першої кодифікації виправно-трудового законодавства (2013)
Строгий В. І. - Cпалахи соціальної агресії з тяжкими наслідками: передумови, джерела, причини виникнення та механізми запобігання (2013)
Дуйловський О. В. - Кримінально-правові ознаки виконання наказу або розпорядження, Шалгунова С.А. (2013)
Скитенко Л. О. - Кримінологічне дослідження агресивної природи злочинності неповнолітніх (загальні аспекти) (2013)
Фінчук В. В. - Кримінологічна характеристика осіб, винних у вчиненні злочинів у паливно-енергетичному комплексі України (2013)
Фурса В. В. - Питання законодавчого розуміння діяння злочину, передбаченого ст. 156 КК України (2013)
Шевцова О. О. - Особливості кримінальної відповідальності за організовану злочинну діяльність за законодавством Республіки Білорусь (2013)
Шиндель Ю. І. - Зловживання повноваженнями на здійснення нотаріальних дій в структурі складу злочину, передбаченого ст. 365-2 КК України (2013)
Чаплинський К. О. - Актуальні питання примусового освідування (2013)
Калатур М. В. - Співвідношення понять предмета та меж доказування в кримінальному провадженні (2013)
Капітанчук Л. Ю. - Щодо особливостей огляду місця події за новим Кримінальним процесуальним кодексом України при розслідуванні порушень державного кордону (2013)
Князев В. В. - Противодействие террористам-смертникам в некоторых зарубежных странах (2013)
Кириченко О.В. - Методологічні підходи дослідження проблем оперативно-розшукової протидії злочинам проти громадської безпеки (2013)
Король В. В. - Показання як джерело доказів у кримінальному провадженні, Садова Т. В. (2013)
Краснова К. А. - Опыт России и ЕС в сфере защиты свидетелей (2013)
Сергєєва Д. Б. - Окремі положення нового КПК України щодо провадження негласних слідчих (розшукових) дій (2013)
Сліпченко В. І. - Межі застосування органами досудового розслідування тимчасового доступу до речей і документів, які містять лікарську та нотаріальну таємницю, а також знаходяться у володінні засобів масової інформації (2013)
Спільник С. І. - Прокурорський нагляд у формі процесуального керівництва за Кримінальним процесуальним кодексом України (2013)
Хараберюш О. І. - Напрямки протидії контрабанді оперативно-розшуковими засобами в сучасних умовах (2013)
Чаплинська Ю. А. - Організаційне забезпечення одночасного допиту двох раніше допитаних осіб (2013)
Шевчишен А. В. - Деякі особливості розслідування злочинів у сфері господарської діяльності за новим КПК (2013)
Шинкаренко І. О. - Психологічні особливості профілактичної діяльності та напрямки удосконалення професійно-психологічної підготовки працівників кримінальної міліції (2013)
Бабіч Л. М. - Поняття та межі процесуальної компетенції слідчого під час обрання запобіжного заходу "застава" (2013)
Безруков Д. В. - Правові підстави використання техніки у досудовому розслідуванні за новим кримінальним процесуальним законом (2013)
Вітвіцький А. С. - Стан розвитку уявлень про тактику розслідування злочинів, вчинених організованими злочинними угрупованнями з міжнародними зв’язками (2013)
Швидка А. С. - Щодо реалізації права заявлення клопотань у суді першої інстанції сторонами судового провадження, Шиян А. Г. (2013)
Пушкар О. І. - Інформація та інформаційні ресурси як забезпечуючий інструмент видавничої діяльності, Грабовський Є. М. (2009)
Василишин Д. В. - Сучасні критерії якості підготовки випускників професійно-технічних навчальних закладів (на прикладі поліграфії), Василишин О. М. (2009)
Гуліда Е. М. - Математична модель процесу зношування висікальних інструментів для виготовлення розгорток картонних виробів, Шахбазов Я. О., Сторощук В. А. (2009)
Сеньківський В. М. - Оптимізація моделі параметрів штанцювання картонних розгорток на плоскоциліндрових пресах, Федишин Р. І., Терницький С. В. (2009)
Стельмащук С. Г. - Аналіз ефективності зрівноважування надлишкових сил у механізмах неповнозубих коліс (2009)
Голубець В. М. - Відновлення деталей машин комплексним методом хімічної обробки і дифузійного хромування, Стецько А. Є. (2009)
Моргун О. Я. - Динамічні характеристики циклових механізмів поліграфічних машин як функція закону періодичного руху (2009)
Маїк В. З. - Дослідження фізико-хімічних і технологічних властивостей адгезиву для холодного тиснення фольгою, Ясінська Л. М. (2009)
Предко Х. Б. - Канонічне подання кольорових просторів для видавничих систем, Шовгенюк М. В. (2009)
Вакуліч Д. А. - Технологічні особливості формування шрифту Брайля тисненням (2009)
Білас Л. Б. - Перенесення тонера в процесі цифрового друку (2009)
Канагін В. О. - Інтенсифікація технологічних процесів на основі використання різних фізичних ефектів, Конюхова І. І., Кохан В. Ф., Ярка Н. В. (2009)
Олянишен Т. В. - Шляхи удосконалення процесу просування книг до читача (2009)
Боженко О. М. - Стратегія управління витратами підприємства, Петрик І. В. (2009)
Гузела О. І. - Виробничі потужності та надійність бізнесу полі (2009)
Стеців Л. П. - Інноваційний підхід до управління підприємствами ВПК для забезпечення їх конкурентоспроможності (2009)
Лазановський П. П. - Методологія та практика аналізу техніко-технологічного оновлення поліграфічного виробництва, Лось С. П. (2009)
Лозовицький Д. С. - Сучасні підходи до управління підприємствами ВПК: стратегічний та інформаційний аспекти, Петрашова О. М. (2009)
Передерієнко Н. І. - Антикризова фінансова діагностика на макроекономічному рівні, Котляревський Я. В. (2009)
Лозовицький С. П. - Тенденції розвитку внутрішнього контролю та аудиту (2009)
Штангрет А. М. - Криза підприємства: позитивні та негативні аспекти, Воробйов В. І. (2009)
Лозовицька Д. С. - Основні засади обліку витрат і внутрішнього контролю на підприємствах торгівлі автомобілями та їх сервісу (2009)
Сторожук В. М. - Проблеми фахового забезпечення системи управління охороною праці підприємств, Мельников О. В. (2009)
Батлук В. В. - Створення пиловловлювачів для полідисперсного пилу, Батлук В. А., Басов М. В. (2009)
Мельников О. В. - Перший завідувач кафедри поліграфічних машин (2009)
Ніконенко Л. М. - Кричевський Федір Григорович (2009)
Лазаренко Е. Т. - Іванченко Роман Григорович, Мельников О. В. (2009)
Тимошик М. С. - Дискусія, спрямована на вчорашній день (2009)
Баранов Г. Л. - Особливості реалізації засобів діагностики та контролю процесів навігації та управління рухом об’єктів транспорту, Соболевський Г. Г., Міронова В. Л. (2013)
Бобир В . О. - Суднові ергатичні функції (2013)
Воробей В. И. - Моделирование процесса на входе приемника радиолокационных сигналов (2013)
Баранов Г. Л. - Поліергатичне гарантування якості систем навігації та управління рухом високошвидкісних транспортних засобів, Тихонов І. В., Прохоренко О. М. (2013)
Габрук Р. А. - Принципи створення програмного забезпечення програмно-апаратних комплексів підтримки прийняття рішень щодо безпеки динамічного позиціонування (2013)
Хомицький В. В. - Прогнозування хвильового режиму на фарватерах зі складними умовами підходу, Фомін В. В., Ткаченко В. О., Терещенко Л. М., Горбатенко Є. Г. (2013)
Кривошей Ф. А. - Определение интенсивности теплообмена при разогреве днища поршня судового дизеля по аварийной программе, Богдан Ю. А. (2013)
Лісовал А. А. - Когенераційна установка з газовим двигуном, Нижник М. Є., Вербовський О. В. (2013)
Михеев А. И. - Влияние обрастания и низких температур на безопасную эксплуатацию судов (2013)
Носовський А. М. - Методика комплексного моделювання процесами складної динамічної системи навігації та управління рухом суден у екстремальних умовах судноводіння (2013)
Сардак А. И. - Теплообменная труба горизонтальных аппаратов (2013)
Стогний Г. В. - Влияние электромагнитных излучений на корпусные конструкции скоростных кораблей и экранопланов, Алаев В. В. (2013)
Топчій С. І. - Результати випробувань двигуна 4ч7,9/6,6 (2013)
Кривенко Н. В. - Розроблення проекту програмно-апаратного комплексу діагностування суднового обладнання (2013)
Іванович В. В. - Методика статистичного оцінювання і прогнозування параметра потоку відмов агрегатів системи автоматичного управління судовими енергетичними установкам за даними експлуатаційних спостережень (2013)
Аверічев І. М. - Аналіз основних причин аварій на морському та річковому транспорті України (2013)
Арестенко В. В. - Погляд на питання впливу продуктивності на конкурентоспроможність підприємства (2013)
Боняр С. М. - Роль маркетингової стратегії в підвищенні конкурентоспроможності підприємства, Гладенька Ю. В. (2013)
Власова В. П. - Сучасні наукові підходи щодо дефініції "морський порт" (2013)
Згурська О. М. - Фактори забезпечення конкурентних переваг молокопереробних підприємств (2013)
Карпенко О. О. - Аспекти активізації інноваційної діяльності підприємств в Україні, Сабадин Ю. В. (2013)
Коба В. Г. - Удосконалення внутрішньоекономічих відносин судноплавними компаніями України як пріоритетний фактор забезпечення їх сталого розвитку, Гладка І. В. (2013)
Ковбатюк М. В. - Корпоративна соціальна відповідальність (КСВ) як інструмент, забезпечуючий сталий розвиток судноплавної галузі, Ковальчук В. Ю. (2013)
Мельник Н. О. - Організаційно-інституційні засади залучення "зелених" інвестицій в діяльність підприємств водного транспорту України (2013)
Петренко О. І. - Теоретичні та практичні аспекти вибору оптимальної корпоративної форми взаємодії між підприємствами транспортної галузі (2013)
Семенчук Т. Б. - Етапи виходу підприємства на міжнародні ринки в умовах глобалізації світового господарства, Побережна Л. В. (2013)
Тищенко В. М. - Вдосконалення системи оподаткування водних ресурсів в умовах транзитивної економіки (2013)
Кравченко Н. П. - Підхід щодо забезпечення якості освітнього процесу в системі дистанційного навчання (2013)
Ляшко О. В. - Про застосування операторного методу у навчальному процесі, Скрипка В. І. (2013)
Panov S. F. - Vocabulary Learning: the Need for Meaningful Practice, Vasylyshyna N. M., Taştan Y. M. (2013)
Тирон О. М. - Міжкультурна комунікація сучасного моряка в міжнародних екіпажах (2013)
Федотов В. Г. - Проявление длиннопериодических модуляций в поверхностной фотолюминесценции кристаллов дифосфида кадмия, Трухан В. М., Щёлковая Т. В. (2013)
Загорулько А. Н. - Методика создания системы автономного управления полетом автоматического космического аппарата наблюдения Земли, Меланченко А. Г. (2013)
Жиленков А. А. - Решение нелинейных дифференциальных уравнений и их систем для описания управляемых полупроводниковых преобразователей в среде MATHCAD (2013)
Голиков С. П. - Анализ процесса тралового лова как объекта автоматизации, Сметюх Н. П. (2013)
Вильдяева Л. Н. - Аппроксимация синусоидой y = a*sin(b*x) кривой, заданной дискретно (2013)
Лисютин В. А. - Оценка влияния ледового покрова на дисперсионные свойства волновода мелкого моря (2013)
Кучерук С. М. - Особливості аналітичного забезпечення експлуатації суден у сучасних умовах (2013)
Бойко П. А. - Организация морской транспортировки LNG при реализации Национального проекта "LNG–терминал" – морской терминал по приему сжиженного природного газа (2013)
Баранник М. В. - Кризис цивилизации как культурологическая проблема (2013)
Воробьев Ю. М. - Применение частотно-избирательной фильтрации при проведении вибродиагностики ГТД морского исполнения (2013)
Автори випуску (2013)
Вимоги до оформлення статей (2013)
Дєгтяр А. О. - Методологічні підходи до формування інтелектуального капіталу для інноваційної промислової економіки (2010)
Коротич О. Б. - Державне управління регіональним розвитком країни: теоретико-методологічні засади (2010)
Мельтюхова Н. М. - Функція організації в державному управлінні (2010)
Єльчанінов Д. Б. - Системологічні основи розробки збалансованої системи показників розвитку держави (2010)
Кузнецов А. О. - Концептуальні підходи до формування понятійного апарату в сфері публічного управління (2010)
Медведєв І. А. - Соціально-філософські передумови та концептуальні засади ідеї класичного університету з позицій державного управління (2010)
Левченко Н. В. - Формування сучасної української моделі місцевого самоврядування в контексті історичного досвіду (Магдебурзьке право) (2010)
Яблунівський С. В. - Теоретико-методологічні засади державного регулювання театральної діяльності (2010)
Орлов О. В. - Методологічні проблеми розбудови ядра категорійно-понятійного апарату науки "державне управління" (2010)
Майстро С. В. - Соціальний захист економічно активного населення в умовах глобалізації, Процюк С. Л. (2010)
Міненко В. Л. - Удосконалення механізмів взаємодії державного і регіонального регулювання ринку праці (2010)
Статівка Н. В. - Усуспільнення виробництва та його вплив на рівень продуктивності аграрної сфери (2010)
Косенко А. В. - Вплив обсягів та спрямування інвестиційних потоків на формування інноваційно-інвестиційної економіки (2010)
Куц Ю. О. - Параметри та показники знаннєвості територіальної громади (2010)
Сітніченко А. В. - Удосконалення бюджетного процесу в Україні (2010)
Мілаш О. О. - Інформатизація вищих навчальних закладів як пріоритет державної освітньої політики в Україні (2010)
Севостьянов С. В. - Обґрунтування застосування кластерного підходу в сфері державного управління агропромисловою галуззю на регіональному рівні (2010)
Мирна Н. В. - Опрацювання комплексного механізму державної регіональної політики (2010)
Безверхнюк Т. М. - Ресурсний режим як інституційний механізм ресурсного забезпечення регіонального управління (2010)
Котова Н. О. - Територіальний маркетинг, територіальний брендинг: визначення сутності та особливості (2010)
Щепанський Е. В. - Методологічна сутність і класифікаційні ознаки туризму (2010)
Хожило І. І. - Атестація як технологія формування компетентності керівників органів управління охороною здоров'я, Акуленко О. В. (2010)
Пархоменко-Куцевіл О. І. - Теоретико-методологічні засади впровадження інноваційних методів управління персоналом державної служби України (2010)
Рідей Н. М. - Підготовка магістрів експертно-контрольного спрямування в НУБіП України для державних органів управління еколого-збалансованим розвитком (2010)
Калашник Н. С. - Самоосвіта державних службовців як об’єкт державного управління (2010)
Крутій О. М. - Комплексний механізм діалогової взаємодії органів влади і громадськості (2010)
Копил Б. К. - Конституційні основи організації місцевого самоврядування (2010)
Солових В. П. - Політико-адміністративні відносини в Україні: становлення та сучасний стан (2010)
Нужнова Ю. А. - Інноваційний підхід до формування природно зумовленої моделі демократичного врядування в країні (2010)
Кравченко Ж. Д. - Реформування структурно-функціонального забезпечення системи первинної медико-санітарної допомоги у навчальних закладах (2010)
Мінаєва І. М. - Форми взаємодії органів публічної влади на місцевому рівні (2010)
Поліщук О. Ю. - Система управління якістю в органах виконавчої влади: нормативно-правовий аспект (2010)
Самбук О. М. - Взаємовідносини органів державної влади та інститутів громадянського суспільства як предмет наукових досліджень (2010)
Сапа Н. В. - Правові засади реалізації механізму антикризового державного управління (2010)
Чуприна Ю. Ю. - Місце судової гілки влади в системі державної влади України (2010)
Шкільова Н. В. - Становлення українського законодавства щодо врегулювання ріелторської діяльності (2010)
Таран В. В. - Виконавчі органи місцевих рад та їх місце в системі державного управління (2010)
Погорєлий С. С. - Довіра до державної влади як категорія політичного управління (2010)
Ільченко Н. М. - Регулювання діяльності засобів масової інформації: міжнародні принципи та європейський досвід, Безугла Л. О. (2010)
Даник Ю. Г. - Особливості забезпечення національної безпеки у високотехнологічному суспільстві, Труш О. О. (2010)
Клімушин П. С. - Особливості впровадження світового досвіду електронного врядування із застосуванням портальних технологій (2010)
Нікітін В. В. - Модернізація системи територіального управління великим містом: світовий досвід та Україна, Маренич В. М. (2010)
Шамраєва В. М. - Роль та місце транскордонного співробітництва в політиці регіонального розвитку в умовах євроінтеграційних процесів України, Андрєєв С. С. (2010)
Галушка В. О. - Шляхи використання світового досвіду державного регулювання податків у соціально-економічних умовах сучасної України (2010)
Шевченко В. М. - Особливості формування механізмів державного управління вищими навчальними закладами в умовах євроінтеграції та інноваційного розвитку України (2010)
Бульба В. Г. - Генезис трансформації соціальних функцій держави в європейській державній думці (2010)
Слово до читача (Чернець В.Г.) (2013)
Вернудіна І. В. - Київська наукова філософсько-психологічна школа: Георгій Челпанов (1862–1936) (2013)
Кривошея Т. О. - Чуттєвість як процес: методологічні особливості дослідження чуттєвої культури в сучасному гуманітарному дискурсі (2013)
Северинова М. Ю. - Тео-онтологічне розуміння феномена "архетип" у вченні Філона Іудея Александрійського (2013)
Тепенчак Т. М. - Феномен естетизованого середовища як фактор маніпуляції свідомістю та дегресії особистості (2013)
Фур’єр І. А. - Проблема науки як особливого виду мислення у філософії Мартіна Гайдеггера (2013)
Вовкун В. В. - Масове мистецтво як міфотворчість (природа творчого процесу) (2013)
Федотова Н. В. - Глобальний світ – глобальна культура (2013)
Мірошніченко О. В. - Культура як інформаційна система (2013)
Кірієнко А. О. - "Історичний час" у філософсько-естетичних концепціях ХХ століття: досвід опрацювання проблеми (2013)
Бровко М. М. - Мистецтво – гра – дозвілля: культурний потенціал дозвіллєвих практик (2013)
Герчанівська П. Е. - Колір в українській народній культурі (2013)
Кікоть А. А. - Функції костюма в сучасному соціокультурному просторі (2013)
Сабадаш Ю. С. - Значення наукових бібліотек України: культурологічний вимір (на прикладі наукової бібліотеки Маріупольського державного університету), Іванова Г. Р. (2013)
Колосова Н. А. - Особливості меценатської діяльності московських купців-старообрядців та їх роль в культурному розвитку Росії кінця ХІХ – початку ХХ століття (2013)
Доманська О. А. - Інституалізація театрального мистецтва в контексті глобалізаційних проблем сучасності (2013)
Яковлєв О. В. - Трансформація регіональних ідентичностей в сучасній Україні (2013)
Скорик А. Я. - Культурологічні форми сучасного мас-медійного простору (2013)
Ярмак Я. А. - Види ностальгії: "часова", "просторова" "соціальна", "індивідуальна" (2013)
Щербинін С. В. - Українська дівчина в ритуалі сватання: ініціатива і право на вибір (2013)
Стахієва Н. В. - Життя та діяльність В.М. Перетца: культурологічний аспект (2013)
Гапетченко Р. Ю. - Становлення і розвиток сімейного дозвілля в Україні: історико-культурологічний аспект (2013)
Бабенко Ю. А. - Трансформація ціннісних орієнтацій сучасної української молоді (2013)
Ляшенко Л. Л. - Універсум Еріха Корнгольда (2013)
Цимбалюк Н. М. - Дозвілля як фактор соціалізації сільської молоді (2013)
Федоренко М. О. - Моральнісний вимір природи особистості у філософії вчинку Михайла Бахтіна (2013)
Левчук Я. М. - Соціально-культурний феномен функціонування молодіжних субкультур (2013)
Бабенко Н. Б. - Соціологічна інтерпретація результатів дослідження ціннісних орієнтацій студентської молоді в Україні, Масюк Н. В. (2013)
Матвеічева Ю. О. - Міжкультурний діалог: особливості його реалізації в Україні (2013)
Лісецький С. Й. - Грає Олег Криштальський (2013)
Сушицька І. М. - Трансформація життєдіяльності української сім’ї в сучасному суспільстві (2013)
Погребняк Г. П. - Світоглядні засади художнього відтворення картини світу (частина І) (2013)
Лисенко-Ткачук І. В. - Проблеми Синтезу мистецтв у сучасному міському середовищі (на прикладі Маріїнського архітектурного комплексу) (2013)
Чупріна Н. В. - Аналіз взаємовпливу мистецтва, моди та культури (2013)
Шариков Д. І. - Естетична теорія сучасного танцю та балету (2013)
Кротова Т. Ф. - Повсякденна мода у живописі і графіці доби модерну (2013)
Шандренко О. М. - Жестуальність моди в контексті невербальної комунікації (2013)
Медведєва А. О. - Проблеми значення масок у контексті зміни культурних епох, інверсія їхнього смислу (2013)
Донченко Н. П. - Продуктивність режисерської творчості та питання розвитку творчих здібностей фахівця театрального мистецтва, Дячук В.П. (2013)
Лісецький С. Й. - Цей митець вніс свою частку в розбудову української музичної культури (нове про композитора М. Вербицького) (2013)
Ян І. М. - Діяльність всеукраїнського державного квартету імені Ж. Вільома 20-х – початку 30-х років ХХ століття (2013)
Пучко-Колесник Ю. В. - Сучасна хорова музика: до питання інтерпретації (2013)
Радзієвський В. О. - Чи відносяться сучасні популярні музичні субкультури до резонансних? (2013)
Садовникова Д. В. - Микола Лисенко та Михайло Драгоманов: спільна діяльність на ниві національного відродження (2013)
Гавенко О. С. - Творча спадщина М. Лукаша у соціокультурному просторі України другої половини ХХ століття (2013)
Тодорюк Ю. І. - Сучасний стан балетного мистецтва України (2013)
Геді А. І. - До проблеми етнографічних і фольклорних досліджень угорської традиційної культури (2013)
Сверлюк Я. В. - Взаємодія диригента та оркестрового колективу як психолого-педагогічний феномен (2013)
Безручко О. В. - Кінопедагогічна діяльність відомого українського кінорежисера Р.Р. Єфименка (2013)
Прищенко С. В. - Специфіка художньо-проектної культури та становлення дизайн-освіти, Сенчук Т. В. (2013)
Підлипська А. М. - Регіональні школи бального танцю в Україні (2013)
Зеліско Л. І. - Національно-правова парадигма становлення юриста-фахівця (система культурологічної освіти у ВНЗ) (2013)
Казначеєва Л. М. - Комунікативна компетентність як складова професійної підготовки майбутніх педагогів (2013)
Ходаківський М. С. - Історико-краєзнавчі особливості в художній освіті України (2013)
Бойко З. В. - Загальнофілософські та історико-культурні витоки мистецької освіти в Україні (2013)
Цикин В. А. - Философская интерпретация сущности инновационного образования (2013)
Голуб Є. С. - Віртуальність у системі освіти: диверсифікація засобів навчання (2013)
Книш І. В. - Гуманітарні та природничі науки в постнекласичній освіті (2013)
Макаров З. Ю. - Классическая категория "закон" в перспективе современной научной рациональности (2013)
Зленко Н. М. - Еволюція наукових поглядів на формування поняття "ризик" (2013)
Поліщук О. С. - Колективна дія численних соціальних утворень та їх парадокси (2013)
Прокопенко Б. В. - Новые мировоззренческие ориентиры меганауки под влиянием современных конвергентных технологий (2013)
Орищенко М. М. - Кризис в психологии (философский анализ) (2013)
Вертель А. В. - Жак Лакан: от фантазмов воображаемого к поиску сознания (2013)
Клевец І. Ю. - Постнекласичне осмилення сучасного соціального конфлікту (2013)
Сумченко С. В. - Проблема філософського осмислення технологічного критерію суспільного прогресу (2013)
Карпенко Т. М. - Етизація наукового дискурсу в умовах техногенних цивілізаційних трансформацій (2013)
Карпенко В. Є. - Философия техноинтеллекта: терминологический анализ (2013)
Дєнєжніков С. С. - Супертехнології штучного інтелекту в трансгуманістичному дискурсі (2013)
Гайворонська О. О. - Нанотехнологічна ситуація суспільства ХХІ століття (2013)
Пушкар Я. В. - Вплив сучасних технологій на становлення мегасоціуму (2013)
Кравченко Т. А. - Информационно-сетевая парадигма: ключевые особенности (2013)
Пономаренко В. А. - Философский дискурс супертехнологий (2013)
Доній Н. Є. - Концепт "смертельне бажання": деталі становлення в психоаналітичному дискурсі (2013)
Косяк В. А. - Христианство в его коллизиях с иноверием и неверием (2013)
Плотникова О. Ю. - Особенности концептуализации греха в современном языковом пространстве (2013)
Штейн О. И. - Вера и ее формирование в иудаизме (2013)
Петрушкевич М. С. - Аналіз поняття релігійної комунікації (2013)
Прудникова О. В. - Інформаційна культура українського суспільства: цивілізовані стандарти та вітчизняні реалії (2013)
Татаринов С. И. - Проявления антисемитизма в Донбассе в конце ХІХ–начале ХХ столетий (2013)
Лупак Т. І. - Особливості соціокультурної ситуації в Закарпатському регіоні України у другій половині ХХ століття (2013)
Титул, зміст (2014)
Земля України - потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави (2014)
Асоціація "Укрцукор" проти імпорту тростинного цукру в Україну в 2014/15 маркетинговому році (2014)
Гізбуллін Н. Г. - Краплинному зрошенню в буряківництві наука говорить "так"!, Андреєва Л. С, Доронін В. А., Моргун І. А. (2014)
Шевченко Т. В. - Поєднання позакореневого живлення з фунгіцидами та їх вплив на продуктивність буряків цукрових (2014)
Карпук Л. М. - Математичні моделі росту та розвитку цукрових буряків залежно від кліматичних факторів, Присяжнюк О. І. (2014)
Доронін В. А. - Удосконалення методу визначення схожості насіння цукрових буряків, Кравченко Ю. А., Бусол М. В., Доронін В. В., Бойко І. І. (2014)
Загородньому Григорію Дмитровичу - 75 років (2014)
Бала О. П. - Таксаційна характеристика деревостанів дуба звичайного вегетативного походження Лісостепу України, Хань Є. Ю. (2014)
Букша І. Ф. - Визначення критеріїв та індикаторів сталого ведення лісового господарства на основі даних інвентаризації і моніторингу лісів, Пивовар Т. С., Пастернак В. П., Букша М. І., Солодовник В. А., Яроцький В. Ю. (2014)
Лакида І. П. - Удосконалені таблиці сум площ поперечних перерізів та запасів нормальних деревостанів вільхи чорної (2014)
Лакида П. І. - Надземна фітомаса та депонований вуглець дерев сосни кримської у Криму, Василишин Р. Д., Домашовець Г. С., Швець Ю. П. (2014)
Свинчук В. А. - Модель об’єму круглих лісоматеріалів за діаметром у верхньому відрізі та довжиною, Кашпор С. М., Миронюк В. В. (2014)
Ситник С. А. - Аналіз лісівничо-таксаційних показників модальних деревостанів robinia pseudoacacia L. Лівобережного Придніпровського Степу (2014)
Содолінський Р. В. - Методика визначення розрахункової лісосіки у лісах України для окремого лісогосподарського підприємства, Гірс О. А., Кашпор С. М. (2014)
Левченко В. В. - Перспективи використання природного поновлення дуба звичайного у дібровах Правобережного Лісостепу України (2014)
Яворовський П. П. - Лісові пожежі і система заходів створення протипожежних заслонів у лісах України (2014)
Бровко О. Ф. - Щодо дії урбосередовища на водний режим асиміляційного апарату і репродуктивну здатність саджанців калини звичайної та гордовини, Бровко Ф. М. (2014)
Василенко І. Д. - Підвищення тривалості життя деяких видів чагарників Білоцерківщини періодичним обрізуванням, Філіпова Л. М., Фучило Я. Д. (2014)
Левін С. В. - Особливості росту дерев сосни кримської залежно від їх розташування у насадженні, Фучило Я. Д., Сбитна М. В., Рябухін О. Ю. (2014)
Ловинська В. М. - Продуктивність соснових насаджень Лівобережного Придніпровського Степу (2014)
Лялін О. І. - Приживлюваність та збережуваність саджанців у лісових культурах дуба звичайного (2014)
Maurer V. M. - Ways to improve and increase the stability developed forest plantations, Pinchuk А. P. (2014)
Рижов О. М. - До питання впливу рекреаційних навантажень на вміст основних елементів мінерального живлення у дерново-шаруватих грунтах, Бровко Ф. М., Бровко О. Ф. (2014)
Середюк О. О. - Оптимізація традиційних та дослідження новітніх способів розмноження ялини європейської (Picea Abies (L.) H. Karst.) в умовах іn vivo та in vitro, Чорнобров О. Ю., Клюваденко А. А., Колесніченко О. В. (2014)
Фучило Я. Д. - Вплив товщини зимових живців чорних тополь на їх укорінення і ріст живцевих саджанців, Сбитна М. В., Фучило Д. Я. (2014)
Крилов Я. І. - Динаміка снігового покриву і меліоративні властивості протиерозійних насаджень (2014)
Лобченко Г. О. - Вплив зімкнутості та світлопроникності на проективне покриття живого надґрунтового покриву полезахисних лісових смуг (2014)
Міндер В. В. - Сніговий покрив захисних насаджень в умовах складного рельєфу, Малюга В. М. (2014)
Гатальська Н. В. - Особливості організації території кампусу Кіпрського університету у м. Нікосія (Республіка Кіпр), Крачковська М. В. (2014)
Гричук М. О. - Ретроспективний аналіз створення та розвитку дендропарків Українського Полісся (2014)
Зібцева О. В. - Вуличні насадження центральної частини м. Новгород-Сіверського (2014)
Колесніченко О. В. - Особливості росту Каштана їстівного (Castanea sativa Mill.) за різних умов мінерального живлення (2014)
Мирончук К. В. - Вплив формувального обрізування на розвиток живоплотів та динаміку приросту пагонів (2014)
Михайлович Н. В. - Структурний аналіз дендрофлори парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва "Чернівецький парк культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка" (2014)
Піхало О. В. - Особливості зростання вуличних насаджень в урбогенних умовах м. Києва (2014)
Ковалевський С. Б. - Історія і досвід використання злакових рослин в Україні та за кордоном, Соловей Д. С. (2014)
Коваль Т. В. - Математичне моделювання розкрою круглих лісоматеріалів на пиломатеріали (2014)
Малахова О. С. - Аналіз напруженого стану при згинанні пиломатеріалів із врахуванням наявності сучків (2014)
Марченко Н. В. - Дослідження витрат сировини у виробництві радіальних пиломатеріалів (2014)
Pinchevska O. O. - Algorithm of saw timber drying quality, Koval V. S., Golovach V. M. (2014)
Сірко З. С. - Розрахунок обсягів деревинних відходів, які утворюються у виробництві під час перероблення деревини (2014)
Goychuk A. F. - Etiology of common Ash diseases in Podolia, Ukraine, Kulbanska I. M. (2014)
Маурер В. М. - Назустріч віковому ювілею кафедри (2014)
Професор Євгеній Венедиктович Алексєєв. До 145-річчя від дня народження (2014)
Професор Сергій Миколайович Козьяков. До 95-річчя від дня народження (2014)
Професор Володимир Єфремович Свириденко. До 85-річчя від дня народження (2014)
Вихідні дані (2014)
Дєгтяр А. О. - Оцінювання ефективності інноваційних проектів: методологічний аспект, Гончаренко М. В. (2010)
Бакуменко В. Д. - На допомогу здобувачу наукового ступеня (2010)
Бульба В. Г. - Історико-компаративний огляд класичних парадигм щодо визначення сутності та змісту функцій держави (2010)
Єльчанінов Д. Б. - Системологічна філософія державного управління (2010)
Козуб В. П. - Трансформація системи публічного адміністрування на основі інструментарію адміністративної реформи (2010)
Ульянченко Ю. О. - Методологічні засади формування кластерної політики в умовах глобалізації (2010)
Домбровська С. М. - Теоретичні аспекти формування механізмів державного управління у реформуванні вищої освіти України (2010)
Карамишев Д. В. - Механізм формування системи збору та обліку єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в Україні, Карамишева Л. Є. (2010)
Бублій М. П. - Соціальний захист молоді як однієї з категорій економічно активного населення (2010)
Мельников О. С. - Удосконалення процедури проведення попередньої кваліфікації учасників торгів при здійсненні державних закупівель (2010)
Мініч В. Г. - Державне управління інвестиційною діяльністю як предмет наукових досліджень (2010)
Оніщук Л. М. - Філософія державного регулювання туристичної галузі: регіональний аспект, Ворона П. В. (2010)
Коваленко Н. В. - Багатовекторність державної політики щодо подолання бідності в Україні (2010)
Мельниченко О. А. - Теоретико-методологічні основи державного регулювання туризму (2010)
Приходько Р. В. - Ресурсне та організаційне забезпечення соціального розвитку територіальних громад (2010)
Худоба О. В. - Координаційний механізм системи охорони здоров'я як складова державного управління (2010)
Щербакова О. Л. - Роль бюджету в управлінні розвитком монофункціонального міста (2010)
Статівка Н. В. - Демографічна складова економічної безпеки України, Смаглюк А. А. (2010)
Газарян (Краснопьорова) С. В. - Теоретико-системний зміст професіоналізації служби в органах місцевого самоврядування (2010)
Євдокимов В. О. - Аналіз психологічних причин конфліктів в органах державної влади, Рябічко О. В. (2010)
Будко О. О. - Стан соціально-психологічного клімату в трудових колективах органів виконавчої влади та місцевого самоврядування (2010)
Мартиненко В. М. - Формування політичної еліти в поліетнічному регіоні, Головко С. В. (2010)
Рогова О. Г. - Правові засади впровадження страхування професійної відповідальності медичних працівників (2010)
Сумська В. В. - Теоретичні підходи до визначення поняття "лобіювання" (2010)
Дубовик К. Є. - Організаційно-правові засади забезпечення соціалізації і ресоціалізації неповнолітніх в Україні (2010)
Лук'янчук П. Х. - Удосконалення організаційно-правового механізму профспілкового контролю та захисту прав працівників (2010)
Михайлик І. М. - Організаційно-правові засади функціонування системи загальної середньої освіти на регіональному рівні (2010)
Титаренко О. М. - Партійна дисципліна як складова процесу державотворення (2010)
Задорін Ю. М. - Удосконалення організаційно-правового механізму діяльності державних установ (2010)
Козирєв П. Г. - Сучасні підходи до оцінювання якості надання державних послуг (2010)
Кузнякова Т. В. - Досвід Росії щодо вдосконалення книговидання в умовах модернізації країни (2010)
Луговенко Н. В. - Світовий досвід запровадження пенсійних реформ: уроки для України (2010)
Жерліцин Д. К. - Деякі аспекти практики надання якісних публічних послуг органами влади у США, Великій Британії, Канаді, Польщі, Японії, Швеції, Франції (2010)
Кузьменко Є. І. - Вплив субстратів на розвиток винограду в умовах антропогенного забруднення (2012)
Романчук Л. Д. - Екологічна оцінка рівня забезпеченості мікроелементами ґрунту агроценозів Житомирського району, Стежко О. В. (2012)
Сілецька О. В. - Режим живлення старовікової люцерни та її насівних культур (2012)
Слобода П .М. - Динаміка фізико-хімічних показників сірого лісового ґрунту під впливом систем удобрення топінамбура в західному Лісостепу України (2012)
Цвей Я. П. - Продуктивність короткоротаційних сівозмін залежно від насичення зерновимикультурами, Леньшин О. Г. (2012)
Чередничок А. І. - Вплив різних ланок короткоротаційних сівозмін на накопичення енергії у побічній частині продукції зернових культур (2012)
Шам І. В. - Особливості забур’яненості посівів культур короткоротаційних сівозмін в умовах східної частини Лісостепу України, Борівський А. Ф. (2012)
Волкогон В. В. - Ефективність сумісної обробки насіння цукрових буряків Поліміксобактерином, інсектицидом Семафор 20 SТ та фунгіцидом Превікур 607 СЛ, Токмакова Л. М., Пищур І. М., Саблук В. Т., Грищенко О. М. (2012)
Крук І. В. - Тонкошарова хроматографія (ТШХ) як метод контролю якості протруюванняпестицидами насіння та токсикації сходів ріпаку, Чергіна О. Д. (2012)
Курдюкова О. М. - Формування бур’янового компонента агрофітоценозів залежно від обробітку ґрунту, Лєвєнцова Г. В., Польова В. М. (2012)
Липитан Р. М. - Ефективний захист посівів цукрових буряків від бур'янів (2012)
Лютко Л. М. - Мінливість фенотипічної структури популяції колорадського жука, Бойко Ю. В. (2012)
Хом'юк С. О. - Ваточник сирійський – кращий медонос України (2012)
Авраменко С. В. - Урожайність жита озимого залежно від строків сівби та системи удобрення у східній частині Лісостепу України (2012)
Бабич А. О. - Підвищення продуктивності сої при застосуванні позакореневих підживлень в умовах правобережного Лісостепу України, Сереветник О. В., Лохова В. І. (2012)
Беленіхіна А. В. - Реакція сучасних сортів проса на погодні умови, фони мінерального живлення та способи сівби в умовах Лісостепу України в умовах Лісостепу України (2012)
Бобер А. В. - Залежність схожості зерна ячменю ярого сорту Скарлет від факторів вирощування тазберігання (2012)
Бобось І. М. - Вплив комплексного мікробного препарату "фосфонітрагіну" на урожайність бобівлопаток кущових сортів вігни овочевої (Vigna sesquіpedalis (L.) w.s.wight.), Кубишкіна О. О. (2012)
Бордюжа Н. П. - Вплив добрив на динаміку обмінного калію в лучно-чорноземному карбонатному ґрунті за вирощування пшениці озимої в умовах правобережного Лісостепу України, Мізерна Н. А. (2012)
Гера О. М. - Продуктивність буряку столового залежно від добрив на торфовищах Полісся (2012)
Господаренко Г. М. - Вміст клейковини в зерні пшениці ярої та її якість залежно від рівня азотного живлення, Любич В. В., Сухомуд О. Г. (2012)
Гунько С. М. - Якість бульб картоплі різних сортів в процесі тривалого зберігання, Войтенко Я. Ю. (2012)
Жуйков О. Г. - Агробіологічна оцінка сучасного сортового складу гірчиці сарептської завирощування в умовах Сухого Степу (2012)
Завадська О. В. - Якість свіжої і солоної продукції огірка залежно від сорту та розміру плодів, Дяденко Т. В. (2012)
Ільчук Р. В. - Ураження бульб картоплі ризоктоніозом та гнилизною залежно від строків садіння і рівнів живлення, Недільська У. І. (2012)
Карпук Л. М. - Особливості росту і розвитку цукрових буряків різних гібридів (2012)
Кнап Н. В. - Роль сорту у формуванні урожайності картоплі в Закарпатті (2012)
Коберник М. В. - Залежність фізичних та фізіологічних властивостей зерна кукурудзи від його біохімічних показників у процесі зберігання, Ящук Н. О. (2012)
Кубряк Р. В. - Прогнозування врожайності і якості насіння цукрових буряків (2012)
Куць Р. А. - Вплив технології вирощування на продуктивність жита озимого в умовах Західного Полісся України, Плакса Н. В., Романюк П. В. (2012)
Манько К. М. - Реакція сучасних гібридів кукурудзи на густоту рослин залежно від фону живлення, Музафаров Н. М. (2012)
Плакса В. М. - Вплив мінеральних добрив на продуктивність та фітосанітарний стан пшениці озимої в умовах західного Полісся України, Сичук Л. В., Корнелюк В. Г. (2012)
Повидало В. М. - Вплив макро- та мікродобрив на урожайність багаторічних злакових трав (2012)
Ратошнюк Н. П. - Вплив продукції "МаxiМаrin" на вкорінення регенерантів хмелю in vitro, Козлик Т. І. (2012)
Савчук О. Д. - Продуктивность и качество урожая сорта винограда Цитронный Магарача, выращиваемого в условиях Алуштинской долины (2012)
Сацик М. І. - Вплив добрив та тривалості вирощування багаторічних трав на їхню продуктивність в умовах осушуваних торфовищ Лісостепу (2012)
Семенко Л. О. - Динаміка виносу основних елементів живлення при вирощуванні капусти білоголової ранньої (2012)
Сторожик Л. І. - Особливості формування кореневої системи сорго цукрового (2012)
Ткач О. В. - Цикорій та особливості його вирощування (2012)
Хоміна В. Я. - Залежність урожайності лікарської рослинної сировини васильків справжніх від розміщення рослин на одиниці площі (2012)
Хомяк П. В. - Інтенсивна технологія вирощування озимої пшениці та її вплив на основні показники продуктивності культури (2012)
Чернелівська О. О. - Продуктивність гібридів цукрових буряків в Правобережному Лісостепу України (2012)
Чинчик О. С. - Вплив мінеральних добрив та ризогуміну на урожайність гороху в умовах Лісостепу західного (2012)
Ящук Н. О. - Динаміка cклоподібності та кількості клейковини зерна пшениці озимої, вирощеного за різних умов, у процесі тривалого зберігання, Завгородній В. М. (2012)
Мулярчук О. І. - Якість капусти білоголової свіжої (2012)
Мельничук С. Л. - Зимостійкість озимого ріпаку залежно від рівня мінерального живлення (2012)
Каленська С. М. - Вплив доз мінеральних добрив та сортових особливостей на вихід цукру та біоетанолу із сорго цукрового в умовах правобережного Лісостепу України, Гринюк І. П. (2012)
Коломієць Л. В. - Використання ФАР посівами кукурудзи на корм (2012)
Байструк-Глодан Л. З. - Успадкування ознак насіннєвої продуктивності в гібридів (F2) конюшини лучної (2012)
Безносюк К. П. - Характеристика ознак продуктивності фертильних гібридів моркви столової, типів їх успадкування та ефектів гетерозису в порівнянні з батьківськими формами (2012)
Бех Н. С. - Суспензійна культура клітин цукрових буряків, Войтовська В. І., Недяк Т. М. (2012)
Бровко С. М. - Успадкування ознаки стійкості до глюфосинату амонію при створенніпилкостерильних материнських компонентів ЦЧС гібридів цукрових буряків (2012)
Верещагін І. В. - Особливості взаємозв’язку вмісту олії у насінні з господарськими ознаками рослинконопель (2012)
Катаєва Т. Є. - Нові білоплідні кабачки-цукіні, Борисенко Л. Д. (2012)
Кірян В. М. - Побудова статусметричних моделей ознаки зимостійкості пшениці (2012)
Коник Г. С. - Взаємозв’язки між кормовою і насіннєвою продуктивністю та їх елементами усортозразків лядвенцю рогатого (2012)
Кононова Н. Г. - Новий гібрид перцю солодкого донецький сувенір F1 (2012)
Любич В. В. - Вміст клейковини та її якість в зерні спельтоїдних гібридів F3–5, одержаних від схрещування Triticum aestivum L. ? Triticum spelta L, Жекова О. І., Сухомуд О. Г., Парій Ф. М. (2012)
Мигаль М. Д. - Вплив чеканки рослин конопель на насіннєву продуктивність, Кмець І. Л. (2012)
Міщенко С. В. - Зміна насіннєвої продуктивності конопель під впливом самозапилення (2012)
Недільська У. І. - Оцінка вихідного матеріалу картоплі за середньою масою бульби, Ільчук Р. В. (2012)
Орлов С. Д. - Комбінаційна здатність у селекції кормових буряків, Костогриз Л. А., Бровко С. М., Мілієнко М. В. (2012)
Палінчак О. В. - Методологічні аспекти створення селекційного матеріалу дині (2012)
Харицкий Н. В. - Новітні методи прискорення селекційного процесу в гетерозисній селекції моркви посівної, Позняк А. В. (2012)
Чередничок О. І. - Порівняльний аналіз співвідношення складових ембріогенезу у сортів цукрових буряків за дії контрастних умов під час цвітіння, Корнеєва М. О. (2012)
Щербина О. З. - Характеристика гібридів сої за ознакою "маса насіння з рослини, Михайлов В. Г., Тимошенко О. О. (2012)
Балагура О. В. - Кількісний і якісний склад маточників ЧС гібридів цукрових буряків залежно від строків сівби і норми висіву (2012)
Гойсюк Л. В. - Економічна ефективність вирощування кабачка кущового в умовах південної частини Лісостепу західного (2012)
Присяжнюк О. І. - Розробка методики ідентифікації стресових станів рослин сої, Сахаран Є. В., Половинчук О. Ю. (2012)
Гончаренко В. І. - Флора судинних рослин Шацького національного природного парку, Калінович Н. О. (2009)
Горун А. А. - Стан вивченості флори й фауни на території Шацького національного природного парку (2009)
Данилик Р. М. - Рід Bidens L. (Asteraceae) у флорі Шацького національного природного парку, Данилик І. М. (2009)
Кузьмішина І. І. - Охоронний статус рідкісних та зникаючих видів рослин Шацького національного природного парку, Коцун Л. О., Войтюк В. П., Романюк Н. З., Матейчик В. І., Безсмертна О. О. (2009)
Лакида П. І. - Біопотенціал лісів Шацького національного природного парку: стан та перспективи, Сахарук Г. С., Гоцик О. С. (2009)
Горбань І. М. - Про особливо цінні ліси для збереження ландшафтного та біологічного різноманіття, Затушевський А. Т., Матейчик В. І. (2009)
Турич В. В. - Постмеліоративні й резерватогенні трансформації лісів Шацького національного природного парку, Ященко П. Т. (2009)
Войтюк В. П. - Оцінка генофонду плюсових дерев сосни звичайної Шацького регіону за вегетативним потомством, Андреєва В. В., Лісовська Т. П. (2009)
Праходский С. А. - Адаптация и состояние сосны обыкновенной (Pinus silvestris L.) в лесных культурах, Каплич В. М. (2009)
Кучерявий В. П. - Оптико-спектральні методи експрес-діагностики рослин Шацького національного природного парку, Мокрий В. І., Піць Н. А. (2009)
Корусь М. М. - Сильватизація аграрних екосистем Шацького поозер’я як прояв їх ренатуралізації, Ященко П. Т. (2009)
Карпова Г. О. - Особливості заростання заток озера Світязь, Зуб Л. М. (2009)
Зуб Л. М. - Заростання оз. Чорне Велике в умовах підвищеного антропогенного впливу, Карпова Г. О. (2009)
Блажко О. А. - Аналіз прибережно-водної та водної судинної флори Шацьких озер (2009)
Грабовський В. А. - Дослідження часових змін накопичення радіоцезію грибами Західного регіону України, Дзендзелюк О. С., Дуцяк Г. З., Колянчиков І. П. (2009)
Грабовський В. А. - Часові та сезонні зміни вмісту 137Сs у деяких рослинах Шацького національного природного парку впродовж 1996–2007 рр., Дзендзелюк О. С., Дуцяк Г. З. (2009)
Царик Й. В. - Екологічний моніторинг для потреб збереження біологічного різноманіття Шацького національного природного парку, Горбань І. М., Гнатина О. С. (2009)
Козловський М. П. - Розкладання хвої сосни звичайної в підстилці сирих соснових лісів окремими розмірними групами ґрунтових біодеструкторів, Білецький Ю. В. (2009)
Хамар І. С. - Зоопланктон як індикатор екологічного стану водойм Шацького національного природного парку, Назарук К. М. (2009)
Пашкова О. В. - Особливості розвитку пелагічного зоопланктону в Шацьких озерах різного рівня трофії (2009)
Хрокало Л. А. - Бабки (Odonata) та деякі двокрилі комахи (Diptera: Calliphoridae; Sarcophagidae) регіону Шацьких озер, Вервес Ю. Г. (2009)
Пушкар Т. І. - Фауна й екологія коротковусих прямокрилих (Orthoptera, Caelifera) Шацького національного природного парку (2009)
Кравченко О. М. - Фауна твердокрилих (Insecta: Coleoptera) на території Шацького національного природного парку та прилеглих територій (2009)
Кравченко О. М. - Скарабеоїдні жуки (Coleoptera, Scarabaeoidea) Шацького національного природного парку та прилеглих територій, Кравченко С. О. (2009)
Кравченко О. М. - Колеоптероїдні комахи Шацького національного природного парку та прилеглих територій. Жуки-вусачі (Coleoptera, Cerambycidae), Кравченко С. О. (2009)
Кравченко О. М. - Поширення жуків-турунів (Coleoptera, Carabidae) на території Шацького національного природного парку (2009)
Радченко О. Г. - Фауна, зоогеографічні особливості та необхідність охорони мурашок Шацького національного природного парку (2009)
Петренко А. А. - Видовий склад жуків-стафілінід (Coleoptera, Staphylinidae) Шацького національного природного парку (2009)
Дубровський Ю. В. - До вивчення кровосисних комарів північно-західної Волині, Дубровська Л. Д. (2009)
Сухомлін К. Б. - Регуляція чисельності водних фаз мошок (Diptera, Simuliidae) паразитами в межах Волинського Полісся, Зінченко О. П., Теплюк В. С. (2009)
Ситник Ю. М. - Еколого-токсикологічні дослідження озерних екосистем Шацького національного природного парку. Важкі метали в органах та тканинах риб (молодь риби різних видів), Шевченко П. Г., Олексієнко Н. В. (2009)
Волошковець О. В. - Вплив демографічного навантаження та урбанізованих територій на формування видового різноманіття іхтіофауни річково-озерних екосистем, Гриб Й. В. (2009)
Гриб Й. В. - Абіотичні фактори впливу на відродження аборигенної іхтіофауни природних водойм Західного Полісся України, Сондак В. В. (2009)
Євтушенко М. Ю. - Екологічна мінливість окуня та плітки Шацьких озер та Косівського водосховища, Майструк І. А., Цедик В. В., Курбатова І. М., Сінчук М. А. (2009)
Куньчик Т. М. - Зимувальні ями Шацького поозер’я як природні біологічні реактори, Климнюк О. М., Бігун В. К. (2009)
Сидоренко М. М. - Роль рослинних угруповань родів Potamogeton та Characeae в екології карликового сомика (Ictalurus nebulosus nebulosus) озер Шацького національного природного парку, Сінчук М. А. (2009)
Горбань Л. І. - Земноводні Шацького національного природного парку та їх охорона (2009)
Білецька М. Г. - Птахи лісових біоценозів Шацького національного природного парку, Сологор К. А., Добровольська Н. А. (2009)
Горбань І. М. - Про причини скорочення видового різноманіття птахів унаслідок розвитку будівельного сектору (2009)
Матейчик В. І. - Облік водно-болотних птахів на озерах Шацького національного природного парку, Горбань І. М. (2009)
Шкаран В. І. - Результати кільцювання птахів у Шацькому національному природному парку у 2004–2008 рр. (2009)
Шкаран В. І. - Заселеність штучних гніздівель птахами-дуплогніздниками й дрібними ссавцями в лісових біотопах Шацького національного природного парку (2009)
Зайцева Г. Ю. - Трофічні зв’язки сови вухатої (Asio otus L.) та дрібних гризунів (Rodentia) на території Шацького поозер’я, Гнатина О. С. (2009)
Сеник М. А. - Орнітоценози екотонних чагарникових угруповань, Царик Й. В. (2009)
Башта А.-Т. - Значення екосистем Шацького поозер’я для збереження фауни рукокрилих (Chiroptera) регіону Західного Полісся (2009)
Демянчик М. Г. - Результаты мониторинга мигрирующих видов рукокрылых в биосферном резервате "Прибужское Полесье" (2009)
Демянчик В. Т. - Многолетняя динамика лесных видов микромаммалий Micromammalia на Выгонощанском лесо-болотном массиве (2009)
Мікловда В. П. - Кібернетичний та синергетичний підходи до теоретичного контенту конкурентоспроможності, Пулянович О. В., Мошак С. М. (2014)
Черленяк І. І. - Модернізаційний вибір країни та конкурентоспроможність національної економіки (2014)
Лащак В. В. - Державне фінансове регулювання споживчих цін: необхідність та сутність (2014)
Назаркевич О. Б. - Міжнародний досвід державного регулювання та підтримки малих сільськогосподарських підприємств (2014)
Слава С. С. - Динаміка показників ефективності регулювання оплати праці в Україні, Висіч О. В., Павлович В. І. (2014)
Грушева А. А. - Описова модель формування управлінської компетентності в процесі професійної підготовки економістів (2014)
Овчарук М. М. - Теоретичні основи формування соціальної політики за сучасних умов господарювання (2014)
Турок В. В. - Соціально-економічні підходи до дослідження торгівлі людьми (2014)
Живко З. Б. - Механізм управління системою економічної безпеки підприємства (2014)
Вдовенко Н. М. - Методичне забезпечення розвитку галузей аграрного сектору економіки (2014)
Пойда-Носик Н. Н. - Концептуальні основи ринкового механізму формування складу ціни у сфері туризму та рекреації, Грабар М. В. (2014)
Ніконенко У. М. - Паливно-енергетичні ресурси України: сьогодення та майбутні перспективи (2014)
Газуда М. В. - Методологічні підходи до визначення оцінки ефективності управління використанням відновлюваних природних ресурсів у сільському господарстві (2014)
Базилюк В. Б. - Особливості функціонування та трансформації підприємств видавничо-поліграфічної галузі в умовах інституційних перетворень (2014)
Побережний Р. О. - Формування матриці стратегій розвитку машинобудівного підприємства: змістовні аспекти та особливості (2014)
Готра В. В. - Еволюція наукових поглядів на сутність поняття "інновація" та її особливості в агропромисловому комплексі (2014)
Завадяк Р. І. - Управління інноваційними процесами на промислових підприємствах, Данайканич О. В., Волошина Ю. Я. (2014)
Марина О.-М. В. - Сільський туризм як різновид туризму (2014)
Горошкова Л. А. - Якість житлово-комунальних послуг як складова системи соціальної відповідальності підприємств галузі, Волков В. П. (2014)
Давиденко Н. М. - Оцінка оптимальності структури капіталу акціонерного товариства: проблеми та шляхи оптимізації (2014)
Мамонова Г. В. - Ефективність використання бюджетних коштів на розвиток соціальної сфери, Канцур І. Г. (2014)
Варцаба В. І. - Програмно-цільовий метод як інструмент вдосконалення бюджетного планування, Траньович Ю. П. (2014)
Огородник В. О. - Краудфандинг як інноваційний інструмент модернізації національної фінансово-інвестиційної системи (2014)
Варцаба В. І. - Маркетингова стратегія розвитку банку: елементи та етапи розробки, Дюлай Є. В. (2014)
Заславська Н. П. - Особливості формування ресурсного потенціалу банків в умовах економічної нестабільності (2014)
Стойка В. С. - Теоретичні підходи до визначення поняття "депозитна політика" та особливостей її формування в комерційному банку (2014)
Осташ С. В. - Кредитна політика комерційного банку та оцінка кредитного портфеля банків України (2014)
Варцаба В. І. - Проблеми фінансового забезпечення розвитку малого бізнесу, Кампо Г. М. (2014)
Бачо Р. Й. - Оцінка розвитку інститутів саморегулювання кредитної кооперації України (2014)
Тимчак М. В. - Розвиток регіональних страхових ринків України у посткризовий період (2014)
Пшеничнюк Т. В. - Теоретичне обґрунтування основних відмінностей страхової послуги від страхового продукту (2014)
Щербан М. Д. - Оцінка кредитного портфеля кредитних кооперативів у Закарпатській області (2014)
Королович О. О. - Специфіка організації ефективної системи внутрішнього фінансового контролю на підприємствах з іноземними інвестиціями (2014)
Когут Ю. М. - Вдосконалення підходів до формування та використання місцевих бюджетів, Когут В. В. (2014)
Шигун М. М. - Принципи внутрішнього контролю в системі економічної безпеки підприємства (2014)
Даньків Й. Я. - Історія та еволюція обліку інвестиційних процесів, Остап’юк М. Я. (2014)
Ганусич В. О. - Поняття сукупного доходу підприємства та його відображення у фінансовій звітності (2014)
Вигівська І. М. - Електронні гроші в системі управління фінансовими ресурсами підприємства: облікові аспекти, Семйон В. С. (2014)
Сливка Я. В. - Розвиток методики бухгалтерського обліку: коригування ціни у процесі продажу (2014)
Макарович В. К. - Трансакційні витрати: обліковий аспект, Климко Т. Ю. (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського