Фєтісова О. - Міфопоетика образу Змія в контексті сучасної української жіночої літератури (2014)
Шарипова М. - Восточные заимствования как единицы диахронического описания языковых контактов (2014)
Швець Т. - Джерела походження фразеологічних одиниць французької мови (2014)
Шевченко Р. - Борьба просоветского и прозападного течений в молдавской литературе (1944–1989) (2014)
Штейнбук Ф. - Пролегомени до студій тілесної тропосфери (2014)
Відомості про авторів (2014)
Kvit S. - The University as an Agency of Building Common Understanding in the Global Age (2009)
Cватко Ю. І. - Світ античного космосу і антична модель філософування: культурно-історичний та історико-філософський коментар (2009)
Кольцов М. О. - Проблема методологічного обґрунтування моральної науки у британській філософії XVIII ст. (2009)
Козловський В. П. - Метафізика і психологія Імануїла Канта: витоки та рецепції (2009)
Григоришин С. В. - Визначення ноематичного смислу у трансцендентальній феноменології Густава Шпета (2009)
Шуба Б. О. - Дискурс і його підстави: декілька запитань до Юрґена Габермаса (2009)
Менжулін В. І. - Біографія філософа як мистецтво і наука у працях Арсенія Гулиги (2009)
Ткачук М. Л. - Сильвестр Гогоцький: матеріали до життєпису (2009)
Завгородній Ю. Ю. - Володимир Лесевич і його зацікавлення Сходом (2009)
Головащенко С. І. - З історії літературної критики Біблії у Київській духовній академії: Яким Олесницький та його "Ритм и метр ветхозаветной поэзии" (2009)
Пастушенко Л. А. - Петро Кудрявцев: основні напрями творчості (2009)
Кузьміна С. Л. - Школа і державна освітня політика: погляд київських академічних філософів ХІХ – початку ХХ ст. (2009)
Юринець Я. І. - З історії українських літературно-філософських дискусій 1920-х років: Володимир Юринець contra Микола Хвильовий (2009)
Каленська С. М. - Вплив погодних умов та застосування біогенних металів для поліпшення посівних якостей насіння нуту, Новицька Н. В., Барзо І. Т. (2012)
Каленська С. М. - Формування продуктивності картоплі в умовах Закарпаття, Кнап Н. В. (2012)
Kalenska S. M. - Bioresource potential of Ukraine in settling of production and energy security (2012)
Каленський В. П. - Морозостійкість сортів пшениці озимої в осінньо-зимовий період органогенезу залежно від удобрення та передпосівної обробки насіння, Гончар Л. М. (2012)
Новицька Н. В. - Шляхи зниження негативних наслідків травмування насіння (2012)
Гарбар Л. А. - Динаміка основних елементів живлення в рослинах ріпаку ярого (2012)
Нідзельський В. А. - Удосконалення методів визначення площі асиміляційної поверхні гороху вусатого, Коваленко В. П. (2012)
Антал Т. В. - Структура врожаю сортів пшениці твердої ярої залежно від мінеральних добрив у правобережній частині Лісостепу (2012)
Гарбар Л. А. - Вплив елементів технології вирощування на формування продуктивності ріпаку ярого, Юник А. В., Горбатюк Е. М. (2012)
Нідзельський В. А. - Вплив технологічних елементів на динаміку наростання асиміляційної поверхні кормових бобів (2012)
Коваленко В. П. - Структура врожаю зеленої маси люцерни посівної залежно від фази розвитку та мінерального живлення (2012)
Нідзельський В. А. - Кормові боби – цінна зернобобова культура, Мокрієнко В. А. (2012)
Нідзельський В. А. - Спрямування технологічних заходів на стабілізацію урожаїв сої, Новицька Н. В., Шутий О. (2012)
Гончар Л. М. - Морфофізіологічні особливості формування продуктивності жита озимого в онтогенезі (2012)
Нідзельський В. А. - Вплив технологічних елементів на урожайність кормових бобів (2012)
Мельничук С. Л. - Оцінка адаптивної здатності та стабільності генотипів ріпаку озимого (2012)
Гринюк І. П. - Вплив доз мінеральних добрив на врожайність зерна та вихід крохмалю із зерна сорго в умовах Правобережного Лісостепу України (2012)
Рожков А. О. - Параметричні показники міжвузлів префлоральної зони рослин тритікале ярого залежно від способів сівби та підживлень, Пузік В. К. (2012)
Венгер О. О. - Дослідження вмісту ксантогумолу в шишках хмелю сортів вітчизняної селекції вирощених в умовах Полісся (2012)
Іскра В. І. - Смугові посіви – важливий елемент технології збереження бобових та формування високопродуктивного ботанічного складу люцерно-злакових травостоїв, Ковбасюк П. У. (2012)
Гузь К. Ф. - Продуктивність конюшини лучної залежно від елементів техології вирощування в Правобережному Лісостепу України (2012)
Танчик С. П. - Зміст сучасних систем землеробства та їх класифікація, Манько Ю. П., Бабенко А. І. (2012)
Цюк О. А. - Агроекологічні аспекти вирощування сільськогосподарських культур у Правобережному Лісостепу України (2012)
Скалій І. М. - Вплив систем основного обробітку ґрунту в сівозміні на урожайність зерна кукурудзи, Литвиненко І. В. (2012)
Омельчук С. В. - Вплив систем землеробства на видовий та кількісний склад бур’янів у посівах пшениці озимої (2012)
Павлов О. С. - Зміна водно-фізичних показників ґрунту в полі пшениці озимої залежно від систем землеробства в Правобережному Лісостепу України (2012)
Бикін А. В. - Динаміка вмісту елементів живлення в ґрунті під впливом добрив за вирощування ріпаку озимого, Зінченко Н. М. (2012)
Бикін А. В. - Ефективність позакореневих підживлень сільськогосподарських культур мікроелементвмісними добривами, Бикіна Н. М., Бордюжа Н. П. (2012)
Піковська О. В. - Вплив різних систем обробітку ґрунту на вміст і динаміку гумусу чорнозему звичайного (2012)
Забалуєв В. О. - Мікоризація люцерни посівної під час застосування фосфатмобілізуючих препаратів на рекультивованих землях нікопольського марганцеворудного басейну, Бучек П. В. (2012)
Burras Lee C. - CSR2 – soil productivity rating for cropland in Iowa, USA, Owen K. Rachel (2012)
Забалуєв В. О. - Структурно-агрегатний стан реплантованих ґрунтів за тривалого сільськогосподарського використання, Дітковська М. В. (2012)
Кравченко Ю. С. - Вміст водостійких агрегатів у моллісолі Північно-Східного Китаю в залежності від обробітку ґрунту та типу сільськогосподарських угідь (2012)
Слюсар О. В. - Вплив позакореневих підживлень на урожайність та показники якості ягід суниці за її вирощування в захищеному ґрунті, Харечко К. М. (2012)
Карабач К. С. - Вміст і динаміка водорозчинної органічної речовини чорнозему типового за застосування ґрунтозахисних технологій, Бережняк Є. М. (2012)
Розпутній М. В. - Можливості екологізації та біологізації технології вирощування озимої пшениці (2012)
Sytar О. - Response of common buckwheat against different nickel concentrations, Valigurová А., Brestič М., Ferencova J., Taran N (2012)
Розпутній М. В. - Зміни в землекористуванні територій, що постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (2012)
Кудрявицька А. М. - Вплив нових видів мінеральних добрив на продуктивність пшениці озимої (2012)
Гонтар В. Т. - Результати вивчення бузини чорної (Sambucus Nigra) в південній частині Полісся (2012)
Сич З. Д. - Господарсько-біологічні особливості сортів сої на зелений горошок і проростки, Бобось І. М. (2012)
Кутовенко В. Б. - Господарсько-біологічна оцінка сортів бобу овочевого, Гаврилюк Н. С. (2012)
Бобось І. М. - Господарсько-біологічні особливості ранньостиглих сортів помідора за безрозсадного способу вирощування, Мартосіч О. О. (2012)
Подпрятов Г. І. - Залежність посівних властивостей насіння ріпаку ярого від елементів технології вирощування та зберігання, Довбиш О. Б. (2012)
Скалецька Л. Ф. - Використання плодів аличі для приготування різних продуктів переробки, Мацейко Л. М. (2012)
Завадська О. В. - Підбір для сушіння сортів цибулі ріпчастої, вирощеної в умовах Лісостепу України, Дяденко О. В. (2012)
Бобер А. В. - Дослідження вмісту та складу гірких речовин у гранулах хмелю тип 90 після тривалого зберігання їх у вакуумній упаковці та середовищі СО2 за температури 0…+2 ОC, Венгер О. О. (2012)
Скалецька Л. Ф. - Розробка технології приготування овочевого салату з підвищеним вмістом біологічно активних речовин на основі баклажанів, Мацейко Л. М. (2012)
Завадська О. В. - Оцінка якості коренеплодів моркви різних сортів, вирощених в умовах Лісостепу України, Дяденко О. В. (2012)
Лікар Я. О. - Видовий склад та динаміка чисельності трипсів на злакових культурах в умовах центрального Лісостепу України, Рубан М. Б., Біляк С. М. (2012)
Рубан М. Б. - Попелиці – шкідники озимої пшениці та регуляція їх чисельності в центральному Лісостепу України, Біляк С. М. (2012)
Таранухо Ю. М. - Вплив вірусної інфекції на вміст хлорофілів у листках смородини чорної та малини (2012)
Башта О. В. - Фітотоксична дія біологічно активних речовин міцеліальних грибів, вилучених з колосу озимої пшениці, Черненко Є. П., Гентош Д. Т., Глимязний В. А., Парфенюк А. І. (2012)
Бісько Н. А. - Характеристика бактерій аеробних субстратів під час виробництва ксилотрофних базидіоміцетів, Мироничева О. С., Бандура І. І. (2012)
Біляк С. М. - Вплив погодних умов на шкідливість і розмноження злакових попелиць, Рубан М. Б. (2012)
Вох В. М. - Поширення і розвиток гельмінтоспоріозу в зонах вирощування кукурудзи, Антоненко О. Ф., Галиш Ф. С. (2012)
Волкодав В. В. - Законодавче удосконалення галузі насінництва – запорука високих і сталих врожаїв (2012)
Гуменюк Г. Д. - Шляхи удосконалення нормативної бази України на зернові, бобові культури та продукти їх переробки, Слива Ю. В. (2012)
Гаврилюк В. - Сад життя професора М. О. Зеленського (спогади про вчителя) (2012)
Бодяка В. Ю. - Взаємозв’язок між об’ємом черевної порожнини та рівнем внутрішньочеревного тиску, Іващук О. І., Морар І. К., Непеляк Л. В., Делей В. Д. (2014)
Голубович Л. Л. - Впровадження передових технологій у процес судово-медичних експертиз довгих трубчастих кісток, Федорчук-Незнакомцева Є. П., Краснов В. В. (2014)
Ткачук Ю. Л. - Реакція гіпофізарно-надниркової системи на розвиток експериментального цукрового діабету (2014)
Попадинець О. Г. - Компенсаторно-пристосувальні прояви у структурах передміхурової залози на чотирнадцяту добу після дії холоду (2014)
Tovkach Y. V. - Histotopographic architectonics of the esophageal-gastric transition in human fetuses, Migorianu R. D., Mojsiuk V. D. (2014)
Трутяк І. Р. - Абдомінальні ускладнення і ускладнення клінічного перебігу травматичної хвороби у постраждалих із закритою тяжкою поєднаною травмою живота (2014)
Дячук І. І. - Фетальний морфогенез та синтопічні особливості клиноподібної пазухи із суміжними структурами (2014)
Абсеттарова А. И. - Количественные изменения клеток красного костного мозга крыс после облучения и коррекции ксеногенной цереброспинальной жидкостью (2014)
Щербина М. О. - Етіопагенетичні аспекти постгістеректомічного синдрому, Скорбач О. І. (2014)
Польовий В. П. - Клінічне дослідження чутливості збудників гострого перитоніту до антимікробних препаратів, Сидорчук Р. І., Паляниця А. С., Кулачек Я. В., Нурдінов Х. Н., Гродецький В. К. (2014)
Шеремет М. І. - Сучасні підходи до лікування хворих на післяопераційний перитоніт, Гирла Я. В., Дорош В. П., Скорина А. П. (2014)
Антонюк Т. В. - Профілактика високих ампутацій у хворих із синдромом діабетичної стопи, Шкварковський І. В. (2014)
Боднар О. Б. - Аномалії розвитку та положення ободової кишки у дітей: діагностика та показання до хірургічного лікування, Боднар Б. М., Ватаманеску Л. І., Сокольник С. О., Унгурян А. М. (2014)
Собко О. В. - Стокс поляриметричне картографування кристалічної побудови фетальної параорбітальної клітковини, Олійник І. Ю., Ушенко О. Г. (2014)
Завалий М. А. - Тактика лечения больных с травматическими и воспалительными заболеваниями шеи, Плаксивый А. Г., Балабанцев А. Г. (2014)
Бернік Н. В. - Морфологічна та антропометрична характеристика під’язикових слинних залоз у плодовому періоді пренатального онтогенезу людини (2014)
Васильчишина А. В. - Проекційно-синтопічні взаємовідношення судин і нервів сідничної ділянки у плодів людини (2014)
Пенішкевич Я. І. - Вплив простагландинів та інгібіторів синтезу ейкозаноїдів на інтенсивність лізису високомо-лекулярних білків у волозі передньої камери ока при проникному пораненні рогівки і райдужки в експерименті (2014)
Табачнюк Н. В. - Морфогенез варіантів форми піднижньощелепної протоки передплодів і плодів людини (2014)
Slobodian O. M. - Topography of the ovaries and uterine tubes in fetuses, Proniaiev D. V., Kashperuk-Karpiuk I. S. (2014)
Іващук С. І. - Спосіб профілактики розвитку та загострення панкреатиту (2014)
Гомон М. Л. - Моделювання блокади плечового сплетення для хронічного експерименту (2014)
Москалюк О. П. - Розробка нового способу пахвинної герніопластики, Шкварковський І. В. (2014)
Логуш Л. Г. - Актуальність освітньої політики в медичній освіті (2014)
Таралло В. Л. - Здоров’я як код управління його охороною: теоретичний аналіз (2014)
Ковальчук П. Є. - Варіанти лікування переломів шийки стегнової кістки у хворих із селенодифіцитом, Тулюлюк С. В., Паливода О. Г. (2014)
Дронова В. Л. - Генітальний пролапс – аспекти етіології та патогенезу, сучасні основні методики хірургічної корекції, Дронов О. І., Теслюк Р. С., Бурміч К. С. (2014)
Пішак В. П. - Іван Іванович Шмальгаузен – вітчизняний корифей біології зі світовим ім’ям (до 130-річчя від дня народження), Кривчанська М. І., Пішак О. В. (2014)
Всеукраїнська мультидисциплінарна конфере-нція з міжнародною участю "Клінічна анатомія на сучасному етапі розвитку. Завдання, можливості та перспективи” (2014)
Профессор Замятин Петр Николаевич (к 60-летию со дня рождения) (2014)
Професор Гнатюк Михайло Степанович (до 70-річчя від дня народження) (2014)
Професору Лузіну Владиславу Ігоровичу – 50 років! (2014)
Пам’яті Професора Ковальчука Леоніда Якимовича (1947 – 2014) (2014)
Астаф'єва Г. - Особливості впливу соціальних факторів на формування неврастенії (2014)
Баранов В. - Место духовной реабилитации в системе социальной реабилитации детей с девиантным поведением (2014)
Больман С. - Методика вимірювання рівня соціалізації дітей-сиріт, Шкуропат К. (2014)
Васютинський В. - Бідність у контексті ціннісно-орієнтаційного самовизначення особи: методичні підходи (2014)
Власова О. - Соціальні здібності як чинник успішної післятрудової соціалізації людини, Коськіна Д. (2014)
Вознесенська О. - Медіасоціалізація: гендерні стереотипи серіальної реальності (2014)
Гарькавець С. - Соціально-психологічні впливи та процес соціалізації особистості в умовах трансформаційних змін (2014)
Гупаловська В. - Психологічні особливості мотиваційного інтелекту, Левус Н. (2014)
Дронов А. - Установочные детерминанты аддиктивности среди осужденных (2014)
Зелінський М. - "Асоціальна соціалізація" як джерело системної моральної девіації соціуму, Невідома Я. (2014)
Коротаева И. - Психологические условия формирования у студентов обобщенных умений делового общения, Погожина И., Фролова Е. (2014)
Крайніков Е. - Старість: вік компенсацій проти віку дефіцитів (2014)
Максимов М. - Роль мистецтва в соціалізації особистості (2014)
Матейко Н. - Порушення соціалізації індивіда в парадигмі християнсько зорієнтованої психотерапії (2014)
Мелоян А. - Психологічні особливості прояву інтернет-залежності в юнацькому віці (2014)
Помыткин Э. - Процесс социализации в контексте духовного развития личности (2014)
Прокопчук І. - Неадекватне cтавлення до хвороби як чинник, що спричиняє порушення соціалізації особистості у хворих на псоріаз (2014)
Свіденська Г. - Психологічні особливості дитячо-батьківських взаємовідносин у прийомній сім'ї (2014)
Святохо О. - Позашкільний навчальний заклад як інститут соціалізації особистості в старшому підлітковому віці (2014)
Устінова Н. - З'ясування зв'язків участі жінок у діяльності жіночих громадських об'єднань із демографічними, соціально-психологічними та психологічними чинниками (2014)
Фурдуй С. - Психолого-педагогічні підходи до процесу соціалізації обдарованих студентів вищого навчального закладу (2014)
Чигир О. - Взаємодія в батьківській сім'ї як чинник спрямованості фінансової поведінки (2014)
Числіцька О. - Особливості соціалізації кандидатів на військову службу у Збройних силах України, Кузьменко М. (2014)
Чхаідзе А. - Духовний світ особистості та духовні цінності (2014)
Шавиро Г. - Психологічні чинники саморегуляції поведінки студентської молоді в процесі соціалізації (2014)
Швалб Ю. - Психологічні форми усвідомлення майбутнього (2014)
Щербина Л. - Сутність та умови розвитку мислення психотерапевта (2014)
Юрчинська Г. - Професійна готовність оптанта як фактор екзистенціального вибору (2014)
Якобчук Г. - Акмеологічно-концептуальна модель продуктивної діяльності вчителів початкових класів (2014)
Вихідні дані (2014)
Глибовець М. М. - Передмова (2011)
Шкільняк О. С. - Композиційно-номінативні логіки епістемічного типу, Шкільняк С. С. (2011)
Анісімов А. В. - Метод обчислення семантичної близькості для слів природної мови, Глибовець М. М., Марченко О. О., Кисенко В. К. (2011)
Syniavsky O. - A parallel algorithm for solving the first border value problem of elasticity theory in 3 D space by Monte Carlo method, Kyslooky V., Khomenko O. (2011)
Шило В. П. - Наближений алгоритм знаходження максимального k-PLEX (CO k-PLEX) графу, Градинар І. П., Ляшко В. І. (2011)
Шкільняк С. С. - Відношення логічного наслідку для множин формул в композиційно-номінативних логіках (2011)
Михалевич В. М. - До системи прийняття рішення (2011)
Стеля О. Б. - Профільна модель вологопереносу в пористих середовищах, Стеля І. О., Тригуб О. С. (2011)
Демчук М. Б. - Узгоджена модель нагнітання цементного розчину в насичене пористе середовище (2011)
Литвин О. М. - 2 D коефіцієнти Фур’є на класі диференційовних функцій та оператори кусково-сталої сплайн-інтерлінації, Нечуйвітер О. П. (2011)
Buchko O. - Fourier descriptors for shape characterization (2011)
Ємець О. О. - Оптимізаційні задачі на переставленнях: метод комбінаторного відсікання з використанням алгоритму Кармаркара, Ємець Є. М., Ольховський Д. М. (2011)
Привалов М. В. - Побудова 3 D-моделі оболонки головного мозку по аксіальних зрізах із використанням методів цифрової обробки зображень, Деркач О. А. (2011)
Zahozhenko P. - BLATOCOL: distributed microblogging service for early adopters, Syniavsky O. (2011)
Верес М. М. - Система автоматизованого генерування патернів, Глибовець А. М., Кумейко Н. О. (2011)
Мелащенко А. О. - Методологічні аспекти довгострокового збереження архівних електронних документів, Перевозчикова О. Л., Скарлат О. С. (2011)
Глибовець М. М. - Використання інформаційних технологій у навчальному процесі, Кирієнко О. В. (2011)
Олецький О. В. - Застосування графу "онтологія–документ" до задачі інтелектуального аналізу поведінки відвідувачів веб-ресурсів (2011)
Костюк О. О. - Побудова моделі документообігу віртуального підприємства на базі концепції висновку за аналогіями (2011)
Замковий О. В. - Прототипування автоматизованої мультиагентної пошукової системи уніфікованою мовою моделювання агентів (2011)
Безверха Л. М. - Багатоплідність свиноматок великої білої породи залежно від дози біологічно активного препарату, Шеремета В. І. (2012)
Засуха Ю. В. - Зоотехнічна оцінка свиноматок вирощених за різних умов, Грищенко С. М., Кузьменко М. В. (2012)
Костенко В. І. - Характер жуйки і рівень молочної продуктивності корів, Баняс Ю. Ю. (2012)
Кузьменко М. В. - Продуктивність відгодівельного молодняку свиней залежно від розміру технологічної групи (2012)
Носевич Д. К. - Вплив віку отелення і статі приплоду на молочність корів абердин-ангуської породи, Іванченко М. О. (2012)
Хижняк М. І. - Біологічна продуктивність вирощувальних ставів при використанні зернової барди як органічного добрива, Цьонь Н. І., Шавук С. П. (2012)
Хлопицький В. П. - Особливості використання кнурів за потокового виробництва свинини, Наріжний О. Г., Засуха Ю. В., Грищенко С. М. (2012)
Чумаченко І. П. - Зв'язок між віком отелення і молочною продуктивністю первісток, вирощених за споживання різної кількості незбираного молока, Маньковський А. Я., Антонюк Т. А., Коропець Л. А. (2012)
Богданова Н. В. - Взаємозв’язок між основними селекційними ознаками у баранів-плідників таврійського внутріпородного типу (2012)
Гончаренко І. В. - Кролівництво: селекційно-технологічні аспекти, Вінничук Д. Т. (2012)
Дзіцюк В. В. - Хромосомний поліморфізм коней (2012)
Засуха Ю. В. - Ефективність використання гетероспермного осіменіння свиноматок, Лук’янчук Н. В., Грищенко С. М. (2012)
Костенко С. О. - Цитогенетичний моніторинг соматичного мутагенезу коней, Куриленко Ю. Ф., Джус П. П., Стародуб Л. Ф. (2012)
Папп В. В. - Ефективність відбору сімей карпатських бджіл до селекційного ядра пасіки, Гайдар В. А., Сахацький М. І. (2012)
Сахацький М. І. - Динаміка рівня розвитку деяких статей та маси тіла страусів при розведенні в закритих популяціях, Осадча Ю. В., Кучинська Ю. П. (2012)
Себа М. В. - Генетичний потенціал української червоної молочної породи (2012)
Супрун І. О. - Перспективи залучення спадковості французької рисистої породи для вдосконалення вітчизняних рисаків (2012)
Угнівенко А. М. - Перспектива розвитку спеціалізованого м’ясного скотарства в Україні, Носевич Д К. (2012)
Угнівенко А. М. - Проблеми отелень у м'ясному скотарстві, Токар Ю. І. (2012)
Шевчук Б. І. - Продуктивність молочної худоби різних порід в умовах АФ ім. Довженка Шишацького району Полтавської області, Носевич Д. К., Чумаченко І. П. (2012)
Шельов А. В. - Аналіз генетичної структури популяцій курей кросів, створених на основі породи білий леггорн, Пономаренко Н. П., Бородай В. П., Мельник В. В., Палькіна М. Д., Спиридонов В. Г., Мельничук С. Д. (2012)
Антонюк Т. А. - Використання замінника незбираного молока при вирощуванні ремонтних телиць, Якимчук Н. М., Коропець Л. А., Маньковський А. Я., Чумаченко І. П. (2012)
Васильченко О. М. - Використання небілкового азоту в раціонах високопродуктивних корів, Маценко М. І., Бондаренко Г. П. (2012)
Вертійчук А. І. - Вплив годівлі птиці на якість продукції, Глєбова Ю. А. (2012)
Ібатуллін І. І. - Актуальні проблеми нормованої годівлі коропових та лососевих риб, Ільчук І. І., Кондратюк В. М., Кривенок М. Я. (2012)
Іскра В. І. - Високопродуктивні люцерно-злакові травосумішки в інтенсифікації кормовиробництва, Ковбасюк П. У., Підпалий І. Ф., Жовтун М. В. (2012)
Коваленко В. П - Вплив строків підсівання люцерни посівної у дернину на біометричні показники травостою, Малинка Л. В. (2012)
Кривенок М. Я. - Триптофан і треонін: рівні та співідношення у комбікормах для курей-несучок батьківського стада (2012)
Наріжний О. Г. - Використання препарату l-карнітин у годівлі кнурів-плідників, Куріпко О. Н., Хлопицький В. П., Новицький В. П., Засуха Ю. В., Грищенко С. М. (2012)
Сичов М. Ю. - Перетравність поживних речовин корму та її вплив на м’ясну продуктивність перепелів породи фараон за згодовування комбікормів з різним рівнем жиру (2012)
Бусенко О. Т. - Діяльність ендокринних залоз у бичків за обмеженого молочного живлення (2012)
Костенко В. І. - Методичні підходи до оцінки викидів парникових газів від кишкової ферментації великої рогатої худоби в умовах України, Пироженко Ю. В. (2012)
Опанасенко О. С. - Спермопродуктивність кнурів порід велика біла та ландрас залежно від рівня статевих та гіпофізарних гормонів, Шеремета В. І. (2012)
Липова Ю. Д. - Професор А. К. Скороходько – педагог і методолог вітчизняної вищої аграрної школи (2012)
Кудінов Є.В. - Застосування методу геометричної оптики для визначення впливу частотної дисперсії на поширення магнітостатичних хвиль у лінії затримки (2011)
Трубин А.А. - Собственные колебания диэлектрического шара покрытого квазиодномерным фотонным кристаллом (2011)
Рибін О.І. - Умовна деконволюція в області трансформант Фур’є. Побудова матриці деградації образу, Іванюк Н.О. (2011)
Земляк А.М. - Анализ поведения функции Ляпунова при оптимизации аналоговых цепей, Маркина Т.М. (2011)
Мрачковський О.Д. - Кореляційні властивості послідовностей Голда, Часник А. А. (2011)
Ніжебецька Ю.Х. - Класифікація сигналів при застосуванні нормального ортогонального перетворення (2011)
Бичковський В.О. - Логічний аналіз процесу телекерування, Циганенко С.П. (2011)
Мрачковський О.Д. - Аналіз навігаційного C/A – коду системи GPS, Часник А. А. (2011)
Зінченко М.В. - Динамічні особливості нелінійних розсіювачів під час зондування, Зінковський Ю.Ф. (2011)
Трубаров І.В. - Багатоелементні антени на циліндричних діелектричних резонаторах і смужкових лініях у випадку їх ортогональної взаємної орієнтації (2011)
Трубин А.А. - Рассеяние электромагнитных волн на параболических решетках диэлектрических резонаторов (2011)
Яненко О.П. - Вузькосмуговий модуляційний радіометр - спектроаналізатор, Скрипник Ю.А., Куценко В.П. (2011)
Уваров Б.М. - Оптимізація критеріальної моделі радіоелектронного пристрою, Зінковський Ю.Ф. (2011)
Смолянінов В.Г. - Методика розрахунку змінного активно-індуктивного навантаження виконуючих пристроїв радіоелектронних засобів, Сухопара О.М. (2011)
Гаврасієнко П.О. - Керована чотиритактна транзисторна індуктивність, Кичак В.В., Овчарук А.А. (2011)
Неуймін О.С. - Оцінка основних характеристик ПЗЗ-матриць, Дяченко С.М. (2011)
Березянський Б.М. - Програмно-апаратний комплекс дослідження енергоспоживання промислового підприємства (2011)
Яненко О.П. - Дослідження випромінювальної здатності мінералів для побудови мікрохвильових генераторів медичного призначення, Мовчанюк А.В., Вінокуров В.С. (2011)
Сушко І.О. - Алгоритм розв’язання прямої задачі імпедансної томографії методом модифікацій (2011)
Адаменко В.О. - Штучні нейронні мережі в задачах реалізації матеріальних об’єктів. Частина 1. Принципи побудови та класифікація, Мірських Г.О. (2011)
Силаков К.И. - Нанотехнологии. Определения и классификация, Силакова Т.Т. (2011)
Мірських Г.О. - Комбіновані методи визначення вагових коефіцієнтів в задачах оптимізації та оцінювання якості об’єктів, Реутська Ю.Ю. (2011)
Титул, зміст (2014)
Дедишина Л. - Військовий провізор: в тилу та польових умовах (2014)
Дедишина Л. - З усіх скарбів знання найцінніше (2014)
Діалог розпочався (2014)
Кривомаз Т. - Сколько чувств у человека (2014)
Кривомаз Т. - "Фантом" светлого будущего (2014)
Кривомаз Т. - Акнэ: кто виноват? (2014)
Контрацептивы на защите женского здоровья (2014)
Кривомаз Т. - Медикаментозный делирий (2014)
Дедишина Л. - Фармацевтична допомога хворим геріатричного профілю (2014)
Что важно знать о дисбиозе (2014)
Дедишина Л. - Гепатит - недуга, що вбиває непомітно (2014)
Орловецкая Н. - Фитотерапия бронхита, Редькин Р. (2014)
Романовская А. - Лекарство от отсутствия результата (2014)
Дедишина Л. - Дві сестри: разом 90 років у фармації (2014)
Демецкая А. - Советы трудоголикам (2014)
Кириленко М. - Пара слов о свекрови (2014)
Кривомоз Т. - Кто умнее - мужчины или женщины? (2014)
Демецкая А. - Философия слоу-фуда (2014)
В противостоянии с аллергией (2014)
Новое решение актуальной проблемы (2014)
Тихоненко Д. Г. - Долинний педолітогенез як біосферно-соціальний феномен в пліоцен-плейстоцені (палеоландшафтне моделювання), Горін М. О., Сидоренко В. І. (1998)
Балюк С. А. - Особливості еволюції чорноземів в умовах зрошення (1998)
Щуковський М. А. - Біогеохімічні аспекти грунтотворення в легких грунтах природних і культурних екосистем Полісся України (1998)
Дегтяроьв В. В. - Значення окремих компонентів органічної частини грунту у формуванні водостійкої структури цілинних та орних чорноземів (1998)
Демідієнко О. Я. - Колоїдно-хімічні засоби підвищення родючості піщаних грунтів та їх охорона від забруднення в умовах інтенсивної хімізації (1998)
Новосад К. Б. - Ферментативна активність чорнозему типового глибокого південно-східного Лісостепу України (повідомлення II) (1998)
Томан І. С. - Родючість чорноземів в залежності від тривалості застосування стоків свинарських комплексів (1998)
Горін М. О. - З історії зародження та розвитку наукових ідей у грунтознавстві, Мацегора В. І., Щербань Р. В. (1998)
Кулешов М. М. - Эффективность удобрений при возделывании основных полевых культур на черноземе типичном Лесостепи Украины, Хадад С., Бипура Б. (1998)
Залізовський В. С. - Залежність величини продуктивності ячменю від прямої дії та післядії різних видів і норм добрив в умовах чорнозему типового (1998)
Гаджиева Е. М. - Кислые осадки: их состав и влияние на почву (1998)
Головань Э. А. - Эффективность применения аммофосфогипса на черноземе типичном Левобережья Лесостепи Украины (1998)
Сало Л. В. - Поглощение фосфора удобрений и его транформация в торфяных низинных почвах (1998)
Пащенко В. Ф. - Машина для оптитзації агрофізичних властивостей грунту (1998)
Заяц А. Н. - Влияние безотвальных способов основной обработки почвы на некоторые элементы плодородия чернозема типичного и на урожайность гороха, Синявин В. Д. (1998)
Гололобова О. О. - Вплив різних способів безполицевого обробітку грунту на основні показники родючості чорнозему типового в умовах Лівобережного Лісостепу України (1998)
Шевченко М. В. - Мінімалізащя обробітку грунту під озиму пшеницю за різних погодних умов в зоні Лівобережного Лісостепу (1998)
Шевченко М. В. - Вивчення нових способів основного обробітку грушу під соняшник в зоні Лівобережного Лісостепу України, Коміссал О. Л. (1998)
Комиссал О. П. - Агрофизические показатели чернозема типичного в зависимости от разных способов основной обработки почвы в условиях Левобережной Лесостепи Украины (1998)
Содовий С. О. - Вплив нових способів безполицевого обробітку на показники родючості грушу і урожайність культур ланки сівозміни (1998)
Сало О. С. - Ефективність різних способів посіву квасолі Харківська штамбова в Лівобережному Лісостепу України (1998)
Кудря Н. А. - Вплив зернобобових попередників на умови росту та урожайність озимої пшениці (1998)
Литвинюк Р. С. - Зернобобові культури в сівозмінах короткої ротації, Клочко М. К., Кудря С. І., Кудря Н. А. (1998)
Казаков В. О. - Окремі методичні аспекти визначення енергетичної ефективності добрив (1998)
Патлай I. М. - Проблема стабільності розвитку лісового господарства України, Ткач В. П., Медведєв Л. О., Торосов А. С. (1998)
Ткач Л. И. - Проблемы защитного лесоразведения и лесовосстановления в поймах рек Украины, Ткач В. П. (1998)
Величко О. Б. - Вплив захисних лісових смуг на агрономічні показники чорнозему типового та його еродованих аналогів басейну річки Роганка, Величко Л. Л. (1998)
Андрущенко О. П. - Вплив стокорегулюючої лісосмуги на водний режим люцерни, Казюта М. Р. (1998)
Лунева А. И. - Влияние лесных полос на водно-химические свойства темно-каштановых почв (1998)
Лунева А. И. - Диагностические признаки и лесоводственные особенности сугрудков в зашитых лесонасаждениях степи и лесостепи (1998)
Остапенко Б. Ф. - Озеленення території учбового містечка Харківського агроуніверситету, Кравченко Л. І. (1998)
Пам’яті О.М.Грінченка (1904-1998) (1998)
Анотації (1998)
Баланчук І. М. - Вихід продуктів забою качок за різних рівнів протеїну та лізину у раціоні (2013)
Богдан Ю. А. - Вплив вмісту метіоніну на забійні якості молодняку кролів за знижених рівнів протеїну в комбікормах (2013)
Бомко Л. Г. - Ефективність використання ферменту за вирощування курчат-бройлерів (2013)
Бомко В. С. - Гематологічні показники молодняку свиней на відгодівлі за дії змішанолігандного комплексу цинку, Маршалок В. А. (2013)
Бусенко О. Т. - Активність залоз внутрішньої секреції у бичків за обмеженого молочного живлення (2013)
Винничук Д. Т - Системы оценки энергетической питательности кормов и рационов, Гончаренко И. В. (2013)
Гноєвий І. В. - Порівняння темпів росту веслоноса (polyodon spathula, walbaum, 1792) за його годівлі штучним комбікормом та живою дафнією, Тарасенко О. О. (2013)
Голубєв М. І. - Засвоєння заліза та міді каченятами залежно від різних рівнів кальцію та фосфору у комбікормах (2013)
Гусак С. В. - Особливості обміну речовин у тканинах перепелів при згодовуванні хелатних сполук мікроелементів та мікробного Β-каротину, Шевченко Л. В. (2013)
Гуцол А. В. - Забійні показники свиней за згодовування ферментного препарату МЕК-БТУ-7, Матвієнко А. Л. (2013)
Жировницкий П. - Сравнительная оценка жидкого и сухого способов кормления свиней (2013)
Засуха Ю. В. - Оптимізація використання зернових екструдатів у годівлі свиноматок, Грищенко С. М., Грищенко Н. П. (2013)
Засуха Ю. В. - Використання нетрадиційних кормів у раціонах виснажених молочних свиноматок, Грищенко С. М. (2013)
Зубкова Ю. С. - Ефективність відгодівлі підсвинків за використання ароматичної добавки "карамель-ваніль” (2013)
Ібатуллін І. І. - Продуктивність курчат-бройлерів за різних рівнів метіоніну у комбікормі, Ільчук І. І., Кривенок М. Я., Голота М. А. (2013)
Ібатуллін І. І. - Ефективні рівні та співвідношення метіоніну і треоніну у раціонах яєчних курей батьківського стада, Кривенок М. Я., Ільчук І. І. (2013)
Ібатуллін І. І - 3показники забою та хімічний склад м’язів молодняку кролів за різних рівнів сирої клітковини у комбікормах, Позняковський Ю. В. (2013)
Ібатуллін І. І. - Продуктивність молодняку кролів за різних джерел хрому в комбікормі, Уманець Д. П., Махно К. І. (2013)
Ібатуллін І. І. - Показники забою молодняку кролів за різних рівнів жиру у комбікормах, Щасливий Р. А. (2013)
Козинец А.И. - Подкислитель "Кискад" в кормлении молоняка крупного рогатого скота, Голушко О. Г., Надаринская М. А., Козинец Т. Г. (2013)
Козырь В. С. - Продуктивность коров и развитие плода в зависимости от структуры премикса, Качалова Е. Я. (2013)
Косяненко О. М. - Засвоєння селену в організмі кролів за згодовування різних селеновмісних сполук (2013)
Кретов А. А. - Яичная продуктивность японских перепелов при использовании пробиотических препаратов, Дурхам Исмаил Аль Альнаби (2013)
Кретов А. А. - Научное обоснование фазового кормления продуктивных самок яичных перепелов, Сидоренко О. Г. (2013)
Кузьменко О. А. - Якість продукції свиней на відгодівлі за згодовування пребіотика в складі комбікормів (2013)
Отченашко В. В. - Мінеральне живлення молодяку перепелів та критерії його повноцінності (2013)
Пірова Л. В. - Вміст мінеральних речовин у продуктах забою свиней за різних рівнів та джерел селену у раціоні (2013)
Пономарев С. В. - Применение цеолитов в комикормах для осетровых рыб, Баканева Ю. М., Киреева И. Ю., Баканев Н. М., Федоровых Ю. В., Левина О. А. (2013)
Попов В. Є. - Молочна продуктивність корів симентальської м’ясної худоби за використання комбікорму та преміксу нової рецептури в зоні передкарпаття, Заяць О. І., Вовк Я. С., Федак Н. М. (2013)
Радчиков В. Ф. - Комбикорм КР-3 с экструдированным обогатителем в рационах бычков, Шинкарева С. Л., Гурин В. К., Ганущенко О. Ф., Кот А. Н. (2013)
Сичов М. Ю. - Обмін речовин, швидкість росту та забійні якості перепелів за різного рівня ліпідів у раціоні (2013)
Уманець Д. П. - Продуктивність молодняку кролів за згодовування повнораціонних комбікормів з різним рівнем кальцію та фосфору, Уманець Р. М., Яценко О. В., Зламанюк Л. М. (2013)
Цай В. П. - Новые комбикорма-концентраты в рационах ремонтных телок 4-6-месячного возраста и их влияние на продуктивность и гематологические показатели, Волков Л. В. (2013)
Цвігун О. А. - Залежність споживання сухої речовини кормів молодняком великої рогатої худоби молочних і м’ясних порід, Цвігун А. Т. (2013)
Цвігун А. Т. - Порівняльна оцінка використання різних норм при організації годівлі корів, Ляшук І. А. (2013)
Чернюк С. В. - Вплив консервованого молозива на гематологічні показники телят (2013)
Чигрин А. І. - Нормування поживності комбікормів для дійних корів за нерозщеплюваним у рубці протеїном (2013)
Чудак Р. А. - Використання пробіотика "Ентеро-актив" у годівлі перепелів породи "Фараон", Скоромна О. І., Вознюк О. І., Вознюк А. М. (2013)
Чумаченко І.П. - Молочна продуктивність та відтворювальна здатність корів, вирощених за різних рівнів споживання незбираного молока у молочний період (2013)
Шевченко Л. В. - Клінічний стан та морфологічні показники крові курей промислового стада при згодовуванні β-каротину біотехнологічного синтезу, Поляковський В. М., Михальська В. М., Малюга Л. В. (2013)
Яценко О. В. - Продуктивність відгодівельного молодняку свиней за різних рівнів та джерел селену у раціоні, Тарасов Р. О., Уманець Д. П. (2013)
Бородай В. П. - Проведення племінної роботи з собаками породи німецький курцхаар на основі польових іспитів, Титаренко Ю. М. (2013)
Гримак Х. М. - Структурні ушкодження сперміїв та запліднююча здатність деконсервованої сперми баранів–плідників залежно від періоду сезонної активності та породної приналежності (2013)
Джус П. П. - Характеристика племінного масиву великої рогатої худоби породи абердин-ангус у господарствах волинської області, Крочук В. А., Бондарук Г. М., Чоп Н. В., Вишневський Л. В., Сидоренко О. В., Кузебна Н. М. (2013)
Зламанюк Л. М. - Ріст та розвиток молодняку коней української верхової породи залежно від віку, Уманець Д. П., Уманець Р. М. (2013)
Каменська І. С. - Динаміка росту живої маси та розвитку молодняку абердин-ангуської породи (2013)
Курінна А. С. - Морфологічний склад яєць перепелів японської породи (2013)
Норейко А. Ю. - Искусственное осеменение - перспективное направление при разведении мясных пород кроликов (2013)
Осадча Ю. В. - Яєчні кури: історія приручення, породоутворювальний процес, спеціалізація (2013)
Петерс М. В. - Морфологічні показники інкубаційних яєць перепелів різних порід (2013)
Ставецька Р. В. - Ефективність розведення за лініями в популяціях молочної худоби, Буштрук М. В., Старостенко І. С., Титаренко І. В. (2013)
Тельпіс Г. Ф. - Відтворювальна здатність кнурів-плідників різних генотипів, Богданова Н. В. (2013)
Туринський В. М. - Особливості заводського типу овець ТОВ "Шаролезька вівця", Похил В. І., Похил О. М. (2013)
Антонюк Т. А. - Вплив живої маси телиць української чорно-рябої молочної породи на наступну молочну продуктивність (2013)
Бородай В. П. - Жива маса та продуктивність курей-несучок різних класів розподілу, Вакуленко Ю. О. (2013)
Гуцуляк Г. С. - Тривалість лактаційного періоду та фізіологічна активність корів голштинської породи (2013)
Коропець Л .А. - Молочна продуктивність корів української червоної молочної породи залежно від живої маси та віку осіменіння, Лук’янчук Н. В., Бризіцька М. І. (2013)
Маньковський А. Я. - Стан та перспективи виробництва молока в Україні, Работіна Є. С. (2013)
Сахацький М. І. - Продуктивність курей батьківського стада за утримання в кліткових батареях вітчизняного виробництва (2013)
Угнівенко А. М. - Зв’язок між швидкістю росту ремонтних бугайців (батьків) і скороспілістю їх дочок (2013)
Гончар А. О. - Дистоція та симптоматичне безпліддя у високопродуктивних корів за інтенсивної технології експлуатації (2013)
Піщан С. Г. - Продуктивні якості корів на ранній стадії післяродового періоду, Литвищенко Л. О., Гончар А. О. (2013)
Халак В. І. - Активність лужної фосфотази та амінотрансфераз сироватки крові молодняку свиней та їх зв'язок з фізико-хімічними та хімічними показниками м’язової тканини та підшкірного сала (2013)
Шеремета В. І. - Вплив лінії кнурів на відтворювальну здатність свиноматок за використанння нейротропно-метоболічних препаратів, Безверха Л. М. (2013)
Душара І. В. - Рівень метаболічних процесів в організмі корів-первісток за використання експериментальної кормової добавки у складі трав’яно-концентратних раціонів (2013)
Василина К. М. - Стильова поліфонія роману "Роксана” Даніеля Дефо (2013)
Лазаренко Д. М. - Шекспірівська інтертекстуальність у романі Ч. Діккенса "Великі сподівання”: природа, основні рівні та функції (2013)
Храброва Г. М. - Особливості діалогу феміністичних досліджень і літературознавчого дискурсу (2013)
Білоцерковець А. Ю. - "Жіноча література” як об’єкт феміністичної літературної критики (2013)
Москвітіна Д. А. - Стретфорд-на-Ейвоні в інтелектуально-культурній свідомості американців другої половини ХІХ сторіччя: ґенеза культу В. Шекспіра в США (2013)
Сліпченко С. В. - Поетика заголовка роману Маріо Варгаса Льйоси "Сон кельта”, Ботнер В. Ф. (2013)
Миньяр-Белоручева А. П. - Особенности аббревиатур, функционирующих в текстах по международным отношениям (2013)
Fomenko E. - Transformations of Sterne’s "tristramshandiness” in Joyce’s era (2013)
Волинець Г. М. - Функціональні особливості сучасної абревіації (на матеріалі текстів друкованих ЗМІ) (2013)
Томилина Г. Я. - Языковая игра в художественной прозе михаила жванецкого (2013)
Плаксіна І. Ю. - Когнітивна теорія метафори (2013)
Біломорець В. П. - Ідеї М. М. Бахтіна і теорія PR, Саплін Ю. Ю. (2013)
Циховська Е. Д. - "Літернет” як презентація літературної площини мережі: реляції та складові (2013)
Комова М. В. - Реалізація соціальних інтересів у мас-медійній практиці (2013)
Мироненко В. В. - Організаційні комунікації як термінологічна проблема (2013)
Мороз В. Я. - Симетрична й асиметрична модель історичної комунікації: експресивні засоби її вираження (2013)
Вялкова І. О. - Преса Донецької області 1991–2011 рр. у наукових дослідженнях (2013)
Кирич І. В. - Принципи формування програмної концепції громадського мовлення (2013)
Саплін Ю. Ю. - Формування компетенцій магістра PR у курсі книгознавства, Лічман Л. Ю. (2013)
Бессараб А. О. - Оцінювання якості навчальних видань для вищої школи (2013)
Виходець О. М. - Роль журналістів у формуванні культури соціальних комунікацій ЗМІ (2013)
Синєокий О. В. - Рoк-радіо як елемент системи музичного звукозапису центрально-східної Європи (історико-комунікаційний аналіз) (2013)
Євтушенко О. М. - Герой: до проблеми тлумачення поняття (2013)
Плещенко К. В. - Уточнена типологія блогосфери: низовий рівень (2013)
Попіль Д. Ю. - Національні особливості рецепції постмодернізму в українській та польській пресі (2013)
Миронюк Н. П. - Мудрість народного слова (2013)
Відомості про авторів (2013)
До уваги авторів (2013)
Титул, зміст (2014)
Регуляторна політика держави в фармацевтичній галузі (2014)
Стандартизация и сертификация как индикатор "зрелости" государства (2014)
Дедишина Л. - Як завоювати довіру на локальному ринку? (2014)
Примак Р. - Акценти змінюються (2014)
Зима… Простуда… Герпес… (2014)
Сварка живых тканей: теория, практика, перспективы (2014)
Кривомаз Т. - Манифест бактерий (2014)
Дедишина Л. - Комп’ютер і викладач: партнери чи конкуренти? (2014)
Дедишина Л. - Організм — дитячий, хвороби — дорослі (2014)
Львова Л. - Связанные одной цепью (2014)
Демецкая А. - Гены и алкоголь (2014)
Дедишина Л. - Відгомін минулого (2014)
Дедишина Л. - Фітотерапія для дітей і підлітків (2014)
Примак Р. - О горчице и горчичниках (2014)
Демецкая А. - Осторожно, плесень! (2014)
Орловецкая Н. - Суспензий, Данькевич О., Редькин Р. (2014)
Дедишина Л. - На межі виживання (2014)
Демецкая А. - Дресс-код для соискателя (2014)
Дедишина Л. - Колекціонер із Нікополя (2014)
Дедишина Л. - Щоб усі нужденні могли користуватися їхньою допомогою (2014)
Кривомаз Т. - Из жизни лекарств (2014)
Демецкая А. - Теория лжи (2014)
Кириленко М. - В плену у сказки (2014)
Демецкая А. - Улитка с секретом (2014)
Советы косметолога: уход за чувствительной кожей в холодный период (2014)
Садовий І. - 10 хвилин для здоров’я: щоденна гімнастика при гіподинамії (2014)
Кривомаз Т. - Корсиканские страсти (2014)
Савченко Т. - Гороскоп подарков (2014)
Предсказуемая легкость при неприятных затруднениях (2014)
Манжура О. В. - Передумови виникнення та генезис кооперативного руху в Україні (2014)
Трохимець О. І. - Використання механізмів стандартизації як засіб державного регулювання якості (2014)
Шмиголь Н. М. - Окупність витрат на рекламу: оцінка та аналіз (2014)
Котов Е. В. - Проблемы и перспективы неоиндустриальной модернизации экономики промышленного региона на примере Запорожской области, Ляшенко В. И. (2014)
Метеленко Н. Г. - Проблеми адміністрування ресурсних платежів та техніко-технологічного забезпечення платників екологічних податків у промисловості, Попова А. О. (2014)
Паустовська Т. І. - Сучасні соціально-економічні основи формування людського капіталу (2014)
Ус Г. О. - Етапи формування системи управління якістю ВНЗ (2014)
Чередніченко С. В. - Концепція антикризового управління металургійною галуззю України (2014)
Бандоріна Л. М. - Аналіз механізму функціонування транспортно-логістичних систем, Лозовська Л. І. (2014)
Болдуєв М. В. - Зміст і порядок розробки корпоративної облікової політики холдингових компаній (2014)
Малиш І. М. - Вплив сучасного стану будівельної галузі України на інвестиційно-інноваційну активність будівельних підприємств (2014)
Спірідонова К. О. - Інструментарій визначення ефективності аутсорсингу (2014)
Давидков С. О. - Підхід до оцінювання ефективності податкової політики (2014)
Дяченко О . Г. - Реалізація методики індикативного рейтингування комерційних банків (2014)
Кошельник В. М. - Систематизація чинників впливу на розвиток сільськогосподарських підприємств (2014)
Сачовський І. М. - Організаційно-економічні особливості виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств Миколаївської області (2014)
До уваги авторів (2014)
Крапива Ю. В. - Роль прецедентних текстів під час когнітивного оброблення публіцистичного тексту (2014)
Гуменяк В. О. - Мова та стиль конституційних актів періоду Української Центральної Ради (2014)
Кальченко Т. Ю. - Семантико-аксіологічний аспект прецедентних феноменів історичного походження в ліриці І. Римарука і В. Герасим’юка (2014)
Власенко В. М. - Компаративні експресеми як поетикальний засіб творення художнього портрету в прозі Є. Гуцала, Уманцева Н. Ф. (2014)
Черемська О. С. - Національно-культурний компонент у лексиці російської прози Г.Ф. Квітки-Основ’яненка як засіб вербалізації мовної особистості, Масло О. В. (2014)
Трифонов Р. А. - Метамова: теоретичні аспекти дослідження (2014)
Гончар Н. М. - Інтерференція у письмовому мовленні бессарабських болгар (на матеріалі учнівських письмових текстів болгарською літературною мовою) (2014)
Сердега Р. Л. - Опозиція "лівий / правий” в українських народних повір’ях (2014)
Головачева К. Р. - Художній концепт як об’єкт наукового дослідження (2014)
Заверющенко О. Л. - Концепт батька-матері в українських весільних обрядах (2014)
Андрущенко Ю. І. - Концепт "жінка" у вимірах сучасних гуманітарних наук (2014)
Коробка Г. А. - Национальный характер смеха в межкультурной коммуникации: специфика речевого этикета (2014)
Милик О. В. - Мовна маніфестація феномену "здоров’я держави" у Тіта Лівія (2014)
Попов С. Л. - Когнитивно-эволюционный алгоритм "восприятие - логичность мышления - логичность грамматики" и его реализация императивными грамматическими вариантами (2014)
Герасименко И. А. - Лексические единицы с производной цветовой номинацией в русском языковом пространстве (2014)
Петрів О. І. - Семантичний синкретизм дієслів на позначення внутрішнього стану істоти як передумова реалізації їх словотворчої спроможності (2014)
Редько Є. О. - Семантичні етноніми в українських арґотичних системах (2014)
Пономаренко В. Д. - Звуження значення як динамічний процес у лексико-семантичній системі сучасної української мови, Ляхова О. В. (2014)
Чекарева Є. С. - Відносні прикметники просторової семантики в давньогрецькій мові (2014)
Кравчук І. С. - Семантизація синтаксичних зв’язків і її місце в різних системах автоматичного опрацювання тексту (2014)
Kuprijanov E. V. - Notional structure of technical term system as basis for creating multilingual electronic dictionary (2014)
Пристай Б. Р. - Акцентні варіанти української мови: теорія, історія, Пристай Г. В. (2014)
Кочергіна С. С. - Структурні типи назв професій у сучасній українській мові (2014)
Трофименко Т. М. - Епістолярний роман Христі Алчевської та Олександра Покровського в контексті українського модернізму (2014)
Михеичева Е. А. - Мотив террора в творчестве Леонида Андреева (2014)
Дубинина Л. А. - Роль стилизации в новеллах В. Я. Брюсова (сб. "Земная ось") (2014)
Чобанюк М. М. - Ідейно-художні особливості творчості Джона Фаузла у світлі теорії концептуального художнього синтезу (2014)
Мацюк А. А. - Система мотивів у романі П. Кіньяра "Вілла Амалія" (2014)
Рябко А. В. - Художній наратив малої прози Володимира Дрозда (2014)
Зінченко Н. І. - Характер і функція пейзажу в сентиментально-реалістичній прозі Г. Квітки-Основ’яненка (2014)
Новик О. П. - Трансформація житійного жанру в повісті Григорія Квітки-Основ’яненка "Панна сотниковна" (2014)
Строкина С. П. - Мифопоэтическая составляющая художественного мира как отражение неореалистических тенденций в творчестве А. И. Куприна (на материале рассказа "Белый пудель") (2014)
Ротова Н. В. - Роль власної назви в характеротворенні та формуванні імпліцитної оцінки зображуваних подій (за творами І.Сенченка) (2014)
Шульга А. П. - К вопросу о стилистических особенностях романа Энтони Берджесса "Влюбленный Шекспир" (2014)
Стовба А. С. - Поэтика сновидения в романе К. Исигуро "Безутешные" (2014)
Голубь Д. А. - Отчаяние одно на двоих (о последнем романе Ю. Семенова) (2014)
Соколовська Ю. С. - Особливості жанрових трансформацій прози Ірен Роздобудько (2014)
Борбунюк В. А. - Советская модернизация А. Чехова (о чеховском фоне пьесы Я. Мамонтова "Республика на колёсах") (2014)
Хорольська Т. В. - Літературна доля твору Івана Білика "Меч Арея" (2014)
Тимченко А. О. - Неавторські цикли поезій В. Свідзінського (2014)
Роспопа Т. В. - Леся Українка в контексті досліджень Миколи Зерова (на матеріалах періодики 20-х років ХХ століття) (2014)
Шумская О. Н. - Литература как парадигма мышления (по роману Даниэля Кельманна "Ф") (2014)
Довгань О. В. - Особливості смислу абсурдного художнього тексту (2014)
Азовцева С. В. - Новий тип українського казання у проповідницькому дискурсі ХVII століття ("СЛОВО..." зі збірки "Вінець Христов" Антонія Радивиловського) (2014)
Чик Д. Ч. - Реконструкція історії у сімейному романі-хроніці в англійській та українській літературі І-ї половини ХІХ ст. (М. Еджворт, Г. Квітка-Основ’яненко) (2014)
Ярошевич І. А. - "Олітературення" фольклорних жанрів в оповіданнях Г. Квітки-Основ’яненка (2014)
Чумак М. П. - Проза І. Буніна як джерело етнопроектів музеїв Харкова і Бєлгорода (2014)
Шеховцова Т. А. - "Московский литератор" харьковского происхождения (контексты жизни и творчества Николая Хлопова) (2014)
Бондаренко Е. В. - Хронотоп, жанр и готорновский интертекст новеллы Ф. Сологуба "Снегурочка", Молчанова Е. В. (2014)
Коршунова Е. А. - "Простота "неслыханной содержательности"" (2014)
Вернудіна І. В. - Проблема художньої творчості в українській гуманістиці кінця ХІХ – початку ХХ століть (2013)
Ємець Н. А. - Світоглядно-філософські засади української естетичної думки доби Бароко (2013)
Стоян С. П. - Філософсько-культурологічний аналіз творчості молодих українських художників крізь призму символізму (2013)
Федоренко М. О. - Проблеми освіти в контексті ідей "філософів спілкування" (2013)
Шевель А. О. - Структурно-функціональна характеристика екологічної культури в загальній концепції екобезпечного розвитку України (2013)
Карпова І. Г. - Зародження протоестетичної свідомості у світовідношенні давнього населення України (2013)
Мартюшева А. О. - Дилеми концептуалізації сучасної культурної політики України (2013)
Бровко М. М. - Культурна значимість дозвілля в глобалізованому світі (2013)
Герчанівська П. Е. - Генезис української народної християнської архітектури (2013)
Сабадаш Ю. С. - Дозвілля у масовій культурі сучасного світу (на прикладі творів Умберто Еко) (2013)
Троєльнікова Л. О. - Науковий дискурс культури в контексті теорій Йогана Готфріда Гердера та Фрідріха Ніцше (2013)
Цимбалюк Н. М. - Туризм як культурно-дозвіллєве явище: до історії становлення та розвитку (2013)
Чаяло П. П. - Соціологічна інтерпретація проблеми суспільно значущих загроз наркоманії (2013)
Вовкун В. В. - Під знаком Леся Курбаса: масове мистецтво (2013)
Доманська О. А. - Сценічна мова як арт-проект (2013)
Бабенко Н. Б. - Українські народні традиції, свята і обряди як прояви сімейної культури (2013)
Зеліско Л. І. - Філософсько-культурологічні змісти трансцендентного (2013)
Кривошея Т. О. - Проблема чуттєвої культури в некласичному гуманітарному дискурсі: Ф. Ніцше, М. Шелер, М. Гартман (2013)
Бабенко Ю. А. - Вільний час і дозвілля української молоді в умовах нової соціокультурної реальності (2013)
Бойко З. В. - Формування поглядів на мистецьку освіту в філософських та культурологічних концепціях (2013)
Левенець М. В. - Моделювання культурологічної освіти у сучасних вищих навчальних закладах (2013)
Прилипченко Н. С. - Особливості розвитку народних художніх текстильних виробництв у Харківській губернії: друга половина ХІХ – початок ХХ століття (2013)
Черниш М. О. - Основні поняття та методологічні принципи культурологічного аналізу проблеми збереження культурного розмаїття (2013)
Щербинін С. В. - Особливості демонізації жінки в українській міфологічній традиції (2013)
Безручко О. В. - Маловідомі сторінки життя і кінопедагогічної діяльності видатного українського режисера науково-популярного і художнього кіно Г.Т. Крикуна (2013)
Бігус О. О. - Тема патріотизму і національні традиції українців в українській народній хореографії (2013)
Божко Т. О. - До питання визначення інтерактивної реклами (2013)
Давидовський К. Ю. - Київський інститут музики ім. Р. М. Глієра – модератор культурно-мистецького середовища Києва 1990–2010 рр. (2013)
Лісецький С. Й. - Грає Олег Криштальський (2013)
Погребняк Г. П. - Філософія екзистенціалізму як підґрунтя світоглядної моделі авторського кіно (частина І) (2013)
Северинова М. Ю. - Значення та роль архетипів у етнонаціональній культурі (2013)
Шариков Д. І. - Теоретичні засади дослідження танцю та балету XVII−XIX століть (2013)
Кротова Т. Ф. - Модифікація структури жіночого костюма у контексті практицизму англійської моди кінця XIX ст. (2013)
Соловйов В. О. - Процеси та їх апріорні представлення як предмет дослідженьу фотовідеодизайнерській сфері, Жарук О. І. (2013)
Жуковін О. В. - Психологія трюку в контексті комедійного жанру кіно (2013)
Іванова Д. О. - Київський театр "Арлекін" як перший практичний досвід створення професійного театру ляльок у Києві (1919 р.) (2013)
Лещинська С. - Українські та польські ліричні монострофи: особливості формотворення та взаємовпливи (2013)
Мазова К. В. - Сценографічні прийоми рішення образотворчого простору у станковій творчості О. Тишлера (2013)
Малихіна М. А. - Модифікація циркового мистецтва в Україні: 20-і роки ХХ століття (2013)
Степура І. В. - Співвідношення центрального та регіонального мовлення на радянському телебаченні: 50–70-і роки ХХ ст. (2013)
Чепелик О. В. - Скульптор Пінзель і духовний ландшафт українського бароко (2013)
Федотова О. О. - Цензура друкованих видань в умовах існування різних політичних систем (2013)
Божко Л. Д. - Проблеми інтерпретації туризму як феномена масової культури: друга половина ХХ – початок ХХІ ст. (2013)
Парахіна М. Б. - Розвиток міждержавних відносин України та Росії у бібліотечній галузі (2013)
Радзієвський В. О. - Резонансні субкультури як явища культури (2013)
Росляк Р. В. - З історії кадрової політики в українській кінематографії: реорганізація системи підготовки акторів у 30-х роках ХХ століття (2013)
Масалова К. Ю. - Сцена з синами Хора та "похованням Осіріса" 17-ї глави Книги мертвих: джерельна база Птоломеївського періоду (2013)
Алєксєєнко І. В. - Амбівалентність оцінки діяльності ТНК в добу глобалізаційних трансформацій (2013)
Баскакова Ю. В. - Конституційні засади діяльності політичних партій в умовах розвитку парламентаризму в Україні (2013)
Ковач Є. В. - Етнічна соціалізація, виховання культури міжетнічних відносин як пріоритетні завдання національної культури у сучасних умовах (2013)
Чернозьомова К. С. - Музична алонімія: спектр проблем (2013)
Андрійчук Т. С. - Інститути громадянського суспільства в Україні до здобуття незалежності (2013)
Бєлашко С. О. - Політичні партії та політична участь як чинники формування української політичної нації у ХХ-ХХІ ст.: історична ретроспектива і сучасні тенденції (2013)
Білошицький В. І. - Методологія політологічної концепції цивільно-військових відносин в Україні (2013)
Вєтринський І. М. - Проблема ідентифікації імперіалізму в умовах глобалізації (2013)
Денисенко В. М. - Політика в контексті антропологічних вимірів (2013)
Ільтьо Г. - Детермінантні основи формування символічно-знакових структур політики (2013)
Палінчак М. М. - Католицький фундаменталізм в сучасній Польщі: політичний аспект (2013)
Пахолок В. М. - Особливості місцевого самоврядування в Автономній республіці Крим (2013)
Казаков В. C. - Конфлікт "боротьби за гегемонію" в теорії системних циклів накопичення Джованні Аррігі, Шевель І. П. (2013)
Кутуев П. В. - Интеллектуальные истоки современного неолиберализма и социологический дискурс о развитии, Герчановский Д.Л. (2013)
Танчер В. В. - Регіональні особливості якості життя населення України. Соціологічний та географічний аспект дослідження, Дєрєчіна А. В. (2013)
Мігалуш А. О. - Світові стратегії інклюзивної освіти для дітей з особливими потребами: соціально-історичний аспект (2013)
Ясюк Є. - Застосування права Європейського Союзу державами – членами ЄС (2013)
Голосніченко І. П. - Науково-технічний прогрес та його вплив на формування окремих галузей права (2013)
Трут Д. В. - Цивільно-правові зобов’язання з множинністю осіб в римському праві (2013)
Звягіна К. С. - Проблеми іноземного інвестування в Україні (2013)
Золотарьова Н. І. - Адміністративна діяльність правоохоронних органів в механізмі правової охорони (2013)
Борець М. В. - Поняття і категорії у дослідженні питань з протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (2013)
Веремчук Т. Ю. - Методологія дослідження комунікацій ЄС (2013)
Зеленюк Ю. О. - Туристична комунікація як вид зайнятості (2013)
Зражевська Н. І. - Використання семіотичного методу в аналізі медіакультури (2013)
Лалак О. А. - Історико-ментальні засади формування української діаспори та інституційно-процедурні механізми взаємодії з Україною (2013)
Моісєєва Н. І. - Модельний підхід до вивчення соціальних комунікацій (2013)
Мороз В. Я. - Історична комунікація первісної доби (2013)
Рижко О. М. - Концепт "Вишиванка” в матеріалах мас-медіа: аксіологічні особливості подання (2013)
Тур О. М. - Досягнення органів уніфікації та стандартизації науково-технічних понять першої третини ХХ століття (2013)
Шульгіна В. І. - Інформаційний процес: проблеми моделювання механізму формування інформативності текстово-дискурсивних структур (2013)
Базака Р. В. - Історико-культурні та соціокомунікаційні передумови формування преси Кіровоградщини (2013)
Бессараб А. О. - Роль українських медіахолдингів у популяризації читання (2013)
Бондаренко Т. О. - Образ Геї в журналі "The Ecologist” (2013)
Волинець Г. М. - Сучасні тенденції використання інфографіки (на матеріалі часопису "Український тиждень”) (2013)
Зикун Н. І. - Українська сатирична публіцистика: загальне поняття та джерела становлення (2013)
Каневська В. В. - Ствердження ідеї незалежності України в дискурсах елітарного й масового рівненської обласної газети "Вільне Слово” в 1990–1991 роках (2013)
Ковпак В. А. - Екранна публіцистика кіно української діаспори як інформаційно-комунікаційний канал (2013)
Козир Ю. А. - Українсько-російські відносини в дзеркалах урядових ЗМІ України та Росії (2013)
Комова М. В. - Публіцистичний текст як фактор соціального управління (2013)
Кондрико А. А. - Особистісні наративи в контенті інтернет-медіа: актуальні тенденції (2013)
Мельник Ю. І. - Справа Маттеотті: героїзація жертви політичних репресій у ЗМІ як метод опозиційної боротьби (2013)
Мудра І. М. - Особливості маркетингового просування газет в Інтернеті (2013)
Поплавська Н. М. - Формування крос-медійної компетентності студентів-журналістів, Дащенко Н. Л. (2013)
Сащук Т. І. - Аспекти реалізації актуальної соціальної проблематики в аналітичних публікаціях всеукраїнських суспільно-політичних видань "День” та "Дзеркало тижня” (2013)
Симоніна Н. В. - Сучасні техніки телевізійного портретного інтерв’ю (2013)
Синєокий О. В. - Розвиток рок-журналістики в СРСР (2013)
Вовк І. О. - Особливості видань пластової художньої літератури (2013)
Водолазька С. В. - Продакт плейсмент як інноваційний спосіб просування книги: наукова рецепція, теоретичні узагальнення (2013)
Миколаєнко Н. М. - Формування професійної культури майбутніх редакторів (2013)
Поберезська Г. Г. - Основні категорії офіційно-ділового тексту (2013)
Романюк Н. С. - Умови праці в друкарнях Єлисаветграда на початку ХХ століття (2013)
Фіголь Н. М. - Особливості редакційної підготовки електронних видань (2013)
Досенко А. К. - Комунікативні особливості роботи перекладача під час інтернет-спілкування (на прикладі сайтів знайомств мережі Інтернет) (2013)
Кіца М. О. - Вплив патогенної реклами на світосприйняття дітей: український та світовий досвід (2013)
Костюк Ю. В. - Веб-cайт регіональних радіостанцій як інноваційна платформа традицiйного ЗМІ (2013)
Ржеуський А. В. - Соціальні мережі як компонента віртуальної комунікації, Кунанець Н. Е. (2013)
Пономаренко Л. Г. - Дитяча книга в XXI ст.: відлуння минулого чи нагальна потреба сьогодення? Рецензія на монографію Огар Е. І. "Дитяча книга в українському соціумі (досвід перехідної доби)” (Львів : Світ, 2012. – 320 с.) (2013)
Відомості про авторів (2013)
Вернудіна І. В. - Естетико-психологічна природа художнього образу (2013)
Колесник О. С. - Художня інтерпретація міфологічних мотивів у "королі лірі" В. Шекспіра (2013)
Стоян С. П. - Символи в образотворчому мистецтві первісності: філософсько-культурологічний аналіз (2013)
Чорний О. О. - Роль філософських понять в історії культури та філософії освіти України (2013)
Більченко Є. В. - Діалого-культурологічний проект освіти у дискурсі нового модерну: Інший і Третій (2013)
Герчанівська П. Е. - Варіативність й інваріантність міфологічної свідомості (2013)
Кравченко О. В. - Дилеми концептуалізації сучасної культурної політики України (2013)
Сєров М. В. - Мова мистецтва й засоби міжкультурної комунікації (2013)
Вовкун В. В. - Маскультурний концепт народництва (2013)
Гайдукевич К. А. - Предмет та класифікації риторики у науковій думці останньої чверті ХХ – початку ХХІ століття (2013)
Гончарова О. М. - Політичний дискурс риторики: історико-культурологічні виміри (2013)
Гавеля О. М. - Культурологічний аналіз сучасного стану та перспектив розвитку обдарованої особистості у контексті художньої культури України (2013)
Кривошея Т. О. - Теорія кемпу в естетико-культурологічних рефлексіях Сюзан Зонтаг (2013)
Смоліна О. О. - Системний характер культури православного чернецтва (2013)
Устименко Л. М. - Подієвий туризм як історико-культурне явище (2013)
Яковлев О. В. - Ендогенні та екзогенні чинники соціокультурного розвитку регіонів сучасної України (2013)
Тимошенко М. О. - Персоніфікація композиторської творчості як спосіб усвідомлення та презентації ціннісного культурного досвіду (2013)
Криволапов М. О. - Українська художня критика другої половини ХІХ – початку ХХ століття як активний рушій мистецького прогресу (2013)
Єсипенко Р. М. - Проблеми засвоєння українським театром драматургії країн близького зарубіжжя (2013)
Миленька Г. Д. - Теоретичні розвідки Г. Е. Лессінга у контексті естетико-мистецтвознавчого дискурсу Німеччини ХVІІІ століття (2013)
Безручко О. В. - Кінопедагогічна діяльність М. Г. Іллєнка (2013)
Северинова М. Ю. - Архетип: ейдос чи ідея. Від платонівської ідеї до ентелехії Аристотеля (2013)
Боднарчук Т. В. - Національний прояв тенденцій постмодернізму в образотворчому мистецтві (2013)
Кокуленко Б. Г. - Творчість Миколи Васильовича Гоголя в театрі й танці (2013)
Смирнова Т. В. - Становлення та тенденції розвитку професійного театрального мистецтва на Волині в кінці XVІІІ – першій третині ХІХ століття (2013)
Кравченко Н. І. - Трактування сюжету зцілення розслабленого в західноєвропейському та російському релігійному живописі XVIІ–XIX століть, Воробйова О. І. (2013)
Кулиняк М. А. - Слов’янська музика у виконавській творчості Олега Криси (2013)
Касьяненко К. М. - Книжка-іграшка як інтеграційна модель (2013)
Пилатюк Н. І. - Скрипковий переклад у музиці ХХ століття в контексті естетики "стильової гри" (на прикладі Фріца Крейслера) (2013)
Довжик О. К. - Обрі Бердслей і "Смерть Артура": підрив вікторіанського природного ладу (2013)
Калініченко В. В. - Особливості композиції та семантика "Виду купола в цейхгаузі в Замку" Хотинської фортеці (2013)
Левко В. І. - Діяльність державних музично-концертних організацій в Україні у другій половини ХХ – на початку ХХІ століття (2013)
Ляховська О. С. - Культура сервісу в сучасному круїзному туризмі (2013)
Михалюк О. І. - Французькі застільні манери та їх вплив на формування українського етикету наприкінці XVIII – у першій половині XIX століття на території Правобережної України (2013)
Приходько А. В. - Ніщо у мистецтві авангарду ХХ століття (2013)
Решновецький С. Л. - Сутність соціальної відповідальності як управлінської категорії (2013)
Цехмістренко О. В. - Актуальні проблеми економічної культури в контексті культури постмодерну і шляхи їхнього розв’язання (2013)
Кінаш Н. І. - Синтез нових типів сульфуровмісних похідних моносахаридів, Гевусь О. І., Долинська Л. В., Скібіцький Р. П. (2014)
Сергеєв В. В. - Рівновага рідина – пара в системі ацетонітрил - ізобутилметакрилат за атмосферного тиску, Чан Ван Тхань, Ван-Чин-Сян Ю. Я. (2014)
Сергеєв В. В. - Густина, надлишковий об’єм і парціальні мольні об’єми розчинів ізобутилметакрилату в ацетонітрилі і бензені (2014)
Гладій А. І. - Розробка методики аналітичного контролю реакції каталітичного ацилювання гідроксіполіоксіалкілен(мет)акрилатів ангідридами дикарбонових кислот, Цюпко Ф. І., Полюжин І. П., Ятчишин Й. Й., Ларук М. М. (2014)
Костів І. С. - Аналітичний контроль процесів одержання алкілциклогексенкарбоксилатів методом газорідинної хроматографії, Маршалок Г. О., Ятчишин Й. Й., Полюжин І. П. (2014)
Шаповал П. Й. - Синтез плівок цинк сульфіду (ZnS) методом хімічного поверхневого осадження, Созанський М. А., Ятчишин Й. Й., Гумінілович Р. Р. (2014)
Євчук І. Ю. - Дослідження в’язкості золь-гель cистем на основі тетраетоксисилану (2014)
Четвержук Я. А. - Термодинаміка розчинів 2-фурил-2-ціано-2-пропенаміда в органічних розчинниках, Горак Ю. І., Собечко І. Б., Кочубей В. В., Сергеєв В. В. (2014)
Апостолова Р. Д. - Падіння розрядної ємності композитних LiMn2O4-електродів з вуглецевими нанотрубками, досліджене за методом імпедансної спектроскопі, Пєсков Р. П., Шембель О. М. (2014)
Блажівський К. І. - Вплив умов екстрагування хлоридів із суміші солей на показники процесу, Перекупко Т. В., Максимович І. Є., Човбан А. В. (2014)
Боровець З. І. - Формування структури низькоосновних гідросилікатів системи CаO–SіO2–H2O з хімічними додатками при автоклавуванні, Пона М. Г., Чекайло М. В., Кобрин О. В. (2014)
Гелеш А. Б. - Вдосконалення технологічного процесу очищення викидних газів реакторів розкладу ільменіту у виробництві пігментного титану(IV) оксиду (2014)
Добровецька О. Я. - Осадження біметалевих наночастинок Pd-Au за імпульсного режиму електролізу у DMSO розчинах (2014)
Знак З. О. - Розроблення кавітаційно-флотаційного процесу очищення стічних вод в аспекті реалізації сучасних концепцій синтезу хіміко-технологічних систем, Сухацький Ю. В., Мних Р. В. (2014)
Луцюк І. В. - Вплив магнію гідросилікату на надмолекулярну структуру поліпропілену, Левицький В. Є., Вахула Я. І. (2014)
Перекупко А. В. - Дослідження процесу екстрагування магнію хлориду із суміші солей водними розчинами ізопропілового спирту з наступною кристалізацією кондиційного бішофіту, Ільків Н. І. (2014)
Перекупко Т. В. - Дослідження процесу екстрагування хлоридів з виробничого шеніту з одержанням безхлоридного калійно-магнієвого добрива, Корчинська Х. М. (2014)
Савчук Л. В. - Шляхи зменшення негативного впливу стічних вод пивзаводів на довкілля, Курилець О. Г., Оленич Р. Р. (2014)
Солоха І. В. - Матові кольорові поливи на основі відходів промисловості, Кобрин О. В., Боровець З. І., Вахула О. М. (2014)
Солоха І. В. - Очищення природних вод від амонійного азоту цеолітокерамічними адсорбентами, Мацієвська О. О., Чверенчук А. І., Пона М. Г. (2014)
Сусь Л. В. - Електрохімічне одержання наночастинок золота у DMF розчинах (2014)
Топчак Р. В. - Електрохімічне осадження наноструктур срібла з водних розчинів у присутності натрію поліакрилату, Кунтий О. І. (2014)
Яворський В. Т. - Утилізація цінних компонентів із відпрацьованих малих джерел електричного струму, Зозуля Г. І., Буклів Р. Л. (2014)
Яворський В. Т. - Термографічне дослідження сумішей з відходами збагачення вугілля, Калимон Я. А., Микула С. О., Микула О. Я. (2014)
Жеплинський Т. Б. - Залежність величини мікротвердості 6 мм листового флоат-скла від умов її визначення, Серкіз О. К. (2014)
Макота О. І. - Початкові стадії реакції окиснення Октену-1 молекулярним киснем за наявності іммобілізованого та гомогенного (Rh(CO)2Cl)2, Булгакова Л. В. (2014)
Дмитрук Ю. В. - Одержання акрилової кислоти на аеросильних каталізаторах, Лапичак Н. І., Небесний Р. В., Івасів В. В., Сидорчук В. В., Халамейда С. В., Мацьків О. О., Зажигалов В. О. (2014)
Гнатів З. Я. - Коолігомеризація ароматично-терпенових вуглеводнів у присутності каталізаторів різної природи, Ворончак Т. О., Рипка А. М., Никулишин І. Є., Піх З. Г. (2014)
Хлібишин Ю. Я. - Дослідження модифікації дорожніх бітумів гумовою крихтою, Почапська І. Я., Гринишин О. Б., Нагурський А. О. (2014)
Кічура Д. Б. - Властивості композиційних матеріалів на основі реакційноздатних вуглеводневих олігомерів (2014)
Оробчук О. М. - Двостадійний спосіб ініційованої коолігомеризації ненасичених вуглеводнів фракції С9, Субтельний Р. О., Мареш З. Ю., Дзіняк Б. О. (2014)
Субтельний Р. О. - Дослідження емульсійної коолігомеризації ненасичених вуглеводнів фракції С9 в різних дисперсійних середовищах, Фуч У. В., Поліщук Б. В., Дзіняк Б. О. (2014)
Сабан І. І. - Використання залишкової базової оливи як основи мастильних рідин, Гринишин О. Б., Кочубей В. В. (2014)
Топільницький П. І. - Дослідження нейоногенних деемульгаторів різної будови на штучних нафтових емульсіях, Голич Ю. В., Романчук В. В. (2014)
Яцишин О. І. - Реакційноздатні похідні епоксидованої соняшникової олії, Братичак М. М. (2014)
Кожушко М. І. - Утилізація спиртових відходів, Лудин А. М., Реутський В. В. (2014)
Супрун О. О. - Використання амінокислот в процесі окиснення циклогексану, Реутський В. В., Іващук О. С., Мудрий С. О. (2014)
Думанська Ю. А. - Дослідження взаємодії похідних 5-R-1,4-нафтохінону з 2,3-диметилбутадієном та прогнозування біологічної активності продуктів реакції методом 2D-QSAR аналізу, Маршалок О. І., Щекун І. І., Шах Ю. І., Кудрінецька А. В., Болібрух Х. Б., Кархут А. І., Половкович С. В., Огурцов В. В., Новіков В. П. (2014)
Думанська Ю. А. - Синтез нових трициклічних гетероциклічних cистем на основі 1,4-нафтохінонів та азометинів α-амінокислот, Кудрінецька А. В., Болібрух Х. Б., Шах Ю. І., Слесарчук М. С., Паранчук І. А., Кархут А. І., Половкович С. В. (2014)
Зварич В. І. - Гуанідинові похідні N-((9,10-антрахінон-1-іл) карбомотіоїл) бензаміду, Станько О. В., Дудчак О. О., Стасевич М. В., Новіков В. П. (2014)
Крвавич А. С. - Вивчення біологічно активних речовин косариків черепитчастих (GLADIOLUS IMBRICATUS), Конечна Р. Т., Новіков В. П. (2014)
Паляниця Л. Я. - Морфологічні властивості спиртових дріжджів в умовах низьких температур, Косів Р. Б., Березовська Н. І., Паньків Н. О (2014)
Фігурка О. М. - Синтез і властивості 3-амінокислотнозаміщених-2-(3,5-ди-трет-бутил-4-гідроксифеніл)-1,4-нафтохінонів, Курка М. С., Драпак І. В., Губрій З. В., Хом’як С. В. (2014)
Хом’як С. В. - Синтез гетероциклів на основі халкону з просторово екранованим фенолом (2014)
Лунін В. В. - Розробка інкапсульованого лікарського засобу на основі налтрексону та дисульфіраму, Заярнюк Н. Л., Федорова O. В., Шиян Г. Б., Воробій М. . В., Бондарчук О. П., Новіков В. П. (2014)
Ковальчук О. І. - Синтез нових аліциклічних похідних 1,4-хінонів, Марінцова Н. Г., Журахівська Л. Р., Болібрух Л. Д., Половкович С. В., Струбіцький І. В., Новіков В. П. (2014)
Стадницька Н. Є. - Дослідження перспективності використання плодів моркви дикої як джерела нових комплексів біологічно активних речовин, Павлюк І. В., Думич І. І., Блонський О. В. (2014)
Сабадах О. П. - Підбір умов синтезу триазенів антрахінонового ряду, Мокляк М. Г., Лучкевич Є. Р., Тарас Т. М., Болібрух Л. Д., Губицька І. І. (2014)
Карпенко І. В. - Вплив біогенних поверхнево-активних речовин на ріст олійних культур, Мідяна Г. Г., Карпенко О. Я., Баранов В. І. (2014)
Корецька Н. І. - Біосинтез та властивості поверхнево-активних речовин штаму RHODOCOCCUS ERYTHROPOLIS AU-1, Пристай М. В., Карпенко О. В. (2014)
Стадницька Н. Є. - Дослідження взаємодії солей тіосульфокислот з 2,3-дихлор-1,4-нафтохіноном, Василюк С. В., Монька Н. Я., Хоміцька Г. М., Наконечна А. В., Платонов М. О., Лубенець В. І. (2014)
Похилько С. Ю. - Детекція трансгенної сої у вітчизняних харчових продуктах та сортозразках, які вирощуються в Україні, Степаненко А. І., Орябінська Л. Б., Карпенко О. Я., Дуган О. М., Моргун Б. В. (2014)
Типлинська К. В. - Вплив лактобактерій на стероїдний профіль жінок з пригніченим синтезом андрогенів, Орябінська Л. Б., Карпенко О. Я., Дуган О. М., Горчаков В. Ю. (2014)
Гумницький Я. М. - Процес міграції та адсорбції мінеральних добрив у ґрунті, Люта О. В. (2014)
Предзимірська Л. М. - Інактивація бактерій роду DIPLOCOCCUS в атмосфері азоту і повітря, Шевчук Л. І. (2014)
Сидорчук О. В. - Технологічна схема очищення стічних вод від фосфатів модифікованими цеолітами типу z-Cu2+ (2014)
Гивлюд А. М. - Моніторинг забруднення стічних вод молокопереробних підприємств (2014)
Гузьова І. О. - Кінетика фільтраційного сушіння фосфогіпсу, Кебало Г. В., Крамар Х. А. (2014)
Дулеба В. П. - Застосування поліакриламідних флокулянтів для розділення глинистих суспензій, Цар І. В., Стадник А. І. (2014)
Дячок В. В. - Вивчення процесів масообміну під час реалізації біологічних методів очищення газових викидів від вуглекислого газу, Гуглич С. І., Левко О. Б. (2014)
Кіндзера Д. П. - Моделювання тепло-масообмінних процесів під час фільтраційного сушіння струганого березового шпону, Атаманюк В. М., Микичак Б. М., Уткіна О. В. (2014)
Одноріг З. С. - Хемосорбційне очищення вентиляційних газів від сірководню, Савка О. Р. (2014)
Сабадаш В. В. - Адсорбційне очищення стічних вод від ПАР (2014)
Семенишин Є. М. - Методика розрахунку прямотечійного та протитечійного екстракторів для екстрагування цільових компонентів з шару пористих структур, Римар Т. І. (2014)
Семенишин Є. М. - Кінетика екстрагування олії з насіння рижію посівного, Стадник Р. В., Онисько Х. М. (2014)
Хомко Н. Ю. - Технологічні аспекти одержання акриламіду гетерогенно-каталітичною гідратацією акрилонітрилу (2014)
Хоха Ю. В. - Високотемпературне відновлення галогеновмісних органічних сполук у процесі газифікації вуглецю пароповітряною сумішшю, Кальмук С. Д., Любчак О. В. (2014)
Шандрович В. Т. - Застосування anammox-процесу для очищення стічних вод від сполук азоту, Мальований М. С., Мальований А. М. (2014)
Ferens M. V. - Amphiphilic aminofuncional diesterethers as dispersed system stabilizers, Nosova N. G, fihurka N. V., Dron S. A., Varvarenko S. M. (2014)
Shevchuk O. M. - Polymer nanocomposite films with embedded carbon nanotubes, Bukartyk N. M., Petrus R. Yu., Tokarev V. S. (2014)
Жолобко О. Ю. - Гідрогелі на основі похідних сукцинатів хітозану як абсорбенти барвників, Демчук З. І., Бук М. І., Вострес В. Б., Будішевська О. Г., Воронов А. C., Воронов С. А. (2014)
Хоменко О. І. - Амфіфільні діестери піромелітової кислоти для солюбілізації ліпофільних речовин у воді, Кудіна О. О., Бубен Р. Г., Будішевська О. Г., Воронов А. С., Воронов С. А. (2014)
Коротич М. В. - Гетерофазний синтез графт-кополімерів з гідрофільними та гідрофобними бічними ланцюгами, Долинська Л. В., Букартик Н. М., Токарев В. С. (2014)
М’ягкота О. - Використання Red-Ox систем на основі CE4+ для одержання пероксидвмісних полімерів, Рябцева А., Мітіна Н., Гевусь О., Долинська Л., Заіченко О. (2014)
Навроцький С. Б. - Темплатний синтез функціональних наночастинок магеміту у присутності телехелатних олігопероксидів, Демченко П. П., Надашкевич З. Я., Грищук О. І., Янчук І. Б., Мітіна Н. Є., Заіченко О. С. (2014)
Носова Н. Г. - Синтез полімерів на основі 3-амінобензенборонової кислоти та полі(N-гідроксиметилакриламіду) (2014)
Сердюк В. О. - Синтез функціональних кополімерів методом полімераналогічних перетворень для інкапсулювання ефірних олій, Борова С. Г., Надашкевич З. Я., Токарев В. С. (2014)
Тарас Р. С. - Кополімеризація похідних α-амінокислот з діолами у присутності гліцерину, Нагорняк М. І., Ільчук В. О., Самарик В. Я., Воронов С. А. (2014)
Варваренко С. М. - Створення композицій гідрогелів як матриць для трансдермальних систем доставки ліків (2014)
Чобіт М. Р. - Формування тонких шарів реакційноздатних кополімерів на планарних поверхнях, Нікітішин Є. Ю., Долинська Л. В., Монцібович Р. О. (2014)
Ларук Ю. В. - Вплив міжмолекулярних взаємодій на сумісність полівінілхлориду і полістиролу у діестерфталатних пластифікаторах, Калагурка А. М., Левицький В. Є. (2014)
Масюк А. С. - Вплив природи полімеру і хлориду металу на закономірності одержання полімер-силікатного композиту, Нечипор Р. В., Левицький В. Є. (2014)
Тор-Святек А. - Аналіз ефективності процесу екструзії пористого поліетилену, Красінський В., Дулебова Л. (2014)
Семенюк Н. Б. - Особливості одержання наночастинок срібла у присутності полівінілпіролідону, Костів У. В., Дзяман І. З., Клим Ю. В., Скорохода В. Й. (2014)
Семенюк Н. Б. - Срібловмісні композити полівінілпіролідону з антибактеріальними властивостями, Дудок Г. Д., Комаровська-Порохнявець О. З., Скорохода Т. В., Нечай Я. Р. (2014)
Земке В. М. - Вплив молекулярної маси полівінілпіролідону на адгезійну здатність композицій, Чопик Н. В., Бурча Т. М. (2014)
Суберляк О. В. - Активаційне наповнення ненасичених поліестерних смол, Шибанова А. М., Челядин Л. І., Мельник Ю. Я. (2014)
Гриценко О. М. - Розрахунок та обґрунтування технологічних параметрів одержання плівкових гідрогелевих матеріалів відцентровим формуванням, Суберляк О. В., Волошкевич П. П., Коваль Ю. Б. (2014)
Гуменецький Т. В. - Захисна дія інгібіторів корозії під час репасивації алюмінію, Хлопик О. П., Зінь І. М., Самойлюк Д. С. (2014)
Шаповал Й. М. - Розробка та дослідження властивостей мастильно-охолоджувальних рідин на основі полівінілпіролідону та поліакриламіду, Кочубей В. В., Суберляк О. В., Полюжин І. П., Козак М. Б. (2014)
Передмова (2010)
Буй Д. Б. - Огляд бібліографії по теорії мультимножин, Богатирьова Ю. О. (2010)
Буй Д. Б. - Узагальнене числення рядків, Глушко І. М. (2010)
Буй Д. Б. - Повний образ, обмеження, проекція, відношення сумісності, Кахута Н. Д., Сільвейструк Л. М. (2010)
Буй Д. Б. - Композиційна семантика рекурсивних виразів та їхніх узагальнень в SQL-подібних мовах, Поляков С. А. (2010)
Глибовець А. М. - Один підхід до побудови інтелектуальної пошукової системи, Шабінський А. С. (2010)
Гломозда Д. К. - Про один підхід до організації взаємодії між автоматизованою системою управління навчальним закладом та системою керування навчанням (2010)
Дишлевий О. П. - Побудова залежностей між прямими та непрямими метриками програмного забезпечення (2010)
Корень О. М. - Один підхід до побудови програмних систем підтримки електронної освіти (2010)
Костюк О. О. - Концепція побудови математичної моделі документообігу віртуального підприємства (2010)
Мелащенко А. О. - Тестовий стенд для інтероперабельності електронних цифрових підписів, Перевозчикова О. Л. (2010)
Нечай О. С. - Засоби діагностики об’єктно-орієнтованого програмного забезпечення (2010)
Олецький О. В. - Принципи застосування генетичних алгоритмів до задачі онтологічно орієнтованого інформаційного пошуку (2010)
Парфірова Т. С. - Поняття взаємодії з точки зору сутнісної платформи (2010)
Терещенко В. М. - Підхід щодо побудови об’єктно-реляційної бази данних, Волошин С. Г. (2010)
Федюков Д. А. - Математична модель для побудови комплексу виявлення несправностей високопродуктивної обчислювальної системи, Рябчун С. Г. (2010)
Яремчук О. Я. - Побудова когнітивної моделі сталого розвитку туристично-рекреаційної системи (на прикладі Тернопільського регіону) (2010)
Іванов Є. В. - Властивості алгебр складноіменних даних (2010)
Касьянюк В. С. - Побудова логіки нечітких предикатів, Малютенко Л. М., Польща М. В. (2010)
Ашихмін А. В. - Автоматичне визначення шумового профілю аудіозапису (2010)
Матковський О. - Рогова обманка в геологічних утвореннях Українських Карпат (2009)
Зайцева В. - Металогенія Закарпаття (2009)
Jankowski L. - Particular tectonic zones (the mélange zones) as potential and significant paths for fluid migration and mineral formation, Jarmolowicz-Szulc K. (2009)
Кичань Н. - Особливості структур ударного метаморфізму в карпатському метеориті Княгиня (2009)
Галамай А. - Умови седиментації баденських солей центральної частини Українського Передкарпаття, Крижевич В., Білик Л. (2009)
Шумлянський В. - Мінералізувальні розчини і геохімія ртуті в породах північно-східного облямування Вигорлат-Гутинського вулканічного пасма, Деревська К., Загнітко В., Івантишина О., Александров О. (2009)
Гавришків Г. - Мінералогія і геохімія піскуватих конкрецій ямненської світи палеоцену Українських Карпат, Жуков С. (2009)
В’ялий А. - Літологія манґановмісних відкладів бистрицької світи Покутських Карпат, Хмелівський В., Петруняк М. (2009)
Деревська К. - Післяседиментаційні перетворення крейдово-палеогенових відкладів Флішових Карпат, Бубняк І., Субботін А., Шевчук О., Бельський В. (2009)
Гаєвська Ю. - Про мінералогію глинистої фракції теригенних порід еоцену Скибової зони Українських Карпат (2009)
Яремчук Я. - Мінеральний склад глин баденських гіпсів Наддністер’я, Побережський А. (2009)
Фігура Л. - Літологія і золотоносність пліоцен-четвертинних алювіальних відкладів південно-східної частини Українських Карпат, Ковальчук М. (2009)
Павлюк О. - Самородна мідь Білокам’янської структури (Середнє Побужжя), Кислюк В., Павлюк В. (2009)
Яценко Г. - Мінералогічні особливості рудоносних порід чохла Кіровоградського блока Українського щита на прикладі теригенно-глинистої алмазоносної формації, Кирьянов М., Калашник Г., Гайовський О., Сливко Є., Яценко І., Соломатіна Л. (2009)
Карпенко С. - Деякі закономірності технологічної мінералогії залізних руд Ганнівського родовища Кривбасу, Євтєхов В., Євтєхова А. (2009)
Квасниця І. - Андрадит з неогенових метасоматитів Вигорлат-Гутинського пасма (Закарпаття), Шем’якіна Т. (2009)
Соботович Е. - Досонячні мінерали і земна недбалість, Семененко В. (2009)
Погоржельська Х. - Відповідь на критичні зауваження академіка НАНУ Е. В. Соботовича і доктора геолого-мінералогічних наук В. П. Семененко щодо статті "Сучасні дані про склад і природу досонячних зерен у метеоритах (2009)
Матковський О. - Внесок професора О.П. Бобрієвича у вивчення надр України (до 80-річчя від дня народження) (2009)
Наумко І. - Професор Михайло Іванович Куровець – знаний український мінералог і кристалограф (до 80-річчя від дня народження) (2009)
Бекеша С. - Пам’ятна академія, присвячена 80-річчю від дня народження професора З. В. Бартошинського (2009)
До 70-літнього ювілею Мирослава Дмитровича Братуся (2009)
Володимир Антонович Калюжний (2009)
Уляна Ільківна Феношин (2009)
Титул, зміст (2014)
Demchenko I. - Key approaches of financial stability of Ukraine (2014)
Dovhan Y. - Ukraine's oil and fat industry investment opportunities: development, market analysis and forecast (2014)
Kogut I. - Approach to the implementation of administrative and territorial reform in Ukraine (2014)
Rubtsova N. - Topical problems of forming an effective system of agricultural insurance in Ukraine and ways of their solution (2014)
Sakhno L. - Institutional approach in audit (2014)
Serskykh N. - Information wars in the internet marketing context (2014)
Sokil Ya. S. - The non-financial factors impact on the enterprises activity efficiency, Lebedeva I. H. (2014)
Гудзинський О. Д. - Ризики та економічна безпека соціально-економічних систем, Судомир С. М. (2014)
Агєєва І. В. - Організація ресурсного забезпечення виробництва зерна в Запорізької області, Сурженко Н. В. (2014)
Андрущенко О. С. - Фундамент конкурентоздатності бізнесу, Андрущенко О. М. (2014)
Богатырева А. Н. - Системная природа потенциала экономической системы (2014)
Верховод І. С. - Соціалізація розподілу доходів в економіці України (2014)
Гудзенко Н. М. - Переваги та недоліки впровадження електронної звітності, Лебедєва К. Ф. (2014)
Головань О. О. - Адаптація системи бізнес-адміністрування закупівельної логістики закладів ресторанного господарства, Маркова С. В., Краснобаєва А. С. (2014)
Данилова Е. А. - Перспективы аграрного сектора Украины в контексте принятия членства ЕС (2014)
Журавльова Т. В. - Особливості бюджетування в управлінні сільськогосподарським підприємством (2014)
Завадських Г. М. - Диспропорції соціально-економічного розвитку України та шляхи їх зниження (2014)
Застрожнікова І. В. - Державне регулювання розвитку галузі садівництва в Україні (2014)
Кальченко С. В. - Шляхи оптимізації оцінки економічної ефективності сільськогосподарського виробництва в господарствах населення (2014)
Кальченко С. В. - Теоретичні аспекти функціонування селянських домогосподарств, Васильченко О. О. (2014)
Кісіль М. І. - Зміни в рейтингах інвестиційної привабливості сільського господарства регіонів (2014)
Когут І. А. - Концептуальні підходи до управління витратами суб’єктів господарювання, Радченко Н. Г. (2014)
Короленко Ю. М. - Удосконалення відносин туристичного підприємства з партнерами (2014)
Косторной С. В. - Напрями реформування оподаткування сільськогосподарських підприємств (2014)
Котова С. О. - Напрями вдосконалення управлінського обліку на садівницьких галузях (2014)
Кропивко М. М. - Особливості виникнення господарств населення як сімейної форми господарювання (2014)
Куліш Т. В. - Дослідження ринку соняшнику Запорізької області (2014)
Курдиш Р. Ф. - Фінансово-економічне становище молокопереробних підприємств Вінниччини та перспективи їх розвитку (2014)
Левченко О. П. - Проблеми формування облікової політики в сільськогосподарських підприємствах (2014)
Лисак О. І. - Державне регулювання ціноутворення в аграрному секторі України (2014)
Лукомська Т. В. - Сучасні тенденції виробництва свинини в регіоні (2014)
Михальчишина Л. Г. - Оцінка ефективності діяльності служби внутрішнього аудиту, Маловічко Л. (2014)
Ніженська І. В. - Аналіз наукових підходів до визначення сутності державного регулювання підприємницької діяльності (2014)
Попова Т. В. - Категоріальний апарат неприбуткової діяльності як інструмент пізнання соціально-економічних процесів і явищ, Васильченко О. О. (2014)
Потапова Н. А. - Прогнозування обсягів реалізації зернових культур в агрологістичних ланцюгах України, Павленко С. С. (2014)
Потапова Н. А. - Агрологістика в системі ефективного зернового ринку України, Яремчук О. В. (2014)
Почерніна Н. В. - Характеристика домогосподарств у сільській місцевості (2014)
Прус Ю. О. - Визначення мінімальної ціни реалізації продукції рослинництва (2014)
Радченко Н. Г. - Споживче кредитування: сучасний стан та проблеми розвитку (2014)
Саламін О. - Формування закупівельних цін на молоко (2014)
Саприкіна О. М. - Аналіз виробничих ризиків сільськогосподарських підприємств (2014)
Сербіненко Н. В. - Трансформація системи державного регулювання агропромислового сектора в умовах нестабільного зовнішнього середовища, Сербіненко К. Г. (2014)
Синяєва Л. В. - Роль норм і нормативів в організації праці (2014)
Синяєва Л. В. - Створення системи мотивації на підприємстві, Ярчук А. В. (2014)
Слатвінська Л. А. - Функціональне удосконалення галузевого державного регулювання інвестиційного розвитку молокопродуктового підкомплексу (2014)
Сучков А. В. - Проблемы развития агропромышленного комплекса Украины, Гаврисюк М. О. (2014)
Сучков А. В. - Моделі корпоративного управління: світовий досвід та вітчизняні реалії, Кінцель А. Д. (2014)
Хміль Н. В. - Продовольча безпека як складова сталого розвитку сільського господарства (2014)
Черник Д. П. - Необхідність встановлення раціональних розмірів землекористування сільськогосподарських підприємств (2014)
Шевчук О. Ю. - Адаптація концепції стратегічного управління витратами на промислових підприємствах (2014)
Якушева І. Є. - Ринок лізингових послуг в Україні (2014)
Авдасёв В. Н. - Об истории Воздвиженского Трудового Братства в советский период (2012)
Мельник Л. Г. - Восхождение к Утопии, или уроки одного социально-экономического эксперимента (2012)
Melnyk L. G. - Environmental problems, risks and challenges of contemporary production, Romanko O. S., Dehtyarova I. B. (2012)
Кислий В. М. - Науково-методичні аспекти інформаційно-аналітичного забезпечення сталого розвитку, Лебідь В. М. (2012)
Сотник І. М. - Теоретичні засади соціо-еколого-економічного моніторингу ресурсозберігаючих процесів території (2012)
Дьоміна В. М. - Кореляційний аналіз впливу зовнішньоекономічної діяльності підприємств Миколаївської області на зайнятість населення, Кіщак І. Т. (2012)
Тєлєтов О. С. - Кластеризація як інноваційний шлях промислово-аграрного розвитку регіону, Сірік Ю. А., Лях А. В. (2012)
Петровська С. А. - Оцінки інвестиційної привабливості регіону: порівняльний пофакторний аналіз (2012)
Сич Є. М. - Економічні інструменти управління екологізацією автотранспорту міських агломерацій (2012)
Жарова Л. В. - Псевдокриза або криза безпеки, як механізм сучасного економічного розвитку (2012)
Горошкова Л. А. - Моделювання впливу циклічності розвитку трубної галузі на підвищення рівня економічної безпеки чорної металургії (2012)
Люльов О. В. - Регіональні аспекти діяльності підприємств машинобудівної галузі Сумської області (2012)
Сабадаш В. В. - Діагностика кризового стану та загрози банкрутства промислового підприємства: порівняльні оцінки, Коваленко Є. В. (2012)
Мельник Л. Г. - Еколого-економічні аспекти прояву ефекту рикошету на макроекономічному рівні, Горобченко Д. В. (2012)
Балацький О. Ф. - Конфліктна складова системи соціоприродних зв’язків у економічній сфері взаємовідносин, Петрушенко М. М., Шевченко Г. М. (2012)
Коварда В. В. - О необходимости учета экологического фактора при построении макроэкономических моделей (2012)
Савченко К. В. - Державні фонди цільового призначення в контексті реалізації стабілізаційної політики (2012)
Hovhanesian H. - Діаспора як зовнішнє джерело людських ресурсів для сталого розвитку країни, Shkarupa E. (2012)
Рассадникова C. І. - Концептуальне обґрунтування державно-приватного партнерства в контексті формування інвестиційної привабливості об’єктів екологічної інфраструктури (2012)
Трофимчук В. О. - Особливості економічної динаміки природоохоронних витрат та інвестицій у країнах Європи (2012)
Kozlov D. V. - Economic analysis of machine tool industry in Ukraine and EU: factors of sustainable development (2012)
Григор’єва С. В. - Подвійний характер вертикальної інтеграції суспільного виробництва (2012)
Подлесная В. Г. - Становление экономического механизма природопользования в ходе развития социально-экономических циклов общественного воспроизводства (2012)
Матковський О. - Мусковітові слюди в геологічних утвореннях Українських Карпат (2009)
Білоніжка П. - Гідрослюди в осадових породах Карпатського регіону (2009)
Jarmolowicz-Szulc K. - Recent contribution to mineralogical and geochemical studies in the Carpathians (2009)
Семененко В. - Мінералогія метеоритних кульок карпатського боліда EN171101, Гіріч А., Горовенко Т. (2009)
Jeleň S. - Sulphosalts of cuprobismutite homologous series from Banská Hodruša and Čierna Lehota (Western Carpathians, Slovakia), Mikuš T., Pršek J. (2009)
Курило М. - Особливості мінералоутворення на Трускавецькому сірчано-поліметалевому родовищі, Галій С. (2009)
Наумко І. - Особливості газової складової флюїдів метаморфогенно-метасоматичного мінералогенезу породно-рудних комплексів північно-західної частини Мармароського масиву (за даними вивчення включень у мінералах), Бондар Р., Сворень Й., Сахно Б., Нечепуренко О. (2009)
Мельник В. - Берегівське родовище алунітових руд (2009)
Рудницька Т. - Мінералого-петрографічні особливості порід стрийської світи Скибової зони Українських Карпат (2009)
Компанець Г. - Геохімія відкладів стебницької світи Передкарпатського прогину, Ковальчук М., Константиненко Л., Мороз Л. (2009)
Щерба О. - Літологічні особливості нижньокрейдових відкладів автохтона Українських Карпат, Радковець Н. (2009)
Петруняк М. - Мінерали міді й манґану в осадових породах Карпатського регіону (2009)
Головченко Д. - Особливості мінерального складу гідротермальних жил у пісковиках з околиць с. Кваси (Рахівський рудний район, Закарпаття), Попівняк І. (2009)
Литвинович О. - Типоморфні особливості арсенопіриту потенційно золотоносних ділянок Бобриківського золото-поліметалевого рудного поля (Нагольний кряж, Донбас), Єхіванов В., Пахнющий Ю., Степанов В., Цабан О., Шваєвський О., Савіна О. (2009)
Шумилов И. - Сульфидная минерализация зон оглеения девонских красноцветов Среднего Тимана (2009)
Нырков А. - Кристаллохимическая классификация и номенклатура гидрослюд (2009)
Матковський О. - Професор Д.П. Григор’єв – основоположник деяких наукових напрямів у сучасній мінералогії та їхній розвиток в Україні (до 100-річчя від дня народження) (2009)
Бекеша С. - Внесок професора З.В. Бартошинського у розвиток мінералогічної кристалографії (до 80-річчя від дня народження), Матковський О. (2009)
Матковський О. - Міжнародна наукова конференція "Мінералогія і мінерагенія Карпатського регіону”, Наумко І., Словотенко Н. (2009)
Білоніжка П. - Презентація книг і вітання професора О.І. Матковського з 80-літнім ювілеєм, Павлунь М., Скакун Л. (2009)
Володимиру Івановичу Павлишину – 70! (2009)
Шпильчин В. В. - Зміна прояву ознаки воскова осуга у генераціях амфідиплоїдів підтриби Triticinae, Терновська Т. К. (2011)
Михайлик С. Ю. - Генетична варіабельність інтрогресивних ліній м’якої пшениці за генами Gli, Антонюк М. З., Терновська Т. К. (2011)
Безусько Л. Г. - Палінологічні характеристики ранньосередньовічних відкладів з території стародавнього Подолу в м. Києві (Україна), Мосякін С. Л., Безусько А. Г. (2011)
Malysheva S. - Expression of SSEA-1 in different clones of reprogrammed murine embryonic fi brodlasts, Saric T., Hescheler J., Budash G., Bilko D., Bilko N. (2011)
Budash G. - Comparison of methods for cardiomyocyte differentiation of murine embryonic stemand induced pluripotent cells, Saric T., Heschler J., Malysheva S., Bilko D., Bilko N. (2011)
Симчич Т. В. - Протипухлинна активність ембріональних протеїнів курки у мишей з карциномою легені Льюїс, Юдіна О. Ю., Караман О. М., Федосова Н. І., Дідківська Л. П., Воєйкова І. М., Лісовенко Г. С., Потебня Г. П. (2011)
Кулєш Д. В. - Вивчення біодеградації біоактивних полімерів як потенційних імплантаційних матеріалів, Галатенко Н. А. (2011)
Дідух Я. П. - Сучасні тенденції змін рослинного покриву та їх дослідження (2011)
Дідух Я. П. - Реакція карбонового циклу степових угруповань на зміни рівня опадів: стан досліджень та перспективи дослідного стаціонара у південно-східному Криму, Халаїм О. О., Вишенська І. Г. (2011)
Альошкіна У. М. - Акумуляція вуглецю лісовими екосистемами (на прикладі модельних ділянок у заказнику "Лісники", м. Київ), Жовтенко А. А., Вишенська І. Г., Расевич В. В., Гаврилов С. О., Ткачова А. О. (2011)
Жицька Н. В. - Порівняльна характеристика процесів розкладання підстилки в природних та штучних лісових біогеоценозах, Хоменко О. М. (2011)
Куземко А. А. - Лучна рослинність долини середньої течії Південного Бугу та його приток (2011)
Хом’як І. В. - Проблема екотону в класифікації екосистем (2011)
Линский И. В. - Расстройства адаптации среди гражданского населения, пережившего боевые действия, спустя месяц после их прекращения, Кузьминов В. Н., Позднякова Н. В., Онищук С. В., Шестопалова Л. Ф., Гриневич Е. Г. (2014)
Бабкіна Ю. А. - Лікування хворих на епілепсію з коморбідною судинною патологією (2014)
Voloshyn-Gaponov I. K. - State of neurotransmitters (glutamate and gamma-aminobutyric acid) in patients with Wilson’ s disease (2014)
Лінська Г. В. - Прогностичне значення фрамінгемської шкали та деяких біохімічних показників щодо ризику цереброваскулярних подій у мешканців північного сходу України, Аборнєва Л. І., Лопіна Н. Г. (2014)
Мищенко Т. С. - Ипидакрин (ипигрикс) в лечении заболеваний нервной системы, Деревецкая В. Г. (2014)
Статинова Е. А. - Влияние холина альфосцерата на физико-химический состав сыворотки крови при ишемическом инсульте, Омельченко Р. Я. (2014)
Яворська В. О. - Наявність пароксизмальних явищ у хворих, що перенесли черепно-мозкову травму,та їх корекція, Бондар О. Б., Черненко І. І., Машкін О. М. (2014)
Бучок Ю. С. - Віддалені прояви посттравматичного стресового розладу:особливості клініки, формування та комплексного лікування (2014)
Вербовий П. П. - Загальні засади й особливості психокорекції порушення життєдіяльності сім’ї при безплідді у чоловіка (2014)
Вьюн В. В. - Реакции дезадаптации у врачей-интернов в период профессиональной деятельности и их психотерапевтическая коррекция, Коростий В. И. (2014)
Гнатишин М. С. - Клініко-анамнестичні та клініко-патодинамічні особливості шизофренії з урахуванням гендерного фактора, Буздиган О. Г. (2014)
Зайцева Л. В. - Состояние сексуальной функции и семейной адаптации при аффективных расстройствах у женщин (2014)
Зинченко Е. Н. - Сравнительная характеристика психологических особенностей невротических и органических непсихотических расстройств у сельского населения (2014)
Коваленко М. В. - Структурний аналіз перфекціонізму у студентів вищих навчальних медичних закладів (2014)
Маркова М. В. - Психотерапія в комплексному лікуванні жінок, хворих на параноїдну шизо френію, при різних моделях родинної взаємодії: обґрунтування, загальні підходи, специфічні особливості, Косенко К. А. (2014)
Марункевич Я. Ю. - Особливості динаміки продуктивної та негативної симптоматики шизо френії з урахуванням супутньої соматичної патології (2014)
Maruta N. O - Features of clinical symptoms at different stages of the flow of bipolar affective disorder, Verbenk G. M. (2014)
Михайлов Б. В. - Особливості клінічного перебігу неврастенії у хворих з різними конституціональними соматотипами, Лісова Є. В. (2014)
Назарчук А. А. - Психиатрическая коморбидность при депрессиях (критерии дифференциальной диагностики) (2014)
Панько Т. В. - Комплексна психотерапія тривожної депресії, Федченко В. Ю., Каленська Г. Ю., Марута О. С. (2014)
Пшук Є. Я. - Оцінка вираженості базисних копінг-стратегій у пацієнтів з параноїдною шизо френією, Пшук Н. Г. (2014)
Федак Б. С. - Непсихотические психические расстройства в клинике соматических заболеваний (2014)
Яцина А. Т. - Гендерные аспекты терапии депрессий у мужчин (2014)
Зільберблат Г. М. - До питання недобровільної госпіталізації наркологічних хворих, Войтюк Г. І., Федь П. М. (2014)
Слюсар В. В. - Базисні аспекти та принципи реабілітації у спеціалізованому наркологічному відділенні (2014)
Шаповалов В. В. - Судово-фармацевтичні аспекти особливостей обігу наркотичного засобу трамадол на засадах фармацевтичного права та доказової фармації, Рогожнікова О. В. (2014)
Марценковський І. А. - Протиепілептичні препарати та інші засоби лікування епілепсій у дітей з розладами спектра аутизму (2014)
Михайлова Э. А. - Влияние церебролизина на нейропсихологические нарушения при рекуррентной депрессии у детей (2014)
Саидходжаева С. Н. - Характерные особенности микроэлементного состава волос у детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью, Маджидова Е. Н. (2014)
Чудакова Л. Б. - Тактика лечения раннего детского аутизма (2014)
Резолюція XVIII конференції української протиепілептичної ліги з міжнародною участю "епілепсія і пароксизмальні стани" (2014)
Литовченко Т. А. - Эпилепсия и эпилептические припадки после нейрохирургических операций (Аналитический обзор литературы), Флорикян В. А. (2014)
Мар’єнко Л. Б. - Вплив коморбідних станів на патоморфоз епілепсії (2014)
Сухоносова О. Ю. - Аналіз ефективності лікування дітей, хворих на епілепсію, та шляхи оптимізації терапії (2014)
Цимбалюк В. І. - Ефективність хірургічного лікування симптоматичної епілепсії, обумовленої каверномами головного мозку, Костюк М. Р., Костюк К. Р. (2014)
Абдряхімова Ц. Б. - Обґрунтування засад та підходів до надання комплексної спеціалізованої допомоги особам з непсихотичними психічними розладами внаслідок часткової втрати зору травматичного ґенезу (2014)
Михайлов Б. В. - Эффективность препарата фенилпирацетам (энтроп) в лечении больных астеническим синдромом невротического и органического (посттравматического) генеза, Кудинова Е. И., Коршняк Е. В. (2014)
Самохвалов В. Г. - Психофизиологические корреляты артериальной гипотонии в состоянии покоя и при физической нагрузке, Исаева И. Н. (2014)
Сологуб В. А. - Сучасні тенденції підготовки фармацевтичних кадрів на післядипломному етапі (2014)
Ісіченко І. - Літературна спадщина св. Терези Авільської в рецепції православної книжності (2011)
Максимчук О. В. - Образна система дороги та мотив мандрів у віршованій творчості Лазаря Барановича (2011)
Моршна Н. В. - Проповідницький дискурс житія св. Олексія, чоловіка Божого в українській літературі доби Бароко (2011)
Циганок О. М. - "И нашихъ днесь училищъ плач неукротимій…": про чернігівські фунеральні вірші 1750 року (2011)
Богдан С. М. - Поетика загадки і концепт табуйованого імені у творчості Миколи Вінграновського (2011)
Борисюк І. В. - Міфологічна матриця роману В. Підмогильного "Місто" (2011)
Демчик Т. І. - В. Петров – міфотворець, або Замасковане обличчя автентичності (на матеріалі романів "Доктор Серафікус" і "Без ґрунту") (2011)
Лучук І. В. - Метафора та інші тропи в дискурсі української лірики (2011)
Павленко Л. С. - Образ міста у Віктора Кордуна: від апокаліптичного до священного (2011)
Пашко О. В. - Єсенінська тема у Володимира Сосюри (2011)
Кобзар О. І. - Фрідріх Геббель: після "веймарської класики" (2011)
Шалагінов Б. Б. - "Магічний ідеалізм" Новаліса: спроба реконструкції (2011)
Зінчук О. М. - Сучасні аспекти Clostridium difficile-інфекції, Зубач О. О., Столяр Г. Л. (2014)
Живиця Д. Г. - Сироватковий рівень ІЛ-10 та ІЛ-17 у хворих на ВІЛ-інфекцію з тяжкою імуносупресією (2014)
Возна Х. І. - Ендотеліальна дисфункція у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, Москалюк В. Д. (2014)
Козько В. М. - Характеристика зв’язку макро- і мікроелементів з показниками імунітету у ВІЛ-інфікованих пацієнтів, хворих на ХГС і ко-інфекцію ВІЛ/ХГС, Юрко К. В., Зовський В. М., Гвоздецька М. Г. (2014)
Мамедова Е. С. - Гематологічні порушення у хворих на хронічний гепатит С, коінфікованих ВІЛ (2014)
Черкас І. М. - Скринінг донорської крові на вірус гепатиту С (2014)
Безродна О. В. - Метаболічні розлади та їх вплив на перебіг HCV-асоційованого цирозу печінки (2014)
Климнюк С. І. - Особливості мікробіоценозу носа та носоглотки у хворих на грип та ГРВІ, Савчук М. М., Андрейчин Ю. М., Покришко О. В., Красій Н. І., Романюк Л. Б., Творко М. С., Ткачук Н. І., Климнюк Н. Г. (2014)
Матейко Г. Б. - Ефективність імунопрофілактики гострих респіраторних захворювань у часто хворіючих дітей, Пилюк І. І. (2014)
Боярчук О. Р. - Вплив вірусів родини Herpesviridae на імунологічні показники у дітей з гострою ревматичною лихоманкою та хронічною ревматичною хворобою серця (2014)
Станіславчук Л. М. - Епідеміологічні особливості стенозуючого ларинготрахеїту у дітей (2014)
Moskaliuk V. D. - Epidemiologic Pecularities of Toxoplasmosis in Bukovyna’s Women of Reproductive Age, Randiuk Yu. O., Sydorchuk A. S. (2014)
Ліпковська І. В. - Особливості перебігу деяких інфекційних захворювань на тлі латентної форми хронічного токсоплазмозу (2014)
Васильєва Н. А. - Внутрішньоутробні інфекції: паралелі пренатального УЗД і патоморфологічного дослідження, Жиляєв М. М., Гвоздецький А. В., Орел М. М. (2014)
Шпікула Н. Г. - Генітальні та папіломавірусна інфекції як фактор ризику цервіцитів, ерозій і дисплазій шийки матки, Деркач С. А., Воронкіна І. А., Бідованець О. Ю. (2014)
Малиш Н. Г. - Діареєгенні ешерихіози: захворюваність, етіологічний пейзаж, фактори ризику, Чемич М. Д. (2014)
Болецька Т. О. - Епідемічна ситуація з Лайм-бореліозу в Сумській області, Чемич М. Д. (2014)
Корнага С. І. - Мультирезистентність мікобактерій туберкульозу у хворих з рецидивами туберкульозу легень, П’ятночка І. Т., Тхорик Н. В. (2014)
Скірак З. С. - Показники ендогенної інтоксикації та ліпопероксидації в динаміці гострого токсичного тетрахлорметанового гепатиту (2014)
Копча В. С. - Досвід застосування альфапегу при хронічному гепатиті С, Фролова Е. Ю., Кадубець О. Я., Копча Ю. В. (2014)
Ємець М. А. - Епідемічна ситуація щодо кору та краснухи в Україні (2014)
Паничев В. О. - Аналіз захворюваності на кашлюк серед щеплених осіб у 2009-2012 рр. у Тернопільській області, Цяпа Н. В., Павельєва М. М., Маціпура С. В., Кулачковська І. В. (2014)
Славний ювілей доцента Михайла Амбросійовича Поляка (2014)
Вимоги до публікації статей у журналі "Інфекційні хвороби" (2014)
Сватко Ю. І. - Освіта у світі людини: час змін? (2011)
Власюк О. Я. - Формування готовності студентів природничих спеціальностей до екологічної самоосвіти (2011)
Голубєва М. О. - Психолого-педагогічні аспекти підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників (на прикладі Національного транспортного університету), Бахтіярова Х. Ш., Радченко М. І. (2011)
Філь С. С. - Визначення, зміст та структура конфліктологічної компетентності студентів – майбутніх фахівців соціономічних професій (2011)
Макаренко О. М. - Система методичної роботи – крок до формування ключових компетентностей молодого вчителя, Голубєва М. О., Литус О. А. (2011)
Копець Л. В. - Діалогічний простір як реальність когнітивної психології спілкування, Гордієнко В. І. (2011)
Боднар А. Я. - Особливості проявів делінквентної поведінки в Збройних Силах України, Макаренко Н. Г. (2011)
Тарасюк С. О. - Психологія професійного самовизначення: теоретичний аспект (2011)
Гордієнко В. І. - Методичні підходи до проектування діалогічного простору, Копець Л. В. (2011)
Семигіна Т. В. - Яку соціальну державу ми будуємо?, Фортуна Н. В. (2011)
Яковлєв М. В. - Освіта та професійна підготовка соціальних працівників: стислий огляд світової практики, Кабаченко Н. В. (2011)
Савчук О. М. - Благодійна діяльність бізнесових організацій та благодійних фондів, Бугера О. М. (2011)
Пойда А. А. - Програми втручання силами рівних: зарубіжний та український досвід, Семигіна Т. В. (2011)
Кулінкович А. Є. - Геоінформатика: історія становлення, предмет, метод, задачі (сучасна точка зору). Стаття XXIX, Якимчук М. А. (2009)
Левашов С. П. - Практический опыт оперативного обнаружения, картирования и мониторинга техногенной "залежи" газа геоэлектрическими методами, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Синюк Б. Б. (2009)
Нефедкина Т. В. - Новые аспекты восполнения данных 3D наблюдений продольных волн для оптимизации азимутального анализа, Мезенцев Е. В., Меликов Р. Ф. (2009)
Жуков М. Н. - Метод багатовимірних аналогів для кількісної інтерпретації даних промислової геофізики: альтернатива чи доповнення до методу регресійного аналізу, Яковець К. Л. (2009)
Анікеєв С. Г. - Про спосіб виявлення у полі сили тяжіння аномалій глибинних структур (на прикладі Українських Карпат) (2009)
Тищенко А. П. - Дослідження неоднозначності виділення колекторів за амплітудними характеристиками хвильового поля, Кузьменко П. М., Жадан А. М. (2009)
Пономаренко О. М. - Геоінформаційні системи петрографії гірських порід (на прикладі Українського щита), Павлов Г. Г., Павлова О. О., Гасанов Ю. В. (2009)
Азімов О. Т. - Ландшафтні геоіндикатори характеристик розривних порушень як основа їх вивчення дистанційними методами. 1. Морфокінематичні ознаки диз’юнктивних структур (2009)
Іванюта С. П. - Про безпеку функціонування мостів на автошляхах України в умовах інженерно-геологічних загроз (2009)
Петривский Я. Б. - Аналитическое моделирование вертикально распространяющейся трещины гидроразрыва в подстилающих породах техногенного месторождения (2009)
К 100-летию со дня рождения Комарова Сергея Григорьевича (1909–1969) (2009)
Сторінка редакційної колегії (2009)
Воропай С. В. - Особливості формування словотвірної семантики "виконавець дії” за участі конфіксальних морфем (2014)
Герасименко И. А. - Композиты с цветовой номинацией в языке русского фольклора (2014)
Денісова Д. Д. - Інтертекстуальність як засіб творення можливих світів (на матеріалі роману Пола Остера "City of Glass”) (2014)
Єгорова О. І. - Міфологія у фразеологічній рефлексії: проблеми кодування і декодування, Серженко Г. В. (2014)
Ermolenko S. - Interpretation von Verbalen und nicht Verbalen Graffitizeichen als eine von Formen der Massenkommunikation (2014)
Жулавська О. О. - Структурно-семантичний аналіз концепту FASHION, Довгополова А., Коробка А. (2014)
Соснина Л. В. - Адъективные новообразования в современном русском языке (2014)
Серебрянська І. М. - Лексичне розмаїття газетних текстів: засіб реалізації авторської думки чи данина моді, Дубініна М. О. (2014)
Чумак Н. А. - Реалізація прихованих семантичних характеристик французьких етноспецифічних номінацій у складі англомовних компаративем (2014)
Чемелюх М. А. - Концептуалізуюча функція інтертекстуальності в античній епіграмі: когнітивно-ономасіологічний аспект (2014)
Азовцева С. В. - "Слово на вознєсєнїє господнє" Антонія Радивиловського як приклад барокової проповіді (2014)
Переломова О. С. - Піраміда цінностей Тараса Шевченка, Рилова М. О. (2014)
Свалова М. І. - Образ села в авторських колонках Віталія Жежери (2014)
Телешман С. І. - Пісні М. Ткача про кохання (2014)
Білик О. - Розвиток особистості в сімейній парі (2014)
Білик О. - Гендерні особливості сприйняття інформації у подружній парі, Литвиненко О. (2014)
Боровицька О. - Проблема активації архетипних форм психіки індивіда в процесі його ідентифікації (до питання захисних реакцій особистості) (2014)
Вавілова О. - Порушення соціалізації дитини в школі (2014)
Васильєв С. - Психологічні особливості динаміки ціннісно-смислових орієнтацій курсантів в процесі соціалізації, Андрущенко А. (2014)
Гарькавець Н. - Проблема системи цінностей особистості: структура та особливості функціонування (2014)
Дейниченко Л. - Психологічні особливості соціалізації підлітків, які навчаються в закладах інтернатного типу (2014)
Єсип М. - Образ бога як предикатор способів долання труднощів (2014)
Завада Т. - Особливості взаємозв'язку перфекціонізму та самоактуалізації особистості (2014)
Козирєва М. - Соціалізація обдарованих дітей: проблеми та перспективи дослідження (2014)
Корнієнко О. - Психодіагностичний підхід до безпеки психосоматичного здоров'я студентів (2014)
Лавренко О. - Моральність як складова економічної культури особистості студентської молоді (2014)
Лазаренко В. - Луб'яна К. Потреби дітей-сиріт в сфері соціальної інтеграції та працевлаштування (2014)
Лісновська Л. - Психологічна реабілітація та ресоціалізація осіб, залежних від вживання психоактивних речовин (2014)
Ломакін Г. - Соціально-психологічні особливості процесу ресоціалізації учасників бойових дій (2014)
Мандзик Т. - Виховний стиль батька як фактор формування соціально-психологічної адаптованості підлітків (2014)
Матвєєв В. - Українське характерництво як езотерична система самореалізації особистості (2014)
Мельник А. - Створення корекційної програми розвитку соціального інтелекту дітей шкільного віку (2014)
Михайлюк О. - Особливості шкільної соціалізації в сучасному суспільстві (2014)
Некіпєлова А. - Соціально-психологічні особливості економічної соціалізації особистості в пубертатний період (2014)
Огороднійчук М. - Соціальні та психологічні детермінанти процесу соціалізації підлітка (2014)
Одінцова А. - Рольова ідентичність та рольова варіативність як фактори гармонійного розвитку особистості (2014)
Одінцова В. - Професійне становлення жінки як чинник її адекватної самооцінки (2014)
Рибалка В. - Вітчизняні визначення особистості та персонологічне мислення психолога і педагога як чинники соціалізації молоді (2014)
Сазоненко Г. - Особливості соціалізації підлітків та юнаків в контексті формальної та неформальної освіти, Корх В. (2014)
Сидорова О. - Психологічні особливості професійної діяльності спортсмена та їх роль у процесі соціалізації (2014)
Сиротюк К. - Особливості гендерної соціалізації підлітка в сучасному суспільстві (2014)
Степаненко Л. - Дослідження гендерної специфіки прояву дисгармонійних емоційних станів підлітків (2014)
Фадєєва І. - Особливості реалізації соціальної творчості в сучасних практиках протесту (2014)
Фалько Н. - Гендерна ідентифікація як чинник гармонізації соціальних відносин та життєвого простору особистості (2014)
Черняк О. - Погляд на проблему соціалізації через призму самоактуалізації в гуманістичній психології (2014)
Шандро І. - Кросс-культурне дослідження особливостей етнічної ідентичності підлітків (2014)
Янкін В. - Соціальна активність як показник успішної соціалізації особистості (2014)
Вихідні дані (2014)
Хареба В. В. - Стан і проблеми розвитку галузі овочівництва, Хареба О. В., Фурман В. А., Хареба О. В. (2013)
Резник М. Г. - Вплив норм внесення світловідбиваючого препарату каолін на ріст, розвиток та врожайність картоплі за літнього терміну висаджування, Кеньо І. М., Сич З. Д. (2013)
Горган Н. О. - Вивчення природи успадкування ознаки стійкості проти пероноспорозу цибулі ріпчастої в гібридів F1–F2 в умовах північної частини Лісостепу України (2013)
Сіленко В. О. - Якісні показники плодів лохини (буяхів) в умовах Києва, Гонтар В. Т., Марченко С. В. (2013)
Сіленко В. О. - Біометричні показники вертикальних відсадків айви звичайної в маточнику, Яремко Н. О., Трохимчук В. А. (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського