Канін О. П. - Аналіз вартості життєвого циклу автомобільних доріг, Діденко В. В. (2012)
Канін О. П. - Сутність та призначення інформаційно-аналітичних систем управління дорожнім господарством України, Харченко А. М. (2012)
Канін О. П. - Модель обгрунтування ремонтів в проектах експлуатації автомобільних доріг з урахуванням невизначеності, Шпиг А. Ю. (2012)
Карпенко О. А. - Дослідження переваг логістичного підходу при організації систем матеріально-технічного забезпечення підприємств, Ковальчук С. О., Єфімова Є. О. (2012)
Клименко І. С. - Природні монополії та державне регулювання природних монополій (2012)
Кунда Н. Т. - Сучасні засоби управління проектами, Крамарчук Н. М. (2012)
Кунда Н. Т. - Застосування методу експертних оцінок для визначення якості надання транспортних послуг, Лебідь В. В. (2012)
Лабута А. В. - Застосування програмно-цільового підходу при організації систем управління программами (2012)
Лановий О. Т. - Удосконалення методів управління транспортною системою регіону "Автомобільні дороги державного та місцевого значення – національні та міжнародні транспортні потоки" (2012)
Левківський О. П. - Оцінка проектів децентралізованого авторемонтного виробництва, Конопенко О. В. (2012)
Луцик А. П. - Моделювання електричних кіл у підмодулі SimPowerSystems в середовищі Matlab/Simulink (2012)
Марков О. Д. - Планування виробничої програми станції технічного обслуговування автомобілів, Веретельнікова Н. В., Вельбовець Є. А., Низьковолосов В. В. (2012)
Марков О. Д. - Автосервіс – проблеми персоналу, Веретельнікова Н. В., Вінарчук І. В., Грищенко В. Н. (2012)
Марков О. Д. - Методи визначення потужності автосервісу дилерського центру, Веретельнікова Н. В., Грищенко В. М., Низьковолосов В. В., Вельбовець Є. А. (2012)
Макарчук О. В. - Причинно-наслідкові зв’язки між проектами у програмах збирання зернових культур (2012)
Марчук О. В. - Напруженно-деформований стан нескінченної циліндричної оболонки з ортотропними шарами, Рассказов О. О., Гнєдаш С. В. (2012)
Марчук Р. М. - Визначення вертикальних навантажень на колеса автопоїзда, Онищук В. П., Придюк В. М. (2012)
Матейчик В. П. - До створення методики управління ризиками в системі "транспортний потік – дорога", Смешек М., Хрутьба В. О., Зюзін В. І. (2012)
Нахайчук О. В. - Розвиток принципів та методів дослідження процесів холодного пластичного деформування, Посвятенко Е. К. (2012)
Піцик М. Г. - Вдосконалення конкурсної методики оцінки перевізників при виборі автобусів на маршрут (2012)
Посвятенко Е. К. - Холодне пластичне деформування як метод прискорення азотування, Алєксєєв В. В. (2012)
Прокудін Г. С. - Задача розподілу ресурсів між напрямками діяльності підприємства: постановка, розв’язання, значення для оптимізації прийняття рішень, Четверухіна О. Б. (2012)
Сахно В. П. - Математична модель для визначення тягово-швидкісних властивостей автомобіля при використанні двигунів різної потужності, Корпач О. А. (2012)
Сахно В. П. - Експерементальне дослідження стійкості автопоїзда-контейнеровоза, Марчук Р. М., Онищук В. П., Придюк В. М. (2012)
Сидорчук О. В. - Системно-чинниковий підхід управління технологічним ризиком у програмах сівби озимих культур, Луб П. М., Українець А. В., Івасюк А. П. (2012)
Сирота В. І. - Управління динамікою автопоїзда в режимі гальмування з АБС, Рачковський Л. В. (2012)
Скібчик В. І. - Концептуальна модель конфігурації проекту зернового току (2012)
Тамаргазін О. А. - Уроки історії становлення авіаційної галузі в Японії, Ліннік І. І., Ліннік О. П. (2012)
Татусь В. В. - Агрегативна імітаційна модель оцінки ризиків в управлінні проектами автомобільних доріг (2012)
Тімков О. М. - Визначення потужності агрегату для рекуперації кінетичної енергії та мінімальної швидкості з якої доцільно починати рекупераційне гальмування для гібридного автомобіля в залежності від їздового циклу , Іванов О. С. (2012)
Тіхонов В. І. - Тензорний аналіз потоків у відкритій логістичній системі, Мельниченко О. І., Радкевич С. Д. (2012)
Тригуба А. М. - Системно-чинникові засади профілювання місії інтегрованих програм аграрного виробництва (2012)
Файчук М. І. - До питання теоретичного визначення показників стійкості та керованості автопоїздів з наближеними вісями причепа та перекосом мостів (2012)
Фіненко В. В. - Деталі та складальні одиниці з алюмінієвих сплавів двигунів внутрішнього згоряння як об’єкти виробництва та ремонту (2012)
Хабутдінов А. Р. - Домінантні і ризико-регулятивні алгоритми управління автомобілем (2012)
Хабутдінов Р. А. - Новаційно-технологічна методологія системної та ресурсозберігаючої експлуатації автомобіля (2012)
Хаврук В. О. - Основні аспекти якості ланцюга постачання (2012)
Хмельов І. В. - Маркетинговий аналіз магістральних автопоїздів за енергетичним критерієм (2012)
Хрутьба В. О. - STEP-аналіз умов реалізації проекту впровадження логістичних систем поводження з відходами регіону, Картавий А. Г. (2012)
Цегольник П. А. - Ідеологічні функції та завдання системи освіти: сьогодення та майбуття (2012)
Чечет А. М. - Проблеми та перспективи розвитку транспортних коридорів України (2012)
Алькема В. Г. - Ринок суб’єктів логістичної діяльності в системі національної економічної безпеки (2012)
Антоненко Н. В. - Проблеми узгодження бухгалтерського та податкового обліку податку на прибуток після прийняття ПКУ, Чумак К. О. (2012)
Бідняк М. Н. - Визначення організаційно-управлінського рівня на підприємстві, Бідняк Д. М., Мороз О. В. (2012)
Бойко В. В. - Роль економічної діагностики в обґрунтуванні управлінських рішень, Парфентьєва О. Г. (2012)
Бойко Н. В. - Проблеми аудиту в Україні: автоматизація аудиторських перевірок, Євтушенко О. Г. (2012)
Бондар Н. М. - Організаційно-економічний механізм партнерських взаємодій держави і приватного бізнесу у транспортній галузі (2012)
Боровик Н. А. - Місце системи управління професійними ризиками у сфері корпоративної соціальної відповідальності, Дзюба О. М. (2012)
Боровик Н. А. - Зарубіжний досвід ухилення від оподаткування, Гуцалюк О. І. (2012)
Боровик Н. А. - Оцінка якості та ефективності пасажирських перевезень в сучасних ринкових умовах, Сив’юк Т. С. (2012)
Волинець Л. М. - Особливості управління матеріальними та фінансовими потоками підприємства на основі логістичного підходу (2012)
Гайдай Г. Г. - Модель розробки інвестиційної стратегії автотранспортних підприємств (2012)
Главацький П. В. - Визначення та оцінка рівня конкурентоспроможності підприємств в сфері міжнародних автомобільних перевезень (2012)
Горобінська І. В. - Вплив підвищення ефективності діяльності транспортного сектору на розвиток національної економіки (2012)
Грисюк Ю. С. - Системне моделювання стану та процесів функціонування підприємств транспортної інфраструктури, Григоренко Р. В., Третиниченко Ю. О. (2012)
Данчук М. В. - Оцінка адаптивного потенціалу підприємства, що функціонує в умовах нелінійної динаміки підприємницького середовища (2012)
Дегтярьова О. М. - Проблемні аспекти системи валютного регулювання й валютного контролю, Позняк Н. В. (2012)
Дорохов О. B. - Розвиток імітаційної моделі обслуговування в аптечному закладі (2012)
Дорошкевич Д. B. - Інструменти реалізації потенціалу робітників при впровадженні Lean виробництва (2012)
Дулеба Н. В. - Еволюція грошей як наслідок розвитку торгівлі у країнах світу, Безрук Ю. І. (2012)
Єфіменко Н. А. - Впровадження інтегрованих інформаційних технологій в управлінський процес машинобудівних підприємств на основі принципу CALS-технологій, Рябікова Г. В. (2012)
Жулин О. В. - Управління державним боргом з метою максимізації суспільного добробуту (2012)
Заруцька О. І. - Формування і вдосконалення інфраструктури туризму (2012)
Заплітна Т. В. - Оцінка інвестиційних ризиків проектів, Амеліна Н. К., Тарануха О. М. (2012)
Компанець К. А. - Проблеми розвитку туристичної індустрії України, Іванчук С. І. (2012)
Левіщенко О. С. - Проблеми оцінки ефективності управлінського консалтингу (2012)
Левковець Н. П. - Складові економічної безпеки автотранспортних підприємств (2012)
Макарова Т. В. - Про економічну вартість транспортного потоку автомобілів (2012)
Назаренко Я. Я. - Сутність виникнення ризиків аудиторської діяльності (2012)
Оксюта Н. С. - Концепція реформування системи пільг на пасажирські перевезення автомобільним транспортом в Україні (2012)
Рева О. М. - Пріоритети інвесторів на множині чинників, що впливають на прийняття рішень, Амірсеідова Л. М. (2012)
Ружицький А. В. - Схема функціонування механізму підвищення рівня економічної безпеки підприємства (2012)
Сніжко І. С. - Формування фінансових ресурсів підприємства для їх використання в інноваційній діяльності (2012)
Сопоцько О. Ю. - Застосування системного аналізу при управлінні логістичними системами в ланцюгах постачання продуктів харчування повсякденного попиту (2012)
Теслюк Н. П. - Організація контролю за грошовими коштами та їх еквівалентами, інтегрованого в систему управлінського обліку (2012)
Троцюк Т. С. - Заходи щодо управління фінансовою стійкістю АТП як відкритих систем (2012)
Турпак Т. Г. - Особливості та аналіз функціонування ринку цінних паперів України (2012)
Федорук О. В. - Методичні підходи до діагностики імовірності банкрутства підприємств з використанням нечіткої когнітивної моделі (2012)
Хмелевський М. О. - Середній клас як індикатор розвитку, економіки і характеру політичної системи (2012)
Хмелевський М. О. - Характеристики кризи та ознаки кризового стану автотранспортного підприємства, Іванишен К. В. (2012)
Хоменко І. О. - Транспортні кластери: особливості формування та перспективи розвитку (2012)
Цюман Є. С. - Інвестування з застосуванням механізму державно-приватного партнерства (2012)
Чеснакова Л. С. - Концептуальна модель раннього попередження та реагування на кризові явища в діяльності підприємства, Гарбар К. В. (2012)
Чеснакова Л. С. - Формування концептуального механізму управління дебіторською заборгованістю, Нижник О. О. (2012)
Медведська В. В. - Відповідальність перевізника за договором перевезення вантажу повітряним транспортом (2012)
Хримли И. А. - Мораль и право в современном измерении (2012)
Щербатюк Н. В. - Сфера телекомунікацій як об’єкт адміністративно-правової охорони, Бондар А. В., Чичирко С. В. (2012)
Чуєв О. Ф. - Співвідношення транспортної та транспортно-експедиторської діяльностей: нормативно-правовий та логістичний аспекти, Чуєва М. О., Грисюк Ю. С. (2012)
Котенко О. Г. - Хирургическое лечение хилярной холангиокарциномы с инвазией в воротную вену, Попов А. О., Коршак А. А., Гриненко А. В., Гусев А. В., Федоров Д. А., Григорян М. С. (2013)
Бойко В. В. - Метастатический колоректальный рак печени. Особенности диагностики и хирургической техники, Тищенко А. М., Скорый Д. И., Смачило Р. М., Козлова Т. В., Писецкая М. Э., Мангов А. В., Кульпина Е. А., Волченко И. В. (2013)
Серегин А. А. - Рентгеноэндоваскулярная химиоэмболизация печеночной артерии при очаговых поражениях печени, Зайцев А. И., Шарабрин Е. Г., Рыхтик П. И., Чичканова А. С., Шкалова Л. В., Загайнов В. Е. (2013)
Герич И. Д. - Лапароскопические атипичные резекциипри доброкачественных опухолевых образованиях печени, Бойко Н. И., Гавриш И. Я., Кравчук И. В., Попик М. П., Шаваров Ю. И. (2013)
Губергриц Н. Б. - Клиническое наблюдение удвоения печени, Баринов Э. Ф., Баринова Н. Е., Зубов А. Д., Чирков Ю. Э., Лукашевич Г. М., Момот Н. В., Станиславская Э. Н. (2013)
Ничитайло М. Е. - Мини-инвазивная хирургия доброкачественной обструкции дистального отдела общего желчного протока, Огородник П. В., Дейниченко А. Г. (2013)
Котив Б. Н. - Хирургическое лечение неопухолевой механической желтухи, Дзидзава И. И., Смородский А. В., Слободяник А. В., Федун О. В. (2013)
Карпов О. Э. - Первый опыт выполнения внутрипросветной холедоходуоденостомии под контролем эндоскопической ультрасонографии, Ветшев П. С., Маады А. С., Алексеев К. И., Осипов А. С., Бруслик С. В. (2013)
Воробей А. В. - Использование высокоэнергетического лазера в гепатопанкреатобилиарной хирургии, Шулейко А. Ч., Гришин И. Н., Орловский Ю. Н., Ильюшонок В. В., Александров С. В., Бутра Ю. В., Лагодич Н. А. (2013)
Дронов А. И. - Применение саморасправляющихся металлических стентов при бластоматозной билиарной обструкции, Насташенко И. Л., Скомаровский А. А., Земсков С. В., Задорожная К. О., Негря Э. В., Насташенко А. И. (2013)
Грубник В. В. - Тактика лечения больных с бессимптомным холедохолитиазом, Ткаченко А. И., Ильяшенко В. В., Евсиков Б. В., Воротынцева К. О. (2013)
Кондратенко П. Г. - Мини-инвазивные технологии у пациентов с острым блоком терминального отдела холедоха, Стукало А. А. (2013)
Матвийчук Б. О. - Комплексная профилактика острого панкреатита после рентгенэндоскопических транспапиллярных вмешательств, Кушнирук А. И., Клецко И. Я., Сало В. М., Тумак И. Я. (2013)
Нишневич Е. В. - Информативность интраоперационной холангиографии у больных острым холециститом, Столин А. В., Шелепов И. В., Прудков М. И. (2013)
Тамм Т. И. - Диагностика и хирургическая коррекция синдрома Мириззи, Белов С. Г., Бардюк А. Я., Крамаренко К. А., Мамонтов И. Н., Хамам А., Непомнящий В. В., Яворская Т. П. (2013)
Степанова Ю. А. - Редкие кистозные образования поджелудочной железы: дифференциальная лучевая диагностика, Кармазановский Г. Г., Кубышкин В. А., Щеголев А. И. (2013)
Копчак В. М. - Хирургическое лечение кистозных опухолей поджелудочной железы, Копчак К. В., Хомяк И. В., Дувалко А. В., Андроник С. В., Перерва Л. А. (2013)
Назыров Ф. Г. - Сравнительный анализ результатов использования различных видов панкреатодигестивного анастомоза при радикальной операции у больных с периампулярными опухолями, Девятов А. В., Акбаров М. М. (2013)
Запорожченко Б. С. - Сравнительная оценка панкреатодигестивных анастомозов при панкреатодуоденальной резекции, Качанов В. Н., Бородаев И. Е., Горбунов А. А., Зубков О. Б., Муравьев П. Т. (2013)
Конькова М. В. - Ультразвуковая диагностика и диапевтика острого панкреатита, Смирнов Н. Л., Юдин А. А. (2013)
Русин В. И. - Панкреатогенный выпот в брюшной полости — индикатор тяжести острого панкреатита, Филип С. С., Болдижар П. А., Румянцев К. Е. (2013)
Андрющенко Д. В. - Малоинвазивные интервенционные технологии в оценке тяжести клинического течения острого некротического панкреатита , Когут Л. Н., Андрющенко В. П. (2013)
Дронов А. И. - Особенности патогенетического подхода к лечению острого некротического панкреатита, Ковальская И. А., Уваров В. Ю., Горлач А. И. (2013)
Кондратенко П. Г. - Хирургическая тактика при остром некротическом панкреатите, Конькова М. В., Васильев А. А., Епифанцев А. А., Джансыз И. Н., Ширшов И. В., Юдин А. А. (2013)
Тамм Т. И. - Морфологическое обоснование лечения постнекротических кист поджелудочной железы, Даценко Б. М., Непомнящий В. В., Бардюк А. Я., Мамонтов И. Н., Захарчук А. П., Яворская Т. П. (2013)
Ярешко В. Г. - Резекционные и дренирующие операции в лечении хронического панкреатита и его осложнений, Михеев Ю. А. (2013)
Сипливый В. А. - Морфометрическое исследование гемомикроциркуляторного русла кишечника при остром перитоните, Гринченко С. В., Горголь Н. И., Доценко В. В., Евтушенко А. В. (2013)
Вишневский В. А. - Пострезекционная печеночная недостаточность: современные проблемы определения, эпидемиологии, патогенеза, оценки факторов риска, профилактики и лечения, Коваленко Ю. А., Андрейцева О. И., Икрамов Р. З., Ефанов М. Г., Назаренко Н. А., Тупикин К. А. (2013)
Полищук Л. О. - Артериальная химиотерапия метастазов колоректального рака в печени: технические аспекты и онкологическая целесообразность, Скипенко О. Г. (2013)
Загагов С. О. - Профилактическая и завершающая тотальная панкреатэктомия в хирургии поджелудочной железы. Обзор литературы, Ахтанин Е. А., Кригер А. Г., Вишневский В. А. (2013)
Ветшев П. С. - Эхинококкоз: современное состояние проблемы, Мусаев Г. Х., Бруслик С. В. (2013)
Пархисенко Ю. А. - Механическая желтуха: современные взгляды на проблему диагностики и хирургического лечения, Жданов А. И., Пархисенко В. Ю., Калашник Р. С. (2013)
Брижаченко Н. С. - Інтерактивні засоби формування інтер’єрного простору. Створення проекцій на площині (2012)
Брижинська М. С. - Херб Любалін – відомий графічний дизайнер Америки другої половини ХХ століття (2012)
Квитка О. Л. - Символ в графическом дизайне (2012)
Лясковська О. О. - Фрактальні структури в творах мистецтва:гра математичних форм та творчої уяви (2012)
Малік Т. В. - Культура дизайну етно семіотичних країн (2012)
Мироненко В. П. - Что к лицу мусульманке на сегодняшний день?, Каримова Ф. А. (2012)
Паславська Л. О. - Орнаментально-композиційна система декорування українських керамічних мисок кінця ХIХ – ХХ ст. (2012)
Саджая К. В. - Современные ювелирные изделия для свадьбы, Мироненко В. П. (2012)
Сухорукова Л. А. - Анімаційні музичні ролики як засіб формування екологічної свідомості (2012)
Фурса О. - Педагогічне проектування і моделювання систем професійної підготовки майбутніх дизайнерів (2012)
Шандренко О. М. - Основні принципи створення графічної презентації модного бренду (2012)
Юрченко І. А. - Роль психології візуального сприймання в дизайні візуальної ідентифікації, інтер’єру та обладнання торгівельних мереж, Волошин В. В. (2012)
Береговська Х. - Іконознавець та іконописець: Володимир Залозецький та Святослав Гординський в дискурсі неовізантинізму (2012)
Боса І. - Історія худжньо-виставкової справи в єлисаветграді за матеріалами місцевої преси кінця ХІХ – початку ХХ століття (2012)
Верховодова Я. А. - Горизонты творчества заслуженного Художника Украины Григория Ивановича Батия (2012)
Гаврош О. - Сигнітивні методи жанрового живопису Володимира Микити (2012)
Гудак В. А. - Роль основ об’ємно-просторових композицій в формуванні пластичного мислення митця (2012)
Дяків О. В. - Система творення яворівських майстрів ткацтва (2012)
Евтушенко С. В. - "Тезис Заборовского" (идентификация персонажей) (2012)
Кравченко О. Я. - Портрет шляхтича Карла Готфріда Моріца Вутгінау (середини XVIII ст.) пензля невідомого автора з збірки ьвівського історичного музею (2012)
Литовко Т. Ю. - Твори мистецтва Сходу в колекціях Імператорського Харківського університету. До питання реконструкції східної колекції Харкова (2012)
Лозова Л. Я. - Християнізація авангарду: шлях Володимира Стерлігова (2012)
Тарасенко А. - Идеальное и обыденное в графике Одессы последней трети ХХ века (2012)
Шевчук В. Г. - Ритмические ценности в картине мира украинского авангарда (2012)
Шитов С. И. - Трансформация эстетического сознания в эпоху модернизма (2012)
Бесшапошникова Т. В. - Розвиток емоційності школярів засобами музичного мистецтва, Школьнік С. Я. (2012)
Говорухина Н. О. - "Четыре песни миньон" Х. Вольфа на стихи из "Вильгельма Мейстера" И. Гете (опыт исполнительского анализа) (2012)
Гумарова Э. С. - Принципы претворения поэзии в музыке и их значение для вокальной интерпретации (на примере русской романсовой лирики) (2012)
Дьяченко В. В. - Теорія фонокомпозиції як мистецька технологія (2012)
Жерздев А. В. - Гитарные транскрипции вокально-фортепианных произведений в аспекте проблемы композиторско-исполнительского переинтонирования (на примере ""6 Schubert’sche Lieder" fur die guitar ubertragen" Й.К. Мерца) (2012)
Калашник М. П. - Профессионально-творческий тезаурус композитора (2012)
Кириленко Я. А. - Хоровой концерт В. Зубицкого "Гори мої": неофольклорная модель претворения жанра (2012)
Крипак О. Л. - Второй концерт для фортепиано с оркестром А.Караманова: претворение принципов конфликтной драматургии (2012)
Курінна Г. В. - Специфіка ігрових програм на сучасному телебаченні (2012)
Мамбетова Г. - Некоторые исследования структурной организации ладов в крымскотатарской народной и профессиональной музыке (2012)
Халитова М. - Отображение духовного мира личности в творческом процессе (2012)
Шаповал О. В. - Вплив комп’ютерних технологій на нові жанрово-тематичні утворення в кінематографі (2012)
Шишкіна О. А. - Формування інтонаційної культури мислення у виконавців народного напряму (2012)
Щепакін В. М. - Західноєвропейські народні музиканти на теренах України В ХІХ – на початку ХХ століть (2012)
Клевцов В. П. - О системных свойствах компьютерных 3d-моделей в дизайне. Часть 2. Состав и структура моделей (2012)
Лопухова С. О. - Колір і художньо-естетичний образ в дизайні (2012)
Олексієнко А. М. - Успадкування народних мотивів у сучасному ландшафтному дизайні (на прикладі курсових проектів спеціалізації "Інтер’єр і обладнання" ХДАДМ), Мироненко Н. Г. (2012)
Осколіп О. В. - Суть мистецько-етнографічного феномену ярмарків Гуцульщини (2012)
Подлевских М. Б. - Влияние "экодизайна" на формирование образа современных "этно" интерьеров предприятий общественного питания (2012)
Сергеєва Н. В. - Постіндустріальні тенденції індустріального дизайну (2012)
Топал А. С. - Цифровая живопись, Лысенко А. В. (2012)
Волік К. С. - Реставрація живописного твору Є. Г. Волошинова: практичні рекомендації (2012)
Гілязова Н. М. - Місце і значення художніх вітражів у сучасних житлових інтер’єрах Івано-Франківщини (2012)
Голембовська Л. С. - Особливості живопису натюрморту на факультеті декоративно-прикладного мистецтва та факультеті дизайну (2012)
Евтушенко С. В. - "Тезис Заборовского" (идентификация персонажей): имена (2012)
Жердзіцький В. Є. - Техніка станкового живопису (2012)
Золотухина А. Ю. - Восточные традиции в творчестве крымского художника?керамиста Февзи Сейтхалилова (2012)
Золотухина Н. А. - Мировосприятие художника В. Голынского (2012)
Каспарі О. П. - Відображення образів природи у тематичній картині 1950 – 1980-х рр. На матеріалі творів художників Луганщини (2012)
Корнєв А. Ю. - Поєдинок в Київській Русі: традиції та героїка (2012)
Лубенский В. И. - Живопись: в поисках "полутона" (2012)
Мазур В. П. - Празниковий чин іконостасу Успенської церкви, м. Львова (1616-1638 рр.). Його ґенеза на тлі розвитку високого іконостасу (2012)
Соценко Н. Ф. - Экфрасис в рассказе М. Павича "Дамаскин" (2012)
Форухи Манджили Фатеме - Традиции книжной иллюстрации в Иране: постановка проблемы (2012)
Хорунжа Г. - Християнські символи в орнаментальному оздобленні архітектурних пам’яток Львова XVI – XVII ст. (2012)
Чепелюк Е. В. - Реалии времени и творческая позиция художника Курнакова Г. В. (2012)
Шитов С. И. - Проблема оценки художественного произведения (2012)
Юрчишин Г. - Пам’ятки дерев’яного зодчества Гуцульщини. До 100-річчя Монастирської церкви Різдва Івана Хрестителя, Стеф’юк Р. (2012)
Балабан О. - Ринкові засади організації роботи в галузі театру, кіно та телебачення (2012)
Бєлявіна Н. Д. - Особливості формування концертності в сакральній музиці римських храмів XVII ст. (2012)
Даюк Ж. Ю. - Роль випускників Крем’янецького закладу (1805-1832рр.) в культурно-освітньому розвитку Волинської губернії (2012)
Мамбетова Г. - Функционирование тематизма в творчестве современных крымскотатарских композиторов (на примере Симфонии для камерного оркестра Мерзие Халитовой) (2012)
Опанасюк О. - Культурологічний вимір сучасної музики (2012)
Поликарпова Н. В. - Вокально-сценическая интерпретация в моноопере и ее специфика на примере монооперы В. Губаренко "Письма любви" (2012)
Польшин В. М. - Принципи узагальнення засобів вираження в хореографії (2012)
Рябуха Н. О. - Звукообраз фортепіано у камерно-інструментальній творчості В. Сильвестрова (2012)
Светличная О. А. - Ритм в стихотворной драматургии (2012)
Ткаченко В. Н. - Композиторско-исполнительский стиль как ведущая тенденция гитарного творчества (2012)
Ульянова В. С. - Теоретичні аспекти розвитку творчих здібностей молодших школярів в умовах дозвілля (2012)
Халитова М. - Конкурс молодых композиторов "Маэстро" как фактор раскрытия творческого потенциала (2012)
Чілікіна Н. О. - Особливості існування театру танця в Україні (2012)
Чуркіна В. Г. - Трансформація семіосфери культури в умовах глобальної комунікації (2012)
Щепакін В. М. - Приватні музичні навчальні заклади Одеси кінця ХІХ?– початку ХХ?ст.: західноєвропейські традиції та впливи (I?частина) (2012)
Щербіна І. В. - Народні родинні традиції, як прояв самоідентичності та засіб духовного самозбереження етносу(на прикладі сучасної весільної обрядовості українців) (2012)
Самойленко І. - Використання модифікованих крохмалів при виробництві виробів піноподібної структури, Пушка О., Корецька І. (2013)
Яценко В. - Перебіг основних процесів з білковими збагачувачами в умовах підвищенного тиску, Арсеньєва Л., Іванов С. (2013)
Борисенко Д. - Новый ржаной хлеб "Украинская рапсодия". Каков он?, Пащенко В., Супонев Е. (2013)
Пресс-служба редакции - Дрожжи и закваска. Что о них известно, а что нет? (2013)
Чайка И. - История применения дрожжей в пекарном деле (2013)
Лисенко В. - Определяем кислотность хлеба (2013)
Пресс-служба редакции - Закваска и солод. Как их производят в мире (2013)
Наливайко Н. - Помол низкосортного зерна пшеницы. Исправляем качество муки (2013)
Купцова Ю. - Обогащение ржано-пшеничного хлеба СО2 - экстрактом розмарина (2013)
Шматченко И. - Цельнозерновой хлеб - наиболее натуральный мучной продукт (2013)
Пресс-служба редакции - Маленькие хитрости удачного замеса теста и выпекание хлеба (2013)
Семченко В. - Выпекаем хлеба: простой пшеничный, улучшенный и национальный (2013)
Шевченко С. - В нашей стране на человека производится меньше хлеба, чем в блокадном Ленинграде? (2013)
Пресс-служба редакции - Вся правда о холестерине (2013)
Пресс-служба редакции - Пряников сейчас стало много, но ассортимент их значительно сузился. В чем причина? (2013)
Нещерет П. - Итальянцы сумели убедить почти весь мир в своем превосходстве по части приготовления пиццы (2013)
Семак Т. - Название некоторых сортов хлеба подчеркивает местные особенности (2013)
Пресс-служба редакции - Макаронные изделия вовсе не являются "нездоровой" пищей (2013)
Алькема В. Г. - Використання механізму контролінгу в системі економічної безпеки автотранспортних підприємств (2011)
Бідняк М. Н. - Формалізована модель оцінки економічної ефективності проектів розвитку виробництва (2011)
Воркут Т. А. - Методичні основи ідентифікації стратегічно-орієнтованих проектів в підприємствах, які здійснюють доставку вантажів з використанням термінальної технології, Білоног О. Є., Пеньківська К. С. (2011)
Галак І. І. - Оцінка ефективності заходів по забезпеченню безпеки перевезень на АТП (2011)
Говорун А. Г. - Результати розрахунку на математичній моделі викидів шкідливих речовин автомобіля з дизелем в режимах їздових циклів при роботі на штатному та біодизельному паливах, Павловський М. В. (2011)
Говорун А. Г. - Особливості математичної моделі процесу згорання при роботі двигуна на суміші бензину та біоетанолу, Щербатюк В. Б. (2011)
Голяк О. Л. - Дослідження відновлення деталей автомобілів роздачею з локальним нагріванням за рахунок сил тертя, Сопоцько Ю. О., Дементєєв О. В. (2011)
Гужевська Л. А. - Митна логістика: сьогодення та перспективи (2011)
Гульчак О. Д. - Дослідження характеристик транспортного процесу маршрутних таксомоторних перевезень (2011)
Гусєв О. В. - Математична модель пересування погляду водія при зборі ним зорової інформації, Гусєва Н. О. (2011)
Данчук В. Д. - Електротехнічна модель розподілу транспортних потоків у вулично-дорожній мережі міста, Кривенко В. І., Олійник Р. В., Тарабан С. М. (2011)
Данчук В. Д. - Індивідуалізація навчального процесу в квазіінтелектуальних системах управління навчанням, Лемешко Т. А. (2011)
Данчук В. Д. - Практика застосування методики розробки адаптивних навчальних курсів, Лемешко Ю. С. (2011)
Дмитриченко М. Ф. - Дослідження параметрів мастильної дії олив із різним якісним станом в умовах нестаціонарного режиму тертя (частина I), Мнацаканов Р. Г., Білякович О. М., Богайська К. В. (2011)
Дорошенко Ю. М. - Історія розвитку виробництва і застосування неорганічних в’яжучих матеріалів, Дорошенко О. Ю., Чиженко Н. П. (2011)
Журавська Т. О. - Управління часом в системі управління проектами (2011)
Зенкін А. С. - Особливості процесу прийняття рішень в системі менеджменту якості підприємства, Годік В. О., Іванов П. В. (2011)
Зяхор І. В. - Виготовлення валів роторів турбокомпресорів автомобільних двигунів з використанням зварювання тертям (2011)
Ігнатенко Д. О. - Ситуаційний підхід до аналізу функціонування транспортного комплексу (2011)
Ігнатенко О. С. - Глобальна логістика у регулюванні транспортного забезпечення зовнішньоекономічних зв’язків України, Дмитриченко А. М. (2011)
Ігнатенко О. С. - Визначення стратегії розвитку інфраструктури транспортного комплексу регіону, Цимбал Н. М. (2011)
Канін О. П. - Проектування річної програми робіт в системі управління проектами експлуатації автомобільних доріг, Харченко А. М. (2011)
Карпенко О. А. - Основи формування кластерів у логістичних системах в ланцюгах постачань (2011)
Колосовський О. М. - Вибір моделі життєвого циклу проекту утилізації звалищного газу та виробництво біопалива з твердих побутових відходів (2011)
Кононюк Ю. В. - Універсальність моделі інформаційного забезпечення для контролю якості та гарантії якості даних (2011)
Костенко С. С. - Аналіз логістичних витрат підприємства (2011)
Коцюк О. Я. - Дослідження діяльності вантажних митних комплексів при виконанні міжнародних автомобільних перевезень, Лужанська Н. О. (2011)
Кунда Н. Т. - Аналіз співвідношень між неперервними законами розподілу випадкових величин, Кочура О. Є. (2011)
Куницька О. М. - Дослідження принципів транспортної міської логістики (2011)
Лабута А. В. - Реорганізація підприємств пасажирського транспорту шляхом їх укрупнення (2011)
Лебідь В. В. - Застосування теорії важливості критеріїв для оцінки МТК (2011)
Лущай Ю. В. - Логістичне управління системою пасажирського сервісу автотранспортних підприємств (2011)
Марков О. Д. - Клієнтоорієнтованість – основа якості автосервісу, Веретельнікова Н. В. (2011)
Марков О. Д. - Криза автосервісу та її причини, Веретельнікова Н. В., Пенський О. О. (2011)
Марков О. Д. - Сервіс як головна передумова забезпечення якості розширеного продукту, Веретельнікова Н. В., Ямцун П. Д, Васькевич О. В. (2011)
Матейчик В. П. - Застосування логістичних підходів в системі поводження з відходами транспортного підприємства, Смешек М., Хрутьба В. О. (2011)
Мельниченко О. І. - Моделювання впливу задач логістичного сервісу на кінцевий результат функціонування логістичних систем, Бубела А. В. (2011)
Мельниченко О. І. - Розробка стратегій використання виробничо-технологічного потенціалу підрозділів колійного господарства метрополітену, Кульбовський І. І. (2011)
Олійник Р. В. - Екологічна індексація регіональної транспортно-дорожньої мережі, Ковальова О. В. (2011)
Прокудін Г. С. - Підвищення ефективності управління перевезеннями легкових автомобілів, Дудник О. С. (2011)
Прокудін Г. С. - Розв'язання багатоетапних транспортних задач, Прокудін О. Г., Печенко С. М. (2011)
Процик О. П. - Перспективи розвитку транспортної системи України при участі у розбудові МТК, Сілантьєва Ю. О. (2011)
Сахно В. П. - До питання про розробку математичної моделі легкового автомобіля з урахуванням крену, Вербицький В. Г., Костенко А. В., Волохов О. С., Ященко Д. М. (2011)
Сахно В. П. - Покращення курсової стійкості руху автомобіля з використанням системи ESP, Лотиш В. В., Гуменюк П. О. (2011)
Сидорчук О. В. - Системні засади визначення місії Державних цільових програм, Босак В. В., Сидорчук О. О. (2011)
Сидорчук О. В. - Управління змістом і часом виконання робіт у проектах сівби сої, Макарчук О. В., Івасюк І. П. (2011)
Сидорчук О. В. - Класифікація подій та робіт у проектах механізованого хімічного захисту рослин обприскуванням, Тригуба А. М., Шолудько П. В. (2011)
Сирота О. В. - До визначення індикаторних показників бензинового двигуна (2011)
Тарасенко О. М. - Комплексне удосконалення приміських автобусних перевезень, Гуща О. О. (2011)
Тімков О. М. - Аналіз послідовної схеми гібридного автомобіля (2011)
Тригуба А. М. - Класифікація та особливості реалізації інтегрованих проектів аграрного виробництва (2011)
Філатов А. С. - Формування та діяльність проектної команди в інноваційному процесі (2011)
Хабутдінов А. Р. - Ризико-регулятивне водіння як процедурний чинник безпеки та енергоефективності автомобільного руху (2011)
Хабутдінов Р. А. - Кількісна оцінка машинних процедур транспортних технологій автобусних перевезень, Піцик М. Г., Ткаченко С. П. (2011)
Хабутдінов Р. А. - Композиційне формування технологічних проектів перевезень, Хмельов І. В. (2011)
Чехівська Ю. І. - Прояви синергетичних властивостей розвитку відкритих систем ( модель " хаос – порядок " ), Вишневецький В. В., Тимченко О. П. (2011)
Чечет А. М. - Дослідження функціонування логістичних систем в сучасних ринкових умовах (2011)
Шраменко Н. Ю. - Формування ресурсозберігаючої технології функціонування вантажних терміналів на основі логістичних принципів, Процик О. П. (2011)
Язвінська О. М. - Організаційно-правові засади захисту прав споживачів під час надання послуг з пасажирського автомобільного перевезення (2011)
Ященко Д. М. - До визначення моментів, що діють на керуючий колісний модуль автомобіля (2011)
Мельниченко О. І. - Дорожньо-транспортні пригоди в м. Києві та їх наслідки, Грисюк Ю. С., Гаранський О. В., Чечет А. М. (2011)
Грисюк Ю. С. - Функції та методи управління пасажирськими перевезеннями, Лабута А. В. (2011)
Антоненко Н. В. - Облік спільної господарської діяльності суб’єктів без створення юридичної особи в Україні, Євтушенко О. Г. (2011)
Базилюк А. В. - Особливості формування та функціонування транспортних кластерів як систем, Хоменко І. О. (2011)
Бай С. І. - Екологічна відповідальність підприємств торгівлі, Римар І. А. (2011)
Боломчук Б. В. - Моделирование влияния диверсификации на эффективность деятельности предприятия, Драгун Н. П. (2011)
Бондар Н. М. - Об’єкти та моделі партнерських взаємодій держави і приватного сектору у сфері автомобільних пасажирських перевезень (2011)
Боровик Н. А. - Безпека автотранспортних підприємств в умовах економічної кризи, Муха Т. С. (2011)
Вага А. Г. - Сутнісна характеристика поняття "послуга" (2011)
Волинець Л. М. - Формування системи логістичного обслуговування пасажирів транспортного підприємства в ланцюгу постачань, Черній С. В. (2011)
Горбенко О. В. - Логістичні центри як важлива складова в системі ринкової інфраструктури (2011)
Горобінська І. В. - Концепція реформування державної регуляторної політики в сфері транспортної діяльності (2011)
Дащенко Н. М. - Методичні аспекти щодо визначення ефективності розвитку та функціонування транспортно-логістичних центрів в Україні (2011)
Денисенко І. П. - Обґрунтування підходів до розгляду конфліктів розвитку організацій: орієнтація на якість менеджменту (2011)
Дорохов О. B. - Імітаційне моделювання обслуговування в аптечному закладі як складової логістичного забезпечення фармацевтичного ринку (2011)
Дулеба Н. В. - Визначальні фактори впливу на економічну безпеку автотранспортних підприємств (2011)
Жулин О. В. - Моделі концесійних угод та алгоритм їх вибору (2011)
Заруцька О. І. - Вдосконалення виробничих процесів транспортного обслуговування туристів (2011)
Іванишен К. В. - Формування системи антикризового моніторингу фінансово-господарського стану підприємства (2011)
Іванчук С. І. - Оцінювання складових антикризової стійкості підприємства (2011)
Карпенко О. А. - Вплив негативних кліматичних тенденцій на транспортну інфраструктуру, Безнісько В. П., Чернавцев А. Ю. (2011)
Карпенко О. А. - Доцільність застосування аутсорсингу в логістиці українських підприємств, Висоцька Д. Ю. (2011)
Карпенко О. А. - Впровадження японської моделі менеджменту в Україні, Макуха К. С. (2011)
Козак Л. С. - Аналіз сучасного стану інвестиційної діяльності в Україні, Петренко О. Т. (2011)
Концева В. В. - Мотивація та стимулювання в сучасних умовах, Рижанкова Г. М. (2011)
Корольова О. І. - Аналіз операційних витрат машинобудівної галузі (2011)
Крамарева О. С. - Деякі аспекти глобалізації інформаційних технологій і засобів масової інформації, Дорохов М. О. (2011)
Кушта І. В. - Теорія і практика формування системи фінансового забезпечення підприємств дорожньої галузі (2011)
Лукін С. Ю. - Ретроспективний аналіз щодо формування понятійного апарату логістичного потенціалу, Ремига Ю. С. (2011)
Мороз О. В. - Моделювання визначення обсягу попиту міським пасажирським транспортом (2011)
Назаренко Я. Я. - Сутність та значення місцевих бюджетів в бюджетній системі України (2011)
Оксюта Н. С. - Компенсація пільгових витрат за пасажирські перевезення на автомобільному траснпорті (2011)
Рябікова Г. В. - Формування стратегії розвитку виробничих систем (2011)
Сніжко Л. Л. - Визначення та оцінка чинників, що впливають на рівень конкурентоспроможності українських підприємств в сфері міжнародних автомобільних перевезень, Главацький П. В. (2011)
Сопоцько О. Ю. - Сутність та особливості поняття "продукти харчування повсякденного попиту" (2011)
Федорук О. В. - Теоретичні підходи щодо визначення сутності економічної діагностики підприємства (2011)
Цимбал Ю. О. - Розробка критеріїв ефективності та якості організації перевезень вантажів (2011)
Грисюк Ю. С. - Обгрунтування необхідності розробки системного критерія ефективності функціонування міського пасажирського транспорту, Лабута А. В. (2011)
Грисюк Ю. С. - Логістично-функціональні аспекти державного управління об’єктами транспортно-дорожньої інфраструктури, Нікітін П. В., Григоренко Р. В., Дем’янченко А. О. (2011)
Лудченко Я. О. - Методологічні засади формування міської транспортної політики, Третьяков І. М. (2011)
Аніпко О. Б. - Новий інтегральний показник для літальних апаратів транспортного призначення, Приймак А. В., Миргород Ю. І., Котов О. Б., Вовк О. В. (2012)
Биченков В. В. - Розроблення алгоритму синтезу поліному n-го ступеня залежності цільової функції від визначеної кількості аргументів (2012)
Богом'я В. І. - Комплекс показників ефективності функціонування системи спостереження та розпізнавання космічних апаратів (2012)
Дачковський В. О. - Перспективи використання електромагнітної зброї та напрямки захисту радіоелектронних засобів керованих боєприпасів, Шинкаренко Ю. М. (2012)
Дзюба Т. М. - Обеспечение информационной живучести информационно-управляющих систем органов военного управления при проведении кибератак, Віщун В. В. (2012)
Зінченко А. О. - Визначення відстаней в MIMO-системах зв’язку та радіолокації на основі фазових вимірів, Слюсар В. І. (2012)
Зінченко Ю. М. - Імітатор тактичних дій JCATS в плануванні експерименту (2012)
Кобзєв В. В. - Обґрунтування способу розподілу експлуатаційних спостережень на вибірки при застосуванні методу групового урахування аргументів для прогнозування безвідмовності радіоелектронних засобів зенітних ракетних комплексів, Опенько П. В., Фоменко Д. В. (2012)
Колачов С. П. - Стохастично-дискретний метод оцінки безвідмовності складних програмних комплексів, Недайбіда Ю. П., Драглюк О. В. (2012)
Кононенко С. М. - Особливості підготовки та проведення занять і навчань із застосуванням системи імітаційного моделювання JCATS за досвідом проведених командно-штабних навчань зі слухачами інституту авіації та протиповітряної оборони, Заїка Л. А. (2012)
Кравченко Ю. В. - Концептуальний підхід до синтезу складних технічних систем з динамічною структурою, Миколайчук Р. А. (2012)
Масесов М. О. - Пропозиції щодо впровадження технології МІМО у перспективних засобах радіозв’язку спеціального призначення, Борисов І. В. (2012)
Мєшков І. Н. - Можливості застосування сучасних технологій в дротових телекомунікаційних мережах спеціального призначення, Мусієнко В. А., Малишкін В. В., Срібний С. П. (2012)
Мовчан А. С. - Варіант побудови алгоритму розрахунку зон роботи РЛС під впливом засобів РЕБ у задачах моделювання (2012)
Ромащенко Р. А. - Методика управління таймерами в протоколі TCP при використанні методу ковзного вікна (2012)
Слюсарчук О. О. - Основні тенденції розвитку бортових радіолокаційних систем, Гниря В. В. (2012)
Ткаченко А. Л. - Нечіткий алгоритм виміру довжини черги та рівня використання буферу для систем активного керування чергами в ip-мережах, Криховецький Г. Я., Бородавко Д. С. (2012)
Шкуліпа П. А. - Застосування інформаційних технологій для розробки узагальненої методики діагностування блоків РЕТ автономною автоматизованою системою технічного діагностування, Жердєв М. К., Лєнков С. В. (2012)
Гапоненко Н. П. - Використання інтерактивних методів навчання з метою підвищення ефективності навчального процесу (2012)
Козубцов І. М. - Технічний аспект мотиваційної моделі процесу компетентного навчання студентів в міждисциплінарному просторі (2012)
Родіков В. Г. - Основні категорії та поняття дистанційного навчання саперів (2012)
Білан А. М. - Інформаційна безпека як складова національної безпеки, Зеленко О. В., Шемендюк О. В. (2012)
Ігнатьєв М. М. - Підхід до розробки прогнозу найбільш ймовірного варіанту дій повітряного противника при нанесенні авіаційних ударів (2012)
Лаврінчук О. В. - Аналіз основних напрямків впровадження принципів мережецентричних війн у збройних силах провідних країн світу, Валерко В. В., Цвєтков Є. В. (2012)
Ляшенко І. О. - Аналіз вимог керівних документів держтехкомісії Росії щодо інформаційної безпеки інформаційно-управліяючих систем (2012)
Тарасов В. М. - Проблемні питання створення географічної інформаційної системи в тактичній ланці управління військами (силами), Чорнокнижний О. А. (2012)
Шедяков В. Є. - Регулювання інформаційних відносин в комплексі засобів модернізації соціально-інформаційних систем (2012)
Биченков В. В. - Порядок оцінювання ступеня досягнення можливостей Збройних Сил України в залежності від рівня фінансування (2013)
Братко А. В. - Аналіз факторів, які впливають на ефективність застосування резервів в охороні державного кордону (2013)
Лобанов А. А. - Принципи стратегічного управління підготовкою держави до оборони, Пунда Ю. В. (2013)
Прібилєв Ю. Б. - Питання застосування космічних систем у системі оперативних стандартів Збройних Сил України (2013)
Волошко С. В. - Технічні аспекти реалізації сучасних технологій в телекомунікаційних системах, Петренко А. В., Шевельова О. І., Омельченко Ю. О. (2013)
Zhyvytskyi M. - Evaluation of air navigation effectiveness in free flight conditions (2013)
Загорулько А. Н. - Контроль и диагностика состояния бортовых систем космического аппарата на геостационарной орбите, Кучерук С. М. (2013)
Зверев А. А. - Системы управления современными зенитными ракетами. Построение математической модели автопилота зенитной управляемой ракеты малой дальности, Галицкий О. Ф., Опенько П. В., Скорик А. Б. (2013)
Иванович В. В. - Методика повышения эффективности эксплуатации морских судов при трансокеанских грузовых перевозках (2013)
Масесов Н. А. - Обоснование выбора направлений развития систем радиосвязи специального назначения с использованием системотехнической и технологической реконфигурации, Панченко И. В., Бондаренко Л. А., Малых В. В. (2013)
Миколайчук Р. А. - Алгоритм прогнозування розподілу об’єктів впливу для улаштування та подолання інженерних загороджень, Кізяк Я. О. (2013)
Мисик А. Б. - Модель формування та оцінки заходів забезпечення прикордонної безпеки, Дмитренко О. М. (2013)
Сінякін Ю. Ю. - Обґрунтування вимог до ефективності системи військового зв’язку, Куцаєв В. В., Нартов Є. І., Михайлов С. Є. (2013)
Скорик А. Б. - Системы управления современными зенитными ракетами. Математическое моделирование контура наведения (2013)
Собченко В. А. - Методика визначення раціонального складу сил та засобів підрозділу з ремонту та обслуговування тепловізійних комплексів прикордонного загону (2013)
Станович О. В. - Визначення іоносферних параметрів за допомогою апаратно-програмного комплексу з використанням даних радіонавігаційних систем, Легкобит В. С., Кучер В. П., Нартов Є. І. (2013)
Хращевский Р. В. - Рекурентні цільові нерівності системи планування розподілу повітряного простору (2013)
Гапоненко Г. М. - Покоління і моделі організації дистанційного навчання (2013)
Голінко В. В. - Інтерактивні лазерні технології при вивченні оперативно-тактичних дисциплін у Національній академії Служби безпеки України, Заруба О. Г., Демченко О. М. (2013)
Компанцева Л. Ф. - Прикладні аспекти інтернет-лінгвістики в діяльності інститутів сектору безпеки (2013)
Шедяков В. Є. - Здійснення бажаних трансформацій соціально-інформаційних систем: постсучасні методологія та онтологія (2013)
Середюк Н. М. - Нефропротекторні властивості комбінованого низькодозового антигіпертензивного лікування хворих на артеріальну гіпертензію, поєднану з хронічним пієлонефритом, Лучко О. Р. (2013)
Абрагамович О. О. - Свербіж шкіри та якість життя хворих на хронічну хворобу нирок VД стадії, що лікуються гемодіалізом, Дудар І. О., Абрагамович Х. Я. (2013)
Барнетт О. Ю. - Гібернація міокарда у хворих на артеріальну гіпертензію та ішемічну хворобу серця як причина серцевої недостатності, Кияк Ю. Г., Кияк Г. Ю., Ковалишин В. І., Беш Д. І. (2013)
Стигар М. В. - Соматотиполоґічна характеристика хворих на ревматоїдний артрит: залежність від віку пацієнтів; віку, у якому почалося захворювання та його тривалості, Станіславчук М. А. (2013)
Рудник Т. І. - Функціональний стан щитоподібної залози у хворих на кропив’янку, Надашкевич О. Н., Паращук Б. М., Зайченко Я. О. (2013)
Андрющенко В. П. - Мікро- та субмікроструктурні зміни тканин передньої черевної стінки як чинник вибору методу герніопластики післяопераційних вентральних гриж, Бісярін Ю. В., Кушнірчук М. І. (2013)
Абрагамович М. О. - Лікування цирозу печінки: сучасні засади з урахуванням наявності синтропічних ко-та поліморбідних уражень інших орґанів та систем, Фармага М. Л. (2013)
Маркін Л. Б. - Синдром Аарскоґа-Скотта (опис клінічного випадку), Медвєдєва О. С. (2013)
Зінчук О. М. - Cинтропічне ураження серця у хворих на Лайм-бореліоз: (клініко-електрокардіоґрафічні ознаки; опис клінічного випадку) (2013)
Кіцера Ол. Ом. - Лабіринтопатії (вестибулопатії) в практиці лікаря - терапевта, Кіцера Ол. Ол. (2013)
Смоляр Н. І. - Аналіз захворюваності на карієс зубів у дітей Львівської області, Безвушко Е. В. (2013)
Вимоги до статей (2013)
Редакційна рада (2013)
Сторінка головного редактора (2013)
Чуклін С. М. - Роль прозапальних цитокінів і молекул адґезії у виникненні судинних порушень і орґанної дисфункції у хворих на гострий панкреатит, Гранат О. Б. (2013)
Радченко О. М. - Особливості перебігу гіпертонічної хвороби у пацієнтів з високим рівнем особистісної тривожності, Пилипів Л. І. (2013)
Денесюк О. В. - Ендотеліальна дисфункція та функціонально-структурні зміни в судинах у хворих на нестабільну стенокардію з коморбідною артеріальною гіпертензією (2013)
Радченко О. М. - Лептин крові та функція зовніщнього дихання у хворих на бронхіальну астму, Слаба О. Р. (2013)
Варес Я. Е. - Переломи лобового синуса: сучасна стратеґія діаґностично-лікувальної тактики, Горак В. М., Філіпський А. В. (2013)
Фрайт В. М. - Методолоґія лікування туберкульозу легень, Федорів Я.-Р. М. (2013)
Дутка Я. Р. - Алґоритм лікувальної тактики у пацієнтів з пухлинною обструкцією позапечінкових жовчевих проток (2013)
Абрагамович О.О. - Ускладнення раку шлунка в практиці лікаря-ревматолоґа (огляд літератури та опис клінічного випадку), Абрагамович У. О., Синенький О. В., Головач Т. В., Кушина А. П. (2013)
Катеренчук І. П. - Ефективність і безпека застосування низькомолекулярних гепаринів для лікування та профілактики гострого коронарного синдрому, Циганенко І. В., Катеренчук О. І. (2013)
Свінціцький А. С. - Функціональна диспепсія: сучасні засади діаґностики та лікування (2013)
Katerenchuk O. - The Possible Pathological Role of Endogenous Cannabinoid System in Heart Failure Syndrome (2013)
Вимоги до робіт (2013)
Бережний А. І. - Державна влада як можливість прийняття рішень, що регулюють розподіл благ у конфліктних ситуаціях в інноваційному розвитку ВНЗ (2013)
Берюх О. В. - Шляхи вдосконалення діяльності з екологізації економіки України (2013)
Гайдученко С. О. - Про мотиваційний аспект організаційної культури в теорії публічного управління (2013)
Мадих А. А. - Аналітична модель прийняття управлінських рішень у системі державного управління, Фомін В. В. (2013)
Мамонов І. Л. - Цільова гуманізація публічного управління (2013)
Матвєєва Л. О. - Виконання контрольної функції в умовах президентсько-парламентської республіки: тенденції та ризики для української держави (2013)
Рудалєва Л. В. - Роль національного банку України на фондовому ринку в умовах модернізації економіки (2013)
Аршава І. О. - Концептуальні засади вдосконалення державного управління нотаріатом в Україні (2013)
Бедін С. В. - Основні теоретичні положення державного регулювання в електроенергетиці (2013)
Дєгтяр О. А. - Теоретичні аспекти формування та розвитку державної соціальної політики (2013)
Дорошенко С. О. - Механізми фінансування державно-приватного партнерства (2013)
Коваленко Є. О. - Особливості державного регулювання споживчого ринку в країнах Європи (2013)
Інковська Ю. М. - Механізми державної політики брендингу територій (2013)
Іванченко А. В. - Оцінювання дії механізмів державного регулювання зайнятості населення в Україні (2013)
Макєєва Л. М. - Державне регулювання якісного стану земель сільськогосподарського призначення (2013)
Мерзляк А. В. - Державна підтримка розвитку страхування сільськогосподарської продукції в Україні, Павелко Н. І. (2013)
Пилипенко Н. М. - Теоретичні підходи до управління державними фінансами (2013)
Сітнікова Н. С. - Система розвитку дитячо-юнацького спорту в Україні та його значення для соціального зростання держави (2013)
Шевцов А. Л. - Комплексний підхід до державного регулювання міграційних процесів (2013)
Коновалова М. В. - Світова практика формування інноваційної культури державних службовців на прикладі англосаксонської моделі інноваційного розвитку (2013)
Ландсман В. А. - Удосконалення кадрової роботи в органах державного управління (2013)
Бікулов Д. Т. - Роль місцевого самоврядування у розвитку інвестиційної привабливості територій (2013)
Гарькавий І. Б. - Містообслуговуюча сфера: структура та складові, їх властивості й ознаки (2013)
Іщенко М. П. - Компаративний аналіз моделей, принципів і форм організації систем місцевого самоврядування в європейських країнах, Самойленко Л. Я. (2013)
Костенок І. В. - Соціальна довіра та громадянська участь як чинники розвитку місцевого самоврядування: оцінювання українських реалій (2013)
Наконечний В. В. - Державне управління і управління містом (2013)
Опрятний С. М. - Правове забезпечення становлення й розвитку системи місцевого самоврядування в Україні в історичній ретроспективі (2013)
Пеклушенко О. М. - Правове стимулювання економічного забезпечення місцевого самоврядування (2013)
Полюшкін С. С. - Використання інструментарію проектного аналізу в управлінні сталим розвитком міста-мегаполіса (2013)
Сергєєва О. Р. - Моделювання системи оцінювання місцевого самоврядування як фактора становлення громадянського суспільства в Україні (2013)
Коваленко Т. Ю. - Державне регулювання санаторно-курортного забезпечення дітей в Україні: актуальність проблеми в умовах медичної реформи (2013)
Линник С. О. - Пріоритети державної політики у сфері охорони здоров’я України щодо реалізації міжнародних стратегій у сфері боротьби з ВІЛ/СНІД (2013)
Скрипник О. А. - Структурно-функціональна перебудова як інструмент удосконалення системи державного управління у сфері охорони здоров’я в Україні (2013)
Сорокіна Н. Г. - Вплив державної молодіжної політики на формування ціннісних орієнтацій сучасної молоді (2013)
Оновлення галузевого стандарту вищої освіти за спеціальністю "державна служба” галузі знань" державне управління” – нагальна потреба сьогодення (2013)
Кухта М. П. - Проблема концептуалізації поняття "життєві стратегії” в соціологічному дискурсі, Мартинюк І. О. (2012)
Святненко І. О. - Соціальність та її вплив на тіло: до постановки проблеми (2012)
Чернявська О. В. - Можливості інституційного та системного підходів у дослідженні регіональних ЗМК, Змій Л. М. (2012)
Яковенко Ю. І. - Характер напрямів досліджень сучасних представників соціології мови, Тащенко А. Ю. (2012)
Бабак І. М. - Бідність як соціальний феномен: специфіка українського суспільства (2012)
Барматова С. П. - Зайнятість он-лайн: нові можливості для українського ринку праці (2012)
Волошин О. В. - Соціальні та прагматичні витоки сучасного молодіжного руху (2012)
Зацепіна Н. О. - Соціокультурні аспекти розвитку туризму в Україні в умовах глобалізації суспільства (2012)
Коваль В. С. - Становлення й розвиток науково-теоретичних підходів до проблеми залучення осіб з фізичними обмеженнями здоров’я в загальноосвітній простір (2012)
Mogdalyova I. - The modern Donetsk intelligentsia: social portrait (2012)
Пахолок О. О. - Ідеологія здорового способу життя як нормативна база сучасної культури здоров’я (2012)
Піддубна К. С. - Роль знань у трансформації національної системи бізнесової освіти (2012)
Серга Т. О. - Розробка методики діагностики сімейного насильства (2012)
Соболєва Н. І. - Шляхи формування та проблеми використання соціального капіталу в процесі модернізації українського суспільства (2012)
Андрушків Б. М. - Соціальні особливості дослідження механізму реалізації державної інноваційної політики у сфері людського капіталу соціологічними засобами (на прикладі підприємницької діяльності), Погайдак О. Б., Кирич Н. Б., Мельник Л. М. (2012)
Загороднюк Т. Ю. - Методологія застосування тестових методик у моніторингових соціологічних дослідженнях трансформаційних процесів у працях Н. Паніної (2012)
Стеценко Т. О. - Проблеми вимірювання довіри в соціології (2012)
Метулинська Н. М. - Мотивація наукової діяльності та професійний успіх у науці (2012)
Рудченко С. М. - Стимулювання трудової діяльності науково-педагогічних працівників (2012)
Хомерікі О. А. - Економізм у вищій школі та "підприємницький університет” – закономірна необхідність чи соціальна небезпека (2012)
Ядранський Д. М. - Соціологічна інтерпретація соціально-трудової справедливості (2012)
Бутиліна О. В. - Адаптація до навчання та професійна маргінальність студентів ВНЗ (2012)
Решетняк С. Б. - Розвиток творчого потенціалу студента в навчальному процесі ВНЗ (2012)
Шапошникова І. В. - Проблеми соціальної інтеграції сучасної студентської молоді (2012)
Полторак В. А. - Соціологія політики, політичний маркетинг і політико-інженерна діяльність (2012)
Чигрин В. О. - Поняття кордонів в електоральному вимірі, Губенко В. В. (2012)
Шинкаренко О. Є. - Електоральний маркетинг: сутність, основні функції, завдання (2012)
Антоненко Н.О. - Оцінювання ефективності та шляхи удосконалення діяльності дозвільного центру (на прикладі дозвільного центру Білокуракинської районної державної адміністрації) (2013)
Афанас’єва О.В. - Проблеми і перспективи впровадження профілів професійної компетентності посад державної служби в місцевих органах виконавчої влади (2013)
Д’яченко С.П. - Територіальна громада в системі місцевого самоврядування (2013)
Журавльова В.С. - Контрольні функції державної казначейської служби України за результатами державних закупівель на стадії реєстрації бюджетного зобов’язання (2013)
Заікіна Т.В. - До аналізу проблемних секторів кадрової політики в державних установах (2013)
Ленкевич О.Ю. - Організаційно-правовий механізм боротьби з корупцією на державній службі (2013)
Мельниченко О.А. - Проблеми соціального сирітства: причини, прояви та способи розв’язання, Юр’єва А.Ю., Панченко А.Ю. (2013)
Пархоменко О.М. - Законодавче забезпечення ґендерної рівності в Україні (2013)
Міклуха О.В. - Комунікативні засоби конструктивного поліпшення роботи сучасної податкової служби України (2013)
Полегаєв Д.В. - Проблеми в діяльності служб управління персоналом місцевих органів виконавчої влади та шляхи їхнього розв’язання (2013)
Руденко Г.М. - Проблеми кадрового складу державної служби в Україні та шляхи їх вирішення (2013)
Єрмаш Н.М. - Вирішення конфліктних ситуацій в органах місцевої виконавчої влади, Твердохліб Ю.І. (2013)
Хмеленко І.В. - Напрямки вдосконалення механізму поповнення державного та місцевого бюджетів у сфері податкової політики України (2013)
Шевченко І.Ю. - Виборчі права громадян України: проблеми реалізації (2013)
Скляр Є.П. - Застосування методу АСЕСМЕНТ-ЦЕНТРУ в оцінюванні професійних спроможностей персоналу, Скляр А.О. (2013)
Максимова Т.С. - Вплив пенсійної реформи на скорочення дефіциту бюджету пенсійного фонду України, Біньовська Т.Г. (2013)
Бондарчук Г.М. - Комплексний соціально-економічний розвиток території як шлях до поліпшення якості життя населення Луганської області (2013)
Верховод Б.А. - Адміністративно-територіальна реформа як основа підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування (2013)
Гамзюк І.А. - Шляхи удосконалення організаційної структури місцевої адміністрації в умовах адміністративно-територіальної реформи (2013)
Голда Є.С. - Сучасний стан та перспективи розвитку недержавних пенсійних фондів України (2013)
Дікарєва Н.В. - Облік зобов’язань бюджетних установ органами державної казначейської служби України як метод удосконалення ефективного використання бюджетних коштів (2013)
Дровальова Н.Ю. - Організаційно-функціональні методи та принципи органів місцевого самоврядування в світлі соціально–економічних проблем (2013)
Захарова І.В. - Перспективні напрями вдосконалення кадрової політики в органах державної влади в умовах адміністративно-територіальної реформи (2013)
Калугіна О.А. - Оптимізація та підвищення ефективності надання адміністративних послуг в соціальному секторі (2013)
Лейбенко Г.В. - Вдосконалення системи соціального захисту і соціального забезпечення України (2013)
Мацегора О.Ю. - Організаційно-економічний механізм реалізації стратегії соціально-економічного розвитку регіону (2013)
Ржевська О. - Міжбюджетні відносини і бюджетна політика: стан та перспективи (на прикладі Кремінської міської ради) (2013)
Виходець Ю.А. - Проблеми удосконалення системи державного фінансового контролю в Україні (2013)
Нарожна Н.І. - Доходи пенсійного фонду: оптимізація формування та резерви зростання (2013)
Ткаченко Є.В. - Перспективи розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні (2013)
Бабічева О.П. - Сучасні методи формування державних посад (2013)
Васюк Ю.Л. - Нетипове інформування громадян щодо об’єктів археологічної спадщини Лутугинського району з метою забезпечення їх охорони (2013)
Синиця К.В. - Особливості створення інформаційної системи про земельні ділянки міста районного призначення (2013)
Соколовська А.В. - Стимулювання підвищення професіоналізму державних службовців: методи та особливості застосування (2013)
Гриценко Ю.В. - Дослідження проблем, пов’язаних зі здійсненням державного контролю за діяльністю навчальних закладів (2013)
Самоздра М.М. - Створення web-порталу для участі громади в обговоренні соціально значущих проектів міста (на прикладі м. Луганська), Приколота А.В. (2013)
Трубчанінова К.А. - Аналіз законодавства України у сфері надання адміністративних послуг (2013)
Колос С.М. - Фактори впливу на міграційні процеси в Україні (2013)
Носкова С.А. - Узагальнення показників економічного, соціального і екологічного потенціалів регіону для оцінювання збалансованості їх розвитку (2013)
Рогозян Ю.С. - Формування графоаналітичної моделі оцінювання збалансованості функціонування промислових підприємств (2013)
Кривуля П.В. - Сходства и различия в ошибках синтеза систем показателей: СП-ЗЕВГМА, СП-СИЛЛЕПС, СП-АПОКОЙНУ, СП-АНАКОЛУФ (2013)
Шаповалова О.М. - Інноваційна діяльність, як основа підвищення конкурентоспроможності готельного господарства (2013)
Шаповалова О.М. - Балансовий метод у розвитку регіональної економіки, Рябченко А.С. (2013)
Азаренко Е. В. - Информационно-технологическая характеристика морской реверберации, Гончаренко Ю. Ю., Дивизинюк М. М., Лазаренко С. В., Ожиганова М. И. (2013)
Архипов А. Е. - Применение затратно-стоимостных моделей для оценивания вероятностных параметров информационных рисков, Архипова С. А., Скиба А. В. (2013)
Бриль В. М. - Требования к автоматизированным средствам контроля технического состояния сисем защиты информации, Иванченко Е. В., Хорошко В. А. (2013)
Дудикевич В. Б. - Протидія клавіатурним апаратним кейлогерам, Будз Б. Д., Каріоті М. А. (2013)
Гончаренко Ю. Ю. - Информационно-технологические характеристики акустических каналов утечки информации (2013)
Зорило В. В. - Методы повышения эффективности выявления нарушения целостности цифрового изображения (2013)
Іванишин С. Т. - Менеджмент безпеки іт комплексної автоматизації у теріторіально рознесених відділеннях банку (2013)
Казакова Н. Ф. - Синтез методу виділення контурів у системах ідентифікації на основі усереднення перепадів яскравості, Фразе-Фразенко О. О. (2013)
Казакова Н. Ф. - Проблемы построения комбинированных линейных генераторов псевдослучайных чисел, Щербина Ю. В. (2013)
Кийко А. В. - Синтез узкополосных цифровых фильтров для анализа речевых сигналов (2013)
Кобозева А. А. - Математическая основа метода выявления клонированных участков изображения, подвергнутых коррекции цвета (2013)
Лахно В. А. - Информационная безопасность корпоративных аналитических систем на транспорте (2013)
Лєнков С. В. - Формалізація слабкоструктурованих задач при вирішенні практичних задач забезпечення національної безпеки держави, Винярський Я. Я., Дергильова О. В. (2013)
Нємкова О. А. - Застосування RS–аналізу для перевірки якості генераторів псевдовипадкових послідовностей (2013)
Павлов Д. Г. - Інформаційна технологія захисту від мережевого шахрайства на базі моделювання поведінки зловмисників (2013)
Петров О. С. - Електронно-цифровий підпис як механізм електронної взаємодії держави з фізичними та юридичними особами, Самоздра М. М., Бородулін А.В. (2013)
Петров А. С. - Прогнозирование надежности информационных систем, Минин А. В., Петров А. А., Щербак Л. Н., Марек А. (2013)
Петров А. А. - Метод оценки вероятности возникновения аномальных событий в компьютерной сети, основывающийся на системах нечетких множеств (2013)
Піскун С. Ж. - Обґрунтування та визначення необхідного рівня захищеності інформаційної сфери держави (2013)
Плотников А. Д. - Применение булевых функций для вскрытия значений ключа в криптосистеме, Васильев Е. В. (2013)
Сергієня К. В. - Методи захисту програмного забеспечення від несанкціонованого копіювання (2013)
Скопа О. О. - Передумови створення регіональної інтелектуальної мережі управління спеціальними функціями, Корольов М. В. (2013)
Скоробогатько О. А. - Передумови створення моделі загроз інформації, яка циркулює в інфраструктурі інформаційного простору (2013)
Хорошко В. А. - Ускоренный метод анализа опасных сигналов в радиомониторинге, Шатило Я. Л. (2013)
Яремчук Ю. Є. - Метод відкритого розподілу секретних ключівна основі рекурентних послідовностей (2013)
Кроль А. А. - Исследование полигармоических сигналов колебательных систем в среде Signal Processing, Кроль О. С. (2013)
Випускні дані (2013)
Балинська О. М. - Homo semioticus як основний суб’єкт створення знаків соціонормативного простору (2013)
Жовтобрюх М. М. - Соціал-демократичні проекти реформування соціальної правової держави в Німеччині післявоєнного періоду (50–60-ті рр. ХХ ст.) (2013)
Огаренко Т. О. - Політична та правова культура як чинник демократизації суспільства (2013)
Пальченкова В. М. - Підвищення ефективності участі громадськості в умовно-достроковому звільненні: історичний досвід і сьогодення (2013)
Вонсович Х. І. - Проблемні питання сурогатного материнства в Україні (2013)
Довбиш К. К. - Щодо захисту заробітної плати від несвоєчасної виплати та необґрунтованих відрахувань (2013)
Іванова Г. С. - Склад дисциплінарного проступку в трудовому праві (2013)
Івчук Ю. Ю. - Атестація робочих місць за умовами праці – важлива умова забезпечення охорони праці (2013)
Кабаченко М. О. - Особливості дисциплінарної відповідальності (2013)
Микитась А. В. - Проблеми класифікації видів організаційно-штатної роботи в органах внутрішніх справ (2013)
Москаленко О. В. - Прожитковий мінімум – базовий державний соціальний стандарт (2013)
Неплюхіна С. Е. - Щодо змісту конституційного права на оплату праці (2013)
Шумна Л. П. - Соціальне обслуговування: загальновизнані міжнародні стандарти (2013)
Білека А. А. - Деякі питання забезпечення законності у сфері локального правового регулювання аграрних відносин у сільськогосподарських кооперативах (2013)
Діденко Т. І. - Екологічне законодавство України: проблема "економізації” його змісту (2013)
Лакушева Є. В. - Захист приватних інтересів платників податків при проведенні перевірок податковими органами (2013)
Леoсь O. Ю. - Державна політика венчуpнoгo iнвестувaння в iннoвaцiйнiй мoделi poзвитку Укpaїни, Aндpуський Д. Д, Гopський Д. В. (2013)
Рудалєва Л. В. - Світовий досвід державного регулювання діяльності банків на фондовому ринку (2013)
Чернадчук Т. О. - Деякі питання щодо визначення поняття "суб’єкт інформаційних банківських правовідносин” (2013)
Шурупова К. В. - Правовий аналіз видів доступу до інформації в контексті державної інформаційної політики (2013)
Блажівський Є. М. - Моніторинг протидії злочинності (2013)
Гумін О. М. - Організація роботи слідчо-оперативної групи під час досудового розслідування кримінальних правопорушень (2013)
Денисова Т. А. - Умовно-достровоке звільнення від відбування покарання та заміна невідбутої частини покарання більш м’яким: проблеми застосування, Бадира В. А. (2013)
Рябчинська О. П. - Методологічні аспекти дослідження системи покарань (2013)
Тальянчук І. С. - Криміналістична характеристика злочинів у сфері земельних відносин (2013)
Хряпінський П. В. - Доктрина про позитивну кримінальну відповідальність: праксіологічний аспект (2013)
Чус О. В. - Особливі ознаки предмета злочину незаконного привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї (2013)
Пшонка А. В. - Сутність виховної роботи в органах прокуратури України (2013)
Євсюков О. П. - Формування принципів державного управління у сфері цивільного захисту (2013)
Коваленко О. С. - Сучасні форми взаємодії об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та органів публічної влади України (2013)
Наконечний В. В. - Державне управління: методологічні підходи (2013)
Бедін С. В. - Основні методи й засоби державного регулювання електроенергетичної галузі (2013)
Дєгтяр О. А. - Основні складові економічного механізму державного регулювання соціальної сфери (2013)
Коваленко Є. О. - Тенденції розвитку споживчого ринку та державний контроль за його станом (2013)
Костенок І. В. - Проблеми правового регулювання в процесі організації ефективного місцевого самоврядування в Україні (2013)
Опрятний С. М. - Концептуальний підхід до розуміння сутності місцевого самоврядування (2013)
Тевелєв Д. М. - Причини недосконалості державного регулювання ринку цінних паперів в Україні (2013)
Салієнко О. О. - Процес оцінювання ефективності механізму взаємодії органів законодавчої та виконавчої влади в Україні (2013)
Науково-практичний круглий стіл "Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення" (2013)
ВІдтерміновано на рік набуття чинності Законом України "Про державну службу” (2013)
Оновлення галузевого стандарту вищої освіти за спеціальністю "Державна служба” галузі знань "Державне управління” – нагальна потреба сьогодення (2013)
Гамбург Л. С. - Народний суверенітет у федеративній державі та проблема суверенності її суб’єктів (2013)
Огаренко Т. О. - Механізми формування соціальних засад правової держави: концептуальні положення (2013)
Денисова Т. А. - Культурно-ідеологічні й історико-правові засади формування концепції громадянського суспільства у західній Європі та США кінця XVIII – XIX ст (2013)
Жовтобрюх М. М. - Неомарксизм як вираження правової культури європеїзму та сучасне концептуальне підґрунтя соціальної правової держави (2013)
Кравченко С. С. - Інтерпретація і застосування закону відповідно до теорії правового реалізму (2013)
Пальченкова В. М. - Ідея та практика тюремного патронажу в російській імперії (2013)
Дорохіна Ю. А. - Юридична особа як суб’єкт адміністративного права (2013)
Кoбзap O. Ф. - Упpaвлiнськa функцiя взaємoдiї в пpaвooхopoннiй дiяльнoстi opгaнiв внутpiшнiх спpaв (2013)
Коробочкіна Л. Л. - Шляхи реформування органу управління у сфері реалізації паспортного режиму під час здійснення адміністративної реформ (2013)
Слабко С. М. - Особливості формування позитивної мотивації в діяльності спеціальних категорій державних службовців (2013)
Шурупова К. В. - Правове регулювання порядку доступу до інформації (2013)
Юнін О. С. - Поліція в системі державних органів та забезпечення громадської безпеки (2013)
Андрійчук А. В. - Історія виникнення та науково-теоретичний аналіз банківського нагляду (2013)
Березовська С. В. - Поняття та проблемні питання надання гарантій як один із напрямів фінансової діяльності органів місцевого самоврядування (2013)
Бутко П. Є. - Правосуб’єктність фізичних осіб – платників податків (2013)
Донець Т. А. - Дохід платника як засада визначення обов’язку зі справляння податку (2013)
Журавльова З. В. - Фінансова основа обов’язкового соціального медичного страхування в Україні (2013)
Калиновська Л. В. - Щодо податкового обліку платників податку на додану вартість (2013)
Лазюк С. В. - Співвідношення державного мита, судового збору та судових витрат (2013)
Лакушева Є. В. - Проблеми судового захисту приватних інтересів платників податків (2013)
Ніщимна С. О. - Функції та завдання публічного фінансового контролю (2013)
Тищенко А. О. - Правові засади обліку фізичних осіб суб’єктів фінансового контролю (2013)
Трипольська М. І. - Правова характеристика фінансового штрафу (2013)
Фоміна Г. В. - Про особливості справляння податкового обов’язку як підставу класифікації юридичних осіб – платників податків (2013)
Шкільова Н. В. - До питання про місце податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в податковій системі: порівняльно-правовий аспект (2013)
Шаркова Г. Ю. - Науково-теоретичні підходи до встановлення ознак послуги як об’єкта цивільних прав (2013)
Свічкарьова Я. В. - Дистанційна робота як одна із форм атипової зайнятості (2013)
Білека А. А. - Правила внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу: теоретичні та практичні засади (2013)
Діденко Т. І. - Поняття екологічного законодавства: теоретичний аспект і законодавче визначення (2013)
Блажівський Є. М. - Проблеми запровадження кримінологічного моніторингу (2013)
Градецький А. В. - Проблеми працевикористання засуджених, колишніх суддів та співробітників правоохоронних органів, у місцях позбавлення волі (2013)
Іваненко Ю. Л. - Стан злочинів, що вчинюються відносно осіб, які займаються бродяжництвом (2013)
Матвійчук В. К. - Об’єктивна сторона складу злочину: її складові та зміст (2013)
Мульченко В. В. - Кримінально-правовий захист недоторканності суддів у КК зарубіжних країн: порівняльний аналіз (2013)
Напиральська В. І. - Проблемні питання кваліфікації злочинів за ст. 338 кримінального кодексу України (2013)
Рябчинська О. П. - До питання про роль правової свідомості для ефективності загальнопревентивної мети покарання (2013)
Саінчин О. С. - Відповідальність за протиправне позбавлення життя людини у кримінальних кодексах УРСР та України у редакціях 1960 та 2001 рр. (порівняльне дослідження) (2013)
Семенюк І. С. - Адміністративна відповідальність посадових осіб органів місцевого самоврядування в контексті адміністративно-правової реформи (2013)
Шевчук Т. І. - Запобігання насильницькій злочинності у сільській місцевості (2013)
Аніщенко Д. М. - Історичний розвиток інституту зупинення досудового розслідування (2013)
Помазан С. Г. - Інсценування як способи приховування умисних вбивств, які вчинені через необережність (2013)
Черняк Н. П. - Деякі актуальні питання впровадження нового КПК України, Тараненко В. А. (2013)
Гороховська О. В. - Відповідальність за необережне позбавлення життя: зарубіжний досвід (2013)
Дутчак В. Ф. - Аналіз зарубіжного досвіду правового регулювання господарської діяльності на територіях радіаційного забруднення (2013)
Косоруков А. А. - Понятие безвозмездных договоров и их виды. Самостоятельные безвозмездные договоры (2013)
Нестеренко К. О. - Законодавство України про біженців: становлення та перспективи розвитку (2013)
Онищенко О. А. - Прослуховування телефонних розмов в аспекті захисту права на конфіденційність кореспонденції: огляд міжнародного законодавства та законодавства країн Європи (2013)
Юсупов В. А. - Актуальні проблеми та перспективи реформування правоохоронних органів у світлі нового КПК (2013)
Вітаємо з 65-літтям Віталія Григоровича Лукашевича (2013)
Науково-практичний круглий стіл "Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення” (2013)
Артамонова Ю. В. - Оптимізація періодичності технічного обслуговування гідромеханічної передачі великовантажних автосамоскидів металургійних підприємств (2011)
Білявський М. Л. - Технологічні методи підвищення ефективності виготовлення та ремонту вузлів когенераційних машин, Білявський Л. А. (2011)
Богатирьова Г. П. - Дослідження й відпрацьовування методів змішування порошкових матеріалів металевої матриці бурового інструменту, Ільницька Г. Д., Ісонкін А. М., Олійник Н. А. (2011)
Богатирьова Г. П. - Вплив високовольтних електричних розрядів на фізико-хімічні і фізико-механічні характеристики нанотрубок, Сизоненко О. М., Олійник Н. О., Базалій Г. А., Нестеренко Ю. В. (2011)
Гевко Б. М. - Дослідження впливу конструктивно-силових параметрів ділильного механізму довбального верстату на момент його спрацювання, Дзюра В. О., Шевчук О. С. (2011)
Гевко Б. М. - Уніфікований синтез розточних головок для формоутворення кільцевих канавок, Ляшук О. Л., Гевко І. Б., Хорошун Р. (2011)
Гевко Б. М. - Особливості розрахунку вертикального трубчатого конвеєра, Ляшук О. Л., Солтисюк В. І., Фльонц О. В., Гевко І. Б., Олексишин О. В. (2011)
Гевко І. Б. - Експериментальні дослідження змішування сипких матеріалів гвинтовим змішувачем з пересипом, Любачівський Р. О., Дячун А. Є. (2011)
Гордеев О. Ф. - Програмні методи і засоби цифрового моделювання динаміки гідроприводів металорізальних верстатів, Полінкевич Р. М., Давидюк О. І., Голодюк Р. П. (2011)
Грабовець В. В. - Дослідження процесу відділення вологи з озерного сапропелю у сорбційному пристрої (2011)
Долгов Н. А. - Влияние концентрации напряжений на величину адгезионной прочности наполненных порошком оксида алюминия полимерных покрытий, Букетов А. В., Красненький В. М., Бесов А. В. (2011)
Заболотний О. В. - Об’ємне борування заліза і сталі із середовища евтектичних сплавів на основі заліза та бору, Чернієнко В. В. (2011)
Захаров П. О. - Методика прогнозування на основі трендової, амплитудної і частотної корекції рядів економічної динаміки, Киришун Л. В., Милько І. П. (2011)
Калюжний О. В. - Аналіз поцесу вісесиметричного відбортування отворів в спрофільованій заготовці інженерним методом (2011)
Кашуба А. М. - Рекуперація кінетичної енергії в автомобілях з гібридною силовою установкою (2011)
Козлов Л. Г. - Вплив конструктивних параметрів системи керування на стійкість гідропривода, чутливого до навантаження, Гесаль М. В., Ковальчук В. А., Арбузова В. Є. (2011)
Козлов Л. Г. - Зменшення втрат потужності в гідравлічних системах мобільних машин (2011)
Колядинський М. І. - Дослідження чинників забруднення ґрунтів від сміттєзвалищ (2011)
Корендій В. М. - Моделювання навантажень та проектування тихохідного вітроколеса (2011)
Лужецький В. С. - Оцінка характеристик циклічної корозійної тріщиностійкості тривало експлуатованого металу нафтопроводів (2011)
Ляшук О. Л. - Контрольно-вимірювальні прилади для заміру внутрішніх поверхонь деталей, Метвійчук О. В., Гевко І. Б., Крук В. В., Івасечко Р. Р. (2011)
Матвійчук С. М. - Визначення причини руйнування (обриву) робочих лопаток авіадвигуна під час експлуатації (2011)
Моісеєнко Л. Л. - Адгезійна міцність захисних покриттів, наповнених магнетиками різної фізичної природи, Івченко В. В., Васильченко Г. Ю., Букетов А. В. (2011)
Пасічник Р. В. - Використання симетрії для розрахунку резервура у формі однопорожнинного гіперболойда методом сіток, Ротко С. В. (2011)
Придальний Б. І. - Вплив відцентрових сил на силові характеристики приводів затиску з розклинюючими елементами і геометричним замиканням, Кузнєцов Ю. М., Редько Р. Г., Голодюк Р. П. (2011)
Рамш В. Ю. - Методика та результати експериментальних досліджень комбінованого очисника вороху коренеплодів, Барановський В. М., Паньків М. Р., Герасимчук Г. А. (2011)
Романчук І. О. - Уточнений розрахунок параметрів пружної муфти з ділянкою квазінульової жорсткості, Пасіка В. Р. (2011)
Селиванов С. Е. - Влияние термообработки поверхности полимерного материала на его механические свойства, Тригуб С. Н. (2011)
Сітовський О. Ф. - Дослідження паливної економічності автомобіля при пуску холодного двигуна і його прогріві під час руху автомобіля (2011)
Стасюк В. М. - Результати досліджень математичної моделі робочого циклу приводів ударних машин із пневмомеханічним керуванням, Куц Ю. В. (2011)
Стельмащук В. В. - Дослідження руху карта в повороті, Придюк М. В. (2011)
Сулим Г. Т. - Математичне моделювання та числовий аналіз формування з’єднання пружних арматурних стрижнів нагрітою пружно-пластичною муфтою, Кузь О. Н. (2011)
Шаблій О. - Визначення температури в опалювальних приладах при розташуванні індуктора зовні теплообмінника, Пулька Ч., Базар М. , Король О. (2011)
Басараба Ю. Б. - Паливні комірки – основа електро та тепло енергетики майбутнього, Засадний Т. М. (2011)
Аннотації (2011)
Демченко С. В. - Соціальна комунікація як чинник медіатизації громадсько-політичного життя (2013)
Иванов В. Ф. - Франкфуртская школа и ее вклад в исследования социальной коммуникации (2013)
Мороз В. Я. - Бінарна система цінностей у їх історичній інтерпретації (з історії соціальних комунікацій) (2013)
Самсон О. О. - Систематизація соціокомунікативних функцій суб’єктів концертного бізнесу (2013)
Синєокий О. В. - Польський рекординг як засіб соціальної комунікації: від "Polskie nagrania – muza” до "Universal music polska (2013)
Сищук О. А. - Проблемні аспекти комунікаційної діяльності органів виконавчої влади (2013)
Шевченко О. О. - Прикладні соціальнокомунікаційні технології в галузі молодіжної нічної клубної культури (2013)
Абрамова І. Г. - Прямоефірна програма: сутність, проблематика створення та функціонування, Заводовська О. А. (2013)
Білоус О. М. - Основні аспекти дослідження регіонального телебачення в контексті національно-патріотичного виховання дітей (2013)
Варех Н. В. - Ксенофобський дискурс у мас-медіа: форми й прояви (2013)
Виходець О. М. - Роль журналістів у формуванні культури соціальних комунікацій ЗМІ (2013)
Гвоздєв В. М. - Типологія медіа-аудиторії за рівнем комунікативної активності (2013)
Горевалов С. І. - Фотожурналістика силових структур України в системі масових комунікацій, Зикун Н. І. (2013)
Дяченко І. М. - Видавець як типоформувальна ознака журналів для жіночої аудиторії (2013)
Дяченко М. Д. - Творча індивідуальність тележурналіста в контексті втілення авторського задуму телепередачі: теоретичний аспект, Середенко Д. В. (2013)
Карпиленко В. А. - Структурування тематичних новин в Інтернеті на прикладі проведення Євро-2012 в Україні (2013)
Лівертовський В. Л. - Порівняння впливовості різних каналів ЗМІ (2013)
Полєжаєв Ю. Г. - Паломницька література (ходіння) як прообраз тревел-журналістики (2013)
Сазонова Ю. О. - Журнал "Красный спорт” (1922–1923) в історії спортивної преси УРСР 1920-х років (2013)
Стєкольщикова В. А. - Ефективність образної текстотворчості журналістів: аналіз результатів соціопсихологічного дослідження (2013)
Хаджі М. Х. - Жіноча преса як показник становлення демократії в країні (порівняльний аналіз періодики іракського Курдистану й України) (2013)
Цуканова Г. О. - Дисфункціональні ефекти соціальної реклами (2013)
Чабаненко М. В. - Сучасні підходи до підготовки інтернет-новин (2013)
Юферева О. В. - Принципи медіа-ритуалізації в українських тревел-журналах (2013)
Бессараб А. О. - Періодичні наукові фахові видання як засіб інституціоналізації науки (2013)
Гривняк О. І. - Комплексна характеристика науково-методичного журналу "географія та основи економіки в школі (2013)
Добривечір В. О. - Цільове призначення та періодичність наукових видань із соціальних комунікацій в Україні (2013)
Косинська Ю. В. - Термінологічне підґрунтя дослідження роботи редактора над перекладом (2013)
Партико З. В. - Типологія акцидентної продукції (2013)
Пузанов В. М. - Виникнення й розвиток редагування перекладів (доба формування теорії) (2013)
Березенко В. В. - Роль "теорії середнього рівня” Р. Мертона в становленні науки про PR (2013)
Демченко М. В. - Комунікаційна технологія "Петровича” (до проблеми ресурсів та механізмів політичної мобілізації сьогодення) (2013)
Колісниченко Т. В. - Культурологічний контекст дослідження подієвих комунікацій (2013)
Нетреба М. М. - Прес-служба банківської установи як інструмент інформаційної війни (2013)
Попова В. В. - Професійний імідж: основні напрями вивчення поняття (2013)
Самойленко О. Ю. - Громадськість у контексті PR сучасного ЗМІ (2013)
Сухенко І. М. - Стратегія безпеки ЄС у європейському медіа-контексті, Тарнавська І. О. (2013)
Тараненко О. В. - Іміджування донецька під час проведення Євро-2012: стереотипи, очікування та моделювання в регіональних ЗМІ, Акімова Ю. С. (2013)
Бутиріна М. В. - Рецензія на монографію Мантуло Н.Б. "Паблік Рилейшнз: текст і комунікація” (Запоріжжя : КПУ, 2012. – 320 с.) (2013)
Андрійчук А. В. - Маркери оксидативного стресу та біохімічні показники спортивних коней у динаміці тренінгу, Ткачова І. В., Ткаченко Г. М., Кургалюк Н. М. (2013)
Антоненко С. Ф. - Характеристика відтворювальних якостей та продуктивності телиць і корів-первісток залежно від живої маси у 3-місячному віці, Гончаренко Л. В., Гребень Л. Г., Осипенко Т. Л., Маменко О. М., Ємець З. В. (2013)
Безверха Л. М. - Вплив простроченого біологічно активного препарату на відтворювальну здатність свиноматок, Шеремета В.І., Кулдонашвiлi К. В. (2013)
Беседовська К. С. - Дистанційне визначення морфо-функціонального стану новонароджених кроленят (2013)
Бугров А. Д. - Механизмы дегенерации эмбрионов коров доноров на ранних стадиях их развития при суперовуляции ФСГ (2013)
Бугров О. Д. - Універсальний прилад для нефракційного осіменіння свиней та спосіб введення сперми кнурів, Мартинюк І. М. (2013)
Васильев В. С. - Количество ДНК в спермиях и плодовитость животных (2013)
Волков Д. А. - Порівняльна оцінка різних схем іподромного тренінгу дворічного молодняку рисистих порід, Корнієнко О. О. (2013)
Галицька Т. В. - Ефективність розвитку in vitro ембріонів свиней в системі збереження генетичних ресурсів тварин на клітинному рівні, Троцький П. А. (2013)
Гевкан І. І. - Вплив органічного ліпосомального препарату йоду на біохімічні показники крові корів-первісток, Сливчук Ю. І., Штапенко О. В., Матюха І. О., Федорова С.В., Сирванка В. Я. (2013)
Глушак І. І. - Інтер’єрні особливості, лінійний ріст і скороспілість молодняку шетлендських поні (2013)
Глушак І. І. - Екстер'єрні особливості та фактори роботоздатності у селекційному процесі молодняку орловської рисистої породи, Мовчанець О. В. (2013)
Гончаренко Л. В. - Особливості поліпшення основних репродуктивних показників маток м'ясних порід, Василець О. С., Василець В. Г. (2013)
Горбунов Л. В. - Учет гетерогенности эмбрионов при оценке эффективности их криоконсервирования (2013)
Добродеева Л. Т. - Применение различных методов выявления анеуплоидии у лошадей (2013)
Дуванов О. В. - Досвід трансплантації ембріонів великої рогатої худоби в умовах тваринницьких ферм Лісостепу України, Довгопол В. Ф., Бугров О. Д. (2013)
Жунь Г. Г. - Исследования и разроботка энергосберегающей теплозащиты для криобиологических сосудов Дьюара, Шкутов Р. А. (2013)
Зікранець Н. С. - Вплив віку телиць на ефективність їх відтворення та подальші показники молочної продуктивності, Колесник П. В. (2013)
Калиновський Г. М. - Субклінічний хронічний ендометрит і ускладнення, що його супроводжують, Карпюк В. В., Шнайдер В. Л. (2013)
Коваленко В. Н. - Репродуктивные качества инбредных свиноматок разной степени гомозиготности, Гнатюк С. И. (2013)
Корбецька О. О. - Якість деконсервованої сперми кнурів залежно від способів її заморожування (2013)
Корбецький А. Р. - Збереженість мембран і акросом сперміїв собак у процесі кріоконсервації при різних цукрах у складі середовища (2013)
Коропець Л. А. - Мінливість показників росту та спермопродуктивності бугаїв-плідників української м’ясної породи (2013)
Костенко С. О. - Моніторинг великої білої породи за генами господарсько-корисних ознак, Коновал О. М., Драгулян М. В., Сидоренко О. В., Россоха Л. В. (2013)
Кот В. С. - Совершенствование системы мероприятий по профилактике и ликвидации бесплодия у коров УНПАК ЛНАУ "Колос", Кот А. В. (2013)
Лысенко Н. Г. - Полный мейотический партеногенез в изучении овогенетической изменчивости тутового шелкопряда Bombyx Mori L, Хаоюань Л., Клименко В. В. (2013)
Лисин В. И. - Результаты применения сурфагона в практике искусственного осеменения кроликов, Сушко А. Б. (2013)
Лобачова І. В. - Особливості впливу сироватки на мейотичне дозрівання ооцитів мишей in vitro (2013)
Максим’юк В. М. - Іони солей лужних металів тканин системи organa genitalia masculina, Левицька Л. Г., Сушко О. Б., Савельєва М. С., Максим’юк Г. В. (2013)
Науменко С. В. - Комп’ютерна програма диференційної діагностики розладів морфо-функціонального стану гонад у самців (2013)
Онищенко О. В. - Комп'ютерна програма диференціаціації розладів морфо-функціонального стану молочної залози корів сухостійного періоду (2013)
Павленко Б. М. - Исследование антишоковых свойств среды на основе растительных компонентов из экстракта сои при криоконсервации спермы баранов (2013)
Павленко Б. М. - Протективное действие сред для разбавления спермы быков, изготовленных с применением альтернативных антишоковых компонентов, Сушко А. Б., Савельева М. С., Киндя В. И. (2013)
Панікар І. І. - Порівняння показників імунного захисту поросят перших годин життя та віком 24 доби (2013)
Пастернак А. М. - Комп’ютерна програма диференціальної діагностики розладів морфо-функціонального стану молочної залози у корів лактаційного періоду (2013)
Рубан С. Ю. - Комплексні біотехнології для реалізації завдань програми збереження генофонду сільськогосподарських тварин в Україні, Ковтун С. І., Щербак О. В., Бірюкова О. Д. (2013)
Саминіна М. Г. - Температурні зміни в піхві корів та стадії розвитку домінуючого фолікула в період статевої охоти, Хмельков В. М. (2013)
Скляров П. М. - Проблеми відтворення овець та кіз і шляхи їх вирішення, Кошевой В. П. (2013)
Стегний Б. Т. - Вирус-бактериальная контаминация замороженной спермы быков-производителей – потенциальный источник смешанных инфекций коров при искусственном осеменении, Стеценко В. И., Кучерявенко Р. А., Павленко Л. Н., Герилович А. П., Болотин В. И., Павленко Б. М. (2013)
Супрун І. О. - Динаміка жвавості коней в традиційних призах, Шинкаренко О. А. (2013)
Сушко О. Б. - Аналіз досліджень із біотехнології відтворення сільськогосподарських тварин в установах Національної академії аграрних наук України, Гузєватий О. Є., Костенко О. І. (2013)
Тагиров М. Т. - Механизм контроля соотношения пола у птиц (2013)
Тихона Г. С. - Влияние гормональных препаратов на фолликулогенез у овец в анэстральный период, Безвесильная А. В., Хмельков В. Н., Иванова О. А. (2013)
Ткачова І. В. - Ефективність відтворення коней української верхової породи (2013)
Трохименко В. З. - Поліпшення відтворювальної здатності корів за використання у сухостойний період біологічно активних препаратів (2013)
Федоренко С. Я. - Комп’ютерна програма диференціації розладів морфо-функціонального стану гонад у корів (2013)
Харенко М. І. - Біотехнологічні заходи при відтворенні свиней та перспективи їх застосування, Чекан О. М., Харенко А. М., Грабенко А. А. (2013)
Хмельков В. М. - Вплив заморожування гонадотропних препаратів та простагландину F2а на їх біологічну активність (2013)
Хмельничий Л. М. - Оцінка корів української червоно-рябої молочної породи за промірами та індексами будови тіла, Лобода В. П. (2013)
Чернецов О. А. - Факторы, влияющие на качество сексированной спермы, Павленко Б. М. (2013)
Шаран М. М. - Антибактеріальна дія прополісу у складі середовища для розбавлення і зберігання сперми кнурів, Горчин С. В. (2013)
Щербак О. В. - Вплив віку самців на інкреторну функцію статевих залоз щурів (2013)
Щербак О. В. - Біотехнологічна модель використання in vitro репродуктивного матеріалу кролів на основі методів ембріологічної генетики, Зюзюн А. Б., Осипчук О. С. (2013)
Jackowski М. - Evaluation of the fiakier coatches horses work at the podhale district, Tischner М. (2013)
Ящук Т. С. - Пристосувальні властивості та відтворна здатність помісних корів червоної польської породи, Жукорський О. М. (2013)
Савельєва М. С. - Ефективність застосування емоксипіну у захисних середовищах для кріоконсервування сперми бугаїв, Сушко О. Б., Щербак О. В. (2013)
Правила оформлення статей (2013)
Дзюндзюк В. Б. - Зміна ролі держави в умовах глобалізації (2011)
Domarkas V. - Current change of public administration paradigm and challenges for governance (2011)
Кузнецов А. О. - Експлікація ідеї соціальної справедливості у творах соціалістів-утопістів (частина перша) (2011)
Лопушняк Г. С. - Інституційне забезпечення державної соціальної політики: теоретико-проблемні аспекти (2011)
Попович Н. Г. - Кoгнітивна сфера державнoуправлінської діяльності в парадигмі лінгвістичних пoшуків (2011)
Шубін С. П. - Морально-етичні проблеми політичного маркетингового дослідження в державному управлінні (2011)
Котуков О. А. - Нове публічне врядування в країнах постсоціалістичного табору та можливості запровадження його принципів в Україні (2011)
Олійник Д. В. - Ефективна держава: сутність, зміст, особливості (2011)
Мельниченко О. А. - Ресоціалізація в'язнів як складова державної пенітенціарної політики, Дипко С. С. (2011)
Сичова В. В. - Моделі впливу інституту політичної опозиції на державне управління (2011)
Жовнірчик Я. Ф. - Механізми державного управління у сфері політичного та геополітичного розвитку регіонів (2011)
Бабаєв В. Ю. - Технологія державного регулювання розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації (2011)
Грабельников В. А. - Аналіз методів державного регулювання транспортної системи (2011)
Домбровська С. М. - Механізми реалізації державної політики в галузі вищої освіти (2011)
Кіктенко О. В. - Забезпечення ефективного державного управління та функціонування фондового ринку держави (2011)
Кузьменко С. Г. - Соціальний захист населення як складова соціального управління: системний підхід (2011)
Лемішко Б. Б. - Удосконалення фінансово-економічного механізму державного управління закладами позашпитальної стаціонарної медичної допомоги (2011)
Непомнящій О. М. - Стимулюючий підхід у реалізації житлових програм держави (2011)
Соболь Р. Г. - Напрями впливу держави на розвиток вітчизняного страхового ринку (2011)
Дорош Т. Л. - Основні принципи державного управління сферою культури (2011)
Коваленко В. М. - Земельний кадастр як механізм управління земельними ресурсами (2011)
Дробязко А. М. - Особливості прийняття управлінських рішень в умовах публічного адміністрування (2011)
Отдєлєнцев Є. О. - Актуальні напрямки державного управління в умовах неоліберальної глобалізації (2011)
Мартинюк М. С. - Процес розробки стратегії в органах влади (2011)
Крутій О. М. - Технології соціального діалогу органів місцевого самоврядування та громадськості (2011)
Кравченко Ж. Д. - Державне регулювання системи первинної медико-санітарної допомоги при вищих навчальних закладах (на прикладі м. Харкова) (2011)
Крамаренко Л. В. - Упровадження сучасних технологій у систему соціального захисту багатодітних сімей (на прикладі м. Ялта) (2011)
Биченко Л. А. - Актуальні питання розвитку міських агломерацій (2011)
Карамишев Д. В. - Організаційно-правові засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, Карамишева Л. Є. (2011)
Козлов К. І. - Розвиток соціального капіталу в умовах політичної модернізації органів влади (2011)
Кривачук Л. Ф. - Удосконалення нормативно-правового механізму соціально-правового захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування: установлення юридичного статусу (2011)
Кузнякова Т. В. - Генеза періодичної друкованої преси в Україні (2011)
Мороз В. М. - Співвідношення рівня політичних прав у країні з рівнем розвитку трудового потенціалу її громадян (2011)
Олійник О. Л. - Традиції врядування в політиці і практиці гетьмана П. Сагайдачного (2011)
Росенко М. І. - Трансформація механізму формування Верховної Ради України та його вплив на структурування парламенту у період (1990 – 2007 рр.) (2011)
Федорів Т. В. - Нові підходи до законодавчого врегулювання взаємодії органів державної влади та ЗМІ (2011)
Фойгт Н. А. - Правові та організаційні механізми забезпечення охорони здоров'я населення похилого віку в Україні: проблеми та шляхи вирішення (2011)
Шумляєва І. Д. - Проблеми нормативно-правового розмежування державного нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства (2011)
Александров К. А. - Регулирование государственного финансирования политических партий в современной России (2011)
Власов В. Г. - Політико-правовий механізм державного управління як основа міжнародних зв'язків регіонів (2011)
Левченко Н. В. - Українська національна державницька ідея в контексті науки державного управління (2011)
Наход М. А. - Фактори та критерії розробки виборчих систем, їх значення для управління виборчим процесом (2011)
Стрілець Ю. П. - Принцип підконтрольності в контексті концепції "good governance" (2011)
Дегтярьова І. О. - Регіональна конкуренція: сутність, еволюційна зумовленість і тенденції розвитку (2011)
Діуліна В. В. - Роль управлінських кадрів у складних соціальних системах (2011)
Могильний С. А. - Інноваційні технології формування позитивного іміджу посадових осіб органів місцевого самоврядування (2011)
Петрище В. И. - Интеллектуальный потенциал государственного служащего в развитии органов местного самоуправления (2011)
Харченко А. А. - Содержание и особенности реформирования системы профессионального образования государственных служащих в современных условиях (2011)
Щегорцова В. М. - Управління мотивацією праці державних службовців в органах виконавчої влади України (2011)
Бережний В. О. - Реформування державної служби у Франції (2011)
Григориу А. А. - Роль института государственной службы в продвижении и соблюдении прав человека (2011)
Дробот І. О. - Розвиток системи державного регулювання мисливського господарства України в контексті адаптування до умов Європейського Союзу, Проців О. Р. (2011)
Боклаг В. А. - Зарубіжний досвід у сфері державного управління земельними ресурсами (2011)
Жадан О. В. - Міжнародна організація праці у світовій системі соціально-трудових відносин (2011)
Малик Е. Н. - Организационно-управленческий аспект развития социально-культурной сферы в Российской Федерации, Заслонкина О. В. (2011)
Гармаш И. Ю. - Модернизация системы государственного управления в странах постсоветского пространства (2011)
Мельник М. В. - Стратегічні напрямки інформаційної політики Скандинавських країн: досвід для України (2011)
Намчук В. А. - Розвиток соціальної держави в країнах ЄС (2011)
Свірідов І. І. - Закордонний досвід формування та розвитку економічної основи місцевих органів влади (2011)
Булеев И. П. - Опыт структурирования промышленности развитых стран и возможность его использования в Украине (2012)
Брюховецька Н. Ю. - Забезпечення капіталізації економіки шляхом нагромадження основного капіталу, Єфименко Г. В. (2012)
Булеев И. П. - Перспективы развития угольной промышленности при вступлении Украины в ЕС, Рассуждай Л. Н., Шестакова О. С. (2012)
Брюховецька Н. Ю. - Використання ЕТП в управлінні збутом продукції металургійних підприємств, Дутова Н. В. (2012)
Фролова Л. В. - Ризики реалізації логістично-кадрових стратегій управління кадровими потоками підприємства, Тимохіна О. О. (2012)
Семенов Г. А. - Оцінка ефективності структури капіталу акціонерного товариства, Єропутова О. О., Єлькін А. В. (2012)
Мартякова О. В. - Модель мотивації креативної праці персоналу наукоємних підприємств, Крикуненко Д. О. (2012)
Алексєєв С. Б. - Проблеми впровадження інформаційних технологій у процес управління стратегічним потенціалом торговельного підприємства (2012)
Бриль І. В. - Забезпечення капіталізації підприємств шляхом активізації нематеріальних активів (2012)
Ващенко Н. В. - Роль персоналу у формуванні потенціалу для розвитку системи "підприємство" (2012)
Дегтярьова В. М. - Актуальні проблеми розвитку і капіталізації промисловості України, Солод М. А. (2012)
Коритько Т. Ю. - Стратегічне планування соціально-економічного розвитку регіону (2012)
Крук О. М. - Теоретичні основи економічної безпеки місцевих бюджетів (2012)
Матюшин О. В. - Кредитне забезпечення промисловості: проблеми, перспективи розвитку (2012)
Ревва А. М. - Роль нематеріальних активів у стратегії розвитку промислових підприємств (2012)
Черних О. В. - Сутність та оцінка гудвілу як нематеріального активу підприємства (2012)
Завгородняя О. П. - Некоторые теоретические аспекты определения факторов повышения стоимости (капитализации) предприятий (2012)
Чорна О. А. - Принципи, функції та структура інституціонального механізму управління розвитком людського капіталу підприємств (2012)
Іванчук К. О. - Теоретичні підходи до визначення сутності категорії "розвиток підприємства" (2012)
Брюховецкий Я. С. - Мотивация персонала в инновационном развитии промышленных предприятий (2012)
Кізілова А. В. - Сутність та функції соціального капіталу підприємств (2012)
Прокопенко А. Ю. - Некоторые подходы к определению уровня качества жизни населения (2012)
Рассуждай Э. Я. - Структурные и институциональные изменения в угольной промышленности (2012)
Хасанова О. В. - Модель оцінки інвестиційної привабливості публічного акціонерного товариства (2012)
Ляшенко В. І. - Регуляторна політика стимулювання розвитку малого підприємництва в умовах трансформації виробничої сфери старопромислових регіонів (2012)
Кузьменко Л. М. - Региональные различия – возможность и необходимость выравнивания (2012)
Червова Л. Г. - Нормативно-правовая система рыночных институтов в региональной политике государства (2012)
Павлов К. В. - Результаты реформирования экономики России с учетом исторического опыта (2012)
Котов Е. В. - Проблемы социально-гуманитарной модернизации Украины (2012)
Кузьменко Р. В. - Кластерный подход в обеспечении конкурентных преимуществ регионального развития (2012)
Моисеев Г. В. - Стратегическое планирование и организационный механизм реализации его результатов в корпоративных структурах, Моисеев В. Г., Фиалка Л. В. (2012)
Осадча Н. В. - Процес забезпечення митного інтересу (2012)
Підоричева І. Ю. - Концепція розвитку інноваційних інтеграційних утворень в умовах України (2012)
Солдак М. А. - Заброшенные территории в структуре старопромышленных городов (2012)
Толмачева А. Ф. - Анализ проблем предоставления административных услуг и пути их решения (2012)
Авдеева Е. С. - Многоуровневый подход к формированию стратегий: достоинства и недостатки (2012)
Лимар В. В. - Проблеми регулювання міжнародного трансферу знань в економіці України (2012)
Лях І. І. - Державне регулювання процесів інтеграції у промисловості: інноваційний аспект (2012)
Майер И. Н. - Особенности реализации механизма государственно-частного партнерства в Украине (2012)
Сидорова Е. Ю. - Использование модели импортозамещения в рамках ЕврАзЭС, Каленюк А. А., Козырева О. Н. (2012)
Дубинина М. В. - Старопромышленные регионы Украины: анализ и особенности развития (2012)
Кузьменко Л. М. - Старопромислові регіони України: інституціональні особливості розвитку, Солдак М. О. (2011)
Ляшенко В. И. - Квазиматериальные активы современного неоиндустриализма и необходимость создания адекватного биржевого механизма для их обращения, Тульку Я. И., Охременко С. В. (2011)
Тараш Л. И. - Национальная модель корпоративного управления в выборе основной цели управления стоимостью акционерного общества (2011)
Червова Л. Г. - Теоретико-методические основы оценки эффективности государственного управления, Дубинина М. В. (2011)
Денисов В. Т. - Эффективность как основа развития авиапромышленного комплекса во внешнеэкономических связях, Ильичева М. Н., Денисов Д. Д. (2011)
Кучер В. А. - Методичні основи оцінки ефективності інвестиційної діяльності з розширеного відтворення потужності підприємства (2011)
Швець В. Я. - Методологія побудови логістикоорієнтованої системи управління матеріально-фінансовими потоками підприємства, Баранець Г. В. (2011)
Павлов К. В. - Регулирование и контроллинг издержек производства продукции в горно-химических отраслях, Селин И. В. (2011)
Моисеев Г. В. - Современные проблемы реализации механизма стратегического планирования в корпоративном секторе промышленности, Моисеев В. Г., Фиалка Л. В. (2011)
Толмачева А. Ф. - Пути сокращения административных барьеров в развитии малого и среднего предпринимательства (2011)
Назарчук М. И. - Фондовый рынок Украины в 2008-2010 годах (2011)
Лимар В. В. - Оцінка впливу фінансування інноваційної діяльності за рахунок коштів іноземних інвесторів на обсяг експорту українських високотехнологічних товарів (2011)
Майер И. Н. - Анализ инвестиционно-инновационной деятельности в машиностроительной отрасли Украины (2011)
Підоричева І. Ю. - Потенціал розвитку інноваційної системи донецького регіону (2011)
Мельник О. С. - Основні напрями структурної політики україни в контексті забезпечення її конкурентоспроможності (2011)
Комаренко І. С. - Сутність поняття "конкурентоздатність підприємств" і його особливості для підприємств харчової промисловості України (2011)
Фурдига М. М. - Оцінка і створення сортів картоплі, стійких проти стеблової нематоди Ditylenchus destructor Thorne, Тактаєв Б. А., Осипчук Ал. А., Гордієнко В. В. (2012)
Гордієнко В. В. - Оцінка бекросів міжвидових гібридів за стійкістю проти сухої фузаріозної гнилі та фітофторозу (2012)
Слободян С. О. - Скринінг X-, Y-, S-, M-вірусів та віроїду веретеноподібності бульб картоплі в колекції сортів Інституту картоплярства , Грицай Р. В., Олійник Т. М., Фурдига М. М., Мельничук М. Д., Антіпов І. О., Спиридонов В. Г., Гринчук К. В. (2012)
Чернохатов Л. В. - Сорти картоплі для двоурожайної культури в умовах степової зони України (2012)
Кричківський В. М. - Продуктивність сортів картоплі в умовах західної частини Лісостепу України (2012)
Демкович Я. Б. - Відтворення еліти картоплі на основі вихідного матеріалу отриманого біотехнологічними методами. (2012)
Оліфір Ю. М. - Вплив різних видів органічних та органо-мінеральних добрив на урожайність, якість бульб картоплі та поживний режим ґрунту , Габриєль А. Й., Качмар О. Й., Ільчук Р. В. (2012)
Колтунов В. А. - Вплив обробки біопрепаратами на врожайність, товарність, структуру та збереженість бульб картоплі залежно від умов вирощування і строку садіння в зоні Полісся України, Войцешина Н. І., Бородай В. В., Кармазіна Л. Є., Данілкова Т. В., Скринько А. Ю., Колосніченко О. І. (2012)
Знаменський О. П. - Перспективи застосування фунгіцидів та їх сумішей з біологічно активними препаратами для захисту картоплі від хвороб, Разкевич М. П., Подберезко І. М. (2012)
Балябо С. А. - Вплив систематичного удобрення легкого дерново-підзолистого ґрунту на вміст гумусу, інших елементів родючості на урожай та якість бульб картоплі , Вишневська О. В. (2012)
Корнієнко С. І. - Урожайність та якість насіння цукрових буряків залежно від схеми вирощування компонентів схрещування ЧС гібридів і додаткового запилення, Будовський М. Д., Недозім А. Ю. (2012)
До авторів та читачів ! (2012)
Вимоги щодо подання статей (2012)
Артамонова І. М. - Роль, параметри й функції масової аудиторії в нових комунікаційних моделях (2013)
Загурська С. М. - Феномен масової свідомості та способи його реалізації (2013)
Кошелюк О. В. - Комунікативний психоаналіз як медіа-технологія (2013)
Мороз В. Я. - Аксіологічні стратегії запорозького козацтва другої половини ХVІІ ст. У бінарних моделях історичної комунікації (2013)
Пилипенко К. О. - Докомунікативна самопрезентація як складова мовної особистості в блозі (2013)
Порфімович О. Л. - Довіра до владних інституцій: комунікативний аспект (2013)
Синєокий О. В. - Рок-музика й розвиток рекорд-комунікації в Румунії (2013)
Хмель О. С. - До питання про генезис політичного знака (2013)
Холод О. М. - Специфіка формування теорій комунікаційних технологій (2013)
Щегельська Ю. П. - Антикризові комунікації України як країни – господаря євро-2012 (2013)
Бикова О. М. - Мовні засоби реалізації експресивності на синтаксичному рівні в текстах сучасного пресового репортажу (2013)
Вей О. Ю. - Українська греко-католицька преса Галичини міжвоєнного періоду (1918–1939 рр.) (2013)
Гусак О. О. - Заголовок як інструмент збільшення відвідуваності сайту інтернет-ЗМІ (2013)
Дьячук С. В. - Порушення милозвучності української мови в сучасних ЗМК (2013)
Зикун Н. І. - Українська сатирична публіцистика: загальне поняття та джерела становлення (2013)
Крупський І. В. - Цензура й українські ЗМІ: історія та сучасність (2013)
Лизанчук В. В. - Національно-громадянська позиція журналіста (2013)
Наливайко Ю. Ю. - Особливості співвідношення понять "текст” – "медіа-текст” при вивченні української мови в засобах масової інформації (2013)
Плещенко К. В. - Низова блогосфера як засіб індивідуального самовираження (2013)
Полєжаєв Ю. Г. - Особливості місцевої тревел-журналістики в контексті розвитку внутрішнього туризму (2013)
Сазонова Ю. О. - Внутрішньожанрові типи інтерв’ю в спортивній клубній пресі (на прикладі журналу "Шахтёр”) (2013)
Шутяк Л. М. - Жанрово-стилістичні ознаки "нового журналізму” в українських інтернет-змі та блогосфері (2013)
Ядранський Д. М. - Сучасний медіа-простір як симулякр інформаційного середовища (2013)
Глушко А. В. - Етичні аспекти дизайну друкованих та електронних ЗМІ (2013)
Зелінська Н. В. - Видавнича культура в реаліях інформаційного суспільства: вгору сходами, що ведуть униз (2013)
Листвак Г. Б. - "Книга художника” як джерело видавничого натхнення (на прикладі українських виставкових проектів) (2013)
Погореловська І. О. - Електронні видання: ідентифікаційний аспект (2013)
Ренн О. М. - Редакторське опрацювання композиції колективного видання (2013)
Лобойко Т. В. - Маніпулятивні аспекти психологічного впливу соціальної реклами (2013)
Цуканова Г. О. - Метафора в креолізованих текстах друкованої соціальної реклами (2013)
Надії Віталіївні Зелінській – 60! (2013)
Галак І. І. - Системний підхід до розробки бачення проекту (2012)
Говорун А. Г. - Про деякі особливості адаптації біодизельних палив для дизелів сучасних транспортних засобів, що перебувають в експлуатації, Павловський М. В., Котелянець О. О. (2012)
Данчук В. Д. - Моделювання поля потоків забруднення на урбанізованих територіях за допомогою нейронних мереж, Олійник О. І., Олійник Р. В., Тарабан С. М. (2012)
Данчук М. В. - Синергетична модель управління персоналом підприємства в умовах підвищенного рівня невизначеності та ризику підприємницької діяльності (2012)
Дмитриченко М. Ф. - Фулерени та їх застосування, Волосовський В. В., Лізанець В. І. (2012)
Дмитриченко М. Ф. - Особливості роботи трибомеханічних систем в умовах недостатнього мащення при зростанні об’ємної температури мастильних матеріалів, Савчук А. М., Білякович О. М. (2012)
Дмитриченко М. Ф. - Дослідження температурних режимів зони тертя при відновленні валів роздаванням, Сопоцько Ю. О., Дементєєв О. В. (2012)
Дмитрієв М. М. - Діагностування дефекетів та руйнувань дорожніх одягів за результатами тепловізіційнихобстежень, Гамеляк І. П., Попелиш І. І. (2012)
Дмитрієв М. М. - Основні напрями вдосконалення міських пасажирських перевезень м. Кременчук, Мороз М. М. (2012)
Дмитрієв М. М. - Інформативні ознаки для побудови алгоритму термограм аеродромних покриттів, Папченко О. М., Деркачов О. Б., Рутковська І. А. (2012)
Дорошенко Ю. М. - Дослідження впливу добавки ТНХК на властивості бетону, Дорошенко О. Ю., Осіпчук М. Б. (2012)
Канін О. П. - Генетичний алгоритм оптимізації програм ремонту дорожнього одягу автомобільних доріг, Ігнатюк В. В. (2012)
Кирилова Е. В. - Дифференциированый подход судоходной компании к идентификации производственной ситуациии и обоснование проектно-ориентированного управления работой флота (2012)
Кирилов Ю. И. - Совершенствование системы управления безопасностью судоходний компании и судна (2012)
Коцюк О. Я. - Критерії узгодження логістичних потоків, Лебідь Є. М. (2012)
Коцюк О. Я. - Роль логістики у діяльності об’єктів митної інфраструктури, Уласенко Ю. О., Лужанська Н. О. (2012)
Коцюк М. О. - Аналіз моделей управління складськими запасами (2012)
Кунда Н. Т. - Аналіз стану дозвільної системи у сфері міжнародних перевезень в період її реформування, Хоботня Н.Г. (2012)
Кущ О. І. - Дослідження кінетики зміни пускового моменту та напруги зсуву масляного шару при напрацюванні, Туриця Ю. О. (2012)
Лановий О. Т. - Мережа автомобільних доріг загального користування та її вплив на розвиток регіонів України (2012)
Левківський В. П. - Розробка методики управління ризиками в програмах і проектах екологічно безпечної транспортної діяльності ( на прикладі Київської міської програми "Екологія транспорту", Зюзін В. І., Плошай Ф. В. (2012)
Лемешко Ю. С. - Управління неструктурованим треком проектів в корпоративних інформаційних системах (2012)
Марков О. Д. - До питання підвищення ефективності автосервісу за рахунок удосконалення системи постачання запасних частин, Степаненко П. В., Таталаєвський П. Г. (2012)
Марков О. Д. - Якість автосервісу: аналіз середовища, Ямцун П. Д., Степаненко П. В., Веретельнікова Н.В. (2012)
Марков О. Д. - Якість систем та процесів автосервісу, Ямцун П. Д., Степаненко П.В., Веретельнікова Н.В. (2012)
Мельниченко О. І. - Безпека дорожнього руху як об’єкт дослідження і постійного забезпечення, Кішка С. П. (2012)
Мельниченко О. І. - Класифікація критичних ситуацій, що можуть виникнути під час роботи громадського транспорту, Мельник С. М., Дмитриченко А. М. (2012)
Мельниченко О. І. - Моделі механізмів оперативного управління в дорожньому будівництві, Сохань В. В. (2012)
Михальова О. Є. - Особливості формування команди для управління екологічними проектами, Хрутьба А. С., Філатов А. С. (2012)
Мороз М. М. - Определение параметров процесса изготовления деталей пассажирских вагонов (2012)
Мороз О. В. - Формування тристоронньої структури управління міським пасажирським автотранспортом (2012)
Наумова Н. М. - Інформація як комунікація та мотивація діяльності в сучасному інформаційному суспільстві, Наумов В.О. (2012)
Огневий В. О. - Моделювання стратегій розвитку виробництва через трансформацію на прикладі ПАТ "Вінницьке автотранспортне підприємство 10554" (2012)
Пасічник А. М. - Транспортно-логістична інфраструктура України: проблеми та перспективи розвитку, Лебідь І. Г., Кутирєв В. В. (2012)
Петрик А. В. - Особливості формування матеріальних потоків в транспортних системах агропромислового виробництва (2012)
Посвятенко Е. К. - Визначення основних видів взаємодій у системах контакту мобільної техніки, Журавель Д. П. (2012)
Прокудін Г. С. - Оцінка імовірності відхилення заявки на транспортно-експедиторське обслуговуван, Пелих В. Ю., Дудник О. С., Цимбал Н. М. (2012)
Прокудін Г. С. - Підвищення ефективності обслуговування водіїв диспетчерською службою автопідприємства, Сєдова Н. О., Прокудін О. Г. (2012)
Сахно В. П. - Порівняльна оцінка показників стійкості прямолінійного руху автопоїздів різних компонувальних схем, Поляков В. М., Глінчук В. М., Босенко В.М. (2012)
Сахно В. П. - До питання про описання взаємодії автомобільної шини та опорної поверхні, Костенко А. В., Енглезі О. А., Прогній П. О. (2012)
Сидорчук О. В. - Системне дослідження процесу управління програмами та портфелями, Тригуба А. М., Демидюк М. А., Бондаренко В. В., Сидорчук О. О. (2012)
Смирнов Є. В. - Формування плану реалізації проектів та портфелів для стратегій технічного розвитку виробництва автотранспортних підприємств (2012)
Талавіра Г. М. - Аналіз теоретичних досліджень силової взаємодії рейкової колії з колесами тягового рухомого складу, Кульбовський І. І., Демченко В. О. (2012)
Татусь В. В. - Генетичний алгоритм оптимізації ризиків в управлінні проектами автомобільних доріг (2012)
Тімков О. М. - Використання ПІ-регулятора та теорії кінцевих автоматів для комплексного моделювання системи керування гібридного автомобіля , Іванов О. С. (2012)
Хабутдінов Р. А. - Методика моніторингу енергетичної ефективності автомобілів малої вантажопідйомності, Гальона І. І. (2012)
Хаврук В. О. - Методологія контролінга в управлінні матеріальними ресурсами (2012)
Харута В. С. - Проблематика управління проектами пасажирських перевезень (2012)
Харченко А. М. - Формування річної програми дорожньо-ремонтних робіт з позиції теорії управління проектами (2012)
Хрутьба В. О. - Когнітивне моделювання активності зацікавлених сторін як фактору формування портфелю проектів розвитку соціально-економічних систем (на прикладі екологічних проектів), Медведєва О. М., Євдокимова А. В. (2012)
Ширяєва С. В. - Аналіз закордонного досвіду організації автомобільно-залізничних перевезень вантажів, Конрад Т. І. (2012)
Ширяєва С. В. - Аналіз тенденцій розвитку мультимедійних перевезень в Україні та за кордоном, Кравчук О. В. (2012)
Ширяєва С. В. - Зарубіжний досвід податкового стимулювання для забезпечення технологічного оновлення підприємств пасажирського автомобільного транспорту, Толчанова З. О., Валіулліна З. В. (2012)
Бубела А. В. - Управління запасами при організації товарорухомих процесів, Ковальчук С. О., Шубін С. Б. (2012)
Лабута А. В. - Аналіз факторів зовнішнього середовища проектів і программ (2012)
Huzhevska L. A. - The field definition efficiency uses of piggyback transportation for cost parameter, Lytvyn O. V. (2012)
Nosovskii A. M. - The trajectory of the vessel analytical expression construction buy the experimental data (2012)
Gusiev O. V. - Deffining the directions of enhensing vehicle safety in Ukraine, Khmelyov I. V. (2012)
Gusiev O. V. - Development of methods to improve the logistics in Ukraine: probing the mathematical model for road traffic and freight shipment flows, GrysjukY.S GrysjukY.S, Kaskiv V. I., Kaskiv S. V. (2012)
Алькема В. Г. - Управління економічною безпекою 3PL оператора в умовах посилення конкуренції, Демиденко О. С. (2012)
Антоненко Н. В. - З електронними документами працювати вигідно та неважко, Чумак К. О. (2012)
Базилюк А. В. - Системно-діалектичний підхід до аналізу транспортних кластерів, Хоменко І. О. (2012)
Бідняк М. Н. - Організаційно-економічний механізм управління стабільністю та ефективністю діяльності підприємства, Клещ А. М. (2012)
Бойко В. В. - Сутність діагностики потенціалу розвитку підприємств транспорту, Парфентьєва О. Г. (2012)
Бондар Н. М. - Оцінювання соціальної ефективності проектів державно-приватного партнерства (2012)
Боровик Н. А. - Якість транспортного обслуговування та попит споживачів транспортних послуг, Сив’юк Т. С. (2012)
Волинець Л. М. - Обґрунтування необхідності управління ризиками в логістичній системі підприємства, Гамеляк І. П. (2012)
Волинець Л. М. - Страхування вантажів на автомобільному транспорті, Кутняк А. В. (2012)
Воркут Т. А. - Стратегічне управління портфелями проектів в підприємствах перевізників автомобільного транспорту, Павлюк Д. О., Білоног О. Є., Цимбал Н. М. (2012)
Гавриленко В. В. - Визначення економічної ефективності функціонування підприємств у процесах транспортування та зберігання сільськогосподарської продукції, Прокудін Г. С., Струневич Л. М. (2012)
Гавриленко В. В. - Інвестиційна модель простого відтворювання основних фондів підприємства на засадах динамічного програмування, Шумейко О. А. (2012)
Гарбар К. В. - Діагностування загрозливих змін у зовнішньому середовищі непрямого впливу на господарську діяльність підприємства (2012)
Гурнак В. М. - Економічна безпека підприємств транспорту як фактор стабільного задоволення попиту в перевезеннях, Славінська О.С., Ананченко В.Є. (2012)
Горбенко О. В. - Термінологічний апарат вітчизняної логістики (2012)
Горбенко О. В. - Узагальнення та характеристики концепцій управління матеріальними потоками, Сопоцько О. Ю. (2012)
Горобінська І. В. - Фінансовий інжиніринг як інструмент державного регулювання відтворювальних процесів в транспортній галузі (2012)
Гошовська В. В - Формування організаційно-розпорядчого документа про облікову політику підприємства дорожньо-транспортного комплексу, Гончарова Я. О. (2012)
Гуцалюк О. І. - Порівняльна характеристика податкової системи України та окремих зарубіжних країн (2012)
Дегтярьова О. М. - Визначення стану фінансово-бюджетної дисципліни підприємств (2012)
Дорошкевич Д. B. - Застосування методів альтернативного менеджменту для зменшення кількості бракованої продукції (2012)
Драгун Н. П. - Стратегии диверсификации промышленных предприятий Беларуси, Ивановская И. В. (2012)
Єфіменко Н. А. - Розробка методики визначення показників результативності контролю якості в умовах дискретних виробництв, Рябікова Г. В. (2012)
Іванчук С. І. - Аналіз специфіки інвестування туристичної індустрії (2012)
Жулин О. В. - Ризики публічно-приватного партнерства в Україні (2012)
Заплітна Т. В. - Оцінювання вартості майнових активів орієнтоване ринковим вимогам (2012)
Заяц О. В. - Огляд світового досвіду формування системи контролінгу (2012)
Карлова І. О. - Проблеми податкової системи та шляхи їх вирішення в умовах трансформаційних змін економічної моделі України (2012)
Козак Л. С. - Інвестиційна політика як засіб реалізації інвестиційної стратегії автотранспортних підприємств, Гайдай Г. Г. (2012)
Козак Л. С. - Особливості впровадження контролінгу на підприємствах автосервісу, Червякова В. В. (2012)
Козак Л. С. - Тенденції розвитку й ефективність забезпечення європейської економічної безпеки в умовах глобалізації економіки, Федорук О. В. (2012)
Копитко М.І. - Особливості організації процесу енергоменеджменту на промислових підприємствах з позиції стабілізації рівня економічної безпеки (2012)
Левіщенко О. С. - Концептуальна модель ефективної організації управлінського консалтингу для вітчизняних підприємств (2012)
Макарова Т. В. - Підхід до вибору суб’єктивних складових, що можуть обумовити економічно ефективну інтенсифікацію транспортних потоків автомобілів (2012)
Малихіна С. В. - Міжнародна конкурентоспроможність – як пріоритетний фактор розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств (2012)
Назаренко Я. Я. - Внутрішній контроль у забезпеченні ефективної діяльності підприємств транспортного комплексу (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського