Марцеляк О. В. - Конституційно-правовий процес утвердження інституту омбудсмана в Україні (2003)
Скібіна О. О. - Поняття участі громадян в управлінні державними справами: конституційно-правовий аспект (2003)
Семенов В. О. - Концепція перехідного періоду крізь призму транзитології (2003)
Шаповалова О. В. - Господарсько-правові способи організації деяких програм сприяння економічному росту (2003)
Загородній С. А. - Цивільно-правові аспекти якості вищої освіти (2003)
Корчевний Г. В. - Розвиток законодавства про адміністративну охорону авторського права і суміжних прав в Україні (2003)
Симов’ян С. В. - Банківські платіжні картки як засіб попередження і протидії легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом (2003)
Шишка О. Р. - Юридична характеристика договору реклами (2003)
Татарченко Т. М. - Загальна характеристика засобів індивідуалізації товарів та їх виробників (2003)
Брунь А. Г. - Генезис і поняття договору оренди земельної ділянки (2003)
Іншин М. І. - Особливості обмежень, пов’язаних зі службою в органах законодавчої, виконавчої та судової влади (2003)
Обушенко О. М. - Вирішення службово-трудових спорів у порядку підлеглості: теоретичний аспект (2003)
Попович Є. М. - Нормативно-правове забезпечення здійснення нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства (2003)
Затолокіна Н. В. - Організаційно-правове забезпечення збалансованості земель сільськогосподарського призначення (2003)
Саппа М. М. - PR-діяльність ОВС в екстремальних ситуаціях: громадянська непокора (методичні нотатки до викладання теми) (2003)
Кретчак О. М. - Використання методу моделювання психологічних ускладнень на заняттях з фізичної підготовки міліціонерів Державної служби охорони (2003)
Конціялов О. В. - Демонстраційний метод навчання як один із способів підвищення та забезпечення безпеки дорожнього руху в процесі підготовки водіїв транспортних засобів категорії "В" у Національному університеті внутрішніх справ, Фесенко Г. І., Сазонов О. Г. (2003)
Цикалевич В. М. - Виховна робота у вищому навчальному закладі МВС України (2003)
Вострокнутов Л. Д. - Наступність поколінь у справі фізичної підготовки військових (2003)
Хольченков О. М. - Чи може Державна податкова адміністрація України бути суб’єктом державного фінансового моріторингу? (2003)
Синявська О. Ю. - Підвищення соціально-правового статусу працівників органів внутрішніх справ – невід’ємна складова збереження їх професійного ядра (2003)
Карнаухов М. - Особливості неперервності та забезпечення наступності змісту освіти в системі ступеневої підготовки фахівців автомобільної галузі США, Фабрицький М., Зінь І., Кужій В. (2013)
Вергунов С. В. - Скульптура, как объект промышленного дизайна (2011)
Жлудько В. М. - Дизайн-діяльність як засіб удосконалення фахової підготовки вчителів початкових класів (2011)
Кузнецова І. О. - До питання використання терміну "гра" в дизайні, Джоболда І. В. (2011)
Мироненко О. В. - Дизайн технических средств реабилитации (2011)
Силко Р. М. - Український вимір дизайн-освіти (філософсько-історичний аспект) (2011)
Сухорукова Л. А. - Особливості проектування в дизайні музикальної продукції (2011)
Трегуб Н. Е. - Взаимозависимость мебельных технологий и дизайна мебели, Севрюкова В. В. (2011)
Цимбалюк О. К. - Становлення і розвиток журналів мод в Західній Україні (2-ї пол. XIX – 1-ї третини XX ст.), Маковецька Н. І. (2011)
Ветоха-Копадзе М. - Уніформа в освітніх закладах України кін. XІX – поч. XX ст. (2011)
Гардабхадзе И. А. - Особенности проектного управления процессами создания современной одежды (2011)
Гнатюк Л. Р. - Візуальна комунікація як важлива складова дизайну інтер’єрів аеровокзальних комплексів, Кравченко О. В. (2011)
Диалло Л. Т. - Специализированные дизайн стредства помощи слабовидящим детям в интерьере (2011)
Зеленкова В. А. - Прийоми використання національної тематики в дизайні аеропортів та аеровокзалів (2011)
Киселева А. А. - Тенденции развития public art объектов в архитектурно-исторической среде города Киева (2011)
Кисельова К. О. - Можливості використання методу морфологічного аналізу в моделюванні одягу (2011)
Кулішов М. В. - Ерго-дизайнерські принципи модернізації спортивних майданчиків в спеціалізований об’єкт для занять фізичними вправами людей інвалідів (2011)
Лабнюк Т. А. - Основні правила і принципи проектування інтер’єру для етнографічного музею (2011)
Лифар-Чавченко А. О. - Колірні тенденції в сучасному дизайні одягу (2011)
Марченко А. Д. - Реновация как способ преобразования промышленной среды Одессы (2011)
Мурашко Е. В. - Интертекстуальность как междисциплинарное явление (2011)
Підлісна О. В. - Математична модель урахування дизайн-факторів виробничого середовища у визначенні ступеню комфортності промислового інтер’єра (2011)
Прокопенко В. Л. - Визначення автентичності меблевих виробів за допомогою порівняльної методики (2011)
Прусак В. Ф. - Деревина – споконвічний матеріал предметного світу людини, Кійко І. О. (2011)
Рудик Д. Є. - Стилізація як засіб створення художнього образу в етнодизайні (на прикладі готельного комплексу "Кіцхоф”) (2011)
Тюрикова Е. Н. - Реализация средового похода в предпроектных исследованиях студентов – будущих дизайнеров архитектурной среды, Юнг И. С. (2011)
Аноричева-Єремка А. І. - Роль історичної спадщини портретного жанру в навчальному процесі академічного живопису на 1-му курсі (2011)
Бондарчук Н. О. - Становлення принципів реалістичного живопису у творчості кримськотатарських митців. І пол. ХХ ст. (на матеріалі пейзажного жанру) (2011)
Горбатенко Л. П. - Основные принципы гармонии в художественном образе (2011)
Дудка Ю. В. - Некоторые аспекты систематизации учебного материала по начальному курсу истории искусств (из опыта преподавания в школе эстетического воспитания) (2011)
Золотарева Ю. И. - Социализация молодежи в условиях глобализации (2011)
Коваль О. В. - Живопись как проект визуальной репрезентации языка: вербально-визуальный синтез в теории искусства Ю. С. Степанова (2011)
Колесник Л. Є. - Мистецьке життя Львова кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ століття (2011)
Корнєв А. Ю. - Образи "ляхів”, як "чужих” в українській пісенній епіці доби Хмельницького (2011)
Кривенцова А. В. - Автопортрет в живописи графике и скульптуре Харькова (на материале выставки "Новая антология: Автопортрет" галерея "Академия" 30 марта 2011 года) (2011)
Мироненко Н. Г. - Художньо-стилістичні аспекти розвитку мистецтва будянського фаянсу (2011)
Олійник В. А. - Сучасний погляд українського художника-ілюстратора на оформлення дитячої книги (на прикладі творчості Костя Лавра) (2011)
Павлова Т. В. - Василь Єрмилов: П’єро конструктивістської сцени (2011)
Прищенко С. В. - Стилістичні тенденції розвитку рекламної графіки кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2011)
Прокопчук І. Ю. - Художньо-стилістичні особливості "виробничого мистецтва" та його концептуальні витоки (2011)
Рущак О. В. - Шрифт як основна складова в графічному оформленні періодичних видань Закарпаття другої половини ХІХ– початку ХХ століття (2011)
Сапак Н. В. - Искусствоведческий аспект в анализе архитектуры модерна юга Украины на примере города Николаева (2011)
Семенюк В. І. - Творчість Софії Петрівни Караффа-Корбут у контексті розвитку української графіки другої половини ХХ століття (2011)
Соколюк Л. Д. - "Бубновый валет" на выставке "Кольца" (Харьков 1912 г.) (2011)
Федина О. Я. - Український народний костюм у контексті виставкової діяльності в Європі другої половини ХІХ століття (2011)
Шулика В. В. - Свято-Иоанно-Усекновенский храм в Харькове: история и архитектура (2011)
Яковець І. О. - Концепція розвитку музейного менеджменту і маркетингу (на прикладі Черкаського обласного художнього музею) (2011)
Голуб А. В. - Специфіка поєднання сценічних об’єктів різних типів у межах однієї вистави сучасного театру анімації як характерна тенденція доби постмодернізму (стаття 1) (2011)
Могила (Васильєв) О. П. - Сценічний етюд. Спостереження й імітація (2011)
Островська К. В. - Збереження та розвиток національної хореографічної спадщини (2011)
Откидач В. М. - Складові творчості естрадного співака (частина перша) (2011)
Русіна В. С. - Традиційна пісенність Слобожанщини: історіографія та стан дослідженості (2011)
Сольона І. В. - До проблеми виконання "Всенічного бдіння" С. Рахманінова (2011)
Филипчук М. С. - Керівництво естрадним колективом в системі музично-творчої діяльності (2011)
Цюлюпа Н. Л. - Історичні аспекти становлення та розвитку національного фортепіанного виконавства (XVIII-XX ст.) (2011)
Вступ (2013)
Горбунова А. В. - Генезис активізації роботи банків на ринку лізингових послуг в Україні, Повшук Н. Ю. (2013)
Дерій Ж. В. - Формування конкурентної політики держави на засадах інституційної архітектоніки, Зосименко Т. І. (2013)
Малик О. В. - Забезпечення фінансової безпеки підприємств за умов членства у СОТ (2013)
Malyk О. - Providing the financial security of enterprises in terms wto membership (2013)
Івашко О. А. - Напрями реформування паливно-енергетичного комплексу України, Підцерковний Б. В. (2013)
Ivashko O. - Directions of reformation of the fuel and energy complex of Ukraine, Pidcerkovnuy B. (2013)
Мацькевич О. Ю. - До уточнення специфіки та структури людського капіталу підприємства (2013)
Matskevych O. - As for clarification of the specificity and the structure of human capital of the company (2013)
Гунчак Н. В. - Аналіз розвитку наукової діяльності в Україні як складової інтелектуалізації національного господарства (2013)
Hunchak N. V. - The analysis of scientific activity in Ukraine as a component of national economy’s intellectualization (2013)
Галюк І. Б. - Трансформація поглядів на життєвий цикл організаційної системи в умовах нової економіки (2013)
Galyuk I. B. - Transformation of views on life cycle of оrganizational systems in the new economy (2013)
Бугай В. З. - Напрямки антикризового управління фінансами промислового підприємства, Суржок Р. Л. (2013)
Коновал В. В. - Реструктуризація підприємств легкої промисловості як засіб забезпечення віддачі виробничого потенціалу, Шарко В. В. (2013)
Дудар А. В. - Прийняття рішень в управлінні підприємством (2013)
Dudar A. V. - Decision-making in operation of business (2013)
Пилявець В. М. - Фактори формування конкурентоспроможності продукції олієжирового підкомплексу (2013)
Косицький К. В. - Підхід до формування моделі управління податковим бюджетом у промисловому холдингу (2013)
Колесов С. В. - Дослідження сучасних підходів щодо оцінювання інноваційних проектів на підприємстві (2013)
Kolesov S. V. - Factors of the formation of the oils and fats subcomplex cmpetitiveness (2013)
Марков О. М. - Економічна динаміка і здатність підприємства до адаптації (2013)
Markov O. M. - Economic dynamics and ability of the enterprise to adaption (2013)
Франів І. А. - Розміщення продуктивних сил як основа успішного управління бізнесом, Фарат О. В. (2013)
Franiv I. A. - Placement of the productive forces as the basis for successful business management, Farat O. V. (2013)
Левшук А. А. - Роль малого бізнесу в економіці України (2013)
Levshuk A. - A role of small business in economy of Ukraine (2013)
Корсак В. І. - Соціальний трейд-маркетинг - один із дієвих інструментів реалізації соціальної функції регіональними роздрібними торгівельними організаціями (2013)
Korsak V. I. - Social trade-marketing as one of the most effective tools of implementation social functions of the regional retailers (2013)
Пилипчук Н. М. - Оптимізація облікової інформації про доходи з основної діяльності в системі управління діяльністю підприємств (2013)
Ільченко Л. Б. - Форми бухгалтерського обліку та їх застосування на підприємствах споживчої кооперації (2013)
Ревич М. Я. - Методи аналізу та розподілу банківського прибутку (2013)
Revich M. Ya. - The methods of analysis and distribution of bank profit (2013)
Капля І. В. - Нематеріальні активи як внесок у статутний капітал підприємства, їх відображення та облік, Ніколашин А. О. (2013)
Kaplya I. V. - Intangible assets as a contribution to the share capital of enterprise, it`s reflection and accounting, Nikolashyn A. O. (2013)
Венжега Д. І. - Концептуальні основи внутрішнього контролю: сутність, системно – структурні характеристики, цілі, задачі, методи дослідження (2013)
Пославська Л. І. - Економічна сутність та роль витрат в управлінні підприємством (2013)
Poslavska L. I. - Economic essence and role of costs in a management of an enterprise (2013)
Малюга Л. М. - Управління маркетинговими змінами на підприємстві (2013)
Malyuga L. M. - Management of marketing changes in the companies (2013)
Ситник Г. В. - Методологічні засади побудови системи фінансового аналізу на підприємствах торгівлі (2013)
Sytnyk H. V. - Methodological basics of construction of system of financial analysis at commercial enterprises (2013)
Жавнерчик О. В. - Інфраструктурна безпека трансформації земельних відносин (2013)
Zhavnerchik O. V. - The infrastructural security of land relations` transformation (2013)
Дубинська О. С. - Моделювання виробничо-фінансового циклу для забезпечення платоспроможності машинобудівних підприємств (2013)
Dubinskaya E. S. - Modeling of industrial-financial cycle to ensure the solvency of the machine-building enterprises (2013)
Алекперова Л. В. - Кадровий контролінг на підприємстві (2013)
Alekperova L. V. - Personnel controlling at the enterprise (2013)
Рибак О. В. - Методи контролінгу в системі інструментарного аналізу організаційного середовища підприємства (2013)
Rybak O. - The methods of controlling in the system of analysis toolkit of the organizational environment of enterprise (2013)
Пухальська А. П. - Напрями використання об’єктів інтелектуальної власності наукомісткими підприємствами (2013)
Puhalska A. P. - Intellectual property using directions by scientific enterprises (2013)
Вербовська Л. С. - Застосування методу таксономії для визначення рівня розвитку прикордонних територій, Петрина М. Ю., Боднар Г. Ф. (2013)
Verbovska L. S. - Application of method taxonomy for determination of level of development of boundary territories, Petrina M. Yu., Bodnar G. F. (2013)
Яцкевич І. В. - Щодо сутності соціально – економічної ефективності суб’єктів підприємницької діяльності (2013)
Реферати наукових статей (2013)
Аверкина М. Ф. - Фінансові інструменти забезпечення стійкого розвитку міста (2013)
Бєлокоз О. І. - Якість внутрішнього аудиту закупівель на торговельних підприємствах (2013)
Білашенко О. С. - Аспекти корпоративного управління в контексті реалізації вимог Базель ІІІ (2013)
Біломістна І. І. - Особливості формування теоретичних підходів до визначення фінансової безпеки підприємства як економічної категорії, Олійник О. В. (2013)
Біломістний О. М. - Посилення ролі забезпечення кредиту з використанням договорів субконтрактингу (2013)
Біляк Н. І. - Стратегічне планування в системі аграрного виробництва (2013)
Бойко К. В. - Особливості складання фінансової звітності страховими компаніями за міжнародними стандартами, Софіюк О. Г. (2013)
Бондаренко Т. Ю. - Класифікація загальновиробничих витрат та підходи до їх поділу на постійні та змінні (2013)
Бондаренко О. С. - Методологічні засади фінансової логістики (2013)
Боримська К. П. - Стандарти управління ризиками в посиленні обліково-аналітичного забезпечення системи управління підприємством (2013)
Борщ О. Л. - Теоретичні основи інвестицій на прикордонних територіях (2013)
Бригінська Л. Г. - Проблеми формування ресурсної бази банків України (2013)
Височан О. О. - Класифікація джерел фінансування витрат на підготовку та освоєння виробництва нової продукції: обліковий аспект (2013)
Волкова І. М. - Маркетингове інформаційне забезпечення підприємств аграрного сектора економіки (2013)
Волошин В. С. - Оцінювання техніко-економічних характеристик автоматизованих систем управління машинобудівних підприємств (2013)
Гавриловська Л. М. - Оподаткування дивідендів в контексті Податкового кодексу України (2013)
Гавриловський О. С. - Особливості оподаткування резерву сумнівних боргів (2013)
Гнатенко Є. П. - Щодо аналізу стану дебіторської та кредиторської заборгованості на підприємстві (2013)
Гнатенко Є. П. - Методичні підходи щодо визначення поняття "дебіторська заборгованість", Мельниченко С. С. (2013)
Гнатенко Є. П. - Аспекти обліку та законодавчо-нормативного регулювання оплати праці, Санченко О. В. (2013)
Григорук І. О. - Поняття іпотечного кредитування та його роль у фінансуванні підприємств АПК (2013)
Гринчишин Я. М. - Багатоаспектна роль бухгалтерського обліку та звітності в антикризовому фінансовому менеджменті підприємств (2013)
Гринишин Г. М. - Регіональні аспекти зовнішньоекономічної діяльності підприємств АПК, Вороний І. В. (2013)
Дейнега О. В. - Регіональні особливості формування попиту на картоплю, Якубовська Н. В. (2013)
Дюк А. А. - Обгрунтування теорії управління організаційним розвитком підприємств як цілісної системи в світовій практиці (2013)
Єсіна В. О. - Розвиток інноваційного потенціалу регіону з використанням механізму управління міжрегіональними взаємодіями (2013)
Жидовська Н. М. - Аудит землі як ефективний засіб захисту прав землевласників (2013)
Кобрин Л. М. - Методологія ефективності функціонування молокопереробних підприємств (2013)
Коваленко О. В. - Особливості обліку майнових прав (2013)
Козлова М. О. - Терміни бухгалтерського обліку і бухгалтерські професіоналізми: розмежування та співвідношення (2013)
Колос І. В. - Концептуальна модель внутрішнього аудиту на підприємстві, Радіонова Н. Й. (2013)
Коновалова О. В. - Аналіз податкового навантаження та його вплив на стан економіки України, Лохвицька І. (2013)
Котелевська Ю. В. - Роль маркетингової стратегії в процесі забезпечення фінансової стабільності банку, Новікова Т. В. (2013)
Кошельник В. М. - Напрями зміцнення фінансового стану аграрних підприємств у посткризовий період їх розвитку, Побережна Л. В. (2013)
Крисак А. І. - Цивілізаційний вимір земельних відносин в умовах сталого розвитку (2013)
Криштопа І. І. - Побудова збалансованої системи показників на промислових підприємствах України (2013)
Кузьмак О. І. - Етапи та методологія дослідження і оцінювання трудового потенціалу (2013)
Кузьмак О. М. - Методи оцінки операційних ризиків банківських установ (2013)
Кулакова О. В. - Методика аналізу затрат і собівартості продукції на коксохімічних підприємствах (2013)
Левицька С. О. - Економічна вигода як оцінка доходів підприємницької діяльності (2013)
Лобода Н. О. - Податковий кодекс України і оподаткування доходів фізичних осіб: контекстуальний аналіз (2013)
Луцюк І. В. - Витрати на якість та їх класифікація для потреб управління та обліку (2013)
Ляшенко О. А. - Зайнятість та безробіття населення сільських територій (2013)
Майданевич П. М. - Екологічний облік як інформаційний інструмент управління сільськогосподарською діяльністю підприємства (2013)
Манухіна М. Ю. - Оцінка нематеріальних активів у бухгалтерському обліку (2013)
Маслова А. Ю. - Оцінка впливу зовнішніх чинників на прийняття управлінських рішень при формуванні кредитного потенціалу банку (2013)
Мусієнко О. М. - Основні тенденції зміни узагальнюючих показників інвестиційної діяльності банків на ринку цінних паперів України (2013)
Назарова К. О. - Контроль якості та його місце в умовах синергії внутрішнього та зовнішнього аудиту (2013)
Новак О. С. - Організація та особливості проведення операцій сек’юритизації активів на основі інвестиційних фондів (2013)
Осадча О. О. - Управлінський облік в контексті аналізу формування прибутку від операційної діяльності (2013)
Павлишин Г. І. - Розвиток інфраструктури оптового овочевого ринку (2013)
Паламарчук О. І. - Становлення ринку аудиторських послуг України в умовах інтеграції до міжнародних стандартів (2013)
Пархуць М. Р. - Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи як одна з форм технічного забезпечення агровиробників розвинених країн світу (2013)
Петрук О. М. - Удосконалення фінансово-кредитного забезпечення малого бізнесу регіону, Травін В. В. (2013)
Пославська Л. І. - Внутрішня звітність за центрами відповідальності (2013)
Прус Ю. О. - Аналіз організаційної структури аграрного виробництва в Запорізькій області (2013)
Романенко О. В. - Удосконалення стратегічного аналізу інтеграційних процесів (2013)
Рязанова Н. О. - Складові елементи регіональної експортної стратегії (2013)
Скворцов І. Б. - Контрольно-аналітичне забезпечення управління підприємством, Завербна М. С., Швед Л. Р. (2013)
Смагло О. В. - Фінансовий моніторинг та його роль у протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом (2013)
Сташенко Ю. В. - Оптимізація ринкової діяльності у системі обліку товарних операцій (2013)
Степаненко Н. І. - Аналітичний інструментарій формування продуктового портфелю аграрних підприємств (2013)
Трофимчук В. О. - Макроекономічні особливості реалізації екологічної політики в сфері поводження з відходами (на прикладі природоохоронних інвестицій) (2013)
Фаріон А. І. - Кластерний підхід для аналізу та прогнозування доходів і видатків державного сектора економіки України (2013)
Харламова О. В. - Перше застосування МСФЗ: проблемні аспекти формування аудиторських звітів (2013)
Чикор О. В. - Місце альтернативної енергетики у підвищенні конкурентоспроможності регіонів (2013)
Шаперенков А. В. - Основні перешкоди участі банків у розвитку інноваційного потенціалу України (2013)
Шелест В. С. - Актуальні питання обліку надходження нематеріальних активів (2013)
Юнацький М. О. - Сучасний стан нормативно-правового забезпечення формування облікової політики (2013)
Юр’єв О. В. - Докази в аудиті ефективності операційної діяльності торговельних підприємств (2013)
Корж Н. А. - Математическое моделирование переднего межтелового цервикоспондилодеза вертикальными цилиндрическими сетчатыми имплантатами, Барыш А. Е., Бузницкий Р. И., Яресько А. В. (2012)
Стауде В. А. - Численное моделирование и анализ напряженно-деформированного состояния кинематической цепи "поясничный отдел позвоночника – крестец – таз" при одностороннем блокировании крестцово-подвздошного сочленения, Кондратьев А. В., Карпинский М. Ю. (2012)
Зеленецький І. Б. - Математичне моделювання напружено-деформованого стану кульшового суглоба за різних значень шийково-діафізарного кута, Яресько О. В., Мітелева З. М. (2012)
Головаха М. Л. - Влияние сагиттального наклона плато большеберцовой кости на стабильность коленного сустава, Красовский В. Л., Горелов А. М., Титарчук Р. В. (2012)
Григоровский В. В. - Патоморфологические изменения и исход травматических дефектов суставной поверхности мыщелков бедренной кости после имплантации культивированных ex vivo аутогенных хондроцитов в эксперименте, Страфун С. С., Костогрыз О. А., Зубов Д. А. (2012)
Волкова Н. О. - Клітинні культури стромального походження в терапії експериментальної тендопатії, Коструб О. О., Блонський Р. І., Гончарук О. І., Бруско А. Т., Павлович О. В., Юхта М. С. (2012)
Петренко Д. Е. - Морфологические особенности тканей в зоне межтелового спондилодеза при экспериментальном моделировании у крыс, Ашукина Н. А., Иванов Г. В., Мезенцев А. А. (2012)
Ходжаев Р. Р. - Влияние препарата "Кальцемин" на регенерацию кости в эксперименте, Шерматов Г. А. (2012)
Бобошко Р. О. - Нейроостеоартропатія стопи у разі цукрового діабету: особливості лікування та ортопедичного забезпечення хворих, Дондорєва І. С., Зайцев М. В., Півоваров В. В. (2012)
Шармазанова Е. П. - Магнитно-резонансная томографическая семиотика остеопоротических компрессионных переломов позвоночника, Мягков С. А., Еремеева Н. Д., Костюковская А. Е. (2012)
Кваснюк Д. І. - Диференційна діагностика реактивного та септичного артритів за допомогою методу фазометрії синовіальної рідини людини, Васюк С. В., Ушенко О. Г. (2012)
Шевченко Н. С. - Ультразвуковая характеристика изменений коленных суставов невоспалительной природы у подростков (2012)
Пустовойт К. Б. - Прогноз розвитку диспластичного гонартрозу у віковому аспекті, Карпінська О. Д. (2012)
Филиппенко В. А. - Лечение пациентов с деформирующим остеоартрозом суставов, Леонтьева Ф. С., Подгайская О. А. (2012)
Побел Е. А. - Результаты лечения пациентов с диафизарными переломами длинных костей конечностей (ретроспективный анализ) (2012)
Корж Н. А. - Использование дабигатрана этексилата для профилактики тромбоэмболических осложнений при эндопротезировании тазобедренного сустава, Филиппенко В. А., Леонтьева Ф. С., Танькут А. В., Малык Р. В., Яковенко Н. В. (2012)
Филиппенко В. А. - Профилактика тромбоэмболических осложнений при эндопротезировании суставов с использованием еноксипарина, Леонтьева Ф. С., Подгайская О. А. (2012)
Ватолінський Л. Е. - Результати протезування пацієнтів зі змінними об’ємами кукс стегна, Щетиніна Л. Г., Баєв П. О., Корнєєв С. В., Кабаненко І. В. (2012)
Лоскутов А. Е. - Первому украинскому центру хирургии кисти 30 лет, Белый С. И., Науменко Л. Ю. (2012)
Корж Н. А. - Вклад харьковской школы ортопедов-травматологов в становление и развитие специализированной помощи детям, Корольков А. И., Голубева И. В., Яременко Д. А., Шевченко С. Д. (2012)
Кореньков О. В. - Використання біогенних та біоінертних матеріалів у кістково-пластичній хірургії (огляд літератури) (2012)
Яременко Д. А. - Клиника, диагностика и хирургическое лечение застарелых повреждений межберцового синдесмоза (обзор литературы), Ершов Д. В., Яременко О. Д. (2012)
Малоинвазивная и инструментальная хирургия при дегенеративных заболеваниях позвоночника (по материалам X Международного симпозиума по малоинвазивной и инструментальной хирургии позвоночника — ISMISS) (2012)
Отчет о работе обществ и ассоциаций ортопедов-травматологов. Харьковское областное отделение Украинской ассоциации ортопедов-травматологов (2012)
Информация о проведении съездов, симпозиумов и научно-практических конференций в 2013 году (2012)
Указатель статей и материалов, опубликованных в 2012 году (2012)
Андрейко Л. В. - Автоцитати в прозовій творчості Ю. Андруховича як проблема перекладу (2013)
Барилко С. М. - Міфопоетика роману Аскольда Мельничука "Що сказано", Барилко Є. О. (2013)
Ваховський М. Л. - Тенденції постмодернізму в американській літературі (2013)
Гладка Н. В. - Специфіка інтерпретації образу Нарциса в європейській літературі XII століття (2013)
Ємець Н. О. - Пропозиційний аналіз метафоричності я-висловлювань у поетичному тексті (2013)
Зимомря І. М. - Поетика австрійської малої прози середини ХХ ст.: образи та мотиви в стратегії Інґеборґ Бахманн (2013)
Камышников Р. В. - Выражение военного опыта в стихотворных произведениях Зигфрида Сассуна и Уилфреда Оуэна (2013)
Левченко А. В. - Техніки інтендування та експектації при сприйнятті художнього тексту (на матеріалі оповідань Дж. Д. Селінджера) (2013)
Максименко О. В. - Жанрові особливості "Щоденника" Олександра Довженка (2013)
Маріна О. С. - Концептуальне підгрунтя парадоксальності в англомовному поетичному постмодерністському дискурсі (2013)
Раті А. О. - Англомовна література жахів: еволюція жанру (2013)
Руденко А. С. - Автобіографія як метажанр в іспанській літературі (2013)
Бараненкова Н. А. - Роль перекладу у процесі навчання читанню фахової літератури студентів немовних ВНЗ (2013)
Безлюдна В. В. - Фасилітація спілкування іноземною мовою як інноваційний вид формування комунікативної компетенції студентів (2013)
Блашків О. В. - "Віртуальна екскурсія" як прийом формування соціокультурної компетенції студентів на заняттях з американської літератури (2013)
Bragina E. R. - Problems in teaching English pronunciation (2013)
Бублик А. А. - Модели развития критического мышления студентов при изучении иностранного языка (2013)
Burdina S. V. - The specifics of curriculum design in the conditions of internationalization (2013)
Дейкун П. В. - Навчання англомовного ділового листування студентів економічних спеціальностей вузів (2013)
Дружченко Т. П. - Теорії міжкультурної комунікації як підґрунтя компетентнісного підходу до освіти (2013)
Коваленко В. П. - Проблема мотивації вивчення іноземної мови та лінгвокульторологічний аспект, Папура Г. Г. (2013)
Коротяєва І. Б. - Створення інформаційно-освітнього середовища у процесі формування професійної компетенції майбутніх філологів, Бондаренко О. М. (2013)
Лук'яненко С. Ф. - Формування вмінь взаєморедагування у студентів – першокурсників факультету іноземних мов у процесі розвитку іншомовного писемного мовлення (2013)
Мазур О. П. - Досвід розвитку навичок письма в курсі англійської мови у вищій школі (2013)
Нікітіна Н. П. - Мовний портфоліо як гнучка інтерактивна технологія (2013)
Осадчая Т. Ю. - Понятие "различия бизнес культур" в формировании межкультурной компетентности будущих менеджеров (2013)
Радзієвська О. В. - Анотування наукового тексту іноземною мовою (2013)
Семенчук Ю. Ю. - Самостійна робота студентів з оводіння вміннями міжкультурного спілкування іноземною мовою (2013)
Скрябина Т. А. - Чтение как базисная основа развития всех видов речевой деятельности на занятиях по РКИ, Фомберг О. А., Харламова А. В. (2013)
Спичка А. Г. - Особенности овладения студентами терминологической лексики в процессе чтения научных иноязычных текстов по специальности (2013)
Сюзяєва А. О. - Особливості інтерактивного підходу до навчання іноземним мовам (2013)
Сhabinski M. Е. - Transcription des consonnes française et leurs symboles a l’alphabet phonetique international (2013)
Chavva T. Yu. - A la question de l’apprentissage de grammaire française (2013)
Surgai S. O. - Virtual learning spaces in learning English (2013)
Ушаков А. С. - Сучасні підходи до використання мультимедіа у створенні іншомовного навчального контенту (2013)
Шовкопляс О. І. - Використання кейс-методу в процесі професійно-орієнтованого навчання англійській мові у вузі (2013)
Yasko E. N. - The role of cross-cultural approach to foreign languages teaching in the process of future foreign languages teachers’ communicative culture formation (2013)
Грошко Т. В. - Первинна та вторинна номінації банківської справи: принципи аналізу (2013)
Korzhov S. Yu. - The phenomenon of metaphor as a vivid illustration of allusion in modern Еnglish (based on serialized television shows), Okunkova L. O. (2013)
Кощеєва Н. О. - Зоономени та фітономени на позначення кольору як основа для найменувань людей (2013)
Лучечко Т. М. - Вторинна номінація об’єктів дійсності в загадках (на матеріалі англійської мови) (2013)
Морева Г. Г. - К вопросу о сущности приблизительной оценки в языке (2013)
Федаюк П. О. - Дискурсивна складова мовного образу світу (2013)
Харкавців І. Р. - Антропоморфна метафора в системі мовної образності (на матеріалі англійської мови) (2013)
Хомяк Н. В. - Контекстуальная актуализация единиц системной лексики как средство вторичной номинации (2013)
Чалая Е. В. - Место номинаций морской фауны в английском, французском и украинском языках: сопоставительный аспект (2013)
Ніколаєва Н. - Завершальний етап походу козацьких військ під керівництвом Антона Ждановича в Польщу в 1657 р. (2013)
Єременко М. - Склад запорозького духовенства часів Нової Січі (2013)
Бегей О. - Господарська діяльність Добромильського монастиря св. Онуфрія у ХVІІІ–ХХ ст. (2013)
Казьмирчук М. - Німецькі поселенці у Київській губернії 1861–1917 рр. (2013)
Гавліч І. - Діяльність "Земельного банку гіпотечного" у Східній Галичині в 1910–1914 рр. (2013)
Венгерська В. - Розвиток російського та українського національних проектів в умовах Російської імперії (2013)
Єрич Т. - Кишинівська духовна семінарія: до історії створення (1813–1823 рр.) (2013)
Ленченко Ф. - Кооперація на Всеросійській виставці промисловості та сільського господарства (Київ, 1913 р.) (2013)
Тарас Я. - Національна ідентичність в сакральній архітектурі українців Карпат. Ч.1 (2013)
Рибко О. - Громадські організації Волинської губернії, як складова частина владної системи краю (березень–жовтень 1917 р.) (2013)
Прах Б. - Участь греко–католицьких священиків Лемківщини у політичних подіях 1918–1919 рр. (2013)
Стегній П. - План організації повстання на теренах УСРР Державного Центру УНР у 1921 році (2013)
Хаялі Р. - Кримськотатарське театральне мистецтво в Кримської АРСР (1923–1941 рр.) (2013)
Лазуренко В. - Форми проявів громадянської активності українського фермерства в роки розквіту НЕПу (2013)
Орешкін М. - Битви еліт або пролог репресій. Ч.1, Снегірьов В. (2013)
Салата О. - Карикатура як механізм інформаційно–психологічного впливу на населення в роки Другої світової війни (2013)
Стельникович С. - Соціальний захист населення на Житомирщині у період нацистської окупації (2013)
Стрижак Є. - Героїзм і трагедія Черкаського краю в роки Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. (2013)
Сичевський А. - Анклав старообрядницьких безпопівських поселень у Базарському районі Житомирщини в 1945–1962 рр. (2013)
Красніцька Г. - Історичний розвиток соціального захисту населення в Україні, Чернищук Н. (2013)
Шевченко О. - Кластеризація як засіб інноваційного розвитку України й бар’єри її реалізації (2013)
Гарагонич В. - Співробітництво молоді західних прикордонних областей України і країн Східної Європи (друга половина 50–х – початок 90–х рр. ХХ ст.): постановка наукової проблеми (2013)
Зеркаль М. - Історичний нарис: полікультурність як чинник етнічної освіти України (1990–2000–і роки) (2013)
Антонюк Т. - Міжнародна співпраця НУБіП: напрями і значення для модернізації аграрної освіти України (2013)
Фрей Л. - Сімейний туризм як засіб додаткової освіти для підростаючого покоління (2013)
Спіркіна О. - Вшанування пам’яті почесного земляка Богдана Хмельницького в Черкаській області: формування національної самосвідомості та патріотичне виховання (1991–2001 рр.) (2013)
Дутчак О. - Теоретико–методологічні проблеми українського етнотуризму в контроверсійному баченні науковців, Калуцький І. (2013)
Автушенко І. - Нормативно–правова база соціального захисту військовослужбовців Збройних сил України (2013)
Анісімова О. - Становлення пожежної служби в кримських містах (2013)
Дегтеренко А. - Документознавчий аспект друкарської діяльності Івана Федорова в Україні, Нікольченко Ю. (2013)
Гедін М. - Погляди Михайла Максимовича на проблему витоків Старокиївської держави в контексті зародження наукової полеміки ХІХ століття (2013)
Грищенко Т. - Видатні організатори вітчизняної аграрної науки: академік М.І. Вавилов та М.М. Вольф (2013)
Боровик О. - Суспільно–політична та екологічна діяльність Ф.Т. Моргуна (1973–1988 рр.) (2013)
Козлов Д. - "Я всегда объявлял жестокую брань миру сему": перша промова митрополита Київського Володимира (Богоявленського) в Києво–Печерськiй Лаврi (2013)
Цьомка Н. - Науково–педагогічна діяльність П.М. Ардашева в Київському університеті (2013)
Адамович Н. - Д. М. Петрушевський і дослідження англійського парламентаризму (2013)
Беззубенко А. - Загальний контекст та становище польського третього сектору в 1989–2004рр. (2013)
Вагіф Л. - TEMPUS/TACIS та Азербайджан (2013)
Кириленко А. - Етапи розвитку інститутів цивільного страхування у світовій історії (2013)
Суслова В. - Адаптація палестинських біженців за сприяння йорданського уряду (2013)
Рустамов Р. - Археологічний пам’ятник Мухуртепе (2013)
Шихалиев Х. - Абдулабадінські археологічні пам’ятники (2013)
Залєток Н. - Британські жінки у складі допоміжних служб в роки Другої світової війни. Ч.1 (2013)
Махорін Г. - Розвиток історичної науки у ХІХ–ХХ ст. (2013)
Гедьо А. - Матеріали особового походження як джерело з історії міст Південної України кінця XVIII – початку XX ст., Кухлєв А. (2013)
Конта Р. - Збирання етнографічних матеріалів в Науковому товариствіім. Шевченка у світлі матеріалів "Літературно–наукового вісника" (1898–1906 рр.) (2013)
Мацюта П. - П.І. Бартенєв і "Архів князя Воронцова": укладання та наповнення архіву (2013)
Ткаченко І. - Внесок товариства "Просвіта" у розвиток вітчизняної культури (2013)
Кравець Д. - Модернізаційні процеси в УСРР (індустріалізація, колективізація) у західноукраїнській громадсько–політичній думці (2013)
Шпаковськи Л. - Становлення і розвиток православних конфесій в Україні в 90–ті роки ХХ ст. Історіографія проблеми (2013)
Науменко Л. - Дослідники історичної минувщини Переяслава (2013)
Русін Р. - Проблема державного терору на Україні в працях істориків української діаспори та західних дослідників (2013)
Сторіжко Л. - Гносеологічні пошуки в філософії ірраціоналізму (2013)
Казакова О. - Символ і смисл в інтелектуальному просторі сучасного філософського дискурсу (2013)
Кичкирук Т. - Поняття "нелінійне мислення" у науковому дискурсі філософської науки (2013)
Зінченко Н. - Симулякр: походження та значення поняття (2013)
Родний О. - Сміхові витоки ренесансного філософського діалогізму (2013)
Шигімагіна Л. - Просторово–часовий континуум любові (2013)
Юхимик Ю. - Гламур: симулятивна сутність феномену (2013)
Половніков В. - Контамінантний аспект історико-філософського дешифрування (2013)
Палагута В. - Чи можливо створити сучасну соціальну теорію без суб’єкта: частина 2 (2013)
Дутковський І. - Взаємодія традицій і новацій у науці (2013)
Осипенко Л. - Становлення і розвиток інформаційно–комунікативного процесу та його вплив на управлінську діяльність: постнекласична методологія (2013)
Смирнова О. - Ідентифікаційні трансформації в сучасній політиці (2013)
Романюк О. - Убіквітарний характер гуманітарного знання на теренах України (2013)
Гашутіна О. - Модельний підхід розвитку науково–технічної сфери в рамках національної інноваційної системи, Діденко Н., Новоградська-Морська Н. (2013)
Андрущенко Т. - Глобалізація та перспективи людського розвитку: політико–психологічний вимір (2013)
Кивлюк В. - Роль комунікативного ресурсу в контексті глобалізаційних процесів (2013)
Майдебура О. - Перший центр радіобіологічних та радіоекологічних досліджень в Україні, Гудков І. (2013)
Щербина О. - Специфіка використання аналогії як способу обґрунтування в юридичній аргументації (2013)
Фролова Н. - Сучасна соціальність і мовні процеси (2013)
Бублик К. - Тема людської особистості в богословських працях Володимира Лоського (2013)
Завідняк Б. - Антропо–психологічний вимір алегоризму у Філона Олександрійського (2013)
Шаталович О. - Програма соціалізації інстинктів та проблема культурогенезу в ученні З.Фрейда (2013)
Мелещук А. - Роль православ’я і католицизму у здійсненні релігійного синтезу в історіософії Володимира Соловйова (2013)
Река К. - Філософське осмислення людини у спадщині А.Камю (2013)
Чернігова Т. - Велика перевага любові у філософії життя М.Метерлінка (2013)
Новак М. - Ши Цзин та Шу Цзин як авторитетні джерела у вчені Конфуція. Ч.2 (2013)
Патерикіна В. - Григорій Сковорода про сакральне і профане бачення світобудови (2013)
Поцюрко О. - Національна ідея як фундаментальний чинник державотворчого процесу у спадщині Т.Г. Шевченка (2013)
Кузьменко В. - Онтологія філософсько–правової концепції Ф.М. Достоєвського. Ч.2 (2013)
Іванов Є. - Соціально–філософський аналіз управлінської концепції А.Файоля (2013)
Добко Т. - Любов і щастя у філософії Дітріха фон Гільдебранда (2013)
Шелюх Л. - Можливості та межі структуралістської філософії мови у контексті діалогізма М.Бахтіна (2013)
Поліщук О. - Особливості колективної дії у традиційних суспільствах (2013)
Киселиця С. - Інтеграція віри у людському бутті (2013)
Войнов О. - Зв’язок феномена честі з цілісністю і централізованістю мислення (2013)
Дупак В. - Вплив віртуальної реальності на особистість людини: соціально–філософський аналіз (2013)
Ткаченко Л. - Синергетичний підхід до розвитку особистості: modus vivendi (2013)
Крилова С. - Феномен відчуження в соціальному бутті людини (2013)
Андрєєва Т. - Моральний вимір демографічної політики: світові тенденції та український контекст, Стасенко С. (2013)
Висоцька О. - Етика відповідальності у контексті відносин "людина – природа" (2013)
Закревський В. - Досконала людина: релігійна та світська складові (2013)
Вашкевич В. - Ціннісно-світоглядні настанови молоді в сучасних умовах (2013)
Козловець М. - Національна ідея як рефлексія національно–культурної ідентичності, Ковтун Ю. (2013)
Попов В. - Концепт "турботи" в західній філософії (2013)
Ярчук Ю. - Здоровий спосіб життя: реальний стан та державна політика (2013)
Дорожко І. - Сім’я рефлексивного модерну: філософські інтенції (2013)
Білогур В. - Філософія сучасного спорту як сублімативного вираження індивідуальної і соціальної життєдіяльності людини (2013)
Запорожченко П. - Спортсмен: культ чемпіона та трагедія (2013)
Омельченко Ю. - Правозахисний рух за свободу переконань в СРСР у контексті етики ненасилля (2013)
Дзьобань О. - Природний аспект безпеки: історико–філософська ретроспектива (2013)
Добродум О. - Онлайнова інтерпретація дискурсів дзен–буддизму (2013)
Ібрагімов М. - Філософсько–релігійна аскеза у фізкультурно–спортивному дискурсі (2013)
Грек І. - Релігійна віра у структурі релігійних конфліктів (2013)
Мєшков В. - "Апостольський" період розвитку конфуціанської метафізики (2013)
Харченко С. - Місце особистості в контексті зіткнення конфуціанських моральних принципів і масової культури (2013)
Сенченко А. - Сенс та призначення світоглядної культури в соціокультурному бутті людини: екзистенційний вимір, Бородай А. (2013)
Гарбар Г. - Глобалізація сучасного соціокультурного простору як актуальна проблема культурології (2013)
Журба М. - Сучасна культура та процеси віртуалізації суспільства (2013)
Таганов О. - Особливості структури творчого акту в мистецтві (2013)
Уваркіна О. - Філософські аспекти трагедії В.Шекспіра "Гамлет, принц данський", Бекетова Н. (2013)
Козловець М. - Культурні основи націй та ідентичність у добу глобалізації, Горохова Л. (2013)
Полянська В. - Мистецтво як вища форма опанування світом (2013)
Литвиненко О. - Ліберальні підвалини мультикультуралізму (2013)
Ювковецька Ю. - Комунікативно–інформаційні виміри реклами (2013)
Васильєва Л. - Краса – гламур як детермінанти феномену реклами, Мантула Б. (2013)
Ахмєдова Х. - Гуманістичні ідеї – основа культурних цінностей людства (2013)
Плахта С. - Дискурс імпресіонізму в мистецькому просторі Галичини кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. (2013)
Столяр М. - Радянська сміхова культура як форма моральнісного протистояння тоталітаризму (2013)
Шпак В. - Українські газети: вчора, сьогодні, завтра (2013)
Тунджер М. - Філософське осмислення і соціалізація давньотюркських культів в ісламській культурі (2013)
Кязимова К. - Кілька слів про стиль (2013)
Алієва З. - Творчість народного письменника Азербайджану Анара в історико–літературних зв’язках з Росією і Туреччиною (2013)
Пашаєва А. - Роль Мехрібан Алієвої у розвитку міжкультурного діалогу між Сходом і Заходом (2013)
Куліненко Л. - Освіта як чинник формування громадянських якостей особистості (2013)
Жижко Т. - Аналіз "сили змін" в університетській освіті на рубежі століть, Левіт Д. (2013)
Матвєєв В. - Актуальність і можливі шляхи інтенсифікації навчального процесу у вищій школі (2013)
Морозов В. - Технології освіти в європейському просторі (2013)
Фатхутдінова О. - Особливості модернізації правової освіти в Україні на початку ХХІ ст. (2013)
Козубцов І. - Філософія інформаційної безпеки в умовах її кібернетичного розповсюдження в сучасної динамічній наукової картині світу на прикладі надання знань молодим вченим та студентам, Куцаєв В. (2013)
Семенюк Н. - Компетентнісна модель безперервної освіти та технології її реалізації в Україні (2013)
Матусевич Т. - Аксіологічні аспекти функціонування системи роздільної освіти в сучасному суспільстві (2013)
Чорний О. - Історія філософсько–освітніх ідей в Україні XVII–XVIII ст. та їх антропологічна орієнтація (2013)
Кислицька Ю. - Проблеми формування правосвідомості вчителів у системі їх професійної підготовки в сучасній Україні (2013)
Дребніцька К. - Українська мова в стратегії реалізації мовних практик сучасної освіти (2013)
Галкіна А. - Теоретичні основи психологічної готовності студентів до сімейного життя (2013)
Куц Г. - Ідентичність бренду: політико–регіональний вимір (2013)
Турчин Я. - Світовий досвід у реалізації концептуальних засад електронного голосування (2013)
Пустоловська О. - Поняття еліти: політологічний дискурс (2013)
Ярмоленко М. - Етнополітичні особливості функціонування російської мови в незалежній Україні (2013)
Баглікова М. - Єврорегіон Донбас як інструмент транскордонної співпраці України та Росії (2013)
Горло Н. - Роль етнічної ідеології в обґрунтуванні політики іредентизму (2013)
Загурська-Антонюк В. - Проблеми гендерної рівності у соціологічно–політичному вимірі (2013)
Кремень Т. - Мас–медіа як фактор симуляції політичних процесів (2013)
Мітряєва С. - Теоретико–методологічні засади дослідження громадянського суспільства як колективного актора міжнародної співпраці (2013)
Дементьєва В. - Становлення християнської церковної організації як найважливішого політичного інституту Київської Русі, Кваша О. (2013)
Стародуб Т. - Особливості використання конструктивістської методологічної парадигми для дослідження "Я–образу просторової спільноти/міжнародно–політичного регіону" (2013)
Андрущенко К. - Принцип еволюційного тлумачення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. та концепція "margin of appreciation" (2013)
Черник П. - Українсько–Афганські відносини в аспекті глобальної геополітики (2013)
Буравченко Р. - Ідеологічна направленість політики радянського керівництва при реалізації курсу "нового політичного мислення" в суспільно–політичному житті СРСР (2013)
Зорич О. - Концепт гри як теоретичний засіб аналізу політики (2013)
Молчанов К. - Маркетингова специфіка формування іміджу політичного лідера (2013)
Карась Є. - Проблематика доступу до публічної інформації в громадянському суспільстві України (2013)
Сидорчук О. - Особливості виборів у напівпрезидентських республіках: досвід України й Польщі (2013)
Харченко О. - Запровадження заходів "жорсткої економії" як прояв кризи соціальної держави (2013)
Костіна С. - Національна ідентичність як міждисциплінарна категорія (2013)
Криворучко Н. - Вплив американської концепції системи ПРО на формування внутрішньополітичної ситуації в Чеській Республіці (2013)
Фогел Х. - Сучасні проблеми міграційної політики ЄС (2013)
Нечипоренко Ю. - Політичне структурування парламенту Республіки Польща під впливом виборчої системи (2013)
Посредніков Д. - Політичні релігії (2013)
Васютіна В. - Регулювання національних інформаційних просторів Європейського Союзу (2013)
Крижанівський В. - Складові та напрями енергетичної дипломатії Росії, Ковтун О., Яцишин Д. (2013)
Чальцева О. - Реформування виборчого законодавства України (1993–2012 рр.): політичні наслідки і проблеми, Піденко О. (2013)
Джуринська С. - Взаємодія Великої Британії та США в рамках НАТО, Ковальчук С. (2013)
Жидченко О. - Середземноморська політика Франції в період президентства Н.Саркозі, Примаченко Л. (2013)
Андрейченко Ю. - Проблема піратства навколо узбережжя Африки в сучасних міжнародних відносинах, Буличева К. (2013)
Сапсай А. - Військово-політична складова відносин Чилі – Перу, Мгер Манташян М. (2013)
Тусь П. - Доктрина "масованої відплати" і політика США, Бовсунівський П. (2013)
Черкас Б. - Досвід Індії з впровадження електронного урядування, Гапон С. (2013)
Борщевський В. - Рецензія на монографію: К.В. Нікітенко Функціонування банківської системи УРСР (1921–1939): Монографія. – Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, 2012. – 312 с. (2013)
Зашкільняк Л. - Рецензія на книгу: Андрій Боляновський. Іноземні військові формування у Збройних силах Німеччини (1939–1945 рр.) / Андрій Боляновський / (2013)
Казьмирчук М. - Рецензія на підручник: Довжук І.В. Історія і теорія світових цивілізацій: Підручник / І.В. Довжук, В.Б. Попов, А.І. Атоян та ін.; Під заг. ред. І.В. Довжука. – Луганськ: вид–во СНУ ім. В.Даля, 2012. – 1088 с. (2013)
Ластовська О. - Незгасаючий інтерес до декабристів. Рецензія на книгу: Декабристи в Україні: дослідження й матеріали / Упор.: Г.Д. Казьмирчук, Ю.В. Латиш. – Т. 7. – К.: "ПП"КП"УкрСІЧ", 2013. – 440 с. (2013)
Ластовський В. - Етнополітика для студентів. Рецензія на підручник: Казьмирчук М.Г. Етнополітика: підручник для студентів історичного факультету 1 курсу ОКР "Магістр". – К.: ПП "КП УкрСіч", 2013. – 360 с. (2013)
Масаєв М. - У Криму серйозно беруться за філософське осмислення історії. Рецензія на підручник: Габрієлян О. А. Філософія історії: підручник / О. А. Габрієлян, І. І. Кальной, О. П. Цвєтков. – К.: Академвидав. – 216 с. (2013)
Петренко І. - Рецензія на книгу: Радовський В.С. "Замкнена душа" Петра Сагайдачного. – Львів: "СПОЛОМ", 2012. – 208 с. (2013)
Тригуб О. - Рецензія на підручник: Казьмирчук М.Г. Етнополітика: підручник для студентів історичного факультету 1 курсу ОКР "Магістр". – К.: ПП "КП УкрСіч", 2013. – 360 с. (2013)
Біловол А. М. - Девіації жирового обміну при вугровій хворобі, Ткаченко С. Г., Кондрашова В. Б., Берегова А. А. (2011)
Степаненко В. І. - Наномедицина: нові напрямки фундаментальних досліджень. перспективи застосування нановісмуту в комплексному лікуванні пізніх форм сифілітичної інфекції, Чекман І. С., Глухенький Б. Т., Степаненко Р. Л., Коновалова Т. С., Туркевич О. Ю., Рижко П. П. (2011)
Волкославська В. М. - Трохи про шлях, що пройшла дерматовенерологічна служба за останні 20 років незалежності, та деякі міркування про майбутнє (2011)
Кутасевич Я. Ф. - Репліка з приводу публікації В.Г. Радіонова "Дерматовенерологічна служба сьогодні. А завтра?" У матеріалах науково-практичної конференції дерматовенерологів і косметологів з мінародною участю "нові іноваційні програми в дерматовенерології і косметології" (04.04.11, м.Харків) (2011)
Баркалова Е. Л. - Асимптомний сифілітичний менінгіт у структурі сучасного сифілісу (2011)
Нагорний О. Є. - Патоморфоз клінічних проявів при генитальном герпесі, хламідіозі й трихомонозі (2011)
Савенкова В. В. - Характеристика імунологічних змін у хворих на обмежену склеродермію залежно від стадії захворювання (2011)
Солошенко Е. М. - Інтенсивність апоптозу та інтерлейкіновий статус у хворих на розповсюджений псоріаз, Жукова Н. В. (2011)
Єлісєєва О. В. - Вплив зубного еліксиру "Лізомукоїд" на м'які тканини порожнини роту у хворих на червоний плоский лишай при стоматологічної патології, Кутасевич Я. Ф., Соколова І. І., Кондакова Г. К. (2011)
Іващенко Л. В. - Етіопатогенетична терапія хламідійної інфекції з урахуванням змішаного інфікування (2011)
Мавров Г. І. - Урогенітальний трихомоноз: нові можливості топічної імуномодулюючої терапії, Бондаренко Г. М., Іващенко Л. В., Нікітенко І. М., Щербакова Ю. В. (2011)
Мавров Г. І. - Ефективність фамцикловіру при одноденній методиці терапії герпесвірусной інфекції, Унучко С. В., Губенко Т. В. (2011)
Овчаренко Ю. С. - Дифузна алопеція: діагностика та лікування (2011)
Гончаренко В. В. - Дослідження метаболічної активності різновидів родини chlamydiaceae при культивуванні у лініях перещеплюваних культур клітин, Кондакова Г. К., Джораєва С. К., Кутова В. В., Білоконь О. М., Земляна Т. В. (2011)
Бондар Г. В. - Клініко-епідеміологічні особливості базально-клітинного раку ш кіри в донецькій області, Седаков І. Є., Куценко І. В., Сафанков В. І. (2011)
Щербакова Ю. В. - Інфекції, що передаються статевим шляхом, та ВІЛ: проблема взаємовпливу (2011)
Мавров Г. І. - Противовірусна терапия інфекцій, викликаних вірусами групи Herpes, Нагорний О. Є., Унучко С. В. (2011)
Білозоров О. П. - Показники сенсибілізації до антигенів умовно-патогених грибів MALASSEZIA і CANDIDA у хворих на алергодерматози з мутаціями гену філагрину, Зуєва М. І., Частій Т. В., Кутасевич Я. Ф., Маштакова І. О. (2011)
Прохоров Д. В. - Гістологічні маркери диспластичних невусів (2011)
Нагорний О. Є. - Порушення репродуктивної й статевої функції у хворих з інфекціями, спричиненими Herpes sіmplex, Chlamydі trachomatі, Trіchomonas vagіnalіs (2011)
Баркалова Е. Л. - Математичне моделювання діагностики нейросифілісу, Гур’янов В. Г. (2011)
Мавров Г. И. - Вивчення впливу хламідій різних видів на розвиток апоптозу у клітинних культурах L 929 та Нер–2, Джораева С. К., Гончаренко В. В. (2011)
Колесніков В. Г. - Дослідження поверхневого натягу плазми крові хворих на дерматози за допомогою акусто-диелектричного методу, Кондакова Г. К., Хміль Н. В., Телічко Т. В. (2011)
Федорич П. В. - Виявлення хламідій та мікоплазм одночасно в урогенітальній системі та верхніх дихательних шляхах людини (2011)
Процак В. В. - Лікування хворих з пізнім прихованим сифілісом із застосуванням препаратів антибактеріальної дії та засобів метаболічної терапії (2011)
Кутасевич Я. Ф. - Нові можливості в зовнішній терапії грибкових уражень шкіри, П’ятикоп І. О., Маштакова І. О (2011)
Загорська А. О. - Інтегральні коефіцієнти в оцінці ступеня тяжкості хворих на екзему, Омаров Т. С. (2011)
Кутасевич Я. Ф. - Пигментна кропив’янка у дитини трьох місяців, Маштакова І. О. (2011)
Гусаков М. І. - Дерматовенерологія в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945) (2011)
Беловол А. Н. - Доказові аспекти расової спадковості псоріазу, Берегова А. А., Колганова Н. Л. (2012)
Мавров Г. І. - Особливості надання дерматовенерологічної допомоги представникам груп ризику, уразливим щодо зараження ВІЛ, Щербакова Ю. В. (2012)
Мавров Г. І. - Концепція боротьби з HERPES SІMPLEX, CHLAMYDІA TRACHOMATІS, TRІCHOMONAS VAGІNALІS, в контексті профілактики ВІЛ-інфекції й покращення репродуктивного й сексуального здоров’я нації, Нагорний О. Є. (2012)
Саріан О. І. - Судинний ендотеліальний фактор росту у хворих на псоріаз (2012)
Синяченко О. В. - Порушення реологічних властивостей сироватки крові у хворих на псоріаз, Делятин О. В., Сосновська О. О., Романенко К. В. (2012)
Солошенко Е. М. - Інсуліноподібний фактор росту-1 та вуглеводний обмін у хворих на розповсюджений псоріаз, Кондакова Г. К., Шевченко З. М., Ярмак Т. П., Жукова Н. В. (2012)
Федорич П. В. - Діагностика і лікування одночасних уражень сечостатевої системи та кон’юнктиви ока хламідійного та/або мікоплазменного походження, Федорич Л. Я., Татур Л. А. (2012)
Іванова Н. М. - Вивчення антигрибкових властивостей ліпосомальних тербінафіну та бензоілпероксиду по відношенню до біоплівок Сandida spp, Мавров Г. І., Зуєва М. І., Коцар О. В. (2012)
Бондаренко Г. М. - Досвід застосування біорегуляторних пептидів в лікуванні хворих на урогенітальні інфекції, Нікітенко І. М. (2012)
Гончаренко К. В. - Ефективність комплексного лікування хворих з нерубцовими формами алопеції із застосуванням вузькополосної фототерапії (2012)
Літус О. І. - Діагностичні помилки тактики ведення хворих на нейросифіліс, Куценко І. В. (2012)
Кутасевич Я. Ф. - Випадок кортикостероїдної кардіоміопатії у хворого на псоріаз, що тривало одержував лікування глюкокортико-стероїдами, Олійник І. О. (2012)
Проценко Т. В. - Досвід підвищення ефективності навчання деяким практичним навичкам лікарів в інтернатурі і спеціалізації з дерматології, Гончарова Я. А., Проценко О. А. (2012)
Білоконь М. В. - Поняття громадського порядку в історії поліцейського права та сучасне його розуміння (2003)
Гуторова Н .О. - Злочини проти державних фінансів: механізм побудови кримінально-правових санкцій (2003)
Сімов’ян С. В. - Причини та передумови виникнення проблеми легалізації коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом, Мезенцева І. Є. (2003)
Мартиненко О. А. - Поліцейська корупція: кримінологічний зміст та визначення (2003)
Бучко М. Б. - Проблеми наркотизму на сучасному етапі (2003)
Пазинич Т. А. - Криміналістична характеристика шахрайства та основні напрямки його розслідування (2003)
Безсмертний Є. О. - Деякі питання профілактики правопорушень у діяльності органів внутрішніх справ у сучасних умовах (2003)
Пономаренко Ю. Г. - Кримінологічна характеристика злочинності у сфері незаконного наркообігу (2003)
Бугайчук К. Л. - Загальна спеціальна профілактика адміністративних проступків, які пов’язані з проституцією (ст.ст. 45, 46, 181-1 КУпАП) (2003)
Лиховид В. І. - Протекціонізм як один із видів корупційної діяльності, Ляшенко І. І. (2003)
Гайдар А. І. - Організована злочинність та її вплив на групову злочинність неповнолітніх (2003)
Полуляхов О. В. - Проблеми вдосконалення протидії злочинним угрупованням, пов’язаним з торгівлею людьми (2003)
Радіонов І. І. - Бандитизм: стадії вчинення злочину (2003)
Мєлєшев С. Б. - Особливості діяльності слідчих прокуратури та оперативних працівників при розкритті умисних вбивств, поєднаних зі зґвалтуванням, по гарячих слідах (2003)
Мельник О. В. - Форми та методи прокурорського нагляду за додержанням законів органами досудового слідства при розслідуванні справ про вимагання (2003)
Білоус В. Т. - Про необхідність удосконалення окремих положень кримінально-процесуального законодавства, що застосовуються при розслідуванні злочинів у сфері господарської діяльності, Коваленко В. В. (2003)
Шикшина М. Л. - Деякі питання застосування норм чинного кримінального-процесуального законодавства України (2003)
Книженко О. О. - Іспитовий строк при звільненні від відбування покарання з випробуванням (2003)
Долгий О. А. - Гуманізація податкових відносин: юридично-соціологічний аспект, Недюха М. П. (2003)
Золотарьова М. К. - Законодавче регулювання планових та позапланових перевірок державних податкових інспекцій (2003)
Яценко В. П. - Право звернення громадян до органів внутрішніх справ: деякі проблеми реалізації та шляхи їх розв’язання (2003)
Павліковський В. І. - Кримінальна відповідальність за порушення трудових прав людини в пострадянських республіках (порівняльний аналіз) (2003)
Житний О. О. - Об’єктивні ознаки дійового каяття (2003)
Кравченко Ю. Ф. - Теорія легітимації О. Хеффе (2003)
Фролова О. Г. - Виникнення ранніх філософських концепцій боротьби зі злочинністю (2003)
Теличкін О. О. - Актуальні питання правового забезпечення участі працівників органів внутрішніх справ України в міжнародних операціях з підтримки миру (2003)
Слінько С. В. - Теоретичні проблеми здійснення права на захист (2003)
Шильник В. Ю. - Щодо розмежування понять "адміністративна юстиція" та "адміністративна юрисдикція" (2003)
Сахарук Т. В. - Санкція як законодавчі межі призначення покарання за кримінальним правом України та США (2003)
Тополевський Р. Б. - Регіональна система джерел права (на прикладі Європейської правової системи) (2003)
Козіна А. А. - Законність та дисципліна у сфері оподаткування (2003)
Петренко М. Я. - Правові форми діяльності органів місцевого самоврядування щодо забезпечення законності та правопорядку (2003)
Пастушок І. М. - Забезпечення реалізації принципу законності в адміністративно-юрисдикційній діяльності податкової міліції (2003)
Комзюк А. Т. - Громадський контроль як засіб забезпечення законності у сфері державного управління, Паньчук О. (2003)
Іншин М. І. - Основні підходи до визначення правового статусу державних службовців (2003)
Развадовський В. Й. - Особливості адміністративно-правового регулювання державно-управлінських відносин у транспортній системі (2003)
Ліпкан В. А. - Інтерпретаційні схеми процесу розвитку систем безпеки (2003)
Левченко К. Б. - Роль неурядових організацій у формуванні ґендерної політики в Україні (2003)
Міхеєв М. В. - Правові і організаційні аспекти соціального захисту працівників органів внутрішніх справ України, які брали участь у міжнародних миротворчих операціях (2003)
Миронова Г. В. - Проблеми удосконалення управління видавничою справою в Україні (2003)
Перцев Л. В. - Заходи державної виконавчої влади щодо поліпшення охорони праці на підставі оцінювання працездатності робочої сили регіону (2003)
Михайлович Н. О. - Особливості правового статусу керівника в органах внутрішніх справ (2003)
Єрмолаєв В. М. - Про склад і компетенцію боярської думи Київської Русі (2003)
Головко О. М. - Виникнення казенних палат в Україні та організаційно-правові засади їх діяльності в кінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. (2003)
Мороз О. В. - Формування ринку цінних паперів у Російській імперії (2003)
Вовк Ю. Є. - Проект Адміністративного кодексу УРСР 1967 року: історія та сучасність (2003)
Марцеляк О. В. - Основні засади діяльності інституту омбудсмана (2003)
Рисін О. О. - Конституційний Суд України – єдиний орган судового конституційного контролю в Україні (2003)
Бондаренко Н. О. - Деякі аспекти законодавчого регулювання становища жінки у сім’ї в Радянській Україні (2003)
Попович Є. М. - Органи нагляду і контролю за дотриманням законодавства про працю (2003)
Шульженко І. В. - Правові та соціальні передумови правового регулювання праці жінок (2003)
Коротка О. М. - Види матеріальної відповідальності суб’єктів трудових правовідносин (2003)
Колотік Н. А. - Щодо правового захисту трудових прав працівників (2003)
Мірошниченко О. С. - До постановки проблеми визначення сутності земельних відносин (2003)
Головінов А. В. - Підготовка у ВНЗ МВС України як чинник професійного становлення молодого спеціаліста ОВС (2003)
Власенко І. В. - Емоційне навантаження на курсантів в екзаменаційний період, Бондаренко Я. Г. (2003)
Бортнічук П. М. - Особливості підготовки водіїв у НУВC, Чміль М. О. (2003)
Вострокнутов Л. Д. - Спеціальна фізична підготовка та її викладання у вищих навчальних закладах МВС України (науково-методичний аспект) (2003)
Новіков М. М. - Студентська громада у процесі правової соціалізації молоді (2003)
Тягло О. В. - Нормалізована формула знаходження сили аргументу з незалежними резонами (2003)
Біляєв Г. М. - Сучасні аспекти патогенезу алергодерматозів, лікування хворих на цю патологію (за даними літератури і досвіду автора (2012)
Біловол А. М. - Вплив перебігу хронічних дерматозів на якість життя пацієнтів, Берегова А. А., Колганова Н. Л., Кондрашова В. Б. (2012)
Мавров Г. І. - Ангіогенез при псоріазі, Саріан О. І. (2012)
Міхньова Є. М. - Етапне лікування себорейного дерматиту волосистої частини голови (2012)
Калюжна Л. Д. - Клінічні та патогістологічні особливості злоякісних лімфом шкір, Мацідонська І. В., Шармазан С. І., Костюкевич О. М., Мехмет Багджі (2012)
Мавров Г. І. - Ультраструктурні зміни маткових труб при інфекції, спричиненої HERPES SIMPLEX, CHLAMYDIA TRACHOMATIS, TRICHOMONAS VAGINALIS, Нагорний О. Є. (2012)
Прохоров Д. В. - До питання про формування внутрішньої картини хвороби у хворих на псоріаз, Ольшевська Н. С., Гуменюк Л. Н., Іспірьян М. Б. (2012)
Мавров Г. І. - Визначення біологічних особливостей хламідій, вилучених з різних екотопів вегетування, Джораєва С. К., Гончаренко В. В., Кутова В. В. (2012)
Сосновська О. О. - Ефективність лікування хворих на псоріатичний артрит в залежності від ендотеліальної функції судин, Синяченко О. В., Мільнер І. А. (2012)
Соколова І. І. - Ефективність лізоцимвміщуючих лікарських засобів у комплексному лікуванні хворих хронічним генералізованим пародонтитом на тлі червоного плоского лишаю, Єлісєєва О. В., Кутасевич Я. Ф., Кондакова Г. К. (2012)
Іващенко Л. В. - Актуальність корекції метаболічних порушень при урогенітальному хламідіозі (2012)
Бондаренко Г. М. - Досвід застосування цефексиму (фламіфікс) для лікування пацієнтів з урогенітальною трихомонадно-бактеріальною інфекцією, Нікітенко І. М. (2012)
Миронюк І. С. - Стан розвитку епідемічної ситуації з ВІЛ-інфекції/СНІДу в Закарпатській області, Брич В. В., Гудюк Н. А. (2012)
Українська натруджена гривня (2012)
Заєць О. - Монети, покликані поліпшити інвестиційний клімат в Україні (2012)
Терещенко О. - Оцінка кредитних ризиків: відповідність новацій НБУ міжнародній практиці (2012)
Гладких Д. - Умови конкуренції на українському ринку банківських послуг (2012)
Гриценко Р. - Уроки фінансової кризи для банківської системи України (2012)
Основні показники діяльності банків України на 1 серпня 2012 року (2012)
Структура активів банків України за станом на 01.07.2012 р. (у розрізі банків) (2012)
Структура зобов’язань банків України за станом на 01.07.2012 р. (у розрізі банків) (2012)
Прибутки і збитки банків України за станом на 01.07.2012 р. (у розрізі банків) (2012)
Структура власного капіталу банків України за станом на 01.07.2012 р. (у розрізі банків) (2012)
Доповнення до Переліку осіб, які мають сертифікати Національного банку України на право здійснення функцій тимчасового адміністратора та ліквідатора банків, внесені у серпні 2012 р. (2012)
Зміни і доповнення до Державного реєстру банків, внесені у липні 2012 р. (2012)
Дубєй В. - Обліково-аналітичний аспект функціонування внутрішньодержавних небанківських платіжних систем в Україні, Гармидаров П., Мельниченко О. (2012)
Внутрішньодержавні і транскордонні перекази за перше півріччя 2012 року (2012)
Ринок державних цінних паперів України у липні 2012 року (2012)
Слуцька О. - Моделювання системи фінансових показників оцінки ризику дефолту емітентів облігацій (2012)
Чемерис В. - Системний ризик у діяльності фінансового сектору: передумови, джерела та фактори, Заруба Ю. (2012)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України один раз на місяць (за липень 2012 року) (2012)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України щоденно (за липень 2012 року) (2012)
Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у липні 2012 року (2012)
Заборгованість за довгостроковими кредитами в іноземній валюті від нерезидентів (за станом на 30.06.2012 р.) (2012)
Хиленко В. - Флагман банківської освіти (2012)
Про введення в обіг пам’ятних монет "Єлецький Свято-Успенський монастир” (2012)
Презентовано монету, присвячену чернігівській пам’ятці архітектури (2012)
Про введення в обіг інвестиційних монет України "Архістратиг Михаїл” (2012)
Про введення в обіг пам’ятних монет "Кушнір” (2012)
Bondar M. I. - Double-purpose costs: tax and accounting dimensions, Babich V. V. (2013)
Гуцайлюк З. В. - Проблеми організації та методики бухгалтерського обліку у харчових виробництвах (2013)
Kurbatov V. L. - Basic components of systemology as methodology of system analysis and complex systems theory (2013)
Руденко-Сударєва Л. В. - Збереження економічної безпеки функціонування господарюючих суб’єктів в умовах активізації корпоративних поглинань та рейдерських захватів (2013)
Свірко С. В. - Бюджетний кодекс України як базовий елемент нормативного забезпечення вітчизняного бюджетного обліку (2013)
Лачинов Ю. Н. - Аудит економічної теорії науково-освітній аспект (2013)
Кривець Ю. М. - Забезпечення якості функціонування інформаційної системи бухгалтерського обліку та звітності (2013)
Pozov A. H. - Sources of forming indicators for managerial reporting (2013)
Привалова Н. Є. - Методичні аспекти організації контролю спільної діяльності без створення юридичної особи (2013)
Дмитренко Є. В. - Оскарження податкових повідомлень-рішень органів ДПС України в порядку адміністративного судочинства (2013)
Поляков С. Ю. - Головна ударна сила сухопутних військ радянського періоду, Ленкін В. М., Шкуропацький О. І. (2012)
Атаманський Д. В. - Точність оцінювання відбиваності метеооб'єктів військовими радіолокаційними засобами сантиметрового діапазону хвиль, Рачков Д. С., Семеняка А. В. (2012)
Василець В. О. - Методика підвищення радіолокаційної помітності повітряної мішені БПЛА Ту-143, Сухаревський О. І., Ткачук К. І. (2012)
Ведмідь О. І. - Практичний критерій для розрахунків меж зони небезпеки при стрільбі керованою зброєю на полігонах (2012)
Гамора В. В. - Досвід створення сполученими штатами Америки безпілотних літальних комплексів та їх застосування під час війни у В’єтнамі, Жарик О. М. (2012)
Гогонянц С. Ю. - Основні положення удосконаленої методики оцінки живучості угруповання зенітних ракетних військ при виконанні завдань зенітного ракетного прикриття, Степанов Г. С. (2012)
Гурский А. И. - Методологический подход к управлению проектами создания ракетных комплексов, Дегтярев А. В., Кашанов А. Э. (2012)
Даценко І. М. - Визначення та обґрунтування завдань оперативно-тактичних та тактичних безпілотних авіаційних комплексів в інтересах Сухопутних військ, Сальник Ю. П., Матала І. В. (2012)
Журавльов О. О. - Модель оцінювання параметрів динамічного поля вражаючих елементів, що формується при розриві одного некеруємого осколково-фугасного бойового елемента, Іванець М. Г. (2012)
Кириченко В. В. - Оцінка можливості руху енерготехнологічних агрегатів блочно-модульної структури для наземного забезпечення польотів авіації на основі тракторного потягу при тільки передніх ведучих колесах (2012)
Куприненко А. Н. - Современное состояние и проблемы построения типажа боевых бронированных машин (2012)
Кучеренко Ю. Ф. - Загальні напрями вдосконалення комплексів засобів автоматизації з управління військами (2012)
Носик А. М. - Математична модель територіально розподіленого еталону часу та частоти військового призначення, Нарєжній А. П., Носик О. М. (2012)
Окороков Р. С. - Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку протирадіолокаційних ракет, Момот Р. В., Худов Г. В. (2012)
Польшина Л. В. - Метод побудови графу доріг з інтеграцією даних про мостові споруди та залізничні станції, Батуринський М. П., Закіров З. З., Ковтунов А. Л. (2012)
Русіло П. О. - Методика оцінювання рівня технічної досконалості однотипних зразків озброєння та військової техніки (на прикладі броньованих ремонтно-евакуаційних машин) (2012)
Салій А. Г. - Методика визначення виходу з ладу автомобільної і електрогазової техніки в умовах ведення бойових дій, Рогозін І. В., Яценко К. Г. (2012)
Флоров О. Д. - Підвищення ефективності управління відновлення пошкодженого озброєння за рахунок вибору організаційно-технічного способу збору технічної інформації, Доска О. М., Гребенніков В. Є. (2012)
Шлокин В. Н. - Общесистемные вопросы санкционирования применения ракетных комплексов сухопутных войск, Малахов С. В., Снисаренко А. Г., Гостев A. Л., Вдовенко С. Г., Присяжный А. М. (2012)
Ященок В. Ж. - Канал передачи на борт самолета сигналов управления путем доработки командной радиостанции (2012)
Анипко О. Б. - Модель разведки противника для повышения технических характеристик системы управления огнем танка, Бусяк Ю. М., Бирюков И. Ю., Цебрюк И. В. (2012)
Антонов А. В. - Развитие метода построения хеш-функции на основе хаотических отображений с переменными параметрами и параллельной организацией вычислений (2012)
Барсов В. И. - Концепция повышения эффективности сети пакетной связи использующей метеорные радиоканалы, на основе применения методов обработки информации в модулярной системе счисления (2012)
Буданов П. Ф. - Модель перколяції провідності процесу електролітичного заземлення, Чернюк А. М. (2012)
Васильєв Д. Г. - Підходи до об’єктивної оцінки якості виконання польотного завдання льотчиком на авіаційному тренажері, Петєрін М. К., Ратушний С. В. (2012)
Грачев В. М. - Комплексная информационная модель процесса объединения координатной и признаковой информации в системе разнотипных радиолокационных комплексов, Корнеев В. А., Костенко И. Л., Добрышкин Ю. Н.  (2012)
Демидов Б. А. - Методологические основы моделирования при предпроектных исследованиях и внешнем проектировании сложных образцов вооружения и военной техники, Хмелевский С. И., Хмелевская О. А. (2012)
Дмитрієв В. А. - Система та методи визначення показників безпеки парашутного десантування особового складу (2012)
Карпенко О. В. - Синтез багатоканальної системи радіолокаційного розпізнавання, Онищенко В. В. (2012)
Кириченко І. О. - Обґрунтування показників і критеріїв ефективності функціонування розвідувально-управляючої інформаційної системи протиповітряної оборони, Ярош С. П. (2012)
Ковтонюк И. Б. - Обоснование путей совершенствования показателей, определяющих аэродинамическую компоновку органов управления креном самолета (2012)
Кононов В. Б. - Метод решения задачи замены состава вооружения группировки войск, Кушнерук Ю. И., Коваль А. В. (2012)
Котов О. Б. - Методика синтезу раціонального кількісно-якісного складу повітряної компоненти міжвидового збройного угруповання (2012)
Кудряшов В. Є. - Умовна імовірність ураження нетипової цілі ЗРК малої дальності, Коломійцев О. В., Ворошилов С. С., Загоруйко І. Я. (2012)
Лагутін Г. І. - Вищі гармоніки в системах електропостачання, Панченко А. М., Гарагуля А. І. (2012)
Макаров С. А. - Визначення основних властивостей системи фазового автопідстроювання частоти з додатковим каналом фазової компенсації, Рот С. М., Чекунова О. М., Добришкін Ю. М. (2012)
Матвєєва О. О. - Модуляційні вимірювачі активної потужності змінного струму, Чинков В. М. (2012)
Обідін Д. М. - Верифікаційна модель розподіленої бази знань системи управління перспективного літального апарата (2012)
Павленко М. А. - Обоснование выбора закона распределения времени при моделирование деятельности оператора АСУ, Кукобко С. В., Гусак М. Ю. (2012)
Пантєлєєва І. В. - Особливості регулювання збудження синхронних генераторів, Асаул В. М. (2012)
Севостьянов Ю. В. - Пропозиції щодо обґрунтування режимів роботи на випромінювання багатофункціональних радіолокаційних систем літаків далекого радіолокаційного виявлення повітряних цілей, які летять на фоні Землі, Каратєєв С. М., Северін Л. С., Клюшников І. М. (2012)
Скорик А. Б. - Розвиток тактики маневрених дій підрозділів ЗРВ при побудові системи зенітного ракетного прикриття, Єрмошин М. О., Воронін В. В., Закутін К. В., Грицина Н. Т., Кириченко Д.Ю. (2012)
Стасев С. Ю. - Метод обеспечения защиты информации в космических системах связи и управления (2012)
Ткаченко А. Л. - Проектування нечітких регуляторів для використання в AQM системах (2012)
Яровий С. В. - Імітатор радіовисотоміра ПРВ-13 для підготовки операторів-висотометристів, Зоц Ф. Ф., Скуратівський Т. А. (2012)
Котов О. Б. - Результати оцінювання коефіцієнту бойового потенціалу зенітних ракетних комплексів іноземного виробництва на основі застосування кваліметричної моделі, Рамшов Д. В. (2012)
Адаменко М. І. - Забезпечення екологічної безпеки аварійного функціонування потенційно небезпечних об’єктів (2012)
Борисюк С. Л. - Обґрунтування необхідності удосконалення зразків озброєння та військової техніки Збройних Сил України в умовах прогнозованих глобальних кліматичних змін (2012)
Соболь А. Н. - Расчет тепловых полей полигонов твердых бытовых отходов как одна из базовых составляющих в решении задачи повышения техногенной безопасности объектов данного класса, Олениченко Ю. А., Марусенко Т. В. (2012)
Водчиць О. Г. - Методичний підхід щодо вибору раціонального варіанту перспективної структури Збройних Сил України на основі їх воєнно-економічних оцінок, Кремешний О. І., Бойко Р. В., Семененко О. М. (2012)
Циганенко Л. - Місце європейських дворян в процесі колонізації південноукраїнських земель (друга половина ХVІІІ - ХІХ ст.) (2012)
Гончаренко О. - Рецензія на книгу Я. О. Потапенка "Дослідження соматичного буття людини в соціогуманітарних студіях кінця ХІХ - початку ХХІ ст.: становлення і розвиток наукових напрямів та концепцій”. - Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич О.М., 2012. - 420 с. (2012)
Капелюшний В. - Рецензія на книгу В. К. Молоткіної "Становлення та розвиток видавничої справи в УСРР - УРСР в 20 - 30-ті роки ХХ ст.". - Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич О.М., 2012. - 416 с. (2012)
Гримич М. - З історії польових досліджень в Україні: Зоріан Доленга-Ходаковський (2012)
Машкевич С. - Транспорт і розвиток міста: історія трамвайної лінії Київ - Пуща-Водиця (2012)
Казакевич Г. - Кельтські етимології топонімів України в історико-етнологічних реконструкціях (2012)
Аль-Анні А. - Державна політика по впровадженню радянської обрядовості в Українській РСР, Кузіна Н. (2012)
Краснянська Н. - Традиційна рослинна символіка українських свят осені та початку зими, Громова Н. (2012)
Ніколаєва А. - Воскова свічка як елемент символічного захисту українців (кінець ХІХ - початок ХХІ ст.) (2012)
Метка Л. - Піч у Слобідській Україні: звичаї, обереги, народна медицина (2012)
Леньо Т. - Початковий етап весільної обрядовості бойків Закарпаття (середина ХХ століття) (2012)
Кузьміна С. - Єврейське населення Бессарабії в першій половині ХІХ століття (2012)
Казакевич О. - Мовне питання у науково-публіцистичній спадщині Сергія Шелухіна (2012)
Чернищук Н. - Дослідження впливу зарубіжних наукових шкіл на розвиток етнології в Україні у другій половині ХІХ ст. - 20-х рр. ХХ ст. в сучасній українській історіографії (2012)
Овчаренко В. - Становлення і особливості функціонування управлінської мережі державної етнонаціональної політики в сучасній Україні (2012)
Ткачик О. - Албансько-сербське протистояння в Косово (1990 - 1999 рр.) (2012)
Яцечко С. - Становище інтелігенції Польщі та її відносини з владою (1956 - 1970) (2012)
Старченко М. - Соціальне здоров’я в системі радянських цінностей 1920-х - початку 1930-х рр.: радянська історіографія (2012)
Самойленко Н. - Самоврядні медичні організації на терені України другої половини ХІХ - початку ХХ ст.: історіографічний огляд (2012)
Шваб Л. - Партійно-політична боротьба в Польщі на хвилі познанських заворушень 1956 року (2012)
Кривопішин О. - Значення південно-західних залізниць для розвитку спиртопереробної та тютюнової промисловості на терені України в другій половині ХІХ століття (2012)
Вакуленко І. - Використання краєзнавчого матеріалу при вивченні теми "Наш край" на уроках з історії України (2012)
Анипко О. Б. - Аналитическая марковская модель функционирования комплекса вооружения танка, Бусяк Ю. М., Бирюков И. Ю. (2012)
Грабчак В. І. - Оцінка точності методів приведення та нормалізації виміряної швидкості польоту снаряда, Прокопенко В. В. (2012)
Гриб Д. А. - Перспективи інформаційного забезпечення роботи органів управління радіотехнічних військ з питань експлуатації радіоелектронної техніки, Колеснік О. М., Дончак Д. А. (2012)
Дружинін В. А. - Розробка оптимальних алгоритмів підвищення спостереження повітряних цілей групового складу, Гордієвський О. Т., Васильєв Д. Г. (2012)
Журавльов О. О. - Метод визначення оптимального сполучення потрібних точності пусків та потужності бойового заряду ракети, що проектується, Герасимов С. В. (2012)
Ирха А. В. - Анализ требований к временным и энергетическим характеристикам пачки сверхширокополосных сигналов при создании средства функционального поражения воздушного базирования, Ермаков Г. В., Ясечко М. Н. (2012)
Климченко В. Й. - Аналіз можливостей використання радіовипромінювання сонця для зняття діаграм направленості антен сучасних РЛС розвідки повітряних цілей, Камалтинов Г. Г., Бєлавін О. В. (2012)
Ковтонюк И. Б. - Приближенные соотношения для определения сопутствующего момента рыскания при отклонении органов управления креном маневренного самолета (2012)
Кононов В. Б. - Методы определения коэффициентов важности боевых средств, Кушнерук Ю. И., Коваль А. В. (2012)
Лагутін Г. І. - Аналіз та синтез систем автоматичної точної синхронізації синхронних генераторів дизельної електростанції 5И57А, Тарасова А. І. (2012)
Мегельбей Г. В. - Метод керування розподілом енергетичних (часових) ресурсів багатофункціональної РЛС зенітного ракетного комплексу при наведенні зенітних керованих ракет на цілі (2012)
Нікітченко В. І. - Методика синтезу алгоритмів оптимального траєкторного управління керованими авіаційними бомбами для забезпечення заданих кінцевих умов наведення (2012)
Новіченко С. В. - Метод визначення максимального сектору прикриття важливих державних об’єктів підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України, Єрдяков В. Г., Савельєв А. М. (2012)
Опанасюк І. І. - Використання антенних решіток із обробкою сигналів у РЛС ближньої дії для якісного функціонування у складній завадовій обстановці (2012)
Пічугін М. Ф. - Особливості інформаційного забезпечення мобільних місій за допомогою використання космічних апаратів подвійного призначення, Карлов Д. В., Клімішен О. О., Чернявський О. Ю., Кухарський І. А. (2012)
Плахотнюк Е. С. - Важность определения наивыгоднейшей центровки беспилотного летательного аппарата для определения максимальной дальности полета (2012)
Пуховий О. В. - Удосконалена методика визначення варіанту бойового застосування угруповання радіотехнічних військ (2012)
Стадниченко Н. Г. - Пути повышения износостойкости подвижных сопряжений из алюминиевых сплавов, применяемых в вооружении и военной технике, Джус Р. Н., Рогозин И. В. (2012)
Стаховський О. В. - Оцінювання параметрів радіолінії при функціональному уражені радіокерованих вибухових пристроїв. Технічні можливості протидії (2012)
Сурков О. О. - Удосконалена методика оцінювання ефективності часткових показників складних систем військового призначення (2012)
Сушак М. Б. - Дослідження щодо компонування двигунів на літальному апараті, Чигрин Р. М., Скляр О. І. (2012)
Убайдуллаев Ю. Н. - Обоснование выбора формы заряда взрывчатого вещества с учетом его влияния на элементы кирпичных конструкций, Стецюк Е. И., Смирнов О. Н. (2012)
Ченыкаев А. В. - Анализ электромагнитной обстановки в группировке войск при использовании сверхширокополосных сигналов, Ермаков Г. В. (2012)
Чумакевич В. О. - Модернізація електроприводів бойових машин реактивних систем залпового вогню, Сокульський О. Є, Зелений І. І., Кремешний О. І. (2012)
Яковлев М. Ю. - Методика управління параметрами mc-cdma-сигналу військових засобів радіозв’язку в залежності від стану каналу, Бортнік Л. Л. (2012)
Анипко О. Б. - Интегральный показатель для летальных аппаратов транспортного назначения, Приймак А. В., Миргород Ю. И., Котов А. Б. (2012)
Арнаутов О. А. - Методи визначення координат об’єктів в системах пасивної локації, Момот Р. В., Худов Г. В. (2012)
Бойченко О. В. - Математичне моделювання вибору раціонального розміру блоків інформаційної системи, що підлягають захисту, Пампуха І. В., Берназ Н. М. (2012)
Брежнев Е. В. - Метод диверсификации оценок безопасности критических инфраструктур в условиях неопределенности (2012)
Буданов П. Ф. - Розробка методу розрахунку опору електролітичного заземлення, Чернюк А. М. (2012)
Бутенко О. С. - Синтез методов комплексного анализа данных мониторинга экосистем в условиях информационной неопределенности (2012)
Власик С. Н. - Методика оценки точности измерений при испытаниях технических средств на электромагнитную совместимость (2012)
Воротніков В. В. - Кластеризація потоків даних в телекомунікаційних мережах АСУ підрозділів за факторними ознаками (2012)
Гунченко Ю. О. - Контроль технічного стану підсистеми електроживлення тренажних систем з підвищеними техніко-економічними показниками, Лєнков С. В., Шворов С. А., Шкуліпа П. А. (2012)
Ермаков Г. В. - Уточнение числовых значений параметров законов распределений ошибок в процессе измерения координат при разностно-дальномерном методе пассивной локации, Куценко В. В., Телюков С. Н. (2012)
Єгорова О. Ю. - Системи SEAK Energetics при створенні енергоекономічної освітлювальної установки, Губарєв С. О. (2012)
Живицький М. Г. - Формування зон вільного польоту в 4-х вимірному повітряному просторі (2012)
Зімчук І. В. - Структурний синтез цифрових слідкувальних систем з диференційним зв’язком (2012)
Каратанов О. В. - Функциональная модель процесса проектирования авиационной техники в едином информационном пространстве (2012)
Кононов Б. Т. - Оцінювання технічного стану дизель-генераторів шляхом визначення ступеня нерівномірності частоти обертання валу двигуна, Бачу Р. І. (2012)
Корнев А. В. - Аспекты создания эффективной силовой установки c воздухозаборником утопленного типа с внешними вихрегенераторами (2012)
Котляр С. С. - Визначення методів повірки (калібрування) радіотехнічних величин перетворювача напруги (2012)
Лаврінчук О. В. - Математична модель впливу просторової структури псевдосупутникової радіонавігаційної системи на точність визначення вектора стану споживача (2012)
Лупандін Є. С. - Електромеханічні перехідні процеси в дизель-інерційних установках гарантованого живлення , Уваров В. М. (2012)
Меленті Є. О. - Порівняння результатів розрахунку електромагнітного поля в тропосферному хвилеводі з експериментальними даними (2012)
Невлюдов И. Ш. - Анализ тенденций в развитии систем аутентификации пользователей вычислительных систем и сетей, Пшеничных С. В., Пастушенко О. Н. (2012)
Обідін Д. М. - Проблема забезпечення функціональної стійкості процесів навігації та управління рухом літальних апаратів, Неділько С. М. (2012)
Одноралов І. В. - Науково-методична база забезпечення реалізації держаних цільових оборонних програм розвитку озброєння та військової техніки, Горський О. М., Дмитрієв А. Г. (2012)
Павликов В. В. - Статистический синтез радиометрических систем модуляционного типа с нестационарной передаточной характеристикой входного тракта (2012)
Рикун В. Г. - Алгоритми визначення місць пошкоджень на високовольтних лініях електропередач , Головинов Я. В. (2012)
Ручка А. Е. - Установка гарантированного питания с преобразователем частоты на базе совмещенной электрической машины, Обливальный Д. Р. (2012)
Ряховский А. В. - Особенности оценки прочности сцепления детонационных покрытий, Косенко В. В., Власенко В. Н. (2012)
Смирнов А. А. - Анализ перспективных направлений в совершенствовании радиосистем управления и связи с организацией множественного доступа, Сай В. Н., Коваленко А. В. (2012)
Соловйов В. І. - Контроль рівня надійності елементів складних технічних систем при нестабільних умовах спостережень, Павленко А. Г., Момот Р. А., Барбашин В. В. (2012)
Сотников А. М. - Теоретическая и экспериментальная оценка отношения сигнал-шум в радиометрических каналах приема с подсветкой, Барсов В. И., Самсонов Ю. В. (2012)
Степаненко Ю. Г. - Метод перестановки часових інтервалів шляхом поетапного перебору, Жученко С. С., Чигрин Д. С. (2012)
Сутюшев Т. А. - Приоритетні завдання, проблемні питання застосування авіації у внутрішньому збройному конфлікті (2012)
Філіпський О. О. - Аварійні режими роботи дизель-інерційних установок гарантованого живлення, Уваров В. М. (2012)
Щека В. М. - Виявлення асинхронного режиму в системах електропостачання , Ніколайчук І. О. (2012)
Бойко Р. В. - Щодо воєнно-економічного обґрунтування перспективної чисельності Збройних Сил України, Семененко О. М., Добровольський Ю. Б., Слюсаренко М. О., Кремешний О. І. (2012)
Максимов Є. - Розповідь про країни слов’ян та русів за відомостями анонімної перської географії Х століття, Максімов С. (2013)
Потапенко Я. - Людська тілесність як фундаментальна категорія культурно-антропологічних студій (2013)
Молоткіна В. - Особливості організаційного становлення та функціонування партійних видавництв в УСРР в 1920-ті роки (2013)
Шабашов А. - Гагаузька система термінів спорідненості (2013)
Конта Р. - Реформування Наукового товариства ім. Шевченка та розвиток української етнології в 1892 – 1898 роках (на матеріалах "Записок НТШ") (2013)
Рожнова В. - Проблеми та перспективи розвитку етнотуризму: зарубіжний та український досвід, Терес Н. (2013)
Аксьонова Н. - "Українська" та "російська" Слобожанщина: політичні кордони історико-етнографічного регіону (2013)
Кузіна Н. - "Лібералізація" духовного життя подільського селянства (50-ті - початок 60-х років ХХ століття), Никитюк Ю. (2013)
Міняйло Н. - Основні цінності populus Romanus республіканського періоду за поемою Вергілія "Енеїда" (2013)
Козаченко Т. - Історія дослідження народної медицини українців Полтавщини в ХІХ столітті (2013)
Кириченко Ю. - Етнологічні та фольклористичні погляди М.С.Грушевського (на матеріалах "Історії української літератури") (2013)
Акинджи Е. - Олександр Шульгин: щаблі діяльності на науково-педагогічній ниві (2013)
Гончар Г. - "Регіональний історико-етнографічний атлас України, Білорусії та Молдавії": історія створення (2013)
Семенова О. - Культура повсякдення кустарів-шкірняків Середньої Наддніпрянщини в кінці ХІХ - першій половині ХХ століття (2013)
Ніколаєва А. - Система символічного захисту від уроків у повсякденному житті українців (2013)
Горб Є. - Особливості функціонування політичних партій німецької меншини Другої Речі Посполитої (2013)
Папенко Є. - Українські січові стрільці: присяга на вірність Австро-Угорщини чи боротьба за українські державні інтереси (2013)
Едигарова Г. - Конституционные демократы и попытки разработки политической стратегии П.Н.Врангеля (2013)
Овчаренко В. - Етнополітика в сучасній Україні: проблеми формування законодавчої бази (2013)
Ебель А. - Побут та дозвілля студентів Київського університету у 1960-х - середині 1970-х років, Панчук О. (2013)
Герасим П. - Культ Аполлона Лікаря в Північному Причорномор’ї й проблема походження монет-стрілок: історіографія питання (2013)
Савченко Г. - Перебудова системи фізичної культури в УСРР наприкінці 1920-х - на початку 1930-х років, Хоменко Є. (2013)
Цебро О. - Господарювання мешканців київських комунальних квартир (1943 - 1945 рр.) (2013)
Матвієнко Н. - Освітня політика українських урядів в революційні часи (1917 - 1920 рр. ): новітня історіографія (2013)
Кошовий С. - До питання послідовників Шан Яна (2013)
Петренко І. - Подія в історико-етнографічних дослідженнях України - перше видання про жіночу фізіологію, жіноче тіло та пов’язані з ним народні вірування. Рецензія на книгу Ігнатенко Ірини "Жіноче тіло у традиційній культурі українців". - К., Дуліби, 2013. - 228 с. (2013)
До 70-річчя професора Антоніни Федорівни Колодій (2012)
Кучабський О. Г. - Особливості соціального конфлікту як актуального чинника державного регулювання суспільних відносин, Парубчак О. І. (2012)
Малик Я. Й. - Забезпечення інформаційної безпеки України у контексті світового досвіду, Береза О. І. (2012)
Попок А. А. - Проблематика формування державно-конфесійних відносин у щорічних посланнях Президентів України (1998 – 2012 рр.): порівняльний аналіз, Решетніков Ю. Є. (2012)
Каляєв А. О. - Захист прав військовослужбовців у контексті демократизації українського суспільства: державно-управлінський аспект (2012)
Киричук О. С. - Особливості багаторівневого (мережевого) управління ЄС: роль міжурядових агентств (2012)
Криштанович М. Ф. - Зарубіжний досвід державного управління діяльністю поліції і можливості його використання в Україні (2012)
Лопушняк Г. С. - Розвиток наукових досліджень у сфері соціальної політики (2012)
Новак-Каляєва Л. М. - Історична обумовленість та потенціал концепції прав людини як теоретичної основи державного управління (2012)
Орлов М. М. - Метод поетапного параметричного синтезу системи взаємодії регіональних органів виконавчої влади у сфері охорони правопорядку (2012)
Пасічник В. М. - Цивілізаційний аспект української національної ідеї (2012)
Романенко Є. О. - Теоретико-методологічна ідентифікація поняття комунікації у контексті сучасних дослідницьких підходів (2012)
Сельський А. А. - Особливості стратегічного управління на місцевому рівні (2012)
Жулінська О. С. - Проблеми дотримання принципів державної регуляторної політики (2012)
Корнат Л. Я. - Концепція колективних прав в управлінні етнічною різноманітністю і мультикультуралізм В. Кимлічки (2012)
Моторний В. О. - Теоретичні засади формування цивільно-військових відносин у демократичних країнах у контексті забезпечення колективної безпеки (2012)
Олійник А. Р. - Суд як суб’єкт забезпечення європейських стандартів права на судовий захист (2012)
Пахомова О. М. - Нормативно-правова база формування соціальності неповнолітніх (2012)
Процак Н. Я. - Еволюція форм та методів податкового регулювання на регіональному рівні (2012)
Рижко А. М. - Основні принципи соціальної відповідальності в муніципальному управлінні (2012)
Попов С. А. - Прийняття програмно-цільового рішення щодо впровадження державно-управлінських нововведень: методологічний аспект (2012)
Гонтар З. Г. - Державне управління пожежною охороною на західноукраїнських землях у міжвоєнний період (2012)
Бурик З. М. - Перспективи реформування пенсійної системи України (2012)
Гоголь Т. В. - Соціальна політика розвитку сільських територій (2012)
Грицко Р. Ю. - Механізми державного регулювання медсестринства в контексті розвитку родинної медицини (2012)
Карпенко О. В. - Розбудова системи порталів послуг органів виконавчої влади України у рамках реалізації ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд” (2012)
Пирожак Є. К. - Алгоритм державного управління та удосконалення інтеграційних процесів виробників молока та молокопереробних підприємств, Петриняк У. Я. (2012)
Федорів Я.-Р. М. - Історія розвитку політичного механізму державного управління сімейною медициною в Україні (2012)
Федорчак О. В. - Критерії вибору оптимального державно-управлінського рішення в умовах невизначеності (2012)
Чорнобиль І. Є. - Розвиток кадрового потенціалу в системі регіональної кадрової політики: міжнародний досвід (2012)
Базарко І. М. - Сучасний стан розвитку та державного регулювання земельних відносин (2012)
Васильєв А. О. - Державна молодіжна політика в оцінках молоді (2012)
Гемерлінг І. І. - Державна політика у сфері захисту житлових прав дітей в Україні на регіональному рівні (2012)
Гладун Ю. Я. - Побудова автоматизованої інформаційно-аналітичної системи "безпечне місто” (2012)
Євтушок С. М. - Сучасний досвід стандартизації регіональної благодійності (на прикладі США) (2012)
Карнаух Т. І. - Ефективність реалізації системної модернізації в Україні: переваги, недоліки та перспективи (2012)
Мельник М. О. - Механізми державного управління в сфері забезпечення молоді житлом (2012)
Олещенко В. М. - Механізми рекрутування політичних еліт та їх вплив на державну політику (2012)
Савчук Н. І. - Особливості реалізації економічної політики на регіональному рівні (2012)
Сердюкова О. Є. - Державно-приватне партнерство як інструмент інноваційного розвитку територіальних громад (2012)
Юрченко Є. О. - Удосконалення системи державного контролю в будівництві (2012)
Ясниська Н. І. - Стан та проблеми розвитку науки в системі вищої освіти (2012)
Горецька Т. О. - Використання інструментів міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу як передумова ефективної модернізації державного управління в Україні (2012)
Клюй О. О. - Інституціоналізація місцевого самоврядування в Україні: теоретико-методологічний аналіз (2012)
Савенкова С. В. - Європейський досвід використання маркетингових технологій у діяльності органів місцевого самоврядування (2012)
Бачинська І. С. - Детермінанти корупції в Україні, або чому державні службовці залучені до корупційного процесу (2012)
Плецан Х. В. - Чинники реалізації успішності професійної діяльності державного службовця (2012)
Акімов О. О. - Психолого-педагогічні умови розвитку психологічних структур особистості державного службовця в контексті вимог європеїзації державного управління (2012)
Міненко В. Л. - Державне регулювання формування конкурентоздатної робочої сили в умовах поглиблення міжнародного поділу праці (2012)
Гетманська А. С. - Процеси злиття та поглинань компаній: теоретичні та прикладні аспекти, Ліпенцев А. В. (2012)
Каховська О. В. - Соціальність і її місце в соціалізації економіки (2012)
Мироненко М. Ю. - Необхідність державного регулювання економічного розвитку у сучасних умовах (2012)
Петрушевська В. В. - Економічна безпека держави: зміст і класифікація загроз (2012)
Саврас І. З. - Оцінювання та визначення прогнозної спроможності регресійних моделей для прогнозування соціально-економічного розвитку територій Львівської області (на прикладі групи економічних показників) (2012)
Серант А. Й. - Особливості і принципи формування системи державного управління природно-техногенною безпекою, Соха Ю. І. (2012)
Ситюк А. А. - Формування правового механізму залучення інвестицій у житлово-комунальне господарство (2012)
Капітан В. О. - Трудова міграція як аспект проблеми зайнятості в Україні (2012)
Кореновський О. В. - Концептуальні підходи до формування механізмів управління сталим розвитком соціально-економічної системи (2012)
Мусаєва І. А. - Міжнародний досвід формування системи регіональних фінансів (2012)
Приказка С. І. - Роль фінансового механізму в системі мікроекономічного регулювання (2012)
Чорнобиль О. В. - Місце і роль процесу адаптації персоналу в системі управління персоналом підприємств (2012)
Біловол А. М. - Сучасні методи оцінювання якості життя пацієнтів в медичній косметології, Ткаченко С. Г., Берегова А. А., Колганова Н. Л., Коляда Є. В. (2012)
Болотна Л. А. - Можливості такролімісу в лікуванні хронічних запальних дерматозів (2012)
Запольський М. Е. - Вплив герпетичної інфекції на розвиток соматичної патології. Герпес-індуковані захворювання (2012)
Калюжна Л. Д. - Порівняльна характеристика показників інтерферонового статусу у хворих на атопічний дерматит та герпетичну екзему, Боровиков В. М., Рибалко С. Л. (2012)
Мавров Г. І. - Стан глікокаліксу мембран лімфоцитів хворих на хламідіоз, Кондакова Г. К., Іващенко Л. В. (2012)
Олійник І. О. - Імуногістохімічні особливості різних гістотопографічних типів росту базально-клітинного раку шкіри, Куценко І. В., Сафанков В. І., Шатохіна Т. В. (2012)
Прохоров Д. В. - Характеристика протеїназ-інгібіторної системи у хворих меланомою шкіри (2012)
Мавров Г. І. - Фактори ризику серцево-судинних захворювань у хворих на звичайний псоріаз, Саріан О. І. (2012)
Смолієнко В. М. - Гемостазіологічна характеристика мікробної екземи при варикозній хворобі вен нижніх кінцівок (2012)
Дасюк Т. Є. - Ефективність лікування сечостатевого хламідіозу азалідом та імуномодулятором рослинного походження (2012)
Кутасевич Я. Ф. - До питання про стан сполучнотканинного обміну при тривалій цитостатичній терапії у хворих на тяжкі хронічні дерматози, Олійник І. О., Кондакова Г. К. (2012)
Солошенко Е. М. - Сучасні підходи до терапії хворих на розповсюджений псоріаз з урахуванням індикаторних показників метаболічних процесів, Жукова Н. В., Стулій О. М. (2012)
Чемерис М. М. - Застосування препаратів зовнішньої дії, що містять іони срібла, при лікуванні гнійничкових захворювань шкіри (2012)
Бойко В. С. - Экономическое обоснование реализации энергосберегающего проекта на насосной станции водооборотного цикла химического комбината, Сотник Н. И., Сотник И. Н. (2011)
Олієвська Н. Г. - Оптимізація процесів легалізації соціально-трудових відносин в Україні (2011)
Тєлєтов О. С. - Cистеми мотивації працівників промислових підприємств різних класифікаційних категорій, Олефіренко Ю. О. (2011)
Прокопенко О. В. - Економічна суть контролінгу, його місце в системі управління підприємством, Криворучко Л. Б. (2011)
Басанцов І. В. - Впровадження системи державного фінансового контролінгу на стратегічних підприємствах України, Галайко О. М. (2011)
Кірсанова Т. О. - Адміністрування податку на прибуток підприємств, Чумак М. С. (2011)
Кірсанова Т. О. - Проблеми та перспективи фінансового планування на підприємстві, Дьяченко Н. А. (2011)
Ковалишин О. Ф. - Нові підходи до функціонування реєстраційної системи в Україні, Малахова С. О. (2011)
Коропецька Т. О. - Використання ендогенних змінних у відкритих економіко-математичних моделях, Коропій Н. А. (2011)
Левицький В. В. - Вплив інвестиційного процесу на соціально-економічну стійкість підприємства (2011)
Мезенцева О. О. - Міжнародна інвестиційна діяльність як чинник підвищення конкурентоспроможності металургійних підприємств (2011)
Павлов Р. А. - Удосконалення механізму ранньої діагностики та прогнозування фінансових криз в парабанківській системі (2011)
Рубанов П. М. - Еволюція теоретичних поглядів на сутність фінансового посередництва (2011)
Андрушків Б. М. - Аналітичні аспекти маркетингового потенціалу в теорії конкурентоспроможності підприємства (2011)
Теліженко О. М. - Науково-методичний підхід до визначення зони допустимих значень зміни структури капіталу підприємства, Байстрюченко Н. О. (2011)
Д'яконова І. І. - Адаптивність банківської системи та її прояв у динаміці економічного розвитку України, Мордань Є. Ю. (2011)
Бойченко В. С. - Сутність регіонального інноваційного розвитку (2011)
Гонтарева І. В. - Оцінка потенціалу техніко-технологічної бази промислового підприємства (2011)
Зайцева Н. О. - Оцінка інтенсивності конкуренції у виноробній промисловості України (2011)
Небога Т. В. - Роль телекомунікаційної сфери у процесі становлення інформаційного суспільства та оцінка стану ринку послуг зв'язку України (2011)
Ходыревская А.В. - Разработка модели оценки эффективности IT-проектов на основе реинжиниринга бизнес-процессов (2011)
Сокиринська І. Г. - Аспекти стратегічного розвитку підприємства, Хохлова О. В. (2011)
Юхновський І. В. - Сутність, структура та проблеми формування національної інноваційної системи України (2011)
Крайніков І. М. - Соціально-економічні наслідки проведення чемпіонату Европи з футболу 2012 року в Україні (2011)
Біловол А. М. - Етіопатогенетичні фактори розвитку псоріазу (2012)
Болотна Л. А. - Лікування андрогенетичної алопеції з позицій доказової медицини (2012)
Мавров Г. I. - Інфекції, що передаються статевим шляхом, в установах пенітенціарної системи, Осінська Т. В. (2012)
Сафанков В. І. - Методи неінвазивної діагностики базально-клітинного раку шкіри (2012)
Джораєва С. К. - Мікробіологічний моніторинг складу та антибіотикорезистентності збудників опортуністичних інфекцій сечостатевого тракту, Іванцова О. К., Кочетова Н. В., Васильєва О. С., Щоголєва О. В., Ковалик А. І. (2012)
Калюжна Л. Д. - Сучасна комплексна діагностика злоякісних лімфом шкіри, Мацідонська І. В., Шармазан С. І., Костюкевич О. М. (2012)
Мавров Г. І. - Ультраструктурні зміни сперматозоонів при інфекції, спричиненої Herpes simplex, Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Нагорний О. Є. (2012)
Павлюченко А. К. - Псоріатичний артрит та офтальмопатії, Лукашенко Л. В., Синяченко О. В. (2012)
Шухтін В. В. - Особливості структури шкіри та її придатків у хворих ВІЛ/СНІД (2012)
Запольский М. Е. - Особливості терапії герпес-асоційованої многоморфної ексудативної ерітеми (2012)
Кутасевич Я. Ф. - Досвід лікування оперізуючого лишаю, Маштакова І. О. (2012)
Мавров Г. І. - Оптимізація лікування хворих на хронічний сечостатевий хламідіоз, Іващенко Л. В. (2012)
Міхньова Є. М. - Лікування розацеа (2012)
Біловол А. М. - Раціональне використання лампи Вуда в дерматологічній та дерматокосметичній практиці, Ткаченко С. Г. (2013)
Мавров Г. І. - Соціальні аспекти проституції, Пиньковська Л. Й. (2013)
Джораєва С. К. - Вивчення факторів патогенності стафілококової мікрофлори шкіри у хворих на поширені дерматози, Кутасевич Я. Ф., Олійник І. О., Гончаренко В. В., Іванцова О. К., Щоголєва О. В., Васильєва О. С. (2013)
Запольський М. Е. - Маркери вірусів простого герпесу при везикуло-бульозних ураженнях шкіри (2013)
Куц Л. В. - Роль метасимпатичного відділу вегетативної нервової системи при псоріатичній хворобі (2013)
Паппа І. В. - Особливості вмісту Ig E, експресії CD-22 та алергізації організму у хворих на атопічний дерматит з урахуванням сімейної схильності, Губко Л. М. (2013)
Бабанін В. А. - Стратегія лікування хворих бляшкового псоріазу при використанні вузькосмугових ультрафіолет В (NB-UVB, 311 нм) терапії, Притуло О. О. (2013)
Кутасевич Я. Ф. - Оцінка якості життя пацієнтів з тяжкими дерматозами з глюкокортикостероїд-індукованим остеопорозом, як ускладненням тривалої терапії системними глюкокортикостероїдними гормонами, Олійник І. О., Левченко О. О. (2013)
Проценко Т. В. - Ефективність аерокріотерапії у комплексному лікуванні хворих із ранніми, пізніми та рожевими акне, Андрійчук В. Б. (2013)
Проценко Т. В. - Особливості клініки та перебігу різних форм акне у хворих на тлі супутнього хелікобактерасоційованого гастриту та лямбліозу, Гур’янов В. Г., Андрійчук В. Б. (2013)
Святенко Т. В. - Еритроплазія Кейра: дані клінічних спостережень, Франкенберг А. А., Музика Л. В., Дудник О. С., Прохач А. В. (2013)
Повханич-Грицяк Т. М. - Особливості клінічного перебігу псоріазу з врахуванням деяких етіопатогенетичних аспектів та сімейного анамнезу (2013)
Мавров Г. І. - Спинна сухотка, ускладнена артропатією, Бондаренко Г. М., Дунаєва Г. О., Гаврилюк О. А. (2013)
Шухтін В. В. - Саркома Капоши – як дерматологічний прояв термінальної стадії ВІЛ-інфекції, Гойдик В. С., Толстоног С. В., Оренчак Н. Г. (2013)
Быргеу М. М. - Криминологическая характеристика причин и условий, способствующих совершению преступлений (2003)
Білоконь М. В. - Особливості стану злочинності в найбільш розвинених країнах світу (2003)
Фролова О. Г. - Сучасні закономірності розвитку злочинності (2003)
Бучко М. Б. - Деякі аспекти попередження транснаціональної злочинності (2003)
Чернець М. Г. - Криміналістичне забезпечення діяльності органів внутрішніх справ (2003)
Саінчин О. С. - Криміналістична характеристика вбивств,скоєних із застосуванням вогнепальної зброї чи вибухових пристроїв (2003)
Лисенко В. В. - Особливості взаємодії оперативних та слідчих підрозділів податкової міліції на етапі реалізації матеріалів оперативно-розшукової діяльності та порушення кримінальної справи (2003)
Бульба В. В. - Стан боротьби з незаконним обігом наркотиків в Україні (2003)
Пономаренко Ю. Г. - Особистість злочинця у сфері незаконного наркообігу (2003)
Яременко В. В. - Організаційні основи реалізації оперативно-розшукової інформації (2003)
Степанов П. Л. - Проблеми процесуального регулювання закриття кримінальної справи у зв’язку з дійовим каяттям (2003)
Стратонов В. М. - Слідчі огляди у злочинах, скоєних з використанням комп’ютерної техніки, Захарченко С. О. (2003)
Корж А. С. - Криміналістична тактика: морально-етичний аспект (2003)
Власенко І. В. - Шляхи забезпечення особистої безпеки працівника ОВС, Чміль М. О. (2003)
Янчук О. Ю. - Адміністративна реформа в Україні: вектор зміни структурних зв’язків (2003)
Шильник В. Ю. - Щодо вичленення окремих видів юрисдикційних проваджень адміністративного процесу (2003)
Кундеус В. Г. - Поняття викрадення людини (2003)
Берідзе М. Н. - Особливості провадження за зверненнями громадян (2003)
Назаров І. В. - Конституційне регулювання правового статусу Вищої ради юстиції (2003)
Мазан В. Б. - Дотримання органами дізнання прав і законних інтересів особи в стадії порушення кримінальної справи (2003)
Сімов’ян С. В. - Аналіз національного законодавства, що забезпечує боротьбу з відмиванням грошей в Україні (2003)
Грохольський В. Л. - Нормативно-правове забезпечення боротьби з організованою злочинністю (2003)
Теличкін О. О. - Правові засади діяльності Цивільної поліції міжнародних організацій (2003)
Кравченко Ю. Ф. - Проблема деліберативної демократії (2003)
Назаров В. В. - Правова сутність кримінально-процесуального конфлікту (2003)
Клюєв О. М. - Інститут участі громадян у правоохоронній діяльності України (2003)
Перунова О. М. - Вимоги, які висуваються до судового рішення (2003)
Мураховська Т. Є. - Теоретичні проблеми формування системи права України (2003)
Хміль М. М. - Принцип неприпустимості зловживання правом (2003)
Саксонов В. Б. - Організаційно-правове забезпечення фіскальної політики Російської імперії на українських землях: до питання про історіографію проблеми (2003)
Мороз О. В. - Соціально-економічні та політико-правові умови формування та розвитку ринку цінних паперів у Російській імперії у другій половині ХІХ ст. (2003)
Коломієць Ю. М. - Програмні засади російського та українського конституціоналізму на початку ХХ століття (2003)
Неділько О. О. - Конституційно-правові форми і методи взаємовідносин органів представницької та виконавчої влади в Автономній Республіці Крим (2003)
Малиновська О. А. - Деякі питання правового статусу іммігрантів в Україні (за матеріалами соціологічного дослідження) (2003)
Саппа М. М. - Боротьба за дипломатичне визнання УСРР Німеччиною: обставини укладання Рапалльського договору (2003)
Цибуленко Л. О. - Муніципальна власність як економічна основа міського самоврядування Одеси, Миколаєва та Херсона (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2003)
Коломієць Т. В. - Природно–правові погляди та життєвий шлях філософа І. Є. Шада в працях історика Д. І. Багалія (до проблеми "Вчений і влада") (2003)
Сліпченко С. О. - Цивільно-правове регулювання особистих немайнових прав (2003)
Кравцова Т. М. - Правові гарантії законності державного регулювання підприємницької діяльності (2003)
Сахарук Д. В. - Методологія дослідження проблем цивільно-правового регулювання правочинів, що вчиняються в електронній формі (2003)
Полтавський О. В. - Правове становище сторін у договорі морського агентування (2003)
Будько З. М. - Місце пені у системі заходів державного примусу сфери оподаткування (2003)
Бутенко Д. В. - Поняття та сутність державних позабюджетних соціальних фондів (2003)
Ямковий В. І. - Казна як суб’єкт цивільних правовідносин з приводу майна в натурі (2003)
Іншин М. І. - Структура службово-трудових правовідносин (2003)
Яремчук О. В. - Деякі аспекти соціального партнерства як соціально-правового явища (2003)
Івчук Ю. Ю. - Інтегративність системи трудового права (2003)
Коротка О. М. - Порядок визначення розміру шкоди (2003)
Яценко Т. П. - Підстави для припинення службово-трудових відносин за контрактом в органах внутрішніх справ (2003)
Погрібний Д. І. - Удосконалення управління державними корпоративними правами (2003)
Московець В. І. - Сучасний стан системи соціального захисту в ОВС України: соціологічний вимір думки працівників (2003)
Легенький М. І. - Стан, проблеми та шляхи подальшого вдосконалення організаційно-правового забезпечення роботи з персоналом системи МВС України (2003)
Лапшина В. Л. - Сучасні проблеми організації професійно-діагностичної та професійно-консультативної діяльності в ОВС України (2003)
Негодченко О. В. - Анкетування як засіб моніторингу громадської думки про діяльність міліції щодо забезпечення прав громадян (2003)
Болотова В. О. - Налагодження зв’язків ОВС України з громадськістю: соціологічний аналіз (2003)
Мальцев В. В. - Проблема визначення суб’єктів громадської думки щодо органів внутрішніх справ (2003)
Гузьман О. А. - Про результати дослідження стану соціальної роботи з персоналом органів внутрішніх справ (2003)
Синявська О. Ю. - Щодо питання ефективності діяльності органів внутрішніх справ як соціальної системи (2003)
Баштанник В. В. - Концептуальні засади наукового аналізу модернізації державного управління в Україні як складової утвердження соціальної, правової держави (2012)
Бялоблоцький З. - Формування та відставки урядових кабінетів у контексті фаз парламентаризму в Молдові (2001 – 2012 рр.) (2012)
Каляєв А. О. - Теоретичні засади військового співробітництва України в контексті геополітичних змін: державно-управлінський аспект (2012)
Киричук О. С. - Наднаціональний рівень європейського управління: загальноєвропейська домінанта чи міждержавний і міжурядовий підхід (2012)
Кохалик Х. М. - "Добре врядування”: принципи та ознаки (2012)
Новак-Каляєва Л. М. - Розвиток методології державного управління у новітніх концепціях соціо-політичного управління: європейський контекст (2012)
Пасічник В. М. - Розвиток громадянського суспільства як чинник забезпечення національної безпеки України (2012)
Романенко Є. О. - Історичні засади становлення комунікативного підходу до формування державної політики (2012)
Суший О. В. - Природа, чинники та механізми суспільного розвитку: феномен "гібридних режимів” (2012)
Денисенко Т. М. - Становлення та розвиток системи соціального захисту населення в Україні (2012)
Жовтяк-Тараскіна Д. С. - Громадянське суспільство і проблеми державної мови (2012)
Савенко І. М. - Сучасні підходи до поняття державного кордону та його охоронна функція: теоретичні аспекти (2012)
Гонтар З. Г. - Державне управління пожежною охороною в західних областях України в умовах становлення радянського режиму (2012)
Проців О. Р. - Державне регулювання торгівлі продукцією мисливства у Галичині середини ХІХ – початку ХХ ст. (на прикладі міста Львова) (2012)
Пермінова С. О. - Перспективи державного управління в напрямі інтеграції вищої школи, науки і виробництва (2012)
Ковальська Н. М. - Особливості кадрової політики у сфері послуг (2012)
Федорчак О. В. - Інноваційний механізм державного управління: підходи до формування (2012)
Васейчук Л. А. - Громадська участь у стратегічному плануванні розвитку території (2012)
Воєдило А. А. - Мотиваційний механізм розвитку людського капіталу в системі Державної прикордонної служби України, Мошора В. В. (2012)
Жураковський де Сас Т. Б. - До питання про оцінку соціальної ефективності механізмів державного управління в Україні (2012)
Карнаух Т. І. - Система управління бюджетним процесом у Європейському Союзі: досвід для України (2012)
Козирєв П. Г. - Концептуальні засади створення міської інформаційно-комунікаційної системи управління та надання послуг "електронне місто” (на прикладі міста Українка) (2012)
Мельник М. О. - Інституційне та нормативно-правове забезпечення державної молодіжної житлової політики в Україні (2012)
Мельник Я. В. - Шляхи удосконалення системи фінансування закладів освіти: регіональний аспект (2012)
Шарий В. І. - Сутність муніципальної політики як системи стратегічного управління самоврядною діяльністю (2012)
Андріянова Ю. В. - Особливості служби в органах місцевого самоврядування: конфліктологічний аспект (2012)
Янишевський М. М. - Система органів влади громади у федеральній землі Бранденбург: досвід для України (2012)
Ландсман В. А. - Удосконалення та уніфікації ергономічних умов навчання, підвищення кваліфікації та професійної діяльності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Харківської області (2012)
Башнянин Г. І. - Основні метрологічні типи лібералізаційної ефективності господарських систем, Сельський А. А., Турянський Ю. І., Кундицький О. О. (2012)
Борщук Є. М. - До проблеми формування економічних механізмів управління сталим розвитком економіки, Кореновський О. В. (2012)
Васильців Т. Г. - Стратегічні засади політики забезпечення економічної безпеки підприємництва в Україні, Поповіченко Ю. А. (2012)
Лопушняк Г. С. - Вибір пріоритетів та оцінка ефективності державної соціальної політики (2012)
Августин Р. Р. - Економічний персоналізм як економічна підвалина формування національного середнього класу у Західній Україні міжвоєнного часу (2012)
Бліщук К. М. - Проблеми реалізації економічних реформ в Україні, Третяк Г. С. (2012)
Галанець В. В. - Реформування управління аграрним виробництвом шляхом кластеризації (2012)
Матвіїшин Є. Г. - Застосування моделі демографічного прогнозування для регулювання ринку праці у регіоні (2012)
Мироненко М. Ю. - Проблеми та напрями реалізації бюджетної політики у забезпеченні соціально-економічного розвитку (2012)
Мороз В. М. - Система конкурентоспроможності держави як об’єкт державного впливу на систему її трудового потенціалу (2012)
Гулай І. О. - Нормативне забезпечення організації системи внутрішнього фінансового контролю на підприємстві (2012)
Добуш З. О. - Чинники розвитку та реалізації ресурсного потенціалу роздрібної торгівлі України (2012)
Миклушка С. І. - Інноваційні процеси у сфері книговидання (2012)
Cітка М. Р. - Обґрунтування механізму соціально-трудових відносин на торговельних підприємствах в умовах соціалізації торгівлі (2012)
Топільницька Я. О. - Інтелектуальний капітал та інтелектуальний потенціал: взаємообумовленість та розмежування категорій (2012)
Пінчук А. П. - Сучасний світовий досвід діяльності мегарегуляторів ринків фінансових послуг та можливість його застосування в Україні (2012)
Васянович Г. - Самобутня українська мова – духовна основа буття нації (2013)
Безрученков Ю. - Формування професійної культури майбутніх фахівців ресторанного господарства як науково-педагогічна проблема (2013)
Стечкевич Л. - Концептуальні засади професійної підготовки безробітних у професійно-технічних навчальних закладах (2013)
Козловська І. - Особливості інтегративного підходу до загальноосвітньої та загальнотехнічної підготовки майбутніх фахівців будівельного профілю у ПТНЗ, Білик О. (2013)
Петренко Л. - Емпіричне дослідження розвитку інформаційно-аналітичноїкомпетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів (2013)
Алімасова Д. - Обґрунтування моделі реалізації системи формування інформатичної компетентності студентів-менеджерів (2013)
Грищенко О. - Взаємозв’язок інновацій і педагогічної майстерності викладача у навчальному процесі професійної школи (2013)
Красовська О. - Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи у галузі мистецької освіти, Міськова Н. (2013)
Пайкуш М. - Особливості організації самостійної роботи студентів медичних університетів у процесі вивчення теоретичних дисциплін (2013)
Цюприк А. - Особливості технологій групової самостійної роботи студентів (2013)
Сліпчишин Л. - Підготовка учнів професійної школи до майбутньої творчої професійної діяльності: результати дослідження (2013)
Синявська А. - Використання Інтернет-ресурсу – блоґів – при навчанні письма англійською мовою (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського