Мамонова Г. В. - Ефективність використання бюджетних коштів на розвиток соціальної сфери, Канцур І. Г. (2014)
Варцаба В. І. - Програмно-цільовий метод як інструмент вдосконалення бюджетного планування, Траньович Ю. П. (2014)
Огородник В. О. - Краудфандинг як інноваційний інструмент модернізації національної фінансово-інвестиційної системи (2014)
Варцаба В. І. - Маркетингова стратегія розвитку банку: елементи та етапи розробки, Дюлай Є. В. (2014)
Заславська Н. П. - Особливості формування ресурсного потенціалу банків в умовах економічної нестабільності (2014)
Стойка В. С. - Теоретичні підходи до визначення поняття "депозитна політика" та особливостей її формування в комерційному банку (2014)
Осташ С. В. - Кредитна політика комерційного банку та оцінка кредитного портфеля банків України (2014)
Варцаба В. І. - Проблеми фінансового забезпечення розвитку малого бізнесу, Кампо Г. М. (2014)
Бачо Р. Й. - Оцінка розвитку інститутів саморегулювання кредитної кооперації України (2014)
Тимчак М. В. - Розвиток регіональних страхових ринків України у посткризовий період (2014)
Пшеничнюк Т. В. - Теоретичне обґрунтування основних відмінностей страхової послуги від страхового продукту (2014)
Щербан М. Д. - Оцінка кредитного портфеля кредитних кооперативів у Закарпатській області (2014)
Королович О. О. - Специфіка організації ефективної системи внутрішнього фінансового контролю на підприємствах з іноземними інвестиціями (2014)
Когут Ю. М. - Вдосконалення підходів до формування та використання місцевих бюджетів, Когут В. В. (2014)
Шигун М. М. - Принципи внутрішнього контролю в системі економічної безпеки підприємства (2014)
Даньків Й. Я. - Історія та еволюція обліку інвестиційних процесів, Остап’юк М. Я. (2014)
Ганусич В. О. - Поняття сукупного доходу підприємства та його відображення у фінансовій звітності (2014)
Вигівська І. М. - Електронні гроші в системі управління фінансовими ресурсами підприємства: облікові аспекти, Семйон В. С. (2014)
Сливка Я. В. - Розвиток методики бухгалтерського обліку: коригування ціни у процесі продажу (2014)
Макарович В. К. - Трансакційні витрати: обліковий аспект, Климко Т. Ю. (2014)
Черленяк І. І. - Карпатський єврорегіон та розвиток міжнародного бізнесу в прикордонній Закарпатській області, Сойма С. Ю. (2014)
Берча О. М. - Загальні тенденції інноваційної діяльності в Україні та Закарпатській області (2014)
Славік Р. В. - Дослідження ринку рекреаційно-туристичних послуг Закарпатської області, Маєвська М. Ю. (2014)
Жуков С. А. - Глокалізація як сучасний і перспективний процес розвитку світового господарства та міжнародних економічних відносин (2014)
Бачо Р. Й. - Тенденції іноземного інвестування в економіку Угорщини, Иллар Е. Й., Бачо Є. Й. (2014)
Summary (2014)
До уваги авторів статей! (2014)
Вихідні дані (2014)
Михайлюк О. А. - Рівень зрілості пізнавальної та розумової сфер як компонент психічного здоров’я, Онищук Н. М., Савчук С. І. (2011)
Мудрик С. Б. - Ігрова культура періоду рабовласницького ладу (2011)
Іщук Н. М. - Морально-етичні цінності – важливий фактор формування особистості вчителя фізичної культури (2011)
Кричфалушій М. В. - Усвідомлення впливу духовності на формування особистості майбутнього спортивного педагога (2011)
Твеліна А. О. - Дослідження проблеми застосування засобів фітнесу у формуванні спеціальних рухових навичок у майбутніх учителів фізичної культури (2011)
Вихор В. І. - Удосконалення фізичної підготовки студентів засобами боксу (2011)
Стрельченко Л. М. - Зміст занять оздоровчим фітнесом для дітей молодшого шкільного віку, Арєшина Ю. Б. (2011)
Вольчинська Н. О. - Реалізація ігрового методу в навчанні дітей дошкільного віку основних умінь і навичок (2011)
Мазурчук О. Т. - Удосконалення процесу фізичного виховання у вищих навчальних закладах засобами оздоровчої гімнастики, Навроцький Е. М. (2011)
Митчик О. П. - Рівень інтересу до фізичної культури й спорту в студенток вищих навчальних закладів, Сапожник О. А. (2011)
Навроцький Г. Е. - Мотиви та інтерес до фізичної культури й спорту старшокласників інтернату для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2011)
Поташнюк І. В. - Теоретико-методичні основи використання оздоровчого впливу засобів фізичної культури на формування й відновлення здоров’я людини, Кубович О. В. (2011)
Самчук О. М. - Формування в студентів основ самовиховання та самовдосконалення, Кліш І. С. (2011)
Андрощук О. Ю. - Покращення рівня фізичної підготовленості та гостроти зору хлопчиків із короткозорістю в процесі занять різними формами лікувальної фізичної культури, Цюпак Т. Є., Цюпак Ю. Ю. (2011)
Валецький Ю. М. - Вплив фізичних навантажень на зміни електрокардіологічних і гематологічних показників у тренованих і нетренованих спортсменів, Валецька Р. О., Петрик О. І. (2011)
Ганженко Я. М. - Стан респіраторної захворюваності дітей дошкільного віку з ортопедичною патологією, Палатай Ю. В., Арєшина Ю. Б., Лянной Ю. О. (2011)
Дубчук О. В. - Організація занять фізичного виховання в групах фізичної реабілітації при порушеннях постави в студентів із застосуванням калланетики (2011)
Латышев С. В. - Стили противоборства в современной вольной борьбе (2011)
Швай О. Д. - Роль швидкісно-силових здібностей у формуванні технічної підготовки волейболістів 10–14 років, Поляковський В. І., Гнітецький Л. В., Приступа Є. Н. (2011)
Кальниш Ю. Г. - Механізми вдосконалення виконавської дисципліни державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування (вітчизняний та зарубіжний досвід) (2010)
Лопушинський І. П. - Рідномовна освіта українців Криму: стан, тенденції та перспективи розвитку (2010)
Білинська М. М. - Соціальні аспекти державної служби в Україні в сучасних умовах, Малюська В. А. (2010)
Іванов М. С. - Державне управління етнонаціональними процесами: категоріальний апарат, Тимофєєв С. П. (2010)
Шаталюк С. Д. - Конституційне забезпечення безоплатної правової допомоги – суттєва складова сучасної демократії (2010)
Ємельянов В. М. - Корупція в сфері державних закупівель: погляд на законодавство України, Степанюк Д. А. (2010)
Багмет М. О. - Цінність місцевого самоврядування як демократичної форми децентралізації державно-владних повноважень, Личко Т. М. (2010)
Плохих В. І. - Соціально-комунікативна проблематика у дослідженнях державно-управлінських відносин, Тригуб К. О. (2010)
Євтушенко О. Н. - Державна влада і місцеве самоврядування в період становлення української державності (2010)
Матяж С. В. - Державне стимулювання меценатської діяльності бізнесу (2010)
Шпак Д. О. - Збори громадян за місцем проживання як одна з форм здійснення місцевого самоврядування територіальною громадою та участь в ній фондів розвитку громад (2010)
Бадалова О. С. - Миколаївська міська дума і управа та її роль в соціально-економічному житті міста в другій половині ХІХ століття (2010)
Головата В. А. - Проблеми дослідження розвитку системи державної служби України відповідно до стандартів Європейського Союзу (огляд літератури) (2010)
Рибачук М. Ф. - Аберація "свободи слова" (2010)
Райковський Б. С. - Взаємодія виборчої та партійної систем: вітчизняний досвід (2010)
Дзвінчук Д. І. - Перспективи розвитку освітньої політики України в умовах глобалізації, Баран М. (2010)
Турчин Я. Б. - Основні елементи механізму стримувань і противаг у системі державної влади у конституційному проекті УНР Отто Ейхельмана (2010)
Семенченко Ф. Г. - Формування системи цінностей як фактор розвитку культурних традицій (2010)
Колісніченко Н. М. - Медіа-навчання суб’єктів політичної діяльності: світовий досвід та уроки для України (2010)
Шубін С. П. - Структурно-функціональна теорія соціальної дії Талкота Парсонса в політичному маркетинговому аналізі (2010)
Пермінов В. О. - Глобалізація, "сомалізація" та транснаціональна державність: рецепти майбутнього (2010)
Качан О. С. - Демографічні фактори в геополітичних концепціях та теоріях (2010)
Яцишин У. В. - Соціальна доктрина католицизму як основа взаємодії Української Греко-Католицької Церкви із політичними партіями Західної України (2010)
Здоровега М. В. - Візія суспільно-політичної організації української держави Л. Цегельського: теоретичний та практичний контекст (2010)
Донченко Т. О. - Формування державної молодіжної політики в Україні: історико-правовий аспект (2010)
Войнаровський А. М. - Розвиток спортивно-культурних відносин серед освітянських закладів єврорегіону "Буг” (2011)
Радченко О. В. - Розвиток студентського волейболу в Луцькому національному технічному університеті в часи незалежної України, Радченко С. В. (2011)
Тимошенко Ю. О. - Становлення системи підготовки педагогічних кадрів у сфері фізичної культури (2011)
Файдевич В. В. - Укладання нормативних основ фізичного виховання студентів у післявоєнний період (40–60 рр. ХХ ст. ) (2011)
Wilczkowski E. - Samodzielna praca studentów kierunku wychowania fizycznego w szkołach wyższych, Wilczkowska A., Pasicznik W. (2011)
Воронін Д. Є. - Питання готовності вчителів фізичної культури до професійної діяльності (2011)
Данилко М. Т. - Упровадження педагогічних технологій фізичного виховання та спорту щодо методологічних основ формування готовності майбутнього вчителя фізичної культури (2011)
Мальона С. Б. - Правова підготовка студентів факультету фізичного виховання й спорту (2011)
Панасюк О. О. - Авторська методика ефективного формування рухових умінь старшокласників у процесі занять єдиноборствами в дитячо-юнацьких спортивних школах (2011)
Хомич А. В. - Самоконтроль студентів за фізичним станом свого організму (2011)
Бакіко І. В. - Роль валеологічних тренінгів щодо позбавлення шкідливих звичок серед молоді та залучення її до занять фізичною культурою й спортом (2011)
Вихор В. І. - Система змагань з оздоровчою спрямованістю (на прикладі боксу та інших єдиноборств) (2011)
Гладощук О. Г. - Валеологічна освіта та ціннісний потенціал у професійній підготовці студентів технічного університету, Тонконог В. М., Бейгул І. О. (2011)
Грициляк С. М. - Вплив засобів баскетболу на стан фізичної підготовленості студентів, Зубрицький Б. Д. (2011)
Іванова А. Є. - Вихідні рівні стану здоров’я та фізичної підготовленості студентів 1 курсу окремих спеціальностей Луцького національного технічного університету, Ковальчук Н. М. (2011)
Латчук В. П. - Специфіка програмно-нормативного забезпечення фізичного виховання студентської молоді в Норвегії, Клеха І. Г., Базюк В. Д. (2011)
Носарчук Л. М. - Фізичне виховання та спорт як життєво необхідна потреба людини (2011)
Chodinow W. - Porownaie mozliwosci fizycznych dziewczat i chlopcow szcoly podstawowej i gimnazjalney (2011)
Андрійчук О. Я. - Ізометричні вправи у фізичній реабілітації гонартрозу (2011)
Гузій О. В. - Особливості методики фізичної реабілітації для жінок 50–55 років зі стенокардією напруги ІІ функціонального класу, Жарська Н. В. (2011)
Попадюха Ю. А. - Впливи ергономічних факторів середовища на керуючі дії оператора-реабілітолога, Глиняна О. О., Горго Ю. П. (2011)
Абдуллаев А. К. - Организация и методика массовой физической культуры борцов (2011)
Гребік О. В. - Профілактика травматизму під час занять гирьовим спортом (2011)
Kraszewski K. - Psychologiczne aspekty zakończenia czynnego uprawiania sportu, Kraszewska A. (2011)
Кальниш Ю. Г. - Компетенція обласних державних адміністрацій як повноважних органів системи виконавчої влади на місцях в Україні, Сухорукова А. Л. (2010)
Лопушинський І. П. - Конфлікт інтересів на державній службі: проблеми законодавчого врегулювання в Україні (2010)
Ємельянов В. М. - Державна влада України в боротьбі з корупцією в органах правосуддя, Татаренко В. Б. (2010)
Гавеля В. Л. - Корреляция целей с культурными универсалиями в процессе реализации социальных задач и самореализации человека (2010)
Євтушенко О. Н. - Концепція М. Драгоманова щодо ролі самоврядної громади в системі державних відносин, Лушагіна Т. (2010)
Шубін С. П. - Держава та громадянське суспільство: еволюція взаємовідносин від витоків до кінця XVIII століття (2010)
Євтушенко Л. Е. - Політика російського самодержавства у 80-90-х рр. ХІХ ст. щодо згортання земського самоврядування, Іванов М. С. (2010)
Мінц М. О. - Бездомність: соціальний аспект (2010)
Донченко Т. О. - Концептуалізація поняття зайнятості молоді в Україні (2010)
Бояревич М. Л. - Основи формування особистості керівника-лідера в органах державної влади та місцевого самоврядування, Євтушенко О. Н. (2010)
Гриськова А. М. - Фінансовий механізм як основна складова забезпечення виборчого процесу (2010)
Фуртатов В. С. - Удосконалення механізму взаємодії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на сучасному етапі державотворення (2010)
Верба С. М. - Впровадження сучасних методів навчання державних службовців із застосуванням європейських стандартів для професіоналізації державної служби України (2010)
Матяж С. В. - Особливості державного регулювання меценатської діяльності на Миколаївщині (2010)
Тригуб К. О. - Неінституціоналізовані соціальні комунікації у системі державного управління (2010)
Штирьов О. М. - Етична інфраструктура як механізм впливу на формування управлінської еліти (2010)
Ковнір О. І. - Стан та перспективи навчання українською мовою у вищій школі України (2010)
Шевчук О. В. - Вплив російсько-китайського співробітництва на безпеку в азійсько-тихоокеанському регіоні (2010)
Семенченко Ф. Г. - Визначальні фактори трансформації політичних цінностей сучасного українського суспільства (2010)
Турчин Я. Б. - Основні етапи становлення і розвитку конституційних ідей О. Ейхельмана (2010)
Кривошеїн В. В. - Феномен групового мислення як чинник ризику прийняття політичних рішень (2010)
Сорока С. В. - Особливості взаємодії сенату республіки Польща із сеймом у процесі реалізації державно-управлінських функцій (2010)
Крушинський Б. - The Progress of the ISAF Mission in Afghanistan and the New Way to Effective Strategy, Партемор Е. (2010)
Ханстантинов В. О. - Необхідність толерантності (2010)
Лютко Н. В. - Ціннісні аспекти рекламної діяльності у виборчому процесі (2010)
Сидун С. - Україна та Європейський союз: особливості розвитку взаємовідносин (2010)
Кучма Л. О. - Процесуальний вимір політичного маніпулювання (2010)
Громадська Н. А. - Сутність соціального діалогу та його роль у соціальній політиці держави (2010)
Древаль Ю. Д. - Публічна сфера і держава: деякі методологічні питання (2009)
Солових В. П. - Культурологічно-історичні аспекти формування перших моделей державного управління (2009)
Радченко О. В. - Типологізація державноуправлінських режимів як системи суспільних відносин: класичні підходи, Хомуленко Т. Б. (2009)
Бабич А. О. - Формування концепції державного антикризового управління в Україні (2009)
Парій Я. П. - Теоретичні аспекти державного управління інвестиційним кліматом (2009)
Крюков О. І. - Сутність політичної модернізації як суспільного явища (2009)
Приходченко Л. Л. - Щодо складності застосування показників оцінювання ефективності державного управління: теорія і практика (2009)
Болдуєв М. В. - Підвищення ефективності фінансово-кредитних важелів регулювання розвитку регіонального АПК (2009)
Ворона П. В. - Пріоритети та пропозиції щодо реформи місцевого самоврядування в Україні (2009)
Кравченко М. В. - Шляхи вдосконалення державного регулювання безпеки й охорони праці в системі соціального захисту (2009)
Пасемко Г. П. - Феноменологія аграрних відносин як об’єкта державного регулювання (2009)
Cавченко Б. Г. - Запровадження стандартів управління якістю в органи влади, Будко О. О. (2009)
Соболь Р. Г. - Сутність державного регулювання страхової діяльності в Україні (2009)
Статівка Н. В. - Політика сприяння розвитку аграрного бізнесу в Україні (2009)
Макаренко О. М. - Тенденції й перспективи розвитку пенсійного забезпечення осіб похилого віку в Україні (2009)
Волинець Є. С. - Особливості застосування регіональних стратегій як механізмів демократизації врядування в Україні (2009)
Гребенюк О. О. - Особливості державного регулювання розвитку проблемних регіонів (2009)
Дементов В. О. - Механізми регулювання соціальної сфери в соціальній державі (2009)
Тищенко К. М. - Поняття та основні теорії походження місцевого самоврядування (2009)
Яценко О. А. - Державна політика щодо інвентаризації майна військово-морських баз (2009)
Івашина Л. П. - Розвиток можливостей туристично-рекреаційних послуг на регіональному рівні (2009)
Протас В. М. - Соціальне партнерство в міському розвитку (2009)
Теплова Н. А. - Зайнятість та професійна реабілітація людей з обмеженими можливостями (2009)
Божко Ю. М. - Шляхи вдосконалення діяльності Державного казначейства України (2009)
Олексюк Г. В. - Система управління якістю в органах виконавчої влади: досвід запровадження, проблеми та перспективи (2009)
Пономаренко О. Є. - Результативність фінансово-економічної складової державного регулювання розвитку аграрного сектора (2009)
Світлична Т. В. - Розвиток інтегрованих соціальних служб як інноваційної моделі надання соціальних послуг населенню (2009)
Заріцька О. О. - Оцінка задоволеності населення наданими управлінськими послугами (2009)
Майстро С. В. - Шляхи підвищення ефективності державного регулювання аграрного ринку (2009)
Міненко В. Л. - Роль ринку праці в системі соціально-економічних відносин (2009)
Удовиченко Н. М. - Механізм забезпечення стоматологічною допомогою на основі програмно-цільового управління в умовах мегаполісу (на прикладі м. Харків) (2009)
Клюзко В. М. - Види принципів державного управління в галузі охорони здоров’я Україні (2009)
Соловйов В. М. - Інвестування малого і середнього бізнесу: проблеми та шляхи розв’язання (2009)
Карамишев Д. В. - Розвиток державного регулювання забезпеченням лікарськими засобами в Україні, Лєрмонтова Ю. О. (2009)
Дегтярьова І. О. - Конкурентоспроможність територій і нова модель місцевого самоврядування в Україні (2009)
Яцук В. А. - Стан реалізації відповідальності в діяльності органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб (2009)
Поступна О. В. - Організаційно-функціональне вдосконалення механізмів управління вищою освітою на регіональному рівні (2009)
Євдоченко О. Л. - Система державного захисту національних інтересів України в інформаційній сфері (2009)
Радиш Я. Ф. - Наукові аспекти управління персоналом мобільних формувань державної служби медицини катастроф, Терент’єва А. В. (2009)
Євдокимов В. О. - Особливості стилю керівництва в системі публічної служби (2009)
Соколовський С. І. - Державна служба як покликання (2009)
Левчук І. П. - Актуальність та практичні аспекти роботи МНС України з формування кадрового резерву державних службовців в органах цивільного захисту (2009)
Бондаренко М. Ю. - Роль політичних партій в кадровому забезпеченні органів державної влади (2009)
Проданик В. М. - Суб’єкти боротьби з бюрократичними проявами в системі державної служби України (2009)
Говоруха В. В. - Патріотизм державного службовця України (2009)
Дзюндзюк В. Б. - Особливості вироблення стратегій в публічних організаціях, Мартинюк М. С. (2009)
Конотопцев О. С. - Імперативний мандат в місцевих радах: політико-правовий аналіз та практичні аспекти застосування (2009)
Нікітин В. В. - Бюджетний федералізм як чинник формування громадянського суспільства (2009)
Сичова В. В. - Формування моделей інституційної взаємодії української парламентської опозиції з системами державного управління Австрії та Росії (ХІХ – поч. ХХ ст.) (2009)
Гришко Є. М. - Примусове виконання рішень юрисдикційних органів як складова правоохоронної функції держави (2009)
Павелко А. В. - Організаційно-правові засади державного управління системою безпеки на футбольних заходах (2009)
Даугуль В. Я. - Проблематика перевірки актів органів місцевого самоврядування з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади (2009)
Погорєлий С. С. - Теоретико-методологічний аспект формування довіри до державної влади (2009)
Кравченко М. С. - Необхідність формування національної ідеї як світоглядної складової державного управління (2009)
Олешко О. В. - Якість освіти – основа інформаційного суспільства (2009)
Михайлишин Л. Р. - Територіальна організація місцевого управління в контексті забезпечення регіонального економічного розвитку: аналіз зарубіжного досвіду (2009)
Росенко М. І. - Парламенти зарубіжних країн: дослідження досвіду формування та організації діяльності (2009)
Гвазава Н. Г. - Єврорегіони: досвід та перспективи (2009)
Копилова Н. А. - Міжнародні норми регулювання соціального розвитку: особливості правозастосування в Україні (2009)
Грибко О. В. - Світовий досвід регулювання обігу нових типів продовольчих товарів (2009)
Пшенична Л. В. - Управління якістю вищої освіти: Болонський процес – Україна (2009)
Самойленко В. С. - Розвиток житлово-комунального господарства: закордонний досвід (2009)
Лиховід Н. А. - Досвід країн-членів Євросоюзу щодо громадського мовлення (2009)
Назар Н. О. - Міжнародний досвід реалізації демографічної політики (2009)
Гудков І. М. - Роль радіозахисних заходів в аграрному виробництві у формуванні дозових навантажень на людину: від Чорнобиля до Фукусіми (2012)
Дрозд І. П. - Новий методичний підхід до радіаційного захисту персоналу об’єктів атомної енергетики та промисловості, Гриджук М. Ю. (2012)
Евстратова Е. С. - Влияние интенсивности факторов окружающей среды на их взаимодействие в биосфере, Жураковская Г. П., Петин В. Г. (2012)
Кутлахмедов Ю. А. - Применение теории радиоемкости и надежности в современной радиоэкологии, Матвеева И. В. , Родина В. В., Бевза А. Г. (2012)
Лазоренко Г. Е. - Дозовые нагрузки на население Украины от излучения естественного (210Ро) и чернобыльских радионуклидов при употреблении морепродуктов из черноморских рыб и моллюсков, Поликарпов Г. Г., Мирзоева Н. Ю., Терещенко Н. Н. (2012)
Огородник А. М. - Вітрова ерозія техногенно-порушених поверхонь південного регіону України, Григор’єва Л. І. (2012)
Томилин Ю. А. - Прогнозирование радиационной нагрузки на работников гранитных карьеров от техногенно-усиленных источников природного происхождения, Григорьева Л. И. (2012)
Атаманюк Н. П. - Радіаційно-індуковані гормональні зміни в гіпофізарно-гонадній системі самок щурів за різних типів опромінення, Дерев’янко Л. П., Талько В. В., Яніна А. М., Родіонова Н. К., Фролова Н. О., Михайлова С. С. (2012)
Артемова Н. А. - Радиационная защита при лучевой терапии онкологических больных, Минайло И. И., Тарутин И. Г., Моисеева О. И. (2012)
Кольтовер В. К. - Новый тип радиопротекторов на основе использования магнитного изотопа магния-25, Королев В. Г., Кутлахмедов Ю. А., Евстихина Т. А. (2012)
Липская А. И. - Поведение радионуклидов в лесных экосистемах, прилегающих к 30-километровой зоне ЧАЭС, Желтоножская М. В., Кулич Н. В., Николаев В. И., Гродзинская А. А. (2012)
Міхєєв О. М. - Принципи онтогенетичної радіоадаптації, Шиліна Ю. В., Гуща М. І., Овсяннікова Л. Г. (2012)
Чорна В. І. - Ініціація адаптивної відповіді клітин головного мозку на вплив низьких доз іонізуючого випромінювання, Лянна О. Л., Бразалук О. З. (2012)
Ляпунова Е. Р. - Некоторые количественные закономерности воздействия излучения разного качества на хлореллу, Комарова Л. Н. (2012)
Королев В. Г. - Современные представления о процессе репарации (2012)
Белозор Н. В. - Возможности применения опухолевого маркера CYFRA 21-1 для прогноза и мониторинга эффективности лучевого лечения НМРЛ (2012)
Иванкова В. С. - Конвертация дозовых нагрузок при HDR брахитерапии рака шейки матки на высокоэнергетических установках, Шевченко Г. Н., Хруленко Т. В., Барановская Л. М, Хруленко Л. Т., Доценко Н. П., Галяс А. В. (2012)
Іванкова В. С. - Променеве лікування хворих на місцево-поширені форми злоякісних новоутворень верхніх дихальних шляхів, Скоморохова Т. В., Хруленко Т. В., Шевченко Г. М., Лялька І. Ю., Отрощенко І. П., Хруленко Л. Т., Гореліна Г. Л., Доценко Н. П. (2012)
Сухина Е. Н. - Химиорадиосенсибилизация в лечении злокачественных опухолей головного мезга, Старенький В. П., Тарасова О. Н., Грищенко Т. П., Свинаренко А. В. (2012)
Запорожец А. И. - Безопасность жизнедеятельности как междисциплинарная наука и современные тенденции ее приложения, Коваленко В. В. (2012)
Копытин М. А. - Применение спиральной компьютерной томографии при планировании лучевой терапии у больных раком легкого, Дорофеева Н. А., Гичкин Ю. К., Коломийчук А. П., Дорофеева Е. С. (2012)
Войнаровський А. М. - Аналіз виступів українських спортсменів на студентських Універсіадах 1993–2011 рр. , Войнаровська Н. С. (2012)
Пасічник В. Р. - Становлення системи підготовки вчителів фізичного виховання в Польщі (ХIХ – початок ХХ ст. ) (2012)
Соколова Н. Д. - Нормативно-правова регламентація здорового способу життя учнів єдиної трудової школи у 20-х рр. ХХ ст. (2012)
Винник В. Д. - Вплив сучасних стереотипів естетики здоров’я на вибір пріоритетів професійної підготовки майбутнього вчителя фізичного виховання (2012)
Кричфалушій М. В. - Потреба у спілкуванні як фактор формування особистості майбутнього спортивного педагога в процесі професійної підготовки (2012)
Войтович І. М. - Динаміка впровадження профільного навчання старшокласників за спортивним напрямом у Волинській області (2012)
Кубович О. В. - Використання різних підходів до обґрунтування здоров’язберігальних технологій навчання студентів, Поташнюк Р. З., Сотник Ж. Г., Ілик Л. Д. (2012)
Деделюк Н. А. - Організація спортивно-оздоровчої діяльності студентів Волинського національного університету імені Лесі Українки, Цюпак Т. Є. (2012)
Корж Н. Л. - Формування пізнавальної активності в студентів технічних спеціальностей до цінностей фізичної культури (2012)
Повар О. В. - Мотиваційно-ціннісне ставлення студентів університетів до фізичного виховання й спорту (2012)
Алёшина А. И. - Особенности регуляции вертикальной устойчивости у пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения, Алёшин А. О. (2012)
Андрійчук О. Я. - Результати реалізації програми фізичної реабілітації хворих на гонартроз ІІ рентгенологічної стадії (2012)
Арєшина Ю. Б. - Оцінка ефективності комплексної програми фізичної реабілітації дітей дошкільного віку з рецидивним бронхітом на лікарняному етапі на основі даних спірометрії, Лянной Ю. О. (2012)
Валецький Ю. М. - Профілактика повторних травм у спорті, Валецька Р. О., Петрик О. І. (2012)
Валькевич О. В. - Обґрунтування програми профілактики порушень склепінь стопи молодших школярів, Бичук О. І., Альошина А. І. (2012)
Войчишин Л. І. - Вплив програми корекції порушень постави на стан функціональної підготовленості учнів із порушеннями постави в сагітальній площині (2012)
Михайлова Н. Є. - Порівняння антропометричних показників у дітей із вродженою клишоногістю та здорових дітей (2012)
Попадюха Ю. А. - Особливості використання пневматичних тренажерів HUR у фізичній реабілітації, Марченко О. К., Альошина А. І. (2012)
Поташнюк Р. З. - Захворюваність на рак молочної залози жінок Волині (1980–2010 рр. ): причини виникнення, діагностика, лікування, профілактика, Андрусенко О. П., Федорчук В. М., Уринська Є. І., Дмитрієва С. Г. (2012)
Романенко Я. М. - Лікування положенням як засіб фізичної реабілітації хворих із грижами передньої черевної стінки (2012)
Ханікянц О. В. - Атлетична гімнастика як засіб профілактики порушень постави студентської молоді, Максим В. З. (2012)
Бобровник В. І. - Шляхи вдосконалення тренувального процесу кваліфікованих легкоатлетів на етапах багаторічної підготовки, Криворученко О. В. (2012)
Кашуба В. О. - Застосування сучасних інформаційних технологій у період проведення та завершення спортивних змагань, Юхно Ю. О., Хмельницька І. В. (2012)
Шинкарук О. А. - Особливості олімпійської підготовки спортсменів у зарубіжних країнах (2012)
Евстафьева Н. П. - Аудиальный код в романе Г. Газданова "Полет" (2013)
Літвінова І. М. - "Музика світу" у поезії Ліни Костенко (2013)
Молчанова Е. В. - Живописная и музыкальная составляющие поэтики новеллы Ф. Сологуба "Алая лента" (2013)
Сироватська М. І. - Риси інтермедіальності в п’єсах Єлисея Карпенка ("Білі ночі", "В долині сліз", "Момот Нір") (2013)
Рубинская Е. С. - Музыкальность литературы в системе интермедиальных явлений (2013)
Мацюк А. А. - Музыкальность как авторская стратегия в романной прозе П. Киньяра (2013)
Кистанова А. В. - Эмблематическая традиция в поэзии Г. Державина, посвященной Екатерине II (2013)
Дорогань И. В. - "Горе Навсикаи" как автоэкфрастический текст "Дневника" М. Башкирцевой (2013)
Бережная Д. И. - Поэтика антропософской прозы Андрея Белого и художественный язык "абст-рактной" живописи 1910-х – 1920-х годов (2013)
Дашкевич М. Г. - Интерференция вербального и визуального в текстах А. Крученых (2013)
Ломакович С. В. - Экфрасис как метатекст в прозе И. А. Бунина 1920-х годов (к 80-летию присуждения Нобелевской премии), Московкина И. И. (2013)
Маханьков Е. А. - "Губы как таковые": поэтика визуальности в рассказах Г. Газданова 20-х годов: "Гостиница грядущего" (2013)
Гребенщикова А. Г. - "Плакатность" в советской литературе 1920–1930-х годов (2013)
Золотухина Н. А. - Интертекст и кинематографичность драмы Н. С. Гумилева "Гондла" (2013)
Ткаченко Р. П. - Поетика кіноповісті О. Довженка "Мічурін" (2013)
Кучеренко С. Ю. - Поэтика монтажных приемов в романе Ю. Домбровского "Державин" (2013)
Голубь Д. А. - Роман Флеминга "Казино "Рояль”" и его экранизации: эстетические пересече-ния/противостояния (2013)
Колода Д. В. - Интермедиальность текстов Юрия Левитанского (поэзия и/или кино) (2013)
Мурадова И. Р. - Художественные функции экфрасиса в романе Ги де Мопассана "Жизнь" (2013)
Ващенко Ю. А. - Немиметический экфрасис в структуре визуального кода романа А. Роб-Грийе "В лабиринте" (2013)
Кочетова С. А. - Онтологическая интермедиальность визуализации пространства в романе Д. Рубиной "Белая голубка Кордовы" (2013)
Сатановська Г. С. - Поетика архітектурних форм у хронотопі роману Марґеріт Юрсенар "Спогади Адріана" (2013)
Бежан О. А. - Створюючи нову міфологію (арт-комікс Арта Шпігельмана "Маус" як форма сучасної візуальної культури) (2013)
Бітківська Г. В. - "Роман про художника" в сучасному літературному журналі: інтермедіальні зв’язки (2013)
Сливицкая О. В. - "Отверстия во что-то высшее": "Война и мир" (2013)
Шумская О. Н. - Перспективы литературной антропологии в "духовном завещании" В. Изера (2013)
Рожина А. Д. - "Гете и Дидро: философия искусства" (2013)
Полякова Ю. Ю. - Поетичний театр Лесі Українки: проблема сценічности (2013)
Муслієнко О. В. - Микола Хвильовий "Колонії, вілли…": театральні компоненти у структурі тексту (2013)
Коршунова Е. А. - "Чистый понедельник" И. А. Бунина и "Пути небесные" И. С. Шмелева: поэзия "московского текста" (2013)
Яровенко Т. С. - Еміграційна творчість В. Винниченка: критична рецепція в Україні та в екзилі (1920–1940-і рр.) (2013)
Старова О. О. - Реконструкція циклічної моделі буття в українській міфософській ліриці першої половини ХХ ст. (2013)
Лосиевский И. Я. - "Я — цветок осенний ...". Поэзия Вадима Сидура (2013)
Должанська Ю. В. - Жанрові та мотивні особливості повісті Сергія Мушника "Маки" (2013)
Головко Л. Г. - Мотив колискової пісні як основа ідейної концепції роману "Дикий мед" Л. Первомайського (2013)
Калениченко О. Н. - Квазиисторическое славянское фэнтези: проблематика и поэтика (2013)
Боярова Л. Г. - Прикметникові термінологічні назви в загальномовних академічних словниках (2013)
Козачук А. М. - Особливості мовостилю малої прози Б. Грінченка, Г. Хоткевича та М. Коцю-бинського (порівняльний аспект) (2013)
Половец М. В. - Динамика терминологии компьютерной лингводидактики (на примере гнездообразующего общенаучного термина research) (2013)
Агібалова Т. М. - Вербалізація біблійного простору в мовотворчості Лесі Українки (на матеріалі драматичної поеми "Вавілонський полон") (2013)
Карікова Н. М. - Мовознавчий вплив нормалізаторів 20-х рр. ХХ ст. на мову красного письменства: дієприкметникові пасивні конструкції у ранніх прозових творах Б. Антоненка-Давидовича (2013)
Калашник Ю. І. - Особливості поетичного синтаксису творів Миколи Вінграновського (2013)
Дюкар К. В. - Неузуальні іменники-деривати в ліриці Т. Мельничука (особливості структури й семантики) (2013)
Сердега Р. Л. - Дещо про поняття "культуротворчість” і культуротворчий потенціал українських народних повір’їв (2013)
Бувалец Е. В. - Двойные субстантивные конструкции как показатель фольклорной тематики в языке русской поэзии (2013)
Фецко І. М. - Мовні особливості термінів на позначення довідкових музейних елементів та інформаційних структур (2013)
Сіроштан Т. В. - Відіменникові назви вмістилищ для предметів і речовин у новій українській мові кінця ХVІІ — початку ХХІ століття (2013)
Гірняк С. П. - Особливості використання української мови галицькою інтелігенцією кінця ХІХ — початку ХХ століть (2013)
Галунова Н. М. - Синонімічні та антонімічні реакції в асоціативних полях україномовних респондентів та україно-російських білінгвів 3–4 років (2013)
Ярко Е. Ю. - Латинские рукописи в Центральной научной библиотеке Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина: перспективы исследования (2013)
Лісна М. І. - Способи передання безеквівалентних значень у двомовних словниках (2013)
Маслий Е. В. - Дискурсивно-семантическая аттракция как способ существования концепта (на материале концепта юродство) (2013)
Титул, содержание (2014)
Логанина В. И. - Методика оценки качества внешнего вида лакокрасочных покрытий (2014)
Бережний М. М. - Аналіз тем дисертацій для визначення актуальності напрямків досліджень, Чубенко В. А., Хіноцька А. А., Мацишин С. О., Шепель А. О. (2014)
Неїло Р. В. - Димова візуалізація при теплообміні вільною конвекцією на поверхні горизонтального циліндра (2014)
Сапронова С. Ю. - Характер контакта рабочих поверхностей зубьев цилиндрических передач с конхоидальной линией зацепления, Муховатый А. А., Ткаченко В. П. (2014)
Сінчук О. М. - Особливості експлуатації вітроенергетичної автономної установки в підземних гірничих виробках залізорудних шахт, Бойко С. М. (2014)
Ємець О. А. - Кадастрове обґрунтування відведення земель при будівництві автомагістралей (2014)
Крамаренко Д. П. - Дослідження впливу гідролізату з молюсків на кліничний стан дітей, Кірєєва О. І., Галяпа І. М. (2014)
Матвєєва Ю. М. - Аналіз структури державного боргу як базового етапу інформаційної технології (2014)
Пилипака Т. С. - Конструювання гвинтових поверхонь, віднесених до координатних ліній кривини, Пилипака О. А. (2014)
Рыбак А. И. - Метод определения интегрального показателя качества жизни населения, Панафидин Г. С. (2014)
Ларин В. Ю. - Эффективность коррекции аддитивной погрешности в двухтактных ваттметрах, Синицкий О. П., Щербань А. П. (2014)
Безрук З. Д. - Моделі діагностування і підвищення надійності газоаналітичних систем, Порєв В. А., Приміський В. П. (2014)
Лисицкий К. Е. - Максимальные значения полных дифференциалов и линейных корпусов блочных симметричных шифров (2014)
Abstract and References (2014)
Вовк В. И. - Показатели самооценки у больных ВИЧ-инфекцией (2008)
Гуменюк Л. Н. - Клинико-социальная характеристика лиц, страдающих психическими расстройствами с ограниченной способностью к интеграции в сообщество (бездомные) (2008)
Денеко М. А. - Сексуальная дезадаптация супружеской пары при эмоционально неустойчивом расстройстве личности у жены (2008)
Корошніченко Д. М. - Порівняльна характеристика патологічного потягу до опіоїдів у хворих, залежних від героїну, і хворих, залежних від метадону (2008)
Лебедев Д. С. - К вопросу об эффективности и переносимости препарата Колме, капли для перорального применения производства "ИПСЕН ФАРМА С.А., Испания", Игнатов М. Ю. (2008)
Марута Н. А. - Клинико-психопатологические и патопсихологические закономерности формирования дистимии, Завалко Ю. Н. (2008)
Писаная Н. Р. - Формирование и функционирование семьи при соматизированном расстройстве у женщин (2008)
Чудакова Л. Б. - Клинический опыт применения препарата риссет (рисперидон) при лечении психических и поведенческих расстройств у детей и подростков (2008)
Волошина Н. П. - Опыт применения отечественных интерферонов у больных с рецидивирующим течением рассеянного склероза, Негреба Т. В., Ткачева Т. Н. (2008)
Капустин Р. В. - Эффективность использования препарата ламотрин у больных с невралгией тройничного нерва (2008)
Кричун І. І. - Характеристика змін плазмового вмісту тахикінінів у хворих на вегето-судинну дистонію (2008)
Лапшина И. А. - Клинико-доплерографические сопоставления у больных с цереброваскулярными заболеваниями, обусловленными атеротромбозом (2008)
Левченко І. Л. - Імунологічні особливості у хворих на хронічні нейроінфекції (2008)
Божко Г. Х. - Изменения количества и состава липопротеинов при введении гепарина здоровым лицам и больным сахарным диабетом второго типа, Соколик В. В., Чурсина В. С., Перцева Т. Г. (2008)
Зеленый В. Н. - Лечение тревожно-депрессивных расстройств у соматических больных пожилого возраста, Каурова Г. И., Лавский В. И., Федорченко А. С., Санина М. Е., Янголь В. И. (2008)
Марута Н. А. - Применение Солиана при лечении пациентов с острым началом или обострением шизофрении, Явдак И. А. (2008)
Петрюк П. Т. - К уточнению клиники редкой формы смешанного (параноидно-эпилептоидного) расстройства личности, Петрюк А. П. (2008)
Артемчук А. Ф. - Общебиологическая антиципация при основных формах аддиктивного поведения, Артемчук А. А. (2008)
Бабюк И. А. - Суицидальное поведение у больных с первым эпизодом психоза, Ушенин С. Г., Осокина О. И. (2008)
Бачериков А. М. - Завершені суїцидальні спроби, здійснені в стані алкогольного сп’яніння, Матузок Е. Г., Харіна К. В., Ситенко Л. М., Горбунов О. В., Кись А. В. (2008)
Бачериков А. М. - Психодіагностичні предиктори формування суїцидальної поведінки у хворих на шизофренію та гострий поліморфний психотичний розлад, Ткаченко. Т. В. (2008)
Белостоцкая Ж. И. - Некоторые особенности депрессивных расстройств у больных с аутоагрессивными действиями, проживающих в сельской местности (2008)
Беро М. П - Опыт организации работы с лицами с суицидальным риском и склонных к самоповреждению, Беро С. Я. (2008)
Бурлаенко И. А. - К вопросу профилактики аутоагрессии у подростков с расстройствами поведения (2008)
Вовк В. И. - Проблема суицида среди вич-инфицированных лиц с учетом гендерных различий и стадии инфекционного процесса (2008)
Вовк И. Л. - Профилактика суицидов при аффективных расстройствах в условиях реорганизации психиатрической помощи (2008)
Волошин П. В. - Психопатологические и психологические детерминанты суицидального риска при невротической болезни, Марута Н. А., Явдак И. А., Череднякова Е. С. (2008)
Галичева А. С. - Психотерапевтическая коррекция в системе профилактики суицидального поведения при депрессивных расстройствах, развивающихся на фоне поражения или дисфункции головного мозга (2008)
Гриневич Є. Г. - Маркери аутоагресивної поведінки у рятувальників аварійно-рятувальних служб, Дубинська Ю. В., Олексєенко І. І. (2008)
Губа Г. Б. - Заместительная терапия препаратом "Эднок" у наркозависимых личностей как способ профилактики их аутоагрессивного поведения, Закревский А. П., Цыба И. В., Клюева И. Б. (2008)
Губа Г. Б. - Особенности аутоагрессивного поведения у больных, находящихся на заместительной терапии препаратом "Addnok", Цыба И. В., Клюева И. Б., Колодежный А. В., Титиевский С. В. (2008)
Гузенко Е. В. - Факторы риска аутоагрессивного поведения у пациентов, перенесших первый психотический эпизод (2008)
Денисенко М. М. - Патопсихологічні предиктори формування суїцидальної поведінки у хворих на шизофренію, Малихін Н. А. (2008)
Кожинa А. М. - Аутоагрессивное поведение при непсихотических депрессивных расстройствах (механизмы формирования и подходы к коррекции) (2008)
Лещина І. В. - Аутоагресивна поведінка як один із варіантів дезадаптивних розладів у студентів (2008)
Лінський І. В. - Наркопатологія як варіант аутоагресивної, саморуйнівної поведінки особи і суспільства, Мінко О. І. (2008)
Мазур О. В. - Деякі особливості аутоагресивної поведінки при депресивних розладах органічного походження (2008)
Малеев А. Л. - Окислительная модификация белков плазмы крови как биологический маркер агрессивного и аутоагрессивного поведения (2008)
Маркова М. В. - Психопрофілактика порушення формування сексуальності — важлива ланка в загальній системі профілактики аутоагресивної поведінки у молод (2008)
Маркова М. В. - Особливості аутоагресивної поведінки у пацієнтів з непсихотичними психічними розладами тривожно-депресивного спектру, коморбідними із серцево-судинними захворюваннями та їх психотерапія, Бабич В. В., Степанова Н. М., Бахтіярова С. А., Лисенко І. О. (2008)
Маркозова Л. М. - Формування агресивної поведінки в осіб молодого віку з залежністю від алкоголю (2008)
Марута Н. А. - О необходимости создания клинических протоколов оказания медицинской помощи пациентам с психическими и поведенческими расстройствами с суицидальным поведением, Юрьева Л. Н. (2008)
Михайлова Е. А. - Особенности агрессивного и аутоагрессивного поведения у беспризорных подростков, Проскурина Т. Ю., Мителев Д. А., Цилюрик С. Н. (2008)
Панько Т. В. - Клініко-психопатологічні особливості аутоагресивної поведінки у хворих похилого віку з депресіями, Малюта Л. В., Череднякова О. С. (2008)
Пилягина Г. Я. - Экзистенциальный кризис как патопсихологическая основа суицидогенеза, Семенцул В. Э., Чумак С. А. (2008)
Пілягіна Г. Я. - Визначення специфічних факторів рецидивування аутоагресивної поведінки, Чумак С. А., Харченко Є. М., Семенцул В. Е., Дубровська Є. В. (2008)
Подкорытов В. С. - Аутоагрессивное поведение у больных шизофренией, Самохвалов А. В. (2008)
Пріб Г. А. - Аспекти визначення аутоагресивної поведінки психічнохворих на етапі медико-соціальної експертизи та реабілітації (2008)
Проскуріна Т. Ю. - Агресія та аутоагресія у підлітків з невротичними розладами, Михайлова Е. А., Мітельов Д. А. (2008)
Рудь В. О. - Порівняльний аналіз епідеміологічних показників суїцидальних спроб та завершених суїцидів по Полтавській області за період 1994—2004 рр. (2008)
Семікіна О. Є. - Аналіз особливостей психотравмуючих обставин та їх вплив на ефективність терапії у хворих на соматоформну вегетативну дисфункцію, Канцедал Т. В. (2008)
Спіріна І. Д. - Діагностичні критерії аутоагресивної поведінки при параноїдній шизофренії, Леонов С. Ф. (2008)
Спіріна І. Д. - Феноменологія мотиваційної сфери жінок, хворих на параноїдну шизофренію з проявами фізичної аутоагресії, Леонов С. Ф. (2008)
Стрельникова И. Н. - Оценка риска аутоагрессивных действий у больных эпилепсией с коморбидными депрессивными расстройствами (2008)
Табачников С. И. - Аутоагрессивное поведение больных со злокачественными новообразованиями, Васильева А. Ю., Бугайцов С. Г., Мартынова Ю. Ю. (2008)
Тарасенко А. И. - Редкий случай несуицидального аутоагрессивного поведения у больного с атеросклеротической деменцией, Кухарев В. С. (2008)
Харченко А. В. - Клініко-психопатологічні предиктори формування суїцидальної поведінки у хворих на гострий поліморфний психотичний розлад з симптомами шизофренії, Лакинський Р. В. (2008)
Химчан А. И. - О профилактике суицидоопасных состояний в амбулаторных условиях, Суслов М. Л. (2008)
Чуприков А. П. - Психотропный эффект дельфинотерапии, Келюшок С. В., Василевская Н. Ю., Марканов Н. М., Чуприкова М. А. (2008)
Чуприков А. П. - Аутоагрессивное поведение, вызванное употреблением психоактивных веществ, Педак А. А. (2008)
Шах М. А. - Показатели и формы агрессии у мужчин, страдающих гашишной зависимостью (2008)
Шестопалова Л. Ф. - Клініко-психопатологічні та патопсихологічні особливості хворих на посттравматичні стресові розлади з аутоагресивною поведінкою, Болотов Д. М., Кожевнікова В. А. (2008)
Щеглова Я. В. - Соціальні та особистісні предиктори аутоагресивної поведінки у хворих на епілепсію (2008)
Юрьева Л. Н. - О необходимости создания специализированной суицидологической службы в Украине (2008)
Титул, содержание (2014)
Борук С. Д. - Технологія створення палива на основі вторинних паливних енергоресурсів (2014)
Брылёв Е. А. - Экструзия теста в кольцевом смазочном слое, Яцук А. Л. (2014)
Butenko E. - Protection of water basin from contaminated water of sulphide, Kapustin A. (2014)
Гутиря С. С. - Кваліметричний аналіз технічного рівня запобіжних муфт, Яглінський В. П. (2014)
Буриченко М. Ю. - Аналіз результатів випробувань інфузійних насосів, Дворнік М. В., Іванець О. Б. (2014)
Байцар Р. І. - Нанотехнології в косметичній галузі, Кордіяка Ю. М. (2014)
Костик В. О. - Исторические аспекты диаграммы железо-цементит (2014)
Костик К. О. - Інноваційний метод підвищення довговічності деталей машин хіміко-термічною обробкою (2014)
Кучеренко В. Л. - Забезпечення якості технологічного процесу ремонту біомедичної апаратури за технічним станом (2014)
Ламнауэр Н. Ю. - Расчет качества деталей по линейному размеру (2014)
Лєсовець О. В. - Аналіз антропометричної інформації для проектування корсетних виробів бюстгальтерної групи (2014)
Летюк Є. О. - Удосконалення технології підготовки природного газу конденсаційним способом (2014)
Kurta S. - Green technology recycling highly toxic industrial waste, Mykytyn I. (2014)
Омельяненко В. А. - Аналіз технологічної складової виробництва міжнародно-спеціалізованої продукції (на прикладі космічної галузі) (2014)
Павлова А. А. - Нормативное обеспечение технологий разборки соединений с натягом, Лагода А. Н. (2014)
Хвостова О. В. - Методика прогнозування процесів конденсації вологи та гідратоутворення в газопроводах (2014)
Чеканова Н. Н. - Холодильная машина на высококипящих веществах (2014)
Чеклов В. Ф. - Передумови розвитку "зеленої" логістики на залізничному транспорті, Чеклова В. М. (2014)
Червоный И. Ф. - Эффект ускоренной кристаллизации кремния и германия (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, содержание (2014)
Міхалєва М. С. - Контроль безпеки харчових продуктів за спектральними електричними характеристиками (2014)
Тевяшев А. Д. - Статистический анализ модели квазистационарного режима транспорта природного газа по участку трубопровода, Асаенко Ю. С. (2014)
Павлов Є. О. - Особливості метрологічного забезпечення віртуальних засобів вимірювань (2014)
Бас О. А. - Конструктивні та метрологічні аспекти газовимірювальних установок поршневого типу (2014)
Герасим М. Р. - Метрологічне забезпечення якості продукції, Бубела Т. З. (2014)
Дядюн С. В. - Математическое моделирование систем водоснабжения совместно с активными источниками и регулирующими емкостями, Штельма О. Н. (2014)
Борзенкова А. В. - Калибровка систем взвешивания и центровки летательных аппаратов, Черепащук Г. А. (2014)
Киричук Ю. В. - Середньоквадратичні похибки визначення координат об’єкта в системі прямокутних координат (2014)
Оникієнко Ю. Ю. - Метод калібрування відеокамери для відтворення координат руху біооб’єкту (2014)
Терещенко С. І. - Сертифікація персоналу як фактор покращення рівня якості продукції (2014)
Швейкін О. Л. - Статистичне дослідження сигналів системи визначення показників якості природного газу, Прокопенко О. О. (2014)
Щелкалин В. Н. - Модель авторегрессии — спектрально проинтегрированного скользящего среднего (2014)
Шенгур С. В. - Статистическая обработка сверхмалых выборок случайных углов (2014)
Burov Ye. - Access control to resources using ontological models in intelligent enterprise (2014)
Литвинов А. Л. - Активные методы обучения в системе компьютерной математики Maple (2014)
Соколова І. М. - Передумови соціально-психологічної адаптації студентів-туркмен, які навчаються в Україні, Нікітіна О. П. (2014)
Поляничко З. О. - Медіаосвіта у контексті інформатизації шкільної освіти у Республіці Польща в умовах євроінтеграції (2014)
Романовська О. О. - Формування творчих умінь у майбутніх інженерів-педагогів (2014)
Абросимова Е. Б. - Государственные программы подготовки кадров — fast track создания кадрового резерва (2014)
Самаріна М. О. - До питання управління якістю аграрної освіти, Гиль М. І. (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, содержание (2014)
Амине Хади - Общие исполнительные этапы удовлетворения потребителей в соответствии с ISO 9001 (2014)
Бойко Т. Г. - Трактування і класифікація ризиків, що супроводжують господарську діяльність (2014)
Володарский Е. Т. - Валидация методик измерений при аккредитации испытательных лабораторий, Кошевая Л. А. (2014)
Трищ Р. М. - Структурные характеристики системы менеджмента качества предприятия, Горбенко Н. А. (2014)
Тріщ Г. М. - Аналіз стану системи управління якістю в динаміці, Денисенко М. В. (2014)
Зубенко Д. Ю. - Причины аварий на дорогах и разработка устройств, предотвращающих столкновение (2014)
Кирилюк О. В. - Басейнове планування сталого розвитку малих річок Верхнього Пруту (2014)
Клєщ А. А. - Використання ландшафтного планування для управління якістю довкілля міських територій (2014)
Кутах К. М. - Впровадження системи управління якістю продукції на підприємствах (2014)
Куликова О. Н. - Проблемы интеграции региональных органов технического регулирования и инспекций по защите прав потребителей, Маматов В. П. (2014)
Остап’юк С. Д. - Коригувальні дії для кожної критичної точки контролю при виробництві молочних продуктів (2014)
Плахтій Ю. Р. - Проблеми ризиків споживачів при купівлі товарів (2014)
Долгов О. І. - Перетворення показників при рейтинговій оцінці, Прокопенко О. О. (2014)
Шаша І. К. - Оцінка залежності витрати пального в особливих умовах експлуатації, Сікоринський В. В. (2014)
Булыгина Е. В. - Анализ влияния факторов на качество диагностирования психофизиологического состояния оператора (2014)
Корсунов А. Р. - Интеллектуализация диагностической базы данных летного состава как средство повышения качества профессиональной готовности (2014)
Кузовик В. Д. - Апаратно-програмний комплекс для оцінювання психофізіологічного стану оператора, Гордєєв А. Д. (2014)
Булаенко Д. В. - Принципы, методы и современные направления в анализе рынка жилой недвижимости (2014)
Єрємєєва А. В. - Вплив інтелектуального капіталу аграрної науки на ефективність аграрного сектору України (2014)
Брайловський І. А. - Мета і зміст державно-приватних партнерств (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, зміст (2013)
Аксёнова Л. И. - Внутренний аудит системы менеджмента качества. Количественная оценка процессов, Коваль Г. М. (2013)
Бедрій Д. І. - Статистичний метод оцінки ризиків наукових проектів (2013)
Гусак О. М. - Шляхи підвищення ефективності розпізнавання і класифікації об’єктів на супутникових знімках (2013)
Чеботарева И. Б. - Возможности автоматизации обработки цифровых портретов, Захарченко В. В. (2013)
Ільїн С. В. - Дослідження теплових та гідродинамічних процесів в радіаторній системі охолодження масляного трансформатора (2013)
Полякова М. В. - Применение обобщенных гребенчатых вейвлет-функций для сегментации изображений ангиограмм, Ищенко А. В., Емец Ю. В. (2013)
Новицький О. П. - Моделювання процесу виготовлення та випробування ґрунтоцементних паль (2013)
Альошинський Є. С. - Дослідження етапів розподілу процесу переробки міжнародних вантажопотоків при змішаних перевезеннях, Світлична С. О., Виборнова Ю. Ю. (2013)
Антипов И. Е. - Моделирование параметров метеорной РЛС с целью оптимизации ее работы, Бондарь Е. Ю., Шкарлет А. И. (2013)
Мельничук А. С. - Аналіз методів сортування масиву чисел, луценко С. П., Громовий Д. С., Трофимова К. В. (2013)
Санько Я. В. - Дослідження закономірностей формування структури вулично-дорожньої мережі, Ройко Ю. Я. (2013)
Abstracts and References (2013)
Кунанець Н. - Соціокомунікаційні канали передавання інформації в електронних бібліотеках, Ржеуський А. (2014)
Кухарчук Є. - Світові наукометричні системи (2014)
Стрішенець Н. - Авторитетний контроль: необхідність координованого підходу (2014)
Савченко І. - Нотно-друкарська справа у Києво-Печерській лаврі (2014)
Яценко О. - Персональна бібліографія, біобібліографія: термінологічний аналіз (2014)
Чуканова С. - Акредитаційні стандарти Американської бібліотечної асоціації для магістерських програм із бібліотекознавства та інформології у вишах США (Огляд) (2014)
Новохатський К. В. І. - Вернадський і Україна: нововиявлене листування вченого (2014)
Носкіна Н. - Т. Г. Шевченко. Прижиттєва критика 1840–1861 рр. у газетній періодиці (2014)
Лобузіна К. - Меморіальна електронна колекція "Т. Г. Шевченко" у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського (2014)
Добко Т. - Знана майстриня бібліотечної справи (2014)
Титул, зміст (2013)
Браженко С. А. - Оптимизация конструктивно-технологических параметров ротационного органа для междурядной обработки (2013)
Мамедов Б. Ш. - К единой теории движителей на непрерывных потоках — краткая теория спутновращающихся гребных винтов (2013)
Коваленко В. И. - Кавитационная стойкость вакуумно-дуговых покрытий, осажденных на подложках разной ориентации, Маринин В. Г. (2013)
Одарченко А. М. - Колірні характеристики компонентів овочевого напівфабрикату, призначеного для заморожування (2013)
Sakhnenko M. - Redox flow batteries — perspective means of electrochemical energy storage, Ved M., Bairachna T., Shepelenko O., Ziubanova S. (2013)
Бутенко А. Н. - Состав твердого адсорбента для получения альтернативной топливной композиции, Юрченко А. А., Блинков Н. А. (2013)
Белый Я. И. - Влияние оксидов щелочно-земельных металлов на свойства бесфтористых безборных эмалей, Голеус В. И., Павлова Е. В., Кисличная Р. И. (2013)
Доля В. К. - Дослідження розподілу транспортної рухливості населення міст між індивідуальним і суспільним транспортом, Іванов І. Є. (2013)
Башинський С. І. - Дослідження процесу різання природного облицювального каменю алмазним канатом (2013)
Дікань Л. В. - Визначення впливу факторів на обсяги порушень в бюджетній установі, Дейнеко Є. В. (2013)
Желізняк Р. Й. - Деякі аспекти визначення ефективності податкового стимулювання інноваційної діяльності (2013)
Климчук М. М. - Методика діагностики факторного впливу в контексті бізнес-процесів підприємств альтернативної енергетики (2013)
Синюгіна Н. В. - Актуальні питання гармонізації внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту (2013)
Галкін А. С. - Вибір раціональної кількості транспортних засобів з урахуванням параметрів матеріального потоку (2013)
Кащишин В. М. - Передумови формування потреби підприємств в інжинірингових послугах впровадження нових технологій (2013)
Abstracts and References (2013)
Титул, содержание (2013)
Гоц В. В. - Метод управління інформаційним середовищем девелоперского проекта (2013)
Мережко Н. В. - Исследование процессов взаимодействия в системе наполнитель — эпоксидно-акриловый пленкообразователь, Домниченко Р. Г. (2013)
Кіктєв М. О. - Програмна реалізація методу k-середніх інтелектуальної інформаційно-управляючої системи виробництва комбікорму (2013)
Коробийчук В. В. - Определение рационального способа извлечения монолитов камня при проведении капитальных траншей, Иськов С. С. (2013)
Лобашов А. О. - Влияние уровня автомобилизации на параметры транспортных потоков, Бурко Д. Л. (2013)
Туз В. О. - Конвективний теплообмін на зовнішній стороні гладкотрубних поверхонь, Неїло Р. В. (2013)
Клименко К. В. - Применение геофизического метода для кадастрового учета рекреационных территорий, Орлова Т. А., Саломатин В. Н. (2013)
Замула А. А. - Генераторы псевдослучайных чисел, основанные на дискретном логарифме, Семченко Д. А. (2013)
Храбатин Р. И. - Проектирование математической модели для оценки надежности информационно-вычислительной системы, Яцишин Н. Н., Бандура В. В., Саманив Л . В. (2013)
Авдеев Б. А. - Модель движения частиц в магнитном гидроциклоне (2013)
Артем’єв С. Р. - Про механічні властивості ниткоподібних кристалів, Андронов В. А., Семків О. М. (2013)
Лабутина Т. В. - Кинематические модели механической системы "наземная антенна — космический аппарат", Петренко А. Н. (2013)
Мелконов Л. Д. - К вопросу определения прогиба и отжатия нежесткого карданного вала, Мелекбекян А. Х., Мелконов Г. Л. (2013)
Свідерський О. О. - Визначення впливу індивідуальних біоритмів водіїв на імовірність виникнення дорожньо-транспортних пригод (2013)
Коваль О. С. - Технологический аудит процесса модифицирования чугуна для отливок автомобильной и дорожной техники, Дёмин Д. А., Костик В. О. (2013)
Abstract and References (2013)
Титул, содержание (2013)
Бабиченко А. К. - Оптимизация режимных параметров нагрузки отделения синтеза производств аммиака (2013)
Бондарєв С. І. - Обґрунтування граничного спрацювання лез ґрунтообробних робочих органів (2013)
Одарченко А. Н. - Криоскопические исследования дрожжевого теста с добавлением растительного сырья (2013)
Осипенко А. В. - Исследование экономнолегированного титанового сплава с заданным химическим составом (2013)
Самчук В. В. - Пристрій для безцентрової механічної обробки циліндричних виробів із ПКМ (2013)
Логанина В. И. - Достоверность контроля с учетом стабильности технологического процесса производства, Круглова а. Н., давыдова о. а. (2013)
Прасолов Е. Я. - Оптимизация конструктивно-технологических параметров сепаратора молока, дударь М. с. (2013)
Слесаренко А. П. - Теоретичне обґрунтування оптимізації режимів керування енергопотоками живлення нагрівників електрообігрівної підлоги, Романченко М. а., сорока о. с. (2013)
Малахова О. А. - Удосконалення перевезення вагонотопоків шляхом раціоналізації маршрутів, Шевченко о. в. (2013)
Соловьева О. И. - Повышение эффективности компьютерной модельной диагностики с помощью искусственной нейронной сети (2013)
Хандола О. Ю. - Теоретический анализ распределения электромагнитного поля внутри яиц грены шелкопряда (2013)
Швачич Г. Г. - Экстремальные алгоритмы решения коэффициентных задач высокого порядка точности (2013)
Abstract and References (2013)
Титул, содержание (2013)
Доля В. К. - Результати оцінки ефективності інвестування альтернативних проектів транспортного обслуговування замовників, Галкін А. С. (2013)
Сотніков А. В. - Показник ефективності управління вартістю компанії (2013)
Герасимович I. А. - Обґрунтування методики побудови управлінського обліку витрат в умовах бюджетування, Морозова-Герасимович Н. А. (2013)
Олійник Н. Ю. - Методичні аспекти використання Web-квестів у процесі навчання майбутніх фінансистів, Дяченко К. С. (2013)
Левкіна Р. В. - Формування організаційно-економічного механізму стабільного розвитку аграрних підприємств (2013)
Любченко В. О. - Об одном методическом подходе к оценке рисков поставщиков, признанных классификационным обществом (2013)
Малюкова В. Ю. - Можливості реалізації монетарного представлення платіжного балансу в Україні (2013)
Матвійчук Т. О. - Просторовий розвиток міста через призму розвитку його підземного простору (2013)
Москвіченко І. М. - Статистичні методи вибіркового контролю стану вантажу в порту, Стаднік В. Г. (2013)
Твердушка Т. Б. - Механізм активізації інноваційної праці (2013)
Кондратюк А. П. - Методичні засади здійснення процесів інтеграції агропромислового виробництва (2013)
Донець О. В. - Зміст економічних категорій "ефект" та "ефективність" інноваційної діяльності (2013)
Скиба Т. В. - Перспективи розвитку сільського підприємництва: гендерна диференціація (2013)
Головко-Марченко І. С. - Сутність поняття конкурентоспроможність підприємства (2013)
Барун М. В. - Методологія економіко-екологічної оцінки проектів з використання вторинних ресурсів (2013)
Колмакова О. М. - Оцінка та прогнозування розвитку людських ресурсів (2013)
Смачило В. В. - Показники оцінки демографічної безпеки (2013)
Яворська Н. Р. - Методи кількісного оцінювання соціально-економічного розвитку підприємств, Шишковський С. В. (2013)
Литвинова Н. С. - Тарифная политика и структура концессионных платежей в портовом секторе (2013)
Шпилько С. В. - Учет рисков транспортировки при формировании системы доставки грузов (2013)
Abstract and References (2013)
Титул, содержание (2013)
Аль-Азави Рази Джабур - Устойчивость многостадийного процесса восстановления при катастрофах с переменной интенсивностью (2013)
Альрефаі Валід Ахмед - Математична модель хаосу, викликаного міжнародною торгівлею (2013)
Гармаш Р. В. - Очистка газових викидів від хлору і хлористого водню виробництва вінілхлориду (2013)
Горбань Г. В. - Застосування B*-дерев для створення та обчислення OLAP-кубів з використанням комбінаторного алгоритму (2013)
Михайлова И. Ю. - Моделювання температурного поля з урахуванням залежності фізичних характеристик від температури (2013)
Молодецька К. В. - Моделювання процесу екстракції із використанням алгебричних властивостей диференціальних спектрів (2013)
Щелкалін В. М. - Системний аналіз у прогнозуванні взаємопов’язаних випадкових процесів (2013)
Пилькевич И. А. - Энергетический подход при моделировании динамики популяций (2013)
Блинков Н. А. - Влияние времени обработки на процесс обезвоживания этанола (2013)
Дементий А. В. - Зависимость свойств анодного титана (IV) оксида от состава активатора (2013)
Сєногонова Г. І. - Ожиріння — хвороба XXI століття (2013)
Грегірчак Н. М. - Біоцидна дія комбінованих засобів на основі полігексаметиленгуанідину (2013)
Комариста Б. М. - Екологічна складова в оцінці життєвого циклу продукції (2013)
Цыганкова О. В. - Прецизионное рафинирование меди из лома и отходов (2013)
Бачурский Д. В. - Влияние влажности на удаление TiCl2 из солевого расплава при электролизе MgCl2 (2013)
Шульга В. О. - Повышение эффективности комплексного раскисления стали (2013)
Чейлытко А. А. - Исследование формирования пор во вспучивающимся материале (2013)
Завинский С. И. - Теоретический подход к описанию процесса экструзии композитного органического сырья (2013)
Пітак О. Я. - Аналіз технологій утилізації відходів (2013)
Авдеев Б. А. - Анализ воздействия магнитного поля на процесс сепарации в гидроциклонах (2013)
Аристархова Э. А. - Проблема экологической безопасности водной среды в условиях антропогенной эвтрофикации (2013)
Бордюг Н. С. - Аналіз санітарного стану якості питної води децентралізованого водопостачання (2013)
Левченко В. Б. - Вплив органічних кислот та фунгіцидів на сіянці сосни і дуба звичайного в лісових розсадниках, Шульга І. В. (2013)
Черкашина О. С. - Нормативне забезпечення розрахунку розмірних ланцюгів при складанні з термовпливом (2013)
Семчук Г. И. - Методы восстановления и упрочнения деталей сельскохозяйственных машин (2013)
Канивец А. В. - Вибрационная обработка при изготовлении и восстановлении деталей (2013)
Abstract and References (2013)
Козак Ф. В. - Реформування вищої нафтогазової освіти: проблеми і шляхи (2014)
Владика В. М. - Моделювання процесу ущільнення слабозцементованих і сипучих піщано-алевритових порід (2014)
Світлицький В .М. - До питання підвищення продуктивності нафтогазових свердловин (2014)
Грудз Я. В. - Гідравлічна ефективність складних газотранспортних систем, Якимів М. М. (2014)
Андріїшин М. П. - Баланс газу в газотранспортній системі (2014)
Фик М. І. - Уточнення розрахунку ефективності роботи ДКС в умовах фактичних термоградієнтів та сучасних покриттів НКТ (2014)
Манчук Н. М. - Полімеризація алкенів із метою одержання високооктанового компонента бензину, Посадська О. В., Бурміна К. В. (2014)
Семенцов Г. Н. - Застосування багатопараметричних регуляторів для підвищення швидкодії системи автоматичного антипомпажного регулювання газоперекачувального агрегату, Лагойда А. І. (2014)
Гунда М. В. - Розвиток технологій переробки природного газу в рідкі синтетичні палива та перспективи їх впровадження для розробки родовищ вуглеводнів, Єгер Д. О., Зарубін Ю. О., Сміх П. М., Гладун В. В., Касянчук С. В., Чепіль П. М. (2014)
Дригулич П. Г. - Аналіз стану нормативної бази з радіаційної безпеки у нафтогазовій галузі України (2014)
Титул, содержание (2013)
Гонтарь Ю. Н. - Задача разработки прикладной информационной технологии сбора бизнес-информации в Internet (2013)
Гусак О. М. - Оргaнізація експериментального дослідження психологічних механізмів забезпечення ефективності роботи операторів (2013)
Журавська І. М. - Аналіз та вибір WiFi-мережі в умовах нестабільної ефірної ситуації (2013)
Кавицкая В. С. - Украинские технические науки и наукометрические инструменты (2013)
Світлична С. О. - Удосконалення системи розподілу міжнародних вантажопотоків усередині припортового транспортного вузла (2013)
Гнатів Р. М. - Візуалізація структури потоку з вимірюванням полів швидкостей при неусталеному русі рідини (2013)
Карлов В. А. - Свойства Е-плоскостных волноводных преобразователей комплексного коэффициента отражения (2013)
Малєй О. В. - Удосконалення системи управління у сфері поводження з відходами (2013)
Чимшир В. І. - Визначення напрямків регіонального розвитку соціотехнічних систем у рамках програми євроінтеграції (2013)
Горбенко Н. А. - Оцінювання процесів систем управління якістю підприємств (2013)
Коваль В. В. - Застосування модульного принципу для проектування нормативної документації (2013)
Огродніча М. Л. - Методологічні принципи і підходи до оцінки якості текстової частини нормативного документу (2013)
Дык Чан Там - Экспериментальное исследование системы управления высотой хода подводного буксируемого аппарата (2013)
Блінцов О. В. - Оцінка ефективності застосування підводної техніки у проектах глибоководної археології, Надточій А. В. (2013)
Надточій В. А. - Автоматизація морського технологічного комплексу з прив’язною підводною системою робочого класу (2013)
Блінцов С. В. - Керування групою автономних підводних апаратів при виконанні морських пошукових робіт, Тхи Доан Фук (2013)
Блінцов О. В. - Сучасні задачі проектування прив’язних підводних систем (2013)
Голиков С. П. - Оптимальное управление электроприводом траловой лебедки (2013)
Грищук Р. В. - Методологія побудови багатокритерійних диференціально-ігрових моделей та методів (2013)
Казакова Н. Ф. - Аналитическое обоснование использования GFSR-генераторов в задачах криптографии (2013)
Москалюк А. Ю. - Нечеткое управление инициацией проектов охраны труда (2013)
Тесленко П. А. - Синергетический синтез системы управления проектами (2013)
Хандожко В. О. - Термометричні властивості моноселеніду галію (2013)
Вовчук Д. А. - Моделювання системи передавання цифрової інформації з допомогою хаотичного маскування (2013)
Волков С. Л. - Емпіричні розподіли статистик кореляційного аналізу для захищених інформаційних систем з CDMA (2013)
Фразе-Фразенко О. О. - Система текстурних ознак, заснованих на вимірюванні просторових частот (2013)
Abstract and References (2013)
Cлаветні ювілеї видатних вчених університету у 2014 році (2014)
Назаренко Л. А. - Проблеми світлового забруднення, Чернець В. С. (2014)
Назаренко Л. А. - Светодиодные источники света в установках наружного освещения улиц в условиях сумеречного диапазона, Мироненко Т. В. (2014)
Соловей О. І. - Вибір оптимального джерела світла для технологічного освітлення пташника, Чернявський А. В., Грищук Ю. О. (2014)
Рой Ю. В. - Пускорегулюючий апарат для розрядних ламп високого тиску, Рой В. Ф., Бурма М. Г. (2014)
Любарский Б. Г. - Моделирование тягового привода на основе СДПМ, Демидов А. В., Парфенюк Т. В., Глебова М. Л. (2014)
Сосков А. Г. - Гібридний контактор змінного струму, Форкун Я. Б., Сабалаєва Н. О., Дорохов О. В. (2014)
Ягуп В. Г. - К определению параметров моделей трансформаторов, Ягуп Е. В. (2014)
50-річний ювілей кафедри світлотехніки і джерел світла харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова (2014)
Правила оформлення статей та подання рукописів (2014)
Титул, содержание (2013)
Артемьев С. Р. - Свойства нитевидных кристаллов. Механические испытания на прочность (2013)
Бойко Г. В. - Линейно упругий подвес поплавкового гироскопа в акустическом поле (2013)
Егорова И. Н. - Исследование программных сред 3D-моделирования, Гайдамащук А. В. (2013)
Гончаров В. В. - 3D моделирование динамики центробежной соковыжималки с шаровым автобалансиром, Филимонихин Г. Б. (2013)
Вікович І. А. - Розроблення імітаційної моделі для визначення максимальної довжини черги автомобілів на координованому перехресті, Зубачик Р. М. (2013)
Тодорцев Ю. К . - Оценка массы теплоносителя в реакторной установке при полной потере подпитки, Кокол Е. А., Никольский М. В. (2013)
Литвин-Попович А. И. - Обнаружение сигналов и измерение их параметров в следящих радиотехнических системах (2013)
Дульфан С. Б. - Про напрямки зниження завантаження дорожнім рухом транспортних мереж міст, Лобашов О. О. (2013)
Плугин А. А. - Программное обеспечение системы проектирования состава бетона для конструкций и сооружений железных дорог, Калинин О. А., Сизова Н. Д., Михеев И. А. (2013)
Породько Л. В. - Електродинамічна енергія в кульових шаруватих наночастинках, Лерман Л. Б. (2013)
Черкас Ю. В. - Спектральный анализ распределения астероидов по большой полоуоси. LS-метод, Коломиец С. В., Волощук Ю. И. (2013)
Шевченко Д. С. - Транспортна задача з обмеженнями на вантажопідйомність, час перевезення та кількість транспортних засобів, Шевченко А. С. (2013)
Стеценко Д. О. - Розробка інтелектуальних алгоритмів керування брагоректифікаційною установкою (2013)
Abstract and References (2013)
Титул, содержание (2013)
Казимиренко Ю. А. - Закономерности формирования металлостеклянных материалов и покрытий с повышенными рентгенозащитными свойствами (2013)
Кіктєв М. О. - Оргaнізація експериментального дослідження психологічних механізмів забезпечення ефективності роботи операторів (2013)
Kozar O. - Eco-friendly technologies of leather manufacturing using natural minerals montmorilonite and zeolite, Mokrousova O. (2013)
Гликин М. А. - Состав продуктов крекинга в аэрозольном нанокатализе для модифицированного Si/Zr-катализатора, Кудрявцев С. А., Магди Х. А., Амер А. Х. (2013)
Митиков Ю. А. - Модернизация системы наддува бака впрыском горячего керосина, Андриевский М. В. (2013)
Нечепуренко К. Б. - Обґрунтування технології виробництва січених виробів з використанням структурованих емульсій, Пивоваров П. П. (2013)
Ал-Хаддад Амир Т. Джасим - Новая добавка к автомобильным бензинам, Киселёва-Логинова Е. В., Ижак А. В., Исак А. Д., Попов Е. В. (2013)
Алимов В. И. - Свойства прочной вязальной проволоки после дорекристаллизационного отжига, Пушкина О. В. (2013)
Романченко М. А. - Обґрунтування параметрів і числові експериментальні дослідження електрообігрівних підлог, Слесаренко А. П., Сорока О. С. (2013)
Пономаренко О. И. - Компьютерное моделирование процессов кристаллизации как резерв повышения качества поршней ДВС, Тренёв Н. С. (2013)
Насырова В. А. - Выявление резервов повышения качества корпусных отливок на основе компьютерно-интегрированного проектирования оснастки (2013)
Abstract and References (2013)
Титул, содержание (2013)
Бонецький О. О. - Взаємозв’язок економічної довіри з іншими видами довіри (2013)
Галахова О. В. - Амортизаційна політика та її вплив на фінансові показники виробництва, Зайцев О. В. (2013)
Галкін А. С. - Щодо оцінки ефективності перевезень вантажів однотипними автотранспортними засобами (2013)
Жданова О. Г. - Задача складання портфеля бізнесів підприємства, Івченко О. М ., Яворська К. Ю. (2013)
Коваленко К. С. - Оцінювання результатів впровадження диверсифікації товаропотоків на підприємстві (2013)
Кухта К. О. - Еволюція технологій та обладнання для приготування комбікормів — основа дослідження економічної ефективності кормовиробництва (2013)
Чорній Б. П. - Шляхи залучення інвестицій в об’єкти комунальної власності України (2013)
Лаврова Н. И. - Техническое перевооружение формовочного участка литейного цеха на основе внедрения процесса импульсной формовки (2013)
Тріщ Г. М. - Ознаки класифікації системи управління якістю підприємств з урахуванням вимог міжнародних стандартів, Горбенко Н. А., Катрич О. О. (2013)
Гумен О. М. - Програмні засоби оптимізації робочого часу викладача за рейтингової системи оцінювання результатів навчання, Коломієць Н. Я., Смаковська Г. М ., Коломієць О. В. (2013)
Порван А. П. - Информационная система определения адаптационных возможностей организма студентов, Журавлева Ю. В. (2013)
Высоцкая Е. В. - Разработка базы данных для информационной системы определения очагов токсичности водных экосистем, Беспалов Ю. Г., Носов К. В., Порван А. П., Пащенко М. А. (2013)
Высоцкая Е. В. - Информационная система определения влияния загрязнения атмосферного воздуха на отношения микроэлементов в овощах, Некос А. Н ., Беспалов Ю. Г., Носов К. В., Петухова А. Л. (2013)
Павлов О. А. - Поліноміальна складова ПДС-алгоритму розв’язання однієї задачі теорії розкладів, Жданова О. Г., Мисюра О. Б., Сперкач М. О. (2013)
Abstract and References (2013)
Титул, содержание (2013)
Дядюн С. В. - Оценка эффективности управления системами водоснабжения в зависимости от степени неопределенности модели (2013)
Коновалова В. Б. - Особливості перекладу неологізмів медичної наукової літератури з англійської мови на українську (2013)
Мирошниченко В. М. - Теоретичні проблеми перекладу мови ділових паперів (2013)
Котов І. А. - Логіко-імовірнісне моделювання надійності систем електропостачання в інтелектуальних системах керування (2013)
Крайник Я. М. - Створення систем управління GSM/GPS/MCU пристроями на базі USB (2013)
Гринчак Н. В. - Стенд для изучения микроконтроллеров, Кузьмичева Е. В. (2013)
Куценко М. Н. - Структура управления знаниями организации в рамках системного контекста (2013)
Литвин-Попович А. И. - Влияние нестабильности несущей частоты на технические характеристики радиотехнических систем (2013)
Луценко И. А. - Практический метод определения оптимального управления (2013)
Мирошниченко И. В. - Информационные технологии проектирования систем обработки данных при контроле качества поверхности (2013)
Прокопенко Т. О. - Методологічні основи управління технологічними комплексами в умовах невизначено (2013)
Савинов В. Ю. - Уменьшение энергопотребления распределённых компьютерных систем с энергоограниченными измерительными модулями (2013)
Ткаченко А. А. - Методика проектирования инфокоммуникационных систем с максимальной пропускной способностью (2013)
Ткачук А. Г. - Особливості конструкції п’єзогравіметра автоматизованої авіаційної гравіметричної системи (2013)
Товстик А. В. - Моделирование эпидемического процесса гепатита В с применением интеллектуальных агентов (2013)
Аль-Азави Рази Джабур - Моделирование аварий и их ликвидации в эргатических системах (2013)
Аушева Н. М. - Моделювання плоских сіток на основі дробово-раціональних ізотропних кривих (2013)
Безвесильная Е. Н. - Анализ методических погрешностей авиационной гравиметрической системы (2013)
Карпухин А. В. - Использование численно-аналитических методов для построения и анализа моделей нелинейных динамических систем (2013)
Тевяшев А. Д. - Стохастические модели и методы оптимизации режимов работы газотранспортных систем (2013)
Abstract and References (2013)
Титул, содержание (2013)
Щербань Г. И. - Повышение показателей промышленного электролизера (2013)
Шульга В. О. - Исследование условий эксплуатации огнеупорной футеровки конвертера (2013)
Черняк Л. П. - Особливості структуроутворення дисперсних систем у технології портландцементу (2013)
Цыганкова О. В. - Повышение качества анодов при огневом рафинировании меди (2013)
Загорулько А. Н. - Влияние размещения и геометрии рефлектора на процесс сушки органического сырья (2013)
Дорогань Н. О. - Коагуляційна структура цементного шламу з різновидами глинистого компоненту (2013)
Бачурский Д. В. - К выбору температурного режима поточной линии электролитического производства магния (2013)
Девяткин Д. С. - Анализ процессов спонтанного намагничивания в кристаллах чистого железа (2013)
Качур Н. В. - Розвиток поляризаційних способів неруйнівного контролю оптично прозорих матреіалів (2013)
Новосядлий С. П. - Варізонні напівпровідники та їхнє застосування, Кіндрат Т. П. (2013)
Семчук Г. И. - Динамика изнашивания лап культиваторов (2013)
Алексеик О. С. - Влияние характеристик пористой структуры на интенсивность кипения в тепловой трубе (2013)
Неїло Р. В. - Експериментальне дослідження гідродинаміки та теплообміну в умовах вільної конвекції (2013)
Тимчук С. О. - Розкриття невизначеності інформації в енергетиці (2013)
Abstract and References (2013)
Титул, содержание (2013)
Альошинський Є. С. - Організаційні принципи планування мультимодальних перевезень (2013)
Линник И. Э. - Экспериментальная оценка динамики состояний системы "водитель – транспортное средство" (2013)
Сіваконева Г. О. - Метод розробки графіку руху причіпних туристських вагонів (2013)
Шелехань Г. І. - Удосконалення технології обробки міжнародних контейнерних вагонопотоків (2013)
Андросюк Г. М. - Логістичний підхід до технологічного аудиту науково-технічних інноваційних розробок (2013)
Базелюк Ю. А. - Сучасні особливості функціонування закладів охорони здоров’я Північно-Західного економічного району України (2013)
Бобов Г. Б. - Підвищення конкурентоспроможності інтегрованих формувань цукробурякового підкомплексу (2013)
Гвоздю С. Ю. - Підходи до класифікації витрат на інноваційну діяльність (2013)
Дудка О. О. - Вплив транскордонного співробітництва на розвиток інноваційного підприємництва в західноукраїнському прикордонні (2013)
Єфремов Д. П. - Автоматичні стабілзатори у фіскальній системі України (2013)
Заворотній Р. І. - Управління позиковим капіталом за впливом на ринкову вартість підприємств (2013)
Михайлишина Л. В. - Оцінка конкурентного середовища функціонування підприємств-виробників плодоягідної продукції (2013)
Полянська А. С. - Менеджмент знань у вітчизняній практиці (2013)
Ткаченко Т. І. - Функціональна схема управління якістю продукції на комбікормових підприємствах (2013)
Ходзицька В. В. - Стратегічне управління витратами як головна складова стратегічного управлінського обліку (2013)
Abstract and References (2013)
Титул, зміст (2014)
Дедишина Л. - Конгрес СФУФТ: 20 років потому (2014)
Полховская Н. - Актуальная тема: увольнение, Топчий В. (2014)
Редькин Р. - Перший крок у професію (2014)
До 70-річчя Тимофія Калинюка (2014)
Демецкая А. - Сердце "из пробирки" (2014)
Примак Р. - "Премудрости" липосомальной лекарственной формы (2014)
Кривомаза Т. - Знаменитая и неподражаемая Escherihia coli (2014)
Дедишина Л. - У путах рабської залежності (2014)
Кривомаз Т. - Смотреть и видеть (2014)
Кривомаз Т. - Тише, пожалуйста, тише (2014)
Демецкая А. - Профилактика может многое! (2014)
Дедишина Л. - Все по-справжньому (2014)
Тепло и солнце - день чудесный! (2014)
Орловецкая Н. - Приготовление суппозиториев методом выкатывания, Данькевич О., Редькин Р. (2014)
Демецкая А. - В зоне особого внимания: профессиональные заболевания (2014)
Кожа - зеркало здоровья (2014)
Медицина страны комфорта (2014)
Редькин Р. - Тренинг-класс "Фитотека" для будущих провизоров (2014)
Дедишина Л. - Дати більше, ніж інші (2014)
Демецкая А. - Как противостоять домогательствам на работе (2014)
Львова Л. - "Язык" пульса (2014)
Дедишина Л. - Завдяки молоку! (2014)
Как правильно рекомендовать средства экстренной контрацепции (2014)
Мітченко О. І. - Вплив консервативних та хірургічних методів лікування ожиріння на серцево-судинний ризик у хворих з артеріальною гіпертензією та морбідним ожирінням, Лаврик А. С., Шкрьоба А. О., Романов В. Ю. (2014)
Коваленко В. М. - Взаємозв’язок між структурно-функціональним станом лівих відділів серця і толерантністю до фізичного навантаження в пацієнтів з гіпертонічною хворобою, Несукай О. Г., Поленова Н. С., Тітов Є. Ю., Даниленко О. О. (2014)
Радченко А. Д. - Влияние лечения на основе фиксированной комбинации валсартана и гидрохлоротиазида и свободной комбинации бисопролола с гидрохлоротиазидом на артериальное давление, упруго-эластические свойства артерий и сексуальную дисфункцию, Сиренко Ю. Н., Торбас Е. А., Доброход А. С., Муштенко Л. А., Сницаренко Е. А. (2014)
Талаева Т. В. - Значимость и механизмы действия воспаления как независимого фактора атерогенеза, Гавриш А. С., Братусь В. В. (2014)
Коваленко В. М. - Характеристика функціонального стану периферичних артерій в умовах хронічного системного запалення у хворих на остеоартроз із супутнім метаболічним синдромом, Козлюк А. С. (2014)
Долженко М. Н. - Особенности дисфункции эндотелия у пациентов с постинфартной ишемической кардиомиопатией в сочетании с неалкогольной жировой болезнью печени, Конопляник Л. И., Лымарь Ю. В., Базилевич А. Я. (2014)
Соловьян А. Н. - Структурно-функциональное состояние миокарда, вариабельность ритма и электрофизиологические свойства сердца у больных с пароксизмальной фибрилляцией предсердий различной этиологии (2014)
Сычёв О. С. - Особенности выявления тромбообразования в полостях сердца у больных с типичным трепетанием предсердий и пациентов с фибрилляцией предсердий, Бородай А. А. (2014)
Михалева Т. В. - Структурно-функциональное состояние миокарда при фибрилляции предсердий неклапанного генеза у пациентов в возрасте меньше 65 лет с сохраненной систолической функцией левого желудочка сердца (2014)
Лебедь И. Г. - Одноцентровое исследование хирургической активности у взрослых с врожденными пороками сердца: 15-летний ретроспективный анализ (2014)
Гавриленко Т. И. - Миелопероксидаза и ее роль в развитии ишемической болезни сердца, Рыжкова Н. А., Пархоменко А. Н. (2014)
Юрий Николаевич Соколов (к 70-летию со дня рождения) (2014)
Дзяк Г. В. - Аналітичний огляд дисертаційних робіт, захищених за спеціальністю Д 14.01.11 – "Кардіологія" у спеціалізованій вченій раді Д 08.601.02, Родіонова В. В., Мітченко О. І. (2014)
До відома авторів (2014)
Дегтяр А. О. - Гармонізація вітчизняного податкового законодавства до міжнародних стандартів як чинник прискорення євроінтеграційних процесів в Україні (2008)
Клімова С. М. - Технологія управління публічними фінансами (2008)
Мельниченко О. А. - Особливості реалізації державної політики щодо підвищення рівня та якості життя населення України в умовах глобальної фінансової кризи (2008)
Радченко О. В. - Цінність в системі державного управління: категоріальний аспект (2008)
Сиченко В. В. - Аспекти державного регулювання системи освіти в Україні (2008)
Євстрат Д. І. - Способи розв’язання проблем впровадження інформаційних технологій для підвищення ефективності роботи системи державного управління (2008)
Єганов В. В. - Державно-управлінська діяльність: культура та стиль (2008)
Багрич С. П. - Система соціального партнерства: особливості формування і перспективи розвитку (2008)
Ганоцька С. О. - Інтерпретація стандарту ISO 9001:2000 для органів державної влади (2008)
Мацокін А. П. - Теоретичні основи соціалізації студентської молоді: державно-управлінський аспект (2008)
Мельничук Л. М. - Проблеми формування інституційного механізму державного регулювання розвитку інституту сім’ї в Україні (2008)
Найда І. В. - Організаційне забезпечення державної політики зайнятості молодих спеціалістів (2008)
Петров О. Г. - Пріоритетні напрямки переходу країни до моделі "постіндустріального суспільства” (2008)
Коняєва В. В. - Теоретичні та практичні засади формування публічних послуг в Україні (2008)
Ковалевіч І. П. - Теоретичні засади забезпечення зворотного зв’язку в державному управлінні (2008)
Шахненко Є. Д. - Теоретико-методологічна змістовність державної політики та роль інститутів громадянського суспільства в її формуванні (2008)
Одінцова Г. С. - Державна служба ветеринарної медицини України: гендерний аспект, Чабанова Ю. В. (2008)
Груба Г. І. - Розвиток інвестиційно-інноваційних процесів у національній економіці (2008)
Левченко Н. М. - Державна підтримка фінансового забезпечення розвитку аграрного сектора економіки (2008)
Лозинська Т. М. - Державний контроль за використанням земель сільськогосподарського призначення, Байдик М. І. (2008)
Гаман П. І. - Удосконалення системи державного управління рекреаційним природокористуванням (2008)
Мороз В. М. - Динаміка змін якісних характеристик трудового потенціалу України у 2004 – 2006 рр. (2008)
Надюк З. О. - Поєднання механізмів державного управління і лікарського самоврядування на ринку медичних послуг в Україні (2008)
Пасемко Г. П. - Аграрні відносини як об’єкт державного регулювання (2008)
Соболь Р. Г. - Правове регулювання страхової діяльності в Україні (2008)
Франчук І. А. - Засади державного регулювання ринку електрозабезпечення (2008)
Шевченко О. О. - Економічна доступність продовольчого забезпечення (2008)
Бєлєвцова Я. С. - Розвиток системи надання соціальних послуг в Україні (2008)
Бібленко С. Б. - Шляхи вдосконалення організаційно-економічних відносин у сфері державного технічного нагляду України (2008)
Іорданов А. Є. - Класифікація територій в контексті державного стимулювання регіонального розвитку (2008)
Надточій А. О. - Концепція "держави загального добробуту” як основа формування системи пенсійного забезпечення в Україні (2008)
Польська Л. О. - Принципи застосування міжнародного стандарту якості ISO 9001:2000 у діяльності органів місцевого самоврядування (2008)
Самофалова Т. О. - Імперативи державного регулювання фінансових потоків у інноваційно-інвестиційному відтворенні (2008)
Сущенко Р. В. - Роль науки в подоланні проблем та суперечностей державного регулювання розвитку залізничного транспорту (2008)
Хріпливець Д. Є. - Сутність місцевого самоврядування та його територіальної організації (2008)
Борисенко М. Б. - Формування доктрини інноваційного розвитку промисловості (2008)
Іванченко О. В. - Адаптація європейського досвіду формування державної регіональної політики (2008)
Коврига О. С. - Особливості інституційних процесів в Україні на регіональному рівні (2008)
Павленко С. В. - Сучасна концепція місцевого самоврядування та її відображення в законодавстві України (2008)
Головій В. М. - Взаємодія органів влади, ЗМІ та організацій громадянського суспільства в реалізації державної соціальної політики (2008)
Кряж М. С. - Вплив державної політики на формування соціальної відповідальності фармацевтичного бізнесу (2008)
Мельников О. Ф. - Кар’єра в системах державної служби різних країн (2008)
Бронікова С. А. - Новітні методики ефективного управлінського тренінгу (2008)
Минко П. Є. - Особливості формування інформаційної культури сучасного фахівця, Столяренко Т. Л., Доценко С. О. (2008)
Рачинський А. П. - Служби управління персоналом: особливості створення і функціонування (2008)
Селютіна Н. Ф. - Призначення на посаду як канал рекрутування адміністративної складової політико-адміністративної еліти (2008)
Гайдученко С. О. - Кадрове планування в сфері державної служби: цілі, завдання, заходи (2008)
Марценюк О. О. - Професіографічний підхід до формування соціально-психологічної компетентності керівника в системі державного управління (2008)
Севтунов М. А. - Основні напрямки підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів органів місцевого самоврядування в Україні (2008)
Кікіньова К. О. - Професіоналізація як процес підвищення ефективності державної служби у контексті європейських стандартів (2008)
Приходько В. А. - Місцева влада у світлі сучасної кадрової політики (2008)
Говоруха В. В. - Вплив факторів мотивації та демотивації на ефективність державного управління у сфері національної безпеки і оборони, Даник Ю. Г. (2008)
Древаль Ю. Д. - "Нація-держава” і парламентаризм в умовах сучасних глобалізаційних процесів (2008)
Ковальова Т. В. - Мовна політика з позиції теорії раціонального вибору (2008)
Курінна Т. М. - Визначення та обгрунтування перспективних напрямів дослідження державного регулювання благодійності і меценатства (2008)
Петровський П. М. - Парадигма як модель дослідження суспільно-владних відносин (2008)
Борухович А. С. - Сучасна мовна політика: ситуація в Україні (2008)
Вишневська О. А. - Проблеми нелегальної зовнішньої трудової міграції та шляхи їх вирішення (2008)
Чередник Ю. М. - Концептуальні чинники державної мовної політики в Україні (2008)
Чухно І. А. - Нормативно-правове забезпечення державного управління розвитком сільських територій (2008)
Решевець О. В. - Правове регулювання іноземної інвестиційної діяльності (2008)
Ворона П. В. - Особливості місцевого самоврядування Франції на прикладі регіональних адміністративно-територіальних одиниць – департаментів: досвід для України (2008)
Крюков О. І. - Демократичні інститути як чинник становлення громадянського суспільства (2008)
Плакіда В. Т. - Важливість міжнародного досвіду у сфері управління об’єктами державної власності та їх роздержавлення для України (2008)
Фесенко Н. С. - Політика держави у сфері культури: імплементація закордонного досвіду на українські терена (2008)
Дейниховська К. А. - Європейські принципи та методи функціонування системи охорони здоров’я (на прикладі Франції та Іспанії) (2008)
Лєбєдєва Я. В. - Перспективи інтеграції України до Європейського Союзу в контексті політики мультикультуралізму (2008)
Лисенко Л. В. - Розвиток сільського господарства і сільських територій в Польщі – досвід для України (2008)
Чурсіна Н. В. - Сучасні підходи до регіональної політики України у напрямку євроінтеграції (2008)
Шутенко О. А. - Особливості становлення теорії державного управління в США (2008)
Усаченко Л. М. - Публічні консультації як базовий формат відносин урядових та громадських структур: світовий та український досвід (2008)
Козенко Р. В. - Особливості політичної модернізації в умовах демократичного транзиту: досвід для України (2008)
Шевцов В. Г. - Порівняльний аналіз стану вітчизняної та закордонних систем медичного страхування (2008)
Криницький М. Г. - Державне регулювання розвитку сільського туризму в контексті досвіду Республіки Польща (2008)
Клюнь А.М. - Досвід побудови та впровадження сучасних систем менеджменту (інтегрованої системи управління) в ПАТ "Укртрансгаз", Довгошея О.А., Хомик Н.П. (2014)
Огородніков П.І. - Дослідження зв’язку між поздовжніми і крутильними коливаннями бурильної колони, Світлицький В.М., Гоголь В.І. (2014)
Чорний О.М. - Вплив геологічних чинників на розкриття і розробку газоносних пластів Передкарпатського прогину, Левицька Г.М., Кузів І.М., Чорний Е.О. (2014)
Нагорний В.П. - Дослідження режимів оброблення привибійної зони нафтогазоносних пластів акустичними хвилями, Денисюк І.І., Юшицина Я.О., Швейкіна Т.А. (2014)
Копей Б.В. - Гідравлічне моделювання робочого процесу ежекційної системи для промивання піскових корків, Паневник О.В., Кузьмін О.О., Концур І.Ф. (2014)
Роєнко К.В. - Прогнозування складу асфальтосмолопарафінових відкладень під час зберігання нафти в резервуарах, Тертишна О.В., Чернишов А.А., Калініченко О.О., Сніжко Л.О. (2014)
Неїло Р.В. - Дослідження вільної конвекції в теплообмінних поверхнях підігрівачів газу, Туз В.О. (2014)
Карпенко В.М. - Модель процесу освоєння паливно-енергетичних ресурсів свердловинами, Стасенко В.М., Гришаненко В.П. (2014)
Дригулич П.Г. - Дослідження методів дезактивації насосно-компресорних труб, забруднених природними радіонуклідами (2014)
Тараєвський О.С. - Деякі аспекти технічного стану магістральних трубопроводів із урахуванням їх тривалої експлуатації (2014)
Войнаровський А. М. - Ветеранський спортивний рух на Волині (2011)
Ібрагімов М. М. - "Філософія спорту” – новий напрям у фізкультурно-спортивному наукознавстві? (2011)
Файдевич В. В. - Нормативне забезпечення фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів України в 70-80-х роках ХХ століття, Козіброцький С. П. (2011)
Човган Р. Я. - Підлітковий вік як найсприятливіший період соціалізації особистості засобами фізичної культури, Соя М. М, Презлята Г. В. (2011)
Лелека В. М. - Педагогічна компетентність майбутніх учителів із початкової військової підготовки та мотиваційні аспекти їх формування як особистості (2011)
Мудрик С. С. - Стан обізнаності вчителів початкових класів у галузі фізичної культури (2011)
Северіна Л. Є. - Формування фахових компетенцій у майбутніх учителів фізичної культури засобами гімнастики (2011)
Арзютов Г. М. - Становлення системи навчання рухових дій (історико-педагогічний аналіз) (2011)
Гац Г. О. - Характеристика діагностичних методик у педагогічній діяльності вчителя фізичної культури, Цьось А. В. (2011)
Матвієнко М. І - Самостійна постановка питань та завдань як фактор забезпечення успішного формування вмінь і навичок студентів до самостійних занять, Хасанов М. Х., Кузьмін К. П. (2011)
Смолюк І. О. - Конструювання нових технологій здоров’язбереження школярів, Смолюк В. І. (2011)
Bąkowicz M. - Organizacja czasu wolnego i formy rekreacji w życiu współczesnej rodziny, Kotnis E. (2011)
Бейгул И. О. - Формирование потребности студентов технических высших учебных заведений в двигательной активности, Гладощук А. Г., Тонконог В. М. (2011)
Вольчинський А. Я. - Фізичне виховання дошкільників засобами гри, Малімон О. О., Смаль Я. А. (2011)
Гнітецька Т. В. - Вплив програми "Бодіфлекс” на вдосконалення тілобудови й функціонального стану дівчат 17–20 років, Андрієнко І. Я. (2011)
Дмитрук В. С. - Функціональні показники кардіореспіраторної системи дітей молодшого шкільного віку (2011)
Клеха І. Г. - Організація професійно-прикладної фізичної підготовки у вищих навчальних закладах, Латчук В. П., Базюк В. Д. (2011)
Ковальчук В. Я. - Особливості показників зовнішнього дихання в підлітків і студентів-юнаків (2011)
Ковальчук С. В. - Організація діяльності волонтерів у рамках реалізації українсько-польського проекту "Тренер із мого подвір’я”, Левків В. І. (2011)
Куцай О. О. - Використання електронних таблиць Microsoft Excel в управлінні процесом фізичного виховання студентів Луцького національного технічного університету (2011)
Митчик О. П. - Етапи формування здоров’язбережувальної компетенції в студентів вищих навчальних закладів, Сапожник О. А. (2011)
Савчук С. А. - Аналіз стану соматичного здоров’я студентів вищого технічного навчального закладу (2011)
Морозюк О. С. - Використання фізичних вправ та інших засобів для відновлення й покращення зору (2011)
Стасюк О. М. - Фізична реабілітація осіб із гіперкінетичною формою дитячого церебрального паралічу (2011)
Ціж Л. М. - Вплив програми фізичної реабілітації на функціональний стан кардіореспіраторної системи чоловіків 35–40 років із вогнищевим туберкульозом, Бовсунівська О. М. (2011)
Горлов А. С. - Изменения физиологических показателей двигательной функции у бегунов-спринтеров 14–17 лет под влиянием восcтановительных микроциклов подготовительных периодов (2011)
Попадюха Ю. А. - Біотехнічна система профілактики травматизму суглобів нижніх кінцівок і відновлення спортсменів із використанням віброплатформи, Степанюк Н. В., Шалда С. В. (2011)
Вакарчук С. Г. - Оцінка ресурсного потенціалу сланцевого газу нафтогазоносних басейнів України, Довжок Т. Є., Філюшкін К. К. (2014)
Орлов О. О. - Перспективи нафтогазоносності Волино-Подільської плити і Зовнішньої зони Передкарпатського прогину, Калиній Т. В., Калиній Ю. А. (2014)
Мончак Л. С. - Про перспективи газоносності глибокозанурених горизонтів Крукеницької западини, Анікеєв С. Г., Маєвський Б. Й., Куровець С. С. (2014)
Непапишев Є. О. - Перспективи видобування шахтного метану в межах Західного Донбасу (на прикладі Павлоградсько-Петропавлівської площі), Радул Р. К., Макєєва В. О., Бойко П. І. (2014)
Повєрєнний С. Ф. - Пісковики з аномально низькою буримістю, Діц Р. А., Боровик М. В., Піддубна О. В. (2014)
Іванишин В. А. - Історія геологічного розвитку Лисогірсько-Ярошівської зони, Копчалюк А. Я. (2014)
Кривуля С. В. - Щодо уніфікації методик виконання вимірювань петрофізичних параметрів порід-колекторів, Блізняков В. Є., Владика В. М., Нестеренко М. Ю., Балацький Р. С. (2014)
Федоришин Д. Д. - Основні геологічні чинники, які зумовлюють неоднозначність геофізичної інформації в процесі дослідження неогенових відкладів у свердловинах Хідновицького газового родовища, Трубенко О. М., Федоришин С. Д., Потятинник Т. В. (2014)
Шлапак Л. С. - Про напружено-деформований стан газової обв’язки ГПА КС "Тарутине", Лінчевський М. П., Саркісов В. О. (2014)
Титул, содержание (2003)
Иващенко В. П. - Информационная система интеллектуальной поддержки принятия решений процесса проката, Швачич Г. Г., Соболенко А. В., Протопопов Д. В. (2003)
Костик В. О. - Прогрессивный метод очистки окалины с круглого проката, Дьяченко С. С. (2003)
Акимов О. В. - Анализ погрешностей формообразования отливок колес турбин турбокомпрессоров для наддува ДВС на этапе изготовления их восковых моделей (2003)
Макшанцев В. Г. - Изготовление тонкостенных баллонов огнетушителей прикаткой – сборкой (2003)
Анохин А. А. - Метод хрупких прокладок, Евстратов В. А., Кутецкий Я. В. (2003)
Юрченко А. А. - Технология производства валковой формовкой гнутых профилей с просечно-вытяжными элементами (2003)
Байрачный Б. И. - Электро-осаждение сплава олово-свинец из борфтористо-водородного электролита без поверхностно-активных веществ, Трубникова Л. В., Майзелис А. А. (2003)
Становский А. - Современные проблемы высшего образования (2003)
Конкурсы ИНТАС 2003 года (2003)
Інформаційне повідомлення Міністерства освіти та науки України від 16.05.2003 (2003)
Американский фонд гражданских исследований и развития (2003)
Симпозиум по проблемам коррозии и природе водорода им. Михаила Смяловского (MSCHS 2003) (2003)
Титул, зміст (2014)
Про цінності. Духовні і матеріальні (2014)
Всемирный день сердца: да здравствует профилактика! (2014)
Знакомьтесь - Klosterfrau Healthcare Group (2014)
Демецкая А. - Робототехника - медицине и фармации (2014)
Еда как лекарство: питание при дисбиозе (2014)
Демецкая А. - Инновации в вакцинации (2014)
Дедишина Л. - Смарт-терапія проти лейкемії (2014)
Кривомаз Т. - Mycobacterium tuberculosis (2014)
Львова Л. - Взрослая болезнь в детском возрасте (2014)
Примак Р. - На стыке наук: биоэнергетика (2014)
Кривомаз Т. - Почему мы зеваем? (2014)
Орловецкая Н. - Приготовление суппозиториев на гидрофобной основе методом выливания, Данькевич О., Редькин Р. (2014)
Дедишина Л. - Кожна вагітність - бажана (2014)
Когда план "Б" не поможет (2014)
Примак Р. - Эффект плацебо (2014)
Дедишина Л. - Ох, і смачно! (2014)
Опасность "бархатного" сезона (2014)
Коивомаз Т. - У "Е-шек" глаза велики (2014)
Вдовиченко Ю. - Бориспільська центральна аптека № 24 - база кафедри фармацевтичної технології і біофармації НМАПО ім. П.Л. Шупика, Давтян Л., Коритнюк Р., Вернер О., Хомич О. (2014)
Мини-тренинг: как вести себя на новой работе (2014)
Кириленко М. - Давайте ценить то, что у нас есть (2014)
Примак Р. - Первый, кто "вступил в диалог" с нейроном (2014)
Дедишина Л. - Фізкультаптечка (2014)
Выдающиеся фармацевты: Гедеон Рихтер (2014)
Титул, содержание (2003)
Голкин Д. В. - Особенности оптимизации многоальтернативных решений при совместном поиске и проверке гипотез о состоянии объекта наблюдения, Худов Г. В. (2003)
Матвіїшин Є. Г. - Прийняття оптимальних рішень на основі перебору поєднань проміжних значень, Нєма О. С. (2003)
Певцов Г. В. - Синтез непараметрических алгоритмов распознавания групп радиоизлучений на основе линейной интерполяции статистических усредненных функций правдоподобия, Лупандин В. А., Батурин Н. Г. (2003)
Березина С. И. - Оценка ошибок определения местоположения сейсмического источника с использованием имитационного статистического моделирования, Таран И. А. (2003)
Сало В. А. - Эффективный метод расчета нетонких ортотропных оболочек с отверстиями (2003)
Павлов А. И. - Качественные характеристики эволютных зацеплений (2003)
Богомолов А. В. - Движение частиц детермированных форм поперечного сечения (эллипс, оживал) по движущемуся профилю наименьшего сопротивления (2003)
Гамаюн И. П. - Многокритериальная оптимизация на множестве технологических схем сборки, Ямшанов И. С. (2003)
Лябук С. И. - О влиянии содержания упрочняющей фазы на релаксационную стойкость вакуумных композитов на основе Ni, Ильинский А. И., Сте А. Н. (2003)
Алаа М. - Cвойства капли водоугольной суспензии на основе печного топлива и мазута в высокотемпературной среде, Кучмамбетов Р. А. (2003)
Описание деятельности международных научных и гражданских центров. Контактная информация (2003)
Титул, содержание (2003)
Акимов О. В. - Обобщенные тенденции и опыт применения алгоритмических подходов к управлению качеством машино-строительных изделий (2003)
Анохин А. А. - Некоторые прогрессивные технологии восстановления качества поверхностей деталей (2003)
Гордеев А. С. - Феноменологический подход в управлении качеством механической обработки (2003)
Афанасьева М. А. - Безинструментальная закатка плоских днищ на трубчатых заготовках, Макшанцев В. Г., Ткаченко Б. И. (2003)
Водовозов Н. П. - Перспективные технологии восстановления внутренних поверхностей трубопроводов. Передовой опыт ОАО "Южспецстрой" (2003)
Водовозов Н. П. - Оптимальна технологія торкретування (2003)
Копей Б. В. - Зміцнення пошкодженої сталевої труби композитним бандажем: модель і розрахунок, Розгонюк В. В., Максимук О. В., Щербина Н. В., Найда А. М. (2003)
Турбин П. В. - Ионно-плазменное осаждение покрытий, Фареник В. И., Целуйко А. Ф., Юнаков Н. Н., Яцков А. П. (2003)
Информация об учреждении. Учебно-научный комплекс физических технологий (2003)
Международные проекты и программы (2003)
Козіброцький С. П. - Особливості та напрями укладання навчальних програм із фізичного виховання для студентів вищих навчальних закладів України, Деделюк Н. А. (2011)
Kubińska Z. - Marketing mix w działalności gospodarstw agroturystycznych południowego Podlasia, Stachyra A., Bergier B. (2011)
Лелека В. М. - Науково-методичні аспекти вдосконалення професійної компетентності вчителів із початкової військової підготовки (2011)
Твеліна А. О. - Програмно-методичне забезпечення формування професійних умінь і навичок у студентів – майбутніх учителів фізичної культури з використанням фітнес-технологій (2011)
Гащин В. В. - Технологія навчання футболу дітей з обмеженими фізичними можливостями (2011)
Дубогай О. Д. - Роль фізичного виховання в системі оздоровчих заходів у загальноосвітніх навчальних закладах, Поташнюк І. В. (2011)
Петренко Г. В. - Спортивно орієнтоване фізичне виховання дітей старшого дошкільного віку в умовах дитячого навчального закладу (2011)
Розтока А. В. - Загальна характеристика технологій навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів (2011)
Корж Н. Л. - Деякі аспекти формування культури здоров’я в студентів вищих навчальних закладів засобами фізичного виховання, Захарова О. М., Сокол А. О. (2011)
Коцан І. Я. - Фізкультурно-оздоровча робота з молодшими школярами в режимі навчального дня, Бичук О. І. (2011)
Ніколаєв Ю. М. - Оптимізація розвитку фізичних якостей та координації рухів у дітей молодшого шкільного віку засобами гімнастики (2011)
Рут П. - Вікові особливості рекреаційно-туристичної діяльності, Рут Є., Мицкан Б. М. (2011)
Цьось А. В. - Рекреаційно-туристичний потенціал Волинської області, Овчаренко Т. Г., Калитка С. В. (2011)
Андрійчук О. Я. - Результати проведення фізичної реабілітації хворих на гонартроз 0–І рентгенологічної стадії (2011)
Валькевич О. В. - Біомеханічний аналіз сагітального профілю стопи дівчаток молодшого шкільного віку, Бичук О. І. (2011)
Михайлова Н. Є. - Вплив вродженої клишоногості на функціональний стан нижніх кінцівок дітей (2011)
Ногас А. О. - Зміни якості життя хворих на туберкульоз легенів у процесі проведення фізичної реабілітації (2011)
Попадюха Ю. А. - Впливи ергономічних факторів середовища на керуючі дії оператора-реабілітолога, Глиняна О. О., Горго Ю. П. (2011)
Сергеєв В. М. - Рефлексотерапія в лікуванні амбулаторних хворих, Грейда Н. Б., Усова О. В. (2011)
Чоба Н. В. - СНІД – реалії, профілактика, фізична реабілітація (2011)
Бобровник В. И. - Основные группы средств подготовки спортсменов высокой квалификации в легкоатлетических соревновательных прыжках (2011)
Валецький Ю. М. - Деякі аспекти фізіології й патології перетренування, Валецька Р. О., Петрик О. І., Пантік В. В. (2011)
Криворученко О. В. - Взаємозв’язок рівня фізичної підготовленості й типу вегетативної регуляції серцевого ритму кваліфікованих спортсменів із бігу на короткі дистанції (2011)
Михалевський В. М. - До питання вдосконалення правил змагань із лижного спортивного туризму (2011)
Назар П. С. - Особливості змін умісту про- та протизапальних цитокінів у спортсменів залежно від типу енергозабезпечення фізичних навантажень, Осадча О. І., Левон М. М. (2011)
Крижанівськи Є. І. - Організація безперервної освіти персоналу нафтогазової галузі України – головна умова збереження і нарощування її конкурентоздатності, Андибур А. П., Данилюк-Черних І. М., Петренко В. П. (2014)
Устенко А. О. - Функціональна підсистема управління буровими роботами (2014)
Витвицький Я. С. - Удосконалення методичного підходу до оцінювання ефективності експлуатації нафтовидобувних свердловин, Петрунчак І. М. (2014)
Данилюк М. О. - Аналіз результатів діяльності газорозподільних підприємств та їх вплив на формування фінансової стратегії, Савко О. Я. (2014)
Шийко В. I. - Багатокритеріальна оптимізація експортного потенціалу газотранспортного підприємства, Сергєєв О. П. (2014)
Гораль Л. Т. - Концепція формування регіонального газового кластера (2014)
Коваль А. М. - Особливості введення апріорних статичних поправок за ЗМШ у нафтогазоносних регіонах, Тищенко М. В., Рогачук М. П., Василюк Ю. А., Оломський С. В. (2014)
Якушин Л. М. - Стратиграфічна схема крейдових відкладів українського сектора акваторій Чорного та Азовського морів як основа подальших геологорозвідувальних робіт на нафту і газ, Іщенко І. І. (2014)
Нагорний В. П. - Розподіл енергії імпульсної дії у привибійній зоні пласта за частотами, Денисюк І. І., Швейкіна Т. А. (2014)
Андрієвський А. В. - Стандартизації нафтогазової галузі України – 15 років, Ганжа А. А., Хомик П. М. (2014)
Осінчук З. П. - Нові трубопровідні системи у світі (2014)
Мамонова В. В. - Розподіл повноважень при управлінні майном спільної власності територіальних громад, Гуляк О. О. (2009)
Древаль Ю. Д. - Механізми державного управління як наукова проблема (2009)
Конотопцев О. С. - Доцільність існування представницьких органів місцевого самоврядування в містах з районним поділом (2009)
Радченко О. В. - Циклічний характер суспільного розвитку в ціннісному вимірі (2009)
Солових В. П. - Новий публічний менеджмент як одна із моделей організації системи державного управління (2009)
Степанов В. Ю. - Моделювання інформаційно-комунікативного простору в сучасному суспільстві (2009)
Кравченко Т. В. - Теоретичні засади державної регіональної політики (2009)
Резченко Є. О. - Організаційне забезпечення процесів інформатизації органів державної влади в Україні (2009)
Шевченко В. І. - Теоретичне обґрунтування концепції ресурсного підходу до вдосконалення організаційно-функціонального механізму державного управління системою охорони здоров’я (2009)
Шеломовська О. М. - Актуалізація синергетичного підходу в дослідженнях процесу державного управління вищою освітою (2009)
Вєльчева Н. І. - Науково-теоретичні основи державного регулювання вищої освіти (2009)
Серьогін С. М. - Удосконалення нормативно-правового та методичного забезпечення діяльності обласної ради у сфері охорони суспільного здоров’я, Шипко А. Ф. (2009)
Карамишев Д. В. - Державне регулювання інвестиційних процесів у фармацевтичній галузі України, Лєонова Ю. О. (2009)
Ворона П. В. - Теоретичні аспекти ефективності роботи органів місцевого самоврядування (2009)
Кринична І. П. - Парадокси управління Чорнобильськими ризиками (2009)
Пасемко Г. П. - Загальне та особливе державного регулювання аграрною реформою в україні кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2009)
Соболь Р. Г. - Розвиток страхового ринку України в умовах світової фінансової кризи (2009)
Шевченко С. Г. - Роль трансформаційних чинників у формуванні попиту на гроші в економіці України (2009)
Болдін О. С. - Інституційні засади державного регулювання виставково-ярмаркової діяльності (2009)
Ключник В. М. - Особливості становлення системи державного регулювання українського фондового ринку (2009)
Охоцький І. Л. - Формування публічно-самоврядної влади як фактор соціально-економічного розвитку адміністративного району (2009)
Сітніченко А. В. - Проблеми розмежування доходів між державним та місцевими бюджетами (2009)
Винник І. О. - Удосконалення процесу працевлаштування випускників вищих навчальних закладів в контексті професійної орієнтації молоді (2009)
Єрошкіна О. О. - Територіальні природно-економічні відмінності як об'єктивна основа територіального розподілу праці і регіонального розвитку (2009)
Козир Т. О. - Шляхи фінансування місцевого розвитку: аналіз можливостей (2009)
Домбровська С. М. - До питання про державне сприяння адаптації Болонського процесу в системі вищої освіти України (2009)
Чечель О. М. - Тип економічної системи як чинник економічної політики держави (2009)
Лазор О. Д. - Інститут територіальної основи публічної самоврядної влади: історіографія проблеми (2009)
Коновалова І. В. - Науково-теоретичні аспекти програмно-цільового підходу в державному управлінні (2009)
Чуприна Ю. Ю. - Концептуальні засади оцінки ефективності функціонування судової влади (2009)
Краснопьорова С. В. - Професіоналізація служби в органах місцевого самоврядування в світлі доктрини нового публічного управління (2009)
Мих О. В. - Зарубіжний досвід здійснення контролю в органах виконавчої влади (2009)
Яценко С. С. - Шляхи підвищення комунікативної компетентності державних службовців (2009)
Варакіна Н. О. - Планування як складова організаційно-правового механізму управління кар’єрою державних службовців (2009)
Медвідь Н. П. - Громадська атестація керівних кадрів системи державного управління: сутність, механізм та бар’єри здійснення (2009)
Дроздова Т. В. - Молодь як суб’єкт державотворчих процесів (2009)
Сливка Ю. Ю. - Українські політичні партії Західної України 20-30-х років ХХ століття, Панфілова Т. О. (2009)
Меляков А. В. - Місце органів виконавчої влади у впровадженні альтернативних форм влаштування дітей, Рагімова С. О. (2009)
Серант А. Й. - Мотивація як один із механізмів налагодження зв’язків місцевих органів влади з громадськістю (2009)
Ісаєв К. А. - Політичні партії в системі державної влади (2009)
Колісник Г. О. - Консолідуюча сила становлення громадянського суспільства та його вплив на легітимність та ефективність державного управління (2009)
Писаренко Ж. А. - Організаційно-правові засади розвитку культури державного управління в Україні (2009)
Стрілець Ю. П. - Дострокове припинення повноважень місцевих рад та відкликання депутатів місцевих рад як форми політичної відповідальності (2009)
Маренич В. М. - Діяльність прес-служби міської ради в контексті здійснення державної інформаційної політики на місцевому рівні (2009)
Крюков О. І. - Соціальна забезпеченість населення як чинник побудови соціальної держави: Україна та європейський досвід (2009)
Романенко К. М. - Концептуальні засади дослідження маркетингових механізмів у державному управлінні (2009)
Колісник М. М. - Підвищення результативності програмування соціально-економічного розвитку регіонів в процесі європейської інтеграції України (2009)
Труш О. О. - Досвід побудови та діяльності систем цивільного захисту країн-членів Європейського Союзу Північної Європи та Норвегії (2009)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського