Кікоть А. А. - Функції костюма в сучасному соціокультурному просторі (2013)
Сабадаш Ю. С. - Значення наукових бібліотек України: культурологічний вимір (на прикладі наукової бібліотеки Маріупольського державного університету), Іванова Г. Р. (2013)
Колосова Н. А. - Особливості меценатської діяльності московських купців-старообрядців та їх роль в культурному розвитку Росії кінця ХІХ – початку ХХ століття (2013)
Доманська О. А. - Інституалізація театрального мистецтва в контексті глобалізаційних проблем сучасності (2013)
Яковлєв О. В. - Трансформація регіональних ідентичностей в сучасній Україні (2013)
Скорик А. Я. - Культурологічні форми сучасного мас-медійного простору (2013)
Ярмак Я. А. - Види ностальгії: "часова", "просторова" "соціальна", "індивідуальна" (2013)
Щербинін С. В. - Українська дівчина в ритуалі сватання: ініціатива і право на вибір (2013)
Стахієва Н. В. - Життя та діяльність В.М. Перетца: культурологічний аспект (2013)
Гапетченко Р. Ю. - Становлення і розвиток сімейного дозвілля в Україні: історико-культурологічний аспект (2013)
Бабенко Ю. А. - Трансформація ціннісних орієнтацій сучасної української молоді (2013)
Ляшенко Л. Л. - Універсум Еріха Корнгольда (2013)
Цимбалюк Н. М. - Дозвілля як фактор соціалізації сільської молоді (2013)
Федоренко М. О. - Моральнісний вимір природи особистості у філософії вчинку Михайла Бахтіна (2013)
Левчук Я. М. - Соціально-культурний феномен функціонування молодіжних субкультур (2013)
Бабенко Н. Б. - Соціологічна інтерпретація результатів дослідження ціннісних орієнтацій студентської молоді в Україні, Масюк Н. В. (2013)
Матвеічева Ю. О. - Міжкультурний діалог: особливості його реалізації в Україні (2013)
Лісецький С. Й. - Грає Олег Криштальський (2013)
Сушицька І. М. - Трансформація життєдіяльності української сім’ї в сучасному суспільстві (2013)
Погребняк Г. П. - Світоглядні засади художнього відтворення картини світу (частина І) (2013)
Лисенко-Ткачук І. В. - Проблеми Синтезу мистецтв у сучасному міському середовищі (на прикладі Маріїнського архітектурного комплексу) (2013)
Чупріна Н. В. - Аналіз взаємовпливу мистецтва, моди та культури (2013)
Шариков Д. І. - Естетична теорія сучасного танцю та балету (2013)
Кротова Т. Ф. - Повсякденна мода у живописі і графіці доби модерну (2013)
Шандренко О. М. - Жестуальність моди в контексті невербальної комунікації (2013)
Медведєва А. О. - Проблеми значення масок у контексті зміни культурних епох, інверсія їхнього смислу (2013)
Донченко Н. П. - Продуктивність режисерської творчості та питання розвитку творчих здібностей фахівця театрального мистецтва, Дячук В.П. (2013)
Лісецький С. Й. - Цей митець вніс свою частку в розбудову української музичної культури (нове про композитора М. Вербицького) (2013)
Ян І. М. - Діяльність всеукраїнського державного квартету імені Ж. Вільома 20-х – початку 30-х років ХХ століття (2013)
Пучко-Колесник Ю. В. - Сучасна хорова музика: до питання інтерпретації (2013)
Радзієвський В. О. - Чи відносяться сучасні популярні музичні субкультури до резонансних? (2013)
Садовникова Д. В. - Микола Лисенко та Михайло Драгоманов: спільна діяльність на ниві національного відродження (2013)
Гавенко О. С. - Творча спадщина М. Лукаша у соціокультурному просторі України другої половини ХХ століття (2013)
Тодорюк Ю. І. - Сучасний стан балетного мистецтва України (2013)
Геді А. І. - До проблеми етнографічних і фольклорних досліджень угорської традиційної культури (2013)
Сверлюк Я. В. - Взаємодія диригента та оркестрового колективу як психолого-педагогічний феномен (2013)
Безручко О. В. - Кінопедагогічна діяльність відомого українського кінорежисера Р.Р. Єфименка (2013)
Прищенко С. В. - Специфіка художньо-проектної культури та становлення дизайн-освіти, Сенчук Т. В. (2013)
Підлипська А. М. - Регіональні школи бального танцю в Україні (2013)
Зеліско Л. І. - Національно-правова парадигма становлення юриста-фахівця (система культурологічної освіти у ВНЗ) (2013)
Казначеєва Л. М. - Комунікативна компетентність як складова професійної підготовки майбутніх педагогів (2013)
Ходаківський М. С. - Історико-краєзнавчі особливості в художній освіті України (2013)
Бойко З. В. - Загальнофілософські та історико-культурні витоки мистецької освіти в Україні (2013)
Цикин В. А. - Философская интерпретация сущности инновационного образования (2013)
Голуб Є. С. - Віртуальність у системі освіти: диверсифікація засобів навчання (2013)
Книш І. В. - Гуманітарні та природничі науки в постнекласичній освіті (2013)
Макаров З. Ю. - Классическая категория "закон" в перспективе современной научной рациональности (2013)
Зленко Н. М. - Еволюція наукових поглядів на формування поняття "ризик" (2013)
Поліщук О. С. - Колективна дія численних соціальних утворень та їх парадокси (2013)
Прокопенко Б. В. - Новые мировоззренческие ориентиры меганауки под влиянием современных конвергентных технологий (2013)
Орищенко М. М. - Кризис в психологии (философский анализ) (2013)
Вертель А. В. - Жак Лакан: от фантазмов воображаемого к поиску сознания (2013)
Клевец І. Ю. - Постнекласичне осмилення сучасного соціального конфлікту (2013)
Сумченко С. В. - Проблема філософського осмислення технологічного критерію суспільного прогресу (2013)
Карпенко Т. М. - Етизація наукового дискурсу в умовах техногенних цивілізаційних трансформацій (2013)
Карпенко В. Є. - Философия техноинтеллекта: терминологический анализ (2013)
Дєнєжніков С. С. - Супертехнології штучного інтелекту в трансгуманістичному дискурсі (2013)
Гайворонська О. О. - Нанотехнологічна ситуація суспільства ХХІ століття (2013)
Пушкар Я. В. - Вплив сучасних технологій на становлення мегасоціуму (2013)
Кравченко Т. А. - Информационно-сетевая парадигма: ключевые особенности (2013)
Пономаренко В. А. - Философский дискурс супертехнологий (2013)
Доній Н. Є. - Концепт "смертельне бажання": деталі становлення в психоаналітичному дискурсі (2013)
Косяк В. А. - Христианство в его коллизиях с иноверием и неверием (2013)
Плотникова О. Ю. - Особенности концептуализации греха в современном языковом пространстве (2013)
Штейн О. И. - Вера и ее формирование в иудаизме (2013)
Петрушкевич М. С. - Аналіз поняття релігійної комунікації (2013)
Прудникова О. В. - Інформаційна культура українського суспільства: цивілізовані стандарти та вітчизняні реалії (2013)
Татаринов С. И. - Проявления антисемитизма в Донбассе в конце ХІХ–начале ХХ столетий (2013)
Лупак Т. І. - Особливості соціокультурної ситуації в Закарпатському регіоні України у другій половині ХХ століття (2013)
Титул, зміст (2014)
Земля України - потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави (2014)
Асоціація "Укрцукор" проти імпорту тростинного цукру в Україну в 2014/15 маркетинговому році (2014)
Гізбуллін Н. Г. - Краплинному зрошенню в буряківництві наука говорить "так"!, Андреєва Л. С, Доронін В. А., Моргун І. А. (2014)
Шевченко Т. В. - Поєднання позакореневого живлення з фунгіцидами та їх вплив на продуктивність буряків цукрових (2014)
Карпук Л. М. - Математичні моделі росту та розвитку цукрових буряків залежно від кліматичних факторів, Присяжнюк О. І. (2014)
Доронін В. А. - Удосконалення методу визначення схожості насіння цукрових буряків, Кравченко Ю. А., Бусол М. В., Доронін В. В., Бойко І. І. (2014)
Загородньому Григорію Дмитровичу - 75 років (2014)
Бала О. П. - Таксаційна характеристика деревостанів дуба звичайного вегетативного походження Лісостепу України, Хань Є. Ю. (2014)
Букша І. Ф. - Визначення критеріїв та індикаторів сталого ведення лісового господарства на основі даних інвентаризації і моніторингу лісів, Пивовар Т. С., Пастернак В. П., Букша М. І., Солодовник В. А., Яроцький В. Ю. (2014)
Лакида І. П. - Удосконалені таблиці сум площ поперечних перерізів та запасів нормальних деревостанів вільхи чорної (2014)
Лакида П. І. - Надземна фітомаса та депонований вуглець дерев сосни кримської у Криму, Василишин Р. Д., Домашовець Г. С., Швець Ю. П. (2014)
Свинчук В. А. - Модель об’єму круглих лісоматеріалів за діаметром у верхньому відрізі та довжиною, Кашпор С. М., Миронюк В. В. (2014)
Ситник С. А. - Аналіз лісівничо-таксаційних показників модальних деревостанів robinia pseudoacacia L. Лівобережного Придніпровського Степу (2014)
Содолінський Р. В. - Методика визначення розрахункової лісосіки у лісах України для окремого лісогосподарського підприємства, Гірс О. А., Кашпор С. М. (2014)
Левченко В. В. - Перспективи використання природного поновлення дуба звичайного у дібровах Правобережного Лісостепу України (2014)
Яворовський П. П. - Лісові пожежі і система заходів створення протипожежних заслонів у лісах України (2014)
Бровко О. Ф. - Щодо дії урбосередовища на водний режим асиміляційного апарату і репродуктивну здатність саджанців калини звичайної та гордовини, Бровко Ф. М. (2014)
Василенко І. Д. - Підвищення тривалості життя деяких видів чагарників Білоцерківщини періодичним обрізуванням, Філіпова Л. М., Фучило Я. Д. (2014)
Левін С. В. - Особливості росту дерев сосни кримської залежно від їх розташування у насадженні, Фучило Я. Д., Сбитна М. В., Рябухін О. Ю. (2014)
Ловинська В. М. - Продуктивність соснових насаджень Лівобережного Придніпровського Степу (2014)
Лялін О. І. - Приживлюваність та збережуваність саджанців у лісових культурах дуба звичайного (2014)
Maurer V. M. - Ways to improve and increase the stability developed forest plantations, Pinchuk А. P. (2014)
Рижов О. М. - До питання впливу рекреаційних навантажень на вміст основних елементів мінерального живлення у дерново-шаруватих грунтах, Бровко Ф. М., Бровко О. Ф. (2014)
Середюк О. О. - Оптимізація традиційних та дослідження новітніх способів розмноження ялини європейської (Picea Abies (L.) H. Karst.) в умовах іn vivo та in vitro, Чорнобров О. Ю., Клюваденко А. А., Колесніченко О. В. (2014)
Фучило Я. Д. - Вплив товщини зимових живців чорних тополь на їх укорінення і ріст живцевих саджанців, Сбитна М. В., Фучило Д. Я. (2014)
Крилов Я. І. - Динаміка снігового покриву і меліоративні властивості протиерозійних насаджень (2014)
Лобченко Г. О. - Вплив зімкнутості та світлопроникності на проективне покриття живого надґрунтового покриву полезахисних лісових смуг (2014)
Міндер В. В. - Сніговий покрив захисних насаджень в умовах складного рельєфу, Малюга В. М. (2014)
Гатальська Н. В. - Особливості організації території кампусу Кіпрського університету у м. Нікосія (Республіка Кіпр), Крачковська М. В. (2014)
Гричук М. О. - Ретроспективний аналіз створення та розвитку дендропарків Українського Полісся (2014)
Зібцева О. В. - Вуличні насадження центральної частини м. Новгород-Сіверського (2014)
Колесніченко О. В. - Особливості росту Каштана їстівного (Castanea sativa Mill.) за різних умов мінерального живлення (2014)
Мирончук К. В. - Вплив формувального обрізування на розвиток живоплотів та динаміку приросту пагонів (2014)
Михайлович Н. В. - Структурний аналіз дендрофлори парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва "Чернівецький парк культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка" (2014)
Піхало О. В. - Особливості зростання вуличних насаджень в урбогенних умовах м. Києва (2014)
Ковалевський С. Б. - Історія і досвід використання злакових рослин в Україні та за кордоном, Соловей Д. С. (2014)
Коваль Т. В. - Математичне моделювання розкрою круглих лісоматеріалів на пиломатеріали (2014)
Малахова О. С. - Аналіз напруженого стану при згинанні пиломатеріалів із врахуванням наявності сучків (2014)
Марченко Н. В. - Дослідження витрат сировини у виробництві радіальних пиломатеріалів (2014)
Pinchevska O. O. - Algorithm of saw timber drying quality, Koval V. S., Golovach V. M. (2014)
Сірко З. С. - Розрахунок обсягів деревинних відходів, які утворюються у виробництві під час перероблення деревини (2014)
Goychuk A. F. - Etiology of common Ash diseases in Podolia, Ukraine, Kulbanska I. M. (2014)
Маурер В. М. - Назустріч віковому ювілею кафедри (2014)
Професор Євгеній Венедиктович Алексєєв. До 145-річчя від дня народження (2014)
Професор Сергій Миколайович Козьяков. До 95-річчя від дня народження (2014)
Професор Володимир Єфремович Свириденко. До 85-річчя від дня народження (2014)
Вихідні дані (2014)
Дєгтяр А. О. - Оцінювання ефективності інноваційних проектів: методологічний аспект, Гончаренко М. В. (2010)
Бакуменко В. Д. - На допомогу здобувачу наукового ступеня (2010)
Бульба В. Г. - Історико-компаративний огляд класичних парадигм щодо визначення сутності та змісту функцій держави (2010)
Єльчанінов Д. Б. - Системологічна філософія державного управління (2010)
Козуб В. П. - Трансформація системи публічного адміністрування на основі інструментарію адміністративної реформи (2010)
Ульянченко Ю. О. - Методологічні засади формування кластерної політики в умовах глобалізації (2010)
Домбровська С. М. - Теоретичні аспекти формування механізмів державного управління у реформуванні вищої освіти України (2010)
Карамишев Д. В. - Механізм формування системи збору та обліку єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в Україні, Карамишева Л. Є. (2010)
Бублій М. П. - Соціальний захист молоді як однієї з категорій економічно активного населення (2010)
Мельников О. С. - Удосконалення процедури проведення попередньої кваліфікації учасників торгів при здійсненні державних закупівель (2010)
Мініч В. Г. - Державне управління інвестиційною діяльністю як предмет наукових досліджень (2010)
Оніщук Л. М. - Філософія державного регулювання туристичної галузі: регіональний аспект, Ворона П. В. (2010)
Коваленко Н. В. - Багатовекторність державної політики щодо подолання бідності в Україні (2010)
Мельниченко О. А. - Теоретико-методологічні основи державного регулювання туризму (2010)
Приходько Р. В. - Ресурсне та організаційне забезпечення соціального розвитку територіальних громад (2010)
Худоба О. В. - Координаційний механізм системи охорони здоров'я як складова державного управління (2010)
Щербакова О. Л. - Роль бюджету в управлінні розвитком монофункціонального міста (2010)
Статівка Н. В. - Демографічна складова економічної безпеки України, Смаглюк А. А. (2010)
Газарян (Краснопьорова) С. В. - Теоретико-системний зміст професіоналізації служби в органах місцевого самоврядування (2010)
Євдокимов В. О. - Аналіз психологічних причин конфліктів в органах державної влади, Рябічко О. В. (2010)
Будко О. О. - Стан соціально-психологічного клімату в трудових колективах органів виконавчої влади та місцевого самоврядування (2010)
Мартиненко В. М. - Формування політичної еліти в поліетнічному регіоні, Головко С. В. (2010)
Рогова О. Г. - Правові засади впровадження страхування професійної відповідальності медичних працівників (2010)
Сумська В. В. - Теоретичні підходи до визначення поняття "лобіювання" (2010)
Дубовик К. Є. - Організаційно-правові засади забезпечення соціалізації і ресоціалізації неповнолітніх в Україні (2010)
Лук'янчук П. Х. - Удосконалення організаційно-правового механізму профспілкового контролю та захисту прав працівників (2010)
Михайлик І. М. - Організаційно-правові засади функціонування системи загальної середньої освіти на регіональному рівні (2010)
Титаренко О. М. - Партійна дисципліна як складова процесу державотворення (2010)
Задорін Ю. М. - Удосконалення організаційно-правового механізму діяльності державних установ (2010)
Козирєв П. Г. - Сучасні підходи до оцінювання якості надання державних послуг (2010)
Кузнякова Т. В. - Досвід Росії щодо вдосконалення книговидання в умовах модернізації країни (2010)
Луговенко Н. В. - Світовий досвід запровадження пенсійних реформ: уроки для України (2010)
Жерліцин Д. К. - Деякі аспекти практики надання якісних публічних послуг органами влади у США, Великій Британії, Канаді, Польщі, Японії, Швеції, Франції (2010)
Кузьменко Є. І. - Вплив субстратів на розвиток винограду в умовах антропогенного забруднення (2012)
Романчук Л. Д. - Екологічна оцінка рівня забезпеченості мікроелементами ґрунту агроценозів Житомирського району, Стежко О. В. (2012)
Сілецька О. В. - Режим живлення старовікової люцерни та її насівних культур (2012)
Слобода П .М. - Динаміка фізико-хімічних показників сірого лісового ґрунту під впливом систем удобрення топінамбура в західному Лісостепу України (2012)
Цвей Я. П. - Продуктивність короткоротаційних сівозмін залежно від насичення зерновимикультурами, Леньшин О. Г. (2012)
Чередничок А. І. - Вплив різних ланок короткоротаційних сівозмін на накопичення енергії у побічній частині продукції зернових культур (2012)
Шам І. В. - Особливості забур’яненості посівів культур короткоротаційних сівозмін в умовах східної частини Лісостепу України, Борівський А. Ф. (2012)
Волкогон В. В. - Ефективність сумісної обробки насіння цукрових буряків Поліміксобактерином, інсектицидом Семафор 20 SТ та фунгіцидом Превікур 607 СЛ, Токмакова Л. М., Пищур І. М., Саблук В. Т., Грищенко О. М. (2012)
Крук І. В. - Тонкошарова хроматографія (ТШХ) як метод контролю якості протруюванняпестицидами насіння та токсикації сходів ріпаку, Чергіна О. Д. (2012)
Курдюкова О. М. - Формування бур’янового компонента агрофітоценозів залежно від обробітку ґрунту, Лєвєнцова Г. В., Польова В. М. (2012)
Липитан Р. М. - Ефективний захист посівів цукрових буряків від бур'янів (2012)
Лютко Л. М. - Мінливість фенотипічної структури популяції колорадського жука, Бойко Ю. В. (2012)
Хом'юк С. О. - Ваточник сирійський – кращий медонос України (2012)
Авраменко С. В. - Урожайність жита озимого залежно від строків сівби та системи удобрення у східній частині Лісостепу України (2012)
Бабич А. О. - Підвищення продуктивності сої при застосуванні позакореневих підживлень в умовах правобережного Лісостепу України, Сереветник О. В., Лохова В. І. (2012)
Беленіхіна А. В. - Реакція сучасних сортів проса на погодні умови, фони мінерального живлення та способи сівби в умовах Лісостепу України в умовах Лісостепу України (2012)
Бобер А. В. - Залежність схожості зерна ячменю ярого сорту Скарлет від факторів вирощування тазберігання (2012)
Бобось І. М. - Вплив комплексного мікробного препарату "фосфонітрагіну" на урожайність бобівлопаток кущових сортів вігни овочевої (Vigna sesquіpedalis (L.) w.s.wight.), Кубишкіна О. О. (2012)
Бордюжа Н. П. - Вплив добрив на динаміку обмінного калію в лучно-чорноземному карбонатному ґрунті за вирощування пшениці озимої в умовах правобережного Лісостепу України, Мізерна Н. А. (2012)
Гера О. М. - Продуктивність буряку столового залежно від добрив на торфовищах Полісся (2012)
Господаренко Г. М. - Вміст клейковини в зерні пшениці ярої та її якість залежно від рівня азотного живлення, Любич В. В., Сухомуд О. Г. (2012)
Гунько С. М. - Якість бульб картоплі різних сортів в процесі тривалого зберігання, Войтенко Я. Ю. (2012)
Жуйков О. Г. - Агробіологічна оцінка сучасного сортового складу гірчиці сарептської завирощування в умовах Сухого Степу (2012)
Завадська О. В. - Якість свіжої і солоної продукції огірка залежно від сорту та розміру плодів, Дяденко Т. В. (2012)
Ільчук Р. В. - Ураження бульб картоплі ризоктоніозом та гнилизною залежно від строків садіння і рівнів живлення, Недільська У. І. (2012)
Карпук Л. М. - Особливості росту і розвитку цукрових буряків різних гібридів (2012)
Кнап Н. В. - Роль сорту у формуванні урожайності картоплі в Закарпатті (2012)
Коберник М. В. - Залежність фізичних та фізіологічних властивостей зерна кукурудзи від його біохімічних показників у процесі зберігання, Ящук Н. О. (2012)
Кубряк Р. В. - Прогнозування врожайності і якості насіння цукрових буряків (2012)
Куць Р. А. - Вплив технології вирощування на продуктивність жита озимого в умовах Західного Полісся України, Плакса Н. В., Романюк П. В. (2012)
Манько К. М. - Реакція сучасних гібридів кукурудзи на густоту рослин залежно від фону живлення, Музафаров Н. М. (2012)
Плакса В. М. - Вплив мінеральних добрив на продуктивність та фітосанітарний стан пшениці озимої в умовах західного Полісся України, Сичук Л. В., Корнелюк В. Г. (2012)
Повидало В. М. - Вплив макро- та мікродобрив на урожайність багаторічних злакових трав (2012)
Ратошнюк Н. П. - Вплив продукції "МаxiМаrin" на вкорінення регенерантів хмелю in vitro, Козлик Т. І. (2012)
Савчук О. Д. - Продуктивность и качество урожая сорта винограда Цитронный Магарача, выращиваемого в условиях Алуштинской долины (2012)
Сацик М. І. - Вплив добрив та тривалості вирощування багаторічних трав на їхню продуктивність в умовах осушуваних торфовищ Лісостепу (2012)
Семенко Л. О. - Динаміка виносу основних елементів живлення при вирощуванні капусти білоголової ранньої (2012)
Сторожик Л. І. - Особливості формування кореневої системи сорго цукрового (2012)
Ткач О. В. - Цикорій та особливості його вирощування (2012)
Хоміна В. Я. - Залежність урожайності лікарської рослинної сировини васильків справжніх від розміщення рослин на одиниці площі (2012)
Хомяк П. В. - Інтенсивна технологія вирощування озимої пшениці та її вплив на основні показники продуктивності культури (2012)
Чернелівська О. О. - Продуктивність гібридів цукрових буряків в Правобережному Лісостепу України (2012)
Чинчик О. С. - Вплив мінеральних добрив та ризогуміну на урожайність гороху в умовах Лісостепу західного (2012)
Ящук Н. О. - Динаміка cклоподібності та кількості клейковини зерна пшениці озимої, вирощеного за різних умов, у процесі тривалого зберігання, Завгородній В. М. (2012)
Мулярчук О. І. - Якість капусти білоголової свіжої (2012)
Мельничук С. Л. - Зимостійкість озимого ріпаку залежно від рівня мінерального живлення (2012)
Каленська С. М. - Вплив доз мінеральних добрив та сортових особливостей на вихід цукру та біоетанолу із сорго цукрового в умовах правобережного Лісостепу України, Гринюк І. П. (2012)
Коломієць Л. В. - Використання ФАР посівами кукурудзи на корм (2012)
Байструк-Глодан Л. З. - Успадкування ознак насіннєвої продуктивності в гібридів (F2) конюшини лучної (2012)
Безносюк К. П. - Характеристика ознак продуктивності фертильних гібридів моркви столової, типів їх успадкування та ефектів гетерозису в порівнянні з батьківськими формами (2012)
Бех Н. С. - Суспензійна культура клітин цукрових буряків, Войтовська В. І., Недяк Т. М. (2012)
Бровко С. М. - Успадкування ознаки стійкості до глюфосинату амонію при створенніпилкостерильних материнських компонентів ЦЧС гібридів цукрових буряків (2012)
Верещагін І. В. - Особливості взаємозв’язку вмісту олії у насінні з господарськими ознаками рослинконопель (2012)
Катаєва Т. Є. - Нові білоплідні кабачки-цукіні, Борисенко Л. Д. (2012)
Кірян В. М. - Побудова статусметричних моделей ознаки зимостійкості пшениці (2012)
Коник Г. С. - Взаємозв’язки між кормовою і насіннєвою продуктивністю та їх елементами усортозразків лядвенцю рогатого (2012)
Кононова Н. Г. - Новий гібрид перцю солодкого донецький сувенір F1 (2012)
Любич В. В. - Вміст клейковини та її якість в зерні спельтоїдних гібридів F3–5, одержаних від схрещування Triticum aestivum L. ? Triticum spelta L, Жекова О. І., Сухомуд О. Г., Парій Ф. М. (2012)
Мигаль М. Д. - Вплив чеканки рослин конопель на насіннєву продуктивність, Кмець І. Л. (2012)
Міщенко С. В. - Зміна насіннєвої продуктивності конопель під впливом самозапилення (2012)
Недільська У. І. - Оцінка вихідного матеріалу картоплі за середньою масою бульби, Ільчук Р. В. (2012)
Орлов С. Д. - Комбінаційна здатність у селекції кормових буряків, Костогриз Л. А., Бровко С. М., Мілієнко М. В. (2012)
Палінчак О. В. - Методологічні аспекти створення селекційного матеріалу дині (2012)
Харицкий Н. В. - Новітні методи прискорення селекційного процесу в гетерозисній селекції моркви посівної, Позняк А. В. (2012)
Чередничок О. І. - Порівняльний аналіз співвідношення складових ембріогенезу у сортів цукрових буряків за дії контрастних умов під час цвітіння, Корнеєва М. О. (2012)
Щербина О. З. - Характеристика гібридів сої за ознакою "маса насіння з рослини, Михайлов В. Г., Тимошенко О. О. (2012)
Балагура О. В. - Кількісний і якісний склад маточників ЧС гібридів цукрових буряків залежно від строків сівби і норми висіву (2012)
Гойсюк Л. В. - Економічна ефективність вирощування кабачка кущового в умовах південної частини Лісостепу західного (2012)
Присяжнюк О. І. - Розробка методики ідентифікації стресових станів рослин сої, Сахаран Є. В., Половинчук О. Ю. (2012)
Гончаренко В. І. - Флора судинних рослин Шацького національного природного парку, Калінович Н. О. (2009)
Горун А. А. - Стан вивченості флори й фауни на території Шацького національного природного парку (2009)
Данилик Р. М. - Рід Bidens L. (Asteraceae) у флорі Шацького національного природного парку, Данилик І. М. (2009)
Кузьмішина І. І. - Охоронний статус рідкісних та зникаючих видів рослин Шацького національного природного парку, Коцун Л. О., Войтюк В. П., Романюк Н. З., Матейчик В. І., Безсмертна О. О. (2009)
Лакида П. І. - Біопотенціал лісів Шацького національного природного парку: стан та перспективи, Сахарук Г. С., Гоцик О. С. (2009)
Горбань І. М. - Про особливо цінні ліси для збереження ландшафтного та біологічного різноманіття, Затушевський А. Т., Матейчик В. І. (2009)
Турич В. В. - Постмеліоративні й резерватогенні трансформації лісів Шацького національного природного парку, Ященко П. Т. (2009)
Войтюк В. П. - Оцінка генофонду плюсових дерев сосни звичайної Шацького регіону за вегетативним потомством, Андреєва В. В., Лісовська Т. П. (2009)
Праходский С. А. - Адаптация и состояние сосны обыкновенной (Pinus silvestris L.) в лесных культурах, Каплич В. М. (2009)
Кучерявий В. П. - Оптико-спектральні методи експрес-діагностики рослин Шацького національного природного парку, Мокрий В. І., Піць Н. А. (2009)
Корусь М. М. - Сильватизація аграрних екосистем Шацького поозер’я як прояв їх ренатуралізації, Ященко П. Т. (2009)
Карпова Г. О. - Особливості заростання заток озера Світязь, Зуб Л. М. (2009)
Зуб Л. М. - Заростання оз. Чорне Велике в умовах підвищеного антропогенного впливу, Карпова Г. О. (2009)
Блажко О. А. - Аналіз прибережно-водної та водної судинної флори Шацьких озер (2009)
Грабовський В. А. - Дослідження часових змін накопичення радіоцезію грибами Західного регіону України, Дзендзелюк О. С., Дуцяк Г. З., Колянчиков І. П. (2009)
Грабовський В. А. - Часові та сезонні зміни вмісту 137Сs у деяких рослинах Шацького національного природного парку впродовж 1996–2007 рр., Дзендзелюк О. С., Дуцяк Г. З. (2009)
Царик Й. В. - Екологічний моніторинг для потреб збереження біологічного різноманіття Шацького національного природного парку, Горбань І. М., Гнатина О. С. (2009)
Козловський М. П. - Розкладання хвої сосни звичайної в підстилці сирих соснових лісів окремими розмірними групами ґрунтових біодеструкторів, Білецький Ю. В. (2009)
Хамар І. С. - Зоопланктон як індикатор екологічного стану водойм Шацького національного природного парку, Назарук К. М. (2009)
Пашкова О. В. - Особливості розвитку пелагічного зоопланктону в Шацьких озерах різного рівня трофії (2009)
Хрокало Л. А. - Бабки (Odonata) та деякі двокрилі комахи (Diptera: Calliphoridae; Sarcophagidae) регіону Шацьких озер, Вервес Ю. Г. (2009)
Пушкар Т. І. - Фауна й екологія коротковусих прямокрилих (Orthoptera, Caelifera) Шацького національного природного парку (2009)
Кравченко О. М. - Фауна твердокрилих (Insecta: Coleoptera) на території Шацького національного природного парку та прилеглих територій (2009)
Кравченко О. М. - Скарабеоїдні жуки (Coleoptera, Scarabaeoidea) Шацького національного природного парку та прилеглих територій, Кравченко С. О. (2009)
Кравченко О. М. - Колеоптероїдні комахи Шацького національного природного парку та прилеглих територій. Жуки-вусачі (Coleoptera, Cerambycidae), Кравченко С. О. (2009)
Кравченко О. М. - Поширення жуків-турунів (Coleoptera, Carabidae) на території Шацького національного природного парку (2009)
Радченко О. Г. - Фауна, зоогеографічні особливості та необхідність охорони мурашок Шацького національного природного парку (2009)
Петренко А. А. - Видовий склад жуків-стафілінід (Coleoptera, Staphylinidae) Шацького національного природного парку (2009)
Дубровський Ю. В. - До вивчення кровосисних комарів північно-західної Волині, Дубровська Л. Д. (2009)
Сухомлін К. Б. - Регуляція чисельності водних фаз мошок (Diptera, Simuliidae) паразитами в межах Волинського Полісся, Зінченко О. П., Теплюк В. С. (2009)
Ситник Ю. М. - Еколого-токсикологічні дослідження озерних екосистем Шацького національного природного парку. Важкі метали в органах та тканинах риб (молодь риби різних видів), Шевченко П. Г., Олексієнко Н. В. (2009)
Волошковець О. В. - Вплив демографічного навантаження та урбанізованих територій на формування видового різноманіття іхтіофауни річково-озерних екосистем, Гриб Й. В. (2009)
Гриб Й. В. - Абіотичні фактори впливу на відродження аборигенної іхтіофауни природних водойм Західного Полісся України, Сондак В. В. (2009)
Євтушенко М. Ю. - Екологічна мінливість окуня та плітки Шацьких озер та Косівського водосховища, Майструк І. А., Цедик В. В., Курбатова І. М., Сінчук М. А. (2009)
Куньчик Т. М. - Зимувальні ями Шацького поозер’я як природні біологічні реактори, Климнюк О. М., Бігун В. К. (2009)
Сидоренко М. М. - Роль рослинних угруповань родів Potamogeton та Characeae в екології карликового сомика (Ictalurus nebulosus nebulosus) озер Шацького національного природного парку, Сінчук М. А. (2009)
Горбань Л. І. - Земноводні Шацького національного природного парку та їх охорона (2009)
Білецька М. Г. - Птахи лісових біоценозів Шацького національного природного парку, Сологор К. А., Добровольська Н. А. (2009)
Горбань І. М. - Про причини скорочення видового різноманіття птахів унаслідок розвитку будівельного сектору (2009)
Матейчик В. І. - Облік водно-болотних птахів на озерах Шацького національного природного парку, Горбань І. М. (2009)
Шкаран В. І. - Результати кільцювання птахів у Шацькому національному природному парку у 2004–2008 рр. (2009)
Шкаран В. І. - Заселеність штучних гніздівель птахами-дуплогніздниками й дрібними ссавцями в лісових біотопах Шацького національного природного парку (2009)
Зайцева Г. Ю. - Трофічні зв’язки сови вухатої (Asio otus L.) та дрібних гризунів (Rodentia) на території Шацького поозер’я, Гнатина О. С. (2009)
Сеник М. А. - Орнітоценози екотонних чагарникових угруповань, Царик Й. В. (2009)
Башта А.-Т. - Значення екосистем Шацького поозер’я для збереження фауни рукокрилих (Chiroptera) регіону Західного Полісся (2009)
Демянчик М. Г. - Результаты мониторинга мигрирующих видов рукокрылых в биосферном резервате "Прибужское Полесье" (2009)
Демянчик В. Т. - Многолетняя динамика лесных видов микромаммалий Micromammalia на Выгонощанском лесо-болотном массиве (2009)
Мікловда В. П. - Кібернетичний та синергетичний підходи до теоретичного контенту конкурентоспроможності, Пулянович О. В., Мошак С. М. (2014)
Черленяк І. І. - Модернізаційний вибір країни та конкурентоспроможність національної економіки (2014)
Лащак В. В. - Державне фінансове регулювання споживчих цін: необхідність та сутність (2014)
Назаркевич О. Б. - Міжнародний досвід державного регулювання та підтримки малих сільськогосподарських підприємств (2014)
Слава С. С. - Динаміка показників ефективності регулювання оплати праці в Україні, Висіч О. В., Павлович В. І. (2014)
Грушева А. А. - Описова модель формування управлінської компетентності в процесі професійної підготовки економістів (2014)
Овчарук М. М. - Теоретичні основи формування соціальної політики за сучасних умов господарювання (2014)
Турок В. В. - Соціально-економічні підходи до дослідження торгівлі людьми (2014)
Живко З. Б. - Механізм управління системою економічної безпеки підприємства (2014)
Вдовенко Н. М. - Методичне забезпечення розвитку галузей аграрного сектору економіки (2014)
Пойда-Носик Н. Н. - Концептуальні основи ринкового механізму формування складу ціни у сфері туризму та рекреації, Грабар М. В. (2014)
Ніконенко У. М. - Паливно-енергетичні ресурси України: сьогодення та майбутні перспективи (2014)
Газуда М. В. - Методологічні підходи до визначення оцінки ефективності управління використанням відновлюваних природних ресурсів у сільському господарстві (2014)
Базилюк В. Б. - Особливості функціонування та трансформації підприємств видавничо-поліграфічної галузі в умовах інституційних перетворень (2014)
Побережний Р. О. - Формування матриці стратегій розвитку машинобудівного підприємства: змістовні аспекти та особливості (2014)
Готра В. В. - Еволюція наукових поглядів на сутність поняття "інновація" та її особливості в агропромисловому комплексі (2014)
Завадяк Р. І. - Управління інноваційними процесами на промислових підприємствах, Данайканич О. В., Волошина Ю. Я. (2014)
Марина О.-М. В. - Сільський туризм як різновид туризму (2014)
Горошкова Л. А. - Якість житлово-комунальних послуг як складова системи соціальної відповідальності підприємств галузі, Волков В. П. (2014)
Давиденко Н. М. - Оцінка оптимальності структури капіталу акціонерного товариства: проблеми та шляхи оптимізації (2014)
Мамонова Г. В. - Ефективність використання бюджетних коштів на розвиток соціальної сфери, Канцур І. Г. (2014)
Варцаба В. І. - Програмно-цільовий метод як інструмент вдосконалення бюджетного планування, Траньович Ю. П. (2014)
Огородник В. О. - Краудфандинг як інноваційний інструмент модернізації національної фінансово-інвестиційної системи (2014)
Варцаба В. І. - Маркетингова стратегія розвитку банку: елементи та етапи розробки, Дюлай Є. В. (2014)
Заславська Н. П. - Особливості формування ресурсного потенціалу банків в умовах економічної нестабільності (2014)
Стойка В. С. - Теоретичні підходи до визначення поняття "депозитна політика" та особливостей її формування в комерційному банку (2014)
Осташ С. В. - Кредитна політика комерційного банку та оцінка кредитного портфеля банків України (2014)
Варцаба В. І. - Проблеми фінансового забезпечення розвитку малого бізнесу, Кампо Г. М. (2014)
Бачо Р. Й. - Оцінка розвитку інститутів саморегулювання кредитної кооперації України (2014)
Тимчак М. В. - Розвиток регіональних страхових ринків України у посткризовий період (2014)
Пшеничнюк Т. В. - Теоретичне обґрунтування основних відмінностей страхової послуги від страхового продукту (2014)
Щербан М. Д. - Оцінка кредитного портфеля кредитних кооперативів у Закарпатській області (2014)
Королович О. О. - Специфіка організації ефективної системи внутрішнього фінансового контролю на підприємствах з іноземними інвестиціями (2014)
Когут Ю. М. - Вдосконалення підходів до формування та використання місцевих бюджетів, Когут В. В. (2014)
Шигун М. М. - Принципи внутрішнього контролю в системі економічної безпеки підприємства (2014)
Даньків Й. Я. - Історія та еволюція обліку інвестиційних процесів, Остап’юк М. Я. (2014)
Ганусич В. О. - Поняття сукупного доходу підприємства та його відображення у фінансовій звітності (2014)
Вигівська І. М. - Електронні гроші в системі управління фінансовими ресурсами підприємства: облікові аспекти, Семйон В. С. (2014)
Сливка Я. В. - Розвиток методики бухгалтерського обліку: коригування ціни у процесі продажу (2014)
Макарович В. К. - Трансакційні витрати: обліковий аспект, Климко Т. Ю. (2014)
Черленяк І. І. - Карпатський єврорегіон та розвиток міжнародного бізнесу в прикордонній Закарпатській області, Сойма С. Ю. (2014)
Берча О. М. - Загальні тенденції інноваційної діяльності в Україні та Закарпатській області (2014)
Славік Р. В. - Дослідження ринку рекреаційно-туристичних послуг Закарпатської області, Маєвська М. Ю. (2014)
Жуков С. А. - Глокалізація як сучасний і перспективний процес розвитку світового господарства та міжнародних економічних відносин (2014)
Бачо Р. Й. - Тенденції іноземного інвестування в економіку Угорщини, Иллар Е. Й., Бачо Є. Й. (2014)
Summary (2014)
До уваги авторів статей! (2014)
Вихідні дані (2014)
Михайлюк О. А. - Рівень зрілості пізнавальної та розумової сфер як компонент психічного здоров’я, Онищук Н. М., Савчук С. І. (2011)
Мудрик С. Б. - Ігрова культура періоду рабовласницького ладу (2011)
Іщук Н. М. - Морально-етичні цінності – важливий фактор формування особистості вчителя фізичної культури (2011)
Кричфалушій М. В. - Усвідомлення впливу духовності на формування особистості майбутнього спортивного педагога (2011)
Твеліна А. О. - Дослідження проблеми застосування засобів фітнесу у формуванні спеціальних рухових навичок у майбутніх учителів фізичної культури (2011)
Вихор В. І. - Удосконалення фізичної підготовки студентів засобами боксу (2011)
Стрельченко Л. М. - Зміст занять оздоровчим фітнесом для дітей молодшого шкільного віку, Арєшина Ю. Б. (2011)
Вольчинська Н. О. - Реалізація ігрового методу в навчанні дітей дошкільного віку основних умінь і навичок (2011)
Мазурчук О. Т. - Удосконалення процесу фізичного виховання у вищих навчальних закладах засобами оздоровчої гімнастики, Навроцький Е. М. (2011)
Митчик О. П. - Рівень інтересу до фізичної культури й спорту в студенток вищих навчальних закладів, Сапожник О. А. (2011)
Навроцький Г. Е. - Мотиви та інтерес до фізичної культури й спорту старшокласників інтернату для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2011)
Поташнюк І. В. - Теоретико-методичні основи використання оздоровчого впливу засобів фізичної культури на формування й відновлення здоров’я людини, Кубович О. В. (2011)
Самчук О. М. - Формування в студентів основ самовиховання та самовдосконалення, Кліш І. С. (2011)
Андрощук О. Ю. - Покращення рівня фізичної підготовленості та гостроти зору хлопчиків із короткозорістю в процесі занять різними формами лікувальної фізичної культури, Цюпак Т. Є., Цюпак Ю. Ю. (2011)
Валецький Ю. М. - Вплив фізичних навантажень на зміни електрокардіологічних і гематологічних показників у тренованих і нетренованих спортсменів, Валецька Р. О., Петрик О. І. (2011)
Ганженко Я. М. - Стан респіраторної захворюваності дітей дошкільного віку з ортопедичною патологією, Палатай Ю. В., Арєшина Ю. Б., Лянной Ю. О. (2011)
Дубчук О. В. - Організація занять фізичного виховання в групах фізичної реабілітації при порушеннях постави в студентів із застосуванням калланетики (2011)
Латышев С. В. - Стили противоборства в современной вольной борьбе (2011)
Швай О. Д. - Роль швидкісно-силових здібностей у формуванні технічної підготовки волейболістів 10–14 років, Поляковський В. І., Гнітецький Л. В., Приступа Є. Н. (2011)
Кальниш Ю. Г. - Механізми вдосконалення виконавської дисципліни державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування (вітчизняний та зарубіжний досвід) (2010)
Лопушинський І. П. - Рідномовна освіта українців Криму: стан, тенденції та перспективи розвитку (2010)
Білинська М. М. - Соціальні аспекти державної служби в Україні в сучасних умовах, Малюська В. А. (2010)
Іванов М. С. - Державне управління етнонаціональними процесами: категоріальний апарат, Тимофєєв С. П. (2010)
Шаталюк С. Д. - Конституційне забезпечення безоплатної правової допомоги – суттєва складова сучасної демократії (2010)
Ємельянов В. М. - Корупція в сфері державних закупівель: погляд на законодавство України, Степанюк Д. А. (2010)
Багмет М. О. - Цінність місцевого самоврядування як демократичної форми децентралізації державно-владних повноважень, Личко Т. М. (2010)
Плохих В. І. - Соціально-комунікативна проблематика у дослідженнях державно-управлінських відносин, Тригуб К. О. (2010)
Євтушенко О. Н. - Державна влада і місцеве самоврядування в період становлення української державності (2010)
Матяж С. В. - Державне стимулювання меценатської діяльності бізнесу (2010)
Шпак Д. О. - Збори громадян за місцем проживання як одна з форм здійснення місцевого самоврядування територіальною громадою та участь в ній фондів розвитку громад (2010)
Бадалова О. С. - Миколаївська міська дума і управа та її роль в соціально-економічному житті міста в другій половині ХІХ століття (2010)
Головата В. А. - Проблеми дослідження розвитку системи державної служби України відповідно до стандартів Європейського Союзу (огляд літератури) (2010)
Рибачук М. Ф. - Аберація "свободи слова" (2010)
Райковський Б. С. - Взаємодія виборчої та партійної систем: вітчизняний досвід (2010)
Дзвінчук Д. І. - Перспективи розвитку освітньої політики України в умовах глобалізації, Баран М. (2010)
Турчин Я. Б. - Основні елементи механізму стримувань і противаг у системі державної влади у конституційному проекті УНР Отто Ейхельмана (2010)
Семенченко Ф. Г. - Формування системи цінностей як фактор розвитку культурних традицій (2010)
Колісніченко Н. М. - Медіа-навчання суб’єктів політичної діяльності: світовий досвід та уроки для України (2010)
Шубін С. П. - Структурно-функціональна теорія соціальної дії Талкота Парсонса в політичному маркетинговому аналізі (2010)
Пермінов В. О. - Глобалізація, "сомалізація" та транснаціональна державність: рецепти майбутнього (2010)
Качан О. С. - Демографічні фактори в геополітичних концепціях та теоріях (2010)
Яцишин У. В. - Соціальна доктрина католицизму як основа взаємодії Української Греко-Католицької Церкви із політичними партіями Західної України (2010)
Здоровега М. В. - Візія суспільно-політичної організації української держави Л. Цегельського: теоретичний та практичний контекст (2010)
Донченко Т. О. - Формування державної молодіжної політики в Україні: історико-правовий аспект (2010)
Войнаровський А. М. - Розвиток спортивно-культурних відносин серед освітянських закладів єврорегіону "Буг” (2011)
Радченко О. В. - Розвиток студентського волейболу в Луцькому національному технічному університеті в часи незалежної України, Радченко С. В. (2011)
Тимошенко Ю. О. - Становлення системи підготовки педагогічних кадрів у сфері фізичної культури (2011)
Файдевич В. В. - Укладання нормативних основ фізичного виховання студентів у післявоєнний період (40–60 рр. ХХ ст. ) (2011)
Wilczkowski E. - Samodzielna praca studentów kierunku wychowania fizycznego w szkołach wyższych, Wilczkowska A., Pasicznik W. (2011)
Воронін Д. Є. - Питання готовності вчителів фізичної культури до професійної діяльності (2011)
Данилко М. Т. - Упровадження педагогічних технологій фізичного виховання та спорту щодо методологічних основ формування готовності майбутнього вчителя фізичної культури (2011)
Мальона С. Б. - Правова підготовка студентів факультету фізичного виховання й спорту (2011)
Панасюк О. О. - Авторська методика ефективного формування рухових умінь старшокласників у процесі занять єдиноборствами в дитячо-юнацьких спортивних школах (2011)
Хомич А. В. - Самоконтроль студентів за фізичним станом свого організму (2011)
Бакіко І. В. - Роль валеологічних тренінгів щодо позбавлення шкідливих звичок серед молоді та залучення її до занять фізичною культурою й спортом (2011)
Вихор В. І. - Система змагань з оздоровчою спрямованістю (на прикладі боксу та інших єдиноборств) (2011)
Гладощук О. Г. - Валеологічна освіта та ціннісний потенціал у професійній підготовці студентів технічного університету, Тонконог В. М., Бейгул І. О. (2011)
Грициляк С. М. - Вплив засобів баскетболу на стан фізичної підготовленості студентів, Зубрицький Б. Д. (2011)
Іванова А. Є. - Вихідні рівні стану здоров’я та фізичної підготовленості студентів 1 курсу окремих спеціальностей Луцького національного технічного університету, Ковальчук Н. М. (2011)
Латчук В. П. - Специфіка програмно-нормативного забезпечення фізичного виховання студентської молоді в Норвегії, Клеха І. Г., Базюк В. Д. (2011)
Носарчук Л. М. - Фізичне виховання та спорт як життєво необхідна потреба людини (2011)
Chodinow W. - Porownaie mozliwosci fizycznych dziewczat i chlopcow szcoly podstawowej i gimnazjalney (2011)
Андрійчук О. Я. - Ізометричні вправи у фізичній реабілітації гонартрозу (2011)
Гузій О. В. - Особливості методики фізичної реабілітації для жінок 50–55 років зі стенокардією напруги ІІ функціонального класу, Жарська Н. В. (2011)
Попадюха Ю. А. - Впливи ергономічних факторів середовища на керуючі дії оператора-реабілітолога, Глиняна О. О., Горго Ю. П. (2011)
Абдуллаев А. К. - Организация и методика массовой физической культуры борцов (2011)
Гребік О. В. - Профілактика травматизму під час занять гирьовим спортом (2011)
Kraszewski K. - Psychologiczne aspekty zakończenia czynnego uprawiania sportu, Kraszewska A. (2011)
Кальниш Ю. Г. - Компетенція обласних державних адміністрацій як повноважних органів системи виконавчої влади на місцях в Україні, Сухорукова А. Л. (2010)
Лопушинський І. П. - Конфлікт інтересів на державній службі: проблеми законодавчого врегулювання в Україні (2010)
Ємельянов В. М. - Державна влада України в боротьбі з корупцією в органах правосуддя, Татаренко В. Б. (2010)
Гавеля В. Л. - Корреляция целей с культурными универсалиями в процессе реализации социальных задач и самореализации человека (2010)
Євтушенко О. Н. - Концепція М. Драгоманова щодо ролі самоврядної громади в системі державних відносин, Лушагіна Т. (2010)
Шубін С. П. - Держава та громадянське суспільство: еволюція взаємовідносин від витоків до кінця XVIII століття (2010)
Євтушенко Л. Е. - Політика російського самодержавства у 80-90-х рр. ХІХ ст. щодо згортання земського самоврядування, Іванов М. С. (2010)
Мінц М. О. - Бездомність: соціальний аспект (2010)
Донченко Т. О. - Концептуалізація поняття зайнятості молоді в Україні (2010)
Бояревич М. Л. - Основи формування особистості керівника-лідера в органах державної влади та місцевого самоврядування, Євтушенко О. Н. (2010)
Гриськова А. М. - Фінансовий механізм як основна складова забезпечення виборчого процесу (2010)
Фуртатов В. С. - Удосконалення механізму взаємодії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на сучасному етапі державотворення (2010)
Верба С. М. - Впровадження сучасних методів навчання державних службовців із застосуванням європейських стандартів для професіоналізації державної служби України (2010)
Матяж С. В. - Особливості державного регулювання меценатської діяльності на Миколаївщині (2010)
Тригуб К. О. - Неінституціоналізовані соціальні комунікації у системі державного управління (2010)
Штирьов О. М. - Етична інфраструктура як механізм впливу на формування управлінської еліти (2010)
Ковнір О. І. - Стан та перспективи навчання українською мовою у вищій школі України (2010)
Шевчук О. В. - Вплив російсько-китайського співробітництва на безпеку в азійсько-тихоокеанському регіоні (2010)
Семенченко Ф. Г. - Визначальні фактори трансформації політичних цінностей сучасного українського суспільства (2010)
Турчин Я. Б. - Основні етапи становлення і розвитку конституційних ідей О. Ейхельмана (2010)
Кривошеїн В. В. - Феномен групового мислення як чинник ризику прийняття політичних рішень (2010)
Сорока С. В. - Особливості взаємодії сенату республіки Польща із сеймом у процесі реалізації державно-управлінських функцій (2010)
Крушинський Б. - The Progress of the ISAF Mission in Afghanistan and the New Way to Effective Strategy, Партемор Е. (2010)
Ханстантинов В. О. - Необхідність толерантності (2010)
Лютко Н. В. - Ціннісні аспекти рекламної діяльності у виборчому процесі (2010)
Сидун С. - Україна та Європейський союз: особливості розвитку взаємовідносин (2010)
Кучма Л. О. - Процесуальний вимір політичного маніпулювання (2010)
Громадська Н. А. - Сутність соціального діалогу та його роль у соціальній політиці держави (2010)
Древаль Ю. Д. - Публічна сфера і держава: деякі методологічні питання (2009)
Солових В. П. - Культурологічно-історичні аспекти формування перших моделей державного управління (2009)
Радченко О. В. - Типологізація державноуправлінських режимів як системи суспільних відносин: класичні підходи, Хомуленко Т. Б. (2009)
Бабич А. О. - Формування концепції державного антикризового управління в Україні (2009)
Парій Я. П. - Теоретичні аспекти державного управління інвестиційним кліматом (2009)
Крюков О. І. - Сутність політичної модернізації як суспільного явища (2009)
Приходченко Л. Л. - Щодо складності застосування показників оцінювання ефективності державного управління: теорія і практика (2009)
Болдуєв М. В. - Підвищення ефективності фінансово-кредитних важелів регулювання розвитку регіонального АПК (2009)
Ворона П. В. - Пріоритети та пропозиції щодо реформи місцевого самоврядування в Україні (2009)
Кравченко М. В. - Шляхи вдосконалення державного регулювання безпеки й охорони праці в системі соціального захисту (2009)
Пасемко Г. П. - Феноменологія аграрних відносин як об’єкта державного регулювання (2009)
Cавченко Б. Г. - Запровадження стандартів управління якістю в органи влади, Будко О. О. (2009)
Соболь Р. Г. - Сутність державного регулювання страхової діяльності в Україні (2009)
Статівка Н. В. - Політика сприяння розвитку аграрного бізнесу в Україні (2009)
Макаренко О. М. - Тенденції й перспективи розвитку пенсійного забезпечення осіб похилого віку в Україні (2009)
Волинець Є. С. - Особливості застосування регіональних стратегій як механізмів демократизації врядування в Україні (2009)
Гребенюк О. О. - Особливості державного регулювання розвитку проблемних регіонів (2009)
Дементов В. О. - Механізми регулювання соціальної сфери в соціальній державі (2009)
Тищенко К. М. - Поняття та основні теорії походження місцевого самоврядування (2009)
Яценко О. А. - Державна політика щодо інвентаризації майна військово-морських баз (2009)
Івашина Л. П. - Розвиток можливостей туристично-рекреаційних послуг на регіональному рівні (2009)
Протас В. М. - Соціальне партнерство в міському розвитку (2009)
Теплова Н. А. - Зайнятість та професійна реабілітація людей з обмеженими можливостями (2009)
Божко Ю. М. - Шляхи вдосконалення діяльності Державного казначейства України (2009)
Олексюк Г. В. - Система управління якістю в органах виконавчої влади: досвід запровадження, проблеми та перспективи (2009)
Пономаренко О. Є. - Результативність фінансово-економічної складової державного регулювання розвитку аграрного сектора (2009)
Світлична Т. В. - Розвиток інтегрованих соціальних служб як інноваційної моделі надання соціальних послуг населенню (2009)
Заріцька О. О. - Оцінка задоволеності населення наданими управлінськими послугами (2009)
Майстро С. В. - Шляхи підвищення ефективності державного регулювання аграрного ринку (2009)
Міненко В. Л. - Роль ринку праці в системі соціально-економічних відносин (2009)
Удовиченко Н. М. - Механізм забезпечення стоматологічною допомогою на основі програмно-цільового управління в умовах мегаполісу (на прикладі м. Харків) (2009)
Клюзко В. М. - Види принципів державного управління в галузі охорони здоров’я Україні (2009)
Соловйов В. М. - Інвестування малого і середнього бізнесу: проблеми та шляхи розв’язання (2009)
Карамишев Д. В. - Розвиток державного регулювання забезпеченням лікарськими засобами в Україні, Лєрмонтова Ю. О. (2009)
Дегтярьова І. О. - Конкурентоспроможність територій і нова модель місцевого самоврядування в Україні (2009)
Яцук В. А. - Стан реалізації відповідальності в діяльності органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб (2009)
Поступна О. В. - Організаційно-функціональне вдосконалення механізмів управління вищою освітою на регіональному рівні (2009)
Євдоченко О. Л. - Система державного захисту національних інтересів України в інформаційній сфері (2009)
Радиш Я. Ф. - Наукові аспекти управління персоналом мобільних формувань державної служби медицини катастроф, Терент’єва А. В. (2009)
Євдокимов В. О. - Особливості стилю керівництва в системі публічної служби (2009)
Соколовський С. І. - Державна служба як покликання (2009)
Левчук І. П. - Актуальність та практичні аспекти роботи МНС України з формування кадрового резерву державних службовців в органах цивільного захисту (2009)
Бондаренко М. Ю. - Роль політичних партій в кадровому забезпеченні органів державної влади (2009)
Проданик В. М. - Суб’єкти боротьби з бюрократичними проявами в системі державної служби України (2009)
Говоруха В. В. - Патріотизм державного службовця України (2009)
Дзюндзюк В. Б. - Особливості вироблення стратегій в публічних організаціях, Мартинюк М. С. (2009)
Конотопцев О. С. - Імперативний мандат в місцевих радах: політико-правовий аналіз та практичні аспекти застосування (2009)
Нікітин В. В. - Бюджетний федералізм як чинник формування громадянського суспільства (2009)
Сичова В. В. - Формування моделей інституційної взаємодії української парламентської опозиції з системами державного управління Австрії та Росії (ХІХ – поч. ХХ ст.) (2009)
Гришко Є. М. - Примусове виконання рішень юрисдикційних органів як складова правоохоронної функції держави (2009)
Павелко А. В. - Організаційно-правові засади державного управління системою безпеки на футбольних заходах (2009)
Даугуль В. Я. - Проблематика перевірки актів органів місцевого самоврядування з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади (2009)
Погорєлий С. С. - Теоретико-методологічний аспект формування довіри до державної влади (2009)
Кравченко М. С. - Необхідність формування національної ідеї як світоглядної складової державного управління (2009)
Олешко О. В. - Якість освіти – основа інформаційного суспільства (2009)
Михайлишин Л. Р. - Територіальна організація місцевого управління в контексті забезпечення регіонального економічного розвитку: аналіз зарубіжного досвіду (2009)
Росенко М. І. - Парламенти зарубіжних країн: дослідження досвіду формування та організації діяльності (2009)
Гвазава Н. Г. - Єврорегіони: досвід та перспективи (2009)
Копилова Н. А. - Міжнародні норми регулювання соціального розвитку: особливості правозастосування в Україні (2009)
Грибко О. В. - Світовий досвід регулювання обігу нових типів продовольчих товарів (2009)
Пшенична Л. В. - Управління якістю вищої освіти: Болонський процес – Україна (2009)
Самойленко В. С. - Розвиток житлово-комунального господарства: закордонний досвід (2009)
Лиховід Н. А. - Досвід країн-членів Євросоюзу щодо громадського мовлення (2009)
Назар Н. О. - Міжнародний досвід реалізації демографічної політики (2009)
Гудков І. М. - Роль радіозахисних заходів в аграрному виробництві у формуванні дозових навантажень на людину: від Чорнобиля до Фукусіми (2012)
Дрозд І. П. - Новий методичний підхід до радіаційного захисту персоналу об’єктів атомної енергетики та промисловості, Гриджук М. Ю. (2012)
Евстратова Е. С. - Влияние интенсивности факторов окружающей среды на их взаимодействие в биосфере, Жураковская Г. П., Петин В. Г. (2012)
Кутлахмедов Ю. А. - Применение теории радиоемкости и надежности в современной радиоэкологии, Матвеева И. В. , Родина В. В., Бевза А. Г. (2012)
Лазоренко Г. Е. - Дозовые нагрузки на население Украины от излучения естественного (210Ро) и чернобыльских радионуклидов при употреблении морепродуктов из черноморских рыб и моллюсков, Поликарпов Г. Г., Мирзоева Н. Ю., Терещенко Н. Н. (2012)
Огородник А. М. - Вітрова ерозія техногенно-порушених поверхонь південного регіону України, Григор’єва Л. І. (2012)
Томилин Ю. А. - Прогнозирование радиационной нагрузки на работников гранитных карьеров от техногенно-усиленных источников природного происхождения, Григорьева Л. И. (2012)
Атаманюк Н. П. - Радіаційно-індуковані гормональні зміни в гіпофізарно-гонадній системі самок щурів за різних типів опромінення, Дерев’янко Л. П., Талько В. В., Яніна А. М., Родіонова Н. К., Фролова Н. О., Михайлова С. С. (2012)
Артемова Н. А. - Радиационная защита при лучевой терапии онкологических больных, Минайло И. И., Тарутин И. Г., Моисеева О. И. (2012)
Кольтовер В. К. - Новый тип радиопротекторов на основе использования магнитного изотопа магния-25, Королев В. Г., Кутлахмедов Ю. А., Евстихина Т. А. (2012)
Липская А. И. - Поведение радионуклидов в лесных экосистемах, прилегающих к 30-километровой зоне ЧАЭС, Желтоножская М. В., Кулич Н. В., Николаев В. И., Гродзинская А. А. (2012)
Міхєєв О. М. - Принципи онтогенетичної радіоадаптації, Шиліна Ю. В., Гуща М. І., Овсяннікова Л. Г. (2012)
Чорна В. І. - Ініціація адаптивної відповіді клітин головного мозку на вплив низьких доз іонізуючого випромінювання, Лянна О. Л., Бразалук О. З. (2012)
Ляпунова Е. Р. - Некоторые количественные закономерности воздействия излучения разного качества на хлореллу, Комарова Л. Н. (2012)
Королев В. Г. - Современные представления о процессе репарации (2012)
Белозор Н. В. - Возможности применения опухолевого маркера CYFRA 21-1 для прогноза и мониторинга эффективности лучевого лечения НМРЛ (2012)
Иванкова В. С. - Конвертация дозовых нагрузок при HDR брахитерапии рака шейки матки на высокоэнергетических установках, Шевченко Г. Н., Хруленко Т. В., Барановская Л. М, Хруленко Л. Т., Доценко Н. П., Галяс А. В. (2012)
Іванкова В. С. - Променеве лікування хворих на місцево-поширені форми злоякісних новоутворень верхніх дихальних шляхів, Скоморохова Т. В., Хруленко Т. В., Шевченко Г. М., Лялька І. Ю., Отрощенко І. П., Хруленко Л. Т., Гореліна Г. Л., Доценко Н. П. (2012)
Сухина Е. Н. - Химиорадиосенсибилизация в лечении злокачественных опухолей головного мезга, Старенький В. П., Тарасова О. Н., Грищенко Т. П., Свинаренко А. В. (2012)
Запорожец А. И. - Безопасность жизнедеятельности как междисциплинарная наука и современные тенденции ее приложения, Коваленко В. В. (2012)
Копытин М. А. - Применение спиральной компьютерной томографии при планировании лучевой терапии у больных раком легкого, Дорофеева Н. А., Гичкин Ю. К., Коломийчук А. П., Дорофеева Е. С. (2012)
Войнаровський А. М. - Аналіз виступів українських спортсменів на студентських Універсіадах 1993–2011 рр. , Войнаровська Н. С. (2012)
Пасічник В. Р. - Становлення системи підготовки вчителів фізичного виховання в Польщі (ХIХ – початок ХХ ст. ) (2012)
Соколова Н. Д. - Нормативно-правова регламентація здорового способу життя учнів єдиної трудової школи у 20-х рр. ХХ ст. (2012)
Винник В. Д. - Вплив сучасних стереотипів естетики здоров’я на вибір пріоритетів професійної підготовки майбутнього вчителя фізичного виховання (2012)
Кричфалушій М. В. - Потреба у спілкуванні як фактор формування особистості майбутнього спортивного педагога в процесі професійної підготовки (2012)
Войтович І. М. - Динаміка впровадження профільного навчання старшокласників за спортивним напрямом у Волинській області (2012)
Кубович О. В. - Використання різних підходів до обґрунтування здоров’язберігальних технологій навчання студентів, Поташнюк Р. З., Сотник Ж. Г., Ілик Л. Д. (2012)
Деделюк Н. А. - Організація спортивно-оздоровчої діяльності студентів Волинського національного університету імені Лесі Українки, Цюпак Т. Є. (2012)
Корж Н. Л. - Формування пізнавальної активності в студентів технічних спеціальностей до цінностей фізичної культури (2012)
Повар О. В. - Мотиваційно-ціннісне ставлення студентів університетів до фізичного виховання й спорту (2012)
Алёшина А. И. - Особенности регуляции вертикальной устойчивости у пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения, Алёшин А. О. (2012)
Андрійчук О. Я. - Результати реалізації програми фізичної реабілітації хворих на гонартроз ІІ рентгенологічної стадії (2012)
Арєшина Ю. Б. - Оцінка ефективності комплексної програми фізичної реабілітації дітей дошкільного віку з рецидивним бронхітом на лікарняному етапі на основі даних спірометрії, Лянной Ю. О. (2012)
Валецький Ю. М. - Профілактика повторних травм у спорті, Валецька Р. О., Петрик О. І. (2012)
Валькевич О. В. - Обґрунтування програми профілактики порушень склепінь стопи молодших школярів, Бичук О. І., Альошина А. І. (2012)
Войчишин Л. І. - Вплив програми корекції порушень постави на стан функціональної підготовленості учнів із порушеннями постави в сагітальній площині (2012)
Михайлова Н. Є. - Порівняння антропометричних показників у дітей із вродженою клишоногістю та здорових дітей (2012)
Попадюха Ю. А. - Особливості використання пневматичних тренажерів HUR у фізичній реабілітації, Марченко О. К., Альошина А. І. (2012)
Поташнюк Р. З. - Захворюваність на рак молочної залози жінок Волині (1980–2010 рр. ): причини виникнення, діагностика, лікування, профілактика, Андрусенко О. П., Федорчук В. М., Уринська Є. І., Дмитрієва С. Г. (2012)
Романенко Я. М. - Лікування положенням як засіб фізичної реабілітації хворих із грижами передньої черевної стінки (2012)
Ханікянц О. В. - Атлетична гімнастика як засіб профілактики порушень постави студентської молоді, Максим В. З. (2012)
Бобровник В. І. - Шляхи вдосконалення тренувального процесу кваліфікованих легкоатлетів на етапах багаторічної підготовки, Криворученко О. В. (2012)
Кашуба В. О. - Застосування сучасних інформаційних технологій у період проведення та завершення спортивних змагань, Юхно Ю. О., Хмельницька І. В. (2012)
Шинкарук О. А. - Особливості олімпійської підготовки спортсменів у зарубіжних країнах (2012)
Евстафьева Н. П. - Аудиальный код в романе Г. Газданова "Полет" (2013)
Літвінова І. М. - "Музика світу" у поезії Ліни Костенко (2013)
Молчанова Е. В. - Живописная и музыкальная составляющие поэтики новеллы Ф. Сологуба "Алая лента" (2013)
Сироватська М. І. - Риси інтермедіальності в п’єсах Єлисея Карпенка ("Білі ночі", "В долині сліз", "Момот Нір") (2013)
Рубинская Е. С. - Музыкальность литературы в системе интермедиальных явлений (2013)
Мацюк А. А. - Музыкальность как авторская стратегия в романной прозе П. Киньяра (2013)
Кистанова А. В. - Эмблематическая традиция в поэзии Г. Державина, посвященной Екатерине II (2013)
Дорогань И. В. - "Горе Навсикаи" как автоэкфрастический текст "Дневника" М. Башкирцевой (2013)
Бережная Д. И. - Поэтика антропософской прозы Андрея Белого и художественный язык "абст-рактной" живописи 1910-х – 1920-х годов (2013)
Дашкевич М. Г. - Интерференция вербального и визуального в текстах А. Крученых (2013)
Ломакович С. В. - Экфрасис как метатекст в прозе И. А. Бунина 1920-х годов (к 80-летию присуждения Нобелевской премии), Московкина И. И. (2013)
Маханьков Е. А. - "Губы как таковые": поэтика визуальности в рассказах Г. Газданова 20-х годов: "Гостиница грядущего" (2013)
Гребенщикова А. Г. - "Плакатность" в советской литературе 1920–1930-х годов (2013)
Золотухина Н. А. - Интертекст и кинематографичность драмы Н. С. Гумилева "Гондла" (2013)
Ткаченко Р. П. - Поетика кіноповісті О. Довженка "Мічурін" (2013)
Кучеренко С. Ю. - Поэтика монтажных приемов в романе Ю. Домбровского "Державин" (2013)
Голубь Д. А. - Роман Флеминга "Казино "Рояль”" и его экранизации: эстетические пересече-ния/противостояния (2013)
Колода Д. В. - Интермедиальность текстов Юрия Левитанского (поэзия и/или кино) (2013)
Мурадова И. Р. - Художественные функции экфрасиса в романе Ги де Мопассана "Жизнь" (2013)
Ващенко Ю. А. - Немиметический экфрасис в структуре визуального кода романа А. Роб-Грийе "В лабиринте" (2013)
Кочетова С. А. - Онтологическая интермедиальность визуализации пространства в романе Д. Рубиной "Белая голубка Кордовы" (2013)
Сатановська Г. С. - Поетика архітектурних форм у хронотопі роману Марґеріт Юрсенар "Спогади Адріана" (2013)
Бежан О. А. - Створюючи нову міфологію (арт-комікс Арта Шпігельмана "Маус" як форма сучасної візуальної культури) (2013)
Бітківська Г. В. - "Роман про художника" в сучасному літературному журналі: інтермедіальні зв’язки (2013)
Сливицкая О. В. - "Отверстия во что-то высшее": "Война и мир" (2013)
Шумская О. Н. - Перспективы литературной антропологии в "духовном завещании" В. Изера (2013)
Рожина А. Д. - "Гете и Дидро: философия искусства" (2013)
Полякова Ю. Ю. - Поетичний театр Лесі Українки: проблема сценічности (2013)
Муслієнко О. В. - Микола Хвильовий "Колонії, вілли…": театральні компоненти у структурі тексту (2013)
Коршунова Е. А. - "Чистый понедельник" И. А. Бунина и "Пути небесные" И. С. Шмелева: поэзия "московского текста" (2013)
Яровенко Т. С. - Еміграційна творчість В. Винниченка: критична рецепція в Україні та в екзилі (1920–1940-і рр.) (2013)
Старова О. О. - Реконструкція циклічної моделі буття в українській міфософській ліриці першої половини ХХ ст. (2013)
Лосиевский И. Я. - "Я — цветок осенний ...". Поэзия Вадима Сидура (2013)
Должанська Ю. В. - Жанрові та мотивні особливості повісті Сергія Мушника "Маки" (2013)
Головко Л. Г. - Мотив колискової пісні як основа ідейної концепції роману "Дикий мед" Л. Первомайського (2013)
Калениченко О. Н. - Квазиисторическое славянское фэнтези: проблематика и поэтика (2013)
Боярова Л. Г. - Прикметникові термінологічні назви в загальномовних академічних словниках (2013)
Козачук А. М. - Особливості мовостилю малої прози Б. Грінченка, Г. Хоткевича та М. Коцю-бинського (порівняльний аспект) (2013)
Половец М. В. - Динамика терминологии компьютерной лингводидактики (на примере гнездообразующего общенаучного термина research) (2013)
Агібалова Т. М. - Вербалізація біблійного простору в мовотворчості Лесі Українки (на матеріалі драматичної поеми "Вавілонський полон") (2013)
Карікова Н. М. - Мовознавчий вплив нормалізаторів 20-х рр. ХХ ст. на мову красного письменства: дієприкметникові пасивні конструкції у ранніх прозових творах Б. Антоненка-Давидовича (2013)
Калашник Ю. І. - Особливості поетичного синтаксису творів Миколи Вінграновського (2013)
Дюкар К. В. - Неузуальні іменники-деривати в ліриці Т. Мельничука (особливості структури й семантики) (2013)
Сердега Р. Л. - Дещо про поняття "культуротворчість” і культуротворчий потенціал українських народних повір’їв (2013)
Бувалец Е. В. - Двойные субстантивные конструкции как показатель фольклорной тематики в языке русской поэзии (2013)
Фецко І. М. - Мовні особливості термінів на позначення довідкових музейних елементів та інформаційних структур (2013)
Сіроштан Т. В. - Відіменникові назви вмістилищ для предметів і речовин у новій українській мові кінця ХVІІ — початку ХХІ століття (2013)
Гірняк С. П. - Особливості використання української мови галицькою інтелігенцією кінця ХІХ — початку ХХ століть (2013)
Галунова Н. М. - Синонімічні та антонімічні реакції в асоціативних полях україномовних респондентів та україно-російських білінгвів 3–4 років (2013)
Ярко Е. Ю. - Латинские рукописи в Центральной научной библиотеке Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина: перспективы исследования (2013)
Лісна М. І. - Способи передання безеквівалентних значень у двомовних словниках (2013)
Маслий Е. В. - Дискурсивно-семантическая аттракция как способ существования концепта (на материале концепта юродство) (2013)
Титул, содержание (2014)
Логанина В. И. - Методика оценки качества внешнего вида лакокрасочных покрытий (2014)
Бережний М. М. - Аналіз тем дисертацій для визначення актуальності напрямків досліджень, Чубенко В. А., Хіноцька А. А., Мацишин С. О., Шепель А. О. (2014)
Неїло Р. В. - Димова візуалізація при теплообміні вільною конвекцією на поверхні горизонтального циліндра (2014)
Сапронова С. Ю. - Характер контакта рабочих поверхностей зубьев цилиндрических передач с конхоидальной линией зацепления, Муховатый А. А., Ткаченко В. П. (2014)
Сінчук О. М. - Особливості експлуатації вітроенергетичної автономної установки в підземних гірничих виробках залізорудних шахт, Бойко С. М. (2014)
Ємець О. А. - Кадастрове обґрунтування відведення земель при будівництві автомагістралей (2014)
Крамаренко Д. П. - Дослідження впливу гідролізату з молюсків на кліничний стан дітей, Кірєєва О. І., Галяпа І. М. (2014)
Матвєєва Ю. М. - Аналіз структури державного боргу як базового етапу інформаційної технології (2014)
Пилипака Т. С. - Конструювання гвинтових поверхонь, віднесених до координатних ліній кривини, Пилипака О. А. (2014)
Рыбак А. И. - Метод определения интегрального показателя качества жизни населения, Панафидин Г. С. (2014)
Ларин В. Ю. - Эффективность коррекции аддитивной погрешности в двухтактных ваттметрах, Синицкий О. П., Щербань А. П. (2014)
Безрук З. Д. - Моделі діагностування і підвищення надійності газоаналітичних систем, Порєв В. А., Приміський В. П. (2014)
Лисицкий К. Е. - Максимальные значения полных дифференциалов и линейных корпусов блочных симметричных шифров (2014)
Abstract and References (2014)
Вовк В. И. - Показатели самооценки у больных ВИЧ-инфекцией (2008)
Гуменюк Л. Н. - Клинико-социальная характеристика лиц, страдающих психическими расстройствами с ограниченной способностью к интеграции в сообщество (бездомные) (2008)
Денеко М. А. - Сексуальная дезадаптация супружеской пары при эмоционально неустойчивом расстройстве личности у жены (2008)
Корошніченко Д. М. - Порівняльна характеристика патологічного потягу до опіоїдів у хворих, залежних від героїну, і хворих, залежних від метадону (2008)
Лебедев Д. С. - К вопросу об эффективности и переносимости препарата Колме, капли для перорального применения производства "ИПСЕН ФАРМА С.А., Испания", Игнатов М. Ю. (2008)
Марута Н. А. - Клинико-психопатологические и патопсихологические закономерности формирования дистимии, Завалко Ю. Н. (2008)
Писаная Н. Р. - Формирование и функционирование семьи при соматизированном расстройстве у женщин (2008)
Чудакова Л. Б. - Клинический опыт применения препарата риссет (рисперидон) при лечении психических и поведенческих расстройств у детей и подростков (2008)
Волошина Н. П. - Опыт применения отечественных интерферонов у больных с рецидивирующим течением рассеянного склероза, Негреба Т. В., Ткачева Т. Н. (2008)
Капустин Р. В. - Эффективность использования препарата ламотрин у больных с невралгией тройничного нерва (2008)
Кричун І. І. - Характеристика змін плазмового вмісту тахикінінів у хворих на вегето-судинну дистонію (2008)
Лапшина И. А. - Клинико-доплерографические сопоставления у больных с цереброваскулярными заболеваниями, обусловленными атеротромбозом (2008)
Левченко І. Л. - Імунологічні особливості у хворих на хронічні нейроінфекції (2008)
Божко Г. Х. - Изменения количества и состава липопротеинов при введении гепарина здоровым лицам и больным сахарным диабетом второго типа, Соколик В. В., Чурсина В. С., Перцева Т. Г. (2008)
Зеленый В. Н. - Лечение тревожно-депрессивных расстройств у соматических больных пожилого возраста, Каурова Г. И., Лавский В. И., Федорченко А. С., Санина М. Е., Янголь В. И. (2008)
Марута Н. А. - Применение Солиана при лечении пациентов с острым началом или обострением шизофрении, Явдак И. А. (2008)
Петрюк П. Т. - К уточнению клиники редкой формы смешанного (параноидно-эпилептоидного) расстройства личности, Петрюк А. П. (2008)
Артемчук А. Ф. - Общебиологическая антиципация при основных формах аддиктивного поведения, Артемчук А. А. (2008)
Бабюк И. А. - Суицидальное поведение у больных с первым эпизодом психоза, Ушенин С. Г., Осокина О. И. (2008)
Бачериков А. М. - Завершені суїцидальні спроби, здійснені в стані алкогольного сп’яніння, Матузок Е. Г., Харіна К. В., Ситенко Л. М., Горбунов О. В., Кись А. В. (2008)
Бачериков А. М. - Психодіагностичні предиктори формування суїцидальної поведінки у хворих на шизофренію та гострий поліморфний психотичний розлад, Ткаченко. Т. В. (2008)
Белостоцкая Ж. И. - Некоторые особенности депрессивных расстройств у больных с аутоагрессивными действиями, проживающих в сельской местности (2008)
Беро М. П - Опыт организации работы с лицами с суицидальным риском и склонных к самоповреждению, Беро С. Я. (2008)
Бурлаенко И. А. - К вопросу профилактики аутоагрессии у подростков с расстройствами поведения (2008)
Вовк В. И. - Проблема суицида среди вич-инфицированных лиц с учетом гендерных различий и стадии инфекционного процесса (2008)
Вовк И. Л. - Профилактика суицидов при аффективных расстройствах в условиях реорганизации психиатрической помощи (2008)
Волошин П. В. - Психопатологические и психологические детерминанты суицидального риска при невротической болезни, Марута Н. А., Явдак И. А., Череднякова Е. С. (2008)
Галичева А. С. - Психотерапевтическая коррекция в системе профилактики суицидального поведения при депрессивных расстройствах, развивающихся на фоне поражения или дисфункции головного мозга (2008)
Гриневич Є. Г. - Маркери аутоагресивної поведінки у рятувальників аварійно-рятувальних служб, Дубинська Ю. В., Олексєенко І. І. (2008)
Губа Г. Б. - Заместительная терапия препаратом "Эднок" у наркозависимых личностей как способ профилактики их аутоагрессивного поведения, Закревский А. П., Цыба И. В., Клюева И. Б. (2008)
Губа Г. Б. - Особенности аутоагрессивного поведения у больных, находящихся на заместительной терапии препаратом "Addnok", Цыба И. В., Клюева И. Б., Колодежный А. В., Титиевский С. В. (2008)
Гузенко Е. В. - Факторы риска аутоагрессивного поведения у пациентов, перенесших первый психотический эпизод (2008)
Денисенко М. М. - Патопсихологічні предиктори формування суїцидальної поведінки у хворих на шизофренію, Малихін Н. А. (2008)
Кожинa А. М. - Аутоагрессивное поведение при непсихотических депрессивных расстройствах (механизмы формирования и подходы к коррекции) (2008)
Лещина І. В. - Аутоагресивна поведінка як один із варіантів дезадаптивних розладів у студентів (2008)
Лінський І. В. - Наркопатологія як варіант аутоагресивної, саморуйнівної поведінки особи і суспільства, Мінко О. І. (2008)
Мазур О. В. - Деякі особливості аутоагресивної поведінки при депресивних розладах органічного походження (2008)
Малеев А. Л. - Окислительная модификация белков плазмы крови как биологический маркер агрессивного и аутоагрессивного поведения (2008)
Маркова М. В. - Психопрофілактика порушення формування сексуальності — важлива ланка в загальній системі профілактики аутоагресивної поведінки у молод (2008)
Маркова М. В. - Особливості аутоагресивної поведінки у пацієнтів з непсихотичними психічними розладами тривожно-депресивного спектру, коморбідними із серцево-судинними захворюваннями та їх психотерапія, Бабич В. В., Степанова Н. М., Бахтіярова С. А., Лисенко І. О. (2008)
Маркозова Л. М. - Формування агресивної поведінки в осіб молодого віку з залежністю від алкоголю (2008)
Марута Н. А. - О необходимости создания клинических протоколов оказания медицинской помощи пациентам с психическими и поведенческими расстройствами с суицидальным поведением, Юрьева Л. Н. (2008)
Михайлова Е. А. - Особенности агрессивного и аутоагрессивного поведения у беспризорных подростков, Проскурина Т. Ю., Мителев Д. А., Цилюрик С. Н. (2008)
Панько Т. В. - Клініко-психопатологічні особливості аутоагресивної поведінки у хворих похилого віку з депресіями, Малюта Л. В., Череднякова О. С. (2008)
Пилягина Г. Я. - Экзистенциальный кризис как патопсихологическая основа суицидогенеза, Семенцул В. Э., Чумак С. А. (2008)
Пілягіна Г. Я. - Визначення специфічних факторів рецидивування аутоагресивної поведінки, Чумак С. А., Харченко Є. М., Семенцул В. Е., Дубровська Є. В. (2008)
Подкорытов В. С. - Аутоагрессивное поведение у больных шизофренией, Самохвалов А. В. (2008)
Пріб Г. А. - Аспекти визначення аутоагресивної поведінки психічнохворих на етапі медико-соціальної експертизи та реабілітації (2008)
Проскуріна Т. Ю. - Агресія та аутоагресія у підлітків з невротичними розладами, Михайлова Е. А., Мітельов Д. А. (2008)
Рудь В. О. - Порівняльний аналіз епідеміологічних показників суїцидальних спроб та завершених суїцидів по Полтавській області за період 1994—2004 рр. (2008)
Семікіна О. Є. - Аналіз особливостей психотравмуючих обставин та їх вплив на ефективність терапії у хворих на соматоформну вегетативну дисфункцію, Канцедал Т. В. (2008)
Спіріна І. Д. - Діагностичні критерії аутоагресивної поведінки при параноїдній шизофренії, Леонов С. Ф. (2008)
Спіріна І. Д. - Феноменологія мотиваційної сфери жінок, хворих на параноїдну шизофренію з проявами фізичної аутоагресії, Леонов С. Ф. (2008)
Стрельникова И. Н. - Оценка риска аутоагрессивных действий у больных эпилепсией с коморбидными депрессивными расстройствами (2008)
Табачников С. И. - Аутоагрессивное поведение больных со злокачественными новообразованиями, Васильева А. Ю., Бугайцов С. Г., Мартынова Ю. Ю. (2008)
Тарасенко А. И. - Редкий случай несуицидального аутоагрессивного поведения у больного с атеросклеротической деменцией, Кухарев В. С. (2008)
Харченко А. В. - Клініко-психопатологічні предиктори формування суїцидальної поведінки у хворих на гострий поліморфний психотичний розлад з симптомами шизофренії, Лакинський Р. В. (2008)
Химчан А. И. - О профилактике суицидоопасных состояний в амбулаторных условиях, Суслов М. Л. (2008)
Чуприков А. П. - Психотропный эффект дельфинотерапии, Келюшок С. В., Василевская Н. Ю., Марканов Н. М., Чуприкова М. А. (2008)
Чуприков А. П. - Аутоагрессивное поведение, вызванное употреблением психоактивных веществ, Педак А. А. (2008)
Шах М. А. - Показатели и формы агрессии у мужчин, страдающих гашишной зависимостью (2008)
Шестопалова Л. Ф. - Клініко-психопатологічні та патопсихологічні особливості хворих на посттравматичні стресові розлади з аутоагресивною поведінкою, Болотов Д. М., Кожевнікова В. А. (2008)
Щеглова Я. В. - Соціальні та особистісні предиктори аутоагресивної поведінки у хворих на епілепсію (2008)
Юрьева Л. Н. - О необходимости создания специализированной суицидологической службы в Украине (2008)
Титул, содержание (2014)
Борук С. Д. - Технологія створення палива на основі вторинних паливних енергоресурсів (2014)
Брылёв Е. А. - Экструзия теста в кольцевом смазочном слое, Яцук А. Л. (2014)
Butenko E. - Protection of water basin from contaminated water of sulphide, Kapustin A. (2014)
Гутиря С. С. - Кваліметричний аналіз технічного рівня запобіжних муфт, Яглінський В. П. (2014)
Буриченко М. Ю. - Аналіз результатів випробувань інфузійних насосів, Дворнік М. В., Іванець О. Б. (2014)
Байцар Р. І. - Нанотехнології в косметичній галузі, Кордіяка Ю. М. (2014)
Костик В. О. - Исторические аспекты диаграммы железо-цементит (2014)
Костик К. О. - Інноваційний метод підвищення довговічності деталей машин хіміко-термічною обробкою (2014)
Кучеренко В. Л. - Забезпечення якості технологічного процесу ремонту біомедичної апаратури за технічним станом (2014)
Ламнауэр Н. Ю. - Расчет качества деталей по линейному размеру (2014)
Лєсовець О. В. - Аналіз антропометричної інформації для проектування корсетних виробів бюстгальтерної групи (2014)
Летюк Є. О. - Удосконалення технології підготовки природного газу конденсаційним способом (2014)
Kurta S. - Green technology recycling highly toxic industrial waste, Mykytyn I. (2014)
Омельяненко В. А. - Аналіз технологічної складової виробництва міжнародно-спеціалізованої продукції (на прикладі космічної галузі) (2014)
Павлова А. А. - Нормативное обеспечение технологий разборки соединений с натягом, Лагода А. Н. (2014)
Хвостова О. В. - Методика прогнозування процесів конденсації вологи та гідратоутворення в газопроводах (2014)
Чеканова Н. Н. - Холодильная машина на высококипящих веществах (2014)
Чеклов В. Ф. - Передумови розвитку "зеленої" логістики на залізничному транспорті, Чеклова В. М. (2014)
Червоный И. Ф. - Эффект ускоренной кристаллизации кремния и германия (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, содержание (2014)
Міхалєва М. С. - Контроль безпеки харчових продуктів за спектральними електричними характеристиками (2014)
Тевяшев А. Д. - Статистический анализ модели квазистационарного режима транспорта природного газа по участку трубопровода, Асаенко Ю. С. (2014)
Павлов Є. О. - Особливості метрологічного забезпечення віртуальних засобів вимірювань (2014)
Бас О. А. - Конструктивні та метрологічні аспекти газовимірювальних установок поршневого типу (2014)
Герасим М. Р. - Метрологічне забезпечення якості продукції, Бубела Т. З. (2014)
Дядюн С. В. - Математическое моделирование систем водоснабжения совместно с активными источниками и регулирующими емкостями, Штельма О. Н. (2014)
Борзенкова А. В. - Калибровка систем взвешивания и центровки летательных аппаратов, Черепащук Г. А. (2014)
Киричук Ю. В. - Середньоквадратичні похибки визначення координат об’єкта в системі прямокутних координат (2014)
Оникієнко Ю. Ю. - Метод калібрування відеокамери для відтворення координат руху біооб’єкту (2014)
Терещенко С. І. - Сертифікація персоналу як фактор покращення рівня якості продукції (2014)
Швейкін О. Л. - Статистичне дослідження сигналів системи визначення показників якості природного газу, Прокопенко О. О. (2014)
Щелкалин В. Н. - Модель авторегрессии — спектрально проинтегрированного скользящего среднего (2014)
Шенгур С. В. - Статистическая обработка сверхмалых выборок случайных углов (2014)
Burov Ye. - Access control to resources using ontological models in intelligent enterprise (2014)
Литвинов А. Л. - Активные методы обучения в системе компьютерной математики Maple (2014)
Соколова І. М. - Передумови соціально-психологічної адаптації студентів-туркмен, які навчаються в Україні, Нікітіна О. П. (2014)
Поляничко З. О. - Медіаосвіта у контексті інформатизації шкільної освіти у Республіці Польща в умовах євроінтеграції (2014)
Романовська О. О. - Формування творчих умінь у майбутніх інженерів-педагогів (2014)
Абросимова Е. Б. - Государственные программы подготовки кадров — fast track создания кадрового резерва (2014)
Самаріна М. О. - До питання управління якістю аграрної освіти, Гиль М. І. (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, содержание (2014)
Амине Хади - Общие исполнительные этапы удовлетворения потребителей в соответствии с ISO 9001 (2014)
Бойко Т. Г. - Трактування і класифікація ризиків, що супроводжують господарську діяльність (2014)
Володарский Е. Т. - Валидация методик измерений при аккредитации испытательных лабораторий, Кошевая Л. А. (2014)
Трищ Р. М. - Структурные характеристики системы менеджмента качества предприятия, Горбенко Н. А. (2014)
Тріщ Г. М. - Аналіз стану системи управління якістю в динаміці, Денисенко М. В. (2014)
Зубенко Д. Ю. - Причины аварий на дорогах и разработка устройств, предотвращающих столкновение (2014)
Кирилюк О. В. - Басейнове планування сталого розвитку малих річок Верхнього Пруту (2014)
Клєщ А. А. - Використання ландшафтного планування для управління якістю довкілля міських територій (2014)
Кутах К. М. - Впровадження системи управління якістю продукції на підприємствах (2014)
Куликова О. Н. - Проблемы интеграции региональных органов технического регулирования и инспекций по защите прав потребителей, Маматов В. П. (2014)
Остап’юк С. Д. - Коригувальні дії для кожної критичної точки контролю при виробництві молочних продуктів (2014)
Плахтій Ю. Р. - Проблеми ризиків споживачів при купівлі товарів (2014)
Долгов О. І. - Перетворення показників при рейтинговій оцінці, Прокопенко О. О. (2014)
Шаша І. К. - Оцінка залежності витрати пального в особливих умовах експлуатації, Сікоринський В. В. (2014)
Булыгина Е. В. - Анализ влияния факторов на качество диагностирования психофизиологического состояния оператора (2014)
Корсунов А. Р. - Интеллектуализация диагностической базы данных летного состава как средство повышения качества профессиональной готовности (2014)
Кузовик В. Д. - Апаратно-програмний комплекс для оцінювання психофізіологічного стану оператора, Гордєєв А. Д. (2014)
Булаенко Д. В. - Принципы, методы и современные направления в анализе рынка жилой недвижимости (2014)
Єрємєєва А. В. - Вплив інтелектуального капіталу аграрної науки на ефективність аграрного сектору України (2014)
Брайловський І. А. - Мета і зміст державно-приватних партнерств (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, зміст (2013)
Аксёнова Л. И. - Внутренний аудит системы менеджмента качества. Количественная оценка процессов, Коваль Г. М. (2013)
Бедрій Д. І. - Статистичний метод оцінки ризиків наукових проектів (2013)
Гусак О. М. - Шляхи підвищення ефективності розпізнавання і класифікації об’єктів на супутникових знімках (2013)
Чеботарева И. Б. - Возможности автоматизации обработки цифровых портретов, Захарченко В. В. (2013)
Ільїн С. В. - Дослідження теплових та гідродинамічних процесів в радіаторній системі охолодження масляного трансформатора (2013)
Полякова М. В. - Применение обобщенных гребенчатых вейвлет-функций для сегментации изображений ангиограмм, Ищенко А. В., Емец Ю. В. (2013)
Новицький О. П. - Моделювання процесу виготовлення та випробування ґрунтоцементних паль (2013)
Альошинський Є. С. - Дослідження етапів розподілу процесу переробки міжнародних вантажопотоків при змішаних перевезеннях, Світлична С. О., Виборнова Ю. Ю. (2013)
Антипов И. Е. - Моделирование параметров метеорной РЛС с целью оптимизации ее работы, Бондарь Е. Ю., Шкарлет А. И. (2013)
Мельничук А. С. - Аналіз методів сортування масиву чисел, луценко С. П., Громовий Д. С., Трофимова К. В. (2013)
Санько Я. В. - Дослідження закономірностей формування структури вулично-дорожньої мережі, Ройко Ю. Я. (2013)
Abstracts and References (2013)
Кунанець Н. - Соціокомунікаційні канали передавання інформації в електронних бібліотеках, Ржеуський А. (2014)
Кухарчук Є. - Світові наукометричні системи (2014)
Стрішенець Н. - Авторитетний контроль: необхідність координованого підходу (2014)
Савченко І. - Нотно-друкарська справа у Києво-Печерській лаврі (2014)
Яценко О. - Персональна бібліографія, біобібліографія: термінологічний аналіз (2014)
Чуканова С. - Акредитаційні стандарти Американської бібліотечної асоціації для магістерських програм із бібліотекознавства та інформології у вишах США (Огляд) (2014)
Новохатський К. В. І. - Вернадський і Україна: нововиявлене листування вченого (2014)
Носкіна Н. - Т. Г. Шевченко. Прижиттєва критика 1840–1861 рр. у газетній періодиці (2014)
Лобузіна К. - Меморіальна електронна колекція "Т. Г. Шевченко" у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського (2014)
Добко Т. - Знана майстриня бібліотечної справи (2014)
Титул, зміст (2013)
Браженко С. А. - Оптимизация конструктивно-технологических параметров ротационного органа для междурядной обработки (2013)
Мамедов Б. Ш. - К единой теории движителей на непрерывных потоках — краткая теория спутновращающихся гребных винтов (2013)
Коваленко В. И. - Кавитационная стойкость вакуумно-дуговых покрытий, осажденных на подложках разной ориентации, Маринин В. Г. (2013)
Одарченко А. М. - Колірні характеристики компонентів овочевого напівфабрикату, призначеного для заморожування (2013)
Sakhnenko M. - Redox flow batteries — perspective means of electrochemical energy storage, Ved M., Bairachna T., Shepelenko O., Ziubanova S. (2013)
Бутенко А. Н. - Состав твердого адсорбента для получения альтернативной топливной композиции, Юрченко А. А., Блинков Н. А. (2013)
Белый Я. И. - Влияние оксидов щелочно-земельных металлов на свойства бесфтористых безборных эмалей, Голеус В. И., Павлова Е. В., Кисличная Р. И. (2013)
Доля В. К. - Дослідження розподілу транспортної рухливості населення міст між індивідуальним і суспільним транспортом, Іванов І. Є. (2013)
Башинський С. І. - Дослідження процесу різання природного облицювального каменю алмазним канатом (2013)
Дікань Л. В. - Визначення впливу факторів на обсяги порушень в бюджетній установі, Дейнеко Є. В. (2013)
Желізняк Р. Й. - Деякі аспекти визначення ефективності податкового стимулювання інноваційної діяльності (2013)
Климчук М. М. - Методика діагностики факторного впливу в контексті бізнес-процесів підприємств альтернативної енергетики (2013)
Синюгіна Н. В. - Актуальні питання гармонізації внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту (2013)
Галкін А. С. - Вибір раціональної кількості транспортних засобів з урахуванням параметрів матеріального потоку (2013)
Кащишин В. М. - Передумови формування потреби підприємств в інжинірингових послугах впровадження нових технологій (2013)
Abstracts and References (2013)
Титул, содержание (2013)
Гоц В. В. - Метод управління інформаційним середовищем девелоперского проекта (2013)
Мережко Н. В. - Исследование процессов взаимодействия в системе наполнитель — эпоксидно-акриловый пленкообразователь, Домниченко Р. Г. (2013)
Кіктєв М. О. - Програмна реалізація методу k-середніх інтелектуальної інформаційно-управляючої системи виробництва комбікорму (2013)
Коробийчук В. В. - Определение рационального способа извлечения монолитов камня при проведении капитальных траншей, Иськов С. С. (2013)
Лобашов А. О. - Влияние уровня автомобилизации на параметры транспортных потоков, Бурко Д. Л. (2013)
Туз В. О. - Конвективний теплообмін на зовнішній стороні гладкотрубних поверхонь, Неїло Р. В. (2013)
Клименко К. В. - Применение геофизического метода для кадастрового учета рекреационных территорий, Орлова Т. А., Саломатин В. Н. (2013)
Замула А. А. - Генераторы псевдослучайных чисел, основанные на дискретном логарифме, Семченко Д. А. (2013)
Храбатин Р. И. - Проектирование математической модели для оценки надежности информационно-вычислительной системы, Яцишин Н. Н., Бандура В. В., Саманив Л . В. (2013)
Авдеев Б. А. - Модель движения частиц в магнитном гидроциклоне (2013)
Артем’єв С. Р. - Про механічні властивості ниткоподібних кристалів, Андронов В. А., Семків О. М. (2013)
Лабутина Т. В. - Кинематические модели механической системы "наземная антенна — космический аппарат", Петренко А. Н. (2013)
Мелконов Л. Д. - К вопросу определения прогиба и отжатия нежесткого карданного вала, Мелекбекян А. Х., Мелконов Г. Л. (2013)
Свідерський О. О. - Визначення впливу індивідуальних біоритмів водіїв на імовірність виникнення дорожньо-транспортних пригод (2013)
Коваль О. С. - Технологический аудит процесса модифицирования чугуна для отливок автомобильной и дорожной техники, Дёмин Д. А., Костик В. О. (2013)
Abstract and References (2013)
Титул, содержание (2013)
Бабиченко А. К. - Оптимизация режимных параметров нагрузки отделения синтеза производств аммиака (2013)
Бондарєв С. І. - Обґрунтування граничного спрацювання лез ґрунтообробних робочих органів (2013)
Одарченко А. Н. - Криоскопические исследования дрожжевого теста с добавлением растительного сырья (2013)
Осипенко А. В. - Исследование экономнолегированного титанового сплава с заданным химическим составом (2013)
Самчук В. В. - Пристрій для безцентрової механічної обробки циліндричних виробів із ПКМ (2013)
Логанина В. И. - Достоверность контроля с учетом стабильности технологического процесса производства, Круглова а. Н., давыдова о. а. (2013)
Прасолов Е. Я. - Оптимизация конструктивно-технологических параметров сепаратора молока, дударь М. с. (2013)
Слесаренко А. П. - Теоретичне обґрунтування оптимізації режимів керування енергопотоками живлення нагрівників електрообігрівної підлоги, Романченко М. а., сорока о. с. (2013)
Малахова О. А. - Удосконалення перевезення вагонотопоків шляхом раціоналізації маршрутів, Шевченко о. в. (2013)
Соловьева О. И. - Повышение эффективности компьютерной модельной диагностики с помощью искусственной нейронной сети (2013)
Хандола О. Ю. - Теоретический анализ распределения электромагнитного поля внутри яиц грены шелкопряда (2013)
Швачич Г. Г. - Экстремальные алгоритмы решения коэффициентных задач высокого порядка точности (2013)
Abstract and References (2013)
Титул, содержание (2013)
Доля В. К. - Результати оцінки ефективності інвестування альтернативних проектів транспортного обслуговування замовників, Галкін А. С. (2013)
Сотніков А. В. - Показник ефективності управління вартістю компанії (2013)
Герасимович I. А. - Обґрунтування методики побудови управлінського обліку витрат в умовах бюджетування, Морозова-Герасимович Н. А. (2013)
Олійник Н. Ю. - Методичні аспекти використання Web-квестів у процесі навчання майбутніх фінансистів, Дяченко К. С. (2013)
Левкіна Р. В. - Формування організаційно-економічного механізму стабільного розвитку аграрних підприємств (2013)
Любченко В. О. - Об одном методическом подходе к оценке рисков поставщиков, признанных классификационным обществом (2013)
Малюкова В. Ю. - Можливості реалізації монетарного представлення платіжного балансу в Україні (2013)
Матвійчук Т. О. - Просторовий розвиток міста через призму розвитку його підземного простору (2013)
Москвіченко І. М. - Статистичні методи вибіркового контролю стану вантажу в порту, Стаднік В. Г. (2013)
Твердушка Т. Б. - Механізм активізації інноваційної праці (2013)
Кондратюк А. П. - Методичні засади здійснення процесів інтеграції агропромислового виробництва (2013)
Донець О. В. - Зміст економічних категорій "ефект" та "ефективність" інноваційної діяльності (2013)
Скиба Т. В. - Перспективи розвитку сільського підприємництва: гендерна диференціація (2013)
Головко-Марченко І. С. - Сутність поняття конкурентоспроможність підприємства (2013)
Барун М. В. - Методологія економіко-екологічної оцінки проектів з використання вторинних ресурсів (2013)
Колмакова О. М. - Оцінка та прогнозування розвитку людських ресурсів (2013)
Смачило В. В. - Показники оцінки демографічної безпеки (2013)
Яворська Н. Р. - Методи кількісного оцінювання соціально-економічного розвитку підприємств, Шишковський С. В. (2013)
Литвинова Н. С. - Тарифная политика и структура концессионных платежей в портовом секторе (2013)
Шпилько С. В. - Учет рисков транспортировки при формировании системы доставки грузов (2013)
Abstract and References (2013)
Титул, содержание (2013)
Аль-Азави Рази Джабур - Устойчивость многостадийного процесса восстановления при катастрофах с переменной интенсивностью (2013)
Альрефаі Валід Ахмед - Математична модель хаосу, викликаного міжнародною торгівлею (2013)
Гармаш Р. В. - Очистка газових викидів від хлору і хлористого водню виробництва вінілхлориду (2013)
Горбань Г. В. - Застосування B*-дерев для створення та обчислення OLAP-кубів з використанням комбінаторного алгоритму (2013)
Михайлова И. Ю. - Моделювання температурного поля з урахуванням залежності фізичних характеристик від температури (2013)
Молодецька К. В. - Моделювання процесу екстракції із використанням алгебричних властивостей диференціальних спектрів (2013)
Щелкалін В. М. - Системний аналіз у прогнозуванні взаємопов’язаних випадкових процесів (2013)
Пилькевич И. А. - Энергетический подход при моделировании динамики популяций (2013)
Блинков Н. А. - Влияние времени обработки на процесс обезвоживания этанола (2013)
Дементий А. В. - Зависимость свойств анодного титана (IV) оксида от состава активатора (2013)
Сєногонова Г. І. - Ожиріння — хвороба XXI століття (2013)
Грегірчак Н. М. - Біоцидна дія комбінованих засобів на основі полігексаметиленгуанідину (2013)
Комариста Б. М. - Екологічна складова в оцінці життєвого циклу продукції (2013)
Цыганкова О. В. - Прецизионное рафинирование меди из лома и отходов (2013)
Бачурский Д. В. - Влияние влажности на удаление TiCl2 из солевого расплава при электролизе MgCl2 (2013)
Шульга В. О. - Повышение эффективности комплексного раскисления стали (2013)
Чейлытко А. А. - Исследование формирования пор во вспучивающимся материале (2013)
Завинский С. И. - Теоретический подход к описанию процесса экструзии композитного органического сырья (2013)
Пітак О. Я. - Аналіз технологій утилізації відходів (2013)
Авдеев Б. А. - Анализ воздействия магнитного поля на процесс сепарации в гидроциклонах (2013)
Аристархова Э. А. - Проблема экологической безопасности водной среды в условиях антропогенной эвтрофикации (2013)
Бордюг Н. С. - Аналіз санітарного стану якості питної води децентралізованого водопостачання (2013)
Левченко В. Б. - Вплив органічних кислот та фунгіцидів на сіянці сосни і дуба звичайного в лісових розсадниках, Шульга І. В. (2013)
Черкашина О. С. - Нормативне забезпечення розрахунку розмірних ланцюгів при складанні з термовпливом (2013)
Семчук Г. И. - Методы восстановления и упрочнения деталей сельскохозяйственных машин (2013)
Канивец А. В. - Вибрационная обработка при изготовлении и восстановлении деталей (2013)
Abstract and References (2013)
Козак Ф. В. - Реформування вищої нафтогазової освіти: проблеми і шляхи (2014)
Владика В. М. - Моделювання процесу ущільнення слабозцементованих і сипучих піщано-алевритових порід (2014)
Світлицький В .М. - До питання підвищення продуктивності нафтогазових свердловин (2014)
Грудз Я. В. - Гідравлічна ефективність складних газотранспортних систем, Якимів М. М. (2014)
Андріїшин М. П. - Баланс газу в газотранспортній системі (2014)
Фик М. І. - Уточнення розрахунку ефективності роботи ДКС в умовах фактичних термоградієнтів та сучасних покриттів НКТ (2014)
Манчук Н. М. - Полімеризація алкенів із метою одержання високооктанового компонента бензину, Посадська О. В., Бурміна К. В. (2014)
Семенцов Г. Н. - Застосування багатопараметричних регуляторів для підвищення швидкодії системи автоматичного антипомпажного регулювання газоперекачувального агрегату, Лагойда А. І. (2014)
Гунда М. В. - Розвиток технологій переробки природного газу в рідкі синтетичні палива та перспективи їх впровадження для розробки родовищ вуглеводнів, Єгер Д. О., Зарубін Ю. О., Сміх П. М., Гладун В. В., Касянчук С. В., Чепіль П. М. (2014)
Дригулич П. Г. - Аналіз стану нормативної бази з радіаційної безпеки у нафтогазовій галузі України (2014)
Титул, содержание (2013)
Гонтарь Ю. Н. - Задача разработки прикладной информационной технологии сбора бизнес-информации в Internet (2013)
Гусак О. М. - Оргaнізація експериментального дослідження психологічних механізмів забезпечення ефективності роботи операторів (2013)
Журавська І. М. - Аналіз та вибір WiFi-мережі в умовах нестабільної ефірної ситуації (2013)
Кавицкая В. С. - Украинские технические науки и наукометрические инструменты (2013)
Світлична С. О. - Удосконалення системи розподілу міжнародних вантажопотоків усередині припортового транспортного вузла (2013)
Гнатів Р. М. - Візуалізація структури потоку з вимірюванням полів швидкостей при неусталеному русі рідини (2013)
Карлов В. А. - Свойства Е-плоскостных волноводных преобразователей комплексного коэффициента отражения (2013)
Малєй О. В. - Удосконалення системи управління у сфері поводження з відходами (2013)
Чимшир В. І. - Визначення напрямків регіонального розвитку соціотехнічних систем у рамках програми євроінтеграції (2013)
Горбенко Н. А. - Оцінювання процесів систем управління якістю підприємств (2013)
Коваль В. В. - Застосування модульного принципу для проектування нормативної документації (2013)
Огродніча М. Л. - Методологічні принципи і підходи до оцінки якості текстової частини нормативного документу (2013)
Дык Чан Там - Экспериментальное исследование системы управления высотой хода подводного буксируемого аппарата (2013)
Блінцов О. В. - Оцінка ефективності застосування підводної техніки у проектах глибоководної археології, Надточій А. В. (2013)
Надточій В. А. - Автоматизація морського технологічного комплексу з прив’язною підводною системою робочого класу (2013)
Блінцов С. В. - Керування групою автономних підводних апаратів при виконанні морських пошукових робіт, Тхи Доан Фук (2013)
Блінцов О. В. - Сучасні задачі проектування прив’язних підводних систем (2013)
Голиков С. П. - Оптимальное управление электроприводом траловой лебедки (2013)
Грищук Р. В. - Методологія побудови багатокритерійних диференціально-ігрових моделей та методів (2013)
Казакова Н. Ф. - Аналитическое обоснование использования GFSR-генераторов в задачах криптографии (2013)
Москалюк А. Ю. - Нечеткое управление инициацией проектов охраны труда (2013)
Тесленко П. А. - Синергетический синтез системы управления проектами (2013)
Хандожко В. О. - Термометричні властивості моноселеніду галію (2013)
Вовчук Д. А. - Моделювання системи передавання цифрової інформації з допомогою хаотичного маскування (2013)
Волков С. Л. - Емпіричні розподіли статистик кореляційного аналізу для захищених інформаційних систем з CDMA (2013)
Фразе-Фразенко О. О. - Система текстурних ознак, заснованих на вимірюванні просторових частот (2013)
Abstract and References (2013)
Cлаветні ювілеї видатних вчених університету у 2014 році (2014)
Назаренко Л. А. - Проблеми світлового забруднення, Чернець В. С. (2014)
Назаренко Л. А. - Светодиодные источники света в установках наружного освещения улиц в условиях сумеречного диапазона, Мироненко Т. В. (2014)
Соловей О. І. - Вибір оптимального джерела світла для технологічного освітлення пташника, Чернявський А. В., Грищук Ю. О. (2014)
Рой Ю. В. - Пускорегулюючий апарат для розрядних ламп високого тиску, Рой В. Ф., Бурма М. Г. (2014)
Любарский Б. Г. - Моделирование тягового привода на основе СДПМ, Демидов А. В., Парфенюк Т. В., Глебова М. Л. (2014)
Сосков А. Г. - Гібридний контактор змінного струму, Форкун Я. Б., Сабалаєва Н. О., Дорохов О. В. (2014)
Ягуп В. Г. - К определению параметров моделей трансформаторов, Ягуп Е. В. (2014)
50-річний ювілей кафедри світлотехніки і джерел світла харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова (2014)
Правила оформлення статей та подання рукописів (2014)
Титул, содержание (2013)
Артемьев С. Р. - Свойства нитевидных кристаллов. Механические испытания на прочность (2013)
Бойко Г. В. - Линейно упругий подвес поплавкового гироскопа в акустическом поле (2013)
Егорова И. Н. - Исследование программных сред 3D-моделирования, Гайдамащук А. В. (2013)
Гончаров В. В. - 3D моделирование динамики центробежной соковыжималки с шаровым автобалансиром, Филимонихин Г. Б. (2013)
Вікович І. А. - Розроблення імітаційної моделі для визначення максимальної довжини черги автомобілів на координованому перехресті, Зубачик Р. М. (2013)
Тодорцев Ю. К . - Оценка массы теплоносителя в реакторной установке при полной потере подпитки, Кокол Е. А., Никольский М. В. (2013)
Литвин-Попович А. И. - Обнаружение сигналов и измерение их параметров в следящих радиотехнических системах (2013)
Дульфан С. Б. - Про напрямки зниження завантаження дорожнім рухом транспортних мереж міст, Лобашов О. О. (2013)
Плугин А. А. - Программное обеспечение системы проектирования состава бетона для конструкций и сооружений железных дорог, Калинин О. А., Сизова Н. Д., Михеев И. А. (2013)
Породько Л. В. - Електродинамічна енергія в кульових шаруватих наночастинках, Лерман Л. Б. (2013)
Черкас Ю. В. - Спектральный анализ распределения астероидов по большой полоуоси. LS-метод, Коломиец С. В., Волощук Ю. И. (2013)
Шевченко Д. С. - Транспортна задача з обмеженнями на вантажопідйомність, час перевезення та кількість транспортних засобів, Шевченко А. С. (2013)
Стеценко Д. О. - Розробка інтелектуальних алгоритмів керування брагоректифікаційною установкою (2013)
Abstract and References (2013)
Титул, содержание (2013)
Казимиренко Ю. А. - Закономерности формирования металлостеклянных материалов и покрытий с повышенными рентгенозащитными свойствами (2013)
Кіктєв М. О. - Оргaнізація експериментального дослідження психологічних механізмів забезпечення ефективності роботи операторів (2013)
Kozar O. - Eco-friendly technologies of leather manufacturing using natural minerals montmorilonite and zeolite, Mokrousova O. (2013)
Гликин М. А. - Состав продуктов крекинга в аэрозольном нанокатализе для модифицированного Si/Zr-катализатора, Кудрявцев С. А., Магди Х. А., Амер А. Х. (2013)
Митиков Ю. А. - Модернизация системы наддува бака впрыском горячего керосина, Андриевский М. В. (2013)
Нечепуренко К. Б. - Обґрунтування технології виробництва січених виробів з використанням структурованих емульсій, Пивоваров П. П. (2013)
Ал-Хаддад Амир Т. Джасим - Новая добавка к автомобильным бензинам, Киселёва-Логинова Е. В., Ижак А. В., Исак А. Д., Попов Е. В. (2013)
Алимов В. И. - Свойства прочной вязальной проволоки после дорекристаллизационного отжига, Пушкина О. В. (2013)
Романченко М. А. - Обґрунтування параметрів і числові експериментальні дослідження електрообігрівних підлог, Слесаренко А. П., Сорока О. С. (2013)
Пономаренко О. И. - Компьютерное моделирование процессов кристаллизации как резерв повышения качества поршней ДВС, Тренёв Н. С. (2013)
Насырова В. А. - Выявление резервов повышения качества корпусных отливок на основе компьютерно-интегрированного проектирования оснастки (2013)
Abstract and References (2013)
Титул, содержание (2013)
Бонецький О. О. - Взаємозв’язок економічної довіри з іншими видами довіри (2013)
Галахова О. В. - Амортизаційна політика та її вплив на фінансові показники виробництва, Зайцев О. В. (2013)
Галкін А. С. - Щодо оцінки ефективності перевезень вантажів однотипними автотранспортними засобами (2013)
Жданова О. Г. - Задача складання портфеля бізнесів підприємства, Івченко О. М ., Яворська К. Ю. (2013)
Коваленко К. С. - Оцінювання результатів впровадження диверсифікації товаропотоків на підприємстві (2013)
Кухта К. О. - Еволюція технологій та обладнання для приготування комбікормів — основа дослідження економічної ефективності кормовиробництва (2013)
Чорній Б. П. - Шляхи залучення інвестицій в об’єкти комунальної власності України (2013)
Лаврова Н. И. - Техническое перевооружение формовочного участка литейного цеха на основе внедрения процесса импульсной формовки (2013)
Тріщ Г. М. - Ознаки класифікації системи управління якістю підприємств з урахуванням вимог міжнародних стандартів, Горбенко Н. А., Катрич О. О. (2013)
Гумен О. М. - Програмні засоби оптимізації робочого часу викладача за рейтингової системи оцінювання результатів навчання, Коломієць Н. Я., Смаковська Г. М ., Коломієць О. В. (2013)
Порван А. П. - Информационная система определения адаптационных возможностей организма студентов, Журавлева Ю. В. (2013)
Высоцкая Е. В. - Разработка базы данных для информационной системы определения очагов токсичности водных экосистем, Беспалов Ю. Г., Носов К. В., Порван А. П., Пащенко М. А. (2013)
Высоцкая Е. В. - Информационная система определения влияния загрязнения атмосферного воздуха на отношения микроэлементов в овощах, Некос А. Н ., Беспалов Ю. Г., Носов К. В., Петухова А. Л. (2013)
Павлов О. А. - Поліноміальна складова ПДС-алгоритму розв’язання однієї задачі теорії розкладів, Жданова О. Г., Мисюра О. Б., Сперкач М. О. (2013)
Abstract and References (2013)
Титул, содержание (2013)
Дядюн С. В. - Оценка эффективности управления системами водоснабжения в зависимости от степени неопределенности модели (2013)
Коновалова В. Б. - Особливості перекладу неологізмів медичної наукової літератури з англійської мови на українську (2013)
Мирошниченко В. М. - Теоретичні проблеми перекладу мови ділових паперів (2013)
Котов І. А. - Логіко-імовірнісне моделювання надійності систем електропостачання в інтелектуальних системах керування (2013)
Крайник Я. М. - Створення систем управління GSM/GPS/MCU пристроями на базі USB (2013)
Гринчак Н. В. - Стенд для изучения микроконтроллеров, Кузьмичева Е. В. (2013)
Куценко М. Н. - Структура управления знаниями организации в рамках системного контекста (2013)
Литвин-Попович А. И. - Влияние нестабильности несущей частоты на технические характеристики радиотехнических систем (2013)
Луценко И. А. - Практический метод определения оптимального управления (2013)
Мирошниченко И. В. - Информационные технологии проектирования систем обработки данных при контроле качества поверхности (2013)
Прокопенко Т. О. - Методологічні основи управління технологічними комплексами в умовах невизначено (2013)
Савинов В. Ю. - Уменьшение энергопотребления распределённых компьютерных систем с энергоограниченными измерительными модулями (2013)
Ткаченко А. А. - Методика проектирования инфокоммуникационных систем с максимальной пропускной способностью (2013)
Ткачук А. Г. - Особливості конструкції п’єзогравіметра автоматизованої авіаційної гравіметричної системи (2013)
Товстик А. В. - Моделирование эпидемического процесса гепатита В с применением интеллектуальных агентов (2013)
Аль-Азави Рази Джабур - Моделирование аварий и их ликвидации в эргатических системах (2013)
Аушева Н. М. - Моделювання плоских сіток на основі дробово-раціональних ізотропних кривих (2013)
Безвесильная Е. Н. - Анализ методических погрешностей авиационной гравиметрической системы (2013)
Карпухин А. В. - Использование численно-аналитических методов для построения и анализа моделей нелинейных динамических систем (2013)
Тевяшев А. Д. - Стохастические модели и методы оптимизации режимов работы газотранспортных систем (2013)
Abstract and References (2013)
Титул, содержание (2013)
Щербань Г. И. - Повышение показателей промышленного электролизера (2013)
Шульга В. О. - Исследование условий эксплуатации огнеупорной футеровки конвертера (2013)
Черняк Л. П. - Особливості структуроутворення дисперсних систем у технології портландцементу (2013)
Цыганкова О. В. - Повышение качества анодов при огневом рафинировании меди (2013)
Загорулько А. Н. - Влияние размещения и геометрии рефлектора на процесс сушки органического сырья (2013)
Дорогань Н. О. - Коагуляційна структура цементного шламу з різновидами глинистого компоненту (2013)
Бачурский Д. В. - К выбору температурного режима поточной линии электролитического производства магния (2013)
Девяткин Д. С. - Анализ процессов спонтанного намагничивания в кристаллах чистого железа (2013)
Качур Н. В. - Розвиток поляризаційних способів неруйнівного контролю оптично прозорих матреіалів (2013)
Новосядлий С. П. - Варізонні напівпровідники та їхнє застосування, Кіндрат Т. П. (2013)
Семчук Г. И. - Динамика изнашивания лап культиваторов (2013)
Алексеик О. С. - Влияние характеристик пористой структуры на интенсивность кипения в тепловой трубе (2013)
Неїло Р. В. - Експериментальне дослідження гідродинаміки та теплообміну в умовах вільної конвекції (2013)
Тимчук С. О. - Розкриття невизначеності інформації в енергетиці (2013)
Abstract and References (2013)
Титул, содержание (2013)
Альошинський Є. С. - Організаційні принципи планування мультимодальних перевезень (2013)
Линник И. Э. - Экспериментальная оценка динамики состояний системы "водитель – транспортное средство" (2013)
Сіваконева Г. О. - Метод розробки графіку руху причіпних туристських вагонів (2013)
Шелехань Г. І. - Удосконалення технології обробки міжнародних контейнерних вагонопотоків (2013)
Андросюк Г. М. - Логістичний підхід до технологічного аудиту науково-технічних інноваційних розробок (2013)
Базелюк Ю. А. - Сучасні особливості функціонування закладів охорони здоров’я Північно-Західного економічного району України (2013)
Бобов Г. Б. - Підвищення конкурентоспроможності інтегрованих формувань цукробурякового підкомплексу (2013)
Гвоздю С. Ю. - Підходи до класифікації витрат на інноваційну діяльність (2013)
Дудка О. О. - Вплив транскордонного співробітництва на розвиток інноваційного підприємництва в західноукраїнському прикордонні (2013)
Єфремов Д. П. - Автоматичні стабілзатори у фіскальній системі України (2013)
Заворотній Р. І. - Управління позиковим капіталом за впливом на ринкову вартість підприємств (2013)
Михайлишина Л. В. - Оцінка конкурентного середовища функціонування підприємств-виробників плодоягідної продукції (2013)
Полянська А. С. - Менеджмент знань у вітчизняній практиці (2013)
Ткаченко Т. І. - Функціональна схема управління якістю продукції на комбікормових підприємствах (2013)
Ходзицька В. В. - Стратегічне управління витратами як головна складова стратегічного управлінського обліку (2013)
Abstract and References (2013)
Титул, зміст (2014)
Дедишина Л. - Конгрес СФУФТ: 20 років потому (2014)
Полховская Н. - Актуальная тема: увольнение, Топчий В. (2014)
Редькин Р. - Перший крок у професію (2014)
До 70-річчя Тимофія Калинюка (2014)
Демецкая А. - Сердце "из пробирки" (2014)
Примак Р. - "Премудрости" липосомальной лекарственной формы (2014)
Кривомаза Т. - Знаменитая и неподражаемая Escherihia coli (2014)
Дедишина Л. - У путах рабської залежності (2014)
Кривомаз Т. - Смотреть и видеть (2014)
Кривомаз Т. - Тише, пожалуйста, тише (2014)
Демецкая А. - Профилактика может многое! (2014)
Дедишина Л. - Все по-справжньому (2014)
Тепло и солнце - день чудесный! (2014)
Орловецкая Н. - Приготовление суппозиториев методом выкатывания, Данькевич О., Редькин Р. (2014)
Демецкая А. - В зоне особого внимания: профессиональные заболевания (2014)
Кожа - зеркало здоровья (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського