Демиденко О. В. - Біогенність чорнозему типового за різного обробітку ґрунту, Тонха О. Л., Величко В. А. (2013)
Іващенко О. О. - Методика розрахунку рентабельності ліквідації карантинних організмів, Клечковський Ю. Е., Могилюк Н. Т., Чебановська Г. Ф. (2013)
Корнієнко С. І. - Зменшення нітратів у коренеплодах буряків столових, Куц О. В., Парамонова Т. В., Горова Т. К. (2013)
Мандигра М. С. - Філогенетичний аналіз вірусів лейкозу великої рогатої худоби, Любар Н. В., Гулюкін М. І., Іванова Л. О., Козирьова Н. Г. (2013)
Каци Г. Д. - Акліматизація м’ясної худоби породи шароле в Донецькій області, Ладиш К. І., Хірлюк Р. Я., Абальмасов В. С. (2013)
Дзюбецький Б. В. - Формування ознаки "вологість" у скоростиглих гібридів кукурудзи, Черчель В. Ю., Марочко В. А. (2013)
Василюк П. М. - Наукове обґрунтування післяреєстраційних досліджень сортів, Улич Л. І. (2013)
Сидорчук О. В. - Формування ефективних ринків техніки, технічних і техніко-технологічних послуг (2013)
Булигін С. Ю. - Визначення критичності агропродукції в землеробстві радіоактивно забруднених регіонів, Фурдичко О. І., Бондар О. І., Дутов О. І. (2013)
Медведєв В. В. - До обґрунтування скорочення ріллі в Україні (2013)
Скрипник О. В. - Реконструкція меліоративних систем в умовах реформованого cільськогосподарського виробництва, Воропай Г. В., Пожидаєва Н. В. (2013)
Лисанюк В. Г. - Придатність плодів нових сортів яблуні для виготовлення натурального соку, Войток Т. І. (2013)
Зеліско І. М. - Ризики в системі забезпечення інтеграційних аграрних формувань фінансовими ресурсами (2013)
Сатир Л. М. - Напрями забезпечення відтворення потенціалу сільськогосподарських підприємств (2013)
Смірнов О. Є. - Активація фенольного метаболізму в рослина (2013)
Рефераты (2013)
Титул, зміст (2010)
Бесчастний В. - Державна політика транспортної безпеки України: актуальні питання реалізації, Собакарь А. (2010)
Жовнір О. - Проблеми правового забезпечення суспільства у протистоянні організованій злочинності та корупції (2010)
Каліущенко І. - Перспективи членства України в Продовольчій та сільськогосподарській організації ООН (2010)
Морозовська Т. - Розуміння права на екологічну інформацію (2010)
Недюха М. - Лобізм як соціально-політичний феномен: сутність і засоби впливу*, Федорін М. (2010)
Озерський І. - Міжнародні стандарти прокурорської діяльності (2010)
Рибалко С. - Політико-інституційні передумови реформи місцевого самоврядування в сучасній Україні (2010)
Рябошапко Л. - Від верховенства закону до верховенства права: зміна світоглядної парадигми* (2010)
Соснін О. - Про поточні питання розбудови інформаційного суспільства в Україні (2010)
Татарин А. - Виборчі стратегії основних кандидатів під час президентської виборчої кампанії 2004 року (2010)
Харитонов Є. - Змістовний аналіз правових аспектів міжнаціональних відносин у Радянській Україні в 1917–1939 рр.* (2010)
Титул, зміст (2010)
Асланов M. - Азербайджанская государственность: традиции и современность (2010)
Бушанський В. - Логіка на експорт* (2010)
Євграфова Є. - Закони України: питання для з’ясування (2010)
Комарницький В. - Правові питання справляння плати (збору) за спеціальне природокористування (2010)
Мукшименко А. - Громадський контроль за дотриманням прав людини під час виконання кримінальних покарань (2010)
Озерський І. - Представництво прокурором інтересів громадян та держави в суді (психолого-правовий аспект) (2010)
Очеретяный А. - Политика: что это? (2010)
Рзаева Г. - Революция в Закавказье (1917–1918 годы) (2010)
Українець Н. - Реституційна політика. Політичні домовленості в рамках міжурядового українсько-угорського співробітництва (2010)
Шаповал А. - Комплексні чинники впливу на демографічні перспективи народонаселення України в період демографічно-економічної кризи, Мартиненко Ю. (2010)
Шпакович O. - Теоретичні засади співвідношення міжнародного та внутрішнього права держав (2010)
Титул, зміст (2010)
Бабич Т. - Проблеми репрезентативності організацій соціальних партнерів (2010)
Вонсович О. - Моделі інтеграції України до Європейського Союзу та механізми інтеграції до НАТО (2010)
Озерський І. - Використання прокурором спеціальних психологічних знань у судових справах поза кримінально-правовою сферою (2010)
Павко А. - Джерела права у правових системах сучасного світу, Павко Я. (2010)
Семигіна Т. - Профілактика суспільно небезпечних хвороб: світоглядний вибір? (2010)
Солдатенко О. - Реімбурсація як один із видів фінансування видатків на охорону здоров’я (2010)
Татарин А. - Стратегія і тактика основних кандидатів на посаду Президента України: досвід виборчої кампанії 2009–2010 рр. (2010)
Шаповал А. - Алкоголь і наркотики як чинники демографічної кризи в Україні (2010)
Швирков О. - Український націоналізм як ідеологічний тренд (2010)
Титул, зміст (2014)
Слесик К. - Навчально-методичний інструментарій формування етичної культури учнів: суспільно-гуманітарні предмети (2014)
Кузнєцова А. - Ноосферна освіта - нова парадигма сучасного освітянського простору (2014)
Дрожжина Т. - Розвиток професійної майстерності викладачів закладу післядипломної педагогічної освіти (2014)
Армейська Л. - Особливості сучасних підходів до організаційно-методичного супроводу навчально-виховного процесу в нечисленній школі у післядипломній освіті (2014)
Лузан Л. - Стан управління розвитком професійної компетентності вчителів філологічних дисциплін у закладах післядипломної педагогічної освіти (2014)
Сіліна Г. - Особливості організації та змісту наукової діяльності кафедри виховання й розвитку особистості, Вороніна Г. (2014)
Мельник С. - Діагностика рівня професійної компетентності вчителів початкових класів, Гезей О. (2014)
Астахова М. - Культура безпеки життєдіяльності вчителя:освіта протягом життя (2014)
Смирнова М. - Аксіологічні основи управлінської діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу (2014)
Папернова Т. - Основні напрями навчання педагогів використанню інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності (2014)
Казачінер О. - Модель підготовки вчителя до роботи з учнями, що зазнають труднощів у навчанні (2014)
Грінченко О. - Система роботи з розвитку краєзнавчої освіти на Харківщині (2014)
Юрченко А. - Адаптація музейних занять з циклу "Найдавніше минуле краю" до шкільної програми з історії (2014)
Набока Ю. - Історія Харківської єпархії в незалежній Україні як компонент змісту викладання християнської етики (2014)
Дегтярьова Г. - Підготовка вчителів до використання контенту Інтернет-ресурсів для підвищення ефективності уроку літератури (2014)
Цебренко А. - Використання ІКТ при викладанні історії та суспільствознавства в загальноосвітній школі (2014)
Безноско О. - Робота з термінами на уроках історії при формуванні історичних понять (2014)
Десятов Д. - Методологічні принципи викладання теми геноцидів у шкільному курсі історії (2014)
Кучер О. - Стан проблеми формування громадянської компетентності старшокласників у масовій практиці навчання (2014)
Махаріна Л. - Інтегрування питань прав людини у зміст навчальних предметів суспільно-гуманітарного циклу (2014)
Примакова Т. - Виховний потенціал практичних занять з історії у 5 класах (2014)
Палкин В. - Духовно-нравственное воспитание школьников как основа общественно-гуманитарного образования (2014)
Буланов Ю. - Виховувати громадянина через практичне впровадження демократичних інституцій у навчальному закладі (2014)
Шахненко В. - Досвід підготовки молоді до здорового способу життя та створення здорової сім’ї в історії світової та вітчизняної педагогіки як засіб послаблення демографічної кризи (2014)
Фотоматеріали про науково-методичну діяльність КВНЗ "Харківська академія неперервної освіти" (2014)
Наші автори (2014)
Титул, зміст (2010)
Єделєв Р. - Діяльність Європейського суду справедливості в установленні компетенції Європейського Союзу у сфері охорони навколишнього середовища (2010)
Іщук І. - Функції правового навчання (2010)
Кононенко М. - Альтернативні шляхи забезпечення (2010)
Коцюба Р. - До проблеми реалізації права людини на ядерну безпеку (2010)
Лісничий А. - Вплив виборів 2006 року на владно-партійну взаємодію системи (2010)
Лісовська М. - Проблема політичної символіки у вітчизняній та зарубіжній політології (2010)
Олещук П. - Теоретичні засади аналізу політичних наративів як засобу дослідження політичного дискурсу (2010)
Полетило К. - Сучасні Цивільні процесуальні кодекси України та Російської Федерації про судовий захист інформаційних прав і свобод людини та громадянина (2010)
Сокур С. - Формування спільної політики ЄС у галузі безпеки й оборони в контексті боротьби з сучасним кібертероризмом (2010)
Сокальський Ю. - "Уся Польща ближча до тебе!" (2010)
Яровой Т. - Парламентаризм як засіб розвитку демократії, Гулєвата Н. (2010)
Цвея Я. П. - Поживний режим чорнозему типового залежно від способів обрабітку ґрунту під буряки цукрові, Бойчук О. В., Мазур Г. М., Мартинюк Л. С. (2013)
Сайдак Р. В. - Сівозмінний фактор як засіб оптимізації воднопоживного режиму дерново-підзолистого ґрунту (2013)
Демиденко О. В. - Агрофізичні умови ґрунтоутвореннячорноземів в агроценозах, Величко В. А. (2013)
Шевчук Л. М. - Залежність умісту сухих розчинних речовин у плодах суниці від умов року вирощування, Денисюк О. Ф. (2013)
Тимчук В. М. - Проблемні питання трансферу технологічних інновацій в АПВ (2013)
Газієв Б. М. - Ефективність згодовування різних доз хелатної форми заліза супоросним і лактуючим свиноматкам, Саприкін В. О., Іонов І. А., Жукорськи О. М., Марченков Ф. С., Мартенюк І. О. (2013)
Обуховська О. В. - Епізоотологія респіраторного мікоплазмозу птиці (2013)
Созінов О. О. - Ідентифікація алельного стану локусу стійкості до хвороб Lr34/Yr18/Pm38 у сортів пшениці м’якої озимої, Заїка Є. В., Карелов А. В., Козуб Н. О., Пилипенко Л. А., Щербина О. З., Созінов І. О. (2013)
Василюк П. М. - Добір сортів пшениці м’якої озимої для інтенсивних технологій, Каражбей Г. М., Гринів С. М., Улич Л. І., Лисікова В. М., Хахула В. С. (2013)
Цибуля М. Г. - Оцінювання програмними засобами рівномірності розподілу насіння по площі (2013)
Смаглій В. І. - Рух матеріальної частинкипо криволінійній лопатці з вертикальною віссю обертання (2013)
Дутов О. І. - Радіаційно-екологічні аспекти використання ґрунтів, забруднених радіонуклідами, Єрмолаєв М. М. (2013)
Луканін О. С. - Вплив мікроміцетів на формування ароматичного комплексу деревини дуба в процесі висушування-дозрівання клепки, Зражва С. Г., Агафонов М. Ф., Панахов Т. М. (2013)
Даниленко А. С. - Роль агролізингу в забезпеченні відтворення ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств, Сатир Л. М. (2013)
Наконечна К. В. - Трансформаційні процеси в аграрній сфері (2013)
Козаченко О. А. - Альтернативні способи підвищення економічної ефективності аграрного виробництва (2013)
Поліщук К. В. - Продуктивність ланки зернокормової сівозміни з використанням бактеріальних препаратів в умовах Полісся (2013)
Бурик О. Ю. - Ураження льону-довгунцю хворобами залежно від строків збирання (2013)
Рефераты (2013)
Титул, зміст (2010)
Авраменко М. - Аналіз концептуальних положень міжурядового підходу до європейської інтеграції (2010)
Балко О. - Становлення інституту шлюбу в римському праві та у країнах романо-германського типу правової системи (2010)
Зварич І. - Регіональні особливості етнополітичних процесів: електоральний контекст (2010)
Магерамов. А. - Антидемпинговая политика в рамках ГАТТ/ВТО (2010)
Матвієнко В. - Особливості інтеграції пострадянських держав в економічній сфері, Ковтун О. (2010)
Мукшименко А. - Аналіз нормативно-правового забезпечення діяльності спостережних комісій як інструменту громадського контролю (2010)
Ніколаєнко Н. - Позитивістські основи державно-правових поглядів Максима Ковалевського (2010)
Сокур С. - Інституціональні зміни в ЄС після прийняття Лісабонського договору (2010)
Шумляк О. - Правове регулювання діяльності органів Державного реєстру виборців (2010)
Черняєва О. - Кредитування підприємств малого та середнього бізнесу (2010)
Інформаційне повідомлення (2013)
Крисанов Д. Ф. - Глобалізація і трансформації в переробній сфері АПК України, Удова Л. О., Варченко О. М., Даниленко А. С. (2013)
Медведєв В. В. - Досвід реалізації "Європейської ґрунтової політики" (2013)
Іваніна В. В. - Роль добрив у підвищенні енергетичної ефективності агротехнологій (2013)
Борона В. П. - Забур’яненість та врожайність кукурудзи на зерно за системи no-till, Задорожний В. С., Мовчан І. В., Колодій С. В. (2013)
Іващенко О. О. - Проблеми генетично модифікованих рослин в Україні, Рудник-Іващенко О. І. (2013)
Грициняк І. І. - Вплив різних форм селену і йоду на рибницькі та гематологічні показники дворічок риб, Тушницька Н. Й., Фріштак О. М., Петрів В. Б. (2013)
Карповський В. І. - Молочна продуктивність корів за умов згодовування цитратів біогенних металів, Криворучко Д. І., Постой Р. В., Карповський П. В. (2013)
Кольчик О. В. - Застосування імуномодулятора та специфічної сироватки для лікування синдрому мультисистемного виснаження відлучених поросят (2013)
Федорович Є. І. - Формування природної резистентності у телиць української чорно-рябої молочної породи в умовах західного регіону України, Кузів М. І., Кузів Н. М. (2013)
Василенко М. О. - Забезпечення експлуатаційної надійності робочих органів ґрунтообробних машин під час їх відновлення та інноваційні пропозиції сільгосппідприємствам, Буслаєв Д. О., Калінін О. Є., Кучерявий В. М. (2013)
Момот Г. Ф. - Оцінювання рекультивованих ґрунтів за придатністю для використання у сільськогосподарському виробництві, Шимель В. В., Акімова Р. В., Демидов О. А. (2013)
Тараріко Ю. О. - Моделювання агроекосистем на інформаційній базі стаціонарного досліду в Поліссі, Личук Г. І. (2013)
Войцехівська Л. У. - Вплив бактеріального препарату на формування структури ферментованого суцільном’язового продукту зі свинини, Лизова В. Ю., Недорізанюк Л. П. (2013)
Сало І. А. - Ринок яблук в Україні (2013)
Ковальова С. П. - Морфологічні показники крові качок за вирощування їх на радіоактивно забруднених територіях Полісся (2013)
Кудельський В. Е. - Методичні засади визначення ефективності взаємовідносин в молокопродуктовому підкомплексі України (2013)
Панасюк Б. Я. - Академік Вернадський і сучасність (2013)
Сучасні проблеми ерозієзнавства (2013)
А. С. Даниленку — 60 (2013)
Рефераты (2013)
Титул, зміст (2010)
Бабич Т. - Рейдерство в Україні – загроза національній безпеці (2010)
Бишер м а Аларадж. - Влияние социально-политических факторов на процессы урегулирования палестино-израильских отношений (2010)
Власюк І. - Головні питання захисту прав інтелектуальної власності у галузі фармацевтики (2010)
Іваненко Я. - Адміністративне неюрисдикційне провадження в публічно-правових відносинах (2010)
Малишев В. - Кримінальне законодавство України потребує вдосконалення, Бесчастний В. (2010)
Ніколаєнко Н. - Сутність та особливості історико-порівняльного методу правових досліджень М. Ковалевського (2010)
Середа О. - Правова культура в Україні: хто винен і що робити? (2010)
Раскалєй М. - Деякі аспекти багатостороннього регулювання відносин (2010)
Трофименко М. - Сутність антиглобалістського руху (2010)
Яровой Т. - Прийдешня Україна неодмінно стане національною (2010)
Содержание (2014)
Паламарь-Мордвинцева Г. М. - Принципы альгофлористического районирования пресных вод Украины, Царенко П. М. (2014)
Миничева Г. Г. - Сопоставление механизмов "цветения" и пожара на примере альгосистемы фитопланктон–макрофиты, Зотов А. Б., Калашник Е. С. (2014)
Маслов И. И. - Некоторые аспекты охраны водорослей-макрофитов в Украине (2014)
Хисориев Х. Х. - О некоторых особенностях эндемизма флоры Euglenophyta (2014)
Болдина О. Н. - Ультраструктура клеток почвенной водоросли ACKU 61-02 из коллекции культур Киевского национального университета им. Тараса Шевченко (2014)
Лилицкая Г. Г. - Морфология створок Ellerbekia arenariaи E. arenaria f. teres (Bacillariophyta) из водоемов Киевской области (Украина) (2014)
Сафиуллина Л. М. - Сравнительный анализ микроскопических почвенных водорослей Eustigmatos magnus и Vischeria helvetica (Eustigmatophyta), Муратова К. Р., Закирова М. Б. (2014)
Стратулат И. И. - Морфологические параметры клеток Nostoc flagelliforme (Berk. et Curt) ELenkin (Cyanophyta) в условиях культивирования на различных питательных средах, Доброжан С. Н., Шалару В. B. (2014)
Патова А. Д. - Сравнительная молекулярно-генетическая характеристика популяций Nostoc commune Vauch. ex Born. & Flah. (Сyanoprokaryota) из разных регионов, Патова Е. Н., Шадрин Д. М., Пылина Я. И., Егорова И. Н., Яровой С. А. (2014)
Grubinko V. V. - Structural adaptations of cell walls of Chlorella vulgaris Beij. (Chlorophyta) the action of ions zinc and lead, Kostiuk K. V., Lutsiv A. I. (2014)
Курейшевич А. В. - Особенности функционирования десмидиевой водоросли Cosmarium polygonum var. acutius (Streptophyta) в условиях воздействия фенолкарбоновых кислот, Медведь В. А., Незбрицкая И. Н. (2014)
Винярская Г. Б. - Антиоксидантная роль селенита натрия у Chlorella vulgaris Beij. (Chlorophyta), Боднар О. И., Станиславчук А. В., Грубинко В. В. (2014)
Василенко О. В. - Энергетический и азотистый обмен у Chlorella vulgaris Beij. (Chlorophyta) под влиянием селенита натрия, Боднар О. И., Винярская Г. Б., Синюк Ю. В., Грубинко В. В. (2014)
Давыдов О. А. - Эколого-морфологическая структура микро-фитобентоса Русановского пролива (Украина), Ларионова Д. П. (2014)
Ткаченко Ф. П. - Эколого-биологические особенности лиманной и морской популяций Cystoseira barbata и морской C. crinita (Phaeophyta), Маслов И. И. (2014)
Разумовский Л. В. - Графический анализ трансформации озерных экосистем по таксономической структуре диатомовых комплексов (2014)
Баринова С. С. - Динамика сообществ водорослей и биоиндикационные исследования озера Хула (Северный Израиль), Царенко П. М. (2014)
Балычева Д. С. - Сезонная динамика количественных характеристик Bacillariophyta перифитона экспериментальных стеклянных пластин в акватории крымского прибрежья Чёрного моря (2014)
Виноградова О. Н. - Особенности почвенных и скальных Cyanoprokaryota пустыни Негев (Израиль) (2014)
Садогурский С. Е. - Предварительные сведения о макрофитобентосе оз. Караджа и прилегающей акватории Караджинской бухты (Чёрное море, Украина) (2014)
Габышев В. А. - Флористические особенности планктона крупных рек Восточной Сибири на участках с различными гидрологическими условиями (2014)
Михайлюк Т. И. - Водоросли наземных местообитаний Казантипского природного заповедника и его окрестностей (Крым) (2014)
Мальцева И. А. - Водоросли техногенных экотопов железорудного производства, Баранова О. А. (2014)
Кухалеишвили Л. К. - Обзор конъюгатовых водорослей (Mesotaeniales, Desmidiales) верхнего бассейна р. Риони (Западная Грузия) (2014)
Шкундина Ф. Б. - Водоросли и цианопрокариоты урбанизированных территорий лесостепной зоны Башкирского Предуралья, Никитина О. А. (2014)
Борисова Е. В. - Особенности распространения Charales в Украинском Полесье (2014)
Капустин Д. А. - Две новые находки Coleochaete Brèb. (Coleochaetales, Charophyta) в Полесском заповеднике (Украина), Бурова О. В. (2014)
Самойленко В. М. - Многолетние изменения фитопланктона водоема-охладителя, Свирид А. А. (2014)
Ткаченко Ф. П. - Zygnematales водоемов северо-западного Причерноморья (Украина) (2014)
Лялюк Н. М. - Водоросли планктона среднего течения реки Северский Донец (Украина), Петраева М. Ю. (2014)
Фазлутдинова А. И. - Bacillariophyta песчаных пляжей некоторых морей Средиземноморского бассейна, Суханова Н. В. (2014)
Евстигнеева И. К. - Макроводоросли биологического литоконтура акватории Карадагского природного заповедника (Крым), Танковская И. Н. (2014)
Белоус Е. П. - Особенности таксономической структуры фитопланктона верхнего и среднего участков реки Южный Буг (2014)
Малахов Ю. П. - Новые данные о разнообразии водорослей Ривненского природного заповедника (Украина) (2014)
Патова Е. Н. - Разнообразие и количественные характеристики фитопланктона разнотипных озер Приполярного Урала (северо-восток Европейской части России), Стерлягова И. Н., Сивков М. Д., Шабалина Ю. Н., Герасименко О. С. (2014)
Царенко П. М. - Коллекция культур микроводорослей IBASU-A – потенциальный ресурс биосырья для производства биодизеля, Борисова Е. В. (2014)
Шалару В. В. - Альгофлора некоторых почв закрытого грунта Республики Молдова, Трофим А. А., Семенюк Е. Н. (2014)
Авсиян А. Л. - Динамика потери биомассы в культуре Arthrospira platensis (Nordst.) Geitler (Cyanoprokaryota) в темновых условиях (2014)
Боровков А. Б. - Полупромышленное выращивание Dunaliella salina Teod. (Chlorophyta) в восточной части Украины, Гудвилович И. Н. (2014)
Доброжан С. Н. - Использование некоторых видов синезелёных азотфиксирующих водорослей в качестве биологического удобрения, Шалару В. В., Шалару В. М., Стратулат И. И., Семенюк Е. Н. (2014)
Демченко Э. Н. - Использование микровидеосъемки водорослей в научной и педагогической практике, Михайлюк Т. И. (2014)
Снигирёва А. А. - Новый подход в исследовании микро-водорослей песчаной супралиторали, Александров Б. Г. (2014)
Ашиток Н. І. - Проблеми фізичного виховання в Україні та способи їх соціально-педагогічного розв’язання (2012)
Войнаровський А. М. - Історичний аналіз розвитку студентського спорту у вищих навчальних закладах України (2012)
Галан-Влащук В. Й. - В. О. Сухомлинський про виховання здорової дитини (2012)
Ібрагімов М. М. - Аскеза в спорті та фізичному вихованні як теософська проблема самозбереження людини (2012)
Марчук О. О. - Проблема фізичного виховання дітей у педагогіці XIX ст. (2012)
Огірко І. В. - Духовно-моральні аспекти фізичного виховання, Огірко О. В. (2012)
Панчук А. - Сучасний стан громадянської вихованості студентів педагогічних університетів (2012)
Степанюк С. І. - Розвиток фізкультурно-спортивного руху в Херсонському державному університеті, Городинська І. В., Грабовський Ю. А. (2012)
Ху Лифей - Развитие физической культуры и спорта в высшей школе КНР (1996–2012 гг. ) (2012)
Атамась О. А. - Структурні компоненти готовності майбутніх учителів фізичної культури до впровадження технологій оздоровчого фітнесу (2012)
Власюк Г. І. - Педагогічні засади виховання самостійності майбутніх фахівців із фізичного виховання, Ярмощук О. О. (2012)
Герасимчук А. Ю. - Педагогічні та психологічні аспекти формування професійної компетенції вчителів фізичної культури, Франків Є. Є., Франків Є. М., Онисько Є. Б. (2012)
Дручик В. Д. - Методологічні підходи до проблеми підготовки майбутніх учителів фізичної культури до впровадження здоров’язберігальних технологій у старшій школі (2012)
Іщук Н. М. - Самовиховання та його роль у формуванні морально-етичних цінностей майбутніх учителів фізичної культури (2012)
Кіндрат В. К. - Проблема патріотичного виховання студентів спеціальності "Фізичне виховання”, Кіндрат Н. П. (2012)
Котова О. В. - Теоретико-методологічні засади та проблеми підготовки майбутніх учителів фізичного виховання до профільного навчання (2012)
Михута И. Ю. - Сравнительный анализ уровня развития психофизических способностей суворовцев разного военно-профессионального профиля, Васюк В. Е., Барановская Д. И. (2012)
Мішин С. В. - Теоретичне обґрунтування поняття "самоосвіта” в процесі професійної педагогічної діяльності майбутнього фахівця (2012)
Поташнюк Р. З. - Методологічні підходи до дослідження проблеми підготовки майбутніх фахівців здров’я людини до здоров’язберігальної діяльності, Кубович О. В. (2012)
Свірщук Н. С. - Спеціальна підготовка майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-рекреаційної діяльності як пріоритетний напрям сучасної вищої освіти, Вознюк Т. В., Драчук А. І. (2012)
Сущенко Л. П. - Основні напрями використання Інтернету в професійній підготовці майбутніх фахівців із фізичної реабілітації, Путров С. Ю. (2012)
Томащук О. - Сутність проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців з адаптивного фізичного виховання до роботи в центрах інваспорту, Хриплюк О. (2012)
Чепелюк А. В. - Перевірка ефективності методики психолого-педагогічної підготовки майбутніх учителів фізичної культури (2012)
Андросова А. П. - Аналіз процесу навчання старшокласників плавання в школах спортивного профілю Луганської області (2012)
Вольчинська Н. О. - Реалізація ігрового методу в навчанні дітей дошкільного віку основних умінь і навичок (2012)
Галаманжук Л. Л. - Стан вивчення проблеми, пов’язаної із забезпеченням оздоровчої спрямованості занять фізичними вправами дошкільників та учнів початкової школи, Єдинак Г. А. (2012)
Єрмолаєва Т. М. - Організація позанавчальної роботи з фізичного виховання за експериментальною програмою формування естетико-фізичних якостей студентів, Ляпін В. П. (2012)
Москаленко Н. В. - Концепция олимпийского образования в общеобразовательных учебных заведениях (2012)
Олефір Г. В. - До питання формування рухових навичок із волейболу в учнів у процесі профільного навчання (2012)
Седляр Ю. В. - Структура принципов адаптивной физической подготовки (2012)
Семенович С. В. - Диференційований підхід у процесі навчання юнаків старшої школи атлетичної гімнастики, Кіндрат В. К. (2012)
Смолюк І. О. - Підвищення ефективності фізичного виховання дітей у дошкільному навчальному закладі, Смолюк В. І., Шандригось В. І. (2012)
Федоров А. П. - Інтерактивні педагогічні технології формування цінностей здоров’я в студентів університетів (2012)
Цюпак Ю. Ю. - Формування здоров’язберігальних знань та навичок молодших школярів притулку (2012)
Школа О. М. - Вплив інтерактивних технологій навчання на уроках фізичної культури учнів молодших класів на формування їхньої життєвої компетентності (2012)
Андрощук О. Ю. - Загартування як один з ефективних засобів оздоровлення дітей дошкільного віку (2012)
Bąkowicz M. - Ćwiczenia kształtujące w profilaktyce wad postawy u dzieci w wieku wczesnoszkolnym (2012)
Бейгул І. О. - Роль туризму як засобу фізичної рекреації в життєдіяльності студентської молоді, Гладощук О. Г., Тонконог В. М., Шишкіна О. М. (2012)
Вихляєв Ю. М. - Планування та контроль самостійної роботи студентів із фізичного виховання, Чиченьова О. М. (2012)
Гончарова Н. М. - Використання сучасних інформаційних технологій у сфері оздоровчого фітнесу, Денисова Л. В., Усиченко В. В. (2012)
Дмитрук В. С. - Роль фізичної культури у формуванні валеологічних знань учнів молодшого шкільного віку (2012)
Зубаль М. В. - Соматотипологічні особливості темпів приросту фізичних якостей хлопчиків 13–14 років (факторний аналіз) (2012)
Ляхович Я. В. - Динамика физической подготовленности детей 13–18 лет с лёгкой степенью интеллектуальной недостаточности (2012)
Мороз О. О. - Взаємозв’язок компонентного складу тіла та рівня рухової активності жінок першого періоду зрілого віку (2012)
Мудрик С. С. - Сучасний стан здоров’я дітей молодшого шкільного віку (2012)
Переверзева С. В. - Определение факторов мотивации старшеклассников к занятиям физической культурой и спортом, Андрианов Т. В., Дронникова Т. А., Дронникова К. Є. (2012)
Семенів Б. С. - Обґрунтування змісту професійно орієнтованої фізичної підготовки студентів факультету харчових технологій (2012)
Цап І. Г. - Рівень адаптаційного потенціалу 19–21-річних студенток із секції волейболу (2012)
Цюпак Т. Є. - Психосоматичні адаптивні реакції організму ліцеїстів різного соматотипу при екзаменаційному стресі, Васильків М. М., Карабанович П. П., Попель С. Л., Файчак Р. І. (2012)
Яців Я. М. - Сучасні погляди на реалізацію оздоровчої функції фізичної культури в дітей з урахуванням їхніх вікових особливостей, Чепіль М. (2012)
Ячнюк М. Ю. - Теоретичні основи залучення студентської молоді до рекреаційної діяльності (2012)
Алёшина А. И. - Физическая реабилитация пациентов с выраженной дисфункцией стопы на отдалённом этапе острого нарушения мозгового кровообращения, Алёшин А. А. (2012)
Бойчук Т. В. - Характеристика параметрів фізичного розвитку й функціональної підготовленості студенток спеціальної медичної групи, Голод Н. Р. (2012)
Грейда Н. Б. - Вплив фізичних вправ на функціональний стан організму дітей молодшого шкільного віку з надмірною вагою, Грицай О. С, Кренделєва В. У. (2012)
Дичко В. В. - Оцінка психофізіологічного статусу дітей із вадами зору віком 7–17 років, Флєгонтова В. В., Дичко Д. В., Гаврилін В. О., Пікінер Д. С., Макарец В. В., Акімова Н. О., Ахременко І. В. (2012)
Жирак Л. М. - Психологічна реабілітація дітей із вадами слуху засобами рекреаційно-туристичної діяльності (2012)
Кренделєва В. У. - Вплив засобів фізичної реабілітації на стан кардіореспіраторної системи жінок зрілого віку зі стенокардією (2012)
Лазарева Е. Б. - Основные принципы физической реабилитации при хирургическом лечении больных с вертеброгенными пояснично-крестцовыми компрессионными синдромами (2012)
Ліпська О. І. - Епідеміологічні особливості травм кисті та методи оцінки результатів реабілітаційного втручання (2012)
Попадюха Ю. А. - Використання тракційних засобів для відновлення спортсменів після травм попереково-крижового відділу хребта, Сохіб Бахджат Махмуд Аль Маваджех (2012)
Філак Я. Ф. - Особливості фізичного розвитку дітей, у яких порушення постави (кругло-увігнута спина) поєднується з дискінезією жовчовивідних шляхів, Філак Ф. Г. (2012)
Фурман Ю. М. - Фізична реабілітація студентів із бронхіальною астмою в процесі фізичного виховання у вищому навчальному закладі, Онищук В. Є. (2012)
Ахметов Р. Ф. - Перспективні підходи до вдосконалення техніки рухових дій спортсменів, Шаверський В. К. (2012)
Борисова Ю. Ю. - Аналіз технічної підготовленості спортсменок, які займаються естетичною гімнастикою (2012)
Валецький Ю. М. - Особливості фізіології та клініки перетренування в чоловіків і жінок, Валецька Р. О., Петрик О. І. (2012)
Галій С. М. - Вивчення впливу фізичних навантажень спортсменів, які займаються пауерліфтингом, на стан фагоцитарної активності моноцитів і нейтрофілів та спонтанну продукцію цитокінів (2012)
Гусаревич О. В. - Удосконалення управління спортивною підготовкою на основі комплексного використання технічних методів (2012)
Єднак В. Д. - Особливості фізичної підготовки футбольних арбітрів у підготовчому періоді річного циклу тренування (2012)
Заплатинська О. Б. - Удосконалення системи підготовки гімнасток-художниць згідно із сучасними правилами (2012)
Іванюк О. - Просторова синхронізація й десинхронізація біопотенціалів ЕЕГ при когнітивній діяльності спортсменів, Гаврилюк А. П. (2012)
Кутек Т. Б. - До питання прогнозування результативності спортсменок, які спеціалізуються в стрибках у висоту (2012)
Максачук Е. П. - Повышение эффективности воспитательного потенциала учебно-тренировочного процесса в условиях ДЮСШ (2012)
Максименко И. Г. - Особенности системы подготовки юных украинских спортсменов, специализирующихся в спортивных играх (2012)
Ніколаєв С. Ю. - Показники сили основних груп м’язів пауерліфтерів після силового навантаження, Ніколалєв Ю. М. (2012)
П’ятничук Д. В. - Роль кислотно-лужної рівноваги в забезпеченні гомеостазу організму під час перебування спортсменів у гірських умовах (2012)
Самоленко Т. В. - Пространственно-временные характеристики бегуний высокой квалификации на средние дистанции (2012)
Стасюк І. І. - Показники змагальної діяльності висококваліфікованих гравців у футзалі (2012)
Супрунович В. О. - Вплив показників тактичного мислення на ефективність ігрової діяльності футболісток із різним рівнем нейродинамічних функцій (2012)
Хасан Файсал Али Хасан - Оценка величины тренировочных нагрузок метателей, перенёсших детский церебральный паралич (2012)
Хохла А. І. - Взаємозв’язки показників спеціальної та загальної фізичної підготовленості фехтувальників-шпажистів різних кваліфікаційних груп (2012)
Швай О. Д. - Ефективність фізичної підготовки кваліфікованих волейболістів різних ігрових амплуа, Гнітецький Л. В., Поляковський В. І. (2012)
Шевчук М. А. - Морфофункціональна характеристика юних акробатів 6–7 років (2012)
Загальні збори Національної академії аграрних наук України (2013)
Адамчук В. В. - Електрифікація як фактор створення мобільної сільськогосподарської техніки нового покоління, Мироненко В. Г., Третяк В. М., Мельник Р. В. (2013)
Цвей Я. П. - Вплив тривалого внесення добрив на калійний режим чорнозему типового в різноротаційних сівозмінах, Іваніна В. В., Петрова О. Т., Дубовий Ю. П. (2013)
Петриченко В. Ф. - Бактеріальні хвороби сільськогосподарських рослин і пестициди, Корнійчук О. В., Пасічник Л. А., Буценко Л. М., Житкевич Н. В., Гнатюк Т. Т., Патика В. П. (2013)
Федоренко В. П. - Шкідливість стеблового кукурудзяного метелика в посівах кукурудзи, Гуляк Н. В. (2013)
Капустіна Г. А. - Вплив післядії добрив на врожайність та олійність насіння соняшнику в умовах Південного Степу, Лісовий М. В. (2013)
Кулик М. Ф. - Оцінка кормів у продукції молока за сирим протеїном, крохмалем із цукром, Скоромна О. І., Обертюх Ю. В., Жуков В. П. (2013)
Медвідь К. О. - Зміни гістоморфологічної структури бурси Фабриціуса курчат, заражених низькопатогенними штамами вірусу хвороби Марека (2013)
Зєльдін В. Ф. - Взаємозв’язок запліднюваності тварин і тривалості сервіс-періоду в свиноматок (2013)
Говоров О. Ф. - Методика визначення енергоємності перерізування стебел рослин (2013)
Романчук Л. Д. - Формування доз опромінення мешканців радіоактивно забруднених територій за рахунок овочевої продукції (2013)
Григорюк І. П. - Вплив добрив на ріст саджанців ялини європейської, Середюк О. О., Колесніченко О. В. (2013)
Демиденко О. В. - Управління фаціальним гумусонакопиченням чорноземів в агроценозах Лісостепу і Степу України, Величко В. А. (2013)
Тихонова Т. М. - Електропровідність меду, Штангрет Л. І., Шаповал Ж. В., Коваль О. С. (2013)
Рудик Р. І. - Високопродуктивні сорти — основа інноваційного розвитку галузі хмелярства, Проценко А. В., Свірчевська О. В. (2013)
Отрешко Л. М. - Моніторинг забруднення 90Sr зернової продукції в Іванківському районі Київської області (2013)
Войцеховська О. С. - Інтенсивність виділення СО2 за різних систем основного обробітку ґрунту в сівозмінах Півдня України (2013)
Дейнеко Р. М. - Продуктивність та забійні якості качок залежно від джерел цинку і марганцю в комбікормах (2013)
Смірнов О. Є. - Перспективи використання верби прутовидної як відновлювального джерела біопалива, Фурса А. Д. (2013)
Войцеховський І. О. - Ефективність використання добрив та регуляторів росту у вирощуванні ячменю ярого в Південному Степу України (2013)
Бекиров Г. М. - О влиянии повышения жизнеспособности шелкопряда на его производительность (2013)
А. І. Фененку — 80 (2013)
Рефераты (2013)
Антонюк В. П. - Формирование доходов населения индустриального города как экономическая основа человеческого развития, Кузнецова Д. В. (2014)
Білопольський М. Г. - Оцінка розвитку промислового виробництва, Турченко Д. К., Харченко В. А. (2014)
Борейко В. І. - Інвестиційне забезпечення економічного розвитку України (2014)
Воловодова О. В. - Взаємодія суб'єктів надання соціальної допомоги — умова подолання бідності та забезпечення сталого розвитку громад (2014)
Гріневська С. М. - Управління бюджетними соціальними ресурсами регіону (2014)
Іщенко О. В. - Особливості країн-лідерів рейтингів сталого розвитку (2014)
Кацура С. Н. - Исследование тенденций развития научно-технического потенциала Украины, Ляшенко В. И., Лепихова Н. А. (2014)
Клівець П. Г. - Методологічний підхід до оцінки гнучкості підприємств, Нечепуренко Д. О. (2014)
Корінєв В. Л. - Маркетинговий підхід до управління ціновою політикою на підприємстві (2014)
Котов Е. В. - Активизация механизмов государственно-частного партнерства в повышении уровня жизни населения (2014)
Котова Н. І. - Підходи до формування соціального пакета як сучасного інструменту мотивації працівників, Нікуліна А. В. (2014)
Кукурудза І. І. - Ринковий менеджмент України в контексті "польського дива" (2014)
Лернер Ю. И. - Методологические подходы к прогнозированиюпоказателей Государственного бюджета Украины (2014)
Логачева Л. Н. - Потенциал волонтерства — социальный ресурс устойчивого развития региона, Логачева Е. В. (2014)
Лымарь В. В. - Оценка подготовленности регионов европы к практической реализации концепции разумной специализации (2014)
Лях І. І. - Методологічні аспекти координації розробки стратегії інноваційного розвитку промислового міста (2014)
Майорова І. М. - Походження і структура сіті-логістичних потоків Приазов’я (2014)
Меліхов А. А. - Моделювання чинників зовнішнього впливу конкурентного розвитку промислових підприємств (2014)
Надрага В. І. - Соціальне страхування в системі соціального регулювання ризиків (2014)
Науменко Н. С. - Оцінка ефективності запровадження зони вільної торгівлі України з країнами ЄАВТ (2014)
Новак І. М. - Соціальні зміни зайнятості в Україні: соціологічний вимір впливу на якість трудового життя (2014)
Павлов К. В. - Система показателей, характеризующих развитие наноэкономики (2014)
Панькова А. Д. - Взаємодія суб’єктів соціальної відповідальності: концептуальні підходи та напрями забезпечення (2014)
Пивоваров М. Г. - Агентне моделювання як інструмент оцінки ефективності функціонування логістичної системи металургійного підприємства, Шаповалов О. М. (2014)
Поторочин С. О. - Соціально-трудові відносини в контексті безпечної трудової діяльності (2014)
Семенов А. Г. - Механізми фінансового менеджменту для проведення аналізу, Ярошевська О. В. (2014)
Столяров В. Ф. - Провідні складові механізму державного управління "Життям по-новому" (в умовах децентралізації влади), Шинкарюк О. В. (2014)
Тараш Л. І. - Механізм реалізації партнерської взаємодії держави і приватного сектору, Петрова І. П. (2014)
Ткаченко Н. М. - Антикризові зміни податків та зниження соціальних гарантій в Україні у 2014 р. (2014)
Уланчук В. С. - Формування стратегії підвищення ефективності виробництва продукції круп'яних культур на сільськогосподарських підприємствах, Кузьменко О. А. (2014)
Холод С. Б. - Удосконалення структури підприємства і системи управління щодо реалізації стратегії розвитку, Грушевський С. В., Куянова О. Ю. (2014)
Чеботарьов В. А. - Вдосконалення систем забезпечення якості на підприємствах агропродовольчого комплексу (2014)
Шаповал М. С. - У чому полягає невідповідність методики побудови балансів "витрати-випуск” економічній теорії розширеного відтворення К. Маркса (2014)
Швайка М. А. - Шляхи перетворення грошей із засобу пограбування народу в активне знаряддя державного будівництва (2014)
Ляшенко В. І. - Чи стане україна польщею ХХІ століття? (досвід компіляції в умовах окупації) (2014)
Звіт президії АЕН України на щорічних загальних зборах 16-17 травня 2014 р. (2014)
Нагородження (2014)
Макогон Ю. В. - Звіт секції економістів-міжнародників АЕН України (2014)
Саблук П. Т. - Основні результати наукових досліджень секції економістів- аграрників АЕН України та завдання на перспективу (2014)
Орієнтовна структура монографії "Академік М.Г.Чумаченко у споминах та роздумах сучасників" (упорядники - О. І. Амоша, В. М. Геєць, М. М. Чумаченко, В. І. Ляшенко) (2014)
Постанова загальних зборів Академії економічних наук України по звіту Президії про роботу АЕН України з 17 травня 2013 р. по 16 травня 2014 p. (2014)
Рецензія на колективну монографію "Перший етап модернізації економіки України: досвід та проблеми" (2014)
До 80 — річчя з дня народження та 55 — річчя наукової діяльності доктора економічних наук, професора, академіка Академії наук України, Падеріна Івана Дмитровича (2014)
Пам’яті колеги (2014)
Титул, зміст (2010)
Шемшученко Ю. - Державний суверенітет і правова держава (до 20річчя Декларації про Державний суверенітет України) (2010)
Кампо В. - Конституційні принципи правової держави та проблеми їх реалізації у практиці Конституційного Суду України (2010)
Копиленко О. - Ідея правової держави та її реалізація в законотворчому процесі (2010)
Кудряченко А. - Ідея правової держави в контексті європейської інтеграції України (2010)
Селіванов А. - Судова влада в правовій державі: нові принципи забезпечення ефективності (2010)
Теплюк М. - Проблемні питання введення в дію Конституції України (2010)
Ющик О. - Проблема співвідношення Декларації про державний суверенітет і Конституції України в контексті правової держави (2010)
Алямкін Р. - Практика Міжнародного Суду ООН із делімітації континентального шельфу та виключної економічної зони на прикладі спору між Україною та Румунією (2010)
Бишер м а Аларадж - Взаимосвязь политического и экономического факторов в урегулировании общественно-политических отношений (на примере арабо-израильского конфликта) (2010)
Євграфова Є. - Право, яке належить виключно народові (2010)
Кубік Б. - Війна триває доти, доки не похований останній із загиблих солдатів (2010)
Мельник М. - Засоби, джерела доказування в адміністративному судочинстві України: поняття та особливості (2010)
Титул, зміст (2010)
Барабаш Ю. - Про співвідношення принципів правової, демократичної та соціальної державності (2010)
Максакова Р. - Ідея установчої влади народу в Декларації про державний суверенітет та Конституції України: проблеми співвідношення (2010)
Оніщук М. - Верховенство Конституції України як засадничий принцип правової держави (2010)
Скрипнюк О. - Правова держава в Україні: питання теорії і практика реалізації (2010)
Сухонос В. - Декларація про державний суверенітет України як основний чинник формування інституту глави держави (2010)
Тимошенко В. - Проблеми побудови правової держави (2010)
Бишер м а Аларадж. - Формы урегулирования международных конфликтов (на примере урегулирования арабо-израильского конфликта) (2010)
Веклич В. - Історичні передумови сучасної концепції прав людини і громадянина (2010)
Іваненко Я. - Генезис доктринального визначення змісту категорії "адміністративний процес" (2010)
Крещенко Н. - Соціальний діалог з позиції країн ЄС (2010)
Олійник О. - Реформування юридичної риторики в Україні: євроінтеграція та адаптація національного законодавства і права України до законодавства та права ЄС (2010)
Ринажевський Б. - Військова дисципліна, законність і правопорядок – необхідні умови забезпечення військової служби (2010)
Камінський В. Ф. - Роль сівозмін у сучасному землеробстві, Бойко П. І. (2013)
Заришняк А. С. - Калійний режим чорнозему опідзоленого за тривалого удобрення зерно-бурякової сівозміни, Іваніна В. В., Колібабчук Т. В. (2013)
Мірошниченко М. М. - Безводний аміак у землеробстві, Гладкіх Є. Ю., Ревтьє А. В., Цуркан К. П., Галушка С. В. (2013)
Кулик М. Ф. - Пригнічення росту проростків зерна пшениці, тритикале і жита під впливом водної витяжки раундапостійкої ГМ сої порівняно з не ГМ соєю, Корнійчук О. В., Бугайов В. Д., Обертюх Ю. В., Хіміч О. В., Лілик Т. В., Кулик Я. М. (2013)
Соболь В. А. - Позакореневе підживлення саджанців яблуні макро- та мікроелементами в розсаднику, Горб О. С. (2013)
Якубчак О. М. - Фактори, що впливають на загальне бактеріальне обсіменіння молока, Оленіч Л. О., Таран Т. В. (2013)
Біндюг О. А. - Перетравність і баланс поживних речовин корму за осциляторної годівлі свиней, Зінов’єв С .Г., Денисюк П. В., Біндюг Д. О. (2013)
Вдовиченко Ю. В. - Створення генотипів м’ясної худоби для розведення і виробництва яловичини в умовах інтенсивного теплового навантаження, Омельченко Л. О., Найдьонова В. О. (2013)
Глухова Н. А. - Використання мутагенезу в селекції ріпаку озимого на гетерозис (2013)
Тіщенко Л. М. - Поверхні залежностей швидкостей потоків зернових сумішей на віброрешетах (2013)
Тараріко Ю. О. - Потенціал виробництва продовольства і біоенергії в зоні Полісся, Бердніков О. М., Величко В. А., Козаченко О. А. (2013)
Куян В. Г. - Вирощування екологічно безпечних урожаїв суниці в умовах осушуваних дернових ґрунтів Полісся, Марцинівський М. В. (2013)
Єрошенко С. І. - Конструктивні особливості скребкових пастеризаційних апаратів, Майборода Ю. В. (2013)
Скоцик В. Є. - Організаційно-економічні передумови фукціонування вторинного ринку сільськогосподарської техніки (2013)
Сало І. А. - Ринок плодів в Україні (2013)
Наконечна К. В. - Формування моделі інноваційного розвитку аграрної сфери (2013)
Демидюк М. В. - Генетичний аналіз ознак продуктивності та якості зерна гороху посівного (2013)
Тарасюк В. А. - Економічна оцінка вирощування розторопші плямистої в умовах Західного Лісостепу (2013)
Карман О. В. - Організаційно-економічні засади збуту овочів в Україні (2013)
Разанова О. П. - Вплив кормової добавки апімор на забійні якості перепелів (2013)
Рефераты (2013)
Відомості про авторів (2013)
Pogrebnjak A. - High Dose Ion Implantation into NiTi for Improvement of Pseudoplasticity and Shape Memory Effect, Bratushka S., Levintant-Zayonts N. (2013)
Prasher R. - Perfomance of a Double Gate Nanoscale MOSFET (DG-MOSFET) Based on Novel Channel Materials , Dass D., Vaid R. (2013)
Tashmetov M. Yu. - Neutron Diffraction Study of Ordered Structures and Phase Transitions in Vanadium Subcarbide, Em V. T., Makhkamov Sh., Ismatov N. B., Lee C. H., Choi Y. N., Pogrebnjak A. D., Kalandarov U. H. (2013)
Fateh Singh Gill - Theoretical Study of PL Behaviour of Porous Silicon (PS) Samples Prepared at 20 mA Current Density, Gupta H., Purohit L. P., Sharma K., Dhiman N., Kumar R., Mehra R. M. (2013)
Purohit L. P. - Optical Dispersion in Annealed Thin Films of S-Doped a-Si:H Alloys, Gupta H., Pankaj K. Pal, Kumar A., Kumar R., Mehra R. M. (2013)
Shubham К. - Electrical Characterization Of TiO2 Insulator Based Pd / TiO2 / Si MIS Structure Deposited By Sol-Gel Process, Khan R. U. (2013)
Rajendar V. - Effect of Co Doping on Structural and Magnetic Properties of ZnO Nanoparticles Synthesized by Novel Combustion Synthesis, Venkateswara Rao K., Shobhan K, Shilpa Chakra C. H. (2013)
Kruglyak Yu. A. - Nanoelectronics: Сurrent Generation, New Formulation of Ohm's Law and Conduction Modes by "Bottom-Up" Approach, Kondratenko P. A., Lopatkin Yu. M. (2013)
Коцюбинський В. О. - Нанокомпозити альфа-Fe2O3 / гамма-Fe2O3: синтез, кристалічна та магнітна мікроструктури, морфологія, Мокляк В. В., Груб’як А. Б., Колковський П. І., Аль-Саєді Абдул Халек Заміл (2013)
Бутарєв К. О. - Перетворення в субмоношарових покриттях хрому та титану на поверхні Sі (001), Коваль І. П., Лень Ю. А., Находкін М. Г. (2013)
Слободянюк Д. В. - Нелінійні процеси в магнітних наноточках при перпендикулярній накачці: мікромагнітне моделювання, Мелков Г. А. (2013)
Бовгира О. В. - Вивчення структурних та електронних властивостей кластерів ZnO методом теорії функціонала густини, Бовгира Р. В., Коваленко М. В., Попович Д. І., Середницький А. С. (2013)
Півень О. Б. - Кінетики росту згустків Ag, створених лазерним світлом різних довжин хвиль на мікро-кристалах AgBr, Півень О. Б., Лопаткін Ю. М. (2013)
Тищенко К. В. - Електрофізичні властивості нанокристалічних плівок платини, Пазуха І. М., Шабельник Т. М., Проценко І. Ю. (2013)
Пономарева А. А. - Формирование прецизионного пучка протонов в зондовой системе с индивидуальнымиисточниками питания магнитных квадрупольных линз (результаты эксперимента), Магилин Д. В., Воробьев Г. С., Пономарев А. Г. (2013)
Титул, зміст (2010)
Калінічева Г. - Європейський цивілізаційний вимір розбудови громадянського суспільства в Україні (2010)
Ляхович В. - Інститут президентства: еволюція змін у східнослов'янських країнах СНД (2010)
Метельова Т. - Цивілізація і культура: контраверза чи спільний родовід? (2010)
Солошенко В. - Розширення співробітництва України з європейськими країнами в галузі науки та технологій (2010)
Рудяков П. - Роль фактора цивілізаційної приналежності в реалізації державної стратегії євроінтеграції України та в оцінці альтернативних проектів (2010)
Шморгун О. - Антикризова модель у цивілізаційному вимірі (2010)
Мудрак І. - Концепція національного кримінально-процесуального судочинства в контексті судово-правової реформи (2010)
Савчин М. - Демократія і конституційна легітимність: проблеми теорії та практики (2010)
Соколов В. - Євроінтеграційні прагнення України: досягнення та перспективи (2010)
Стасюк С. - Зародження та розвиток української військово-гуманітарної традиції ведення збройної боротьби (2010)
Титул, зміст (2010)
Кудряченко А. - Культурно цивілізаційний простір Європи і Україна: спільне й особливе (2010)
Богданович І. - Зовнішньоекономічні чинники євроінтеграції України (2010)
Бульвінський А. - Новий політичний курс Віктора Януковича та російські стратегічні інтереси (2010)
Гнатюк М. - Зародження ідей об'єднання Європи, Чорногор Я. (2010)
Огнев'юк В. - Університетська освіта України в контексті перспектив європейської інтеграції (2010)
Ворошилова І. - Політико-правова архітектоніка стратегічного партнерства Росії та Лівії (2010)
Кубишкіна В. - Генезис інституту усиновлення (2010)
Пархомчук О. - Глобальна проблема демілітаризації і конверсії як чинник посилення взаємозалежності світу (2010)
Стасюк С. - Формування правових засад середньовічної війни (2010)
Титул, зміст (2010)
Бесчастний В. - Українська міліція в контексті реформування суспільства, Гребеньков Г. (2010)
Буздуган Я. - Правові основи діяльності українських благодійних об’єднань медичного спрямування (2010)
Демчишен В. - Про деякі аспекти розвитку міжмуніципального співробітництва як інноваційного інструменту в реалізації державної регіональної політики в Україні, Толкованов В. (2010)
Навроцький В. - Практична складова співпраці НАТО з іншими міжнародними організаціями щодо підтримки миру та безпеки (2010)
Раскалєй М. - Імплементація як засіб узгодження норм міжнародного та внутрішньодержавного права України (2010)
Сахиб И. - Развитие партнерства Европейского Союза и ГУАМ: основные тенденции и направления (2010)
Словська І. - Народний депутат України як суб’єкт адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення (2010)
Стасюк С. - Регулювання сучасних збройних конфліктів міжнародними гуманітарними засобами (2010)
Тимошенко В. - Наркозалежність як соціальна проблема сьогодення, Шаповал А. (2010)
Покажчик матеріалів що вийшли друком у 2010 році (2010)
Адамчук В. В. - Формування і розвиток ринку сільськогосподарської техніки в Україні, Грицишин М. І. (2013)
Мазур Г. А. - Продуктивність агроценозу як функція рівня відтворення родючості ґрунтів (2013)
Фатєєв А. І. - Співвідношення Сгк/Сфк у ґрунтах України як показник рухомості мікроелементів, Семенов Д. О., Мірошниченко М. М., Ликова О. А., Смірнова К. Б., Шемет А. М. (2013)
Величко В. А. - Гумусний стан чорноземів типових лівобережного Центрального Лісостепу та відтворення їхньої родючості, Демиденко О. В., Кривда Ю. І. (2013)
Рудник-Іващенко О. І. - Сортові ресурси плодово-ягідних культур в Україні (2013)
Кіщак О. А. - Способи підвищення виходу садивного матеріалу черешні на підщепі ВСЛ-2 (2013)
Дунаєвська О. В. - Вміст деяких есенціальних елементів у селекційних формах крупноплідних глодів Crataegus pennsylvaniсa Ashe і Crataegus submollis Sarg, Комар-Темна Л. Д. (2013)
Кандиба В. М. - Кормо-конверсійна здатність і прогнозування м’ясної продуктивності великої рогатої худоби (2013)
Кражан С. А. - Оцінка природної кормової бази вирощувальних ставів за застосування органічних добрив, Чужма Н. П., Коба С. А. (2013)
Помітун І. А. - Стабілізувальний добір за збереження і поліпшення генофонду овець сокільської смушкової породи, Сухарьков С. І. (2013)
Шахнович Н. Ф. - Сучасні методи визначення фізіологічної сумісності сортопідщепних комбінувань груші в умовах Закарпаття (2013)
Лімонт А. С. - Кількість роси і вологість льоносоломи за готування рошенцевої трести (2013)
Демидов О. А. - Про пертиненцію промислово порушених земель у межах техногенно-територіальних комплексів України (2013)
Фурдичко О. І. - Землі лісові як об’єкт праці та екологічних спостережень у лісівництві, Бобко А. М. (2013)
Луканін О. С. - Технологічна оцінка сортів яблук на придатність їх для виробництва плодових дистилятів, Мельник Н. Б., Чухіль С. М. (2013)
Рибаченко О. М. - Ефективність виробництва і використання кормів у молочному скотарстві, Воронецька І. С. (2013)
Кошицька Н. А. - Технологічні властивості насіння ріпаку залежно від режимів сушіння (2013)
Десятник К. О. - Вплив вапняних меліорантів на біологічні та фізико-хімічні показники чорнозему опідзоленого (2013)
Ткаченко К. В. - Особливості організації збуту зернових культур агропідприємствами (2013)
Назарок П. Г. - Прогнозування гідротермічного режиму схилових ґрунтів (2013)
Славову В. П. - 75 (2013)
Малієнку А. М. - 75 (2013)
Рефераты (2013)
Відомості про авторів (2013)
Титул, зміст (2014)
Клинические исследования: извлечь уроки и двигаться вперед (2014)
Примак Т. - Формула счастья, Яворская К. (2014)
Львова Л. - Свет в конце туннеля (2014)
Львова Л. - Дигоксин и мерцательная аритмия (2014)
Примак Р. - Антоціани відкривають свої таємниці (2014)
Медицина и социум: "Cолнечные дети" (2014)
Дедишина Л. - Кожна людина повинна бачити сонце (2014)
Демецкая А. - Паркинсонизм и лекарства (2014)
Демецкая А. - Ночные едоки (2014)
В зоне особого внимания: псориаз (2014)
Дедишина Л. - Належні практики у фармації (2014)
Весенние краски для здоровья организма (2014)
Орловецкая Н. - Фитотерапия ОРЗ, Редькин Р. (2014)
Кто крадет красоту? (2014)
Орловецкая Н. - Приготовление дерматологических паст в аптеке, Данькевич О., Редькин Р. (2014)
Дедишина Л. - Ліки з добрих рук (2014)
Демецкая А. - Как составить бизнес-план (2014)
Кривомаз Т. - Держите свои планы в тайне! (2014)
Кириленко М. - Коты: компаньоны, друзья, врачеватели? (2014)
Дедишина Л. - Жінки у медицині та фармації (2014)
Кривомаз Т. - Скажи мне, кто твои друзья, и я скажу, чем ты болеешь (2014)
Львова Л. - Откуда произошла акупунктура (2014)
Оптимист vs пессимист (2014)
Демецкая А. - Путь прозрения и покоя: медитация (2014)
Гороскоп здоровья (2014)
Путеводная нить в мире ферментных препаратов (2014)
Титул, зміст (2014)
Литвиненкова Т. - Турбота про людей? (2014)
Примак Р. - Как решить проблему рацематов (2014)
Торхова Т. - Кальцій як життєво важливий макроелемент (2014)
Львова Л. - Циклический синдром (2014)
Кривомаз Т. - Группа крови и болезни (2014)
Кривомаз Т. - Staphylococcus aureus: золотистая смерть или не стоит беспокоиться? (2014)
Дедишина Л. - Бібліотека — справа без майбутнього? (2014)
Демецкая А. - Опасная нагрузка: полипрагмазия (2014)
Примак Р. - Секрети золотистої скоринки (2014)
Дедишина Л. - Професіоналізм і людяність (2014)
Последствия железодефицитной анемии (2014)
Львова Л. - Статиновая эпопея (2014)
Дедишина Л. - Порадити і не зашкодити (2014)
Орловецкая Н. - Приготовление недозированных порошков по прописи Веремеенко, Данькевич О., Редькин Р. (2014)
Дедишина Л. - Формат, що зближує (2014)
Демецкая А. - Как дарить подарки партнерам по бизнесу и коллегам (2014)
Кириленко М. - Жизнь на сломе, или Как защититься от стресса в кризисные периоды жизни (2014)
Дедишина Л. - Колись аптекарі були мільйонерами (2014)
Дедишина Л. - Непокинуті і потрібні (2014)
Кривомаз Т. - Ложные воспоминания (2014)
Демецкая А. - Секреты Цезаря: многозадачность (2014)
Демецкая А. - Магия еды: молекулярная кухня (2014)
Безверхняя Л. - Физкультминутка: для тех, кто работает за компьютером (2014)
Зажигаєв Б. В. - Российский "гамбит" в глобальной политике (2014)
Гридасова Г. О. - Транснаціональні корпорації в неокорпоративній парадигмі (2014)
Лакішик Д. М. - Американська стратегія "стримування і залучення" в Азійсько-Тихоокеанському регіоні (2014)
Лунь Ю. О. - Аналіз балансу сил в центрально-Східній Європі, Рій І. М. (2014)
Коломієць В. Ф. - Місце громадської безпеки в системі національної безпеки, Рудник Р. М. (2014)
Судак І. І. - Стратегічні пріоритети безпекової політики канади на прикладі військової операції в Афганістані (2014)
Коцюруба К. О. - Основні детермінанти активізації механізмів громадянської протестної активності в умовах ентропії українського суспільства (2014)
Кулаков А. А. - Особенности развития Украино-Российских событий периода 2013–2014 годов (2014)
Андрєєва О. М. - Електронне урядування країн Скандинавії: становлення та розвиток (2014)
Савич А. С. - Європейські програми формування інформаційного простору ЄС (2014)
Павлов Н. В. - Русские и немцы во времени и пространстве – партнеры или соперники? (Часть третья) (2014)
Dr Aleksandra Synowiec - Spektakle pamięci - język teatru jako instrument komunikacji w debacie o polskiej historii (2014)
Чумаченко О. А. - Деякі аспекти діяльності Українського національного союзу (1918 р.) за спогадами Микити Шаповала (2014)
Самойлов О. Ф. - Теорія та практика антиглобалістського руху (2014)
Рецензія на статтю Коцюруби К. О. "Основні детермінанти активізації механізмів громадянської протестної активності в умовах трансфорції українського суспільства" (2014)
Рецензія на статтю Кулакова А. А. "Особливості розвитку українсько-російських подій періоду 2013–2014 рр." (2014)
Рецензія на статтю Савич А. С. "Європейські програми формування інформаційного простору ЄС" (2014)
Рецензія на статтю Гридасової Г. О. "Транснаціональні корпорації в неокорпоративній парадигмі" (2014)
Титул, зміст (2013)
Ветютнева Н. О. - Основні вимоги до нормативно-правового регулювання контролю якості біологічних лікарських засобів, Шукаєва О. П. (2013)
Жаркова С. О. - Оцінка тенденцій споживання протипухлинних препаратів та захворюваності на рак шлунка в Україні та світі, Демченко А. С., Подгайна М. В., Хоменко В. М. (2013)
Загорій Г. В. - Поглиблений аналіз динаміки розвитку основних фінансово-економічних показників, що формують собівартість товарної продукції на ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"" за 1995–2013 рр. (2013)
Ткаченко Н. О. - Формування соціальної відповідальності у системі вищої фармацевтичної освіти, Книш Є. Г., Червоненко Н. М. (2013)
Дацюк Н. О. - Аналіз цінової політики на ін’єкційні наркотичні лікарські засоби в Україні, Волох Д. С., Шолойко Н. В. (2013)
Шаповалов В. В. - Доказова фармація: визначення режиму контролю лікарських засобів у схемах фармако корекції опіоїдної залежності, Лінський І. В. (2013)
Давтян Л. Л. - Структурно-механічні дослідження полімерів – основа для створення гелю на їх основі, Ващук В. А., Поліщук Ю. П. (2013)
Руденко В. В. - Встановлення терміну придатності м’якого лікарського засобу для лікування ран у ІІ фазі ранового процесу (2013)
Безпала Ю. О. - Термогравіметричний аналіз гелю для лікування запальних захворювань слизової оболонки порожнини рота, Баранова І. І. (2013)
Малецька З. В. - Вивчення осмотичних властивостей вагінальних супозиторіїв комбінованої дії з антимікробною та протизапальною активністю, Давтян Л. Л. (2013)
Гуреєва С. М. - Вибір допоміжних речовин з метою розроблення складу таблеток з езомепразолом (2013)
Гречана О. В. - Спектральна характеристика та електронна будова синтетичних похідних кумарину. Повідомлення ІІ. Вивчення УФ-спектрів дикумарину та етилбіскумацетату (неодикумарину) (2013)
Анельчик Г. В. - Селективне поляриметричне визначення лактози моногідрату у двокомпонентній допоміжній речовині "СтарЛак"5, Леоненко І. І., Скрипинець Ю. В., Єгорова А. В., Антонович В. П. (2013)
Марчишин С. М. - Визначення вмісту вуглеводів у зборі антиалергійному, Козачок С. С. (2013)
Грицик Л. М. - Ідентифікація та кількісне визначення органічних кислот у траві видів приворотня, Тучак Н. І., Грицик А. Р. (2013)
Семенів Д. В. - Вплив "субстанції аронії гідрофільної" на рівень залишкового азоту та сечовини за експериментальної гіперазотемії (2013)
Геращенко І. І. - Ентеросорбенти в курсі фармацевтичної хімії на додипломному етапі підготовки провізорів (2013)
Правила для авторів (2013)
Title (2014)
Bondar M. I. - Synergetic effect from interdependence of scientific and educational activities in the field of accounting, Kuzminskyi I. A., Svirko S. V. (2014)
Гуцайлюк З. В. - Реформування системи бухгалтерського обліку в Україні-елементи концепції (2014)
Левицька С. О. - Управлінський аудит як інструмент оптимізації витрат енергопостачальних компаній, Левицька І. О. (2014)
Дорошкевич Д. В. - Інформаційне забезпечення транспортно-логістичних систем (2014)
Дмитренко А. В. - Формування облікової політики за договором простого товариства (2014)
Ісай О. В. - Порівняльна характеристика систем обліку витрат при управлінні за функціями та за видами діяльності в стратегічному управлінському обліку, Ходзицька В. В. (2014)
Kryshtopa I. I. - Model of the strategic accounting of costs of the industrial enterprise (2014)
Хоптинський Ю. А. - Засадничі питання організації бухгалтерського обліку (2014)
Вільха В. А. - Дисконтування відшкодовного ПДВ для цілей фінансової звітності (2014)
Іванков В. М. - Характеристики системи управлінського обліку підприємства за інноваційною стратегією розвитку (2014)
Кузьмінський Б. Ю. - Облік активів, конфіскованих за порушення митних правил (2014)
Сафонов Т. І. - Документування результатів внутрішнього аудиту (2014)
Петриченко В. Ф. - Актуальні проблеми наукового забезпечення моніторингу земель України, Балюк С. А., Медведєв В. В. (2013)
Балян А. В. - Внесок аграрної науки в розвиток органічного виробництва (2013)
Заришняк А. С. - Стратегія розвитку агропромислового виробництва за збереження ландшафтів і рекреаційних зон Карпатського регіону, Седіло Г. М., Дишлюк В. Є., Качмар О. Й. (2013)
Вишневська О. А. - Вплив добрив на підвищення врожайності сучасних сортів картоплі в умовах Полісся (2013)
Вожегова Р. А. - Урожайність різних сортів пшениці озимої залежно від строків сівби в умовах Південного Степу, Заєць С. О., Коваленко О. А. (2013)
Большакова В. М. - Поширення карантинного організму золотиста картопляна нематода (Globodera rostochiensis Woll.) на території Одеської області (2013)
Якубчак О. М. - Оцінка якості сирого товарного молока, отриманого від корів з особистих селянських господарств, Кобиш А. І. (2013)
Головко А. М. - Тешовак — нова інактивована вакцина проти хвороби Тешена свиней, Сорока В. І., Дерев’янко С.В., Бова Т.О. (2013)
Лімонт А. С. - Вплив швидкості руху прес-підбирачів на тривалість формування рулонів льонотрести під час її збирання, Климчук В. М. (2013)
Гуторова О. А. - Трансформация соединений железа в почве рисовых полей, Шеуджен А. Х., Марущак А. Н. (2013)
Демиденко О. В. - Відтворення родючості чорноземів типових в аґроценозах при ґрунтозахисному землеробстві (2013)
Боднарчук О. В. - Особливості формування якісних показників закваски для кисловершкового масла (2013)
Варченко О. М. - Сучасний стан та проблеми розвитку особистих селянських господарств в Україні, Свиноус І. В., Демчак І. М. (2013)
Василів А. П. - Оцінка природної резистентності свиноматок імпортних порід (2013)
Ільєнко Т. В. - Моделювання вмісту вологи в рослинах пшениці озимої за супутниковими даними (2013)
Беженар І. М. - Формування продовольчих брендів на основі регіональних продуктів (2013)
Мельник О. В. - Оцінка гомозиготності коней залежно від рівня інбридингу за мікросателітними локусами ДНК (2013)
Зведенюк Т. Б. - Баланс фосфору за тривалих способів основного обробітку ґрунту залежно від удобрення в сівозмінах (2013)
Капралюк О. В. - Історія розвитку вітчизняного бджільництва (2013)
Талант, що визначає долю (до 110-річчя П.Д. Пшеничного) (2013)
Д. О. Мельничуку — 70 (2013)
М. П. Сичевському — 60 (2013)
І. П. Петренку — 75 (2013)
О. Л. Трофименку — 75 (2013)
Рефераты (2013)
Калетнік Г. М. - Крапельне зрошення: стабільність високих врожаїв (2013)
Балюк С. А - Стан і перспективи розвитку засобів забезпечення простежуваності результатів вимірювань у ґрунтознавстві та агрохімії України, Бородіна Я. В., Лазебна М. Є., Прохорова І. А. (2013)
Христенко А. О. - Оцінка азотного стану ґрунтів і рівня забезпеченості рослин азотом хімічними методами, Гладкіх Є. Ю., Юнакова Т. А. (2013)
Іваніна В. В. - Заходи біологізації у формуванні фосфатного режиму чорнозему типового, Шиманська Н. К., Мазур Г. М. (2013)
Улич Л. І. - Урожайний потенціал та адаптивні властивості нових сортів пшениці м’якої озимої в умовах Лісостепу, Василюк П. М. (2013)
Гораш О. С. - Формування площі листкової поверхні та накопичення сухої речовини рослинами ячменю озимого залежно від удобрення, Климишена Р. І. (2013)
Ремесло О. В. - Застосування регулятора росту рослин "Вимпел" на пшениці озимій в умовах Cтепу, Кольцов С.О., Марущак Г. М., Лісовий М. М. (2013)
Кривошия П. Ю. - Епізоотична ситуація щодо інфекційних і паразитарних хвороб коней, засоби їх діагностики та профілактики (2013)
Акімов О. В. - Якість м’ясної продукції свиней сучасних генотипів за годівлі з використанням об’ємистих кормів (2013)
Дерень О. В. - Вирощування племінних цьоголіток любінського коропа способом підрощення личинок і застосування преміксу (2013)
Федорук Р. С. - Уміст мінеральних елементів в організмі медоносних бджіл та їхній продукції в умовах традиційного й органічного виробництва, Ковальчук І.І. (2013)
Мойсеєнко В. К. - Обґрунтування технологічно-конструкційних схем машин для розсівання мінеральних добрив (2013)
Белоліпський В. О. - Вплив біогумусу на протиерозійну стійкість чорнозему звичайного, Усатенко Ю. І., Полулях М. М., Мільчевська Ж. І. (2013)
Патика В. П. - Біоіндикація стану різноманітності ґрунтової біоти в умовах Полтавської області, Тараненко С. В., Тараненко А. О. (2013)
Божидарнік Т. В. - Інноваційно-інвестиційне забезпечення розвитку молокопродуктового підкомплексу (2013)
Гура А. М. - Організаційно-економічні засади функціонування ринку продукції м’ясного скотарства (2013)
Пліско І. В. - Особливості використання бонітетів ґрунтів у сучасних ринкових умовах, Смірнова К. Б. (2013)
Івченко В. М. - Вплив екстрактів з амброзії полинолистої на лабораторну схожість насіння різних культур (2013)
Аббасов Г. С. - Оценка эффективности работы коллекторнодренажных систем на основе анализа режима грунтовых вод и засоления почвогрунтов активной зоны (2013)
Чумак Р. М. - Теоретичні підходи до диверсифікації сільськогосподарського виробництва в Україні (2013)
До 110-річчя від дня народження М.К. Крупського (1903–1986) (2013)
М. К. Ліннику — 75 (2013)
Пам’яті Й. З. Сірацького (2013)
Рефераты (2013)
Надруковано у 2013 році (2013)
Загальні збори національної академії аграрних наук України (2014)
Медведєв В. В. - Водні властивості і бонітети ґрунтів різного гранулометричного складу, Пліско І. В., Бігун О. М. (2014)
Головач О. М. - Вплив свинцю на накопичення калози у клітинах кукурудзи (2014)
Кириленко Л. В. - Формування високоефективної симбіотичної системи Rhizobium galegae — козлятник, Шкатула Ю. М., Коць С. Я., Маменко П. М., Патика В. П. (2014)
Ібатуллін І. І. - Співвідношення лізину й аргініну в раціонах курей батьківського стада, Кривенок М. Я. (2014)
Федорук Р. С. - Уміст загальних ліпідів у тканинах медоносних бджіл за згодовування борошна з бобів нативної та генетично модифікованої сої, Романів Л. І. (2014)
Мигаль М. Д. - Особливості локалізації залозистих волосків на рослинах конопель і їх зв’язок з канабіноїдами, Кмець І. Л. (2014)
Пелих В. Г. - Використання шляхового аналізу для оцінки взаємозумовленості селекційних ознак у свинарстві (2014)
Тихона Г. С. - Визначення статевої охоти у вівцематок за мазками цервікального слизу (2014)
Говоров О. Ф. - Обґрунтування конструкцій різальних апаратів подрібнювачів пожнивних решток (2014)
Демидов О. А. - Рекультивація порушених земель: нормативно-правове забезпечення землеробства (2014)
Куценко М. В. - Ґрунтозахисна оптимізація структури сільськогосподарських угідь, Круглов О. В. (2014)
Сипко А. О. - Відтворення вмісту гумусу в слабокислому сірому лісовому ґрунті за хімічної меліорації в умовах Правобережного Лісостепу, Гончарук Г. С. (2014)
Облап Р. В. - Моніторинг продуктів харчування та сільськогосподарської сировини в Україні на вміст генетично модифікованих інгредієнтів (2014)
Кругляк О. В. - Економічні аспекти ефективності впровадження геномної оцінки тварин (2014)
Зведенюк Т. Б. - Баланс азоту в зерновій сівозміні за різних способів основного обробітку ґрунту та удобрення (2014)
Овсієнко М. А. - Нова вуглеводно-мінерально-вітамінна добавка в годівлі відлучених поросят (2014)
Гетманенко В. А. - Накопичення важких металів у ґрунті та рослинній продукції за умов удобрення осадом міських стічних вод (2014)
В. В. Адамчуку – 60 (2014)
Пам’яті М. В. Зубця (2014)
Реферати (2014)
Титул, зміст (2014)
Рябошапко Л. - Конституційні взаємини в Україні: досвід, суперечності, європейський контекст (2014)
Riaboshapko L. - Constitutional Relations in Ukraine: Experience, Contradictions, European Context (2014)
Павко Я. - Сутність понять "шпигун" і "військовий розвідник" та їх відмінність у міжнародному праві (2014)
Pavko Y. - Nature of Concepts of ‘Spy’ and ‘Military Intelligence Officer’ and Their Difference in International Law (2014)
Приполова Л. - Щодо ролі органів державної влади та місцевого самоврядування у вирішенні питань адміністративно-територіального устрою: вітчизняний та зарубіжний досвід (2014)
Prypolova L. - Regarding the Role of State Authoritative and Local Self-Government Bodies in Resolving the Issues on Administrative and Territorial Structure: National and Foreign Experience (2014)
Шаповал О. - Використання спеціальних знань під час розслідування злочинів у бюджетній сфері України (2014)
Shapoval O. - Usage of Special Knowledge during the Investigation of Crimes in the Budget Sphere of Ukraine (2014)
Чекаленко Л. - Гуманітарний вимір відносин України та Росії, Ціватий В. (2014)
Chekalenko L. - The Humanitarian Dimension of Ukraine – Russia Relations, Tsivatyi V. (2014)
Камінський В. Ф. - Наукові основи організації сівозміни сільськогосподарських підприємств у проектах землеустрою, Шевченко І. П. (2013)
Тараріко О. Г. - Оцінка впливу змін клімату на продуктивність зернових культур та їх прогнозування за супутниковими даними, Сиротенко О. В., Ільєнко Т. В., Кучма Т. Л., Воскресенська О. М. (2013)
Вишневська О. А. - Продуктивність сортів картоплі залежно від комбінованої системи удобрення в умовах Полісся (2013)
Демиденко О. В. - Баланс поживних речовин за різних способів обробітку чорнозему, Шаповал І. С. (2013)
Пількевич Р. А. - Водний режим і посухостійкість видів айви японської в умовах Південного берега Криму, Комар-Темна Л. Д. (2013)
Кулик М. Ф. - Вплив дріжджових культур на молочну продуктивність, уміст жиру і білка в молоці корів, Обертюх Ю. В., Безпалько А. В. (2013)
Волков Д. А. - Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку новоолександрівської ваговозної породи коней, Лютих С. В. (2013)
Литвиненко М. А. - Особливості селекції екстрасильних за якістю зерна генотипів пшениці м’якої озимої, Голуб Є. А. (2013)
Кирпа М. Я. - Післязбиральна обробка насіння кукурудзи та особливості її проведення в господарствах (2013)
Разанов С. Ф. - Вплив рН ґрунту на питому активність радіонуклідів у бджолиному обніжжі та перзі, Гуцол Г. В. (2013)
Кузьменко Є. І. - Взаємодія іонів важких металів за їх надходження до виноградної рослини, Кузьменко А. С. (2013)
Солоха М. О. - Аеромоніторинг стану плодових насаджень (2013)
Самойлов А. В. - Исследование теплофизических свойств заменителей молочного жира и молочно-жировых смесей, Ересько Г. А., Жукова Я. Ф. (2013)
Балюк C. А. - Відтворення родючості ґрунтів: актуальні напрями економічного дослідження, Кучер А. В., Анісімова О. В., Кучер Л. Ю. (2013)
Гусак С. В. - Вплив комплексу хелатних сполук мікроелементів і мікробного B-каротину на продуктивність та інкубаційні якості яєць перепелів (2013)
Збарська А. В. - Модель розвитку малого підприємництва на основі кооперації (2013)
Нестерова Н. Г. - Акумуляція аскорбінової кислоти в листках деревних видів рослин (2013)
Стариченко М. А. - Формування інвестиційної привабливості сільського господарства (2013)
Піпан Х. М. - Роль вітчизняної селекції у забезпеченні аграрного сектору комерційно цінними сортами пшениці озимої (2013)
Рефераты (2013)
Прядко В. В. - Сценарний розвиток бюджетної політики в Україні, Сокровольська Н. Я. (2014)
Білак О. С. - Державне регулювання діяльності страхових компаній України (2014)
Волкова О. Г. - Платоспроможність кредитних спілок України на сучасному етапі розвитку (2014)
Ілащук С. А. - Методологічні підходи до організації фінансового контролю економічних відносин (2014)
Крамченко Р. А. - Кредитування домогосподарств: теоретичні основи та сучасна практика (2014)
Куцяк В. О. - Домогосподарство як важливий об’єкт державної фінансової політики в умовах ринку (2014)
Лащак В. В. - Вплив зовнішніх факторів на ефективність системи захисту прав споживачів в Україні, Лащак Т. В. (2014)
Малярчук О. В. - Механізм фінансового забезпечення інноваційного розвитку (2014)
Островська Н. С. - Контролінг ризиків у банку як метод формування банківського менеджменту (2014)
Попова В. Д. - Стан інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні (2014)
Русул Л. В. - Особливості розвитку ринку страхових послуг в умовах посилення глобалізаційних процесів (2014)
Струк Б. М. - Багаторівнева система показників релевантної оцінки бюджету розвитку (2014)
Томашевська А. М. - Характеристика джерел забезпечення інвестиційної діяльності (2014)
Третякова О. В. - Соціальні наслідки глобалізації у податковій сфері (2014)
Безродна С. М. - Мінімізація загально-виробничих витрат та контроль якості продукції на підприємствах (2014)
Бєлік В. Д. - Формування системи самоорганізації персоналу на підприємстві (2014)
Вербівська Л. В. - Перешкоди ведення підприємницької діяльності в Україні та шляхи їх подолання (2014)
Гаврилець В. А. - Основні концепції податкової політики підприємств України в середовищі динамічних складноструктурованих економічних систем (2014)
Гуменюк А. В. - Теоретичні основи маркетингу в овочівництві України (2014)
Гуцул Я. В. - Сучасні проблеми реформування житлово-комунального господарства (2014)
Євдокименко В. К. - Визначення стратегії розвитку видів економічної діяльності на основі динаміки їх валової доданої вартості, Стеценко І. В. (2014)
Збродська О. В. - Планування покращення якості продукції на підприємстві, Васількова К. В., Сенчук І. В. (2014)
Карпець О. С. - Сценарне моделювання ризиків інноваційного проекту (2014)
Кифяк О. В. - Маркетингові рішення у сфері туристично-екскурсійного обслуговування: інноваційний підхід, Руденко М. М. (2014)
Кононенко Я. В. - Ефективність імпортних операцій на прикладі АТ "ЕФЕКТ" (2014)
Кравчук І. А. - Тенденції і перспективи концептуального забезпечення аграрного маркетингу (2014)
Кравчук І. І. - Механізми управління відтворенням потенціалу агросфери (2014)
Лаготюк В. О. - Аналіз існуючих підходів до оцінки конкурентоспроможності (2014)
Черничук Л. В. - Стохастичність соціально-економічних наслідків виробничого травматизму в Україні (2014)
Шабатура Т. С. - Концептуальні напрямки до визначення змісту інвестиційного потенціалу підприємства (2014)
Юрій Е. О. - Організаційне забезпечення запобігання виникненню корпоративних конфліктів в акціонерних товариствах, Карвацький М. В. (2014)
Юрій К. К. - Сучасні підходи до оцінки ефективності діяльності малих підприємств (2014)
Косминко М. В. - Стандартизація управлінського обліку як інструмент його активізації (2014)
Пославська Л. І. - Практичні аспекти обліку прямих витрат за центрами відповідальності (2014)
Проданчук М. А. - Роль та місце облікової інформації в управлінській діяльності бізнесом підприємства та інструментарій забезпечення її якості (2014)
Щербатюк В. В. - Бухгалтерские планы счетов в учётном обеспечении развития экономики (2014)
Аверкина М. Ф. - Діагностика забезпечення стійкого розвитку міст Центрально-Луганського субрегіону (2014)
Антошків О. Д. - Інформаційно-комунікаційні технології як інноваційна складова регіонального розвитку (2014)
Вяткіна Т. Г. - Використання потенціалу трудових ресурсів в розвитку сільського господарства регіонів України (2014)
Іванюта С. В. - Активізація інноваційно-інвестиційної діяльності в регіонах України (2014)
Кондратенко Н. О. - Ефективне використання енергетичного потенціалу у регіональних економічних системах (2014)
Семикіна М. В. - Підвищення керованості інноваційним розвитком на основі інтегрального оцінювання соціально-трудового потенціалу, Пасєка С. Р. (2014)
Чушенко В. О. - Соціально-економічний потенціал як інструмент управління регіональним розвитком (2014)
Горбач Л. М. - Екологічна політика держави: сучасна парадигма, реалії і перспективи (2014)
Гальків Л. І. - Загальні витрати на освіту в Україні та їх роль у формуванні інноваційного потенціалу (2014)
Збродська О. В. - Проблеми працевлаштування випускників вищих навчальних закладів та їхня кваліфікаційна відповідність вимогам ринку праці, Шахраюк-Онофрей Є. В. (2014)
Шульга О. А. - Активізація розвитку сфери зайнятості у сільській місцевості (2014)
Дронь В. С. - Дослідження взаємозв’язку між соціально-економічними величинами (2014)
Яцько О. М. - Застосування деяких методів нейронних мереж при розв’язуванні економічних задач, Довгунь А. Я., Літвінчук Ю. А. (2014)
Атаманчук З. А. - Дослідження впливу імпорту машинобудівної продукції на основні макроекономічні показники України, Зборовський Д. Є. (2014)
Гайдукова О. О. - Теоретико-методологічні засади формування та розвитку транскордонного співробітництва (2014)
Маркович В. В. - Критерії соціально-економічної ефективності транскордонного співробітництва (2014)
Буднікевич І. М. - Формування конкурентних переваг міста на основі новітніх чинників: маркетинговий підхід (2014)
Гуменюк А. М. - Регіональні детермінанти зміцнення економічної безпеки трансформаційних процесів (2014)
Дубиківський С. Л. - Особливості моделювання економічної безпеки країн з інформаційною економікою (2014)
Зайцева І. Ю. - Дослідження впливу розвитку міжнародних транспортних коридорів на національну безпеку України (2014)
Карлова О. А. - Визначення ступеню підготовленості та елементів стратегії управління міського комплексу до інноваційних змін (2014)
Кутаренко Н. Я. - Проблема понятійно-змістового трактування сутності органічного агровиробництва (2014)
Онопко М. О. - Роль фондов суверенного богатства в экономической политике (2014)
Петращак О. О. - Соціально-економічні важелі підвищення продуктивності праці в системі чинників її зростання в сучасних умовах (2014)
Трішкіна Н. І. - Інноваційні підходи розвитку оптової торгівлі України (2014)
Турило А. М. - Теоретико-методологічні засади дослідження розвитку на різних рівнях господарювання, Корнух О. В. (2014)
Ворошан А. Д. - Системна економіка як платформа розвитку сучасної економічної теорії (2014)
Гордієнко Л. А. - Еволюція концепцій соціальної відповідальності бізнесу (2014)
Титул, зміст (2014)
Корж В. - Конституція громадянського суспільства. Пропозиція для реформи* (2014)
Korzh V. - The Constitution of Civil Society. Proposal for Reforms (2014)
Суббот А. - Застосування в Україні передових світових стандартів організації ефективної діяльності правоохоронних органів (2014)
Subbot A. - Application of Advanced World Standards for the Organization of Efficient Operations of Law Enforcement Agencies in Ukraine (2014)
Вільгушинський В. - Щодо проблемних питань законодавчого регулювання інституту негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні (2014)
Vilgushinskiy V. - Regarding Problematic Issues on Legal Regulation of the Institute of Covert Investigative (Detective) Actions in Criminal Proceedings (2014)
Годз К. - Напрями вдосконалення законодавчого регулювання ПДВ в Україні у контексті євроінтеграції (2014)
Godz K. - Methods For Improvement of VAT Legal Regulations in Ukraine in the Context of Its European Integration (2014)
Дідук О. - Спірні питання спільної власності подружжя (2014)
Diduk O. - Controversial Issues Regarding Joint Property Ownership between Spouses (2014)
Задирака Н. - Світовий досвід запобігання та протидії корупції: до питання про інтеграцію законодавства України до права Європейського Союзу , Кабанець Р. (2014)
Zadyraka A. - Global Experiences in Preventing and Counteracting Corruption: Towards the Issue on Integration of the Legislation of Ukraine into EU Law, Kabanets R. (2014)
Титул, зміст (2014)
Вітик І. - На засадах ідеологічної багатоманітності (2014)
VItyk I. - On the Basis of Ideological Diversity (2014)
Зварич І. - Щодо поглядів окремих західних учених на подальше формування європейської спільноти (2014)
Zvarych I. - Regarding the Views of Some Western Scientists on Further Formation of the European Community (2014)
Зозуля Є. - Підготовку сучасного правоохоронця – на рівень європейських стандартів (2014)
Zozulya I. - Training of Modern Law Enforcement Officers Is to Comply with European Standards (2014)
Луцький А. - Методологічні підходи до визначення взаємозв’язку національної, політичної та правової ідеологій (2014)
Lutskyi A. - Methodological Approaches to Determine the Correlation between National, Political and Legal Ideologies (2014)
Петриченко В. Ф. - Підвищення стійкості землеробства в умовах глобального потепління, Балюк С. А., Носко Б. C. (2013)
Лопушняк В. І. - Кислотно-основні властивості темно-сірого опідзоленого ґрунту за різних систем удобрення (2013)
Мащак Я. І. - Урожайність деградованих травостоїв залежно від підсіяних видів і норм бобових багаторічних трав, Мізерник Д. І. (2013)
Стегній Б. Т. - Науковий супровід у галузі ветеринарної медицини (2013)
Козир В. С. - Якісні показники шкур бугайців молочної, комбінованої і м’ясної порід (2013)
Гайдей О. С. - Оцінка стресостійкості та резистентності у корів молочних порід (2013)
Дзюбецький Б. В. - Використання генетичної плазми кукурудзи Айодент у селекції вихідного матеріалу, Боденко Н. А., Бондарь Т. М. (2013)
Нагорнюк Т. А. - Аналіз генетичної структури коропа антонінсько-зозуленецького типу, Залоїло О. В., Тарасюк С. І. (2013)
Фіялка М. Д. - Обґрунтування зональної структури технічних засобів для вирощування зернових та олійних культур (2013)
Городній М. М. - Проблеми використання осадів стічних вод для виробництва добрив (2013)
Полєнок А. В. - Вплив мінеральних добрив і способів обробітку ґрунту на продуктивність культур рисової сівозміни, Вожегов С. Г., Скидан В. О. (2013)
Сичевський М. П. - Концептуальна модель паспортизації галузей харчопереробної промисловості, Коваленко О. В. (2013)
Скоцик В. Є. - Формування дилерської мережі збуту сільськогосподарської техніки в Україні (2013)
Савченко В. О. - Формування продуктивності бобів кормових в умовах Правобережного Лісостепу (2013)
Дунаєва Є. А. - Алгоритм оцінки впливу природних та антропогенних факторів на водні ресурси (2013)
Прудивус Л. В. - Державна підтримка оптових сільськогосподарських ринків в Україні (2013)
Панасюк Б. Я. - Можливості природи і потреби людини (2013)
Рефераты (2013)
Титул, зміст (2014)
Суббот А. - Особливості правового регулювання контролю трансфертного ціноутворення (2014)
Subbot A. - Specifics of Legal Regulation of the Control over Transfer Pricing within the Relations of Large Taxpayers (2014)
Романюк Б. - Зупинення досудового розслідування з підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 280 Кримінального процесуального кодексу України (2014)
Romaniuk B. - Termination of Pretrial Investigation on the Grounds Set Forth in Paragraph 2 of Part 1 of Article 280 of the Criminal Procedure Code of Ukraine (2014)
Чекаленко Л. - Засади взаємовідносин України і Росії: Крим (2014)
Chekalenko L. - Principles of Ukraine – Russia Relations: Crimea (2014)
Назимко Є. - Результати анкетування суддів апеляційних інстанцій щодо ефективності застосування покарання до неповнолітніх та можливість їх використання в законодавчій і правозастосовній діяльності (2014)
Nazimko I. - Results of a Questionnaire Poll on the Effectiveness of Juvenile Punishments Conducted amongst Judges of Appellate Courts, and the Possibility to Use These Results in Legislative and Law Enforcement Activities (2014)
Василик Ю. - Участь малолітніх та неповнолітніх осіб як сторін у цивільному процесі (2014)
Vasylyk I. - Participation of Minor Children and Juveniles as Parties to Civil Actions (2014)
Титул, зміст (2014)
Алексєєв В. - Громадівська власність – матеріальна основа життєзабезпечення територіальних громад (2014)
Aleksyeyev V. - Communal Property as the Material Basis of Life Support for Territorial Communities in Ukraine (2014)
Дідук О. - Який принцип важливіший — недоторканності приватної власності чи наявності її охорони? (2014)
Diduk O. - Which Principle Is More Important — the Principle of Inviolability of Private Property or the Principle of Availability of Its Protection? (2014)
Павлів А. - Розвиток держави й вищих представницьких органів Англії та Франції в дореволюційний період (2014)
Pavliv A. - Development of the State and Supreme Representative Bodies of England and France in the Pre-Revolutionary Period (2014)
Рудик П. - Правові вимоги до процедури внесення змін до Конституції України (2014)
Rudyk P. - Legal Requirements for the Procedure for Amending the Constitution of Ukraine (2014)
Суббот А. - Забезпечення безпеки працівників правоохоронних органів від корупційних посягань (2014)
Subbot A. - Ensuring of Security of the Law Enforcement Officers Exposed to Corruption Attacks (2014)
Sukhodub L. F. - Nanocomposite Apatite-Biopolymer Materials and Coatings for Biomedical Applications, Yanovska G. O., Sukhodub L. B., Kuznetsov V. M., Stanislavov O. S. (2014)
Ilchehko O. O. - Investigation of Water Cluster Structure Using Raman Spectra Temperature Dependences, Kutsyk A. M., Lemeshko V. V., Nikonova V. V., Obukhovsky V. V. (2014)
Murugakoothan P. - Natural Dye Extracts of Areca Catechu Nut as dye Sensitizer for Titanium dioxide Based Dye Sensitized Solar Cells, Ananth S., Vivek P., Arumanayagam T. (2014)
Bijoy Kantha - The Design of a Low Power MEMS Based Micro-hotplate Device Using a Novel Nickel Alloy for Gas Sensing Applications, Subir Kumar Sarkar (2014)
Aruna Bharathi M. - Synthesis, Characterization and Density Functional Study of LiMn1.5Ni 0.5O4 Electrode for Lithium Ion Battery, Venkateswara Rao K., Sushama M. (2014)
Omer B. M. - Simulation Study on the Open-Circuit Voltage of Amorphous Silicon p-i-n Solar Cells using AMPS-1D, Mohammed F. A., Seed Ahmed Mahgoub A. (2014)
Sharma K. - Effect of Composition on Optical and Thermoelectric Properties of Microstructured p-type (Bi2Te3)x(Sb2Te3)1 – x Alloys, Lal M., Gumber V. K., Kumar A., Chaudary N., Goyal N. (2014)
Pankaj Sharma - Synthesis and Characterization of Nickel Ferrite: Role of Sintering Temperature on Structural Parameters, Emdadul Islam S. K. (2014)
Sushko O. A. - Investigation of a Nanophotonic Sensor with Electrode Modified by Semiconductor Quantum Dots, Rozhitskii M. M. (2014)
Barabash M. Yu. - Getting of Nanocomposites Thin Films on the Basis of Carbazole from Gas Phase and their Properties (2014)
Thanh-Tuan Ngo - A Planar Interdigital Sensor for Bio-impedance Measurement: Theoretical analysis, Optimization and Simulation, Hamidraza Shirzadfar, Djilali Koutiche, Mustapha Nadi (2014)
Хоменко А. В. - Трибологические свойства наноразмерных систем, содержащих углеродные поверхности, Проданов Н. В., Хоменко Е. П., Трощенко Д. С. (2014)
Кругляк Ю. А. - Наноэлектроника: термоэлектрические явления в концепции "снизу-вверх", Кондратенко П. А., Лопаткин Ю. М. (2014)
Любушкин Р. А. - Влияние растворителя на микроструктуру Bi2Te3 полученного микроволновым сольвотермальным методом, Соклакова О. Н., Япрынцев М. Н., Васильев А. Е., Даньшина Е. П., Иванов О. Н. (2014)
Дінжос Р. В. - Аналіз теплопровідності полімерних нанокомпозитів наповниних вуглецевими нанотрубками та технічним вуглецем, Фіалко Н. М., Лисенков Е. А. (2014)
Софронов Д. С. - Получение пленок ZnSe методом гидрохимического осаждения, Софронова Е. М., Костенюкова Е. И., Стариков В. В., Лебединский А. М., Матейченко П. В., Опанасюк А. С. (2014)
Мандзюк В. І. - Морфологія та електрохімічні властивості термічно модифікованого нанопористого вуглецю як електроду літієвих джерел струму, Нагірна Н. І., Лісовський Р. П. (2014)
Чурюмов Г. И. - Эффект аномального увеличения анодного тока в диодных структурах, Экезли А. И. (2014)
Данильченко С. Н. - Модельная оценка влияния размеров, формы и состояния поверхности нанокристаллов апатита на отклонение отношения Ca/P от стехиометрического значения (2014)
Луньов С. В. - Константи електрон-фононної взаємодії для оптичних та міждолинних фононів в n-Ge, Бурбан О. В. (2014)
Бойко І. В. - Сила осциляторів квантових переходів у багатошарових резонансно-тунельних структурах як базових елементах квантових каскадних лазерів та детекторів у поперечному магнітному полі (2014)
Барсук И. В. - Экспериментальное моделирование режимов фокусировки электронных пучков в аксиально-симметричных системах, Воробьев Г. С., Дрозденко А. А. (2014)
Лазаренко А. Г. - Анизотропный химический реактор с корреляционно-спектроскопическим контролем размеров наночастиц, Андреев А. Н., Канаев А. В., Шор К. (2014)
Воробьев Г. С. - Автоматизированная система исследования нелинейных процессов в электровакуумных приборах с открытыми резонансными периодическими структурами, Рубан А. И., Журба В. О., Рыбалко А. А., Дорошенко Д. Ю. (2014)
Коропов О. В. - Контрольоване поверхневою кінетикою визрівання Оствальда пласких включень на межі зерен (2014)
Игнатьев И. Г. - Измерение эмиттанса пучка ионов электростатического ускорителя, Захарец М. И., Колинько С. В., Шульга Д. П. (2014)
Ковальчук О. В. - Про один підхід до блокування голдстоунівської моди сегнетоелектричного рідкого кристалу, Шевчук О. Ф. (2014)
Медведовская О. Г. - Теория Ландау в области фазовых переходов первого рода, Лопаткин Ю. М., Федоренко Т. А., Чепурных Г. К. (2014)
Барабаш М. Ю. - Зародкоутворення золота в електричному полі на поверхні темплату, Мартинчук Е. Л., Гринько Д. О., Литвин Р. В. (2014)
Beresnev V. M. - Formation of Biphasic State in Vacuum-Arc Coatings Obtained by Evaporation of Ti-Al-Zr-Nb-Y Alloy in the Atmosphere of Nitrogen, Sobol O. V., Torianyk I. M., Meylekhov A. A., Nyemchenko U. S., Turbin P. V., Yakushchenko I. V., Lisovenko M. O. (2014)
Protsenko I. Yu. - Magnetoresistive Properties of Quasi Granular Film Alloys FeхPt1 – х at the Low Concentration of Pt Atoms, Mehta P. K., Odnodvorets L. V., Panchal C. J., Tyschenko K. V., Shabelnyk Yu. M., Shumakova N. I. (2014)
Лобода В. Б. - Електропровідність тришарових полікристалічних плівок Co/Ag(Cu)/Fe в умовах взаємодифузії атомів, Коломієць В. М., Хурсенко С. М., Шкурдода Ю. О. (2014)
Титул, зміст (2014)
Ахтирська Н. - Трансформація міжнародного співробітництва щодо пошуку доходів, одержаних злочиннимшляхом: виклик і потреба часу (2014)
Козловський А. - Питання адміністративного нагляду у сфері користування радіочастотним ресурсом України (2014)
Muraviov V. - Supra-national Nature of the European Union Association Agreements (2014)
Різак М. - Правовий статус автора (творця, розробника) бази персональних даних (2014)
Романюк Б. - Об’єктивність пізнання події злочину на стадії досудового провадження неможлива без свободи мислення та дій суб’єкта, який проводить розслідування (2014)
Суббот А. - Шляхи вдосконалення механізму процедури банкрутства в Україні на основі міжнародного досвіду (2014)
Тимошенко А. - Ефективна боротьба з корупцією – запорука мінімізації та подолання контрабанди (2014)
Титул, зміст (2014)
Буздуган Я. - Благодійні організації як суб’єкти фінансового права й фінансових правовідносин (2014)
Георгієвський Ю. - До питання визначення критеріїв розмежування компетенції органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (2014)
Колюх В. - Представник Президента чи уряду? (2014)
Неліпа Д. - Державний службовець – це "обличчя" держави , Зубчик О. (2014)
Гладких В. - Політичний менеджмент* (2014)
Курінна А. - Добре джерело знань (2014)
Подорожна Т. - Правова реформа як форма проведення модернізаціїправової системи України (2014)
Різак М. - Права та обов’язки третіх осіб у правовідносинах обігу та обробки персональних даних в Україні (2014)
Rizak M. - Rights and Obligations of Third Parties in Legal Relationships Regarding Circulation and Processing of Personal Data in Ukraine (2014)
Хатнюк О. - Дуалізм правової природи договорів оренди землі* (2014)
Khatniuk O. - Dualism of the Legal Nature of Land Lease Agreements (2014)
Лопушняк В. І. - Вплив систем удобрення на вміст гумусу в темно-сірому опідзоленому ґрунті Західного Лісостепу (2014)
Медведєв В. В. - Аграрні дослідження у Франції (2014)
Удовиченко К. М. - Молекулярно-філогенетичний аналіз українських ізолятів вірусу хлоротичної плямистості листя яблуні, виділених із груші (2014)
Волощук В. М. - Стан і перспективи розвитку галузі свинарства (2014)
Єфіменко Т. М. - Nozema ceranaе — збудник нозематозу бджіл в Україні, Ігнатьєва А. Н., Токарєв Ю. С., Односум Г. В. (2014)
Котляр О. С. - Ефективність дії сольових і хелатних мікроелементів у годівлі свиней, Саприкін В. О. (2014)
Жукорський О. М. - Розширення генеалогічної структури вітчизняних популяцій свиней порід ландрас та уельс, Церенюк О. М., Акімов О. В. (2014)
Макаренко Л. О. - Результати випробування селекційного матеріалу сафлору, Ведмедєва К. В. (2014)
Пелих В. Г. - Ентропійний аналіз гетерогенності свиноматок різних напрямів продуктивності за показником вирівняності гнізд під час народження, Чернишов І. В. (2014)
Лінник М. К. - Технологічні аспекти розвитку коноплярства в Україні, Примаков О. А., Макаєв В. І. (2014)
Сипко А. О. - Вплив хімічної меліорації на властивості чорнозему реградованого в умовах Правобережного Лісостепу, Стрілець О. П., Шапран В. С. (2014)
Чайковська Л. О. - Бактеризація як чинник оптимізації біологічної активності ґрунту в ризосфері пшениці озимої за дії важких металів, Баранська М. І., Овсієнко О. Л., Сологуб Н. О. (2014)
Єтеревська Л. В. - Прогнозні моделі формування профілю рекультивованих ґрунтів різного генезису Лівобережного Лісостепу, Момот Г. Ф., Шимель В. В., Демидов О. А., Філатов В. П. (2014)
Кирпа М. Я. - Аналіз й обґрунтування систем і технологій зі зберігання зерна (2014)
Балюк C. А. - Концептуальні засади економічного механізму відтворення родючості ґрунтів, Кучер А. В., Анісімова О. В. (2014)
Ульянченко О. В. - Оцінка ефективності землекористування за різних технологій вирощування сільськогосподарських культур, Шарий Г. І., Улько Є. М., Бухало О. В. (2014)
Петренко А. М. - Вплив удобрення за різних норм і способів унесення на врожайність бульб картоплі (2014)
Москаленко Н. М. - Агрегації бактеріопланктону вирощувальних ставів за дії різних видів добрив (2014)
Ширма В. В. - Забезпечення агропідприємств основними засобами в контексті їх інноваційного розвитку (2014)
Зелені сусіди (2014)
Ю. І. Савченку (2014)
Рефераты (2014)
Титул, зміст (2014)
Олійник О. - Фаворитизм і кронізм як основні критерії кадрового добору політико-управлінської еліти в Україні (2014)
Омельченко А. - Сучасне науково-теоретичне дослідження міжнародного економічного права і процесу* (2014)
Рудик П. - Конституційно-правовий статус Президента України в умовах парламентсько-президентської республіки (2014)
Святун О. - Будапештський меморандум та його співвідношення з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї, Святун О. (2014)
Скопненко Ю. - Столичне місто як об’єкт управління: порівняльно-правовий аспект (2014)
Шліхта В. - Системний підхід до державного управління (2014)
Шпакович О. - Співвідношення наднаціональності міжнародних організацій та суверенітету їхніх держав-членів (2014)
Титул, зміст (2014)
Веремко П. Д. - Прогнозування енергетичного комплексу Волинської області на основі нейронних мереж та моделі АРПСС, Мельник К. В., Багнюк Н. В. (2014)
Говорущенко Т. О. - Забезпечення якості програмних продуктів (2014)
Гринюк С. В. - Кодування інформації за допомогою самокорегуючого штрихового коду НЕМ-8.В, Топчевська К. Е., Шолом П. С. (2014)
Губаль Г. М. - Бібліографічні інструменти та деякі правила для створення математичних текстів у видавничій системі LATEX (2014)
Губаль Г. М. - Вишукані команди для створення математичних текстів у видавничій системі LATEX (2014)
Губіш С. А. - Поширення сигналу на відкритому просторі, Здолбіцька Н. В., Здолбіцький А. П. (2014)
Дудік О. В. - Аспекти безпеки програмування на РНР (2014)
Здолбіцький А. П. - Об'єктно-орієнтована програмна реалізація математичної моделі деформування деревини у процесі неізотермічного вологоперенесення (2014)
Здолбіцький А. П. - Система на кристалі Amber ARM в базисі ПЛІС, Місюк В. В. (2014)
Коцюба А. Ю. - Імітаційне моделювання симуляції розіграшів національної лотереї "Супер Лото”, Матвіюк В. В. (2014)
Красій А. В. - Моделювання процесу прогнозування характеристик програмного забезпечення на основі аналізу специфікацій (2014)
Мельник В. А. - Аналіз та дослідження ефективності застосування апаратних прискорювачів для побудови реконфігуровних комп’ютерних систем (2014)
Melnyk V. M. - Network emulation for java-based applications through socket factories, Melnyk K. V., Zhyharevych O. K. (2014)
Пех П. А. - Програмний комплекс для дослідження вхідних потоків систем масового обслуговування (СМО), Кузава О. В., Мацібора А. С., Шафета Ю. О. (2014)
Пех П. А. - Програмний комплекс для дослідження процесу оброблення вимог у системах масового обслуговування (СМО), Середа А. О., Калінін Б. Ю., Лавренюк О. С. (2014)
Савенко О. С. - Ефективність діагностування комп’ютерних систем на наявність бот-мереж антивірусною мультиагентною системою, Лисенко С. М., Крищук А. Ф. (2014)
Христинець Н. А. - Shell-програмування процесів фонового режиму в ОС Linux, Міскевич О. І. (2014)
Шолом П. С. - Система контролю просторовим положенням монітора, Гринюк С. В., Семчук С. Р. (2014)
Бортник К. Я. - Інноваційні технології в енергозбереженні по компенсації реактивної потужності (2014)
Брей В. А. - Звукова сигналізація на PIC16F84 контролері, Здолбіцька Н. В., Здолбіцький А. П. (2014)
Вісин О. О. - Аналіз сучасних комп’ютеризованих систем управління охороною праці (2014)
Жигаревич О. К. - Дослідження складних систем засобами імітаційного моделювання (2014)
Крестьянполь Л. Ю. - Розробка комп’ютерної моделі для вирішення задачі оптимізації системи захисту паковань алкогольної продукції (2014)
Кулінченко Г. В. - Ідентифікація моделі процесу низькотемпературної сепарації природного газу, Леонтьєв П. В., Ляпощенко О. О. (2014)
Полетайкин А. Н. - Интеллектуальные средства и технологии инфраструктуры городского дорожного движения, Гузь О. А., Каганюк А. К. (2014)
Савеленко Г. В. - Дослідження робочого процесу розмірної обробки дугою на верстаті з електромеханічним приводом, Єрмолаєв Ю. О. (2014)
Соколовськия Я. І. - Математичне та програмне забезпечення моделювання в’язкопружного стану деревини у процесі сушіння з врахуванням багатофазності, Семенюк В. Я., Мокрицька О. В. (2014)
Яремко С. А. - Дослідження проблем впровадження сучасних інформаційних систем аудиту в контрольно-ревізійній діяльності, Коваленко В. В. (2014)
Панасюк О. П. - Теоретичні засади сприйняття інформації про розвиток моральних цінностей (2014)
Сидорчук О. В. - Алгоритм статистичної імітаційної моделі ґрунтообробно-посівних процесів літньо-осіннього періоду, Луб П. М., Грабовець В. В., Спічак В. С. (2014)
Тригуба А. М. - Структура системи управління технологічно інтегрованими програмами молочарства (2014)
Титул, зміст (2013)
Біляцький С. - Соціальний комфорт — через сталий розвиток (2013)
Буздуган Я. - Правові засади гуманітарної діяльності міжнародних (2013)
Демчишин Н. - Правові засади фінансового забезпечення фармацевтичних послуг в Україні (2013)
Кампо В. - Фіксування судового процесу технічними засобами: проблеми сучасної конституційно-судової практики (2013)
Назимко Є. - Покарання неповнолітніх: аналіз та моделювання подальших змін і доповнень до розділу ХV Загальної частини Кримінального кодексу України (2013)
Скопненко Ю. - Місцеве самоврядування в місті Києві: конституційні аспекти реформування (2013)
Третьякова В. - До питання формування міжнародно-правових біоетичних засад терапевтичного клонування органів і тканин людини (2013)
Чугуєвська М. - Виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини: проблемні аспекти (2013)
Якимчук Б. - Мова, якою здійснюється кримінальне провадження (2013)
Титул, зміст (2013)
Кудряченко А. - Сучасний досвід застосування прямої демократії в країнах ЦСЄ (2013)
Калінічева Г. - Державна політика підтримки розвитку організацій громадянського суспільства в країнах ЦСЄ (2013)
Метельова Т. - Практика та результати зоозахисного руху в країнах ЦСЄ (2013)
Миклащук І. - Профспілки як суб'єкти соціального партнерства на боці працівників: досвід Республіки Польща (2013)
Піляєв І. - Специфіка регіону Центрально-Східної Європи в контексті глобальних тенденцій модернізації соціуму (2013)
Солошенко В. - Практика дотримання засад гендерної рівності у країнах ЦСЄ як чинник демократизації суспільства (2013)
Ткаченко І. - Оптимізація форм взаємодії у тріаді "особа – суспільство – держава": досвід профспілок Чеської Республіки (2013)
Чорногор Я. - Конвент як форма взаємодії з владою щодо реалізації євроінтеграційного курсу (2013)
Титул, зміст (2013)
Бойкова M. - Проблеми оцінки ефективності державі діалектичні шляхи їх розв'язання (Частина І) (2013)
Гультай М. - Модель конституційної скарги для України: питання оптимізації (2013)
Гусаров С. - Діяльність органів внутрішніх справ України із забезпечення прав і свобод людини та громадянина (2013)
Ілов І. - Конституційні зміни в Угорщині 2012 року (2013)
Мацюк А. - Прийняття нової Конституції України 1996 року, її передумови й особливості та перспективи конституційної реформи (2013)
Пилипишин П. - Склад конституційно правових деліктів у сфері місцевого самоврядування (2013)
Суббот А. - Удосконалення системи забезпечення безпеки працівників правоохоронних органів в умовах сучасних трансформаційних процесів (2013)
Третьякова В. - Психонасильство та психотерор як міжнародноправові глобальні біоетичні проблеми: їх профілактика в сучасному суспільстві (2013)
Якимчук Б. - Застосування тактичних прийомів під час провадження вербальних слідчих (розшукових) дій за участю іноземців (2013)
Титул, зміст (2013)
Баганець О. - Я за реформу прокуратури, але в конституційний спосіб (2013)
Біленчук П. - Підготовка юристів нової генерації.Світовий досвід та реалії українського класичного університету (2013)
Влялько І. - Проект Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом: аналіз положень щодо створення зони вільної торгівлі (2013)
Гультай П. - Прокурорський нагляд за додержанням законів при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави в кримінальному провадженні (2013)
Келестин М. - Регулювання торгівлі сировинними товарами до укладення перших міжнародних товарних угод (2013)
Кукуруз О. - Роль держави в забезпеченні потреб та інтересів людини в Україні (2013)
Мірошниченко Ю. - "Ефективний діалог" держави і громадянського суспільства як передумова становлення консенсусної демократії (2013)
Москаль Г. - Організаційно-структурні формування системи міграційної політики України (2013)
Товт М. - Щодо вдосконалення законодавчого регулювання діяльності у сфері сільського зеленого туризму (2013)
Камінський В. Ф. - Стратегія оптимізації використання земельних ресурсів в агропромисловому виробництві України в контексті світового стабільного розвитку, Сайко В. Ф. (2014)
Медведєв В. В. - Діагностика, параметри і географія особливо цінних ґрунтів в Україні, Пліско І. В., Бігун О. М. (2014)
Рудник-Іващенко О. І. - Сортові ресурси та перспективи ягідних культур в Україні, Смульська І. В. (2014)
Шевчук І. В. - Стійкість до основних шкідників і продуктивність нових та перспективних сортів черешні в Україні, Мойсейченко Н. В., Тонконоженко А. А. (2014)
Рудик Р. І. - Вплив мікроелементів на врожайність кормових культур і накопичення у зеленій масі 137Cs та 90Sr (2014)
Трускова Т. Ю. - Актуальні питання безпечності молока в Україні, Руденко Є. В., Грицина О. Г., Ємельянова Н. С. (2014)
Стрижак Т. А. - Відтворна здатність кнурів породи ландрас вітчизняної та зарубіжної селекцій, Мартинюк І. М., Мірошникова О. С. (2014)
Волощук C. І. - Індукований андрогенез у селекції тритикале озимого (2014)
Василенко В. І. - Особливості функціонування листкового апарату дерев вишні, Китаєв О. І. (2014)
Слісарчук М. В. - Удосконалення техніки гібридизації льону олійного і льону-довгунцю при створенні нового вихідного матеріалу, Динник О. В., Вишнівська Ю. С., Клименко Т. Є. (2014)
Смаглій В . І. - Перевірка розв’язків рівнянь руху матеріальної частинки по лопатці, що обертається (2014)
Савченко Ю. І. - Концентрація 137Сs і важких металів у яловичині за використання люпину безалкалоїдного в раціонах бугайців, Савчук І. М., Савченко М. Г. (2014)
Тараріко Ю. О. - Потенціал біопродуктивності органогенних ґрунтів Полісся, Стецюк М. Г. (2014)
Даниленко С. Г. - Вплив ефірних олій на технологічно важливу мікрофлору, Панасюк І. В., Гарда С. О. (2014)
Приймачук Т. Ю. - Кооперативний рух на Житомирщині: проблеми та способи розв’язання, Штанько Т. А. (2014)
Сайдак Р. В. - Формування врожайності картоплі за різних систем удобрення залежно від гідротермічних умов вегетаційного періоду (2014)
Шеремет Ю. В. - Фотосинтетична продуктивність льону олійного в умовах Поліссям (2014)
Реферати (2014)
Титул, зміст (2013)
Бесчастний В. - Особливості реалізації державної політики України у сфері забезпечення безпеки на наземному транспорті (2013)
Бойкова М. - Проблеми оцінки ефективності держав і діалектичні шляхи їх розв’язання (Частина ІІ) (2013)
Вечурко С. - Відповідальність за порушення законодавства у сфері охорони праці (2013)
Котюк О. - Загальні організаційно-процесуальні умови правомірності слідчих дій (2013)
Красняков Є. - Формування та реалізація інклюзивної політики у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами в Україні, Бурда В. (2013)
Леоненко І. - Звільнення від кримінальної відповідальності за незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів як кримінально-правовий засіб протидії злочинності в Україні (2013)
Михальченко М. - Трансформація політичних інститутів України: новітні проблеми й тенденції, Михальченко О. (2013)
Салміна Я. - Природні ресурси як об’єкти екологічних правовідносин, що складаються в процесі використання континентального шельфу (2013)
Третьякова В. - Про правові основи функціонування системи біобезпеки під час здійснення генно-інженерної діяльності та обігу ГМО в контексті застосування міжнародних біоетичних стандартів (2013)
Ул’яновська О. - Адміністративно-правові засоби реалізації конституційного права на судовий захист: теоретичний аналіз (2013)
Титул, зміст (2013)
Грицюк В. - Битва за Дніпро, Лисенко О. (2013)
Розумний М. - Конституційний процес: нова політична модель для України (2013)
Мірошніченко Ю. - Юридичні механізми ухвалення консенсусних рішень у міжнародній та українській практиці (порівняльно-правовий аспект) (2013)
Павко А. - Діалектичний процес взаємозв’язку національної консолідації українців та їхнього євроінтеграційного вибору (2013)
Приполова Л. - Проблемні питання законодавчого регулювання статусу Автономної Республіки Крим та міст в Україні (2013)
Біленчук П. - Деякі питання сучасного наукового забезпечення кримінального провадження: теорія і практика (2013)
Суббот А. - Забезпечення контролю й обліку великих платників податків, Гончарук Н. (2013)
Умови публікації наукових статей у журналі "Віче" (2013)
Покажчик матеріалів, що вийшли друком у 2013 році (2013)
Титул, зміст (2013)
Скрипник О. - Законодавство має орієнтири (2013)
Андреєв Д. - Суспільнотворчий характер ЗМІ в конструюванні соціального простору (2013)
Буздуган Я. - Роль благодійних надходжень у правовому механізмі фінансового забезпечення соціально-культурної сфери (2013)
Вечурко С. - До питання державної політики України у сфері охорони праці з огляду на інтеграцію до Європейського Союзу (2013)
Муравйов В. - Гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, Мушак Н. (2013)
Нестерович В. - Вплив етнічних діаспор на прийняття правових актів у США (2013)
Приполова Л. - До питання про особливості законодавчого регулювання статусу території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (2013)
Різак М. - Співвідношення понять "обіг" та "обробка" персональних даних: термінологічні аспекти (2013)
Третьякова В. - Про необхідність запровадження до національних законодавств країн світу єдиного уніфікованого міжнародного стандарту щодо обов’язкового отримання інформованої згоди донора під час здійснення трансплантації органів та тканин людини (2013)
Ул’яновська О. - Аналіз наукових поглядів щодо змісту судового захисту та адміністративно-правового регулювання його здійснення (2013)
Титул, зміст (2013)
Рибак В. - Друга сесія проходила на високому рівні політичного напруження (2013)
Скрипник Г. - До питання про сутність та зміст категорії "суб’єкт владних повноважень" (2013)
Бебик В. - Становлення політології міжнародних відносин: політична наука про міжнародний процес (2013)
Клименко Н. - З історії розвитку і становлення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, Федчишина В. (2013)
Біленчук П. - Методологічні засади наукового забезпечення кримінального провадження (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського