Костиря І. - Роль комунікативної компетентності політичних суб’єктів в умовах сучасного політичного процесу (2013)
Леоненко І. - Проблематика звільнення від кримінальної відповідальності за корупційні злочини (2013)
Міщенко Т. - Специфіка розвитку та функціонування інституту адміністративних послуг (2013)
Приполова Л. - Законодавче регулювання статусу адміністративно-територіальних одиниць в окремих європейських унітарних державах (2013)
Філонов О. - Кадрове забезпечення поліції, жандармерії та спеціальних служб Російської імперії як важливий чинник організації боротьби з тероризмом наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (2013)
Титул, зміст (2013)
Рибак В. - "Політичні тіні... та політичні реальності" (2013)
Бесчастний В. - Професійна та економічна привабливість наукової діяльності для молодих юристів: сучасний стан і перспективи (2013)
Барбара А. - Теоретико-методологічні засади аналізу девіантної поведінки молоді (2013)
Лежух Т. - Застосування електронних доказів у справах про захист честі, гідності та ділової репутації (2013)
Павловська Н. - Захист прав та інтересів громадян України, що перебувають за кордоном (2013)
Пандурська А. - Законодавче регулювання кредитного договору: новели та практичні рекомендації (2013)
Петьовка В. - Про запровадження системи управління якістю у сферу надання адміністративних послуг: окремі проблеми та шляхи їх розв’язання (2013)
Рашківська В. - Деякі аспекти правового механізму звернення стягнення на заставлене нерухоме майно (2013)
Чайка Г. - До питання про цивільно-правову відповідальність державних органів (2013)
Хіміч О. - Управління екологічним правопорядком та його роль у забезпеченні екологічної безпеки (2013)
Титул, зміст (2012)
Щербанюк О. - Теорія допомагає вдосконалювати конституційну практику (2012)
Арутюнян Г. - Конституционализм: уроки, вызовы, гарантии (2012)
Бесчастний В. - Імідж як складова успіху правоохоронця: до постановки проблеми, Тимченко О. (2012)
Буздуган Я. - Правові та економічні засади організації діяльності благодійних об'єднань (2012)
Галайденко Т. - Незалежність суддів як індикатор стану вітчизняної судової системи (2012)
Костюк В. - Поняття та особливості правосуб'єктності юрисдикційних органів у трудовому праві (2012)
Кушніренко О. - Унітаризм як базова цінність конституційного ладу України (2012)
Мацькевич М. - Культура й конституційні культурні права та свободи людини і громадянина: ключові аспекти взаємодії (2012)
Очеретяный А. - Кадровая политика и политика кадров (2012)
Рудик П. - Внесок суддів Конституційного Суду України в дослідження положень "Договорів і постанов" Пилипа Орлика 1710 року (2012)
Адамчук В. В. - Пріоритетні напрями створення сучасної сільськогосподарської техніки, Булгаков В. М. (2014)
Тараріко Ю. О. - Стимулятори росту рослин у системі органічного землеробства, Личук Г. І. (2014)
Черенков А. В. - Кліматичні зміни та особливості вирощування пшениці озимої в умовах Північного cтепу, Солодушко М. М. (2014)
Шпак Д. В. - Динаміка тріщиноутворення ендосперму зернівок у сучасних вітчизняних сортів рису, Марущак Г. М., Петкевич З. З., Шпак Т. М., Паламарчук Д. П. (2014)
Іоніцой Ю. С. - Вплив режимів вологозабезпечення на динаміку водного потенціалу листків буряків цукрових (2014)
Ситюк М. П. - Імунопероксидазний тест для вірусологічної та серологічної діагностики репродуктивно-респіраторного синдрому та цирковірусної інфекції свиней (2014)
Вакуленко Ю. О. - Продуктивність курей-несучок за використання різних джерел світла (2014)
Литвиненко М. А. - Генетичні фактори позитивного впливу на якість зерна у ліній пшениці м’якої озимої з житньою транслокацією 1AL/1RS, Топал М. М. (2014)
Сорока А. І. - Розширення генетичного різноманіття у соняшнику під впливом мутагену на незрілі зародки та насіння (2014)
Лінник М. К. - Обґрунтування технології і технологічно-конструкційної схеми універсального подрібнювача–розподілювача пожнивних залишків і соломи, Говоров О. Ф. (2014)
Дутов О. І. - Родючість ґрунтів радіоактивно забруднених територій, Булигін С. Ю. (2014)
Дунаєвська О. В. - Порівняльна характеристика вмісту біологічно активних речовин і мінерального складу ординарних вин Каберне, Кагор та напою з аличі Героант, Гребенникова О. А., Латишева Г. М. (2014)
Корнієнко C. І. - Перспективи розвитку овочевого ринку, Рудь В. П. (2014)
Радько В. І. - Організаційно-економічні засади відтворення стада корів у сільськогосподарських підприємствах (2014)
Олефір О. В. - Вплив позакореневих підживлень шкілки на розвиток листкової поверхні саджанців винограду (2014)
Никифорук О. В. - Вплив комплексу факторів на емісію парникових газів від свиноферми (2014)
Ткаченко К. В. - Регіональні особливості зерновиробництва та перспективи його розвитку (2014)
Д. А. Волкову — 95 (2014)
Рефераты (2014)
Відомості про авторів (2014)
Титул, зміст (2013)
Андреєв Д. - Завдання та механізми правового регулювання діяльності інформаційних агентств (2013)
Ахмач Г. - Про вдосконалення положень окремих норм Цивільного процесуального кодексу України (2013)
Буздуган Я. - Фінанси благодійних організацій та їх місце у фінансовій системі України (2013)
Віхляєв М. - Адміністративна відповідальність громадських об’єднань в Україні: проблеми нормативно-правового регулювання в контексті вступу в дію нового Закону України "Про громадські об’єднання" (2013)
Назимко Є. - Використання математичних методів як засіб оптимізації застосування покарання до неповнолітніх: кримінально-правовий аспект (2013)
Саламатов В. - Методика експрес-оцінки якості адміністративного управління (2013)
Соснін О. - Про комунікативну парадигму суспільно-політичного розвитку України (2013)
Суббот А. - Забезпечення безпеки осіб, укорінених у злочинне середовище (2013)
Швайка М. - Уплив фінансової економічної кризи в країнах Євросоюзу на вдосконалення його недовершеної конструкції (2013)
Титул, зміст (2013)
Малієнко О. - На шляху до ефективного суспільства: дороговкази Богдана Гаврилишина (2013)
Берназюк Я. - Законодавче регулювання нормотворчої діяльності Президента України: науково-практичний аспект (2013)
Біленчук П. - Доктринальні засади підготовки висококваліфікованих юристів нової генерації у ХХІ столітті: засоби, методи, технології (2013)
Бойкова М. - Процесуальні гарантії використання адвокатом спеціальних знань у кримінальному судочинстві (2013)
Вдовичен О. - Генеза розвитку категорії "зловживання правом" (2013)
Захарчук А. - Лютнева революція в Росії: спроба теоретико-правового аналізу феномену (2013)
Карпушева І. - Протидія віктимізації суспільства на основі взаємодії громадянських інститутів та правоохоронної системи, Стрелюк Л. (2013)
Сорока Г. - Міжнародне гуманітарне право у ХХІ столітті (2013)
Цирфа Ю. - Особливості визначення компетенції міжнародних комерційних арбітражів Великої Британії у сфері торгового мореплавства (2013)
Чиж І. - Право, громадянин, суспільство, держава в контексті глобальних інформаційних викликів (2013)
Титул, зміст (2012)
Ахтирська Н. - Формування внутрішнього переконання судді у справах, пов'язаних з торгівлею людьми, Юденко Т. (2012)
Бесчастний В. - Стратегічне реформування державної політики безпеки дорожнього руху: від причин до конкретних заходів (2012)
Виноградова А. - Особливості використання спеціальних знань на початковому етапі розслідування порушень законодавства про захист рослин (2012)
Демський Е. - Про деякі питання процедурного забезпечення заходів запобігання й протидії корупції (2012)
Красняков Є. - Перспективи розвитку позашкільної освіти в контексті вдосконалення механізму її фінансування (2012)
Ляхович В. - Політичний режим "керованої демократії" в Росії: сучасні виклики трансформаціям (2012)
Мацькевич М. - Конституційні культурні права та свободи людини і громадянина на сучасному етапі розвитку демократії в Україні (2012)
Павко А. - Проблеми політичної модернізації України у світлі сучасної наукової парадигми (2012)
Теплюк М. - Питання чинності законів України в аспекті конституційної юрисдикції (2012)
Шпакович О. - Наближаємо європерспективу, дбаємо про національні інтереси, Святун О. (2012)
Щербанюк О. - Історичні аспекти виникнення поняття народного суверенітету (2012)
Титул, зміст (2013)
Бесчастний В. - Взаємодія міліції й населення як стратегічний напрям діяльності органів правопорядку, Гребеньков Г. (2013)
Біленчук П. - Концептуальні засади забезпечення органів кримінального судочинства новітніми засобами пізнання (2013)
Буздуган Я. - Еволюція світового волонтерського руху (2013)
Вільгушинський М. - До питання про сутність та зміст категорії "суб’єкт владних повноважень" (2013)
Куріленко О. - "Фактичний шлюб" як прояв правового нігілізму (2013)
Леоненко І. - Розширення спеціальних підстав звільнення від кримінальної відповідальності – ефективний засіб протидії злочинності в Україні (2013)
Ліцька О. - Правові наслідки для України укладення Договору про зону вільної торгівлі в межах СНД (2013)
Павко Я. - Поняття міжнародного договору, його джерела та суб’єкти: термінологічні аспекти проблеми (2013)
Приполова Л. - Європейський досвід запровадження номенклатури територіальних одиниць для статистики (NUTS) та перспективи для України (2013)
Савойська С. - Українська національна ідея в мовно-комунікативному контексті консолідації поліетнічного соціуму (2013)
Філонов О. - Застосування провокації в боротьбі з проявами тероризму в Російській імперії наприкінці ХІХ – початку ХХ століття (2013)
Патика М. В. - Сучасні проблеми біорізноманітності і зміни клімату, Патика В. П. (2014)
Сичевський М. П. - Формування національної продовольчої системи на засадах незалежності (2014)
Мірошниченко М. М. - Діагностика сіркового живлення рослин у зв’язку із сезонною міграцією сульфатів у ґрунті, Савченко Ю. О. (2014)
Кудрявицька А. М. - Агроекологічне обґрунтування внесення добрив під пшеницю яру сорту Миронівська яра (2014)
Іващенко О. О. - Реакція рослин лободи білої на індуковані дистреси, Іващенко О. О. (2014)
Соболь В. А. - Вирощування саджанців черешні з використанням вставок слаборослих сортів вишні різної довжини, Сухойван О. М. (2014)
Жукорський О. М. - Забійні якості молодняку свиней з різною стресостійкістю, Церенюк О. М. (2014)
Риженко В. П. - Стратегія профілактики анаеробних інфекцій у тваринництві (2014)
Роїк М. В. - Апозиготія як метод створення вихідних матеріалів буряків цукрових, Ковальчук Н. С., Яцева О. А. (2014)
Гречка Г. М. - Зимостійкість і гігієнічна поведінка бджіл під час зимівлі на різних кормах (2014)
Дерев’янко Д. А. - Обґрунтування ефективності схеми зерноочисних машин для обробки зернового вороху після обмолочування (2014)
Єгорова Т. М. - Еколого-геохімічні процеси міграції кобальту в агроландшафтах України (2014)
Жукова Я. Ф. - Вплив пастеризації на накопичення ароматичних сполук у сировині для виробництва сиру, Король Ц. О., Малова В. В., Чуманська Г. С. (2014)
Шабля В. П. - Ергономічна оцінка процесів приготування та роздавання кормів, Адмін О. Є., Задорожна І. Ю., Адміна Н. Г., Ткач Є. Ф. (2014)
Сало І. А. - Вплив митно-тарифного регулювання на формування кон’юнктури вітчизняного ринку плодів (2014)
Чумак Р. М. - Організаційно-економічні засади диверсифікації діяльності агропідприємств (2014)
Рефераты (2014)
Відомості про авторів (2014)
Starodubtcev S. E. - Reduced Polarizability and Local-Field Effect in Self-Assembled Ensemble of Nanoparticles, Korolev N. V., Klinskikh A. F., Meleshenko P. A. (2013)
Sato K. - Hydration-Induced Local Molecular Structures in Nano-Layered Clay Particles, Numata K. (2013)
Tolstoy V. P. - New Way of As2S3 Microtubules Preparation by Roll Up Thin Films Synthesized at the Air-Solution Interface, Gulina L. B. (2013)
Maksimchuk P. O. - Spectroscopically Detected Formation of Oxygen Vacancies in Nano-Crystalline CeO2 – x , Masalov A. A., Malyukin Yu. V. (2013)
Valinejad M. - A Comparative Study of the Oxidation and Wet Chemical Methods for Uncapping the Multi-Walled Carbon Nanotubes, Shokuhfar A., Arab B. (2013)
Vihodceva S. - Cotton Textile Surface Investigation Before and After Deposition of the ZnO Coating by Sol-Gel Method, Kukle S. (2013)
Berezovskaya I. V. - Luminescence Properties of Ce3+-Doped Terbium Aluminum Garnet Phosphor Prepared with Use of Nanostructured Reagents, Zadneprovski B. I., Poletaev N. I., Doroshenko Yu. A., Efryushina N. P., Zubar E. V., Dotsenko V. P. (2013)
Goltsev A. N. - Application of Nanocomposite Coatings with Different Structural Physical and Chemical Characteristics in Tissue Engineering, Rassokha I. V., Dubrava T. G., Ostankova L. V., Ostankov M. V., Gordienko E. A., Safonov V. I., Zykova A. V. (2013)
Berestok T. O. - Structural Properties of ZnO Thin Films Obtained by Chemical Bath Deposition Technique, Kurbatov D. I., Opanasyuk N. M., Pogrebnjak A. D., Manzhos O. P., Danilchenko S. M. (2013)
Ovcharenko A. P. - Design of Broadband Optical Interference Filters Based on Six-Layer Period, Bilozertseva V. I., Gaman D. A., Khlyap H. M., Duong Thi Nhu Tranh (2013)
Shirdastian H. - Comparing the Ranking of Cobalt Coating Microstructures, Produced by Direct Current Through. Experimental Studies and the Analytic Hierarchy Process, Towhidi N., Allahkaram S. R., Cheraghi M. S. (2013)
Shovkoplyas O. A. - Influence of the Electric Field on the Electronic Properties of the Substituted Biphenyl Molecules, Lopatkin Yu. M., Kondratenko P. O. (2013)
Arab B. - Molecular Dynamics Simulation of Cross-Linked Epoxy Polymers: the Effect of Force Field on the Estimation of Properties , Shokuhfar A. (2013)
Grichanovskaya T. M. - Phase Composition and Magnetoresistive Properties of Film Systems Based on Ferum and Vanadium or Nikel and Vanadium, Bibik V. V., Buryk I. P., Grischuk A. S., Sheshenya L. A. (2013)
Комаров Ф. Ф. - Фокусировка ионных пучков диэлектрическими микро- и нанокапиллярными структурами, Камышан А. С., Гришин П. А. (2013)
Загальні збори Національної академії аграрних наук України (2014)
Іващенко О. О. - Механічні фактори впливу на біологічну продуктивність пасльону чорного (Solanumnigrum l. , Іващенко О. О. (2014)
Камінська В. В. - Продуктивність культур ланки зернопросапної сівозміни залежно від удобрення, Клименко І. І. (2014)
Карабач К. С. - Фосфатазна активність чорнозему типового за застосування мінімізації обробітку ґрунту та біологізації землеробства, Козак В. М. (2014)
Циков В. С. - Продуктивність кукурудзи залежно від обробітку ґрунту і системи захисту від бур’я- нів у Північному Степу, Ткаліч Ю. І., Бокун О. І. (2014)
Барабаш Л. О. - Господарсько-біологічна та економічна оцінка перспективних сортів малини, Остапенко В. М. (2014)
Якубчак О. М. - Жирнокислотний склад м’язової тканини за саркоцистозу свиней, Збарська А. А., Таран Т. В. (2014)
Кучерявий В. П. - Забійні показники молодняку свиней за згодовування пребіотичного препарату, Бойчук В. М. (2014)
Шаповалов С. О. - Аналіз дослідження соматич- них клітин молока кіз і моніторингові визначення їх рівня в стадах Східного регіону України, Русько Н. П., Ладика Л. М., Фотіна Т. І., Кисельов О. Б., Рижкова Т. М. (2014)
Лавриненко Ю. О. - Вплив світло- вого режиму та ріверму на індукцію утворення мікробульб картоплі в культурі меристем in vitro, Балашова Г. С., Котова О. І. (2014)
Зєльдін В. Ф. - Селекційно-технологічна оцінка якості туш у свиней, Козир В. С., Удовицький В. О. (2014)
Сидорчук О. В. - Концептуальні засади розвитку ринку технічного сервісу сільськогосподарського виробництва (2014)
Дерев’янко Д. А. - Вплив надходження хлібної маси в молотильний апарат під час обмолочування на травмування на сіння (2014)
Єрьоміна Т. А. - Реалізація агроресурсного потенціалу чорнозему звичайного в Північно-центральному Степу, Сорока Ю. В. (2014)
Климчук О. В. - Економічна сутність розвитку інноваційних процесів у виробництві біопалива (2014)
Тимчук В. М. - Щодо методології оцінки активних оригінаторів на ринку селекційно-насінницьких інновацій, Святченко С. І., Єгорова Н. Ю., Матвієць В. Г. (2014)
Носко Б. С. - Внесок професора А. Є. Зайкевича в організацію і розвиток агрохімічних досліджень на Cлобожанщині (2014)
Досвід ландшафтного планування в Україні (2014)
Корисна книга (2014)
Про підсумки проведення ІХ з’їзду Українського товариства ґрунтознавців та агроіхіміків (2014)
Пам’яті Ю. М. Сиволапа (2014)
Рефераты (2014)
Відомості про авторів (2014)
Титул, зміст (2012)
Ахтирська Н. - Інформаційне забезпечення пізнавальних процесів у кримінальному судочинстві України (2012)
Буздуган Я. - Правові та економічні перспективи побудови національної моделі фінансового забезпечення соціально-культурної сфери в Україні (2012)
Дерев'янко В. - Організація роботи з кадрами в органах прокуратури (2012)
Колюх В. - Актуальні напрями реформування Конституції України в контексті політичних викликів сучасності (2012)
Меленчук А. - Угода про асоціацію: чого чекати українцям? (2012)
Муравйов В. - Юридична природа порядку денного асоціації між Україною та Європейським Союзом (2012)
Різак М. - Правові аспекти захисту персональних даних, які підлягають обробці в навчальному процесі (2012)
Соснін О. - Про право громадян на інформацію в сучасному суспільстві (2012)
Суббот А. - Негативні явища та прояви, що впливають на безпеку діяльності правоохоронних органів та особисту безпеку їх співробітників (2012)
Эйюбов К. - Основные результаты имплементации "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики (2004—2008 годы)" (2012)
Stetsyk N. V. - Luminescence of single crystals cadmium bromide doped with impurities of argentum, Antonyuk V. G., Rudka M. M. (2014)
Goloborodko A. A. - Multiangular and Spectral Ellipsometry for Semiconductor Nanostructures Classification, Epov M. V., Robur L. Y., Rodionova T. V. (2014)
Pogrebnjak A. D. - Structural properties and elemental composition of Au+ implanted ZnO films, obtained by sol-gel method, Berestok T. O., Opanasyuk A. S., Takeda Y., Oyoshi K., Komarov F. F., Kassi J. (2014)
Chandra Sekhar Kanuru - Surface Morphological Studies of Solar absorber layer Cu2ZnSnS4 (CZTS) Thin Films by non-vacuum deposition methods, Shekar G. L., Krishnamurthy L., Gopal Krishne Urs R. (2014)
Bharat Singh - Double Peak Behavior of Resistivity-Temperature Curves in (Nd / Pr)0.67Sr0.33MnO3 Manganites, Naresh Kumar, Masroor Ahmad Bhat, Rajneesh Mohan, Bhattacharya S., Gaur N. K. (2014)
Samanta P. K. - Interaction of Glucose with ZnO Nanoparticles, Bhunia A. K., Kamilya T. (2014)
Taya S. A. - Field profile of asymmetric slab wavequide structure with LHM layers, Elwasife Kh. Y. (2014)
Khan S. A. - Investigation of CNTFET Performance with Gate Control Coefficient Effect, Hasan M., Mominuzzaman S. M. (2014)
Mathad S. N. - Response of Ag thick film microstripline due to superstrate strontium substituted bismuth manganites, Jadhav R. N., Varsha Phadatare, Vijaya Puri (2014)
Ravi Kumar - Evaluation of Vertical Coherence Length, Twist and Microstrain of GaAs / Si Epilayers Using Modified Williamson-Hall Analysis, Tapas Ganguli, Vijay Chouhan, Dixit V. K., Puspen Mondal, Srivastava A. K., Mukherjee C., Sharma T. K. (2014)
Денисов С. И. - Вклад магнитного поля вихревых токов в параметр затухания Гильберта, Лютый Т. В., Бабич А. В., Педченко Б. А. (2014)
Барсук И. В. - Численное моделирование процессов формирования электронных пучков в аксиально-симметричных системах, Воробьев Г. С., Пономарева А. А. (2014)
Шкалето В. И. - Определение комплексного показателя преломления эталона для измерения коэффициента отражения, Копач Г. И., Зайцев Р. В. (2014)
Литвиненко Я. М. - Структурні, магнітні та магніторезистивні властивості трикомпонентного плівкового сплаву на основі NixFe1-x та Co, Пазуха І. М., Бібик В. В. (2014)
Іванський Б. В. - До розподілу Вагнера-Венгреновича, Панько І. І., Стасик М. О., Ярема С. В., Фесів І. В. (2014)
Хрипунов Г. С. - Разработка экономичных токопроводящих контактов для газочувствительных пленочных слоев диоксида олова, Пирогов А. В., Новиков В. А., Зайцев Р. В. (2014)
Корнющенко Г. С. - Отримання шарів AlN при магнетронному розпиленні алюмінію в газовій суміші Ar + N2 (2014)
Бондаренко М. О. - Механізм виникнення та нейтралізація залишкової трибоелектрики при скануванні кремнієвим зондом атомно-силового мікроскопу діелектричних поверхонь, Білокінь С. О., Антонюк В. С., Бондаренко Ю. Ю. (2014)
Опанасюк А. С. - Аналіз елементного складу плівок Cu2ZnSnSe4 методами PIXE та м-PIXE, Коваль П. В., Магілін Д. В., Пономарев А. Г., Чеонг Х. (2014)
Фреїк Д. М. - Міжзеренні межі і електричні властивості тонких плівок твердих розчинів PbTe-Bi2Te3, Дзундза Б. С., Межиловська Л. Й., Гатала І. Б., Мудрий С. І. (2014)
Куліш В. В. - Спінові хвилі у довільній феромагнітній наносистемі з трансляційною симетрією: нанотрубка еліптичного кругового перерізу (2014)
Воробйов С. І. - Фазовий склад та магнітні властивості плівкових систем на основі Fe(Co) та Gd(Dy), Чешко І. В., Чорноус А. М., Ширзадфар Х., Шутилєва О. В. (2014)
Кусьнеж В. В. - Масив наночастинок золота на напівпровідникових плівках CDS: одержання морфологія та оптичні властивості, Петрусь Р. Ю., Ільчук Г. А., Тузяк О. І., Зачек І. Р., Родич В. М. (2014)
Шовкопляс О. А. - Вплив термічної та радіаційної дій на фазовий склад, структуру та напружено-деформований стан покриттів системи Ti-W-B, осаджених з іонно-атомних потоків, Соболь О. В. (2014)
Власенко О. В. - Фазові перетворення і магніторезистивні властивості розбавлених твердих розчинів на основі атомів Fe і Ge, Однодворець Л. В., Шумакова Н. І. (2014)
Белоус О. И. - Четырехзеркальный открытый резонатор с канавкой на плоском зеркале, Дудка В. Г., Корнеенков В. К., Сухоручко О. Н., Фисун А. И. (2014)
Джежеря Ю. И. - Поля непрямых обменных взаимодействий в магнитных наногранулированных пленках, Кравец А. Ф., Козак И. М., Вовк А. Я., Погорелый А. Н. (2014)
Bagdasaryan A. A. - The Analysis of Elemental Composition and Depth Profiles of Nitride Nanostructured Coatings Based on the TiHfVNbZr High-entropy Alloy, Smirnova E., Konarski P., Miśnik M., Zawada A. (2014)
Галій П. В. - Дослідження топографії та атомної структури поверхонь сколювання (100) шаруватих кристалів In4Se3, Ненчук Т. М., Яровець І. Р. (2014)
Титул, зміст (2011)
Кондратюк С. - Лісабонський договір і формування спільного європейського простору (2011)
Новакова Н. - Геополітичний вимір відносин України та ЄС (2011)
Ткаченко І. - Європйська перспектива: тернистий шлях України до Європи (2011)
Філоненко Р. - Демократизація Українського суспільства — засаднича складова входження України до простору Європи (2011)
Чекаленко Л. - Геополітичні виміри об’єднаної Європи на рубежі XX—XXI століть (2011)
Бесчастний В. - Актуальні питання реформування МВС України (2011)
Ковбасюк Ю. - Сучасна кадрова політика в державному управлінні (2011)
Красняков Є. - Чинники впливу на процеси формування та здійснення державної політики в галузі освіти України (2011)
Лисенко О. - Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року як джерело права у правовій системі України (2011)
Олійник О. - Місце і роль юридичної риторики в реалізації демократичного принципу змагальності сторін у судовому процесі (2011)
Титул, зміст (2011)
Акайомова А. - Теоретична ідентифікація терміна "інформаційна політика" (на прикладі Російської Федерації) (2011)
Білозір О. - Зміст правового статусу діаспори за національним законодавством (2011)
Буздуган Я. - Правова характеристика благодійності, благодійництва та благодійної діяльності (2011)
Веклич В. - Форми й методи реалізації функції держави щодо забезпечення, захисту прав та свобод людини і громадянина (2011)
Виноградова А. - Криміналістична профілактика злочинів щодо порушення законодавства про захист рослин (2011)
Волкова О. - Соціальна правова держава як важливий етап у розширенні свободи особи (2011)
Воробйова О. - Проблема визначення оптимальної форми державного правління в Україні після скасування конституційної реформи (2011)
Гусиев Ф. - Азербайджанская пресса в Украине* (2011)
Навроцький В. - Вплив реалізації програми "Партнерство заради миру" на процес розширення НАТО (2011)
Тімуш І. - Людиномірність права та спроби його інтегрування на антропологічних засадах (2011)
Шиб Т. - Співвідношення міжнародного та національного права України (2011)
Титул, зміст (2012)
Литвин В. - Суспільство треба об’єднувати навколо фундаментальних цінностей — свободи, незалежності, соборності (2012)
Бойкова М. - Корінні причини фінансово-економічних криз капіталізму і правові шляхи їх усунення (Частина І) (2012)
Буздуган Я. - Правова політика та її вплив на розвиток благодійної діяльності в Україні (2012)
Дерев'янко В. - Проблеми управління прокурорсько-слідчими кадрами (2012)
Ірінєєва В. - Євроюст у системі кримінально-правового співробітництва Європейського Союзу (2012)
Костенко В. - Історико-правове дослідження розвитку корупційних дій у владі та суспільстві (2012)
Луговий В. - Осмислити складові соціального успіху* (2012)
Мицик В. - Теорія, факти, логіка наддержавних структур у глобалізованому світі* (2012)
Павко Я. - Роль і значення праць Альберіко Джентілі в історії міжнародно-правової науки (2012)
Суббот А. - Сучасні підходи до формування безпеки правоохоронних органів та особистої безпеки їхніх співробітників (2012)
Тараненко М. - Генеза законодавства про кримінальну відповідальність за масові заворушення в Україні (2012)
Титул, зміст (2011)
Акайомова А. - Політична реклама як процес комунікації (2011)
Бойкова М. - Діалектична основа методології ефективного правового державотворення, господарювання і прогнозування розвитку країни (2011)
Виноградова А. - Сучасні проблеми криміналістичної методики розслідування злочинів щодо порушення законодавства про захист рослин (2011)
Мисловський П. - Теорія як дієвий інструмент стримування (2011)
Павко Я. - Гуго Гроцій — один із засновників науки міжнародного права (2011)
Подобінська-штик Т. - Протистояння безпековим загрозам у США та Великій Британії: порівняльний аналіз (2011)
Тварковська Л. - Деякі аспекти законодавчого регулювання зміни статусу та меж адміністративно-територіальних одиниць в Україні та європейських державах (2011)
Ул'яновська О. - Класифікація конструктивних фікцій як окремого виду правової фікції (2011)
Фролов О. - Гарантії місцевого самоврядування в Україні: проблемні питання (2011)
Швайка М. - Світова фінансова криза та шляхи її подолання, Пельо А. (2011)
Титул, зміст (2012)
Оніщенко Н. - Принцип законності: природа та сутність в умовах демократичних змін (2012)
Бондарь Н. - Конституционное правосудие сквозь призму теории конституционного права в соотношении с концепцией конституционной модернизации*, Джагарян А. (2012)
Буздуган Я. - Правові засади участі громадських організацій у здійсненні громадського контролю (2012)
Константінов С. - Практичні питання формування кадрів судової гілки влади*, Джужа О., Користін О. (2012)
Москаль Г. - Формування системи міграційної політики в контексті національних інтересів (2012)
Стельмах В. - Неполітичні агенти політичної соціалізації (2012)
Шедяков В. - Розвиток державно-приватного партнерства як необхідна складова проведення успішної модернізації країни (2012)
Бойкова М. - Корінні причини фінансово-економічних криз капіталізму і правові шляхи їх усунення (Частина ІІ)* (2012)
Чаркіна А. - Деякі питання стану хабарництва в судовій гілці влади та можливі шляхи його подолання (2012)
Титул, зміст (2011)
Бесчастний В. - Сучасні вимоги до підвищення ефективності підготовки наукових кадрів в ад’юнктурі (2011)
Бойкова М. - Нова правова концепція безкорупційного якісного набору студентів, що гарантує високу мотивацію в шкільному й університетському навчанні (2011)
Буздуган Я. - Правові форми та принципи благодійної діяльності як джерела фінансового забезпечення соціально-культурної сфери в Україні (2011)
Гаєвський Б. - Конституційне забезпечення соціального управління, Гаєвська О. (2011)
Запорощенко Н. - Організація місця для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин як спосіб вчинення злочину, передбаченого ст. 317 Кримінального кодексу України (2011)
Очеретяный А. - К вопросу о политике как профессии (2011)
Ошитко О. - Сучасні тенденції міжкультурного співробітництва у Європі (2011)
Словська І. - Правові проблеми участі Президента України у законотворчому процесі (2011)
Соснін О. - Інформаційні ризики в державному управлінні, Яременко С. (2011)
Тварковська Л. - До питання про концептуальні підходи у реформуванні системи адміністративно-територіального устрою в Україні (2011)
Шаповал А. - Міжнародний досвід висвітлення кримінального та цивільного судочинства, Ганга В. (2011)
Титул, зміст (2011)
Бесчастний В. - Окремі питання вдосконалення адміністративного законодавства України у напрямі гармонізації зі стандартами та вихідними засадами права Європейського Союзу (2011)
Буздуган Я. - Організаційно-правові форми та принципи сучасної благодійної діяльності в Україні (2011)
Драч Ю. - Культурна політика як один із зовнішньополітичних інструментів французької дипломатії (2011)
Липяцька М. - Реалізація зовнішньополітичного курсу Ізраїлю: нові виклики та загрози (2011)
Лукомська О. - Співвідношення іпотечних цінних паперів та рухомих речей (2011)
Магєррамова Ю. - Вплив релігійного чинника на формування зовнішньої політики Саудівської Аравії (2011)
Муравйов В. - Правові засади функціонування простору свободи, безпеки та юстиції Європейського Союзу (2011)
Ошитко О. - Нормативно-правове регулювання інформаційних відносин у Європі (2011)
Петренко І. - Сутність державної політики та державних цільових програм (2011)
Ул’яновська О. - Розмежування понять правової презумпції та правової фікції. Погляди провідних учених (2011)
Шаповал А. - "Чайлд-фрі" – новітня загроза зниження народжуваності (2011)
Титул, зміст (2012)
Таций Я. - Сильна наукова школа, постійний розвиток, помножений на зважений консерватизм, відповідальність і моральність, наполеглива й напружена праця колективу — ось на чому тримаються успіх, авторитет і визнання нашого вишу (2012)
Барабаш Ю. - Окремі питання розгляду судами виборчих спорів (2012)
Бесчастний В. - Моральна складова професіоналізму правоохоронців, Гребеньков Г. (2012)
Буздуган Я. - Відкриті питання податкової реформи (2012)
Гультай М. - Конституційна скарга як інститут демократії (2012)
Карпунцов В. - Міжнародний досвід реалізації прокуратурою функцій захисту прав і свобод громадян та шляхи його використання в Україні (2012)
Красняков Є. - Міжнародні нормативно-правові акти про освіту та їхній вплив на формування державної політики в галузі освіти України (2012)
Малютін І. - Природний феномен державної влади (2012)
Тимошенко В. - Оригінальна праця з правозастосування і захисту прав людини (2012)
Титул, зміст (2011)
Зінченко Н. - Становлення інституту захисту прав біженців у системі міжнародного права: сучасний етап (2011)
Марусич Т. - Близькосхідний вектор зовнішньої політики Німеччини після завершення Жасминової революції (2011)
Нагорний С. - Сучасні процеси демократизації в країнах Арабського Сходу* (2011)
Новікова В. - Досвід протидії економічній злочинності у промисловому комплексі Донбасу в період непу (2011)
Петренко І. - Експертно-аналітичне забезпечення державної політики в Україні: стан і перспективи розвитку (2011)
Питайчук Л. - PR-індустрія в Європі в посткризовий період (2011)
Сас О. - Верховна Рада Української РСР – безпосередня попередниця сучасного українського парламенту (2011)
Селіванов А. - Істотний науковий внесок відомого російського конституціоналіста (2011)
Терегейло Ю. - Нагальні проблеми системи нотаріату в Україні (2011)
Шиб Т. - Правові засади автономності арбітражного застереження (2011)
Ясенко О. - Європейський ринок бізнес-аналітики: посткризовий період (2011)
Титул, зміст (2012)
Литвин В. - Голова Верховної Ради України Володимир Литвин 30 липня направив Президенту України Віктору Януковичу листа (2012)
Батура С. - Порівняльно-правовий аналіз пропорційних виборчих систем країн—членів Європейського Союзу (2012)
Бєлов Д. - Конституційна реформа як наслідок формування нової парадигми конституціоналізму (2012)
Євграфова Є. - Питання вдосконалення судового законодавства (2012)
Комарницький В. - Деякі питання застосування спеціальних дозволів на користування надрами (правовий аспект) (2012)
Москаль Г. - Система нормативних актів у сфері регулювання міграційних процесів (2012)
Пасека М. - Неповнолітній як об'єкт криміналістичної профілактики (2012)
Швець М. - Віхи становлення правової інформатики (2012)
Титул, зміст (2011)
Вітик І. - Діяльність Служби безпеки України та соціальні права: науково-теоретичний аспект, Костюк В. (2011)
Головченко В. - Доктрина народного суверенітету: правові й політичні погляди, Головченко О. (2011)
Костенко О. - Наукове відкриття в суспільно-гуманітарних науках і правознавстві: теоретичні та прикладні проблеми, Нерсесян А. (2011)
Павко А. - Політична культура українського суспільства в умовах трансформаційних змін: теоретичні виміри і суспільні реалії (2011)
Поліщук Л. - Форми права власності за законодавством України (2011)
Сульженко Ю. - Конституційний механізм реалізації економічних прав та свобод людини і громадянина в Україні (2011)
Фролов О. - Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Польщі (2011)
Фурашев В. - Правові проблеми здійснення народом права на владу (2011)
Шпакович О. - Вступ України до Європейського Союзу: переваги та перспективи (2011)
Яцков В. - Деньги и власть: влияние на развитие общества и эффективность его управления (2011)
Титул, зміст (2012)
Батура С. - Становлення виборчої системи до Європейського парламенту: порівняльно-правовий аналіз міжнародно-правових актів (2012)
Головченко О. - Справедливість як фундаментальний принцип права у практичній площині (2012)
Гультай М. - Конституційна скарга як спосіб вирішення конституційно-правового cпору (2012)
Кушерець Д. - Законодавче регулювання процесів ворожого поглинання у США та Великій Британії (2012)
Мендусь Є. - Рекомендації Європейської комісії "За демократію через право" як джерело реформування законодавства України (2012)
Москаль Г. - Напрями вдосконалення міжнародного співробітництва України у сфері регулювання міграційних процесів (2012)
Смирнова К. - Зона вільної торгівлі між Україною та країнами Європейської асоціації вільної торгівлі: правовий аналіз (2012)
Соснін О. - Інформаційно-комунікативна компетентність громадянина в процесах формування громадянського суспільства (2012)
Шевченко Т. - Європейські стандарти висвітлення виборчих кампаній та доступу кандидатів до 3MI (2012)
Яковлєва О. - Моделі організації мовного простору в Європі: контрактивний аспект (2012)
Сіворонов А. - Дмитро Петрович Рєзвой – геолог і вчений (до 100-річчя від дня народження), Генералова Л. (2012)
Павлунь М. - Історія термобарогеохімічних досліджень на геологічному факультеті: етапи становлення і теоретико-прикладні наслідки (2012)
Матковський О. - Металогенія Донбасу і Карпат у працях Є. Лазаренка (2012)
Сіворонов А. - Геотектонічна природа зеленокам’яних поясів нижнього докембрію (2012)
Фурман В. - Моделювання термомеханічних процесів у середовищах активної взаємодії кори та мантії Землі (2012)
Яценко Г. - Мінерагенія західного схилу Українського Щита у флюїдизатно-експлозивному аспекті (Наддністер’я)) 71-82, Бучковська О. (2012)
Узіюк В. - Склад, якість, генезис вугілля, стратифікація, кореляція та умови формування розрізів пласта h7 на території донецько-макіївського району Донбасу, Шварцман О. (2012)
Генералова Л. - Геодинамічні реконструкції нижньо-середньопалеозойського сересуйського вулканогенно-осадового структурно-формаційного комплексу північно-східної Фергани (Тянь-Шань) (2012)
Лисак А. - Особливості хімізму та формаційна належність Октябрського інтрузивного комплексу докембрію Приазов’я (Український Щит), Пащенко В., Бородиня Б., Савіна О. (2012)
Білоніжка П. - Сутуро-стилолітові шви у верхньокрейдових вапняках Гірського Криму та їхнє походження, Крижевич С. (2012)
Волошин П. - Аналіз впливу Львівського сміттєзвалища на природне середовище (2012)
Харкевич В. - Заходи щодо охорони підземних вод від виснаження і забруднення, Крижевич С. (2012)
Тузяк Я. - Про районування нафтогазоносних нижньокрейдових відкладів території рівнинного Криму: структурно-фаціальні зони, типи розрізів, ознаки та критерії виділення (2012)
Малицький Д. - Математичне моделювання в задачах сейсмології, Фурман В. (2012)
Бубняк І. - Комплексне використання кінематичного та структурно-парагенетичного методів для дослідження еволюції полів палеонапружень гірських порід Українських Карпат, Віхоть Ю., Накапелюх М. (2012)
Мамчур С. - Особливості геологічної будови та деякі прогнозні критерії Маневицького бурштиноносного району (Волинь) (2012)
Костюк О. - Термоелектричні властивості халькопіриту з відкладів яремчанського горизонту (Скибова зона Українських Карпат) (2012)
Андрейчук М. - Роль донеогенових ерозійних процесів у формуванні структурних елементів зовнішньої зони Передкарпатського прогину (2012)
Камінецька Б. - Геоекологічна характеристика нагірних озер у зоні впливу Подорожнянського сірчаного кар’єру, Гайдін А., Дяків В. (2012)
МатковськийО. МатковськийО. - До 300-річчя від народження Михайла Васильовича Ломоносова, Білоніжка П. (2012)
Лещух Й. - Ю.З. Крупський (до 70-річчя від дня народження) 238-240, Полиняк Б., Чепіль П. (2012)
Бакаєва С. - Данило Михайлович Дригант: 50 років творчості і відкриттів (до 70-річчя від дня народження) (2012)
Павлунь М. - Геннадій Олександрович Луньов (світлій пам’яті вчителя й товариша), Ляхов Ю., Шваєвський О., Сіворонов А., ГайовськийО. ГайовськийО., Ціхонь С., Яценко Г. (2012)
Бубняк І. - Про підсумки проведення 3-ї Студентської міжнародної геологічної конференції, Ціхонь С., Павлюк О., Кріль С. (2012)
Білоніжка П. - IV Міжнародна конференція "Полевые геологические практики в системе высшего профессионального образования", Генералова Л. (2012)
Дацюк Ю. - Друга Міжнародна наукова конференція "Геофізичні дослідження та моделювання фізичних полів Землі” (2012)
Пащенко В. - Зустрічі з випускниками 1972 року (2012)
Білоніжка П. - Зустріч через тридцять років (2012)
Вовченко Р. - Російсько-український словник геологічної термінології (2012)
Сіворонов А. - Урочиста академія, присвячена пам’яті визначного вченого-геолога Дмитра Рєзвого, Генералова Л. (2012)
Данилів А. - Всеукраїнська наукова конференція "Комплекс стратиграфічних методів під час розшуків корисних копалин в осадовому чохлі фанерозою України" (2012)
Білоніжка П. - Випускники геологічного факультету Львівського Національного Університету Імені Івана Франка, 2012, Полубічко О. (2012)
Титул, зміст (2012)
Дубровін С. - Щоб владою народу не маніпулювали (2012)
Селіванов А. - Природне право з необмеженим потенціалом (2012)
Бориславська О. - Комісія пропонує подолати "дефіцит" народовладдя конституційними змінами (2012)
Батура С. - Політико-правові особливості становлення виборчої системи в Україні (2012)
Буздуган Я. - Сучасна вітчизняна практика оподаткування благодійної допомоги та благодійної діяльності (2012)
Вільгушинський М. - Адміністративно-правові основи взаємодії судів з органами місцевого самоврядування в контексті дотримання європейських стандартів (2012)
Головченко О. - Політико-правова й філософська сутність справедливості (2012)
Євтошук Ю. - Принцип пропорційності та його вимоги у сфері законотворчості (2012)
Костенко О. - Соціальний натуралізм —актуальна ідеологія для нової України (запрошення до ідеологічної дискусії) (2012)
Метельова Т. - Громадянське суспільство в умовах трансформації системи цінностей: між демократизацією та дегуманізацією (на прикладі зоозахисних реалій України та Євросоюзу) (2012)
Шедяков В. - Стратегічна конкуренція макрорегіонів і стимулювання бажаних трансформацій (2012)
Титул, зміст (2011)
Литвин В. - Складаю глибоку шану і повагу усім поколінням апостолів правди і науки, прометеїв, які 350 років творили більше, ніж університет. Творили Україну, творили європейську цивілізацію (2011)
Акайомова А. - Семіологічні підходи в дослідженні масової комунікації (2011)
Ахтирська Н. - Елементи судового пізнання у справах, пов'язаних з екстремізмом (2011)
Батура С. - Політико-правові чинники формування та функціонування виборчих систем (2011)
Гош О. - Особливості еволюції українського суспільства у XX столітті (2011)
Гужва О. - Глобалістика і футурологія: концептуалізація понять, Овчаренко В. (2011)
Ковальчук Т. - Формування європейського громадянства як особливого феномену об'єднаної Європи (2011)
Красняков Є. - Державна освітня політика: сутність поняття, системність, історико-політичні аспекти (2011)
Мацькевич М. - Культурні права та свободи людини і громадянина: питання регламентації змісту та реалізації (2011)
Павко А. - Правничо-політична думка Київської Русі , Павко Я. (2011)
Шуба О. - Феномен політичної влади в сучасній Україні* (2011)
Титул, зміст (2011)
Акайомова А. - Комунікативні властивості іміджу та його класифікація (2011)
Анпілогов О. - Про систематизацію форм правозахисної діяльності прокурора в бюджетній сфері (2011)
Ахтирська Н. - Абсолютна заборона катувань як умова справедливого судочинства (2011)
Буздуган Я. - Правові та економічні чинники ефективності благодійної діяльності (2011)
Гаєвська О. - До проблеми реформування системи управління в Україні: забезпечити керівництво державою науковим знанням (2011)
Костюк В. - Поняття та ознаки трудової правосуб’єктності трудового колективу: теоретико-правовий аспект (2011)
Мацькевич М. - Гуманізм конституційних культурних прав і свобод людини й громадянина (2011)
Соснін О. - Інформаційні державно-управлінські ресурси України: визначення і розуміння, Твердохліб О. (2011)
Якимчук Б. - Особливості тактики затримання іноземців (2011)
Титул, зміст (2012)
Малієнко О. - Наукові засади державного управління (2012)
Цирфа Ю. - Європейські стандарти належного управління в Україні. З досвіду Німеччини (2012)
Батура С. - Політико-правовий аналіз виборчої системи до Верховної Ради України: сучасний стан та перспективи розвитку (2012)
Красняков Є. - Державна політика в галузі освіти й науки та національної безпеки України (2012)
Пономарьова Т. - Суспільна небезпека аудіостимуляторів: кримінально-правовий аналіз (2012)
Солошенко В. - Гендерна політика об’єднаної Німеччини: сучасний стан проблеми (2012)
Суббот А. - Фінансове та матеріально-технічне забезпечення правоохоронних органів як складові їх безпечної діяльності (2012)
Третьякова В. - Міжнародно-правові аспекти біоетики (2012)
Чугуєвська М. - Проблемні аспекти правового регулювання працевлаштування громадян України за кордоном (2012)
Покажчик матеріалів, що вийшли друком у 2012 році (2012)
Титул, зміст (2011)
Ахтирська Н. - Безоплатна правова допомога та приватна детективна діяльність у змагальному кримінальному процесі України (2011)
Головченко В. - Питання легітимності ризиків за договором купівлі-продажу майнових прав на житло, Головченко О. (2011)
Загрійчук І. - Нація та її політична культура* (2011)
Левчук П. - Коаліція зростання як чинник модифікації політичного простору міської спільноти (2011)
Мацькевич М. - Тип правового регулювання як фактор реалізації конституційних культурних прав і свобод людини та громадянина (2011)
Прокопов Д. - Нове актуальне дослідження системних основ наукового аналізу політики* (2011)
Різак М. - Проблеми забезпечення захисту прав і свобод людини при впровадженні Єдиного реєстру фізичних осіб України та документів посвідчення особи з електронним носієм інформації (2011)
Суббот А. - Загальний аналіз соціального захисту працівників правоохоронних органів, Козак Л. (2011)
Швайка М. - Неолібералізм, що з тріском провалився (2011)
Покажчик матеріалів, що вийшли друком у 2011 році (2011)
Павлунь М. - Деякі надзвичайні прогностичні риси наукових досліджень академіка В. І. Вернадського (до 150-річчя з дня народження) (2013)
Білоніжка П. - Володимир Вернадський – засновник української Академії Наук (2013)
Фурман В. - Моделювання геодинамічних та енергетичних перетворень в активних зонах взаємодії кори та мантії Землі (2013)
Малицький Д. - Динаміка післясейсмічних тектонічних деформацій) 33-39, Кравець С. (2013)
Заяць Х. - Протофундамент – межа у земній корі Західного регіону України та перспективи її вивчення (2013)
Харкевич В. - Проблема охорони водних ресурсів Львівщини, Місюра Я. (2013)
Кицмур І. - Оцінка впливу солевідвалів та хвостостосховищ Калуш-Голинського родовища калійних солей на геохімічні характеристики річкових вод, Дяків В. (2013)
Гулій В. - Використання об’єктів-еталонів родовищ алмазу в ході прогнозно-розшукових робіт у проблематиці сучасної алмазоносності, Побережська І. (2013)
Лепігов Г. - Про застосування геосолітонної концепції генезису вуглеводнів у геологічних умовах україни, Гулій В., Побережська І., Локтєв А. (2013)
Генералова Л. - Деякі особливості хімізму вулканітів тростянецького комплексу мезозою (Українські Карпати), Пащенко В., Степанов В. (2013)
Смішко Р. - Про формування гранулярних колекторів нафтогазових покладів (2013)
Кріль С. - Особливості полів палеонапружень і тектонічної тріщинуватості у долині ріки Чорна Тиса (Поркулецький, Дуклянський Покриви), Бубняк І., Віхоть Ю., Ціхонь С. (2013)
Радованов С. - Щодо методики кореляції розрізнених розрізів залізистої кременисто-сланцевої товщі Кривбасу (2013)
Войтович С. - Геохімічні особливості шахтних вод Червоноградського гірничо-промислового району (2013)
Білоніжка П. - Новий російсько-український геологічний словник, Павлунь М. (2013)
Павлунь М. - З історії геологічних досліджень у Львівському Університеті (до 50-річчя видання Вісника, Білоніжка П. (2013)
Лозиняк П. - Історія розвитку поглядів на геологічну будову Карпат (2013)
Крупський Ю. - Професорові Роману Йосиповичу Лещуху – 70, Наумко І., Павлунь М., Федишин В. (2013)
Сіворонов А. - до 60-річчя Лариси Володимирівни ГенераловоЇ) 180-185, Павлунь М., Білоніжка П. (2013)
Гоцанюк Г. - Четверта щорічна Всеукраїнська наукова конференція "Актуальні питання геологічних досліджень в Україні (2013)
Білоніжка П. - Випускники геологічного факультету Львівського Національного Університету Імені Івана Франка, 2013 рік, Полубічко О. (2013)
Шидловская Н. А. - Нелинейно-параметрическая модель электрического сопротивления гранулированных токопроводящих сред для широкого диапазона изменений приложенного напряжения, Захарченко С. Н., Черкасский А. П. (2014)
Беспрозванных А. В. - Распределение плотности поверхностных зарядов на границе раздела контактирующих изолированных проводников кабелей, Бойко А. Н. (2014)
Загирняк М. В. - Разработка метода определения геометрических параметров элемента матрицы высокоградиентного сепаратора наночастиц, Волканин Е. Е. (2014)
Резинкина М. М. - Математическое моделирование распределения магнитного поля в окрестности магнитных стержней, Резинкин О. Л., Сосина Е. В. (2014)
Сокол Е. И. - Применение прогнозных методов для управления полупроводниковыми преобразователями в системе электроснабжения, Гончаров Ю. П., Замаруев В. В., Ивахно В. В., Кривошеев С. Ю., Лобко А. В., Безъязычный А. В., Войтович Ю. С., Стысло Б. А., Дзюндзя И. В. (2014)
Пересада С. М. - Инвариантность наблюдателей вектора потокосцепления ротора при прямом векторном управлении асинхронными двигателями, Трандафилов В. Н. (2014)
Кулагін Д. О. - Математична модель тягового асинхронного двигуна з урахуванням насичення (2014)
Голенков Г. М. - Електромеханічні тягові характеристики коаксіально-лінійного двигуна з постійними магнітами та магнітним підвісом, Пархоменко Д. І. (2014)
Ekel P. Yа. - Multicriteria power engineering problems and fuzzy set based methods of their solution, Kokshenev I. V., Parreiras R. O., Alves G. B., Pereira J. G., Souza P. M. (2014)
Стогній Б. С. - Дослідження алгоритмів адаптивної протиаварійної автоматики південного регіону ОЕС України, Авраменко В. М., Сопель М. Ф., Прихно В. Л. (2014)
Блага О. В. - Удосконалення джерела живлення для збільшення енергоефективності імпульсного бар'єрного розряду, Божко І. В., Зозульов В. І., Кобильчак В. В. (2014)
Васілевський О. М. - Методика визначення міжповірочного інтервалу засобів вимірювання на основі концепції невизначеності (2014)
Покажчик статей за 2014 рік (2014)
Інформація для передплатників (2014)
Скрипниченко М. І. - Індикатори ідентифікації небезпечних дисбалансів в економіках емерджентного типу, Яценко Г. Ю. (2014)
Осташко Т. О. - Оцінка ризиків і втрат у торгівлі України від запровадження ЄЕП / Митним союзом нетарифних бар'єрів, Лір В. Е., Кобута І. В., Олефір В. К., Биконя О. С. (2014)
Чукаєва І. К. - Можливості та ризики реалізації варіантів диверсифікації імпорту природного газу в Україну, Лір В. Е., Рамазанов В. А. (2014)
Мухін В. В. - Газотранспортна система України як фактор енергетичної безпеки країн Європи (2014)
Шубравська О. В. - Розвиток аграрного господарювання України на засадах економічної сталості (2014)
Бородіна О. М. - Інтеграція дрібних сільськогосподарських виробників до агропродовольчих ланцюгів доданої вартості: методологічні підходи та емпіричні дослідження (2014)
Хаустов В. К. - Інноваційний потенціал структурних зрушень в Україні (2014)
Грига В. Ю. - Результативність інноваційної діяльності малих підприємств при взаємодії з великим бізнесом, Богдан С. В., Ісакова Н. Б. (2014)
Ткачова О. А. - Нанотехнології як об'єкт статистичного моніторингу: світова та вітчизняна практики (2014)
Капитанов В. А. - Влияние пропорционального распределения общего излишка на имущественное расслоение, Иванова А. А. (2014)
П'ятницький Д. В. - Бінарні моделі поведінки населення в період фінансової нестабільності (2014)
Терещенко С. В. - Формування полівалютної світової фінансової системи (2014)
Медведєв В. В. - Новітні технології і знаряддя обробітку для збереження фізичних властивостей ґрунтів (2013)
Христенко А. О. - Ґрунтово-кліматичні умови України та ефективність калійних добрив, Істоміна Ю. О. (2013)
Смага І. С. - Вологозабезпеченість бурувато-підзолистих поверхнево оглеєних ґрунтів Передкарпаття за різних способів землевикористання (2013)
Рудик Р. І. - Сучасна сортова політика вітчизняного ринку хмелю (2013)
Одинцова В. А. - Прогнозування виходу зі спокою й початку цвітіння кісточкових культур за фенокліматографічними моделями (2013)
Савченко Ю. І. - Концентрація важких металів у яловичині за використання силосів — кукурудзяного та зі злаково-бобових культур, Савчук І. М., Савченко М. Г., Карпюк Н. А., Степаненко В. М., Чорна Л. І., Гончарова К. В. (2013)
Оробченко О. Л.. - Фармакодинаміка a-токоферолу ацетату і натрію селеніту у добових курчат (2013)
Черчель В. Ю. - Оцінка різних типів гібридів кукурудзи за генетичними дистанціями та ступенем гетерозису, Дзюбецький Б. В., Борисова В. В., Сатарова Т. М. (2013)
Смаглій В. І. - Оптимізація руху матеріальної частинки в полі відцентрових сил (2013)
Булигін С. Ю. - Агроландшафт і системний підхід до його оптимізації: теоретичний аспект, Белоліпський В. О., Булигіна М. Є. (2013)
Габриєль А. Й. - Агроекологічні основи відтворення родючості ясно-сірих лісових поверхнево оглеєних ґрунтів, Оліфір Ю. М., Качмар О. Й. (2013)
Тараріко Ю. О. - Міжгалузева оптимізація сільськогосподарського підприємства на осушуваних землях Полісся, Величко В. А. (2013)
Кирпа М. Я. - Зберігання та передпосівна підготовка насіння кукурудзи (2013)
Пабат В. О. - Інноваційна діяльність в агропромисловому виробництві України, Кулаєць М. М., Бабієнко М. Ф., Скрипниченко В. А. (2013)
Варченко О. М. - Методологічні підходи до оцінки збуту продукції сільськогосподарськими товаровиробниками, Свиноус І. В., Микитюк Д. М. (2013)
Зубковська В. В. - Вплив зволоження на поведінку фосфору у ясно-сірому поверхнево оглеєному лісовому ґрунті (2013)
Лукашук В. П. - Вплив бактеризації насіння люцерни на посилення її азотфіксувальної здатності (2013)
Борис А. М. - Дослідження динамічної взаємодії копірно-роторного відокремлювача гички з головкою коренеплоду (2013)
Назарок П. Г. - Особливості визначення вмісту гумусу у схилових ґрунтах дистанційними методами (2013)
В. М. Кандибі — 75 (2013)
М. Д. Волощуку — 80 (2013)
Рефераты (2013)
Жаркова В. - О движении в музыке, или "о достижении того, чего прежде не достигали" (2014)
Вышинский В. - Движение как предмет науки о музыке (2014)
Ракочі В. - Початкове solo як іноваційний прийом сучасного оркестрового мислення (2014)
Скворцова Н. - Жанр голосіння у дзеркалі композиторських пошуків сучасності (2014)
Гнатів Н. - Тематичний ритм як фактор організації музичного руху в інструментальних творах Пауля Гіндеміта (2014)
Бизюк А. - О некоторых особенностях музыкально-поетической организации темпо-ритма (на материале романсов "Предчувствие№ на слова А. С. Пушкина) (2014)
Пупина О. - Организиция движения исполнительской мысли в пьесе"Angelus" из "Третьего года странствий" Ф. Листа Лазарем Берманом и Дьердем Цифрой (2014)
Яворский Д. - Жанровая семантика в трансцендентных этюдах Ф. Листа как фактор организации движения (2014)
Карачевцева И. - Движение как фактор организации музыкального целого в сонате для скрипки и фортепиано F-dur Ф. Мендельсона (2014)
Колотиленко Н. - Рихард Штраус. Вокальный цикл "Лепестки лотоса": ритмо-интонационный и томповой факторы становления драматургии (2014)
Гарна Н. - Об организации композиционного развертывания в "Прелюдиях" для фортепиано К. Дебюси (2014)
Афанасенко Т. - Статичное и динамичное в пьесе "Садовая славка" О. Мессиана (2014)
Суховерська О. - "Розриви площини" В. Годзяцького як яскравий зразок українського музичного авангарду 1960-х років (2014)
Су Юйчен. - Трактовка програмности в Концерте для скрипки с оркестром Чэнь Ган и Хэ Чжань-хао "Лян Шань-бо и Чжу Ин-тай" (2014)
Рынденко О. - "Видения Аминя" Оливье Мессиана в авторских комментариях композитора (2014)
Олендарьов А. - Музичне і пластичне в діяльності виконавця-інструменталіста українського драматичного театру: особливості і співвідношення к контексті організації музичного руху (2014)
Відомості про авторів (2014)
Адамень Ф. Ф. - Особливості водоспоживання сафлору красильного при різних строках посіву і нормах висіву в умовах півдня України, Рудік О. Л., Прошина І. А. (2012)
Пузік Л. М. - Технологічні властивості ферментованих плодів патисона (2012)
Рожков А. О. - Зв'язок між факторами рослинництва: нормою висіву, способами сівби та дружністю розвитку посівів пшениці ярої твердої (2012)
Бобро М. А. - Продуктивність сортів сої різних груп стиглості залежно від норм висіву в східній частині Лісостепу України, Огурцов Є. М., Міхєєв В. Г. (2012)
Усова З. В. - Успадкування ознаки маси 1000 зерен та спектра гліадинів при міжвидовій гібридизації за участю пшенично-елімусних гібридів (2012)
Бухало В. Я. - Вплив гумату амонію на урожайність ярого ячменю, Алексеєнко А. О. (2012)
Радченко Л. О. - Ознака скоростиглості у гібридів огірка F1 партенокарпічного типу (2012)
Сизых Л. М. - Применение экологощадящих средств защиты против наиболее опасных вредителей яблони в садах Крымского полуострова, Шестопалов М. В., Славгородская-Куприева Л. Е. (2012)
Свиридов А. А. - Урожайність гібридів зернового сорго залежно від способів та строків посіву в східній частині Лісостепу України (2012)
Кохан К. М. - Формування врожаю зернового сорго Кейрас залежно від стимуляторів росту в Північному Степу України (2012)
Мітрохіна Н. В. - Урожайність та якість коренеплодів моркви залежно від обробітку насіння мікробними препаратами, Яровий Г. І. (2012)
Кабацюра А. А. - Успадкування крупності зерна і вмісту білка та їх взаємозв'язки з макаронними якостями у вихідного матеріалу пшениці твердої ярої (2012)
Біленька О. М. - Адаптивний потенціал вихідного матеріалу цибулі-шалоту (2012)
Лєбєдєв С. М. - Агроекологічне обгрунтування моделей прогнозу розвитку та розмноження шкідливих поколінь Lobesia botrana Den.et Schiff. в умовах рівнинно-степового Криму (2012)
Єгоров Д. К. - Прибутковість інноваційної технології отримання гібридного насіння жита озимого (2012)
Поташова Л. М. - Роль інокуляції та біостимуляції в підвищенні продуктивності квасолі, Поташов Ю. М. (2012)
Сухова Г. І. - Формування елементів продуктивності сочевиці залежно від особливостей сорту (2012)
Арсланова Л. Е. - Урожайність льону олійного сорту Південна ніч залежно від строків сівби та норм висіву в умовах Степу Криму (2012)
Сташкина А. Ф. - Почвы Восточного региона Крымских гор и их пригодность к ведению аграрного и садово-паркового производства (2012)
Адамень Ф. Ф. - Лісотипологічна класифікація лісів України, Плугатар Ю. В. (2012)
Байструк-Глодан Л. З. - Оцінка селекційного матеріалу конюшини повзучої в умовах Передкарпаття, Жапалеу Г. З., Коваль Г. Л. (2012)
Коник Г. С. - Удосконалення технології вирощування тимофіївки лучної в умовах Західного регіону, Добрянська Н. А. (2012)
Кушнірук Т. М. - Ріст і розвиток рослин та врожайність плодів гібридів огірка залежно від строку сівби і норми добрив (2012)
Сухова Г. І. - Фотосинтетична діяльність сортів сочевиці в умовах Східного Лісостепу України (2012)
Дідух Н. О. - Мінливість морфологічних ознак сортів і гібридів кукурудзи цукрової в умовах Лівобережного Лісостепу України (2012)
Гордієнко І. М. - Зміни вмісту ефірної олії цибулі ріпчастої під час зберігання, Ткаленко Г. М., Колтунов В. А. (2012)
Терьохіна Л. А. - Трансфер наукових розробок овочівництва в агропромислове виробництво (2012)
Бухало В. Я. - Вплив густоти рослин на формування урожаю кукурудзи на зерно в умовах Східного Лісостепу України, Сухова Г. І. (2012)
Демчук О. В. - Вплив строків сівби та норм висіву на врожайність озимого ячменю в умовах степового Криму (2012)
Яковченко А. В. - Строки і способи дозарювання баклажана східно-азіатського підвиду в умовах Степу України (2012)
Духін Є. О. - Зміна лабораторної та польової схожості насіння буряка столового сорту Дій залежно від інкрустації (2012)
Колтунов В. А. - Зміни структури нестандартної частини врожаю картоплі, вирощеної в умовах Передгір'я Карпат Львівської області при використанні біопрепаратів, Данілкова Т. В., Бородай В. В. (2012)
Тимчук С. М. - Генетичний аналіз основних ознак якості гранулярного крохмалю у мутантів кукурудзи sh1 та sh2, Мартинюк М. М., Поздняков В. В., Тимчук В. М., Анциферова О. В., Харченко Л. Я., Харченко Ю. В. (2012)
Івакін О. В. - Вплив систем обробітку грунту та гербіцидів на забур'яненість і врожайність культур сівозміни (2012)
Томашов С. В. - Вивчення окремих елементів технології вирощування гірчиці білої в суходольних умовах степового Криму, Журавель В. М. (2012)
Кулик М. І. - Допосівна підготовка насіння томату як один з елементів технології вирощування якісної розсади (2012)
Деревянко І. О. - Визначення жаростійкості та летальних температур для рослин ячменю ярого, Турчинова Н. П. (2012)
Кодацький Д. В. - Стан та перспективи вирощування гречки в Харківській області, Чернобай С. В., Бобров О. Ю. (2012)
Панкова О. В. - Життєздатність міжродових гібридів T. aestivum / S. cereale, залежно від дії різних доз гамма-опромінення, Пузік В. К. (2012)
Каленська С. М. - Вплив елементів технології вирощування на польову схожість і врожайність пшениці твердої ярої та м'якої в умовах північної та північно-західної частин Лісостепу України, Каленський В. П., Антал Т. В., Гарбар Л. А., Малеончук О. В. (2012)
Шокало Н. С. - Формування врожайності рицини за її інтродукції в перехідну південну частину Полтавської області (2012)
Солонечний В. М. - Оцінка екологічної адаптивності сортів ячменю ярого (2012)
Лазебний Д. В. - Стійкість рослин озимої пшениці до полягання залежно від норм висіву насіння (2012)
Хареба В. В. - Науковий супровід виробництва овочів і баштанних культур (2012)
Пузік Л. М. - Інтенсивність дихання капусти броколі під час зберігання, Бондаренко В. А. (2012)
Гребенюк І. В. - Наукове обгрунтування Б. М. Рожественським впливу органічних добрив на врожайність зернових культур, Петренкова В. П. (2012)
Тимчук В. М. - Аналіз складових трансферу в галузі рослинництва (2012)
Непран І. В. - Вплив норм висіву на продуктивність нуту в умовах Східного Лісостепу України, Ніколаєнко А. М., Стець С. І. (2012)
Куцегуб Г. О. - Ефективність застосування інсектициду Бі 58 новий на посівах ріпака ярого у Лісостепу України (2012)
Белінський Ю. В. - Продуктивність сої залежно від способів основного обробітку грунту в умовах Лівобережного Лісостепу України (2012)
Світлої пам'яті Будьонного Юрія Васильовича (2012)
УДК (2012)
Title (2014)
Content (2014)
Petrova Zh. - Intensifying drying process with creation of functional plant compositions, Snezhkіn Yu., Getmanyuk K., Dmytrenko N., Vorontsov M. (2014)
Mazur A. - The potato chips and dry mashed as products of potato rational processing (2014)
Toshkov N. - Sorption characteristics of pectin isolated from Jerusalem Artichoke tubers (Helianthus tuberosus L.), Delchev N., Kozludzhova S. (2014)
Kalinina O. - Investigation of viscosity of whole hydrolyze sweetened condensed milk, Kovalenko O., Kornilova O. (2014)
Lugovska O. - Effect of starch as hydrocolloids for formation of a stable emulsion system in food, Sydor V. (2014)
Baerle A. - Electrophoresis of oil-containing edible microcapsules with protein-polyuronic shells, Dimova O., Zadorojnai L., Tatarov P., Zenkovich A. (2014)
Mykolenko S. - Investigation of the effect of water exposed to nonequilibrium contact plasma onto saccharomyces cerevisiae yeast, Stepanskiy D., Tishchenko A., Pivovarov O. (2014)
Yegorov B. - Technological foundations of processing tomato pomace in feed additives, Malaki I. (2014)
Golovko M. - Micro structural characteristics of minced meat products from use of protein-mineral additive, Serik M., Golovko T., Polupan V. (2014)
Bakirov M. - Content iodine in sauces of type emulsion, Golovko M., Serik M., Golovko T. (2014)
Diukareva G. - Determination of storage conditions for new biscuits using their sorption isotherms, Pak A., Gasanova A. (2014)
Ivahniuk M. - Intensification of microbial exopolysaccharide ethapolan synthesis under Acinetobacter sp. IМV B-7005 cultivation on sunflower oil, Pirog T. (2014)
Piddubnyi V. - Definition energy consumption for overclocking powered by mass with sinusoidal acceleration and synthesis drive mechanism, Kryvorotko V. (2014)
Biletskii E. - Theoretical aspects of non-newtonian fluids flow simulation in food technologies, Petrenko O., Semeniuk D. (2014)
Kyrychuk I - Treatment of dairy effluent model solutions by nanofiltration and reverse osmosis, Zmievskii Yu, Myronchuk V. (2014)
Kovalenko S. - Planning of elimination of emergency consequences, Siryk A., Vlasiuk I. (2014)
Анотації (2014)
Instructions for authors (2014)
Колонка головного редактора (2014)
Звернення вченої ради НМАПО ім. Шупика до медичної громадськості України та Російської Федерації (2014)
Югов В. К. - Рентгеноморфологічні особливості змін у зубах при пульпітах залежно від перебігу і форми процесу (2014)
Воловар О. С. - Рентгенологическая картина некоторых заболеваний височно-нижнечелюстного сустава с учетом типа телосложения, Топчий Д. В. (2014)
Бортный Н. А. - Зависимость состояния малого круга кровообращения при трансмуральном инфаркте миокарда от периода ремоделирования левого желудочка по данным лучевых методов исследования, Шармазанова Е. П., Киношенко К. Ю., Романенко О. А., Бортная Т. Н. (2014)
Щукин Д. В. - МСКТ-исследование источников кровотечений при удалении опухолевых тромбов нижней полой вены, Алтухов А. А., Илюхин Ю. А., Лесовая А. В. (2014)
Бортний М. О. - Особливості рентгенологічної картини інфаркт-пневмоній у пацієнтів з інфарктом міокарда, Шармазанова О. П., Сиротніков Є. Л., Мангов А. В., Шаповалова В. В. (2014)
Шаповалова В. В. - Лучевая диагностика интерстициальных заболеваний легких у новорожденных (обзор литературы) (2014)
Момот Н. В. - Возможности мультисрезовой компьютерной томографии в оценке послеоперационных результатов у пациентов с локализованными формами буллезной эмфиземы легких, Первак М. Б., Соловьева Е. М., Пацкань И. И., Скрынникова И. П., Душацкая А. В. (2014)
Ткаченко М. М. - Шляхи покращення якості рентгенологічної візуалізації органів сечової системи, Морозова Н. Л. (2014)
Демченко А. В. - Лучевые методы исследований в дифференциальной диагностике позвоночных болей у детей и подростков (2014)
Мягков С. А. - Магнитно-резонансная томография в оценке морфологических и структурных изменений тел позвонков поясничного отдела позвоночника при снижении минеральной плотности костной ткани, Мягков А. П., Рыбак И. Р., Семенцов А. С., Наконечный С. Ю. (2014)
Воротынцева Н. С. - Рентгенологическая динамика изменений в легочной ткани у детей с низкой и экстремально низкой массой тела при рождении, Воротынцев С. Г. (2014)
Лозинська Н. В. - Пренатальна ультразвукова діагностика аритмій плода і моніторинг медикаментозного лікування (2014)
Палкина А. А. - Диагностика уровня тревоги в комплексе психологической подготовки пациента к МРТ-обследованию, Болгова И. И., Мухина В. И., Тулупова О. Н., Гюлямерьянц А. В., Губенко Г. В., Колесник Л. А., Ольшанский И. П. (2014)
Тарасенко О. М. - Променева діагностика наслідків травм шийного відділу хребта та спинного мозку в практиці медико-соціальної експертизи, Шармазанова О. П., Мирончук Л. В. (2014)
Іванкова В. С. - Підходи до хіміопроменевого лікування хворих на рак шийки матки з використанням сучасної гамма-терапевтичної апаратури, Барановська Л. М., Хруленко Т. В., Шевченко Г. М., Галяс О. В. (2014)
Удатова Т. В. - Оцінка проявів місцевої токсичності при використанні різних режимів фракціонування при радикальному лікуванні раку передміхурової залози із застосуванням сучасних методик дистанційної променевої терапії, Сафронова О. В., Кметюк Я. В. (2014)
Дынник О. Б. - Cдвигововолновая эластография и эластометрия паренхимы печени (методические аспекты), Линская А. В., Кобыляк Н. Н. (2014)
Стадник Л. Л. - Динаміка індивідуальних доз професійного опромінення медичних рентгенологів та радіологів України за результатами централізованого індивідуального дозиметричного контролю за 1991-2013 рр., Явон І. О., Смірнова І. П. (2014)
Стадник Л. Л. - Оцінка ефективних доз опромінення пацієнтів за найбільш масових рентгенодіагностичних досліджень та їх вкладу в сумарну колективну дозу медичного опромінення населення України, Шальопа О. Ю., Носик О. В. (2014)
Киношенко Ю. Т. - О насущных проблемах современной лучевой диагностики (2014)
Солодянникова О. І. - Рецензія на підручник О. В. Ковальського, Д. С. Мечева, В. П. Данілевича "Радіологія" (Променева терапія, променева діагностика) (2014)
Професор В. М. Славнов (до 90-річчя з дня народження) (2014)
Наукові матеріали ІІ-го Національного конгресу з міжнародною участю "Радіологія в Україні” (м. Київ, 26-28 березня 2014 р.) (2014)
Нові книги (2014)
Ашиток Н. І. - Здоров’я людини як соціальна цінність в освітньо-мовному контексті (2010)
Дубчак М. В. - Кадрове забезпечення спорту вищих досягнень в Україні, Шкребтій Ю. М., Томашевський В. В. (2010)
Завидівська Н. Н. - Онтологія компетентнісного підходу у фізкультурній освіті студентів вищих навчальних закладів (2010)
Карабанова Н. С. - Участь волинських спортсменів в Олімпійських іграх, Карабанов А. Г., Черкашин Р. Є. (2010)
Луцький В. Я. - Активний туризм у діяльності молодіжних пластунських організацій Західної України (20−30 рр. ХХ ст.) (2010)
Шкребтій Ю. М. - Реалізація Закону України "Про фізичну культуру і спорт” у навчально-виховній сфері (2010)
Кричфалушій М. В. - Розвиток моральної свідомості та самосвідомості в майбутніх спортивних педагогів (2010)
Лоза Т. О. - Застосування інтервальних гіпоксичних вправ у тренувально-оздоровчому комплексі майбутніх учителів, Верблюдов І. Б. (2010)
Захожий В. В. - Формування в старшокласників інтересу до самостійних занять фізичними вправами (2010)
Кравчук Я. І. - Теоретико-методичні засади диференційованого підходу до навчання фізичної культури учнів загальноосвітньої школи (2010)
Темерівська Т. Г. - Системний підхід до вдосконалення самостійної позааудиторної роботи студентів вищих навчальних закладів (2010)
Бакіко І. В. - Методичні основи антиалкогольного виховання в сучасній школі (2010)
Войнаровська Н. С. - Силова підготовленість дівчат середнього шкільного віку загальноосвітньої школи (2010)
Лещак О. М. - Фізична підготовленість і рухова активність дітей молодшого шкільного віку в умовах літнього спортивно-оздоровчого табору (2010)
Микитин Л. М. - Стан фізичної підготовленості учнів старшого шкільного віку гірських шкіл Карпатського регіону (2010)
Митчик О. П. - Психофізіологічні аспекти фізичного виховання жінок у зрілому віці (2010)
Сініцина О. В. - Особливості організації спортивно-масової роботи у вищому навчальному закладі, Петрук Л. (2010)
Альошина А. І. - Фізичні вправи як засіб формування опорно-ресорних властивостей стопи дошкільнят, Бичук І. О. (2010)
Бойчук Т. В. - Оцінювання функціонального стану хребта в учнів старшого шкільного віку з порушеннями постави в сагітальній площині, Войчишин Л. І. (2010)
Поташнюк І. М. - Реабілітація осіб похилого та літнього віку (2010)
Тершак Н. М. - Корекція соматометричних показників хворих на метаболічний синдром засобами фізичної реабілітації (2010)
Цюпак Т. Є. - Реабілітація хворих із захворюваннями венозних судин нижніх кінцівок, Цюпак Ю. Ю. (2010)
Богачёв П. - Некоторые вопросы к подготовке игроков-гандболистов, выполняющих семиметровые штрафные броски (2010)
Долбишева Н. Г. - Характеристика зовнішнього дихання спортсменів, які займаються силовими видами спорту (2010)
Дрожжин В. Ю. - Кількісні прогностичні критерії психофізіологічного контролю за функціональним станом юних п’ятиборців у контексті динаміки багаторічної підготовки (2010)
Валецький Ю. М. - Психогігієнічні основи профілактики неврозів у спортсменів, Петрик О. І., Валецька Р. О. (2010)
Адамень Ф. Ф. - Вплив системи удобрення на якісні показники насіння льону олійного, Арсланова Л. Е. (2013)
Кирпа М. Я. - Якість зерна пшениці і її основні чинники (2013)
Пузік Л. М. - Вибір кращих сортів та гібридів кукурудзи цукрової методом багатокритеріальної оптимізації, Дідух Н. О. (2013)
Рожков А. О. - Вплив норм висіву та способів сівби на ефективність вирощування посівів пшениці твердої ярої (2013)
Гаврилюк М. М. - Інноваційне та господарське значення пшениці, Каленич П. Є. (2013)
Подгаєцький А. Ад. - Вплив умов вирощування на прояв продуктивності сортів картоплі Поліської дослідної станції ім. О. М. Засухіна, Коваленко В. М., Подгаєцький А. Ан. (2013)
Важеніна О. Є. - Продуктивність, комбінаційна здатність і ефективність використання сортів у селекції ячменю ярого, Козаченко М. Р., Васько Н. І., Наумов О. Г. (2013)
Шевніков Д. М. - Вплив умов зовнішнього середовища Лівобережного Лісостепу України на ріст і розвиток пшениці твердої ярої (2013)
Колтунов В. А. - Вплив строку садіння й обробки біологічними та хімічними препаратами на збереженість картоплі (Solanum tuberosum L.) в умовах Карпат, Данілкова Т. В., Бородай В. В. (2013)
Мартыненко В. И. - Влияние фитофтороза на количество макро- и микроэлементов в листьях картофеля, Романова Т. А., Романов А. В. (2013)
Кирпа М. Я. - Крупність насіння та передпосівна підготовка пшениці озимої (2013)
Непран І. В. - Екологічно безпечна технологія вирощування нуту, Ніколаєнко А. М. (2013)
Бачкала О. В. - Агрономія Європи і світу епох Середньовіччя - Індустріалізації, Шелепов В. В. (2013)
Хареба В. В. - Ринок овочів і баштанних культур та баланси (2013)
Мельник А. В. - Насіннєва продуктивність соняшнику залежно від попередників та мінеральних добрив в умовах Північно-Східного Лісостепу України, Говорун С. О. (2013)
Лаврик И. Н. - Симбиотическая активность и урожайность люпина белого в зависимости от биопрепарата и микроудобрений, Жатова Г. А. (2013)
Чернецький В. М. - Особливості проходження фенологічних фаз та формування біометричних показників сортів бобу овочевого в умовах Правобережного Лісостепу України, Костюк О. О., Власюк О. О. (2013)
Чернецький В. М. - Особливості проходження фенологічних фаз та формування біометричних показників сортів та гібридів бобу овочевого в умовах Правобережного Лісостепу України, Костюк О. О. (2013)
Вдовенко С. А. - Економічна та енергетична ефективність застосування норми висіву міцелію при виробництві гливи звичайної в захищеному грунті (2013)
Балагура О. В. - Особливості формування продуктивності цукрових буряків залежно від передпосівної підготовки насіння (2013)
Аврамчук Б. І. - Утворення бульбочок на кореневій системі еспарцету посівного залежно від впливу елементів технології в Правобережному Лісостепу України, Демидась Г. І. (2013)
Корнєєва М. О. - Реакція ЧС-ліній і О-типів цукрових буряків на розширену площу живлення як фактор середовища, Ненька М. М., Андрєєва Л. С., Кротюк Л. А. (2013)
Кулібаба М. Ю. - Динаміка розвитку рослин сої і структурні показники врожаю залежно від елементів технології (2013)
Карпук Л. М. - Вплив позакореневого підживлення цукрових буряків на фотосинтетичну продуктивність (2013)
Полторецький С. П. - Порівняльне вивчення строків і способів сівби проса посівного на насінницькі цілі в Правобережному Лісостепу (2013)
Кирилюк В. П. - Вплив тривалого застосування систем основного обробітку грунту на формування бур'янового компонента агроценозу (2013)
Голодна А. В. - Урожайність квасолі звичайної залежно від технології вирощування в Північному Лісостепу, Акуленко В. В., Столяр О. О. (2013)
Дударев Д. П. - Урожайность озимой пшеницы при некорневой подкормке микроудобрениями и карбамидом (2013)
Сташкина А. Ф. - Геоэкологическая угроза опустынивания ландшафтов зоны Присивашья Крымского полуострова (2013)
Тітова А. Є. - Перспективи вирощування та використання нуту під час глобальних змін клімату, Пузік В. К. (2013)
Панкова О. В. - Мітотичний цикл кореневої меристеми пшениць ярих залежно від дії гамма-опромінення (2013)
Полякова К. М. - Досягнення та перспективи селекції сочевиці (2013)
Лебединський І. В. - Господарська і фітопатологічна оцінка використання вітчизняних біопрепаратів на рослинах огірка у Східному Лісостепу України, Марютін Ф. М., Марютін О. Ф. (2013)
Пузік Л. М. - Ураженість хворобами капусти броколі під час її зберігання залежно від обробки препаратом Байкал ЕМ-1, Бондаренко В. А. (2013)
Дідух Н. О. - Вирощування кукурудзи цукрової в ущільнених посівах у Лівобережному Лісостепу України (2013)
Яровий Г. І. - Вирощування капусти кольрабі в зоні Лівобережного Лісостепу України, Щербина Є. В. (2013)
Огурцов Є. М. - Забур'яненість посівів сої залежно від способів основного обробітку грунту в східній частині Лівобережного Лісостепу, Белінський Ю. В. (2013)
Поташова Л. М. - Продуктивність сортів квасолі залежно від інокуляції насіння в Східному Лісостепу України, Труш О. К. (2013)
Ніколаєнко А. М. - Урожайність і якість озимої пшениці залежно від застосування рістстимуляторів в умовах ФГ "Грищенко" Краснокутського району Харківської області, Грищенко В. М. (2013)
Сухова Г. І. - Якість зерна сочевиці залежно від елементів технології вирощування в умовах Східного Лісостепу України (2013)
Сухова Г. І. - Прогнозування врожайності сочевиці, Бухало В. Я. (2013)
Петренко О. Я. - Еколого-економічні аспекти використання і охорони земель, Бідило М. І. (2013)
Чернишенко П. В. - Удобрення насінницьких посівів сої - запорука одержання посівного матеріалу з високими урожайними властивостями і посівними якостями в насіннєвому потомстві (2013)
Колтунов В. А. - Інтенсивність зниження і підвищення температури цибулин залежно від їх розміру, Гордієнко І. М. (2013)
Гризодуб С. М. - Оцінка придатності сортів та гібридних форм жимолості їстівної для механізованого збирання врожаю (2013)
Бородай В. В. - Розвиток хвороб картоплі під час зберігання залежно від строку садіння та обробки препаратами біологічної і хімічної природи в умовах Карпат, Данілкова Т. В., Колтунов В. А. (2013)
Кикоть С. М. - Урожайність та якість продукції конопель залежно від способів сівби і доз мінеральних добрив в умовах Центрального Лісостепу України, Орлов М. М. (2013)
Вітанов О. Д. - Економічна ефективність вирощування огірка на насіннєві цілі за краплинного зрошення та локального внесення добрив у Східному Лісостепу України, Солдатенко О. В., Урюпіна Л. М. (2013)
Гладун Г. Б. - Захист багаторічних насаджень лісомеліоративними методами (2013)
Чигрин О. В. - Посівні якості і врожайність гірчиці білої (Sinapis alba L.) залежно від строків передпосівної стимуляції насіння, Плахута А. С. (2013)
Янішевський Л. І. - Екологічна стабільність і пластичність сортів льону олійного (2013)
Бобро М. А. - Урожайність і якість зерна пшениці озимої і ярої залежно від позакореневих підживлень з використанням карбаміду і сірчано-кислого магнію в східній частині Лісостепу України, Ольховський Г. Ф., Кошляк Л. В. (2013)
Корхова М. М. - Вплив тривалості зимового спокою та ЧВВВ на врожайність пшениці м'якої озимої залежно від строків сівби в Південному Степу України (2013)
Nenka M. - Reaction of CMS-lines and O-types of sugar beet to extended nutrition area at increased preceding fertilization as an environmental factor, Kornieieva M., Andrieieva L., Krotiuk L. (2013)
УДК (2013)
Балахничёв В. В. - Актуальные проблемы олимпийского движения в Российской Федерации (2010)
Деделюк Н. А. - Народні ігри як основа традиційної системи фізичного виховання (2010)
Козіброцький С. П. - Програмне забезпечення фізичного виховання студентської молоді в період незалежності України, Смолюк В. І., Швай О. Д. (2010)
Мудрик С. Б. - Рухливі ігри від інстинкту до соціалізації (2010)
Файдевич В. В. - Формування нормативних основ фізичного виховання студентів у довоєнний період (2010)
Данилко М. Т. - Сучасні уявлення про сутність і структуру діяльності тренера, Толкач В. П. (2010)
Іщук Н. М. - Гуманістичні цінності майбутніх учителів фізичної культури (2010)
Карпюк Р. П. - Проблема готовності майбутнього викладача до використання засобів адаптивної фізичної культури в педагогічній теорії й практиці (2010)
Захожий В. В. - Методика формування готовності старшокласників до самостійних занять фізичними вправами (2010)
Савчук С. А. - До питання про оздоровчі технології фізичного виховання студентів, Хомич А. В. (2010)
Шуба Л. В. - Методика навчання фізичної культури учнів першого класу з використанням елементів тенісу (2010)
Войнаровська Н. С. - Формування грації дівчаток 5–9 класів загальноосвітньої школи засобами ритмічної гімнастики (2010)
Горбунов Л. М. - Вплив оздоровчого туризму на рівень фізичної підготовленості учнів старших класів (2010)
Завидівська Н. Н. - Шляхи оптимізації фізкультурно-спортивної діяльності студентів вищих навчальних закладів, Ополонець І. В. (2010)
Ковальчук Н. М. - Вплив вправ спрямованої дії на розвиток спритності підлітків, Мацкевич Н. М. (2010)
Котченко Ю. В. - Динамика снижения исходных показателей общей выносливости студентов первого курса (2010)
Кренделєва В. У. - Визначення ефективності занять оздоровчою гімнастикою жінок 20–35 років (2010)
Ніколаєв С. Ю. - Рівень розвитку силових здібностей і силової витривалості в учнів 10–11-х класів засобами атлетичної гімнастики, Ніколаєв Ю. М. (2010)
Півень О. П. - Професійно-прикладна фізична підготовка студенток вищих гуманітарних навчальних закладів, Гордієнко О. І. (2010)
Черкашин Р. Є. - Рівень розвитку сили у студентів вищих навчальних закладів (2010)
Андрощук О. Ю. - Вплив засобів реабілітації на фізичний розвиток та показники гостроти зору в хлопчиків із короткозорістю, Мордик О. А. (2010)
Валецький Ю. М. - Причини виникнення та профілактика травм опорно-рухового апарату в спортсменів, Валецька Р. О., Петрик О. І. (2010)
Грейда Н. Б. - Фізична реабілітація під час захворювань серцево-судинної системи в учнів 17 років, Грицай О. С. (2010)
Дубчук О. В. - Оцінка функціонального стану організму студентів зі сколіозом II–III ступенів під час занять на профілакторі Євмінова (2010)
Калытка С. В. - Современные направления научных исследований в женском спорте (2010)
Рода О. Б. - Динаміка спортивних результатів із бігу на середні дистанції на прикладі Олімпійських ігор (2010)
Александрова А. В. - Философская сущность и историко-философский смысл тезиса Протагора (2014)
Wawrzonkowski K. - Some remarks on imagination. Notes on the margin of de imaginatione by gianfrancesco Pico della Mirandola (1469-1533) (2014)
Дротянко Л. Г. - Соціокультурні підстави трансформації понятійного апарату сучасного філософування (2014)
Конотоп Л. Г. - Основні аспекти методології релігієзнавчого дослідження (2014)
Онопрієнко В. І. - Техногенне суспільство та техногенна цивілізація:ознаки, еволюція, ризики, стратегія контролю, Онопрієнко М. В. (2014)
Синяков С. В. - Проблема мира и человека в философии Б. Паскаля и Г. Сковороды, Сластенко Е. Ф. (2014)
Абисова М. А. - Сучасні ліберальні концепції: аксіологічний та комунікативний аспект (2014)
Антіпова О. П. - Трансформація мови філософії в контексті культури інформаційної ери (2014)
Лобода Ю. О. - Філософські основи першої світової війни: теорія пізнання та військова стратегія (2014)
Матюхіна О. А. - Вплив козацького етосу на філософію Г. Сковороди (2014)
Пода Т. А. - Маніпуляція як спосіб трансформації суспільної свідомості (2014)
Сідоркіна О. М. - Духовний простір суспільства: соціально-філософський аспект (2014)
Скиба О. П. - Особливості наукових комунікацій в епоху інформатизації суспільства (2014)
Суходуб Т. Д. - Дискурс памятования: историко-философский аспект исследования (2014)
Харченко Ю. В. - Культурно-цивілізаційні витоки формування політичного як суспільного феномену (2014)
Шоріна Т. Г. - Суперечності "технократизму" та "гуманістичного комунітаризму" як світоглядних принципів (2014)
Ягодзінський С. М. - Соціальна інженерія і соціальна самоорганізація як способи трансляції соціокультурного потенціалу глобальних інформаційних мереж (2014)
Кадникова Л. В. - Внедрение современных коммуникативных технологий в преподавание философии на английском языке в условиях евроинтеграции (2014)
Орденов С. С. - Становлення суспільної правосвідомості у цивілізаційному поступі людства (2014)
Скиба І. П. - Інструментальне знання у здійсненні соціальних функцій експертизи (2014)
Стокалич І. С. - Цивілізація та культура як категорії соціально-філософського аналізу: М. Я. Данилевський – К. М. Леонтьєв – М. О. Бердяєв – П. О. Сорокін (2014)
Czarnecka D. - Do communistic memorials want to live forever?.Memorial’s parks in countries of Central and Eastern Europe (2014)
Іщук Н. В. - Соборність та етатистські інтенції візантійської ідеології (2014)
Іщук С. М. - Реклама як соціокультурний феномен епохи постмодерну (2014)
Кошетар У. П. - Символ як актуалізація трансцендентного в авіаційному арт-тюнінгу (2014)
Ороховська Л. А. - Критична традиція дослідження медіакультури: франкфуртська школа (2014)
Сухова Н. М. - Гуманізація як процес цілісного прояву духовності людини в реаліях її буття (2014)
Ченбай Н. А. - Соціокультурний зміст інформаційно-комунікаційних технологій в інноваційному суспільстві (2014)
Шавріна І. В. - Релігійно-аксіологічна проблематика і життєдіяльність людини (2014)
Мокляк Л. І. - Естетичне в системі соціальних відносин інформаційного суспільства (2014)
Вусатюк А. О. - Феномен соціальної міфології у сучасному науковому дискурсі України (2014)
Клешня Г. М. - Особливості соціального проектування в культурі постмодерну (2014)
Карабанова Н. С. - Історичні аспекти участі українських спортсменів у програмі зимових Олімпійських ігор, Карабанов А. Г. (2010)
Овчаренко Т. Г. - Особливості маркетингу на різних етапах життєвого циклу туристського продукту, Мацкевич Н. М. (2010)
Войнаровський А. М. - Динаміка професійної зацікавленості студентів як майбутніх спеціалістів із спортивної дисципліни "Футбол” (2010)
Данилко В. М. - Зміст роботи тренера-викладача, Толкач В. П., Данилко М. Т. (2010)
Бичук І. О. - Сучасні оздоровчі технології в практиці фізичного виховання дошкільнят (2010)
Войнаровська Н. С. - Програмування фізкультурно-оздоровчих занять для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, Захожий В. В. (2010)
Бакіко І. В. - Місце фізичної культури та спорту в дозвіллі молоді (2010)
Возний С. С. - Електрокардіографічне обстеження студентів факультету фізичного виховання (2010)
Войтович І. М. - Контроль технічної підготовленості школярів профільних спортивних класів із туризму (2010)
Навроцький Е. М. - Шляхи вдосконалення силових якостей та витривалості в студентів вищого навчального закладу, Мазурчук О. Т. (2010)
Ніколаєв Ю. М. - Визначення рівня фізичної підготовленості й рухової активності студенток I-х курсів навчання та дівчат випускного 11-го класу (абітурієнток), Ніколаєв С. Ю. (2010)
Цюпак Ю. Ю. - Рівень здоров’язбережувальних знань та навичок молодших школярів дитячого притулку (2010)
Шуба Л. В. - Вплив елементів тенісу на функціональний стан учнів першого класу під час уроків фізичної культури (2010)
Андрійчук О. Я. - Нормативно-правове забезпечення реабілітаційної допомоги (2010)
Валькевич О. В. - Ставлення батьків та вчителів до проблеми плоскостопості в дітей молодшого шкільного віку, Бичук О. І. (2010)
Григус І. М. - Ефективність фізичної реабілітації хворих на хронічний холецистит (2010)
Дуло О. А. - Здоровий спосіб життя як засіб імунопрофілактики, Корпош М. В., Дуло В. В. (2010)
Михайлова Н. Є. - Особливості проведення лікувального масажу за вродженої клишоногості (2010)
Родин С. В. - Функциональное состояние кардиореспираторной системы при остеохондрозе шейного отдела позвоночника (2010)
Поляковський В. І. - Порівняльна характеристика показників спеціальної підготовленості баскетболістів різної кваліфікації, Швай О. Д., Грициляк С. М. (2010)
Рода О. Б. - Побудова базових мезоциклів тренувального процесу студенток щодо спеціалізації з бігу на 400 м (2010)
Колонка головного редактора (2014)
Галай О. О. - Особливості ультразвукового обстеження хворих з пухлинами голови та шиї (2014)
Шармазанова Е. П. - Краниография у пациентов с патологией зрения, Ковтун М. И., Кузьмина-де-Гутарра О. В. (2014)
Крадинов А. И. - Шейные болевые синдромы: диагностика, лечение, Черноротов В. А. (2014)
Момот Н. В. - Мультисрезовая компьютерная томография (МСКТ): оценка послеоперационных результатов у пациентов с распространенными формами буллезной эмфиземы легких, Первак М. Б., Пацкань И. И., Скрынникова И. П., Соловьева Е. М. (2014)
Шармазанова Е. П. - Особенности рентгенологической картины острой механической тонкокишечной непроходимости, Оборина Н. О., Бортный Н. А., Симачев А. М., Прокопенко О. И., Отчиченко В. В. (2014)
Крадинов А. И. - Анатомическая перестройка костной ткани при чрезмерной физической нагрузке и ее диагностика, Черноротов В. А. (2014)
Воротынцева Н. С. - Лучевая дифференциальная диагностика причин диспепсического синдрома у новорожденных, Воротынцев С.Г. (2014)
Шаповалова В. В. - Некротичний ентероколіт у новонароджених: стадіювання за даними променевих методів дослідження, Бортний М. О. (2014)
Бортный Н. А. - Понятие и рентгенодиагностика кардиоэзофагеального рака (2014)
Динник О. Б. - Ультразвукова еластографія: теорія і практика створення навчального тренажера, Жайворонок М. М., Кобиляк Н. М., Харченко М. С. (2014)
Коваленко Ю. М. - Актуальні питання забезпечення радіаційної безпеки в рентгенодіагностиці, Мірошниченко С. І. (2014)
Вітаємо з ювілеєм Олену Петрівну Шармазанову! (2014)
Вітаємо з ювілеєм Якова Степановича Бабія (2014)
Вітаємо з ювілеєм Оксану Іванівну Солодянникову (2014)
23 Международная выставка "Здравоохранение” (2014)
Наукові матеріали (2014)
Ашиток Н. І. - Фізичне виховання дітей у контексті гуманістичної парадигми (2012)
Бубка С. Н. - Развитие программ игр олимпиад и зимних Олимпийских игр при различных президентах МОК (2012)
Вільчковський Е. С. - Януш Корчак про фізичне виховання дітей та молоді, Вільчковська А. Е., Пасічник В. Р. (2012)
Войнаровський А. М. - Розвиток футболу на Волині у 1920–1939 рр. (2012)
Кісельов А. Ф. - Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з художньої гімнастики, Руденко А. О., Борецька Н. О., Вичалковська Н. В., Твеліна А. О. (2012)
Колос М. А. - Етичні та морально-правові норми виховання студентів на заняттях спортивними єдиноборствами, Яременко В. В. (2012)
Литвинець А. І. - Спортивна діяльність Івана Піддубного, Канащук В., Литвинець І. В., Падовська О. М. (2012)
Лозовик М. П. - Зародження фізкультурно-спортивного руху в селах Подністров’я в повоєнні роки (1944–1954 рр. ) (2012)
Мальона С. Б. - Допінг-контроль та його організаційно-правові основи (2012)
Мединський С. В. - Діяльність американського альянсу здоров’я, фізкультурної освіти, рекреації й танців крізь призму часу (2012)
Онопрієнко О. В. - Система патріотичного виховання на засадах української етнопедагогіки, Онопрієнко О. М. (2012)
Самодай В. П. - Особливості визначення проблем програми "Концепція загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012–2016 роки” (2012)
Тимошенко Ю. О. - Спортивне життя в радянській Україні в 1920-ті роки (2012)
Гнітецький Л. В. - Розуміння сутності гуманістичних цінностей студентами-гандболістами, Швай О. Д., Козак Є. (2012)
Захаріна Є. А. - Бельгійський досвід професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до позакласної та позашкільної оздоровчо-виховної роботи (2012)
Ковальчук Л. В. - Складники професійного іміджу майбутнього вчителя фізичної культури, Ткачівська І. М., Презлята Г. В., Курилюк С. І. (2012)
Коновальська Л. О. - Педагогічне оцінювання на основі комп’ютерного тестування формування методичної компетентності майбутніх учителів фізичної культури в процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін, Писаренко С. М. (2012)
Кузьмік В. Б. - Модель підготовки майбутніх викладачів-філологів до використання здоров’язберігальних технологій у школі, Краснобаєва Т. М., Галайдюк М. А. (2012)
Леонова В. А. - Подготовка студенток педагогического университета к спортивно-массовой работе по аэробике в школе, Куц А. С., Швец О. П. (2012)
Лисенко Л. Л. - Система дослідницької роботи майбутніх фахівців із фізичної культури як основа розвитку їхніх креативно-інноваційних здібностей (2012)
Матвійчук Т. Ф. - Формування педагогічної позиції в майбутніх спортивних педагогів (2012)
Мінжоріна І. Л. - Компетентність особистості студентів при виборі майбутньої спеціальності, Василенко В. В., Переверзєва С. В., Андріанов Т. В., Сахно Н. Є. (2012)
Огнистий А. В. - Дефініція "готовність” у контексті майбутньої професійної діяльності учителів-предметників у напрямі фізичного виховання учнів, Огниста К. М., Маляр Е. І. (2012)
Сватьєв А. В. - Методологічні засади професійної діяльності майбутніх тренерів-викладачів (2012)
Степанченко Н. І. - Особливості професійно-педагогічної мотивації майбутнього спортивного педагога (2012)
Хоменко І. М. - Формування термінологічної компетентності та її вплив на успішність навчання з медико-біологічних дисциплін майбутніх учителів фізичної культури, Глазирін І. Д. (2012)
Чиженок Т. М. - Застосування структурно-логічних схем із дисципліни "Теорія і методика фізичного виховання” у процесі підготовки фахівців фізичного виховання й спорту, Коваленко Ю. О. (2012)
Шуляк В. И. - К вопросу об интегральном образовании в физической реабилитации (2012)
Яців Я. М. - Професійна підготовка фахівців фізичної культури та спорту (2012)
Ячнюк І. О. - Система безперервної освіти вчителів фізичної культури (2012)
Багінська О. В. - Теоретичне дослідження сучасних тенденцій у навчанні школярів фізичної культури, зумовлених формуванням нової парадигми освіти в Україні (2012)
Байкіна Н. Г. - Особливості функціонального стану аналізаторів, які беруть участь у руховій діяльності на заняттях оздоровчим туризмом, Пиптюк П. Ф., Поддуєва О. О. (2012)
Вацеба О. М. - Всеукраїнський спортивно-масовий захід "Олімпійське лелеченя” як нова форма фізкультурно-спортивної роботи серед школярів (на прикладі загальноосвітніх шкіл міста Львова), Герцик М. С., Гриненко Л. В. (2012)
Додонова О. А. - Удосконалення навчального процесу фізичного виховання студентів на основі розвитку мотивації та гуманізму (2012)
Дубогай О. Д. - Особливості педагогічного експерименту із упровадження здоров’язберігальної технології навчання студентів, Завидівська Н. Н. (2012)
Захожий В. В. - Психолого-педагогічна характеристика готовності старшокласників до занять фізичними вправами, Захожа Н. Я., Войтович В. М. (2012)
Ковальчук Н. М. - Інтегрований вплив фізичних вправ і загартування на організм дошкільників 5–6 років, Балахничева Г. В., Заремба Л. В. (2012)
Круцевич Т. Ю. - Зміст і засоби програми інтегрованого розвитку рухових та моральних якостей дітей старшого дошкільного віку в процесі фізичного виховання, Пангелова Н. Є. (2012)
Маляр Н. С. - Організаційні форми превентивного фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку (2012)
Поляковський В. І. - Особливості методики навчання кидка м’яча в кошик учнів 5-х класів, Грициляк С. М., Швай О. Д., Поляковська Р. (2012)
Сапрун С. Т. - Досвід реалізації програм олімпійської освіти в зарубіжжі серед учнів молодшого шкільного віку (2012)
Стешенко А. М. - Різновиди оздоровчої гімнастики в сучасній фізичній культурі (2012)
Чопик Р. В. - Упровадження в урок фізичної культури інтерактивних технологій із варіативного модуля "Баскетбол”, Полякова М. І. (2012)
Бакіко І. В. - Профілактика вживання наркотичних речовин серед учнівської молоді (2012)
Baj-Korpak J. - Samoocena aktywności fizycznej studentów kierunku Wychowanie Fizyczne Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej, Soroka A., Dąbrowski D., Korpak F., Pocztarska-Dec A., Niźnikowska E. (2012)
Власов Г. В. - Обґрунтування доцільності формування здорового способу життя студентів-медиків засобами фізичного виховання (2012)
Демчук С. - Організація фізичного виховання школярів спеціальних медичних груп, Злуніцина Н., Романова В. (2012)
Євстратов П. І. - Особливості показників індексу маси тіла в студенток І курсу гуманітарних спеціальностей Чернівецького національного університету, Бигар Л. І., Зорій Я. Б. (2012)
Єрмакова Т. С. - Роль і значення "шкіл здоров’я” у формуванні світогляду школярів (2012)
Замятіна І. Б. - Вплив занять із лижної підготовки на фізичний стан підлітків (2012)
Земська Н. О. - Характеристика рухової активності студентської молоді (2012)
Кіндрат П. В. - Математичні методи обробки й оцінювання інформації у фізичному вихованні (2012)
Кубович О. В. - Теоретичні передумови формування культури здорового способу життя студентської молоді (2012)
Мардар Г. І. - Сила волі та рівень фізичного стану як фактори формування здорового способу життя, Черкалюк Ю. Б. (2012)
Мірошніченко В. М. - Особливості прояву аеробних та анаеробних можливостей організму молоді з різним соматотипом, Нестерова С. Ю. (2012)
Мосейчук Ю. Ю. - Самостійні заняття як засіб покращення стану здоров’я студентської молоді (2012)
Наконечна А. В. - Показники фізичного стану жінок другого зрілого віку, які займаються за системою Дж. Пілатеса (2012)
Ольхова-Марчук Н. В. - Формування міжособистісних взаємин молодших школярів на уроках фізичної культури (2012)
Попадьїн В. В. - Роль і місце фізичної підготовки в процесі бойового вдосконалення військовослужбовців Військово-Морських сил Збройних сил України, Номеровський С. В., Головійчук І. М., Максак О. І. (2012)
Сергієнко В. М. - Віковий розвиток швидкісних здібностей студенток (2012)
Сікура А. Й. - Гіпокінезія як різновид залежності, Пліско В. І. (2012)
Стасенко О. А. - Дидактико-методичні аспекти фізичного виховання студентів у вищих навчальних закладах (2012)
Череповська О. А. - Самостійні заняття як один із засобів покращення рівня фізичної підготовленості студенток, Череповський Д. Є., Палагнюк Т. В. (2012)
Чичкан О. А. - Функціональний стан серцево-судинної системи студентів протягом двох років навчання, Шутка Г. І., Пазичук О. О. (2012)
Яковлів В. Л. - Роль олімпійських ідеалів у житті учнівської молоді, Яковлів Є. В. (2012)
Альошина А. І. - Значення засобів фізичної реабілітації, які використовуються в лікуванні хворих на бронхіальну астму (2012)
Андрійчук О. Я. - Зміна основних симптомів гонартрозу в результаті лікування та реабілітації (2012)
Богдановська Н. В. - Комплексна реабілітація хворих із грижами міжхребцевих дисків із застосуванням ізометричних навантажень, Кальонова І. В. (2012)
Грейда Н. Б. - Застосування фізичних вправ при хронічному бронхіті з учнями старших класів, Тучак А. М. (2012)
Григус І. М. - Методологічні аспекти проведення фізичної реабілітації у хворих на хронічний бронхіт (2012)
Кашуба В. А. - Характеристика компонентов физического развития женщин, занимающихся оздоровительным фитнесом, Бибик Р. (2012)
Кормильцев В. В. - Применение функционального тренинга в физической реабилитации лиц с вертеброгенной патологией, Лазарева Е. Б. (2012)
Мицкан Б. М. - Інсульт: різновиди, фактори ризику, фізична реабілітація, Єдинак Г. А., Остапяк З. М., Грицуляк Б. В., Мицкан Т. (2012)
Перова Е. И. - Стресс и психические расстройства в травматологии (2012)
Поташнюк Р. З. - Профілактор Євмінова: можливості використання в комплексі засобів фізичної реабілітації й профілактики, Поташнюк І. В., Кукалець М. М., Напримерова О. П., Захарчук О. В., Мазур О. О. (2012)
Скомороха О. С. - Динамика показателей сердечно-сосудистой системы женщин с алиментарно-конституциональной формой ожирения I–II степени при синдроме поликистозных яичников под влиянием программы физической реабилитации (2012)
Арзютов Г. М. - Точність побудови руху в спортивних іграх, відмінності та зміни в структурі підготовленості спортсменів різної кваліфікації, статі, віку (2012)
Будзуляк О. - Вікові особливості плавців та їх здатність до фізичних і функціональних навантажень (2012)
Вихор В. І. - Розвиток спеціальної витривалості у боксерів (2012)
Горбуля В. О. - Дослідження функціональної підготовленості баскетболістів у підготовчому періоді, Горбуля В. Б., Горбуля О. В. (2012)
Дрожжин В. Ю. - Кількісні прогностичні критерії психофізіологічного контролю за психофізіологічним станом юних спортсменів-п’ятиборців в динаміці етапу спеціалізованої базової підготовки (2012)
Зайко О. А. - Основные модельные характеристики техники бега в конькобежном спорте, Семенюк М. В. (2012)
Карабанова Н. С. - Контроль фізичних навантажень у процесі підготовки юних спортсменок, Карабанов А. Г., Савчук С. І. (2012)
Костюкевич В. М. - Показатели соревновательной деятельности хоккеистов на траве с учётом координационной сложности выполнения технико-тактических действий (2012)
Ладика П. І. - Рівень розвитку здібності до оцінки та регуляції динамічних і просторово-часових параметрів рухів веслувальників-початківців, Бучок В. І. (2012)
Максименко Г. Н. - Обоснование эффективных схем макроциклов подготовки юных десятиборцев (2012)
Мацкевич Н. М. - Зміст програмного матеріалу зі спортивної аеробіки та вплив занять на фізичну працездатність дівчат 18–19 років, Овчаренко Т. Г., Калитка С. В., Кренделєва В. У., Мальцева А. В., Сірик А. (2012)
Мулик В. В. - Визначення взаємозв’язку морфологічних показників, окремих рухових якостей і виконання елементів техніки юних тенісистів 6–8 років, Лобода В. (2012)
Мутасем Абдель Ваххаб Халаф Аль-Соуб - Оптимізація фізичних навантажень учнів училищ-інтернатів із ДЦП у річному циклі занять футболом (2012)
Пикалюк В. С. - Фізична працездатність та функціональний стан кардіореспіраторної системи юних плавців, Усова О. В., Сологуб О. (2012)
Полатайко Ю. О. - Вплив фізичного навантаження максимальної потужності на реактивність кардіореспіраторної системи в спортсменів (2012)
Саєнко В. Г. - Швидкісно-силова підготовленість боксерів на етапі підготовки до вищих спортивних досягнень, Лахно С. О. (2012)
Свищ Я. С. - Застосування самоконтролю для визначення функціонального стану кваліфікованих легкоатлетів у тренувальному процесі, Воронін Д. М., Сибіль М. Г. (2012)
Сіренко Р. Р. - Характерні особливості фізичної працездатності студентів-плавців у перехідному періоді річного тренувального циклу, Козакова Т. В., Пижик О. С., Сіренко Ю. П. (2012)
Фурман Ю. М. - Удосконалення фізичної підготовленості велосипедистів 13–16 років через застосування в тренувальному процесі нормобаричної гіперкапнічної гіпоксії, Гаврилова Н. В. (2012)
Харченко-Баранецька Л. Л. - Підходи щодо формування тактичної майстерності веслярів-байдарочників вищої спортивної кваліфікації (2012)
Гребік О. В. - Концептуальні положення фізичного виховання студентської молоді в Україні (90-ті роки ХХ століття – наш час) (2010)
Деделюк Н. А. - Форми реалізації фізичного виховання в Київський Русі, Рибніцький А. В. (2010)
Луцький В. Я. - Сучасний стан і пeрспективи активного туризму в Українських Карпатах (2010)
Кричфалушій М. В. - Мотиваційний компонент готовності до науково-дослідницької діяльності майбутнього спортивного педагога, Хасай Д. В. (2010)
Синиця С. В. - Теоретичні знання як фактор становлення професійно компетентних фахівців з оздоровчої аеробіки (2010)
Валькевич О. В. - Вікова динаміка соматометричних показників дівчаток молодшого шкільного віку (2010)
Васкан І. Г. - Інтерес до фізичного виховання в учнів середнього шкільного віку, Цюпак Ю. Ю. (2010)
Вольчинський А. Я. - Підвищення рухової активності дошкільнят засобом українських народних ігор, Малімон О. О., Вольчинська Н. О. (2010)
Єдинак Г. А. - Корекція психофізичного стану старших дошкільників із різною руховою асиметрією як педагогічна проблема, Галаманжук Л. Л. (2010)
Калитка С. В. - Вплив занять аеробікою на фізичну підготовленість дівчат 18–19 років, Кренделєва В. У., Мацкевич Н. М., Овчаренко Т. Г., Козак В. В. (2010)
Карабанов А. Г. - Шляхи підвищення мотивації студентів до фізичного виховання й спорту у вищому навчальному закладі, Карабанова Н. С., Зубрицький Б. Д. (2010)
Навроцький Г. Е. - Проблеми формування валеологічних знань у навчально-виховному процесі школярів (2010)
Поташнюк І. В. - Основи формування культури здоров’я учнів загальноосвітніх навчальних закладів (2010)
Сапожник О. А. - Аналіз стану збереження здоров’я студентської молоді (2010)
Григус І. М. - Зростання толерантності до фізичного навантаження хворих на інтермітуючу бронхіальну астму (2010)
Усова О. В. - Особливості мозкової гемодинаміки в студентів при остеохондрозі шийного відділу хребта, Бухвал А. В. (2010)
Валецький Ю. М. - Профілактика травм опорно-рухового апарату в групі складних координованих видів спорту, Валецька Р. О., Петрик О. І. (2010)
Мудрик Ж. С. - Використання спеціальних вправ для вдосконалення ритму бігу на 100 метрів із бар’єрами, Бузюн О. І. (2010)
Колонка головного редактора (2012)
Макеєв С. С. - Застосування позитронної емісійної томографії у нейроонкології, Мечев Д. С. (2012)
Герич О. М. - Спіральна комп'ютерна томографія в оцінці результатів лікування хронічного поліпозного риносинуситу та визначення тактики подальшої реабілітації хворих, Рижик В. М., Дудій П. Ф., Попович В. І. (2012)
Дудій П. Ф. - Конусно-променева комп'ютерна томографія в діагностиці одонтогенних гайморитів, Дичек З. І., Пеца В. В., Дичек З. З., Дичек Т. З. (2012)
Головко Т. С. - Лучевая диагностика редких заболеваний грудной железы с клиническим синдромом узловых мастопатий, Скляр С. Ю., Крахмалева А. С., Францевич К. А., Крахмалева Л. П. (2012)
Крадинов А. И. - Рентгенодиагностика желудочно-толсто-тонко-кишечных свищей, Черноротов В. А., Черноротова Е. И. (2012)
Губарь А. О. - Cучасний стан питання щодо діагностики раку передміхурової залози, Федусенко О. А., Довбиш М. А., Бойко А. І., Завгородній С. М., Довбиш І. М., Міщенко О. М. (2012)
Вороньжев І. О. - Рентгенодіагностика ступеня тяжкості аспіраційногосиндрому у новонароджених з перинатальними ураженнями ЦНС, Спузяк М. І., Крамний І. О., Шаповалова В. В., Коломійченко Ю. А. (2012)
Шаповалова В. В. - Комп`ютерна томографія в діагностиці змін легень при бронхолегеневій дисплазії (повідомлення II), Спузяк М. І., Вороньжев І. О., Крамний І. О. (2012)
Дыкан И. Н. - Ранняя диагностика трансформации хронического гепатита в цирроз печени у детей (МДКТ-перфузиография), Тарасюк Б. А., Полищук Е. В. (2012)
Лепихов П. А. - Эхография в дифференециальной диагностике абдоминальнной боли у детей, Турпакова Г. Н. (2012)
Баранник Е. А. - Ультразвуковая эластография: вчера, сегодня, завтра, Дынник О. Б., Линская А. В, Марусенко А. И. (2012)
Мечев Д. С. - Підготовка фахівців для роботи змульти модальними зображеннями, Щербина О. В. (2012)
Потрахов Н. Н. - Микрофокусная рентгенография — подрывная технология в медицинской диагностике (2012)
Ткаченко М. М. - Фундатори київської рентгенологічної школи, Топчій Т. В. (2012)
"Актуальні питання рентгенодіагностики, коп'ютерної та магнітно-резонансної томографії” 5-ті курси Української школи безперевної післядипломної освіти в радіології (2012)
Мосьондз С. О. - Цільове програмування як основна форма планування у сфері науки в Україні (2014)
Gansenko A. A. - Formation of individual legal culture: aspects of the theory (2014)
Лошицький М. В. - Концептуальні підходи до діяльності поліції (2014)
Божинова І. М. - Історіографія дослідження професійної правової культури суддів (2014)
Polovinkina R. Y. - "Reception" of the Russian Soviet legislation in the regulation of inheritance at the ukrainian lands (1918-1919 years) (2014)
Zhuravlyova G. S. - Realization of principle of undiscrimination on international and national levels (2014)
Шевчук О. М. - Особливості здійснення та реалізації самоврядного контролю в сфері обігу наркотичних засобів (2014)
Samoylenko G. V. - Features of regulatory and contractual regulation of legal relations on the carriage of passengers (2014)
Abrikosov D. S. - Legal grounds civil liability of the carrier under the contract of transportation of the passenger (2014)
Netesa E. G. - Contract of freight forwarding services: civil nature and essence (2014)
Sumkin S. A. - Mechanism of legal regulation of passenger transportation: civil aspects (2014)
Гулак О. В. - Щодо окремих аспектів нормативного регулювання забезпечення пожежної безпеки лісів в Україні (2014)
Тищенко Ю. В. - Деякі питання щодо дійсності договору поставки (2014)
Роженюк О. О. - Генезис державного контролю за використанням та охороною земель у незалежній Україні (2014)
Коломоец Т. А. - Ученый-административист Александр Федорович Евтихиев: жизнь, труды, основные научные положения (к 135-летию со дня рождения) (2014)
Лаврик Г. В. - Правове забезпечення функціонування кооперації в умовах формування міжнародних стандартів сприяння її розвитку (2014)
Lyutikov P. S. - The legal entities and their legal and administrative status (2014)
Skvirskiy I. O. - Organizational forms of public control: essence and content (2014)
Заброда Д. Г. - Адміністративні регламенти як засіб запобігання корупції (2014)
Martynov M. P. - The main ways of organizational and legal fundamentals improvement of the legal education management in Ukraine (2014)
Omelyanchyk S. V. - Retrospective analysis of regulatory and legal acts on combating domestic violence in Ukraine (2014)
Павленко Н. Г. - Процесуальні обов’язки учасників адміністративного процесу (2014)
Салманова О. Ю. - Притягнення осіб до адміністративної відповідальності за порушення правил рибальства та охорони рибних запасів як один із засобів підвищення ефективності їх охорони (2014)
Чернєй В. В. - Правові засади забезпечення безпеки на ринку небанківських фінансових послуг в Україні (2014)
Бардакова Л. В. - Ефективність здійснення контролю за обігом лікарських засобів (2014)
Бондаренко Д. С. - До питання адміністративно-правового регулювання державно-приватного партнерства за законодавством України (2014)
Федорчак І. В. - Адміністративно-правова характеристика об’єкта адміністративного правопорушення у сфері земельних правовідносин (2014)
Філіпова Т. Л. - Процедура визначення монопольного (домінуючого) становища суб’єкта господарювання на ринку як особливий різновид адміністративних процедур (2014)
Сьомич М. І. - Правова природа участі працівників у локальному нормативно-правовому регулюванні праці (2014)
Кашкаров А. А. - Социально-психологические аспекты принятия решения о совершении преступления с прямым умыслом (2014)
Прасов О. О. - Припинення обмеження особистих немайнових прав осіб, засуджених до позбавлення волі: окремі питання теорії та практики (2014)
Шиян Д. С. - Проблема правових підстав призначення позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю (2014)
Волянюк О. Д. - Кримінально-виконавчі заходи щодо запобігання злочинам виховними колоніями (2014)
Шмарін І. О. - Досвід кримінально-правової протидії неповазі до суду в країнах романо-германської правової сім’ї: порівняльний аналіз (2014)
Карпов Н. С. - Виклик присяжних засідателів, Щерба В. М. (2014)
Узунова О. В. - Деякі проблемні питання почеркознавчих досліджень у сучасних умовах нового процесуального законодавства України, Калюга К. В. (2014)
Босак О. О. - Поняття "інші обставини вчинення кримінального правопорушення" та їх доказування при вчиненні шахрайства на об’єктах залізничного транспорту (2014)
Bostan L. M. - Method of periodization in the methodologys tool of the history of state and law (2014)
Ляшенко Р. Д. - Шикана як особливий вид зловживання правом, Бальковська К. І. (2014)
Хачатуров Е. Б. - Історично-правова рецепція давнього суднобудування в сучасних умовах (2014)
Курусь Т. В. - Основні напрями систематизації результатів нормотворчої діяльності органів державної влади (2014)
Чернооченко Д. І. - Теоретико-правові засади формування принципів кримінального судочинства в конституційному процесі України (2014)
Brovchenko N. V. - Legal facts in municipal law: problems of definition and characterization of the essential features (2014)
Нестерович В. Ф. - Вдосконалення конституційно-правового регулювання впливу громадськості на прийняття нормативно-правових актів в Україні (2014)
Кузьменко Я. П. - Місце права на життя в системі прав людини (2014)
Яковенко Є. О. - Деякі особливості захисту посадовими або службовими особами органів державної влади, гідності та честі, ділової репутації, спростування недостовірної і негативної інформації (2014)
Коломоец Т. А. - Юбилей заслуженного юриста Российской Федерации, кандидата юридических наук, профессора Надежды Георгиевны Салищевой (2014)
Alimov K. O. - The history of the "public works” institution origin and development in the lawful doctrine and legal system (2014)
Бережна І. А. - Статус перекладача в адміністративно-деліктному провадженні: порівняльно-правовий аспект за законодавством України, Бережний О. Р. (2014)
Pirozhkova Y. V. - Analysis of foreign experience specifics of legal regulation of organization, management and maintenance of government debt: priorities of its implementation in Ukraine (2014)
Sharaia A. A. - Principles of administrative law: general characteristics of features (2014)
Трипольська М. І. - Особливості складу податкового правопорушення (2014)
Чорна В. Г. - Ліцензування як адміністративно-правовий засіб регулювання у сфері позашкільної освіти України, Юсіфлі А. Т. О. (2014)
Гаврилюк Р. В. - Щодо сутності дозвільної системи допуску до керування транспортними засобами (2014)
Єфремова М. Ю. - Напрямки професійного розвитку працівників (2014)
Кондратьєв А. Ю. - Адміністративно-правове регулювання державних статистичних інформаційних ресурсів в Україні (2014)
Молчанов Р. Ю. - Актуалізація дослідження адміністративно-юрисдикційної діяльності спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю в умовах реформування правоохоронних органів (2014)
Рогачов Ю. М. - Адміністративно-правові відносини в структурі публічного адміністрування податків і зборів (2014)
Chmut S. V. - Some aspects of the implementation of the international legal obligations of Ukraine on countering sexual exploitation and pedophilia (2014)
Sabadash V. P. - Topical issues of the establishment and functioning of special state organizations to fight against the internet fraud in different countries of the world (2014)
Січковська І. В. - Класифікація слідчих ситуацій при розслідуванні вбивств (2014)
Титул, зміст (2014)
Вороненко Ю. В. - Нормативно-правові засади вдосконалення системи післядипломного навчання персоналу підприємств промислової фармації. Повідомлення ІІ. Перелік посад, які підлягають сертифікації, ліцензуванню та атестації персоналу підприємств з виробництва лікарських засобів, Пономаренко М. С., Соловйов О. С., Черних В. П., Толочко В. М. (2014)
Гудзенко О. П. - Впровадження пілотного проекту щодо державного регулювання цін на лікарські засоби хворим на гіпертонічну хворобу на регіональному фармацевтичному ринку, Барнатович С. В., Соловйов О. С. (2014)
Глущенко А. В. - Аналітичний огляд фармацевтичного ринку сучасних гепатопротекторних препаратів, Георгіянц В. А., Валігура Ю. Г. (2014)
Глущенко О. М. - Дослідження використання гомеопатичних лікарських засобів для лікування алергійних захворювань (2014)
Давтян Л. Л. - Жувальні таблетки – вивчення процесу таблетування, Андрійчук Я. Р., Шаламай А. С. (2014)
Панасенко О. І. - Фармацевтичні аспекти фотометричного аналізу лікарських засобів, Буряк В. П., Юрченко І. О., Кейтлін І. М., Тимошик Ю. В. (2014)
Савченко М. А. - Дослідження екстракційних та хроматографічних властивостей амінобензофенонів гідазепаму, Петюнін Г. П. (2014)
Вишневська Л. І. - Дослідження якісного і кількісного складу ліпофільних сполук в екстракті м’якоті гарбуза звичайного (Cucurbita pepo L.), Дегтярьова К. О., Бісага Є. І. (2014)
Грицик Л. М. - Морфолого-анатомічне дослідження підлісника європейського (Sanicula europaea L.), Легінь Н. І., Грицик А. Р., Мельник М. В. (2014)
Козачок С. С. - Мікроскопічний аналіз збору лікарських рослин з антиалергійною активністю (2014)
Баула О. П. - Сучасні тенденції впровадження концепції забезпечення якості лікарських засобів в Україні, Чекман І. С., Сирова А. О., Коваленко С. М., Горчакова Н. О., Левашова О. Л. (2014)
Севериновська О. В. - Дослідження розчинів гепарину, які зберігають у скляних та пластикових ампулах, методом лазерно-десорбційної мас-спектрометрії, Карандєєва Н. І., Осіпова І. М., Лисицький А. Г. (2014)
Шаповалова В. О. - Забезпечення права пацієнтів з гіпертонічною хворобою на доступність до компенсації вартості життєво необхідних лікарських засобів, Шаповалов В. В., Сєдакова Л. А. (2014)
Бобкова Л. С. - Моделювання токсичності біологічно активних похідних піридинкарбоксамідів (2014)
Правила для авторів (2014)
Петриченко В. Ф. - Великомасштабне дослідження ґрунтового покриву України - стратегічний захід ефективного збалансованого його використання, Заришняк А. С., Балюк С. А., Полупан М. І., Величко В. А., Соловей В. Б. (2013)
Медведєв В. В. - Пропозиції до вдосконалення чинної методики бонітування ґрунтів, Пліско І. В. (2013)
Сипко А. О. - Вплив вапнування на вміст гумусу в чорноземі типовому в умовах північно-східного Лісостепу, Стрілець О. П., Сінчук Г. А. (2013)
Шершова С. В. - Вплив екстрактів ехінацеї пурпурової на проростання пилку тютюну крилатого, Самородов В. М., Поспєлов С. В. (2013)
Тряпіцина Н. В. - Основні фітовірусологічні ризики в насадженнях малини, Медведєва Т. В., Лушпіган О. П. (2013)
Сюткіна Н. Г. - Сучасний стан ентомофауни герпетобіонтів в агроландшафтах Центрального Лісостепу, Лісовий М. М. (2013)
Гуляєва Г. Б. - Зернова продуктивність інтенсивних сортів пшениці озимої за обробки рослин монокалійфосфатом та фунгіцидом амістар екстра, Гуляєв Б. І., Кур’ята В. Г. (2013)
Завгородній А. І. - Біоцидна активність дезінфектанту ФАГ, Палій А. П., Обуховська О. В., Дегтярьов І. М. (2013)
Головач М. Й. - М’ясна продуктивність і морфологічний склад туш коней гуцульської породи різних типів, Головач М. М. (2013)
Жукорський О. М. - Імунобіологічна реактивність організму помісних корів червоної польської породи та їх молочна продуктивність, Стравський Я. С., Ящук Т. С. (2013)
Моцний І. І. - Дискримінація та характеристика за біологічними й агрономічними ознаками ліній сорту пшениці м’якої Степняк, Чеботар Г. О., Файт В. І., Чеботар С. В., Погребнюк О. О., Кульбіда М. П. (2013)
Герук С. М. - Вплив параметрів молотильних апаратів та вологості зерна на його травмування, Пустовіт С. В. (2013)
Григорюк І. П. - Компартментація макроелементів у ґрунті та рослинах роду Рyrethrum Zinn., Гурська О. В., Пида С. В. (2013)
Хомік Н. В. - Зміни гідрологічного режиму Шацького національного природного парку під впливом будівництва Хотиславського кар’єру (2013)
Луканін О. С. - Способи сушіння дубової клепки, Зражва С. Г., Агафонов М. Ф., Панахов Т. М. (2013)
Кулаєць М .М. - Тенденції розвитку картоплярства у формуванні продовольчих ресурсів України, Бабієнко М. Ф., Скрипниченко В. А., Пабат В. О. (2013)
Липкань О. В. - Розвиток матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств (2013)
Волощук В. П. - Продуктивність топінсоняшнику залежно від технології вирощування в Правобережному Поліссі (2013)
Запарнюк В. І. - Оцінка моделей технологій вирощування вики ярої на зерно (2013)
Зуза В. О. - Рівень урожайності сільськогосподарських культур протиерозійно облаштованого агроландшафту (2013)
Г. А. Краснікову - 85 (2013)
Рефераты (2013)
Відомості про авторів (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського