Титул, зміст (2014)
Ковальчук Т. Т. - SOS – в Україні неоколоніальна модель валютної політики (2014)
Козюк В. В. - Орієнтири фіскальної інтеграції в ЄВС: теорія фіскальних союзів та глобальна фінансова криза (2014)
Попова О. Л. - Основи гармонізації аграрного і сільського розвитку в сучасній аграрній політиці (2014)
Бутко В. А. - Вплив кліматичних змін на продуктову орієнтацію аграрних підприємств Полісся (2014)
Сіденко В. Р. - Політика завершення формування Європейського економічного і валютного союзу: основні тенденції та можливі наслідки для України (2014)
Фурдичко О. І. - Формування сучасних еколого-економічних відносин у галузі українського лісівництва (2014)
Кудряшов В. П. - Фіскальні дисбаланси і заходи щодо їх обмеження в ЄС (2014)
Титул, зміст (2013)
Березинський В. - Культурно та психологічно обумовлені форми соціально-політичної атрактивності (2013)
Вишневська І. Г. - Варіант тренду на майбутнє: події диких карт як наслідок американської стратегії стримування та залучення Китаю (2013)
Гарбадин А. С. - Чужинець як принцип розрізнення у межах симулятивних політичних практик згідно концепції Жана Бодріяра (2013)
Цирфа Ю. А. - Ключові чинники конструювання зовнішньополітичної ідентичності держави (2013)
Шаповалова О. І. - Сутність та типологія норм у міжнародних відносинах: аналіз з позицій концепції нормативної сили (2013)
Ярова Л. - "Соціальний менеджмент” та "соціальна держава” у традиції європейської теорії та практики (2013)
Dutchak O. A. - NGOing development: narrowing civil society within development discourse (2013)
Кононова Я. В. - Методологические аспекты актор-сетевой теоретической ориентации: Бруно Латур (2013)
Рахманов О. А. - Формування та розвиток ідеології топ-менеджерів великого бізнесу (огляд теоретико-прикладних досліджень) (2013)
Павловський В. В. - Інноваційні технології тестування якості навчання у контексті Болонського процесу, Герчанівський Д. Л. (2013)
Танчер В. В. - Масова культура в контексті демократичних перетворень ХХ століття, Свиридон Т. В. (2013)
Щербина В. М. - Міжкультурна комунікація у сучасному соціокультурному просторі (2013)
Ясюк Е. - Последствия нарушения договорных обязательств государствами – членами Европейского Союза (2013)
Дергачов Є. В. - Право на інформацію та реалізація інформаційних прав у сфері особистих немайнових прав людини в Україні, Одінцова О. О. (2013)
Черняк Г. М. - Об'єкти авторського права в сфері функціонування мережі інтернет, Одінцова О. О. (2013)
Золотарьова Н. І. - Надра і води як об’єкти адміністративно-правової охорони (2013)
Кравчук О. О. - Акти реалізації прав і обов’язків у сфері управління державною власністю (2013)
Чепульченко Т. О. - Правова культура: місце у правовому процесі та вплив на стан законності в державі (2013)
Белянская О. В. - Специфика непосредственной реализации прав и свобод личности в частноправовых отношениях (2013)
Степанченко О. С. - Історико-правовий аналіз основних шляхів реформування інвестиційного законодавства Російської імперії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Огородник П. В. - Прогнозування можливості виконання лапароскопічної експлорації спільної жовчної протоки у хворих при гострому калькульозному холециститі, Коломійцев В. І., Сироїд О. М., Дейниченко А. Г. (2014)
Ничитайло М. Ю. - Лапароскопічні операції з приводу вогнищевого ураження печінки різного генезу, Литвиненко О. М., Загрійчук М. С., Лукеча І. І., Булик І. І., Гоман А. В., Стоколос А. В., Присяжнюк В. В. (2014)
Логаніхіна К. Ю. - Роль мультидетекторної комп’ютерної томографії у діагностиці гострого панкреатиту, Гордієнко К. П., Козаренко Т. М. (2014)
Дегтяренко С. П. - Эффективность применения сфинктеросберегающих операций в лечении сложных свищей прямой кишки (2014)
Дмитрієв Д. В. - Досвід застосування мультимодальної комбінованої спінально–епідуральної анестезії під час оперативних втручань з приводу пухлин черевної порожнини у дітей (2014)
Фуркало С. Н. - Биодеградирующие коронарные стенты: история применения и собственный опыт, Хасянова И. В., Власенко Е. А. (2014)
Трембовецкая Е. М. - Изучение особенностей деформации стенок левого желудочка у больных при гипертрофической кардиомиопатии с использованием вектор–эхокардиографии (2014)
Чернуха Л. М. - Тромботичні ускладнення тяжких форм варикозної хвороби: сучасний підхід до діагностики й лікування пацієнтів за спадкової тромбофілії та імуногістохімічних особливостей стінки судин, Щукін С. П., Арчакова Т. М. (2014)
Грибач С. М. - Профілактика ускладнень після радикального хірургічного втручання з приводу раку грудної залози у пацієнтів похилого віку, Бородай Н. В. (2014)
Опанасенко М. С. - Частота встановлення помилкового діагнозу при проведенні консервативної терапії без гістологічної верифікації при синдромі внутрішньогрудної лімфаденопатії, Терешкович О. В., Демус Р. С., Клименко В. І., Калениченко М. І., Загаба Л. М., Кшановський О. Е., Конік Б. М., Бичковський В. Б., Леванда Л. І., Обремська О. К., Климець Є. В. (2014)
Дужий І. Д. - Профілактика тромбогеморагічних ускладнень при хірургічному лікуванні хіміорезистентного туберкульозу легень, Кравець О. В., Гресько І. Я., Юрченко А. В. (2014)
Бузмаков Д. Л. - Інвалідизуючі патогенетичні чинники при післятромботичній хворобі нижніх кінцівок (2014)
Савенков В. І. - Особливості метаболізму сполучної тканини у хворих при гідронефрозі, Павлов С. Б. (2014)
Ву Вьет Куонг - Возникновение одонтогенной флегмоны, ассоциированной с полиморфным вариантом 896А/G гена TLR4, но не 2258G/A гена TLR2, Аветиков Д. С., Шлыкова О. А., Измайлова О. В., Кайдашев И. П. (2014)
Тяглый С. В. - Особенности предоперационной диагностики глиом лобно–височной локализации (2014)
Гомон М. Л. - Оптимізація блокади сідничого нерва як методу анестезії/аналгезії (2014)
Оксимец В. М. - Использование аутологичных мезенхимальных стромальных клеток при лечении дефектов костей конечностей (2014)
Алексеева Т. А. - Тестирование биосовместимости различных типов неорганических имплантатов, Гомоляко И. В., Лазаренко О. Н., Литвин П. М., Тиньков В. А., Сморжевский В. И. (2014)
Сіромаха С. О. - Спостереження невідкладного кардіохірургічного втручання у дитини з приводу інфекційного ендокардиту та гострого порушення кровообігу головного мозку, Прокопович Л. М., Руденко К. В., Руснак А. О., Труба Я. П., Дьордяй І. С., Головенко О. С., Жовнір В. А., Ялинська Т. А., Захарова В. П., Лазоришинець В. В., Книшов Г. В. (2014)
Титул, зміст (2011)
Антоник О. В. - Книгознавство як системне знання про книгу і книжкову справу: ринкові можливості (2011)
Теремка В. І. - Стратегічний потенціал видавництва як джерело його ефективності і перспектив (2011)
Зелінська Н. В. - Наукова книга у репертуарі українських видавництв: нагромаджуючи "символічний капітал" (2011)
Черниш Н. І. - Ринкові стратегії енциклопедичного видавництва: український та світовий досвід (2011)
Левицька О. С. - Літературно-художні часописи в сучасному літературному дискурсі (2011)
Судин А. Ю. - Формування читача як суб’єкта книжкового ринку: інтеграція зусиль (2011)
Новальська Т. В. - Українське бібліотечне читачезнавство: етапи становлення та перспективи розвитку (2011)
Зубко Н. Н. - Книжкове середовище сім’ї як чинник формування читацьких зацікавлень дитини, Жмовка Н. В. (2011)
Ковба Ж. М. - Сучасна систематизація у книжковій торгівлі. Проблеми і перспективи в Україні (2011)
Міщук І. П. - Логістичний інструментарій у книжковій торгівлі України: особливості застосування (2011)
Лозинський В. Т. - Активні методи продажу книжкової продукції: суть, зміст, напрями використання (2011)
Семеренко С. І. - Маркетингові дослідження книжкового ринку: сучасний стан (2011)
Борисенко О. М. - Видавничий знак у системі товарної інформації про книжкову продукцію (2011)
Литвиненко О. О. - Друковані та електронні книги для дітей: союзники чи суперники? (2011)
Кудряшов Г. О. - Видавничий репертуар товариств "Просвіта" Лівобережної України (початок XX ст.) (2011)
Босак О. І. - Книговидавнича діяльність української діаспори в Канаді (2011)
Сенкусь В. Г. - Визначення радіусів кривини центрової кривої нерухомої криволінійної напрямної механізму приводу фальцножів фальцапаратів рулонних друкарських машин, Кузнєцов В. О., Босак В. О., Кравчук І. М. (2011)
Мусійовська М. М. - Статична точність коротких фарбодрукарських систем при відтворенні тонового зображення (2011)
Овсяк О. В. - Інформаційна технологія опрацювання операції секвентування. Вибір та обчислення розмірів (2011)
Гаранько Т. Й. - Перспективи впровадження автоматизованих систем управління в оперативну поліграфію, Огірко І. В. (2011)
Сеньківська Н. Є. - Ієрархія факторів друкарського процесу (на прикладі плоского офсетного друку), Мельников О. В., Сеньківський В. М. (2011)
Дронюк І. М. - Моделювання збурень у нелінійних системах для поліграфічного захисту (2011)
Дурняк Б. В. - Формування компонент моделей системи повноважень інформаційних цифрових систем, Сабат В. І., Шведова Л. Є. (2011)
Назаренко О. М. - Загальна організація процесу використання інформаційної технології (2011)
Литвин Ю. О. - Особливості книжкової торгівлі в умовах фінансової кризи (2011)
Бедернічек Д. Ю. - Релігія та моральний розвиток як детермінант конструювання соціальної реальності, Василишин О. М. (2011)
Гузела О. І. - "Оце і усе про мене..." (до 80-річчя з дня народження H. М. Сухолитки), Швайка Л. А. (2011)
Мельников О. В. - Біла книга українського книговидання (2011)
Грицко Р. Ю. - Нові додаткові ефективні підходи до корекції побічної дії противірусної інтерферонотерапії хронічного гепатиту С, Єгоршина Н. А., Ворожбит О. Б., Герасун Б. А. (2014)
Сервецький К. Л. - Можливість лікування хворих на хронічний гепатит С з протипоказами до інтерферонотерапії, Чабан Т. В., Верба Н. В., Нікітін Є. В. (2014)
Боброва І. А. - Альфапег – вітчизняний пегільований інтерферон: від знайомства до застосування у складних хворих на хронічний гепатит С (2014)
Козько В. М. - Аналіз вмісту макро- і мікроелементів та білків гострої фази у ВІЛ-інфікованих, хворих на ХГС або коінфекцію ВІЛ/ХГС, Юрко К. В., Бондаренко А. В., Соломенник Г. О. (2014)
Клінічні рекомендації: тактика ведення пацієнтів з інфекцією, викликаною вірусом гепатиту С (2013) (Європейська асоціація з вивчення печінки, EASL) (2014)
Козько В. Н. - Эффективная интерферонотерапия HCV-ассоциированного цирроза печени с явлениями гиперспленизма, Бондарь А. Е., Соломенник А. О., Пеньков Д. Б. (2014)
Федорів Я.-Р. М. - Застосування фізичних факторів у лікуванні та реабілітації пацієнтів з хворобами печінки (2014)
Топольницкий В. С. - Экспертный форум "Профили пациентов для улучшения результатов лечения ВГС" (2014)
Титул, зміст (2013)
Бессараб Т. В. - Трансформаційні процеси в Латинській Америці: теоретико-методологічний аспект (2013)
Валюшко І. В. - Протидія корупції в умовах політичної модернізації (2013)
Васильчук Є. О. - Ідеологічні доктрини українських правоекстремістських об’єднань у контексті постмодерністського дискурсу (на прикладі УНА-УНСО) (2013)
Гиря Г. В. - "Кольорові революції": їх сутність та вплив на еволюцію політичних систем на прикладі України та Грузії (2013)
Максимець Б. В. - Уплив національної ідентичності на результати місцевих виборів початку XXI ст. в Україні (2013)
Орлов С. Ф. - Політична культура як основа формування парламентаризму (2013)
Sukhova K. - Attitudes formation towards the EU by the EU delegation to Ukraine (2013)
Хома Н. - Модернізація парадигми соціальної держави (2013)
Юнак А. - Роль медіа дипломатії у зовнішньополітичних стратегіях України (2013)
Кійков В. М. - Соціальна орієнтація ціннісного компоненту соціальної компетентності курсантів (2013)
Кутуєв П. В. - Соціологія розвитку поміж лібералізмом та державоцентризмом: історико-соціологічний аналіз, Герчанівський Д. Л. (2013)
Макеев С. А. - Эмпирические исследования классов в современной социологии (2013)
Ручкин А. В. - Неформальные наградные институты в современной России: мнение населения (2013)
Агарков О. А. - Соціальна адаптація студентів-першокурсників як напрям діяльності соціальної служби вищого навчального закладу (2013)
Васильченко О. А. - Професійні цінності соціальної роботи: соціокультурний аспект (2013)
Васильченко О. А. - Ігрова терапія як метод соціальної роботи з дітьми шкільного віку (2013)
Давидюк О. О. - Оцінка процесу надання соціальних послуг з позиції отримувачів (2013)
Голосніченко І. П. - Людиноцентристська політика Української держави (2013)
Подпіснов Д. С. - Ознаки реалізації норм права (2013)
Тараненко М. Г. - Запорозька Січ – зародок української козацької держави (2013)
Костенко І. В. - Основні етапи розвитку інституту наукової атестації й титулатури (СРСР-УРСР, 1940-1991р.р.) (2013)
Цирфа Г. О. - Проблеми правового регулювання відносин у сфері охорони і захисту специфічних об’єктів інтелектуальної власності на прикладі "Топографії інтегральних мікросхем" (2013)
Золотарьова Н. І. - Податковий збір за спеціальне водокористування та скидання забруднюючих речовину водні об'єкти (2013)
Бардіна О. О. - Роль міжнародних інституцій у регулюванні зміни клімату (2013)
Циганов О. Г. - Зміст та особливості адміністративних послуг у сфері внутрішніх справ (2013)
Кальченко С. В. - Структура та джерела Європейських стандартів оскарження порушень законодавства про вибори (2013)
Нашинець-Наумова А. Ю. - Правове регулювання інформаційної безпеки в цивільній авіації: міжнародно-правовий аспект (2013)
Тараненко М. М. - До питання організації масових заворушень (2013)
Половинко І. - Фізика оптичних комп’ютерів, Кріль Т. (2014)
Петущак В. - Закон Ампера й парадоксальні експерименти в електродинаміці, Козлова Н., Осика Б. (2014)
Трохимчук П. - Релаксаційна оптика: проблеми моделювання процесів перевипромінювання, Дмитрук І. (2014)
Трохимчук П. - Черенковське випромінювання як ефект нелінійної та релаксаційної оптики (2014)
Новосад С. - Люмінесценція кристалів PbWO4:Tb і CdWO4:Tb,Li в разі фотонного збудження, Костик Л., Новосад І., Лучечко А., Партика М., Теплий Т. (2014)
Семененко Б. - Вплив модифікації поверхні на спектри люмінесценції НК CdS, Сминтина В., Скобєєва В., Малушин М. (2014)
Сминтина В. - Вплив pН розчину на синтез нанокристалів сульфіду кадмію та їхні оптичні властивості, Бошерніцан В., Скобєєва В., Малушин М. (2014)
Чорній З. - Генерація (Tl0-Tl2+)–комплементарних пар у лужно-галоїдних кристалах, Панасюк М., Дячук М., Пірко І., Салапак В. (2014)
Павлик Б. - Вибір робочої точки напівпровідникового сенсора температури, Грипа А., Леновенко А., Дідик Р., Лис Р., Слободзян Д., Шикоряк Й., Кушлик М. (2014)
Благітко Б. - Вплив затримки в управлінні на процес польоту квадрокоптера, Мочульський Ю. (2014)
Карпа І. - Вплив механічних напружень на неоднорідні стани в мікрокристалах з несумірною надструктурою, Свелеба С., Катеринчук І., Шмигельський Я., Куньо І., Фіцич О. (2014)
Кость Я. - Дослідження алгоритмів оцінювання локальних похибок, що виникають у процесі математичного моделювання динамічних систем, Хвищун І., Шмигельський Я. (2014)
Монастирський Л. - Моделювання фотопровідності поруватого кремнію зі сферичною та циліндричною геометрією пор, Соколовський Б., Павлик М. (2014)
Фурман В. - Числове моделювання механічних взаємодій у процесах насувоутворення кори Землі, Хом’як М., Хом’як Л. (2014)
Трушаков Д. - Дослідження комплексної магнітної проникності за комплексним опором навою індуктивності із феромагнітним осердям, Рендзіняк С., Васильчишин І. (2014)
Бондарєв В. - Програмна підтримка практичних занять з програмування (2014)
Алексеев Е. Р. - Специализированные дистрибутивы для образовательных и исследовательских учреждений, Родионов В. И., Чеснокова О. В., Чоповский С. С. (2014)
Титул, зміст (2013)
Білошицький В. І. - Цивільно-військові відносини в країнах НАТО: історія та сучасність (2013)
Дунець В. Б. - Політична культура молоді в польській науковій думці: теоретико-понятійний аналіз (2013)
Пуйо Г. І. - Теоретичне осмислення рушійних сил і тенденцій міжнародної трудової міграції у політичній науці (2013)
Радей А. С. - Бюрократична система й особистість (2013)
Сокур С. П. - Здійснення лобістської діяльності щодо Європарламенту з огляду на особливості його функціонування в політичній системі ЄС (2013)
Чабанна М. - Електоральний аспект індексування інституційного розвитку політичної системи у контексті оцінювання процесу демократизації (2013)
Богданова О. В. - Чинники набуття релігійної ідентичності багаї (на прикладі сценаріїв навернення вірян київської громади), Дудко Є. С. (2013)
Єнін М. Н. - Ідеологічні трансформації сучасного суспільства: електоральні установки луганчан (2013)
Купрєєва Ю. О. - Дослідження протестної активності населення на основі інформації в мережі Інтернет: проблеми та перспективи вдосконалення (2013)
Марусяк Т. С. - Деформації правосвідомості: типологія та межі норми (2013)
Нерсесян Г. А. - Сталий розвиток починається в головах людей: соціально-філософські аспекти інтерпретації поняття (2013)
Нечітайло І. С. - Наступність в освіті як умова підвищення її якості: соціологічне трактування (2013)
Пермінова Г. В. - Аналітично-концептуальні підходи до проблеми корпоративної соціальної відповідальності (2013)
Рябчук А. М. - Спілкування в онлайн-іграх як чинник покращення комунікативних навиків у реальному житті, Прокопенко А. Ю. (2013)
Сухова Х. О. - Динаміка ставлення до ЄС серед української громадськості (2013)
Абрамова К. А. - Соціально-психологічні особливості ВІЛ-інфікованих дітей в сучасних українських реаліях (2013)
Рудська А. І. - Соціальна реабілітація дітей з діагнозом ДЦП методом іпотерапії, Солдатова О. С. (2013)
Золотарьова Н. І. - Методологія дослідження адміністративної діяльності правоохоронних органів у сфері екологічної безпеки (2013)
Голосніченко Д. І. - Правозахисні повноваження, їх використання державними органами різного призначення (2013)
Нашинець-Наумова А. Ю. - Теоретико-правові основи забезпечення інформаційної безпеки українського суспільства (2013)
Кальченко С. В. - Європейські стандарти оскарження порушень законодавства про вибори (2013)
Борець М. В. - Поняття, сутність державного регулювання та нагляду в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму (2013)
Цимбаленко Я. Ю. - Правові аспекти управління державними закупівлями як механізм розвитку української економіки (2013)
Цирфа Г. О. - Організаційно-правові проблеми використання "ноу-хау", Дубняк М. В. (2013)
Лукянчиков Є. Д. - Негласні слідчі (розшукові) дії та їх класифікація, Лукянчиков Б. Є. (2013)
Чепульченко Т. О. - Омбудсмен з питань захисту дітей: аналіз українського та зарубіжного досвіду (2013)
Костенко І. В. - Соціальний захист науковців як юридична проблема (2013)
Ашиток Н. І. - Фізичне виховання обдарованих дітей у контексті гуманістичної парадигми (2012)
Бубка С. Н. - Олимпийское образование, распространение олимпийских идеалов и принципов в жизни мирового сообщества усилиями Международного олимпийского комитета – при различных президентах МОК – совместно с Международной олимпийской академией, национальными олимпийскими комитетами и другими международными и национальными организациями (2012)
Гук О. М. - Фізичне виховання дівчат у гімназіях Тернопільського воєводства міжвоєнного періоду (2012)
Дук В. А. - Моніторинг соціально-економічної ситуації у сфері фізичної культури й спорту (2012)
Косяк В. А. - Олимпизм в аспекте философии жизни (2012)
Лук’янченко М. І. - Теорія й практика фізичного виховання в спадщині вітчизняних педагогів другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2012)
Марчик В. І. - Суспільний запит на фізичну культуру, Андріанов В. Є., Порохненко О. В. (2012)
Мунтян В. С. - Педагогико-философские и культурологические аспекты системы воспитания (2012)
Павлюк І. С. - Організаційно-управлінська система хокею в Україні (2012)
Савонік Ю. - Вплив Асоціації молодих християн на розвиток міжнародних спортивних змагань, Литвинець А. І., Литвинець І. В. (2012)
Соколова Н. Д. - Розвиток системи фізичного виховання в навчальних закладах України у 30-х роках ХХ ст. (2012)
Терещук М. В. - Формування системи розвитку гольфу в міжнародній системі спорту (2012)
Файдевич В. В. - Особливості та напрями укладання нормативних вимог із фізичного виховання для студентів ВНЗ України, Козіброцький С. П. (2012)
Балахничева Г. В. - Формування професійної підготовки фахівців фізичної культури до практичної роботи з учнями сучасної школи, Завацька Л. А. (2012)
Винник В. Д. - Вплив сучасних стереотипів естетики здоров’я на вибір пріоритетів професійної підготовки майбутнього вчителя фізичного виховання (2012)
Винничук О. Т. - Теоретичні та практичні проблеми реалізації потенціалу особистості в процесі формування професіоналізму, Васильченко А. В. (2012)
Гальченко Л. В. - До питання підготовки майбутніх учителів фізичної культури до використання рухливих і національних ігор у професійній діяльності (2012)
Дмитриев С. В. - Метапредметные блоки-модули формирования педагогических технологий в образовательных системах (дискурс-анализ проблемы) (2012)
Кондрацька Г. Д. - Педагогічні умови формування професійно-мовленнєвої культури майбутніх фахівців із фізичного виховання та спорту в умовах навчання у ВНЗ (2012)
Маленюк Т. В. - Оцінка фізичної підготовленості студентів (18–19 років) факультету фізичного виховання (2012)
Мицкан Б. М. - Пріоритети та перспективи акмеологічного зростання вчителя фізичної культури в умовах модульного навчання, Завгородня Т. К., Шпільчак А. Я., Презлята Г. В., Випасняк І. П., Лісовський Б. П. (2012)
Омельяненко В. Г. - Інтеграція змісту дисциплін природничо-наукового циклу як умова формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх учителів фізичної культури (2012)
Поташнюк Р. З. - Патологія зору в дітей: можливості використання методик реабілітації, профілактики в процесі підготовки майбутніх фахівців здоров’я людини до здоров’язберігальної діяльності, Поташнюк І. В., Кубович О. В., Свердан З. В. (2012)
Свістельник І. - Систематизація інформації з фізичної реабілітації у ВНЗ фізкультурного профілю (2012)
Харченко Л. А. - Про стан розробки та впровадження стандартів вищої освіти в галузі знань "Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини”, Денисова Л. (2012)
Чалій Л. В. - Сучасний підхід до викладання дисципліни "Теорія і методика викладання лижного спорту” у вищих навчальних закладах, Козаченко Т. В. (2012)
Шевченко А. О. - Новітні підходи до професійної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури (2012)
Нєчаєва О. В. - Вимоги до професійної готовності майбутніх учителів основ здоров’я в контексті статевого виховання підлітків (2012)
Альошина А. І. - Характеристика фізичних вправ, які використовуються в технології профілактики плоскостопості в дітей старшого дошкільного віку, Бичук О. І., Бичук І. О., Альошин А. О. (2012)
Вітченко А. М. - Педагогічні умови ефективного впровадження здоров’язберігальної технології комплексного застосування дихальних вправ у процесі фізичного виховання молодших школярів (2012)
Воєділов С. А. - Характеристика принципів реалізації педагогічної технології розвитку координаційних здібностей школярів у процесі позаурочних занять із біатлону (2012)
Гнітецька Т. В. - Досвід організації профільного навчання за спортивним напрямом (профіль – туризм), Войтович І. М. (2012)
Карпюк Р. П. - Пріоритет здоров’язберігальних тенденцій у фізичному вихованні студентів вищих навчальних закладів (2012)
Ляхова І. М. - Організаційно-методичні особливості корекційного навчання рухових дій дітей із порушеннями слуху (2012)
Мисів В. М. - Характеристика технологій фізичного виховання у військових ліцеях в аспекті розв’язання завдань оздоровчого змісту (ретроспективний аналіз) (2012)
Митчик О. П. - Здоров’язберігальне середовище та здоров’язберігаючі технології у вищому навчальному закладі (2012)
Мордик О. А. - Формування фізичної культури особи як педагогічна проблема, Радченко М. А. (2012)
Наумчук В. І. - Загальні положення методики навчання школярів спортивних ігор (2012)
Нєворова О. В. - Шляхи реалізації диференційованого підходу до фізичного виховання молодших школярів на основі індивідуальних показників властивостей нервових процесів (2012)
Радченко М. А. - Теоретичні аспекти інтегративної технології формування фізичної культури студентів (2012)
Ротерс Т. Т. - Методологічні засади фізичного виховання школярів (2012)
Слюсарчук В. В. - Сучасні тенденції диференційованого фізичного виховання молодших школярів (2012)
Статьєв С. І. - Значення занять музично-ритмічного виховання глухих дітей молодшого шкільного віку (2012)
Толчєва Г. В. - Організація тренувальних занять хатха-йогою зі студентами вищих навчальних закладів у процесі позааудиторної роботи (2012)
Фурман Ю. М. - Організаційно-методичні умови формування моторики дітей молодшого шкільного віку з послабленим зором у процесі фізичного виховання (2012)
Циплюк А. М. - Науково-педагогічні засади формування відповідального ставлення до здоров’я в дітей дошкільного віку (2012)
Цьось А. В. - Педагогічна діагностика в процесі навчання фізичної культури учнів загальноосвітніх навчальних закладів, Гац Г. О. (2012)
Юрченко О. А. - Обгрунтування програми формування моторики дітей молодшого шкільного віку з послабленим зором в процесі фізичного виховання (2012)
Яловик А. В. - Провідні компоненти ефективного формування рухових навичок (2012)
Ячнюк Ю. Б. - Формування рухових навичок у студентів у процесі занять гандболом (2012)
Андрєєва О. В. - Соціально-педагогічні умови організації рекреаційної діяльності боулінг-клубів, Пацалюк К. Г. (2012)
Андрійчук Ю. М. - Вплив секційних занять волейболом на руховий розвиток школярів 14–16 років, Чижик В. В., Романюк В. П. (2012)
Артюшенко О. Ф. - Формування мотивів фізичного самовдосконалення учнів середнього шкільного віку, Нечипоренко Л. А., Артюшенко А. О. (2012)
Бабич В. І. - Визначення потенціалу навчального предмета "Фізична культура” в контексті формування соціального здоров’я учнів основної школи (2012)
Беляк Ю. І. - Спосіб інтегральної оцінки фізичного фітнесу жінок зрілого віку (2012)
Васкан І. - Стан і формування в школярів інтересу до фізичного виховання та спорту, Розтока А. (2012)
Вихляєв Ю. М. - Особливості самостійної роботи студентів збірних команд факультетів (2012)
Гладощук О. Г. - Вікові особливості динаміки розвитку силових здібностей студентів основної медичної групи, Тонконог В. М., Скабицький М. В., Бейгул І. О., Шишкіна О. М. (2012)
Грабик Н. М. - Стан фізичної підготовленості учнів 5–6 класів сільської школи (2012)
Гребік О. В. - Профілактика травматизму під час практичних занять із фізичного виховання зі студентами технічного навчального закладу (2012)
Грициляк С. М. - Порівняльна характеристика фізичної підготовленості молодших підлітків основної школи, Цюпак Ю. Ю. (2012)
Dąbrowski D. - Turystyka rowerowa osób niepełnosprawnych, Baj–Korpak J., Soroka A., Pocztarska-Dec A., Niźnikowska E., Korpak F. (2012)
Дмитренко С. - Характеристика показників фізичної підготовленості дітей середнього шкільного віку Вінницької та Хмельницької областей, Козлова К., Асаулюк І. (2012)
Єдинак Г. А. - До питання про вдосконалення системи оцінювання фізичної підготовленості військовослужбовців Збройних cил України, Приступа Є. Н. (2012)
Кедровський Б. - Ефективність використання проби Руф’є під час розподілу учнів на групи для занять фізичною культурою, Маляренко І., Ромаскевич Ю. (2012)
Ковальчук В. Я. - Сучасні підходи до оцінювання навчальних досягнень із фізичного виховання студентів (2012)
Костюк П. - Моделювання зміни в дитячому літньому оздоровчому таборі в напрямі оздоровчої діяльності (2012)
Котов Є. - Програмування самостійних занять фізичними вправами студентів вищих навчальних закладів, Хомич А. В., Касарда О. (2012)
Лойко Т. О. - Функціональний тренінг у процесі занять фізичною культурою учнів старшої школи (2012)
Мазурчук О. Т. - Мотивація молоді до ведення здорового способу життя через використання сучасних і нетрадиційних підходів до проведення занять фізичного виховання, Ребрина В. В. (2012)
Осіпов В. М. - Оптимізація фізичного стану жінок зрілого віку засобами інноваційних фітнес-технологій (2012)
Палагнюк Т. В. - Мотиваційні аспекти проведення спортивних заходів серед молоді (2012)
Петренко Г. - Програмно-нормативні та соціально-педагогічні засади фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку в умовах дошкільного навчального закладу (2012)
Петрович В. В. - Гнучкість та її вплив на організм людини, Альошина А. О. (2012)
Пілярська І. - Вплив плавання та фізичних вправ у воді на фізичний розвиток дітей молодшого шкільного віку (2012)
Самчук О. - Рівень функціональних можливостей серцево-судинної й дихальної систем організму студентів вищих навчальних закладів, Сабіров О. (2012)
Сапожник О. А. - Фізичний розвиток студенток вищого навчального закладу (2012)
Соколова О. В. - Зміни адаптивних можливостей організму студентів-першокурсників під впливом систематичних занять степ-аеробікою (2012)
Федорович О. В. - Єдність шкільного й сімейного виховання – необхідна умова сьогодення (2012)
Черкашин Р. Є. - Силові навантаження в системі мотиваційно-ціннісних орієнтацій студентів вищих навчальних закладів, Михалевський В. М., Валькевич О. В. (2012)
Шиян Б. М. - Передумови й перспективи формування національної системи фізичного виховання школярів (2012)
Юрчишин Ю. В. - Ефективність чинного змісту фізичного виховання у формуванні мотивації студентів до рухової активності оздоровчої спрямованості (2012)
Альошина А. І. - Значення засобів фізичної реабілітації, які використовуються в лікуванні хворих на бронхіальну астму (2012)
Гончарова Н. Н. - Влияние нарушений осанки на компоненты физического состояния детей младшего школьного возраста, Бондар Е. Н., Бойко А. Н. (2012)
Дубчук О. В. - Оцінка фізичного стану студентів групи фізичної реабілітації вищих навчальних закладів (2012)
Індика С. Я. - Поширеність депресії та зв’язок з іншими факторами ризику серцево-судинних захворювань у пацієнтів після інфаркту міокарда на амбулаторному етапі реабілітації (2012)
Kraszewski K. - Zasady postępowania w urazach sportowców wyczynowych (2012)
Лазарева Е. Б. - Выраженность последствий заболевания как фактор, определяющий направленность реабилитационных мероприятий у больных после оперативного лечения вертеброгенных компрессионных синдромов (2012)
Попадюха Ю. А. - Використання реабілітаційних тренажерів у фізичній реабілітації після артроскопічної реконструкції ротаторної манжети плеча, Адель М. А. Марайта, Катюкова Л. Д. (2012)
Фурман Ю. Н. - Физическая реабилитация больных с вертеброгенной пояснично-крестцовой радикулопатией, осложнённой нарушениями осанки (2012)
Цюпак Т. Є. - Вплив лікувальної фізичної культури на кардіореспіраторну систему молодших підлітків із хронічним бронхітом, Деделюк Н. А., Цюпак Ю. Ю. (2012)
Якобчук С. В. - Психофізичний стан дітей із церебральним паралічем та їх соціальна адаптація як педагогічна проблема (2012)
Апайчев А. В. - Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы спортсменок эстафетной команды 4х100 м (2012)
Бекас О. О. - Модернізація навчально-тренувального процесу дзюдоїстів 10–11 років з урахуванням їх соматотипів, Паламарчук Ю. Г. (2012)
Бріскін Ю. А. - Технологічне забезпечення об’єктивного оцінювання гнучкості, Корягін В. М., Блавт О. З. (2012)
Воронова В. И. - Особенности преодоления стресса в спортсменов-дефлимпийцев с помощью копинг-стратегий, Смоляр И. И., Ковальчук В. И. (2012)
Галюза С. С. - Дослідження взаємозв’язку силових здібностей із рівнем спортивної майстерності студенток, які займаються футболом (2012)
Дем’янчук О. Г. - Побудова тренувальних циклів під час підготовки спортсменів у спортивному туризмі (2012)
Добринський В. С. - Підвищення фізичної підготовки юних легкоатлетів за допомогою бар’єрних вправ, Мудрик Ж. С. (2012)
Дрожжин В. Ю. - Психофізіологічні функціі кваліфікованих та юних п’ятиборців у різні роки підготовки, Хатіпов М. О. (2012)
Казімірко Н. К. - Вплив фізичних навантажень на кількісний та віковий склад червонокрівців периферійної крові спортсменів-дзюдоїстів, Дичко О. А., Дичко Д. В., Гаврилін В. О., Пікінер Д. С., Акімова Н. О., Ахременко І. В. (2012)
Кашуба В. О. - Використання хронометричних систем у спортивних змаганнях, Юхно Ю. О., Хмельницька І. В. (2012)
Криворученко Е. В. - Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы спортсменов различной квалификации, специализирующихся в беге на короткие дистанции (2012)
Минин В. В. - Влияние вестибулярных раздражений на показатели центральной кардиогемодинамики у боксеров с различным уровнем вестибулярной устойчивости (2012)
Мороз М. С. - Вплив засобів силової спрямованості на розвиток швидкісних можливостей бігунів на короткі дистанції, Суворова Т. І., Сахарук Є. Г. (2012)
Онищук С. В. - Вплив авторської програми застосування Омега-3 на стан енергозабезпечувальних систем м’язової діяльності бігунів на короткі дистанції (2012)
Полулященко Т. Л. - Биохимический метод контроля функционального состояния организма юных велосипедистов на этапе начальной подготовки (2012)
П’ятничук Г. - Характеристика чинників, які впливають на передстартовий стан спортсменів, Яців Я. М. (2012)
Райтер Р. - Загальні основи технічної підготовки спортсменів складнокоординаційних видів спорту залежно від їхньої конституції будови тіла, Лесько О., Огірко І. В., Борик О. (2012)
Ровний А. - Системні механізми управління цілеспрямованою діяльністю спортсменів (2012)
Рода О. Б. - Тенденції наукових досліджень спортсменок в аспекті статевих особливостей, Маріонда І. І. (2012)
Розпутняк Б. Д. - Вплив атлетичної та фізичної підготовки на динаміку інтенсивності у плавців 14–15 років (2012)
Скавронський О. П. - Теоретико-методологічні основи планування тренувальних засобів у підготовці боксерів (2012)
Сокольвак О. Г. - Структура та зміст тренувальної роботи учнів-волейболістів 10–11 класів протягом підготовчого періоду річного циклу підготовки в спортивній секції (2012)
Soroka A. - Efektywność działań zespołów o najwyższych kompetencjach sportowych podczas Mistrzostw Świata RPA – 2010, Dąbrowski D., Baj-Korpak J., Niźnikowska E., Korpak F., Pocztarska-Dec A. (2012)
Толкунова І. В. - Детермінанти психологічної згуртованості в спортивній команді (на прикладі футболу), Голець О. В., Шериф Сархан (2012)
Черкашин Р. Є. - Роль рухливих ігор в удосконаленні навчально-тренувального процесу юних метальників молота на початковому етапі багаторічної підготовки (2012)
Шаров А. В. - Методика применения специальных упражнений при обучении технике бега по уровневой системе управления движениями, Сидорук Е. С., Шутеев а. И., Гоголюк Ф. К. (2012)
Шинкарук О. А. - Експертне оцінювання ефективності змагальної діяльності баскетболістів високої кваліфікації в ігровому сезоні, Безмилов М. М. (2012)
Яловик В. Т. - Побудова індивідуального тренування скороходів на основі моніторингу частоти серцевих скорочень, Сахарук І. С., Олещук В. В., Будкевич Г. (2012)
Яременко В. В. - До питання організації тренувального процесу на початковому етапі підготовки борців (2012)
Муравський Л. - Методи електронної спекл-нтерферометрії для дослідження поверхневих деформацій матеріалів, Вороняк Т. (2013)
Демків Л. - Динаміка релаксації збуджень у мезоскопічних кластерах під час надвипромінювального розпаду, Демків Т. (2013)
Франів В. А. - Сенсор температури на основі кристалів TL4HGI6 і TL4PBI6, Бовгира О. В., Гірник І. С., Кушнір О. С., Футей О. В., Васьків А. П. (2013)
Кашуба О. - Електронна поляризовність одновісно затиснутих кристалів сульфату калію, Стадник В., Матвіїшин І. (2013)
Костик Л. - Люмінесцентна спектроскопія іонів TB3+ у полікристалах гадоліній галієвого гранату, Лучечко А., Цвєткова О., Теплий Т. (2013)
Павлик Б. - Особливості електрофізичних характеристик пружнодеформованих монокристалів p-Si, Дідик Р., Лис Р., Слободзян Д., Грипа А., Шикоряк Й., Кушлик М., Чегіль І. (2013)
Половинко I. - Спектри поглинання змішаних кристалів солей туттона K2CUхFE1-x(SO4)2•6H2O, Рихлюк С., Лондар Т. (2013)
Чорній З. - Радіаційні процеси в кристалах флюоритів з точковими дефектами дипольного типу. Одновимірна модель, Пірко І., Салапак В., Дячук М. (2013)
Бабич О. - Температурні залежності коефіцієнта термоерс та трансформація зонного спектру в системі TL2BA2CA1−XYXCU2–YCOYOZ (2013)
Фаренюк А. - Розробка універсальних нейроемуляторів на базі мікроконтролерів споживчого рівня, Любунь З. (2013)
Благітко Б. - Математичне моделювання процесу стабілізації квадрокоптера у польоті, Мочульський Ю. (2013)
Фурман В. - Особливості побудови теплової моделі із конвекцією верхньої мантії Землі (2013)
Чекурін В. - Гранично-елементний метод для задач ідентифікації порожнин у циліндричному тілі з використанням локального нагріву та даних ІЧ-термографії, Сінькевич О. (2013)
Горбатий І. - Удосконалення сімейства технологій передавання даних ADSL використанням амплітудної модуляції багатьох складових (2013)
Алексеев Е. Р. - Кроссплатформенная программная модель работы бурильной колонны при ликвидации прихватов бурового снаряда ударными механизмами, Каракозов А. А., Кучер Т. В. (2013)
Максименко О. - Алгоритм обробки цифрових зображень для визначення деформаційних характеристик матеріалів, Франкевич Л., Сахарук О. (2013)
Савоченко Р. - Система диспетчерського контролю та збирання даних OpenSCADA 0.8.0 LTS (2013)
Сулимко Р. - Порогова сегментація даних дистанційного зондування Землі, Шувар Р. (2013)
Шевчук В. - Розрахунок іонного перенесення в кристалах зі структурою шеєліту, Каюн І. (2013)
Шуть В. - Расширение возможностей оптимального управления транспортными потоками в улично-дорожной сети города (2013)
Трохимчук П. - Поліметричний метод та сучасна кібернетика (2013)
Дзендзелюк О. - Побудова ARIMA моделей часових рядів для прогнозування метеоданих на мові програмування R, Костів Л., Рабик В. (2013)
Батюк А. - Використання технологій віртуалізації в спецкурсі "Системне адміністрування ОС LINUX”, Ванькевич Д., Злобін Г. (2013)
Трушаков Д. - Застосування зв’язаних коливальних контурів у вихрострумовій дефектоскопії (2013)
Бригілевич В. - Чисельні методи і закони збереження в динамічних системах, Вельгош C., Григоренко В., Шмигельський Я. (2013)
Титул, содержание (2012)
Форкун Ю. В. - Сучасні підходи технології розроблення та формування інформаційно-довідкового забезпечення суспільних комунікаційних систем, Пелещишин А. М. (2012)
Карупу О. В. - Про викладання математичних дисциплін англійською мовою іноземним студентам, Олешко Т. А., Пахненко В. В. (2012)
Мороз А. В. - Автоматичне формування тестів як одна із задач обробки природномовних текстів (2012)
Пількевич І. А. - Модель підсистеми моніторингу інцидентів безпеки інформації в інформаційних системах організацій, Котков В. І., Лобанчикова Н. М., Сугоняк І. І. (2012)
Моторний А. П. - Структура та принцип побудови універсальної міс для задач доказової медицини (2012)
Киричек Г. Г. - Модель оцінки плагіату програмного коду на основі системи контролю версій, Киричек О. О. (2012)
Ковалишин В. В. - До питання визначення впливу функціонального стану водія на час його реакції (2012)
Заднепрянская А. В. - Анализ применения технологии cuda в задаче допечатной подготовки цифровых изображений, Погодина А. С., Колесникова Т. А. (2012)
Корхина И. А. - Один метод формирования оптимального портфеля проектов развития предприятия (2012)
Жук Е. Ю. - Принцип определения размеров структурных элементов объекта отсканированных цифровых изображений, Колесникова Т. А., Федько Ю. И. (2012)
Колесникова Т. А. - Алгоритм сжатия высокочастотных cоставляющих цифрового изображения, Новикова Ю. С. (2012)
Комарова Д. В. - Разработка мультимедийного издания "Домашние питомцы", Бизюк А. В. (2012)
Бизюк А. В. - Полиграфическая защита упаковки лекарственных препаратов, Воронина А. А. (2012)
Власова В. А. - Проблемы жкх и информационные технологии, Зеленин А. Н. (2012)
Белоиваненко М. В. - Модель интеграции семантической аннотации математической зависимости в онтологические базы знаний (2012)
Залкінд В. В. - Використання інформаційних технологій проектування стилю людини в телевізійному просторі, Літинська Ю. В. (2012)
Кравченко О. В. - Вибір розрахунку часу тестування в моделі інтелектуальної підсистеми контролю знань, Плакасова Ж. М. (2012)
Метешкин К. А. - Особенности представления геоданных и знаний на страницах web-сайтов учебного назначения, Соколова М. В. (2012)
Парненко В. С. - Новітні підходи до створення веб-ресурсів із застосуванням техніки прогресивного дизайну (2012)
Федушко С. С. - Використання веб-спільнот для організації комунікації українських науковців, Мельник Д. В., Сєров Ю. О. (2012)
Титул, содержание (2012)
Зубенко Д. Ю. - Исследования системы управления проектами по созданию дистанционного автоматизированного обучения (2012)
Герасименко Т. М. - Особливості використання спеціальних автоматичних регуляторів для нестаціонарних технологічних об’єктів, Ладанюк А. П. (2012)
Хімічева Г. І. - Особливості застосування настанови iso 83 в умовах національного виробництва, Зенкін А. С., Новик О. П. (2012)
Енглезі І. П. - Щодо визначення закону розподілу ймовірності виникнення дтп, Доля В. К. (2012)
Нагорний Є. В. - Формування технології обробки вантажопотоку на терміналі в умовах невизначеності, Шраменко Н. Ю., Шептура О. М. (2012)
Шпачук В. П. - Щодо формування принципів управління товарними запасами елементів логістичної системи, Давідіч Ю. О. (2012)
Шпачук В. П. - Щодо дослідження впливу ризиків на витрати об'єктів логістичної системи, Санько Я. В. (2012)
Ковалевский Г. В. - Интегральная логистика и экономические реформы в украине, Ачкасов А. Е. (2012)
Решетило В. П. - Логистика и синергетические свойства современных социально-экономических систем, Лобашов А. О. (2012)
Турчинов Р. В. - Застосування методу аналізу ієрархій при функціональному синтезі автоматизованих систем керування, Змій С. О., Мороз В. П., Мойсеєнко В. І., Кустов В. Ф. (2012)
Решетніков Є. Б. - Дослідження безпеки руху на нерегульованих перехрестях при обмеженій оглядовості, Овсієнко Д. В. (2012)
Гюлев Н. У. - Влияние темперамента на функциональное состояние водителя в транспортном заторе, Доля В. К. (2012)
Альошинський Є. С. - Аналіз можливості організації місцевої роботи на залізничних станціях в умовах впровадження швидкісного пасажирського руху, Губачова О. С., Сіваконева Г. О., Світлична С. О., Ланчак Т. О. (2012)
Супруненко О. О. - Розробка візуально-аналітичних засобів управління програмним проектом (2012)
Бурко Д. Л. - Теоретические основы управления системой "транспортная сеть – транспортные потоки" (2012)
Гецович Е. М. - Обоснование выбора режимов движения транспортного потока в городских условиях по экологическому критерию, Казакова М. А., Пустовит И. Г. (2012)
Оберемок А. В. - Задача розділення ринку банківських послуг на зони впливу банків (2012)
Гецович Е. М. - Экспериментальные исследования распределения временных интервалов в транспортном потоке городов, Семченко Н. А., Голота В. А. (2012)
Вернигора Р. В. - Анализ неравномерности грузовых перевозок на магистральном и промышленном железнодорожном транспорте, Березовый Н. И. (2012)
Нефедов Л. И. - Имитационное моделирование планирования проекта изготовления дейдвудной трубы, Ильге И. Г., Калмыков Д. А. (2012)
Маевский А. В. - Исследование особых решений обобщённой математической модели динамики популяций (2012)
Матковський О. - Мінералогічна спадщина академіка Володимира Вернадського (до 150-річчя від народження) (2013)
Пономаренко О. - Далекосяжні погляди геніального вченого (до 150-річчя від дня народження академіка Володимира Вернадського, Степанюк Л., Кульчицька Г. (2013)
Білоніжка П. - Ноосфера та стан її розвитку (2013)
Паранько І. - Геологічне середовище - основний компонент ноосфери, Павлунь М., Сіворонов А. (2013)
Гулій В. - Ресурсний потенціал кремнію в Україні та можливість використання вітчизняного кремнію у відновлювальній енергетиці, Бочевар Р. (2013)
Вовк О. - Зв'язок кристалічної структури з особливостями морфології топазу з камерних пегматитів Волині, Наумко І. (2013)
Харитонов В. - Титан і рідкісні метали в рудоутворювальних мінералах Кропивнянського родовища (Український щит) (2013)
Петруняк Г. - Техногенний мінерагенез водних артерій межиріччя Прут-Черемош (2013)
Білоніжка П. - Жильні мінерали в покладах калійних солей Передкарпаття - індикатори постседиментаційних фізико-хімічних і тектонічних процесів (2013)
Наумко І. - Поширеність і склад прожилково-вкрапленої мінералізації у теригенних верствах північно-західної частини Кросненської зони (Українські Карпати), Занкович Г., Яремчук Я. (2013)
Войтович С. - Шахтні води як один із чинників забрудненнчя довкілля Червоноградського гірничопромислового району (2013)
Наумко І. - Академік Вернадський і мінералогія: штрихи до портрета (рецензія на п'ятий том "Мінералогічна спадщина Володимира Івановича Вернадського" ювілейної серії "Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського") (2013)
Матковський О. - Про відзначення 100-літнього ювілею академіка Євгена Лазаренка, Білоніжка П. (2013)
Наумко І. - Спогад про викладача (до дня народження Ангеліни Андріївни Ясинської) (2013)
Юрію Віталійовичу Ворошилову - 75! (2013)
Титул, содержание (2012)
Миненко А. С. - Метод построения взвешенных временных рядов для решения задачи прогнозирования, Волченко Е. В., Шишкин С. А. (2012)
Дяченко В. А. - Адаптивная параллельная процедура обучения самоорганизующейся модифицированной карты Кохонена, Михаль О. Ф. (2012)
Ващук Ф. Г. - Дослідження стійкості максимального логічного дерева відносно перестановки ярусів, Василенко Ю. А., Повхан І. Ф. (2012)
Евланов М. В. - Планирование использования персонала в работах IT-проекта, Погорелая Н. И. (2012)
Высоцкая Е. В. - Формализация задачи и синтез математической модели дифференциальной диагностики распространенных дерматозов, Клименко В. А., Печерская А. И. (2012)
Костішин С. В. - Модель ефекту віддачі зброї при виконанні пострілу в спортивній стрільбі (2012)
Шевченко С. Ю. - Определение магнитного поля подстанций высокого напряжения на основе метода конечных элементов, Волохин В. В., Окунь А. А. (2012)
Патракеев И. М. - Агентная модель движения транспорта на перекрестке, Толстохатько В. А., Красильник Ю. Ю. (2012)
Шаран Т. Г. - Розробка конструкції підсилюючої накладки для пілочки спецодягу робітників металообробних цехів (2012)
Касьянов В. А. - Безопасность полетов как объект субъективного анализа, Шафран К., Шипитяк Т. В. (2012)
Ткаченко А. А. - Експериментальні дослідження та моделювання автотермічного процесу три-риформінгу метану, Безносик Ю. О. (2012)
Слесаренко А. П. - S-функции в построении консервативных структур решения геометрических обратных краевых задач (2012)
Русанов А. В. - Использование неявной схемы расщепления для моделирования течений невязкой несжимаемой жидкости, Косьянов Д. Ю. (2012)
Від головного редактора (2014)
Передмова (2014)
Сумарокова В. - Композиторська творчість як об’єкт виконавського музикознавства (2014)
Муравская О. - Жанрово-стилевые и исполнительские аспекты вокального творчества Ж. Б. Векерлена в контексте французской пасторальной традиции (2014)
Лаврова З. - Диригентська трактовка мелодії як структурного принципу музичної статики в кантаті для хору a’capella В. Сильвестрова на вірші Т. Г. Шевченка (2014)
Олендарьов А. - Інструментальний стиль музики І. Шамо до драматичних вистав (2014)
Ляхіна Т. - Стильові особливості скрипкових фантазій на запозичену тему (2014)
Чайка Е. - Система взаимодействий тембров-амплуа мужских вокальных партий в опере "Свадьба Фигаро" В. Моцарта (2014)
Пан Тинтин - Тембр флейты в сочинениях С. Прокофьева на примере его Второй сонаты для флейты и фортепиано (2014)
Карлов Д. - Порівняльний аналіз виконавських редакцій музичного твору як зразок феномену множинності виконавської інтерпретації (на прикладі Концерту для скрипки з оркестром П. І. Чайковського (2014)
Каплун Т. - Особенности исполнительского прочтения древнерусской монодии в контексте поэтико-стилевой характеристики песнопений знаменного распева (2014)
Шпак Г. - Венгерская национально-религиозная идея в хоровом творчестве Ф. Листа: жанрово-стилевые и исполнительские аспекты (2014)
Нейчева Л. - Некоторые особенности исполнительской интерпретации фортепианной музыки Б. Бартока и Д. Лигети в контексте болгарской национальной идеи (2014)
Давидов М. - Наукові здобутики виконавського музикознавства - чинник прогресу музичної педагогіки (2014)
Заєць В. - Каузальність та іманентність логіки процесу професіоналізації українського народно-інтрументального мистецтва (2014)
Єргієв І. - Український "модерн-баян" – творчий феномен Одеської виконавської школи (2014)
Рєзнік (Дружга) І. - До проблеми технологічного мислення бандуриста в контексті сучасної музичної педагогіки (2014)
Дроздова Е. - Понятие "технология игры" и его разработка в теории гитарного исполнительства (2014)
Кужелев Д. - Народно-інструментальна лисенкіана (про перекладення творів М. Лисенка для народних інструментів) (2014)
Теуту І. - Теоретичні основи транскрипції в репертуарі цимбаліста (2014)
Барвік С. - Питання музичної орнаментики у виконавстві на народних інструментах (2014)
Кошмерл Д. - Камерный ансамбль как жанр баяно-аккордеоничного исполнительства (2014)
Матвійчук Л. - Методологічні аспекти ансамблевого виконавства як складова домрового мистецтва (2014)
Петрик В. - Епічно-аристократичний генезис струнно-щипкового інструментарію ірландських бардів і труверів Франції (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вимоги до тексту статей (2014)
Титул, содержание (2012)
Майзелис А. А. - Влияние архитектуры мультислойных покрытий Cu/(Ni-Cu) на их пористость, Байрачный Б. И., Трубникова Л. В. (2012)
Ильин С. В. - Влияние ультразвука на тепловые процессы в обмотках масляных трансформаторов (2012)
Попадинец Ю. В. - Технология нанесения никелевой лицевой металлизации ФЭП из низкотемпературных электролитов никелирования, Сидоров Д. А. (2012)
Ковалюк З. Д. - Виникнення феромагнетизму в шаруватих напівпровідниках GaSe, інтеркальованих кобальтом, Боледзюк В. Б., Шевчик В. В., Камінський В. М., Шевченко А. Д. (2012)
Радченко И. С. - Определение размеров частиц и агрегативной устойчивости органозолей цинка по спектрам ослабления и рассеяния света, Малиновская Ю. А. (2012)
Сівецький В. І. - Інваріантні криві течії поліетилену низької густини, Рябінін Д. Д., Сокольський О. Л., Самандиджан Х. (2012)
Малинов Л. С. - Повышение механических свойств стали 10Г12 за счет рациональных режимов термической обработки, В. А., Глебова О. А. (2012)
Коц Л. С. - Определение критериев биоустойчивости фасадных материалов (2012)
Сівецький В. І. - Використання результатів віскозиметричного експерименту для розрахунку опорів прямокутних каналів, Д. Д. Рябінін, Сокольський О. Л., Сирота А. М. (2012)
Клепиков В. Ф. - Ядерные реакции, технологии модификации и анализа материалов (2012)
Гирин О. Б. - Особенности образования дефектов кристаллического строения электроосаждаемых металлов, Ковенский И. М. (2012)
Сахаров О. С. - Математичне моделювання процесу змішування в коаксіальному зазорі, Сівецький В. І., Сокольський О. Л., Кушнир М. С., Бех С. В. (2012)
Анвер Олейви - Принцип построения намагничивающих систем феррозондовых приборов, В. В. Мирошников (2012)
Єршов А. В. - Дослідження вібрацій індукційних електротермічних комплексів на стійкість конструктивних елементів печей, Пачколін Ю. Е., Коцур І. М., Бондаренко О. О. (2012)
Title (2012)
Дорохович А. М. - Вплив суміші ізомальту та фруктози на технологічні властивості маси для кондитерського виробу маршмелоу, Бадрук В. В. (2012)
Шиян П. Л. - Дослідження руху органічних домішок спирту по розгінній колоні, яка працює під тиском нижчим за атмосферний, Боярчук Я. А. (2012)
Лупина Т. П. - Мікробіологічна стабільність кондитерських виробів нової рецептури, Рушай О. С. (2012)
Степаненко Т. О. - Вплив добавок на збереження свіжості хліба, Люта А. Л. (2012)
Махинько В. М. - Вплив плодово-ягідних цукровмісних сиропів на процес бродіння пшеничного тіста, Махинько Л. В., Мась П. В. (2012)
Запотоцька О. В. - Використання харчових волокон при виробніцтві рисового корпусу для коекструзійних продуктів, Бур’ян А. І., Шаран А. В., Ковбаса В. М. (2012)
Костова И. - Антимикробная активность экстрактов боярышника восточного (Crataegus orientalis Pall. ex. Bieb. ), Дамянова С., Ергезен M., Мерджанов П., Стоянова A. (2012)
Пічкур В. Я. - Дослідження реологічних властивостей різних видів модифікованого крохмалю, Запотоцька О. В., Грабовська О. В., Ковбаса В. М. (2012)
Дайнеко В. А. - Математическое моделирование мощности вальцовой плющилки зерна, Прищепова Е. М. (2012)
Меркушова К. С. - Різницеві рівняння та їх застосування при аналізі абсорбційних процесів, Мартиненко М. А. (2012)
Волинець Н. С. - Дослідження процесу дозування в’язких молочних продуктів з метою вдосконалення конструкції фасувального автомату M-2, Федоров С. Ф. (2012)
Лухтан Т. О. - Метрологічна атестація термоелектричних перетворювачів теплового потоку, Коломієць Д. П., Ковтун С. І., Воробйов Л. Й. (2012)
Mazurenko O. G. - Universal тpc-installation with thermoelectric converters, Roman T. O., Burova Z. A., Dekusha L. V. (2012)
Tarasenko I. V. - The capacitive absolute strain gauge, Heerens W. C., Tarasenko S. D. (2012)
Кроніковський Д. О. - Використання динамічного регулятора для економії енергоресурсів та підвищення швидкодії (2012)
Гладка М. В. - Процесно-орієнтоване управління якістю харчових виробів, Хлобистова О. А. (2012)
Савченко О. О. - Управління якістю молокопереробних підприємств як рушійна сила підвищення конкурентоспроможності (2012)
Волков В. О. - Сучасні тенденції і проблеми розвитку органічного сектору в Україні (2012)
Скригун Н. П. - Інтегровані маркетингові комунікації в місцях продажу як форма просування товару, Капінус Л. В., Муковоз С. О. (2012)
Струніна Л. В. - Неформальний ринок венчурного капіталу як джерело фінансування інноваціних проектів (2012)
Царьова А. В. - Класифікація витрат згідно з податковим кодексом України, Беренда Н. І. (2012)
Івашко С. О. - Вплив стратегії трудових ресурсів на результати діяльності підприємства, Івашко В. О., Слободян Н. Г. (2012)
Бережна А. А. - Резерв сумнівних боргів, його створення та використання, Осадча Г. Г. (2012)
Редзюк Т. Ю. - Податкові перевірки. Новації та зміни, Пустовіт Н. О. (2012)
Abstracts (2012)
Содержание (2013)
Мережинская А. Ю. - Знаковый код и стратегии мифологизации в романах Ильи Бояшова (2013)
Заярная И. С. - Стратегии прозаизации и повествовательный дискурс в поэзии Дмитрия Быкова (2013)
Беляева Н. В. - Семиотика нарратива в романе Всеволода Иванова "У" (2013)
Бойчук А. Р. - Незнайка Н. Носова в контексте идеи карнавальности (балагур, дурак, клоун, шут) (2013)
Харитоненко Е. И. - Переосмысление аллегорических образов и поэтических формул С. Боброва в поэзии М. Лермонтова (2013)
Мацапура Л. В. - Готические мотивы в повести Е. П. Гребёнки "Нежинский полковник Золотаренко" (2013)
Соловьёва А. Г. - Барочные мотивы в пьесе О. Богаева "Башмачкин. Чудо шинели в одном действии" (2013)
Шульгун М. Е. - Модификация канона религиозного хождения в современном травелоге (В. Щербаков. "Иерусалим. Три дня без гида") (2013)
Подденежная Е. В. - Поэтика "Виньеток" А. Жолковского (2013)
Забияка И. В. - Функции протагониста в повести "Шапка" В. Войновича (2013)
Маковій М. Г. - Тип героя-митця і жанрові особливості драми Анни Багряної "Пригости мене горіхами" (2013)
Василевич Е. А. - Жанровые особенности романа Захара Прилепина "Санькя" (2013)
Шмырова В. Г. - Принципы построения художественного мира в романе Гайто Газданова "Вечер у Клэр" (2013)
Диденко Н. П. - Ялтинская мифопоэтическая традиция в творчестве Иосифа Бродского (2013)
Title/Титул (2014)
Content/Зміст (2014)
Арич М. - Фінансово-економічні результати діяльності підприємств молочної промисловості України, Гнатенко О. (2014)
Бондар Н. - Обґрунтування рівня тарифів на проїзд платною автомобільною дорогою для перевізників харчових продуктів (2014)
Говорушко Т. - Особливості походження грошей та їх еволюційний розвиток, Ситник І., Розвага Л. (2014)
Позднякова Е. - Применение механизма риск-менеджмента на мясоперерабатывающих предприятях (2014)
Горлова Т. - Оптимізація структури рухомого складу автотранспортного цеху харчового підприємства (2014)
Дементьєв С. - Теоретичні аспекти функціонування організаційно-економічного механізму в овочівництві (2014)
Гуць В. - Прогнозування впливу трансформації цукробурякового підкомплексу на ефективність його діяльності, Ємцев В. (2014)
Ставська Ю. - Дослідження агропромислового комплексу України та його подальші перспективи, Сотніченко М. (2014)
Jaremen D. - The profile of the two main social tourism segments in Poland (2014)
Драганова Г. - Инновации как предварительное условие развития малых и средних предприятий в Болгарии (2014)
Бусленко Б. - Управління прибутковістю підприємства, Новойтенко І. (2014)
Відоменко О. - Оцінка взаємодії економіки і оточуючого середовища на основі балансового методу, Кривобок П. (2014)
Василенко Т. - Наилучшие доступные технологии – методологическая основа инновационной энергоэффективности сахарного производства, Василенко С., Сиднева Ж., Шутюк В. (2014)
Анотації (2014)
Іструкції для авторів (2014)
Колот А. - Глобальні трансформації індивідуалізованого суспільства: наслідки та уроки (2014)
Шаров О. - Європейський валютний союз: межі зростання або точка біфуркації (2014)
Грошек Д. - Оцінка економічних реформ: наслідки трансформації внутрішньогалузевої торгівлі (2014)
Молчанова Е. - Глобальна сервісна природа сучасних крипто-валют, Солодковський Ю. (2014)
Радзієвська С. - Глобальні економічні процеси та Україна (2014)
Буряченко А. - Світовий досвід фінансування розвитку інфраструктури міст, Гераймович Л. (2014)
Карасьова Н. - Глобалізаційні детермінанти експортоорієнтованого розвитку аграрного сектора України (2014)
Войнаровський А. М. - Документально-нормативна база керівництва розвитком студентського спорту в СРСР 1950–1970 р. (2013)
Гірак А. М. - Процес становлення й розвитку бойових мистецтв як вимога сучасності, Завацька Л. А. (2013)
Демеха С. О. - Технологія управління фізкультурними кадрами в організаціях фітнес-спрямованості, Гаєвий В. Ю. (2013)
Дьоміна О. В. - Розвиток спортивного фехтування в Україні до 1941 р. , Бусол В. А., Шуберт В. С. (2013)
Кісельов А. Ф. - Історичні аспекти витоків і розвитку вітрильного спорту Миколаївщини, Чернозуб А. А., Славітяк О. С., Абрамов К. В. (2013)
Лапшина Г. Г. - Історичні аспекти розвитку фізичного виховання в Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. , Дмитрів Р. Л. (2013)
Соколова Н. Д. - Нормативно-правова регламентація здорового способу життя в жіночих середніх навчальних закладах Російської імперії (друга половина ХІХ– початок ХХ ст. ) (2013)
Ячнюк І. О. - Історичні передумови становлення професійної освіти вчителів фізичної культури на Буковині (2013)
Божик М. В. - Професійно-прикладна фізична підготовка як ефективна умова формування готовності майбутніх учителів-предметників до професійної діяльності (2013)
Драгнєв Ю. В. - Аналіз результатів експериментальної роботи з упровадження педагогічної системи професійного розвитку майбутнього вчителя фізичної культури в умовах інформаційно-освітнього простору (2013)
Жуковський Є. І. - Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до організації самостійної фізкультурно-оздоровчої діяльності школярів (2013)
Іваній І. В. - Компетентнісний підхід до професійної підготовки вчителя фізичної культури (2013)
Ільків О. С. - Інноваційна діяльність як основа професійної діяльності (2013)
Клапчук В. В. - Фізична реабілітація як наукова спеціальність і фах у практиці охорони здоров’я (2013)
Ладика П. І. - Адаптація студентів першого курсу факультету фізичного виховання до навчання в університеті (2013)
Леськів-Бондарчук Г. В. - Підготовка майбутніх фахівців із фізичної культури й спорту до фізкультурно-оздоровчої роботи з людьми зрілого віку (2013)
Огнистий А. В. - Відбір на факультет фізичного виховання – першооснова якісної підготовки вчителя фізичної культури (2013)
Пономарьов В. О. - Аналіз стану сформованості професійно-педагогічної компетентності тренерів з атлетичної гімнастики (2013)
Сватьєв А. В. - Проектування підвищення кваліфікації викладачів, якій здійснюють підготовку майбутніх тренерів-викладачів (2013)
Твеліна А. О. - Критерії сформованості спеціальних рухових навичок у майбутніх учителів фізичної культури (2013)
Шандригось В. І. - Місце оглядово-методичних занять у професійній підготовці майбутнього вчителя фізичної культури, Шандригось Г. А. (2013)
Аксьонова О. П. - Динамічні паузи як засіб фізичної реабілітації дітей, Сіроткіна Т. В. (2013)
Андрійчук Ю. М. - Обґрунтування експериментальної методики секційних занять із волейболу, спрямованої на оптимізацію фізичного стану школярів (2013)
Бойко О. О. - Теоретичні аспекти впливу мотиваційних складових на підвищення ефективності занять із фізичної культури (2013)
Довгаль В. І. - Наукове обґрунтування експериментальної методики занять для школярів – підлітків із затримкою психічного розвитку (2013)
Забіяко Ю. О. - Педагогічні технології навчання фізичної культури (2013)
Карпюк І. Ю. - Індивідуалізація навчального процесу з фізичного виховання студентів спеціальних медичних груп (2013)
Кравчук Я. І. - Методика диференційованого підходу до навчання фізичної культури учнів початкової школи (2013)
Носко М. О. - Педагогічні основи застосування здоров’язбережувальних технологій у навчальному процесі на уроках фізичної культури в загальноосвітніх школах, Браташ С. В. (2013)
Носко М. О. - Побудова навчально-виховного процесу зі спортивної боротьби для студенток факультету фізичного виховання, Рубіс К. М. (2013)
Сокирко О. С. - Навчання плавання глухих дітей дошкільного віку (2013)
Шишкіна О. М. - Поєднання різних видів фітнесу в навчально-тренувальному процесі зі студентською молоддю, Бейгул І. О., Тонконог В. М., Скабицький М. В. (2013)
Ячнюк Ю. Б. - Гандбол як засіб формування рухових навичок у студентів (2013)
Боднар І. Р. - Ставлення учнів середнього шкільного віку до уроків фізичної культури (2013)
Василюк В. М. - Концептуальні засади фізичного виховання студентської молоді у ВНЗ Російської Федерації (2013)
Вольчинський А. Я. - Вплив гри на підвищення рухової активності дошкільників, Вольчинська Н. О., Смаль Я. А. (2013)
Гальчинская Л. А. - Исследование путей формирования соревновательной установки у студентов, занимающихся по системе профессионально-прикладной физической подготовки (2013)
Гах Р. В. - Атлетична гімнастика в системі фізичного виховання студентів економістів другого року навчання (2013)
Гребік О. В. - Травмопрофілактичні заходи на заняттях зі спортивної гімнастики серед студентів (2013)
Єднак В. Д. - Ставлення батьків учнів 4-х класів до впровадження олімпійської освіти в навчально-виховний процес школярів, Сапрун С. Т. (2013)
Климчук І. - Спрямованість фізичного виховання учнів середнього шкільного віку, Пантік В. В. (2013)
Козерук Ю. В. - Визначення показників рухової підготовленості учениць професійно-технічних навчальних закладів (2013)
Кондак Н. М. - Визначення особливостей прояву психофізіологічного стану студентів для обґрунтування їх відбору до занять волейболом, Гаврилко І. В. (2013)
Кучер Т. В. - Зміни рівня фізичного здоров’я студентів залежно від переважання типу автономної нервової системи (2013)
Левандовська Л. Ю. - Основи та критерії оптимального нормування рухової активності школярів старших класів (2013)
Лукавенко А. В. - Динаміка емоційних процесів у дівчат різних соматотипів на етапах першого року навчання у вищому навчальному закладі, Мороз Г. О. (2013)
Максименко Л. М. - Чинники формування здоров’я засобами фізичного виховання дітей 5-ти та 6-ти років міської й сільської місцевості (2013)
Мельник О. С. - Використання засобів атлетичної гімнастики в професійно-прикладній фізичній підготовці студентів факультету комп’ютерної поліграфічної інженерії, Підсадочна О. М. (2013)
Михалюк Є. Л. - ЕКГ-контроль як експертиза першої лінії раптової смерті на заняттях із фізичного виховання, Малахова С. М., Лур’є К. І., Левченко Л. І. (2013)
Ніколайчук І. Ю - Механізм психолого-дидактичного стимулювання студентів до занять фізичною культурою, Додонова О. А., Григор’єва В. О. (2013)
Олійник І. О. - Формування культури дозвілля студентської молоді, Єрусалимець К. Г. (2013)
Петрович В. В. - Фітнес як засіб зниження надмірної ваги в жінок (2013)
Петрук Л. А. - Особливості організації занять із фізичного виховання в спеціальній медичній групі університету, Кузнєцова О. Т. (2013)
Плиска О. І. - Визначення функціонального стану студентів із різним фізичним навантаженням (2013)
Потёмкина Е. И. - Физиологичная интенсивность упражнений волейбола, применяемых на начальном этапе обучения студентов в техническом высшем учебном заведении (2013)
Ребрина А. А. - Формування в студентів-маркетологів позитивного ставлення до професійно спрямованого фізичного виховання (2013)
Семенів Б. С. - Забезпечення термінового ефекту підвищення працездатності студентів спеціальностей "Харчові технології” (2013)
Середа І. О. - Вплив засобів фізичного виховання на формування професійних якостей студентів-географів (2013)
Слюсарчук В. В. - Особливості функціональних показників дітей різних соматотипів у період між 8 і 10 роками, Гурковський О. М. (2013)
Сотник Ж. Г. - Оптимізація фізичного стану дівчат старшого шкільного віку на основі ритмічної гімнастики, Романова В. І., Винокурова Л. В. (2013)
Сотник О. В. - До проблеми викладання фізичного виховання у вищих навчальних закладах (2013)
Стадніков Г. В. - Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів на заняттях із фізичного виховання у вищому навчальному закладі (2013)
Чижик В. В. - Адаптаційні можливості учнів сільських та міських загальноосвітніх шкіл за даними аналізу варіабельності серцевого ритму, Гордійчук В. І. (2013)
Ястремський О. О. - Рівень показників фізичного стану хлопців 12–13 років у кінці та на початку навчального року, Нападій А. П., Сиротюк С. М. (2013)
Васкан І. Г. - Стан фізичної підготовленості підлітків (2013)
Валецький Ю. М. - Травми та наслідки неправильного навантаження в спорті (2013)
Григус І. М. - Відновлення функції зовнішнього дихання у хворих на бронхіальну астму на етапі медичної реабілітації (2013)
Давибіда Н. - Динаміка структурно-метаболічних змін плечових кісток щурів із вираженими старечими змінами при динамічних інтенсивних фізичних навантаженнях (2013)
Кириченко І. М. - Оцінка ефективності комплексу фізичної реабілітації у вагітних жінок у ІІ–ІІІ триместрах на подальший перебіг вагітності й пологів, Присяжнюк О. А., Кириченко О. О., Кириченко Л. В., Горпіняк А. В. (2013)
Коломиец Т. В. - Эффективность применения компьютерного механического комплекса REV-9000 при реабилитации пациентов с травмой передней крестообразной связки (2013)
Левон М. М. - Профілактика вторинного остеоартрозу в спортсменів (2013)
Нагорна О. Б. - Особливості проведення гідротерапії дітям з аутизмом, Михайлова Н. Є. (2013)
Ногас А. О. - Ревматоїдний артрит – сучасний стан проблеми (2013)
Романишин М. Я. - Використання науково-доказової практики у фізичній реабілітації в неврології (2013)
Середа Л. В. - Порушення функцій опорно-рухового апарату в дітей дошкільного віку як сучасна проблема, Лянной Ю. О. (2013)
Хмара А. В. - Вплив лляної олії на вміст продуктів ПОЛ у тканинах щурів різного віку за умов адаптації до тривалих фізичних навантажень плаванням, Покотило О. С. (2013)
Андреєва В. В. - Динаміка змін кислотної резистентності та морфології еритроцитів під впливом фізичних навантажень у крові спортсменів-борців, Ліцоєва Н. В., Григор’єва В. О., Чайкіна С. В. (2013)
Борисова О. В. - Технология научных исследований по проблемам развития спорта в Украине в современных условиях (2013)
Воробьёва М. В. - Развитие физических качеств юных баскетболистов с учётом типа темперамента (2013)
Ганчар А. И. - Мониторинг результатов достижений выступления сильнейших команд пловцов-призёров на XXVI–XXX Олимпийских играх с 1996–2012 гг. (ІІІ этап), Ганчар И. Л. (2013)
Котченко Ю. В. - Этапы развития и олимпийские перспективы спортивного лазания (2013)
Круцевич Т. Ю. - Передумови виникнення та розвитку адаптивного спорту, Когут І. О. (2013)
Михалюк Є. Л. - Гендерні відмінності та схожість деяких показників функціонального стану висококваліфікованих спортсменів циклічних видів спорту (2013)
Мороз М. С. - Методика застосування стрибкових вправ у спеціальній підготовці бігунів на короткі дистанції, Суворова Т. І., Карабанова Н. С. (2013)
Павлова Т. В. - Значение физического развития и проявления физических качеств девочек семи лет в системе их отбора для занятий спортивными играми (2013)
Пітин М. П. - Місце теоретичної підготовки в системі багаторічного вдосконалення спортсменів у настільному тенісі (2013)
Поплавський Л. Ю. - Визначення еволюційних етапів формування правил гри в баскетбол та їх порівняльна характеристика з історичними етапами розвитку баскетболу як виду спорту, Маслова О. В. (2013)
Прокопович В. М. - Современные тенденции развития волейбола: агрессивная подача и контрагрессивный приём мяча, Ляпин В. П., Соловьев О. В., Гузенко-Прокопович Т. С. (2013)
Рачок М. М. - Особливості психологічної підготовки баскетбольних арбітрів (2013)
Серебряков О. Ю. - Определение значимости критериев оценки видов подготовки хоккеистов высокой квалификации (2013)
Тайболина Л. О. - Адаптация сердечной мышцы спортсменки высого класса на этапе непосредственной подготовки к ХХХ играм Олимпиады (2013)
Талатинник О. А. - Порівняльна характеристика функціональних змін серцевого м’яза висококваліфікованого спортсмена з кульової стрільби у двох олімпійських роках підготовки (2013)
Ткаченко М. Л. - Управление тренировочным процессом квалифицированных легкоатлетов-спринтеров на основе учёта адаптации к нагрузкам на быстроту и скоростную выносливость в годичном макроцикле (2013)
Тупеев Ю. В. - Особенности техники броска поворотом с захватом руки и одноименной ноги изнутри борцов вольного стиля различной квалификации (2013)
Цыганок В. И. - Информационная модель соревновательной деятельности в гандболе высших достижений (2013)
Титул, зміст (2014)
Дедишина Л. - Від превенції - до інтервенції (2014)
Дедишина Л. - Ліки під контролем (2014)
Итоги развития фармрынка в 2013 году (2014)
Кривомаз Т. - Жизнь до рождения, или Перипетии внутриутробного развития (2014)
Песок в почках в вопросах и ответах (2014)
Дедишина Л. - Аутизм: інше життя (2014)
Эпилепсия выходит из тени (2014)
Путеводная нить в мире ферментных препаратов (2014)
Дедишина Л. - Запалити світильники знань (2014)
Заславская С. - Graduate Recruitment Program: больше чем поиск талантов (2014)
Сохраняем спокойствие и самообладание (2014)
Примак Р. - Опасный дефицит (2014)
Дедишина Л. - Екстемпоральні ліки для дітей як індивідуалізація фармакотерапії (2014)
Дедишина Л. - Аптечний бізнес з ісландським присмаком (2014)
Демецкая А. - В мире тайн: стигматы (2014)
Диета "грешников" (2014)
Кривомаз Т. - Правила запоминания (2014)
Экстренная контрацепция (2014)
Вступне слово редактора (2014)
Пятикоп В. А. - История развития эндоваскулярной сосудистой службы нейрохирургической клиники Харьковской областной больницы, Котляревский Ю. А., Кутовой И. А., Сергиенко Ю. Г., Пшеничный А. А., Набойченко А. Г. (2014)
Буцко Є. С. - Вибір тактики ендоваскулярних втручань для лікування мішкоподібних аневризм церебральних артерій, Голяка А. Г. (2014)
Щеглов В. И. - Глазные осложнения у пациентов, получавших химиотерапию внутриартериально в составе комплексного лечения глиом головного мозга супратенториальной локализации, Щеглов Д. В., Рыбальченко С. В., Склярова А. И. (2014)
Бучакчийская Н. М. - Факторы риска и клинические особенности течения субарахноидального кровоизлияния у лиц разных возрастных групп, Полковникова К. Ю., Полковников А. Ю. (2014)
Свиридюк О. Є. - Віддалені результати ендоваскулярного лікування хворих з артеріовенозними мальформаціями центральних звивин головного мозку (2014)
Тяглый С. В. - Опыт применения ультразвуковой диссекции-аспирации в хирургическом лечении внутримозговых опухолей (2014)
Кондратюк В. А. - Поліпшення результатів хірургічного лікування хворих з метастатичними пухлинами печінки шляхом доопераційної оклюзії гілок ворітної вени (2014)
Щеглов В. І. - Гістоакрил — препарат вибору для внутрішньосудинної емболізації артеріовенозних мальформацій спинного мозку, Щеглов Д. В., Найда А. В., Свиридюк О. Є., Конотопчик С. В. (2014)
Єлейнік М. В. - Хірургічне лікування хворих з розривом артеріальних аневризм головного мозку ускладнених гострою оклюзійною гідроцефалією, Яковенко Л. М. (2014)
Щеглов Д. В. - Опыт лечения больного с обильно васкуляризированным новообразованием шеи, Конотопчик С. В., Обливач А. А., Свиридюк О. Е., Фрейдман Я. Ю. (2014)
Привітання (2014)
Сегеда Н. - Сутність і зміст гуманітарної експертизи професіогенезу викладача вищої школи (2013)
Рябенко Є. - Ретроспективний аналіз розвитку соціальної держави засобами освіти: теоретико-методологічний контекст (2013)
Волков О. - Топологія і екзистенціологія педагогічного дискурсу, Волкова В. (2013)
Яланська С. - Психолого-дидактосервіс як умова розвитку особистості з природничонауковим мисленням (2013)
Гусєв Л. - Роль педагогической интеллигенции в наполнении образования и воспитания студентов человекомерностью (2013)
Фалько Н. - Life strategy as a component in construction of the personality’s living space (2013)
Хижна О. - Андрагогічний аспект розвитку мистецької освіти в Україні (2013)
Мартинюк А. - Музична освіта як чинник людиномірних сенсів розвитку та соціальної значущості музичного мистецтва (2013)
Кравченко О. - Культурна спадщина як предмет дискусій серед діячів Пролеткульту (20-ті рр. ХХ ст. ) (2013)
Гопка О. - Універсальність музичного мистецтва у формуванні естетичних і світоглядних цінностей (2013)
Катаєв С. - Соціальна проблема несхожості на інших в аспекті людиномірності (2013)
Cелезньов І. - Жизненные планы будущих студентов: европейское измерение и отечественные реалии (2013)
Букрєєва І. - Громадянська активність студентської молоді як сфера прояву людиномірності (2013)
Царькова О. - Психологічне здоров’я як фактор гармонійного розвитку особистості (2013)
Глебова Н. - Соціокультурні комунікаційні аспекти соціалізації: теоретико-методологічний контекст (2013)
Глинська Л. - Особливості соціокультурної самоідентифікації української молоді (2013)
Кучина К. - Методологічна рефлексія розвитку концепцій морального виховання у вітчизняній педагогіці кінця ХХ – початку ХХІ століття (2013)
Солодовнік Л. - Інтеграційні константи взаємодії видів мистецтв в iсторiї музично-педагогічної думки (2013)
Антонів Р. Р. - Інноваційні елементи дидактики в процесі навчання лікарів-інтернів зі спеціальності "Урологія” (2014)
Анчева І. А. - Роль віртуальних технологій в якості професійної підготовки медичних працівників (2014)
Бабінець Л. С. - Ключові аспекти системи підготовки лікаря загальної практики у Словаччині, Боцюк Н. Є., Боровик І. О. (2014)
Бабінцева Л. Ю. - Онтологічні схеми навчальної інформації для підготовки висококваліфікованих лікарів і провізорів на етапі безперервного професійного розвитку (2014)
Баранова І. В. - Багаторівневий підхід до викладання медичних дисциплін іноземним студентам на кафедрах клінічного профілю (2014)
Бензар І. М. - Шляхи формування клінічної компетентності у студентів на кафедрі дитячої хірургії із застосуванням різних моделей викладання (2014)
Булак Г. В. - Сучасні умови організації навчального процесу в медичному вузі (2014)
Бурлака Б. С. - Перспективи використання підходів гейміфікації при підготовці провізорів-косметологів (2014)
Вісьтак М. В. - Світоглядні орієнтири виховного процесу у вищому навчальному закладі, Громовик Б. П., Черкес Н. Д., Маланчук О. М. (2014)
Воронич-Семченко Н. М. - Особливості викладання фізіології на факультеті підготовки іноземних громадян в умовах модернізації медичної освіти, Дубковецька І. І., Бортник Ю. В. (2014)
Геруш І. В. - Роль науково-дослідницької роботи студентів медичних ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації в їх становленні як майбутніх фахівців, Яремій І. М., Кушнір О. Ю. (2014)
Гордієнко В. В. - Досвід викладання фізіології студентам спеціальності "Педіатрія” за кредитно-модульною системою в Буковинському державному медичному університеті (2014)
Горлачук Н. В. - Підготовка провізорів в університетах Великобританії (2014)
Дубініна В. Г. - Сучасний погляд на значення лекції в навчальному процесі, Кузнецова О. В., Рибін А. І. (2014)
Єрошенко Г. А. - Розуміння прикладного значення дисципліни "Гістологія, цитологія, ембріологія” як запорука формування клінічного мислення майбутніх фахівців, Гасюк Н. В. (2014)
Зарівна Н. О. - Методичні аспекти викладання стандартизації лікарських засобів вітчизняним студентам, Логойда Л. С., Коробко Д. Б. (2014)
Зевако В. І. - Літературна норма у професійному спілкуванні медичних працівників, Пришляк А. М., Юкало В. Я. (2014)
Іоффе О. Ю. - Досвід викладання загальної хірургії за кредитно-модульною системою організації навчального процесу, Стець М. М., Меллін В. М., Перепадя В. М., Галига Т. М. (2014)
Кадобний Т. Б. - Філософія формування і розвитку почуттів, Кравчук Л. В., Боцюк І. З. (2014)
Кайдалова А. В. - Роль компетентнісного підходу у реалізації завдань системи якості фармацевтичної освіти, Посилкіна О. В. (2014)
Карбованець О. І. - Сучасні підходи до формування мікробіологічних знань студентів вищих медичних навчальних закладів (2014)
Карпець М. В. - Роль медичної хімії у формуванні студента-медика (2014)
Кліщ Г. І. - Використання інтерактивних методів навчання у медичних університетах Австрії (2014)
Колесник М. Ю. - Використання освітніх ресурсів європейського товариства кардіологів у навчальному процесі лікарів-інтернів за фахом "Внутрішні хвороби” (2014)
Корда І. В. - Проблема розвитку критичного мислення у студентів-медиків, Геряк С. М., Петренко Н. В., Кузів І. Я. (2014)
Кравець Н. О. - Інтеграція діяльності спеціалізованих відділів як чинник зростання рейтингу вузу, Климук Н. Я. (2014)
Кулаєць В. М. - Підвищення ефективності післядипломного етапу практичної підготовки лікарів-інтернів (2014)
Кулаєць Н. М. - Робота студентського наукового гуртка – засіб підвищення рівня знань за умов кредитно-модульної системи навчання (2014)
Кульбашна Я. А. - Формування професійної компетентності майбутніх стоматологів за результатами досліджень вищих медичних навчальних закладів України, Аветіков Д. С., Нагірний Я. П., Ніконов В. В., Поліщук С. C. (2014)
Курята О. В. - Аналіз досвіду використання протоколів надання медичної допомоги у навчальному процесі при викладанні внутрішньої медицини у студентів 5 курсу медичного факультету, Карапетян К. Г., Філіппова О. Ю., Бардаченко Н. І. (2014)
Мазур Л. П. - Досвід застосування сучасних модифікованих освітніх методик у студентів дистанційної форми навчання, Коноваленко С. О. (2014)
Мудра А. Є. - Особливості викладання медичної біохімії студентам-іноземцям, Олещук О. М. (2014)
Нагірний Я. П. - Поліпшення якості стоматологічної освіти майбутніх фахівців шляхом впровадження в традиційну систему особистісно-зорієнтованої моделі навчання, Гасюк Н. В., Чорній Н. В. (2014)
Педанов Ю. Ф. - Проблеми формування світогляду майбутніх фахівців при вивченні фундаментальних дисциплін у вищих медичних навчальних закладах І–ІІ рівнів акредитації, Ващенко Н. М., Гоженко А. І. (2014)
Пилипишин О. І. - Удосконалення навчально-виховної роботи з іноземними студентами на кафедрі філософії та суспільних дисциплін, Бондаренко С. В. (2014)
Попович Я. О. - Сучасні інноваційно-технологічні прийоми та шляхи поліпшення вивчення загальних принципів трансплантології лікарями-інтернами за фахом "Внутрішні хвороби (2014)
Сандуляк Т. В. - Підготовка лікарів за спеціальністю "Неонатологія” для роботи в перинатальних центрах, Сердцева О. А., Клименко Т. М., Закревський А. М. (2014)
Соколова Л. В. - Андрагогічний потенціал професійної освіти, Вдовиченко Ю. П., Коритнюк Р. С., Роздорожнюк О. Я., Давтян Л. Л., Коритнюк О. Я. (2014)
Стаханська О. О. - Обґрунтування значення методики ліній практичних навичок для теоретичної та практичної підготовки студентів-медиків (2014)
Гутор Н. С. - Психологічні особливості та науково-дослідна компетентність у формуванні майбутніх лікарів-стоматологів, Бойків А. Б. (2014)
Тучак О. І. - Методичні аспекти підвищення ефективності викладання фізіології за умов кредитно-модульної системи (2014)
Федонюк Л. Я. - Навчально-біологічний музей імені І. І. Яременка (2014)
Філіпець О. О. - Індивідуалізація навчального процесу при викладанні клінічних дисциплін студентам вищого медичного навчального закладу (2014)
Чорній Н. В. - Викладання курсу пародонтології в рамках кредитно-модульної системи за методикою єдиного дня, Манащук Н. В. (2014)
Шейко С. О. - Значення електрокардіографії в діагностиці тромбоемболії легеневої артерії на первинному рівні медичної допомоги (2014)
Шершун Г. Г. - Досвід розробки і впровадження віртуальних програм з біохімії в навчальний процес, Корда М. М. (2014)
Шостакович-Корецька Л. Р. - Зворотний зв’язок як інструмент удосконалення якості освіти іноземних студентів у медичних вищих навчальних закладах України, Маврутенков В. В., Чергінець А. В., Будаєва І. В., Якуніна О. М., Чикаренко З. О., Ніколайчук М. А., Ахмад Аль-Дірані (2014)
Шумко Г. І. - Досвід організації викладання внутрішньої медицини студентам спеціальності "Медична психологія” на кафедрі внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб Буковинського державного медичного університету в умовах кредитно-модульної системи освіти (2014)
Шумко Б. І. - Проблемні питання підготовки студентів за кредитно-модульною системою організації навчального процесу з онкології на додипломному етапі, Федонюк Л. Я., Малишевський І. О. (2014)
Ярема Н. І. - Удосконалення практичної роботи студентів на кафедрі внутрішньої медицини № 1, Наумова Л. В., Боб А. О. (2014)
Гнатенко Х. П. - Оцінка верхньої межі для параметра некомутативності на основі принципу еквівалентності (2013)
Волошиновський А. - Електронна енерґетична структура та остовно-валентна люмінесценція кристала СsCl , Сиротюк С., Чорнодольський Я., Стриганюк Г., Родний П. (2013)
Стеців Р. Я. - Одночастинкові спектральні густини та рівноважні стани одновимірного йонного провідника (2013)
Левицький Р. Р. - Вплив п'єзоелектричного зв'язку на деформаційні ефекти в сеґнетоелектриках K(H1-xDx)2PO4, Зачек І. Р., Вдович А. С., Стасюк І. В. (2013)
Васильєв О. М. - Моделювання макроекономічної динаміки методами еконофізики, Чалий О. В. (2013)
Кошмак І. О. - Роль пилу під час моделювання світіння зони HII, що містить бульбашкоподібну структуру, Мелех Б. Я. (2013)
Ваврух М. В. - Поперечні перерізи основних процесів, що формують коефіцієнт неперервного поглинання у фотосферах зір типу Сонця, Стельмах О. М. (2013)
Персоналії, хроніка, бібліографія (2013)
Авторський покажчик тому 17 (2013)
Майданюк С. П. - Метод багаторазових внутрішніх відбиттів як засіб визначення ймовірностей злиття в задачах захоплення альфа-частинок ядрами, Бельчиков С. В. (2014)
Возняк О. - Квазіточно розв'язувані періодичні потенціали для систем з масою, що є періодичною функцією від координат (2014)
Ikot A. N. - Hyperbolic Manning-Rosen potential under spin and pseudospin symmetries of the Dirac equation with Coulomb-Hulthén-like tensor interactions, Maghsoodi E., Zarrinkamar S., Hassanabadi H. (2014)
Turovsky A. - On the Chraplyvy transformation and some features of its application for higher-order expansions (2014)
Янішевський В. С. - Рівняння динаміки ціни опціону та моделі квантової механіки (2014)
Корбутяк Д. В. - Люмінесцентні властивості нанокристалів CdS, синтезованих у полімерних матрицях, Калитчук С. М., Будзуляк С. І., Курик А. О., Токарєв С. В., Шевчук О. М., Ільчук Г. А., Токарев В. С. (2014)
Петрук О. - Прискорення частинок на ударних хвилях. Стаціонарні розв'язки кінетичного рівняння (2014)
Персоналії, хроніка, бібліографія (2014)
Титул, зміст (2008)
Гавенко С. Ф. - Дослідження точності відтворених кольорів зображень офсетного друку на флокованих поверхнях, Дудяк В. О., Рибка Р. В. (2008)
Занько Н. В. - Особливості використання чорної фарби в кольоровій репродукції (2008)
Воржева О. В. - Проблеми розвитку інформаційної системи підприємства (2008)
Бурса О. В. - Сучасні моделі управління якістю та особливості їх застосування в готельному господарстві (2008)
Бенеш Р. В. - Шкали оперативного контролю друкарського процесу, Шаблій І. В. (2008)
Гілета І. В. - Вектор пріоритетів для критеріїв верстання шпальт газетних видань, Сеньківський В. М. (2008)
Бойчук Н. - Дослідження технологічних та експлу-атаційних властивостей крохмальних клеїв для виготовлення гофрокартону, Гавенко С., Гевусь О., Вуйцик Л. (2008)
Маїк В. З. - Теоретичні основи процесів тиснення поліграфічної продукції (2008)
Жидецький С. В. - Експериментальні дослідження впливу обробки коронним розрядом покрівельних матеріалів на зміну їх поверхневої енергії, Маїк В. З., Репета В. Б. (2008)
Савченко О. М. - Мікроскопічний аналіз структури флокованих матеріалів при склеюванні упаковки, Гавенко С. Ф. (2008)
Таран Т. В. - Підвищення стійкості копіювальних шарів трафаретних друкарських форм до агресивних розчинників, Кавулич Н. С. (2008)
Слоцька Л. С. - Дослідження впливу характеристик анілоксового валу на якість зображення, Когут А. Т., Слуцький М. Я. (2008)
Шаблій І. В. - До питання вибору гумово-тканинних полотен у технологіях офсетного друку, Ривак П. М., Різник Г. Р. (2008)
Чехман Я. І. - Тиск при друкуванні в офсетних машинах: причини коливання і наслідки, Шустикевич М. В. (2008)
Логазяк І. Ю. - Дослідження фізико-механічних властивостей капронових ниток для шиття книжкових блоків (2008)
Йордан Г. М. - Вплив відносної вологості та температури на інтенсивність процесу мікрохвильового висушування книжкових блоків (2008)
Кадиляк М. С. - Консервація друкованих видань на паперовій основі методом стабілізації, Онищенко Т. І. (2008)
Білас Л. Б. - Вплив ретинолу ацетат на фізико-механічні властивості паперу в процесі його обробки (2008)
Кілко І. - Дослідження можливості використання різних матеріалів при тиражуванні інформації для незрячих, Степанець В. (2008)
Мельников О. В. - Декан двох факультетів (до 105-ліття з дня народження О. І. Колінько) (2008)
Benhaliliba M. - Characterization of Coated Fe-doped Zinc Oxide Nanostructures, Ocak Y. S., Tab A. (2013)
Anil G. Khairnar - Symthesis of Cerium Dioxide High-k Thin Films as a Gate Dielectric in MOS Capacitor, Mhaisagar Y. S., Mahajan A. M. (2013)
Touati A. - Volatile and Non-Volatile Single Electron Memory, Kalboussi A. (2013)
Espinosa-Torres N. D. - Modeling Optical and Electronic Properties of Silica Nano-Clusters in Silicon Rich Oxide Films, Flores-Gracia J. F. J., Luna-López J. A., Morales-Sánchez A., Sosa-Sánchez J. L., Ramírez-García J. C. (2013)
Kryuchkov S. V. - Electron States and Quasienergy Spectrum of the Graphene Exposed to the Electromagnetic Wave, Kukhar E. I., Nikitina O. S. (2013)
Mirgender Kumar - Spectroscopic Characterization of GaAs and AlxGa1–xAs / AlyGa1–yAs Quantum Well Heterostructures, Singh V. P. (2013)
Melvin David Kumar M. - A Comparative Study on the Optical Properties of Multilayer CdSe / CdTe Thin Film with Single Layer CdTe and CdSe Films, Suganthi Devadason (2013)
Santosh K. Gupta - Analog and RF Performance Evaluation of Dual Metal Double Gate High-k Stack (DMDG-HKS) MOSFETs, Baishya S. (2013)
Barabash M. Yu. - Template as an Instrument of Group Nanotechnology (2013)
Omer B. M. - Optical Properties of Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl) and Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl) / (6,6)-Phenyl C61-butyric Acid 3-ethylthiophene Ester Thin Films (2013)
Omer B. M. - Photovoltaic Properties of Poly (3-hexylthiophene): (6, 6)-Phenyl C61-butyric Acid 3-ethylthiophene Thin Films (2013)
Sumanta Kumar Tripathy - Influence of the Substrates Nature on Optical and Structural Characteristics of SnO2 Thin Film Prepared by Sol-Gel Method, Bhabani Prasad Hota (2013)
Girase K. D. - Effect Of Cobalt Doping on FT-IR, Raman Spectra and Thermal Stability of Lead Iodate Crystals (2013)
Tomilin S. V. - Mechanism and Conditions of Nanoisland Structures Formation by Vacuum Annealing of Ultrathin Metal Films, Yanovsky A. S. (2013)
Dinesh Saini - ZnO-CdS Powder Nanocomposite: Synthesis, Structural and Optical Characterization, Duchaniya R. K. (2013)
Ahemen I. - Effect of pH Variation on the Structural and Optoelectronic Properties of Zinc Sulfide Nanoparticles Capped with Sodium Carboxymethyl Cellulose, Meludu O., Odoh E. (2013)
Lydia R. - Structural and Optical Properties of Cu2ZnSnS4 Nanoparticles for Solar Cell Applications, Sreedhara Reddy P. (2013)
Khomenko A. V. - Frictional Anisotropy of Metal Nanoparticles Adsorbed on Graphene, Prodanov N. V., Khomenko M. A., Krasulya B. O. (2013)
Begam M. R. - Effect of Substrate Temperature on Structural and Optical Properties of Nanocrystalline CdTe Thin Films Deposited by Electron Beam Evaporation, Rao N. M., Kaleemulla S., Shobana M., Krishna N. S., Kuppan M. (2013)
Fil’shtinskii L. A. - Model of the Elastic Plate Stiffened with the Regular System of Nanorods, Shramko Yu. V., Burnatnaya G. F. (2013)
Rajpal S. - Structural and Optical Properties of CdS Thin Film Grown by Chemical Bath Deposition, Bandyopadhyay V. (2013)
Ming-Wei Li - Characterization of CoTiO3 Nanocrystallites Prepared by Homogeneous Precipitation Method, Xiao-Mei Gao, Yin-Ling Hou, Cheng-Yang Wang (2013)
Solaimani M. - Electronic and optical Properties of GaN / AlN Multiple Quantum Wells under Static External Magnetic Field, Izadifard M. (2013)
Kuzmenko A. P. - Stress Topology within Silicon Single-Crystal Cantilever Beam, Timakov D. I, Abakumov P. V., Dobromyslov M. B., Odnodvorets L. V. (2013)
Kuzmenko A. P. - Justification of Visualization Technique of Domain Structure with Raman Scattering, Abakumov P. V., Dobromyslov M. B., Shumakova N. I. (2013)
Manjunath A. W. - Low Temperature Electrical Resistivity Studies in Lead Thin Films, Sankarappa T., Ramanna R., Ashwajeet J. S., Sujatha T., Sarvanan P. (2013)
Дзякович Д. О. - Геометризація електромагнетизму в просторі зі скрутом (2014)
Стасюк І. В. - Дослідження електронних станів у сильно анізотропних шаруватих структурах зі стадійним упорядкуванням, Величко О. В. (2014)
Turovsky A. - On the Chraplyvy transformation and some features of its application for higher-order expansions. II (2014)
Вакарчук І. О. - Диференціальний переріз фотоефекту в деформованому електромагнітному полі, Дяків Ю. М. (2014)
Rovenchak A. - Physics at the University of Lviv: The first two centuries in the bibliographic aspect (2014)
Нагорний А. В. - Нейтронні та термодинамічні дослідження магнітних рідинних систем, стабілізованих монокарбоновими кислотами, Петренко В. І., Булавін Л. А., Альмаші Л., Ковальчук В. І., Мороз К. О., Недяк С. П. (2014)
Сухачов П. О. - Ґенерація щілини у вейлівських напівметалах з кулонівською взаємодією в зовнішньому магнітному полі (2014)
Махлайчук В. М. - Діелектричні властивості насиченої водяної пари, Храпатий С. В., Жулавський К. В. (2014)
Зачек І. Р. - Статичні діелектричні, п'єзоелектричні та пружні властивості антисегнетоелектриків NH4H2PO4 і NН4Н2AsO4, Левицький Р. Р. (2014)
Ваврух М. В. - Подібність структури орбіт планетних систем Галактики, Тишко Н. Л., Прунчак І. Я. (2014)
Раабе А. - Електричні особливості в гравітаційному полі (2014)
Maligranda L. - Antoni Raabe (1915-1942), Prytula Ya. G. (2014)
Семінар із сучасних проблем фізики (2014)
Мельник В. П. - Наука в сучасному світі: проблеми об’єктивності і релятивності (2012)
Захара І. С. - Філософія і література: союз в ім’я духовності (2012)
Лисий В. П. - Категорії і поняття, їхнє співвідношення (2012)
Дахній А. Й. - Деструкція як метод герменевтичної феноменології Мартина Гайдеґера (2012)
Альчук М. П. - Філософія права в контексті університетської освіти (2012)
Сафонік Л. М. - Пошук нової онтологічної вкоріненості людини у бутті як сенс життя (2012)
Стеценко В. І. - Особливості філософської теології Григорія Сковороди (2012)
Синиця А. C. - Прагматико-семантична інтерпретація поняття істини в сучасній аналітичній філософії (2012)
Пухта І. С. - Трансформація класичної концепції суб’єкта в герменевтичній феноменології М. Гайдеґера (2012)
Лазарева М. - Етичні дилеми масового суспільства в контексті глобалізаційних викликів (2012)
Яковенко Т. - Становище homo economicus у суспільстві споживання: від комфорту до екозагрози (2012)
Чоловська Н. - Глобальна самоорганізація людства на засадах сталого розвитку (2012)
Лущ У. І. - "Теорема секуляризації”: християнські витоки чи делегітимація Нового часу? (2012)
Соболь О. - Суспільно-політичне становище жінки в епоху європейського Середньовіччя (2012)
Бочуля О. - Повсякденність: загальний аналіз природи і структури (2012)
Мамчак С. - Критична соціальна теорія Ю. Габермаса: типологічна реконструкція (2012)
Сарабун О. - Екзистенція як шлях від усвідомлення абсурду до здійснення свободи у філософії А. Камю (2012)
Саноцька Н. Я. - Феномен творчості в контексті середньовічної філософії (2012)
Власевич-Хоркава Т. В. - Особливості сучасної техногенної цивілізації та вияви кризи духовності людини (2012)
Боднар В. - Концепт життя: перспектива конструктивістського плюралізму (2012)
Ярошенко Т. М. - Морфологічний аналіз української моделі історико-культурного розвитку (2012)
Ліщинська О. І. - Етнокультурний вимір українського авангардизму (2012)
Дарморіз О. В. - Особливості розвитку інформаційної культури в добу глобалізації (2012)
Колесник І. М. - Картина світу буддизму та сучасного природознавства: точки перетину світоглядів (2012)
Брилинська Б. - Козацтво та пограничність українського типу культури (2012)
Плахта С. - Імпресіонізм як вияв художнього світогляду кінця ХІХ ст. (2012)
Голубович О. - Вплив міста на життя людини в добу глобалізації (2012)
Галуйко Р. - Софіологічний аспект догмату іконошанування у концепції Сергія Булгакова (2012)
Кобрин М. - Замойський синод і формування традиційної ідентичності УГКЦ (2012)
Ковальчук В. - Антропологічний аспект феноменології Ж.-П. Сартра (2012)
Мочурад А. - Cyчacний міф як соціокультурний феномен y молодіжному cepeдoвищi (2012)
Шипунов Г. В. - Особливості формування моноцентричного політичного режиму Олександра Лукашенка (2012)
Гарбадин А. - Концепт чужинця в політологічному дискурсі (2012)
Костів І. - Особливості міжпартійної комунікації у транзитних суспільствах (2012)
Радь Т. - Популізм як продукт політичної комунікації (2012)
Юрдига Б. - Особливості еволюції президентської системи в Аргентині (2012)
Щербина Л. - Розробка методики дослідження метатеоретичного рівня знань психотерапевта (2012)
Штепа О. С. - Особливості психологічної ресурсності осіб зрілого віку (2012)
Михальчишин Г. Є. - Мотиваційні аспекти подання милостині (2012)
Вінтюк Ю. - Класифікація видів діяльності: спроба аналізу та оптимізації (2012)
Титул, зміст (2012)
Ахтирська Н. - Особливості методології судового пізнання у справах, пов'язаних із корупцією (2012)
Буздуган Я. - Правова характеристика фінансово-господарської діяльності благодійних організацій в Україні (2012)
Гук Н. - Вища освіта крізь призму ринку праці (2012)
Євграфова Є. - Вирішення питань права судом касаційної інстанції (теоретико-практичні аспекти) (2012)
Зварич І. - Політико-правові засади референдумів в Україні: політологічний контекст* (2012)
Клименко Н. - Щодо сутності корупції та антикорупційних судових експертиз (2012)
Корсак К. - Ноопрогрес людства (2012)
Мосьондз С. - Наука в різних іпостасях (2012)
Мацькевич М. - Реалізація конституційних культурних прав та свобод людини і громадянина в контексті верховенства права (2012)
Шедяков В. - Ефективні технології соціального проектування: динаміка змін (2012)
Фурашев В. - Ключові аспекти проекту закону України "Про безпеку інформації" (2012)
Якимчук Б. - До питання про правовий статус іноземців під час провадження досудового слідства в Україні (2012)
Васюта В. М. - Точний розв'язок гармонічного осцилятора в просторі зі спіновою некомутативністю (2013)
Rovenchak A. - Bibliography of the Department for Theoretical Physics, University of Lviv, in 1914-1939 (2013)
Мигаль В. М. - Властивості двофазного плину дворівневих атомів з урахуванням близького порядку, Держко О. В. (2013)
Романюк М. О. - Дослідження фероїків у ділянці спектра, що відповідає електронним переходам, Андрієвський Б. В., Стадник В. Й., Кушнір О. С. (2013)
Луньов С. В. - Параметри високоенерґетичного δ1-мінімуму зони провідності n-Ge, Назарчук П. Ф., Бурбан О. В. (2013)
Breus V. V. - Variability of the spin period of the white dwarf in the intermediate polar V405 Aur: Low-mass third body or precession?, Andronov I. L., Dubovský P., Kolesnikov S. V., Zhuzhulina E. A., Hegedűs T., Beringer P., Petrík K., Robertson J. W., Ryabov A. V. (2013)
Лаба I. С. - Рівень активності сонця в затяжному і глибокому мінімумі циклів 23/24 та його вплив на кліматичну систему Землі, Янків-Вітковська Л. М., Лісняк П. Г., Підстригач І. Я. (2013)
Баран О. А. - Конвекція в сонячній атмосфері (2013)
Персоналії, хроніка, бібліографія (2013)
Мельник В. П. - Людина і технонаука в контексті ноосферної парадигми, Маринюк В. Г. (2013)
Макарієв П. - Перерозподіл чи визнання? Розрізнення соціальних і культурних чинників у публічному житті (2013)
Лисий В. П. - Діалектика як діалог і метод: критерій сутнісної єдності (2013)
Стеценко В. І. - До питання про українську традицію філософування про Бога, людину і релігію (2013)
Сафонік Л. М. - Екзистенційна фрустрація як криза ціннісних орієнтирів людини та втрата сенсу життя у філософії ХХ сторіччя (2013)
Якуц Р. Р. - Рефлексія як безумовна умова філософування (2013)
Наконечний А. Р. - Ідея свободи у суспільно-духовному житті України XIV–XVIII ст. (2013)
Попель О. - Філософія Сходу і сучасна інтерпретація проблеми виміру у квантовій механіці (2013)
Сарабун О. - Концепт відповідальності як явище громадянського соціуму (2013)
Мамчак С. - Концепція деліберативної демократії Ю. Габермаса у контексті полеміки між лібералами та комунітаристами (2013)
Коновал В. - Знак і символ у семіотиці С. Ланґер (2013)
Паляниця О. - Концепт "життєсвіт” у філософії Ю. Габермаса як поняття філософії історії (2013)
Поліщук Р. М. - Феномен персоналізму: американський та французький варіанти (2013)
Бобровська С. - Концепція демократичної легітимності П. Розанвалона (2013)
Синиця А. - Традиційна і сучасна аналітична філософія з погляду компаративістики (2013)
Карамишева Н. В. - Співвідношення "логічного” та "онтологічного” в сучасній науці, Бовтач С. В. (2013)
Ібрагімов М. - "Філософія спорту” в теоретичній ретроспективі і практичній перспективі (2013)
Тимо О. - Смерть як інше у ранніх працях Е. Левінаса (2013)
Амеліна С. - Масова культура в контексті глобалізаційних тенденцій сучасної епохи (2013)
Гучко Г. І. - Феномен шістдесятництва як вияв української ідентичності (2013)
Денисенко В. М. - Трансформація концепту свободи: ліберальний та неоліберальний дискурс (2013)
Хома Н. - Парадигма соціальної держави в умовах формування нової соціокультурної дійсності (2013)
Гарбадин А. - Особливості політичного дискурсу, його обмежувальних механізмів щодо відтворення феномену чужинця у Мішеля Фуко (2013)
Мельник А. В. - Співвідношення індивідуальних та колективних прав людини в контексті забезпечення і захисту свободи вираження поглядів (2013)
Островська К. О. - Диференційна діагностика дітей з аутизмом: психологічний аспект (2013)
Штепа О. С. - Тенденції особистісного саморозвитку майбутніх психологів: ресурсний аспект (2013)
Гапон Н. П. - Ставлення студентів до виявів академічної нечесності: крос-культурний аналіз, Худзіцка-Чупала А., Лупіна-Вегенер А. (2013)
Дідковська Л. І. - Особливості психологічного захисту в структурі ВКХ при різних соматичних захворюваннях (2013)
Ковалюк З. Д. - Фоточутливі гетеропереходи n-In2O3 / p-InSe з наноструктурованою поверхнею фронтального шару, Катеринчук В. М., Кудринський З. Р., Литвин О. С.. (2013)
Кудринський З. Р. - Нанокомпозитний матеріал на основі шаруватих кристалів GaSe та InSe, інтеркальованих сегнетоелектриком RbNO3, Нетяга В. В. (2013)
Гайша О. О. - Методика визначення рівноважної відстані двохчасткового міжатомного потенціалу на основі аналізу енергії кристалічної решітки речовини (2013)
Краснюк И. Б. - Пространственно-временные колебания релаксационного и предтурбулентного типа в идеальных ограниченных аморфных сплавах, Мельник Т. Н., Таранец Р. М., Юрченко В. М. (2013)
Дмитрук М. Л. - Оптичні спектри та колір колоїдів срібла, Малинич С. З., Мороз І. Є. (2013)
Кудря В. Г. - Узгодження каскадів високочастотних електронних пристроїв (2013)
Дяденчук А. Ф. - Получение пористого ZnSe методом электрохимического травления, Кидалов В. В. (2013)
Бойчук А. М. - Електричні властивості шпінелі LiMn1.9Fe0.1O4 та літієвих джерел струму з катодом на їх основі, Угорчук В. В., Бойчук Т. Я., Гасюк М. І. (2013)
Денисов С. И. - Обобщенное уравнение Фоккера-Планка для модифицированного уравнения Ландау-Лифшица с белым шумом Пуассона, Бондарь Е. А. (2013)
Пуганцева О. В. - Перенормування енергії екситонного збудження в наноплівці дийодиду свинцю внаслідок ефектів самополяризації та електрон-фононної взаємодії , Крамар В. М. (2013)
Ушкац М. В. - Проблема конденсации в однофазной статистике Гиббса на примере потенциала Леннард-Джонса (2013)
Салій Я. П. - Періодичність розподілу власних дефектів у епітаксійних плівках PbTe, Фреїк Д. М., Юрчишин І. К., Фреїк І. М. (2013)
Долгов А. С. - К вопросу о миграции примесных атомов в графене, Жабчик Ю. Л. (2013)
Ляшенко Я. А. - Учет пространственной неоднородности температуры в синергетической модели граничного трения, Манько Н. Н. (2013)
Марченко О. А. - Критерій проходження реакції високотемпературного синтезу, що самопоширюється, у наношаруватих фольгах в умовах зовнішнього тепловідведення (мезоскопічна модель), Запорожець Т. В. (2013)
Скирта Ю. Б. - Особенности фазового перехода в монокристалле Ni50.9Мn29.43Gа19.67, Созинов А. Л., Невдача В. В. (2013)
Данильченко С. Н. - Способ определения концентрации и локализации мажорных примесей (Mg, Na, K) биологического апатита минерализованных тканей (2013)
Хижня Я. В. - Структура и фазовый состав апатита костной ткани и кальцинированных фрагментов аорты при остеопорозе, Атаман А. В., Станиславов А. С., Кузнецов В. Н., Данильченко С. Н. (2013)
Кузема O. C. - Про деякі удосконалення іонного мікрозондового аналізатора, Кузема П. О. (2013)
Березовская И. В. - Химические ловушки синглетного кислорода как метод исследования механизмов фотодинамической терапии, Белаш Е. М., Рожицкий Н. Н. (2013)
Кернажицький Л. - Фотолюмінесценція та оптичне поглинання чистого нанокристалічного TiO2 анатазу та рутилу при кімнатній температурі, Шимановська В., Гаврилко T., Наумов В., Федоренко Л., Кшнякін В. (2013)
Голобородько А. A. - Отражение и прохождение света в структурированном композитном материале (2013)
Остафійчук Б. К. - Азотовмісне нанопористе вугілля для електродів суперконденсаторів, Будзуляк І. М., Кузишин М. М., Рачій Б. І., Заторський Р. А., Лісовський Р. П., Мандзюк В. І. (2013)
Хандожко В. О. - Вплив відпалу кристала на орієнтаційну залежність ядерного квадрупольного резонансу в InSe, Раранський М. Д., Балазюк В. Н., Ковалюк З. Д. (2013)
Митропольский И. Е. - Аналитические возможности ионно-фотонной спектроскопии для экологического мониторинга, Кузьма В. В., Дробнич В. Г. (2013)
Лисенков Е. А. - Особливості переносу зарядів у системі поліетилен-гліколь / вуглецеві нанотрубки, Клепко В. В. (2013)
Барбуца С. Г. - Оптичні та електрохімічні властивості шаруватих кристалів GaSe інтеркальованих нікелем, Боледзюк В. Б., Ковалюк З. Д., Пирля М. М., Фешак Т. М. (2013)
Фреїк Д. М. - Явища переносу у парофазних конденсатах PbTe-Bi2Te3 на ситалі , Дзундза Б. С., Яворський Я. С., Биліна І. С., Люба Т. С. (2013)
Зленко В. О. - Розрахунок реальних розмірів наночастинок за АСМ зображеннями та моделювання їх магнітооптичних властивостей, Демиденко М. Г., Проценко С. І. (2013)
Kuzmenko A. P. - Processes of Defragmentation, Thermo Capillary Extraction and Agglomeration of Ultradispersed Gold from Mineral Raw Materials and Technogenic Products within Laser Radiation Field, Khrapov I. V., Dobromyslov M. B. (2013)
Biswabandhu Jana - A Comparative Performance Study of Hybrid SET-CMOS Based Logic Circuits for the Estimation of Robustness, Anindya Jana, Jamuna Kanta Sing, Subir Kumar Sarkar (2013)
Слипченко Н. И. - Устройство контроля температурных характеристик солнечного элемента, Письменецкий В. А., Герасименко Н. В., Шереметьев А. Д. (2013)
Лещак В. В. - Удосконалення фінансових важелів держави щодо забезпечення макроекономічної стабілізації цін, Лещак О. М. (2014)
Яворська Т. В. - Теорія страхування: еволюція поглядів та сучасне розуміння (2014)
Салькова І. Ю. - Теоретичні основи оцінки конкурентоспроможності підприємств АПК (2014)
Хавер В. М. - Система фінансового забезпечення в державній інноваційній політиці (2014)
Гнаткович О. Д. - Еколого-економічні аспекти реалізації ринкових земельних відносин (2014)
Грицюк Н. О. - Сутність, підпорядкованість та взаємозв’язок стратегій (2014)
Суворова І. М. - Контролінг як сучасна система управління на авіатранспортному підприємстві (2014)
Федуняк І. О. - Ефективність виробництва біогазу в Україні (2014)
Войтович Л. М. - Особливості формування страхової власності в Україні (2014)
Dziekanski P. - Wielowymiarowa analiza porownawcza w ocenie konkurencyjnosci powiatow wojewodztwa Swiętokrzyskiego (w kontekscie finansow, gospodarki I spodowiska) (2014)
Миськів Г. В. - Дослідження етапів становлення кредитного ринку України (2014)
Спасів Н. Я. - Екстерналії виконання Державного бюджету за доходами і видатками по Івано-Франківській області, Мартинюк В. Ф. (2014)
Ткаченко Н. В. - Вплив глобалізацій них процесів на розвиток фінансових посередників (2014)
Харченко А. М. - Економічна природа кредитного ризику як ключового ризику банківського кредитування (2014)
Чеховський Д. Б. - Економічна природа гарантування банківських вкладів (2014)
Шабанова О. В. - Науково-методичний підхід до оцінювання інвестиційного потенціалу недержавних пенсійних фондів (2014)
Левицька І. О. - Управлінський аудит операційних витрат енергопостачальних компаній в умовах інтегрованої системи управління (2014)
Левицька С. О. - Соціальна складова підприємницької діяльності як об’єкт обліку (2014)
Осадча О. О. - Реформування інформаційного забезпечення за даними бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємств (2014)
Харчук Ю. Ю. - Облікова політика та її вплив на фінансову стійкість вищих навчальних закладів державної та комунальної власності в Україні (2014)
Денищук П. М. - Системний аналіз процесу визначення кількості ставок викладачів державного вишу (2014)
Титул, зміст (2014)
Димченко O. В. - Синергетична концепція управління інвестиційною діяльністю комунальних підприємств у контексті підвищення інвестиційної привабливості галузі, Ільяшенко Ю. Г. (2014)
Скоморович І. Г. - Погляди українських вчених на проблеми функціонування грошової системи зі стародавніх часів до середини ХІХ століття (2014)
Vasary M. - Analysing competitiveness in agrotrade among Visegrad countries, Vasa L., Baranyai Z. (2014)
Marynina S. V. - Impact of the European Union trade policy on international trade (2014)
Cho S.-H. - eBay's cross-border bid of Korean Gmarket, Kim H. E. (2014)
Ажаман І. А. - Будівництво в сільському господарстві як чинник підвищення конкурентоспроможності аграрної галузі (2014)
Вахович І. М. - Стан і проблеми вищої освіти в Україні, Іщук Л. І., Пиріг С. О. (2014)
Gress M. - Causes of the food crisis 2007–2008 and price development for selected commodities (2014)
Дегтярьова О. О. - Залежність від попереднього розвитку ("path dependence") української енергетичної системи, Пудичева Г. О. (2014)
Karimbergenova M. К. - Experience of the Republic of Kazakhstan in realization of sustainable development policy (2014)
Krylenko V. I. - Budget issues of state economic security (2014)
Кукса І. М. - Проблеми формування інноваційної моделі розвитку АПК в Україні (2014)
Lekovic V. - Institutions as a factor of economic growth and development: the case of Serbia (2014)
Micic V. - Specialization and competitiveness of the manufacturing industry in the CEE countries, Veselinovic P., Miletic D. (2014)
Татаринова Л. Ф. - Роль глобализации в реформировании государственной инвестиционной политики Республики Казахстан (2014)
Titarenko G. B. - The nature of institutional environment of the national innovation system, Kirienko D. M. (2014)
Jacimovic D. - Higher education reforms in Montenegro towards competitive and productive economy within the EU single market, Karadzic V. (2014)
Григорьев С. Н. - Рост стоимости технологического капитала как критерий и результат инновационного развития предприятий, Еленева Ю. Я., Андреев В. Н. (2014)
Djedjula V. V. - Investment in energy saving actions of industrial enterprises (2014)
Кабижан Н. Н. - Актуальные вопросы управления эффективностью в государственных органах, Сейтимбетов Д. С. (2014)
Карамушка О. М. - Збалансована інноваційна підтримка підвищення ефективності використання капіталу насіннєвих підприємств (2014)
Kovbatyuk M. V. - Ranking score as competitiveness criterion of enterprise, Strilok I. I. (2014)
Kuzmin O. I. - Conceptual framework for express diagnostic analysis of industrial enterprises, Melnyk О. H., Grom'yak O. B. (2014)
Могиліна Л. А. - Науково-методичні засади оцінювання рівня фінансової безпеки промислових підприємств України (2014)
Полінкевич О. М. - Структуризація чинників впливу зовнішнього середовища на інноваційні бізнес-процеси підприємств за ступенем ризику, Лещук В. П. (2014)
Predic B. - Strategic analysis of competitive environment: the case of Philip Morris operations Ad Nis, Serbia, Stosic D. (2014)
Тоцька О. Л. - Структура університетських доходів і витрат у Канаді й Україні: порівняльний аналіз (2014)
Турило А. А. - Система критеріїв і показників оцінювання капіталізації підприємства в процесі інноваційного розвитку, Турило А. М. (2014)
Chorna M. V. - Methodology for estimating the retailers' need in investment capital, Zhuvagina I. O., Filipishyna L. M. (2014)
Shubin O. O. - Methodological principles in defining the competence readiness of enterprise for strategic changes, Guseva O. I. (2014)
Головня О. М. - Управління інвестиційним кліматом: інтереси держави, регіонів і підприємств (2014)
Максимів Д. Я. - Альтернативне оцінювання інвестиційно-інноваційної діяльності у Львівській області (2014)
Makhomet Y. V. - Factor analysis of intellectual potential of a region (2014)
Pitic G. - The influence of clusters strength and specialization on regional innovativeness: comparative analysis of Hungary, Bulgaria, Greece, Romania and Serbia, Savic N., Dzunic M. (2014)
Silinevica I. - Problems in the implementation of development strategies in the context of tourism development: the case study of Cibla county, Mietule I. (2014)
Стегней М. І. - Інноваційні аспекти сталого розвитку сільських територій в умовах глобальних викликів (2014)
Bissenov K. A. - Environmental and economic efficiency of using insulated wood concrete in building based on agricultural and industrial wastes, Uderbayev S. S., Shalbolova U. Z. (2014)
Znamenackova J. - Environmental goods market liberalization: case study of Czech Republic and possible way to follow for Ukraine, Sauer P., Fernando Lara Cervantes R. (2014)
Kolosok A. М. - Mechanism for environmental tax administration improvement in Ukraine, Trachuk I. A. (2014)
Liao P.-A. - Sensing and responding to a climate change: empirical evidence from rural SME in Taiwan, Wang J.-H., Yao C.-Y. (2014)
Tanzharikov P. - Evaluation of economic efficiency of waste oil recycling technology, Sarabekova U., Tanzharikova G. (2014)
Кудашева Т. В. - Доступ к образованию и информационно-коммуникационным технологиям как фактор снижения неравенства в Казахстане, Куница С. М., Мухамедиев Б. М. (2014)
Марчук Л. П. - Механізм управління творчою активністю персоналу підприємства як засіб інноваційної трансформації виробництва (2014)
Seitkhozhina J. A. - Gender asymmetry at the labor market in the Republic of Kazakhstan (2014)
Simchenko N. O. - Scientific approaches to assessment of social innovations at industrial enterprises, Zhaldak G. P. (2014)
Турегельдинова А. Ж. - Анализ эффективности структуры социального пакета (2014)
Abisheva D. D. - International experience in using the methodology for determining the systemically important financial institutions: history and practice (2014)
Grubisic Z. - A debate on different exchange rate regime and macroeconomic performances in see countries, Kamenkovic S. (2014)
Erdem E. - Impact of domestic credits on the current account balance: a panel ARDL analysis for 15 OECD countries, Ucler G., Bulut U. (2014)
Issakhova A. S. - Issues of interbudget relations in contemporary Kazakhstan (2014)
Kuznichenko Y. M. - Analysis of approaches to calculation of operational risks within bank capital adequacy assessment (2014)
Лісовий А. В. - Інформаційне вдосконалення системи місцевого оподаткування, Семенишин Х. М. (2014)
Subosic D. - Influence of impact munition on police units engagement costs, Mihic M., Kekic D. (2014)
Yee C. M. - Impact of budgetary slack on organizational goals, Wong Sek Khin E. (2014)
Muryjas P. - Business intelligence for small and medium sized businesses (2014)
Волков И. В. - Оптимизация интегрированных бизнес-процессов оказания государственных услуг в рамках системы "электронное правительство", Денисов А. Р., Левин М. Г. (2014)
Вуйцик В. - Применение технологии "data mining" для анализа данных учебного процесса, Смаилова С., Увалиева И. (2014)
Gureev K. A. - Intelligent technologies in the process of business units behavior modelling, Gureeva E. G. (2014)
Ivanchenko N. O. - Mivar technologies modelling of enterprise's technical and technological potential (2014)
Manzhos T. V. - A single-period inventory management model with a continuous fuzzy random demand (2014)
Nosenko V. V. - Modelling of information systems for managing the resource allocation, Sakhatska I. K., Seliverstova I. O. (2014)
Рубіш М. А. - Інформаційні технології в управлінні інвестиційними проектами транскордонного співробітництва (2014)
Тадеєв Ю. П. - Односекторна модель економічного зростання з технологічним прогресом та інтелектуальним капіталом (2014)
Teslyuk V. M. - Improving the efficiency of the solution of linear programming tasks applying the CUDA-technology, Kis Y. P., Teslyuk T. M. (2014)
Forys I. - Methods of linear ordering in estimation of potential of polish market of agricultural property, Putek-Szelag E. (2014)
Шерстенников Ю. В. - Моделювання механізмів впливу на темпи продажу продукції підприємства, Рудянова Т. М. (2014)
Перший український термінологічний статистичний словник (2014)
Відомості про авторів (2014)
У наступному номері журналу (2014)
Титул, зміст (2014)
Дорошенко А. Ю. - Розробка сервісно-орієнтованих засобів для запуску паралельних програм на мультипроцесорному кластері, Бекетов О. Г., Яценко О. А., Вітряк Є. А., Па-влючин Т. О. (2014)
Глибовец А. М. - Розробка Web-прототипу для аналізу висловлювань користувачів соціальної мережі Twitter, Гонтар М. А. (2014)
Піговський Ю. Р. - Ефективний емпіричний метод дедублікації на файловому рівні (2014)
Глибовець М. М. - Ін’єкція функціональних залежностей у контейнері інверсії керування, Федорченко В М. (2014)
Шаховська Н. Б. - Оцінювання якості консолідованих даних (2014)
Колтик М. А. - Построение модели угроз и нарушителей информации для объекта испытаний с использованием онтологии проведения испытаний КСЗИ (2014)
Оборська О. В. - Інформаційна система моделювання воєнних дій механізованих військ з використанням онтологічного підходу (2014)
Ігнатенко О. П. - Моделювання конфліктної взаємодії в мережах: еволюційно-ігровий підхід, Синецький О. Б. (2014)
Пашко С. В. - Максимальное время преследования для стратегии параллельного сближения, Яловец А. Л. (2014)
Яценко А. О. - Побудова автоматизованої системи моніторингу стану елементів конструкцій методом MDP-планування, Досин Д. Г. (2014)
Титул, зміст (2014)
Гуменна О. В. - Формування споживчої цінності знань в інноваційній екосистемі, Ганущак-Єфіменко Л. М. (2014)
Зінченко О. А. - Удосконалення сучасних підходів до генезису та історичного розвитку категорії "прибуток", Зінченко Д. С. (2014)
Тітаренко Г. Б. - Формування інноваційної моделі розвитку економіки як передумови виникнення людського капіталу (2014)
Турило А. М. - Теоретико-методичні засади визначення сутності економічної категорії "адаптаційний потенціал підприємства", Богачевська К. В. (2014)
Яцкевич І. В. - Оцінювання ефекту синергії альянсу (2014)
Markovska V. S. - Shale gas market in North America countries (2014)
Palascakova D. - Globalisation processes and their impact on the competitiveness of Slovak Republic, Kyrychuk A., Rohacova T. (2014)
Волошенко А. В. - Трансфертное ценообразование как сфера теневой экономики в Украине (2014)
Ivanovic V. - Privatization process in Serbia: genesis and political economy context, Duric D., Nikolic G. (2014)
Xu R. - Market structure, competitive strategy and the IPO gross srpeads in China (2014)
Кукса І. М. - Державні важелі активізації зарубіжної інвестиційної активності в контексті розвитку національної економіки (2014)
Milosavljevic M. - Education as a driver of entrepreneurship among graduates in Serbia, Benkovic S. (2014)
Нурумов А. А. - Государственная финансовая поддержка развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан, Аймурзина Б. Т. (2014)
Rakic B. - Infrastructure development through public-private partnership, Milenkovic-Kerkovic T., Radjenovic T. (2014)
Силкіна Ю. О. - Становлення та пріоритетні напрями розвитку підприємництва в Україні, Мельник Т. О. (2014)
Tuncer I. - Relatioship between stock prices and economic activity in Turkish economy, Turaboglu T. T. (2014)
Jankiewicz J. - Propensity for saving and consumption during the period of transformation in Poland: findings based on the consumer tendency survey (2014)
Akhmetov D. S. - Forming the competitive strategy of an enterprise based on changing its financial stability, Bukayeva T. T. (2014)
Булавка Л. В. - Социальные и экономические перспективы развития личных крестьянских хозяйств населения в Украине (2014)
Колотій В. О. - Науково-методичні основи використання потенціалу підприємств будівельного рітейлу в контексті сталого розвитку (2014)
Kotkovа N. S. - Background for innovative development of food industry companies (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського