Андрощук О. Ю. - Вплив засобів реабілітації на фізичний розвиток та показники гостроти зору в хлопчиків із короткозорістю, Мордик О. А. (2010)
Валецький Ю. М. - Причини виникнення та профілактика травм опорно-рухового апарату в спортсменів, Валецька Р. О., Петрик О. І. (2010)
Грейда Н. Б. - Фізична реабілітація під час захворювань серцево-судинної системи в учнів 17 років, Грицай О. С. (2010)
Дубчук О. В. - Оцінка функціонального стану організму студентів зі сколіозом II–III ступенів під час занять на профілакторі Євмінова (2010)
Калытка С. В. - Современные направления научных исследований в женском спорте (2010)
Рода О. Б. - Динаміка спортивних результатів із бігу на середні дистанції на прикладі Олімпійських ігор (2010)
Александрова А. В. - Философская сущность и историко-философский смысл тезиса Протагора (2014)
Wawrzonkowski K. - Some remarks on imagination. Notes on the margin of de imaginatione by gianfrancesco Pico della Mirandola (1469-1533) (2014)
Дротянко Л. Г. - Соціокультурні підстави трансформації понятійного апарату сучасного філософування (2014)
Конотоп Л. Г. - Основні аспекти методології релігієзнавчого дослідження (2014)
Онопрієнко В. І. - Техногенне суспільство та техногенна цивілізація:ознаки, еволюція, ризики, стратегія контролю, Онопрієнко М. В. (2014)
Синяков С. В. - Проблема мира и человека в философии Б. Паскаля и Г. Сковороды, Сластенко Е. Ф. (2014)
Абисова М. А. - Сучасні ліберальні концепції: аксіологічний та комунікативний аспект (2014)
Антіпова О. П. - Трансформація мови філософії в контексті культури інформаційної ери (2014)
Лобода Ю. О. - Філософські основи першої світової війни: теорія пізнання та військова стратегія (2014)
Матюхіна О. А. - Вплив козацького етосу на філософію Г. Сковороди (2014)
Пода Т. А. - Маніпуляція як спосіб трансформації суспільної свідомості (2014)
Сідоркіна О. М. - Духовний простір суспільства: соціально-філософський аспект (2014)
Скиба О. П. - Особливості наукових комунікацій в епоху інформатизації суспільства (2014)
Суходуб Т. Д. - Дискурс памятования: историко-философский аспект исследования (2014)
Харченко Ю. В. - Культурно-цивілізаційні витоки формування політичного як суспільного феномену (2014)
Шоріна Т. Г. - Суперечності "технократизму" та "гуманістичного комунітаризму" як світоглядних принципів (2014)
Ягодзінський С. М. - Соціальна інженерія і соціальна самоорганізація як способи трансляції соціокультурного потенціалу глобальних інформаційних мереж (2014)
Кадникова Л. В. - Внедрение современных коммуникативных технологий в преподавание философии на английском языке в условиях евроинтеграции (2014)
Орденов С. С. - Становлення суспільної правосвідомості у цивілізаційному поступі людства (2014)
Скиба І. П. - Інструментальне знання у здійсненні соціальних функцій експертизи (2014)
Стокалич І. С. - Цивілізація та культура як категорії соціально-філософського аналізу: М. Я. Данилевський – К. М. Леонтьєв – М. О. Бердяєв – П. О. Сорокін (2014)
Czarnecka D. - Do communistic memorials want to live forever?.Memorial’s parks in countries of Central and Eastern Europe (2014)
Іщук Н. В. - Соборність та етатистські інтенції візантійської ідеології (2014)
Іщук С. М. - Реклама як соціокультурний феномен епохи постмодерну (2014)
Кошетар У. П. - Символ як актуалізація трансцендентного в авіаційному арт-тюнінгу (2014)
Ороховська Л. А. - Критична традиція дослідження медіакультури: франкфуртська школа (2014)
Сухова Н. М. - Гуманізація як процес цілісного прояву духовності людини в реаліях її буття (2014)
Ченбай Н. А. - Соціокультурний зміст інформаційно-комунікаційних технологій в інноваційному суспільстві (2014)
Шавріна І. В. - Релігійно-аксіологічна проблематика і життєдіяльність людини (2014)
Мокляк Л. І. - Естетичне в системі соціальних відносин інформаційного суспільства (2014)
Вусатюк А. О. - Феномен соціальної міфології у сучасному науковому дискурсі України (2014)
Клешня Г. М. - Особливості соціального проектування в культурі постмодерну (2014)
Карабанова Н. С. - Історичні аспекти участі українських спортсменів у програмі зимових Олімпійських ігор, Карабанов А. Г. (2010)
Овчаренко Т. Г. - Особливості маркетингу на різних етапах життєвого циклу туристського продукту, Мацкевич Н. М. (2010)
Войнаровський А. М. - Динаміка професійної зацікавленості студентів як майбутніх спеціалістів із спортивної дисципліни "Футбол” (2010)
Данилко В. М. - Зміст роботи тренера-викладача, Толкач В. П., Данилко М. Т. (2010)
Бичук І. О. - Сучасні оздоровчі технології в практиці фізичного виховання дошкільнят (2010)
Войнаровська Н. С. - Програмування фізкультурно-оздоровчих занять для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, Захожий В. В. (2010)
Бакіко І. В. - Місце фізичної культури та спорту в дозвіллі молоді (2010)
Возний С. С. - Електрокардіографічне обстеження студентів факультету фізичного виховання (2010)
Войтович І. М. - Контроль технічної підготовленості школярів профільних спортивних класів із туризму (2010)
Навроцький Е. М. - Шляхи вдосконалення силових якостей та витривалості в студентів вищого навчального закладу, Мазурчук О. Т. (2010)
Ніколаєв Ю. М. - Визначення рівня фізичної підготовленості й рухової активності студенток I-х курсів навчання та дівчат випускного 11-го класу (абітурієнток), Ніколаєв С. Ю. (2010)
Цюпак Ю. Ю. - Рівень здоров’язбережувальних знань та навичок молодших школярів дитячого притулку (2010)
Шуба Л. В. - Вплив елементів тенісу на функціональний стан учнів першого класу під час уроків фізичної культури (2010)
Андрійчук О. Я. - Нормативно-правове забезпечення реабілітаційної допомоги (2010)
Валькевич О. В. - Ставлення батьків та вчителів до проблеми плоскостопості в дітей молодшого шкільного віку, Бичук О. І. (2010)
Григус І. М. - Ефективність фізичної реабілітації хворих на хронічний холецистит (2010)
Дуло О. А. - Здоровий спосіб життя як засіб імунопрофілактики, Корпош М. В., Дуло В. В. (2010)
Михайлова Н. Є. - Особливості проведення лікувального масажу за вродженої клишоногості (2010)
Родин С. В. - Функциональное состояние кардиореспираторной системы при остеохондрозе шейного отдела позвоночника (2010)
Поляковський В. І. - Порівняльна характеристика показників спеціальної підготовленості баскетболістів різної кваліфікації, Швай О. Д., Грициляк С. М. (2010)
Рода О. Б. - Побудова базових мезоциклів тренувального процесу студенток щодо спеціалізації з бігу на 400 м (2010)
Колонка головного редактора (2014)
Галай О. О. - Особливості ультразвукового обстеження хворих з пухлинами голови та шиї (2014)
Шармазанова Е. П. - Краниография у пациентов с патологией зрения, Ковтун М. И., Кузьмина-де-Гутарра О. В. (2014)
Крадинов А. И. - Шейные болевые синдромы: диагностика, лечение, Черноротов В. А. (2014)
Момот Н. В. - Мультисрезовая компьютерная томография (МСКТ): оценка послеоперационных результатов у пациентов с распространенными формами буллезной эмфиземы легких, Первак М. Б., Пацкань И. И., Скрынникова И. П., Соловьева Е. М. (2014)
Шармазанова Е. П. - Особенности рентгенологической картины острой механической тонкокишечной непроходимости, Оборина Н. О., Бортный Н. А., Симачев А. М., Прокопенко О. И., Отчиченко В. В. (2014)
Крадинов А. И. - Анатомическая перестройка костной ткани при чрезмерной физической нагрузке и ее диагностика, Черноротов В. А. (2014)
Воротынцева Н. С. - Лучевая дифференциальная диагностика причин диспепсического синдрома у новорожденных, Воротынцев С.Г. (2014)
Шаповалова В. В. - Некротичний ентероколіт у новонароджених: стадіювання за даними променевих методів дослідження, Бортний М. О. (2014)
Бортный Н. А. - Понятие и рентгенодиагностика кардиоэзофагеального рака (2014)
Динник О. Б. - Ультразвукова еластографія: теорія і практика створення навчального тренажера, Жайворонок М. М., Кобиляк Н. М., Харченко М. С. (2014)
Коваленко Ю. М. - Актуальні питання забезпечення радіаційної безпеки в рентгенодіагностиці, Мірошниченко С. І. (2014)
Вітаємо з ювілеєм Олену Петрівну Шармазанову! (2014)
Вітаємо з ювілеєм Якова Степановича Бабія (2014)
Вітаємо з ювілеєм Оксану Іванівну Солодянникову (2014)
23 Международная выставка "Здравоохранение” (2014)
Наукові матеріали (2014)
Ашиток Н. І. - Фізичне виховання дітей у контексті гуманістичної парадигми (2012)
Бубка С. Н. - Развитие программ игр олимпиад и зимних Олимпийских игр при различных президентах МОК (2012)
Вільчковський Е. С. - Януш Корчак про фізичне виховання дітей та молоді, Вільчковська А. Е., Пасічник В. Р. (2012)
Войнаровський А. М. - Розвиток футболу на Волині у 1920–1939 рр. (2012)
Кісельов А. Ф. - Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з художньої гімнастики, Руденко А. О., Борецька Н. О., Вичалковська Н. В., Твеліна А. О. (2012)
Колос М. А. - Етичні та морально-правові норми виховання студентів на заняттях спортивними єдиноборствами, Яременко В. В. (2012)
Литвинець А. І. - Спортивна діяльність Івана Піддубного, Канащук В., Литвинець І. В., Падовська О. М. (2012)
Лозовик М. П. - Зародження фізкультурно-спортивного руху в селах Подністров’я в повоєнні роки (1944–1954 рр. ) (2012)
Мальона С. Б. - Допінг-контроль та його організаційно-правові основи (2012)
Мединський С. В. - Діяльність американського альянсу здоров’я, фізкультурної освіти, рекреації й танців крізь призму часу (2012)
Онопрієнко О. В. - Система патріотичного виховання на засадах української етнопедагогіки, Онопрієнко О. М. (2012)
Самодай В. П. - Особливості визначення проблем програми "Концепція загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012–2016 роки” (2012)
Тимошенко Ю. О. - Спортивне життя в радянській Україні в 1920-ті роки (2012)
Гнітецький Л. В. - Розуміння сутності гуманістичних цінностей студентами-гандболістами, Швай О. Д., Козак Є. (2012)
Захаріна Є. А. - Бельгійський досвід професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до позакласної та позашкільної оздоровчо-виховної роботи (2012)
Ковальчук Л. В. - Складники професійного іміджу майбутнього вчителя фізичної культури, Ткачівська І. М., Презлята Г. В., Курилюк С. І. (2012)
Коновальська Л. О. - Педагогічне оцінювання на основі комп’ютерного тестування формування методичної компетентності майбутніх учителів фізичної культури в процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін, Писаренко С. М. (2012)
Кузьмік В. Б. - Модель підготовки майбутніх викладачів-філологів до використання здоров’язберігальних технологій у школі, Краснобаєва Т. М., Галайдюк М. А. (2012)
Леонова В. А. - Подготовка студенток педагогического университета к спортивно-массовой работе по аэробике в школе, Куц А. С., Швец О. П. (2012)
Лисенко Л. Л. - Система дослідницької роботи майбутніх фахівців із фізичної культури як основа розвитку їхніх креативно-інноваційних здібностей (2012)
Матвійчук Т. Ф. - Формування педагогічної позиції в майбутніх спортивних педагогів (2012)
Мінжоріна І. Л. - Компетентність особистості студентів при виборі майбутньої спеціальності, Василенко В. В., Переверзєва С. В., Андріанов Т. В., Сахно Н. Є. (2012)
Огнистий А. В. - Дефініція "готовність” у контексті майбутньої професійної діяльності учителів-предметників у напрямі фізичного виховання учнів, Огниста К. М., Маляр Е. І. (2012)
Сватьєв А. В. - Методологічні засади професійної діяльності майбутніх тренерів-викладачів (2012)
Степанченко Н. І. - Особливості професійно-педагогічної мотивації майбутнього спортивного педагога (2012)
Хоменко І. М. - Формування термінологічної компетентності та її вплив на успішність навчання з медико-біологічних дисциплін майбутніх учителів фізичної культури, Глазирін І. Д. (2012)
Чиженок Т. М. - Застосування структурно-логічних схем із дисципліни "Теорія і методика фізичного виховання” у процесі підготовки фахівців фізичного виховання й спорту, Коваленко Ю. О. (2012)
Шуляк В. И. - К вопросу об интегральном образовании в физической реабилитации (2012)
Яців Я. М. - Професійна підготовка фахівців фізичної культури та спорту (2012)
Ячнюк І. О. - Система безперервної освіти вчителів фізичної культури (2012)
Багінська О. В. - Теоретичне дослідження сучасних тенденцій у навчанні школярів фізичної культури, зумовлених формуванням нової парадигми освіти в Україні (2012)
Байкіна Н. Г. - Особливості функціонального стану аналізаторів, які беруть участь у руховій діяльності на заняттях оздоровчим туризмом, Пиптюк П. Ф., Поддуєва О. О. (2012)
Вацеба О. М. - Всеукраїнський спортивно-масовий захід "Олімпійське лелеченя” як нова форма фізкультурно-спортивної роботи серед школярів (на прикладі загальноосвітніх шкіл міста Львова), Герцик М. С., Гриненко Л. В. (2012)
Додонова О. А. - Удосконалення навчального процесу фізичного виховання студентів на основі розвитку мотивації та гуманізму (2012)
Дубогай О. Д. - Особливості педагогічного експерименту із упровадження здоров’язберігальної технології навчання студентів, Завидівська Н. Н. (2012)
Захожий В. В. - Психолого-педагогічна характеристика готовності старшокласників до занять фізичними вправами, Захожа Н. Я., Войтович В. М. (2012)
Ковальчук Н. М. - Інтегрований вплив фізичних вправ і загартування на організм дошкільників 5–6 років, Балахничева Г. В., Заремба Л. В. (2012)
Круцевич Т. Ю. - Зміст і засоби програми інтегрованого розвитку рухових та моральних якостей дітей старшого дошкільного віку в процесі фізичного виховання, Пангелова Н. Є. (2012)
Маляр Н. С. - Організаційні форми превентивного фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку (2012)
Поляковський В. І. - Особливості методики навчання кидка м’яча в кошик учнів 5-х класів, Грициляк С. М., Швай О. Д., Поляковська Р. (2012)
Сапрун С. Т. - Досвід реалізації програм олімпійської освіти в зарубіжжі серед учнів молодшого шкільного віку (2012)
Стешенко А. М. - Різновиди оздоровчої гімнастики в сучасній фізичній культурі (2012)
Чопик Р. В. - Упровадження в урок фізичної культури інтерактивних технологій із варіативного модуля "Баскетбол”, Полякова М. І. (2012)
Бакіко І. В. - Профілактика вживання наркотичних речовин серед учнівської молоді (2012)
Baj-Korpak J. - Samoocena aktywności fizycznej studentów kierunku Wychowanie Fizyczne Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej, Soroka A., Dąbrowski D., Korpak F., Pocztarska-Dec A., Niźnikowska E. (2012)
Власов Г. В. - Обґрунтування доцільності формування здорового способу життя студентів-медиків засобами фізичного виховання (2012)
Демчук С. - Організація фізичного виховання школярів спеціальних медичних груп, Злуніцина Н., Романова В. (2012)
Євстратов П. І. - Особливості показників індексу маси тіла в студенток І курсу гуманітарних спеціальностей Чернівецького національного університету, Бигар Л. І., Зорій Я. Б. (2012)
Єрмакова Т. С. - Роль і значення "шкіл здоров’я” у формуванні світогляду школярів (2012)
Замятіна І. Б. - Вплив занять із лижної підготовки на фізичний стан підлітків (2012)
Земська Н. О. - Характеристика рухової активності студентської молоді (2012)
Кіндрат П. В. - Математичні методи обробки й оцінювання інформації у фізичному вихованні (2012)
Кубович О. В. - Теоретичні передумови формування культури здорового способу життя студентської молоді (2012)
Мардар Г. І. - Сила волі та рівень фізичного стану як фактори формування здорового способу життя, Черкалюк Ю. Б. (2012)
Мірошніченко В. М. - Особливості прояву аеробних та анаеробних можливостей організму молоді з різним соматотипом, Нестерова С. Ю. (2012)
Мосейчук Ю. Ю. - Самостійні заняття як засіб покращення стану здоров’я студентської молоді (2012)
Наконечна А. В. - Показники фізичного стану жінок другого зрілого віку, які займаються за системою Дж. Пілатеса (2012)
Ольхова-Марчук Н. В. - Формування міжособистісних взаємин молодших школярів на уроках фізичної культури (2012)
Попадьїн В. В. - Роль і місце фізичної підготовки в процесі бойового вдосконалення військовослужбовців Військово-Морських сил Збройних сил України, Номеровський С. В., Головійчук І. М., Максак О. І. (2012)
Сергієнко В. М. - Віковий розвиток швидкісних здібностей студенток (2012)
Сікура А. Й. - Гіпокінезія як різновид залежності, Пліско В. І. (2012)
Стасенко О. А. - Дидактико-методичні аспекти фізичного виховання студентів у вищих навчальних закладах (2012)
Череповська О. А. - Самостійні заняття як один із засобів покращення рівня фізичної підготовленості студенток, Череповський Д. Є., Палагнюк Т. В. (2012)
Чичкан О. А. - Функціональний стан серцево-судинної системи студентів протягом двох років навчання, Шутка Г. І., Пазичук О. О. (2012)
Яковлів В. Л. - Роль олімпійських ідеалів у житті учнівської молоді, Яковлів Є. В. (2012)
Альошина А. І. - Значення засобів фізичної реабілітації, які використовуються в лікуванні хворих на бронхіальну астму (2012)
Андрійчук О. Я. - Зміна основних симптомів гонартрозу в результаті лікування та реабілітації (2012)
Богдановська Н. В. - Комплексна реабілітація хворих із грижами міжхребцевих дисків із застосуванням ізометричних навантажень, Кальонова І. В. (2012)
Грейда Н. Б. - Застосування фізичних вправ при хронічному бронхіті з учнями старших класів, Тучак А. М. (2012)
Григус І. М. - Методологічні аспекти проведення фізичної реабілітації у хворих на хронічний бронхіт (2012)
Кашуба В. А. - Характеристика компонентов физического развития женщин, занимающихся оздоровительным фитнесом, Бибик Р. (2012)
Кормильцев В. В. - Применение функционального тренинга в физической реабилитации лиц с вертеброгенной патологией, Лазарева Е. Б. (2012)
Мицкан Б. М. - Інсульт: різновиди, фактори ризику, фізична реабілітація, Єдинак Г. А., Остапяк З. М., Грицуляк Б. В., Мицкан Т. (2012)
Перова Е. И. - Стресс и психические расстройства в травматологии (2012)
Поташнюк Р. З. - Профілактор Євмінова: можливості використання в комплексі засобів фізичної реабілітації й профілактики, Поташнюк І. В., Кукалець М. М., Напримерова О. П., Захарчук О. В., Мазур О. О. (2012)
Скомороха О. С. - Динамика показателей сердечно-сосудистой системы женщин с алиментарно-конституциональной формой ожирения I–II степени при синдроме поликистозных яичников под влиянием программы физической реабилитации (2012)
Арзютов Г. М. - Точність побудови руху в спортивних іграх, відмінності та зміни в структурі підготовленості спортсменів різної кваліфікації, статі, віку (2012)
Будзуляк О. - Вікові особливості плавців та їх здатність до фізичних і функціональних навантажень (2012)
Вихор В. І. - Розвиток спеціальної витривалості у боксерів (2012)
Горбуля В. О. - Дослідження функціональної підготовленості баскетболістів у підготовчому періоді, Горбуля В. Б., Горбуля О. В. (2012)
Дрожжин В. Ю. - Кількісні прогностичні критерії психофізіологічного контролю за психофізіологічним станом юних спортсменів-п’ятиборців в динаміці етапу спеціалізованої базової підготовки (2012)
Зайко О. А. - Основные модельные характеристики техники бега в конькобежном спорте, Семенюк М. В. (2012)
Карабанова Н. С. - Контроль фізичних навантажень у процесі підготовки юних спортсменок, Карабанов А. Г., Савчук С. І. (2012)
Костюкевич В. М. - Показатели соревновательной деятельности хоккеистов на траве с учётом координационной сложности выполнения технико-тактических действий (2012)
Ладика П. І. - Рівень розвитку здібності до оцінки та регуляції динамічних і просторово-часових параметрів рухів веслувальників-початківців, Бучок В. І. (2012)
Максименко Г. Н. - Обоснование эффективных схем макроциклов подготовки юных десятиборцев (2012)
Мацкевич Н. М. - Зміст програмного матеріалу зі спортивної аеробіки та вплив занять на фізичну працездатність дівчат 18–19 років, Овчаренко Т. Г., Калитка С. В., Кренделєва В. У., Мальцева А. В., Сірик А. (2012)
Мулик В. В. - Визначення взаємозв’язку морфологічних показників, окремих рухових якостей і виконання елементів техніки юних тенісистів 6–8 років, Лобода В. (2012)
Мутасем Абдель Ваххаб Халаф Аль-Соуб - Оптимізація фізичних навантажень учнів училищ-інтернатів із ДЦП у річному циклі занять футболом (2012)
Пикалюк В. С. - Фізична працездатність та функціональний стан кардіореспіраторної системи юних плавців, Усова О. В., Сологуб О. (2012)
Полатайко Ю. О. - Вплив фізичного навантаження максимальної потужності на реактивність кардіореспіраторної системи в спортсменів (2012)
Саєнко В. Г. - Швидкісно-силова підготовленість боксерів на етапі підготовки до вищих спортивних досягнень, Лахно С. О. (2012)
Свищ Я. С. - Застосування самоконтролю для визначення функціонального стану кваліфікованих легкоатлетів у тренувальному процесі, Воронін Д. М., Сибіль М. Г. (2012)
Сіренко Р. Р. - Характерні особливості фізичної працездатності студентів-плавців у перехідному періоді річного тренувального циклу, Козакова Т. В., Пижик О. С., Сіренко Ю. П. (2012)
Фурман Ю. М. - Удосконалення фізичної підготовленості велосипедистів 13–16 років через застосування в тренувальному процесі нормобаричної гіперкапнічної гіпоксії, Гаврилова Н. В. (2012)
Харченко-Баранецька Л. Л. - Підходи щодо формування тактичної майстерності веслярів-байдарочників вищої спортивної кваліфікації (2012)
Гребік О. В. - Концептуальні положення фізичного виховання студентської молоді в Україні (90-ті роки ХХ століття – наш час) (2010)
Деделюк Н. А. - Форми реалізації фізичного виховання в Київський Русі, Рибніцький А. В. (2010)
Луцький В. Я. - Сучасний стан і пeрспективи активного туризму в Українських Карпатах (2010)
Кричфалушій М. В. - Мотиваційний компонент готовності до науково-дослідницької діяльності майбутнього спортивного педагога, Хасай Д. В. (2010)
Синиця С. В. - Теоретичні знання як фактор становлення професійно компетентних фахівців з оздоровчої аеробіки (2010)
Валькевич О. В. - Вікова динаміка соматометричних показників дівчаток молодшого шкільного віку (2010)
Васкан І. Г. - Інтерес до фізичного виховання в учнів середнього шкільного віку, Цюпак Ю. Ю. (2010)
Вольчинський А. Я. - Підвищення рухової активності дошкільнят засобом українських народних ігор, Малімон О. О., Вольчинська Н. О. (2010)
Єдинак Г. А. - Корекція психофізичного стану старших дошкільників із різною руховою асиметрією як педагогічна проблема, Галаманжук Л. Л. (2010)
Калитка С. В. - Вплив занять аеробікою на фізичну підготовленість дівчат 18–19 років, Кренделєва В. У., Мацкевич Н. М., Овчаренко Т. Г., Козак В. В. (2010)
Карабанов А. Г. - Шляхи підвищення мотивації студентів до фізичного виховання й спорту у вищому навчальному закладі, Карабанова Н. С., Зубрицький Б. Д. (2010)
Навроцький Г. Е. - Проблеми формування валеологічних знань у навчально-виховному процесі школярів (2010)
Поташнюк І. В. - Основи формування культури здоров’я учнів загальноосвітніх навчальних закладів (2010)
Сапожник О. А. - Аналіз стану збереження здоров’я студентської молоді (2010)
Григус І. М. - Зростання толерантності до фізичного навантаження хворих на інтермітуючу бронхіальну астму (2010)
Усова О. В. - Особливості мозкової гемодинаміки в студентів при остеохондрозі шийного відділу хребта, Бухвал А. В. (2010)
Валецький Ю. М. - Профілактика травм опорно-рухового апарату в групі складних координованих видів спорту, Валецька Р. О., Петрик О. І. (2010)
Мудрик Ж. С. - Використання спеціальних вправ для вдосконалення ритму бігу на 100 метрів із бар’єрами, Бузюн О. І. (2010)
Колонка головного редактора (2012)
Макеєв С. С. - Застосування позитронної емісійної томографії у нейроонкології, Мечев Д. С. (2012)
Герич О. М. - Спіральна комп'ютерна томографія в оцінці результатів лікування хронічного поліпозного риносинуситу та визначення тактики подальшої реабілітації хворих, Рижик В. М., Дудій П. Ф., Попович В. І. (2012)
Дудій П. Ф. - Конусно-променева комп'ютерна томографія в діагностиці одонтогенних гайморитів, Дичек З. І., Пеца В. В., Дичек З. З., Дичек Т. З. (2012)
Головко Т. С. - Лучевая диагностика редких заболеваний грудной железы с клиническим синдромом узловых мастопатий, Скляр С. Ю., Крахмалева А. С., Францевич К. А., Крахмалева Л. П. (2012)
Крадинов А. И. - Рентгенодиагностика желудочно-толсто-тонко-кишечных свищей, Черноротов В. А., Черноротова Е. И. (2012)
Губарь А. О. - Cучасний стан питання щодо діагностики раку передміхурової залози, Федусенко О. А., Довбиш М. А., Бойко А. І., Завгородній С. М., Довбиш І. М., Міщенко О. М. (2012)
Вороньжев І. О. - Рентгенодіагностика ступеня тяжкості аспіраційногосиндрому у новонароджених з перинатальними ураженнями ЦНС, Спузяк М. І., Крамний І. О., Шаповалова В. В., Коломійченко Ю. А. (2012)
Шаповалова В. В. - Комп`ютерна томографія в діагностиці змін легень при бронхолегеневій дисплазії (повідомлення II), Спузяк М. І., Вороньжев І. О., Крамний І. О. (2012)
Дыкан И. Н. - Ранняя диагностика трансформации хронического гепатита в цирроз печени у детей (МДКТ-перфузиография), Тарасюк Б. А., Полищук Е. В. (2012)
Лепихов П. А. - Эхография в дифференециальной диагностике абдоминальнной боли у детей, Турпакова Г. Н. (2012)
Баранник Е. А. - Ультразвуковая эластография: вчера, сегодня, завтра, Дынник О. Б., Линская А. В, Марусенко А. И. (2012)
Мечев Д. С. - Підготовка фахівців для роботи змульти модальними зображеннями, Щербина О. В. (2012)
Потрахов Н. Н. - Микрофокусная рентгенография — подрывная технология в медицинской диагностике (2012)
Ткаченко М. М. - Фундатори київської рентгенологічної школи, Топчій Т. В. (2012)
"Актуальні питання рентгенодіагностики, коп'ютерної та магнітно-резонансної томографії” 5-ті курси Української школи безперевної післядипломної освіти в радіології (2012)
Мосьондз С. О. - Цільове програмування як основна форма планування у сфері науки в Україні (2014)
Gansenko A. A. - Formation of individual legal culture: aspects of the theory (2014)
Лошицький М. В. - Концептуальні підходи до діяльності поліції (2014)
Божинова І. М. - Історіографія дослідження професійної правової культури суддів (2014)
Polovinkina R. Y. - "Reception" of the Russian Soviet legislation in the regulation of inheritance at the ukrainian lands (1918-1919 years) (2014)
Zhuravlyova G. S. - Realization of principle of undiscrimination on international and national levels (2014)
Шевчук О. М. - Особливості здійснення та реалізації самоврядного контролю в сфері обігу наркотичних засобів (2014)
Samoylenko G. V. - Features of regulatory and contractual regulation of legal relations on the carriage of passengers (2014)
Abrikosov D. S. - Legal grounds civil liability of the carrier under the contract of transportation of the passenger (2014)
Netesa E. G. - Contract of freight forwarding services: civil nature and essence (2014)
Sumkin S. A. - Mechanism of legal regulation of passenger transportation: civil aspects (2014)
Гулак О. В. - Щодо окремих аспектів нормативного регулювання забезпечення пожежної безпеки лісів в Україні (2014)
Тищенко Ю. В. - Деякі питання щодо дійсності договору поставки (2014)
Роженюк О. О. - Генезис державного контролю за використанням та охороною земель у незалежній Україні (2014)
Коломоец Т. А. - Ученый-административист Александр Федорович Евтихиев: жизнь, труды, основные научные положения (к 135-летию со дня рождения) (2014)
Лаврик Г. В. - Правове забезпечення функціонування кооперації в умовах формування міжнародних стандартів сприяння її розвитку (2014)
Lyutikov P. S. - The legal entities and their legal and administrative status (2014)
Skvirskiy I. O. - Organizational forms of public control: essence and content (2014)
Заброда Д. Г. - Адміністративні регламенти як засіб запобігання корупції (2014)
Martynov M. P. - The main ways of organizational and legal fundamentals improvement of the legal education management in Ukraine (2014)
Omelyanchyk S. V. - Retrospective analysis of regulatory and legal acts on combating domestic violence in Ukraine (2014)
Павленко Н. Г. - Процесуальні обов’язки учасників адміністративного процесу (2014)
Салманова О. Ю. - Притягнення осіб до адміністративної відповідальності за порушення правил рибальства та охорони рибних запасів як один із засобів підвищення ефективності їх охорони (2014)
Чернєй В. В. - Правові засади забезпечення безпеки на ринку небанківських фінансових послуг в Україні (2014)
Бардакова Л. В. - Ефективність здійснення контролю за обігом лікарських засобів (2014)
Бондаренко Д. С. - До питання адміністративно-правового регулювання державно-приватного партнерства за законодавством України (2014)
Федорчак І. В. - Адміністративно-правова характеристика об’єкта адміністративного правопорушення у сфері земельних правовідносин (2014)
Філіпова Т. Л. - Процедура визначення монопольного (домінуючого) становища суб’єкта господарювання на ринку як особливий різновид адміністративних процедур (2014)
Сьомич М. І. - Правова природа участі працівників у локальному нормативно-правовому регулюванні праці (2014)
Кашкаров А. А. - Социально-психологические аспекты принятия решения о совершении преступления с прямым умыслом (2014)
Прасов О. О. - Припинення обмеження особистих немайнових прав осіб, засуджених до позбавлення волі: окремі питання теорії та практики (2014)
Шиян Д. С. - Проблема правових підстав призначення позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю (2014)
Волянюк О. Д. - Кримінально-виконавчі заходи щодо запобігання злочинам виховними колоніями (2014)
Шмарін І. О. - Досвід кримінально-правової протидії неповазі до суду в країнах романо-германської правової сім’ї: порівняльний аналіз (2014)
Карпов Н. С. - Виклик присяжних засідателів, Щерба В. М. (2014)
Узунова О. В. - Деякі проблемні питання почеркознавчих досліджень у сучасних умовах нового процесуального законодавства України, Калюга К. В. (2014)
Босак О. О. - Поняття "інші обставини вчинення кримінального правопорушення" та їх доказування при вчиненні шахрайства на об’єктах залізничного транспорту (2014)
Bostan L. M. - Method of periodization in the methodologys tool of the history of state and law (2014)
Ляшенко Р. Д. - Шикана як особливий вид зловживання правом, Бальковська К. І. (2014)
Хачатуров Е. Б. - Історично-правова рецепція давнього суднобудування в сучасних умовах (2014)
Курусь Т. В. - Основні напрями систематизації результатів нормотворчої діяльності органів державної влади (2014)
Чернооченко Д. І. - Теоретико-правові засади формування принципів кримінального судочинства в конституційному процесі України (2014)
Brovchenko N. V. - Legal facts in municipal law: problems of definition and characterization of the essential features (2014)
Нестерович В. Ф. - Вдосконалення конституційно-правового регулювання впливу громадськості на прийняття нормативно-правових актів в Україні (2014)
Кузьменко Я. П. - Місце права на життя в системі прав людини (2014)
Яковенко Є. О. - Деякі особливості захисту посадовими або службовими особами органів державної влади, гідності та честі, ділової репутації, спростування недостовірної і негативної інформації (2014)
Коломоец Т. А. - Юбилей заслуженного юриста Российской Федерации, кандидата юридических наук, профессора Надежды Георгиевны Салищевой (2014)
Alimov K. O. - The history of the "public works” institution origin and development in the lawful doctrine and legal system (2014)
Бережна І. А. - Статус перекладача в адміністративно-деліктному провадженні: порівняльно-правовий аспект за законодавством України, Бережний О. Р. (2014)
Pirozhkova Y. V. - Analysis of foreign experience specifics of legal regulation of organization, management and maintenance of government debt: priorities of its implementation in Ukraine (2014)
Sharaia A. A. - Principles of administrative law: general characteristics of features (2014)
Трипольська М. І. - Особливості складу податкового правопорушення (2014)
Чорна В. Г. - Ліцензування як адміністративно-правовий засіб регулювання у сфері позашкільної освіти України, Юсіфлі А. Т. О. (2014)
Гаврилюк Р. В. - Щодо сутності дозвільної системи допуску до керування транспортними засобами (2014)
Єфремова М. Ю. - Напрямки професійного розвитку працівників (2014)
Кондратьєв А. Ю. - Адміністративно-правове регулювання державних статистичних інформаційних ресурсів в Україні (2014)
Молчанов Р. Ю. - Актуалізація дослідження адміністративно-юрисдикційної діяльності спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю в умовах реформування правоохоронних органів (2014)
Рогачов Ю. М. - Адміністративно-правові відносини в структурі публічного адміністрування податків і зборів (2014)
Chmut S. V. - Some aspects of the implementation of the international legal obligations of Ukraine on countering sexual exploitation and pedophilia (2014)
Sabadash V. P. - Topical issues of the establishment and functioning of special state organizations to fight against the internet fraud in different countries of the world (2014)
Січковська І. В. - Класифікація слідчих ситуацій при розслідуванні вбивств (2014)
Титул, зміст (2014)
Вороненко Ю. В. - Нормативно-правові засади вдосконалення системи післядипломного навчання персоналу підприємств промислової фармації. Повідомлення ІІ. Перелік посад, які підлягають сертифікації, ліцензуванню та атестації персоналу підприємств з виробництва лікарських засобів, Пономаренко М. С., Соловйов О. С., Черних В. П., Толочко В. М. (2014)
Гудзенко О. П. - Впровадження пілотного проекту щодо державного регулювання цін на лікарські засоби хворим на гіпертонічну хворобу на регіональному фармацевтичному ринку, Барнатович С. В., Соловйов О. С. (2014)
Глущенко А. В. - Аналітичний огляд фармацевтичного ринку сучасних гепатопротекторних препаратів, Георгіянц В. А., Валігура Ю. Г. (2014)
Глущенко О. М. - Дослідження використання гомеопатичних лікарських засобів для лікування алергійних захворювань (2014)
Давтян Л. Л. - Жувальні таблетки – вивчення процесу таблетування, Андрійчук Я. Р., Шаламай А. С. (2014)
Панасенко О. І. - Фармацевтичні аспекти фотометричного аналізу лікарських засобів, Буряк В. П., Юрченко І. О., Кейтлін І. М., Тимошик Ю. В. (2014)
Савченко М. А. - Дослідження екстракційних та хроматографічних властивостей амінобензофенонів гідазепаму, Петюнін Г. П. (2014)
Вишневська Л. І. - Дослідження якісного і кількісного складу ліпофільних сполук в екстракті м’якоті гарбуза звичайного (Cucurbita pepo L.), Дегтярьова К. О., Бісага Є. І. (2014)
Грицик Л. М. - Морфолого-анатомічне дослідження підлісника європейського (Sanicula europaea L.), Легінь Н. І., Грицик А. Р., Мельник М. В. (2014)
Козачок С. С. - Мікроскопічний аналіз збору лікарських рослин з антиалергійною активністю (2014)
Баула О. П. - Сучасні тенденції впровадження концепції забезпечення якості лікарських засобів в Україні, Чекман І. С., Сирова А. О., Коваленко С. М., Горчакова Н. О., Левашова О. Л. (2014)
Севериновська О. В. - Дослідження розчинів гепарину, які зберігають у скляних та пластикових ампулах, методом лазерно-десорбційної мас-спектрометрії, Карандєєва Н. І., Осіпова І. М., Лисицький А. Г. (2014)
Шаповалова В. О. - Забезпечення права пацієнтів з гіпертонічною хворобою на доступність до компенсації вартості життєво необхідних лікарських засобів, Шаповалов В. В., Сєдакова Л. А. (2014)
Бобкова Л. С. - Моделювання токсичності біологічно активних похідних піридинкарбоксамідів (2014)
Правила для авторів (2014)
Петриченко В. Ф. - Великомасштабне дослідження ґрунтового покриву України - стратегічний захід ефективного збалансованого його використання, Заришняк А. С., Балюк С. А., Полупан М. І., Величко В. А., Соловей В. Б. (2013)
Медведєв В. В. - Пропозиції до вдосконалення чинної методики бонітування ґрунтів, Пліско І. В. (2013)
Сипко А. О. - Вплив вапнування на вміст гумусу в чорноземі типовому в умовах північно-східного Лісостепу, Стрілець О. П., Сінчук Г. А. (2013)
Шершова С. В. - Вплив екстрактів ехінацеї пурпурової на проростання пилку тютюну крилатого, Самородов В. М., Поспєлов С. В. (2013)
Тряпіцина Н. В. - Основні фітовірусологічні ризики в насадженнях малини, Медведєва Т. В., Лушпіган О. П. (2013)
Сюткіна Н. Г. - Сучасний стан ентомофауни герпетобіонтів в агроландшафтах Центрального Лісостепу, Лісовий М. М. (2013)
Гуляєва Г. Б. - Зернова продуктивність інтенсивних сортів пшениці озимої за обробки рослин монокалійфосфатом та фунгіцидом амістар екстра, Гуляєв Б. І., Кур’ята В. Г. (2013)
Завгородній А. І. - Біоцидна активність дезінфектанту ФАГ, Палій А. П., Обуховська О. В., Дегтярьов І. М. (2013)
Головач М. Й. - М’ясна продуктивність і морфологічний склад туш коней гуцульської породи різних типів, Головач М. М. (2013)
Жукорський О. М. - Імунобіологічна реактивність організму помісних корів червоної польської породи та їх молочна продуктивність, Стравський Я. С., Ящук Т. С. (2013)
Моцний І. І. - Дискримінація та характеристика за біологічними й агрономічними ознаками ліній сорту пшениці м’якої Степняк, Чеботар Г. О., Файт В. І., Чеботар С. В., Погребнюк О. О., Кульбіда М. П. (2013)
Герук С. М. - Вплив параметрів молотильних апаратів та вологості зерна на його травмування, Пустовіт С. В. (2013)
Григорюк І. П. - Компартментація макроелементів у ґрунті та рослинах роду Рyrethrum Zinn., Гурська О. В., Пида С. В. (2013)
Хомік Н. В. - Зміни гідрологічного режиму Шацького національного природного парку під впливом будівництва Хотиславського кар’єру (2013)
Луканін О. С. - Способи сушіння дубової клепки, Зражва С. Г., Агафонов М. Ф., Панахов Т. М. (2013)
Кулаєць М .М. - Тенденції розвитку картоплярства у формуванні продовольчих ресурсів України, Бабієнко М. Ф., Скрипниченко В. А., Пабат В. О. (2013)
Липкань О. В. - Розвиток матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств (2013)
Волощук В. П. - Продуктивність топінсоняшнику залежно від технології вирощування в Правобережному Поліссі (2013)
Запарнюк В. І. - Оцінка моделей технологій вирощування вики ярої на зерно (2013)
Зуза В. О. - Рівень урожайності сільськогосподарських культур протиерозійно облаштованого агроландшафту (2013)
Г. А. Краснікову - 85 (2013)
Рефераты (2013)
Відомості про авторів (2013)
Титул, зміст (2014)
Ковальчук Т. Т. - SOS – в Україні неоколоніальна модель валютної політики (2014)
Козюк В. В. - Орієнтири фіскальної інтеграції в ЄВС: теорія фіскальних союзів та глобальна фінансова криза (2014)
Попова О. Л. - Основи гармонізації аграрного і сільського розвитку в сучасній аграрній політиці (2014)
Бутко В. А. - Вплив кліматичних змін на продуктову орієнтацію аграрних підприємств Полісся (2014)
Сіденко В. Р. - Політика завершення формування Європейського економічного і валютного союзу: основні тенденції та можливі наслідки для України (2014)
Фурдичко О. І. - Формування сучасних еколого-економічних відносин у галузі українського лісівництва (2014)
Кудряшов В. П. - Фіскальні дисбаланси і заходи щодо їх обмеження в ЄС (2014)
Титул, зміст (2013)
Березинський В. - Культурно та психологічно обумовлені форми соціально-політичної атрактивності (2013)
Вишневська І. Г. - Варіант тренду на майбутнє: події диких карт як наслідок американської стратегії стримування та залучення Китаю (2013)
Гарбадин А. С. - Чужинець як принцип розрізнення у межах симулятивних політичних практик згідно концепції Жана Бодріяра (2013)
Цирфа Ю. А. - Ключові чинники конструювання зовнішньополітичної ідентичності держави (2013)
Шаповалова О. І. - Сутність та типологія норм у міжнародних відносинах: аналіз з позицій концепції нормативної сили (2013)
Ярова Л. - "Соціальний менеджмент” та "соціальна держава” у традиції європейської теорії та практики (2013)
Dutchak O. A. - NGOing development: narrowing civil society within development discourse (2013)
Кононова Я. В. - Методологические аспекты актор-сетевой теоретической ориентации: Бруно Латур (2013)
Рахманов О. А. - Формування та розвиток ідеології топ-менеджерів великого бізнесу (огляд теоретико-прикладних досліджень) (2013)
Павловський В. В. - Інноваційні технології тестування якості навчання у контексті Болонського процесу, Герчанівський Д. Л. (2013)
Танчер В. В. - Масова культура в контексті демократичних перетворень ХХ століття, Свиридон Т. В. (2013)
Щербина В. М. - Міжкультурна комунікація у сучасному соціокультурному просторі (2013)
Ясюк Е. - Последствия нарушения договорных обязательств государствами – членами Европейского Союза (2013)
Дергачов Є. В. - Право на інформацію та реалізація інформаційних прав у сфері особистих немайнових прав людини в Україні, Одінцова О. О. (2013)
Черняк Г. М. - Об'єкти авторського права в сфері функціонування мережі інтернет, Одінцова О. О. (2013)
Золотарьова Н. І. - Надра і води як об’єкти адміністративно-правової охорони (2013)
Кравчук О. О. - Акти реалізації прав і обов’язків у сфері управління державною власністю (2013)
Чепульченко Т. О. - Правова культура: місце у правовому процесі та вплив на стан законності в державі (2013)
Белянская О. В. - Специфика непосредственной реализации прав и свобод личности в частноправовых отношениях (2013)
Степанченко О. С. - Історико-правовий аналіз основних шляхів реформування інвестиційного законодавства Російської імперії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Огородник П. В. - Прогнозування можливості виконання лапароскопічної експлорації спільної жовчної протоки у хворих при гострому калькульозному холециститі, Коломійцев В. І., Сироїд О. М., Дейниченко А. Г. (2014)
Ничитайло М. Ю. - Лапароскопічні операції з приводу вогнищевого ураження печінки різного генезу, Литвиненко О. М., Загрійчук М. С., Лукеча І. І., Булик І. І., Гоман А. В., Стоколос А. В., Присяжнюк В. В. (2014)
Логаніхіна К. Ю. - Роль мультидетекторної комп’ютерної томографії у діагностиці гострого панкреатиту, Гордієнко К. П., Козаренко Т. М. (2014)
Дегтяренко С. П. - Эффективность применения сфинктеросберегающих операций в лечении сложных свищей прямой кишки (2014)
Дмитрієв Д. В. - Досвід застосування мультимодальної комбінованої спінально–епідуральної анестезії під час оперативних втручань з приводу пухлин черевної порожнини у дітей (2014)
Фуркало С. Н. - Биодеградирующие коронарные стенты: история применения и собственный опыт, Хасянова И. В., Власенко Е. А. (2014)
Трембовецкая Е. М. - Изучение особенностей деформации стенок левого желудочка у больных при гипертрофической кардиомиопатии с использованием вектор–эхокардиографии (2014)
Чернуха Л. М. - Тромботичні ускладнення тяжких форм варикозної хвороби: сучасний підхід до діагностики й лікування пацієнтів за спадкової тромбофілії та імуногістохімічних особливостей стінки судин, Щукін С. П., Арчакова Т. М. (2014)
Грибач С. М. - Профілактика ускладнень після радикального хірургічного втручання з приводу раку грудної залози у пацієнтів похилого віку, Бородай Н. В. (2014)
Опанасенко М. С. - Частота встановлення помилкового діагнозу при проведенні консервативної терапії без гістологічної верифікації при синдромі внутрішньогрудної лімфаденопатії, Терешкович О. В., Демус Р. С., Клименко В. І., Калениченко М. І., Загаба Л. М., Кшановський О. Е., Конік Б. М., Бичковський В. Б., Леванда Л. І., Обремська О. К., Климець Є. В. (2014)
Дужий І. Д. - Профілактика тромбогеморагічних ускладнень при хірургічному лікуванні хіміорезистентного туберкульозу легень, Кравець О. В., Гресько І. Я., Юрченко А. В. (2014)
Бузмаков Д. Л. - Інвалідизуючі патогенетичні чинники при післятромботичній хворобі нижніх кінцівок (2014)
Савенков В. І. - Особливості метаболізму сполучної тканини у хворих при гідронефрозі, Павлов С. Б. (2014)
Ву Вьет Куонг - Возникновение одонтогенной флегмоны, ассоциированной с полиморфным вариантом 896А/G гена TLR4, но не 2258G/A гена TLR2, Аветиков Д. С., Шлыкова О. А., Измайлова О. В., Кайдашев И. П. (2014)
Тяглый С. В. - Особенности предоперационной диагностики глиом лобно–височной локализации (2014)
Гомон М. Л. - Оптимізація блокади сідничого нерва як методу анестезії/аналгезії (2014)
Оксимец В. М. - Использование аутологичных мезенхимальных стромальных клеток при лечении дефектов костей конечностей (2014)
Алексеева Т. А. - Тестирование биосовместимости различных типов неорганических имплантатов, Гомоляко И. В., Лазаренко О. Н., Литвин П. М., Тиньков В. А., Сморжевский В. И. (2014)
Сіромаха С. О. - Спостереження невідкладного кардіохірургічного втручання у дитини з приводу інфекційного ендокардиту та гострого порушення кровообігу головного мозку, Прокопович Л. М., Руденко К. В., Руснак А. О., Труба Я. П., Дьордяй І. С., Головенко О. С., Жовнір В. А., Ялинська Т. А., Захарова В. П., Лазоришинець В. В., Книшов Г. В. (2014)
Титул, зміст (2011)
Антоник О. В. - Книгознавство як системне знання про книгу і книжкову справу: ринкові можливості (2011)
Теремка В. І. - Стратегічний потенціал видавництва як джерело його ефективності і перспектив (2011)
Зелінська Н. В. - Наукова книга у репертуарі українських видавництв: нагромаджуючи "символічний капітал" (2011)
Черниш Н. І. - Ринкові стратегії енциклопедичного видавництва: український та світовий досвід (2011)
Левицька О. С. - Літературно-художні часописи в сучасному літературному дискурсі (2011)
Судин А. Ю. - Формування читача як суб’єкта книжкового ринку: інтеграція зусиль (2011)
Новальська Т. В. - Українське бібліотечне читачезнавство: етапи становлення та перспективи розвитку (2011)
Зубко Н. Н. - Книжкове середовище сім’ї як чинник формування читацьких зацікавлень дитини, Жмовка Н. В. (2011)
Ковба Ж. М. - Сучасна систематизація у книжковій торгівлі. Проблеми і перспективи в Україні (2011)
Міщук І. П. - Логістичний інструментарій у книжковій торгівлі України: особливості застосування (2011)
Лозинський В. Т. - Активні методи продажу книжкової продукції: суть, зміст, напрями використання (2011)
Семеренко С. І. - Маркетингові дослідження книжкового ринку: сучасний стан (2011)
Борисенко О. М. - Видавничий знак у системі товарної інформації про книжкову продукцію (2011)
Литвиненко О. О. - Друковані та електронні книги для дітей: союзники чи суперники? (2011)
Кудряшов Г. О. - Видавничий репертуар товариств "Просвіта" Лівобережної України (початок XX ст.) (2011)
Босак О. І. - Книговидавнича діяльність української діаспори в Канаді (2011)
Сенкусь В. Г. - Визначення радіусів кривини центрової кривої нерухомої криволінійної напрямної механізму приводу фальцножів фальцапаратів рулонних друкарських машин, Кузнєцов В. О., Босак В. О., Кравчук І. М. (2011)
Мусійовська М. М. - Статична точність коротких фарбодрукарських систем при відтворенні тонового зображення (2011)
Овсяк О. В. - Інформаційна технологія опрацювання операції секвентування. Вибір та обчислення розмірів (2011)
Гаранько Т. Й. - Перспективи впровадження автоматизованих систем управління в оперативну поліграфію, Огірко І. В. (2011)
Сеньківська Н. Є. - Ієрархія факторів друкарського процесу (на прикладі плоского офсетного друку), Мельников О. В., Сеньківський В. М. (2011)
Дронюк І. М. - Моделювання збурень у нелінійних системах для поліграфічного захисту (2011)
Дурняк Б. В. - Формування компонент моделей системи повноважень інформаційних цифрових систем, Сабат В. І., Шведова Л. Є. (2011)
Назаренко О. М. - Загальна організація процесу використання інформаційної технології (2011)
Литвин Ю. О. - Особливості книжкової торгівлі в умовах фінансової кризи (2011)
Бедернічек Д. Ю. - Релігія та моральний розвиток як детермінант конструювання соціальної реальності, Василишин О. М. (2011)
Гузела О. І. - "Оце і усе про мене..." (до 80-річчя з дня народження H. М. Сухолитки), Швайка Л. А. (2011)
Мельников О. В. - Біла книга українського книговидання (2011)
Грицко Р. Ю. - Нові додаткові ефективні підходи до корекції побічної дії противірусної інтерферонотерапії хронічного гепатиту С, Єгоршина Н. А., Ворожбит О. Б., Герасун Б. А. (2014)
Сервецький К. Л. - Можливість лікування хворих на хронічний гепатит С з протипоказами до інтерферонотерапії, Чабан Т. В., Верба Н. В., Нікітін Є. В. (2014)
Боброва І. А. - Альфапег – вітчизняний пегільований інтерферон: від знайомства до застосування у складних хворих на хронічний гепатит С (2014)
Козько В. М. - Аналіз вмісту макро- і мікроелементів та білків гострої фази у ВІЛ-інфікованих, хворих на ХГС або коінфекцію ВІЛ/ХГС, Юрко К. В., Бондаренко А. В., Соломенник Г. О. (2014)
Клінічні рекомендації: тактика ведення пацієнтів з інфекцією, викликаною вірусом гепатиту С (2013) (Європейська асоціація з вивчення печінки, EASL) (2014)
Козько В. Н. - Эффективная интерферонотерапия HCV-ассоциированного цирроза печени с явлениями гиперспленизма, Бондарь А. Е., Соломенник А. О., Пеньков Д. Б. (2014)
Федорів Я.-Р. М. - Застосування фізичних факторів у лікуванні та реабілітації пацієнтів з хворобами печінки (2014)
Топольницкий В. С. - Экспертный форум "Профили пациентов для улучшения результатов лечения ВГС" (2014)
Титул, зміст (2013)
Бессараб Т. В. - Трансформаційні процеси в Латинській Америці: теоретико-методологічний аспект (2013)
Валюшко І. В. - Протидія корупції в умовах політичної модернізації (2013)
Васильчук Є. О. - Ідеологічні доктрини українських правоекстремістських об’єднань у контексті постмодерністського дискурсу (на прикладі УНА-УНСО) (2013)
Гиря Г. В. - "Кольорові революції": їх сутність та вплив на еволюцію політичних систем на прикладі України та Грузії (2013)
Максимець Б. В. - Уплив національної ідентичності на результати місцевих виборів початку XXI ст. в Україні (2013)
Орлов С. Ф. - Політична культура як основа формування парламентаризму (2013)
Sukhova K. - Attitudes formation towards the EU by the EU delegation to Ukraine (2013)
Хома Н. - Модернізація парадигми соціальної держави (2013)
Юнак А. - Роль медіа дипломатії у зовнішньополітичних стратегіях України (2013)
Кійков В. М. - Соціальна орієнтація ціннісного компоненту соціальної компетентності курсантів (2013)
Кутуєв П. В. - Соціологія розвитку поміж лібералізмом та державоцентризмом: історико-соціологічний аналіз, Герчанівський Д. Л. (2013)
Макеев С. А. - Эмпирические исследования классов в современной социологии (2013)
Ручкин А. В. - Неформальные наградные институты в современной России: мнение населения (2013)
Агарков О. А. - Соціальна адаптація студентів-першокурсників як напрям діяльності соціальної служби вищого навчального закладу (2013)
Васильченко О. А. - Професійні цінності соціальної роботи: соціокультурний аспект (2013)
Васильченко О. А. - Ігрова терапія як метод соціальної роботи з дітьми шкільного віку (2013)
Давидюк О. О. - Оцінка процесу надання соціальних послуг з позиції отримувачів (2013)
Голосніченко І. П. - Людиноцентристська політика Української держави (2013)
Подпіснов Д. С. - Ознаки реалізації норм права (2013)
Тараненко М. Г. - Запорозька Січ – зародок української козацької держави (2013)
Костенко І. В. - Основні етапи розвитку інституту наукової атестації й титулатури (СРСР-УРСР, 1940-1991р.р.) (2013)
Цирфа Г. О. - Проблеми правового регулювання відносин у сфері охорони і захисту специфічних об’єктів інтелектуальної власності на прикладі "Топографії інтегральних мікросхем" (2013)
Золотарьова Н. І. - Податковий збір за спеціальне водокористування та скидання забруднюючих речовину водні об'єкти (2013)
Бардіна О. О. - Роль міжнародних інституцій у регулюванні зміни клімату (2013)
Циганов О. Г. - Зміст та особливості адміністративних послуг у сфері внутрішніх справ (2013)
Кальченко С. В. - Структура та джерела Європейських стандартів оскарження порушень законодавства про вибори (2013)
Нашинець-Наумова А. Ю. - Правове регулювання інформаційної безпеки в цивільній авіації: міжнародно-правовий аспект (2013)
Тараненко М. М. - До питання організації масових заворушень (2013)
Половинко І. - Фізика оптичних комп’ютерів, Кріль Т. (2014)
Петущак В. - Закон Ампера й парадоксальні експерименти в електродинаміці, Козлова Н., Осика Б. (2014)
Трохимчук П. - Релаксаційна оптика: проблеми моделювання процесів перевипромінювання, Дмитрук І. (2014)
Трохимчук П. - Черенковське випромінювання як ефект нелінійної та релаксаційної оптики (2014)
Новосад С. - Люмінесценція кристалів PbWO4:Tb і CdWO4:Tb,Li в разі фотонного збудження, Костик Л., Новосад І., Лучечко А., Партика М., Теплий Т. (2014)
Семененко Б. - Вплив модифікації поверхні на спектри люмінесценції НК CdS, Сминтина В., Скобєєва В., Малушин М. (2014)
Сминтина В. - Вплив pН розчину на синтез нанокристалів сульфіду кадмію та їхні оптичні властивості, Бошерніцан В., Скобєєва В., Малушин М. (2014)
Чорній З. - Генерація (Tl0-Tl2+)–комплементарних пар у лужно-галоїдних кристалах, Панасюк М., Дячук М., Пірко І., Салапак В. (2014)
Павлик Б. - Вибір робочої точки напівпровідникового сенсора температури, Грипа А., Леновенко А., Дідик Р., Лис Р., Слободзян Д., Шикоряк Й., Кушлик М. (2014)
Благітко Б. - Вплив затримки в управлінні на процес польоту квадрокоптера, Мочульський Ю. (2014)
Карпа І. - Вплив механічних напружень на неоднорідні стани в мікрокристалах з несумірною надструктурою, Свелеба С., Катеринчук І., Шмигельський Я., Куньо І., Фіцич О. (2014)
Кость Я. - Дослідження алгоритмів оцінювання локальних похибок, що виникають у процесі математичного моделювання динамічних систем, Хвищун І., Шмигельський Я. (2014)
Монастирський Л. - Моделювання фотопровідності поруватого кремнію зі сферичною та циліндричною геометрією пор, Соколовський Б., Павлик М. (2014)
Фурман В. - Числове моделювання механічних взаємодій у процесах насувоутворення кори Землі, Хом’як М., Хом’як Л. (2014)
Трушаков Д. - Дослідження комплексної магнітної проникності за комплексним опором навою індуктивності із феромагнітним осердям, Рендзіняк С., Васильчишин І. (2014)
Бондарєв В. - Програмна підтримка практичних занять з програмування (2014)
Алексеев Е. Р. - Специализированные дистрибутивы для образовательных и исследовательских учреждений, Родионов В. И., Чеснокова О. В., Чоповский С. С. (2014)
Титул, зміст (2013)
Білошицький В. І. - Цивільно-військові відносини в країнах НАТО: історія та сучасність (2013)
Дунець В. Б. - Політична культура молоді в польській науковій думці: теоретико-понятійний аналіз (2013)
Пуйо Г. І. - Теоретичне осмислення рушійних сил і тенденцій міжнародної трудової міграції у політичній науці (2013)
Радей А. С. - Бюрократична система й особистість (2013)
Сокур С. П. - Здійснення лобістської діяльності щодо Європарламенту з огляду на особливості його функціонування в політичній системі ЄС (2013)
Чабанна М. - Електоральний аспект індексування інституційного розвитку політичної системи у контексті оцінювання процесу демократизації (2013)
Богданова О. В. - Чинники набуття релігійної ідентичності багаї (на прикладі сценаріїв навернення вірян київської громади), Дудко Є. С. (2013)
Єнін М. Н. - Ідеологічні трансформації сучасного суспільства: електоральні установки луганчан (2013)
Купрєєва Ю. О. - Дослідження протестної активності населення на основі інформації в мережі Інтернет: проблеми та перспективи вдосконалення (2013)
Марусяк Т. С. - Деформації правосвідомості: типологія та межі норми (2013)
Нерсесян Г. А. - Сталий розвиток починається в головах людей: соціально-філософські аспекти інтерпретації поняття (2013)
Нечітайло І. С. - Наступність в освіті як умова підвищення її якості: соціологічне трактування (2013)
Пермінова Г. В. - Аналітично-концептуальні підходи до проблеми корпоративної соціальної відповідальності (2013)
Рябчук А. М. - Спілкування в онлайн-іграх як чинник покращення комунікативних навиків у реальному житті, Прокопенко А. Ю. (2013)
Сухова Х. О. - Динаміка ставлення до ЄС серед української громадськості (2013)
Абрамова К. А. - Соціально-психологічні особливості ВІЛ-інфікованих дітей в сучасних українських реаліях (2013)
Рудська А. І. - Соціальна реабілітація дітей з діагнозом ДЦП методом іпотерапії, Солдатова О. С. (2013)
Золотарьова Н. І. - Методологія дослідження адміністративної діяльності правоохоронних органів у сфері екологічної безпеки (2013)
Голосніченко Д. І. - Правозахисні повноваження, їх використання державними органами різного призначення (2013)
Нашинець-Наумова А. Ю. - Теоретико-правові основи забезпечення інформаційної безпеки українського суспільства (2013)
Кальченко С. В. - Європейські стандарти оскарження порушень законодавства про вибори (2013)
Борець М. В. - Поняття, сутність державного регулювання та нагляду в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму (2013)
Цимбаленко Я. Ю. - Правові аспекти управління державними закупівлями як механізм розвитку української економіки (2013)
Цирфа Г. О. - Організаційно-правові проблеми використання "ноу-хау", Дубняк М. В. (2013)
Лукянчиков Є. Д. - Негласні слідчі (розшукові) дії та їх класифікація, Лукянчиков Б. Є. (2013)
Чепульченко Т. О. - Омбудсмен з питань захисту дітей: аналіз українського та зарубіжного досвіду (2013)
Костенко І. В. - Соціальний захист науковців як юридична проблема (2013)
Ашиток Н. І. - Фізичне виховання обдарованих дітей у контексті гуманістичної парадигми (2012)
Бубка С. Н. - Олимпийское образование, распространение олимпийских идеалов и принципов в жизни мирового сообщества усилиями Международного олимпийского комитета – при различных президентах МОК – совместно с Международной олимпийской академией, национальными олимпийскими комитетами и другими международными и национальными организациями (2012)
Гук О. М. - Фізичне виховання дівчат у гімназіях Тернопільського воєводства міжвоєнного періоду (2012)
Дук В. А. - Моніторинг соціально-економічної ситуації у сфері фізичної культури й спорту (2012)
Косяк В. А. - Олимпизм в аспекте философии жизни (2012)
Лук’янченко М. І. - Теорія й практика фізичного виховання в спадщині вітчизняних педагогів другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2012)
Марчик В. І. - Суспільний запит на фізичну культуру, Андріанов В. Є., Порохненко О. В. (2012)
Мунтян В. С. - Педагогико-философские и культурологические аспекты системы воспитания (2012)
Павлюк І. С. - Організаційно-управлінська система хокею в Україні (2012)
Савонік Ю. - Вплив Асоціації молодих християн на розвиток міжнародних спортивних змагань, Литвинець А. І., Литвинець І. В. (2012)
Соколова Н. Д. - Розвиток системи фізичного виховання в навчальних закладах України у 30-х роках ХХ ст. (2012)
Терещук М. В. - Формування системи розвитку гольфу в міжнародній системі спорту (2012)
Файдевич В. В. - Особливості та напрями укладання нормативних вимог із фізичного виховання для студентів ВНЗ України, Козіброцький С. П. (2012)
Балахничева Г. В. - Формування професійної підготовки фахівців фізичної культури до практичної роботи з учнями сучасної школи, Завацька Л. А. (2012)
Винник В. Д. - Вплив сучасних стереотипів естетики здоров’я на вибір пріоритетів професійної підготовки майбутнього вчителя фізичного виховання (2012)
Винничук О. Т. - Теоретичні та практичні проблеми реалізації потенціалу особистості в процесі формування професіоналізму, Васильченко А. В. (2012)
Гальченко Л. В. - До питання підготовки майбутніх учителів фізичної культури до використання рухливих і національних ігор у професійній діяльності (2012)
Дмитриев С. В. - Метапредметные блоки-модули формирования педагогических технологий в образовательных системах (дискурс-анализ проблемы) (2012)
Кондрацька Г. Д. - Педагогічні умови формування професійно-мовленнєвої культури майбутніх фахівців із фізичного виховання та спорту в умовах навчання у ВНЗ (2012)
Маленюк Т. В. - Оцінка фізичної підготовленості студентів (18–19 років) факультету фізичного виховання (2012)
Мицкан Б. М. - Пріоритети та перспективи акмеологічного зростання вчителя фізичної культури в умовах модульного навчання, Завгородня Т. К., Шпільчак А. Я., Презлята Г. В., Випасняк І. П., Лісовський Б. П. (2012)
Омельяненко В. Г. - Інтеграція змісту дисциплін природничо-наукового циклу як умова формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх учителів фізичної культури (2012)
Поташнюк Р. З. - Патологія зору в дітей: можливості використання методик реабілітації, профілактики в процесі підготовки майбутніх фахівців здоров’я людини до здоров’язберігальної діяльності, Поташнюк І. В., Кубович О. В., Свердан З. В. (2012)
Свістельник І. - Систематизація інформації з фізичної реабілітації у ВНЗ фізкультурного профілю (2012)
Харченко Л. А. - Про стан розробки та впровадження стандартів вищої освіти в галузі знань "Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини”, Денисова Л. (2012)
Чалій Л. В. - Сучасний підхід до викладання дисципліни "Теорія і методика викладання лижного спорту” у вищих навчальних закладах, Козаченко Т. В. (2012)
Шевченко А. О. - Новітні підходи до професійної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури (2012)
Нєчаєва О. В. - Вимоги до професійної готовності майбутніх учителів основ здоров’я в контексті статевого виховання підлітків (2012)
Альошина А. І. - Характеристика фізичних вправ, які використовуються в технології профілактики плоскостопості в дітей старшого дошкільного віку, Бичук О. І., Бичук І. О., Альошин А. О. (2012)
Вітченко А. М. - Педагогічні умови ефективного впровадження здоров’язберігальної технології комплексного застосування дихальних вправ у процесі фізичного виховання молодших школярів (2012)
Воєділов С. А. - Характеристика принципів реалізації педагогічної технології розвитку координаційних здібностей школярів у процесі позаурочних занять із біатлону (2012)
Гнітецька Т. В. - Досвід організації профільного навчання за спортивним напрямом (профіль – туризм), Войтович І. М. (2012)
Карпюк Р. П. - Пріоритет здоров’язберігальних тенденцій у фізичному вихованні студентів вищих навчальних закладів (2012)
Ляхова І. М. - Організаційно-методичні особливості корекційного навчання рухових дій дітей із порушеннями слуху (2012)
Мисів В. М. - Характеристика технологій фізичного виховання у військових ліцеях в аспекті розв’язання завдань оздоровчого змісту (ретроспективний аналіз) (2012)
Митчик О. П. - Здоров’язберігальне середовище та здоров’язберігаючі технології у вищому навчальному закладі (2012)
Мордик О. А. - Формування фізичної культури особи як педагогічна проблема, Радченко М. А. (2012)
Наумчук В. І. - Загальні положення методики навчання школярів спортивних ігор (2012)
Нєворова О. В. - Шляхи реалізації диференційованого підходу до фізичного виховання молодших школярів на основі індивідуальних показників властивостей нервових процесів (2012)
Радченко М. А. - Теоретичні аспекти інтегративної технології формування фізичної культури студентів (2012)
Ротерс Т. Т. - Методологічні засади фізичного виховання школярів (2012)
Слюсарчук В. В. - Сучасні тенденції диференційованого фізичного виховання молодших школярів (2012)
Статьєв С. І. - Значення занять музично-ритмічного виховання глухих дітей молодшого шкільного віку (2012)
Толчєва Г. В. - Організація тренувальних занять хатха-йогою зі студентами вищих навчальних закладів у процесі позааудиторної роботи (2012)
Фурман Ю. М. - Організаційно-методичні умови формування моторики дітей молодшого шкільного віку з послабленим зором у процесі фізичного виховання (2012)
Циплюк А. М. - Науково-педагогічні засади формування відповідального ставлення до здоров’я в дітей дошкільного віку (2012)
Цьось А. В. - Педагогічна діагностика в процесі навчання фізичної культури учнів загальноосвітніх навчальних закладів, Гац Г. О. (2012)
Юрченко О. А. - Обгрунтування програми формування моторики дітей молодшого шкільного віку з послабленим зором в процесі фізичного виховання (2012)
Яловик А. В. - Провідні компоненти ефективного формування рухових навичок (2012)
Ячнюк Ю. Б. - Формування рухових навичок у студентів у процесі занять гандболом (2012)
Андрєєва О. В. - Соціально-педагогічні умови організації рекреаційної діяльності боулінг-клубів, Пацалюк К. Г. (2012)
Андрійчук Ю. М. - Вплив секційних занять волейболом на руховий розвиток школярів 14–16 років, Чижик В. В., Романюк В. П. (2012)
Артюшенко О. Ф. - Формування мотивів фізичного самовдосконалення учнів середнього шкільного віку, Нечипоренко Л. А., Артюшенко А. О. (2012)
Бабич В. І. - Визначення потенціалу навчального предмета "Фізична культура” в контексті формування соціального здоров’я учнів основної школи (2012)
Беляк Ю. І. - Спосіб інтегральної оцінки фізичного фітнесу жінок зрілого віку (2012)
Васкан І. - Стан і формування в школярів інтересу до фізичного виховання та спорту, Розтока А. (2012)
Вихляєв Ю. М. - Особливості самостійної роботи студентів збірних команд факультетів (2012)
Гладощук О. Г. - Вікові особливості динаміки розвитку силових здібностей студентів основної медичної групи, Тонконог В. М., Скабицький М. В., Бейгул І. О., Шишкіна О. М. (2012)
Грабик Н. М. - Стан фізичної підготовленості учнів 5–6 класів сільської школи (2012)
Гребік О. В. - Профілактика травматизму під час практичних занять із фізичного виховання зі студентами технічного навчального закладу (2012)
Грициляк С. М. - Порівняльна характеристика фізичної підготовленості молодших підлітків основної школи, Цюпак Ю. Ю. (2012)
Dąbrowski D. - Turystyka rowerowa osób niepełnosprawnych, Baj–Korpak J., Soroka A., Pocztarska-Dec A., Niźnikowska E., Korpak F. (2012)
Дмитренко С. - Характеристика показників фізичної підготовленості дітей середнього шкільного віку Вінницької та Хмельницької областей, Козлова К., Асаулюк І. (2012)
Єдинак Г. А. - До питання про вдосконалення системи оцінювання фізичної підготовленості військовослужбовців Збройних cил України, Приступа Є. Н. (2012)
Кедровський Б. - Ефективність використання проби Руф’є під час розподілу учнів на групи для занять фізичною культурою, Маляренко І., Ромаскевич Ю. (2012)
Ковальчук В. Я. - Сучасні підходи до оцінювання навчальних досягнень із фізичного виховання студентів (2012)
Костюк П. - Моделювання зміни в дитячому літньому оздоровчому таборі в напрямі оздоровчої діяльності (2012)
Котов Є. - Програмування самостійних занять фізичними вправами студентів вищих навчальних закладів, Хомич А. В., Касарда О. (2012)
Лойко Т. О. - Функціональний тренінг у процесі занять фізичною культурою учнів старшої школи (2012)
Мазурчук О. Т. - Мотивація молоді до ведення здорового способу життя через використання сучасних і нетрадиційних підходів до проведення занять фізичного виховання, Ребрина В. В. (2012)
Осіпов В. М. - Оптимізація фізичного стану жінок зрілого віку засобами інноваційних фітнес-технологій (2012)
Палагнюк Т. В. - Мотиваційні аспекти проведення спортивних заходів серед молоді (2012)
Петренко Г. - Програмно-нормативні та соціально-педагогічні засади фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку в умовах дошкільного навчального закладу (2012)
Петрович В. В. - Гнучкість та її вплив на організм людини, Альошина А. О. (2012)
Пілярська І. - Вплив плавання та фізичних вправ у воді на фізичний розвиток дітей молодшого шкільного віку (2012)
Самчук О. - Рівень функціональних можливостей серцево-судинної й дихальної систем організму студентів вищих навчальних закладів, Сабіров О. (2012)
Сапожник О. А. - Фізичний розвиток студенток вищого навчального закладу (2012)
Соколова О. В. - Зміни адаптивних можливостей організму студентів-першокурсників під впливом систематичних занять степ-аеробікою (2012)
Федорович О. В. - Єдність шкільного й сімейного виховання – необхідна умова сьогодення (2012)
Черкашин Р. Є. - Силові навантаження в системі мотиваційно-ціннісних орієнтацій студентів вищих навчальних закладів, Михалевський В. М., Валькевич О. В. (2012)
Шиян Б. М. - Передумови й перспективи формування національної системи фізичного виховання школярів (2012)
Юрчишин Ю. В. - Ефективність чинного змісту фізичного виховання у формуванні мотивації студентів до рухової активності оздоровчої спрямованості (2012)
Альошина А. І. - Значення засобів фізичної реабілітації, які використовуються в лікуванні хворих на бронхіальну астму (2012)
Гончарова Н. Н. - Влияние нарушений осанки на компоненты физического состояния детей младшего школьного возраста, Бондар Е. Н., Бойко А. Н. (2012)
Дубчук О. В. - Оцінка фізичного стану студентів групи фізичної реабілітації вищих навчальних закладів (2012)
Індика С. Я. - Поширеність депресії та зв’язок з іншими факторами ризику серцево-судинних захворювань у пацієнтів після інфаркту міокарда на амбулаторному етапі реабілітації (2012)
Kraszewski K. - Zasady postępowania w urazach sportowców wyczynowych (2012)
Лазарева Е. Б. - Выраженность последствий заболевания как фактор, определяющий направленность реабилитационных мероприятий у больных после оперативного лечения вертеброгенных компрессионных синдромов (2012)
Попадюха Ю. А. - Використання реабілітаційних тренажерів у фізичній реабілітації після артроскопічної реконструкції ротаторної манжети плеча, Адель М. А. Марайта, Катюкова Л. Д. (2012)
Фурман Ю. Н. - Физическая реабилитация больных с вертеброгенной пояснично-крестцовой радикулопатией, осложнённой нарушениями осанки (2012)
Цюпак Т. Є. - Вплив лікувальної фізичної культури на кардіореспіраторну систему молодших підлітків із хронічним бронхітом, Деделюк Н. А., Цюпак Ю. Ю. (2012)
Якобчук С. В. - Психофізичний стан дітей із церебральним паралічем та їх соціальна адаптація як педагогічна проблема (2012)
Апайчев А. В. - Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы спортсменок эстафетной команды 4х100 м (2012)
Бекас О. О. - Модернізація навчально-тренувального процесу дзюдоїстів 10–11 років з урахуванням їх соматотипів, Паламарчук Ю. Г. (2012)
Бріскін Ю. А. - Технологічне забезпечення об’єктивного оцінювання гнучкості, Корягін В. М., Блавт О. З. (2012)
Воронова В. И. - Особенности преодоления стресса в спортсменов-дефлимпийцев с помощью копинг-стратегий, Смоляр И. И., Ковальчук В. И. (2012)
Галюза С. С. - Дослідження взаємозв’язку силових здібностей із рівнем спортивної майстерності студенток, які займаються футболом (2012)
Дем’янчук О. Г. - Побудова тренувальних циклів під час підготовки спортсменів у спортивному туризмі (2012)
Добринський В. С. - Підвищення фізичної підготовки юних легкоатлетів за допомогою бар’єрних вправ, Мудрик Ж. С. (2012)
Дрожжин В. Ю. - Психофізіологічні функціі кваліфікованих та юних п’ятиборців у різні роки підготовки, Хатіпов М. О. (2012)
Казімірко Н. К. - Вплив фізичних навантажень на кількісний та віковий склад червонокрівців периферійної крові спортсменів-дзюдоїстів, Дичко О. А., Дичко Д. В., Гаврилін В. О., Пікінер Д. С., Акімова Н. О., Ахременко І. В. (2012)
Кашуба В. О. - Використання хронометричних систем у спортивних змаганнях, Юхно Ю. О., Хмельницька І. В. (2012)
Криворученко Е. В. - Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы спортсменов различной квалификации, специализирующихся в беге на короткие дистанции (2012)
Минин В. В. - Влияние вестибулярных раздражений на показатели центральной кардиогемодинамики у боксеров с различным уровнем вестибулярной устойчивости (2012)
Мороз М. С. - Вплив засобів силової спрямованості на розвиток швидкісних можливостей бігунів на короткі дистанції, Суворова Т. І., Сахарук Є. Г. (2012)
Онищук С. В. - Вплив авторської програми застосування Омега-3 на стан енергозабезпечувальних систем м’язової діяльності бігунів на короткі дистанції (2012)
Полулященко Т. Л. - Биохимический метод контроля функционального состояния организма юных велосипедистов на этапе начальной подготовки (2012)
П’ятничук Г. - Характеристика чинників, які впливають на передстартовий стан спортсменів, Яців Я. М. (2012)
Райтер Р. - Загальні основи технічної підготовки спортсменів складнокоординаційних видів спорту залежно від їхньої конституції будови тіла, Лесько О., Огірко І. В., Борик О. (2012)
Ровний А. - Системні механізми управління цілеспрямованою діяльністю спортсменів (2012)
Рода О. Б. - Тенденції наукових досліджень спортсменок в аспекті статевих особливостей, Маріонда І. І. (2012)
Розпутняк Б. Д. - Вплив атлетичної та фізичної підготовки на динаміку інтенсивності у плавців 14–15 років (2012)
Скавронський О. П. - Теоретико-методологічні основи планування тренувальних засобів у підготовці боксерів (2012)
Сокольвак О. Г. - Структура та зміст тренувальної роботи учнів-волейболістів 10–11 класів протягом підготовчого періоду річного циклу підготовки в спортивній секції (2012)
Soroka A. - Efektywność działań zespołów o najwyższych kompetencjach sportowych podczas Mistrzostw Świata RPA – 2010, Dąbrowski D., Baj-Korpak J., Niźnikowska E., Korpak F., Pocztarska-Dec A. (2012)
Толкунова І. В. - Детермінанти психологічної згуртованості в спортивній команді (на прикладі футболу), Голець О. В., Шериф Сархан (2012)
Черкашин Р. Є. - Роль рухливих ігор в удосконаленні навчально-тренувального процесу юних метальників молота на початковому етапі багаторічної підготовки (2012)
Шаров А. В. - Методика применения специальных упражнений при обучении технике бега по уровневой системе управления движениями, Сидорук Е. С., Шутеев а. И., Гоголюк Ф. К. (2012)
Шинкарук О. А. - Експертне оцінювання ефективності змагальної діяльності баскетболістів високої кваліфікації в ігровому сезоні, Безмилов М. М. (2012)
Яловик В. Т. - Побудова індивідуального тренування скороходів на основі моніторингу частоти серцевих скорочень, Сахарук І. С., Олещук В. В., Будкевич Г. (2012)
Яременко В. В. - До питання організації тренувального процесу на початковому етапі підготовки борців (2012)
Муравський Л. - Методи електронної спекл-нтерферометрії для дослідження поверхневих деформацій матеріалів, Вороняк Т. (2013)
Демків Л. - Динаміка релаксації збуджень у мезоскопічних кластерах під час надвипромінювального розпаду, Демків Т. (2013)
Франів В. А. - Сенсор температури на основі кристалів TL4HGI6 і TL4PBI6, Бовгира О. В., Гірник І. С., Кушнір О. С., Футей О. В., Васьків А. П. (2013)
Кашуба О. - Електронна поляризовність одновісно затиснутих кристалів сульфату калію, Стадник В., Матвіїшин І. (2013)
Костик Л. - Люмінесцентна спектроскопія іонів TB3+ у полікристалах гадоліній галієвого гранату, Лучечко А., Цвєткова О., Теплий Т. (2013)
Павлик Б. - Особливості електрофізичних характеристик пружнодеформованих монокристалів p-Si, Дідик Р., Лис Р., Слободзян Д., Грипа А., Шикоряк Й., Кушлик М., Чегіль І. (2013)
Половинко I. - Спектри поглинання змішаних кристалів солей туттона K2CUхFE1-x(SO4)2•6H2O, Рихлюк С., Лондар Т. (2013)
Чорній З. - Радіаційні процеси в кристалах флюоритів з точковими дефектами дипольного типу. Одновимірна модель, Пірко І., Салапак В., Дячук М. (2013)
Бабич О. - Температурні залежності коефіцієнта термоерс та трансформація зонного спектру в системі TL2BA2CA1−XYXCU2–YCOYOZ (2013)
Фаренюк А. - Розробка універсальних нейроемуляторів на базі мікроконтролерів споживчого рівня, Любунь З. (2013)
Благітко Б. - Математичне моделювання процесу стабілізації квадрокоптера у польоті, Мочульський Ю. (2013)
Фурман В. - Особливості побудови теплової моделі із конвекцією верхньої мантії Землі (2013)
Чекурін В. - Гранично-елементний метод для задач ідентифікації порожнин у циліндричному тілі з використанням локального нагріву та даних ІЧ-термографії, Сінькевич О. (2013)
Горбатий І. - Удосконалення сімейства технологій передавання даних ADSL використанням амплітудної модуляції багатьох складових (2013)
Алексеев Е. Р. - Кроссплатформенная программная модель работы бурильной колонны при ликвидации прихватов бурового снаряда ударными механизмами, Каракозов А. А., Кучер Т. В. (2013)
Максименко О. - Алгоритм обробки цифрових зображень для визначення деформаційних характеристик матеріалів, Франкевич Л., Сахарук О. (2013)
Савоченко Р. - Система диспетчерського контролю та збирання даних OpenSCADA 0.8.0 LTS (2013)
Сулимко Р. - Порогова сегментація даних дистанційного зондування Землі, Шувар Р. (2013)
Шевчук В. - Розрахунок іонного перенесення в кристалах зі структурою шеєліту, Каюн І. (2013)
Шуть В. - Расширение возможностей оптимального управления транспортными потоками в улично-дорожной сети города (2013)
Трохимчук П. - Поліметричний метод та сучасна кібернетика (2013)
Дзендзелюк О. - Побудова ARIMA моделей часових рядів для прогнозування метеоданих на мові програмування R, Костів Л., Рабик В. (2013)
Батюк А. - Використання технологій віртуалізації в спецкурсі "Системне адміністрування ОС LINUX”, Ванькевич Д., Злобін Г. (2013)
Трушаков Д. - Застосування зв’язаних коливальних контурів у вихрострумовій дефектоскопії (2013)
Бригілевич В. - Чисельні методи і закони збереження в динамічних системах, Вельгош C., Григоренко В., Шмигельський Я. (2013)
Титул, содержание (2012)
Форкун Ю. В. - Сучасні підходи технології розроблення та формування інформаційно-довідкового забезпечення суспільних комунікаційних систем, Пелещишин А. М. (2012)
Карупу О. В. - Про викладання математичних дисциплін англійською мовою іноземним студентам, Олешко Т. А., Пахненко В. В. (2012)
Мороз А. В. - Автоматичне формування тестів як одна із задач обробки природномовних текстів (2012)
Пількевич І. А. - Модель підсистеми моніторингу інцидентів безпеки інформації в інформаційних системах організацій, Котков В. І., Лобанчикова Н. М., Сугоняк І. І. (2012)
Моторний А. П. - Структура та принцип побудови універсальної міс для задач доказової медицини (2012)
Киричек Г. Г. - Модель оцінки плагіату програмного коду на основі системи контролю версій, Киричек О. О. (2012)
Ковалишин В. В. - До питання визначення впливу функціонального стану водія на час його реакції (2012)
Заднепрянская А. В. - Анализ применения технологии cuda в задаче допечатной подготовки цифровых изображений, Погодина А. С., Колесникова Т. А. (2012)
Корхина И. А. - Один метод формирования оптимального портфеля проектов развития предприятия (2012)
Жук Е. Ю. - Принцип определения размеров структурных элементов объекта отсканированных цифровых изображений, Колесникова Т. А., Федько Ю. И. (2012)
Колесникова Т. А. - Алгоритм сжатия высокочастотных cоставляющих цифрового изображения, Новикова Ю. С. (2012)
Комарова Д. В. - Разработка мультимедийного издания "Домашние питомцы", Бизюк А. В. (2012)
Бизюк А. В. - Полиграфическая защита упаковки лекарственных препаратов, Воронина А. А. (2012)
Власова В. А. - Проблемы жкх и информационные технологии, Зеленин А. Н. (2012)
Белоиваненко М. В. - Модель интеграции семантической аннотации математической зависимости в онтологические базы знаний (2012)
Залкінд В. В. - Використання інформаційних технологій проектування стилю людини в телевізійному просторі, Літинська Ю. В. (2012)
Кравченко О. В. - Вибір розрахунку часу тестування в моделі інтелектуальної підсистеми контролю знань, Плакасова Ж. М. (2012)
Метешкин К. А. - Особенности представления геоданных и знаний на страницах web-сайтов учебного назначения, Соколова М. В. (2012)
Парненко В. С. - Новітні підходи до створення веб-ресурсів із застосуванням техніки прогресивного дизайну (2012)
Федушко С. С. - Використання веб-спільнот для організації комунікації українських науковців, Мельник Д. В., Сєров Ю. О. (2012)
Титул, содержание (2012)
Зубенко Д. Ю. - Исследования системы управления проектами по созданию дистанционного автоматизированного обучения (2012)
Герасименко Т. М. - Особливості використання спеціальних автоматичних регуляторів для нестаціонарних технологічних об’єктів, Ладанюк А. П. (2012)
Хімічева Г. І. - Особливості застосування настанови iso 83 в умовах національного виробництва, Зенкін А. С., Новик О. П. (2012)
Енглезі І. П. - Щодо визначення закону розподілу ймовірності виникнення дтп, Доля В. К. (2012)
Нагорний Є. В. - Формування технології обробки вантажопотоку на терміналі в умовах невизначеності, Шраменко Н. Ю., Шептура О. М. (2012)
Шпачук В. П. - Щодо формування принципів управління товарними запасами елементів логістичної системи, Давідіч Ю. О. (2012)
Шпачук В. П. - Щодо дослідження впливу ризиків на витрати об'єктів логістичної системи, Санько Я. В. (2012)
Ковалевский Г. В. - Интегральная логистика и экономические реформы в украине, Ачкасов А. Е. (2012)
Решетило В. П. - Логистика и синергетические свойства современных социально-экономических систем, Лобашов А. О. (2012)
Турчинов Р. В. - Застосування методу аналізу ієрархій при функціональному синтезі автоматизованих систем керування, Змій С. О., Мороз В. П., Мойсеєнко В. І., Кустов В. Ф. (2012)
Решетніков Є. Б. - Дослідження безпеки руху на нерегульованих перехрестях при обмеженій оглядовості, Овсієнко Д. В. (2012)
Гюлев Н. У. - Влияние темперамента на функциональное состояние водителя в транспортном заторе, Доля В. К. (2012)
Альошинський Є. С. - Аналіз можливості організації місцевої роботи на залізничних станціях в умовах впровадження швидкісного пасажирського руху, Губачова О. С., Сіваконева Г. О., Світлична С. О., Ланчак Т. О. (2012)
Супруненко О. О. - Розробка візуально-аналітичних засобів управління програмним проектом (2012)
Бурко Д. Л. - Теоретические основы управления системой "транспортная сеть – транспортные потоки" (2012)
Гецович Е. М. - Обоснование выбора режимов движения транспортного потока в городских условиях по экологическому критерию, Казакова М. А., Пустовит И. Г. (2012)
Оберемок А. В. - Задача розділення ринку банківських послуг на зони впливу банків (2012)
Гецович Е. М. - Экспериментальные исследования распределения временных интервалов в транспортном потоке городов, Семченко Н. А., Голота В. А. (2012)
Вернигора Р. В. - Анализ неравномерности грузовых перевозок на магистральном и промышленном железнодорожном транспорте, Березовый Н. И. (2012)
Нефедов Л. И. - Имитационное моделирование планирования проекта изготовления дейдвудной трубы, Ильге И. Г., Калмыков Д. А. (2012)
Маевский А. В. - Исследование особых решений обобщённой математической модели динамики популяций (2012)
Матковський О. - Мінералогічна спадщина академіка Володимира Вернадського (до 150-річчя від народження) (2013)
Пономаренко О. - Далекосяжні погляди геніального вченого (до 150-річчя від дня народження академіка Володимира Вернадського, Степанюк Л., Кульчицька Г. (2013)
Білоніжка П. - Ноосфера та стан її розвитку (2013)
Паранько І. - Геологічне середовище - основний компонент ноосфери, Павлунь М., Сіворонов А. (2013)
Гулій В. - Ресурсний потенціал кремнію в Україні та можливість використання вітчизняного кремнію у відновлювальній енергетиці, Бочевар Р. (2013)
Вовк О. - Зв'язок кристалічної структури з особливостями морфології топазу з камерних пегматитів Волині, Наумко І. (2013)
Харитонов В. - Титан і рідкісні метали в рудоутворювальних мінералах Кропивнянського родовища (Український щит) (2013)
Петруняк Г. - Техногенний мінерагенез водних артерій межиріччя Прут-Черемош (2013)
Білоніжка П. - Жильні мінерали в покладах калійних солей Передкарпаття - індикатори постседиментаційних фізико-хімічних і тектонічних процесів (2013)
Наумко І. - Поширеність і склад прожилково-вкрапленої мінералізації у теригенних верствах північно-західної частини Кросненської зони (Українські Карпати), Занкович Г., Яремчук Я. (2013)
Войтович С. - Шахтні води як один із чинників забрудненнчя довкілля Червоноградського гірничопромислового району (2013)
Наумко І. - Академік Вернадський і мінералогія: штрихи до портрета (рецензія на п'ятий том "Мінералогічна спадщина Володимира Івановича Вернадського" ювілейної серії "Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського") (2013)
Матковський О. - Про відзначення 100-літнього ювілею академіка Євгена Лазаренка, Білоніжка П. (2013)
Наумко І. - Спогад про викладача (до дня народження Ангеліни Андріївни Ясинської) (2013)
Юрію Віталійовичу Ворошилову - 75! (2013)
Титул, содержание (2012)
Миненко А. С. - Метод построения взвешенных временных рядов для решения задачи прогнозирования, Волченко Е. В., Шишкин С. А. (2012)
Дяченко В. А. - Адаптивная параллельная процедура обучения самоорганизующейся модифицированной карты Кохонена, Михаль О. Ф. (2012)
Ващук Ф. Г. - Дослідження стійкості максимального логічного дерева відносно перестановки ярусів, Василенко Ю. А., Повхан І. Ф. (2012)
Евланов М. В. - Планирование использования персонала в работах IT-проекта, Погорелая Н. И. (2012)
Высоцкая Е. В. - Формализация задачи и синтез математической модели дифференциальной диагностики распространенных дерматозов, Клименко В. А., Печерская А. И. (2012)
Костішин С. В. - Модель ефекту віддачі зброї при виконанні пострілу в спортивній стрільбі (2012)
Шевченко С. Ю. - Определение магнитного поля подстанций высокого напряжения на основе метода конечных элементов, Волохин В. В., Окунь А. А. (2012)
Патракеев И. М. - Агентная модель движения транспорта на перекрестке, Толстохатько В. А., Красильник Ю. Ю. (2012)
Шаран Т. Г. - Розробка конструкції підсилюючої накладки для пілочки спецодягу робітників металообробних цехів (2012)
Касьянов В. А. - Безопасность полетов как объект субъективного анализа, Шафран К., Шипитяк Т. В. (2012)
Ткаченко А. А. - Експериментальні дослідження та моделювання автотермічного процесу три-риформінгу метану, Безносик Ю. О. (2012)
Слесаренко А. П. - S-функции в построении консервативных структур решения геометрических обратных краевых задач (2012)
Русанов А. В. - Использование неявной схемы расщепления для моделирования течений невязкой несжимаемой жидкости, Косьянов Д. Ю. (2012)
Від головного редактора (2014)
Передмова (2014)
Сумарокова В. - Композиторська творчість як об’єкт виконавського музикознавства (2014)
Муравская О. - Жанрово-стилевые и исполнительские аспекты вокального творчества Ж. Б. Векерлена в контексте французской пасторальной традиции (2014)
Лаврова З. - Диригентська трактовка мелодії як структурного принципу музичної статики в кантаті для хору a’capella В. Сильвестрова на вірші Т. Г. Шевченка (2014)
Олендарьов А. - Інструментальний стиль музики І. Шамо до драматичних вистав (2014)
Ляхіна Т. - Стильові особливості скрипкових фантазій на запозичену тему (2014)
Чайка Е. - Система взаимодействий тембров-амплуа мужских вокальных партий в опере "Свадьба Фигаро" В. Моцарта (2014)
Пан Тинтин - Тембр флейты в сочинениях С. Прокофьева на примере его Второй сонаты для флейты и фортепиано (2014)
Карлов Д. - Порівняльний аналіз виконавських редакцій музичного твору як зразок феномену множинності виконавської інтерпретації (на прикладі Концерту для скрипки з оркестром П. І. Чайковського (2014)
Каплун Т. - Особенности исполнительского прочтения древнерусской монодии в контексте поэтико-стилевой характеристики песнопений знаменного распева (2014)
Шпак Г. - Венгерская национально-религиозная идея в хоровом творчестве Ф. Листа: жанрово-стилевые и исполнительские аспекты (2014)
Нейчева Л. - Некоторые особенности исполнительской интерпретации фортепианной музыки Б. Бартока и Д. Лигети в контексте болгарской национальной идеи (2014)
Давидов М. - Наукові здобутики виконавського музикознавства - чинник прогресу музичної педагогіки (2014)
Заєць В. - Каузальність та іманентність логіки процесу професіоналізації українського народно-інтрументального мистецтва (2014)
Єргієв І. - Український "модерн-баян" – творчий феномен Одеської виконавської школи (2014)
Рєзнік (Дружга) І. - До проблеми технологічного мислення бандуриста в контексті сучасної музичної педагогіки (2014)
Дроздова Е. - Понятие "технология игры" и его разработка в теории гитарного исполнительства (2014)
Кужелев Д. - Народно-інструментальна лисенкіана (про перекладення творів М. Лисенка для народних інструментів) (2014)
Теуту І. - Теоретичні основи транскрипції в репертуарі цимбаліста (2014)
Барвік С. - Питання музичної орнаментики у виконавстві на народних інструментах (2014)
Кошмерл Д. - Камерный ансамбль как жанр баяно-аккордеоничного исполнительства (2014)
Матвійчук Л. - Методологічні аспекти ансамблевого виконавства як складова домрового мистецтва (2014)
Петрик В. - Епічно-аристократичний генезис струнно-щипкового інструментарію ірландських бардів і труверів Франції (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вимоги до тексту статей (2014)
Титул, содержание (2012)
Майзелис А. А. - Влияние архитектуры мультислойных покрытий Cu/(Ni-Cu) на их пористость, Байрачный Б. И., Трубникова Л. В. (2012)
Ильин С. В. - Влияние ультразвука на тепловые процессы в обмотках масляных трансформаторов (2012)
Попадинец Ю. В. - Технология нанесения никелевой лицевой металлизации ФЭП из низкотемпературных электролитов никелирования, Сидоров Д. А. (2012)
Ковалюк З. Д. - Виникнення феромагнетизму в шаруватих напівпровідниках GaSe, інтеркальованих кобальтом, Боледзюк В. Б., Шевчик В. В., Камінський В. М., Шевченко А. Д. (2012)
Радченко И. С. - Определение размеров частиц и агрегативной устойчивости органозолей цинка по спектрам ослабления и рассеяния света, Малиновская Ю. А. (2012)
Сівецький В. І. - Інваріантні криві течії поліетилену низької густини, Рябінін Д. Д., Сокольський О. Л., Самандиджан Х. (2012)
Малинов Л. С. - Повышение механических свойств стали 10Г12 за счет рациональных режимов термической обработки, В. А., Глебова О. А. (2012)
Коц Л. С. - Определение критериев биоустойчивости фасадных материалов (2012)
Сівецький В. І. - Використання результатів віскозиметричного експерименту для розрахунку опорів прямокутних каналів, Д. Д. Рябінін, Сокольський О. Л., Сирота А. М. (2012)
Клепиков В. Ф. - Ядерные реакции, технологии модификации и анализа материалов (2012)
Гирин О. Б. - Особенности образования дефектов кристаллического строения электроосаждаемых металлов, Ковенский И. М. (2012)
Сахаров О. С. - Математичне моделювання процесу змішування в коаксіальному зазорі, Сівецький В. І., Сокольський О. Л., Кушнир М. С., Бех С. В. (2012)
Анвер Олейви - Принцип построения намагничивающих систем феррозондовых приборов, В. В. Мирошников (2012)
Єршов А. В. - Дослідження вібрацій індукційних електротермічних комплексів на стійкість конструктивних елементів печей, Пачколін Ю. Е., Коцур І. М., Бондаренко О. О. (2012)
Title (2012)
Дорохович А. М. - Вплив суміші ізомальту та фруктози на технологічні властивості маси для кондитерського виробу маршмелоу, Бадрук В. В. (2012)
Шиян П. Л. - Дослідження руху органічних домішок спирту по розгінній колоні, яка працює під тиском нижчим за атмосферний, Боярчук Я. А. (2012)
Лупина Т. П. - Мікробіологічна стабільність кондитерських виробів нової рецептури, Рушай О. С. (2012)
Степаненко Т. О. - Вплив добавок на збереження свіжості хліба, Люта А. Л. (2012)
Махинько В. М. - Вплив плодово-ягідних цукровмісних сиропів на процес бродіння пшеничного тіста, Махинько Л. В., Мась П. В. (2012)
Запотоцька О. В. - Використання харчових волокон при виробніцтві рисового корпусу для коекструзійних продуктів, Бур’ян А. І., Шаран А. В., Ковбаса В. М. (2012)
Костова И. - Антимикробная активность экстрактов боярышника восточного (Crataegus orientalis Pall. ex. Bieb. ), Дамянова С., Ергезен M., Мерджанов П., Стоянова A. (2012)
Пічкур В. Я. - Дослідження реологічних властивостей різних видів модифікованого крохмалю, Запотоцька О. В., Грабовська О. В., Ковбаса В. М. (2012)
Дайнеко В. А. - Математическое моделирование мощности вальцовой плющилки зерна, Прищепова Е. М. (2012)
Меркушова К. С. - Різницеві рівняння та їх застосування при аналізі абсорбційних процесів, Мартиненко М. А. (2012)
Волинець Н. С. - Дослідження процесу дозування в’язких молочних продуктів з метою вдосконалення конструкції фасувального автомату M-2, Федоров С. Ф. (2012)
Лухтан Т. О. - Метрологічна атестація термоелектричних перетворювачів теплового потоку, Коломієць Д. П., Ковтун С. І., Воробйов Л. Й. (2012)
Mazurenko O. G. - Universal тpc-installation with thermoelectric converters, Roman T. O., Burova Z. A., Dekusha L. V. (2012)
Tarasenko I. V. - The capacitive absolute strain gauge, Heerens W. C., Tarasenko S. D. (2012)
Кроніковський Д. О. - Використання динамічного регулятора для економії енергоресурсів та підвищення швидкодії (2012)
Гладка М. В. - Процесно-орієнтоване управління якістю харчових виробів, Хлобистова О. А. (2012)
Савченко О. О. - Управління якістю молокопереробних підприємств як рушійна сила підвищення конкурентоспроможності (2012)
Волков В. О. - Сучасні тенденції і проблеми розвитку органічного сектору в Україні (2012)
Скригун Н. П. - Інтегровані маркетингові комунікації в місцях продажу як форма просування товару, Капінус Л. В., Муковоз С. О. (2012)
Струніна Л. В. - Неформальний ринок венчурного капіталу як джерело фінансування інноваціних проектів (2012)
Царьова А. В. - Класифікація витрат згідно з податковим кодексом України, Беренда Н. І. (2012)
Івашко С. О. - Вплив стратегії трудових ресурсів на результати діяльності підприємства, Івашко В. О., Слободян Н. Г. (2012)
Бережна А. А. - Резерв сумнівних боргів, його створення та використання, Осадча Г. Г. (2012)
Редзюк Т. Ю. - Податкові перевірки. Новації та зміни, Пустовіт Н. О. (2012)
Abstracts (2012)
Содержание (2013)
Мережинская А. Ю. - Знаковый код и стратегии мифологизации в романах Ильи Бояшова (2013)
Заярная И. С. - Стратегии прозаизации и повествовательный дискурс в поэзии Дмитрия Быкова (2013)
Беляева Н. В. - Семиотика нарратива в романе Всеволода Иванова "У" (2013)
Бойчук А. Р. - Незнайка Н. Носова в контексте идеи карнавальности (балагур, дурак, клоун, шут) (2013)
Харитоненко Е. И. - Переосмысление аллегорических образов и поэтических формул С. Боброва в поэзии М. Лермонтова (2013)
Мацапура Л. В. - Готические мотивы в повести Е. П. Гребёнки "Нежинский полковник Золотаренко" (2013)
Соловьёва А. Г. - Барочные мотивы в пьесе О. Богаева "Башмачкин. Чудо шинели в одном действии" (2013)
Шульгун М. Е. - Модификация канона религиозного хождения в современном травелоге (В. Щербаков. "Иерусалим. Три дня без гида") (2013)
Подденежная Е. В. - Поэтика "Виньеток" А. Жолковского (2013)
Забияка И. В. - Функции протагониста в повести "Шапка" В. Войновича (2013)
Маковій М. Г. - Тип героя-митця і жанрові особливості драми Анни Багряної "Пригости мене горіхами" (2013)
Василевич Е. А. - Жанровые особенности романа Захара Прилепина "Санькя" (2013)
Шмырова В. Г. - Принципы построения художественного мира в романе Гайто Газданова "Вечер у Клэр" (2013)
Диденко Н. П. - Ялтинская мифопоэтическая традиция в творчестве Иосифа Бродского (2013)
Вілков В. Ю. - Культурологічна теоретична модель національної спільноти "духу народу" (частина перша), Погорілий А. О. (2014)
Гоян І. М. - Квантова теорія свідомості Генрі Степа в історико-філософському вимірі (2014)
Добко Т. Д. - Щастя і відношення людської особи до добра (2014)
Еворовский В. Б. - Свет Просвещения на Беларуси (2014)
Ібрагімов М. М. - "Спортософія" як новий напрямок у культурологічних дослідженнях (2014)
Ляшенко І. В. - Поняття ідеалу у філософії Гегеля раннього періоду (2014)
Сорока М. В. - Методологічні засади дослідження історії української політичної філософії (2014)
Косенко Д. В. - Концепція раціональності як платформа для суспільно-політичних інновацій (2014)
Петренко І. І. - Аналіз державної політики як вид аналітичної діяльності (2014)
Савойська С. В. - Геополітичний вимір мовної політики посттоталітарної України: конструктивний і деструктивний аспекти проблеми (2014)
Печенюк Д. О. - Базові умови політики за Б. Барбером (2014)
Богачевский П. С. - Концепт виртуальности как складка (философско-методологический контекст постнекласической науки) (2014)
Вдовиченко Г. В. - Дослідження П. Демчуком проблеми "розкладу капіталістичної культури" та її висвітлення в зарубіжній філософії першої третини ХХ ст. (2014)
Заїка Т. П. - Джерела формування західноєвропейського стилю модерн (історико-культурологічний аспект аналізу) (2014)
Колотілова Н. А. - Особливості концепції риторики Б. Ламі (2014)
Мохнатюк І. О. - Історіософські ідеї в художньо-літературній творчості Івана Франка (2014)
Павко А. І. - Методологічні засади Шевченконіани (2014)
Соболь Т. В. - Інноваційна культура як основа розвитку сучасного суспільства (2014)
Тормахова А. М. - Перформатизм Рауля Ешельмана: концептуалізація соціокультурних практик (2014)
Швед З. В. - Суверенітет vs. автономність у релігійних об'єднаннях (2014)
Петренко І. І. - Основні види аналізу державної політики (2014)
Title/Титул (2014)
Content/Зміст (2014)
Арич М. - Фінансово-економічні результати діяльності підприємств молочної промисловості України, Гнатенко О. (2014)
Бондар Н. - Обґрунтування рівня тарифів на проїзд платною автомобільною дорогою для перевізників харчових продуктів (2014)
Говорушко Т. - Особливості походження грошей та їх еволюційний розвиток, Ситник І., Розвага Л. (2014)
Позднякова Е. - Применение механизма риск-менеджмента на мясоперерабатывающих предприятях (2014)
Горлова Т. - Оптимізація структури рухомого складу автотранспортного цеху харчового підприємства (2014)
Дементьєв С. - Теоретичні аспекти функціонування організаційно-економічного механізму в овочівництві (2014)
Гуць В. - Прогнозування впливу трансформації цукробурякового підкомплексу на ефективність його діяльності, Ємцев В. (2014)
Ставська Ю. - Дослідження агропромислового комплексу України та його подальші перспективи, Сотніченко М. (2014)
Jaremen D. - The profile of the two main social tourism segments in Poland (2014)
Драганова Г. - Инновации как предварительное условие развития малых и средних предприятий в Болгарии (2014)
Бусленко Б. - Управління прибутковістю підприємства, Новойтенко І. (2014)
Відоменко О. - Оцінка взаємодії економіки і оточуючого середовища на основі балансового методу, Кривобок П. (2014)
Василенко Т. - Наилучшие доступные технологии – методологическая основа инновационной энергоэффективности сахарного производства, Василенко С., Сиднева Ж., Шутюк В. (2014)
Анотації (2014)
Іструкції для авторів (2014)
Колот А. - Глобальні трансформації індивідуалізованого суспільства: наслідки та уроки (2014)
Шаров О. - Європейський валютний союз: межі зростання або точка біфуркації (2014)
Грошек Д. - Оцінка економічних реформ: наслідки трансформації внутрішньогалузевої торгівлі (2014)
Молчанова Е. - Глобальна сервісна природа сучасних крипто-валют, Солодковський Ю. (2014)
Радзієвська С. - Глобальні економічні процеси та Україна (2014)
Буряченко А. - Світовий досвід фінансування розвитку інфраструктури міст, Гераймович Л. (2014)
Карасьова Н. - Глобалізаційні детермінанти експортоорієнтованого розвитку аграрного сектора України (2014)
Войнаровський А. М. - Документально-нормативна база керівництва розвитком студентського спорту в СРСР 1950–1970 р. (2013)
Гірак А. М. - Процес становлення й розвитку бойових мистецтв як вимога сучасності, Завацька Л. А. (2013)
Демеха С. О. - Технологія управління фізкультурними кадрами в організаціях фітнес-спрямованості, Гаєвий В. Ю. (2013)
Дьоміна О. В. - Розвиток спортивного фехтування в Україні до 1941 р. , Бусол В. А., Шуберт В. С. (2013)
Кісельов А. Ф. - Історичні аспекти витоків і розвитку вітрильного спорту Миколаївщини, Чернозуб А. А., Славітяк О. С., Абрамов К. В. (2013)
Лапшина Г. Г. - Історичні аспекти розвитку фізичного виховання в Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. , Дмитрів Р. Л. (2013)
Соколова Н. Д. - Нормативно-правова регламентація здорового способу життя в жіночих середніх навчальних закладах Російської імперії (друга половина ХІХ– початок ХХ ст. ) (2013)
Ячнюк І. О. - Історичні передумови становлення професійної освіти вчителів фізичної культури на Буковині (2013)
Божик М. В. - Професійно-прикладна фізична підготовка як ефективна умова формування готовності майбутніх учителів-предметників до професійної діяльності (2013)
Драгнєв Ю. В. - Аналіз результатів експериментальної роботи з упровадження педагогічної системи професійного розвитку майбутнього вчителя фізичної культури в умовах інформаційно-освітнього простору (2013)
Жуковський Є. І. - Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до організації самостійної фізкультурно-оздоровчої діяльності школярів (2013)
Іваній І. В. - Компетентнісний підхід до професійної підготовки вчителя фізичної культури (2013)
Ільків О. С. - Інноваційна діяльність як основа професійної діяльності (2013)
Клапчук В. В. - Фізична реабілітація як наукова спеціальність і фах у практиці охорони здоров’я (2013)
Ладика П. І. - Адаптація студентів першого курсу факультету фізичного виховання до навчання в університеті (2013)
Леськів-Бондарчук Г. В. - Підготовка майбутніх фахівців із фізичної культури й спорту до фізкультурно-оздоровчої роботи з людьми зрілого віку (2013)
Огнистий А. В. - Відбір на факультет фізичного виховання – першооснова якісної підготовки вчителя фізичної культури (2013)
Пономарьов В. О. - Аналіз стану сформованості професійно-педагогічної компетентності тренерів з атлетичної гімнастики (2013)
Сватьєв А. В. - Проектування підвищення кваліфікації викладачів, якій здійснюють підготовку майбутніх тренерів-викладачів (2013)
Твеліна А. О. - Критерії сформованості спеціальних рухових навичок у майбутніх учителів фізичної культури (2013)
Шандригось В. І. - Місце оглядово-методичних занять у професійній підготовці майбутнього вчителя фізичної культури, Шандригось Г. А. (2013)
Аксьонова О. П. - Динамічні паузи як засіб фізичної реабілітації дітей, Сіроткіна Т. В. (2013)
Андрійчук Ю. М. - Обґрунтування експериментальної методики секційних занять із волейболу, спрямованої на оптимізацію фізичного стану школярів (2013)
Бойко О. О. - Теоретичні аспекти впливу мотиваційних складових на підвищення ефективності занять із фізичної культури (2013)
Довгаль В. І. - Наукове обґрунтування експериментальної методики занять для школярів – підлітків із затримкою психічного розвитку (2013)
Забіяко Ю. О. - Педагогічні технології навчання фізичної культури (2013)
Карпюк І. Ю. - Індивідуалізація навчального процесу з фізичного виховання студентів спеціальних медичних груп (2013)
Кравчук Я. І. - Методика диференційованого підходу до навчання фізичної культури учнів початкової школи (2013)
Носко М. О. - Педагогічні основи застосування здоров’язбережувальних технологій у навчальному процесі на уроках фізичної культури в загальноосвітніх школах, Браташ С. В. (2013)
Носко М. О. - Побудова навчально-виховного процесу зі спортивної боротьби для студенток факультету фізичного виховання, Рубіс К. М. (2013)
Сокирко О. С. - Навчання плавання глухих дітей дошкільного віку (2013)
Шишкіна О. М. - Поєднання різних видів фітнесу в навчально-тренувальному процесі зі студентською молоддю, Бейгул І. О., Тонконог В. М., Скабицький М. В. (2013)
Ячнюк Ю. Б. - Гандбол як засіб формування рухових навичок у студентів (2013)
Боднар І. Р. - Ставлення учнів середнього шкільного віку до уроків фізичної культури (2013)
Василюк В. М. - Концептуальні засади фізичного виховання студентської молоді у ВНЗ Російської Федерації (2013)
Вольчинський А. Я. - Вплив гри на підвищення рухової активності дошкільників, Вольчинська Н. О., Смаль Я. А. (2013)
Гальчинская Л. А. - Исследование путей формирования соревновательной установки у студентов, занимающихся по системе профессионально-прикладной физической подготовки (2013)
Гах Р. В. - Атлетична гімнастика в системі фізичного виховання студентів економістів другого року навчання (2013)
Гребік О. В. - Травмопрофілактичні заходи на заняттях зі спортивної гімнастики серед студентів (2013)
Єднак В. Д. - Ставлення батьків учнів 4-х класів до впровадження олімпійської освіти в навчально-виховний процес школярів, Сапрун С. Т. (2013)
Климчук І. - Спрямованість фізичного виховання учнів середнього шкільного віку, Пантік В. В. (2013)
Козерук Ю. В. - Визначення показників рухової підготовленості учениць професійно-технічних навчальних закладів (2013)
Кондак Н. М. - Визначення особливостей прояву психофізіологічного стану студентів для обґрунтування їх відбору до занять волейболом, Гаврилко І. В. (2013)
Кучер Т. В. - Зміни рівня фізичного здоров’я студентів залежно від переважання типу автономної нервової системи (2013)
Левандовська Л. Ю. - Основи та критерії оптимального нормування рухової активності школярів старших класів (2013)
Лукавенко А. В. - Динаміка емоційних процесів у дівчат різних соматотипів на етапах першого року навчання у вищому навчальному закладі, Мороз Г. О. (2013)
Максименко Л. М. - Чинники формування здоров’я засобами фізичного виховання дітей 5-ти та 6-ти років міської й сільської місцевості (2013)
Мельник О. С. - Використання засобів атлетичної гімнастики в професійно-прикладній фізичній підготовці студентів факультету комп’ютерної поліграфічної інженерії, Підсадочна О. М. (2013)
Михалюк Є. Л. - ЕКГ-контроль як експертиза першої лінії раптової смерті на заняттях із фізичного виховання, Малахова С. М., Лур’є К. І., Левченко Л. І. (2013)
Ніколайчук І. Ю - Механізм психолого-дидактичного стимулювання студентів до занять фізичною культурою, Додонова О. А., Григор’єва В. О. (2013)
Олійник І. О. - Формування культури дозвілля студентської молоді, Єрусалимець К. Г. (2013)
Петрович В. В. - Фітнес як засіб зниження надмірної ваги в жінок (2013)
Петрук Л. А. - Особливості організації занять із фізичного виховання в спеціальній медичній групі університету, Кузнєцова О. Т. (2013)
Плиска О. І. - Визначення функціонального стану студентів із різним фізичним навантаженням (2013)
Потёмкина Е. И. - Физиологичная интенсивность упражнений волейбола, применяемых на начальном этапе обучения студентов в техническом высшем учебном заведении (2013)
Ребрина А. А. - Формування в студентів-маркетологів позитивного ставлення до професійно спрямованого фізичного виховання (2013)
Семенів Б. С. - Забезпечення термінового ефекту підвищення працездатності студентів спеціальностей "Харчові технології” (2013)
Середа І. О. - Вплив засобів фізичного виховання на формування професійних якостей студентів-географів (2013)
Слюсарчук В. В. - Особливості функціональних показників дітей різних соматотипів у період між 8 і 10 роками, Гурковський О. М. (2013)
Сотник Ж. Г. - Оптимізація фізичного стану дівчат старшого шкільного віку на основі ритмічної гімнастики, Романова В. І., Винокурова Л. В. (2013)
Сотник О. В. - До проблеми викладання фізичного виховання у вищих навчальних закладах (2013)
Стадніков Г. В. - Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів на заняттях із фізичного виховання у вищому навчальному закладі (2013)
Чижик В. В. - Адаптаційні можливості учнів сільських та міських загальноосвітніх шкіл за даними аналізу варіабельності серцевого ритму, Гордійчук В. І. (2013)
Ястремський О. О. - Рівень показників фізичного стану хлопців 12–13 років у кінці та на початку навчального року, Нападій А. П., Сиротюк С. М. (2013)
Васкан І. Г. - Стан фізичної підготовленості підлітків (2013)
Валецький Ю. М. - Травми та наслідки неправильного навантаження в спорті (2013)
Григус І. М. - Відновлення функції зовнішнього дихання у хворих на бронхіальну астму на етапі медичної реабілітації (2013)
Давибіда Н. - Динаміка структурно-метаболічних змін плечових кісток щурів із вираженими старечими змінами при динамічних інтенсивних фізичних навантаженнях (2013)
Кириченко І. М. - Оцінка ефективності комплексу фізичної реабілітації у вагітних жінок у ІІ–ІІІ триместрах на подальший перебіг вагітності й пологів, Присяжнюк О. А., Кириченко О. О., Кириченко Л. В., Горпіняк А. В. (2013)
Коломиец Т. В. - Эффективность применения компьютерного механического комплекса REV-9000 при реабилитации пациентов с травмой передней крестообразной связки (2013)
Левон М. М. - Профілактика вторинного остеоартрозу в спортсменів (2013)
Нагорна О. Б. - Особливості проведення гідротерапії дітям з аутизмом, Михайлова Н. Є. (2013)
Ногас А. О. - Ревматоїдний артрит – сучасний стан проблеми (2013)
Романишин М. Я. - Використання науково-доказової практики у фізичній реабілітації в неврології (2013)
Середа Л. В. - Порушення функцій опорно-рухового апарату в дітей дошкільного віку як сучасна проблема, Лянной Ю. О. (2013)
Хмара А. В. - Вплив лляної олії на вміст продуктів ПОЛ у тканинах щурів різного віку за умов адаптації до тривалих фізичних навантажень плаванням, Покотило О. С. (2013)
Андреєва В. В. - Динаміка змін кислотної резистентності та морфології еритроцитів під впливом фізичних навантажень у крові спортсменів-борців, Ліцоєва Н. В., Григор’єва В. О., Чайкіна С. В. (2013)
Борисова О. В. - Технология научных исследований по проблемам развития спорта в Украине в современных условиях (2013)
Воробьёва М. В. - Развитие физических качеств юных баскетболистов с учётом типа темперамента (2013)
Ганчар А. И. - Мониторинг результатов достижений выступления сильнейших команд пловцов-призёров на XXVI–XXX Олимпийских играх с 1996–2012 гг. (ІІІ этап), Ганчар И. Л. (2013)
Котченко Ю. В. - Этапы развития и олимпийские перспективы спортивного лазания (2013)
Круцевич Т. Ю. - Передумови виникнення та розвитку адаптивного спорту, Когут І. О. (2013)
Михалюк Є. Л. - Гендерні відмінності та схожість деяких показників функціонального стану висококваліфікованих спортсменів циклічних видів спорту (2013)
Мороз М. С. - Методика застосування стрибкових вправ у спеціальній підготовці бігунів на короткі дистанції, Суворова Т. І., Карабанова Н. С. (2013)
Павлова Т. В. - Значение физического развития и проявления физических качеств девочек семи лет в системе их отбора для занятий спортивными играми (2013)
Пітин М. П. - Місце теоретичної підготовки в системі багаторічного вдосконалення спортсменів у настільному тенісі (2013)
Поплавський Л. Ю. - Визначення еволюційних етапів формування правил гри в баскетбол та їх порівняльна характеристика з історичними етапами розвитку баскетболу як виду спорту, Маслова О. В. (2013)
Прокопович В. М. - Современные тенденции развития волейбола: агрессивная подача и контрагрессивный приём мяча, Ляпин В. П., Соловьев О. В., Гузенко-Прокопович Т. С. (2013)
Рачок М. М. - Особливості психологічної підготовки баскетбольних арбітрів (2013)
Серебряков О. Ю. - Определение значимости критериев оценки видов подготовки хоккеистов высокой квалификации (2013)
Тайболина Л. О. - Адаптация сердечной мышцы спортсменки высого класса на этапе непосредственной подготовки к ХХХ играм Олимпиады (2013)
Талатинник О. А. - Порівняльна характеристика функціональних змін серцевого м’яза висококваліфікованого спортсмена з кульової стрільби у двох олімпійських роках підготовки (2013)
Ткаченко М. Л. - Управление тренировочным процессом квалифицированных легкоатлетов-спринтеров на основе учёта адаптации к нагрузкам на быстроту и скоростную выносливость в годичном макроцикле (2013)
Тупеев Ю. В. - Особенности техники броска поворотом с захватом руки и одноименной ноги изнутри борцов вольного стиля различной квалификации (2013)
Цыганок В. И. - Информационная модель соревновательной деятельности в гандболе высших достижений (2013)
Титул, зміст (2014)
Дедишина Л. - Від превенції - до інтервенції (2014)
Дедишина Л. - Ліки під контролем (2014)
Итоги развития фармрынка в 2013 году (2014)
Кривомаз Т. - Жизнь до рождения, или Перипетии внутриутробного развития (2014)
Песок в почках в вопросах и ответах (2014)
Дедишина Л. - Аутизм: інше життя (2014)
Эпилепсия выходит из тени (2014)
Путеводная нить в мире ферментных препаратов (2014)
Дедишина Л. - Запалити світильники знань (2014)
Заславская С. - Graduate Recruitment Program: больше чем поиск талантов (2014)
Сохраняем спокойствие и самообладание (2014)
Примак Р. - Опасный дефицит (2014)
Дедишина Л. - Екстемпоральні ліки для дітей як індивідуалізація фармакотерапії (2014)
Дедишина Л. - Аптечний бізнес з ісландським присмаком (2014)
Демецкая А. - В мире тайн: стигматы (2014)
Диета "грешников" (2014)
Кривомаз Т. - Правила запоминания (2014)
Экстренная контрацепция (2014)
Вступне слово редактора (2014)
Пятикоп В. А. - История развития эндоваскулярной сосудистой службы нейрохирургической клиники Харьковской областной больницы, Котляревский Ю. А., Кутовой И. А., Сергиенко Ю. Г., Пшеничный А. А., Набойченко А. Г. (2014)
Буцко Є. С. - Вибір тактики ендоваскулярних втручань для лікування мішкоподібних аневризм церебральних артерій, Голяка А. Г. (2014)
Щеглов В. И. - Глазные осложнения у пациентов, получавших химиотерапию внутриартериально в составе комплексного лечения глиом головного мозга супратенториальной локализации, Щеглов Д. В., Рыбальченко С. В., Склярова А. И. (2014)
Бучакчийская Н. М. - Факторы риска и клинические особенности течения субарахноидального кровоизлияния у лиц разных возрастных групп, Полковникова К. Ю., Полковников А. Ю. (2014)
Свиридюк О. Є. - Віддалені результати ендоваскулярного лікування хворих з артеріовенозними мальформаціями центральних звивин головного мозку (2014)
Тяглый С. В. - Опыт применения ультразвуковой диссекции-аспирации в хирургическом лечении внутримозговых опухолей (2014)
Кондратюк В. А. - Поліпшення результатів хірургічного лікування хворих з метастатичними пухлинами печінки шляхом доопераційної оклюзії гілок ворітної вени (2014)
Щеглов В. І. - Гістоакрил — препарат вибору для внутрішньосудинної емболізації артеріовенозних мальформацій спинного мозку, Щеглов Д. В., Найда А. В., Свиридюк О. Є., Конотопчик С. В. (2014)
Єлейнік М. В. - Хірургічне лікування хворих з розривом артеріальних аневризм головного мозку ускладнених гострою оклюзійною гідроцефалією, Яковенко Л. М. (2014)
Щеглов Д. В. - Опыт лечения больного с обильно васкуляризированным новообразованием шеи, Конотопчик С. В., Обливач А. А., Свиридюк О. Е., Фрейдман Я. Ю. (2014)
Привітання (2014)
Сегеда Н. - Сутність і зміст гуманітарної експертизи професіогенезу викладача вищої школи (2013)
Рябенко Є. - Ретроспективний аналіз розвитку соціальної держави засобами освіти: теоретико-методологічний контекст (2013)
Волков О. - Топологія і екзистенціологія педагогічного дискурсу, Волкова В. (2013)
Яланська С. - Психолого-дидактосервіс як умова розвитку особистості з природничонауковим мисленням (2013)
Гусєв Л. - Роль педагогической интеллигенции в наполнении образования и воспитания студентов человекомерностью (2013)
Фалько Н. - Life strategy as a component in construction of the personality’s living space (2013)
Хижна О. - Андрагогічний аспект розвитку мистецької освіти в Україні (2013)
Мартинюк А. - Музична освіта як чинник людиномірних сенсів розвитку та соціальної значущості музичного мистецтва (2013)
Кравченко О. - Культурна спадщина як предмет дискусій серед діячів Пролеткульту (20-ті рр. ХХ ст. ) (2013)
Гопка О. - Універсальність музичного мистецтва у формуванні естетичних і світоглядних цінностей (2013)
Катаєв С. - Соціальна проблема несхожості на інших в аспекті людиномірності (2013)
Cелезньов І. - Жизненные планы будущих студентов: европейское измерение и отечественные реалии (2013)
Букрєєва І. - Громадянська активність студентської молоді як сфера прояву людиномірності (2013)
Царькова О. - Психологічне здоров’я як фактор гармонійного розвитку особистості (2013)
Глебова Н. - Соціокультурні комунікаційні аспекти соціалізації: теоретико-методологічний контекст (2013)
Глинська Л. - Особливості соціокультурної самоідентифікації української молоді (2013)
Кучина К. - Методологічна рефлексія розвитку концепцій морального виховання у вітчизняній педагогіці кінця ХХ – початку ХХІ століття (2013)
Солодовнік Л. - Інтеграційні константи взаємодії видів мистецтв в iсторiї музично-педагогічної думки (2013)
Антонів Р. Р. - Інноваційні елементи дидактики в процесі навчання лікарів-інтернів зі спеціальності "Урологія” (2014)
Анчева І. А. - Роль віртуальних технологій в якості професійної підготовки медичних працівників (2014)
Бабінець Л. С. - Ключові аспекти системи підготовки лікаря загальної практики у Словаччині, Боцюк Н. Є., Боровик І. О. (2014)
Бабінцева Л. Ю. - Онтологічні схеми навчальної інформації для підготовки висококваліфікованих лікарів і провізорів на етапі безперервного професійного розвитку (2014)
Баранова І. В. - Багаторівневий підхід до викладання медичних дисциплін іноземним студентам на кафедрах клінічного профілю (2014)
Бензар І. М. - Шляхи формування клінічної компетентності у студентів на кафедрі дитячої хірургії із застосуванням різних моделей викладання (2014)
Булак Г. В. - Сучасні умови організації навчального процесу в медичному вузі (2014)
Бурлака Б. С. - Перспективи використання підходів гейміфікації при підготовці провізорів-косметологів (2014)
Вісьтак М. В. - Світоглядні орієнтири виховного процесу у вищому навчальному закладі, Громовик Б. П., Черкес Н. Д., Маланчук О. М. (2014)
Воронич-Семченко Н. М. - Особливості викладання фізіології на факультеті підготовки іноземних громадян в умовах модернізації медичної освіти, Дубковецька І. І., Бортник Ю. В. (2014)
Геруш І. В. - Роль науково-дослідницької роботи студентів медичних ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації в їх становленні як майбутніх фахівців, Яремій І. М., Кушнір О. Ю. (2014)
Гордієнко В. В. - Досвід викладання фізіології студентам спеціальності "Педіатрія” за кредитно-модульною системою в Буковинському державному медичному університеті (2014)
Горлачук Н. В. - Підготовка провізорів в університетах Великобританії (2014)
Дубініна В. Г. - Сучасний погляд на значення лекції в навчальному процесі, Кузнецова О. В., Рибін А. І. (2014)
Єрошенко Г. А. - Розуміння прикладного значення дисципліни "Гістологія, цитологія, ембріологія” як запорука формування клінічного мислення майбутніх фахівців, Гасюк Н. В. (2014)
Зарівна Н. О. - Методичні аспекти викладання стандартизації лікарських засобів вітчизняним студентам, Логойда Л. С., Коробко Д. Б. (2014)
Зевако В. І. - Літературна норма у професійному спілкуванні медичних працівників, Пришляк А. М., Юкало В. Я. (2014)
Іоффе О. Ю. - Досвід викладання загальної хірургії за кредитно-модульною системою організації навчального процесу, Стець М. М., Меллін В. М., Перепадя В. М., Галига Т. М. (2014)
Кадобний Т. Б. - Філософія формування і розвитку почуттів, Кравчук Л. В., Боцюк І. З. (2014)
Кайдалова А. В. - Роль компетентнісного підходу у реалізації завдань системи якості фармацевтичної освіти, Посилкіна О. В. (2014)
Карбованець О. І. - Сучасні підходи до формування мікробіологічних знань студентів вищих медичних навчальних закладів (2014)
Карпець М. В. - Роль медичної хімії у формуванні студента-медика (2014)
Кліщ Г. І. - Використання інтерактивних методів навчання у медичних університетах Австрії (2014)
Колесник М. Ю. - Використання освітніх ресурсів європейського товариства кардіологів у навчальному процесі лікарів-інтернів за фахом "Внутрішні хвороби” (2014)
Корда І. В. - Проблема розвитку критичного мислення у студентів-медиків, Геряк С. М., Петренко Н. В., Кузів І. Я. (2014)
Кравець Н. О. - Інтеграція діяльності спеціалізованих відділів як чинник зростання рейтингу вузу, Климук Н. Я. (2014)
Кулаєць В. М. - Підвищення ефективності післядипломного етапу практичної підготовки лікарів-інтернів (2014)
Кулаєць Н. М. - Робота студентського наукового гуртка – засіб підвищення рівня знань за умов кредитно-модульної системи навчання (2014)
Кульбашна Я. А. - Формування професійної компетентності майбутніх стоматологів за результатами досліджень вищих медичних навчальних закладів України, Аветіков Д. С., Нагірний Я. П., Ніконов В. В., Поліщук С. C. (2014)
Курята О. В. - Аналіз досвіду використання протоколів надання медичної допомоги у навчальному процесі при викладанні внутрішньої медицини у студентів 5 курсу медичного факультету, Карапетян К. Г., Філіппова О. Ю., Бардаченко Н. І. (2014)
Мазур Л. П. - Досвід застосування сучасних модифікованих освітніх методик у студентів дистанційної форми навчання, Коноваленко С. О. (2014)
Мудра А. Є. - Особливості викладання медичної біохімії студентам-іноземцям, Олещук О. М. (2014)
Нагірний Я. П. - Поліпшення якості стоматологічної освіти майбутніх фахівців шляхом впровадження в традиційну систему особистісно-зорієнтованої моделі навчання, Гасюк Н. В., Чорній Н. В. (2014)
Педанов Ю. Ф. - Проблеми формування світогляду майбутніх фахівців при вивченні фундаментальних дисциплін у вищих медичних навчальних закладах І–ІІ рівнів акредитації, Ващенко Н. М., Гоженко А. І. (2014)
Пилипишин О. І. - Удосконалення навчально-виховної роботи з іноземними студентами на кафедрі філософії та суспільних дисциплін, Бондаренко С. В. (2014)
Попович Я. О. - Сучасні інноваційно-технологічні прийоми та шляхи поліпшення вивчення загальних принципів трансплантології лікарями-інтернами за фахом "Внутрішні хвороби (2014)
Сандуляк Т. В. - Підготовка лікарів за спеціальністю "Неонатологія” для роботи в перинатальних центрах, Сердцева О. А., Клименко Т. М., Закревський А. М. (2014)
Соколова Л. В. - Андрагогічний потенціал професійної освіти, Вдовиченко Ю. П., Коритнюк Р. С., Роздорожнюк О. Я., Давтян Л. Л., Коритнюк О. Я. (2014)
Стаханська О. О. - Обґрунтування значення методики ліній практичних навичок для теоретичної та практичної підготовки студентів-медиків (2014)
Гутор Н. С. - Психологічні особливості та науково-дослідна компетентність у формуванні майбутніх лікарів-стоматологів, Бойків А. Б. (2014)
Тучак О. І. - Методичні аспекти підвищення ефективності викладання фізіології за умов кредитно-модульної системи (2014)
Федонюк Л. Я. - Навчально-біологічний музей імені І. І. Яременка (2014)
Філіпець О. О. - Індивідуалізація навчального процесу при викладанні клінічних дисциплін студентам вищого медичного навчального закладу (2014)
Чорній Н. В. - Викладання курсу пародонтології в рамках кредитно-модульної системи за методикою єдиного дня, Манащук Н. В. (2014)
Шейко С. О. - Значення електрокардіографії в діагностиці тромбоемболії легеневої артерії на первинному рівні медичної допомоги (2014)
Шершун Г. Г. - Досвід розробки і впровадження віртуальних програм з біохімії в навчальний процес, Корда М. М. (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського