Vlckova V. - Minimum wage and its relation to unemployment in Slovak regions, Palascakova D. (2014)
Грищенко І. М. - Проблеми та перспективи доступу до якісної вищої освіти соціально незахищених верств населення (2014)
Egerova D. - Managing workplace diversity - empirical evidence from Czech Republic, Jirincova M. (2014)
Zakharchyn H. M. - Humanization of work as a factor of employees' motivation, Lyubomudrowa N. P. (2014)
Камінська І. Б. - Матриця індикаторів стану соціально-трудових відносин як важливий елемент інформаційної бази для формування бюджету витрат на персонал (2014)
Куценко М. А. - Економічна та соціально-економічна ефективність підготовки кадрів для системи цивільного захисту України (2014)
Мізік Ю. І. - Особливості антикризового управління персоналом у процесі забезпечення кадрової безпеки на підприємстві, Писаревська Г. І. (2014)
Назарова Г. В. - Кадрове забезпечення недержавних пенсійних фондів, Цюрко І. А. (2014)
Rozkwitalska M. - The positives of cross-cultural interactions in multinational companies, Chmielecki M., Przytula S. (2014)
Цогла О. О. - Економічне стимулювання безпечних умов праці на виробництві (2014)
Чжэн В. - Метод непрямой идентификации руководителя как лидера с использованием социально- психологических технологий, Никифорова Л. А. (2014)
Волошенко А. В. - Комплаенс-практика как превентивный метод борьбы с коррупцией (2014)
Erfort O. Y. - Improvement of Ukrainian student loan program, Zbarazskaya L. A. (2014)
Machova Z. - Do taxes matter for long-run growth? Still an actual problem of fiscal policy, Kotlan I. (2014)
Sadiq M. - Bank selection criteria: a study in Malaysia, Khan S.-ur-R., Abdur Rub Khan M. (2014)
Тімарцев О. Ю. - Адміністративні послуги Міністерства доходів і зборів України: сутність і значення (2014)
Кондратюк О. М. - Бухгалтерське забезпечення корпоративного управління: актуальні питання (2014)
Kryshtopa I. I. - Strategic reporting of industrial enterprises: concept, composition, structure (2014)
Маслій В. В. - Методи аналізу територіального розподілу прямих іноземних інвестицій в Україні (2014)
Мельничук І. І. - Методичні аспекти розкриття інформації у звіті про фінансові результати страховика (2014)
Yakisik H. - The factors of billionaire generating capacity of world countries, Kutluturk M. M. (2014)
Борисенко А. А. - Оценка эффективности информационных систем, Скаковская А. Н., Горячев А. Е. (2014)
Брінь П. В. - Кiлькісне оцінювання ступеня інтеграції підприємства, Прохоренко О. В. (2014)
Гусєва О. Ю. - Обґрунтування базової стратегії змін підприємства на основі моделювання динаміки системи (2014)
Ковбатюк М. В. - Прогноз циклічності розвитку галузі водного транспорту, Шкляр В. В. (2014)
Криклій О. А. - Науково-методичний підхід до планування прибутку банку на основі синтетичних багатовимірних індикаторів, Лисянська О. А. (2014)
Пушкарь А. И. - Показатели и меры оценки качества информационных систем предприятия, Гаркин В. В. (2014)
Samchynska Y. B. - Specific features of educational software promotion at Ukrainian market, Vinnyk M. O. (2014)
Скворцов І. Б. - Використання системи мультиплікаторів для планування діяльності підприємств, Швед Л. Р. (2014)
Відомості про авторів (2014)
У наступному номері журналу (2014)
Іонов І. А. - Основні напрями і досягнення досліджень у свинарстві наукової школи з генетики і розведення професора В. О. Медведєва (2014)
Баньковська І. Б. - Вплив факторів генотипу та типу підлоги на масу туш і внутрішніх органів свиней (2014)
Бєліков А. А. - Спогади про наукову працю у відділі свинарства (2014)
Борисенко В. Г. - Застосування оптимізаційної моделі управління годівлею тварин різних технологічних груп та напрямів продуктивності (2014)
Дєдова Л. О. - Розроблення складу і розрахунок вартості раціонів і преміксів для лактуючих корів за електронними таблицями програми Microsoft Excel, Кебко В. Г., Рубан С. Ю., Порхун М. Г., Передрій М. М. (2014)
Іванов М. Ю. - Гомогенізація гнойових стоків на свинокомплексах (2014)
Іжболдіна О. О. - Особливості обміну речовин у молодняку свиней різного походження (2014)
Корх І. В. - Відгодівельні якості та зміни показника активної кислотності в процесі дозрівання м’яса молодняку породи уельс із різною схильністю до стресу, Бутенко В. О. (2014)
Кравченко О. О. - Спермопродуктивність кнурів-плідників великої білої породи англійської селекції (2014)
Лобан Н. А. - Сравнительный анализ изменения конституции и продуктивности свиней белорусской крупной белой породы (2014)
Мартинюк І. М. - Штучне осіменіння – базовий метод ведення галузі свинарства (2014)
Мельник В. О. - Різниця репродуктивних показників кнурів-плідників залежно від породи (2014)
Михальченко С. А. - Хімічний склад та продуктивна дія згущеної барди кукурудзяної у складі раціонів дійних корів, Цуп В. І., Василів А. П. (2014)
Нарижна О. Л. - Біохімічні показники крові чистопородних та гібридних свиней (2014)
Нарижный А. Г. - Снижение последствий теплового стресса у хряков-производителей в жаркое время года, Джамалдинов А. Ч., Крейндлина Н. И., Файнов А. А. (2014)
Небилиця М. С. - Методичний підхід порівняльної характеристики різних методів оцінювання свиней (2014)
Палій А. П. - Дослідження процесу очищення доїльних установок різного типу після доїння (2014)
Парасочка І. Ф. - Специфіка генофонду великої чорної породи в порівнянні з алелофондом основних порід свиней України (2014)
Піскун В. І. - Ресурсозберігаючі технології отримання біогазу та органічних добрив при промисловому виробництві свинини (2014)
Повод М. Г. - Продуктивні показники молодняку свиней за однофазної та двофазної відгодівлі на глибокій підстилці та різного розміру груп і станкової площі (2014)
Славов В. П. - Екологічна енергоресурсозберігаюча технологія сушіння рідкої пивної дробини, Дідківський А. В., Дєдова Л. О., Кебко В. Г., Михальченко С. А., Корх І. В. (2014)
Стрижак Т. А. - Відгодівельні й м’ясні ознаки свиней породи ландрас вітчизняної та імпортної селекції при чистопородному розведенні (2014)
Сусол Р. Л. - Взаємозв’язок показника великоплідності та продуктивності свиней великої білої породи одеської популяції (2014)
Топіха В. С. - Порода ландрас, її адаптаційні та продуктивні якості в умовах промислової технології, Лихач В. Я., Лихач А. В. (2014)
Халак В. І. - Оцінка свиноматок великої білої породи заводського типу "голубівський" за ознаками відтворювальної здатності (2014)
Хватова М. А. - Фенотипічна консолідація відтворних якостей ліній і родин при чистопородному розведенні уельської породи свиней (2014)
Церенюк О. М. - М’ясність стресостійкого молодняку свиней (2014)
Церенюк О. М. - Співвідношення статей в гніздах свиноматок, Акімов О. В., Тимофієнко І. М. (2014)
Чалая О. С. - Деякі особливості гематологічних показників крові свиней за дії важких металів (2014)
Череута Ю. В. - Ергономічні дослідження процесу штучного осіменіння свиней (2014)
Кунець В. В. - Білогуб Д. К. – відомий учений в галузі свинарства (2014)
Козырь В. С. - Эффективность селекции при разных технологиях производства продукции, Хмелева Е. В. (2014)
Правила оформлення статей (2014)
Стрєльцова О. В. - Механізм секторальної гармонізації законодавства України з правом ЄС у сферах свободи, безпеки і юстиції (2012)
Вихристенко Б. - Концепція системи правового регулювання туризму в Україні та проблеми правореалізації, Опанасюк Н. (2012)
Сельченкова С. - Зміни в архівному законодавстві щодо експертизи цінності документів (2012)
Журавель М. В. - Судове провадження при розгляді кримінальних справ у Гетьманщині в другій половині XVII cт. (2012)
Мельничук О. Ф. - Принципи освіти в механізмі реалізації права людини на освіту (2012)
Нестерович В. Ф. - Конституційно-правові засади здійснення опосередкованого впливу громадськості на нормопроектну діяльність Президента України (2012)
Мірошниченко А. М. - "Планувальна експропріація" за законодавством України, Ріпенко А. І. (2012)
Костяшкін І. О. - До питання конституційно-правових засад соціальної функції права власності на землю в Україні (2012)
Мошняга Л. В. - Суб’єктивна сторона злочинів проти конституційних основ національної безпеки України (2012)
Ахтирська Н. М. - Становлення суду присяжних в Україні: від конституційного принципу до процесуальної регламентації (2012)
Руднєва О. М. - Проблеми забезпечення соціальних та економічних прав у правозастосовчій практиці України (2012)
Волинець В. В. - Становлення вчення про функції і призначення держави в політико-правовій теорії Дж. Локка (2012)
Бондарчук І. В. - Рішення Конституційного Суду України у правовому регулюванні діяльності політичних партій і громадських організацій (2012)
Буша Н. Д. - До питання становлення і розвитку цивільного права України в X – першій половині XIX ст. (2012)
Гурська Л. В. - Правове регулювання фінансової відповідальності в Україні (2012)
Тітенко І. М. - Шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність за сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією (2012)
Коренга Ю. В. - Договір сурогатного материнства (2012)
Нечипорук С. - Повноваження Міністерства юстиції України як суб’єкта державного фінансового моніторингу (2012)
Осійчук І. - Новели в законодавстві щодо підготовки арбітражних керуючих (2012)
Комаров В. - Український нотаріат: перспективи розвитку (2012)
Черниш В. - Проблеми нормотворчого врегулювання нотаріальної діяльності (2012)
Призначення (2012)
Вітаємо (2012)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих з 2 квітня 2012 року по 30 квітня 2012 року (2012)
Наказ Міністерства юстиції України "Про затвердження Довідника кваліфікаційних характеристик посад працівників науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України" від 19. 04. 2012 р. № 611/5 (2012)
Оголошення (2012)
Блажиєвська М. - Ефект Казимира в електродинаміці Подольського (2012)
Zahladko I. - Partially reduced formulation of scalar Yukawa model: Poincaré-invariance and unitarity, Duviryak A. (2012)
Якібчук П. М. - Колективна динаміка рідких Mg і Ca, Пацаган В. Р. (2012)
Баран О. Р. - Дослідження спін-3/2 моделі Блюма-Капеля у поперечному полі, Левицький Р. Р. (2012)
Понеділок Г. В. - Одноелектронні стани осциляторно-кулонівської моделі квантової точки, Клапчук М. І. (2012)
Дружинін А. О. - Особливості магнітної сприйнятливості ниткоподібних кристалів Si, Островський І. П., Ховерко Ю. М., Корецький Р. М. (2012)
Стадник Ю. В. - Особливості механізму провідності інтерметалічного напівпровідника n-ZrNiSn, сильно леґованого домішкою Lu, Ромака Л. П., Гліль E. K., Ромака В. В., Горинь А. М., Крайовський В. Я. (2012)
Галян В. В. - Зелена, червона й інфрачервона люмінесценція в склоподібних сплавах системи Ag0.05Ga0.05Ge0.95S2-Er2S3, Кевшин А. Г., Давидюк Г. Є., Шевчук М. В. (2012)
Godłowski W. - The investigations of anisotropy in the orientations of galaxies, Panko E., Pajowska P., Flin P. (2012)
Баран О. А. - Мезоґрануляція в сонячній атмосфері (2012)
Клочкова В. Г. - Cпектр жовтого гіпергіганта ρ CAS протягом 2007-2010 рр., Усенко І. А. (2012)
Sliusar V. M. - Simulations of the gravitational microlensing: Extended source models and impact of binary stars, Zhdanov V. I., Alexandrov A. N. (2012)
Персоналії, хроніка, бібліографія (2012)
Ковальчук В. І. - Розв'язок рівнянь Фаддєєва для задачі pd-розсіяння методом K-гармонічних розкладень (2012)
Піх С. С. - Важкі кварконії в релятивізованій потенціальній моделі (2012)
El-Nagdy M. S. - Topology of 28Si fragmentation at different energies, Abdelsalam A., Badawy B. M., Algaood A. (2012)
Микита М. І. - Йонізація молекули метану електронним ударом, Завілопуло А. М., Шпеник О. Б. (2012)
Вакарчук І. О. - Домішкові стани в багатобозонній системі, Паночко Г. І. (2012)
Ткач М. В. - Квантові каскадні детектори у слабких і сильних електромагнітних полях, Сеті Ю. О., Матієк В. О., Бойко І. В. (2012)
Левицький Р. Р. - вплив гідростатичного тиску на фазові переходи та термодинамічні характеристики квазіодновимірних сеґнетоелектриків типу CsH2PO4, Зачек І. Р., Вдович А. С. (2012)
Гамерник Р. В. - Нелінійно-оптичні властивості гідрозолів срібла, Перів М. В., Малинич С. З. (2012)
Брайченко С. I. - Моделювання активації постсинаптичної мембрани, Васильєв О. М. (2012)
Pajowska P. - Some aspects of the orientation of galaxies in clusters, Godłowski W., Panko E., Flin P. (2012)
Авторський покажчик тому 16 (2012)
Титул, зміст (2014)
Гладуш В. - Особливості формування іміджу професії корекційного педагога (2014)
Переворська О. - Формування професійної готовності майбутніх фахівців-дефектологів до корекційної роботи, Ляшенко Д. (2014)
Купрас В. - Специфіка розвитку професійної компетенції у майбутніх корекційних педагогів (2014)
Никоненко Н. - Сучасні форми самостійної роботи у підготовці педагогів корекційної освіти (2014)
Гарнюк Л. - Роль педагогічної практики у підготовці спеціаліста-дефектолога (2014)
Вітальне слово М.В. Полякова, ректора Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, про підготовку корекційних педагогів (2014)
Про діяльність кафедри педагогіки та корекційної освіти Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара (2014)
Зимівець Н. - Освітній тренінг як інтерактивна технологія діяльності корекційного педагога (2014)
Ніколенко Л. - Соціально-практична значущість емпатії у моральному становленні колекційного педагога (2014)
Куліш С. - Формування науково-педагогічного колективу Харківського університету у першій чверті ХІХ ст. (2014)
Коробов Є. - Психологічні причини нерозуміння навчальної інформації (2014)
Осипян А. - Компетентнісно-орієнтована спрямованість корекційно-виховної роботи педагогів допоміжної школи (2014)
Бондаренко З. - Гувернерство як професійна компетенція корекційного педагога (2014)
Приходько Т. - Формування готовності старшокласників допоміжної школи до професійного визначення методом консультування (2014)
Антибура Ю. - Роль сім’ї у вихованні та соціалізації дитини з порушеннями слуху (2014)
Інформація для абітурієнта факультету психології ДНУ імені Олеся Гончара (2014)
До відома авторів (2014)
Наші автори (2014)
Титул, зміст (2013)
Корж З. В. - Протипухлинні властивості макроміцетів в Україні (2013)
Щербак М. О. - Методи синтезу, фізико-хімічні властивості та подальші перетворення в ряду 4-аміно-1,2,4-триазол-3-тіонів, Каплаушенко А. Г. (2013)
Борищук В. О. - 75 років видатному організатору фармації Миколаївщини А. О. Тарнавському (2013)
Башура О. Г. - Сім’я Башури – 55 років разом і в житті, і в науці (2013)
Гала Л. О. - Наукове обґрунтування необхідності стандартизації аптечних послуг (2013)
Васіна Ю. В. - Фармацевтичне право: визначення режиму контролю екстемпоральної рецептури, що включає сильнодійні речовини (2013)
Перцев І. М. - Біофармацевтичний кластер при створенні ліків. Повідомлення ІІ. Біофармацевтичні дослідження, їх результативність та вплив на подальший розвиток фармацевтичних технологій, Рубан О. А., Даценко Б. М., Тамм Т. І. (2013)
Руденко В. В. - Фізико-хімічні дослідження мазі для лікування ран у ІІ фазі ранового процесу (2013)
Баранова І. І. - Дослідження структурно-механічних властивостей гелю "Аромадент плюс" (2013)
Коваленко Св. М. - Розроблення складу, технології та методів стандартизації таблеток "Тіотарин" (2013)
Кривов’яз О. В. - Визначення відхилення вмісту діючих речовин у разі поділу таблеток (2013)
Гудзенко А. В. - Визначення оптимальних параметрів виготовлення складної настойки "Ангутак", Цуркан О. О., Ковальчук Т. В., Колядич О. П. (2013)
Гречана О. В. - Спектральна характеристика та електронна будова синтетичних похідних кумарину. Повідомлення І. Вивчення УФ-спектрів і електронної будови кумарину та 4-оксикумарину (2013)
Сафонов А. А. - Аналгетична активність S-похідних 5-гетерил-4-(R-аміно)-1,2,4-триазол-3-тіолів, Пругло Є. С., Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2013)
Жданович О. І. - Клінічний досвід застосування ін’єкційних розчинів імуноглобулінів у лікуванні новонароджених з внутрішньоутробним інфікуванням, Коломійченко Т. В., Коханов І. В. (2013)
Останіна Н. В. - Реєстрація дієтичних добавок в Україні, Очеретяна Н. М., Кузнецова О. М. (2013)
Тацій В. Я. - Національна академія правових наук України: етапи становлення та розвитку (до 20-річчя з дня заснування) (2012)
Федоренко В. Л. - Конституція України: від прийняття до Конституційної Асамблеї (2012)
Вихристенко Б. І. - Концепція системи правового регулювання туризму в Україні та проблеми правореалізації (продовження), Опанасюк Н. А. (2012)
Мервінський О. І. - Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг в контексті Закону України "Про захист персональних даних" (2012)
Коваленко В. В. - Проблеми державотворення та правотворення в період реформ в Україні (2012)
Француз-Яковець Т. А. - Двопалатний парламент Федеративної Республіки Німеччини: досвід взаємодії палат у сфері сумісної компетенції (2012)
Кузнєцова Н. C. - Правові наслідки порушення вимоги про відповідність змісту правочину ЦК України та іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам (2012)
Діордіца І. В. - Правові засади скасування рішень місцевих адміністративних судів через порушення норм процесуального права (2012)
Квашук О. Д. - Передавання матеріалів для застосування адміністративного стягнення або інших заходів впливу як додаткове рішення дослідчого кримінального процесу (2012)
Суббот А. І. - Професіоналізм співробітників правоохоронних органів як фактор забезпечення безпеки їх діяльності (2012)
Бахуринська М. М. - Земельно-правові аспекти в системі державно-приватного партнерства (2012)
Дмитренко Е. С. - Аналіз змістовних характеристик юридичної відповідальності суб’єктів фінансового права: безпекознавчий аспект (2012)
Тимошенко В. І. - Детермінуючі фактори протиправної поведінки (2012)
Прилуцький П. В. - Теоретичні проблеми визначення поняття доказу в кримінальному судочинстві України (2012)
Мацькевич М. М. - Трансформація як ознака розвитку українського права: форми прояву та методи дослідження, Свиридюк Н. П. (2012)
Багрій О. І. - Доктрина верховенства Конституції України у конституційному правосудді (2012)
Бєлкін Л. М. - Роль органів юстиції України в реалізації судових рішень про визнання нормативно-правового акта незаконним (нечинним) (2012)
Клименко О. І. - Поняття конституційного права громадян на мирні зібрання (2012)
Коломієць П. В. - Процес впровадження збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію (2012)
Мамонов І. П. - Питання термінології у Податковому кодексі України (2012)
Чернеженко О. М. - Конституційно-правове регулювання місцевого самоврядування в Швейцарії (2012)
Сніжко М. Б. - Перспективи і наслідки підписання Україною Конвенції про угоди про вибір суду (2012)
Указ Президента України Про внесення змін до Положення про Міністерство юстиції України (2012)
Указ Президента України Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України (2012)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих з 1 травня 2012 року по 31 травня 2012 року (2012)
Призначення (2012)
Вітаємо (2012)
Титул, зміст (2014)
Azimbekova A. K. - Business model classification and its role in management, Torekulova U. A. (2014)
Єрмошенко М. М. - Наукові підходи до формування інформаційно-енергетичної теорії вартості (2014)
Кривов'язюк І. В. - Феномен часу в розвитку економічних систем (2014)
Бурлака Г. Г. - Концептуальна модель вирішення проблеми енергозабезпечення країн Євросоюзу (2014)
Gress M. - Is Ukraine ready for the OECD membership? (2014)
Hernik J. - Assessment of rural land use development policy in Poland and Ukraine, Kuryltsiv R. M., Nawiesniak M. A. (2014)
Aleksic J. - Cost-benefit analysis of shipping container emergency shelters: the case study of the Republic of Serbia, Mihajlovic V., Jovanovic T. (2014)
Должикова-Полищук Л. В. - Динамика и развитие делового и конгрессного туризма в Украине (2014)
Maltseva A. A. - Current state of university innovative infrastructure objects in Russian Federation, Misharin M. L. (2014)
Матвіїв О. В. - Кластеризація фармацевтичної галузі як метод зміцнення її фінансово-інвестиційного потенціалу (2014)
Nuketaeva D. - The strategy of knowledge-based economy creating in the context of further development of Kazakhstan, Kanagatova А., Suleimenova Z. (2014)
Rymanov A. - Public procurement methods in Russia (2014)
Саутбекова О. К. - Экономическая эффективность производства мяса КРС в Северном Казахстане, Абуов К. К. (2014)
Bocharova I. Y. - Benchmarking corporate governance for emerging markets (2014)
Бужин О. А. - Калькуляція показника собівартості підрозділу пожежної охорони підприємства (2014)
Мамонов К. А. - Теоретико-методичні положення та особливості формування стейкхолдерів на підприємствах житлово-комунального господарства, Конопліна О. О., Гавриличенко Є. В. (2014)
Plevny M. - Business performance evaluation – a comparison of the effectiveness of municipal companies (2014)
Podolchak N. Y. - Coaching as the art of increasing effective implementation of enterprise's managerial potential, Prokopyshyn-Rashkevych L. M., Karkovska V. J. (2014)
Turylo A. M. - Adaptation as an important factor of competitive enterprise development, Bogachevska K. V. (2014)
Федотова М. А. - Модернизация нефтеперерабатывающих компаний: стоимостной аспект, Тулина Ю. С. (2014)
Войнаренко М. П. - Використання кластерного інструментарію при розробці субрегіональних стратегій підвищення конкурентоспроможності економіки регіонів, Богатчик Л. А. (2014)
Іванова З. О. - Концепція удосконалення інструментарію управління розвитком туристичної привабливості вітчизняних територій (2014)
Kocharian I. S. - Economic effectiveness of state regulatory policy in regional higher education (2014)
Metelev S. E. - Ways to ensure the economic security in Russian Federation: federal and regional aspects, Metelev I. S. (2014)
Паньшин И. В. - Интеграционное развитие приграничных российских регионов в рамках Таможенного Союза: ресурсообеспеченность и экономический рост, Яресь О. Б., Земскова М. С. (2014)
Rodionov D. G. - Innovation potential of regions as a factor of national economy competitiveness, Guzikova L. A., Rudskaya I. A. (2014)
Шарко М. В. - Методические подходы к трансформации оценок туристической привлекательности регионов в стратегические управленческие решения, Донева Н. М. (2014)
Калініченко А. В. - Шляхи утилізації та повторного використання надлишкової теплової енергії в аграрному виробництві (2014)
Якушова К. В. - Систематизація принципів екобезпечного землекористування як засіб забезпечення екобезпечної конкурентоспроможної продукції (2014)
Amerzhanova D. A. - Analytical evaluation of possible outcomes from consolidation of Kazakhstan's pension funds (2014)
Kalinina N. M. - Peculiarities of Russian Federation pension system functioning under current economic conditions: problems and prospects, Elkin S. E., Chyzhyk V. P. (2014)
Krechovska M. - Enhancing entrepreneurial education activites: new challenges for SMEs development, Taudl Prochazkova P. (2014)
Nadraga V. I. - Professional risks in the system of social risks: the causal aspect (2014)
Vasylyeva Т. А. - Countercyclical capital buffer as a macroprudential tool for regulation of the financial sector, Leonov S. V., Lunyakov О. V. (2014)
Єрмошенко А. М. - Особливості побудови системи оплати праці і мотивації у фінансових установах, Горячева К. С. (2014)
Кондрашова Г. П. - Становление и развитие исламской іпотеки (2014)
Крамаренко О. М. - Використання українськими банками позичкових та лізингових операцій у стратегічних галузях економіки (2014)
Лондар С. Л. - Акцизний податок як фінансовий регулятор поширення тютюнопаління в Україні, Козарезенко Л. В. (2014)
Малишенко К. А. - Операційна ефективність фондового ринку України (2014)
Петрушевська В. В. - Концептуальні основи формування фінансової політики України (2014)
Pukala R. - The impact of the global economic crisis on polish insurance market (2014)
Фролова Е. В. - Деформации межбюджетных отношений в Российской Федерации: социально-экономические и политические риски (2014)
Cherkeziuk D. V. - Financial instability and its interrelation with the current stage of global economic development (2014)
Єршова Н. Ю. - Якість облікової інформації: методичний підхід до оцінювання (2014)
Zyma Y. P. - Approaches to automation of managerial accounting (2014)
Kryshtopa I. I. - External and internal standardization of strategic accounting at industrial enterprises (2014)
Kuzina R. W. - Integrated reporting as a mechanism of increasing business value (2014)
Москаленко В. В. - Bridge-модель прогнозирования как инструмент краткосрочной диагностики состояния экономики региона (2014)
Азарян О. М. - Моделювання розміщення розважальних центрів на території міста: інноваційний вектор, Мартинов І. Ю. (2014)
Благун І. С. - Просторова інтерпретація потенціалу регіональної конкурентоспроможності на основі гравітаційної моделі, Дмитришин Л. І., Кацедан А. В. (2014)
Gangur M. - The selected problems of prediction market management (2014)
Заболоцький Т. М. - Моделювання управління активними операціями банку в кризовий та посткризовий періоди, Циктор А. І., Коркуна І. І. (2014)
Лук'янов В. С. - Зародження ринку криптовалюти в інформаційно-мережевій парадигмі (2014)
Morselli A. - Structural interdependence of European economies (2014)
Мрихіна О. Б. - Концептуальні засади формування системи інформаційно-аналітичного забезпечення трансферу технологій (2014)
Olefirenko O. M. - Methodical approach to estimation of industrial enterprises' technical and technological development level, Nagornyi Y. I., Shevliuga О. G. (2014)
Sergienko O. A. - Modelling of socioeconomic crises in early warning systems, Guryanova L. S., Nevezhyn V. P. (2014)
Sekuliс D. - Models for measuring services quality and customer satisfaction in hotel industry, Mandariс M. (2014)
Sobaszek L. - Creating robust schedules based on previous production processes, Gola A., Swic A. (2014)
Ulusoy V. - Performance evaluation of Black-Scholes and GARCH models on USD/TRY and EUR/TRY call options, Onbirler O. U. (2014)
Frolova L. V. - Management of enterprise business model transformation based on value spread modelling, Kravchenko O. S. (2014)
Chuban V. S. - Organizational and economic aspects of fire safety, Kutsenko M. A., Alekseyeva O. S. (2014)
Шпеник Т. К. - Використання методу експертного оцінювання в сільському (зеленому) туризмі: практичний аспект (2014)
Відомості про авторів (2014)
Титул, зміст (2014)
Драч І. - Модернізація вищої освіти: методологічні можливості основних парадигм (2014)
Палкин В. - Ещё раз об относительности научных истин (2014)
Ентентєєва Г. - Інноваційні технології - шлях до підвищення престижу викладацької діяльності (2014)
Барно О. - Технологія управління якістю вищої професійної освіти (2014)
Дубінецький В. - Критерії, показники та рівні сформованості системи управління якістю підготовки спеціалістів автотранспорту (2014)
Гладуш В. - Особенности развития системы педагогического образования в Китае, Мен Син (2014)
Гурська О. - Рівні навченості студентів у процесі вивчення суспільствознавчих дисциплін (2014)
Ткаченко Л. - Структура критичного мислення майбутнього вчителя початкової школи (2014)
Троценко Р. - Основні напрямки вдосконалення професійної підготовки фахівців фінансово-економічного профілю (2014)
Сірик Т. - Сутність професійної компетентності економістів у процесі професійної підготовки (2014)
Балагура Р. - Зміст і структура готовності до професійного самовдосконалення майбутніх пілотів цивільної авіації (2014)
Іслам А. - Педагогічна модель формування екологічної культури студентів - майбутніх спеціалістів автотранспортного профілю (2014)
Ковальчук І. - Критерії професійно значущих якостей учителя технології (2014)
Ротар О. - Проблеми та реалії інноваційного підходу до сучасного навчання (2014)
Бєлікова В. - Періодизація розвитку української музичної культури (2014)
Маслов Р. - Проблеми фізичного здоров’я в Україні та шляхи його покращення (2014)
Карпов А. - Педагогічні аспекти впливу на формування здорового способу життя студентської молоді (2014)
Передплата журналу "Імідж сучасного педагога" на ІІ півріччя 2014 року (2014)
До відома авторів (2014)
Наші автори (2014)
Князєв М. А. - Нові петлеподібні розв'язки нелінійного рівняння, що описує динаміку ДНК, Князєв Д. М. (2012)
Parnowski A. S. - Regression modelling of the interaction between the solar wind and the terrestrial magnetosphere, Polonska A. Yu. (2012)
Возняк O. - Квазіточно розв'язувані потенціали для частинки з масою, залежною від координат, Tкачук В. М. (2012)
Чалий Д. - Структура та хімічний порядок у стеклах GexAsxSe1-2x, Шпотюк М., Головчак Р., Убізський С., Шпотюк О. (2012)
Чорній З. П. - FD-центри в кристалах флюоритів, леґованих лужними металами, Пірко І. Б., Салапак В. М., Панасюк М. Р. (2012)
Болеста І. М. - Моделювання оптичних спектрів острівцевих плівок срібла за даними АСМ, Бородчук А. В., Кушнір О. О. (2012)
Toufik H. - The opto-electronic properties and molecular design of new materials based on pyrrole. DFT study, Bouzzine S. M., Ninis O., Aberkane M., Lamchouri F., Hamidi M., Bouachrine M. (2012)
Zayachuk D. M. - Specific magnetic properties of the Eu-doped PbTe single crystals, Mikityuk V. I., Pashuk A. V., Shlemkevych V. V., Ulyanitsky K. S., Kaczorowski D. (2012)
Левицький Р. Р. - Діелектричні, п'єзоелектричні, пружні й теплові властивості сеґнетової солі NaKC4H4O6·4H2O, Зачек І. Р., Вдович А. С. (2012)
Бойчук В. I. - Міжрівневі переходи у квантовій точці з акцепторною домішкою, Лешко Р. Я., Білинський І. В., Турянська Л. М. (2012)
Головацький В. А. - Енерґії та хвильові функції електрона у сферичній квантовій точці CdS/SiO2 з однією та двома воднеподібними домішками, Франків І. Б. (2012)
Porfir'eva G. A. - Properties of coronal mass ejections propagating in the heliosphere, Yakunina G. V. (2012)
Мелех Б. Я. - Фотойонізаційне моделювання оболонок планетарних туманностей з урахуванням пилу. І. Вплив пилу на емісійний спектр планетарних туманностей, Кузьмак А. Р. (2012)
Sukhorukov A. V. - Non-LTE formation of the Si I 1082.7 nm line in one- and three-dimensional models of the solar atmosphere (2012)
Бабик Ю. - Фізичні властивості скупчення галактик Ейбелл 13 (2012)
Персоналії, хроніка, бібліографія (2012)
Титул, зміст (2014)
Самодрин А. - Проблеми модернізації освіти регіону і сучасна школа (2014)
Кравченко Т. - Освітні моделі підвищення кваліфікації керівників загальноосвітніх навчальних закладів на засадах андрагогіки (2014)
Кравчинська Т. - Аналіз особливостей мотивації професійної діяльності керівників дошкільних навчальних закладів (2014)
Мамон О. - Етапи реалізації педагогічного стимулювання навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі професійної підготовки (2014)
Степаненко А. - Педагогічні умови формування інформаційної культури студентів політехнічних коледжів (2014)
Ротар В. - Професійна компетентність майбутніх спеціалістів: теоретичний аспект (2014)
Мукан Н. - Характеристика професійного розвитку досвідчених учителів загальноосвітніх шкіл у Великій Британії, Гаврилюк М. (2014)
Авшенюк Н. - Форми і методи організації навчання у системі вищої юридичної освіти США (2014)
Драпалюк Г. - Інтеграційні процеси вищої освіти в технічних університетах, Ільчишин Н. (2014)
Глобина Л. - Лексическое противопоставление при обучении русскому языку в иноязычной аудитори (2014)
Орлова Л. - Методичні підходи до вивчення кругообігу речовин на луках (2014)
Валюк В. - Психолого-педагогічні особливості формування поняття "генетичний зв’язок" у шкільному курсі органічної хімії (2014)
Шимановський М. - Особливості використання тренінгів у педагогічному процесі (2014)
Палкин В. - Семья в условиях информационного общества (2014)
Вовк Л. - Формування гендерної культури особистості у національній системі освіти (2014)
Мазін В. - Методика дослідження організованості виховної системи в ДЮСШ (2014)
Дзюба Я. - Особливості виховання учнів сільської школи на національно-культурних традиціях у процесі освітньої галузі "Технології" (2014)
Зубань В. - Глиняні скарби (2014)
До відома авторів (2014)
Передплата журналу "Імідж сучасного педагога" на 2015 рік (2014)
Наші автори (2014)
Павлишенко Б. - Квантовий алґоритм еволюційного аналізу одновимірних кліткових автоматів (2011)
Кузьмак А. Р. - Рівняння брахістохрони в метриці Шварцшільда (2011)
Вакарчук І. О. - Наближення хаотичних фаз для бозе-систем вище від температури фазового переходу, Пастухов В. С. (2011)
Пляцко Р. М. - Сильні антиґравітаційні ефекти для частки зі спіном у полі Керра, Феник М. Т. (2011)
Дегода В. Я. - Особливості гіперболічного закону загасання фосфоресценції, Гуменюк А. Ф., Захарченко І. В., Свечнікова О. С. (2011)
Raransky M. D. - Some parameters of crystal lattice dynamics in CaF2, LiF, NaCl and KCl, Balazyuk V. N., Sergeev V. M., Melnyk M. I. (2011)
Янішевський В. С. - До задачі оптимізації в моделі minority game (2011)
Пелещак Р. М. - Формування періодичних дефектних структур у напівпровідниках під впливом акустичної хвилі, Даньків О. О., Кузик О. В. (2011)
Onodera Ch. - Effect of h2 heat treatment on crystallinity of CdTe films grown on GaAs substrates, Yoshida M. (2011)
Михайлик В. - Застосування Tb3+ для сенсибілізації люмінофорів при збудженні в області вакуумного ультрафіолету (2011)
Мелех Б. Я. - Вплив бульбашкоподібних структур, утворених зоряним вітром, на поле йонізуючого випромінювання в небулярних об'єктах, Кошмак І. О., Козел Р. В. (2011)
Персоналії, хроніка, бібліографія (2011)
Титул, зміст (2014)
Зелюк В.В - Славетний ювілей - 100-річчя від дня заснування Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (2014)
Палкин В. А. - Отцы семей и "отцы народов": общее и особенное (2014)
Лавренчук А. О. - Тенденції розвитку післядипломної педагогічної освіти України з огляду на європейський досвід (2014)
Процай Л. П. - Актуалізація педагогічних ідей і досвіду просвітницької діяльності В.А. Євтушевського в сучасному освітньому процесі (2014)
Карапузова Н. Д. - Сюжетні задачі як засіб пізнання молодшими школярами Полтавського краю (2014)
Гнізділова О. А. - Рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників (2014)
Цина В. І. - Модель особистісно зрілої діяльності майбутнього педагога (2014)
Дерев'янчук А. Й. - Мотивація і стимулювання студентів кафедр військової підготовки в умовах обмежених часом і озброєнням, Супрун О. Ф. (2014)
Кітова О. А. - Трудове продуктивне навчання в сучасній шкільній освіті (2014)
Новопольцева К. А. - Организационно-методические условия еффективного построения интегративной образовательной среды (2014)
Лисенко А. В. - Актуальні проблеми культури мовлення сучасної української реклами (2014)
Куторжевська О. А. - Структура педагогічної інноватики в системі підготовки соціальних Педагогів (2014)
Котломанітова Г. О. - Дитячий фольклор у соціально-реабілітаційній роботі з дітьми з особливими потребами (2014)
Москвина М. В. - Исследование особенностей профессионального здоровья педагогов социального приюта (2014)
Долженко А. И. - Индивидуально-дифференцированный подход в процессе социально-трудовой адаптации учащихся младших классов вспомогательной школы-интерната на коррекционных занятиях во внеурочное время (2014)
Пахомова Н. Г. - Характеристика корекційно-оцінної діяльності у контексті професійної підготовки майбутніх логопедів (2014)
Парфьонова Г. І. - Психолінгвістичні механізми формування усного мовлення у дітей старшого дошкільного віку із моторною алалією (2014)
Махукова Т. В. - Психолінгвістичний підхід до формування мовленнєвої системи у дітей молодшого шкільного віку із ТПМ (2014)
Бурсова С. С. - Особливості роботи вихователя дошкільного закладу з батьками в умовах педагогічної підтримки дитини (2014)
До відома авторів (2014)
Відомості про авторів (2014)
Передплата журналу "Імідж сучасного педагога" на 2015 рік (2014)
Куліков Д. О. - h-розклад для рівняння Шрединґера з масою, залежною від координат, Шаповал В. М. (2011)
Майданюк С. П. - Проблема проникності бар'єрів у задачі протонного розпаду: Повністю квантовий підхід та початкові умови розпаду, Бельчиков С. В. (2011)
Мазур В. М. - Збудження ізомерного стану 11/2– ізотопу 123Te в реакції (γ,n), Симочко Д. М., Біган З. М., Полторжицька Т. В. (2011)
Mysakovych T. S. - Investigation of Cu adsorption on the Si(001) surface using a cluster models (2011)
Ilchuk G. - Photoelectric properties of self oxide/Cd1–xMnxTe heterostructures, Petrus' R., Kusnesh V., Kogut I., Rud' Yu. (2011)
Onodera Ch. - Effects of exciton-longitudinal optical phonon interaction and quantum confinement on exiton binding energies in ZnS1–xSex/ZnS single quantum wells (2011)
Болеста І. М. - Морфологія та спектри поглинання ультратонких плівок срібла, Бородчук А. В., Кушнір О. О., Колич І. І., Сиворотка І. І. (2011)
Стадник В. Й. - Про спонтанний електрооптичний ефект в кристалах тригліцинсульфату з домішкою D-серину, Романюк М. О., Кірик Ю. І., Курляк В. Ю. (2011)
Мелех Б. Я. - Визначення розподілу енерґії у спектрі йонізуючого випромінювання туманності Оріона, Коритко Р. І., Головатий В. В. (2011)
Авторський покажчик тому 15 (2011)
Титул, зміст (2014)
Зелюк В. В. - Ціннісні орієнтири та вектори трансформації післядипломної педагогічної освіти в Україні (2014)
Гашенко І. О. - Філософсько-методологічні аспекти підвищення якості природничо-наукової освіти в умовах концепції сталого розвитку (2014)
Рябова З. В. - Маркетингові дослідження як засіб гнучкого управління навчальною діяльністю інститутів післядипломної педагогічної освітим (2014)
Покроєва Л. Д. - Інноваційні технології навчання в системі післядипломної педагогічної освіти, Смирнова М. Є. (2014)
Зазуліна Л. В. - Зміст, форми та методи підвищення кваліфікації вчителів з питань інноваційної діяльності: теоретичні засади та досвід (2014)
Рябов В. А - Використання ІТ-технологій у забезпеченні навчального процесу в закладі післядипломної педагогічної освіти (2014)
Кутик О. М. - Рефлексивно-емоційна складова інформаційно-аналітичної компетентності вчителя: інноваційний підхід в описі та оцінці (2014)
Голодюк Л. С. - Моделювання навчального процесу в інформаційно-освітньому середовищі курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників (2014)
Ніколенко Л. Т. - Формування рефлексивної культури методистів у системі підвищення кваліфікації (2014)
Лузан Л. О. - Розвиток професійної компетентності вчителів філологічних дисциплін як найактуальніше завдання системи післядипломної педагогічної освіти (2014)
Marzec. H. - Współczesny nauczyciel, Jego zadania i rozwуj zawodowy (2014)
Капустян І. І. - Післядипломна підготовка вчителів загальноосвітніх закладів до застосування ІКТ-технологій навчання: скандинавський контекст, Хаммер К. (2014)
Oster H. Chr. - Universities - crossing boarders, connecting people (2014)
Дивак В. В. - Напрями підготовки викладачів з педагогіки вищої школи за заочною формою навчання (2014)
Приходькіна Н. О. - Переваги тестових технологій навчання у процесі підготовки майбутніх викладачів вищої школи (2014)
Гулеватий А. А. - Формування емоційно-вольової готовності як складової психологічної готовності педагогічного працівника до використання інформаційних комп’ютерних технологій (2014)
Шимановський М. М. - Стрейджери - субкультура здорового способу життя (2014)
Білик Н. І. - Про проведення Міжнародної науково-практичної веб-конференції "Теорія і практика підвищення кваліфікації педагогічних працівників" (2014)
До відома авторів (2014)
Наші автори (2014)
Передплата журналу "Імідж сучасного педагога" на 2015 рік (2014)
Нємець К. - Нові методологічні можливості дослідження суспільно-географічного процесу, Нємець Л. (2014)
Шаблій О. - До основ геопоетики (на основі текстів Тараса Шевченка) (2014)
Голиков А. - Географическая "диаспора" в смежных науках: проблемы адаптации (2014)
Смирнов І. - Логістика та географія круїзного туризму: теорія та практика досліджень (2014)
Барановський М. - Чинники просторової диференціації злочинності в Україні (2014)
Кисельов Ю. - Український фронтир як пульсуючий межовий простір Європи (2014)
Яворська В. - Формування геодемографії як нової міждисциплінарної предметної області (2014)
Пилипенко І. - загальна характеристика методів суспільно-географічного аналізу систем типу "центр – периферія" (2014)
Kostrikov S. - Scale approach to urban studies with GIS-tools (2014)
Smyrnov I. - Industry of catering: logistical and geographical dimension (2014)
Нємець Л. - Суспільно-географічні аспекти дослідження господарського освоєння території (на прикладі старопромислового регіону), Вірченко П., Кравченко К. (2014)
Вірченко П. - Особливості територіально-функціональної організації великого міста (на прикладі міста Харкова), Мазурова А. (2014)
Мальчикова Д. - Фактори розвитку і планування територій сільських регіонів з особливим режимом водогосподарської діяльності (2014)
Сегіда К. - Особливості використання працересурсного потенціалу Харківської області, Лозицька В. (2014)
Троценко О. - Методика дослідження територіальної ідентичності мешканців Дніпропетровської області (2014)
Олейник В. - Развитие городских агломераций на современном этапе в Украине, Тодоров В. (2014)
Корнус О. - Медико-географічний аналіз захворюваності населення Сумської області, Шищук В., Корнус А. (2014)
Колотуха О. - До питань туристсько-спортивного районування території України (2014)
Скриль І. - Пам`ятки архітектури як складова історико-культурних туристсько-рекреаційних ресурсів Харківського регіону (2014)
Машкова О. - Організація туристичних подорожей в межах Херсонської області (2014)
Ярьоменко С. - Рекреаційний комплекс Португалії: структура та територіальна організація (2014)
Гавриленко О. - Стратегія використання природно-ресурсного потенціалу Київщини: екогеографічний підхід (2014)
Капустин А. - Создание топливно-энергетической промышленности в Буркина-Фасо. II. Изучение водных ресурсов, Бели Б., Козловский Р., Алёшин А., Лунёв Е. (2014)
Саркісов А. - Особливості розвитку агропромислової інтеграції в ринкових умовах (2014)
Ataev Z. - Topological modelling of the energetic space of the Chechen republic (2014)
Shabashev V. - Forward dynamics of the economically active in the Kemerovo region and Altai krai, Erastov V., Shorokhov S., Verkhozina M. (2014)
Melnichuk A. - Use of GIS in urban territory development research, Rastvorova M. (2014)
Zapototsciy S. - Sectoral priorities for construction activities in Ukraine, Zapototsca V., Ekezli A. (2014)
Berezhnoy V. - Methods of defining the anthropogenic transformation of the environment (2014)
Пасевич Ю. - Факторний аналіз ринку праці для міст обласного підпорядкування Волинської області (2014)
Клюйко Т. - Історична ретроспектива формування міст-супутників Києва та поширення субурбанізаційних процесів на території Київщини (2014)
Барило І. - Статево-вікова структура населення як чинник геодемографічного розвитку регіону (на прикладі Полтавської області) (2014)
Кобылин П. - Компонентный анализ при определении перспектив развития социальной инфраструктуры региона (на примере Харьковской области) (2014)
Телебєнєва Є. - До питання попередніх досліджень соціально-економічного розвитку регіону (2014)
Гришко Р. - Оцінка рівня вивченості проблеми двостороннього співробітництва країн в галузі туризму (2014)
Pogrebskyi T. - Component analysis of the developmental vector of health care system in the districts sociogeosystems of Volyn region (2014)
Наші автори (2014)
Правила оформлення та подання статей (2014)
Вихідні дані (2014)
Чижмарь К. І. - Правовий статус нотаріуса у процесі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень за законодавством України, Дьомкіна Г. С. (2012)
Кармаза О. О. - Державна реєстрація прав на житло та їх обтяжень нотаріусами в Україні (2012)
Вихристенко Б. І. - Суб’єкти туристичних правовідносин: загальна характеристика та правовий статус, Опанасюк Н. А. (2012)
Волощук О. Т. - Відповідальність уряду у сучасних демократичних державах (політико-правовий аналіз) (2012)
Задорожня Г. В. - Принцип рівного виборчого права громадян у рішеннях Конституційного Суду України (2012)
Гаєцька-Колотило Я. З. - Стан та перспективи законодавчого регулювання житлових (житлово-будівельних) кооперативів в Україні (2012)
Гафурова О. В. - Правове регулювання розвитку мережі автомобільних доріг у сільській місцевості (2012)
Новак Т. С. - Правові напрями підвищення рівня захищеності сільськогосподарських працівників, зайнятих на роботах у тваринництві (2012)
Мушенок В. В. - Нормативно-правове регулювання участі держави у страхуванні ризиків сільськогосподарського виробництва (2012)
Бишевець О. В. - Застосування концепції акцентуйованих особистостей у кримінальному судочинстві (2012)
Москвич Л. М. - Україні потрібна концепція судового управління (2012)
Андрушко П. П. - Рецензія на монографію В. С. Зеленецького "Проблемы борьбы с "теневой наукой" в современном правоведении Украины" (2012)
Захарчук А. С. - Епістолярна спадщина як джерело дослідження історії держави та права України XVIII ст. (2012)
Бездітко Д. В. - Характеристика цивільно-правової послуги охорони життя та здоров’я фізичної особи (2012)
Рибак Н. С. - Конституційно-правові засади внутрішньої побудови виборчої системи в Україні (2012)
Романовська Л. А. - Щодо обсягів дієздатності дитини за цивільним законодавством (2012)
Сніжко М. Б. - Конвенція про юрисдикцію, право, що застосовується, визнання та співробітництво щодо батьківської відповідальності і заходів захисту дітей: основні положення та сфера застосування (2012)
Призначення (2012)
Вітаємо (2012)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих з 1 серпня 2012 року по 31 серпня 2012 року (2012)
Шемшученко Ю. С. - До питання про формування і розвиток державно-правових інститутів незалежної України, Оніщенко Н. М. (2012)
Малишев Б. В. - Принцип верховенства права (теоретико-правовий аспект) (2012)
Риндюк В. І. - Правотворчі помилки: поняття, види, способи їх попередження, виявлення та виправлення (2012)
Носенко О. В. - Особливості конституційно-правового розвитку Автономної Республіки Крим на сучасному етапі державотворення (2012)
Єрьоменко В. В. - Колізійні норми в проекті Трудового кодексу України (2012)
Дараганова Н. В. - Класифікація трудових спорів як необхідна умова визначення порядку та механізму їх вирішення (2012)
Коваленко Т. О. - Невизначеність земельно-правових норм як юридичний дефект правового регулювання земельних відносин в Україні (2012)
Кучаковська Н. О. - Щодо моменту та правових наслідків визнання недійсним договору оренди землі (2012)
Кременовська І. В. - Організація державного контролю і нагляду за виконанням завдань із захисту суспільної моралі органами виконавчої влади в Україні, Золотухін С. В. (2012)
Суббот А. І. - Міжнародний досвід забезпечення безпеки правоохоронних органів та їх співробітників (2012)
Кондратішина В. В. - Щодо змісту проблем, пов’язаних із впровадженням міжнародного досвіду у кримінально-виконавчу політику України (2012)
Сервецький І. В. - До питання призначення справедливого покарання, Редька В. В. (2012)
Волинець В. В. - Аналіз функцій держави та специфіка їх співвідношення в державно-правовій теорії Т. Гоббса (2012)
Татаров О. Ю. - Досудове провадження в кримінальному процесі України: теоретико-правові та організаційні засади (за матеріалами МВС) (2012)
Бойчук Т. В. - Зміст та види державних гарантій заощаджень в Україні (2012)
Гончар Ю. Ю. - Принципи правового регулювання виробництва ріпаку (2012)
Гуменюк Ю. С. - Регламентація формалізованих правил призначення покарання за незакінчений злочин в контексті його правової природи (2012)
Дьомкіна Г. С. - Проблеми правозастосування у сфері консульської легалізації документів для дії за кордоном (2012)
Ленський С. В. - Сутність і мета зобов’язання комерційного кредитування (2012)
Плутицька К. М. - Мотиви вчинення примушування до вступу в статевий зв’язок (2012)
Радзієвська В. В. - Вплив діяльності Конституційного Суду України на систему прав і свобод людини та громадянина в Україні (2012)
Яцино К. С. - Соціологія права: деякі аспекти методології (2012)
Городько П. П. - Заповіт та договір дарування як способи розпорядження майном (2012)
Нагородження (2012)
Призначення (2012)
Вітаємо (2012)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих з 1 липня 2012 року по 31 липня 2012 року (2012)
Uryvsky L. O. - Сomparative analysis of LDPC and BCH codes error-correcting capabilities, Osypchuk S. O. (2014)
Dorogyy Y. Y. - Management of critical it-infrastructures (2014)
Romanjuk V. A. - Directions of mobile Ad hoc networks efficiency increase, Sova O. Ya. (2014)
Romanov O. I. - The task of the telecommunication flow control solution based on the channel utilization model, Nesterenko M. M., Tikhonov V. I. (2014)
Svirin P. V. - Load balancing algorithm for Grid task scheduling improvement (2014)
Rubel O. S. - An improved prediction of DCT-based image filters efficiency using regression analysis, Lukin V. V. (2014)
Pukhkaiev D. S. - Advanced approach to web service discovery and selection, Oleksenko O. O., Kot T. M., Globa L. S., Schill A. (2014)
Dubrovka F. F. - Boundary problem solution for eigenmodes in coaxial quad-ridged waveguides, Piltyay S. I. (2014)
Uryvsky L. O. - The methodology of information capabilities estimation for fiber- optics communication, Moshinskaya A. V. (2014)
Лавринович О. В. - Національна доповідь щодо питань верховенства права на міжнародному та національному рівнях (засідання ГА ООН 24 вересня 2012 року) (2012)
Железняк Н. А. - Організаційно-правовий механізм здійснення контролю за додержанням законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів (2012)
Задорожний Ю. А. - Правова доктрина в країнах романо-германської та англо-американської правових сімей: порівняльний аналіз (2012)
Портнов А. В. - Правова природа колізійних принципів, Москалюк О. В. (2012)
Француз-Яковець Т. А. - Основні питання організації діяльності двопалатних парламентів Європи (2012)
Коваленко В. В. - Модернізація конституційних засад національної безпеки і оборони України — пріоритет діяльності Конституційної Асамблеї (2012)
Вихристенко Б. І. - Суб’єкти туристичних правовідносин: загальна характеристика та правовий статус (закінчення), Опанасюк Н. А. (2012)
Постригань Т. Л. - Позовна давність за трудовим правом (2012)
Кравчук О. О. - Основні принципи управління майном державної власності (2012)
Труш І. В. - Основні етапи припинення комунального підприємства шляхом ліквідації в добровільному порядку (2012)
Матвійчук В. К. - Порівняльно-правове дослідження способів, місця і часу вчинення деяких злочинів проти довкілля за Кримінальним кодексом України 1960 та 2001 рр. (2012)
Шамара О. В. - Шляхи вдосконалення національного законодавства у сфері боротьби з тероризмом (2012)
Цірат Г. А. - Питання підсудності в Гаазькій Конвенції про виключні договори про вибір суду 2005 року (2012)
Віхров О. П. - Актуальні питання захисту прав людини в контексті правозастосування (2012)
Заєць А. П. - Значиме дослідження теоретико-правових проблем правосуб’єктності у трудовому праві (2012)
Косиця О. О. - Правове регулювання інформаційного забезпечення адміністративної діяльності у сфері оподаткування у Російській Федерації (2012)
Мельниченко В. Л. - Виконавець злочину проведення вибухових робіт з порушенням охорони рибних запасів (2012)
Рекуненко Т. О. - Організація управлінської роботи з інформаційними ресурсами органів державної податкової служби (2012)
Рєзнік О. М. - Проблеми взаємодії підрозділів податкової міліції та податкового контролю при проведенні планових та позапланових перевірок (2012)
Ляшенко Р. О. - Субсидіарна та солідарна відповідальність за Цивільним кодексом України та її реалізація у виконавчому провадженні: проблеми практики та необхідність законодавчої регламентації (2012)
Степаненко Ю. М. - Особливості пролонгації договору оренди нерухомості: теорія і практика (2012)
Чмелюк В. В. - Роль місцевих державних адміністрацій та місцевих рад в системі органів виконавчої влади України (2012)
Нечипорук С. В. - Нотаріуси як спеціально визначені суб’єкти первинного фінансового моніторингу (2012)
Лук’янчук Т. М. - Перегляд судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами в цивільному судочинстві (2012)
Призначення (2012)
Вітаємо (2012)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих з 1 вересня 2012 року по 30 вересня 2012 року (2012)
Титул, зміст (2014)
Брагинец А. Н. - Разрешение парадокса эффективности с позиции концепции управления свойствами предприятия (2014)
Гудзь Т. П. - Економічна рівновага в контексті антропологічної парадигми сучасних глобально-цивілізаційних перетворень (2014)
Єрмошенко М. М. - Механізм формування вартості в інформаційно-енергетичній теорії вартості (2014)
Кремень В. М. - Сутність поняття "фінансовий нагляд": структурно-декомпозиційний аналіз (2014)
Кучер Г. В. - Фінансовий потенціал як економічна категорія (2014)
Лещук В. П. - Структурно-логічна модель механізму адаптації бізнес-процесів промислових підприємств до економіки знань (2014)
Турило А. М. - Суспільний інноваційний розвиток і теоретико-методологічні підходи до визначення науково-практичної категорії "економічний менеджмент підприємства", Зінченко О. А., Турило А. А. (2014)
Jokic B. - Theoretical and practical foundations of inflation targeting in transition countries with emphasis on Serbia, Siljkovic B., Dasic B. (2014)
Assanova T. A. - Market research of meat and meat products market in the Republic of Kazakhstan (2014)
Гриценко Л. Л. - Обґрунтування пріоритетних джерел забезпечення інвестомісткості національної економіки України (2014)
Давильбекова Ж. Х. - Развитие нефтегазового машиностроения (2014)
Должикова-Поліщук Л. В. - Особливості та тенденції управління туристичною діяльністю (2014)
Zakharin S. V. - Financing of higher education development in Ukraine: problems and prospects, Denysenko M. P. (2014)
Melnyk O. G. - Structural balance of investments in innovative clusters' economic systems (2014)
Morozova I. A. - Development trend of Russia's tourism and hospitality sector, Volkov S. K., Avdeyuk O. A. (2014)
Turgel I. D. - Economic anti-corruption measures: foreign experience, Vejbert S. I. (2014)
Tsushko V. V. - Property rights specification and protection in transition economies (2014)
Shukalovych V. F. - Growth of dairy products markets in Ukraine and their structuring (2014)
Azarenkova G. M. - Determination basics of the management criteria of financial capability of an economic agent, Ilgovska G. V. (2014)
Bielikova A. - Corporate culture as a factor of quality increase at a transport company, Misankova M. (2014)
Бочарова И. Ю. - Развитие корпоративного управления: роль совета директоров компаний (2014)
Garafonova O. I. - Conditions for competitive potential formation of domestic light industry enterprises (2014)
Давидов О. І. - Зростання вартості підприємства як цільовий критерій управління (2014)
Зайцева Л. О. - Якість продукції – необхідна передумова конкурентоспроможності підприємства (2014)
Ilnytskyi D. O. - Cyclicity in competency-based approach to education: international experience in supporting competitive positions of universities, Vasilkova N. V. (2014)
Коберник І. В. - Інструментарій механізму формування інтегрованих структур бізнесу на сучасному етапі розвитку економіки (2014)
Кривов'язюк І. В. - Криза та інноваційна діяльність промислових підприємств України (2014)
Sagaidak M. P. - Basic principles of building relationships with frontline personnel within internal marketing system (2014)
Ziyadin S. - Trends and problems in tourism development on the territory of Eastern Kazakhstan region, Takhtaeva R. (2014)
Каплунов И. А. - Система показателей для рейтинговой оценки инновационного развития регионов Российской Федерации как элемент мониторинга эффективности трансформационных процессов, Мальцева А. А., Дроздов В. И. (2014)
Кухарська Н. О. - Розвиток ринків чинників виробництва як механізм підвищення капіталізації регіонів України (2014)
Петрушенко Ю. М. - Концептуальні основи фінансування місцевого розвитку в проектах програми розвитку ООН в Україні, Костюченко Н. М., Данько Ю. І. (2014)
Рябушка Л. Б. - Інтегральне оцінювання соціально-економічного розвитку муніципалітетів країн-членів Європейського Союзу (2014)
Тасмаганбетов А. Б. - Развитие туристических кластеров в регионах Казахстана (2014)
Будзович Г. В. - Екологічна економіка рекреаційного землекористування у сфері природокористування (2014)
Літвак О. А. - Екологічне оцінювання структури земельних ресурсів регіону (2014)
Семенов В. Ф. - Конкурентоспроможність зоологічних парків у галузі рекреації і туризму, Жупаненко А. В. (2014)
Yalyalieva T. V. - Public economic control over the efficiency of land resources management (2014)
Данилюк-Черних І. М. - Стан системи розвитку персоналу вітчизняних нафтогазових підприємств та організацій (2014)
Izekenova A. - Analysis of pension provision modernization in Republic of Kazakhstan, Izekenova A. (2014)
Колосок А. М. - Формування соціально відповідальної політики у Волинській області (2014)
Nadraga V. I. - Social risks in the context of eurointegration strategies of Ukraine (2014)
Романова И. М. - Методический инструментарий исследования влияния кросс-культурных отличий на поведение потребителей, Носкова Е. В. (2014)
Сазонець О. М. - Наукові підходи до виявлення тенденцій оплати праці в Україні і країнах світу (2014)
Soloshych O. M. - Systematic approach for determining availability of logistics urban infrastructure for people with disabilities (2014)
Tleuberdiyeva S. - Analysis of income impact on the welfare of population in the Republic of Kazakhstan, Bissekov A., Alimbekov D. (2014)
Artemenko D. M. - Specific features of non-residential buildings appraisal pledged as collaterals for bank loans (2014)
Боголиб Т. М. - Обеспечение устойчивости бюджетной системы Украины в условиях кризисных явлений (2014)
Vasylyeva Т. А. - The impact of implicit bank consolidation on systemic risk in the banking system of Ukraine, Leonov S. V., Bohma S. D. (2014)
Ковальчук Т. Т. - Державні імперативи і модель монетарної політики НБУ: проблема узгодження (2014)
Литвин В. В. - Методологічні аспекти визначення тіньових заощаджень в економіці України (2014)
Matsuk Z. A. - State regulation of financial services: regional aspects (2014)
Рак Р. В. - Фінансова система України в контексті глобалізації міжнародної фінансово-економічної співпраці (2014)
Безверхий К. В. - Оцінювання недоліків системи внутрішньогосподарського контролю підприємства (2014)
Lescheva M. G. - Special methodological aspects of economic analysis for rural territories development, Ivolga A. G., Labenko O. M. (2014)
Olyadnichuk N. V. - Accounting of production costs and horticultural output and improvement of its documentary support, Shaiko O. G., Mykhailovyna S. O. (2014)
Shumakova O. V. - Developing a methodological approach to cost managerial accounting, Kovalenko E. V., Gapon M. N. (2014)
Yang Y.-F. - Competition, market segmentation and financial performance: evidence from Taiwanese auditing industry, Yang L.-W., Chen Y.-S. (2014)
Zielinska A. - Analysis of landscape parks of lower Silesian voivodship based on multidimensional statistical analysis according to sustainable development indicators (2014)
Гуреев К. А. - Разработка и исследование моделей структуры социально-экономической системы и их применение, Черный С. А., Харитонов В. А. (2014)
Журко Т. О. - Оптимізація узгодження інтересів фірми та ВНЗ в процесі інноваційної діяльності, Ліцзянь Л., Шиян А. А. (2014)
Konevtseva N. A. - Application of quantitative methods in the analysis of economic indicators (2014)
Лановий В. В. - Оцінювання ефективності впливу операцій Національного банку України на показники грошового ринку (2014)
Manzhos T. V. - Optimal advertising policy for the diffusion model of innovations (2014)
Melece L. - Evaluation of Latvia' s agri-food trade using the gravity model, Hazners J. (2014)
Панова А. В. - Квантовая модель построения национальной инновационной системы (2014)
Talibov J. S. - Defining the potential and technical zones of distribution for agricultural exports (2014)
Розвиток облікової системи та звітність в Україні (2014)
Відомості про авторів (2014)
У наступному номері журналу (2014)
Анкуда С. Н. - Построение детерминированных и стохастических моделей технологических процессов, Хейфец И. М. (2014)
Байков А. В. - Эффективность тонкого шлифования крупногабаритных деталей (2014)
Богуцкий В. Б. - Анализ процесса шлифования стружечных канавок протяжек, Братан С. М. (2014)
Болдарь Л. Н. - Нано и пико дисперсность микросреды – основное условие нормального изнашивания деталей отремонтированных комбайновых и автотракторных двигателей (2014)
Бородавко В. И. - Проектирование технологических комплексов для формообразования изделий концентрированными потоками энергии, Пынькин А. М., Хейфец М. Л., Данилов В. А., Пуйман Д. В. (2014)
Бохонский А. И. - Оптимальные перемещения руки манипулятора конечной жесткости, Майстришин М. М. (2014)
Бутенко В. И. - Выбор рациональных условий отделочно-упрочняющей обработки поверхностей деталей машин, Дуров Д. С., Шаповалов Р. Г. (2014)
Гавриш А. П. - Залишкові напруження при прецизійній машинній доводці поверхневих шарів деталей зі зносостійких алюмінієвих композитів для поліграфічної техніки, Киричок П. О., Роїк Т. А., Віцюк Ю. Ю. (2014)
Гусев Е. Л. - Разработка и применение методов математического моделирования для реше-ния задач оптимизации структуры трубопроводных систем при воздействии экс-тремальных факторов внешней среды (2014)
Девойно О. Г. - Определение влияния длительных термических испытаний на фазовый состав те-плозащитных покрытий на основе диоксида циркония, стабилизированного окси-дом церия, Оковитый В. В. (2014)
Ермишкин В. А. - Исследование структурного механизма разрушения сплава цм-2а методом фотометрического анализа, Кулагин С. П., Минина Н. А., Севастьянов М. А. (2014)
Заплетников И. Н. - Исследование влияния технологических параметров на шумовые характеристики взбивальной машины, Кириченко В. А., Пильненко А. К., Гордиенко А. В. (2014)
Івченко Т. Г. - Удосконалення методики аналітичного розрахунку температури різання під час торцевого фрезерування (2014)
Кардаполова М. А. - Повышение надежности биокерамических покрытий медицинского назначения на основе оксида алюминия-оксида циркония, Яцкевич О. К., Девойно Д. Г., Николаенко В. Л., Козлова Т. В. (2014)
Корнеев С. В. - Моделювання статичних навантажень вибійних скребкових конвеєрів, Доброногова В. Ю., Долгих В. П. (2014)
Лахин А. М. - Синтез технологического обеспечения функционально-ориентированных свойств рабочих элементов зубчатых колес на базе методов нанесения покрытий (2014)
Макаров В. Ф. - Влияние режимов глубинного шлифования на устойчивость процесса и предел выносливости деталей из жаропрочных сплавов, Никитин С. П. (2014)
Михайлов А. Н. - Особенности управления динамическими параметрами дисковых отрезных инструментов, Долгих А. С. (2014)
Михайлов Д. А. - Некоторые особенности полировки криволинейных поверхностей лопаток ГТД из титановых сплавов (2014)
Настасенко В. А. - Новый вид пружинно-пластинчатых червячных фрез и технология их изготовления (2014)
Овчинников Е. В. - Влияние СВЧ-излучения на композиционные покрытия на базе нитрида циркония и фторсодержащих олигомеров, Чекан Н. М., Губанов В. А., Эйсымонт Е. И., Акула И. П., Шишко А. А., Прушак Д. А. (2014)
Овчинников Е. В. - Нанокомпозиционные смазочные материалы, Сластенов П. А., Прушак Д. А., Голушко С. Н. (2014)
Овчинников Е. В. - Зависимость энергетического состояния нанокомпозитов от размера наномодификаторов, Лиопо В. А., Струк В. А. (2014)
Петраков Ю. В. - Условия закрепления заготовки в станочных приспособлениях первого и второго типа при торцевом фрезеровании (2014)
Сидорова Е. В. - Определение влияния режимов резания на термомеханическое нагружение режущей пластины при точении ШХ15 (2014)
Столяров Н. Н. - Построение циклов шлифования для обработки шеек распределительных валов с коррекцией режимов резания за период стойкости инструмента, Братан С. М. (2014)
Таровик А. Б. - Оптимизация режимов резания при обработке тонкостенных цилиндрических изделий, Михайлов А. Н. (2014)
Тернюк Н. Э. - Классификационные признаки самоорганизующихся технологических систем, Луцкий С. В., Беловол А. В. (2014)
Ткаченко Э. А. - Особенности механохимических процессов формирования реновационных слоев из порошковой смеси W/CU/NI в трибосопряжении (2014)
Фотин С. В. - Анализ фактического напряженно-деформированного состояния статора гидротурбины Новосибирской ГЭС методами математического моделирования, Матюшечкин С. Н., Фотина Н. В. (2014)
Хроматов В. Е. - Расчетно-экспериментальное исследование напряженно-деформированного состояния авиационных изделий при динамическом нагружении, Чухлебов Р. В., Щугорев В. Н. (2014)
Цыркин А. Т. - Получение порошка из шлака плавки вторичных алюминиевых сплавов для детонационного напыления, Михайлов А. Н., Петров А. М., Головятинская В. В., Петров М. Г. (2014)
Букин С. Л. - Влияние погрешностей изготовления и монтажа элементов бигармонического вибропривода концентрационного стола на составляющие возбуждающей силы, Шолда Р. А. (2014)
Malyarenko A. - Innovative trends of high-precision parts processing technology improvement, Sorokina A. (2014)
Горобець І. О. - Дослідження впливу ультразвукових коливань на характеристики шліфування заготівки із природного каменю, Голубов М. В. (2014)
Титул, зміст (2014)
Брагинец А. Н. - Эволюция предмета и задач функции управления "мониторинг" и ее координация с экономическим анализом (2014)
Єрмошенко М. М. - Грошовий обіг та оплата праці в інформаційно-енергетичній теорії вартості (2014)
Krivtsov A. I. - Strategic analysis of external environment as a basis for risks assessment (2014)
Melnyk L. G. - Trialectics of systems formation and development (2014)
Ponikarov V. A. - Key problems in controlling implementation (2014)
Shumska S. S. - Criteria of optimum currency area: from classical to contemporary approach, Pinchuk A. K. (2014)
Кривов'язюк І. В. - Україна в міжнародних економічних рейтингах: посткризові синдроми чи апокаліпсис?, Волинчук Ю. В. (2014)
Ущаповский Т. В. - Предпосылки и перспективы становления стран БРИКС как участника и формы международных экономических отношений (2014)
Azaryan O. M. - Development of production economic system in food sector of Ukraine, Fayvishenko D. S. (2014)
Bekkuzhin R. - Economic approaches in the civil service's new model of the Republic of Kazakhstan, Yeshenkulov T. (2014)
Burlaka H. H. - National peculiarities of biofuel market in the context of energy sector globalization, Kostyuk V. R. (2014)
Kraus N. M. - Institutional vector of infrastructure development for innovative economy (2014)
Петленко Ю. В. - Особливості маркетингу військових технологій, Щеглюк Б. П. (2014)
Попова Л. В. - Государственное регулирование и бюджетная поддержка как средства обеспечения эффективного функционирования сельскохозяйственной отрасли России, Коростелкина И. А., Гудков А. А. (2014)
Ashmarina S. I. - Organizational and economic trends to enhance enterprise readiness to changes, Zotova A. S. (2014)
Bayzholova R. - The problems of innovative development of manufacturing industry and the innovative capacity of manufacturing enterprises in Kazakhstan, Esmagulova N., Sadykova P. (2014)
Бєлік В. Д. - Механізм стратегічного управління персоналом підприємств харчової промисловості (2014)
Bozhkova V. V. - Calculation of synthesized effect from integrated marketing communications of industrial enterprise, Tymokhina Y. O. (2014)
Захаркін О. О. - Вартісно-орієнтоване управління на основі стейкхолдерського підходу в контексті інноваційного розвитку підприємства (2014)
Иванова Е. В. - Альтернативный подход к оценке эффективности интеграции в экономических кластерах (2014)
Кузьмін О. Є. - Обгрунтування ухвалення поточних господарських рішень, Теребух А. А. (2014)
Liguzova V. O. - Innovative processes at an enterprise: peculiarities of budgeting (2014)
Peresadko G. O. - Mechanisms of investing into innovative projects of enterprises, Kovalenko E. V., Kulyk L. A. (2014)
Prokopenko O. V. - Management features of economic security in foreign economic activity of Ukrainian machine-building enterprises, Domashenko M. D., Shkola V. Y. (2014)
Федулова Л. І. - Концептуальні засади формування інноваційної системи підприємств (2014)
Шиманська Л. М. - Модель управління ризиками у зовнішньоекономічній діяльності підприємства (2014)
Averkyna M. F. - Functioning performance features of a city as a logistics system (2014)
Лунев А. Н. - Стратегии развития сферы профессиональных образовательных услуг в условиях усиления самостоятельности территорий федеративного государства, Пугачева Н. Б., Стуколова Л. З. (2014)
Лютак О. М. - Перспективи використання потенціалу фондового ринку для забезпечення фінансування реалізації транскордонних туристичних проектів регіону, Савош Л. В., Баула О. В. (2014)
Maltseva A. A. - Multi-criteria assessment of regions to determine the perspectives for creation of innovative development territories (2014)
Maslak О. І. - Specific features of city public transport financing (Kremenchuk case study), Moroz О. V., Moroz М. М. (2014)
Nekos A. N. - Comprehensive evaluation of regional development as a component of green economy implementation, Soloshych I. O. (2014)
Васильєва Т. А. - Еколого-економічне оцінювання енергетичних ресурсів у контексті забезпечення енергетичної безпеки України, Прийменко С. А. (2014)
Pasternak A. - Influence of electricity power generating units on the environment in Kazakhstan (2014)
Шарыбар С. В. - Формирование рациональной социально-эколого-экономической инвестиционной политики сельскохозяйственной организации (2014)
Виценец Т. Н. - Механизмы и инфраструктура управления миграционными потоками (2014)
Гавкалова Н. Л. - Взаємодія органів публічної влади та інститутів громадянського суспільства, Грузд М. В. (2014)
Langovic Milicevic A. - Employee motivation during the global economic crisis, Cvetkovski T., Tomasevic V. (2014)
Metelev I. S. - Influence of migration on labor potential quality in Russia, Bezborodova T. M. (2014)
Pashkevych M. S. - School choice and their spatial distribution within rural and urban areas in Ukraine, Churikanova O. Y., Kharchenko М. O. (2014)
Prudzienica M. - The role of manager or leader in a non-profit organization, Mlodzinska-Granek A. (2014)
Tielietov O. S. - Organizational and economic mechanism of industrial enterprises social infrastructure management, Letunovska N. Y. (2014)
Чухрай Н. І. - Оцінювання рівня трудового потенціалу підприємства, Кулиняк І. Я., Глянцева О. І. (2014)
Bielova I. V. - Risk in systemically important banks of Ukraine (2014)
Вожжов А. П. - Об экономическом росте и его монетарном "тормозе", Гринько Е. Л., Черемисинова Д. В. (2014)
Volodin D. S. - Participative budgeting as an effective approach for local budgets distribution improvement in Ukraine (2014)
Єрмошенко А. М. - Аналіз симптомів неплатоспроможності банків у країнах з перехідною економікою, Горячева К. С. (2014)
Ismailov S. B. - Bank credit risks regulation as a tool to promote investment lending of manufacturing: Kazakhstan case study (2014)
Krakivskiy Y. S. - Trends in insurance coverage for agrarian sector entities (2014)
Sikhimbaeva D. R. - Taxation of subsoil use in Kazakhstan, Esimseitova K. A., Esimseitov M. S. (2014)
Yaremenko N. S. - Bank investment attractiveness and the methodology for its assessment at mergers and acquisitions (2014)
Корнеева Т. А. - Учетно-аналитическое обеспечение управления бизнес-структурами в инновационной экономики, Кузьмина О. Н. (2014)
Блудова Т. В. - Математичне моделювання інвестиційної стратегії на молокопереробному підприємстві, Кулик А. Б. (2014)
Bojnec S. - Credit rationing as a result of optimizing the loan portfolio under the prudent attitude to risk, Oliynyk O. О., Adamenko V. V. (2014)
Volovikov B. P. - Practical application of a system dynamics method and agent-based modelling for developing marketing strategies (2014)
Gerasimov A. N. - Implementation of econometric approach to determination of prospective directions in the development of local markets of crop products, Gromov Y. I., Shatalova O. I. (2014)
Козловский В. Н. - Прогнозирование эффективности мероприятий, направленных на повышение удовлетворенности потребителей автомобилей в эксплуатации, Панюков Д. И., Дементьев С. А. (2014)
Latysheva O. V. - "Competitive spаce" model formation within aircraft industry (2014)
Pankratova L. A. - Formation of information flows on financial performance that address the needs of management system, Ratushna O. P., Pidlubna O. D. (2014)
Патласов О. Ю. - Техника анализа кредитоспособности заемщика и скоринговое моделирование, Васина Н. В. (2014)
Романова А. И. - Анализ рисков на рынке информационных услуг, Миронова М. Д., Ильина Е. В. (2014)
Спирина В. С. - Прогнозирование посещаемости торговой недвижимости на основе оценки ее потребительской привлекательности, Алексеев А. О. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вишневський А. В. - Надання стандартної безоплатної правової допомоги — корпоративна справа адвокатури (2012)
Малишев Б. В. - Сутність права як телеологічна категорія (2012)
Бірюков В. І. - Відповідальність за шкоду, завдану малолітніми, неповнолітніми та недієздатними особами (2012)
Красицька Л. В. - Про припинення батьківських прав та обов’язків (2012)
Григор’єва В. В. - Правова природа відповідальності у господарському процесі (2012)
Єрьоменко В. В. - Поняття та окремі види норм трудового права в аспекті правозастосування (2012)
Старчук О. В. - Підходи до розуміння нормативності принципів трудового права України (2012)
Духневич А. В. - Співвідношення угоди про сільське господарство з іншими договорами системи угод права СОТ (2012)
Новак Т. С. - Правове забезпечення охорони праці у рослинництві: стан та перспективи розвитку (2012)
Петлюк Ю. С. - Земельна реформа в Україні на сучасному етапі: проблеми правового забезпечення (2012)
Суббот А. І. - Проблеми соціального захисту працівників правоохоронних органів як ключового фактора забезпечення їх безпечної діяльності (2012)
Тімашова В. М. - Концепт особистої безпеки в практичній діяльності органів внутрішніх справ (2012)
Куцевич М. П. - Окремі проблеми застосування міжнародно-правових норм у кримінальному праві України (2012)
Харь І. О. - Суб’єкт складу злочину, передбаченого статтею 384 Кримінального кодексу України (2012)
Чупринський Б. О. - Відповідальність за співучасть у вчиненні умисного вбивства: історико-правовий аспект (2012)
Кондратішина В. В. - Щодо змісту діяльності держави із забезпечення правового статусу засуджених в Україні (2012)
Колодій А. М. - Новий актуальний підручник з конституційного права України (2012)
Богдан І. А. - Вплив природно-правової доктрини на зміст права на творчість (2012)
Даниленко Ю. О. - Особливості правового статусу прокуратури в Українській Народній Республіці доби Української Центральної Ради (4 березня 1917 р. — 28 квітня 1918 р.) (2012)
Карпінська Н. В. - Поняття та зміст ресоціалізації неповнолітніх осіб жіночої статі в умовах виховної колонії (2012)
Короп О. В. - Сутність і призначення митного контролю після пропуску товарів через митний кордон (2012)
Мельник В. П. - Міжнародні договори України в ієрархічній структурі законодавства: науково-теоретичний аспект (2012)
Швець І. В. - Поняття та класифікація прав дитини в Україні (2012)
Остапенко О. Є. - Деякі гарантії охорони нотаріальної таємниці в кримінальному провадженні (2012)
100-річний ювілей українського правознавця Романа Васильовича Бершеди (2012)
Конференція з нотаріального процесу (запрошення) (2012)
Призначення (2012)
Вітаємо (2012)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих з 31 жовтня 2012 року по 30 листопада 2012 року (2012)
Наукові статті, опубліковані у 2012 році (2012)
Preface (2011)
Tkachuk V. M. - Nonuniform quantum Zeno effect (2011)
Kalaga J. K. - The fidelity evolution for quantum chaotic kicked Kerr-like nonlinear oscillator and distance effect of the initial wave functions, Kowalewska-Kudłaszyk A., Leoński W., Cao Long V. (2011)
Yaremko Yu. - Renormalization and radiation reaction in 2+1 electrodynamics (2011)
Urbanowski K. - Unitarity and real properties of the neutral meson complex, Jankiewicz J. (2011)
Rovenchak A. - Defining thermodynamic parameters for texts from word rank-frequency distributions, Buk S. (2011)
Kondej S. - Hamiltonian with delta type interaction: Perturbation by dynamics (2011)
Samar M. I. - Modified perturbation theory for hydrogen atom in space with Lorentz-covariant deformed algebra with minimal length (2011)
Duviryak A. - On confinement interactions in scalar generalizations of the dipole model, Darewych J. W. (2011)
Mudry S. - Correlation between the structure in the liquid state and the structure in the solid state in the Al-Al2Cu eutectic alloy, Shtablavyi I., Rybicki J. (2011)
Novosyadlyj B. - Distinguishability of scalar field models of dark energy with the time variable equation of state parameter, Sergijenko O., Apunevych S. (2011)
Персоналії, хроніка, бібліографія (2011)
Швед М. - Соціально-критична педагогіка в епоху постмодернізму (2011)
Ковальчук Л. - Застосування методологічних підходів у науково-педагогічних дослідженнях (2011)
Біляковська О. - Інноваційна активність як компетенція сучасного педагога, Заячківська Н. (2011)
Цюра С. - Особливості побудови суб'єктної часової перспективи (на прикладі професійної "Я-концепції" студента - майбутнього вчителя) (2011)
Кравець Л. - Інноваційні форми та методи формування рефлексії у майбутніх педагогів (2011)
Тинкалюк О. - Формування готовності майбутніх економістів до професійного іншомовного спілкування за допомогою системи вправ з англійської мови (2011)
Синєока Г. - Підготовка майбутнього вчителя біології до формування гендерної культури школярів відповідно до концепції особистісно орієнтованої освіти (2011)
Гишка Н. - Психолого-педагогічна підготовка майбутнього вчителя в контексті компетентнісного підходу до формування в молодших школярів загальнонавчальних умінь і навичок (2011)
Равчина Т. - Посередницька діяльність викладача вищої школи у формуванні наукових понять студентів у навчальному процесі (2011)
Лозинська Н. - Феномен адаптації студентів у процесі переході зі школи у вищий навчальний заклад (2011)
Михайлишин Р. - Організація самостійної пізнавальної діяльності студентів (2011)
Максимець О. - Спортивна анімація як складова позааудиторної роботи студентів вищих навчальних закладів туристичного профілю (2011)
Туриця О. - Використання технічних засобів навчання під час вивчення хімічних дисциплін майбутніми технологами харчових виробництв (2011)
Мізерна Т. - Критерії й показники моніторингу якості підготовки з іноземної мови учнів в ЗНЗ (2011)
Заячук Ю. - Актуальні проблеми релігійного виховання в сучасній українській школі, Кобрин М. (2011)
Мищишин І. - Психолого-педагогічні передумови формування девіантної поведінки в дітей і молоді (2011)
Горбанюк Ю - Психолого-педагогічні наслідки міграційної розлуки членів родини, Хухра Ю. (2011)
П'ятакова Г. - Особливості підготовки магістрів за спеціальністю "Українська філологія" у Львівському та Вроцлавському університетах (2011)
Дужа-Задорожна М. - Посередництво як ефективний соціально-педагогічний метод вирішення сімейних конфліктів у Німеччині (2011)
Тріщук Ю. - Проблеми диференціації навчання обдарованих учнів у середніх навчальних закладах Франції (2011)
Каловська А. - Педагогічний дискурс родини Віткевичів: інтродукції батька та синівська рецепція (2011)
Герцюк Д. - Доріст товариства "Рідна школа" як форма національного виховання української молоді в Галичині (30-ті роки ХХ ст.) (2011)
Калагурка Х. - Внесок Ф. І. Науменка у вивчення історії освіти і педагогічної думки Київської Русі (2011)
Різничок С. - Євген Вертипорох як організатор фармацевтичної освіти у Львові у 40-х роках ХХ століття (2011)
Квас О. - Візія дитинства в українській етнопедагогічній традиції (2011)
Шевчук Г. - До історії освіти в Наддніпрянській Україні у ХІХ - на початку ХХ століття (2011)
Olemskoi A. - Creation probabilities of hierarchical trees, Borysov S., Shuda I. (2011)
Parnowski A. S. - Regression modelling of geomagnetic activity (2011)
Головацький В. А. - Обмежені та інтерфейсні оптичні фонони в напівпровідниковому еліптичному квантовому дроті з аксіальною гетероструктурою, Гуцул В. І. (2011)
Шуаiбов O. К. - Ультрафіолетова лампа ємнісного розряду на сумішах інертних газів та пари йоду, Шимон Л. Л., Миня O. Й., Гомокі З. Т., Калюжна Г. Г., Щедрин А. І. (2011)
Мицик Б. Г. - Фотопружність кристалів CaWO4 за різницею ходу і двозаломленням, Кость Я. П., Андрущак А. С., Сольський І. М. (2011)
Cахнюк В. - Вплив прозорості діелектричного прошарку на форму залежності струму від різниці фаз у контактах типу SIS, Головій В. (2011)
Стадник В. Й. - Розрахунок абсолютних п'єзооптичних констант кристалів ТГС із домішкою L-треоніну, Романюк М. О., Кірик Ю. І. (2011)
Лисов В. І. - Дослідження впливу леґування на термічну стабільність та старіння аморфних сплавів, Цареградська Т. Л., Турков О. В., Саєнко Г. В. (2011)
Луньов С. - Визначення константи деформаційного потенціалу Ξd в n-Si методом п'єзоопору, Федосов С. (2011)
Ткач М. В. - Теорія оптимізації геометричного дизайну двобар'єрного нанодетектора, що працює на квантових переходах між двома найнижчими квазістаціонарними станами електрона, Сеті Ю. О., Матієк В. О. (2011)
Virnina N. A. - A hot spot and mass transfer in the Algol-type binary system WZ Crv, Andronov I. L., Mogorean M. V. (2011)
Болеста І. - Метаматеріали (2011)
Бордун О. - Термостимульована і тунельна люмінесценція в кераміках Y2O3 і Sс2O3, Бордун I., Кухарський І. (2011)
Бабич О. - Електронний спектр та коефіцієнт термо-е.р.с. HgBa2CaCu2O6+δ у разі легування киснем, Васюк М., Габрієль І., Матвіїв М., Луців Р. (2011)
Вельгош С. - Люмінесцентні дослідження чистих та легованих домішками In, Sb, Sn кристалів йодистого кадмію, Карбовник І., Кітик І., Попов А., Ровецький І. (2011)
Костик Л. - Люмінесцентні властивості кальцій-галій-германієвого гранату,легованого європієм, Цвєткова О., Новосад С. (2011)
Павлик Б. - Деякі особливості хімічного травлення поверхонь монокристалічного кремнію, Дідик Р., Шикоряк Й., Лис Р., Слободзян Д., Грипа А., Чегіль І. (2011)
Свелеба С. - Фізичні властивості кристалів, Карпа І., Катеринчук І., Шимків Р., Куньо І., Фіцич О. (2011)
Оленич І. - Портативні повітряно-водневі паливні елементи на основі нанопоруватого кремнію, Монастирський Л., Аксіментьєва О. (2011)
Писаревський В. - Детектори ІЧ-випромінювання на основі епітаксійних шарів CdHgTe, Шевченко Г. (2011)
Юзевич В. - Моделювання адгезійних зв’язків у конденсатах міді на монокристалічному кремнії, Коман Б. (2011)
Андрущак А. - Просторова анізотропія фотопружного ефекту в кристалах кварцу, Юркевич О., Андрущак Н., Кушнір О., Кітик A. (2011)
Камышан В. - Применение модифицированного алгоритма Ангера для восстановления координаты точки взаимодействия в толстом ПЧ детекторе, Педаш В. (2011)
Кушнір О. - Моделювання оптичного пропускання структури Фабрі–Перо з двопроменезаломлювальним кристалом, Гузь Т., Дзендзелюк О., Климович Ю., Михайлик В. (2011)
Стадник В. - Розрахунок електрооптичних коефіцієнтів в домішкових кристалах тригліцинсуьфату, Кірик Ю., Матвіїшин І. (2011)
Фітьо В. - Локалізовані моди ґрадієнтних планарних хвилеводів. Аналогії в квантовій механіці, Ромах В., Бобицький Я. (2011)
Флюнт О. - Особливості температурної залежності діелектричної проникності високоомних кристалів GаSe у рамках моделі розподілу ефективних диполів за часами релаксації (2011)
Франкевич Л. - Кореляційна оцінка корозійних виразок на шорсткій поверхні (2011)
Вороняк Т. - Електронна спекл-інтерферометрія та спекл-кореляція для визначення просторових полів мікропереміщень поверхонь, Кметь А., Максименко О., Муравський Л. (2011)
Грабовський В. - Оцінка радіоактивних викидів Добротвірської ТЕС (Львівська обл.) та їхнього впливу на довкілля, Браташ О. (2011)
Фаренюк А. - Дослідження впровадження малих нейронних мереж в задачі розпізнавання образів, Любунь З. (2011)
Дочвірі Дж. - Цифровий регулятор збудження для потужних синхронних генераторів (2011)
Благітко Б. - Практична діагностика електронних кіл: апаратне і програмне забезпечення, Бригілевич В., Рабик В. (2011)
Мартинов В. - Визначення комплексної магнітної проникності за комплексним опором котушки індуктивності із феромагнітним осердям, Трушаков Д. (2011)
Григоренко В. - Прискорений розрахунок динамічних режимів слабо дисипативних систем, Романів І., Шмигельський Я. (2011)
Павлишенко Б. - Ієрархічна кластеризація текстових документів у векторному просторі семантичних полів (2011)
Столярчук О. - Веб-інтерфейси доступу до баз даних, Шувар Р., Продивус А. (2011)
Фурман В. - Комп’ютерне моделювання траєкторій напружень для дослідження тектонічних процесів у літосфері Землі, Хом’як М., Хом’як Л. (2011)
Шийка Ю. - Використання платформи BOINC для опрацювання даних дистанційного зондування Землі, Шувар Р. (2011)
Злобін Г. - Використання вільного програмного забезпечення в закладах освіти України: спроба аналізу (2011)
Цибуляк Б. - Вивчення принципів роботи логічних елементів у вищій школі (2011)
Ageev E. V. - Hard Alloy Synthesis from Tungsten-containing Electroerosion Powders of Micro- and Nanometric Fractions, Kirichek A. V., Altuhov A. Yu., Ageeva E. V. (2014)
Rabinovich O. I. - Impurity Influence on Nitride LEDs, Legotin S. A., Didenko S. I. (2014)
Adryshev A. K. - The Development of the Effective Way of Chromium-containing Wastewater Treatment by Means of Modified Sorbents, Daumova G. K., Hayrullina A. A. (2014)
Rogalin V. E. - Vaskovsky Yu. M., Zhavoronkov M. I., Ivanov V. M., Korenev A. S., Kaplunov I. A., Babaev I. K. (2014)
Kapitan V. Yu. - Labyrinth Domain Structure in the Models with Long-range Interaction, Nefedev K. V. (2014)
Boroznin S. V. - Boron-carbon Nanotube Modification Using Alkaline Metal Atoms, Boroznina E. V., Zaporotskova I. V., Polikarpova N. P. (2014)
Andreyachshenko V. A. - Analyze of Microstructure of Composition Material AL-SI-FE System, Naizabekov A. B., Bassov V. V. (2014)
Zaporotskova I. V. - Obtaining New Dental Materials Reinforced with Carbon Nanotubes, Elbakyan L. S. (2014)
Orlova M. N. - Formation of Polymer Films in Organic Photovoltaic Systems, Kolesnikova L. I., Schemerov I. V., Didenko S. I. (2014)
Makarov A. G. - Distribution of Exchange Interaction Fields for 2D and 3D Systems of Spherical Dipoles, Nefedev K. V. (2014)
Ageevа E. V. - Production of Copper Electroerosion Nanopowders from Wastes in Kerosene Medium, Ageev E. V., Horyakova N. M., Malukhov V. S. (2014)
Gorenko N. A. - Concentration Transitions on the Crystalline Lattices, Nefedev K. V. (2014)
Drozdova V. I. - The Effect of Interface Tension on Forced Oscillations of Elongated Microdroplet Aggregates in Magnetic Fluids, Shagrova G. V., Romanenko M. G. (2014)
Yudin V. V. - Fractal Properties of Quasicrystalline Penrose Tiling synthesis, Titov P. L., Schegoleva S. A. (2014)
Odinokov V. V. - Small-scale Vacuum System for Deposition of Multilayer Metallic Films "MVU TM – Magna 3M”, Pavlov G. Ya., Panin V. V., Raschinsky V. P., Shpakov A. N., Shubnikov A. V. (2014)
Melnikov G. A. - Elastic and Caloric Properties of Cluster Systems and Nanoparticles, Ignatenko N. M., Melnikov V. G., Cherkasov E. N., Apalkova O. A. (2014)
Emelianov N. - Piezoelectric Properties of BaTiO3 Nanoparticles with Surfaces Modified by Hydroxyl Groups, Belov P., Sizov A., Yacovlev O. (2014)
Anfimov I. М. - On the Applicability of HF and m-PCD Methods for Determination of Carrier Recombination Lifetime in the Non-passivated Single-crystal Silicon Samples, Kobeleva S. P., Schemerov I. V., Orlova M. N. (2014)
Bazalevsky M. A. - Photosensitive AlGaAs / GaAs Structures Grown by Molecular Beam Epitaxy, Koltsov G. I., Didenko S. I., Yurchuk S. Yu., Legotin S. A., Rabinovich O. I., Murashev V. N., Kazakov I. P. (2014)
Legotin S. A. - Monolithic Silicon Photodetector-detector of Ionizing Radiation Based on Functional Integrated MOS Structures, Murashev V. N., Didenko S. I., Rabinovich O. I., Elnikov D. S., Krasnov A. A., Bazalevsky M. A., Koltsov G. I., Kuzmina K. A. (2014)
Murashev V. N. - Thermal and Magnetic Field Sensors Based on Injection-coupled Devices, Legotin S. A., Ivshin P. A., Tapero K. I., Rabinovich O. I., Elnikov D., Krasnov A. A., Kuz’mina K. A. (2014)
Kuzmenko A. P. - 3D-Self-Assemblage and Self-Organization on Natural Colloidal Microinclusions in Mineral Sediments, Chan Nyein Aung, Rodionov V. V., Dobromyslov M. B. (2014)
Chekadanov A. S. - Small Angle X-ray Scattering in Thin Iron Films, Kuzmenko A. P., Emelyanov S. G., Chervyakov L. M., Dobromyslov M. B. (2014)
Kozhitov L. - Influence of Structural Features and Physico-chemical Properties of Metal-carbon Nanocomposites with Ferromagnetic Metal Inclusions on Microwave Radiation, Kuzmenko A., Muratov D., Rodionov V., Popkova A., Yakushko E., Dobromyslov M. (2014)
Kuzmenko A. P. - Microstructural Barrier-locking Formation Mechanism of Dispersed Current-forming Components of Current Power Supply, Grechushnikov E. A., Kharseev V. A., Dobromyslov M. B. (2014)
Chan N. A. - Synthesis of the Carbon Nanomaterials Based on Renewable Bioresources, Chakov V. V., Kuzmenko A. P., Emelyanov S. G., Chervyakov L. M., Dobromyslov M. B. (2014)
Nesterenkov P. A. - Technology for Producing Carbon Nanotubes on the Laboratory Setting for Students, Nesterenkov A. G. (2014)
Kuzmenko A. P. - Influence of Electroconductive Additives in the Positive Electrode Material on Morphology, Structure and Characteristics of the Lead-acid Batteries, Grechushnikov E. A., Kharseev V. A., Dobromyslov M. B. (2014)
Dikansky Yu. I. - Structural Organization in the System of Magnetized Aggregates in Elliptically Polarized Rotating Magnetic Field, Gladkikh D. V., Kolesnikova A. A. (2014)
Kalaeva S. Z. - The Synthesis of Nanodispersed Magnetite Using Electrochemical Method , Yamanina N. S., Makarov V. M., Zaharova I. N., Shipilin A. M., Solovyova A. N., Terzi M. E. (2014)
Kurochka A. - Features of Electronic Emission from Surface of Dielectric Thin-film Materials with Ion-beam Etching, Sergienko A., Kurochka S., Kolybelkin V. (2014)
Batryshev D. G. - Separation Process of Polydisperse Particles in the Plasma of Radio-frequency Discharge, Ramazanov T.S., Dosbolayev M. K., Gabdullin M. T. (2014)
Yerin C.V. - Determination of Polydispersity of Magnetics Colloidal Nanopaticles by Optical Methods: Birefringence and Light Scattering Experiments (2014)
Kozlova A. P. - Lanthanum-Gallium Tantalate Crystals and their Electrophysical Characterization, Kozlova N. S., Anfimov I. M., Kiselev D. A., Bykov A. S. (2014)
Zaporotskova I. V. - Theoretical Studies of the Structure of the Metal-carbon Composites on the Base of Acryle-nitrile Nanopolimer, Anikeev N. A., Kojitov L. V., Davletova O. A., Popkova A. V. (2014)
Kuzmenko A. P. - Temperature and Concentration Effects of Aqueous Solution of Sodium Octanoate on Micelle Formation Measured by Small angle X-ray Scattering, Chekadanov A. S., Mirgorod U. A., Dolenko T. A., Burikov S. A., Dobromyslov M. B. (2014)
Rodionov V. V. - Microwave Properties of Carbon Nanotubes Grown by Pyrolysis of Ethanol on Nickel Catalyst, Kuzmenko A. P., Emelyanov S. G., Chervyakov L. M., Dobromyslov M. B. (2014)
Kozhitov L. V. - Features of Formation of the Nanoparticles of Alloys in Metal-carbon Nanocomposites FeCo / C and NiCo / C on Based Polyacrylonitrile, Muratov D. G., Kostishin V. G., Savchenko A. G., Schetinin I. V., Popkova A. V., Yakushko E. V., Chervjakov L. M. (2014)
Kozhitov L. V. - The Structure and Magnetic Properties Metal-carbon Nanocomposites FeCo /C on Based of Polyacrylonitrile, Muratov D. G., Kostishin V. G., Savchenko A. G., Schetinin I. V., Tarala V. A., Popkova A. V., Chervjakov L. M. (2014)
Kozhitov L. V. - The Structure and Magnetic Properties Metal-carbon Nanocomposites NiCo / C on Based of Polyacrylonitrile, Muratov D. G., Emelyanov S. G., Kostishin V. G., Yakushko E. V., Savchenko A. G., Schetinin I. V., Mosyakina E. P. (2014)
Kuzmenko A. P. - Localized Electrospark Impacts on Thin Metal Films, Kuz’ko A. E., Timakov D. I., Roslyakova L. I., Dobromyslov M. B. (2014)
Kosushkin V. G. - Crystal Growth Mechanism in" Synthesis-solute-diffusion" Method in Ultrasonic Field, Kozhitov S. L., Emelyanov S. G., Parkhomenko Yu. N., Kozhitov L. V. (2014)
Kosushkin V. G. - Gallium Arsenide Czokhralski Crystal Growth with High Oscillatory Influences, Kozhitov S. L., Emelyanov S. G., Parkhomenko Yu. N., Kozhitov L. V. (2014)
Kosushkin V. G. - Morphological Features of Gallium Arsenide Crystals Grown at Low-frequency Influences to the Crystallization Front, Kozhitov S. L., Kozhitov L. V., Parkhomenko Yu. N., Chervjakov L. M. (2014)
Vasilchenko Yu. M. - The Modified Fibrous Material on the Basis of Polyethyleneterephthalate and Metal / Carbon Nanostructures, Vasilchenko M. Yu., Bazhenov V. A., Shirobokov K. P., Strelkov M. N., Perevoshchikova A. V., Kazantsev M. M., Chevychelov S. A. (2014)
Yudanov N. A. - Effect of Bias Fields on Off-diagonal Magnetoimpedance (MI) Sensor Performance, Rudyonok A. A., Panina L. V., Kolesnikov A. V., Morchenko A. T., Kostishyn V. G. (2014)
Roslyakova L. I. - Thermodynamic Analysis of Equilibrium Condition of Carbon-containing Atmospheres in Nanosized Carbide Structures Formation, Roslyakov I. N. (2014)
Timokhin V. M. - Tunnel Effect in Widezone Crystals with Proton Conductivity (2014)
Ageev E. V. - Studing Tungsten-containing Electroerosion Powders and Alloys Synthesized from Them , Ageeva E. V., Karpenko V. Yu., Osminina A. S. (2014)
Kovtanyuk A. E. - The Use of GPUs for Solving the Computed Tomography Problem (2014)
Ivakhnenko A. G. - Revisiting the Provision of Nanoscale Precision of Cutting on the Basis of Dynamic Characteristics Modeling of Processing Equipment, Ivakhnenko E. O., Altukhov A. Yu., Kuts V. V. (2014)
Borodina V. G. - Catalytic Synthesis Lactobionic Acid, Mirgorod Y. A. (2014)
Adamova M. E. - Dynamics of Domain Walls in Iron Borate and Yttrium Orthoferrite in Alternating and Constant Magnetic Fields, Zhukov E. A., Kaminsky A. V., Komina O. Yu., Kuzmenko A. P., Shcherbakov Yu. I. (2014)
Kuzmenko A. P. - Defragmentation, Thermocapillary Extraction and Agglomeration of Ultradispersed Inclusions of Noble Metals in Laser Processing, Leonenko N. A., Khrapov I. V., Dobromyslov M. B. (2014)
Arefyev I. M. - Stability of Magnetic Fluids in Magnetic Fields, Arefyeva T. A. (2014)
Storozhenko A. M. - Features of the Rotational Kinetic of Magnetic Fluid Nanoparticles, Ryapolov P. A., Tantsyura A. O., Polunin V. M., Aref'ev I. M., Aref'eva T. A., Kazakov Yu. B., Neruchev Yu. A., Korotkovskii V. I. (2014)
Еmelyanov S. G. - Induction of Polymerization of the Surface Nanostructures of the Electrodes by Electric Field, Kuz’ko A. E., Kuz’ko A. V., Kuzmenko A. P., Belov P. A. (2014)
Emelyanov S. G. - Study of Capacitive and Electrical Conductivity Characteristics of the System "Nanostructured Electrodes - Dielectric Liquid", Kuz'ko A. E., Kuz'ko A. V., Ryapolov P. A. (2014)
Mirgorod Yu. A. - Liquid-Liquid Polymorphous Transition VS. Micelle Formation of Surfactants (2014)
Shipko M. N. - Influence of Magnetic Pulseprocessing on Oxide Materials Physics and Mechanical Properties, Korovushkin V. V., Smagina A. V., Kostishyn V. G., Kogitov L. V. (2014)
Melnikov A. A. - Structural, Dimensional and Thermoelectric Properties of Melt Spun p-Bi0,5Sb1,5Te3, Kostishin V. G., Kichik S. A., Alenkov V. V. (2014)
Zakhvalinskii V. S. - RF Magnetron Sputtering of Silicon Carbide and Silicon Nitride Films for Solar Cells, Piljuk E. A., Goncharov I. Yu., Rodriges V. G., Kuzmenko A. P., Taran S. V., Abakumov P. A. (2014)
Golev I. M. - Thermoelectric Properties of Compacted Micro- and Nanodisperse Graphite Materials, Sanin V. N. (2014)
Ivanov O. N. - Characterization of Bulk Nanostructural Bi2Te3-based Material Prepared by Microwave-solvothermal Synthesis and Hot Isostatic Pressure, Lyubushkin R. A., Soklakova O. N. (2014)
Zhakin A. I. - Prospects for Use of Electrohydrodynamic Dispersion of Charged Meniscus and Jets in the Development and Creation of New Materials and Processes, Kuz’ko А. Е., Belov P. А., Emelianov N. А. (2014)
Zhukeshov A. M. - Hardening of Structural Steel by Pulsed Plasma Treatment, Gabdullina A. T., Amrenova A. U., Ibraimova S. A. (2014)
Prikhodko O. - Plasmon Resonance in а-С : Н Films Modified with Platinum Nanoclusters, Manabaev N., Guseinov N., Maksimova S., Muhametkarimov E., Mikhailova S., Daineko E. (2014)
Emelyanov V. M. - Evaluation of Silver and Gold Nanoparticles on Polyester Fibers by Fluorescent Polarization Raman Spectra, Dobrovolskaya T. A., Avilova I. A., Danilova S. A., Emelyanov V. V., Butov K. V., Orlov E. J., Eskov A. S., Eskova N. Y. (2014)
Kirichek A. V. - Deformation Wave Hardening of Metallic Materials, Solov’ev D. L., Altuhov A. Yu. (2014)
Kirichek A. V. - Production of Quasicomposite Surface Layer of a Metal Material by Shock Wave Strain Hardening, Soloviev D. L., Altuhov A. Y. (2014)
Sobol’ O. V. - Influence of the Thermal Factor on the Structural and Substructural States of the Quasi-binary TiC-WC System Ion-plasma Coatings, Shovkoplyas O. A. (2014)
Polunin V. M. - Restriction of Helmholtz Model, Emelyanov S. G., Schabanova I. A., Ryapolov P. A., Myo Min Tan, Karpova G. V., Aksenova T. I. (2014)
Morchenko A. T. - On Properties of Magneto-dielectric Composites in the Effective Medium Approximation, Panina L. V., Podgornaya S. V., Kostishyn V. G., Ryapolov P. A. (2014)
Polunin V. M. - Physics of Hermetic Sealing of Large Portion of Gas Using Magnetic Fluid Membrane, Chervyakov L. M., Schabanova I. A., Ryapolov P. A., Myo Min Tang, Lobova O. V., Paukov V. М. (2014)
Morchenko A. T. - On Influence of Magnetic Fields and Excitation Conditions on the Magnetization Distribution in Microwire Magnetoimpedance Element, Panina L. V., Kostishyn V. G. (2014)
Шпак О. - Конструктивна складова професійної діяльності педагога, Вишківська В., Примаченко Н. (2014)
Щука Г. - Організація науково-дослідної роботи студентів напряму підготовки "Туризм” (2014)
Вачевський М. - Використання педагогічних технологій у процесі лекційного матеріалу і їх взаємозв’язок з реформами економічної освіти в Україні та Польщі, Кринський А. (2014)
Гжещук В. - Суть конкуренції в ринковій економіці промислових підприємств (2014)
Бистрова О. - Полікультурний аспект творчості Лесі Українки (2014)
Смерчко А. - Топоніми як мотивуюча і дериваційна база слов’янських фразеологізмів (словникові матеріали), Смерчко А. (2014)
Варнацька Г. - Між літературою і живописом: трансформація екфразису (2014)
Єременко І. - Творчість Миколи Гоголя в оцінці Івана Франка, Григорук С. (2014)
Іванишин М. - Теорія національної ідентичності в українському літературознавстві: концептуальні принципи та ідеї (2014)
Лазірко Н. - "Повість про двоє міст” Ч. Діккенса у літературознавчій оцінці Юрія Клена (2014)
Куцик О. - Концепт "Сон” у малих фольклорних жанрах (на матеріалі збірника В. Даля "Пословицы русского народа”), Колечко М. (2014)
Романюк С. - Роль междисциплинарной интеграции при формировании поликультурной профессиональной компетентности на магистерской программе по специальности "Правоведение” (2014)
Мацюк О. - Формування позитивної мотивації навчання засобами ІКТ під час професійної підготовки майбутніх перекладачів (2014)
Кульчицький В. - Соціально-педагогічні основи патріотичного виховання у педагогічній спадщині В. Сухомлинського (2014)
Лещук Г. - Вплив засобів масової інформації на процес соціалізації підлітків (2014)
Петришин Л. - Структура об’єкт-суб’єктної взаємодії в системі формування креативності майбутніх соціальних педагогів (2014)
Скиба К. - Особливості та сутність підготовки перекладачів в університетах Канади (2014)
Марко В. - Особливості соціально-педагогічної праці на парафії (2014)
Бахов І. - Реалізація ідеї полікультурності в освіті США і країнах Європи: сучасний стан і перспективи розвитку (2014)
Морозова О. - Розвиток музичного смаку у молодших школярів, Сікора Г. (2014)
Долецька С. - Основні етапи патріотичного виховання молодших школярів засобами краєзнавчої роботи (2014)
Гнатів З. - Специфіка диригентсько-хорових дисциплін як фахових предметів та виду виконавського мистецтва в сучасній музично-педагогічній освіті (2014)
Скрябіна Т. - Методична підготовка майбутнього вчителя історії до реалізації методу проектів в процесі навчання (2014)
Кузьменко П. - Впровадження інформаційно-педагогічних технологій у забезпеченні самостійної роботи студентів (2014)
Каленик І. - Концертмейстерська діяльність – історичний та педагогічний аспекти (2014)
Петришин О. - Особливості фонетичної асиміляції англіцизмів у сучасній українській мові, Лужецька О. (2014)
Петриця Л. - Критерії визначення фразеологічних словосполучень (2014)
Титаренко В. - Теоретико-методична підготовка вчителя технологій у вищих педагогічних закладах (2014)
Фойдер Т. - До питання розвитку творчих навичок студента концертмейстерського класу (2014)
Кузьо В. - До питання пріоритетності засад виконавської діяльності вчителя музичного мистецтва, Чавва Л. (2014)
Сенкевич Д. - Глобалістика та глобалізація фіскальної і монетарної політики в підготовці майбутніх менеджерів підприємництва (2014)
Жуковські В. - Класифікація сфери послуг в маркетинговій діяльності (2014)
Писко Н. - Екзистенція жінки у творчості Олени Теліги: історіографічні аспекти (2014)
Гриник І. - Формування системи професійної підготовки соціальних педагогів у Німеччині на початку ХХ століття (2014)
Штик І. - Якісні показники та біологічна цінність м’яса диких тварин, Іванова Т., Дидюк О. (2013)
Дмитрук Є. - Підвищення ефективності розмельних систем в сортових хлібопекарських помелах пшениці, Верещинський О., Харченко Є. (2013)
Lugovska O. - Stability studies of inulin and olihofructose in the drink, Sydor V., Okоpna Ya. (2013)
Radzievska I. - Research of Content Biologically Active Components of Oils, Lazarenko T., Gromova O. (2013)
Osmak T. - Удосконалення технології морозива з фруктозою, Turkowa T. (2013)
Пешук Л. - Розробка сирокопчених ковбас для гурманів, Рябовол М., Клименко А. (2013)
Чеботарьова К. - Антиадгезивні властивості поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus IMB B-7241, Пирог Т. (2013)
Малюта О. - Отримання рекомбінантного С2 домену білка Вcr, Незелюк о., Єфременко Д., Телегеєв Г., Карпов О. (2013)
Кудря Н. - Особливості синтезу поверхнево-активних речовин nocardia vaccinii ІМВ В-7405 на суміші ростових субстратів, Пирог Т. (2013)
Tasheva T. - Energy efficiency of different technological regimes in distilleries processing resene. I. Stationary distillation apparatus (2013)
Шутюк В. - Режими сушіння екстракту топінамбура в розпилювальній сушарці, Бессараб О., Василенко С. (2013)
Поздняков В. - Математическое описание взаимодействия зерновой массы с конструктивными элементами вибропневмосепаратора, Зеленко С. (2013)
Chmielewska B. - Differentiation of the standard of living of families in countries of the European Union (2013)
Беренда Н. - Загальновиробничі витрати як складова операційних витрат, сутність та особливості їх розподілу, Коваль А. (2013)
Влощинська В. - Оподаткування операцій з цінними паперами, Редзюк Т. (2013)
Denysiuk I. - The enterprise’s development: the essence of the concept and characteristics (2013)
Коваленко Л. - Економічний зміст ресурсного потенціалу банківської установи, Мартиненко В. (2013)
Хамутовська І. - Пріоритети залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України (2013)
Анотації (2013)
Короткі повідомлення (2013)
Інструкції для авторів (2013)
Сторінка головного редактора (2013)
Chochkov R. - Rheological properties of fermented beverage from barley flour, Chonova V., Valova S., Karadzhov G. (2013)
Popovici C. - Soxhlet extraction and characterisation of natural compounds from walnut (Juglans regia L.) by-products (2013)
Гапонюк І. - Вплив параметрів довкілля на сушіння зерна (2013)
Дробот В. - Зміни показників якості безглютенового хліба при зберіганні, Грищенко А. (2013)
Мельник О. - Властивості модифікованого крохмалю, Довгун І. (2013)
Соловьёва Е. - Разработка технологии хлебных изделий обогащенных йодосодержащими препаратами, Батракова Т., Губеня О. (2013)
Грегірчак Н. - Ефективність дії комбінованих дезінфектантів, Лупина Т., Мордич Т. (2013)
Лич І. - Ліпосоми як засоби адресної доставки лікарських засобів, Волошина І., Пекло А. (2013)
Мордич Т. - Дослідження дії комбінованого дезінфікуючого препарату в умовах наближених до практичного застосування (2013)
Люлька Д. - Моделювання процесу стискання сокостружкової суміші в дифузійних апаратах, Пушанко М. (2013)
Шутюк В. - Вплив способів та режимів сушіння на зміну мікроструктури рослинної сировини (2013)
Харченко Є. - Аеродинамічний опір нетканих фільтрувальних матеріалів, Дмитрук Є., Шаран А. (2013)
Володченкова Н. - Аналіз вибухонебезпечних ситуацій на підприємствах харчової промисловості, Хіврич О., Левченко О. (2013)
Протасова Л. - Ефективність діяльності в системі стратегічних показників молокопереробних підприємств, Щехорський А. (2013)
Сергеєва Г. - Застосування функцій для математичного моделювання перехідних процесів, Зінченко Т. (2013)
Коваль Б. - Реалізація експортного потенціалу національних аграрних підприємств, П’янкова О. (2013)
Анотації (2013)
Інструкції для авторів (2013)
Мадзігон В. - Суть сфери послуг в сучасних умовах туристично-рекреаційної індустрії (2014)
Морська Л. - Організація навчання іноземних мов у сучасній профільній школі: обґрунтування вибору навчальних технологій, Скібська Дж. (2014)
Ромащенко І. - Науково-дослідницька діяльність студентів як засіб забезпечення якості освіти (2014)
Жигірь В. - Значення аналітичної компетентності у професійній діяльності менеджера освіти (2014)
Гладкий М. - Виховний потенціал українських колядок (2014)
Корольова Н. - Здоров’язберігаючі технології в освітньому процесі (2014)
Корнєва З. - Компонентний склад іншомовної професійно орієнтованої комунікативної компетентності студентів ВТНЗ (2014)
Сас О. - Лінгводидактична спадщина Є. І. Тихеєвої у збагаченні словника дітей дошкільного віку (2014)
Петриця А. - Особливості використання цифрових лабораторій у навчальному фізичному експерименті (2014)
Кемінь Г. - Формування у студентів вищих навчальних закладів комунікативної компетенції на заняттях англійської мови, Волошанська І. (2014)
Шевчук І. - Організація самостійної роботи учнів засобами інформаційних технологій при вивченні фізики, Шаклеіна І., Вороняк Л. (2014)
Білан Т. - Художньо-мистецькі основи педагогічної освіти (2014)
Кожушко С. - Підготовка майбутніх фахівців до професійної взаємодії у контексті зарубіжної педагогіки (2014)
Алєксєєва Г. - Модель формування готовності майбутніх соціальних педагогів до застосування комп’ютерних технологій у професійній діяльності (2014)
Сільвейстр А. - Дидактичні основи організації навчання фізики майбутніх учителів хімії і біології в педагогічному університеті (2014)
Моклюк М. - On-line система дистанційної підтримки навчання та її використання під час вивчення фізики, Моклюк О. (2014)
Проценко У. - Форми та методи психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту у вищих спеціалізованих навчальних закладах України (1930 – 1991 рр. ) (2014)
Зубрицький І. - Питання антиалкогольного виховання дітей та молоді на сторінках часопису "Українська школа” (1925 – 1943 рр. ) (2014)
Величко Н. - Театральна діяльність як засіб естетичного виховання учнів початкових класів у школах Великої Британії (2014)
Мацьків М. - Ефективність гейміфікації на уроках іноземної мови (2014)
Synowiec А. - Meandry techniki podatkowej wprowadzenie (2014)
Ващило О. - Формування іншомовної професійно орієнтованої комунікативної компетентності в говорінні студентів магістратури технічних спеціальностей (2014)
Машкова І. - Започаткування україномовної освіти в Канаді: організаційний аспект (2014)
Сеньків О. - Використання онлайн-ресурсів при навчанні англомовної лексики учнів молодшого шкільного віку (фрагмент уроку "Мій будинок. Моя квартира”), Витрикуш Б. (2014)
Павловська Ю. - Експериментальна перевірка методики індивідуалізації навчання англомовного професійно орієнтованого писемного мовлення майбутніх аналітиків систем (2014)
Волох О. - Обґрунтування проблеми сучасної дитячої хорової музики (2014)
Волотко Л. - Шляхи модернізації професійної підготовки педагога в системі вищої освіти в Україні (2014)
Гжещук В. - Міжнародний менеджмент в національному стилі спілкування країн світу (2014)
Жуковські В. - Маркетингові рішення у роздрібній торгівлі та ринкова торгівля на основі маркетингу (2014)
Савка І. - Предмет і завдання економіки та організації виробництва народного господарства (2014)
Левкович У. - Маркетинг використання нових педагогічних технологій туристичних послуг в готельно-курортній діяльності (2014)
Дзіковська Н. - Формування педагогічних умов у процесі фахової підготовки вчителів початкових класів: постановка проблеми (2014)
Юзьв’як Г. - Формування інноваційної компетентності у майбутніх менеджерів сфери послуг під час навчання у виші (2014)
Цебенко О. - Участь Гербуртів в розвитку освіти, культури та мистецтва у Галичині ХVІ – початку ХVІІ століття (2014)
Ковальчук Л. - Формування культури здоров’я як умова запобігання виникненню синдрому емоційного вигоряння педагога (аспект дослідження культури професійного мислення) (2012)
Лозинська Н - Формування педагогічної майстерності майбутніх учителів у процесі їх адаптації до професійної діяльності, Крецька Ю. (2012)
Михайлишин Р. - Професійно–педагогічна культура учителів початкових класів (2012)
Шмирко О. - Діагностико-проектувальна діяльність як один з напрямів організації навчання майбутніх учителів іноземної мови (2012)
Вишпінська Я. - Роль самоосвіти у професійному становленні вчителя музики (2012)
Біляковська О. - Психологічні аспекти оцінювання успішності учнів (2012)
Крива М. - Комплексне дослідження проблеми творчості (2012)
Туриця О. - Інтеграція та диференціація знань студентів у процесі вивчення хімічних і технологічних дисциплін (2012)
Королюк Т. - Характеристика стану зв’язного мовлення дітей 4-5 років із загальним недорозвиненням мовлення III рівня, Ярмола О. (2012)
Куб’як Н. - Форми і методи соціально-педагогічної роботи з дітьми з дистантних сімей (2012)
Корнят В. - Соціально-емоційний розвиток дитини в сім’ї, Павленко М. (2012)
Кобилянська Л. - Гувернерство як предмет науково-педагогічного аналізу (2012)
Черепанова С. - Людина у діалозі з вічністю: феномен професора Валерія Скотного (2012)
Цюра С. - Особливості організації білінгвальної освіти для дітей національних меншин в Україні, Боднарчук Т. (2012)
Калинюк Т. - Діяльність шкіл з поглибленим вивченням німецької мови (сучасний етап) (2012)
Тимчук Л. - Розвиток дидактики дорослих наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (2012)
Комар І. - Соціально-психологічна діяльність УГКЦ у Галичині на початку ХХ століття (2012)
Платаш Л. - Персоналія Омеляна Поповича в історико-педагогічних дослідженнях сучасності (2012)
Перепелюк І. - Особистісні та професійні риси жінки-вихователя: історико-педагогічний аспект (2012)
Гавран М. - Сучасні напрями розвитку педагогічної освіти у приватних вищих школах Польщі (2012)
Клонцак О. - Становлення та зміст академічно-громадського навчання у системі університетської освіти США (2012)
Михайлик В. - Кореляція між особливостями структури та люмінесцентними властивостями системи MgWO4-MgMoO4, Василечко Л., Kраус Г., Капустяник В., Панасюк M., Проць Ю., Цибульський В. (2010)
Nazarenko A. V. - Glasma evolution in partonic medium (2010)
Борисова М. С. - Сигнали кварк-ґлюонної плазми в експерименті CBM (2010)
Лазур В. Ю. - Проблема двох електронів у межах ефектів третього порядку квантової електродинаміки, Павлик О. Ф., Рейтій O. К. (2010)
Levitskii R. R. - The thermodynamics of the Rochelle salt NaKC4H4O6·4H2O crystal studied within the mitsui model extended by piezoelectric interaction and transverse field, Zachek I. R., Andrusyk A. Ya. (2010)
Бойчук В. І. - Спектри дірок та акцепторів у двошаровій сферичній квантовій точці, Білинський І. В., Лешко Р. Я. (2010)
Ткач М. В. - Властивості електронної провідності двобар'єрної симетричної наноструктури циліндричної форми, Маханець О. М., Сеті Ю. О., Довганюк М. М., Войцехівська О. М. (2010)
Onodera Ch. - The effect of dielectric confinement on exciton binding energies in CdS/MgS single quantum wells, Yoshida M. (2010)
Миколайчук О. Г. - Політермічний розріз Ag8SnS6-, Мороз М. В., Демченко П. Ю. (2010)
Parnovsky S. L. - The influence of measurement errors on the cosmological deceleration parameter obtained from the semirelativistic model of collective galactic motion, Parnowski A. S. (2010)
Лаба I. С. - Надзвичайна сонячна й геомагнітна активність у жовтні-листопаді 2003 р., Підстригач І. Я., Сумарук Ю. П., Сумарук Т. П., Сумарук П. В., Баран О. А. (2010)
Персоналії, хроніка, бібліографія (2010)
Титул, зміст (2014)
Новини АПК (2014)
Петров Ю. Є. - Підсумки роботи галузі птахівництвау 2013 році (2014)
Шевченко Л. В. - Функціональний стан органів травлення курей-несучок за дії препаратів β-каротину (2014)
Це цікаво (2014)
Кретов О. А. - Яєчна продуктивність японських перепелів за різних схем фазової годівлі, Сидоренко О. Г. (2014)
Вервейко Б. Н. - Компания "ФИДЛАЙФ" – шесть лет работы на рынке комбикормов Украины, Кучеров В. А. (2014)
Жеребов Микола Єпіфанович – голова правління ВО "Київптахопром” (2014)
Вакуленко Ю. О. - Сучасні системи і способи утримання курей-несучок (2014)
Трофимов Н. Н. - Оценка белковой питательности растительных компонентов рациона для птицы, Захаров А. И. (2014)
Перелік статей, опублікованих у журналі "Сучасне птахівництво” у 2013 році (2014)
Це цікаво (2014)
Шопа Я. I. - Оптична активність активованих хромом кристалів Ca-галогерманатів, Фтомин Н. Є. (2010)
Mikhailik V. B. - Scintillators for cryogenic applications: state-of-art, Kraus H. (2010)
Карбованець О. М. - Метод поверхневих інтеґралів у теорії обмінної взаємодії полярної молекули з багатозарядним йоном, Карбованець М. І., Лазур В. Ю., Хома М. В. (2010)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського