Калиниченко І. О. - Інформативність індексних способів оцінки соматотипів у дітей (2009)
Кліш І. С. - Вплив секційних занять із баскетболу на фізичну підготовленість старшокласників (2009)
Митчик О. П. - Рівень інтересу до фізичного виховання та спорту в жінок зрілого віку, які відвідують спортивно-оздоровчі клуби, Захожа Н. Я. (2009)
Ніколаєв Ю. М. - Особливості статичного й динамічного тремору в студентів інституту фізичної культури та здоров’я (2009)
Ольхова-Марчук Н. В. - Роль батьків у формуванні культури міжособистісних взаємин молодших школярів за допомогою фізичного виховання (2009)
Савчук С. А. - Вплив оздоровчих занять на фізичний стан студентів вищих навчальних закладів, Хомич А. В., Радченко О. В., Носарчук Л. М. (2009)
Скавронський О. П. - Динаміка фізичного здоров’я юнаків різних соматотипів на етапах навчання в ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою (2009)
Заневський І. П. - Модель техніки прицілювання юного стрільця із пневматичного пістолета, Коростильова Ю. С. (2009)
Kraszewski K. - Środki wspomagające w treningu siłowym (2009)
Ляпин В. П. - Влияние сезонности года на состояние иммунитета у спорсменов-борцов, Андреева В. В., Николайчук И. Ю., Мамаева Е. В., Хатипов М. О. (2009)
Розпутняк Б. Д. - Вплив інтенсивного тренування з плавання на організм дітей старшого шкільного віку, Ніфака Я. М., Сологуб О. (2009)
Швай О. Д. - Порівняльний аналіз подач у волейболістів різної спортивної кваліфікації, Смолюк В. І., Соляник Ю. (2009)
Бушуєв С. Д. - Матрична технологія управління проектно-орієнтованою діяльністю фінансових установ в умовах кризи, Ярошенко Р. Ф., Ярошенко Т. О. (2014)
Кононенко И. В. - Процесс многокритериальной оптимизации содержания проекта при использовании методологии РМВОК, Колесник М. Э., Лобач Е. В. (2014)
Безуглый Д. Г. - Интеграция стратегии продвижения в управлении проектами (2014)
Гайдабрус Б. В. - Системная динамика управления "непредвиденными обстоятельствами" проекта, Дружинин Е. А. (2014)
Возный А. М. - Оценка сценариев развития организационных систем на основе модельных экспериментов, Кошкин К. В., Кнырик Н. Р. (2014)
Малеева О. В. - Основные показатели и факторы оценки качества в системе мониторинга выполнения проекта, Король Ю. А. (2014)
Старостина А. Ю. - Оценка реализации программ стабилизации коммунальных предприятий, Сухонос М. К., Чернов С. И. (2014)
Фесенко Т. Г. - Формування змісту портфеля інвестиційно-будівельних проектів (2014)
Данченко О. Б. - Методи управління ризиками проектів альтернативної енергетики, Борисова Н. І. (2014)
Морозов В. В. - Формализация процесса идентификации конфигурации проекта, Рудницкий С. И. (2014)
Менейлюк А. И. - Выбор эффективных моделей реализации проектов в условиях изменяющейся финансовой ситуации, Чернов И. С., Лобакова Л. В. (2014)
Флис І. М. - Концептуальна модель ініціалізації інноваційних проектів виробничо-переробних комплексів (2014)
Левыкин В. М. - Формирование структуры работ IT-проекта создания информационной системы, Евланов М. В. (2014)
Шахов А. В. - Управление рисками в судоремонтных проектах, Бокарева М. О. (2014)
Кийко С. Г. - Моделирование процессов управления ресурсными потоками проектов (2014)
Шматко О. В. - Оцінка ризику банкрутства підприємства методом нечітких множин, Гога А. В. (2014)
Шматко А. В. - Модель структуры стратегического управления агрохолдингом, Манева Р. И. (2014)
Михнов Д. К. - Технология оценивания проектных решений беспроводного сегмента информационной системы предприятия, Михнова А. В. (2014)
Васильцова Н. В. - Метод оценивания команды исполнителей IT-проекта, Панфёрова И. Ю. (2014)
Шамов А. В. - Метод формирования целевого пространства движения проектно-ориентированных организаций (2014)
Шпильовий В. Д. - Розроблення рекомендацій до прийняття проектних рішень на основі методології структурування функцій якості, Михальченко О. А., Овсянкін А. М., Казарінов Ю. І. (2014)
Альошина А. І. - Використання біомеханічних технологій у діагностиці та профілактиці порушень постави школярів, Альошин А., Петрович В. В. (2009)
Bankovich M. - Epidemiologiczne występowaniе wad postawy u dzieci – czynniki ryzyka (2009)
Билера Н. А. - Как выбрать беговую обувь для тренировок лыжников-гонщиков в подготовительном периоде (2009)
Бичук І. О. - Біомеханічні характеристики стопи хлопчиків старшого дошкільного віку в сагітальній площині (2009)
Гордєєва М. - Аналіз просторових характеристик гребкових рухів, які застосовуються в синхронному плаванні (2009)
Гнітецька Т. В. - Взаємозв’язок функціональної та технічної підготовленості гімнастів 17−20 років, Гаврилюк В. (2009)
Кашуба В. А. - Использование методических приемов "искусственной управляющей и предметной сред” в процессе адаптивного физического воспитания (2009)
Карабанова Н. С. - Роль фізичного виховання в навчально-корекційному процесі дітей із церебральним паралічем, Карабанов А. Г. (2009)
Колос Н. А. - Характеристика морфофункционального развития студентов (2009)
Кренделєва В. У. - Корекція постави в підлітків засобами фізичної реабілітації (2009)
Лапутин А. Н. - Кинетика тела человека, Кашуба В. А. (2009)
Мартынюк О. - Обоснование технологии мониторинга пространственной организации тела студентов в процессе физического воспитания (2009)
Мицкан Б. М. - Регуляція зовнішнього дихання людини як біомеханічна основа підвищення рівня фізіологічних резервів кардіореспіраторної діяльності, Попель С. Л., Файчак Р. І. (2009)
Носова Н. Л. - Мониторинг пространственной организации тела школьников в процессе физического воспитания, Хабинец Т. А. (2009)
Твердохліб О. Ф. - Аналіз психосоматичних і біомеханічних аспектів культових психосоматичних вправ трипільської культури в статичних положеннях стоячи, Пелипейко О. П. (2009)
Хмельницька І. В. - Сучасні біомеханічні технології контролю моторики школярів у фізичному вихованні (2009)
Цюпак Т. Є. - Поліпшення фізичної підготовленості та координаційних здібностей у підлітків із вадами зору, Тучак А. М. (2009)
Чеханюк Л. О. - Профілактика й корекція плоскостопості в дітей дошкільного віку засобами фізичного виховання, Суворова Т. І. (2009)
Ященко А. Г. - Гендерні відмінності структури серцевого циклу в дітей 12 років, Вдовиченко О. (2009)
Головін А. С. - Забезпечення у вітчизняному законодавстві відшкодування моральної та матеріальної шкоди, завданої потерпілим (2012)
Малишев Б. В. - Природні права людини: загальнотеоретична характеристика (2012)
Мацькевич М. М. - Право на освіту як конституційне культурне право: практика Європейського суду з прав людини (2012)
Москалюк О. В. - Особливості застосування принципів права при подоланні змістовних колізій (2012)
Берназюк Я. О. - Конституційно-правова природа права вето Президента України та пропозицій до прийнятих Верховною Радою України законів (2012)
Клименко О. М. - Конституційно-правова сутність принципу непорушності права власності (2012)
Вихристенко Б. І. - Теоретичні та практичні проблеми удосконалення туристичного законодавства України, Опанасюк Н. А. (2012)
Бугера С. І. - Правові проблеми державного контролю якості сільської господарської продукції (2012)
Кучаковська Н. О. - Кадастрові зйомки: проблеми правового регулювання (2012)
Мошняга Л. В. - Об’єкт злочинів проти конституційних основ національної безпеки України (2012)
Татаров О. Ю. - Щодо деяких причин повернення кримінальних справ на додаткове розслідування (2012)
Крупчан О. Д. - Рецензія на навчальний посібник "Правові системи сучасності" (2012)
Баликіна Л. І. - Парламентаризм – система політичної організації держави (2012)
Журенок Т. В. - Особливості правової процедури припинення громадських організацій (2012)
Іванченко Е. П. - Деякі аспекти нормативно-правового регулювання авторського права в Україні (2012)
Каращук К. Л. - Поняття та проблема кодифікації законодавства України (2012)
Почкун Г. В. - Кримінально-правова характеристика фальсифікації лікарських засобів або обігу фальсифікованих лікарських засобів (2012)
Скурський П. П. - Шляхи законодавчого вдосконалення механізмів державної підтримки вітчизняного оборонно-промислового комплексу, Єрменчук О. П. (2012)
Мікушева І. В. - Розвиток нормативного регулювання відносин у сфері банкрутства в Україні (2012)
Трикнижжя про Основний Закон (2012)
Мін’юст зареєстрував положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення (2012)
Кабмін врегулював порядок тимчасового затримання автомобілів, які оголошені в розшук постановами державних виконавців (2012)
З метою соціального захисту громадян Кабмін пропонує створити "трудові архіви" ліквідованих підприємств та організацій (2012)
Мін’юст встановив термін Укрдержреєстру для проставлення апостиля на документах –один робочий день (2012)
Вісім причин є підставою для переважної більшості скарг до Євросуду проти України (2012)
Призначення (2012)
Вітаємо (2012)
Співчуваємо втраті (2012)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих з 3 січня 2012 року по 31 січня 2012 року (2012)
Васильєв О. М. - Про "екзотичні" задачі фізики, Вінні-Пуха та закон Зіпфа, Чалий О. В., Васильєва І. В. (2013)
Ляшенко Я. О. - Плавлення ультратонкої плівки мастила між атомарно-гладкими твердими поверхнями як фазовий перехід другого роду, Заскока А. М. (2013)
Чучман М. П. - Залежність концентрації та температури електронів від часу в лазерній плазмі алюмінію, Месарош Л. В., Шуаібов О. К. (2013)
Durajski A. P. - A study of the thermodynamic superconducting state parameters in selenium under high pressure, Szczęśniak D., Szczęśniak R. (2013)
Kapustianyk V. - Nanoferroics: New effects, properties, possibilities (2013)
Лисенков Е. А. - Вплив солі LiClO4 на перколяційну поведінку систем на основі поліпропіленгліколю та карбонанотрубок, Яковлев Ю. В., Клепко В. В. (2013)
Петрук О. - Взаємодії частинок, прискорених у залишках наднових зір. Процеси гамма-випромінювання, Бешлей В. (2013)
Головатий В. В. - Маси йонізованого газу в оболонках галактичних планетарних туманностей, Демчина А. В. (2013)
Персоналії, хроніка, бібліографія (2013)
Баликін І. І. - Національна політика у резолюціях і рішеннях з’їздів, конференцій та пленумів ЦК Комуністичної партії України (1943-1982 рр. ) (2014)
Верховцева І. Г. - Селянське самоврядування та земство в Росії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст. ) (2014)
Водотика С. Г. - Зміни етнічної структури населення Херсонської області у другій половині ХХ століття, Савенок Л. А. (2014)
Дзюбан О. В. - Меценатська діяльність фондів українських спортсменів (2014)
Калакура О. Я. - Депортації українців і поляків під виглядом "обміну населенням" (до 70-річчя Люблінської угоди) (2014)
Калініченко К. С. - Патріотичні аспекти моральних та історичних цінностей українського козацтва (2014)
Коваль М. В. - Тираспольський укріплений район – заручник обставин (1941 р. ) (2014)
Малишев О. В. - Розвиток державної системи професійно-ремісничої освіти УСРР у період НЕПу (1921-1928 рр. ) (2014)
Mizgalski J. - Realizacja polityki inkorporacyjnej przez carat w XIX i pierwszych latach XX wieku (na przykładzie Guberni piotrkowskiej) (2014)
Mizgalska M. - Uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i narodowościowe na terenie Ukrainy Zachodniej w II połowie XIX wieku (2014)
Ніколаєва Т. М. - Доброчинність українського бізнесу в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. у розвитку початкової освіти (2014)
Srogosz T. - Walka stronnictw politycznych na sejmiku województwa Kijowskiego w Żytomierzu w 1786 roku (2014)
Цецик Я. П. - Вплив союзу руського народу на ускладнення російсько-єврейських взаємовідносин на Волині на початку ХХ ст. (2014)
Господаренко О. В. - Кафа і Тана в системі італійської міжнародної торгівлі XIII-XV ст. (2014)
Stroynowski A. - Handel z Rosją w dyskusji na Sejmie Wielkim (1789 r. ) (2014)
Гëтте Г. Л. - Из истории швейцарской колонизации Юга Российской империи, Молотков Г. С. (2014)
Грибеник М. В. - Політехнізація шкільної освіти у 1953-1964 рр. (за матеріалами періодичних видань Півдня України) (2014)
Компанієнко О. В. - Шляхи вирішення проблем матеріального устаткування шкіл для працюючої молоді (1958-1964 рр. ) (2014)
Павельчик-Дура К. - Интернированные украинцы в Польше в 1920-х годах (по документам Государственного архива в Пѐтркове Трибунальском) (2014)
Семененко М. Г. - Вплив хімізації сільського господарства УРСР наприкінці 50-х – 60-х років минулого століття на стан здоров’я сільського населення (історіографія проблеми) (2014)
Ткачук А. І. - Відображення постаті Богдана Хмельницького у сучасній польській історіографії (2014)
Шарін О. В. - Соціально-економічний стан Півдня України у 60-х роках ХХ ст. (історіографія проблеми) (2014)
Бурім Д. В. - Українська еміграція в Німеччині міжвоєнного періоду в мемуарах сучасників: спогади Михайла Селешка в фондах архіву ОУН в Києві (2014)
Тригуб О. О. - Два документи про господарську діяльність представників роду Туманських у середині ХІХ ст. (2014)
Котляр Ю. В. - Русини – нащадки Русі-України. Рецензія на колективну монографію: Українці-русини: етнолінгвістичні та етнокультурні процеси в історичному розвитку (Київ, 2013) (2014)
Сінкевич Є. Г. - Роздуми в слух (2014)
Ровенчак А. - Дробові статистики: Погляд з боку статистичної фізики (2013)
Михайлик В. Б. - Дослідження концентраційних залежностей люмінесценції Al2O3, активованого йонами титану зі застосуванням синхротронного випромінювання, Цибульський В. С. (2013)
Лаба Г. П. - Квантовомеханічна аналогія поширення світла в планарному хвилеводі, Ткачук В. М. (2013)
Пелещак Р. М. - Дифузійно-деформаційна теорія формування самоорганізованих нанокластерів імплантованих домішок, Кузик О. В., Даньків О. О. (2013)
Лисов В. І. - Дослідження процесів стабілізації структури та властивостей металевих стекол під дією зовнішніх впливів, Цареградська Т. Л., Турков О. В., Саєнко Г. В. (2013)
Малинич С. З. - Еластомерний композит із вмістом наночастинок срібла та його оптичні властивості (2013)
Бешлей В. - Космічні джерела гамма-випромінювання та перспективи їх спостережень на міжнародній космічній обсерваторії ГАММА-400, Вовк Є., Малишев Д., Марченко В., Петрук О., Савченко В., Якубовський Д. (2013)
Пилипенко С. Г. - Зміни фізичних властивостей атмосфери при поширенні та загасанні атмосферних ґравітаційних хвиль, Козак Л. В. (2013)
Михайлицька Н. Г. - Аномалії вмісту рідкісноземельних елементів в атмосфері roAp-зорі HD24712 (2013)
Персоналії, хроніка, бібліографія (2013)
Змерзлий Б. В. - Правове регулювання торгового судноплавства у 1916 році на Чорному та Азовському морях (2014)
Кацин М. Ю. - Розвиток Німецького митного союзу (1834–1853 рр. ): історико-правові особливості в аспекті європейської економічної інтеграції (2014)
Кузьменко Я. П. - Генезис "права на життя" в політико-правовій думці стародавнього світу (2014)
Мищак І. М. - Нормативно-правове забезпечення формування Державного реєстру національного культурного надбання та шляхи його вдосконалення в Україні (2014)
Данилюк Ю. В. - До питання вдосконалення законодавчого регулювання реалізації прав територіальної громади (2014)
Даниляк О. О. - Проблеми модернізації конституційних форм безпосереднього народовладдя в Україні, Караваєв В. С. (2014)
Камінська Н. В. - Децентралізація влади і досвід її проведення у зарубіжних державах (2014)
Клименко О. М. - Про юридичні гарантії конституційної відповідальності суб’єктів законодавчої діяльності (2014)
Нагорний Є. В. - Особливі умови прийняття до громадянства та право дітей на визначення громадянства в законах Центральної Ради, Української Держави, нормативних актах СРСР та законах про громадянство України (2014)
Майстер І. П. - Критерії визначення розміру компенсації моральної шкоди (2014)
Михайлюк Г. О. - Становлення інституту комерційних позначень у цивілістичній законодавчій концепції ХХ – ХХІ століття (2014)
Розгон О. В. - Визнання недійсними договорів дарування, вчинених особою помилково або під впливом обману (на прикладах судової практики) (2014)
Которобай С. В. - Повноваження Вищого адміністративного суду України як суб’єкта адміністративно-процесуальних правовідносин (2014)
Подкопаєв С. В. - Організаційна структура системи органів прокуратури України (2014)
Савченко А. І. - Теоретико-методологічні підходи до сутності адміністративного процесу (2014)
Гладун О. З. - Суспільна небезпечність зайняття гральним бізнесом (2014)
Дараган В. В. - Про необхідність введення кримінальної відповідальності за порушення законодавства про здійснення державних закупівель (2014)
Лисюк Ю. В. - Процесуальна фігура свідка у кримінальному провадженні: сучасний стан та перспективи (2014)
Алямкін Р. В. - Сила права vs. право сили: територіальна цілісність держав у сучасному світі (2014)
Лебідь В. П. - Історія розвитку та еволюція міжнародно-правового статусу міжнародних неурядових організацій правозахисного характеру (2014)
Месхія О. Н. - Принцип міжнародного співробітництва як основа мирного співіснування держав (2014)
Алямкін Р. В. - Теоретичний аналіз економічної стабільності через призму економічної безпеки банківського сектору економіки України (2014)
Береза О. Д. - Становлення та особливості інституційної основи антикорупційної політики України (2014)
Баровська А. В. - Державна комунікативна політика Норвегії (2014)
Бєлашова Н. В. - Сучасні наукові визначення поняття та сутності державного управління гуманітарною сферою в Україні (2014)
Ковальська Н. М. - Ретроспективний аналіз державного регулювання сфери соціально-побутових послуг у ХХ столітті: підготовка фахівців (2014)
Мороз В. М. - Російська модель менеджменту як підґрунтя розвитку системи державного управління на сучасному етапі розвитку держави (2014)
Соломко С. В. - Етноконфесійність: у пошуках сучасних тлумачень (2014)
Рустамзаде А. Х. - Закон Азербайджанской Республики "О судах и судьях" в качестве правовой основы деятельности судебной системы (2014)
Мяловицька Н. А. - Рецензія на монографію Янчука Артема Олександровича "Безпосереднє здійснення влади народом в Україні (конституційно-правовий аналіз)" (2014)
Титул, зміст (2014)
Olzhabaeva R. - Transformation of strategic management paradigm under current conditions (2014)
Хаиров Б. Г. - Концепции логистики и маркетинга в формировании отношений властных и предпринимательских структур (2014)
Хаирова С. М. - Формирование моделей управления организацией на принципах энвироники (2014)
Шарко М. В. - Формирование политики наращивания интеллектуального потенциала, Панченко Ю. В. (2014)
Kvasha S. M. - Trade density for external market evaluation, Ryabchenko O. O., Zhemoyda O. V. (2014)
Sapic S. - Entry marketing strategies of foreign companies: a case study on Western Serbia, Jovanovic M., Furtula S. (2014)
Chang M.-C. - Regional cooperation in the EU's Baltic Sea region and Non-Baltic Sea Region: environment and energy (2014)
Бердимуратова К. К. - Государственное реформирование системы высшего образования в Казахстане, Макулова А. Т., Рыскулова М. М. (2014)
Готра В. В. - Сучасний стан та проблеми інноваційного розвитку аграрного сектору України (2014)
Zhumabekova M. B. - Integrated assessment methodology for effective service management (2014)
Kizdarbekova A. - Legal mechanisms of competition protection in the CIS countries: the Republic of Kazakhstan case study, Karibayeva A. (2014)
Logutova T. G. - Problems of resource intensity of Ukrainian metal products, Poltoratska O. V. (2014)
Nurmagambetova A. - Tourism market of Kazakhstan: key directions of increasing competitiveness of travel companies, Agybetova R. (2014)
Plumed Lasarte M. - Sustainability and tourist promotion: the case of Spain, Iniguez Berrozpe T., Latorre Martinez M. P. (2014)
Pulido-Fernandez J. I. - Tourism competitiveness in Mediterranean countries: identification of determining attributes, Cardenas-Garcia P. J., Sanchez-Rivero M. (2014)
Radosavljevic G. - Applying relationship marketing models in tourism, Borisavljevic K. (2014)
Raicevic V. - Business-NGO partnerships for sustainable development of political and legal environment of Serbia, Glomazic R. (2014)
Rakhimberdinova M. - Key factors in operating effectiveness of road infrastructure, Umirzakov S. (2014)
Stasiuk V. V. - Retrospective analysis of public-private partnership in municipal water supply of Ukraine (2014)
Чайковский Д. В. - Исследование проблем инвестиционной сферы на основе взаимосвязей в воспроизводственном цикле инвестиций, Панягина А. Е. (2014)
Shakirova A. - Sustainability development in the Republic of Kazakhstan (2014)
Анісімова М. В. - Розширення методів відтворення основних засобів на підприємстві, Загорецька О. Я. (2014)
Ганущак-Єфіменко Л. М. - Методичні засади стратегічного управління портфелем бізнесу інтегрованих бізнес-структур (2014)
Gola A. - Economic aspects of manufacturing systems design (2014)
Жуков С. А. - Оптимізація маркетингової цінової політики промислових підприємств, Федурця В. П., Громова Я. А. (2014)
Завербна М. С. - Розвиток економічних методів планування умовно постійних витрат, Скворцов І. Б. (2014)
Kazybaeva A. M. - Forming the strategy and long-term marketing program for brand management, Satkalieva T. S. (2014)
Мартинюк О. А. - Формування інтелектуальних бізнес-процесів агрохолдингу (2014)
Мних О. Б. - Зміна парадигми управління капіталізаційними процесами: роль інноваційних екологічних рішень у логістично-маркетингових стратегіях формування вартості (2014)
Rakhimbekova A. - Competitiveness of healthcare institutions in the Republic of Kazakhstan: theory, evaluation methods, development mechanism (2014)
Rodriguez A. - Analysis of the factors determining trade show attendance: Spanish case study, Reina M. D., Sevilla C. (2014)
Герасимов А. Н. - Развитие пространственно локализованных экономических систем в традиционно аграрных регионах Российской Федерации, Громов Е. И., Скрипниченко Ю. С. (2014)
Zrobek-Rozanska A. - Local authorities' activities aiming at attracting private investments: effects, barriers and opportunities, Trojanek M., Zrobek S. (2014)
Kaigorodtsev A. - SWOT-analysis of an innovation cluster creation in East Kazakhstan, Bordiyanu I. (2014)
Tanas J. - Development of housing construction in Poznan and its suburbs as the reflection of suburbanization processes (2014)
Ushakov D. - Government regulation of urban tourism system: problems and limitations of efficiency (case of Bangkok metropolitan, Thailand) (2014)
Molzhigitova D. - The ways of increasing the efficiency of land resources considering regional features, Igembayeva S. (2014)
Стегней М. І. - Стратегічні важелі та орієнтири екологічно сталого розвитку сільських територій (2014)
Babaiev V. M. - The basic principles of behavioral risk management improvement, Novikova M. M., Dioba A. V. (2014)
Bak-Grabowska D. - The empirical research on personal function realization in Polish capital groups, Jagoda A., Zajac C. (2014)
Podolchak N. Y. - Interpersonal management conflicts identification and evaluation at machine-building enterprises, Kovalchuk G. R. (2014)
Смирнов Є. В. - Розвиток персоналу як чинник мотивації до праці на підприємствах рекламної галузі (2014)
Гавкалова Н. Л. - Фінансові аспекти стимулювання участі населення в операціях з цінними паперами, Шутєєва О. Ю. (2014)
Gluszak M. - Property tax and the fiscal independence of Polish local government, Marona B. (2014)
Dosalyanov D. - The role of state institutions in the formation and regulation of insurance market (2014)
Папаіка О. О. - Банківська і ринкова ліквідність як індикатори фінансової стабільності в країні, Косогов В. А. (2014)
Ангеліна І. А. - Концептуальні основи розвитку внутрішнього державного фінансового контролю в Україні (2014)
Kryshtopa I. I. - Strategic accounting organization at industrial enterprises (2014)
Maksimova V. F. - Post-clearance control in integrated border management, Sagaryova D. O. (2014)
Maslennikov O. - Systems of the product prime cost and loss accounting in manufacturing of precious metal coins, Shirokikh L., Ibrayeva A. (2014)
Олександренко І. В. - Діагностика ліквідності та платоспроможності підприємства (2014)
Серпенінова Ю. С. - Особливості організації аудиту фонду гарантування вкладів фізичних осіб (2014)
Atesheva E. - Problems and prospects of land information systems in land resources management, Mursalimova E. (2014)
Вартанян В. М. - Моделирование экономической устойчивости предприятия машиностроительного комплекса, Ревенко Д. С., Лыба В. А. (2014)
Huseynova A. - Methodology to evaluate the innovative capacity of business entities (2014)
Dyomina I. - Technological simulation process of forming grinding mixes by linear programming, Popova G. (2014)
Zhao K. - Partial vs. full delegation within a spatial game (2014)
Qin L. - Impact of new rural cooperative medical scheme on medical service utilization in rural China, Wang C. (2014)
Kobets V. M. - Incentive compatible mechanism design of custom policy for complex social choice function (2014)
Кравець А. В. - Обґрунтування необхідності створення інформаційного веб-ресурсу для взаємодії науковців та представників бізнесу, Швець М. М. (2014)
Кузьмін О. Є. - Масштабно-якісна модель використання інвестиційного портфелю машинобудівного підприємства, Фещур Р. В., Саталкіна Л. О. (2014)
Leonov O. О. - Optimization of the repair program for shipping company's vessels, Leonova T. M. (2014)
Lorenzo-Romero C. - Profiling a latent segmentation of Italian social networkers, Alarcon-del-Amo M.-del-C., Del Chiappa G. (2014)
Мартиненко М. В. - Кількісний підхід до визначення впливу інтелектуальних активів на результати інноваційної діяльності підприємств (2014)
Пластун В. Л. - Стратегія формування оптимальних інвестиційних портфелів із врахуванням фази економічного циклу (2014)
Цушко В. В. - Вплив захисту прав власності на притік прямих іноземних інвестицій (2014)
Shubin O. O. - Identification of priority areas of strategic changes at domestic enterprises, Guseva O. Y. (2014)
Відомості про авторів (2014)
У наступному номері журналу (2014)
Титул, зміст (2014)
Азарян О. М. - Проблема інституціональних пасток у регулюванні розвитку внутрішньої торгівлі України, Возіянова Н. Ю. (2014)
Брагинец А. Н. - Построение общего терминологического подхода к понятиям "адаптивность", "активность", "конкурентоспособность", "экономическая устойчивость", "экономическая безопасность" (2014)
Бужин А. А. - Человеческий капитал – перманентное устранение экономической эксплуатации (2014)
Кривов'язюк І. В. - "Льодовиковий період" економічного зростання (2014)
Салыкова Л. Н. - Стратегии и навыки ведения малого и среднего бизнеса, Мамырбаев А. Н. (2014)
Стрільчук Р. М. - Трансформація теорії управління стратегічними можливостями підприємства (2014)
Wei H. - China's imports and its interdependence with its trade (2014)
Kurtovic S. - Non-tariff barriers and their impact on trade flows within CEFTA 2006: the case study of Bosnia and Herzegovina, Jokic B., Pavlovic N. (2014)
Maharramov A. M. - Problems of the us and china ICT sectors in terms of macroeconomic processes, Abasov F. R. (2014)
Носкова Е. В. - Методический подход к исследованию и оценке конъюнктуры рынка недвижимости стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Романова И. М. (2014)
Radzievskaya S. О. - Eurasian Union and Ukraine (2014)
Jiang X. - Re-evaluation of china's ICT exports: a cross-country comparison, Liu Y. (2014)
Егембердиева С. - Влияние нефтегазового комплекса на социально-экономическое развитие Республики Казахстан, Исаева Б., Садыкова П. (2014)
Savchuk N. V. - Policy of deficit financing in Ukraine and abroad (2014)
Sych E. M. - Terms and directions of providing effective development of Ukrainian transport market, Boiko O. V. (2014)
Аптекар С. С. - Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи: проблеми і перспективи, Манжура О. В. (2014)
Бондар Т. Л. - Процесний підхід в управлінні витратами на забезпечення якості лікеро-горілчаної продукції (2014)
Венгер В. В. - Механізми та стимули інтеграції підприємств у фінансово-промислові групи (2014)
Yermukhan S. - Modernization of oil refineries in Kazakhstan as a method of increasing the industry competitiveness, Azimbekova A. (2014)
Zhuravlyova I. V. - Management of enterprise financial security and its intellectual component based on creating multiagent decision support system, Lelyuk S. V. (2014)
Kazykeshova A. - Economic strategy development for industrial enterprises under instability (the Eastern Kazakhstan case) (2014)
Caleta D. - Strategic security decision-making process in corporate environment using open sources information, Peresin A. (2014)
Krause J. - Economic evaluation of the position of sugar companies compared to food producers (the case of Czech Republic) (2014)
Маркова С. В. - Управлінські підходи до формування системи менеджменту якості підприємства засобами розвитку персоналу та самоменеджменту, Чкан А. С., Олійник О. М. (2014)
Machek O. - Implementing benchmarking for incentive regulation of public utilities in post-communist countries, Hnilica J. (2014)
Ситник Й. С. - Методичні основи рейтингового оцінювання рівня інтелектуалізації систем менеджменту підприємств (2014)
Stadnyk V. P. - Management system formation for economic security of agricultural enterprises (2014)
Чичкало-Кондрацька І. Б. - Методологічні підходи до вибору оптимального варіанту цінової стратегії аграрних підприємств, Мокляк М. В., Попова Ю. М. (2014)
Shubin O. O. - Scientific problems in defining the role of personnel within enterprise management system, Vashchenko N. V. (2014)
Ковбасюк Ю. В. - Нові підходи до формування регіональної політики та регіонального управління (2014)
Полінкевич О. М. - Обґрунтування доцільності кластеризації бізнес-процесів промислових підприємств (на прикладі Волинської області) (2014)
Сахаров В. Є. - Бюджет депресивної території та шляхи його збалансування (на прикладі Городнянського району Чернігівської області), Силенко М. Ф. (2014)
Чайковская Н. В. - Внедрение механизмов конкуренции за бюджетные ресурсы в рамках бюджета принимаемых обязательств на муниципальном уровне, Терентьева И. В. (2014)
Букреев И. А. - Оценка системы реализации рекреационного потенциала (на примере региона Большая Ялта) (2014)
Калініченко А. В. - Оптимізація енергозабезпечення фермерських господарств Польщі з урахуванням екосоціальних чинників, Титко Р. (2014)
Kasperskaya A. - Eco-economic SWOT-analysis use on the example of processing technology for arsenic-containing raw materials, Van Y., Karibayeva M. (2014)
Vadnjal J. - Innovative business growth strategy: introduction of corporate entrepreneurship (2014)
Vlckova V. - Minimum wage and its relation to unemployment in Slovak regions, Palascakova D. (2014)
Грищенко І. М. - Проблеми та перспективи доступу до якісної вищої освіти соціально незахищених верств населення (2014)
Egerova D. - Managing workplace diversity - empirical evidence from Czech Republic, Jirincova M. (2014)
Zakharchyn H. M. - Humanization of work as a factor of employees' motivation, Lyubomudrowa N. P. (2014)
Камінська І. Б. - Матриця індикаторів стану соціально-трудових відносин як важливий елемент інформаційної бази для формування бюджету витрат на персонал (2014)
Куценко М. А. - Економічна та соціально-економічна ефективність підготовки кадрів для системи цивільного захисту України (2014)
Мізік Ю. І. - Особливості антикризового управління персоналом у процесі забезпечення кадрової безпеки на підприємстві, Писаревська Г. І. (2014)
Назарова Г. В. - Кадрове забезпечення недержавних пенсійних фондів, Цюрко І. А. (2014)
Rozkwitalska M. - The positives of cross-cultural interactions in multinational companies, Chmielecki M., Przytula S. (2014)
Цогла О. О. - Економічне стимулювання безпечних умов праці на виробництві (2014)
Чжэн В. - Метод непрямой идентификации руководителя как лидера с использованием социально- психологических технологий, Никифорова Л. А. (2014)
Волошенко А. В. - Комплаенс-практика как превентивный метод борьбы с коррупцией (2014)
Erfort O. Y. - Improvement of Ukrainian student loan program, Zbarazskaya L. A. (2014)
Machova Z. - Do taxes matter for long-run growth? Still an actual problem of fiscal policy, Kotlan I. (2014)
Sadiq M. - Bank selection criteria: a study in Malaysia, Khan S.-ur-R., Abdur Rub Khan M. (2014)
Тімарцев О. Ю. - Адміністративні послуги Міністерства доходів і зборів України: сутність і значення (2014)
Кондратюк О. М. - Бухгалтерське забезпечення корпоративного управління: актуальні питання (2014)
Kryshtopa I. I. - Strategic reporting of industrial enterprises: concept, composition, structure (2014)
Маслій В. В. - Методи аналізу територіального розподілу прямих іноземних інвестицій в Україні (2014)
Мельничук І. І. - Методичні аспекти розкриття інформації у звіті про фінансові результати страховика (2014)
Yakisik H. - The factors of billionaire generating capacity of world countries, Kutluturk M. M. (2014)
Борисенко А. А. - Оценка эффективности информационных систем, Скаковская А. Н., Горячев А. Е. (2014)
Брінь П. В. - Кiлькісне оцінювання ступеня інтеграції підприємства, Прохоренко О. В. (2014)
Гусєва О. Ю. - Обґрунтування базової стратегії змін підприємства на основі моделювання динаміки системи (2014)
Ковбатюк М. В. - Прогноз циклічності розвитку галузі водного транспорту, Шкляр В. В. (2014)
Криклій О. А. - Науково-методичний підхід до планування прибутку банку на основі синтетичних багатовимірних індикаторів, Лисянська О. А. (2014)
Пушкарь А. И. - Показатели и меры оценки качества информационных систем предприятия, Гаркин В. В. (2014)
Samchynska Y. B. - Specific features of educational software promotion at Ukrainian market, Vinnyk M. O. (2014)
Скворцов І. Б. - Використання системи мультиплікаторів для планування діяльності підприємств, Швед Л. Р. (2014)
Відомості про авторів (2014)
У наступному номері журналу (2014)
Іонов І. А. - Основні напрями і досягнення досліджень у свинарстві наукової школи з генетики і розведення професора В. О. Медведєва (2014)
Баньковська І. Б. - Вплив факторів генотипу та типу підлоги на масу туш і внутрішніх органів свиней (2014)
Бєліков А. А. - Спогади про наукову працю у відділі свинарства (2014)
Борисенко В. Г. - Застосування оптимізаційної моделі управління годівлею тварин різних технологічних груп та напрямів продуктивності (2014)
Дєдова Л. О. - Розроблення складу і розрахунок вартості раціонів і преміксів для лактуючих корів за електронними таблицями програми Microsoft Excel, Кебко В. Г., Рубан С. Ю., Порхун М. Г., Передрій М. М. (2014)
Іванов М. Ю. - Гомогенізація гнойових стоків на свинокомплексах (2014)
Іжболдіна О. О. - Особливості обміну речовин у молодняку свиней різного походження (2014)
Корх І. В. - Відгодівельні якості та зміни показника активної кислотності в процесі дозрівання м’яса молодняку породи уельс із різною схильністю до стресу, Бутенко В. О. (2014)
Кравченко О. О. - Спермопродуктивність кнурів-плідників великої білої породи англійської селекції (2014)
Лобан Н. А. - Сравнительный анализ изменения конституции и продуктивности свиней белорусской крупной белой породы (2014)
Мартинюк І. М. - Штучне осіменіння – базовий метод ведення галузі свинарства (2014)
Мельник В. О. - Різниця репродуктивних показників кнурів-плідників залежно від породи (2014)
Михальченко С. А. - Хімічний склад та продуктивна дія згущеної барди кукурудзяної у складі раціонів дійних корів, Цуп В. І., Василів А. П. (2014)
Нарижна О. Л. - Біохімічні показники крові чистопородних та гібридних свиней (2014)
Нарижный А. Г. - Снижение последствий теплового стресса у хряков-производителей в жаркое время года, Джамалдинов А. Ч., Крейндлина Н. И., Файнов А. А. (2014)
Небилиця М. С. - Методичний підхід порівняльної характеристики різних методів оцінювання свиней (2014)
Палій А. П. - Дослідження процесу очищення доїльних установок різного типу після доїння (2014)
Парасочка І. Ф. - Специфіка генофонду великої чорної породи в порівнянні з алелофондом основних порід свиней України (2014)
Піскун В. І. - Ресурсозберігаючі технології отримання біогазу та органічних добрив при промисловому виробництві свинини (2014)
Повод М. Г. - Продуктивні показники молодняку свиней за однофазної та двофазної відгодівлі на глибокій підстилці та різного розміру груп і станкової площі (2014)
Славов В. П. - Екологічна енергоресурсозберігаюча технологія сушіння рідкої пивної дробини, Дідківський А. В., Дєдова Л. О., Кебко В. Г., Михальченко С. А., Корх І. В. (2014)
Стрижак Т. А. - Відгодівельні й м’ясні ознаки свиней породи ландрас вітчизняної та імпортної селекції при чистопородному розведенні (2014)
Сусол Р. Л. - Взаємозв’язок показника великоплідності та продуктивності свиней великої білої породи одеської популяції (2014)
Топіха В. С. - Порода ландрас, її адаптаційні та продуктивні якості в умовах промислової технології, Лихач В. Я., Лихач А. В. (2014)
Халак В. І. - Оцінка свиноматок великої білої породи заводського типу "голубівський" за ознаками відтворювальної здатності (2014)
Хватова М. А. - Фенотипічна консолідація відтворних якостей ліній і родин при чистопородному розведенні уельської породи свиней (2014)
Церенюк О. М. - М’ясність стресостійкого молодняку свиней (2014)
Церенюк О. М. - Співвідношення статей в гніздах свиноматок, Акімов О. В., Тимофієнко І. М. (2014)
Чалая О. С. - Деякі особливості гематологічних показників крові свиней за дії важких металів (2014)
Череута Ю. В. - Ергономічні дослідження процесу штучного осіменіння свиней (2014)
Кунець В. В. - Білогуб Д. К. – відомий учений в галузі свинарства (2014)
Козырь В. С. - Эффективность селекции при разных технологиях производства продукции, Хмелева Е. В. (2014)
Правила оформлення статей (2014)
Стрєльцова О. В. - Механізм секторальної гармонізації законодавства України з правом ЄС у сферах свободи, безпеки і юстиції (2012)
Вихристенко Б. - Концепція системи правового регулювання туризму в Україні та проблеми правореалізації, Опанасюк Н. (2012)
Сельченкова С. - Зміни в архівному законодавстві щодо експертизи цінності документів (2012)
Журавель М. В. - Судове провадження при розгляді кримінальних справ у Гетьманщині в другій половині XVII cт. (2012)
Мельничук О. Ф. - Принципи освіти в механізмі реалізації права людини на освіту (2012)
Нестерович В. Ф. - Конституційно-правові засади здійснення опосередкованого впливу громадськості на нормопроектну діяльність Президента України (2012)
Мірошниченко А. М. - "Планувальна експропріація" за законодавством України, Ріпенко А. І. (2012)
Костяшкін І. О. - До питання конституційно-правових засад соціальної функції права власності на землю в Україні (2012)
Мошняга Л. В. - Суб’єктивна сторона злочинів проти конституційних основ національної безпеки України (2012)
Ахтирська Н. М. - Становлення суду присяжних в Україні: від конституційного принципу до процесуальної регламентації (2012)
Руднєва О. М. - Проблеми забезпечення соціальних та економічних прав у правозастосовчій практиці України (2012)
Волинець В. В. - Становлення вчення про функції і призначення держави в політико-правовій теорії Дж. Локка (2012)
Бондарчук І. В. - Рішення Конституційного Суду України у правовому регулюванні діяльності політичних партій і громадських організацій (2012)
Буша Н. Д. - До питання становлення і розвитку цивільного права України в X – першій половині XIX ст. (2012)
Гурська Л. В. - Правове регулювання фінансової відповідальності в Україні (2012)
Тітенко І. М. - Шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність за сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією (2012)
Коренга Ю. В. - Договір сурогатного материнства (2012)
Нечипорук С. - Повноваження Міністерства юстиції України як суб’єкта державного фінансового моніторингу (2012)
Осійчук І. - Новели в законодавстві щодо підготовки арбітражних керуючих (2012)
Комаров В. - Український нотаріат: перспективи розвитку (2012)
Черниш В. - Проблеми нормотворчого врегулювання нотаріальної діяльності (2012)
Призначення (2012)
Вітаємо (2012)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих з 2 квітня 2012 року по 30 квітня 2012 року (2012)
Наказ Міністерства юстиції України "Про затвердження Довідника кваліфікаційних характеристик посад працівників науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України" від 19. 04. 2012 р. № 611/5 (2012)
Оголошення (2012)
Блажиєвська М. - Ефект Казимира в електродинаміці Подольського (2012)
Zahladko I. - Partially reduced formulation of scalar Yukawa model: Poincaré-invariance and unitarity, Duviryak A. (2012)
Якібчук П. М. - Колективна динаміка рідких Mg і Ca, Пацаган В. Р. (2012)
Баран О. Р. - Дослідження спін-3/2 моделі Блюма-Капеля у поперечному полі, Левицький Р. Р. (2012)
Понеділок Г. В. - Одноелектронні стани осциляторно-кулонівської моделі квантової точки, Клапчук М. І. (2012)
Дружинін А. О. - Особливості магнітної сприйнятливості ниткоподібних кристалів Si, Островський І. П., Ховерко Ю. М., Корецький Р. М. (2012)
Стадник Ю. В. - Особливості механізму провідності інтерметалічного напівпровідника n-ZrNiSn, сильно леґованого домішкою Lu, Ромака Л. П., Гліль E. K., Ромака В. В., Горинь А. М., Крайовський В. Я. (2012)
Галян В. В. - Зелена, червона й інфрачервона люмінесценція в склоподібних сплавах системи Ag0.05Ga0.05Ge0.95S2-Er2S3, Кевшин А. Г., Давидюк Г. Є., Шевчук М. В. (2012)
Godłowski W. - The investigations of anisotropy in the orientations of galaxies, Panko E., Pajowska P., Flin P. (2012)
Баран О. А. - Мезоґрануляція в сонячній атмосфері (2012)
Клочкова В. Г. - Cпектр жовтого гіпергіганта ρ CAS протягом 2007-2010 рр., Усенко І. А. (2012)
Sliusar V. M. - Simulations of the gravitational microlensing: Extended source models and impact of binary stars, Zhdanov V. I., Alexandrov A. N. (2012)
Персоналії, хроніка, бібліографія (2012)
Ковальчук В. І. - Розв'язок рівнянь Фаддєєва для задачі pd-розсіяння методом K-гармонічних розкладень (2012)
Піх С. С. - Важкі кварконії в релятивізованій потенціальній моделі (2012)
El-Nagdy M. S. - Topology of 28Si fragmentation at different energies, Abdelsalam A., Badawy B. M., Algaood A. (2012)
Микита М. І. - Йонізація молекули метану електронним ударом, Завілопуло А. М., Шпеник О. Б. (2012)
Вакарчук І. О. - Домішкові стани в багатобозонній системі, Паночко Г. І. (2012)
Ткач М. В. - Квантові каскадні детектори у слабких і сильних електромагнітних полях, Сеті Ю. О., Матієк В. О., Бойко І. В. (2012)
Левицький Р. Р. - вплив гідростатичного тиску на фазові переходи та термодинамічні характеристики квазіодновимірних сеґнетоелектриків типу CsH2PO4, Зачек І. Р., Вдович А. С. (2012)
Гамерник Р. В. - Нелінійно-оптичні властивості гідрозолів срібла, Перів М. В., Малинич С. З. (2012)
Брайченко С. I. - Моделювання активації постсинаптичної мембрани, Васильєв О. М. (2012)
Pajowska P. - Some aspects of the orientation of galaxies in clusters, Godłowski W., Panko E., Flin P. (2012)
Авторський покажчик тому 16 (2012)
Титул, зміст (2014)
Гладуш В. - Особливості формування іміджу професії корекційного педагога (2014)
Переворська О. - Формування професійної готовності майбутніх фахівців-дефектологів до корекційної роботи, Ляшенко Д. (2014)
Купрас В. - Специфіка розвитку професійної компетенції у майбутніх корекційних педагогів (2014)
Никоненко Н. - Сучасні форми самостійної роботи у підготовці педагогів корекційної освіти (2014)
Гарнюк Л. - Роль педагогічної практики у підготовці спеціаліста-дефектолога (2014)
Вітальне слово М.В. Полякова, ректора Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, про підготовку корекційних педагогів (2014)
Про діяльність кафедри педагогіки та корекційної освіти Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара (2014)
Зимівець Н. - Освітній тренінг як інтерактивна технологія діяльності корекційного педагога (2014)
Ніколенко Л. - Соціально-практична значущість емпатії у моральному становленні колекційного педагога (2014)
Куліш С. - Формування науково-педагогічного колективу Харківського університету у першій чверті ХІХ ст. (2014)
Коробов Є. - Психологічні причини нерозуміння навчальної інформації (2014)
Осипян А. - Компетентнісно-орієнтована спрямованість корекційно-виховної роботи педагогів допоміжної школи (2014)
Бондаренко З. - Гувернерство як професійна компетенція корекційного педагога (2014)
Приходько Т. - Формування готовності старшокласників допоміжної школи до професійного визначення методом консультування (2014)
Антибура Ю. - Роль сім’ї у вихованні та соціалізації дитини з порушеннями слуху (2014)
Інформація для абітурієнта факультету психології ДНУ імені Олеся Гончара (2014)
До відома авторів (2014)
Наші автори (2014)
Титул, зміст (2013)
Корж З. В. - Протипухлинні властивості макроміцетів в Україні (2013)
Щербак М. О. - Методи синтезу, фізико-хімічні властивості та подальші перетворення в ряду 4-аміно-1,2,4-триазол-3-тіонів, Каплаушенко А. Г. (2013)
Борищук В. О. - 75 років видатному організатору фармації Миколаївщини А. О. Тарнавському (2013)
Башура О. Г. - Сім’я Башури – 55 років разом і в житті, і в науці (2013)
Гала Л. О. - Наукове обґрунтування необхідності стандартизації аптечних послуг (2013)
Васіна Ю. В. - Фармацевтичне право: визначення режиму контролю екстемпоральної рецептури, що включає сильнодійні речовини (2013)
Перцев І. М. - Біофармацевтичний кластер при створенні ліків. Повідомлення ІІ. Біофармацевтичні дослідження, їх результативність та вплив на подальший розвиток фармацевтичних технологій, Рубан О. А., Даценко Б. М., Тамм Т. І. (2013)
Руденко В. В. - Фізико-хімічні дослідження мазі для лікування ран у ІІ фазі ранового процесу (2013)
Баранова І. І. - Дослідження структурно-механічних властивостей гелю "Аромадент плюс" (2013)
Коваленко Св. М. - Розроблення складу, технології та методів стандартизації таблеток "Тіотарин" (2013)
Кривов’яз О. В. - Визначення відхилення вмісту діючих речовин у разі поділу таблеток (2013)
Гудзенко А. В. - Визначення оптимальних параметрів виготовлення складної настойки "Ангутак", Цуркан О. О., Ковальчук Т. В., Колядич О. П. (2013)
Гречана О. В. - Спектральна характеристика та електронна будова синтетичних похідних кумарину. Повідомлення І. Вивчення УФ-спектрів і електронної будови кумарину та 4-оксикумарину (2013)
Сафонов А. А. - Аналгетична активність S-похідних 5-гетерил-4-(R-аміно)-1,2,4-триазол-3-тіолів, Пругло Є. С., Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2013)
Жданович О. І. - Клінічний досвід застосування ін’єкційних розчинів імуноглобулінів у лікуванні новонароджених з внутрішньоутробним інфікуванням, Коломійченко Т. В., Коханов І. В. (2013)
Останіна Н. В. - Реєстрація дієтичних добавок в Україні, Очеретяна Н. М., Кузнецова О. М. (2013)
Тацій В. Я. - Національна академія правових наук України: етапи становлення та розвитку (до 20-річчя з дня заснування) (2012)
Федоренко В. Л. - Конституція України: від прийняття до Конституційної Асамблеї (2012)
Вихристенко Б. І. - Концепція системи правового регулювання туризму в Україні та проблеми правореалізації (продовження), Опанасюк Н. А. (2012)
Мервінський О. І. - Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг в контексті Закону України "Про захист персональних даних" (2012)
Коваленко В. В. - Проблеми державотворення та правотворення в період реформ в Україні (2012)
Француз-Яковець Т. А. - Двопалатний парламент Федеративної Республіки Німеччини: досвід взаємодії палат у сфері сумісної компетенції (2012)
Кузнєцова Н. C. - Правові наслідки порушення вимоги про відповідність змісту правочину ЦК України та іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам (2012)
Діордіца І. В. - Правові засади скасування рішень місцевих адміністративних судів через порушення норм процесуального права (2012)
Квашук О. Д. - Передавання матеріалів для застосування адміністративного стягнення або інших заходів впливу як додаткове рішення дослідчого кримінального процесу (2012)
Суббот А. І. - Професіоналізм співробітників правоохоронних органів як фактор забезпечення безпеки їх діяльності (2012)
Бахуринська М. М. - Земельно-правові аспекти в системі державно-приватного партнерства (2012)
Дмитренко Е. С. - Аналіз змістовних характеристик юридичної відповідальності суб’єктів фінансового права: безпекознавчий аспект (2012)
Тимошенко В. І. - Детермінуючі фактори протиправної поведінки (2012)
Прилуцький П. В. - Теоретичні проблеми визначення поняття доказу в кримінальному судочинстві України (2012)
Мацькевич М. М. - Трансформація як ознака розвитку українського права: форми прояву та методи дослідження, Свиридюк Н. П. (2012)
Багрій О. І. - Доктрина верховенства Конституції України у конституційному правосудді (2012)
Бєлкін Л. М. - Роль органів юстиції України в реалізації судових рішень про визнання нормативно-правового акта незаконним (нечинним) (2012)
Клименко О. І. - Поняття конституційного права громадян на мирні зібрання (2012)
Коломієць П. В. - Процес впровадження збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію (2012)
Мамонов І. П. - Питання термінології у Податковому кодексі України (2012)
Чернеженко О. М. - Конституційно-правове регулювання місцевого самоврядування в Швейцарії (2012)
Сніжко М. Б. - Перспективи і наслідки підписання Україною Конвенції про угоди про вибір суду (2012)
Указ Президента України Про внесення змін до Положення про Міністерство юстиції України (2012)
Указ Президента України Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України (2012)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих з 1 травня 2012 року по 31 травня 2012 року (2012)
Призначення (2012)
Вітаємо (2012)
Титул, зміст (2014)
Azimbekova A. K. - Business model classification and its role in management, Torekulova U. A. (2014)
Єрмошенко М. М. - Наукові підходи до формування інформаційно-енергетичної теорії вартості (2014)
Кривов'язюк І. В. - Феномен часу в розвитку економічних систем (2014)
Бурлака Г. Г. - Концептуальна модель вирішення проблеми енергозабезпечення країн Євросоюзу (2014)
Gress M. - Is Ukraine ready for the OECD membership? (2014)
Hernik J. - Assessment of rural land use development policy in Poland and Ukraine, Kuryltsiv R. M., Nawiesniak M. A. (2014)
Aleksic J. - Cost-benefit analysis of shipping container emergency shelters: the case study of the Republic of Serbia, Mihajlovic V., Jovanovic T. (2014)
Должикова-Полищук Л. В. - Динамика и развитие делового и конгрессного туризма в Украине (2014)
Maltseva A. A. - Current state of university innovative infrastructure objects in Russian Federation, Misharin M. L. (2014)
Матвіїв О. В. - Кластеризація фармацевтичної галузі як метод зміцнення її фінансово-інвестиційного потенціалу (2014)
Nuketaeva D. - The strategy of knowledge-based economy creating in the context of further development of Kazakhstan, Kanagatova А., Suleimenova Z. (2014)
Rymanov A. - Public procurement methods in Russia (2014)
Саутбекова О. К. - Экономическая эффективность производства мяса КРС в Северном Казахстане, Абуов К. К. (2014)
Bocharova I. Y. - Benchmarking corporate governance for emerging markets (2014)
Бужин О. А. - Калькуляція показника собівартості підрозділу пожежної охорони підприємства (2014)
Мамонов К. А. - Теоретико-методичні положення та особливості формування стейкхолдерів на підприємствах житлово-комунального господарства, Конопліна О. О., Гавриличенко Є. В. (2014)
Plevny M. - Business performance evaluation – a comparison of the effectiveness of municipal companies (2014)
Podolchak N. Y. - Coaching as the art of increasing effective implementation of enterprise's managerial potential, Prokopyshyn-Rashkevych L. M., Karkovska V. J. (2014)
Turylo A. M. - Adaptation as an important factor of competitive enterprise development, Bogachevska K. V. (2014)
Федотова М. А. - Модернизация нефтеперерабатывающих компаний: стоимостной аспект, Тулина Ю. С. (2014)
Войнаренко М. П. - Використання кластерного інструментарію при розробці субрегіональних стратегій підвищення конкурентоспроможності економіки регіонів, Богатчик Л. А. (2014)
Іванова З. О. - Концепція удосконалення інструментарію управління розвитком туристичної привабливості вітчизняних територій (2014)
Kocharian I. S. - Economic effectiveness of state regulatory policy in regional higher education (2014)
Metelev S. E. - Ways to ensure the economic security in Russian Federation: federal and regional aspects, Metelev I. S. (2014)
Паньшин И. В. - Интеграционное развитие приграничных российских регионов в рамках Таможенного Союза: ресурсообеспеченность и экономический рост, Яресь О. Б., Земскова М. С. (2014)
Rodionov D. G. - Innovation potential of regions as a factor of national economy competitiveness, Guzikova L. A., Rudskaya I. A. (2014)
Шарко М. В. - Методические подходы к трансформации оценок туристической привлекательности регионов в стратегические управленческие решения, Донева Н. М. (2014)
Калініченко А. В. - Шляхи утилізації та повторного використання надлишкової теплової енергії в аграрному виробництві (2014)
Якушова К. В. - Систематизація принципів екобезпечного землекористування як засіб забезпечення екобезпечної конкурентоспроможної продукції (2014)
Amerzhanova D. A. - Analytical evaluation of possible outcomes from consolidation of Kazakhstan's pension funds (2014)
Kalinina N. M. - Peculiarities of Russian Federation pension system functioning under current economic conditions: problems and prospects, Elkin S. E., Chyzhyk V. P. (2014)
Krechovska M. - Enhancing entrepreneurial education activites: new challenges for SMEs development, Taudl Prochazkova P. (2014)
Nadraga V. I. - Professional risks in the system of social risks: the causal aspect (2014)
Vasylyeva Т. А. - Countercyclical capital buffer as a macroprudential tool for regulation of the financial sector, Leonov S. V., Lunyakov О. V. (2014)
Єрмошенко А. М. - Особливості побудови системи оплати праці і мотивації у фінансових установах, Горячева К. С. (2014)
Кондрашова Г. П. - Становление и развитие исламской іпотеки (2014)
Крамаренко О. М. - Використання українськими банками позичкових та лізингових операцій у стратегічних галузях економіки (2014)
Лондар С. Л. - Акцизний податок як фінансовий регулятор поширення тютюнопаління в Україні, Козарезенко Л. В. (2014)
Малишенко К. А. - Операційна ефективність фондового ринку України (2014)
Петрушевська В. В. - Концептуальні основи формування фінансової політики України (2014)
Pukala R. - The impact of the global economic crisis on polish insurance market (2014)
Фролова Е. В. - Деформации межбюджетных отношений в Российской Федерации: социально-экономические и политические риски (2014)
Cherkeziuk D. V. - Financial instability and its interrelation with the current stage of global economic development (2014)
Єршова Н. Ю. - Якість облікової інформації: методичний підхід до оцінювання (2014)
Zyma Y. P. - Approaches to automation of managerial accounting (2014)
Kryshtopa I. I. - External and internal standardization of strategic accounting at industrial enterprises (2014)
Kuzina R. W. - Integrated reporting as a mechanism of increasing business value (2014)
Москаленко В. В. - Bridge-модель прогнозирования как инструмент краткосрочной диагностики состояния экономики региона (2014)
Азарян О. М. - Моделювання розміщення розважальних центрів на території міста: інноваційний вектор, Мартинов І. Ю. (2014)
Благун І. С. - Просторова інтерпретація потенціалу регіональної конкурентоспроможності на основі гравітаційної моделі, Дмитришин Л. І., Кацедан А. В. (2014)
Gangur M. - The selected problems of prediction market management (2014)
Заболоцький Т. М. - Моделювання управління активними операціями банку в кризовий та посткризовий періоди, Циктор А. І., Коркуна І. І. (2014)
Лук'янов В. С. - Зародження ринку криптовалюти в інформаційно-мережевій парадигмі (2014)
Morselli A. - Structural interdependence of European economies (2014)
Мрихіна О. Б. - Концептуальні засади формування системи інформаційно-аналітичного забезпечення трансферу технологій (2014)
Olefirenko O. M. - Methodical approach to estimation of industrial enterprises' technical and technological development level, Nagornyi Y. I., Shevliuga О. G. (2014)
Sergienko O. A. - Modelling of socioeconomic crises in early warning systems, Guryanova L. S., Nevezhyn V. P. (2014)
Sekuliс D. - Models for measuring services quality and customer satisfaction in hotel industry, Mandariс M. (2014)
Sobaszek L. - Creating robust schedules based on previous production processes, Gola A., Swic A. (2014)
Ulusoy V. - Performance evaluation of Black-Scholes and GARCH models on USD/TRY and EUR/TRY call options, Onbirler O. U. (2014)
Frolova L. V. - Management of enterprise business model transformation based on value spread modelling, Kravchenko O. S. (2014)
Chuban V. S. - Organizational and economic aspects of fire safety, Kutsenko M. A., Alekseyeva O. S. (2014)
Шпеник Т. К. - Використання методу експертного оцінювання в сільському (зеленому) туризмі: практичний аспект (2014)
Відомості про авторів (2014)
Титул, зміст (2014)
Драч І. - Модернізація вищої освіти: методологічні можливості основних парадигм (2014)
Палкин В. - Ещё раз об относительности научных истин (2014)
Ентентєєва Г. - Інноваційні технології - шлях до підвищення престижу викладацької діяльності (2014)
Барно О. - Технологія управління якістю вищої професійної освіти (2014)
Дубінецький В. - Критерії, показники та рівні сформованості системи управління якістю підготовки спеціалістів автотранспорту (2014)
Гладуш В. - Особенности развития системы педагогического образования в Китае, Мен Син (2014)
Гурська О. - Рівні навченості студентів у процесі вивчення суспільствознавчих дисциплін (2014)
Ткаченко Л. - Структура критичного мислення майбутнього вчителя початкової школи (2014)
Троценко Р. - Основні напрямки вдосконалення професійної підготовки фахівців фінансово-економічного профілю (2014)
Сірик Т. - Сутність професійної компетентності економістів у процесі професійної підготовки (2014)
Балагура Р. - Зміст і структура готовності до професійного самовдосконалення майбутніх пілотів цивільної авіації (2014)
Іслам А. - Педагогічна модель формування екологічної культури студентів - майбутніх спеціалістів автотранспортного профілю (2014)
Ковальчук І. - Критерії професійно значущих якостей учителя технології (2014)
Ротар О. - Проблеми та реалії інноваційного підходу до сучасного навчання (2014)
Бєлікова В. - Періодизація розвитку української музичної культури (2014)
Маслов Р. - Проблеми фізичного здоров’я в Україні та шляхи його покращення (2014)
Карпов А. - Педагогічні аспекти впливу на формування здорового способу життя студентської молоді (2014)
Передплата журналу "Імідж сучасного педагога" на ІІ півріччя 2014 року (2014)
До відома авторів (2014)
Наші автори (2014)
Князєв М. А. - Нові петлеподібні розв'язки нелінійного рівняння, що описує динаміку ДНК, Князєв Д. М. (2012)
Parnowski A. S. - Regression modelling of the interaction between the solar wind and the terrestrial magnetosphere, Polonska A. Yu. (2012)
Возняк O. - Квазіточно розв'язувані потенціали для частинки з масою, залежною від координат, Tкачук В. М. (2012)
Чалий Д. - Структура та хімічний порядок у стеклах GexAsxSe1-2x, Шпотюк М., Головчак Р., Убізський С., Шпотюк О. (2012)
Чорній З. П. - FD-центри в кристалах флюоритів, леґованих лужними металами, Пірко І. Б., Салапак В. М., Панасюк М. Р. (2012)
Болеста І. М. - Моделювання оптичних спектрів острівцевих плівок срібла за даними АСМ, Бородчук А. В., Кушнір О. О. (2012)
Toufik H. - The opto-electronic properties and molecular design of new materials based on pyrrole. DFT study, Bouzzine S. M., Ninis O., Aberkane M., Lamchouri F., Hamidi M., Bouachrine M. (2012)
Zayachuk D. M. - Specific magnetic properties of the Eu-doped PbTe single crystals, Mikityuk V. I., Pashuk A. V., Shlemkevych V. V., Ulyanitsky K. S., Kaczorowski D. (2012)
Левицький Р. Р. - Діелектричні, п'єзоелектричні, пружні й теплові властивості сеґнетової солі NaKC4H4O6·4H2O, Зачек І. Р., Вдович А. С. (2012)
Бойчук В. I. - Міжрівневі переходи у квантовій точці з акцепторною домішкою, Лешко Р. Я., Білинський І. В., Турянська Л. М. (2012)
Головацький В. А. - Енерґії та хвильові функції електрона у сферичній квантовій точці CdS/SiO2 з однією та двома воднеподібними домішками, Франків І. Б. (2012)
Porfir'eva G. A. - Properties of coronal mass ejections propagating in the heliosphere, Yakunina G. V. (2012)
Мелех Б. Я. - Фотойонізаційне моделювання оболонок планетарних туманностей з урахуванням пилу. І. Вплив пилу на емісійний спектр планетарних туманностей, Кузьмак А. Р. (2012)
Sukhorukov A. V. - Non-LTE formation of the Si I 1082.7 nm line in one- and three-dimensional models of the solar atmosphere (2012)
Бабик Ю. - Фізичні властивості скупчення галактик Ейбелл 13 (2012)
Персоналії, хроніка, бібліографія (2012)
Титул, зміст (2014)
Самодрин А. - Проблеми модернізації освіти регіону і сучасна школа (2014)
Кравченко Т. - Освітні моделі підвищення кваліфікації керівників загальноосвітніх навчальних закладів на засадах андрагогіки (2014)
Кравчинська Т. - Аналіз особливостей мотивації професійної діяльності керівників дошкільних навчальних закладів (2014)
Мамон О. - Етапи реалізації педагогічного стимулювання навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі професійної підготовки (2014)
Степаненко А. - Педагогічні умови формування інформаційної культури студентів політехнічних коледжів (2014)
Ротар В. - Професійна компетентність майбутніх спеціалістів: теоретичний аспект (2014)
Мукан Н. - Характеристика професійного розвитку досвідчених учителів загальноосвітніх шкіл у Великій Британії, Гаврилюк М. (2014)
Авшенюк Н. - Форми і методи організації навчання у системі вищої юридичної освіти США (2014)
Драпалюк Г. - Інтеграційні процеси вищої освіти в технічних університетах, Ільчишин Н. (2014)
Глобина Л. - Лексическое противопоставление при обучении русскому языку в иноязычной аудитори (2014)
Орлова Л. - Методичні підходи до вивчення кругообігу речовин на луках (2014)
Валюк В. - Психолого-педагогічні особливості формування поняття "генетичний зв’язок" у шкільному курсі органічної хімії (2014)
Шимановський М. - Особливості використання тренінгів у педагогічному процесі (2014)
Палкин В. - Семья в условиях информационного общества (2014)
Вовк Л. - Формування гендерної культури особистості у національній системі освіти (2014)
Мазін В. - Методика дослідження організованості виховної системи в ДЮСШ (2014)
Дзюба Я. - Особливості виховання учнів сільської школи на національно-культурних традиціях у процесі освітньої галузі "Технології" (2014)
Зубань В. - Глиняні скарби (2014)
До відома авторів (2014)
Передплата журналу "Імідж сучасного педагога" на 2015 рік (2014)
Наші автори (2014)
Павлишенко Б. - Квантовий алґоритм еволюційного аналізу одновимірних кліткових автоматів (2011)
Кузьмак А. Р. - Рівняння брахістохрони в метриці Шварцшільда (2011)
Вакарчук І. О. - Наближення хаотичних фаз для бозе-систем вище від температури фазового переходу, Пастухов В. С. (2011)
Пляцко Р. М. - Сильні антиґравітаційні ефекти для частки зі спіном у полі Керра, Феник М. Т. (2011)
Дегода В. Я. - Особливості гіперболічного закону загасання фосфоресценції, Гуменюк А. Ф., Захарченко І. В., Свечнікова О. С. (2011)
Raransky M. D. - Some parameters of crystal lattice dynamics in CaF2, LiF, NaCl and KCl, Balazyuk V. N., Sergeev V. M., Melnyk M. I. (2011)
Янішевський В. С. - До задачі оптимізації в моделі minority game (2011)
Пелещак Р. М. - Формування періодичних дефектних структур у напівпровідниках під впливом акустичної хвилі, Даньків О. О., Кузик О. В. (2011)
Onodera Ch. - Effect of h2 heat treatment on crystallinity of CdTe films grown on GaAs substrates, Yoshida M. (2011)
Михайлик В. - Застосування Tb3+ для сенсибілізації люмінофорів при збудженні в області вакуумного ультрафіолету (2011)
Мелех Б. Я. - Вплив бульбашкоподібних структур, утворених зоряним вітром, на поле йонізуючого випромінювання в небулярних об'єктах, Кошмак І. О., Козел Р. В. (2011)
Персоналії, хроніка, бібліографія (2011)
Титул, зміст (2014)
Зелюк В.В - Славетний ювілей - 100-річчя від дня заснування Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (2014)
Палкин В. А. - Отцы семей и "отцы народов": общее и особенное (2014)
Лавренчук А. О. - Тенденції розвитку післядипломної педагогічної освіти України з огляду на європейський досвід (2014)
Процай Л. П. - Актуалізація педагогічних ідей і досвіду просвітницької діяльності В.А. Євтушевського в сучасному освітньому процесі (2014)
Карапузова Н. Д. - Сюжетні задачі як засіб пізнання молодшими школярами Полтавського краю (2014)
Гнізділова О. А. - Рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників (2014)
Цина В. І. - Модель особистісно зрілої діяльності майбутнього педагога (2014)
Дерев'янчук А. Й. - Мотивація і стимулювання студентів кафедр військової підготовки в умовах обмежених часом і озброєнням, Супрун О. Ф. (2014)
Кітова О. А. - Трудове продуктивне навчання в сучасній шкільній освіті (2014)
Новопольцева К. А. - Организационно-методические условия еффективного построения интегративной образовательной среды (2014)
Лисенко А. В. - Актуальні проблеми культури мовлення сучасної української реклами (2014)
Куторжевська О. А. - Структура педагогічної інноватики в системі підготовки соціальних Педагогів (2014)
Котломанітова Г. О. - Дитячий фольклор у соціально-реабілітаційній роботі з дітьми з особливими потребами (2014)
Москвина М. В. - Исследование особенностей профессионального здоровья педагогов социального приюта (2014)
Долженко А. И. - Индивидуально-дифференцированный подход в процессе социально-трудовой адаптации учащихся младших классов вспомогательной школы-интерната на коррекционных занятиях во внеурочное время (2014)
Пахомова Н. Г. - Характеристика корекційно-оцінної діяльності у контексті професійної підготовки майбутніх логопедів (2014)
Парфьонова Г. І. - Психолінгвістичні механізми формування усного мовлення у дітей старшого дошкільного віку із моторною алалією (2014)
Махукова Т. В. - Психолінгвістичний підхід до формування мовленнєвої системи у дітей молодшого шкільного віку із ТПМ (2014)
Бурсова С. С. - Особливості роботи вихователя дошкільного закладу з батьками в умовах педагогічної підтримки дитини (2014)
До відома авторів (2014)
Відомості про авторів (2014)
Передплата журналу "Імідж сучасного педагога" на 2015 рік (2014)
Куліков Д. О. - h-розклад для рівняння Шрединґера з масою, залежною від координат, Шаповал В. М. (2011)
Майданюк С. П. - Проблема проникності бар'єрів у задачі протонного розпаду: Повністю квантовий підхід та початкові умови розпаду, Бельчиков С. В. (2011)
Мазур В. М. - Збудження ізомерного стану 11/2– ізотопу 123Te в реакції (γ,n), Симочко Д. М., Біган З. М., Полторжицька Т. В. (2011)
Mysakovych T. S. - Investigation of Cu adsorption on the Si(001) surface using a cluster models (2011)
Ilchuk G. - Photoelectric properties of self oxide/Cd1–xMnxTe heterostructures, Petrus' R., Kusnesh V., Kogut I., Rud' Yu. (2011)
Onodera Ch. - Effects of exciton-longitudinal optical phonon interaction and quantum confinement on exiton binding energies in ZnS1–xSex/ZnS single quantum wells (2011)
Болеста І. М. - Морфологія та спектри поглинання ультратонких плівок срібла, Бородчук А. В., Кушнір О. О., Колич І. І., Сиворотка І. І. (2011)
Стадник В. Й. - Про спонтанний електрооптичний ефект в кристалах тригліцинсульфату з домішкою D-серину, Романюк М. О., Кірик Ю. І., Курляк В. Ю. (2011)
Мелех Б. Я. - Визначення розподілу енерґії у спектрі йонізуючого випромінювання туманності Оріона, Коритко Р. І., Головатий В. В. (2011)
Авторський покажчик тому 15 (2011)
Титул, зміст (2014)
Зелюк В. В. - Ціннісні орієнтири та вектори трансформації післядипломної педагогічної освіти в Україні (2014)
Гашенко І. О. - Філософсько-методологічні аспекти підвищення якості природничо-наукової освіти в умовах концепції сталого розвитку (2014)
Рябова З. В. - Маркетингові дослідження як засіб гнучкого управління навчальною діяльністю інститутів післядипломної педагогічної освітим (2014)
Покроєва Л. Д. - Інноваційні технології навчання в системі післядипломної педагогічної освіти, Смирнова М. Є. (2014)
Зазуліна Л. В. - Зміст, форми та методи підвищення кваліфікації вчителів з питань інноваційної діяльності: теоретичні засади та досвід (2014)
Рябов В. А - Використання ІТ-технологій у забезпеченні навчального процесу в закладі післядипломної педагогічної освіти (2014)
Кутик О. М. - Рефлексивно-емоційна складова інформаційно-аналітичної компетентності вчителя: інноваційний підхід в описі та оцінці (2014)
Голодюк Л. С. - Моделювання навчального процесу в інформаційно-освітньому середовищі курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників (2014)
Ніколенко Л. Т. - Формування рефлексивної культури методистів у системі підвищення кваліфікації (2014)
Лузан Л. О. - Розвиток професійної компетентності вчителів філологічних дисциплін як найактуальніше завдання системи післядипломної педагогічної освіти (2014)
Marzec. H. - Współczesny nauczyciel, Jego zadania i rozwуj zawodowy (2014)
Капустян І. І. - Післядипломна підготовка вчителів загальноосвітніх закладів до застосування ІКТ-технологій навчання: скандинавський контекст, Хаммер К. (2014)
Oster H. Chr. - Universities - crossing boarders, connecting people (2014)
Дивак В. В. - Напрями підготовки викладачів з педагогіки вищої школи за заочною формою навчання (2014)
Приходькіна Н. О. - Переваги тестових технологій навчання у процесі підготовки майбутніх викладачів вищої школи (2014)
Гулеватий А. А. - Формування емоційно-вольової готовності як складової психологічної готовності педагогічного працівника до використання інформаційних комп’ютерних технологій (2014)
Шимановський М. М. - Стрейджери - субкультура здорового способу життя (2014)
Білик Н. І. - Про проведення Міжнародної науково-практичної веб-конференції "Теорія і практика підвищення кваліфікації педагогічних працівників" (2014)
До відома авторів (2014)
Наші автори (2014)
Передплата журналу "Імідж сучасного педагога" на 2015 рік (2014)
Нємець К. - Нові методологічні можливості дослідження суспільно-географічного процесу, Нємець Л. (2014)
Шаблій О. - До основ геопоетики (на основі текстів Тараса Шевченка) (2014)
Голиков А. - Географическая "диаспора" в смежных науках: проблемы адаптации (2014)
Смирнов І. - Логістика та географія круїзного туризму: теорія та практика досліджень (2014)
Барановський М. - Чинники просторової диференціації злочинності в Україні (2014)
Кисельов Ю. - Український фронтир як пульсуючий межовий простір Європи (2014)
Яворська В. - Формування геодемографії як нової міждисциплінарної предметної області (2014)
Пилипенко І. - загальна характеристика методів суспільно-географічного аналізу систем типу "центр – периферія" (2014)
Kostrikov S. - Scale approach to urban studies with GIS-tools (2014)
Smyrnov I. - Industry of catering: logistical and geographical dimension (2014)
Нємець Л. - Суспільно-географічні аспекти дослідження господарського освоєння території (на прикладі старопромислового регіону), Вірченко П., Кравченко К. (2014)
Вірченко П. - Особливості територіально-функціональної організації великого міста (на прикладі міста Харкова), Мазурова А. (2014)
Мальчикова Д. - Фактори розвитку і планування територій сільських регіонів з особливим режимом водогосподарської діяльності (2014)
Сегіда К. - Особливості використання працересурсного потенціалу Харківської області, Лозицька В. (2014)
Троценко О. - Методика дослідження територіальної ідентичності мешканців Дніпропетровської області (2014)
Олейник В. - Развитие городских агломераций на современном этапе в Украине, Тодоров В. (2014)
Корнус О. - Медико-географічний аналіз захворюваності населення Сумської області, Шищук В., Корнус А. (2014)
Колотуха О. - До питань туристсько-спортивного районування території України (2014)
Скриль І. - Пам`ятки архітектури як складова історико-культурних туристсько-рекреаційних ресурсів Харківського регіону (2014)
Машкова О. - Організація туристичних подорожей в межах Херсонської області (2014)
Ярьоменко С. - Рекреаційний комплекс Португалії: структура та територіальна організація (2014)
Гавриленко О. - Стратегія використання природно-ресурсного потенціалу Київщини: екогеографічний підхід (2014)
Капустин А. - Создание топливно-энергетической промышленности в Буркина-Фасо. II. Изучение водных ресурсов, Бели Б., Козловский Р., Алёшин А., Лунёв Е. (2014)
Саркісов А. - Особливості розвитку агропромислової інтеграції в ринкових умовах (2014)
Ataev Z. - Topological modelling of the energetic space of the Chechen republic (2014)
Shabashev V. - Forward dynamics of the economically active in the Kemerovo region and Altai krai, Erastov V., Shorokhov S., Verkhozina M. (2014)
Melnichuk A. - Use of GIS in urban territory development research, Rastvorova M. (2014)
Zapototsciy S. - Sectoral priorities for construction activities in Ukraine, Zapototsca V., Ekezli A. (2014)
Berezhnoy V. - Methods of defining the anthropogenic transformation of the environment (2014)
Пасевич Ю. - Факторний аналіз ринку праці для міст обласного підпорядкування Волинської області (2014)
Клюйко Т. - Історична ретроспектива формування міст-супутників Києва та поширення субурбанізаційних процесів на території Київщини (2014)
Барило І. - Статево-вікова структура населення як чинник геодемографічного розвитку регіону (на прикладі Полтавської області) (2014)
Кобылин П. - Компонентный анализ при определении перспектив развития социальной инфраструктуры региона (на примере Харьковской области) (2014)
Телебєнєва Є. - До питання попередніх досліджень соціально-економічного розвитку регіону (2014)
Гришко Р. - Оцінка рівня вивченості проблеми двостороннього співробітництва країн в галузі туризму (2014)
Pogrebskyi T. - Component analysis of the developmental vector of health care system in the districts sociogeosystems of Volyn region (2014)
Наші автори (2014)
Правила оформлення та подання статей (2014)
Вихідні дані (2014)
Чижмарь К. І. - Правовий статус нотаріуса у процесі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень за законодавством України, Дьомкіна Г. С. (2012)
Кармаза О. О. - Державна реєстрація прав на житло та їх обтяжень нотаріусами в Україні (2012)
Вихристенко Б. І. - Суб’єкти туристичних правовідносин: загальна характеристика та правовий статус, Опанасюк Н. А. (2012)
Волощук О. Т. - Відповідальність уряду у сучасних демократичних державах (політико-правовий аналіз) (2012)
Задорожня Г. В. - Принцип рівного виборчого права громадян у рішеннях Конституційного Суду України (2012)
Гаєцька-Колотило Я. З. - Стан та перспективи законодавчого регулювання житлових (житлово-будівельних) кооперативів в Україні (2012)
Гафурова О. В. - Правове регулювання розвитку мережі автомобільних доріг у сільській місцевості (2012)
Новак Т. С. - Правові напрями підвищення рівня захищеності сільськогосподарських працівників, зайнятих на роботах у тваринництві (2012)
Мушенок В. В. - Нормативно-правове регулювання участі держави у страхуванні ризиків сільськогосподарського виробництва (2012)
Бишевець О. В. - Застосування концепції акцентуйованих особистостей у кримінальному судочинстві (2012)
Москвич Л. М. - Україні потрібна концепція судового управління (2012)
Андрушко П. П. - Рецензія на монографію В. С. Зеленецького "Проблемы борьбы с "теневой наукой" в современном правоведении Украины" (2012)
Захарчук А. С. - Епістолярна спадщина як джерело дослідження історії держави та права України XVIII ст. (2012)
Бездітко Д. В. - Характеристика цивільно-правової послуги охорони життя та здоров’я фізичної особи (2012)
Рибак Н. С. - Конституційно-правові засади внутрішньої побудови виборчої системи в Україні (2012)
Романовська Л. А. - Щодо обсягів дієздатності дитини за цивільним законодавством (2012)
Сніжко М. Б. - Конвенція про юрисдикцію, право, що застосовується, визнання та співробітництво щодо батьківської відповідальності і заходів захисту дітей: основні положення та сфера застосування (2012)
Призначення (2012)
Вітаємо (2012)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих з 1 серпня 2012 року по 31 серпня 2012 року (2012)
Шемшученко Ю. С. - До питання про формування і розвиток державно-правових інститутів незалежної України, Оніщенко Н. М. (2012)
Малишев Б. В. - Принцип верховенства права (теоретико-правовий аспект) (2012)
Риндюк В. І. - Правотворчі помилки: поняття, види, способи їх попередження, виявлення та виправлення (2012)
Носенко О. В. - Особливості конституційно-правового розвитку Автономної Республіки Крим на сучасному етапі державотворення (2012)
Єрьоменко В. В. - Колізійні норми в проекті Трудового кодексу України (2012)
Дараганова Н. В. - Класифікація трудових спорів як необхідна умова визначення порядку та механізму їх вирішення (2012)
Коваленко Т. О. - Невизначеність земельно-правових норм як юридичний дефект правового регулювання земельних відносин в Україні (2012)
Кучаковська Н. О. - Щодо моменту та правових наслідків визнання недійсним договору оренди землі (2012)
Кременовська І. В. - Організація державного контролю і нагляду за виконанням завдань із захисту суспільної моралі органами виконавчої влади в Україні, Золотухін С. В. (2012)
Суббот А. І. - Міжнародний досвід забезпечення безпеки правоохоронних органів та їх співробітників (2012)
Кондратішина В. В. - Щодо змісту проблем, пов’язаних із впровадженням міжнародного досвіду у кримінально-виконавчу політику України (2012)
Сервецький І. В. - До питання призначення справедливого покарання, Редька В. В. (2012)
Волинець В. В. - Аналіз функцій держави та специфіка їх співвідношення в державно-правовій теорії Т. Гоббса (2012)
Татаров О. Ю. - Досудове провадження в кримінальному процесі України: теоретико-правові та організаційні засади (за матеріалами МВС) (2012)
Бойчук Т. В. - Зміст та види державних гарантій заощаджень в Україні (2012)
Гончар Ю. Ю. - Принципи правового регулювання виробництва ріпаку (2012)
Гуменюк Ю. С. - Регламентація формалізованих правил призначення покарання за незакінчений злочин в контексті його правової природи (2012)
Дьомкіна Г. С. - Проблеми правозастосування у сфері консульської легалізації документів для дії за кордоном (2012)
Ленський С. В. - Сутність і мета зобов’язання комерційного кредитування (2012)
Плутицька К. М. - Мотиви вчинення примушування до вступу в статевий зв’язок (2012)
Радзієвська В. В. - Вплив діяльності Конституційного Суду України на систему прав і свобод людини та громадянина в Україні (2012)
Яцино К. С. - Соціологія права: деякі аспекти методології (2012)
Городько П. П. - Заповіт та договір дарування як способи розпорядження майном (2012)
Нагородження (2012)
Призначення (2012)
Вітаємо (2012)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих з 1 липня 2012 року по 31 липня 2012 року (2012)
Uryvsky L. O. - Сomparative analysis of LDPC and BCH codes error-correcting capabilities, Osypchuk S. O. (2014)
Dorogyy Y. Y. - Management of critical it-infrastructures (2014)
Romanjuk V. A. - Directions of mobile Ad hoc networks efficiency increase, Sova O. Ya. (2014)
Romanov O. I. - The task of the telecommunication flow control solution based on the channel utilization model, Nesterenko M. M., Tikhonov V. I. (2014)
Svirin P. V. - Load balancing algorithm for Grid task scheduling improvement (2014)
Rubel O. S. - An improved prediction of DCT-based image filters efficiency using regression analysis, Lukin V. V. (2014)
Pukhkaiev D. S. - Advanced approach to web service discovery and selection, Oleksenko O. O., Kot T. M., Globa L. S., Schill A. (2014)
Dubrovka F. F. - Boundary problem solution for eigenmodes in coaxial quad-ridged waveguides, Piltyay S. I. (2014)
Uryvsky L. O. - The methodology of information capabilities estimation for fiber- optics communication, Moshinskaya A. V. (2014)
Лавринович О. В. - Національна доповідь щодо питань верховенства права на міжнародному та національному рівнях (засідання ГА ООН 24 вересня 2012 року) (2012)
Железняк Н. А. - Організаційно-правовий механізм здійснення контролю за додержанням законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів (2012)
Задорожний Ю. А. - Правова доктрина в країнах романо-германської та англо-американської правових сімей: порівняльний аналіз (2012)
Портнов А. В. - Правова природа колізійних принципів, Москалюк О. В. (2012)
Француз-Яковець Т. А. - Основні питання організації діяльності двопалатних парламентів Європи (2012)
Коваленко В. В. - Модернізація конституційних засад національної безпеки і оборони України — пріоритет діяльності Конституційної Асамблеї (2012)
Вихристенко Б. І. - Суб’єкти туристичних правовідносин: загальна характеристика та правовий статус (закінчення), Опанасюк Н. А. (2012)
Постригань Т. Л. - Позовна давність за трудовим правом (2012)
Кравчук О. О. - Основні принципи управління майном державної власності (2012)
Труш І. В. - Основні етапи припинення комунального підприємства шляхом ліквідації в добровільному порядку (2012)
Матвійчук В. К. - Порівняльно-правове дослідження способів, місця і часу вчинення деяких злочинів проти довкілля за Кримінальним кодексом України 1960 та 2001 рр. (2012)
Шамара О. В. - Шляхи вдосконалення національного законодавства у сфері боротьби з тероризмом (2012)
Цірат Г. А. - Питання підсудності в Гаазькій Конвенції про виключні договори про вибір суду 2005 року (2012)
Віхров О. П. - Актуальні питання захисту прав людини в контексті правозастосування (2012)
Заєць А. П. - Значиме дослідження теоретико-правових проблем правосуб’єктності у трудовому праві (2012)
Косиця О. О. - Правове регулювання інформаційного забезпечення адміністративної діяльності у сфері оподаткування у Російській Федерації (2012)
Мельниченко В. Л. - Виконавець злочину проведення вибухових робіт з порушенням охорони рибних запасів (2012)
Рекуненко Т. О. - Організація управлінської роботи з інформаційними ресурсами органів державної податкової служби (2012)
Рєзнік О. М. - Проблеми взаємодії підрозділів податкової міліції та податкового контролю при проведенні планових та позапланових перевірок (2012)
Ляшенко Р. О. - Субсидіарна та солідарна відповідальність за Цивільним кодексом України та її реалізація у виконавчому провадженні: проблеми практики та необхідність законодавчої регламентації (2012)
Степаненко Ю. М. - Особливості пролонгації договору оренди нерухомості: теорія і практика (2012)
Чмелюк В. В. - Роль місцевих державних адміністрацій та місцевих рад в системі органів виконавчої влади України (2012)
Нечипорук С. В. - Нотаріуси як спеціально визначені суб’єкти первинного фінансового моніторингу (2012)
Лук’янчук Т. М. - Перегляд судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами в цивільному судочинстві (2012)
Призначення (2012)
Вітаємо (2012)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих з 1 вересня 2012 року по 30 вересня 2012 року (2012)
Титул, зміст (2014)
Брагинец А. Н. - Разрешение парадокса эффективности с позиции концепции управления свойствами предприятия (2014)
Гудзь Т. П. - Економічна рівновага в контексті антропологічної парадигми сучасних глобально-цивілізаційних перетворень (2014)
Єрмошенко М. М. - Механізм формування вартості в інформаційно-енергетичній теорії вартості (2014)
Кремень В. М. - Сутність поняття "фінансовий нагляд": структурно-декомпозиційний аналіз (2014)
Кучер Г. В. - Фінансовий потенціал як економічна категорія (2014)
Лещук В. П. - Структурно-логічна модель механізму адаптації бізнес-процесів промислових підприємств до економіки знань (2014)
Турило А. М. - Суспільний інноваційний розвиток і теоретико-методологічні підходи до визначення науково-практичної категорії "економічний менеджмент підприємства", Зінченко О. А., Турило А. А. (2014)
Jokic B. - Theoretical and practical foundations of inflation targeting in transition countries with emphasis on Serbia, Siljkovic B., Dasic B. (2014)
Assanova T. A. - Market research of meat and meat products market in the Republic of Kazakhstan (2014)
Гриценко Л. Л. - Обґрунтування пріоритетних джерел забезпечення інвестомісткості національної економіки України (2014)
Давильбекова Ж. Х. - Развитие нефтегазового машиностроения (2014)
Должикова-Поліщук Л. В. - Особливості та тенденції управління туристичною діяльністю (2014)
Zakharin S. V. - Financing of higher education development in Ukraine: problems and prospects, Denysenko M. P. (2014)
Melnyk O. G. - Structural balance of investments in innovative clusters' economic systems (2014)
Morozova I. A. - Development trend of Russia's tourism and hospitality sector, Volkov S. K., Avdeyuk O. A. (2014)
Turgel I. D. - Economic anti-corruption measures: foreign experience, Vejbert S. I. (2014)
Tsushko V. V. - Property rights specification and protection in transition economies (2014)
Shukalovych V. F. - Growth of dairy products markets in Ukraine and their structuring (2014)
Azarenkova G. M. - Determination basics of the management criteria of financial capability of an economic agent, Ilgovska G. V. (2014)
Bielikova A. - Corporate culture as a factor of quality increase at a transport company, Misankova M. (2014)
Бочарова И. Ю. - Развитие корпоративного управления: роль совета директоров компаний (2014)
Garafonova O. I. - Conditions for competitive potential formation of domestic light industry enterprises (2014)
Давидов О. І. - Зростання вартості підприємства як цільовий критерій управління (2014)
Зайцева Л. О. - Якість продукції – необхідна передумова конкурентоспроможності підприємства (2014)
Ilnytskyi D. O. - Cyclicity in competency-based approach to education: international experience in supporting competitive positions of universities, Vasilkova N. V. (2014)
Коберник І. В. - Інструментарій механізму формування інтегрованих структур бізнесу на сучасному етапі розвитку економіки (2014)
Кривов'язюк І. В. - Криза та інноваційна діяльність промислових підприємств України (2014)
Sagaidak M. P. - Basic principles of building relationships with frontline personnel within internal marketing system (2014)
Ziyadin S. - Trends and problems in tourism development on the territory of Eastern Kazakhstan region, Takhtaeva R. (2014)
Каплунов И. А. - Система показателей для рейтинговой оценки инновационного развития регионов Российской Федерации как элемент мониторинга эффективности трансформационных процессов, Мальцева А. А., Дроздов В. И. (2014)
Кухарська Н. О. - Розвиток ринків чинників виробництва як механізм підвищення капіталізації регіонів України (2014)
Петрушенко Ю. М. - Концептуальні основи фінансування місцевого розвитку в проектах програми розвитку ООН в Україні, Костюченко Н. М., Данько Ю. І. (2014)
Рябушка Л. Б. - Інтегральне оцінювання соціально-економічного розвитку муніципалітетів країн-членів Європейського Союзу (2014)
Тасмаганбетов А. Б. - Развитие туристических кластеров в регионах Казахстана (2014)
Будзович Г. В. - Екологічна економіка рекреаційного землекористування у сфері природокористування (2014)
Літвак О. А. - Екологічне оцінювання структури земельних ресурсів регіону (2014)
Семенов В. Ф. - Конкурентоспроможність зоологічних парків у галузі рекреації і туризму, Жупаненко А. В. (2014)
Yalyalieva T. V. - Public economic control over the efficiency of land resources management (2014)
Данилюк-Черних І. М. - Стан системи розвитку персоналу вітчизняних нафтогазових підприємств та організацій (2014)
Izekenova A. - Analysis of pension provision modernization in Republic of Kazakhstan, Izekenova A. (2014)
Колосок А. М. - Формування соціально відповідальної політики у Волинській області (2014)
Nadraga V. I. - Social risks in the context of eurointegration strategies of Ukraine (2014)
Романова И. М. - Методический инструментарий исследования влияния кросс-культурных отличий на поведение потребителей, Носкова Е. В. (2014)
Сазонець О. М. - Наукові підходи до виявлення тенденцій оплати праці в Україні і країнах світу (2014)
Soloshych O. M. - Systematic approach for determining availability of logistics urban infrastructure for people with disabilities (2014)
Tleuberdiyeva S. - Analysis of income impact on the welfare of population in the Republic of Kazakhstan, Bissekov A., Alimbekov D. (2014)
Artemenko D. M. - Specific features of non-residential buildings appraisal pledged as collaterals for bank loans (2014)
Боголиб Т. М. - Обеспечение устойчивости бюджетной системы Украины в условиях кризисных явлений (2014)
Vasylyeva Т. А. - The impact of implicit bank consolidation on systemic risk in the banking system of Ukraine, Leonov S. V., Bohma S. D. (2014)
Ковальчук Т. Т. - Державні імперативи і модель монетарної політики НБУ: проблема узгодження (2014)
Литвин В. В. - Методологічні аспекти визначення тіньових заощаджень в економіці України (2014)
Matsuk Z. A. - State regulation of financial services: regional aspects (2014)
Рак Р. В. - Фінансова система України в контексті глобалізації міжнародної фінансово-економічної співпраці (2014)
Безверхий К. В. - Оцінювання недоліків системи внутрішньогосподарського контролю підприємства (2014)
Lescheva M. G. - Special methodological aspects of economic analysis for rural territories development, Ivolga A. G., Labenko O. M. (2014)
Olyadnichuk N. V. - Accounting of production costs and horticultural output and improvement of its documentary support, Shaiko O. G., Mykhailovyna S. O. (2014)
Shumakova O. V. - Developing a methodological approach to cost managerial accounting, Kovalenko E. V., Gapon M. N. (2014)
Yang Y.-F. - Competition, market segmentation and financial performance: evidence from Taiwanese auditing industry, Yang L.-W., Chen Y.-S. (2014)
Zielinska A. - Analysis of landscape parks of lower Silesian voivodship based on multidimensional statistical analysis according to sustainable development indicators (2014)
Гуреев К. А. - Разработка и исследование моделей структуры социально-экономической системы и их применение, Черный С. А., Харитонов В. А. (2014)
Журко Т. О. - Оптимізація узгодження інтересів фірми та ВНЗ в процесі інноваційної діяльності, Ліцзянь Л., Шиян А. А. (2014)
Konevtseva N. A. - Application of quantitative methods in the analysis of economic indicators (2014)
Лановий В. В. - Оцінювання ефективності впливу операцій Національного банку України на показники грошового ринку (2014)
Manzhos T. V. - Optimal advertising policy for the diffusion model of innovations (2014)
Melece L. - Evaluation of Latvia' s agri-food trade using the gravity model, Hazners J. (2014)
Панова А. В. - Квантовая модель построения национальной инновационной системы (2014)
Talibov J. S. - Defining the potential and technical zones of distribution for agricultural exports (2014)
Розвиток облікової системи та звітність в Україні (2014)
Відомості про авторів (2014)
У наступному номері журналу (2014)
Анкуда С. Н. - Построение детерминированных и стохастических моделей технологических процессов, Хейфец И. М. (2014)
Байков А. В. - Эффективность тонкого шлифования крупногабаритных деталей (2014)
Богуцкий В. Б. - Анализ процесса шлифования стружечных канавок протяжек, Братан С. М. (2014)
Болдарь Л. Н. - Нано и пико дисперсность микросреды – основное условие нормального изнашивания деталей отремонтированных комбайновых и автотракторных двигателей (2014)
Бородавко В. И. - Проектирование технологических комплексов для формообразования изделий концентрированными потоками энергии, Пынькин А. М., Хейфец М. Л., Данилов В. А., Пуйман Д. В. (2014)
Бохонский А. И. - Оптимальные перемещения руки манипулятора конечной жесткости, Майстришин М. М. (2014)
Бутенко В. И. - Выбор рациональных условий отделочно-упрочняющей обработки поверхностей деталей машин, Дуров Д. С., Шаповалов Р. Г. (2014)
Гавриш А. П. - Залишкові напруження при прецизійній машинній доводці поверхневих шарів деталей зі зносостійких алюмінієвих композитів для поліграфічної техніки, Киричок П. О., Роїк Т. А., Віцюк Ю. Ю. (2014)
Гусев Е. Л. - Разработка и применение методов математического моделирования для реше-ния задач оптимизации структуры трубопроводных систем при воздействии экс-тремальных факторов внешней среды (2014)
Девойно О. Г. - Определение влияния длительных термических испытаний на фазовый состав те-плозащитных покрытий на основе диоксида циркония, стабилизированного окси-дом церия, Оковитый В. В. (2014)
Ермишкин В. А. - Исследование структурного механизма разрушения сплава цм-2а методом фотометрического анализа, Кулагин С. П., Минина Н. А., Севастьянов М. А. (2014)
Заплетников И. Н. - Исследование влияния технологических параметров на шумовые характеристики взбивальной машины, Кириченко В. А., Пильненко А. К., Гордиенко А. В. (2014)
Івченко Т. Г. - Удосконалення методики аналітичного розрахунку температури різання під час торцевого фрезерування (2014)
Кардаполова М. А. - Повышение надежности биокерамических покрытий медицинского назначения на основе оксида алюминия-оксида циркония, Яцкевич О. К., Девойно Д. Г., Николаенко В. Л., Козлова Т. В. (2014)
Корнеев С. В. - Моделювання статичних навантажень вибійних скребкових конвеєрів, Доброногова В. Ю., Долгих В. П. (2014)
Лахин А. М. - Синтез технологического обеспечения функционально-ориентированных свойств рабочих элементов зубчатых колес на базе методов нанесения покрытий (2014)
Макаров В. Ф. - Влияние режимов глубинного шлифования на устойчивость процесса и предел выносливости деталей из жаропрочных сплавов, Никитин С. П. (2014)
Михайлов А. Н. - Особенности управления динамическими параметрами дисковых отрезных инструментов, Долгих А. С. (2014)
Михайлов Д. А. - Некоторые особенности полировки криволинейных поверхностей лопаток ГТД из титановых сплавов (2014)
Настасенко В. А. - Новый вид пружинно-пластинчатых червячных фрез и технология их изготовления (2014)
Овчинников Е. В. - Влияние СВЧ-излучения на композиционные покрытия на базе нитрида циркония и фторсодержащих олигомеров, Чекан Н. М., Губанов В. А., Эйсымонт Е. И., Акула И. П., Шишко А. А., Прушак Д. А. (2014)
Овчинников Е. В. - Нанокомпозиционные смазочные материалы, Сластенов П. А., Прушак Д. А., Голушко С. Н. (2014)
Овчинников Е. В. - Зависимость энергетического состояния нанокомпозитов от размера наномодификаторов, Лиопо В. А., Струк В. А. (2014)
Петраков Ю. В. - Условия закрепления заготовки в станочных приспособлениях первого и второго типа при торцевом фрезеровании (2014)
Сидорова Е. В. - Определение влияния режимов резания на термомеханическое нагружение режущей пластины при точении ШХ15 (2014)
Столяров Н. Н. - Построение циклов шлифования для обработки шеек распределительных валов с коррекцией режимов резания за период стойкости инструмента, Братан С. М. (2014)
Таровик А. Б. - Оптимизация режимов резания при обработке тонкостенных цилиндрических изделий, Михайлов А. Н. (2014)
Тернюк Н. Э. - Классификационные признаки самоорганизующихся технологических систем, Луцкий С. В., Беловол А. В. (2014)
Ткаченко Э. А. - Особенности механохимических процессов формирования реновационных слоев из порошковой смеси W/CU/NI в трибосопряжении (2014)
Фотин С. В. - Анализ фактического напряженно-деформированного состояния статора гидротурбины Новосибирской ГЭС методами математического моделирования, Матюшечкин С. Н., Фотина Н. В. (2014)
Хроматов В. Е. - Расчетно-экспериментальное исследование напряженно-деформированного состояния авиационных изделий при динамическом нагружении, Чухлебов Р. В., Щугорев В. Н. (2014)
Цыркин А. Т. - Получение порошка из шлака плавки вторичных алюминиевых сплавов для детонационного напыления, Михайлов А. Н., Петров А. М., Головятинская В. В., Петров М. Г. (2014)
Букин С. Л. - Влияние погрешностей изготовления и монтажа элементов бигармонического вибропривода концентрационного стола на составляющие возбуждающей силы, Шолда Р. А. (2014)
Malyarenko A. - Innovative trends of high-precision parts processing technology improvement, Sorokina A. (2014)
Горобець І. О. - Дослідження впливу ультразвукових коливань на характеристики шліфування заготівки із природного каменю, Голубов М. В. (2014)
Титул, зміст (2014)
Брагинец А. Н. - Эволюция предмета и задач функции управления "мониторинг" и ее координация с экономическим анализом (2014)
Єрмошенко М. М. - Грошовий обіг та оплата праці в інформаційно-енергетичній теорії вартості (2014)
Krivtsov A. I. - Strategic analysis of external environment as a basis for risks assessment (2014)
Melnyk L. G. - Trialectics of systems formation and development (2014)
Ponikarov V. A. - Key problems in controlling implementation (2014)
Shumska S. S. - Criteria of optimum currency area: from classical to contemporary approach, Pinchuk A. K. (2014)
Кривов'язюк І. В. - Україна в міжнародних економічних рейтингах: посткризові синдроми чи апокаліпсис?, Волинчук Ю. В. (2014)
Ущаповский Т. В. - Предпосылки и перспективы становления стран БРИКС как участника и формы международных экономических отношений (2014)
Azaryan O. M. - Development of production economic system in food sector of Ukraine, Fayvishenko D. S. (2014)
Bekkuzhin R. - Economic approaches in the civil service's new model of the Republic of Kazakhstan, Yeshenkulov T. (2014)
Burlaka H. H. - National peculiarities of biofuel market in the context of energy sector globalization, Kostyuk V. R. (2014)
Kraus N. M. - Institutional vector of infrastructure development for innovative economy (2014)
Петленко Ю. В. - Особливості маркетингу військових технологій, Щеглюк Б. П. (2014)
Попова Л. В. - Государственное регулирование и бюджетная поддержка как средства обеспечения эффективного функционирования сельскохозяйственной отрасли России, Коростелкина И. А., Гудков А. А. (2014)
Ashmarina S. I. - Organizational and economic trends to enhance enterprise readiness to changes, Zotova A. S. (2014)
Bayzholova R. - The problems of innovative development of manufacturing industry and the innovative capacity of manufacturing enterprises in Kazakhstan, Esmagulova N., Sadykova P. (2014)
Бєлік В. Д. - Механізм стратегічного управління персоналом підприємств харчової промисловості (2014)
Bozhkova V. V. - Calculation of synthesized effect from integrated marketing communications of industrial enterprise, Tymokhina Y. O. (2014)
Захаркін О. О. - Вартісно-орієнтоване управління на основі стейкхолдерського підходу в контексті інноваційного розвитку підприємства (2014)
Иванова Е. В. - Альтернативный подход к оценке эффективности интеграции в экономических кластерах (2014)
Кузьмін О. Є. - Обгрунтування ухвалення поточних господарських рішень, Теребух А. А. (2014)
Liguzova V. O. - Innovative processes at an enterprise: peculiarities of budgeting (2014)
Peresadko G. O. - Mechanisms of investing into innovative projects of enterprises, Kovalenko E. V., Kulyk L. A. (2014)
Prokopenko O. V. - Management features of economic security in foreign economic activity of Ukrainian machine-building enterprises, Domashenko M. D., Shkola V. Y. (2014)
Федулова Л. І. - Концептуальні засади формування інноваційної системи підприємств (2014)
Шиманська Л. М. - Модель управління ризиками у зовнішньоекономічній діяльності підприємства (2014)
Averkyna M. F. - Functioning performance features of a city as a logistics system (2014)
Лунев А. Н. - Стратегии развития сферы профессиональных образовательных услуг в условиях усиления самостоятельности территорий федеративного государства, Пугачева Н. Б., Стуколова Л. З. (2014)
Лютак О. М. - Перспективи використання потенціалу фондового ринку для забезпечення фінансування реалізації транскордонних туристичних проектів регіону, Савош Л. В., Баула О. В. (2014)
Maltseva A. A. - Multi-criteria assessment of regions to determine the perspectives for creation of innovative development territories (2014)
Maslak О. І. - Specific features of city public transport financing (Kremenchuk case study), Moroz О. V., Moroz М. М. (2014)
Nekos A. N. - Comprehensive evaluation of regional development as a component of green economy implementation, Soloshych I. O. (2014)
Васильєва Т. А. - Еколого-економічне оцінювання енергетичних ресурсів у контексті забезпечення енергетичної безпеки України, Прийменко С. А. (2014)
Pasternak A. - Influence of electricity power generating units on the environment in Kazakhstan (2014)
Шарыбар С. В. - Формирование рациональной социально-эколого-экономической инвестиционной политики сельскохозяйственной организации (2014)
Виценец Т. Н. - Механизмы и инфраструктура управления миграционными потоками (2014)
Гавкалова Н. Л. - Взаємодія органів публічної влади та інститутів громадянського суспільства, Грузд М. В. (2014)
Langovic Milicevic A. - Employee motivation during the global economic crisis, Cvetkovski T., Tomasevic V. (2014)
Metelev I. S. - Influence of migration on labor potential quality in Russia, Bezborodova T. M. (2014)
Pashkevych M. S. - School choice and their spatial distribution within rural and urban areas in Ukraine, Churikanova O. Y., Kharchenko М. O. (2014)
Prudzienica M. - The role of manager or leader in a non-profit organization, Mlodzinska-Granek A. (2014)
Tielietov O. S. - Organizational and economic mechanism of industrial enterprises social infrastructure management, Letunovska N. Y. (2014)
Чухрай Н. І. - Оцінювання рівня трудового потенціалу підприємства, Кулиняк І. Я., Глянцева О. І. (2014)
Bielova I. V. - Risk in systemically important banks of Ukraine (2014)
Вожжов А. П. - Об экономическом росте и его монетарном "тормозе", Гринько Е. Л., Черемисинова Д. В. (2014)
Volodin D. S. - Participative budgeting as an effective approach for local budgets distribution improvement in Ukraine (2014)
Єрмошенко А. М. - Аналіз симптомів неплатоспроможності банків у країнах з перехідною економікою, Горячева К. С. (2014)
Ismailov S. B. - Bank credit risks regulation as a tool to promote investment lending of manufacturing: Kazakhstan case study (2014)
Krakivskiy Y. S. - Trends in insurance coverage for agrarian sector entities (2014)
Sikhimbaeva D. R. - Taxation of subsoil use in Kazakhstan, Esimseitova K. A., Esimseitov M. S. (2014)
Yaremenko N. S. - Bank investment attractiveness and the methodology for its assessment at mergers and acquisitions (2014)
Корнеева Т. А. - Учетно-аналитическое обеспечение управления бизнес-структурами в инновационной экономики, Кузьмина О. Н. (2014)
Блудова Т. В. - Математичне моделювання інвестиційної стратегії на молокопереробному підприємстві, Кулик А. Б. (2014)
Bojnec S. - Credit rationing as a result of optimizing the loan portfolio under the prudent attitude to risk, Oliynyk O. О., Adamenko V. V. (2014)
Volovikov B. P. - Practical application of a system dynamics method and agent-based modelling for developing marketing strategies (2014)
Gerasimov A. N. - Implementation of econometric approach to determination of prospective directions in the development of local markets of crop products, Gromov Y. I., Shatalova O. I. (2014)
Козловский В. Н. - Прогнозирование эффективности мероприятий, направленных на повышение удовлетворенности потребителей автомобилей в эксплуатации, Панюков Д. И., Дементьев С. А. (2014)
Latysheva O. V. - "Competitive spаce" model formation within aircraft industry (2014)
Pankratova L. A. - Formation of information flows on financial performance that address the needs of management system, Ratushna O. P., Pidlubna O. D. (2014)
Патласов О. Ю. - Техника анализа кредитоспособности заемщика и скоринговое моделирование, Васина Н. В. (2014)
Романова А. И. - Анализ рисков на рынке информационных услуг, Миронова М. Д., Ильина Е. В. (2014)
Спирина В. С. - Прогнозирование посещаемости торговой недвижимости на основе оценки ее потребительской привлекательности, Алексеев А. О. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вишневський А. В. - Надання стандартної безоплатної правової допомоги — корпоративна справа адвокатури (2012)
Малишев Б. В. - Сутність права як телеологічна категорія (2012)
Бірюков В. І. - Відповідальність за шкоду, завдану малолітніми, неповнолітніми та недієздатними особами (2012)
Красицька Л. В. - Про припинення батьківських прав та обов’язків (2012)
Григор’єва В. В. - Правова природа відповідальності у господарському процесі (2012)
Єрьоменко В. В. - Поняття та окремі види норм трудового права в аспекті правозастосування (2012)
Старчук О. В. - Підходи до розуміння нормативності принципів трудового права України (2012)
Духневич А. В. - Співвідношення угоди про сільське господарство з іншими договорами системи угод права СОТ (2012)
Новак Т. С. - Правове забезпечення охорони праці у рослинництві: стан та перспективи розвитку (2012)
Петлюк Ю. С. - Земельна реформа в Україні на сучасному етапі: проблеми правового забезпечення (2012)
Суббот А. І. - Проблеми соціального захисту працівників правоохоронних органів як ключового фактора забезпечення їх безпечної діяльності (2012)
Тімашова В. М. - Концепт особистої безпеки в практичній діяльності органів внутрішніх справ (2012)
Куцевич М. П. - Окремі проблеми застосування міжнародно-правових норм у кримінальному праві України (2012)
Харь І. О. - Суб’єкт складу злочину, передбаченого статтею 384 Кримінального кодексу України (2012)
Чупринський Б. О. - Відповідальність за співучасть у вчиненні умисного вбивства: історико-правовий аспект (2012)
Кондратішина В. В. - Щодо змісту діяльності держави із забезпечення правового статусу засуджених в Україні (2012)
Колодій А. М. - Новий актуальний підручник з конституційного права України (2012)
Богдан І. А. - Вплив природно-правової доктрини на зміст права на творчість (2012)
Даниленко Ю. О. - Особливості правового статусу прокуратури в Українській Народній Республіці доби Української Центральної Ради (4 березня 1917 р. — 28 квітня 1918 р.) (2012)
Карпінська Н. В. - Поняття та зміст ресоціалізації неповнолітніх осіб жіночої статі в умовах виховної колонії (2012)
Короп О. В. - Сутність і призначення митного контролю після пропуску товарів через митний кордон (2012)
Мельник В. П. - Міжнародні договори України в ієрархічній структурі законодавства: науково-теоретичний аспект (2012)
Швець І. В. - Поняття та класифікація прав дитини в Україні (2012)
Остапенко О. Є. - Деякі гарантії охорони нотаріальної таємниці в кримінальному провадженні (2012)
100-річний ювілей українського правознавця Романа Васильовича Бершеди (2012)
Конференція з нотаріального процесу (запрошення) (2012)
Призначення (2012)
Вітаємо (2012)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих з 31 жовтня 2012 року по 30 листопада 2012 року (2012)
Наукові статті, опубліковані у 2012 році (2012)
Preface (2011)
Tkachuk V. M. - Nonuniform quantum Zeno effect (2011)
Kalaga J. K. - The fidelity evolution for quantum chaotic kicked Kerr-like nonlinear oscillator and distance effect of the initial wave functions, Kowalewska-Kudłaszyk A., Leoński W., Cao Long V. (2011)
Yaremko Yu. - Renormalization and radiation reaction in 2+1 electrodynamics (2011)
Urbanowski K. - Unitarity and real properties of the neutral meson complex, Jankiewicz J. (2011)
Rovenchak A. - Defining thermodynamic parameters for texts from word rank-frequency distributions, Buk S. (2011)
Kondej S. - Hamiltonian with delta type interaction: Perturbation by dynamics (2011)
Samar M. I. - Modified perturbation theory for hydrogen atom in space with Lorentz-covariant deformed algebra with minimal length (2011)
Duviryak A. - On confinement interactions in scalar generalizations of the dipole model, Darewych J. W. (2011)
Mudry S. - Correlation between the structure in the liquid state and the structure in the solid state in the Al-Al2Cu eutectic alloy, Shtablavyi I., Rybicki J. (2011)
Novosyadlyj B. - Distinguishability of scalar field models of dark energy with the time variable equation of state parameter, Sergijenko O., Apunevych S. (2011)
Персоналії, хроніка, бібліографія (2011)
Швед М. - Соціально-критична педагогіка в епоху постмодернізму (2011)
Ковальчук Л. - Застосування методологічних підходів у науково-педагогічних дослідженнях (2011)
Біляковська О. - Інноваційна активність як компетенція сучасного педагога, Заячківська Н. (2011)
Цюра С. - Особливості побудови суб'єктної часової перспективи (на прикладі професійної "Я-концепції" студента - майбутнього вчителя) (2011)
Кравець Л. - Інноваційні форми та методи формування рефлексії у майбутніх педагогів (2011)
Тинкалюк О. - Формування готовності майбутніх економістів до професійного іншомовного спілкування за допомогою системи вправ з англійської мови (2011)
Синєока Г. - Підготовка майбутнього вчителя біології до формування гендерної культури школярів відповідно до концепції особистісно орієнтованої освіти (2011)
Гишка Н. - Психолого-педагогічна підготовка майбутнього вчителя в контексті компетентнісного підходу до формування в молодших школярів загальнонавчальних умінь і навичок (2011)
Равчина Т. - Посередницька діяльність викладача вищої школи у формуванні наукових понять студентів у навчальному процесі (2011)
Лозинська Н. - Феномен адаптації студентів у процесі переході зі школи у вищий навчальний заклад (2011)
Михайлишин Р. - Організація самостійної пізнавальної діяльності студентів (2011)
Максимець О. - Спортивна анімація як складова позааудиторної роботи студентів вищих навчальних закладів туристичного профілю (2011)
Туриця О. - Використання технічних засобів навчання під час вивчення хімічних дисциплін майбутніми технологами харчових виробництв (2011)
Мізерна Т. - Критерії й показники моніторингу якості підготовки з іноземної мови учнів в ЗНЗ (2011)
Заячук Ю. - Актуальні проблеми релігійного виховання в сучасній українській школі, Кобрин М. (2011)
Мищишин І. - Психолого-педагогічні передумови формування девіантної поведінки в дітей і молоді (2011)
Горбанюк Ю - Психолого-педагогічні наслідки міграційної розлуки членів родини, Хухра Ю. (2011)
П'ятакова Г. - Особливості підготовки магістрів за спеціальністю "Українська філологія" у Львівському та Вроцлавському університетах (2011)
Дужа-Задорожна М. - Посередництво як ефективний соціально-педагогічний метод вирішення сімейних конфліктів у Німеччині (2011)
Тріщук Ю. - Проблеми диференціації навчання обдарованих учнів у середніх навчальних закладах Франції (2011)
Каловська А. - Педагогічний дискурс родини Віткевичів: інтродукції батька та синівська рецепція (2011)
Герцюк Д. - Доріст товариства "Рідна школа" як форма національного виховання української молоді в Галичині (30-ті роки ХХ ст.) (2011)
Калагурка Х. - Внесок Ф. І. Науменка у вивчення історії освіти і педагогічної думки Київської Русі (2011)
Різничок С. - Євген Вертипорох як організатор фармацевтичної освіти у Львові у 40-х роках ХХ століття (2011)
Квас О. - Візія дитинства в українській етнопедагогічній традиції (2011)
Шевчук Г. - До історії освіти в Наддніпрянській Україні у ХІХ - на початку ХХ століття (2011)
Olemskoi A. - Creation probabilities of hierarchical trees, Borysov S., Shuda I. (2011)
Parnowski A. S. - Regression modelling of geomagnetic activity (2011)
Головацький В. А. - Обмежені та інтерфейсні оптичні фонони в напівпровідниковому еліптичному квантовому дроті з аксіальною гетероструктурою, Гуцул В. І. (2011)
Шуаiбов O. К. - Ультрафіолетова лампа ємнісного розряду на сумішах інертних газів та пари йоду, Шимон Л. Л., Миня O. Й., Гомокі З. Т., Калюжна Г. Г., Щедрин А. І. (2011)
Мицик Б. Г. - Фотопружність кристалів CaWO4 за різницею ходу і двозаломленням, Кость Я. П., Андрущак А. С., Сольський І. М. (2011)
Cахнюк В. - Вплив прозорості діелектричного прошарку на форму залежності струму від різниці фаз у контактах типу SIS, Головій В. (2011)
Стадник В. Й. - Розрахунок абсолютних п'єзооптичних констант кристалів ТГС із домішкою L-треоніну, Романюк М. О., Кірик Ю. І. (2011)
Лисов В. І. - Дослідження впливу леґування на термічну стабільність та старіння аморфних сплавів, Цареградська Т. Л., Турков О. В., Саєнко Г. В. (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського