Гуда Н. В. - Вміст амінокислот та мікроелементів у кріоліофілізованій ксеношкірі як показник її біологічної активності, Цимбалюк А. В. (2012)
Лотоцька О. В. - Вплив питної води з різними концентраціями міді на стан антиоксидантної системи піддослідних тварин (2012)
Сулейман М. М. - Синтез і фармакологічна активність 9-аміно-5-нітроакридинію 3-оксамоїлзаміщених n-фенілантранілатів, Ісаєв С. Г., Яременко В. Д., Микитенко О. Є., Кізь О. В., Шевельова Н. Ю. (2012)
Авдєєв О. В. - Аналіз біохімічних показників сироватки крові й ЕКГ у тварин з гіпо- та гіперергічним запальним процесом у пародонті (2012)
Колодницька Г. Б. - Патогенетичне обґрунтування місцевого застосування пегільованої супероксиддисмутази при пародонтиті, Корда М. М. (2012)
Усенко В. Ф. - Експериментальне дослідження фармакокінетичних властивостей кверцетину при пероральному застосуванні з модифікаторами розчинності, Зупанець І. А., Тарасенко О. О., Шебеко С. К. (2012)
Банний І. П. - Синтез, фармакологічна активність та гостра токсичність карбоксиметиламідів R-бензолсульфогідразидів щавлевої кислоти, Банна Н. І., Криськів О. С., Савченко В. М. (2012)
Єрьоменко Р. Ф. - Визначення впливу екстракту з трави люцерни посівної на білковий обмін у системі крові за умов доксорубіцинової гіпопротеїнемії (2012)
Марущак М. І. - Роль активних форм кисню у розвитку і прогресуванні гострого ураження легень в експерименті (2012)
Волкова Н. М. - Стан ПОЛ у мозку і зміни реактивності автономної регуляції кровообігу в молодих щурів при метеоциклоні (2012)
Яковлєва Л. В. - Експериментальне дослідження потенційної антимутагенної дії Елгацину, Сахарова Т. С. (2012)
Гнатюк М. С. - Гістохімічна характеристика структури ацинарного відділу великих слинних залоз людини, Гасюк П. А. (2012)
Демкович А. Є. - Роль цитокінів у механізмах розвитку запальних процесів одонтогенного походження (2012)
Гонський Я. І. - Поступ біохімії на перехресті XX–XXI ст. (2012)
Титул, зміст (2014)
Новини АПК (2014)
Фисинин В. И. - Мировые тенденции развития птицеводства (2014)
Семенко О. В. - Деякі особливості поширення та заходів боротьби з еймеріозом птиці (2014)
Дегтярьов І. М. - Порівняльна оцінка комплексного антибактеріального препарату "Тримікозин” з аналогічними препаратами (2014)
Кубентаев А. - Казахстанский международный форум птицеводов (2014)
Рот Н. - Применение подкислителя для контроля cальмонеллы, Лохов В. (2014)
Чапний М. В. - Догляд за голубами (2014)
Подобед Л. И. - Характеристика кремнийсодержащих добавок для птицы (2014)
Тесля М. О. - Особливості годівлі курей яєчних кросів упродовж примусової линьки (2014)
Бородай В. П. - Розвиток внутрішніх органів та несучість курей залежно від джерела освітлення, Вакуленко Ю. О. (2014)
Уилкокс Н. - Утилизация отходов инкубатория (2014)
Це цікаво (2014)
Федорчук О. Г. - Імуногенні властивості високоангіогенного варіанта карциноми легені льюїс: зв’язок з метастатичним потенціалом (2012)
Максимович Я. С. - Експресія ізоформ синтази оксиду азоту за умов розвитку та загоєння стресіндукованих уражень слизової оболонки шлунка щурів, Драницина А. С., Cокур О. В., Остапченко Л. І. (2012)
Воронкова Ю. С. - Характеристика анемічного та гіпоглікемічного стану крові при розвитку карциноми Герена та застосуванні цисплатину і кластерних сполук ренію при різних формах введення, Скорик О. Д., Штеменко Н. І. (2012)
Пясковська О. М. - Антиангіогенна дія циклофосфану відносно метастазуючих експериментальних пухлин (2012)
Поляков В. В. - Особливості обміну сполучної тканини в дітей із бронхіальною астмою та рецидивним обструктивним бронхітом, Сенаторова Г. С. (2012)
Голік М. Ю. - Синтез та діуретична дія алкіламідів 4-гідрокси-2-оксо-1,2,5,6,7,8-гексагідрохінолін-3-карбонової кислоти, Українець І. В., Кравченко В. М., Петрушова Л. О. (2012)
Шлюсар О. І. - Кількісне визначення трифлюоперазину в лікарських препаратах методом спектрофлуориметрії у вигляді S-оксиду, Блажеєвський М. Є., Александрова Д. І. (2012)
Сусла О. Б. - Особливості порушень мінерального метаболізму у хворих із кальцинозом клапанів серця на додіалізному та діалізному етапах хронічної хвороби нирок (2012)
Олещук О. М. - Прооксидантно-антиоксидантний баланс у печiнцi щурiв при її iшемiї-реперфузії за присутностi модуляторів синтезу оксиду азоту (2012)
Яковлєва Л. В. - Дослідження імунотропних властивостей препарату ехінацеї пурпурової у формі желе, Немятих О. Д., Кошова О. Ю. (2012)
Філіпцова К. А. - Фізико-хімічні властивості карбоксипептидази а злоякісного новоутворення молочної залози, Вовчук І. Л. (2012)
Щерба В. В. - Патогенетичні особливості перебігу пародонтиту на фоні хронічного гепатиту, Корда М. М. (2012)
Іскра Р. Я. - Білковий обмін у вагітних щурів за дії цитрату нанохрому (2012)
Йолтухівський М. М. - Дослідження процесів метилування, транссульфування та утворення гідроген сульфіду в нирках щурів за умов цисплатинової нефропатії (2012)
Доцюк Л. Г. - Інтраренальні механізми регуляції циркадіанного ритму функції нирок, Кушнір І. Г., Бойчук Т. М. (2012)
Петрух Л. І. - Взаємодія флуоренів з основними компонентами молока, Коваленко М. М., Михалик О. І., Павленко О. В., Панич О. П. (2012)
Пацкань Л. О. - Вплив парацетамолу на активність процесів ліпопероксидації і стан антиоксидантної системи щурів на тлі тривалого застосування нітритів, Кліщ І. М. (2012)
Вербіловський Я. П. - Визначення ловастатину в плазмі крові методом високоефективної рідинної хроматографії, Ільченко О. В. (2012)
Цимбалюк А. В. - Антитоксичний феномен кріоліофілізованого ксенодермального субстрату (2012)
Марущак М. І. - Метаболічні порушення у щурів з гострим ураженням легень (2012)
Ісаєв С. Г. - Синтез, будова та біологічна активність нітро- та хлорзаміщених 9-(r-іліден)гідразиноакридинів, Девяткіна А. О., Єрьоміна Г. О., Семенов А. М., Мазейко А. Ю., Сокуренко І. А., Шевельова Н. Ю. (2012)
Загайко А. Л. - Вплив субстанції "полікатехін” на вміст гіалуронової кислоти у шкірі щурів та проліферативну активність фібробластів, Филимоненко В. П., Красільнікова О. А., Соловйова Л. М., Огай Ю. О. (2012)
Ніженковська І. В. - Біоорганічна та біологічна хімія на медико-психологічному факультеті: стан викладання та перспективи, Стеченко О. В., Ягупова А. С., Яніцька Л. В. (2012)
Gladyshevskii R. - Chemistry at Lviv University (2012)
Фреїк Д. - Термодинаміка власних точкових дефектів у нестехіометричному плюмбум телуриді, Горічок І., Лисюк Ю., Шевчук М. (2012)
Verbovytskyy Yu. - On new ternary hafnium aluminides containing palladium, platinum and gold, Łątka K. (2012)
Kozak R. - Magnetic properties of solid solutions with AlB2-type structure in R–Ag–Al–Ge systems (R = Ce, Pr, Nd), Kaczorowski D., Gladyshevskii R. (2012)
Verbovytskyy Yu. - On the crystal chemistry of new ternary rare earth gold aluminides (2012)
Ivashchenko I. - Phase diagrams of the AgIn5Se8–AgGaSe2 and AgIn5Se8–Ga2Se3 systems of the quasi-ternary system Ag2Se–Ga2Se3–In2Se3, Danylyuk І., Olekseyuk І. (2012)
Mozolyuk M. Yu. - Phase equilibria in the Tl2S–PbS–GeS2 system and crystal structure of Tl0.5Pb1.75GeS4, Piskach L. V., Fedorchuk A. O., Olekseyuk I. D., Parasyuk O. V. (2012)
Rameswara Rao M. - Determination of ruthenium(III) in the presence of micellar medium by derivative spectrophotometric technique, Chandrasekhar K. B., Devanna N. (2012)
Mika T. - Crystallization of Al87Y5Ni8 amorphous alloys doped with Dy and Fe, Karolus M., Boichyshyn L., Haneczok G., Kotur B., Nosenko V. (2012)
Pukas S. - MgAl2Ge2 – a new representative of the structure type CaAl2Si2, Pylypchak L., Matselko O., Demchenko P., Gladyshevskii R. (2012)
Luk’yanov M. - Copper(I) complexes with 3-(allylamino)-, 3-(diallylamino)-, 3-, Kinzybalo V., Goreshnik E., Pavlyuk O., Mys’kiv M. (2012)
Фреїк Д. - Точкові дефекти і механізми утворення термоелектричних твердих розчинів PbTe-Ві2Te3, Туровська Л., Бойчук В. (2012)
Tokaychuk I. - The ternary system Hf–Ga–Si at 600ºC, Tokaychuk Ya., Gladyshevskii R. (2012)
Monchak M. - Synthesis and crystal structure of N,N'-diallyl-N,N,N',N'-tetramethylethylenediammonium (dalltmen2+) compounds: (dalltmen)(ClO4)2 and the copper(I) nitrate π-complex ((dalltmen)0.5Cu(NO3)2)), Goreshnik E., Mys’kiv M. (2012)
Lutsyshyn Yu. - Ternary compounds with Sc0.6Fe2Si4.9-type structure in the systems Sm–, Tokaychuk Ya., Gladyshevskii R. (2012)
Savysyuk I. - The (Y, Pr)–Ag–Si systems: isothermal sections and crystal structures, Shcherban O., Semuso N., Gladyshevskii R., Gladyshevskii E. (2012)
Титул, зміст (2014)
Nekleva Yu. - Traitement du fourrage par des enzymes comportant un ensemble des cellulases pour l’amelioration de leur valeur alimentaire, Syrchin S., Krasinko V. (2014)
Грабовський С. С. - Вміст фосфоліпідів у крові свиней за умов стресу, Грабовська О. С., Пилипець А. З. (2014)
Драгулян М. В. - Моделювання токсичного пошкодження печінки на лінії мишей ICR, Гулько Т. П., Кордюм В. А., Бубнов Р. В., Дерябіна О. Г. (2014)
Крючкова А. І. - Аллелопатическая активность листового опада древесных растений, почвы и копролитов в парках г. Днепропетровск, Кульбачко Ю. Л. (2014)
Popel’ S. - Structure of skeletal muscles after hypokinesia and physical loading of middle aerobic power, Duma Z. (2014)
Тимченко Г. М. - Хронобіологічний паспорт як засіб оптимізації режиму дня студентів класичного університету (2014)
Харковлюк-Балакіна Н. В. - Оцінка функціонального робочого стану та працездатності осіб різного віку в умовах розумових навантажень, Горго Ю. П. (2014)
Холопцев А. В. - Ориентировочный прогноз зимних температур в горном Крыму с учетом субоптимального набора факторов (2014)
Полинский А. М. - Разработка мероприятий по управлению рисками в инновационной деятельности машиностроительного предприятия (2014)
Сединкин В. А. - Значение качественного состава для кристаллоидных растворов, применяемых в акушерской практике, Клигуненко Е. Н. (2014)
Хасхачих Д. А. - Дифференциальная диагностика гестационных отеков, Стрельцова Т. Р. (2014)
Бойченко А. В. - Формування рухових здібностей та технічної підготовленості юних футболістів 11-14 років (2014)
Семанишин Т. М. - Диференційований підхід до підготовки майбутніх фахівців з валеологічної діяльності в дошкільних установах, Презлята Г. В., Попель С. Л. (2014)
Ліннік О. О. - Підготовка майбутніх учителів до суб’єкт-суб’єктної взаємодії з учнями (2014)
Рожков А. О. - Продуктивність ріпака ярого залежно від ценотичної напруги в умовах лівобережного лісостепу україни, Куцегуб Г. О. (2014)
Федорюк А. В. - Режимы двигательной активности для преподавателей высших учебных заведений в возрасте 50-65 лет, Попель С. Л. (2014)
Улаева Л. А. - Роль занятий физическим воспитанием в подготовке студентов-экономистов к профессиональной деятельности (2014)
Малишкін А. М. - Систематичне поточне оцінювання на уроках фізичної культури в загальноосвітній школі (2014)
Бушуєва І. В. - Застосування препарату "авесстим" для підвищення ефективності вакцинопрофілактики та вплив препарату на резистентність курчат, Березовський А. В., Книш Є. Г., Панасенко О. І. (2014)
Сепетий Д. П. - Логічна можливість феноменальних зомбі як аргумент проти матеріалізму (2014)
Серьогіна С. Г. - Особливості розподілу повноважень у виконавчо- розпорядчій сфері за різних моделей республіканської форми правління (2014)
Процюк І. В. - Законодавча влада у парламентській республіці (2014)
Закоморна К. О. - Про деякі особливості ціннісної складової конституційного розвитку постсоціалістичних країн (2014)
Болдирєв C. В. - Інститут контрасигнації як засіб взаємодії Президента та уряду України: проблеми та перспективи (2014)
Яковюк І. В. - Європейський Парламент: динаміка правового статусу (2014)
Якименко Х. С. - Правотворча діяльність інститутів Європейського Союзу, Сало В. І., Окладна М. Г. (2014)
Гаращук І. В. - До проблеми формування комітетів (комісій) муніципальних органів зарубіжних країн (2014)
Саннікова М. В. - До питання комплексних утворень у системі права України (на прикладі аграрного права) (2014)
Черкас М. Є. - Радикалізм як форма деформації правосвідомості (2014)
Дуравкін П. М. - Податковий обов’язок: правова категорія чи наукова абстракція (2014)
Калмикова Я. С. - Доказова діяльність на стадіях розгляду справи в порядку адміністративного судочинства (2014)
Дуюнова Т. В. - Особливості забезпечення конституційного права на працю засуджених до позбавлення волі та засуджених довічно (2014)
Погребняк Н. С. - Аналітично-функціональна складова конституційно- правового статусу апарату Верховної Ради України (проблеми та перспективи) (2014)
Новак А. О. - Окремі питання визначення правової природи делегованих повноважень органів місцевого самоврядування (2014)
Онопрієнко Л. А. - Субсидіарність як принцип розбудови держави у політико-правовій думці Іоганна Альтузія (2014)
Бондаренко В. Ю. - Теоретико-правові аспекти класифікації громадських об’єднань в Україні (2014)
Любченко Я. П. - Підходи до визначення сфери альтернативних способів вирішення спорів (2014)
Шпак Ю. О. - Організація місцевого самоврядування в Японії (2014)
Шкуропацький О. І. - До питання актуальності надання військовим частинам статусу юридичної особи (2014)
Гоцуляк С. Л. - Організаційне забезпечення санітарної справи в Україні в період 1917–1921 рр. (2014)
Ковач А. В. - Особливості управління інноваційними процесами на підприємстві (2014)
Усубова Айнур Джебраил гызы - Некоторые вопросы совершенствования уголовного законодательства Азербайджанской Республики и Российской Федерации о посягательствах на культурные ценности (сравнительный аспект) (2014)
Вихідні дані (2014)
Оголошення (2014)
Майданник В. Г. - Механізми прогресування пошкодження нирок при хронічному гломерулонефриті у дітей, Бурлака Є. A., Ганусевич І. І. (2012)
Бурлака А. П. - Вплив комплексу попередників і модулятора біосинтезу убіхінону на систему церулоплазмін/трансферин, вільнорадикальне окиснення ліпідів і білків та активність матриксних металопротеїназ у крові тварин за введення доксорубіцину, Кучменко О. Б., Петухов Д. М., Ганусевич І. І., Лукін С. М., Лук’янчук Є. В., Сидорик Є. П., Делеменчук Н. В., Донченко Г. В. (2012)
Мончак І. Л. - Дослідження впливу диклофенаку та амізону на TRPV1 ворітної вени, Ядловський О. Є., Бухтіарова Т. А. (2012)
Пивоваренко Ю. В. - Природа взаємодiї мiж катiонними n оксидфеназинами та ДНК, Шабликiн О. В., Васильєв О. М. (2012)
Хара М. Р. - Метаболізм ацетилхоліну в пошкодженому адреналіном міокарді самців і самок щурів за застосування блокатора АТФ-чутливих калієвих каналів глібенкламіду та блокатора кальцієвих каналів верапамілу, Усинський Р. С. (2012)
Федорович З. Я. - Моделювання динаміки внутрішньоклітинної концентрації іонів Na+, K+, Cl-, Са2+, H+ та мембранного потенціалу лімфоцитів, Фафула Р. В., Личковський Е. І., Воробець З. Д. (2012)
Хара М. Р. - Вплив замісної терапії на стан мінерального складу кісток верхньої та нижньої щелеп у гонадектомованих самців і самиць щурів, Росоловська С. О. (2012)
Дармограй Н. М. - Вивчення умов екстракції агомелатину органічними розчинниками (2012)
Рубан А. М. - Міжфазні взаємодії вітреоретинального силікону з розчином гіалуронової кислоти, Казанець А. І., Крупська Т. В., Туров В. В. (2012)
Максимюк Г. В. - Гомеостаз іонів cолей лужних металів нативної сперми, Воробець З. Д., Максим’юк В. М. (2012)
Романовська І. І. - Фізико-хімічні властивості й офтальмонешкідливість очної лікарської мазі з лізоцимом, Сотникова О. П., Декіна С. С., Шестеренко Є. А. (2012)
Підручна С. Р. - Зміни показників неспецифічної резистентності організму при тяжкій та комбінованій травмі, Захарчук У. М., Кулянда О. О. (2012)
Ніколаєнко Т. В. - Вплив іонів свинцю на показники гепатобіліарної системи та азотистого катаболізму, Бесараб І. В., Почтарьова Г. О., Непийвода Х. Д., Лаврова К. В., Ступак Ю. А., Томачинська Л. І., Гарманчук Л. В. (2012)
Кліщ І. М. - Вікові особливості впливу парацетамолу на деякі показники пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантної системи у щурів, Погорецька Х. В., Куліцька М. І. (2012)
Посохова К. А. - Метаболічні порушення при експериментальному цукровому діабеті 2 типу та призначенні водорозчинної форми кверцетину, Зозуляк Н. Б., Ніколаєва В. В. (2012)
Вовк Т. Б. - Особливості функціонування тромбоцитів за умов розвитку системного червоного вовчака, Бурлова-Васильєва Н. К., Остапченко Л. І. (2012)
Щерба В. В. - Застосування інгібітора індуцибельної синтази оксиду азоту N-(3-(амінометил)бензил)ацетамідину при ліпополісахаридному запаленні тканин пародонта, Корда М. М. (2012)
Авдєєв О. В. - Стан ендогенної інтоксикації у тварин різного віку з гіпо- і гіперергічним пародонтитом (2012)
Сікорин У. Б. - Одержання і стандартизація екстрактів стародуба широколистого (2012)
Козак Д. В. - Вплив політравми на динаміку раннього апоптозу тканинних лімфоцитів, Гудима А. А. (2012)
Татарчук Л. В. - Особливості структурно-функціональних змін в артеріях шлуночків серця при пострезекційній легеневій гіпертензії (2012)
Уліщенко Є. О. - Віртуальний скринінг та синтез нових N-ацильних похідних S-(2-метилхінолін-4-іл)-L-цистеїну як потенційних біорегуляторів направленої дії, Бражко О. А., Омельянчик Л. О., Генчева В. І., Бражко О. О. (2012)
Марценюк В. П. - Аналіз об’єктивності новітніх методик оцінювання при викладанні біологічної та біоорганічної хімії, Сельський П. Р. (2012)
Мізь А. В. - Отруєння тетрахлорметаном: поширеність, патогенез, клінічні та морфофункціональні прояви (2012)
Коваль О. С. - Біологічно активні речовини видів роду Hypericum L., Фтемова Л. В., Дробик Н. М. (2012)
Шпак О. - Методологічне забезпечення конструктивної діяльності педагога, Вишківська В., Примаченко Н. (2014)
Kryсski А. - "Paidagogos” – "ten, ktуry prowadzi”. Koncepcja pedagoga na wspуіczesne czasy (2014)
Мадзігон В. - Особливості конкуренції на розвиток освіти та формування професійних компетенцій маркетологів виробничої сфери, Вачевський М. (2014)
Мадзігон В. - Мікроаспекти функціонування оптимізаційного розвитку підприємництва та шляхи ефективного розвитку (2014)
Білавич Г. - Розвиток неперервної сільськогосподарської освіти в Галичині на початку ХХ ст, Савчук Б. (2014)
Осадчий В. - Особливості використання електронних підручників у професійній підготовці майбутніх учителів (2014)
Ромащенко І. - Роль науково-дослідницької діяльності у формуванні творчої особистості (2014)
Сєргєєва О. - Стан професійної підготовки перекладачів в українських ВНЗ (2014)
Лисенко С. - Аналіз історико-педагогічних умов становлення гуманістичної спрямованості виховання студентів у вітчизняній вищій школі другої половини XIX – початку XX ст, Копитін Р. (2014)
Попова Т. - Дослідження організаційно-виховного процесу у вищому навчальному закладі (2014)
Ванівська О. - Ідіоматичні одиниці на позначення частин тіла в різних жанрах англомовного дискурсу: ергономічний підхід, Дубравська Д. (2014)
Страхарчук В. - Шляхи удосконалення процесу банківського споживчого кредитування, Страхарчук А. (2014)
Галів М. - Епістемологія наративного підходу в історико-педагогічній науці (2014)
Гриценко Л. - Інтерактивні технології викладання креслення у професійній підготовці конкурентноспроможних робітників (2014)
Малюга О. - До питання інтерактивних методів навчання іноземної мови студентів нефілологічних спеціальностей на заключному етапі вищої школи (2014)
Мацюк О. - Інтенсифікація процесу навчання іноземних мов засобами ІКТ під час професійної підготовки майбутніх перекладачів (2014)
Сорока Н. - До питань функції мотивації людини як основного чинника її діяльності (2014)
Романова М. - Ділова гра як засіб формування професійної компетентності молодших спеціалістів (2014)
Білецька І. - Двомовна освіта та її функціонування у США (2014)
Каньковський І. - Реалізація моделі позиційного навчання в процесі професійної підготовки інженера-педагога автотранспортного профілю (2014)
Мішеніна Т. - Організація науково-дослідницької роботи майбутніх учителів філологічних спеціальностей у змісті компетентнісно-орієнтованої вищої освіти (2014)
Косопуд Б. - Камерно-вокальна шевченкіана у творчості львівських композиторів (2014)
Лазуренко О. - До проблеми визначення змісту емоційної компетентності (2014)
Маляров О. - Формування професійної культури майбутнього інженера-педагога (2014)
Сенкевич Д. - Тенденції розвитку менеджменту та економічна сутність функцій менеджменту в галузі освіти (2014)
Жуковські В. - Управління сферою послуг підприємств роздрібної торгівлі в сучасних умовах (2014)
Василиків І. - Інформаційні технології у формуванні маркетингової компетенції майбутніх спеціалістів (2014)
Савка І. - Сучасна економічна освіта молоді як основа формування професійної компетенції (2014)
Гжещук В. - Якості менеджера навчального закладу та управління менеджментом в закладах освіти (2014)
Чередніченко Н. - Інтеграційні педагогічні функції вчителів інформатики в Нідерландах (2014)
Скляренко Н. - Моделі аргументації у процесі навчання монологу-доказу німецькою мовою після англійської (2014)
Суровицька М. - Вплив гри на розвиток особистості молодших школярів (2014)
Губський Ю. І. - Вивчення біохімічних та структурно-динамічних параметрів мембран еритроцитів за умов гострого больового синдрому та дії кеторолаку і α-токоферолу ацетату, Бухтіарова Т. А., Горюшко Г. Г., Літвінова Н. В., Парамонова Г. І., Бабенко Л. П., Курапова Т. М., Величко О. М. (2012)
Рясний В. М. - Синергізм дії вітаміну d3 та метиленбісфосфонової кислоти в регуляції мінерального обміну за експериментального дисфункціонального остеопорозу, Великий О. М., Калашніков О. В., Шиманський І. О. (2012)
Олещук О. М. - Зміни біохімічних показників стану печінки при експериментальному цирозі та за дії модуляторів синтезу оксиду азоту (2012)
Ткаченко І. М. - Перспективи одержання та використання наночасток гідроксіапатиту стронцію для профілактики і лікування підвищеної стертості зубів, Роговцов О. О. (2012)
Драпак О. Я. - Вплив гіпертонічної хвороби на клінічний перебіг хронічного панкреатиту і показники цитокінового профілю пацієнтів (2012)
Дзецюх Т. І. - Особливості перебігу вільнорадикальних процесів і стану антиоксидантної системи за умов експериментального гострого пародонтиту на тлі гіпотиреозу, Кліщ І. М. (2012)
Сопотніцька В. В. - Корекція ліпофлавоном порушень окиснювальних процесів при пародонтиті, Корда М. М. (2012)
Горицький В. М. - Аспартат- і аланінамінотрансфераза слизової оболонки порожнини рота при гіперергічному запаленні й дії постійного магнітного поля, Лаповець Л. Є. (2012)
Мізь А. В. - Морфологічна оцінка структурної перебудови стінки тонкої кишки та динаміка показників ендогенної інтоксикації у щурів з гострим ураженням тетрахлорметаном у віковому аспекті (2012)
Погорецька Х. В. - Динаміка показників процесів енергозабезпечення у печінці білих щурів різних вікових періодів з ацетамінофеновим ураженням, Кліщ І. М., Куліцька М. І. (2012)
Галагдина А. А. - Довготривалі ефекти порушення кровообігу в басейні сонних артерій на показники протео- і фібринолітичної активності в слизовій ротової порожнини щурів зі стрептозотоциніндукованим діабетом (2012)
Гевкалюк Н. О. - Білки гострої фази запалення як показники неспецифічної резистентності організму дітей, хворих на ГРВІ (2012)
Підручна С. Р. - Метаболічні зміни у серцевому м’язі при тяжкій і комбінованій травмі після корекції ліофілізованими ксеноімплантатами, Гонський Я. І., Соколова Л. В. (2012)
Гурська О. В. - Накопичення біологічно активних сполук в онтогенезі Pyrethrum Partenium (L.) Smith., Пида С. В. (2012)
Козак М. Р. - Біохімічні та фізичні властивості полімеру, виготовленого на основі акрилової кислоти, Олійник А. В., Остапів Д. Д., Заіченко О. С., Влізло В. В. (2012)
Сатурська Г. С. - Патогенетична оцінка процесів синтезу та ферментативного гідролізу ацетилхоліну в міокарді щурів на етапах розвитку дифузного кардіосклерозу (2012)
Стечишин І. П. - Вплив препаратів кверцетину на пероксидне окиснення ліпідів у міокарді при експериментальному цукровому діабеті 2-го типу, Лепявко А. А. (2012)
Бігдан О. А. - Дослідження фармакологічної активності серед 3-ацетилтіо-5-(2-, 3-, 4-фторфеніл)-1,2,4-тріазолів, 1-((5-(2-, 3-, 4-фторфеніл)-4н-1,2,4-тріазол-3-іл)сульфоніл)етанонів та 1,2-біс(5-(2-, 3-, 4-фторфеніл)-1н-1,2,4-тріазол-3-іл)дисульфідів, Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2012)
Мерецький В. М. - Пероксидне окиснення ліпідів та антиоксидантний захист у тканині серця і легень тварин з черепно-мозковою травмою та стрептозотоциновим цукровим діабетом (2012)
Мерецька І. В. - Вплив нового гіпоглікемічного рослинного збору на динаміку показників цитокінового статусу при цукровому діабеті (2012)
Качула С. О. - Вплив тютюнокуріння на активність α-амілази слини, Курлянцева А. Ю., Шунков В. С. (2012)
Лепявко А. А. - Стан системи гемостазу в хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (2012)
Левенець С. С. - Використання харчових продуктів, що містять олію вівса і комплекс вітамінів А, С, Е, у лікуванні дітей, хворих на бронхіальну астму (2012)
Косовська Т. М. - Використання антиоксидантних препаратів у педіатричній практиці (2012)
Бекус І. Р. - Карнітин – його роль при дії ксенобіотиків (2012)
Табалюк Т. А. - Клінічна оцінка реакції фотополімеризації колагенових волокон рогівки при кератоконусі (2012)
Пацкань Л. О. - Вплив тіотриазоліну на процеси вільнорадикального окиснення білків плазми крові та печінки щурів при гострому отруєнні парацетамолом на тлі нітритної інтоксикації (2012)
Франчук О. А. - Лікування передменструального синдрому з використанням фітопрепарату "ТазалокТМ” (2012)
Мисула Ю. І. - Порівняльний аналіз нейролептичної терапії хворих на параноїдну форму шизофренії (2012)
Бандрівський Ю. Л. - Роль пероксидної оксигенації ліпідів у розвитку патології пародонта (2012)
Мацко Н. В. - Роль імуноцитокінових порушень у патогенезі пародонтиту, асоційованого з гастродуоденальними виразками (2012)
Геращенко І. І. - Дослідження макромолекулярної структури препарату "Склоподібне тіло” методами інфрачервоної та лазерної кореляційної спектроскопії, Маркіна А. І., Горчев В. Ф. (2013)
Олещук О. М. - Вплив блокатора синтезу оксиду азоту на стан печінки при внутрішньопечінковому холестазі (2013)
Гавриляк В. В. - Структурні зміни кератину волоса людини за норми та патології, Сенцев Л. Ю., Шехович О. М. (2013)
Мельник А. В. - Статеві відмінності метаболізму гомоцистеїну в печінці щурів, Заічко Н. В., Волощук Н. І. (2013)
Гембаровський М. В. - Вплив харчової депривації на показники пероксидного окиснення ліпідів та системи антиоксидантного захисту печінки щурів, Кліщ І. М., Марущак М. І. (2013)
Полякова В. В. - Особливості впливу таурину та гліцину на організм щурів за алоксаніндукованого цукрового діабету, Данченко Н. М., Весельський С. П. (2013)
Криницька І. Я. - Функціональний стан системи антиоксидантного захисту крові у щурів з модельованим гепатопульмональним синдромом (2013)
Гоженко А. І. - Відхилення глутатіонової антипероксидної системи в динаміці періоду гострої реакції на краніоскелетну травму, Гудима А. А., Борис Р. М. (2013)
Мерецький В. М. - Особливості вуглеводного і білкового обміну за умов черепно-мозкової травми та експериментального цукрового діабету, Корда М. М. (2013)
Вовк Т. Б. - Вплив Ig G сироватки крові хворих на системний червоний вовчак на потенційну активність антитромбіну ІІІ та плазміногена, Кравченко Н. К., Остапченко Л. І. (2013)
Кліщ І. М. - Стан ендогенної інтоксикації та показників неспецифічного імунного захисту організму при місцевому використанні подрібненого субстрату ліофілізованого ксенодермоімплантата для закриття інфікованих опікових ран ІІІ–ІV ступенів в експерименті, Цимбалюк А. В. (2013)
Юріїв К. Є. - Роль системи оксиду азоту та холінергічної регуляції в механізмах некротичного пошкодження міокарда у щурів різної статі, Бондаренко Ю. І. (2013)
Савула М. М. - Особливості концентрації сечової кислоти в плазмі крові хворих на туберкульоз легень, лікованих препаратами І і ІІ рядів, Майовецька Н. С., Якимів І. С., Лопушанська О. І. (2013)
Ляхович Р. М. - Вплив тривалої внутрішньошлункової оксигенації в поєднанні з тіотриазоліном на показники гуморального імунітету та ендогенної інтоксикації (2013)
Степанець І. О. - Отримання та характеристика імуноглобулінів класу G із сироватки крові щурів з хронічною алкогольною інтоксикацією, Кравченко Н. К., Остапченко Л. І. (2013)
Соколова Л. В. - Якісна ідентифікація біологічно активних речовин сублімованого порошку аронії (2013)
Бандрівський Ю. Л. - Вміст цитокінів та С-реактивного протеїну в сироватці крові працівників спиртового виробництва із запально-дистрофічними захворюваннями тканин пародонта, Мрочко О. І., Бандрівська Н. Н. (2013)
Придруга С. М. - Особливості антиоксидантного захисту в патогенезі проявів травматичної хвороби та їх корекція (2013)
Колодницька Г. Б. - Патогенетичне обґрунтування доцільності інгібування iNOS при запаленні тканин пародонта на фоні цукрового діабету, Коропчук В. М., Корда М. М. (2013)
Децик О. І. - Модулювання активності no-ергічної системи у шлунку за умов стрептозотоциніндукованої гіперглікемії, Скляров О. Я. (2013)
Левків М. О. - Морфологічна оцінка структурних змін внутрішньочасточкових проток та артерій привушної слинної залози при механічній жовтяниці, Шульгай А. Г. (2013)
Ярема О. М. - Зміна структурно-функціонального стану тонкої кишки при експериментальному ураженні організму алюмінію хлоридом (2013)
Мельник О. В. - Активність аргінази в лімфоцитах периферичної крові хворих на реактивний артрит, Корнійчук О. П., Воробець З. Д. (2013)
Матолінець Т. М. - Корекція змін стану про- та антиоксидантної систем у тварин за умов експериментального алергічного альвеоліту, Матолінець О. М. (2013)
Дзецюх Т. І. - Показники ендогенної інтоксикації у щурів з гострим пародонтитом на тлі мерказоліліндукованого гіпотиреозу (2013)
Кліщ І. М. - Показники ендогенної інтоксикації та гуморального імунітету у тварин при хронічному простатиті й доброякісній гіперплазії на фоні одночасного впливу токсичного ксенодермального екстракту, Хорош В. Я. (2013)
Креховська-Лепявко О. М. - Особливості впливу амінокислот L орнітину та L-аргініну на функціональний стан нирок у щурів в умовах гострого токсичного гепатиту, Гудима А. А., Городецький В. Є. (2013)
Середницька К. Р. - Особливості біосинтезу серотоніну в мозку щурів із стрептозотоциніндукованим цукровим діабетом 2-го типу, Конопельнюк В. В., Савчук О. М. (2013)
Корнійчук І. Ю. - Функціональний стан печінки у хворих на неалкогольний стеатоз печінки та стеатогепатит у динаміці лікування атоксілом (2013)
Гнатів В. В. - Активні форми кисню в патогенезі ангіопатій при цукровому діабеті 2-го типу, Демчак Х. С., Бабуленко О. М. (2013)
Мочурад Б. І. - Бароковий концерт для гобоя (2013)
Кузьмінський І. Ю. - Доба становлення партесного багатоголосся (2013)
Кот А. А. - Етап творчої зрілості в драматургії біографічного сценарію композитора (2013)
Денисенко Я. О. - Традиція бароко в сучасному гобойному виконавстві (2013)
Стасюк С. О. - Жанрові архетипи драматичних концепцій П. І. Чайковського (2013)
Мартиненко О. П. - Камерна симфонія Бориса Чайковського: варіації в контексті раціонально-конструктивних тенденцій формоутворення (2013)
Максименко Д. П. - Циклічні концерти для саксофона з оркестром (ХХ століття): композиційно-драматургічний аспект (2013)
Морозова Я. В. - Скрипкові засоби музичної виразності в сонаті П. Хіндеміта ор. 31 №2 (2013)
Мартинова Н. І. - Фортепіанний цикл "Спорт та розваги" Еріка Саті: відображення урбаністичної поетики в сюрреалістичному ракурсі (2013)
Гаргай О. М. - Скрипкова сонористика А. Нікодемовича (2013)
Свірідова С. В. - Камерний концерт як прояв неокласичних тенденцій у творчості О. Зноско-Боровського (2013)
Зіпа К. С. - Ім’я музичного твору як елемент його образно-смислового контексту (на прикладі опусу Юлії Гомельської "гербарій… музика спогадів") (2013)
Сетун О. Д. - Риси комічної опери у міні-моноопері К. Цепколенко "Сьогодні ввечері "Борис Годунов”" (2013)
Ванюга Л. С. - Українсько-польський театральний діалог (2013)
Грушецький Я. І. - Поетика українського фольклору і народного театру ляльок як фактор оновлення художньої мови професійного театру ляльок України (остання чверть ХХ століття) (2013)
Архангородська А. В. - Драматургічні функції кіномузики у фільмі "Мамай" (2013)
Безручко О. В. - Ю. М. Терещенко: режисер документальногокіно і педагог екранних мистецтв (2013)
Полянський Т. В. - Мюзикл як поліжанровий феномен музичного театру: історія та перспективи (2013)
Кравченко Н. І. - Атрибуція ікони "Цвєтоносіє" із церковної колекції храму Святого Стефана (м. Афіни, Греція), Бродченко О. Ю. (2013)
Лисенко-Ткачук І. В. - Синтез мистецтв у сучасному міському середовищі (на прикладі Маріїнського архітектурного комплексу) (2013)
Чілікіна Н. О. - Проблема виразності тіла (body) як джерела знакових кодів у когнітивній системі розпізнавання танцю (2013)
Северинова М. Ю. - Філософсько-музикознавчі підходи до вивчення архетипів як "спів/буття" (2013)
Радзієвський В. О. - Молодіжні субкультури: до проблеми класифікації (2013)
Тюрікова О. В. - Український фольклор і сучасність: аксіологія збереженості (за матеріалами Донецького регіону) (2013)
Кротова Т. Ф. - Формування ідентичності американської моди на межі ХІХ – ХХ століть (2013)
Шандренко О. М. - Комунікативні аспекти моди в контексті віртуальної реальності (2013)
Книшева Л. В. - Роль системи середньої професійної музичної освіти у культурній розбудові Донеччини (2013)
Ліва Н. В. - Бардівські тенденції в музичній культурі романтизму ХІХ століття та рок-культурі (2013)
Бадалов О. П. - Діяльність студентських хорів у контексті розвитку академічного хорового виконавства Чернігівщини (2013)
Чернета Т. О. - Кобзарі і бандуристи у Катеринославському товаристві "Просвіта" (2013)
Доманська О. А. - Сценічний простір сучасних арт-практик (2013)
Порцев М. В. - Джазове гітарне виконавство у пострадянському соціокультурному просторі: витоки, тенденції, перспективи (2013)
Немцова Л. О. - Хорові твори на вірші Івана Франка у фокусі музикознавчої думки (2013)
Sandeep Arya - Microfluidic Mechanics and Applications: a Review , Saleem Khan, Akhil Vaid, Harneet Kour, Parveen Lehana (2013)
Kaleemulla S. - Effect of Annealing on Structural and Optical Properties of Cu Doped In2O3 Thin Films, Madhusudhana Rao N., Sai Krishna N., Kuppan M., Rigana Begam M., Shobana M. (2013)
Humeniuk L. M. - Influence of Doping of Titanium Dioxide by Zirconium and Niobium on its Morphology, Budzulyak I. M., Ilnytskyy R. V. (2013)
Nandre S. J. - FT-IR, Thermal and Optical Studies on Gel Grown Cobalt Tartrate Crystals, Shitole S. J., Ahire R. R. (2013)
Ghahramani S. - Optical Properties of MgF2 / MgF2 / Glass and MgF2 / TiO2 / Glass, Kangarlau H. (2013)
Sakun T. M. - Photoconductivity of the Polymer Layer with Resazurin Sodium at Two-Photon Excitation (2013)
Reshi H. A. - Grain Size Induced Metal-Insulator Transition in La0.7Sr0.3MnO3 Compounds, Shelke V. (2013)
Abhishek Mukherjee - Modeling of Field Effect Mobility Using Grain Boundaries on Nanocrystalline Slicon Thin-Film Transistor (nc-Si TFT), Prachi Sharma, Navneet Gupta (2013)
Sumanta Kumar Tripathy - Effect of the Type of the Substrates on CO Gas Sensing of SnO2 Thin Film Prepared by Sol-Gel Method, Bhabani Prasad Hota, Jahnavy V. Siva (2013)
Fedosov S. N. - Critical Dependence of Polarization Phenomena in Ferroelectric Polymers on Conductivity, Von Seggern H. (2013)
Gnilenko A. B. - Mechanically Stacked Triple-junction GaInP / GaAs / Si Solar Cell Simulation, Plaksin S. V. (2013)
Bikshalu K. - Comparison of Atomic Level Simulation Studies of MOSFETs Containing Silica and Lanthana Nano Oxide Layers, Manasa M. V., Reddy V. S. K., Reddy P. C. S., Venkateswara Rao K. (2013)
Ahmed W. K. - Investigating Impact of the Interfacial Debonding on the Mechanical Properties of NanoFiber Reinforced Composites (2013)
Voznyi V. - Development of the RF Ion Sources for Focused Ion Beam Accelerators, Miroshnichenko V., Mordyk S., Shulha D., Storizhko V., Tokman V. (2013)
Daoud S. - Elastic, Optoelectronic and Thermal Properties of Boron Phosphide, Bioud N., Belagraa L., Lebgaa N. (2013)
Subhramita Basak - Design and Analysis of a High Speed, Power Efficient 8 Bit ALU Based on SOI / SON MOSFET Technology, Anindya Jana, Subir Kumar Sarkar (2013)
Azza Mazrouaa - Preparation of Emulsion Polymerization from Styrene Vinylpyrrolidone and Studying their Thermal Stability and Electrical Conductivity, Abdelfatah Badawi, Nahla Mansour, Mohamed Fathy, Maher Elsabee (2013)
Киця А. Р. - Спектри екстинкції водних золів наночастинок срібла як характеристика їх розміру та полі дисперсності, Решетняк О. В., Базиляк Л. І., Гринда Ю. М. (2013)
Петрушенко И. К. - Структурные и механические свойства графена, функционализированного атомарным кисло родом (2013)
Корбутяк Д. В. - Синтез і спектри фотолюмінесценції композитних плівок з нанокристалами сульфіду кадмію, Токарєв С. В., Шевчук О. М., Ільчук Г. А., Токарев В. С., Будзуляк С. І., Курик А. О. (2013)
Гайша О. О. - Імітаційне моделювання конденсації речовини у нанопосудині з використанням парного потенціалу міжатомної взаємодії, Ушкац М. В. (2013)
Мазманiшвiлi О. С. - Вплив кореляції між модами поляризації на статистичні властивості гаусiвського низькоiнтенсивного випромінювання, Князь I. О. (2013)
Малашенко А. Г. - Модель молекулярного переключателя на основе молекулы пероксида водовода, Сакун Т. Н., Кондратенко П. А., Лопаткин Ю. М. (2013)
Симкин А. В. - Термоэлектрическая эффективность низкотемпературных генераторных материалов и возможности её повышения, Бирюков А. В., Репников Н. И., Иванов О. Н. (2013)
Пуганцева О. В. - До питання про ефективність електрон-фононної взаємодії у наноплівках дийодиду свинцю, Крамар В. М. (2013)
Оленич І. Б. - Вплив термічного окислення на процеси перенесення носіїв заряду в поруватому кремнії (2013)
Рудченко С. О. - Структура и механические свойства фуллерита С60, Пугачёв А. Т., Пуха В. Е., Стариков В. В. (2013)
Тищенко И. Ю. - Использование трансформаторного плазмотрона для синтеза нанопорошка кремния, Кузема П. А. (2013)
Джежеря Ю. И. - Влияние косвенного обменного взаимодействия на ферромагнитный резонанс в магнитных наногранулированных пленках, Кравец А. Ф., Козак И. М., Шипиль Е. В., Погорелый А. Н. (2013)
Prashant Kumar - The Study of Physical Parameters of Pb Modified Germanate Chalcogenide Glass, Vivek Modgil, Subhash Chand, Rangra V. S. (2013)
Soni B. H. - Studies on ZnO Nanorods Synthesized by Hydrothermal Method and their Characterization, Deshpande M. P., Bhatt S. V., Garg N., Chaki S. H. (2013)
Калькута С .А. - Моделирование атомной структуры и распределения вакансий в ионном проводнике LaxCe1/2 – xLixTiO3 (2013)
Беседіна А. С. - Вікові особливості змін аргіназо-no-синтазної системи у пацієнтів з ішемічною хворобою серця (2013)
Борис Р. М. - Відхилення вмісту циркулюючих імунних комплексів та імуноглобулінів класів A, M, G сироватки крові в динаміці періоду гострої реакції на експериментальну краніоскелетну травму, Гоженко А. І. (2013)
Воронкова Ю. С. - Регуляція енергетичного обміну еритроцитів за допомогою речовини з почверним зв’язком, Штеменко Н. І. (2013)
Загайко А. Л. - Порівняльне дослідження дії поліфенольних концентратів з винограду та ліпотропних речовин на моделі хронічного тетрахлорметанового гепатиту, Заїка С. В., Сенюк І. В. (2013)
Лихацька Г. В. - Клініко-біохімічні показники у хворих на цироз печінки під впливом комплексної терапії із застосуванням енерліву (2013)
Москва Х. А. - Вплив піоглітазону на рівень тиреотропного гормону у хворих на гіпотиреоз та предіабет, Лаповець Л. Є., Кіхтяк О. П. (2013)
Рега Н. І. - Вплив лікування тіотропіум бромідом на стан пероксидного окиснення ліпідів у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (2013)
Романовська І. І. - Співокиснення фенольних субстратів у пероксидазному каталізі, Осійчук О. В., Севастьянов О. В. (2013)
Щерба В. В. - Гуморальний імунітет при пародонтиті на фоні хронічного гепатиту, Калинський М. І., Корда М. М. (2013)
Гнатюк М. С. - Структурно-функціональне дослідження особливостей вікової перебудови артерій піднижньощелепної залози, Посоленик Л. Я. (2013)
Онисковець М. Я. - Вплив свинцю на експресію білків теплового шоку Hsp70 і Hsc70 у печінці та лейкоцитах коропа, Снітинський В. В. (2013)
Придруга С. М. - Динаміка показників цитолізу й ендогенної інтоксикації в період пізніх проявів травматичної хвороби та їх корекція тіотриазоліном, Бондаренко Ю. І., Борис Р. М. (2013)
Гевкалюк Н. О. - Деякі показники стану оксидантно-антиоксидантної системи при грипозному стоматиті у дітей (2013)
Мисула М. С. - Особливості метаболічних процесів у хворих після перенесеного ішемічного півкульного інсульту (2013)
Гембаровський М. В. - Вплив L-карнітину на показники ендогенної інтоксикації за умови експериментального токсичного ураження парацетамолом на тлі харчової депривації (2013)
Сохор Н. Р. - Зміни вмісту стабільних метаболітів оксиду азоту в гострому періоді ішемічного інсульту, Шкробот С. І., Бударна О. Ю. (2013)
Ніженковська І. В. - Креатинфосфокіназна система організму людини. оцінка ефективності застосування екзогенного фосфокреатину при різних патологічних станах людини, Гладчук А. Б., Яніцька Л. В. (2013)
Титул, зміст (2014)
Дробенко Б. Д. - Оцінка придатності елементів енергетичного обладнання до експлуатації понад парковий ресурс, Будз С. Ф., Асташкін В. І. (2014)
Різун А. Р. - Технологічний процес та обладнання для електророзрядного локального знеміцнення грунтів різної міцності і структури, Голень Ю. В., Денисюк Т. Д. (2014)
Данько В. А. - Технологія виробництва голограмних дифракційних граток на основі неорганічних вакуумних фоторезисторів, Індутний І. З., Луканюк М. В., Минько В. І., Шепелявий П. Є. (2014)
Шелягін В. Д. - Розробка технології та обладнання автоматизованого лазерного зварювання для виготовлення деталей теплообмінників корабельних двигунів, Лукашенко А. Г., Хаскін В. Ю., Лукашенко Д. А., Лукашенко В. А. (2014)
Моргун В. В. - ФВпровадження у виробництва нових, стійких до стресових факторів, високопродуктивних сортів озимої пшениці, створених на основі використання хромосомної інженерії та маркер-допоміжної селекції, Гаврилюк М. М., Оксьом В. П., Моргун Б. В., Починок В. М. (2014)
Дем’янчук Г. В. - Об’єкти промислової власності в процесі комерціалізації інновацій (2014)
Підоричева І. Ю. - Інноваційна діяльність в промисловості України: проблеми, ризики, напрями активізації (2014)
Бубенко П. Т. - Инновационная система Харькова: состояние, проблемы, перспективы, Гагауз И. Б., Гусев В. А., Лукьянец С. П. (2014)
Ваврух П. О. - Динаміка інтегральних маркерів ендогенної інтоксикації, спричиненої введенням цитостатиків, Боднар Я. Я., Ваврух Г. П. (2013)
Швець В. М. - Фосфоліпідний склад гомогенату серця дорослих і старих щурів та особливості його модуляції при стресі (2013)
Федевич Ю. М. - Вплив гаптоглобіну на киснезв’язувальні та нітритредуктазні властивості гемоглобіну (2013)
Кулініч О. С. - Модуляція гепатотоксичності цисплатину кластерними сполуками ренію(ІІІ) у моделі канцерогенезу, Дьомшина О. О., Штеменко Н. І. (2013)
Мисула І. Р. - Перебіг пародонтиту при гіпоергічному та гіперергічному типах запальної реакції на фоні адреналінової міокардіопатії, Суховолець І. О. (2013)
Борис Р. М. - Динаміка ферментативної ланки антиоксидантного захисту в період гострої реакції на поєднану краніоскелетну травму (2013)
Павлишин Г. А. - Оцінка показників вуглеводного обміну в дітей з надмірною масою тіла та ожирінням, Козак К. В. (2013)
Вовк Т. Б. - Вплив Ig G хворих на системний червоний вовчак на показники хронометричних тестів (2013)
Яковлєва Л. В. - Порівняльна характеристика розвитку діабетичної нефропатії через 1 і через 3 місяці від початку індукції інсулінзалежного цукрового діабету та вплив густого екстракту з листя берези бородавчастої на її прогресування, Чорна Н. С., Бабенко Д. М. (2013)
Пида В. П. - Дослідження гепатозахисних властивостей густого екстракту з бруньок обліпихи крушиноподібної на моделі тетрациклінового гепатиту (2013)
Яковлєва Л. В. - Вивчення специфічної фармакологічної активності стоматологічної настоянки "Касдент” на моделі експериментального гінгівіту в щурів, Стефанів І. В. (2013)
Глушко К. Т. - Імунологічні особливості у дітей із хронічною патологією травної системи на фоні токсокарозу (2013)
Семенів Д. В. - Дослідження кардіопротекторних властивостей субстанції аронії гідрофільної на моделі адреналінового міокардиту в щурів (2013)
Сиротинська І. Д. - Досвід використання нетрадиційних форм проведення лекцій для іноземних студентів (2013)
Палиця Л. М. - Токсичність фулеренів: оцінка ризику їх впливу на здоров’я людей, Ястремська С. О., Корда М. М. (2013)
Галицький В. А. - Нерівномірність локалізації сайтів СG і CNG у транскриптах генів Xist та Tsix (2013)
Ольховський О. С. - Вплив пропаргілгліцину та натрію гідрогенсульфіду на вміст H2S і показники про-антиоксидантної системи в міокарді щурів різного віку, Заічко Н. В. (2013)
Губський Ю. І. - Вивчення субмолекулярних та квантово-хімічних механізмів антиоксидантної дії природних і синтетичних фенолів. ІІ. статична поляризація та розподіл зарядів, Афанасенко О. В. (2013)
Ястремська С. О. - Вплив карбонових наночастинок на функціональний стан мембран еритроцитів, Палиця Л. М., Матвіїв Н. Я., Ястремська І. М., Корда М. М. (2013)
Посохова К. А. - Вплив тівортіну на перебіг вагітності, стан плодів та новонароджених при експериментальному антифосфоліпідному синдромі, Сампара С. Р., Сак І. Ю. (2013)
Раєцька Я. Б. - Відтворення експериментальної моделі хімічного опіку стравоходу І ступеня в щурів, Іщук Т. В., Савчук О. М., Остапченко Л. І. (2013)
Дзецюх Т. І. - Вплив комбінованих таблеток на основі екстракту з кореня ехінацеї, аскорбінової кислоти та цинку аспарагінату на показники ендогенної інтоксикації в щурів із гострим пародонтитом на тлі мерказоліліндукованого гіпотиреозу, Кліщ І. М. (2013)
Раєцька Я. Б. - Активність амінотрансфераз у сироватці крові щурів при злоякісному рості карциноми Герена за умов введення антиоксидантного препарату, Іщук Т. В., Моргаєнко О. О., Остапченко Л. І. (2013)
Бойко Т. В. - Гетерогенність змін показників ендогенної інтоксикації залежно від чинників ризику остеопорозу у хворих на хронічний гастродуоденіт у поєднанні з хронічним панкреатитом, Лихацька Г. В. (2013)
Видойник О. Я. - Динаміка Змін продукції білків гострої фази запалення в дітей із стоматологічною захворюваністю на тлі бронхіальної астми (2013)
Ковальчук А. О. - Особливості синдрому ендогенної інтоксикації при проведенні раннього хірургічного лікування з використанням гідрогелевих регенеративних засобів та губчастих сорбуючих матеріалів (2013)
Герасимець А. Ю. - Біохімічні зміни у гомогенаті рогівки кроля за умов механічної непроникної травми рогівки та її корекції кератоксеноімплантатом, Герасимець І. І., Хара М. Р. (2013)
Демкович А. Є. - Роль порушень оксидаційних процесів у динаміці розвитку експериментального постекстракційного альвеоліту та їх корекція тіотриазоліном (2013)
Галицький В. А. - МікроРНК-опосередковане обмеження проліферації клітин та канцерогенез, Гонський Я. І. (2013)
Каплаушенко А. Г. - Вивчення протитуберкульозної дії нових ацилгідразидів 2-(5-R-4-R1-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетатних кислот (2013)
Кирилів М. В. - Оксидативний стрес у білих щурів за умов токсичного впливу іонів кадмію (2013)
Геряк С. М. - Експериментальна модель організації артеріального русла матки у клімактеричному віці при ожирінні (2013)
Вольська А. С. - Вплив тіотриазоліну та ацетилцистеїну при їх лікувально-профілактичному введенні на стан печінки при гострому ураженні парацетамолом (2013)
Яремчук О. З. - Дослідження концентрації нітрит-аніона та прозапальних цитокінів при гострому експериментальному панкреатиті та за дії модуляторів синтезу оксиду азоту (2013)
Садляк О. В. - Ендотелій як регулятор імунних, запальних та вільнорадикальних процесів, опосередкованих системою L-аргінін–оксид азоту (2013)
Петренко О. М. - Роль металопротеїназ матриксу в процесах загоєння ран, Тихомиров А. О. (2013)
До ювілею академіка І. М. Трахтенберга (2013)
До ювілею професора М. І. Калинського (2013)
Бурлова-Васильєва М. К. - Стан системи фібринолізу хворих на атеротромботичний ішемічний інсульт та кардіоемболічний ішемічний інсульт на фоні миготливої аритмії, Кравченко Н. К., Мельник В. С. (2014)
Гаділія О. П. - Застосування низькомолекулярної органічної сполуки КУД 259 у профілактиці виразкоутворення, викликаного нестероїдними протизапальними засобами, Тимошенко М. О., Остапченко Л. І. (2014)
Котюжинська С. Г. - Ліпопротеїнліпазна активність ліпідтранспортної системи при гіпергепаринемії, Васюк В. Л. (2014)
Демченко О. М. - Роль тиреоїдних гормонів у формуванні когнітивної функції (2014)
Регеда М. С. - Вплив тіотриазоліну на стан про- та антиоксидантного балансу в легенях морських свинок за умов розвитку експериментальної бронхіальної астми, Колішецька М. А. (2014)
Андрейчин С. М. - Патогенетична роль зв’язувальної функції сироваткового альбуміну при гострому токсичному алкогольному гепатиті, Скірак З. С. (2014)
Ольховський О. С. - Вплив тривалого введення тіолактону гомоцистеїну на вміст гідрогенсульфіду та показники про-антиоксидантної системи міокарда щурів різних вікових груп (2014)
Гарасимів І. М. - Жовчовидільна, поглинально-видільна та глікогенсинтезувальна функції печінки за умов гострого холодового стресу в експерименті (2014)
Єрьоменко Р. Ф. - Гістоморфологічне обґрунтування використання екстракту з трави люцерни посівної для корекції білкового обміну при патології печінки, Малоштан Л. М. (2014)
Хара М. Р. - Статеві відмінності метаболізму ацетилхоліну та структурних змін у міокарді при експериментальному гіпертиреозі, Гаврисьо В. А. (2014)
Малоштан А. В. - Протизапальна й антимікробна активність песаріїв "Фітовагін” та їх складових частин, Загайко А. Л., Малоштан Л. М. (2014)
Демид А. Є. - Компонентний склад ефірної олії вербозілля лучного (Lysimachia Nummularia L.) (2014)
Зятковська О. Я. - Особливості ендотоксикозу в умовах скелетної травми, опіку та їх поєднання (2014)
Козак Д. В. - Вплив політравми на динаміку антиоксидантно-прооксидантного балансу в тканині печінки у динаміці політравми (2014)
Заєць Т. А. - Стан жовчовидільної функції печінки за умов краніоскелетної травми, ускладненої крововтратою, Гудима А. А. (2014)
Посохова К. А. - Акушерський антифосфоліпідний синдром і система оксиду азоту (огляд літератури і результати власних досліджень), Сак І. Ю., Сампара С. Р. (2014)
Нечипорук В. М. - Роль тиреоїдних гормонів в обміні гомоцистеїну, Заічко Н. В., Мельник А. В., Корда М. М. (2014)
Макарчук В. А. - Особливості розподілу S-100B і гліального фібрилярного кислого протеїну в головному мозку та підшлунковій залозі щурів за умов панкреатичної енцефалопатії, Ушакова Г. О. (2014)
Вельчинська О. В. - Протипухлинна активність хіміко-біологічних аддуктів 1,1-біс- (2014)
Кущ О. Г. - Вуглеводний код антигенпрезентуючих клітин плаценти (2014)
Андрейчин Ю. М. - Оцінка біохімічних маркерів ремоделювання кісткової тканини у хворих на верхньощелепний синусит, Хлєбан О. В. (2014)
Іваночко Р. Б. - Стан системи NO-синтаза/аргіназа й оксидативних процесів у лімфоцитах крові хворих із хронічною нирковою недостатністю до та після сеансу гемодіалізу, Скляров О. Я. (2014)
Лимар Л. Є. - Сучасні підходи до прегравідарної підготовки жінок з порушеннями менструальної функції на тлі хронічних захворювань травної системи (2014)
Сухомлин Т. А. - Біохімічні зміни в сполучній тканині легень за умов опікової хвороби та їх корекція препаратом "Ліпін”, Нетюхайло Л. Г. (2014)
П’ятницький Ю. С. - Експериментальне вивчення антигенних властивостей кріоксенодерми, Олещук О. М., Бондаренко Ю. І. (2014)
Грабовська О. І. - Інтенсивність оксидативного стресу крові щурів за розвитку карциноми Герена та введення цисплатину, Кириченко С. В., Штеменко Н. І. (2014)
Твердохліб Н. О. - Морфологічна характеристика слизової оболонки порожнини рота при механічній жовтяниці за умов застосування коригувальних впливів (2014)
Максимлюк В. І. - Дисфункція щитоподібної залози на фоні вузлових утворів (2014)
Маслак Г. С. - Експонування a1,2-фукоантигенiв на лiмфоцитах хворих на iстинну полiцитемiю та сублейкемiчний мiєлоз (2014)
Дуда К. М. - Рівень імунологічної адаптації в сироватці крові щурів при пародонтиті на тлі цукрового діабету 2 типу (2014)
Загайко А. Л. - Застосування інгібіторів JNK-кіназ при лікуванні дисліпідемій, Кравченко Г. Б., Кочубей Ю. І. (2014)
Іванюк Н. О. - Реставрація двовимірного образу методом умовної деконволюції в області трансформант перетворення Адамара (2014)
Piltyay S. I. - Enhanced C-band Coaxial Orthomode Transducer (2014)
Гусєва О. В. - Задача мікрохвильової візуалізації для двовимірної екранованої структури, Горб М. С. (2014)
Бичковський В. О. - Прогнозування ефективності інформаційного обміну в групі операторів, Реутська Ю. Ю. (2014)
Бойко Ю.М. - Проблеми синтезу пристроїв тактової синхронізації приймачів супутникових телекомунікаційних систем передачі інформації, Єрьоменко О.І. (2014)
Кашуба С. В. - Оцінка ефективності супутникової телекомунікаційної системи з бортовою реалізацією DAMA (2014)
Бондаренко Г. І. - Оптимізація пропускної здатності каналів зв'язку корпоративних мереж, Коробенков П. М. (2014)
Кичак В. М. - Пристрій для вимірювання нестабільності частоти радіосигналів, Гаврасієнко П. О. (2014)
Зіньковський Ю. Ф. - Функціональні параметри радіоелектронного апарату, обумовлені тепловими процесами у ньому, Уваров Б.М. (2014)
Васильєв В. І. - Розробка алгоритму управління електромеханічною системою з розподіленими параметрами (2014)
Миколайчик О. В. - Вхідні імпедансні характеристики двобар’єрних структур, Водолазька М. В., Нелін Є. А. (2014)
Вунтесмері Вол. С. - Дослідження магнітних властивостей ненамагніченого високочастотного ферита у широкій смузі частот, Максимчук Т. М. (2014)
Шишкін О. В. - Прихована цифрова модуляція звукових сигналів (2014)
Зінченко М. В. - Оцінка чутливості нелінійних розсіювачів до зондуючого випромінювання, Зіньковський Ю. Ф. (2014)
Інформація для авторів (2014)
Рибін О. І. - Аналіз лінійних систем з використанням кратних перетворень, Ніжебецька Ю. Х., Рибіна І. О. (2010)
Земляк О. М. - Ефект прискорення при оптимізації електронних кіл, Маркiна Т. М. (2010)
Рибін О. І. - Оцінка надійності аутентифікації особи за динамічно введеним підписом при наявності адитивного шуму, Кузьменко О. М. (2010)
Бондаренко А. С. - Розпізнавання сигналів фонендоскопії в просторі автокореляційних функцій та коефіцієнтів лінійного прогнозування, Павлов О. І. , Шарпан О. Б. (2010)
Рибін О. І. - Аутентифікація особи за динамічноо введеним підписом з використанням нормального перетворення, Ніжебецька Ю. Х., Луцків А. М. (2010)
Литвиненко О. О. - Аналіз кардіограм модифікованим методом Карунена-Лоева (2010)
Янковенко О. Д. - Експериментальне дослідження функціонального стану людини на основі амплітудного спектрального аналізу пульсової хвилі (2010)
Бычковский В. А. - Нормативный прогноз информационного обмена в системах с потерями информации (2010)
Мрачковський О. Д. - Дослідження функції невизначеності дискретної частотної послідовності "Уелч-16", Добриков А. В. (2010)
Шпилька О. О. - Інтерполяційно-фільтровий алгоритм декодування згортальних кодів, Жук С. Я. (2010)
Вишневий С. В. - Алгоритм об’єднання результатів одномірної оптимальної фільтрації при обробці зображень, Жук С. Я. (2010)
Смолянінов В. Г. - Методика розрахунку струму споживання при змінному активно-ідуктивному навантаженні РЕЗ, Сухопара О. М. (2010)
Кудінов Є. В. - Вимірювання побічних сигналів в мережі електроживлення, Кухоль Є. М. (2010)
Мрачковський О. Д. - Кореляційні властивості D-кодів Велті, Бичков В. Є., Турко C. І. (2010)
Піддубний В. В. - Зменшення взаємного впливу генераторів в перетворювачах механічних величин на поверхневих акустичних хвилях, Малюкін О. В., Піддубний В. О. (2010)
Боженко К. О. - Модель дворезонаторного монолітного металодіелектричного фільтру, Андрусенко Є. М. (2010)
Трубин О. О. - Оптимизация амплитудно-частотной характеристики трехзвенного полосового фильтра на диэлектрических резонаторах с помощью генетического алгоритма, Моховиков А. С. (2010)
Старков М. А. - Добротность излучения открытых сфероидальных диэлектрических резонаторов (2010)
Ocinoв A. M. - Врахування неузгодженого навантаження при досліджені структури електромагнітного поля в мікросмужковій лінії методом ФМР, Комарова О. П. (2010)
Вунтесмері В. С. - Дослідження внутрішнього магнітного поля близько розташованих феритових вкладишів невзаємних пасивних пристроїв, Стоколос М. О. (2010)
Зінковський Ю. Ф. - Радіоелектронна апаратура як об’єкт теорії гіпервипадкових явищ, Уваров Б. М. (2010)
Левандовський В. Г. - Проектування профілю показника заломлення в планарних металодіелектричних хвилеводах. (2010)
Уваров Б. М. - Гіпервипадкові функціональні характеристики радіоелектронних засобів (2010)
Каширський І. С. - Рішення чисельних проблем чисельно-символьними методами (2010)
Зінченко М. В. - Розсіювання плоских хвиль симетричним вібратором з нелінійним навантаженням при дії нелінійного радіолокатора, Зінковський Ю. Ф. (2010)
Назарько А. І. - Ефективність неоднорідностей електромагнітних кристалів, Тимофєєва Ю. Ф., Нелін Є. А. (2010)
Руденко Н. М. - Вплив нейтронного випромінювання на параметри гетеросруктур з червоним та жовтим кольором свічення, Кузьменко О. М. (2010)
Кисіль О. С. - Формування нанорозмірів структур мікроелектроніки (2010)
Зінковський Ю. Ф. - Розкриті особливості сучасної парадигми вищої технічної освіти, Мірських Г. О. (2010)
Ястребов Н. І. - Електронний підручник – компонент сучасного освітнього середовища, Полях О. І. (2010)
Коцержинський Б. О. - Потроювання частоти у транзисторних НВЧ генераторах (2010)
Парфенова А. О. - Порівняльний аналіз основних стандартів відео для передачі по 4G-мережам, Макаренко А. Ю., Могильний С. Б. (2010)
Дем'яненко П. О. - Про когерентність електромагнітних хвиль, зокрема, світлових (частина 1), Зінковський Ю. Ф. (2010)
Мазор Ю. Л. - Радіоконтакт з позаземними цивілізаціями (2010)
Мірських Г. О. - Монолітні діелектричні фільтри НВЧ діапазону, Андрусенко Є. М., Боженко К. О. (2010)
Тихонов І. В. - Методика підвищення ефективності навігаційного забезпечення плавання на внутрішніх водних шляхах (2010)
Відомості про авторів статей (2010)
Інформація для авторів (2010)
Виноградов А. - Векторная параметризация перемещения в русских и венгерских префиксальных глаголах (2013)
Вегеш А. - Функціонування літературно-художніх антропонімів у романі Олеся Ульяненка "Жінка його мрії" (2013)
Галас А. - Лінгвостилістичні параметри епістолярію Г.Стрипського (2013)
Галас Б. - Словничок бойківських говірок В. Давидяка (2013)
Ивасюк О. - Дивергентное словообразовательное гнездо как объект исследования функциональной дериватологии (2013)
Крайник В. - Структурные особенности деепричастий в "Письмах русского путешественника" Н. Карамзина (2013)
Миголинець О. - Фраземи, пов’язані з народною медициною, в українських закарпатських говірках (2013)
Папіш В. - Акцентуація характеру в художньому мовленні П.Куліша (2013)
Пискач О. - Номінація учасників поховального обряду в Закарпатському говорі (2013)
Сабадош І. - Розвиток лексики дикорослої трав’янистої флори в українській мові ХІХ – поч. ХХ ст. (родина губоцвіті) (2013)
Сугоняк В. - Ономастичні студії у виданнях підкарпатського общества наук (2013)
Сус І. - Українська лексика у чотиримовному "Словарі языка южно-руского” І. Вагилевича (2013)
Тодер Д. - Лексика, пов’язана з житлом та прилеглою до нього територією, в українських говорах Закарпаття (2013)
Устюгова Л. - Функционально-стилистические особенности деепричастий в романе И.С. Тургенева "Отцы и дети" (2013)
Харьківська О. - Відчислівникові деривати в українських говорах Закарпаття (2013)
Шкурко Г. - Лексика, пов’язана з традиційними видами транспорту та комунікаціями, в українських говорах Закарпаття як об’єкт наукового вивчення (2013)
Юсип-Якимович Ю. - Застосування методів експериментальної фонетики при вивченні фоностильових одиниць поетичного тексту (2013)
Вигодованець Н. - "церковні бесіди…” Михайла Лучкая в оцінці проф. Олександра Барана (2013)
Кузьма О. - Проблема свободи в драмі Лесі Українки "В катакомбах” (2013)
Мальцев В. - Ритмічні форми піввіршів в українському 13-складовому вірші ХVІІІ століття (2013)
Сабадош Г. - Українська інтелігенція в романі "Чайка” Д.Бузька (2013)
Талабірчук О. - Художнє осмислення національної ідентичності в малій прозі Івана Яцканина (оповідання "Коріння", "Шуміли берести") (2013)
Шимоняк К. - Етноміфологеми моря та сонця як складові поняття долі у творчості Івана Ірлявського (2013)
Щербей О. - Екзистенційно-онтологічна проблематика поезій у прозі Ф. Потушняка ("Вікно”, "Глибина”, "Камені”) (2013)
Vivat academia! vivat noster professor! до 80-річчя від дня народження В. В. Німчука (2013)
Слово і майстер (до 60-річчя з дня народження Б.К.Галаса) (2013)
"...Лежить життя – зарита в землю книга" (до 80-річчя з дня народження В.С.Попа) (2013)
Згадаймо Василя Вовчка (до 80-річчя з дня народження В.Ю.Вовчка) (2013)
Шпак О. - Використання особистісно орієнтованих технологій в професійній підготовці майбутніх педагогів, Вишківська В., Примаченко Н. (2014)
Осадчий В. - Організація лабораторних занять з дисципліни "Адміністрування комп’ютерних мереж”, Наумук О. (2014)
Вачевський М. - Християнська педагогіка у вихованні учнівської молоді (2014)
Гук О. - Громадсько-просвітницька діяльність Г. Г. Ващенка (2014)
Ромащенко І. - Модель процесу формування конкурентоздатності студентів за допомогою наково-дослідної діяльності (2014)
Хоменко С. - Підвищення якості підготовки студентів інженерно-педагогічних спеціальностей економічного профілю засобами інформаційних технологій (2014)
Бобечко О. - Творча постать бандуристки Олесі Левадної в контексті трансформації виконавської та педагогічної традиції в кобзарському мистецтві (2014)
Вишнівський Р. - Іван Франко про роль інтелігенції у вихованні української молоді (2014)
Бахмат Н. - Використання хмарних сервісів у навчально-виховному процесі вищої школи (2014)
Кривильова О. - Особливості психолого-педагогічної діяльності викладачів професійно-технічних навчальних закладів (2014)
Попова Т. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій для підготовки кваліфікованих робітників в професійно-технічних навчальних закладах на уроках виробничого навчання з професії "Кравець”, Яковенко Ю. (2014)
Голік О. - Управління інноваційною діяльністю в умовах загальноосвітнього навчального закладу (2014)
Логвиненко О. - Здоровий спосіб життя як наукове інтегроване поняття (2014)
Кожушко С. - Стратегії колаборативного навчання у вищому навчальному закладі (2014)
Павлішак О. - Комунікативна компетенція у підготовці вчителя іноземної мови, Гутиряк О. (2014)
Кобрій О. - Принципи оновлення змісту педагогічних дисциплін у сучасних вищих навчальних закладах України (2014)
Щокіна Т. - Аудіювання як один із видів мовленнєвої діяльності на заняттях з іноземної мови (2014)
Кліш І. - Співачка з "напрочуд гарним голосом” (До 140-річчя від дня народження Філомени Лопатинської) (2014)
Проць Р. - Хортинг як чинник військово-патріотичного виховання учнівської молоді в процесі допризовної підготовки (2014)
Сипа Л. - Філософський роман епохи Просвітництва у контексті філософської прози XVIII століття (2014)
Сенюта О. - Лінгвостилістичні засоби процесів вторинної композиційно зумовленої номінації (2014)
Дубравська З. - Наративна мотивація автобіографічного роману Мартіна Еміса "Досвід” (2014)
Білан Н. - Організація самостійної роботи студентів аграрних ВНЗ при вивченні іноземної мови (2014)
Демків Ю. - Особливості використання інтонації у різних функціональних стилях англійської мови, Чернявська А. (2014)
Гаськевич Р. - Вигуки в англійській та українській мовах (2014)
Єгоров Р. - Розвиток педагогічних ідей у Львівсько-Варшавській філософській школі: постановка проблеми (2014)
Сулій Н. - Українська церковно-пісенна спадщина XIX – поч. XX ст. в навчально-виховному процесі ВНЗ України: доцільність та перспективи з проекцією на практикування християнського життя студентством (2014)
Гжещук В. - Міжнародний менеджмент в національному стилі спілкування країн світу (2014)
Жуковські В. - Професійна підготовка майбутніх маркетологів в роздрібній торгівлі сфери послуг (2014)
Шпак Н. - Вивчення та практичне втілення педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського на уроках природознавства у початковій школі (2014)
Сагула Т. - Формування професійної комптентності майбутніх економістів-кібернетиків (2014)
Савка І. - Значення шкільної економічної освіти у процесі професійної підготовки майбутніх підприємців (2014)
Мисько В. - Соціально-педагогічні ідеї Януша Корчака (2014)
Левкович У. - Історія розвитку готельного господарства, суть, види та становлення готельної індустрії (2014)
Захарчук Н. - Проектні технології в початковій школі: шляхи розвитку творчої особистості, Макарчук Н. (2014)
Бекасова Е. - Личность М.В. Ломоносова в оценке А.С. Пушкина (2012)
Буднікова Л. - Категорія збірності у словацькій мові: зіставний аспект (2012)
Вегеш А. - Роль промовистих літературно-художніх антропонімів у романі Василя Шкляра "Залишенець. Чорний ворон" (2012)
Виноградов А. - Концептуализация директивных значений венгерских глагольных префиксов: русские аналитические соответствия (2012)
Жовтобрюх Н. - Становлення української медичної термінології (2012)
Мельничук Т. - До питання транскрипції офіційних українських антропонімів польською мовою (2012)
Миголинець О. - Назви на позначення інфекційних шкірних хвороб в українських закарпатських говірках (2012)
Папіш В. - Душа поетового слова (до 70-ліття Петра Скунця) (2012)
Піцура Т. - Запозичення як джерело збагачення побутової лексики українських говорів Карпат (2012)
Сабадош І. - Закарпатські діалектизми як матеріал для відтворення мовної старовини (2012)
Тодер Д. - Будівельна лексика українських говорів Закарпаття як предмет наукового дослідження (2012)
Устюгова Л. - Анализ старославянских текстов в структуре самостоятельной работы студентов, Шимко Е. (2012)
Фанта О. - Віддієслівні іменники чоловічого роду в українських говорах Закарпатської області (2012)
Чучвара А. - Стать респондента і формування семантики твірної основи прізвиська (на матеріалі неофіційного іменника школяра) (2012)
Шманько А. - Система прошедших времён глагола в постниковском летописце: структура и значение (2012)
Козак М. - Особливості поетики лірики Миколи Рішка (2012)
Кордонець О. - Стильовий синкретизм та засоби ліризації в повісті "Веселка над пустарем” Богдана Лепкого (2012)
Кузьма О. - Настроєва палітра пейзажної лірики С.Черкасенка (цикли "Осінні настрої”, "Акварелі”, "Осіннє”) (2012)
Сабадош Г. - Поетика повісті "За ґратами” Д.Бузька (2012)
Севостьянова В. - Творческие достижения С.М. Рафальского, С.К. Маковского в период пражской эмиграции (2012)
Талабірчук О. - Літературно-критична творчість Івана Яцканина (2012)
Тиховська О. - Проблематика повісті В.Бережного "Археоскрипт" (2012)
Хававчак О. - Біблійний топос "Історії русів": до питання про "Вторинний міф" (2012)
Шинкар І. - Еконструкція чи адекватне прочитання минулого в історичному романі (2012)
Історія української мови крізь призму сьогодення Українська мова в Галичині: Історичний вимір / Відп. ред. Я.Ісаєвич, М.Мозер, Н.Хобзей. – Львів: Ін-т українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України, 2011 (Серія "Історія мови"). – 332 с. (2012)
"Душу тут свою виповідаю" Микола Ільницький. "Вересневі відлуння". Поезії. Переклади. – К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія". – 2011. – 230 с. (2012)
Усвідомлення світу по-валтонівськи Валтон Арво. Усвідомлення: Поезії. Мініатюри / Переклад з естонської М. Антоненка та І. Петровція. – Ужгород: Карпатська вежа, 2011. – 91 с. (2012)
Титул, зміст (2013)
Романюк П. - Поезія (2013)
Конак С. - Поезія (2013)
Пилипчук О. - Поезія (2013)
Цілуйко І. - Поезія (2013)
Луньова Т. - Українська хата у стилі Воргола (2013)
Силогізми Бродського (2013)
Срібних справ майстри (2013)
Копенгагенська Русалонька (2013)
Дещо про золото (2013)
Шакін М. - Кріт-садівник. Казка (2013)
Карпенко В. - Арешт. Уривок із роману "Амба" (2013)
Борщова А. - Запах (2013)
Льонька (2013)
Банькатий капелюх (2013)
Ломбард (2013)
Горбатюк В. - Ярема Байрак – поет із Байрака (2013)
Ярема Байрак (Харитон Бородай). Поезії (2013)
Проза (2013)
Вишневська Г. - Головна пісня України (2013)
Рябчук М. - Три есеї про ідентичність (2013)
Вертій O. - На шляхах утвердження нашої Незалежності (2013)
Безотосний М. - Національна ідея – основа консолідації українського суспільства на сучасному етапі (2013)
Дичко І. - Ноосфера і біосфера: проблеми співіснування. До 150-ліття від дня народження Володимира Вернадського (2013)
Мелешко В. - Грані творчого світу Миколи Степаненка (2013)
Поповський А. - Сакральний світ Олеся Гончара (2013)
Ковтун А. - Семантичні можливості релігійної лексики у творах Олеся Гончара (2013)
Вишневська Г. - Астральні іменники зоря і зірка на українському мовному просторі (2013)
Корнєва Л. - "Двоголосе слово": до проблеми внутрішнього мовлення в повісті Леоніда Бразова "Втеча з-під слідства", Сологуб Л. (2013)
Богданова M. - Специфіка моделювання образу головного героя Валентія Босаковського в історичній повісті Богдана Лепкого "Крутіж" (2013)
Лучицька М. - Прояви свідомості автора в наративі великої прози Євгена Гуцала (2013)
Рик C. - Феномен віри у філософських працях Григорія Сковороди (2013)
Самсоненко М. - Діахронічний процес поезії хайкай: феномен сучасного північноамериканського хайку та класичного японського хайку (2013)
Саєнко в. - Концепт "дзеркало" в драматургії Миколи Куліша (2013)
Білик Г. - Річище і береги літературознавчої діяльності професора Михайла Наєнка. До 75-річчя від дня народження (2013)
Михайлин І. - Поет в оптиці свого часу. Розмова з Іваном Перепеляком (2013)
Дичко І. - Сім’я талановитих (2013)
Шкурка М. - Лебединське літо в житті і творчості Сергія Рахманінова. До 140-річчя від дня народження та 120-річчя з часу перебування на Лебединщині видатного композитора (2013)
Шебеліст C. - Пам’ятник Тарасові Шевченку в Полтаві: монументальне одкровення Івана Кавалерідзе (2013)
Ревегук В. - Шевченкіана Михайла Гаврилка (2013)
Степаненко Н. - "…Ратай на ниві нашого слова" (часопис "Рідний Край" про "…розманітну постать Кулішеву") (2013)
Діптан І. - "Договори і постанови…" 5 (16) квітня 1710 року: контраверсії прочитання (2013)
Коровченко С. - Останній дім над кручею (Найдовша дорога додому Ігоря Качуровського) (2013)
Ротач А. - Петро Ротач про поему "Сталін у пеклі" Онуфрієнка В. (2013)
Денисенко В. - Музей академіка Володимира Пащенка (2013)
Білик Г. - Відлетіла Горлиця (2013)
Степаненко М. - Ще одна сторінка майбутньої енциклопедії "Полтавіка" (2013)
Аничин Є. - З історії славного дворянського роду Стеблін-Камінських (2013)
Азьомов В. - У вимірах національних цінностей (Спроба герменевтичного аналізу п’єси Котляревського І. П. "Наталка Полтавка") (2013)
Селецький М. - Із Лесею Степовичкою нас здружив Олесь Гончар (2013)
Танана Р. - О. О. Андрієвський – побратим В. Г. Короленка по в’язниці. До 160-річчя від дня народження В. Г. Короленка (2013)
Подрига В. - "Трісочка шевченківсько-кулішівського часу".Штрихи до літературного портрета Наталки Полтавки з нагоди 95-річчя від смерті (2013)
Городницька Я. - Зачарований красою слова.До 100-річчя від дня народження Миколи Пойдеменка (2013)
Духовно-мистецьке краєзнавство. Відгуки на книгу: Степаненко М. І. Літературно-мистецька Полтавщина : довідник / М. І. Степаненко. – Гадяч : Вид-во "Гадяч", 2013. – 500 с. (2013)
Педченко C. - Безмежна широчінь душі й таланту в "Полудневих нотатках" професора М. І. Степаненка. Рецензія на книгу: Степаненко М. І. Думки вголос і про себе / Степаненко M. І. – Полтава : ПП Шевченко Р. В., 2013. – 412 с., Галаур С. (2013)
Диба А. - Стешенків ломикамінь через призму осягнень полтавця Григорія Титаренка (2013)
Пушко О. - "Десь між заходом сонця і сходом". Роздум над збіркою: Трикаш Н. Вертикаль / Наталія Трикаш. – Полтава : ПП Шевченко Р. В., 2009. – 72 с., іл (2013)
Білик Г. - В об’єктиві – доля і творчість Петра Ротача. Рецензія на книгу: Антипович Ю. А. Петро Ротач: "Я вщент був нищений не раз, та скрес з любові до Вкраїни" /Ю. А. Антипович. – Полтава : ФОП Говоров С. В., 2013. – 268 с., з іл (2013)
Сарапин В. - Геній міста. 110-річчя відкриття пам’ятника Іванові Котляревському в Полтаві (2013)
Щепій Д. - Від моря до моря: Перша Міжнародна наукова конференція "Образ Одеси в слов’янських літературах" (2013)
Наші автори (2013)
Contents (2013)
Астайкин Д. В. - Аналитическое выражение функции распределения случайных величин смешанных законов (2014)
Булгаков А. Ю. - Использование опасной области курсов двух судов для выбора допустимого маневра расхождения (2014)
Бурмака И. А. - Зависимость точности обсервации от существенных факторов, Алексейчук Б. М. (2014)
Васьков Ю. Ю. - Применение симплекс-метода для формирования оптимального размещения навалочного груза на балкере (2014)
Волков А. Н. - Применение судовой безопасной области для учета опасной цели и навигационного препятствия (2014)
Воробей В. И. - Ошибки обнаружения радиолокационного сигнала при автоматизированном управлении движением судна (2014)
Ворохобин И. И. - Совершенствование структуры лоцманского навигационного устройства (2014)
Гайченя А. В. - Формирование исходных данных компьютерной грузовой программы судна (2014)
Горбатенко Є. Г. - Прогнозування прибережних течій на баровій частині фарватеру зі складними умовами підходу, Хомицький В. В., Фомін В. В., Терещенко Л. М, Кремез В.С. (2014)
Калиниченко Е. В. - Учет характеристик оворотливости при расчете параметров поворота судна (2014)
Просянок В. В. - Применение сжатого насыщенного воздуха в судовом турбоагрегате (2014)
Пятаков Э. Н. - Применение маневра изменения курса для расхождения при опасном сближении судов (2014)
Чапчай Е. П. - Имитационное моделирование поворотливости судна с учетом экспериментальных данных (2014)
Якушев А. О. - Зависимость размеров судовой безопасной области от плотности распределения вероятностей позиционной погрешности (2014)
Беник Н. Г. - Методологічні положення розвитку економічного механізму управління адаптацією суднобудівного-судноремонтного підприємства (2014)
Захарченко Л. В. - Значение международных каналов в мировой транспортной системе (2014)
Переверзєва І. Ф. - Перспективи виходу з кризового стану морських торгівельних портів України (2014)
Семенова С. М. - Управління дебіторською заборгованістю підприємств водного транспорту, Шпирко О. М. (2014)
Стрілок І. І. - Сутність полікритеріальної методики рейтингування підприємств водного транспорту (2014)
Студінський В. А. - Підходи до визначення економічної ефективності у сфері освіти, Шевчук В. О. (2014)
Шпонька Т. О. - Конкурентоспроможні стратегії розвитку українських портів, Нікітін Ю. О. (2014)
Ємельянцева Д. І. - Брендинг міста як метод покращення інвестиційної привабливості територій та регіонального розвитку, Пашкова Д. Д. (2014)
Бадаєв Ю. І. - Дослідження щодо застосування вагових коефіцієнтів в полікоординатних відображеннях, Лагодіна Л. П. (2014)
Бовсуновська К. С. - Ідентифікація структури розв'язання системи рівнянь гідродинаміки, Ганношина І. М. (2014)
Голиков С. П. - Определение неинерционных сил, действующих на корпус судна при моделировании в задачах автоматизации, Сметюх Н. П. (2014)
Горалік Є. Т. - Деякі задачі механіки для студентів напряму підготовки "Mорський та річковий транспорт”, Лупіна Т.O. (2014)
Діденко М. О. - Формування умінь рефлексії у студентів на заняттях з іноземної мови (2014)
Носовський А. М. - Формування комунікативної компетенції фахового спрямування, Панов С. Ф. (2014)
Тернова О. І. - Розвиваючі навики мовленнєвого спілкування у ході навчання англійської мови, Коротка Н. В. (2014)
Трутовський Г. Й. - Фізичне виховання – органічна частина навчально-виховного процесу у вищому закладі освіти (2014)
Автори випуску (2014)
Вимоги до оформлення статей (2014)
Gladyshevskii R. - Lviv University – 350 years (2011)
Voznyak I. - The system Hf–Ga–Sn at 600ºC and the crystal structure of Hf5Ga1.24-0.52Sn1.76-2.48, Tokaychuk Ya., Gladyshevskii R. (2011)
Monastyrsky G. - Effect of particle size on the chemical composition of Ti–Ni-base spark erosion powder obtained in liquid argon, Ochin P., Wang G. Y., Kolomytsev V., Koval Yu., Gilchuk A., Tinkov V., Shcherba A., Zaharchenko S. (2011)
Gulay L. - Crystal structure of Cu2Se, Daszkiewicz M., Strok O., Pietraszko A. (2011)
Блайда І. А. - Вилучення германію з відходів свинцево-цинкового виробництва хімічними і мікробіологічними методами, Васильєва Т. В., Слюсаренко Л. І., Хитрич В. Ф., Барба І. М., Васильєва Н. Ю. (2011)
Rakitskaya T. L. - Adsorption-desorption properties of clinoptilolites and the catalytic activity of surface Cu(II)–Pd(II) complexes in the reaction of carbon monoxide oxidation with oxygen, Kiose T. A., Vasylechko V. O., Volkova V. Ya., Gryshchouk G. V. (2011)
Savchuk О. А. - Effect of adhesion energy on the adsorption of CdTe modifiers, Boruk S. D., Dremlyuzhenko S. G., Yuriychuk I. M., Tomasсhyk V. M. (2011)
Фреїк Д. - Термодинаміка власних точкових дефектів кадмій телуриду на межі області гомогенності, Горічок І., Прокопів В. (2011)
Nagalakshmi R. - Crystal growth and structure determination of the novel tetragonal compound Ce2RhGa12, Kulkarni R., Dhar S. K., Thamizhavel A., Krishnakumar V., Besnard C., Hagemann H., Reiffers M. (2011)
Melnychenko-Koblyuk N. - Interaction between the components in the, Romaka V. V., Romaka L., Stadnyk Yu. (2011)
Lutsyshyn Yu. - Rare-earth cobalt aluminides with Y2Co3Ga9-type structure, Tokaychuk Ya., Gladyshevskii R. (2011)
Slivinskyy T. - The quasi-binary system SmGa2–SmAl2 at 600ºC, Tokaychuk Ya., Cenzual K., Gladyshevskii R. (2011)
Author index. Volume 4 (2011) (2011)
Кендюхов О. В. - Ефективність управління інноваційним процесом на підприємстві: методика бенчмаркингу, Кривчиков А. А. (2013)
Ковальов А. В. - Оцінка ефективності якості навчально-виховного процесу у ВНЗ (2013)
Ляшов Д. О. - Концепція управління ефективним використанням персоналу за фактором "умовами праці" (2013)
Пузанов І. І. - Методологічні принципи дослідження зовнішньоторговельних зв'язків (2013)
Grochal W. - Implementation of innovation strategies in Swietokrzyskie voivodeship on the example of activities of the regional centre for innovation and technology transfer in Kielce, Juszczyk A. (2013)
Одинцова Я. В. - Применение экономико-статистических моделей для оценки социологических и педагогических способностей преподавателей и учащихся (2013)
Иванов Ю. В. - Управление финансовым состоянием предприятия (2013)
Толкачов Д. О. - Структурування інформації в системі стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємства (2013)
Giguashvili G. - The Main Aspects of the Economic Relations Between Georgia and Ukraine, Naochashvili B. (2013)
Ковтуненко К. В. - Сутність та роль інтелектуального капіталу (2013)
Гриценко О. Г. - Оцінка привабливості ринку консалтингових послуг України на основі факторного аналізу, Рак Ю. А. (2013)
Лазебна І. В. - Фінансово-економічні методи державного регулювання ринку споживчих товарів в Україні (2013)
Petrova S. - Challenges facing the transformation of the Common commercial policy of the European Union (2013)
Мальчик М. В. - Фірмова торгівля в маркетингово-логістичному підході до управління діяльністю підприємств кондитерської галузі, Попко О. В. (2013)
Корнєєв М. Є. - Динаміка заборгованості населенням в галузі житлово-комунального господарства (2013)
Головчанська М. А. - Економічні механізми залучення інвестицій в житлово-комунальне господарство України (2013)
Дружинина В. В. - Теоретическое обоснование параметров местного рынка труда (2013)
Меліхова Т. О. - Визначення витрат на створення і покращення фінансової безпеки підприємства (2013)
Мудра О. В. - Особливості економічного механізму регулювання взаємодії ринків освітніх послуг і праці (2013)
Полуянова О. И. - Анализ структурных сдвигов привлечения прямых иностранных инвестиций по видам экономической деятельности в Украине и мире (2013)
Снеговая С. Н. - Методика управления качеством образовательных услуг (2013)
Сафарова Р. В. - Реструктуризація персоналу підприємств (2013)
Цурік О. В. - Інструментарій формування альтернатив стратегічного розвитку підприємства (2013)
Чорноус О. І. - Формування та розвиток інвестиційної активності підприємств комунального транспорту, Логутова Т. Г. (2013)
Воробйова І. С. - Аналіз стану здоров’я і умов праці як факторів ефективного управління персоналом підприємств (2013)
Полякова Н. С. - Визначення політики управління оборотними коштами підприємств комунальної інфраструктури (2013)
Ільїна А. О. - Державно-приватне партнерство як фактор підвищення ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні (2013)
Левитская А. П. - Направления территориального инновационного развития Республики Молдова (2013)
Полуянов В. П. - Централизованное водоснабжение и заболеваемость населения Украины (2013)
Логутова Т. Г. - Розвиток металургійної галузі України у післякризовий період, Полторацька О. В. (2013)
Кравченко Р. С. - Организационно-экономические аспекты механизма государственно-частного партнерства в инфраструктурных проектах (2013)
Чевганова В. Я. - Конкурентні переваги регіону та їх роль у забезпеченні соціально-економічного розвитку, Кулакова С. Ю. (2013)
Щьокіна Є. Ю. - Организационно-управленческие инновации в организациях (2013)
Василишина Л. М. - Організаційні передумови кластеризації вуглевидобувних підприємств (2013)
Василичев Д. В. - Формування інноваційного розвитку персоналу підприємства (2013)
Мащенко С. О. - Енергозбереження як каталізатор реконструкції українського житлового фонду (2013)
Боднарук О. В. - Умови формування національної та регіональної інноваційних систем (2013)
Волков В. П. - Моделювання умов досягнення беззбитковості житлово-комунального господарства України, Горошкова Л. А. (2013)
Музыченко А. Г. - Формирование инвестиционного климата в Украине как фактор посткризисного развития, Скиба Я. И. (2013)
Аптекар С. С. - Теоретичні аспекти категорії ефективність, Рязанова Ю. В. (2013)
Новицький К. О. - Тенденції інноваційного розвитку ринку природних цукрозамінників (2013)
Palekiene O. - Comparative approach of damage and loss concepts through economics and legal perspectives, Bruneckiene J., Orekhova T. (2013)
Blazheva V. - Aspects of economic policy in the agricultural sector (2013)
Barkauskas V. - Goodwill as element of intellectual capital, Jasinskas E., Barkauskiene K. (2013)
Симанавичене Ж. - Влияние человеческого капитала на конкурентоспособность региона, Гижене В., Хаджинов И. В. (2013)
Сабонене А. - Exports and labour productivity in Lithuania’s manufacturing industry (2013)
Резнікова Н. В. - Доларизація як фактор монетарної залежності, Відякіна М. М. (2013)
Галич Є. Г. - Теоретичні засади оцінки ефективності інвестиційних проектів, Фісуненко Н. О. (2013)
Городецька Т. Б. - Розробка інноваційно-інвестиційної стратегії промислового підприємства на етапах його життєвого циклу (2013)
Деревянко Т. А. - Концепция формирования инновационной экономики Украины на основе кластерного подхода (2013)
Долматова Г. Є. - Тенденції банкрутства підприємств України, Канєєва І. І., Перепелиця О. Л (2013)
Дугінець Г. В. - Особливості формування міжнародних виробничих мереж в сучасних умовах (2013)
Євтушенко Н. О. - Покращення ефективності антикризового управління через механізми мінімізації економічного ризику (2013)
Орловська Ю. В. - Аналіз стану та тенденцій розвитку будівельних підприємств у контексті дослідження їх економічної безпеки, Фісуненко П. А., Левченко В. Ф. (2013)
Петраков Я. В. - Риски развития космической отрасли в Украине и России: сравнительный анализ, Дарнопых Т. В., Ломоносова А. Н. (2013)
Мартякова О. В. - Аналіз показників вугільних шахт та основні тенденції подальшого розвитку, Веретельная Л. М. (2013)
Krusinskas R. - Shadow Economy Extent Measurement Methods‘ Importance In Country’s Competitiveness Valuation, Dovile E., Koshelenko V. (2013)
Підчоса О. В. - Скраплений природний газ: аналіз специфіки функціонування підгалузі на сучасному етапі транснаціоналізації (2013)
Шкрабалюк Ю. О. - Алгоритм розрахунку та аналіз динаміки реального ефективного курсу гривні (2013)
Зінченко О. А. - Удосконалення підходів до визначення складу фінансових результатів комерційного банку та методики їх аналізу, Кашубіна Ю. Б., Некряч Ю. О. (2013)
Іванова К. В. - Посилення логістичних зв’язків підприємства шляхом зовнішньої гармонізації інноваційного потенціалу (2013)
Пойда-Носик Н. Н. - Науково-методичні підходи до оцінки рівня фінансової безпеки підприємства (2013)
Юсупова О. О. - Стале сільське господарства як важливий компонент екологічної безпеки (2013)
Слезко Е. А. - Роль эффективной финансовой и денежно-кредитной политики в экономике страны (2013)
Зикова О. І. - Доларизація у контексті теорії оптимальних валютних зон (2013)
Віхляєва С. І. - Формування економічного потенціалу енергетичних підприємств в інтегрованих корпоративних структурах (2013)
Глущевська А. С. - Трансформація глобального ланцюга створення вартості автомобільних ТНК ФРН (2013)
Віхляєва Н. В. - Розвиток методів оцінки інноваційних процесів енергогенеруючих підприємств (2013)
Дедух Т. М. - Концепция повышения эффективности государственных финансов Украины (2013)
Нерода-Березка К. І. - Сучасні теорії ТНК як методологічна основа аналізу інноваційної діяльності фірми (2013)
Петренко С. А. - Переваги та недоліки порядку трансферу технологій за українським законодавством, Дорожко Г. К., Лузан А. В. (2013)
Полшков Ю. М. - Проблеми динамічного моделювання показників національних економік (2013)
Осипова Ю. В. - "Службові" об’єкти права інтелектуальної власності, створені педагогічними та науково-педагогічними працівниками (2013)
Воліков В. В. - Проблеми інтелектуальної власності: плагіат у науці, Дзьобко І. П. (2013)
Чорна Г. Ю. - Роль інформаційний технологій в підвищенні ефективності економіки (2013)
Горохова Т. В. - Управління процесом взаємодії зі стейкхолдерами через призму корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) (2013)
Попова Ю. М. - Основні аспекти інвестиційної логістики та обґрунтування привабливості інвестицій, Куцак Н. Д. (2013)
Лукаш М. И. - Прогнозирование тенденций развития региональных рынков стали (2013)
Македон В. В. - Розробка стратегії розвитку промислового підприємства (2013)
Матюніна М. В. - Методичні засади оцінки маркетингового потенціалу інтегрованих компаній важкого машинобудування (2013)
Глухова Д. А. - Ґенеза концепцій глобального інноваційного розвитку (2013)
Хмара М. П. - Формування нормативно-правового забезпечення розвитку високотехнологічних кластерів (2013)
Тюпа Д. І. - Методологічні підходи до визначення впливу зовнішнього фінансування на розвиток національних економік (2013)
Наші автори (2013)
Бикова Т. В. - Маловідомі письменники кінця ХІХ століття: особливості репрезентації та специфіка творчого погляду (2011)
Васьків М. С. - "Я побувала вдома! Серед свого рідного народу": Туркменистан у спогадах Докії Гуменної (2011)
Ємчук Т. Б. - Р. Іваничук, Ґ. Ґрін, Дж. М. Кутзее: три погляди на проблему ідентичності (2011)
Коваленко Т. О. - Наша відповідь Чемберлену: "гоголіана" О. Полторацького та історико-біографічні романи Ю. Тинянова (2011)
Король Є. О. - Митець і його герой у романі Б. Франка "Сервантес": рівні ідентичності (2011)
Кремінь Т. Д. - Віршований епос Пилипа Орлика: життя як парагон (2011)
Крючкова Я. Р. - До питання про форму і її співвідношення зі змістом у сучасній літературі (на матеріалі оповідання В. Пелевіна "Світло горизонту") (2011)
Мацевко-Бекерська Л. В. - Світова література як чинник гармонійної освітньо-виховної комунікації у вищому навчальному закладі (2011)
Мельнікава А. М. - Вобраз "іншага" ў творах Кузьмы Чорнага (2011)
Останіна Г. Г. - Образ східного чоловіка в українській літературі (на матеріалі повісті Осипа Назарука "Роксоляна: жінка халіфа й падишаха Сулеймана великого завойовника і законодавця") (2011)
Пономарева Е. В. - Проявления национальной идентичости в дневниках ХХ века (2011)
Рева Л. Г. - Еволюція особистості на різних етапах розвитку української давньої літератури (2011)
Руссова В. М. - Миколаївська поезія: топонімічні акценти (2011)
Саварин Т. В. - Лемківські весільні обрядові пісні в міжетнічному контексті (2011)
Сиротенко Л. Ф. - Сновидения линовецкого романтика. Повесть Я. П. де Бальмена "Сон": отражение идентичности (2011)
Ткачук О. П. - "Квіточки Святого Франциска Ассізького" у світлі сучасних релігійних тенденцій (2011)
Турчин О. В. - Проблема особистісної та національної ідентичності героїв творів Д. Братковського у дискурсі барокової концепції універсалізму (2011)
Штейнер И. Ф. - Поиски национальной идентичности в "вершаказах" А. Рязанова (2011)
Юферева О. В. - Російськомовні послання як "інший" у жанровій системі української літератури (М. Устиянович – П. Куліш – П. Грабовський) (2011)
Kaźmierczak B. - Zderzenie tożsamości biologicznej i kulturowej w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej (2011)
Kocot-Wierska A. - Postmodernistyczny Faust Dennisa Josepha Enrighta wobec wcześniejszych ujęć mitu faustycznego (2011)
Kulczyk A. - Wędrowcy na pustyni, czyli bohaterowie Nieznośnej lekkości bytu Milana Kundery w poszukiwaniu tożsamości i Raju na ziemi (2011)
Ligmanowska J. - Tożsamość władcy wobec przemian polityczno-kulturowych na przykładzie Kleopatry Cypriana Norwida i Emila Ludwiga (2011)
Rytlewska K. - Tożsamość zbiorowa a tożsamość indywidualna (na przykładzie utworów: "Blaszany bębenek" Güntera Grassa i "Weiser Dawidek" Pawła Huelle) (2011)
Білухін Д. С. - Аналіз системи автоматичного регулювання напруги низьковольтних кіл електровоза ВЛ8 з лінійним регулятором (2012)
Водяников Ю. Я. - Особенности кинематики движения колесной пары по рельсовому пути при торможении пассажирского вагона с дисковым тормозом, Шелейко Т. В., Свистун С. М. (2012)
Грушевська Т. М. - Стан рухомого складу як фактор і обмеження розвитку систем залізничних перевезень (2012)
Даніленко Т. П. - Аналіз сучасних стандартів на металеві матеріали для залізничної техніки (2012)
Дубравін Ю. Ф. - Дослідження факторів, що впливають на рівень коефіцієнта потужності електровоза змінного струму (2012)
Дорошенко О.Ю. - Проблеми довговічності бетонів транспортного будівництва, Дорошенко Ю.М. (2012)
Забудняк Т. В. - Класифікація транспортерів та їх технічні характеристики, Ширченко К. В. (2012)
Заіченко В. В. - Дослідження впливу неорганічних в’яжучих на фізико-механічні властивості укріплених ґрунтів, Дорошенко О. Ю. (2012)
Карпінський С. Л. - Нові методи виготовлення довгих рейкових плітей для безстикової колії із застосуванням сучасних рейкозварювальних машин, Йосифович Р. М., Даніленко Е. І. (2012)
Кельріх М. Б. - Оцінка теплозахисних якостей локальних ділянок в огородженні кузова критих вагонів з теплоізоляцією, Іщенко В. М., Брайковська Н. С., Осьмак В. Є. (2012)
Косарчук В. В. - Прогнозирование долговечности рельсов по критерию возникновения трещин контактной усталости, Агарков А. В. (2012)
Куліченко А. Я. - Аналіз механізму тріщиноутворення у навантажених деталях рухомого складу залізничного транспорту (2012)
Панченко С. В. - До питання динамічної фільтрації сигналів та напрямки удосконалення систем автоведення поїздів, Панченко Н. Г., Пархоменко С. Л. (2012)
Пугачов Г. С. - Розрахунок сил при вписуванні двовісного візка в кривих, Приходько В.М. (2012)
Талавіра Г. М. - Можливості технології вібродіагностики мостових конструкцій залізничних мостів, Резник Т. С., Новак Д. П. (2012)
Талавіра Г. М. - Застосування безстикових стрілочних переводів типу Р65 марки 1/11 на залізобетонних брусах у складі безстикової колії без використання зрівнювальних приладів, Сахнік С. В. (2012)
Черных Ю. М. - Обоснование схемы ремонтного цикла электровоза с асинхронным приводом (2012)
Черных Ю. М. - Анализ отказов и исследование динамической нагруженности пружин рессорного подвешивания промышленных электровозов (2012)
Черняк Ю. В. - Анализ повышения эффективности потребления электроэнергии на электропоездах путем установки накопителей энергии, Гаюр А. В., Ревчук М. О. (2012)
Белевцова Н. Л. - Исследование траекторий деформирования оболочек вращения переменной жесткости в двух направлениях при неосесимметричных неизометрических процессах нагружения с учетом истории их протекания (2012)
Кільчинський О. О. - До ролі моделювання та чисельних методів, задача про найкоротшу відстань (2012)
Крижановский А. В. - Генетический алгоритм решения задач поиска оптимальных путей, Крижановская Т. В. (2012)
Ковальчук В. В. - Про криві стаціонарних станів перевернутого маятника, Сипливий М. В. (2012)
Рисцова К. І. - Математична модель страхування на основі узагальненої лінійної регресії з урахуванням ризикових компонентів, Рисцова А. Ю. (2012)
Семененко В. Н. - Численное исследование динамической системы с переменным запаздыванием, Семененко Т. Н. (2012)
Тюнін В. Д. - До питання визначення ліній взаємного перетину4 двох тригранних фігур призми і піраміди загального положення способом почергового последовного перетину кожним з трьох ребер піраміди граней призми (2012)
Воронко І. О. - Класифікація видів коротких замикань в лініях електропередач та їх моніторинг (2012)
Габчак М. К. - Методологія обробки діагностичних даних в бортовій комп’ютерній системі моніторингу стану рухомого складу (2012)
Герцій О. А. - Методи забезпечення якості зв’язку мультисервісних мереж, Гребінь Р. О. (2012)
Мараховский Л. Ф. - Общие черты и различия искусственных и биологических нейронов, как элементов нейронной сети, Москвин М. В. (2012)
Міхно Н. Л. - Аналіз на надійність схем пам’яті (2012)
Наконечна С. В. - Оцінка продуктивності систем паралельно-ієрархічної пам’яті, Семенюк М. С. (2012)
Пецков Р. О. - Сучасні тенденції розвитку моніторингу станів трансформаторів (2012)
Алексійчук Н. М. - Методологічний підхід до розвитку провайдерів логістичних послуг на транспортному ринку України, Мироненко В. К. (2012)
Висоцька Г. С. - Визначення імовірнісних характеристик процесу доставки вантажів (2012)
Мироненко В. К. - Визначення оптимального місця концентрації технічної переробки місцевого вагонопотоку в розвинених залізничних вузлах за критерієм мінімізації часу, Мацюк В. І. (2012)
Овчаренко С. М. - Визначення та формалізація функцій контролю за виконанням графіків доставки вантажів на залізничному транспорті (2012)
Петриковець О. В. - Скорочення витрат на складську логістику в системі "cross-docking", Кириченко А. І., Стрелко О. Г., Горецький О. А. (2012)
Родкевич О. Г. - Визначення статистичних характеристик для оцінки та вдосконалення системи перевезень небезпечних вантажів залізничним транспортом (2012)
Сорочинська О. Л. - Вдосконалення системи охорони праці (2012)
Тимошенко Є. В. - Удосконалення технології організації вагонопотоків шляхом використання моделей мережі Петрі (2012)
Береза І. Ю. - Віддзеркалення естетичних потреб інтелігенції в сучасній прозі (2012)
Боковець А. В. - Джон Скелтон у контексті національної поетичної традиції: літературна репутація та творчі здобутки (2012)
Бокшань Г. І. - Аксіологічні домінанти роману Галини Пагутяк "Слуга з Добромиля" в контексті християнської етики (2012)
Брацка М. В. - Література на службі політики (на прикладі прози Міхала Чайковського) (2012)
Бурлака О. С. - Морально-етична інтерпретація християнської філософії в національному контексті: дискурс літературознавчих студій (2012)
Волощук М. Б. - Кохання та еротика у філософії ґендеру Л. Толстого (на матеріалі епітетних структур "Крейцерової сонати"). (2012)
Гаврилюк Н. І. - Українська книжка та її шлях до читача (2012)
Гарачковська О. О. - Фронтова епістолярна публіцистика О. Довженка (2012)
Григорчук Ю. М. - Трансформація міфологічної моделі становлення особистості у повісті Віри Вовк "Останній князь Звонимир" (2012)
Даниленко І. І. - "Рольова" молитва в українському поетичному дискурсі (2012)
Дмитрів І. І. - Символ серця у творчості Богдана Ігоря Антонича (2012)
Зощук Н. В. - Часопросторовий збіг релігійно-культурологічних версій у драматургічному тексті А. Мердок "Вище за богів: Діалог про релігію" (2012)
Ісапчук Ю. В. - Форми конформізму з історичним минулим в оповіданні І. Бахман "Серед убивць та безумців" (2012)
Камишова Т. М. - Комунікативний аспект парадигми індивідуум – сільська громада у творах О. Кониського (2012)
Кобзар О. І. - Рецепція релігійних мотивів, ідей та образів у драматичній творчості Ф. Геббеля (2012)
Козлова К. О. - Доля художника як метафора життя нації у романі Р. Дейвіса "Те, що закладено до фундаменту" (2012)
Коломієць Н. Є. - Рецепція ідей християнства в літературі раннього Середньовіччя, Яременко Н. В. (2012)
Косарєва Г. С. - Метафори Міленіуму в романі Ліни Костенко "Записки українського самашедшего" (2012)
Кушнірова Т. В. - Філософські мотиви як жанрова домінанта роману М. Булгакова "Майстер і Маргарита" (2012)
Лілова О. Є. - Роль інтерлюдії Г. Медволла "Фулгенцій і Лукреція" в політичних іграх вищого світу в Англії кінця XV – початку XVI ст. (2012)
Пилипюк Л. А. - Філософські аспекти художніх творів Оноре де Бальзака як авторське моделювання дійсності (2012)
Руссова В. М. - Свобода вибору в українській прозі початку ХХІ ст. (2012)
Сердюкова Л. І. - Упередженість і нетерпимість у дилогії про Бена Доріс Лессінг (2012)
Стороженко Л. Г. - Творча постать Бориса Тенети в контексті доби (2012)
Шевердіна А. П. - Націоналістичний дискурс у художньо-біографічному романі Василя Шкляра "Чорний ворон" (2012)
Титул, зміст (2014)
Мельникова С. В. - Изучение показателей амилолитической активности ротовой жидкости у врачей-стоматологов в разных условиях профессиональной деятельности (2014)
Рудик-Леуская Н. Я. - Раритетный компонент ихтиофануны ландшафтного заказника общегосударственного значения "Сулинский", Котовская А. А., Слынько Е. Е., Христенко Д. С. (2014)
Гурська О. В. - Особливості росту та розвитку піретруму дівочого, інтродукованого в умовах Західного лісостепу України, Пида С. В. (2014)
Качинська В. В. - Структурна організація деструкційного блоку консорцій в умовах промислових ділянок Кривбасу (2014)
Сидоровский С. А. - Amphipoda (Crustacea) Харьковской области (2014)
Коріновська О. М. - Чисельність та біомаса мікроміцетів у техногенно-порушених і природних грунтах, Гришко В. М. (2014)
Чипиляк Т. Ф. - Пристосування асиміляційного апарату сортів лілійнику (Нemerocallis L.) до забруднення важкими металами, Гришко В. М. (2014)
Лисак О. О. - Порівняльна характеристика пластичних ознак різних кольорових форм коропа Kоі (CyprinuS carpio Koi), Шевченко П. Г., Цедик В. В. (2014)
Замбріборщ І. С. - Вплив строку висіву на рівень індукції новоутворень пшениці твердої в умовах Півдня України, Доброва Г. О., Шестопал О. Л., Паламарчук А. І. (2014)
Кунах О. Н. - Зоо- и фитоиндикация роли автотрофной и гетеротрофной консорций в организации биогеоценоза, Трифанова М. В., Ганжа Д. С. (2014)
Зубровська О. М. - Зміни складу поверхневих ліпідів кутикули Populus italica та Betula pendula в умовах забруднення, Гришко В. М. (2014)
Титул, зміст (2013)
Жаботинская С. А. - Многозадачность класса числительных в свете семантики лингвальных сетей (2013)
Приходько А. М. - Концептивна проекція семантики (2013)
Грипас О. Ю. - Принципи категорізації комперативності як системного утворення в українській мові (2013)
Князян А. Т. - Синтаксический уровень эмоцианальной речи мужчин и женчин в английских анекдотах, Гаспарян С. К. (2013)
Гирин О. В. - Деграматикалізація в англійській мові як системне явище (2013)
Калитюк Л. П. - Мовні засоби вираження порівняння рівнозначності в готській мові (2013)
Полховська М. В. - Аналіз англійських медіальних конструкцій з позиції генеративної граматики (2013)
Савельєва Н. О. - Реалізація деонтичних норм в ранньоновоанглійській мові(на матеріалів творів У. Шекспіра) (2013)
Русаченко Н. П. - Аугментація та елізія у словозмінних парадигмах дієслова староукраїнської мови XVIII СТ. (2013)
Жуковська В. В. - Абсолютка конструкція в англійській мові: походження та функціонування (2013)
Гладуш Н. Ф. - Імпліцитність англомовної вербальної поведінки (2013)
Козлова О. С. - Порушення максим принципу спілкування через негативні ємоції (2013)
Bekaryan L. A. - Verbalization of interpersonal conflict in fiction, Paronyan Sh. A. (2013)
Швецова М. Г. - Полікодовість рекламного тексту як модульної дискурсивної одиниці, Мельник В.І. (2013)
Колодяжна К. В. - Глузування як вид мовленнєвої діяльності: гендерний аспект (2013)
Консевич М. С. - Прагматика мовленнєвої поведінки комунікантів у мульти сторонній інтеракції (2013)
Соколовська С. В. - Політичний дискурс великої британії: когнітивний аспект (2013)
Торговець Ю. І. - Особливості генези жанру есе (2013)
Видайчук Т. Л. - Мовотворчість у сфері науки (2013)
Троц Е. В. - Экологическая лингвистика в кругу гуманитарных наук (2013)
Саєвич І. Г. - Комплексна методика виокремлення лінгвокультурних домінант (2013)
Fedoriv Ya. R. - The prehistoric replacesment in(post)totalitarian communicative paradigm, Fedoriv M. L. (2013)
Ponomarenko O. V. - Ok x scrivere sui muri: twiplomazia come un nuovo genere delia comunicazione instituzionale (2013)
Єременко О. В. - Синкретична динаміка эмоцій в інтимній ліриці українського шістдесятства (2013)
Поліщук О. Я. - Літературна антропологія як актуальна наукова пропозиція (2013)
Письменный С. В. - Отработка сложноструктурных залежей богатых руд камерными системами разработки (2014)
Мец Ю. С. - Эффективный комплекс буровзрывных работ при отработке уступов увеличенной высоты, Антонов А. Ю. (2014)
Шапурін О. В. - Диференційоване енергонасичення під час підривання уступів гірських порід, Швець Є. М., Скачков А. А. (2014)
Швагер Н. Ю. - Форми та методи організації самостійної роботи студентів при викладанні технічних дисциплін (2014)
Тищенко С. В. - Эффективность использования энергии взрыва при взрывании скважинного заряда взрывчатыми веществами, Еременко Г. И., Малых Д. Ю. (2014)
Бровко Д. В. - Безопасная эксплуатация объектов поверхности шахт на основе анализа риска возникновения дефектов конструкций сооружений (2014)
Шолох Н. В. - Формирование качества полезного ископаемого и рудного сырья горнорудных предприятий, Топчий А. Л. (2014)
Хворост В. В. - Вплив динамічних навантажень на міцність і стійкість конструктивних елементів, розташованих на поверхні шахт гірничо-металургійного комплексу Кривбасу (2014)
Сидоренко В. Д. - Сучасні методи визначення просторового положення об’єктів гірничого відводу, Шолох М. В., Намінат О. С., Сергеєва М. П., Ковтун В.Я., Серебрянний Ю.Л., Волчко Є.П. (2014)
Стріха В. А. - Еколого-урбаністичне використання торфодернових килимів, Мороз О. С., Мороз А. О., Жуков С. О., Астахов В. І. (2014)
Харченко С. А. - Графическая интерпретация результатов исследования упрочнения бетонного ядра трубобетонных элементов, Жуков С. А., Паршин А. В., Паливода А. А. (2014)
Ревенко А. В. - Математическое моделирование влияния сырья на расход кокса и производительность в доменной плавке, Ревенко О. А. (2014)
Коренко М. Г. - Підвищення ступеня використання проектної потужності дресирувальних станів цехів холодної прокатки, Сотсков В. С., Присяжний А. Г. (2014)
Ткач В. В. - Получение гранулированного чугуна и шлака из титаномагнетитового концентрата на кольцевой печи с вращающимся подом, Бабошко Д. Ю. (2014)
Малиновский Ю. А. - К использованию двухкамерных мельниц для измельчения рудного сырья, Малиновская С. И., Малиновская А. Ю., Баранова О. И. (2014)
Повар С. В. - Ентропія, хаос і порядок(сучасне розуміння) (2014)
Батраков Д. В. - Характеристики одномасної вібраційної транспортуючої машини з інерційним приводом, Горбачов Ю. Г. (2014)
Хоцкіна В. Б. - Використання можливостей пакету Matlab для побудови імітаційних моделей (2014)
Харин С. А. - Использование ЭВМ для исследования влияния производительности бурового оборудования на темпы строительства стволов (2014)
Кассим Д. А. - Влияние качества алгомерата на технико-экономические показатели доменной плавки (2014)
Лялюк В. П. - Оценка колеблемости качества агломерата аглоцехов АМКР, Журавлев Ф. М., Кассим Д. А., Соколова В. П., Оторвин П. И., Захарченко В. Н. (2014)
Громадский А. С. - Закономерности распределения напряжения в буровом инструменте, Афанасьев В. Д., Кузьменко Д. И. (2014)
Паламар А. Ю. - Особливості визначення нормативної грошової оцінки в межах населених пунктів розташованих в зоні впливу гірничо-металургійних підприємств, Маланчук М. С. (2014)
Перегудов Ю. В. - Расчет технологических параметров процесса заполнения пустот закладочным материалом (2014)
Долгіх О. В. - Проблеми інтерпретації маркшейдерської інформації та її передбачення, Подойніцина Т. О. (2014)
Мережко Д. О. - Сучасні технології знімальних робіт у системах управління технологічними процесами (2014)
Федоренко П. И. - Геометризация показателей качества и планирование добычи железорудных месторождений, Переметчик А. В., Подойницына Т. А. (2014)
Шолох Н. В. - Направления развития системы обработки маркшейдерско-геологической информации, Сергеева М. П. (2014)
Куліковська О. Є. - Математична модель розвитку деформаційних процесів газорозподільного пункту № 1 ДП "Криворізька теплоцентраль", Стеценко В. В. (2014)
Валовой О. І. - Нове обладнання і технології для виготовлення, транспортування і подачі бетону, Валовой М. О., Єрьоменко О. Ю. (2014)
Тімченко Р. О. - Використання цифрової моделі рельєфу для раціонального застосування території, Попов С. О., Крішко Д. А., Богатинський А. В., Шевчук О. В., Петрова Л. В. (2014)
Тімченко Р. О. - Геоінформаційні системи у системі територіального планування та управління територією, Попов С. О., Крішко Д. А., Кравченко М. О., Чугай Ю. В., Шевчук О. В., Петрова Л. В. (2014)
Арутюнян А. Р. - Ударный шум при гравитационном транспортировании руды и средства его снижения, Афанасьев В. Д. (2014)
Афанасьев В. Д. - О формировании звукового поля вокруг вентиляторной установки главного проветривания шахт, Раченко Н. А., Страсбургер А. М. (2014)
Синчук И. О. - Особенности организации мероприятий по повышению качества электроэнергии на железорудных шахтах, Антоненко А. О. (2014)
Синчук О. Н. - Показатели качества электроэнергии в распределительных сетях шахт и влияние отклонений напряжения на технико-экономические показатели лектроснабжения, Пересунько И. И. (2014)
Моркун В. С. - К вопросу анализа и оценки причин электротравматизма в условиях железорудных производств, Синчук И. О, Харитонов А. А. (2014)
Попов С. О. - Проблема ресурсного планування проектів ремонтів і модернізації складного технологічного обладнання, Попрожук О. О. (2014)
Купин А. И. - Перспективы применения мультимодальных информационных технологий в задачах биометрического распознавания объектов, Кумченко Ю. А. (2014)
Зеленский А. С. - Обучающая система использования библиотеки OPENCL в 3D-графике, Лысенко В. С. (2014)
Розен В. П. - Моделирование энергетических режимов энергоемких потребителей железорудных шахт, Гузов Э. С., Пархоменко Р. А. (2014)
Радионов В. М. - Система управления гидроциклоном с идентификацией параметров и выбором оптимальной модели (2014)
Четверик М. С. - Смена во времени энергетических систем мира и ее влияние на экономику и экологию (2014)
Гненна О. В. - Аналіз методів щодо оцінки ризику з охорони і безпеки праці на гірничодобувних підприємствах Кривбассу (2014)
Харламенко В. Ю. - Адаптивне керування реверсивною прокатною кліттю на блюмінгу, Рубан С. А. (2014)
Момот В. Е. - Повышение энергетической эффективности центробежных механизмов котельных установок, Ткачук О. Р. (2014)
Бережная Е. В. - Математическое моделирование энергосиловых параметров процесса восстановления деталей землеройных машин методом электроконтактной наплавки, Чепель Ю. А., Цывинда Н. И. (2014)
Олійник Т. А. - Розробка моделі електричної сепарації ільменіту з урахуванням особливостей поведінки частинок мінералів в полі між електродами, Мулявко В. І., Міхно С. В., Олійник М. О. (2014)
Олійник М. О. - Удосконалення технології збагачення графітової сировини Заваллівського родовища, Макачова А. І. (2014)
Скляр Л. В. - Аналітичний огляд технології збагачення бурозалізнякових руд у вітчизняній і зарубіжній практиці, Самойлюк О. А. (2014)
Ніколаєнко К. В. - Розробка технології переробки відходів рудозбагачувальної фабрики Магнітогорського металургійного комбінату, заскладованих у шламосховищах, Чередніченко Н. Ф. (2014)
Кушнірук Н. В. - Аналіз методів підвищення якості залізорудних концентратів ПАТ "ПівнГЗК", Половінкіна М. Б. (2014)
Булах О. В. - Виробництво залізорудного концентрату в умовах РЗФ-1 ПАТ "ПівнГЗК" з впровадженням у технологію збагачення операції тонкого грохочення, Хміль І. В., Костючик О. Л. (2014)
Ніколаєнко К. В. - Технологія збагачення гематитових кварцитів підземного видобутку, Ляхович К. В. (2014)
Близнюков В. Г. - Комбинированное размещение вскрышных пород при разработке крутопадающих железорудных месторождений, Баранов И. В., Луценко С. А. (2014)
Олійник Т. А. - Вивчення можливості переробки "червоних" шламів на предмет отримання залізоокисних пігментів, Василишина А. В. (2014)
Семирягин С. В. - Использование отходов угледобычи при производстве огнеупоров, Пилипенко Б. Н. (2014)
Кривенко Ю. Ю. - Обоснование параметров системы разработки месторождений стройматериалов при дальнейшем использовании выработанных пространств, Кушнерев И. П. (2014)
Білецький В. С. - Дослідження спалювання вугілля та вуглемазутних комплексів, Сергєєв П. В. (2014)
Плєшков П. Г. - Математичне моделювання роботи системи автоматичного управління пристроєм рпн силового трансформатора зі схемою з’єднання обмоток "трикутник/зірка з нулем", Зінзура В. В. (2014)
Громадский Вик. А. - Теоретическое определение амплитуд вынужденных поперечных колебаний буровых штанг станков шарошечного бурения, Серебренников Э. В. (2014)
Григор’єв Ю. І. - Визначення основних методичних принципів ціленаправленого формування техногенних родовищ при комплексному освоєнні надр (2014)
Часова Е. В. - Застосування та перспективи біосенсорів у хімічному та біохімічному аналізі, Івчук В. В. (2014)
Кондратец В. А. - Исследование динамики пульпы в улитковом питателе при измельчении песков механического двухспирального классификатора, Мацуй А. М. (2014)
Жосан А. А. - Непараметрическая дуальная модель динамического объекта (2014)
Лялюк В. П. - Разработка модели прогноза качества доменного кокса на основе химического состава золы угольной шихты, Соколова В. П., Шмельцер Е. О., Тимофеева Д. Ю., Береза В. В. (2014)
Жураковский П. Н. - Обустройство насосных станций оборотного водоснабжения декоративных фонтанов, Бурлаченко Т. И., Полоцкая Н. Н., Горон Н. Н., Стебельская О. В. (2014)
Бондарь В. А. - Анализ долговечности и надежности покрытия зданий и сооружений, Рощупкина З. П. (2014)
Мануйленко Р. И. - Расчет напряженно-деформированного состояния и газонасыщенности массива при выемке угольного пласта, Турбор И. А. (2014)
Власенко В. А. - Вплив взаємоіндукції фаз вентильно-індукторного двигуна на його характеристики, Ільченко О. В. (2014)
Анотації (2014)
Титул, зміст (2014)
Вишневська І. Г. - Форми і функції стратегії стримування та залучення Китаю в зовнішній політиці США (2014)
Красножон В. Р. - Сучасний погляд на політику Дж.Ф. Кеннеді у контексті протистояння з СРСР (1962 р.) (2014)
Хома Н. М. - Політичний перфоманс як постмодерна форма соціального протесту (2014)
Цимбал Д. І. - Структурування парламентської опозиції та особливості її функціонування в період 2010-2013 рр. (2014)
Богданова О. В. - Рівень та специфіка релігійності європейських суспільств: чи все ще має шанси на справдження теорія секуляризації? (2014)
Weston C. - The national state, modernization and globalizations: the case of South Korea`s transformation in the 1960s to early 1980s (2014)
Купрєєва Ю. О. - Основні теоретико-методологічні підходи до вивчення протестної діяльності в зарубіжній соціології (2014)
Марценюк Т. О. - "Я б хтіла, аби мої діти не знали, що таке циганська жизнь": становище ромських громад в українському суспільстві (2014)
Мельниченко А. А. - Проблеми і перспективи електоральної соціології в Україні, Акімова О. А. (2014)
Голосніченко І. П. - До проблеми запровадження в Україні кримінального проступку та відмежування його від адміністративного правопорушення (2014)
Кравчук О. О. - Організація зворотного зв’язку в управлінні державною власністю на основі стандартизації обліку і контролю (2014)
Голосніченко Д. І. - Набуття повноважень органами законодавчої та виконавчої влади (2014)
Борець Л. В. - Правове регулювання державного внутрішнього контролю в системі МВС України (2014)
Качура О. А. - Поняття адміністративних процедур державної реєстрації (2014)
Борець М. В. - Поняття адміністративного нагляду в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (2014)
Чепульченко Т. О. - Особливості правового регулювання нормами теологічного спрямування (2014)
Єгорова В. С. - Нормативно-правові гарантії суддів судів загальної юрисдикції за Конституцією України (2014)
Дараганова Н. В. - Зміст повноважень державних інспекторів праці України (2014)
Давидович І. І. - Проблеми кримінальної відповідальності за умисне вбивство з мотивів співчуття до потерпілого, Кіпран Ю. О. (2014)
Лушпієнко В. М. - Свідок у кримінальному процесі ФРН (2014)
Koziuk V. - Quality of Institutions and Deviation of the Exchange Rates from the Purchasing Power Parity: Impact on Economic Growth (2014)
Voitko S. - External Debt of the European Union Countries and Ukraine within the Sustainable Development Coordinates (2014)
Pyka J. - Smart Specialisations in Regional Innovation Ecosystem, Janiszewski A. (2014)
Iliash O. - Labour Market Regulation Tools and Instruments for the Border Districts of the Western Regions of Ukraine (2014)
Pouliopoulos L. - The Existence of an Autonomous Department of CSR (Corporate Social Responsibility) and its Impact on Manager’s Perceptions About CSR, Geitona M., Pouliopoulos Th., Triantafillidou A. (2014)
Stepanenko S. - Trademarks Management: Struggle Against Parasitism (2014)
Pynda R. - Standardization of Quality Management in Construction (2014)
Our Authors (2014)
Heyets V. - Modernization in the System "Society – State – Economy" (2014)
Markovych I. - Economic Freedom and Economic Development: Theoretical-Empirical Research of Connection (2014)
Asaul A. - Transaction Costs Structure of the Investment Construction Cycle Stages, Ivanov S. (2014)
Godziszewski B. - Banking System in Poland: Stability Over the Crisis, Kruszka M. (2014)
Burmatova O. - Formation of the System of Financing Environmental Activities in Russia, Sumskaya T. (2014)
Hrynyuk I. - Source of Working Capital (2014)
Raszkowski A. - Place Marketing in the Process of Territorial Identity Creation and Strengthening (2014)
Zhabynets O. - Implementation of Cluster Initiatives with Insurance Companies in Ukraine: Status, Experience and Prospects (2014)
Our Authors (2014)
Содержание (2014)
Геец В. - Модернизация в системе "общество – государство – экономика" (2014)
Маркович И. - Экономическая свобода и экономическое развитие: теоретико-эмпирическое исследование связи (2014)
Асаул А. - Структура трансакционных издержек в рамках этапов инвестиционно-строительного цикла, Иванов С. (2014)
Годзишевски Б. - Банковская система Польши и ее стабильность в кризисный период, Крушка М. (2014)
Бурматова О. - Формирование системы финансирования природоохранной деятельности в России, Сумская Т. (2014)
Гринюк И. - Источники привлечения оборотных средств (2014)
Рашковски А. - Территориальный маркетинг в процессе создания и укрепления территориальной идентичности (2014)
Жабинец О. - Реализация в Украине кластерных инициатив при участии страховых компаний: состояние, опыт, перспективы (2014)
Наши авторы (2014)
Козюк В. - Якість інститутів та відхилення валютних курсів від паритету купівельної спроможності: наслідки для економічного зростання (2014)
Войтко С. - Зовнішній борг країн Євросоюзу та України в координатах сталого розвитку (2014)
Пика Я. - "Smart specialisations" у регіональних інноваційних екосистемах, Янішевскі А. (2014)
Іляш О. - Механізми та інструменти регулювання ринку праці у прикордонних районах західних регіонів України (2014)
Поуліопоулос Л. - Автономний відділ корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) та його вплив на сприйняття менеджерами КСВ, Геітона М., Поуліопоулос Т., Тріантафілідоу А. (2014)
Степаненко С. - Управління торговельними марками: боротьба з паразитизмом (2014)
Пинда Р. - Стандартизація управління якістю в будівництві (2014)
Наші автори (2014)
Геєць В. - Модернізація в системі "суспільство – держава – економіка" (2014)
Маркович І. - Економічна свобода та економічний розвиток: теоретико-емпіричне дослідження зв’язку (2014)
Асаул А. - Структура трансакційних витрат у рамках етапів інвестиційно-будівельного циклу, Іванов С. (2014)
Годзішевскі Б. - Банківська система Польщі та її стабільність у кризовий період, Крушка М. (2014)
Бурматова О. - Формування системи фінансування природоохоронної діяльності в Росії, Сумська Т. (2014)
Гринюк І. - Джерела залучення оборотних коштів (2014)
Рашковскі А. - Територіальний маркетинг у процесі створення та зміцнення територіальної ідентичності (2014)
Жабинець О. - Реалізація в Україні кластерних ініціатив за участю страхових компаній: стан, досвід, перспективи (2014)
Наші автори (2014)
Титул, зміст (2014)
Малієнко О. - Національна безпека крізь призму наукового потенціалу (2014)
Мушак Н. - Шенгенські acquis та Україна (2014)
Примуш М. - Можливі вектори демократизації України в контексті викликів сучасності, Коваль Ю. (2014)
Соснін О. - До питання організації інноваційного оновлення України (2014)
Суббот А. - Інформаційна безпека діяльності працівників правоохоронних органів (2014)
Федоренко В. - Оновлення законодавства про вибори народних депутатів України як пріоритетний напрям діяльності парламенту, Малюга А., Желтова О. (2014)
Редакційна колегія (2014)
Геєць В. - Модернізація в системі "суспільство – держава – економіка" (2014)
Джонсон Р. Б. - Культурна компетентність в Україні (2014)
Булатова О. - Потенціал розвитку трансконтинентальної інтеграції (2014)
Куриляк Є. - Кластеризація: європейський досвід і його імплементація в Україні (2014)
Резнік Н. - Соціальна відповідальність бізнесу: сутнісно-теоретичні аспекти (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського