Ніколаєнко К. В. - Розробка технології переробки відходів рудозбагачувальної фабрики Магнітогорського металургійного комбінату, заскладованих у шламосховищах, Чередніченко Н. Ф. (2014)
Кушнірук Н. В. - Аналіз методів підвищення якості залізорудних концентратів ПАТ "ПівнГЗК", Половінкіна М. Б. (2014)
Булах О. В. - Виробництво залізорудного концентрату в умовах РЗФ-1 ПАТ "ПівнГЗК" з впровадженням у технологію збагачення операції тонкого грохочення, Хміль І. В., Костючик О. Л. (2014)
Ніколаєнко К. В. - Технологія збагачення гематитових кварцитів підземного видобутку, Ляхович К. В. (2014)
Близнюков В. Г. - Комбинированное размещение вскрышных пород при разработке крутопадающих железорудных месторождений, Баранов И. В., Луценко С. А. (2014)
Олійник Т. А. - Вивчення можливості переробки "червоних" шламів на предмет отримання залізоокисних пігментів, Василишина А. В. (2014)
Семирягин С. В. - Использование отходов угледобычи при производстве огнеупоров, Пилипенко Б. Н. (2014)
Кривенко Ю. Ю. - Обоснование параметров системы разработки месторождений стройматериалов при дальнейшем использовании выработанных пространств, Кушнерев И. П. (2014)
Білецький В. С. - Дослідження спалювання вугілля та вуглемазутних комплексів, Сергєєв П. В. (2014)
Плєшков П. Г. - Математичне моделювання роботи системи автоматичного управління пристроєм рпн силового трансформатора зі схемою з’єднання обмоток "трикутник/зірка з нулем", Зінзура В. В. (2014)
Громадский Вик. А. - Теоретическое определение амплитуд вынужденных поперечных колебаний буровых штанг станков шарошечного бурения, Серебренников Э. В. (2014)
Григор’єв Ю. І. - Визначення основних методичних принципів ціленаправленого формування техногенних родовищ при комплексному освоєнні надр (2014)
Часова Е. В. - Застосування та перспективи біосенсорів у хімічному та біохімічному аналізі, Івчук В. В. (2014)
Кондратец В. А. - Исследование динамики пульпы в улитковом питателе при измельчении песков механического двухспирального классификатора, Мацуй А. М. (2014)
Жосан А. А. - Непараметрическая дуальная модель динамического объекта (2014)
Лялюк В. П. - Разработка модели прогноза качества доменного кокса на основе химического состава золы угольной шихты, Соколова В. П., Шмельцер Е. О., Тимофеева Д. Ю., Береза В. В. (2014)
Жураковский П. Н. - Обустройство насосных станций оборотного водоснабжения декоративных фонтанов, Бурлаченко Т. И., Полоцкая Н. Н., Горон Н. Н., Стебельская О. В. (2014)
Бондарь В. А. - Анализ долговечности и надежности покрытия зданий и сооружений, Рощупкина З. П. (2014)
Мануйленко Р. И. - Расчет напряженно-деформированного состояния и газонасыщенности массива при выемке угольного пласта, Турбор И. А. (2014)
Власенко В. А. - Вплив взаємоіндукції фаз вентильно-індукторного двигуна на його характеристики, Ільченко О. В. (2014)
Анотації (2014)
Титул, зміст (2014)
Вишневська І. Г. - Форми і функції стратегії стримування та залучення Китаю в зовнішній політиці США (2014)
Красножон В. Р. - Сучасний погляд на політику Дж.Ф. Кеннеді у контексті протистояння з СРСР (1962 р.) (2014)
Хома Н. М. - Політичний перфоманс як постмодерна форма соціального протесту (2014)
Цимбал Д. І. - Структурування парламентської опозиції та особливості її функціонування в період 2010-2013 рр. (2014)
Богданова О. В. - Рівень та специфіка релігійності європейських суспільств: чи все ще має шанси на справдження теорія секуляризації? (2014)
Weston C. - The national state, modernization and globalizations: the case of South Korea`s transformation in the 1960s to early 1980s (2014)
Купрєєва Ю. О. - Основні теоретико-методологічні підходи до вивчення протестної діяльності в зарубіжній соціології (2014)
Марценюк Т. О. - "Я б хтіла, аби мої діти не знали, що таке циганська жизнь": становище ромських громад в українському суспільстві (2014)
Мельниченко А. А. - Проблеми і перспективи електоральної соціології в Україні, Акімова О. А. (2014)
Голосніченко І. П. - До проблеми запровадження в Україні кримінального проступку та відмежування його від адміністративного правопорушення (2014)
Кравчук О. О. - Організація зворотного зв’язку в управлінні державною власністю на основі стандартизації обліку і контролю (2014)
Голосніченко Д. І. - Набуття повноважень органами законодавчої та виконавчої влади (2014)
Борець Л. В. - Правове регулювання державного внутрішнього контролю в системі МВС України (2014)
Качура О. А. - Поняття адміністративних процедур державної реєстрації (2014)
Борець М. В. - Поняття адміністративного нагляду в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (2014)
Чепульченко Т. О. - Особливості правового регулювання нормами теологічного спрямування (2014)
Єгорова В. С. - Нормативно-правові гарантії суддів судів загальної юрисдикції за Конституцією України (2014)
Дараганова Н. В. - Зміст повноважень державних інспекторів праці України (2014)
Давидович І. І. - Проблеми кримінальної відповідальності за умисне вбивство з мотивів співчуття до потерпілого, Кіпран Ю. О. (2014)
Лушпієнко В. М. - Свідок у кримінальному процесі ФРН (2014)
Koziuk V. - Quality of Institutions and Deviation of the Exchange Rates from the Purchasing Power Parity: Impact on Economic Growth (2014)
Voitko S. - External Debt of the European Union Countries and Ukraine within the Sustainable Development Coordinates (2014)
Pyka J. - Smart Specialisations in Regional Innovation Ecosystem, Janiszewski A. (2014)
Iliash O. - Labour Market Regulation Tools and Instruments for the Border Districts of the Western Regions of Ukraine (2014)
Pouliopoulos L. - The Existence of an Autonomous Department of CSR (Corporate Social Responsibility) and its Impact on Manager’s Perceptions About CSR, Geitona M., Pouliopoulos Th., Triantafillidou A. (2014)
Stepanenko S. - Trademarks Management: Struggle Against Parasitism (2014)
Pynda R. - Standardization of Quality Management in Construction (2014)
Our Authors (2014)
Heyets V. - Modernization in the System "Society – State – Economy" (2014)
Markovych I. - Economic Freedom and Economic Development: Theoretical-Empirical Research of Connection (2014)
Asaul A. - Transaction Costs Structure of the Investment Construction Cycle Stages, Ivanov S. (2014)
Godziszewski B. - Banking System in Poland: Stability Over the Crisis, Kruszka M. (2014)
Burmatova O. - Formation of the System of Financing Environmental Activities in Russia, Sumskaya T. (2014)
Hrynyuk I. - Source of Working Capital (2014)
Raszkowski A. - Place Marketing in the Process of Territorial Identity Creation and Strengthening (2014)
Zhabynets O. - Implementation of Cluster Initiatives with Insurance Companies in Ukraine: Status, Experience and Prospects (2014)
Our Authors (2014)
Содержание (2014)
Геец В. - Модернизация в системе "общество – государство – экономика" (2014)
Маркович И. - Экономическая свобода и экономическое развитие: теоретико-эмпирическое исследование связи (2014)
Асаул А. - Структура трансакционных издержек в рамках этапов инвестиционно-строительного цикла, Иванов С. (2014)
Годзишевски Б. - Банковская система Польши и ее стабильность в кризисный период, Крушка М. (2014)
Бурматова О. - Формирование системы финансирования природоохранной деятельности в России, Сумская Т. (2014)
Гринюк И. - Источники привлечения оборотных средств (2014)
Рашковски А. - Территориальный маркетинг в процессе создания и укрепления территориальной идентичности (2014)
Жабинец О. - Реализация в Украине кластерных инициатив при участии страховых компаний: состояние, опыт, перспективы (2014)
Наши авторы (2014)
Козюк В. - Якість інститутів та відхилення валютних курсів від паритету купівельної спроможності: наслідки для економічного зростання (2014)
Войтко С. - Зовнішній борг країн Євросоюзу та України в координатах сталого розвитку (2014)
Пика Я. - "Smart specialisations" у регіональних інноваційних екосистемах, Янішевскі А. (2014)
Іляш О. - Механізми та інструменти регулювання ринку праці у прикордонних районах західних регіонів України (2014)
Поуліопоулос Л. - Автономний відділ корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) та його вплив на сприйняття менеджерами КСВ, Геітона М., Поуліопоулос Т., Тріантафілідоу А. (2014)
Степаненко С. - Управління торговельними марками: боротьба з паразитизмом (2014)
Пинда Р. - Стандартизація управління якістю в будівництві (2014)
Наші автори (2014)
Геєць В. - Модернізація в системі "суспільство – держава – економіка" (2014)
Маркович І. - Економічна свобода та економічний розвиток: теоретико-емпіричне дослідження зв’язку (2014)
Асаул А. - Структура трансакційних витрат у рамках етапів інвестиційно-будівельного циклу, Іванов С. (2014)
Годзішевскі Б. - Банківська система Польщі та її стабільність у кризовий період, Крушка М. (2014)
Бурматова О. - Формування системи фінансування природоохоронної діяльності в Росії, Сумська Т. (2014)
Гринюк І. - Джерела залучення оборотних коштів (2014)
Рашковскі А. - Територіальний маркетинг у процесі створення та зміцнення територіальної ідентичності (2014)
Жабинець О. - Реалізація в Україні кластерних ініціатив за участю страхових компаній: стан, досвід, перспективи (2014)
Наші автори (2014)
Титул, зміст (2014)
Малієнко О. - Національна безпека крізь призму наукового потенціалу (2014)
Мушак Н. - Шенгенські acquis та Україна (2014)
Примуш М. - Можливі вектори демократизації України в контексті викликів сучасності, Коваль Ю. (2014)
Соснін О. - До питання організації інноваційного оновлення України (2014)
Суббот А. - Інформаційна безпека діяльності працівників правоохоронних органів (2014)
Федоренко В. - Оновлення законодавства про вибори народних депутатів України як пріоритетний напрям діяльності парламенту, Малюга А., Желтова О. (2014)
Редакційна колегія (2014)
Геєць В. - Модернізація в системі "суспільство – держава – економіка" (2014)
Джонсон Р. Б. - Культурна компетентність в Україні (2014)
Булатова О. - Потенціал розвитку трансконтинентальної інтеграції (2014)
Куриляк Є. - Кластеризація: європейський досвід і його імплементація в Україні (2014)
Резнік Н. - Соціальна відповідальність бізнесу: сутнісно-теоретичні аспекти (2014)
Матвіїв М. - Формування концепції гостинності в інноваційному маркетингу послуг ресторанних підприємств (2014)
Карась О. - Таргетинг – один із видів стратегічної реклами (2014)
Наші автори (2014)
Котов Е. В. - Модернизация и перспективы опережающего развития Донбасса в свете теории длинных волн Кондратьева, Ляшенко В. И. (2014)
Дубініна М. В. - Оптимізація ресурсного потенціалу промисловості міста з урахуванням його конкурентних переваг (2014)
Солдак М. О. - Пріоритетні напрями стратегічного планування розвитку промисловості міста (2014)
Благодарний І. О. - Мале підприємництво Донецької області у 2011-2012 роках, Юріна Н. О., Скобцова Г. В. (2014)
Павлов К. В. - Теоретико-методические основы идентификации потенциальных кластеров в региональной экономке, Растворцева С. Н., Череповская Н. А. (2014)
Кулиняк І. Я. - Стан розвитку зовнішньої торгівлі товарами легкої промисловості України, Глянцева О. І. (2014)
Мохначев С. А. - Формирование кластеров в старопромышленном регионе России, Шамаева Н. П. (2014)
Байрамзаде Яшар Кярам оглы. - Глобальная энергетическая безопасность и основные направления ее обеспечения (2014)
Васильчак С. В. - Формування конкурентоспроможності туристичних підприємств у контексті забезпечення економічної безпеки, Семак С. С. (2014)
Гонтар Д. Д. - Формування складу системи показників для оцінки впливу рентабельності банку на його вартість (2014)
Масленникова Л. П. - Способы повышения эффективности управления денежными потоками с помощью инструментов CashManagement, Гончарова С. Н., Гуденица О. В. (2014)
Косова Т. Д. - Кодекс фіскальної прозорості: ініціативи МВФ, Ангеліна І. А. (2014)
Кулай А. В. - Шляхи усунення асиметрій місцевих бюджетів України: європейський досвід (2014)
Гамова І. В. - Основні функції управління маркетингом підприємств у сфері електронної торгівлі (2014)
Валитов Р. С. - Исследование рынка в антимонопольном менеджменте предприятия (2014)
Полякова Н. С. - Маркетинговий підхід до урегулювання обсягів дебіторської заборгованості підприємств водопостачання та водовідведення (2014)
Марченко И. В. - Оценка точек контакта при исследовании и корректировке имиджевой стратегии города (2014)
Драчук Ю. З. - Інституціональне забезпечення економічної безпеки промислового підприємства, Новікова Н. І., Трушкіна Н. В. (2014)
Кадермєєва Д. С. - Система показників і оцінка суспільної ефективності електроенергетики України (2014)
Штангрет А. М. - Потенціал забезпечення економічної безпеки підприємства: теоретичні аспекти, Пушак Г. І. (2014)
Тараш Л. І. - Основні засади функціонування публічного акціонерного товариства залізничного транспорту, Буковський А. В. (2014)
Меліхов А. А. - Моделювання інноваційної складової конкурентного розвитку промислових підприємств (2014)
Підоричева І. Ю. - Фінансове забезпечення та організаційно-економічне супроводження інноваційних процесів в економіці України (2014)
Бойченко В. С. - Особливості мотивації персоналу в фінансовій установі (на прикладі ПАТ КБ "ПриватБанк") (2014)
Крапівіна Г. О. - Механізми мотивації та оцінки праці в волонтерстві (2014)
Ильин С. Ю. - Анализ деловой активности и рентабельности деятельности предприятия, Кочеткова И. А. (2014)
Медвєдкін Т. С. - Компаративний аналіз розвитку Піттсбурга, Ліверпуля та Манчестера як старопромислових міст (2014)
Ляшенко В. І. - "Общак" як провідна засада розбудови пострадянської держави (спроба компіляцій на інстутиційно-кримінальну тематику) (2014)
Рецензія на колективну монографію "Перший етап модернізації економікиУкраїни: досвід та проблеми" (2014)
Вітаємо з 60-річчям Керівника Полтавського місцевого відділення Академії економічних наук України, академіка АЕН України, першого проректора Полтавського університета економіки і торгівлі – Миколу Єгоровича Рогозу ! (2014)
Пам'яті колеги (2014)
Малієнко А. М. - Органічне виробництво сільськогосподарської продукції в Україні: вирішення проблем інституціонального забезпечення, Гаврилов С. О., Блажевич Л. Ю. (2014)
Корсун С. Г. - Соціальний і екологічний стан територій сільських населених пунктів України, Палапа Н. В. (2014)
Мазур Г. А. - Вплив елементів органічного землеробства на родючість сірого лісового ґрунту, Ткаченко М. А., Григора Т. І., Пастух Н. Р., Місніченко О. В., Мороз Н. П., Питель Я. О., Замлинська В. М. (2014)
Єрмолаєв М. М. - Ефективність сівозміни в органічному землеробстві на чорноземах, Літвінов Д. В., Квасніцька Л. С. (2014)
Дегодюк Е. Г. - Сучасні підходи до оптимізації мінерального живлення рослин в органічному землеробстві, Вітвіцька О. І., Дегодюк Т. С. (2014)
Корсун С. Г. - Формування потенційної та ефективної родючості темно-сірого опідзоленого ґрунту в умовах Правобережного Лісостепу,  Буслаєва Н. Г.,  Клименко І. І. (2014)
Повидало В. М. - Продуктивність ячменю ярого в системі ґрунтозахисного біологічного землеробства, Коломієць Л. П., Шевченко І. П. (2014)
Груша В. В. - Оцінювання фізіологічного стану посівів сільськогосподарських культур методом фотоіндукції флуоресценції хлорофілу, Гордієнко Т. І., Патика М. В. (2014)
Колодяжний О. Ю. - Молекулярно-біологічне оцінювання прокаріотного комплексу чорнозему типового за вирощування пшениці озимої, Андронов Є. Є., Патика М. В. (2014)
Москалевська Ю. П. - Структурно-функціональне формування метагеному прокаріот ризосфери буряків цукрових в чорноземі типовому, Патика М. В. (2014)
Юла В. М. - Формування продуктивності вівса залежно від елементів технології вирощування за органічного землеробства, Камінська В. В., Дудка О. Ф. (2014)
Камінський В. Ф. - Особливості технології вирощування гороху за органічної системи землеробства, Дворецька С. П., Рябокінь Т. М. (2014)
Грищенко Р. Є. - Ефективність гумату калію при вирощуванні круп’яних культур за органічного землеробства, Любчич О. Г., Мазуренко Т. М. (2014)
Вишневський В. С. - Вплив рівня удобрення та біостимулятора Флороне на формування продуктивності гірчиці (2014)
Корнійчук М. С. - Захист польових культур від шкідників і хвороб за технологій органічного виробництва, Віннічук Т. С., Пармінська Л. М. (2014)
Поліщук С. В. - Ураженість сої хворобами залежно від строків сівби, Ляска С. І. (2014)
Кургак В. Г. - Вирощування кормових культур у системі зеленого конвеєра за органічного виробництва, Цимбал Я. С., Якименко Л. П. (2014)
Голик Л. М. - Вихідний матеріал пшениці озимої м’якої, створений на основі термічних мутантів, Стариченко В.М., Кирильчук А.М., Заїка Є. В., Ковальчук С. О., Гірко О. В. (2014)
Шаповал А. В. - Вплив фракційного складу насіння пшениці озимої на його врожайні властивості, Цюк Ю. В., Лутак І. А., Катеринчук І. М. (2014)
Перевертун Л. І. - Удосконалення методики оцінювання расоспецифічної стійкості проса до сажки, Проданик А. М., Ткачик С. О. (2014)
Душко М. В. - Формування оптимальної виробничої структури підприємства за органічного виробництва сільськогосподарської продукції в Лісостепу, Лупеха І. М., Коваленко Г. В. (2014)
Титул, зміст (2012)
Мамчур В. Й. - Аналітична характеристика фітоалексину ресвератролу, Мархонь Н. О. (2012)
Загорій Г. В. - Аналіз результатів моніторингу цін на лікарські засоби фармацевтичного ринку України, Тернова О. М., Бушуєва І. В., Балинська М. В., Безугла О. М., Ковальова О. О. (2012)
Давтян Л. Л. - Використання IDEF0-моделювання для раціоналізації управління виробничою аптекою, Голод А. С. (2012)
Останіна Н. В. - Автоматизація розрахунку невизначеності вимірювань в лабораторії з контролю якості лікарських засобів, Череменко А. М., Кузнецова О. М., Очеретяна Н. М. (2012)
Шаповалова В. О. - Судова фармація: дослідження режиму контролю лікарських засобів, що вміщують кодеїн, Шаповалов В. В., Лебедєва Т. О. (2012)
Гризодуб О. І. - 20 років Фармакопейному центру: підсумки та перспективи (ІІ частина), Георгієвський В. П. (2012)
Руденко В. В. - Фармакотехнологічні випробування м’якого лікарського засобу для лікування ранових процесів (2012)
Кисличенко О. А. - Оптимізація процесу спиртової екстракції біологічно активних речовин з трави деревію звичайного (Achillea millefolium), Кошовий О. М., Комісаренко А. М. (2012)
Владимирова І. М. - Розроблення промислової технології одержання капсул "Тиреофіт" (2012)
Грозав А. М. - Синтез і протитуберкульозна активність | (імідазол-5-іл)метилен| ізонікотиногідразидів, Чорноус В. О., Паламар А. О., Демидовська С. А., Вовк М. В. (2012)
Блажеєвський М. Є. - Кінетико-спектрофотометричне визначення спазмолітину, Криськів Л. С. (2012)
Хіжніченко О. В. - Хіміко-токсикологічне дослідження нових лікарських засобів – потенційних об’єктів немедичного використання методом хроматографії у тонких шарах сорбенту, Гузенко Н. В., Чубенко О. В. (2012)
Баюрка С. В. - Розроблення методів ідентифікації та кількісного визначення есциталопраму, придатних для хіміко-токсикологічного аналізу, Болотов В. В., Карпушина С. А., Івашура М. М. (2012)
Панасенко Н. В. - Синтез та діуретичні властивості нових похідних 5-(4-піразоліл)-1,2,4-триазолу та 3-(4-піразоліл)-1,2,4-триазоло|3,4-с| |1,4|оксазину, Братенко М. К., Вовк М. В. (2012)
Кучеренко Н. В. - Вплив водорозчинного білково-полісахаридного комплексу плевроту черепичастого(Pleurotus ostreatus) на перебіг експериментальної глаукоми у щурів (2012)
Бутко А. Ю. - Експериментальне дослідження кількісного вмісту біологічно активних речовин у рослинній сировині оману високого та оману британського (2012)
Правила для авторів (2012)
Уточнення (2012)
Анісімова О. - Термінологічне поле фребельпедагогіки (2014)
Приймас Н. - Патріотичне виховання та розвиток національної свідомості у філософсько-педагогічній концепції Уласа Самчука (2014)
Семеновська Л. - Анропоцентрична сутність реалізації ідеї політехнізму в творчості В. Сухомлинського (2014)
Цюпак І. - Розвиток суспільного дошкільного виховання на Херсонщині (1959–1972 рр.): історичний екскурс (2014)
Вовк О. - Характеристика комунікативно-когнітивної компетентності студентів-філологів в аспекті комунікативно-когнітивного підходу (2014)
Драч І. - Функції професійної діяльності викладача вищої школи в умовах модернізації освіти (2014)
Прус А. - Психолого-педагогічний супровід студентських сімей щодо надання рівних можливостей самореалізації у вищому навчальному закладі (2014)
Шовкова Т. - Методика формування навичок оперування граматичними конструкціями суб’єктивної модальності (2014)
Волікова М. - Проблема статевого виховання в ретроспективі: гендерний аспект (2014)
Голуб В. - Виховання фізичних здібностей та моральних якостей дітей молодшого шкільного віку у процесі занять фізичною культурою, Бережанський О. (2014)
Дем'янчук О. - Проблеми розвитку творчої особистості у сучасній загальноосвітній школі (2014)
Онищук І. - Інноваційні форми, методи і прийоми оптимізації художньо-творчої діяльності дошкільників (2014)
Фасолько Т. - Використання особистісно орієнтованих освітніх технологій у роботі з дітьми дошкільного віку (2014)
Варецька О. - Місце соціальної компетентності в структурі ключових компетентностей вчителя початкової школи (2014)
Іващенко М. - Підготовка педагогічних працівників для закладів професійної освіти дистанційно, Бикова Т. (2014)
Хом’юк В. - Принципи формування математичної компетентності майбутнього інженера (2014)
Полєвікова О. - Діагностика мовленнєвого розвитку дітей старшого дошкільного віку на засадах словоцентричного підходу (2014)
Бенера В. - Професійна підготовка фахівців дошкільної освіти до роботи з використання поетичних творів у дошкільному навчальному закладі, Швець О. (2014)
Бреньскі В. - Etyka i globalny ład gospodarczy jako główne kierunki polityki unii europejskiej w przestrzeganiu praw człowieka (2014)
Корсак К. - Українська ідея ХХІ ст. та її нові наукові основи (2014)
Ломакович А. - Тарас Шевченко й Юліуш Словацький – діалог через століття (2014)
Пророки у своїй вітчизні : Тарас Шевченко та Юліуш Словацький (2014)
Молодиченко В. - Аксіологічний вимір освіти: проблеми та потенційні можливості, Афанасьєва Л. (2013)
Троїцька Т. - Філософські засади сучасних гуманітарних досліджень: досвід рефлексії, Орлов А. (2013)
Дольська О. - Формирование нового дискурса техники в условиях перехода от техногенной цивилизаци к антропогенной (2013)
Уваркіна О. - Пріоритет людини як характерна особливість української національної системи освіти: історико-філософський контекст (2013)
Костюк Н. - Проблема феминного и маскулинного в концепциях философ античности (2013)
Власова Т. - Текст как культура в постмодерне: взаимодействие нарративов и дискурсов (2013)
Воробйова Л. - Суб’єкт-об’єктна парадигма у філософії освіти: потенціал і межі застосування (2013)
Мартинюк Т. - Загальнолюдські виміри й орієнтири розвитку музичної культури в контексті педагогічної практики, Долинна О. (2013)
Кошелєв О. - Экологическая культура в контексте биосоциальной эволюции человека: биосоциокультурные ограничения и запреты (2013)
Матвієнко П. - Викладання філософії як основа гуманізації вищої освіти: міждисциплінарний синтез і спільність проблем, Землянський А. (2013)
Александров Д. - Структура соціально-культурних орієнтацій суб'єктів освітнього простору під впливом трансформації інституту освіти (2013)
Білогур В. - Спорт як соціально-ціннісна й тілесно-духовна система (2013)
Власова О. - Сім’я як проблема гендерної політики України, Масур Г. (2013)
Купцова Т. - Філософський аспект гендерного критичного літературного проекту (2013)
Москальова Л. - Вплив діалогу світоглядно-духовних ідентичностей на культурно-освітній простір особистості (2013)
Лапій Х. - Гендерна педагогіка у формуванні мистецтва жити в культурно-освітньому просторі (2013)
Яковенко І. - Діалогічність у патристиці як прототип виховання людини на християнсько-етичному ґрунті (2013)
Чорноморденко І. - Позанаукова раціональність і її місце в системі культури, Загрійчук І. (2014)
Тараненко Г. - Аксіопсихологічні аспекти гармонізації відносин у системі "людина–природа" (2014)
Lytvyna Y. - Sustainability in the context of human dimesion (2014)
Штанько В. - Человек в в социокультурном пространстве современного общества (2014)
Шевчук В. - Світоглядне осягнення непроминущого дива: філософські розмисли над "Спогадами" Миколи Руденка, Шевчук Г. (2014)
Афанасьєва Л. - Світоглядно-ціннісний потенціал соціальності людини як чинник гармонізації культурно-освітнього простору (2014)
Будько М. - Виховання людини культури: культурологічні інтенції нової освітньої методології, Троїцька О. (2014)
Поправко О. - Людиномірність святкової картини світу як світоглядно-ціннісний потенціал соціальності людини (2014)
Воробйова Л. - Світоглядна основа освіти: філософський пошук універсальності (2014)
Цюрупа М. - Проблема культури миру в системі вищої освіти (2014)
Семікін М. - Соціально-філософські аспекти людиномірної парадигми вітчизняної етнокультурної освіти (2014)
Матвієнко П. - Філософія освіти як чинник раціоналізації освітньої галузі (2014)
Волков О. - Моральна ініціація і трансмісія в педагогічному дискурсі (2014)
Александров Д. - Проблема гармонізації системи освітянських вимог і професійних запитів студентства за умов трансформації інституту освіти (2014)
Цихонь К. - Άκρίβεια и παιδεία: o необходимости привлечения античных понятий к исследованиям культуры и культурных практик (2014)
Лобнер Н. - Структури дискримінації в доступності освіти для молоді – міжнародні перспективи (2014)
Макогон Ю. В. - Проблемы внешнего и внутреннего рынков металлопродукции, Хаджинов И. В., Подунай В. В., Гайдей Д. А., Орехова А. А (2013)
Момот А. И. - Недостатки и проблемы функционирования систем менеджмента на предприятиях, Мартынюк Е. С. (2013)
Жаворонков В. О. - Теоретичні засади діагностики транспортної інфраструктури регіону: інституціональний підхід (2013)
Майорова І. М. - Логістичне забезпечення інноваційного механізму розвитку житлово-комунального господарства (2013)
Горошкова Л. А. - Використання інфрастуктурних показників при визначенні рівня сталості розвитку чорної металургії (2013)
Воротін В. Є. - Модифікація промислового сектору України як об’єкту державного управління: теоретичні питання (2013)
Ажажа М. А. - Інноваційний потенціал як фактор інтелектуалізації економіки в умовах глобалізації (2013)
Акчуріна О. А. - Тенденції розвитку сутності поняття "корпоративне управління". (2013)
Бугрім О. Ю. - Формування якості трудового життя (2013)
Бакута А. В. - Оцінювання рівня логістизації машинобудівних підприємств Південного регіону Запорізької області (2013)
Воробьева Е. А. - Международные стандарты нормативного регулирования в системе управления рабочим временем в Украине (2013)
Безверха І. І. - Зростання ефективності виробництва – запорука підвищення конкурентоспроможності суб’єкта господарювання (2013)
Вакуліч А. М. - Інноваційні підходи до вирішення проблем хімічної галузі виробництва України (2013)
Гамова О. В. - Концептуальні основи проведення аудиту розрахунків за виплатами працівникам на підприємстві, Донець О. С. (2013)
Гончарук П. А. - Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності потенціалу суб’єкта господарювання (2013)
Казачков І. О. - Підвищення ефективності використання ресурсів промислового підприємства (2013)
Комеліна А. А. - Сучасні канали та способи комерціалізації інноваційних технологій (2013)
Лелі Ю. Г. - Сучасні системи управління персоналом та їх вплив на ефективність роботи підприємства (2013)
Ткаченко А. М. - Економічна сутність інвестицій, Плаксіна Є. М. (2013)
Пожуєва Т. О. - Інноваційний розвиток підприємства в конкурентному середовищі (2013)
Севастьянов Р. В. - Проблеми та перспективи енергозбереження на промислових підприємствах (2013)
Телін С. В. - Банкрутство як радикальний засіб оздоровлення економіки (2013)
Ткаченко Є. Ю. - Бюджетування як інструмент контролінгу (2013)
Ткаченко А. М. - Формування сучасного ринку праці, Єрьоменко Г. С. (2013)
Ткаченко А. М. - Криза: сутність, класифікація та причини виникнення, Калюжна Ю. В. (2013)
Ходикіна І. В. - Еволюція поглядів на управління (2013)
Ткаченко А. М. - Посередництво на ринку страхових послуг України, Шматко К. А. (2013)
Паршин Ю. І. - Дослідження дисбалансів у розвитку регіональних економічних систем на основі ентропійного підходу (2013)
Шерстюкова К. Ю. - Особливості ресурсозбереження в сучасних умовах функціонування підприємств (2013)
Вітка Н. Є. - Еволюція поглядів на економічну безпеку підприємства (2013)
Сиволап Л. А. - Інноваційний розвиток національної економіки (2013)
Лазарева А. П. - Формування та управління людським капіталом (2013)
Ягельська К. Ю. - Інновації та інтелектуальний капітал в системі чинників випереджаючого економічного розвитку (2013)
Турило А. А. - Теоретико-методологічні засади визначення сутності і оцінки капіталізації підприємства (2013)
Мусиенко А. В. - Внедрение интегрированной логистики как фактор повышения эффективности управления предприятием (2013)
Масурашвили И. - Актуальные аспекты проблем управления инновациями, Дгебуадзе Н., Джалиашвили Н. (2013)
Проскуркіна В. Є. - Конкурентоспроможність територіальної системи, як фактор інноваційного розвитку регіону (2013)
Стешина О. В. - Вдосконалювання механізмів благодійної діяльності в Україні у сфері освіти (2013)
Азарян Е. М. - Факторная диагностика условий развития розничной торговли: параметры и динамика, Загорная Т. О. (2013)
Брижань І. А. - Обґрунтування доцільності екологізації промисловості України, Жучкова Г. А. (2013)
Шталь Т. В. - Митні платежі України та вплив на них членства у Світовій організації торгівлі, Вівденко М. А., Кравченко К. Є. (2013)
Pekarskiene I. - Impact of Foreign Direct Investments on Lithuania’s Economy: Regional Dimension (2013)
Горовий Д. А. - Огляд сучасних методів оцінки нематеріальних здобутків підприємства (2013)
Доброскок Ю. Б. - Система маркетингових каналів: елементи, діагностика, результативність (2013)
Еннан Р. Е. - Международно-правовое регулирование электронного документооборота (2013)
Коваленко О. В. - Роль і місце економічної діагностики на підприємстві, Зайцева М. О. (2013)
Зборовська О. М. - Особливості побудови системи фінансового контроллінгу на підприємстві, Годес О. Д. (2013)
Камнєва І. О. - Управління екологічним ризиком в металургійній промисловості (2013)
Берсуцький А. Я. - Стратегічна карта як ефективний інструмент управління людським капіталом, Каменська О. О. (2013)
Коваленко Н. В. - Проблеми розвитку металургійної галузі в Україні, Лисаченко О. І., Чабаненко І. Л. (2013)
Коновал О. А. - Інвестиційна привабливість підприємства в умовах стабілізаційного розвитку економіки (2013)
Костенко Н. В. - Матричний метод визначення стратегій геоекономічного розвитку (2013)
Цибульська Л. О. - Економіко - правові проблеми управління інтелектуальною власністю (2013)
Лукьянович Н. В. - Иностранные торговые отношения Таможенного союза и Единого экономического пространства России, Белоруссии, Казахстан на современном этапе экономической интеграции (2013)
Воротіна В. В. - Інститут банкрутства в системі державного регулювання національної економіки (2013)
Пархаєва Н. В. - Проблеми та перспективи розвитку логістичної інфраструктури в Україні, Колосова Б. В. (2013)
Волошин В. С. - Конкурентоспроможність та особливості її формування, Капранова Л. Г. (2013)
Гончар В. В. - Формування системи управління металургійних підприємств на основі оцінки фінансового стану (2013)
Хаджинова О. В. - Сучасні тенденції банкрутства підприємств в Україні (2013)
Толпежникова Т. Г. - Модернизация комплекса маркетинга на примере ОАО "УГМК" (2013)
Лепьохіна І. О. - Мотиваційний процес економічної активності трудових ресурсів підприємств в умовах ринку (2013)
Білоус С. І. - Класифікаційні характеристики дефініцій "страховий ринок" та "страхова діяльність" (2013)
Богуславська С. І. - Аналіз сутності поняття соціальних інвестицій та їх класифікація (2013)
Заріцька Я. О. - Зарубіжний досвід реалізації програмно-цільового планування на державному рівні (2013)
Бухаріна Л. М. - Теоретичні підходи до формування цілей і стратегії соціально-економічного розвитку регіону (2013)
Ковтун В. Г. - Концепція стратегічного управління в сфері послуг (2013)
Іванюта С. В. - Проблеми та перспективи формування ефективної венчурної індустрії в регіонах України (2013)
Коваленко О. В. - Проблеми формування стійкості регіонального підприємництва (2013)
Кришталь Т. М. - Теоретичні основи та особливості здійснення інвестиційної політики в інфраструктурній сфері (2013)
Мигаленко О. І. - Логістичний підхід вдосконалення регіонального споживчого ринку (2013)
Миленький В. М. - Теоретичні підходи до модернізації регіональної економіки (2013)
Голобородько А. Ю. - Механізм побудови інформаційної системи управління потоковими процесами (2013)
Лебидь Д. А. - Диагностика коммуникационного рынка Украины (2013)
Голіонко Н. Г. - Проблеми і перспективи розвитку електронного бізнесу на вітчизняних підприємствах (2013)
Липова Т. В. - Євроінтеграційні механізми управління фондами ЄС та інших міжнародних організацій (2013)
Наші автори (2013)
Тітул (2009)
Ковалева Е. К. - Специфика функционирования художественного времени в "Исповеди" Ж.-Ж. Руссо (2009)
Гришанова Ю. В. - Каролина Павлова и Адам Мицкевич (2009)
Черный И. В. - Образы крестьян в рассказе Н. В. Кукольника "Староста Меланья" (2009)
Кобзар О. І. - Стратегії "нової міфології" у творчості Фрідріха Геббеля (2009)
Перцова В. А. - Тема преступления в творчестве Э. Бульвера-Литтона (2009)
Костенко А. Н. - Автор и герой как отражение двоемирия в романе Дж. Конрада "Глазами Запада" (2009)
Перзеке А. Б. - Поэма Н. Гумилева "Заблудившийся трамвай" в свете интертекстуальных связей с поэмой А. С. Пушкина "Медный всадник" (2009)
Санфарова Г. Ф. - Любов земна і любов трансцендентальна як вияв амбівалентної сутності людини (за творами В. Винниченка та І. Шмельова) (2009)
Профатило И. И. - Архетипические мотивы в структуре женских образов романа Б. А. Пильняка "Волга впадает в Каспийское море": образ Марии Садыковой (2009)
Донцова О. В. - Концепция красоты человека в романах В. Набокова (2009)
Кирпа О. А. - Эпоха, время и любовь в неореалистической прозе Юрия Нагибина (2009)
Комаров С. А. - Проблема историзма очерковой прозы М. Е. Кольцова (2009)
Дыкун Е. С. - Традиции народно-смеховой культуры в творчестве А. Платонова и В. Шукшина (2009)
Копейцева Л. П. - Полісемантика лірики Миколи Вінграновського (2009)
Скляр І. О. - Художні прийоми психоаналітичного методу зображення персонажів у "Невеличкій драмі" В. Підмогильного (2009)
Черная В. Л. - Принципы воссоздания местного колорита в ретродетективах о Великой Отечественной войне (2009)
Мирошниченко В. М. - Жанровые особенности цикла Е. Усачевой "Пленники сумерек" (2009)
Михилев А. Д. - Концептуальный художественный синтез как феномен современного литературного процесса, Богун М. В. (2009)
Бескровная Е. Н. - К проблеме изучения прозаических жанров в еврейской литературе (2009)
Валуєва Н. М. - Ретродетектив як внутріжанровий різновид детективу (2009)
Шиян Н. Ю. - Особенности реализации авторской концепции человека в образах Дж. Компсона, Т. Сатпена и других героев романов У. Фолкнера (2009)
Бесчетникова С. В. - Богдан Хмельницкий в свете исторической памяти (2009)
Contents (2014)
Зорівчак Р. - Сприйняття творчості та особистості Івана Франка як символу інтелектуальної України в англомовному світі (2014)
Легкий М. - "Апостолові праці": універсалізм франкового генія (2014)
Вертій О. - Шевченкознавство Івана франка в контексті національного самопізнання та самоусвідомлення українців (2014)
Корнійчук В. - До джерел "Притчі про приязнь" Івана Франка (2014)
Працьовитий В. - Естетична функція хронотопу в трагедії "Украдене щастя" Івана Франка (2014)
Калиняк М. - Урбаністична топоніміка франкової прози: трансформація реального топосу в художній (2014)
Гураль Г. - Роль маски в сценарії любовної афери (на матеріалі творів Івана Франка "Маніпулянтка" і "Різуни") (2014)
Лапій М. - Ідея синтезу мистецтв у пейзажному дискурсі Івана Франка (2014)
Котик-Чубінська М. - Вірш як запрошення до танцю ("Ах коб я був музикантом…" Івана Франка) (2014)
Горошко І. - "Скомплікований паралелограм сил": любовний сюжет у прозі Івана Франка (2014)
Ворок Х. - Сюжетно-композиційна функція сновидінь у прозі Івана Франка (2014)
Вечоркін І. - Проза Івана Франка: Ідіостильові проявники (2014)
Микитюк В. - "Історія літератури чи література? "Гірчичне зерно" як квінтесенція педагогічних мемуарів Івана Франка (2014)
Щвець А. - Іван Франко - Наталія Кобринська - Михайло Павлик: консенсуси та контроверзи (2014)
Михида С. - Євген Маланюк про мотив двійництва в Івана Франка: психопоетикальний вимір (2014)
Назарець В. - Різновиди внутрішньотекстових адресатів в адресованій ліриці Івана Франка (2014)
Дрогомирецька М. - Етичні проблеми у малій прозі Івана Франка й Агатангела Кримського (2014)
Зінченко Н. - "Він був … виключно українським письменником... для української нації": Іван Франко про ідеологічні твори Івана Нечуя-Левицького (2014)
Шутка І. - Засадничі літературознавчі принципи Івана Франка в оцінці Оксани Пахльовської (2014)
Печарський А. - Іван Франко – мо янь ( 莫言 ):екзистенційні пошуки літературного діалогу (2014)
Кравець Я. - Французька поезія у літературознавчій і перекладацькій діяльності Івана Франка (2014)
Пилипчук С. - "Первісні форми князівсько-лицарського епосу": билинознавчі зауваги Івана Франка (2014)
Янковська Ж. - Стильові особливості фольклоризму малої прози Пантелеймона Куліша та Івана Франка (визначення основних напрямів до компаративних студій) (2014)
Бобровницька Н. - Українське народне віршування у фольклористичних студіях Івана Франка (2014)
Кріль Б. - Відображення визвольної боротьби балканських народів проти турецького поневолення у фольклорі (на матеріалі перекладів Івана Франка) (2014)
Волос Б. - Теоретико-методологічні пошуки Франка-фольклориста (на матеріалі "Студій над українськими народними піснями")243-253 (2014)
Римашевський Ю. - Динаміка формування семантичного поля "національна ідея": контекст праць Миколи Костомарова та Івана Франка (2014)
Ілик О. - Впевненість і сумніви у збірці Івана Франка "На лоні природи та інші оповідання" (на матеріалі корпусу дискурсивних слів) особистість. Творчий шлях. Доля (2014)
Шаблій О. - Курівецький епізод у житті Івана Франка (2014)
Горак Р. - Невідомий переклад і невідомі листи Адольфа Атласа до Івана Франка, Галабурка Я. (2014)
Зимомря М. - Листи Георга Адама до Івана Франка, Горак Р. (2014)
Легкий М. - У сфері франкових концепцій (2014)
Пилипчук С. - У пошуках "останків первісного світогляду" (2014)
Куля О. О. - Температурна адаптація у новонароджених, Ткаченко С. К. (2014)
Суходольська Е. С. - Звязок стану вегетативного гомеостазу, мозкового кровообігу та метаболічних порушень у дітей із вегетосудинною дисфункцією за гіпертензивним типом, Хайтович М. В., Гнилоскуренко Г. В. (2014)
Беш Л. В. - Аналіз структури сенсибілізації дітей із сезонною алергією, Мацюра О. І., Новікевич С. З., Гутор Т. Г., Янчінська О. В. (2014)
Мітюряєва І. О. - Алгоритм діагностики дітей з пароксизмальною вегетативною недостатністю при наявності патології шийного відділу хребта, Кухта Н. М., Кулик В. О., Гнилоскуренко А. В., Цимбалюк Ю. В., Молочек Н. В. (2014)
Маляр В. В. - Оцінка адаптаційних можливостей плода у разі помірного ідіопатичного багатоводдя (2014)
Русин Л. П. - Особливості ехографічних параметрів матки, яєчників та становлення менструального циклу у дівчат-підлітків, народжених із дефіцитом маси тіла в умовах природної нестачі йоду, Маляр В. А. (2014)
Клітинська О. В. - Особливості стоматологічного статусу дітей із хронічною гастродуоденальною патологією (огляд літератуои), Мочалов Ю. О., Пупена Н. В. (2014)
Рубцова Є. І. - Вивчення клінічних особливостей порушень психомоторного розвитку дітей, народжених із гіпоксично-ішемічним ураженням центральної нервової системи, та ефективності препарату цераксон в їх лікуванні, Клімова Т. М. (2014)
Машіка В. Ю. - Алерго-імунологічні дослідження та місце фізіотерапевтичних методів у комплексному лікуванні дітей, хворих на бронхіальну астму, дерматореспіраторний синдром та атопічний дерматит (2014)
Єрем Т. В. - Роль якості харчування, як фактора, що є одним із пріоритетних у формуванні патології порожнини рота у мешканців ендемічного регіону (на прикладі Закарпатської області) (2014)
Клітинська О. В. - Епідеміологічна оцінка стану тканин пародонта у дітей Закартпаття (2014)
Горленко О. М. - Корекція порушень рівнів гомеостазу у дітей із первинною артеріальною гіпертензією в асоціації з дисфункцією ендотелію, Сочка Н. В., Горленко Ф. В. (2014)
Horlenko O. M. - Comparative evaluation of laboratory-functional parameters in the children with primary arterial hypertension, Sochka N. V., Debreceni O. V., Horlenko F. V., Piridi V. L., Tomey A. I., Cossey G. B. (2014)
Титул, зміст (2012)
Огарь С. В. - Формування професійної комунікативної компетентності в процесі отримання вищої фармацевтичної освіти (2012)
Власенко І. О. - Аналіз сегмента дерматологічних м’яких лікарських засобів для лікування трофічних виразок, Давтян Л. Л. (2012)
Дацюк Н. О. - Аналіз стану використання опіоїдних анальгетиків у регіонах України (2012)
Гризодуб О. І. - 20 років Фармакопейному центру: підсумки та перспективи (I-ачастина), Георгієвський В. П. (2012)
Шаповалов В. В. (мол.) - Доказова фармація: включення до схем фармакотерапії наркопацієнтів з опіоїдною залежністю ноотропних лікарських засобів (2012)
Шкляєв С. А. - Аналітичне забезпечення процедури очищення технологічного обладнання від залишків активних інгредієнтів на фармацевтичному підприємстві (2012)
Гуреєва С. М. - Технологічні та біофармацевтичні аспекти розроблення складу капсул "Барбовал" (2012)
Дроздова А. О. - Антимікробна активність як показник оптимального технологічного способу введення діючих речовин до основи, Бірюкова С. В., Колоколова О. Б. (2012)
Кухтенко Г. П. - Вплив олійної фази та складу емульгаторів на реологічні властивості в’язко-пластичних емульсій першого роду, Ляпунова О. О., Лисокобилка О. А. (2012)
Кошовий О. М. - Оптимізація процесу екстракції біологічно активних речовин з листя евкаліпту: вибір екстрагенту, Кухтенко О. С., Ковальова А. М., Комісаренко А. М., Винник О. В. (2012)
Сліпченко Г. Д. - Комплексна оцінка реологічних властивостей подрібненої сировини шоломниці байкальської (2012)
Ващук В. А. - Визначення оптимальної концентрації СО2-екстрактів шавлії та ромашки методом in vitro, Бірюкова С. В., Колоколова О. Б., Давтян Л. Л. (2012)
Тартинська Г. С. - Визначення полісахаридів у траві талабану польового (Thlaspi arvense L.), Журавель І. О., Кисличенко В. С. (2012)
Семенченко О. М. - Вивчення амінокислотного складу деяких рослин родини Ясноткових (Lamiaceae), Цуркан О. О., Корабльова О. А., Бурмака О. В. (2012)
Хортецька Т. В. - Дослідження амінокислотного складу листя розповсюджених видів роду Подорожник (Plantago L.) флори півдня України, Мазулін О. В., Смойловська Г. П., Мазулін Г. В. (2012)
Тернинко І. І. - Вивчення амінокислотного складу мальви лісової (Malvae sylvestris L.), Онищенко У. Є. (2012)
Джан Т. В. - Дослідження вмісту фракцій полісахаридів у плодах унабі (Zuzuphus jujuba Mill.), Коновалова О. Ю., Клименко С. В. (2012)
Панченко С. В. - Хромато-мас-спектрометричне дослідження компонентного складу ефірної олії валеріани лікарської (Valeriana affi cinalis L.), Фурса М. С., Солєннікова С. М., Макарова Д. Л., Домчаров Д. В., Мальцева Я. О., Корнієвський Ю. І. (2012)
Дроговоз С. М. - Скринінгові фармакологічні дослідження зрідженогазових екстракті всуцвіть липи, Белик Г. В., Дем’яненко Д. В., Кудіна О. В., Мохаммад Реза Дадашкарими. (2012)
Марчишин С. М. - Дослідження кількісного вмісту аскорбінової кислоти у зборі антиалергійному, Блажеєвський М. Є., Козачок С. С. (2012)
Contents (2013)
Сеник Л. - Франкова візія майбутньої України: духовний феномен державності (2013)
Іванишин П. - Іван Франко як предтеча постколоніалізму (2013)
Печарський A. - Психоаналітична рецепція трактату Івана Франка "Із секретів поетичної творчості" (2013)
Легкий М. - "В поті чола": поетика, естетика, рецепція (2013)
Салій О. - Проблематика добра і зла в гуцульській прозі Івана Франка і Гната Хоткевича (2013)
Лапій М. - Психологізм як важлива ознака прозових пейзажів Івана Франка (2013)
Юречко О. - Міжособистісні стосунки у психоаналітичному аспекті (за оповіданням Івана Франка "Між добрими людьми") (2013)
Муранець Т. - Портрет фатальної жінки у прозі Івана Франка (2013)
Голодюк І. - Особливості наративної семантики фікційного світу оповідання "На дні" Івана Франка (2013)
Калиняк М. - Тюремний простір як елемент урбаністичного тексту у прозі Івана Франка (2013)
Голик Р. - (Гаряча) душа й (холодний) розум: літературознавство Івана Франка в світлі інтелектуальних течій та суспільних відносин Галичини ХІХ – початку ХХ століття (2013)
Швець А. - Вчений з когорти франкознавців (Ростислав Заклинський про Івана Франка) (2013)
Лащик Н. - Анна Кучера. Дві величні постаті галицької землі помежів’я ХІХ–ХХ століть (Василь Щурат та Іван Франко) (2013)
Левченко Г. - Концепт духовної спільноти в ліриці Івана Франка і Лесі Українки (2013)
Маліновська Ю. - "Ворог народу" Генріка Ібсена та "Учитель" Івана Франка: компаративний аспект (2013)
Назарець В. - Рецепція образу Івана Франка в текстах української адресованої лірики ХХ століття (2013)
Пилипчук С. - Весняна календарно-обрядова поезія у рецепції Івана Франка (2013)
Козловський В. - Народний ліро-епос українців в оцінці Івана Франка: теоретико-методологічний аспект (2013)
Підгорна Л. - Франкові нотатки з приводу фольклористичної спадщини Осипа Бодянського (2013)
Циганик М. - Яків Головацький та його участь у "Русалці Дністровій" (крізь призму наукового бачення Івана Франка) (2013)
Шутак О. - "Ходяча енциклопедія усякого знання": Філарет Колесса про Франка-фольклориста (2013)
Зимомря М. - Перекладацький світ Івана Франка: дискурс культурологічної стратегії (2013)
Дзера О. - Становлення перекладознавчого аналізу на теренах західної україни (від Івана Франка до Михайла Рудницького) (2013)
Кравець Я. - Французька проза у літературознавчій і перекладацькій діяльності Івана Франка (2013)
Теплий І. - Іван Франко як читач і редактор власних перекладів (2013)
Федорак Н. - Невідомий автограф Івана Франка, або Не єдиний хресним батьком раз (2013)
Бук С. - Квантитативна параметризація текстів Івана Франка: проект та його реалізація (2013)
Лизогуб В. С. - Життєвий і творчий шлях Федора Федоровича Боєчка, Дерій С. І., Гаврилюк М. Н. (2014)
Бичекуева Ф. Х. - Влияние долговременной гипоксии на внд старшеклассников при адаптации к учебному процессу, Кравченко Ю. В., Евтушенко А. Л., Портниченко В. И. (2014)
Боєчко Ф. Ф. - Окремі біохімічні показники, специфічні тести та функціональні проби в ідентифікації вітамінодефіцитних станів, Боєчко Л. О. (2014)
Брошко Є. О. - Морфометричні та біомеханічні особливості організації скелету кінцівок деяких наземних хребетних з різним типом локомоції і орієнтації кінцівок, Ковтун М. Ф. (2014)
Гаврилюк М. Н. - Зимівля водоплавних і навколоводних птахів у районі Кременчуцького водосховища в зимові сезони 2012/2013 та 2013/2014 рр. , Грищенко В. М., Ілюха О. В., Яблоновська-Грищенко Є. Д., Борисенко М. М. (2014)
Горенко З. А. - Особливості якісного складу жовчі собак при дії різних доз гліцину (2014)
Гудаков О. О. - Детермінанти стану популяцій Convallaria majalis в соснових лісах Гетьманського НПП (2014)
Кожем’яко Н. С. - Особливості біоелектричної активності головного мозку при хворобі Паркінсона, Крижановський С. А., Чернінський А. О., Зима І. Г., Карабань І. Н. (2014)
Конограй В. А. - Типологічна схема геокомплексів території Кременчуцького водосховища (2014)
Купа Л. В. - Зміни активності головного мозку чоловіків при виконання вербальних субтестів логічного відбору та визначення загальних рис тесту Амтхауера, Філімонова Н. Б. (2014)
Куценко Т. В. - Міжпівкульні відмінності ЕЕГ дельта-бета поєднання у лівшів при виконанні емоційного тесту Струпа, Лозовська А. С. (2014)
Лисенко О. М. - Відмінності умов прояву максимальних аеробних можливостей спортсменів, обумовлених спрямованістю процесу довгострокової адаптації, Міщенко В. С. (2014)
Редька І. В. - Специфічні риси електричної активності головного мозку дітей 8-12 років з набутими зоровими дисфункціями (2014)
Рябцева Ю. С. - Внутривидовая изменчивость раковины брюхоногих моллюсков рода Viviparus в водоемах Украины (2014)
Собіщанський С. О. - Прилад для реєстрації зовнішнього дихання людини, Чічкін В. С., Макарчук М. Ю. (2014)
Спрягайло О. В. - Урочище "Ходачки" – перспективна пам’ятка природи, Діденко С. Я., Миколенко Л. В., Галушко О. С. (2014)
Халиман И. А. - Двустворчатые моллюски семейства Сardііdae как тест-объект мониторинга состояния вод северо-западного Приазовья, Анистратенко В. В. (2014)
Чернишова Т. М. - Порівняльний аналіз морфологічних особливостей молюсків роду Limax (2014)
Шпєнков O. O. - Зміни електричної активності головного мозку під час прослуховування рок-музики із видозміненною частотною структурою, Тукаєв С. В., Зима І. Г., Крижановський С. А. (2014)
Sokolenko S. V. - Influence of moderate physical loads caused by physical training on humoral component of specific immunity indices (2014)
Yukhymenko L. I. - The role of the main nervous processes in functioning of sensory brain systems, Lyzogub V. S., Khomenko S. M. (2014)
Белопольський М. Г. - Аналіз та вирішення проблем ефективності використання альтернативних джерел енергії (2013)
Чевганова В. Я. - Конкурентні переваги регіону та їх роль у забезпеченні соціально-економічного розвитку, Кулакова С. Ю. (2013)
Ластовенко О. В. - Теоретико-методологічні аспекти порушення стійкості системи фондового ринку (2013)
Омелянович Л. О. - Фінансове регулювання діяльності суб’єктів підприємництва на фондового ринку: теорія і практика, Гладкова О. В. (2013)
Омелянович Л. О. - Єднання економічних інтересів підприємства і його робітника, Єгоркіна Т. О. (2013)
Бутнік-Сіверський О. Б. - Управління інноваційним конвеєром підприємств (2013)
Яшарова М. М. - Винахідництво як напрямок інноваційної діяльності: проблеми правового забезпечення (2013)
Ковальов А. В. - Вплив глобалізації на економіку підприємств та їх інноваційну діяльність (2013)
Дорожко Г. К. - Проблеми ідентифікації об’єктів інтелектуальної власності в бухгалтерському обліку, Балашова О. В. (2013)
Коюда О. П. - Аналіз конкурентоспроможності України та її регіонів (2013)
Пономарев П. О. - Анализ охраноспособности информационных ресурсов на интернет-сайтах, Пономарева Л. В. (2013)
Сидоренко Е. Н. - Эргонимы и прагматонимы как объекты интеллектуальной собственности (2013)
Кашинцева О. Ю. - Вплив механізмів примусового ліцензування на ринок лікарських засобів (2013)
Семенова О. В. - Доступ до інформації в умовах розбудови інформаційного суспільства (2013)
Пилюченко Д. В. - Авторське ліво: як захистити немайнове право автора з боку кримінального законодавства (2013)
Зайка В. Я. - Єдність винаходу – необхідна й достатня вимога для забезпечення оптимальної можливості встановлення факту його використання, Кабанцев Г. Г., Дорожко Г. К., Маслов О. Г. (2013)
Орехова А. А. - Посткризисное регулирование функционирования мирового фондового рынка (2013)
Мирошниченко А. Б. - О выборе критерия эффективности работы энергетической службы предприятия (2013)
Малтабар Т. В. - Шляхи зниження ризиків інноваційно-інвестиційних проектів (2013)
Матвиенко А. В. - Формирование системы показателей, влияющих на механизм управления интеллектуальной собственностью (2013)
Мєшкова Н. Л. - Комплексний підхід до оцінки ділової активності підприємства (2013)
Могилова А. Ю. - Особливості участі основного капіталу у виробництві ВВП (2013)
Морозова Є. П. - Використання аутсорсингу в будівельній галузі в сучасних умовах (2013)
Орлов В. В. - Формування концепції державного управління інтелектуальною власністю в Україні (2013)
Палант О. Ю. - Детермінанти розвитку транспортної системи України (2013)
Пархоменко А. А. - Каталізатори розвитку корпоративної власності (2013)
Перелі І. В. - Операції банків з дорогоцінними металами (2013)
Побережна І. С. - Створення служби ризик-менеджменту на промисловому підприємстві: етапи та складові (2013)
Погайдак О. Б. - Семіотика та інноваційні підходи організації природоохоронної діяльності в умовах обслуговуючих підприємств (2013)
Чабаненко І. Л. - Планування та нормування матеріальних запасів на підприємстві і необхідність використання логістики, Снісар А. М. (2013)
Бессонова С. И. - Проблемы внедрения объектов патентного права промышленными предприятиями Украины, Бессонова Г. П. (2013)
Подунай В. В. - Инновационное развитие металлургического комплекса Украины в условиях глобальной конкуренции, Гайдей Д. А. (2013)
Рынкевич Н. С. - Модели организационной культуры экономической природы (2013)
Пельо А. Б. - Віртуалізація світового фінансового ринку як головна детермінанта розвитку сучасної міжнародної валютної системи (2013)
Семенихин Г. В. - Повышение конкурентоспособности Украины через развитие интеграционных процессов в рамках Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) (2013)
Меліхов А. А. - Конкурентні переваги як чинник забезпечення конкурентоспроможності підприємств (2013)
Чабаненко І. Л. - Причини глибокого спаду та чинники адаптації металургійної галузі України, Мешкова Н. Л., Фіногєєва В. Є. (2013)
Швець Г. О. - Сутність формування інноваційної інфраструктури у складі національної інноваційної системи (2013)
Антонюк Д. А. - Організаційно-методологічні аспекти створення електронних торгово-промислових палат в Україні (2013)
Сучков А. В. - Соціальна відповідальність бізнесу як складова його конкурентоспроможності (2013)
Павленко И. И. - Формирование системы управления стратегическими изменениями на промышленном предприятии (2013)
Сьомкіна Т. В. - Принцип економічного еволюціонізму в розвитку сучасних форм транснаціональних корпорацій (2013)
Снісаренко О. Б. - Економічна доцільність змін у бюджетній політиці України для реалізації стратегії інноваційного розвитку (2013)
Гапонюк О. І. - Глобалізація та економічна безпека країни (2013)
Шульгіна Т. С. - Теоретичні аспекти формування персоналу підприємства (2013)
Файвішенко Д. С. - Аналітичні аспекти перспектив розвитку ринку мінеральної води (2013)
Хазах К. О. - регулювання мінімальної заробітної плати: зарубіжний досвід та українські реалії (2013)
Сіменко І. В. - Теоретичне обгрунтування визначення видів та форм сучасного економічного аналізу (2013)
Фролова З. В. - Анализ инновационного потенциала как инструмент формирования стратегии развития предприятия (2013)
Лісовська В. П. - Кореляція індексу УБ із індексами американських та європейських фондових бірж, Безпалько Д. В. (2013)
Шикова Л. В. - Особливості функціонування внутрішнього ринку металопродукції: економічна безпека (2013)
Кутидзе Л. С. - Механизмы взаимодействия власти и бизнеса в управлении экспортным потенциалом региона (2013)
Скорнякова Ю. Б. - Проблемні питання відображення в обліку торгових патентів (2013)
Яровенко Т. С. - Інноваційна складова моніторингу кризових явищ у сфері освіти України (2013)
Маркіна І. А. - Методичні аспекти оптимізації потенціалу керованості в соціально-економічній системі (2013)
Бессонова С. І. - Проблеми та підходи до управління інноваційним розвитком машинобудівних підприємств, Коновал Ю. В. (2013)
Савченко А. А. - Аутсорсинг: його сутність, види та форми (2013)
Картечева О. С. - Аналіз підходів та методів щодо оцінки економічної безпеки промислового підприємства (2013)
Дідченко О. I. - Маркетинговий потенціал підприємства як складова економічного потенціалу (2013)
Лизньова А. Ю. - Предикат мотивації трудової поведінки персоналу та її значення (2013)
Зелінська Г. О. - Класифікація принципів системи регіонального освітнього менеджменту (2013)
Анисимова О. Н. - Инновационный аутсорсинг и его преимущества на предприятиях строительной отрасли (2013)
Ерхов А. Г. - Интеграционный процесс в энергетической сфере экономики в скандинавских странах (2013)
Маматова Л. Ш. - Організаційно-економічний механізм формування стратегічного потенціалу підприємства (2013)
Kalinin O. - Methods of gaining capital for innovations and startups financing (2013)
Гайдаш О. С. - Аналіз трудоресурсного забезпечення української економіки (2013)
Колосок В. М. - Розвиток методичних підходів до визначення ефективності діяльності промислових підприємств у складі холдингів, Дроботіна К. М. (2013)
Борисова С. Є. - Монетарна основа сталого соціально-економічного розвитку України (2013)
Маркіна І. А. - Аналіз досвіду реструктуризації м’ясопереробних підприємств в Україні, Угрімова І. В. (2013)
Кислова Л. А. - Вплив глобалізації товарних ринків на економічний розвиток та безпеку країни (2013)
Анісімова О. М. - Стан інноваційної активності металургійних підприємств України, Яковенко М. М. (2013)
Яковенко В. С. - Принципи формування ключових показників діяльності розподільчої системи (2013)
Козлова В. Я. - Исследование концепции устойчивого землепользования в условиях формирования социально-ориентированной рыночной экономики, Денисова О. (2013)
Кушнір С. О. - Проблемні питання визначення економічного ефекту від інвестиційної діяльності в інновації (2013)
Гоменюк О. І. - Методичні підходи до визначення показників і чинників конкурентоспроможності продукції підприємств (2013)
Примоленна Л. М. - Діалогова взаємодія влади з третім сектором в Україні (2013)
Набатова Ю. О. - Критерії оцінки ефективності використання ресурсозберігаючих технологій на підприємствах машинобудування (2013)
Резнікова Н. В. - Доларизація як фактор монетарної залежності, Відякіна М. М. (2013)
Коюда В. О. - Знання як інноваційний ресурс економіки знань, Костіна О. М. (2013)
Шубін О. О. - Стратегічні альянси і партнерство як основа стійкого розвитку хімічних підприємств, Махноносов Д. В. (2013)
Оніщенко Д. В. - Системний підхід до формування маркетингової стратегії телекомунікаційного підприємства (2013)
Момот А. И. - Механизм формирования технологии "Бережливого производства", Норенко Ю. І. (2013)
Наші автори (2013)
Белопольский Н. Г. - Внутренние резервы для спасения Украины (2014)
Анисимова О. Н. - Анализ реализации моделей инновационного процесса на промышленных предприятиях, Булахова Е. И. (2014)
Blazheva V. - Innovation in the agricultural sector in the context of Europe 2020 Strategy for smart, sustainable and inclusive growth (2014)
Petrova S. - Opportunities for retail assortment structuring (2014)
Горошкова Л. А. - Моделювання факторів сталого розвитку туристично-рекреаційної галузі України (2014)
Майорова І. М. - Житлово-комунальне господарство, як складова сітілогістики промислового міста (2014)
Ткаченко А. М. - Особливості визначення показників ефективності використання основних засобів підприємства, Задніпрянна Т. С. (2014)
Павлов К. В. - Особенности инновационного развития экономики старопромышленных регионов России (2014)
Чайка Т. О. - Місце агротехнологічних систем у вирішенні екологічних і економічних проблем регіонів, Сєров О. О., Галінський Я. В. (2014)
Воробйова І. С. - Оцінка виробничого травматизму як напрямок підвищення ефективності управління персоналом (2014)
Билаш Л. Л. - Лидерство, организационная культура и командное взаимодействие как ключевые факторы реализации личностного потенциала сотрудников в системе стратегического управления человеческими ресурсами (2014)
Дорогая И. И. - Влияние организационной культуры на конкурентоспособность предприятия (2014)
Камишникова Е. В. - Стратегічний підхід до управління корпоративною соціальною відповідальністю підприємства (2014)
Шабельникова Є. А. - Удосконалення методики визначення стану інноваційного розвитку підприємства (2014)
Перелі І. В. - Динаміка вартості дорогоцінних металів України (2014)
Дружиніна В. В. - Статистичне дослідження структурних зрушень на місцевому ринку праці (2014)
Марченко О. В. - Теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю міст (2014)
Гейзер Г. К. - Информационная безопасность внутрифирменного учета, Гейзер А. А. (2014)
Вакуліч А. М. - Перспективи розвитку інноваційних біотехнологій (2014)
Лепьохіна О. В. - Інвестиційні процеси як спосіб модернізації промисловості Херсонської області (2014)
Самойлік М. С. - Оцінка рівня ресурсно-екологічної безпеки регіону: методичні та методологічні аспекти (2014)
Фролова З. В. - Анализ перспектив инновационного развития Украины (2014)
Кудирко Л. П. - Стан та тенденції розвитку зовнішньої торгівлі послугами річкового транспорту в Україні, Ємельянова О. Ю., Троцан А. В. (2014)
Толпежников Р. А. - Понятийный аппарат экономической категории "конкурентный потенциал предприятия", Ткачева А. Р. (2014)
Филипишин И. В. - Государственно-частное партнерство как вектор интенсивного развития транспортной инфраструктуры (2014)
Дугінець Г. В. - Економічний суверенітет України в умовах становлення когнітивної економіки (2014)
Пожуєва Т. О. - Вплив тіньової економіки на формування захищеності суб’єкта господарювання (2014)
Кравченко Р. С. - Минимизация латентных рисков инфраструктурных проектов государственно-частного партнерства (2014)
Дьяченко О. В. Зубко О. В. - Економічна природа митного тарифу та його функції (2014)
Харченко Т. О. - Обґрунтування методичного підходу комплексної рейтингової оцінки сільськогосподарських підприємств Сумської області (2014)
Вергал К. Ю. - Теоретико-множинні підходи до управління інтеграційними процесами підприємств (2014)
Сафарова Р. В. - Вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на управління персоналом промислового підприємства (2014)
Лелюк Ю. М. - Урахування специфіки довгохвильової динаміки національної економіки при використанні "вікон можливостей" для інноваційного прориву України (2014)
Лелюк М. В. - Адаптивний характер планування в контексті дії принципу гетерогонії цілей суб’єктів господарювання (2014)
Поздняков Д. О. - Критерии классификации мирового рынка космических технологий и услуг (2014)
Козлова В. Я. - Бухгалтерский учет операций по охране окружающей среды, Бессонова Г. П. (2014)
Семенихин Г. В. - Инновационная деятельность в Украине. Проблемы и пути их преодоления (2014)
Ляшок Я. А. - Подход к управлению развитием системы обеспечения жизнедеятельности населения Украины в условиях дисбалансов (2014)
Киба О. В. - Роль инноваций в обеспечении экономической безопасности промышленного предприятия (2014)
Полторацька О. В. - Теоретичні аспекти поняття ресурсозбереження (2014)
Kasianova A. - Describing managerial procedure of resistance to a corporate financial crisis, Kucherenko A. (2014)
Панченко Ю. В. - Позиционирование регионов по эффективности динамики рынка интеллектуальной собственности (2014)
Зайцева О. І. - Трансформація управлінських концепцій в умовах ринкової самоорганізації, Гарафонова О. І., Ємець Н. В. (2014)
Лісовська В. П. - Підходи до аналізу діяльності банків України в контексті міжнародного кредитування, Наіста А. С. (2014)
Пирець Н. М. - Проблеми узгодженості податкового і бухгалтерського обліку в контексті витрат і доходів, Паненко А. І. (2014)
Мащенко С. О. - Теоретичні аспекти дослідження енергозбереження як економічної категорії (2014)
Івашук Ю. П. - Чинники виникнення та шляхи мінімізації корупції в секторі державних закупівель (на прикладі України) (2014)
Мезенцева И. Л. - Анализ инвестиционной деятельности в машиностроительной отрасли Украины (2014)
Kalinin O. - Perspectives of diversification in the present stage of the economic development (2014)
Салова Н. А. - Сучасні моделі стимулювання персоналу підприємства (2014)
Вітка Н. Є. - Інноваційна модель розвитку у кризових умовах діяльності промислових підприємств України (2014)
Левшова Ю. О. - Інформаційна модель оптимізації виробничих потужностей енергетичної компанії (2014)
Матковський А. В. - Інноваційна складова в системі забезпечення економічної безпеки (2014)
Chernysheva H. - System of influence factors on output competitiveness in tire production (2014)
Коновал Ю. В. - Економічна сутність поняття "інновація" (2014)
Самойленко К. В. - Науково-методичні підходи до визначення корисності інформаційного продукту (2014)
Бережна М. В. - Екологічна відповідальність суб’єктів підприємництва в системі рівноважного розвитку регіону (2014)
Быткин С. В. - Прогнозирование цен металлопроката с использованием сочетания методов корреляционно-регрессионного анализа и экспоненциального сглаживания временных рядов в среде STATISTICA 8, Иванютин И. Р., Коломиец В. А., Мокий А. И. (2014)
Макаревич С. С. - Перспективи розвитку корпоративної соціальної відповідальності українських підприємств (2014)
Мусієнко С. Ю. - Інноваційна стійкість промислових підприємств (2014)
Марова С. Ф. - Аналіз методичних підходів до оцінювання стійкості еколого-економічних систем, Бурих Ю. В. (2014)
Коверга С. В. - Виявлення дисбалансів на основі аналізу функціонування промислових підприємств (2014)
Чечель А. О. - Еколого-економічні платежі за природокористування на промислових територіях, Єпішенкова Г. О. (2014)
Князєва Т. В. - Розвиток системи екологічного менеджменту на підприємстві: основні теоретичні положення (2014)
Наші автори (2014)
Оптасюк О. М. - Чи може рости Linum ucranicum (Linaceae) у субальпійському поясі Чорногори (Українські Карпати)?, Кагало О. О. (2014)
Скляр В. Г. - Природне поновлення провідних лісоутворювальних видів Новгород-Сіверського Полісся: реалізовані екологічні ніші та їхня динаміка (2014)
Казарінова Г. О. - Масовий розвиток Pistia stratiotes (Araceae) в р. Сіверський Донець (Харківська область), Гамуля Ю. Г., Громакова А. Б. (2014)
Никифоров О. Р. - Гляреофітон і біоекологічна природа облігатних гляреофітів верхнього поясу Гірського Криму на прикладі Lamium glaberrimum (Lamiaceae) (2014)
Ільїнська А. П. - Родина Cleomaceae у флорі України (2014)
Крицька Л. І. - Конспект роду Melilotus Mill. (Fabaceae) флори України (2014)
Жанг Доан Х. - Екологічні та біологічні особливості видів роду Momordica (Cucurbitaceae) при інтродукції в умовах Білгородської області, Тохтарь В. К. (2014)
Орлов О. О. - Impatiens balfourii (Balsaminaceae) — новий адвентивний вид флори України, Шевера М. В., Бронсков О. І. (2014)
Перегрим М. М. - Asplenium × heufleri і Woodsia alpina на Донецькому кряжі, Дідух Я. П. (2014)
Устименко П. М. - Найпівденніші місцезнаходження Euonymus nana (Celastraceae) на рівнинній частині України, Дубина Д. В. (2014)
Мельник В. І. - Нові місцезнаходження Scopolia carniolica Jacq. (Solanaceae) на Східному Поділлі, Рак О. О., Неграш Ю. М. (2014)
Кузярін О. Т. - Новий локалітет Spiranthes spiralis (Orchidaceae) в Україні (2014)
Шевчик В. Л. - Scrophularia vernalis L. (Scrophulariaceae) в Канівському природному заповіднику (2014)
Боровічов Є. О. - Три нових таксони з родини Aytoniaceae (Marchantiophyta) для флори печіночників України, Нипорко С. О. (2014)
Придюк М. П. - Нові та рідкісні для України види родини Coprinaceae. 1. Роди Lacrymaria та Panaeolus (2014)
Булавін І. В. - Ризогенез у культурі in vitro Arabidopsis thaliana дикого типу та scr мутанта (2014)
Жупанов І. В. - Анатомічні та ультраструктурні особливості формування бічних коренів у деяких видів повітряно-водних рослин, Бриков В. О. (2014)
Корнільєв Г. В. - Сортозразки Origanum vulgare (Lamiaceae) як перспективні продуценти біологічно активних речовин, Палій А. Є., Марко Н. В., Виноградов Б. О., Єжов В. М. (2014)
Подорванов В. В. - Термогенез у рослин (2014)
Олійник Т. Л. - Зібрання літератури Івана Петровича Білоконя у фонді бібліотеки Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного, Домонтович А. Д., Подорванов П. В. (2014)
Шеляг-Сосонко Ю. Р. - Лев Сергійович Балашов (до 85-річчя вченого), Дідух Я. П., Дубина Д. В., Ткаченко В. С. (2014)
Дудка І. О. - Василь Петрович Гелюта (до 60-річчя вченого), Бухало А. С., Гайова В. П., Андріанова Т. В., Тихоненко Ю. Я., Придюк М. П. (2014)
Перегрим М. М. - Судинні рослини Румунії (2014)
Кошкіна І. М. - Міжнародна конференція молодих учених "Актуальні проблеми ботаніки та екології" (18–22 червня 2013 р., Литвинюк Н. А., Ольшанський І. Г., Зав’ялова Л. В. (2014)
Шиян Н. М. - Науковий семінар iз питань гербарної справи, присвячений 230-річчю Гербарію Львівського національного університету (LW), Тасєнкевич Л. О., Хміль Т. С. (2014)
Tashyrev O. B. - Autecology of microorganisms of typical Ecuador biotopes, Pidgorskyi V. S., Toro Miguel Naranjo, Gualoto Miguel, Gladka G. V., Tashyreva H. O, Rokitko P. V., Romanovskaya V. A. (2014)
Варбанець Л. Д. - Вплив координаційних сполук германію (IV) та стануму (IV) на активність деяких гліколітичних і протеолітичних ферментів мікроорганізмів, Мацелюх О. В., Нідялкова Н. А., Гудзенко О. В., Авдіюк К. В., Шматкова Н. В., Сейфулліна І. Й. (2014)
Пирог Т. П. - Антиадгезивный потенциал поверхностно-активных веществ Rhodococcus erythropolis IMВ Aс-5017, Гриценко Н. А., Конон А. Д., Шевчук Т. А., Иутинская Г. А. (2014)
Авдеева Л. В. - Антагонистическая активность штаммов Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum ІМВ В-7404 и БИМ В-439Д по отношению к фитопатогенным бактериям и микромицетам, Драговоз И. В., Корж Ю. В., Леонова Н. О., Иутинская Г. А., Бережная А. В., Купцов В. Н., Мандрик М. Н., Коломиец Э. И. (2014)
Biliavska L. О. - Study of adenovirus reproduction in different lymphoblastoid cell lines, Povnitsa O. Yu., Nesterova N. V., Zagorodnya S. D., Bobko T. M., Golovan A. V., Voychuk S. I. (2014)
Андрійчук Я. Р. - Технологічні аспекти отримання жувальних таблеток з екстрактом вівса та кверцетином, Давтян Л. Л. (2014)
Klimenko L. Yu. - Development and validation of the methods of captopril spectrophotometric determination in blood by the reaction with the Ellman reagent, Showkova Z. V., Mykytenko O. Ye., Kaplaushenko A. G. (2014)
Монайкіна Ю. В. - Застосування спектрофотометрії в ультрафіолетовій області спектра для кількісного визначення вінпоцетину у складі лікарських форм, Нагорна Н. О., Нагорний В. В., Васюк С. О. (2014)
Щербина Р. О. - Синтез і фізико-хімічні властивості 2-((4-R-3-(морфолінометилен)-4H-1,2,4-тріазол-5-іл)тіо) ацетатних кислот, Панасенко О. І., Книш Є. Г., Варинський Б. О. (2014)
Паламар А. О. - Синтез і дослідження антиоксидантної дії ((1-арил-5-форміл-1Н-імідазол-4-іл)тіо)пропанових кислот, Грозав А. М., Чорноус В. О., Яремій І. М., Вовк М. В. (2014)
Вельчинська О. В. - Синтез, хімічні та біологічні властивості нових моно- та біс-похідних імідазолів (2014)
Іванченко Д. Г. - Синтез і фізико-хімічні властивості похідних 8-бензиліденгідразино-1-(4-фторобензил)теоброміну, Романенко М. І., Александрова К. В., Коржова А. С. (2014)
Романенко М. І. - Синтез і фізико-хімічні властивості 8-аміно-7-(2-гідрокси-3-і-пропоксипропіл-1)-3-метилксантинів, Назаренко М. В., Іванченко Д. Г., Пахомова О. О., Черчесова О. Ю. (2014)
Смойловська Г. П. - Бактеріостатична активність ефірних олій деяких представників секції Millefolium Koch. роду Achillea L., Мазулін О. В., Светашов О. М. (2014)
Мусієнко С. Г. - Мікроскопічні ознаки сировини лавра благородного, Кисличенко В. С. (2014)
Андріанов К. В. - Вивчення елементного складу м’яти перцевої (Mentha piperita), Федченкова Ю. А., Хворост О. П. (2014)
Волкова Н. О. - Вплив препарату "Ефіаль" на функціональний стан хондроцитів, Гольцев А. М., Борщевський Г. І., Борщевська М. І. (2014)
Бушуева И. В. - Сравнительное фармакокинетическое исследование лекарственных форм c морфолиний 2-, Гладышев В. В., Панасенко А. И., Кныш Е. Г. (2014)
Гоцуля А. С. - Протизапальна активність солей 2-(5-((теофілін-7’-іл)метил)-4-R-4Н-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетатної кислоти, Пругло Є. С., Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2014)
Щербак М. О. - Гостра токсичність 4-аміно-5-(2-,3-,4-нітрофеніл)-1,2,4-тріазол-3-тіонів та їх похідних, Каплаушенко А. Г., Бєленічев І. Ф. (2014)
Опрошанська Т. В. - Вивчення гострої токсичності настойки кореня лопуха великого (2014)
Котвіцька А. А. - Наукове узагальнення сучасних підходів до проведення планової імунізації у країнах світу, Кононенко О. В., Кубарєва І. В. (2014)
Колесник Ю. М. - Качество жизни у пациентов после регрессии множественной миеломы, Самура Б. Б. (2014)
Петровська В. В. - Паралелі структурно-функціональних показників міокарда та концентрації у плазмі С-натрійуретичного пептиду й ендотеліну-1 у жінок із неускладненою гіпертонічною хворобою, Жебель В. М. (2014)
Шевінa В. Л. - Аналіз вітчизняного фармацевтичного ринку лікарських засобів, що застосовуються для лікування сечокам’яної хвороби, Хохленкова Н. В., Ярних Т. Г. (2014)
Матюшкіна М. В. - Нові можливості терапії стафілококової інфекції, Годован В. В., Гридіна Т. Л., Сейфулліна І. Й., Шемонаєва К. Ф. (2014)
Котвіцька А. А. - Аналіз споживання препаратів групи S01E – протиглаукомні препарати та міотичні засоби, Пастухова О. А. (2014)
Лукієнко О. В. - Дослідження вітчизняного ринку лікарських засобів для місцевого застосування при хронічній венозній недостатності, Квітчата Г. І., Оклей Д. В., Плис С. В. (2014)
Ярема І. О. - Маркетингові дослідження ринку лікарських і косметичних засобів, що призначені для застосування при різних формах алопеції, Федоровська М. І., Соколова Л. В. (2014)
З ювілеєм! Корнієвський Юрій Іванович (2014)
З ювілеєм! Прийменко Борис Олександрович (2014)
Alpatova S. D. - Motivating and teaching students in intercultural discourse (2014)
Андронік Н. П. - Потенціал автентичних поетичних творів для організації англомовної дискусії (2014)
Беженар І. В. - Особливості організації самоконтролю в процесі навчання студентів-філологів англійського писемного мовлення (2014)
Биконя О. П. - Модель організації самостійної позааудиторної роботи з ділової англійської мови засобами електронного посібника (2014)
Бирюк О. В. - Контроль рівня сформованості соціокультурної компетентності майбутніх учителів у навчанні читання англомовних газетно-журнальних статей (2014)
Bobyr S. L. - Team teaching as a tool of master students’ professional competence formation (2014)
Борисов О. О. - Екстралінгвальні параметри діалогічної взаємодії, Васильєва О. Г. (2014)
Британ Ю. В. - Методичні рекомендації щодо організації процесу формування професійно орієнтованої читацької компетентності засобами інтернет-ресурсів (2014)
Vovk O. I. - Modern conception of teaching english as a foreign language (2014)
Гавриленко Т. Л. - Реформування змісту початкової освіти в українській РСР у 60-х – на початку 70-х років ХХ ст.: причини, хід, наслідки (2014)
Гайдай Н. М. - Шляхи подолання труднощів засвоєння дієприслівників англійської мови студентами мовного вишу (2014)
Гергуль С. М. - Принципи самоосвітньої діяльності вчителя у педагогіці В. О. Сухомлинського (2014)
Дацків О. П. - Комплекс вправ для вдосконалення граматичних навичок говоріння майбутніх учителів англійської мови засобами драматизації (2014)
Дзіман Г. М. - Жанрово-стилістичні аспекти формування англомовної компетентності студентів-магістрантів у письмі (2014)
Дідух О. О. - Загальна характеристика дебатів у контексті розробки методики навчання майбутніх викладачів англійської мови ведення дебатів (2014)
Дудоладова А. В. - Інтерференція в міжкультурній комунікації як проблема методики викладання іноземних мов (2014)
Ерыкина М. А. - Развитие социокультурной компетенции студентов-нефилологов на основе песенного материала (2014)
Zhavoronkova А. R. - The role of vocabulary in foreign language acquisition and vocabulary learning strategies (2014)
Заболотна М. І. - Експериментальна перевірка ефективності методики навчання аудіювання англомовних публіцистичних текстів старшокласників в умовах профільного навчання (2014)
Занина Е. Л. - Национальная специфика тактик интерпретации результатов исследования (на материале англоязычных статей по теории менеджмента и маркетинга) (2014)
Зінов’єва Ю. П. - Роль ділової гри у навчанні англомовного професійно орієнтованого діалогічного мовлення майбутніх психологів (2014)
Извольская И. В. - Тема-рематический аспект в работе с научным текстом: теория и практика, Муравьева Е. О. (2014)
Исакова С. С. - Когнитивная функция термина в структуре научного текста (2014)
Кміть О. В. - Зміст професійної компетентності вчителя англійської мови дошкільного навчального закладу (2014)
Knodel’ L. V. - Foreign philology in tourism and environment education (2014)
Kornieva Z. M. - Practical classroom techniques of sociolinguistic competence development in teaching esp to students majoring in technology (2014)
Кудіна І. С. - Курс "інформаційні технології у навчанні іноземних мов" в системі підготовки майбутнього вчителя іноземних мов (2014)
Кузнецова М. Н. - Кейс-стади метод для обучения межкультурной коммуникации студентов неязыковых ВУЗов (2014)
Kuzmenkova J. B. - On writing academic projects, Shilankova M. P. (2014)
Куліш О. В. - Відмінності тайванського гоюй та континентального путунхуа: лексико-фонетичний аспект (2014)
Kurmanova B. Zh. - Anthropological problems of teaching kazakh as a second language (2014)
Латышев О. Ю. - Роль литературно-краеведческого медиаобразования в социальной когниции воспитанников интернатных учреждений эпохи синергетической картины мира (2014)
Лисенко О. В. - Діалог мистецтв: трагічна доля героїнь Б. Грінченка та образ Ісуса Христа з картини "Розп’яття" М. Ге (2014)
Lytvyn S. V. - Requirements for the exercises to develop writing skills in distance learning process (2014)
Маслов Ю. В. - Каким быть УМК по иностранному языку для средней школы?, Андреасян И. М. (2014)
Мацнєва О. А. - Оцінювання рівня сформованості в майбутніх учителів компетенції в аудіюванні англійського мовлення з національними та регіональними типами вимови (2014)
Михайлова О. С. - Формування соціокультурної компетенції учнів початкової школи у процесі навчання письма (2014)
Miasoid G. I. - Grammatical peculiarities of an authentic english research paper abstract (2014)
Мірошник І. В. - Евристична бесіда як прийом ознайомлення молодших школярів з новим англомовним граматичним матеріалом (2014)
Мосьпан Н. В. - Майбутнє професії вчителя в умовах комерціалізації вищої освіти в ЄС (2014)
Назаренко А. Л. - Смешанное обучение: попытка научного анализа (2014)
Назаренко І. М. - Особливості навчання англійської мови майбутніх програмістів (2014)
Олійник Т. І. - Реалізація соціокультурного підходу в шкільних підручниках англійської мови (2014)
Осадча Н. В. - Формування толерантного світосприйняття як компоненту готовності до міжкультурної комунікації у майбутніх вчителів іноземних мов (2014)
Павленко А. Е. - Статус идиома в свете социолингвистических типологий (на материале регионального языка равнинной шотландии) (2014)
Павловська Ю. В. - Відбір навчальних текстів для методики індивідуалізації навчання англійського професійно орієнтованого писемного мовлення (2014)
Панзига О. М. - Навчальний текст як матеріальна основа формування мовних компетентностей майбутніх учителів у рецепивних видах мовленнєвої діяльності (2014)
Першукова О. О. - Міжкультурність та багатомовність як напрями модернізації змісту мовної освіти школярів у Європі (2014)
Пікун Л. В. - Використання конспекту лекцій для інтенсифіції та контролю роботи студентів (2014)
Поморцева Н. П. - Роль региональных программ подготовки педагогов к работе с одаренными учащимися (опыт США), Морозова Т. В. (2014)
Починок Т. В. - Учет этнопсихологической особенности позитивное восприятие в речевом поведении (2014)
Рацул О. А. - Внутрішні передумови системного розвитку інформаційної культури майбутніх фахівців у межах феномену інформатизації суспільства (2014)
Сабирова Д. Р. - Формирование устойчивых мотивов у студентов языковых специальностей в процессе учебной деятельности, Латыпов Н. Р. (2014)
Самойленко Н. Б. - Формування знань і вмінь міжкультурного спілкування майбутнього фахівця гуманітарного профілю в процесі його професійної підготовки (2014)
Сліпченко Л. Б. - Методичні рекомендації щодо формування професійно орієнтованої компетентності в англомовному діалогічному мовленні майбутніх фахівців з міжнародної економіки (2014)
Соколовська Ю. С. - Експресивно-виражальна рецепція кольору в прозовому дискурсі ірен роздобудько (2014)
Стрілецька С. В. - Лінгвістична характеристика лексико-семантичної когезії (2014)
Тарнопольский О. Б. - Система вправ для навчання англомовної ділової телефонії майбутніх економістів, Сліпченко Л. Б. (2014)
Ушакова Л. І. - Лінгвокультурологічна компетентність майбутніх учителів іноземних мов (2014)
Фоминых Н. Ю. - Организация всепроникающего обучения как общепедагогическое условие эффективной иноязычной профессиональной подготовки будущих специалистов (2014)
Chislova A. S. - Literacy in history: language and meaning, Pshegusova G. S., Donchenko H. N. (2014)
Sharonova A.V. - The influence of the biographical facts on the peculiarities of creative work of siegfried lenz (2014)
Sharonova O. V. - To the problem of semantics and functions of set nominal-verbal complexes in the german language (2014)
Шастова І. В. - Сучасні підходи до визначення провідних принципів орфографічної системи англійської мови (2014)
Шевкопляс Л. В. - Зміст формування англомовної компетенції в аудіюванні майбутніх учителів у процесі самостійної роботи (2014)
Ярославова Е. Н. - Формирование компетенции саморазвития обучающихся в иноязычном образовании (2014)
Berche B. - Critical phenomena: 150 years since Cagniard de la Tour, Henkel M., Kenna R. (2009)
Budnyy B. - The quasiposition representation in the Snyder space-time (2009)
Пляцко Р. М. - Ґравітаційне відштовхування для часток зі спіном у полі Шварцшільда, Стефанишин О. Б. (2009)
Вакарчук І. О. - Повна матриця густини багатобозонної системи з урахуванням три- та чотиричастинкових прямих кореляцій, Григорчак О. І. (2009)
Майданюк С. - Мультипольний підхід до опису гальмівного випромінювання при α-розпаді (2009)
Pursky O. I. - Thermal expansion effect on heat transfer processes in orientationally-ordered molecular crystals, Konstantinov V. A. (2009)
Янішевський В. - Ґауссове наближення в моделі minority game (2009)
Мелех Б. Я. - Двостадійне оптимізоване моделювання світіння зони HII у блакитній компактній карликовій галактиці SBS 0335-052 (2009)
Ваврух М. В. - Екранування взаємодій та йонізаційна рівновага в зоряних фотосферах, Стельмах О. М., Смеречинський С. В. (2009)
Ейгенсон О. М. - Огляд робіт, які містять статистичні характеристики зоряних скупчень у близьких галактиках (2009)
Андрієць О. С. - Просторова неоднорідність і еволюція магнітного поля в області слабкого сонячного спалаху, Лозицький В. Г. (2009)
Персоналії, хроніка, бібліографія (2009)
Дорошенко О. Ю. - Досвід застосування фібробетону у будівництві, Дорошенко Ю. М. (2014)
Кулагін Д. О. - Закон керування моторвагонним рухомим складом під час руху уклонами (2014)
Даніленко Т. П. - Встановлення умов отримання вихідної інформації для розрахунку коефіцієнтів форми зерен в аустенітних структурах (2014)
Мельниченко О. І. - Формування системного підходу до управління проектами в процесі експлуатації ТЗ, Кульбовський І. І., Кішка С. П. (2014)
Багров О. М. - Аналіз впливу конструктивних особливостей литих бокових рам візків вантажних вагонів на їхню міцність (2014)
Агарков О. В. - Визначення контактних напружень у рейках залізничної колії за допомогою методу скінченних елементів (2014)
Ковальчук В. В. - Про періодизацію збуреного руху однієї динамічної системи (2014)
Kudin A. V. - High-speed Railways in the World and Ukraine, Talavira G. M. (2014)
Брайковська Н. С. - Експериментальне дослідження пластичного деформування металу при складному неізотермічному навантаженні, Белевцова Н. Л. (2014)
Брайковська Н. С. - Дослідження постулату ізотропії в металах при складному навантаженні, Белевцова Н. Л. (2014)
Косарчук В. В. - Методи оцінки довговічності та залишкового ресурсу рейок залізничної колії, Рафальський О. Ю. (2014)
Твердомед В. М. - Огляд технічних характеристик конструкцій верхньої будови залізничної колії та їхніх умов експлуатації на лініях Київського метрополітену, Йосифович Р. М. (2014)
Domin R. - Wear Mechanisms Analysis and Elaboration of Measures on Improving the Interaction of Wheelset with Rail Track, Gorbunov N., Chernyak A., Kravchenko К., Kravchenko C. (2014)
Данилевський В. І. - Вибір технологічних режимів просочування ізоляції обмоток електричних машин електропоїздів шляхом дослідження плинності сполучної речовини, Тарасюк В. М. (2014)
Даніленко E. I. - Особливості теоретичного методу визначення пружнодинамічних параметрів стрілочних переводів, Молчанов В. М. (2014)
Даниленко Э. И. - Теоретическое решение задачи по определению реального бокового модуля упругости пути, при совместнном действии на рельсовую нить горизонтальных и вертикальных сил, Велинец В. П. (2014)
Kelrykh M. - Value Analysis of Carrying Structure of Gondolas, Fomin O. (2014)
Черняк Ю. В. - Аналіз існуючих і перспективних напрямів застосування рекуперативних систем на транспорті з метою підвищення його енергоефективності, Гатченко В. О., Гаюр А. В. (2014)
Черняк Ю. В. - Вплив джерела живлення моделі тягового електроприводу на якість його вихідних характеристик, Гатченко В. О., Ревчук М. О., Каращук С. В., Малюк С. В. (2014)
Грисенко М. В. - Математична модель транспортних потоків, Крижановська Т. В. (2014)
Myronenko V. К. - Evaluation of Stochastic Characteristics of Goods Delivery Schedules by Rail, Andreytsev А. Yu., Vysotska G. S. (2014)
Кільчинський О. О. - Уточнений метод пом’якшення нев’язок для ортотропної пластини, Массалітіна Є. В. (2014)
Крюков М. М. - Розв’язання задач статики ортотропних товстостінних циліндричних оболонок із застосуванням сплайн-функцій (2014)
Воронко І. О. - Модернізація архітектури комп’ютерних інформаційно-діагностичних систем електроенергетичних мереж залізничного транспорту (2014)
Мараховський Л. Ф. - Питання побудови мікропроцесорів, що реконфігуруються, Романок Ю. О. (2014)
Щербина Р. С. - Оптимізація роботи транспортного підприємства через маркетингові принципи управління (2014)
Котенко А. М. - Вибір кількості типів технічних залізничних засобів для інтермодальних перевезень, Крашенінін О. С., Шапатіна О. О. (2014)
Лапін П. В. - Використання залізничних формувань у медичному забезпеченні військ та населення в історичному та сучасному аспектах, Кацман М. Д., Родкевич О. Г., Горецький О. А. (2014)
Горобченко О. М. - Формалізація задачі поточної оцінки безпеки руху при управлінні локомотивом (2014)
Мироненко В. К. - Техніко-технологічні заходи підвищення ефективності залізничних приміських перевезень, Габа В. В., Мацюк В. І., Грушевська Т. М., Костюшко В. П. (2014)
Мироненко В. К. - Оцінка економічної ефективності впровадження інвестиційних проектів на залізничному транспорті України, Миронюк І. В. (2014)
Kirichenko A. - Elektronische Abfertigung der Güterbeförderungen in der Ukraine, Berdnychenko Yu. (2014)
Сорочинська О. Л. - Стан охорони праці в Україні та заходи для її поліпшення (2014)
Короленко B. B. - Високі технології в медицині: проблеми, сучасність і перспектива, Рибачук A. B. (2010)
Савченко Д. С. - Порівняльні адсорбційні властивості вуглецевих сорбентів, Чекман І. С. (2010)
Чекман І. С. - Наноцинк: властивості, застосування у медичній практиці, Ламазян Г. Р. (2010)
Горбовська A. B. - Скільки коштує медична допомога в Україні з безоплатною медициною? (2010)
Грузєва O. B. - Сучасна інформаційно-освітня програма профілактики куріння серед підлітків (2010)
Семенова H. B. - Фітохімічне вивчення листя, квіток, бутонів робінії псевдоакації Robinia pseudoacacia L (2010)
Беловол A. H. - Состояние ионного обмена у больных псориазом и при сопутствующей гипертонической болезни (2010)
Горда І. І. - Пролапс мітрального клапану як актуальна проблема сьогодення (2010)
Іваненко С. В. - Методи діагностики та вибір хірургічного лікування нетримання сечі у жінок, Терещенко М. К., Іваненко M. C. (2010)
Живаго Х. С. - Шизофренія: трансформація парадигми, Коляденко H. B., Казмірчук B. Є, Мальцев Д. Б. (2010)
Чешук B. Є. - Особливості мамографічної щільності синхронного білатерального раку молочної залози, Зотов О. С., Енгел О. Т., Зайчук B. B., Штефура B. B., Щепотін І. Б. (2010)
Рибачук А. В. - Науково-практична конференція "Спеціальні питання діагностики та лікування захворювань лор-органів, краніофаціальної ділянки та органу зору" (11-12 березня 2010 р., Київ), Короленко B. B. (2010)
Свінціцький І. А. - Нова ера у розвитку студентської медичної науки (за матеріалами ІІ Всеукраїнського з'їзду представників студентських наукових товариств вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів) (2010)
Матеріали ІІ Всеукраїнського з'їзду представників студентських наукових товариств вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів України (25-26 лютого 2010 року, м. Київ, Україна) (2010)
Коляденко E. B. - Киевская дерматологическая школа в дореволюционный период. В. И. Теребинский (2010)
Умови публікації в "Українському науково-медичному молодіжному журналі" (2010)
Титул, зміст (2012)
Загорій Г. В. - Порівняльний аналіз показників гнучкості та еластичності цін аутотентичного лікарського засобу в різних регіонах України, Безугла О. М., Балинська М. В., Тернова О. М., Білоус М. В. (2012)
Молодожонова О. О. - Обгрунтування теорії управління лояльністю фармацевтичних фахівців до фармацевтичного підприємства – роботодавця, Бушуєва І. В. (2012)
Маслій Ю. С. - Аналітичний огляд вітчизняного ринку фармацевтичних препаратів для стоматології, Рубан О. А., Весам Анвар АліХасан. (2012)
Півень О. П. - Перспективи створення та виробництва лікарських засобів ноотропної дії із сировини рослинного походження, Сліпченко Г. Д. (2012)
Парій В. Д. - Досвід запровадження регіонального формуляра та локальних протоколів надання медичної допомоги у лікувальних закладах Житомирської області (2012)
Шаповалов В. В. - Судово-фармацевтичні дослідження проблеми порушення слуху у пацієнтів, що страждають на адиктивні розлади здоров’я в наслідок зловживання психоактивними речовинами, Васіна Ю. В., Шаповалова В. О., Лінський І. В. (2012)
Коритнюк Р. С. - Роль полііонних розчинів в інфузійній терапії (огляд), Давтян Л. Л., Борисенко Т. А., Моценко М. В. (2012)
Шкляєв С. А. - Обгрунтування та встановлення критерію прийнятності при валідації технологічних процесів на фармацевтичному підприємстві (2012)
Завалько І. В. - Використання методів математичного планування експерименту з метою підбору допоміжних речовин для суспензійної лікарської форми (2012)
Левачкова Ю. В. - Стандартизація песаріїв "Меланізол", Ярних Т. Г., Чушенко В. М. (2012)
Буцька В. Є. - Наукове обґрунтування кінетики вивільнення мерказолілу методом in vitro з інноваційної трансдермальної терапевтичної системи під умовною назвою "Тиреодерм-ТТС", Ратушний С. В., Шитєєва Т. О., Голембіовська О. І. (2012)
Довжук В. В. - Біофармацевтичні аспекти оцінки якості мазі з німесулідом при визначенні стабільності в процесі зберігання (2012)
Рубан О. А. - Визначення фізико-хімічних та фармакотехнологічних властивостей сухого екстракту шишок хмелю звичайного, Малиновська С. А., Аль-Товайті М. (2012)
Шлюсар О. І. - Спектрофотометричне визначення перфеназину у вигляді S-оксиду, одержаного за допомогою пероксомоносульфату, Блажеєвський М. Є. (2012)
Блажеєвський М. Є. - Кінетичне спектрофотометричне визначення цефазоліну за продуктом реакцій пероксокислотного окиснення та пергідролізу, Лабузова Ю. Ю. (2012)
Чолак І. С. - Дослідження кількісного вмісту полісахаридів у пуп’янках софори японської (2012)
Єренко О. К. - Вивчення компонентного складу ефірних олій з травиоману високого (Inula helenium L.), оману британського (Inula Britannica L.) флори України, Мазулін О. В., Смойловська Г. П., Гречана О. В., Мазулін Г. В. (2012)
Дячок В. В. - Про умови сумісного екстрагування лікарської рослинної сировини, Іванків О. Л., Дячок І. Л. (2012)
Гудзенко А. В. - Пошук можливих речовин-маркерів серед летких сполук листя розмарину лікарського (Rosmarinus Offi cinalis L.) з використанням методу газової хроматографії з мас-детекцією, Цуркан О. О., Ковальчук Т. В. (2012)
Кошовий О. М. - Терпеноїдний склад листя деяких представників ряду Pratenses підроду Sclarea роду Salvia, Комісаренко М. А., Ковальова А. М., Виноградов Б. А. (2012)
Preface (2009)
Bzovska I. S. - Catalytic co oxidation reaction: Lattice models and kinetic description, Mryglod I. M. (2009)
Di Caprio D. - Field theory for classical systems. Entropic effects. Application to non homogeneous electrolytes, Badiali J. P., Holovko M. (2009)
Folk R. - Field theoretical approach to bicritical and tetracritical behavior: statics and dynamics, Holovatch Yu., Moser G. (2009)
Horsch M. - Steady-state molecular dynamics simulation of vapour to liquid nucleation with McDonald's dæmon, Miroshnichenko S., Vrabec J. (2009)
Kharchenko D. O. - Entropy driven mechanism for ordering, phase separation and pattern formation processes in stochastic systems, Dvornichenko A. V., Kharchenko V. O. (2009)
Kim S.-Y. - Specific heat of the square-lattice Ising antiferromagnet in a magnetic field (2009)
Kozlovskii M. P. - The equation of state of a three-dimensional Ising-like system, Romanik R. V. (2009)
Peralta M. - Thermodynamics of small electromagnetic generators: an experimental perspective, Medina E., Costa-Krämer J.-L., Alvaro R., Donoso A. (2009)
Gorenstein M. I. - New concept of statistical ensembles (2009)
Russier V. - A statistical field theory approach applied to the liquid vapor interface, Caillol J.-M. (2009)
Goliney I. Yu. - The effect of thermal vibrations on the acceleration of neutral atoms during a surface phase transition, Mykhaylovskyy V. V., Sugakov V. I. (2009)
Lemański R. - Relationships between electron band filling and type of charge and magnetic order, Wrzodak J. (2009)
Mancini F. P. - Magnetic properties of a strongly correlated system on the Bethe lattice (2009)
Matveev O. P. - Total electronic Raman scattering in the charge-density-wave phase of the spinless Falicov-Kimball model, Shvaika A. M., Freericks J. K. (2009)
Kirichenko O. V. - Electron transport in strongly anisotropic structures in a magnetic field, Peschansky V. G., Galbova O. (2009)
Lev B. - Brownian motion as a model of the evolution of a nonequilibrium system (2009)
Tkach M. - Stationary and quasi-stationary electron spectrum in quantum wire and quantum anti-dot with impurity, Holovatsky V., Makhanets O., Dovganiuk M. (2009)
Stasyuk I. - Investigation of phase diagram of hard-core boson model with non-ergodic contributions, Menchyshyn O. (2009)
Sushko M. Ya. - Compact group approach to the analysis of dielectric and optical characteristics of finely dispersed systems and liquids (2009)
Персоналії, хроніка, бібліографія (2009)
Авторський покажчик тому 13 (2009)
Зухба О. М. - Інституціональне регулювання пенсійних трансфертів: міжнародний досвід і виклики для України (2014)
Яковенко Л. І. - Модернізаційні зміни у вищій освіті – соціально-економічний контекст (2014)
Прушківська О. В. - Вплив доходів на формування внутрішнього споживчого ринку в посткризовий період, Баластрик Л. О. (2014)
Крупський О. П. - Організаційна культура: сутність, види, особливості імплементації в Україні (2014)
Андрейчикова А. М. - Еволюція поглядів на проблему ризику в економічній науці (2014)
Летуча О. В. - Напрями подолання наслідків економічної кризи в Україні, Летуча А. А. (2014)
Прушківський В. Г. - Закони розвитку та самозбереження у сільському господарстві, Куценко В. І. (2014)
Іщенко М. І. - Теоретичні основи оцінки результатів діяльності підприємств, пов’язаних зі зміною їх фінансового стану, Нусінов В. Я. (2014)
Кадермєєва Д. С. - Специфіка функціонування і суспільна ефективність електроенергетики України (2014)
Ващенко А. А. - Ефективність виробничо-господарської діяльності в механізмі управління промисловими підприємствами (2014)
Довбня С. Б. - Оптимізація фінансування як засіб підвищення фінансової стійкості підприємства, Разгоняєва Т. М. (2014)
Бойко В. В. - Організаційно-економічний механізм управління мінімізацією іммобілізованих коштів, вкладених у матеріали машинобудівного підприємства, Будинська О. Ю. (2014)
Пожуєва Т. О. - Контролінг – успішний засіб функціонування промислового підприємства (2014)
Терещенко М. К. - Деякі аспекти удосконалення обліку, аналізу і аудиту дебіторської заборгованості підприємства (2014)
Терехов Є. В. - Управління цільовим призначенням порушених відкритими гірничими розробками земель в аспекті сталого розвитку техногенних місцевостей (2014)
Сафронов С. О. - Соціально-економічні наслідки взаємодії між антропогенною та природною підсистемами міста (2014)
Жикаляк М. В. - Ефективна рентна політика при видобуванні паливно-енергетичних ресурсів (2014)
Турило А. М. - Економічний менеджмент як об’єктивний чинник і форма реалізації інноваційних процесів в науці і практиці, Зінченко О. А., Турило А. А. (2014)
Шаповал О. А. - Управління процесами формування кадрової політики підприємства харчування на основі аналізу руху робочої сили (2014)
Крамаренко А. В. - Діагностика ефективності управління персоналом на основі інтегрального показника (2014)
Синыцина Ю. П. - Моделирование системы формирования персонала промышленного предприятия, Шпортько А. Ю. (2014)
Решетілова Т. Б. - Формування маркетингових комунікацій промислового підприємства для просування інноваційних товарів на основі індивідуалізації споживчого попиту, Ніколаєва В. К. (2014)
Чекман І. С. - Алюміній, наноалюміній: властивості, застосування у медичній практиці, Небесна Т. Ю., Крупеня А. П. (2010)
Джума К. А. - Морфологія тимусу при синдромі набутого імунодефіциту людини (2010)
Транук М. Є. - Фізіологія болю (огляд) (2010)
Гударенко О. С. - Фармакотерапія захворювань органів кровообігу у хворих похилого і старечого віку при стаціонарній і стаціонарзамінюючих формах медичної допомоги, Горчакова Н. О., Чекман І. С. (2010)
Іовіца А. В. - Вибір раціональної антибактеріальної терапії при хірургічному лікуванні хворих на деструктивні форми гострого апендициту, Безродний Б. Г., Мартинович Л. Д., Мойсеєнко А. І., Бондарчук О. Л. (2010)
Козлов В. О - Особливості моторно-евакуаторної функції шлунково-кишкового тракту у пацієнтів з непереносимістю фруктози, Сизенко Г. К. (2010)
Салата П. М. - Особливості HLA-DR асоціацій з первинною відкритокутовою глаукомою (2010)
Сейдалиева С. М. - Инфицированность новорожденных, рожденных от матерей с HBV- и HCV-инфекцией (обзор литературы) (2010)
Сизон О. О. - Особливості перебігу та діагностики суглобового синдрому псоріатичної хвороби (2010)
Степаненко Р. Л. - Раціональні підходи до діагностики та лікування папіломавірусної генітальної інфекції (2010)
Третяк Г. С. - Формування імунітету при хронічних мієлопроліферативних захворюваннях (2010)
Чжу Вей Вей - Динаміка зміни функціональних оклюзивних взаємовідносин в процесі ортодонтичного лікування у пацієнтів з патологією II класу 1-й и 2-й підклас по Енглю (2010)
Юрковская Е. Г. - Диагностическое значение определения жирнокислотного спектра липидов в пародонтальных карманах у больных генерализованным пародонтитом, Сергеева И. Е., Брюзгина Т. С. (2010)
Божук О. А. - Порушення пристосувальних реакцій у жінок в першому триместрі вагітності (2010)
Божук Е. А. - Психологический аспект генезиса школьной дезадаптации, Худик В. А. (2010)
Касьянова А. Ю. - Функціональні захворювання кишечника у дітей: психосоматичний підхід діагностики та лікування (2010)
Олійник О. П. - Фактори, що сприяють вчиненню суспільно небезпечних дій психічно хворими із затяжними алкогольними психозами, Шум С. С. (2010)
Коляденко Е. В. - Доктор-писатель. Михаил Афанасьевич Булгаков (2010)
Умови публікації в "Українському науково-медичному молодіжному журналі" (2010)
Титул, зміст (2013)
Пономаренко М. С. - Небезпечний пиво-горілчаний СПРУТ (система просування й реклами українських товарів) у телерекламному просторі – реальна загроза здоров’ю народу України, Загорій Г. В., Тернова О. М., Безугла О. М., Балинська М. В., Ковальова О. О. (2013)
Ткаченко Н. О. - Аналіз моделей соціальної відповідальності фармацевтичного бізнесу (2013)
Останіна Н. В. - Створення додаткового розділу "Дієтичні добавки" Державної Фармакопеї України – шлях до забезпечення населення України якісною продукцією, Кузнецова О. М. (2013)
Завалько І. В. - Аналіз асортименту офтальмологічних лікарських засобів на ринку України (2013)
Яковлєва Л. В. - Аналіз амбулаторного споживання пеніцилінових антибіотиків в Україні, Матяшова Н. О. (2013)
Радіонова В. О. - Судова фармація і наркологія: психологічні особливості як індикатори схильності до розвитку адиктивних розладів здоров’я у жінок, Шаповалова В. О., Лінський І. В., Шаповалов В. В. (2013)
Перцев І. М. - Біофармацевтичний кластер при створенні ліків. Повідомлення І. Формування біофармацевтичного наукового напряму, Тамм Т. І., Рубан О. А., Дмитрієвський Д. І. (2013)
Руденко В. В. - Вивчення осмотичної активності комбінацій гідрофільних неводних розчинників за моделювання препарату для лікування І фази ранового процесу, Власенко І. О., Ващук В. А. (2013)
Баранова І. І. - Вивчення показників контролю якості гелів з бодягою (2013)
Ветютнева Н. О. - Дослідження фенольних сполук матричної настойки рути запашної (Ruta graveolens L. ) методом рідинної хроматографії, Радченко А. П., Тодорова В. І., Пилипчук Л. Б., Голембіовська О. І., Паламарчук О. П. (2013)
Семенченко О. М. - Хромато-мас-спекрометричне дослідження летких сполук ефірної олії трави різних видів роду Salvia L. , Цуркан О. О., Корабльова О. А., Бурмака О. В. (2013)
Джан Т. В. - Біологічно активні речовини листя унабі (Ziziphus jujuba Mill. ), Коновалова О. Ю., Клименко С. В. (2013)
Колісник Ю. С. - Пігменти трави грициків звичайних (Capsella bursa-pastoris), Кисличенко В. С., Кузнєцова В. Ю. (2013)
Грицик Л. М. - Морфолого-анатомічне дослідження видів Приворотня, що зростають в західному регіоні України, Тучак Н. І., Грицик А. Р., Мельник М. В., Шумська Н. В. (2013)
Марчишин С. М. - Вплив густого екстракту трави фіалки триколірної (Viola tricolor L. ) на видільну функцію нирок інтактних щурів, Щокіна К. Г., Наконечна С. С. (2013)
Стороженко К. В. - Експериментальне дослідження впливу Амкесолу на розвиток бронхоспазму у лабораторних тварин різного віку, Халін І. В., Звягінцева Т. В. Киричок Л. Т. (2013)
Панасенко О. І. - Аналітична хімія у створенні, стандартизації та контролі якості лікарських засобів. Монографія у 3-х томах російською мовою / За редакцією чл. -кор. НАН України В. П. Георгієвского, Книш Є. Г., Буряк В. П., Коваленко С. І., Гладишев В. В., Прийменко Б. О., Васюк С. О. (2013)
Ветютнева Н. А. - Аналитическая химия в создании, стандартизации и контроле качества лекарственных средств. Монографияв 3-х томах на русcком языке / Под редакцией чл. -кор. НАН Украины В. П. Георгиевского, Загорий В. А., Пономаренко Н. С. (2013)
Радзієвська С. О. - Науково-педагогічні основи підготовки глосарія з нанонауки, Чекман І. С. (2010)
Сімонов П. В. - Наномідь: синтез, клініко-фармакологічні та токсикологічні властивості, Солом'яний О. Ю. (2010)
Асадов Д. А. - Современные социально-экономические и медицинские особенности формирования репродуктивного здоровья и семейно-брачных отношений, Муротова Н. Х., Касымова Н. А. (2010)
Жалилова С. А. - Повышение роли среднего медицинских сестер в профилактике заболеваний шейки матки (2010)
Крекотень О. М. - Інтегрована профілактика на всіх рівнях – основна мета попередження інвалідності працівників (2010)
Орос М. М. - Збір експертної інформації для системи діагностування фармакорезистентної епілепсії, Мулеса П. П. (2010)
Абудеийх З. Х. - Сравнительное исследование аминокислотного и жирнокислотного состава листьев, бутонов и цветков Chamaenerton angustifolium (L.), Максютина Н. П., Середа П. И., Струменская Е. Η., Брюзгина Т. С. (2010)
Загородний М. І. - Вплив карведилолу та тіотріазоліну на показники системної кардіогемодинаміки у хворих з артеріальною гіпертензією (2010)
Максимчук О. О. - Вплив яктону на показники метаболізму NO в міокарді щурів при доксорубіциновій і фторидній кардіоміопатії, Чекман І. С., Горчакова Н. О., Беленічев І. Ф., Павлов С. В. (2010)
Сова Д. Є. - Фармакоекономічні аспекти застосування лізиноприлу у хворих на артеріальну гіпертензію, Шолойко Н. В., Волох Д. С., Чекман І. С. (2010)
Гасанов С. Ш. - Содержание нейроспецифических белков как критерий повреждения головного мозга при перинатальной гипоксии и гипербилирубинемии у новорожденный, Аллахвердиева М. Г., Ханларова Н. А., Гаджиева А. С. (2010)
Ішутко І. Ф. - Застосування комплексу антибіотиків при ендодонтичному лікуванні (2010)
Козлов В. О. - Методологічні аспекти водневих дихальних тестів: апарати, забір та зберігання проб повітря, Сизенко Г. К. (2010)
Литвиненко К. О. - Вплив ожиріння на репродуктивну функцію жінок (огляд літератури) (2010)
Любота И. И. - Роль хирургического лечения при первично-распространенном раке молочной железы, Любота Р. В., Чешук В. Е., Олийниченко Г. П., Щепотин И. Б. (2010)
Мєдвєдєва М. Б. - Ендогенна корекція мінерального складу ротової рідині в осіб з гострим початковим карієсом, Федянович І. М. (2010)
Нахаба О. О. - Пристрій для специфічного багатоканального електричного підключення до аксональних груп трактів спинного мозку, Цимбалюк В. І., Гридіна Н. Я. (2010)
Симоненко В. Є. - Патогенетична терапія хворих на ранні форми сифілісу з урахуванням стану клітин периферичної крові, Літус О. І., Свирид С. Г. (2010)
Карпенко О. О - З історії розвитку медичної термінології: інфаркт міокарда, Лазарєва К. П. (2010)
Умови публікації в "Українському науково-медичному молодіжному журналі" (2010)
Ваврух М. В. - Локалізовані стани електрона в екранованому полі: використання асимптотичних рядів, Стельмах О. М., Тишко Н. Л. (2009)
Олємской О. І. - Моделювання фазового простору складних систем, Борисюк В. М., Шуда І. О. (2009)
Притула Р. О. - Температурна залежність парної функції розподілу рідкого 4He, Вакарчук І. О. (2009)
Топілко М. І. - Термодинамічні функції одновимірних слабковзаємодіючих гармонічних осциляторів зі статистикою Джентіле, Ровенчак А. А. (2009)
Gomonai A. N. - Near-threshold excitation of the resonance λ 158.6 nm line in electron-indium ion collisions, Imre A. I., Ovcharenko E. V., Hutych Yu. I. (2009)
Блажиєвський Л. - Варіаційний метод в оптимізаційній задачі моделі minority game, Янішевський В. (2009)
Стасюк І. В. - Одночастинковий спектр та фазовий перехід у йонному провіднику Паулі, Дулепа І. Р. (2009)
Ільчук Г. А. - Пошарове хімічне поверхневе осадження плівок CdS з водного розчину CdCl2, Кусьнеж В. В., Шаповал П. Й., Українець В. О., Лукашук С. В., Коструба А. М., Серкіз Р. Я. (2009)
Стеців Р. Я. - Рівноважні стани і фазові переходи у водневозв'язаних молекулярних і кристалічних структурах, Юречко Р. Я. (2009)
Мягкота С. В. - Спектрально-люмінесцентні властивості кристалів CsI-Sr, Пушак А. С., Стриганюк Г. Б. (2009)
Бондар В. М. - Поляризаційні ефекти в терагерцовому випромінюванні гарячими електронами в багатодолинних напівпровідниках, Томчук П. М. (2009)
Porfir'eva G. A. - Coronal streamers on the Sun and their physical properties, Yakunina G. V., Delone A. B., Oreshina A. V., Oreshina I. V. (2009)
Лаба I. С. - Еволюція активної області 10069 у серпні 2002 р. і її спалахове енерґовиділення, Лісняк П. Г., Підстригач І. Я. (2009)
Лозицький В. Г. - Спостережні дані на користь існування магнітних полів з індукцією 10⁵ Ґс в активних областях на Сонці (2009)
Коваленко Св. М. - Валідація верх методики визначення таурину в комбінованому лікарському засобі для лікування діабетичних ускладнень, Шкляєв C. А., Коваленко C. Н. (2012)
Пімінов О. Ф. - Хронологічний екскурс в історію існування кафедри загальної фармації та безпеки ліків інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФАУ, Лукієнко O. В., Якущенко В. А., Ролік C. М. (2012)
Яковенко В. К. - Валідація методики кількісного визначення натрію пікосульфату у складних краплях "Пікосен", Георгіянц В. А. (2012)
Зарівна Н. О. - До питання стандартизації трави чебрецю повзучого за вмістом флавоноїдів, Вронська Л. В. (2012)
Лебединець В. О. - Деякі аспекти впровадження систем управління якістю в аптечних закладах, Шубладзе М. (2012)
Коломієць І. В. - Аналіз якості тестових завдань для діагностики професійної підготовки випускників-фармацевтів, Прокопенко Т. С. (2012)
Сидоренко М. І. - Впровадження процесних технологій в управління якістю нддкр у фармації, Світлична К. С. (2012)
Мнушко З. М. - Історичні аспекти становлення, сьогодення й напрями розвитку кафедри менеджменту та маркетингу у фармації, Слободянюк М. М., Пестун І. В., Бабічева Г. С. (2012)
Посилкіна О. В. - Дослідження сучасних трендів дистриб’юції та управління запасами у фармації, Горбунова О. Ю., Новицька Ю. Є. (2012)
Титул, зміст (2013)
Дедишина Л. - Інтеграція аптекарів, лікарів і пацієнтів (2013)
Синичкина Л. - Регулирование фармрынка в 2012 году: взгляд юриста (2013)
Онищенко В. - Карусель по-минздравовски (2013)
"Фіторятівники" дарують здоров’я (2013)
Зупанец И. - Актуальная проблема: кашель, Сахарова Т., Безуглая Н. (2013)
Примак Р. - "Біографія" алкалоїдів (2013)
Кривомаз Т. - Болезни ХХІ века (2013)
Кривомаз Т. - Факторы роста: вечная молодость? (2013)
Курочка Д. - Украина "БЕЗ ГМО"? Очень жаль… (2013)
Демецкая А. - Биометрические документы: pro et contra (2013)
Кривомаз Т. - Секреты хиральности (2013)
Как спасти миллионы жизней (2013)
Разгар сезона кашля (2013)
Примак Р. - Фармакопрофилактика, или Эффект упреждения (2013)
Дедишина Л. - Хто везе, того й поганяють (2013)
Малишевская Н. - Аврал!!! Спасите Наши Души! (2013)
Мнушко З. Н. - Аптеки Walgreens на рынке США, Алекперова Н. В., Пестун И. В. (2013)
Орловецкая Н. Ф. - Капли для внутреннего применения, Данькевич О. С., Редькин Р. Г. (2013)
Дедишина Л. - Справжня чоловіча робота (2013)
Кириленко М. - Интересуетесь ли вы политикой? (2013)
Примак Р. - Сын Полтавщины, "отец русского акушерства" (2013)
Львова Л. - Веганы, сыроеды и другие (2013)
Дедишина Л. - Пригорни мене міцно (2013)
Кривомаз Т. - Мальдивы: в поисках аптеки (2013)
Chluska J. - Changes in the Polish accounting law in 1994-2014 (2014)
Куцик П. О. - Оптимізація документообороту в обліково-контрольному контурі управління (2014)
Петренко С. М. - Розвиток бухгалтерського обліку у сфері соціальних відносин (2014)
Приймачук И. В. - Особенности финансирования неосязаемых активов частного предприятия (2014)
Канак Й. В. - Підходи до організації обліку доходів від реалізації товарів на підприємствах гуртової торгівлі, Фірко Н. Б. (2014)
Юхименко-Назарук І. А. - Щодо побудови бухгалтерської інституційної концепції (2014)
Коваль Л. І. - Проблемні питання обліку безнадійної кредиторської заборгованості (2014)
Марценюк Р. А. - Облік і контроль витрат тривалого зберігання сільськогосподарської продукції на підприємствах сфери обігу (2014)
Литвиненко Н. О. - Розвиток теоретичних та методичних засад бухгалтерського обліку внутрішніх розрахунків (2014)
Сисюк С. В. - Організаційні аспекти обліку благодійної допомоги у бюджетних установах (2014)
Нападовська Л. В. - Концептуальні основи стратегічного управлінського обліку доходів, Карпенко Д. В. (2014)
Озеран В. О. - Стратегічний управлінський облік як складова обліково-аналітичної системи управління витратами періоду, Бойчук Т. М. (2014)
Сердюк В. М. - Адаптація системи "стандарт-костинг” до сучасних економічних реалій України (2014)
Хорунжак Н. М. - Специфіка та проблеми застосування методу обліку витрат за центрами виникнення в бюджетних установах (2014)
Медвідь Л. Г. - Особливості бюджетування у цукровому виробництві, Рибакова Л. П. (2014)
Височан О. С. - Витрати на придбання прав на послуги з харчування – стаття калькуляції собівартості туристичного продукту (2014)
Бедзай О. В. - Трансформація фінансової звітності та її вплив на методику аналізу ліквідності балансу (2014)
Корягін М. В. - Коригування фінансової звітності для потреб оцінки вартості підприємства (2014)
Семанюк В. З. - Синергетичний підхід до формування звітності (2014)
Чернышева З. Д. - Ретроспективный анализ развития состава и содержания бухгалтерской отчетности организаций, Тресницкий А. Б. (2014)
Микитюк П. П. - Аналіз результатів діяльності підприємств на основі кореляційно-регресійного методу, Фецович Т. Р. (2014)
Чернышева З. Д. - Развитие методики прогнозирования показателей бухгалтерского баланса, Попкова О. Н. (2014)
Кундря-Висоцька О. П. - Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного розвитку підприємства: необхідність та методологічні проблеми (2014)
Гринів Б. В. - Деякі проблеми методики аналізу фінансової стійкості підприємства (2014)
Зимакова Л. А. - Возможности использования математического моделирования для анализа на подготовительном этапе инвестиционно-строительной деятельности, Зубова Н. Г. (2014)
Зазерська В. В. - Оцінка ефективності управління підприємствами ЖКГ в період трансформації системи управління галуззю, Юрчик В. І. (2014)
Давидов Г. М. - Сучасні тенденції регулювання аудиторської діяльності в європейському співтоваристві, Шалімова Н. С. (2014)
Проскуріна Н. М. - Аудит дотримання принципу безперервності як перспективний напрямок розвитку аудиту (2014)
Дорош Н. І. - Внутрішній контроль та аудит в управлінні ризиками на підприємстві (2014)
Рудницький В. С. - Використання аналітичних процедур у процесі прийняття рішень в аудиті (2014)
Волков Д. П. - Сучасні підходи до виміру ефективності державного фінансового контролю (2014)
Воронко Р. М. - Предметна сфера і об’єкти внутрішньогосподарського контролю підприємств і організацій споживчої кооперації України (2014)
Бойко Р. В. - Внутрішній аудит у будівельній компанії: організаційний аспект (2014)
Відомості про авторів (2014)
Андрюкова Л. М. - Загальне оцінювання ризиків для якості на етапі фармацевтичної розробки лікарської форми очні краплі, Фетісова О. Г., Якубчук О. М., Коваленко С. М. (2014)
Вронська Л. В. - Дослідження щодо стандартизації трави меліси лікарської, Демид А. Є. (2014)
Світлична К. С. - Використання нейромереж кохонена для обґрунтування вибору постачальників фармацевтичного підприємства (2014)
Лебединець В. О. - Аналіз оновлених вимог щодо управління якістю наці-ональної настанови з належної практики дистрибуції лікарських засобів, Ромелашвілі О. С. (2014)
Посилкіна О. В. - Методологічні і методичні аспекти оцінки конкурентоспроможності фармацевтичних підприємств, Демченко Н. В. (2014)
Черкашина А. В. - Дослідження сучасного стану соціальної відповідальності найбільших аптечних мереж міста Харкова, Котвіцька А.А. (2014)
Яковлєва Л. В. - Аналіз раціональності фармакотерапії вторинного перитоніту, Васильєва А. О., Думенко Т. М. (2014)
Котвіцька А. А. - Визначення стану соціально-правового регулювання фармацевтичного забезпечення хворих на псоріаз, Карло В. В. (2014)
Кожина Г. М. - Ефективність псіхоосвіти в комплексній терапії біполярного афективного розладу, Коростій В. І., Резуненко О. Ю. (2014)
Федак Б. С. - Порушення психічної сфери у хворих із гострими соматичними станами (2014)
Олейников В. Э. - Значение динамической оценки сегмента ST при остром коронарном синдроме, Кулюцин А. В., Шиготарова Е. А., Душина Е. В. (2014)
Наумова Е. А. - Проблема приверженности к длительному лечению пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, Семенова О. Н., Строкова Е. В., Шварц Ю. Г. (2014)
Бойко В. В. - Профілактика післяопераційного парезу й септичних ускладнень після операцій на товстій кишці, Тимченко Н. В., Шевченко О. М., Лихман В. М., Клименко В. П. (2014)
Авдосьєв Ю. В. - Інтервенційна радіологія в діагностиці та лікуванні місцеворозповсюдженого раку органів малого тазу, ускладненого кровотечею, Бойко В. В., Сухіна О. М. (2014)
Козуб М. І. - Сучасний погляд на проблему перекруту яєчників у жінок репродуктивного віку, Хурцилава Н. Р., Сокіл М. П., Козуб М. М., Гирман Л. І., Ольховська В. М. (2014)
Пасиешвили Н. М. - Преждевременные роды: опыт Харьковского областного клинического перинатального центра по выхаживанию недоношенных новорожденных, Лупояд В. С., Агафонова Н. И., Мошко Ю. А. (2014)
Щербина М. О. - Значення ангіогенних чинників росту в прогнозуванні розвитку синдрому затримки росту плода, Макаренко М. В. (2014)
Сало С. В. - Биоэлектрическая активность головного мозга детей с задержкой психоречевого развития при активной герпесвирусной инфекции (2014)
Якубенко Ю. В. - Визначення якості життя у пацієнтів із наслідками легких черепно-мозкових травм до та після лікування нейрометаболічною терапією (2014)
Шунина Н. В. - Структурные изменения и проявления клинических вариантов нарушений сна в отдаленном периоде у пациентов с черепно-мозговой травмой (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського