Калабухін Ю. Є. - Економічна ефективність впровадження раціональних строків служби по значенню коефіцієнта протизношувальнх властивостей робочих рідин, Венцель Є. С., Орел О. В. (2013)
Сапрыка А. В. - Анализ энергосбережения в последовательном колебательном контуре при подаче на его вход импульсного и синусоидного напряжени (2013)
Тройникова Е. Н. - Подходы к оптимизации затрат на технологическую безопасность на некоторых элементах повышенной аварийности (2013)
Братута Е. Г. - Визначення ефективності градирні бризкального типу з урахуванням поверхні крапель розпиленої води, Круглякова О. В., Чубарова В. В., Бондаренко Я. В. (2013)
Шпак О. Л. - Стратегічне завдання електроенергетики, Ущаповський К.В. (2013)
Болотских Н. Н. - Повышение эффективности работы газовых инфракрасных трубчатых нагревателей, Болотских Н. С., Сорокотяга А. С. (2013)
Куріс Ю. В. - Температурні режими метаногенезу та технологічні схеми отримання біогазу (2013)
Мерхо О. - Теоретико-аналітичні аспекти оцінки енергетичноїскладової економічної безпеки національного господарства, Салашенко Т. (2013)
Павленко Т. П. - Контактные композиции для многоамперных автоматических выключателей (2013)
Курской Ю. С. - Особенности измерений в реальных динамическихсистемах (2013)
Руднев В. К. - Расширение горизонтальных скважин кольцевыми ножами, Супонев В. Н., Олексин В. И. (2013)
Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу України за січень-лютий 2013 р. (2013)
Abstracts (2013)
К сведению авторов и подписчиков (2013)
Белец Ж. А. - Ґендерне бюджетування в Україні як складова механізму забезпечення рівності чоловіків і жінок (2013)
Бобровська О. Ю. - Cистемні організаційні перетворення в соціальній сфері як ключовий чинник соціального розвитку (2013)
Дегтяр А. О. - Методологічні підходи до державного регулювання земельно-орендних відносин, Помаза-Пономаренко А. Л. (2013)
Драгомирецька Н. М. - Методи реалізації проектів громадськими організаціями в аспекті впливу на суспільно-економічний розвиток держави (2013)
Дурман М. О. - Доповнення до класичної теорії управління при розробці нормативно-правових актів (2013)
Іваницька О. М. - Cучасний стан авіаційної галузі та проблеми державного регулювання розвитку авіалізингу в Україні, Гадіяк А. Г. (2013)
Казюк Я. М. - Моделі державного управління міжбюджетними відносинами у розвинених країнах світу: уроки для України (2013)
Коваленко М. А. - Ринок технічного текстилю та роль держави в забезпеченні його розвитку, Безкровна Г. Д. (2013)
Кринична І. П. - Роль громадських організацій у реалізації державної політики радіаційної безпеки України (2013)
Лопушинський І. П. - Електронні закупівлі як складова електронного урядування в Україні (2013)
Миколайчук М. М. - Оцінювання стратегічного потенціалу розвитку районів області (2013)
Молодцов О. В. - Європейські орієнтири розвитку мережевої інформаційно-консультативної інфраструктури регіонального розвитку в Україні (2013)
Половцев О. В. - Ризики в державному управлінні: методичні підходи до керування, Коробко Г. Г. (2013)
Семенченко Ф. Г. - Критерії ефективності політичної діяльності (2013)
Сичова В. В. - Правове та фінансове забезпечення діяльності клубів за місцем проживання (2013)
Статівка Н. В. - Чинники впливу на якість економічного зростання України (2013)
Філіппова В. Д. - Проблема систематизації та кодифікації законодавства в галузі освіти України (2013)
Шерман М. І. - Навчальна дисципліна "Електронний документообіг та захист інформації" як складова системи формування комп’ютерно-інформаційної компетентності магістрів державної служби (2013)
Демченко В. М. - Духовні цінності херсонської міської громади: формальний вимір (2013)
Молодожен Ю. Б. - Деякі аспекти визначення самодостатності органу місцевого самоврядування (2013)
Гаєвська Л. А. - Роль земств у становленні та розвитку державно-громадського управління освітою (друга половина ХІХ ст.) (2013)
Куц Ю. О. - Природа та сутність державного управління (2013)
Мартиненко В. Ф. - Методологічні засади дослідження суспільного розвитку (2013)
Sakhanenko S. E. - Regional democracy: from principles to standards, Kolisnichenko N. M. (2013)
Сеник Л. - Франків націоналізм (2010)
Павлюх М. - Іван Франко і жіночий рух Галичини (2010)
Студінський В. - Економічний аспект творчості Івана Франка (2010)
Голод Р. - Синтез імпресіонізму та натуралізму як стильова домінанта Франкового оповідання "У столярні” (2010)
Кобзей Н. - Поетика натуралізму у творах Івана Франка та Володимира Винниченка на кримінальну тематику: порівняльно-типологічний аспект (2010)
Гольберг М. - Оповідання Івана Франка "Борис Граб”. До проблеми: Іван Франко про читача і читання (2010)
Вербицька Л. - Архетип матері-природи в поетичній творчості Івана Франка (2010)
Зарицька Л. - Поетика листів Івана Франка до Ольги Рошкевич у контексті інтимного листування українських письменників (2010)
Гузар З. - Опозиція на рівні образів-персонажів ("Маніпулянтка” - "Між добрими людьми”) (2010)
Скоць А. - Поезія Івана Франка "Ніч. Довкола тихо, мертво...” (Спроба психологічного мікроаналізу) (2010)
Данько О. - Драматичний етюд Івана Франка "Чи вдуріла?”: особливості психологічного портрету (2010)
Ціхоцький І. - Франкознавчі дослідження кафедри української мови Львівського університету (наукові традиції і перспективи) (2010)
Сокіл Н. - Мікротопоніми Франкового села (2010)
Мельник Я. - "Урятовані із хвиль забуття”: Іван Франко як видавець давніх українських пам’яток (2010)
Швець А. - До історії одного видавничого проекту (Іван Франко та Олександра Озаркевич) (2010)
Калініна А. - Південноукраїнські альманахи кінця ХІХ - початку ХХ століття в оцінці Івана Франка (2010)
Ясіновський А. - Іван Франко і Карл Крумбахер (2010)
Муранець Т. - "Колосальне всеобіймаюче око всієї України” (Іван Нечуй-Левицький в оцінці Івана Франка) (2010)
Яремчук І. - Франкова присутність у художній прозі Галини Тарасюк (2010)
Теплий І. - Німецькомовна поетична Шевченкіана Івана Франка (2010)
Сокіл В. - Один літописний сюжет у переспівах та коментарях Івана Франка: сучасна інтерпретація (2010)
Сокіл Г. - "Будити нову охоту до збирання творів народних” ("Житє і слово” в едитивній практиці Івана Франка) (2010)
Демедюк М. - Казковий наратив як виразник етносоціокультурної та етнорегіональної своєрідності українців (за матеріалами "Галицьких народних казок” в упорядкуванні Івана Франка) (2010)
Коваль Г. - Естетика календарно-обрядової пісні з погляду Франкової концепції (2010)
Качмар М. - Українська етіологічна легенда на сорінках часопису "Житє і слово” (2010)
Пилипчук С. - "Шукання в орієнті”: міграційна школа у рецепції Івана Франка (2010)
Мельник Я. - "Без батька, без матері”. Антін Петрушевич: Сильветка Івана Франка (2010)
Воскобойнікова-Гузева О. - Бібліотечно-інформаційна діяльність: системний підхід (2011)
Петрова Л. - Українська бібліотека в інформаційному суспільстві: сучасний стан, перспективи розвитку, проблеми управління (2011)
Солоіденко Г. - Роль громадських і самоврядних органів в управлінні бібліотечною діяльністю (2011)
Ісаєнко О. - Управління бібліотечними технологіями в умовах інноваційних структурно-функціональних перетворень (2011)
Шуляк С. - Інформаційний менеджмент в управлінні бібліотекою (2011)
Шкурко О. - Інформаційний моніторинг: можливості застосування в управлінні бібліотекою (2011)
Жукова В. - Комплексний підхід до управління професійно-діяльнісним середовищем бібліотеки (2011)
Петрова М. - Інформаційна система управління: бібліотекознавчий аспект (2011)
Стрішенець Н. - Вивчення повноти комплектування обов’язковим примірником Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Клочок Т., Білько Є., Лобода В. (2011)
Красій Р. - Комплектування бібліотек НАН України зарубіжними періодичними виданнями в сучасних умовах, Малолєтова Н., Полякова О. (2011)
Антоненко І. - Система каталогізації як складова інформаційно-бібліотечного комплексу Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2011)
Галицька С. - Методично-лінгвістична підтримка розділів Рубрикатора НБУВ (розділ "Ж/О Техніка. Технічні науки") (2011)
Біліна Л. - Маркетингові дослідження – основа організації та прогнозування бібліотечного-інформаційного обслуговування, Коновал Л. (2011)
Туровська Л. - Маркетинговий підхід як чинник оптимізації бібліотечно-інформаційного обслуговування (2011)
Коваль Т. - Маркетингові дослідження як спосіб вивчення інформаційних потреб читачів-гуманітаріїв (2011)
Василенко О. - Сучасні аспекти обліку і реєстрації віддалених користувачів бібліотек (2011)
Захарова Н. - Концепція управління культурно-просвітницькою діяльністю в Національній бібліотеці в період структурної реорганізації (2011)
Лобузіна К. - Інформаційні технології в організації роботи спеціалізованих підрозділів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Лобузін І. (2011)
Самохіна Н. - Інформаційні ресурси та електронні пристрої у бібліотечній діяльності (2011)
Демчук Н. - розвиток бібліопсихологічних вчень у контексті бібліотечно-інформаційної діяльності XXI ст..: інтер- і супервербальна бібліопсихологія як концепція гіпертексту (2011)
Вертік Ж. - Еволюція бібліотеранії як складової бібліотекознавства (2011)
Вараксіна Н. - Моделювання як метод дослідження інформаційного ресурсу з питань педагогіки та психології (2011)
Корнієнко В. - Від підвищення кваліфікації до практичного втілення знань у бібліотечно-інформаційні технології (2011)
Литвинова Л. - Бібліотекознавчі та бібліографознавчі дисертаційні дослідження в галузі соціальних комунікацій, захищені у 2008-2010 рр. (2011)
Лопата О. - Історія вивчення інформаційних потреб читача: сутність та методика (20-ті роки XX ст.) (2011)
Титул, зміст (2013)
Дедишина Л. - Сила - в єдності! (2013)
Примак Р. - Рождение лекарства: доклинические исследования (2013)
Освободитесь из плена никотина (2013)
Львова Л. - Драматический маркер (2013)
Когда страдает кожа: дерматит (2013)
Безверхняя Л. - Питание в пожилом возрасте (2013)
Демецкая А. - Сordis sanum - залог активного долголетия (2013)
Дедишина Л. - Ідеальний працівник для лікарні й аптеки - клінічний провізор! (2013)
Нужно ли чистить печень? (2013)
Кривомаз Т. - Сколько нужно спать? (2013)
В зоне особого внимания: Всемирный день сердца (2013)
Львова Л. - БАДы и лекарственные средства (2013)
Рыльская О. Г. - Особенности современного подхода к лечению респираторных инфекций (2013)
Кривомаз Т. - Тайные механизмы мотивации (2013)
Дедишина Л. - Чесна гра (2013)
Дедишина Л. - Сімейна справа - берегти здоров’я (2013)
Орловецкая Н. Ф. - Приготовление водных растворов. Раствор Люголя, Данькевич О. С., Редькин Р. Г. (2013)
Примак Р. - Пионер реаниматологии (2013)
Кииленко М. - Большая польза от мелкой общественной деятельности (2013)
Безверхняя Л. - Гимнастика мозга (2013)
Демецкая А. - Диета против ожирения: лучше иногда, чем никогда! (2013)
Дедишина Л. - Іноді краще жувати… (2013)
Титул, содержание (2013)
Кузнецов В. Г. - Определение оптимальной дислокации поездов между тяговыми подстанциями по критерию минимума потерь мощности в тяговой сети, Калашников К. А. (2013)
Ганжа А. Н. - Анализ эффективности теплонасосной системы утилизации теплоты от компрессорной установки с учетом взаимного влияния эксплуатационных характеристик оборудования, Братута Э. Г., Круглякова О. В., Подкопай В. Н., Чубарова В. В. (2013)
Маляренко В. А. - Электрическая энергия как источник диверсификации топлива в системах горячего водоснабжения ЖКХ, Щербак И. Е., Колотило И. Д. (2013)
Нефедов Ю. И. - Гидроударный кавитационный теплогенератор и водоподъемное устройство, Брагин С. С. (2013)
Шпак О. Л. - Ефективність стратегічних напрямків в енергетиці, Ущаповський К. В. (2013)
Мешков Б. Н. - Самоидентификация замыкания на землю посредством телеграфирования, Чернышов В. А. (2013)
Павленко Т. П. - Исследование аморфных сплавов в трансформаторах тока полупроводниковых расцепителей автоматических выключателей, Токарь М. Н. (2013)
Крутов Ю. М. - Моделирование горения пылевидной коксовой частицы в присутствии водяного пара, Решетняк Д. В., Токарев И. И. (2013)
Орфанова М. Мик. - Перспективи використання методу механоактивації з метою утилізації зол ТЕС в наповнювачі будівельних матеріалів, Орфанова М. Мих., Пустогов В. І. (2013)
Gurevich V. - The issues of philosophy in relay protection (2013)
Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень-березень 2013 р. (2013)
Abstracts (2013)
Огляд українських ЗМІ з проблем паливно-енергетичного комплексу, березень 2013 року (2013)
К сведению авторов и подписчиков (2013)
Title (2014)
Content (2014)
Kolomytseva I. N. - Functional class of chronic heart failure and clinical features of patients with permanent pacemakers, Volkov D. E., Lopin D. A., Yabluchansky M. I. (2014)
Kulik O. L. - Implementation of biofeedback in a closed loop of heart rate variability and paced breathing in patients with arterial hypertension, Schmidt O. J., Belal S. A. S., Rank I. A. (2014)
Kutasevych Y. F. - Prophylaxis and therapy of impaired glucose tolerance in longterm therapy of the patients with severe dermatoses with glucocorticosteroid hormones, Levchenko O. O., Popov M. M. (2014)
Popov M. M. - Polyoxidonium effect on immunoreactivity of patients with chronic staphylococcosis pharyngitis, Ognivenko O. V., Sevastianova T. V. (2014)
Popov M. M - Immunoreactivity of children of different ages with the cerebroasthenic syndrome, who were prematurely born with perinatal defeat of central nervous system, Olenych V. B., Savvo O. M. (2014)
Shanina I. V. - Frequency of detached cardiac drugs prescribing in patients of different classes QRS complex duration on the permanent pacing background, Volkov D. E. (2014)
Shustval M. F. - Clinical course of myocarditis in infectious mononucleosis in adults, Lyadova T. I., Volobueva O. V. (2014)
Petrenko O. V. - Clinical case of chronotherapy of arterial hypertension, Bogun L. V., Yabluchansky M. I. (2014)
Maltseva M. S. - Importance of QTc interval duration in pacing parameters optimization and therapeutic management of the patients with permanent cardiac pacing, Volkov D. E. (2014)
Tomin M. S. - Open inguinal hernia repair in adult patients (2014)
Tomina O. E. - The main principles of insulin therapy (2014)
Soldatenko I. V. - Clinical pharmacology of diuretics (2014)
The 70th anniversary of eminent scientist, talented doctor-cardiologist kravchun pavlo grygorovich is dedicated (2014)
Абдулаєва Е. Ш. - Аналіз автоматизованих систем управління швидкістю скочування відчепів на сортувальних гірках , Бєдін А. В. (2014)
Обухова А. Л. - Удосконалення технології роботи прикордонної передавальної станції при обробці вантажного вагонопотоку, Бабунич М. В. (2014)
Запара В. М. - Використання сучасних підходів співпраці при взаємодії станції примикання і під`їзних колій підприємств , Вітенко М. І. (2014)
Константінов Д. В. - Дослідження питань удосконалення технології організації комерційної роботи залізничних станцій України, Вовченко І. О. (2014)
Долгополов П. В. - Підвищення ефективності роботи залізничного вузла із застосуванням системи диспетчерського управління, Гаджиєв Е. Л. (2014)
Мкртичьян Д. І. - Дослідження причин виникнення комерційних несправностей на залізничному транспорті, Гаріфуллін В. О., Литвишко М. В. (2014)
Запара В. М. - Стан і перспективи забезпечення збереження вантажів при перевезенні залізницями України, Запара Я. В., Діжак Н. П. (2014)
Куценко М. Ю. - Визначення максимальної довжини відчепа на сортувальних гірках Південної залізниці в умовах використання нових уповільнювачів, Єфіменко Ю. Ю., Ворона В. В., Куріліна Н. М. (2014)
Квітковська М. В. - Аналіз відомих підходів до регулювання швидкості скочування відчепів (2014)
Лаврухін О. В. - Транзитні вантажопотоки залізницями України в умовах інтеграції до Європейського Союзу, Костєнніков О. М., Ковальова Г. О., Калмиков О. Ю. (2014)
Шаповал Г. В. - Дослідження пропускної та переробної спроможності технічної станції , Ковальонок М. Ю., Жданов А. Ю. (2014)
Коцібан Ю. О. - Удосконалення технології роботи прикордонної передавальної станції в умовах різної ширини колії (2014)
Калашнікова Т. Ю. - Удосконалення інформаційно-керуючої системи залізниць в умовах інтероперабельності , Кушкін Є. М., Кіценко Є. Д. (2014)
Головко Т. В. - Удосконалення процесу взаємодії залізничного та водного транспорту на основі вимог логістики, Паровик О. О. (2014)
Шаповал Г. В. - Вибір оптимальної стратегії взаємодії вантажної станції та під’їзних колій, Резніченко О. Ю. (2014)
Бутько Т. В. - Удосконалення організації перевезення небезпечних вантажів на залізничному транспорті, Розгон І. С. (2014)
Константінов Д. В. - Дослідження перспективних напрямків розвитку приміських перевезень, Штагер А. О. (2014)
Кравченко Д. С. - Удосконалення вантажних перевезень у міжнародному сполученні на основі автоматизації оперативного управління, Шумик Д. В. (2014)
Прохорченко А. В. - Удосконалення методики розрахунку пропускної спроможності залізничної інфраструктури на основі обліку експлуатаційної надійності системи перевезень, Воленюк О. М. (2014)
Архіпкіна С. Ю. - Деякі аспекти управління витратами на основі еталонного підходу у сфері залізничних перевезень (2014)
Дикань В. В. - Шляхи активізації інноваційно-інвестиційних процесів розвитку підприємств залізничної галузі, Василенко Л. П. (2014)
Дейнека О. Г. - Проблеми формування кадрового потенціалу залізниці, Вичисенко І. С. (2014)
Гелеверя Т. С. - Управління інноваційною діяльністю залізничного транспорту, Волохов В. А. (2014)
Позднякова Л. О. - Удосконалення управління персоналом як фактор підвищення ефективності , Горобей К .В. (2014)
Корнієвська О. О. - Перспективи підвищення ефективності управління інноваційною діяльністю залізничного транспорту, Маркова І. В. (2014)
Куєвда Є. Г. - Використання організаційно – функціональної системи управління витратами на підприємствах залізничного транспорту (2014)
Лойко І. Г. - Аналіз сучасних методів оцінювання персоналу (2014)
Комаревцева К. О. - Дослідження впливу коливань кузова локомотива на функціонування роботи локомотивних пристроїв АЛСН , Кошевий С. В. (2014)
Мойсеєнко В. І. - Удосконалення рейкових кіл маневрового району станції, Петренко А. О. (2014)
Петренко О. М. - Дослідження ефективності застосування в системах залізничної автоматики автоматизованих робочих місць чергового по станції, Кошевий С. В. (2014)
Феделеш Н. - Комп’ютерні технології при розробленні автоматизованої обліково-аналітичної інформаційної системи взаємодії залізниці з клієнтами , Мірошник М. А. (2014)
Вихідні дані (2014)
Українська державна академія залізничного транспорту (2014)
Титул, содержание (2013)
Ваганов А. И. - Стандартизация, управление качеством, бережливое производство – значительные резервы энергосбережения (2013)
Капустянский А. А. - Метод аналитического определения перерасхода топлива на пылеугольных котлах (2013)
Кузнецов В. Г. - Експериментальне дослідження похибок розсинхронізації в АСКОЕ залізничного транспорту (2013)
Серебренников Б. С. - Дифференциация методов управления электропотреблением по структурным уровням электроэнергетической системы, Петрова Е. Г. (2013)
Сафьянц А. С. - Моделирование теплообменных процессов помещения на основе экспериментальных данных, а так же использование модели в составе автоматизированного рабочего места (2013)
Полях О. М. - Аналіз систем діагностування тягових трансформаторів (2013)
Болотских Н. Н. - Отопление помещений средних и крупных размеров с помощью излучающих лент "ОНА" (2013)
Гриньов А. В. - Концептуальні засади системного управління конкурентним потенціалом машинобудівного підприємства (2013)
Павленко Т. П. - Развитие процессов в прикатодной области электрических контактов (2013)
Шимук Д. С. - Моделирование реле направления мощности на ПК, Ажель А. А. (2013)
Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень-квітень 2013 р (2013)
Abstracts (2013)
Огляд українських ЗМІ з проблем паливно-енергетичного комплексу, травень 2013 року (2013)
К сведению авторов (2013)
Гарасим Я. - Менестрель ночей осінніх: орація епідактична (Романові Кудлику - 70) (2011)
Салига Т. - "...В мільйонних митях жити як в одній... (Іван Світличний без часових кордонів)” (2011)
Крохмальний Р. - Крізь епохи та світи: трансфігурація і трансферність як форми когерентності художнього образу (2011)
Лучук І. - Питання мистецтва поетичного в епістолярії Миколи Мірошниченка (2011)
Татаренко А. - Розвиток постмодерністської стратегії семантизації форми у період постпостмодернізму (роман Мілети Продановича "Сад у Венеції”) (2011)
Крупач М. - Початок таборової діяльності Євгена Маланюка (2011)
Ребрик Н. - Античний та біблійний світ лірики Зореслава (2011)
Голембовська Т. - Між двома берегами (тематична своєрідність лірики Олени Теліги) (2011)
Мельник М. - Драматична поема "Великий день” як перетин особистого та національного досвіду (2011)
Микуш С. - Українство Василя Стефаника (2011)
Дроздовський Д. - Експресіоністська поетика українських перекладів Вільяма Шекспіра (на матеріалі перекладів Тодося Осьмачки) (2011)
Стецько Я. - Особливості перенесення музичних жанрів в українську та французьку поезії першої половини ХХ століття (2011)
Василишин І. - Екзистенційні візії епохи в повоєнній творчості Олега Зуєвського (2011)
Пастух Х. - Творчість Олекси Стороженка в аспекті готичної поетики (2011)
Утріско О. - Період "ЛНВ”–"Вісника” у творчому бутті Олеся Бабія: бібліографічний та біографічний аспекти (2011)
Ребрик О. - Буттєві міфологеми у поезії Василя Голобородька (збірка "Ми йдемо”) (2011)
Янів Я. - Порівняльний аспект романів виховання "Повнолітні діти” Ірини Вільде та "Братья-близнецы” Олекси Стороженка (2011)
Мельник Л. - Гонитва за грішми чи комплекс меншовартості? (Роздуми над оповіданнями Федора Заревича "Хлопович Жорж Мотозо”) (2011)
Козіна Н. - "Духи й дервіші” Віри Вовк: деструкція традиційного (авто)біографічного роману (2011)
Козак Л. - Тарас Шевченко в рецепції Василя Щурата (2011)
Мельник Я. - "...Чого ще не згриз зуб часу”: українські рукописні збірники в науковій спадщині Михайла Возняка (2011)
Клебан Л. - Наукова та громадська діяльність Михайла Возняка в роки Другої світової війни (2011)
Бондар Л. - З науково-педагогічної спадщини Івана Овксентійовича Денисюка (2011)
Федорак Н. - Михайло Возняк - видавець творів Маркіяна Шашкевича (2011)
Салига Т. - "...Живий мотор, що прилучив Галичину до всеукраїнського руху...” (у 200-літній ювілей Маркіяна Шашкевича: історико-літературознавчий аспект і сьогочасні проблеми...) (2011)
Пастух Б. - Стиль як симптом (2011)
Присяжна Б. - "А її, здається, признано за мій шедевр...” (2011)
Господаренко Г. М. - Формування якості пшениці спельти під впливом азотного живлення, Ткаченко І. Ю. (2014)
Грицаєнко З. М. - Мікробіологічна активність ризосфери пшениці озимої за різних фонів вирощування та застосування біологічно активних речовин, Волошина Л. Г. (2014)
Жуков А. В. - Экологическое значение пространственной изменчивости твёрдости почвы в условиях природного земледелия, Задорожная Г. А., Демидов А. А., Рысина Е. В. (2014)
Грицаєнко З. М. - Активність антиоксидантних ферментів у рослинах гречки за дії біологічних препаратів, Даценко А. А. (2014)
Полторецький С. П. - Порівняльна оцінка впливу комплексної дії попередників і удобрення на посівні якості та врожайні властивості насіння проса (2014)
Моргун А. В. - Взаємозв’язок розміру насіння та продуктивності буряку цукрового, Новак А. В., Новак В. Г., Моргун І. А. (2014)
Василишина О. В. - Моделювання впливу факторів на плоди вишні під час зберігання (2014)
Карнаух О. Б. - Забур’яненість посівів та урожайність кукурудзи залежно від розміщення в сівозміні та заходів основного обробітку ґрунту (2014)
Ровна О. В. - Формування врожайності льону олійного в залежності від мінерального живлення в умовах Західного Лісостепу (2014)
Грицаєнко З. М. - Фізіологічні зміни в рослинах пшениці озимої залежно від впливу гербіциду Лонтрім та регулятора росту рослин емістим С, Розборська Л. В., Голодрига О. В. (2014)
Цицюра Н. І. - Поліваріантність представників роду Thuja L. в культурних фітоландшафтах Волино-Поділля, Галаган О. К. (2014)
Чернецький В. М. - Формування урожайності кабачка залежно від строків сівби в умовах Лісостепу Правобережного , Паламарчук І. І. (2014)
Краснопьорова О. Є. - Створення плазмідної конструкції протеїн-кінази AtKIN10 злитої із RFP для дослідження клітинної локалізації цього ферменту, Новожилов Д. О., Блюм Я. Б., Ісаєнков С. В. (2014)
Тараненко А. О. - Різноманітність ґрунтової біоти в умовах ґрунтово-кліматичних зон Полтавської області (2014)
Овчарук О. В. - Агроекологічна характеристика сортів квасолі звичайної та їх продуктивність в умовах Західного Лісостепу (2014)
Миколайко В. П. - Створення вихідного матеріалу для гетерозисної селекції цикорію коренеплідного, Моргун А. В. (2014)
Адаменко Д. М. - Вплив різноякісності елітного насіння ЧС- компонентів гібридів на посівні якості гібридного насіння цукрових буряків, Поліщук В. В. (2014)
Карпук Л. М. - Особливості росту і розвитку цукрових буряків за сівби насінням, підготовленим різними способами, Кикало М. М. (2014)
Лихацький В. І. - Вирощування капусти броколі у плівковій теплиці за мульчування ґрунту та застосування водоутримуючих гранул, Чередниченко В. М. (2014)
Непочатенко О. О. - Сучасний стан та перспективи розвитку обслуговуючої сільськогосподарської кооперації в Україні, Прокопчук О. Т. (2014)
Ткаченко Т. А. - Управління збутовою діяльністю сільськогосподарських підприємств (2014)
Оляднічук Н. В. - Бухгалтерський облік розрахунків за виплатами працівникам та його удосконалення (2014)
Шевченко Н. О. - Проблеми та шляхи удосконалення обліку основних засобів в сільськогосподарських підприємствах (2014)
Непочатенко В. О. - Ринкова вартість бізнесу, як фактор забезпечення інвестиційної безпеки підприємств харчової промисловості (2014)
Вуйченко М. А. - Фінансові аспекти управління формуванням підприємств туристичного бізнесу (2014)
Уланчук В. С. - Стан виробництва та вдосконалення каналів збуту гречки в Кіровоградській області, Кузьменко О. А. (2014)
Мельник В. - Економічні проблеми розвитку, як головна причина соціально-демографічної кризи в Україні (2014)
Саковська О. М. - Проблеми та перспективи розвитку кооперативних структур в аграрному виробництві (2014)
Доронін А. В. - Еколого-економічні аспекти вирощування насіння цукрових буряків в Україні (2014)
Балян А. В. - Регіональні особливості інвестиційної діяльності в сільському господарстві (2014)
Гарбар В. В. - Сучасний стан та тенденції розвитку фермерських господарств (2014)
Тупчій О. С. - Методика оцінки економічного розвитку садівничих підприємств (2014)
Кіпіоро І. М. - Методичні підходи оцінювання інвестиційних проектів сільськогосподарських підприємств (2014)
Мудрак Р. П. - Виробництво біопалива та продовольча безпека країни (2014)
Мазур Ю. П. - Фактори підвищення продуктивності знань з облікових дисциплін (2014)
Прокопчук О. Т. - Особливості непрямого оподаткування в Україні: становлення та перспективи розвитку, Улянич Ю. В., Бечко В. П. (2014)
Неміш П. Д. - Основи механізму енергозбереження АПК та його багатогранна природа (2014)
Фоменко Л. Г. - Генезис системи збутової сільськогосподарської кооперації як новітнього інструменту підвищення конкурентоспроможності малих сільськогосподарських підприємств (2014)
Самойлік М. С. - Стратегічні напрями розвитку регіональної сфери поводження з твердими відходами (2014)
Мишкуров Ю. Н. - Очерк истории кафедры генетики, селекции растений и биотехнологии и преподавания генетики в Уманском ВУЗе (2014)
Титул, содержание (2013)
Ковалев Д. А. - Автоматизация технологических процессов систем солнечных коллекторов и кондиционирования воздуха, Бобух А. А. (2013)
Ваганов А. И. - Реализация долгосрочной программы обеспечения энергоэффективности теплоэнергетических объектов железнодорожного транспорта (2013)
Гридин С. В. - Энергоэффективность способов утилизации отработанного тепла систем охлаждения силовых трансформаторов, Петренко А. Ф. (2013)
Алексахін О. О. - Спрощена методика обчислення теплових втрат трубопроводами розгалуженої опалювальної мережі з урахуванням утеплення будівель, Бобловський О. В. (2013)
Васюченко П. В. - Обоснование целесообразности компенсации реактивной мощности в условиях эксплуатации, Кирисов И. Г., Овчаренко Т. И. (2013)
Федоров П. О. - Технико-экономические характеристики системы теплоснабжения на базе возобновляемых источников энергии в реалиях приднепровского региона, Федорова А. П. (2013)
Рудычев А. А - Основные направления повышения конкурентоспособности предприятия на отраслевом уровне, Никитина Е. А. (2013)
Стеценко І. В. - Побудова багатофакторних математичних моделей енергоспоживання на хімічному виробництві, Бедерак Я. С. (2013)
Вдовенко С. В. - Бенчмаркинг эффективности работы структурных подразделений НПЗ по контролю за потерями углеводородных ресурсов, Розен В. П. (2013)
Маляренко В. А. - Програма профільного навчання з енергетики учнів загальноосвітніх закладів України, Латинін Ю. М., Єфанов І. М. (2013)
Коваленко Г. М. - Актуальні проблеми використання трудового потенціалу підприемства, Толкач К. В. (2013)
Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень-червень 2013 р. (2013)
Abstracts (2013)
К сведению авторов (2013)
Парій Ф. М. - Апробація способів отримання гібридів жита озимого за різних генетичних систем контрольованого розмноження, Рябовол Л. О., Рябовол Я. С. (2014)
Полторецький С. П. - Особливості формування структури насінницьких посівів проса залежно від способу сівби та норми висіву в умовах Правобережного Лісостепу (2014)
Дубін О. М. - Екологічна оцінка складу атмосферного повітря у зоні тваринницьких комплексів, Василенко О. В. (2014)
Богульська C. В. - Апробація агробактеріальної трансформації соняшника методом in planta (2014)
Кравець І. С. - Шкідливий ентомоакарикомплекс промислових насаджень яблуні в Лісостепу, Адаменко Д. М. (2014)
Чернобай С. В. - Урожайність ячменю ярого за впливу норми висіву та застосування позакореневих підживлень біопрепаратами і мікродобривами, Рожков А. О. (2014)
Молдован Ж. А. - Формування продуктивності кормових культур пізніх строків сівби та їх сумісних посівів із соєю залежно від способів основного обробітку ґрунту та удобрення (2014)
Москалевська Ю. П. - Функціональне різноманіття мікробіоти чорнозему типового при вирощуванні буряка цукрового, Патика М. В. (2014)
Плакса В. М. - Продуктивність пшениці ярої залежно від удобрення в умовах Західного Полісся України, Куць Р. О., Дибко М. І., Дударчук І. С., Коленда О. В. (2014)
Пую В. Л. - Метод морфологічного аналізу назви наукової продукції, як формули її змістовності та актуальності (2014)
Баган А. В. - Вплив сортових властивостей та удобрення на урожайність пшениці озимої (2014)
Барат Ю. М. - Вплив допосадкової обробки садивного матеріалу на врожайність бульб картоплі, Кулик М. І. (2014)
Улич Л. І. - Екологічна пластичність нових сортів озимої пшениці за різних ґрунтово-кліматичних умов, Улич О. Л., Каражбей Г. М., Гринів С. М., Терещенко Ю. Ф. (2014)
Каленська С. М. - Поліпшення посівних якостей насіння нуту за допомогою наночастинок біогенних металів, Новицька Н. В., Рожко В. І., Малинка Л. В., Барзо І. Т. (2014)
Ображій С. В. - Забур’яненість посівів залежно від систем основного обробітку і рівнів удобрення ґрунту в зернопросапній сівозміні Центрального Лісостепу України (2014)
Овчарук О. В. - Агроекологічна характеристика сортів квасолі звичайної та їх продуктивність в умовах Західного Лісостепу (2014)
Рожко В. І. - Урожайність, якість товарного насіння та симбіотична діяльність рослин нуту залежно від застосування інокуляції та мінеральних добрив, Малинка Л. В., Барзо І. Т. (2014)
Хахула В. С. - Вплив агрометеорологічних умов на ріст і розвиток пшениці озимої (2014)
Світовий В. М. - Вміст бору в пшениці озимій вирощеній на чорноземі опідзоленому, Черно О. Д. (2014)
Чернецький В. М. - Особливості формування фотосинтетичного потенціалу бобу овочевого за різної продуктивності в умовах Вінницької області, Вдовенко С. А., Костюк О. О. (2014)
Степенко Т. А. - Вивчення загальної і специфічної комбінаційних здатностей колекційних зразків вихідних форм перцю солодкого (capsicum annuum) у закритому ґрунті за показниками раннього і загального урожаю (2014)
Полєнок А. В. - Вплив способів обробітку ґрунту та норм добрив на кормову продуктивність сільськогосподарських культур в умовах чекових зрошуваних систем (2014)
Приліпко С. М. - Джерела формування інвестиційних ресурсів та фінансування заходів соціально-економічного розвитку сільських територій Черкаської області (2014)
Бурик А. Ф. - Вдосконалення матеріального стимулювання в сільськогосподарських формуваннях у ринкових умовах, Желєзний М. Ф. (2014)
Слатвінська Л. А. - Сутність системності інвестування молокопродуктового підкомплексу (2014)
Коваль Л. М. - Основні форми та особливості землеволодіння у розрізі історії людської цивілізації (2014)
Господаренко С. Г. - Особливості формування стратегії розвитку підприємств виробників молока (2014)
Тупчій О. С. - Відтворення багаторічних насаджень як передумова ефективного функціонування галузі садівництва (2014)
Вуйченко М. А. - Побудова моделей регулювання наслідків поглиблення сегментації ринку праці в аграрній сфері (2014)
Гуменюк А. В. - Концепція екологічного маркетингу в діяльності аграрних підприємств (2014)
Концеба С. М. - Виправлення помилок при введенні початкових залишків основних засобів в програмі "1с: Підприємство 8.2" (2014)
Мартинюк І. І. - Вплив концентрації сільськогосподарського виробництва та його диверсифікації на розвиток дрібнотоварних підприємств, Романишин С. Б. (2014)
Лозова О. А. - Менеджмент в діяльності туристичного підприємства та його проблеми (2014)
Гринчак О. В. - Прикладна інформаційна технологія розв’язування задач заміни сільськогосподарських машин, Марін Б. М. (2014)
Мудрак Р. П. - Продовольчий ринок України: ризики та нові можливості в контексті європейської інтеграції (2014)
Парубок Н. В. - Теоретичні аспекти розвитку інтеграції в АПК (2014)
Барабаш Л. В. - Теоретичні основи механізмів практичної реалізації податкової системи держави (2014)
Бондаренко Н. В. - Сучасний стан кредитування комерційними банками фізичних осіб в Україні (2014)
Власюк С. А. - Фінансування сільського господарства у контексті сучасних умов (2014)
Бондарець В. В. - Тенденції розвитку молокопереробних підприємств (2014)
Копитіна І. В. - Проблеми та перспективи формування місцевих бюджетів враховуючи економічний розвиток країни (2014)
Сарафонова І. С. - Структурно-динамічні характеристики розвитку ринку продукції переробки олійних культур в сучасних економічних умовах (2014)
Титул, содержание (2013)
Алексахін О. О. - Аналіз теплових втрат трубопроводами розгалуженої опалювальної мережі з урахуванням можливого зниження розрахункового опалювального навантаження будівель (2013)
Ганжа А. Н. - Выбор рациональных параметров отпуска теплоты от источника системы теплоснабжения, Подкопай В. Н. (2013)
Ромашов Ю. В. - Внешние воздействующие факторы и ресурс эксплуатации элементов конструкций парогенерирующих установок тепловых и атомных электростанций (2013)
Овчаренко Т. І. - Оцінка ефективності статичних компенсуючих пристроїв на промислових підприємствах, Кирисов І. Г. (2013)
Гридин С. В. - Анализ перспектив и методов использования газогенераторного газа с целью разработки энергоэффективных решений по экономии энергоресурсов, Вертела С. А. (2013)
Парфенова Е. Н. - Проблемы управления инвестиционной деятельностью в регионе (2013)
Тройникова Е. Н. - Экономическая природа технологической безопасности транспортной услуги (2013)
Канило П. М. - Антропогенно-экологические факторы глобального потепления климата, Соловей В. В., Сарапина М. В. (2013)
Кутовой В. А. - Энергосберегающий метод подготовки твердого топлива к сжиганию, Казаринов Ю. Г., Луценко А. С., Николаенко А. А., Кошельник В. М. (2013)
Коцалап С. О. - Аналіз проблем плинності кадрів на підприємствах різних сфер діяльності, Уласевич В. Ю. (2013)
Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень-червень 2013 р. (2013)
Abstracts (2013)
Огляд українських ЗМІ з проблем паливно-енергетичного комплексу, липень 2013 року (2013)
К сведению авторов (2013)
Титул, зміст (2013)
Дедишина Л. - Утилізація ліків - нова вимога стандартів GPP (2013)
Дедишина Л. - Гіпертоніків поменшало (2013)
Украина - Китай: сотрудничество на благо здоровья (2013)
Актуальная тема: экспертиза регистрационного досье (2013)
Кривомаз Т. - Великий обманщик (2013)
Примак Р. - Користь нового погляду (2013)
Сухие врата солнца (2013)
Зробимо вік 60+ активним! (2013)
Редькин Р. - Сердце и лекарства (2013)
"Сердечные" беседы (2013)
Кривомаз Т. - Парадоксы выбора (2013)
Зайченко А. В. - Рациональное лечение боли в горле у детей, Коваленко Е. Н., Брюханова Т. А. (2013)
Дедишина Л. - Аптека як спосіб самовираження (2013)
Орловецкая Н. Ф. - Микстура Павлова, Данькевич О. С., Редькин Р. Г. (2013)
Примак Р. - Победа над болью (2013)
Кириленко М. - Ох уж эти сплетни! (2013)
Дедишина Л. - Ab ovo (2013)
Безверхняя Л. - Для здоровья спины (2013)
Демецкая Л. - Пища для ума (2013)
Особенности "элегантного возраста": кальциевый гомеостаз (2013)
Ворушко Т. В. - Уподібнення словоформ у межах простого речення (2012)
Каморникова Ю. В. - Граматична категорія членів речення через призму синтаксичних відношень (2012)
Комов О. В. - Морфологічні особливості мовлення чоловіків і жінок (комп’ютерний дискурс) 19-25 (2012)
Орленко О. В. - Семантична асиметрія опозиції прийменників НАД і ПІД в українській мові (2012)
Романюк І. В. - Розмовне мовлення персонажів у художньому діалозі (2012)
Білоусова О. І. - Словосполучення термінологічного характеру в мові українського законодавства (2012)
Ворона І. І. - Використання церковно-релігійних термінів-синонімів у проповідях (2012)
Демешко І. М. - Морфонологія словотвірних гнізд із нечленованими питомими вершинними дієсловами другого морфонологічного типу в сучасній українській мові (2012)
Дем’янова Ю. О. - Національно-комунікативні особливості паремійних формул прокльонів та злопобажань (2012)
Заневич О. Є. - Акузатив при запереченні в українській мові кінця XIХ – початку ХХ ст.: типи структурних моделей (2012)
Майборода Н. Г. - Стилістичні функції біблеїзмів у творчості Дмитра Яворницького (2012)
Мороз Т. В. - Спільні риси українського перекладу Біблії 1903 року та мови творів Івана Франка: лексика високого стилю (2012)
Нестеренко Т. А. - До питання про синтаксичний спосіб (2012)
Стасюк Т. В. - Розвиток терміносфер як наслідок соціального замовлення на терміни (2012)
Білозуб А. І. - Лексико-семантичні прийоми мовної гри в українському постмодерному тексті (2012)
Дегтярьова І. О. - Стилістичні засоби мовної економії у постмодерністському тексті (2012)
Кевлюк І. В. - Прагматика соматичних фразем із компонентом ОКО в публіцистичних текстах (2012)
Турчак О. М. - Функціонально-семантичне навантаження антропонімів у мовному просторі творів Григора Тютюнника (2012)
Відомості про авторів (2012)
Титул, зміст (2014)
Колядинська Т. - Без землевпорядника вже не обійтися!, Звірко В. (2014)
Чепурний В. - Баталії навколо новоселівської землі (2014)
Чернов В. - Аукціону потрібна база (2014)
Зінковська О. - Мораторій на землі сільгосппризначення. Чи доцільно його відміняти? (2014)
Краснолуцький О. - "Менше законно обмежувати, більше законно дозволяти" (2014)
Боровий В. - Про підготовку кадрів у зв'язку з утворенням Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (2014)
Люшин В. - Організаційно-правове забезпечення охорони особливо цінних земель (2014)
Кошель А. - Масова оцінка як багатофункціональна система визначення вартості земель в Україні (2014)
Солов’яненко Н. - Розвиток орендних земельних відносин в Україні (2014)
Кальніченко А. - Розміщення кіосків та інших тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в населених пунктах (2014)
Гривнак К. - Оподаткування земель водного фонду (2014)
Запитували — відповідаємо (2014)
Фермерам на замітку (2014)
Законодавець не передбачає необхідності надання органом місцевого самоврядування дозволу на виготовлення техдокументації при продажу успадкованого будинку, розміщеного на неприватизованій земельній ділянці (2014)
Як землю повернули у державну власність (2014)
Офіційні документи (2014)
Козіна Ю. В. - Знахідний-родовий як основний засіб маркування назв істот (причини виникнення) (2013)
Коцюба Н. Й. - Офіційно-діловий текст як об'єкт системно-структурного аналізу (2013)
Новак Д. В. - Історія походження іменних повних відмінюваних форм прикметника української мови (2013)
Попова І. С. - Про дефініцію синтаксичного зв’язку (енциклопедичні та спеціальні довідкові видання) (2013)
Семотюк О.В. - Типи відношень між основним і вставленим текстом (2013)
Гурко О. В. - Детермінологізація лексики графічного дизайну (2013)
Лобачова І. М. - Функціювання синонімічних пар дієслів у перекладах Біблії І. Огієнка та І. Хоменка (2013)
Медведєва Т. М. - Інолексеми як один із чинників становлення лексичної системи української мови (2013)
Монахова Т. В. - Постмодерністський кітч у лінгвістиці (2013)
Решетняк О. О. - До питання семантичної трансформації бібліїзмів із топонімом ВАВИЛОН (2013)
Швидка Н. В. - Структурно-семантична організація біблійного фразеологізму Содом і Гоморра (2013)
Баньоі В. Ф. - Закарпатські мікротопоніми басейну річки Ужа з атрибутивними компонентами апелятивного походження (2013)
Харьківська О. В. - Суфіксальний словотвір іменників в українських говірках Закарпаття (2013)
Ґоца Е. Д. - Лексико-фразеологічні засоби експресивності поетичної збірки І. Світличного "У мене – тільки слово" (2013)
Корольова В. В. - Сучасна поетична графіка (2013)
Кравчук Л. В. - Оказіоналізми-інолексеми в текстах мас-медіа початку ХХІ століття (2013)
Пискач О. Д. - Семантико-граматична характеристика фразем у романі Марини Гримич "Варфоломієва ніч" (2013)
Щепанська Х. А. - Внутрішня антиномічність образу серця та мовні засоби її вираження у поетичому дискурсі Пантелеймона Куліша (2013)
Яворський А. Ю. - Фонетичні особливості середньополіських говірок у повісті Володимира Даниленка "Сонечко моє, чорне й волохате" (2013)
Відомості про авторів (2013)
Титул, содержание (2013)
Барский В. А. - Электропривод как энергосберегающий фактор в промышленности и ЖКХ Украины, Бешта А. С., Горбачев Н. В., Загирняк М. В., Клепиков В. Б., Лозинский О. Ю., Мехович С. А., Пересада С. М., Садовой А. В., Толочко О. И. (2013)
Глухов А. П. - Влияние коэффициента избытка воздуха на потери тепла с уходящими газами (2013)
Gurevich V. - RCD nuisance tripping: who’s guilty and what needs to be done? (2013)
Босий Д. О. - Особливості роботи електронних лічильників у несинусоїдних режимах тягових підстанцій електричного транспорту (2013)
Болотских Н. Н. - Ленточные инфракрасные газовые обогреватели Schulte для отопления высоких помещений с большой тепловой нагрузкой (2013)
Мехович С. А. - Методологічна основа логістичного аудиту, Захарченков А. С. (2013)
Данюшевский И. А. - Эксплуатация оборудования в особо тяжелых условиях, их безопасность, надежность и ресурс, Пучков С. В. (2013)
Шахова С. Н. - О методах расчета средних превышений температур электрических двигателей, Тарасова В. В. (2013)
Коцалап С. О. - Особливості управління персоналом на будівельних підприємствах України, Коваленко Г. М., Бєляєва А. В. (2013)
Чешев И. В. - Научно-практическая конференция в сфере энергоэффективности на транспорте, Подопригора А. И., Грасько А. А. (2013)
Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень-липень 2013 р. (2013)
Abstracts (2013)
К сведению авторов (2013)
Титул, зміст (2013)
Тимченко С. - Україна технічно вже сьогодні готова до участі в європейських проектах зі створення інфраструктури геопросторових даних (2013)
Бердніков Є. - Новини законопроектної діяльності, Матвієнко Ж., Радкевич Н. (2013)
Скосирська С. - Наступного року кредити можуть зрости до 15 мільярдів гривень (2013)
Шемелинець Л. - Правова робота у земельній службі — особлива (2013)
Добряк Д. - Підготовка фахівців і науковців із землеустрою та земельного кадастру: як вирішувати проблеми?, Мартин А., Ковальчук І., Будзяк В., Дорош О., Кохан С., Лоїк Г. (2013)
Шарий Г. - Обґрунтування шляхів подальшого вдосконалення земельних відносин в Україні (2013)
Туровська Л. - Про підходи до оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які перебувають у приватній власності (2013)
Боровий В. - Аналіз обігу (купівлі-продажу) земель та оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення, Олінович А., Іванченко О. (2013)
Ваш консультант (2013)
Офіційні документи (2013)
Буркинський Б. В. - Стимулювання фінансового забезпечення наукової діяльності в Україні, Лайко О. І. (2014)
Шувалов С. Є. - Роль торгово-промислових палат у розвитку підприємницької діяльності (2014)
Андрєєва Н. М. - Ресурсозберігаюча складова як аспект екологізації виробництва, Барун М. В. (2014)
Андрєєва Н. М. - Політика екологізації та активізації економічної діяльності суб'єктів господарювання агропромислового комплексу України, Козловцева В. А. (2014)
Бутенко А. І. - Інституційні механізми підвищення ефективності використання потенціалу малого підприємництва, Шлафман Н. Л. (2014)
Бутенко І. А. - "Управління персоналом підприємства" як системна категорія (2014)
Волохова М. П. - Сучасний стан та напрями вдосконалення справляння місцевих податків і зборів України (2014)
Гавриленко Н. В. - Оцінка бюджетної ефективності програм підтримки малого бізнесу, Гришина Н. В. (2014)
Галушкіна Т. П. - Адаптація світової практики побудови системи земельно-майнових відносин в Україні, Сидорченко Т. Ф. (2014)
Гнилицька Л. В. - Інформаційне забезпечення ризиками підприємницької діяльності: обліковий аспект (2014)
Горячук В. Ф. - Сценарна модель оцінки впливу підвищення рівня капіталізації на економічне зростання регіонів Українського Причорномор'я (2014)
Дергачев в. А. - Новые формы международной экономической регионализации (2014)
Деркач Т. В. - Регіональна економічна інтеграція у системі глобалізації світової економіки (2014)
Дубницький В. І. - Особливості маркетингу території в умовах монофункціонального міста, Луніна В. Ю. (2014)
Карпінська Г. В. - Інфраструктурний потенціал малого та середнього підприємництва Українського Причорномор 'я (2014)
Кіртока Р. Г. - Институциональное обеспечение борьбы с коррупцией, как основной фактор создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Украины (2014)
Купінець Л. Є. - Потенціал екологізації агропродовольчого сектору економіки України (2014)
Лазарева Є. В. - Інституційний механізм підвищення ефективності використання інноваційного потенціалу малого підприємництва, Курносова А. В., Таран Г. В. (2014)
Лазарєва Є. В. - Зарубіжний досвід підтримки малого інноваційно активного підприємництва, Попова А. О., Бутенко А. І. (2014)
Лисюк В. М. - Ефектівність товарного ринку - відтворювальний підхід до визначення та вимірювання (2014)
Лукащук В. В. - Потенціал малого підприємництва Миколаївської області для забезпечення її сталого розвитку (2014)
Мартієнко А. І. - Інститут адміністративних послуг в забезпеченні економіко-екологічної безпеки природокористування (2014)
Мельник М. І. - Напрями вдосконалення податкового контролю в умовах підвищення ефективності адміністрування податків в Україні, Лещух І. В. (2014)
Мостенець О. В. - Конкурентні переваги рекреаційної системи регіону (2014)
Небога Т. В. - Розвиток кадрової складової інформаційно-комунікаційного сектору економіки (2014)
Нікішина О. В. - Методичний підхід до оцінки ефективності інтегрованого зернового ринку України (2014)
Олійник Н. М. - Вдосконалення системи управління розвитком трудових ресурсів як головного критерію підвищення конкурентоспроможності агропромислового комплексу (2014)
Осипов В. М. - Конкурентоспроможність міських агломерацій: світові тренди та перспективи формування в Україні, Кукош М. С. (2014)
Пашкова Н. С. - Підприємства малого бізнесу в забезпеченні сталого розвитку (2014)
Пішеніна Т. І. - Концептуальні основи формування ефективного механізму конкурентоспроможності підприємств, Костюк В. К. (2014)
Познанська І. В. - Перспективи подальшого розвитку морських портів, як елементів морської транспортної інфраструктури (2014)
Рассадникова С. І. - Теоретичні основи реформування організаційно-управлінської системи природокористування в Україні в контексті сучасних викликів (2014)
Рябич О. Н. - Обеспечение устойчивого развития региона на основе инновационных ресурсосберегающих технологий в угольной отрасли (2014)
Садченко Е. В. - Теоретико-методические подходы к управлению экономико-экологическими рисками, Товкан М. Н. (2014)
Сараєва І. М. - Проблеми розвитку кредитно-фінансових механізмів підтримки малого підприємництва в Україні, Носова Н. І. (2014)
Світлична В. Л. - Методика оцінки кадрового потенціалу підприємства в контексті економіки знань (2014)
Синютка О. М. - Методичні підходи до оцінки метрополійних функцій регіональних метрополій (2014)
Степанова Е. В. - Принципы многокритериальности в решении задач оптимального управления проектами экологизации социально-экономического развития, Степанов В. Н. (2014)
Степанов В. Н. - Экологизация лесохозяйственной деятельности как феномен капитализации (2014)
Cтоянова М. М. - Адаптація закордонного досвіду стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва, Журавльова Т. О., Добровольський О. І. (2014)
Хумаров О. А. - Удосконалення інституційного забезпечення управління парниковими газами в Україні (2014)
Хумарова Н. І. - Наукові засади екологоорієнтованого прогнозування розвитку національної економіки (2014)
Циналєвська І. А. - Інституційні проблеми розвитку експортної діяльності в Україні та регіонах (на прикладі Одеської області) (2014)
Титул, содержание (2013)
Варламов Г. Б. - Загальні підходи до створення методологічних основ енерго - екологічного аналізу експлуатації об’єктів ПЕК, Приймак К. О., Шварцзова Х. (2013)
Белоусов А. В. - Демонстрационная зона по энергосбережению БГТУ им. В. Г. Шухова – база для развития энергоэффективных проектов в регионе, Глаголев С. Н., Кошлич Ю. А., Быстров А. Б. (2013)
Ковалев Д. А. - Повышение энергоэффективности получения и использования геотепловой энергии за счет автоматизации технологических процессов, Бобух А. А. (2013)
Кузнецов В. Г. - Модель износа контактных проводов для задач контроля потерь электроэнергии в тяговой сети (2013)
Бирюков А. Б. - Анализ мероприятий по повышению значения коэффициента использования топлива при нагреве металла в печах (2013)
Серебренников Б. С. - Маркетинговая сегментация розничного рынка электроэнергии, Петрова Е. Г. (2013)
Мехович С. А. - Разделение труда при автоматизации производственных процессов, Захарченков А. С. (2013)
Иншеков Е. Н. - Стандарт ИСО 50001 "Системы энергетического менеджмента" от истории создания к промышленному внедрению (2013)
Дмитрик В. В. - К улучшению качественных характеристик структуры сварных соединений паропроводов, Глушко А. В., Барташ С. Н. (2013)
Кутовой В. А. - Аппроксимирующий анализ экспериментальных сред, Репалова О. Н. (2013)
Ситников Б. В. - Влияние параметров режима сварки вольфрамовым электродом в аргоне на силовое воздействие дуги и формирование шва (2013)
Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень - серпень 2013 р (2013)
О проведении XX международной научно-технической конференции "Ппроблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика" (2013)
Abstracts (2013)
Княжанский В. - Три розетки (2013)
К сведению авторов (2013)
Зайцев О. І. - Визначення раціональної кількості екстрагенту при виробництві витяжок з рослинної сировини, Бойко М. М., Нефьодова Л. В. (2014)
Ільїна Т. В. - Cтандартизація марени красильної кореневищ і коренів за вмістом антраценпохідних, Горяча О. В., Котов А. Г., Ковальова А. М. (2014)
Бєгунова Н. В. - Фармацевтична розробка. Вибір адьювантів для сиропу на основі амінокислот (2014)
Гриценко В. І. - Валідація методики кількісного визначення діючої речовини тамсулозину гідрохлориду в супозиторіях для лікування гіперплазії передміхурової залози, Рубан О. А., Гусаров В. І., Губарь С. М. (2014)
Доброва В. Є. - Науково-методичне обґрунтування оцінки ефективності нових лікарських засобів (2014)
Лебединець В. О. - Визначення змісту навчальної програми з підготовки персоналу в рамках проекту впровадження системи управління якістю фармацевтичного підприємства (2014)
Кобець М. М. - Експертна оцінка стану наркоманії в україні як соціально-економічної проблеми суспільства та держави, Кобець Ю. М., Філіпцова О. В. (2014)
Кричковська А. М. - Аналіз використання інформаційних технологій для забезпечення доступності нормативно-правових актів, Паращин Ж. Д., Загорій Г. В., Стасевич М. В., Лобур І. П., Кушнір Н. В., Новіков В. П. (2014)
Котвіцька А. А. - Дослідження доступності фармацевтичної допомоги дітям віком до 3-х років за оцінкою споживачів лікарських засобів в україні, Коробова Є. С. (2014)
Доброва В. Є. - Моделювання процесів вимірювань при клінічних дослідженнях лікарських засобів (2014)
Тарасенко О. О. - Анaлiз якості контролю рівня знань, умінь і навичок студентів на прикладі дисципліни "клінічне вивчення лікарських засобів" (2014)
Андрєєва О. О. - Дослідження мотивації до професії провізора студентів фармацевтичного університету при удосконаленні викладання дисципліни "клінічна фармація" (2014)
Евтушенко Е. Н. - Основные направления развития и совершенствования фармацевтического сектора Судана, Осама Абузаид Мохамед Нур Ахмед (2014)
Кобець М. М. - Аналіз обсягів реалізації засобів, які містять контрольовані речовини, на українському фармацевтичному ринку (2014)
Малий В. В. - Сучасна концепція фармацевтичного маркетингу: холістичний підхід (2014)
Nemchenko A. S. - Study of socio-epidemiological indicators of malignant neoplasms of the trachea, bronchus and lung in Ukraine, Fursa L. I. (2014)
Панфілова Г. Л. - Результати досліджень показника "порога готовності сплатити" в системі охорони здоров’я та фармацевтичному забезпеченні населення україни (2014)
Podgaina M. V. - Results of retrospective analysis of registration of antituberculosis drugs and their presence in state formulary list in Ukraine (2014)
Ковальова Н. О. - Семантичні мікроструктури, їхнє значення і співвідносне функціонування у складі односуб’єктного речення (2013)
Попова І. С. - Що моделюють у синтаксисі? (2013)
Ясакова Н. Ю. - Категорія персональності: основи вивчення у вимірах функційної граматики (2013)
Варинська А. М. - Функціонування абревіатур у морській термінології, Корнодудова Н. М. (2013)
Кузьма І. Т. - Теоретичні питання словотвірної синонімії та словотвірної варіантності (на матеріалі українського прикметника) (2013)
Купчинська З. О. - Компонент РАД- в архаїчній ойконімії України (2013)
Лиса Н. С. - Структурно-семантичні особливості сучасної економічної термінології, Янкова Т. М. (2013)
Личук М. І. - Структурні й морфологічні типи слів-речень в українській мові (2013)
Луньо П. Є. - Структурне моделювання трикомпонентних термінів конституційного права України (2013)
Підкуймуха Л. М. - Специфіка лексикографічної практики радянської доби щодо західноукраїнської лексики (на матеріалі текстів письменників літературного угруповання "Дванадцятка") (2013)
Шутак Л. Б. - Основні засоби вторинної номінації в медичному дискурсі (2013)
Ільченко І. І. - Історико-етнографічні відомості про надвеликолузький регіон у зв’язку з формуванням місцевого антропонімікону (2013)
Макович Х. Я. - Діалектні риси в іменниковій словозміні в мові Учительних Євангелій XVI–XVII ст. (2013)
Майборода Н. Г. - Мовленнєва стилізація у творах Володимира Даниленка (2013)
Полякова Т. В. - Особливості функціонування іменникової синонімії в мовотворчості Яра Славутича та Ліни Костенко, Щербатюк В. С. (2013)
Циганенко В. Л. - Художні засоби в "Палінодії" Захарії Копистенського (на матеріалі уривків ІІІ і ІV частин) (2013)
Відомості про авторів (2013)
Титул, содержание (2013)
Сокол Е. И. - Обзор научных разработок кафедры промышленной и биомедицинской электроники национального технического университета "Харьковский политехнический институт" в области энергосбережения и электромагнитной совместимости преобразовательных систем (часть 1), Жемеров Г. Г., Домнин И. Ф., Ильина Н. А., Ильина О. В., Крылов Д. С., Холод О. И., Лобач И. О., Тугай Д. В. (2013)
Абєлєшов В. І. - Дослідження деяких аспектів підвищення ефективності конструкцій фасадів будівель (2013)
Кирилюк Т. І. - Метод визначення коефіцієнта втрат на основі повного факторного експерименту (2013)
Агєєва Г. М. - Аналіз конструктивних рішень утеплення житлового будинку (2013)
Тарасова В. О. - Аналіз еколого-енергетичних характеристик сучасних чилерів і теплових насосів при роботі з неповним навантаженням, Харлампіді Д. Х. (2013)
Семеней А. Р. - Модель трикомпонентного енергетичного потенціалу деревини при її термічному розкладанні у теплогенераторі піролізного типу, Братута Е. Г., Круглякова О. В. (2013)
Чижевская И. А. - Новый рынок электроэнергии: роль "зеленой" электроэнергии в балансировании (2013)
Парфенова Е. Н. - Совершенствование инвестиционной инфраструктуры в регионе (2013)
Ярымбаш Д. С. - Исследование электромагнитных и электротепловых процессов в области торцевых шинных пакетов печей графитации, Олейников А. М. (2013)
Сыренко Т. А. - К деградации металла сварных соединений паропроводов, Дмитрик В. В. (2013)
Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень-червень 2013 р. (2013)
Abstracts (2013)
Поздравление Говорова Ф. П. (2013)
К сведению авторов (2013)
Титул, содержание (2013)
Сокол Е. И. - Обзор научных разработок кафедры промышленной и биомедицинской электроники национального технического университета "Харьковский политехнический институт" в области энергосбережения и электромагнитной совместимости преобразовательных систем (часть 2), Жемеров Г. Г., Домнин И. Ф., Ильина Н. А., Ильина О. В., Крылов Д. С., Холод О. И., Лобач И. О., Тугай Д. В. (2013)
Андреев С. Ю. - Автоматизация расчетов сопротивления теплообменников в период эксплуатации, Федоров И. П., Мельниченко С. В. (2013)
Кіпоренко Г. С. - Розрахунковий аналіз вібраційного стану трубопроводів Рівненської АЕС та забезпечення їх безпечної експлуатації (2013)
Болотских Н. Н. - Энергоэффективный инфракрасный трубчато-панельный газовый обогреватель (2013)
Кисіль С. В. - Аналіз світових тенденцій по раціональному використанню ресурсів залізничних вокзальних комплексів (2013)
Пастушенко М. С. - Перспективи впровадження відновлювальних джерел електричної енергії на залізничному транспорті України (2013)
Симоненко Н. В. - Обоснование направлений повышения инвестиционной привлекательности регионов, Подлесная О. Э. (2013)
Трунова І. М. - Вдосконалення методики розрахунків під час енергетичного аудиту систем освітлення в АПК, Меркулова А. O. (2013)
Маляр А. В. - Автоматизована система управління технологічним процесом водопостачання, Місюренко В. О. (2013)
Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу України за січень-жовтень 2013 р. (2013)
Мелешко М. В. - Енергетичний аудит – як одна із складових аудиту всього підприємства, Підіпригора А. І. (2013)
Abstracts (2013)
Список статей опубликованных в журнале "Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит" в 2013 году (2013)
К сведению авторов (2013)
Мельник Я. - Два "Слова” давнього українського письменства ("Слово о Лазареве воскресеніи” і "Слово о збуреню пекла”): причинки Івана Франка (2011)
Гарасим Я. - Іван Франко: філософія національного поступу (2011)
Сеник Л. - Україна у візії Івана Франка між Заходом і Сходом (2011)
Вертій О. - Іван Франко і національне самоусвідомлення українців (2011)
Будний В. - Два маніфести новітнього письменства: "Чеська модерна” Йосефа Сватоплука Махара та інших і "Слово про критику” Івана Франка (2011)
Полякова Л. - Стаття Івана Франка "Старе й нове в сучасній українській літературі” (до проблеми української модерни) (2011)
Лучук І. - Іван Франко про мистецтво поетичне: дискурс лірики (2011)
Артюх В. - Позитивізм в історіософії Івана Франка (2011)
Цар Ю. - Проблема читача та рецепції художнього твору у працях Олександра Потебні, Івана Франка, Олександра Білецького (2011)
Новоставська О. - Синонімія у філософській терміносистемі Івана Франка (2011)
Гузар З. - Поема Івана Франка "Ціцерон і Філіск”: антична історіографія - поетична ідея (2011)
Дронь К. - "Тут цілий вік мусять жити і вмирати люди”: міфологіка дескрипції хати (дому) у Франковій прозі (2011)
Вербицька Л. - Вода у поетичному світі Івана Франка: філософська символіка стихії на рівні макро- та мікрокосму (2011)
Лапій М. - Флористичні та анімістичні образи як поліестетичні художні коди (на матеріалі прози Івана Франка) (2011)
Івашків В. - Драматургія Марка Кропивницького в інтерпретації Івана Франка (2011)
Легкий М. - Іван Франко і Лесь Мартович: мотиви одного непорозуміння (2011)
Нахлік Є. - В інтелектуальній орбіті Івана Франка: Іван Копач, Нахлік О. (2011)
Швець А. - "Наші погляди, змагання, інтереси так з собою близькі...” (Іван Франко та Наталія Кобринська в епістолярному дискурсі) (2011)
Яремчук І. - Франкова присутність у літературній творчості українських січових стрільців (2011)
Козак Л. - Василь Щурат та Іван Франко: з історії особистих і творчих взаємин (2011)
Кравець Я. - Іван Франко та іспанська література (2011)
Теплий І. - Науковий перекладний текст Івана Франка: тематика і проблематика (2011)
Сокіл Г. - Фольклористика Івана Франка крізь призму епістолярію (2011)
Гунчик І. - Експресивні фольклорні оказіоналізми у романі Івана Франка "Основи суспільності” (2011)
Пилипчук С. - Думознавство Івана Франка (2011)
Салій О. - Призабута розвідка Леоніда Білецького (причинок до вивчення "Гуцульського тексту” в українській літературі) (2011)
Капанайко І. - Іван Франко про правописну систему української мови на шпальтах польської періодики (переклади газетних статей та заміток) (2011)
Титул, зміст (2014)
Кизим М. О. - Можливості і загрози від членства України в СОТ у зовнішній торгівлі продукцією високотехнологічних галузей в умовах співпраці з країнами ЄС і Митного союзу ЄврАзЕС, Матюшенко І. Ю., Хаустова В. Є., Козирєва О. В., Костенко Д. М., Моісеєнко Ю. М., Бунтов І. Ю. (2014)
Біла І. С. - Світовий досвід державного регулювання підприємництва, Салатюк Н. М. (2014)
Петрушевська В. В. - Фінансова політика попередження та ліквідації наслідків глобальної економічної нестабільності: закордонний досвід (2014)
Полякова Я. А. - Принципы функционирования передаточного механизма кредитно-денежной системы в международном бизнесе (2014)
Дехтяр Н. А. - Тенденції розвитку світового ринку ділового туризму (2014)
Козик В. В. - Інвестиційно-інноваційний механізм забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств, Ємельянов О. Ю., Петрушка Т. О. (2014)
Кузьминчук Н. В. - Інституційні аспекти державного регулювання взаємовідносин суб’єктів електроенергетичного ринку (2014)
Лігоненко Л. О. - Стан та проблеми впровадження економічного управління на підприємствах України, Молодоженя М. С. (2014)
Руденський Р. А. - Модель управління пенсійними активами накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (2014)
Самсонкін В. М. - Розробка моделей оцінки впливу людського чинника на інноваційний розвиток підприємств залізничного транспорту, Аджавенко М. М. (2014)
Семак Б. Б. - Роль екологічного аудиту в інформаційному забезпеченні вітчизняного ринку екотекстилю (2014)
Семенов В. Ф. - Механизм государственного регулирования инновационного развития строительной сферы, Чекулаева Е. Д. (2014)
Скрипник А. В. - Перспективи досягнення світових стандартів споживання м’яса в Україні, Родина М. А., Воловоденко Л. В. (2014)
Швець В. Г. - Програма визначення та оцінювання ризиків на молокопереробних підприємствах України, Травінська С. І. (2014)
Яненкова І. Г. - Сутність інституціонального забезпечення розвитку промислового комплексу, Ляховець О. О. (2014)
Губарєва І. О. - Оцінка якості державних програм запобігання і протидії корупції (2014)
Кочарян І. С. - Аналіз використання навчального потенціалу та розвитку вищої освіти України (2014)
Краснова І. В. - Фондовий ринок в Україні: стан та перспективи розвитку (2014)
Круш П. В. - Реалізація функцій планування та організування в системі управління трансакційними витратами, Макалюк І. В. (2014)
Новикова І. В. - Державне регулювання та підтримка конкурентоспорможності підприємств телекомунікацій (2014)
Проноза П. В. - Теоретические аспекты возникновения "пузырей" в экономике (2014)
Скорук О. П. - Вирішення проблем сучасних земельних відносин на шляху формування конкурентоспроможного аграрного виробництва в Україні, Зубар І. В. (2014)
Филиппова И. Г. - Социальная ответственность государства и бизнеса как фактор конкурентоспособности и экономического роста, Сумцов В. Г. (2014)
Черниш І. В. - Обґрунтування принципів і функцій антикризової політики держави у туристичній галузі (2014)
Чернихівська А. В. - Стратегічне планування регіональної екологічної політики (2014)
Верба В. А. - Клієнтський капітал як джерело вартості підприємства, Тищенко О. О. (2014)
Грішнова О. А. - Кадрове забезпечення ефективної системи антикризового корпоративного управління, Жорова Є. Р. (2014)
Зборовська О. М. - Функціонально-вартісний аналіз трудового потенціалу підприємства, Галан О. Є. (2014)
Отенко І. П. - Ідентифікація поняття "економічна безпека стратегічних змін підприємства", Яртим І. А. (2014)
Бурлан С. А. - Учет затрат по видам деятельности на предприятиях промышленности, Прокопович Л. Б. (2014)
Гречина І. В. - Науково-методичні підходи до аналізу потенціалу розвитку підприємства (2014)
Деревянко Е. Г. - Бизнес-процесс "управления репутацией" предприятий пищевой промышленности (2014)
Джеджула В. В. - Напрямки організаційного та маловитратного енергозбереження машинобудівних підприємств (2014)
Мельникова К. В. - Методичний підхід до матеріального стимулювання менеджерів з логістики (2014)
Погорелов Ю. С. - Види адаптації системи економічної безпеки підприємства до впливу суб’єктів митного регулювання, Рудніченко Є. М. (2014)
Рогов Г. К. - Фактори формування дивідендної політики акціонерних товариств (2014)
Синькевич Н. І. - Видова класифікація фінансового аналізу діяльності підприємств, Василишин Т. М. (2014)
Таньков К. М. - Концептуальні аспекти формування системи інтегрованого управління якістю туристичних послуг, Чепурда Г. М. (2014)
Шалімова Н. С. - Результат аудиту та його користувачі (2014)
Диба О. М. - Участь небанківських фінансових установ у кредитуванні інноваційних проектів, Поліщук Є. А., Гернего Ю. О. (2014)
Тисячна Ю. С. - Методичні підходи до оцінки якості кредитного портфеля банку (2014)
Тригуб О. В. - Специфіка діяльності вітчизняних банків на ринку факторингових послуг (2014)
Чмутова І. М. - Оцінка ефективності формування системи фінансового контролінгу у банку, Максімова М. В. (2014)
Ходякова О. В. - Анализ косвенного налогообложения в Украине (2014)
Бервено О. В. - Влияние чрезмерного неравенства доходов на качество жизни (2014)
Голіков І. В. - Сутність та еволюція поняття економічна безпека (2014)
Kostenko E. - Generalized continuous linear model of international trade, Kuznichenko V. M., Lapshyn V. I. (2014)
Лук'яненко І. Г. - Особливості моделювання правил монетарної політики на основі гібридних регресійних моделей з нейронним компонентом, Жук В. М. (2014)
Полякова О. Ю. - Моделювання змін зовнішньоторговельних зв’язків у контексті розширення Європейського Союзу, Шликова В. О. (2014)
Соколовський Д. Б. - Моделювання неефективних норм поведінки економічних аґентів на прикладі взаємовідносин "інвестор – держава" (2014)
Самойлік М. С. - Економіко-екологічні оптимальні стратегії управління системою поводження з твердими відходами регіону (2014)
Балицька Н. О. - Види відмов прорізних фрез та фактори, що впливають на їх виникнення (2013)
Букетов А. В. - Прогнозування деформаційних властивостей епоксидних композитних матеріалів, Кравцова Л. В., Пірог А. П. (2013)
Гавриш О. А. - Аналіз температурного поля при тонкому кубонітовому шліфуванні деталей з високолегованих композитів для жорстких умов експлуатації, Гавриш А. П., Киричок П. О., Роїк Т. А., Віцюк Ю. Ю. (2013)
Мельничук М. М. - Управління висотною спорудою як складним об’єктом. Моделі реакції системи, Шостачук Д. М., Шостачук А. М. (2013)
Сироїд Є. С. - Теоретичні аспекти використання високошвидкісної обробки плоских поверхонь деталей торцевим лезовим інструментом (2013)
Скирденко В. О. - Оптимізація режимів високочастотної електромагнітної обробки епоксидних композитів методом математичного планування експерименту, Акімов О. В. (2013)
Степчин Я. А. - Визначення нестаціонарних температурних полів зони різання при торцевому фрезеруванні за математичною моделлю (2013)
Шевченко О. В. - Використання приводів нано- та мікропереміщень при ультрапрецизійній обробці на верстатах, Манзюк С. А. (2013)
Добржанський О. О. - Оцінка впливу динаміки руху основи на вихідний сигнал інтегруючого гірогравіметра (2013)
Киричок Т. Ю. - Методика оцінки колірних відмінностей зображень (2013)
Крижановський Є. М. - Метод автоматизації розрахунку та візуалізації індексу загального забруднення міста, Давидова І. В. (2013)
Подчашинський Ю. О. - Геометричні похибки визначення координат виробів за їх цифровими відеозображеннями в автоматизованих системах (2013)
Субботін С. О. - Метод побудови нейромоделей із дійсним виходом за прецедентами (2013)
Аблєєва І. Ю. - Особливості процесу переробки бурового шламу хімічним методом з використанням фосфогіпсу, Пляцук Л. Д., Коцюба І. Г. (2013)
Бондаренко А. О. - Проектування та впровадження комплексів видобутку та переробки "земснаряд–пульпопровід–класифікаційна установка” при освоєнні осадових родовищ, Клеван О. М. (2013)
Вовк Р. Б. - Формалізація та дослідження простору технологічних проблем буріння на основі оціночних функцій (2013)
Горобчишин О. В. - Дослідження впливу видобутку блочного каменю на його підповерхневу структуру, Зуєвська Н. В., Мацук О. Є. (2013)
Драчук О. Г. - Дослідження ефективності вітчизняних технічних засобів для вторинного розкриття продуктивних пластів (2013)
Зубченко О. А. - Аналіз енергозатрат на екскаваційні роботи на Сабарівському родовищі при збільшенні вмісту негабариту в розвалі гірської породи (2013)
Козій І. С. - Аналіз гідродинамічних і пиловловлюючих характеристик апарата з провальними тарілками, Гурець Л. Л., Трунова І. О., Курбет Т. В. (2013)
Корбут М. Б. - Запобігання забруднення водного басейну в зоні впливу звалища ТПВ м. Житомира шляхом очищення стічних вод від органічних полютантів, амонійного азоту та важких металів, Мальований М. С. (2013)
Скиба Г. В. - Особливості розподілу мікроелементів в рудній формації Федорівського родовища ільменіту (2013)
Франчук В. П. - Проблеми створення обладнання для видобутку та первинної переробки глибоководних органо-мінеральних відкладень Чорного моря, Шевченко О. Є., Шепель Т. В. (2013)
Харламова О. В. - Моніторингові дослідження станів екологічної небезпеки регіонального рівня (2013)
Скоць А. - Поема Тараса Шевченка "Сон" ("Гори мої високії...") (ідейно-естетичний аналіз) (2012)
Салига Т. - Прийди ж, гармоніє, в стривоженість мою (2012)
Вертій О. - "Готуй нових борців, Холодний Яре!" (звичаї національно-визвольних змагань у споминах Юрія Горліса-Горського "Холодний Яр") (2012)
Крупач М. - "Генералісімус народа" (до проблеми генезису диптиха Євгена Маланюка "Генерал Павленко") (2012)
Іванишин М. - Націологічні домінанти українського постколоніального літературознавства: основні аспекти (2012)
Циганок О. - Епітафії Марціала в українських поетиках та риториках ХVІІ – першої половини ХVІІІ ст.: деякі особливості і шляхи рецепції (2012)
Легкий М. - Проза Наталії Кобринської (ідейно-естетична еволюція й поетика) (2012)
Лучук І. - Два аспекти осмислення мистецтва поетичного в українській ліриці ХХ століття (2012)
Бондар Л. - Від романтизму до модернізму: "непричесані думки" професора Івана Денисюка (2012)
Крохмальний Р. - "Студена тая доля к серденьку припала": формула когерентності художнього образу в поетичному тексті Маркіяна Шашкевича (2012)
Іванишин П. - Виміри шляхетного у творчості Джона Толкіна: епістолярний аспект (2012)
Підгорна Л. - Думознавча концепція Миколи Костомарова (2012)
Вільна Я. - Роль українських приказок та прислів’їв у гумористичних мініатюрах Г. Квітку-Основ’яненка "На пущання – як зав’язано" та "Підбрехач" (2012)
Стецько Я. - Ритміко-синтаксична варіативність експресивно-виражальних засобів французької та української поезії першої половини ХХ століття (2012)
Сироїд Д. - Бідність і багатство у Житії Теодосія Печерського препод. Нестора: сотеріологічний аспект (2012)
Пастух Б. - Слідами "омовленого" світу: траєкторія поетичного руху Павла Вольвача (2012)
Пастух Х. - Роман "Буреверхи" Емілії Бронте в контексті сучасного ґотикознавства (2012)
Рибчинська З. - Творчість Дмитра Загула: шукання на грані (2012)
Утріско О. - Літературна сильвета Олеся Бабія у журналі "Маски" (2012)
Козіна Н. - Модифікації "Каравели" Віри Вовк (2012)
Волощак Х. - Кольороназви у поезії Ліни Костенко (збірка "Вибране” (1989)) (2012)
Шутка І. - Публіцистика Оксани Пахльовської крізь призму постколоніальної теорії (2012)
Писко Н. - Національно-екзистенціальна інтенціональність як методологічна передумова пізнання творчості Олени Теліги (2012)
Гарасим Я. - Із покоління тих, що смерті не боялись. (світлій пам’яті Ірини Калинець) (2012)
Салига Т. - Ірина Калинець: вона із вічності (2012)
Клименюк М. М. - Виробничі відносини як фактор подолання економічної кризи, Безус А. М. (2010)
Лич В. М. - Теоретико-методологічні аспекти системного відношення до трудового потенціалу суспільства, Шедяков В. Є. (2010)
Оболенський О. Ю. - Інститути економічної системи суспільства як об’єкти публічного управління (2010)
Іванова Т. В. - Управління підприємництвом на регіональному рівні (2010)
Безус П. І. - Підприємство і розвиток економіки України (2010)
Береговий В. К. - Формування зовнішньоекономічної безпеки України при інтеграції в світове господарство (2010)
Болдирєв К. О. - Корпоративний характер розвитку партнерських стосунків взаємовигідної співпраці держави і великого бізнесу в підвищенні конкурентоспроможності економіки України (2010)
Будзяк О. С. - Раціональне використання земель рекреаційного призначення (2010)
Дубова С. Г. - Нормування чисельності персоналу на підприємствах (2010)
Коротун В. І. - Гармонізація специфічного акцизного оподаткування України до вимог Європейського Союзу (2010)
Кузьома О. Ю. - Адаптація економіки України до вимог та правил СОТ (2010)
Редзюк Є. В. - Розвиток ринку фінансових послуг в Україні в умовах нестабільності (2010)
Сафонова В. Є. - Прогнозні аспекти розвитку вищої освіти в умовах демографічної кризи в Україні (2010)
Слободяник С. С. - Проблемні аспекти розвитку підприємництва в Україні (2010)
Сльозко Т. М. - Облік у "рульовому колесі" менеджменту (2010)
Бакурова А. В. - Економіко-математична модель гри-тренінгу стратегічного мислення в умовах інформаційного суспільства, Макарова І. С. (2010)
Колумбет О. П. - Трансакційні витрати в національній економіці: досвід міждержавного співставлення, Зосименко Т. І. (2010)
Кочкіна Н. Ю. - Інтеграційні перспективи національного ринку високих технологій у сфері управління знаннями, Гедзь В. В. (2010)
Миронов М. Д. - Структурні зміни в економіці України: їхня неохідність та пріоритети реалізації, Обушна Н. І. (2010)
Устюгова Ж. В. - Розробка стратегій інвестування в умовах падаючого ринку цінних паперів (2010)
Алексеєнко О. В. - Фінансовий контроль у реформуванні збройних сил України (2010)
Булкот О. В. - Особливості реалізації валютної політики країнами в умовах нестабільного розвитку (2010)
Дзядук Т. В. - Вітчизняна практика формування виробничої структури мереженого підприємства (2010)
Кєтова О. В. - Завдання й механізм державного впливу на розвиток системи високоризикового інвестування (2010)
Кобилюх Т. І. - Удосконалення обліку торгової націнки на підприємствах роздрібної торгівлі фармацевтичними товарами (2010)
Лісовська Н. В. - Діюча законодавча база державного регулювання лізингової діяльності (2010)
Семенюта І. А. - Інвестиції як економічна категорія (2010)
Татомир І. Л. - Еволюція наукових поглядів на проблеми мотивації праці в теоріях представників різних економічних шкіл і течій (2010)
Телега Н. Ю. - Стратегічне планування соціально-економічного розвитку міста (2010)
Ткаченко П. В. - Застосування венчурного капіталу у фінансуванні інноваційних процесів на підприємстві (2010)
Третяк Д. Д. - Роль місцевих бюджетів у системі виконання державного бюджету в Україні (2010)
Шафранова К. В. - Стратегічне планування в системі управління зовнішньоекономічною діяльністю Житомирської області (2010)
Джегур Г. В. - Програми сприяння зайнятості населення - необхідний елемент активної політики держави (2010)
Козачок О. Б. - Відносини Галицького князівства з Візантією у контексті міжнародних зв`язків середини-другої половини ХІІ ст. (2014)
Курдина Ю. М. - Візантійський чинник розвитку склярства на Русі (2014)
Лущай Ю. В. - Давньоруська істьба за відомостями історичних джерел Х–XIV століття (2014)
Майко А. В. - Деревянные машикули генуэзской крепости в Судаке (2014)
Походнякова А. С. - Набатейско-иудейские отношения в І в.до н.е. (2014)
Яцына А. И. - Социальная структура минойского общества: опыт реконструкции (2014)
Артамонова К. Ю. - Статус Кипра в условиях Османской и Британской империй (до начала ХХ в.) (2014)
Басенко Р. О. - Генеза і зміст освітньо-виховного напряму молодіжної політики ордену єзуїтів (XVI–XVII століття) (2014)
Віруцька С. В. - Аналіз політичної та суспільної реакції в Німецькій Демократичній Республіці на події у Чехословаччині періоду "Празької весни" (2014)
Кондратюк М. М. - Прощання із релігійним ідентитом: формування модерної моделі колективної свідомості чехів і словаків (1918–1938 рр.). (2014)
Кушнарев С. С. - К вопросу о заселении Среднего Поосколья во второй половине XVII в. (2014)
Луценко С. М. - Правовое регулирование жизни колонистов в африканских колониях Германии (1874–1918 гг.) (2014)
Галішевський В. А. - Участь М. Брайчевського у створенніта діяльності Народного Руху України (2014)
Ільницький В. І. - Провідник Карпатського крайового проводу ОУН – Василь Сидор-"Шелест" (2014)
Лапченко А. С. - Географічний розподіл селянських промислів УСРР в період непу (1921–1928 рр.) (2014)
Лісунець Л. І. - Жінки-благодійниці як засновниці літературних альманахів "Подарок бедным" та "La Queteuse" в Одесі (2014)
Пилипенко В. В. - Радянсько-іранська співпраця у сфері важкої промисловості, 1972–1990 (2014)
Федорченко О. В. - Розвиток поштової гоньби у Таврійській і Херсонській губерніях наприкинці ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Хададова Ф. Т. - Функціонування магістратів Волині як судових органів (кінець XVIII – І пол. ХІХ ст.) (2014)
Бучастая С. И. - Новые данные по генеалогии рода И. Е. Репина и новый взгляд на происхождение художника, Сабодаш Е. Н., Шевченко О. А. (2014)
Іванов С. Ю. - Зміни соціального статусу сільських мігрантів у Харкові в другій половині ХХ ст. (2014)
Махоніна О. Г. - Державна політика регулювання розвитку кустарно-ремісничої промисловості Харкова в роки непу (1921-1928 рр.) (2014)
Труш С. М. - Органи Надзвичайної комісії на території Харківської губернії: повітові комісії та політичні бюро (1919–1922 рр.) (2014)
Гринюка Б. М. - Співпраця Івана Старчука з журналом "Filomata" (2014)
Дітковська С. О. - Етапи термінологічного визначення громадянських об`єднань в радянській Україні (2014)
Кліш А. Б. - Польський суспільно-християнський рух у Галичині наприкинці ХІХ – на початку ХХ ст.: сучасна зарубіжна історіографія (2014)
Олещук Н. Ю. - Радянська та польська історіографія міжнародних відносин Другої Речі Посполітої та СРСР у 1932-1939 рр.: порівняльний аспект (2014)
Кириченко О. Б. - Журнал "Морской сборник" як джерело з історії російської дипломатичної служби в Японії у другій половині 50-х – на початку 70-х рр. ХІХ ст. (2014)
Красько О. И. - "Устные воспоминания" в контексте изучения студенческого строительного движения (по материалам ССО Харьковского университета) (2014)
Ніколаєнко А. В. - Фронтові епістолярії 1941-1945 рр. крізь призму гуманістичних цінностей (2014)
Рачков Є. С. - Використання корпоративних символів та емблем в обрядах переходу (на матеріалах Харківського університету) (2014)
Чорноіваненко І. В. - Висвітлення діяльності Г. Л. Скадовського на сторінках газети "Юг" (1898–1907 рр.) (2014)
Щебликіна А. О. - Проблеми жіночої гімназійної освіти на сторінках "Журнала Министерства народного просвещения" (2014)
Рачков Є. С. - Музейна виставка "Символи та емблеми Харківського університету" (2014)
Харченко А. В. - Роздуми над складними словами, або про "соціальну модернізацію" у реаліях вітчизняної науки (2014)
Вишневський А. В. - Закон України "Про безоплатну правову допомогу": основні положення та підходи до впровадження (2012)
Кравчук В. М. - Порівняльно-правовий аналіз окремих елементів конституційно-правового статусу судді (2012)
Мельничук О. Ф. - Реалізація права людини на освіту: сутність та механізм (2012)
Менджул М. В. - Створення окремих непідприємницьких товариств в Україні (2012)
Головкін О. В. - Деякі аспекти реформування системи державного контролю і нагляду у сфері охорони навколишнього середовища в Україні (2012)
Городецька І. А. - Методи адміністративної діяльності спеціально вповноважених органів виконавчої влади у сфері державного контролю за використанням та охороною земель (2012)
Дудченко О. С. - Правові засади діяльності колегії Міністерства юстиції України (2012)
Діордіца І. В. - Забезпечення позову в адміністративному судочинстві України (2012)
Дмитренко Е. С. - Загальнотеоретичні питання механізму правового забезпечення фінансової безпеки держави (2012)
Карчевський М. В. - Питання оптимізації зобов’язань, зумовлених ратифікацією Конвенції про кіберзлочинність (2012)
Прилуцький С. В. - Суддівське самоврядування як конституційно-правова основа єдності судової влади (2012)
Руднєва О. М. - Правова природа відповідальності органів місцевого самоврядування за дотримання європейських стандартів прав і свобод людини (2012)
Бисага Ю. М. - Рецензія на монографію О. М. Бикова "Правове регулювання відносин у сфері реалізації права на свободу віросповідання в Україні: конституційно-правовий аспект" (2012)
Костицький М. В. - Про теорію конституційного права як практику захисту Конституції, Кушакова-Костицька Н. В. (2012)
Малишева М. Х. - Методологія систематизації господарського законодавства України у сфері ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (2012)
Нікончук А. М. - Сучасний стан та проблеми місцевого самоврядування в Україні (2012)
Чучкова Н. О. - Міжнародні договори, що регулюють цивільні процесуальні правовідносини за участю іноземних осіб (2012)
Швець І. В. - Конституційно-правовий статус дитини: поняття, елементи, види (2012)
Якість надання безоплатної правової допомоги перевірятимуть професійні адвокати-оцінювачі (2012)
У березні Мін’юст розпочне відбір адвокатів, які надаватимуть громадянам безоплатну вторинну правову допомогу (2012)
Німеччина пропонує провести в Україні Європейський правовий конгрес (2012)
Документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України – законопроект (2012)
Протягом 2012 року Мін’юст винесе на громадське обговорення близько двох десятків суспільно значимих законодавчих ініціатив (2012)
Інформація про права на земельні ділянки дублюватиметься в Державному земельному кадастрі та в Реєстрі прав на нерухомість (2012)
Відкрито веб-сторінку щодо виконання Україною зобов’язань у галузі прав людини (2012)
Міністр юстиції про новий Кримінально-процесуальний кодекс (2012)
Призначення і нагородження (2012)
Вітаємо (2012)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих з 1 лютого 2012 року по 29 лютого 2012 року (2012)
Ільницький М. - Маркіян Шашкевич у поетичних текстах Івана Франка (2012)
Голод Р. - Штрихи до генези Франкової повісті "Boa constrictor” (2012)
Микитюк В. - Франкова концепція підручника з літератури (2012)
Легкий М. - Іван Франко і Борис Грінченко: нові матеріали до мовно-літературної полеміки (2012)
Швець А. - "Прихильниця ваша від усего серця” (Ольга Франко та Олена Пчілка: життєтворча історія) (2012)
Франко А. - Андрій Франко як науковий дослідник фольклористично-етнографічного доробку Григорія Ількевича, перекладач, креативний співробітник, секретар, помічник, опікун Івана Франка (2012)
Каневська Л. - Іван Франко в мемуаристиці та епістолярії Людмили Старицької-Черняхівської (2012)
Ільницький Д. - Оніричне і реальне: психологія художньої творчості у концепціях Івана Франка і Богдана Ігоря Антонича (2012)
Юречко О. - Письменники в ролі дослідників психології творчості: Іван Франко і Валер’ян Підмогильний (2012)
Пилипчук С. - "Блискавка, що нагло освітлює найглибші тайники людської душі...”: баладознавчі розмисли Івана Франка (2012)
Підгорна Л. - Микола Костомаров в оцінках Івана Франка (2012)
Кріль Б. - Взаємини Івана Франка та Ісидора Пасічинського (2012)
Бук С. - Кількісне зіставлення текстів (на матеріалі редакцій 1884 та 1907 років повісті Івана Франка "Boa constrictor”) (2012)
Ріпей М. - Особливості роботи Франка-редактора на різних етапах редакційно-видавничого процесу (2012)
Римашевський Ю. - Формування семантичного поля "національна ідея” на межі ХІХ та ХХ ст.: контекст праць Івана Франка (2012)
Кравець Я. - Іван Франко як перекладач бельгійської французькомовної літератури (2012)
Кравець Я. - Іван Франко: перекладач драми Віктора Гюго "Торквемада” (1882) (2012)
Теплий І. - "Присвята” до "Фауста” Йогана-Вольфганга Ґете: перекладознавчий аспект (на матеріалі перекладів Івана Франка та Миколи Лукаша) (2012)
Легка О. - Відтворення словесних образів "Прологу” до поеми "Мойсей” Івана Франка в англомовних перекладах (2012)
Гунчик І. - Галицькі народні молитовки у зібранні та коментарях Франка-фольклориста (2012)
Клименюк М. М. - Моделювання надійності промислової продукції як показника її якості, Грудцина Ю. В. (2011)
Корецька С. О. - Контролінг в системі підвищення ефективності облікового забезпечення підприємства (2011)
Невелєв О. М. - Вдосконалення механізмів здійснення державної інноваційної політики, Іваненко В. В., Барикін В. М. (2011)
Оболенський О. Ю. - Держава добробуту, соціально орієнтована ринкова система та адміністративна реформа (2011)
Сук П. Л. - Система бухгалтерського обліку в умовах розвитку ринкових відносин (2011)
Царенко О. В. - Методологічний інструментарій реалізації цільової стратегії інноваційного розвитку країни (2011)
Бакаєва І. Г. - Глобальне фінансове управління та регіональне співробітництво (2011)
Безус А. М. - Вплив факторів на розвиток підприємства, Безус П. І. (2011)
Демківський А. В. - Фінансове забезпечення модернізації продуктивного потенціалу регіонів та місцевого самоврядування (2011)
Журило В. В. - Економічна природа та особливості функціонування українського ринку високотехнологічних товарів (2011)
Знаменський І. О. - Економічна криза у туристичній галузі України та шляхи її подолання (2011)
Кудрицька Ж. В. - Методологічні підходи до вирішення проблем організації обліку та внутрішнього контролю розрахунків з дебіторами, Апарова О. В. (2011)
Румик І. І. - Вплив банківського кредитування на економіку України (2011)
Тихонович О. О. - Проблеми регіонального розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні, Тимошенко В. Ф., Пономарьова Л. В. (2011)
Тіпанов В. В. - Особливості регулювання світових ринків сировинних товарів (2011)
Панкратова Л. Л. - Страховий захист професійної відповідальності медичних працівників, Савенко С. С. (2011)
Слюсарчук Л. - Інструменти формування інформаційної бази, як основа управління виробництвом продукції, Слюсарчук Я. (2011)
Шкуратов О. І. - Екологічний аудит в системі інвестиційного забезпечення підприємств (2011)
Гусак В. А. - Рефінансування кредитних спілок в умовах фінансової кризи (2011)
Курінна О. В. - Напрями реалізації антикризової політики держави в процесі подолання фінансової кризи (2011)
Марчак О. А. - Трудова мотивація: теоретичний аспект (2011)
Нестеренко С. С. - Економічні підходи до управління оборотним капіталом в сучасних умовах господарювання (2011)
Процько О. В. - Нетрадиційний інструментарій грошово-кредитної політики в умовах глобальної фінансової кризи: особливості застосування (2011)
Стецький В. О. - Структурні детермінанти фінансової стабільності (2011)
Устюгова Ж. В. - Теоретичні аспекти організації процесу злиття та поглинання підприємств на сучасному етапі (2011)
Шафранова К. В. - Проблемні питання організації системи стратегічного планування соціально-економічного розвитку Житомирської області (2011)
Титул, зміст (2013)
Дедишина Л. - В одній зв’язці (2013)
Дедишина Л. - Бізнес — приватний, підхід — державницький (2013)
Неформальный формуляр (2013)
Львова Л. - Нанодоставка: лекарство подано (2013)
Демецкая А. - О чем "говорят" волосы (2013)
Дедишина Л. - Якість, а не кількість (2013)
Редькин Р. - НФаУ: "Ночь науки" (2013)
Примак Р. - Всепроникающий целитель (2013)
Перспективы трансплантологии в Украине (2013)
Рейтинг спеціалізованих медичних ЗМІ (2013)
"Ледниковая эпоха": гипотезы и реальность (2013)
Редькин Р. - Спорт-фармакология или гонка допингов? (2013)
Зайченко А. В. - Рациональные подходы к лечению боли в горле, Брюханова Т. А. (2013)
Орловецкая Н. Ф. - Линимент Вишневского, Данькевич О. С., Редькин Р. Г. (2013)
Дедишина Л. - Соціальна відповідальність як фірмовий стиль бізнесу (2013)
Дедишина Л. - Створена серцем (2013)
Довбня С. - Корону в аптеці носити ніколи (2013)
Наукові стратеги (2013)
Примак Р. - Отец экспериментальной медицины (2013)
Кириленко М. - Как сплетничать правильно (2013)
Демецкая А. - "Домоклов меч" перенаселения (2013)
Кривомаз Т. - Как самостоятельно выучить иностранный язык (2013)
Демецкая А. - Здоровые волосы: правила питания (2013)
Демецкая А. - Советы косметолога: антиэйджинг (2013)
Безверхняя Л. - Йога: необъятный океан (2013)
Дедишина Л. - Лелечі сни (2013)
Гурко О. В. - Категорія ствердження у логіко-філософському та лінгвістичному витлумаченні (2014)
Корольова В. В. - Гендерні концепти в мовній свідомості сучасної молоді (2014)
Попова І. С. - Про парадокси окремих аспектів учення про синтаксичні зв’язки слів (2014)
Собецька Н. В. - Гендер і мова в сучасному лінгвістичному світі (2014)
Зайцева В. В. - Антропоніми й топоніми – джерело походження метонімії (на матеріалі сучасної українськомовної газети) (2014)
Личук С. В. - Способи творення географічної номенклатури Івано-Франківщини на позначення рослинного покриву (2014)
Мосур О. С. - Йосифінська та Францисканська метрики як джерело вивчення мікротопонімії (2014)
Степаненко О. К. - Субстантивні блоки словотвірного гнізда з вершинним соматизмом РУК-А (2014)
Тараненко К. В. - Асоціативний експеримент як метод дослідження прагматики антонімії української мови (2014)
Шевченко Т. В. - Фонові детермінанти як компоненти семантико-синтаксичної структури речення (2014)
Карікова Н. М. - Культура української мови в концепції Василя Сімовича (2014)
Коцюба Н. Й. - Засоби вираження комунікативно-прагматичного значення в офіційно-діловому тексті (на прикладі розпорядчих документів) (2014)
Левун Н. В. - Шляхи засвоєння акцентуаційних норм української мови (2014)
Мамчич І. П. - Мова наказів про зовнішнє незалежне оцінювання (2014)
Миронюк С. С. - Роль юридичної термінології у формуванні мовленнєвої культури студентів-правознавців (2014)
Навчук Г. В. - Культура мови медика як невід’ємна складова лікарської деонтології, Шутак Л. Б. (2014)
Пелипась М. І. - Питання нормативності різних одиниць і явищ структури української мови в інтерпретації Максима Рильського (2014)
Стасюк Т. В. - Мовно-професійна компетентність / термінологічна компетентність у розрізі соціолінгвістики (2014)
Чепурко К. О. - Відхилення від норм української літературної мови при передачі літери Ґ у словах іншомовного походження (на матеріалі сучасних українських газет) (2014)
Чорноус О. В. - Пунктуаційні помилки в текстах судових рішень (2014)
Голікова Н. С. - Семантичні та прагматичні маркери контекстуальних антонімів у художньо-літературному дискурсі (2014)
Ковальчук М. С. - Лексико-семантична структура метафори в романі Ліни Костенко "Записки українського самашедшого" (2014)
Кондратенко С. І. - Етноконцепт "Мальва" як елемент мовної картини світу Олеся Гончара (2014)
Лощинова І. С. - Оказіональні натурфактоніми у творчості дніпропетровських письменників (2014)
Рибалка Я. І. - Жаргонізми в літературі: мовні викрутаси чи зона підвищеної небезпеки? (на матеріалі роману "Архе" Л. Дереша) (2014)
Сардарян К. Г. - Лексико-стилістичні особливості книги спогадів "Homo Feriens" Ірини Жиленко (2014)
Семак Л. А. - Функційно-стилістичний потенціал контекстуальних синонімів у сучасній жіночій прозі (2014)
Відомості про авторів (2014)
Солодка І. - Нове "обличчя" державної служби в Україні, Вишневський А. (2012)
Вихристенко Б. - Правові засади страхування в туризмі, Опанасюк Н. (2012)
Мічурін Є. - Проблеми виникнення права власності на нерухоме майно в ракурсі останніх змін до законодавства: критичний аналіз (2012)
Скакун О. Ф. - Загальна теорія права і держави: проблематизація та переосмислення метатеорії (2012)
Оніщенко Н. М. - Нормотактика як складова державної правової політики (2012)
Вовк О. Й. - Закон про міста 1791 року – пам’ятка міського права України (2012)
Кіндюк Б. В. - Правові основи створення та діяльності державної охорони лісів УРСР у період 1925-1950 рр. (2012)
Мяловицька Н. А. - Сучасні тенденції видозмін державного устрою як структурного елемента форми держави (2012)
Волощук О. Т. - Проблеми тлумачення теорії розподілу влад у світовій правовій доктрині (2012)
Дякович М. М. - Питання реалізації порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: правові аспекти та проблемні питання, Юркевич Ю. М. (2012)
Крисань Т. Є. - До питання про гарантування права приватної власності у судовій практиці (2012)
Настіна О. І. - До проблеми закріплення правового статусу держави як учасника земельних відносин власності (2012)
Халюк С. О. - Генеза, поняття та місце Вищої ради юстиції в системі державних органів України (2012)
Олійник О. В. - Інформаційний простір як основа соціально-економічного, політичного і культурного забезпечення інформаційної безпеки в Україні (2012)
Колодій А. М. - Концепція конституційно-правового регулювання примусового відчуження приватної власності в суспільних інтересах (2012)
Макавчук Ф. Ф. - Рецензія на навчальний посібник "Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)", Сарнавський О. М. (2012)
Мірошниченко А. М. - Вдосконалення правового регулювання якості сільськогосподарської продукції (2012)
Семчик В. І. - Рецензія на монографію С. В. Прилуцького "Вступ до теорії судової влади (Суспільство. Правосуддя. Держава)" (2012)
Арнаутова Л. М. - Соціальний вимір правового регулювання інформаційної політики щодо європейської інтеграції (2012)
Бакумов О. С. - Проблеми зловживання правами громадян у процесі реалізації форм безпосередньої демократії (2012)
Демчіхіна Є. С. - Кримінально-правова характеристика групової некорисливої насильницької злочинності неповнолітніх (2012)
Котенко Т. В. - Взаємодія місцевого самоврядування та громадянського суспільства: функціональний аналіз (2012)
Котюк О. І. - Класифікація слідчих дій – нові підстави і старі проблеми (2012)
Лекарь А. С. - Основні риси та базові принципи системи вирішення спорів в рамках Світової організації торгівлі (СОТ) (2012)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих з 1 березня 2012 року по 31 березня 2012 року (2012)
Відомості з декларації про доходи за 2011 рік керівного складу: Міністерства юстиції України (2012)
Державної виконавчої служби України (2012)
Державної реєстраційної служби України (2012)
Державної служби України з питань захисту персональних даних (2012)
Призначення (2012)
Вітаємо (2012)
Волошко Л. В. - Розв’язування задачі оптимального керування правою частиною неоднорідного бігармонічного рівняння (2014)
Hrebeniuk S. - effective elastic modulus determination of unidirectional composite for stochastic geometric characteristics of fiber, Klymenko M., Omelchenko K. (2014)
Грищак В. З. - Нелінійний аналіз динаміки механічної системи із зосередженим абсорбером, Д’яченко Т. А. (2014)
Ковальова В. М. - Низькотемпературне циклування технічного алюмінію після лазерного легування міддю та кобальтом (2014)
Козлова О. С. - Современные тенденции развития САПР в механике, Гоменюк С. И. (2014)
Коломієць Н. В. - Корекція середньої висоти орбіти супутника двигуном малої тяги (2014)
Кудзіновська І. П. - Математичне моделювання коливань круглої п’єзокерамічної пластини з урахуванням в’язкопружності матеріалу (2014)
Кудин А. В. - Аналитический и численный анализ изгиба круглой трехслойной пластины под действием локальных нагрузок, Тамуров Ю. Н., Чопоров С. В. (2014)
Ластівка І. О. - Математичне моделювання і числовий аналіз динамічної поведінки віброзахисної системи із маятниковим гасником (2014)
Морозов Д. І. - Ізометрії та стискаючі функції кільця Z 2 (2014)
Новицький В. В. - Керування рухом гіроскопа з лінійною характеристикою системи міжрамкової корекції, Коломійчук О. П., Святовець І. Ф. (2014)
Ободан Н. И. - обращение операторов в нелинейной теории оболочек с помощью нейронной сети и генетического алгоритма, Гук Н. А., Магас А. С. (2014)
Ольшанский В. П. - о свободных колебаниях осциллятора экспоненциально переменной массы, Ольшанский С. В. (2014)
Погребицька Г. М. - Застосування асимптотичного розширеного гібридного ВКБ-гальоркін підходу в задачі про теплопровідність тонкого стрижня конічної форми (2014)
Полковниченко Е. Ю. - Математическое моделирование и численный анализ течений вязкой несжимаемой жидкости в областях с подвижной границей, Сидоров М. В., Шульгина С. С. (2014)
Рак Л. О. - Розрахунок деформівного стану складеного тіла з двох пластин, з’єднаних під довільним кутом (2014)
Romanuke V. V. - Pixel-to-turn standard deviations ratio optimization for training two-layer perceptron on pixel-distorted turned 60-by-80-images in turned objects classification problem (2014)
Снежкова Л. С. - Методы и подходы к моделированию геометрических объектов в контактных задачах, Чопоров С. В. (2014)
Танцюра И. В. - Особенности формирования структуры в сплавах системы AL-CU-CO (2014)
Хома-Могильська С. Г. - Моделювання неперервного періодичного розв’язку хвильового рівняння (2014)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Фізико-математичні науки" (2014)
Кисельова О. М. - Основи муніципального оподаткування в Україні (2011)
Кондрашихін А. Б. - Трансформація фінансових відносин як об’єкт наукового дослідження (2011)
Невелєв О. М. - Міжнародні аспекти вирішення продовольчої проблеми. Шанс для України, Іваненко В. В. (2011)
Пилипенко О. Є. - Сучасний стан розвитку російсько-французьких економічних відносин на початку ХХІ століття (2011)
Сук Л. К. - Форми обліку для підприємств малого бізнесу (2011)
Сук П. Л. - Облік біологічних активів рослинництва (2011)
Царенко О. В. - Збалансована система показників як засіб алокаційної ефективності стратегічного потенціалу (2011)
Царенко О. В. - Формування інвестиційної стратегії розвитку на регіональному рівні, Гаркавенко Д. (2011)
Царенко О. В. - Аутсорсинг як інструмент оптимізації бізнес-процесів підприємства, Прокопенко А. С. (2011)
Черленяк І. І. - Особливості формування операційного прибутку та механізми управління ним, Пойда-Носик Н. Н., Гаврилко П. П. (2011)
Апарова О. В. - Перспективи використання факторингу в Україні (2011)
Безус А. М. - Основні тенденції розвитку кластерних формувань як основи ефективності здійснення зовнішньоекономічної діяльності регіону, Шафранова К. В. (2011)
Горошкова Л. А. - Стан та динаміка розвитку чорної металургії України та забезпечуючих її галузей (2011)
Кармазіна Н. В. - Інноваційне управління розвитком персоналу як основним джерелом конкурентних переваг регіонів України (2011)
Колумбет О. П. - Інтелектуальний капітал як основа розвитку інноваційної діяльності підприємства (2011)
Кочарян І. С. - Моделювання соціальної потреби населення у вищій освіті (2011)
Красноспуп Н. І. - Роль органів місцевого самоврядування в наповненні місцевих бюджетів, Красноступ О. М. (2011)
Кудрицька Ж. В. - Управління фінансовою безпекою підприємств при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, Здоровцев В. В. (2011)
Кудрицька Ж. В. - Внутрішньогалузеві інтеграційні процеси як фактор забезпечення сталого розвитку підприємств (2011)
Маньковська Т. І. - Політика податкового регулювання в системі заходів антикризового державного регулювання економіки України (2011)
Пушкарь І. В. - Цільові орієнтири сталого регіонального розвитку в сучасних умовах (2011)
Сундук А. М. - Економічна система України та її регіонів у процесах взаємодії із впливами зовнішнього походження (2011)
Чала Н. Д. - Міжмуніципальне співробітництво в управлінні економічним простором: соціально-фінансовий зріз (2011)
Шпильовий С. Є. - Проблеми діючої системи пенсійного забезпечення в Україні (2011)
Кальний С. В. - Завдання системи економічної безпеки вітчизняних підприємств у контексті національної економічної безпеки (2011)
Ляденко Т. В. - Місцеві бюджети в організаційно-економічному механізмі управління фінансами регіону (2011)
Мартиненко Л. М. - Стратегічне планування розвитку страхового ринку: методичний підхід (2011)
Попова А. В. - Маркетингова складова регіонального розвитку економіки промислового регіону (2011)
Процько О. В. - Особливості кон’юнктури ринку державних цінних паперів (2011)
Рожманов В. В. - Інвестування галузі машинобудування: історія становлення та напрями розвитку (2011)
Романенко О. О. - Стан та тенденції розвитку підприємств готельного господарства м. Києва (2011)
Стецький В. О. - Стратегічне управління борговими зобов’язаннями України в умовах нестабільності світової фінансової системи (2011)
Стрибуль О.В. - Роль амортизаційної політики в інвестиційному процесі (2011)
Яремчук І. М. - Методика встановлення результативних показників програмно-цільового фінансування підготовки фахівців у галузі знань "державне управління" (2011)
Крупач М. - Пошуки дотаборових публікацій Євгена Маланюка (1916-1917 та 1920 років) (2013)
Пастух Т. - Вольове епічне слово Євгена Пашковського (за романом "Щоденний жезл”) (2013)
Підгорна Л. - Микола Костомаров і доба романтизму: національна самобутність (2013)
Мельник Л. - Родина як вияв української ментальності у творах Федора Заревича (2013)
Хижняк К. - Мотив зради як складник тоталітарного буття у прозі Юрія Андруховича (2013)
Працьовитий В. - Творча концепція Олеся Гончара в романі "Прапороносці” (2013)
Янковська Ж. - До питання про з’ясування теоретичних аспектів фольклоризму української літературної прози першої половини ХІХ століття: загальні зауваги (2013)
Починок Ю. - Мовно-семантичні експерименти Юрія Тарнавського (Нью-Йоркська група) та Василя Махна ("Західний вітер” (Тернопіль)/Нью-Йорк) (2013)
Яремчук І. - Художня Шевченкіана українських січових стрільців (2013)
Крохмальний Р. - Параметри когерентності образного світу у баладі "Причинна” Тараса Шевченка (2013)
Кметь В. - Архетип великої матері у творчій рецепції Тараса Шевченка: демонічні модуляції (2013)
Кметь І. - Іван Огієнко - продовжувач традиційного галицького шевченкознавства (2013)
Демидюк Л. - Вірші Івана Огієнка як інтерпретація поетико-філософського світу Тараса Шевченка (2013)
Сюй Л. - Образ жінки у малій прозі Пантелеймона Куліша (2013)
Линник Н. - Художній часопростір у малій прозі Миколи Вінграновського (2013)
Матвійчук У. - Фонічний рівень вияву музичності у поетичній творчості Богдана-Ігоря Антонича (2013)
Максимчук О. - Один із аспектів христологічного тлумачення образу лілеї в літературі українського бароко (2013)
Косцьов’ят Т. - Український Данте або від маргінальності до канонічності містичного епосу "Золоті ворота” Василя Пачовського (2013)
Бордуляк Т. - Отець Тимотей Бордуляк очима внуків, Бордуляк Н. (2013)
Скоць А. - Поезія Тимофія Бордуляка "Сіяч” (спроба мікроаналізу: герменевтика художнього тексту) (2013)
Бондар Л. - Тимофій Бордуляк у критичній інтерпретації Андрія Ніковського (2013)
Костюк І. - Творчість Тимофія Бордуляка в літературно-критичній спадщині Олександра Грушевського (2013)
Яремчук І. - "Ближні” Тимофія Бордуляка в оцінці Луки Луціва (2013)
Гнатюк М. - Тема війни у творах Тимофія Бордуляка (2013)
Криса Б. - Кирило Транквіліон Ставровецький: історія творчої особистості (2013)
Федорак Н. - Метафізична стратегія "Першоначальної” літератури в історії українського письменства (2013)
Сироїд Д. - Димитрій Туптало і Петро Скарга крізь призму Сави Освяченого (2013)
Трофимук М. - Засоби художнього вираження у латиномовній спадщині Василя Довговича (2013)
Іванишин П. - Обрії словесності професора Івана Денисюка: націоцентричний аспект (2013)
Печарський А. - У полоні творчого дивоцвіту Лесі Українки (світлій пам’яті професора Леоніли Міщенко) (2013)
Гарасим Я. - Нова теоретична робота в українській фольклористиці. Лабащук Оксана Василівна "Натальний наратив і усна традиція: синтаксика, семантика, прагматика”. - Тернопіль, 2013 (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського