Приліпко Є. Л. - Економіко-правові проблеми адаптації законодавства України до законодавства Європейського союзу у сфері перевезення швидкопсувних вантажів автомобільним транспортом, Гамеляк І. П., Чеп’юк Л. М. (2012)
Сніжко Л. Л. - Особливості розробки розділів бізнес-планів для пасажирських автотранспортних підприємств, які відображають специфіку їх діяльності (2012)
Сніжко Л. Л. - Організаційно-економічні аспекти інформаційного забезпечення управління конкурентоспроможністю підприємств в сфері міжнародних автомобільних перевезень, Главацький П. В. (2012)
Соколова Н. М. - Досвід антикризового управління в умовах державно-приватного партнерства, Герасименко А. В., Маковська Ю. А. (2012)
Соколова Н. М. - Принципи укладання довгострокових контрактів між державою і приватним партнером, Шкарівська Н. Ю. (2012)
Софійчук К. К. - Місце та значення контролінгу в теорії управління (2012)
Струневич Л. М. - Ідентифікація впливу початкової якості овочевої продукції на обсяги вантажних перевезень в системах управління овочевим маркетингом (2012)
Тарануха О. М. - Оцінювання ризиків контрактів на перевезення вантажів, Амеліна Н. К. (2012)
Троцюк Т. С. - Обґрунтування джерел та організаційних форм фінансування проектів державно-приватного партнерства (2012)
Хмелевський М. О. - Значимість інвестування дорожньої галузі для автотранспортного комплексу, Цюман Є. С. (2012)
Цегольник П. А. - Методика оцінки ефективності функціонування організаційнихз систем (2012)
Цимбал Ю. О. - Роль логістичного обслуговування споживача на європейському ринку (2012)
Чернов В. Г. - Использование нечетких множеств для классификации банковских ссуд физических и юредических лиц, Дорохов А. В., Градусов Д. А., Уланов Е. А. (2012)
Чечет А. М. - Управління проектами на етапах життєвого циклу проекту (2012)
Гавриленко В. В. - Імітаційна модель інвестиційного проекту, який реалізується в умовах невизначеності, Прокудін Г. С., Шумейко О. А. (2012)
Матейчик В. П. - Економіко-математичне моделювання процесів функціонування автотранспортних підприємств, Грисюк Ю. С., Гусев О. В., Григоренко Р. В., Корнійчук Ю. А., Третиниченко Ю. О. (2012)
Vorkut T. A. - A model for optimizing supplies of perishable goods, Prylipko I. L., Kornienko O. V. (2012)
Довженко Є. В. - Поняття та завдання правового моніторингу (2012)
Щербатюк Н. В. - Державна реєстрація прав на рухомі речі як адміністративна діяльність органів державної влади, Чичирко С. В., Нікітіна З. В. (2012)
Єфімов А. С. - Дефіцит вітаміну D та судинні ураження при цукровому діабеті типу 2, Михальчук Л. М. (2013)
Караченцев Ю. И. - Обеспеченность селеном отдельных регионов Cумской области и особенности частоты патологии щитовидной железы, Гончарова О. А., Подорога Е. И., Ильина И. М., Никишина Л. Е. (2013)
Ковальова О. Н. - Особливості параметрів добового моніторування артеріального тиску у хворих із коморбідністю ожиріння та гіпертонічної хвороби, Ситіна І. В. (2013)
Хоперия В. Г. - Влияние метформина на клеткимедуллярного рака щитовидной железы, Васько В. В. (2013)
Черныш П. П. - Адаптационные возможности и особенности энергетического обмена у больных сахарным диабетом 2­го типа, Хайдарова Ф. А., Фазылджанова А. С., Каюмов У. К., Ахмедова М. С., Гулева А. А. (2013)
Панькив В. И. - Сахарный диабет 2­го типа и неалкогольная жировая болезнь печени. Эффекты метформина (2013)
Кирилюк М. Л. - Центральный несахарный диабет (2013)
Паньків І. В. - Вплив орлістату на ефективність комплексного лікування хворих на цукровий діабет 2­го типу й ожиріння (2013)
Соколова Л. К. - Инсуман в одноразовой шприц­ручке СолоСтар®: новые возможности инсулинотерапии больных сахарным диабетом (2013)
Расин М. С. - Липиды, воспаление и патология человека: роль рецепторов, активируемых пролифераторами пероксисом (обзор литературы) (2013)
Инсуман СолоСтар® расширяет возможности инсулинотерапии у пациентов с сахарным диабетом 2­го типа (2013)
Исмаилов С. И. - Нейроэндокринные и сердечно­сосудистые факторы риска у взрослых с гипофизарной недостаточностью гормона роста, Гроссман А. Б., Шакирова М. Ю., Урманова Ю. М. (2013)
Паньків В. І. - Можливості медикаментозної профілактики цукрового діабету 2­го типу (2013)
Исмаилов С. И. - Остеопороз и низкоэнергетические переломы шейки бедра как осложнение различных эндокринных заболеваний, Ходжамбердиева Д. Ш., Рихсиева Н. Т. (2013)
Наказ "Про затвердження Медичних рекомендацій щодо призначення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну" (2013)
Поздравляем с юбилеем! (2013)
Низкий уровень тестостерона: медицинская проблема или средство маркетинга? Прием метформина связан с меньшим количеством смертей от рака предстательной железы у пациентов с диабетом (2013)
Паньків І. В. - Ендокринологія: огляд медичної періодики України (2013)
Вклад отечественных ученых­медиков в теоретическую и клиничесую диабетологию (2013)
Методичні рекомендації з приводу консультування пацієнтів щодо основних засад здорового харчування (згідно з наказом МОЗ України № 16 від 14.01.2013 р.) (2013)
Вшановуючи пам’ять академіка Михайла Петровича Павловського (2013)
Панькив В. И. - Симпозиум № 143 "Ожирение" (2013)
Ксеникал (Xenical) (2013)
Шідловський В. О. - Шийні парагангліоми, Шідловський О. В. (2013)
Гнатів В. В. - Перспективи застосування мезенхімальних стовбурових клітин у лікуванні нейродегенеративних захворювань, Бабуленко О. М., Демчак Х. С. (2013)
П’ятночка І. Т. - Сатурація крові киснем при різних формах туберкульозу легень залежно від різних чинників, Корнага С. І., Тхорик Н. В. (2013)
Ковальчук Т. А. - Стан супутньої хронічної патології у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний та реактивний артрити (2013)
Олійник Н. М. - Роль метаболічного синдрому при прогресуванні печінкової патології (2013)
Литвинець Л. Я. - Роль змін макро- та мікроелементного статусу організму в ґенезі та прогресуванні бронхіальної астми у дітей, Синоверська О. Б. (2013)
Франчук О. А. - Замісна терапія менопаузальних розладів у жінок з фіброзно-кістозною мастопатією (2013)
Вадзюк С. Н. - Типи гемодинаміки і фазовий аналіз серцевого циклу в молодих осіб з підвищеним і нормальним артеріальним тиском при різних типах погоди, Каграманян А. Л. (2013)
Папінко І. Я. - Автономна регуляція серцевого ритму в молодих осіб з різним ризиком розвитку артеріальної гіпертензії (2013)
Скалат А. П. - Вивчення діагностичної структури захворювань пародонта та визначення потреби в їх лікуванні у хворих із вперше діагностованим туберкульозом легень (2013)
Балацька Н. І. - Дефіцит вітаміну D у населення україни та чинники ризику його розвитку (2013)
Гаєвська В. Ю. - Особливості цитокінового балансу в хворих на системну склеродермію з пошкодженням легень (2013)
Маслій С. М. - Фібриляція передсердь і щитоподібна залоза: клініко-функціональні паралелі (2013)
Жулкевич І. В. - Вікова динаміка змін стану мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на хронічну лімфоїдну лейкемію, Вибирана Р. Й., Баранніков К. В. (2013)
Лобода В. Ф. - Особливості ураження слизової оболонки гастродуоденальної зони у дітей з хронічною герпетичною інфекцією, Добровольська Л. І. (2013)
Андрейчин Ю. М. - Показники ендотеліальної дисфункції при верхньощелепних синуситах на тлі кріоглобулінемії (2013)
Герасимчук П. О. - Аналіз стану про- та протизапальних цитокінів при хірургічному лікуванні хворих із синдромом діабетичної стопи, Кісіль П. В., Павлишин А. В. (2013)
Чорномидз А. В. - Оцінка діагностичної цінності лабораторних тестів при гострому панкреатиті, Боднарук А. О., Буката В. В. (2013)
Мальована І. В. - Лікування гострого середнього гнійного отиту в доперфоративній стадії у дорослих (2013)
Гевкалюк Н. О. - Стан показників гомеостазу ротової рідини при гострих респіраторних вірусних інфекціях у дітей (2013)
Геряк С. М. - Особливості продукції інтерлейкінів при своєчасних та ускладнених (антенатальна загибель плода) передчасних пологах, Жиляєв М. М. (2013)
Цимбалюк А. В. - Морфологічні зміни в опікових ранах III–IV ступенів при місцевому використанні подрібненого субстрату ліофілізованого ксенодермоімплантату в експерименті, Гуда Н. В., Крамар С. Б. (2013)
Домбровський Д. Б. - Імуногістохімічна характеристика процесів після трансплантації стромальних клітин жирової тканини при ішемії кінцівок в експерименті, Салютін Р. В., Шаблій В. А., Запольська К. М., Соколов М. Ф. (2013)
Фурдела М. Я. - Стан вегетативної регуляції серцевого ритму при експериментальному цукровому діабеті (2013)
Кашуба М. О. - Особливості взаємодії свинцю зі шкірою людини, Сопель О. М. (2013)
Пилипко І. В. - Особливості ремоделювання кровоносного русла і паренхіми органів сечостатевої системи у щурів за умов портальної гіпертензії та наступної декомпресії ворітної вени, Герасимюк І. Є. (2013)
Олещук О. М. - Рівень прозапальних цитокінів та NO-синтази при гострому токсичному гепатиті та за умови введення модуляторів синтезу оксиду азоту (2013)
Мерецький В. М. - Особливості цитокінового статусу при експериментальній черепно-мозковій травмі на тлі цукрового діабету, Корда М. М. (2013)
Погорецька Х. В. - Вплив тіотриазоліну на показники ендогенної інтоксикації і стан плазматичних мембран у щурів різних вікових періодів з токсичним ураженням ацетамінофеном, Кліщ І. М. (2013)
Федірко Г. В. - Динаміка активності лужної і кислої фосфатаз та вмісту кальцію, фосфору в кістковій тканині в умовах гіпокінетичного остеопорозу та політравми, Борис Р. М. (2013)
Підручна С. Р. - Морфологічні зміни у печінці при тяжкій і комбінованій травмі в ранньому посттравматичному періоді, Куліцька М. І., Говда Р. В. (2013)
Литвинюк С. О. - Морфологічний стан кровоносних капілярів гіпокампа при експериментальній термічній травмі за умов застосування ліофілізованої ксеношкіри, Волков К. С., Литвинюк В. А. (2013)
Криницька І. Я. - Дослідження фагоцитарної та метаболічної активності моноцитів крові у щурів з модельованим гепатопульмональним синдромом (2013)
Гнатюк М. С. - Морфометрична оцінка вікових особливостей ремоделювання структур стінки сечового міхура, Нестерук С. О., Татарчук Л. В. (2013)
Дзецюх Т. І. - Особливості перебігу запального процесу в щурів з гострим пародонтитом на тлі мерказоліліндукованого гіпотиреозу (2013)
Лісничук Н. Є. - Гістологічні зміни артикулярних та періартикулярних тканин колінного та кульшового суглобів за умов експериментального ураження печінки, Волков К. С., Небесна З. М. (2013)
Соколова Л. В. - Дослідження впливу сублімованого порошку кавуна на стан статевої системи у тварин (2013)
Стефанко С. Л. - Роль самопідготовки у навчанні студентів (2013)
Городецький В. Є. - Основи сучасної тривалої оксигенотерапії в домашніх умовах у комплексному лікуванні хворих із хронічною легеневою недостатністю (досвід Польщі) (2013)
Бліхар В. Є. - Оцінка ефективності формулярної системи на етапі її впровадження (за даними моніторингу в Тернопільській області) (2013)
Исмаилов С. И. - Результаты эпидемиологических исследований распространенности йододефицитных заболеваний в Ферганской области Республики Узбекистан, Каримова М. М., Абдураззакова Д. С., Рашитов М. М., Кулимбетов М. Т., Юлдашева Ф. З. (2012)
Черенков А. А. - Динамика уровней гормонов ренин­ангиотензиновой системы у больных с простыми солитарными кистами почки, осложненными симптоматической артериальной гипертензией, Аристархов В. Г. (2012)
Чернавский С. В. - Метаболический синдром: прогнозирование вариантов течения и развития кардиоцеребральных осложнений (2012)
Жердева Н. Н. - Оценка эффективности техники введения инсулина НПХ в картриджах (2012)
Карпов Ю. А. - Метформин как средство патогенетической терапии больных с метаболическим синдромом и сахарным диабетом 2­го типа, Шубина А. Т. (2012)
Нікберг І. І. - Про вегетаріанське харчування хворих на цукровий діабет (2012)
Мохорт Т. В. - Возможности использования системы длительного мониторинга глюкозы при сахарном диабете 1­го типа, Махлина Е. С., Машкова М. А. (2012)
Зилов А. В. - Для лечения сахарного диабета 2­го типа необходимы эффективные, клинически проверенные лекарственные средства (2012)
Перцева Н. О. - Комплексное лечение диабетической полинейропатии, Данилова А. В. (2012)
Генделека Г. Ф. - Увеличение двигательной активности как неотъемлемый компонент профилактики и лечения ожирения, Генделека А. Н. (2012)
Паньків В. І. - Піоглітазон: роздуми про реальність і перспективи використання (2012)
Сиротина О. Б. - Ультразвуковое исследование тимуса у детей в норме, при некоторых заболеваниях и состояниях (2012)
Кравчун Н. А. - Новые данные с XXI Конгресса Международной диабетической федерации, Казаков А. В. (2012)
Исмаилов С. И. - Оценка гипоталамо­гипофизарно­гонадной оси у мужчин с метаболическим синдромом и андрогенным дефицитом в зависимости от возраста, Урманова Ю. М., Набиева И. Ф. (2012)
Гульчий Н. В. - Особенности гормональной терапии после операций по поводу рака щитовидной железы, Динец А. В. (2012)
Симпозиум "Недостаточность минералокортикоидов: этиология, патогенез, диагностика, подходы к лечению" (2012)
Кравчун П. Г. - Влияние магния оротата на липидный обмен у больных хронической сердечной недостаточностью с сопутствующим сахарным диабетом 2­го типа, Крапивко С. А., Кравчун П. П., Кадыкова О. И. (2012)
Исследование A1chieve®: глобальные проблемы компенсации сахарного диабета 2­го типа (2012)
Вернигородський В. С. - Клініко­морфологічна характеристика серцево­судинної системи та медико­соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет, Войцеховська Т. М., Вернигородська М. В., Вернигородський С. В. (2012)
Сокольнікова H. B. Взаємозв’язок адипокінів та індексу маси тіла у хворих на цукровий діабет типу 2 (2012)
Маніщенкова Ю. О. - Вивчення стану запального процесу у хворих на цукровий діабет 2­го типу, поєднаний із хронічним пієлонефритом, Шкала Л. В., Соловйова І. В. (2012)
Гусова А. А. - Влияние длительности, компенсации и поздних осложнений сахарного диабета на риск развития переломов (2012)
Ефимов Д. А. - Механизм развития диабетической кардиомиопатии в условиях эксперимента (2012)
Горобейко М. Б. - Ефективність повторного призначення Актовегіну за некритичної периферичної ангіопатії у хворих на цукровий діабет, Ларін О. С., Таран Є. В. (2012)
Доскина Е. В. - Причины неудач в компенсации пациентов с сахарным диабетом 2­го типа. Роль постпрандиальной гликемии (2012)
Науменко В. Г. - Инсулинотерапия в клинической практике (2012)
Пасєчко Н. В. - Ефективність використання Сіофору у хворих з ожирінням та гіперінсулінізмом на стадії предіабету, Наумова Л. В., Скрипник Н. В., Свистун І. І., Голик І. В. (2012)
Нікберг І. І. - Бережіться псевдоцілителів діабету! (2012)
Паньків В. І. - Ефективність ранньої комбінованої терапії метформіном і піоглітазоном хворих на цукровий діабет 2­го типу (2012)
Ахмедова Ш. У. - Роль генетических факторов в развитии сахарного диабета типа 1 (обзор литературы) (2012)
Большова О. В. - Можливості використання альфа­ліпоєвої кислоти в лікуванні ускладнень цукрового діабету у дітей та підлітків, Самсон О.Я. (2012)
Убайдуллаева Н. Б. - Влияние консервативного лечения диффузного токсического зоба на состояние организма женщин репродуктивного возраста, Хакимджанова Д. М. (2012)
Паньків В. І. - Використання фітотерапії в комплексному лікуванні хворих на дифузний токсичний зоб (2012)
Свириденко Н. Ю. - Клінічний перебіг ендокринної офтальмопатії після радіойодтерапії хвороби Грейвса, Бєловалова І. М., Шеремета М. С., Гарбузов П. І., Чепуріна А. А., Гончаров М. П. (2012)
Рустамова Х. Т. - Оценка функционального состояния щитовидной и поджелудочной желез у пациентов с хроническим вирусным гепатитом В и С в сочетании с аутоиммунным тиреоидитом и без него, Мирахмедова М. П., Абдуллаева Х. Н. (2012)
Раджабова Ш. Ш. - Особенности гестации и лактации у женщин с заболеваниями щитовидной железы в регионе, эндемичном по дефициту йода (2012)
Хайдарова Ф. А. - Тестостерон и качество жизни женщины, Нигматова С. С. (2012)
Кайдашев И. П. - Изменение образа жизни как часть комплексной терапии хронического системного воспаления при метаболическом синдроме (2012)
Суховолець І. О. - Роль психоемоційного стресу у виникненні та перебігу запально-дистрофічних захворювань пародонта (2013)
Бандрівський Ю. Л. - Остеотропна терапія при лікуванні генералізованого пародонтиту (2013)
Ярема Н. І. - Зміни мінеральної щільності кісток і вегетативної регуляції у жінок з есенціальною гіпертензією у постменопаузі під впливом комбінованої терапії моексиприлом та індапамідом (2013)
Погорєлов В. М. - Порівняльна антигіпертензивна дія сартанів у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень, Брек В. В., Мещєрякова І. А. (2013)
Господарський І. Я. - Вплив урсодезоксихолевої кислоти на цитокіновий баланс у хворих на хронічний гепатит С, Волинець К. В., Господарська Х. О., Рега Н. І. (2013)
Молчанова О. В. - Частота захворюваності на урогенітальні інфекції у жінок з генітальним ендометріозом (2013)
Сміян С. І. - Оцінка ефективності тривалого гіполіпідемічного і гіпотензивного лікування хворих на подагру з ожирінням, Антюк Ж. О. (2013)
Присяжнюк В. П. - Особливості використання кверцетину в комплексному лікуванні хворих на цироз печінки невірусного походження (2013)
Гевкалюк Н. О. - Застосування солодки кореня у комплексній терапії грипозного стоматиту в дітей (2013)
Кресюн В. Й. - Особливості поліморфізму гена цитохрому-450 2C19 серед хворих на туберкульоз, Антоненко П. Б. (2013)
Гребеник М. В. - Метаболічна терапія при гострому інфаркті міокарда: обґрунтування, реалії і перспективи застосування, Микуляк В. Р. (2013)
Меренцова О. О. - Вміст коротколанцюгових жирних кислот у випорожненнях хворих із синдромом подразненої кишки (2013)
Денефіль О. В. - Адаптація серцево-судинної системи до ортостатичного навантаження у студентів з надлишковою масою тіла (2013)
Ксьонз І. В. - Клініко-морфологічні паралелі кіст селезінки у дітей (2013)
Винничук М. О. - Вплив біоспорину на мікрофлору ротоглотки хворих на туберкульоз легень (2013)
Корнага С. І. - Роль відеоторакоскопії в діагностиці туберкульозного плевриту (2013)
Сохор Н. Р. - Особливості морфометричних показників серця у гострому періоді гемодинамічного ішемічного інсульту, Шкробот С. І., Грубяк Л. М. (2013)
Чепіль І. В. - Дезінтоксикаційна терапія у комплексному лікуванні хворих з нирковою недостатністю (2013)
Лобода В. Ф. - Особливості клінічного перебігу хронічної гастродуоденальної патології у дітей за даними соціометричного дослідження, Добровольська Л. І. (2013)
Павлишин Г. А. - Показники ефективності об’єктивізації оцінки клінічного перебігу негоспітальної пневмонії у дітей раннього віку, Сарапук І. М. (2013)
Вибирана Р. Й. - Особливості розвитку остеопенічного синдрому в жінок, хворих на хронічну лімфоїдну лейкемію, Жулкевич І. В. (2013)
Дрижак В. І. - Стан діагностики та лікування первинного раку печінки, Жулкевич І. В., Леськів І. М. (2013)
Стернюк Ю. М. - Аналіз лімфогенного метастазування за раку щитоподібної залози (2013)
Чурпій К. Л. - Оптимізація лікування перитоніту (2013)
Смачило І. І. - Аргінін у комплексному лікуванні хворих на обтураційну жовтяницю (2013)
Процайло М. Д. - Метод визначення суглобових контрактур (2013)
Гур’єв С. О. - Інфекційні ускладнення у постраждалих з полісистемними та поліорганними пошкодженнями, Танасієнко П. В., Цвях А. І. (2013)
Олійник О. В. - Стан кисневого гомеостазу у хворих після реконструктивних операцій з приводу облітеруючих захворювань артерій нижніх кінцівок (2013)
Яшан О. І. - Інтоксикаційний синдром при гострому середньому отиті та шляхи його корекції, Хоружий І. В. (2013)
Гутор Н. С. - Зміни загальноклінічних та місцевих показників при лікуванні хворих на альвеоліт щелеп , Авдєєв О. В. (2013)
Запорожан С. Й. - Особливості патоморфологічних змін у кровоточивій гастродуоденальній виразці залежно від ступеня активності кровотечі (2013)
Грубар Ю. О. - Сонографічні показники незмінених структур плечового суглоба в людей молодого віку, Грубар М. Ю., Гнатко І. В. (2013)
Мисула І. Р. - Електрокардіографічні зміни при експериментальній адреналіновій міокардіодистрофії на тлі попередньої фотостимуляції, Левицький П. Р., Сван О. Б. (2013)
Борис Р. М. - Структурні зміни легеневої тканини у динаміці експериментальної краніоскелетної травми та її корекції фетальними нервовими клітинами, Дацко Т. В. (2013)
Шутурма О. Я. - Структурно-функціональні особливості стовпчастих епітеліоцитів з облямівкою в епітелії слизової оболонки дванадцятипалої кишки при експериментальному панкреатиті (2013)
Романюк Т. В. - Місце фотоплетизмографії у діагностиці розладів мікроциркуляції органів шлунково-кишкового тракту (2013)
Хара М. Р. - Характеристика змін чутливості міокардіальних холінорецепторів самців і самиць щурів у динаміці розвитку стрептозотоцинового діабету, Бандрівська О. О. (2013)
Чарнош С. М. - Гіпотиреоз і серцевий ритм (2013)
Салютін Р. В. - Гістологічні та імуногістохімічні особливості диференціювання гемопоетичних стовбурових клітин фетальної печінки за різних умов експериментальної клітинної трансплантації , Паляниця С. С., Панченко Л. А., Шаблій В. А., Лобинцева Г. С., Борис Р. М. (2013)
Ляхович Р. М. - Динаміка змін показників кисневого обміну, пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантної системи захисту на тлі повторного оксидантного ураження печінки при експериментальному гепатиті у щурів (2013)
Ваврух П. О. - Гістостереометрична характеристика антрациклінової кардіоміопатії та при її корекції (2013)
Кулешова Д. К. - Особенности гормональной регуляции антиоксидантной активности крови при нейроэндокринном ожирении на разных стадиях полового созревания, Давыдов В. В., Будрейко Е. А. (2012)
Хижняк О. О. - Комбинированная патогенетическая терапия диабетической дистальной нейропатии, Микитюк М. Р., Манская К. Г. (2012)
Исмаилов С. И. - Влияние различных доз каберголина на процессы свободнорадикального окисления и содержание маркеров апоптоза в крови больных неактивной аденомой гипофиза, Халимова З. Ю., Холова Д. Ш. (2012)
Шаповал С. Д. - Мазніченко Комплексне лікування хворих на судинні ускладнення цукрового діабету, Савон І. Л., Смірнова Д. О., Софілканич М. Н., Зінич О. Л. (2012)
Санофи объявляет результаты ORIGIN, самого крупного и продолжительного в мире рандомизированного клинического исследования среди пациентов с пред­диабетом и ранним сахарным диабетом (2012)
Исмаилов С. И. - Частота и этиология различных форм гиперкортицизма в детском, подростковом и юношеском возрасте по данным ретроспективного анализа , Урманова Ю. М., Халимова З. Ю., Наримова Г. Д., Шораимова М. З., Бахадиров С. К., Буриева Н. И. (2012)
Свиридонова М. А. - Клиническое значение циркадианной и индивидуальной вариабельности уровня тиреотропного гормона (2012)
Каминский А. В. - Сахарный диабет: новые взгляды и старые заблуждения. Часть 2. Профилактика сахарного диабета 2­го типа (2012)
Орлик О. С. - Ефективність застосування збалансованого комплексу вітамінів групи В у лікуванні діабетичної полінейропатії, Маньковський Б. М. (2012)
Пішак В. П. - Участь мелатоніну в генетичній і гормональній регуляції функцій жіночої репродуктивної системи (2012)
Ломая стереотипы (2012)
Гончарова О. А. - Поінформованість лікарів загальної практики про фактори ризику цукрового діабету 2­го типу, Ільїна І. М., Корж О. М. (2012)
Алиев Р. Т. - Современные клинико­организационные технологии диагностики и лечения андрологических заболеваний на региональном уровне (2012)
Шилова О. Г. - Новые аспекты патогенеза и лечения диабетической ретинопатии (2012)
Практическое руководство Американского общества специалистов по инфекционным болезням по диагностике и лечению инфекционных осложнений, развивающихся на фоне синдрома диабетической стопы (2012 г.) (2012)
Бальон Я. Г. - Короткий нарис розвитку лікарських речовин, зокрема в ендокринології, Самсон О. Я., Сімуров О. В., Сімурова Н. В., Тронько М. Д. (2012)
Симпозіум "Синдром тиреотоксикозу" (2012)
Граніна О. В. - Ефективність застосування коригуючої терапії при цукровому діабеті 2­го типу з метаболічним синдромом та нефропатією (2012)
Журавльова Л. В. - Взаємозв’язок адипокінів і прозапальних інтерлейкінів у хворих на цукровий діабет типу 2, Сокольнікова Н. В. (2012)
Волков В. И. - Качество жизни у пациенток с ишемической болезнью сердца и без нее в периоде перименопаузы, Исаева А. С., Бондарь Т. Н., Воченко М. Н. (2012)
Результаты исследования ORIGIN: позиция эндокринологов и кардиологов (2012)
Кравчун Н. А. - Комплексная терапия микрососудистых осложнений у пациентов с сахарным диабетом 2­го типа с применением антитромботических препаратов, Чернявская И. В. (2012)
Паньків В. І. - Сучасні можливості корекції функціонального стану печінки у хворих на цукровий діабет із використанням препарату Гепа­Мерц (L­орнітин­L­аспартат) (2012)
Каминский А. В. - Сахарный диабет. Часть 3: инициация лечения СД 2­го типа (2012)
Новые эпидемиологические данные стали дополнительным доказательством безопасности Lantus® (2012)
Никберг И. И. - Некоторые клинико­диагностические, психологические и медико­социальные аспекты сахарного диабета в пожилом возрасте (2012)
Досліджуваний агоніст рецепторів GLP­1 Lyxumia® (ліксизенатид) у поєднанні з базальним інсуліном та пероральними цукрознижуючими препаратами значно знизив рівні HbA1c та постпрандіальної глікемії (2012)
Матвеева С. Л. - Туберкулез щитовидной железы (аналитический обзор литературы и собственных клинических наблюдений), Шевченко О. С., Смирнов С. А., Якименко Л .Н. (2012)
Кирилюк М. Л. - Медикаментозное лечение и профилактика диабетической ретинопатии при сахарном диабете типа 1 (2012)
Ново Нордіск анонсує початок III фази програми розробки аналога ГПП­1 семаглутиду, який застосовують 1 раз на тиждень (2012)
У новому обсерваційному дослідженні доведено вищу ефективність препарату Віктоза® щодо зменшення маси тіла та економічності лікування хворих на діабет 2­го типу порівняно з ексенатидом та інгібіторами ДПП­4 (2012)
Інсулін Деглюдек ефективніше, ніж інсулін гларгін, знижує частоту випадків гіпоглікемії (2012)
Оболенский В. Н. - Лечебно­диагностический алгоритм при синдроме диабетической стопы: стандарты и новые технологии, Никитин В. Г., Леваль П. Ш., Ермолова Д. А., Молочников А. Ю., Ермолов А. А. (2012)
Sanofi представляє нові дані про те, що застосування препарату Lantus® після метформіну забезпечує кращий глікемічний контроль порівняно з ситагліптином при цукровому діабеті 2­го типу (2012)
Власенко М. В. - Варианты атипического течения аддисонического криза, Чернобровая Е. И., Литвинова С. В., Гурина Н. И., Мандрык Л. С. (2012)
Власенко М. В. - Випадок глюкокортикостероїдіндукованого остеопорозу та первинного гіперпаратиреозу, Чорноброва О. І., Літвінова С. В., Юрку Л. О. (2012)
Самыкина Е. В. - Гигиеническая безопасность и проблемы йододефицитных состояний у критических групп населения (2012)
Чернухина Д. Ю. - Роль галектина­3, НВМЕ­1 и цитокератина­19 в иммуногистохимической диагностике папиллярного рака щитовидной железы, Прилуцкий А. С. (2012)
По материалам научных источников (2012)
Симпозіум: "Загальна тиреоїдологія" (2012)
Видатний зоолог,ендокринолог і педагог Яків Давидович Кіршенблат (до 100-річчя від дня народження) (2012)
Гвишиани А. Д. - Математические методы геоинформатики. III. Нечеткие сравнения и распознавание аномалий на временных рядах, Агаян С. М., Богоутдинов Ш. Р., Злотники Ж., Боннин Ж. (2008)
Лаврищева Е. М. - Программная инженерия — научная и инженерная дисциплина (2008)
Герасин С. Н. - Покрытия множеств и отношение толерантности, Шляхов В. В., Яковлев С. В. (2008)
Ясинский В. К. - Приближенный синтез оптимального управления квазилинейными стохастическими дифференциальными уравнениями с малым параметром и пуассоновскими возмущениями, Ясинская Л. И., Антонюк С. В. (2008)
Гиертл Ю. - Адаптивный отбор образцов при измерении параметров трафика компьютерной сети с использованием нечеткого регулятора и нейронной сети, Бача Я., Якаб Ф., Андога Р. (2008)
Елфимова Л. Д. - Быстрый клеточный метод умножения матриц (2008)
Скобелев В. В. - Анализ структуры класса линейных автоматов над кольцом Zpk (2008)
Сергиенко И. В. - Представления и разложения взвешенных псевдообратных матриц, итерационные методы и регуляризация задач. II. Вырожденные веса, Галба Е. Ф., Дейнека В. С. (2008)
Сіренко Ю. М. - Цільовий рівень АТ при цукровому діабеті 2­­го типу: оцінка наукових доказів (2012)
Емеличев В. А. - Критерии устойчивости векторных комбинаторных задач "на узкие места" в терминах бинарных отношений, Кузьмин К. Г. (2008)
Roland Gartner - Прием селена приводит к снижению концентрации антител к тиреоидной пероксидазе у пациентов с аутоиммунным тиреоидитом, Barbara C. H. Gasnier, Johannes W. Dietrich, Bjarne Krebs, Matthias W. A. Angstwurm (2012)
Ермольева Т. Ю. - Управление катастрофическими рисками для устойчивого развития районов, находящихся под угрозой стихийных бедствий, Сергиенко И. В. (2008)
Паньків В. І. - Ефективність і безпечність сучасної гіпоглікемізуючої терапії у хворих на цукровий діабет 2­го типу (2012)
Норкин В. И. - Оптимизация надежности сложной системы стохастическим методом ветвей и границ, Онищенко Б. О. (2008)
Болгарская С. В. - Комплексное лечение нейроишемических язв нижних конечностей у больных сахарным диабетом 2­го типа, осложненных гнойным артритом, Свиридов Н. В., Таран Е. Г. (2012)
Лебедева Т. Т. - Разные типы устойчивости векторной задачи целочисленной оптимизации: Общий подход, Сергиенко Т. И. (2008)
Каминский А. В. - Сахарный диабет: новые взгляды и старые заблуждения. Часть 4. Современные представления о патогенезе и патогенетической терапии СД 2­го типа (2012)
Фомин-Шаташвили А. А. - Об одном методе эффективного вычисления оптимальных оценок в задачах экстраполяции решений нелинейных эволюционных дифференциальных уравнений в гильбертовом пространстве. I, Шаташвили А. Д. (2008)
Приступюк О. М. - Синдром гіперпролактинемії (2012)
Семенова Н. В. - Подход к решению векторных задач дискретной оптимизации на комбинаторном множестве перестановок, Колечкина Л. Н., Нагорная А. Н. (2008)
Эффективность препарата Виктоза® (лираглутид) при раннем применении при сахарном диабете 2­го типа (2012)
Шарифов Ф. А. - Совершенные паросочетания и расширенный полиматроид (2008)
43% снижение частоты ночных гипогликемий при использовании инсулина деглюдек по сравнению с инсулином гларгин. Результаты 2­летнего исследования 1030 пациентов с сахарным диабетом 2­го типа, ранее не применявших инсулин (2012)
Василик П. В. - О паралогичности некоторых логических построений, Провотар А. И. (2008)
Зборовская А. В. - Эффективность препарата Пентосан полисульфат в лечении гемофтальма у больных сахарным диабетом, Дорохова А. Э., Пилькевич Т. С. (2012)
Симпозіум "Тиреоїдити" (2012)
Бакалець О. В. - Основні механізми розвитку алергічної реакції при алергічних дерматозах (2013)
Ничик Н. А. - Труднощі у діагностиці інфекційного ендокардиту (2013)
Ярема Н. І. - Комбіноване лікування хворих на гіпертонічну хворобу жінок з діастолічною серцевою недостатністю із зниженням мінеральної щільності кісткової тканини в постменопаузальному періоді (2013)
Резніченко Н. Ю. - Зміни метаболізму в чоловіків зрілого віку, хворих на хронічні алергічні захворювання шкіри (2013)
Терешкін К. І. - Результати добового моніторування артеріального тиску у хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з ожирінням (2013)
Лобанець В. Я. - Механізми формування патогенетичних взаємодій при захворюваннях тканин пародонта, асоційованих з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, Скоренька О. В., Скочило Г. Б. (2013)
Вацеба Т. С. - Порушення вуглеводного обміну та інсулінорезистентність у хворих на первинний гіпотиреоз (2013)
Сидоренко О. Л. - Ендотоксемія у хворих на хронічний гломерулонефрит: залежність від супутньої HBV-інфекції та ступеня ниркової недостатності (2013)
Абрагамович О. О. - Стиґми шкіри, її придатків та слизових оболонок у пацієнтів з цирозом печінки алкоґольного, "В” та "С” – вірусного ґенезу, Абрагамович М. О., Фаюра О. П. (2013)
Мандзій З. П. - Симптоматичне лікування залізодефіцитної анемії (2013)
Ковтюк Н. І. - Якість життя дітей з епілепсією та можливості її покращання, Шкробанець І. Д. (2013)
Лихацька Г. В. - Ефективність комплексної терапії із застосуванням урсосану в пацієнтів з виразковою хворобою і морфофункціональними змінами печінки (2013)
П’ятночка І. Т. - Нервово-психічні розлади у хворих на туберкульоз легень, Корнага С. І., П’ятночка В. І. (2013)
Банадига Н. В. - Обмін міді у дітей раннього віку на тлі залізодефіцитної анемії, Рогальська Я. В. (2013)
Сохор Н. Р. - Церебральна та центральна гемодинаміка у гострому періоді гемодинамічного ішемічного інсульту, Шкробот С. І. (2013)
Лобода В. Ф. - Фактори ризику паразитарних інвазій у дітей із хронічними захворюваннями травної системи, Глушко К. Т. (2013)
Павлишин Г. А. - Лептин як фактор кардіометаболічного ризику в дітей з надмірною масою тіла та ожирінням , Козак К. В. (2013)
Рега Н. І. - Вплив лікування тіотропіуму бромідом на імунну систему хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (2013)
Вибирана Р. Й. - Фактори формування остеопенічного синдрому в чоловіків, хворих на хронічну лімфоїдну лейкемію, Жулкевич І. В. (2013)
Паласюк Б.О. - Рівень тривожності старшокласників та перекисне окиснення ліпідів у їх ротовій рідині (2013)
Ковальчук Л. Я. - Симультанна корекція рефлюкс-езофагіту при хірургічному лікуванні виразкової хвороби, Лойко І. І., Угляр Р. М. (2013)
Шевченко С. І. - Структурно-морфологічні зміни у тиреоїдній тканині при раку щитоподібної залози, Якимова Т. П., Циганенко О. С. (2013)
Одрехівська І. А. - Особливості клініки, діагностики та принципів лікування дистрофічно-запальних захворювань скронево-нижньощелепних суглобів, Черкашин С. І. (2013)
Умеров Е. Е. - Застосування розвантажувального ортеза при лікуванні синдрому діабетичної ступні, Чонка І. І. (2013)
Яшан О. І. - Можливості антибактеріальної терапії гострого середнього отиту, Хоружий І. В. (2013)
Давидчак О. З. - Прогностичні критерії рентгенологічних ознак хронічного періодонтиту в патогенезі постекстракційних альвеолітів, Черкашин С. І. (2013)
Доброродній А. В. - Реакція імунної системи в умовах експериментального ГРДС при профілактичному застосуванні антигіпоксантів (2013)
Гутор Н. С. - Мікробіоценоз альвеолярної ямки у хворих з різними формами альвеолітів , Климнюк С. І. (2013)
Борис Р. М. - Структурні зміни нирок у динаміці експериментальної краніоскелетної травми та її корекції фетальними нервовими клітинами, Дацко Т. В. (2013)
Рикало Н. А. - Особливості морфологічної будови селезінки статевонезрілих щурів на тлі хронічного медикаментозного гепатиту, Гумінська О. Ю., Тереховська О. І. (2013)
Кирик Х. А. - Порівняльна морфометрія ангіоархітектоніки судинної оболонки очного яблука щура в нормі та при експериментальному цукровому діабеті (2013)
Гасюк П. А. - Епімікроскопічні особливості будови інтерглобулярного дентину зубів у віковому аспекті (2013)
Гушилик Б. І. - Протимікробна активність та фармакологічна дія гетероциклічних сполук з піридиновим фрагментом (2013)
Демків І. Я. - Прогностичні маркери розвитку запальних уражень суглобів за умов супутнього ураження печінки, Лісничук Н. Є., Шутурма О. Я. (2013)
Герасимець А. Ю. - Динаміка продуктів пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту в крові кроля за умов механічної непроникаючої травми рогівки та при її корекції кератоксеноімплантатом, Гудима А. А. (2013)
Кашуба М. О. - Методологічні підходи до визначення вмісту наночастинок свинцю в аерозолях, Крицький Т. І., Крицька Г. А. (2013)
Гощинський П. В. - Особливості навчального процесу для іноземних студентів з дитячої хірургії (2013)
Олійник О. В. - Синдром вигорання у студентів двох вищих навчальних закладів України та Польщі (2013)
Григорян А. А. - Эквивалентность двумерных многоленточных автоматов, Шукурян С. К. (2008)
Насибов Э. Н. - Помехоустойчивый алгоритм решения проблемы нечеткой кластеризации на базе метода нечетких связанных точек (2008)
Сейфуллин Т. Р. - Порождение корневых функционалов системы полиномов (2008)
Сергиенко И. В. - Представления и разложения взвешенных псевдообратных матриц, итерационные методы и регуляризация задач. I. Положительно-определенные веса, Галба Е. Ф., Дейнека В. С. (2008)
Королюк В. С. - Устойчивость диффузионных стохастических функционально-дифференциальных уравнений с марковскими параметрами, Ясинский В. К., Юрченко И. В. (2008)
Скопецкий В. В. - Математическое моделирование процесса фильтрационной консолидации водонасыщенных случайно-неоднородных грунтовых массивов, Волох Л. В. (2008)
Исмайлов Р. Р. - Необходимые условия оптимальности квазиособых управлений в одной ступенчатой задаче управления, Мансимов К. Б. (2008)
Булавацкий В. М. - Математическое моделирование фильтрационной консолидации с учетом солепереноса в рамках системы с двойной релаксацией (2008)
Григоркив В. С. - Моделирование взаимодействия легальной и теневой экономик на макроуровне, Буяк Л. М., Паучок В. К. (2008)
Григорян Р. Д. - Моделирование адаптивного реагирования организма на изменения в окружающей среде, Аксенова Т. В. (2008)
Китов В. В. - Новый метод оценки качества прогнозов нa основе процедуры бутстрап и его тестирование на временных рядах (2008)
Chaovalitwongse W. A. - On the time series support vector machine using dynamic time warping kernel for brain activity classification, Pardalos P. M. (2008)
Гобов Д. А. - О сходимости модифицированного алгоритма ускоренного вероятностного моделирования (2008)
Кошкина Н. В. - Методы синхронизации цифровых водяных знаков (2008)
Редько В. Н. - Экзистенциальные основания композиционной парадигмы, Редько И. В. (2008)
Лычак М. М. - Робастная диссипативность дискретных систем и ее исследование с помощью последовательности множеств функций Ляпунова (2008)
Рысцов И. К. - Проблема мортальности и аффинные автоматы (2008)
Мещеряков Р. В. - Диалог как основа построения речевых систем, Бондаренко В. П. (2008)
Нагоев З. В. - Геномное управление морфогенезом агентов в виртуальной "физически-корректной" среде (2008)
Сергиенко И. В. - Решение комплексных обратных задач для гиперболических многокомпонентных распределенных систем, Дейнека В. С. (2008)
Згуровский М. З. - Методы построения байесовских сетей на основе оценочных функций, Бидюк П. И., Терентьев А. Н. (2008)
Березовский О. А. - Об одном способе нахождения двойственных квадратичных оценок Шора, Стецюк П. И. (2008)
Губарев В. Ф. - Рациональная аппроксимация систем с распределенными параметрами (2008)
Иваненко В. И. - К вопросу о неопределeнности в задачах принятия решений, Михалевич В. М. (2008)
Кирилюк В. С. - Полиэдральные когерентные меры риска и оптимизация инвестиционного портфеля (2008)
Киселёва Е. М. - Решение непрерывной нелинейной задачи оптимального разбиения множеств с размещением центров подмножеств для случая выпуклого целевого функционала, Дунайчук М. С. (2008)
Колечкина Л. Н. - Многокритериальные комбинаторные задачи оптимизации на множестве полиразмещений, Родионова Е. А. (2008)
Прусов В. А. - Теоретическое исследование одного численного метода решения задачи конвективной диффузии, Дорошенко А. Е., Черныш Р. И., Гук Л. Н. (2008)
Тульчинский В. Г. - Графовые запросы для интеграции данных посредством XML, Ющенко А. К., Ющенко Р. А. (2008)
Борисов Е. С. - Использование искусственных нейронных сетей для классификации черно-белых изображений (2008)
Juliana Levy - Оценка эффективности и переносимости метформина пролонгированного высвобождения (метформин XR) у пациентов с сахарным диабетом 2­го типа, Roberta A. Cobas, Marilia B. Gomes (2012)
Нові дані дослідження ORIGIN демонструють, що при застосуванні препарату Лантус® майже в 3 рази швидше досягається й підтримується цільовий рівень HbA1с порівняно зі стандартною терапією протягом 5 років у досліджуваній популяції (2012)
Lyxumia® (ліксизенатид) у комбінації з базальним інсуліном та пероральними цукрознижуючими препаратами суттєво покращує контроль глікемії (2012)
Применение Qsymia для снижения веса (2012)
Сахарный диабет у людей пожилого возраста: данные консенсуса (2012)
Дулаглутид (1 доза в неделю) венчает список из трех противодиабетических препаратов, согласно данным последней фазы исследования (2012)
Кравчун Н. А. - Многолетнее наблюдение по использованию глимепирида в реальной клинической практике (2012)
Перцева Н. О. - Стратегия комплексного патогенетического лечения диабетической нейропатии, Данилова А. В., Пастарус Л. Н. (2012)
Паньків В. І. - Діалектика застосування пероральних цукрознижувальних препаратів у хворих на цукровий діабет 2­го типу: гіпоглікемізуюча активність і кардіологічна безпечність (2012)
Кайдашев И. П. - Физиологические и фармакологические эффекты глюкагоноподобного пептида­1 (2012)
Паньків В. І. - Патогенетичне лікування діабетичної нейропатії: комплексний підхід (2012)
Пішак В. П. - Роль шишкоподібної залози у функціонуванні чоловічої репродуктивної системи (2012)
Кушнарева Н. Н. - Опыт использования инсулина Инсуман® Базал и Инсуман® Комб 25 в лечении больных сахарным диабетом 2­го типа, Корпачев В. В., Ковальчук А. В. (2012)
Никберг И. И. - "Медицинский самоконтроль и образ жизнибольного сахарным диабетом" (2012)
10­річний ювілей кафедри ендокринології з дитячими інфекційними хворобами ВДНЗ "Українська медична стоматологічна академія" (м. Полтава) (2012)
Симпозіум "Ендемічний зоб (йододефіцитні захворювання)" (2012)
Руденко О. Г. - Аппроксимация гауссовских базисных функций в задаче адаптивного управления нелинейными объектами, Бессонов А. А., Ляшенко А. С., Сунна Р. А. (2011)
Сергиенко И. В. - Теоремы существования и единственности в теории взвешенной псевдоинверсии с вырожденными весами, Галба Е. Ф., Дейнека В. С. (2011)
Акименко В. В. - Моделирование динамики системы моноциклической агрегации клеток, Загородний Ю. В. (2011)
Царьков Е. Ф. - Устойчивость в импульсных системах с марковскими возмущениями в схеме усреднений. 2. Принцип усреднения для импульсных марковских систем и анализ устойчивости по усредненному уравнению, Ясинский В. К., Малык И. В. (2011)
Литвин О. Н. - Общий метод построения уравнений кривых и поверхностей в неявной форме с помощью интерлинации и интерфлетации функций, Ткаченко А. В., Литвин О. О. (2011)
Сергиенко И. В. - Методы получения достоверных решений систем линейных алгебраических уравнений, Химич А. Н., Яковлев М. Ф. (2011)
Епифанов С. П. - Задача потокораспределения с нефиксированными расходами в узлах, Зоркальцев В. И. (2011)
Панкратова Н. Д. - Восстановление функциональной зависимости на основе временных рядов с использованием классов регрессоров бесконечной емкости, Зражевский А. Г. (2011)
Семенов В. В. - Категорные свойства разрешимости одного класса задач минимизации (2011)
Лаптин Ю. П. - О разработке программного обеспечения задач оптимального проектирования теплоэнергетических установок, Журбенко Н. Г., Левин М. М., Волковицкая П. И. (2011)
Норкин Б. В. - Математические модели оптимизации страхового дела (2011)
Костадинова С. Р. - Сплайн-функции для исследования и прогнозирования систем (2011)
Тимченко Л. И. - Метод организации параллельно-иерархической сети для распознавания образов, Мельников В. В., Кокряцкая Н. И., Кутаев Ю. Ф., Ивасюк И. Д. (2011)
Алиев Т. А. - Технология вычисления робастных нормированных корреляционных матриц, Мусаева Н. Ф., Саттарова У. Э. (2011)
Баркалов А. А. - Оптимизация схем композиционных микропрограммных устройств управления, реализуемых на ПЛИС, Титаренко Л. А., Ефименко К. Н. (2011)
Климовицкий В. Г. - Функциональные исходы оперативного лечения больных с переломами задней стенки вертлужной впадины, Лобанов Г. В., Прудников Ю. В. (2013)
Страфун С. С. - Рентгенденситометричні показники мінеральної щільності кісткової тканини у хворих з рецидивом передньомедіальної нестабільності колінного суглоба, Богдан С. В. (2013)
Медведев Д. И. - Разработка устройства и способа фиксации многооскольчатых переломов дистального отдела плечевой кости, Лобанов Г. В. (2013)
Івченко В. К. - Прогнозування результатів лікування переломів довгих кісток у хворих а цукровий діабет засобами інтелектуального та статистичного аналізу даних, Івченко А. В., Гальченко В. Я., Івченко Д. В., Швець О. І. (2013)
Кривенко С. Н. - Сравнительная клиническая оценка внешних конструкций для остеосинтеза диафизарных переломов костей предплечья, Бодня А. И., Баккар Тарек (2013)
Борзых А. В. - Лечение разрыва дистального сухожилия двуглавой мышцы плеча у спортсменов, Борзых Н. А. (2013)
Коломаченко В. І. - Сенсорний, моторний і симпатичний компоненти блокади поперекового сплетення в комбінації з блокадою сідничного нерва при операціях на кульшовому суглобі (2013)
Вакуленко В. М. - Исходы оперативного лечения пострадавших с вертельными переломами бедра, Вакуленко А. В., Неделько А. А. (2013)
Худобин В. Ю. - Оптимизация топикальной терапии пациентов с остеоартрозом коленного сустава, Солоницын Е. А., Боровой И. С. (2013)
Поворознюк В. В. - Минеральная плотность костной ткани аксиального скелета у женщин в постменопаузальном периоде с переломом Коллиса, Гаркуша М. А., Климовицкий Ф. В., Быстрицкая М. А., Балацкая Н. И. (2013)
Билинский П. И. - Теоретический анализ биомеханических аспектов остеосинтеза при косом переломе большеберцовой кости контактными и малоконтактными пластинами (сообщение второе) , Чаплинский В. П., Андрейчин В. А. (2013)
Лазарев І. А. - Математичне моделювання з визначенням напружено-деформованого стану в тібіофеморальній зоні в умовах дефекту суглобового хряща, Костогриз О. А., Скибан М. В. (2013)
Шимон В. М. - Травматичний остеомієліт у хворих із дефіцитом йоду, Ковач В.В., Василинець М. М., Шимон М. В. (2013)
Борзих О. В. - Морфологічна картина фібрилогенезу сухожилків згиначів пальців кисті в різні строки після травми, Бондаренко Н. М., Оприщенко О.О., Борзих Ю. О. (2013)
Чучварев Р. В. - Изменение содержания IL-1 и IL-6 в сыворотке крови больных с ложными суставами костей голени на фоне травматического остеомиелита при различных видах костной пластики, Донченко Л. И., Вдовиченко М. Д., Шамардина И. А., Степура А. В. (2013)
Страфун С. С. - Клініко-електроміографічні та сонографічні критерії у визначенні тактики лікування хворих з ушкодженням периферичних нервів внаслідок травми кінцівок, Гайко О. Г., Курінний І. М. (2013)
Кондрашова И. А. - Клинико-рентгенологические аспекты диагностики hallux valgus и поперечного плоскостопия, Давлетова Н. А., Кондрашов А. Н. (2013)
Зеленецкий И. Б. - Лечение деформации стоп у детей аппаратами внешней фиксации, Глебов А. Ю., Вольвач Ю. И., Зеленецкий Р. И. (2013)
Побел Е. А. - Профилактика и лечение дисрегенерации при диафизарных переломах верхних конечностей (2013)
Борзых A. B. - бщие принципы лечения стенозирующих лигаментитов пальцев кисти, Труфанов И. М., Варин В. В., Погориляк А. И., Ковальчук Д. Ю., Соловьев И. А. (2013)
Швец А. И. - Хирургическая декомпрессия при вертеброгенных миелопатиях в шейном отделе позвоночника, Ивченко В. К., Ивченко Д. В., Самойленко А. А., Рудой Б. С. (2013)
Рушай А. К. - Экзогенный оксид азота в лечении инфицированных ран и дефектов мягких тканей при хроническом посттравматическом остеомиелите, Макаренко А. В., Бодаченко К. А., Колосова Т. А. (2013)
Бодаченко К. А. - Профилактика и лечение гнойных осложнений открытых переломов длинных костей конечностей с позиции системного воспалительного ответа, Рушай А. К., Климовицкий В. Г., Колосова Т. А., Бессмертный С. А., Макаренко А. В. (2013)
Шимон В. М. - Лікування остеопорозу у людей старшого віку після первинного ендопротезування кульшового суглоба, Литвак В. В., Шерегій А. А. (2013)
Лебедевич О. Б. - Денситометричний аналіз розвитку ортопедичних ускладнень гострого гематогенного остеомієліту в дітей, Кулик О. М. (2013)
Зима А. М. - Сучасний підхід до хірургічного лікування недосконалого остеогенезу (2013)
Рецензия на монографию А.А. Тяжелова, Л.Д. Гончаровой "Острые повреждения голеностопного сустава" (2013)
Оксана Михайловна Матяшина (к 90-летию со дня рождения) (2013)
Климовицкий В. Г. - Результаты оперативного лечения в остром периоде травмы — разрыва большеберцовой коллатеральной связки, сочетанного с частичным повреждением передней крестообразной связки коленного сустава, Щикота Р. А., Гончарова Л. Д., Тяжелов А. А. (2012)
Поворознюк В. В. - Фактичне харчування, дефіцит вітаміну D та мінеральна щільність кісткової тканини в дорослого населення різних регіонів України, Балацька Н. І., Климовицький Ф. В., Синенький О. В. (2012)
Тяжелов А. А. - Анализ стабилограмм на основе математической модели тела человека как многозвенной системы, Кизилова Н. Н., Фищенко В. А., Яремин С. Ю., Карпинский М. Ю., Карпинская Е. Д. (2012)
Корж Н. А. - Применение препарата Кокарнит у пациентов после эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов, Филиппенко В. А., Леонтьева Ф. С., Туляков В. А., Бондаренко С. Е. (2012)
Бур’янов О. А. - Профілактика та лікування посттравматичного остеоартрозу у хворих з внутрішньосуглобовими остеохондральними переломами, Омельченко Т. М., Соболевський Ю. Л., Скобенко Є. О. (2012)
Грубар Ю. О. - Остеосинтез діафізарних переломів стегна різними конструкціями, Кулянда І. С., Сморщок Ю. С., Ружицький О. М., Гаріян С. В., Бурбела І. В. (2012)
Рушай А. К. - Современные принципы и возможности обезболивания в травматологии и ортопедии (2012)
Побел Є. А. - Перелом — фактор ризику розвитку остеопенії та остеопорозу, Дєдух Н. В. (2012)
Новое в лечении больных с остеоартрозом коленных суставов: результаты рандомизированного двойного слепого плацебо-контролируемого исследования (2012)
Погоріляк Р. Ю. - Тенденції й особливості захворюваності населення Закарпаття (2012)
Барыш А. Е. - Математическое моделирование переднего межтелового цервикоспондилодеза имплантатами и пластинами, Бузницкий Р. И., Яресько А. В. (2012)
Єльський В. М. - Зміни фагоцитарної ланки імунітету в щурів, що зазнали дозованої опікової травми та подальшого впливу поляризованого світла, Стрельченко Ю. І., Зябліцев С. В. (2012)
Георгиянц М. А. - Опыт использования внутривенного парацетамола после ортопедических оперативных вмешательств, Волошин Н. И., Кривобок В. И. (2012)
Рушай А. К. - Микрофлора отделяемого ран при посттравматических гнойных артритах голеностопного сустава, Щадько А. А., Шевченко В. Т., Бодаченко К. А., Пернакова В. Г., Колосова Т. А., Бессмертный С. А. (2012)
Зяблицев С. В. - Системные проявления неспецифической воспалительной реакции при травматической болезни головного мозга, Коровка С. Я., Пищулина С. В. (2012)
Бабоша В. А. - Эффективность применения Кеторола при болевом синдроме в травматологической практике, Стрельченко Е. С., Стрельченко Ю. И. (2012)
Івченко А. В. - Хімічний склад регенерату кісткової тканини, що формується в місці дефекту на тлі стрептозотоцинового діабету, Лузін В. І., Чистолінова Л. І., Єрьомін А. В., Рикова Ю. О., Скоробогатов А. М. (2012)
Масік Н. П. - Структурно-вікова характеристика адаптаційних реакцій при переломах кісток у хворих на хронічні обструктивні захворювання легенів (2012)
Ютовец Т. С. - Остеопороз при гонартрозе и коксартрозе , Ермолаева М. В., Синяченко О. В., Головкина Е. С. (2012)
Гужевский И. В. - Опыт бесцементного эндопротезирования тазобедренного сустава с использованием техники медиализации чашки эндопротеза у больных с коксартрозом, возникшим на почве спондилоэпифизарной дисплазии (2012)
Павлюченко А. К. - Склерит при воспалительных болезнях суставов (2012)
Борзых А. В. - Использование нейрометрии для оценки восстановления иннервации поврежденной конечности в различные сроки после оперативного лечения, Оприщенко А. А., Сотник А. Н., Кравченко А. В. (2012)
Страфун С. С. - Клініко-електроміографічні стадії денерваційно-реіннерваційного процесу у м’язах кінцівок при ушкодженні периферичних нервів, Гайко О. Г. (2012)
Золотухин С. Е. - Прогнозирование гнойно-воспалительных осложнений при переломах нижней челюсти , Берест Е. Л., Коробов В. П., Чирах Т. М. (2012)
Бодаченко К. А. - Современные подходы в лечении посттравматического остеомиелита длинных костей, Рушай А. К., Климовицкий В. Г., Колосова Т. А., Бессмертный С. А., Чучварев Р. В. (2012)
Булгаков В. Н. - Хирургическое лечение осложненных повреждений верхнешейного отдела позвоночника, Бейсенов Б. О., Махамбаев Г. Д., Яхонтов И. С., Долгов С. В. (2012)
Піонтковський В. К. - Наш досвід малоінвазивного остеосинтезу при черезвертлюжних переломах стегнової кістки, Денисюк Б. С., Малевич Ю. М., Каштан Ю. М., Циплінський Ю. І., Златів В. П., Касянчук В. М., Столярський Н. І. (2012)
Дегтярь В. А. - Опыт лечения переломов пястных костей кисти у детей, Сушко В. И., Мохов А. И., Каминская М. О., Захарченко С. А. (2012)
Литовченко В. О. - Найпоширеніші помилки при використанні інтрамедулярного блокуючого остеосинтезу, Гарячий Є. В., Березка М. І., Спесивий І. І. (2012)
Страфун С. С. - Реабілітація хворих при ізольованих та поєднаних ушкодженнях менісків з ушкодженнями хряща колінного суглоба, Костогриз О. А. (2012)
Гринцов А. Г. - Особенности клиники и диагностики при сочетанной травме груди и живота, Куницкий Ю. Л., Христуленко А. А. (2012)
Кривенко С. М. - Застосування черезкісткового остеосинтезу при лікуванні постраждалих із травмами кісток передпліччя (Лекція) (2012)
Гур’єв С. О. - Принципи надання невідкладної медичної допомоги постраждалим дитячого віку з політравмою на догоспітальному етапі, Шкатула Ю.В. (2012)
Симпозіум "Переломи, що не зрослися, та псевдоартрози" (2012)
Роик Н. В. - Направленная функционализация внешней поверхности кремнеземов типа МСМ-41, Белякова Л. А., Оранская Е. И. (2013)
Давиденко Л. О. - Адсорбційні комплекси Cr(acac)3 на поверхні пірогенного SiO2 в процесі парофазного модифікування, Гребенюк А. Г., Плюто Ю. В. (2013)
Філоненко О. В. - Квантовохімічне дослідження утворення сферичних молекул діоксиду кремнію при полімеризації ортокремнієвої кислоти, Лобанов В. В. (2013)
Сидорчук В. В. - Фотокаталітична деградація деяких барвників в присутності механохімічно модифікованих оксидів ванадію і молібдену, Халамейда С. В., Зажигалов В. О., Ханіна О. А. (2013)
Fesenko T. V. - Influence of Ag nanoparticles incorporated into silica film on ion yield in UV laser desorption/ionization mass spectrometry, Snegir S. V., Surovtseva N. I., Smirnova N. P., Pokrovskiy V. A. (2013)
Камінський О. М. - Вплив природи поверхні наноструктур на основі однодоменного магнетиту на адсорбцію цис-дихлородіамінплатини (ІІ), Кусяк Н. В., Петрановська А. Л., Туранська С. П., Горбик П. П. (2013)
Власова Н. Н. - Адсорбция диаминопроизводных акридина на поверхности кремнезема, модифицированного дибензо-18-краун-6, Головкова Л. П., Маркитан О. В. (2013)
Ракитская Т. Л. - Модифицированный хлоридом марганца (ІІ) природный клиноптилолит в реакции разложения озона, Труба А. С., Раскола Л. А., Эннан А. А. (2013)
Цебренко М. В. - Властивості поліпропіленових мікроволокон, наповнених вуглецевими нанотрубками та їх композиціями з компатибілізатором, Резанова В. Г., Картель М. Т., Мельник І. А., Приходько Г. П. (2013)
Репецький І. А. - Динамічна катіонна конфігурація полікатіон-декатіонованої форми цеоліту типу Х, Патриляк К. І., Патриляк Л. К., Яковенко А. В. (2013)
Борисенко Н. В. - Термические превращения ацетилацетоната меди на поверхности высокодисперсного кремнезема, Кулик К. С., Дяченко А. Г., Чернявская Т. В., Борисенко Л. И. (2013)
Маркина А. И. - Изучение взаимодействия кремний- и алюминий содержащих сорбентов с компонентами стекловидного тела методом лазерной корреляционной спектроскопии, Горчев В. Ф., Геращенко И. И. (2013)
Зарко В. И. - Оценка структуры и качества пищевых эмульсий на основе кокосового масла методом термостимулированной деполяризации, Полищук Г. Е., Гончарук Е. В. (2013)
Яновская А. А. - Формирование покрытий гидроксиапатита на модифицированных Ti-6Al-4V субстратах, Кузнецов В. Н., Станиславов А. С., Суходуб Л. Ф. (2013)
Шлезингер М. И. - Анализ алгоритмов диффузии для решения оптимизационных задач структурного распознавания, Антонюк К. В. (2011)
Баркалов А. А. - Операционное формирование кодов состояний в микропрограммных автоматах, Бабаков Р. М. (2011)
Скобелев В. Г. - О некоторых множествах автоматов над конечным кольцом (2011)
Башкин В. А. - Моделирование мультиагентных систем с помощью обобщенных сетей активных ресурсов, Ломазова И. А. (2011)
Кышакевич Б. Ю. - Анализ оптимальных стратегий конкуренционной портфельной модели рынка акций с поливариантной функцией полезности, Прикарпатский А. К., Твердохлиб И. П. (2011)
Варосян А. С. - Алгоритм формальной верификации шаблонов бизнес-процессов (2011)
Панкратова Н. Д. - Восстановление функциональной зависимости временных рядов в случае частичного покрытия класса регрессоров конечной Е-сетью, Зражевский А. Г. (2011)
Семенова Н. В. - Векторные задачи оптимизации с линейными критериями на нечетко заданном комбинаторном множестве альтернатив, Колечкина Л. Н., Нагорная А. Н. (2011)
Bjorner D. - Domain science and engineering from computer science to the sciences of informatics. Part II: Science (2011)
Муха В. С. - Минимальный средний риск и эффективность оптимального полиномиального многомерно-матричного предиктора (2011)
Михалевич В. М. - К параметрической задаче решения с денежными потерями (2011)
Бычков А. С. - Оптимальная нижняя оценка для значений продолжения меры возможности на булеан множества элементарных событий, Иванов Е. В. (2011)
Атаманюк И. П. - Алгоритм определения оптимальных параметров полиномиального фильтра-экстраполятора Винера для нестационарных случайных процессов, наблюдаемых с погрешностями (2011)
Лавренюк С. И. - Определение оптимального метода прогноза загрузки кластерных ресурсов и грид-узлов, Перевозчикова О. Л. (2011)
Ромм Я. Е. - Численная оптимизация на основе алгоритмов сортировки с приложением к дифференциальным и нелинейным уравнениям общего вида, Заика И. В. (2011)
Фальфушинский В. В. - Параллельная обработка данных многокомпонентных сейсмических наблюдений (2011)
Тимофєєв М. П. - Особливості хронопатології і хронотерапії виразкової хвороби, Дроговоз С. М. (2013)
Гринь В. К. - Перспективи комбінованого застосування аліскірену і небівололу при гіпертонічній хворобі та можливість їх хімічної взаємодії, Лящук С. М., Нальотова О. С. (2013)
Доброва В. Є. - Розробка методичних підходів до створення стандартних операційних процедур на місці проведення клінічного випробування, Зупанець К. О., Ратушна К. Л. (2013)
Сидоренко М. І. - Імплементація процесного підходу як фактор підвищення ефективності управління клінічними випробуваннями нових лікарських засобів, Посилкіна О. В. (2013)
Слабий М. В. - Досвід післядипломної підготовки провізорів з питань фармацевтичної профілактики (2013)
Дроговоз С. М. - Фактори, що сприЧИНяють виникненнЯ побічних ефектів фармакокоректорів болю, Лук’янчук В. Д., Шейман Б. С., Матвєєва О. В., Кононенко А. В. (2013)
Зупанець М. В. - Синтез та фармакологічна активність D-(+)-глюкозиламонієвих солей 3-оксамоїлзаміщених N-фенілантранілових кислот, Дроговоз С. М., Ісаєв С. Г., Сулейман М. М. (2013)
Щокіна К. Г. - Вплив рекомбінантного антагоніста рецепторів інтерлейкіну-1 на гістоструктуру нирок та печінки інтактних щурів (2013)
Яковлєва Л. В. - Скринінгове дослідження антиексудативної дії гомеопатичних гранул на основі сурфактанту тваринного походження, Гращенкова С. А., Шереметьєва А. В. (2013)
Ходаківський О. А. - Оцінка протиішемічної дії адемолу за морфометричними змінами в умовах експериментального інфаркту міокарда, Павлов С. В., Бухтіярова Н. В. (2013)
Баюрка С. В. - Розробка умов аналітичної діагностики отруєнь пароксетином, Карпушина С. А., Степаненко В. І., Мороз В. П., Сокуренко І. А. (2013)
Мовчан О. Д. - Фармакокінетичні механізми розвитку толерантності до депакіну та карбамазепіну (2013)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Клінічна фармація” (2013)
Rajba S. - Simulation study of the random access control in the wireless sensor network, Rajba T., Raif P. (2013)
Волянська В. - Моделі еталонів лінгвістичних змінних для систем виявлення та ідентифікації порушника інформаційної безпеки, Гізун А., Гнатюк В. (2013)
Zhangissina G. - Data protection from network attacks, Kuldeev E., Shayhanova A. (2013)
Терейковський І. - Нейромережева методологія розпізнавання Інтернет-орієнтованого шкідливого програмного забезпечення (2013)
Дронюк І. - Визначення достовірності друкованого документа методом попіксельного порівняння, Назаркевич М., Опотяк Ю. (2013)
Журиленко Б. - Определение вероятностной надежности единичной технической защиты информации из реальных попыток взлома (2013)
Корченко О. - Кібернетична безпека держави: характерні ознаки та проблемні аспекти, Бурячок В., Гнатюк С. (2013)
Kovtun V. - Integer multiplication algorithm with delayed carry mechanism for public key cryptosystems, Okhrimenko A. (2013)
Aleksander M. - Functional safety and survivability of information control elliptic-curve-based systems:models and methods, Karpinski M., Litawa G. (2013)
Бабенко В. - Класифікація трирозрядних елементарних функцій для криптографічного перетворення інформації, Мельник О., Мельник Р. (2013)
Домарєв Д. - Методика управління інформаційною безпекою в банківських установах за допомогою СУІБ "Матриця", Домарєв В. (2013)
Левченко Є. - Умови існування сідлової точки в багаторубіжних системах захисту інформації, Прус Р., Рабчун Д. (2013)
Бурячок В. - Технологія використання уразливостей web ресурсів у процесі організації та проведення мережевої розвідки інформаційно-телекомунікаційних систем (2013)
Чунарьова А. - Реалізація середовища аудиту та моніторингу сучасних інформаційно-комунікаційних систем та мереж (2013)
Василиу Е. - Скорость передачи информации в квантовом канале с деполяризацией при кодировании символов ортогональными квантовыми состояниями, Гулаков И., Зеневич А., Тимофеев А., Николаенко С. (2013)
Швець В. - Основні біометричні характеристики, сучасні системи та технології біометричної аутентифікації, Фесенко А. (2013)
Бабенко А. - Кіберзлочинність як чинник негативного впливу на криміногенну ситуацію у регіонах (2013)
Гнатюк С. - Кібертероризм: історія розвитку, сучасні тенденції та контрзаходи (2013)
Кравцов Г. - Криптографічна стійкість модифікації протоколу Діфі-Хелмана за допомогою інтеграла Ейлера ІІ роду (2013)
Астахова Л. - Кадровые уязвимости информационной безопасности организации: методика оценки (2013)
Вильский Г. - Паспорт информационной безопасности Бугско-Днепровско-Лиманского морского канала (2013)
Kalchenko O. I. - The study of complexation of 5,17-bis-(N-tolylimino-methyl)-25,27-dipropoxycalix, Cherenok S. O., Kalchenko V. I., Solovyov A. V., Gorbatchuk V. V. (2013)
Tkachenko O. V. - Synthesis and the antimicrobial activity of ethyl 5-methyl-2-(alkylthio)-4-oxo-3,4-dihydrothieno, Vlasov S. V., Kovalenko S. M., Zhuravel' I. O., Chernykh V. P. (2013)
Ukrainets I. V. - Synthesis and diuretic properties of N-aryl-6-hydroxy-2-methyl-4-oxo-2,4-dihydro-1H-pyrrolo, Golik M. Yu., Shemchuk O. L., Kravchenko V. M. (2013)
Братенко М. К. - Синтез нітрилів піразол-4-карбонових кислот термічною дегідратацією оксимів піразол-4-карбальдегідів, Панасенко Н. В., Вовк М. В. (2013)
Isaev S. G. - Reactivity of phenylanthranilic acids derivatives. XXIII. Synthesis and acid-base properties of 4,5-dymethoxy-N-(2’-carboxyphenyl)anthranilic acids, Sviechnikova O. M., Devyatkina A. O., Kostina T. A., Svyatska T. N. (2013)
Ukrainets I. V. - "Green" synthesis of ethyl 4-hydroxy-2-oxo1,2-dihydroquinoline-3-carboxylates, Gorokhova O. V., Andreeva X. V., Golik N. Yu. (2013)
Matviiuk T. V. - Carbon-carbon and carbon-heteroatom conjugate addition of n-substituted maleimides to 4H-1,2,4-triazol-3-thioles, 2-amino-1,3-thiazoles, 1H-imidazole and 2-phenylindolizine catalyzed by Lewis acids, Gorichko M. V., Lherbet C., Baltas M., Voitenko Z. V. (2013)
Яковенко І. Н. - Синтез і дослідження вазоактивних властивостей нових фосфорильованих пептидоміметиків, Лукашук О. І., Кондратюк К. М., Головченко О. В., Жирнов В. В., Броварець В. С. (2013)
Украинец И. В. - Строение и биологические свойства (4-гидрокси-1-метил-2-оксо-1,2-дигидрохинолин-3-ил)уксусной кислоты и ее сложных эфиров, Моспанова Е. В., Алексеева Т. В. (2013)
Потопник М. А. - Гетероциклізації на основі етил 1-арил-4-(бромацетил)-5-метил-1Н-піразол-3-карбоксилатів, Матійчук В. С., Обушак М. Д. (2013)
Девіняк О. Т. - Дослідження зв’язку між структурою 4-тіазолідинонів та їх протипухлинною активністю за допомогою багатовимірних адаптивних регресійних сплайнів, Лесик Р. Б. (2013)
Баглай Я. В. - Синтез 1-(триетилсиліл)-3-(4-(гетарил)феніл)-5-(триметилсиліл)пента-1,4-діїн-3-олів, Мараваль В., Войтенко З. В., Воловенко Ю. М., Шовен Р. (2013)
Колос Н. М. - Однореакторний синтез заміщених імідазолідин-2-онів за участю тіобарбітурової кислоти, арилгліоксалів та сечовин, Замігайло Л. Л., Чечина Н. В. (2013)
Толкачова Н. В. - Новий стероїдний глікозид суплідь Allium Cyrillii, Шашков О. С., Чирва В. Я. (2013)
Grytsenko K. - Optical Properties of Dye-Filled Polymer Films Deposited in Vacuum, Navozenko O., Kolomzarov Yu., Kryuchin A., Tolmachev O., Slominsky Yu., Kurdukov V., Ksianzou V., Schrader S. (2012)
Калиновский Я. А. - Изоморфизм коммутативных гиперкомплексных числовых систем и представления экспоненциальных функций в них, Синькова Т. В., Муратова М. О. (2012)
Ткаченко О. М. - Метод кластеризації на основі послідовного запуску k-середніх з обчисленням відстаней до активних центроїдів, Біліченко Н. О., Грійо-Тукало О. Ф., Дзісь О. В. (2012)
Бояринова Ю. Е. - Построение высокоразмерных изоморфных гиперкомплексных числовых систем, Городько Н. А. (2012)
Самохвалов Ю. Я. - Информационно-технологический подход к комплексному обоснованию требований к автоматизированным системам, Науменко Е. М., Бурба О. И. (2012)
Гофман Є. О. - Метод синтезу нейро-нечітких мереж із використанням дерев розв’язків, Субботін С. О., Олійник А. О. (2012)
Матов О. Я. - Криптозахист інформаційних об’єктів шляхом блокових перетворень із позиційної системи числення в систему лишкових класів, Василенко В. С., Василенко М. Ю. (2012)
Масол И. В. - Становление и перспективы развития производства компакт-дисков в Украине (2012)
Кулаков Ю. А. - Организация на основе теории игр многопутевой безопасной передачи информации, Лукашенко В. В., Коган А. В. (2012)
Циганок В. В. - Експериментальний аналіз технології експертного оцінювання , Качанов П. Т., Каденко С. В., Андрійчук О. В., Гоменюк Г. А. (2012)
Деминский П. В. - Влияние тепловых процессов в Si/AIIIBV RGB-матрицах светодиодов на реверсивное микропроцессорное управление освещением, Осинский В. И. (2012)
Романюк О. Н. - Спрощення процедури визначення векторів із використанням сферично-кутової інтерполяції, Обідник М. Д., Мельников О. М. (2012)
Цибульська Є. О. - Математичні моделі рухомих об’єктів (2012)
Антонов Є. Є. - Алгоритм розрахунку параметрів кільцевих фокусуючих мікропризмових структур (2012)
Ланде Д. В. - Методи підвищення живучості інформаційної складової корпоративних інформаційно-аналітичних систем підтримки прийняття рішень (2012)
Храмова І. О. - Адаптація розподілених інформаційних інфраструктур міжвідомчої взаємодії (2012)
Зубок В. Ю. - Практические аспекты моделирования изменений в топологии глобальных компьютерных сетей (2012)
Ковалев В. И. - Информационное обеспечение в процессно-ориентированной модели управления предприятиями (2012)
Брицкий А. И. - Применение полупроводниковых цифровых интерферометров в сверхплотной оптической записи информации и геофизических измерениях (2012)
Циганок В. В. - Елементи комбінаторного підходу при визначенні спектрального коефіцієнта узгодженості експертних парних порівнянь (2012)
Сироджа И. Б. - Многокритериальная оптимизация в интеллектуальных системах поддержки принятия решений, Куземин А. Я., Штукин М. В. (2012)
Каденко С. В. - Правила підвищення узгодженості індивідуальних експертних ранжирувань під час проведення групових експертиз (2012)
Крючин А. А. - Реєструвальні матеріали для лазерної термолітографії, Рубіш В. М., Костюкевич С. О., Мінько В. І., Шепелявий П. Є., Лисюк В. О., Костюкевич К. В., Сурмач М. А. (2012)
Косяк И. В. - Система записи оптических дисков высокой плотности (2012)
Власенко Н. В. - Анализ кортежей наиболее значимых соответствий между описаниями объектов в задачах метрического распознавания, Машталир В. П. (2012)
Калиновский Я. А. - Общий случай изоморфизма коммутативных гиперкомплексных числовых систем и представления экспоненциальных функций в них, Бояринова Ю. Е. (2012)
Субботин С. А. - Синтез диагностических моделей на основе нейро-нечетких сетей с высокими обобщающими свойствами (2012)
Додонов О. Г. - Методологічні аспекти створення корпоративних інформаційно-аналітичних систем підвищеної живучості, Кузнєцова М. Г., Горбачик О. С. (2012)
Кузьміних В. О. - Оцінка часу виконання типових задач проектів на підприємствах з функціональною організаційною структурою, Коваль О. В., Воронько М. П. (2012)
Iwaniak M. - Distributed Transactions Modeling with the Use of Petri Nets, Khadzhynov W. (2012)
Нечаєв О. О. - Відновлюваність зв’язків у безмасштабних мережах, Ланде Д. В. (2012)
Матов О. Я. - Криптозахист інформаційних об’єктів шляхом блокових перетворень із системи лишкових класів у позиційну систему числення, Василенко В. С., Василенко М. Ю. (2012)
Лобузін І. В. - Оцифрування історико-культурної спадщини: технологія та управління (2012)
Каденко С. В. - Удосконалена процедура зворотного зв’язку з експертом під час визначення пріоритетності критеріїв (2012)
Тимофеев В. Г. - Усовершенствованный метод синтеза автомата по его спецификации в языке L, Чеботарев А. Н. (2011)
Кнопов П. С. - О некоторых прикладных задачах марковских случайных процессов с локальным взаимодействием, Самосёнок А. С. (2011)
Белан Е. П. - Двумерные стационарные структуры в параболическом уравнении с отражением пространственных переменных (2011)
Михайлюк В. А. - К вопросу о существовании полиномиально приближенных схем для реоптимизации дискретных задач оптимизации (2011)
Сергиенко И. В. - Идентификация параметров задач термоупругости при нестационарном поле температур, Дейнека В. С. (2011)
Булавацкий В. М. - Неклассические дифференциальные модели динамики пространственно-временных консолидационных процессов, Скопецкий В. В. (2011)
Сергиенко И. В. - Правила симметрии в записи генетической информации в ДНК, Гупал А. М., Вагис А. А. (2011)
Емеличев В. А. - Постоптимальный анализ одной векторной минимаксной комбинаторной задачи, Коротков В. В., Кузьмин К. Г. (2011)
Бондарев Б. В. - Оценка неизвестного параметра в системах со слабым сигналом, Козырь С. М. (2011)
Лебедев Е. А. - О системах с повторными вызовами и переменной интенсивностью обслуживания, Пономарёв В. Д. (2011)
Царьков Е. Ф. - Устойчивость в импульсных системах с марковскими возмущениями в схеме усреднений. 3. Слабая сходимость решений импульсных систем, Ясинский В. К., Малык И. В. (2011)
Москальков М. Н. - О сходимости схемы метода конечных элементов для уравнения внутренних волн, Утебаев Д. (2011)
Денисенко П. Н. - Алгоритм регуляризации -метода Ланцоша и его реализация средствами алгебраического программирования (2011)
Алиев Т. А. - Алгоритмы определения коэффициента корреляции и взаимно корреляционной функции между полезным сигналом и помехой зашумленных технологических параметров, Гулиев Г. А., Пашаев Ф. Г., Садыгов А. Б. (2011)
Воронин А. Н. - Многокритериальная задача распределения ограниченных ресурсов (2011)
Бурдюк В. Я. - Пропозициональные логики доверия (2011)
Слободян С. О. - Оптимізація методики виділення та якісний аналіз ДНК польових рослин картоплі, Грицай Р. В., Олійник Т. М., Тимошенко І. П (2012)
Чередниченко Л. М. - Оцінка надземної частини рослин селекційного матеріалу картоплі за стійкістю проти альтернаріозу на природному інфекційному фоні (2012)
Вишневська О. В. - Ґрунтово-кліматичні умови вирощування, адаптивна здатність та потенційні властивості сортів селекції Інституту картоплярства, Верменко Ю. Я., Чернохатов Л. В., Войцешина Н. І., Столярчук Л. В., Коваль В. М. (2012)
Рудник-Іващенко О. І. - Перспективи сортовипробування картоплі в Україні (2012)
Рязанцев В. Б. - Регулювання біологічного спокою мінібульб оздоровленої картоплі за цілорічного їх виробництва в штучних умовах, Рязанцев М. В., Костюк І. І. (2012)
Колтунов В. А. - Вплив біопрепаратів на зміну структури нестандартної частини врожаю картоплі, вирощеної в умовах Карпат Львівської області, Данілкова Т. В., Бородай В. В (2012)
Лященко С. А. - Продуктивність та ураженість грибними хворобами бульб різних сортів картоплі за застосування мікробіологічного препарату КЛЕПС®, Methylobacterium SP. IMBG 290 та властивих сортам ендофітів, Верменко Ю. Я., Арданов П. Є., Козировська Н. О. (2012)
Петренко А. М. - Органічне землеробство у технологіях вирощування картоплі в умовах Полісся України, Шарапа М. Г., Купріянова Т. М., Войцешина Н. І., Кармазіна Л. Є. (2012)
Мороз І. Х. - Вплив ширини міжрядь на механічні пошкодження рослин і розташування бульб в гребені, Рожнятовський А. О., Завальнюк О. М. (2012)
Зеля А. Г. - Метод визначення стійкості картоплі до збудника раку Synchytrium endobioticum (schilb) perc. в умовах in vitro, Мельник А. Т., Зеля Г. В., Олійник Т. М. (2012)
Ільчук Р. В. - Економічна ефективність застосування агротехнічних заходів при вирощуванні картоплі, Ільчук В. В. (2012)
Василенко А. Л. - Перспективи розвитку галузі картоплярства в Україні (2012)
Амеліна С. М. - Інтелектуальна взаємодія майбутніх економістів: міжкультурний аспект (2013)
Давиденко А. А. - Можливості процесу навчання фізики для розвитку винахідницьких здібностей учнів (2013)
Завгородня Т. К. - Епістолярний жанр як засіб виховання особистості (2013)
Петрук В. А. - Результати дослідно-експериментальної перевірки впливу організаційно-педагогічних умов на адаптацію першокурсників до навчання в технічному ВНЗ, Лєсовий В. Ю. (2013)
Петрук В. А. - До питання адаптації першокурсників у ВНЗ, Ляховченко Н. В. (2013)
Стрілець С. І. - Технічне оснащення в сучасній вищій школі (електронні засоби навчання) (2013)
Тверезовська Н. Т. - Експертна оцінка комп’ютерного середовища (2013)
Білан А. М. - Експериментальна перевірка ефективності використання інтерактивно-проблемного підходу до вивчення електронного обладнання сучасних автомобілів (2013)
Блозва А. І. - Переосмислення традиційної парадигми навчання у сфері формування інформаційної грамотності особистості, Тарасюк В. А. (2013)
Бойко Т. В. - Здоров’язберігаючі технології і сучасна система освіти (2013)
Горбань Л. В. - Проект – як засіб профорієнтаційної роботи з безробітною молоддю (2013)
Горчинський С. В. - Наступність у контексті розвитку сучасної педагогічної освіти (2013)
Добридень А. В. - Стратегічні напрямки діяльності органів студентського самоврядування у вищій школі (2013)
Єрмак С. М. - Система рейтингового оцінювання науково-педагогічної діяльності викладачів, Дрижак В. В. (2013)
Жданова Н. С. - Лінгвістичні основи формування професійно орієнтованої міжкультурної комунікативної компетенції (2013)
Ібрагімова А. Р. - Розробка методики констатувального експерименту щодо формування у розумово відсталих школярів умінь користуватися наочними засобами в практичній діяльності (2013)
Коваленко А. О. - Дослідження тенденцій професійних намірів учнів 5-11 класів (2013)
Коляда А. М. - Використання комп’ютерних навчальних програм із загальнотехнічних дисциплін для формування технічного мислення студентів (2013)
Король А. М. - Теоретичні аспекти поняття "графічний дизайн" (2013)
Кузьменко Ю. В. - Вплив процесу модернізації освіти України на розвиток людського капіталу (2013)
Люлька В. С. - Методологічні основи дослідження професійної підготовки магістрів (2013)
Малишко О. В. - Школа педагогічної майстерності як засіб становлення сучасного вчителя, Федорович А. А. (2013)
Миколаєнко А. Є. - Сутність поняття в психолого-педагогічній літературі (2013)
Носовець Н. М. - Теоретичні основи педагогічної акмеології в підготовці майбутнього вчителя (2013)
Опанасенко В. П. - Дослідницький підхід у системі аудиторних занять (2013)
Подковко Х. В. - Становлення національної системи кваліфікацій: реалії та перспективи (2013)
Рудницьких О. - Формування професійної компетентності викладача в умовах неформальної освіти (2013)
Самусь Т. В. - Теоретичні підходи до проблеми формування здоров’язбережувальних компетенцій у студентів ВНЗ (2013)
Тарнавська Т. В. - Сутність інформаційних технологій в освіті (2013)
Тверезовська Н. Т. - Дидактичні аспекти модернізації засобів навчання в умовах інформатизації освіти, Балалаєва О. Ю. (2013)
Тверезовська Н. Т. - Використання інформаційнно-управляючих систем у вищих навчальних закладах, Борисюк О. Б. (2013)
Трунова О. В. - Застосування методу сааті при прийнятті управлінських рішень (2013)
Федоренко О. М. - Особливості компонентного складу змісту навчання іншомовного професійно-спрямованого спілкування (2013)
Хом’юк І. В. - Етапи формування професійної мобільності майбутніх інженерів, Хом’юк В. В. (2013)
Чубко О. П. - Інноваційні технології навчання в контексті педагогічної підготовки майбутнього вчителя (2013)
Шеховцева А. М. - Розробка і використання професійної інформації з елементами реклами у профорієнтаційній діяльності вищого педагогічного навчального закладу, Видра О. Г. (2013)
Ярощук К. І. - Створення інформаційно-освітнього середовища як одна з педагогічних умов формування професійної етики майбутніх інженерів-педагогів (2013)
Артюх М. С. - Модель системи організаційно-педагогічної діяльності відділу освіти райдержадміністрації з розвитку професійної компетенції педагогічних кадрів (2013)
Белых С. И. - Формирование основ личностно ориентированного физического воспитания в высшей школе США (организационный и педагогический аспекты) (2013)
Борисенко І. В. - Про реформи змісту початкової освіти країн Європейського Союзу (2013)
Валентій Л. В. - Освітня діяльність Лесі Українки (2013)
Ващенко І. М. - Історичні аспекти зародження і розвитку волейболу (2013)
Власова О. Б. - Історичний аналіз впливу музичного мистецтва на розвиток, формування та становлення особистості (2013)
Гордійчук Є. С. - Організація професійної підготовки інженерів-електриків у вітчизняних та зарубіжних ВНЗ (2013)
Дорошенко Т. В. - Проблема музично-естетичного виховання учнів початкової школи в Україні (друга половина XX – початок XXI століття) як предмет історико-педагогічного дослідження (2013)
Есатова Е. Р. - Історичні передумови зародження та розвитку деонтології (2013)
Єршова Л. М. - Геокультурний підхід до вивчення етнонаціональних проблем формування виховного ідеалу України (ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Жданова В. Г. - Ретроспективний аналіз формування працеохоронних умінь і навичок в педагогічній теорії і практиці (2013)
Зброєва Н. Б. - Буддизм як релігійне підґрунтя виховання дітей в Японії (2013)
Кузьменко Н. М. - Науково-дослідна діяльність І. П. Львова (2013)
Лось О. В. - Особливості перекладу термінів в документах міжнародного права (2013)
Мачача Ю. М. - Особливості розвитку аграрної освіти в Україні (на прикладі жіночих і чоловічих сільськогосподарських шкіл (2013)
Невмержицька О. В. - Реалізація освітніх цінностей у навчально-виховному процесі радянської школи (20 – 30-ті рр. ХХ ст.) (2013)
Огієнко Д. П. - Трудова підготовка майбутніх учителів у Глухівському вчительському інституті (друга половина ХІХ–початок ХХ ст.) (2013)
Сидорко В. П. - Зародження землевпорядної науки (2013)
Солдатенко О. І. - Історичні витоки європейської школи підготовки гітаристів, започатковані у ХVІІІ - ХІХ століттях (2013)
Тверезовська Н. Т. - Роль здобутків Я. Л. Морено у формуванні підходів до аналізу соціальних інтернет-мереж, Гаріна С. М. (2013)
Третяк О. С. - Становлення соціальної роботи із засудженими в місцях позбавлення волі за кордоном, Чебоненко С. О. (2013)
Фокіна Н. В. - Зарубіжні освітні інновації в аспекті розвитку мобільності майбутніх учителів технологій (2013)
Щур Н. М. - Методи професійного навчання вчителя біології у США (2013)
Пригодій М. А. - Актуальні питання запровадження профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах (2013)
Тименко В. П. - Наступність формування базових понять з навчального предмета "Технології" в учнів початкової і основної школи (2013)
Багінська О. В. - До питання формування рухової функції школярів у процесі навчання фізичної культури (2013)
Бондар Н. О. - Оцінювання навчальних досягнень учнів з креслення (2013)
Вітченко А. М. - До проблеми збереження та зміцнення здоров’я дітей молодшого шкільного віку засобами дихальної гімнастики (2013)
Гаркуша С. В. - Компоненти професійної майстерності майбутніх учителів фізичної культури (2013)
Говоров Є. М. - Аналіз сучасних методів вирішення творчих задач на заняттях з технічної творчості учнів (2013)
Джевага Г. В. - Прояви творчості у процесі виконання учнями навчальних дослідницьких проектів (2013)
Дрозденко Н. М. - Формування інтересів учнів до професій побутового обслуговування як педагогічна проблема (2013)
Підгайна В. М. - Проблеми професійного самовизначення сучасних учнів старшої школи, Видра О. Г. (2013)
Радченко О. А. - Сучасні підходи до агровиробничої підготовки учнів на уроках технології (2013)
Рябченко В. Г. - Ефективність впровадження диференціації фізичних навантажень у дівчаток 7-8 років з різною тілобудовою в процесі фізкультурно-оздоровчих занять (2013)
Ситников О. П. - Розв’язання фізичних задач за допомогою функціональних математичних моделей для студентів інженерних спеціальностей (2013)
Турчина Л. А. - Профориентационная работа в учебно-воспитательном процессе общеобразовательной школы (2013)
Янко Н. О. - Текст як основа формування стилістичних умінь в учнів початкових класів (2013)
Грищенко С. В. - Навчання руховій активності студентів вищих навчальних закладів, хворих на дитячий церебральний параліч, Носко М. О. (2013)
Ткачук С. І. - Актуальні проблеми професійної підготовки вчителя трудового навчання у вищих педагогічних навчальних закладах (2013)
Торубара О. М. - Застосування новітніх інформаційних технологій в навчальному процесі вищих навчальних закладів (2013)
Бараненкова Н. А. - Навчання безперекладному читанню фахової літератури (2013)
Белан Т. Г. - Характеристика моделі професійної адаптації майбутніх учителів технологій у процесі педагогічної практики (2013)
Борисенко В. В. - Етапи формування професійно-мовленнєвих компетенцій студентів-економістів (2013)
Вихор В. Г. - Моделювання підготовки майбутніх учителів до управління навчальною діяльністю учнів (2013)
Гагіна Н. В. - Використання кооперативних структур для формування навичок і вмінь іншомовної комунікації (2013)
Голець В. В. - Методологія підготовки лекцій з соціології (2013)
Горчинська К. В. - Методика розвитку художньо-творчих здібностей майбутніх учителів технологій у процесі вивчення курсу "Композиція костюма" (2013)
Гречановська О. В. - Використання фольклорної української пісенної творчості у процесі викладання культурологічних дисциплін у технічних ВНЗ (2013)
Давиденко П. А. - Підготовка вчителя фізики та технологій до організації позаурочної діяльності учнів (2013)
Денисенко В. В. - Науково-дослідна робота – основа розвитку технічної творчості майбутніх вчителів технологій (2013)
Дрозденко В. М. - Психолого-педагогічні аспекти застосування інтерактивних технік для студентів вищих навчальних закладів (2013)
Єрмоленко А. О. - Використання сучасних педагогічних технологій у навчально-виховному процесі педагогічного університету за спеціальністю "Історія" (2013)
Киричок І. І. - До проблеми розвитку перцептивної техніки у майбутніх вчителів (2013)
Клімов О. М. - Обґрунтування системи педагогічних технологій формування інформаційної компетентності майбутніх учителів (2013)
Ковбаса Ю. М. - Шляхи подолання неуспішності учнів професійно-технічних навчальних закладів засобами інформаційно-комунікаційних технологій, Пупій Л. В. (2013)
Ковбаса Т. І. - Виховання колективізму в майбутніх кухарів в умовах професійно-технічного навчального закладу, Родько Ю. О. (2013)
Козерук Ю. В. - Порівняння основ формування рухових умінь і навичок в процесі фізичного виховання та трудової діяльності (2013)
Коломієць Н. В. - Компетентнісний підхід у вивченні та викладанні права: метод сократичного діалогу (2013)
Коньок М. М. - МІжпредметні зв’язки як фактор оптимізації процесу підготовки майбутніх вчителів технологій (2013)
Корогод Т. О. - Компетентнісний підхід до організації самостійної пізнавальної діяльності студентів немовних спеціальностей у процесі навчання іншомовного професійного спілкування (2013)
Кужельний А. В. - Проблема готовності студентів до саморозвитку у галузі професійної освіти (2013)
Лисенко Л. Л. - Актуалізація науково-дослідної роботи майбутніх учителів фізичної культури у формуванні здатності їх до креативно-інноваційної діяльності (2013)
Лопутько О. А. - Особливості поетапної організації самостійної роботи з іноземної мови у вищих навчальних закладах МВС України (2013)
Лучкевич В. В. - Організація самостійної роботи студентів у процесі навчання іноземної мови у вищій школі, Кемінь Г. М. (2013)
Мінько Н. П. - Технічні знання – ключовий компонент підготовки вчителя технологій (2013)
Макарова Г. Г. - Роль наукової бібліотеки у формуванні виховного потенціалу майбутнього вчителя як елемент його професійного розвитку (2013)
Неговський І. В. - Шляхи вдосконалення викладання технічних дисциплін у майбутніх учителів технологій в умовах гуманітарної спрямованості (2013)
Панченко В. І. - Застосування технології розвитку критичного мислення при викладанні "Історії України" (2013)
Пеньковець Д. В. - Формування професійно особистісних якостей у майбутніх вчителів фізичного виховання як психолого-педагогічна проблема (2013)
Пермінова В. А. - Визначення особливостей професійно-орієнтованої підготовки майбутніх бакалаврів права (2013)
Пискун О. М. - Активні методи навчання у фаховій підготовці майбутніх вчителів обслуговуючої праці (2013)
Повечера І. В. - Розробка системи навчальних завдань самостійної роботи з загальнотехнічних дисциплін (2013)
Полетай О. М. - Експериментальна перевірка ефективності впливу педагогічних умов та навчально-методичного комплексу на підготовку майбутніх учителів трудового навчання до роботи з технічно обдарованими дітьми (2013)
Пригодій А. В. - Компоненти практико-орієнтованої підготовки майбутніх учителів технологій (2013)
Проніков О. К. - Організація педагогічної практики майбутніх учителів фізичної культури на початку ХХІ століття (2013)
Ребенок В. М. - Особливості фахової підготовки майбутніх учителів (2013)
Скиданчук С. А. - Навчальний тренажер автоматичної системи управління судновими допоміжними котлоагрегатами (2013)
Скорко О. А. - Актуальність формування економічної компетентності майбутніх вчителів технологій (2013)
Стрілецька Н. М. - Розвиток практичного мислення студентів факультету початкового навчання у процесі вивчення дисципліни "Математика" (2013)
Тверезовська Н. Т. - Формування інформаційно-технологічних умінь як основа підготовки висококваліфікованих інженерів-технологів аграрного профілю, Мигович С. М. (2013)
Тверезовська Н. Т. - Методологічна основа формування екологічного світогляду майбутніх інженерів з охорони навколишнього середовища, Кишенко В. А. (2013)
Ткаченко С. В. - Психологічні чинники запобігання травматизму при вивченні курсу "Боротьба та методика її викладання" (2013)
Тур Г. І. - Впровадження моделі формування математичної культури майбутніх фахівців обліково-економічного профілю (2013)
Турчина І. С. - Використання інтерактивних методів навчання у процесі підготовки майбутніх учителів початкової школи (2013)
Ховрич М. О. - Методика використання мультимедіа при викладанні курсу "Електротехніка" (2013)
Хропата С. І. - Формування мовленнєво-комунікативних умінь студентів під час вивчення синтаксису складного речення (2013)
Чумак Ю. П. - Методичні аспекти підготовки майбутнього вчителя технологій до дослідницької діяльності (2013)
Шкворець О. В. - Особливості підготовки майбутніх учителів технологій до проектно-художньої діяльності (2013)
Благодаренко Г. Б. - Вплив левотироксину на функцію ендотелію у хворих ревматоїдним артритом із субклінічною гіпотиреоїдною дисфункцією, Єрмолаєва М. В. (2011)
Азаб Хусейн Ахмед - Пухлина лівої, повністю подвоєної, половини підковоподібної нирки, Аболмасов Є. І., Харченко В. В., Редька Э. А., Серьогін В. В. (2011)
Бабенко А. Д. - Концентрація циркулюючих імунних комплексів у хворих на хронічний гіпертрофічний гінгівіт (2011)
Баланцова Э. Л. - Клинические проявления сочетания хронического панкреатита и эрозивно-язвенных поражений гастродуоденальной зоны и функциональное состояние поджелудочной железы у больных с избыточной массой тела (2011)
Бардаченко Н. І. - Функціональний стан нирок, ендотелію судин, білковий спектр сечі у хворих на ішемічну хворобу серця під впливом ангіографічного дослідження судин (2011)
Белик И. А. - Гистологическое строение надпочечных желез интактных половозрелых крыс (2011)
Бєлоусова І. П. - Оцінка ефективності комбінованого застосування небівололу та івабрадину в терапії пацієнтів зі стабільною стенокардією напруги в поєднанні з хронічними обструктивними захворюваннями легень, Афоніна Т. В., Стеріоні І. В. (2011)
Березовська М. А. - Показники системи глутатіону у хворих на хронічний некалькульзний холецистит, сполучений зі стеатозом печінки та синдромом психоемоційного вигорання (2011)
Бибик Е. Ю. - Ультрамикроскопическая характеристика надпочечных желез крыс в период реадаптации после сочетанного воздействия экстремальной хронической гипертермии и физической нагрузки, Алиева А. А. (2011)
Бикова-Труедсон Н. І. - Вплив сучасного фітозасобу авеолу на рівень циркулюючих імунних комплексів та їх молекулярний склад при медичній реабілітації хворих з хронічним некалькульозним холециститом на тлі цукрового діабету 2-го типу (2011)
Бурда Н. Є. - Кількісне визначення фенольних сполук у траві та підземних органах Filipendula ulmaria (L.) Maxim, Журавель І. О., Кисличенко В. С., Дємьохін В. Б. (2011)
Волошина И. С. - Целесообразность применения пункционных биопсий под контролем УЗИ в диагностике заболеваний щитовидной железы, Яровая Э. А., Редька Э. А., Азаб Хусейн. (2011)
Воробьёва О. В. - Неиммунная водянка плода (клинический случай), Левченко Л. А., Маркосян К. А., Подоляка В. Л., Чуканова А. О., Подоляка Д. В., Горолевич С. Н., Шведкая Е. В. (2011)
Гаврілов В. О. - Пристрій із швидкорознімним з’єднанням для міжщелепного шинування хворих на переломи нижньої щелепи із сполученою черепно-мозковою травмою (2011)
Галкин А. Ю. - Фармакогностическое изучение и стандартизация корня лопуха большого, Котов А. Г. (2011)
Герболка-Ханик Н. Л. - Перспективи післядипломної адаптації чужоземних студентів фармацевтичного факультету, Горілик А. В., Ярко Н. Б. (2011)
Гонцарюк Д. О. - Інтенсивність пероксидного окиснення ліпідів та стан глутатіонової ланки протиоксидантного захисту у хворих на хронічний панкреатит за серцевої недостатності (2011)
Гончарук Л. М. - Морфологічні зміни слизової оболонки травного каналу при гастродуоденопатіях, спричинених нестероїдними протизапальними препаратами, у хворих на остеоартроз, Давиденко І. С., Федів О. І. (2011)
Григорович Г. О. - Динаміка показників ЕЕГ та клінічної картини посттравматичного стресового розладу при лікуванні антидепресантами групи СІЗЗС та гліцином, Крапивка Т. І. (2011)
Грицай А. А. - Пузырно-мочеточниковый рефлюкс у детей, Сергиенко Н. С., Литвинова Н.В., Антонов П.С., Борисова А.А., Кузьменко С.Ю. (2011)
Домар Н. А. - Вплив ліпіну на стан центральної нервової системи мишей після гострого загального охолодження, Штриголь С. Ю. (2011)
Дорофеева Н.А. - Некоторые особенности энергообеспечения деятельности сердца у предрасположенных к артериальной гипертензии (2011)
Дук В. В. - Морфологические особенности плазмоцитов слизистой оболочки желудка неполовозрелых крыс при тимэктомии (2011)
Дунаєв О. В. - Судово-медична оцінка випадків смертельньіх отруєнь наркотичними речовинами в Луганській області за 2005-2009 роках, Бєльченко В. Є. (2011)
Єлізарова Т. О. - Вплив поліоксидонію на концентрацію прозапальних цитокінів (IL-1β, TNFα) у сироватці крові хворих на неалкогольний стеатогепатит (2011)
Ершова И. Б. - Коррекция адаптационных возможностей у детей раннего возраста с перинатальным поражением нервной системы, Черкасова С. Н., Мочалова А. А. (2011)
Ибрагимов Д. И. - Восстановление разрыва вращающей манжеты с туберопластикой большого бугорка плечевой кости (2011)
Зєльоний І. І. - Вплив сучасного імуноактивного препарату імуномаксу на концентрацію циркулюючих імунних комплексів та їх молекулярний склад у сироватці крові хворих на рецидивуючу бешиху (2011)
Икрамов В. Б. - Вариационно-статистическая характеристика взаимоотношений верхней и нижней челюсти у взрослых людей (2011)
Казакова С. E. - Прогнозирование и лечение сосудистых расстройств, Бондарь Р. Б. (2011)
Кахановський Ф. М. - Можливості ідентифікації, кількісного визначення деяких міорелаксантів у біологічних матеріалах, Москаленко В. С. (2011)
Ковальська О. В. - Застосування спектральних методів в аналізі доксазозину, придатних для хіміко-токсикологічних досліджень, Маміна О. О. (2011)
Ковешніков В. Г. - Морфогенез внутрішніх чоловічих статевих органів в умовах помірної гіпертермії, Пастухова В. А. (2011)
Кононов В. М. - Вплив бонджигару на стан ліпопероксидації у хворих на хронічний некалькульозний холецистит, сполучений з ожирінням в ході медичної реабілітації (2011)
Кривецький В. В. - Магнітно-резонансна томографія в діагностиці та лікуванні гриж міжхребцевих дисків, Кривецька І. І. (2011)
Круглова О. В. - Вплив біфіформу на показники системи фагоцитуючих макрофагів у хворих з гострими кишковими інфекціями, викликаними умовно патогеними мікроорганізмами, Пересадін М. О., Декалюк І. В., Орнатська С. О. (2011)
Кузнєцова Л. В. - Вплив нуклеїнату на показники клітинної ланки імунітету у хворих з синдромом хронічної втоми на тлі хронічного безкам’яного холециститу, Фролов В. М., Пересадін М. О., Круглова О. В. (2011)
Кулаженко Е. В. - Динамический фиксатор для восстановления межберцового синдесмоза. (экспериментально – клиническое исследование), Варзарь С. А. (2011)
Малишкіна С. В. - Структурна організація кульшової западини при заміщенні головки стегнової кістки титановими імплантатами з різними покриттями, Нікольченко О. А., Бурлака В. В., Вирва О. Є. (2011)
Никонов А. Ю. - Изучение содержания химических элементов в образцах волос пациентов с проявлениями металлотоксикации стоматологическими ортопедическими конструкциями (2011)
Овчаренко М. О. - Використання індексу спроможності до прийняття конструктивних рішень в стресових ситуаціях для прогнозування розвитку адиктивної поведінки у підлітків, Сосін І. К., Вороніна Т. Г., Овчаренко Т. М. (2011)
Перепадя С. В. - Состояние барьерной функции эпителия тонкого и толстого кишечника у больных колоректальным раком и ее прогностическое значение (2011)
Пересадін М. О. - Аналіз клінічного перебігу бешихи в сучасних умовах, Антонова Л. П., Юган Я. Л. (2011)
Пересадин Н. А. - Медико-психологические и деонтологические параллели творческого наследия писателей-врачей А.П. Чехова и М.А. Булгакова, Фролов В. М. (2011)
Півоварова О. А. - Використання довготривалих контрацептивних засобів жінками, хворими на цукровий діабет 2 типу, Литкін Р. О., Кулікова Р., Дорошенко Т. В., Чхетія Т. О. (2011)
Победенная Г. П. - Епидемиологические аспекты симптомов ГЭРБ у лиц молодого возраста в промышленном регионе Донбасса, Зенин Н. Ф., Зенина Л. В., Ерохина Ю. А., Старостина Е. Ю., Железняков М. Д., Пасынкова Т. А. (2011)
Провизион А. Н. - Обоснование использования половых гормонов в патогенетической терапии больных простато-везикулитами, Провизион Л. Н., Кошляк А. П., Шведюк С. В., Шедания И. Е. (2011)
Рябоконь Е. Н. - Прооксидантно-антиоксидантный статус у больных пародонтитом на фоне гастро-дуоденальной патологии ассоциированной с инфекцией Н. pylori, Олейничук В. В. (2011)
Соколов А. С. - Эффективность церебропротекции у больных с цереброваскулярной патологией на догоспитальном этапе, Пархомчук Д. С., Вольный И. Ф., Пешков Ю. В., Поляков А. А. (2011)
Соколова Н. А. - Стан системи антиоксидантного захисту у хворих на стеатогепатит на тлі хронічного обструктивного захворювання легень пилової етіології (2011)
Соцька Я. А. - Вплив комбінації лаферобіону, поліоксидонію та препаратів есенціальних фосфоліпідів на показники метаболічного гомеостазу у хворих на хронічний вірусний гепатит С низького ступеня активності, поєднаний з хронічним некалькульозним холециститом (2011)
Стасів Т. Г. - Виготовлення та стандартизація біологічно активної добавки на основі котячої м'яти справжньої, Грицик А. Р. (2011)
Терьошин В. О. - Влияние циклоферона на показатели системы интерферона у больных, перенесших острый тонзиллит вирусно-бактериальной этиологии (2011)
Торопчин В. І. - Активність сироваткової лактатдегідрогенази (КФ1.1.1.27) та її ізоферментний спектр у хворих на неалкогольний стеатогепатит на тлі синдрому хронічної втоми (2011)
Трофименко О. М. - Вплив сучасного комбінованого фітозасобу інтеллану та артишоку екстракт Здоров´я на показники перекисного окислення ліпідів при медичній реабілітації хворих на стеатоз печінки, поєднаний з хронічним некалькульозним холециститом на тлі синдрому підвищеної стомленості (2011)
Труфанов Е. А. - Клинические соотношения между наличием вегетативных расстройств и тяжестью заболевания по двигательной части шкалы updrs у больных болезнью Паркинсона (2011)
Фролов В. М. - Клиническая эффективность препарата растительного происхождения файберлекса у больных ссиндромом раздраженного кишечника и наличием обстипации, Пересадин М. О., Круглова О. В., Санжаревская И. В. (2011)
Хомутянська Н. І. - Ефективність фітозасобу ентобану в лікуванні дітей та підлітків з гострими кишковими інфекціями бактерійного та вірусного походження, Сидорова В. С., Коломіна Т. Б., Клодченко С. С., Долгих Л. О., Постернак Т. І. (2011)
Христич Т. Н. - Некоторые этиопатогенетические моменты формирования хронического легочного сердца при хроническом обструктивном заболевании легких, Гонцарюк Д. О., Кушнир Л. Д., Телеки Я. М., Кендзерськая Т. Б., Притуляк О. В. (2011)
Чащева О. Г. - Вплив поліоксідонію на показники макрофагальної фагоцитуючої системи у підлітків, хворих на хронічний гнійний верхньощелепний синусит (2011)
Черепахина Л. П. - Дети, страдающие головной болью напряжения, в клинической практике педиатра (2011)
Черкасова В. С. - Герпетична інфекція: клініко-імунологічні та психосоматичні особливостi (2011)
Шаповалова І. О. - Вплив нуклеїнату на цитокіновий профіль крові хворих з хронічним токсичним гепатитом, поєднаним з хронічним некалькульозним холециститом на тлі ожиріння (2011)
Яворський Б. І. - Варіабельність 15 аутосомних мікросателітних локусів геномної ДНК у змішаній популяції мешканців Донецького регіону, Долгих І. Г. (2011)
Запорожан В. М. - Стан системи цитокінів при патології репродуктивної системи, Холодкова О. Л., Коваль М. Г., Кулєшова О. А. (2011)
Від редактора (2012)
Исмаилов С. И. - Метаболический синдром у мужчин репродуктивного возраста: структура нейроэндокринных нарушений, Урманова Ю. М., Набиева И. Ф. (2012)
Yllka Themeli - Диабетическая нефропатия и "немая" ишемия миокарда у больных с бессимптомным сахарным диабетом 2­го типа, Feçor Agaçi, Valbona Bajrami, Myftar Barbullushi, Alma Idrizi, Daniela Teferici, Lutfie Muka (2012)
Исмаилов С. И. - Поздние осложнения сахарного диабета у лиц, проживающих в Ташкентской области Республики Узбекистан, Бердыкулова Д. М. (2012)
Горшков И. П. - Клиническая эффективность Актовегина в коррекции оксидативного стресса при диабетической полинейропатии у больных сахарным диабетом 2­го типа с артериальной гипертензией, Золоедов В. И., Волынкина А. П. (2012)
Компания "Санофи­Авентис Украина" инициирует образовательную программу для специалистов — инструкторов школ самоконтроля сахарного диабета в Украине (2012)
Исмаилов С. И. - Результаты эпидемиологических исследований распространенности йододефицитных заболеваний в Бухарской области Республики Узбекистан, Нугманова Л. Б., Рашитов М. М., Азизов Б. А., Юлдашева Ф. З., Шеров У. Н. (2012)
Пашковська Н. В. - Захворювання щитоподібної залози і вагітність (2012)
Таращенко Ю. М. - Прогнозування віддалених результатів хіругічного лікування доброякісної вогнищевої патології щитоподібної залози, Янчій І. Р., Болгов М. Ю. (2012)
Исмаилов С. И. - Оценка качества жизни больных с папиллярным раком щитовидной железы в отдаленном периоде после лечения, Ходжаева Ф. С. (2012)
Симпозіум "Рак щитоподібної залози" (2012)
До ювілею Бориса Олексійовича Зелінського (1932–2001) (2012)
Світлій пам’яті професора Вадима Олексійовича Малижева (2012)
Кривонос Ю. Г. - Моделирование движений рук, мимики и артикуляции лица человека для синтеза и визуализации жестовой информации, Крак Ю. В. (2011)
Коваленко И. Н. - Оценка вклада немонотонных траекторий в отказ системы обслуживания на периоде занятости, Кузнецов И. Н. (2011)
Анисимов А. В. - Метод вычисления семантической близости-связности между словами естественного языка, Марченко А. А., Кисенко В. К. (2011)
Сергиенко И. В. - Идентификация параметров эллиптико-псевдопараболических распределенных систем, Дейнека В. С. (2011)
Згуровский М. З. - Системное согласование данных разной природы в мультидисциплинарных исследованиях, Болдак А. А. (2011)
Кунцевич А. В. - Синтез управления инвариантными множествами семейств линейных и нелинейных дискретных систем с ограниченными возмущениями, Кунцевич В. М. (2011)
Королюк В. С. - Асимптотика вектора состояния импульсных диффузионных систем запаздывающего типа с марковскими параметрами, Юрченко И. В., Ясинский В. К. (2011)
Jui-Hong Ch. - A signal regularity-based automated seizure prediction algorithm using long-term scalp EEG recordings, Deng-Shan Sh., Halford J. J., Kelly K. M., Kern R. T., Yang M. C. K., Jicong Zh., Sackellares J. Ch., Pardalos P. M. (2011)
Ильченко М. Е. - Разграничение и слияние уровней эталонной модели взаимодействия для информационно-телекоммуникационных систем, Мошинская А. В., Урывский Л. А. (2011)
Меликов А. З. - Многомерная модель Эрланга с рандомизированной стратегией доступа и ее применение в коммуникационных сетях, Пономаренко Л. А. (2011)
Задирака В. К. - Об использовании резервов оптимизации вычислений для улучшения качества вычисления интегралов от быстроосциллирующих функций, Мельникова С. С., Луц Л. В. (2011)
Ляшко C. И. - Экономичная модификация метода Корпелевич для монотонных задач о равновесии, Семенов В. В., Войтова Т. А. (2011)
Лаптин Ю. П. - Минимизация эмпирического риска и задачи построения линейных классификаторов, Журавлев Ю. И., Виноградов А. П. (2011)
Война А. А. - Асимптотическая оптимизация для стохастических моделей, построенных на основании сложного пуассоновского процесса (2011)
Андон Ф. И. - Программирование высокопроизводительных параллельных вычислений: формальные модели и графические ускорители, Дорошенко А. Е., Жереб К. А. (2011)
Голубенко А. Л. - Особенности рамы тележки грузового вагона и усталостная выносливость, Губачева Л. А., Андреев А. А., Мокроусов С. Д. (2013)
Андреев А. А. - О повышении эффективности газогенераторных автомобилей, Андреев С. А. (2013)
Буря О. І. - Структура та механічні властивості вуглепластиків на основі фенілону, армованих металовмісними вуглецевими волокнами, Сафонова А. М., Губачева Л. О. (2013)
Гринкевич К. Э. - Механические и трибологические характеристики газовыделения трубопроводных сталей как функция электролитического легирования водородом, Цирюльник А. Т., Роман Е., Невшупа Р. А. (2013)
Губачева Л. О. - Оценка экономической эффективности использования модернизированных вагонов-хопперов с электрическим оборудованием для саморазгрузки, Леонова С. А. (2013)
Губенко В. К. - Cитилогистика муниципального электротранспорта, Лямзин А. А., Хара М. В. (2013)
Гутаревич В. О. - Исследование извилистого движения тележек подвесной монорельсовой дороги (2013)
Даренский А. Н. - Oсобенности расчетов взаимодействия пути и подвижного состава в зоне рельсовых стыков при дискретном подрельсовом основании, Клименко А. В. (2013)
Иванов И. А. - Варианты оценки режимов процесса восстановления цельнокатаных колес, Потахов Д. А., Урушев С. В. (2013)
Ільчишин В. М. - Aналіз надійності буксових підшипників критих вагонів (2013)
Жилинков А. А. - Mоделирование режимов движения большегрузных автопоездов на перевозках металлопродукции (2013)
Майорова І. М. - Формування і функціонування транспортно-логістичних систем індустріального міста (2013)
Макарова И. В. - Управление рисками автосервисного предприятия с использованием системы поддержки принятия решений, Хабибуллин Р. Г., Буйвол П. А., Габсалихова Л. М. (2013)
Макарова И. В. - Возможности сценарного анализа при разработке стратегии перевода автомобильного транспорта на газомоторное топливо, Хабибуллин Р. Г., Валиев И. И. (2013)
Марінцева К. В. - Oрганізаційно-технологічні умови функціонування експрес-авіаперевізника (2013)
Маслак А. В. - Oсобенности функционирования промышленного железнодорожного транспорта в условиях роста динамики производственного процесса (2013)
Маслак А. В. - Oсновные принципы определения соотношения объёмов переработки вагонопотоков и вместимости путей станций металлургических предприятий, Кирицева Е. В., Парунакян В. Э. (2013)
Мурад М. А. - Cравнение использования различных режимов работы гибридного автомобиля, Aльали А. Ю., Альраджи Дж. А. (2013)
Николаенко И. В. - Oрганизационная структура городского центра консолидации грузопотоков (2013)
Парунакян В. Э. - Mоделирование процесса приёма и выгрузки массового сырья в транспортно-грузовом комплексе аглофабрики с учётом его динамики, Сизова Е. И. (2013)
Перевалова О. Б. - Bодород в техническом титане, Панин А. В., Кретова О. М. (2013)
Помазков М. В. - Прикладная проблема ситилогистики крупных металлургических предприятий (2013)
Попов В. А. - Mагнитоакустический мониторинг эскалаторов петербургского метрополитена, Коровина М. С., Щербаков А. В. (2013)
Савранский В. В. - Исследование поведения газовыделения в вакууме из шарикоподшипников при различных режимах работы, Невшупа Р. А. (2013)
Сулейманов И. Ф. - Oценка загрязнения атмосферного воздуха города автотранспортом и промышленными предприятиями на основании расчетных методов, Маврин Г. В., Макарова И. В. (2013)
Тартаковський Е. Д. - Mодель вибору енергетичних установок при модернізації локомотивів, Міхєєв С. О. (2013)
Туранов Х. Т. - Hекоторые проблемы размещения грузов на вагоне, Псеровская Е. Д. (2013)
Фалендиш А. П. - Перспективи впровадження централізованих систем змащення на маневрових тепловозах промислового транспорту, Сумцов А. Л., Трубіхін О. В., Білецький Ю. В. (2013)
Чебаков М. И. - Bзаимодействие тормозной колодки и железнодорожного колеса с учетом тепловыделения от трения, Ляпин А. А., Колесников И. В. (2013)
Чернов А. И. Рощупкин В. В. - Прецизионный метод исследования теплового расширения металлов и сплавов, Покрасин М. А. (2013)
Шабарова Э. В. - Логистическое обслуживание российского участка ЧКАДа (в агломерации Большой Сочи 2014-2030гг.) (2013)
Шабарова Э. В. - Логистика пассажирских перевозок в крупном городе и агломерации (2013)
Башков В. М. - Oсобенности энергических характеристик нагнетательных каналов систем охлаждения тяговых электрических машин тепловозов, Панфилов А. М. , Шенкман Г. Л. (2013)
Дядичев В. В. - Aнализ информационых систем создания расписания вузов, Колесников А. В., Гапонов А. В. (2013)
Мокроусов С. Д. - Cтратегия развития вагоностроения на ЧАО "НПЦ "ТРАСМАШ" до 2020 года, Анофриев А. Д., Найш Н. М., Макаров К. В. (2013)
Стоянов А. А. - Исследование уплотнения порошковой среды с использованием теории пластичности несжимаемого жестко-пластического тела (2013)
Тананко Дмитрий - К вопросу надежности на транспорте, Огден Даг, Губачева Л. А. (2013)
Щербаков В. П. - Bиготовлення сухаря фрикційного демпфера формування в закритому штампі (2013)
Баглюк Г. А. - Oсобенности формирования структуры при нагреве порошковой шихты системы TiH2-Mn-Si-Fe-C, Богачёва А. Г, Мамонова А. А., Тихонова И. Б. (2013)
Слободянюк М. Э. - Oценка времени прохождения грузопотока по транспортной сети, Нечаев Г. И. (2013)
Колодяжна Л. Г. - Перспективні напрямки вдосконалення взаємодії залізничного та водного транспорту (2013)
Шевченко Д. Ю. - Hаправления работ по усовершенствованию газогенераторных установок для промышленного транспорта (2013)
Крывый С. Л. - Конечные автоматы в информационных технологиях (2011)
Недашковский Н. А. - О решении одного класса нелинейных балансовых моделей межотраслевого эколого-экономического взаимодействия, Крошка Т. И. (2011)
Белан С. Н. - Специализированные клеточные структуры для контурного анализа изображений (2011)
Дейнека В. С. - Идентификация кинетических параметров массопереноса в составляющих многокомпонентных неоднородных нанопористых сред системы компетитивной диффузии, Петрик М. Р., Фрессард Ж. (2011)
Скопецкий В. В. - Приближение гладким интерполяционным сплайном, Малачивский П. С., Пизюр Я. В. (2011)
Смольяков Э. Р. - Поиск неизвестных законов движения на основе экстремальной теории размерностей (2011)
Ковальчук Л. В. - Анализ перемешивающих свойств операций модульного и побитового сложения, определенных на одном носителе, Сиренко О. А. (2011)
Кириченко Н. Ф. - Оптимизация параметров функциональных преобразований в системе классификации сигналов, Гавриленко С. А., Гавриленко А. С. (2011)
Баркалов А. А. - Преобразование кодов в композиционных микропрограммных устройствах управления, Титаренко Л. А. (2011)
Семейко Н. Г. - Смешанный эмпирический пуассоновский случайный процесс сферических сегментов (2011)
Майко Н. В. - Точность разностной схемы решения задачи на собственные значения для оператора Лапласа, Приказчиков В. Г., Рябичев В. Л. (2011)
Дунаев Б. Б. - Функция темпа роста ставки зарплаты от уровня безработицы (2011)
Касьянов П. О. - Многозначная динамика решений автономного дифференциально-операторного включения с псевдомонотонной нелинейностью (2011)
Михалевич В. М. - К параметрической задаче решения с денежными доходами (2011)
Романюк В. В. - Дискретная бесшумная дуэль с кососимметричной функцией выигрыша на единичном квадрате для моделей социально-экономических конкурентных процессов с конечным числом чистых стратегий (2011)
Мелащенко А. О. - Национальная система электронных цифровых подписей как открытая система, Перевозчикова О. Л. (2011)
Кнопов П. С. - О некоторых научных результатах Ю. М. Ермольева и его школы в области современной теории оптимизации, Сергиенко И. В. (2011)
Стоян Ю. Г. - Алгоритм декомпозиции геометрических объектов в 2D-задачах упаковки и раскроя, Гиль Н. И., Романова Т. Е., Злотник М. В. (2011)
Руденко О. Г. - Робастное обучение радиально-базисных сетей, Бессонов А. А. (2011)
Михайлюк В. А. - Подход к оценке сложности в среднем постоптимального анализа дискретных задач оптимизации (2011)
Елфимова Л. Д. - Новые быстрые гибридные алгоритмы умножения матриц (2011)
Шило В. П. - Решение задачи булева квадратичного программирования без ограничений методом глобального равновесного поиска, Шило О. В. (2011)
Булавацкий В. М. - Неклассическая математическая модель геоинформатики для решения задач динамики неравновесных неизотермических геофильтрационных полей (2011)
Фомин-Шаташвили А. А. - Об эквивалентности вероятностных мер, порожденных решениями нелинейных эволюционных дифференциальных уравнений в гильбертовом пространстве, возмущенных гауссовскими процессами. I, Фомина Т. А., Шаташвили А. Д. (2011)
Ротштейн А. П. - Нечетко-алгоритмический анализ надежности сложных систем (2011)
Емец О. А. - Прямой метод отсечений для задач комбинаторной оптимизации с дополнительными ограничениями, Емец Е. М., Олексийчук Ю. Ф. (2011)
Грищенко А. Е. - Об одном двуxшаговом алгоритме расщепления в задачах тепломассопереноса, Марцафей А. С. (2011)
Мартынюк Т. Б. - Мультиобработка массивов данных по разностным срезам, Хомюк В. В. (2011)
Шолохов А. В. - Об эллипсоидальной аппроксимации суммы двух эллипсоидов по минимуму объема (2011)
Лаврищева Е. М. - Теория и практика фабрик программных продуктов (2011)
Химич А. Н. - Алгоритмы параллельных вычислений для задач линейной алгебры с матрицами нерегулярной структуры, Попов А. В., Полянко В. В. (2011)
Тимченко Л. И. - Методы обучения параллельно-иерархической сети и их применение для распознавания образов, Мельников В. В., Кокряцкая Н. И. (2011)
Віват Г. І. - Власні назви як інформативні дескриптори історико-культурного розвитку суспільства (за творчістю Ігоря Калинця) (2012)
Оржицький І. О. - Дискусії про самобутність у перуанських літературних та політичних колах 20–30-х років ХХ ст. (2012)
Тарасенко К. В. - Шекспір у сучасному кіберпросторі: проекції та інтерпретації (2012)
Саплін Ю. Ю. - Ковзна шкала соціальної семантики слова (2012)
Fomenko E. - Fritz Senn: a jubilee of the outstanding swiss joycean and his half-century commitment to James Joyce (2012)
Джава Н. А. - Вплив англійських запозичень на словниковий склад німецької мови (2012)
Литвак С. Я. - Своеобразие грамматической семантики в языковой картине мира и проблемы перевода (2012)
Кирпиченко О. Е. - Генетичний розвиток найменувань інструментів, посуду та елементів інтер’єру (2012)
Цимбалюк Ю. В. - Латиномовні гасла академій та університетів, Глущенко Г. Б. (2012)
Fomenko E. - Mental architecture of translation: tips for students of translation (2012)
Швец Л. Г. - Письмо и письменная речь в обучении иностранным языкам (2012)
Пономаренко Л. Г. - Жанрова палітра політичної літератури, Зоська Я. В., Бессараб А. О. (2012)
Лященко А. В. - Функціонування реклами в соціокультурних умовах сучасного суспільства (2012)
Мантуло Н. Б. - Текст і дискурс у комунікаціях Паблік Рилейшнз (2012)
Чабаненко М. В. - Комп’ютерна інфографіка та інші способи компресії інформації в інтернеті (2012)
Ковпак В. А. - Український еміграційний медіадискурс: структурний підхід до комунікативної ефективності (2012)
Шевченко О. О. - Реабілітаційні соціально-комунікаційні технології подолання кризових ситуацій у закладах нічної клубної культури (2012)
Полєжаєв Ю. Г. - Розвиток просвітницької тревел-журналістики в україні (середина ХІХ – початок ХХ століття) (2012)
Безчотнікова С. В. - Корпоративна соціальна відповідальність: соціально-комунікаційний та економічний аспекти (2012)
Бутиріна М. В. - До проблеми формування посттрадиційної ідентичності людини: соціально-комунікаційний аспект (2012)
Бахметьєва А. М. - Сучасні тенденції у плануванні медіарилейшнз ПР-службами українських ВНЗ (2012)
Синеокий О. В. - Иcточники восточноевропейской музыкальной звукозаписи в исторической ретроспективе системы информационно-коммуникативных взаимодействий (2012)
Маринчак Н. В. - Зарубіжний анімалістичний телевізійний продукт в телеефірі України: проблемно-тематичний та функціональний аспекти (2012)
Хотюн Л. В. - Зародження та еволюція "часопису новин” у незалежній Україні (2012)
Драчова О. П. - Засоби поліфонічної текстуальної організації документального фільму О. Фетисової "Вероніка і саксофон (2012)
Швець В. М. - Преса національних меншин України як чинник етнічної консолідації (на прикладі газети кримських болгар "Извор”) (2012)
Зелінська Н. В. - Мантуло Н.Б. Паблік Рилейшнз: текст і комунікація : монографiя / Н.Б. Мантуло. – Запорiжжя : Класичний приватний унiверситет, 2012. – 272 с. (2012)
Фоменко Е. Г. - Хомутова Т.Н. Научный текст: интегральный подход : монография /Т.Н. Хомутова. – Челябинск : ЮУРГУ, 2010. – 333 с. (2012)
Фоменко Е. Г. - Лингвистика в контексте культуры : V Международная научно-практическая конференция, 28–30 ноября 2012 г., г. Челябинск (2012)
Амосов О. Ю. - Роль Державного казначейства України в системі державного фінансового контролю, Іванова Т. П. (2011)
Дзюндзюк В. Б. - Віртуальні співтовариства: потенційна загроза для національної безпеки (2011)
Мельниченко О. А. - Інноваційно-інвестиційна модель розвитку національної економіки: соціально-економічні та державно-управлінські аспекти (2011)
Єльчанінов Д. Б. - Системний аналіз в державному управлінні (2011)
Дробязко А. М. - Теоретичні засади формування управлінських рішень (2011)
Луценко С. М. - Пріоритетні напрямки розвитку інформаційного забезпечення органів влади (2011)
Герасіна Л. М. - Інститут публічної влади у модерному та постмодерному науковому вимірі (2011)
Голубь В. В. - Соціальна модернізація в контексті реформ перехідних суспільств (2011)
Петровський П. М. - Гуманітаризм як теоретико-методологічна основа подолання радянського тоталітаризму (2011)
Домбровська С. М. - Вдосконалення вищої освіти України як одна з прерогатив держави (2011)
Коваленко М. М. - Стратегія подолання негативних наслідків глобалізації для банківської системи України (2011)
Поступна О. В. - Гомогенний регіон як тип територіальної структури (2011)
Ляшевська О. І. - Інформаційний механізм забезпечення розрахунків валового регіонального продукту (2011)
Шуригіна Н. Ю. - Оптимізація інвестиційної діяльності страхової компанії в умовах фінансової кризи (2011)
Нестругіна І. М. - Організаційно-правовий механізм державного фінансового контролю у сфері державних закупівель (2011)
Крутій О. М. - Регіональний "трикутник взаємодії" в системі підготовки кадрів публічного управління (2011)
Золотарьов В. Ф. - Ефективність державного управління кадровими процесами в місцевих органах влади очима посадовців (2011)
Бабаєв В. Ю. - Напрямки вдосконалення механізму конкурсного відбору на посади державної служби, Петренко А. М. (2011)
Ворона П. В. - Забезпечення ефективного управління регіоном на основі кадрової антикризової політики (2011)
Синицина Н. Г. - Світова практика управління людськими ресурсами та актуальні проблеми інституту державної служби в Україні (2011)
Щегорцова В. М. - Підходи до оцінки ефективності мотиваційних заходів в органах виконавчої влади України (2011)
Білоконь М. В. - Якість освіти в контексті підготовки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (2011)
Кузнецов А. О. - Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування: теоретичний аспект (2011)
Молодченко Т. Г. - Сталий розвиток місцевого самоврядування в контексті податкової реформи в Україні (2011)
Мінаєва Г. М. - Удосконалення форм і методів проведення внутрішніх аудитів системи якості в органах місцевого самоврядування (2011)
Фоміцька Н. В. - Причини для зміни адміністративно-територіального устрою України (2011)
Підкуйко О. О. - Формування моделі розвитку територіальної громади на основі сучасних підходів: теоретичні та практичні аспекти (2011)
Дегтярьова І. О. - Механізми управління конкурентоспроможністю регіону: сутність та місце у системі механізмів управління державою (2011)
Тупіцин В. М. - Регламент місцевої ради як організаційна основа діяльності колегіального органу місцевого самоврядування (2011)
Дробот І. О. - Вплив міжнародних мисливських організацій на нормативно-правове регулювання мисливства в Галичині: історичний аспект, Проців О. Р. (2011)
Мартиненко В. М. - Формування суддівського корпусу в Україні: проблеми та напрями вдосконалення (2011)
Гончаренко М. В. - Нормативно-правове забезпечення управління суспільними фінансами: роль національних кодексів (2011)
Туркіна І. Є. - Судова влада як соціальний феномен (2011)
Бондаренко А. І. - Напрями вдосконалення координації діяльності органів державного фінансового контролю (2011)
Васильєв А. О. - Еволюція нормативно-правової бази державної молодіжної політики незалежної України (2011)
Собченко В. В. - Щодо особливостей реалізації конституційного права на працю (2011)
Поліщук І. О. - Інститут політичної опозиції за умов транзитивного державного режиму в Україні (2011)
Дунаєв І. В. - Оцінка інвестиційного клімату російсько-українського прикордоння (2011)
Жадан О. В. - Порівняльний аналіз світових моделей соціально-трудових відносин (2011)
Левченко Н. М. - Принципи державного регулювання розвитку АПК в умовах інтеграції до європейського простору (2011)
Монастирний В. М. - Державне регулювання діяльності єврорегіонів як учасників міжрегіонального співробітництва (2011)
Сітнікова Н. С. - Сучасний стан фінансування Олімпійського руху в Україні (2011)
Чорномаз В. Ц. - Удосконалення державної політики щодо надання первинної медико-санітарної допомоги: світовий досвід, Піроженко Н. В. (2011)
Перебейнос О. М. - Демографічна безпека та загрози демографічного розвитку: державно-управлінський аспект (2011)
Приходько Р. В. - Надзвичайна ситуація: поняття, зміст, характеристика (2011)
Дорош Т. Л. - Музична освіта як важлива складова культурної політики (2011)
Холодок В. Д. - Державне управління охороною культурної спадщини в Україні: стан і перспективи розвитку (2011)
Шкодовский Ю. М. - Екологічна реабілітація урбаністичного середовища як механізм державного регулювання розвитку територій (2011)
Батраченко І. Г. - Соціально-психологічні аспекти формування та реалізації державної політики розвитку інформаційного суспільства в Україні, Прокопенко Л. Л. (2011)
Філіпенко В. А. - Результати хірургічного лікування асептичного некрозу головки стегнової кістки, Олініченко Г. Д., Мітелєва З. М., Полєтаєва Н. Ю. (2013)
Головаха М. Л. - Отдаленные результаты высокой корригирующей остеотомии большеберцовой кости при гонартрозе, Орлянский В. (2013)
Азизов М. Ж. - Наш опыт эндопротезирования при переломах и ложных суставах шейки бедренной кости у больных пожилого и старческого возраста., Усмонов Ф. М., Ступина Н. В., Каримов Х. М., Мирзаев Ш. Х. (2013)
Головаха М. Л. - Сравнительный анализ отдаленных результатов высокой корригирующей остеотомии большеберцовой кости и монокондиллярного эндопротезирования коленного сустава при медиальном гонартрозе, Шишка И. В., Банит О. В., Бабич Ю. А., Твердовский А. О., Забелин И. Н., Красноперов С. Н., Орлянский В. (2013)
Денесюк М. І. - Наш досвід лікування дистрофічної варусної деформації шийки стегнової кістки у дітей, Панчишин В. Ф. (2013)
Ковалько М. Т. - Методика оцінки геометричних параметрів нижніх кінцівок хворих на деформівний артроз за допомогою комп’ютерної оптичної системи під час ортезування, Качер В. С., Гадяцький О. В., Роман Л. К., Василенко І. М., Бобошко Р. О. (2013)
Безсмертний Ю. О. - Метаболічний стан кісткової тканини у хворих з несправжніми суглобами довгих кісток на фоні гіпергомоцистеїнемії та асоційованих порушень (2013)
Попсуйшапка А. К. - Частота несращения и замедленного сращения отломков при изолированных диафизарных переломах длинных костей конечностей, Ужигова О. Е., Литвишко В. А. (2013)
Карпінська О. Д. - Аналіз довжини кроків у хворих з ушкодженнями надп’ятково-гомілкового суглоба, Демчук Р. М., Фіщенко В. О., Карпінський М. Ю. (2013)
Дондорєва І. С. - Функціональний метод лікування трофічних виразок стопи та її кукси., Бобошко Р. О., Зайцев М. В., Пономарьова Г. В., Шевченко Є. В. (2013)
Голка Т. Г. - Діагностична цінність полімеразної ланцюгової реакції у ранній діагностиці кістково-суглобового туберкульозу (експериментальне дослідження) (2013)
Григоровський В. В. - Гістопатологія та морфометричні показники стану тканин кистьового суглоба у разі ішемічного остеонекрозу півмісяцевої кістки зап’ястка (хвороба Кінбека), Страфун С. С., Тимошенко С. В. (2013)
Гайко О. Г. - Електроміографічна діагностика ішемічного ураження м’язів кінцівок., Долгополов О. В., Страфун С. С. (2013)
Корж Н. А. - Альфакальцидол в регенерации кости., Дедух Н. В., Горидова Л. Д., Побел Е. А., Романенко К. К., Долуда Я. А. (2013)
Салєєва А. Д. - Класифікація і номенклатура ортезів на кінцівки та хребет, Кудрявцева Т. Є., Карпенко К. Я., Чернишов О. Д. (2013)
Пивоваров В. В. - Ортез на нижнюю конечность при нестабильности коленного сустава в фазе опоры, Баев П. А., Ватолинский Л. Е., Бобошко Р. А. (2013)
Хомяков В. Н. - Анализ инвалидности вследствие травм верхних конечностей в Украине за 2011 год. (2013)
Салєєва А. Д. - Методичні аспекти біомеханічної оцінки реабілітації хворих з патологією опорно-рухової системи, Качер В. С., Гадяцький О. В., Ковалько М. Т., Роман Л. К., Василенко І. М. (2013)
Делевский Ю. П. - Обоснование нового представления о группах крови системы AB0 на основе комплекса лабораторных исследований, выполненных в институте имени М. И. Ситенко (2013)
Корж Н. А. - Стронция ранелат: механизм действия на кость, профилактика и лечение переломов (обзор литературы)., Дедух Н. В., Побел Е. А. (2013)
Голка Г. Г. - Особенности хирургического лечения при нарушении репаративного остеогенеза эпифизарной и метадиафизарной зон дистального отдела бедренной и проксимального большеберцовой костей (обзор литературы), Белостоцкий А. И., Фадеев О. Г. (2013)
Чернышева И. Н. - Особенности нарушения двигательной активности детей при прогрессирующих нейромышечных заболеваниях (обзор литературы)., Шевченко С. Д. (2013)
Хроника (2013)
Отчеты (2013)
Дисертаційні роботи, які у 2012 р. прилюдно захищені у спеціалізованих вчених радах на здобуття наукового ступеня за спеціальністю "травматологія та ортопедія" (Харків, Донецьк, Київ) (2013)
Информация о проведении съездов, конгрессов, симпозиумов (2013)
Информация для авторов (2013)
Брицун В. М. - Структурні особливості та антибактеріальна активність 2­арил­, алкіл­, гетарил­, N­заміщених і N’, N”­дизаміщених бензімідазолів, Вринчану Н. О. (2013)
Гончар-­Чердакли Л. Г. - Доминантное лево­правополушарное действие антиконвульсантов в условиях распространяющейся калиевой депрессии полушарий головного мозга белых мышей (2013)
Лук’янчук В. Д. - Антирадикальний захист головного мозку сполукою ВІТАГЕРМ­3 за умов гіпоксичного пошкодження, Шеболдова К. О. (2013)
Пругло Є. С. - Анксіолітична активність солей 2­((5­((1,3­диметил­2,6­діоксо­2,3­дигідро­1Н­пурин­7(6Н)­іл)метил­4­R­4Н­1,2,4­тріазол­3­іл)тіо)ацетатних кислот, Гоцуля А. С., Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2013)
Семененко Н. О. - Вплив натрієвої солі 4­(2­оксо­3­метил­2Н­(1,2,4) тріазино (2,3­с)хіназолін­6­іл)бутанової кислоти (сполуки DSK­38) на вуглеводно­енергетичний обмін у мозку щурів за умов гострого порушення мозкового кровообігу, Степанюк Г. І., Марчук О. В., Семененко А. І., Воскобойнік О. Ю., Коваленко С. І. (2013)
Борщов С. П. - Експериментальне дослідження безпечності інтратекального застосування Меропенему з Дексаметазоном, Фільчаков І. В., Сініцин П. В., Серединська Н. М. (2013)
Жилюк В. І. - Вплив гіпоглікемічних, антиоксидантних та антиагрегантних засобів на антиамнестичні властивості пірацетаму за умов алоксанового діабету в щурів (2013)
Опанасенко Г. В. - Вплив Актовегіну на кисневий режим і місцевий кровообіг у тканинах пародонта за іммобілізаційного стрессу, Бакуновський О. М., Носар В. І., Розова К. В., Французова С. Б., Маньковська І. М. (2013)
Почелова О. В. - Характеристика актопротекторної дії похідних (3­R­оксо­2Н(1,2,4)­ тріазино(2,2с)­хіназолін­6­іл) карбонових кислот за різних температурних режимів, Степанюк Г. І., Денисюк О. М., Чорноіван Н. Г. (2013)
Резніков О. Г. - Наночастинки золота виявляють протипухлинну активність у гетеротрансплантатах андрогензалежного раку передміхурової залози людини, Полякова Л. І., Усатенко О. В., Чайковська Л. В., Сачинська О. В. (2013)
Семенченко О. М. - Дослідження якісного складу антоціанів суцвіть рослин роду Salvia L., Цуркан О. О., Корабльова О. А., Бурмака О. В. (2013)
Тимченко О. В. - Порівняльне фармакологічне дослідження кеторолаку при інтраназальному та внутрішньом’язовому введенні щурам, Чайка Л. О., Ляпунов М. О., Лібіна В. В., Андріанова Т. В. (2013)
Антоненко П. Б. - Концентрація рифампіцину у хворих на туберкульоз з різним генотипом ізоензиму цитохрому Р­450 2С9, Кресюн В. Й. (2013)
Кашуба О. В. - Побічні реакції, спричинені лікарськими засобами: термінологія та класифікація, механізми розвитку і клінічні прояви (2013)
Матвеев А. В. - Побочные реакции системных нестероидных противовоспалительных средств в АР Крым в 2011, 2012 годах и первом квартале 2013 года (2013)
Дорошенко О. М. - Вплив метилового ефіру метакрилової кислоти на резистентність капілярів слизової оболонки порожнини рота щурів (2013)
За сторінками журналу "WHO Pharmaceuticals Newsletter" (2013)
Content (2013)
Автухов К. А. - Законодавча ініціатива змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо забезпечення права засуджених на медичну допомогу (2013)
Баркова С. П. - Щодо поняття "транспортні засоби" (2013)
Барьяк А. С. - Щодо типології правових актів (2013)
Басова А. В. - Поняття договору з охорони фізичних осіб (2013)
Батигіна О. М. - Правове регулювання системи інформаційного забезпечення діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції (2013)
Батожська О. В. - Способи фіксації волевиявлення сторін при укладенні договору зберігання автотранспортних засобів (2013)
Бек У. П. - Юридична природа норм, що регулюють охорону праці (2013)
Бєлік І. Б. - Міжнародно-правовий досвід оподаткування електронної комерції (2013)
Богатирьова О. І. - Правовий аналіз деяких питань Указу Президента України "Про Концепцію державної політики у сфері реформування державної кримінально-виконавчої служби України" (2013)
Борко А. Л. - Адміністративно-правові засади організації та функціонування Конституційного Суду України (2013)
Бородий Я. В. - Пути усовершенствования административно-правового регулирования в отрасли жилищных прав граждан и жилищно-коммунального хозяйства Украины (2013)
Бурило Ю. П. - Прямі засоби державного регулювання в інформаційному секторі економіки (2013)
Бурмака Є. А. - Проблемні питання процесу правової соціалізації в контексті сучасного стану реалізації верховенства права в Україні (2013)
Віхляєв М. Ю. - Участь громадських об’єднань у правотворчій діяльності як суб’єктів адміністративного права, які наділені активною адміністративною правосуб’єктністю (2013)
Головін Д. В. - Критерій резиденства як підстава усунення подвійного оподаткування (на прикладі законодавства України і Республіки Казахстан) (2013)
Горьковой В. В. - Поняття відомчого контролю в ДАІ України (2013)
Давиденко С. В. - Особливості процесуального положення потерпілого в судовому розгляді за ч.3 ст.349 КПК України (2013)
Даньшин М. В. - Окремі методичні та психологічні аспекти викладання криміналістики (2013)
Другова В. А. - Позов про визнання права власності як засіб захисту майнових прав осіб, які не досягли повноліття (2013)
Дручек О. М. - Поняття адміністративно-правового забезпечення прав, свобод та інтересів дитини органами внутрішніх справ України (2013)
Єна Р. О. - Щодо визначення поняття "фінансово-правова санкція" (2013)
Єні О. В. - Деякі аспекти кримінального провадження у формі приватного обвинувачення (2013)
Завальний В. М. - Електронна торгівля: проблеми законодавчого забезпечення (2013)
Запара С. І. - Укладення та виконання колективних угод як фактор розвитку соціально-трудових та економічних відносин: українсько-шведський досвід (2013)
Змерзлый Б. В. - Особенности становления и развития таможенных учреждений на Кавказе и Закавказье в первой половине ХІХ в., Таран П. Е. (2013)
Іншин М. І. - Особливості правового регулювання державної служби в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи розвитку (2013)
Кавун С. М. - До проблеми профілактичної (попереджувальної) роботи підрозділів кримінальної міліції (2013)
Кагановська Т. Є. - Сучасні механізми правового регулювання кадрового ресурсу державного управління (2013)
Калашник О. М. - Види прогалин у цивільному процесуальному праві (2013)
Калмиков Д. О. - Санкції статті 299 Кримінального кодексу України: сучасний стан і перспективи вдосконалення (2013)
Карелін В. В. - Дотримання принципу раціонального застосування примусових заходів і стимулювання правослухняної поведінки при застосовуванні до засуджених заходів стягнення і заохочення (2013)
Коверзнев В. О. - Розмежування юрисдикції адміністративних і господарських судів України: проблеми теорії та практики (2013)
Комзюк А. Т. - Місце органів прокуратури України в сучасній системі гілок влади (2013)
Комзюк В. Т. - Поняття та загальна характеристика взаємодії митних органів з податковими та прикордонними органами (2013)
Кондратенко Н. М. - Особливості розвитку правовідносин у сфері захисту персональних даних: історико-джерелознавчий аспект (2013)
Корнієнко В. М. - Деякі питання правового регулювання аграрного ринку України (2013)
Крайник Г. С. - Новели антикорупційного законодавства України, Крайник C. C. (2013)
Кузьмич І. І. - Поняття та особливості військових документів (2013)
Курило М. П. - Щодо визначення об’єкта правовідносин у різних галузях процесуального права (2013)
Кучерява Ю. О. - Боротьба з наркозлочинністю у контексті змін ст. 310 Кримінального кодексу України (2013)
Лантинов Я. А. - К вопросу о целесообразности применения диалектического метода в уголовно-правовых исследованиях (2013)
Левченко Д. В. - Загальнотеоретичні аспекти гарантування законних інтересів (2013)
Літвінова О. В. - Окремі питання здійснення державного контролю у сфері страхової діяльності (2013)
Логвиненко М. І. - Органи управління в судовій системі України: потреба подальшого реформування, Лебедь О. В. (2013)
Лукашев О. А. - Юридичні ознаки фінансово-правової галузі (2013)
Луцович В. П. - Еволюція інституту письмових доказів на українських землях у польсько-литовський період (2013)
Любімова С. Ю. - Щодо визначення поняття "реєстраційні провадження у сфері господарської діяльності" (2013)
Лясковець А. В. - Дефініції "юридичні норми" та "юридичні відносини" в науковому спадку Ф. В. Тарановського (2013)
Макушев П. В. - Персональні дані як елемент системи інформаційного забезпечення державної виконавчої служби України (2013)
Малін О. Л. - Питання адміністративної відповідальності членів колегіальних органів за порушення антикорупційного законодавства (2013)
Маренич В. М. - Паблик рилейшнз в управлении высшим учебным заведением: проблемы методологии (2013)
Маркін В. І. - Основний безпосередній об’єкт складу злочину, передбаченого ст.181 "Посягання на здоров’я людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів" КК України (2013)
Мирошниченко Ю. М. - Проблеми інформаційного забезпечення організаційно-тактичної діяльності судді в нових процесуальних умовах (2013)
Михайлов В. В. - Спеціальні критерії класифікації податків і зборів, що входять до податкової системи України (2013)
Мірошниченко О. А. - Право власності в розумінні Європейського суду з прав людини (загальна характеристика) (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського