Могілей І. - Міфопоетичні параметри "магічного реалізму" у творчості американських письменників-романтиків ХІХ століття (2013)
Дуркалевич В. - Топос дому в "Атлантиді" Анджея Хцюка (2013)
Андрійчук Н. - Текстуальні засоби реалізації сюжетного зміщення в британських детективних оповіданнях (на матеріалі новели Г. К. Честертона "Злочин комуніста") (2013)
Кошова І. - "За словом колір"…Кольорові образи творів Миколи Гоголя (2013)
Вертипорох О. - Психоаналітична інтерпретація: методика і практика (на матеріалі оповідання Володимира Даниленка "Солом’яний пан") (2013)
Жаркова Р. - Перед дзеркалом свого письма: саморепрезентація жінки в українській прозі fin de siecle (експозиція проблеми) (2013)
Галушка Н. - Мелодрама "Зів’ялі квіти викидають" Ірен Роздобудько в контексті масової літератури (2013)
Галушко М. - Художнє слово як сповідь: роман Кнута Гамсуна "Голод" у процесі викладання зарубіжної літератури у ВНЗ (2013)
Алієва З. - Лінгвістичний аспект міжкультурної комунікації: імалогічний дискурс (2013)
Поліщук В. - Літературна енциклопедія Черкащини. Фрагменти (2013)
Ромащенко Л. - Відкривається духовна атлантида зарубіжжя (роздуми над книгою) (2013)
Галаєва О. - Містична реальність села Уріж (Пагутяк Галина. Уріж та його духи / Галина Пагутяк. – Львів : ЛА "Піраміда", 2012. – 120 с. – (Приватна колекція) (2013)
Турло В. В. - Отримання стаціонарних станів нерівноважних міжзеренних границь при дії високочастотних локальних збурень, Дівінський С. В., Ковальчук А. О. (2012)
Бутенко Д. В. - Побудова параметричних діаграм нестаціонарності режимів нуклеації при фазових переходах першого роду типу розпаду у двохкомпонентних системах, Ковальчук А. О. (2012)
Ляшенко О. Ю. - Розмірний ефект у розподілі часів до відмови припойних з’єднань (2012)
Подолян О. М. - Кінетика фазоутворення з врахуванням концентраційної залежності коефіцієнта дифузії та бар’єру для нанооболонок, Гусак А. М. (2012)
Сторожук Н. В. - Модель росту пор з урахуванням конкуренції френкелівських та кіркендалових стоків (2012)
Бондаренко В. В. - Дослідження атомістичним методом монте-карло нестійкості нанодротинок на контактах з’єднань, Осипенко Я. Ю., Пасічний М. О., Запорожець Т. В. (2012)
Ляшенко Ю. О. - Порівняння методик розв’язування оберненої задачі коміркового розпаду, Гладка Л. І., Шматко О. А. (2012)
Gusak A. M. - Ostwald ripening revisited, Tu K. N. (2012)
Сотник І. М. - Методичні підходи до оцінки інтегрального ресурсо-соціо-екосистемного ефекту від використання екосистемних послуг, Горобченко Т. В. (2012)
Жулавський А. Ю. - Системний підхід щодо формування екологоорієнтованого управління адміністративною територією, Павленко О. О., Алібекова Ю. Т. (2012)
Петрушенко М. М. - Взаємозв’язок соціального і природного капіталу в контексті дослідження еколого-економічних конфліктів (2012)
Чечель А. О. - Концептуальні основи екологізації соціально-економічного розвитку промислових вугільних територій (2012)
Шевченко Г. М. - Екосистемні послуги озер як об’єкт рекреаційного менеджменту (2012)
Ли Ж. - Анализ подходов экономического стимулирования природоохранной деятельности Китая, Кубатко А. В. (2012)
Мин Ли - Діагностика соціально-економічного розвитку регіону як елемент механізму державного управління (2012)
Мельник Л. Г. - Удосконалення методів мотивації працівників на підприємствах України з урахуванням міжнародного досвіду, Волк О. М., Гайтина Н. М., Рибалка М. В. (2012)
Зайцев О. В. - Факторна характеристика формування податків, Шовкопляс О. А., Галахова О. В. (2012)
Глівенко С. В. - Підходи до аналізу факторів розвитку кар’єри представників топ-менеджменту України, Вишницька О. І., Груша С. М. (2012)
Рябич О. Н. - Формирование механизма ценообразования углеродных кредитов на примере проектов в угольной отрасли (2012)
Костіна О. М. - Методи та моделі діагностики кризового стану підприємства, Майборода О. Є. (2012)
Гончарук К. В. - Місце фонду гарантування вкладів фізичних осіб у системі державного регулювання ринку депозитних послуг (2012)
Кошевець В. В. - Формування понятійно-категоріального апарату системи управління гудвілом підприємства (2012)
Вовк І. П. - Особливості впровадження заходів ресурсозбереження та методика визначення їх ефективності на машинобудівних підприємствах в контексті ресурсономіки (2012)
Байстрюченко Н. О. - Розроблення стратегії розвитку ПАТ "ВНДІАЕН", Гудкова О. В. (2012)
Васильєва Т. А. - Трансакційні витрати як фактор формування ринкової інфраструктури, Боярко І. М. (2012)
Гусєва О. Ю. - Дослідження парадигмальних підходів до управління стратегічними змінами на підприємствах (2012)
Коюда О. П. - Інституційний підхід до формування інноваційних систем на регіональному рівні (2012)
Косцик Р. С. - Етапи процесу комерціалізації інноваційної продукції промислових підприємств (2012)
Стеців С. Р. - Формування елементів системи управління змінами на підприємстві (2012)
Старовойт О. В. - Особливості впровадження франчайзингової системи в Україні (2012)
Слово до читача (2006)
Різун В. В. - Київська школа журналістики: її витоки та вплив на формування української школи журналістики (2006)
Ушеніна М. Ю. - Телеміф і телеправда на матеріалах сучасного телебачення Росії (2006)
Мотора А. В. - Правові основи функціонування громадського мовлення в Україні (2006)
Сугак С. Г. - Розгортання політичного дискурсу в друкованих мас-медіа опозиційного спрямування: мовні маркери маніпулювання громадською думкою (на прикладі видань "Товариш", "Комуніст", "Вечерние вести", "Без цензури" за 2000-2004 рр.) (2006)
Холод О. М. - Специфіка соціокультурних маркерів політичного дискурсу в мас-медіа (на прикладі аналізу публікацій польського журналу "Polityka" та українського журналу "Кореспондент") (2006)
Белецька А. В. - Роль мовної особистості у політичному дискурсі (за підручником Б. Ковача та Т. Розенстайля "Елементи журналістики") (2006)
Іващук А. А. - Вплив ЗМІ на політичну свідомість суспільства (2006)
Кащевцева Ю. В. - Вплив телебачення на формування громадської думки (2006)
Разуваєва О. О. - Громадські ЗМІ як спосіб подолання політичної ангажованості медіа (2006)
Хронюк І. Ю. - Глобалізаційні впливи: роль і місце знання в сучасному інформаційному просторі (2006)
Завгородня Л. В. - Типологія читача як комунікативно-теоретична проблема (2006)
Малінін В. С. - Особливості функціонування вітчизняних медіакорпорацій (2006)
Піскун О. М. - Інформаційний простір Миколаєва (2006)
Капустин В. В. - Моделирование параметров рабочего процесса судового дизеля, Очеретяный В. А. (2012)
Олейников А. М. - Импульсное регулирование скорости асинхронного двигателя в судовом электроприводе, Пронина А. К., Агафонов В. В. (2012)
Агафонцева О. И. - Способ повышения безопасности мореплавания, Канаки Н. Г., Канаки С. Н., Брацюн В. А. (2012)
Бойко П. А. - Особенности технической эксплуатации судов, перевозящих сжиженные природные газы (2012)
Афонін І. Л. - Практичні рекомендації по підготовці морських радіофахівців в питаннях вивчення стандартів системи "Іnmarsat", Агафонцева О. І., Бугайов П. О. (2012)
Радченко О. П. - Перспективы реологического исследования топлива для повышения эффективности процессов топливоиспользования, Борисенко В. Л. (2012)
Владецкий Д. О. - Повышение теплоотдачи забортной воде в погружном теплообменном аппарате замкнутой системы охлаждения СЭУ, Владецкий О. В. (2012)
Головин В. И. - Автоматизация процесса создания программы механической обработки инструмента для извлечения обломанных крепежных элементов из несущих и декоративных конструкций судов (2012)
Родичев Ю. М. - Конструкционная прочность поверхностно дефектных хрупких материалов с учетом технологического и эксплуатационного контактного повреждения, Эскин Э. А., Сорока Е. Б., Евплов Ю. Н., Горалик Е. Т., Веер Ф. А. (2012)
Жиртуева Н. С. - Этико-религиозная толерантность как условие безопасности жизнедеятельности судна (2012)
Афонин И. Л. - Повышение технологичности погрузочно-разгрузочных работ на морском транспорте, Жмур А. А., Лопайко Е. А. (2012)
Берлад Н. В. - Повышение качества электроэнергии в судовых электрических сетях, Крастелёв О. М., Татаренко С. А. (2012)
Кирюхин А. Л. - Виброустойчивость судовых роторных систем, Ажимов В. В. (2012)
Конева С. А. - Построение математической модели процесса управления теплообменом в обмотке электрической машины (2012)
Кузнецов М. С. - Экологическая безопасность на судне – основа жизни моряка, Малышев И. С., Афонин И. Л. (2012)
Кузнецов В. В. - Критерии эффективности компьютерных тренажеров энергетических объектов, Польский Е. В. (2012)
Быковский Ю. М. - Разработка метода оценки параметров распределенного магнитного поля с помощью датчика Холла, Левченко В. В. (2012)
Олейников А. М. - Опыт конструирования автономной вертикально-осевой ветроэлектрической установки малой мощности, Матвеев Ю. В., Солодкий А. В. (2012)
Дегтерев А. Х. - Имитационное моделирование переноса распресненных вод вблизи берега моря, Мордашев В. И. (2012)
Мацкевич А. Р. - Влияние ультразвуковий обработки на некоторые свойства моторного топлива, Радченко О. П. (2012)
Cапига В. В. - Эволюция структур обводненного смазочного материала в клиновидном зазоре радиального подшипника скольжения с индивидуальной системой смазки (2012)
Соломахин П. А. - Оценка надёжности работы подшипников скольжения по критериям износа, Сердобольская В. П. (2012)
Стогний Г. В. - Защита корпусов скоростных судов, экранопланов от электромагнитных излучений (2012)
Стоянов Н. М. - Технико-экономическое обоснование эффективности магнитной обработки котельной воды, Чубун А. Н. (2012)
Баранов Г. Л. - Технологія маршрутизації в зоні відповідальності систем навігації і управління рухом високошвидкісних транспортних засобів, Міронова В. Л., Тарасюк В. І. (2012)
Тихонов И. В. - Развитие системы комплексной электронной навигации "e-Navigation” на мировом флоте в целях обеспечения безопасности судоходства (2012)
Осовский Д. И. - Моделирование струйно-механизированной винтовой насадки по вихревой теории, Шаратов А. С. (2012)
Ярошенко А. А. - Влияние синоптических аномалий профиля скорости звука на распространнение звука в мелком море (2012)
Тупкало С. В. - Методичний підхід до формування системи збалансованих показників оцінки ефективності управління підприємством (2012)
Неменко А. В. - Применение асимптотических методов к задаче прогнозирования усталостной повреждаемости деталей судовых машин, Никитин М. М. (2012)
Ясній В. - Методика і деякі результати дослідження сповільненого деформування і руйнування теплостійкої сталі, Бревус В., Марущак П. (2013)
Силованюк В. - Концентрації напружень y пружному тілі з тонким в’язкопружним включенням, Ревенко А. (2013)
Сяський А. - Згин зварної пластинчастої конструкції за контакту берегів колового міжфазного розрізу, Музичук К., Кот В. (2013)
Шопа Т. - Коливання ортотропної циліндричної оболонки з множиною включень довільної конфігурації з пружними прошарками (2013)
Габрусєв Г. - Взаємодія кільцевого штампа із попередньо напруженим ізотропним шаром, що зчіплений із жорсткою основою (2013)
Ожигов Л. - Експлуатаційне зношування трубопроводів другого контуру енергоблоків ВВЕР-1000, Митрофанов А., Крайнюк Є., Бажуков А., Мельник П. (2013)
Валяшек В. - Зсувне пружно-пластичне деформування тіла з прямокутним включенням за умов неповного контакту із середовищем (2013)
Шопа Т. - Коливання ортотропної панелі подвійної кривини з множиною включень довільної конфігурації з пружними прошарками (2013)
Побережний Л. - Вплив навантажень у процесі укладання на ресурс роботи морських нафтогазопроводів, Пиріг Т., Станецький А., Мойсюк Ю. (2013)
Мельничук М. - Вплив термоциклування на електрофізичні властивості термоелектродних матеріалів залізо-константан і стабільність термопари З-Кн (2013)
Мариненко С. - Дослідження впливу хімічного складу і температури спікання на механічні властивості інструментальних сплавів на основі легованого карбіду титану (2013)
Рудяк Ю. - Фізичне обґрунтування методу дифузного поверхневого розсіювання (2013)
Рогатинський Р. - Оптимізація параметрів гвинтових транспортно-технологічних систем, Гевко І., Рогатинська Л. (2013)
Гавриш А. - Дослідження температур при тонкому абразивному шліфуванні деталей з композитів на основі відходів інструментальних сталей, Киричок П., Роїк Т., Віцюк Ю. (2013)
Гевко І. - Структурний синтез гвинтових сепараторів методом морфологічного аналізу з ієрархічним групуванням, Дячун А., Рогатинська Л., Клендій В., Лотоцький Р. (2013)
Петрієнко О. - До розрахунку довжини вильоту електрода при механізованому зварюванні сталей у захисних газах (2013)
Диня В. - Особливості розрахунку шліцьових з’єднань механізмів машин односторонньої дії (2013)
Дубчак Н. - Результуюча швидкість процесу контактної взаємодії коренеплодів (2013)
Батигін Ю. - Вимірювання електропровідності в системі з "прозорими" циліндричними джерелами поля, Гнатов А., Барбашова М., Чаплигін Є., Сабокар О. (2013)
Яремчук Ю. - Особливості розроблення програмних засобів реалізації протоколів асиметричного шифрування інформації на основі рекурентних послідовностей (2013)
Овсяк В. - Загальна модель редактора графічних унітермів, Козелко М. (2013)
Семенюта М. - Циклічні пентагональні розклади графа Кn (2013)
Триснюк В. - Моделювання природно-технічної системи гідроресурсів (2013)
Недашковський М. - Аналіз обчислювальної стійкості алгоритмів розв’язання систем лінійних алгебричних рівнянь з λ-матрицями, Семчишин Л., Поселюжна В. (2013)
Гембара Н. - Моделювання теплопровідності оболонок з двостороннім багатошаровим покриттям (2013)
Петрик М. - Математичне моделювання концентраційних розподілів багатошарових наноплівок оксидної структури, Василюк М., Бабій Н. (2013)
Шахно С. - Збіжність комбінованого методу Ньютона-Хорд і єдиність розв’язку нелінійних рівнянь (2013)
Окрепкий Б. - Визначення температурного поля в cистемі тіл циліндр – півпростір при неідеальному тепловому контакті через проміжковий шар, Шелестовська М. (2013)
Абрамова В. В. - Удосконалення конструкції пневмомеханічного висівного апарата, Васильковський О. М., Шокін. М. М. (2013)
Артьомов М. П. - Визначення кількості ступенів рухливості машинно-тракторних агрегатів та їх вплив на керованість (2013)
Барановський В. М. - Транспортно-технологічні системи очисних робочих органів адаптованої коренезбиральної машини (2013)
Бойко А. І. - Дослідження змін показників надійності пасивно резервованої системи при пошкодженому основному і справному дублюючому елементах, Бондаренко О. В., Савченко В. М. (2013)
Бундза О. З. - Дослідження процесу утримання сегменту рідини на зрізі рослини, Нікітін В. Г. (2013)
Гевко Б. М. - Структурний синтез гнучких гвинтових робочих органів конвеєрів, Дячун А. Є., Любачівський Р. О., Клендій В. М. (2013)
Гевко Б. М. - Результати експериментальних досліджень з визначення впливу технологічних факторів на конструктивні параметри гвинтових заготовок, Ляшук О. Л., Гевко І. Б., Кучвара І. М. (2013)
Гевко Б. М. - Технологічність конструкцій однозернових висівних апаратів сівалок, Павельчук Ю. Ф., Лотоцький Р. І., Навроцька Т. Д. (2013)
Гевко Р. Б. - Методика проведення досліджень шнекового транспортера із запобіжним пристроєм, Клендій О. М. (2013)
Гевко Р. Б. - Напрямки зниження пошкодження сипких матеріалів при їх транспортуванні гвинтовими робочими органами, Залуцький С. З. (2013)
Герасимчук О. П. - Обґрунтування напрямків розвитку бральних апаратів льонозбиральних машин (2013)
Голій О. В. - Аналіз та дослідження процесу сушіння вороху льону олійного, Ящук А. А., Ференц Р. В., Ляшук О. В. (2013)
Голій О. В. - Дослідження усадки органо-мінеральних сумішей на основі сапропелю (2013)
Дерев’янко Д. А. - Фракціонування зернового вороху, травмування зернівок і якість насіння, Оробінський В. І., Синявська А. І. (2013)
Дідух В. Ф. - Ефективність використання технологічних систем в агропомисловому комплексі, Буснюк С. В. (2013)
Дударєв І. М. - Обґрунтування параметрів вальцьового льонобрального апарата (2013)
Забродоцька Л. Ю. - Дослідження фізико-механічних характеристик вороху насіння трав (2013)
Залужний В. І. - Забезпечення технологічної надійності комбінованих машин, Хайліс Г. А. (2013)
Захарчук О. В. - Визначення доцільних швидкостей усталеного руху колісного трактора з газовим двигуном (2013)
Ільченко В. Ю. - Енергетичні аспекти використання дискових борін з різною пристосованістю до ТО і зберігання на операціях дискування стерні, Пономаренко Н. О. (2013)
Калнагуз О. М. - Дослідження впливу частоти обертання шнека туковисівного апарата на норму внесення добрив, Головченко Г. С., Горовий М. В., Кудря В. О. (2013)
Кірчук Р. В. - Обґрунтування швидкості руху насіння сої в обрушувальному пристрої для підготовки процесу сушіння, Цизь К. Є. (2013)
Кобець А. С. - Робочий орган для розкидання сипучих матеріалів, Науменко М. М., Пономаренко Н. О. (2013)
Коломієць Л. В. - Сидерація як альтернатива традиційному удобренню, Резніченко В. П., Прищепова О. В. (2013)
Крисак Ф. М. - Вплив гідродинамічної дії води на процес миття коренеплодів (2013)
Кузьменко В. Ф. - Визначення коефіцієнта тертя руху маси люцерни по металевій поверхні, Середа Л. П., Холодюк О. В. (2013)
Кухарець С. М. - Регулювання використання органічних ресурсів для виробництва біопалива, Голуб Г. А. (2013)
Лімонт А. С. - Відносна і абсолютна вологість льоносоломи при готуванні рошенцевої трести (2013)
Лінник М. К. - Експериментальні дослідження втрат насіння ріпаку при збиранні зернозбиральними комбайнами прямим комбайнуванням посівів, Сіренко В. Ф., Жабко А. І. (2013)
Ловейкін В. С. - Математичне моделювання руху частинок оброблювального ґрунту вподовж фрикційних робочих поверхонь віброплугів, Човнюк Ю. В., Дяченко Л. А. (2013)
Ловейкін В. С. - Оптимізація динамічного режиму руху грейферного захвату, Ромасевич Ю. О., Лимар П. В. (2013)
Ловейкін В. С. - Оптимізація ривкового режиму руху механізму повороту стрілового крана, Мельніченко В. В. (2013)
Ловейкін В. С. - Аналіз процесу усталених автоколивань в квазілінійних системах з тертям, Човнюк Ю. В., Костина О. Ю. (2013)
Лук’яненко П. В. - Якість волокна конопель при збиранні трести в осінній та весняний періоди (2013)
Ляшук О. Л. - Синтез транспортно-технологічних систем з гнучким канатним і ланцюговим робочим органам, Бадищук В. І., Олексишин О. В. (2013)
Мартинюк В. Л. - Удосконалення машин для висаджування картоплі з основами морфологічного аналізу та синтезу (2013)
Мороз С. М. - Методика експериментальних досліджень транспортера–сепаратора зерноочисної машини, Васильковський М. І., Васильковський О. М, Анісімов О. В. (2013)
Налобіна О. О. - Аналіз шляхів енергозбереження процесу взаємодії робочих органів сільськогосподарських машин з ґрунтом (2013)
Петраченко Д. О. - До питання якості приготування трести льону-довгунця (2013)
Пожидаєв С. П. - До уточнення теорії кочення еластичного колеса (2013)
Поліщук М. М. - Дослідження процесу подрібнення промороженого сапропелю, Бабарика С. Ф. (2013)
Придюк. В. М. - Аналіз ефективності мобільного технічного сервісу для автотранспортних засобів та сільськогосподарської техніки (2013)
Примаков О. А. - Дослідження зміни вологості трести конопель у межах нового способу збирання, Коропченко С. П. (2013)
Пуць В. С. - Експериментальні дослідження викривлення стебел льону під час поздовжнього стиску, Ткачук О. Л., Клименко О. Д. (2013)
Сай В. А. - Результати дослідження процесу сушіння трести льону олійного, Бондар Д. О. (2013)
Сацюк В. В. - До теорії обґрунтування кутової швидкості подрібнюючого бітера, Толстушко М. М. (2013)
Селезньов Е. Л. - Проблема спрацювання паливної апаратури дизельних двигунів, Мисковець С. В., Шимчук С. П. (2013)
Синій C. В. - Нові конструкції картоплезбиральних машин та методика дослідження їх робочих органів, Вознюк С. В., Варголяк М. Я. (2013)
Смаль М. В. - Математична модель процесу різання головок коренеплодів пасивним ножем дообрізчикa, Герасимчук О. О., Барановський В. М. (2013)
Теслюк Г. В. - Дисковий плуг для роботи на малих ділянках, що розташовані на схилах (2013)
Тимощук О. М. - Альтернативне біопаливо (2013)
Толстушко Н. О. - Аналіз транспортування стрічки льону в пресувальну камеру прес-підбирача, Юхимчук С. Ф., Кузьменко В. Ф. (2013)
Усенко М. В. - Дослідження процесу відхилення від напрямку руху на схилах мотоблока з садильною машиною, Войтович В. В. (2013)
Фльонц І. В. - Удосконалення транспортера-сепаратора коренеплодів (2013)
Хайлис Г. А. - Об определении твердости почвы и ее сопротивления при проколе иглами бороны, Шевчук В. В., Шевчук В. Г. (2013)
Хайлис Г. А. - Определение направления прокола почвы иглами игольчатой бороны, Василюк В. И., Шевчук В. В. (2013)
Хомич А. В. - Ефективність використання сапропелів при вирощуванні сільськогосподарських культур, Суховецький А. С., Хомич Ю. А. (2013)
Хомич С. М. - Дослідження коефіцієнта динамічної в’язкості органічного сапропелю, Цизь І. Є., Коробка М. І. (2013)
Цикалюк Ю. О. - Випробування двигунів великої потужності, Юхимчук С. Ф., Дацюк Л. М. (2013)
Човнюк Ю. В. - Ідентифікація параметрів руху сільськогосподарських машин з мехатронними системами управління, Шимко Л. С., Сівак І. М. (2013)
Шведик М. С. - Аналіз одноопераційних робочих органів для поверхневого обробітку ґрунту і заробки насіння та їх синтез (2013)
Шимчук С. П. - Порівняльні дослідження протизносних властивостей пластичних мастильних матеріалів (2013)
Широков В. В. - Підвищення надійності конструкції сільськогосподарських машин дифузійним боруванням сталевих та чавунних деталей, Шостак А. В., Синій С. В., Божидарнік В. В., Арендар Л. А. (2013)
Шовкомуд О. В. - Аналіз показників якості трести льону довгунця (2013)
Шостак А. В. - Метод рем-аналізу механічно сформованих поверхонь деталей конструкцій сільськогосподарських машин, Мельник В. М., Мельник Ю. А. (2013)
Юрчук В. П. - Використання методу спряження при виготовленні ґрунтообробних дисків, Карпюк В. В., Святина М. А. (2013)
Юхимчук С. Ф. - Визначення перекосу стебел у стрічці після її розстилання льонокомбайном, Толстушко М. М., Хайліс Г. А., Мартинюк В. Л. (2013)
Ящук А. А. - Розробка моделі переміщення частинки матеріалу поверхнею спіралеподібного активатора сушарки сипких матеріалів, Кірчук Р. В. (2013)
Кожемяко Т. В. - Вегетативне забезпечення переробки інформації з різною швидкістю її пред'явлення у осіб з різним рівнем індивідуально типологічних властивостей внд, Лизогуб В. С., Фуртатова С. В., Дзюбан Ю. О. (2013)
Боровець О. В. - Жовчосекреторна функція печінки щурів при дії естрону в умовах блокади естрогенових рецепторів тамоксифеном, Бондзик О. В., Решетнік Є. М., Весельський С. П., Макарчук М. Ю. (2013)
Грінченко О. А. - Участь L-аргініну у регуляції шлункової секреції (2013)
Іваненко О. В. - Вікові особливості когнітивних викликаних потенціалів р300, Крижановський С. А., Чернінський А. О., Зима І. Г. (2013)
Ілюха О. В. - Весняні міграційні скупчення водно-болотних птахів у липівському орнітологічному заказнику в 2011-2013 рр., Борисенко М. М., Гаврилюк М. Н. (2013)
Комаренко Н. С. - Вплив факторів довкілля на структури зооценозів природних осередків кліщових зооантпропонозів київської області (2013)
Красовський В. В. - Деякі морфологічні та біоекологічні особливості інжиру звичайного (ficus carica l.) як потенціал адаптивних ознак при інтродукції у лісостеп україни (2013)
Крушінський В. В. - Оцінка впливу оксидантної складової у реакціях вищої нервової діяльності щурів на стрес, Варецький В. В., Ракочі О. Г., Шелковський М. В. (2013)
Куценко Т. В. - Вербальна і невербальна креативність, варіативність серцевого ритму та показники властивостей психофізіологічних функцій у жінок і чоловіків, Гусак І. І., Петрушенко М. О. (2013)
Левків М. Ю. - Жовчні кислоти крові собак після їх годівлі, Стойков І. І., Весельський С. П. (2013)
Мавроматі Т. Е. - Електрична активність головного мозку жінок при дослідженні асоціативної пам'яті, Філімонова Н. Б. (2013)
Макаренко М. В. - Нейродинамічні та психічні функції учнів середнього шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку, Лизогуб В. С., Пустовалов В. О., Безкопильний О. О., Зганяйко Г. В. (2013)
Осипенко В. В. - Фітоіндикація екологічних факторів за допомогою угруповань спонтанної рослинності м. черкаси (2013)
Петренко Ю. О. - Статевовікові особливості фізичного стану та підготовленості студентів, Фролова Л. С., Супрунович В. О., Онопрієнко О. М., Бабенко В. В. (2013)
Рибалко А. В. - Вплив імпульсної офтальмофотостімуляціі на серцево-судинну систему при різних рівнях вегетативного тонусу, Коваленко С. О., Кудій Л. І. (2013)
Ровна О. О. - Вплив гіпоксичної гіперкапнії на систему зовнішнього дихання спортсменок синхронного плавання, Ільїн В. М. (2013)
Атамнах Салах - Вплив гістаміну на екскрецію білірубіну печінкою щурів, Бондзик О. В., Слободяник Л. О., Весельський С. П., Решетнік Є. М., Янчук П. І. (2013)
Салига Н. О. - Роль L-глутамінової кислоти у процесах антиоксидантного захисту організму щурів, Сварчевська О. З., Максимович І. Я. (2013)
Сисоєнко Н. В. - Використання функціональних показників для прогнозування стану фізичної підготовленості учнів, Свєтлова О. Д. (2013)
Скляр В. Г. - Особливості онтогенетичного розвитку клена гостролистого в лісах новгород-сіверського полісся (2013)
Цимбалюк О. В. - Дослідження кінетичних закономірностей впливу оксиду азоту на викликані окситоцином скорочення гладеньких м'язів міометрія (2013)
Шаторна В. Ф. - Модифікуюча дія нанозолота та наносрібла на токсичність свинцю (2013)
Вашека І. П. - Вплив кальцитоніну на ліпідний склад жовчі щурів, Весельський С. П., Горенко З. А., Карбовська Л. С. (2013)
Миськів Я. - Факультет львівської національної академії мистецтв у м. Севастополі: організація та діяльність (2012)
Левицька В. - Художньо-естетичне виховання молоді засобами мистецтва (2012)
Онищенко С. - Симетрія як засіб структурування форми костюму (2012)
Тканко З. - Концептуалізм у сучасній моді: теорія і практика проектування (2012)
Купчик Р. - Засоби використання властивостей води в інтер’єрі, Бондурівська К. (2012)
Будяк В. - Кітч і кемп: спільне й відмінне проявів у моді (2012)
Макарова О. - Макетування як провідний засіб пізнання форм світу та створення їхніх моделей (2012)
Федорук В. - Категорії часу і простору в мистецтві живопису(деякі теоретичні аспекти питання) (2012)
Гудак В. - Композиція як провідна й визначальна дисципліна в процесі формування митця (2012)
Шумська Я. - Зв’язок минулого і сьогодення у мистецтві перформансу (2012)
Бакович О. - Бічні пристінні вівтарі як складові пластичного оформлення інтер’єрів храмів бережанського району (друга пол. XVIII ст.) (2012)
Студницький р. - художній синтез у композиції горного місця церков східної галичини кін. ХІХ – першої третини ХХ ст. (2012)
Одрехівський Р. - Орнаментально-композиційні системи традиційного народного мистецтва у декоративному різьбленні по дереву в інтер’єрах церков у галичині поч. ХХ ст. (2012)
Кравченко О. - Поліптих "чудеса св. Яна з дуклі” у церкві св. Андрія у Львові: проблема атрибутування (2012)
Якимова О. - Образи діячів історії та культури україни в храмовихстінописах східної галичини першої третини хх ст.:мистецькі інтерпретації (2012)
Дещук А. - Яворівська дерев’яна іграшка кін. ХІХ – ХХ ст.:конструктивні особливості та орнаментальні мотиви (2012)
Котляр Є. - Америка vs Європа: еволюція мотивугеральдичного орла в єврейській мистецькій традиції (2012)
Дмитренкo А. - Костюм у контексті українського театру:історико-культурний аспект (2012)
Дядюх-богатько Н. - Традиції етнодизайну в гуцульському зброярстві (2012)
Лупій С. - Українська професійна кераміка першої половини хх ст. (2012)
Титаренко Н. - Харківське обличчя українського аванґарду (2012)
Єфімова А. - Трансформації художніх практик в урбаністичних просторах кін. ХХ – поч. ХХІ ст.:від традиційних форм до актуальних моделей (2012)
Молинь В. - Визначний майстер Марко Мегединюк (2012)
Береговська Х. - Монументальне мистецтво святослава гординського: до проблеми національної ідентичності (2012)
Сусак К. - Художник-живописець, педагог анатолій калитко (2012)
Никорак О. - Досягнення катерини сусак (2012)
Бокотей М. - Дизайн ужиткового скла та пластичні композиції іржі шугаєка (2012)
Волошин Л. - Інтерпретація традицій сакрального мистецтва у творчості костя марковича (2012)
Гарбуз Р. - Чи вміли малювати художники альтаміри? (2012)
Росляков С. - Синтез скульптури та архітектури в інтер’єрах житлових будинків північного причорномор’я доби еллінізму (2012)
Михайлюк Н. - Історико – мистецькі пам’ятки монастиря сестер василіянок у селі смільниця (2012)
Козурак М. - Рукотвори рахівщини: формотворчі особливості та проблеми збереження пам’яток народного зодчества (2012)
Щербань О. - Глиняний чайник в культурі харчування українців (2012)
Середа Н. - "Тут похований кошовий отаман іван сірко” (Історія створення меморіалу) (2012)
Прокопчук І. - Мистецтво василя єрмилова у контексті "Радянського культурного експерименту” (2012)
Нестайко М. - Рукописна спадщина христини саноцької (2012)
Мисько Я. - Меморіальна скульптура еммануїла миська: специфіка художньо-образних вирішень (2012)
Костюк І. - Міфологічний герой: походження, призначення, функції (2012)
Шпирало-Запоточна Л. - Особливості страхування культурних цінностей у контексті сучасного художнього процесу (2012)
Андрушко Л. - Ґендерні стереотипи в українській телерекламі (2012)
Хорунжа Г. - Дослідження орнаментики архітектури східної Галичини XVI – XVIII ст. в українській історіографії (2012)
Шумська М. - Вітражі в архітектурному середовищі міст західної україни у першій третині ХХ ст. (до історіографії питання) (2012)
Бадяк В. - Епізод з історії мистецького навчального закладу 1961 року (2012)
Життя академії. Хроніка подій (2012)
Данило Данилович Довбошинський (2012)
Леоненко П. М. - Концептуальні основи дослідження соціально-економічних наслідків ринкових перетворень у постсоціалістичних країнах (2013)
Кукурудза І. І. - Фіаско неоліберальних перетворень в Україні (2013)
Волейшо Я. - Организация работы менеджера (руководителя) (2013)
Проданова Л. В. - Інвестиційно-інноваційне ресурсозабезпечення національної економіки (2013)
Мандзюк О. М. - Проблеми фінансування ремонту внутрішньогосподарських меліоративних систем в умовах трансформації відносин власності (2013)
Васюткіна Н. В. - Механізм адаптації корпоративних змін до зовнішніх умов середовища (2013)
Воробей К. А. - Модернизация промышленных предприятий: пути, проблемы и перспективы (2013)
Сологуб М. П. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств АПК України (2013)
Витко Ф. П. - Проблемы развития препринимательства в контексте реформирования экономики Беларуси (2013)
Ромащенко К. М. - Регулювання ринку освітніх послуг в Україні в контексті зарубіжного досвіду (2013)
Ермалович Л. П. - Модернизация подходов к образованию сотрудников на основе принципов андрагогики (2013)
Шевченко Н. В. - Государственное регулирование туристической деятельности в России: национальный и региональный аспекты (2013)
Юрманова Е. А. - Организационные инновации в кооперативном секторе развитых стран: зарубежный опыт для Украины (2013)
Зеленкевич М. Л. - Развитие национальной банковской системы в условиях финансовой конвергенции: перспективы после кризиса (2013)
Щербакова А. С. - Світовий досвід формування та розвитку інвестиційного потенціалу сільськогосподарських організацій, Судук О. Ю. (2013)
Богомазов Е. Г. - Внешняя торговля и торговая политика Беларуси: текущая ситуация и перспективы развития (2013)
Ромащенко Т. І. - Українці на зарубіжних ринках праці (2013)
Плecкaч Ж. - Финансовые условия регионального развития в Польше, Врубель Ю. (2013)
Пузиков В. В. - Теоретические основы моделирования деятельности по обеспечению экономической безопасности (2013)
Федорук О. В. - Сутнісна характеристика економічної безпеки функціонування підприємств в умовах посилення інтеграційних зв’язків (2013)
Данилова О. В. - Инвестирование в создание системы безопасных условий труда (2013)
Сотула О. В. - Соціальний аудит: можливості та перспективи застосування на регіональному рівні (2013)
Дзюблюк Олександр - Управління кредитним ризиком банку в посткризових умовах економічного розвитку (2013)
Луців Богдан - Теоретичні аспекти фінансово-кредитного механізму розвитку туристично-рекреаційної сфери, Рипкович Марія (2013)
Алексеєнко Людмила - Питання ролі фінансових ресурсів недержавних пенсійних фондів, страхових компаній і інститутів спільного інвестування в розвитку бізнес-процесів, Алексеєнко Максим (2013)
Запаранюк Тетяна - Теоретичні засади визначення сутності грошово-кредитної політики у системі монетарного регулювання економіки (2013)
Штефанич Дмитро - Аналіз впливу зміни макросередовища на маркетингову діяльність підприємства, Дячун Ольга (2013)
Ляшенко Олександра - Економічні інтереси стейкхолдерів підприємства: діалектична взаємодія, систематизація, вибір способів узгодження (2013)
Ревенко Надія - Управління процесом формування конкурентоспроможності продукції підприємства, Малихіна Інна (2013)
Кузьмін Олег - Методи впливу як ефективний інструмент керівної інноваційної діяльності, Колінко Наталія (2013)
Дутова Наталя - Підвищення ефективності управління збутом продукції металургійних підприємств засобами електронних торговельних майданчиків (2013)
Паласюк Богдан - Використання логістичного підходу в дистрибуційній діяльності фармацевтичних підприємств (2013)
Сенищ Павло - Сутність та види економічного зростання: історико-аналітичний аспект (2013)
Мадяр Руслана - Сфера послуг прикордонного регіону: емпіричні оцінки (2013)
Бутко Микола - Модернізаційний формат сфери товарного обігу в Україні, Свириденко Юлія (2013)
Буряк Олег - Особливості антикризового регулювання в регіоні співдружності незалежних держав і перспективи для України (2013)
Деделюк Катерина - Перспективи використання транзитної інфраструктури України в контексті споживання енергетичних ресурсів ЄС (2013)
Князевич Анна - Глобальний інноваційний індекс – оцінка інноваційного потенціалу України (2013)
Вергелес Тетяна - Теорія раціонального вибору: еволюція та сучасна модифікація (2013)
Велещук Світлана - Адміністративний менеджмент у категорійно-понятійному апараті менеджменту: теоретичні засади та сфера застосування (2013)
Зєніна-Біліченко Антоніна - Використання логістичного підходу при оцінюванні сталості економічного розвитку промислових підприємств (2013)
Лекарь Сергій - Взаємодія органів місцевого самоврядування та органів державної влади у сфері забезпечення економічної безпеки (2013)
Сталий розвиток сільських територій: концептуальні засади та роль органів влади в його забезпеченні (2013)
Annotation (2013)
До відома авторів "Вісника ТНЕУ” (2013)
Панин В. В. - Несоответствия в подходах при определении лопаточного кпд турбины, Кондратьев Д. В. (2012)
Блоха Д. А. - Про деякий підхід до оцінки ефективності навігаційного обслуговування, Богомья В. І., Уварова Т. В. (2012)
Горячкин А. В. - Оценка интенсивности коррозионных процессов при сжигании водомазутных эмульсий в судовых котлах, Дикий Н. А., Трубин В. В., Михайленко В. Н., Свинаренко М. А., Соколенко А. В., Мандровский В. В. (2012)
Бойко П. А. - Проблемы эффективной и безопасной эксплуатации танкеров-газовозов при строительстве СПГ - терминала в Украине (2012)
Баранов Г. Л. - Технология повышения безопасности судовождения в сложных условиях приема сигналов глобальных навигационных спутниковых систем, Цулая А. В., Шарко В. П. (2012)
Даник А. В. - Определение запаса поперечной динамической остойчивоти судна при перевозке зерна с помощью диаграммы статической остойчивости различными методами (2012)
Шмыгалев О. В. - Расчет продольной прочности корпуса судна методом Мюррея, Даник А. В. (2012)
Кривошей Ф. А. - Регуляризация решения некорректной задачи для негиперболической системы уравнений движения баротропного двухфазного потока теплоносителя (2012)
Федотов В. Г. - Частотно-фазовый метод измерения присоединенной массы и коэффициента вязкости жидкости (2012)
Майборода А. Н. - Сжимаемость воды при дозвуковых скоростях движения, Косяковский А. В. (2012)
Воробей В. И. - Измерение координат сигнала в средствах автоматической радиолакионной прокладки (2012)
Тихонов И. В. - Подготовка судоводителей для работы на аппаратуре ЭКНИС в современных условиях (2012)
Коба В. Г. - Шляхи виходу з економічної кризи судноплавних компаній України, Гладка І. В. (2012)
Тупкало С. В. - Сутність та типологія базових понять "процес" та "бізнес-процес" у процесному підході до управлиння підприємством (2012)
Ковбатюк М. В. - Еволюція сучасних портових комплексів в аспекті розвитку міжнародних інтеграційних процесів (2012)
Карпенко О. О. - Особливості формування кластерів в Україні, Шпак О. С. (2012)
Даник А. В. - Краткий обзор методов определения максимального использования грузоподьемности и грузовместимости морского судна (2012)
Войченко Т. О. - Особливості стратегічного управління в Україні (2012)
Беник Н. Г. - Взаємодія суб'єктів макроекономіки та транспортної галузі України (2012)
Бабина О. Є. - Управління знаннями як складовою потенціалу підприємства, Андреюшина Т. І. (2012)
Олійник Г. Ю. - Фінансово-економічні показники та аналіз платоспроможності, конкурентоспроможності та фінансової стійкості підприємств залізничного транспорту на стадії підготовки до реструктуризації (2012)
Якусевич Ю. Г. - Математична модель інтегрального критерію конкурентного потенціалу вищих навчальних закладів водного транспорту, Герганов Л. Д. (2012)
Колмакова С. І. - Громадянська освіта – дієвий фактор формування громадянського суспільства (2012)
Мясоутов Ш. К. - Удосконалення системи освіти - важливий засіб формування національної елити (2012)
Тирон О. М. - З досвіду викладання англійської мови за професійним спрямуванням на факультеті судноводіння КДАВТ (2012)
Скиданчук С. А. - Інтенсифiкацiя та покращення якостi пiдготовки iнженерiв-судномеханiкiв (2012)
Панов С. Ф. - Современная проблема применение методов стандартного оценивания в процессе обучения студентов, Василишина Ю. М., Василишина Н. М. (2012)
Ляшко О. В. - Про розподіл скалярного потенціалу в порожнинному параболоїді скінченної довжини, Скрипка В. І. (2012)
Давыдов В. С. - Об уменьшении влияния неблагоприятных гидрометеоусловий на эффективность съемки морских объектов космическими аппаратами оптико-электронного наблюдения, Ильин О. Ю., Филатов Г. А. (2012)
Боняр С. М. - Теоретические аспекты изучения внутренней маркетинговой среды судоходной компании (2012)
Баранов Г. Л. - Принципи гарантування рівнів безпеки руху водних транспортних засобів в сучасних умовах, Соболевський Г. Г., Тихонов І. В. (2013)
Кривошей Ф. А. - Определение граничных условий теплоотдачи при обтекании неизотермических поверхностей судових теплообменных аппаратов, Богдан Ю. А. (2013)
Майборода А. Н. - Особенности образования скачков уплотнения в воде при сверхзвуковых скоростях движения, Косяковский А. В., Олийник К. А. (2013)
Носовський А. М. - Високоточна навігація за даними глобальних супутникових систем для внутрішніх водних шляхів судноводіння (2013)
Свиридов В. И. - Прогнозирование остаточного ресурса судового оборудования и механизмов по их уровню вибрации (2013)
Кириллова Е. В. - Динамические показатели критической работы грузопассажирского парома, Мелешенко Е. С. (2013)
Блоха Д. А. - Обзор методов многокритериальной оптимизации задач управления сложными динамическими объектами (2013)
Антонова О. М. - Резервування і управління тимчасово-вільними коштами вищого навчального закладу (2013)
Беник Н. Г. - Обгрунтування доцільності створення суднобудівного-судноремонтного кластера в Україні (2013)
Войченко Т. О. - Організація взаємодії залізничного і водного транспорту при змішанному перевезенні вантажів (2013)
Горбань А. В. - Проблема підвищення ефективності перевізної роботи залізничного транспорту (1960-1980 рр.) (2013)
Карпенко О. О. - Організаційно-економічний механізм управління капіталом підприємства, Семиволос І. I. (2013)
Бабина О. Є. - Економічні інтереси в системі ринкових відносин, Лозова Ю. П. (2013)
Ковбатюк М. В. - Полікритеріальна рейтингова оцінка морських торговельних портів України., Гриб В. А. (2013)
Олту І. В. - Розвиток інноваційних процесів у суднобудівній галузі (2013)
Пічка А. М. - Бюджетування як складова процесу управління підприємтвом (2013)
Боняр С. М. - Теоретичні основи антикризового управління, Скутова-Корх Я. О. (2013)
Стрілок І. І. - Характеристика та сучасний стан підприємств водного транспорту, Шкляр В. В. (2013)
Шуляренко С. М. - Обліково-аналітичне забезпечення управління ГВСП "Кілійський суднобудівно-судноремонтний завод" ПрАТ "УДП" (2013)
Герганов Л. Д. - Тренажерно-практична підготовка студентів та фахівців плавскладу в морських навчальних закладах України як інструмент безпеки судноплавства. (2013)
Діденко М. О. - Формування позитивної мотивації студентів при вивченні іноземних мов (2013)
Колмакова С. І. - Демократичні та християнські цінності – важливий чинник освітньої демократії в умовах розбудови правової держави (2013)
Корж Е. Н. - Из опыта преподавания учебной дисциплины "физическая химия" в современных условиях, Яковишин Л. А., Пахомов В.И. (2013)
Мясоутов Ш. К. - Шляхи реформування освіти в Україні, Піщана В. М. (2013)
Піщана В. М. - Особливості психологічної підготовки майбутніх судноводіїв до управлінського спілкування в процесі навчаня у ВНЗ (2013)
Рябова В. О. - Вплив взаємин між студентами і викладачами на "Я-концепцію" майбутнього фахівця (2013)
Тернова О. І. - Роль і місце рольових комунікативних ігор у навчанні англійській мові професійного юридичного спрямування в нелінгвістичних вищих закладах освіти, Коротка Н. В. (2013)
Яковишин Л. А. - Особенности преподавания темы "химический эквивалент", Корж Е. Н. (2013)
Афонин И. Л. - Идентификация в морской подвижной службе (МПС) и в морскойподвижной спутниковой службе (МПСС), Вакуленко В. И., Мандровский В. В., Слёзкин В. Г., Палаев С. В. (2013)
Бадаєв Ю. І. - Властивості полікоординатних відображень за однією координатою, Лагодіна Л. П. (2013)
Богом'я В. І. - Оцінка стану космічних апаратів (2013)
Загорулько А. Н. - Способ определения параметров ориентации геостационарного КА по данным АСН, Кучерук С. М, Кривенко Н. В. (2013)
Кривець Т. О. - Математична модель задачі управління контейнерними перевезеннями на морській замкненій лінії, Овчарук В. О. (2013)
Ляшко О. В. - Один з випадків обчислення обсягу репрезентативної вибірки генеральної сукупності, Вяла Ю. Е. (2013)
Ожінський В. В. - Обробка навігаційної інформації апаратурою космічних апаратів в умовах відхилень від припущень (2013)
Ляшко О. В. - Задача Діріхле для скалярного потенціалу в зрізаному порожнинному еліпсоїді, Скрипка В. І. (2013)
Скрипка В. І. - Про моделювання систем масового обслуговування, Чабак Л. М. (2013)
Кондратьєв Д. В. - Определение адиабатического КПД силовой турбины в процессе эксплуатации ГТ-750., Панін В. В. (2013)
Гоголін С. - Обоснование точности определения места судна при использовании данных GPS в дифференциальном режиме, Іванович В. (2013)
Антецький Д. С. - Аналіз основних труднощів у роботі міжнародних залізничних стикових пунктів, Сіконенко Г. М. (2013)
Данько М. І. - Модель прийняття рішень у частині функціонування і розвитку залізничної транспортної системи на основі концепції "восьминога", Ходаківський О. М., Бабич В. І., Кметюк М. В., Молочко І. А., Хоменко Н. А. (2013)
Блиндюк В. С. - Керування електропоїздами метрополітену на основі нейронних мереж адаптивної резонансної теорії. Ч.1. Побудова асоціативної пам’яті на основі нейронних мереж адаптивної резонансної теорії (2013)
Шульдінер Ю. В. - Удосконалення електронного документообігу на залізничному транспорті в межах логістичного кластера Харківського регіону, Сіваконева Г. О., Бадіков Д. В. (2013)
Лючков Д. С. - Проблемы, связанные с пропуском и обслуживанием транзитного вагонопотока по международным транспортным коридорам Украины, Борзенкова Ю. А. (2013)
Огар О. М. - Розробка процедури розрахунку раціональних параметрів поздовжнього профілю спускної частини сортувальних гірок , Страна Л. А., Бригіна Л. В. (2013)
Долгополов П. В. - Удосконалення технології регулювання порожніх вагонів та планування їх резерву на залізничному полігоні, Бужор О. Г., Волков О. В., Шаповалов В. В. (2013)
Ковальов А. О. - Визначення раціонального технічного оснащення під’їзної колії підприємства, Волик О. І. (2013)
Лаврухін О. В. - Формування моделі визначення оперативного плану роботи залізничної станції, Демченко Т. Б., Хансверов В. С. (2013)
Запара В. М. - Аналіз стану роботи станції Д-С Донецької залізниці в період спаду обсягів перевезень на залізницях України, Запара Я. В., Дубовська Н. В. (2013)
Лючков Д. С. - Удосконалення технології обслуговування контрейлерних перевезень в міжнародному сполученні, Єременко Н. І. (2013)
Кирильчук В. О. - Удосконалення оперативної роботи залізничного вузла шляхом раціоналізації використання вивізних локомотивів, Малахова О. А. (2013)
Мкртичьян Д. І. - Операторські компанії як транспортно-логістичні учасники ринку руху товарів , Костєнніков О. М., Сударська І. В., Кобзар С. В. (2013)
Прохорченко А. В. - Удосконалення системи прогнозування пасажиропотоків на основі нейро-нечіткого моделювання, Кулакова М. В., Юсіфов С. В. (2013)
Розсоха О. В. - Оцінка надійності структур гіркових горловин двосторонньої сортувальної станції, Куценко М. Ю., Лакурін Р. С., Тумачек А. М. (2013)
Бутько Т. В. - Підходи до використання автономних збірних поїздів для виконання місцевої роботи, Михайлик В. М. (2013)
Москаленко А. Д. - Аналіз розвитку вантажних перевезень в умовах інформатизації залізничного транспорту, Майоров А. М., Шумик Д. В. (2013)
Шаповал Г. В. Шаповал Г. В. - Визначення економічної ефективності впровадження денного режиму роботи технічної станції, Сідєльніков О. О. Сідєльніков О. О. (2013)
Кулешов В. В. - Удосконалення технології перевезень парком вагонів операторських компаній на станціях вузла, Толбатов О. Ю., Чурилик Т. Р. (2013)
Константінов Д. В. - Удосконалення системи міжрегіональних пасажирських перевезень залізниць України, Черваньова О. Г. (2013)
Шовкопляс Ю. Г. - Удосконалення роботи сортувальної станції шляхом впровадження енергозберігаючих технологій (2013)
Васильєв О. Л. - Економічна оцінка доцільності впровадження автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії на залізничному транспорті, Адамус Ю. А. (2013)
Дикань О. В. - Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку підприємств залізничного транспорту, Диколенко О. Г., Ганич Л. Н. (2013)
Найдьонова М. В. - Організаційні засади управління персоналом на залізничному транспорті України , Кибенко А. Ю. (2013)
Климко С. О. - Розробка методичного підходу до оцінки якості управління персоналом підприємства залізничного транспорту, Крихтіна Ю. О. (2013)
Дейнека О. Г. - Теоретичні підходи до процесу управління підприємством, Руссова К. А., Михалко А. В. (2013)
Рижко О. Р. - Удосконалення процесу адаптації працівників до умов сьогодення, Паламарчук І. В. (2013)
Дейнека О. Г. - Теоретичні підходи до процесу управління інвестиціями в організації, Жозіан Ліонель Вердикт Чимба Мікендзо, Савостьянова А.Ф. (2013)
Позднякова Л. О. - Шляхи зниження собівартості за рахунок зміни форми власності, Ханчич Т. О. (2013)
Бабаев М. М. - Разработка модели контроля состояния путевого участка с помощью индуктивно-проводного датчика на базе нейросетевых технологий, Гребенюк В. Ю. (2013)
Асмоловський Є. В. - Дослідження функційної безпечності мікропроцесорної централізації шляхом розрахунку ймовірнісних показників функціонування (2013)
Кіба О. В. - Шляхи підвищення ефективності функціонування колійних і локомотивних пристроїв автоматики на залізничних станціях, Сотник В. О., Кошевий С. В. (2013)
Незнаєв О. О. - Оптимізація економічних показників сортувальних гірок за рахунок скорочення вагонних сповільнювачів третьої гальмівної позиції, Кошевий С. В. (2013)
Смолінський C. В. - Автоматизація контролю стану пристроїв залізничної автоматики з використанням теорії розпізнавання образів, Удовіков О. О. (2013)
Шигін В. Ю. - Розроблення математичної моделі лампи розжарювання для дослідження пристроїв керування станційними світлофорами, Нейчев О. В. (2013)
Самойлик В. П. - Сучасні технології абонентського доступу до глобальної мережі Інтернет, Трубчанінова К. А. (2013)
Бондаренко В. В. - Застосування шумодіагностичного методу для контролю технічного стану ходових частин вагонів під час руху, Скуріхін Д. І., Аракелян В.В. (2013)
Ніколаєнко А. О. - Удосконалення якості ремонту пасажирських вагонів за рахунок впровадження автоматизації в акумуляторному відділенні лвчд - Маріуполь, Варуша Д. В. (2013)
Мартинов І. Е. - До питання зменшення опору буксових підшипників, Труфанова А. В., Юдін В. О., Васильєв С. В. (2013)
Горбенко А. П. - Конструкційні особливості вагона з підвищеним рівнем безпеки пасажирів, Кірімов І. І. (2013)
Борзилов І. Д. - Дослідження складових щодо аналітичного визначення терміну експлуатації пасажирських вагонів, Лапатін О. І., Крашенінін О. С. (2013)
Жалкін Д. С. - Вибір енергетичної установки для модернізації тепловоза М62, Борщ Є. В. (2013)
Вівчарський І. І. - Перспективи впровадження централізованих систем змащення на тепловозах, Сумцов А. Л., Фалендиш А. П. (2013)
Олійник Д. Г. - Підвищення ефективності використання палива тепловозами промислового транспорту (2013)
Печерський Д. О. - Аналіз технічних рішень нових пристроїв безпеки руху (2013)
Рибаков О. В. - Моделювання надійності локомотивів за критерієм оптимального прибутку від їх використання, Крашенінін О. С. (2013)
Дацун Ю. М. - Застосування тепловізійних методів при контролі стану тягових двигунів локомотивів, Таранов А.О. (2013)
Каграманян А. О. - Розрахункове дослідження робочого процесу тепловозного дизеля при його роботі на суміші дизельного палива та метилового ефіру ріпакової олії, Крушедольський О. Г., Захарченко В. В. (2013)
Кондусова Н. В. - Вопросы выбора конструктивных схем станков для изготовления двухпараметрических зубчатых колес (2013)
Тартаковський Е. Д. - Оптимізація напрацювання відновлювального обладнання за термін служби, Крашенінін О. С., Харламов П. О., Шапатіна О. О., Зезюлін К. О. (2013)
Даренский А. Н. - Сравнительный анализ работы скреплений КБ и КПП–5 под действием горизонтальных продольных сил, Бабий Р. М. (2013)
Лоцман П. І. - Розроблення математичної моделі розподілу ваг напрямків у реперних мережах залізниці, Пятигорець М. О. (2013)
Штомпель А. М. - Працездатність щебеневого баласту в процесі експлуатації безстикової колії, Тертичний В. В., Хоруженко С. В. (2013)
Ватуля Г. Л. - Влияние пожара на напряженно-деформированное состояние сталебетонных плит, Орел Е. Ф., Берестянская С. Ю. (2013)
Хмелюк Р. В. - Оцінка дійсної швидкості випаровування води, Білоус В. О. (2013)
Калініченко С. В. - Сучасний стан розробки та застосування пробіотичних, пребіотичних х та синбіотичних препаратів, Бабич Є. М., Рижкова Т. А., Маслій І. Г., Коротких О. О., Даніліна С. С., Солянік О. Г., Шикова О. А., Скляр Н. І., Ткач Л. М., Балак А. К.,Нємкова С. М., Десятникова О. В. (2013)
Пономаренко С. В. - Микробиологические аспекты стафилококковой инфекции на современном этап (2013)
Maksiutina N. P. - Research of Sophora japonica L. flower buds volatile compounds with gas-chromatography/massspectrometry method, Cholak I. S., Karpiuk U. V. (2013)
Стрілець О. П. - Розробка технології та фармако-технологічні дослідження нових комбінованих антигіпертензивних таблеток в "Бісопамідв", Трутаєв І. В., Стрельников Л. С. (2013)
Безрукавий Є. А. - Визначення стабільності та терміну придатності мазі з цинковою сіллю кислоти гіалуронової та тіотриазоліном (2013)
Куновський В. В. - Передумови виникнення та шляхи медикаментозної корекції синдрому ентеральної недостатності у хворих на гострий панкреатит (2013)
Бакуменко М. Г. - Дослідження діуретичної активності похідних 3-метил-7-алкіл-8-морфоліноксантинів (2013)
Гушилик Б. І. - Основні напрямки синтезу та біологічна активність деяких фосфорорганічних сполук, що вміщують фрагменти сечовини та трихлоретіламіду (2013)
Воробей В. И. - Исследование метода автоматического измерения координат характерных очертаний берега в средствах автоматизированного управления движением судна (2013)
Воробьев Ю. М. - Усовершенствование бортовых систем диагностирования судовых газотурбинных двигателей (2013)
Дикий М. О. - Тепломасообмін при випаровуванні крапель перегрітої води в повітряному потоці, Соломаха А. С., Петренко В. Г. (2013)
Доронін В. В. - Особливості моделювання та оцінювання діяльності оператора ECDIS (2013)
Кривошей Ф. А. - Статистическое осреднение функционалов уравнения теплопереноса и преобразование Лапласа случайной функции для некорретктных задачах теплопереноса, Богдан Ю. А. (2013)
Ожінський В. В. - Моделі контролю орієнтації геостаціонарних космічних апаратів за інформацією супутникових навігаційних систем (2013)
Панін В. В. - Турбонаддув двигунів внутрішнього згоряння на режимах малих навантажень, Сардак А. Г. (2013)
Стогний Г. В. - Перспективы исследования контактной коррозии металлов в современном корабле- и судостроении (2013)
Аверічев І. М. - Транспортна безпека як особливий вид економічної безпеки (2013)
Арнаут Н. О. - Найважливіші складові економічного розвитку одеського регіону на ринку туристичних послуг, Тимощук О. М. (2013)
Беник Н. Г. - Визначення стратегії розвитку суднобудівного-судноремонтного комплексу Дунайського регіону (2013)
Брайловський І. А. - Потенційні вигоди державно-приватного партнерства (2013)
Горошко К. О. - Стан інвестиційної діяльності в Україні (2013)
Євтушевська О. А. - Фінансовий контроль за коштами спеціального фонду кошторису підприємств водного транспорту України (2013)
Карпенко О. О. - Формування тарифів у контексті гармонізації інтересів вантажовласників та операторів змішаних перевезень вантажів (2013)
Ковбатюк М. В. - Визначення рівня логістичного обслуговування в морських портах (2013)
Кузьменко О. М. - Інтелектуальна власність як фактор економічного зростання (2013)
Майкова Е. В. - Еколого-економічні збитки та методи їх оцінки (2013)
Писаренко Н. Н. - Концепція "суспільства знань": зміст,основні характеристики (2013)
Поплавська Н. В. - Досвід і практика управління витратами портового господарства (2013)
Пильнов Д. О. - Нормування запасів на суднах (2013)
Рукас-Пасічнюк В. Г. - Зовнішні чинники впливу на мотиваційний потенціал персоналу підприємств водного транспорту України, Нікітін Ю. О. (2013)
Саханчук М. С. - Дефініція поняття "контролінг" з точки зору системного підходу (2013)
Стрілок І. І. - Аналіз сучасних рейтингів транспортних підприємств (2013)
Шевчук В. О. - Інвестиції як визначальний чинник підвищення якості трудових ресурсів в інноваційній економіці (2013)
Шкляр В. В. - Аналіз діяльності підприємств водного транспорту за 2000-2011 роки (2013)
Шкурко Є. Л. - Основні проблеми та перспективи розвитку інвестиційного контролінгу на підприємствах водного транспорту (2013)
Шматок Ю. В. - Необхідність концесій, як форми розвитку діяльності морських торговельних портів України (2013)
Апаров А. М. - Питання захисту прав моряків України., Єлєазаров О. П. (2013)
Підколесна Л. А. - Теоретичні основи навчання аудіювання як виду мовленнєвої діяльності студентів нелінгвістичних спеціальностей, Тернова О. І. (2013)
Tyron O. - Psychological aspects of foreign language competency оf future seafarers (2013)
Федотов В. Г. - Схема ориентировочной основы действий, как одна из форм активизации мыслительной деятельности студентов при изучении курса общей физики, Зорька А. В., Бражникова О. И. (2013)
Бохонский А. И. - Неединственность восстановления функционалов в задачах оптимального управления движением объекта, Мозолевская Т. В., Исаева Т. А. (2013)
Голіков С. П. - Математичне моделювання елементів тралового комплексу, Івановський М. В., Чорний С. Г., Смєтюх Н. П., Скідан О. С. (2013)
Лопатюк М. М. - Згладжування дискретно заданих профілів, Лопатюк С. П. (2013)
Овчарук І. В. - Розв’язання транспортної задачі, як складова підготовки бакалаврів з економіки та підприємництва, Овчарук В. О. (2013)
Габрук Р. А. - Формалізація комплексної методики гарантування безпеки динамічного позиціонування (2013)
Богом'я В. І. - Визначення критеріїв та показників ефективності функціонування космічних апаратів спостереження Землі (2013)
Загорулько О. М - Концепція автономного управління польотом космічного апарата спостереження Землі, Меланченко О. Г. (2013)
Іванович В. В. - Прогнозування безвідмовності обладнання засобів водного транспорту методами статистичного аналізу часових рядів, Ільїн О. Ю., Кучерук С. М. (2013)
Свиридов В. И. - Разработка способа диагностического контроля технического состояния судовых насосов (2013)
Баранов Г. Л. - Формалізація факторів забезпечення цільової функціональної стійкості процесів навігації та управління рухом транспортних засобів у критичних ситуаціях, Тихонов І. В., Соболевський Г. Г. (2013)
Кривенко Н. В. - Визначення принципів побудови адаптивної комплексної системи управління засобами водного транспорта (2013)
Горбань А. В. - Проблеми розвитку матеріально-технічної бази річкового транспорту в умовах гідротехнічного будівництва на Дніпрі (1950-1980 рр.) (2013)
Автори випуску (2013)
Левашов С. П. - О возможности использования мобильных геофизических технологий для доразведки месторождений углеводородов на поздней стадии разработки, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Божежа Д. Н., Пидлисна И. С. (2013)
Вижва С. А. - Петрофізичні параметри нетрадиційних порід-колекторів Південного нафтогазового регіону, Михайлов В. А., Онищук Д. І., Онищук І. І. (2013)
Лозинський О. Є. - Алгоритм і програмна реалізація експертної оцінки локальних структур на нафтогазоносність, Лозинський В. О. (2013)
Еремеев В. Н. - Квазишестидесятилетний цикл муссонной области Индийского океана, Жуков А. Н., Лебедев Н. Е., Сизов А. А. (2013)
Верпаховская А. О. - Миграция исходных сейсмограмм и моделирование волнового поля конечно-разностным методом с распараллеливанием процесса вычислений на кластере, Сидоренко Г. Д., Пилипенко В. Н., Пилипенко Е. В. (2013)
Тарасов В. Н. - Сравнительный анализ графического представления 3D моделей по данным магнитотеллурического зондирования, Логвинов И. М., Литвинов Д. А. (2013)
Костюченко Ю. В. - Оцінка невизначеностей при визначенні продуктивності рослинного покриву та формуванні вуглецевого балансу територій за даними ДЗЗ, Мовчан Д. М., Артеменко І. Г., Білоус Ю. Г. (2013)
Краковська С. В. - Зміни поверхневого річкового стоку в Україні до 2050 р. за проекцією регіональної кліматичної моделі Ремо, Гнатюк Н. В. (2013)
Якимчук М. А. - 75-та конференція Європейської асоціації геовчених та інженерів, Божежа Д. М. (2013)
Левченко Є. - Показники продуктивності витрат на захист інформації, Прус Р., Рабчун Д. (2012)
Мохор В. - Спроба локалізації ISO GUIDE 73:2009 "Risk management – Vocabulary", Богданов О., Крук О., Цуркан В. (2012)
Левченко Є. - Неоднорідні марковські ланцюги у визначенні рівня інформаційної безпеки, Рабчун А. (2012)
Архипова Е. - Социальная составляющая информационной безопасности (2012)
Бернадський Б. - Забезпечення секретності при проведенні мобілізації в російсській імперії у 1914 році (2012)
Литвинська С. - Гармонізація українських національних стандартів серії "Інформація та документація" з міжнародними й європейськими: здобутки і перспективи (2012)
Бем Н. - Перспективні напрямки здійснення державної інформаційної політики україни в питанні євроінтеграції (2012)
Конахович Г. - Розробка теоретичного методу аналізу захищеності приміщеннь в залежності від параметрів корисних сигналів, сигналів зашумлення та розбірливості мови, Голубничий О., Одарченко Р., Войдюк П. (2012)
Журиленко Б. - Математическая модель вероятностной надежности комплекса технической защиты информации (2012)
Чунарьова А. - Аналіз існуючих шаблонів систем автентифікації в інформаційно-комунікаційних системах та мережах, Чунарьов А. (2012)
Горніцька Д. - Система аналізу та оцінки рівня захищеності державних інформаційних ресурсів від соціо-технічних атак, Захарова М., Кладочний А. (2012)
Волянська В. - Огляд систем виявлення вторгнень на основі honeypot-технологій, Гізун А., Гнатюк В. (2012)
Корченко А. - Система выявления аномального состояния в компьютерных сетях (2012)
Vasiliu Y. - Security amplification of the ping-pong protocol with many-qubit Greenberger-Horne-Zeilinger states, Gnatyuk S., Nikolaenko S., Zhmurko T. (2012)
Монолатій І. - Міжетнічна взаємодія на західноукраїнських землях: до питання про потребу нової парадигми дослідження (2011-2012)
Кононенко В. - Психоповедінкові домінанти в лінгвоменталь­ному просторі: українсько-польські паралелі, Кононенко І. (2011-2012)
Марчук В. - Етнічні особливості русинів, Марчук Н. (2011-2012)
Комар В. - Кримські татари в боротьбі за незалежність у 20–30-х рр. ХХ ст. (2011-2012)
Хороб С. - Журнал "Поступ” у контексті розвитку української релігійно-християнської літератури Галичини (2011-2012)
Мафтин Н. - "Філософія чину” в проекції "авторитетного стилю” Уласа Самчука (2011-2012)
Слоньовська О. - Культурологічний потенціал поезії Ліни Костенко: "з чужого поля” (2011-2012)
Мельник Я. - Екологія людини і культури в контексті еволюції культурно-політичних метаморфоз (2011-2012)
Гоян І. - Старі концепції і нові джерела до вивчення символіки Галича й Галицької землі, Коваль І. (2011-2012)
Карась Г. - Пісенники українців Східної Словаччини як джерело вивчення буття фольклору в сучасну епоху (2011-2012)
Ґрещук В. - Дослідження гуцульських говірок у Львівському університеті між­воєнного періоду (2011-2012)
Бабій І. - Індивідуально-авторські новотвори як різновид дескриптивних номенів (2011-2012)
Соегов М. - Великий Кобзарь среди туркмен (2011-2012)
Дробішевська У. - Концепт "щастя” в українській і польській фразеології (2011-2012)
Грицан А. - Театральне життя Станіславівщини періоду німецької окупації (1941–1944 рр.) (2011-2012)
Дутчак В. - Форми, жанри і стилі виконавства в бандурному мистецтві українського зарубіжжя: звукове відтворення (2011-2012)
Друк В. - Удосконалення механізмів управління туристичною сферою на Прикарпатті (2011-2012)
Остапчук Я. - Фактивність як категорія когнітивної лінгвістики (2011-2012)
Магас Н. - Мовна репрезентація ментальних структур (2011-2012)
Кияк С. - Світ трипільських старожитностей за Ярославом Пастернаком, Коваль І. (2011-2012)
Гуцуляк О. - Нація як консорція свободи волі: до питання про українську ідентичність (2011-2012)
Мельник Я. - Антиномії та протиріччя як синергетико-мо­делюючі субстантиви текстового простору: на матеріалі української поезії ХХ ст., Возняк С. (2011-2012)
Кононенко В. - Юрій Володимирович Шевельов(1908–2002) (2011-2012)
Віталій Макарович Русанівський (1931–2006) (2011-2012)
Ґрещук В. - Іван Іванович Ковалик (1907–1989) (2011-2012)
Шумада Н. - Студії зі слов’янського фольклору (2011-2012)
Кульбабська О. - Предикат як фундаментальне поняття семантичного синтаксису (2011-2012)
Остапчук Я. - Глибинні структури ускладненого речення (2011-2012)
Vysotsky S. - Calcium carbonate formation in the water systems and on the heating surfaces, Fatkulina А. (2013)
Vysotsky S. - The improvement of water treatment technologies for saline wastes discharge reduction, Konovalchik М. (2013)
Bondar G. - Hydrodynamic properties of the plasma of human blood, Stupin A., Shevchenko V., Ischenko R., Aslanov P., Dmitrenko N. (2013)
Бокий А. Б. - Повышение экологической безопасности природно-промышленной системы угольной шахты путем сокращения эмиссии метана, Костенко В. К. (2013)
Башевая Т. С. - Определение экологических критериев риска при обращении с сернокислыми отходами аккумуляторных батарей (2013)
Макеєва Д. О. - Екологічна небезпека породних відвалів та шляхи вирішення проблеми (2013)
Муровская А. С. - Математическая модель оперативного расчета концентрации загрязняющих веществ, поступающих в прибрежную зону моря с ливневым стоком (2013)
Бондарь Г. В. - Применение кластерных методов для идентификации форменных элементов в "живой" капле крови, Ступин А. Б., Шевченко В. П., Поливанов А. А., Оверко В. С. (2013)
Stupin A. - Optimization of process treatment of municipal water of Donetsk City, Bezkrovna M., Luchina A. (2013)
Kostenko V. - Method of receipt of geothermal energy in deep coal mines, Salehiraj S. (2013)
Бодряга В. В. - Разработка методики улучшения экологической обстановки при переливах чугуна в Миксерном отделении МК им. ильича, Недопекин Ф. В., Кравец В. А., Белоусов В. В. (2013)
Быковская Н. В. - Применение гидродинамически-активных полимерных композиций для повышения эффективности тушения пожаров в угольных шахтах (2013)
Иваненко Т. А. - Комплекс экологически безопасных технических решений застройки прибрежных рекреационных зон, Ветрова Н. М. (2013)
Романчук С. М. - Алгоритмы управления технологическими режимами водоснабжения городов (2013)
Шафоростова М. М. - Підвищення еколого-економічної ефективності діяльності гірничодобувних підприємств в сфері використання природних ресурсів, Леженін Є. В., Колупаєв Р. М. (2013)
Андрійченко Г. І. - Удосконалення часткової методики оцінки ефективності бойових дій (2012)
Гогонянц С. Ю. - Основні положення методики оцінки розвідзахищеності угруповання радіотехнічних військ, Пуховий О. В. (2012)
Житник В. Є. - Методика розрахунку "ваги" окремих джерел помилок під час стрільби реактивними снарядами, Петренко В. М., Трофименко П. Є., Грідін В. І. (2012)
Журавлёв А. А. - Методика оптимизации массы поражающих элементов неуправляемого осколочно-фугасного боевого элемента, Герасимов С. В. (2012)
Кондратюк І. О. - Оцінка впливу характеристик точності роботи засобів підготовки на ефективність стрільби артилерійського комплексу (2012)
Пащук Ю. М. - Система ISTAR – критичний елемент досягнення інформаційної переваги у сучасних війнах та конфліктах, Сальник Ю. П. (2012)
Русіло П. О. - Методика оцінювання рівня технічної досконалості однотипних зразків озброєння та військової техніки (2012)
Ткаченко В. І. - Критерійна оцінка ефективності протиповітряної оборони держави, Смірнов Є. Б. (2012)
Ярош С. П. - Вимоги до характеристик складових елементів структури системи зенітного ракетного прикриття в єдиному інформаційно-бойовому просторі, Дудуш А. С., Шулежко В.В. (2012)
Бойко Р. В. - Щодо розрахунку вартості витрат на ведення бойових дій, Семененко О. М., Кремешний О. І., Школяренко В. В. (2012)
Анипко О. Б. - Особенности этапа концептуального проектирования маневренных самолетов, Ковтонюк И. Б. (2012)
Хакки Казаскероглу - Расчетная оценка аэродинамических характеристик БПЛА с гибридной несущей схемой, Зинченко Д. Н., Бердочник В. А., Комаров Д. В. (2012)
Чернявський В. М. - Застосування непараметричних методів для оцінки рівня надійності авіаційної техніки з низькою інтенсивністю експлуатації (2012)
Атаманський Д. В. - Оцінювання радіальної швидкості метеооб'єктів військовими радіолокаційними засобами сантиметрового діапазону хвиль (2012)
Климченко В. Й. - Методика оперативної оцінки зон виявлення цілей літаком дальнього радіолокаційного виявлення і управління при низькій частоті повторення зондувальних імпульсів, Тютюнник В. О. (2012)
Кожушко Я. М. - Підвищення ролі радіоелектронної боротьби за досвідом локальних війн, Мегельбей Г. В., Резниченко А. І., Олійник Ю. А. (2012)
Козелков С. В. - Анализ функционирования СКАКО по сопровождению и прогнозированию времени и района прекращения существования автоматической межпланетной станции "Фобос-Грунт", Махонин Е. И., Моргун А. А., Богдановский А. Н., Козелкова Е. С. (2012)
Коломійцев О. В. - Канал вимірювання кутових швидкостей літальних апаратів для лазерної інформаційно-вимірювальної системи полігонного випробувального комплексу, Васильєв Д. Г., Воробйов Р. В., Воронов Д. М., Ставицький О. М. (2012)
Курило А. А. - Обґрунтування обсягу випробувань на перешкодозахищеність та електромагнітну сумісність наземних радіолокаційних засобів, Камалтинов Г. Г., Дубовий С. І. (2012)
Вартанян С. О. - Методы балансировки нагрузки в Cloud системах, Сокол В. В., Лесная Н. С. (2012)
Гребинник Р. В. - Исследование методов построения оптимальной архитектуры облачных систем, Липанов А. В. (2012)
Демьянчук Б. А. - Статистическая модель для оценки пропускной способности пунктов боевого управления противовоздушной обороны Сухопутных войск, Душкин Ю. Г., Проценко П. В., Радимушкин В. Б. (2012)
Есин В. И. - Разработка баз данных информационных систем с помощью использования схемы базы данных с универсальной моделью (2012)
Климович О. К. - Методичні основи оцінки захищених автоматизованих робочих місць інформаційно-телекомунікаційної мережі військового призначення (2012)
Кононов В. Б. - Формализация задач определения оптимального состава вооружения оперирующей группировки, Кушнерук Ю. И., Коваль А. В. (2012)
Павленко М. А. - Разработка процедуры формализации модальных знаний с использованием теории нечетких множеств для экспертных систем реального времени, Тимочко А. И., Бесчасный А. Н., Докучаев В. П. (2012)
Тищенко А. K. - Рекуррентный алгоритм нечеткой кластеризации в нейро-нео-фаззи сети встречного распространения, Плисс И. П. (2012)
Яковенко Т. В. - Исследование динамических объектов с помощью нейронных сетей, Сакало Е. С., Ткачёва Т. С. (2012)
Гребенюк С. Н. - Использование различных критериев для расчёта прочности волокнистых композитов, Мелащенко О. П. (2012)
Єгорова О. Ю. - Визначення оптимальності періоду випробування кабельних ліній підвищеною напругою (2012)
Козачок Л. Н. - Построение математической модели для задач нахождения эффективных алгоритмов последовательностей выполнения технологических процессов некоторого машиностроительного предприятия (2012)
Кононов Б. Т. - Оцінювання технічного стану дизель-генераторів, Бачу Р. І. (2012)
Косенко В. В. - Исследование микрораспределения компонентов стали 40х в расплаве меди при пайке элементов составных корпусов гидроцилиндров, Кобзев А. С. (2012)
Рогозін І. В. - Проблеми технічного обслуговування і ремонту засобів рухомості озброєння та військової техніки Повітряних Сил Збройних Сил України за технічним станом, Куренко О. Б., Новічонок С. М. (2012)
Голуб Д. Г. - Розробка витратоміру рідини у трубопроводах на базі теплових перетворювачів, Науменко А. М. (2012)
Кучерявенко Ю. Ю. - Методи зменшення впливу паразитних реактивностей на точність вимірювань напруг підвищеного рівня, Єрмолаєв В. А. (2012)
Мішньова І. В. - Аналіз системи комплексного вимірювання параметрів потоку рідини, Науменко А. М. (2012)
Борисюк С. Л. - Теоретико-методологічні підходи аналізу оцінки загроз глобальних змін клімату (2012)
Жарик О. М. - Методика оцінки прикриття важливих державних об’єктів від терористичних актів з використанням літальних апаратів (2012)
Коваленко Н. А. - Дифракция сверширокополосного излучения на многослойных структурах, Сахацкий В.Д. (2012)
Кузнєцов О. Л. - Вдосконалення системи оцінювання якості навчання за циклом дисциплін професійної (професійно-орієнтованої) підготовки в умовах застосування положень Болонського процесу в навчальному процесі підготовки курсантів за напрямом підготовки "Радіотехніка" (2012)
Купрій В. М. - Методика проведення практичних занять з дисципліни "Моделювання бойового застосування підрозділів РТВ" (2012)
Дробаха Г. А. - Підхід щодо побудови моделі системи заходів та дій внутрішніх військ у районі надзвичайного стану, введеного за умов виникнення масових безладів, Бабков Ю. П., Башкатов Є. Г., Похнатюк С. В. (2012)
Пістряк П. В. - Способи несення патрульної служби військовими нарядами, Варакута В. П., Єманов В. В., Плетко К. В. (2012)
Темніков В. О. - Аналіз системи технічного забезпечення внутрішніх військ МВС України (2012)
Харитонов М. М. - Біогеохімічна оцінка гірських пород Нікопольського марганцеворудного родовища після їх фітомеліорації, Бабенко М. Г., Торхова Н. А., Гаврюшенко О. О. (2011)
Юркевич Є. О. - Енергетична ефективність вирощування олійних культур у сівозмінах залежно від попередників (2011)
Лакіза О. В. - Застосування відходів переробки насіння соняшнику, Руднєва Л. Л., Чурсінов Ю. О., Демідов І. М. (2011)
Шевченко С. М. - Індиферентність і мінливість якості насіння кукурудзи цукрової впроцесі зберігання (2011)
Заверталюк О. В. - Реакція гібридів кукурудзи цукрової та розлусної на внесення гербіцидів (2011)
Козечко В. І. - Реакція сортів пшениці озимої на окремі елементи технології вирощування по ріпаку ярому в умовах Північного Степу України (2011)
Жуков А. В. - Педотурбационная активность слепышей (Spalax microphthalmus) как фактор пространственной организации сообществ герпетобионтных пауков (Aranei), Кунах О. Н., Прокопенко Е. В., Коновалова Т. М. (2011)
Штирц Ю. А. - Флуктуирующая асимметрия линейных билатеральных признаков листовой пластинки Вetula pendula Roth. в экосистемах с различной степенью антропогенной трансформации (2011)
Іванців В. В. - Структурно-функціональна організація едафічних чинників плейстоценових рефугіумів дощових черв’яків Правобережної України, Бусленко Л. В. (2011)
Пономарьова О. А. - Водний обміндерев роду Tilia L. в умовах степової зони України (2011)
Назаренко М. М. - Використання макро-і мікромутацій для селекції озимої пшениці (2011)
Штирц А. Д. - Влияние инсектицидов "Фуфанон” и "Инта” на структуру сообществ почвообитающих панцирных клещей (2011)
Бець Т. Ю. - Просторовий зв’язок електричної провідності ґрунту та врожайності гібрида соняшнику Ясон (2011)
Бондар Г. О. - Порівняльна характеристика едафотопів плакорних і схилових земель Дніпропетровщини залежно від їхнього місцезнаходження, Добровольська К. В., Торхова Н. А. (2011)
Задорожна Г. О. - Просторова організація дерново-літогенних ґрунтівна лесах, Бабенко М. Г. (2011)
Кобець А. С. - Геометрична модель поверхні культиваторної лапи, Кобець О. М., Пугач А. М., Хотюн Г. В., Слаква С. О. (2011)
Лімонт А. С. - Довжина гонів та добовий режим роботи і продуктивність льонозбиральних комбайнових агрегатів (2011)
Півоваров О. А. - Пророщування зернового матеріалу з використанням розчинів, активованих під дією контактної нерівноважної плазми, Ковальова О. С. (2011)
Ялпачик О. В. - Експериментальні дослідження якості подрібнення матеріалу по камері дроблення дробарки з вертикальним ротором, Гвоздєв О. В., Самойчук К. О. (2011)
Ткачук В. В. - Оцінка конкурентоспроможності нового біодизельного палива, Захарчук В. І. (2011)
Юдовинський В. Б. - Зношення матеріалів деталей спряження вал–втулка, Кюрчев С. В., Пенев О. В., Мирненко Ю. П. (2011)
Калініченко В. Я. - Розрахунок параметрів відцентрових насадок для дощувальних машин (2011)
Шестяєва Н. І. - Значення дисплазії у виникненні злоякісних пухлин молочних залоз собак (2011)
Шендрик І. М. - Особливості перебігу інфекційного процесу туберкульозу на фоні нематодозної інвазії в експерименті (2011)
Колич Н. - Патоморфологічна характеристика новоутворень молочних залоз гризунів, Горєлікова А-В. (2011)
Єфімов В. Г. - Вплив L-карнітину наморфологічні показники крові поросяту період відлучення, Костюшкевич К. Л., Дідик К. О., Алексєєва Н. В. (2011)
Стегней М. М. - Особливості діяльності ветеринарної служби Київщини у 20-х роках ХХ ст., Пушкар Н. В. (2011)
Вакулик В. В. - Писемна ветеринарна і тваринницька традиція Південно-Східної України у друкованих джерелах кінця XIX–початку XX століть, Масліков С. М. (2011)
Єсіна Е. В. - Особливості патоморфологічної картини за мікотоксикозів у свиней, Сентюрин В. В. (2011)
Черненко О. М. - Спермопродуктивність і якість сперми бугаїв-плідників різних типів стресостійкості, Пришедько В. М. (2011)
Мартиненко А. В. - Вплив фізіологічного стану організму лактуючих корів на молочну продуктивність у ранній післяотельний період (2011)
Болдырев Д. А. - Санитарно-гигиеническая оценка неорганических элементов, содержащихся в гидробионтах разных видов (2011)
Приходько М. Ф. - Вплив жирокислотного складу молока корів української бурої молочної породи і сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи на його технологічні властивості (2011)
Дудник С. В. - Моніторинг екологічної ситуації на водних об’єктах, Глєбова Ю. А. (2011)
Микитюк В. В. - Обґрунтування генетико-популяційних параметрів селекції овець за взаємодії "генотип– середовище” (2011)
Бородай В. П. - Селекційний матеріал для створення кросу м’ясних курей, Вертійчук А. І., Мельник В. В. (2011)
Смоляр В. І. - Комплекс заходів з підвищення якості молока (2011)
Козырь В. С. - Целесообразность продления срока выращивания скота (2011)
Хавтуріна Г. В. - Особливості годівлі високопродуктивних корів голштинської породи в умовах виникнення синдрому жирної печінки (2011)
Ткач В. О. - Система економічної безпеки регіону: аналіз та перспективи (2011)
Чужмир К. М. - Маркетинг інновацій в діяльності підприємств аграрного сектору (2011)
Синявська І. М. - Маркетингові механізми активізації інноваційної діяльності підприємств аграрного сектора (2011)
Трещов М. М. - Економічна сутність поняття "конкурентоспроможність підприємства” та специфіка її формування в аграрних підприємствах (2011)
Амеліна Ю. С. - Тенденції і перспективи органічного виробництва в аграрних підприємствах (2011)
Гаркавий В. В. - Оцінка можливостей виходу української компанії на міжнародний ринок (2011)
Добровольська О. В. - Капіталізація банків України в умовах глобалізації фінансових ринків, Халатур С. М. (2011)
Масюк Ю. В. - Проблемні аспекти фінансового оздоровлення сільськогосподарських підприємств в Україні, Бровко Л. І. (2011)
Вони живуть в пам’яті нашій (2011)
Дадашев Б. А. - Євроінтеграція Причорноморського регіону на основі кластерного підходу, Гордієнко В. П. (2013)
Данкевич В. Є. - Особливості використання світових земельних ресурсів (2013)
Квактун О. О. - Сучасний стан світового ринку інжинірингових послуг, Лисенко Я. О. (2013)
Когут О. І. - Аналіз скоординованості та узгодженої політики країн-членів ОПЕК (2013)
Орловська Ю. В. - Світовий досвід підвищення конкурентоспроможності підприємства на основі стратегій інтернаціоналізації, Дугінець Г. В., Алієв Р. А. (2013)
Шелест Є. О. - Активізація розвитку експортного потенціалу машинобудівних підприємств України шляхом впровадження ефективного механізму його формування та використання (2013)
Яншина А. М. - Інституційні і фінансові аспекти реалізації концепції сталого розвитку у межах Європейського союзу (2013)
Бутенко О. П. - Аналіз ринку ресторанного господарства України та перспективи його розвитку, Дядюшкіна І. В. (2013)
Вишневська О. М. - Напрями вдосконалення процесу реалізації сільськогосподарської продукції, Дорох Є. Г. (2013)
Дикань В. В. - Діагностика потенціалу розвитку машинобудівного комплексу України (2013)
Комірна В. В. - Концептуальні основи міграційної політики, Чуприна О. О. (2013)
Краус Н. М. - Венчурне інвестування як пріоритетний напрям інноваційного розвитку економіки країни, Копиця Я. О. (2013)
Машика Ю. В. - Стан та проблеми безробіття в Україні, Бобруйко О. І. (2013)
Мілашовська О. І. - Характеристика стану та тенденцій розвитку сфери рекреації та туризму в Україні, Маслиган О. О. (2013)
Рибаченко Т. Ю. - Імідж територій як фактор інвестиційної привабливості, Фаборовський О. Є. (2013)
Сментина Н. В. - Регулювання діяльності агенцій регіонального розвитку як інституційних посередників реалізації стратегій соціально-економічного розвитку територій (2013)
Лелюк Ю. М. - Сучасні тенденції розвитку каналів продажу страхових продуктів в Україні, Лелюк М. В. (2013)
Бардась А. В. - Визначення методів менеджменту в контексті сучасних управлінських парадигм, Бойченко М. В., Дудник А. В. (2013)
Верхоглядова Н. І. - Синергетичний ефект впровадження концепції інтегрованої логістики при формуванні конкурентних переваг промислового підприємства (2013)
Гоголь І. А. - Ефективність впровадження маркетингових стратегій в сільськогосподарських підприємствах (2013)
Грекова В. А. - Оптимізація розподілу коштів на оновлення основних фондів з метою підвищення його ефективності (2013)
Іванова О. М. - Web-сайт як засіб управління інформаційними потоками туристичного підприємства (2013)
Карачина Н. П. - Економічне моделювання формування та використання обігових коштів промислових підприємств, Філатова Н. М., Кочура А. І. (2013)
Килівник І. С. - Основні проблеми обліку нематеріальних активів на авіатранспортних підприємствах (2013)
Ковалів В. М. - Визначення ефективності кредитного забезпечення сільськогосподарських підприємств на основі застосування кореляційного аналізу, Грубінка І. І. (2013)
Лебідь І. О. - Особливості перевірки корпоративного управління як складової аудиту фінансової звітності (2013)
Пивовар А. М. - Удосконалення методики оцінки ефективності використання трудового потенціалу сільськогосподарського підприємства (2013)
Сигида Л. О. - Основи розроблення та впровадження маркетингової політики розподілу на промислових підприємствах (2013)
Шерстенников Ю. В. - Концепція моделювання динаміки інвестиційного розвитку малого підприємства (2013)
Король Г. О. - Інформаційне забезпечення визначення нормативів навчального навантаження викладачів кафедр вищого навчального закладу, Зелікман В. Д., Куцинська М. В., Солнцева А. М. (2013)
Богатирьова Р. В. - Медична наука — час реформування (2013)
Амосов М. - "Я завжди намагався бути чесним і добре ставився до людей". Автобіографія (2013)
Трахтенберг И. М. - Напутствие мудрого Николая Амосова (2013)
Гречанина Е. Я. - Аутизм. Генетические и эпигенетические проблемы. (2013)
Лесовой В. Н - Медицина пограничных состояний: теория и практика донозологической диагностики, Капустник В. А., Коробчанский В. А. (2013)
Олійник Г. А. - Cтруктура ускладнень і летальність у хворих з холодовою травмою. (2013)
Остапенко А. А. - Изучение проницаемости капилляров у больных во время аортокоронарного шунтирования., Портус Р. М. (2013)
Семенів І. П. - Імуногістохімічна діагностика передракових захворювань і раку передміхурової залози., Каленська О. В., Курик О. Г. (2013)
Колесник М. О. - Медико-профілактична допомога хворим нефрологічного профілю., Сайдакова Н. О., Козлюк Н. І., Ніколаєнко С. С. (2013)
Matalon R. - Double blind placebo control trial of large neutral amino acids in treatment of PKU: Effect on blood phenylalanine., Michals-Matalon K., Bhatia G., Burlina A. B., Burlina A. P., Braga C., Fiori L., Giovannini M., Grechanina E., Novikov P., Grady J., Tyring S. K., Guttler F. (2013)
Завгородній І. В. - Токсикологія сполученої дії хімічних чинників та зниженої температури., Бачинський Р. О., Перцев Д. П. (2013)
Леонтьев Д. А. - Национальная система фармацевтических стандартных образцов лекарственных средств в Украине. (2013)
Каплаушенко А. Г. - Дослідження зі створення нового оригінального вітчизняного лікарського засобу на основі 1,2,4-тріазолу. (2013)
Погоцкая А. А. - Использование методов фармакогностического анализа для установления подлинности листьев маклейи сердцевидной (Macleaya cordata R. Br.)., Бузук Г. Н., Созинов О. В. (2013)
Филатова А. Е. - Основные принципы обработки медицинских и медико-биологических данных в научных исследованиях. (2013)
Коломоєць М. Ю. - Морфологічна діагностика захворювань шлунково-кишкового тракту: сучасні підходи., Курик О. Г. (2013)
Григоренко С. В. - Клинический случай рака кожи, возникшего на фоне обширных рубцовых изменений., Одарченко С. П., Лукьяненко Е. А., Щурский В. А., Постовитенко Е. Н. (2013)
Кундиев Ю. И. - "Дело врачей" — 60 лет спустя. (2013)
Шипулін В. П. - 160 років анатомічному театру Університету св. Володимира., Догузов В. Д. (2013)
Олимов Р. А. - Cинтез и ростостимулирующая активность комплексных соединений со(III) с аминокислотами и дипептидами., Бобиев Г. Б., Раджабов С. И., Юсупов Т. Ю. (2013)
Таратухин Е. О. - Антагонисты рецепторов ангиотензина: в ногу со временем. (2013)
Тимченко С. - Забезпечити створення та розвиток національної інфраструктури геопросторових даних — наше першочергове завдання (2013)
Бердніков Є. - Нова інформаційно-аналітична рубрика "Новини законопроектної діяльності" (2013)
Шарий Г. - Економічний обіг земель сільськогосподарського призначення: стан та перспективи (2013)
Узбек І. - Якщо не відновлювати знищені чорноземи, то скоро ніде буде сіяти (2013)
Фурдичко О. - Землевпорядкування і недоліки обліку землі та її використання в українському лісівництві, Бобко А. (2013)
Корінець Р. - Без достатніх знань землевласники залишаються пасивними учасниками земельних відносин (2013)
Зелений В. - Проектування ґрунтоохоронних заходів у сівозміні, Кузьменко С., Коваленко А., Єфанов М. (2013)
Третяк А. - Концептуальні засади розвитку в Україні сучасної багатофункціональної системи управління земельними ресурсами, Курильців Р., Третяк Н. (2013)
Ваш консультант (2013)
Гогонянц С. Ю. - Часткова методика визначення потрібного запасу зенітних керованих ракет для угруповання зенітних ракетних військ змішаного складу (2012)
Лазебник C. В. - Підхід до формування системи показників ефективності угруповань військ, Малюга В. Г., Нерубацький В. О. (2012)
Ярош С. П. - Оцінювання ефективності методів управління силами та засобами протиповітряної оборони міжвидового угруповання військ (сил) в єдиному інформаційно-бойовому просторі (2012)
Бойко Р. В. - Щодо основних воєнно-економічних проблем забезпечення обороноздатності держави, Семененко О. М., Добровольський Ю. Б., Сівоха І. М. (2012)
Школяренко В. В. - Удосконалення функціонування пунктів управління в ході оперативної та бойової підготовки військ, Призиглей Ю. І., Бердочник А. Д. (2012)
Анипко О. Б. - Модифицированный статический показатель рациональности аэродинамической компоновки органов управления креном маневренного самолета с "нетрадиционными” органами поперечного управления, Ковтонюк И. Б., Зинченко А. Г. (2012)
Корченко А. Г. - Обобщённая классификация беспилотных летательных аппаратов, Ильяш О. С. (2012)
Рахмати Гасабех Ахмад - Расчетная оценка аэродинамических характеристик БПЛА с вертикальным взлетом, Зинченко Д. Н., Чигрин Р. П. (2012)
Севостьянов Ю. В. - Пропозиції щодо модернізації безпілотних літальних апаратів типу Ту-141 "Стриж" з розвідувального варіанту до варіанту безпілотного літака – перехоплювача повітряних цілей, Сєдишев Ю. М., Каратєєв С. М., Северін Л. С., Бойко М. М., Джус Р. М., Клюшников І. М. (2012)
Соловьев О. В. - Предельная оценка основных летно-технических характеристик транспортной воздушно-космической системы, Украинец Е. А., Шалыгин А. А., Комаров Д. В. (2012)
Ткачук К. І. - Радіолокаційні характеристики літака дальньої авіації ВПС США B-52H (2012)
Гаркуша С. В. - Разработка и анализ масштабируемой модели распределения подканалов в сети стандарта IEEE 802.16 (2012)
Карлов В. Д. - Использование информации о среде распространения радиоволн для повышения точности измерения дальности до элементов сложной баллистической цели, Чёрный А. Н., Бесова О. В. (2012)
Карлов В. Д. - Об одной возможности синтеза когерентного многочастотного сигнала с заданными корреляционными свойствами, Леонов И. Г., Животовский Р. Н., Петрушенко В. Н. (2012)
Ковтунов А. Л. - Метод виявлення широкосмугових сигналів і виміру радіальної швидкості цілі в оглядових РЛС, Лещенко С. П. (2012)
Курской Ю. С. - Коэффициенты отражения и прохождения акустических волн как функции скорости движения отражающей поверхности (2012)
Меленті Є. О. - Розрахунок поля електричного диполя в тропосферному хвилеводі, Сухаревський О. І., Кукобко С. В., Рощупкін Є. С. (2012)
Момот Р. В. - Аналіз можливостей управління променем діаграми спрямованості сучасних радіолокаційних стацій з фазованими антенними решітками, Окороков Р. С., Худов Г. В. (2012)
Моргун О. А. - Аналіз можливості розширення спектру завдань окремих радіотехнічних вузлів, Поляков О. Л., Ломоносов С. Є. (2012)
Петренко О. С. - Обґрунтування інформаційної достатності спостережень для проведення натурних випробувань РЛС з заданим рівнем достовірності (2012)
Сова О. Я. - Методологія синтезу інтелектуальних систем управління вузлами перспективних мобільних радіомереж з динамічною топологією, Романюк В. А., Жук П. В., Уманець Я. Л. (2012)
Шкуліпа П. А. - Побудова діагностичної моделі транзистора в активному режимі роботи для енергодинамічного методу діагностування, Жердєв М. К. (2012)
Юхновський С. А. - Аналіз принципів побудови швидкодіючих систем фазового автопідстроювання частоти пристроїв телекомунікацій, Макаров С. А, Чекунова О. М., Женжера С. В. (2012)
Антонов А. В. - Анализ уязвимостей реализации в цифровых вычислительных системах хеш-функции на основе хаотических отображений с переменными параметрами и параллельной организации вычислений (2012)
Барсов В. И. - Использование непозиционных кодовых структур для обнаружения и исправления ошибок информации в системах обработки информации и управления (2012)
Більчук В. М. - Методичний підхід опису функціонування складної системи в нечіткому нестохастично невизначеному середовищі, Дзеверін І. Г., Воробйов О. В. (2012)
Кононов В. Б. - Обоснование возможности решения задач управления группировкой войск, Кушнерук Ю. И., Коваль А. В. (2012)
Криводубский О. А. - Математическая модель планирования строительно-монтажных работ, Шевчук О. А. (2012)
Кузнецов А. А. - Вычислительный метод синтеза регулярных нелинейных узлов замен с использованием недвоичных криптографических функций, Исаев С. А., Фролов В. В. (2012)
Лапта С. С. - Автоматизация регуляции динамики гликемии на основе её математического моделирования (2012)
Обідін Д. М. - Алгоритми логічного виведення знань в розподіленій базі знань інтелектуалізованої системи автоматичного управління, Барабаш О. В., Хращевський Р. В. (2012)
Оксіюк О. Г. - Розподіл функцій між локальними системами підтримки прийняття рішень, Вялкова В. І. (2012)
Павленко М. А. - Методы и процедуры отбора операторов АСУ при использовании интеллектуальных систем поддержки принятия решений (2012)
Панкратов А. В. - Информационная система решения задач оптимальной кластеризации 3D-объектов, Романова Т. Е., Синявин В. О. (2012)
Подпорин С. А. - Использование нейро-нечетких контроллеров в системах управления движением морских судов (2012)
Поляков Д. А. - О построении алгебро-логической модели словообразования мотивированных суффиксальных наречий русского языка (2012)
Попов М. О. - Оброблення і аналіз космічних зображень в умовах багатокритеріальності, Гунько Ю. І., Пилипчук В. В., Топольницький М. В., Кухарський І. А., Подліпаєв В. О. (2012)
Рудницький В. М. - Метод синтезу матричних моделей операцій криптографічного кодування та декодування інформації, Бабенко В. Г., Рудницький С. В. (2012)
Рудницкий В. Н. - Метод криптографического кодирования информации с введением информационной избыточности на основе двухразрядных логических функций, Миронец И. В., Веретельник В. В. (2012)
Руккас К. М. - Сравнительный анализ алгоритмов маршрутизации в сетях MPLS, Овчинников К. А. (2012)
Скорик А. Б. - Математическое моделирование бортового вычислителя ЗУР. Часть 3. Анализ задачи расчета команд целеуказания для бортового координатора ЗУР с вертикальным стартом, Гаврентюк О. В., Ольховиков С. В., Совгир Я. В. (2012)
Токарь Л. А. - Особенности внедрения технологии LTE на пути повышения эффективности использования спектра (2012)
Турупалов В. В. - Дослідження комплексного показника надійності для телекомунікаційної мережі (2012)
Шостак И. В. - Метод оценивания положения типовых блоков принятия решений в иерархической многоуровневой структуре управления (2012)
Ильевский В. В. - Состояние и перспективы развития технологии вакуумно-компрессионной пропитки литых деталей, Иванов О. Е., Косенко В. В., Ряховский А. В. (2012)
Гавриш О. В. - Автоматизована система аналізу речовин за допомогою пєзорезонансних сенсорів, Науменко А. М. (2012)
Радутна К. Р. - Дослідження принципів побудови магнітопружних датчиків механічних напружень з використанням ефекту Хола, Науменко А. М. (2012)
Доценко Н. В. - Формализация оценки уровня профессиональной компетентности в процессе принятия решений при формировании команды проекта, Косенко Н. В. (2012)
Адаменко М. І. - Основні підходи до забезпечення захисту населення при техногенній надзвичайній ситуації в залежності від розташування джерел викиду, Квітковський Ю. В. (2012)
Борисюк С. Л. - Організація системи комплексного моніторингу глобальних кліматичних змін та розробка методики ранжування загроз від глобальних кліматичних змін за їх пріоритетністю (2012)
Дядюшенко О. О. - Реалізація методу підтримки прийняття рішень у процесі первинної обробки даних за фактом пожежі, Бєсєдіна С. В., Куценко С. В. (2012)
Ємець В. М. - Автоматизована система радіаційного моніторингу навколишнього середовища, Пеліхатий М. М. (2012)
Шевченко С. О. - Аналіз досліджень моделювання обтікання рельєфу міської забудови, Шквар Є. О. (2012)
Гунченко Ю. О. - Метод управління процесом тренувань фахівців спецпідрозділів на стрілецькому полігоні, Лєнков С. В., Шворов С. А., Гончарук А. А. (2012)
Залкін С. В. - Комплексне дослідження психофізичних якостей та готовності військовослужбовців для відбору особового складу до підрозділів спеціального призначення, Юр’єв С. О., Полтавець А. І. (2012)
Петрова Л. О. - Про деякі аспекти вищої військової освіти (2012)
Сердюк А. М. - Проблеми радіаційної медицини та безпеки України в ХХІ столітті: історичне минуле та сучасні завдання, Базика Д. А., Лось І. П., Присяжнюк А. Є., Чумак В. В. (2013)
Москаленко В. Ф. - Овксентій Корчак-Чепурківський – директор санітарного департаменту Міністерства народного здоров’я і опікування та його міністр (1917 р. – лютий 1919 р.), Яворовський О. П., Сахарчук І. М. (2013)
Лурін І. А. - Нова сторінка в історії впровадження інноваційної технології високочастотного зварювання м’яких живих тканин в клінічну хірургію, Охонько О. В. (2013)
Лупальцов В. И. - Современное состояние и перспективы отечественной панкреатологии (2013)
Запорожан В. Н. - Возрастные аспекты маточной перистальтики у бесплодных женщин с гиперпластическими процессами матки, Гладчук И. З., Рогачевский А. П., Гарбузенко Н. Д., Рожковская Н. Н., Бондарь Е. В. (2013)
Семикоз Н. Г. - Применение фторафура в потенцировании лучевой терапии опухолей головного мозга, Личман Н. А. (2013)
Пономаренко А. М. - Епідеміологія антибіотикорезистентності нозокоміальних штамів Staphylococcus aureus в Україні: результати багатоцентрових досліджень, Салманов А. Г. (2013)
Jerome J. - A natural oocyte component required for the reprogramming of somatic cell nuclei, John G. (2013)
Скляров О. Я. - Процеси пероксидного окиснення ліпідів та стан антиоксидантної системи лейкоцитів крові білих щурів при довготривалому введенні катіонів Cвинцю, Білецька Л. П., Хаврона О. П. (2013)
Гоженко А. І. - Засади зміцнення профілактичної спрямованості системи охорони здоров'я на транспорті, Лісобей В. О. (2013)
Андрейчин М. А. - Проблеми медичної допомоги інфекційним хворим в Україні (2013)
Котвіцька А. А. - Медико-соціальні аспекти епідеміологічної ситуації внаслідок серцево-судинних захворювань серед населення Харківської області, Лобова І. О. (2013)
Ковальчук Л. Я. - Об’єктивізація системи оцінювання знань студентів у Тернопільському державному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського, Марценюк В. П., Сельський П. Р. (2013)
Очеретенко В. В. - Альянс влади та некомерційних організацій (НКО) пацієнтів (2013)
Зайченко Г. В. - Фармакогенетичні аспекти застосування антигіпертензивних засобів, Рудик Ю. С., Файзуллін О. В., Коваленко Є. М. (2013)
Щокіна К. Г. - Досягнення та перспективи цитокінової та антицитокінової терапії, Штриголь С. Ю., Дроговоз С. М. (2013)
Мартынчук А. А. - Обоснование применения сульпирида при функциональных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, Сизенко А. К. (2013)
Мамчич В. І. - Оптимізація методів формування колостом та післяопераційного ведення пацієнтів, Косован В. М. (2013)
Горпинченко А. С. - Медична допомога у козацькому війську (2013)
Koziol М. J. - TCTP in Development and Cancer, Gurdon J. B. (2013)
Козиол М. - Роль трансляционно-контролируемого опухолевого белка в развитиии рака, Гердон Д. Б. (2013)
Новартис (2013)
"Гриндекс": европейское качество и инновации для здоровья пациентов (2013)
Мезим® форте: факты — вещь упрямая (2013)
Коломієць Л. В. - Одеська державна академія технічного регулювання та якості: шляхи становлення, Бердиєв Б. Ч. (2012)
Gordiyenko Т. В. - Activity the technical committees standardization of international organizations in field of metrology, Kolomiets L. V. , Velychko O. M. (2012)
Грабовський О. В. - Показники якості та життєві цикли інформаційно-вимірювальних систем, Наконечна Т. І., Волков С.Л. (2012)
Коломиец Л. В. - Стандартизация, унификация и контроль в производственной среде интегрированной адаптивной сквозной технологии механообработки штампов, Клещёв Г. М. (2012)
Царьова Н. С. - Стан безпеки дитячих іграшок в Україні, Задорожний А. В. (2012)
Чепкий В. В. - Методологические аспекты построения единой информационной среды высшего учебного заведения с позиции синтергетического подхода, Скачков В. В., Братченко Г. Д. , Волков С. Л. (2012)
Глухова Н. В. - Оценка качества воды с использованием методологии фликкер-шумовой спектроскопии, Корсун В. И., Песоцкая Л. А. (2012)
Дем’янчук Б. О. - Методичні основи вимірювання електромагнітних параметрів феритових композитів (2012)
Дербаба В. А. - Алгоритм імітаційного стохастичного моделювання точності товщини евольвентного зубця та похибки її вимірювання, Корсун В. І., Пацера С. Т. (2012)
Жердєв М. К. - Розробка діагностичної моделі транзистора для режиму відсічки при використані енергодинамічного методу діагностування, Жиров Г. Б., Глухов С. І., Шкуліпа П. А. (2012)
Лєнков С. В. - Оцінка надійності складних технічних об’єктів з урахуванням їх ієрархічної конструктивної структури, Цицарєв В. М., Гунченко Ю. О. Боряк К. Ф., Кольцов Р. Ю. (2012)
Манзарук М. А. - Новый подход к испытаниям гидравлических гасителей колебаний локомотивов (2012)
Солодкая В. И. - Сравнительный анализ сеточных методов с помощью задач триангуляции (2012)
Беліков В. Т. - Удосконалення механізму повороту башти військової броньованої машини за рахунок впровадження безпосереднього модульного електромеханічного приводу, Дяченко О. Ф., Лещенко О. І. (2012)
Даник Ю. Г. - Науково-технічні проблеми та перспективи розвитку безпілотних авіаційних систем військового призначення, Яковлев М. Ю., Матала І. В. (2012)
Яковлев М. Ю. - Визначення та обґрунтування переліку завдань для безпілотних авіаційних комплексів сухопутних військ, Матала І. В. (2012)
Новіков В. М. - Аналіз чинних нормативних документів щодо процедур проведення сертифікації субхп (НАССР) в україні та пошук шляхів їх удосконалення, Романенко І. М., Фомина С. В. (2013)
Величко О. М. - Перевірка критичності даних міжлабораторних випробувань із застосуванням статистичних методів, Коломієць Л. В., Гордієнко Т. Б. (2013)
Задорожный А. В. - Интеграция международных стандартов ISO 22000 C MC ISO 9001, Липин А. П. (2013)
Скопа О. О. - Проблематика якості послуг інтернет-провайдерів, Волков С. Л., Айвазова К. Б. (2013)
Казакова Н. Ф. - Проблемы оценки качества работы современных линейных генераторов псевдослучайных последовательностей, Щербина Ю. В. (2013)
Суліма Л. О. - Вимоги до керівництва медичних лабораторій згідно міжнародного стандарту ISO 15189:2003 (2013)
Величко О. М. - Дистанційне калібрування аналізаторів якості електричної енергії фірми FLUKE, Карпенко С. Р., Гурін Р. В. (2013)
Кучерук В. Ю. - Огляд методів контролю складу димових газів котельних установок, Дудатьєв І. А. (2013)
Дем’янчук Б. О. - Методика вимірювання коефіцієнта перетворення електромагнітної енергії в теплову в кусочно-однорідному середовищі, Хижняк Ж. О. (2013)
Novikov V. V. - Method of the precision dilatometric studies of metallic glasses (2013)
Боряк К. Ф. - Метрологический надзор за обеспечением единства измерений при ремонте гидравлических гасителей колебаний подвижного состава на одесской железной дороге, Манзарук М. А., Гуцалюк М. А. (2013)
Кучерук В. Ю. - Метод інваріантного поглиблення для ідентифікації роторних параметрів асинхронних двигунів, Ігнатенко О. Г., Молчанюк М. Д., Андрусь О. В. (2013)
Скачков В. В. - Оценка влияния динамических параметров градиентных алгоритмов адаптации на качество подавления шумовых излучений, Ефимчиков А. Н., Павлович В. И., Ковалишин С. С. (2013)
Лещенко О. І. - Дослідження точності визначення характеристик натягу гнучких передач підйомних механізмів, Дяченко О. Ф., Беліков В. Т. (2013)
Грабовський О. В. - Принципові питання вирішення задачі багатокритеріальної оптимізації показників якості інформаційно-вимірювальних систем на основі мультихромосомного генетичного алгоритму, Коломієць Л. В. (2013)
Солодка В. І. - Трансформація сіткових об'єктів за допомогою математичних перетворень, Лещенко О. І., Патлаенко М. О. (2013)
Алфвітний покажчик (2013)
Костюк О. М. - Захист прав міноритарних акціонерів банку: досвід України та Німеччини, Полєвікова А. Ю. (2012)
Другов О. О. - Проблеми та перспективи створення інвестиційних банків в Україні, Юнко О. М. (2012)
Башлай С. В. - Розвиток інтеграційних процесів на ринку банківських і страхових послуг, Котькова В. В. (2012)
Болгар Т. М. - Особливості організації роботи з проблемною заборгованістю в банку на різних етапах збору (2012)
Грабчук О. М. - Інфляційна складова невизначеності розвитку економіки України (2012)
Гурьянова Л. С. - Модели прогнозирования резонансного взаимодействия экономических индикаторов (2012)
Гузь М. М. - Аналіз показників економічного та суспільного добробуту населення (2012)
Дудченко В. Ю. - Міжнародний ринок золота: сучасний стан і структура (2012)
Кнейслер О. В. - Напрями реалізації антикризової політики на перестрахувальному ринку України (2012)
Люта О. В. - Актуальні питання розвитку ринку муніципальних запозичень в Україні (2012)
Маценко А. М. - Конкурентоспособность человеческого капитала как критерий экспертизы инвестиционных проектов, Сафиулин А. А., Тархов П. В., Деркач Ж. В. (2012)
Меліхова Т. О. - Удосконалення документального забезпечення аудиту розрахунків з підзвітними особами з метою якісного проведення перевірки, Новосьолова К. О. (2012)
Нілова Н. М. - Конкуренція: дослідження теоретичного підґрунтя, Семененко Т. О. (2012)
Рябушка Л. Б. - Децентралізація місцевого самоврядування: проблеми України та зарубіжний досвід (2012)
Шевчук О. А. - Організація податкового контролю: світовий досвід (2012)
Богів Я. С. - Фактори, які впливають на ефективність бізнес-планування інноваційних проектів підприємств (2012)
Дмитренко О. І. - Теоретико-сутнісна характеристика поняття "управління інвестиційним ризиком банку” (2012)
Єльнікова Ю. В. - Саморегулівні організації: поняття, функції та принципи діяльності (2012)
Зайцева І. П. - Бюджетування на основі міжнародних стандартів фінансової звітності в банках (2012)
Заруцька О. П. - Удосконалення підходів до стрес-тестування банків у системі банківського нагляду (2012)
Каліцун А. В. - Перспективи розвитку банківського лізингу в посткризовий період (2012)
Катроша Л. В. - Види державного фінансового контролю (2012)
Котенко О. О. - Адекватність капіталу в системі антикризового управління банками України (2012)
Краснощокова Ю. В. - Економічна стійкість як одна з головних умов забезпечення життєздатності суб’єкта господарювання у довгостроковій перспективі (2012)
Радченко О. В. - Вплив інструментів маркетингових комунікацій на показники діяльності банку (2012)
Рогова Н. В. - Державне регулювання трансфертного ціноутворення як інстурмент оптимізації системи оподаткування України (2012)
Рубан С. О. - Майнове страхування: досвід країн Європи, Абрамітова Д. Р. (2012)
Рубан О. O. - Фінансові правопорушення як основна загроза фінансовій безпеці страхової компанії (2012)
Свєшнікова К. Т. - Лімітування валютних ризиків комерційних банків в Україні (2012)
Сидор Г. В. - Теоретичні аспекти переосмислення сутності кредиту (2012)
Тимченко Н. М. - Перспективи введення в Україні інституту інформаційного омбудсмана (2012)
Філіппова Ю. О. - Методичний підхід до удосконалення оцінки фінансової стійкості банківської системи (2012)
Фітас Н. Ю. - Сутність поняття "ефективність банківської діяльності” (2012)
Чернявський І. Б. - Розвиток мережі філій банків України: сучасний стан і перспективи (2012)
Чичкан І. І. - Аналіз вітчизняних і зарубіжних тенденцій розвитку систем страхування вкладів (2012)
Шиян Д. В. - Суб’єкти фінансового моніторингу (2012)
Шульженко Г. М. - Управління кредитним ризиком у контексті забезпечення та збереження фінансової стійкості комерційних банків (2012)
Ящук Є. А. - Прибуток банківської діяльності як основа її стабільності (2012)
Маринич Т. О. - Щодо ефективності валютної політики НБУ (2012)
Козьменко О. В. - Роль добровільного медичного страхування у фінансуванні охорони здоров’я, Лисенко В. С. (2012)
Грушко В. І. - Особливості внутрішнього фінансового моніторингу в Україні (2012)
Боженко А. С. - Сучасні аспекти та перспективи розвитку нагляду за перестраховою діяльністю страховиків (2012)
Ілляшенко С. М. - Державна інвестиційна політика України в посткризовий період (2012)
Тітул (2012)
Данильчук Є. Л. - Несівна здатність стрічкових вантажопідйомних пристосувань у вихідному стані і з напрацюванням, Скрипченко В. І., Земцов М. П. (2012)
Петраков Ю. В. - Оцінка точності виготовлення 3D поверхні ендопротеза колінного суглоба людини, Писаренко В. В. (2012)
Добрянський С. С. - Визначення сил різання при нарізуванні різьб головками (2012)
Савелов Д. В. - Исследования процесса уплотнения порошковой смеси на вибростоле с вертикально направленными колебаниями (2012)
Струтинський В. Б. - Вплив гіроскопічних моментів на обертові деталі шпиндельного вузла верстата паралельної кінематики, Юрчишин О. Я., Рудаков В. А. (2012)
Голуб В. П. - Об одном методе расчета усталостной долговечности при комбинированном нагружении симметричным изгибом и кручением, Крижановский В. И., Пелых В. Н. (2012)
Струтинський C. В. - Визначення стохастичних динамічних навантажень, які виникають на особливих ділянках траєкторії руху виконавчого органупросторової системи приводів, Гуржій А. А. (2012)
Данильченко Ю. М. - Моделирование форм колебаний механической колебательной системы "шпиндельный узел" металлорежущего станка, Петришин А. И. (2012)
Маковей В. О. - Експериментально – розрахунковий аналіз рівноканального кутового пресування заготовок різних перерізів, Мельник В. С. (2012)
Кравцов А. Н. - Эксплуатационные свойства поверхностей деталей блочно-модульных токарных резцов и их обеспечение (2012)
Яхно О. М. - Гидродинамика потока вязкой жидкости в формующем инструменте для получения многослойнных струй, Семинская Н. В. (2012)
Lazov Lazov - Investigation of the impact of the number of repetitions on the contrast of laser markings during field marking and defocusing of products made of tool steel, Lyubomir Kostadinov, Petrov Petrov, Nikolay Angelov (2012)
Олехнович Д. Г. - Моделирование внутренних динамических процессов в предохранительных гидроклапанах непрямого действия, Жилевич М. И. (2012)
Николенко И. В. - Исследование переходных процессов в гидроприводах на основе аксиально-поршневых гидромашин, Рыжаков А. Н., Олейниченко А. А. (2012)
Ильященко Д. П. - Тепловизионное исследование – средство прогнозирования прочностных свойств сварного соединения, Чинахов Д. А. (2012)
Залога В. А. - Оценка степени износа инструмента методом вибродиагностики, Нагорный В. В. (2012)
Кравченко Е. А. - Влияние эксплуатационных характеристик локомотива на параметры контакта колеса с рельсом (2012)
Штерн М. Б. - Влияние реологических особенностей поведения пористых поврежденных материалов на результаты их индентирования, Кузьмов А. В. (2012)
Чухліб В. Л. - Дослідження впливу технологічних параметрів осадки на механічні властивості та мікрострутуру поковок зі сталі, Ашкeлянець А. В., Ящук А. О., Борисенко А. Ю. (2012)
Батлук В. А. - Результати моделювання процесів у відцентрово-інерційних пиловловлювачах, Ляшеник А. В., Басов М. В. (2012)
Чигиринский В. В. - Решение плоской задачи теории пластичности в напряжениях, Бень А. Н. (2012)
Калюжний О. В. - Аналіз обтиску горловин в сферичній матриці на трубчатих заготовках з диференційованим протитиском (2012)
Рудаков К. М. - Алгоритми розв'язання крайових задач методом скінченних елементів при великих пружно-пластичних деформаціях та з урахуванням пошкодженості структури матеріалу. Повідомлення 1. Логарифмічні деформації, Сидоренко І. Л. (2012)
Тариков Г. П. - Решение износоконтактных задач с помощью электрического моделирования, Бельский А. Т., Комраков В. В., Пархоменко В. Н. (2012)
Цисар Т. О. - Комп’ютерне моделювання інжекційного лиття керамічних виробів різного функціонального призначення, Лєщук О. О. (2012)
Трубачев С. І. - Згинання тришарових пластин з жорстким заповнювачем з урахуванням пластичних деформацій в несучих шарах, Яхно Б. О. (2012)
Калюжний В. Л. - Визначення параметрів зміцнення металу навколо отворів у листових заготовках із алюмінію, Куліков І. П., Ніколенко М. С. (2012)
Каргін Б. С. - Удосконалення системи впровадження знань з основ інноваційно - винахідницької діяльності студентів, Тахтамиш І. В. (2012)
Коробко І. В. - Визначення рушійного моменту на чутливому елементі перетворювача витрати повітря, Писарець А. В. (2012)
Рудь В. Д. - Автоматизований вимірювальний комплекс для дослідження властивостей пористих матеріалів при складних траєкторіях навантаження, Смолянкін О. О. (2012)
Марунич В. А. - Процессы и явления, снижающие работу скользящего резания материалов (2012)
Вступне слово редактора (2013)
Степанов Ю. М. - Гастроентерологічна допомога населенню України: основні показники здоров’я та ресурсне забезпечення у 2011 р., Скирда І. Ю. (2013)
Бойко Т. Й. - Епідеміологічні особливості запальних захворювань кишечника за даними ДУ "Інститут гастроентерології НАМНУ" (2013)
Абатуров О. Є. - Імуноморфологічні особливості змін локального імунного гомеостазу слизової оболонки шлунка при хронічних НР-асоційованих гастритах у дітей після ерадикаційної терапії, Завгородня Н. Ю. (2013)
Біловол О. М. - Хронічний ендотоксикоз та його корекція у хворих на ерозивний гастродуоденіт у поєднанні з гіпертиреозом, Залюбовська О.І. (2013)
Дзяк Г. В. - Гастроінтестинальні ускладнення залежно від селективності нестероїдного протизапального препарату, Степанов Ю. М., Кушніренко І. В. (2013)
Степанов Ю. М. - Динамика содержания ЦОГ-2 в слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки на фоне медикаментозной коррекции НПВП-гастропатий, Бреславец Ю. С. (2013)
Фадеенко Г. А. - Активность адипокинов и воспаления в развитии эзофагита у больных гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью с избыточной массой тела, Соломенцева Т. А., Кушнир И. Э., Чернова В. М. (2013)
Харченко Н. В. - Сучасні можливості застосування препаратів вісмуту у хворих із гастродуоденальною патологією, Лопух І. Я., Коруля I. A., Баранніков К. В. (2013)
Бабак О. Я. - Влияние генетического полиморфизма на формирование неалкогольной жировой болезни печени, Колесникова Е. В., Шуть И. В., Куринная Е. Г., Сытник К. А. (2013)
Арагомирецька Н. В. - Клінічний досвід комплексного застосування противірусної терапії, природних та преформованих фізичних чинників у хворих на хронічний вірусний гепатит С, Іжа Г. М., Заболотна І. Б., Калініченко М. В., Шевченко И. О. (2013)
Губергриц Н. Б. - Современные достижения европейской панкреатологии (по материалам 44-й встречи Европейского клуба панкреатологов) (2013)
Христич Т. М. - Активність показників плазмового протеолізу та їх корекція у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із супутнім хронічним панкреатитом, Телекі Я. М., Оліник Э. Ю., Гонцарюк А. О. (2013)
Shevchenko B. F. - Fibrotic Transformation of the Rat Pancreas as Response to the Nitric Oxide Deficiency, Babiy A. M., Oshmyanska N. Y., Makarchuk V. A. (2013)
Дорофеев А. Э. - Изменения экспрессии MUC2, MUC3, MUC4, TFF3 в слизистой оболочке толстого кишечника у больных неспецифическим язвенным колитом, Василенко И. В., Рассохина О. А. (2013)
Майкова Т. В. - Особливості вегетативної регуляції у хворих на хронічні запальні захворювання кишечника з анемічним синдромом, Зигало Е. В. (2013)
Юрій Іванович Решетілов (2013)
Кольченко К. О. - Концептуальні підходи до впровадження інклюзивної освіти у вищих навчальних закладах, Нікуліна Г. Ф. (2013)
Бондарєва Л. І. - Наукові підходи в професійній підготовці фахівців комунікаційних технологій у вищій школі (2013)
Роганова М. В. - Центр духовно$інтелектуального розвиткута реабілітації ВНЗ як спеціальний підрозділсупроводу та педагогічної підтримки студентів з обмеженими фізичними можливостями (2013)
Кульбіда С. В. - Нове в законодавстві України щодо забезпечення прав глухих як лінгвістичної меншини (2013)
Кучук Н. Г. - Інформаційні технології та їх можливості для формування здорового способу життя студентів (2013)
Григорчук Т. В. - Формування професійних вимог до менеджера соціальної сфери, придатних для управління творчим колективом (2013)
Шевчук С. П. - Корпоративна соціальна відповідальність очима студентів, Шевчук О. С. (2013)
Савінова Н. В. - Теоретичні основи розвитку самоконтролю мовленнєвої діяльності (2013)
Кравченко О. В. - Освіта третього віку: європейський досвід (2013)
Шамич О. М. - Підлітки та їх громадська активність (2013)
Щербина О. А. - Технології створення електронних навчальних ресурсів для систем дистанційного навчання (2013)
Литовченко О. В. - Сучасні моделі залучення дітей та молоді з особливими потребами до позашкільної освіти (2013)
Яковлева С. Д. - Поняття "оптимізації" навчальної діяльності дітей з вадами розвитку (2013)
Кузава І. Б. - Умови організації інклюзивної освіти дошкільників, які потребують корекції психофізичного розвитку (2013)
Хворова Г. М. - Проблема визначення змісту освіти та оцінювання навчальних досягнень учнів з порушеннями опорно$рухового апарату при інклюзивній формі навчання (2013)
Проскурняк О. І. - Розробка методики діагностики рівнів розвитку комунікативної діяльності в підлітків з розумовою відсталістю (2013)
Омельченко І. М. - Методологія дослідження хронотопу комунікативної діяльності дітей із ЗПР в еколого$середовищних та суб’єктних концепціях (2013)
Сєдова Н. А. - Психологічні умови формування емоційно$ціннісної сфери дітей старшого дошкільного віку (2013)
Сердюк Л. З. - Комплексна програма розвитку мотивації учіння та професійного становлення майбутнього фахівця у ВНЗ, Купрєєва О. І. (2013)
Питлюк-Смеречинська О. Д. - Психологічні особливості професійного становлення майбутніх фахівців в інтегрованому освітньому середовищі (2013)
Рокотянська Л. О. - Деякі аспекти психолого$педагогічної характеристики студентів з особливими освітніми потребами (2013)
Берещук О. М. - Психофізіологічні ідеї у вітчизняних університетах другої половини ХІХ сторіччя (2013)
Курбатова А. О. - Роль професійного самовизначення осіб з обмеженими можливостями для майбутньої професійної самореалізації (2013)
Клопота Є. А. - Професійне становлення та психологічний супровід осіб з глибокими порушеннями зору (2013)
Лазуренко С. І. - Моторні установки в руховій активності людей з вадами опорно$рухового апарату (2013)
Кубрак Р. М. - Оптимізація функціональної активності кардіореспіраторної системи у дітей, хворих на дитячий церебральний параліч (2013)
Тараненко Р. К. - Підготовка та працевлаштування фахівців з фізичної реабілітації: проблеми й перспективи (2013)
Семенов А. М. - Можливості фізичної реабілітації при порушеному функціональному стані людини, Лазуренко С. І. (2013)
Білошицький С. В. - Можливості застосування води як засобу фізичної реабілітації для спортсменів, Лазуренко С. І. (2013)
Калугер О. М. - Використання діагональної гімнастики в комплексі фізичної реабілітації дітей, хворих на ДЦП, Тарасенко Т. Д. (2013)
Антонова М. Ю. - Перелічення як засіб репрезентації концепту "фінансовий ризик" (2012)
Бабич Е. Н. - Невербальное поведение неискреннего говорящего в немецкоязычном дискурсе (2012)
Гарчева И. А. - Роль мелодики в выделении информационно значимых слов в дикторской речи (2012)
Горшкова К. А. - Темпоральный континуум и средства его реализации в англоязычном художественном тексте, Шевченко Н. Г. (2012)
Джуматий О. О. - Лексикографические составляющие лсп "fасе": микрополе "выражение эмоций" (2012)
Домброван Т. И. - Английский - язык-убийца? (2012)
Домніч О. В. - Періодизація мовних контактів між автохтонними й англосаксонським етносами на території сша (2012)
Драгомирецкий А. А. - Читатель как основа интерпретационной стратегии автора (на материале романа Ф. Клоделя "Маленькая девочка Господина Лина") (2012)
Завгородний С. Г. - Субконцепт pawn/пешка в составе англоязычного лингвокультурного концепта chеss/шахматы (языковой и дискурсивный аспекты) (2012)
Косович О. В. - До питання про суть неологізму в сучасній лінгвістиці (2012)
Красницкая К. В. - Концепт стороны света в зеркале метафоры (2012)
Ласка І. В. - Мовна доктрина малєрба і французьке перекладознавство xvii ст (2012)
Малая О. Ю. - Неввічливість, грубість та "робота з обличчям" як об'єкти досліджень першого та другого порядку (2012)
Матузкова Е. П. - Идентичность в лингвокультурологии xxi столетия: на подступах к изучению (2012)
Онищук И. Ю. - Роман-триллер как жанр массовой литературы (2012)
Петлюченко Н. В. - Концепт харизма в немецкой и украинской лингвокультурах (2012)
Румянцева Е. А. - Биржевая аббревиатура в семиотическом аспекте (2012)
Ярошко Н. С. - Лінгвопрагматика графічних засобів у романах французьких письменниць кінця хх століття (2012)
Podkovyroff N - "Alexandrian kings" "αλεξανδρινοί βασιλείς" (2012)
Tschernjaewa I. A. - Die phonetischen eigenheiten der schweizerdeutschen dialekte. (2012)
Морозова І. Б. - Рецензія на монографію Н.Г. "Єсипенко "вербальний профіль і концептуальна структура англосаксонських культурних концептів: когнітивно-квантитативний підхід" (2012)
Cherney V. V. - Criminal legal measures against legalization (laundering) of proceeds from crime in Ukraine and foreign countries (2013)
Тімуш І. С. - Відшкодування моральної шкоди, завданої громадянам під час військових конфліктів (2013)
Сербин Р. А. - Удосконалення підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів у Національній академії внутрішніх справ, Мозоль С. А., Безуглий О. А. (2013)
Цвіркун Ю. І. - Поняття "головуючий” у публічних правовідносинах (2013)
Березовська І. Р. - Поняття і характеристика структурних елементів механізму застосування адміністративно-правових засобів забезпечення інформаційної безпеки України (2013)
Віхляєв М. Ю. - Громадські ради при органах виконавчої влади України та роль громадських об’єднань у їх діяльності (2013)
Дубовик Т. А. - Правова природа санкцій, що застосовують до суб’єктів первинного фінансового моніторингу (2013)
Сисоєва В. П. - Детермінанти вчинення злочинів щодо порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом (2013)
Карпунчев В. П. - Організація взаємовідносин виконавчих органів влади з релігійними об’єднаннями (2013)
Куриленко Ю. О. - Кримінологічні чинники деформації смислової сфери неповнолітніх (2013)
Матохнюк Д. Б. - Поняття та визначення внутрішньої безпеки правоохоронного органу (2013)
Рудя Я. В. - Розвиток сфери фізичної культури та спорту в ринкових умовах (2013)
Чернушенко О. В. - Судова влада як об’єкт філософсько-правового дослідження (2013)
Конєва Н. В. - Природно-правовий зміст правового закону (2013)
Бойко О. В. - Державна політика в галузі рибного господарства (2013)
Федосов Е. В. - Нормативне забезпечення протидії кримінальному екстремізму в Україні (2013)
Катеринчук К. В. - Характеристика "інших насильницьких дій” у злочинах проти здоров’я особи (2013)
Лапчевська О. Ф. - Жорстоке ставлення до дітей як підстава позбавлення батьків батьківських прав (2013)
Кузьмін Р. Р. - Основні напрями загальносоціального запобігання економічній злочинності в Україні (2013)
Василинчук В. І. - Теоретичні засади оперативно-розшукової характеристики злочинів у бюджетній сфері, Коряк В. В., Сливенко В. Р. (2013)
Джужа А. О. - Запобігання злочинам проти статевої недоторканості дитини за законодавством інших країн (2013)
Павловська А. А. - Кримінальна відповідальність неповнолітніх: вікові особливості (2013)
Олійник О. С. - Об’єкт злочину "Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) землі” (ст. 239-1 КК України) (2013)
Корольчук В. В. - Запобігання транснаціональній злочинній діяльності у сфері незаконного обігу наркотичних засобів (2013)
Лавренчук М. О. - Загрози та шляхи забезпечення економічної безпеки в аграрному секторі (2013)
Олійник Ю. Я. - Спосіб учинення умисного знищення або пошкодження об’єктів житлово-комунального господарства (2013)
Пестрецов М. О. - Особливості правового регулювання діяльності підрозділів карного розшуку у протидії злочинним посяганням на помешкання громадян (2013)
Попова Н. О. - Оперативно-розшукова характеристика незаконних заволодінь автотранспортом, Гумен В. З. (2013)
Савченко А. В. - Адміністративна та фінансова відповідальність за правопорушення в галузі фінансів (2013)
Беспаль О. Л. - Запобігання і протидія насильницьким посяганням на життя і здоров’я неповнолітніх у сімейно-побутовій сфері (за результатами досліджень вітчизняних науковців) (2013)
Дарага Р. Д. - Виявлення та фіксація фактів обігу фальсифікованої продукції, що виготовляють на нелегальних виробництвах (2013)
Бондар С. В. - Взаємодія органів досудового розслідування та правоохоронних органів інших країн під час розслідування злочинів у сфері банківської діяльності (2013)
Антощук А. О. - Огляд місця події при виявленні трупа новонародженої дитини (2013)
Бистрицький Б. Ю. - Криміналістична характеристика грабежів, учинених неповнолітніми (особа злочинця) (2013)
Бойко О. Є. - Особливості застосування заходів забезпечення кримінального провадження стосовно суддів (2013)
Єфіменко І. М. - Процесуальні особливості використання інформації, що становить захищену законом таємницю, у сфері кримінального судочинства України (2013)
Кіпрач І. С. - Визначення поняття слідчих (розшукових) дій (2013)
Павлюк В. В. - Документи в кримінальному провадженні (2013)
Пиняга Р. О. - Типові матеріальні сліди злочинів, пов’язаних із зайняттям гральним бізнесом (2013)
Тимчишин Д. М. - Використання науково-технічних засобів під час проведення слідчих (розшукових) дій за участю підозрюваного у вчиненні вбивства (2013)
Фінагеєв В. О. - Загальні положення проведення слідчих (розшукових) дій під час розслідування злочинів у сфері банківської діяльності (2013)
Поліщук П. В. - Аксіологічний вимір діяльності працівників органів внутрішніх справ (2013)
Сапрун О. В. - Система регіональних підрозділів поліції (2013)
Бунтовська О. А. - Діяльність міліції України у процесі забезпечення реалізації конституційного принципу презумпції невинуватості (2013)
Тарасюк Г. В. - Міліція України як один із провідних органів державної влади в конституційно-правовому механізмі забезпечення екологічної безпеки (2013)
Лапко А. Г. - Морально-психологічна підготовка як детермінанта формування професійної майстерності працівників міліції (2013)
Щербак Н. О. - Законодавчі ініціативи генерал-губернаторів Південно-Західного краю в другій половині ХІХ ст., Грукач В. О. (2013)
Шармар О. М. - Кримінальний проступок: історія і сучасність (2013)
Гелемей М. О. - Історичні аспекти виникнення молодіжного екстремізму на території України (2013)
Павленко С. О. - Основні етапи боротьби з хабарництвом: історичний аспект (2013)
Севрук В. Г. - Протидія злочинам, що вчиняють особи циганської національності: історичний аспект (2013)
Татаров О. Ю. - Досвід Грузії щодо реалізації нового кримінального процесуального законодавства в діяльності органів внутрішніх справ, Чернявський С. С. (2013)
Піскун І. І. - Множинне громадянство: позитивні та негативні наслідки (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського