Кондрат Р. М. - Дослідження взаємного впливу інгібіторів корозії та інгібіторів відкладення солей на їх захисні властивості, Псюк М. О. (2013)
Чудик І. І. - Вдосконалення математичної моделі двоопорних неорієнтованих компоновок низу бурильної колони (2013)
Кривуля С. В. - Експериментальні дослідження впливу тампонажного розчину на колекторські властивості порід, Владика В. М., Нестеренко М. Ю., Балацький Р. С. (2013)
Завойко О. С. - Механізм процесу електроіскрового легування із газовим осадженням, Новіков С. М. (2013)
Яким Р. С. - Підвищення якісних показників вставного породоруйнівного оснащення шарошок тришарошкових бурових доліт, Петрина Ю. Д., Яким І. С. (2013)
Концур І. Ф. - Аналіз умов роботи циліндропоршневої пари та спосіб виготовлення біметалевих циліндрових втулок для бурових насосів односторонньої дії, Артим В. І., Сторож Б. Д., Яценко Т. В., Чичула М. Я. (2013)
Воловецький В. Б. - Аналіз причин зниження гідравлічної ефективності міжпромислових газопроводів та вибір способів її підвищення, Щирба О. М., Витязь О. Ю., Дорошенко Я. В. (2013)
Дорошенко Ю. І. - Удосконалення температурних режимів експлуатації систем опалення сільських населених пунктів, Михалків В. Б., Засідко М. М. (2013)
Манюк М . І. - Оцінка успішності геологорозвідувальних робіт у межах Бориславсько-Покутської зони Передкарпатського прогину та окреслення напрямків підвищення їх ефективності (2013)
Мойсишин В. М. - Багатофакторна математична модель механічної швидкості буріння свердловин на площах шахтоуправління "Покровське" компанії "Донецьксталь", Щербій Р. Б., Турчин В. А., Шевелєв В. Л., Зінченко С. А. (2013)
Кондрат Р. М. - Інтенсифікація припливу нафти до свердловини із застосуванням поверхнево-активних систем, Мороз Л. Б., Михайлюк В. Д. (2013)
Турчин В. А. - Промислові випробування пристрою зміни жорсткості компоновки бурильної колони, Шевелєв В. Л., Зінченко С. А., Мойсишин В. М., Гаврилів Ю. Л. (2013)
Полутренко М. С. - Протикорозійний захист трубопровідних систем (2013)
Якібчук М. В. - Інтелектуальні виміри україномовного нафтогазового дискурсу (за матеріалами творів Івана Франка) (2013)
Титул, зміст (2013)
Гутак О. В. - Оцінки статистичних характеристик флуктуацій моменту на долоті, Зварич Г. Г., Плитус Н. В., Сабат Н. В. (2013)
Бортняк О. М. - Аналітичні дослідження розповсюдження в атмосферному повітрі шкідливих речовин, що містяться у викидах стаціонарних джерел промислових підприємств нафтогазового комплексу, Школьний М. П., Осипчук М. М. (2013)
Демчина М. М. - Експертні методи оцінки технологічних параметрів у процесі буріння свердловин, Шекета В. І., Вовк Р. Б. (2013)
Мандрик О. М. - CNG технології. Техногенна та екологічна безпеки під час транспортування природного газу суднами-контейнеровозами, Сусак О. М. (2013)
Безгачнюк Я. В. - Дослідження впливу тиску на виході критичних сопел на їх характеристики (2013)
Пилипів Л. Д. - Особливості будови твердих вуглеводнів та їх вплив на рух нафти трубопроводами (2013)
Кучмистенко О. В. - Аналіз режимів функціонування української газотранспортної системи як об'єкта управління (2013)
Бляут Ю. Є. - Ідентифікація витратно-напірних характеристик відцентрових нагнітачів для задач антипомпажного регулювання, Давиденко Л. І., Лагойда А. І., Семенцов Г. Н. (2013)
Стадник Н. И. - Мехатронный подход при анализе движущихся горных комплексов (2013)
Заміховський Л. М. - Метод і система контролю зміни напружено деформованого стану стінки вертикальних сталевих циліндричних резервуарів, Паньків Х. В., Паньків Ю. В., Дорофей І. Р. (2013)
Калугин В. Д. - Оценка уровня химической опасности территории Украины на основе анализа энергетических показателей жизнедеятельности, Тютюник В. В., Черногор Л. Ф., Шевченко Р. И. (2013)
Семенцова А. О. - Моделювання процесу буріння свердловин електробурами на основі кореляційних функцій, Гавадзин Л. В. (2013)
Дранчук М. М. - Синтез адаптивної системи керування процесом потужного гідравлічного розриву пласта, Бербець Т. О., Григораш В. В. (2013)
Титул, зміст (2013)
Бойко В. С. - Ймовірнісна оцінка процесу парафінової кольматації привибійної зони нафтового пласта, Середюк В. Д. (2013)
Гутак О. І. - Сучасний стан технологій та технічних засобів в області імпульсно-хвильових методів дії на продуктивні пласти (2013)
Изюмов Б. - Эмуляция экспертного подхода к обработке кривых ГДИС на основе нечеткого критерия максимальной истинности (2013)
Шекета В. І. - Імплементація інтелектуальної стратегії прийняття рішень у процесі буріння, Демчина М. М., Мельник В. Д. (2013)
Бурда Ю. М. - Оптимізація енергоспоживання в бурінні на прикладі вібросита (2013)
Чудик І. І. - Вдосконалення математичної моделі одноопорних неорієнтованих компоновок низу бурильної колони (2013)
Петеш М. О. - Методика проведення помпажних тестів на ГПА типу Ц-6,3 з газотурбінним приводом Д-336-2, Бляут Ю. Є. (2013)
Назаренко І. В. - Застосування технології розподіленого вводу-виводу в системах автоматичного керування технологічним обладнанням компресорного цеху, Николайчук М. Я., Ференець В. Д. (2013)
Криштопа С. І. - Електротермостимульована деполяризація ділянок металополімерних пар тертя стрічково-колодкового гальма бурової лебідки (частина 2. Початок у № 2(18), 2012) (2013)
Цих В. С. - Експериментальне підтвердження застосування комплексного підходу до виявлення та ідентифікації дефектів ізоляційного покриття підземних нафтогазопроводів, Яворський А. В. (2013)
Романюк Ю. Ф. - Вибір оптимальної схеми приєднання споживачів до транзитної лінії електропередавання нафтопромислової мережі, Демкович О. В. (2013)
Семенцова А. О. - Особливості статичних характеристик сучасних електробурів (2013)
Гутак О. В. - Сучасний підхід до побудови систем оптимального керування технологічними комплексами у нафтогазовій галузі промисловості, Головата Ю. Б., Копистинський Л. О., Семенцов Г. Н. (2013)
Фадєєва І. Г. - Системно-синергічні засади управління нафтогазовидобувними підприємствами (2013)
Паньків Ю. В. - Організація вібраційного контролю відцентрових насосних агрегатів на кущових насосних станціях систем підтримання пластового тиску (2013)
Sokolov O. - Optimal control in the switched fuzzy models of management processes, Dotsenko N., Sokolov O. (2013)
Bodyanskiy Ye. - Flexible wavelet-neuro-fuzzy neuron in dynamic data mining tasks, Pliss I., Vynokurova O. (2013)
Крихівський М. В. - Чисельні показники рівня екологічної безпеки, Тимків Д. Ф. (2013)
Титул, зміст (2013)
Говдяк Р. М. - Когенераційно-утилізаційні технології та ефективність їх реалізації в газотурбінних установках (2013)
Війтенко В. І. - Аналіз і модернізація обладнання для експлуатації Гуцулівського газового родовища, Концур І. Ф., Лях М. М., Лютко Т. І., Ващаєв О. В. (2013)
Петришак В. С. - Характеристика та вибір багатофазних ежекторних пристроїв для продовження стабільної роботи низьконапірних газових свердловин, Петрущак C. М., Савка Т. В. (2013)
Дмитрах І. М. - Порівняльні дослідження руйнування труб під тиском газоподібного водню та чистого метану, Сиротюк А. М., Лутицький О. Л., Білий О. Л., Вовк Р. І. (2013)
Присяжнюк П. М. - Кінетика просочування пористого каркасу NbC розплавом сталі Гадфільда у процесі отримання керметів, Криль Я. А. (2013)
Федоришин Ю. І. - Літолого-генетичні особливості та петрофізична неоднорідність ранньопермських теригенно-карбонатних відкладів Глинсько-Солохівського газонафтоносного району ДДЗ, Владика В. М., Нестеренко М. Ю., Балацький Р. С., Здерка Т. В. (2013)
Попович В. Я. - Дослідження причини зносу вузла з'єднання кривошипа та шатуна верстата-гойдалки, Харун В. Р. (2013)
Дубей О. Я. - Визначення закону руху точки підвісу штанг верстатів-гойдалок (2013)
Паньків Ю. В. - Дослідження вібраційних процесів у відцентрових насосних агрегатах з метою контролю динаміки розвитку дефектів їх робочих коліс та міжступінчатих ущільнень (2013)
Бацала Я. В. - Аналіз показників якості електроенергії сонячної електростанції, Гладь І. В. Николин У. М. (2013)
Бейзик О. С. - Паливно-мазутно-бітумна ванна (2013)
Крижанівський Є. І. - Оптимізація енергоспоживання в бурінні на прикладі гідроциклонної установки, Лях М. М., Бурда Ю. М. (2013)
Бойко В. С. - Методологія експлуатації нафтових свердловин у випадку небезпеки парафіновідкладання, Середюк В. Д. (2013)
Чудик І. І. - Дослідження ефективності використання енергоресурсів під час буріння свердловини (2013)
Воловецький В. Б. - Оптимізація роботи свердловин Наріжнянського та Юліївського НГКР, Щирба О. М., Величко В. В., Витязь О. Ю., Дорошенко Я. В. (2013)
Дорошенко Ю. І. - Розробка конструкторських рішень для зменшення втрат тиску у газових мережах із поліетиленових труб та дослідження ефективності їх застосування (2013)
Боровик М. В. - Термосолестійкі бурові розчини для буріння глибоких свердловин з АВПТ, Гордійчук М. В., Кобзар Ю. Б., Ліхван В. М. (2013)
Бейзик О. С. - Аналіз впливу крохмальних реагентів на властивості бурових розчинів (2013)
Гураль І. М. - Дослідження пріоритетів студентів у власній освітній діяльності через відношення до навчальних дисциплін, Осипчук М. М., Смоловик Л. Р. (2013)
Арифу Мир Джалал оглы Пашаеву — 80 лет со дня рождения (2013)
Титул, зміст (2014)
Гриджук Я. С. - Дослідження залежності між напруженнями в елементах бурильного інструменту та характеристиками його коливального руху, Андрусяк А. В., Кичма М. В. (2014)
Копей Б. В. - Попередження самовідґвинчування різьб насосних штанг, Михайлюк В. В., Бублінський Ю. Я. (2014)
Мороз Л. Б. - Огляд впроваджень технологій з інтенсифікації видобування нафти і збільшення нафтовилучення на родовищах світу (2014)
Дмитренко В. І. - Промислові випробовування сучасної технології антигідратного та антикорозійного захисту газопромислового обладнання, Зезекало І. Г. (2014)
Нагорняк Р. І. - Обґрунтування можливостей методу термометрії при контролі обводнення нафтонасичених пластів за умов впровадження підтримання пластового тиску, Старостін В. А., Коваль Я. М. (2014)
Мандрик О. М. - Дослідження міцності та довговічності зварних комбінованих балонів (2014)
Банахевич Р. Ю. - Методики визначення місць скупчень і об'єму рідини в порожнині діючого газопроводу, Яворський А. В., Карпаш М. О., Рожко Я. В., Великий С. В. (2014)
Давиденко Л. І. - Експериментальна оцінка законів розподілу випадкових процесів у системі автоматичного керування газоперекачувальним агрегатом дотискувальної компресорної станцї підземного сховища газу (2014)
Грудз В. Я. - Дослідження процесу фільтрації газу в ґрунті у разі появи витоків із газопроводу, Грудз Я. В., Дрінь Н. Я., Стасюк Р. Б. (2014)
Семенцов Г. Н. - Інтелектуальна підтримка прийняття рішень для управління відпрацюванням алмазних доліт, Чигур Л. Я. (2014)
Кучмистенко О. В. - Дослідження перспектив застосування дистанційного контролю і керування для об'єктів нафтогазового комплексу (2014)
Лагойда А. І. - Використання багатопараметричного регулятора для складних технологічних об'єктів (2014)
Шавранський В. М. - Математична модель інтелектуальноїсистеми підтримки прийняття рішень для виявлення ускладнень в процесі буріння свердловин (2014)
Козак Ф. В. - Шляхи заміщення природного газу в системах теплопостачання, Козак Л. Ю. (2014)
Карпаш М. О. - Сталий енергетичний розвиток м. Івано-Франківська – план дій, Яворський А. В., Тацакович Н. Л., Дмитрученко І. М., Білик Б. І. (2014)
Бодянський Є. В. - Компрессия данных медицинского мониторинга с помощью гибридной системы вычислительного интеллекта, Винокурова О. А., Мулеса П. П., Сліпченко О. М. (2014)
Кустов В. В. - Вплив технологічних параметрів обробки в іскрових розрядах на показники газотермічних покриттів, Шуляр І. О., Смаглюк А. К., Войтенко П. І. (2014)
Іскович-Лотоцький Р. Д. - Динамічна та математична моделі вібропрес-молота з електрогідравлічним керуванням, Міськов В. П., Слабкий А. В. (2014)
Обертюх Р. Р. - Динамічна та математична моделі гідроімпульсного пристрою для деформаційного зміцнення деталей з вбудованим генератором імпульсів тиску, Слабкий А. В., Чернійко В. В. (2014)
Стоцько З. А. - Моделювання розподілу кута атаки струменя при формуванні інженерії криволінійних поверхонь виробів методом струминної обробки, Стефанович Т. О. (2014)
Шатохін В. М. - Вібраційна діагностична модель кулькових радіально-поршневих насосів гідрооб’ємних передач, Шатохіна Н. В., Соболь В. М. (2014)
Korendiy V. M. - Kinematic analysis of combined mechanical systems of simultaneous blades turning and folding of horizontal-axis wind turbines, Lozynskyy V. I. (2014)
Човнюк Ю. В. - Хвильові ефекти в уточнених розрахунках динамічних навантажень кранових металоконструкцій при пуску/гальмуванні мостових кранів, Діктерук М. Г., Почка К. І. (2014)
Шатохін В. М. - Метод вібраційної діагностики зношення циліндро-поршневих пар насосів гідрооб’ємних передач із кульковими поршнями, Шатохіна Н. В., Гранько Б. Ф. (2014)
Гурський В. М. - Багатокритеріальний аналіз резонансних віброударних систем з імпульсним електромагнітним приводом (2014)
Черно О. О. - Особливості динаміки керованого електромагнітного приводу вібраційної установки для ущільнення бетонних сумішей, Гуров А. П., Новогрецький С. М. (2014)
Дівеєв Б. М. - Визначення частотних характеристик пружного елемента динамічного гасника коливань (2014)
Шевчук Л. І. - Низькочастотний віброкавітатор для кавітаційної обробки хімічно-активних рідин, рідин під тиском та при підвищених температурах, Афтаназів І. С., Строган О. І., Волошкевич П. П. (2014)
Ловейкін В. С. - Оптимізація режимів руху кулачкових механізмів за одиничними критеріями, Почка К. І., Ловейкін А. В. (2014)
Човнюк Ю. В. - Концептуальні основи оптимізації режимів пуску/гальмування механічних (кранових) систем з одним ступенем вільності руху, Діктерук М. Г., Почка К. І. (2014)
Оксентюк В. М. - Позиційно-слідкуючий електропривод оптичного телескопа зі змінною структурою системи керування (2014)
Векерик В. І. - Взаємодія аварійної й прихопленої компоновок бурильної колони при ліквідації аварій ударним способом, Левчук К. Г. (2014)
Вимоги до оформлення матеріалів статей (2014)
Вакуленко І. О. - Про структурні перетворення при зварюванні тертям з перемішуванням алюмінієвого сплаву, Мітяєв О. А., Плітченко С .О. (2014)
Шаломеев В. А. - Влияние РЗМ на морфологию и топологию интерметаллидной фазы в магниевых сплавах (2014)
Снежной Г. В. - Магнитно-фазовые превращения в сталях типа 150Г7 при температурных и деформационных воздействиях, Ольшанецкий В. Е., Бобырь С. В. (2014)
Овчинников О. В. - Корозійна тривкість титану ВТ1-0 та шляхи її підвищення, Погрелюк І. М., Скребцов А. А., Проскурняк Р. В., Швачко Х. С. (2014)
Недоля А. В. - Оцінка енергій ГЦК- групи атомів системи Fe-Ni-C, Ольшанецький В. Ю. (2014)
Снежной Г. В. - О структурной и магнитной стабильности аустенита, Ольшанецкий В. Е., Сажнев В. Н. (2014)
Коваленко Т. О. - Дослідження впливу варіацій хімічного складу на структуру та властивості легованих титанових сплавів після гвинтової екструзії, Ольшанецький В. Ю., Джуган О. А. (2014)
Гайдук С. В. - Исследование влияния гафния на фазовый состав литейного жаропрочного коррозионностойкого никелевого сплава с применением метода пассивного эксперимента, Кононов В. В. (2014)
Осипов М. Ю. - Изыскание и исследование износостойких наплавочных сплавов для работы в условиях абразивного изнашивания при повышенных температ у РАХ (2014)
Синегін Є. В. - Фізичне моделювання продувки сталі газовою суспензією у проміжному ковші МБЛЗ, Бойченко Б. М., Герасименко В. Г., Молчанов Л. С., Хотюн В. І. (2014)
Распорня Д. В. - Влияние способа выплавки слитков титана на формирование субмикрокристаллической структуры интенсивной пластической деформацией, Овчинников А. В., Шевченко В. Г., Коваленко Т. А. (2014)
Ткаченко С. Н. - Упрочнение поверхности материалов методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (2014)
Шевченко В. Г. - Механизмы разрушения конструкционных титановых сплавов, легированных кислородом (2014)
Круглікова В. В. - Підвищення конкурентоспроможності при виготовленні зварних конструкцій напівавтоматичним зварюванням у захисних газах, Ткаченко Ю. М., Азаров І. І. (2014)
Овчинников О. В. - Отримання присадкових дослідних сплавів з субмікрокристалічною (СМК) структурою методом гвинтової екструзії, Ольшанецький В. Ю., Джуган О. А. (2014)
Матвиенко В. Н. - Оценка тока шунтирования при наплавке одинарным и составным ленточным электродом под флюсом (2014)
Андрущенко М. И. - Способность к самоупрочнению поверхности трения в процессе абразивного изнашивания и износостойкость сталей в зависимости от содержания углерода и хрома, Куликовский Р. А., Осипов М. Ю., Холод А. В., Капустян А. Е. (2014)
Грешта В. Л. - Оцінка здатності до формозмінювання листових феритних корозійностійких сталей за результатами технологічних випробувань (2014)
Levchuk S. A. - Applying the apparatus of green matrixes and matrix algebra to the issue of static deformation of circular plates with discretely variable thickness (2014)
Нетребко В. В. - Особенности легирования белых коррозионностойких чугунов (2014)
Середа Б. П. - Получение композиционных защитных покрытий на основе титана при нестационарных температу рных условиях, Палехова И. В. (2014)
Петрищев А. С. - Исследование влияния температуры тепловой обработки, состава шихты на плотность металлизованного молибденсодержащего материала (2014)
Горбенко О. І. - Аналітичний огляд технологічних способів гнуття труб та пропозиції щодо їх удосконалення, Горбенко І. І., Чигиринський В. В., Дубина В. І. (2014)
Антоненко Н. Н. - Задача о кручении многослойного основания с упругими связями между слоями, Величко И. Г. (2014)
Кулагін Д. О. - Визначення рівняння екстремалі маршрутної карти для управління параметрами руху тягового рухомого складу (2014)
Засовенко А. В. - Контактне деформування балки кінцевої довжини на односторонній інерційній основі (2014)
Чигиринский В. В. - Граничные условия при решении плоской задачи теории пластичности в цилиндрических координатах, Матюхин А. Ю. (2014)
Шейко С. П. - Определение сопротивления деформации низколегированной стали для колесного производства, Третьяк В. И., Золотарев Г. А. (2014)
Рак Л. О. - Моделювання деформівного стану складеного тіла з двох пластин, з’єднаних під довільним кутом, за допомогою матриць типу Гріна (2014)
Овчинников А. В. - Оценка ремонтопригодности титановых моноколес авиадвигателей (2014)
Дуда В. И. - Прибор для экспресс-анализа содержания железа в пыли доменного производства, осажденной с помощью электрофильтров, Бялик Г. А., Гонтаренко В. И. (2014)
Титул, зміст (2014)
Шавранський М. В. - Моделювання та ідентифікація викривлення свердловини №3 Новомихайлівської світи, Кучмистенко О. В., Олійник В. І. (2014)
Копей Б. В. - Вплив технології виготовлення на міцність різьби насосної штанги, Михайлюк В. В., Мартинець О. Р., Бублінський Ю. Я. (2014)
Чернов Б. О. - Підвищення корозійної стійкості елементів бурильної колони вакуумним газотермоциклічним іонно-плазмовим азотуванням, Мірненко В. І., Ткач М. Я. (2014)
Шварцман Л. Я. - Внутрипластовой ретортинг горючих сланцев. Оценка энергетической эффективности, Троценко Э. А., Баженов Е. В. (2014)
Волинський Д. А. - Розроблення моделі руху газу при нестаціонарних ізотермічних процесах у магістральних трубопроводах (2014)
Петрина Ю. Д. - Оцінка конструктивної в'язкості матеріалів резервуарів нафти та трубопроводів на пізній стадії експлуатації, Шуляр Б. Р., Петрина Д. Ю., Гоголь В. М. (2014)
Заєць В. О. - Моделювання процесу експлуатації підземних сховищ газу, Тимків Д. Ф. (2014)
Гурбанов А. Н. - Повышение эффективности технологии подготовки газа к транспорту на подземных газохранилищах Азербайджана (2014)
Романюк Ю. Ф. - Оптимізація режимів роботи трансформаторів знижувальних підстанцій нафтопромислових мереж, Федорів М. Й., Терлецький Ю. О. (2014)
Романюк Ю. Ф. - Підвищення економічної ефективності роботи трансформаторів знижувальних підстанцій підприємств нафтогазової галузі, Коломойцев К. В. (2014)
Горбійчук М. І. - Оцінка точності прогнозування зміни станів коливних процесів із некратними частотами, Шуфнарович М. А., Лазорів О. Т. (2014)
Шекета В. І. - Застосування абдукції в задачах класифікації даних про нафтогазові об'єкти, Демчина М. М., Гобир Л. М. (2014)
Середюк М. Д. - Дослідження залежності ступеня заповнення самопливних ділянок від витрати і режиму руху нафти в трубопроводі, Григорський С. Я. (2014)
Карпаш М. О. - Трансформація інженерної діяльності в умовах сталого розвитку (2014)
Дикун Т. В. - Аналіз роботи автомобільних двигунів на газовому паливі в гірських умовах, Гаєва Л. І., Мельник В. М., Долішній Б. В., Януш А. М. (2014)
Титул, зміст (2014)
Говдяк Р. М. - Утилізація енергії тиску природного газу в турбодетандерних установках на об'єктах газової промисловості (2014)
Витязь О. Ю. - Класифікація способів видобування метану з газогідратних покладів дна Чорного моря, Фем'як Я. М., Овецький С. О. (2014)
Джус А. П. - Чинники, що визначають особливості підготовки та стиснення газу при реалізації транспортної технології CNG (2014)
Яким Р. С. - Забезпечення якісних конструкторських показників цементованих шарошок тришарошкових бурових доліт вдосконаленням технології їх виготовлення, Петрина Ю. Д., Яким І. С. (2014)
Чернов Б. О. - Удосконалений метод вакуумного газотермоциклічного іонно-плазмового азотування елементів бурильної колони, Рутковський А. В., Ткач М. Я. (2014)
Федоришин Д. Д. - Геологічні чинники, які впливають на колекторські властивості гірських порід неогенових відкладів та динаміку зміни коефіцієнта газовилучення, Гаранін О. А., Федоришин С. Д., Потятинник Т. В. (2014)
Векерик В. І. - Спектр поздовжніх коливань бурильної колони, Мойсишин В. М., Левчук К. Г. (2014)
Сенюшкович М. В. - Підвищення надійності розмежування пластів з аномально низькими тисками, Ковбасюк І. М., МарцинківО. Б., Витвицький І. І., Забіяка В. І. (2014)
Трубенко О. М. - Моделювання фільтраційно-ємнісних характеристик порід-колекторів складної будови (на прикладі Хідновицького газового родовища), Федоришин С. Д., Потятинник Т. В., Олійник А. П. (2014)
Петрина Ю. Д. - Підвищення надійності вставних породоруйнівних зубків в тришарошкових бурових долотах, Яким Р. С., Петрина Д. Ю., Венгринюк Т. П., Пицків Н. Я. (2014)
Полутренко М. С. - Дослідження гідрофобності ізоляційних матеріалів на бітумно-полімерній основі (2014)
Тимків О. В. - Аналіз методів розрахунку режимів роботи систем магістральних газопроводів (2014)
Волинський Д. А. - Визначення термодинамічних властивостей природного газу за високих тисків, Михалків В. Б., Сусак О. М. (2014)
Дорошенко Ю. І. - Огляд сучасних систем опалення та методик дослідження впливу температурних режимів на ефективність їх експлуатації в умовах сільського населеного пункту (2014)
Слабий О. О. - Дослідження динамічної складової натягу водовіддільної колони за нерегулярної хитавиці бурового судна (2014)
Вольченко Д. О. - Дослідження потенційних можливостей підвищення нафтовилучення із застосуванням діоксиду вуглецю та його сумісності з родовищами Західної України на основі cвітового досвіду (частина І), Возний В. Р., Мельник М. В. (2014)
Старостін В. А. - Фільтраційна модель нафтогазових родовищ як критерій контролю виявлення пропущених продуктивних інтервалів, Нагорняк Р. І. (2014)
Міронов Ю. В. - Аналіз ємності резервуарів циркуляційних систем бурових установок, Данильчук Ю. В., Лє К. К. (2014)
Григорський С. Я. - Результати експериментальних досліджень закономірностей гідродинамічних процесів у нафтопроводі за зміни кількості працюючих насосних агрегатів, Середюк М. Д. (2014)
Мандрик О. М. - Екологічний моніторинг тривалоексплуатованих газопроводів, Побережний Л. Я., Станецький А. І. (2014)
Грудз В. Я. - Планування технічного обслуговування об'єктів міських газових мереж в умовах централізованої системи, Грудз Я. В., Ганжа О. В., Дрінь Н. Я. (2014)
Крив'юк І. В. - Особливості методу природного електричного поля у комплексі геофізичних робіт під час дослідження зсувних процесів (2014)
Содержание (2010)
Ковалев Е. Т. - 80 лет на службе коксохимии, Рудкевич М. И. (2010)
Ковалев Е. Т. - Возможность получения высококачественного низкореакционного металлургического кокса в условиях существующей угольной сырьевой базы Украины, Дроздник И. Д. (2010)
Дроздник И. Д. - Совершенствование схем подготовки углей в условиях межбассейновой сырьевой базы коксования, Мирошниченко Д. В., Ладыжинский В. М., Бессчастный Ю. В., Топоркова Н. И. (2010)
Кафтан Ю. С. - Развитие научных основ составления угольных шихт из углей разных бассейнов, Дроздник И. Д., Мирошниченко Д. В., Головко М. Б. (2010)
Золотарев И. В. - Формирование механической прочности и ситового состава доменного кокса, полученного из шихт с различным участием угля ОАО "УК "Шахта "Красноармейская Западная №1", Дроздник И. Д., Мирошниченко Д. В., Кафтан Ю. С., Шульга И. В., Торяник Э. И., Бидоленко Н. Б., Бессчастный Ю. В., Головко М. Б., Сытник А. В., Давидзон А. Р. (2010)
Васильев Ю. С. - Разработки УХИНа по совершенствованию промышленной технологии коксования, Шульга И. В., Торяник Э. И. (2010)
Васильев Ю. С. - Первая промышленная коксовая батарея с установкой термической подготовки шихты в Украине как способ повышения ресурсо- и энергоэффективности металлургической отрясли, Гордиенко А. И., Долгарев Г. В., Лащенко И. Н., Дариенко Е. В., Чаленко В. И. (2010)
Васильев Ю. С. - Коксовая батарея с обогревательным простенком повышенной прочности, Фидчунов Л. Н. (2010)
Ковалев Е. Т. - Перспективные технологии термохимической переработки углей, Шульга И. В. (2010)
Кузниченко В. М. - Особенности термохимических превращений при коксовании трамбованной угольной загрузки (2010)
Шмалько В. М. - Перспективы использования углей и продуктов их переработки в качестве сырья для производства углеродных наноструктур (2010)
Ковалев Е. Т. - Перспективные направления развития процессов подготовки коксового газа и возможные пути его квалифицированного использования в промышленности, Банников Л. П., Костенко А. В. (2010)
Ковалев Е. Т. - Улавливание бензольных углеводородов из коксового газа: традиционные и новые поглотители, Банников Л. П. Тищенко О. В. (2010)
Ковалев Е. Т. - Новые технологические процессы в области переработки каменноугольной смолы, Чешко Ф. Ф. (2010)
Васильев Ю. С. - О внедрении технологических нормативов выбросов на коксовых печах и мероприятия по их достижению, Малыш А. С., Борисенко А. Л., Герман К. Е. (2010)
Борисенко А. Л. - Создание безотходного коксохимического производства, стандартизация и нормирование в сфере обращения с отходами (2010)
Гапотченко Н. П. - Развитие и совершенствование методов контроля коксохимического производства, Мартынова А. Ю. (2010)
Гапотченко Н. П. - Создание национального фонда нормативной документации Украины на продукцию коксохимического производства, Клемешова И. А. (2010)
Поздравляем (2010)
Висоцька І. Б. - Стан і умови забезпечення стійкості економіки України (2014)
Вінічук М. В. - Формування середнього класу як основа стабільності соціально-економічної системи (2014)
Волос О. Р. - Інвестиційна безпека України: загрози та напрями зміцнення (2014)
Горалько О. В. - Антикризове управління як спосіб протидії кризовим явищам у банківській сфері України, Силкін О. С. (2014)
Курницька В. Ю. - Методика оцінки зовнішньоекономічної безпеки України (2014)
Мельник С. І. - Сутність і класифікація національних економічних інтересів, Горбан І. М., Цуп М. Ю. (2014)
Михаліцька Н. Я. - Сталий розвиток вітчизняної економіки як основа екологічної безпеки у контексті ресурсозбереження (2014)
Сватюк О. Р. - Критерії оцінки продовольчої безпеки, Гургула Т. В. (2014)
Сенишин О. С. - Соціальний розвиток села як умова досягнення продовольчої безпеки України (2014)
Сорока Р. С. - Причини та умови відмивання злочинних доходів в Україні, Сунак Г. І. (2014)
Тринько Р. І. - Екологічна складова сталого розвитку, Стадник М. Є. (2014)
Хомин О. Й. - Парадигма циклічності демографічної безпеки (2014)
Бабець І. Г. - Cоціально-економічні ризики процесу урбанізації та їх вплив на економічну безпеку регіону, Засадко В. В. (2014)
Бондарчук М. К. - Ранжирування причин виникнення потреби у санації як умова забезпечення економічної безпеки виробничо-господарського об’єднання, Воляник Г. М. (2014)
Галайко Н. В. - Науково-теоретичні аспекти сутності поняття "державна цільова програма" (2014)
Горалько О. В. - Консолідований нагляд за діяльністю банківських груп і необхідність його застосування (2014)
Горинь Я. О. - Теоретичний аналіз поняття "освітня послуга" та її види (2014)
Грициняк О. І. - До питання комплексної оцінки ефективності державного регулювання відтворення робочої сили з позицій макрорівня (2014)
Дубина М. В. - Особливості функціонування системи страхування вкладів у Швейцарії (2014)
Качура К. М. - Властивості інвестиційних процесів на ринку нерухомості (2014)
Кіржецький Ю. І. - Методологічні підходи до оцінювання рівня економічної безпеки на прикладі цукрової галузі, Кіржецька М. С. (2014)
Копитко М. І. - Корупція як ключова загроза економічній безпеці промислових підприємств в Україні (2014)
Марушко Н. С. - Ризики облікової інформації в системі забезпечення економічної безпеки підприємства (2014)
Піцур Я. С. - Продовольчий комплекс у системі агропромислового виробництва України, Сенишин О. С. (2014)
Прокопенко В. Ю. - Фінансово-кредитні інструменти на ринку нерухомості: дефініційні аспекти (2014)
Ревак І. О. - Місце інтелектуального потенціалу в системі економічної безпеки (2014)
Филипець З. Б. - Консалтингові послуги у системі економічної безпеки держави (2014)
Франчук В. І. - Підходи до створення сучасної служби економічної безпеки акціонерного товариства, Пригунов П. Я. (2014)
Чопко Н. C. - Стратегічні пріоритети державної політики розвитку підприємств аграрного сектора (2014)
Титул, зміст (2014)
Межуєв В. І. - Аналіз застосовності універсальних (уніфікованих) мов до моделювання предметних областей, Бодненко Т. В. (2014)
Гарбич-Мошора О. Р. - Розробка редактора навчально-методичних ресурсів засобами Web 2.0 (2014)
Мещеряков В. И. - Разработка информационной подсистемы мониторинга загрязнений природных лечебных ресурсов автомобильным транспортом, Гнатовская А. А., Черепанова Е. В., Фоменко В. В. (2014)
Зубко Р. А. - Стиснення зображень фрактальним методом (2014)
Lutsenko I. - Systems engineering of optimal control synthesis of the structure of the technological products conversion system (Part 1) (2014)
Чернецький М. В. - Дослідження властивостей атракторів складних систем на основі аналізу часових рядів варочного відділення, Кишенько В. Д. (2014)
Lutsenko I. - Identification of target system operations. Determination of the time of the actual completion of the target operation (2014)
Бобух А. А. - Компьютерные энергосберегающие технологии управления системами жизнеобеспечения зданий, Ковалёв Д. А., Климов А. А., Дзевочко А. М. (2014)
Лещинський О. Л. - Теоретичні аспекти моделювання нечіткого регулятора системи управління обсягом споживання електричної енергії аеропортами, Бугайко Д. О., Соколова Н. П. (2014)
Казак В. Н. - Разработка структурной схемы системы управления самолетом в условиях возникновения аварийной ситуации, Шевчук Д. О., Васильев М. А. (2014)
Abstract and References (2014)
Коваленкко П. І. - Вступне слово (2010)
Михайлов Ю. О. - Меліоративні властивості агроландшафтів України, Даниленко Ю. Ю., Лютницький С. М. (2010)
Сніговий В. С. - Продуктивність буряків цукрових залежно від елементів технології вирощування в умовах Півдня України, Вожегова Р. А., Коковіхін С. В., Писаренко П. В., Пілярський В. Г. (2010)
Пендак Н. В. - Формування тарифів в умовах платного водокористування, Балихіна Г. А. (2010)
Власова О. В. - Використання даних непрямих вимірювань при оцінюванні стану зрошуваних територій, Шевченко А. М. (2010)
Тетьоркіна О. Є. - Стан та перспективи досліджень режимів краплинного зрошення виноградників столових сортів в умовах південного регіону України (2010)
Мелашич Т. А. - Вплив краплинного зрошення слабомінералізованими водами на родючість темно-каштанового грунту, Мелашич А. В., Дишлюк В. Є. (2010)
Сніговий В. С. - Вплив теплоенергетичних чинників на продуктивність гібридів кукурудзи в умовах Півдня України, Лавриненко Ю. О., Коковіхін С. В., Писаренко П. В., Михаленко І. В. (2010)
Шевчук С. А. - Типізація зрошуваних територій за ресурсним забезпеченням та ризиками використання (2010)
Вороний І. В. - Управління режимом вологості осушуваних грунтів з урахуванням особливостей відбору вологи коренями вирощуваних рослин (2010)
Ковальчук В. П. - Моделювання управління рівнем грунтових вод в умовах дії вертикального дренажу (2010)
Стецюк М. Г. - Продуктивність лядвенцю рогатого та болотного на різних типах меліорованих грунтів Західного Полісся, Павлишина Р. А., Данилицький О. А. (2010)
Коломієць С. С. - Методика проведення вегетаційних дослідів з регульованим водним режимом, Натальчук А. М., Лукашук В. П., Поліщук К. В., Жемойда А. В. (2010)
Мендусь С. П. - Шляхи удосконалення конструкцій дренажу Придунайських рисових систем, Мендусь П. І., Рокочинський А. М. (2010)
Шевченко А. М. - Розвиток наукових основ моніторингу та захисту меліорованих територій від шкідливої дії вод (2010)
Ковальчук П. І. - Дослідження еколого-меліоративного стану території за рівнями грунтових вод на прикладі Каланчацького району Херсонської області, Михальська Т. О., Марків О. М. (2010)
Хомік Н. В. - Моніторинг як інформаційна база управління водними ресурсами на природоохоронних територіях (2010)
Щербатюк А. Ф. - Санітарно-гігієнічна характеристика поверхневих водойм Житомирської області, Фещенко В. П. (2010)
Фещенко В. П. - Моніторинг вертикальної міграції 137Cs по профілю меліорованого торфово-болотного грунту, Гуреля В. В. (2010)
Годовська Т. Б. - Аналіз впливу полігона твердих побутових відходів на підземну гідросферу, Фещенко В. П. (2010)
Рябцев М. П. - Гидрогеологическая обстановка в зоне Биосферного заповедника "Аскания-Нова" и зашита его от подтопления (2010)
Слюта В. Б. - Особливості розвитку ерозійних процесів залежно від рельєфу і сільськогосподарської освоєності водозборів (2010)
Топольнік Т. І. - Тестування лісонасаджень в басейнах річок, Власова О. В. (2010)
Ромащенко М. І. - Аналіз технологічного процесу укладання поливних трубопроводів СКЗ безтраншейним укладачем, Майданович В. С., Сердюченко Н. М. (2010)
Чернишевська Л. Ю. - Методологічне оцінювання технічного стану каналів меліоративних систем, Ігнатова О. С., Шевчук Я. В. (2010)
Козицький О. М. - Методологічні основи організації та ведення моніторингу руслових процесів, Ворошнов С. М., Міхоноша Т. І., Шевченко І. А. (2010)
Гринь Ю. І. - Техніко-економічні показники використання дощувальних машин при вирощуванні зернових культур, Мавлютдінов О. О. (2010)
Петроченко В. І. - Інноваційний чинник підвищення конкурентоспроможності кротового дренажу (2010)
Онищук В. В. - Науково-технічні аспекти використання захисно-регулювальних споруд (2010)
Гринь Ю. І. - Екологічно безпечні технології поливу дощувальними машинами, Бабіцький В. В., Удовенко В. В., Вельбік А. Г., Рева О. А. (2010)
Хомутецька Т. П. - Методика визначення регульованих об’ємів води в резервуарах локальних сільгоспводопроводів, Рубан О. В., Хоружий П. Д., Чорний Д. В. (2010)
Чарний Д. В. - Методика розрахунку біосорбційних споруд для очищення води (2010)
Хоружий П. Д. - Знезалізнення води на напірних установках, Хомутецька Т. П., Хоружий В. П., Рубан О. В. (2010)
Коваленко О. В. - Аналіз властивостей омонолічувальних композицій та оптимізація їхньої рецептури, Шаршунов А. Б. (2010)
Кузьмич Л. В. - Підвищення експлуатаційної надійності гирлових споруд (2010)
Жовтоног О. І. - Оцінювання біокліматичного потенціалу сільських територій, Філіпенко Л. А., Деменкова Т. Ф., Ватаман А. О. (2010)
Тараріко Ю. О. - Агроресурсний потенціал зрошуваних агроекосистем (2010)
Натальчук А. М. - Перспективи використання біологічного азоту на осушуваних землях Полісся (2010)
Просунко В. М. - Прогнозування агрометеорологічних умов вегетації польових культур, Сайдак Р. В., Лісовий О. Г. (2010)
Титул, зміст (2014)
Акімова О. В. - Розробка експортно-імпортної схеми організації доставки контейнерів транспортно-експедиторськими компаніями (2014)
Качанов П. А. - Автоматизированный синтез модели поверхности ландшафта по спутниковым снимкам, Зуев А. А. (2014)
Блінцов О. В. - Концепція роботизованого моніторингу підводного середовища на основі застосування прив’язних підводних апаратів, Сірівчук А. С. (2014)
Верлан А. И. - Графоаналитическая модель функционирования железнодорожных станций (2014)
Змій С. О. - Моделювання операцій оповіщення черговим по станції працюючих на коліях станції, Мороз В. П., Турчинов Р. В. (2014)
Настенко Є. А. - Моделювання класифікаторів диференціальної діагностики патолоічних станів системи кровообігу, Павлов В. А., Носовець О. К. (2014)
Крышталь В. М. - Проблема комплектования аварийно-спасательной техники и технологии ее решения, Снитюк В. Е. (2014)
Оборский Г. А. - Выбор метрологического обеспечения управления сложными объектами литейного производства с трудноизмеримыми параметрами, Становский А. Л., Прокопович И. В., Духанина М. А. (2014)
Солонская С. В. - Использование алгебры предикатов для распознавания воздушных объектов по радиолокационному спектральному изображению, Жирнов В. В. (2014)
Галкин П. В. - Алгоритм управления и оптимизации информационных потоков в беспроводной сенсорной сети (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, зміст (2014)
Крижанівський Є. І. - Оцінка впливу якості підготовки поверхні нафтогазопроводів на стійкість до відшарування протикорозійних покриттів в умовах катодної поляризації, Федорович Я. Т., Полутренко М. С., Федорович І. Я., Квич В. І. (2014)
Кондрат Р. М. - Використання трубних і гравійних фільтрів для запобігання надходження піску із пласта у свердловину, Дремлюх Н. С. (2014)
Грудз В. Я. - Визначення обсягу запасних частин систем газопостачання, Грудз Я. В., Ганжа О. В., Дрінь Н. Я. (2014)
Чарковський В. М. - Про можливість застосування технології дискретно-розподілених ударних навантажень в КНБК для попередження заклинювань під час буріння свердловин (2014)
Копей Б. В. - Склад і властивості асфальтосмолистих речовин, Мартинець О. Р., Стефанишин А. Б. (2014)
Кондрат Р. М. - Аналіз методів боротьби з конусоутворенням у процесі розробки газових і нафтогазоконденсатних родовищ з підошовною водою, Матіїшин Л. І. (2014)
Вольченко Д. О. - Дослідження потенційних можливостей підвищення нафтовилучення із застосуванням діоксиду вуглецю та його сумісності з родовищами Західної України на основі cвітового досвіду (частина ІІ), Возний В. Р., Мельник М. В. (2014)
Мойсишин В. М. - Оцінка впливу жорсткості та демпфування бурильного інструменту на середнє значення обертового моменту під час буріння шарошковими долотами, Борисевич Б.Д., Гаврилів Ю. Л., Смага Б. І. (2014)
Чудик І. І. - Дослідження передумов жолобоутворення на стінках свердловини замками бурильної колони, Різничук А. І. (2014)
Слабий О. О. - Дослідження амплітудо-частотних характеристик динамічного зусилля натягу верхнього кінця водовіддільної колони та впливу на нього параметрів бурової системи (2014)
Яким Р. С. - Шляхи підвищення довговічності замкового підшипника відкритих опор тришарошкових бурових доліт для високообертового буріння (2014)
Тимків Д. Ф. - Моделювання стану внутрішньої поверхні магістрального трубопроводу, Матієшин Д. Д., Волинський Д. А. (2014)
Прунько І. Б. - Удосконалення методики досліджень на абразивний знос пар тертя "шток-ущільнення" гідравлічних насосів нафтогазового технологічного транспорту (2014)
Здерка Т. В. - Особливості тріщинуватості олігоценових порід-колекторів Микуличинського нафтового родовища (2014)
Розловська С. Є. - Сучасний стан ефективного використання акустичного каротажу для вирішення нафтогазопошукових завдань (2014)
Попович О. В. - Аналіз акустичних методів ідентифікації та визначення параметрів дефектів металоконструкцій, Карпаш М. О. (2014)
Борин В. С. - Автоматизоване управління газокомпресорним агрегатом на базі мікропроцесорної системи обробки технологічної інформації (2014)
Рудий С. М. - Використання карпатолу для дії на продуктивні пласти нафтових і газоконденсатних свердловин, Рудий М. І., Кондрат О. Р. (2014)
Панчук В. Г. - Розробка конструкції пристрою для випробування противикидного обладнання свердловин, Борущак Л. О., Врюкало В. В. (2014)
Піх В. Я. - Методи спектрального діагностування технологічних станів квазістаціонарних об'єктів промисловості, Николайчук Я. М., Круліковський Б. Б. (2014)
Паньків Х. В. - Система для безконтактного вимірювання координат точок поверхні стінки вертикальних сталевих циліндричних резервуарів (2014)
Говдяк Р. М. - Ефективні наукові і проектно-конструкторські розробки щодо комплексної реконструкції електроприводних компресорних станцій магістральних газопроводів (2014)
Содержание (2012)
Коломийченко А. И. - На ведущих позициях развития коксохимической отрасли страны (к 80-летию Макеевского коксохимического завода) (2012)
Коломийченко А. И. Ковалев Е. Т. - Основные тенденции развития коксохимического производства ЧАО "МАКЕЕВКОКС", Старовойт А. Г. (2012)
Горанский П. Ю. - Подготовка угольной шихты при производстве высококачественного кокса в условиях ЧАО "МАКЕЕВКОКС", Буланый С. М., Черкасов И. И., Дедушева В. П., Яценко Ю. А., Мирошниченко Д. В., Давидзон А. Р. (2012)
Ильяшов М. А. - Использование углей шахтоуправления "Покровское" в качестве основного компонента сырьевой базы коксования ЧАО "МАКЕЕВКОКС", Давидзон А. Р., Коломийченко А. И., Василенко С. Г., Дроздник И. Д., Кафтан Ю. С., Бидоленко Н. Б. (2012)
Филатов Ю. В. - Опыт производства кокса улучшенного качества на ЧАО "МАКЕЕВКОКС", Зинченко С. Г., Золотарев И. В., Давидзон А. Р., Шульга И. В. (2012)
Золотарев И. В. - Опыт эксплуатации коксовых батарей на удлиненных периодах коксования, Шлепаков С. Л., Кулик-Форостяный А. А., Темченюк Ю. Ф., Шульга И. В., Торяник Э. И. (2012)
Базов С. В. - Комплексные решения по повышению эффективности работы установки закрытого цикла конечного охлаждения ЧАО "МАКЕЕВКОКС", Мостовой О. Н., Губанов С. А., Мушта В. Х., Фукс С. А., Селютин В. И., Банников Л. П., Грабко В. В. (2012)
Тарасюк Ю. Я. - Технологические особенности производства каменноугольного пека из смеси каменноугольных смол разных производителей и варианты совершенствования процесса, Серик Д. Т., Букка А. А. Иващенко Е. Ю., Чешко Ф. Ф. (2012)
Базов С. В. - Комплексное решение экологических проблем на ЧАО "МАКЕЕВКОКС", Джуган Л. В., Бондаренко В. В., Миронская Р. И., Борисенко А. Л., Малыш А. С., Дубичинская И. М., Авилова Н. И. (2012)
Ильяшов М. А. - Возможности использования жидких углеродсодержащих попутных продуктов коксования в качестве связующего при брикетировании угольной шихты, Золотарев И. В., Тамко В. А., Збыковский Е. И., Швец И. И., Евтушенко С. А., Исаев С. В., Кулик-Форостяный А. А., Хвостенко С. И., Депутат Л. С. (2012)
Педченко С. С. - Применение силового программируемого электропривода в технологических процессах на ЧАО "МАКЕЕВКОКС", Битько О. А., Беседин И. А., Никитин А. В. (2012)
Умяров Ш. Р. - Развитие организации железнодорожного транспорта коксохимического завода Украины, Заитов И. А., Жицкая С. М., Камлюк С. В. (2012)
Иващенко Е. Ю. - Становление ЦЗЛ ЧАО "МАКЕЕВКОКС", Ваксман Л. Н., Корякина Н. Н., Гапотченко Н. П., Мартынова А. Ю. (2012)
Золотарев И. В. - Функционирование системы управления технологической безопасностью объектов ЧАО "МАКЕЕВКОКС", Кулик А. А., Король Г. В., Осинский В. И. (2012)
Коломийченко А. И. - Внедрение и функционирование Системы Менеджмента Качества на ЧАО "МАКЕЕВКОКС", Мовчан А. А., Дедушева В. П. (2012)
Ковалев Е. Т. - Прогноз мирового рынка чугуна, кокса и угля. По материалам 8й международной конференции "ЕВРОКОКС"(Испания, Барселона, Апрель 2012 г.), Чешко Ф. Ф. (2012)
Поздравляем (2012)
Титул, зміст (2014)
Кравченко О. В. - Совершенствование технологии комплексного воздействия на продуктивные пласты нефтяных и газовых скважин, Велигоцкий Д. А., Авраменко А. Н., Хабибуллин Р. А. (2014)
Липовий В. О. - Дослідження термічного впливу струменя миючих рідин на нефтеостаток в резервуарах (2014)
Мных А. С. - Исследование количества тепловыделения в слое агломерационной шихты (2014)
Глухова Н. В. - Розробка методу експрес-оцінки біологічних властивостей води (2014)
Проценко О. Л. - Дослідно-промислові випробування технології виплавки феросиліцію із використанням відходів виробництва, Жуковський Т. Ф., Борисенко С. Л. (2014)
Артеменко С. В. - Сдвиг критических параметров классичеcких жидкостей под влиянием добавок наночастиц (2014)
Новосядлий С. П. - Особливості та методи удосконалення цифрових компараторів (2014)
Овсієнко О. В. - Порівняння двох методик променевої терапії на основі 3D комп’ютерного моделювання, Будник М. М. (2014)
Чижов М. В. - Стабильная генерация звуковых волн в слабоионизированной воздушной среде, Эйнгорн М. В., Кулинский В. Л., Маренков В. И. (2014)
Демішонкова С. А. - Дослідження динамічних в’язкопружних властивостей текстильних матеріалів методом поздовжніх резонансних коливань (2014)
Маркіна О. М. - Вплив поверхні об’єкта на вимірювання геометричних розмірів цифровою оптичною мікроскопією, Сингаївська О. І., Маслов В. П., Качур Н. В. (2014)
Abstract and References (2014)
Ромащенко М. І. - Передмова (2013)
Ромащенко М. І. - Концептуальні засади відновлення зрошення у південному регіоні України (2013)
Ромащенко М. І. - Методичні аспекти розрахунку компенсації витрат сільгоспвиробникам за використання води для зрошення, Гринь Ю. І., Сайдак Р. В. (2013)
Шаткоеський А. П. - Водоспоживання та врожайність пасльонових культур за краплинного зрошення в умовах Степу України, Черевичний Ю. О. (2013)
Рябков С. В. - Засолення і вторинна солонцюватість локально зволожених ґрунтів, Усата Л. Г. (2013)
Сніговий В. С. - Економічна ефективність вирощування інтенсивних насаджень яблуні за різних режимів краплинного зрошення в умовах низинної зони Закарпаття, Матвієць О. М. (2013)
Сайдак Р. В. - Азотний режим дерново-підзолистого ґрунту залежно від систем удобрення за періодично промивного типу зволоження, Сорока Ю. В., Лісовий Ю. Г. (2013)
Васюта В. В. - Сумарне та середньодобове випаровування рослин огірка за різних способів поливу як функція температури повітря (2013)
Шевченко А. М. - Особливості формування інформаційного забезпечення систем комплексного захисту меліорованих територій від шкідливої дії вод (2013)
Цвєтова О. В. - Гідроекологічний стан поверхневих вод басейну р. Західний Буг, Тураєва О. В., Сидоренко О. О., Демида І. А., Слищенко О. А. (2013)
Петроченко В. І. - Інтегроване управління захистом сільських територій від шкідливої дії поверхневих і ґрунтових вод (2013)
Козицький О. М. - Особливості формування русел річок Українських Карпат (2013)
Савчук Д. П. - Процеси підтоплення та дренування сільських територій у лісостеповій зоні, Шевченко А. М., Малюга В. В. (2013)
Хоружий П. Д. - Методика техніко-економічних розрахунків децентралізованих групових сільськогосподарських водопроводів, Петроченко О. В., Василюк А. В. (2013)
Шевченко А. М. - Методичні засади оцінювання стану водних об’єктів за радіаційним балансом, Власова О. В., Боженко Р. П. (2013)
Стасюк С. Р. - Обстеження стану сільсько¬господарського водопостачання і водовідведення в Україні та розробка заходів з його поліпшення, Хоружий П. Д. (2013)
Михайлов Ю. О. - Оцінювання водоресурсного потенціалу сільських територій, Даниленко Ю. Ю., Лютницький С. М. (2013)
Ковальчук П. І. - Системна модель екологічного оцінювання якості поверхневих вод на прикладі р. Десна, Герус А. В., Коваленко Р. Ю. (2013)
Хомутецька Т. П. - Дослідження і оптимізація роботи водо¬провідних систем з водозабірними свердловинами (2013)
Гринь Ю. І. - Аналіз енергоефективності сучасних багатоопорних дощувальних машин, Вельбік А. Г., Антонюк А. В. (2013)
Савчук Д. П. - Особливості використання вертикального дренажу (2013)
Крученюк В. Д. - Способи відновлення герметичності стикових з’єднань залізобетонних труб магістральних трубопроводів меліоративних систем (2013)
Козаченко О. А. - Економічна оцінка моделей розвитку агроекосистем у зоні осушення (2013)
Вихідні дані (2013)
Буряк Я. Я. - Розпорядження голови місцевої державної як підзаконний нормативно-правовий акт (2013)
Годяк А. І. - Моральні та етичні принципи у правовій освіті працівників органів внутрішніх справ України (2013)
Дубас Н. Я. - Ідея громадянського суспільства у працях античних мислителів та філософів Середньовіччя (2013)
Грищук О. В. - До питання генези ідеї відповідальності людини у праві, Романинець М. Р. (2013)
Забзалюк Д. Є. - Організаційно-правова структура духовно-лицарських орденів доби Хрестових походів у контексті становлення Орденського права (2013)
Колодяжна В. В. - Історія формування та сучасний стан Романо-Германської правової сім′ї (2013)
Конашевич Ю. З. - Види, принципи і напрями діяльності електронного уряду (2013)
Марковський В. Я. - Правовий режим української мови в органах державної влади та органах місцевого самоврядування Другої Речі Посполитої (2013)
Мелех Л. В. - Юридична відповідальність за порушення Вводного законодавства як різновид гарантії законності (2013)
Подорожна Т. С. - Аналіз способів застосування порівняльного методу в дослідженні явищ конституційно-правової дійсності (2013)
Пришляк Г. Я. - Стан та перспективи здійснення демократичного контролю у місцевому самоврядуванні в Україні (2013)
Савчин Г. Я. - Організаційно-правові основи кадрової політики радянської системи виконання покарань у західних областях УРСР (1940–1950 рр.) (2013)
Cворак С. Д. - Громадівсько-федеративний принцип побудови української державності у політико-правових поглядах Івана Франка (2013)
Француз А. Й. - Ідеї та практика парламентаризму в працях російських юристів початку ХХ століття, Баликіна Л. І. (2013)
Швед І. Я. - Становлення та розвиток підрозділів позавідомчої охорони в пострадянський період в Україні, Російській Федерації ТА Республіці Білорусь (2013)
Шпак Ю. А. - Методологічні підходи до визначення поняття нормотворчості органів місцевого самоврядування (2013)
Бондар О. С. - Щодо правового механізму звільнення працівників за невідповідність займаній посаді (2013)
Гавриш Н. С. - Методологічні основи правового регулювання використання, відтворення та охорони ґрунтів (2013)
Добробог Л. М. - Концептуальні засади екологічного права: стан досліджуваної проблеми (2013)
Долинська М. С. - Деякі правові аспекти укладення та нотаріального посвідчення договору пожертви як різновиду договору дарування (2013)
Коваль О. В. - Державні гарантії забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2013)
Махінчук В. М. - Торговий звичай (звичай ділового обороту) як джерело виникнення та регулювання підприємницьких відносин (2013)
Блудова С. В. - Генезис та сучасний стан адміністративної діяльності щодо забезпечення екологічної безпеки (2013)
Веселов М. Ю. - Правова природа вимоги та припису Державтоінспекції 212-220, Григоришин О. М. (2013)
Гарасимів О. І. - Адміністративна відповідальність як різновид юридичної відповідальності працівників органів внутрішніх справ, Захарова О. В. (2013)
Коломієць П. В. - Поняття та правові аспекти спеціального податкового режиму в Україні (2013)
Ляшук Р. М. - Спеціальні принципи діяльності відділів Прикордонної служби (2013)
Пшонка А. В. - Oрганізаційно-правові основи методичного забезпечення кадрової роботи в органах Прокуратури України (2013)
Тернущак М. М. - Нормотворчість у діяльності органів Державної Податкової Служби (2013)
Хатнюк Ю. А. - Класифікація суб’єктів боротьби з рейдерством в Україні (2013)
Чистоклєтов Л. Г. - Oсобливості функціональної складової правоохоронних органів у сфері адміністративно-правового забезпечення безпеки діяльності суб’єктів господарювання (2013)
Габуда А. С. - Відповідальність за опір особам, наділеним владними повноваженнями (з історії українського кримінального права) (2013)
Йосипів А. О. - Розпусні дії щодо неповнолітніх: кримінологічний аспект, Спільник І. Р. (2013)
Коханюк Т. С. - Закони формальної логіки у правилах системного тлумачення кримінального закону (закон тотожності та закон достатньої підстави) (2013)
Павлик Л. В. - Поняття та види засобів диференціації кримінальної відповідальності (2013)
Туз Н. Д. - Вплив недоліків сімейного виховання на формування особи неповнолітнього злочинця (2013)
Благута Р. І. - Організація та підготовка до проведення негласних слідчих (розшукових) дій: проблеми та шляхи вирішення (2013)
Варцаба В. М. - Соціально-економічні та інші фактори діяльності організованих злочинних груп у сфері економіки: проблеми теорії та практики (2013)
Гула Л. Ф. - Відмежування функцій лідера організованої злочинної групи від інших співучасників злочину (2013)
Дуфенюк О. М. - Завдання криміналістичної графіки: поліаспектне дослідження (2013)
Керевич О. В. - Застосування технічних засобів фіксування за новим КПК України (2013)
Марко С. І. - Класифікація типових слідчих ситуацій початкового етапу досудового розслідування злочинів, передбачених ст. 358 КК України, Сорока С. О. (2013)
Нагачевський С. В. - Економіко-правова характеристика сфери державних закупівель товарів, робіт і послуг (2013)
Осмолян В. А. - Етичні аспекти діяльності слідчого під час розгляду працівників ЗМІ щодо надання відомостей, отриманих ним у процесі здійснення своїх функціональних обов’язків (2013)
Процюк О. М. - Застосування методів психологічного впливу під час допиту неповнолітніх (2013)
Савчук Т. І. - Деякі особливості розслідування злочинів, пов’язаних з розкраданнями на об’єктах електроенергетики (2013)
Бородін І. Л. - Людинорозуміння в праві (2013)
Гарасимів Т. З. - Дилема індивідуального та соціального у філософсько-правовій проблемі становлення особистості (2013)
Гоменюк З. П. - Онтологічні підходи Б. Кістяківського до з’ясування взаємозалежності права і держави (2013)
Грищук О. В. - Автономія людини та людська гідність: філософсько-правові особливості взаємозв’язку (2013)
Ряшко В. І. - Проблема християнської релігії у філософсько-богословському вченні Гегеля (ранній період творчості), Ряшко О. В. (2013)
Сивопляс Х. В. - Деякі прикладні аспекти когнітивної науки (2013)
Сопільник Р. Л. - Вимоги до суддів у законодавстві про судовий устрій та статус суддів у Німеччині (2013)
Хірсін А. В. - Гуманістична домінанта в сучасному праві та "антропологічний поворот" у методології його обґрунтування (2013)
Чорнобай О. Л. - Комунікативна функція права: інформаційно-орієнтаційний вимір (2013)
Bartoszewski J. - Kartezjanski dualizm a problem godnosci ciala (2013)
Galazka M. - Protection of patients’ rights in polish criminal law (2013)
Kasprzak S. - Sila i slabosci w dzialaniu prawa administracyjnego (2013)
Бабіцький В. В. - Техніко-експлуатаційні параметри зрошувальної машини барабанного типу, обладнаної поливною консоллю (2013)
Рокочинський А. М. - Обґрунтування конструкції та параметрів дренажу за множинними змінними умовами досліджуваного об’єкта, Волк П. П., Паллу Л. М. (2013)
Вожегоеа Р. А. - Продуктивність сої за різних способів основного обробітку і сівби в попередньо необроблений ґрунт на зрошуваних землях, Найдьоноеа В. О., Малярчук М. П. (2013)
Новак О. П. - Особливості водного режиму багаторічних насаджень у зоні Полісся (2013)
Музика О. П. - Ефективність способів основного обробітку ґрунту під кукурудзу на зерно в сівозміні на зрошенні Півдня України, Мігальов А. О., Малярчук А. С. (2013)
Шевчук С. А. - Визначення екологічного стану водосховищ за допомогою методів дистанційного моніторингу, Шевченко І. А. (2013)
Хомік Н .В. - Стан поверхневих вод території Шацького національного природного парку (2013)
Волощук М. - Вплив меліорацій на зміну хімічного складу природних вод Центрального Прикарпаття, Карбівська У., Мельник І., Мількевич С. (2013)
Чарний Д. В. - Зміни якості води у дніпровських водосховищах і напрями розвитку очисних споруд водопроводів, Кузмич І.С. (2013)
Лозовіцький П. С. - Трофо-сапробіологічні показники води р. Дунай - м. Кілія (2013)
Рокочинський А. М. - Використання дренажно-акумулюючих мереж для захисту від забруднення територій і водних об’єктів у зоні складування побутових відходів, Громаченко С. Ю. (2013)
Поберезніченко О. Ю. - Оптимізація роботи системи водопостачання птахофабрики, Хоружий П. Д. (2013)
Коваленко О. В. - Модифіковані цементно-піщані розчини для ремонту гідротехнічних споруд водогосподарсько- меліоративного комплексу (2013)
Коваленко О. В. - Оптимізація складу дрібнозернистого полімерцементного фібробетону, Дехтяр О. О., Брюзгіна Н. Д. (2013)
Коваленко О. В. - Ін’єкційна гідроізоляція - ефективний метод усунення активних протікань води через бетонні конструкції гідротехнічних споруд, Крученюк В. Д. (2013)
Усатий С. В. - Дослідження трубопроводів з інтегрованими водовипусками вітчизняного та закордонного виробництва, Усата Л. Г. (2013)
Тараріко Ю. О. - Фактори реалізації агроресурсного потенціалу Лівобережного Полісся, Дацько М. О. (2013)
Купєдінова Р. А. - Дослідження впливу якості води на витратно-напірні характеристики системи краплинного зрошення на виставковому комплексі "Чубинське" Бориспільського району Київської області, Серебреннікова Т. І. (2013)
Поліщук К. В. - Ефективність використання бактеріального препарату біогран на посівах кукурудзи за різних систем удобрення на осушуваних дерново-підзолистих ґрунтах (2013)
Ясенчук Т. О. - Методологія нормування антропогенного навантаження на меліоровані агроландшафти Полісся України (2013)
Дунаєва Є. А. - Екологічне оцінювання впливу антропогенного навантаження на водні об’єкти (2013)
Вихідні дані (2013)
Титул, зміст (2014)
Гаджиев В. Д. - Поперечное колебание прямого участка неоднородного трубопровода, лежащего на двухконстантном основании, Джафаров Х. Г. (2014)
Шупиков А. Н. - Численное и экспериментальное исследование гидроупругих колебаний оболочек, Мисюра C. Ю., Ярещенко В. Г. (2014)
Олійніченко Л. С. - Оптимізація параметрів автобалансирів для динамічного зрівноваження крильчатки осьового вентилятора 3D моделюванням, Філімоніхін Г. Б. (2014)
Сахаров В. А. - Взаимодействие конструкций Зимненского монастыря с грунтовым основанием при сейсмических воздействиях (2014)
Чуйко В. П. - Експериментальне дослідження впливу регульованого дроселя на лінійність параметрів гідравлічної системи (2014)
Ділай І. В. - Розроблення дросельного задавача суттєво різних тисків для газодинамічних засобів, Теплюх З. М. (2014)
Васильковська К. В. - Вплив форми і типу комірок висівного диска на якість дозування насіння, Васильковський О. М. (2014)
Самородов В. Б. - Повышение эффективности работы подъемных автомобильных установок с использованием бесступенчатых гидрообъемно-механических трансмиссий, Островерх А. О. (2014)
Ламнауэр Н. Ю. - Метод сборки деталей машин, обеспечивающий точность соединения (2014)
Ільченко А. В. - Розроблення калориметричного витратоміра моторного палива з підвищеною точністю вимірів регулюванням температури на вході, Безвесільна О. М. (2014)
Башинський С. І. - Оптимізація конструкції втулки алмазного канату для високоміцних порід облицювального каменю, Котенко В. В., Кальчук С. В. (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, зміст (2014)
Гриб О. Г. - Проблемы обеспечения синхронизации измерений при определении оценки соответствия качества электрической энергии, Гапон Д. А., Жданов Р. В., Иерусалимова Т. С. (2014)
Саблін О. І. - Дослідження ефективності процесу рекуперації електроенергії в умовах метрополітену (2014)
Аннопольская И. Е. - Адаптация математической модели одновального ГТД Д045 к системе оптимизации OPTIMUM, Лютиков А. Л., Тарелин А. А., Чобенко В. Н. (2014)
Кишневский В. А. - Обоснование схем кондиционирования продувочной воды бессточных оборотных систем охлаждения АЭС, Чиченин В. В., Шуляк И. Д. (2014)
Дробаха В. І. - Аналіз технічного стану й паливної економічності тепловоза з використанням методу Херста, Трихліб О. Д. (2014)
Лесун Б. В. - Физико-математическая модель процесса агломерации сырьевой смеси при использовании местных видов топлива (2014)
Кутовой В. А. - Разработка энергоэффективной методики сушки и измельчения углеродных материалов, Мысак И. С. (2014)
Кремнева Е. В. - Разработка энергосберегающей технологии двухстадийной газификации биомассы для когенерационных установок (2014)
Літвінов В. В. - Дослідження впливу відмов протиаварійної автоматики на ризик виникнення аварії в енергосистемі (2014)
Грудз В. Я. - Енергетичний підхід до питання визначення гідравлічної ефективності газопроводів, Грудз Я. В., Якимів М. М. (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, зміст (2014)
Шкіца Л. Є. - Підвищення рівня екологічної безпеки насосно-циркуляційної системи бурової установки, Яцишин Т. М. (2014)
Орлов О. О. - Новий підхід до нафтогазоносного районування і перспективи промислової нафтогазоносності Волино-Подільської плити та платформового схилу Передкарпатського прогину, Калиній Т. В., Локтєв А. В. (2014)
Мороз Л. Б. - Проблеми і перспективи застосування методів підвищення нафтовилучення на родовищах Передкарпаття (2014)
Артим В. І. - Дослідження напружено-деформованого стану відповідальних елементів системи транспортування стиснутого природного газу (CNG), Джус А. П., Михайлюк В. В. (2014)
Паневник О. В. - Моделювання роботи ежектора при його одночасній компоновці зі свердловинним штанговим насосом у нафтовій свердловині, Дубей О. Я. (2014)
Савик В. М. - Дослідження геометричних параметрів багатосоплових піногенеруючих пристроїв (2014)
Захаров І. Г. - Реєстрація спонтанної електромагнітної емісії Землі в акваторії Чорного моря, Яцюта Д. А. (2014)
Федак І. О. - Cинтез фонових геофізичних кривих для дослідження зміни геофізичних параметрів пластів-колекторів в часі, Старостін В. А., Коваль Я. М., Доскіч А. П. (2014)
Федоришин Д. Д. - Дослідження впливу хімічних реагентів, присутніх у фільтратах бурових розчинів, на електричні властивості гірських порід, Гаранін О. А., Федоришин С. Д. (2014)
Петровський О. П. - Геогустинні характеристики пластової системи підземного сховища газу на різних етапах експлуатації (на прикладі Дашавського підземного резервуару), Федченко Т. О., Трачук А. Ю. (2014)
Слабий О. О. - Побудова математичної моделі компенсатора вертикальних переміщень бурильної колони підкронблочного типу (2014)
Чернов Б. О. - Універсальний метод оцінки початкових запасів вуглеводнів, Коваль В. І. (2014)
Онисько О. Р. - Методи забезпечення точності виготовлення різьбових кінців труб нафтогазового сортаменту (2014)
Григорський С. Я. - Визначення пропускної здатності магістральних нафтопроводів з урахуванням гідравлічного опору самопливних ділянок, Середюк М. Д. (2014)
Яким Р. С. - Шляхи підвищення довговічності осьових підшипників ковзання відкритих опор тришарошкових бурових доліт (2014)
Цих В. С. - Методика ідентифікації наскрізних пошкоджень ізоляційного покриття підземних трубопроводів, Яворський А. В., Снарський А. О. (2014)
Чудик І. І. - Розробка рецептури модифікованої паливно-мазутно-бітумної ванни, Оринчак М. І., Бейзик О. С., Кирчей О. І. (2014)
Воловецький В. Б. - Розроблення комплексних заходів, спрямованих на підвищення ефективності видобування вуглеводнів при розробці родовищ на виснаження, Щирба О. М., Витязь О. Ю. (2014)
Петрина Ю. Д. - Аналіз корозійного руйнування внутрішніх поверхонь обладнання для зберігання нафти, Гоголь М. М., Петрина Д. Ю., Гоголь В. М., Сидор П. Я. (2014)
Мартинюк Т. А. - Оптимізація технічного обслуговування лінійної частини газопроводів, Мартинюк Р. Т., Мартинюк О. Р. (2014)
Панасевич Д. Б. - Деякі думки щодо впровадження нового Закону України "Про вищу освіту”, Дашковська О. В. (2014)
Карпаш М. О. - Вища інженерна освіта фахівців нафтогазового комплексу в умовах сталого енергетичного розвитку (2014)
Титул, зміст (2014)
Кайдалов Д. С. - Оценка эффективности SPN-структуры блочного симметричного шифра, Олейников Р. В. (2014)
Рябуха О. М. - Ефективність використання таймерних сигнальних конструкцій в каналах міської телефонної мережі (2014)
Варищук В. І. - Дослідження модуляції інтенсивності випромінювання в багатомодовому полімерному волокні при селективному збудженні мод, Татарин В. Я., Бобицький Я. В. (2014)
Михалевський Д. В. - Оцінка параметрів безпровідного каналу передачі інформації стандарту 802.11 Wi-Fi (2014)
Новосядлий С. П. - Особливості технології кремній- та арсенід галію на ізоляторі, Мельник Л. В. (2014)
Парфенюк О. А. - Вплив технологічних умов отримання кристалів СdTe:V на їх рівноважні характеристики, Курик А. О., Ілащук М. І., Гавалешко Н. М., Чупира С. М. (2014)
Микитюк З. М. - Дослідження явища плазмонного резонансу в металевих наночастинках при низькоінтенсивному збудженні, Сушинський О. Є., Вісьтак М. В., Петришак В. С., Пристай Т. В. (2014)
Борисова А. В. - Разработка металлодиэлектрических структур с энергосберегающими свойствами на основе алюминия, Вербицкий В. Г., Мачулянский А. В., Родионов М. К. (2014)
Докторович І. В. - Метрологічне забезпечення виробництва сповіщувачів полум’я, Годованюк В. М., Юр’єв В. Г. (2014)
Стрєбєжєв В. В. - Розробка інтерференційно-абсорбційних світлофільтрів на базових кристалах In4(Se3)1-х Te3х та CdSb, Нічий С. В., Юрійчук I. M., Стребежев В. М. (2014)
Abstract and References (2014)
Забзалюк Д. Є. - Політико-правові аспекти європейської інтеграції Галицько-Волинської держави у 40–50-х рр. ХІІІ століття (2014)
Охотницька Н. В. - Поняття і принципи побудови судової системи України (2014)
Слабак М. М. - Класифікація цінностей у праві (за матеріалами практики Страсбурзького суду) (2014)
Щирба М. Ю. - Втрата чинності та зупинення дії нормативно-правових актів: деякі теоретико-прикладні аспекти (2014)
Яремчук С. В. - До проблеми формування інституту відповідальності держави перед особою в Україні (2014)
Андрейченко С. С. - Вплив вини на тяжкість і наслідки міжнародно-протиправного діяння (2014)
Камінська Н. В. - Європейське муніципальне право: pro et contra (2014)
Верба-Сидор О. Б. - Пропозиції щодо вдосконалення правового статусу експерта у цивільному судочинстві, Крупко В. І. (2014)
Долинська М. С. - Нотріат і нотаріальне законодавство на Західноукраїнських землях за часів Австро-Угорщини (на прикладі Австрійського нотаріального порядку від 25 липня 1871 р.) (2014)
Дутко А. О. - Поняття та ознаки сім′ї за законодавством України, Мних С. Р. (2014)
Бондаренко В. А. - Ефективність норм адміністративного права у контексті мотивації поведінки особистості (2014)
Дитюк В. З. - Попередження правопорушень, вчинених на залізничних вокзалах великих міст України (на прикладі міста Львова) (2014)
Єсімов С. С. - Теоретичні підходи до аналітичної функції прогнозування оперативної обстановки у контексті адміністративної діяльності органів внутрішніх справ (2014)
Ковалів М. В. - Інформаційне забезпечення діяльності органів виконавчої влади, Яремко В. Я. (2014)
Коровяк О. Я. - Адміністративно-правовий аспект нормативної регламентації корупції як об’єкта заходів запобігання і протидії у контексті антикорупційної політики України (2014)
Куслій В. О. - Нормативно-правова регламентація фінансової відповідальноті (2014)
Стахура І. Б. - Забезпечення охорони громадського порядку правоохоронними органами під час виборів і референдуму (2014)
Строцький Р. Є. - Поняття та особливості провадження щодо виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення (2014)
Беніцький А. С. - Проблеми кваліфікації заздалегідь необіцяного приховування злочину (2014)
Обушенко О. М. - Субєктивна сторона кримінальної погрози (2014)
Семенюк-Прибатень А. В. - Поняття знищення та пошкодження майна у кримінальному праві України (2014)
Строгий В. І. - Концептуальні засади соціально-інформаціологічних технологій упередження кризових явищ соціального характеру (на прикладі моніторингу тероризму), Рижов І. М. (2014)
Телефанко Б. М. - Взаємозв’язок ефективності покарання і рівня рецидивної злочинності (2014)
Бурак М. В. - Оперативно-розшукове супроводження забезпечення відшкодування (компенсація) шкоди у кримінальному провадженні (2014)
Коміссарчук Ю. А. - Підстави та процесуальний порядок проведення слідчого експерименту, Ряшко О. В. (2014)
Середа В. В. - Публічно-організаційне провадження у системі адміністративно-деліктної групи проваджень (2014)
Татаров О. Ю. - Криміналістична характеристика порушення правил охорони або використання надр на прикладі незаконного видобування бурштину, Марко С. І. (2014)
Балинська О. М. - Семіотичні характеристики невербальних правових знаків (2014)
Боровська Г. С. - Ідеологема творчого спадку М. О. Бердяєва: від марксизму до правого універсалізму (2014)
Брездень В. І. - Деформація професійної свідомості юриста (2014)
Гоменюк З. П. - Філософсько-правове обґрунтування феномена державної влади (за Б. Кістяківським) (2014)
Кость С. П. - Правовий текст як соціально-мовленнєве явище комунікації (2014)
Рибак В. О. - філософське осмислення права у спадщині Костя Левицького (2014)
Токарська А. С. - Злочини в інформаційній війні (2014)
Herbet A. - Economic security of the state and the powers of the minister of treasury with regard to strategic enterprises – polish experience (2014)
Duda M. - The controversy over the material scope of Polish gaming tax Selected issues (2014)
Арабаджи С. С. - Відображення повсякденного життя приазовських греків у фольклорних джерелах (2013)
Баликін І. І. - Загальна характеристика національного складу населення Донбасу (1943-1982 рр.) (2013)
Белякова Т. - К вопросу о влиянии религиозного фактора на национальное самосознание в межвоенной Югославии: историографический аспект (2013)
Волониць В. С. - Родовий знак Рюриковичів. Щодо питання про зображальний прототип, Розанов С. І. (2013)
Григорова Д. - Славяноевразийский проект Александра Панарина. Православный рыцарь постсоветской России (2013)
Зуев В. Ю. - О времени активного выступления сарматов в степях Евразии по археологическим данным (2013)
Івацький В. І. - Греко-татари та греко-елліни: історія ідентифікацій (2013)
Клєр І. Г. - Петербузька українська громада у дослідженнях істориків другої половини ХІХ - початку ХХ ст. (2013)
Павкович Й. - Кризис Югославской федерации и "Меморандум Сербской академии наук и искусств" (2013)
Сараєва О. В. - Соціальне представництво земських установ Півдня України (за матеріалами Державного архіву Російської Федерації) (2013)
Харалампиева Ц. - "Горцы-переселенцы" - взгляд одного осетина на мухаджирство (2013)
Чура В. И. - Сокращение численности коммунистических организаций в Западной Украине в 80-х - начале 90-х гг. ХХ в. (2013)
Оврамець М. А. - Європейський мультикультуралізм у дискурсі політології міжнародних відносин (2013)
Савка О. В. - Етапи формування регіональної політики в країнах Центрально-Східної Європи (2013)
Трима К. А. - Функціонально-організаційні особливості елементів глобального громадянського суспільства (2013)
Фесенко М. В. - Консолідація учасників міжнародної системи заради забезпечення сталого розвитку людства: концептуальний вимір (2013)
Барщевський Є. І. - Компаративний аналіз впливу азійської фінансової кризи та світової фінансової кризи на АСЕАН та нормотворчий інститут "Шлях АСЕАН" (2013)
Виговська О. С. - Стратегія "суперництва" та "партнерства" як чинник політики інформаційної безпеки України (2013)
Головань О. О. - Зовнішня політика адміністрації Б. Обами щодо країн Азійсько-Тихоокеанського регіону (2013)
Коломієць О. В. - Еволюція колективної безпеки СНД (2013)
Мурашкина М. З. - Основные направления политики Китая в регионе Центральная Азия, Толстов С. В. (2013)
Рябінін Є. В. - Проблема зовнішньополітичного вибору України (2013)
Galewska I. - Miejsce Unii Europejskiej w polityce zagranicznej Ukrainy po 2004 roku (2013)
Трима К. А. - "Великі Боги": від війни до співпраці" : рецензія на монографію А. Норензаяна "Великі Боги": як релігія змінила співпрацю та війну" - Принстон : Принстон юниверсити прес, 2013. (2013)
Відомості про авторів (2013)
Вимоги до оформлення статей для публікації в збірнику наукових праць (2013)
Титул, зміст (2014)
Разгонова О. В. - Ущільнення та зневоднення червоного шламу під дією електричного поля, Сокольник В. І. (2014)
Крижановський Є. М. - Розробка біоцентрично-мережевої структури екологічної мережі міста Вінниця з використанням геоінформаційних технологій, Нагорна А. В. (2014)
Афанасьева Н. А. - Импульсный инфразвуковой сигнал, производимый ветроэнергетической установкой. Принципы оценки, Пляцук Л. Д., Филатов Л. Г., Трунова И. А. (2014)
Виставна Ю. Ю. - Дослідження нітратного забруднення гідросфери у трансграничному районі басейну Сіверского Донця, Яковлєв В. В., Дядін Д. В., Вергелес Ю. І., Чистикова А. В., Жидких І. О. (2014)
Левчук І. В. - Безпечність застосування поліетилентерефталатової (ПЕТ) упаковки у виробництві рослинних олій, Кіщенко В. А., Осейко М. І., Тимченко В. К., Куниця К. В. (2014)
Zagirska I. - Dynamic bayesian modelling for radionuclide soil-to-plant transfer, Bidyuk P., Levin D. (2014)
Маркович І. І. - Дослідження амінокислотного складу напівкопчених ковбас з використанням сочевиці, ялівцю та чебрецю (2014)
Мурликіна Н. В. - Використання емульгаторів у технологіях м’ясних продуктів, Янчева М. О. (2014)
Онищенко В. М. - Розробка технології білкової захисної емульсії для м’яса птиці механічного обвалювання, Гринченко Н. Г., Большакова В. А. (2014)
Павлюк Р. Ю. - Розробка нанотехнології дрібнодисперсних добавок з використанням кріомеханічної модифікації, Погарська В. В., Бессараб О. С., Балабай К. С., Борисова А. О., Лосєва С. М. (2014)
Павлюк Р. Ю. - Разработка функциональных оздоровительных нанонапитков на основе молочной сыворотки, Погарская В. В., Абрамова Т. С., Берестовая А. А., Лосева С. М. (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, зміст (2014)
Ларук Ю. В. - Вплив природи пластифікатора і полістирольного модифікатора на властивості полівінілхлоридних пластикатів та композитів, Левицький В. Є. (2014)
Воеводин В. Н. - Исследование эрозионной стойкости покрытий при микроударном нагружении, Картмазов Г. Н., Маринин В. Г. (2014)
Фиговский О. Л. - Прочность нормальных сечений двухслойных каутоно-бетонных изгибаемых элементов строительных конструкций, Потапов Ю. Б., Поликутин А. Э., Нгуен З. Ф. (2014)
Фиговский О. Л. - Исследование распределения дефектов в структуре фиброкаутона методом Монте-Карло, Потапов Ю. Б., Панфилов Д. В., Каштанов С. В., Юдин Е. М. (2014)
Гирин О. Б. - Образование электроосаждаемого металла исключительно в сферолитной форме, Колесник Е. В. (2014)
Романченко М. А. - Характерні дефекти одержуваних екструзією полімерних профілів та шляхи їх усунення, Сокольський О. Л., Мікульонок І. О., Горбань І. А. (2014)
Шимчук Н. А. - Влияние различных факторов на теплопроводность нанофлюидов, Геллер В. З. (2014)
Берченко М. М. - Дослідження поверхні пористого кремнію мас-спектроскопією вторинних іонів, Єрохов В. Ю., Нічкало С. І., Бережанський Є. І. (2014)
Талыблы Л. Х. - Об одной универсальной функции коррозионной прочности материалов с учетом влияния механических напряжений и концентрации диффундирующих веществ, Мамедова Х. А. (2014)
Бубликов Ю. А. - Основные направления повышения свойств конструкционных сталей феррито-перлитного класса (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, зміст (2014)
Кучерук В. Ю. - Розробка статистичних моделей тривалості доїння на конвеєрних доїльних установках, Паламарчук Є. А., Кулаков П. І. (2014)
Сафонова Г. Ф. - Порівняльний аналіз методів конструювання одягу з метою подальшої автоматизації (2014)
Делас Н. И. - Принцип максимальности производства энтропии в эволюции макросистем: некоторые новые результаты (2014)
Торошанко Я. И. - Оптимизация больших информационных систем с диагонально-доминантными матрицами ключевых показателей эффективности, Шматко В. С., Высочиненко М. С., Булаковская А. А. (2014)
Булкин В. И. - Моделирование отношения импликации с использованием направленных реляционных сетей (2014)
Щелкалин В. Н. - Гибридные математические модели и методы прогнозирования временных рядов с учётом внешних факторов (2014)
Abstract and References (2014)
Хавкін К. О. - Теоретичні і прикладні питання динамічної паспортизації протизсувних споруд у сейсмонебезпечних регіонах України, Калюх Ю. I. (2014)
Остапенко Д. В. - Теплообмін у конвективних трубках з турбулізатором (2014)
Кондрикінська A. В. - Вибір шляхів економії палива і поліпшення екологічних показників в системах теплопостачання (2014)
Осипов О. Ф. - Дослідження і параметризація умов виконання робіт при реконструкції будівель і споруд (2014)
Щерба В. В. - Дрібнозернистий бетон на модифікованому гіпсоцементному в'яжучому, Шишкін О. О., Шишкіна О. О. (2014)
Шкурупій О. А. - Визначення несучої здатності залізобетонних колон на основі різних деформаційних методик, Митрофанов П. Б. (2014)
Єгорченков В. О. - Нерівномірний розподіл точок сканування при розрахунках природного освітлення світлопрорізів різної конфігурації, Конопацький Є. В., Кощавка І. В. (2014)
Корсун В. І. - Порівняльний аналіз критеріїв міцності для бетонів, Нєдорєзов А. В., Макаренко С. Ю. (2014)
Гоголь М. В. - Розрахунок і проектування раціональних комбінованих металевих конструкцій (2014)
Карпенко Д. В. - Основні організаційні аспекти управлінського обліку доходів підприємств ресторанного господарства (2013)
Макарова М. В. - Управління інноваціями за методологією збалансованої системи показників на прикладі нафтосервісної компанії, Щербань А .А. (2013)
Шимановська-Діанич Л. М. - Оцінка ефективності господарсько-фінансової діяльності підприємств готельного господарства Полтавського регіону, Капліна А. С. (2013)
Мітюшкіна Х. С. - Конкурентоспроможність регіонів України на мікро- та мезорівнях (2013)
Баришнікова Л. П. - Промисловий комплекс кластерного типу – сучасна форма конкурентоспроможної економіки, Малиненко В. Є. (2013)
Балабанова Н. В. - Оцінка рівномірності соціально-економічного розвитку регіонів України, Лукіна Я. І. (2013)
Седляр М. О. - Сучасні виклики та проблеми на шляху формування нової економіки (2013)
Морозов В. С. - Сучасний механізм регулювання сфери промисловості у ФРН (2013)
Камінська Т. В. - Сценарії трансформації інтеграційних процесів розширеного ЄС (2013)
Захарова О. В. - Оцінка ефективності економічного співробітництва України з Італією (2013)
Резнікова Н. В. - Роль прямих іноземних інвестицій в продукуванні економічного зростання країн, що розвиваються: парадокси фінансової залежності (2013)
Беззубченко О. А. - Оцінка ефективності зовнішньоторговельного співробітництва України з Кіпром, Батичко Д. І. (2013)
Булатова О. В. - Регіоналізація виробництва процесу як фактор розвитку азійсько-тихоокеанської моделі регіональної інтеграції (на прикладі текстильної галузі) (2013)
Марена Т. В. - Сучасні джерела фінансування економік країн світу (2013)
Іващенко О. А. - Проблема оцінки наслідків лібералізації руху капіталу в контексті ризиків фінансової інтеграції (2013)
Ніколенко Т. І. - Особливості іноземної інвестиційної діяльності України з республікою Кіпр (2013)
Відомості про авторів (2013)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації (2013)
Матковський О. - Історія кафедри мінералогії Львівського університету, її найвагоміші здобутки (до 150-річчя з часу заснування), Скакун Л. (2014)
Бекеша С. - Дослідження природних діамантів у Львівському університеті (до 85-річчя від народження проф. З. Бартошинського) (2014)
Кульчицька Г. - Мінералогія України в контексті мінералогії Світу, Павлишин В. (2014)
Ковальчук М. - Мінералогічні дослідження у відділі літології Інституту геологічних наук НАН України, Компанець Г., Фігура Л., Крошко Ю., Усмінська О. (2014)
Vasilenko V. - On the origin of kimberlites and diamonds present therein, Kuznetsova L., Tolstov А., Minin V. (2014)
Зінчук М. - Мінералогічні особливості давніх кір звітрювання у зв'язку з алмазорозшуковими роботами (2014)
Чепіжко О. - Акцесорні мінерали і потенційна рудоносність геологічних об'єктів, Кадурін В. (2014)
Пономаренко О. - Головні морфологічні типи кристалів циркону з двопольовошпатових гранітоїдів Середньопридніпровського мегаблока Українського щита, Курило С., Коваленко О. (2014)
Іваницький В. - Радіаційно окиснене залізо в структурі турмаліну та його термічна стійкість, Гречановська О., Брик О., Польшин Е., Галабурда Ю. (2014)
Білик Н. - Перша знахідка кусонгіту в експлозивних утвореннях України, Яценко І., Побережська І., Степанов В. (2014)
Словотенко Н. - Сульфат-сульфідна рівновага в системі мінералоутворення епітермальних родовищ, Скакун Л. (2014)
Білоніжка П. - Мінеральний склад і мікроструктура кременів із верхньокрейдових і палеогенових відкладів басейну р. Бодрак (Крим), Дацюк Ю. (2014)
Білоніжка П. - Походження лангбейніту в покладах калійних солей Передкарпаття (2014)
Наумко І. - Вуглеводні флюїдних включень у мінералах нафтогазоносних породних комплексів Кросненської зони Українських Карпат (стан і пріоритети досліджень), Занкович Г. (2014)
Гулій В. - Тверді природні бітуми - індикатори вторинних ореолів, утворених під час вуглеводневого метасоматозу, Петруняк Г., Побережська І. (2014)
Дяків В. - Онтогенічна модель формування термокарстових печер та їхнього агрегатного облямування в мірабіліт-тенардитових відкладах із вторинних розсолів калійних родовищ Передкарпаття, Кицмур І., Матковський О. (2014)
Матковський О. - Восьмі наукові читання імені академіка Євгена Лазаренка "Мінералогія: сьогодення і майбуття" (присвячено 150-річчю заснування кафедри мінералогії у Львівському університеті), Мисяк І., Сливко Є. (2014)
Академік Микола Петрович Щербак (до 90-річчя від дня народження) (2014)
Ализаде А. А. - Трагедия одиночества в романах Марины Палей "Ланч" и "Хор" (2014)
Бобровницька Н. В. - Специфіка віршування українських народних пісень (за збірками "Пісні рідного села", уклад. а. путь; "Народні пісні Житомирщини (з колекцій збирачів фольклору)", уклад. Л. Єфремова) (2014)
Вельможко Я. Ю. - Дискурс Олеся Гончара про літературу в його щоденниках (2014)
Гура Н. П. - Архетипна основа та ритуальні паралелі міфу про Іфігенію (2014)
Іваннікова Л. І. - "Устное повествование" запорожця Микити Коржа ЯК факт історії української фольклористики (2014)
Кравченко А. Г. - Поетика роману "Гертруда і Клавдій" Дж. Апдайка (2014)
Кравченко В. О. - Ретрансляція політичних новин у "Записках українського самашедшого" Ліни Костенко, Шабаль К. С. (2014)
Логвиненко Ю. В. - В’язнична лірика Миколи Руденка як відображення епохи (2014)
Ніколаєнко В. М. - Специфіка оніричних елементів повістей І. Франка "для домашнього огнища" й "Основи суспільності" (2014)
Ніколова О. О. - Псевд як окремий літературний тип: до питання доцільності затвердження поняття (2014)
Павленко І. Я. - Дума "Про Федора Безродного" в контексті звичаєвої культури Запорожжя: деякі спостереження (2014)
Сапсаєнко Л. В. - Українське козацтво в інтерпретації Б. Грінченка (2014)
Січкар О. М. - Специфіка комічного в сучасній українській літературі (на прикладі творчості вісімдесятників) (2014)
Стасик М. В. - Епічна модель світу в романі У. Самчука "Марія" (2014)
Хом’як Т. В. - Жінка на вістрі історії (за романом Володимира Лиса "Соло для Соломії") (2014)
Щедрин И. Л. - Память жанра былины в поэме Н. М. Карамзина "Илья Муромец" (2014)
Бабанина А. С. - Социокультурный феномен православной проповеди: предпосылки лингвистического исследования (2014)
Бережной В. А. - Интернет-мем и анекдот: к постановке проблемы (2014)
Бігдан М. В. - Становлення та розвиток давньоанглійського квазібезособового речення з позиції теорії управління та зв’язування (2014)
Bilousenko P. І. - Results and prospects of research of dynamics of affix derivation of noun (2014)
Бойко Л. П. - Перифрази як засіб вторинної номінації (на матеріалі "Щоденників" Олеся Гончара), Омельченко В. В. (2014)
Бондаренко О. М. - Оцінювальна лексика в сучасному політичному дискурсі, Литвиненко О. К. (2014)
Budagova А. M. - Pragmatic aspects of mass media (2014)
Волкова О. М. - Засоби репрезентації та відтворення українською мовою макроконцепту "Портрет" (на матеріалі німецькомовних художніх текстів) (2014)
Голтвяниця Н. Ю. - Дієприкметник і дієприкметникові звороти у французьких та українських науково-технічних текстах: прагматика та особливості перекладу, Серга Н. В. (2014)
Джавадова П. А. - Некоторые проблемы развития разговорной речи в контексте формирования коммуникативной компетенции (2014)
Іващенко В. Л. - Слов’янське ономасіологічне термінознавство кінця ХХ–початку ХХІ ст., Туровська Л. В. (2014)
Клименко О. Л. - Антропоніми як основа для деривації в сучасній англійській мові (2014)
Костенко Г. М. - Рецептивна поетика в перекладознавстві (на прикладі набоківського перекладу "Слова про Ігорів похід") (2014)
Костенко Н. Д. - Національно-культурна специфіка номінацій-вербалізаторів понять сфери вищої освіти в сучасній англійській мові (2014)
Kuragina L. P. - Deutsche sprachtabus: versuch einer klassifikation (2014)
Мацегора И. Л. - Синтагматическая специфика дефектных видовых коррелятов в современном русском языке (2014)
Медведь М. Н. - Лингвокогнитивный анализ синтаксических конструкций на примере структуры, вербализующей концепт бытийность (2014)
Муравська С. М. - Граматичні особливості фразеології радіообміну (2014)
Правда Н. А. - Урахування стилістичних особливостей художніх та наукових текстів при перекладі (2014)
Сірик С. В. - Новотвори в мовно-художній системі В. А. Чабаненка (на матеріалі поетичної збірки "Оратанія") (2014)
Сніца Т. Є. - Переклад у контексті міжкультурної комунікації (2014)
Стовбур Л. М. - Розмовна лексика в українськомовних блогах, Денисенко М. С. (2014)
Шматко І. В. - Особливості омонімії в українській бджільницькій термінології (2014)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Філологічні науки" (2014)
Полумбрик М.О. - Альгінати в харчових технологіях, Іщенко В. М., Сірик А. О., В.С. Костюк В. С., Полумбрик О. М. (2014)
Іванченко К. В. - Вплив способів одержання червоних столових виноматеріалів на їх якість (2014)
Ткаченко Д. О. - Аналіз мікрофлори зернової сировини та способи її пригнічення у спиртовому виробництві, Шиян П. Л., Зубченко В. С., Косів Р. Б. (2014)
Вербицький Б. І. - Коефіцієнти вологоперенесення моркви, Луцик Ю. П., Левківський Т. М. (2014)
Ємельянова Н. О. - Зміни хімічного складу при солодорощенні рису, Мукоїд Р. М., Чумакова О. В., Білокур Л. О., Скидан В. О. (2014)
Роман Т. О. - Фізико-біохімічні зміни при старінні клітин шампіньйона, Мазуренко О. Г., Дубівко А. С., Бибич О. Г., Захаров В. В. (2014)
Іванов С. В. - Використання механотронних підсистем в процесі вилучення та концентрування органічних домішок спирту, Шиян П. Л., Булій Ю. В. (2014)
Каліновська Т. В. - Дослідження функціональних властивостей гідроколоїдів з метою застосування у виробництві цукеркових мас, Вайсеро О. О., Кохан О. О., Оболкіна В. І. (2014)
Дюкарева Г. І. - Моделювання рецептури бісквіта із заданими показниками якості, Гасанова А. Е., Дьяков О. Г. (2014)
Криворотько В. М. - Впливи фізико-хімічних параметрів на мікрофлору харчових середовищ, Максименко І. Ф., Білик О. А., Піддубний В. А. (2014)
Тележенко Л. М. - Розробка технологій кулінарних виробів з каш зі збалансованим складом, Кашкано М. А. (2014)
Хіврич Б. І. - Фактори, що впливають на синтез діоксиду сірки в пиві, Роздобудько Б. В. (2014)
Кошова В. М. - Чисте довкілля – додатковий прибуток, Куц А. М., Лубяной М. О. (2014)
Марценюк О. С. - Кафедра процесів і апаратів харчових виробництв НУХТ. Досягнення наукової школи професора В.М. Стабнікова, Шевченко О. Ю., Малежик І. Ф., Зав`ялов В. Л. (2014)
Мирончук В. Г. - Оцінка середньої товщини шару міжкристального розчину на полідисперсних кристалах цукру в процесі центрифугування цукрових утфелів, Підгорний В. В., Кузьменко Б. В. (2014)
Гонта І. А. - Перехідні процеси в вакуумних технологіях стабілізації продукції, Гіджеліцький В. М., Максименко І. Ф. (2014)
Кулінченко В. Р. - Теплообмін на пористих структурах, Каптановський Д. В. (2014)
Гончаренко Б. М. - Автоматичне керування стабільністю горіння при розмірному електроерозійному обробленні деталей дугою, Лобок О. П., Борисенко Д. Д. (2014)
Світлик А. М. - Динаміка руху двофазних систем в капілярі, Прохоров О. М. (2014)
Мироненко С. М. - Особливості процесів пророщування ячменю, Бут С. А., Бойко О. О. (2014)
Пушанко М. М. - Теплова обробка стружки з морожених буряків, Верхола Г. Л., Верхола Л. А. (2014)
Якимчук М. В. - Дослідження мехатронного модуля лінійного переміщення з пневмоприводом на базі використання пропорційних регуляторів тиску, Мироненко С. М. (2014)
Гавва О. М. - Алгоритм вибору оптимальної структури фасувально-пакувальної машини для в’язкої харчової продукції, Беспалько А. П., Токарчук С. В. (2014)
Кривопляс – Володіна Л. О. - Аналіз динамічних процесів в системі активних лотків-живильників блістерних машин, Валіулін Г. Р., Легун А. В. (2014)
Євтушенко О. В. - Удосконалення методів управління охороною праці на підприємствах харчової промисловості, Коваленко С. Д. (2014)
Лобок О. П. - Огляд методів та областей аналітичного конструювання оптимальних регуляторів для стаціонарних і нестаціонарних багатовимірних об’єктів керування, Гончаренко Б. М., Слезенко А. М. (2014)
Хіврич О. В. - Вибір показників і критерію ефективності функціонування системи управління цивільним захистом населення і території при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, Володченкова Н. В., Литвиненко А. М. (2014)
Криворотько В. М. - Рекуперація механічної енергії в машинах циклічної дії, Васильківський К. В., Соколенко А. І. (2014)
Дудко С. Д. - Розрахунок коефіцієнта теплового випромінювання димових газів у каналі печі з циклотермічною нагрівною системою (2014)
Чагайда О. А. - Енергетичні трансформації в газорідинних системах (2014)
Величко А. Є. - Науково-методичні підходи до формування нормативних систем на виробництві молочних продуктів і морозива, Маслова І. В. (2014)
Marena T. V. - Spatial shifts in the global financial market regional structure (2014)
Морозов В. С. - Регулювання ринку цінних паперів та похідних фінансових інструментів у ФРН (2014)
Галушка О. М. - Ефективність валютного каналу трансмісійного механізму в стабілізаційних заходах великих і малих економік (2014)
Звездова А. Б. - Формирование единого экономического пространства в рамках ЕврАзЭс: внешнеторговые и экономические аспекты, Килин В. В. (2014)
Шатило О. А. - Питання формування та реалізації національних економічних інтересів України (2014)
Завора Т. М. - Реформування системи загальнообов‘язкового державного соціального страхування на випадок безробіття у контексті забезпечення соціальної безпеки, Литвин І. О. (2014)
Резнікова Н. В. - Офіційна допомога в контексті реалізації цілей розвитку тисячоліття: проблема скорочення нерівності у доходах та боротьби з бідністю, Рубцова М. Ю. (2014)
Царук И. М. - Защита прав потребителей: зарубежный опыт и уроки для Украины, Шпилевая Ю. Б. (2014)
Мельник Т. М. - Регулювання експорту зерна в Україні, Головачова О. С. (2014)
Іващенко О. А. - Феномен фіскального федералізму в контексті цілей макроекономічної політики: роль податково-бюджетних регуляторів (2014)
Мороз О. В. - Методологічні аспекти забезпечення конкурентоспроможності підприємства та якості оновлення його потенціалу, Воловодюк С. С., Гребеньок І. В. (2014)
Босовська М. В. - Теоретичне обґрунтування інтеграції (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації (2014)
Шанда В. І. - До теорії складу біогеоценозу, Маленко Я. В., Ворошилова Н. В., Шанда Л. В. (2014)
Cкляр В. Г. - Экологические связи естественного возобновления клена остролистного в условиях Новгород-Северского Полесья (2014)
Жигалова Т. П. - Особливості відновлення сосни кримської у деревостанах, пошкоджених вогнем (2014)
Матвиенко В. В. - Биоиндикация состояния окружающей среды с помощью подсолнечника (2014)
Грабовська Т. О. - Снігова індикація як показник забруднення навколишнього природного середовища м. Біла Церква викидами автотранспорту (2014)
Джиган О. П. - Використання декоративних рослин в озелененні автошляхів Дніпропетровського мегаполісу (2014)
Зайцева І. А. - Аналіз стану деревних рослин придорожньої лісосмуги між селищами Дослідне і Новоалександрівка (Запорізьке шосе м. Дніпропетровськ), Ловинська В. М., Ситник С. А. (2014)
Бессонова В. П. - Аналіз насіннєвої продуктивності та якості насіння робінії звичайної у парках м. Дніпропетровськ, Іванченко О. Є. (2014)
Курбатова І. М. - Вплив антропогенних чинників на якість води рибогосподарської водойми "ЗАТ Антонов" с. Круглик, Тупицька О. М., Смоленський О. О. (2014)
Лисак О. О. - Порівняльна характеристика пластичних ознак, форм турецького відгалуження японського коропа коі (Сyprinus carpio KOI), Шевченко П. Г., Цедик В. В. (2014)
Онопріенко В. П. - Порівняльна характеристика живлення бичка-пісочника (Neogobius fluviatilis Pallas, 1814) різних біотопів прісних водойм України, Діденко А. В. (2014)
Андрусевич К. В. - Екоморфічна характеристика мезофауни педоземів ділянки рекультивації Нікопольського Марганцеворудного бесейну (2014)
Михайленко І. Л. - До методики дослідження ґрунтової мезофауни у складі консорційних екосистем, Сметана О. М. (2014)
Dudareva G. F. - Dynamics of residual concentrations of organochlorine pesticides in the soils of zaporizhzhya region, Cezonenko O. O., Mozolyuk I. I., Karabut L. P., Kuritsyna L. O. (2014)
Домніч А. В. - Вплив копитних із різною щільністю популяцій на чагарникову рослинність південного сходу України, Пепко В. О., Капелюш Н. В. (2014)
Матвійчук О. А. - Окремі аспекти гніздової біології зяблика Fringilla coelebs (Fringillidae, Aves) у м. Вінниці та околицях (2014)
Кармышев Ю. В. - Современное состояние фауны пресмыкающихся побережья Молочного лимана (2014)
Уваєва О. І. - Особливості зараження тематодами популяцій живородок (Mollusca: opistobranchia: viviparidae) різного віку (2014)
Rubtsova N. Yu. - Infestation of five cyprinids from the upper part of the kakhovske reservoir by monogeneans (2014)
Крупей К. С. - Дріжджі Rhodotorula mucilaginosa 1394 – біоіндикатори забруднення довкілля важкими металами (2014)
Кузьміна М. А. - Стан панкреатичних острівців і клітин Панета щурів при дії гіпоксії та хлориду алюмінію, Григорова Н. В., Осадча М. В. (2014)
Данченко Н. М. - Особливості біосинтезу жовчних кислот у печінці щурів при навантаженні їх організму таурином, Бабан В. М., Решетнік Е. М., Весельський С. П., Цудзевич Б. О. (2014)
Avramenko N. V. - The influence of environmental factors on the health of pregnant, the fetus in utero and newborns (2014)
Антоненко Н. - Психологические ассоциативы в русских волшебных сказках: ситуация инициации (2012)
Багратіон-Мухранська К. - До використання морально-етичних категорій "добро" та "зло" в українських народних приказках та шотландських баладах (2012)
Богуцький В. - Мовні моделі простору як культурно-національний феномен (на матеріалі української, англійської та іспанської мов) (2012)
Боса А. - Культуроніми в художньому тексті: принципи класифікації (на матеріалі англомовного художнього роману Надіма Аслама "Мапи загублених закоханих") (2012)
Гончарук Т. - Вербально-символічна об'єктивація бінарних опозицій у фольклорних текстах (2012)
Дерба С. - Письмові форми мови в українській етнолінгвістиці (2012)
Д'яконова О. - Концептуалізація горя в німецькій та українській романтичній ліриці: регулятивний аспект (2012)
Завадська О. - Статус поняття "спецслужби" в українській, російській та англійській лінгвокультурах: лексико-семантичний аналіз (2012)
Каша К. - Теоретико-методологічні основи вивчення тюркської міфологічної лексики (2012)
Курушина М. - Мовно-культурна специфіка онімів українських чарівних казок (2012)
Мурашевич К. - Символічність образів природи у китайській класичній пейзажній ліриці (2012)
Ткаченко О. - "Вічний сон" як семантична група оніричної лексики в різних лінгвокультурах (на матеріалі української, англійської та латинської мов) (2012)
Боровик Я. - Словотвірний аналіз лексем-вербалізаторів концепту "таємниця" (на матеріалі сучасної української мови) (2012)
Васюкова Н. - Этимологический и семантический анализ имени концепта патриот (на материале украинского, русского, английского и французского языков) (2012)
Жалай В. - Концепт любов у французькій пареміології (2012)
Кислицына Н. - Семантико-когнитивный анализ концепта работа (на материале английского, французского, украинского и русского языков), Норец Т. (2012)
Лазер Т. - Символи природи як основа образної складової концепту смерть малої прози Луїджі Піранделло (2012)
Логвиненко М. - Текстовий концепт дитинство в прозі Еріка–Еммануеля Шмітта: досвід лінгвокогнітивного аналізу (2012)
Настенко С. - Метафоричне відтворення текстових концептів у іспанській поезії ХVІ–ХVІІ століть (2012)
Пойнар Л. - Семантичний простір фразеології як джерело інтерпретації концепту істинний шлях у картині світу китайського етносу (2012)
Шамшур М. - Концепт кохання в культурно-специфічному контексті картини світу китайського етносу (2012)
Білас А. - Образно маркована емотивність поеми Т. Шевченка "Наймичка" в оригіналі та французьких перекладах (2012)
Дворніков А. - "Проміжна мова" як домінантна ознака перекладацького стилю Миколи Лукаша (на прикладі перекладу балади Ф. Шиллера "Freundschaft") (2012)
Іваницька М. - Структура мовної особистості перекладача художньої літератури як інтердисциплінарна категорія (2012)
Іваннікова Я. - До питання про типи еквівалентності при перекладі фразеологічних одиниць політичного роману Вольфганга Кеппена "Оранжерея" (2012)
Кучма О. - Імпліцитні засоби вираження припущення в німецькій мові та їхні українські відповідники (2012)
Ласка І. - Антуан Арно про переклад релігійних текстів французькою мовою (2012)
Мельник А. - Функції сучасної американської анімації як основа вибору перекладацьких стратегій (2012)
Онищук М. - Часткова лакунарність субстантивів в англійській та українській мовах (2012)
Пермінова А. - Українська перекладна рецепція інтермедіального персонізму Френка О'Гари (2012)
Ребенко М. - Лінгвостатистичний аналіз об'єктивної та прагматичної деформацій у текстах перекладу різножанрової художньої прози Дж. Селінджера на мікростилістичному рівні (2012)
Дель Ґаудіо С. - Аспекти зіставного синтаксису італійської та української мов (2012)
Скалевська Г. - "Бетонна" поезія українською: особливості відтворення структурно-семантичної будови американської конкретної поезії в українському перекладі (2012)
Чобан М. - Семантическая категоризация событийных схем материального мира в кросс-лингвистической перспективе (2012)
Шабуніна В. - Переклад юридичного тексту в контексті міжкультурної правової комунікації (2012)
Акульшин О. - Дискурс як засіб когнітивного конституювання знання (2012)
Андрухович А. - Щодо формування феномену інформаційно-комунікативне суспільство (2012)
Багрій О. - Логічні прийоми переконання у науковому дискусійному дискурсі (2012)
Басюк Л. - Негармонійне спілкування в парламентському дискурсі Великої Британії (2012)
Беззубова О. - Смс-повідомлення як тип електронної комунікації (2012)
Belichenko M. - Models and functions of communication processes in personal interaction, Matvienko O. (2012)
Здражко А. - Транслятологічна проблематика структуризації дитячої літератури (2012)
Івасишина Т. - Риторичний дискурс: параметри виміру (2012)
Климентова О. - Вербальна маніпуляція у практиці культової діяльності (2012)
Козяревич Л. - Феномен емоційної фасцинації у лінгвістичному аспекті (2012)
Корольов І. - Поняття дискурсу в сучасному мовознавстві: визначення, структура, типологія (2012)
Курченко Л. - Лінгвістичне конструювання гендерних відносин влади в дискурсі: до історії та методології досліджень (2012)
Лисюченко М. - Бінарні опозиції як мовний прийом міфологізації у французькому політичному дискурсі (2012)
Малікова О. - Протиставлення як риторичний прийом і стратегія християнського теологічного дискурсу (2012)
Пальшина О. - Лінгвістичні та психологічні аспекти вивчення комунікативної поведінки мовця: категорії, теорії, персоналії (2012)
Подшивайлова А. - О возможностях метода коалиционного проектирования в масс-медийном политическом дискурсе (2012)
Пожидаева И. - Симулякрность как основа манипулятивного дискурса блога: лингвофилософский аспект (2012)
Снєжик О. - Процес екологізації сучасного рекламного дискурсу автомобілів (2012)
Чернишова Ю. - Релігійний текст, стиль, дискурс: уточнення понять (2012)
Шелякіна А. - Сутність і функції проксеміки як невербального засобу комунікації (на матеріалі сучасної англомовної художньої літератури) (2012)
Манакін В. - Рецензія на навчальний посібник "Когнітологія та концептологія в лінгвістичному висвітленні" (2012)
Лупенко Ю. О. - Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в аграрній сфері України (2014)
Ібатуллін Ш. І. - Оцінка основних тенденцій зональної спеціалізації сільськогосподарського землекористування в Україні, Шанін О. В., Степенко О. В. (2014)
Стоянець Н. В. - Типологізація регіонів як інструмент процесу прогнозування (2014)
Юзефович А. Е. - Антикризова стратегія виробництва сировинних і продовольчих ресурсів (2014)
Пабат В. О. - Резерви збільшення виробництва молока і м’яса в Україні, Вінничук Д. Т. (2014)
Шпикуляк О. Г. - Ефективність виробництва зерна сільськогосподарськими підприємствами: теоретико-методологічний аспект, Материнська О. А., Мазур Г. Ф. (2014)
Терещенко С. І. - Вплив природно-ресурсного потенціалу на рівень розвитку аграрного сектору регіону (2014)
Марценюк–Розарьонова О. В. - Шляхи подолання дефіцитності бюджету (2014)
Алескерова Ю. В. - Агрострахование как инструмент управления рисками в сельском хозяйстве (2014)
Pugachov M. I. - The world market and development of the globalization process, Vlasov V. I. (2014)
Власюк Т. О. - Забезпечення зовнішньоторговельної безпеки України на світовому ринку сільськогосподарської продукції – загальна спрямованість (2014)
Лаврук О. В. - Формування мотиваційного механізму розвитку аграрних підприємств (2014)
Салахов С. В. - Основные направления государственной поддержки сельского хозяйства в Азербайджанской Республике (2014)
Абдулгасанов Т. Т. - Инвестиционный климат Азербайджанской Республики как ключевой фактор развития сельского хозяйства (2014)
Бабич Ю. А. - Кредитні ресурси як важливий елемент розвитку аграрної сфери (2014)
Гомза В. М. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств (2014)
Рудницька А. С. - Особливості державного регулювання зерновиробництва (2014)
Басанська Л. О. - Інформація про проведення засідання круглого столу на тему "Результати реформування аграрного сектору економіки України та перспективи його розвитку" (2014)
Саблук П. Т. - Соціально-економічний розвиток сільських територій в контексті зміцнення економічної безпеки (рецензія на монографію Залізко В. Д. "Сільські території України: стратегічні пріоритети розвитку в контексті зміцнення економічної безпеки") (2014)
Реферати (2014)
Автори номера (2014)
Зміст журналу за 2014 рік (2014)
Афанасьев Ю. Л. - Інформація та ентропія у сучасному культурному просторі (2013)
Онищенко И. Г. - Интернет технологии формирования политической культуры (2013)
Полищук E. П. - Ценностный мир "человека эстетического" и "человека стандартизированного", или Феномен эстетического сенситивизма (2013)
Батичко Г. І. - Український культурний простір першої чверті ХХ століття в дзеркалі мистецької періодики (2013)
Гулая О. С. - Традиції жертвоприношення як культурний код етнічної свідомості греків України (2013)
Дабло Л. Г. - Роль Д.М. Овсянико-Куликовського у культурно-просвітницькому процесі в Україні на прикінці ХІХ – початку ХХ ст. (2013)
Кудлай В. О. - Розвиток бібліотечної справи в Україні: теоретичні, нормативні та змістові засади (2013)
Нікольченко Ю. М. - Барокова традиція козацького літописання у зображенні битви під Берестечком, Нікольченко Т. М. (2013)
Орехова С. Е. - Социальная реклама на почтово-благотворительных марках Российской империи (2013)
Рябуха Ю. В. - Крест Виктории: из истории награды (2013)
Сабадаш Ю. С. - Етнокультурний туризм: особливості та перспективи розвитку, Гавенко О. С. (2013)
Стахієва Н. В. - Культуротворча діяльність В.М. Перетца в контексті української національної ідеї кінця ХІХ – початку ХХ століття (2013)
Устименко Л. М. - Танцювальний туризм як спеціалізований тур продукт на туристичному ринку світу, Кузнєцова О. (2013)
Оленич Т. С. - Гендерный аспект философской системы ислама (на примере Исламской Республики Иран), Трима Е. А. (2013)
Слющинський Б. В. - Феномен міжкультурної комунікації: соціологічний аспект (2013)
Трима K. А. - Аксіологія соціокультурної глобалізації (2013)
Відомості про авторів (2013)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2013)
Книжкова полиця (2013)
Порядність, професіоналізм, патріотизм – принципи, якими керується у житті Михайло Цимбалюк (2014)
"Вчення про те реальне і в апогеї геніальне…" – основа наукової діяльності і життєва позиція Михайла Кельмана (2014)
Біленкова Ю. С. - Дипломатичні зусилля УРСР у боротьбі із апартеїдом: аспекти міжнародного права (2014)
Боровікова В. С. - Конституціоналізм правової держави: інтерпретаційні підходи Б. Кістяківського, Кельман М. С. (2014)
Грищук В. К. - Теоретичні концепти сучасних реформаційних процесів в Україні (2014)
Макарчук В. С. - Передумови та міжнародно-правові особливості встановлення кордону між Румунією та Радянським Союзом після Другої світової війни, Рудий Н. Я. (2014)
Мацькевич М. М. - Генеза прав людини: правовий та філософський аспекти (2014)
Мелех Л. В. - Деякі питання юридичної відповідальності як одного з видів гарантій законності: історико-правовий аспект (2014)
Мельник О. А. - Політична децентралізація та широке місцеве самоврядування в Україні як засіб подолання конфліктів між державою і суспільством: ідеї окремих мислителів середини ХІХ – початку ХХ століття (2014)
Рожко В. В. - Особливості іудейського (єврейського) права (2014)
Долинська М. С. - Правовий статус нотаріуса на українських землях за часів Російської імперії на підставі Положення про нотаріальну частину від 14 квітня 1866 р. (2014)
Коваленко А. В. - Заборгованість із заробітної плати: мультиправовий аспект (2014)
Гаврильців М. Т. - Принцип єдності прав і обов’язків у сфері охорони довкілля як основа еколого-правового статусу людини і громадянина (2014)
Єсімов С. С. - Юридична природа адміністративних правопорушень у інформаційній сфері (2014)
Ілюшик О. М. - Одностороннє розірвання адміністративного договору як засіб забезпечення його належного виконання (2014)
Кісіль Р.-В. В. - Модернізація інституту юридичної відповідальності працівників органів внутрішніх справ України в умовах адміністративної реформи (2014)
Кісіль З. Р. - Технологія управління службовою кар’єрою працівників органів внутрішніх справ України (2014)
Ковалів М. В. - Принципи адміністративного судочинства: поняття, зміст, система, Стахура І. Б. (2014)
Криволапчук В. О. - Сучасний погляд на методи адміністративного права (2014)
Орлов В. А. - Територіальна громада – фундатор громадського порядку адміністративної одиниці (2014)
Ряшко О. В. - Забезпечення правопорядку і громадської безпеки правоохоронними органами в умовах надзвичайних ситуацій (2014)
Ярошенко Ю. О. - Досвід діяльності приватних охоронних структур зарубіжних країн у сфері забезпечення безпеки фізичних осіб та охорони права власності (2014)
Бурда С. Я. - Юридичний аналіз спеціальної конфіскації майна як іншого заходу кримінально-правового характеру за КК України (2014)
Коміссарчук Ю. А. - Підкуп за кримінальним законодавством України, Якимова С. В. (2014)
Нагачевська Ю. С. - Кримінально-правова характеристика торгівлі жінками з метою сексуальної експлуатації (2014)
Пасєка О. Ф. - Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб: окремі проблемні питання (2014)
Хлистун О. Л. - Діяльність підрозділів карного розшуку в попередженні квартирних крадіжок: оперативно-розшуковий аспект (2014)
Балинська О. М. - Ім’я, соціальна роль, професія і поведінка як семіотичні характеристики людини, гарантовані суспільством і правом (2014)
Гирила І. М. - Основоположні ідеї філософії права Б. М. Чичеріна, Савайда О. І. (2014)
Грищук О. В. - Застосування природного права під час здійснення судового угляду: філософсько-правовий вимір, Попов Д. І. (2014)
Токарська А. С. - Методологічний синергізм філософії права (2014)
Наукове життя (2014)
Наші автори (2014)
Бамбурак Н. М. - Аналіз наукових досліджень процесу ресоціалізації звільненого правопорушника (2014)
Зубрицька-Макота І. В. - Суїцид як крайня форма психологічного неприйняття себе: допомога психологу діагностувати проблему, Христук О. Л. (2014)
Калька Н. М. - Психологічні особливості деструктивного впливу сім’ї на соціалізацію дитини, Васільєва О. В. (2014)
Климків Р. І. - Соціальна активність у структурі просоціальних взаємин осіб, які відбувають покарання із випробуванням (2014)
Марчук А. В. - Психолого-педагогічні основи та особливості соціальної роботи з різними типами сімей, Кузик О. М. (2014)
Осьодло В. І. - Виклики "арабської весни": соціально-психологічний та соціально-політичний аналіз, Будагьянц Л. М. (2014)
Александров Д. О. - Особливості дослідження структурних компонентів особистості працівника ОВС (2014)
Борисюк О. М. - Характеристика професійної компетентності офіцерів ОВС (2014)
Єсімов С. С. - Психологічна взаємодія співробітників патрульної служби транспортної міліції з пасажирами (2014)
Кісіль З. Р. - Історіографія проблеми дослідження професійної деформації працівників органів внутрішніх справ України як наукова парадигма (2014)
Ковалів М. В. - Окремі аспекти розвитку регулятивної компетентності співробітників органів внутрішніх справ України (2014)
Наугольник Л. Б. - Індивідуальні відмінності у реагуванні на стрес керівниками ОВС, Кіт В. В. (2014)
Жидецький Ю. Ц. - Психолого-педагогічні аспекти формування критичного мислення студентів (2014)
Малинович Л. М. - Вплив інтерактивних технологій навчання на особистість майбутнього фахівця, Легендзевич Г. Я. (2014)
Матеюк О. А. - Психологічні особливості професійної ідентичності майбутніх суб’єктів праці (2014)
Матійків І. М. - Емоційні уміння майбутнього фахівця професій типу "людина – людина": результати експериментального дослідження (2014)
Петришин В. В. - Формування професійно значущих якостей студентів-психологів (2014)
Сурмяк Ю. Р. - Психолого-педагогічні компоненти формування правосвідомості студентської молоді, Кудрик Л. Г. (2014)
Гуменюк Л. Й. - Мережевий тролінг як вид комунікативної поведінки (2014)
Венцик О. В. - Креативність як процесуальна характеристика творчого мислення (2014)
Карпенко Н. А. - Психологічний зміст і структура творчого потенціалу особистості (2014)
Козирєв М. П. - Комунікативні бар’єри спілкування та шляхи їх подолання (2014)
Андрушко Л. М. - Вплив червоного кольору на психосоматику людини, Ясінський В. П. (2014)
Баранюк Н. І. - Вплив керівника на підлеглих як прояв його влади та авторитету, Гоза В. М. (2014)
Блажівський М. І. - Поняття адаптації у сучасній науковій літературі (2014)
Лозинський О. М. - Психологічні засоби політичної корупції у формуванні феодальних відносин та абсолютизму (2014)
Майорчак Н. М. - Психологічні аспекти формування кар’єрних орієнтацій у менеджерів низової ланки, Мозола Н. М. (2014)
Орищин Л. C. - Вплив стресу сьогодення на планування майбутнього та ціннісні орієнтації сучасної молоді (2014)
Семенів Н. М. - Методологічні підходи до вирішення етнічних конфліктів у площині практики сучасних міжетнічних взаємин (2014)
Коваль О. Я. - Легітимація державної влади (2014)
Попович О. В. - Внутрішня мотивація формування кримінальної субкультури особи злочинця (2014)
Сметаняк О. Я. - Соціоцентрична модель правоутворення як різновиду соціальної дії (2014)
Батанова Л. О. - Поняття провадження у справах про порушення митних правил: проблеми визначення нормативного змісту (2014)
Гнатовська А. І. - Поняття "компетенція" у фінансово-правовій науці (2014)
Головашевич А. А. - Виды налоговых проверок и проблемне вопросы документального обмена между контролирующими и подконтрольными субъектами (2014)
Подорожна Т. С. - Механізм конституціоналізації правового порядку: елементний склад (2014)
Войтовський В. С. - Межі розгляду справи судом касаційної інстанції (2014)
Вонсович Х. І. - Презумпція шлюбного походження дитини (2014)
Опанасенко О. В. - До питання про момент укладення господарського договору оренди (2014)
Сидор В. Д. - Ринок земель сільськогосподарського призначення в Україні: загроза чи необхідність (2014)
Бишевець О. В. - Тактичні прийоми, засновані на методах психологічного впливу, у кримінальному провадженні: поняття та види (2014)
Гловюк І. В. - Участь потерпілого у кримінально-процесуальному доказуванні: деякі питання (2014)
Кіцен Н. В. - Доказування у стадії апеляційного провадження за КПК 2012 року (2014)
Ленко М. О. - Тактичні операції початкового етапу розслідування терористичних актів, вчинених за допомогою саморобного вибухового пристрою (2014)
Пасека М. О. - Криміналістична класифікація осіб неповнолітніх правопорушників (2014)
Сергєєва Д. Б. - Проблемні питання постановлення ухвал про проведення негласних слідчих (розшукових) дій (2014)
Топорецька З. М. - Використання слідчим допомоги ЗМІ при виявленні та розслідуванні фактів зайняття гральним бізнесом (2014)
Черниченко І. В. - Перспективи вдосконалення відео конференції у кримінальному провадженні України (2014)
Шаркова А. М. - Інститут затримання важливих свідків: практика та досвід США (2014)
Юрчишин В. М. - Сутність і поняття кримінальних процесуальних функцій (2014)
Колесник В. Ю. - Становлення та розвиток політики Європейського Союзу у сфері освіти (2014)
Прусенко Г. Є. - Особливості правової природи забезпечувальних заходів у міжнародному комерційному арбітражі (2014)
Баранюк Н. І. - Соціально-психологічні особливості розвитку організаційної культури у правоохоронних органах в умовах кризового суспільства (2014)
Газда І. І. - Аналіз психологічних складових професійної надійності працівників органів внутрішніх справ (2014)
Єсімов С. С. - Формування професійно важливих якостей міліціонерів підрозділу із супроводу поїздів у процесі їхньої діяльності (2014)
Кісіль З. Р. - Професійна деформація працівників органів внутрішніх справ України: історіографія та феноменологія (2014)
Наугольник Л. Б. - Індивідуальні особливості поведінкової активності керівників ОВС у стресових умовах (2014)
Борисенко О. М. - Психолого-педагогічні засади формування позитивного ставлення батьків до дітей з аутизмом (2014)
Жидецький Ю. Ц. - Психолого-педагогічні аспекти формування дивергентного мислення у студентів (2014)
Карпенко Є. В. - Правові колізії розвитку психотерапії в Україні (2014)
Козирєв М. П. - Психологічні особливості інтелектуального розвитку підлітків (2014)
Кузьо Л. І. - Взаємозв’язок між часовою перспективою та мотивацією вивчення англійської мови студентів, які вивчають її як дисципліну спеціалізації (2014)
Легендзевич Г. Я. - Особиста рефлексія як складова процесу подолання криз професійного становлення майбутніх психологів (2014)
Лисак В. М. - Виховна концепція родини в житті та творчості Ганни Барвінок (2014)
Макаренко С. С. - Психологічні особливості професійно-управлінського самовизначення майбутнього керівника (2014)
Малинович Л. М. - Корекційна спрямованість психологічної діагностики стану сформованості готовності до навчання (2014)
Сурмяк Ю. Р. - Психолого-педагогічні перспективи самовиховання особистості у навчальному закладі, Кудрик Л. Г. (2014)
Богучарова О. І. - Розвиток комунікативної толерантності як системотвірної складової психологічного здоров’я психолога-практика та соціального працівника (2014)
Зубрицька-Макота І. В. - Формування комунікативних і лідерських якостей керівника, Коваль О. С. (2014)
Ковалів М. В. - Окремі аспекти розвитку комунікативної компетентності співробітників кримінальної міліції органів внутрішніх справ України (2014)
Семенів Н. М. - Етностереотипи як психологічний феномен у структурі міжетнічних взаємин (2014)
Бамбурак Н. М. - Особливості соціально-психологічної адаптації колишніх ув’язнених (2014)
Калька Н. М. - Психологічні характеристики дауншифтингу як соціально-психологічного феномена, Левицька Г. Р. (2014)
Лозинський О. М. - Соціально-психологічні чинники відтворення корупціогенної політичної культури (2014)
Макарчук Н. О. - Специфіка особистісних засобів саморегуляції підлітків із порушеннями розумового розвитку (2014)
Сибірна Р. І. - Соціальна робота у сфері культури як елемент психотерапії, Сибірний А. В., Хомів О. В., Зарічна О. З. (2014)
Kovalchuk Z. Ya. - Some personal characteristics of the teacher as a determinant of positive teacher interaction (2014)
Никоненко А. С. - Состояние и перспективы развития трансплантации в Украине (2011)
Абрамова О. І. - Вплив артеріовенозної фістули на центральну та регіональну гемодинаміку при хірургічному лікуванні гострого венозного тромбозу (2011)
Бондарев Р. В. - Оценка эффективности метода послеоперационной санации брюшной полости больных острым разлитым перитонитом лечебными бактериофагами, Бондарев В. И., Селиванов С. С. (2011)
Безручко М. В. - Роль транскутанних пункційно-дренуючих ультразвуккотрольованих методик в лікуванні гострого холециститу у пацієнтів з високим операційно-анестезіологічним ризиком, Малик С. В., Подлєсний В. І. (2011)
Белов А. В. - Исследование качества жизни у больных туберкульозом после резекции легкого с коррекцией объёма плевральной полости (2011)
Березницкий Я. С. - Опыт и результаты имплантации стентов при стенозах колоректальных анастомозов, Гапонов В. В., Сулима В. Ф., Малиновский С. Л., Ющенко И. В. (2011)
Березницкий Я. С. - Отдаленные результаты и технические особенности выполнения продольной резекции желудка и билиопанкреатического шунтирования в лечении пациентов с ожирением, Дука Р. В. (2011)
Біляєва О. О. - Місцева терапія в комплексі лікування трофічних виразок венозного генезу, Нешта В. В., Голуб О. А., Міхантьєв Д. І., Ротко В. П. (2011)
Бойко В. В. - Подходы к улучшению клинических исходов в отдалённом периоде у пациентов после имплантации электрокардиостимулятора по поводу брадиаритмий, Волков Д. Е., Скибо Ю. И., Васильев Д. В., Поливенок И. В., Шовкун С. А., Лопин Д. А. (2011)
Бойко В. В. - Проблема прогнозу ускладнень в лікуванні хворих на розповсюджений перитоніт, Логачов В. К., Тимченко М. Є. (2011)
Бойко В. В. - Первый опыт миниинвазивных и гибридных коронарных реваскуляризаций, Петков А. В., Поливенок И. В., Скибо Ю. Н. (2011)
Василюк М. Д. - Лапароскопічна та традиційна холецистектомія і симультанні операції органів черевної порожнини, Шевчук А. Г., Козань Я. І., Павлюк Н. М., Галюк В. М., Чурпій К. Л., Беркій О. Л. (2011)
Василюк С. М. - Біохімічні маркери сироватки крові в динаміці лікування гострого біліарного панкреатиту, Іванина В. В. (2011)
Василюк С. М. - Якість життя хворих після традиційної і лапароскопічної апендектомії, Лаб’як І. Р., Гудивок В. І. (2011)
Велигоцкий Н. Н. - Тактика выбора оперативного вмешательства при периампулярном раке и раке головки поджелудочной железы, Велигоцкий А. Н., Арутюнов С. Э., Тесленко И. В., Клименко М. В. (2011)
Венгер І. К. - Лікувальна тактика при венозному тромбозі клубово-стегно-підколінного сегмента у пацієнтів із перенесеною сафенектомією, Костів С. Я., Беденюк А. Д., Чорненький М. В., Ненашко І. А. (2011)
Вільцанюк О. А. - Результати використання нанокомпозитних препаратів та шовних матеріалів для профілактики гнійно-запальних ускладнень після операцій на органах черевної порожнин, Лутковський Р. А., Хуторянський М. О. (2011)
Воропаев В. В. - Тактика хирургического лечения при постинъекционных повреждениях магистральных сосудов у больных с наркотической зависимостью, Ковальчук А. В., Орлов А. Г. (2011)
Ганжий В. В. - Видеоэндоскопические транспапиллярные вмешательства в лечении острого холангита, Новохатний П. В., Барібин Р. В. (2011)
Годлевський А. І. - Особливості діагностики та хірургічної тактики при гострому біліарному панкреатиті, ускладненому гострою печінковою недостатністю, Саволюк С. І., Вовчук І. М. (2011)
Годлевський А. І. - Мініінвазивні та малотравматичні технології в діагностиці та лікуванні хворих старшої вікової групи на гострий панкреатит, Балабуєва В. В., Малик Л. М., Сацик О. С., Українець В. М. (2011)
Гринцов А. Г. - Трансторакальный трансмедиастинальный доступ в лечении перемежающегося пневмоторакса, Высоцкий А. Г., Гринцов Г. А., Вегнер Д. В. (2011)
Гринь В. К. - Эндоваскулярное закрытие открытого артериального протока: опыт ИНВХ им. В. К. Гусака, Володин В. В., Басацкий А. В., Мокрик И. Ю. (2011)
Гринь В. К. - Аутологічні стовбурові клітини у лікуванні хронічної серцевої недостатності ішемічної етіології, Попандопуло А. Г., Денисова О. М., Сергієнко Н. В. (2011)
Грома В. Г. - Хирургическая тактика и лечение больных с ишемическими поражениями ободочной кишки, Кудрявцев А. А. (2011)
Денисов В. К. - Трансплантация почки. Опыт 630 операций, Захаров В. В., Олещенко Н. Д., Комисаренко Э. Э., Онищенко Е. В., Сидоркин А. И., Деменкова И. И., Голубова Т. С., Ксенофонтова А. С., Захарова О. В. (2011)
Десятерик В. И. - Опыт хирургического лечения пациентов с критической ишемией нижних конечностей при мультифокальных поражениях в сочетании с патологией брахиоцефальных артерий, Давыденко А. В., Слободянюк В. А., Желизняк В. Г., Богатырев А. Б., Кабаченко В. В., Прокуда А. Н., Малюта С. В. (2011)
Желіба М. Д. - Застосування фактора форми нейтрофільних гранулоцитів для оцінки перебігу запального процесу та ефектирвності антибактеріальної терапії у лікуванні ускладнень жовчнокам’яної хвороби, Бурковський М. І., Верба А. В., Бевз В. О., Чепляка О. М. (2011)
Запорожченко Б. С. - Комплексное лечение больных с синдромом "диабетической стопы" и облитерирующими заболеваниями артерий нижних конечностей в стадии критической ишемии, Шишлов В. И., Хайлов М. П., Горбунов А. А., Шишлова Л. А., Шевченко В. Г., Муравьев П. Т. (2011)
Запорожченко Б. С. - Оценка эффективности применения "открытой" и лапароскопической криодеструкции у больных с метастазами колоректального рака в печени, Шишлов В. И., Шарапов И. В., Муравьев П. Т., Горбунов А. А., Качанов В. Н., Зубков О. Б. (2011)
Зинич Е. Л. - Частота высеваемости, резистентность и чувствительность микрофлоры первичных гнойных очагов к антибактериальным препаратам у больных с осложнённым СДС в зависимости от его формы (2011)
Ігрунова К. М. - Вивчення апоптозу при обтураційній кишковій непрохідності ободової кишки, Радзіховський А. П., Нечипорук С. М., Біляєва О. О., Ватліцов Д. В. (2011)
Іпатов А. В. - Моніторинг первинної інвалідності внаслідок хвороб периферійних судин нижніх кінцівок в Україні, Косинський А. В., Снісар А. В., Дорогань С. Д., Дзевицький Д. І. (2011)
Капшитарь А. В. - Опыт применения минилапаротомного доступа в хирургическом лечении больных с острым холециститом (2011)
Капшитарь А. В. - Диагностика и хирургическое лечение панкреонекроза (2011)
Квіт А. Д. - Роль та місце ендовідеохірургії у діагностиці та лікуванні хворих з травмою живота, Куновський В. В., Гураєвський А. А. (2011)
Клименко В. Н. - Проблемные вопросы хирургического лечения хронического панкреатита и пути их решения, Клименко А. В., Стешенко А. А., Воротынцев С. И., Федусенко А. А. (2011)
Козинец Г. П. - Использование вакуум-дренажа для ускорения подготовки обширных гнойных ран к аутодермопластике, Тацюк С. В., Цыганков В. П., Осадчая О. И., Ищенко А. Н. (2011)
Кондратенко П. Г. - Миниинвазивные вмешательства в хирургическом лечении больных с острым небилиарным асептическим некротическим панкреатитом, Конькова М. В., Джансыз И. Н. (2011)
Кондратенко П. Г. - Комплексное лечение острого небилиарного инфицированного некротического панкреатита, Ширшов И. В. (2011)
Кондратюк О. П. - Лапароскопічна хірургія гострого панкреатиту (2011)
Копчак В. М. - Сучасні підходи в хірургічному лікуванні хворих зпухлинами загальної жовчної протоки, Дувалко О. В., Хомяк І. В., Копчак К. В (2011)
Кот А. Г. - Усовершенствования технологий донорско-реципиентных связей при трансплантациях гетеротопически пересаживаемых органов, Андриенко В. В., Чудин А. Ш., Христуленко А. А., Кот А. А. (2011)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського