Целковський Г. - Религиозный язык в ритуале как космогоническом акте (2012)
Осипов А. О. - Символи шаманізму, буддизму та сучасні психотерапевтичні практики (2012)
Сінькевич О. - Масова культура як "агент глобалізації": сучасні трансформації (2012)
Ковальчук Л. - Аналіз концептуальних засад формування культури професійного мислення майбутніх педагогів (2013)
Яремчук Н. - Педагогічна підготовка у професійній освіті фахівців економічних спеціальностей (2013)
Тинкалюк О. - Модель формування готовності майбутніх економістів до професійного іншомовного спілкування (2013)
Кук Т. - Шляхи реалізації еколого-валеологічної складової змісту професійної підготовки майбутніх хіміків у вищій школі (2013)
Туриця О. - Професійна спрямованість навчання як педагогічна умова формування професійної компетентності майбутніх фахівців харчового профілю (2013)
Равчина Т. - Педагогічне керівництво процесом формування наукових знань студентів у вищій школі (2013)
Король Т. - Комунікативна поведінка лектора у вищій школі (2013)
Біляковська О. - Особливості системи тестування на базі соціального інтернет-підходу, Мельничин А. (2013)
Лозинська Н. - Основні фактори адаптації до професійної діяльності учителя (2013)
Максимець М. - Адаптація молодого вчителя іноземної мови як етап його професійного становлення у перші роки педагогічної діяльності (2013)
Тріщ Б. - Навчально-методичний комплекс із вищої математики (2013)
Трембецька Ю. - Особливості організації міжнародного співробітництва у системі підготовки майбутніх офіцерів Збройних Сил України (2013)
Мищишин І. - Субкультурні організації як середовище формування девіантної поведінки молоді (2013)
Заячук Ю. - "Виклики” для професії університетського викладача в умовах сучасних реформ у галузі вищої освіти (2013)
Bosc J. - The reform of american public schooling: issues, problems, opportunities (2013)
Zinser R. - What do young people need to know for career success? (2013)
Koshmanova T. - Exploratory study on american students’ views on college preparation, Hastings A., Kozlowski B., Macgregor P., Thibaudeau L. (2013)
Клонцак О. - Розвиток академічно-громадського навчання в сучасній системі університетської освіти США (2013)
Тріщук Ю. - Проблеми розвитку обдарованих учнів у системі середньої освіти Франції (2013)
Цюк О. - Міжнародні програми мобільності ("Erasmus mundus”, "Tempus”, "Jean monnet”) : головні завдання та проектні підходи (2013)
Шийка К. - Впровадження європейського досвіду реформування професійної освіти у професійно-технічних навчальних закладах України (2013)
Караманов О. - Діяльність народних університетів Галичини у контексті ідей реформаторської педагогіки (2013)
Лещак Т. - Правова основа педагогічної підготовки студентів Львівського університету в контексті еволюції освітнього законодавства Другої Речі Посполитої (2013)
П’ятакова Г. - Проблема методів навчання у педагогічній спадщині К. Ушинського та Г. Ващенка (2013)
Мацелюх І. А. - Правовий статус українського Закарпаття за Конституційною хартією Чехословацької Республіки 29 лютого 1920 року (2014)
Онищук І. І. - Моніторинг відповідності нормативно-правових актів чинному законодавству України, державним програмам, стратегіям (2014)
Степанюк А. Г. - Касаційне оскарження судових рішень у процесуальному законодавстві України (2014)
Ференс О. Є. - До проблеми професійної підготовки учасників законотворчої діяльності в Україні: деякі концептуальні аспекти (2014)
Горащенков О. М. - Стратегічне забезпечення главою держави розвитку місцевого самоврядування в Україні: проблеми теорії та практики (2014)
Костицька І. О. - Політико-правова природа представницького мандату члена (депутата) Європейського парламенту (2014)
Коцюба Р. О. - Конституційні аспекти розвитку правового регулювання безпеки використання ядерної енергії (2014)
Мищак І. М. - Правове забезпечення запровадження інклюзивної освіти в Україні (2014)
Венедіктова І. В. - Правова природа медичних послуг (2014)
Димінська О. Ю. - Особливості захисту прав споживачів туристичних послуг за законодавством України та ЄС (2014)
Михайлюк Г. О. - Проблема термінологічної визначеності категорії "комерційне позначення" (2014)
Пономаренко О. О. - Правова природа та зміст споживчого кредиту (2014)
Поплавська М. В. - Мова маркування як умова доступності інформації про продукцію (2014)
Скок Л. В. - Правова природа поняття "порядок спадкування" (2014)
Гуменюк І. О. - Особливості кодифікації пенсійного законодавства України (2014)
Ліхтер М. П. - Юридична природа права на санітарно-епідемічне благополуччя населення (2014)
Антоненко С. А. - Актуальні питання створення та впровадження української версії тезаурусу "EUROVOC" (2014)
Самбор М. А. - "Законодавство" у нормах про адміністративну відповідальність: питання наповнення змісту та його уніфікованість, Самбор А. М. (2014)
Заєць Я. Б. - До проблеми встановлення кримінальної відповідальності за злочини, скоєні неповнолітніми особами (2014)
Молодик В. В. - Юридична герменевтика як особливий метод пізнання професійного мислення прокурора у кримінальному провадженні (2014)
Стефанчук М. М. - Новації законодаства щодо реалізації прокуратурою України функції представництва інтересів громадянина або держави в суді (2014)
Боднар А. О. - Аналіз державної євроінтеграційної політики: політико-правовий аспект (2014)
Гладкова Т. Л. - Особливості методології створення правових актів ЄС (2014)
Пташенчук О. М. - Кодифікація норм міжнародно-правової відповідальності держав та міжнародних організацій за міжнародно-протиправні діяння (2014)
Бєлашова Н. В. - Законодавче забезпечення культурної політики в Україні на сучасному етапі (2014)
Глембоцький Д. В. - Досвід стратегічного планування на основі концепту національних інтересів: соціологічна версія (2014)
Магда Є. В. - Виклики гібридної війни: інформаційний вимір (2014)
Онищук С. В. - Інтерпретація поняття "церква" як суб’єкта державно-церковних відносин (2014)
Порайко А. М. - Бюрократизм і корупція в системі державного управління: питання взаємозв’язку (2014)
Рустамзаде А. Х. - Развитие процедуры избрания кандидатов на должность судьи в Республике Азербайджан (2014)
Титул, зміст (2013)
De jure: примусова ліцензія на використання лікарського засобу без згоди власника патенту (2013)
Навчальний центр GMP/GDP започатковує довготривалий освітній проект у співпраці із Всесвітньою організацією охорони здоров’я (2013)
Майбутнє фарМації формується сьогодні (2013)
Малишевская Н. - Новый порядок проведения экспертизы регистрационного досье (2013)
Летняя аптечка от тм Vishpha® (2013)
Здравоохранение Украины требует увеличения финансирования как минимум в два раза (2013)
Практические аспекты фармаконадзора (2013)
Назустріч дитячому таланту (2013)
Быть или не быть абортам в Украине? (2013)
Мезим® форте: праздник, который всегда с тобой (2013)
Демецкая А. - Фабрика идей (2013)
Путешествуем с узарой (2013)
Малишевская Н. - Профилактика вакциноконтролируемых заболеваний (2013)
Аргосульфан — целебная сила серебра против ожогов (2013)
Дедишина Л. - Знання для діла (2013)
"60 + кардіо": головне — профілактика (2013)
Кларитин®. 20 лет доверия в Украине (2013)
Откровенно о похудении (2013)
Счастье — в движении (2013)
Демецкая А. - В поисках информации: vita brevis, judicium difficile (2013)
Примак Р. - Ще раз про контрацептивні засоби (2013)
Зупанец И. А. - Рациональное обезболивание: эффективность или безопасность?, Безуглая Н. П. (2013)
Орловецкая Н. Ф. - Лекарство своими руками: микстура Шмидта, Данькевич О. С., Редькин Р. Г. (2013)
Памятка для пациента с диареей (2013)
Редькин Р. - Aльма-матер: ювілейні зустрічі (2013)
Дедишина Л. - Якщо сьогодні, як учора, для чого завтра? (2013)
Редькин Р. - Аптека с большой буквы (2013)
Малишевская Н. - Пусть бог помогает… (2013)
Кириленко М. - Коррупция: почему и зачем мы даем взятки (2013)
Примак Р. - Магия лечебных трав (2013)
Демецкая А. - Воспринимая мир: De gustibus non disputandum est (2013)
Дедишина Л. - Лікує, годує, одягає (2013)
Безверхняя Л. - Зарядка для здоровья. Отдых на воде (2013)
Перспективы фармацевтической отрасли: развитие или торможение? (2013)
Абрамчук Н. Р. - Територіальна громада в україні: стан та перспективи розвитку (2012)
Забєля М. С. - Конвертаційна стратегія президентської кампанії в Україні-2010 та її наслідки (2012)
Мосаєв Ю. В. - Діяльність націоналістичних партій в Україні: історія, сьогодення та перспектива (2012)
Щегельська Ю. П. - Основні складові промоційної політики міста Донецьк на міжнародній арені (2012)
Черник П. П. - Російсько-українські "газові війни" як дієвий інструментарій російської дипломатії, Шумка А. В. (2012)
Царенко О. О. - Проблеми формування політичної свідомості студентської молоді в процесі політичної соціалізації (2012)
Цурканова І. О. - Сутність та особливості органів виконавчої влади (2012)
Утко Г. М. - Історичний контекст процесу становлення дипломатичної служби Європейського Союзу (2012)
Березовська-Чміль О. - Теоретичні та прикладні аспекти дослідження соціально-політичної трансформації в Україні (2012)
Стефурак М. М. - Трансформація політичної опозиції, її вплив на політичний процес в Україні (2012)
Ставченко С. В. - Антикризове управління як політико-управлінський цикл (2012)
Мацишина І. В. - Семіотика рекламного тексту (2012)
Колотвін П. О. - Інтернет-лобі в сучасній політиці (2012)
Подворна О. Г. - Безпековий вимір зовнішньої політики Російської Федерації на Балканах (2012)
Ямельницький О. Я. - Політична мобілізація: до проблеми трактування поняття (2012)
Орловський В. К. - Участь опозиційних партій у виборчих перегонах (на прикладі місцевих виборів 2010 р. в м. Южноукраїнську) (2012)
Ніколаєнко Н. О. - Порівняльний аналіз класифікаційної структури адміністративного ресурсу (2012)
Лісовський В. М. - Ідеологія в Україні та її роль у формуванні і становленні громадянського суспільства (2012)
Дорош Л. О. - Зовнішньополітичне сприйняття: стереотипізація образу держави Україна (2012)
Даценко В. С. - Етика державотворення В. Липинського: проблема засад і сутності політичної моралі (2012)
Бондаренко С. В. - Місце соціального інжинірингу в політиці брендингу територій (2012)
Липчук О. І. - Етнонаціональна політика в Україні: механізм вдосконалення етнонаціональних відносин (2012)
Сірук Н. М. - Політико-ідеологічні кампанії в культурно-науковому житті України (друга половина 40-х – початок 50-х років ХХ ст.) (2012)
Сирота Н. М. - Реалии и альтернативы российской внешней политики (либеральное видение) (2012)
Седляр Ю. О. - Політика санкцій США з ядерного нерозповсюдження: нормативно-правова база і тенденції інституціоналізації (2012)
Томенчук Х. - Утворення та особливості становлення вищих виконавчих і розпорядчих органів влади Західноукраїнської Народної Республіки (листопад 1918 – червень 1919 рр.) (2012)
Сабадуха О. В. - Трансформація проблеми відповідальності в умовах функціонування громадянських суспільств в Європі в другій половині ХХ століття (2012)
Рябінін Є. В. - Соціально-економічні проблеми кримськотатарського народу АРК як чинник потенційної конфліктогеності (2012)
Русул О. В. - Мультикультуралізм і культурна глобалізація (2012)
Руднєва А. О. - Специфіка та особливості взаємовпливу інформаційно-політичного простору і політичної культури України (2012)
Руденко А. Ф. - Візуалізація партійного продукту: назва та символіка в бренд-стратегії політичних партій України (2012)
Рогожа М. М. - Громадянська сфера доби модерну (моральні виміри) (2012)
Поплавський О. О. - Проблема федералізації України у вітчизняній політичній думці, Боярська О. А. (2012)
Онопко О. В. - Політична ідентичність як результат державної політики міфотворчості (2012)
Олійник Ю. Р. - Відносини асоціації: особливості нормативно-договірного регулювання інтеграційного процесу (2012)
Козачук О. О. - Посилення впливу корінних народів на півночі Канади в кінці ХХ – початку ХХI ст. (2012)
Штерн В. Ю. - Політична соціалізація в Україні: стан та перспективи розвитку, Гринечко М. В. (2012)
Гордієнко А. В. - Особливості формування політики мультикультуралізму в Україні: специфіка, проблеми, перспективи (2012)
Нечипоренко Ю. С. - Система раціоналізованого парламентаризму: трактування поняття та визначення специфіки функціонування у транзитних країнах (2012)
Литвин В. С. - Концепти дефектної та вбудованої демократії у сучасній порівняльній політології (2012)
Фоломєєв М. А. - Політичні актори як дійові сили політичного процесу: проблема концептуалізації (2012)
Юрійчук Є. - Моніторинг конгресом регіональних та місцевих органів влади Європи демократичного реформування виборів органів самоврядування в Україні, Молдові, Росії (2012)
Шуліка А. А. - Політичний вплив об’єднаннь роботодавців у системі соціального партнерства (2012)
Шачковська Л. С. - Процес трансформації української партійної системи: від атомізованої системи до системи поляризованого плюралізму (2012)
Ткаченко А. В. - Сутність системи "електронного уряду" та особливості його впровадження (2012)
Сухорукова А. Л. - Роль і місце кадрової політики в державній діяльності (2012)
Капрусь О. В. - Діяльність Всесвітньої туристичної організації (ЮНВТО) в системі Організації Об’єднаних Націй (2012)
Чупрій Л. В. - Формування української політичної нації в контексті забезпечення національної безпеки української держави (2012)
Хомин І. Є. - Міжпартійна комунікація в суспільствах, що трансформуються: теоретико-методологічний аналіз (2012)
Гапонов С. С. - Роль профспілок в тоталітарних політичних системах (на прикладі СРСР) (2012)
Соболь О. Б. - Свобода як центральна проблема "Пактів і конституцій" Пилипа Орлика (2012)
Свирид З. В. - Основні підходи до поняття професіоналізації політики (2012)
Рудницький С. В. - Забезпечення групових інтересів у політичній площині (2012)
Рудакова Е. Н. - Образовательная политика России в контексте современных политологических подходов (2012)
Ржевська Н. Ф. - Стратегічне прогнозування: багатофакторні підходи в прогнозуванні (2012)
Попов Є. О. - Інститути інтелектуального забезпечення політики як розробники державної політики у Європейському Союзі (2012)
Полянська В. Ю. - Проблема символу та символізації в аспекті естетики політичних відносин (2012)
Перфільєва А. О. - Геоекономічна парадигма сучасного світового розвитку (2012)
Осадчук І. Ю. - Президенціалізація/прем’єризація системи інститутів виконавчої влади в Росії (2012)
Нагорняк Т. Л. - Національний брендинг України як вектор її політичного реформування (2012)
Москалева Н. П. - Принципы формирования органов власти и осуществления государственной политики: историко-политологический аспект (2012)
Микитчук Н. М. - Інтереси та політика КНР в Центральній Азії (2012)
Шеренговський Д. В. - Роль конфліктогеності у трансформації сучасної перехідної міжнародної системи (2012)
Бялоблоцький З. - Інститут уряду в контексті державно-формотворчих пошуків і процесів у Азербайджані (1991-1994 рр.) (2012)
Арабаджи Ю. І. - Президентська виборча кампанія у Росії 2012: особливості, результати та перспективи (2012)
Балуцька Л. М. - Громадська думка у масових акціях протесту як чинник політичної відповідальності (2012)
Волошкіна О. С. - Моделі і методи прогнозу забруднення водних ресурсів (2014)
Пазинич Н. В. - Морфодинамічний аналіз рельєфу територій, що зазнали радіаційного забруднення (на прикладі зон відчуження атомних електростанцій Чорнобиль і Фукусіма-1), Філіпович В. Є., Станкевич С. А. (2014)
Яценко Л. Д. - Екологічний вимір стану національної безпеки (2014)
Кривомаз Т. І. - Оцінка модельних об’єктів для поетапної розробки "паспортів екологічної безпеки видів" (2014)
Токаренко О. В. - Оцінка регіонального впливу процесів підтоплення земель на екологічну безпеку полігонів твердих побутових відходів (на прикладі Херсонської області) (2014)
Касіянчук Д. В. - Статистичний аналіз факторів природної та техногенної складових розвитку карсту (2014)
Вуж Т. Є. - Аналіз ризику впливу алергенних рослин на здоров’я дітей чи дорослих у населених пунктах на основі просторово-хронологічної моделі даних, Мокін В. Б. (2014)
Олійник О. Я. - Моделювання і розрахунки біологічної очистки стічних вод на краплинних біофільтрах, Колпакова О. А. (2014)
Удод В. М. - Наукове обґрунтування комплексного екологічного підходу контролю за станом гідроекосистем р. Інгулець, Вільдман І. Л. (2014)
Дмитрієва О. О. - Еколого-соціальні (медичні) дослідження евтрофованих джерел господарсько-питного водопостачання, Колдоба І. В., Михайлова С. В., Тупотілов О. В., Коляда О. М., Семенченко О. Ю. (2014)
Стефанишин Д. В. - Прогнозування небезпечної ситуації на земляній греблі водосховища-охолоджувача Хмельницької АЕС внаслідок надмірно швидкого спрацювання верхнього б’єфа (2014)
Ходневич Я. В. - Чисельне моделювання умов інтенсифікації місцевого розмиву русла ріки за донною перешкодою, що відхиляється від берега вниз за течією, Стефанишин Д. В. (2014)
Шумейко В. О. - Методика проведення еколого-економічної оцінки с/г угідь з використанням даних ДЗЗ та ГІС (2014)
Стрижак А. Е. - Трансдисциплинарные онтологии – информационная платформа проведения экологических экспертиз, Трофимчук А. Н., Цурика Л. Ю. (2014)
Полумієнко С. К. - Індикативний аналіз сталості технологічного розвитку, Рибаков Л. О. (2014)
Дороничева А. В. - Методы анализа медицинских изображений, Косых Н. Э., Полумиенко С. К., Савин С. З. (2014)
Кряжич О. О. - Системне моделювання ризику настання економічних і соціальних наслідків на техногенно навантажених територіях України, Кременовська І. В. (2014)
Приступа В. В. - Метод вибору параметрів каскадного кодування систем відомчого радіозв’язку з урахуванням впливу навмисних завад (2014)
Хорозов О. А. - Cистема телемоніторингу фізіологічних показників пацієнтів (2014)
Професору Олені Семенівні Волошкіній – 60 (2014)
До відома авторів (2014)
Bozhydarnyk V. - Circular crack growth in the orthotropic plate under bending, Shvabyuk V., Pasternak Ia. (2013)
Diveyev B. - Different type vibration absorbers design for elongated console structures, Dorosh I., Vikovych I., Koval T., Vysochan I. (2013)
Luhyna N. - Rapid microwave processing of epoxy nanocomposites using carbon nanotubes, Inam F., Winnington Ia. (2013)
Zhiguts Yu. - Тhe features of properties and structure of thermite highstrong cast-iron, Shurokov V. (2013)
Білий О. Л. - Вплив форми тріщини на довговічність стрижнів (2013)
Винар В. А. - Зміна мікромеханічних властивостей поверхневих шарів Fe, Cu і Ti після електролітичного наводнювання, Головчук М. Я., Василів Х. Б., Закієв В. І., Рацька Н. Б. (2013)
Виноградова О. П. - Геометричні параметри еталонного фрагменту продуктів руйнування твердих і надтвердих крихких матеріалів алмазним інструментом (2013)
Гречихин Л. И. - Плотноупакованное состояние и его роль в формировании бетона и железобетона, Подлозный Э. Д. (2013)
Даниленко Н. И. - Cтруктурная и химическая микронеоднородность вблизи границ раздела двухкомпонентных порошковых материалов, Подрезов Ю. Н., Иванова И. И., Демидик А. Н., Крылова Н. А. (2013)
Дудников А. А. - Влияние параметров вибрационной обработки на износостойкость бронзовых опорных втулок распределительных валов, Беловод А. И., Келемеш А. А. (2013)
Епифанцева Т. А. - Особенности структуры и физико-механические свойства прессовок гетерогенного материала Сu-20% мас.w в зависимости от соотношения размеров частиц компонентов смеси R(Cu)/R(W) (2013)
Заболотний О. В. - Теорія і практика отримання пористих порошкових матеріалів методом радіального пресування (2013)
Звірко О. І. - Електрохімічні властивості сталей сітчастих вежових конструкцій системи Шухова (2013)
Иваницкий С. Г. - Влияние скорости охлаждения базальтовых расплавов на прочность непрерывных волокон в процессе их формирования, Штерн М. Б., Чувашов Ю. Н. (2013)
Іванова О. М. - Особливості деформації та руйнування псевдоеластичних сплавів на основі інтерметаліда Ti3Sn, Подрезов Ю. М., Щерецький О. А. (2013)
Ильницкая Г. Д. - Исследование кинетики седиментации суспензии алмазных нанопорошков, Олейник Н. А., Зайцева И. Н., Тимошенко В. В. (2013)
Іскович-Лотоцький Р. Д. - Використання УЭГ.C-200 в якості віброзбуджувача гідроімпульсного привода, Міськов В. П. (2013)
Казимиренко Ю. А. - Формирование электродуговых покрытий с повышенной прочностью, демпфирующей способностью и коэффициентом поглощения ионизирующих излучений, Лебедева Н. Ю., Карпеченко А. А., Жданов А. А. (2013)
Кашаев В. В. - Оптимизация скоростных режимов в непрерывных группах клетей прокатных станов при отклонении температуры полосы от заданной (2013)
Кашицький В. П. - Технологічні особливості формування епоксикомпозитних матеріалів в полі струмів надвисоких частот, Савчук П. П., Боярська І. В., Мельничук М. Д., Лабунець В. Ф. (2013)
Ковалевський С. В. - Метод звукової вібраційної обробки та його експериментальні дослідження, Матвієнко С. А., Сакно О. П., Лукічов О. В. (2013)
Козарь О. П. - Оцінка показників формостійкості шкір, модифікованих органічно-мінеральними композиціями, Мокроусова О. Р., Віктор Т. М. (2013)
Красовський М. О. - Електрохімічна корозія алюмінієвих сплавів систем Al−Zn−Mg−Cu, мікролегованих Sc, Zr, Cr, Mn, в водних розчинах NaCl, Лавренко В. О. (2013)
Кривень В. А. - Пластичне відшаровування жорсткого включення, обмеженого цилідричними поверхнями, під зсувним навантаженням, Бойко А. Р., Гнатюк О. Б. (2013)
Крижанівський Є. І. - Коррозійно-воднева деградація газотранспортних систем, Никифорчин Г. М. (2013)
Ларшин В. П. - Температура прерывистого шлифования без принудительного охлаждения, Лищенко Н. В. (2013)
Лотоцька О. І. - Дослідження якості поверхонь циліндричних деталей поліграфічних машин при комплексній технології (2013)
Луців І. В. - Підвищення гнучкості токарних патронів шляхом адаптації кулачків до поверхні затиску, Волошин В. Н., Бица Р. О. (2013)
Маруха В. І. - Методологія експериментальних досліджень механічної міцності бетону і залізобетону при діагностуванні стану та відновленні роботоздатності конструкцій ін’єкційними матеріалами (2013)
Нарівський О. Е. - Вплив хімічного складу і структурної гетерогенності на корозійні втрати Cr, Ni ТА Fe зі сплаву 06ХН28МДТ у модельній оборотній воді (2013)
Осташ О. П. - Нова концепція розроблення сталей для високоміцних залізничних коліс, Андрейко І. М., Кулик В. В. (2013)
Павлиго Т. М. - Системи класифікації наноматеріалів (2013)
Петраков Ю. В. - Визначення відхилення від круглості оправки стану холодної прокатки труб, Білокур І. Д. (2013)
Повстяной О. Ю. - Морфологічний опис, аналіз та обробка зображень мікроструктури сопел для піскостуменевої обробки, які виготовлені методами порошкової металургії, Сичук В. А., Рудь В. Д., Заболотний О. В. (2013)
Просовский О. Ф. - Компьютерное моделирование и практическая реализация сложных интерференционных систем, Гвоздев А. Б., Исамов А. Н., Просовская Г. Ю. (2013)
Савула Р. С. - Оцінка міцності ділянок трубопроводів в зонах локальних пластичних деформацій, Кичма А. О. (2013)
Савуляк В. І. - Вплив швидкості наплавлення на зносостійкість високовуглецевих шарів, нанесених методом електродугового наплавлення з використанням вуглецевих волокнистих матеріалів, Шенфельд В. Й., Янченко О. Б. (2013)
Свірська М. О. - Особливості деградації сталі 12Х1МФ з різних зон гину парогону ТЕС, Студент О. З., Василик А. В., Бабій Л. О. (2013)
Скачков В. А. - Моделирование переноса примесных атомов в неоднородном поле микронапряжений поликристаллов, Критская Т. В., Бережная О. Р. (2013)
Скороход В. В. - Некоторые особенности спекания пористо-трещиноватых сред, совмещенного с растяжением, Штерн М. Б. (2013)
Уманский А. П. - Структура и свойства детонационных покрытий из омпозиционных порошков системы TiB2-(Fe-Mo), Акопян В. В., Стороженко М. С., Бондаренко А. А., Гальцов К. Н. (2013)
Федориненко Д. Ю. - Вплив експлуатаційних параметрів шпиндельного вузла з гідростатичними опорами на точність обробки, Сапон С. П., Урліна А. А., Бойко С. В. (2013)
Шваб’юк В. І. - Постановка першої основної крайової задачі згину ортотропних пластин для півнескінченних областей, Маткова А. В., Шваб’юк В. В. (2013)
Зінов’єва Т. - Автентичний український вертепний театр ХХ ст. (2008)
Веселовська Г. - Мандрівний період діяльності театру ім. Марії Заньковецької. Хронологія творчого виживання (2008)
Кравчук П. - Драматургія Володимира Винниченка у сценічних інтерпретаціях Гната Юри (2008)
Міхалік Я. - Не довіряти попередникам. Між правдою та легендою (2008)
Байцар А. - Болгарський напів у рукописних і друкованих Ірмолоях України кін. XVI– поч. ХІХ ст.: динаміка наповнення (2008)
Дітчук О. - Фортепіанна культура Відня та зв’язки з нею української піаністики (2008)
Козак Н. - Цикл Вселенських соборів у стінописі церкви св. Онуфрія в Лаврові (частина 2): модель, особливі риси, значення (2008)
Гелитович М. - Ікони другої половини XIV ст. з церкви Архангела Михаїла у с. Ісаї (2008)
Бурковська Л. - Аристократичний аспект пошанування св. Миколи Мірлікійського і відображення його у середньовічній культурі (2008)
Фесенко Д. - Богородичний мотив у розписах Львівського кафедрального собору Успіння Пресвятої Богородиці (2008)
Жеплинська О. - Корнило Устиянович. Портрет Теофіла Окуневського (2008)
Когут Г. - Килим 1782 р. зі збірки Музею українського народного декоративного мистецтва у Києві (2008)
Зубрицька М. - Мова очей і голос душі: невербальі засоби комунікування у творчості Лесі Українки та їх рецепція (2008)
Качмар Л. - Роль просвіти і театру в житті українських військовополонених у таборах Австро-Угорщини та Німеччини (1915-1918) (2008)
Новоженець Г. - Прояви української ментальності в мистецтві української діаспори: світоглядні лінії та позиції (2008)
Агафонова Н. - Медійні принципи як естетичні опори телевізійного фільму (2008)
Садова О. - Комплексна реконструкція сакральної споруди на прикладі монастирської церкви Пресвятого Серця Христового у Жовкві (2008)
Кияновська Л. - Листи Василя Барвінського з Праги до родичів у Львові (2008)
Козак Н . - Українська ікона ХІ–XVIIIст.: Альбом /Авт.-упоряд.: Л. Міляєва за участю М. Гелитович. – К., 2007. (2008)
Редько В. - Філософія освіти: цінності міжкультурної комунікації (2008)
Козак Б. - Лідери Великої театральної реформи і український театр (2008)
Гарбузюк М. - Театральна шекспіріана Михайла Рудницького (2009)
Козак Б. - Інсценізація новел Василя Стефаника "Земля” на українських сценах (1941-1957) (2009)
Романюк М. - Традиції і новаторство в оперній сценографії I пол. 60-х рр. XX ст. (на прикладі постав О. Сальмана та Є. Лисика) (2009)
Marszałek А. - Modrzejewska we Lwowie (2009)
Довгалюк І. - Перша бойківська експедиція Філарета Колесси (2009)
Луканюк Б. - Бойківські коломийки в записах Климента Квітки (2009)
Пасічник В. - Перша рецензія Володимира Гошовського (обставини написання і публікації) (2009)
Мисько-Пасічник Р. - Василь Барвінський та Станіслав Людкевич: діалоги на мистецьких перехрестях (2009)
Gołąb M. - Dzieło muzyczne jako obiekt brzmieniowy w teorii sonologii Józefa M. Chomińskiego (1906-1994) (2009)
Лукашенко Л. - Пісні весняного жанрового циклу на Північному Підляшші (2009)
Скаженик М. - Середньополіські петрівки межиріччя Случі й Уборті ("тип Д”): мелоареалогічний аспект (2009)
Коломиєць О. - Питання про поняття "Ґхарана” у традиційній професійній музичній культурі Гіндустані (на прикладі школи Кірана) (2009)
Гелитович М. - Іконостас 1653 р. церкви Івана Хрестителя у Дністрику Головецькому майстра Яцька з Вишні (2009)
Откович Т. - Декоративне різьблення іконостаса з церкви Воздвиження Чесного Хреста монастиря Скит Манявський (Богородчанський іконостас). Проблема стилю (2009)
Садова О. - Стінопис Кароля Політинського у монастирській залі Домініканського монастиря у Львові (2009)
Ямаш Ю. - Періодизація живописної творчості Івана Труша (2009)
Андрушко Л. - Художньо-композиційні особливості українських народних рушників кін. ХІХ – поч. ХХ ст. (2009)
Белінська Л. - Громадсько-академічне життя наддніпрянської молоді у Львові (1907–1914) (2009)
Кліценко С. - Альтернативи розвитку української культури (на матеріалах статей О. Пахльовської та І. Дзюби) (2009)
Жеплинський Б. - Микола Грисенко – засновник професійної академічної бандурної педагогіки у львівських навчальних закладах, Гавалюк Р. (2009)
Палій О. - Репертуар прем’єр театру імені Марії Заньковецької (1921–1970) з архіву Василя Сергійовича Яременка (2009)
Довгалюк І. - Опанас Сластьон в історії фонографування кобзарсько-лірницької традиції (2011)
Пасічник В. - Володимир Гошовський на кафедрі української фольклористики (2011)
Добрянська Л. - Експедиційна діяльність Володимира Гошовського у Львівській консерваторії (1961–1968) (2011)
Мадяр-Новак В. - Зародження музичної фольклористики на Закарпатті (2011)
Луканюк Б. - Ритмічне варіювання: інтерполяція (2011)
Мурзина О. - Проблема наголошеності у народнопісенній силабіці (за матеріалами пісень Центральної України) (2011)
Лукашенко Л. - Сезонно-трудові наспіви Північного Підляшшя (2011)
Дудар О. - Обжинкові пісні Східного Поділля (за матеріалами експедиційних записів) (2011)
Рибак Ю. - Весільні передладканки на Західному Поліссі (2011)
Смоляк О. - Проста періодичність у гаївках Західного Поділля (2011)
Яремко Б. - Штрихи до творчого портрета лідера-скрипаля Юрія Книшука ("Штудера”) (2011)
Супрун-Яремко Н. - Творчий портрет гуцульського мультиінструменталіста Василя Івасишина ("Темного”) (2011)
Ярмола В. - Традиції ансамблевого виконавства в музичній культурі Рівненсько-Волинського Полісся (2011)
Коломиєць О. - Система "ґуру-шиш’я парампара” у традиційній професійній музичній культурі гіндустані: до питання трансмісії музики усної традиції (на прикладі школи Кірана) (2011)
Коробов О. - Польовий багатоканальний аудіозапис народномузичних творів в Україні: з практики звукооператора (2011)
Вовчак А. - Із досвіду документування фольклорних матеріалів в Австрійському народнопісенному товаристві (Österreichisches Volksliedwerk) (2011)
Фотій Н. - Архів українського фольклору імені Богдана Медвідського Центру українського та канадського фольклору імені Петра і Дорис Кулів при Університеті Альберти (2011)
Коваль-Фучило І. - Ще раз про стрілецьку пісню. Рец. на: Кузьменко Оксана. Стрілецька пісенність: фольклоризм, фольклоризація, фольклорність (2011)
Лукашенко Л. - Рец. на: Проблеми етномузикології: Збірник наукових статей: Вип. 5 (2011)
Довгалюк І. - 39-та світова конференція Міжнародної ради з традиційної музики (International Council for Traditional Music) (2011)
Пастух Н. - ІХ Конференція дослідників народної музики червоноруських (галицько-володимирських) та суміжних земель (Львів, 1990–1998–2010) (2011)
Гончаренко К. - Наукова конференція "Молода етномузикологія України – 2”. Тематичний форум "Слов’янська мелогеографія” (Київ, 2011) (2011)
Рибак Ю. - Десятий фестиваль-конкурс "З народного джерела” у Рівному (23–26 березня 2011 року) (2011)
Колесса Ф. - Карпатський цикл народніх пісень (спільних українцям, словакам, чехам і полякам) (2011)
Гунчик І. - Пам’яті Олекси Ошуркевича (1933–2010) (2011)
Токовенко О. С. - Наукове пізнання політичної реальності як еволюційний процес (2013)
Вершина В. А. - Антропологічна проблематика в сучасному філософському дискурсі (2013)
Захарчук А. Ф. - Проблема становления национальной украинской элиты в контексте социально-философских воззрений Ф. Ницше (2013)
Кулик О. В. - Учение Ф. Шлегеля о способах взаиодействия с хаосом (2013)
Легеза С. В. - "Свой" среди "чужих": конструирование инаковости в русскоязычной формульной литературе (2013)
Окороков В. Б. - Субъект истины и событие в неософизме А. Бадью (2013)
Олещенко М. С. - Репрезентативная и нерепрезентативная модели понятия симулякра (2013)
Осетрова О. А. - Размышления о смысле жизни в контексте суицидологической проблематики (2013)
Писная Ю. В. - Феномен суицида в контексте философского учения В. С. Соловьева и Н. А. Бердяева: компаративний анализ (2013)
Пронякин В. И. - Трансцендентальная прагматика К.-О. Апеля в интерактивном поле коммуникативного сообщества, Евтушенко Р. А. (2013)
Скиба Е. К. - Проблема визуальных маркеров гендерной идентичности в обществе (2013)
Скляренко К. О. - Когнітивні зміни в структурі життєвого світу: від традиції до постмодерну (2013)
Ходус Е. В. - Реконфигурация субъективности в контексте процессов эстетизации социальной реальности (2013)
Арабаджи Ю. І. - Проблеми та перспективи українсько-російських взаємовідносин на сучасному етапі (2013)
Березинський В. П. - Територіальна громада як агент політичної самоорганізації (2013)
Гуль Є. О. - Ефективність політики міжнародних санкцій протии Ірану (2013)
Деркач М. І. - Особливості формування спільного імміграційного законодавства Європейського Союзу (2013)
Ищенко И. В. - Религиозный фактор и его влияние на функционирование политических институтов в условиях нестабильности (2013)
Клюй А. І. - Політичні цінності в процесі виховання студентської молоді (2013)
Ключник Р. М. - Деякі аспекти дослідження кризової комунікації (2013)
Лясота А. Є. - Гуманістично-ціннісні засади організації державної влади в громадянському суспільстві (2013)
Маласай Т. М. - Дилема "глобалізм - альтерглобалізм" в контексті кризових тенденцій глобалізації (2013)
Нагорняк Т. Л. - Особливості брендингу міст у світі та в Україні (2013)
Полянська В. Ю. - Підходи до аналізу політичних функцій естетичного судження: естетика І. Канта та естетико-політична концепція Ч. Арендт (2013)
Ставченко С. В. - Теорія соціальних криз Петра Штомпки та її значення для дослідження сучасних політичних процесів (2013)
Шульгіна М. В. - Передумови і витоки цивілізаційної геополітики (2013)
Щолокова Г. В. - Європейська публічна сфера: основні характеристики (2013)
Борисова Ю. В. - Ключові проблеми реформування системи соціальної підтримки населення (2013)
Гриценко В. А. - Уявлення українських та зарубіжних студентів про сутність понять "самотність" та "усамітнення" (2013)
Гудзенко О. З. - Плюралізація форм життєвого успіху особистості: український контекст (2013)
Пірог Л. А. - Особливості соціальної роботи з вихованцями та випускниками інтернатних закладів (2013)
Титул, зміст (2013)
Демецкая А. - Сертификация медицинских изделий: технические регламенты (2013)
Дедишина Л. - Був аптечний кіоск, а тепер аптека (2013)
Инновации в медицине - здоровье нации (2013)
Вопросы и ответы: аллергический ринит (2013)
Как найти работу своей мечты? (2013)
Право на охорону здоров’я? (2013)
Хорошая память в любом возрасте: меморин (2013)
Редькин Р. - БАД: еда или лекарство? (2013)
Вакцинація в Україні: міфи та реальність (2013)
Сезон открыт (2013)
Примак Р. - Знакомьтесь: васкулярная медицина (2013)
Зупанец И. - Актуальная проблема: заболевания мочевыделительной системы, Безуглая Н. (2013)
Дедишина Л. - Дніпропетровщина фармацевтична (2013)
Аллергия — ровесница Гиппократа или недуг цивилизации? (2013)
Жестокий страж нашего здоровья (2013)
Демецкая А. - Сasus mysticum: махинации в науке (2013)
Домашняя аптечка: необходимый ассортимент (2013)
De la sante a la beaute (2013)
Весенние грибы (2013)
Когда статины незаменимы (2013)
Гингивит. Пардонтит (2013)
Зупанец И. А. - Фармацевтическая опека пациентов с нарушениями пищеварения: диарея, Отришко И. А. (2013)
Передатестація для провізорів: досвід Івано-Франківщини (2013)
Ненаркотические анальгетики (2013)
Дедишина Л. - Ставка на провізорів (2013)
Демецкая А. - В мире тестов: экспресс-диагностика беременности (2013)
Орловецкая Н. Ф. - Порошки с витаминами по прописи Розентула, Данькевич О. С., Редькин Р. Г. (2013)
Дедишина Л. - "Жива аптека" Василя Кархута (2013)
Кириленко М. - Візит до чиновника: рутинна справа чи важке випробування? (2013)
Дедишина Л. - Доньки Афродіти (2013)
Как улучшить пищеварение (2013)
Безверхняя Л. - Зарядка для ног (2013)
Кривомаз Т. - Универсальная красота: реальность или вымысел? (2013)
XIV конкурс професіоналів фармацевтичної галузі україни "ПАНАЦЕЯ – 2013": майбутнє фармацевтичної галузі формується сьогодні (2013)
Гнатишин О. - Про українську науку гармонії як систему ідейних здобутків (2013)
П’ятницька-Позднякова І. - Музичне мовлення в дискурсі мовно-знакових теорій (2013)
Яворський Д. - Композиційні особливості етюдів опусу 25 Фридерика Шопена (2013)
Жданько А. - Гра як регулятор природи і культури в музично-сценічному космосі Миколи Римського-Корсакова (2013)
Дробиш А. - Біблійний текст як першооснова музичних образів меси мі мінор Антона Брукнера (2013)
Жулковський Б. - Давньоруський кондакарний спів у зарубіжній музичній історіографії (2013)
Харитонова Д. - Прихований світ символів Мікалоюса Константінаса Чюрльоніса (на прикладі сонати для фортепіано фа мажор, 1898) (2013)
Руденко Л. - Постать Степана Дегтярьова в історії української музичної культури (2013)
Шарабар К. - Героїчний образ козака у творчості Миколи Лисенка (2013)
Гайдучик Д. - Синтез народнопісенних та церковно-монодичних витоків у духовних циклах Кирила Стеценка (2013)
Путятицька О. - Латентна інформація як джерело реконструкції контексту творчої біографії Гліба Таранова (на прикладі одного листа) (2013)
Сулім Р. - Відтворення образів добра і зла у фортепіанному альбомі Жанни Колодуб "Снігова королева" (2013)
Карпенко А. - Аспекти цілісності виконавської інтерпретації камерно-вокальних циклів (на прикладі романсів для високого голосу на слова Т. Г. Шевченка Левка Колодуба) (2013)
Фещак Н. - Питання виконавської інтерпретації Квартету № 1 В. Сильвестрова (2013)
Вимоги до статей (2013)
Козаренко О. - Філософія музики як необхідна складова сучасної мистецької освіти (2012)
Салдан С. - Музичне мистецтво в контексті філософсько-естетичних поглядів А. Шопенгауера (2012)
Медведик Ю. - Напрямки та пріоритети вивчення української духовної пісні львівськими дослідниками упродовж останньої чверті XIX– першої третини XX ст. (2012)
Швець Г. - "MEIN WEG” Арво Пярта в контексті постмодернізмув) (2012)
Конончук В. - Музично-театральна творчість Анатолія Кос-Анатольського: від класики до розважального жанру”) (2012)
Дітчук О. - Перші українські піаністи на європейських сценах (2012)
Дубровний Т. - Штрихи до портрету Олега Криштальського (2012)
Білавич Д. - З історії однієї родини (до 125-річчя від Дня народження Тараса Шухевича) (2012)
Карпяк А. - Світоглядні орієнтири сучасного флейтиста (2012)
Горак Я. - Виступи українських співаків у музично-критичній оцінці Володимира Садовського (2012)
Самотос М. - Діяльність концертно-камерної співачки Марії Процев’ят у контексті західноукраїнської культури II пол. XX ст. (до 75-річчя з дня народження) (2012)
Бень Г. - Особливості співу акторів драми (2012)
Ковбасюк А. - Фонетика мови та її вплив на спів (2012)
Ластовецький М. - Васиь Барвінський та Микола Колесса: перетин творчих особистостей (2012)
Сивохіп В. - Народна пісня у хоровій творчості Зиновія Лиська (2012)
Захарчук О. - Педагогічні принципи Яреми Якубяка і тенденції сучасної музичної педагогіки (2012)
Гнатишин О. - Етномузикологічні концепції в Галичині на поч. ХХ ст. в контексті попередніх фольклористичних ідей (2012)
Довгалюк І. - Лемківщина у дослідженнях Філарета Колесси (2012)
Пасічник В. - Життя і наукова діяльність Володимира Гошовського: історіографічний аспект (2012)
Букало Н. - Михайло Вербицький як збирач народних пісень, Луканюк Б. (2012)
Клименко І. - Про ямбічну природу колядкового п’ятискладника (за матеріалами берестійсько-волинськополісько-підляшської зони) (2012)
Миленька Г. - Зіставлення історії і мистецтва в теорії європейської драми від Арістотеля до Лессінга (2012)
Романюк М. - Вулкан пристрасті та помсти у балеті "Медея” Р. Габічвадзе (2012)
Тимків Н. - Галицька прем’єра "Камінного господаря” Лесі Українки у Львівському оперному театрі 22 грудня 1942 року (2012)
Волошина Л. - Взаємовплив музики і хореографії в історичному контексті (2012)
Гордєєв В. - Формування регіональних танців українського Полісся та взаємовплив національних культур сусідніх народів (2012)
Самохвалова А. - Метафора в хореографічному творі: видатні знахідки (2012)
Скоцький А. - Експерименти як передумова формування методологічних засад у сучасному хореографічному мистецтві (2012)
Шариков Д. - Теорія й історія хореографічної культури – "Хореологія” як мистецтвознавча наука (2012)
Петрик О. - Балетний театр України у соціокультурній ситуації сьогодення (2012)
Гріффен Л. - Музей як соціокультурний феномен (2012)
Попов С. - Виртуальная экскурсия как направление развития современного музейного дела (2012)
Нікітіна І. - Науковий паспорт на музейні предмети як документальне джерело (з досвіду діяльності Національного музею героїчної оборони і визволення Севастополя) (2012)
Семенчук А. - З історії формування Фонду науково-проектної та облікової документації НДІ пам’яткоохоронних досліджень (2012)
Нижник Л. - Реставрація П’ятницької церкви в Чернігові у 1943—1972 роках і створення музею (за письмовими документами архітектора-реставратора П. Д. Барановського) (2012)
Прохоров Д. - Виникнення громад караїмів на території губерній Північно-Дніпровського Лівобережжя в другій половині XIX — на початку XX ст. (2012)
Брега В. - Володіння князів Вишневецьких у Лівобережній Україні в XVI—XVII століттях (2012)
Кондратюк Г. - Национальные отношения на Левобережной Украине и Крыму в контексте политики коренизации (20-е — начало 30-х гг. XX в.) (2012)
Литвин К. - Етнографічні студії представників духовенства Чернігівської єпархії за матеріалами журналу "Вера и Жизнь” (1912—1917) (2012)
Луняк Є. - Відображення Конотопської битви в листах французького дипломата П’єра де Нуає (2012)
Мірошниченко О. - Облога Глухівської фортеці 1664 року в листах польських офіцерів (2012)
Мошик І. - Джерельна база дослідження проблеми діяльності вищих навчальних закладів Чернігівщини у 20—30-ті роки XX ст. (2012)
Ребенок В. - Московський похід гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного 1618 р.: історіографія проблеми (2012)
Товстоляк Н. - Культурно-побутове середовище садиби Качанівка наприкінці XIX — на початку XX ст. (2012)
Харченко О. - Дипломатичний етикет гетьманського Батурина за Івана Самойловича (2012)
Горькова А. - Охорона археологічної спадщини на Полтавщині в 1917—1941 роках (2012)
Гребєнніков І. - Археологічна розвідка берегів річок басейну Десни, Фатюк О. (2012)
Гутник Ю. - Колекція дукачів НІКЗ "Гетьманська столиця": каталогізація, проблеми формування та дослідження (2012)
Демченко Т. - Матеріали особового фонду Іллі Шрага в Чернігівському історичному музеї імені В. В. Тарновського як джерело вивчення культурної спадщини України (2012)
Ігнатенко І. - Обґрунтування віртуальної 3D реконструкції Верхнього Замку в Чернігові рубежу XVII —XVIII ст. (2012)
Коваленко Ю. - Джучидські монети та їх сіверські наслідування з літописного Глухова і його округи (2012)
Лаєвський А. - Стародубщина другої половини XVII — XVIII ст. в архівному зібранні Чернігівського історичного музею імені В. В. Тарновського (2012)
Андросова-Байда Д. - До історії взаємин Д. Велланського з М. Білозерським, Барабаш Н. (2012)
Блакитний М. - Стефановський Трифон Андрійович — церковний діяч, публіцист та історик Чернігівщини (за матеріалами часопису "Черниговские епархиальньїе известия") (2012)
Морозова А. - Вітчизняна війна 1812 р. в долі Домініка П’єра де ля Фліза — українського лікаря й етнографа (2012)
Рева Л. - Володимир Барвінок — автор зводу бібліографії українських рукописних книг і стародруків (2012)
Скоренок С. - А. В. Верзилов як засновник Чернігівської української громади (2012)
Зозуля С. - Початок традиції: в Ніжині та Батурині відбулися II Спаські читання (2012)
Бакларь В. Ю. - Электрофизические параметры синтеза углеродных наноструктур в процессе электровзрыва, Кускова Н. И., Хайнацкий С. А. (2014)
Баранов М. И. - Выбор и установка защитных высоковольтных керамических резисторов в зарядно-разрядных цепях мощных емкостных накопителей энергии (2014)
Баранов М. И. - Основные показатели термомеханической защиты высоковольтных конденсаторов в зарядно-разрядных цепях мощных емкостных накопителей энергии от аварийных сверхтоков (2014)
Баранов М. И. - Высоковольтный управляемый сильноточный искровой разрядник с графитовыми электродами РВГУ-50, Колиушко Г. М., Недзельский О. С., Пличко А. В., Понуждаева Е. Г. (2014)
Богатырев И. Н. - Модернизация измерительного комплекса КДЗ-1У, Доценко В. И., Пличко А. В. (2014)
Богуславский Л. З. - Эффективность осаждения пыли полем коронного разряда при различных типах питающего напряжения, Диордийчук В. В. (2014)
Богуславский Л. З. - Импульсные источники питания с адаптивным управлением для эффективной электрофильтрации разноимпедансных газовых выбросов, Мирошниченко Л. Н., Овчинникова Л. Е., Козырев С. С. (2014)
Васильева Е. М. - Определение метрологических характеристик малогабаритных измерительных антенн в ТЕМ-камере, Винниченко С. А., Бондарь С. Г. (2014)
Гунько В. И. - Влияние стабилизации и очистки жидкого диэлектрика на электрическую прочность различных конструкций пленочного диэлектрика для высоковольтных импульсных конденсаторов, Дмитришин А. Я., Малюшевская А. П., Топоров С. О. (2014)
Дорошенко О. І. - Про фізику власної електромагнітної сумісності електроенергетичної системи (2014)
Зайченко А. Д. - Разрядно-импульсная технология обработки порошков, Сизоненко О. Н., Шерегий Е. М., Липян Е. В., Торпаков А. С., Присташ Н. С., Трегуб В. А. (2014)
Исам М. А. Абдельшафи - Анализ электромагнитной совместимости на нефтеперекачивающих станциях (2014)
Карпусь С. Г. - Система питания и управления инжектора многозарядных ионов ЭСУ "СОКОЛ" (2014)
Князев В. В. - Методика гармонизации уровня устойчивости системы автоматизированного контроля и управления стратегическим объектом с уровнями вероятных электромагнитных помех сопровождающих молниевый разряд, Кравченко В. И., Дронов В. Н. (2014)
Ковтун Ю. В. - Электрофизическая установка с высокоградиентным магнитным полем для исследования свойств плазмы отражательного разряда, Озеров А. Н., Скибенко Е. И., Юферов В. Б. (2014)
Колиушко Г. М. - Конструкция и термодинамические показатели опытного образца устройства блокировки оперативных переключений УБОП, Недзельский О. С., Понуждаева Е. Г., Пличко А. В., Ковалев Д. И. (2014)
Немченко Ю. С. - Измерение тока кондуктивных радиопомех, Животов Н. Д., Сараев А. И., Островерх Т. Н. (2014)
Немченко Ю. С. - Установка У-КП-80 для испытаний технических средств на невосприимчивость к кондуктивным помехам в полосе частот от 150 кГц до 80 МГц, Князев В. В., Лесной И. П. (2014)
Резинкина М. М. - Статистическое моделирование ориентировки молнии на наземные объекты с учетом возможности возникновения встречной искры, Резинкин О. Л., Светличная Е. Е. (2014)
Розвадовский А. Ф. - Сравнение возможностей использования WI-FI и PLC сетей для управления производственным оборудованием, Родионова М. В., Пилинский В. В. (2014)
Рудаков В. В. - Повышение чувствительности измерений содержания влаги в трансформаторном масле диэлькометрическим методом в резонансном режиме, Коробко А. А. (2014)
Ткаченко В. А. - Синтез СМС-коммуникаций через Internet, Гричковский Т. Я. (2014)
Чернухин А. Ю. - Параметры импульсной короны на металлических стержнях в сильном электрическом поле (2014)
Шаламов С. П. - Измерение импульсных магнитных полей (2014)
Швайченко B. Б. - Концепция совершенствования интеллектуальных сетевых помехоподавляющих фильтров, Шарадга О., Титков Д. В. (2014)
Від редакційної колегії (2014)
Сакало О. - "Мадам Батерфлай" Джакомо Пуччіні: жанрова генеза та ідейно-смислові акценти (2014)
Моцар О. - Опера Святослава Луньова "Москва-Петушки": інтерпретація літературного першоджерела (2014)
Горбаль В. - Оркестрові капели Дрезденської та Берлінської опер у першій половині XVIII століття (2014)
Виставкіна О. - Північнонімецький зингшпіль: динаміка розвитку жанру (1752-1780-ті роки) (2014)
Єфіменко А. - Ілюзія казки та утопія свободи у режисерських інтерпретаціях "Фіделіо" Людвіга ван Бетховена та "Русалки" Антоніна Дворжака (про прем’єри Баварської державної опери 2011 року) (2014)
Миронова Н. - Система "композитор-виконавець" у контексті проблеми художньої комунікації (2014)
Ракочі В. - Соло як чинник зміни оркестрової концепції (2014)
Ляхович А. - Соціальні конвенції сучасного академічного виконавства (2014)
Зав’ялова О. - Людвіг ван Бетховен і віолончелісти його оточення (2014)
Гданський С. - Жанрово-стильові витоки імпровізаційного інструменталізму ("індивідуальне" у кларнетному виконавстві) (2014)
Яницький Т. - Транскрипція як чинник творчої комунікативності бандуриста (на прикладі творів Антоніо Вівальді, Йоганна Себастіана Баха, Сезара Франка) (2014)
Мимрик М. - Темброво-виражальні засоби як здобуток виконавського мистецтва гри на саксофоні в другій половині ХХ ст.: технологічний аспект (2014)
Чемерис Ю. - Квартет імені Миколи Лисенка: становлення колективу (за спогадами Анатолія Баженова) (2014)
Денисенко Я. - Синтез виконавських практик у традиціях київської гобойної школи (2014)
Коробка Т. - Діяльність академічного хору імені Платона Майбороди Національної радіокомпанії України з початку 1930-х до 1945 року (2014)
Сулім Р. - Драматургічний розвиток казкових образів у фортепіанному альбомі Жанни Колодуб "Снігова королева" (2014)
Вимоги до статей (2014)
Миленька Г. - Теоретичні проекції Г. Е. Лессінга в естетико-мистецтвознавчій думці XVIII– XX століття (2013)
Сиротинська Н. - Богородична тема у сакральній гимнографії та українській бароковій літературі (2013)
Козаренко О. - Ярема Якубяк як приклад когнітивного музикознавця (2013)
Медведик Ю. - Інтердисциплінарні студії над давньою українською духовною піснею (20–80-ті роки XX століття) (2013)
Зосім О. - Літургічний календар у канціоналах і пісенниках західно-християнської та східно-християнської церковних традицій (2013)
Опарик Л . - Мовленнєвий підхід у дослідженні національного музично-виконавського стилю (у світлі піаністичного мистецтва Любки Колесси та Марії Крушельницької) (2013)
Кметюк Т. - Специфіка коломийкового жанру у творчості Гуцульського ансамблю пісні і танцю (2013)
Іваницький А. - Володимир Гошовський: вчений і особистість (2013)
Мацієвський І. - Шляхами Володимира Гошовського (2013)
Бодак Я. - Лемківщина у колі наукових інтересів Володимира Гошовського (2013)
Пасічник В. - Питання музичних діалектів у науковій спадщині Володимира Гошовського (2013)
Довгалюк І. - Фонограмархів Кабінету музичної етнографії Всеукраїнської Академії Наук (2013)
Андрушко Л. - Сакральний образ українського рушника (2013)
Патрон І. - Міф міста: теоретичний аспект (2013)
Откович Т. - Маньєристичні мотиви в архітектурі Львова XVII століття (2013)
Скоп П. - Історичні передумови виникнення стилю маньєризм в українському мистецтві та причини його появи (2013)
Козак Н. - Неідентифікований фрагмент стінопису на західній стіні церкви св. Онуфрія в Лаврові (2013)
Гелитович М. - Ікона "Собор Пресвятої Богородиці” другої половини ХVІ століття з Лопушанки (2013)
Гарбузюк М. - "(Zygmunt Trzeci) Ogińska! сzyli Wojna Tatarów z Sarmatami” Яна-Непомуцена Камінського (1809): до генези "української теми” в польській драматургії та театрі ХІХ століття (2013)
Коваленко Ю. - Постать театрального критика В. Морського в контекстів театрального життя Харкова 30–40-х років XX століття (2013)
Терещук Н. - Легенда про Дон Жуана у театрах Галичини на початку ХІХ століття (2013)
Шариков Д. - Хореографія давніх Еллади і Риму – стилістика та виражальні засоби (2013)
Чілікіна Н. - Сучасні аспекти філософії тілесності як ключ до мови тіла (2013)
Плахотнюк О. - Фольк-джаз-танець у контексті розвитку сучасного хореографічного мистецтва України (2013)
Lugutsenko T. V. - Philosophical-antropological conceptions of information culture man (2013)
Аббасова К. Я. - Проблема остаточных знаний с точки зрения философии образования, Махмудова Р. М. (2013)
Айтов С. Ш. - Філософські та історично-антропологічні аспекти художньої творчості (роман І. С. Тургенєва "Дим") (2013)
Андреева О. Н. - Рефлективное воплощение модусов бытия в культуре с позиций "семантического": теоретические и практические аспекты (2013)
Арташкина Т. А. - Гибридная идентичность в российской культуре как результат становления российской цивилизации (2013)
Білик О. - Солярна міфологія в Античній філософії (2013)
Бузский М. П. - Либерализм, фактичность и пространство коммуникаций (2013)
Бурковський М. В. - Філософські дослідження міфології Ф. фон Шеллінга (2013)
Вежлева Э. К. - Музыкальный текст в аспектах бессознательного (2013)
Власевич-Хоркава Т. В. - Свобода та проблема ідентичності в французькій філософії екзистенціалізму (2013)
Волинець O. O. - Глобальна проблема бідності у соціальному вченні католицизму (2013)
Воронянський О. В. - Масова соціальна комунікація як процес реалізації влади над суспільством (2013)
Горбатюк Т. В. - Відкриття бозону Хіггса як новий етап розвитку знання про природу мікросвіту: світоглядний аспект (2013)
Grigorieva L. - Concept of "ecological consciousness" in the system of ecological education and education (2013)
Грицкевич Т. И. - Сущность и специфика реформаторства (2013)
Гуменюк С. М. - Українсько-польські відносини: ретроспективний погляд на витоки релігійної толерантності (2013)
Дашдамирова Ч. Ф. - Диалектический подход к исследованию молекулярных структур в биологии (2013)
Димитрова С. В. - Роль действий и поступков в жизни современного человека (2013)
Дронь С. П. - Аристотелівсько-Августинівська структура часу (2013)
Жимбеева С. І. - Мировоззренческие истоки экологических проблем (2013)
Журба М. А. - Дигіталізація культури та медіаризики: метафізичний аспект (2013)
Завідняк Б. Т. - Трансцендентність і провидіння у Філона Олександрійського (2013)
Иванова Л. С. - Сущность и содержание феномена ответственности: социально-философский аспект (2013)
Ігнатьєва О. С. - Проблема міжконфесійного діалогу в умовах глобалізації світу (2013)
Кисельова Ю. Н. - От "субъекта" и "субъективности" к "субъектности": терминологические поиски (2013)
Кітов М. Г. - "Філософія в Росії", "російська філософія", "руська національна філософія": експлікація понять (2013)
Kovalets M. - The phenomenon of hyper-chaos in speculative realism according to quentin meillassoux (2013)
Кондратьєва В. І. - Самоактуалізація людини: гуманістична психологія і релігійні практики (2013)
Кондратьєва І. В. - Християнізація Вірменії та оформлення інституціональних осередків (2013)
Крат Ю. Г. - Феномен "Другого" в экзистенциальной философии Ж.-П. Сартра (2013)
Кривда Н. Ю. - Перехідні процеси в культурі: теоретико-методологічні аспекти (2013)
Маденова М. П. - Историография и рецепция как два способа освоения научного наследия (на примере труда А. С. Лаппо-Данилевского "Методология истории") (2013)
Матвійчук А. В. - Принципи та парадигми екологічного знання як ідейна основа екологічної деонтології (2013)
Мегрелішвілі М. О. - Вплив моральної свідомості на динаміку конструктивних і деструктивних процесів у суспільстві (2013)
Мирзазаде Л. Ф. - Особенности социальной модернизации в современном обществе (2013)
Мирошников О. А. - Понятие "машина войны" в философии постмодернизма (2013)
Мудрак В. І. - Сучасні соціально-філософські тенденції інформаціологічного забезпечення фахової компетентності в системі вищої освіти в контексті співвідношення "особистість-інформація" (2013)
Олексенко Р. І. - Роль сім’ї в духовному вихованні майбутнього підприємця (2013)
Остапенко Б. И. - Методологическое значение категории "авангардность" (2013)
Razin A. - Economic ethics: epistemological status and content (2013)
Райхерт К. В. - Антропологическая философия Людвига фон Берталанфи (2013)
Родный О. В. - Мифопоэтические истоки смеховой культуры (2013)
Рябінчук М. В. - Соціальний капітал як міждисциплінарна концепція в суспільній науці (2013)
Самченко В. М. - Типы рациональности и прогресс науки (2013)
Скиртач В. М. - Інформаційне суспільство: проблема концептуального обґрунтування (2013)
Снітько Д. Ю. - Діяльність та бездіяльність людини в філософії М. Гайдеґґера (2013)
Ханстантинов В. О. - Етноконфесійна толерантність як складова ресурсного потенціалу регіону (2013)
Харченко С. П. - Етнокультурні цивілізації в контексті розгортання глобалізаційних процесів (2013)
Харченко Ю. В. - Специфіка впливу гравітації на процес формування інфраструктури (2013)
Шаталович А. М. - Особенности социальной онтологии в корпусе ареопагитик (2013)
Avdeyenko G. L. - Efficiency of spatial signal processing in wireless communications, Kolomytsev M. A., Yakornov Y. A. (2012)
Krasnitsky Y. A. - Homomorphic suppression of noises in transients based on wavelet decomposition (2012)
Kot T. M. - Complex approach to service development, Reverchuk A. V., Globa L. S., Schill A. (2012)
Luntovskyy A. - RAICS as advanced cloud backup technology in telecommunication networks, Vasyutynskyy V., Spillner J. (2012)
Ilchenko M. E. - LWireless terahertz communications with spectral modulation of UWB noise signals, Cherepenin V. A., Kalinin V. I., Narytnik T. N., Chapurskiy V. V. (2012)
Noskov V. Ya. - Modulation characteristics of microwave autodyne oscillators, Ignatkov K. A., Smolskiy S. M. (2012)
Dubrovka F. F. - Wideband matching the dual frequency coaxial waveguide feed, Ovsianyk Yu. A., Stepanenko P. Ya., Zakharchenko O. S. (2012)
Bunin S. G. - Impulse ultra-wideband signal relaying in ad hoc radio networks, Voitenko Iu. Iu., Plotnik K. A. (2012)
Ковальська-Фрайт О. - Синергія музики й слова у працях українських музикознавців Галичини першої третини XX століття (2013)
Синкевич Н. - Сакральний компонент архетиповості українського хорового мистецтва (2013)
Muszkalska B. - Pochodznie i moc muzyki w żydowskiej myśli mistycznej (2013)
Гнатишин О. - Питання мелодики в українських музикологічних дослідженнях (концептуальний аспект) (2013)
Граб У. - Історія однієї публікації Мирослава Антоновича (2013)
Соланський С. - Еволюція основних принципів автентичного виконавства барокової клавірної музики (2013)
Бень Г. - Про організацію вокальних занять зі студентом-актором (2013)
Пасічник В. - Питання музичного слов’янознавства у науковій спадщині Володимира Гошовського (2013)
Добрянська Л. - До історії виникнення фонограмархівів народної музики (2013)
Луканюк Б. - До суперечок навколо музично-етнографічної спадщини Олександра Рубця (2013)
Клименко І. - Опозиція локальних народномузичних традицій на порубіжжі Західного Полісся та середнього Погориння (за експедиціями 1984–2010 років до Зарічанського та Дубровицького районів Рівенської області) (2013)
Оленич К. - Коломийкові танці в традиції Закарпатської Верховини (2013)
Пеліна Г. - Марамороські балади карпатського циклу: проблема міжетнічних зв’язків (2013)
Белінська Л. - Домінуючі мотиви сентиментального туризму або "ритуали повернення” американських українців (1975–1991 роки) (2013)
Колос Д. - Українське кіно в передчутті постмодернізму: "ВАВИЛОН ХХ” та "СОЛОМ’ЯНІ ДЗВОНИ” (2013)
Косів Р. - Двобічні ікони XV–XVI століть на українських землях: спроба інтерпретації призначення та іконографії (2013)
Федак М. - Датовані ікони Страшного Суду з колекції Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького (2013)
Когут Г. - Полтавські "АРАБЕСКОВІ” килими (2013)
Дядюх-Богатько Н. - Зброярство на Гуцульщині як частина декоративно-ужиткового мистецтва (2013)
Лаврентій Р. - Новаторська вистава "Мина Мазайло” Миколи Куліша на сцені Українського народного театру ім. Івана Тобілевича у Станіславові (1930 рік, режисер Володимир Блавацький) (2013)
Рой У. - "Слово про театральну критику” Теодора Вінклера – новий документ до історії становлення європейського театрознавства (2013)
Погребняк М. - Неокласичний танець: ґенеза та формування його естетико-стильових особливостей у театрі Джорджа Баланчіна (2013)
Гордєєва О. - Педагогічні умови формування професійної кваліфікаційної майстерності майбутнього педагога-балетмейстера (2013)
Makarenko O. S. - A novel approach to weak signal processing, Melnichuk O. V. (2013)
Bunin S. G. - Increase of informative capacity of ultra wide band impulse signals (2013)
Lysenko O. I. - Optimal control of telecommunication aeroplatform in the area of emergency, Valuiskyi S. V., Kirchu P. I., Romaniuk A. V. (2013)
Uryvskyi L. O. - Analysis of corrective properties of ultra-long LDPC codes, Osypchuk S. O. (2013)
Kononenko V. M. - Multilevel intellectual approach to HTTP-requests legitimacy validation, Kravchuk S. O., Ivlev Yu. V., Kononenko L. A. (2013)
Mankovskiy V. B. - Service model of the voice traffic in multiprotocol label switching networks, Romanov O. I. (2013)
Stepanenko P. Ya. - Resonators of mechanically tunable waveguide filters for tropospheric communication (2013)
Pidgurska T. V. - "Quadrupole" mode dr filter for c-band applications, Trubin O. O., Shelkovnikov B. M. (2013)
Yermolov P. P. - Ontology for the knowledge portal on radio engineering and telecommunication history (2013)
Більовський О. А. - Соціально-трудові відносини як сфера потенційних загроз національній безпеці (2013)
Бобровський Т. А. - Концептуалізація понять "імідж" та "іміджування" у сучасному політичному дискурсі (2013)
Бондар А. Г. - Інвестиційний імідж України у контексті формування її національного бренду (2013)
Дьякова Е. Г. - Переход к электронному правительству: теоретические модели и национальные практики (2013)
Заболотня Г. О. - Владний дискурс сучасної України: особливості легітимації політичної влади на регіональному рівні (2013)
Бородай А. В. - Політика компромісу центристських політичних партій в контексті підсумків парламентських виборів, Кваша О. П. (2013)
Бучин М. А. - Вибори як атрибут демократії (2013)
Подворна О. Г. - Ізраїль та Іран в зовнішній політиці Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації (2013)
Далекорей М. І. - Соціальна активність церкви як різновиду некомерційних громадських організацій (2013)
Везирова Л. А. - Роль СМИ в международных политических процессах (2013)
Вовк С. О. - Партизанська війна як форма громадянської війни (2013)
Голинська Х. О. - Витоки сучасних політологічних концепцій громадянства: громадянство у Стародавніх Афінах (2013)
Голубчук В. С. - Перспективи становлення європейської соціальної моделі (2013)
Закіров М. Б. - Теорія демократії І. О. Ільїна в контексті соціально-політичної трансформації на пострадянському просторі (2013)
Заславська О. О. - Політична комунікація в контексті структурно-функціонального підходу (2013)
Ільтьо Г. - Гендерна політика і гендерні перетворення в Україні (2013)
Ковач Є. В. - Шляхи залучення української діаспори до інвестиційного процесу в Україні (2013)
Кондратенко О. Ю. - Концептуальні засади інформаційної політики Російської Федерації: витоки та сучасний стан (2013)
Лаврук Т. П. - Цілепокладаючі передумови геополітичної визначеності (2013)
Ланюк Є. Ю. - Естетика як форма пізнання та осмислення політики (2013)
Лескова И. В. - Экономическая система межгосударственных объединений (на примере Бенилюкса, СНГ и ЕС) (2013)
Лопата М. О. - Чинники формування мінімально-переможних урядів у країнах Центральної Європи (2013)
Лукач У. Р. - Аналіз феміністичних ідей у суспільно-політичній публіцистиці Наталії Кобринської (2013)
Мамонтова Э. В. - Публичное управление как политико-коммуникативный процесс: символический аспект (2013)
Онопко О. В. - Політична міфологія парламентської виборчої кампанії 2012 р. в Україні: специфіка героїки та цивілізаційний чинник (2013)
Осадчук І. Ю. - Виборчий процес як чинник президенціалізації систем інститутів виконавчої влади у країнах СНД (2013)
Палінчак М. М. - Взаємини держави і церкви в Чеській Республіці (2013)
Пилявець О. Л. - Зміна інтеграційної парадигми Європейського Союзу в умовах кризи 2008-2013 років (2013)
Пыж В. В. - Социальная доктрина как основа формирования социальной политики России в современных условиях, Васильева Е. В. (2013)
Рудакова Е. Н. - Национальная безопастность России: политические аспекты проблемы обеспечения (2013)
Руденко А. Ф. - Національне питання у передвиборчих программах політичних партій України (2013)
Седляр Ю. О. - Дипломатія санкцій Європейського Союзу: на прикладі суданського епізоду (2013)
Стежко Ю. Г. - Формування громадянських особистісних якостей у процесі вивчення іноземної мови (2013)
Стряпко І. О. - Фінансові ресурси регіональної влади країн Європейського Союзу (2013)
Трахтенберг Г. Д. - От "нового государственного менеджмента" к "электронномуо правительству": эволюция административной идеологии (2013)
Трутенко А. А. - Влияние внутриполитических конфликтов на реализацию внешней политики Украины (2013)
Федорова К. О. - Політична криза в Іспанії та шляхи її вирішення (2013)
Федулова В. В. - Роль СМИ в формировании информационного терроризма (2013)
Цурканова І. О. - Центральні органи виконавчої влади і місцеві державні адміністрації: завдання та функції (2013)
Чальцева О. М. - Формування публічної політики в перехідних системах (2013)
Червінська Л. М. - Політологічне дослідження міграції: теоретико-методологічні засади (2013)
Черниш О. М. - Двовекторність, яка затяглася (2013)
Шамраєва В. М. - Поява українського питання у зовнішньополітичній доктрині США у першій чверті ХХ ст. (2013)
Юрченко Е. А. - Традиціоналізм та лібертарний консерватизм: порівняння та перспективи синтезу (погляд в контексті творчості Ханса-Херманна Хоппе та Юліуса Еволи) (2013)
Мармазова Т. І. - Оціночний медіа-дискурс в контексті публічної політики (на прикладі Мюнхенської промови Володимира Путіна 10 лютого 2007) (2013)
Віннічук О. В. - Праксеологічні аспекти політичних ризиків в Україні (2013)
Жувака И. А. - Арктика как пространство межцивилизационного соперничества: вызовы и возможности для арктических государств (2013)
Кіянка І. Б. - Популізм як феномен політичного життя (2013)
Козьма В. В. - Політичні інститути сучасної представницької демократії (2013)
Кудіна О. А. - Транспарентність влади в Україні: проблеми становлення та чинники забезпечення (2013)
Осадчук І. Ю. - Політична опозиція як чинник президенціалізації вищого і центрального рівнів системи інститутів виконавчої влади у Білорусі (2013)
Панарін А. С. - Політична стабільність та конфлікт: дослідження проблеми взаємозв’язку (2013)
Печенка Я. - Парламент як форма соціально-політичного представництва інтересів (2013)
Пилипенко О. В. - Становлення та розвиток громадських рухів на теренах України: ретроспективний аналіз (2013)
Риженкова Л. І. - Партійно-громадська взаємодія у контексті процесів сучасної політичної комунікації (2013)
Соколов А. В. - Гражданские приложения: новые формф общественных объединений, Маклашин И. С. (2013)
Третяк О. А. - Раціоналізація публічної сфери політики: реальний проект чи футорологічний концепт? (2013)
Чигур Р. Ю. - Глобалізація світової економічно-політичної сфери та антропологічні ризики (2013)
Чміль І. І. - Передумови виникнення та особливості діяльності суспільних рухів у країнах Вишеградської групи в період трансформації політичних систем (2013)
Марфобудінова Л. І. - Комунікаційний простір політики: неформалізована складова інформаційних потоків (2013)
Тупиця О. Л. - Політична діяльність профспілок в сучасному світі: інституційна та соціально-економічна детермінанти (2013)
Андрианова Н. Ю. - Место и роль системи образования в деятельности Наркомпроса РСФСР в 1917 - 1927 гг. (2013)
Пащенко В. І. - Електронне урядування в Україні: формальність чи дієвий механізм демократизації (2013)
Борисова В. О. - Ресурси розвитку громадянського суспільства в сучасній Україні: методологічні засади дослідження (2013)
Біла О. І. - Генеалогія історії від Ф. Ніцше до М. Фуко (2013)
Власюк Н. Н. - Аксиологические аспекты образования для устойчивого розвития общества в двух системах теоретизирования, Косенко Т. С. (2013)
Гончаренко Е. С. - Паноптикон "модерна" в спектре современной философской мысли (2013)
Гуцуляк О. Б. - Использование даосизма в китайском варианте коммунистической доктрины (2013)
Дондюк А. М. - Тема рефлексивного у просторі сучасного феноменологічного знання (2013)
Дубчак Л. М. - Виховання та покарання як виклик людському злу в українській філософській парадигмі від давніх часів до XVII ст. (2013)
Дьяковська Г. О. - Наративізація соціальної пам’яті (2013)
Завгородько Л. В. - Філософія географії і освітня модель життєтворчості (2013)
Колотило М. О. - Культурний капітал та особливості його відтворення у вищій освіті (соціально - філософський дискурс) (2013)
Купцова Т. А. - Відображення гендерних стереотипів у релігійно- філософській думці Київської Русі (2013)
Кушнир Е. Я. - Человек в духовном измерении бытия (2013)
Лугуценко Т. В. - Информация как средство трансформации бытия культурного пространства человека (2013)
Мудрак В. І. - Особистість в світі інформації: філософсько- освітній аспект (2013)
Палагнюк М. М. - Інформаційні технології та їх значення у формуванні ціннісних орієнтацій студентів вищих технічних навчальних закладів (2013)
Полулях Ю. Ю. - Семіологія інформації: аксіологічний аспект (2013)
Поспелова О. В. - Дискурс-анализ и его место в современных исследованиях политики (2013)
Работкіна С. В. - Світоглядні та обрядові особливості сучасного українського неоязичництва (2013)
Русул О. В. - Поняття "етнічна", "культурна ідентичність", "національний менталітет" у соціально-філософському дискурсі (2013)
Самченко В. Н. - Постнекласическая наука и здравый смысл (2013)
Северин-Мрачковська Л. В. - Екобізнес як напрямок діяльності соціально зорієнтованого підприємництва (2013)
Сінькевич О. Б. - Трансформація тілесної ідентифікації в контексті постлюдської перспективи (2013)
Скалацька О. В. - Філософські аспекти моди у поглядах Х. У. Гумбрехта (2013)
Соколовський О. Л. - Історико-духовні витоки й особливості віровчення п’ятидесятників-унітаріїв в Україні (2013)
Ханстантинов В. О. - Дискурс інакшості в суспільно-політичній думці Стародавнього світу (2013)
Цехмістренко О. В. - Аксіологічні концепції сучасної економічної культури (2013)
Шаповал О. П. - Прояв транзитивності всезагального через трансформації суспільного буття та свідомості (2013)
Вершина В. А. - Тематизация антропологии в контексте пространства современной коммуникации (2014)
Писная Ю. В. - Феномен самоубийства как отражение духовной атмосферы в России XIX – первой половины XX в. (2014)
Грабовська І. М. - Український жіночий рух у Канаді - приклад консолідації українства за межами Батьківщини, Талько Т. М. (2014)
Ходус Е. В. - Проблема приватности: концептуальный траектории в современной социальной теории (2014)
Кулик О. В. - Критика філософами ХХ ст. ідеї раціонального впорядкування (2014)
Окороков В. Б. - Конструирование языкового пространства в творчестве А. Бадью (2014)
Арабаджи Ю. І. - Криза українсько-російських взаємовідносин (2014)
Ключник Р. М. - Еволюція концепту "криза" у західній політичній думці (2014)
Конон Н. Є. - Публічна політика правозахисних міжнародних не- урядових організацій у формуванні глобального громадянського суспільства (2014)
Клюй А. І. - Українська національна ідея як проблема суспільно-політичної думки: поч. ХХ ст. та сучасності (2014)
Демичева А. В. - Поліваріативність статусів міста у просторі міжнародних відносин: до постановки проблеми (2014)
Ищенко И. В. - Глобализация и постмодерн как факторы нестабильности политических режимов (2014)
Кравченко В. Ю. - Особливості приватизації політичного насилля в контексті трансформації легітимності державних інститутів (2014)
Кривошеїн В. В. - Концептуалізація публічної політики в полі соціологічного теоретизування (2014)
Лясота А. Є. - Неурядові громадські організації як інститут громадянського суспільства в Україні (2014)
Ставченко С. В. - Керування проблемами як різновид превентивних технологій антикризового управління в політиці (2014)
Третяк О. А. - Публічна сфера політики та інституційна структура політичної системи: взаємодоповнення чи альтернативні виміри політичної дійсності? (2014)
Титова В. С. - Сучасні характеристики бренду "Україна" (2014)
Лелеко В. В. - Проблеми та перспективи сталого розвитку України: політичний аспект (2014)
Манько В. І. - Основні інструменти впливу "розумної сили" ЄС в Україні (2014)
Борисова Ю. В. - Эволюция системи льгот и привелегий как предмет междисциплинарного анализа (2014)
Гилюн А. В. - Студенты - первокурсники о мотивах поступления в университет (2014)
Пірог Л. А. - Перспективи розвитку державної соціальної допомоги в сучасних умовах (2014)
Хуторна А. В. - Еволюція фемінізму крізь призму соціологічного теоретизування (2014)
Глазунов С. В. - Жебрацтво як соціальне явище в історичному вимірі (2014)
Паламаренко І. О. - Організація післядипломної медичної освіти у Великій Британії (2012)
Zawłocki І. - Zasadnicze zmiany programowo-organizacyjne w polskim systemie ksztalcenia nauczycieli, Niewiadomski K., Nieroba E. (2012)
Рибченко О. Ю. - Особливості підготовки лекційних занять із соціально-педагогічних дисциплін у вищій школі, Теслюк В. М. (2012)
Сидорко В. М. - Визначення основних етапів, що сприяють реалізації міжпредметних зв’язків (2012)
Теслюк В. М. - Підготовка та проведення семінарських занять із дисципліни "Соціальна педагогіка", Безлегка Т. Ю. (2012)
Продайко М. Ю. - Логічне мислення майбутніх техніків-електриків як складова їх професійної підготовки (2012)
Шихненко Н. В. - Психолого-педагогічні вимоги до проведення лекцій із дисципліни "Соціальна педагогіка", Теслюк В. М. (2012)
Каленський А. А. - Визначення умов щодо ефективного засвоєння спеціальних дисциплін фахівцями неінженерних спеціальностей, Мараховський І. М. (2012)
Нагорнюк О. М. - Методика проведення практичного заняття з навчальної дисципліни "Земельний кадастр", Грицишин Н. М. (2012)
Лукач В. С. - Модель та принципи формування комунікативної компетентності майбутнього викладача вищого аграрного навчального закладу, Петрух Р. Б. (2012)
Прохорчук О. М. - Психолого-педагогічні аспекти компетентнісної підготовки дослідництва у бакалаврів соціальної педагогіки (2012)
Іванюта О. О. - Сутність моніторингу навчальних досягнень майбутніх фахівців (2012)
Кручек В. А. - Структурні компоненти професійного мовлення майбутніх соціальних педагогів, Климчук С. В. (2012)
Янц Н. Д. - Професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів до сценарно-режисерської роботи (2012)
Яковлева В. А. - Вплив трикомпонентної технології на рівень пізнавальної самостійності старшокласників під час формувального етапу експерименту (2012)
Тверезовська Н. Т. - Вимоги до практичної роботи майбутніх соціальних педагогів у закладах інтернатного типу, Білик Р. М. (2012)
Гедзик А. М. - Класифікація методичних прийомів навчання кресленню майбутніх інженерів-аграрників (2012)
Іванова Ю. І. - Вживання й оперування студентами математичних понять (2012)
Зайченко Н. І. - Професійна підготовка соціальних педагогів в Іспанії у 1960-80-х рр. (2012)
Абрамович В. Є. - Проблема розробки навчальної програми з англійської медичної мови (2012)
Мельничук Т. Ф. - Гуманістична складова в діяльності жіночого клубу "Гармонія" НУБІП України (2012)
Карпюк В. А. - Узагальнене визначення методологічної основи інтеграції навчально-пізнавальної і самоосвітньої діяльності студентів (2012)
Меркулова В. О. - Активізація пізнавальної діяльності студентів ігровими методами при вивчення економічних дисциплін, Каленський А. А. (2012)
Каленський А. А. - Застосування проектних технологій при підготовці майбутніх техніків-землевпорядників, Прокопенко І. П. (2012)
Саєнко Т. - Інноваційні методи навчання та управління екологічною освітою вищої школи (2012)
Сподін Л. А. - Проблема визначення структури особистості в наукових дослідженнях (2012)
Стаднійчук І. П. - Теоретичні основи застосування кейс-технологій у процесі формування фахових компетенцій майбутніх техніків-механіків (2012)
Рудик Я. М. - Методика підготовки тестів успішності з дисципліни "Технологія виробництва продукції вівчарства", Ткачук Т. В. (2012)
Разкевич І. О. - Технологія конструювання педагогічних тестів (2012)
Ковальчук Т. І. - Вимоги до застосування інтерактивних засобів навчання під час підготовки фахівців-економістів в умовах аграрного вищого навчального закладу, Жолак Я. В. (2012)
Хвіст В. О. - Використання інноваційних педагогічних технологій в самостійній роботі студентів при вивченні курсу історичних дисциплін (2012)
Дубченко Д. І. - Фактори, що впливають на ефективність практичної підготовки молодших спеціалістів аграрників, Яковлева В. А. (2012)
Дворак К. П. - Методика проведення навчальних занять з дисципліни "Cільськогосподарська фітопатологія" для студентів спеціальності "Захист рослин", Кручек В. А. (2012)
Балалаєва О. Ю. - Становлення методики викладання латинської мови у вищій професійній школі (2012)
Гедзик А. М. - Дидактичні умови визначення рівнів розвитку просторового мислення майбутніх інженерів-механіків аграрної галузі (2012)
Кручек В. А. - Особливості методики викладання дисципліни "Основи соціальної роботи", Усова Г. В. (2012)
Данькевич Л. Р. - Застосування кейс-технологій у викладанні англійської мови професійного спрямування, Ямнич Н. Ю. (2012)
Сицька А. В. - Підготовка майбутніх екологів у вищих навчальних закладах до експертної діяльності (2012)
Іжко Є. - Сутність поняття "автономне навчання" як виду самостійної навчальної діяльності студентів (2012)
Тверезовська Н. Т. - Роль і місце соціальних мереж у формуванні освітньо-інформаційного середовища аграрних університетів, Мигович С. М. (2012)
Дьомін О. А. - Дидактичні умови проведення поточного тестового контролю знань студентів у вищому аграрному навчальному закладі, Колосок І. О. (2012)
Козяр М. - Розвиток просторового мислення студентів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій в процесі вивчення графічних дисциплін, Фещук Ю. (2012)
Гаріна С. М. - Інформаційні технології в управлінні навчальним закладом: питання термінології, Тарасенко Р. О. (2012)
Сидоренко В. К. - Технічні здібності як визначальний чинник професійної діяльності в умовах сучасного виробництва, Паламар А. С. (2012)
Тверезовська Н. Т. - Використання віртуального середовища в начальному процесі, Місяченко І. Л. (2012)
Броварський В. Д. - Особливості методики навчання дисциплін сільськогосподарського напряму із застосуванням технологій мультимедіа, Тарасюк А. П. (2012)
Тверезовська Н. Т. - Методика навчання студентів у комп‘ютерному середовищі, Пилипака С. Ф., Тарасюк А. П., Несвідомін В. М. (2012)
Тверезовська Н. Т. - Взаємовплив професійно-важливих якостей керівника навчального закладу та стилю його керівництва (2012)
Макодзей Л. І. - Особливості управління вищими навчальними закладами, Божко Г. О. (2012)
Пилипенко О. П. - Використання сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій у навчальному процесі ветеринарних ВНЗ Німеччини (2012)
Макодзей Л. І. - Особливості формування управлінської команди, Брагіна О. В. (2012)
Хвіст В. О. - Електронний підручник – навчальний засіб нового покоління (2012)
Амеліна С. М. - Сутність проектно-творчих умінь майбутніх інженерів садово-паркового господарства, Халілова С. Е. (2012)
Боголюбов В. М. - Формування етичних принципів у контексті переходу суспільства до сталого розвитку (2012)
Макух О. І. - Соціально-психологічні фактори ціннісних орієнтацій осіб юнацького віку (2012)
Маценко Л. М. - Формування здоров’я та здорового способу життя студентів НУБІП України (2012)
Опальчук Б. В. - Передумови створення та особливості пробаційної служби за кордоном, Кубіцький С. О. (2012)
Вознюк Н. М. - Соціалізація особистості: деякі сучасні проблеми етико-педагогічного аспекту (2012)
Батечко Н. Г. - Акмесинергетичний підхід у формуванні мотиваційної сфери майбутніх викладачів вищої школи в умовах магістратури (2012)
Голік О. В. - Аналіз вимог до морально-етичного портрету сучасного лікаря (2012)
Карпова І. Г. - Механізми виявлення творчої обдарованості студента у процесі літературно-мистецької діяльності (2012)
Амеліна С. Б. - Конструювання образу людської тілесності у смисловому полі масової культури (2014)
Афанасьєв О. І. - Гуманітарні науки і гуманітаристика (2014)
Більовський О. А. - Механізми соціальної детермінації безпеки суспільства і держави: досвід історико-філософської рефлексії (2014)
Більченко Є. В. - Міфологема "Схід – Захід" та український контекст: православна соборність vs католицький персоналізм (2014)
Бродецька Ю. Ю. - Превращение человека желающего: анализ механизмов деформации человеческого потенциала (2014)
Доній Н. Є. - Феномен тілесного стайлінгу в сучасному соціальному просторі (2014)
Карпова С. Г. - Феномен кризиса в философии О.Шпенглера (2014)
Ковалець М. С. - Кореляція об’єктів і гіпер-об’єктів в новій метафізиці (2014)
Кузьменко О. М. - Американські концептуальні моделі університету ХХ ст.: соціально філософський аналіз (2014)
Макешина Ю. В. - Либеральный феминизм и психоанализ: общество VS. сімья (2014)
Микольченко В. С. - Особливості української ментальності як підґрунтя вибору між vita minima та vita heroicа (2014)
Мудрак В. І. - Філософсько-освітні підходи до становлення фахової компетентності особистості в системі вищої освіти як реалізація співвідношення "особистість-інформація-знання" (2014)
Самченко В. Н. - Философия Нового Времени: новое содержание в новой форме (2014)
Соколовський О. Л. - Історико-духовні витоки й особливості віровчення христадельфіан (2014)
Айтов С. Ш. - Философия истории и развитие когнитивных подходов исторической антропологии (2014)
Захарчук О. Ф. - Капитализм в современном обществе, Ярош О. М. (2014)
Андреева О. Н. - Рефлективное воплощение модусов бытия в культуре с позиций "семантичечкого": теоретические и практические аспекты (2014)
Цимбал О. Є. - Особливості християнської етики в контексті традиційної моральнісної східнослов’янської народної культури (2014)
Шепетяк О. М. - Тринітарне богослов’я Карла Барта і Карла Ранера (2014)
Сінькевич О. Б. - Наративна персональна ідентичність в добу масової культури (2014)
Волинець О. О. - Католицька церква про війну, мир і загальне благо (2014)
Ба Алави М. М. - После Йеменской революции: разделение страны или федеративное государство? (2014)
Закіров М. Б. - Политична аксіологія М. О. Бердяєва (2014)
Козачук О. О. - Зміни в політиці США щодо корінних народів у 60-их – 70-их рр. ХХ ст. (2014)
Лаврук Т. П. - Геополітична "тінь батька Гамлета" як детермінанта становлення "українського питання" (2014)
Ланюк Є. Ю. - Форми діалогічності політики і мистецтва в гомерівському епосі (2014)
Манойло Д. О. - Інституціоналізація політичної опозиції: залучення досвіду країн перехідних демократій (2014)
Реутов Е. В. - Легитимность власти в России и Украине: сравнительный анализ (2014)
Слободян Т. З. - Двосторонні відносини Іспанії та Польщі (2014)
Стряпко І. О. - Теорія нації Володимира Старосольського (2014)
Антонюк О. А. - Суддівська політика: "диктатура лівих суддів" в Італії (2014)
Борисова В. О. - Зростання соціального капіталу як головна передумова розвитку громадянського суспільства (2014)
Вонсович С. Г. - Особливості транзиту в умовах кризовості політичної системи:теоретичний аспект (2014)
Воробйова Т. Л. - Багатовимірність категорії політичного протесту (2014)
Полянська В. Ю. - Метафоричні елементи естетизації політичного простору: стилістична реконструкція політичної дійсності мовними засобами (2014)
Крівчун Є. О. - Геополітичний контекст розвитку ядерної програми Ісламської республіки Іран (2014)
Панарін А. С. - Соціальні та економічні індикатори політичної стабільності (2014)
Воронова Т. В. - Вплив політичного іміджу на виборчий процес (2014)
Набіуллін Л. Г. - Современные особенности и тенденции формирования социально-профессиональных ценностей учащейся молодежи (2014)
Аболихина Е. В. - Коррозионная стойкость конструкций из сплава Д16Т, Чернега С. М. (2013)
Божидарнік В. В. - Про деякі теоретичні та експериментальні результати досліджень напружено – деформованого стану і граничної рівноваги композиційних тіл з дефектами типу тріщин, Садівський В. М. (2013)
Божко Т. Є. - Шляхи зниження температури в зоні різання при фінішній обробці детей із порошкових матеріалів (2013)
Валецький Б. П. - Упаковка великогабаритних вантажів (2013)
Гальчук Т. Н. - Структура та властивості порошку сталі ШХ15 відновленого у водні (2013)
Дівеєв Б. М. - Розрахунок та оптимізація шумопоглинаючих шаруватих пластин з додатковими масами, Коник І. В., Пелех Р. Я., Пелех Я. М. (2013)
Дідук І. І. - Теплоізоляційні матеріали на основі волокон із гірських порід основного складу (Типу базальтів), Краснікова К. С., Ященко О. М., Чувашов Ю. М., Божко В. І., Трофімова Т. П. (2013)
Дмитріюк М. В. - Триботехнічні характеристики та перспективи застосування мідистих високоміцних чавунів (2013)
Іскович-Лотоцький Р. Д. - Гібридне моделювання вузлів установки для розпилення порошків металів, Веселовська Н. Р., Іванчук Я. В., Івашко Є. І., Веселовський Я. П. (2013)
Карпенко В. Р. - Вплив зміни тиску в шинах і завантаження легкового автомобіля малого класу на його повороткість, Кузнєцов Р. М., Павлюк В. І., Костюк П. П. (2013)
Карпук Д. П. - Система збереження інформації з елементами управління стійкою для ендоскопічних операцій, Лотиш В. В. (2013)
Клименко О. Д. - Визначення характеристик стирання текстильних матеріалів, Селезньов Е. Л., Селезньов Д. Е. (2013)
Козак Н. О. - Моделювання сідельного тягача з реалізацією задньої керованої осі напівпричепа, Гуменюк Л. О. (2013)
Кузнецов В. Д. - Влив модифікування наночастинками оксидів на структуроутворення зварних швів низьколегованих сталей, Смирнов І. В., Степанов Д. В., Шаповалов К. П. (2013)
Кузнєцов Ю. М. - Динамічний аналіз супортної системи токарного верстата на основі механізмів паралельної структури типу "Гексаглайд", Подольський М. І., Дмитрієв Д. О., Русанов С. А. (2013)
Марціяш О. М. - Визначення характеристик рульового керування з гідравлічним підсилювачем (2013)
Марчук О. В. - Система CoS – Er2S3 – SiS2 за температури 770 К та кристалічна структура сполуки Er3Co0,5SiS7, Шемет В. Я., Смітюх О. В., Гулай Л. Д. (2013)
Онищук О. О. - Дослідження структури та трибологічних характеристик системи TіFе-хC, отриманих самопоширюючим високотемпературним синтезом (СВС), Рудь В. Д. (2013)
Петросян Г. Л. - Исследование распределения пористости в образце прямоугольного сечения в случае больших пластических деформаций, Карапетян А. К., Арустамян А. М. (2013)
Пилипенко О. І. - Побудова моделей і порівняльний аналіз кінематики ланцюгових передач в металевому та полімерному виконанні, Полуян А. В. (2013)
Подрезов Ю. Н. - Роль структурных перестроек в формировании механических свойств деформированных материалов, Даниленко Н. И., Вербило Д. Г., Фирстов С. А. (2013)
Попович В. С. - Квазістатичні термонапруження в тонкому термочутливому диску, Янішевський В. В. (2013)
Поступайло О. В. - Якісні характеристики зварювання рамно-оболонкових конструкцій, Бакалець Д. В, Савуляк В. І. (2013)
Похмурський В. І. - Структура, механічні та електрохімічні характеристики корозійностійких електродугових покриттів із порошкових дротів, Студент М. М., Ступницький Т. Р., Червінська Н. Р. (2013)
Придальний Б. І. - Методика розрахунку окремих характеристик електромеханічних приводів механізму затиску токарних автоматів (2013)
Пурдик В. П. - Методика визначення динамічних характеристик гнучких рукавів високого тиску, Поздняков М. Ю. (2013)
Пустюльга С. І. - Формування дискретних моделей зрівноважених замкнутих кривих за заданими вихідними вимогами математичним апаратом числових послідовностей, Самостян В. Р., Хомич А. А. (2013)
Пустюльга С. І. - Формування фрактальних кривих, що є моделями профілограм, статико-геометричним методом, Самчук В. П., Прушко І. В. (2013)
Рябічева Л. О. - Отримання алюмінієвого прутка із стружкових відходів, Белошицький М. В., Добриднєва А. І. (2013)
Сизоненко О. Н. - Новое в изготовлении микропорошков синтетического алмаза с повышенной абразивной способностью, Олейник Н. А., Ильницкая Г. Д., Петасюк Г. А., Базалий Г. А., Шамраева В. С., Торпаков А. С., Зайченко А. Д., Липян Е. В. (2013)
Силованюк В. П. - Вплив повзучості ін’єкційних матеріалів на ефективність заліковування тріщин в бетоні, Ревенко А. В., Онищак Н. В. (2013)
Стельмах А. В. - Программно-аппаратный комплекс управления и контроля процесса трибологических испытаний (2013)
Стельмах А. У. - Влияние агрегатного и фазового состояния смазки на эффективность трибосистем, Аль-Тамими Р. К. (2013)
Стухляк П. Д. - Дослідження впливу полідисперсного двокомпонентного наповнювача на діелектричні властивості композитних матеріалів на епоксидній основі, Редько О. І., Редько Р. Г. (2013)
Скальський В. Р. - Статична тріщиностійкість корпусних реакторних сталей, Добровольська Л. Н., Клим Б. П., Великий П. П. (2013)
Татаркина И. С. - О возможности повышения пластичности сталей поверхностной ионной бомбардировкой (2013)
Троцан А. И. - Применение компьютерного моделирования для расчёта рациональных параметров модифицирования сталей дисперсными порошками, Каверинский В. В., Бродецкий И. Л., Иценко А. И. (2013)
Українець М. С. - Вплив температури випробувань на триботехнічні характеристики композиційних покриттів системи NiAl-CrB2, Уманський О. П., Полярус О. М. , Кущев О. В., Стельмах О. У. (2013)
Уманский А. П. - Исследование закономерностей влияния мелкодисперсных добавок тib2 на формирование структурно-фазового состава композиционных порошков и покрытий системы (Ni-Cr-Si-B) – ТiB2, Терентьев А. Е., Стороженко М. С., Марценюк И. С. (2013)
Федоров В. В. - Вплив домішок втілення на магнітні перетворення в нікелі, сплавах системи Fe - Ni та інтерметалічних сполуках SmCo5 і Dy2Fe17, Наговська І. В. (2013)
Хоменко О. І. - Особливості застосування акустичних методів визначення об'єму порошкових деталей довільної форми, Баглюк Г. А. (2013)
Хоменко О. В. - Дослідження особливостей структуроутворення порошкових композицій Сr-Сu-Fe, отриманих за технологією рідкофазного спікання, Мінакова Р. В. (2013)
Цейко А. В. - Аналіз існуючих CAD/CAM/CAE – систем, їх потенційні можливості при постановці експерименту (2013)
Чепугов О. П. - Особливості підготовки зонда з напівпровідникового монокристалу алмазу, легованого бором, Івахненко С. О., Цисар М. О., Лєщук О. О. (2013)
Шабайкович В. А. - Підвищення якості та конкурентоспроможності української промислової продукції (2013)
Шимчук С. П. - Прилад тертя для дослідження конструкційних і мастильних матеріалів при односторонньому і реверсивному терті (2013)
Широков В. В. - Формування та вплив інтерметалідних і нікелевих дифузійних покриттів на механічні властивості хромонікелевих сталей і сплавів, Білюк А. І. (2013)
Шостак А. В. - Застосування векторного аналізу в РЕМ-фотограмметрії, Божидарнік В. В., Мельник О. В., Синій С. В., Дрозд Ю. І. (2013)
Яворська Н. М. - Корозійні дослідження композиційних електрохімічних покриттів на основі нікелю з добавкою нанодисперсної суміші порошків TiN і Si3N4, Підгайчук С. Я., Дробот О. С., Покришко Г. А. (2013)
Козаренко О. - Сценічний фольклоризм "Черемошу”: між автентикою та артифіційним мистецтвом (2014)
Losiak R. - Audiosfera miast: projekt badan porownawczych wroclawia i lwowa (2014)
Topp I. - Muzyka i medytacja. O technikach ekstazy (2014)
Шумакова С. - Циркове мистецтво: аспект духовно-естетичної сфери особистості (2014)
Чупріна Н. - Аналіз ролі модельєрів та дизайнерів у функціонуванні індустрії моди (2014)
Струтинська Ю. - Європейські дизайнерські школи та їх роль у формуванні кухонного середовища у міському житлі ХХ століття (2014)
Плахотнюк О. - Хореографічне мистецтво України у роздумах Олега Семеновича Голдрича (2014)
Шіт Т. - Вікентій Матвійович Рудчик – легендарна постать у контексті розвитку бальної хореографії Галичини (2014)
Безпаленко Ю. - Педагогічний досвід Володимира Андрійовича Вичегжаніна у системі формування основ класичного танцю, Горбачук Г. (2014)
Булик З. - Інструментальна традиція "Черемошу” (2014)
Кіптілова Н. - Гопак – один з феноменів українського танцю (2014)
Аксьонова І. - Роль хореографа-аматора у створенні народного танцю (2014)
Самохвалова А. - Використання елементів етнічної хореографії при викладанні дисципліни "Мистецтво балетмейстера” (2014)
Мельник В. - Особливості народної хореографії донських козаків Луганської області (2014)
Забігач І. - Історичні та локальні чинники формування хореографічного мистецтва Слобожанщини (2014)
Бернадська Д. - Характеристика танцювальної культури народів Сибіру (2014)
Шариков Д. - Стилістичні різновиди народного танцю в світі (2014)
Шкутяк Т. - Проблематика зниження інтересу до народного танцю в умовах популяризації сучасного хореографічного мистецтва (2014)
Благова Т. - Розвиток українського народно-сценічного танцю у діяльності професійних вокально-хореографічних колективів XX століття (2014)
Кирильчук Н. - Народно-сценічний екзерсис як засіб формування професійних навичок майбутніх фахівців-хореографів (2014)
Лань О. - Художнє кредо балетмейстера як наслідок світогляду в контексті створення художнього образу (2014)
Ірдинєнко К. - Еволюція розвитку сучасної хореографічної естетики (2014)
Медвідь Т. - Хореографічне мистецтво як фактор творчої діяльності дитини (2014)
Сосіна В. - Шляхи вдосконалення виразності рухів як складової виконавчої майстерності спортсменів у видах спорту зі складною координацією (2014)
Kofin E. - Problemy z zagadnieniem genezy muzyki (2014)
Граб У. - Партесна доба у наукових пошуках Мирослава Антоновича: погляд крізь епістолярій (2014)
Дубровний Т. - Традиція домашнього музикування в Галичині першої половини ХХ століття (2014)
Кушніренко О. - Андрій Кушніренко – дослідник музичної спадщини Сидора Воробкевича (2014)
Воєводіна О. - Етапи розвитку угорської фортепіанної школи (2014)
Луканюк Б. - Ритмічне варіювання: стилістика (2014)
Пасічник В. - Основні тенденції розвитку зарубіжної етномузикології II половини XX століття (2014)
Яцків Н. - Народна пісня як жанровий пан-знак української національної музичної культури (2014)
Коломиєць О. - Засновники стильової школи Ґхарани Кірана у контексті системи носіїв професійної музичної культури усної традиції Гіндустані (2014)
Кузик О. - Хореографічні колективи як осередок творчого натхнення та формування фахової зрілості молоді: традиції минулого і поступ сучасного іяльність студентських творчих колективів у розвитку (2014)
Ящук І. - Діяльність студентських творчих колективів у розвитку патріотизму сучасної молоді (2014)
Мартиненко О. - Проблеми та перспективи виховання національної свідомості дітей у загальноосвітніх школах півдня України засобами української хореографії (2014)
Пригода Л. - Особливості викладання народно-сценічного танцю у хореографічних колективах художньої самодіяльності (2014)
Волошина Л. - Особливості підготовки фахівців-хореографів (2014)
Васірук С. - Науково-пошуковий підхід до формування професійних навичок майбутнього педагога-хореографа на матеріалі класичного танцю (2014)
Тафінцева С. - Критерії естетичної вихованості студентів педагогічного ВНЗ (2014)
Ризванюк О. - Наступність у навчанні (2014)
Савчин Л. - Хореографічне мистецтво у культурно-освітньому просторі України (2014)
Сівак Н. - Соціалізація молоді через різні форми діалогізації навчально-виховного процесу (2014)
Яківчук Г. - Колективне музикування у вихованні майбутнього вчителя музики (2014)
Титул, зміст (2011)
Загорій Г. В. - Ексклюзивний аналіз реімбурсаційних витрат щодо захворюваності та використання додаткових благодійних надходжень для окремих кластерних угруповань на соціально-орієнтовані заходи, Трохимчук В. В., Григорук Ю. М., Балинська М. В. (2011)
Федяк І. О. - Дослідження динаміки фармацевтичного ринку в Україні інтерферонів-альфа, які рекомендовано для етіотропної терапії хворих на вірусні гепатити, Семенів Д. В. (2011)
Волох Д. С. - Використання нестероїдних протизапальних препаратів, що містять німесулід у різних лікарських формах, їхні ефективність та економічність при лікуванні ревматоїдного артриту, Довжук В. В., Гребельник А. І. (2011)
Шкляєв С. А. - Аналіз ризиків у визначенні репрезентативного лікарського засобу при формуванні огляду якості продукції на фармацевтичному підприємстві (2011)
Шаповалов В. В. - Судова фармація: вивчення схильності до адитивних розладів здоров’я у наркопацієнтів з девіантною поведінкою, Лінський І. В. (2011)
Шаповалов В. В. - Доказова і судова фармація: чинники, ризики і наслідки немедичного вживання психоактивних речовин, Шаповалова В. О., Васіна Ю. В., Зброжек С. І., Омельченко В. О. (2011)
Оліфірова Т. Ф. - Технологічні основи створення крему для лікування ранового процесу, Давтян Л. Л. (2011)
Поліщук Ю. П. - Вивчення сперміцидної активності гелю для гінекології, Давтян Л. Л., Лакатош В. М. (2011)
Домар Н. А. - Вплив фрігопротекторів на стан видільної функції нирок мишей після гострого загального охолодження, Бондарєв Є. В., Штриголь С. Ю., Пімінов О. Ф. (2011)
Боднарчук О. В. - Протистафілококова активність четвертинних солей циклопента, Куцик Р. В., Мельник М. В., Стецьків А. О., Дмитрів А. М., Калин Т. І. (2011)
Білай І. М. - Дослідження гепатопротекторної активності похідних 1,2,4-тріазолу, Михайлюк Є. О. (2011)
Мельник М. В. - Дослідження впливу співвідношення компонентів лікарських плівок на їхню здатність до набрякання, Попадюк О. Я., Геник С. М., Мельник Д. О. (2011)
Цуркан О. О. - Вивчення біологічно активних речовин надземної частини шовковиці білої (Morus alba L.) та шовковиці чорної (Morus nigra L.), Ковальчук Т. В., Гергель О. В. (2011)
Зінченко І. Г. - Вивчення жирокислотного складу трави, листя та коренів тифону, Кисличенко В. С. (2011)
Джан Т. В. - Дослідження впливу на кров плодів хеномелесу (Chaenomeles lindl.) різних видів, Коновалова О. Ю., Клименко С. В., Бухтіарова Т. А., Ядловський О. Є. (2011)
Рибак Л. М. - Порівняльне дослідження кількісного вмісту елагової та галової кислот у сировині деяких видів роду герань (Geranium L.) методом високоефективної рідинної хроматографії (2011)
Ковальський О. В. - Дослідження нагромадження дубильних речовин у листі кизилу, Коновалова О. Ю., Клименко С. В. (2011)
Гергель Є. М. - Дослідження вмісту вуглеводів у плодах маслинки багатоквіткової (Elaeagnus multiflora L.) та маслинки вузьколистої (Elaeagnus angustifolia L.), Коновалова О. Ю., Джан Т. В., Васюк Є. А. (2011)
Марчишин С. М. - Дослідження ліпофільної фракції трави розхідника звичайного (Glechoma Hederacea L.), Гарник М. С. (2011)
Уточнення (2011)
Титул, зміст (2014)
Пепа Ю. В. - Моделирование процессов передачи сигналов авиационных радиоэлектронных систем на основе рядов Вольтерра, Захаров Д. М., Малецкий И. К. (2014)
Матвеева И. В. - Радиоемкость различных типов экосистем и принципы их экологического нормирования (2014)
Двоєглазова М. В. - Застосування методу DEA для визначення ефективності функціонування інтегрованої інформаційної системи (2014)
Хлопицький О. О. - Стан, проблеми та перспективи переробки золошлакових відходів теплоелектростанцій України (2014)
Шапорев В. П. - Термическое разложение и окисление хлорида титана в расплавах хлоридов натрия и калия, структура образующегося диоксида титана, Шестопалов А. В., Питак И. В. (2014)
Кроніковський Д. О. - Методи усунення інтегрального насичення в системах автоматичного регулювання з ПІД-регуляторами (2014)
Скрипко Г. А. - Оценка качества полиэфирных волокон (нитей) методом поляризационной микроскопии (2014)
Федоренко О. Ю. - Знепрозорені нефриттовані поливи для фаянсу та низькотемпературного фарфору, Рищенко М. І., Дайнеко К. Б., Пермяков Ю. В. (2014)
Тришина И. В. - Исследование задачи автоматизации подготовки к печати старинных изданий, Бизюк А. В. (2014)
Ружинская Л. И. - Моделирование процессов переноса в анаэробном биореакторе с иммобилизированной микрофлорой, Фоменкова А. А. (2014)
Нефедов Н. А. - Прогнозирование распределения пассажирских корреспонденций по участкам маршрутной сети, Альберт Авуа Дж. (2014)
Ружинская Л. И. - Математическое моделирование процессов анаэробного сбраживания органического субстрата. Обзор, Фоменкова А. А. (2014)
Климчук А. А. - Исследование популярности темы управления проектами в банках среди интернет-аудитории (на основе анализа интернет-запросов), Лагода И. А. (2014)
Рибалка Ю. В. - Удосконалення технології формування поїздів на станціях залізничних вузлів, Сіконенко Г. М. (2014)
Haider Ali Muse - Using spectroscopy of the near-infrared techniques to detection the gas (2014)
Kazak V. - Aerodynamic state diagnosing method of aircraft with thermal field usage, Shevchuk D., Babenko A., Levchenko M. (2014)
Доровской В. А. - Применение информационных технологий при синтезе методов очистки данных, Черный С. Г., Доровская И. А., Сметюх Н. П. (2014)
Карачун В. В. - Резонанс співпадіння і похибки поплавкового гіроскопа, Шибецький В. Ю. (2014)
Kruglyak Yu. - Configuration interaction in the second quantization representation: basics with applications up to full CI (2014)
Мамедов Х. Ф. - Радиолитическое превращение природных токсинов в загрязненных растительных продуктах и водных растворах (2014)
Хрипак Степан Михайлович (до 85-річчя від дня народження) (2014)
Сідей В. І. - Кристалохімічний аналіз субсульфіду індію In5S4: модель зв'язкової валентності, Штейфан А. Я. (2014)
Зубака О. В. - Фазові рівноваги у системі Rb2TeBr6 - Cs2TeІ6, Переш Є. Ю., Барчій І. Є., Сідей В. І., Кохан О. П., Кун Г. В., Соломон А. М., Сабов І. В. (2014)
Погодін А. І. - Фазові рівноваги у вторинній тернарній системі Cu6PS5I–Cu7PS6–Cu3PS4, Кохан О. П., Барчій І. Є., Соломон А. М., Малаховська Т. О. (2014)
Козьма А. А. - Про взаємозв’язок термоелектричних властивостей бінарних халькогенідів підгрупи арсену з елементарними вихідними компонентами, Переш Є. Ю., Барчій І. Є., Сабов М. Ю., Габорець Н. Й., Кун Г. В. (2014)
Масалович О. О. - Фазові рівноваги в системі Tl2Se–Tl9BiSe6–Tl4PbSe3, Сабов М. Ю., Барчій І. Є., Малаховська Т. О., Соломон А. М. (2014)
Марійчук Р. - Дослідження процесу утворення срібних наночастинок за допомогою рослинних екстрактів, Біркнерова В. (2014)
Роман Л. Ю. - Синтез, структура, властивості та біологічна активність координаційних сполук Zn(II) та Cd(II) з гідразидом бензенової кислоти, Чундак С. Ю. (2014)
Савчук Т. І. - Сенсор для визначення харчової добавки Е-315 (2014)
Фізер О. І. - Поведінка ПВХ-модифікованих мембранних сенсорів у розчинах поверхнево-активних речовин, Студеняк Я. І. (2014)
Рябухіна Т. С. - Спектрофотометричне визначення феруму в харчових продуктах, Свалявчук О. Ю., Сухарева О. Ю., Базель Я. Р. (2014)
Рейвейс В. А. - Синтез та властивості похідних 2-меркапто-5-(4-бромофеніл)-1,3,4-оксадіазолу, Кривов’яз А. О., Фаринюк Ю. І., Лендєл В. Г. (2014)
Свалявин Н. І. - Синтез алкенілокси(аміно)піразоло(3,4-D)піримідин-4-онів, Свалявин О. В., Балог І. М, Онисько М. Ю., Лендєл В. Г. (2014)
Голуб Є. О. - Одержання складної оксидної системи хАl2О3.уР2О5 та дослідження її фізико-хімічних властивостей, Голуб Н. П., Гомонай В. І., Секереш К. Ю., Баренблат І. О. (2014)
Дзямко В. М. - Парціальне каталітичне окиснення С3-С4 вуглеводнів на фосфаті хрому, Гомонай В. І. (2014)
Мільович С. С. - Можливості сорбції мурашиної кислоти на клиноптилоліті, Гомонай В. І., Іляшович М. Є. (2014)
Чігаш В. Р. - Санітарно-гігієнічний стан водойми "Кар’єр" (м. Ужгород), Делеган-Кокайко С. В., Сухарев С. М. (2014)
Токар Б. І. - Вплив місць захоронень на хімічні та мікробіологічні показники ґрунту, Глух О. С. (2014)
Трапезнікова Л. В. - Екологічний стан ґрунтових вод басейну р. Вела, Чундак С. Ю., Монич І. І., Ламбрух Л. М., Маркович В. П., Голик К. В. (2014)
Білогорка Р. Ю. - Оцінка шляхів екологізації та розвитку туристично-рекреаційних об'єктів на території НПП "Синевир" та озера Синевир, Чонка І. І. (2014)
Галла-Бобик С. В. - Вплив комунально-побутових підприємств на забруднення р. Тиса органічними речовинами, Осійський Е. Й. (2014)
Правила для авторів (2014)
У доцента кафедри екології та охорони навколишнього середовища ДВНЗ "Ужгородський національний університет" Галла-Бобик С. В. – ювілей (2014)
Сідей В. І. - Щодо природи поліморфізму тернарного селеніду LiAsSe2, Семрад О. О., Штейфан А. Я. (2014)
Cабов В. І. - Фізико-хімічна взаємодія в системі TlBiP2Se6–TlSbP2Se6, Барчій І. Є., Поторій М. В., Соломон А. М., Сабов М. Ю. (2014)
Козьма А. А. - Взаємодія нонаталій (І) бісмут (ІІІ) гексаселеніду Tl9BiSe6 з моноталій (І) бісмут (ІІІ) диселенідом TlBiSe2, Барчій І. Є., Переш Є. Ю., Староста А. В. (2014)
Тацькар А. Р. - Утворення тернарної сполуки TlSb3Se5 на квазібінарному перерізі Tl2Se–Sb2Se3, Барчій І. Є., Козьма А. А., Переш Є. Ю., Соломон А. М., Рекіта В. В. (2014)
Стецьків А. О. - Кристалічна структура R4NaSn4 (R = La, Ce, Pr, Nd, Sm, Gd, Tb, Dy), Павлюк В. В. (2014)
Мельник Д. О. - Природа електронних переходів в катіон-радикалах полієнів (2014)
Марійчук Р. - Екстракція антоціанінів із рослинної сировини, Феєр Й., Еліашова А., Грульова Д., Шаламон І. (2014)
Жукова Ю. П. - Протолітичні та спектрофотометричні характеристики 4-гідроксістирилових барвників, Студеняк Я. І. (2014)
Кормош Ж. О. - Спектрофотометричне визначення лорноксикаму у лікарських формах, Матвійчук О. Ю., Базель Я. Р. (2014)
Фізер М. М. - Дослідження селективності бромування алкенільних тіоетерів 3-меркапто-1,2,4-триазолу, Соломон Н. І., Сливка М. В., Хрипак Н. П., Лендєл В. Г. (2014)
Філак І. О. - Синтез та гетероциклізація 2-(3-метилбут-2-ен-1-ілтіо)-хінолінкарбальдегіду, Онисько М. Ю., Лендєл В. Г. (2014)
Цмур Ю. Ю. - Енаміноеcтери в магнійорганічному синтезі (2014)
Голуб Є. О. - Вплив поверхневих властивостей складної оксидної системи типу хАl2О3.уР2О5 на каталітичну активність в реакції парціального окиснення легких вуглеводнів, Голуб Н. П., Гомонай В. І., Секереш К. Ю., Баренблат І. О. (2014)
Голуб Є. О. - Вплив концентрації етану та кисню на кінетику парціального окиснення етану на деяких складних оксидних каталізаторах, Голуб Н. П., Баренблат І. О., Гомонай В. І., Секереш К. Ю. (2014)
Симканич О. І. - Радіоекологічне та геохімічне дослідження донних відкладів малих річок територій національних природних парків "Ужанський" та "Синевир", Сухарев С. М., Маслюк В. Т. (2014)
Роман Л. Ю. - Антропогенний вплив смт. Довге Іршавського району на якість води річки Боржава, Білинець Т. Б. (2014)
Купчик Е. Ю. - Химический мониторинг снежного покрова г. Чернигова (2014)
Климчук Д. О. - Фізико-хімічні властивості води джерела Чоргів (с. Велика Копаня Закарпатської області), Курик М. В., Матвеєва Н. А., Сапсай В. І., Маханець І. А. (2014)
Поп О. М. - Прямий та обернений Бутстреп-методи в задачах обробки даних ядерної гамма-спектрометрії зразків кераміки, Стець М. В., Маслюк В. Т. (2014)
Правила для авторів (2014)
Горлов В. Г. - Реалізація права на об’єднання громадян (2013)
Кармазін В. Я. - Цивільно-правові способи захисту авторського права і суміжних прав (2013)
Захарова О. В. - Умови та порядок перегляду справи Верховним Судом України на підставі рішення Европейського суду з прав людини (2013)
Дякович М. М. - Окремі питання нотаріального провадження у справах про прийняття спадщини, Федорич І. Я. (2013)
Стоян В. О. - Теоретичні та прикладні проблеми визначення підвідомчості цивільних справ, що розглядаються за участю нотаріусів (2013)
Волощук О. Т. - Причини бікамералізму (2013)
Оржаховська А. А. - Особливості конституційно-правового статусу учня навчального закладу соціальної реабілітації (2013)
Крисань Т. Є. - Співвідношення понять "юридичні гарантії" та "гарантія як спосіб забезпечення виконання зобов’язань" (2013)
Мироненко В. П. - Патронат як форма влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2013)
Скурський П. П. - Правове регулювання у сфері оборонно-промислового комплексу України та США: порівняльно-правовий аналіз, Єрменчук О. П. (2013)
Труш І. В. - Особливості здійснення господарської діяльності комунальними корпоративними підприємствами (2013)
Єрьоменко В. В. - Поняття та види колізій в правовому регулюванні трудових та пов’язаних з ними відносин (2013)
Петлюк Ю. С. - Законодавче забезпечення правового режиму земель оздоровчого призначення (2013)
Нинюк М. А. - Професійна культура як основа ефективної діяльності управлінських кадрів (2013)
Яцик Т. П. - Організаційно-правові основи взаємодії засобів масової інформації і податкових органів в зарубіжних країнах (2013)
Андрушко П. П. - Щодо відповідальності юридичних осіб за корупційні правопорушення у вигляді застосування до них заходів кримінально-правового характеру (2013)
Бабенко А. М. - Кримінологічна класифікація регіонів України та її значення для протидії злочинності (2013)
Безрукава А. Ф. - Особливості обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту (2013)
Котюк О. І. - Слідчий експеримент – процесуальні аспекти (2013)
Линник О. В. - Використання поліграфа в кримінальному судочинстві США (2013)
Сіренко О. В. - Спосіб вчинення злочину як елемент криміналістичної характеристики крадіжок, грабежів та розбійних нападів, вчинених неповнолітніми (2013)
Уваров В. Г. - Зняття інформації з електронних інформаційних систем: новели Кримінального процесуального кодексу України та євростандарти (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського