Гулейкова Л. В. - Особливості розвитку планктонофауни р. Тересви (басейн Тиси) в умовах гідробудівництва (2010)
Меленчук Г. В. - Фітопланктон Дністровського водосховища в період паводку 2008 року, Гуляєва О. О. (2010)
Цапліна К. М. - Функціональна роль макрофітів в екосистемі Київського водосховища, Лінчук М. І. (2010)
Холодько О. П. - Сучасні джерела формування донних відкладів Канівського водосховища (2010)
Морозова А. А. - Взвешенные формы железа и фосфора в воде Киевского водохранилища (2010)
Ганущак М. М. - Алгоритм історико-географічного аналізу басейнової системи р. Стир, Тарасюк Н. А. (2010)
Гребенюк Н. П. - Динаміка температури повітря та опадів у Києві в умовах сучасного клімату (2010)
Філоненко Ю. М. - Особливості розвитку деяких екзогенних рельєфоутворюючих процесів у нижній течії річки Снов, Світлична О. В. (2010)
Вийшли з друку (2010)
Порядок падання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (2010)
Гребінь В. В. - Методичні аспекти виділення підземної складової у живленні річок, Василенко Є. В. (2010)
Ободовський О. Г. - Розроблення комплексу протипаводкових заходів для задамбового простору урбанізованих територій на водозборах малих гірських водотоків, Онищук В. В., Корнеєв В. М., Тітов К. С. (2010)
Ющенко Ю. С. - Морфологія річки Сірет в межах України, Пасічник М. Д. (2010)
Сусідко М. М. - Багаторічні коливання водності в Україні, Лук’янець О. І. (2010)
Настюк М. Г. - Деякі особливості руслоформування річок басейнів Прута і Сірету за даними експедиційних досліджень та гідрологічних спостережень (2010)
Рахматулліна Е. Р. - Оцінка впливу зарегульованості стоку річок басейну Південного Бугу на характеристики льодового режиму, Гребінь В. В. (2010)
Чорноморець Ю. О. - Оцінка часового розподілу стоку води р. Десна за період весняного водопілля, Лук’янець О. І. (2010)
Приймаченко Н. В. - Оцінювання водності річок Правобережжя Дністра на наступні періоди (2010)
Данько К. Ю. - Типологія та ідентифікація водних об’єктів басейнів річок Сірету та Пруту в межах України, Коноваленко О. С. (2010)
Лобода Н. С. - Оцінка якості води річки Інгул за гідрохімічними показниками, Яров Я. С., Роша К. І. (2010)
Шерстюк Н. П. - Вплив гірничо-збагачувальної промисловості на міграційні властивості головних іонів у поверхневих водах (2010)
Осадча Н. М. - Сорбція гумусових кислот завислими речовинами поверхневих вод, Чернишова Л. О. (2010)
Кравчинський Р. Л. - Характеристика гідроекологічного стану басейну Інгульця, Хільчевський В. К. (2010)
Пилип’юк В. В. - Динаміка хімічного складу води за довжиною річки Псел та оцінка її якості, Лобода Н. С. (2010)
Гірій В. А. - Динаміка забруднення водних ресурсів басейну Дніпра на початку ХХІ століття, Колісник І. А., Косовець О. О., Кузнєцова Т. О. (2010)
Кіптенко Є. М. - Дослідження окремих елементів гідрометеорологічного режиму Українських Карпат, Козленко Т. В., Михайленко Н. М. (2010)
Уліганець С. І. - Особливості, проблеми і перспективи використання мінеральних вод України для бальнеологічних потреб, Кулініч М. Т. (2010)
Міхно О. Г. - Особливості шифрування геопросторових даних для передавання по відкритих каналах зв’язку, Камінський В. М (2010)
Про міжнародну конференцію ”Глобальні та регіональні зміни клімату” (2010)
Вийшли з друку (2010)
Порядок падання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (2010)
Пінцак В. - Сербський національно-визвольний рух 60-70 – х рр. XIX ст. у громадсько-політичній думці Російської імперії (2013)
Магась В. - Діяльність організацій Всеросійського академічного союзу в Харкові (1905-1908 рр.) (2013)
Дроздов В. - Слов’янська проблематика на сторінках російських журналів "Время" та "Эпоха" (2013)
Магась-Демидас Ю. - Участь земських установ у кооперативному русі Київської губернії на початку ХХ ст. (2013)
Піддубний І. - Органи влади та державне управління на Буковині в період розпаду Австро-Угорщини та інтегрування краю до складу "Великої Румунії" (1918-1922 рр.) (2013)
Глібіщук М. - Особлива нарада при Головнокомандувачі Збройних Сил Півдня Росії (лютий-грудень 1919 р.) (2013)
Пінцак В. - Еволюція німецького питання у зовнішній політиці західних держав та СРСР у період Другої світової війни, Онутчак О. (2013)
Галушка-Адайкін А. - Реформування індонезійського суспільства в контексті зміцнення режиму "Нового Порядку" (кінець 60-х рр. – перша половина 70-х рр. ХХ ст.) (2013)
Клапчук В. - Виробництво будівельних матеріалів, скла та солі на Гуцульщині в другій половині ХІХ – першій третині ХХ ст. (2013)
Баханова С. - Радянсько-югославський конфлікт 1948-1956 рр. у шкільних підручниках з історії наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. (2013)
Горук А. - Стратегічні політичні моделі щодо регіону Близького Сходу адміністрації Дж. Буша-старшого) (2013)
Піддубний І. - Румунські праві на Буковині (Огляд книги Раду Флоріана Бружі "Extrema dreapta оn Bucovina") (2013)
Сыч А. - Рец. на кн: История мировых цивилизаций: учебное пособие / коллектив авторов; под науч. ред Г.В. Драча, Т.С. Паниотовой. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2013. – 464 с. (2013)
Інформація для авторів (2013)
Янковська Л. А. - Завдання і можливості енергетичного забезпечення України, Шургот Б. Й. (2010)
Сопільник Л. І. - Державна системи організації безпеки дорожнього руху (2010)
Юзевич В. М. - Нормативно-правові підходи до екологічної безпеки регіону, Чабан О. П. (2010)
Szulc T. - Studia doktoranckie w strategii procesu Bolońskiego (2010)
Банах Ю. В. - Елементи управління ризиками у діяльності суб’єктів підприємництва, Слобода Л. Я., Вовк С. М. (2010)
Купчак Б. Ф. - Міжбюджетні відносини в Україні: стан та перспективи (2010)
Карвацька З. З. - Проблема визнання у міжнародному праві (2010)
Дронь Є. В. - Роль трудового потенціалу регіону в процесі побудови конкурентоздатності підприємства (2010)
Дронь В. С. - Державні статистичні спостереження в Україні та Республіці Білорусь: спільні традиції та нові тенденції, Дронь Є. В. (2010)
Мруґала К. - Креативна діяльність автора при самовираженні (2010)
Andruszko L. - Wartość dodana jako instrument rynkowy polityki leśnej w ochronie środowiska naturalnego (2010)
Сопільник Р. Л. - Проблемні питання розслідування легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (2010)
Бунда О. М. Бойко Р. В. - Види рішень у внутрішньому аудиті (2010)
Вирста М. Я. - Методи оцінки фінансового стану банку та подолання фінансової кризи (2010)
Воронко О. С. - Концептуальна модель економічного аналізу в умовах ринку (2010)
Грицанюк В. В. - Соціальна структурованість як фактор політичного життя, Процик О. С. (2010)
Дмитрів Х. В. - Мовна політика в Україні: стан та напрями оптимізації (2010)
Єсімов С. С. - Філософія управління економікою засобами права (2010)
Зазвонова Л. О. - Розвиток перестрахування як засіб забезпечення стабілізації страхового ринку, Погожа Н. В. (2010)
Кобрин Л. М. - Аналіз чинників, що формують ефективність функціонування молокопереробних підприємств (2010)
Ковалів М. В. - Підстави застосування адміністративних стягнень (2010)
Крамар Р. І. - Адміністративно-правова характеристика правопорушень, вчинених у сфері паливно-енергетичних ресурсів (2010)
Кушнір Н. О. - Україна у сучасному вимірі транскордонного співробітництва. нові можливості для карпатського регіону (2010)
Микитів О. Ю. - ЗМІ як засіб впливу на культуру та свідомість людини (2010)
Михалюк Н. І. - Вища освіта і наука – пріоритетні сфери розвитку суспільства у XXI столітті, Михалюк Л. М., Балаш Л. Я. (2010)
Мойсей Л. О. - Житло як основа стабільності суспільства (2010)
Ніщик Т. О. - Простір міста та альтернативи його розвитку (2010)
Новіков В. В. - Ризик як підстава захисту майнових інтересів громадян – учасників ДТП, Борбуляк М. М. (2010)
Пилип Г. С. - Україна в системі міжнародних політичних відносин (2010)
Плукар В. В. - Принципи забезпечення адміністративно-правового захисту учасників виборів в Україні (2010)
Щур Б. В. - Сутність та особливості правових режимів, Поповчук С. К. (2010)
Романів О.В. - Вплив інвестицій на аграрний сектор економіки у Львівській області (2010)
Романюк М. А. - До питання про правові механізми забезпечення мовних прав громадян України (2010)
Сидорчук Н. В. - Міжнародна інтеграція в Європі. Місце України в ЄС, Семчук Ж. В. (2010)
Скорик Г. І. - Сучасна економічна криза в Україні: передумови, прояви і ризики, Барінов В. В. (2010)
Сметанко О. В. - Класифікація стандартів внутрішнього аудиту та їх значення в акціонерних товариствах в Україні (2010)
Смоляк О. Є. - Система місцевих органів виконавчої влади та її особливості (2010)
Совершенна І. О. - Проблеми та перспективи комерціалізації знань і технологій в університетах (2010)
Стародубцева Т. Л. - Контроль органами внутрішніх справ за дотриманням адміністративного законодавства суб'єктами господарської і підприємницької діяльності в Україні: постановка проблеми (2010)
Стасюк Н. В. - Товарооборот та фінансові показники торговельного підприємства (2010)
Телефанко Б. М. - Протидія рецидивній злочинності в Україні (2010)
Пісний В. М. Хитра І. Я. - Адміністративно-правове регулювання механізму фінансової звітності банківської діяльності в Україні (2010)
Хитра О. Л. - Державний контроль та нагляд у протидії оперативними підрозділами ОВС наркозлочинам, які вчинюються із залученням неповнолітніх (2010)
Хімченко А. М. - Концепція реалізації монетарних інструментів фінансової політики в Україні, Коршунова О. О. (2010)
Храпкіна В. В. - Податкове планування в системі забезпечення фінансової безпеки (2010)
Чистоклетов Л. Г. - Адміністративний договір як одна із форм діяльності місцевих органів виконавчої влади, Кіцул Ю. С. (2010)
Крап Н. П. - Інтернет–маркетинг в управлінні туристичним бізнесом, Юзевич В. М. (2010)
Яременко Л. М. - Оцінка доходів і витрат у концепції фінансового результату підприємства (2010)
Яремко В. Я. - Адміністративно-юрисдикційна діяльність воєнізованої охорони на залізничному транспорті (2010)
Гумін О. М. - До питання про використання можливості запобігання насильницькій поведінці особи ЗМІ (2010)
Андруневчин О. М. - Адміністративно-правовий статус іноземних громадян, осіб без громадянства та біженців як учасників адміністративного судочинства в Україні (2010)
Муравка В. П. - Лінгвістично-правова характеристика понять "реконструкція”, "перепланування” та "переобладнання” приміщень житлового фонду (2010)
Ладика Ю. В - Історія становлення та розвитку забезпечення соціальних гарантій працівників органів внутрішніх справ (2010)
Нічога В. - Діагностика техногенних джерел електромагнітного поля при визначенні загроз для довкілля, Ґрудзінський Е., Сопільник Л., Круцик Л. (2010)
Візняк Ю. Я. - Проблеми зайнятості населення у Мостиському районі Львівської області (2010)
Гелетій Ю. І. - Проблеми інноваційного розвитку промисловості карпатського регіону (2010)
Щеглюк С. Д. - Проблеми функціонування малих міст регіону та пошук шляхів їх вирішення, Вишиванюк М. М. (2010)
Прокопюк О. М. - Демореальність України й Польщі як індикатор способу життя (2010)
Сорока С. О. - Порівняльний аналіз кримінального законодавства окремих іноземних держав щодо протидії контрабанді наркотичних засобів (2010)
Йосипів Ю. Р. - Формування психологічної готовності працівників ОВС до діяльності в екстремальних ситуаціях (2010)
Важинський Ф. А. - Розвиток підприємницької діяльності в регіоні, Колодійчук А. В., Яремко А. Ю. (2010)
Троцюк А. - Законність і правопорядок як основні ознаки правової держави, Телефанко Б. М. (2010)
Титаренко В. Є. - Вплив європейського досвіду управління упаковкою та її відходами на вітчизняне законодавство (2010)
Чучко О. П. - Розвиток та стан іпотечного кредитування в Україні, Гізатулліна О. М. (2010)
Шеремета О. - Сучасна українська національна ідея і безпека держави (2010)
Микитюк М. - Адміністративний примус у структурі владних повноважень державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України, Іваха В. О. (2010)
Ліпкевич С. Я. - Аналіз переваг та недоліків економічної інтеграції України в єдиний економічний простір (2010)
Даниленко Н. Б. - Шляхи вдосконалення монетарної політики НБУ на сучасному етапі (2010)
Новіков В. В. - Ризик як підстава захисту майнових інтересів громадян – учасників ДТП, Борбуляк М. М. (2010)
Крикавський Є. В. - Сучасна трансформація ринку логістичних послуг, Васелевський М., Галелюк М. М. (2010)
Самченко М. Ю. - Неповнолітній як об’єкт охорони у сімейно-побутових відносинах (2010)
Фалович В. А. - Планування операцій і продаж в ланцюгу поставок (2010)
Васильців Н. М. - Особливості проектування ланцюга поставок у В2В-секторі (2010)
Середа В. В. - Теоретичні питання класифікації публічної скарги (2010)
Маринюк М. В. - Боротьба з корупцією в органах виконавчої влади (2010)
Баїк О. І. - Теоретичні аспекти адміністративно-правового регулювання застосування публічних атрибутів і символів Української держави (2010)
Марчук В. І. - Встановлений порядок управління: суперечності національного законодавства (2010)
Дейнега О. В. - Маркетингові аспекти формування дизайну товару, Дейнега І. О. (2010)
Якубовська Н. В. - Ринкова верифікація маркетингових факторів впливу на картоплярство регіону (2010)
Колесницький О. К. - Дослідження впливу типу метрики на точність кластерізації нейронною мережею Кохонена у задачі медичного діагностування за аналізом крові, Журавська Ю. О. (2014)
Роїк О. М. - Методи та засоби інваріантної електропунктурної діагностики біологічних систем, Лисак Н. В., Міронова Ю. В. (2014)
Бісікало О. В. - Порівняльний аналіз систем людино-машинної взаємодії, Лісовенко А. І. (2014)
Боцула М. П. - Новий метод та інформаційна технологія обробки даних для управління якістю електронних навчальних курсів, Моргун І. А. (2014)
Володарський Е. Т. - Применение робастных методов при оценивании результатов экспериментальных исследований, Кошевая Л. А. (2014)
Савенко О. С. - DNS-метод виявлення бот-мереж, Лисенко С. М., Бобровнікова К. Ю. (2014)
Савенко О. С. - Модель процесу діагностування комп’ютерних систем на наявність поліморфного та метаморфного програмного коду, Лисенко С. М., Нічепорук А. О. (2014)
Софина О. Ю. - Метод стиснення зображень на основі паралельного алгоритму JPEG, Лозун А. В. (2014)
Ткаченко О. М. - Метод підвищення швидкості пошуку фрагменту аудіозапису із застосуванням KD-дерев, Грійо Тукало О. Ф. (2014)
Азаров О. Д. - Обмеження адитивних співвідношень при порозрядній потоковій обробці в АМ-системах числення, Черняк О. І. (2014)
Філинюк М. А. - Пасивний імітансний LC-логічний елемент АБО-НІ, Ліщинська Л. Б., Войцеховська О. В., Чехместрук Р. Ю. (2014)
Яровий А. А. - Паралельно-ієрархічні мережі на основі формування нормуючого рівняння з контрольованим навчанням для класифікації зображень профілю лазерного променя, Тимченко Л. І., Матейчук М. С. (2014)
Самойленко В. М. - Географічні інформаційні системи: проектування з прикладами з міжнародного гідроекологічного співробітництва (2011)
Цапліна К. М. - Основні підходи до оцінки якості води рівнинних водосховищ за вищою водяною рослинністю, Лінчук М. І. (2011)
Сидоренко М. В. - Фітоіндикація як метод визначення гідрогеологічного режиму ландшафту (2011)
Ємчук Т. В. - Оцінка захищеності підземних вод: методологічні аспекти і практичне застосування (2011)
Лобода Н. С. - Оцінка припливу прісних вод до Куяльницького лиману, Гриб О. М., Сіренко А. М. (2011)
Смірнова В. Г. - Палеорусла в долинах річок України (2011)
Тавров Ю. С. - Сніголавинний режим Українських Карпат, Грищенко В. Ф. (2011)
Вандюк Н. С. - Управління тепловим (термічним) режимом Канівського водосховища (2011)
Василенко Є. В. - Закономірності внутрішньорічного розподілу стоку річки Стир та особливості його змін, Дутко В. О., Коноваленко О. С., Данько К. Ю. (2011)
Кравчинський Р. Л. - Про гідроекологічне районування басейну р. Інгулець, Хільчевський В. К. (2011)
Іванок Д. В. - Комплексна оцінка якості поверхневих вод басейнової геосистеми Десни за критеріями водно-якісної параметрично-інтегральної стійкості, Самойленко В. М. (2011)
Линник П. М. - Молекулярно-масовий розподіл гумусових речовин залежно від рН та їхньої концентрації у воді, Іванечко Я. С., Линник Р. П., Запорожець О. А. (2011)
Шерстюк Н. П. - Прогнозування мінералізації та вмісту головних іонів у воді водойми хвостосховища Північного гірничо-збагачувального комбінату (Кривбас) (2011)
Жежеря В. А. - Співіснуючі форми алюмінію у воді Килійської дельти Дунаю, Линник П. М. (2011)
Гуляєва О. О. - Роль Дністровського гідровузла у формуванні кисневого режиму річки (2011)
Безугла Т. М. - Видалення йонів міді при флокуляції водних Cu2+-вмісних мінеральних дисперсій в присутності розгалужених поліакриламідів, Куцевол Н. В., Савицький В. М., Безуглий М. Ю., Гріщенко Л. М. (2011)
Соловей Т. В. - Залізо у ґрунтових водах болотних ландшафтів (2011)
Морозова А. А. - Особенности формирования гидрохимического режима р. Припять и ее основных правобережных притоков в летне-осенний период (2011)
Пашкова О. В. - Внутрішньосезонна та внутрішньодобова динаміка пелагічного зоопланктону у верхній частині Канівського водосховища (2011)
Плігін Ю. В. - Вплив гострої гіпоксії на стан макрозообентосу Київського водосховища взимку 2009–2010 рр., Беляєв В. В., Каленіченко К. П., Матчинська С. Ф., Железняк Н. І., Короткевич Т. М. (2011)
Щербак В. І. - Особливості розвитку літнього фітопланктону в умовах аномального температурного режиму, Задорожна Г. М., Каленіченко К. П. (2011)
Осипенко В. П. - Порівняння вмісту вуглеводів і білковоподібних речовин у воді річок басейну р. Прип’яті та Київського водосховища залежно від концентрації гумусових речовин, Васильчук Т. О., Євтух Т. В. (2011)
Федоненко О. В. - Еколого-біохімічні показники тканин та органів основних видів хижих риб Запорізького водосховища, Ананьєва Т. В. (2011)
Уліганець С. І. - Особливості, проблеми і перспективи використання мінеральних лікувальних вод Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну в межах України, Кулініч М. Т. (2011)
Український варіант Універсальної десяткової класифікації (УДК), 2010 р. (2011)
Порядок подання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (2011)
Дубняк С. С. - Еколого-гідроморфологичний аналіз структурно-функциональних особливостей берегової зони рівнинних водосховищ (2011)
Ободовський О. Г. - Роль транспорту наносів при оцінці гідроморфологічного стану гірських річок (на прикладі річок басейну Латориці), Онищук В. В., Розлач З. В., Коноваленко О. С. (2011)
Линник П. М. - Особливості міграції алюмінію в системі "донні відклади – вода” залежно від величини рН води і вмісту в ній фульвокислот (експериментальне дослідження), Жежеря В. А. (2011)
Онищук В. В. - Принципи функціонування відкритих динамічних систем у контексті управління русловими процесами (2011)
Лобода Н. С. - Оцінка характеристик посушливості Закарпаття в сучасних та майбутніх умовах (за сценарієм глобального потепління), Хохлов В. М., Божок Ю. В. (2011)
Гопцій М. В. - Дощові паводки в Українських Карпатах та їх розрахункові характеристики, Гопченко Е. Д. (2011)
Пасічник М. Д. - Тенденції антропогенних змін русла та заплави Верхнього Сірету (2011)
Дараган С. В. - Еколого-гідрологічні показники озера Райдужне (Київ) (2011)
Гребінь В. В. - Сучасні зміни обсягів та структури водокористування в басейні р. Сіверський Донець (в межах України), Колєснікова А. Г. (2011)
Шерстюк Н. П. - Гідрохімія водоймищ хвостосховищ Криворізького залізорудного басейну (2011)
Жежеря В. А. - Форми знаходження алюмінію у донних відкладах Київського і Канівського водосховищ та р. Інгулець, Линник П. М. (2011)
Винарчук О. О. - Характеристика гідрохімічного режиму річок Сула, Псел і Ворскла (2011)
Гузієнко І. А. - Оцінка екологічного стану правобережних приток Дніпра за фізико-хімічними та гідроморфологічними показниками, Савицький В. М. (2011)
Ігнатенко І. І. - Вміст та форми міграції молібдену у воді та донних відкладах Канівського водосховища та скидного каналу ТЕЦ № 5 (2011)
Забокрицька М. Р. - Міждержавне співробітництво з моніторингу та управління водними ресурсами р. Західний Буг (2011)
Басюк Т. О. - Моделювання та прогнозування еколого-гідрологічного стану водосховищ малих ГЕС на р. Південний Буг (2011)
Гопченко Є. Д. - Проблеми ефективного управління водними ресурсами закритих лиманів-водосховищ північно-західного Причорномор’я, Шакірзанова Ж. Р., Шаменкова О. І. (2011)
Хільчевський В. К. - Аналіз підготовки спеціалістів вищої кваліфікації з гідрології та метеорології в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (1993-2011 рр.), Гребінь В. В. (2011)
Хільчевський В. К. - Узагальнений перелік публікацій у науковому збірнику "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" за 2000-2010 рр. (2011)
Порядок подання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (2011)
Горчакова Н. О. - Серцеві глікозиди: перспективи створення інотропних засобів (Огляд літератури) (2014)
Гарник Т. П. - Комплексная фитотерапия пациентов с диарейным синдромом: современные тренды этиопатогенеза и эффективного лечения и медицинской реабилитации, Тєрьошин В. О., Пересадін М. О., Соцька Я. А., Кривуля І. Г., Семко Г. М. (2014)
Іванова Л. М. - Обгрунтування перспектив застосування фітозасобів у медичній реабілітаціі хворих на негоспітальну пневмонію, сполучену зі стеатозом печінки, Разумний Р. В. (2014)
Юган Я. Л. - Динаміка показників циркулюючих імунних комплексів при застосуванні комбінації сіріну та лікопіду в комплексі медичної реабілітації хворих на неалкогольний стеатогепатит, після перенесеного інфекційного мононуклеозу на тлі нейроциркуляторної дистонії, Соцька Я. А. (2014)
Разумний Р. В. - Ефективність фітозасобів у медичній реабілітації хворих на негоспітальну пневмонію в поєднанні зі стеатозом печінки (2014)
Труняков М. В. - Вплив дериватів дріжджової рибонуклеїнової кислоти в комбінації з метаболічно активним препаратом Гепа-Мерц на показники системи інтерферону у хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним обструктивним захворюванням легень (2014)
Марушко Ю. В. - Характеристика мукозального імунітету у дітей з повторними респіраторними захворюваннями на фоні хронічного тонзиліту, Мовчан О. С. (2014)
Бибик В. В. - Вплив сучасного комбінованого фітозасобу Сіріну на показники перекисного окислення ліпідів при лікуванні жінок, хворих на цервікальну інтраепітеліальну неоплазію на тлі захворювань гепатобіліарної системи (2014)
Семенова С. В. - Вирішення проблем хронічного некаменевого холециститу (2014)
Пилипчук В. С. - Гриценко О. М., Тодорова В. І., Моспан І. В., Постоєнко Н. М., Виборнова В. К. Від легенди до сучасного наукового обгрунтування використання рослин у виробництві функціональних харчових продуктів – фітоконцентратів "Екомед" (2014)
Литвиненко В. И. - Пренил- и геранилхалканоиды, их распространение и лекарственные свойства, Попова Т. П., Попова Н. В., Аммосов О. С., Діхтярьов С. І., Маслова Н. Ф. (2014)
Цуркан О. О. - Корабльова О. А. Вітекс священний (Vitex Agnus-Castus L.) та Вітекс коноплевидний (V. Cannabifolia Sieb.) – перспективні лікарські рослини (Огляд літератури), Ніженковська І. В., Ющишена О. В. (2014)
Зотікова О. А. - Основні параметри стандартизації листя петрушки кучерявої, Кисличенко В. С., Вельма В. В., Журавель І. О. (2014)
Кацуба І. К. - Мінеральні речовини листя, квіток і коренів Tussilago Farfara, Кисличенко В. С., Новосел О. М. (2014)
Зайченко Г. В. - Ефективність гомеопатичного препарату на основі екстракту цикламену європейського для профілактичного лікування алергічних захворювань, Колос О. М., Брюханова Т. О. (2014)
Криворучко О. В. - Визначення вмісту аскорбінової кислоти в плодах шипшини (2014)
Бурда Н. Є. - Визначення стероїдних сполук у сировині півонії лікарської сортів "Alba plena" та "Rosea plena" (2014)
Гур’єва І. Г. - Вивчення стероїдних сполук та коренів тифону (2014)
Дегтярьова К. О. - Визначення вмісту ліпофільних речовин в екстрактах м’якоті гарбуза, Вишневська Л. І., Бісага Є. І. (2014)
Інформація про конференції у 2014 році (2014)
Інформація для авторів (2014)
Омельчук С. Т. - Гиполипидемический эффект куркумина: молекулярные и клеточные механизмы действия, Великая Н. В., Залесский В. Н. (2014)
Мхітарян Л. С. - Біохімічні предиктори гіпертрофії лівого шлуночка серця у хворих на гіпертонічну хворобу, Євстратова І. Н., Орлова Н. М., Купчинська О. Г., Василинчук Н. М., Дроботько Т. Ф. (2014)
Колесник Ю. М. - Механізми розвитку ендотеліальної дисфункції та пошук ендотеліопротекторів, Чекман І. С., Мазур І. А., Белєнічев І. Ф., Горчакова Н. О., Нагорна О. О. (2014)
Мохорт Н. А. - Синтез "гибридных " молекул на основе известных субстанций — перспективный путь создания леккарственных препаратов с поливалентной фармакологической активностью, Серединская Н. Н., Киричок Л. М., Фиалков Ю. А., Липтуга Н. И. (2014)
Гайко Г. В. - Сучасні уявлення про стовбурові клітини та перспективи їх застосування в ортопедо-траівматологічній клініці (2014)
Поліщук М. Є. - Нейротравматологія — актуальна складова науки про травму (2014)
Харьков Л. В. - Порівняння результатів одномоментного та багатоетапного первинного хірургічного лікування дітей з наскрізними однобічними незрощеннями верхньої губи, носа, альвеолярного відростка, твердого та м’якого піднебіння, Вишпінський І. М. (2014)
Сердюк А. М. - Обґрунтування розробки нової класифікації суб’єктів господарювання в Україні за ступенем ризику для санітарного та епідемічного благополуччя населення, Махнюк В. М. (2014)
Караченцев Ю. И. - Тенденции развития эндокринологии в Украине за 2009-2013 гг., Беловол А. Н., Лазоришинец В. В., Горбань А. Е. (2014)
Гринь В. К. - Сравнительная оценка эффективности трансэндокардиального и интракоронарного введения аутологичных мезенхимальных стволовых клеток пациентам с рефрактерной стенокардией, Эстрин С. И., Михайличенко В. Ю., Кравченко Т. В. (2014)
Грижак І. Г. - Ефективність використання препарату рибонуклеїнової кислоти при імунореабілітації ВІЛ-інфікованих осіб, Дикий Б. М., Ткачук Л. В., Ткачук З. Ю. (2014)
Пасечникова Н. В. - Влияние двухнедельной тампонады перфторорганическими соединениями на ультраструктуру сетчатки глаз кроликов, Жмурик Д. В., Думброва Н. Е., Молчанюк Н. И., Милиенко М. В. (2014)
Уманец Н. Н. - Ультраструктурные изменения сосудистой оболочки и сетчатки глаза кролика непосредственно после воздействия различных режимов высокочастотной электросварки биологиченских тканей, Науменко В. А., Думброва Н. Е., Молчанюк Н. И., Назаретян Р. Э. (2014)
Запорожан В. Н. - Уровень метилированной ДНК гена SFRP5 в опухоли как маркер для диагностики и прогнозирования риска развития рака молочной железы, Бубнов В. В., Маричереда В. Г., Петровский Ю. Ю., Андронов Д. Ю. (2014)
Безруков В. В. - В. П. Войтенко. Онкологія - XXI. Книга про смуток і надію.- Київ. Вид-во "Фенікс", 2014.- 152 с. (2014)
Червяк П. І. - Ю. И. Кундиев. Институт сквозь призму эпох.- Київ: ВД "Авіцена", 2014.- 352 с. (2014)
VI міжнародний конгрес неонатологів України "Актуальні питання неонатології" (Київ, 17-18 вересня 2014 р.) (2014)
V з’їзд ГО "Українська гастроентерологічна асоціація" (Київ, 18-19 вересня 2014 р.) (2014)
XV Національний конгрес кардіологів України (Київ, 23-25 вересня 2014 р.) (2014)
Академіку НАМН України П. Д. Фоміну — 75 років (2014)
Члену-кореспенденту НАН та НАМН України Л. В. Усенко — 80 років (2014)
Члену-кореспонденту НАМН України Ю. М. Соколову — 70 років (2014)
Олена Михайлівна Лук’янова (2014)
Ющенко Ю. С. - Руслознавчі аспекти сталого розвитку (на прикладах річок Передкарпаття), Кирилюк А. О., Караван Ю. В., Пасічник М. Д., Паланичко О. В. (2011)
Самойленко В. М. - Модельна параметризація компонентів параметричної стійкості басейнової геосистеми та її надійності, Іванок Д. В. (2011)
Лобода Н. С. - Стан водних ресурсів р. Дністер за сценаріями глобального потепління, Дорофєєва В. П. (2011)
Гопций М. В. - Методика розрахунку максимального стоку дощових паводків на річках Прикарпаття, Гопченко Е. Д. (2011)
Явкін В. Г. - Оцінка модулів максимального стоку в басейнах подільських приток Дністра за подовженими рядами спостережень, Мельник А. А. (2011)
Лобода Н. С. - Використання методів багатовимірного статистичного аналізу в гідрологічних прогнозах льодових явищ (на прикладі річок Дністер та Тілігул), Сіренко А. М. (2011)
Мельник С. В. - Расчет стока взвешенных наносов на подольских притоках Днестра (2011)
Дутко В. О. - Із досвіду ідентифікації параметрів математичної моделі дощового стоку в залежності від орографії місцевості, Сосєдко М. М. (2011)
Порхун Є. І. - Динаміка гідрокліматичних показників та прояв катастрофічних паводків на річках басейну Дністра за період 1955-2008 рр., Сніжко С. І. (2011)
Москаленко С. О. - Оцінювання поверхневого та підповерхневого водоутворення у процесі моделювання дощових паводків на малих річках Правобережжя Прип’яті (2011)
Рахматулліна Е. Р. - Дослідження багаторічної динаміки товщини льодового покриву річок басейну Південного Бугу, Гребінь В. В. (2011)
Василенко Є. В. - Аналіз факторів формування весняного водопілля на річках Правобережжя Прип’яті (2011)
Шумов С. М. - Гідрохімічна інформація й стан поверхневих вод, Терлик Т. А., Вишар І. С. (2011)
Хільчевський В. К. - Характеристика гідрохімічного режиму річок басейну Дністра, Гончар О. М. (2011)
Тімченко В. М. - Основні фактори погіршення екологічного стану пониззя Дніпра, Гільман В. Л., Коржов Є. І. (2011)
Дараган С. В. - Озеро Синє – еколого-гідрологічні характеристики (2011)
Яцик А. В. - Встановлення екологічних нормативів якості води в країнах ЄС та Україні, Гопчак І. В., Басюк Т. О. (2011)
Косяк Д. С. - Еколого-економічна оцінка ефективності заходів щодо упорядкування водоохоронних зон на прикладі річки Лютиця (Українського Полісся) (2011)
Соловей Т. В. - Застосування методів дистанційного зондування для ідентифікації перезволожених територій (2011)
Киналь О. В. - Особливості ходу опадів упродовж теплого періоду в Чернівцях (2000-2010 рр.) (2011)
Пясецька С. І. - Етапи змін величини добового максимуму опадів у місяці холодного періоду року та центральні місяці весняного та осіннього сезонів протягом другої половини XX - початку XXI століття у західній частині Кримських гір (2011)
Хільчевський В. К. - Про роботу п’ятої всеукраїнської наукової конференції "Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія" (22-24 вересня 2011р., м. Чернівці), Гребінь В. В., Ющенко Ю. С. (2011)
Порядок подання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (2011)
Шевчук Л. - Співпраця заради високої мети, Янковська Л. (2010)
Янковська Л. - Висвітлення регіональних виборів 2010 року в Україні у світових Мас-медіа (2010)
Горбонос Ф. - Інтернет – засіб дистанційного навчання: пошук, задуми і проблеми, Павленчик А., Павленчик Н. (2010)
Гальків Л. - Людський капітал та його втрати: понятійно-термінологічний апарат (2010)
Гузар У. - Філософські підходи до дослідження і оцінки особливостей трудової діяльності, Шевчук А. (2010)
Орлова О. - Фінансово-економічна криза як фактор забезпечення інвестиційної діяльності регіону, Чорний Р. (2010)
Гринкевич С. - Комплексний організаційно-функціональний підхід до дослідження організаційно-економічного механізму управління соціально-економічним розвитком регіону, Демидюк О. (2010)
Пинда Ю. - Стратегічні пріоритети розвитку будівельного комплексу регіону (2010)
Козак М. - Сучасні тенденції розвитку промисловості будівельних матеріалів Львівської області (2010)
Синюра-Ростун Н. - Особливості матеріального забезпечення мережі закладів шкільної освіти регіону (2010)
Папп Н. - Проблеми активізації інноваційної діяльності (на прикладі Карпатського регіону) (2010)
Шевчук Я. - Роль ретроспективних досліджень у виявленні сучасних проблем розвитку автотранспортної інфраструктури, Процик О. (2010)
Зборовська Т. - Понятійно-термінологічна система "мобільний зв'язок" та її роль в економічній науці (2010)
Смирнова Е. - Некоторые аспекты оценки развития региональной инновационной системы (2010)
Візняк Ю. - Демографічні індикатори суспільного розвитку прикордонних територій Львівської області (2010)
Важинський Ф. - Аналіз рівня економічного розвитку сільських територій Карпатського регіону, Колодійчук А., Галелюк М. (2010)
Кушнір Ю. - Фінансова незалежність: економічний та психологічний аспекти, Молнар О., Колодійчук А. (2010)
Іващук О. - Методи управління відсотковим ризиком на підприємствах газової промисловості (2010)
Плукар Л. - Розвиток банківської системи України: регіональні особливості (2010)
Ганчин Б. - Характеристика категорії "конкурентоспроможність" та взаємозв’язок між її рівнями (2010)
Костюк О. - Маркетингові і логістичні підходи в ефективному функціонуванні підприємства, Ільчишин Р., Нікшич С. (2010)
Петецький І. - Часовий аналіз взаємодій підприємств на ринку логістичних послуг як елемент процедури оцінювання, Сорока М. В., Васелевський М. (2010)
Скупейко В. - Теоретичні засади та зміст поняття інвестицій (2010)
Кузяк В. - Стратегія обслуговування клієнтів у створенні конкурентних переваг підприємства (2010)
Павленчик Н. Ф - Виборність управлінських структур кооперативу в ринкових умовах, Павленчик Н. (2010)
Сопільник Л. - Загальні принципи діяльності адвокатів, Микитюк М., Заяць Р. (2010)
Щур Б. - Забезпечення громадської безпеки в м. Львові за допомогою автоматизованої інформаційно-аналітичної системи "безпечне місто", Гладун Ю. (2010)
Гарасимів Т. - Соціальна відповідальність в правоохоронних органах: філософсько-правове розуміння, Кочко С. (2010)
Гмурковська Н. - Досвід програми "прозора Польща" для розвитку місцевого самоврядування і громадянської активності в Україні, Каспрук І. (2010)
Ковальчук В. - Нормативне визначення та кримінально-правові ознаки злочинної організації (2010)
Кулинич Н. - Сутність законних інтересів громадян України в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації (2010)
Остапенко О. - Про засоби і заходи забезпечення функції захисту учасників адміністративно-юрисдикційного процесу, Сидорчук О. (2010)
Токарська А. - Комунікативна раціональність у діяльності державного обвинувача (2010)
Зьолка В. - Адміністративно-правове регулювання проходження служби в державній прикордонній службі України (2010)
Купчак Б. - Корпоративні права та їх застосування в господарській діяльності, Гачак-Величко Л. (2010)
Томюк І. - Проблеми підвищення загального рівня правової свідомості та правової культури студентів України, Пулин О. (2010)
Паньонко І. - Злочини та покарання Козацької доби, Струс В. (2010)
Плукар В. - Центральна виборча комісія України як суб’єкт провадження у справах про оскарження рішень, дій або бездіяльності виборчих комісій під час проведення виборів (2010)
Сидор В. - Методологічні основи земельного законодавства України (2010)
Ковалів М. - Щодо питань кваліфікації адміністративних проступків, підвідомчих органам внутрішніх справ, Середа В. (2010)
Сопільник Р. - Фінансовий моніторинг у боротьбі з відмиванням коштів, здобутих злочинним шляхом (2010)
Новіков В. - До питання ефективності діяльності місцевих органів виконавчої влади України, Іщенко Л. (2010)
Марко С. - Питання відмежування фальшивомонетництва від шахрайства (2010)
Чистоклетов Л. - Щодо застосування органами внутрішніх справ заходів адміністративної відповідальності за порушення у сфері господарської і підприємницької діяльності, Стародубцева Т. (2010)
Телефанко Б. - Вплив соціальної адаптації осіб, звільнених від відбування покарання, на рівень рецидивної злочинності в Україні, Логін В. (2010)
Ярема О. - Організація та забезпечення охорони громадського порядку на об’єктах залізничного транспорту (2010)
Єсімов С. - Правовий менеджмент профілактичної діяльності міліції в аспекті філософії права (2010)
Квак В. - Роль Кабінету міністрів України в регулюванні діяльності митних органів в аспекті конституційних змін (2010)
Березовська І. - Адміністративно-правове регулювання інформаційної взаємодії органів виконавчої влади з громадянами: постановка проблеми (2010)
Смоляк О. - Правові засади визначення професійної та службової таємниці у контексті доступу до публічної інформації (2010)
Камінський М. - Держава та право в умовах глобалізації: до дефініції та історії питання, Занік Ю., Пастрюліна Т. (2010)
Процик В. - Забезпечення оперативно-службової діяльності прикордонних військ України в українському законодавстві (2010)
Бахмат І. - Особливості засобів забезпечення режиму виконання і відбування покарань (2010)
Павленко Є. - Функції митного контролю як складові профілактики в діяльності митних органів (2010)
Крамар Р. - Профілактика правопорушень, що вчиняються у сфері паливно-енергетичних ресурсів (2010)
Поповчук С. - Адміністративно-правові режими в практичній діяльності правоохоронних органів (2010)
Хитра І. - Проблеми адміністративно-правового забезпечення банківської діяльності в Україні (2010)
Турчин Ю. - Історична та соціальна обумовленість виникнення контрабанди на території сучасної України (2010)
Мойсей Л. - Проблеми правового регулювання фінансування будівництва житла для військовослужбовців (2010)
Целуйко М. - Професіонально-правова культура працівників правової сфери суспільних відносин (2010)
Сай Н. - Становлення і розвиток митної справи на Західноукраїнських землях у період їх перебування у складі української РСР (СРСР) (2010)
Шай Р. - Теоретико-правові концепції виникнення та розвитку правової держави (2010)
Пісний В. - Наукові підходи щодо формування особистості професіонала (2010)
Струс-Духнич Т. - Зарубіжний досвід функціонування судових систем (2010)
Купчак М. - Вітчизняні джерела філософії права українських народників (2010)
Мицак Б. - Реалізація принципів відкритості і прозорості органів державного управління в Україні, Іваха В. (2010)
Яремчук В. - Сталінське засудження українізації у галузі освіти: правові засади та наслідки, Ковальчук Р., Нагорняк Ю. (2010)
Дубняк С. С. - Особливості крупних рівнинних водосховищ як об'єкту екосистемних досліджень (2011)
Сінченко В. Г. - До питання визначення безпечності радіонуклідів Сs-137 та Sr-90 у питній воді природних джерел при моніторингових дослідженнях їх вмісту адсорбційно-спектрометричним методом, Омельченко Н. М. (2011)
Гопченко Є. Д. - Ландшафтно-гідрологічні основи басейнових та руслових систем наводкоутворення, Явкін В. Г. (2011)
Гребінь В. В. - Оцінка водності річок басейну Верхньої Прип’яті в умовах кліматичних змін (2011)
Шакірзанова Ж. Р. - Прогнозування максимальних витрат води весняного водопілля в басейні Дніпра з використанням автоматизованих програмних комплексів (2011)
Данько К. Ю. - Аналіз інтенсивності прояву вертикальних руслових деформацій річок басейну р. Стир, Ободовський О. Г. (2011)
Явкін В. Г. - Чинники зміни параметрів максимального стоку (на прикладі басейну Дністра), Мельник А. А. (2011)
Пасічник М. Д. - Аналіз місцевих умов руслоформування річки Черемош із застосуванням ГІС-інструментарію (2011)
Бібік В. В. - Просторово-часова характеристика стоку річок Сула, Псел та Ворскла, Винарчук О. О., Лук`янець О. І., Хільчевський В. К. (2011)
Холодько О. П. - Сучасні зміни комплексу донних відкладів Київського водосховища (2011)
Порохівник Т. О. - Взаємозв`язок між водністю та частотою проходження паводків на річках басейну р. Латориця, Гребінь В. В. (2011)
Розлач З. В. - Підходи до оцінки вертикальних руслових деформацій (2011)
Линник П. М. - Вміст, компонентний склад та динаміка розчинених органічних речовин у воді гирлової ділянки річки Десни, Іванечко Я. С., Линник Р. П., Жежеря В. А. (2011)
Гірій В. А. - Динаміка якості поверхневих вод України на початку ХХІ століття, Колісник І. А., Косовець О. О., Кузнєцова Т. О. (2011)
Усенко О. М. - Видова резистентність водоростей до екзометаболітів вищих водяних рослин (2011)
Гопчак І. В. - Результати екологічної оцінки стану поверхневих вод р. Горинь в межах м. Нетішин (ХАЕС), Басюк Т. О., Грисюк Т. О. (2011)
Мельник Т. П. - Модель гідроекологічної ситуації паводкових режимів умов одамбування територій (на прикладі р. Боржави) (2011)
Косовець О. О. - Значення катастрофічної повені на Дніпрі біля Києва 1931 року для визначення максимальних характеристик стоку (хроніка події та науково-історичний нарис), Довгич М. І., Самойленко Н. А., Соколов В. В. (2011)
Винарчук О. О. - Загальна характеристика водокористування та водовідведення в басейнах річок Лівобережного Лісостепу (річки Сула, Псел та Ворскла) (2011)
Данильченко О. С. - Річка як індикатор ландшафтно-екологічної ситуації (на прикладі р. Сумки) (2011)
Вийшли з друку (2011)
Порядок падання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (2011)
Линник П. М. - Методичні аспекти дослідження форм знаходження силіцію у природних поверхневих водах, Дика Т. П. (2012)
Онищук В. В. - Принципові властивості відкритих динамічних систем і їх роль при регулюванні русел річок (2012)
Серебрянський Д. В. - Автоматизація систем збору та аналізу даних за станом водних об’єктів України: сучасний стан і перспективи, Кравчинський Р. Л. (2012)
Поліщук В. В. - Перспективи використання ГІС технологій та гідрологічних моделей для оцінки величини площинного змиву та формування якості вод річкового басейну (2012)
Ободовський О. Г. - Особливості розвитку процесів руслоформування річок басейну Латориці, Коноваленко О. С., Розлач З. В., Онищук В. В. (2012)
Бойко В. М. - Особливості формування весняного стоку Дніпра та моделювання зон затоплення у межах м. Києва на основі сучасної гідролого-гідравлічної моделі, Євдін Є. О., Железняк М. Й., Коломієць П. С., Іщук О. О. (2012)
Гайдай Ю. М. - Оцінка сучасної мережі спостережень за стоком наносів на річках України (2012)
Коноваленко О. С. - Просторовий розподіл максимального стоку води весняного водопілля річок басейну Стир, Дутко В. О., Василенко Є. В. (2012)
Гончар О. М. - Режим біогенних речовин у поверхневих водах басейну Дністра, Хільчевський В. К. (2012)
Жежеря В. А. - Форми знаходження металів у воді річки Серет і Тернопільського водосховища, Линник П. М. (2012)
Курило С. М. - Багаторічні зміни мінералізації і вмісту головних іонів у воді р. Псел та аналіз їх взаємозв’язку із водністю, Винарчук О. О. (2012)
Караван Ю. В. - Характеристика гідрохімічного режиму та оцінка якості води річок системи верхнього Сірету (2012)
Шерстюк Н. П. - Випаровування та концентрування розчинених речовин у воді ставків Криворіжжя (2012)
Пашкова О. В. - Зоопланктон в системі біоіндикації органічного забруднення водних екосистем (Огляд) (2012)
Щербак В. І. - Mетодологія районування гідроекосистем природно-заповідного фонду за їхніми абіотичними і біотичними характеристиками, Майстрова Н. В., Семенюк Н. Є. (2012)
Осипенко В. П. - Сезонна динаміка вмісту основних груп розчинених органічних речовин у водоймах різного типу, Васильчук Т. О., Євтух Т. В. (2012)
Линник П. М. - Роль розчинених органічних речовин у міграції металів у воді річки Рось, Жежеря В. А., Іванечко Я. С. (2012)
Цапліна К. М. - Особливості формування кисневого режиму водойм міської мережі м. Києва, Меленчук Г. В., Лінчук М. І., Шушар О. С. (2012)
Ільчишин Я. Т. - Про дослідження екологічного стану якості вод гірських рік Українських Карпат за методикою біоіндикації (на прикладі р. Прут) (2012)
Огієвська І. В. - Пам’яті Анатолія Володимировича Огієвського (60 роковин від дня смерті видатного українського вченого-гідролога, професора, доктора технічних наук (1894-1952 рр.)), Серебряков О. В., Соколов В. В. (2012)
Порядок подання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (2012)
Гребінь В. В. - Гідрографічне районування території України як передумова розробки планів інтегрованого управління річковими басейнами, Яцюк М. В., Чунарьов О. В. (2012)
Онищук В. В. - Ієрархічна будова гідродинамічної системи "потік-русло" на її найвищому структурному рівні самоорганізації (2012)
Москаленко С. О. - Оцінка достовірності визначення параметрів водоутворення математичної моделі дощових паводків для малих водозборів Правобережжя Прип’яті (2012)
Ющенко Ю. С. - Вплив зливових опадів на формування високих паводків у басейнах Верхнього Пруту та Сірету, Настюк М. Г. (2012)
Коржов Є. І. - Математичне моделювання течій у внутрішніх водоймах пониззя Дніпра (2012)
Цепенда М. В. - Оцінка сучасного потенціалу водопостачання басейну Середнього Дністра, Цепенда М. М. (2012)
Дутко В. О. - Оцінка достовірності та тенденцій у змінах стоку води на річках басейнів Західного Бугу та Сяну (у межах України) (2012)
Тимуляк Л. Н. - Порівняльна характеристика катастрофічних паводків ХХ-початку ХХІ століття у Передкарпатті Івано-Франківської області (2012)
Баужа Т. О. - Паводковий стік в холодний період року на території басейну р. Ріка та його розрахункові характеристики (2012)
Холоденко В. С. - Застосування непараметричних статистичних критеріїв оцінки однорідності рядів середньорічних витрат води, максимальних та мінімальних швидкостей течії води для річок Прип’ятського Полісся України (2012)
Жежеря В. А. - Співіснуючі форми металів у воді річки Південний Буг, Линник П. М. (2012)
Курило С. М. - Аналіз багаторічних змін мінералізації і вмісту головних іонів у воді лівобережних приток Дніпра, Винарчук О. О. (2012)
Васильковська О. Б. - Деякі особливості сучасного гідрохімічного та гідробіологічного стану р.Обіточної, Барщевська Н. М. (2012)
Балабух В. А. - Региональное проявление глобального изменения климата в баccейне р.Днестр (2012)
Гайдай С. В. - Рівень використання мінеральних лікувальних вод в Україні, Кулініч М. Т., Кулініч А. Т. (2012)
Довганенко Д. А. - Моделювання та аналіз схилового стоку в межах басейну річки Самари з використанням ГІС GRASS, Довгаль Л. І. (2012)
Вийшли з друку (2012)
Порядок подання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (2012)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 23: Изобретение микроскопа и изучение микромира (2014)
Байда Е. И. - Некоторые особенности динамических характеристик виброизоляторов на постоянных магнитах (2014)
Голенков Г. М. - Моделирование работы коаксиально-линейных двигателей с аксиальным и радиальным направлениями намагничивания постоянных магнитов при динамическом режиме, Аббасян М. А. (2014)
Данько В. Г. - Особливості роботи надпровідного обмежувача струму при раптовому короткому замиканні, Гончаров Є. В. (2014)
Загірняк М. В. - Діагностика пошкоджень стрижнів ротора асинхронних двигунів за аналізом електрорушійної сили в обмотках статора, Ромашихіна Ж. І., Калінов А. П. (2014)
Ковальова Ю. В. - Реактивний струм асинхронного електроприводу з тиристорним регулятором напруги (2014)
Лущик В. Д. - Вентильні індукторні генератори радіального збудження з суміщеними обмотками (2014)
Лущик В. Д. - Магнітне поле в зазорі електромеханічних дезінтеграторів (2014)
Иванов В. Г. - Трассировка планарной схемы в однослойном канале (2014)
Беспрозванных А. В. - Обоснование и обеспечение технологических показателей трибоэлектрического метода контроля кабелей с полимерной изоляцией, Бойко А. Н. (2014)
Беспрозванных А. В. - Анализ структуры поля и обоснование напряжений диагностики по частичным разрядам изоляции экранированных витых пар, Кессаев А. Г. (2014)
Костюков И. А. - Экспериментальное определение продольной компоненты магнитного потока в ферромагнитной проволочной броне одножильного силового кабеля (2014)
Васильченко В. І. - Цифрова підстанція складова системи "Smart Grid", Гриб О. Г., Лелека О. В., Гапон Д. А., Ієрусалімова Т. С. (2014)
Шумілов Юрій Андрійович (до 80-річчя з дня народження) (2014)
Гребінь В. В. - Гідрографічне районування території України: принципи, критерії, порядок здійснення, Яцюк М. В., Чунарьов О. В. (2013)
Онищук В. В. - Оцінка пропускної здатності русел гірських річок (2013)
Ободовський О. Г. - Просторово - часова динаміка руслоформуючих витрат води річки Десна, Данько К. Ю. (2013)
Гопченко Є. Д. - Особливості застосування редукційних формул максимального стоку річок, Овчарук В. А., Кічук Н. С. (2013)
Чорноморець Ю. О. - Схеми розрахунку розподілу стоку весняного водопілля р. Прип’ять та оцінка ефективності їх застосування на прикладі 2009-2012 рр., Лук’янець О. І. (2013)
Іванова Н. О. - Можливості використання сучасних методів вимірювання морфометричних та гідравлічних параметрів поверхневих водотоків (на прикладі річок басейнів Верхнього Пруту та Сірету), Настюк М. Г., Нікоряк В. В. (2013)
Приймаченко Н. В. - Просторовий розподіл опадів під час дощових паводків на правобережжі Дністра в межах України (2013)
Hilcevschi V. K. - Regimul hidrochimic şi calitatea apelor de suprăfaţă ale bazinului Nistru teritoriul Ucrainei, Goncear O. M., Zabokrîtsca M. R. (2013)
Перевозчиков І. М. - Гідрохімічний режим та якість води річки Інгулець, Савицький В. М. (2013)
Павельчук Є. М. - Гідролого-гідрохімічна вивченість території Житомирської області (2013)
Іванечко Я. С. - Компонентний склад розчинених органічних речовин у воді верхнього Китаївського ставу та його сезонні зміни, Линник П. М., Жежеря В. А., Линник Р. П. (2013)
Осипенко В. П. - Молекулярно-масовий розподіл вуглеводів і білковоподібних речовин у поверхневих водоймах (2013)
Наконечна М. В. - Вплив забруднення поверхневих вод на інтенсивність хімічної денудації в долині р. Чорний Потік (Прут-Дністровське межиріччя), Соловей Т. В. (2013)
Смирнова В. Г. - Трансформація річок та річкових русел (на прикладі річкових водних об’єктів Полтавської області) (2013)
Порядок подання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (2013)
Блажеєвський М. Є. - Йодометричне визначення метіоніну за реакцією з калій гідрогенпероксомоносульфату, Коретнік О. І. (2014)
Видойник О. Я. - Індексна оцінка гігієнічного стану порожнини рота у дітей, хворих на бронхіальну астму (2014)
Ризюк М. Д. - Особливості викладання хірургії іноземним студентам англійською мовою (2014)
Білай І. М. - Дослідження гепатопротекторної активності N-заміщених 1,2,4-тріазолу на моделі токсичного ураження печінки, Михайлюк Є. О., Каплаушенко А. Г., Брітанова Т. С., Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2014)
Гайдаш И. С. - Изучение влияния бактериальных эндотоксинов и кортексина на апоптоз Т-лимфоцитов крови in vitro, Назаренко Р. В. (2014)
Гладчук В. Є. - Репараційна складова інфекційного запального процесу шкіри та її модуляція, Бочаров В. А., Бочарова В. В. (2014)
Гнатюк М. С. - Кількісна морфологічна оцінка вікових особливостей ремоделювання артеріального русла піднижньощелепної залози в умовах легеневої артеріальної гіпертензії, Посоленик Л. Я., Татарчук Л. В. (2014)
Головчанська С. Є. - Комплексна оцінка якості життя сільського населення, Знагован С. Ю., Козікова О. А., Рикова Ю. О. (2014)
Гречана О. В. - Фармакогностичне вивчення зв’язаних кумаринів у рослинній сировині medicago falcata l. Subsp. Romanica (prodan) o. Schwаrz & klink (2014)
Дуда К. М. - Рівень імунологічної адаптації в сироватці крові щурів при пародонтиті на тлі цукрового діабету 2 типу, Кліщ І. М. (2014)
Зєльоний І. І. - Оцінка ефективності комбінації сучасного кремнезьомного ентеросорбенту аеросіл ("біле вугілля") та імуноактивного препарату нуклеїнату в лікуванні хворих з синдромом діабетичної стопи, ускладненим гнійно-некротичним процесом, Тютюннік О. А., Ходирев В. М. (2014)
Ільницька О. М. - Інноваційні технології та їх результативність при підготовці фахівців за спеціальністю "Стоматологія” (2014)
Карлова О. О. - Осоливості вмісту гомоцистеїну у паціентів, екпонованих свинцем (2014)
Kyslychenko O. А. - Flavonoids determination in the aboveground part of Achillea millefolium (2014)
Комарова О. Б. - Взаємозв'язки ангіотензину ІІ та альдостерону з клініко-лабораторними показниками у хворих на ревматоїдний артрит (2014)
Луб'яна С. С. - Ефективність комбінованої антибактеріальної терапії в лікуванні передчасної скоротливої діяльності матки на тлі мікоуреплазмового інфекції, Макагонова В. В., Литкін Р. А., Клименко Е. С. (2014)
Маркевич В. Э. - Методы клиновидной дегидратации биологических жидкостей, Кириленко Е. А., Петрашенко В. А., Заблоцкая Т. Ю., Билоконь М. А. (2014)
Микитюк М. Р. - Акромегалия во время беременности: патогенетическое обоснование тактики лечения (2014)
Очеретнюк А. О. - Маркери запалення, ендогенної інтоксикації, оксидативного стресу та стан про-антиоксидантних систем у щурів з опіковою травмою шкіри і на тлі дії інфузійних розчинів лактопротеїну з сорбітолом та HAES-LX-5%, Мельник А. В. (2014)
Пилькевич Н. Б. - Изучение работы кардиоваскулярной системы у детей среднего школьного возраста с патологией зрения (2014)
Пляскова Ю. С. - Химический состав диафиза большеберцовой кости при имплантации в нее гидроксиапатитного материала ОК-015, легированного марганцем в различных концентрациях, Северина-Смирнова А. С. (2014)
Потапов С. Н. - Сравнительная динамика частоты опухолей яичек по данным харьковского областного клинического центра урологии и нефрологии имени В. И. Шаповала за два десятилетия (1993-2002 гг. и 2003-2012 гг. ) (2014)
Равлів Ю. А. - Дослідження амінокислотного складу таблеток на основі кріоліофілізованої ксенодерми свині, Грошовий Т. А., Цимбалюк А. В. (2014)
Радомский В. Т. - Опыт применения Налбуфина при лучевом лечении метастазов в кости, Серёгина Н. М., Остапенко И. И. (2014)
Родин Ю. В. - Моделирование поведения потока крови в сосудах с атеросклеротическими бляшками, Михайличенко В. Ю., Белоцерковская М. А., Юсупов Р. Ю. (2014)
Рыкова Ю. А. - Характеристика массы лёгких неполовозрелых крыс под ингаляционным воздействием на организм эпихлоргидрина (2014)
Смирнов С. Н. - Изменения высоты собственных желез и глубины желудочных ямок слизистой оболочки фундального отдела желудка крыс под воздействием экстракта эхинацеи пурпурной, Кувенёва М. Л. (2014)
Терешина Т. П. - Способ оценки минерализующего потенциала ротовой жидкости по состоянию кальциевого гомеостаза, Новицкая И. К. (2014)
Ткач Г. Ф. - Вплив солей важких металів на органометричні та гістоморфометричні показники посмугованої мускулатури білих щурів (2014)
Труфанов Е. А. - Сосудистый паркинсонизм: особенности течения и дифференциальные признаки, Мищенко М. В., Погребняк А. Б., Пеннер В. А., Харченко О. С., Ломова И. В., Дубовая Ю. Н. (2014)
Бурмак Ю. Г. - Cтруктура поражения органов дыхания при системных заболеваниях соединительной ткани в промышленном регионе Донбасса, Зенина Л. В., Зенин Н. Ф., Ковалев В. Б., Смирнова М. П., Хомутянский Т. Е. (2014)
Хунов Ю. А. - Ефективність сучасних кремнезьомних ентеросорбентів у лікуванні хворих на деструктивний панкреатит (2014)
Ященко С. Г. - Гематологические показатели периферической крови человека при воздействии электромагнитного излучения, Рыбалко С. Ю., Карпович А. В. (2014)
Наконечная О. А. - Состояние гормонального обмена у белых крыс, подвергавшихся воздействию олигоэфирциклокарбонатом и олигоэфирмоноэпоксидом в подостром опыте, Гопкалов В. Г., Багмут И. Ю., Вишницкая И. А. (2014)
Орлова О. А. - Прогнозування ефективності впливу "Віта мелатоніну" на енергетичний обмін в тканинах щурів, Дмитрієнко Д. В. (2014)
Павлушенко С. Д. - Вплив комбінованої терапії рецидивуючих доброякісних захворювань шийки матки на стан місцевого імунитету та мікробіоти піхви (2014)
Васильєва І. М. - Ендогенна інтоксикація і стан про- і антибластомних медіаторів імунної системи у хворих на рак шлунка, Вишницька І. А., Вінник Ю. О., Жуков В. І., Денисенко С. А. (2014)
Лебедин А. М. - Вивчення терміну зберігання хлоропіраміну у біологічному матеріалі при його гнитті, Маміна О. О., Коваленко З. І. (2014)
Пашков О. Є. - Досвід консервативного лікування хворих із протрузіями та грижами міжхребцевих дисків у поєднанні із нестабільністю поперекового відділу хребта, Перепечай О. О. Фіщенко Я. В. (2014)
Дубняк С. С. - Еколого-гідроморфологічні підходи до ідентифікації великих рівнинних водосховищ за допомогою природних аналогів (2013)
Москаленко С. О. - Прогнозування дощових паводків на річках Правобережжя Прип’яті: науково-методична база та технологічні рішення (2013)
Горбачова Л. О. - Часові закономірності дат настання основних характеристик весняного водопілля в басейні річки Десна, Кошкіна О. В. (2013)
Коржов Є. І. - Зовнішній водообмін руслової та озерної систем пониззя Дніпра в сучасний період (2013)
Дика Т. П. - Вміст та форми знаходження силіцію у воді річки Тетерів, Жежеря В. А., Линник П. М. (2013)
Ганущак М. М. - Сучасний гідрохімічний режим річки Стир в умовах антропогенного навантаження (на прикладі м. Луцьк), Тарасюк Н. А. (2013)
Караван Ю. В. - Особливості гідрохімічного режиму р. Сірет (українська частина) (2013)
Волонцевич О. О. - Роль негативних змін водно-болотних комплексів у функціонуванні та видовому різноманітті орнітофауни (2013)
Іванок Д. В. - Моделювання ацидифікаційної параметрично-процесної стійкості басейнової геосистеми річки Десна (2013)
Воровка В. П. - Особливості гідрологічного зв'язку Сивашу з Азовським морем (2013)
Скриник О. Я. - Фрактальний аналіз часових рядів даних спостережень за температурою повітря в Україні, Скриник О. А., Ошурок Д. О. (2013)
Ляшенко Г. В. - Агроекологічне районування півдня Одеської області за якістю грунтів, Прикуп Л. О., Ляшенко В. О. (2013)
Порядок подання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (2013)
Шарикіна Н. І. - Флавоноїди як потенційні ліки супроводу цитостатичної терапії в онкології (Огляд літератури), Коновалова О. Ю., Цуркан О. О., Дмитроца Т. В., Ковальчук Т. В., Гергель О. В., Гергель Є. М., Міщенко О. В., Колядич О. П. (2014)
Мельников О. Ф. - Экспериментальное исследование влияния фитопрепарата BNО 10.30 на механизмы противовирусного иммунитета in vitro, Пелешенко Н. О, Прилуцька А. Д., Рильська О. Г., Бредун О. Ю, Кривохатська Л. Д. (2014)
Чащева Є. Г. - Медицинская реабилитация детей, больных рецидивирующим риносинуситом, Лоскутова І. В. (2014)
Запорожець Т. Ю. - Эффективность хлорофиллипта при медицинской реабилитации больных экссудатиным средним отитом, Лоскутова І. В. (2014)
Гарник К. В. - Епідеміологія, етіологія, патогенез та перебіг неалкогольного стеатогепатиту у сполученні з остеопорозом (Огляд літератури) (2014)
Матяш М. М. - Травматична енцефалопатія – особливості реабілітації з використанням сучасних методів рефлексотерапії, Худенко Л. І. (2014)
Козименко Т. М. - Застосування рослин класу Хвойні у медицині. Родина Соснові (Огляд літератури), Дудченко Л. Г., Грабова Т. Ю., Пилипчук А. Б., Петріщева В. О. (2014)
Федоровська М. І. - Перспективи застосування лікарських рослин при різних формах алопеції (2014)
Панчак Л. В. - Стандартизація сировини Lactarius pergamenus (Fr.) Fr та біологічноактивної субстанції, Антонюк В. О. (2014)
Литвиненко В. И. - Пренил - и геранилхалканоиды, их распространение и лекарственные свойства, Попова Т. П., Попова Н. В., Аммосов А. С, Діхтярьов С. І., Маслова Н. Ф. (2014)
Карпюк У. В. - Дослідження анатомічної будови листя кукурудзи звичайної методом світлової мікроскопії (2014)
Ніженковська І. В. - Шавлія лікарська – сучасні аспекти застосування (Огляд літератури), Цуркан О. О., Седько К. В. (2014)
Лукієнко О. В. - Обґрунтування оптимальної технології ліофілізованого порошку сливи, Соколова Л. В. (2014)
Перепелиця О. О. - Особливості поглинання флуоридів рослинами Mentha arvensis L. лучних біотопів Чернівецької області (2014)
Туманов В. А. - За результатами проведення наукового симпозіуму з міжнародною участю "Актуальні питання народної і нетрадиційної медицини: здоров’я та довголіття" (28 березня 2014 року), Гарник Т. П., Андріюк Л. В., Гарник К. В., Козименко Т. М., Головаха М. О. (2014)
Туманов В. А. - Резолюція наукового симпозіуму з міжнародною участю "Актуальні питання народної і нетрадиційної медицини: здоров’я та довголіття" (28 березня 2014 року), Гарник Т. П., Андріюк Л. В., Гарник К. В., Козименко Т. М., Головаха М. О. (2014)
Ребрина А. А. - Зміст навчальної програми "Лікарські рослини у фітотерапії" для гуртківців першого року навчання позашкільної освіти (2014)
Пивоваренко Ю. В. - Природа чувствительной кристаллизации (2014)
Міщенко Л. Т. - Вплив екстрактів з тканин Smallanthus sonchifolius на зовнішньосекреторну функцію печінки, Гарник Т. П., Весельський С. П., Решетнік Є. М, Майданюк А. В., Барановський В. А., Бабан В. М. (2014)
Коваленко О. Є. - Мачерет Євгенія Леонідівна. Ми пам‘ятаємо… До 85-річчя від дня народження (2014)
Інформація для авторів (2014)
Гребінь В. В. - Водогосподарське районування території України: критерії та порядок виділення водогосподарських ділянок, Яцюк М. В., Чунарьов О. В. (2013)
Христюк Б. Ф. - Методика класифікації гідрографів річок за критеріями аналогічності (2013)
Горбачова Л. О. - Багаторічна динаміка льодових явищ в басейні річки Південний Буг (2013)
Ciupa T. - Fluvial system in two small catchments in the city of Kielce (Poland) (2013)
Линник П. М. - Гідрохімічні аспекти дослідження річки Гірський Тікич, Жежеря В. А., Линник Р. П., Дика Т. П. (2013)
Николаєв А. М. - Режим розчиненого кисню малих річок міста Чернівці (2013)
Грюк І. Б. - Сезонні зміни хімічного складу поверхневих вод Рівненщини на територіях з різним характером антропогенного впливу, Суходольська І. Л. (2013)
Шевчук Ю. Ф. - Якість води джерела централізованого господарсько-питного водопостачання міста Чернівці (2013)
Іванечко Я. С. - Розчинені органічні речовини у воді верхньої ділянки річки Південний Буг, Линник П. М. (2013)
Шіпка М. З. - Оцінка якості води річки Полтви та її приток (2013)
Пясецька С. І. - Концептуальні засади дослідження відкладень ожеледі (на прикладі України) (2013)
Клок С. В. - Розподіл атмосферних опадів за даними спостережень на Українській арктичній станції "Академік Вернадський" (2013)
Затула В. І. - Врахування режиму хмарності при оцінці природної освітленості земної поверхні (2013)
Гребінь В. В. - Про наукову школу гідрохімії та гідроекології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2013)
Порядок подання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (2013)
Жежеря Т. П. - Силіцій у поверхневих водах: джерела надходження, форми знаходження та закономірності міграції, Линник П. М. (2013)
Ciupa T. - The conditions for the location of small water retention reservoirs in Świętokrzyskie Mountains (Poland), Suligowski R., Biernat T. (2013)
Ободовський Ю. О. - Руслові процеси річок верхньої частини басейну Тиси (в межах України) (2013)
Баужа Т. О. - Особливості часового розподілу мінімального стоку води річок та струмків басейну річки Ріка, Горбачова Л. О. (2013)
Николаєв А. М. - Режим мікроелементів малих річок міста Чернівці, Шевчук Ю. Ф. (2013)
Шипілова А. В. - Зміни багаторічних значень мінералізації і вмісту головних іонів у воді річки Західний Буг – п. Кам’янка-Бузька, Курило С. М. (2013)
Кирилюк О. В. - Оцінка гідрохімічного статусу вод малих річок басейну Верхнього Пруту (на прикладі річок Гуків, Дерелуй та Виженка) (2013)
Ігнатенко І. І. - Міграція молібдену у водоймах з уповільненим водообміном (2013)
Вострокнутова Ю. О. - Условия формирования биогенного состава воды Камских водохранилищ (2013)
Данильченко О. С. - Оцінка антропогенного навантаження на басейни малих річок Сумського Придніпров’я (2013)
Шевчук І. О. - Екологічні проблеми річки Рось, Зацаринна О. Д., Сукач Л. В. (2013)
Затула В. І. - Річна амплітуда температури повітря і континентальність клімату України, Затула Н. І. (2013)
Davies J. N. - Comparison of network simulators in IP network, Comerford P., Grout V., Verovko M. V., Stasiuk S. S. (2014)
Пясецька С. І. - Масове розповсюдження ожеледі на території України протягом 1991-2000 рр. (2013)
Яковлєв М. Ф. - Проблеми ефективного розв’язування систем нелінійних рівнянь на багатопроцесорних комп’ютерах MIMD-архітектури, Нестеренко А. Н., Бруснікін В. М. (2014)
Колесник А. В. - Изменение погодных условий при землетрясениях, Капочкина М. Б., Капочкин Б. Б. (2013)
Додонов А. Г. - Организация структуры системы обработки информации и управления, Путятин В. Г., Буточнов А. Н., Козлов Н. С., Юзефович В. В. (2014)
Капочкина А. Б. - Субмаринная разгрузка подземных вод (2013)
Ляхов О. Л. - Технологія розробки системи дистанційного навчання для використання у вищому навчальному закладі, Дмитренко Т. А., Деркач Т. М., Демиденко М. І., Дмитренко А. О. (2014)
Гребінь В. В. - Хільчевський Валентин Кирилович – вчений і наставник. Відомому гідрологу, гідрохіміку, гідроекологу – 60 років (2013)
Зацерковний В. І. - Аналіз інтеграції технологій ГІС, ДЗЗ і GPS в задачах моніторингу стану навколишнього середовища (2014)
Порядок подання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (2013)
Lytvynov V. V. - The mechanisms of teaching and evaluation of the quality of performance of the text documents classifier, Moyseenko O. P. (2014)
Литвинов В. В. - Инструментальные средства создания моделей в условиях неполноты данных, Задорожний А. А. (2014)
Білецький Б. О. - Методологічні підходи до створення комплексної автоматизованої системи управління життєдіяльністю регіону як складової електронного врядування, Кузьменко Г. Є., Хомініч В. С. (2014)
Власова Т. М. - Кодирование фрагмента полутонового изображения на регулярной поверхности, Калмыков В. В., Романенко Т. Н. (2014)
Хнигічева А. М. - Дослідження безпеки складних екологічних систем з використанням модифікованого алгебраїчно-ймовірнісного методу, Федорець О. О. (2014)
Рзаев Р. Р. - Об одном подходе к формированию методики билингвального обучения, Джамалов З. Р., Умарова Н. А. (2014)
Лисенко В. С. - Інформаційно-комунікаційні інструменти мережі трансферу технологій вищих навчальних закладів України, Єгоров С. О., Рудницький Є. А. (2014)
Ахаїмова А. - Підтримка прийняття рішень про вибір місця спорудження об’єктів спорту високих досягнень, Єременко Т. К., Пилипенко Ю. Г. (2014)
Balchenko I. V. - The development of the model of the expert system on the basis of fuzzy sets for panning of agricultural work, Lytvynov V. V., Lytvyn S. V. (2014)
Волобоев В. П. - Об одном подходе к решению плохо обусловленной системы линейных алгебраических уравнений, описывающих физический объект, Клименко В. П. (2014)
Сирик С. В. - О выборе стабилизирующих параметров в конечноэлементном методе Петрова-Галеркина при решении задач конвекции-диффузии (2014)
Додонов А. Г. - Компьютерное моделирование системы управления мобильным авиационным комплексом, Путятин В. Г. (2014)
Смородин В. С. - Имитационное моделирование и средства оптимизации сложных технических систем, Клименко А. В. (2014)
Федухин А. В. - Гарантоспособность компьютерных систем – мода или объективная необходимость, Мудла Б. Г. (2014)
Ярошенко В. Н. - К вопросу об определении весов метрик некоторого атрибута гарантоспособности системы, Сеспедес Гарсия Н. В., Муха Ар. А. (2014)
Горбань И. И. - О феномене статистической устойчивости (2014)
Горбань И. И. - Теорема о спектре частот значений разряда расходящейся числовой последовательности (2014)
Самойленко В. М. - Розвиток концептуальних підвалин моделювання регіональної екологічної мережі, Маляренко О. С. (2014)
Горбачова Л. О. - Методичні підходи щодо оцінки стаціонарності і однорідності гідрологічних рядів спостережень (2014)
Лобода Н. С. - Оцінка водних ресурсів річок басейну Тилігульського лиману в умовах змін глобального клімату, Божок Ю. В. (2014)
Чорноморець Ю. О. - Просторово-часова характеристика основних чинників формування весняного водопілля в басейні річки Десна, Лук‘янець О. І. (2014)
Липистій О. В. - Оцінка сучасних змін характеристик водно-теплового балансу річкових басейнів (на прикладі річок Велика Вись та Золота Липа), Лук’янець О. І. (2014)
Жежеря Т. П. - Особливості міграції силіцію в системі "донні відклади – вода” за дії різних чинників середовища, Линник П. М. (2014)
Жовнір В. В. - Аналіз багаторічних змін мінералізації і вмісту головних іонів у воді річки Південний Буг – смт. Олександрівка, Курило С. М. (2014)
Васенко О. Г. - Оцінка рівня трофності вод української частини Дунаю та його дельти, Верніченко Г. А., Верниченко-Цветков Д. Ю., Лунгу М. Л. (2014)
Білоус О. П. - Біоіндикаційний аналіз верхньої ділянки річки Південний Буг по фітопланктону, Баринова С. С., Клоченко П. Д. (2014)
Пясецька С. І. - Спрямованість тенденцій у змінах величини добового максимуму опадів у місяці холодного періоду року та центральні місяці весняного та осіннього сезонів у західній частині Кримських гір у другій половині XX - початку XXI сторіччя (2014)
Гребенюк Н. П. - Характеристика повторюваності сильних злив на території України в умовах сучасних змін клімату (2014)
Хільчевський В. К. - Відзначення 145-ї річниці від дня народження академіка ВУАН та ВАСГНІЛ Євгена Володимировича Оппокова (1869-1937), Соколов В. В. (2014)
Пам'яті Василя Іларіоновича Пелешенка (2014)
Порядок подання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія” (2014)
Зубець М. В. - Актуальні задачі аграрної науки в Україні (2009)
Головко А. М. - Біологічна та генетична безпека України. Проблеми та шляхи їх вирішення (2009)
Boboš S. F. - Detection of antibiotics in the milk depending on the way of drug application, Nešić M. J., Radinović M. Ž. (2009)
Kuźmak J. - Infection with bovine leukemia virus: current diagnostic methods and molecular epdemiology, Wijaszka T. (2009)
Potkonjak A. - Clinical investigation and therapy of canine infection with Candidatus Mycoplasma haematoparvum in Serbia, Lako B., Belic R., Toplaski B., Stevancevic O., Gerilovych A. (2009)
Pourquier Ph. - Use of the ID-vet avian influenza elisa range (nucleoprotein, H5, H7, N1 or N2) for the detection of antibodies to haemagglutinin and neuraminidase subtypes in avian populations, Lesceu S. (2009)
Алешкевич В. Н. - Роль иммунной реактивности организма животных в формировании поверхностной и глубоких форм трихофитии, Красочко П. А. (2009)
Апатенко В. М. - Инфекционная патология и преволюция микробов (2009)
Бабкін А. Ф. - Комплемент фіксуючий тест у діагностиці інфекційного епідидиміту баранів, Медвідь О. О., Райко Д. Ю. (2009)
Балим Ю. П. - Токсичні властивості селеніду (ДМДПС) (2009)
Бездітко Л. В. - Порівняльна характеристика впливу збудників шлунково-кишкових інфекцій на стан організму телят (2009)
Білокінь В. С. - Блутанг: діагностика і профілактика, Стегній Б. Т., Стеценко В. І., Пилипенко А. В. (2009)
Білявцева О. А. - Серологічний моніторинг інфекційних хвороб серед птахопоголів’я АР Крим, Іонкіна І. Б., Воротілова Н. Г., Гадзевич О. В. (2009)
Богач М. В. - Теоретичні аспекти поширення гельмінтозів серед домашньої птиці на півдні України у зв’язку з глобальною зміною клімату (2009)
Болсунова О. І. - Вітчизняний противірусний препарат Ізатізон підвищує природну резистентність організму, Заїка Л. А., Потопальський А. І., Юркевич Л. Н., Воробйова І. І., Лозюк Л. В., Терент’єв А., Рибалко С. Л., Дядюн С. Т. (2009)
Борисевич В. Б. - Імунні комплекси і стан копитець у корів, Борисевич Б. В., Ситюк В. Г. (2009)
Борисевич В. Б. - Ретиніти як ускладнення увеїтів у тварин, Меженський А. О., Дорощук В. О., Ткачук І. Г. (2009)
Борисов В. В. - Эпизоотическая ситуация в мире по ящуру и мероприятия по его профилактике в России, Рахманов А. М., Кременчугская С. Р., Камалова Н. Е., Каньшина А. В., Мищенко А. В., Мищенко В. А., Щербаков А. В. (2009)
Бусол В. О. - До питання валідації зажиттєвих методів діагностики лейкозу великої рогатої худоби, Мельничук С. Д., Блажко А. П., Козаченко О. І. (2009)
Бусол В. О. - Екологія Мycobacterium bovis, Шевчук В. М., Мазур В. М. (2009)
Вербицький П. І. - Дослідження пріон-протеїну та його ізоформ у лейкоцитах крові великої рогатої худоби, Петрух І. М., Влізло В. В., Остапів Д. Д. (2009)
Волянський А. Ю. - Протимікробна активність нових четвертинних похідних солей хінолінію (2009)
Воротілова Н. Г. - Епізоотологічний і серологічний моніторинг щодо пташиного грипу на території АР Крим в період 2008 року (2009)
Гаврилін П. М. - Закономірності структурно-функціональної спеціалізації паренхіми периферійних лімфоїдних органів у продуктивних ссавців, що зрілонароджують, Лєщова М. О. (2009)
Гайдей О. - Проблеми лабораторної діагностики вірусної геморагічної септицемії райдужної форелі, Дудар Л. (2009)
Галатюк О. Є. - Диференційна діагностика ринопневмонії коней, Бегас В. Л., Абрамов А. В. (2009)
Гаркуша С. Є. - Гістологічні зміни у деяких внутрішніх органах поросят при кишковому клостридіозі (2009)
Герілович А. П. - Молекулярні методи гено- та патотипування вірусу ньюкаслської хвороби (2009)
Герілович А. П. - Розробка позитивного контрольного зразка гена гемаглютинину вірусу грипу птиці субтипу Н7 європейського генотипу на основі рекомбінантних ДНК, Симоненко С. І., Болотін В. І., Солодянкін О. С. (2009)
Головач Т. Н. - Правовые аспекты доступа к генетическим ресурсам (2009)
Головко В. О. - Епізоотологічні особливості сказу тварин у Харківській області, Іванченко І. М., Гонтарь А. М. (2009)
Головко В. О. - Фунгіцидні властивості перспективного препарату апікон щодо боверіозу шовковичного шовкопряда, Кириченко І. О., Суханова І. П., Терновська Н. І., Дмитрієва О. В. (2009)
Головко В. А. - Влияние микроклимата на интерьерные показатели и продуктивность свиней, Хомутовская С. А., Черный Н. В. (2009)
Головко В. О. - Мікроклімат і здоров’я молодняку свиней на спеціалізованих підприємствах, Чорний М. В., Хомутовська С. О. (2009)
Головко М. А. - Роль і місце молекулярно-біологічних методів при діагностиці сказу (2009)
Горбатенко С. К. - Постепізоотичний контроль благополуччя великої рогатої худоби щодо лейкозу (2009)
Гужвинська С. О. - Технологія отримання пробіотика для птахів (2009)
Гулюкин М. И. - Применение полимеразной цепной реакции (ПЦР) для выявления вируса лейкоза КРС, Козырева Н. Г., Ломакина Н. Ф., Иванова Л. А., Лопунов С. В. (2009)
Гурина Л. М. - Роль галофильных вибрионов в возникновении инфекционных заболеваний морских гидробионтов Азово-Черноморского бассейна (2009)
Гусев А. А. - Усовершенствование метода культивирования суспензионной линии клеток ВНК–21 (С–13), Бабак В. А., Желиховская З. Л. (2009)
Дерев’янко С. В. - Сучасні аспекти діагностики тешовірусних хвороб свиней з використанням молекулярно-генетичних методів, Бова Т. О., Сорока В. І. (2009)
Долецький С. П. - Стан мінерального обміну в організмі високопродуктивних корів південної геохімічної зони України (2009)
Драгуть С. С. - Вивчення рівня вірусспецифічних антитіл у птиці та кролів, імунізованих проти інфекційного бронхіту курей, Стегній М. Ю., Бреславець В. О., Стегній А. Б. (2009)
Дрожже Ж. М. - Філогенетичний аналіз ізолятів вірусу сказу від домашніх м’ясоїдних на території України (2009)
Дубина Я. О. - Деякі особливості патолого-анатомічного прояву сальмонельозу поросят (2009)
Дудников А. И. - Патогенетические основы разработки новых средств и методов противоящурной защиты (2009)
Дунаєв Ю. К. - Вплив обробки качиних яєць гіпохлоритом натрію в період інкубації на біохімічні показники крові качок в онтогенезі, Стегній Б. Т., Брєславець В. О., Дунаєва О. В. (2009)
Євтушенко А. В. - Паразитологічний аналіз риб дельти Дунаю (2009)
Євтушенко А. В. - Застосування Івермектину для лікування лерніозу риб, Євтушенко І. Д., Галушка С. О., Гайдей О. С. (2009)
Епанова Е. Л. - Респираторный микоплазмоз в хозяйствах мясного птицеводства АР Крым (2009)
Еремец Н. К. - Изыскание эффективных инактивантов при производстве противовирусных вакцин, Еремец В. И., Самуйленко А. Я., Бобровская И. В., Матвеева И. Н., Еремец О. В. (2009)
Еремец Н. К. - Современные биотехнологические методы получения и оценки качества протеина а золотистого стафилококка, Матвеева И. Н., Беро Л. К., Киш Л. К., Самуйленко А. Я., Еремец В. И., Попова В. М. (2009)
Жукова І. О. - Вплив Вітаваксу 200 та Вітаваксу 200 ФФ на обмін азотистих і фосфорних сполук у тканинах курчат (2009)
Завгородний А. И. - Выделение L-форм микобактерий от кур, Позмогова С. А., Тарасова Е. В. (2009)
Завгородний А. И. - Роль микобактерий в развитии заболеваний рыб, Шаповалова О. В., Позмогова С. А. (2009)
Завірюха Г. А. - Формування імунітету у корів, щеплених вакциною лейкозав, в умовах епізоотологічного експерименту та його вплив на оздоровлення від лейкозу (2009)
Захар’єв А. В. - Порівняльна патоморфологічна характеристика нефральних патологій великої рогатої худоби при отруєнні піролізидиновими алкалоїдами жовтозілля звичайного та чорнокореня лікарського (2009)
Зинина Н. В. - Профилактика инфекционных болезней птиц препаратом "Липокар", Буйко Н. В., Щерба В. В. (2009)
Іщенко Л. М. - Особливості прижиттєвої діагностики лейкозу великої рогатої худоби при використанні полімеразної ланцюгової реакції, Спиридонов В. Г., Мельничук С. Д., Мартиненко Д. Л., Абрамов А. В., Король Д. М. (2009)
Камбур М. Д. - Епізоотологічний моніторінг лептоспірозу у сільськогосподарських тварин у Сумській області, Лівощенко Л. П., Лівощенко Є. М., Власенко О. А., Задорожний І. В. (2009)
Каралян З. А. - Цитометрия ДНК резистентных к вирусу энцефаломиокардита клеток, Восканян Г. Е., Аброян Л. А., Акопян Л. О., Каралова Е. М. (2009)
Келеберда М. І. - Особливості епізоотології панлейкопенії кішок в умовах мегаполісу м. Харків, Гонтаренко А. О., Іванченко І. М. (2009)
Климик В. Т. - Неспецифічна резистентність та перекисне окислення ліпідів крові у корів за різних фізіологічних періодів, Перкій Ю. Б., Покотило Г. І., Гащак О. Я. (2009)
Коваленко Л. В. - Вплив вакцини проти хвороби Ньюкасла на біохімічні показники сироватки крові курчат, Кротовська Ю. М., Матюша Л. В. (2009)
Коваленко Л. В. - Активність ферментів крові курей при вакцинації проти хвороби Марека та зараженні епізоотичним штамом збудника, Стегній Б. Т., Бойко В. С., Романько М. Є. (2009)
Кольчик О. В. - Вивчення циркуляції збудників вірусних хвороб у свиногосподарствах України (2009)
Королёв А. Г. - Профессор-гигиенист Аркадий Иванович Якобий (2009)
Куцан О. Т. - Вплив біфентрину на активність ферментів в організмі курей при експериментальному гострому отруєнні, Доценко Р. В. (2009)
Куцан О. Т. - Зміни гістоморфологічної структури печінки та селезінки курей-несучок за умови тривалого надходження надлишку селену та вітаміну Е з кормом, Шутченко П. О., Медвідь К. О., Оробченко О. Л. (2009)
Куценко В. Г. - Етіологічна структура заразних хвороб риб в Харківській області за період 2006-2008 р. (2009)
Кучерявенко В. В. - Методи лабораторної діагностики парагрипу-3 великої рогатої худоби (2009)
Кучерявенко Р. О. - Виявлення антигену коронавірусу великої рогатої худоби (2009)
Кучма И. Ю. - Основные направления синтеза и биологическая активность некоторых фосфорсодержащих органических соединений, Вальчук С. И., Воропай А. Ю., Шатило Ю. В., Руденко Л. М., Волков Т. А., Мизин В. В., Полищук Н. Н., Волков А. А., Волянский А. Ю. (2009)
Кушнір І. М. - Оцінка протимікробної активності ветеринарних лікарських засобів при визначенні їх стерильності, Музика В. П., Патерега І. П., Семен І. С. (2009)
Лемиш А. П. - Диагностика псевдомоноза хряков-воспроизводителей и пути его профилактики, Андрусевич А. С. (2009)
Лісова В. В. - Патоморфологія бронхів при хронічних запальних процесах у легенях свиней, Махновець М. (2009)
Літарова М. В. - Визначення неорганічних елементів у біологічних субстратах методом рентген-флуоресценції (2009)
Луценко Л. І. - Ефективність дезінфікуючих препаратів при гельмінтозах м’ясоїдних, Темний М. В., Сумакова Н. В., Веселий В. А., Полещук Н. Г. (2009)
Лысенко А. П. - Бактериологические маркеры микобактериальной инфекции у животных после введения туберкулина, Лемиш А. П., Архипов И. Н., Новик Т. П., Притыченко А. Н., Власенко И. Г. (2009)
Максимович В. В. - Вирусный гепатит Е у свиней, Семенов В. М., Багрецов В. Ф., Конотоп Д. С., Семенов С. В. (2009)
Малакєєв А. С. - Технологія виготовлення і вивчення антигенної активності концентрованої інактивованої вакцини проти інфекційного ринотрахеїту ВРХ для внутрішньошкірного введення, Кучерявенко Р. О., Тризна Л. П., Кучерявенко Л. М., Малакєєва-Чебанюк І. В. (2009)
Малоголовкин А. С. - Случаи дерматита и синдрома нефропатии: клинические признаки и патологоанатомические изменения, Надточей Г. А., Якушева О. В., Колбасов Д. В. (2009)
Мандигра М. С. - Молекулярні механізми дії дезінфектанту на основі полігексаметиленгуанідину на мембрани клітин, Лисиця А. В., Шатурський О. Я. (2009)
Мартинов А. В. - Технологічні аспекти конструювання вакцин для медицини та ветеринарії на основі ацильованих похідних імуногенних біополімерів P.aeruginosa, Волянська Н. П. (2009)
Масюк Д. М. - Кількісна характеристика структурних компонентів слизової оболонки порожньої кишки великої рогатої худоби у пренатальному онтогенезі (2009)
Матвеева И. Н. - Применение метода ИФА при диагностике смешанных инфекций крупного рогатого скота, Киш Л. К., Кочиш И. И., Кочиш Т. Ю., Еремец Н. К., Беро И. Л., Джунь О. М. (2009)
Матвеева И. Н. - Применение различных культур клеток для репродукции респираторно-синцитиального вируса крупного рогатого скота, Кочиш И. И., Кочиш Т. Ю., Самуйленко А. Я., Еремец В. И., Еремец Н. К., Киш Л. К., Беро И. Л. (2009)
Матвієнко С. Г. - Стан судинно-тромбоцитарного гемостазу у свиней при застосуванні ацелізину після абдомінальних операцій (2009)
Мельникова Н. М. - Вплив кадмію на вміст есенційних елементів у серці отруєних щурів, Ворошилова Н. М. (2009)
Мельникова Н. М. - Накопичення плюмбуму в організмі вагітних щурів за умови введення плюмбуму ацетату, Ткаченко Т. А. (2009)
Мороз Н. В. - Выделение вируса весенней виремии карпа в центральном регионе России, Рыбаков С. С., Еремеева Т. Б., Апасова Л. Ю., Пыльнов В. А., Калинкина Т. Ю. (2009)
Москалик Р. С. - Антиэпизоотическая цепь мероприятий, гарантирующих искоренение и надежную профилактику лейкоза крупного рогатого скота (2009)
Музика Н. М. - Одержання компонентів імуноферментної тест-системи для серологічної діагностики вірусного ентериту гусей, Стегній Б. Т. (2009)
Музика Д. В. - Щеплення добових курчат інактивованою емульсованою вакциною проти високопатогенного грипу птиці "Авіфлувак-ІЕКВМ", (схема вакцинації, рівень і напруженість імунітету) (2009)
Муковоз В. М. - Підбір штамів дерматофітів для нової технології виготовлення виробничого антигену, Нестеренко Т. Г. (2009)
Назарова О. Д. - Источники заражения лептоспирозом в центральном Таджикистане, Азимов Г. Д. (2009)
Наконечна М. Г. - До питання комплексної діагностики аеромонозу коропів, Калиновська І. Г., Сорокіна Н. Г., Семенчукова І. В. (2009)
Насонов И. В. - Влияние фитосорбента "Экотокс" на вирусы болезни Ньюкасла, инфекционной бурсальной болезни, инфекционного бронхита кур и инфекционного ларинготрахеита птиц в опытах in vivo, Азарова И. А., Згировская А. А., Кныш Н. В., Лапина В. А. (2009)
Нестеренко Т. Г. - Імунопрофілактика вірусної геморагічної хвороби (ВГХ) та міксоматозу кролів, Дудник Н. В., Нестеренко О. Ю., Левченко К. А. (2009)
Ніколаєнко Ю. Ю. - Інактивація штамів 1733 та BR-06 реоврусу, ізольованих від хворих на тендосиновіт курей (2009)
Ночевный В. Т. - Применение метода проточной цитометрии для паспортизации и стандартизации перевиваемых линий клеток, Ласкавый В. Н. (2009)
Нычик С. А. - Оральная иммунопрофилактика бешенства вакциной "Броварис VRG" в современных условиях, Солодчук В. Л. (2009)
Орлов С. М. - Прижиттєва діагностика мікоплазмозу великої рогатої худоби із застосуванням різних схем підготування проб патологічного матеріалу, Обуховська О. В., Глєбова К. В. (2009)
Пащук Ю. Г. - Зміни активності індикаторних ферментів печінки курей за умов одноразового перорального введення фурадану (2009)
Полищук С. В. - Эпизоотологический анализ и противоэпизоотические мероприятия по роже свиней в хозяйствах Джанкойского района АР Крым, Плахотнюк Е. В. (2009)
Пономаренко А. М. - Ефективність препарату "Pro meris duo" при ктеноцефальозі собак та котів, Клімчук О. О., Шкред М. А., Пономаренко О. В. (2009)
Пономаренко О. В. - Випробування ефективності нового засобу для лікування кролів, хворих на псороптоз, Коломацький О. П., Міщенко О. О., Машкей А. М. (2009)
Приходько Ю. О. - Ефективність антигельмінтиків у кіз, хворих на мюллеріоз, Корчан Л. М. (2009)
Пруцаков С. В. - Специфическая терапия животных бактериофагами при псевдомонозе, Болоцкий И. А., Семенцов В. И., Васильев А. К. (2009)
Пчёлкина И. П. - Вирус ньюкаслской болезни, выявленный в популяциях диких и синантропных птиц на территории России в 2008 году, Колосов С. Н., Манин Т. Б., Чвала И. А., Андриясов А. В., Старов С. К., Дрыгин В. В., Борисов А. В. (2009)
Рачков А. Э. - Распознаваниe олигонуклеотидов с помощью спектрометра поверхностного плазмонного резонанса "Плазмон ППР-4М", Холодова Ю. В., Телегеев Г. Д., Солдаткин А. П. (2009)
Рула О. М. - Імунна відповідь у курчат на введення антигенів з різною активністю гемаглютиніну вірусу грипу птиці (2009)
Саркисян Х. В. - Выделение и идентификация вируса африканской чумы свиней в Армении (2009)
Сидоренко Є. Ю - Епізоотологічний моніторинг лептоспірозу котів в м. Суми, Зон Г. А. (2009)
Сікачина В. І. - Щеплення качок асоційованою вакциною проти хвороби Ньюкасла і пастерельозу (2009)
Cкрипник А. В. - Молекулярно-генетична диференціація штаму Mycobacterium elephantis, ізольованного від корови, реагуючої на туберкулін у неблагополучному щодо туберкульозу ВРХ господарстві, Завгородній А. І. (2009)
Сокирко Т. О. - Стан антиоксидантного захисту в крові коней, хворих на інан, Синицин В. А., Попова Е. М. (2009)
Сосницкий А. И. - Эмерджентная форма эндогенного пастереллеза в составе респираторного паразитоценоза, Стегний Б. Т., Короленко Л. С., Пузаков С. П. (2009)
Стегній А. Б. - Визначення оптимального співвідношення антигенів вірусу грипу птиці та ньюкаслської хвороби при розробці технології виготовлення інактивованої емульсованої асоційованої вакцини проти високопатогенного грипу птиці та ньюкаслської хвороби, Головко В. О. (2009)
Стегній Б. Т. - Розроблення тест-системи Elisa для виявлення антитіл проти вірусів хвороб Ауєскі й Тешена, Бузун А. І., Антонов В. С., Борисова О. Л., Коваленко Л. В., Руденко О. П., Михайлова С. А., Усова Л. П., Вовк С. І. (2009)
Стегній Б. Т. - Визначення бактерицидних властивостей препаратів "Desu" щодо мікобактерій, Завгородній А. І., Куцан О. Т., Бобош С., Гагрчин М. (2009)
Стегній Б. Т. - Епізоотологічний моніторинг щодо мікоплазмозів та бактеріальних хвороб птиці у птахогосподарствах Харківської області, Обуховська О. В., Петренчук Е. П., Глєбова К. В., Крюкова Н. В., Гриненко О. В. (2009)
Стегній М. Ю. - Аналіз гемаглютинуючої активності й імуногенних властивостей кріоконсервованих вірусів (2009)
Стеценко А. В. - Современные методы лабораторной диагностики вирусной диареи – болезни слизистых крупного рогатого скота, Герилович А. П. (2009)
Стеценко В. И. - Особенности специфической профилактики смешанных вирусно-бактериальных энтеро-пневмо-генитальных инфекций молодняка крупного рогатого скота (2009)
Ступак Л. П. - Моніторингові дослідження зразків розплоду бджіл на гнильці у лабораторних умовах, Маслій І. Г. (2009)
Суходуб Л. Ф. - Конструювання антибактеріальних покрить для біокераміки за біоміметичним принципом: мас-спектрометричні та електронно-мікроскопічні дослідження, Волянський А. Ю., Бордунова О. Г., Пилюгін С.В., Чіванов В. Д., Кучма І. Ю. (2009)
Ткаченко С. В. - Рецепторна специфічність еритроцитів різних видів тварин до деяких аденовірусів (2009)
Туманова М. А. - Дезинфекция на фермах, неблагополучных по туберкулёзу (2009)
Турсункулов Ш.Ж. - Определение видовой принадлежности бруцелл, изолированных из цельной крови овец и крупного рогатого скота, Джаилбекова А. С., Сейдахметова Р. Д., Абдрахманов С. К., Турсункулов А. З., Турлыбеков С. А., Энгишева К. М., Сарманов А. (2009)
Турсункулов Ш. Ж. - Эпизоотологический мониторинг бруцеллеза сельскохозяйственных животных в Казахстане за 2008 год, Каиржанова А. Г., Даугалиева А. Т. (2009)
Ульяницька А. Ю. - Патоморфологічна характеристика енцефальних афлатоксикозних та Т-2 токсикозних патологій великої рогатої худоби (2009)
Ушкалов В. О. - Особливості довгострокового зберігання бактерій виду Listeria monocytogenes, Виговська Л. М. (2009)
Финогенов А. Ю. - Выявления антигенов ротавирусов животных с использованием иммуноферментного метода, Гудков В. Г., Виринская А. С. (2009)
Фотіна Т. І. - Значення мікробних асоціацій у патогенезі гнійно-некротичних уражень дистального відділу кінцівок у високопродуктивних корів, Улько Л. Г. (2009)
Фролов А. Ф. - Действие Изамбена на образование in vitro коронавируса гастроэнтерита свиней, Задорожная В. И., Жебровская Ф. И., Мочалин И. А., Старчеус А. А., Маргитич В. М. (2009)
Чечеткина Н. П. - Вирус-бактериальные инфекции в патологии воспроизводства крупного рогатого скота, Павленко М. П., Макеев В. Ф., Данилова И. С., Иваненко В. А., Ермоленко А. В., Рибас О. В. (2009)
Шабунин С. В. - Метод полимеразной цепной реакции как средство мониторинга и диагностики нарушений репродуктивной функцуии у животных, Ефанова Л. И., Пасько Н. В. (2009)
Шатіло Ю. В. - Методологічні та методичні аспекти щодо синтезу і скриншгу хімічних речовин протимікробної спрямованості, Волянський А. Ю., Воропай А. Ю., Вальчук С. І, Руденко Л. М., Волков А. О., Мізін В. В., Волков Т. О., Кучма І. Ю. (2009)
Шелудько Ю. В. - Перспективы применения в ветеринарной медицине трансгенных растений, синтезирующих физиологически активный интерферон α2b человека, Герасименко И. М., Щербак Н. Л., Сахно Л. А., Липовая Н. Н., Синдаровская Я. Р., Олевинская З. М., Клестова З. С., Спивак Н. Я., Кучук Н. В. (2009)
Шуляк А. Ф. - Механизм лечебно-профилактического действия бетулина при ИРТ крупного рогатого скота, Щегловитова О. Н., Величко Г. Н. (2009)
Щетинський І. М. - Жовчоелімінаційна ланка отруєння великої рогатої худоби піролізидиновими алкалоїдами жовтозілля звичайного та чорнокореня лікарського й її патоморфологічна характеристика (2009)
Юров К. П. - Эпизоотология, диагностика и профилактика основных вирусных болезней лошадей (2009)
Ярошенко М. О. - Встановлення валідаційних параметрів методики визначення залишкових кількостей дельтаметрину в молоці способом тонкошарової хроматографії (2009)
Ковпак М. Р. - Проблеми диференційної діагностики інфекцій птиці, які обумовлені параміксовірусами різних серотипів (2009)
Сніжко С. І. - Дослідження часових тенденцій зміни водного стоку з оцінкою їх значимості за тестом Манна-Кендалла, Павельчук Є. М., Дідовець Ю. С. (2014)
Хільчевський В. К. - Аналіз багаторічної трансформації хімічного складу річкових вод України, Курило С. М. (2014)
Шерстюк Н. П. - Вплив промивки р. Інгулець на перебіг гідрохімічних процесів та встановлення рівноваг (2014)
Лузовіцька Ю. А. - Вплив водного стоку на формування виносу біогенних елементів у басейні річки Десни, Кошкіна О. В., Осадча Н. М. (2014)
Винарчук О. О. - Екологічна оцінка якості поверхневих вод басейну річки Ворскла за середньорічними даними (2014)
Пашкова О. В. - Горизонтальний і вертикальний розподіл зоопланктону в деяких водоймах м. Києва (2014)
Коржов Є. І. - Вплив режиму течій на кількісні показники фітопланктону мілководних водойм пониззя Дніпра, Мінаєва Г. М. (2014)
Цапліна К. М. - Фітогеографічна структура флори Київського водосховища і напрямок її зміни в умовах підвищення температур (2014)
Климюк В. М. - Біоіндикаційний аналіз солоних озер РЛП "Слов’янський курорт" за фітопланктоном, Баринова С. С., Лялюк Н. М. (2014)
Пясецька С. І. - Характер та особливості розповсюдження випадків відкладень ожеледі на території України наприкінці ХХ століття (за даними стандартного ожеледного станка) (2014)
Скриник О. А. - Вегетаційний період в Українських Карпатах за умов сучасного клімату (2014)
Затула В. І. - Гармонічний аналіз сезонних коливань деяких метеорологічних величин на території України, Затула Н. І. (2014)
Хільчевський В. К. - До 120-річчя вченого-гідролога А. В. Огієвського (деякі архівні дослідження), Соколов В. В., Куций А. В., Куций С. В. (2014)
Порядок подання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (2014)
Олійник В. С. - Дискусійні питання лісової гідрології (2014)
Гопченко Є. Д. - Невеликі річки – великі проблеми, Кічук Н. С. (2014)
Костенюк Л. В. - Структура сучасної річково-долинної системи Пістинка-Лючка, Ющенко Ю. С. (2014)
Манукало В. О. - Про врахування просторової нерівномірності глибини промерзання ґрунту в річкових басейнах, Гальперіна Т. О. (2014)
Дзеціна Д. В. - Зовнішній водообмін як фактор функціонування екосистеми малого водосховища (на прикладі Шушківського – Гнилий Тікич) (2014)
Винарчук О. О. - Екологічна оцінка якості поверхневих вод басейнів річок Лівобережного Лісостепу за сезонами та її зв’язок з водністю (2014)
Жирнов П. В. - Детальна характеристика джерел забруднення річки Сіверський Донець (2014)
Скриник О. А. - Період активної вегетації в Українських Карпатах (2014)
Suligowski R. - The use of spline function in the determination of genetic types of rainfall in Poland (2014)
Білаш В. І. - Метрологічне забезпечення приладів атмосферного тиску у гідрометеорологічній службі України, Пясецька С. І. (2014)
Цуранич В. В. - Характер воздействия водного транспорта на экосистему дельты Дуная (2014)
Левківському Степану Степановичу – 80 (2014)
Сосєдку Михайлу Микитовичу - 90 (2014)
Порядок подання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (2014)
Волошин М. А. - Особливості розподілу глікозаміногліканів в структурах пародонта та слизової ясен щурів в нормі та після внутрішньоутробної антигенної дії, Бурега Ю. О. (2013)
Григорьева Е. А. - Изучение реактивности тимуса, селезенки, лимфоузлов и лимфоидной ткани, ассоциированной с кишечником, после введения кардиотропного препарата, Довгаль Г. В. (2013)
Кузенко Є. В. - Імунологічні аспекти впливу хрому, Романюк А. М., Рудна М. М., Кузенко О. І., Левкович М. А. (2013)
Логоша А. І. - Міцнісні характеристики травмованих кісток щурів за умов зневоднення організму, Слісаренко О. В., Масленко Г. О. (2013)
Малишкіна С. В. - Морфологічне дослідження перебудови кісткової тканини навколо титанових імплантатів після застосування імпульсного ультразвуку з різною інтенсивністю коливань, Маколінець В. І., Нікольченко О. А., Вишнякова І. В. (2013)
Назарова Д. І. - Кореляційні зв’язки між розмірами тіла та серця у різних видів тварин (2013)
Пастухова В. А. - Влияние сочетанного применения электромагнитных волн миллиметрового диапазона и космола на гистологическое строение эпифизарных хрящей крыс периода выраженных старческих изменений (2013)
Рамский Р. С. - Механико-математическое обоснование использования лопаточного привода дистракционного устройства системы Блискунова при удлинении плеча, Куценко С. Н., Пикалюк В. С., Костандов Ю. А., Цеков Е. С., Рудик А. С. (2013)
Гунас І. В. - Зв’язки комп’ютерно-томографічних параметрів ліквороутримуючих структур головного мозку з антропометричними та соматотипологічними показниками здорових юнаків і дівчат Поділля загальних груп, Шевчук Ю. Г., Прокопенко С. В. (2013)
Йолтухівський М. В. - Показники кардіоінтервалографії у здорових чоловіків і жінок Поділля різних соматотипів, Іщенко Г. О. (2013)
Коваленко О. В. - Частота аберацій хромосом в культурі лімфоцитів периферичної крові хворих на пухлини головного мозку при дії мітоміцину (2013)
Лузин В. И. - Методика морфометрии сердца лабораторных животных, Шутов Е. Ю., Шутова Е. В. (2013)
Тюренков А. А. - Половые различия краниометрических параметров юношеского населения Донбасса (2013)
Холодкова О. Л. - Можливості використання збагаченої тромбоцитами плазми при експериментальній терапії токсичного ураження печінки, Горчаг Д. М. (2013)
Худякова О. В. - Анатомическая изменчивость костного неба человека, Виноградов А. А. (2013)
Ярмоленко О. С. - Якісний аналіз змін міокарду щурів різних вікових груп за умов гіпергідратації організму (2013)
Ярошевський О. А. - Біомеханічні аспекти міофасціальних больових синдромів шийно-плечової локалізації (2013)
Гаврилов В. А. - Гистологическое строение нижнего резца у белых крыс различного возраста после 60-дневного воздействия паров толуола, Лузин В. И. (2013)
Лузин В. И. - Гистологическое строение мыщелкового хряща нижней челюсти у неполовозрелых белых крыс после длительного воздействия экзогенной гипертермии различной степени, Ушко Я. А. (2013)
Лукьянцева Г. В. - Фазовый состав биоминерала тазовой кости у белых крыс после 60-дневного внутрижелудочного введения тартразина в различных концентрациях, Лузин В. И. (2013)
Тютюник А. А. - Особенности роста и формообразования нижней челюсти у белых крыс после 60-дневного внутрижелудочного введения натрия бензоата в различных концентрациях, Лузин В. И. (2013)
Шабельник О. И. - Фазовый состав биоминерала тазовой кости у белых крыс после 60-дневного воздействия экзогенной гипертермии различной степени и физической нагрузки, Лузин В. И. (2013)
Жаріков М. Ю. - Тканинні базофіли серця людини в нормі (2013)
Хомула Є. В. - Молекулярні механізми больових синдромів при периферичній діабетичній нейропатії: роль іонів кальцію, Войтенко Н. В., Білан П. В. (2013)
Пикалюк В. С. - Про проведення IV міжнародного симпозіуму "Морфогенез органів і тканин під впливом екзогенних факторів", присвяченого 140-річчю з дня народження засновника Кримської морфологічної школи професора Р. І. Гельвіга (Сімферополь – Алушта, 21 – 23 травня 2013 р. ) 108, Крівенцов М. А. (2013)
Янковська Л. А. - Оцінка мезофакторів формування зайнятості населення праценадлишкового регіону, Легкий В. І., Процик О. С. (2011)
Solińska M. - Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej na szczeblu gminy jako element planowania i bezpieczeństwa energetycznego kraju, Iwaszczuk N. (2011)
Савчук В. С. - Пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні, Колодійчук А. В., Гаврилко П. П. (2011)
Башта О. І. - Формування інноваційної стратегії розвитку рекреаційної системи на базі енергозбереження (2011)
Колодійчук А. В. - Активізація інноваційного розвитку промисловості України (2011)
Іващук Н. Л. - Управління ризиком довгої позиції у зворотному опціоні купівлі з фіксованою ціною виконання, Лопушанський О. В. (2011)
Важинський Ф. А. - Інвестиції як фактор розвитку сільських територій, Галаз Р. І., Підлипна Р. П. (2011)
Візняк Ю. Я. - Теоретико-методологічні основи вивчення зайнятості населення України в умовах трансформації її економіки (2011)
Живко З. Б. - Управління оцінкою конкурентоспроможності послуг як складова економічної безпеки бізнесу, Магомедрасупова Д. Г., Зінько В. М. (2011)
Семчук Ж. В. - Вплив релігійної сфери на зміцнення української сім’ї, Шевчук Б. Р., Пука П. В. (2011)
Тимошевська Л. Д. - Деякі аспекти енергоефективності в Україні, Довбуш Р. В. (2011)
Квак С. А. - Пріоритетні галузі інноваційної діяльності промислових підприємств України (2011)
Старик Р. Я. - Забезпечення стратегічної ролі управління людським капіталом на підприємстві (2011)
Скупейко В. В. - Економіко-функціональні засади формування інвестиційного фонду (2011)
Вйонцек О. С. - Міжнародний досвід функціонування ринку знань в умовах становлення економіки знань (2011)
Люльчак З. С. - Концептуальні засади управління ризиками у регіональній енергетиці, Іванова Д. О. (2011)
Васелевський М. - Системна організація процесу постачання ланцюга поставок, Крикавський Є., Фалович В. (2011)
Гайванович Н. В. - Оптимізація дистрибуційної мережі: між централізацією та LM (2011)
Сопільник Л. І. - До питання про основні принципи організації дорожнього руху (2011)
Сопільник Р. Л. - Концепція вдосконалення судоустрою України (2011)
Щур Б. В. - Діяльність міжнародного кримінального суду: історія і перспективи (2011)
Шерман О. М. - Проблемні аспекти слідчої документації, Гарасим П. С. (2011)
Софій О. З. - Залучення громадян до процесу прийняття рішень органами місцевої влади шляхом використання потенціалу громадських консультацій, Каспрук I. І. (2011)
Токарська А. С. - Помилки у кваліфікації злочинів на досудовому слідстві, спричинені порушенням норм комунікації, Карпінець А. Я. (2011)
Словська І. Є. - Накази виборців як форма правового зв’язку між виборцем і депутатом (2011)
Живко М. О. - Поняття "посадова особа" та "посада" в системі МВС, Стецик О. Р., Босак Х. З. (2011)
Ковалів М. В. - Органи залізничного транспорту як суб’єкти протидії правопорушенням, вчиненим на залізничному транспорті, Логін В. В. (2011)
Середа В. В. - Окремі питання щодо терміну та порядку затримання осіб – порушників правил обігу наркотичних речовин, Єсімов С. С. (2011)
Живко З. Б. - Економіко-правові аспекти управління та захисту інтелектуальної власності в умовах інтеграції та безпеки бізнесу, Живко П. Б. (2011)
Чистоклетов Л. Г. - Про зброю та правові підстави її застосування суб’єктами приватних охоронних підприємств в Україні, Пастрюліна Т. (2011)
Квак В. В. - Поняття віку особи в кримінальному праві (2011)
Березовська І. Р. - Адміністративно-правова відповідальність у сфері забезпечення інформаційної безпеки: постановка проблеми, Микитюк М. (2011)
Смоляк О. Є. - Поняття та джерельна база реалізації права громадян на доступ до публічної інформації (2011)
Хатнюк Ю. А. - Сили та засоби органів внутрішніх справ у боротьбі з рейдерством в Україні (2011)
Новіков В. В. - До питання захисту прав і законних інтересів громадян, Мицак Б. (2011)
Семчук Ю. І. - Правові засади забезпечення якості інформаційних технологій у сфері екології, Ковальчук Р. Л. (2011)
Пісний В. М. - Мотивація як чинник формування особистості правоохоронця (2011)
Струс-Духнич Т. В. - Роль і місце судової влади у правовій державі (2011)
Стародубцева Т. Л. - Щодо структури та повноважень органів внутрішніх справ із здійснення контролю у сфері господарської і підприємницької діяльності (2011)
Сеник П. Р. - Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про референдум (2011)
Отчак Н. Я. - Виконавче провадження як завершальна стадія судового процесу (2011)
Живко М. О. - Специфіка формування вітчизняного законодавства у сфері захисту інформації, Занік Ю. (2011)
Крамар Р. І. - Взаємодія органів виконавчої влади з правоохоронними органами у протидії марнотратному витрачанню паливно-енергетичних ресурсів в Україні (2011)
Керницький І. С. - Гарантування економічної безпеки корпорацій у Сполучених штатах Америки, Копитко М. І. (2011)
Гнатюк Я. І. - Маркетингові підходи до забезпечення конкурентоспроможності регіонів (2011)
Заяць Р. Я. - Неосудність як обставина, що виключає адміністративну відповідальність (2011)
Мірінович У. А. - Поняття та класифікація принципів здійснення правосуддя (2011)
Дячишин Я. - Формування та розвиток правової системи суспільства (2011)
Дідик Н. І. - Організаційні аспекти взаємодії працівників ОВС із стюардами під час проведення масових спортивних заходів (2011)
Шот А. - Світові тенденції та перспективи розвитку нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії в Україні (2011)
Шульгач Н. М. - Поняття та сутність принципу незалежності суддів (2011)
Янковська Л. А. - Судові повноваження в Україні та інших державах світу, Горбонос Ф. В., Юзевич В. М. (2011)
Томюк І. М. - Історичні передумови створення цивільного контролю над військовою організацією та правоохоронними органами діяльності держави, Азаров Ю. І., Папікян А. Л. (2011)
Лопушанський О. В. - Учасники адміністративного судочинства в Україні, Іващук Н. Л. (2011)
Сапіга Р. І. - Логістика як чинник воєнно-економічної безпеки (2011)
Андріюк Л. В. - Реабілітаційні заходи в гострому та ранньому відновному періоді інсульту (Огляд літератури), Магулка І. В. (2014)
Горчакова Н. О. - Роль наночастинок хітозану в переносі лікарських засобів, Мітюшова О. О., Чекман І. С. (2014)
Волошин О. І. - Засоби із кизилу в клінічній практиці – перспективи використання (Огляд літератури), Бачук-Понич Н. В., Васюк В. Л. (2014)
Купраш Л. П. - Взаимодействие лекарственных веществ и пищи, Гударенко C. А., Купраш Е. В. (2014)
Немировськая Н. В. - Содержание цитокинов у больных поллинозом с холестерозом желчного пузыря до и после аллергенспецифической иммунотерапии (2014)
Лоскутов А. Л. - Ефективність імунореабілітації у хворих із хронічним герпетичним гепатитом (2014)
Меркулова А. В. - Иммуномодуляция в комплексном лечении хронического фарингита, Лоскутова И. В. (2014)
Запорожець Т. Ю. - Ефективність імунореабілітації хворих із хронічним ексудативним середнім отитом (2014)
Ципоренко С. Ю. - Лоскутова І. В. Імунореабілітація алфагіном чоловіків, хворих на малосимптомні форми хронічної урогенітальної інфекції ускладненої безпліддям (2014)
Лушпа В. І. - Ефективне лікування диспепсії у немовлят і отруєнь препаратами міді за допомогою самосилу гайового (Teucrium chamaedris L.) (Огляд літератури) (2014)
Заремба Є. Х. - Динаміка показників ліпідного спектру крові у хворих на АГ ІІ стадії при застосуванні антигіпертензивної терапії в поєднанні з олією амаранту, Була М. С., Заремба О. В., Заремба-Федчишин О. В. (2014)
Литвиненко В. И. - Пренил- и геранилхалканоиды, их распространение и лекарственные свойства. Сообщение 3. Исследование алкилхалканоидов растений трибы Artocarpeae семейства Тутовые – Moraceae (Обзор литературы), Попова Н. В., Дихтярев С. И., Маслова Н. Ф. (2014)
Карпюк У. В. - Аналіз мінерального складу вегетативних та генеративних органів кукурудзи звичайної, Кисличенко В. С. (2014)
Крутських А. А. - Морфолого-анатомічне вивчення трави льонку звичайного, Кисличенко В. С., Омельченко З. І. (2014)
Федосов А. І. - Розробка складу шлункових зборів та визначення їх тотожності (2014)
Шостак Т. А. - Застосування рослинних субстанцій в якості активних фармацевтичних інгредієнтів, Калинюк Т. Г., Гудзь Н. І. (2014)
Гергель О. В. - Оптимізація параметрів вилучення антоціанів з плодів Бузини чорної та Калини звичайної (2014)
Семено О. В. - Історія дослідження лікарських рослин Полтавщини (2014)
Федоровська М. І. - Теоретичне обґрунтування складу комплексної настойки для місцевого застосування при телогеновій алопеції (2014)
Звіт конференції та спеціалізованої виставки-ярмарку "Нетрадиційна медицина-2014" (2014)
Резолюція Науково-практичної конференції "Народна і нетрадиційна медицина – університет здорового способу життя" (22-23 травня 2014 року) (2014)
Марушко Ю. В. - Проблема залізодефіцитних станів у дітей на сучасному етапі (2014)
Гарник Т. П. - Фітотерапія при деяких дерматологічних та косметичних проблемах, Пилипчук А. Б., Дудченко Л. Г., Петріщева В. О. (2014)
Гарник Т. П. - Харчові рослини у гастроентерології, Пилипчук А. Б., Дудченко Л. Г., Гарник К. В. (2014)
Гарник К. В. - Харчові рослини в онкологічній практиці, Огороднікова Н. П., Пилипчук А. Б., Дудченко Л. Г. (2014)
Зайцев С. В. - Позитивный опыт использования арт-терапевтической техники "Изобрази свою болезнь" с целью изменения внутренней картины болезни: я и мой недуг (2014)
Степаненко В. В. - Фітозасіб при опроміненні та отруєнні солями важких металів, Войтенко Г. М. (2014)
Інформація для авторів (2014)
Портрет Андрія Білецького (2012)
Портрет Станіслава Семчинського (2012)
Білецький А. - Сучасне порівняльно-історичне мовознавство (проблеми та аксіоми) (2012)
Білецький А. - Адаптація давньогрецького ономастикону в східнослов'янських мовах (частина 1) (2012)
Білецький А. - "Яфетичні зорі" академіка Марра (2012)
Семчинський С. - Про лінгвістичну специфіку субстрату (характер слов'яно-східнороманської мовної взаємодії) (2012)
Семчинський С. - Про "негативні" семантичні запозичення (2012)
Акульшина Н. - Загальна характеристика способів словотворення сучасної перської військової термінології (2012)
Волосенко І. - Жанрові особливості молодіжних інтернет-щоденників (на матеріалі сучасної німецької мови) (2012)
Галич О. - Поняттєва категорія "містичне" в англійському готичному романі як об'єкт лінгвістичного аналізу (2012)
Гливінська Л. - Мова поезії: у пошуках методики дослідження (2012)
Голубовська І. - Проблема методології лінгвістичних досліджень у міждисциплінарному висвітленні (2012)
Грицина С. - Неологізація в староукраїнській літературній мові XVII століття (2012)
Гулей Т. - Особливості урбанонімікону британського та американського варіантів англійської мови (2012)
Дедушкина Т. - Языковая игра: современное состояние вопроса (2012)
Дмитренко О. - Словотвірна продуктивність фразеологічних одиниць на позначення соціально-економічних реалій у сучасній німецькій мові (2012)
Дупикова Н. - Функции повторов в подъязыке радиообмена пилот – диспетчер (2012)
Кісельова О. - Мовні засоби категорії "причина – наслідок" у нозологічних одиницях (2012)
Колєнцова В. - Експериментальна перевірка ефективності коректурних вправ у навчанні правопису студентів ветеринарних факультетів (2012)
Косович О. - Динамічні процеси лексичного складу французької мови. Неологiзацiя (2012)
Костусяк Н. - Принципи класифікації морфологічних категорій (2012)
Кузнєцова Д. - Семантичний діапазон світлопозначень в англомовних номінаціях мімічних експресій (2012)
Лалаян Н. - Граматичні модифікації фразеологізмів сучасної німецької мови як один із різновидів їхнього функціонування у мовленні (2012)
Лучканин С. - Особливості ідеологізації румунського мовознавства другої половини 1960–1980-х рр. : "марксизм-ленінізм" у поєднанні з лінгвістичним "націоналізмом", "лінгвістичний матеріалізм", "дакоманія" (2012)
Мединська Н. - Дієприкметник у функції предиката (2012)
Межов О. - Формально-синтаксичні та комунікативні варіанти субстанційних синтаксем (2012)
Мішкур В. - Явище варіантності у пареміях з анімалістичним компонентом (2012)
Ніка О. - Барокова проповідь ХVII ст. і розвиток староукраїнської літературної мови (2012)
Niemczyk H. - Semantische verbindbarkeit der adverbien mit den verben (2012)
Патєха Ю. - Готський суперстрат в іспанській мові (2012)
Пахолок З. - Повтор як мовна і мовленнєва універсалія (2012)
Pylypko O. - Interjektionen im system der deutschen wortarten (2012)
Радзієвська С. - Алгоритм перекладу нанонаукових термінів (2012)
Руда Н. - Категорія демінутивності – гносеологічно-мовна універсалія (2012)
Фенюк Л. - Еволюція заперечної частки ne у французькій мові (2012)
Черненко Г. - Сфери застосування лінгвістичної експертизи (2012)
Бражук Ю. - Метафоричний компонент у медичній термінології (на матеріалі анатомічних і клінічних термінів) (2012)
Звонська Л. - Методи дослідження категорії темпоральності в давньогрецькій мові (2012)
Єрьоміна О. - Фонетичні зміни в латинських композитах (2012)
Кожушний О. - Перший і другий гімни Сінезія Киренського: зміст, метричні і стилістичні особливості, синонімічні теонімо-поетоніми (2012)
Косіцька О. - Особливості умовних періодів у латинськомовній документації Греко-католицької церкви кінця XVI–XVII ст. (2012)
Лазер-Паньків О. - Структурно-семантичний аналіз давньогрецьких фразеологізмів із компонентом-орнітонімом (2012)
Левко О. - Вербалізація християнської досконалості в епідейктичних промовах трьох святителів (2012)
Лефтерова О. - Фонова інформація як стилеутворююча категорія та її роль у структурі авторського тексту (2012)
Лехніцька С. - Структурно-семантичний і комунікативно-прагматичний потенціал найменувань лікарських препаратів (2012)
Мелещенко К. - Генеза та варіативність абсолютної конструкції (2012)
Миронова В. - Античні автори в українській проповіді XVII століття (2012)
Михайлова О. - Теонімічна метафора в поезії Ліни Костенко (2012)
Ніколаєнко О. - Ритміко-звукові особливості епіграм Марціала (2012)
Поліщук (Шадчина) А. - Лінгвокультурологічна інтерпретація епістемічної модальності в давньогрецькому філософському дискурсі (2012)
Шинкарук В. - Оцінка як категорія модусу в латинській мові (2012)
Шовковий В. - Концепти інтелектуальної сфери людини у давньогрецькій мові (2012)
Bracki A. - Międzykulturowość u słowian jako typ przestrzeni polilingwalnej (2012)
Гриценко С. - Тенденції розвитку лексико-семантичної групи "назви зброї та її частин" (на матеріалі українських писемних пам'яток XVI–XVII ст. ) (2012)
Запорожець Л. - Типологічні і класифікаційні аспекти наукової концепції взаємодії мов С. В. Семчинського (2012)
Ляпунова Н. - Вплив англійської мови на мережні неологічні процеси в іспанській мові (2012)
Chemes V. - Identitatea etnolingvistică a persoanelor de origine ucraineană/rusă în mediul românofon din regiunile polietnice ale ucrainei (2012)
Погуляєв О. - Громадсько-політичний рух поляків Правобережної України у добу Української Центральної Ради (березень 1917 – квітень 1918 рр.) (2014)
Глібіщук М. - Реорганізація Особливої наради при Головнокомандувачі Збройних Сил Півдня Росії (грудень 1919 р.) (2014)
Главацький М. - Діяльність органів опіки як складова політики соціального забезпечення на території генерального округу "Київ" в 1941 – 1942 рр. (2014)
Дробот М. - Релігійна політика німецької військової адміністрації в окупаційних зонах України 1941-1944 рр. (2014)
Пінцак В. - Особливості формування режиму народної демократії в Чехословаччині (2014)
Сахновський О. - Мікроісторія як напрям історичних досліджень (2014)
Заєць Л. - Культурна спадщина Волині у періодиці громадських товариств Правобережної України (остання третина ХIX – початок ХХ ст.): історіографічний огляд (2014)
Назария С. - Бессарабский вопрос в новейших румынских и молдавских публикациях, Роман А. (2014)
Минаев А. - В поисках коммунизма (Рец. на кн: Ильченко С. Другим путем. Мир придет к коммунизму - это не выдумка Маркса. - М. 2013) (2014)
Інформація для авторів (2014)
Айшпур Р. М. - Використання сучасних антибіотиків для санації свиней-лептоспіроносіїв сероваріанту Bratislava (2010)
Бабкін А. Ф. - Сучасні аспекти діагностики кампілобактеріозів, Калініченко Т. В. (2010)
Бабкін А. Ф. - Особливості перебігу та діагностики інфекційного епідидиміту баранів, Райко Д. Ю. (2010)
Бабенко А. Б. - Паразитарні захворювання страусів, Луценко Л. І., Сумакова Н. В. (2010)
Балим Ю. П. - Вплив препаратів селену на морфологічні та біохімічні показники крові та продуктивність телят на відгодівлі (2010)
Белендик І. В. - Специфічні патологоанатомічні зміни у абортованих плодів лошат позитивних на герпесінфекцію коней 1 типу у напівгніздовій ПЛР, Синицин В. А. (2010)
Бергілевич О. О. - Взаємозв’язок кількості психротрофної та психрофільної мікрофлори молока з показниками його якості (2010)
Бергілевич О. М. - Вдосконалення контролю за мікробіологічними небезпеками в продовольчій сировині та харчових продуктах шляхом застосування прогнозуючого моделювання (2010)
Білявцева О. А. - Вивчення гемаглютинуючих і цитопатогенних властивостей епізоотичного штаму вірусу пташиного грипу А/курка/Приморський/01/2006/H5N1 на первинній культурі клітин курячих фібробластів, Воротілова Н. Г. (2010)
Богач М. В. - Роль дикого голуба (Columba livia) в епізоотології райєтинозної інвазії курей, Соколова Г., Степанова Н. О. (2010)
Близнецов О. Г. - Порівняльна оцінка візуального та інструментального обліку титрації комплементу в РЗК (2010)
Бородич Л. М. - Ветеринарно–санитарная оценка молока при использовании препарата "Лактосан" (2010)
Бордюгова С. С. - Вивчення динаміки імунологічних показників організму котів, хворих на дисбактеріоз (2010)
Бойко В. С. - Вплив вірусу хвороби Марека на обмін азотовмісних речовин у сироватці крові вакцинованої та невакцинованої птиці (2010)
Бусол Л. В. - Визначення оптимальних доз ультрадисперсного заліза для згодовування курчатам-бройлерам (2010)
Васянович О. М. - Порівняльне вивчення комерційних сорбентів для профілактики мікотоксикозів, Григоренко М. Є. (2010)
Гадзевич Д. В. - Виділення мікроорганізмів роду Enterococcus з органів загиблих телят та вивчення їх біологічних властивостей, Горбенко О. В., Ничик С. А., Тарвідс Ю. В., Гадзевич О. В. (2010)
Галатюк О. Є. - Застосування антибіотиків при респіраторних захворюваннях молодняку ВРХ, Солодка Л. О., Рибачук Ж. В., Якимчук Т. С. (2010)
Галка І. В. - Elispot - перспективний метод вивчення показників клітинного імунітету при фузобактеріозі (некробактеріозі) тварин (2010)
Головачева Н. А. - Изучение влияния цеолитов в схемах специфической вакцинопрофилактики сальмонеллеза у телят, Симонович В. Н., Доценко В. А., Смешливый П. Ю. (2010)
Гологурская О. И. - Культурально-биохимические свойства выделенных культур микобактерий от домашней и зоопарковой птицы (2010)
Гонтаренко А. О. - Фундаментальні аспекти застосування гемопоетичних стовбурових клітин фетоплацентарного комплексу (2010)
Глечик М. В. - Моніторинг епізоотичної ситуації щодо кишкових інвазій курей птахівничих господарств Івано-Франківської області, Стибель В. В. (2010)
Гребеник Н. П. - Цитологічна картина вагінальних мазків-відбитків основних свиноматок при фолікулярних і лютеїнових кістах яєчників, Харенко М. І. (2010)
Гуляева Л. П. - использование биопрепарата "Норд-бакт" при заготовке объемистых кормов в условиях Якутии (2010)
Данілова І. С. - Культивування хламідій на різних клітинних культурах (2010)
Даценко К. В. - Переваги і недоліки різних методів лабораторної діагностики інфекційного бронхіту птиці (2010)
Дегтярьов І. М. - Бактерицидна активність дезінфектанту "Біохлор" щодо мікобактерій (2010)
Дёмина О. К. - Изучение динамики распространения вируса гриппа птиц H5N1 в организме инфицированных кур, Сергеев А. А., Агафонов А. П., Сергеев А. А., Шиков А. Н., Дроздов И. Г. (2010)
Довганюк А. О. - Динаміка показників маси імунокомпетентних органів курчат при імунізації проти інфекційного бронхіту курей (2010)
Дорош Ю. О. - Методичні підходи до конструювання імуноферментних тест-систем для моніторингу репродуктивно-респіраторного синдрому свиней (2010)
Жовнір О. М. - Клінічне обстеження та морфологічний стан системи периферичної крові овець за одночасного щеплення проти некробактеріозу і сальмонельозу вакциною "Некросальм" (2010)
Завгородній А. І. - Виробничі випробування дезінфікуючого препарату "ДЗПТ-2", Палій А. П., Дегтярьов І. М., Кочмар Г. А. (2010)
Звягінцева І. С. - Етіологічне значення умовно-патогенних мікроорганізмів при бактеріальних інфекціях у телят (2010)
Зоз О. С. - Цитотоксична та антивірусна дія тилорону in vitro на моделі герпесвіру коней першого типу, Клестова З. С. (2010)
Зон Г. А. - Дослідження імунорезистентного статусу та реакції органів імунної системи при експериментальному псевдомонозі птиці, Ващик Є. В., Мороз О. С. (2010)
Издепский А. В. - Возрастная динамика некоторых биохимических показателей крови и синовиальной жидкости у лошадей (2010)
Іздепський В. Й. - Вміст та розподіл білково-вуглеводних сполук у сполучно-тканинних утвореннях копита коней, Лазоренко А. Б., Педан В. А., Казанцев Ю. В. (2010)
Каганець О. О. - Фізико-хімічний та пилковий аналіз меду Одеської області (2010)
Касяненко О. І. - Чутливість мікроорганізмів Campylobacter spp. до дезінфектантів, Фотіна Т. І. (2010)
Касянчук В. - Вивчення та аналізування небезпечних чинників щодо виникнення маститу в корів на молочних фермах, Скляр О., Іванникова О., Марченко А. (2010)
Клименко О. С. - Ефективність бровермектину-грануляту та нутрілселену при малофагозах курей, Хижня Л. Ю. (2010)
Кліменко С. С. - Біологічні дані щодо синдрому метрит-мастит-агалактія свиноматок у господарствах Луганської області, Руденко А. Ф. (2010)
Коваленко В. Л. - Ефективність застосування нових бактерицидних засобів у тваринництві (2010)
Кононов А. В. - Антигенные свойства вакцины против вирусной диареи, ИРТ и коронавирусной инфекции КРС эмульсионной инактивированной, Мищенко В. А., Левченко С. В., Думова В. В. (2010)
Корнейков О. М. - До вивчення гуморально-клітинних змін при експериментальному лейкозі, Горбатенко С. К., М’ягких Н. В., Зданєвич П. П., Кузнецова О. В. (2010)
Коцюмбас І. Я. - Вивчення дезінтоксикуючих властивостей альфасорбу при експериментальному гострому Т-2 токсикозі у щурів, Брезвин О. М., Кушнір Р. О. (2010)
Краєвський А. Й. - Запліднюваність корів при стимуляції синхронізації статевої циклічності в умовах господарств Північно–Східного регіону України, Стрєльнікова Н. О., Кургуз М. М., Захарченко В. А. (2010)
Кротовська Ю. М. - Інтенсивність пол та антиоксидантна активність сироватки крові курчат при застосуванні інактивованої вакцини проти високопатогенного грипу птиці "Авіфлувак-ІЕКВМ" та препаратів рослинного походження (2010)
Кузьминский И. И. - Динамика гематологических показателей крупного рогатого скота при применении нового антгельминтика Феналзола (2010)
Литаров В. Е. - Легочные кровотечения, индуцированные нагрузкой у лошадей (литературный обзор), Пяткина Е. А. (2010)
Ложкіна О. В. - Удосконалення імуногістохімічного методу діагностики губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби (ГЕ ВРХ) (2010)
Локес П. І. - Інформативність комп’ютерної томографії у діагностиці полікістозу нирок домашніх котів, Кравченко С. О., Бурда Т. Л., Ульянко Н. С. (2010)
Лутай І. Ю. - Морфологія матки кобил у стадії рівноваги статевого циклу (2010)
Малакєєв А. С. - Дослідження інфекційної активності та визначення оптимальной композиції інактивованої концентрованої вакцини проти інфекційного ринотрахеїту телят для внутрішньошкірного застосування, Кучерявенко Р. О., Кучерявенко Л. М., Явніков Н. В. (2010)
Маршалкіна Т. В. - Моніторинг інвазійних хвороб свійської птиці в господарствах степової зони України, Заiкіна Г. В., Коваленко І. І. (2010)
Маслак Ю. В. - Біохімічні показники мінерального обміну та стану сполучної тканини при лікуванні кіз, хворих на аліментарну остеодистрофію (2010)
Меженський А. О. - Клінічні ознаки та форми увеїту в коней за його хронічного перебігу (2010)
Мироненко Л. С. - Корекція перекисного окислення ліпідів у тварин препаратами на основі гідратованих фулеренів, Крічковська Л. В., Зекунова Т. І., Копил С. А. (2010)
Мищенко А. В. - Экологические особенности иммунодефицитов у крупного рогатого скота, Мищенко В. А. (2010)
Морозенко Д. В. - Оксипролін та уронові кислоти сечі як діагностичні тести при холангіогепатиті у котів (2010)
Нагорна Л. В. - Ветеринарно-санітарна експертиза продуктів забою курей за малофагозу після обробки "Ектосаном" ТМ, Фотіна Т. І. (2010)
Нікітін О. А. - Ефективність щеплення собак проти лептоспірозу при застосуванні різних вакцин (2010)
Ничик С. А. - Визначення протективної активності сироватки проти ентерококових інфекцій та колібактеріозу поросят, Тарвідс Ю. В., Гадзевич Д. В., Горбенко О. В., Гадзевич О. В. (2010)
Осіпова А. Г. - Порівняльний аналіз результатів діагностики хламідіозу в різних видів тварин у межах Херсонської області (2010)
Остапюк М. П. - Обґрунтування можливості та доцільності застосування принципів системи НАССР при виробництві молока на молочних фермах (2010)
Пилипенко Г. В. - Лабораторна діагностика інфекційного ринотрахеїту великої рогатої худоби (2010)
Полєтаєва Є. І. - Поширення криптоспоридіозу свиней (огляд літератури) (2010)
Прусакова О. О. - Результати паразитологічного дослідження нутрій на еймеріоз при клітковому та підлоговому утриманні у приватних господарствах Харківської області, Мазанний О. В. (2010)
Руденко А. А. - Рентгенокардіометричні показники у клінічно здорових собак (2010)
Руденко А. Ф. - Етіопатогенетична роль умовно-патогенної мікрофлори при респіраторних захворюваннях молодняку великої рогатої худоби, Воблікова О. О. (2010)
Руденко В. Б. - Розповсюдження та клінічна характеристика стафілококових дерматитів у собак за даними ветеринарних клінік Луганська (2010)
Руденко П. А. - Стан пероксидного окиснення ліпідів і антиоксидантної системи у котів за умов операційної рани (2010)
Рудой О. В. - Порівняльні дослідження культуральних властивостей мікроорганізмів роду, Кравцова О. Л. (2010)
Сидоренко Є. Ю. - Етіологічна структура лептоспірозу в котів у Сумській області, Алєксеєва Г. Б. (2010)
Стегній Б. Т. - Випробування "Тест-системи для виявлення РНК вірусу діареї ВРХ "Bovi-RNA-test-BVDV", Герілович А. П., Кучерявенко Р. О., Симоненко С. І., Болотін В. І., Ушкалов В. О., Постоєнко В. О., Бабкін М. В., Кацимон В. В., Кудрявченко О. П., Карпуленко M. C. (2010)
Стегній Б. Т. - Очистка і концентрування вірусу грипу штамів А/Курка/Сиваш/02/05, А/Качка/Україна/63 та А/Мартин/Астрахань/227/84, Музика Д. В., Майорова К. Ф., Усова Л. П., Воскобойнік М. А. (2010)
Стибель В. В - Вплив токсокарозної інвазії на частоту виявлення мікроядер в еритроцитах білих нелінійних щурів у мікроядерному тесті, Прийма О. Б. (2010)
Ступак Л. П. - Порівняльна оцінка поживних середовищ для ідентифікації збудника американського гнильцю – культури Paenibacillus larvae sub. larvae (2010)
Тарасова Е. В. - Сенсибилизирующие и патогенные свойства L-форм микобактерий, выделеных из биоматериала от КРС и кур (2010)
Ткаченко С. В. - Розробка та випробування тест-системи "Набір для діагностики синдрому зниження несучості-76 в реакціях імунодифузії та затримки гемаглютинації", Стегній Б. Т., Музика Д. В., Бабкін М. В., Барсук А. М. (2010)
Ульянко Н. С. - Аналіз причин виникнення виразкової хвороби язика у великої рогатої худоби (2010)
Федорова В. М. - Микробиологическое консервирование сенажа в условиях Якутии: качество и эффективность усвоения питательных веществ сенажа ремонтными телочками, Петрова С. А., Былгаева А. А. (2010)
Чупрун Л. О. - Вплив некогерентного поляризованого світла на загальний стан організму та загоювання операційних ран у кішок, Омеляненко М. М. (2010)
Цехмістренко С. І. - Вплив препарату "Сел-Плекс" на активність глутатіонової ланки системи антиоксидантного захисту в субклітинних структурах печінки перепелів при змодельованому кадмієвому навантаженні, Яремчук Т. С. (2010)
Глечик М. В. - Моніторинг епізоотичної ситуації щодо кишкових інвазій курей птахівничих господарств Івано-Франківської області, Стибель В. В. (2010)
Щемелева Н. Ю. - Некоторые аспекты взаимодействия иммунной системы и печени при гельминтозах животных, Якубовский М. В. (2010)
Глибищук Н. - О Первой мировой и не только (интервью с российским историком А. В. Шубиным) (2014)
Ашурков Т. - Маловідомі деталі у справі про загибель місії О. С. Грибоєдова в Ірані (2014)
Сич О. - Цивілізаційна спадщина Першої світової війни (2014)
Пушкарьов В. - Політична організація "Залізної гвардії" та її стосунки із владою у 30-х рр. ХХ ст. (2014)
Безсмертний А. - Східні торги у Польщі 1920-ті-1930-ті рр. ХХ ст. (2014)
Федоренко Я. - Пенсійне забезпечення в української селі періоду незалежності (2014)
Горук А. - Глобальна політика США за президентства В. Дж. Клінтона: близькосхідний вимір (2014)
Мойсей А. - Писемні джерела та історіографія вивчення плювіальної обрядовості східних романців (2014)
Інформація для авторів (2014)
Гужва О. П. - Сковорода: його сповідь є одкровенням (2011)
Шендрик А. П. - Мірчук І. про філософські основи світогляду Масарика Т. (2011)
Кравченко П. А. - Самореалізація творчих сил особистості у громадянському суспільстві (2011)
Усанова Л. А. - Суперечності соціального життя та проблеми комунікації, Усанов І. В. (2011)
Шаповал В. М. - Проблеми метафізики свободи і сучасність (2011)
Кравченко А. П. - Антропологічний принцип права як механізм трансформації ідей гуманізму (2011)
Залужна А. Є. - Морально-естетичні параметри життєвого світу людини (2011)
Карнаух Б. П. - Прагнення до винятковості як внутрішньо-особистісний конфлікт (2011)
Немчинов І. Г. - Заснування московського патріархату в ідеологічному контексті доби (досвід історичної деконструкції) (2011)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського