Михайлик О. О. - Екологічні принципи містобудування в традиціях українців та японців (2014)
Панченко Т. Ф - "Функціонально-планувальна організація ландшафтно-рекреаційних об’єктів" матеріали 75-0ї науково-практичної конференції 15-18 квітня 2014 року КНУБА, Рубан Л. І.та ін. (2014)
Плешкановська А. М. - Урбаністика, Маляр В.А. та ін. (2014)
Сидорчук А. О. - Шляхи зниження рівня енергоспоживання в міській забудові, Плешкановська А. М. (2014)
Безродний П. П. - Особливості бакалаврського архітектурного проектування (2014)
Вотинов М. А. - Приемы гуманизации промышленных территорий с сохранением производственной функции (2014)
Гомон О. О. - Функціонально-планувальна організація території навчально-виховного комплексу "дитячий садок – початкова школа" (2014)
Мержієвська Н. Ю. - Вплив особливостей історичних готелів на архітектурно –планувальну структуру готелю категорії 4-5 зірок (2014)
Новикова О. Н. - Экоархитектура как новое направление формирования среды жизнедеятельности (2014)
Разумова О. В. - Сучасне формотворення багатоповерхових та висотних будівель при будівництві та реконструкції (2014)
Seregin I. - Winter Sports Resort Complexes of the "Kurin" Edition, Kovalchuk K. (2014)
Смолінська О. Е. - Вініловий сайдинг у реновації дерев’яних церков: технологія руйнації (2014)
Тахмасби Саман - История развития средних учебных заведений в Иране (2014)
Тимошенко М. М. - Перспективні концепти підготовки у ВНЗ дизайнерів архітектурного середовища, Симоненко В. М. (2014)
Шебек Н. М. - Типологічні особливості "зручного" архітектурного середовища (2014)
Інформація (2014)
Панченко В. М. - Концептуальні вимоги до якості розвідувальної інформації в умовах суспільства знань (2013)
Радовецька Л. В. - Місце інститутів громадянського суспільства у механізмі реалізації функції забезпечення інформаційної безпеки (2013)
Марущак А. І. - Особливості обробки та захисту персональних даних у мережі Інтернет: європейський досвід та законодавство України, Мельник К. С. (2013)
Солодка О. М. - Сучасні тенденції міжнародної політики забезпечення інформаційної безпеки (2013)
Дмитренко Е. С. - Проблемні питання реалізації повноважень РНБО України як суб’єкта інформаційних відносин (2013)
Шепета О. В. - Кодифікація інформаційного законодавства України як вимога сучасності (2013)
Шилін М. О. - Правові колізії в законах України "Про захист персональних даних” та "Про інформацію” (2013)
Шлапаченко В. М. - Шляхи удосконалення нормативно-правового визначення державної таємниці (2013)
Загороднюк С. П. - Нелегальний контент: багатогранність проблеми (2013)
Качинський А. Б. - Математичні методи визначення граничних значень структурно складних систем безпеки (2013)
Мельник С. В. - Методи сучасної стеганографії: стан та напрями розвитку, Кащук В. І. (2013)
Відомості про авторів (2013)
Васянович Г. - Дидактичні засади формування професійних якостей майбутніх фахівців професій типу "людина – людина”, Онищенко В. (2014)
Коляда М. - Вибір оптимальних форм, способів і методів організації навчального процесу за індивідуально орієнтованою освітньою сис-темою (2014)
Кадемія М. - Модернізація підготовки педагогів у ВНЗ на основі компетен-тнісного підходу, Кізім С. (2014)
Будник О. - Теоретичні концепти підготовки майбутніх учителів до соціально-педагогічної діяльності у школі І ступеня (2014)
Арабаджи Т. - Етапи формування готовності до професійного самовизначення спортсменів після закінчення спортивної кар’єри (2014)
Гордійчук О. - Фахова підготовка студентів ВНЗ до реалізації мистецько-синтетичної змістової лінії (2014)
Ємчик Л. - Прогностичний підхід до формування змісту навчальних предметів у ПТНЗ, Смолінська У. (2014)
Бобаль Н. - Використання технологій розвитку критичного мислення у навчанні майбутніх журналістів роботі з інформацією (2014)
Чеб С. - Використання електронних засобів навчання в інклюзивній моделі освіти (2014)
Загорний М. - Результати педагогічного експерименту з перевірки ефективності інноваційної моделі розвитку інформаційної компетентності педагогічних працівників ПТНЗ у системі підвищення кваліфікації (2014)
Братина О. - Використання інноваційних технологій на уроках новітньої історії в ПТНЗ (2014)
Стрельцова Н. - Система навчальних завдань як засіб досягнення предметних цілей у вивченні органічної хімії студентами фармацевтичного факультету (2014)
Дідух Л. - Контекстне навчання майбутніх рятувальників в умовах університету (2014)
Микитюк О. - Створення екологоорієнтованого середовища у шкільному і позаш-кільному просторі (2014)
Матійків І. - Розвиток емоційних умінь майбутніх фахівців сфери обслуговування: психологічний аспект (2014)
Дуркалевич І. - Специфіка творення "Я-концепції” у підлітковому віці (2014)
Волкова В. - Роль куратора у соціально-психологічній адаптації студентів-першокурсників (2014)
Осадчий В. - Сучасні особливості професійної підготовки вчителів у країнах Сходу (2014)
Буднік Ю. - Особливості післядипломної підготовки фахівців сфери туризму в Швейца-рії (2014)
Антонюк Г. - Гуманістична спрямованість латинських шкіл в освітньому просторі України кінця XVI – початку XVII ст. (2014)
Зельман Л. - Основні етапи розвитку професійно-технічної освіти в Україні (2014)
Ягупов В. - Методи діагностування інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійних навчальних закладів, Свистун В. (2014)
Чеботарьов М. - Готовність майбутніх менеджерів до адаптивного управління: сутність, структура, механізми і детермінанти її формування (2014)
Наші автори (2014)
Мушак Н. Б. - Механізм правового регулювання відносин України та Європейського Союзу у сфері захисту прав людини (2013)
Микітенко А. В. - Іноземний адвокат в Україні: деякі аспекти діяльності (2013)
Галущенко Г. В. - Іноземне право в суді: "право" чи "факт" (2013)
Захарчук А. С. - Вітчизняне державотворення періоду Центральної Ради крізь призму доктрини прав людини: теоретико-методологічний аспект (2013)
Задорожня Г. В. - Нормативна регламентація правового статусу глави держави (2013)
Тищук Т. І. - Процедура реалізації рішень Конституційного Суду України (2013)
Ясинок М. М. - Мирова угода у цивільному судочинстві: історико-правовий аспект та перспективи розвитку (2013)
Коренга Ю. В. - Відповідальність за договором сурогатного материнства (2013)
Дмитренко Ю. П. - Генеза системи соціального захисту співробітників військових формувань в Україні (2013)
Тищенко О. В. - Проблеми правового регулювання виплати пенсій за віком громадянам України, які виїхали на постійне місце проживання за кордон (2013)
Беззубов Д. О. - До поняття концепту суспільної безпеки (адміністративний аспект) (2013)
Суббот А. І. - Забезпечення особистої безпеки працівників правоохоронних органів України, які беруть участь у миротворчих місіях (2013)
Фоменко Ю. О. - Принципи бюджетного процесу (2013)
Давидович І. І. - Особливості призначення покарання за незакінчений злочин за наявності інших підстав для пом’якшення покарання (2013)
Курилюк Ю. Б. - Родовий об’єкт злочину, передбаченого статтею 419 Кримінального кодексу України (2013)
Мошняга Л. В. - Зміст об’єкта злочину, передбаченого статтею 109 Кримінального кодексу України (2013)
Домбровська О. М. - Історичні та правові аспекти політики СОТ в сфері забезпечення міжнародних стандартів праці (2013)
Грушко М. В. - Особливості несамовиконуваних та самовиконуваних норм щодо захисту військовополонених (2013)
Федоренко В. Л. - Парламенти і парламентаризм – пріоритетний напрямок конституційно-правових досліджень в Україні (2013)
Свято пенітенціаріїв (фотозвіт) (2013)
Кальченко Т. Л. - Реформування кримінально-виконавчої системи відповідно до міжнародних пенітенціарних стандартів (2013)
Іваньков О. І. - Міжнародні зобов’язання України щодо створення належних умов тримання засуджених (2013)
Мін’юст, Укрдержреєстр та Держкомзем під час спільної наради у Донецьку обговорили актуальні питання державної реєстрації прав на нерухоме майно (2013)
У Міністерстві юстиції України 29 квітня 2013 року відбувся круглий стіл на тему: "Участь громадськості у реалізації Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки" (2013)
Мін’юст оприлюднив звіт про результати заходів щодо запобігання і протидії корупції у 2012 році (2013)
Кабмін пропонує спростити вимоги для початку здійснення оціночної діяльності (2013)
Україна та Боснія і Герцеговина домовились актуалізувати договірно-правову базу (2013)
До 2017 року умови тримання засуджених в Україні будуть приведені до європейських стандартів (2013)
При проведенні повторних виборів народних депутатів у семи округах Кабмін пропонує врахувати зауваження ОБСЄ (2013)
Мін’юст пропонує законодавчо врегулювати принцип "єдиного вікна" та підвищити кваліфікаційний рівень центрів адміністративних послуг (2013)
Уряд затвердив заходи з відзначення 17-ї річниці Конституції України (2013)
Призначення, вітаємо (2013)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих у березні – квітні 2013 року (2013)
Борканюк А. Б. - Національна ідентичність як одна із ключових категорій полікультурної освіти (2014)
Тихомиров О. О. - Інформаційна безпека: соціотехнічна парадигма (2014)
Солодка О. М. - Актуальні проблеми розвитку сучасного інформаційного суспільства (2014)
Чернухін І. О. - Досвід Федеративної Республіки Німеччини в побудові системи захисту інфраструктури від кібернетичних загроз (2014)
Буткевич С. А. - Інформаційне забезпечення антилегалізаційної системи (адміністративно-правові аспекти) (2014)
Полевий В. І. - Правове регулювання доступу виробників масової інформації до публічної інформації про діяльність органів влади (2014)
Поліщук І. І. - Правовий статус інтернет-ЗМІ в Україні: проблеми та шляхи вирішення (2014)
Благодарний А. М. - Адміністративно-правові заходи охорони інформації в автоматизованих системах (2014)
Журавель В. І. - Організаційне проектування у системі захисту конфіденційної інформації суб’єкта господарювання, Ткачук Т. Ю. (2014)
Шлапаченко В. М. - Шляхи удосконалення кримінальної відповідальності за шпигунство у формі збирання (ст. 114 КК України) (2014)
Семко В. В. - Екологія кібернетичного простору, Гулак Г. М. (2014)
Чеховська М. М. - Боротьба з комп’ютерною злочинністю в контексті забезпечення національної безпеки України: нормативно-правовий та організаційний аспекти, Ничитайло І. М. (2014)
Гуз А. М. - Роль практично-орієнтованих форм навчання у системі підготовки фахівців для сфери інформаційної безпеки (2014)
відомості про авторів (2014)
Азізов Т. Н. - Дослідження НДС просторових систем на прикладі мостової прогонової будови, Вільданова Н. Р. (2013)
Алексеенко В. Н. - Перепрофилирование торговых зданий Южного берега крыма в офисные центры с жилыми помещениями (2013)
Базаров Б. И. - Методология выбора и использования альтернативных моторных топлив, Калауов С. А., Васидов А. Х. (2013)
Білик С. Г. - Результати експериментальних досліджень формоутворення гвинтових гофрованих заготовок, Драган А. П., Диня В. І., Фльонц І. В., Клендій М. І. (2013)
Бодак В. І. - Аналіз параметрів шнекових насосів при добуванні сапропелів (2013)
Букетов А. В. - Вплив природи наповнювачів, що є відходами промислового виробництва, на фізико-механічні і теплофізичні властивості епоксидних композитних матеріалів, Скирденко В. О. (2013)
Бухун Ю. В. - Аналіз міжнародної інвестиційної діяльності підприємств космічної галузі (2013)
Вдовиченко О. В. - Експериментальні дослідження нелінійної поведінки пористого оксиду алюмінію в процесі пружних коливань (2013)
Гарост А. И. - Создание физико-химических основ технологии легирования, модифицирования и упрочнения железоуглеродистых сплавов промышленными отходами и полупродуктами смежных производств (2013)
Гевко Б. М. - Особливості конструкцій гвинтових екструдерів для виготовлення кормових брикетів, Дячун А. Є, Диня В. І., Фльонц І. В. Заболотний Б. А. (2013)
Гевко Б. М. - Особливості конструкцій гвинтових екструдерів для виготовлення кормових брикетів, Дячун А. Є, Диня В. І., Фльонц І. В. Навроцька Т.Д. (2013)
Гевко І. Б. - Технологічне свердлильне оснащення підвищеної точності і експлуатаційної надійності і довговічності, Диня В. І., Босюк П. В. (2013)
Гевко І. Б. - Технологічні передумови профілювання кожухів гвинтових конвеєрів, Комар Р. В., Кучвара І. М. (2013)
Грабовець В. В. - Визначення енергозатрат на зневоднення озерних сапропелів, Шарибура А. О., Луб П. М. (2013)
Деркач В. Л. - Aналіз використання передпускового підігріву для автомобільного транспорту (2013)
Драган А. П. - Результати експериментальних досліджень розточування гвинтових гофрованих заготовок (2013)
Кищун В. А. - Діагностика форсунок за допомогою амплітудно-фазових характеристик тиску впорскування, Лісовський О. В. (2013)
Кіт Г. В. - Використання модульних сіток при розробці ВЕБ-сайтів (2013)
Клименко Е. В. - Влияние факторов поврежденности тавровых балок на величину их разрушающей нагрузки, Чернева Е. С., Довгань А. Д., Исмаел А. М. (2013)
Коменда Т. І. - Морфометричні дослідження текстильних композиційних матеріалів зі скляними волокнами, Коровицький А. М., Горбатко О. О. (2013)
Коменда Н. В. - Реалізація морфометричної моделі графіка електричного навантаження системи електропостачання на прикладі цеху промислового підприємства (2013)
Коменда Н. В. - Формалізація моделі управління добовим графіком електроспоживання регіону (2013)
Кормош М. М. - Компьютеризированная система управления фрезерным станком (2013)
Корниенко Ю. В. - Компьютерная реализация алгоритмов численно-аналитического метода граничных элементов (2013)
Кочевих М. О. - Підвищення тріщиностійкості бетонних елементів брукування, Смілянець Є. Ю., Стригун Д. С. (2013)
Кравцова Л. В. - Определение вероятностей восстановления и разрушения полимерных композитных материалов под действием статической нагрузки, Пирог А. П., Букетов А. В. (2013)
Крисак Ф. М. - Дослідження гідродинаміки тонких водяних струменів високого тиску (2013)
Кузьмов А. В. - Комп’ютерне моделювання виникнення розшарувальних смуг при обробці тиском пористих матеріалів, Штерн М. Б. (2013)
Лебедев В. Г. - Охлаждение воздушной и воздушнокапельной струей при шлифовании керамических покрытий, Чумаченко Т. В., Марчук С. В. (2013)
Ліщина Н. М. - Ефективність логіки в комп’ютерних науках (2013)
Марчук О. В. - Система CoS – Er2S3 – GeS2 за температури 770 К, Шемет В. Я., Смітюх O. B., Гулай Л. Д. (2013)
Павленко И. В. - К расчету ортотропных пластин методом граничных элементов (2013)
Пахомова И. Н. - Использование информационных технологий при разработке спецкурса по физике "Основы дислокационной теории" (2013)
Петрина Д. Ю. - Зв’язок в’язкості руйнування з мікробудовою зломів зразків високоміцних долотних сталей (2013)
Пилипець М. І. - Математична модель формоутворення навивних заготовок, Драган А. П., Дячун А. Є., Кучвара І. М. (2013)
Придальний Б. І. - Дослідження роботи привода затиску з геометричним замиканням на високих частотих обертання (2013)
Придальний Б. І. - Дослідження тенденцій розвитку конструкції механізму затиску токарних автоматів (2013)
Сапронов О. О. - Дослідження природи хімічних і фізичних зв’язків епоксидних нанокомпозитів методом ІЧ-, ЕПР-спектрального аналізу та оптичної мікроскопії (2013)
Середа В. В. - Анализ современных карт режимов течения двухфазного потока при конденсации в горизонтальных трубах теплообменных апаратов (2013)
Сторчак Н. А. - Применение системы КОМПАС-3D в преподавании инженерных дисциплин (2013)
Сурьянинов Н. Г. - Преобразование внешней нагрузки в задаче изгиба длинной цилиндрической оболочки, Слабенко Е. В. (2013)
Фльонц І. В. - Методика та результати експериментальних досліджень процесу збирання коренеплодів (2013)
Фльонц І. В. - Стендове оснащення для проведення експериментальних досліджень з визначення дальності польоту коренеплодів на пруткове полотно (2013)
Чапюк О .С. - Вплив повторних навантажень на межу зчеплення арматури серповидного профілю класу А500 з бетоном (2013)
Чернега С. М. - Характеристика боридних покриттів легованих кремнієм на сталі 45, Медова І. Ю. (2013)
Четвержук Т. І. - Вплив якості поверхневого шару на експлуатаційні характеристики деталей і вузлів верстатів (2013)
Ахмедов Э. И. - Сравнительное исследование активности трансаминаз в крови цыплят, зараженных Eimeria tenella и леченных байкоксом (2013)
Гриценко М. А. - Фибробласты в процессе развития и старения организма (2013)
Коломейченко Г. Ю. - Активность гидроксилазы полициклических ароматических углеводородов сестона (тропическая зона Тихого океана), Петров С. А. (2013)
Корнильев Г. В. - Летучие вещества водно-этанольных экстрактов бессмертника итальянского, Палий А. Е., Хлыпенко Л. А., Ежов В. Н. (2013)
Салига Н. О. - Функціонування антиоксидантної системи щурів за дії L-глутамінової кислоти та цистеїну на фоні експериментального стресу (2013)
Семенова О. А. - Активность некоторых дегидрогеназ в тканях черноморских мидий в условиях действия хлоридов тяжелых металлов (2013)
Степанець І. О. - Активність алкогольдегідрогенази та вміст біоелементів у тканинах печінки щурів за умов розвитку алкогольної інтоксикації, Кудрявцева А. Г., Харченко О. І., Войтенко В. В., Остапченко Л. І. (2013)
Звягінцева К. О. - Аналіз флори залізниць міста Харкова (2013)
Тохтарь В. К. - Анализ структуры флоры железных дорог, формирующейся в пределах городских территорий Белгорода, Фомина О. В., Ковальчук И. А. (2013)
Багацкая Н. В. - Частота спонтанного мутагенеза при депрессивных расстройствах у детей и подростков с отягощенным семейным анамнезом по психическим заболеваниям, Аль-Анни Инасс Гхассан Свидан (2013)
Волкова Н. Е. - Влияние фолиевой кислоты и метионина на приспособленность Drosophila melanogaster, Филипоненко Н. С., Красовская В. В., Рябуха Н. В., Воробьёва Л. И. (2013)
Сивальнёва Д. О. - Мета-анализ делеции 2282del4 в гене FLG как фактора риска атопического дерматита, Атраментова Л. А. (2013)
Феськов А. М. - Исследование связи между нарушением компактизации хроматина и наличием анеуплоидий в ядрах сперматозоидов у мужчин со сниженной фертильностью, Жилкова Е. С., Сотник Н. Н., Федота А. М. (2013)
Чеботар Г. О. - Вплив генів короткостебловості на варіацію ознак ліній м’якої озимої пшениці, Моцний І. І., Кульбіда М. П., Чеботар С. В. (2013)
Гурбанова Т. Ф. - К вопросу о видовом составе кокцидий (Apicomplexa: Sporozoa, Eucoccidiida) серой крысы (Rattus norvegicus) из разных районов Азербайджана, Мамедова С. О. (2013)
Журавель Н. Е. - Мониторинг почвенной мезофауны на рекультивированных землях Игнатьевского газонефтяного месторождения (Украина, Полтавская область), Леженина И. П., Клочко П. В., Яременко В. В. (2013)
Корж О. П. - Pyrrhocoris apterus як біоіндикатор стану довкілля (2013)
Полчанинова Н. Ю. - Дополнение к аннотированному списку пауков (Araneae) Харьковской области (Украина), Слуцкий А. И. (2013)
Харченко Л. П. - Лімфоїдні структури травного тракту куликів (Charadrii), Ликова І. О. (2013)
Шакаралиева Е. В. - Экологический анализ фауны трематод рыб Малого Гызылагачского залива Каспийского моря (2013)
Мединец Е. А. - Влияние композиционного состава среды инкубации на уровень жизнеспособности фолликулов при гипотермическом хранении, Кирошка В. В., Тищенко Ю. О., Бондаренко Т. П. (2013)
Андрійчук А. В. - Динаміка гематологічних показників та маркерів оксидативного стресу у коней української верхової породи під впливом фізичних навантажень, Ткаченко Г. М., Кургалюк Н. М., Ткачова І. В. (2013)
Колот Н. В. - Особенности стволовых клеток в разные периоды онтогенеза (2013)
Пахомов А. В. - Коррекция нарушений полового поведения самцов крыс при экспериментальном гипогонадизме, вызванном введением хлорида кадмия, путем гормонотерапии и трансплантации суспензии интерстициальных клеток (2013)
Погорелая М. С. - Влияние экстракта куриных эмбрионов на состояние микрофлоры кишечника мышей после однократного тотального γ-облучения, Жегунов Г. Ф., Щербак О. Н. (2013)
Цодікова О. А. - Застосування інформаційно-ентропійної методики в комплексній оцінці стану здоров’я підлітків, Колупаєва Т. В., Гарбар К. Б., Крилова О. Б. (2013)
Шамелашвили К. Л. - Корреляция показателей системы гемостаза с маркерами перекисного окисления липидов у беременных с преэклампсией, Лоскутова Т. А., Штеменко Н. И. (2013)
Ященко Н. В. - Правоосвітня робота Київської обласної МКМР з правової освіти населення, спрямована на запобігання та протидію насильству в сім’ї (2013)
Опанасюк Н. А. - Конституція України як правова основа розвитку туризму в Україні (2013)
Чернобай О. В. - Закон України "Про адвокатуру і адвокатську діяльність" (деякі підсумки реалізації) (2013)
Буряк Я. Я. - Правотворчість місцевих державних адміністрацій (2013)
Луцький Р. П. - Соціально-економічне середовище як визначальний фактор формування та розвитку позитивного права (2013)
Самандас Н. В. - Зміст професійної підготовки поліцейських у Російській імперії в кінці XIX — на початку XX століть (2013)
Волощук О. Т. - Конституційний суд України на шляху до доктрини реального права (проблеми та перспективи) (2013)
Калініченко О. В. - Щодо посвідчення заповітів начальником слідчого ізолятора (2013)
Савченко А. С. - Правові колізії судового розгляду справ про визнання права власності на самочинно збудований об’єкт (2013)
Кременовська І. В. - Співвідношення категорій "публічний інтерес" і "національна безпека" крізь призму господарсько-правового забезпечення відносин публічної власності в Україні (2013)
Лекарь С. І. - Об’єднання громадян як суб’єктів забезпечення економічної безпеки держави (2013)
Гуменюк І. О. - Концептуальні підходи у визначенні структури та змісту Кодексу соціального забезпечення України (2013)
Щотова Ю. М. - Щодо доцільності існування деяких випадків санкціонування професійною спілкою рішень роботодавця (2013)
Коломієць П. В. - Теоретико-правові засади спеціальних податкових режимів в Україні (2013)
Котляренко О. П. - Роль примусу в правоохоронній діяльності військової служби правопорядку (2013)
Ляшук Р. М. - Окремі аспекти вдосконалення поняття "прикордонний контроль", Гетманюк С. П. (2013)
Демчіхіна Є. С. - Особливості кримінологічної характеристики неповнолітніх осіб, що вчиняють групові некорисливі насильницькі злочини (2013)
Рибалка О. В. - Доказова діяльність суду за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (2013)
Будні пенітенціаріїв: від робочих нарад до свят та пам’ятних дат (фотозвіт) (2013)
Міщук І. П. - Ресоціалізація неповнолітніх, засуджених до позбавлення волі (2013)
Корчова Г. Л. - Соціальний супровід неповнолітніх осіб, які звільняються з місць позбавлення волі (2013)
Непересічна подія в науковому житті "Свобода, рівність та гідність особи в правовій теорії та юридичній практиці" (2013)
Науково-дослідному інституту права і підприємництва присвоєно ім’я академіка Федора Бурчака (2013)
Кабмін перерозподілив бюджетні кошти, призначені для реєстрації з 1 липня юридичнихта фізичних осіб- підприємців (2013)
Урочисте нагородження переможців Все україн ського конкурсу шкільних малюнків "Мої права" (2013)
Мін’юст оприлюднив звіт GRECO про виконання Україною антикорупційних рекомендацій (2013)
Комісар Ради Європи з прав людини назвав перелік питань, які розглядатимуться під час його офіційного візиту в Україну (2013)
Марокко пропонує Україні укласти двосторонній міждержавний договір про передачу засуджених осіб (2013)
Мін’юст пропонує встановити єдину систему оплати нотаріальних послуг (2013)
Призначення, вітаємо (2013)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих у квітні-травні 2013 року (2013)
Коломієць І. Ф. - Загрози та виклики економічній безпеці держави: синергетичний аспект, Пабат О. В. (2011)
Кухарська Н. О. - Перспективні напрямки формування кластерів у системі соціально-економічного розвитку регіону (на прикладі Одеського регіону) (2011)
Лазарєва Є. В. - Методичний підхід до оцінки конкурентоспроможності регіону, Яблонська Н. В. (2011)
Пітюлич М. М. - Гірські території: проблеми інвестиційної політики (2011)
Горячук В. Ф. - Оцінка конкурентоспроможності регіонів України на основі результатного підходу (2011)
Пушак Я. Я. - Регіональні аспекти інноваційного розвитку підприємств, Князь С. В., Георгіаді Н. Г. (2011)
Алєксєєв І. В. - Сутність і специфіка стратегічного планування структури капіталу промислово-фінансових груп, Бондаренко Л. П. (2011)
Лапішко М. Л. - Вплив глобалізаційних процесів на функціонування банків в умовах фінансової кризи, Філонова І. Б. (2011)
Люткевич О. М. - Ідентифікація фінансового потенціалу домашніх господарств регіону (2011)
Бобиль В. В. - Аналіз причин сучасної фінансової кризи в Україні (2011)
Фостяк В. В. - Оцінка ефективності іноземного капіталу банківських установ України (2011)
Кислий О. С. - Принципи управління обслуговуванням корпоративних клієнтів (2011)
Породко Ю. М. - Система економічних відносин при інституційному інвестуванні (2011)
Бідак В. Я. - Міграційно-трудові мотивації носіїв духовно-інтелектуального потенціалу в регіональних суспільних системах (2011)
Жовнір С. М. - Мобільність на ринку праці України в умовах фінансово-економічної кризи: основні тенденції, регіональні особливості (2011)
Гальків Л. І. - Втрати людського капіталу в контексті соціогуманістичної парадигми збереження людського капіталу, Кравчук Л. М. (2011)
Ключник А. В. - Зайнятість населення сільських територій: проблеми та стратегічні напрями їх вирішення (2011)
Синюра-Ростун Н. Р. - Проблеми оптимізації територіальної організації загальноосвітніх навчальних закладів регіону, Шевчук Л. Т. (2011)
Данилюк-Черних І. М. - Управління використанням інтелектуального потенціалу людських ресурсів на засадах сінтелектики і синергізму, Петренко В. П. (2011)
Бойко Є. І. - Економічні трансформації та антикризове управління в хімічній промисловості України (2011)
Ювілей професора М. А. Козоріз (2011)
Професору С. Й. Вовканичу - 75 (2011)
Ювілей професора Л. Т. Шевчук (2011)
Автори номера (2011)
Антохов А. - Сутність державного регулювання ринку праці в інформаційній економіці (2014)
Арутюнян Р. - Фінансоміка: підходи до визначення макроекономічної сутності, Арутюнян С., Ітигіна О. (2014)
Бахчеван Е. - Сучасні проблеми фінансового забезпечення установ освіти в Україні, Шрамко О. (2014)
Березін О. - Сучасна візія економічного механізму функціонування підприємства електронної торгівлі (2014)
Дамаскін М. - Фінансове планування в науково-технологічному розвитку машинобудівних підприємств (2014)
Егоращенко Г. - Экономическая оценка экологических и социальных инициатив крупних компаний (2014)
Зубріліна В. - Бюджетне планування та місцевому рівні: стан та шляхи вдосконалення (2014)
Караван С. - Оптимізація роботи маркетингової системи як фактора забезпечення інвестиційної привабливості організації (2014)
Кривоногова І. - Використання інструменту державно-приватного партнерства в інноваційних проектах (2014)
Маслов Д. - Державний борг як фактор стимулювання економічного зростання (2014)
Михайленко С. - Тенденції розвитку податкової гармонізації в країнах – членах Європейського Союзу (2014)
Сташкевич Н. - Застосування фінансових важелів в підвищенні фінансової стійкості страховиків (2014)
Сташкевич О. - Збереження активів приватних компаній на основі механізму пайових інвестиційних фондів (2014)
Тисунова В. - Региональные аспекты административно-территориальной реформы в Украине, Резник А. (2014)
Тумакова С. - Научные основы гармонизации экономического развития в современных условиях: роль и значение теории рынка рабочей силы (2014)
Хаірова Е. - Специфіка оцінки результативності діяльності освітньої установи (2014)
Бурдяк О. - Теоретико-методологічні підходи до аналізу антикризової політики держави (2014)
Квятковська О. - Цілі, види та форми зовнішньої допомоги для розвитку США (2014)
Міхавчук Л. - Політика Великобританії щодо трудової міграції в Європейському Союзі в контексті його розширення (2014)
Попков В. - Н. Бердяев о революции в аспекте проблем современной епохи, Аль-Кузаи Джабер Сакран (2014)
Фортельний І. - Переосмислення специфіки політичних трансформацій в американській політичній науці (2014)
Наші автори (2014)
Бахуринська М. М. - Новели правового регулювання державної реєстрації прав на земельні ділянки (2013)
Міненко С. М. - Проблеми відмежування земель водного фонду від інших категорій земель (2013)
Настіна О. І. - Види об’єктів права державної власності на землю за земельним законодавством України (2013)
Сидор В. Д. - Критерії ефективності та раціональності використання земель (2013)
Задоєнко О. В. - Цивільний процесуальний кодекс України 2004 року в розрізі кодифікаційних процесів (2013)
Берназюк Я. О. - Особливості урядового контролю за нормотворчою діяльністю Президента України (2013)
Кобрин В. С. - Проблеми реформування конституційно-правового статусу Прем’єр-міністра України (2013)
Коваленко В. В. - Гарантії прав і свобод людини в Україні та шляхи їх удосконалення в контексті модернізації Конституції України (2013)
Головащук А. П. - Правовий статус сурогатної матері (2013)
Нємцева А. О. - Значення суб’єктивного елементу при відшкодуванні шкоди (2013)
Отраднова О. О. - Множинність осіб у деліктних зобов’язаннях (2013)
Пушенко О. Г. - Особливості пенсійної реформи в Україні та її вплив на зайнятість населення, Підченко М. А. (2013)
Гайдаржи Х. А. - Особливості правового положення сільськогосподарського переробного кооперативу як суб’єкта договору контрактації (2013)
Кірін Р. С. - Самовільне користування надрами: варіативність суб’єктів та об’єктивної сторони правопорушення (2013)
Ярошенко О. Д. - Предмет юридичних складів злочинів, передбачених статтею 369 Кримінального кодексу України в аспекті його відповідності визначенню, що дається у Кримінальній конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією (2013)
Татаров О. Ю. - Заходи забезпечення кримінального провадження: перший досвід застосування (2013)
Мельник М. В. - Антропологічний вимір правової культури українського суспільства (2013)
Будні пенітенціаріїв: літо за календарем, робота – за планом (фотозвіт) (2013)
Зінченко С. А. - Наукове та кадрове забезпечення процесу реформування Державної кримінально-виконавчої служби України (2013)
Дука О. О. - Особливості реалізації конституційного права засуджених на освіту (2013)
Венеціанська комісія позитивно оцінила низку запропонованих змін щодо вдосконалення виборчого законодавства (2013)
Україна та Сенегал підписали три міждержавні договори про співробітництво у правовій сфері (2013)
Мін’юст визначено Центральним органом для зносин з ОАЕ у цивільних, комерційних та кримінальних справах (2013)
Мін’юст утворив Дисциплінарну комісію арбітражних керуючих (2013)
У липні втратять чинність всі ліцензії на право здійснення діяльності арбітражного керуючого (2013)
Мін’юст розпочинає цикл роз’яснювальних статей щодо положень нових антикорупційних законів (2013)
Мін’юст встановив заохочувальні відзнаки для Державної реєстраційної служби (2013)
Україна подала заявку на вступ до Міжнародного союзу нотаріату (2013)
Призначення, вітаємо (2013)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих у травні-червні 2013 року (2013)
Довгий С. О. - Особливості формування бази первинних даних інформаційно-аналітичної системи супроводження бюджетного процесу, Трофимчук О. М., Копійка О. В., Россов П. Б., Сіверський П. М., Лебідь О. Г. (2013)
Сергієнко І. В. - Структура та основні функції інформаційно-аналітичних систем підтримки прийняття законодавчих рішень, Гуляницький Л. Ф. (2013)
Сембер С. В. - Модуль аналізу даних ІАСБП в Україні, Бондаренко В. М. (2013)
Бігдан В. Б. - Особливості середньострокового прогнозування розвитку економіки регіону засобами інформаційно-аналітичної системи супроводження бюджетного процесу, Карпець Е. П., Пепеляєв В. А., Чорний Ю. М. (2013)
Шумська С. С. - Програмно-аналітичний інструментарій "Макропрогноз економіки України”: структура та опис можливостей (2013)
Вишневський В. П. - Моделі фінансових і економічних регуляторів (2013)
Вишневський В. П. - Концептуальні положення моделювання регіональної підсистеми обґрунтування бюджетно-податкової політики держави, Лепа Р. М., Авксєнтьєв М. Ю. (2013)
Лепа Р. М. - Об‘єктні моделі економіки регіону (2013)
Половян О. В. - Системно-динамічна модель економіки регіону (2013)
Скрипниченко В. В. - Моделювання фінансово-економічних страхових ризиків (2013)
Геєць В. М. - Макроекономічне моделювання за секторами національної економіки у програмно-аналітичному інструментарії "Макропрогноз економіки України", Скрипниченко М. І. (2013)
Соколик М. П. - Методичний інструментарій для прогнозування основних соціальних макропоказників у бюджетному процесі України (2013)
Кузнєцова Л. І. - Прогнозування розвитку економіки Хмельницької області в середовищі PowerSim у складі ІАСБП, Макушенко Т. М., Степаненко-Липовик Б. В. (2013)
Шинкоренко Т. П. - Прогнозування розвитку економіки Чернігівської області в середовищі PowerSim у складі ІАСБП, Степаненко-Липовик Б. В. (2013)
Білоцерківець О. Г. - Прогнозування розвитку економіки Кіровоградської області у складі інформаційно-аналітичної системи супроводження бюджетного процесу, Яценко Г. Ю. (2013)
Автори випуску (2013)
До відома авторів (2013)
Бойко Є. І. - Концептуальні підходи до прогнозування розвитку сільських територій (2011)
Крайник О. П. - Бюджетне управління соціально-економічними процесами в регіоні (2011)
Бутко М. П. - Розвиток мережі шляхів автомобільного сполучення та її роль у зміцненні туристичного потенціалу України, Алєшугіна Н. О. (2011)
Яскал І. В. - Оцінка ефективності регіонального розміщення факторів виробництва в Україні (2011)
Яремко Л. А. - Соціально-економічні ефекти регіонального господарювання та зовнішньоекономічна безпека регіону (2011)
Залуцький І. Р. - Актуалізація пріоритетів державної політики розвитку сільських територій (2011)
Карачина Н. П. - Оцінювання економічної поведінки машинобудівних підприємств регіону (2011)
Одрехівський М. В. - Методологічні принципи організації та інтеграції рекреаційних інноваційних підприємств до ринкової економіки (2011)
Марцин В. С. - Складові впливу правових аспектів на інвестиційну діяльність України в сучасних умовах господарювання (2011)
Вороновська М. М. - Формування системи стимулів і мотивів інноваційної діяльності машинобудівних підприємств (2011)
Філонова І. Б. - Стратегічні аспекти сталого розвитку банківської системи України під впливом глобалізаційних процесів (2011)
Стефанюк І. Б. - Взаємовідносини державного і місцевих бюджетів України у 2010 р. (2011)
Дудинець Л. А. - Вплив проблемних активів на стабільність функціонування банківських установ (2011)
Качмар С. І. - Банківська діяльність у сфері спільного інвестування: проблеми та напрями вдосконалення (2011)
Чорний Р. С. - Теоретико-методологічні аспекти дослідження трудового потенціалу в світлі дискурсу праці (2011)
Козоріз Г. Г. - Проблеми реалізації соціальних функцій страхування в Україні (2011)
Градюк Н. М. - Соціальна відповідальність підприємств в умовах становлення громадянського суспільства в Україні (2011)
Балук Н. Р. - Визначення впливу комунікаційних засобів на поведінку споживачів страхових послуг Західного регіону (2011)
Герасименко В. Г. - Методика визначення кількісних показників регіонального ринку туристичних послуг, Павлоцький В. Я. (2011)
Гуляк Р. Е. - Економічна сутність та структурні особливості економічного потенціалу соціально-економічних систем (2011)
Вшанування пам'яті академіка М. Долішнього (2011)
Мікловда В. П. - Про інвестиційне забезпечення інтелектуалізації економіки України (2011)
Кульчицький Б. В. - Актуальне дослідження проблем соціалізації економічних систем (2011)
Ювілей професора Г. І. Башнянина (2011)
Ювілей професора Ю. Ю. Туниці (2011)
Ювілей професора У. Я. Садової (2011)
Пам'яті професора Є. І. Бойка (2011)
Автори номера (2011)
Селіванов А. О. - Незалежність як умова політичного самовизначення народу (2013)
Вовк О. О. - Поняття та зміст зовнішньої безпеки: теоретико-правовий аналіз (2013)
Кудрявцева О. М. - Нормативно-правове забезпечення конституційних прав дитини в Україні (2013)
Папарига Д. Ю. - Правове підґрунтя обов’язковості членства в професійних асоціаціях (2013)
Француз-Яковець Т. А. - Бікамералізм та система стримувань і противаг за конституціями європейських держав (2013)
Ковальчук О. О. - Право інтелектуальної власності на географічне зазначення та його місце в системі сучасного права України (2013)
Крушельницька Г. Л. - Правова природа заповідального розпорядження по вчиненню спадкоємцями певних дій щодо утримання та догляду за тваринами (2013)
Курило М. П. - Уніфікація функцій суду як суб’єкта процесуального права (2013)
Костяшкін І. О. - Безоплатна приватизація землі як умова забезпечення соціальної функції права власності на землю в Україні (2013)
Петлюк Ю. С. - Сучасні наукові підходи щодо визначення поняття водного права (2013)
Вільгушинський М. Й. - Зміст та форми взаємодії судів загальної юрисдикції з громадськістю (2013)
Крупчан О. Д. - Політичні діячі та державні службовці: підстави розмежування та їх вплив на компетенцію центральних органів виконавчої влади (2013)
Сарнавський О. М. - Системність норм загальної частини кримінального права в контексті запобігання та протидії військовим злочинам (2013)
Пушенко О. Г. - Захист прав журналістів, Підченко М. А. (2013)
Гуменюк Ю. С. - Спеціальні правила призначення покарання за готування до злочину (2013)
Тубелець О. С. - Реалізація кримінально-правової політики України шляхом застосування інституту звільнення від покарання та його відбування (2013)
Косенко М. С. - Особливості правового статусу голови та членів кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (2013)
Черняк Ю. В. - Міжнародні стандарти та досвід виконання в Україні судових розпоряджень про повернення дитини на підставі Гаазької конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей 1980 р. (2013)
Тимошенко В. І. - Сутність державної влади у вченні Б. О. Кістяківського (2013)
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної цільової програми реформування Державної кримінально-виконавчої служби на 2013-2017 роки" (2013)
22 роки Незалежності України. Гуманізація пенітенціарної системи (фотозвіт) (2013)
Ребкало М. М. - Становлення системи державного управління у сфері виконання покарань у новітній період незалежності України: історико-управлінський аспект (2013)
Колотілова Т. М. - Реформи органів державної реєстрації актів цивільного стану потребують подальшого вдосконалення (2013)
Права дітей-сиріт в Україні (2013)
Захист інвалідів за законодавством України (2013)
Гордійчук С. В. - Доступ до публічної інформації (2013)
Святкування 100-річного ювілею Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (2013)
Відкрито виставку "Духовні святині Києва" (2013)
Унікальні архівні документи в Україні будуть страхувати (2013)
Міністерство юстиції України збільшує надання безоплатної первинної правової допомоги (2013)
Протягом року близько 40 тисяч людей отримали безоплатну правову допомогув кримінальних справах (2013)
Малозабезпеченим людям надаватиметься безоплатна вторинна правова допомога адвокатів (2013)
Мін’юст спільно з громадськістю готується до впровадження стандартів якості надання безоплатної правової допомоги (2013)
Міністерство юстиції формує мережу тренерів для адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу (2013)
Обговорено виконання державної програми щодо запобігання і протидії корупції (2013)
Нагородження, призначення, вітаємо (2013)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих у червні – липні 2013 року (2013)
Довгий С. О. - Призначення та основні функції підсистеми "Моніторинг та оперативний аналіз виконання Державного бюджету України" інформаційно-аналітичної системи супроводження бюджетного процесу, Трофимчук О. М., Копійка О. В., Сіверський П. М., Лебідь О. Г. (2013)
Лепа Р. М. - Моделі потоків даних в системі функціонування економіки (2013)
Бігдан В. Б. - Інформаційно-аналітичні засоби дослідження взаємозв'язків фіскальної і монетарної політики в процесі формування регіональних бюджетів, Горбачук В. М., Чорний Ю. М. (2013)
Стрижак О. Є. - Онтологічні характеристики натуральних систем (2013)
Хорозов О. А. - Застосування національних рахунків охорони здоров’я при формуванні галузевого балансу (2013)
Вишневський В. П. - Моделювання реального сектору економіки регіону, Прокопенко Р. В. (2013)
Атоев К. Л. - Управление рисками при адаптации к глобальным изменениям, Кнопов П. С., Пепеляев В. А. (2013)
Кирилюк В. С. - Меры риска в задачах принятия решений в условиях риска и неопределенности (2013)
Шумська С. С. - Методологічні аспекти макрофінансового аналізу: взаємозв’язок основних показників Державного бюджету, платіжного балансу, грошово-кредитної статистики та СНР, Авксєнтьєв М. Ю. (2013)
Голодникова Н. А. - Риск в сельскохозяйственном производстве (2013)
Соколик М. П. - Модель прогнозування витрат і наявного доходу домашніх господарств у бюджетному процесі України (2013)
Скрипниченко М. І. - Оцінка впливу бюджетно-податкової політики на динаміку макроіндикаторів економіки України, Лебеда Т. Б., Авксєнтьєв М. Ю., Сембер С. В. (2013)
Скрипниченко М. І. - Прогнозне оцінювання обсягів доходів бюджету м. Київ на 2013-2014 роки засобами економіко-математичного моделювання, Лебеда Т. Б. (2013)
Кузнєцова Л. І. - Обґрунтування економічних та фінансових регуляторів, що використовуються в моделях ІАСПБ, Шинкоренко Т. П. (2013)
Карпець Е. П. - Використання таблиці витрати-випуск для формування збалансованої матеріально-фінансової стратегії розвитку економіки (2013)
Автори випуску (2013)
До відома авторів (2013)
Рабінович П. - Загальнотеоретичні проблеми права на належне доказування в українському судочинстві (у світлі практики Страсбурзького суду), Ратушна Б. (2014)
Панкевич О. - Заборона дискримінації: деякі загальнотеоретичні й філософсько-правові аспекти інтерпретації (за матеріалами практики Європейського суду з прав людини) (2014)
Гудима Д. - Деякі проблеми реалізації права на правову допомогу у кримінальному провадженні (у світлі європейських стандартів) (2014)
Пилипчук В. - Глобальні виклики й загрози національній безпеці в інформаційній сфері, Дзьобань О. (2014)
Яковюк І. Європейська - Рада: еволюція правового статусу (2014)
Євграфова Є. - Питання правової організації державної влади в контексті конституційної реформи в Україні (2014)
Гончаренко В. - Законодавчі органи України за часів нової економічної політики (2014)
Рум’янцев В. - Незалежність та інстанційність судової системи за судовою реформою 1864 р. (до 150-річчя судової реформи 1864 р.), Середа О. (2014)
Ярмиш О. - Зовнішні чинники в конституційному будівництві, Кириченко В. (2014)
Летнянчин Л. - Обмеження пасивного виборчого права: проблеми конституціоналізації (2014)
Маринів Н. - Податковий облік як спосіб здійснення податкового контролю (2014)
Голіна В. - Судимість і суспільство (2014)
Мошак Г. - Дослідження і запобігання протиправним діям поліцейських у творах професора Т. Фельтеса (ФРН) (2014)
Тітко І. - Єдність правової природи інституту угод у приватній та публічній підсистемах права України (2014)
Будецький Р. - Особливості управління юстицією у Сполучених Штатах Америки: організаційно-правовий аспект (2014)
Гиляка О. - Юридичний документ: особливості та законодавче регулювання (2014)
Калініченко Ю. - Питання щодо визначення видового та безпосереднього об’єктів завідомо неправдивого повідомлення про вчинення злочину (ст. 383 КК України) (2014)
Тихий В. П (2014)
Батлер У. Е (2014)
Бобкова А. Г (2014)
Рум’янцев В. О (2014)
Хуторян Н. М (2014)
Світлій пам’яті члена-кореспондента НАПрН України Івана Єгоровича Марочкіна (2014)
Інформація для авторів (2014)
Вихідні дані (2014)
Довгий С. О. - Забезпечення регламентованого захищеного дистанційного доступу користувачів інформаційно-аналітичної системи супроводження бюджетного процесу, Копійка О. В., Сіверський П. М., Трофимчук О. М., Лебідь О. Г. (2013)
Лепа Р. М. - Система підтримки прийняття рішень в бюджетно-податковій сфері, Дасів А. Ф., Сембер С. В. (2013)
Бігдан В. Б. - Про розширення функціональних можливостей інформаційно-аналітичного забезпечення супроводження бюджетного процесу для вирішення практичних задач розподілу коштів, Карпець Е. П., Пепеляєв В. А., Чорний Ю. М. (2013)
Горборуков В. В. - Використання онтологій у системах підтримки прийняття рішень, Стрижак О. Є., Франчук О. В. (2013)
Кучеров О. П. - Формування операційного середовища інформаційно-аналітичних систем на основі онтологій, Стрижак О. Є. (2013)
Вишневський В. П. - Моделі впливу податків на поведінку підприємств, Соколовський Д. Б. (2013)
Половян О. В. - Моделювання бюджетних видатків регіону (2013)
Карпець Е. П. - Економетрична модель таблиць "витрати-випуск" як інструмент бюджетного узгодження структури доходів і споживання населення, Копійка О. В., Кузьменко В. М. (2013)
Лепа В. В. - Моделі позабюджетних фондів в економіці регіону, Авксєнтьєв М. Ю., Сембер С. В. (2013)
Горбачук В. М. - Втрата ефективності в рівновагах Неша, Гаркуша Н. І. (2013)
Атоев К. Л. - Возникновение режимов детерминированного хаоса в задачах управления социально-экономическим развитием (2013)
Скрипниченко М. І. - Прогнозування бюджетних показників, Лебеда Г. Б., Авксєнтьєв М. Ю. (2013)
Скрипниченко М. І. - Прогнозні оцінки основних макроекономічних показників розвитку економіки України на базі програмно-аналітичного інструментарію "Макропрогноз економіки України", Авксєнтьєв М. Ю., Копійка О. В. (2013)
Білоцерківець О. Г. - Прогнозування розвитку економіки Київської області у складі інформаційно-аналітичної системи супроводження бюджетного процесу, Макушенко Т. М. (2013)
Автори випуску (2013)
До відома авторів (2013)
Кравців В. С. - Економічна наука в Західному регіоні України за роки незалежності: здобутки та перспективи (2011)
Ватченко О. Б. - Теоретичне обґрунтування регіональної політики (2011)
Щеглюк С. Д. - Трансформація екістичного простору регіону в умовах формування регіональної політики (2011)
Буднікевич І. М. - Роль концепції партнерського маркетингу в забезпеченні сталого розвитку міста (2011)
Пилипів В. В. - Територіальна організація управління в Україні: ідеологія реформування (2011)
Козоріз М. А. - Методичний підхід до оцінки бюджетного потенціалу регіону, Пушак Я. Я. (2011)
Кулініч Т. В. - Прогнозна оцінка можливостей активізації інвестиційних процесів в областях Західного регіону України (2011)
Полінський О. М. - Ідентифікація та оцінка економічних ризиків інноваційної діяльності в машинобудуванні (2011)
Сторонянська І. З. - Інноваційні чинники формування та використання фінансового потенціалу регіону, Беновська Л. Я. (2011)
Рихліцький В. В. - Аналіз управління запозиченнями українських банків на міжнародних фінансових ринках (2011)
Черничко Т. В. - Формування фінансових відносин в умовах еволюційних трансформаційних змін в економічній системі України (2011)
Завидівська О. І. - Сутність, роль і функції іпотеки та іпотечного кредитування в забезпеченні розвитку національної економіки (2011)
Садова У. Я. - Розвиток соціально-демографічного потенціалу в контексті другого демографічного переходу, Цапок С. О., Бідак В. Я. (2011)
Семів Л. К. - Трудова діяльність в економіці знань: підходи до оцінки впливу знаннєвих факторів, Гузар У. Є. (2011)
Шурпенкова Р. К. - Аналіз організації системи оплати праці, Юрків Н. Я. (2011)
Ткачук В. І. - Диверсифікація сільської економіки як напрям регіональної політики ЄC (2011)
Цибульська Ю. О. - Імплементація в Україні європейського досвіду створення транскордонних партнерств, Цісінська О. Б., Гусєва М. О. (2011)
Чемісов Б. Г. - Розміщення та просторова організація промислового виробництва і регіональна економіка: етимологія понять (2011)
Маковецька Ю. М. - Вторинне ресурсокористування в Україні і регіональні аспекти його становлення (2011)
Кравчук Г. Т. - Формування готовності до використання інформаційних технологій - важлива складова професійної підготовки фахівців банківської справи (2011)
Фурдичко Л. О. - Сучасне становище системи охорони здоров'я України (2011)
Бала Р. Д. - Процес реалізації коучингу на підприємстві (2011)
Демченко В. В. - Економічна наука та влада: спільний пошук шляхів модернізації суспільства (2011)
Двігун А. О. - Проблеми соціально-економічного розвитку регіону в умовах глобалізації, Бабець І. Г. (2011)
Луцків О. М. - Українська національна ідея як духовно-інтелектуальний код соборності народу: етнічний, інтеграційний та цивілізаційний вектори, Попадинець Н. М. (2011)
Ювілей професора Т. С. Смовженко (2011)
Гринів Л. С. - Подвижник української економічної наукової думки (До 80-річчя з дня народження С. М. Злупка), Садова У. Я. (2011)
Автори номера (2011)
Тацій В. Я. - Національна академія правових наук України – флагман розвитку вітчизняної правової науки (до 20-річчя НАПрН України) (2013)
Дякович М. М. - Нотаріальний акт як інструмент охорони (захисту) прав та законних інтересів учасників цивільних правовідносин (2013)
Дьомкіна Г. С. - Правовий статус нотаріуса та перекладача у про цедурі легалізації документів для дії за кордоном (2013)
Єфіменко Л. В. - Принципи та функції нотаріальної охорони цивільних прав та інтересів (2013)
Левченко І. В. - Етика нотаріальної діяльності, Клемпарська В. В. (2013)
Продіус К. В. - Характерні риси судового процесу у європейських та американських ювенальних судах (кінець XIX – початок XX століття) (2013)
Кадук Т. Д. - Принципи парламентського контролю (2013)
Клименко О. М. - Проблеми правової невизначеності та кваліфікації понять "реприватизація" і "деприватизація" (2013)
Головащук А. П. - Правові аспекти договору про сурогатне материнство (2013)
Ковальчук М. О. - Правовий режим землі як об’єкт інвестиційного розвитку в науці земельного права (2013)
Делія Ю. В. - Судовий контроль в адміністративному судочинстві: поняття та межі, Юрченко В. П. (2013)
Живицька Л. І. - Досвід розгляду справ про адміністративні правопорушення країн СНД (2013)
Мошняга Л. В. - Ознаки посягання на життя осіб, які уособлюють конституційний лад та державну владу в Україні: аналіз положень статті 112 Кримінального кодексу України (2013)
Панов М. І. - Проблеми вдосконалення кримінально-правової охорони сім’ї, прав та інтересів неповнолітніх, Гальцова В. В. (2013)
Данильченко Т. С. - Участь України у міжнародних організаціях на початку XXI-го століття та перспективи розвитку взаємовідносин з міжнародними організаціями (2013)
Недюха М. П. - Сутність та призначення правової ідеології як визначальної складової правової політики України (2013)
Новини служби (фотозвіт) (2013)
Лісіцков О. В. - Запровадження європейських підходів в управлінні в’язницями в Україні (2013)
Андрієнко О. А. - Пенітенціарна профспілка – успішний проект дієвого механізму соціального захисту персоналу ДПтС України (2013)
Голотребчук Ю. А. - Права та обов’язки сторін у виконавчому провадженні (2013)
Тези виступу Міністра юстиції України Олени Лукаш на засіданні Кабінету Міністрів України 4 вересня 2013 року щодо проекту постанови Кабінету Міністрів України "Питання запобігання та виявлення корупції" (2013)
Міністерство юстиції провело два "круглих столи" з питань виборчого законодавства (2013)
У Міністерстві юстиції проведено консультації з делегацією оціночної місії ЄС (2013)
Мін’юст пропонує внести зміни до порядку організації проведення спецперевірки щодо осіб, які претендують на посади державних службовців (2013)
Нотаріальне посвідчення стосуватиметься лише благодійних пожертв валютних цінностей (2013)
Організовано цілодобовий телефонний номер з надання безоплатної допомоги адвокатів (2013)
З 1 січня 2014 року буде удосконалено систему захисту персональних даних в Україні (2013)
Призначення, вітаємо (2013)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих у липні – серпні 2013 року (2013)
Алтухова Л. В. - Нормализация содержания соединительнотканных клеток и структурных биополимеров межклеточного матрикса в зоне локального лучевого ожога кожи объёмной трансплантацией аутофибробластов, Гриценко М. А., Кот Е. В., Кот Ю. Г., Перский Е. Э. (2013)
Забирник А. С. - Структура и функции ламинов: норма и патология, Костарева А. А., Малашичева А. Б., Омельченко Е. А., Перский Е. Э. (2013)
Карпов Л. М. - Можливість корекції вітамінами групи В та їх похідними енергетичного обміну у мишей в умовах гіпобаричної гіпоксії, Савлучинська Л. Г., Полтавцева Н. В., Прєснова Л. А., Пєнов В. В. (2013)
Кот Ю. Г. - Изменение спектра изоформ актина цитоскелета нормальных и модифицированных TGF-β1 фибробластов под действием механической деформации (2013)
Хамдаллах Амжад - Активность ферментов катаболизма альдегидов в постмитохондриальной фракции бедренной мышцы крыс разного возраста, Давыдов В. В. (2013)
Bezrodnova O. V. - Herbage cover heterogeneity as indicator of ecology-phytocoenotical and biotopical diversity in oak forests, Loza I. M., Nazarenko N. N. (2013)
Жежера М. Д. - Этапы и направления изучения альгофлоры Левобережного Полесья (Украина) (2013)
Pasiuga O. S. - Variability of cultural and morphological traits of Dunaliella salina Teod. from different habitats, Antonenko S. P., Komaristaya V. P., Rudas A. N. (2013)
Боднар І. В. - Виявлення змін на генному рівні у Salmonellala typhimurium за дії ароматизаторів продуктів харчування, Андрейко О. Ю., Боднар Л. С. (2013)
Горохивец Н. А. - Наследование панцирного слоя и окраски гиподермы в перикарпии подсолнечника, Ведмедева Е. В. (2013)
Медзяновська О. В. - Визначення рівня спонтанних хромосомних порушень у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит (2013)
Свидан Инас Гхассан - Сравнение уровня спонтанного мутагенеза у детей обоего пола с депрессивными расстройствами (2013)
Утевская О. М. - Истоки формирования украинского генофонда по данным об Y-хромосоме, Агджоян А. Т., Балановская Е. В., Атраментова Л. А., Балановский О. П. (2013)
Филипцова О. В. - Оценка наследуемости эмоциональных состояний страха у жителей Украины (2013)
Вегерина А. О. - Определение соотношения диплоидов и триплоидов среди метаморфов зеленых лягушек в Cеверско-Донецком центре разнообразия Pelophylax esculentus complex, Мелешко Е. В., Пырина И. С., Сапожникова В. А., Бирюк О. В. (2013)
Кузьмінов Б. П. - Гігієнічна регламентація вмісту лоратадину в атмосферному повітрі з розробкою методики кількісного визначення, Дмитренко Г. А., Солдатенко С. С., Зазуляк Т. С., Кузьмінов О. Б. (2013)
Кунах О. Н. - Экоморфическая проекция пространственной организации сообщества почвенной мезофауны, Жуков А. В., Балюк Ю. А. (2013)
Микаилов Т. К. - Изучение влияния растительных и химических антигельминтных препаратов на Gyrodactylus derjavini (Mikailov, 1975), эктопаразита молоди каспийского лосося (Salmo trutta caspius Kessler) в рыборазводных хозяйствах Азербайджана, Ибрагимова Н. Э., Рзаев Ф. Г. (2013)
Токарский В. А. - Суслики: Spermophilus suslicus (Guldenst., 1769) и Spermophilus pygmaeus (Pallas, 1778) на стыке их ареалов (Сообщение 1. Прошлое распространение) (2013)
Epstein V. M. - From morphology to phylogeny (on the example of study of the fish leeches of Palearctic (2013)
Бабенко Н. А. - Влияние калорийно ограниченной диеты на инсулин-индуцированное поглощение глюкозы и содержание липидов в скелетной мышечной ткани 24-месячных крыс, Милько О. С. (2013)
Носаль О. В. - Інактиваційні властивості дикого (Саv3.1 w/t) та мутантного (Cav3.1Q172H) кальцієвих каналів при дії нікелю, Болдирєв О. І., Любанова О. П., Шуба Я. М. (2013)
Погорелая М. С. - Влияние экстракта из куриных эмбрионов на количественные изменения в периферической крови мышей вследствие однократного тотального γ-облучения, Жегунов Г. Ф., Щербак О. Н. (2013)
Супрун А. С. - Возможности предотвращения неврологических осложнений сахарного диабета рецепторным антагонистом интерлейкина-1 (2013)
Глібовицька Н. І. - Фізико-хімічні параметри стану листків липи серцелистої (Tilia cordata Mill.) в урботехногенних умовах зростання (2013)
Тимошенко В. Ф. - Влияние красного света на рост и содержание углеводов у короткодневной и фотопериодически нейтральной линий сои, Жмурко В. В. (2013)
Баранова В. - Фінансова надійність страховика (2014)
Бондаренко О. - Реінжиніринг бізнес-процесів, Заборська Н. (2014)
Бутирська І. - Влада і бізнес: порівняльний аналіз корупційної взаємодії (2014)
Гончаренко О. - Страхування кредитних ризиків в Україні, Світлична О. (2014)
Добриніна Л. - Фондовий ринок України: сучасні тенденції (2014)
Короленко О. - Аналіз структури капіталу в системі управління вартістю компанії (2014)
Криштопа І. - Модель стратегічного обліку грошових потоків промислового підприємства (2014)
Мироненко К. - Ключевые аспекты внедрения ERP-систем на инновационно-активных промышленных предприятиях, Коваленко А., Станиславик Е. (2014)
Михайлюк О. - Оцінка інвестиційних проектів для приморських регіонів України (2014)
Ненно И. - Управление рисками страховой компании в условиях экономического кризиса (2014)
Сташкевич Н. - Стратегия развития страхового рынка Украины (2014)
Сташкевич О. - Сучасні підходи до організації ризик-менеджменту пайових інвестиційних фондів (2014)
Тарасова О. - Моделювання грошових потоків при оцінці інвестиційної вартості компанії на ринку М&A (2014)
Хома І. - Фінансові ризики: принципи управління та механізми нейтралізації, Хамітова І. (2014)
Бурдяк В. - Теоретичні підходи до вирішення етнічних конфліктів (2014)
Докаш О. - Політико-правовий аналіз характеру й механізмів взаємодії органів влади й управління Закарпатської України з державними та партійними структурами радянської України й Чехословацької республіки (1944-1945 рр. ) (2014)
Палагнюк В. - Місце молоді в українському законодавстві (2014)
Дзинглюк О. - Соціально-економічний стан мешканців Одеси в період окупації 1941-1944 років (2014)
Стрілець В. - Питання політичного статусу України в ідеології української партії соціалістів-федералістів за доби Центральної ради (березень 1917 – квітень 1918 рр. ) (2014)
Наші автори (2014)
Гадзало Я. М. - Система сертифікації садивного матеріалу винограду в Україні, Власов В. В., Мулюкіна Н. А., Джабурія Л. В., Тулаєва М. І., Чісніков В. С., Ковальова І. А. (2014)
Лопушняк В. І. - Зміна вмісту фракцій мінеральних сполук фосфору в темно-сірому опідзоленому ґрунті під впливом різних систем удобрення (2014)
Єжов В. М. - Науково-організаційні та економічні аспекти вирощування лікарських та ефіроолійних культур в Україні, Рудник-Іващенко О. І. , Шобот Д. М., Ярута О. Я. (2014)
Кулик М. Ф. - Вплив зеленої маси на біологічну цінність молочного жиру за однотипної годівлі корів, Обертюх Ю. В., Корнійчук О. В., Скоромна О .І., Безносюк О. Ю. (2014)
Доронін В. А. - Вплив стимулювання насіння буряків цукрових на їхню біологію та інтенсивність проростання, Бєлік Я. В., Чередничок О. І. (2014)
Адамчук В. В. - Системно-проектні підстави управління парком машин сільськогосподарських товаровиробників, Сидорчук О. В., Мироненко В. Г. (2014)
Белоліпський В. О. - Параметри ерозійно безпечної структури сівозмін (2014)
Демиденко О. В. - Управління обігом вуглецю в агроценозах під впливом низьковуглецевих агротехнологій, Величко В. А. (2014)
Роїк М. В. - Установлення стабільності екстрактів, отриманих з листків стевії, Кузнєцова І. В., Голодняк В. О. (2014)
Ульянченко О. В. - Підвищення якості прогнозування показників логістичної діяльності підприємств АПК, Сумець О. М. (2014)
Варченко О. М. - Пріоритетні напрями розвитку складових розподільчої логістики агропродовольчої продукції (2014)
Філімончук Я. С. - Особливості мінерального живлення пшениці озимої залежно від фосфатного режиму ґрунту (2014)
Никифорук О. В. - Оцінка впливу діяльності свиноферми на хімічний та мікробіологічний склад верхнього шару ґрунту (2014)
Носко Б. С. - Фундатор агрохімічної науки в Україні (до 140-річчя від дня народження академіка О. І. Душечкіна) (2014)
Інтеграція положень Ріо у національну політику України (2014)
Вітюк І. К. - Дохристиянський зміст християнських заповідей: перша скрижаль Декалогу (2013)
Дмитренко М. Й. - Головні стратегії дослідження корпоративної культури в сучасній філософській рефлексії (2013)
Мазур Л. І. - Творчість як онтологічна засада особистісної самоідентичності (2013)
Стасюк Л. О. - Ортодоксія як детермінанта класичного протестантизму (2013)
Тофтул М. Г. - Про риторику та її значення (2013)
Заблоцька О. С. - Формування предметних компетенцій з хімії у студентів напряму підготовки "Захист рослин" (2013)
Місечко О. Є. - З історії УІЛО – першого спеціалізованого навчального закладу професійної іншомовної освіти в Україні (2013)
Семенець С. П. - Педагогічна діяльність у розвивальній професійно-педагогічній освіті (2013)
Смагін І. І. - Педагогічна технологія і методична система в шкільному навчанні (2013)
Боркач Є. І. - Академічна мобільність в Угорщині на початку ХХІ століття (2013)
Журба О. В. - Формування критичного мислення учнів на уроках етики (2013)
Лихвар В. Д. - Обґрунтування педагогічних умов розвитку художньо-творчого потенціалу молодших школярів у процесі образотворчої діяльності (2013)
Музика О. Л. - Організаційно-педагогічні та психологічні засади ціннісної підтримки студентів з низьким рівнем академічної успішності, Гавриловська К. П., Тичина І. М., Майстренко Т. М., Весельська А. Л., Оснадчук Ю. О. (2013)
Підгурська В. Ю. - Психологічні аспекти формування мовнокомунікативної компетентності майбутніх учителів-класоводів (2013)
Піддубна О. М. - Формування творчої активності майбутніх вчителів образотворчого мистецтва у процесі занять живописом (2013)
Щука Г. П. - Галузева система підготовки фахівців сфери туризму в Росії (2013)
Іванова С. М. - Аналіз відкритих програмних систем для створення наукової електронної бібліотеки (2013)
Руденька Т. М. - Професійна підготовка майбутніх фахівців мистецького напрямку засобами арт-педагогіки як науково-теоретична проблема (2013)
Сміх С. В. - Освітня діяльність і педагогічна спадщина І. Боднарука та М. Стельмаховича: порівняльний аналіз (2013)
Ткаченко В. В. - Понятійно-категоріальний апарат концепції особистісно орієнтованого навчання майбутніх соціологів (2013)
Авчіннікова Г. Д. - Передумови становлення та розвитку профільного навчання учнів старшої школи у США (2013)
Барбелко Н. С. - Психолого-педагогічний зміст поняття толерантності (2013)
Ващук О. В. - Вивчення потреб академічно обдарованих старшокласників та умов успішної реалізації їх обдарованості (2013)
Величко О. Ю. - Громадянська компетентність як категорія сучасної гуманітарної науки (2013)
Вітер С. А. - Підходи до формування економічної компетентності молодших спеціалістів у процесі фахової підготовки (2013)
Гончарук Т. В. - Науково-дослідницька діяльність старшокласників як ресурс розвитку творчого потенціалу (2013)
Гордієнко Л. Л. - Провідні характеристики процесу формування кроскультурної грамотності старшокласників у процесі навчальної та позанавчальної діяльності (2013)
Грунтей Т. І. - Функції управління як інструмент компетентнісно спрямованої освіти (2013)
Ковалинська І. В. - Створення умов для формування загальнокультурної компетенції студентів технічного фаху (2013)
Маркова Т. В. - До проблеми міжкультурної підготовки майбутніх офіцерів в позааудиторній навчальній діяльності (2013)
Мороз С. Е. - Формування готовності майбутніх товарознавців-експертів у митній справі до професійної діяльності як педагогічна проблема (2013)
Нацюк М. Б. - Психологічні передумови формування лінгвосоціокультурної компетентності у майбутніх учителів іноземної мови в процесі читання художньої літератури (2013)
Прищепа С. М. - Основні етапи проектування виховної діяльності класного колективу (2013)
Рис І. П. - Видатні українські педагоги-географи кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. (2013)
Семенова І. І. - Історичні аспекти розвитку професійної підготовки фахівців сфери туризму в Туреччині (2013)
Свиридюк О. В. - Формування професійно-ціннісної сфери особистості студента в процесі підготовки у вузі (2013)
Чернишова А. М. - Змістова характеристика поняття "танець" у контексті вивчення проблеми професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів початкових класів (2013)
Махновська І. Р. - Професійна підготовка магістрів сестринської справи в умовах ступеневої освіти (2013)
Алмаммедова C. - Терміни в азербайджанській мові, запозичені з європейських мов (2013)
Сингаївська А. В. - "Балада Редінґської в’язниці" Оскара Вайльда та її переклад на мову їдиш: перекладознавчий аналіз як спосіб вивчення конотації, Зорницький А. В. (2013)
Гаращук К. В. - Фонетичні особливості функціонування південноамериканського діалекту, Гаращук Л. А. (2013)
Ковальова Т. П. - Засоби реалізації тактики прихованого впливу в рекламному дискурсі (на матеріалі слоганів німецькомовної комерційної реклами) (2013)
Кузнєцова І. В. - Нерегулярні способи вираження текстової категорії "континуум", Пилипчук В. В. (2013)
Мамедов Д. - Турецька дитяча література Республіканського періоду (2013)
Шкурко Т. А. - Метонімія в газетах політичної направленості (на матеріалі англомовної та україномовної преси), Міхальова К. І. (2013)
Кондратюк С. Ю. - Безеквівалентні фразеологізми у мовах різного рівня спорідненості (2013)
Муслімова О. - Схожі та відмінні риси німецької та азербайджанської еміграційних літератур (2013)
Горбачова Н. І. - Соціальний статус і соціальна роль як базові поняття соціальної структури (2013)
Вiд редактора (2013)
Скорочення та позначення (2013)
Белогурова Л. М. - Музыкальная культура белорусско-украинского ареала в восточнославянском контексте. 2. Контактные зоны (2013)
Філіпяк-Соколовска І. - Про народні пісні Сувальщини та окремі риси їх регіональної самобутності, Соколовскі Я. (2013)
Клименко І. В. - Алгоритм монографічного вивчення ключових слов’янських обрядово-пісенних форм ("макротипів") (на прикладі колядок з віршем 5+5+3) (2013)
Коваль В. М. - Трансформаційно-модифікаційні процеси в 13-складових колядках (за матеріалами з околиць на північний захід від Горган) (2013)
Пеліна Г. О. - Ареали поширення колядок базової структури 5+5+3в історичних межах Мараморощини (2013)
Канстанцінава Т. Л. - Валачобныя напевы паўночнабеларускай традыцыі: арэальны аспект (2013)
Клименко І. В. - Слов'янські весільні шестидольники як мелогеографічна система: введення у проблематику (2013)
Зачикєвіч Т. М. - Весільні пісні Полтавщини: ритмотипологія і географія, Клименко І. В. (2013)
Скаженик М. В. - Трирядкові весільні наспіви з шестидольною основою на Полісько-Волинському пограниччі (північна Житомирщина): ритмічні та звуковисотні різновиди (2013)
Мархель М. О. - Весільна композиція трирядкового шестидольника на межі західного і східного Полісся: реконструкція реліктів скрипкової традиції за методикою мелогеографії, Клименко І. В. (2013)
Данилейко І. П. - Особливості ладової організації весільних меломасивів лівобережжя нижньої Десни (Чернігівщина). Мелодії триопорного ладу у шестидольних композиціях (2013)
Попович Х. - Весільний 6-складник на Опільсько-підгірянському пограниччі. Проблема типології та мелогеографії (2013)
Белогурова Л. М. - Материалы к Смоленскому этномузыкологическому атласу: свадебные песни со стихом 6+6 (2013)
Котельнікова О. - Шестидольна ритмоформула у весільних піснях українського Посейм’я (2013)
Клименко І. В. - Опозиція локальних народномузичних традицій на порубіжжі Західного Полісся та Середнього Погориння (за експедиціями 1984–2010 рр. до Зарічанського та Дубровицького районів Рівенської області) (2013)
Клименко І. В. - Весняно-троїцький наспів Пінщини (до проблеми моделювання й внутрішньовидового картографування ранньотрадиційних мелоформ) (2013)
Гончаренко О. В. - До проекту "База даних обрядового мелосу українців" (Матеріали антологій "Весілля" та "Весільні пісні": локалізація), Ільїна К. Б. (2013)
Літопис фольклористичних подій (2013)
Автори (2013)
Атлас: Обкладинка (2013)
Атлас: Зміст (2013)
Атлас: Формування етнічної території (2013)
Атлас: Колядки з віршем 553 (2013)
Атлас: Весiльнi мелодii на Сувальщинi (2013)
Атлас: Волочебнi пiсеннi типи Бєларусi (2013)
Атлас: Весільні наспіви з 6-складовою основою (2013)
Атлас: Весільні наспіви Полтавщини: ритмотипологія (2013)
Атлас: Весільні наспіви з 6-складовою основою в Галичині (2013)
Атлас: Весільні наспіви з 6-складовою основою на Смоленщині (2013)
Атлас: Весільні наспіви Псковсько-смоленського ареалу: ритмотипологія (2013)
Атлас: Весільні наспіви з 6-складовою основою на Прип'ятському Поліссі (2013)
Атлас: Ранньотрадиційні мелоареали Пінщини та Погориння (2013)
Атлас: Весільні пісні: географія публікацій в академічних 2-томниках "Весілля" (1970), "Весільні пісні" (1982) (2013)
Горбань А. В. - Основні тенденції розвитку й функціонування транспортної мережі Української РСР (1960-1980 рр.) (2014)
Полякова О. М. - Світовий досвід формування транспортно-логістичних кластерів (2014)
Бакалінський О. В. - Дослідження якості роботи телефонної довідкової служби залізниць України (2014)
Вертель В. В. - Удосконалення операційної стратегії залізниці (2014)
Коломійченко В. А. - Основи визначення інвестиційної складової (2014)
Компанієць В. В. - Система мотивації та оплати праці на залізничному транспорті (проблеми та перспективи), Польова В. В. (2014)
Ногова О. В. - Наукові економіко-технологічні підходи до забезпечення зростання продуктивності праці на залізничному транспорті (2014)
Підлісний П. І. - Цільове бюджетування як мотиваційна основа стимулювання працівників експлуатаційної діяльності локомотивних депо залізниць, Паткевич Н. О., Мнишенко О. О. (2014)
Петренко О. О. - Реформа залізничного транспорту в контексті інституційних перетворень економіки України (2014)
Пилипенко О. В. - Удосконалення управління витратами вагонного господарства залізниць України в умовах інституціональних змін (2014)
Ревіна О. М. - Концепція ефективного управління людським потенціалом у сегменті підприємств залізничного транспорту (2014)
Cеник Г. П. - Оцінка факторів впливу на надходження доходу від вантажних залізничних перевезень (2014)
Стасишен М. С. - Теоретико-економічні чинники впливу на розмір заробітної плати в Україні, зокрема на підприємствах залізничного транспорту, Лазарчук В. Ю. (2014)
Стукало А. В. - Продуктивність праці як основа розвитку економіки залізничного транспорту (2014)
Горошко К. О. - Роль річкового транспорту в розвитку транзитного потенціалу України (2014)
Кузнєцова Т. В. - Ангстремменеджмент зовнішньоекономічної діяльності у наноекономіці авіапідприємств (2014)
Кушнір Л. В. - Обгрунтування доцільності застосування статистичних методів при аналізі та прогнозуванні вантажних перевезень на водному транспорті (2014)
Садловська І. П. - Управління змінами на ринку авіаційних перевезень, Ніколаєнко О. С., Садловська Н. О. (2014)
Співаковська Т. В. - Конкурентоспроможність українських автомобілебудівних підприємств в умовах глобалізації (2014)
Войціх О. Ю. - Методичні основи формування оборотних активів ДП "УДЦТС "Ліски" (2014)
Дубина М. В. - Роль cash-менеджменту в управлінні підприємствами, Тасун О. О. (2014)
Колумбет О. П. - Договірна політика: підходи до розуміння та значення в діяльності підприємства (2014)
Кондрат О. Б. - Філософсько-господарські тенденції в сучасних економічних теоріях (2014)
Кудіна І. О. - Витрати на оплату праці: економічний зміст і об’єкт бухгалтерського обліку (2014)
Мединська Т. В. - Податкова перевірка як один із способів здійснення податкового контролю (2014)
Назаренко А. С. - Контролінг в управлінні логістичною діяльністю підприємства (2014)
Остапенко Т. Г. - Вплив наноекономіки на процеси імпортозаміщення у міжнародних економічних відносинах України (2014)
Потетюєва М. В. - Капіталізація як показник ефективного функціонування суб’єкта господарської діяльності в ринковому середовищі, Потетюєв С. Ю. (2014)
Радзиевская С. О. - Глобальные экономические процессы: возможности количественной оценки и роль кризисов (2014)
Соколова Е. О. - Проблеми застосування фінансового лізингу як способу фінансування оновлення необоротних активів в Україні (2014)
Стасишен М. С. - Методологія та організація обліку, аналізу та аудиту використання виробничих матеріальних запасів, Лисенко А. М. (2014)
Талавіра Є. В. - Застосування фінансово-правових механізмів детінізацї фінансових ринків в України (2014)
Тесленко Т. В. - Проблеми демографічної ситуації в Україні та Дніпропетровщини з урахуванням перспективи демографічного стану на період до 2050 року (2014)
Угнівенко Р. Р. - Ринок банківських продуктів та послуг: типологізація, інфраструктура і сегментування (2014)
Шпак В. А. - Обліковий процес у часово-просторовому вимірі (2014)
Передмова (2014)
Мурзина О. І. - Середня Наддніпрянщина в історичному контексті формування традиції (2014)
Коропніченко Г. М. - Пісні весняно-літнього циклу на Київщині: ареальне роздоріжжя (2014)
Скаженик М. В. - Зимові пісенні традиції басейну Уборті: до питання взаємозв’язків обрядів та мелотипів (2014)
Довгалюк І. С. - До історії поліської експедиції Філарета Колесси та Казімєжа Мошиньського (2014)
Бодак Я. А. - Русини-лемки – нащадки білих хорватів. Етномузикологічне підтвердження гіпотези (2014)
Луканюк Б. С. - Русальна (троїцька) пісня в запису Олександра Рубця ("Зав’ю вінки та на святки") (2014)
Терещенко О. А. - Великоднє христування з Підлісного: текст і контекст (2014)
Мироненко Я. П. - О происхождении мелодии песни про татарский полон (2014)
Пеліна Г. О. - Жанрова амбівалентність функціонування одного тексту: закарпатський варіант балади про двох голубів (2014)
Оленич К. В. - Вокальні жанри з коломийковою структурою на закарпатській Верховині (2014)
Мазуренко А. В. - Переінтонування як феномен дослідницької інтерпретації фольклорного тексту. До питання про вільний звуковисотний стрій (2014)
Зінків І. Я. - Прадавній символізм народних картин "Козак-Мамай" (2014)
Мацієвська В. І. - Розвиток ідей Климента Квітки у сучасній комплексно-апробаційній та когнітивній методиці дослідження інструментальної музичної традиції (2014)
Диба А. Г. - Про себе, про родину, про Батьківщину… Розповідає Климент Квітка (1880-1953) (2014)
Присяжнюк Н. А. - Спогад про К. Квітку (Публікація Ярослава Мироненка) (2014)
Лобанов М. О. - Наскільки далеко ми від фолк-лору (за додатковими даними) (2014)
Інформація про авторів (2014)
Профессор Мамалис Атанасиос Георгиос (2014)
Брижан Т. М. - Условия уменьшения энергоемкости механической обработки, Крюкова Н. В. (2014)
Гуцаленко Ю. Г. - Теория и практика оптимальной организации электроразрядных технологий спекания под давлением и алмазного шлифования высокоплотных порошковых материалов (2014)
Гурей І. В. - Вплив нанокристалічного зміцненого поверхневого шару на зносостійкість сірого чавуну при терті з граничним мащенням, Гурей В. І., Дмитерко П. Р. (2014)
Доброскок В. Л. - Модернизация установки для плазменного раскроя листовых заготовок мод. "Харьков-П", Гаращенко Я. Н., Воронков В. И., Калиберда М. А. (2014)
Залога В. А. - Обработка деталей малых диаметров точением с высокой частотой вращения шпинделя. Проблемы и перспективы, Зинченко Р. Н., Шаповал Ю. В. (2014)
Клименко В. Г. - Деякі шляхи удосконалення процесу плоского торцевого шліфування, Грабченко А. І., Пижов І. М., Федорович В. О. (2014)
Криворучко Д. В. - Исследование свойств волокнистых полимерных композиционных материалов, Осадчий И. О., Колесник В. А. (2014)
Лавріненко В. І. - Дослідження впливу електризації на процес шліфування кругами з введенням компактів мікропорошків НТМ до робочого шару, Дєвицький О. А., Ситник Б. В., Полторацький В. Г., Солод В. Ю. (2014)
Стрельчук Р. М. - Моделирование размерного износа круга при шлифовании твердых сплавов из наноразмерных зерен монокарбида вольфрама, Узунян М. Д. (2014)
Ступницкий В. В. - Дослідження залежності напружено-деформованого стану заготовки від переднього кута різального клина на основі реологічного моделювання процесу різання, Кук А. М. (2014)
Оргиян А. А. - Особенности колебаний консольных борштанг для тонкого растачивания, Баланюк А. В. (2014)
Оргиян А. А. - Интенсивность параметрических резонансов при прерывистом резании, Творищук И. М. (2014)
Пыжов И. Н. - Некоторые подходы к повышению ресурса работы алмазных карандашей, Федорович В. А., Рязанова-Хитровская Н. В., Крюкова Н. В., Клименко В. Г. (2014)
Громнюк С. І. - Концепція зубофрезерного верстату на основі радіально-колового способу зубонарізання, Грицай І. Є., Ковальчук І. О. (2014)
Деревянченко А. Г. - Подход к формированию моделей состояний режущей части в структуре интеллектуальной системы диагностирования инструментов, Криницын Д. А. (2014)
Залога В. О. - До питання використання сучасних інформаційних технологій в стоматології та ортопедії, Залога О. О. (2014)
Логоминов В. А. - Методика исследования регенеративных автоколебаний по CUT-граммам при фрезеровании тонкостенных деталей (2014)
Мазур М. П. - Моделювання теплових явищ процесу різання інструментом з покриттям методом скінченних елементів, Гаюр А. С., Бень Ю. (2014)
Марчук В. І. - Прогнозування віброакустичних параметрів підшипника на етапі виготовлення кілець, Марчук С. В., Равенець Л. М. (2014)
Симсон Э. А. - Математические модели высоконагруженных элементов современных технологических систем, Назаренко С. А., Прево И. Д. (2014)
Тонконогий В. М. - Предотвращение возникновения параметрической неустойчивости в условиях шлифования высокоточных зубчатых колес прерывистыми эльборовыми кругами, Дмитриева С. Ю., Якимов А. А. (2014)
Тонконогий В. М. - Розробка параметричної тривимірної моделі просторової рами автомобіля, Тігарєв В. М., Козирєва К. В. (2014)
Яковенко А. Е. - Современные подходы в 3D моделировании ортезных приспособлений, Носов П. С. (2014)
Залога В. А. - Програмно-апаратний комплекс діагностики металообробної технологічної системи, Нагорний В. В., Тур А. М. (2014)
Сафонов М. С. - Аналіз результатів впровадження та тестування системи управління потоками даних в існуючу інформаційну систему, Яковенко О. Є. (2014)
Усов А. В. - Технологические возможности повышения эффективности эксплуатации трансмиссий транспортных средств, Кутяков Е. Ю. (2014)
Фадеев В. А. - Результативность функционирования системы качества (2014)
Колісник М. Е. - Тенденції розвитку корпоративного підприємства (2014)
Набока Е. В. - Разработка компонент программного решения в рамках управления проекта (2014)
Оргиян А. А. - Повышение уровня практической подготовки бакалавров и магистров по технологии машиностроения, Кремнев Г. П., Колесник В. М. (2014)
Раджаб Заде М. - Качество преподавания как часть качества образования – зарубежный опыт: университеты Ирана, Залога В. А., Бятова Н. А., Ягмаий Джаван М. (2014)
Фадеев А. В. - Математическое обоснование максимизации прибыли в процессе оптимизации содержания проекта инструментального производства (2014)
Дугінець Г. В. - Формування економіки знань в умовах глобальних науково-технологічних трансформацій (2014)
Продіус О. І. - Сучасний стан іноземного інвестування в Україні: проблеми та напрями їх вирішення, Бостанжі Т. З., Горбатова Д. А. (2014)
Chala V. S. - Principal convergent models of metropolis creative development in EU and Ukraine (2014)
Дзяд О. В. - Ринки праці країн ЄС на шляху всеосяжного зростання, Шило А. Е. (2014)
Янішевська А. В. - Компаративний аналіз основних показників стану зайнятості молоді країн ОЕСР та України (2014)
Бобришева О. В. - Вдосконалення індикативного управління установами охорони здоров'я (2014)
Божанова В. Ю. - Динаміка та перспективи розвитку транспортної логістичної системи України, Яременко В. Ф., Басок О. М., Чепурко Ю. Г. (2014)
Ковтун Н. С. - Імперативи розвитку конкурентоспроможності національної економіки (2014)
Копитько О. О. - Інноваційні підходи управління змінами інвестиційного клімату (2014)
Поповиченко І. В. - Аналіз стану інноваційної сфери України: проблеми та перспективи, Котуранова Т. В, Зінченко Н. О. (2014)
Трубей О. М. - Детермінанти розвитку товарних бірж в Україні (2014)
Яремчук І. О. - Особливості оплати праці працівників закладів охорони здоров’я (2014)
Скачедуб С. А. - Інституціональні особливості функціонування іпотечного ринку: закордонний досвід (2014)
Фесун М. Н. - Формирование распределения бюджета домохозяйств и его значение в рыночной экономике на современном этапе, Зеленская В. А. (2014)
Бутенко О. П. - Пріоритетні завдання успішного функціонування підприємств будівельного комплексу на ринку промислових відходів (2014)
Карачина Н. П. - Конкурентний потенціал та його роль у формуванні конкурентоспроможності підприємства, Перцата Л. І. (2014)
Козик В. В. - Система показників оцінювання поточного рівня ендогенного економічного потенціалу підприємств, Ємельянов О. Ю., Лесик Л. І. (2014)
Онисенко Т. С. - Інтеграція інноваційної діяльності в єдиний організаційно-управлінський процес підприємства (2014)
Причепа І. В. - Проблеми оцінювання ефективності менеджменту на підприємстві, Маріянко А. А. (2014)
Сметанюк О. А. - Поняття мотивації та стимулювання трудової діяльності, Дельгадо Роча Хорхе Густаво (2014)
Харченко Ю. А. - Кореляційно-регресійний аналіз обсягів збуту продукції промислового підприємства (2014)
Шевцова С. А. - Джерела фінансування інноваційної діяльності підприємств (2014)
Чичулін В. П. - Врахування парної кореляції між випадковими процесами в економічному аналізі, Чичуліна К. В. (2014)
Люльов О. В. - Оцінка сучасного стану та перспектив еколого-економічного розвитку транспортної системи міста, Боровик О. В., Шинкаренко О. А. (2014)
Шуптар Н. И. - Прогноз среднегодового объема образования отработанных источников питания в Украине (2014)
Титул, зміст (2014)
Боднар О.С. - Суб’єктність як філософсько-соціальний та управлінський критерій менеджменту персоналу (2014)
Королюк С. В. - Підвищення кваліфікації керівних кадрів: сучасні виклики і реалії (2014)
Норкіна О. В. - Змістово-функціональна модель розвитку дослідницької компетентності вчителів математики засобами ІКТ (2014)
Іваній І. В. - Правова підготовка як умова високого професіоналізму вчителя фізичної культури, Іваній О. М. (2014)
Палкин В. А. - Особенности образования школьников в информационном обществе (2014)
Радиш О. Ю. - Ефективні впровадження інноваційних технологій навчання як складова формування компетентного випускника (2014)
Тимчук Л. І. - Педагогічний наратив про дитинство і шкільні роки В. М. Глушкова – видатного вченого-кібернетика ХХ століття (2014)
Бардінов О. В. - Програмне забезпечення курсу "Менеджмент у туристичній діяльності" для студентів факультету фізичного виховання педагогічних ВНЗ (2014)
Булгакова В. Г. - Аналіз змісту навчальних програм з іноземних мов для учнів 5-7-х класів (60-ті роки ХХ століття) (2014)
Ємець А. В. - Актуальні аспекти підготовки майбутніх фахівців сімейної медицини до використання здоров’язберігальних педагогічних технологій (2014)
Чугуй Л. В. - Педагогічні умови формування енвайроментального світогляду у професійній компетентності майбутніх аграріїв (2014)
Шимановський М. М. - Дитяче самоврядування в педагогічній системі Станіслава Теофіловича Шацького (2014)
Іванова В. В. - Стан здоров’я старшокласників: результати дослідження, Власенко Л. В., Кочеткова Н. К. (2014)
Дудко С. Г. - Результати експериментальних досліджень стану здоров’я учнів в умовах здоров’язбережувального навчального середовища початкової школи (2014)
Єщенко М. М. - Проблема патріотичного виховання у контексті національної ідентичності (2014)
Постольник Я. Г. - Підтримка єдності України та виховання українського патріотизму (з досвіду роботи Кобеляцького НВК №1 Полтавської області) (2014)
Білик Н.І. - Про І Всеукраїнську науково-практичну конференцію "Сучасні видавництва вищих навчальних закладів" (2014)
До відома авторів (2014)
Наші автори (2014)
Передплата журналу "Імідж сучасного педагога" на 2015 рік (2014)
Дугінець Г. В. - Трансформація світового ринку послуг в умовах глобалізації (2014)
Кам’янецька О. В. - Польський досвід антикризового розвитку економіки (2014)
Пухальська Я. П. - Економічна дипломатія в умовах глобалізації (2014)
Березюк Г. О. - Проблеми соціального інвестування підприємств в Україні (2014)
Бобришева О. В. - Індикативне управління розвитком установ територіальної системи охорони здоров'я (2014)
Єрохін С. А. - Політика модернізації і механізми зміни секторальної структури економіки (2014)
Кармазіна Н. В. - Конститутивно-ключові аспекти макроекономічного регулювання траєкторії цілеорієнтованого розвитку регіональних промислових комплексів (2014)
Корсак В. І. - Теоретичні аспекти формування регіональних роздрібних торгівельних мереж у відповідності до принципів сталого розвитку (2014)
Масловська Л. Ц. - Нові підходи в управлінні регіональним розвитком (2014)
Огліх В. В. - Аналіз соціально-економічного розвитку економічної системи Дніпропетровської області, Єфанова Т. І. (2014)
Патлатой А. Е. - Институционально-правовая форма экономических отношений в сфере производства научной информации (2014)
Петрушевська В. В. - Фінансові аспекти в економічній теорії сучасності (2014)
Подмазко О. М. - Формування політики детінізації національної економіки: принципи, цілі, завдання (2014)
Сахно А. А. - Мотивація ефективності машинобудування у промисловості Вінницької області (2014)
Тобіаш Є. В. - Модель підтримки економічного захисту об’єктів нерухомості територіальної громади міста (2014)
Третяк Г. М. - Теоретичні засади державного управління інноваційно-інвестиційним розвитком (2014)
Заборовець Ю. О. - Державне регулювання ринку фінансових інвестицій (2014)
Кишакевич Б. Ю. - Модель багатокритеріальної оптимізації фінансової стійкості банку, Лучаківський А. О. (2014)
Манжос С. Б. - Реалізація центральними банками функції кредитора останньої інстанції (концептуальний аспект) (2014)
Cало Л. К. - Сучасні аспекти ухилення та уникнення від сплати податкових платежів серед загроз економічній безпеці України (2014)
Сальникова Т. В. - Реконструкція житлового фонду в Україні: умови та перспективи фінансового забезпечення (2014)
Євдокимов А. В. - Аналіз стану та шляхів підвищення енергоефективності та енергозбереження систем теплопостачання України, Скібіна Т. І. (2014)
Дюндін В. Д. - Розвиток інтелектуального потенціалу в рамках системи вищої освіти в умовах глобалізації (2014)
Малащук О. С. - Економіко-математичні моделі в землевпорядкуванні (2014)
Панченко В. В. - Сутність та чинники формування зовнішнього державного боргу (2014)
Варламова І. С. - Кількісні індикатори сталого розвитку в економіці України (2014)
Гедз М. Й. - Еволюція розвитку теорії модернізації (2014)
Кічурчак М. В. - Вплив промисловості на відтворення суспільних благ в економічній системі України (2014)
Ляхович О. О. - Формування стратегії державно-приватного партнерства в науково-інноваційній сфері України (2014)
Мельникова М. В. - Проблеми організації взаємодії влади та бізнесу в процесі міського управління, Сорокін Б. А., Косицький К. В. (2014)
Прушківський В. Г. - Методичні підходи до оцінки розвитку сільських територій: регіональний аспект, Колесников В. І. (2014)
Тимошенко М. В. - Фіскальна стійкість та збалансованість регіональних бюджетів (2014)
Шевченко І. Ю. - Концептуальне обґрунтування розвитку трудового потенціалу на різних рівнях його прояву (2014)
Баранник Л. Б. - Ефективність управління видатками бюджету соціального спрямування на регіональному рівні, Вознюк О. В. (2014)
Зуєва О. В. - Функції та принципи функціонування фінансового потенціалу банку (2014)
Васюта В. Б. - Удосконалення системи планування витрат на оплату праці на підприємстві, Васюта В. В. (2014)
Вечеря С. В. - Система можливостей забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств: економіко-математичний аспект (2014)
Гаркуша Н. М. - Оцінка ефективності управління витратами підприємств роздрібної торгівлі (2014)
Гук О. В. - Напрями удосконалення митної логістики на поліграфічних підприємствах (2014)
Іванова М. І. - Формування сучасних логістичних систем промислових підприємств, Ігнатенко А. В. (2014)
Кащишин В. М. - Оцінювання техніко-організаційного рівня підприємства як передумова розроблення інжинірингових проектів (2014)
Кремень О. І. - Методичні підходи до розрахунку чистих активів підприємства, Філатова Г. П. (2014)
Макалюк І. В. - Розробка стратегій управління трансакційними витратами підприємства (2014)
Небава М. І. - Удосконалення показників оцінювання конкурентоспроможності підприємств олійно-жирової галузі з метою забезпечення їх ефективного функціонування, Шалагай Ю. О. (2014)
Овсянюк-Бердадіна О. Ф. - Особливості процесу управління командними змінами в дистрибюційній компанії (2014)
Судакова О. І. - Удосконалення стратегічного управління економічною безпекою підприємства, Попова В. В., Орлова М. К. (2014)
Яремко І. Й. - Показники результативності підприємства у системі моніторингу: принципи та підходи до їх добору і систематизації, Рябкова О. В. (2014)
Мащенко С. О. - Методи оцінки енергоефективності як основного аспекту енергозбереження в економіці (2014)
Абрамов А. В. - Застосування стандартів ISO/IEC 17024:2012 та ISO/IEC 17043:2010 в процесі впровадження системи якості у випробувальних лабораторіях (2014)
Айшпур О. Є. - Мікробна забрудненість повітря тваринницьких приміщень в свиногосподарствах неблагополучних щодобактеріальних респіраторних хвороб, Тарасов О. А., Сапейко В. П., Сапон Н. В., Ярос О. В. (2014)
Акименко Л. І. - Стандартизація процедури ідентифікації мікроорганізмів виду Lactobacillus acidophilus, Ушкалов В. О., Постоєнко В. О., Максимчук Р. С. (2014)
Бондарчук А. І. - Вивчення антивірусного впливу дезінфікуючого препарату "Бійодсан" на перещеплювальних клітинних культурах СНЕВ та ПТП, Коваленко В. Л., Галатюк О. Є., Розумнюк А. В., Чехун А. І., Гнатенко А. В., Нестеренкова В. В., Москаленко В. П., Шлапак Ю. В. (2014)
Васянович О. М. - Визначення вмісту мікотоксинів в кормах методом тонкошарової хроматографії, Постоєнко В. О., Сапсай І. С., Самойлова О. А. (2014)
Гайден О. С. - Визначення видової приналежності (фальсифікації) продуктів харчування та комбікормів для тварин за допомогою ПЛР-РЧ, Загребельний В. О., Новожицька Ю. М., Усаченко Н. В. (2014)
Катюха С. М. - Характеристика паразитарних комплексів у риб ставкових господарств Західного Полісся України, Вознюк І. О. (2014)
Головко О. А. - Випробовування ефективності засобу для виявлення геному вірусу чуми м’ясоїдних, Кацимон В. В., Карпуленко М. С. (2014)
Клестова З. С. - Альтернативні методи досліджень in vitro – елемент в системі біобезпеки держави, Головко А. М. (2014)
Коваленко В. Л. - Комплексне Мікологічне дослідження дезінфікуючого препарату, Лясота В. П., Балацький Ю. О., Коваленко Л. І., Розумнюк А. В. (2014)
Кос’янчук Н. І. - Нормативно-правові акти щодо безпечності риби, Яненко У. М., Плаксій С. О. (2014)
Кривохижа Є. М. - Санітарний догляд за доїльним устаткуванням у технології одержання молока за мікробіологічними показниками згідно вимог Європейського Союзу, Крижанівський Я. Й., Карпенко М. М., Русенко Я. Г., Кос’янчук Н. І. (2014)
Кривошия П. Ю. - Аутофлора поверхні шкіри коней за прихованого перебігу інфекційної анемії, Кот Л. Б., Романко М. В., Рудь О. Г. (2014)
Перкій Ю. Б. - Формування мікробних біоплівок на доїльному устаткуванні за наявності молочних залишків в умовах in vitro, Кривохижа Є. М., Кухтин М. Д. (2014)
Макаров В. В. - Анализ нозоареала сибирской язвы, Брико Н. И., Недосеков В. В. (2014)
Марущак Л. В. - Моніторингові дослідження на виявлення Ку-лихоманки на території україни, Неволько О. М., Дедок Л. А., Скибіцький В. Г., Волосянко О. В. (2014)
Марчук О. Т. - Патоморфологічна діагностика дирофіляріозу собак, Омеляненко М. М., Павлунько В. Г. (2014)
Муковоз В. М. - Особливості мікробіологічного обсіменіння за різних способів зачищення туш яловичини (2014)
Неволько О. М. - Діагностичні схеми використання лабораторних методів при африканській чумі свиней, Сушко М. І., Сапачова М. А., Марущак Л. В., П’ятенко С. О. (2014)
Недосєков В. В. - Особливості формування антирабічного імунітету у вакцинованих тварин, Нікітова А. П., Полупан І. М., Ничик С. А., Галка І. В., Дрожже Ж. М., Іванов М. Ю. (2014)
Ничик С. А. - Пероральна імунізація проти сказу в україні: сучасний стан питання та гармонізація з європейськими стандартами, Зоз О. С. (2014)
Омеляненко М. М. - Яєчники корів за різної стадії репродуктивного циклу, Павлунько В. Г. (2014)
Охрим С. А. - Вміст макро- і мікроелементів у біосубстраті корів за різного перебігу післяотельного періоду, Стравська С. М. (2014)
Прискока В. А. - Особливості відбору проб для лабораторних досліджень при африканській чумі свиней, Неволько О. М., Свідерський В. С., Даценко Р. А. (2014)
Пріщенко О. В. - Порівняльна характеристика сучасних методів визначення мікотоксинів, Новожицька Ю. М. (2014)
Рєзніченко Л. С. - Експериментальна субстанція наночастинок міді: характеристика та оцінка антимікробної активності in vitro, Дибкова С. М., Грузіна Т. Г., Риженко В. П., Ничик С. А., Риженко Г. Ф., Горбатюк О. І., Андріящук В. О. (2014)
Риженко В. П. - Наночастинки срібла як ефективна мікроелементна добавка у біотехнології виробництва імунобіологічних препаратів, Ничик С. А., Риженко Г. Ф., Горбатюк О. І., Андріящук В. О., Жовнір О. М., Рєзніченко Л. С., Дибкова С. М., Грузіна Т. Г., Ульберг З. Р. (2014)
Сапачова М. А. - Порівняльний аналіз методів молекулярної детекції вірусу грипу птиці субтипу H5N1, Постоєнко В. О., Шапошнік В. М. (2014)
Ситюк М. П. - Розробка та валідація методики полімеразної ланцюгової реакції у режимі реального часу для детекції днк цирковірусу свиней другого типу, Музикіна Л. М., Галка І. В., Ничик С. А., Спиридонов В. Г., Мельничук С. Д. (2014)
Стравський Я. С. - Стан про- та антиоксидантної системи кровіта лохій у корів за різного перебігу післяотельного періоду, Охрим С. А. (2014)
Тарасов О. А. - Вплив молекулярно-генетичних особливостей Streptococcus suis на його вірулентні властивості, Сапейко В. П., Галка І. В., Зоценко І. А., Бабкіна М. М., Гайдей О. С. (2014)
Ташута В. С. - Цитотоксичність індол-вмісних конденсованих тетрациклічних сполук (2014)
Уховський В. В. - Результати лабораторних досліджень бівалентної інактивованої вакцини проти лептоспірозу м’ясоїдних, Скалига М. Л., Пискун А. В. (2014)
Уховський В. В. - Вивчення імуногенності концентрованої полівалентної вакцини проти лептоспірозу тварин варіант "Bovis" в виробничих умовах (2014)
Ушкалов В. О. - Розробка набору для виявлення ДНК бактерій роду Listeria методом полімеразної ланцюгової реакції "Listeria spp. – ПЛР-тест", Ковтун В. А., Мачуський О. В., Бетлінська Т. В. (2014)
Меженський А.О. - Морфометричні параметри війкового тіла у коней української верхової породи, Мазуркевич Т. А., Меженський А. А. (2014)
Меженська Н. А. - Загальні принципи мікробіологічного контролю безпечності та якості харчових продуктів і кормів відповідно до європейських та міжнародних вимог (2014)
Волков А. М. - Оцінювання вірулентності дерматоміцетів у хворих тварин (2014)
Пам’яті видатного вченого (2014)
Прайс-лист (2014)
Правила оформлення і подання рукописів до Бюлетеню "Ветеринарна біотехнологія" (2014)
Титул, зміст (2014)
Орлов О. А. - Система "CVP”. Мифы и реальность. Возможности выхода из тупика (2014)
Алёхин А. Б. - Сравнительный анализ функционального и оптимизационного подходов к оценке экономического потенциала предприятий, Ванина Н. Н. (2014)
Христиановский В. В. - Практика применения нечеткой логики при оценке мотивации трудовой деятельности, Щербина В. П., Уманец Т. В. (2014)
Дубініна М. В. - Особливості відображення в обліку аграрних підприємств комерційних та управлінських витрат, Чебан Ю. Ю., Скорозінська А. В. (2014)
Половян Н. С. - Оперативный анализ устойчивости предприятий к риску банкротства (2014)
Головач Т. В. - Ризик та економічна стійкість підприємницьких структур (2014)
Геделевич Є. В. - Виробничий процес як складова операційного ризику (2014)
Каратнюк А. Н. - Анализ модели проектирования цепей поставок при условиях максимизации прибыли и олигополистической конкуренции, Меджибовская Н. С. (2014)
Гончарук П. А. - Information systems in business management (2014)
Бельтюков Є. А. - Забезпечення конкурентоспроможності підприємства за рахунок технологічного вдосконалення, Безнощенко Н. О. (2014)
Белявцев М. І. - Маркетингові дослідження локального ринку: необхідність, значення та проблеми в умовах сучасного розвитку національної економіки, Воробйов А. А. (2014)
Гриценко С. И. - Стратегическое управление маркетинговой деятельностью компаний на рынке телекоммуникационных услуг Украины (2014)
Колодізєв О. М. - Оцінювання ефективності фінансового планування діяльності банку (2014)
Мельникова М. В. - Аспекти розвитку маркетингу у сфері надання інформаційно-комунікаційних послуг, Богачов О. С. (2014)
Гончар О. І. - Формування трудового потенціалу в сучасних умовах господарювання, Мокренко Д. С. (2014)
Диха М. В. - Фіскальні інноваційні джерела вирішення проблем соціально-економічного розвитку України (2014)
Доберчак Н. І. - Теоретичні аспекти розробки програми стимулювання збуту (2014)
Кузнєцова Л. В. - Методичні засади планування кредитної діяльності сучасних банків (2014)
Левків Г. Я. - Формування механізму іноваційного забезпечення маркетнгового менеджменту на підприємствах АПК, Каньоса А. М., Портнова А. В. (2014)
Радецька О. О. - Оцінка системи залучення депозитних коштів пат "УКРСИББАНК”, Талайло С. І. (2014)
Сисой Ю. В. - Планування обсягів зовнішнього фінансування підприємства (2014)
Андрєєва Я. С. - Транспарентність кредитної діяльності банків: необхідність, сутність, властивості (2014)
Єрьоменко Г. С. - Аналіз традиційних систем оплати праці на металургійних підприємствах (2014)
Кузнєцов А. М. - Планування кадрового забезпечення діяльності банку (2014)
Нам’ясенко В. М. - Концептуальна класифікація проблем розвитку підприємств, Гайворонська Т. Г. (2014)
Шаховалова Є. О. - Фінансові методи збільшення прибутку (2014)
Дорофієнко В. В. - Напрями перетворення інституційного середовища у старопромислових регіонах на шляху підвищення їх конкурентоспроможності, Лоскутова В. В. (2014)
Mykolaichuk N. S. - Objectives for governmental support of competitiveness of industrial enterprises of region, Mykolaichuk M. M. (2014)
Скляр Г. П. - Свідомий розвиток партнерства у сфері туризму в умовах глобалізації (2014)
Гриневич Л. В. - Теоретичні аспекти формування структурної політики держави (2014)
Красноносова О. М. - Аналіз поточного стану ринку праці України, Педоренко Д. А. (2014)
Петенко А. В. - Сучасний стан і шляхи вирішення проблем депресивних регіонів України (2014)
Скринник Н. В. - Аналіз результатів приватизації і причин, якими вони обумовлені підходи до прийняття управлінських рішень міжнародними компаніями у процесі управління змінами (2014)
Грушевицька А. Б. - Оцінка результатів діяльності оптової торгівлі України (2014)
Матєха А. С. - Методи підвищення ефективності міжрегіонального економічного співробітництва (2014)
Гоцелюк А. Ю. - Сільський зелений туризм – пріоритетний напрям диверсифікації економіки сільських територій миколаївської області (2014)
Москвін Б. Ю. - Визначення сутності поняття "поведінка підприємств” на ринку корпоративного контролю України (2014)
Новіков О. Є. - Систематизація наукових поглядів щодо визначення сутності терміна "зовнішньоекономічна діяльність”, Садрідінов Т. Ш. (2014)
Ключник А. В. - Роль етики у розвитку зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств (2014)
Лысенко Н. С. - Особенности формирования результатов морского транспорта при замедлении экономического роста (2014)
Тюріна Н. М. - Оцінювання експортного потенціалу промислових підприємств та прогнозування його розвитку, Шелест Є. О., Карвацка Н. С. (2014)
Гетьманенко Ю. О. - Вплив глобалізації на трансформацію ринку праці України (2014)
Леонтьєв В. А. - Ретроспектива розвитку міжнародного туризму як складової економіки країни (2014)
Перепеч В. М. - Роль торгово-промислової палати в активізації розвитку зовнішньоекономічної діяльності, Демитер О. М. (2014)
Пазиніч О. В. - Підходи до прийняття управлінських рішень міжнародними компаніями у процесі управління змінами (2014)
Петенко І. В. - Трансформація парадигм управління персоналом на промисловому підприємстві (2014)
Сидоренко Т. Н. - Развитие кадрового потенциала как инструмент повышения Эффективности деятельности предприятий (2014)
Тараненко С. М. - Необхідність управління підприємством за слабкими сигналами (2014)
Болотіна Є. - Інституціоналізація синергетичної економіки (2014)
Кужда Т. - Моделювання управлінських процесів з використанням типових моделей менеджменту, Галущак М. (2014)
Малюта Л. - Екологічний імператив забезпечення економічної безпеки в контексті сталого розвитку суспільства, Мельник Л., Погайдак О. (2014)
Матвійчук І. - Інституціоналізація управлінської діяльності в процесі забезпечення економічної безпеки держави (2014)
Охота В. - Підвищення ефективності управління міжнародними перевезеннями (2014)
Пирч М. - Основні причини трансформаційного спаду в країнах центрально-східної європи та колишнього срср у 1990-х роках (2014)
Равлик Н. - Інновація цінності та методика її реалізації на сучасному ринку (2014)
Сенишин О. - Пріоритетне значення продовольчої безпеки у процесі формування системи національної безпеки країни (2014)
Смолій Л. - Інвестиційні аспекти формування інтелектуального капіталу в аграрному виробництві (2014)
Федулова С. - Проблеми регулювання процесів формування та використання людського капіталу регіону (2014)
Бриндзя О. - Основні аспекти формування корпоративної соціальної відповідальності підприємств (2014)
Грициняк О. - До питання комплексного оцінювання ефективності державного регулювання відтворення робочої сили з позицій макрорівня (2014)
Даниленко-Кульчицька В. - Особливості договірних взаємовідносин між туроператором, турагентом і туристом (2014)
Машлій Г. - Сучасний стан та шляхи активізації розвитку підприємств малого бізнесу тернопільської області, Сороківська О., Мосій О. (2014)
Погайдак О. - Інноваційні підходи до оцінювання діяльності обслуговуючих підприємств (природоохоронні аспекти) (2014)
Баєва О. - Роль міжнародного кредиту в розвитку світової економіки (2014)
Владимир О. - Необхідність та шляхи реогранізаційних перетворень у банківській системі України за умов інтернаціоналізації банківського бізнесу (2014)
Данилюк І. - Фінансова звітність: аналіз вимог міжнародних стандартів та подальші напрями адаптації національної системи обліку до МСФЗ, Зорій Н. (2014)
Кирилич Ю. - До питання аналізу динаміки фінансової лібералізації в деяких європейських країнах (2014)
Костецька Н. - Стратегічне управління витратами хлібопекарських підприємств (2014)
Омелянчук Т. - Застосування аналітичних процедур в аудиті фінансового стану підприємств ресторанного господарства (2014)
Стасюк Л. - Аналіз показників ліквідності і платоспроможності на прикладі ПАТ "ХЗКПУ "Пригма-Прес" (2014)
Чуркіна І. - Підходи до визначення сутності бюджетної системи в умовах сучасних трансформацій (2014)
Мудра М. - Управління закупівлями у ланцюгу поставок продукції на машинобудівному підприємстві (2014)
Оксентюк Р. - Удосконалення концептуальної моделі керування просуванням інформаційного продукту машинобудівного підприємства в мережі інтернет (2014)
Семенюк С. - Використання інструментів інтерактивного маркетингу в діяльності вищого навчального закладу (2014)
Шафранська І. - Застосування комп’ютерних технологій в процесі проведення маркетингових досліджень (2014)
Список авторів та вимоги (2014)
Гурьева А. В. - Особенности модуляции альдегиддегидрогеназной активности в печени и сердце крыс пубертатного возраста, Давыдов В. В., Грабовецкая Е. Р. (2011)
Каліман П. А. - Вплив аргініну на показники азотного та вуглеводного метаболізму у щурів при експериментальному рабдоміолізі, Охріменко С. М. (2011)
Кашкалда Д. А. - Роль протеолітичних ферментів у прогресуванні деструкції суглобового хряща у дітей та підлітків, хворих на остеоартроз, Лебець І. С., Шевченко Н. С. (2011)
Кот Е. В. - Особенности актиновой сети цитоскелета фибробластов, культивируемых на деформируемой подложке, Кот Ю. Г. (2011)
Поликарпова А. В. - Сравнительное изучение динамики уровней провоспалительных и противовоспалительных цитокинов при ожогах кожи различной природы, Перский Е. Э. (2011)
Боровик Л. П. - Особенности сегетальных растительных сообществ востока Луганской области как начальной стадии сукцессии на залежах (2011)
Горбулин О. С. - Эколого-биологические характеристики Dinophyta флоры континентальных водоемов Украины (2011)
Догадина Т. В. - К пониманию объема вида Characiopsis spinifer Printz (Xanthophyta), Горбулин О. С. (2011)
Казарінова Г. О. - Етапи і напрямки досліджень вищої водної флори та рослинності долини річки Сіверський Донець (2011)
Багацкая Н. В. - Особенности ассоциирования акроцентрических хромосом у больных ревматоидным артритом, Медзяновская Е. В. (2011)
Верлинский О. - Влияние кроссинговера на распределение генов бета-глобина между полярными тельцами и ооцитом и клинические испытания предимплантационной генетической диагностики с использованием анализа полярных телец (2011)
Волкова Н. Є. - Вплив штучних перебудов генотипу на адаптивно значущі ознаки поведінки Drosophila melanogaster, Григор’єв Д. С., Костенко В. В., Воробйова Л. І. (2011)
Гадяка Е. В. - Анализ компонентов приспособленности линий Drosophila melanogaster с нарушением системы ABC-транспортер, Воробьева Л. И. (2011)
Абдуллаева Х. Г. - К изучению распространения диплостомоза среди рыб в рыбоводческих хозяйствах Азербайджана (2011)
Guseinov M. A. - A study of the life cycle of Trypanosoma neveulemaire, a blood parasite of the marsh frog Pelophylax ridibundus, in the organism of the leech Hemiclepsis marginata (2011)
Кечеджи А. Е. - Сперматогенез у триплоидных Pelophylax esculentus (Amphibia, Anura) из Северско-Донецкого центра разнообразия зеленых лягушек (Украина, Харьковская область), Михайлова О. В., Шабанов Д. А. (2011)
Токарский В. А. - Курганчиковая мышь (Mus spicilegus, Rodentia, Mammalia) в Харьковской области, Токарская Н. В., Фоменко Т. C. (2011)
Shandikov G. A. - Channichthys richardsoni sp. n., a new Antarctic icefish (Perciformes: Notothenioidei: Channichthyidae) from the Kerguelen Islands area, Indian sector of the Southern Ocean (2011)
Корниенко Е. М. - Локализация проникающего криопротектора диметилсульфоксида в мембране эритроцитов: исследование методом флуоресцентных зондов, Посохов Е. А. (2011)
Божок Г. А. - Влияние предтрансплантационной интрапортальной инфузии спленоцитов на выживаемость тестикулярных трансплантатов и состояние печени у орхиэктомированных мышей (2011)
Колеснікова А. О. - Вплив Hoechst-фарбування на розвиток in vitro ооцитів миші (2011)
Моренко А. Г. - Статеві особливості потужності θ-ритму електроенцефалограми під час сприйняття й мануального відтворення моно- та поліфонічних ритмічних патернів у людини, Павлович О. С. (2011)
Руденко С. В. - Кинетика связывания литического полипептида эквинатоксина II с мембранами эритроцитов и влияние кальция на токсин-индуцированный гемолиз, Щетинина Е. М. (2011)
Ткаченко А. В. - Метаболические процессы в сердце и печени крыс при экспериментальной гипокинезии и их коррекция фитосиропом "Валеотон" (2011)
"Ботаническая наука в контексте системного познания живого" XIII съезд Украинского ботанического общества (2011)
ІІ Международная научная конференция "Регуляция роста и развития растений: физиолого-биохимические и генетические аспекты", Харьков, Украина, 11–13 октября, 2011 (2011)
Підгурська В. Ю. - Педагогічна практика як важлива передумова становлення майбутнього вчителя-класовода (2013)
Роман С. В. - Дослідження концептуальних основ формування еколого-гуманістичних цінностей школярів (2013)
Шихненко К. І. - Наукові засади формування теорії освітніх змін у педагогічній думці розвинених англомовних країн (кінець XX ст. – початок XXI ст.) (2013)
Дудок Р. І. - Контекстні та інтегральні індикатори у трактуванні значення (2013)
Іваницька Н. Б. - Дієслівна реалізація мікрокатегорії "відношення – холо-партитивні відношення" в українській та англійській мовах (2013)
Помірко Р. С. - Варіативність мовної гри у синтаксичних конструкціях (на матеріалі Lolspeak), Кіпень С. В. (2013)
Андрушенко О. Ю. - Теорія інформаційної структури речення: проблеми та перспективи сучасного розвитку (2013)
Астрахан Н. І. - "Добра людина із Сичуані" Б. Брехта: досвід інтерпретації (2013)
Баланюк С. С. - Сполучуваність англійських прикметників зі значенням "особливий" з класами іменників (2013)
Бечко Я. В. - Аспекти внутрішньої форми фразеологізмів з ключовою лексемою англ. fire (2013)
Великорода В. Б. - Концептуальні характеристики евфемізмів на позначення негативних дій політиків, Небелюк Л. Р. (2013)
Войцехівська Н. К. - Примирення як спосіб подолання конфліктної мовленнєвої взаємодії (2013)
Гарасим Т. О. - Творчість Н. Макдонелла у літературно-критичному дискурсі США (2013)
Гармаш О. Л. - Актуалізація трансдисциплінарності когнітивної лінгвістики як умова підвищення її експланаторності (2013)
Гладка Н. В. - Трансформація образу Нарциса та нарцисизму в французькій літературі кінця XIX – початку XX століття (2013)
Ємець О. В. - Стилістичні критерії дослідження прагматики художнього тексту (2013)
Жихарєва О. О. - Екологічний дискурс: культурологічний підхід (2013)
Калитюк Л. П. - Питальне речення з підрядним порівняльним та причиновим в англійській мові XII-XVII ст. (2013)
Ковальова Т. П. - Ціннісна структура сучасного політичного дискурсу (на матеріалі слоганів німецької політичної реклами) (2013)
Колесник Р. С. - Особливості відтворення ефекту комічного у поезії (на прикладі фонетичної поезії Ґерхарда Рюма) (2013)
Корнєва З. М. - Засоби творення конденсованих структур в англійських науково-технічних текстах та їх переклад українською, Ващило О. В. (2013)
Косович О. В. - Iнновацiйна парадигма розвитку лексичного складу французької мови (2013)
Кришталюк Г. А. - Когнітивне пояснення виявів англомовного заперечення (2013)
Кузів М. З. - Деякі структурно-семантичні особливості німецьких економічних термінів (2013)
Кучумова Н. В. - Структурні особливості полікомпонентних термінів-словосполучень в англомовний фармацевтичній термінології (2013)
Маліновський Е. Ф. - Загально-дискурсивні функції простого контактного повтору (2013)
Мизин Т. О. - Вербалізація концепту weather / погода в англійській та українській мовних картинах світу (2013)
Мосієнко О. В. - Неозначені номінативно-референційні одиниці як засоби представлення референтів у перспективі учасників подій (2013)
Нідзельська Ю. М. - Рабин: лінгвокогнітивний аналіз поняття через призму сучасної англійської мови (2013)
Нуждак Л. В. - Лінгвокультурологічні дослідження українських омонімів (2013)
Поліщук Л. П. - Основні аспекти професійної підготовки майбутніх перекладачів у вітчизняних вищих навчальних закладах (2013)
Рудницька Н. М. - Самоцензура перекладача (2013)
Соколов В. В. - Типологічний аналіз медичної картини світу англомовних соціумів (2013)
Соколовська С. Ф. - Структурні й композиційні особливості повтору в п’єсах Б. Брехта (2013)
Татаровська О. В. - Прагматичний характер одиниць-компонентів заперечної інтенсифікації (2013)
Кухар Л. А. - Способи формування стилістичної значущості субстантивних композитів німецької мови (2013)
Сергієнко Л. В. - Деякі аспекти аргументації в текстах проспектів емісії цінних паперів (2013)
Бурдейна O. Р. - Компаративні моделі концепту insularity (2013)
Гречина Л. Б. - Переклад і його роль в контексті розвитку цивілізації (2013)
Григорів Н. М. - Методика дослідження мовних одиниць міфологічного орієнтованого дискурсу (2013)
Заполовський М. В. - Лінгвостатистичний аналіз біблійних інакомовлень у сучасній німецькомовній публіцистиці (2013)
Маляренко І. О. - Фітоніми на позначення архетипних образів духовного світу австралійських аборигенів в поетичних текстах (2013)
Михасів Т. С. - Образ поета в художній картині світу Уолта Уїтмена (2013)
Помігуєва Л. П. - Термінологічна деривація в науково-технічній сфері англійської мови (2013)
Синдега Р. Є. - Термін як основний елемент термінознавчих та дискурсознавчих досліджень з проблем комп’ютерних наук та інформаційних технологій (2013)
Снісаренко Я. С. - Зіставний аналіз лексико-семантичного поля "Економіка" у складі суспільно- політичної лексики української та англійської мов (2013)
Балацька О. Л. - Наукова критика як дискурсивний феномен (2013)
Бублик Т. Є. - Фреймове представлення концептів programming та belief у медитативних притчах Е. де Мелло (2013)
Дюжева К. В. - Стильові особливості лірики Ліни Костенко (2013)
Заньковська Г. Д. - Вербалізація концепту конфлікт (на матеріалі сучасного політичного дискурсу) (2013)
Крацило С. О. - Фразеологічні засоби вербалізації концепту marriage в англійській мові (2013)
Кундис О. Т. - Порівняльна характеристика номінативних речень в італійській та українській мовах (2013)
Матківська Н. А. - Міжкультурний аспект перекладу (2013)
Саламаха М. Я. - Антонімія у парадигматичних відношеннях англомовної термінології сфери охорони довкілля (2013)
Солопій В. В. - Проблема лінгвістичної та позалінгвістичної презентації концептів у художньому дискурсі (2013)
Хороз А. В. - Стратегії моделювання текстового світу антиутопії у творах Е. Берджеса й Дж. Оруела (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського