Дерев’янко Ю. М. - Вдосконалення підходів до оцінювання вартості компанії, Лукаш О. А., Старченко Л. В. (2013)
Нездоймінов С. Г. - Круїзний туризм в контексті Морської доктрини України, Андрєєва Н. М. (2013)
Колодійчук В. А. - Механізм запровадження електронних систем біржової торгівлі зерном в регіонах України (2013)
Карпенко І. В. - Бюджетно-податкові інструменти управління фінансово-стратегічною адаптивністю регіонального розвитку (2013)
Kondrunina K. Y. - Corporate Governance as a Factor of Investment Attractiveness of Ukraine (2013)
Леус Д. В. - Фінансове забезпечення економічної складової концепції сталого розвитку (2013)
Гриценко П. В. - Формування науково-методичного підходу до оцінки маршруту бізнес-процесу промислового підприємства при проведенні реінжинірингу (2013)
Богма С. Д. - Інструментарій впливу держави на консолідаційні процеси в банківській системі України (2013)
Левицька А. О. - Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства: вітчизняні та закордонні підходи до класифікації (2013)
Мороз Н. В. - Інноваційні способи управління багатоквартирними житловими будинками, Малетич Т. І. (2013)
Олексюк В. М. - Енергетична диверсифікація як фактор економічного зростання (2013)
Прес-конференція Міністра юстиції Олени Лукаш "Ініціативи 100 днів" (2013)
Андрій Вишневський: "Ми починали з великої недовіри і скептицизму з боку адвокатів" (2013)
Реєстрація речових прав на нерухомість у запитаннях-відповідях (2013)
Зелів’янський О. Є. - "Реєстраційний портал" як база для надання адмініст ративних послуг (2013)
Юрій Іващенко: ми вдосконалюємо систему правової обізнаності населення (2013)
Державне підприємство "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України повідомляє: (2013)
У Міністерстві юстиції презентовано проект ЄС "Підтримка реформ у сфері юстиції" (2013)
Нарада з питань показників та проблем діяльності територіальних органів Міністерства юстиції (2013)
"Круглий стіл" з актуальних питань державної реєстрації актів цивільного стану (2013)
Про спрощення процедури надання адміністративних послуг між Укрдержреєстром та "Укрпоштою" (2013)
Про роботу IV Міжнародної науково-практичної конференції "Розвиток громадянського суспільства: духовність і право" (2013)
Чергове засідання ВМКМР з правової освіти населення (2013)
Призначення, нагородження, вітання (2013)
Рекомендації ВМКМР з правової освіти населення (20 вересня 2013 року, м. Чернігів) (2013)
Перелік наказів Міністерства юстиції (серпень – вересень 2013 року) (2013)
Іванова М. О. - Розвиток авторського права: дуалістична і моністична теорії (2013)
Самандас Н. В. - Система професійної підготовки поліцейських у Російській імперії в кінці XIX – на початку XX століть (2013)
Матвійчук А. О. - Окремі питання захисту цивільно-правовими способами особистого немайнового права фізичної особи на сприятливе навколишнє природне середовище (2013)
Міщенко О. П. - До питання про теоретичні основи здійснення суб’єктивних авторських прав (2013)
Михальнюк О. В. - Договори в сімейному праві України (2013)
Кузін Д. С. - Реформування комунальних друкованих ЗМІ: напрямки, проблеми та перспективи (2013)
Дмитренко Ю. П. - Проблеми правового та соціального захисту працівників військових формувань під час їх звільнення (2013)
Духневич А. В. - Методологічні принципи формування національної агропродовольчої стратегії в умовах участі України в СОТ (2013)
Піддубна Д. С. - Правовий захист рослин під час органічного виробництва (2013)
Крупчан О. Д. - Принцип презумпції знання закону у світлі забезпечення об’єктивності державного контролю (2013)
Мойсак С. М. - Система принципів нормотворчої процедури як гарантія правомірності актів місцевих державних адміністрацій (2013)
Сатановська М. А. - Державно-приватне партнерство: правові перешкоди та шляхи подолання (2013)
Гурська Л. В. - Система органів державної влади у сфері застосування фінансової відповідальності (2013)
Богатирьова О. І. - Стан та проблеми наукового дослідження у сфері пробації (2013)
Носко Н. В. - Форма співучасті: проблеми визначення та класифікації (2013)
Оробець К. М. - Дія як ознака об’єктивної сторони незаконного зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом (стаття 249 Кримінального кодексу України) (2013)
Бойкова М. А. - Роль адвоката у вирішенні питань, пов’язаних з цивільним позовом у кримінальному судочинстві (2013)
Біланюк В. - Наукові здобутки географічного факультету в 2001–2011 роках (2012)
Мельник А. - Основні напрями наукових досліджень кафедри фізичної географії Львівського національного університету імені Івана Франка у 1961–2011 роках, Муха Б. (2012)
Шаблій О. - Наукова і науково-організаційна діяльність кафедри економічної і соціальної географії (2012)
Кравчук Я. - Геоморфологія і палеогеографія у Львівському університеті (1961–2011) (2012)
Кукурудза С. - Ретроспективний аналіз та перспективні напрямки досліджень кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи (2012)
Лозинський Р. - Кафедра географії України Львівського національного університету: становлення, етапи розвитку, напрями наукових досліджень (2012)
Позняк С. - Роль кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів у становленні наукової школи ґрунтознавства Західного регіону України, Бонішко О. (2012)
Петлін В. - Кафедра конструктивної географії і картографії, Іванов Є. (2012)
Мальська М. - Основні етапи та напрями розвитку кафедри туризму Львівського національного університету імені Івана Франка, Рутинський М. (2012)
Байцар А. - Типи верхньої межі лісу в Українських Карпатах та її охорона (2012)
Блажко Н. - Аналіз стану використання торфових ресурсів Львівської обл., Кіптач Ф. (2012)
Богуцький А. - Інженерно-геологічна характеристика лесово-ґрунтової серії опорного розрізу Ванжулів (Подільська височина), Волошин П. (2012)
Богуцький А. - Високі тераси Дністра в околицях с. Довге на Івано-Франківщині, Яцишин А., Дмитрук Р., Томенюк О., Завалій Д., Ланчонт М. (2012)
Брусак В. - Перспективи створення геопарку на території Подільських Товтрів, Москалюк К. (2012)
Веселова А. - Морфологія кам’яних розсипів Сивулянського та Довбушанського хребтів Скибових Горганів (2012)
Волошин П. - Оцінка природної захищеності та уразливості підземних вод території Львова від антропогенного забруднення (2012)
Гасуляк Н. - Аналіз торговельно-економічних зв’язків України з країнами СНД: географічний аспект (2012)
Гаськевич В. - Морфологічні особливості буроземів Стрийсько-Сянської верховини, Блистів В., Скільська Г. (2012)
Денис В. - Профільна організація структури сірих лісових ґрунтів Пасмового Побужжя (2012)
Дністрянська Н. - Роль селищ міського типу Львівської обл. у соціальному обслуговуванні сільської місцевості (2012)
Домаранський А. - Сучасна суспільна ідентифікація Центральноукраїнського регіону: проблеми "експертного середовища” (2012)
Дудич В. - Аналіз впливу кліматичних чинників на розвиток екзогенних процесів у басейні Верхнього Пруту, Гнатяк І. (2012)
Дупелич В. - Тенденції та перспективи розвитку лісового господарства Львівської обл. (2012)
Загульська О. - Особливості ландшафтного сусідства в західній частині Малого Полісся (2012)
Каднічанська М. - Аспекти розвитку туризму у національному природному парку "Сколівські Бескиди” (2012)
Калько А. - Наукова оцінка ефективності системи мінерально-сировинної безпеки України (2012)
Боднар Т. - Оптимальний інвестиційний портфель для різних типів розподілів повернень (2007)
Бридун А. - Голоморфні функції скінченного λ-типу в півсмузі (2007)
Бугрій О. - Задача з початковою умовою для нелінійної параболічної варіаційної нерівності в необмеженій за просторовими змінними області (2007)
Волох О. - Про цілі функції з р-листими в одиничному крузі похідними (2007)
Габрусєв Г. - Побудова наближених розв'язків рівняння Фредгольма першого роду в деяких контактних задачах теорії пружності (2007)
Головатий Ю. - Асимптотика спектра задачi Штурма-Лiувiлля на геометричному графi зі збуренням густини в околi вузлiв, Грабчак Г. (2007)
Гринців Н. - Обернена задача для сильно виродженого параболічного рівняння в області з вільними межами (2007)
Доманська О. - Нелінійні еліптичні рівняння в квазіциліндричних областях (2007)
Єлейко Я. - Асимптотична поведінка S-зупинених гіллястих процесів зі зліченною кількістю типів, Киричинська І., Охрін О. (2007)
Жерновий Ю. - Стаціонарний розподіл імовірностей станів для одноканальної замкненої системи масового обслуговування (2007)
Заболоцький Т. - Властивості зліченновимірних матричних мір (2007)
Зеліско М. - Модифікація узагальненого порядку цілого ряду Діріхле та її застосування (2007)
Йоник Л. - Групи, багаті на AĈ-підгрупи або ĈA-підгрупи (2007)
Коркун О. - Про носій розв'язку задачі Коші для нелінійного 2b-параболічного рівняння, Лавренюк С. (2007)
Кшановський І. - Аналітичні в крузі з проколеним центром функції з обмеженою неванліннівською характеристикою (2007)
Лопушанська Г. - Узагальнені розв'язки півлінійних еліптичних рівнянь із сильними степеневими особливостями на межі області (2007)
Лугова Л. - Про тричленну степеневу асимптотику логарифма максимального члена цілого ряду Діріхле (2007)
Мулява О. - Про належність абсолютно збіжних у півплощині рядів Діріхле скінченного R-порядку до класу збіжності, Шеремета М. (2007)
Nechepurenko M. - The mixed problem for a nonlinear coupled evolution system in a bounded domain (2007)
Pyrch N. - On isomorphisms of the free paratopological groups and free homogeneous spaces I (2007)
Снітко Г. - Визначення невідомого множника в коефіцієнті при першій похідній в параболічному рівнянні в області з вільною межею (2007)
Торган Г. - Мішана задача для еволюційного рівняння типу Ейдельмана в необмеженій області (2007)
Федусь У. - Визначення невідомого коефіцієнта при похідній за часом у параболічному рівнянні з нелокальною умовою перевизначення (2007)
Андриевский А. М. - Термочувствительность молекулярных форм гидролаз эфиров карбоновых кислот личинок, куколок и имаго Drosophila melanogaster (2006)
Бараннік Т. В. - Активність ряду антиоксидантних ферментів і вміст відновленого глутатіону в печінці щурів при дії хлориду кадмію (2006)
Бездудная Е. Ф. - Изменение содержания белка и трансаминирования аминокислот при прорастании семян сои (Glicine max L.), Калиман П. А. (2006)
Вовчук И. Л. - Выделение и идентификация молекулярных форм карбоксипептидазы А опухолевой ткани эндометрия матки женщин, Кучеров В. А., Петров С. А. (2006)
Гисина И. Л. - Эволюция антигенных детерминант гемагглютинина и нейраминидазы вируса гриппа Н9N2, Перский Е. Э., Буланкина Н. И. (2006)
Кочмар О. В. - Распределение тиамина в субклеточных фракциях тканей миометрия женщин при онкопатологии, Петров С. А. (2006)
Марченко Н. Ю. - Влияние двухвалентных катионов на взаимодействие молекулярного шаперона GroEL с ненативными белковыми мишенями (2006)
Станєв О. І. - Вплив різних штамів спіруліни на вміст лактату, малату та пірувату в органах щурів за цукрового діабету, Запорожченко О. В., Карпов Л. М., Коломійчук С. Г., Кокошкіна О. О. (2006)
Горбулин О. С. - Euglenophyta водоемов регионального ландшафтного парка "Нижневорсклянский" (Украина), Райда Е. В. (2006)
Куземенский А. В. - Экспрессия мутантных признаков в гетерозиготе и её практическая значимость в решении селекционных задач для культуры томата, Надточий Л. Ю. (2006)
Ніколенко І. А. - Накопичення білка, олії та крохмалю в достигаючому насінні ендоспермальних мутантів кукурудзи, Тимчук С. М. (2006)
Филипцова О. В. - Половые и возрастные особенности пищевых предпочтений и их связь с личностными и когнитивными свойствами (2006)
Юй Цао - Сегрегационный и компонентный анализ рака пищевода в провинции Хебэй (Китай), Атраментова Л. А. (2006)
Ситнік С. А. - Екологічна оцінка якості води річки Сіверський Донець в межах Луганської області, Смутило О. Є. (2006)
Токарский В. А. - Реакклиматизация степного сурка (Marmota bobak Mull., 1776) в Украине (Харьковская, Полтавская, Сумская, Запорожская и Днепропетровская области), Грубник В. В., Авдеев А. С. (2006)
Бондарович Н. А. - Состояние иммунной системы мышей c генетически детерминированным развитием рака молочной железы после применения криоконсервированных клеток фетальной печени, Останков М. В., Сироус М. А., Останкова Л. В., Гольцев А. Н. (2006)
Гольцев А. Н. - Идентификация фенотипических характеристик и оценка влияния различных режимов криоконсервирования на функциональный потенциал клеток фетальной печени, Ямпольская Е. Е., Дубрава Т. Г. (2006)
Дюбко Т. С. - Влияние замораживания на плазму донорской крови, Морозова Т. Ф., Липина О. В., Ромоданова Э. А. (2006)
Заколесник Н. В. - Застосування регуляторів росту для інтенсифікації процесу утворення примордіїв Pleurotus ostreatus (2006)
Вязовская О. В. - Состояние церебральной нейродинамики в условиях иммобилизационного стресса у крыс на основе оценки энтропии Колмогорова по ЭЭГ, Майоров О. Ю. (2006)
Майоров О. Ю. - Оценка энтропии Колмогорова–Синая по ЭЭГ у здоровых мужчин с различной степенью тревожности, Фрицше Л. Н., Фрицше М., Прогнимак А. Б., Степанченко К. А. (2006)
Семенова Я. А. - Особенности обмена фосфолипидов в функционально различных тканях белых крыс в процессе старения (2006)
Скрипниченко Н. В. - Сравнительное изучение инсулинпродуцирующей способности островков поджелудочной железы новорожденных поросят и новорожденных кроликов in vitro, Божок Г. А., Бондаренко Т. П. (2006)
I Міжнародна конференція молодих учених "Біологія: від молекули до біосфери" (2006)
Буцикіна Є. О. - Трансгресія в мистецтві: досвід естетичного аналізу (2014)
Глушко Т. П. - Хрематистика як "релігія грошей" та дві кризи сучасності (2014)
Ільченко Г. О. - Мовна гра у теоретико-ігровій семантиці (2014)
Калуга В. Ф. - Знання як результат активності людини, особливості його набуття і верифікації (2014)
Коломієць А. І. - Рецепції соціальної єдності в творчості М. П. Драгоманова (2014)
Лимар О. В. - Значення поняття "тілесність" та "простір" в розробці інтерсуб'єктивної тематики (на основі робіт Едмунда Гусерля) (2014)
Ляшко Л. П. - Екологічна естетика в контексті трансформації філософсько-естетичного дискурсу (2014)
Невмержицька М. В. - Адаптаційні механізми українського суспільства в контексті глобалізаційних викликів: соціально-філософський вимір (2014)
Пархоменко І. І. - Економіка культури в епоху Постмодерну: передумови становлення (2014)
Політюк А. П. - Вплив концепцій Ст. Тулміна та Х. Перельмана на розвиток логічної думки ХХ і ХХI ст. (2014)
Самойленко Л. О. - Аналіз підручників з логіки, виданих в ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Гриньків М. В. - Політичний зміст в ідеях соціальних вчень релігійних організацій України та Росії (2014)
Дзятківський В. В. - Поняття морально-політичної відповідальності в сучасній політології (2014)
Петренко І. І. - Аналіз державної політики в системі політичної аналітики (2014)
Калуга В. Ф. - Ідентичність та самоідентичність як ключ до осмислення природи людини (2014)
Колісник О. В. - Етноцентризм С. Гантінгтона як соціальний параметр самоідентифікації в мультикультурному суспільстві (2014)
Максюта М. Є. - Національно-об'єднавчі конотації етнокультурного досвіду у вітчизняному історико-філософському дискурсі другої половини XIX – першої третини XX ст., Коломієць А. І. (2014)
Мельник О. Є. - Концепт інституціоналізованої освіти та його філософська рефлексія (2014)
Надурак В. В. - Вплив суспільних трансформацій епохи модерну на мораль (2014)
Незабитовський Г. В. - До питання взаємозв'язку логіки та евристики (2014)
Носенок Б. Е. - Художній текст як лабіринт в культурі постмодерну: художні колізії суб'єкт-об'єктної опозиції (2014)
Предко Д. Є. - Почуття як складова релігієзнавчої концепції З. Фройда (2014)
Семикрас В. В. - Теоретико-методологічні засади філософсько-правового вчення Богдана Кістяківського (2014)
Яроцька О. В. - Cекуляризація та її осмислення в сучасному релігієзнавстві й теологічній думці (2014)
Вонсович С. Г. - Політичний транзит в контексті політичного розвитку (2014)
Санченко С. П. - Cтворення ефективної системи соціального захисту в Україні як умова побудови соціальної держави (2014)
Червінська Л. М. - Державна та міждержавна міграційна політика (2014)
Ювченко А. І. - Вплив глокалізації ґендерних відносин на формування державних ґендерно-чутливих політик: на прикладі країн Східної та Південної Азії (2014)
100-летие со дня рождения Георгия Ильича Семененко (1906–1972) (2006)
Адиб Ал-Амуш - Влияние катионов на агрегацию тромбоцитов, Берест В. П., Гаташ С. В., Перский Е. Э. (2006)
Ганусова Г. В. - Изучение некоторых показателей стероидогенеза в надпочечниках крыс при введении хлорида кобальта и хлорида ртути (2006)
Гисина И. Л. - Эволюция структурно-функциональных свойств участка расщепления гемагглютинина вируса гриппа Н9N2, Буланкина Н. И., Перский Е. Э. (2006)
Жукова Т. В. - Возможный механизм участия механического напряжения стенок сосудов в возрастном развитии склероза, Кот Ю. Г., Перский Е. Э. (2006)
Безроднова О. В. - Фитосозологическая характеристика заказников "Ковыльная степь" и "Рязановая балка" (2006)
Громакова А. Б. - Новые местонахождения редких видов лишайников в Харьковской области (2006)
Швед М. Д. - Альгофлористические исследования водоёмов левобережного Полесья (2006)
Атраментова Л. А. - Эффект антиципации при распространенных заболеваниях (на примере ишемического инсульта и остеохондроза), Тыжненко Т. В. (2006)
Баева Е. Ю. - Индукция и проявление радиоадаптивного ответа клеток корневой меристемы линий и гибрида подсолнечника (2006)
Волкова Н. Е. - Особенности наследования признаков полового поведения Drosophila melanogaster, Воробьёва Л. И. (2006)
Гуревич И. Я. - Генетико-демографическая характеристика еврейского и арабского населения Израиля, Атраментова Л. А. (2006)
Докукіна К. І. - Успадкування морфологічних та біохімічних ознак гібридами від схрещування амфідиплоїду Triticum durum Desf. – Aegilops tauschii Coss. із сортом ярої м’якої пшениці Харківська 26, Діденко С. Ю., Усова З. В. (2006)
Дорошенко К. А. - Повышение способности к термическому партеногенезу яиц тутового шелкопряда, развившихся в яичниках, имплантированных в личиночном возрасте в сому рекордного по данному признаку партеноклона, Клименко В. В. (2006)
Забелина В. Ю. - Способность к термопартеногенезу яиц тутового шелкопряда Bombyx mori L., развившихся в яичниках, имплантированных в личиночном возрасте в сому противоположного пола, Клименко В. В. (2006)
Кузёменский А. В. - Особенности проявления гена gs (green stripe) и эффекты его неаллельного взаимодействия с генами повышенной пигментации плодов томата (2006)
Кулабухова Н. Н. - Роль отдельных морфологических мутаций в формировании поведенческих признаков Drosophila melanogaster, Воробьева Л. И. (2006)
Марченко А. Ю. - Генетическая вариабельность степени политении гигантских хромосом и действие 20ОН-экдистирона на эндоредупликацию у Drosophila melanogaster Meig., Страшнюк В. Ю. (2006)
Масікевич Ю. Г. - Ядерно-цитоплазматична зумовленість світлових реакцій хлоропластів гетерозисних гібридів кукурудзи (2006)
Мещерякова И. П. - Генетико-демографическая структура населения города Евпатории (2006)
Навроцкая В. В. - Проявление количественных признаков Drosophila melanogaster в зависимости от воздействия света на разные стадии гаметогенеза особей родительского поколения (2006)
Нестеренко А. М. - Влияние предваряющего теплового шока на способность к полному термопартеногенезу у тутового шелкопряда Bombyx mori L., Клименко В. В. (2006)
Норман Т. В. - Генетический анализ фототаксиса у линии ci eyR Drosophila melanogaster Meig., Воробьева Л. И. (2006)
Рожков Р. В. - Успадкування ознак полонікумності у міжвидових гібридів T. petropavlovskyi з сортом м’якої пшениці Харківська 28 (2006)
Таглина О. В. - Изучение спонтанного асинапсиса политенных хромосом слюнных желез Drosophila melanogaster у высокоинбредных линий, комбинированных линий и их гибридов (2006)
Цао Юй - Генетико-эпидемиологическое изучение рака пищевода в Китае, Атраментова Л. А. (2006)
Шахбазов А. В. - Комбинированная экспрессия бактериальной эндохитиназы и рамнозилтрансферазы в трансгенных растениях, Бричкова Г. Г., Манешина Т. В., Картель Н. А. (2006)
Шустикова М. В. - Влияние степени экзогамии на склонность к физической агрессии (2006)
Фатєєв А. І. - Аналіз стану забрудненого важкими металами ґрунту за використання біологічних показників, Самохвалова В. Л., Найдьонова О. Є. (2006)
Влащенко А. С. - Зимовки рукокрылых (Chiroptera: Vespertilionidae) в искусственных пещерах северо-востока Украины, Наглов А. В. (2006)
Полчанинова Н. Ю. - Материалы к инвентаризации фауны пауков (Araneae) заповедника "Хомутовская степь" (Донецкая обл.) (2006)
Савченко Г. А. - Роль исходной и привнесенной неоднородности в формировании комплексности степных экосистем северо-востока Украины, Ронкин В. И. (2006)
Токарский В. А. - Ключевые экологические факторы возрождения европейского подвида степного сурка в середине ХХ века и депрессии его численности на рубеже ХХ–ХХІ веков, Ронкин В. И., Савченко Г. А. (2006)
Усенко Е. В. - Использование биотестов на бактериях Photobacterium phosphoreum, инфузориях Tetrahymena pyriformis и мухах Drosophila melanogaster для эколого-токсикологической оценки водных объектов (2006)
Шабанов Д. А. - Изучение популяционных систем зеленых лягушек (Rana esculenta complex) в Харьковской области: история, современное состояние и перспективы, Зиненко А. И., Коршунов А. В., Кравченко М. А., Мазепа Г. А. (2006)
Дюбко Т. С. - О некоторых аспектах применения флуоресцентного анализа в криобиологии. I. Собственная флуоресценция белков (2006)
Черемской А. К. - Влияние криоконсервированного экстракта плаценты на морфофункциональные показатели лабораторных животных при общем охлаждении, Прокопюк О. С., Губина-Вакулик Г. И., Чижевский В. В., Фалько О. В. (2006)
Усиченко А. С. - К морфологии Phellinus robustus (P. Karst.) Bourd. et Galz. f. robiniae Bond., Ордынец А. В., Глущенко В. И. (2006)
Герасько Т. В. - Вплив антиоксидантних препаратів АОК-М та Марс-1 на морозостійкість озимої пшениці при допосівній інкрустації насіння, Калитка В. В. (2006)
Жмурко В. В. - Интенсивность деления клеток в меристемах проростков сои (Glicine max (L.) Merr.) при пониженной температуре, Высочан А. П., Матушкин В. А. (2006)
Тимошенко В. В. - Вплив тривалості дня на вміст і співвідношення НАДФ+/НАДФН у листках рослин різних фотоперіодичних груп, Жмурко В. В. (2006)
Билявская С. Б. - Комбинированная трансплантация ткани щитовидной и надпочечниковых желез при послеоперационном гипотиреозе, Божок Г. А., Легач Е. И., Бондаренко Т. П. (2006)
Олейник О. А. - Влияние температуры и модификаторов мембраны на транспорт флуоресцеина в эритроцитах, Мухамед Хани Румиех, Рамазанов В. В., Бондаренко В. А. (2006)
Руденко С. В. - Ядерно-цитоплазматична зумовленість світлових реакцій хлоропластів гетерозисних гібридів кукурудзи, Важди Кхалаф Жамиль Маданат, Бондаренко В. А. (2006)
Юссеф Хани Румиех - Функциональные характеристики надпочечников и органотипических культур надпочечников крыс при старении, Бондаренко Т. П. (2006)
Ихсан Али Саламех Аль-Салаймех - Влияние n-бутанола и n-гексанола на температурно-осмотическую чувствительность эритроцитов, Мелихова С. В., Нипот Е. Е., Бондаренко В. А. (2006)
Тишко Т. В. - Исследование морфологии эритроцитов крови рожениц и новорожденных с помощью цифрового голографического интерференционного микроскопа, Титарь В. П., Тишко Д. Н., Бондаренко В. А., Мартыненко В. В., Стаценко Н. В., Коровай В. И. (2006)
Лоай Халед Мохаммад Хассунех - Влияние α-токоферола на индукцию L-тироксином обмена липидов в печени старых крыс (2006)
Итоговая научная конференция биологического факультета (2006)
Світлій пам'яті професора С. П. Лавренюка (2008)
Боднар Д. - Про деякі ознаки збіжності гіллястих ланцюгових дробів з нерівнозначними змінними, Дмитришин Р. (2008)
Бокало М. - Задача без початкових умов для еволюційних варіаційних нерівностей на многовиді, Дмитришин Ю. (2008)
Бокало Т. - Мішана задача для параболічних рівнянь з нелокальною дією (2008)
Волох О. - Про радіуси однолистості похідних Гельфонда-Леонтьєва лакунарних степеневих рядів, Шеремета M. (2008)
Гаталевич А. - l2-кільця та їхні властивості, Кучма М. (2008)
Girnyk M. - Entire function with prescribed indicator (2008)
Жерновий Ю. - Стаціонарні характеристики одноканальної системи масового обслуговування з відмовами та можливістю виходу з ладу (2008)
Жовнер Б. - Узагальнені задачі Діріхле і Неймана для рівняння Лапласа в області зі щілиною, Колесніченко М., Лопушанська Г. (2008)
Забавський Б. - Редукція матриць над 3-простою областю Безу (2008)
Забавський Б. - Праві кільця Безу, в яких радикал Джекобсона є цілком простим, Кисіль Т. (2008)
Кашуба Г. - Скінченні за Дедекіндом диференціальні кільця і модулі та їхній первинний радикал, Комарницький М. (2008)
Кирилич В. - Локальна гладка розв'язність задачі з вільними межами для сингулярних гіперболічних систем квазілінійних рівнянь, Філімонов А. (2008)
Копорх К. - Простір фактороб'єктів компактного топологічного простору (2008)
Лавренюк С. - Задача на спряження для гіперболічних рівнянь другого та третього порядку, Панат О. (2008)
Лозинська В. - Функціональне числення для регулярних еліптичних диференціальних операторів, М'яус О. (2008)
Лугова Л. - Про зв'язок між максимумом модуля і максимальним членом цілого ряду Діріхле у термінах тричленної степеневої асимптотики (2008)
Любицька О. - Про підсумовування двократних тригонометричних рядів узагальненими методами (2008)
Опанасович В. - Комбінований згин і розтяг пластини, ослабленої двома колінеарними тріщинами, береги яких контактують, Дорош М. (2008)
Піпа Г. - Невід'ємні та акреативні збурення оператора третьої крайової задачі для диферецніального виразу Штурма-Ліувілля з обмеженим операторним потенціалом (2008)
Процах Н. - Мішана задача для ультрапараболічного рівняння з виродженням (2008)
Снітко Г. - Обернена задача для параболічного рівняння з невідомими молодшими коефіцієнтами в області з вільною межею (2008)
Сулим Г. - Антиплоска задача для тріщини перпендикулярної до межі поділу двох анізотропних півпросторів, Цап А. (2008)
Торган Г. - Неіснування глобального розв'язку однієї гібридної системи еволюційних рівнянь (2008)
Фединяк С. - Про асимптотичні значення цілого ряду Діріхле стосовно його максимального члена, Шеремета М. (2008)
Яцулка П. - Підсумовування логарифма модуля дзета-функції Рімана на критичній прямій (2008)
Інформаційне повідомлення (2008)
Михасюк І. Р. - Глобалізація і регіоналізація: місце України (2011)
Синякевич І. М. - Екологізація суспільного розвитку як інструмент подолання екологічних загроз (2011)
Іщук С. О. - Прогнозні моделі управління розвитком економіки регіону (2011)
Герасимчук З. В. - Теоретичні основи інституційного забезпечення стимулювання сталого розвитку регіону, Поліщук В. Г. (2011)
Паранчук С. В. - Побудова адаптивної системи управління конкурентоспроможністю продукції регіону, Ухачевич Я. П. (2011)
Бубенко П. Т. - Житлово-комунальне господарство регіону як системний об'єкт дослідження якісних характеристик, Димченко О. В. (2011)
Залуцький І. Р. - Обґрунтування пріоритетів розвитку сільських територій в умовах системності економічних реформ (2011)
Паянок Т. М. - Вплив фінансової кризи на економічний розвиток регіонів України, Задорожня Л. А. (2011)
Дяченко Б. І. - Вплив світової фінансової кризи на зовнішньоторговельну діяльність України та регіонів Українських Карпат, Рошко С. М. (2011)
Курій Л. О. - Конкурентоспроможність регіону в контексті розвитку людського потенціалу та міграційних процесів (на прикладі Хмельницької області) (2011)
Коваленко Т. О. - Забезпечення ефективного використання енергетичного потенціалу металургійної галузі регіону (на прикладі Запорізької області), Ґудзь П. В. (2011)
Палига Є. М. - Управління економічним зростанням корпорації з урахуванням динаміки споживчої цінності (2011)
Моршнєва І. Б. - Сучасний стан та перспективи соціально-економічного розвитку аграрних підприємств Львівщини (2011)
Шурпенкова Р. К. - Аналіз статутного капіталу як основного джерела фінансування підприємств (2011)
Мних О. Б. - Особливості інноваційно-організаційного розвитку регіональної економіки в умовах поглиблення кризи, Захарчин Г. М., Гончаров Є. В. (2011)
Рудь Н. Т. - Інноваційний потенціал регіону: нові підходи до оцінки (2011)
Кльоба Л. Г. - Конкурентний механізм розвитку банківської діяльності (2011)
Гало М. - Регіональна політика розвитку Угорщини та її реалізація в рамках програм Європейського Союзу, Алмаші Л. В. (2011)
Мойсеєнко І. П. - Інтелектуальна складова економічної безпеки України (2011)
Шірінян Л. В. - Специфіка і перспективи формування ринкового попиту на страхування для незаможного населення України (2011)
Іляш О. І. - Напрями удосконалення інституціонального забезпечення розвитку та легалізації ринку праці в системі соціальної безпеки регіонів, Васильців Т. Г. (2011)
Ляшенко О. І. - Моделювання впливу інтелектуального капіталу на формування та функціонування технологічного укладу, Хомич С. В. (2011)
Фарафонова Н. В. - Необхідність розвитку інфраструктури ринку сільськогосподарської техніки для потреб аграрного сектору економіки (на прикладі Житомирської області) (2011)
Дребот О. І. - Система державного управління природно-заповідним фондом України та її регіонів (2011)
Жук П. В. - Регіональні природно-техногенні загрози в системі національної безпеки, Соха Ю. І. (2011)
Корній В. В. - Гірські території: проблеми та перспективи сталого розвитку (2011)
Куліш І. М. - Проблеми та перспективи розвитку сільських територій України (на прикладі Карпатського регіону) (2011)
Павлов В. І. - Фінансовий капітал в діяльності фінансово-промислових груп (2011)
Пам'яті академіка НАН України М. Г. Чумаченка (2011)
Автори номера (2011)
Зміст за 2011 рік (2011)
Сулим Г. - Володимир Левицький в історії становлення і розвитку Наукового Товариства ім. Шевченка та української культури в галузі точних наук (2008)
Кирилич В. - Глобальна гладка розв'язність гіперболічної квазілінійної задачі Валле-Пуссена з вільними межами, Філімонов А. (2008)
Гачкевич М. - Оптимізація режимів термообробки елементів скляних конструкцій за підвищених температур, Гачкевич О., Ірза Є., Касперський З., Тріщ Б. (2008)
Торган Г. - Поведінка розв'язків мішаної задачі для параболічного рівняння четвертого порядку на нескінченності (2008)
Дробенко Б. - Електромагнітне поле, температура та напружений стан у скінченному циліндрі за умов його індукційного нагріву, Казарян К., Касперський З. (2008)
Прохоренко М. - Задача з імпульсною дією для модельного рівняння коливань струни (2008)
Асташкін В. - Моделювання фазового та напруженого станів стержня при крученні за структурних змін, Гачкевич О., Онишко О., Боженко Б. (2008)
Стащук М. - Підкріплення стільникового трубопроводу кільцевими ребрами з врахуванням дії відпорних зусиль, Опанасович В., Дорош М. (2008)
Нестер В. - Контактна взаємодія вала і тіла з цилідричною порожниною за наявності зазору між ними, Сулим Г. (2008)
Опанасович В. - Згин пластини Рейсснера з наскрізною тріщиною з урахуванням ширини області контакту її берегів, Яцик І. (2008)
Лавренюк В. - Пружнопластичне деформування термочутливих тіл, Лавренюк М. (2008)
Сулим Г. - Пластичне відшаровування жорсткого підкріплення берега тріщини за наявності перепаду границі текучості, Кривень М. (2008)
Соляр Т. - Визначення нестаціонарних температурних полів і напружень у зістикованих смугах на підставі чисельно-аналітичної формули обернення Лапласа (2008)
Сас Н. - Поширення у нескінченному тілі еліптичної тріщини високо¬температурної повзучості (2008)
Андрейків О. - Осесиметричне скручування циліндра локалізованим поверхневим навантаженням за існування межового шару, Галазюк О. (2008)
Лесів Р. - Довговічність пластини з двояко-періодичною системою прямолінійних повзучо-втомних тріщин (2008)
Прокопишин І. - Асимптотичний аналіз температурних напружень у тонкій стрічці для протяжних зон нагріву у вакуумі, Хлєбніков Д., Гробер Й., Щукін А. (2008)
Сулим Г. - Антиплоска задача для тонкого пружного включення у п’єзоелектричному просторі, Рабош Р. (2008)
Кузь І. - Числове розв’язування плоскої задачі деформаційної теорії пластичності про деформування металевого кутника (2008)
Звізло І. - Двовісний згин моментами на нескінченності кусково-однорідної пластини з прямолінійною тріщиною з урахуванням контакту її берегів (2008)
Мусій Р. - Динамічна центральносиметрична задача термомеханіки для порожнистої електропровідної кулі за умов поверхневої дії електромагнітного імпульсу, Стасюк Г. (2008)
Жидик У. - Температурні напруження у композитній циліндричній оболонці при локальному нагріві (2008)
Ревенко В. - Метод розв’язування плоскої задачі для криволінійної пластини з кутовими точками (2008)
Гарт Е. - Експериментальне дос¬лідження пластини з отвором на основі полярізаційно-оптичного методу, Лисицина О., Прокопало Є. (2008)
Турчин О. - Нестаціонарне осесиметричне температурне поле в шаруватому півпросторі, зумовлене імпульсним нагріванням, Турчин І. (2008)
Любін О. - Контакт жорстких тіл під дією змінного навантаження (2008)
Дмитришин Ю. - Задача без початкових умов для абстрактних неявних субдиференціальних еволюційних включень (2008)
Aliev S. - Asymptotic behavior of joint distribution of the overshoot and the first passage time of Markov chain for the level, Abdurakhmanov V. (2009)
Андрусяк Р. - Гладка розв'язність квазілінійної гіперболічної задачі з вільними межами, Бурдейна Н., Кирилич В. (2009)
Бугрій М. - Про одну задачу оптимізації розширеного фондового портфеля (2009)
Долинюк М. - Про правильне зростання суперпозиції ряду Діріхле і зростаючої функції (2009)
Доманська О. - Системи еліптичних варіаційних нерівностей з анізотропною нелінійністю (2009)
Жерновий Ю. - Ергодичні розподіли для деяких модифікацій системи обслуговування M/M/1/m (2009)
Зернов О. - Якісне дослідження однієї сингулярної задачі Коші, Кузіна Ю. (2009)
Іванчов М. - Oбернена задача для двовимірного рівняння теплопровідності зі слабким виродженням, Власов В. (2009)
Лавренюк С. - Мішана задача для рівняння типу коливання пластинки, Торган Г. (2009)
Магола Я. - Близькість до опуклості цілого розв'язку одного лінійного диференціального рівняння з поліноміальними коефіцієнтами, Шеремета М. (2009)
Працьовитий М. - Диференціальні та фрактальні властивості класу самоафінних функцій, Панасенко О. (2009)
Саліш Н. - Векторні моделі рухомого середнього (2009)
Торган Г. - Мішана задача для нелінійного параболічного рівняння четвертого порядку в необмеженій області (2009)
Шеремета М. - Властивості гіпергеометричної функції з невід'ємними коефіцієнтами (2009)
Зарічний М. - Видатний український математик і педагог Мирон Зарицький (до 120-річчя від народження), Пташник Б. (2009)
Титул, зміст (2013)
Мазурок П. С. - Іспит на виживання і деякі конкретні рішення однієї з глобальних проблем, Скочеляс А. Б., Радченко І. І., Прілий М. О., Скиданчук В. Я. (2013)
Хомин В. Р. - Про перспективи відкриття покладів сланцевого газу на Прикарпатті, Клюка А. Р., Мончак Л. С. (2013)
Боднарчук В. С. - Перспективи пошуків та розвідки газу з нетрадиційних колекторів у Західному бітумонафтогазоносному регіоні України (2013)
Петрина Д. Ю. - Корозійно-механічні властивості зварних з'єднань магістральних трубопроводів, Козак О. Л., Петрина Ю. Д. (2013)
Криштопа С. І. - Термоелектрична поляризація поверхонь фрикційних накладок гальмівних пристроїв (2013)
Старостін В. А. - Особливості визначення коефіцієнта газонасичення пластів-колекторів із глинисто-карбонатним типом цементу, Коваль Я. М., Федак І. О. (2013)
Мойсишин М. В. - Багатофакторна математична модель енергоємності процесу руйнування гірської породи, Борисевич Б. Д., Щербій Р. Б., Бандура А. І., Михайлюк І. Р. (2013)
Журавчак Л. М. - Моделювання розподілу тиску в горизонтально-неоднорідних обмежених пластах з урахуванням різних типів граничних умов та кількості свердловин, Струк А. Є. (2013)
Гурбанов А. Н. - Математическая модель неравновесного течения природного газа при транспортировке в каналах сложной формы, Исмаилов Ф. Г. (2013)
Попов О. О. - Проектування комп'ютерної системи моделювання забруднення повітря випарами бурового розчину, Яцишин Т. М. (2013)
Іванов О. В. - Розрахунок режиму обслуговування і раціональної схеми розбиття блочно-комплектного устаткування за різних стратегій ремонтних робіт, Тимків Д. Ф. (2013)
Когутяк М. І. - Синтез Neuro-Fuzzy-контролерів для керування роботою ГПА, Борин В. С., Швець Л. І., Кондрат Т. Т., Василенко О. Б. (2013)
Побережний Л. Я. - Кінетика деформації і руйнування основного металу та зварного з'єднання трубопроводу у морській воді, Пиріг Т. Ю., Окіпний І. Б., Асатрян В. Б. (2013)
Дорошенко Ю. І. - Оцінка впливу теплових втрат на ефективність експлуатації системи газопостачання будинку, Михалків В. Б. (2013)
Романишин Т. Л. - Обґрунтування вибору матеріалу постійних магнітів для ловильних пристроїв (2013)
Чернова М. Є. - Полімерно-композиційні матеріали для елементів бурильної колони (2013)
Khosro Rahimi - Optimum formulation of asp for injection in oil reservoir, Mohammad Hadi Fatehi Sarvestani, Ehsan Sharifara (2013)
Чудик І. І. - Модифікована паливно-бітумна ванна, Оринчак М. І., Бейзик О. С. (2013)
Звірко О. І. - Дослідження електрохімічних характеристик сталі тривало експлуатованого нафтового резервуару (2013)
Мандрик О. М. - Визначення техніко-економічних параметрів модуля рухомого трубопроводу, Зайцев Вал. В. (2013)
Джус А. П. - Розроблення заходів щодо ефективного використання попутного нафтового газу свердловин Микуличинського родовища, Галюк І. Б., Борківський В. В., Боян М. О. (2013)
Остапюк І. І. - Планування контрольно-відновлювальних заходів із урахуванням специфіки експлуатації лінійної частини магістральних газопроводів (2013)
Скальський В. Р. - Акустико-емісійна оцінка стану обладнання нафтопомпувальної станції, Басараб Р. М., Станкевич О. М. (2013)
Дмитренко В. С. - Економія витрати моторних олив і палив при експлуатації рухомого складу нафтогазового технологічного транспорту, Дмитренко В. В., Процюк Б. Д., Войцехівська Т. Й., Рогів Н. М. (2013)
Возний В. Р. - Аналіз методів інтенсифікації припливу вуглеводнів на родовищах НГВУ "Бориславнафтогаз" і оцінка коефіцієнта нафтогазовилучення, Дудра О. В. (2013)
Келова И. Н. - Анализ состояния и перспективы подготовки нефтей Азербайджана с применением деэмульгаторов (2013)
Євдощук М. І. - Про роль розломів північно-західного простягання у формуванні пасток вуглеводнів у межах Прикерченського шельфу, Коваль А. М., Галко Т. М., Волкова О. В. (2013)
Чеховський С. А. - Національний університет – стан і перспективи дистанційного навчання для технічних спеціальностей, Галущак М. О., Піндус Н. М. (2013)
Шкіца Л. Є. - Досвід впровадження дистанційного навчання з нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки, Павлик І. В., Корнута О. В., Пригоровська Т. О., Стовбенко М. Є. (2013)
Онищенко В. О. - Інформаційна система дистанційного навчання Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка, Степанов К. В. (2013)
Гладкий Я. М. - Особливості використання дистанційних технологій у викладанні інженерних дисциплін, Милько В. В. (2013)
Мазур М. П. - Віртуальні інтерактивні навчальні засоби – майбутнє дистанційного навчання для інженерних напрямів, Яновський М. Л. (2013)
Іваницька І. О. - Досвід використання технологій дистанційного навчання під час викладання навчальних дисциплін технічного напряму, Степанов К. В. (2013)
Вязніцев Ю. В. - Впровадження комплексної системи дистанційної форми надання інформаційного навчального матеріалу та проведення тестування у навчальному процесі кафедри військової підготовки ІФНТУНГ, Лісафін Д. В., Станецький А. І. (2013)
Векерик В. І. - Інформаційні технології в освіті — досягнення та проблеми мотивації, Степаненко В. Ю., Левчук К. Г. (2013)
Титул, зміст (2013)
Кондрат О. Р. - Сланцевий газ: проблеми і перспективи, Гедзик Н. М. (2013)
Дремлюх Н. С. - Способи ліквідації піщаних корків на вибоях свердловин з нестійкими колекторами (2013)
Яким Р. С. - Підвищення якісних показників тришарошкових бурових доліт з герметизованими опорами ковзання, вдосконаленням технології їх створення, Петрина Ю. Д., Яким І. С. (2013)
Харченко Є. В. - Особливості піднімання трубопроводів балкових переходів магістрального газопроводу над їх опорами у процесі виконання ремонтно-профілактичних робіт, Новіцький Ю. Я. (2013)
Довжок Т. Є. - Літолого-фаціальні особливості майкопського нафтогазоносного комплексу українського сектора акваторій Чорного та Азовського морів, Вакарчук С. Г., Іщенко І. І., Євдощук М. І., Орач С. В., Галко Т. М. (2013)
Копей Б. В. - Використання "дерева відмов" як методу структурного аналізу штангової насосної установки, Копей В. Б., Мартинець О. Р., Стефанишин О. І., Стефанишин А. Б. (2013)
Стецюк С. М. - Оцінка впливу дотичних напружень та їх пульсацій на пропускну здатність газопроводу (2013)
Копей Б. В. - Розбіжності технології проектування в Україні з сучасними вимогами світової нафтогазової індустрії, Яриновський М. Г., Вязнiцев В. Ю. (2013)
Храбатин Р. І. - Методологічні стратегії менеджменту проектів програмного забезпечення, Яцишин М. М., Козак О. Ф., Храбатин О. В., Григорчук Г. В. (2013)
Худін М. В. - Експериментальні дослідження удосконаленого гідравлічного генератора імпульсно-хвильової дії на нафтоносний пласт, Карпаш О. М., Ващишак С. П., Гутак О. І. (2013)
Бойко В. С. - Методика проектування електровідцентровонасосної експлуатації нафтових свердловин, Кеба Л. М. (2013)
Чорний М. І. - Підвищення якості розкриття продуктивних відкладів при бурінні свердловин Передкарпаття, Чорний О. М., Коваль Я. М., Федак І. О., Михайлюк І. Р. (2013)
Ващишак І. Р. - Безконтактне виявлення місць витоків у підземних тепломережах безканальної прокладки, Ващишак С. П., Яворський А. В. (2013)
Савицький О. М. - Особливості конструкції і надійність зварних комбінованих балонів високого тиску, Мандрик О. М., Савицький М. М. (2013)
Челядин Л. І. - Методи та устаткування зменшення забруднення водних ресурсів стоками з об'єктів нафтогазового комплексу, Григорчук Л. І., Челядин В. Л., Богославець М. М. (2013)
Копей Б. В. - Аналіз відмов морського противикидного обладнання, Іванків Р. В., Мосора Ю. Р. (2013)
Білявська С. - Елементи стабільного та майже стабільного рангу 1 (2009)
Бокало Т. - Деякі формули інтегрування частинами в просторах функцій зі змінним степенем нелінійності, Бугрій О. (2009)
Бродяк О. - Узагальнена теорема Вейєрштрасса для δ-субгармонійних в C функцій, Васильків Я. (2009)
Бугрій М. - Про одну задачу оптимізації фондового портфеля опціонів (2009)
Васільєв К. - Використання прямого методу вирізування при дослідженні поздовжнього зсуву півпростору з довільно орієнтованою стрічковою неоднорідністю, Сулим Г. (2009)
Гнатюк О. - Двопараметричні характеристики зростання невід'ємних і мероморфних у кільці функцій, Грешко О., Сташишин О. (2009)
Голдак М. - Обернені формули для коефіцієнтів Фур'є мероморфних в кільцях функцій, Христіянин А. (2009)
Гринців Н. - Визначення коефіцієнта перед першою похідною у параболічному рівнянні з виродженням (2009)
Домша О. - Праве квазідуокільце слабкого стабільного рангу 1 є лівим квазідуо-кільцем (2009)
Жерновий К. - Оптимізація режимів обслуговування для систем M/M/1/m та M/M/1 з блокуванням вхідного потоку (2009)
Забавський Б. - Регулярні кільця з ідемпотентною діагональною редукцією матриць (2009)
Загорбенський П. - Про єдиність розв'язку однієї еволюційної варіаційної нерівності вищого порядку з теорії пластин, Бугрій М., Бугрій О. (2009)
Здомська Л. - Про групи Брауера і Тейта-Шафаревича кривих над псевдоглобальними полями (2009)
Кирилич В. - Деякі нелінійні задачі з вільними межами для гіперболічних систем квазілінійних рівнянь (2009)
Koporkh K. - On space of open maps of the unit segment (2009)
Манько С. - Про оператори Шрединґера та Штурма-Лiувiлля з δ'-потенціалами (2009)
Нечепуренко М. - Мішана задача для нелінійної гіперболічно-параболічної системи рівнянь в необмеженій області (2009)
Олійник Р. - Про моноїди, над якими всі квазіфільтри тривіальні (2009)
Панат О. - Деякі властивості розв'язків еволюційних рівнянь третього порядку зі змінними показниками нелінійності (2009)
Pyrch N. - On the isomorphisms of free paratopological groups and free homogeneous spaces II (2009)
Savchenko O. - Extension of fuzzy metrics: zero-dimensional case (2009)
Стахів Л. - 2-кручення груп Брауера еліптичних і гіпереліптичних кривих над псевдолокальними полями (2009)
Чмир О. - Точкові особливості розв'язку нелінійного інтегрального рівняння Вольтерра (2009)
Bazylevych L. - Eilenberg-Maclane spaces of compact convex bodies of constant width (2010)
Бокало М. - Однозначна розв'язність задачі без початкових умов для сильно нелінійних еліптико-параболічних рівнянь (2010)
Братійчук М. - Дослідження систем M/G/1/m та M/G/1 з груповим надходженням замовлень і пороговим блокуванням вхідного потоку, Жерновий Ю. (2010)
Бугрій М. - Про одну задачу оптимізації фондового портфеля акцій, покритих call-опціонами (2010)
Васильків Я. - Інтегральні середні функцій, спряжених до субгармонійних функцій, Політило Л. (2010)
Головатий Ю. - Про задачу Штурма-Ліувілля на зіркових графах з "важкими'' вузлами, Грабчак Г. (2010)
Грод І. - Побудова функцій Ляпунова деяких лінійних розширень динамічних систем, Кулик В. (2010)
Гутік О. - Про напівтопологічні симетричні інверсні півгрупи обмеженого скінченного рангу, Рейтер А. (2010)
Довгань Б. - Інтегровні потенціали симетричних задач чотирьох та п'яти попарно взаємодіючих частинок на прямій, Вус А. (2010)
Єлейко Я. - Системний аналіз багатофакторних економетричних моделей у випадковому середовищі, Косаревич К. (2010)
Жерновий К. - Оптимізація середнього часу очікування для систем типу M/M/1/m з блокуванням вхідного потоку та перемиканням режимів обслуговування (2010)
Іванчов М. - Обернена задача для одновимірного параболічного рівняння загального вигляду (2010)
Лугова Л. - Про багаточленну степеневу асимптотику логарифма максимального члена цілого ряду Діріхле, Шеремета М. (2010)
Манько С. - Диференцiальнi оператори четвертого порядку з узагальненими функцiями в коефiцiєнтах (2010)
Мулява О. - Про поводженя нулів часткових сум степеневого розвинення цілої функції в термінах класів збіжності, Шеремета М. (2010)
Нестерук В. - Про невиродженість добутку Тейта для кривих над псевдоскінченними полями (2010)
Нечепуренко М. - Мішана задача для сильно нелінійної еволюційної системи рівнянь у необмеженій області, Торган Г. (2010)
Nykyforchyn O. - Conjugate measures on semilattices, Mykytsey O. (2010)
Овчар І. - Теорема типу Бореля для цілих рядів Діріхле з немонотонними показниками, Скасків О. (2010)
Пароля Н. - Обривні керовані марковські процеси на скінченому інтервалі часу для скінченних моделей, Єлейко Я. (2010)
Савченко О. - Функтори і розмиті ультраметрики (2010)
Сидоренко Ю. - Конструктивний метод побудови оператора розсіяння для нестаціонарної гіперболічної системи рівнянь (2010)
Stashyshyn O. - The deficiencies of meromorphic functions in a punctured plane (2010)
Бондаренко Е. В. - Матричное моделирование базовых понятий картины мира (2013)
Колмогорова А. В. - Реальная и перевоплощённая языковые личности немецкого актёра: когнитивный аспект сопоставления, Косинова Е. В. (2013)
Давыденко И. В. - Алгоритм анализа концепта с полисемантическим именем: концептуальная сеть полисемии house в английском языке (2013)
Диденко Н. Н. - Репрезентация эмоционального концепта "ANGST” в художественных произведениях Г. Грасса (2013)
Дойчик О. Я. - Концептуальна метафора в ідіостилі Джуліана Барнса: поетико-когнітивний аналіз (2013)
Шамаева Ю. Ю. - Концепт эмоция как оязыковленная категориально-модусная единица знания матричного формата (2013)
Брославська Л. Я. - Концепт війна в англомовній картині світу: доконцептуальні основи (2013)
Качмар О. Ю. - Концептуальні особливості основних типів американського управлінського дискурсу (2013)
Носолевська В. Л. - Динамічні предикати в англомовних текстах з авіабудування у світлі теорії концептуальної метафори (2013)
Олейник Н. А. - Концепт экономический кризис в англоязычном экономическом дискурсе: понятийная составляющая (2013)
Рябенькая И. В. - Ценностная составляющая концепта вечность в англоязычном песенном дискурсе (2013)
Солощук Л. В. - Особливості функціонування невербальних компонентів комунікації в англомовному діловому діалогічному дискурсі (2013)
Бабич Е. Н. - Типы вербальных реакций на речевые акты с нарушением условия искренности (2013)
Коротка С. Г. - Прагматична і концептуальна складові комунікативної ролі "довірений друг” в діалогах роману Сола Беллоу "Герзог” (2013)
Птушка А. С. - Мовна об’єктивація стереотипних уявлень представників англомовної лінгвокультури про економічне підґрунтя міжособистісних ролей чоловік і дружина у тексті англомовного анекдоту (2013)
Ущина В. А. - Соціокогнітивні особливості англомовної дискурсивної ситуації ризику (2013)
Фролова І. Є. - Суб’єкт як чинник дискурсивної діяльності (2013)
Балацька О. Л. - Стратегічні моделі критичних зауважень в англомовній науковій статі (2013)
Бойко Ю. І. - PR-дискурс як інструмент маніпулювання (2013)
Кабірі М. Х. - Загальна характеристика та типологія самопрезентем (2013)
Сокирська О. С. - Взаємодія та вплив мовних засобів на смисл висловлення відмови (2013)
Фещенко О. В. - Особливості реалізації макротеми "Слідчі дії” в дискурсі американського слідства (2013)
Gasparyan S. - On domain-specific functions of subjunctive mood across languages, Chubaryan А., Karapetyan R. (2013)
Skrypnyk A. V. - L’aspect lexical en tant que la categorie grammaticale dans la langue franзaise (2013)
Ивахненко А. А. - Передача языка немецких ландскнехтов в русскоязычном переводе(на материале романа Р. Дюбеля Die Erbin der Teufelsbibel) (2013)
Кикоть В. М. - Асоціація, поетичний підтекст і переклад (2013)
Міщенко А. Л. - Машинний переклад у контексті сучасного науково-технічного перекладу (2013)
Рудницька Н. М. - Відлуння радянської цензури і переклад у сучасних Україні та Росії (2013)
Zdrazhko A. Y. - Modern Ukrainian publications of translated children’s literature (2013)
Паненко И. А. - К вопросу о передаче восточных имён собственных при переводе художественных текстов с английского на русский язык, Поляков В. С. (2013)
Довгополова Я. В. - V міжнародна науково-методична конференція "Методичні та психолого-педагогічні особливості викладання іноземних мов на сучасному етапі” (2013)
Шевченко І. С. - Бюлетень Х міжнародної школи-семінару "Актуальні проблеми когнітивно-комунікативної лінгвістики та перекладознавства” (2013)
Ребрій О. В. - Форум перекладознавців (2013)
Кравченко Н. К. - Мена коммуникативных ролей как конститутивная категория дискурса (2013)
Бабич Е. Н. - Реакции адресата на пропозицию неискреннего речевого акта (2013)
Варенко Т. К. - Порівняльний аналіз поняттєвого апарату академічного дискурсу в українській та англійській мовах (на базі веб-ресурсів ВНЗ України та англомовних країн). (2013)
Пастернак Т. А. - Проблема рольової диференціації комунікантів у сучасних дискурсивних дослідженнях (2013)
Рудик І. М. - Політичний лозунг як культурний артефакт (2013)
Безугла Т. А. - Лінгвопрагматичні та стилістичні властивості рекламного дискурсу (2013)
Біляк І. В. - Особливості функціонування мовної гри в сучасному англомовному новинному медіатексті (2013)
Головань В. О. - Інституційні ознаки парламентської комунікації Європейського парламенту (2013)
Давыдова Т. В. - Перлокутивный эффект речевых актов неодобрения в немецкоязычном диалогическом дискурсе (2013)
Котов М. В. - Комунікативна невдача у ситуації міжкультурного спілкування (2013)
Суховирская О. В. - Дистанцирование субъекта дискурсивной деятельности: когнитивно-дискурсивный ракурс (2013)
Омельченко Л. Ф. - Вербалізація образного компонента композитів в англомовному дискурсивному просторі, Соловйова Л. Ф. (2013)
Ступак І. В. - Дериваційна активність іменників у творенні ПКД (2013)
Герман Л. В. - Ономасіологічна характеристика новозеландського сленгу кінця ХХ сторіччя (2013)
Загребельная Н. В. - Словообразовательные особенности конституентов лексико-семантического поля "водное транспортное средство” (2013)
Косович О. В. - Специфіка розвитку словникового складу французької мови початку ХХI столiття: основнi вектори (2013)
Левицька Л. Я. - НІмецький молодіжний сленг та його лексико-семантичні особливості, Микитка І. С. (2013)
Манжос Я. Ю. - Функціонування юридичних термінів на позначення майнових злочинів у юридичному дискурсі (2013)
Молодчая Н. С. - Лексикографический аспект исследования семантических окказионализмов (2013)
Трофімова О. В. - Концепт гнів у фразеологічній репрезентації (на матеріалі англійської та української мов) (2013)
Щигло Л. В. - Аспекти вивчення дериваційного потенціалу слова (2013)
Демчук Н. М. - Продуктивні словотвірні морфологічні засоби номінації французьких термінів маркетингу (2013)
Дорда В. О. - Американський студентський сленг: лінгвокогнітивні аспекти (2013)
Мінцис Ю. Б. - Конотативний компонент лексичного значення демінутивів в англомовному художньому тексті (2013)
Антонова В. Ф. - Особенности языка и стиля поэтов-"лейкистов” (2013)
Кійко Ю. Є. - Жанрові особливості заголовків у німецькому й українському газетних дискурсах (2013)
Лещенко А. В. - Текстовые категории целостности и связности: интегративная модель (2013)
Тараненко Л. І. - Алгоритмічно-фабульна побудова сюжетів англійських народних казок (2013)
Харченко О. В. - Стилістичні засоби американського дискурсу комічного, що пов‘язані з концептом "FOOD” (2013)
Игина Е. В. - Первый англоязычный анималистический нарратив (2013)
Слободяк С. И. - О функционировании пародийных имён в художественном тексте (2013)
Форостюк І. В. - Посилення мотивації до вивчення іноземних мов студентами нефілологічних спеціальностей засобами міжкультурної комунікації (2013)
Билык В. С. - Англоязычный педагогический дискурс (2013)
Лутковська Н. М. - Рольова гра для навчання майбутніх економістів іншомовного спілкування на основі імпліцитної професіоналізації з використанням відеофонограми (2013)
Ребрій О. В. - Бібліографічний покажчик "Українські видання перекладної дитячої літератури від 1900 до 2011 рр.” (2013)
Бриндзя О. З. - Методичні положення еколого- економічного оцінювання сільськогосподарського землекористування на ландшафтній основі (2014)
Гевко І. Б. - Економічне обґрунтування вибору транспортерів для перевантаження сипких вантажів по криволінійних траєкторіях (2014)
Кулик В. М. - Оцінювання інноваційного розвитку регіонів України, Кравчук В. В., Рачок Р. В. (2014)
Луців О. Р. - Ризик-менеджмент як інструмент управління господарським ризиком у фармації (2014)
Мосій О. Б. - Оцінювання сучасного стану інноваційного розвитку промислових підприємств тернопільської області, Машлій Г. Б. (2014)
Панухник О. В. - Системний підхід до формування та впровадження програмних заходів: територіально-ієрархічний зріз (2014)
Просянчук В. Л. - Дослідження стану мотивації праці в морському торговельному порту (2014)
Чайка-Петегирич Л. Б. - Міжнародна співпраця університетів як невід'ємна складова трансформації вищої школи україни у європейський освітній простір (2014)
Бурлуцький С. В. - Системна декомпозиція інституційного базису соціальної політики та концепція таргетування прожиткового мінімуму (2014)
Гугул О. Я. - Формування механізму мотивації інноваційної активності працівників підприємства (2014)
Маркович І. Б. - Концептуальне бачення гіперглобалістами тенденцій світового економічного розвитку (2014)
Рейкін В. С. - Системні характеристики тіньової економіки та її компонентів (2014)
Сівчук І. П. - Методичний підхід до економічного визначення показника рівня конфліктності (2014)
Устенко А. О. - Функція "накопичення досвіду – пам’ять" і довготривалі моделі управління соціально-економічними системами (2014)
Швед Т. В. - Концептуальні підходи до оцінювання ефективності розвитку підприємства (2014)
Гербич Л. А. - Методи переоцінювання заставного майна за іпотечними кредитами банку (2014)
Кощинець М. І. - Проблемні питання щодо контролю за сплатою судового збору (2014)
Кундеус О. М. - Облік нарахування амортизації основних засобів (2014)
Левицький В. В. - Формування комплексної системи показників забезпечення економічної стійкості підприємства (2014)
Марущак Л. І. - Концептульні засади побудови управлінського обліку (2014)
Михайлишин Н. П. - Інформаційно-аналітичне забезпечення управління власним капіталом підприємства, Данилюк І. В. (2014)
Цимбалюк І. О. - Державне регулювання трансфертного ціноутворення: необхідність запровадження та проблеми імплементації у вітчизняну практику, Ковальчук І. І. (2014)
Цюрко І. А. - Формування джерел доходу сучасного пенсіонера (2014)
Черничко Т. В. - Види кредитного каналу української моделі монетарного трансмісійного механізму (2014)
Борисова Т. М. - Передумови та напрями маркетизації некомерційної сфери культури та дозвілля України (2014)
Дячун О. Д. - Методи продажу товарів, їх класифікація (2014)
Оксентюк Б. А. - Маркетингові стратегії розвитку міжнародних корпорацій (2014)
Список авторів та вимоги (2014)
Кіт М. - Вплив зварних швів на залишкову довговічність нафтопроводу (2010)
Гачкевич О. - Напружений стан титанової оболонки обертання при локальному нагріві з врахуванням фазових перетворень, Дробенко Б., Асташкін В., Будз С., Чупик І. (2010)
Стадник М. - Оцінка довговічності трубних елементів на стадії роcту втомної поверхневої півеліптичної тріщини, Дідух І. (2010)
Дробенко Б. - До оцінки параметрів термомеханічного стану феромагнітних тіл за високотемпературної індукційної обробки, Гачкевич О., Бурак Я., Шимчак Й. (2010)
Гачкевич О. - Термомеханічні моделі кількісного опису механічної поведінки скляних тіл обертання при тепловому навантаженні, Ірза Є., Касперський З. (2010)
Говоруха В. - Вплив електричної проникності міжфазової тріщини на характеристики електромеханічного поля в околі її вершини, Лобода В. (2010)
Долінська І. - Аналог задачі Гріффітса для поширення повзучо-втомних тріщин (2010)
Токовий Ю. - Інтегральні рівняння тривимірної задачі термопружності для неоднорідного простору (2010)
Жидик У. - Розрахунок термопружного стану шаруватої анізотропної циліндричної оболонки при локальному нагріванні джерелами тепла, Николишин М., Флячок В. (2010)
Kasimov Z. - On the basis of system of exponential functions with unit in weight space (2010)
Бокало М. - Оптимальне керування еволюційними системами без початкових умов (2010)
Черепанов Г. - Про обвал Міжнародного торгового центру в Нью-Йорку 11 вересня 2001 року (2010)
Сулим Г. - Контактна пружно-пластична задача для шару з тонким включенням за наявності затримки текучості, Кривень М. (2010)
Кузь І. - Напружено-деформований стан пружно-пластичних пластин з розрізом або абсолютно жорстким включенням, Тімар І. (2010)
Яцик І. - Згин пластини Рейсснера з періодичною системою наскрізних колінеарних тріщин з урахуванням ширини області контакту їхніх берегів (2010)
Васільєв К. - Антиплоска деформація квадратного в плані тіла з внутрішньою тонкою неоднорідністю, Пастернак Я., Сулим Г. (2010)
Пир’єв С. - Максимальне еквівалентне напруження в термопружному півпросторі при русі механічного та теплового навантаження (2010)
Мелешко В. - Спектр Коссера другої крайової задачі для пружного скінченого циліндра, Токовий Ю., Вілладжіо П. (2010)
Богданов В. - Моделювання руху тріщини на основі числового розв’язування задачі плоского напруженого стану, Сулим Г. (2010)
Прохоренко М. - До питання існування періодичних розв’язків для системи диференціальних рівнянь з імпульсною дією у просторі (2010)
Базиляк Г. - Мішана задача для нелінійного параболічного рівняння четвертого порядку за просторовими змінними в необмеженій за часом області (2010)
Бурдейна Н. - Спряження розв’язків гіперболічної задачі для системи квазілінійних рівнянь уздовж невідомої лінії розриву в криволінійному секторі (2010)
Колодій В. - Метод поліномів Лагерра в динамічній задачі пружності для радіально-шаруватого циліндра, Турчин І. (2010)
Болдовська О. - Існування розв'язку задачі Неймана для квазілінійного параболічного рівняння з абсорбцією в необмеженій області з нульовим загостренням (2011)
Братійчук М. - Стаціонарні характеристики систем M0/G/1/m та M0/G/1 з пороговим блокуванням вхідного потоку, Жерновий Ю. (2011)
Бугрій М. - Про одну задачу оптимізації фондового портфеля акцій та опціонів європейського стилю (2011)
Васильків Я. - Інтегральні середні функцій, спряжених до субгармонійних функцій. II, Політило Л. (2011)
Gadjiev T. - On behavior of solutions of higher order degenerate parabolic equations, Mamedova K. (2011)
Гаталевич А. - Доповнення рядка над комутативним кільцем Безу до матриці з визначником, який дорівнює найбільшому спільному дільнику елементів рядка (2011)
Гнатюк О. - Класифікація ізольованих особливих точок субгармонійних функцій, Кондратюк А., Куд'явіна Ю. (2011)
Гуран І. - Симетричні топологічні групи та півгрупи, Гутік О., Равський О., Чучман І. (2011)
Єлейко Я. - Гранична теорема для гіллястого процесу з довільною кількістю типів частинок та імміграцією, Базилевич І., Тимків Г. (2011)
Єлейко Я. - Багатофрактальні добутки дифузійних процесів: рандомізований випадок, Лазарів Т., Мазур С. (2011)
Заболоцький М. - Властивість монотонності стосовно нулів та полюсів неванліннової характеристики мероморфних функцій, Дейнека І. (2011)
Івасишен С. - Параболічні початкові задачі Солонникова- Ейдельмана, Івасюк Г. (2011)
Кіндибалюк А. - Бігамільтоновість і точні розв'язки узагальненої динамічної системи типу Бюргерса, Притула М. (2011)
Косаревич К. - Деякі аспекти аналізу кількісної конкуренції з випадковою стратегією однієї фірми (2011)
Лопушанська Г. - Узагальнені початкові та крайові значення розв'язків параболічної системи рівнянь (2011)
Магола Я. - Про цілі розв'язки лінійних диференціальних рівнянь з поліноміальними коефіцієнтами (2011)
Охрін О. - Про твірний функціонал часткового випадку S-зупинених гіллястих процесів (2011)
Савіцька Т. - Обернена задача для параболічного рівняння в області зі слабким виродженням межі (2011)
Savchenko A. - On fuzzy Gromov-Hausdorff hyperspace of the unit segment (2011)
Чмир О. - Характер точкових степеневих особливостей розв'язку нелінійної першої узагальненої крайової задачі для рівняння теплопровідності (2011)
Андрусяк Р. - Глобальна розв'язність мішаної задачі для виродженої гіперболічної системи, Кирилич В., Пелюшкевич О. (2011)
Боднар О. - Розподіл нулів за аргументами та коефіцієнти Фур'є логарифму цілої функції, Заболоцький М. (2011)
Боднарчук А. - Коефіцієнтна обернена задача для параболічного рівняння з довільним слабким виродженням, Гузик Н. (2011)
Бокало Т. - Про розв'язність деяких нелінійних анізотропних рівнянь з виродженням (2011)
Братійчук М. - Система M0/G/1/m з двопороговим регулюванням черги, Жерновий Ю. (2011)
Бридун А. - Деякі властивості голоморфних у півсмузі функцій, Сокульська Н. (2011)
Бугрій О. - Про існування слабкого розв'язку мішаної задачі для модельного півлінійного параболічного рівняння зі змінним степенем нелінійності (2011)
Голдак М. - Голоморфні функції цілком регулярного зростання в проколеній площині, Христіянин А. (2011)
Гриців М. - Багаточленна показниково-степенева асимптотика цілого ряду Діріхле (2011)
Гутік О. - Занурення топологічних півгруп в ідемпотентно породжені, Фігель І. (2011)
Жерновий К. - Період зайнятості та кількість обслужених замовлень для систем типу M0/G/1/m з пороговими стратегіями функціонування (2011)
Квіт Р. - Про статистичні характеристики міцності композитних матеріалів (2011)
Kmit I. - Classical solvability of a singular hyperbolic problem with integral boundary condition (2011)
Koporkh K. - On space of open maps of the circle (2011)
Лопушанський А. - Розв'язність півлінійної параболічної задачі Коші збуреної на комплексних інтерполяційних шкалах (2011)
Пасічник О. - Існування розв'язку задачі Коші для півлінійного рівняння дифузії з дробовою похідною за часом з узагальненими функціями в початковій умові (2011)
Сидоренко Ю. - Інтегрування скалярної ієрархії Кадомцева-Петвіашвілі методом інтегральних перетворень типу Дарбу, Чвартацький О. (2011)
Шеремета М. - Обмеженість l-M-індексу аналітичних кривих (2011)
Біловус Г. Я. - Вплив абіотичних чинників на тривалість інкубаційного періоду темно-бурої плямистості листя озимої пшениці (2010)
Вавринович О. В. - Розвиток фітоценозу бур’янів у посівах пшениці озимої, вирощуваної в короткоротаційних сівозмінах Лісостепу Західного (2010)
Волощук О. П. - Продуктивність сортів пшениці озимої при вирощуванні в умовах Лісостепу Західного, Волощук І. С., Герешко Г. С., Глива В. В. (2010)
Гук Р. М. - Вплив мінеральних добрив на продуктивність тимофіївки лучної в Лісостепу Західному (2010)
Заяць О. М. - Створення та агробіологічні властивості нового сорту ячменю ярого, Копчик З. М., Біловус Г. Я., Яремко В. Я. (2010)
Качмар О. Й. - Вплив удобрення в короткоротаційних сівозмінах на щільність будови та запаси продуктивної вологи в сірому лісовому ґрунті Лісостепу Західного, Тимчишин І. М., Щерба М. М., Єрмолаєв М. М. (2010)
Коник Г. С. - Кореляційні зв'язки між кормовою і насіннєвою продуктивністю та їх елементами в сортозразків пажитниці багаторічної (2010)
Коник Г. С. - Оцінка селекційного матеріалу кормових багаторічних трав за біологічними властивостями та основними господарськими ознаками, Байструк - Глодан Л. З., Хом’як М. М., Лямяжене Н., Кемешіте В. (2010)
Котяш У. О. - Хімічний склад корму лучних травостоїв за різних систем удобрення та строків скошування, Панахид Г. Я. (2010)
Марухняк А. Я. - Оцінка екологічної пластичності і стабільності сортозразків вівса, Дацько А. О., Марухняк Г. І. (2010)
Мащак Я. І. - Продуктивність лучних ценозів на еродованих землях та нагромадження кореневої маси залежно від видового складу сіяних трав і їх травосумішок, Любченко Л. М., Виговський І. В. (2010)
Мащак Я. І. - Ботанічний склад травостою залежно від обробітків ґрунту та удобрення, Сметана С. І., Любченко Л. М., Люшняк М. В., Люшняк О. В. (2010)
Оліфір Ю. М. - Вплив тривалого застосування добрив і вапна на динаміку поживного режиму ясно-сірого лісового поверхнево оглеєного ґрунту під пшеницею озимою, Габриєль А. Й., Петрунів І. І. (2010)
Панахид Г. Я. - Вплив удобрення та строків скошування трав на якість корму довготривалого травостою (2010)
Петрина Г. І. - Впровадження нових гібридів кукурудзи в умовах Лісостепу Західного, Рудавська Н. М., М’єскало М. С., Глива В. В., Зрада М. С. (2010)
Пристацька О. Н. - Грибні хвороби ріпаку ярого в умовах Львівської області, Біловус Г. Я. (2010)
Свідерко М. С. - Урожай і якість зерна сортів квасолі залежно від умов живлення, Болехівський В. П., Волощук І. С., Беген Л. Л., Тимків М. Ю., Козак С. В., Купчак Л. Я., Труш Н. М. (2010)
Седіло Г. М. - Оптимізація основних ланок систем землеробства в західному регіоні України, Бомба М. Я., Качмар О. Й., Шикітка В. Л. (2010)
Степ’як Т. І. - Фосформобілізуючі бактерії та їх роль у формуванні врожайності ріпаку озимого (2010)
Тимчишин О. Ф. - Якість зерна гречки різних сортів залежно від строків сівби (2010)
Ткачук Ю. С. - Урожай і якість зерна ячменю ярого залежно від фонів живлення і строків збирання в умовах Лісостепу Західного (2010)
Шевчук Р. В. - Вплив бобових трав та погодних умов на рівень фіксації симбіотичного азоту бобово-злаковими травостоями (2010)
Шикітка В. Л. - Вплив систем основного обробітку на поживний режим ґрунту, врожай та якість зерна пшениці озимої, Качмар О. Й., Іванюк В. Я., Тимчишин І. М. (2010)
Ярмолюк М. Т. - Зміни біорізноманіття лучних ценозів за різних способів їх поліпшення, Панахид Г. Я., Шевчук Р. В. (2010)
Войтюк Л. Я. - Вплив підготовки нетелей до машинного доїння на функціональні властивості молочної залози, Федак Н. М. (2010)
Заяць О. І. - Перетравність поживних речовин корму та баланс азоту в організмі курей-несучок при включенні у комбікорм зерна пайзи і глауконіту, Вовк Я. С., Братуняк Г. В., Вовк С. О. (2010)
Максим’юк Г. В. - Межі концентрацій та співвідношень Са2+, К+, Nа+ у тканинах статевих органів бугая, Максим’юк В. М., Бобрушко В. В., Дяченко О. Б. (2010)
Скорохід І. В. - Вплив гомеопатичного препарату різних потенцій на деякі показники імунітету корів, Гармадій О. С., Харачко Г. Я. (2010)
Снітинський В. В. - Продуктивний ефект за використання в сінажно-концентратних раціонах високопродуктивних корів стандартних та експериментальних варіантів комбікорму і преміксу, Вовк С.О., Войтович Н. Г., Вовк Я. С. (2010)
Федак В. Д. - Формування м’ясної продуктивності у бугайців поліської м’ясної породи різних типів конституції, Федак Н. М., Ільницька Г. В. (2010)
Шелевач А. В. - Динаміка концентрації летких жирних кислот у рубці бугайців за згодовування різних форм клітковиновмісного корму (2010)
Андрійчук О. В. - Виготовлення придорожніх лотків водовідводу із сталефібробетону, Ясюк І. М. (2014)
Афанасьєва І. А. - Щодо зміни функціонального стану водія під час отримання інформації з додаткових джерел (2014)
Бабич Т. О. - Покращення показників маневреності властивостей автопоїзда компонувальної схеми "B-DOUBLE” шляхом застосування керуючого впливу на осі першого напівпричепа, Стельмащук В. В. (2014)
Бандура І. О. - Модель оптимального керування несиметрією напруги в електричних мережах (2014)
Беличенко Е. А. - Исследование физико-химических свойств дисперсных материалов, Толмачев С.Н. (2014)
Белятинський А. О. - Проблеми відомих математичних моделей взаємодії колеса з поверхнею дорожнього покриття, Краюшкіна К.В., Скрипченко О.В. (2014)
Біліченко В. В. - Проблеми та перспективи розвитку маршрутної мережі пасажирських перевезень у м. Вінниця (2014)
Бодак В. І. - Впровадження системи GPS моніторинга при здійсненні пасажирських перевезень у м. Луцьк (2014)
Божидарнік В. В. - Про визначення граничних навантажень, що викликають локальне руйнування поблизу вершин гострокінцевих вирізів в анізотропних пластинах, Садівський В. М. (2014)
Бондаренко А. І. - Експериментальне дослідження процесу гальмування колісних тракторів з механічною трансмісією, Холодов М. П., Пелипенко Є. С., Кучков В. В. (2014)
Вербовський В. С. - Математична модель розрахунку показників роботи двигуна внутрішнього згорання з системою передпускового прогріву при здійсненні передпускового і післяпускового прискореного прогріву, Грицук І. В., Адров Д. С. (2014)
Веснін А. В. - Обґрунтування передаточних чисел редуктора властивостей колеса кар’єрного самоскида у відповідності до складності трас руху, Монастирський Ю. А. (2014)
Вікович І. А. - Застосування різного типу маятникових динамічних гасників коливань, Дівеєв Б. М., Коваль Т. Б., Мартин В. Є. (2014)
Вітрух П. І. - Обгрунтування вантажності та місткості кузовів транспортно – технологічних машин, Вітрух І. П., Спічак В. С. (2014)
Вольченко Д. А. - Нанотрибология при фрикционном взаимодействии в барабанно-колодочных тормозах транспортных средств, Вольченко Н. А., Скрыпник В. С. (2014)
Воробьев Ю. А. - Моделирование газодинамики пневмоимпульсного ручного инструмента в системе ANSYS CFX И LS-DYNA, Нечипорук Н. В., Воробьев А. Ю., Трифонов О. В., Скалыга Н. Н. (2014)
Гавриш В. С. - Аналіз методів оцінки транспортної вібрації в межах зон впливу автомобільних доріг (2014)
Галавська Л. Є. - Розробка двошарового трикотажу технічного призначення (2014)
Гамеляк І. П. - Вплив термовологоперенесення на водно-тепловий режим дорожньої конструкції, Петрович В. В., Скрипник В. Ю. (2014)
Гандзюк М. О. - Розробка та впровадження інтелектуальних систем оплати проїзду та обліку пасажирів міського пасажирського транспорту (2014)
Гречихин Л. И. - Открытые энергосистемы на транспорте, Куць Н. Г. (2014)
Григорова Т. М. - Вдосконалення системи перевезення пасажирів у приміському сполученні громадським транспортом з урахуванням транспортної стомлюваності пасажирів (2014)
Гудз Г. С. - Вимірювальний комплекс для системного дослідження теплового стану середовища "Гільза-охолодник” ДВЗ, Глобчак М. В., Коцюмбас О. Й., Клипко О. Р. (2014)
Дембіцький В. М. - Математична модель процесу електродинамічного гальмування з рекуперацією енергії транспортного засобу, обладнаного електроприводом, Сітовський О. П., Булік Ю. В., Демидюк М. А. (2014)
Дячук М. В. - Розробка імітаційної моделі гальмівного крану EBS електронно-пневматичної гальмівної системи вантажних автомобілів (2014)
Єресов В. І. - Аналіз перехідних процесів в транспортному потоці, Григор’єва О. В. (2014)
Жданюк В. К. - Воловик О.О. Дослідження властивостей щебенево-мастикових асфальтобетонів з модифікуючою добавкою, Костін Д. Ю. (2014)
Жданюк В. К. - Порівняльні дослідження впливу поверхнево-активних речовин на показник зчеплення бітумів з мінеральною поверхнею, Шурупова А. А. (2014)
Жук М. М. - Вплив часу перебування за кермом та умов руху на функціональний стан водія, Афонін М. О. (2014)
Журавлев Д. Ю. - Энергонагруженность фрикционного взаимодействия пар трения барабанно-колодочных тормозов, Курыляк Я. В., Стаднык А. Б. (2014)
Захарчук В. І. - Оцінка показників двигуна при його роботі на альтернативних палива, Захарчук Ю. В. (2014)
Защепкіна Н. М. - Респіраторний захист людини за допомогою текстильних матеріалів, Терентьєва Н. Р. (2014)
Защепкіна К. О. - Перспективи застосування матеріалів з додаванням базальтових волокон та базальтового ровінгу (2014)
Зінько Р. В. - Морфологічне середовище для дослідження роботи зчіпних пристроїв розчленованих транспортних засобів, Лозовий І. С., Бадейнов О. М. (2014)
Іваник І. Г. - Напружено-деформований стан сталезалізобетонних конструкцій при зміні положення пружної осі, Віхоть С. І., Іваник Я. І. (2014)
Іванов І. Є. - Визначення нелінійної моделі транспортної рухливості (2014)
Картава О. Ф. - Впровадження методів екологічної логістики в регіональних програмах поводження з відходами, Картавий А. Г., Хрутьба В. О. (2014)
Кашканов А. А. - Модульний принцип синтезу системи автотехнічної експертизи дорожньо-транспортних пригод, Грисюк О. Г., Яровенко А. О. (2014)
Кашуба А. М. - Дослідження руху автомобіля з гібридною силовою установкою (2014)
Кваша В. Г. - Скінченно-елементний аналіз несучої здатності просторової залізобетонної плитно-ребристої мостової системи, Шиндер В. К., Волоцюга В. В., Шиндер Ю. В. (2014)
Кищун В. А. - Автомобілізація України: Крок вперед (2014)
Клец Д. М. - Экспериментальные исследования показателей маневренности многоосных колесных машин, Сальников Р. Ю. (2014)
Клименко О. Д. - Експериментальні дослідження впливу конструктивних параметрів зміцнювача з деформівними елементами на силу деформування при вібраційно-відцентровому зміцненні зубчастих коліс, Селезньов Е. Л., Шовкомуд О. В. (2014)
Коваль П. М. - Дослідження тріщиностійкості попередньо напружених залізобетонних балок при дії малоциклових навантажень, Ковальчик Я. І. (2014)
Когут В. М. - Пасивна безпека автобусних пасажирських сидінь, Горбай О. З. (2014)
Корольков Р. О. - Забезпечення експлуатаційної надійності насипів автомобільних доріг, армованих геоситетичними матеріалами (2014)
Кравченко О. П. - До питання удосконалення методу оцінки рівня безпеки руху на окремих ділянках автодороги, Осипов В. О. (2014)
Кривошапов С. И. - Нормирование расхода топлива на транспорте (2014)
Кристопчук М. Є. - Дослідження факторів впливу на розподіл пасажирських кореспонденцій по маршрутній мережі (2014)
Куц Ю. В. - Сучасні методи дослідження мікроструктур за допомогою комп’ютерного матеріалознавства з використанням прикладних програм, Повстяной О. Ю. (2014)
Лиходій О. С. - Імітаційне моделювання системи "Керована вісь напівпричепа - гідропривод" (2014)
Лотиш Я. В. - Моделювання транспортних потоків з врахуванням габаритів надвеликих автобусів, Стельмащук В.В., Лотиш В.В., Лелик Я.Р. (2014)
Матейчик В. П. - Управління проектами екологічної логістики транспортних підприємств, Смешек М., Хрутьба В. О. (2014)
Мельник В. М. - Про джерела отримання альтернативного палива для двигунів внутрішнього згоряння (2014)
Микитюк О. О. - Методи формування мікрорельєфу поверхонь з покращеними трибологічними властивостями, Шимчук С. П. (2014)
Мінаков О. С. - Експериментальне дослідження, щодо розподілу температури асфальтобетонної суміші за глибиною в кузові транспортного засобу під час транспортування, Кіяшко І. В. (2014)
Мурований І. С. - Вплив технічного обслуговування та поточного ремонту на ефективність роботи автотранспортних підприємств, Рибай О. В., Рудинець М. В. (2014)
Наглюк М. И. - Уточнение сроков смены антифризов при эксплуатации, Волков В. П., Наглюк И. С. (2014)
Ноженко Е. С. - Повышение топливной экономичности и экологичности транспортных средств путем озонирования топлива (2014)
Огневий В. О. - Розвиток автотранспортних підприємств через трансформацію як стратегічний інструмент підвищення ефективності (2014)
Оліскевич М. С. - Оптимізація структури автомобілепотоків для обслуговування заданого пункту відправлення вантажів (2014)
Онищенко А. М. - Обгрунтування конструкції дорожнього одягу з асфальтобетону литого Гусасфальт підвищеної тріщиностійкості та колієстійкості для металевої прогонової будови південного мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві, Кузьмінець М. П., Прикладовський В. C., Різніченко О. С., Аксьонов С. Ю. (2014)
Онищук В. П. - Передові технології і засоби у перевезенні небезпечних вантажів (2014)
Павленко Н. В. - Особливості розрахунку нежорстких дорожніх одягів за критеріями міцності (2014)
Пашинський В. А. - Методика оцінювання теплової надійності стін за критерієм тепловитрат, Плотніков О. А., Карюк А. М. (2014)
Петренко Д. І. - Розробка імітаційної моделі системи екстреного гальмування легкового автомобіля, Дячук М. В. (2014)
Поліщук В. П. - До питання удосконалення методів оцінки рівня безпеки дорожнього руху, Дмитрієвська К. В. (2014)
Поляков А. П. - Математична модель системи "двигун – система живлення сумішшю дизельного та біодизельного палив", Галущак О. О. (2014)
Придюк В. М. - Аналіз шляхів підвищення ефективності використання автотранспортних засобів при перевезенні небезпечних вантажів (2014)
Процишин О. С. - Дослідження миттєвих швидкостей руху у транспортному потоці (2014)
Процюк В. О. - Аналіз методів та засобів визначення вологості грунтів земляного полотна автомобільних доріг (2014)
Прунько І. Б. - Аналіз впливу технологічних параметрів електроіскрового легування на експлуатаційні властивості швидкозношуваних деталей нафтогазового технологічного транспорту (2014)
Рациборинський В. В. - Індивідуально-психологічні характеристики водія як фактор безпеки дорожнього руху, Рациборинська-Полякова Н. В., Мацко Л. А. (2014)
Ройко Ю. Я. - Підвищення ефективності функціонування ділянок вулично-дорожньої мережі в умовах координованого регулювання, Грицунь О. М. (2014)
Романюк С. О. - Модель оцінювання результату проекту регіонального партнерства в розвитку системи технічної підготовки парків автотранспортних засобів в позиціях організацій автомобільного транспорту-учасників проекту (2014)
Савчук П. П. - Функціональні та експлуатаційні властивості деталей триботехнічного призначення зі сталі 45, Мисковець С. В. (2014)
Самчук В. П. - Моделювання ділянок поверхонь автодорожнього полотна на основі заданих геометричних вимог (2014)
Сараєв О. В. - Використання прикладних комп’ютерних програм при дослідженні дорожньо-транспортної пригоди, Данець С. В. (2014)
Сахно В. П. - Маневреність автопоїзда з керованим напівпричепом, Поляков В. М., Кузнєцов Р. М., Гуменюк П. О. (2014)
Сидоров Д.Ю. - Дослідження інтенсивності руху на ділянках вулично-дорожньої мережі та прогнозування її зміни (2014)
Сидорчук О. В. - Системні засади управління конфігурацією машинно-тракторних агрегатів у проектах сільськогосподарського виробництва, Мурований І. С., Гріцаєв Я. В., Сидорчук Л. Л. (2014)
Сидорчук О. В. - Концептуальна модель управлінсько-інформаційної системи рільництва, Жуль С. Г., Сидорчук Л. Л., Демидюк М. А., Сіваковська О. М. (2014)
Смолянюк Р. В. - Нормування показників поздовжньої рівності дорожніх покриттів, Кіяшко Д. І., Савенко В. Я. (2014)
Солодкий С. Й. - Можливості використання фосфорних кислот в технологіях ЛЕМС, Волліс О. Є., Сідун Ю. В. (2014)
Старзицзны Петр. - Испытания автомобильных топливных баков из пластика (2014)
Таран И. А. - Мониторинг альтернативных вариантов трансмиссий транспортных средств с применением системы интегральных стохастических критериев (2014)
Тимченко О. М. - Моніторинг та прогноз руйнування схилів автомобільної дороги Сімферополь-Ялта-Севастополь (2014)
Тімков О. М. - До розрахунку дорожніх умов експлуатаційного маршруту руху автомобіля, Іванов О. С., Ященко Д. М., Луцик А. П. (2014)
Толмачов С. М. - Міцність дорожніх бетонів з використанням свіжепідробленого щебеню різного генезису (2014)
Тригуба А. М. - Вплив територіального розташування пунктів заготівлі сільськогосподарської продукції на ефективність функціонування транспортної системи, Луб П. М., Шарибура А. О., Грабовець В. В. (2014)
Угненко Є. Б. - Визначення оптимальної відстані між водовідвідними спорудами на автомобільних дорогах, Сорочук Н. І. (2014)
Філіпова Г. А. - Способи поліпшення індикаторних та ефективних показників двигуна ЗМЗ-4063 при роботі на генераторному газі, Орисенко О. В., Криворот А. І., Голуб О. М., Капуста О. О. (2014)
Шимчук С. П. - Технологія приготування холодних органо-мінеральних сумішей для цілорічного ямкового ремонту асфальтобетонних покритті (2014)
Кирилич В. - Деякі зауваження до задачі Ніколетті з невідомими внутрішніми межами, Філімонов А. (2012)
Галазюк В. - Ефект межового шару в нестаціонарній плоскій деформації циліндра за ненульових початкових умов, Сулим Г., Прокопів А. (2012)
Николишин М. - Двовісний розтяг кусково-однорідної ізотропної пластини з прямолінійною межею поділу матеріалів і ненаскрізною тріщиною в ній з урахуванням пластичних зон біля її вершин, Опанасович В., Куротчин Л., Слободян М. (2012)
Лопушанська Г. - Фундаментальний розв’язок рівнянь з частинними дробовими похідними, Лопушанський А. (2012)
Турчин О. - Нестаціонарне температурне поле в півсмузі з покриттям при торцьовому нагріванні (2012)
Богданов В. - Визначення в’язкості руйнування на підставі розв’язування просторової задачі в квазістатичному пружно-пластичному формулюванні, Сулим Г. (2012)
Опанасович В. - Термопружний стан пластини з розміщеними уздовж кола теплопроникними тріщинами, береги яких гладко контактують уздовж усієї довжини, Басса Н. (2012)
Кузь І. - Пластичне деформування пластин з двома співвісними або компланарними розрізами (абсолютно жорсткими включеннями) (2012)
Бойко З. - До оцінки параметрів моделі структурно неоднорідного твердого тіла, Нагірний Т. (2012)
Пелюшкевич О. - Про одну задачу для навантаженої гіперболічної системи напівлінійних рівнянь з горизонтальними характеристиками (2012)
Пастернак Я. - Метод граничних елементів у задачах антиплоского деформування анізотропних тіл із тонкими неоднорідностями, Сулим Г., Оліярник Н. (2012)
Козакевич Т. - Методика дослідження та оптимізації структурного та напруженого станів сталевих пластин за монотонного теплового навантаження (2012)
Галазюк В. - Осесиметричний напружено-деформований стан у тілі за розтягу обмеженими переміщеннями на нескінченності, Бубняк І. (2012)
Ірза Є. - До методології оптимізації теплових режимів і напруженого стану в скляному виробництві (2012)
Опанасович В. - Двовісний згин кусково-однорідної пластини з пружною круговою шайбою та радіальною тріщиною у шайбі з урахуванням контакту її берегів, Звізло І., Слободян М. (2012)
Твардовська С. - Поперечна механоелектромагнітна хвиля в пористому насиченому середовищі в зовнішньому постійному електричному полі (2012)
Гуцайлюк В. - Динамічна задача теорії пружності для прямокутної пластинки, Сулим Г., Турчин І. (2012)
Процюк Б. - Термопружний стан кусково-неоднорідних термочутливих сферичних тіл за однакових сталих коефіцієнтів Пуассона (2012)
Чупик І. - Оптимізація локального поля температурної витримки осесиметричної оболонки з титанового сплаву з врахуванням поліморфних перетворень (2012)
Опанасович В. - Згин пластини з круговим отвором і радіальною тріщиною з урахуванням ширини області контакту її берегів, Слободян М., Бедрій В. (2012)
Myaus O. - Functional calculus on a Wiener type algebra of analytic functions of infinity many variables (2012)
Бугрин Л. М. - Хімічний склад і вміст алкалоїдів у зерні люпину вузьколистого за різних технологічних прийомів вирощування, Булка Б. І. (2010)
Голець І. М. - Урожайність і якість зерна сортів вівса залежно від добрив і норм висіву (2010)
Дорота Г. М. - Характеристика генетичних ресурсів льону за комплексом господарсько-цінних ознак, Шувар А. М., Кабай О. І., Терешко Р. В. (2010)
Дубицький О. Л. - Регуляція цукрами активності глутамінсинтетази і аспарагінсинтетази листків в онтогенезі озимої пшениці за різних умов забезпечення поживними речовинами, Ткачук К. С. (2010)
Іванюк В. Я. - Продуктивність трав і поживний режим еродованих ґрунтів залежно від способу залуження та експозиції схилу, Качмар О. Й. (2010)
Ільчук Р. В. - Вплив способів і строків застосування регулятора росту вермистим на врожайність і якісні показники сортів картоплі різних груп стиглості, Ільчук Л. А. (2010)
Карпенко В. П. - Вплив гербіциду Хармоні 75 і мікробіологічного препарату Агат 25К на врожайність ячменю ярого (2010)
Любченко Л. М. - Продуктивність різночаснодостигаючих пасовищних травостоїв залежно від диференціації застосування стимулятора росту і удобрення, Бугрин Л. М., Бугрин О. М. (2010)
Петрина Г. І. - Порівняльна оцінка нових гібридів кукурудзи за різних строків сівби в умовах Передкарпаття, Рудавська Н. М., М’єскало М. С., Глива В. В., Гавриляк Я. Я., Зрада М. С. (2010)
Погорецький А. В. - Азотне живлення ріпаку озимого та шляхи його поліпшення, Случак О. М., Глива В. В., Хархаліс О. Є., Зрада М. С. (2010)
Сидорчук С. І. - Вплив рівня удобрення на врожай коренеплодів кормових буряків, Мащак Я. І. (2010)
Тітенко А. О. - Вплив обробітку ґрунту в ланці з проміжною культурою на забур’яненість посіву ячменю ярого після стерньового попередника (2010)
Фурманець М. Г. - Вплив сівозміни на продуктивність польових культур у Західному Лісостеп (2010)
Царик З. О. - Результати інтродукції та селекції козлятнику східного (Galega orientalis Lam.) в умовах Західного Лісостепу України, Бугрин Л. М., Сметана С. І., Дідик Г. М. (2010)
Черномиз А. М. - Методи добору гібридів кукурудзи в селекції на стійкість до основних хвороб і шкідників в умовах Буковини, Микуляк І. С., Лінська М. І., Заплітний Я. Д. (2010)
Шувар А. М. - Ефективність фунгіцидів на посівах льону олійного в умовах Лісостепу Західного (2010)
Ярмолюк М. Т. - Продуктивність лядвенцево-злакового травостою залежно від удобрення в умоваx Передкарпаття, Марцінко Т. І. (2010)
Яцух О. М. - Профільний розподіл рухомих форм важких металів у чорноземі типовому в зоні впливу вуглевидобутку (на прикладі шахти "Червоноградська") (2010)
Яцух К. І. - Ефективність протруйників проти кореневих гнилей на посівах пшениці озимої, Ващишин О. А., Добровецька М. Р., Тимчук І. С. (2010)
Агій В. М. - Вміст селену в кормах низинного Закарпаття (2010)
Братуняк Г. В. - М’ясна продуктивність бугайців симентальської м’ясної породи при згодовуванні преміксу нової рецептури, Вовк Я. С., Заяць О. І., Душара І. В., Зінкевич В. І., Постол О. І. (2010)
Воргач Л. Ю. - Лінійна характеристика чорно-рябої худоби західноукраїнської популяції (2010)
Душара І. В. - Гематологічна картина за використання у годівлі дійних корів кукурудзяного та вико-ячмінного силосів, Вовк Я. С. (2010)
Когут М. І. - Продуктивні якості нащадків корів різних екстер’єрних типів (2010)
Колта М. М. - Молочна продуктивність корів симентальської породи в умовах Прикарпаття, Полуліх М. І., Зінкевич В. І., Даньків В. Я. (2010)
Котляр О. С. - Сумісне застосування гумінових кормових добавок та пробіотиків у годівлі свиней (2010)
Петрів Б. М. - Баланс жирних кислот в організмі гусок за згодовування сульфату натрію (2010)
Федак Н.М. - Роль комбікормів і преміксів у годівлі сільськогосподарських тварин, Вовк Я.С., Чумаченко С.П. (2010)
Грабовська О. С. - Інноваційна діяльність сектора інтелектуальної власності та маркетингу інновацій Інституту біології тварин НААН, Макогон Р. В., Пилипець А. З., Чорненький Т. Я. (2010)
Біляк Ю. - Про відносно-псевдорегулярні скрути в категорії полігонів над моноїдом з нулем (2012)
Бокало М. - Задача без початкових умов для лінійних і нелінійних еліптично-параболічних рівнянь, які вироджуються в початковий момент часу (2012)
Бокало Т. - Про єдиність розв'язку деяких нелінійних диференціальних рівнянь спеціального вигляду (2012)
Buhrii O. - On solvability of model nonhomogeneous problems for semilinear parabolic equations with variable exponents of nonlinearity (2012)
Бугрій О. - Гіперболічні варіаційні нерівності другого порядку зі змінним показником нелінійності, Гурняк І., Пукач П., Холявка О. (2012)
Burban N. - One-to-one correspondences between classes of objects of the category UR-Mod and radical functors (2012)
Буряченко К. - Теореми існування та регулярності розв'язку задачі з трьома крайовими умовами для еліптичних рівнянь четвертого порядку в крузі (2012)
Гнатюк О. - Характеристики зростання δ-субгармонійних у симетричних кульових прошарках функцій (2012)
Гуран І. - Альтернатива Понтрягіна для локально компактних моноїдів зі скороченнями, Кісіль М. (2012)
Гут В. - Коливні системи з важкими включеннями малої жорсткості: асимптотика спектра (2012)
Ivanchov M. - A nonlocal inverse problem for the diffusion equation (2012)
Кінаш О. - Про зростання характеристичних функцій ймовірнісних законів, Пароля М. (2012)
Кулявець Л. - Про модифіковані узагальнені порядки цілих рядів Діріхле та характеристичні функції ймовірнісних законів, Шеремета М. (2012)
Лопушанський А. - Розв'язок задачі Коші для рівнянь з дробовими похідними в просторах узагальнених функцій (2012)
Mehraliyev Y. - On an inverse boundary value problem for a second order elliptic equation with integral condition (2012)
Мулява О. - Властивості адамарових композицій похідних рядів Діріхле, Шеремета М. (2012)
Новосад О. - Кватерніонні алгебри над псевдоглобальним полем (2012)
Савочкіна Т. - Структурні властивості скінченних DM-груп (2012)
Сидоренко Ю. - Факторизація інтегральних операторів і нелінійні інтегровні моделі, I, Чвартацький О. (2012)
Снітко Г. - Обернена задача для параболічного рівняння з невідомим молодшим коефіцієнтом в області з вільною межею (2012)
Холявка Я. - Сумісні наближення значень двох еліптичних функцій (2012)
Шaхно C. - Метод лінійної інтерполяції Курчатова за узагальнених умов Ліпшиця для поділених різниць першого та другого порядків (2012)
Барабаш Г. - Умови існування, єдиності та стійкості за Ляпуновим розв'язку рівняння типу коливання пластинки з розривними коефіцієнтами (2013)
Бокало М. - Мішана задача для еліптично-параболічних анізотропних рівнянь вищих порядків зі змінними показниками нелінійності (2013)
Глова Т. - Умова застосовності формули для обчислення R-порядку цілих рядів Діріхле, Філевич П. (2013)
Гущак О. - Жюліа-винятковість локсодромних мероморфних функцій, Кондратюк А. (2013)
Дільний В. - Про деякі умови для функцій із вагових просторів Гарді, що мають сингулярність (2013)
Забавський Б. - Дробове IF-кільце Безу, Гаталевич А. (2013)
Єлейко Я. - Адитивні функціонали, задані на сімействі марковських процесів, Лебедєв О. (2013)
Ільків В. - Про розв'язки однорідної задачі Діріхле у часовій смузі для рівняння з частинними похідними другого порядку за часовою змінною, Нитребич З. (2013)
Коцюба І. - Обчислення рівноважної ціни європейського опціону за умов невизначеності (2013)
Лесіна Є. - Розв'язність задачі з косою похідною для неправильно еліптичного рівняння (2013)
Lopushanskyj A. - Non-homogeneous fractional boundary value problem in spaces of generalized functions, Lopushanska H. (2013)
Maturin Yu. - Filters and their triviality (2013)
Мильо О. - Сумiснi наближення значень двох елiптичних функцiй Вейєрштрасса, Холявка Я. (2013)
Михайлишин В. - Дослідження закономірностей термомеханічних процесів у шаруватих пластично деформівних тілах за умов, що моделюють експлуатаційні (2013)
Оліяр Ю. - Про операторну частину максимально дисипативного розширення ермітового оператора, Сторож О. (2013)
Попович Р. - Нижня межа для порядку елементів в розширеннях скінченних полів вигляду Fpp (2013)
Стець Ю. - Про R-порядок і нижній R-порядок рядів Діріхле з нульовою абсцисою абсолютної збіжності (2013)
Флюд О. - Задача з малим параметром при похідних у гіперболічній системі рівнянь першого порядку (2013)
Шпак П. - Обривні керовані марковські процеси зі скінченними або зліченними множинами станів і керувань, Єлейко Я. (2013)
Байструк-Глодан Л. З. - Характеристика кращих селекційних номерів конюшини лучної (2011)
Біловус Г. Я. - Стійкість сортів ярого ячменю до листкових хвороб, Заяць О. М., Копчик З. М., Яремко В. Я., Гнатишин М. В. (2011)
Вавринович О. В. - Вплив систем удобрення і хімічного меліоранту на забур’яненість посівів пшениці озимої, Магоцька Л. В., Качмар О. Й., Малієнко А. М. (2011)
Ващишин О. А. - Вплив метеорологічних факторів на ураження сортів картоплі фітофторозом, Яцух К. І., Біловус Г. Я., Пристацька О. Н., Добровецька М. Р., Дудко Ю. П. (2011)
Волощук О. П. - Ефективність азотфіксуючого бактеріального препарату діазофіт у технології вирощування ріпаку озимого, Погорецький А. В., Случак О. М., Герешко Г. С., Глива В. В., Мокрецька Т. І. (2011)
Воробйова Ю. В. - Стійкість сортів пшениці озимої до ензимо-мікозного виснаження зерна залежно від групи стиглості в умовах Лісостепу Західного (2011)
Глива В. В. - Вплив екологічної пластичності сортів пшениці озимої на рівень реалізації їх генетичного потенціалу в умовах Лісостепу Західного (2011)
Качмар О. Й. - Вплив систем удобрення у короткоротаційних сівозмінах на продуктивність ячменю ярого, Тимчишин І. М., Щерба М. М. (2011)
Любченко Л. М. - Продуктивність та якість корму пасовищного травостою залежно від диференціації застосування стимулятора росту і удобрення, Бугрин Л. М., Бугрин О. М. (2011)
Люшняк О. В. - Вплив покривних культур на ботанічний склад злаково-бобових травосумішок (2011)
Мащак Я. І. - Продуктивність бобово-злакових травосумішок залежно від обробітків ґрунту на еродованих землях Лісостепу Західного, Пукало Д. Л. (2011)
Оліфір Ю. М. - Вплив органічних та органо-мінеральних добрив на динаміку лабільних форм гумусу сірого лісового поверхнево оглеєного ґрунту під картоплею, Габриєль А. Й., Качмар О. Й. (2011)
Панахид Г. Я. - Вплив способів поліпшення довготривалих лучних угідь на агрофізичні та агрохімічні показники темно-сірого лісового ґрунту (2011)
Панахид Г. Я. - Вплив способів поліпшення довготривалих лучних угідь на густоту травостоїв, Ярмолюк М. Т., Бугрин Л. М., Котяш У. О. (2011)
Приймачук Л. С. - Нові сорти суниці селекції Львівської дослідної станції садівництва Інституту садівництва НААН (2011)
Юркевич Є. О. - Економічна ефективність вирощування зернових культур у сівозмінах залежно від попередників (2011)
Ярмолюк М. Т. - Зміна ботанічного та видового складу різновікових лучних травостоїв під впливом мінеральних добрив і режимів використання, Котяш У. О., Панахид Г. Я., Любченко Л. М. (2011)
Бесєдін О. В. - Особливості відтворної здатності вівцематок таврійського типу асканійської тонкорунної породи (2011)
Дудок А. Р. - Внутрішньопородні відмінності тварин української червоної молочної породи (2011)
Дяченко О. Б. - Рівень неетерифікованих жирних кислот в еритроцитах та відтворна здатність корів за впливу екстракту алое, Рівіс Й. Ф. (2011)
Заяць О. І. - Вплив глауконіту на якість яєчної шкаралупи, Вовк С. О., Вовк Я. С. (2011)
Когут М. І. - Глобулінові фракції та їх зв’язок з молочною продуктивністю у корів різних екстер’єрних типів (2011)
Лобачова І. В. - Мейотичне дозрівання ооцитів поза організмом: вплив об’єму культурального середовища, Гузєватий О. Є. (2011)
Полуліх М. І. - Синтетичні процеси в рубці дійних корів на фоні нової білково-вітамінно-мінеральної добавки (2011)
Пундик В. П. - Оцінка господарсько-корисних ознак чистопородних і помісних кнурів і свиноматок методом контрольного вирощування молодняку, Петрів М. Д., Самарін Ю. С., Шевчук П. Л. (2011)
Бабенко В. Ф. - О неравенствах типа Харди-Литтлвуда-Полиа для операторов в гильбертовом пространстве, Крячко Н. А. (2014)
Бiккужина Т. Р. - Точнi значення взаємного вiдхилення деяких iнтерполяцiйних пiдпросторiв ермiтових сплайнiв в рiвномiрнiй i iнтегральнiй метриках, Великiн В. Л. (2014)
Вакарчук С. Б. - Точные неравенствах типа Джексона в весовом пространстве L2, р (R2), Вакарчук М. Б. (2014)
Гончаров С. В. - О вложении классов функций, интегрируемых с весом на отрезке и удовлетворяющих условия типа Липшица (2014)
Gorbonos S. O. - On non-variational solutions to optimal boundary control problems for parabolic equations, Kogutp. I. (2014)
Загорулько Ю. С. - О продолжении дифференцируемых функций с отрезка их монотонности и неравенства типа Колмогорова, Кофанов А. А. (2014)
Калашникова Н. В. - L-пiдгрупи на деяких скiнченних групах (2014)
Моторный В. П. - О классах М. К. Потапова (2014)
Пипка О. О. - Про деякi групи з чернiковською групою автоморфiзмiв (2014)
Сєдунова В. В. - Властивостi деяких модулiв неперервностi iнтегровних функцiй в просторах Lp (2014)
Трактинська В. М. - Загальний вид лiнiйного неперервного функцiоналу i критерiй елемента найкращого наближення у просторах iз змiшаною iнтегральною метрикою з вагою, Ткаченко М. Є. (2014)
Chupordia V. A. - On the structure of artinian-by-(finite rank) modules over generalized soluble groups (2014)
Бегей С. С. - Створення високопродуктивних травостоїв на схилах Передкарпаття (2011)
Біловус Г. Я. - Характер взаємодії між збудниками темно-бурої плямистості листя та септоріозу на озимій пшениці (2011)
Волощук І. С. - Вплив передпосівної обробки насіння мікробними препаратами на зимостійкість рослин пшениці озимої (2011)
Волощук О. П. - Зниження хіміко-технологічних показників якості зерна сортів пшениці озимої під впливом ензимо-мікозного виснаження зерна, Воробйова Ю. В. (2011)
Волощук О. П. - Біологічні препарати вимпел-К, вимпел у підвищенні насіннєвої продуктивності рослин ріпаку озимого, Косовська Р. Ю. (2011)
Галятовський Б. Р. - Вплив удобрення та густоти маточників на урожай і вихід садивних коренеплодів кормових буряків (2011)
Дацько А. О. - Стійкість сортозразків вівса до корончастої іржі та червоно-бурої плямистості в умовах Західного Лісостепу України, Царик З. О. (2011)
Дутов О. І. - Організаційні аспекти ведення землеробства на радіоактивно забрудненій території (на прикладі Чорнобильської зони) (2011)
Іванюк В. Я. - Вплив способів залуження та експозиції схилу на структурно-агрегатний стан сірих лісових ґрунтів, Качмар О. Й. (2011)
Ільчук В .В. - Економічна ефективність вирощування нових високопродуктивних сортів картоплі (2011)
Ільчук Р. В. - Вплив внесення мікродобрива кристалон на якісні показники сортів картоплі різних груп стиглості, Ільчук В. А., Андрейчук Н. І., Альохін В. В., Сабат М. М., Ільчук Ю. Р. (2011)
Коник Г. С. - Ефективність застосування біопрепаратів при вирощуванні конюшини повзучої, Жапалеу Г. З. (2011)
Коник Г. С. - Насіннєва продуктивність костриці червоної залежно від строків, способів сівби та норм висіву насіння, Маменько Г. І., Добрянська Н. А. (2011)
Марухняк А. Я. - Екологічна адаптивність сортів та ліній вівса за вмістом білка в зерні, Дацько А. О., Марухняк Г. І., Марухняк Ю. А. (2011)
Мащак Я. І. - Вплив удобрення і стимуляторів росту на видовий та мінеральний склад травостою, Любченко Л. М., Виговський І. В. (2011)
Мащак Я. І. - Економічна ефективність вирощування основних одновидових лукопасовищних трав, Сметана С. І., Тимчишин С. М. (2011)
Петрина Г. І. - Нові гібриди кукурудзи для Західного Лісостепу, Рудавська Н. М., Глива В. В., Федак В. В. (2011)
Терлецька М. І. - Поживність корму багатоукісних травостоїв залежно від їх складу, удобрення та строків використання (2011)
Тимчишин О. Ф. - Вплив строків сівби на нектаропродуктивність і медопродуктивність сортів гречки (2011)
Ткаченко Л. Ю. - Вплив системи удобрення на динаміку наростання листової поверхні та врожайність жита озимого (2011)
Чайка В. М. - Стан біорізноманіття комах-дендробіонтів агроландшафтів Північного Лісостепу України та екологічні чинники, що його визначають, Гавей І. В., Лісовий М. М., Вагалюк Л. В. (2011)
Шевчук Р. В. - Вплив добрив та режимів використання на формування бобово-злакового травостою (2011)
Яцух К. І. - Пантера – ефективний гербіцид проти пирію в посівах озимого ріпаку, Ващишин О. А., Тимчук І. С., Добровецька М. Р. (2011)
Братюк В. М. - Пожиттєва продуктивність та причини вибуття корів-нащадків бугаїв різних ліній (2011)
Братюк В. М. - Розвиток статей тіла корів західної внутрішньопородної популяції української чорно-рябої молочної породи (2011)
Козак Є. Б. - Вміст мікроелементів у кормах, морфологічні та біохімічні показники крові у бугайців червоної степової породи, Остап’юк Ю. І., Каплінський В. В. (2011)
Левицька Л. Г. - Ефективність використання пайзово-бобового силосу та зерносінажу в зимових раціонах дійних корів, Заяць О. І., Душара І. В. (2011)
Петрів М. Д. - М’ясна продуктивність гусей оброшинської селекції при чистопородному розведенні, Слобода Л. Я., Загорець Н. М., Хомик М. М. (2011)
Петрів М. Д. - Продуктивність гусей оброшинської селекції при чистопородному розведенні, Слобода Л. Я., Загорець Н. М., Хомик М. М. (2011)
Попов В. Є. - Протеїнове живлення молодняку кролів (2011)
Седіло Г. М. - Продуктивна дія нової білково-вітамінно-мінеральної добавки у годівлі ремонтних телиць, Вовк Я. С., Федак Н. М., Душара І. В., Полуліх М. І., Зінкевич В. І., Вовк С. О. (2011)
Седіло Г. М. - Вовна українських гірськокарпатських овець: проблеми і перспективи, Мерва А. О. (2011)
Скорохід І. В. - Ефективність застосування гомеопатичних препаратів у лікуванні маститів у корів, Воробель М. І., Харачко Г. Я. (2011)
Федак Н. М. - Нетрадиційні корми у годівлі молодняку ВРХ (кавовий шлам), Чумаченко С. П., Вовк Я. С., Ільницька Н. В. (2011)
Чумаченко С. П. - Якісні показники силосів за використання біопрепаратів в умовах Карпатського регіону, Федак Н. М., Бугрин Л. М., Ільницька Н. В., Кравченко Н. О., Божок Л. В. (2011)
Шелевач А. В. - Рівень неетерифікованих жирних кислот у печінці бугайців та його корекція шляхом згодовування різних форм клітковиновмісного корму (2011)
Кориневская В. Ю. - Оценка эмиссии загрязняющих веществ в цикле посадка/взлёт (на примере международного аэропорта "Одесса"), Белоусова И. В., Шанина Т. П. (2011)
Стрюк Т. Ю. - Зарастание озера Картал (2011)
Колісник А. В. - Оцінка якості вод річок Вінницької області (2011)
Сербов М. Г. - Методичні основи економічної оцінки збитків від надзвичайних ситуацій природного характеру (2011)
Улибіна В. О. - Муніципальне регулювання екологічної безпеки (2011)
Тонконогая И. В. - Социально-экономические и экологические проблемы развития Причерноморской зоны Украины (2011)
Жавнерчик О. В. - Інституціональні зрушення в напрямку економіко-екологічної трансформації (2011)
Анюхіна Л. О. - Напрями підвищення ефективності діяльності рекреаційно-туристичних підприємств (2011)
Калинина Н. В. - Методологические основы формирования комплексных природоохранных программ (2011)
Польовий А. М. - Оцінка агроекологічних умов вирощування сільськогосподарських культур (на прикладі озимої пшениці та ярого ячменю) в Херсонській області, Букарєва С. А. (2011)
Ляшенко Г. В. - Агроекологічна оцінка якості грунтів на півдні Одеської області, Прикуп Л. О. (2011)
Иконникова В. В. - Влияние агрометеорологических условий на интенсивность фотосинтеза гороха (2011)
Флоря Л. В. - Динаміка показників родючості грунтів Північно-Західного Причорномор?я (2011)
Недострелова Л. В. - Энергетические аспекты блокирующего антициклона, взаимодействующего с циклоном (2011)
Семенова І. Г. - Регіональна циркуляція атмосфери та умови виникнення морських бризів на північному узбережжі Чорного моря (2011)
Волошин В. Г. - Особенности суточного хода температуры воздуха в приземном слое атмосферы в Одесской области, Головатюк Н. Д. (2011)
Холопцев А. В. - Особенности статистической связи межгодовых изменений среднемесячных значений общего содержания озона и индексов грозовой активности над Украиной, Никифорова М. П. (2011)
Галич Е. А. - Статистическая структура полей геопотенциальных высот в тропосфере восточного сектора Южного полушария, Покровщук М. О., Евсеев Е. Г., Дмитриенко Ю. А. (2011)
Гопченко Є. Д. - Територіальне узагальнення базових величин прогнозної схеми характеристик весняного водопілля для рівнинних річок України, Шакірзанова Ж. Р. (2011)
Лобода Н. С. - Мінливість клімату та водних ресурсів Закарпаття, Божок Ю. В. (2011)
Лобода Н. С. - Оцінка мінливості річного стоку у басейні річки Дністер (лівобережжя), Дорофєєва В. П. (2011)
Тучковенко Ю. С. - Оценка влияния СБО "Северная" и "Южная" на загрязнение вод Одесского района северо-западной части Черного моря, Сапко О. Ю. (2011)
Илюшин В. Я. - Расчет дальности проникновения вод взморья в дельтовые водотоки в ходе нагонного процесса в бесприливной устьевой области (2011)
Кругляк Ю. А. - Одноэлектронный одномолекулярный полевой транзистор: квантово-механическое и электродинамическое рассмотрение на примере молекулы бензола, Кругляк Н. Е. (2011)
Герасимов О. І. - Стереологічний аналіз локальної структури гранульованих матеріалів (метод Вороного), Сомов М. М. (2011)
Горьев С. А. - Построение двумерных несепарабельных блоков фильтров с полным восстановлением для обработки изображений (2011)
Сухарев Д. Е. - Эффекты сильного взаимодействия в теории каонных систем, Серга И. Н., Шахман А. Н. (2011)
Игнатенко А. В. - Численное моделирование динамики многоэлектронных ридберговских атомов в электромагнитном поле, Башкарёв П. Г., Бакунина Е. В., Яковлева А. К. (2011)
Витавецкая Л. А. - Собственно-энергетический вклад в лэмбовский сдвиг: аппроксимация функции Мора на случай многоэлектронных систем, Чернякова Ю. Г., Дубровская Ю. В., Андронович И. А. (2011)
Флорко Т. А. - Релятивистский энергетический подход к вычислению вероятностей запрещенных переходов в атомных спектрах, Никола Л. В., Середенко С. С., Постовая А. А. (2011)
Сафранов Т. А. - Физиологическая полноценность минерального состава питьевых вод Одесской агломерации, Полищук А. А., Волков А. И., Гусева Е. Д., Конькова А. И., Ярчук Ю. А. (2013)
Буц Ю. В. - Динаміка видового різноманіття водно-болотних природних комплексів як прояв пірогенної релаксії геосистем, Тітенко Г. В. (2013)
Сапко О. Ю. - Современные подходы к составлению кадастра береговой зоны (2013)
Біньковська Г. В. - Відходи тваринництва та птахівництва як сировина для виробництва біогазу в Одеській області, Шаніна Т. П. (2013)
Улибіна В. О. - Ринкові перетворення в обслуговуванні житлового фонду (2013)
Павленко Е. П. - Формирование актуальных механизмов экологизации морской деятельности (2013)
Ковалев В. Г. - Методические основы результативности природоохранной деятельности, Рекиш А. А., Колонтай С. Н. (2013)
Тюлькіна К. О. - Перспективні напрямки покращення інвестиційного клімату в Україні, Заволока М. М. (2013)
Поляничко О. В. - Фінансові підходи до мотивації розвитку природно-заповідного фонду України (2013)
Тюлькіна К. О. - Сучасні методики оцінки інвестиційної привабливості регіону, Неря В. І. (2013)
Иванов С. В. - Роль альбедо в формировании городского острова тепла, Драничер О. Р. (2013)
Толмачева А. В. - Влияние агрометеорологических условий на произрастание культуры сои (2013)
Прикуп Л. О. - Оцінка агроекологічного стану земель південних районів Одеської області з врахуванням організації різних типів угідь (2013)
Сініцина В. В. - Алгоритм динамічної моделі формування сходів зернових культур (2013)
Васалатій Н. В. - Вплив агрометеорологічних умов на формування площі листової поверхні та фотосинтетичну продуктивність озимого ріпаку в осінньо-зимовий період вегетації (2013)
Дюльгер М. О. - Забезпечення теплом, світлом і вологою пожнивних культур в Україні (2013)
Гопченко Є. Д. - Особливості структурної бази деяких розрахункових формул максимального стоку, Романчук М. Є. (2013)
Мельник С. В. - Оценка влияния климатических осцилляций на сток Днестра, Багрина К. В. (2013)
Обухов Є. В. - Диференційовані оцінки показників випаровування з акваторії Каховського водосховища, Корягіна О. С., Корецький Є. П. (2013)
Колісник А. В. - Оцінка геоекологічного стану річок Південний Буг, Дністер та Дніпро у межах Вінницької області (2013)
Илюшин В. Я. - Механизм формирования двухслойной зоны смешения лимана и влияние на нее реверсивного водообмена через пролив (2013)
Горун В. В. - Методические рекомендации по расчету распространения взвеси при залповых сбросах (2013)
Полубок Т. Н. - Изученность процессов литолого-геоморфологических изменений дна Керченского пролива (2013)
Герасимов О. И. - Распространение электромагнитных волн в модели 1D гранулированной системы в приближении виртуальной упорядоченности, Худынцев Н. Н. (2013)
Кругляк Ю. А. - Взаимодействие ионов Li+, Na+ и K+ с молекулами диметилового эфира и воды ab initio/3G (2013)
Кругляк Ю. А. - Уроки наноэлектроники. 3. Электронная проводимость и моды проводимости в концепции "снизу - вверх", Кругляк Н. Е. (2013)
Кругляк Ю. А. - Уроки наноэлектроники. 4. Термоэлектрические явления в концепции "снизу-вверх", Глушков А. В. (2013)
Ганин Э. В. - N-(4-нитрофенил) изонафталимид. Строение продуктов ацилирования анилинов 1,8-нафталоилхлоридом, Горличенко М. Г., Васильева М. Г., Шевченко С. В. (2013)
Кушніренко І. Ю. - Формування засад становлення та забезпечення прав національних меншин в Україні (2013)
Глушков А. В. - Анализ и прогноз антропогенного влияния на воздушный бассейн промышленного города на основе методов теории хаоса: математические основы (2013)
Бунякова Ю. Я. - Загальна характеристика екологічного стану атмосфери по областях і промислових містах України (2013)
Губанова О. Р. - Використання методології стейкхолдер-менеджменту в забезпеченні сталого розвитку Тилігульського лиману (2013)
Павленко О. П. - Економіко-екологічні основи комплексного морського планування (2013)
Поляничко О. В. - Інституціональні підходи розвитку екологічного підприємництва в рекреаційно-туристичній сфері (2013)
Полищук Т. Н. - Об основах организации производства вин высшей категории качества в Украине (2013)
Воскресенская Е. Н. - Экстремальные осадки и их климатические изменения на территории Украины по данным наблюдений, Вышкваркова Е. В. (2013)
Хохлов В. М. - Про зв’язок середнього річного стоку р. Південний Буг з посухами в період 1951-2010 рр., Єрмоленко Н. С. (2013)
Івус Г. П. - Роль гідродинамічної нестійкості атмосфери в процесах відсіченого циклогенезу влітку над Україною, Семенова І. Г., Ковальков І. А. (2013)
Івус Г. П. - Використання фронтального параметра для визначення зон небезпечного вітру, Хоменко Г. В., Зубкович С. О. (2013)
Сініцина В. В. - Моделювання росту колеоптилю зернових культур в період "посів-сходи" (2013)
Агайар Э. В. - Применение закона распределения Джонсона для выравнивания рядов скорости ветра у поверхности Земли (2013)
Бардан С. И. - Формирование бимодального сценария сукцессии автотрофных компонент планктона в Баренцевом и Черном морях и оценка роли температурного фактора, Сербов Н. Г. (2013)
Обухов Є. В. - Оцінка внутрішньорічного розподілу температури поверхні води Каховського водосховища, Корягіна О. С. (2013)
Лобода Н. С. - Оцінка якості води річки Десна за комплексом гідрохімічних показників, Даус М. Є., Дичеренко Ю. Л. (2013)
Гопченко Є. Д. - Норми річного стоку на території Закарпаття, Катинська І. В. (2013)
Овчарук В. А. - Статистичні параметри часових рядів максимальних витрат води і шарів стоку весняного водопілля в басейні річки Дністер, Траскова А. В. (2013)
Тучковенко Ю. С. - Моделирование ветровой циркуляции вод в Тилигульском лимане, Кушнир Д. В. (2013)
Полубок Т. Н. - Характеристика источников и механизмов образования наносов в Керченском проливе (2013)
Кругляк Ю. А. - Начала спинтроники в концепции "снизу-вверх" (2013)
Герасимов О. И. - Физика гранулированных материалов: состояние и перспективы исследований. Часть 1 (2013)
Хецелиус О. Ю. - Прогнозирование хаотических процессов в геофизических и экологических системах на основе концепции аттрактора и нейросетевого подхода (2013)
Ганин Э. В. - Супрамолекулярные соединения краун-эфиров с 1Н-имидазол-4,5дикарбонитрилом, 3-нитро-1,2,4-триазолом и 1Н-тетразолом, Герасименко Г. И., Горличенко М. Г., Шевченко В. Ф., Васильева М. Г., Шевченко С. В. (2013)
Лавриненко А. В. - Выбор граничных условий для построения моделей фотонно-кристаллических волноводов, Лавриненко Ю. В. (2013)
Khetselius O. Yu. - Analysis of the fractal structures in wave processes, Svinarenko A. A. (2013)
Препелица Г. П. - К вопросу о применении аппарата нейросетевого моделирования и распознавания образов в задачах прикладной экологии и гидрометеорологии, Лобода А. В., Грушевский О. Н., Буяджи В. В. (2013)
Сытов В. Н. - Анализ системы получения и обработки результатов радиозондирования и обоснование путей ее развития, Вельмискин Д. И., Лавриненко Ю. В., Лимонов А. С., Перелыгин Б. В., Пустовит Т. М. (2013)
Лімонов О. С. - Оцінка можливості використання різних топографічних даних для створення цифрового рельєфу місцевості, Перелигін Б. В., Пустовіт Т. М. (2013)
Павленко О. П. - Економіко-екологічні індикатори регіональних трансформацій морегосподарського комплексу України (2014)
Крисак А. І. - Інституціоналізація земельних відносин у країнах з перехідною економікою: акценти та паралелі (2014)
Фещенко Н. Н. - Теоретико-методологические основы финансового выравнивания (2014)
Польовий А. М. - Оцінка впливу змін агрокліматичних ресурсів України на формування урожайності ярого ячменю, Божко Л. Ю., Барсукова О. А. (2014)
Михайловський В. В. - Кількісне прогнозування врожайності з використанням супутникових спостережень, Адаменко Т. І., Кульбіда М. І. (2014)
Ляшенко Г. В. - Моделирование формирования продуктивности технических сортов винограда при различных агрометеорологических условиях, Жигайло Т. С. (2014)
Ляшенко Г. В. - Оценка рисков повреждения винограда весенними и осенними заморозками в северо-западном Причерноморье, Маринин Е. И. (2014)
Пишняк Д. В. - Мезомасштабная доступная потенциальная энергия фронтального раздела как характеристика его конвективной и грозовой активности, Шпиг В. М., Ивус Г. П. (2014)
Собченко А. Ю. - Особенности статистической структуры полей температуры воздуха в свободной атмосфере в западном секторе Южного полушария (2014)
Мурадян О. Л. - Особенности моделирования развития гроздевой листовертки (Lobesia botrana) на виноградном растении (2014)
Дюльгер М. О. - Динаміка приростів агроекологічних категорій урожайності пожнивного проса в умовах Центрального Лісостепу (2014)
Сініцина В. В. - Моделювання впливу температури на формування сходів зернових культур (2014)
Гопченко Є. Д. - Про особливості редукції максимальних модулів дощових паводків і весняних водопіль в залежності від розміру річкових водозборів, Романчук М. Є., Траскова А. В., Грушковська І. О. (2014)
Лобода Н. С. - Зміни кліматичних чинників та характеристик стоку р. Тилігул під впливом глобального потепління, Божок Ю. В., Куза А. М. (2014)
Кулібабін О. Г. - Розрахункові відмітки захисних споруд (на ділянці р. Дунай від м. Рені до м. Вилкове) (2014)
Гопченко Е. Д. - Максимальный сток дождевых паводков рек Горного Крыма, Овчарук В. А., Тодорова Е. И. (2014)
Бардан С. И. - Фракталы в биогеографических закономерностях, определяющих состав бактериоценозов зимнего планктона на примере Печорского моря, Сербов Н. Г. (2014)
Серга Э. Н. - Климатическое районирование полей среднемесячной температуры подстилающей поверхности в северной части Тихого океана в зимний период, Рубан И. Г., Рудич О. С. (2014)
Гриб О. М. - Оцінка випаровування з водної поверхні в районі Тилігульського лиману (2014)
Гриб О. М. - Оцінка морфометричних характеристик і рельєфу дна Тилігульського лиману та їх особливості (2014)
Тучковенко Ю. С. - Характеристика изменчивости термохалинных условий Тилигульского лимана в современный период, Адобовский В. В., Тучковенко О. А. (2014)
Полонский А. Б. - Влияние Североатлантического колебания на аномалии приземной температуры воздуха над территорией Украины в холодный период, Брагина О. С., Кибальчич И. А. (2014)
Сахненко О. І. - Моделювання вітро-хвильової динаміки вод прибережної морської акваторії в районі Тилігульського лиману, Тучковенко Ю. С. (2014)
Лімонов О. С. - Розробка методики створення цифрового рельєфу місцевості по топографічних картах, Перелигін Б. В., Пустовіт Т. М. (2014)
Лавриненко А. В. - Построение анизотропного идеально согласующегося граничного слоя во временной области, Лавриненко Ю. В. (2014)
Лимонов А. С. - Оценивание случайных сигналов гидрометеорологической информации с использованием рекуррентных алгоритмов адаптации, Пустовит Т. М., Лимонов А. А. (2014)
Ходжаян А. О. - Сучасні проблеми розвитку інвестиційного ринку України (2006)
Адоньєв Є. О. - Інвестування впровадження енергозберігаючих технологій на підприємствах АПК як чинник зменшення собівартості сільськогосподарської продукції (2006)
Соляник Л. Г. - Оптимізація параметрів управління товарно- матеріальними запасами на промисловому підприємстві (2006)
Лазебник Л. Л. - Об’єктивні передумови використання фінансових відносин для централізованого впливу на господарську систему, Прушківська Е. В. (2006)
Аберніхна І. Г. - Теоретичні засади страхового захисту підприємства (2006)
Данченко О. Ю. - Порівняння методів бюджетування: традиційне, гнучке та процесне (2006)
Черненко Н. О. - Управління основними елементами оборотних активів (2006)
Верхоглядова H. І. - Екологізація як фактор підвищення конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника в аспекті розвитку малого бізнесу, Стенічева І. Б., Головко Л. С. (2006)
Бардась А. В. - Оптимізація використання ресурсів вугледобувних підприємств на основі врахування внутрішніх ентропійних зв'язків (2006)
Гончаров В. М. - Діагностування невизначеності зовнішнього середовища, Ларін О. В. (2006)
Смірнов В. В. - Підвищення конкурентоздатності залізорудних ГЗК шляхом вдосконалення форми організації обслуговуючих підрозділів, Клименко О. О. (2006)
Євдокимов Ф. І. - Соціальний капітал підприємства: методи виміру, Губська М. В. (2006)
Трушкіна Н. В. - Удосконалення організаційної структури управління логістичною діяльністю вугільної шахти (2006)
Чириченко Ю. В. - Проблематика прогнозування розвитку сільського господарства України в контексті використання нейронних мереж (2006)
Пономаренко П. І. - Експорт залізорудної продукції України: аналіз динаміки і ефективності, Солодянкін O. B., Харін С. А. (2006)
Касьянова Н. В. - Додана вартість як джерело розвитку крупних промислових підприємств (2006)
Прокопенко В. І. - Концептуальна модель формування економічної безпеки гірничо-збагачувальних підприємств, Пілова Д. П. (2006)
Довбня С. Б. - Факторингове фінансування оборотних активів підприємства: особливості та перспективи, Разгоняєва Т. М. (2006)
Єрмошкіна О. В. - Визначення часу обслуговування фінансових потоків в системі управління фінансовими ресурсами підприємства (2006)
Шатирьова С. С. - Оцінка інвестиційної привабливості Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд (2006)
Бурлуцькй Б. В. - Ефективність податкового середовища України (2006)
Боєнко О. С. - Планування кредитування інноваційних проектів (2006)
Гресь Н. Л. - Теоретико-практичний аспект пенсійного забезпечення наукових (науково-педагогічних) працівників, Грідіна М. О. (2006)
Прокопенко В. І. - Сучасні складові формування ціни рекультивованих земель на відкритих гірничих розробках, Кириченко О. О., Терехов Є. В. (2006)
Палєхова Л. Л. - Формування стратегії розвитку промислових підприємств в умовах глобалізації (2006)
Шпанковська Н. Г. - Складові аналітичної культури фахівців, Король Г. О., Ковальчук К. Ф., Костанецький В. В. (2006)
Шаповал В. М. - Рівні соціальної відповідальності підприємництва (2006)
Лопатовський В. Г. - Особливості взаємозв’язків між ризиками на сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки (2006)
Сидич О. В. - Стратегічне маркетингове управління інноваційним потенціалом підприємства (2006)
Векленко А. В. - Оптимізаційне моделювання портфелю цінних паперів учасника фондового ринку, Лісовенко М. М. (2006)
Пилипенко Г. М. - Громадянська культура як фактор економічного розвитку (2013)
Матюк Т. В. - Роль освіти в економічному розвитку суспільства (2013)
Лусте О. О. - Психологічні детермінанти ефективності соціально-економічних трансформацій (2013)
Тараненко І. В. - Удосконалення товарної структури експорту як фактор підвищення конкурентоспроможності країн (2013)
Ходжаян А. О. - Макроекономічна стійкість в системі забезпечення конкурентоспроможного розвитку економіки (2013)
Шевченко Ю. О. - Оcновні тенденції розвитку національної сфери послуг в умовах глобальної економічної нестабільності (2013)
Лимонова Є. М. - Інвестиційна діяльність ТНК в Україні: проблеми і перспективи (2013)
Солянік Л. Г. - Від збитковості до прибутковості: ключові фактори успіху вітчизняних підприємств (2013)
Бойко В. В. - Комплексная система воспроизводства и обновления основных фондов предприятий Украины в современных условиях хозяйствования, Толок В. В. (2013)
Топоркова О. А. - Облікова політика як складова системи управління витратами (2013)
Терещенко М. К. - Особливості обліку витрат проектних і будівельно-монтажних підприємств у сучасних умовах (2013)
Вакульчик О. М. - Оцінка економічної безпеки підприємства в умовах кредитування, Дубицький Д. П. (2013)
Халимендиков Е. Н. - Экономическая эффективность поточных технологий сооружения скважин, Зинченко C. А., Юшков Е. А., Дедич И. А. (2013)
Тимошенко Л. В. - Управління рівнем забруднення атмосферного повітря пересувними джерелами у промисловому місті (2013)
Терехов Є. В. - Удосконалення економіко-організаційного механізму формування вартості земель, відтворених в умовах відкритих гірничих розробок (2013)
Балуєва О. В. - Методика розрахунку індексу соціо-еколого-економічного розвитку міста (2013)
Майдукова С. С. - Экономическая целесообразность использования ресурсного потенциала минеральной составляющей отходов угольного проризводства (2013)
Переверзєва Г. В. - Роль нематеріальної мотивації у системі сучасного менеджменту (2013)
Протасова Є. В. - Модель оцінювання впливу управлінських рішень на вартість підприємства (2013)
Вишневська М. К. - Маркетингова кооперація як один із дієвих механізмів скорочення витрат на етапі ініціалізації проекту (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського