Середа Т. М. - Загальнотеоретична характеристика механізму імплементації норм права Європейського Союзу в Україні (2013)
Костицький М. В. - Деякі питання методології юридичної науки (2013)
Орлов Ю. Ю. - Актуальні напрями наукових досліджень у сфері оперативно-розшукової діяльності (2013)
Тімуш І. С. - Класифікація неустойок за цивільним законодавством України (2013)
Бодюл Є. М. - Проблеми доктринального визначення поняття "пенітенціарна система" (2013)
Мозоль Н. І. - Сучасні концепції праворозуміння: поняття, характеристика та особливості (2013)
Хірсін А. В. - Джерела й механізми формування правової нормативності "Відкритого суспільства" (2013)
Андрєєв Д. В. - Комунікація як складова системи суспільно-правових відносин влади та суспільства (2013)
Зендик С. В. - Формування професійних знань і вмінь майбутніх працівників оперативних підрозділів МВС України засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2013)
Сметаняк О. Я. - Системні параметри права в контексті сучасного праворозуміння (2013)
Savchenko A. - Modern criminal legislation of Ukraine: state and future development (2013)
Татаров О. Ю. - Правове та організаційне забезпечення впровадження КПК України в діяльність органів внутрішніх справ: підсумки та перспективи, Чернявський С. С. (2013)
Маслій О. В. - Легалізація терміна "сторони" в кримінальному процесуальному законодавстві України (2013)
Патюк С. О. - Завдання кримінального провадження України (2013)
Ковригіна В. Є. - Управління фінансово-економічними ризиками (2013)
Івашев Є. В. - Вплив аксіології права на розвиток теорії прав людини (2013)
Чернєй В. В. - Коордінація діяльності правоохоронних органів щодо запобігання злочинним посяганням на небанківські фінансові установи в Україні (2013)
Василинчук В. І. - Понятійно-категоріальний апарат оперативно-розшукової профілактики злочинів у сфері економіки (2013)
Василевич В. В. - Експертиза нормативно-правових актів у сфері запобігання злочинам: поняття та об’єкти (2013)
Зінов П. І. - Злочини, пов’язані з нецільовим використанням бюджетних коштів: проблеми криміналістичної класифікації (2013)
Вознюк А. А. - Поняття та елементи кримінально-правової характеристики злочинів (2013)
Джужа А. О. - Організація віктимологічної профілактики злочинів органами внутрішніх справ (2013)
Комар О. М. - Сприяння оперативним підрозділам МВС України щодо протидії шахрайствам, учинюваним з використанням електронно-обчислювальної техніки (2013)
Корольчук В. В. - Актуальні проблеми запобігання злочинам неповнолітніх (2013)
Півень А. В. - Віктимологічна профілактика вуличної насильницької злочинності (2013)
Самарай Л. В. - Кримінологічна характеристика особи кривдника, який учинив сімейне насильство під впливом агресії (2013)
Гумен В. З. - Деякі аспекти протидії незаконному заволодінню автомототранспортними засобами (2013)
Тулаєв О. С. - Характеристика сучасних форм зловживань владою або службовим становищем, учинених працівниками органів внутрішніх справ (2013)
Дьордяй В. І. - Система економічних та соціальних заходів, спрямованих на запобігання зґвалтуванням, що вчиняють неповнолітні (2013)
Безуглий Л. А. - Причини й умови незаконного відтворення та розповсюдження комп’ютерних програм і баз даних (2013)
Гумін О. М. - Система заходів забезпечення кримінального провадження за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (2013)
Кулик С. С. - Особливості обшуку під час досудового розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (2013)
Пиняга Р. О. - Місце вчинення злочинів, пов’язаних із заняттям гральним бізнесом (2013)
Саковський А. А. - Особливості виявлення ознак інсценувань самогубства (2013)
Шевчук О. Ю. - Правова характеристика принципів оперативно-розшукової діяльності (2013)
Мартюк А. С. - Вплив декабристського руху на формування державно-правової думки на теренах України (2013)
Цапко О. М. - Ідея народовладдя в теоретичній спадщині діячів української центральної ради (М. Грушевського та В. Винниченка), Богаліка Ю. О. (2013)
Чехович Т. В. - Забезпечення міжнародної безпеки міжнародно-правовими засобами (2013)
Джужа О. М. - Основи Кримінального права України (2013)
Городнов В. П. - Модель обґрунтування структури системи зенітного ракетно-артилерійського прикриття об’єктів при порушенні боєздатності угруповання зенітних ракетних військ, Єрмошин М. О., Шулежко В. В. (2013)
Жарик О. М. - Досвід використання безпілотних авіаційних комплексів для виконання бойових (спеціальних) завдань в арабо-ізраїльських війнах та збройних конфліктах (2013)
Пуховий О. В. - Удосконалена методика оцінювання ефективності бойового застосування угруповання радіотехнічних військ (2013)
Ткаченко В. І. - Проблеми формування моделі майбутньої війни і вибору моделі Збройних Сил, Смірнов Є. Б. (2013)
Гриб Д. А. - Направления совершенствования методологии обоснования концепции развития системы вооружения Вооруженных Сил государства и формирования перспективного ее облика, Демидов Б. А., Хмелевская О. А., Кузнецова М. Ю. (2013)
Одноралов І. В. - Оцінка показників ризику під час створення озброєння та військової техніки, Демченко Є. Я., Дмитрієв А. Г. (2013)
Романенко І. О. - Імовірнісно-інформаційний підхід на шляху вирішення задачі оцінювання рівня бойової виучки органів управління ЗС України, Калачова В. В., Дуденко С. В., Бабенко О. П. (2013)
Товма Л. Ф. - Управління запасами в логістичній системі матеріального забезпечення воєнної організації держави, Гервазюк Л. Ю. (2013)
Агафонов Ю. Н. - Метод определения балансировочных углов поворота рулевых органов в расчетах траекторий и параметров движения летательных аппаратов, Осипов Ю. М., Ткаченко Ю. А. (2013)
Красноруцький А. О. - Дослідження вимог для дообладнання літаків Повітряних Сил Збройних сил України сучасними засобами ІСАО, Овчарук А. В. (2013)
Миргород Ю. И. - Производственная база авиационной промышленности Украины и проблемные задачи развития боевой авиации, Анипко О. Б., Котов А. Б., Приймак А. В. (2013)
Момот Н. Н. - Решение проблемных задач модульного построения средств аэродромно-технического обеспечения полетов, Васильев Б. Г., Баистов Ю. В., Гунько Р. В., Койдан К. В. (2013)
Юрченко О. О. - Динаміка вертикальних рухів літака при посадці (2013)
Дзігора О. М. - Порівняльна оцінка параметра еквівалентної флуктуаційної характеристики часового дискримінатора двома методами, Красношапка І. В., Максюта Д. В., Сосунов О. О. (2013)
Казіміров О. О. - Напрямки розвитку проводового зв’язку відомчих структур, Новіков М. І., Потіхенський А. І., Куртов А. І. (2013)
Кириченко А. М. - Вплив похибок азимутального виставлення інерціальних навігаційних систем на точність визначення навігаційних параметрів, Кучинська А. В., Марєнич С. Ю. (2013)
Ковтунов А. Л. - Методы вторичной обработки радиолокационной информации в обзорных РЛС, использующих полярную систему координат с применением сверхширокополосных сигналов, Лещенко С. П., Закиров З. З., Батуринский М. П. (2013)
Корниенко В. И. - Адаптивная спектральная фильтрация в системе конфиденциальной телефонной связи с зашумлением каналов, Герасина А. В. (2013)
Невмержицький І. М. - Оцінка ефективності застосування компенсатора імпульсних перешкод в складній сигнально-перешкодовій обстановці, Ковалевський С. М., Гризо А. А., Мельник О. Л. (2013)
Обод И. И. - Информационная емкость мобильных информационных систем и сетей, Арус Кинан (2013)
Пискунов С. М. - Імовірнісний фільтр супроводження цілей (2013)
Рысаков Н. Д. - Амплитудный метод устранения неоднозначности измерения угловых координат в МРЛС АС самолета с реализацией амплитудного способа пеленгации, суммарно-разностной обработки и доплеровской фильтрации отражений, Макаров С. А., Куценко В. В., Титов И. В. (2013)
Таршин В. А. - Пропозиції щодо захисту радіолокаційних систем з ДЧМ сигналом від пасивних перешкод, Очкуренко О. В., Кузнєцов О. Л., Бойко Д. В. (2013)
Ясечко М. Н. - Анализ электромагнитной совместимости средств функционального поражения с радиотехническими средствами (2013)
Бердник П. Г. - Метод автоматизації виявлення та розпізнавання конфліктних ситуацій при обробці радіолокаційної інформації про повітряні об’єкти, Тимочко О. І., Старцев В. В., Головняк Д. В. (2013)
Васюта К. С. - Скрытая передача цифровой информации путем вариации параметров случайных процессов с устойчивыми распределениями, Щербинин С. А. (2013)
Гуца О. Н. - Роль интеллектуального капитала и программ управления знаниями в фармации, Ель Мутахид А.Е. (2013)
Ляшенко І. О. - Концепція квантового підходу щодо представлення багатовимірного інформаційного простору інформаційно-управляючих систем спеціального призначення (2013)
Невлюдов И. Ш. - Обеспечение мониторинга показателей жизненного цикла в цифровых системах управлении технологическим оборудованием, Андрусевич А. А. (2013)
Обод І. І. - Порівняльний аналіз запитальних систем передачі інформації системи контролю повітряного простору, Шевцова В. В. (2013)
Семенов С. Г. - Модель специальной функции оценки защищенности информационно-телекоммуникационных систем, Босько В. В., Березюк И. А. (2013)
Чикунов П. А. - Математическая модель стратегического и тактического планирования производства соли (2013)
Shcherbak S. S. - Pattern implementation principles in semantic web application for medical institution, Zavgorodniy V. V. (2013)
Буданов П. Ф. - Розробка методу підвищення надійності високовольтних електродвигунів, Ясинський Ю. О., Хіміч А. І. (2013)
Гребеник О. М. - Головна корисна функція та декомпозиція конструкції автомобіля багатоцільового призначення (2013)
Олексієва Л. А. - Вплив технологічних факторів на стійкість канатів з пружнім сердечником проти штопора (2013)
Свиридов Ю. М. - Расчет силовых и энергетических параметров при штамповке деталей на гидроударных установках, Косенко В. В., Мовшович А. Я., Ряховский А. В. (2013)
Голота В. И. - Деградация сорбционных свойств материала электродов модуля ёмкостной деионизации воды, Кудин Д. В., Родионов С. В., Горбенко С. Ю., Завада Л. М., Мошинский Д. В. (2013)
Радько О. В. - Абразивна стійкість сталі 46х13 після зміцнення методом термоциклічного іонно-плазмового азотування, Кумуржи О. Ю., Жигінас В. В., Кремешний О. І. (2013)
Александров О. А. - Моделювання вхідного сигналу та динамічної похибки датчика імпульсного тиску в каналах стволів стрілецької зброї (2013)
Василенко В. П. - Аналіз вимірювальних приладів визначення характеристик магнітного поля, Жайворонок О. І. (2013)
Черкасова В. Ю. - Удосконалення цифрового методу вимірювання параметрів модуляції за допомогою їх рівномірного сканування (2013)
Чинков В. М. - Основні тенденції розвитку вимірювальних функціональних генераторів сигналів, Ярохіна О. О. (2013)
Чинков В. М. - Однофазний лічильник електричної енергії на основі цифрової обробки сигналів, Туренко К. І. (2013)
Бойко С. А. - Психологічні особливості регуляторної сфери, які впливають на ефективність професійної діяльності військових пожежних (2013)
Кацман М. Д. - Математична модель визначення ймовірностей можливих екологічних наслідків залізничних аварій (2013)
Тузіков С. А. - Аналіз вимог до захисних споруд цивільного захисту і методологічні підходи до їх класифікації, Ковжога С. О., Карманний Є. В., Лазутський А. Ф., Писарєв А. В. (2013)
Варакута В. П. - Аналіз способів дій, які використовують військові угруповання під час проведення спеціальних операцій по знешкодженню незаконних збройних формувань, Луговський І. С. (2013)
Власенко І. В. - Готовність правоохоронних органів України до протидії імовірним терактам під час проведення масових заходів, Маркушевський А. М. (2013)
Єманов В. В. - Проблемні питання щодо організації несення служби з охорони громадського порядку з’єднаннями, частинами та підрозділами внутрішніх військ МВС України способом патрульних дільниць, Овчаренко В. В., Пістряк П. В. (2013)
Овчаренко В. В. - Напрямок удосконалення методики оцінювання існуючого рівня підготовки військовослужбовців підрозділу спеціального призначення до виконання бойових завдань за призначенням (2013)
Поляков С. Ю. - До питання реалізації права на забезпечення житлом військовослужбовців, звільнених в процесі реформування Збройних Сил України, Корольов С. С. (2013)
Риб’як В. В. - Комунікативні стратегії і тактики спору в правоохоронному дискурсі в аспекті англо-українського перекладу (на матеріалі американських художніх фільмів) (2013)
Шкуропацький О. І. - Деякі особливості застосування адміністративних повноважень командирів (начальників) військових частин Збройних Сил України щодо здійснення соціального захисту підлеглих військовослужбовців (2013)
Алфавітний покажчик (2013)
Георгій Іванович Баталін (до 90-річчя від дня народження) (2008)
Сокольський В. - Внесок кафедри фізічної хімії в дослідження металічних розплавів, Казіміров В., Роїк О., Самсонніков О., Шовський В., Смик С. (2008)
Судавцова В. - Розвиток термодинамічних досліджень металічних сплавів на кафедрі фізичної хімії, Бєлобородова О., Котова Н., Зіневич Т. (2008)
Сокольський В. - Вплив діоксиду цирконію на віддільність шлакової корки при наплавленні, Роїк О., Рябцев І.І., Рябцев І.О., Міщенко Д., Токарєв В. (2008)
Сокольський В. - Досягнення кафедри фізичної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка та відділу зварювальних матеріалів Інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона в області дослідження шлакових систем, Казіміров В., Шовський В., Галініч В., Токарев В., Кузьменко В., Гончаров І., Шевчук Р., Міщенко Д. (2008)
Пенкова Л. - Інгібіювання ферментативної активності лужної фосфатази бінуклеативними піразолвмісними лігандами, Павленко В., Присяжна О., Фрицький І. (2008)
Іщенко О. - Адсорбційні властивості промотованих 3d-металами сенсорних матеріалів на основі SnO2, Яцимирський А., Матушко І., Максимович Н., Ріпко О., Деркаченко Н., Чернявська Т. (2008)
Усенко Н. - Ентальпії змішування в подвійних розплавах лантану і церію з паладієм та платиною, Березуцький В., Іванов М. (2008)
Бувайло А. - Розробка газочутливого шару напівпровідникового сенсора на основі матеріалу, отриманого за золь-гель методом із застосуванням етандіолу-1,2, Максимович Н., Олексенко Л., Сколяр Г. (2008)
Олексенко Л. - REDOX свойства и каталитическая активность в реакции окисления CO медьсодержащих цеолитных систем, Юе Чень, Кузьмич И. (2008)
Матейко І. - Система Al-Si, Шевченко М., Котова Н., Судавцова В. (2008)
Заславський О. - Формування "незвичайних" станів речовини методом вакуумної конденсації (2008)
Вовкотруб Н. - Термодинамічні властивості розплавів потрійних систем Ni-Al-М, Судавцова В., Подопригора Н., Котова Н., Лагодюк Ю. (2008)
Судавцова В. - Термодинамічіні властивості зварювальних шлаків системи SiO2 – Al2O3 – MgO – CaF2, Галініч В., Гончаров І., Міщенко Д., Шевчук Р. (2008)
Третьяков О. - Моделювання кінетики процесу гомогенної кристалізації з розчинів (2008)
Роїк О. - Рентгенодифракційне дослідження розплавів Al-Mn, Галушко С., Казіміров В., Самсонніков О., Сокольський В., Шовський В. (2008)
Третьяков Д. - Електрохімічна поведінка електролітів на основі сольватів з диметилсульфоном, Чернухін С., Сидоров Д., Присяжний В. (2008)
Задерко О. - Модифікування систем на основі активованого вугілля меркаптоацетатом натрію, Гріщенко Л., Діюк В., Савицька А., Яцимирський В. (2008)
Герасьова В. - Каталітична активність гетеробіметалічних комплексів Cu/M (M=Zn, Mn), нанесених на активоване вугілля, в реакції розкладу пероксиду водню, Безугла Т., Діюк В., Яцимирський В. (2008)
Матейко І. - Термодинамічні властивості розплавів систем Si–РЗМ i Si–Al–РЗМ, Судавцова В., Котова Н., Шаркіна Н. (2008)
Ліціс О. - Різнолігандні координаційні сполуки лантаноїдів на основі 2,2,2-трихлор-n-(дипіперидин-1-іл-фосфорил)ацетаміду, Овчинніков В., Слива Т., Амірханов В. (2008)
Шатрава Ю. - Фосфорилвмісні ліганди сульфамідного типу. Синтез і властивості n-, Овчинніков В., Слива Т., Амірханов В. (2008)
Лабунська І. - Визначення речовин, що потрапляють до навколишнього середовища у місцях переробки відходів електроніки. Частина 2. Органічні сполуки, Cлободяник М., Брігден К. (2008)
Старова В. - Фазоутворення у розчинах аніонної ПАР додецилсульфату натрію у присутності поліелектролітів, Щербина М., Куліченко С. (2008)
Яцимирський А. - Взаємодія карбон монооксиду з поверхнею паладію, Іщенко О., Шкода Т. (2008)
Пенкова Л. - Синтез, кристалічна структура та магнітні властивості біядерного комплексу нікелю(ІІ) з 3-, Павленко В., Фрицький І. (2008)
Моторіна А. - Сорбція фосфоровмісних похідних ціанінових барвників плівковими покриттями на основі діоксиду сіліцію та катіонообмінних поліелектролітів, Наджафова О., Мазьєр М. (2008)
Семенака В. - Термічна стійкість гетерометалічного комплексу, Судавцова В., Кокозей В. (2008)
Корольов О. - Синтез та вивчення реакційної здатності похідних ізоіндоло, Войтенко З., Левков І., Єгорова Т., Туров О., Шишкін О., Зубатюк Р., Паламарчук Г. (2008)
Яцимирський В. - Вплив Pt та Cs+ на стан приповерхневого шару та каталітичну активність Nb2O5 в реакції окиснення водню, Лісняк В., Кіндер Т., Болдирєва О. (2008)
Матвіюк Т. - Каталітична реакція Міхаeля в гетероциклічних системах, Силенко О., Войтенко З. (2008)
Туркевич В. - Термодинамічний розрахунок діаграми плавкості системи B–B2O3–BN при 5 ГПа, Пріхна Т., Туркевич Д. (2008)
Войтенко Т. - Вплив заміщення бісмуту на властивості сполуки Bi2Sr2CaCu2Oу, Неділько С., Зеленько М., Наумова Д. (2008)
Циганович О. - Особливості концентрування бісмуту(ІІІ) та його визначення в фазі силікагелів з прищепленими до поверхні 3-меркаптопропільними групами, Легенчук О., Трохимчук А. (2008)
Гонта Н. - Індукована низькотемпературна міцелярна екстракція для концентрування лабільних субстратів, Куліченко С. (2008)
Судавцова В. - Термодинамічні властивості сплавів системи Si-Mg, Шевченко М., Єременко В. (2008)
Лелюшок С. - Вплив поверхнево-активних речовин на атомно-абсорбційне визначення важких металів з полуменевою атомізацією, Іщенко М., Куліченко С., Дорощук В. (2008)
Матейко І. - Термодинамічні властивості розплавів систем Si – РЗМ і Si – Al – РЗМ, Судавцова В., Котова Н., Шаркіна Н. (2008)
Бєда О. - Використання мас-спектрометричних досліджень для з’ясування стану поверхневого шару гетерогенних каталізаторів, Іщенко О., Гайдай С. (2008)
Хоменко Д. - Синтез та дослідження комплексу міді з етиловим ефіром 5-(2-піридил)-1,2,4-триазол-α-ілоцтової кислоти, Дорощук Р., Лампека Р. (2008)
Горбачевський А. - Міцелярна екстракція талію у присутності аліфатичних монокарбонових кислот та амінів при температурі помутніння, Дорощук В., Кущевська Н. (2008)
Городнов В. П. - Напрямки дій щодо збереження системи прикриття об’єктів від ударів з повітря в умовах зменшення кількості боєздатного озброєння і військової техніки, Кириленко В. А., Шемаев В. М., Дробаха Г. А. (2013)
Піскунов С. М. - Перспективна структура системи управління силами і засобами протиповітряної оборони сухопутних військ (2013)
Водчиць О. Г. - Аналіз динаміки структури грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України, Семененко О. М., Абрамова М. В., Бойко Р. В., Бердочник А. Д. (2013)
Власик С. Н. - Методика определения сроков проверки технического состояния бортового оборудования беспилотных летальных аппаратов, Герасимов С. В., Журавльов А. А. (2013)
Кубарь С. В. - Методичний підхід до оптимізації інформаційного забезпечення льотчика на граничних режимах польоту винищувача (2013)
Кудрявцев А. Ф. - Аналіз деяких економічних особливостей впровадження БПЛА в Повітряних Силах Збройних Сил України, Камак Д. О. (2013)
Приймак А. В. - Математическая модель выбора основных параметров беспилотного летательного аппарата для решения типовых задач поиска наземных целей, Сюлев К. В., Рыжук И. А., Куприенко А. В. (2013)
Стадніченко В. М. - Перспективи впровадження вбудованих систем контролю авіаційної техніки на основі методу акустичної емісії, Стадніченко М. Г., Джус Р. М., Гурін О. О. (2013)
Украинец Е. А. - К вопросу о формировании требований к ИК-заметности самолета-истребителя, Котов А. Б., Анипко О. Б., Вовк А. В., Ткачёв В. В. (2013)
Бархударян М. В. - Оптимізація обчислювачів координат літальних об’єктів, Кулагін К. К., Мішуков О. М., Чумак Б. О. (2013)
Бурцев В. В. - Обґрунтування структури вимірювача кутових координат групової цілі, що не розділяеться за дальністю та швидкістю, для амплітудного радіопеленгатора з сумарно різницевою обробкою сигналів, Гуцол О. А., Клімін В. О. (2013)
Дорощук В. А. - Розробка оптимальних методів обробки шумоподібних сигналів в кутомірної радіонавігаційній системі "ПАР-АРК”, Нікітін О. В., Ященок В. Ж., Булаєнко М. В. (2013)
Карлов В. Д. - Особливості вимірювання дальності до цілі, яка здійснює політ в межах тропосферного хвилеводу над морем, Меленті Є. О., Шейгас О. К., Петрушенко В. М. (2013)
Карлов Д. В. - Синтез алгоритму виявлення іоносферних збурень при використанні некогерентно розсіяних іоносферою сигналів радіохвиль, Журавський М. М. (2013)
Момот Р. В. - Вплив характеристик антен на точність визначення координат джерела випромінювання, Худов Г. В. (2013)
Рысаков Н. Д. - Предложения по построению и реализации циклических кодов в аппаратуре передачи данных, Куценко В. В., Титов И. В., Карев В. Г. (2013)
Барсуков А. Н. - Выделение бинарного сообщения по наблюдению хаотического сигнала, сформированного динамической системой Икеды (2013)
Васюта К. С. - Повышение скрытности передачи бинарного сообщения в прямохаотической системе радиосвязи за счет фильтрации хаотической несущей, Озеров С. В., Малышев А. А. (2013)
Волк М. А. - Анализ современного состояния и развития Grid-технологий и языков описания заданий, Филимончук Т. В, Ал Шиблак Муаз. (2013)
Горбенко А. В. - Анализ производительности Web сервисов в среде Cloud Computing, Тарасюк О. М., Лысенко А. С. (2013)
Добрышкин Ю. Н. - Повышение надежности функционирования телекоммуникационных сетей военного назначения за счет использования технологии FAST REROUTE, Корнеев В. А., Тристан А. В. (2013)
Замула А. А. - Эффективность информационных процессов и технологий при обслуживании воздушного движения, Черныш В. И., Землянко Ю. В. (2013)
Іванець Г. В. - Алгоритм підвищення точності прогнозу економічних показників на основі багатофакторної лінійної моделі за рахунок передбачення похибок моделі і уточнення оцінок її параметрів на основі зваженого методу найменших квадратів, Євдокименко Ю. І., Марченко О. Г., Наконечний О. А. (2013)
Кучук Г. А. - Метод синтезу інформаційної структури зв’язного фрагменту корпоративної мультисервісної мережі (2013)
Лєсна Н. С. - Методи і моделі data mining в побудові оціночної моделі переваг користувача, Дікарєва К. К. (2013)
Липанов В. Д. - Моделирование и усовершенствование алгоритма формирования оптимальных маршрутов транспортных перевозок, Кичкайло С. А. (2013)
Ляшенко І. О. - Теоретичні основи живучості інформаційно-управляючих систем спеціального призначення (2013)
Мантула Е. В. - Прогнозирующие МГУА-полиномиальные модели в задачах экологического мониторинга, Сакало Е. С. (2013)
Приходько С. И. - Спектральные свойства обобщенных каскадных кодов, Курцев М. С., Хамзе Билал (2013)
Романенко І. О. - Методика інтегральної оцінки ступеня тестованості та структурний алгоритм тестування спеціального програмного забезпечення, Смеляков К. С., Рубан І. В., Алексєєв С. В., Калачова В. В., Бабенко О. П. (2013)
Цуранов М. В. - Использование комплексных показателей при разработке программного обеспечения, Слипченко А. В. (2013)
Чуприна А. С. - Разработка приложения расширенного кулинарного справочника на основе Facebook API, Белозёров Н. А. (2013)
Шматков С. И. - Анализ распараллеливания алгоритма задачи оптимального разделения графа на подграфы, Толстолужская Е. Г., Артюх Ю. А. (2013)
Буданов П. Ф. - Перспективи та концепція розвитку сучасних методів діагностування електродвигунів, Ясинський Ю. О., Кальний С. Є. (2013)
Гасій Г. М. - Потокова організація робіт при монтажі структурно-вантових конструкцій покриття, Дяченко Є. В., Пахомов Р. І. (2013)
Даренський О. М. - Дослідження опорів поперечним переміщенням дерев'яних та залізобетонних шпал в залізничних коліях підприємств металургійного комплексу (2013)
Кобцева Г. В. - Аналіз ефективності застосування для споживачів 0,4 кВ статичних компенсаторів STATCOM, Єгорова О. Ю. (2013)
Кононов Б. Т. - Методи визначення частот і амплітуд крутильних коливань вала дизель-генератора, Кононова О. А., Бачу Р. І. (2013)
Коняхин Г. Ф. - Способ борьбы с обледенением контактного провода и его реализация, Сулима В. С. (2013)
Мовшович А. Я. - К вопросу повышения износостойкости рабочих элементов штампов, Ряховский А. В., Косенко В. В. (2013)
Мушаров А. А. - Методика исследования функционирования систем электроснабжения военного назначения в условиях силовых деструктивных воздействий (2013)
Шевченко В. В. - Концепция выбора двигателей технологических процессов блока АЭС для обеспечения их надежности, Лизан И. Я. (2013)
Голота В. И. - Денитрификация водных растворов методом ёмкостной деионизации, Горбенко С. Ю., Егоров М. А., Завада Л. М., Кудин Д. В., Мошинский Д. В., Родионов С. В. (2013)
Александров О. А. - Розроблення методики експериментального дослідження датчика тиску порохових газів у каналах стволів стрілецької зброї (2013)
Белая М. Н. - Исследование и разработка процедуры оценивания единичных показателей качества подготовки экипажей кораблей к борьбе за живучесть, Цветков В. Н. (2013)
Генсицкая Е. Ф. - Использование имитационного моделирования при установлении меры неопределенности измерений, Жмерев В. С. (2013)
Маловик К. Н. - Анализ остаточной дефектности оборудования АЭС в условиях неопределённости, Мирошниченко А. Н. (2013)
Сіріченко В. О. - Синтез параметричних структурних схем поляризаційних оптичних датчиків, Науменко А. М. (2013)
Тихомирова К. Е. - Порівняльний аналіз мікромеханічних гіроскопів і гіроскопів на поверхневих акустичних хвилях, Науменко А. М. (2013)
Тышко С. А. - Анализ возможности использования двух полупериодного преобразования для измерения фазового сдвига гармонических сигналов с равной амплитудой, Смоляр В. Г., Забула О. Е. (2013)
Адаменко М. І. - Результати експериментів по опробації моделі квазістаціонарної турбулентної течії рідини в установках локалізації аварій (2013)
Борисюк С. Л. - Аналіз сучасного стану екологічного моніторингу у військовій сфері (2013)
Мисик А. Б. - Метод організації прикордонного контролю в умовах обмеженого часу, Дмитренко О. М. (2013)
Панченко В. Ю. - Способи ізоляційних дій підрозділів внутрішніх військ та їх класифікація, Башкатов Є. Г., Сутюшев Т. А., Пістряк П. В. (2013)
Рогозін А. С. - Аналіз реалізації загроз природного та техногенного характеру на території Донецької області (2013)
Черепнев И. А. - Возможности электромагнитных технологий в противодействии чрезвычайным ситуациям на элеваторах и в хранилищах зерна, Дьяконов В. И., Варако А. А. (2013)
Кузнєцов О. Л. - Підвищення ефективності проведення семінарських занять з професійно-орієнтованих навчальних дисциплін за напрямом підготовки "Радіотехніка", Таршин В. А., Садовий К. В., Красношапка І. В., Очкуренко О. В., Ковальчук А. О. (2013)
Сіненко Д. В. - Визначення показника якості пілотування курсанта-льотчика при оцінці його навичок пілотування (2013)
Школяренко В. В. - Методичні підходи до обґрунтування доцільної системи підготовки воєнних кадрів Збройних Сил України для національних контингентів та національного персоналу, Тимошенко Р. І., Кремешний О. І. (2013)
Борисов Д. С. - І.М. Кожедуб – видатний майстер повітряного бою, Кожанов А. Є., Лановий А. О. (2013)
Деменнікова А. І. - Бойові дії під Харковом на початку 1943 року, Офій Д. В. (2013)
Казимиров А. О. - Анализ боевого применения снайперов незаконными вооруженными формированиями в локальных вооруженных конфликтах, Заборовский В. В. (2013)
Рафальський Є. В. - Харківська трагедія 1942 року, Беляєв С. О. (2013)
Струков В. М. - До визначення напрямів протидії кіберзлочинності (2013)
Єфімов Г. В. - Воєнна організація держави: проблеми становлення та розвитку, термінологічний аспект (2013)
Хроніка та інформація (2013)
Алфавітний покажчик (тези доповідей) (2013)
Алфавітний покажчик (статті) (2013)
Неділько С. - Вивчення заміщень у Ві–вмісній ВТНП кераміці, Наумова Д., Войтенко Т. (2010)
Затовський І. - Мікрохвильовий синтез карбонат-вмісних гідроксиапатитів типу В, Городилова Н., Слободяник М. (2010)
Щербина М. - Фази на основі цетилпіридинію хлориду для цілей концентрування, Куліченко С. (2010)
Давиденко Ю. - Синтез та дослідження моноядерного комплексу міді (ІІ) з 3,5-диметил-1Н-піразолом, Павленко В., Фрицький І., Іскендеров І. (2010)
Трохименко А. - Сорбційне вилучення пінополіуретанами йоду з високомінералізованих геотермальних вод Кримського півострова, Запорожець О., Голуб О. (2010)
Шевченко Г. - Вплив НПАР–стабілізованих емульсій на утворення та стійкість асоціатів бромфенолового синього з катіонами ПАР, Куліченко С. (2010)
Рева Т. - Сорбціна здатність кремнеземів з прищепленими комплексоутворюючими групами до іонів Zn(ІІ), Hg(ІІ), Fe(ІІІ), Cu(ІІ), Cd(ІІ) та Pb(ІІ), Зайцев В., Трохименко О. (2010)
Горбачевський А. - Міцелярно-екстракційне концентрування ртуті фазами неіонних поверхнево-активних речовин при температурі помутніння, Дорощук В., Куліченко С., Кущевська Н. (2010)
Коваленко Н. - Практичне застосування деяких конденсованих імідазолів, Воловенко Ю. (2010)
Затовський І. - Конденсовані фосфати титану у розплавах поліфосфорних кислот (2010)
Дорощук Р. - Оцінка реакційної здатності п'ятичленних С-гетерилнітронів та їх координаційних сполук з Cu2+ методом квантовохімічного моделювання, Хаврюченко О., Лампека Р. (2010)
Федорчук О. - Міцелярно-екстракційне концентрування алюмінію та феруму фазами неіонних поверхнево-активних речовин у присутності індукуючих добавок (2010)
Тананайко О. - Визначення глюкози з використанням глюкооксидази та каталази, Міськів Ю., Харітон Н. (2010)
Зенькович О. - Особливості синтезу Ві–вмісних ВТНП сполук (2010)
Крачко Т. - Синтез та дослідження тетракіс-комплексів лантаноїдів з диметил-п-толуїлсульфоніламідофосфатом, Труш В., Слива Т., Труш Є., Коновалова І. (2010)
Неділько С. - Фазоутворення в системі La – Li – Sr – Co – O, Фесич І., Дзязько О., Дрозд В., Багінський І. (2010)
Халаф В. - Визначення кофеїну в безалкогольних напоях методом оберненофазової високоефективної рідинної хроматографії, Зайцев В., Левчик В., Галицька О. (2010)
Кисіль А. - Вивчення взаємодії похідних 1-R-2-метил-1H-імідазо (2, 1-А) ізоіндолу з похідними малеїніміду, Войтенко З. (2010)
Хаврюченко О. - Експериментальне та квантовохімічне дослідження будови композитів полігідридсилоксана з фулереном С60, Голуб О. (2010)
Зайцев В. - Актуальні питання контролю вмісту йоду в харчових продуктах, сільськогосподарській сировині та біологічних рідинах, Трохименко О., Писарев Є. (2010)
Старова В. - Ізоелектрична точка білків у розчинах поверхнево-активних речовин та її вплив на умови міцелярно-екстракційного вилучення біологічних субстратів, Костюк О., Куліченко С. (2010)
Неділько С. - Термогравіметрічне дослідження синтезу ВТНП сполук складу Ln123, Шафорост Ю., Зенькович О. (2010)
Магеррамов А. - Синтез та властивості різних похідних 1-гептилтіо-3-(о-хлорфенокси)-2-пропанола, Мирзоева М., Гасанов В., Садыхова Н., Аллахвердиев М., Хиля О., Іщенко В. (2010)
Бeзпaлoвa E.B. - Особенности цитации в текстах англоязычной проповеди (на материале текстов традиционных и альтернативных проповедей). (2013)
Бигyнoвa H.A. - Критерий прямой/ косвенной формы реализации речевых актов положительной оценки (на материале англоязычного художественного дискурса) (2013)
Битко H.C. - Языковые контакты как фактор формирования лексикона индийского варианта английского языка (2013)
Бoндapeнкo E.B. - Дискурс как объект когнитивной лингвистики (2013)
Васік Ю.А. - Ритм як риторичний регулятор актуалізації політичного дискурсу (2013)
Гpигopaш B.C. - Вікові особливості мелодичного та темпорального компонентів інтонації мовлення носіїв йоркширського діалекту (2013)
Джyмaтий O.O. - Языковые средства репрезентации визуального поведения и их роль в создании образа персонажа художественного произведения (на материале романа с. эйхерн"ps, i love you”). (2013)
Дoмбpoвaн Т.И. - Фрактальность как фундаментальное свойство языковой материи. (2013)
Дyдoк P.I. - Синомічно-антонімічні відношення у термінотворенні. (2013)
Євдoкимoвa I. O. - Класифікація мовленнєвих масок в англомовному усному рекламному дискурсі. (2013)
Єpьoмeнкo C.B. - Лінгвістичні особливості приватного листування вінстона черчилля (2013)
Зaгpeбeльнaя H.B. - Основные характеристики когнитивного признака "целенаправленное передвижение" лсп "водное транспортное средство" (на материале английского языка). (2013)
Игинa E.B. - Необычный дискурс вирджинии вулф. (2013)
Колєсник O.C. - Лінгвокреативний аспект міфологічного семіозису. (2013)
Кравчєнко A.B. - Концепт, концепта, концепту: модный дискурс на незаданную тему (2013)
Kyxapeнкo B.A. - Второй букер хилари мэнтел. (2013)
Maнжoc Я. Ю. - Аналіз функціонування юридичних термінів на позначення злочинів у публіцистичному дискурсі (2013)
Николенко А. Г. - Культурно обусловленная корреляция конфликта и комического эффекта в дискурсе американского игрового кино (2013)
Остапенко С. А. - Практичні засади варіативності та труднощів перекладу фразеологічних одиниць (за романом марка твена "пригоди тома сойера"). (2013)
Пасічник Г.П. - Лінгвокогнітивна характеристика поняття "wind/вітер” як конституента лінгвокультурного концепту. (2013)
Подгуренко A.B. - Актуальные методологические проблемы индоевропеистики. (2013)
Поздняков Д.А. - Оппозиция свой vs чужой как компонент когнитивной структуры концепта "insanity” (на материале художественных произведений) (2013)
Поповская А.Я. - Фонологические аспекты речи языка идиш. (2013)
Потапова И.Н. - Пьер паоло пазолини: эпиграмма в его творчестве (2013)
Прима B.B. - Англомовна туристична термінологія: аспекти дослідження (2013)
П’єцух О.І. - Згасання метафоричної репрезентації політики як кіно, правової системи та фінансів в англомовному електронному політичному дискурсі "вибори 2010 - 2012 рр в україні" (2013)
Улитина H. A. - Основные тенденции развития наименований маркетинговой деятельности (2013)
Федотова M.A. - К вопросу о разграниечении понятий идиостиль и идиолект языковой личности. (2013)
Фоменко Е.Г. - Эпифаническое в художественном дискурсе: лингвотипологический аспект. (2013)
Artiukhova A.A. - Die rhetorisch-prosodische spezifik des deutschen kundgebungsdiskurses. (2013)
Рецензії (2013)
Колегаєва І.М. - "Ірреальність у просторі можливих світів: етнолінгвальні особливості (на матеріалі англійської та української мов)"., Нікульшина Т. M. (2013)
Вимоги до рукописів (2013)
Широпаєв А. - Про два народи (2012)
Лозко Г. - Етнодержавознавство. Філософсько-теоретичний вимір: курс лекцій (2012)
Трегуб Г. - Роман Шпортюк: "Модерна нація починаєється зі слів: "Ми різні, але всі – українці" (2012)
Зваричук Е. - Динаміка розвитку міських поселень у Подільському воєводстві (30-ті роки XV – перша половина XVII ст.), Маланчук С. (2012)
Нефьодов Д. - Історіографія руху Опору в Південній Україні (1941–1944 рр.): стан наукової розробки проблеми (2012)
Гончаренко І. - Підготовка медичних кадрів із середньою спеціальною освітою на теренах рейхскомісаріату "Україна” (1941–1944) (2012)
Янусь Н. - Тернистий шлях Роберта Бернса до першого польського читача (2012)
Ковалець Л. - Юрій Федькович і Степан Смаль-Стоцький: результативність ідейно-творчого спілкування (2012)
Кизилова В. - Філософсько-притчева модальність казок Валерія Шевчука (на матеріалі збірки "Панна квітів”) (2012)
Пасічник Н. - Лексична сполучуваність термінів, що позначають суб’єкти навчального процесу в дидактичному тексті (2012)
Бутова І. - Ґендерна складова у політичному дискурсі США та України (2012)
Стародубець Х. - Проблема самовдосконалення душі у християнській містиці Йоганна Екхарта (2012)
Грабовський С. - Діагноз: рак думки, або Про лібералізм і об’єктивність російських науковців (2012)
Панченко В. - Барабаш Ю. Просторінь Шевченкового слова (2012)
Лазарович М. - Деревінський В. В’ячеслав Чорновіл. Нарис портрета політика (2012)
Ганудельова Н. - Чіжмарова М. Українська мова для словаків (2012)
Ісаєв В. - ІІІ міжнародна науково-практична конференція "Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти”, Журба М. (2012)
Кушнікова С. - Всеукраїнська науково-методична конференція "Креативна освіта як умова розвитку творчої особистості” (2012)
Лекції академічного проекту "Націєтворчі процеси в Україні у XX сторіччі” (2012)
Заява Центру польських та європейських студій НаУКМА (2012)
Про авторів (2012)
Петрик О. - Опитування щодо ділових очікувань підприємств як інструмент прогнозування та комунікацій центрального банку, Колесніченко Н. (2012)
Лепушинський В. - Визначальні чинники формування відсоткової ставки за кредитом на макрорівні (2012)
Серебрянський Д. - "Втеча” капіталу і тіньова міжнародна торгівля в Україні: зв’язок, макроекономічні ефекти, Вдовиченко А. (2012)
Богдан Т. - Визначальні фактори впливу на рівень відсоткових ставок за ОВДП та економетричні моделі відсоткових ставок (2012)
Луняков О. - Ендогенна природа циклічності кредитного ринку (2012)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України один раз на місяць (за вересень 2012 року) (2012)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України щоденно (за вересень 2012 року) (2012)
Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у вересні 2012 року (2012)
Ринок державних цінних паперів України у вересні 2012 року (2012)
Зміни і доповнення до Державного реєстру банків, внесені у вересні 2012 р. (2012)
Банки, вилучені з Державного реєстру банків у вересні 2012 р. (2012)
Сучок С. - Обґрунтування методом імовірнісних автоматів індивідуальних відсоткових ставок для поточних рахунків у національній валюті клієнтів комерційного банку (2012)
Сирота В. - Управління проблемними кредитами як основа антикризових заходів банку (2012)
Основні показники діяльності банків України на 1 жовтня 2012 року (2012)
Динаміка фінансового стану банків України на 1 жовтня 2012 року (2012)
Коптюх О. - Дефолти країн та банківські кризи: історичний погляд на їх взаємозв’язок, Остапишин Т. (2012)
Про введення в обіг пам’ятної монети "500 років м. Чигирину” (2012)
Вознюк М. - Інновації у банківській освіті (2012)
Амоша О. - Гроші та кредит: еволюція розвитку (2012)
Вишневський В. - Комплексний аналіз та нові підходи до вирішення актуальних проблем діяльності банків (2012)
Христенко М. - Вартісно-орієнтоване управління банком: зарубіжний досвід (2012)
Арбузов С. - Вітання з Новим роком і Різдвом Христовим (2012)
Підвисоцький Р. - Кредо "Вісника Національного банку України” – високий професіоналізм, неупередженість, об’єктивність (2012)
Пацера М. - Вітчизняна банківська система в умовах глобалізації фінансових ринків (2012)
Тимонькін Б. - Конкурентні умови функціонування банку – основна запорука його успіху (2012)
Зміни і доповнення до Державного реєстру банків, внесені у жовтні 2012 р. (2012)
Банки, включені до Державного реєстру банків у жовтні 2012 р. (2012)
Основні показники діяльності банків України на 1 листопада 2012 року (2012)
Структура активів банків України за станом на 01.10.2012 р. (у розрізі банків) (2012)
Структура зобов’язань банків України за станом на 01.10.2012 р. (у розрізі банків) (2012)
Прибутки і збитки банків України за станом на 01.10.2012 р. (у розрізі банків) (2012)
Структура власного капіталу банків України за станом на 01.10.2012 р. (у розрізі банків) (2012)
Волошок Л. - Співробітництво з білорусами триває (2012)
Ряховська А. - Реалізація державних програм у мономістах Росії: досвід, проблеми, шляхи вирішення (2012)
Волошин М. - Дострокове повернення депозитів фізичних осіб у банку (2012)
Заборгованість за довгостроковими кредитами в іноземній валюті від нерезидентів (за станом на 30.09.2012 р.) (2012)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України один раз на місяць (за жовтень 2012 року) (2012)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України щоденно (за жовтень 2012 року) (2012)
Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у жовтні 2012 року (2012)
Ринок державних цінних паперів України у жовтні 2012 року (2012)
Яфінович О. - Світові тенденції та перспективи розвитку вітчизняної фінансової системи (2012)
Кобушко І. - Моделювання рівня відкритості інвестиційного ринку (2012)
Про введення в обіг пам’ятних монет "Українська лірична пісня” (2012)
Зміст журналу "Вісник Національного банку України” за 2012 рік (2012)
Постанова Верховної Ради України "Про призначення Соркіна І. В. на посаду Голови Національного банку України” (2013)
Постанова Верховної Ради України "Про звільнення Арбузова С. Г. з посади Голови Національного банку України” (2013)
Указ Президента України "Про призначення С.Арбузова Першим віце-прем’єр-міністром України” (2013)
Підвисоцький Р. - Національний банк та уряд об’єднують зусилля (2013)
Хроніка найважливіших подій і рішень. Грудень 2012 року (2013)
Ричаківська В. - Світовий досвід вилучення з обігу монет дрібних номіналів, Галиць О. (2013)
Лавренчук В. - Успішний менеджер у звичних умовах досягає незвичайних результатів (2013)
Долгіх В. - Непараметричні оцінки ефективності української банківської системи в 2005–2012 рр. (2013)
Основні показники діяльності банків України на 1 січня 2013 року (2013)
Динаміка фінансового стану банків України на 1 січня 2013 року (2013)
Офіційний список банків України, включених до Державного реєстру банків (за станом на 01.01.2013 р.) (2013)
Банки, вилучені з Державного реєстру банків України (24.06.1992 р. – 01.01.2013 р.) (2013)
Зінькова Т. - Нові надходження найбільшої книгозбірні України (2013)
Мороз А. - Добрий помічник фахівцям банківської сфери (2013)
Ніколайчук С. - Криза в єврозоні: результат відсутності фіскальної дисципліни чи накопичення зовнішніх дисбалансів?, Хом’як В. (2013)
Нескородєва І. - Особливості функціонування фондового ринку України (2013)
Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у грудні 2012 року (2013)
Ринок державних цінних паперів України у грудні 2012 року (2013)
Офіційний курс гривні щодо євро, долара США та російського рубля у 2012 році, встановлений Національним банком України (2013)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України один раз на місяць (за грудень 2012 року) (2013)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України щоденно (за грудень 2012 року) (2013)
Динаміка облікової ставки НБУ в 1992–2012 рр. (2013)
Стартував конкурс на кращу монету року (2013)
План випуску пам’ятних монет України на 2013 рік (2013)
Білик В. - Практичні питання банківської діяльності (2013)
Матвійчук Ю. - "Фінансово грамотна молодь – майбутнє України!” (2013)
Основні макроекономічні показники розвитку України у 2007–2012 роках (2013)
Індекси споживчих цін та цін виробників промислової продукції в Україні у 1991–2012 рр. (2013)
Дідик М. М. - Перспективи використання результатів ДНК-аналізу в криміналістиці (2003)
Позій В. С. - Характерні особливості татуювання у засуджених осіб (2003)
Лысенко В. В. - Незаконное возмещение налога на добавленную стоимость: криминалистическая характеристика преступной деятельности (2003)
Новаков О. С. - Поняття й сутність злочинів, що скоюються у сфері службової діяльності (2003)
Алфьоров С. М. - Специфіка кримінологічної ситуації в курортних регіонах (2003)
Купцов В. М. - Характеристика злочинів, які посягають на життя при трансплатації органів і тканин людини, Чеботарьова Г. В. (2003)
Угровецький О. П. - Використання технічних засобів у діяльності Державної служби охорони (2003)
Кравченко Ю. Ф. - Проблема свободи в контексті західної традиції права (2003)
Развадовський В. Й. - Принципи контролю у державному управлінні безпекою дорожнього руху (2003)
Бородін І. Л. - Про організаційно-контрольну та наглядову діяльність прокуратури України (2003)
Ярмыш Н. Н. - Проблема целевой причинности в философии и уголовном праве (2003)
Шишка Р. Б. - Автор як суб’єкт творчості (2003)
Берназ В. Д. - Понятие следственной деятельности: криминалистический и психилогический аспекты (2003)
Михайлов М. А. - Следователь и средства массовой информации: проблемы взаимодействия и противостояния, Гончарова Е. А. (2003)
Піскун С. М. - Прокурорський нагляд за додерженням законності в діяльності органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю (теоретичний аспект) (2003)
Шиян А. Г. - Кримінально-процесуальний статус учасників провадження за протокольною формою досудової підготовки матеріалів (2003)
Мельник О. В. - Окремі аспекти прокурорського нагляду як одного із заходів забезпечення законності (2003)
Шалдирван П. В. - Особливості початкового етапу розслідування масових заворушень (2003)
Михайлович Д. М. - Специфічні риси та функції актів офіційного тлумачення законів (2003)
Александренко Е. В. - К вопросу о создании системы мер по преодолению противодействия расследованию (2003)
Пастухова Л. В. - Ефективність превентивної функції рішень Європейського Суду з прав людини (2003)
Сабадаш В. П. - Початковий етап розслідування злочинів у сфері реалізації корпоративних прав (2003)
Омельченко Т. В. - Захисник на досудовому слідстві: адвокат чи фахівець у галузі права (2003)
Зеленко І. П. - Загальні та специфічні ознаки правової культури працівників органів внутрішніх справ (2003)
Луспеник Д. Д. - Ответчики по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации (2003)
Шильник В. Ю. - Поняття, сутність та особливості адміністративного процесу в сучасних умовах (2003)
Староста В. І. - Поняття договору охорони та його місце в системі цивільно-правових зобов’язань (2003)
Кулачок Л. В. - Гарантії при наданні державної допомоги сім’ям з дітьми (2003)
Небрат О. О. - Щодо класифікації причин конфліктів в органах внутрішніх справ (2003)
Єфремов О. О. - Поліграф як засіб криміналістичної техніки (2003)
Ковальська В. В. - Формування управлінських рішень в органах внутрішніх справ за допомогою кількісних методів (2003)
Леженіна О. І. - Міжнародна правоохоронна діяльність: поняття, цілі, завдання, принципи, функції (2003)
Матюшкова Т. П. - Деякі криміналістичні аспекти процесуального статусу потерпілої особи (2003)
Куций О. А. - Система юридичних гарантій суб’єктивних прав громадян (2003)
Кириченко Т. С. - Межі дії патенту України на пристрій, спосіб (2003)
Сокових Г. Б. - Ідея представницького правління у Дж. Мілля і Б. М. Чичеріна (порівняльний аналіз) (2003)
Любович А. О. - Прокурорський нагляд за законністю застосування заходів дисциплінарної відповідальності до осіб, що відбувають покарання у вигляді позбавлення волі (2003)
Горлова Е. В. - История преподавания латинского языка в Украине в XVII веке (2013)
Коробченко А. А. - Роль В. Ф. Зуєва у формуванні змісту шкільної природничої освіти (кінець ХVIII – початок XIX ст.) (2013)
Петренко Н. В. - Чинники розвитку системи комерційної освіти в наддніпрянській Україні наприкінці ХІХ – початку XX століття (2013)
Петрученя Г. Г. - Студентська молодь другої половини ХХ – початку ХХІ ст. У фокусі історично-педагогічного дослідження: конкретизація поняття (2013)
Пісоцька Л. С. - Аналіз результативності управління розвитком дошкільної освіти в Україні у 60–80-ті рр. ХХ століття (2013)
Торбунова Н. В. - Реформаторський рух у європейській педагогіці та його вплив на сучасну освіту (2013)
Шаргун Т. О. - Особливості підготовки фахівців залізничного транспорту в Україні у 20–30-х рр. ХХ ст. (2013)
Акімова О. М. - Педагогічні умови позааудиторної самостійної роботи в ході підготовки майбутніх учителів початкових класів (2013)
Андрєєв М. В. - Успішне навчання через ненасилля, Маркова В. М. (2013)
Бабакіна О. О. - Підготовка студента до виховної роботи в початковій школі (2013)
Безрученков Ю. В. - Критерії, показники та рівні сформованості професійної культури майбутніх фахівців сфери ресторанного господарства (2013)
Бєляєв С. Б. - Теоретико-методологічні засади функціонування педагогічної системи (2013)
Білостоцька О. В. - Сутність і структура музичних здібностей, Шмідт А. А. (2013)
Вискребенцева М. В. - Зовнішнє незалежне оцінювання з математики: переваги та недоліки (2013)
Вовк О. І. - Концептуальне моделювання в навчанні іноземних мов (2013)
Гришко Ю. А. - Сутність, змістовні характеристики та критерії "цінності самореалізації”, Кушнір Г. І., Панчішна О. К. (2013)
Данилюк С. С. - Інформаційна компетенція в межах моделі формування професійної компетентності майбутніх філологів засобами інтернет-технологій (2013)
Даньшева С. О. - Обґрунтування вибору інтегрованої технології формування професійної мобільності майбутнього інженера (2013)
Дмитренко Т. О. - Розвиток основ сучасної педагогіки: методологічний аспект, Яресько К. В. (2013)
Дорош Г. О. - Поетичне переосмислення фразеологічних одиниць у творчій спадщині Т. Г. Шевченка – один з аспектів збагачення словникового запасу молодших школярів, Ткачук Г. О. (2013)
Дяченко М. Д. - Сутність та специфіка педагогічного процесу розвитку творчого потенціалу майбутніх журналістів (2013)
Елькін М. В. - Проблема якості в управлінні закладом освіти (2013)
Зданевич Л. В. - Аналіз змісту навчальних програм ВНЗ щодо підготовки майбутніх вихователів до професійної діяльності з дезадаптованими дошкільниками (2013)
Кемкіна В. І. - Динаміка функцій організму дорослих сліпих у процесі корекції за допомогою фізичних вправ, Сокирко О. С., Кемкін В. В. (2013)
Коваленко О. А. - Особливості використання інтегрованого підходу в процесі навчання обдарованих учнів (2013)
Коваленко С. М. - Роль освітньої спілки робітників у розвитку освіти дорослих в Англії (2013)
Коваленко Д. В. - Зародження й розвиток освітніх правовідносин як передумова становлення права в галузі освіти (2013)
Кожушко С. П. - Дидактичні ігри як засіб підготовки майбутніх фахівців комерційної діяльності до професійної взаємодії (2013)
Костенко А. А. - Полімодальне сприйняття як психофізіологічна передумова застосування мультимедійних технологій у процесі навчання іноземної мови (2013)
Крамаренко А. М. - Формування екологічних цінностей майбутніх учителів початкової школи: коеволюційна стратегія (2013)
Красносілецький Д. П. - Вивчення емоційно-вольової сфери обдарованої дитини – запорука успіху (2013)
Кульчицька Я. М. - Особливості виявлення інтелектуально обдарованих дітей у Канаді (2013)
Ларіна Н. Б. - Організаційні засади професійного навчання державних службовців у системі підвищення кваліфікації (2013)
Логвінова Є. В. - Професійний потенціал соціального педагога до формування готовності школярів до безпечної життєдіяльності (2013)
Лук’янова С. О. - Казки греків Приазов’я як засіб виховання дітей у сім’ї (2013)
Мармаза О. І. - Теоретико-прикладні аспекти експертизи проектів розвитку навчального закладу (2013)
Маслюк Л. П. - Взаимосвязь грамматических единиц русского, английского и французского языков (2013)
Москаленко О. І. - Визначення сутності професійної підготовки льотного складу (2013)
Нечипоренко В. В. - Використання методу проектів для навчання та виховання сучасної компетентної особистості (2013)
Отрошко Т. Ф. - Формування здорового способу життя школярів як педагогічна проблема, Купіна О. В. (2013)
Палиенко А. М. - Типология медиатекстов (2013)
Перепадя Д. О. - Основні напрями державної політики щодо навчання та виховання обдарованих дітей у Китаї (2013)
Пилаєва Т. В. - Організаційно-педагогічна структура Відкритого університету Великої Британії (2013)
Приходько В. М. - Якість освіти як об’єкт моніторингу (2013)
Репко І. П. - Інтеграція різних видів мистецтва як засіб креативної підготовки майбутніх педагогів, Одарченко В. І., Ільченко О. В. (2013)
Романова Н. Ф. - Соціальні гуртожитки для випускників інтернатних закладів як важлива складова роботи недержавних організацій соціальної сфери, Кошіль В. І. (2013)
Рябко Е. В. - Сущность воспитания в православной педагогике (2013)
Сас О. О. - Соціально-рольова діяльність дітей 6–7-річного віку: визначення поняття (2013)
Синявська А. М. - Вивчення термінологічної лексики в курсі викладання англійської мови професійного спрямування, Березюк О. А. (2013)
Сушенцев О. Є. - До проблеми пізнавальної активності учнів ПТНЗ у навчально-виробничому процесі (2013)
Сущенко А. В. - Філософські витоки гуманістичних ідей у педагогічній галузі (2013)
Тарасова В. В. - Роль мотиваційно-ціннісного компонента в структурі педагогічної діяльності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2013)
Тюріна В. О. - Використання рольових і ділових ігор на заняттях з української мови з метою формування в майбутніх фахівців з адміністративного менеджменту вміння переконувати співрозмовника, Мариківська Г. А. (2013)
Устименко-Косоріч О. А. - Науково-теоретичний аналіз процесу академізації сербської баянно-акордеонної школи (2013)
Шадріна А. В. - Сутність та структура креативності (2013)
Шиба А. В. - Використання нових інформаційних технологій у процесі формування професійної компетентності майбутнього перекладача засобами інтерактивних технологій (2013)
Шумілова І. Ф. - Підготовка майбутнього вчителя до керівництва педагогічно-краєзнавчою діяльністю учнів (2013)
Каракатсаніс Т. В. - Креативне співробітництво в процесі професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів у Великій Британії (2013)
Касьянова О. М. - Педагогічна експертиза як засіб сталого розвитку регіональної системи загальної середньої освіти (2013)
Кирпа А. В. - Євроклуби в загальноосвітніх навчальних закладах як осередки пропагування міжнародних програм з питань освіти та обміну досвідом (2013)
Куринная А. Ф. - Состояние работы над словом на уроках русского языка в основной школе (2013)
Маланюк Н. М. - Інформаційні технології як засіб формування творчих математичних здібностей учнів ліцею (2013)
Романова І. А. - Процес оцінювання в початковій школі (2013)
Семенова М. О. - Удосконалювання початкової освіти в Україні згідно з декларацією організації об’єднаних націй "цілі розвитку тисячоліття (2013)
Стадник О. Г. - Склад навчально-методичних комплектів зі шкільних дисциплін (2013)
Темченко О. В. - Діяльність адміністрації школи щодо розвитку творчості вчителя (2013)
Бірюков П. В. - Використання інформаційних технологій у позааудиторній навчальній діяльності курсантів вищих навчальних закладів МВС України (2013)
Борова Т. А. - Формування іншомовної компетентності в майбутніх економістів як чинник підвищення якості їхньої професійної підготовки (2013)
Герасименко Л. С. - Організаційно-педагогічне забезпечення професійної адаптації викладачів іноземної мови в льотних навчальних закладах (2013)
Гиренко И. В. - Психологические особенности педагогического общения преподаватель – студент в процессе обучения иностранному языку в высшем техническом учебном заведении (2013)
Гур’єва О. В. - Виховання толерантності в українських студентів у контексті європейської інтеграції України (2013)
Драч І. І. - Педагогічний супровід формування професійної компетентності майбутніх викладачів вищої школи в умовах магістратури (2013)
Дуганець В. І. - Паспортизація навчальних практик студентів аграрно-інженерного напряму (2013)
Ігнатюк О. А. - Технологічний аспект підготовки майбутніх конкурентоспроможних інженерів на прикладі психолого-педагогічних та управлінських дисциплін, Гура Т. В. (2013)
Ісаєва О. С. - Розвиток комунікативної культури студентів вищих медичних навчальних закладів у процесі вивчення іноземної мови (2013)
Коваленко В. О. - Синергетична природа професіонального розуміння в контексті теоретико-методичних засобів його формування в умовах магістратури (2013)
Ковальчук В. І. - Теоретичне підґрунтя розвитку педагогічної майстерності майстрів виробничого навчання ПТНЗ у системі підвищення кваліфікації (2013)
Кравченко В. М. - Концептуальні підходи до модернізації професійної підготовки викладачів вищої школи (2013)
Леоненко Н. А. - Обучение аудированию как средство развития коммуникативного потенциала студентов (2013)
Машкіна Л. А. - Теоретичні засади особистісно орієнтованого навчання у вищій школі (2013)
Папуча В. М. - Вивчення рівня адекватності професійного ставлення до себе в студентів старших курсів спеціальності "Фізичне виховання” (2013)
Петриченко Л. О. - Шляхи професійного самовдосконалення викладачів вищого навчального закладу (2013)
Пилипенко Н. В. - Сутність естетичного виховання студентів вищого навчального закладу (2013)
Понікаровська С. В. - Позааудиторна діяльність у вищих технічних навчальних закладах Західної Європи (2013)
Порох Д. О. - Технологія тренінгу в процесі адаптації іноземних студентів до навчання у виші (2013)
Семененко І. Є. - Розробка індивідуально-пізнавальних маршрутів іноземних студентів у процесі набуття ними професійних компетенцій (2013)
Середа Г. В. - Шляхи підвищення якості математичної освіти в пожежно-технічних вишах (2013)
Сидоренко-Николашина Е. Л. - Анкетирование как механизм руководства самостоятельной работой студентов при изучении высшей математики (2013)
Сущенко Л. О. - Внутрішньовузівська підготовка викладачів вищих навчальних закладів до органічного поєднання науково-дослідної роботи студентів з майбутньою педагогічною діяльністю (2013)
Скопенко В. - Карбациламідофосфати металів як структурні блоки для створення поліядерних координаційних сполук, Амірханов В. (2007)
Еременко И. - Высокоспиновые координационные соединения 3d-металлов - перспективные молекулярные магнетики, Новоторцев В., Овчаренко В. (2007)
Скопенко В. Фрицький I. - Ієрархічна самоорганізація нанорозмірних обмінних кластерів (2007)
Гарновский А. - Ферромагнитные комплексы азометиновых лигандов, Икорский В., Гарновский Д., Васильченко И., Бурлов А., Ураев А. (2007)
Jezierska J. - EPR in modern coordination chemistry. Spin-Spin interactions within Cu(II) pairs of polynuclear complexes, Kokozay V., Ozarowski A. (2007)
Скопенко В. - Новые подходы к синтезу гетерополиядерных комплексов, Кокозей В. (2007)
Цинцадзе Г. - Исследование в области координационной химии металлов с аминами, амидами, гидразидами и гидразонами, Цинцадзе М. (2007)
Мартиросян Б. П. - Образование в структуре национальной инновационной системы (2013)
Высочина Т. М. - Проблемы создания сети учебных заведений профессионально-технического образования в АР Крым в 20—40-е годы ХХ в. (2013)
Кузьменко В. В. - Історико-педагогічні аспекти розвитку післядипломної освіти вчителів початкових класів, Примакова В. В. (2013)
Терентьєва Н. О. - До тлумачення понять "тенденція" та "тенденційність" розвитку університетської освіти (2013)
Бабаян С. Б. - Аналіз особливостей педагогічних відносин між вчителем та учнями у творі Конфуція "Бесіди та судження" (2013)
Каракатсаніс Т. В. - Сутність креативності особистості у сучасній європейській педагогічній теорії (2013)
Кошарна Н. В. - The genesis of pedagogical education in Sweden (2013)
Андрюшина О. В. - Організаційно-педагогічні умови здійснення програми моніторингу якості загальної освіти (SASA) на регіональному рівні в США (2013)
Гаврилюк А. В. - Модернізація університетської освіти Німеччини (1945—1999 рр.) (2013)
Канішевська Л. В. - Методичне забезпечення процесу формування сімейних цінностей старшокласників шкіл-інтернатів (2013)
Cоколовська С. В. - Contents formation peculiarities of foreign language teachers’ professional training in Ukraine (2013)
Ягеніч Л. В. - Мотивація студентів медичних спеціальностей у процесі вивчення іноземної мови (2013)
Куцан О. Г. - Роль музикування у формуванні музичного сприймання молодших школярів (2013)
Сосницька Н. Л. - Методологічні засади розвитку змісту шкільної фізичної освіти (2013)
Бобрицька В. І. - Співвідношення цілей і засобів діяльності педагога як проблема професійної етики (2013)
Войцехівський М. Ф. - До питання стандартизації професійного розвитку методистів інститутів післядипломної педагогічної освіти (2013)
Кашпур Т. О. - Управління виховним процесом у професійно-технічних навчальних закладах (2013)
Носенко Т. І. - Використання служб Google для організації практики студентів, Панченко А. Г. (2013)
Покась В. П. - До проблеми фундаменталізації змісту педагогічної освіти, Фруктова Я. С. (2013)
Хитра З. М. - Інтегративний підхід у процесі підготовки майбутнього вчителя початкової школи до формування в учнів цілісної картини світу (2013)
Солошич І. О. - Формування екологічної культури бакалаврів напряму підготовки "Філологія" у процесі викладання англійської мови, Хамаршех А. Ш. (2013)
Клішевич Н. А. - Форми соціально-педагогічної роботи з підлітками із делінквентною поведінкою у різних соціальних інституціях (2013)
Попов О. А. - Освітні прагнення сучасної німецької молоді як один із факторів підвищення ризику делінквентності в молодіжному середовищі (2013)
Тичина І. М. - Змістові аспекти ціннісних стратегій особистісного само здійснення у процесі зміни професії (2013)
Толкачова А. С. - Спілкування — комунікація — комунікативна діяльність: спільне та особливе (2013)
Котлова Л. О. - Гендерні особливості конфліктних форм поведінки у підлітковому та юнацькому віці (2013)
Котловий С. А. - Значення педагогічної взаємодії у формуванні безконфліктної поведінки учнів професійного ліцею (2013)
Цибулько І. О. - Копінг-стратегії у професійній рефлексії фахівців авіаційної сфери (2013)
Сітцева М. В. - Психологічні проблеми та ризики перегляду дітьми мультиплікації (2013)
Олексенко Л. - Каталітична активність Mn-вмісних нанесених систем у реакції окиснення монооксиду вуглецю, Вербецька Т. (2007)
Іщенко О. - SiC як носій для оксидних Cu-Co-Fe каталізаторів реакції окиснення СО, Прилуцький Е., Яцимирський А., Гайдай С., Шкода Т. (2007)
Матушко І. - Дослідження стабільності довготривалої роботи адсорбційно-напівпровідникових сенсорів водню, Максимович Н., Яцимирський А., Силенко П., Нікітіна Н., Каскевич О., Деркаченко Н. (2007)
Ананьєва В. - Визначення різних форм йоду у високомінералізованих геотермальних водах Кримського півострова, Трохименко О., Хворов М., Голуб О. (2007)
Лелюшок С. - Закономірності розподілу аліфатичних амінів у міцелярно-екстракційних системах при температурі помутніння, Куліченко С., Дорощук В. (2007)
Гонта Н. - Склад і ліофільні властивості фенол-індукованих міцелярних фаз неіонної ПАР Triton X-100, Дорощук В., Куліченко С., Федорчук О. (2007)
Зайцев В. - Іонообмінні характеристики етилсульфокремнезему, Трохименко О., Самусева В. (2007)
Березина Н. - Кополімери N-вінілкарбазолу з антраценвмісними метакрилатами та фотонапівпровідникові шари на їхній основі, Сиромятніков В., Гребенюк-Морозова К., Лисова І. (2007)
Савчук О. - Радикальна полімеризація метакрилоїламінонафтилметакрилатів, Вретік Л., Загній В., Сиромятніков В. (2007)
Зайцева Г. - Сорбційно-твердофазно-фотометричне визначення ртуті на пропілтіоетиламінокремнеземі, Конопліцька О., Зайцев В. (2007)
Лисенко О. - Сорбційно-десорбційно-фотометричне визначення мікрокількостей феруму в сульфосаліциловій кислоті з використанням 3-(метиламоній)-пропілкремнезему, Зайцев В., Мірза Н. (2007)
Костенко Є. - Комплексоутворення Zr (IV) з твердофазним ксиленоловим оранжевим і його аналітичне застосування (2007)
Радченко Є. - Металовмісні супрамолекулярні композити фулерену С60, Кудренко В., Давиденко M., Педь Л., Голуб О. О. (2007)
Лещенко В. - Взаємодія оловохлоридних комплексів паладію з силікагелями, що містять сірковмісні функціональні групи, Циганович О., Трохимчук А. (2007)
Рожанчук Т. - Модифікування вуглеситалового електрода плівкою на основі оксиду силіцію та гемоглобіну методом електроосадження, Мазуренко Є., Наджафова О. (2007)
Неділько С. - Синтез і властивості систем складу Eu1–xPrxBa2Cu4Oy (0≤x≤0,5) та Eu1–xTbxBa2Cu4Oy (0≤x≤0,5), Ничипорук О. (2007)
Бойченко І. - Сорбція оловохлоридних комплексів платини, родію та іридію на силікагелі з прищепленими N-(5-меркапто-1,3,4-тіодіазол-2-іл)-N'-пропілсечовинними групами, Трохимчук А. (2007)
Левицька К. - Синтез та властивості системи YxYBa2–xCu4O8±Δ, (0.05≤х≤0.2), Войтенко Т., Неділько С. (2007)
Федорчук О. - Вплив модифікуючих добавок на фазоутвореня в розчинах неіонної ПАР ОП-7 при температурі помутніння, Дорощук В., Куліченко С. (2007)
Дорощук В. - Міцелярна екстракція талію фазами неіонних поверхнево-активних речовин при температурі помутніння, Горбачевський А., Куліченко С., Кущевська Н. (2007)
Карманов В. - Оцінка невизначеності для рентгенофлуоресцентного аналізу речовини, Тараборкін Л., Слободяник М. (2007)
Костюк Т. - Низькотемпературна міцелярна екстракція для концентрування біомолекул, Куліченко С. (2007)
Слободяник М. - Визначення речовин, що потрапляють до навколишнього середовища в місцях переробки відходів електроніки. Частина 1. Метали, Лабунська І., Брігден К. (2007)
Амірханов О. - Синтез і структура комплексу нітрату уранілу з біс(N,N’-диетиламідо) (N’’-α-метилпірол-карбоксамід)-триамідофосфатом, Смалій Р., Шишкіна С., Овчинніков В., Слива Т., Фрицький І. (2007)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 13: Нанотехнологии (2013)
Савич Э. В. - Тайна шаровой молнии (2013)
Савич Э. В. - Четвертое состояние воды (2013)
Василів К. М. - Аналіз процесів автономного генератора з безконтактним каскадним трифазним модульованим збуджувачем за схемою в одну зірку і спільним з’єднанням фаз модулятора під час роботи на вузол асинхронних двигунів (2013)
Дегтев В. Г. - Гармонический анализ дробных обмоток (2013)
Сидорец В. Н. - Особенности расплавления электрода при дуговой сварке сталей, Жерносеков А. М., Пентегов И. В., Петриенко О. И. (2013)
Чабан В. Й. - Рівняння несиметрії вузла живлення електромоторів при фазному короткому замиканні, Чабан О. В. (2013)
Жемеров Г. Г. - Моделирование электропривода переменного тока с каскадным многоуровневым инвертором напряжения, Тугай Д. В., Титаренко И. Г. (2013)
Аргун Щ. В. - Особенности в работе систем источника мощности – генератора многократных токовых импульсов (2013)
Баранов М. И. - Получение стандартных коммутационных апериодических импульсов высокого и сверхвысокого напряжения для натурных испытаний электроэнергетических объектов, Колиушко Г. М., Кравченко В. И. (2013)
Безпрозванних Г. В. - Вплив конструктивних та технологічних неоднорідностей на хвильовий опір коаксіальних радіочастотних кабелів, Бойко А. М., Кєссаєв О. Г. (2013)
Гнатов А. В. - Новое направление в МИОМ, связанное с притяжением тонкостенных листовых металлов. История и перспективы развития (2013)
Трунова И. С. - Исследование электромагнитных процессов в совмещенном согласующем устройстве цилиндрического типа с массивным одновитковым индуктором (2013)
Грітчина А. І. - Теоретичні аспекти формування готовності юнаків шкіл-інтернатів до виконання ролі сім’янина (2012)
Дмитренко К. А. - Сутність професійної комунікації у педагогічній освіті (2012)
Зброєва Н. Б. - Готовність педагога до інклюзивної освіти. (До постановки питання) (2012)
Коваленко Є. І. - Відповідальне ставлення до здоров’я як педагогічна проблема (2012)
Коваль В. В. - Постпенітенціарний соціальний супровід неповнолітніх (2012)
Мороз Л. М. - Основні підходи до інтерпретації креативностів зарубіжних дослідженнях (2012)
Петриченко Л. О. - Пpoблeмa якocтi ocвiти у вищиx пeдaгoгiчниx нaвчaльниx зaклaдax Укpaїни (2012)
Притуляк Л. М. - Мотивація дошкільного працівника як основа заохочення до самовдосконалення (2012)
Суєтіна О. Є. - Сучасні проблеми у підлітковому середовищі та їх вплив на вживання психоактивних речовин (2012)
Харківська А. А. - Генезис класичних функцій управління в сучасному педагогічному ВНЗ (2012)
Чаговець А. І. - Нормативно-правовий аспект проблеми заохочення дошкільних працівників до самовдосконалення в Україні (2012)
Білєр О. С. - Аналіз існуючих методик навчання комп’ютерних технічних засобів навчання студентів педагогічних університетів та визначення проблеми дослідження (2012)
Голуб А. В. - Психологічний підхід дослідження усного мовлення у дітей з дизартріями (2012)
Нечерда В. Б. - Виховання толерантності у підлітків у контексті формування превентивного виховного середовища загальноосвітнього навчального закладу (2012)
Толкачова А. С. - Особливості формування комунікативної компетентності молодших школярів шкіл-інтернатів (2012)
Бабійчук Т. В. - Театральні зустрічі як ефективний засіб розвитку ключових компетентностей студентів педагогічних коледжів (2012)
Беценко Т. П. - Філологічний аналіз художнього тексту як необхідний різновид науково-навчальної діяльності у системі шкільної освіти (2012)
Божко О. П. - Реалізація принципу перспективності й наступності у виробленні текстотвірних умінь (говоріння) учнів 5–9 класів на уроках української мови (2012)
Бойко В. М. - Вивчення перехідних процесів у лексико-граматичних розрядах прикметників, Давиденко Л. Б. (2012)
Бондаренко Ю. І. - Використання біографічної схеми під час вивчення образів-персонажів у школі (2012)
Братко В. О. - Культурологічний принцип вивчення української літератури в основній школі (2012)
Бутурлим Т. І. - Прихований навчальний план програм із української літературидля старших класів загальноосвітньої школи (2012)
Вертій О. І. - Джерела та визначальні спрямування у пошуках змісту нових форм і методів роботи вчителя української літератури (2012)
Вітченко А. О. - Теоретичне обґрунтування методики монографічного вивчення літератури в науковій спадщині Т. Ф. і Ф. Ф. Бугайків, Вітченко А. Ю. (2012)
Голуб Н. М. - Роль методу проектів у фаховій підготовці майбутніх учителів української мови (до методики викладання у вищій школі), Проценко Л. І. (2012)
Дворецька Л. О. - Формування мовленнєвої компетентності майбутніх вихователів у процесі викладання української мови за професійним спрямуванням (2012)
Довіна М. С. - Вивчення літератури соцреалізму в старших класах профільної школи (2012)
Жила С. О. - Консультації як форма вивчення літератури у виші (2012)
Левченко Т. М. - Збагачення мовлення учнів 5–7 класів лексикою з націнально-культурним компонентом (2012)
Лілік О. О. - Прес-конференція як організаційна форма вивчення української літератури у ВНЗ (2012)
Марущак О. М. - Комунікативні завдання з української мови та літературного читання на сторінках періодичних видань для дітей молодшого шкільного віку (2012)
Міщенко О. В. - Літературознавча проблема вивчення поняття "позасюжетні елементи" на уроках української літератури в старших класах (2012)
Покатилова О. О. - Особливості вивчення творчості Ф. Стендаля на засадах культурологічного підходу (2012)
Чубань Т. В. - Вивчення дієслів недоконаного виду у вищих навчальних закладах (2012)
Чупріна О. В. - Система мультимедійних вправ на уроках української мови в 3–4 класах (2012)
Шевченко З. О. - Формування загальнокультурної компетентності учнів на факультативних заняттях в основній школі (2012)
Шуляр В. І. - Методична спадщина Т. Ф. та Ф. Ф. Бугайків і сучасний урок літератури (2012)
Бескорса В. М. - Актуальні проблеми професійної підготовки студентів творчих спеціальностей педагогічних ВНЗ: принципи удосконалення освітньо-професійної програми (2012)
Кочерга О. М. - Педагогічні умови формування соціальної відповідальності майбутнього вчителя (2012)
Острянко Т. С. - Модель комунікації в організаційній діяльності соціального педагога загальноосвітнього навчального закладу (2012)
Отрошко Т. В. - Підготовка компетентних фахівців в області інформаційних технологій – соціальне замовлення, обумовлене інформатизацією сучасного суспільства (2012)
Саркісова А. В. - Модель формування спеціаліста технічної галузі (2012)
Ткаченко Л. І. - Теоретичні засади технології формування критичного мислення майбутніх учителів початкової школи (2012)
Фролова І. В. - Науково-дослідницька діяльність студентів – передумова випереджувального саморозвитку фахівця (2012)
Швецова Г. І. - Вплив навчального процесу на рівень підготовки майбутніх учителів фізико-математичних спеціальностей до застосування комп’ютерної графіки (2012)
Лукашова Н. І. - Непересічна постать визначного педагога і вченого-хіміка в історії розвитку кафедри хімії Гоголівського вишу (до 95-ї річниці з дня народження О. М. Барама) (2012)
Яценко В. В. - Заохочення кадрів дошкільного профілю в історії вітчизняної педагогічної думки (друга половина XIX – початок XX ст.) – ступінь дослідження проблеми (2012)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 14: Изобретение двигателей (2013)
Савич Э. В. - Процесс образования магнитных полей планет (2013)
Байда Е. И. - Влияние магнитной проницаемости и удельного сопротивления магнитопровода бистабильных поляризованных актуаторов на время их трогания (2013)
Васьковский Ю. Н. - Диагностика комбинированных дефектов ротора асинхронного двигателя индукционным методом, Коваленко М. А. (2013)
Канов Л. Н. - Оптимизация нагрузочных режимов регулируемого асинхронного электропривода (2013)
Pantelyat M. G. - Multiphysical numerical analysis of electromagnetic devices: state-of-the-art and generalization (2013)
Шевченко В. В. - Особенности выбора электродвигателей для технологических объектов энергоблоков АЭС, Павленко Т. П. (2013)
Баранов М. И. - Усовершенствование микродипольной модели шаровой молнии и электродинамическое развитие теории этого явления (2013)
Гнатов А. В. - Управляемость процессом бесконтактной магнитно-импульсной рихтовки (2013)
Доманський І. В. - Системний аналіз зовнішнього електропостачання тягових підстанцій залізниць (2013)
Сергиенко А. Н. - Аппроксимация параметров математической модели электроамортизатора, Любарский Б. Г., Сергиенко Н. Е. (2013)
Сапрыка В. А. - Прогнозирование отклонения напряжения в электрических сетях (2013)
Собчак А. П. - Применение искусственного интеллекта в мехатронных системах, Кот М. Г. (2013)
Зекцер Д. М. - К 90-летию со дня рождения (2013)
Юхимчук В. Д. - К 75-летию со дня рождения (2013)
Золотарев В. М. - Заводу "Южкабель" – семьдесят лет (2013)
Золотарев В. М. - Исследования и разработки ПАО "Завод Южкабель" по созданию отечественных образцов кабелей и проводов, соответствующих требованиям мировых стандартов, Карпушенко В. П., Антонец Ю. А., Науменко А. А. (2013)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 15: Изобретение транспорта (2013)
Безпрозванних Г. В. - Електростатичні процеси в силових кабелях, Бойко А. М. (2013)
Беспрозванных А. В. - Критерии оценки степени старения силовых кабелей с бумажно-пропитанной изоляцией, Москвитин Е. С. (2013)
Голик О. В. - Проблеми застосування економічних критеріїв при розрахунку і конструюванні високовольтних силових кабелів із пластмасовою ізоляцією (2013)
Гонтарь Ю. Г. - Влияние напряженности электрического поля на разрушение поверхностного слоя изоляционной конструкции, Лавинский Д. В. (2013)
Гурин А. Г. - Экспериментальное исследование электрической прочности провода ПЭЭИДХ-0,63, Антонец С. Ю. (2013)
Гурин А. Г. - Перспективы применения сильноточных электронных пучков для радиационной сшивки полиэтилена, Корнилов Е. А., Ложки Р. С. (2013)
Золотарьов В. М. - Динаміка нагрівання високовольтних силових кабелів із пластмасовою ізоляцією, Антонець Т. Ю. (2013)
Золотарев В. М. - Регулирование свойств композиций на основе поливинилхлорида с использованием стабилизаторов, не содержащих свинец, для изоляции кабельной продукции, Чулеева Е. В., Чулеев В. Л. (2013)
Карпушенко В. П. - Электрическая система испытаний силовых кабелей всех классов напряжений с изоляцией из сшитого полиэтилена, Золотарев В. В., Чопов Е. Ю., Бузько С. В. (2013)
Костюков И. А. - Общие вопросы обеспечения электромагнитной совместимости силовых кабельных линий, их пропускная способность и способы конструктивного исполнения экранов (2013)
Шумилов Ю. Н. - Особенности выбора наибольшего рабочего напряжения ограничителей перенапряжений для защиты изоляции электрооборудования в сетях 6-35 кВ (2013)
Щебенюк Л. А. - Перевантажувальна спроможність силових кабелів в реальних системах електроспоживання (2013)
Редколегія (2013)
Байдакова Л. І. - Проблеми підвищення якості та безпеки харчових продуктів, свіжих фруктів, Науменко С. В., Байдакова І. М. (2013)
Березовський Ю. В. - Оцінка стимулювання товарних ринків екологічно безпечної продукції через розвиток лляного сировинного комплексу (2013)
Васильева И. И. - Структурный анализ отказов телевизоров с использованием методов статистики качества (2013)
Глушкова Т. Г. - Теоретичні та експериментальні дослідження офсетного паперу зменшеної маси (2013)
Голодюк Г. І. - Комплексна оцінка якості фарбувальної композиції і покриттів на основі алкідних смол (2013)
Ємченко І. В. - Атмосферостійкі покриття для бетону на основі наповнених силіційорганічних сполук, Гивлюд М. М., Сташко Н. П. (2013)
Калашник О. В. - Товарознавче дослідження конструктора фірми Lego (2013)
Кириченко О. В. - Застосування хімічних волокон у виробництві геотекстильних матеріалів (2013)
Лисенко Н. В. - Обґрунтування вибору показників якості шкір з гідрофобною обробкою для товарознавчої оцінки, Омельченко Н. В. (2013)
Мартосенко М. Г. - Роль безформальдегідного оброблення верхнєтрикотажних бавовняних і бавовняно-котонінових полотен у формуванні їх якості, Поліщук Л. В., Семак Б. Д. (2013)
Міневич Г. Я. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності вітчизняних бавовняних текстильних матеріалі (2013)
Микитин О. З. - Дослідження стійкості лакофарбових захисних покриттів на деревині до дії біологічних чинників (2013)
Оксенчук О. І. - Роль завершального оброблення у формуванні спеціальних властивостей технічного текстиля (2013)
Пахолюк О. В. - Основні напрямки світлостабілізації пофарбувань платтяно-сорочкових лляних тканин, Семак Б. Д. (2013)
Передрій О. І. - Визначення похибки товарознавчої комплексної оцінки якості (2013)
Проскочило А. В. - До питання товарознавчого аналізу паковань товарів, що придбаваються та продаються аптечними закладами, Дем’яненко В. Г., Дем’яненко Д. В., Бреусова С. В. (2013)
Речун О. Ю. - Теоретичні дослідження територіальної організації роздрібної торгової мережі (2013)
Ткачук В. В. - Товарознавча оцінка бензинів, що реалізується на ринку м. Луцька (2013)
Толмачов В. С. - Експрес-оцінка показника гнучкості лляного волокна сучасними сенсорними методами, Кузьміна Т. О. (2013)
Шегинський О. В. - Дослідження експлуатаційних властивостей нових синтетичних шкір (2013)
Щербініна І. О. - Теоретичні основи формування асортименту корсетних виробів, Пугачевський Г. Ф. (2013)
Ягелюк С. В. - Визначальні показники якості льоносировини (2013)
Гавриляк М. Я. - Дослідження пробіотичної мікрофлори йогуртів, Каблаш У. (2013)
Колтунов В. А. - Ресурсний потенціал сортаменту і конкурентоспроможність осінніх плодів груші України, Гіджеліцький В. М., Мазур В. А. (2013)
Кудінова О. В. - Ідентификація барвників у складі жувального мармеладу, призначеного для дитячого споживання, Оносова І. А. (2013)
Медведкова И. И. - Особенности химического состава культивируемых грибов разных видов, как объектов для переработки (2013)
Молоканова Л. В. - Оцінка молокозгортальної активності ферментів грибного походження, Хованець І. С. (2013)
Нестеренко Н. А. - Мікробіологічні показники якості видкозаморожених напівфабрикатів із культивованих печериць (2013)
Погребняк В. Г. - Параметри флокуляційного процесу, що забезпечують підвищення споживних властивостей та якість яблучного соку під час освітлення, Перкун І. В., Погребняк А. В. (2013)
Попова Н. О. - Використання кореня селери як допоміжної сировини у розробці нового функціонального продукту, Акайомова В. І. (2013)
Притульська Н. В. - Математичне моделювання макронутрієнтного складу продуктів для нутрітивної підтримки організма при гіперметаболізмі, Антюшко Д. П., Мотузка Ю. М. (2013)
Прядко О. А. - Рoзрoблення елементів системи управління безпечністю м’яса птиці, Ткачук В. В. (2013)
Ракша-Слюсарева О. А. - Товарознавча оцінка вторинних продуктів переробки ріпаку, Круль В. О. (2013)
Сидоренко О. В. - Біологічна цінність комбінованих структуроутворювачів, Павлюченко Ю. П., Туніцька А. О. (2013)
Холодова О. Ю. - Визначення номенклатури показників якості напівкопчених ковбасних виробів з використанням зернобобової сировини нуту (2013)
Шубіна Л. Ю. - Ароматопроникність модифікованих натуральних ковбасних оболонок, Доманова О. В., Чорна Т. О. (2013)
Ярошевич Т. С. - Сучасні тенденції у формуванні якості хлібобулочних виробів, Ярошевич О. М. (2013)
Irfan Ullah - Population Growth and Environmental Degradation in Pakistan: a Causality Analysis, Mahmоod Shah. (2013)
Липов В. В. - Комплементарность институциональных блоков как инструмент анализа социально-экономических систем (2013)
Шевчук О. В. - Взаємозв’язок споживчого ринку та якості людського капіталу в економічній системі (2013)
Москаленко О. М. - Методологія дослідження теоретичної моделі випереджаючого економічного розвитку в сучасній політичній економії (2013)
Андрєєва О. Ю. - Заходи щодо підвищення результативності використання земельних ресурсів та нерухомості комунальної власності (2013)
Шандрук С. М. - Моделювання взаємодії глобальних корпорацій з економічними системами макро-, мета- та мегарівнів Південно-Східної Азії (2013)
Котова Ю. В. - Системный подход к проблеме определения взаимосвязи монетизации, капитализации и социализации национальной экономики (2013)
Ким А. А. - Институциональные аспекты формирования внешнеэкономической стратегии Украины (2013)
Дейнека Т. А. - Конкурентоспроможність у контексті суперечностей відтворювальної структури економіки країн світу, Базавлук Н. Г. (2013)
Грузіна І. А. - Проблеми інформатизації в Україні (2013)
Остапенко Н. В. - Анализ целесообразности предоставления поддержки субъектам малого предпринимательства на макроуровне (2013)
Кочарян І. С. - Оцінка розмірності системи показників навчальної потужності вищої освіти України (2013)
Мазаракі А. А. - Санаторно-курортні та оздоровчі підприємства: структурні параметри розвитку, Ведмідь Н. І. (2013)
Пушкарь А. И. - Концептуальный подход к управлению межфирменными взаимоотношениями в цепях поставок, Курбатова Ю. Л. (2013)
Ковтуненко К. В. - Основні підходи до формування інтелектуального капіталу: зміст та роль в інноваційному розвитку підприємства (2013)
Sinyugina N. - The Organization of Internal Control in a Budgetary Institution: Scientific and Methodological Aspects, Deyneko E. (2013)
Neskorodeva I. - Studying the Essence of "Enterprise Insolvency" Economic Category, Pustovgar. S. (2013)
Шевчук О. А. - Промислове підприємство як система соціально-стратифікаційних відносин коаліції власників ресурсів (2013)
Сігуа В. Т. - Використання механізму трансляції в процесі формування ефективних стратегій інноваційного розвитку підприємств (2013)
Смачило І. І. - Принципи формування та структура механізму управління сталим розвитком підприємства (2013)
Лутай Л. А. - Дослідження ефективності системи управління персоналом на підприємствах, Шпандарук В. О. (2013)
Царук А. Ю. - Методичні та організаційні засади проведення попереднього екологічного аналізу на залізорудних гірничозбагачувальних підприємствах (2013)
Волошан І. Г. - Особливості торговельно-технологічних процесів товароруху підприємств торгівлі (2013)
Кохно Д. О. - Амортизація інтелектуального капіталу (2013)
Бенін Є. Ю. - Теоретичні та експериментальні дослідження собівартості операцій металообробки (2013)
Полтавець Л. Л. - Статистичне оцінювання ефективності використання енергетичних ресурсів на макрорівні (2013)
Материнська О. А. - Роль виробництва зернових у розвитку АПК України і формуванні продовольчої безпеки (2013)
Серпухов М. Ю. - Обґрунтування інтересів учасників торгівельних війн у міжнародній економіці (2013)
Naumik. K. - The Development of the Notion of the Content and Structure of Communication Activity Process in Economics (2013)
Климова Н. І. - Теоретичні підходи до визначення джерел виробничого інвестування вітчизняних корпорацій (2013)
Котлярова В. Г. - Визначення показників оцінки процесу управління потоками сировини на коксохімічному підприємстві (2013)
Малярець Л. М. - Математико-статистичні інструменти діагностики ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства, Жуков А. В. (2013)
Адонина Л. В. - Предпосылки возникновения истории методики преподавания литературы (2013)
Варава С. В. - Специфика отбора и презентации текстового материала в профильно ориентированном учебном пособии для формирования лингвистической компетентности в русском языке у иностранцев (2013)
Дашко О. Л. - Роль художнього діалогу на заняттях зі світової літератури у вузі (2013)
Кириченко С. Н. - Психологические проблемы в семейном воспитании (по материалам литературного творчества) (2013)
Куринная А. Ф. - Синергетика как эвристический инструмент в работе над словом, Медуница А. Н., Мороко Л. В. (2013)
Легзина И. П. - Сервис Quia как средство формирования самоконтроля в письменной иноязычной речи (2013)
Мозговий В. I. - Методика соціально-правової презентації власних назв російського походження у практичному курсі української мови (2013)
Моря-Мицык Л. А. - Актуальное состояние русского языка: ориентиры для говорящих и изучающих (2013)
Островская Г. А. - Концептный подход к изучению студентами биографии зарубежного писателя (2013)
Росийчук Т. А. - Определение психологического содержания речевого развития в свете проблемы субъекта (2013)
Удовиченко Л. М. - Формування методики вивчення образів-персонажів світової літератури у вітчизняній науці (2013)
Мусатов С. О. - Вчитель у дзеркалі експектацій молодших школярів, Хомутиннікова Н. Н. (2013)
Губенко А. В. - Методы развития творческого мышления школьников как важное средство гуманизации обучения (2013)
Литовский В. Ф. - Теоретические предпосылки диалогического подхода к организации школьного обучения (2013)
Рудакова О. А. - Психологические особенности младшего школьного возраста (2013)
Ковалевская А. А. - Практика психологической коррекции страхов младших школьников (2013)
Дем’яненко А. В. - Психологічні стилі сімейного виховання підлітків в іранській та українській культурі (2013)
Давидюк Л. В. - Формирование теории учебника русского языка на страницах ежегодника "Проблемы школьного учебника" (80-е годы XX века) (2013)
Мельникова Л. В. - И. Ф. Гудзик об отборе содержания обучения русскому языку в профильных классах (2013)
Милостивая О. И. - Формирование речевой культуры у учащихся 5 классов на уроках русского языка (2013)
Храброва В. Е. - Формирование образной картины мира старшеклассников средствами художественной литературы (на примере использования категории мировосприятия "мир – единение") (2013)
Путий Т. Н. - Информационно-коммуникативная поддержка школьного языкового образования (2013)
Ярая Т. А. - Характеристика психологічного супроводу осіб з обмеженими можливостями (2013)
Зливков В. Л. - Становлення поняття "професійна ідентичність" у вітчизняній і зарубіжній психології, Лукомська С. О. (2013)
Курганська Л. О. - Лімінальні стани як етап становлення професійної ідентичності: до постановки проблеми (2013)
Завгородня О. В. - Становлення художньо обдарованої особистості: акмеологічний аспект (2013)
Кажарская О. Н. - Проблемы формирования психологической компетентности учителя в системе вузовского образования (2013)
Ковальова Н. С. - Модель професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів до використання інноваційних технологій в естетичному вихованні (2013)
Недвига Н. I. - Педагогічні умови розвитку творчого потенціалу студентів під час навчальної діяльності (2013)
Богиня Л. В. - Учёт будущей специальности как один из способов оптимизации обучения иностранных студентов русскому языку на начальном этапе (2013)
Балл Г. А. - К построению формальных моделей культурных процессов, Мединцев В. А. (2013)
Гуцол С. Ю. - Психологічні особливості міфотворення як складової культурогенезу (2013)
Мельник А. О. - Презентация культурологической линии в школьных учебниках по литературе для старших классов (2013)
Пашков В. В. - Историческая память как фактор социокультурного процесса (на материале исследований истории и культуры княжества Феодоро) (2013)
Шелягова А. А. - Влияние российских образовательных реформ на становление и развитие гимназического образования в дореволюционном Крыму (2013)
Хороз А. В. - Проблема символічного параметру як розділова грань між текстовим світом утопії та антиутопії у романах Дж. Оруелла й Е. Берджесса (2013)
Бойцова Е. Е. - Вклад Одесского общества истории и древностей в организацию исламоведческих исследований в Крыму (2013)
Вимоги до оформлення статей (2009)
Борисенко А. В. - Колонка головного редактора (2009)
Рубрика від "ІнСпе": Історії успішних клінік.Комфортна клініка в центрі Києва – від планування до розвитку (2009)
де Гі А. Дж. - Важливість низької об’ємної усадки та низького усадкового стресу, спричинених світловою полімеризацією композитів, Клеверлаан К. Дж., Деґранж М. (2009)
Ілик Р. Р. - Планування ортопедичного етапу лікування як основа успіху стоматологічної імплантації (2009)
Центіло В. Г. - Топографія клітковинних просторів під’язикової ділянки в прикладному відношенні до операцій шийної дисекції у хворих на рак щелепно-лицевої ділянки, Крайнікова Е. В. (2009)
Центіло В. Г. - Шляхи можливого поширення запального процесу з клітковини переднього навкологлоткового простору, Павленко М. Ю. (2009)
Манхарт Ю. - Відновлення переднього зуба за допомогою техніки естетичного нанесення шарів композиту (2009)
Герасименко Є. В. - Сучасні методи відбілювання (2009)
Нове покоління приладів у технології визначення кольору (2009)
Смоляр Н. І. - Лікування постійних зубів з незавершеним формуванням коренів. Частина 1. Апексогенез, Гринишин О. Б. (2009)
Зубачик В. М. - Досвід застосування низькоінтенсивного лазерного випромінювання для лікування запальних захворювань пародонту та слизової оболонки порожнини рота, Сулим Ю. В. (2009)
Бандрівська Н. Н. - Індексна оцінка стану тканин пародонту в працівників цементно-гірничого виробництва (2009)
Вовк В. Ю. - Експериментальне вивчення репаративного остеогенезу кісткових дефектів, заповнених кальцій-фосфатними біоматеріалами у поєднанні зі збагаченою тромбоцитами плазмою крові, Вовк Ю. В., Дєльцова О. І. (2009)
Макєєв В. Ф. - Результати виявлення преморбідних симптомів можливих скронево-нижньощелепних розладів у молодих осіб та їх аналіз, Телішевська У. Д., Кулінченко Р. В. (2009)
Дорошенко С. І. - Морфологічні особливості тканин тимчасових зубів та резорбції їх коренів в умовах ретенції комплектних постійних зубів, Колєсова Н. А ., Кульгінський Є. А. (2009)
Професору С. Й. Кухті – 70 років (2009)
Мірчук Б. М. - Показники кісткового метаболізму та морфологічні зміни тканин пародонту у динаміці переміщення зубів під дією ортодонтичної сили в експерименті (2009)
Микиєвич Н. І. - Визначення щільності прилягання деяких фотополімерних пломбувальних матеріалів до твердих тканин зуба (2009)
Голубєва І. М. - Профілактика помилок та ускладнень при лікуванні періондонтиту постійних зубів у дітей (2009)
Варес Я. Е. - Ювілей Асоціації остеосинтезу (АО) в Давосі (Швейцарія) (2009)
Бондаренко О. В. - Використання інтерактивних форм навчання у вищих навчальних закладах (2013)
Вакуленко В. М. - Ціннісні орієнтації української сім’ї(історико-педагогічний аспект) (2013)
Воронина Г. Г. - Особенности социализации социально-экономической личности в условиях экономического кризисна (2013)
Данилюк С. С. - Статистичний аналіз результатів констатувального експерименту із виявлення рівнів сформованості професійної компетентності майбутніх філологів (2013)
Дзундза А. І. - Розвиток емоційно-почуттєвої сфери учнів якпсихолого-педагогічна проблема, Літвінова В. Ю. (2013)
Дубинецький В. В. - Аналіз змісту та структури процесу підготовки спеціалістів на сучасному етапі (2013)
Євсович Р. В. - Тезаурусний підхід до визначення поняття гуманітаризація та гуманізація вищої освітив вропейському нормативному контексті (2013)
Іслам А. В. - Систематизація дидактичних умов формування екологічної культури студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації автотранспортного профілю (2013)
Кір’ян М. М. - Естетичне виховання студентської молоді засобами мистецтва (2013)
Клим-Климашевська А. - Осуществление основной учебной программы дошкольного воспитания ребенка с особыми образовательными потребностями, Ягелова Е. (2013)
Колесник Ю. Л. - Методологічні підходи до проблеми морально-екологічного виховання студентської молоді (2013)
Легун В. Т. - Формування стандарту робітника на сучасному етапі розвитку суспільства (2013)
Мальцева Т. Є. - Сутність категорії соціально-професійної зрілості майбутніх фахівців (2013)
Марцинішин Ю. Д. - Спадкоємність наукових поглядів С. А. Подолинського у роботах В. І. Вернадського (2013)
Малгожата Мишка - Терапевтическо-воспитательная функция литературных произведений для детей младшего школьного возраста (2013)
Пастушкова Н. А. - Розвиток фізичної культури студентів в умовах оптимізації процесу фізичного виховання на основі використання спортивно-орієнтованих технологій (2013)
Пелех Л. Р. - Академічні цінності вищої школи сучасної Польщі як відповідь на виклики та загрози сучасності (2013)
Пилипенко В. Ю. - Потенціал мультимедійних технологій у навчальному середовищі вищої школи (2013)
Славська Я. А. - Еколого-естетичне виховання учнів у школах Великої Британії (2013)
Сургай С. О. - Сучасні тенденції естетичного виховання студентів на заняттях з іноземних мов (2013)
Химченко О. М. - Внесок культури у саморозвиток майбутніх учителів (2013)
Хоменко А. О. - Науково-методичні аспекти підвищення ефективності навчльних робочіх програм з предмета "Фізичне виховання" у ВНЗ, Тимошенко В. В. (2013)
Шевченко А. М. - Гендерне виховання молодших школярів в умовах сучасної загальноосвітньої школи (2013)
Журавльова І. - Бібліотеки вишів Харківського зонального методичного об’єднання: нова якість роботи (2013)
Мохонько В. - Досліджуючи минуле, творимо майбутнє (2013)
Бабічева О. - Сучасне обслуговування користувачів у бібліотеці вищого навчального закладу (2013)
Власов П. - Книга друкована і книга електронна: розмова бібліотекаря з книгарем, Журавльова І. (2013)
Самохвалова О. - Впровадження АБІС Absotheque Unicode в університетській бібліотеці (2013)
Литовченко В. - Систематизація медичної літератури в Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за таблицями ББК (2013)
Швалб М. - Створення бібліографічних посібників – основний напрям діяльності Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Грамма В., Глибицька С. (2013)
Донець В. - Використання електронних баз даних у сучасній бібліотеці вищого навчального закладу (2013)
Малиновська В. - Культурно-просвітницька діяльність Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (2013)
Евтушенко А. - Некоторые источники формирования книжного фонда библиотеки Харьковского университета в 1920–1930 гг. (2013)
Кононенко И. - Мария Сибилла Мериан и ее труды (2013)
Репринцева В. - Т. В. Калинский и его собрание рукописных копий исторических документов и книг (2013)
Боброва М. - Судьба библиотечного собрания профессора П. А. Безсонова, Каплин А. (2013)
Глибицкая С. - Неизученное наследие Григория Чирикова (2013)
Тихонов В. І. - Квантова модель відкритої інфокомунікаційної системи (2012)
Проценко М. Б. - Метод порівняльного аналізу цифрових транкінгових систем зв’язку, Рожновський М. В., Бухан Д. Ю. (2012)
Сукачев Э. А. - Расчет отношения сигнал/помеха в нисходящей линии при движении абонента в заданном направлении, Рудый Е. М., Поспелова А. А. (2012)
Орєшков В.І. - Методика проектування мережі широкосмугового доступу на базі ТМЗК, Барба І. Б. (2012)
Баляр В. Б. - Порівняльна характеристика систем цифрового наземного телевізійного мовлення у стандартах DVB-T/T2, Гофайзен О. В. (2012)
Гофайзен О. В. - Область кольорів, передаваних системами цифрового телебачення, Пилявський В. В. (2012)
Баляр В. Б. - Аналіз впливу характеристик РЧ тракту на якість функціонування трактів систем кабельного телебачення, Сіманько В. О., Гріненко С. А. (2012)
Выходец А. А. - Перспективы развития цифрового звукового радиовещания в Украине (2012)
Неграй О. В. - Аналіз методів об’єктивної оцінки якості для оцінки сигналів цифрового телебачення (2012)
Патлаєнко Н. А. - Алгоритмы быстрой трехмерной графики в телевизионных системах, Солодка В. И. (2012)
Логінов М. Є. - Дослідження цифрових систем збирання новин (2012)
Незгазинская Н. В. - Верхние границы свободного расстояния двоичных сверточных кодов (2012)
Корбан В. Х. - Функціональні можливості метеорологічного радіолокаційного поляриметра, Дегтярьова Л. М., Корбан Д. В. (2012)
Кадацкий А. Ф. - Электрические процессы импульсных преобразователей постоянного напряжения модульной структуры с силовыми каналами понижающего типа с граничным режимом функционирования, Кочетков А. В., Швец О. В. (2012)
Востров Г. H. - Распределенные технологии в построении и управлении динамическими системами сетевых коммуникаций, Годынский М. Г., Атие А. (2012)
Михова А. И. - Упорядочение терминологии в сфере кибербезопасности системы управления телекоммуникациями (2012)
Правила подготовки и оформления рукописей (2012)
Страничка редактора (2013)
Ігорю Порфирійовичу Шлапаку 70 років! (2013)
Самсон А. А. (г. Минск - Дифференциальная диагностика желтух, Беларусь) Беларусь) (2013)
Меркулова Г. П. (Харьков - Синдром Гийена — Барре, Украина) Украина) (2013)
Сорокин Ю. Н. - Симптомы ранних клинических проявлений новообразований головного мозга, Усатов С. А., Коваленко А. П., Сорокина Н. Б. (Луганск, Украина) Украина) (2013)
Шлапак И. П. - Влияние отдельных параметров внутриартериальной инфузионной терапии на конечный результат лечения ранней фазы острого панкреатита, Дацюк А. И., Дацюк Л. В. (Винница, Украина) Украина) (2013)
Мельник В. М. - Многолетний опыт применения нефопама в анестезиологической практике ГВМКЦ "Главный военный клинический госпиталь" МО Украины, Ложкин В. В. (Киев, Украина) Украина) (2013)
Долженко М. Н. - Эффективность блокаторов ренин­ангиотензиновой системы у больных с ИБС после операции аортокоронарного шунтирования, Лучинская Ю. А., Поташев С. В., Круглова А. Ю. (Киев, Украина) Украина) (2013)
Сорокина Е. Ю. (Днепропетровск - Рациональная инфузионная терапия как компонент периоперационной интенсивной терапии у больных хирургическо го профиля, Украина) Украина) (2013)
Кабаков Б. О. (Харків - Вплив подовженої периневральної блокади стегнового нерва на кисневий метаболізм у хворих на артеріальну оклюзивну хворобу нижніх кінцівок, Україна) Україна) (2013)
Никонов В. В. - Результаты лечения острого ишемического инсульта в первые часы заболевания, Савицкая И. Б., Бутко Л. В. (Харьков, Украина) Украина) (2013)
Павлов О. О. - Досвід використання бетаметазону для лікування пацієнтів у критичному стані, Кабаков Б. О., Тимченко М. Є. (Харків, Україна) Україна) (2013)
Пасієшвілі Н. М. (Харків - Оптимізація лікування сечових інфекцій у вагітних, Україна) Україна) (2013)
Нейрометаболический подход в лечении ишемического инсульта (2013)
Трещинская М. А. - Использование атропина при структурированном лечении опиатного абстинентного синдрома, Хрыкин В. Н. (Киев, Украина) Украина) (2013)
Бєлая І. Є. - Діагностика та прогнозування перебігу гострого періоду інфаркту міокарда, Коломієць В. І., Мусаєва Е. К. (Луганськ, Україна) Україна) (2013)
Черний Т. В. (Донецк - Использование методов количественной ЭЭГ для оценки эффективности нейропротективного воздействия на нейроглиальном уровне, Украина) Украина) (2013)
Лисенко В. Й. - Періопераційний кардіомоніторинг у хворих з ішемічною хворобою серця при абдомінальних операціях в умовах тотальної внутрішньовенної анестезії, Ляшок А. Л., Карпенко Є. О., Павлов С. Б. (Харків, Україна) Україна) (2013)
Мостовой Ю. М. - Клінічний випадок саркоми серця, Овчарук М. В., Гладких В. Ю. (Вінниця, Україна) Україна) (2013)
Черний В. И. - Сравнение клинического эффекта применения фленокса и клексана в профилактике венозного тромбоэмболизма при операциях по поводу рака щитовидной железы, Егоров А. А., Котлова Е. А., Босько И.Л. , Егорова В. В. (Донецк, Украина) Украина) (2013)
Савицкая И. Б. - Острое нарушение мозгового кровообращения у больной с гепатоцеребральной дистрофией (болезнью Коновалова — Вильсона): микст­патология или результат развития нейродегенерации?, Бутко Л. В., Ивлева В. И., Григорьев А. Ю., Одуха С. А., Гончаров Г. В. (Харьков, Украина) Украина) (2013)
Крилюк В. О. (Київ - Вплив тяжкої поєднаної травми органів черевної порожнини на процес транслокації облігатної мікрофлори в експерименті, Україна) Україна) (2013)
Васкес Абанто Х. Э. (Киев - Нарушение прав медиков, или Давайте все же не молчать!, Украина) Украина) (2013)
Степанов Ю. М. - Проблеми хвороб органів травлення в наукових дослідженнях. Аналітичний огляд дисертаційних робіт, захищених за спеціальністю 14.01.36 — "гастроентерологія" на спеціалізованій вченій раді ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України" та ДУ "Інститут гастроентерології НАМН України", Родіонова В. В., Скирда І. Ю. (2013)
Гайдар Ю. А. - Особливості стану капілярної мережі слизової оболонки шлунка у хворих з портальною гіпертензією, Ошмянська Н. Ю., Сімонова О. В. (2013)
Джанелидзе Д. Т. - Повышение эффективности лечения больных с перекрестным синдромом функциональной диспепсией и неэрозивной рефлюксной болезнью без наличия Нelicobacter рylori (2013)
Кушніренко І. В. - Клініко-ендоскопічні аспекти кандидозу слизової оболонки верхнього відділу шлунково-кишкового тракту у пацієнтівз гастроентерологічною патологією, Мосійчук Л. М., Крилова О. О., Бєлова Л. І., Демешкіна Л. В. (2013)
Мелащенко С. Г. - Динаміка сироваткових пепсиногенів на тлі прийому подвійних стандартних доз омепразолу у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу та функціональні шлункові диспепсії, Чернобровий В. М., Байол Я. О., Кізлова Н. М. (2013)
Осьодло Г. В. - Патогенетична роль оксиду азоту у формуванні різних варіантів гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у військовослужбовців, Бурлака А. П., Сидоренко І. І., Потаскалова В. С. (2013)
Опарин А. Г. - Влияние сопутствующей гастроэзофагеальной рефлюксной болезни на клиническое течение и функцию внешнего дыхания у больных хроническим обструктивным заболеванием легких, Опарин А. А., Титкова А. В. (2013)
Степанов Ю. М. - Эффективность применения Велоза в лечении пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, Будзак И. Я. (2013)
Воронін К. О. - Особливості патології органів травлення у хворих похилого та старечого віку і ефективність їх лікування (2013)
Дербак М. А. - Пізні діабетичні ускладнення у хворих на цукровий діабет 2-го типу з HCV-інфекцією (2013)
Парамонова К. В. - Діагностична значущість лабораторних досліджень при захворюваннях біліарної системи, Закревська О. В., Гладун В. М., Скирда І. Ю. (2013)
Пролом Н. В. - Хірургічна корекція структурно-функціональних порушень печінки у хворих на хронічний калькульозний холецистит та її віддалені результати (2013)
Самогальська О. Є. - Прогнозування ефективності терапії алкогольного цирозу печінки, Лазарчук Т. Б., Баб’як О. В., Вітрук І. М. (2013)
Степанов Ю. М. - Оцінка ефективності корекції запальних та фібротичних процесів у хворих на хронічний вірусний гепатит С, Меланіч С. Л., Мельниченко Л. Я. (2013)
Шевченко Б. Ф. - Дифференцированный подход к органосохраняющим операциям в лечении желчнокаменной болезни, Бабий А. М. (2013)
Губергриц Н. Б. - Динамика внешнесекреторной функции поджелудочной железы у больных хроническим панкреатитом в сочетании с хроническим бронхитом под влиянием терапии препаратом магния, Ярошенко Л. А. (2013)
Губергриц Н. Б. - Особенности вегетативной регуляции у больных с хроническим панкреатитом в сочетании с хроническим бронхитом по результатам частотного анализа вариабельности ритма сердца, Зыкова Е. С. (2013)
Дорофеев А. Э. - Эффективность и безопасность ферментных препаратов с точки зрения доказательной медицины, Тарасенко С. А. (2013)
Коваль В. Ю. - Особливості хронічних панкреатитів на Закарпатті, Архій Е. Й., Болдіжар О. О. (2013)
Русин В. . - Уміст вільних амінокислот сироватки крові у хворих із хронічним панкреатитом, Сірчак Є. С., Курчак Н. Ю. (2013)
Будзак И. Я. - Синдром раздраженного кишечника: роль нарушений кишечной флоры и пути их коррекции (2013)
Степанов Ю. М. - Ингибиторы протонной помпы: насколько безопасно длительное применение пантопразола?, Будзак И. Я. (2013)
Ягмур В. Б. - Неалкогольна жирова хвороба печінки: сучасний погляд на патогенез, діагностику та лікування (2013)
У 2014 році Інституту гастроентерології НАМН України — 50 років! (2013)
Лідія Яківна Мельниченко (До 75-річчя від дня народження) (2013)
I научная сессия Института гастроэнтерологии НАМН Украины "Современные технологии в диагностике и лечении гастроэнтерологических больных" (2013)
Ахонченко Д. Н. - Вимірювання резонансної частоти електричного кола, Ківа І. Л. (2013)
Демченко В. Л. - Вплив постійного електричного поля на електропровідність полімерних композиційних матеріалів, Унрод В. І., Бененко С. П. (2013)
Захарова М. В. - Методика побудови системи оцінки захищеності ІС з урахуванням інтенсивностей атак (2013)
Здоренко В. Г. - Дослідження згасання амплітуд ультразвукових хвиль при контролі тканин з різною поверхневою щільністю, Барилко С. В., Чорноморченко В. К., Защепкіна Н. М. (2013)
Кошель С. О. - Визначення швидкостей точок плоского механізму з структурними групами третього класу графічним способом, Кошель Г. В. (2013)
Лісовець С. М. - Оптимізація акустичного контроля структурно-неоднорідних полікристалічних матеріалів методами планування експериментів (2013)
Луканіна Т. Г. - Переміщення та орієнтування виробів пневматичними пристроями, Макатьора Д. А. (2013)
Румбешта В. О. - Аналіз втрати динамічної стійкості механообробки, Симута М. О., Гнатейко Н. В., Штефан Н. І. (2013)
Румбешта В. О. - Контроль якості відливок деталей прилалів, Серебрянникова К. А. (2013)
Чорноморченко В. К. - Експериментальне визначення коефіцієнта температуропровідності теплоізоляційних матеріалів, Струмінська Т. В. (2013)
Санніков В. Ю. - Оптимізація систем регулювання рівня освітлення в навчальних приміщеннях (2013)
Гаврилюк В. В. - Моделювання компенсованого асинхронного двигуна в програмному середовищі MATLAB simulink (2013)
Воробей В. М. - Синтез N-пергалогенетилбензімідазол-2-тіонів, Майборода О. І., Куришко Г. Г., Строкань А. П., Петко К. І. (2013)
Каташинський А. С. - Вплив багатоатомних допантів на фізико-хімічні властивості поліаніліну, Лихницький К. В., Плаван В. П., Барсуков В. З. (2013)
Шаль І. С. - Створення індивідуальної плівки для оздоблення, Горбачов А. А., Охмат О. А. (2013)
Швець О. Ю. - Генезис властивостей вихідних сполук базальтових волокон (2013)
Гайдашевська О. Б. - Обгрунтування методики корекціїї постави дітей шкільного віку спеціальними засобами (2013)
Кизимчук О. П. - Геометричні моделі аукзетик матеріалів, Здоренко В. Г. (2013)
Людвіченко Т. Г. - Сучасний концепт трикотажного одягу в національному стилі, Боброва С. Ю. (2013)
Попович Н. І. - Роль і місце міжнародного технічного регулювання у вітчизняному товарознавстві. Повідомлення 1. Роль міжнародного технічного регулювання у вітчизняному товарознавстві, Беднарчук М. С., Доманцевич Н. І. (2013)
Чижик М. А. - Метод комплексної оцінки властивостей з’єднання деталей швейних виробів (2013)
Ву Н. З. - Замена хрома дубящими веществами растений при производстве мягкой кожи – новые возможности для кожевенной промышленности Вьетнама, Нгуен X. К. (2013)
Гаврищук Т. Б. - Аналіз інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств легкої промисловості, Філіппов М. І. (2013)
Денисенко М. П. - Проблеми і перспективи інноваційного розвитку України, Воронков І. В. (2013)
Зимбалевська Ю. В. - Оцінка вартості бренду підприємства легкої промисловості (2013)
Квіта Г. М. - Аналіз сучасних методів економічної кібернетики та їх реалізація в програмних засобах (2013)
Мамонтова Н. А. - Управління вартістю компаній нафтогазового сектору (2013)
Махіня А. М. - Особливості формування маркетингової стратегії на підприємствах легкої промисловості, Мурована Л. В. (2013)
Пальчук О. І. - Глобальна економічна криза. Уроки для державного регулювання (2013)
Русіна Ю. О. - Оцінка кредитної активності банківської системи: сучасні тенденції, Лучіна О. В. (2013)
Яренко А. В. - Моделювання впливу змінних ринку на структуру каналів розподілу виробничого підриємства (2013)
Ярошенко С. В. - Торгове фінансування на ринку банківських послуг України (2013)
Панасюк О. В. - Основні підходи щодо оцінки ефективності маркетингових заходів на промисловому підприємстві, Яцишина Л. К. (2013)
Шевченко О. О. - Потенціал підприємств готельного бізнесу (2013)
Ольшанська О. В. - Економічна та соціальна оцінка діяльності селянських домогосподарств (2013)
Волков В. Д. - Правовий статус мера міста: європейський досвід (2012)
Шевчук Л. Т. - Проблеми і напрямки розвитку Львова як туристичного міста (2012)
Пенькова І. В. - Стpуктуpно-динамічний аналіз доходів та витрат населення (2012)
Дедяєва Л. М. - Пріоритети сталого інноваційного розвитку національної економіки (2012)
Ягельська К. Ю. - Принципи національного економічного розвитку (2012)
Атамась П. А. - Реальные причины и философско-идеологические первопричины катастрофической глобально экономической ситуации (2012)
Солоха Д. В. - Визначення важелів формування організаційної структури управління інноваційною діяльністю промислового регіону (2012)
Школяренко О. А. - Створення та використання амортизаційних відрахувань на підприємствах вугільної промисловості, Качан І. В. (2012)
Томілін О. О. - Особливості регулювання міжгалузевих відносин у системі ціноутворення (2012)
Брюховецька Н. Ю. - Систематизація підходів до визначення соціального капіталу підприємств, Кізілова А. В. (2012)
Дзюба С. Г. - Вплив складових елементів зовнішнього середовища на виробничу діяльність підприємств, Ткач Ю. В. (2012)
Рибалко Н. В. - Організаційна структура контролю якості на автосервісних підприємствах (2012)
Нуд О. П. - Аналіз методологічних підходів до оцінки ефективності діяльності підприємств (2012)
Милявський М. Ю. - Аналіз ефективності управління машинобудівними корпораціями як об’єктами корпоративного контролю (2012)
Лисенко С. М. - Методичні підходи до аналізу фінансово-господарської діяльності та шляхи його покращення на прикладі промислового підприємства ( ВП "Шахта "Росія" ДП "Селидіввугілля"), Новицька О. В. (2012)
Квілінський О. С. - Стратегічні засади розвитку суб’єкта малого підприємництва в умовах об’єднання (2012)
Омельченко О. Ю. - Аспекти гармонізації бухгалтерського та податкового обліку в банках України (2012)
Дашкевич О. Ю. - Облік і контроль витрат плодоовочевого консервного виробництва (2012)
Берсуцький А. Я. - Формалізація стратегії управління людським капіталом у збалансованій системі показників, Каменська О. О. (2012)
Сторожев С. В. - Модель оценки эффективности стратегий снижения коррупционных потерь в условиях неопределенности (2012)
Мартинович В. Г. - Методичні підходи до оцінювання інформаційного потенціалу регіону (2012)
Жорняк Т. С. - Стратегічні ініціативи в управлінні національною освітою (2012)
Ігнатова О. А. - Удосконалення організації та методики оцінки якості вищої економічної освіти в Україні, Якушев О. В. (2012)
Седельникова Л. Г. - Використання нових інформаційних технологій в системі вищої економічної освіти як умова підготовки майбутніх висококваліфікованих фахівців, Чужинова О. В. (2012)
Павловська В. А. - Аналіз спрямованості інноваційних тенденцій розвитку сучасної вищої економічної освіти, Краснощок С. О. (2012)
Тітова О. Б. - Історія української культури в економічному вищому навчальному закладі: проблемний дискурс (2012)
Горшков В. П. - Подготовка современных экономистов – залог будущего процветания Украины, Горшков А. В. (2012)
Дзензерський Д. В. - Системно інтегрований підхід до управління обіговими коштами промислової корпорації (2012)
Львова Ю. Г. - Інтелектуальна власність як засадничий елемент інноваційної стратегії машинобудівних підприємств (2012)
Фоменко Г. Г. - Механізм управління витратами на соціальний захист працівників підприємств (2012)
Доломанова К. Ю. - Актуальні проблеми фінансування галузі "Культура та мистецтво" у розрізі бюджету розвитку та бюджету споживання (2012)
Богацький С. О. - Система дoведення прoдукцiї дo спoживaчiв (2012)
Чубаренко А. С. - Пути совершенствования законодательной базы в области регулирования инновационной деятельности (2012)
Щербань Р. Є. - Обґрунтування стратегії контролю фінансування еколого-економічної діяльності авіапідприємств (2012)
Андерсон Н. В. - Типология еврорегионов Украины по тсадиям и степени развития (2013)
Біньковська О. В. - Соціально-економічні аспекти державної політики в техногенно забруднених зонах (на прикладі Чорнобильскої зони) (2013)
Брошкова С. Л. - Экологизация секторов экономики как перспектива устойчивого развития Приморских территорий, Берестенникова О. М. (2013)
Булишева Д. В. - Теоретико-організаційні напрямки екологізації розвитку курортно-рекреаційних територій Азово-Чорноморського регіону (2013)
Буркинський Б. В. - Проблеми теорії та практики багатокритеріальної оцінки крупних народногосподарських проектів (2013)
Васильченко К. Г. - Систена класифікація термінологічного апарату інноваційної діяльності (2013)
Галушкина Т. П. - "Зелёная" экономика и энергоэффективность, Легкая Е. В., Березовская Ю. В. (2013)
Горняк О. В. - Права собственности в экономической структурке общества: концептуальные подходы, Шевченко М. С. (2013)
Дискіна А. А. - Економічні засади покращення інвестиційного клімату України, Седляр Л. С. (2013)
Доленко Л. Х. - Світова урбанізація та проблеми регіонального економічного розвитку, Прокоф’єва Г. С. (2013)
Запша Г. М. - Теоретичні аспекти гармонізації відносин вланості та екологізації виробництва в аграрній сфері (2013)
Золотов В. И. - Оценка влияния берегозащиты на окружающую среду Украинского Причерноморья (2013)
Крючковський В. В. - Сталість і людський розвиток у Чорноморському регіоні: проблема оцінювання сталого розвитку, Коробов В. К. (2013)
Кужанова Н. И. - Значение экологического сознания в стратегии образования для устойчивого развития (2013)
Кухарчик В. Г. - Современное состояние транспортного комплекса Одесской области (2013)
Лисюк В. М. - Цільова модель ресурсного забезпечення сталого розвитку економіки (2013)
Миколайчук М. М. - Економічні аспекти здійснення переходу до сталого розвитку Українського Причорномор’я, Миколайчук Н. С. (2013)
Нікішина Ю. І. - Ключові положення стратегії сталого розвитку Республіки Італія (2013)
Плющик І. А. - Порівняльний аналіз структури зовнішньої торгівлі Херсонської області з огляду пріоритетів економічного розвитку, Огородник Р. П. (2013)
Подмазко А. М. - Эффекты теневой экономики: сравнительный анализ разновекторных последствий (2013)
Рубель О. Є. - Розвиток економіко-інституційної бази вирішення конфліктів природокористування на прикладі лиману Куяльник (2013)
Сааджан І. А. - Екологічна безпека та "зелена економіка" у регіональному вимірі, Дейнеко А. М. (2013)
Савчук О. А. - Проблеми регіональної спеціалізації національної економіки України, Вольвач І. Ю. (2013)
Саломатина Л. Н. - Логистические центры как фактор устойчивого развития АР Крым (2013)
Светлова М. С. - Деятельность транснациональных корпораций в мировом хозяйстве, Булюк Е. В. (2013)
Січкаренко К. О. - Інноваційна інфраструктура та інтенсивність обміну технологіями в регіоні як фактор його економічного розвитку (на прикладі Україниського Причорномор’я) (2013)
Сморжанюк Т. П. - Сталий розвиток в умовах глобалізації та його складові (2013)
Степанов В. Н. - Об устойчивости и неустойчивости социо-эколого-экономического развития (контекст теории гомеостазиса), Пишенина Т. И. (2013)
Страчкова Н. В. - Глобализация как фактор структурной трансформаации Приморского региона (2013)
Терьошкіна Н. Є. - Кризові механізми та інноваційна стратегія (2013)
Уханова І. О. - Місце та роль технопарку у регіональній інноваційній системі (2013)
Федулова Л. І. - Напрями розвитку індустріальних парків щодо реалізації інноваційного потенціалу регіонів України (2013)
Фоменко В. А. - Оцінка передумов формування інституту земельної власності в Україні, Галушкіна Т. П. (2013)
Харічков С. К. - Змістовні акценти стратегічного бачення моделі сталого розвитку України (2013)
Хумарова Н. І - Методологічні засади регіонального моніторингу реалізації проектів спільного впровадження, Мартієнко А. І., Садченко О. В. (2013)
Шарко М. В. - Развитие интеграционных процессов и форм партнерства предприятий в Украине в современных рыночных условиях, Адвокатова Н. А. (2013)
Ягельська К. Ю. - Державна підтримка національного економічного розвитку: теорія і практика (2013)
Наконечна О. - Формування філософського світогляду як умова цілісності навчально-виховного процесу (2013)
Курилас Н. - Особливості виникнення особистісних деформацій в студентської молоді (2013)
Литвиненко С. - Формування педагогічної рефлексії у процесі професійної підготовки майбутніх учителів в умовах ступеневої освіти (2013)
Ткаченко Г. - Деякі аспекти гуманізації освіти в контексті глобалізації і вимог Болонського процесу (2013)
Шевчук Т. - Викладання дисципліни "Соціологія" з використанням методу опорних конспектів (2013)
Циганчук А. - Освіта та релігійне виховання студентської молоді, Циганчук Л. (2013)
Лутаєв В. - Історична свідомість студентської молоді (матеріали конкретно-соціологічних досліджень 2010-2012 років), Циганчук А. (2013)
Кочубей А. - Едукація як ефективний засіб цілісності навчально-виховного процесу в технічному ВНЗ (2013)
Кузнєцова Т. - Мотивація навчання (2013)
Євреєнко Ю. - Навчально-виховний процес в умовах глобалізації (2013)
Стахів О. - Формування учбової самостійної діяльності студентів у вищій школі (2013)
Гаєвська С. - Інтегративний характер філософського знання в контексті нової парадигми освіти (2013)
Кірічок О. - Психологічні особливості виховної роботи в ВУЗі як важливого елемента ступеневої освіти (2013)
Мельничук М. - Проблема викладання філософських дисциплін нефілософським спеціальностям (2013)
Коротун С. - Математическая теория хаоса и некоторые проблемы естественнонаучного образования школьников и студентов, Каропа Г. (2013)
Олійник Є. - Підвищення ефективності роботи психіки у творчості і навчанні, Медведюк А. (2013)
Терещук В. - Ефективні способи семантизації іншомовних лексичних одиниць в умовах віртуального навчального середовища (2013)
Райковська Г. - Геометричне моделювання – основа конструкторсько-технологічних здібностей, Головня В. (2013)
Зубілевич С. - Ступенева освіта очима студентів: результати соціологічного дослідження, Чабан Г. (2013)
Жемба А. - Комплексне використання методів активного навчання як умова ефективної підготовки студентів економічних спеціальностей (2013)
Віднічук М. - Теоретико-прикладні засади післядипломної педагогічної освіти в умовах неперервності освіти (2013)
Fałda B. - Miejsce studiów podyplomowych w systemie kształcenia ustawicznego w polsce (2013)
Тихомирова Є. - Післядипломна освіта як засіб забезпечення ступеневості підготовки кадрів (2013)
Матвеєва Н. - Післядипломна освіта учителів: реалії та перспективи (2013)
Петренко Л. - Педагогічні умови розвитку інформаційно-аналітичної компетентності керівника професійно-технічного навчального закладу (2013)
Мельник Н. - Система роботи Рівненського ОІППО з питань координації діяльності освітніх округів щодо забезпечення наступності змісту освіти (2013)
Ковбасюк Т. - Підвищення кваліфікації як складова безперервної педагогічної освіти, Лютко О. (2013)
Цимбалюк І. - Принципи формування змісту курсового навчання керівних кадрів закладів системи професійно-технічної освіти (2013)
Ковшун Н. - Забезпечення наступності освіти при вивченні проектного менеджменту, Левун О. (2013)
Ворон О. - Значення комунікативної компетентності керівників навчальних закладів у забезпеченні неперервності освіти педагогів (2013)
Овадюк О. - Аналіз андрагогічних підходів неперервного навчання дорослих у системі післядипломної педагогічної освіти (2013)
Косянчук Т. - Післядипломна освіта: проблеми та перспективи (2013)
Костюкова О. - Безперервність розвитку економічної культури особистості у системі освіти (2013)
Кристопчук Т. - Модернізація педагогічної освіти в Україні в контексті намірів щодо входження в Європейський освітній простір (2013)
Олійник І. - Компетентнісний підхід як основа оновлення змісту післядипломної освіти (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського