Мовчан Р. О. - Щодо кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель (ст. 239-1 Кримінального кодексу України) (2013)
Мокін І. С. - Правові ідеї та стан громадянського суспільства в Україні в добу визвольних змагань 1917–1921 рр. (2013)
Мороз О. В. - Особливості оферти при укладенні договору оренди майна державного підприємства, Мороз М. В. (2013)
Натрус О. П. - Історія та стан дослідження організації представництва прокуратурою інтересів громадян і держави в суді (2013)
Немченко В. О. - Акмеологія суддівської діяльності в адміністративному процесі (2013)
Новіков В. В. - Щодо механізму правового регулювання службової дисципліни в органах внутрішніх справ (2013)
Оксанюк Н. М. - Окремі аспекти прийняття спадщини неповнолітніми (2013)
Олійник О. С. - Деякі особливості об’єктивної сторони незаконного заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) землі (ст. 2391 КК України) (2013)
Орловська І. Г. - Адвокатська діяльність як об’єкт адміністративно-правового регулювання (2013)
Павленко К. К. - Зворотна дія податково-правових норм у часі: сутність та значення (2013)
Панов В. М. - Класифікація адміністративно-правових відносин, які виникають при реалізації органами прокуратури правозахисної функції (2013)
Панова М. С. - Критерії відмежування нагляду за дотриманням адміністративного законодавства від нагляду в інших сферах суспільно-правової діяльності (2013)
Подкопаєв С. В. - Організація прокуратури України (2013)
Покальчук М. Ю. - Щодо порядку припинення діяльності сільськогосподарських підприємств (2013)
Поштарук Д. О. - Вдосконалення чинного Положення про вищі навчальні заклади МВС (2013)
Радчук О. П. - Внутрішнє законодавство України та інших країн як джерело міжнародного приватного права (2013)
Ратушняк В. І. - Суб’єкти управління міліцією громадської безпеки та їх правовий статус (2013)
Рижов І. М. - Умови формування теророгенності соціальних систем та законодавство України, Кубальський В. Н. (2013)
Рядінська В. О. - Оподаткування доходів фізичних осіб від операцій з продажу об’єктів рухомого майна: шляхи удосконалення (2013)
Самсін І. Л. - Податкове зобов’язання: вид і міра поведінки, правовідношення чи інститут права? (2013)
Сімонян Н. А. - Правові засади цивільного контролю за діяльністю органів прокуратури та місце серед них адміністративно-правового регулювання (2013)
Сквірський І. О. - Зміцнення правових передумов інституту громадського контролю в Україні як пріоритетне завдання сьогодення (2013)
Слабунова Ю. В. - Структура адміністративно-правового механізму забезпечення прав громадян органами прокуратури (2013)
Слісаренко Я. А. - Передумови виникнення комісій по трудових спорах (2013)
Соколова Я. А. - Проведення допиту підозрюваного під час розслідування злочинів, пов’язаних з невиплатою заробітної плати (2013)
Соломаха А. Г. - Роль професора А. Антоновича у становленні наукових поглядів М. Цитовича на науку поліцейського права (2013)
Страхова С. В. - Версія як рішення слідчого: теоретичні (формалізовані) підстави її місця, ролі, використання (2013)
Терованесов А. М. - Становлення законодавства про медичне страхування у Центральній та Східній Україні у двадцяті роки ХХ століття (2013)
Ткаченко Ю. В. - Форми (види) конституційно-правової відповідальності (2013)
Тоцький В. В. - Історико-правові аспекти боротьби Кримської Надзвичайної комісії з бандитизмом (1920–1926 рр.) (2013)
Філонов О. В. - Проблеми реалізації основних функцій органів по боротьбі з тероризмом в Російській імперії наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (2013)
Фролов Ю. М. - Вищі навчальні заклади як суб’єкти адміністративно-правових відносин у сфері вищої освіти (2013)
Халілев Р. А. - Фактори можливого ускладнення оперативної обстановки на ґрунті міжетнічної напруженості у Криму (2013)
Хомутиннік В. Ю. - Співвідношення повноважень владних органів та органів державної податкової служби України щодо забезпечення рівності бюджетних інтересів (2013)
Чеботарьова Г. В. - Об’єктивна сторона злочинів, пов’язаних із незаконним використанням трансплантології (2013)
Чеботарьова Ю. А. - Підстави та порядок формування прав і свобод людини і громадянина: історико-правовий аспект (2013)
Шаренко М. С. - Особенности порядка исчисления акцизного налога с товаров, производимых на территории Украины, и с товаров, которые ввозятся в Украину (2013)
Шонія Л. В. - Економічні властивості правопорядку (2013)
Шуба Б. В. - Корпоративні правовідносини як особливий вид господарських правовідносин (2013)
Щербаковський А. М. - Ознаки економічних злочинів: криміналістичний аспект (2013)
Щокін Р. Г. - Порівняльний аналіз норм цивільного та господарського законодавств щодо об’єктів інтелектуальної власності (2013)
Юревич І. В. - Деякі аспекти єдності правового статусу професійних суддів в Україні (2013)
Яровий С. А. - Роль і місце спеціальних частин і підрозділів внутрішніх військ МВС України у системі забезпечення внутрішньої безпеки (2013)
Подоляка А. М. - Утвердження верховенства закону, зміцнення правопорядку: рецензія на монографію Ю. М. Дьоміна "Прокурорський нагляд в Україні на сучасному етапі" (2013)
Аббасзаде Э. З. - Внутримозговые кровоизлияния в результате разрыва артериальных аневризм средней мозговой артерии, Цимейко О. А., Мороз В. В., Скорохода И. И., Шахин Н. (2011)
Андрух П. Г. - Методология и методическое обеспечение обследования контингентов лиц с зависимостью от психоактивных веществ с позиций их психотерапии (2011)
Березовська М. О. - Концентрація циркулюючих імунних комплексів та їхній молекулярний склад у крові хворих на хронічний некалькульозний холецистит, сполучений зі стеатозом печінки та синдромом психоемоційного вигорання (2011)
Бибик Е. Ю. - Анализ спектра пищевых добавок в продуктах питания, Яровая Э. А. (2011)
Бикадоров В. І. - Показники клітинної ланки імунітету у хворих на хронічний некалькульозний холецистит на тлі синдрому екологічного обумовленого імунодефіциту, Фролов В. М. (2011)
Быстрова М. М. - Морфологические особенности строения верхнечелюстной артерии у взрослых людей (2011)
Бондаренко О. О. - Стан системи антиоксидантного захисту у хворих на  хронічний панкреатит, сполучений з ожирінням (2011)
Бондарь Г. В. - Возможности электротермической резекции печени по поводу метастазов колоректального рака, Седаков И. Е., Борота А. А., Ищенко Р. В., Герасименко А. Ю. (2011)
Бумейстер В. І. - Динаміка морфометричних показників епіфізарного хряща і діафіза плечової кістки щурів за дії низьких доз опромінення, Болотна І. В., Маркевич О. В. (2011)
Бурлака І. С. - Дослідження ліпофільних фракцій трави куничника звичайного та щучника дернистого, Кисличенко В. С. (2011)
Бурмак Ю. Г. - Деформуючий остеоартроз у діяльності лікаря загальної практики, Зеніна Л. В., Білокобильська Д. В. (2011)
Вітріщак С. В. - Сучасні гігієнічні проблеми організації роботи амбулаторії сімейного лікаря, Качур Н. В., Савіна О. Л., Бондаренко В. В. (2011)
Водославський В. М. - Дослідження анатомічної будови трави зірочника середнього, Опрошанська Т. В., Хворост О. П. (2011)
Гаврілов В. О. - Спосіб видалення зуба нижньої щелепи у лабораторних тварин (2011)
Данилова М. В. - Патопсихологические аспекты генеза депрессивных реакций у больных рассеянным склерозом (2011)
Дьяконова Я. В. - Визначення морфолого-анатомічних ознак трави ехінацеї блідої, Опрошанська Т. В., Кисличенко В. С., Хворост О. П. (2011)
Єлізарова Т. О. - Концентрація протизапальних цитокінів (IL-4, IL-10) у сироватці крові хворих на неалкогольний стеатогепатит (2011)
Еремин А. В. - Половые особенности крестца человека, Левчук Е. В, Чалая Е. А., Сурело Н. Н., Оцебрик А. А. (2011)
Єршова І. Б. - Клініко-фармакологічні аспекти корекції метаболічних порушень в періоді реконвалесценції вірусних інфекцій у дітей, Осичнюк Л. М., Мочалова Г. О. (2011)
Заздравнов А. А.   - Амбівалентність механізмів формування остеопенічного синдрому при ревматоїдному артриті, ускладненому гастроезофагеальним рефлюксом (2011)
Зєльоний І. І. - Вплив нуклеїнату на цитокіновий профіль крові у хворих на рецидивуючу бешиху (2011)
Ибрагимов Д. И. - ЛФК в послеоперационной реабилитации вращающей манжеты плеча (2011)
Ігнатенко Г. А. - Динаміка показників фунції зовнішнього дихання на тлі використання сеансів інтервальної нормабаричної гіпокситерапії у хворих на стабільну стенокардію з супутнім ХОЗЛ, Мухін І. В., Контовський Є. А. (2011)
Ігнатенко Г. А. - Тромбоагрегаційні порушення у хворих на хронічні гломерулонефрити з супутньою ІХС і методи їх корекції, Мухін І. В., Ігнатенко Т. С. (2011)
Ігнатенко Г. А. - Метаболічні підходи до корекції морфо-функціонального стану кардіо-респіраторної системи у хворих на хронічну серцеву недостатність, Мухін І. В., Гончаров О. М., Фаєрман А. О., Суботіна К. О., Брагіна Р. Ш. (2011)
Исмаилова Ш. Т. - Влияние дисбаланса микроэлементов в организме детей на уровень их физического развития, Камилова Р. Т., Махмудова Д. И. (2011)
Кисличенко О. А. - Амінокислотний та моноцукровий склад квіток Achillea millefolium Mill, Кошовий О. М., Комісаренко А. М. (2011)
Климовицкий В. Г. - Анализ биомеханики коленного сустава, как основа построения диагностического алгоритма повреждения стабилизирующих структур, Тяжелов А. А., Гончарова Л. Д., Рами Талиб Мушер (2011)
Клочков О. Є. - Особливості цитокінового профілю крові у хворих з поєднаною патологією гепатобіліарної системи та гастродуоденальної зони на тлі туберкульозу легень, Губергріц Н. Б. (2011)
Кононов В. М. - Вплив комбінації глутаргіну та артіхолу на концентрацію прозапальних цитокінів (ФНПα IL-1β) у сироватці крові та продукцію в культурах мононуклеарів хворих на хронічний некалькульозний холецистит сполучений з ожирінням (2011)
Коробкова Е. А. - Особенности диагностики и лечения синильных вагинитов (2011)
Кузьменко Ю. Ю. - Морфометричний аналіз змін подоцитів нирок в динаміці розвитку післяопераційного гіпотиреозу (2011)
Лубенец А. А. - Влияние имплантации в большеберцовую кость гидроксилапатита, насыщенного марганцем, на прочность плечевых костей в эксперименте (2011)
Лузин В. И. - Особенности роста нижней челюсти у белых крыс различного возраста после длительного воздействия экстремальной гипертермии, Грищук М. Г. (2011)
Мудра В. М. - Вплив нуклеїнату на цитокіновий профіль ротоглоточного секрету хворих на хронічний генералізований пародонтит, які підлягають дентальній імплантації (2011)
Муравський А. В. - МРТ зміни у боксерів з повторними черепно-мозковими травмами (2011)
Огоренко В. В. - Клинические аспекты психических расстройств у больных первичными опухолями головного мозга (2011)
Оксимец В. М. - Влияние низкоэнергетической травмы на состояние клеточных источников остеорепарации (2011)
Ольховський В. О. - Засновник судової медицини – вчений та лікар І.В. Буяльский, Дунаєв О. В., Бірюкова Л. І., Кобецкой С. П. (2011)
Перепадя С. В. - Сосотояние барьерной функции эпителия тонкого и толстого кишечника у больных колоректальным раком и ее прогностическое значение (2011)
Пересадін М. О. - Клінічні особливості бешихи в сучасних умовах, Антонова Л. П., Юган Я. Л. (2011)
Петюнин Г. П. - Обнаружение апрофена в биологическом материале методом тонкослойной хроматографии, Каафарани Х. (2011)
Присяжнюк В. П. - Особливості окремих клінічно-лабораторних показників крові та структурно-функціональних параметрів серця у хворих на цироз печінки невірусного походження залежно від t894g поліморфізму гена ендотеліальної синтази оксида азоту, Волошин О. І., Сидорчук Л. П. (2011)
Романенко К. К. - Переломы костей голени на уровне дистального эпиметафиза (переломы PILON’a) и их последствия, диагностика и лечение (2011)
Савенко Л. Д. - Интегральная реограмма тела взрослых кошек, Чурилин О. А. (2011)
Селиванова О. В. - Уровень глутатиона в крови и слезной жидкости у больных бактериальным конъюнктивитом (2011)
Семисалов С. Я. - Дифференцированное лечение травматических подострых субдуральных гематом головного мозга, Яналь Куссейбати М., Жиляев Р. А. (2011)
Сердюк В. Н. - Влияние оксида азота на выраженность воспалительной реакции и уровень соединительнотканных белков после антиглаукоматозной операции, Малая Н. А., Семенко В. В. (2011)
Скурчак Т. Н. - Особливості виділення і визначення морфіну, кодеїну, амфетаміна і метамфетаметамина з меконію (2011)
Сокол К. М. - Головні тенденції медико-демографічної ситуації в Харківському регіоні, Щербань М. Г., Шевченко О. О., Дмуховська Т. М. (2011)
Соколова Н. А. - Показники системи фагоцитуючих макрофагів у хворих на стеатогепатит на тлі хронічного обструктивного захворювання легень пилової етіології (2011)
Соцька Я. А. - Ефективність препарата природнього походження біфіформ-комплекс в лікуванні хворих на хронічний вірусний гепатит С низького ступеня активності у сполученні з хронічним некалькульозним холециститом при наявності синдрому обстипації, Круглова О. В., Санжаревська І. В. (2011)
Старченко Т. Г. - Роль трансформирующего фактора роста- β1 и микроальбуминурии в ремоделировании сердца у больных гипертонической болезнью в сочетании с сахарным диабетом 2 типа, Коваль С. Н., Першина Е. С., Шкапо В. Л. (2011)
Тартинська Г. С. - Елементний склад трави, стулочок стручечків і насіння талабану польового, Журавель І. О., Кисличенко В. С. (2011)
Тєрьошин В. О. - Стрептококовий назофарингіт (лекція) (2011)
Торопчин В. І. - Вплив комбінації нуклекса та енерліву на показники аденілової системи крові у хворих на неалкогольний стеатогепатит на тлі синдрому хронічної втоми (2011)
Трофименко О. М. - Вплив комбінації фітозасобів інтеллану та артишоку екстракту Здоров´я на концентрацію циркулюючих імунних комплексів та їх молекулярний склад у сироватці крові хворих на стеатоз печінки, поєднаний з хронічним некалькульозним холециститом на тлі синдрому підвищеної стомленості (2011)
Труфанов Е. А. - Клинические соотношения между наличием вегетативных расстройств и выраженностью дискинезии и флюктуаций по шкале UPDRS у больных болезнью Паркинсона (2011)
Украинский С. А. - Качество жизни пациентов с генерализованным тревожным расстройством в пожилом возрасте (2011)
Федченко С .Н. - Клеточное обновление и апоптоз эпителиоцитов желудка крыс в оценке динамики гастродуоденальных поражений при интоксикации толуолом, Климочкина Е. М., Галузина Л. О. (2011)
Фисталь Э. Я. - Особенности течения раневого процесса при термомеханических повреждениях конечностей, Олейник В. В., Арефьев В. В. (2011)
Філіпчук В. В. - Новий опитувальник для визначення функції кульшового суглоба у дітей та підлітків, Крєслов О. І., Озєров І. О., Голюк Є. Л. (2011)
Фролов В. М. - Вплив сучасного імуноактивного препарату нуклеїнату на цитокіновий профіль крові у хворих з синдромом хронічної втоми, Пересадін М. О., Круглова О. В. (2011)
Хомутянская Н. И. - Эпидемиологический надзор за антибиотикорезистентностью возбудителей кишечных инфекций в Луганской области, Фролов В. М., Бирюкова Т. А., Милейко Л. И., Сидорова В. С. (2011)
Чащева О. Г. - Вплив поліоксидонію на стан клітинного імунітету у підлітків, хворих на хронічний гнійний верхньощелепний синусит (2011)
Черкасова В. С. - Ефективність нуклеїнату в терапії герпетичної інфекції (2011)
Чернюк Н. В. - Вплив бронхолітичної терапії на ступінь ендогенної інтоксикації організму та каріологічні показники у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень поєднане з артеріальною гіпертензією (2011)
Чурилов А. В. - Ванадий в биосредах здоровых женщин репродуктивного возраста, Соловьёва Е. А., Козлов К. П. (2011)
Шаповалова І.О. - Динаміка показників клітинної ланки імунітету у хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом та ожирінням, під впливом комбінації сучасних фітозасобів імуноплюсу та артіхолу в ході медичної реабілітації (2011)
Шейко С. О. - Діастолічна дисфункція лівого шлуночка у хворих похилого віку з хронічною серцевою недостатністю зі зниженою фракцією викиду та проявами анемічного синдрому (2011)
Шутов Є. Ю. - Дослідження ефективності штучного підвищення іммунітету при лікування катаракти та порушень кісткової тканини при їх експериментальному відтворенні, Гальченко Т. В., Рибальченко В. В., Яковенко С. В. (2011)
Антипова С. В. Калинин Е. В. - Патоморфология злокачественного роста. Структурная трансформация клетки при злокачественном перерождении (обзор литературы), Клименко Е. С. (2011)
Пересадин Н. А. - Артур Конан Дойл: медицинская, литературная и общественная деятельность знаменитого писателя и известного врача, Фролов В. М. (2011)
Рецензия на монографию "Бабак О. Я., Колесникова Е. В. Цирроз печени и его осложнения” (2011)
Афонін Д. М. - Порівняння активності in vitro цефтріаксону різних виробників по відношенню до грам-позитивних та грам-негативних мікроорганізмів, Бірюкова Т. О., Зєльоний І. І., Тютюннік О. А. (2011)
Белокобыльская Д. В. - Особливості мікрогемоциркуляторних показників у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки в поєднанні з есенціальною гіпертензією, Бурмак Ю. Г. (2011)
Белущенко Д. С. - Проблема оценки функционального состояния вегетативной нервной системы с помощью кардиоинтервалографии и кожных симпатических вызванных потенциалов (2011)
Бурмак Ю. Г. - Ранний аритмогенный эффект лучевой терапии у больных раком молочной железы, Ковалев В. Б., Ковалева И. С., Белокобыльская Д. В., Зенина Л. В. (2011)
Бурмак Ю. Г. - Эффективность комбинированной терапии в контроле артериальной гипертензии у лиц пожилого и старческого возраста, Ковалев В. Б., Ковалева И. С., Белокобыльская Д. В., Зенина Л. В. (2011)
Воликов В. В. - Накопленная заболеваемость врачей-стоматологов, работающих в условиях профессиональных и экологических стрессов, Косенко Ю. В., Оноприенко М. М. (2011)
Волков В. І. - Вторинна профілактика тромбозів у жінок у періодах пре- та постменопаузи, Калашник Д. М., Ладний А. І. (2011)
Волобуєва Л. М. - Порівняльна характеристика показників антикомплементарної та антилізоцимної активності у різних збудників піодермій, Русалов В. Л., Салманова О. М. (2011)
Гаджиев Н. Д. - Перитонеально-энтеральная деконтаминация и детоксикация с медицинским озоном в комплексной терапии распространенного перитонита (2011)
Данилова М. В. - Психологические особенности патогенеза рекуррентного депрессивного расстройства у больных рассеянным склерозом (2011)
Ибрагимов Д. И. - Хирургическое лечение привычного вывиха плеча с повреждением вращающей манжеты (2011)
Дадашева А. Э. - Патогенетические и клинические особености инфекций, вызваных вирусами гепатитов В и С у лиц из разных групп с высоким риском парентерального инфицирования (2011)
Куpбанова С. А. - Герпетические вирусные инфекции у больных ревматоидным артритом, Мамедов М. К. (2011)
Бабак М. О. - Поширеність однонуклеотидного поліморфізму генів рецепторів до адипонектину 1-го та 2-го типів у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу (2011)
Бикадоров В. І. - Вплив імуноактивного препарату нуклеїнату на рівень циркулюючих імунних комплексів та їхній молекулярний склад у сироватці крові хворих на хронічний некалькульзний холецистит на тлі синдрому екологічного обумовленого імунодефіциту, Фролов В. М. (2011)
Бурлака І. С. - Дослідження полісахаридів та органічних кислот трави куничника звичайного та щучника дернистого, Кисличенко В. С., Поздняков В. В. (2011)
Вишняков Ю. В. - Можливості корекції синдрому гіперпролактінемії каберголшом (алактшом) у пацієнток з шизофрешєй, одержуючих підтримуючу терапію антипсихотиками, Десятниченко I. В., Романенко О. В. (2011)
Главацький О. Я. - Вплив хірургічної складової на результати променевого та хіміопроменевого лікування гліом головного мозку, Бутрим О. І. (2011)
Гончаров В. Е. - Особенности мышления при психических расстройствах различной этиологии (2011)
Девдера О. І. - Аналіз гігієнічного стану зубних знімних пластиночних протезів виготовлених із акрилових пластмас при різних термінах та засобах користування ними (2011)
Драннік Г. М. - Показники макрофагально/моноцитарної  фагоцитуючої системи у хворих на синдром хронічної втоми при застосуванні сучасного імуноактивного препарату нуклеїнату, Фролов В. М., Пересадін М. О., Лоскутова І. В. (2011)
Калашніков О. В. - Робоча систематизація стану хворого з деформуючим остеоартрозом кульшового суглоба (2011)
Кобзева И. Н. - Контроль качества оборудования для радионуклидной диагностики (2011)
Ковешніков В. Г. - Історія студентського наукового гуртка кафедри нормальної анатомії людини, Лузин В. І, Мишенко Н. П., Кожемяка І. Я., Санькова Л. Ю., Чистолінова Л. І, Скрябіна О. М. (2011)
Коломоєць М. Ю. - Функціональні властивості еритроцитів і деякі показники ліпідограми при прогресуванні діастолічної дисфункції лівого шлуночка у хворих на артеріальну гіпертензію та ішемічну хворобу серця, Міхалєв К. О., Чурсіна Т. Я. (2011)
Колчин Ю. Н. - Эффективность и переносимость Aторвакора® у постинфарктных больных в сочетании с гиперлипидемией и ожирением, Капранова Ю. С. (2011)
Колчина О. Ю. - Варіабельність серцевого ритму у осіб молодого віку при важких фізичних навантаженнях (2011)
Комарова Е. Б. - Особенности изменения уровня альдостерона у больных ревматоидным артритом (2011)
Кутя С. А. - Гистоморфометрическая оценка влияния гравитационных перегрузок на процессы перестройки в компактном веществе костей крыс разного возраста (2011)
Каци Г. Д. - Морфофункціональний стан кори головного мозку щурів в умовах впливу на організм комбінованої дії тетраметилтиурамдисульфіда та гексахлорциклогексана, Лузін В. І. (2011)
Лахтін Ю. В. - Прооксидантний стан в яснах щурів при дії хімічних чинників малої інтенсивності, Романюк А. М., Кузенко Є. В. (2011)
Лебедь К. Н. - Клинические проявления у больных хроническим обструктивным заболеванием легких в сочетании с неалкогольным стеатогепатитом (2011)
Левченко Л. А. - Анализ факторов риска развития внутриутробных пневмоний у недоношенных новорождённых (2011)
Лубенец А. А. - Влияние имплантации в большеберцовую кость гидроксилапатита, насыщенного марганцем, на ультраструктуру биоминерала тазовых костей (2011)
Лузин В. И. - Возрастные особенности химического состава нижней челюсти белых крыс в условиях тимэктомии, Кочубей А. А. (2011)
Лузин В. И. - Прочностные характеристики большеберцовой кости при имплантации гидроксилапатита, легированного медью в различных концентрациях, Петросянц С. В. (2011)
Марута Н. А. - Оценка эффективности реамберина в коррекции метаболических расстройств при лечении больных параноидной шизофренией, Рачкаускас Г. С., Фролов В. М., Синенко И. Ф., Терешина И. Ф. (2011)
Метелицына И. П. - Цитокиновый профиль крови у больных регматогенной отслойкой сетчатки с разной клинической картиной, Левицкая Г. В., Гаффари Сахби Бен Мохамед Монсеф (2011)
Нещерет О. І. - Анатомічна будова генеративних органів деяких видів Centaurea, Кисличенко В. С., Опрошанська Т. В. (2011)
Петрик Н. А. - Значение уровня C-реактивного белка у пациентов с ИБС в отдаленные сроки после стентирования коронарных сосудов (2011)
Петюнин Г. П. - Обнаружение и определение апрофена в биологическом материале методом газо-жидкостной хроматографии, Хусейн Каафарани (2011)
Провизион А. Н. - Случай поздней диагностики споротрихоза, Провизион Л. Н., Баранцева Л. С., Шварева Т. И. (2011)
Разумний Р. В. - Показники антибіотикорезистентності бактеріальної мікрофлори, ідентифікованої у хворих на негоспітальну пневмонію, що перебігала на тлі стеатозу печінки (2011)
Резуненко Ю. К. - Вплив поліефірів на гематологічні та імунологічні показники в організмі щурів, Стеценко С. О. (2011)
Семисалов С. Я. - Влияние сочетанной травмы на исходы лечения травматических подострых и хронических субдуральных гематом головного мозга, Яналь Куссейбати М., Жиляев Р. А. (2011)
Серік С. А. - Взаємовідносини імунозапальної активації та метаболічних порушень при прогресуванні серцевої недостатності у хворих на цукровий діабет 2 типу (2011)
Синяченко П. О. - Поражения ендокарда и клапанов сердца у больных системной красной волчанкой (клинико-морфологические сопоставления), Ігнатенко Г. А., Дядик О. О. (2011)
Стрий В. В. - Влияние имплантации в большеберцовые кости гидроксилапатитного материала ОК-015, насыщенного медью, на строение проксимальных эпифизарных хрящей плечевых костей (2011)
Ткаченко М. Ф. - Аналіз амінокислотного складу та вмісту загального азоту в листках ендоспермальних мутантів кукурудзи, Ковальов В. М. (2011)
Торопчин В. И. - Клинико-инструментальные эффекты антагонистов кальция, β–адреноблокаторов и ингибиторов АПФ в лечении безболевой ишемии миокарда, Терещенко В. В., Мирошниченко И. В., Торопчина Н. И., Сопова Т. О., Вертий О. А. (2011)
Торопчин В. І. - Концентрація циркулюючих імунних комплексів та їх молекулярний склад у хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з синдромом хронічної втоми при застосуванні комбінації нуклекса та енерліву, Ткачук З. Ю. (2011)
Трофименко О. М. - Вплив комбінованого фітозасобу інтеллану на показники цитокінового профілю крові хворих на стеатоз печінки, поєднаний з хронічним некалькульозним холециститом на тлі синдрому підвищеної стомленості в ході медичної реабілітації (2011)
Федірко П. А. - Кольоророзрізнення у дітей, народжених від радіаційно опромінених осіб, Кадошнікова І. В. (2011)
Филиппенко В. А. - Использование якорных фиксаторов при лечении острой переднемедиальной нестабильности коленного сустава, Шишка И. В, Нерянов Ю. М., Головаха М. Л., Банит О. В., Красноперов С. Н. (2011)
Фролов В. М. - Вплив комбінації нуклеїнату та ентобану на показники ліпопероксидації та метаболічної інтоксикації у хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з дисбіозом кишечника, Соцька Я. А., Пересадін М. О., Круглова О. В., Санжаревська І. В. (2011)
Чеботарьов Є. В. - Клінічні особливості депресивних розладів із соматичною симптоматикою (2011)
Черкасова В. С. - Ефективність нуклеїнату в терапії герпесвірусної інфекції та його вплив на показники макрофагальної фагоцитуючої системи (2011)
Чурилов А. В. - Никель в биосредах здоровых женщин репродуктивного возраста, Соловьёва Е. А., Козлов К. П. (2011)
Шаповалова І. А. - Вплив нуклеїнату на рівень прозапальних (IL-1β, ФНПα) та протизапальних (IL-4, IL-10) цитокінів у хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом на тлі ожиріння (2011)
Шутов Є. Ю. - Индивидуальна работа зі студентами, Шутова Е. В. (2011)
Юрьев А. М. - Особенности клинических проявлений язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки у больных шизофренией (2011)
Александров Е. И. - Современные взгляды на проблемы лечения заболеваний пародонта при сахарном диабете (обзор литературы) (2011)
Пересадин Н. А. - Н.С. Лесков: творчество, болезнь и причины смерти (к 180-летнему юбилею писателя), Фролов В. М. (2011)
Геєць В. М. - Про єдність і суперечності у розвитку суспільства, держави та економіки (2012)
Чухно А. А. - Модернізація економіки та економічна теорія (2012)
Запатріна І. В. - Житлово-комунальне господарство: перспективи реформування, Лебеда Т. Б. (2012)
Воробієнко П. П. - Державне регулювання розвитку телекомунікаційної сфери України, Гранатуров В. М. (2012)
Кудряшов В. П. - Стійкість державних фінансів (2012)
Михайловська О. В. - Актуальні питання розвитку світового ринку природного газу (2012)
Шедяков В. Є. - Розвиток соціального партнерства в контексті постіндустріальних трансформацій трудових відносин (2012)
Видатний учений-економіст (2012)
Відомий економіст-аграрій (2012)
Юхимик Ю. В. - Асоціативність як база художнього мімезису (2013)
Гіоргадзе Г. В. - Культурний релятивізм та його наслідки для національної самобутності народів (2013)
Гудіна Н. М. - Основні проблеми і перспективи розвитку форм діяльності соціальних працівників у сільській місцевості, Верменко А. Ю. (2013)
Залужна А. Є. - Іронічно-ігровий вимір постмодерністських пошуків: суперечність етичного та естетичного (2013)
Ільчук Л. П. - Творча спадщина Марка Шагала як міжкультурний феномен (2013)
Колесник О. С. - Художня інтерпретація міфологеми Спустошеної землі (2013)
Сирцова О. М. - Історіософська концепція "Повістей минулих літ": візантійсько-слов`янський контекст (2013)
Стоян С. П. - Монограми, геометричні зображення й символи риби, рибаря у ранньохристиянському живописі:філософсько-культурологічний аналіз (2013)
Чорний О. О. - Вибір людиною навчально-освітнього розвитку та його відображення в історії філософських ідей: Україна XVII-XVIII століття (2013)
Гулая О. С. - Релігійні свята у системі сучасної етнічної культури греків України: на прикладі грецької спільноти Маріуполя та Харкова (2013)
Сичова К. В. - Філософсько-антропологічні засади естетизації образу людини в мистецтві Київської Русі (2013)
Сухина О. В. - Трансгресивні виміри соціокультурної буттєвості: апологія маски (2013)
Скнарь В. К. - Культурологічні аспекти управління проектами зі збереження культурних цінностей (2013)
Герчанівська П. Е. - Простмодернізм: інноваційні форми і технології культурної практики сучасності (2013)
Чаяло П. П. - Оцінка епістолярної спадщини Григорія Сковороди у світлі його суспільно-політичних поглядів (2013)
Колосова Н. А. - Європейські традиції меценатства в історії культури України (2013)
Овчарук О. В. - Еволюція категорії ідеалу в культурфілософській спадщині Олександра Яценка (2013)
Поліщук Л. О. - Перспективи розвитку клубів в Україні (2013)
Садовенко С. М. - Трансформації української народної художньої культури у просторово-часових реаліях постмодерну (2013)
Тузов В. О. - Регіональний підхід до культуротворчих процесів в Україні на прикладі Галичини, Волині та Буковини: кінець ХІХ – початок ХХ століття (2013)
Бабенко Ю. А. - Теоретичні аспекти дослідження цінностей (2013)
Довга О. В. - Мистецтво в соціологічних теоріях ХІХ – початку ХХ століття (2013)
Романуцький В.М. - Континуум "Індивідуалізм – колективізм" як основний вимір сучасної культури (за Г. Хофстеде) (2013)
Рудавіна І. Г. - Культурно-освітня діяльність театральних музеїв Наддніпрянської України: 70–80-і роки ХХ століття (2013)
Сушицька І. М. - Трансформація ролі та становища жінки в сучасній українській сім’ї (2013)
Щербинін С. В. - "Жіноче право" у контексті давньоруської звичаєво-правової культури (2013)
Черниш М. О. - Єдність української культури та глобалізаційні виклики: аксіологічний та ідентифікаційний виміри (2013)
Бігус О. О. - Основні аспекти творчості Я. Чуперчука у контексті розвитку сценічної хореографії Прикарпаття (2013)
Громченко В. В. - Музика для інструмента соло: витоки становлення жанру (на прикладі виконавства на духових інструментах) (2013)
Погребняк Г. П. - Філософія екзистенціалізму як підґрунтя світоглядної моделі авторського кіно (частина ІІ) (2013)
Пучко-Колесник Ю. В. - Діяльність диригента-хормейстера як соціокультурний феномен (2013)
Росляков С. М. - Невідома скіфська скульптура з Вознесенського краєзнавчого музею (2013)
Тулянцев А. А. - Йосип Гошуляк: громадянин, співак, публіцист (2013)
Лисенко-Ткачук І. В. - Особливості скульптурно-архітектурного оздоблення фасадів Маріїнського палацу (2013)
Чупріна Н. В. - Теоретико-культурологічні підходи до вивчення моди (2013)
Щитова С. А. - Хоровой цикл в творчестве С. И. Танеева: к проблеме цикличности (2013)
Іванова Ю. Ю. - Особливості структури вокально-симфонічної поеми П. Майбороди "Тополя": до проблеми жанрової ідентифікації (2013)
Мартинів Л. І. - Ідеї національного музичного виховання у діяльності першого галицького композитора М. Вербицького, Мартинів О. О. (2013)
Архангородська А. В. - Музикознавчі та кінознавчі інтерпретації драматургічних функцій кіномузики: історіографія питання (2013)
Цейко Н. О. - Солоспіви "Не співайте мені сеї пісні…" Лесі Українки у творчості українських композиторів ХХ ст.: порівняльно-типологічний аспект (2013)
Святненко А. В. - Становлення та розвиток жіночих духовних училищ на Правобережній Україні (друга половина XIX – початок XX ст.) (2013)
Парахіна М. Б. - Українсько-російські відносини в кризисні 90-і роки ХХ століття: теорія і практика співпраці (2013)
Радзієвський В. О. - Про історію та історіографію субкультури бідних (2013)
Поденко В. П. - Репрезентативний контекст музичного мистецтва: друга половина ХХ століття (2013)
Масалова К. Ю. - Композиційно-типологічний аналіз сцени з синами Хора та "похованням Осіріса" 17-ї глави Книги мертвих у Птолемеївський період (частина перша) (2013)
Вільчинська І. Ю. - Політичний дискурс: основні напрями дослідження (2013)
Рева Т. С. - Правоекстремістські партії: термінологічний аналіз (2013)
Ручкин А. В. - Государственные награды как предмет социологического исследования (2013)
Ярошко О. З. - Функціональні пріоритети зовнішньої політики України (1991–1993 рр.) (2013)
Чернявська Ю. В. - Пріоритети культурної політики Республіки Білорусь (2013)
Іжнін І. - Проблема трактування національних інтересів та інформаційна політика держави на сучасному етапі (2012)
Пик С. - Розвідувальна підготовка Німеччини до війни проти СРСР (2012)
Гладиш М. - Політичні передумови становлення та розвитку північноєвропейської інтеграції (2012)
Сидорук Т. - Дилеми політики ЄС щодо Білорусі (2012)
Бочаров С. - Європейська інтеграція: польський досвід та українські перспективи (2012)
Феденко О. - Воєнна реформа бундесверу (2012)
Зарембо К. - Україна у стратегіях національної безпеки держав членів ЄС: партнер чи проблема? (2012)
Капінус О. - Швейцарська Конфедерація у контексті формування європейського економічного простору (2012)
Гнип О. - Концептуальні засади формування російсько – німецьких відносин в енергетичній сфері (2012)
Полторацький О. - Cучасні відносини Україна - ЄС у східноєвропейському та розширеному геополітичному вимірі (2012)
Гогоша О. - Участь Міжнародного Комітету Червоного Хреста у гуманітарних місіях та операціях ООН (2012)
Козак Т. - Внутрішньодержавний регіоналізм та його виклики для України (2012)
Краєвська О - Базів Ннаталія. Торгівля людьми як глобальна проблема сучасності (2012)
Черник П. Шумка А. - Чорноморський регіон як зона сратегічного домінування (2012)
Куропась І. - Транскордонна співпраця між США та Канадою: вплив подій 11 вересня 2001 року (2012)
Раупова І. - Діяльність Європейської Народної Партії в рамках Ради Європи: її вплив на позиціонування України (2012)
Гурак І. - Польський євроінтеграційний досвід для України: сільськогосподарська сфера (2012)
Гутник В. - Право на захист у Нюрнберзькому трибуналі (2012)
Фортуна Т. - Підстави відмови у визнанні та виконанні рішень іноземних судів в Україні (2012)
Городиський І. - Міжнародно-правові засади створення іноземних військових баз (2012)
Котис О. - Застосування понять "культурні цінності” та "культурна спадщина” у міжнародному праві та праві Європейського Союзу (2012)
Панкевич І. - Принцип таємності голосування як гарантія вільних виборів: міжнародні стандарти та український досвід (2012)
Гавриш Н. - Міжнародний досвід правового регулювання, використання, відтворення та охорони ґрунтів (2012)
Біленко Ю. - Макроекономічні та інституційні фактори залучення прямих іноземних інвестицій та їхній вплив на економічне зростання країн центральної та Східної Європи (2012)
Приходько І. - Особливості взаємної торгівлі України та країн ЄС (2012)
Москалик Р. - Міжнародна торгівля та інвестиції як канали міжнародного поширення технологій (2012)
Єлейко І. - Вплив культури на транснаціональні злиття та поглинання, Данилюк Х. (2012)
Присяжнюк Ю. - Регулювання інтеґраційних процесів у сфері освітніх послуг (2012)
Борщевський В. - Вплив ЄВРО-2012 на структурну модернізацію української економіки: євроінтеграційний контекст (2012)
Коваль І. - Роль консалтингу в активізації інвестиційного співробітництва України з державами ЄС (2012)
Кузьмін П. - Транспортні витрати як чинник міжнародної торгівлі (2012)
Цапко-Піддубна О. - Оцінка рівня ефективності використання енергетичних ресурсів в країнах Центрально – Східної Європи (2012)
Максимець О. - Вплив змін у ставленні до збереження довкілля та енергетичної безпеки у країнах єс на експорт деревини з україни: загрози та можливості (2012)
Павліха Н. - Особливості прояву світової банківської кризи та інструменти її запобігання, Іус І. (2012)
Доскочинська Л. - Характеристика дорогоцінних металів як товару (2012)
Кирилич Ю. - Підходи до формування сучасної парадигми внутрішньої та зовнішньої фінансової лібералізації (2012)
Мешко Н. - Інноваційний розвиток підприємств рециклінгу як фактор посилення енергетичної безпеки держави (2012)
Рабош Г. - Запозичення із старофранцузької мови та з латині у французькій мові (2012)
Захарова Л. - Структура мотивації до вивчення англійської мови у курсантів вищих військово-навчальних закладів та шляхи її корекції, Черник П. (2012)
Кучик О. - Участь України у врегулюванні етнополітичних конфліктів на пострадянському просторі, Цебенко О. (2011)
Поліщук К. - Вплив міждержавних груп і об’єднань на універсальний мультилатеризм сучасної міжнародної системи (2011)
Тюшка А. - Персоналізація зовнішньої політики: президіально-канцлерські відносини у співпраці Німеччини і Франції (2011)
Плевако І. - Латиноамериканський вектор зовнішньої політики України на сучасному етапі (на прикладі динаміки торгово-економічних відносин із країнами МЕРКОСУР) (2011)
Краєвська О. - Освітня політика Європейського Союзу: становлення та механізми реалізації (2011)
Стець М. - Мусульманські громади в країнах Західної Європи: особливості формування (2011)
Бартко У. - Тайванська проблема у міжнародних відносинах (2011)
Капрусь О. - Безпека туристичної діяльності через призму політичної ситуації на близькому сході (2011)
Хімяк А. - Участь Німеччини у діяльності Північноатлантичного альянсу: історико-політичний огляд (2011)
Чабан І. - Мир і безпека як мета діяльності міжнародних організацій (2011)
Брацук І - Імплементація права Європейського Союзу у національний правопорядок Великобританії, Микієвич М. (2011)
Медведєва М. - Елементи наднаціональності в міжнародному праві навколишнього середовища (2011)
Волоско Я/ - Правовий статус президента Європейської Ради ЄС за Лісабонським договором 2007 р. (2011)
Шишкіна Е. - Основні положення концепції заборони неналежного поводження з людиною в практиці Європейського суду з прав людини (2011)
Грабинський І. - Теоретико-методологічні проблеми оцінки сталості еколого-економічного розвитку в країнах Західної Європи, Міхель Р (2011)
Лазаренко Ж. - Застосування урядами країн-членів СОТ надзвичайних заходів захисту від імпорту (2011)
Приходько І. - Особливості торгівлі країн ЄС з колишніми та потенційними країнами-кандидатами (2011)
Лукашенко С. - Валютні дисбаланси як передумова поширення валютно-фінансових криз (2011)
Черторижський В. - Деякі особливості організації забезпечення процесу конвергенції на рівні транскордонного регіону (2011)
Білоган О. - Еволюція теорій міжнародної торгівлі щодо оптимізації її структури (2011)
Волянська М. - Аспекти поширення банківських криз на сусідні країни (2011)
Кирилич Х. - Еколого-економічні проблеми країн "великої вісімки" (2011)
Шоломінська Т. - Ступені взаємодії монетарних політик країн ЄС (2011)
Балабанський А. - Правові інструменти політики заробітної плати в країнах Центральної та Східної Європи (2011)
Присяжнюк Ю. - Сучасні тенденції розвитку зовнішньоекономічних міжрегіональних зв’язків України (2011)
Мальська М. - Теоретико-методологічні засади оцінки місця і ролі сфери послуг у системі національної економіки країни (2011)
Бальцій Н. - Механізми регулювання висвітлення терористичної діяльності у ЗМІ (2011)
Ковалів І. - Теорія параметрів глобалі¬за¬цій¬них процесів (2011)
Козак Т. - Лінгвістична складова європейської інтеграції (2011)
Рабош Г. - Запозичення з різних мов у французькій мові (2011)
Гураль О. - До проблеми реконструкції концепту персонаж (2011)
Кецко Г. - Терміни-синоніми у межах фахової мови деревообробної промисловості сучасної іспанської мови (2011)
Семків В. - Вартісне наукове дослідження засад виборчого права України (2011)
Вороненко В. В. - Аналіз вітчизняної нормативно-правової бази щодо попередження і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, Скалецький Ю. М., Торбін В. Ф. (2011)
Аблакулова М. Х. - Состояние семейных поликлиник и поликлиник работающих по традицонному принципу в городских условиях (2011)
Асмолов О. К. - Стан імунної системи хворих на деструктивний туберкульоз легень під впливом регіональної лімфотропної терапії з подальшим ультразвуковим озвучуванням, Полякова С. О. (2011)
Асмолова А .О. - Стан загального і місцевого імунітету у хворих на цукровий діабет II типу з пародонтитом (2011)
Баутина Т. В. - Применение неинвазивного метода доставки лекарственных препаратов у недоношенных новорожденных с респираторным дистресс-синдромом, Когутницкая М. И., Кунахова А. С., Ивченко С. И. (2011)
Бурмак Ю. Г. - Коррекция микроциркуляторных нарушений у больных постинфарктным кардиосклерозом при помощи низкодозовой гемодилюции, Ковалев В. Б., Ковалева И. С., Сташкевич В. П., Ляскевич П. Г., Чернышова Л. И. (2011)
Ватутин Н. Т. - Влияние триметазидина на вариабельность сердечного ритма и безболевую ишемию миокарда у больных хронической сердечной недостаточностью ишемической этиологии, Адаричев В. В., Бахтеева Т. Д. (2011)
Вовк Ю. Н. - Н.И. Пирогов – основоположник сосудистой хирургии, Иванов А. С. (2011)
Гайко Г. В. - Лікування хворих з переломами плечової кістки з використанням блокуючого интрамедулярного остеосинтезу, Калашников А. В., Коваленко С.В., Майко В.М., Луцишин В. Г. (2011)
Громовик Б. П. - Аналіз структури тематичного плану дисципліни "менеджмент і маркетинг у фармації" на основі експертної оцінки, Горілик А. В. (2011)
Гузенко Н. В. - Визначення кетаміну в біологічному матеріалі методом газо-рідинної хроматографії, Петюнін Г. П. (2011)
Дєдух Н. В. - Вплив драглистого ядра міжхребцевого диска на великогомілкову гілку сідничного нерва, Малишкіна С. В., Шимон М. В. (2011)
Шафиев И. А. - Динамика изменений ферментативной функции печени в зависимости от метода санации брюшной полости при перитонитах (2011)
Землянская Н. А. - Адаптационный потенциал и его коррекция у больных гипертонической болезнью на этапе санаторно-курортной реабилитации, Ященко С. Г. (2011)
Кисличенко В. С. - Динамика накопления отдельных групп БАВ в сырье фенхеля обыкновенного, Тернинко І. І. (2011)
Плетенецька А. О. - Судово-медична оцінка ушкоджень тіла людини при пострілах із пневматичної гвинтівки Crosman 2100 CLASSIC різними видами куль (2011)
Герболка-Ханик Н. Л. - Аналіз споживання лікарських засобів для основної фармакотерапії хворих з ревматоїдним артритом, Левицька О. Р. (2011)
Коваль С. М. - Патогенетичні механізми гіпертонічної хвороби на тлі цукрового діабету 2-го типу, Старченко Т. Г., Першина К. С., Шкапо В. Л. (2011)
Козленко Т. В. - Вміст метаболітів оксиду азоту та туморнекротичного фактору альфа у хворих на гіпертонічну хворобу у поєднанні з пептичною виразкою дванадцятипалої кишки (2011)
Коломиец В. И. - Плазменные факторы атерогенеза на ранних стадиях артериальной гипертензии, Белая И. Е., Одуд А. М. (2011)
Коломієць В. В. - Концентрація циркулюючих імунних комплексів та характеристика їхнього молекулярного складу при хронічному безкам’яному холециститі на тлі абдомінального ожиріння (2011)
Лоскутов О. Є. - Реконструктивне ендопротезування у хворих на диспластичний коксартроз, Зуб Т. О., Лоскутов О. О. (2011)
Лузин В. И. - История развития анатомии в Персии с древних времен до VII века нашей эры, Ковешников В. Г., Волошин В. Н., Кожемяка И. Я. (2011)
Малов А. Е. - Диагностика двойного выхода магистральных сосудов из правого желудочка у плода: анатомо-эхокардиографические параллели, Аверьянов А. И. (2011)
Коваленко В. М. - Сучасні підходи до клінічної та лабораторно-інструментальної діагностики ревматоїдного артриту, Рекалов Д. Г., Шманько О. В. (2011)
Марута Н. О. - Ефективність комбінації реамберину та циклоферону в корекції синдрома гіпоенергетизма у хворих на параноїдну шизофренію з терапевтичною резистентністю до нейролептиків, Рачкаускас Г. С., Фролов В. М., Височин Є. В. (2011)
Марута Н. А. - Система дифференцированной терапии депрессивных расстройств у больных рассеянным склерозом, Данилова М. В. (2011)
Нужная Е. К. - Ультраструктура селезенки половозрелых крыс при введении бисфосфоната "Зомета" и иммуностимулятора тимогена, Стаценко Е. А., Cкрябина Е. Н., Санькова Л. Ю., Солодкая Е. С. (2011)
Петруня А. М. - Клинические особенности послеоперационного течения у больных возрастной катарактой в сочетании с первичной открытоугольной глаукомой, Явтушенко В. В. (2011)
Покрышка Л. А. - Двадцать пять лет после аварии: плюсы и минусы в организации медицинской помощи пострадавшим от последствий аварии на ЧАЭС в Луганской области, меры по её улучшению, Романенко И. В., Лысых Е. В., Пирская Л. Г., Бурган А. Н. (2011)
Левченко Л. А. - Кислотно-основное состояние и газовый состав крови у недоношенных с респираторным дистрессом в зависимости от срока гестации, Клименко Т.М., Воробьева О.В., Федоренко А.Ю., Маевская О. И., Герасимов И. Г. (2011)
Микитюк М. Р. - Порушення ліпідного спектру крові у хворих на активну акромегалію з урахуванням гендерних особливостей і гормональної активності аденоми гіпофіза (2011)
Пересадин Н. А. - Гуманистическое и воспитательно-деонтологическое значение творческого наследия и креативного потенциала личности Максимилиана Волошина для медиков и медицины, Фролов В. М. (2011)
Попов Э. Н. - Уровень ДНК-фрагментации как маркер активности апоптоза (2011)
Прилуцкий А. С. - Специфическая сенсибилизация к грибковым аллергенам и пенициллину у больных рецидивирующей рожей, Зелёный И. И., Лесниченко Д. А., Коваленко В. В. (2011)
Зайченко Г. В. - Морфологічний стан матки та плаценти при експериментальному моделюванні гестаційного антифосфоліпідного синдрому на мишах, Лар’яновська Ю. Б., Деєва Т. В., Шевченко О. І., Старокожко В. Ю., Кудіна О. В., Сак І. Ю. (2011)
Провизион А. Н. - Клиника и течение эритромелалгии, Провизион Л. Н., Шедания И. Е., Шведюк С. В. (2011)
Пустовий Ю. Г. - Прогнозування розвитку епідемії туберкульозу серед категорій медичного та соціального ризику Луганської області, Долинська М. Г., Баранова В. В., Гріцова Н. А. (2011)
Радіонова С. І. - Динаміка показників оксиду азоту у хворих на фебрильну шизофренію при застосуванні реамберину, Рачкаускас Г. С. (2011)
Рачкаускас Г. С. - Вплив комбінації золофту та імуноплюсу на динаміку показників клітинного імунітету у підлітків з соматизованими депресивними розладами, Височин Є. В. (2011)
Ребров Б. А. - Коррекция психоэмоциональных нарушений и хронического болевого синдрома у больных псориатическим артритом, Благинина И. И., Реброва О. А. (2011)
Рой І. І. - Технологічна карта діагностики порушень формування кульшового суглоба у дітей першого року життя, Баяндіна О. І., Біла І. І., Зінченко В. В., Русанова Т. Є. (2011)
Савченкова Л. В. - Дослідження параметрів токсичності та ефективності речовини во-60 як потенційного анальгетика, Янкович С. І. (2011)
Салманова О. Н. - Изменения иммунного статуса у больных ХТО в период обострения, Русалов В. Л.. Волобуева Л. Н. (2011)
Тернинко І. І. - Дослідження елементного складу сировини мальви лісової в порівнянні з ґрунтом, Онищенко У. Є. (2011)
Тернинко І. І. - Вивчення стреспротекторної дії настойки "авеол" на моделі гострого стресу, Савченкова Л. В., Оглобліна М. В., Бурцева О. В. (2011)
Усенко В. О. - Профіль сироваткових цитокінів у хворих на хронічний бронхіт у сполученні з пептичною виразкою дванадцятипалої кишки (2011)
Ходырев В. Н. - Изучение моторно-тонической функции желудка у больных с язвенным декомпенсированным пилоростенозом с целью выбора метода оперативного лечения, Брежнев В. П., Василенко Е. Н., Афонин Д. Н., Тютюнник А. А., Клевака И. Г. (2011)
Цубанова Н. А. - Ренальні ефекти спіроциклічного похідного оксиндолу в інтактних щурів, Штриголь С.Ю. (2011)
Шубладзе Н. М. - Определение, оценки и критерии статистик случайных функций в задачах биомедицины применительно к задачам гормональной регуляции эндокринной гинекологии, Семесенко М. П. (2011)
Шульга Л. І. - Хромато-МАС-спектрометричний аналіз компонентного складу леткої фракції настойки "Касдент", Кисличенко В. С., Пімінов О. Ф. (2011)
Волошин В. Н. - Рентгеноструктурное исследование биоминералов нижней челюсти белых крыс различного возраста при введении глюкокортикоидов и бисфосфоната "Зомета", Андреева О. В. (2011)
Лузин В. И. - Химический состав нижней челюсти белых крыс в условиях употребления производных барбитуровой кислоты и силибора, Носкова А. В. (2011)
Tєрьошин В. О. - Ефективність циклоферону при лікуванні хворих на неалкогольний стеатогепатит та його вплив на показники клітинної ланки імунітету (2011)
Ткачук З. Ю. - Застосування препарату нуклекс в терапії гепатиту С, Дикий Б. М., Кондрин О. Є., Пришляк О. Я., Васкул Н. В. (2011)
Трофименко О.М. - Сонографічна характеристика хронічної коморбідної патології гепатобіліарної системи у вигляді стеатозу печінки, сполученого з хронічним некалькульозним холециститом на тлі синдрому підвищеної стомлюваності (2011)
Усенко В. Ф. - Дослідження переносимості і безпеки нового оригінального препарату "Квертин", Зупанець І. О., Безугла Н. П., Доброва В. Є., Шаламай О. С. (2011)
Хімій Р. М. - Аспекти фармакогностичного дослідження трави нетреби звичайної (Xanthium strumarium), Опрошанська Т. В., Хворост О. П. (2011)
Черкасова В. С. - Динаміка показників гуморального імунітету у хворих на герпесвірусну інфекцію при лікуванні нуклеїнатом (2011)
Рецензія на книгу "Атлас інфекційних хвороб” / (М.А. Андрейчин, В.С. Копча, С.О. Крамарев та ін.); за редакцією М.А. Андрейчина. – Тернопіль: Укрмедкнига, ТДМУ, 2010. – 248 с. (2011)
Пам’яті професора Івана Івановича Бобрика (2011)
Нетлюх А. М. - Динаміки показників рівня аргініну при гемораґічному інсульті, зумовленому розривами артерійних аневризм судин головного мозку (2013)
Стернюк Ю. М. - Порівняльний аналіз результатів застосування радикального хірурґічного лікування хворих на медулярний рак щитоподібної залози при виконанні першої та повторної операцій (2013)
Івасівка Р. С. - Патоґенетичне обґрунтування застосування корвітину в комплексному лікуванні хворих на хронічний пієлонефрит (2013)
Огоновський Р. З. - Антимікробна активність композиційної суміші похідних g-кротонолактону та Zn-карнозину за умов in vitro та in vivo (2013)
Кутельмах О. І. - Експериментальна оцінка токсичності нанорозмірної композиції "Метроксан" (2013)
Ільницький Я. М. - Математичний алґоритм верифікації туберкульозу залежно від ґенезу специфічного запалення, Гайдучок О. В., Ільницький Г. І. (2013)
Гаврилюк О. М. - Поширеність хронічного стеатогепатиту та вірусного гепатиту (за результатами аналізу автопсійного матеріалу) (2013)
Кузик С. А. - Геманґіоми у дітей: класифікація, клінічна картина, лікування (2013)
Присташ Ю. Я. - Еволюція поглядів на особливості і значення місцевих рецидивів раку молочної залози після мастектомії, Фецич Т. Г., Савран В. Р., Савран В. В. (2013)
Орел Ю. Г. - Синдром екстравазальної компресії черевного стовбура: сучасні погляди на суперечливу патолоґію (2013)
Федоренко В. П. - Недоліки діаґностики захворювань гострого живота. Вузька спеціалізація чи панорамне мислення лікарів? Операції відчаю, Кобза Т. І., Мицик О. І., Мота Ю. С., Шегинський А. Б. (2013)
Ломей Я. І. - Коморбідність (поєднання патолоґічних станів), Ломей Ю. Я. (2013)
Пам'яті Оксани Євгенівни Борової (2013)
До відома наших авторів (2013)
Пашинський В. А. - Імовірнісна модель розподілу максимальних значень для опису глибини корозійних пошкоджень сталевих труб магістральних нафтопроводів, Бескровна Ж. Ю. (2013)
Половців І. М. - Про правила пiдготовки проектної документацiї в Росiйськiй Федерацiї та їх удосконалення (2013)
Мірошниченко К. К. - Особливості визначення енергії самонапруження фібробетону і її залежність від технології приготування матеріалу (2013)
Дмитроченкова Е. І. - Аналіз ексергетичної ефективності когенераційних установок на базі двигуна внутрішнього згоряння і котлоагрегату на твердому паливі (2013)
Гаранжа І. М. - Методика визначення геометричних параметрів конструкцій багатогранних стояків з урахуванням регулювання власних та вимушених коливань (2013)
Бичевий П. П. - Оцінка експлуатаційної придатності технологій ремонту багатошарових покрівельних покриттів бітумно(полімерними композиціями , Козирєва К. М. (2013)
Поліщук А. А. - Регіонально(просторові особливості формування системи закладів культури і дозвілля клубного типу 20–70(х рр. ХХ ст. м. Донецька (2013)
Дячук А. О. - Аналіз об’єктів підвищеної екологічної небезпеки, розташованих на території Хмельницької області (2013)
Сметана О. М. - Диференціація екотопів посттехногенних ландшафтів (гігро- та літохімічний аспект), Долина О. О., Ярощук Ю. В. (2013)
Хом’як І. В. - Фітоіндикаційний аналіз передклімаксичних стадій розвитку екосистем (2013)
Шанда В. І. - Динаміка біогеоценозу як явище та процес: стан руху та хід розвитку складу, Шанда Л. В., Ворошилова Н. В. (2013)
Kapeluch N. V. - Bioindicative estimation of acrogeneric pollution of technogeneric territories (2013)
Булейко А. А. - Еколого-микроморфологические особенности едафотопов терновниковых биогеоценозов расположенных в границах Присаморского биогеоценологического стационара, Митина Н. Б. (2013)
Якимчук Р. А. - Мутагенна активність радіонуклідних забруднень грунту ближньої зони ЧАЕС у віддалені строки після аварії (2013)
Бессонова В. П. - Оцінка стану пилку деревних рослин в урбатехногенній екосистемі, Бессонов Є. П., Зверковський В. М. (2013)
Россихіна-Галича Г. С. - Дослідження стану прооксидантно-антиоксидантної системи кукурудзи за дії гербіцидного забруднення, Більчук В. С., Легостаєва Т. В., Шмигайло Ю. О. (2013)
Іванченко О. Є. - Вплив надлишку Cr6+ на морфометричні показники декоративних квіткових рослин на тлі дії нітратного та амонійного азоту (2013)
Щербакова О. Ф. - Принципи та підходи до серологічної категоризації раритетних видів рослин, Бармак І. М. (2013)
Слюсар С. І. - Дослідження адаптації рослин Metasequoia glyptostroboides Hu et Cheng методом статистичного аналізу структурних ознак (2013)
Савосько В. М. - Біометричні показники та екологічний стан вікових дерев дубу черешчатого парку "Веселі Терни", Глинська Л. В. (2013)
Чонгова А. С. - Загальна характеристика деревних насаджень парку ім.. П. П. Шмідта м. Бердянськ (2013)
Ловинська В. М. - Видовий склад та життєвий стан зелених насаджень проспекту Кірова та вулиці Титова м. Дніпропетровськ, Зайцева І. А., Тищенко А. В. (2013)
Зимароєва А. А. - Оцінка варіації чисельності птахів за допомогою програми Statistica, Мацюра М. В., Мацюра О. В. (2013)
Силина Т. Н. - Морфогенез яичников в раннем репродуктивном возрасте в условиях длительной техногенной нагрузке, Коваль Г. Н. (2013)
Новосад Н. В. - Біохімічні показники крові жінок, що мешкають у різних екологічних умовах при перебігу вагітності, Власенко К. Л., Рождественська І. В. (2013)
Йоркіна Н. В. - Прісноводні молюски як біоіндикатори якості поверхневих вод урбосистеми міста Мелітополя (2013)
Федоненко О. В. - Видовий склад молоді риб літоральних ділянок Запорізького водосховища станом на 2012 рік, Маренков О. М. (2013)
Альохіна Т. М. - Сучасний еколого-геохімічний стан р. Інгуль (2013)
Багрій В. Н. - Актуалізація рефлексивної здатності студентів як суб’єктів фахової підготовки (2012)
Бейгер Г. З. - Соціальна й професійна активізація підопічніх системи соціального забезпечення: парадигми й досягнення (2012)
Біла О. О. - Мобілізаційні функції майбутніх фахівців соціономічного профілю у сфері соціально-педагогічного проектування (2012)
Гордієнко Т. В. - Педагогічні моделі багаторівневої підготовки майбутніх учителів (2012)
Заболотна О. А. - Трансдисциплінарність як стратегія практичної реалізації засад альтернативної освіти (2012)
Ковальчук В. І. - Зміст та структура педагогічної майстерності майстра виробничого навчання ПТНЗ (2012)
Леонова В. І. - Особливості професійної етики майбутнього соціального педагога в закладах соціального захисту дітей (2012)
Парфанович І. І. - Особливості діяльності та фахового рівня суб’єктів профілактики девіантної поведінки (2012)
Скиба М. М. - Особливості медіаграмотності майбутніх соціальних педагогів (2012)
Спіліоті О. В. - Проблема формування музично-інтонаційного мислення майбутніх учителів музики у процесі фахової підготовки: теоретико-експериментальне дослідження (2012)
Стрельнікова Н. М. - Виховні проблеми сучасної неповної сім’ї (2012)
Хоменко О. В. - Стан та проблеми іншомовної підготовки у вищій школі України (2012)
Благінін В. М. - Сучасні інформаційні технології навчання віртуального характеру, Наріжна Я. І. (2012)
Бобро А. А. - Формування потреби здорового способу життя в учнів старших класів (2012)
Бондарчук А. Я. - Тренінг як важлива форма оптимізації виховної роботи студентів музично-педагогічних факультетів (2012)
Качалова Т. В. - Формування мовно-комунікативної компетентності майбутніх соціальних педагогів у процесі вивчення "Основ красномовства", Вакуленко Г. М. (2012)
Мацегора А. В. - Профорієнтація як напрям діяльності соціального педагога загальноосвітнього навчального закладу, Степченко Л. М. (2012)
Москалець О. О. - Етапи навчання іншомовного писемного мовлення як засобу спілкування (2012)
Нагач М. В. - Використання методу проектів на семінарських заняттях з країнознавства (2012)
Новак Т. A. - Роль соціально-педагогічного комплексу сільської школи у формуванні соціальної компетентності особистості (2012)
Онищенко І. В. - Сучасні підходи до використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці майбутніх учителів початкових класів (2012)
Останіна Н. С. - Особливості соціально-педагогічної роботи з учнівською молоддю у сфері дозвілля (2012)
Пихтіна Н. П. - Особливості формування негативних проявів у поведінці дошкільників, що зумовлені неправильними типами сімейного виховання (2012)
Пожидаєва О. В. - Педагогічні умови підготовки майбутніх соціальних педагогів до консультативної діяльності (2012)
Половіна О. А. - Вплив сім’ї на інтелектуальний розвиток дітей (2012)
Равлюк Т. А. - Креативні педагогічні технології у підготовці фахівців соціально-педагогічної сфери (2012)
Стадник Д. О. - Педагогічний зміст реабілітації дезадаптованих дітей в умовах освітнього середовища (2012)
Шрагіна Л. І. - Методи і прийоми управління творчою уявою (2012)
Борисюк С. О. - Вивчення стану шкільної дезадаптації підлітків як важливий аспект підготовки фахівців до практики соціально-педагогічного консультування у школі (2012)
Василевська Л. С. - Проектна діяльність методиста як засіб удосконалення професійної майстерності педагогів (2012)
Кабриль К. В. - Особливості формування ціннісних компетентностей майбутніх учителів музики в процесі диригентсько-хорової підготовки (2012)
Клос Л. Є. - Підготовка майбутніх соціальних працівників до здоров’язбережувальної діяльності: ціннісний вимір (2012)
Кобилянський О. В. - Практичні аспекти формування основних професійних компетенцій з охорони праці у майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах (2012)
Ларіна Т. В. - Професійний розвиток учителів: перспективні напрями реформування (2012)
Остапчук О. Л. - Ґендерний підхід до професійної підготовки соціальних педагогів (2012)
Островська Н. О. - Підготовка фахівців соціально-педагогічної сфери до формування усвідомленого батьківства молоді в територіальній громаді (2012)
Підлипська С. Д. - Основні аспекти підготовки майбутніхсоціальних педагогів до реалізації професійних функцій в умовах ДОЗ (2012)
Тукач І. І. - Професійна підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до ознайомлення дошкільників з їх правами та обов’язками (2012)
Чусова О. М. - Професійна мобільність майбутніх соціальних педагогів у процесі взаємодії з молодшими школярами девіантної поведінки (2012)
Захарчук М. Є. - Аналіз досвіду США в організації інклюзивного навчання дітей загальноосвітньої школи (2012)
Конончук І. М. - Використання історичного досвіду Ніжинської вищої школи 20-х рр. ХХ ст. у підготовці фахівців соціально-педагогічної сфери (2012)
Лещенко М. Є. - Загальні засади морального виховання школярів в Україні у др. пол. ХХ ст. (2012)
Романенкова Л. О. - Використання зарубіжного досвіду для підвищення якості підготовки спеціалістів соціальної сфери в Україні, Біляєва І. М. (2012)
Трофименко М. Ю. - Порівняльно-історичний аналіз досвіду використання анімаційних технологій у процесі навчання іноземним мовам у Франції (2012)
Устименко-Косоріч О. А. - Передумови формування Сербської баянно-акордеонної школи (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) (2012)
Правила щодо оформлення рукописів (2012)
Редакційна колегія (2012)
Горняк О. В. - Виявлення та посилення конкурентних переваг Одеського регіону, Пугачова І. М. (2012)
Драган О. А. - Концепции финансового поведения домохозяйств в современной экономической теории (2012)
Журавльова Т. А. - Регулювання та підтримка інноваціонної діяльності на рівні держави, Петрашевська А. Д., Жаданова Ю. О. (2012)
Лебедєва А. М. - Методичні аспекти аналізу рентабельності діяльності підприємства (2012)
Ломачинська І. А. - Формування джерел фінансового забезпечення розвитку суб’єктів малого підприємництва (2012)
Макеева Е. А. - Защита прав собственности и конкуренции как базовых экономических институтов (2012)
Насадюк И. Б. - Классическая теория экономической интеграции об интеграционных приоритетах Украины (2012)
Нгун Ван Куонг - Стратегия формирования устойчивого экономического развития Вьетнама, Нгуен Трунг Виет (2012)
Садченко Е. В. - Методы выбора стратегии экономико-экологически безопасного развития Причерноморья Украины, Тонконогая И. В. (2012)
Скрипка О. О. - Порівняльний аналіз перспектив розвитку ринку мінеральних добрив України та Франції (2012)
Філіпенко А. С. - Політика міжнародного сприяння економічному розвиткові (2012)
Чистякова Е. С. - Cтруктура внешней задолженности страны как фактор изменения доходности государственных облигаций, Якубовский С. А. (2012)
Title (2013)
Popovych R. B. - Elements of high order in Artin-Shreier extensions of finite fields (2013)
Banakh T. - Topological and ditopological unosemigroups, Pastukhova I. (2013)
Kuryliak A. O. - Wiman’s type inequality for some double power series, Shapovalovska L. O., Skaskiv O. B. (2013)
Ochakovskaya O. A. - Description of Pompeiu sets in terms of approximations of their indicator functions (2013)
Kovalev Yu. G. - 1D nonnegative Schrodinger operators with point interactions (2013)
Chvartatskyi O. I. - A new (1+1)-dimensional matrix k-constrained KP hierarchy, Sydorenko Yu. M. (2013)
Slyusarchuk V. Yu. - Integral and differential test for convergence of operator series (2013)
Myroniuk V. V. - Approximation of functions from generalized Nikol’skii-Besov classes by entire functions in Lebesgue spaces, Yanchenko S. Ya. (2013)
Hetman I. V. - Topological classification of the hyperspaces of polyhedral convex sets in normed spaces (2013)
Chatyrko V. - Small scattered topological invariants, Hattori Ya. (2013)
Zarichnyi M. M. - On the book of V. T. Ryabukha "Fermat’s last theorem. Three elementary proofs” (2013)
Іванов А. В. - Профілактика порушень поведінкових реакцій щурів при застосуванні ноотропів з вальпроатом натрію (2013)
Волощук Н. І. - Вплив рівня тестостерону у самців щурів на гастротоксичну дію нестероїдних протизапальних засобів (2013)
Дзяк Г. В. - Діастолічна функція лівого шлуночка та рівень N кінцевого промозкового натрійуретичного пептиду у хворих на фібриляцію передсердь, Васильєва Л. І., Сапожниченко Л. В., Калашникова O. С., Аносова Н. П., Мелещик Л. В. (2013)
Перцева Т. О. - Індивідуалізація антибактеріальної терапії тяжкої негоспітальної пневмонії з урахуванням системного запалення та імунного статусу, Бєлослудцева К. О. (2013)
Перцева Н. О. - Вплив лозартану на ультраструктурну морфологію формених елементів крові у хворих на цукровий діабет та артеріальну гіпертензію, Турлюн Т. С. (2013)
Калашникова О. С. - Серцево-судинний ризик у пацієнтів з неклапанною персистуючою фібриляцією передсердь (2013)
Скоромная А. С. - Эффективность гиполипидемической терапии и характер течения ИБС после стентирования коронарных артерий, Хомич А. В., Романенко С. В., Коваль Е. А. (2013)
Зорін М. М. - Пункційна лазерна мікродискектомія в лікуванні великих гриж поперекового відділу хребта (2013)
Кресюн В. Й. - Генотип цитохрому -450 2C9 у хворих на туберкульоз, Філюк В. В., Антоненко П. Б., Рогач К. К., Даниленко Ю. М., Мозолевич Г.В. (2013)
Костюкевич О. М. - Визначення рівня ендогенного еритропоетину сироватки для диференційної діагностики справжньої поліцитемії та симптоматичних еритроцитозів (2013)
Безсмертний Ю. О. - Мутація промотора гена синтази оксиду азоту eNOS Т786С у хворих з хибними суглобами довгих кісток: зв´язок з рівнем ліпідів та ендотеліальною функцією судин (2013)
Вишніченко С. І. - Показники невротизації та стан психічної дезадаптації у працівників органів внутрішніх справ (2013)
Потапов В. О. - Епідеміологічні особливості поєднаних гіперпроліферативних процесів жіночої репродуктивної системи, Донська Ю. В., Івах І. В., Галицька Н. Г., Медведєв М. В. (2013)
Банахевич Р. М. - Можливості використання магнітно-резонансної томографії в обстеженні пацієнток з рецидивним генітальним пролапсом (2013)
Колесник К. О. - Оцінка ефективності застосування препаратів "Ехінацея композитум С" і "Терафлекс" при ортодонтичному переміщенні зубів на тлі експериментального зобу, Деньга О. В., Макаренко О. А. (2013)
Альберт Є. Л. - Математичне моделювання напружно-деформованих станів зубів нижньої щелепи при використанні комбінованої знімної шини-протеза, Лиско О. І. (2013)
Бушма Н. В. - Распространённость и интенсивность основных стоматологических заболеваний у детей г. Симферополя, Косенко К. Н., Деньга О. В. (2013)
Деньга О. В. - Профилактика и лечение поражений СОПР, обусловленных химиотерапевтическим лечением, у больных раком молочной железы, Шумилина Е. С. (2013)
Білецька Е. М. - Біопротекторна дія цинку в макро- і наноаквахелатній формі на ембріогенез щурів за умови свинцевої інтоксикації, Чекман І. С., Онул Н. М., Каплуненко В. Г., Стусь В. П. (2013)
Щудро С. А. - Методологічні підходи до оцінки здоров’я підлітків (2013)
Гінзбург В. Г. - Нормативи навантаження на лікарів стаціонарних відділень офтальмологічного профілю лікарень інтенсивного лікування, виходячи з обсягів виконуваної роботи, Лехан В. М., Ламза О. Є. (2013)
Ільків-Свидницький М. - "Найдавніший” латинський рукопис Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка – палеографія і кодикологія (2011)
Александрович В. - Мініатюри Євангелія 1556 року з церкви Святого Миколи в Поляні з давньої збірки Перемишльської греко-католицької капітули (2011)
Надрага М. - Іван (Ян) Кухта – львівський дослідник психології та соціології читання 20–30-х років ХХ ст. (2011)
Карпин І. - Основні методичні засади створення бібліографії "Україномовна книга у фондах Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка (1798–1923)” (2011)
Ciara S. - Helena Polaczkówna (1881–1942) – Custodian of the Bernardine Archives in L’viv (2011)
Вєрни С. - Використання Інтернету і читачезнавство в дослідженнях Інституту книги і читачезнавства Національної бібліотеки Польщі (2011)
Kisilowska M. - Indexing nursing literature: comparative analysis in the light of the standard nursing terminology ICNP® 2.0. (2011)
Вибрана бібліографія публікацій про Львівський національний університет імені Івана Франка та його Наукову бібліотеку (2011)
Засідання Львівського зонального методичного об’єднання (2011)
Хроніка культурно-просвітницьких заходів Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка кінця 2010–2011 років (2011)
Блок ілюстрацій (2011)
Утяшев Ф.З. - Использование наноструктурных состояний в жаропрочных сплавах для раскатки дисков ГТД (2008)
Гареев Р. Р. - Контроль прочности сцепления плазменного покрытия с подложкой неразрушающим тепловым методом, Цирельман Н. М. (2008)
Калинина Н. Е. - Модифицирующая обработка литейных силуминов дисперсными композициями, Кавац О. А., Калинин В. Т. (2008)
Горбов В. М. - Особенности топливных систем судовых энергетических установок на природном газе, Митенкова В. С. (2008)
Клименко Л. П. - Совершенствование технологических процессов центробежной отливки гильз цилиндров, Прищепов О. Ф. (2008)
Малахов А. В. - Технология гидродинамического гашения избыточной энергии в судовых системах гидропривода, Леонов В. В. (2008)
Карпусь В. Е. - Конструктивно-технологическое обеспечение эффективной эксплуатации станков с ЧПУ, Иванов В. А., Котляр А. В. (2008)
Колесник В. П. - Управление процессом нанесения жаростойких покрытий на лопатки газотурбинных двигателей, Слюсарь Д. В., Колесник В. В., Зиновьев В. В. (2008)
Долматов А. И. - Литейный процесс кристаллизации, обуславливающие факторы кристаллообразования, Колос А. А. (2008)
Сорокин В. Ф. - Направленный синтез развертывающихся фасонных поверхностей (2008)
Елисеев Ю. С. - Высокоточные станки ФГУП "ММПП "Салют" для шлифования модифицированных зубчатых колес двигателей, Дзюба В. И., Бондаренко П. П., Дорофеев В. Л. (2008)
Мусаткин Н. Ф. - Определение областей рациональных удлинений сопловых и рабочих венцов многоступенчатых осевых малоразмерных турбин со ступенями скорости, Радько В. М. (2008)
Тимошадченко Д. Н. - Сравнение одномерного и трехмерного расчетных методов с экспериментом для высоконапорного центробежного компрессора, Рублевский Е. Ю., Стулень В. А., Письменный В. И. (2008)
Ершов С. В. - Аэродинамическая оптимизация пространственной формы лопаток паровых и газовых турбин, Яковлев В. А. (2008)
Хитько А. В. - Проблемные вопросы создания многокатодного плазменного контактора, Пискунков А. Ф. (2008)
Кваша Ю. А. - О совместном решении прямой и обратной задачи газодинамики компрессорных решеток, Мелашич С. В. (2008)
Русанов А. В. - Аэродинамическое усовершенствование первых двух ступеней ЦНД паровой турбины мощностью 200 МВт, Пащенко Н. В. (2008)
Кравченко О. В. - Моделирование гидродинамических процессов в устройствах высокоэффективного распыливания жидких топлив, Суворова И. Г., Баранов И. А., Холобцев С. С. (2008)
Спицын В. Е. - Компрессор со специальным профилированием лопаточных венцов, Шаровский М. А., Шелковский М. Ю. (2008)
Сербин С. И. - Моделирование процесса распыливания жидкого топлива центробежной форсункой, Вилкул С. В. (2008)
Костюк В. Е. - Влияние входной неравномерности потока на гидравлическое сопротивление отрывного диффузора камеры сгорания авиационного ГТД. 2. Результаты вычислительного эксперимента, Кирилаш Е. И., Кравченко И. Ф., Степанова Т. В., Калиниченко Е. В. (2008)
Тропина А. А. - Анализ процесса воспламенения низкотемпературной неравновесной плазмой (2008)
Исаков Б. В. - Оптимизация переходного диффузора между турбиной низкого давления и силовой турбиной газотурбинного двигателя ДН80, Котов А. В., Осипов Е. В., Усатенко А. А. (2008)
Грушенко А. М. - Исследование массообмена в гидравлических трактах с взаимно перекрещивающимися каналами, Кирьянчук А. Л. (2008)
Кучер О. Г. - Управління надійністю парку повітряних суден україни, Власенко П. О. (2008)
Гельмедов Ф. Ш. - Методические вопросы проведения испытаний авиационных двигателей в условиях обледенения и оценка изменения характеристик ТРДД , Горячев А. В., Горячева Н. Е., Ланшин А. И., Павлюков Е. В., Петров С. Б., Харламов А. В., Чиванов С. В. (2008)
Буров М. Н. - Двигатель Д-30КП "Бурлак" – малобюджетное решение проблемы модернизации силовой установки самолета ИЛ-76, Элькес А. А. (2008)
Ткач М. Р. - Характеристики ГТУ с дополнительной камерой сгорания, использующих альтернативные топливные ресурсы (2008)
Билека Б. Д. - Способы регулирования тепловых нагрузок когенерационных установок с газопоршневыми двигателями, Гаркуша Л. К. (2008)
Бондаренко С. Г. - К оценке энерговесовой эффективности ракетных двигателей на пастообразном топливе с глубоким дросселированием, Хорольский П. Г., Адамчик Л. В. (2008)
Кумченко Я. А. - Нетрадиционный источник энергии газовоздушного пуска танкового двигателя типа ВГМ при аварийных ситуациях, Коновалов В. И., Спицкий В. И. (2008)
Тарасенко М. А. - Частичные режимы судового газотурбинного двигателя с промежуточным охлаждением (2008)
Радченко А. Н. - Теплоиспользующие установки кондиционирования воздуха судовых вспомогательных дизелей (2008)
Коновалов Д. В. - Утилизация сбросной теплоты судовых энергоустановок с генерированием холода и использованием эффекта термопрессии, Радченко Н. И. (2008)
Алёхин С. А. - Улучшение характеристик центробежного вентилятора в условиях окружной неравномерности потока, Васильев Е. С., Герасименко В. П., Краюшкин И. А., Опалев В. А. (2008)
Яковлев Ю. А. - Разработка и сопровождение пакета программ для экспериментальных испытаний объектов авиационных двигателей, Френкель А. Г., Александров В. А., Браженкова М. Я. (2008)
Trushliakov E. I. - Forecasting Of Life Support Systems Operation Efficiency For Ecologically Closed Man-Made Environment, Zubarev A. A. (2008)
Шелковий О. М. - Досвід застосування імітаційного моделювання при вирішенні задачі модернізації виробничих підрозділів авіаційної промисловості, Фадєєв В. А., Гуцаленко Ю. Г., Костигов Є. А. (2008)
Степаненко С. М. - Особенности европейской системы подтверждения соответствия авиационной техники предъявляемым нормативным требованиям, Кокотина В. В., Харченко В. Г. (2008)
Истомин М. В. - Математическая модель процесса очистки нефтесодержащих вод энергетических установокв фильтроэлементах с кварцевым песком (2008)
Алфавитный указатель (2008)
К сведению авторов (2008)
Указ Президента України про концепцію розвитку охорони здоров'я населення України (2001)
Косовська Т. М. - Патогенетичні аспекти формування поєднаної патології бронхолегеневої та гепатобілірної системи (огляд літератури) (2001)
Кучер Л. П. - Можливості використання низько-інтенсивного лазерного випромінювання в гінекології (2001)
Андрейчин С. М. - Вплив різних методів лікування на показники термографії у хворих з хронічним колітом, Качор В. О. (2001)
Швед М. І. - Клінічна гетерогенність хворих на інфаркт міокарда: проблеми діагностики, Гребеник М. В., Барна О. М., Тофан І. П., Ярема Н. І. (2001)
Крижановська Н. К. - Структурно - функціональні зміни міокарда у жінок, хворих на артеріальну гіпертензію, в стані хірургічної та природної менопаузи (2001)
Васильєва Н. А. - Ураження печінки при лептоспірозі (2001)
Бількевич Н. А. - Зміни показників гуморального імунітету та неспецифічних факторів захисту у хворих на негоспітальну пневмонію на фоні ендогенної інтоксикації (2001)
Христич Т. М. - Використання етонію в лікуванні хронічних панкреатитів (2001)
Кузин Ю. І. - Синдром Гзеля-Ердгейма: спостереження розриву аорти із тампонадою серця (2001)
Мартинюк В. І. - Бальнеологічна характеристика та медичні показання до використання хлоридно-натрієвих розсольних вод санаторію "Медобори", Рибак Н. І., Фарина М. В. (2001)
Горпинченко І. І. - Дослідження чутливості адренореактивних систем різноманітних підтипів у пацієнтів з хворобою пейроні, Гурженко Ю. М. (2001)
Жулкевич І. В. - Аналіз показників остеоденситометрії у хворих на хронічний лімфолейкоз (2001)
Стародуб Є. М. - Мінеральна щільність кісткової тканини у хворих з патологією органів травлення, Самогальська О. Є., Лазарчук Т. Б., Зоря А. В., Дуць Р. П., Чорна Л. М. (2001)
Хабарова Н. А. - Імуноактивні засоби при лікуванні хворих на хронічні запальні захворювання жовчного міхура та жовчовивідних шляхів, Єпішин А. В., Чернець Т. Ю., Свідер І. О., Лихацька В. О., Маланчук С. Л., Руда М. М., Верещагіна Н. Я., Ілляш Н. І., Карась Л. В. (2001)
Швед М. І. - Імуномодулююча та антихламідійна ефективність нового протимікробного препарату флуренізиду у хворих на хронічний пієлонефрит, Петрух Л. І., Гевко О. В. (2001)
Яцишин Р. І. - Роль хемілюмінесценції сироватки крові у діагностиці системної склеродермії (2001)
Гончар М. Г. - Мікроциркуляторні зміни в м'язах нижніх кінцівок в процесі регіонарного лікування діабетичних ангіопатій, Дєльцова О. І., Чурпій І. К. (2001)
Бугай Б. Г. - Пролонговане дослідження кардіалгічного синдрому в контексті імунологічних змін при жовчнокам'яній хворобі з проявами хронічного запального процесу гепатобіліарної системи (2001)
Липковська І. В. - Токсоплазмоз. Організація допомоги хворим (2001)
Паньків І. Б. - Оцінка ефективності лікування виразкової хвороби медикаментозним комплексом "срібодар" (2001)
Бігуняк В. В. - Вплив раннього хірургічного лікування обпечених хворих на функціональний стан життєво важливих органів і систем, Таран В. М., Яцкевич А. Я., Старикова Н. О. (2001)
Венгер І. К. - Атеросклероз автовенозного шунта (протеза), Левицький А. В., Шідловський О. В., Шкробот Л. В., Венгер О. І. (2001)
Кольба О. О. - Стан імунологічної реактивності у хворих на хронічні артрити скронево-нижньощелепових суглобів (2001)
Гощинський В. Б. - Результати комбінованого лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок, Чижишин Б. З. (2001)
Фіщенко В. О. - Принципи функціонального методу лікування вертлюгових переломів у хворих похилого та старечого віку, Цвях А. І., Кулянда І. С. (2001)
Нагірний Я. П. - Новий підхід до оцінки імунного статуса у дітей з вродженими щілинами верхньої губи і піднебіння (2001)
Дзюбановський І. Я. - Вплив НР на розвиток і поширеність морфоструктурних змін слизової оболонки шлунка при хронічній виразці шлунка, Ковальчук Ю. М., Вардинець І. С. (2001)
Пирогова В. І. - пероксидне окиснення ліпідів та антиоксидантна система захисту при невиношуванні вагітності, Фартушок Т. В., Нос Н. П. (2001)
Остап'юк В. С. - Порівняльні аспекти мікробіоценозу піхви при вагітності й у післяпологовому періоді, Геник Н. І., Шадлун Д. Р., Глазков І. С. (2001)
Шупенюк Л. Л. - Епітелій шийки матки як маркер пухлин тіла матки та ендометрію, Пересунько О. П. (2001)
Ткачик С. Я. - Ендокринний статус у жінок з клімактеричним синдромом на фоні патології щитоподібної залози (2001)
Сміян І. С. - особливості сучасного перебігу цукрового діабету у дітей Тернопілля, Сахарова І. Є. (2001)
Томашова С. А. - Порушення гемостазу та їх залежність від змін у тимусі новонароджених дітей, померлих від сепсису (2001)
Чергінець А. В. - Вплив тривалої терапії фуросемідом та недокромілом натрію на бронхіальну гіперчутливість до деяких нефармакологічних подразників у дітей, хворих на бронхіальну астму, Шостакович-Корецька Л. Р. (2001)
Балла Н. - Імунологічні дослідження крові у недоношених новонароджених дітей з кон'юнктивітом (2001)
Лобода В. Ф. - Динаміка маркерів ендогенної інтоксикації залежно від лікування хронічного гастродуоденіту, поєднаного з хронічною гепатобіліарною патологією (2001)
Токарчук О. А. - Вплив пентоксифіліну на реологічні та коагуляційні показники крові у хворих з геморагічним інсультом (2001)
Яковенко Л. М. - Особливості передопераційного ведення хворих зі стенозами хребтових артерій, Гончаров С. А. (2001)
Шкробот С. І. - Клінічна та антирадикальна ефективність намагнічених сульфідних ванн у хворих на поперековий остеохондроз на санаторному етапі реабілітації (2001)
Кухарчук О. Л. - Вплив спленектомії на обмежений і необмежений протеоліз у плазмі крові і тканинах внутрішніх органів білих щурів, Кузнецова О. В. (2001)
Сас Л. М. - Дефіцит магнію при експериментальному тиреотоксикозі, Хара М. Р., Файфура В. В. (2001)
Гонський Я. І. - Застосування ентеросорбції з метою корекції порушень функціонального стану мітоходрій за умов токсичного ураження печінки солянокислим гідразином, Кліщ І. М., Кравчук Л. О. (2001)
Гнатковський В. В. - Викликана активність у зрізах гіпокампа у віддаленому періоді кідлінгу. Ефекти nmda і мю-опіатного агоніста (2001)
Гонський Я. І. - Динаміка перекисного окислення ліпідів та окислювальної модифікації білків у щурів різного віку за умов токсичного ураження печінки солянокислим гідразином, Кубант Р. М., Кліщ І. М., Михалків М. М., Дмухальська Є. Б. (2001)
Годлевський Л. С. - Протиепілептичні ефекти факторів цереброспинальної рідини, отриманої за умов електричного подразнення мозочка, Шандра О. А., Жилінська Г. В., Брусєнцов О. І., Лобашова О. І. (2001)
Мисула І. Р. - Українській військово-медичній академії - 10 років, Пашко К. О., Куцин Ю. Ф. (2001)
Голяченко А. О. - Проблема вартості в українській охороні здоров'я (2001)
Федорів А. М. - Рання метаболічна програма. Регуляторний взаємозв'язок між циклами біосинтезу пуринів та гістидину при канцерогенезі, Федорів І. В., Федорів С. І. (2001)
Галицький В. А. - Пухлинний ріст - результат випадання клітин з процесів диференціації (2001)
Алексєєва О. М. - Історія колекції Симферопольського художнього музею (2009)
Бейлах О. Д. - Експериментальні розробки в галузі дизайну житлового середовища (2009)
Бердник А. П. - Ритм як засіб гармонізації композиційної цілісності костюма, Романенко Н. Г. (2009)
Борисенко О. М. - Функціональні та образотворчі типи елементів фірмового стилю підприємств Східної Галичини 1900-1939 рр. (2009)
Васьків О. Г. - Пошук нової стилістики політичних візуальних комунікацій в айдентиці країн Європейського Союзу (2009)
Вергунов С. В. - Новые понятия в дизайне. Часть 2. Мультисенсорный дизайн (2009)
Горбатенко Л. П. - Возможность использования шкалы светлот для оценки светотональной структуры произведений живописи (2009)
Звенігородський Д. Л. - Екодизайн та його коефіцієнт корисної дії (2009)
Кісіль М. В. - До питання еволюції конструктивних засобів формоутворення в дизайні одягу (2009)
Котенко Л. Г. - Старовинні особняки Полтави ХІХ - початку ХХ століть. Історіографічний аспект, Шевченко Л. С. (2009)
Куртасова О. А. - Основные тенденции развития иконографии "Всех скорбящих радость" в старообрядческих иконах (2009)
Мироненко В. П. - Нанотехнологии в производстве тканей для использования в экстремальных условиях, Пилипенко А. С. (2009)
Мельникова У. П. - Пошуки у галузі книжкового оформлення художників АРМУ (2009)
Мироненко В. В. - Высотные здания деловых центров: скульптурные импровизации художественного образа, Поливанова Т. А. (2009)
Нечипорук Ю. М. - Розвиток фарфору у Волинській губернії 18-19 ст. (2009)
Олійник О. П. - Африканський стиль в дизайні інтер'єру, Чупринська Л. В. (2009)
Осиченко Г. О. - Архітектура як частина ландшафту (2009)
Радомський М. Т. - "Фалькон'є", або скляні цегли (2009)
Скляренко Н. В. - Історія формування змісту засобів візуальної навігації, Варич О. О. (2009)
Степанян Ю. Г. - Обґрунтування змісту підготовки дизайнерів у технічному університеті, Ткачук В. І. (2009)
Удріс Н. С. - До питання визначення нової наукової парадигми дизайнерської діяльності періоду загально цивілізаційних трансформацій (2009)
Хмельовський О. М. - Дизайн-програма західної цивілізації: міф і проектні засади (2009)
Харченко А. П. - Стиль в дизайні золотарської оправи Напрестольної Євангелії та перспективи сучасності (2009)
Чирва О. Ч. - Візуальні коди в дизайн-освіті (2009)
Шпак О. Д. - Особливості іконографії народних ікон на склі другої половини ХХ століття: убрази Христа і Богородиці (2009)
Щербакова О. О. - Творчо-педагогічна діяльність М. С. Самокиша: від навчання до викладання (2009)
Щурова В. А. - Дизайн-прийоми арт-перевтілення мегаландшафтів (2009)
Федосеенко А. И. - Исследование формирования иконографии ангелов в эпоху Барокко (2009)
Андрощук А. С. - Історичний розвиток поняття каркасу (2009)
Бондаренко С. Д. - Цифровий фотодизайн в контексті мистецтва постмодерної культури (2009)
Булах І. В. - Символ і символізація у філософсько-теоретичних дослідженнях, у мистецтві й архітектурі (2009)
Вергунов С. В. - Новые понятия в дизайне. Часть 3. Экологический дизайн (2009)
Глушич А. О. - История эксперимента, Розенфельд М. И. (2009)
Иваненко Т. А. - О стилизации знаковых систем (2009)
Карнаухова К. О. - Николаевские выставки середины ХІХ начала ХХ вв. (2009)
Кохан Н. М. - Экология и ленд-арт. Пути решения (2009)
Крашенинников В. М. - Семантика модульно-комбінаторнихформ товарних знаків, Криворучкін В. І. (2009)
Кузьменко К. В. - Нетрадиционные рекламные носители как элементысовременной архитектурной среды (2009)
Лифар-Чавченко А. О. - Символічний та семантичний змісткольору в костюмі (2009)
Мартинова О. М. - Національна ідентичність в практиці створення сучасного костюму, Лагода О. М. (2009)
Мельниченко Г. Ю. - Використання тканинного розпису батику при формуванні дизайну інтер'єру ресторану, Чернявський В. Г. (2009)
Мухортов М. Л. - Розвиток метафорики Місця як засіб збереження унікальності міського середовища (2009)
Мироненко В. П. - Соціальноекономічні передумови формування архітектури технопарків, Кузнецова К. Ю. (2009)
Олексійченко Н. О. - Cтворення проекту історико-етнографічного парку як окремого виду садово-паркового об'єкту в контексті формування національної свідомості, Гатальська Н. В. (2009)
Повыдыш О. Ю. - Внутреннее благоустройство оптимальных моделей студенческого коммунального жилья (2009)
Пономарьова О. М. - Деякі аспекти інтеграції видів мистецтва (2009)
Пригодін М. Д. - Створення художнього образу в дизайні на основі біоніки (2009)
Рибалко С. Б. - Японський мон: дизайнерські та соціо-культурні аспекти (2009)
Степанян Ю. Г. - Чинники, що впливають на формування змісту підготовки дизайнерів в технічному університеті, Ткачук В. І. (2009)
Теслюк І. С. - Творчість українських художників промислової вибійки другої половини ХХ століття (2009)
Чікало Б. П. - Художньо-образні особливості соціального плакату, Романенко Н. Г. (2009)
Шебек Н. М. - Основи типологізації архітектурного середовища (2009)
Юровников М. О. - Экореабилитатор как объект экспериментальной архитектуры. Постановка проблемы, Корнилова Л. В., Мироненко В. П. (2009)
Яковець І. О. - Дослідження проблеми заміщення вакантних посад дизайнерів некваліфікованими спеціалістами в галузі графічного дизайну (на прикладі Черкаського регіону), Гудзь А. С. (2009)
Гвоздецький Віктор. - Правові засади відповідальності юридичних осіб за вчинення корупційних діянь (2010)
Заросило Володимир. - Рада національної безпеки і оборони України як орган координації та контролю у боротьбі з торгівлею людьми, Бобрицький Леонід. (2010)
Христинченко Надія. - Адміністративно-правове регулювання державного управління нормотворчою діяльністю (2010)
Золотарьова Наталя. - Екологічна безпека – родовий об’єкт адміністративних проступків, що посягають на навколишнє природне середовище (2010)
Молибога Микола. - Теоретичні постулати тлумачення Конституції і законів України (2010)
Возник Михайло. - Організація управління під час забезпечення масових заходів органами внутрішніх справ (2010)
Захаренко Василь. - Зовнішньополітичні повноваження органів виконавчої влади України (2010)
Басс Вікторія. - Напрями підвищення ефективності діяльності міліції України та використання досвіду поліції розвинених країн світу (2010)
Гаврилюк Тетяна. - Становлення відносин між поліцією та населенням у європейських країнах: історичні передумови та сучасні тенденції (2010)
Демедюк Тетяна. - Протидія хабарництву в судах Стародавнього Світу (2010)
Рябова Ольга. - Модель публічної адміністрації міста Києва: проблеми оновлення та реалізації (2010)
Лозовий Валерій. - Інформаційно-правове забезпечення діяльності Державтоінспекції МВС України (2010)
Грицак Василь. - Адміністративно-територіальний устрій на теренах українських земель: Галицько-Волинське князівство (2010)
Соломаха Артем. - Дослідження історії українського адміністративного права у працях Михайла Владимирського-Буданова (2010)
Чалчинський Владислав. - Особливості правового забезпечення сталого розвитку України в перехідний період (2010)
Курко М. - Вища освіта в умовах глобалізації (2010)
Стеценко Валентина. - Правове забезпечення обов’язкового медичного страхування в Німеччині (ключові засади та досвід для України) (2010)
Максименко Олена. - Нормативно-правові засади реалізації ювенальної політики в Україні (2010)
Підюков Петро. - Роль і місце негласного провадження у кримінально- процесуальному доказуванні, Конюшенко Яна. (2010)
Сервецький Іван. - Визначення предмету розшукового права, Юрченко Олександр. (2010)
Корчовий Микола. - Удосконалення діяльності слідчо-оперативної групи в процесі розкриття та розслідування злочинів проти особи з ознаками насильства (2010)
Пічкуренко Сергій. - Організаційно-правові основи оперативно-розшукової діяльності підрозділів СВБ ГУ БОЗ МВС України на сучасному етапі (2010)
Грібов Михайло. - Наркобізнес: заходи приховування злочинної діяльності, Венедіктов Андрій. (2010)
Шульга Андрій. - Моральність кримінально-процесуальних відносин, Коваленко Едуард. (2010)
Барко Вадим. - Теоретико-психологічні аспекти оптимізації управління персоналом органів внутрішніх справ (2010)
Супрун Дар’я. - Нормативно-правове забезпечення збереження здоров’я працівників органів внутрішніх справ (2010)
Осіпова Юлія. - Психологічна готовність до управлінської діяльності в системі органів внутрішніх справ: діагностика, прогнозування, розвиток (2010)
Гвоздецький Віктор. - Становлення поліцеїстики як науки про поліцейське право (2010)
Подоляка Анатолій. - Правове регулювання захисту комерційної таємниці (2010)
Стасюк Сергій. - Особливості формування в Україні традицій і правил ведення війни (2010)
Гречанюк Сергій. - Внутрішньоструктурна взаємодія в установах Державної кримінально-виконавчої служби України (теоретичні, управлінські та правові аспекти) (2010)
Рєзнікова Вікторія. - Інститут посередництва в правій доктрині (2010)
Шута Олена. - Проблемні питання класифікації адміністративних правопорушень у сфері економіки (2010)
Недюха Микола. - Правова політика України: новітні виміри (2010)
Савіовський Максим. - Субсидіарність і європейська політико-правова ментальність (2010)
Соловйов Віктор. - Особливості дебюрократизації державної служби Великобританії (2010)
Шутий Михайло. - Нормативне забезпечення протидії екстремізму в Україні та забезпечення громадської безпеки (2010)
Прус Віталій. - Правові акти гетьманської влади як джерела права Лівобережної України першої половини XVIII ст. (2010)
Рябой Олег. - Історія фельд'єгерської служби: період становлення (2010)
Чалчинський Іван. - Проблеми становлення професійної правової культури в Україні (2010)
Тімашова Вікторія. - Формування світогляду Миколи Костомарова з позицій державотворення (2010)
Мазур Людмила. - Генезис торгівлі дітьми як антисоціального явища (історико-правовий аспект) (2010)
Кожухар Оксана. - Формування державницького світогляду Пантелеймона Куліша в контексті суспільно-політичного руху ХІХ ст. (2010)
Підюков Петро. - Поняття доказування на досудовому провадженні кримінального процесу, Конюшенко Яна. (2010)
Сервецький Іван. - Комплексний підхід до вивчення якостей криміногенної поведінки людини, Юрченко Олександр., Редька Віталій. (2010)
Никифорчук Дмитро. - Науково-історичний аналіз боротьби з бандитизмом в Україні в період 1922-1940 років, Заблоцька Олена. (2010)
Погорецький Микола. - Пошукові ознаки об'єктів оперативного пошуку: поняття та сутність, Шеломенцев Володимир. (2010)
Шиян Василь. - Застосування спеціальних засобів для забезпечення громадського порядку, проведення масових заходів: аналіз, методика, тактика, Сторожук Ігор. (2010)
Ольшевський Костянтин. - Принципи конфіденційного співробітництва, Дирман Володимир. (2010)
Хабло Оксана. - Наслідки невиконання чи неналежного виконання вимог кримінально-процесуального законодавства (2010)
Корнієць Аліна. - Нормативно-правове регулювання адміністративно-правових режимів обігу зброї та вибухових речовин (2010)
Ринажевський Богдан. - Взаємодія військової служби правопорядку в Збройних силах України з органами державної влади, місцевого самоврядування і громадськістю (2010)
Литвин Олександр. - Загальні ознаки та характеристика предметів злочинів (2010)
Злагода Ольга. - Сучасний стан злочинності, пов'язаної з викраденням людей (2010)
Циндря Володимир. - Класифікація адміністративних послуг, що надаються органами внутрішніх справ (2010)
Запорожцева Галина. - Роль і місце ОВС у розв'язанні проблеми стигматизації ВІЛ-інфікованих дітей в Україні, Алексійчук Микола. (2010)
Руднєва Олександра. - Ціннісний вимір прав людини в контексті світових глобалізаційних процесів (2010)
Ємець Олег. - Нормативно-правове забезпечення протидії торгівлі людьми в Україні (2010)
Івчук С. - Позасудові процедури захисту прав громадян України, які є суб'єктами в неконфліктних провадженнях (2010)
Когут Неля. - Актуальні питання становлення правосвідомості молоді (2010)
Барко Вадим. - Психологія рольової поведінки в підрозділах органів внутрішніх справ (2010)
Бабенко Вадим. - Психолого-педагогічна специфіка навчання в системі загального професійного вдосконалення персоналу ОВС, Васільєв Анатолій. (2010)
Клачко Володимир. - Особливості підготовки управлінських кадрів у вищих закладах освіти Японії, Німеччини та Великобританії (2010)
Остафійчук Тетяна. - Творче використання зарубіжного досвіду підготовки управлінського персоналу (2010)
Шаповалов Борис. - Розвиток фізичних якостей спортивно обдарованих працівників міліції під час навчання у ВНЗ МВС (2010)
Мащенко Олена. - Оволодіння іноземною мовою майбутніми офіцерами-філологами в аспекті формування в них стратегіальних підходів до учіння (2010)
Костенко Микола. - Взаємозв'язок брехливості з психофізіологічними, психологічними та соціально-психологічними характеристиками особистості (2010)
Лигун Ніна. - Тренінгова програма як засіб якісної професійно-психологічної підготовки керівного складу ОВС (2010)
Котляр Юрій. - Визначення ефективності використання комп'ютерних аналогів бланкових психодіагностичних тестів (2010)
Супрун Дар 'я. - Формування у керівників органів внутрішніх справ мотивації збереження здоров'я (2010)
Лазаренко Катерина. - Критерії оцінювання комунікативного потенціалу керівників органів внутрішніх справ і методи його психологічної діагностики (2010)
Таран Віта. - Психологічний зміст і компоненти управлінського потенціалу керівників ОВС (2010)
Більдер Н.Т. - Організація діяльності проектних команд для оптимізації дизайну-процесу в умовах економічної кризи (2009)
Бойчук А. В. - Мультимедийные флеш-приложения: дефиниции и визуальный язык, Опалев М. Л. (2009)
Бондаренко В. В. - Дизайн-образование в контексте задач современного городского строительства (2009)
Вітчинкіна К. О. - Обґрунтування дизайну як творчої проектно-художньої діяльності (2009)
Дьяченко В. Ю. - Ретроспективный анализ истоков эстетических особенностей мультисенсорного дизайна в художественно-промышленных школах Германии (2009)
Єрошкіна О. О. - Сакральні символи й території як дієвий засіб розвитку міського середовища (на прикладі досвіду міського дизайну й архітектури сучасного Харкова) (2009)
Іванина М. Д. - Символіка елементів декору закарпатської кераміки у контексті української орнаментики (2009)
Калініченко О. В. - Діагностика навчальних досягнень слухачів підготовчих курсів ВНЗ з композиції у процесі допрофесійної підготовки з дизайну (2009)
Кишкурно Е. П. - Технико-технологические особенности живописи Е. Е. Шрейдера (2009)
Кобилінський А. Ю. - Особливості застосування фірмового стилю при формуванні дизайну інтер'єрів автосалонів (2009)
Лубенський В. І. - Рисунок, пропорції, метод (2009)
Мироненко О. В. - Анализ коммуникативных средств ориентации при формировании среды реабилитационный центр для детей аутистов (2009)
Обуховська Л. В. - Поліфункціональність малих архітектурних форм: їх особливості та місцерозташування (2009)
Олексієнко А. М. - Музей під відкритим небом. Концепція системи експозицій історико-археологічного заповідника "Верхній Салтів" (на прикладі комплексного курсового проекту спеціалізації "Інтер'єр і обладнання" ХДАДМ), Северин В. Д. (2009)
Панченко О. О. - Багатозначність тлумачень симетрії (2009)
Праслова В. О. - Прийоми організації світлового середовища підземних торговельно-розважальних комплексів (2009)
Рудик Д. Є. - Вияв етнічних тенденцій в народному зодчестві України (2009)
Сандик Е. П. - "Вещизм" в культуре XX - XXI века, Афанасьева С. И. (2009)
Скринник Н. В. - Інтерполяція української шрифтової графіки початку ХХ століття у сучасну "українську абетку" (2009)
Соколова Л. С. - Фортепианные трио Бетховена ор. 1 как "тема-initio" его инструментального творчества (2009)
Степанян Ю. Г. - Складові змісту вищої освіти і її системно-утворюючі фактори у підготовці дизайнерів в технічному університеті, Ткачук В. І. (2009)
Тимошевський В. І. - Вплив досвіду харківської графічної школи на професійну підготовку дизайнерів-графіків (2009)
Федорчук О. С. - Бісер в оздобленні буковинської народної ноші: типологічні особливості (польові розвідки 2007-2008 рр.) (2009)
Алексеенко А. М. - Взаимосвязь форм жизненной среды человека и современных технологий, Северин В. Д. (2009)
Вовчук С. М. - Символи часу в металопластиці архітектури міста Харкова (2009)
Галонська О. І. - ТЕМАФОРівський рух як складова частина мистецького життя Харківщини кінця 1920-х - початку 1930-х рр. (2009)
Диалло Л. Т. - О психологических аспектах формирования архитектурной среды развивающих детских центров (2009)
Дяченко Ю. Г. - Архітектоніка і комбінаторика формоутворення в пропедевтиці промислового дизайну (2009)
Калашникова Е. А. - Особенности современной украинской цветной линогравюры (2009)
Коваль-Цепова А. В. - Історичні тенденції становлення та розвитку закладів піклування для дітей (2009)
Манохин А. В. - Эпоха формирования художественного языка ретроспективизма и его особенности (2009)
Мироненко В. П. - Медіатека - "сучасна бібліотека". Приклади закордонних бібліотечно-інформаційних центрів, Левченко Ю. В. (2009)
Мурашко Е. В. - Игровой аспект в дизайне предметно-пространственной среды (2009)
Небесник І. І. - Мистецтво шістдесятників в контексті графічного мистецтва Закарпаття. Друга пол. 1960-х - 1970-і рр. (2009)
Оленина Е. Ю. - Пресса и радио как факторы влияния на художественную среду (2009)
Омельченко О. В. - Аллегории Мирового Древа в украинской иконописи XVII- XVIII вв. (2009)
Паньок Т. В. - Окремі нотатки до історії Охтирської Богородиці (2009)
Сергиенко Е. Н. - Методика решения художественного образа интерьера в преподавании дисциплины "Цветоведение" (2009)
Стемпіцька Ю. С. - Авторська книга як метод збереження пам'яток писемності (2009)
Трегуб Н. Є. - Трансформація живописних композицій Піта Мондріана в об'єкти меблевого дизайну (2009)
Утевская Л. В. - К вопросу выбора материалов при проектировании (2009)
Фурсова Т. Н. - Отражение стилистических особенностей минимализма в современной мировой архитектуре, Недоступов Р. А. (2009)
Школьна О. В. - Типологія, художні особливості, стилістика єврейського ритуального фаянсу Любичі Королівської кінця XIX - початку XX століття (2009)
Шнайдер А. Б. - Об'ємно-просторовий текстиль як сучасна форма текстильного дизайну (2009)
Сердюк В. В. - Деякі проблеми функціонування судових інстанцій (судоустрійний аспект) (2012)
Бірюкова А. М. - Модель змагальності за проектом Кримінального процесуального кодексу України (у порівнянні з іншими країнами світу), Островська М. А. (2012)
Кучинська О. П. - Принцип поваги до честі і гідності людини у кримінальному процесі (2012)
Немеш П. Ф. - Особливості законного представництва у цивільному судочинстві гетьманщини (від середини XVII ст. до другої половини XVIII ст.) (2012)
Островська Л. А. - Визначення поняття процесуальної дії в контексті компенсації витрат на правову допомогу у цивільних справах (2012)
Задоя К. П. - До питання про доцільність прийняття законопроектів, що передбачають запровадження інституту кримінальних проступків (2012)
Швидченко І. Г. - Відмежування незаконного полювання від суміжних злочинів та адміністративних правопорушень (2012)
Оприско М. В. - Особливості суб’єктного складу договорів про відчуження корпоративних прав (2012)
Кузів Г. С. - Процесуальні обов’язки суду в цивільному судочинстві (2012)
Сердюк В. В. - Деякі питання єдності правового статусу вищих спеціалізованих судів (2012)
Городовенко В. В. - Належна правова процедура як загальновизнаний стандарт функціонування судової влади (2012)
Немеш П. Ф. - Судовий контроль за укладенням мирової угоди законним представником у цивільному процесі (аналіз сучасної практики) (2012)
Дякович М. М. - Припинення договору найму (оренди) та його правові наслідки, Тарасенко Л. Л. (2012)
Діордіца І. В. - Строки звернення до адміністративного суду: огляд практики застосування процесуальних норм на прикладі першої та апеляційної інстанцій (2012)
Лукасевич-Крутник І. С. - Вихідні дані для проведення проектних та пошукових робіт за цивільним законодавством України (2012)
В’юник М. С. - Реалізація права засудженого на лікування в кримінальному судочинстві (2012)
Купцова М. В. - Арбітрабельність спорів у міжнародному комерційному арбітражі (2012)
Савула М. М. - Діти хворих на туберкульоз матерів (2003)
Марченкова Н. О. - Оперативне лікування при травмах гомілковостопного суглоба (2003)
Дейкало І. М. - Вплив ентеросорбції на місцевий імунний гомеостаз слизової оболонки дванадцятипалої кишки хворих на дифузний токсичний зоб (2003)
Зайцев В. І. - Порівняльний аналіз взаємозв'язку між клінічними проявами та ступенем міхурово-сечовідного рефлюксу в аспекті оцінки ефективності лікування хворих, Пирогов В. О., Нікітаєв С. В. (2003)
Бадран Н. Ю. - Особливості використання транспедикулярних систем фіксації при переломах тораколюмбального відділу хребта (2003)
Квасніцький М. В. - Вплив нейрофіброматозних пухлин на імунний статус організму (2003)
Процайло М. Д. - Синдром полісистемної дисплазії сполучної тканини при остеохондропатії (2003)
Книш Я. М. - Клінічні форми перебігу гострого дивертикуліту товстої кишки (2003)
Дацко Т. В. - Паренхіматозно-стромальні взвємодії в слизовій оболонці проксимального відділу шлунка у хворих на геморагічний гастрит, П'ятничка О. З., Коваль В. Б. (2003)
Пасєчнікова Н. В. - Селективна лазерна коагуляція - новий напрямок в лікуванні захворювань очного дна (2003)
Риков Р. О. - Вплив антропогенного забруднення грунтів на поширеність хвороб органа зору та його придатків (2003)
Ярощак С. В. - Можливості використання ізольованих гепатоцитів у лікуванні печінкової недостатності при перитоніті, Міміношвілі О. І., Аронес Г. С. (2003)
Лебедь Г. Б. - Клінічне значення популяційної структури лімфоїдних клітин селезінки у хворих на імунну тромбоцитопенічну пурпуру, Виговська Я. І., Євстахевич І. Й., Мазурок А. А., Євстахевич Ю. Л., Логінський В. Є. (2003)
Митник З. М. - Роль цитокінопосередкованих механізмів у розвитку гепатогенних остеопеній, Головач І. Ю. (2003)
Вітенко І. С. - Тривожність та алекситимія у хворих на інфаркт міокарда (2003)
Сидоренко О. Л. - Гострий гломерулонефрит із супровідною HBV-інфекцією: особливості імунологічних та метаболічних порушень, Бакалюк О. Й. (2003)
Якубович Г. М. - Кореляція між цитохімічними змінами в лейкоцитах периферичної крові та імунологічними показниками у хворих з активними формами сифілісу (2003)
Головченко О. І. - Визначення моторно-евакуаторної функції шлунка у хворих із ерозивно-виразковими ураженнями слизової оболонки гастродуоденальної зони (2003)
Дорош О. І. - Аналіз початкових клініко-гематологічних проявів при окремих імунофенотипових варіантах гострої лімфобластної лейкемії у дітей, Виговська Я. І., Лебедь Г. Б., Поліщук Р. С., Трояновська О. О., Петрух А. В., Логінський В. Є. (2003)
Томашкевич Г. І. - Фармакоекономічне обґрунтування лікування ускладненого перебігу пептичної виразки дванадцятипалої кишки (2003)
Сандурська Я. В. - Особливості перебігу анемічного синдрому у хворих на ревматоїдний артрит (2003)
Бабенко О. І. - Антиоксидні та протизапальні властивості синглетнокисневої терапії та біоспорину в лікуванні виразкової хвороби дванадцятипалої кишки (2003)
Литвинець Л. Я. - Динаміка ендотеліальної дисфункції у хворих на нейроциркуляторну дистонію в процесі лікування засобами метаболічної корекції (2003)
Швед М. І. - Порушення перекисно-окисних процесів та їх корекція у хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з остеоартрозом, Вівчар Н. М. (2003)
Масик О. М. - Вплив стандартного та модифікованого лікування на стан кісткової маси осьового скелета у хворих на центральну форму анкілозивного спондилоартриту (2003)
Вітенко І. С. - Психосоматичні співвідношення у хворих з інфарктом міокарда, Вітенко Т. І., Поліщук О. Ю., Юрценюк О. С., Пендерецька О. М. (2003)
Звершхановський Ф. А. - Клінічний досвід використання препарату "Коріол" у лікуванні систолічної серцевої недостатності у хворих на ішемічну хворобу серця, Жулкевич І. В., Калайджан К. О., Доскоч Є. З., Орап Т. М., Ялінська Г. П., Лисенко О. Г. (2003)
Богуславець О. Т. - Основні аспекти клінічної характеристики дітей із алергічним діатезом (2003)
Лобода В. Ф. - Роль рефлюксів у розвитку патології верхніх відділів травного каналу в дітей, Бутницький Ю. І. (2003)
Кулачковська І. Ю. - Особливості розподілу HLA-антигенів серед дітей з хронічним необструктивним пієлонефритом (2003)
Боймиструк Т. П. - Особливості фізичного розвитку як фактор ризику виникнення остеопенічного синдрому при хронічному пієлонефриті у дітей (2003)
Шкробот С. І. - Особливості клінічного перебігу вегетативної дисфункції та стан мінеральної щільності кісткової тканини у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, Гара І. І., Салій З. В., Фурдела М. Я. (2003)
Морочковський Р. С. - Особливості перебігу кліщового енцефаліту в осіб із різними групами крові (2003)
Герасимюк І. Є. - Структурно-просторова перебудова артерій малого кола кровообігу собак після резекції легень (2003)
Жара М. Р. - Зміни рівня ацетилхоліну та холінестеразної активності міокарда за умов адреналінового ушкодження у тварин різної статі та уродженої резистентності до гіпоксії (2003)
Гранківська С. С. - Ендогенна інтоксикація у тварин, уражених натрію нітритом, та її корекція ентеросюрбентом "фібрабет" і металокомплексом гістидинатом мідіі, Михалків М. М., Гонський Я. І., Калинський М. І. (2003)
Федонюк Я. І. - Особливості Ультраструктури адренокортикоцитів, хондроцитів і нейтрофільних гранулоцитів крові в умовах впливу сублетального ступеня загальної дегідратації організму, Волошин О. С. (2003)
Міщенко В. П. - Звільнення у кровотік із функціонуючих скелетних м'язів речовин, що впливають на перекисне окиснення ліпідів та гемостаз, Єрьоміна О. Л., Міщенко І. В., Самохвалов В. Г. (2003)
Гнатів В. В. - Антистресовий вплив безперервної тривалої шлункової оксигенотерапії, Кузів Б. П., Сиваківський М. А. (2003)
Черненко Н. А. - Особливості гострих генералізованих судом у щурів різного віку (2003)
Радченко М. Р. - Вплив трансплантації ембріоналбної нервової тканини на стан фібринолізу в зоровому нерві у кроликів із метаноловою інтоксикацією (2003)
Сас Л. М. - Механізм негативно-хронотропної дії холіну в контрольних і гупертиреоїхдних щурів (2003)
Томашова С. А. - Два рідкісних випадки зрощених близнюків, Вовк В. В., Гаврилюк О. М. (2003)
Рецензія монографії М.А. Андрейчина, В.М. Козька, В.С. Копчі "Шигельоз" (2003)
Чебан В. І. - Профілактика порушень репродуктивного формування на етапі надання первинної медико-санітарної допомоги (2003)
Шкробот С. І. - Оцінка синдрому ендогенної інтоксикації в гострий період ішемічного інсульту, Салій З. В. (2003)
Климнюк С. І. - Вплив фаз HBV-інфекції та ступеня тяжкості атопічного дерматиту на стан мікробіоценозу шкіри шиї хворих на атопічний дерматит, Ковальчук М. Т. (2003)
Додин Е. В. - К истокам таможенного дела и таможенного законодательства в Украине (2009)
Приймаченко Д. В. - Проблеми застосування загального та спеціального законодавства щодо проходження служби працівниками митної служби, Щербина В. І. (2009)
Исмаилов М. А. - Адатное право Дагестана. Некоторые аспекты формирования и развития нормативно-правовой культуры народов Дагестана (2009)
Марцеляк О. В. - Принципи виборів народних депутатів України (загальнотеоретична характеристика) (2009)
Мороз С. П. - Громадянське суспільство як відображення гуманістичної традиції еволюції держави (2009)
Соколенко О. Л. - Юридична клініка в правоосвітній діяльності (2009)
Стеценко С. Г. - Юридичний конфлікт у сфері медичної діяльності (теоретико-правовий аспект) (2009)
Волкова Н. В. - Щодо сприяння з боку митних органів захистові прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон (2009)
Данелюк В. І. - Компетенція підрозділів митних органів, які здійснюють контроль за діяльністю підприємств, що надають митні послуги (2009)
Зима О. Т. - Відповідальність за порушення у сфері реклами: проблеми суб’єктивного складу правопорушень (2009)
Мазур А. В. - "Переміщення товарів через митний кордон України”: різноманітність наукових поглядів на митно-правове поняття, Колюбаєв Я. Є. (2009)
Коломоєць Т. О. - Зарубіжний досвід нормативного визначення засад участі експерта в адміністративно-деліктному провадженні та можливі шляхи його запозичення в Україні (2009)
Кузьменко О. В. - Природа реєстраційного провадження (2009)
Кунєв Ю. Д. - Теоретичні основи правового забезпечення діяльності митної служби (2009)
Любива Ю. В. - Місце та роль фіскальної функції серед інших функцій митних органів (2009)
Настюк В. Я. - Роль та значення висновків державної експертизи під час переміщення культурних цінностей через митний кордон України, Тулянцева І. В. (2009)
Пєтков С. В. - Відповідальність за порушення норм митного законодавства в контексті реформування та кодифікації адміністративного законодавства України (2009)
Резнік І. М. - Співвідношення категорій "адміністративно-правовий режим” та "митний режим” (2009)
Rakoczy Bartosz. - Duties of customs authorities related to environmental protection (2009)
Богатирьов І. Г. - Роль громадських інспекторів (волонтерів) у виправленні та ресоціалізації засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі (2009)
Варава В. В. - Правові аспекти вдосконалення діяльності органів дізнання в митній службі (2009)
Павленко Є. Б. - Концептуальні підходи до впровадження Рамкових стандартів безпеки SAFE та їх роль у процесах боротьби з контрабандою (2009)
Яцюк О. В. - Непроцесуальні форми взаємодії слідчих та оперативно-розшукових підрозділів під час розкриття і розслідування злочинів, скоєних організованими групами (2009)
Привітання Голови Державної митної служби України А. В. Макаренка (2009)
Привітання секретаря Східного відділення Транспортної академії України, ректора Державного технічного університету залізничного транспорту, академіка Транспортної академії України О. М. Пшінька (2009)
Привітання президента Міжнародної академії комп’ютерних наук і систем В. А. Тарасова (2009)
Левыкин В. М. - Функции подсистемы администрирования информационной системы, Керносов М. А. (2009)
Пасічник А. М. - Удосконалення технологічних операцій та митних процедур в митниці призначення, Кравчук С. С., Леснікова І. Ю. (2009)
Лихолат О. А. - Посилення митного контролю за пропуском горілчаних виробів як об’єктом міжнародної торгівлі, Репало Н. (2009)
Пошивалов В. П. - Оцінка працездатності складних ергатичних систем, Данієв Ю. Ф. (2009)
Лисенко Д. О. - Визначення місць несанкціонованого "врізання” у магістральний нафтопровід на основі вимірів і аналізу акустичних збуджень, Халіпова Н. В. (2009)
Бондаренко Л. М. - Методика уточнення часу гальмування механізмів підйому кранів, Дирда В. І., Овчаренко Ю. М., Терещенко М. В. (2009)
Левыкин В. М. - Модель формирования сценария бизнес-процесса с изменяющейся структурой, Чалый С. Ф., Кальницкая А. Ю. (2009)
Ульяновська Ю. В. - Застосування нечіткої логіки в автоматизованих системах управління митним оформленням (2009)
Васильцова Н. В. - Методика вибору ефективного варіанта проекту впровадження інформаційної системи організації, Панфьорова І. Ю. (2009)
Вишнікіна О. В. - Хімічна експертиза якості косметичних засобів, що імпортуються в Україну, Лихолат О. А. (2009)
Сухацька І. Ю. - Ідентифікаційне дослідження текстильних тканин, Білова Н. А. (2009)
Халатов А. А. - Вихревые теплогенераторы (термеры): проблемы и перспективы, Коваленко А. С., Шевцов С. В., Франко Н. В. (2009)
Пасічник А. М. - Проблеми та перспективи розвитку ГТС України з урахуванням енергетичної безпеки держави, Нестеренко І. В., Пасічник В. А., Добриніна Я. С. (2009)
Сухацька І. Ю. - Товарознавча характеристика хімічних волокон (2009)
Євсєєва Т. М. - Інноваційні технології в товарознавчій митній експертизі, Білова Н. А., Вершиніна О. М. (2009)
Чеботар А. С. - Проблемні питання автоматизації процесу ідентифікації об’єктів митного контролю (2009)
Шемет А. О. - Деякі аспекти автоматизованого генерування алгоритмів і програм у сфері резервування файлових систем (2009)
Булейко А. А. - Екологічний контроль при переміщенні товарів та предметів через кордон України (2009)
Яковенко В. О. - Оптимізація діяльності промислового підприємства в умовах циклічних процесів ринкової надсистеми (2009)
Сохацький А. В. - Концепція формування аеродинамічного компонування високошвидкісного транспортного апарату на надпровідних магнітах (2009)
Кабак Л. В. - Моделі використання сервісів web 2.0 для організації web-спільнот курсантів, Білецький М. М., Лисенко А. М. (2009)
Швець В. Б. - Експериментальні дослідження стійкості фундаментів, що містяться на штучній основі, Рубан О. А., Ковальов В. В. (2009)
Молотков О. Н. - Застосування генератора псевдовипадкових чисел Mersennе Twister для генерації паролів, Костенко Д. Є. (2009)
Шаповалов О. В. - Вплив модифікування та термічної обробки на структуру і властивості титанових сплавів (2009)
Інформація. Семінари (2009)
Новохатський К. Є. - Шляхи вдосконалення нормативно-правової бази діяльності архівних установ (2000)
Кучмаренко В. А. - Архівний фонд Національної академії наук України: історія, сучасний стан, зміст і склад документів, Яременко Л. М. (2000)
Папакін Г. В. - До питання опрацювання джерельної бази дослідження українських визвольних змагань 1939-1956 рр. (2000)
"Святий обов'язок фахівця - поділитися досвідом". На запитання редакції "Архівів України" відповідає Любов Дубровіна (2000)
Шандра В. С. - "...Настоящее положение малороссийских козаков" (Всепідданійша доповідь 1836 р. генерал-губернатора В. В. Левашова Миколі І) (2000)
Кентій А. В. - Фонд "Український музей у Празі" ЦДАГО України як складова "Празького архіву" (за результатами впорядкування) (2000)
Кононенко С. І. - Фонд роду Симиренків Держархіву Черкаської області (2000)
Губенко Н. П. - Особовий фонд С. О. Сірополка ЦДАВО України (2000)
Пиріг О. А. - Джерела з історії непу: потреба нового прочитання (2000)
Марущак О. В. - Колекція Тор ЦДІАК України: зберігання, використання, відновлення (2000)
Арустам'ян Ж. Г. - Роль архівних документів у атрибуції виробів київського срібляра ХІХ ст. Івана Вінниковського (2000)
Наленч Д. - Міжнародні стандарти та рекомендації міжнародних інституцій щодо принципів доступу до архівних документів (2000)
Лозицький В. С. - Архів Надзвичайної дипломатичної місії УНР у Берні за 1918-1926 рр. передано в Україну. (2000)
Бартнік А. - Центральний військовий архів Польщі та доступ до його документів (2000)
Кураєв О. О. - Маловідомий комплекс джерел Австрійського державного архіву у Відні про події в Україні 1914-1922 рр. (за публікацією Т. Горникевича) (2000)
Розпорядження Президента України. Про невідкладні заходи щодо розвитку архівної справи (2000)
Новохатський К. Є. - Проблеми впровадження унормованої архівної термінології: "використання" чи "користування"? (2000)
Студенніков І. В. - До питання комплектування архівів у XXI столітті: нові можливості чи втрата позицій? (2000)
Любовець Г. В. - Занедбаний потенціал чи важливе інформаційне джерело? (2000)
Чиркова М. Ю. - Документи Держархіву Полтавської області про переселення євреїв на південь України (20-ті рр. ХХ ст.) (2000)
Борисенко С. А. - Взаємини України з державними формуваннями на теренах колишньої Російської імперії у 1918 р. (за документами ЦДАВО України) (2000)
Гісцова Л. З. - Родовий фонд Галаганів ЦДІАК України (2000)
Біленький Є. А. - Родинний архів Шодуарів у зібраннях Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (2000)
Ляхоцький В. П. - Джерела до біографії І. І. Огієнка в архівосховищах Києва (2000)
Пащенко О. Б. - Діяльність українських жіночих організацій Польщі й Чехословаччини 1919 - 1939 рр. (за документами ЦДАВО України) (2000)
Захожай З. В. - Документи ЦДАГО України про політику більшовицького керівництва щодо західноукраїнських земель (1921 - 1939 рр.) (2000)
Білоусова Л. Г. - Перша міжнародна науково-практична конференція "Архів. Документ. Історія. Сучасність", Малінова Г. Л., Мальченко В. М., Сапожников І. В. (2000)
Верба І. В. - Матеріали з української генеалогії в київському архіві Олександра Оглоблина (2000)
XIV Міжнародний конгрес архівів (2000)
Матяш І. Б. - Вагомий внесок в історіографію етнонаціональних досліджень (2000)
Галайчук І. Й. - Хіміотерапія меланоми шкіри: теоретичні і практичні аспекти, Гаврилюк І. С. (2003)
Зіменковський А. Б. - Методологічні аспекти опрацювання системи підвищення якості надання медичної допомоги в охороні здоров'я України (2003)
Чешук В. Є. - Виявлення експресії рецептора епідермального фактору росту та білка-супресора Р53, як прогностичних факторів раку молочної залози, Гарманчук Л. В., Зайчук В. В., Дасюкевич О. І., Пясковська О. Н. (2003)
Марченкова Н. О. - Класифікація травм гомілковостопного суглоба (2003)
Орлов Ю. О. - Особливості оптичних гліном асоційованих з нейрофіброматозом, Квасніцький М. В., Малишева Т. А. (2003)
Жернов О. А. - Діагностика та лікування артрогенних контрактур ліктьових суглобів після термічних уражень (2003)
Дацко Т. В. - Патоморфологічна характеристика слизової оболонки шлунка при геморагічних гастритах, П'ятничка О. З. (2003)
Гнатів В. В. - Застосування способу безперервної тривалої шлункової оксигенотерапії при лікуванні пептичної виразки, Беденюк А. Д., Беденюк Н. А. (2003)
Дзіх О. І. - Обґрунтування доцільності досліджень суглобової рідини при діагностуванні захворювань скронево-нижньощелепових суглобів (2003)
Мороз О. Б. - Лапароскопічна холецистектомія - варіант вибору методу хірургічного лікування хворих на гострий холецистит (2003)
Венгер І. К. - Можливості корекції активності судинно-тромбоцитарного механізму стегно-дистального автовенозного шунта, Левицький А. В., Костів С. Я. (2003)
Лучанко П. І. - Ефективність використання ксенодермотрансплантатів у лікуванні хворих з опіками (2003)
Вітенко І. С. - Співвідношення алекситимії та тривожності у хворих на гострі форми ішемічної хвороби серця (2003)
Сміян С. І. - Аналіз гемокоагуляційних порушень при ревматичних захворюваннях, Зарудна О. І. (2003)
Лихацька Г. В. - Імуномодулювальна та гепатопротекторна здатність неоселену у хворих на гастродуоденіти та виразкову хворобу із супровідним ураженням гепатобіліарної системи (2003)
Ковальчук Л. І. - Роль флексоелектричного ефекту в механізмі електричної поляризації рідкокристалічних ліпідів атеросклеротичних уражень (2003)
Кашуба М. О. - Реалізація чисельного алгоритму визначення біологічного віку людини методом множинної лінійної регресії в інтернет-проекті, Марценюк В. П. (2003)
Дерпак Ю. Ю. - Стан показників згортальної системи крові у хворих на ожиріння і артеріальну гіпертензію та їх динаміка під впливом розвантажувально-дієтичної терапії в поєднанні з альфа-токоферолом (2003)
Борткевич О. П. - Оцінка ураження суглобів кистей у хворих з ревматичними захворюваннями суглобів на ранніх стадіях їхнього розвитку за даними ультрасонографії (2003)
Отченашенко В. А. - Вираженість ендогенної інтоксикації та змін мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на цукровий діабет (2003)
Швед М. І. - Клінічна ефективність комплексної терапії з включенням моексиприлу, емоксипіну та кальцій D3-нікомеду у хворих на артеріальну гупертензію в поєднанні з остеоартрозом, Вівчар Н. М. (2003)
Єпішин А. В. - Віддалені результати комплексного лікування хронічних захворювань біліарної системи із застосуванням імуноактивних засобів, Хабарова Н. А., Чернець Т. Ю., Верещагіна Н. Я., Руда М. М., Бількевич Н. А. (2003)
Волинець В. Я. - Вплив фізичних навантажень загальнофізичного напрямку на показники варіативності ритму серця у студентів з різним типом вегетативної нервової системи, Гудима А. А., Коваль В. Б. (2003)
Пострелко В. М. - Деякі патопсихологічні особливості нервово-психічних розладів у ліквідаторів чорнобильської катастрофи з психічними порушеннями, які страждають на синдром залежності від алкоголю, Коновалов О. Г. (2003)
Кінаш М. І. - Клінічна характеристика остеопенічного синдрому залежно від ступеня вираження у дітей з гепатобіліарною патологією (2003)
Лобода В. Ф. - Роль helicobacter pylori в розвитку хронічних гастродуоденітів у дітей, Бутницький Ю. І. (2003)
Шестобуз С. В. - Стан екскреторної та кислотовидільної функції нирок у дітей, хворих на гострий брижовий лімфаденіт, Боднар Б. М. (2003)
Гульчій О. П. - Особливості формування захворюваності новонароджених в Україні (2003)
Мисула І. Р. - Кропостачання кукси бронха у тварин після пульмонектомії залежно від типу реактивності, Вайда О. В., Герасимюк І. Є. (2003)
Качмарська М. О. - Ультраструктурна організація тканин печінки за умов хронічної гіперімунокомплексемії в експерименті, Бідюк М. М., Чоп'як В. В., Ковалишин В. І. (2003)
Булик Р. Є. - Характеристика циркадіанних перебудов екскреторної функції нирок за умови блокади синтезу ниркових простагландинів на тлі гіпофункції епіфіза (2003)
Мисула І. Р. - Вплив світлоімпульсних подразнень на резистентність білих щурів до гіпоксичної гіпоксії, Левицький П. Р., Дем'яненко В. В. (2003)
Кучеренко Л. І. - Вивчення процесу покриття таблеток пірацетаму з тіотриазоліном захисною полімерною плівкою в псевдозрідженому шарі, Грошовий Т. А., Калинюк Т. Г. (2003)
Поташнюк І. В. - Фізична підготовленість учнів гімназії як показник фізіологічних резервів організму (2003)
Маляр В. В. - Репродуктивне здоров'я у жінок з недоношуванням вагітності в умовах природного дефіциту йоду (2003)
Маляр В. В. - До питання вивчення репродуктивної функції у жінок в умовах природного дефіциту йоду, Маляр Вол. В., Ломага Ю. Ю., Слободкіна С. П. (2003)
Бутіна Л. І. - Лікування психоемоційних розладів у жінок клімактеричного періоду, Галалу С. І., Золотухін М. С., Петров Ю. А., Дабіжа Л. П. (2003)
Золотухін М. С. - Застосування препарату диферелін для лікування гіперпластичних процесів ендометрія у жінок в пременопаузі, Бутіна Л. І., Щербіна Н. В., Маханькова О. В., Солоп М. І., Кас’янова Н. В., Каліновська Н. Є., Теліус Л. Г. (2003)
Ткачук Т. Є. - Репродуктивне здоров'я у жінок з вульварними інтраепітеліальними неоплазіями та карциномами вульви (2003)
Лизин М. А. - Лікування гіперплазії ендометрію в пременопаузі, Гудивок І. І., Нітефор І. Б., Головчак І. С., Стоцький С. С., Пахаренко Л. В. (2003)
Лизин М. А. - Постоваріоектомічний синдром, Гудивок І. І., Геник Н. І., Нітефор І. Б., Стоцький С. С., Пахаренко Л. В., Ємець Н. О. (2003)
Ольшевська О. В. - Можливості гормоногенезу і оцінка адаптації в системі мати-плацента-плід в динаміці пологів при хронічному пієлонефриті та прееклампсії на тлі хронічного пієлонефриту (2003)
Ткачук Т. Є. - Рівень гормонів щитоподібної залози при дисплазіях епітелію вульви в менопаузі (2003)
Мальцева О. І. - Показники обміну катехоламінів у дівчат з різним паспортним віком (2003)
Макарчук О. М. - Макроглобуліни як маркери розвитку акушерських та перинатальних ускладнень (2003)
Ткаліч В. О. - Перебіг і ведення пологів у вагітних з патологією шийки матки, Леуш С. Ст., Бойчук А. В., Щуревська О. Д., Раскалей Н. В. (2003)
Жарких А. В. - особливості перебігу вагітності та пологів залежно від типологічних характеристик жінок, Бєляєва Т. М. (2003)
Ломага Ю. Ю. - Визначення стану перинатального ризику у жінок із внутрішньоматковою загибеллю плода та самовільними викиднями в анамнезі при невиношуваній вагітності в умовах природного дефіциту йоду, Маляр В. В., Цмур О. В. (2003)
Вакалюк Л. М. - Акустична структура і ехометрична характеристика ділянки рубйя на матці в післяопераційному періоді (2003)
Лимар Л. Є. - Застосування антигомотоксичних засобів у комплексному лікуванні преклімактеричних розладів при захворюваннях шлунково-кишкового тракту, Маланчук Л. М., Лимар Н. А. (2003)
Маланчук Л. М. - Застосування препарату кальцій-Д3 нікомед у комплексномулікуванні клімактеричних розладів, Лимар Л. Є., Кучма З. М., Флехнер В. М. (2003)
Олійник Н. М. - Нові аспекти використання кальцій-Д3 нікомед у профілактиці та лікуванні остеопенії у вагітних та породіль із захворюваннями гепатобіліарної системи, Кузьма Н. О. (2003)
Олійник Н. М. - Гестаційні ускладнення у вагітних із фетоплацентарною недостатністю на фоні захворювань печінки та шлунково-кишкового тракту, Гаврищак О. Б. (2003)
Лукащук-Федик С. В. - Корекція репродуктивного здоров'я - як елемент освіти у вищому навчальному закладі, Луй З. І., Якобчук М. В., Курко Г. Б., Дембіцька М. П., Бойко О. В., Цетнар Л. Й. (2003)
Барна О. М. - Деякі особливості діагностики ішемічної хвороби серця у жінок в період менопаузи (огляд літератури та власні дані) (2003)
Поворознюк В. В. - Структурно-функціональний стан кісткової тканини та показники біологічного віку у жінок в пізньому постменопаузальному періоді залежно від рівня фізичної активності, Шеремет О. Б., Слюсаренко О. М. (2003)
Поворознюк В. В. - Вивчення ефективності міорелаксантів у лікуванні болю в нижній частині спини в жінок у постменопаузальному періоді, Григор'єва Н. В., Литвин В. О. (2003)
Поворознюк В. В. - Селективні регулятори естрогенних рецепторів у корекції структурно-функціональних порушень кісткової тканини в постменопаузальному періоді (експериментально-клінічні дослідження), Григор'єва Н. В., Мухайдлі О. В., Лузін В. І. (2003)
Поворознюк В. В. - Вивчення ефективності актовегіну в лікуванні остеоартрозу колінних суглобів у жінок у постменопаузальному періоді, Шеремет О. Б., Григор'єва Н. В., Міхньов І. О., Заєць В. Б. (2003)
Геряк С. М. - Гемодинамічні порушення та зміни мінеральної щільності кісткової тканини у вагітних з гіпотиреозом (2003)
Локащук-Федик С. В. - Досвід роботи центру корекції репродуктивної культури молоді Тернопільської академії народного господарства, Шніцер В. М., Василевская С. І. (2003)
Маркін Л. Б. - Особливості кровотоку в судинах плацентарного ложа при затримці розвитку плода, Медвєдєва О. С. (2003)
Григоренко А. П. - Віковий профіль гіпофізарно-яєчникових гормонів у жінок з матково-вагінальним пролапсом (2003)
Хміль С. В. - Використання паузогесту у жінок з постменопаузальними порушеннями, Стельмах О. Є., Багній Н. І., Франчук О. А., Вітик Д. П., Зарічанська Х. В. (2003)
Швед М. І. - Зміни мінеральної щільності кісткової тканини у жінок хворих на цукровий діабет в постменопаузальному періоді, Отченашенко В. А., Пасєчко Н. В. (2003)
Маркін Л. Б. - Технологія пологодопомоги при слабкості пологової діяльності, Кучерова М. М. (2003)
Маркін Л. Б. - Застосування бад біотроф-5 + фітокомплекс в комплексному лікуванні ендометріозу тіла матки, Попович А. І. (2003)
Хміль С. В. - Вплив магнітолазерної терапії на щільність кісткових тканин у хворих на посткастраційний синдром, Жиляєв М. І., Лучка А. В., Романчук Л. І., Стельмах О. Є. (2003)
Хміль С. В. - Ефективність внутрішньоматкової гормональної системи "Мірена" з левоноргестрелом у жінок з фіброміомою матки та внутрішнім ендометріозом, Бульса М. Г. (2003)
Хміль С. В. - Застосування емболізації маткових артерій для лікування фіброміоми матки, Бульса М. Г. (2003)
Бойчук А. В. - Застосування прожестожелю в лікуванні доброякісних захворювань молочної залози, Франчук А. Ю., Берегуляк О. О., Шубала Т. Е. (2003)
Бойчук А. В. - Гормонозамісна терапія в лікуванні клімактеричного синдрому, Коптюх В. І., Хлібовська О. І., Шадріна В. С., Бегош Б. М., Франчук О. А., Шубала Т. Е., Берегуляк О. О. (2003)
Маланчин І. М. - Профілактика перинатальних втрат у вагітних з прееклампсією (2003)
П'ятночка І. Т. - Легеневі геморагічні ускладнення у жінок, хворих на туберкульоз легень в доменопаузальний та післяменопаузальний період життя, Грищук Л. А., Корнага С. І., Білик С. О. (2003)
Градов О. В. - Загальнодоступні морфогістохімічні лабораторії на чипі на базі сіток рахункових камер різних типів: мікрофлюїдні морфодинамічні робочі станції, Нотченко О. В. (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського